Hvolgård gods bøndergods 1751.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-686. 8.del. Protokol 42. fol.704. Tinglæst 9.6.1751 nr.1.
Afgangne Jacob Kruse og hustrus arvingers skøde til Hans Kruse 24.4.1751. Dette skøde findes også i Hvolgård godsarkiv G387-3

    Vi underskrevne nemlig jeg Peder Mandix købmand og handelsmand udi Horsens og jeg Christen Krarup Listo af Skabe Mølle på egne og hustruers vegne samt jeg Ditlev Højer ligeledes køb- og handelsmand i Horsens på egne vegne og som fader og formynder på mine 2 umyndige børn Offe Ditlevsen Højer og Anne Kirstine Ditlevsdatter Højer deres vegne samtlige forhen afgangne Sr. Jacob Kruse og hans efterladte hustrus nu afgangne madam Elsebeth Lauridsdatter Bang til Hvolgård, svigersønner, børn og arvinger kendes og herved for alle vitterliggør at vi haver solgt og afhændet sådan som vi og aldeles hermed sælger, skøder og afhænder fra os, vore hustruer børn og arvinger til vores svoger og broder Hans Jacobsen Kruse og hans arvinger den af vores bemelte sl.forældre forhen beboede og os nu efter dem arveligen tilfaldne hovedgård Hvolgård beliggende i Koldinghus amt, Nørvang herred, Langskov sogn med sit underliggende Uldum og Langskov kirker, Hvolgård Mølle, den såkaldte Øde Mark samt bøndergods udi Koldinghus, Silkeborg og Stjernholm Amter, skove, huse og bygninger, der efter den på Hvolgård befindende og af velbemelte vores sl. moder gennemdragede og forseglede specielle jordebog og ny matrikel således findes anført og forklaret.

Hvolgård, dens hovedgårds takst foruden underliggende mølle (som er under gårdens takst), skove 30 td 7 skp 1 fjk, bemelte Hvolgård Mølle 1 td 4 skp, Uldum og Langskov kirker, deres tiendes hartkorn 30 td, en for sig selv indgrøftet mark kaldet Øde Mark beregnes i landmålingen under Fårup Hovedgårds takst, men siden er solgt og skødet fra Fårups ejer til Hvolgårds ejer, den findes liggende imellem Sindbjerglund, Nyborg og Holtum marker.

Bøndergodset

LANGSKOV SOGN

Langskov by
2    ødegård                    4 5 1 0    bruges under Hvolgård

1    Anders Sørensen Skrædder        1 3 3 0    et bol

4    Christen Hansen Smed        1 3 0 2    et bol

3    Christen Knudsen            0 2 3 0    et bol


Ølholm by
2    Iver Christensen og
    Claus Henriksen            4 1 2 2

4    Søren Andersen                2 6 2 1

5    Poul Mathiassen og
    Henrik Jensen                3 6 0 2

7    Jacob Jensen og
    Niels Nielsen                5 2 0 0

8    Jens Sørensen og
    Søren Jensen                5 1 1 2

9    Niels Christensen og
    Niels Sørensen                4 2 3 2

10    Anders Christensen og
    Christen Lassen            5 0 3 0

11    Christen Andersen og
    Poul Jensen                3 7 0 2

12    Jens Poulsen og
    Niels Christensen            4 5 2 1

14    Peder Poulsen                1 7 3 2

15    Anders Jacobsen            0 3 3 2

Jordløse huse udi bemelte by
    Jacob Jensen                1 hus
    Jens Christensen            1 hus
    Jonas Svensk                1 hus
    Jens Jensen                1 hus
    Niels Pallesen                1 hus
    Else Jeppes                1 hus
    Kirsten Bondegaard            1 hus

ULDUM SOGN

Uldum by
3    Hans Sørensen og
    Niels Sørensen                7 3 3 1

Hesselballe by
1    Christen Andersen og
    Peder Nielsen Malund        6 7 2 1

2    Claus Jensen og
    Jens Olesen                7 4 2 0

3    Søren Lauridsen            3 4 0 2½

4    Jens Hansen                4 0 3 2

    Hesselballegård
5    Laurids Enevoldsen og
    Christen Pedersen            10 7 2 2

Husmænd udi bemelte by
    Jens Nikolaj Krage            0 0 1 2

    Oluf Markussen og
    Christen Jensen            0 0 0 2

    Peder Vistisen og
    Rasmus Clausen                0 1 0 0

    Poul Jensen                0 0 0 2

VINDELEV SOGN

Vindelev by
1    Søren Poulsen                6 4 2 0

2    Christen Jonasen og
    Jens Christensen            5 6 2 2

3    Mads Christensen og
    Niels Christensen            5 7 2 0

Jordløse huse udi næst forbemelte by
    Mikkel Underup                1 hus
    Mads Kjær                    1 hus

HVEJSEL SOGN

Ildved by
11    Anders Nielsen Smed            2 3 3 1

GIVSKUD SOGN

Harritsø by
1    Poul Andersen                4 6 2 1

RINGGIVE SOGN

Ringgivegård
    Erik Nielsen og
    Hans Nielsen                2 7 3 0

Gammelby
2    Søren Nielsen og
    Peder Christensen            2 3 2 0

3    Erik Christensen            2 4 2 1

4    Niels Mathisen                1 1 3 0

Hedeby
1    Jørgen Nielsen                2 3 2 0

Uve by
1    Niels Clausen                2 2 2 2

2    Viste Olesen og
    Knud Clausen                2 2 0 2

Husmænd udi bemelte by
    Knud Clausen og
    Oluf Vistisen                0 1 2 0

    Peder Degn                0 2 1 0

    Niels Smed                0 1 2 0

    Anders Knudsens enke        0 0 0 2

    Bertel Christensens enke        0 1 0 0

    Jens Høgelund                0 1 0 1

Høgelund
    Oluf Sørensen og
    Mikkel Nielsen                2 1 2 0

Egsgård
    Erik Christensen            2 7 0 0

GIVE SOGN

Vorslund
    Søren Vistisen og
    Niels Sørensen                7 4 1 0

SILKEBORG AMT. VRADS HERRED.

TØRRING SOGN

Plovstrup by
    Anders Vistisen            4 4 1 0

    Hans Vistisen                4 4 1 0

    Anders Nielsen                4 4 1 0

    Oluf Christensen            4 4 1 0

    Jens Christensen            1 1 0 0    1 bols hus

Resenhus
    Erik Christensen            1 4 2 2

LINDERUP SOGN

Linderup by
    Jens Christensen            4 2 1 0

    Mads Vistisen                4 2 1 0

    Hans Christensen            4 2 1 0

    Sergeant Waltz                4 2 1 0

    Knud Nielsen                4 2 1 0

Jordløse huse
    Jens Lauridsens enke        1 hus

    Mads Vistisen                1 hus

Hjortsvang by
3    Christen Vistisen og
    Hans Lauridsen                6 2 2 2

6    Albert Mørch og
    Niels Jensen                7 6 2 2

NØRRE SNEDE SOGN

Grættrup by
5    Morten Nielsen og
    Thomas Nielsen                4 1 0 1

    Mads Johansen                1 jordløst hus ibm

STJERNHOLM AMT.

HORNBORG SOGN

Hornborg by
    Lars Markussen            6 3 3 0

Endnu foruden foranførte og udi jordebogen specificerede hartkorn en gård udi Koldinghus Amt, Eld herred, Bredstrup sogn og by

    Hans Pedersen                3 2 1 1

nok på Kalhave mark udi Stjernholm amt en ager til Uldum kirke henhørende, som Søren Christensen i Kalhave i fæste haver.

Hvolgård 24.4.1751

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Note: Komplet for sted, matrikelnummer, navn, og hartkorn.
Der er ikke anført landgilde i dette skøde.