Hvolgård gods bøndergods 1722.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-676. 6.del. protokol 37 fol.611. Tinglæst 8.12.1723 nr.4.
ses også i Hvolgård godsarkiv G387-3.
dateret 13.4.1722.


Hieronymus De la Mare til Agersbøl, Hvolgård og Låge og hustru Lucie Emerentze Brochdorff sælger til forpagter på Møgelkær Jacob Kruse,
HVOLGÅRD Hovedgård og Hvolgård Mølle, Uldum og Langskov kirker med deres korn- og kvægtiende, jus patronatus og al anden herlighed samt til samme gård liggende jordegods i Koldinghus og Silkeborg amter
Hvolgård Hovedgård i Langskov sogn tillige med den så kaldede Øde Mark, som nu hører under Hvolgård og forhen er købt af Fårups ejer af dato 26.9.1698 og 16.8.1714.
Hvolgård Hovedgårds takst tilligemed Hvolgård Mølle  32 3 1 0
Uldum og Langskov kirkers hartkorn  30 td
Jordegodset:

LANGSKOV SOGN

Langskov
Ødegård under Hvolgård    4 5 1 0
Jacob Jensen            1 3 3 0
Christen Ibsen            1 3 1 2
Jens Terkelsen            0 2 3 0

Ølholm
Jens Sørensen            2 4 2 2½
Søren Jensen            2 4 2 2½
Christen Andersen        2 4 1 1½
Laurids Nielsen        2 4 1 1½
Jens Jacobsen            2 1 1 2½
Søren Nielsen            2 1 1 2½
Iver Christensen        2 0 3 1
Anders Christensen        2 0 3 1
Christen Nielsen        2 2 3 ½
Poul Sørensen            2 2 3 ½
Jens Brahe            1 7 3 2
Poul Mathisen            2 6 2 1
Jep Mogensen            0 7 2 ½
Laurids Hansen            2 6 2 1
Anders Christensen        2 5 0 0
Søren Hansen            2 5 0 0
Peder Jensen            1 7 2 1
Peder Christensen        1 7 2 1
Peder Sejbæk            0 3 3 2    husmand


ULDUM SOGN

Uldum
Søren Hansen og
Søren Hjort            7 3 3 1

Hesselballe
Christen Poulsen        3 6 1 0
Ebbe Christensen        3 6 1 0
Niels Malund            3 3 3 ½
Laurids Degn            3 3 3 ½
Knud Christensen        4 3 0 2
Laurids Brahe            3 4 0 2½
Hans Jessen            5 3 3 1
Jens Nielsen            5 3 3 1
Niels Madsen            0 0 1 2    husmand

VINDELEV SOGN

Vindelev
Søren Madsen            6 4 2 0
Rasmus Olufsen og
Erik Pedersen            5 6 2 2
Mads Lauridsen og
Christen Underup        5 7 2 0

HVEJSEL SOGN

Ildved
Niels Andersen            2 3 3 1

RINGGIVE SOGN

Ringgive
Niels Eriksen og
Niels Mikkelsen        2 7 3 0

Gammelby
Mathias Poulsen        1 1 3 0
Peder Christensen        1 1 3 0
Christen Eriksen        1 2 1 ½
Søren Nielsen            1 2 1 ½
Peder Poulsen            1 1 3 0

Hedeby
Niels Christensen        2 3 2 0

Langelund Mølle        3 1 2 0    mølleskyld
                    0 7 2 1    ager og eng

Uve by
Peder Nielsen            1 1 1 1
Christen Jensen        1 1 1 1
Vedsted Christensen        1 1 0 1
Jesper Christensen        1 1 0 1
husmænd
Peder Degn            0 2 1 0
Clauses enke            0 1 2 0
Søren Bennedsen        0 0 2 2
Karen Mathises            0 0 2 2
Knud Frøkjær            0 0 0 2
Karen Jørgensdatter        0 1 0 0
Karen Pedersdatter        0 0 3 1

Høgelund
Mads Iversen            2 1 2 0

GIVE SOGN

Vorslund
Niels Clausen            7 4 1 0

SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED.  NØRRE SNEDE SOGN

Grættrup
Niels Pedersen og
Thomas Pedersen        4 1 0 1

TØRRING SOGN

Plovstrup
Niels Christensen        6 1 0 0
Niels Pallesen og broder
Niels Pallesen            6 1 0 0
Oluf Markussen og
Erik Christensen        3 7 2 0
Niels Christensen        1 0 2 0    husmand

Resenhus
Peder Jensen            1 4 2 2

LINDERUP SOGN

Linderup
Peder Pedersen            4 3 1 0
Jens Lauridsen            4 3 2 1
Anders Sørensen        4 3 0 2
Christen Christensen    2 2 2 1
Vedsted Christensen        2 2 2 1

Over Linderup
som Vedste Christensen og Christen Christensen i fæste haver
                    3 5 2 0

Hjortsvang
Peder Mørch            3 7 3 ½
Knud Bach                3 7 3 ½
Vedsted Pedersen        3 1 1 ½
Christen Vedstesen        3 1 1 ½

skov til Linderup og Hjortsvang  2 skp

RINGGIVE SOGN

Egsgård
Christen Eriksen        2 7 0 0

nok jordløse huse

Langskov
gartnerhuset
smeden

Ølholm
Niels Andersen
Jørgen Hansen
Jens Godsk
Anna Simonsdatter
Jens Haustrup

Vindelev
Rasmus Olufsen
Oluf Rasmussen

Hesselballe
Peder Sørensen
Jonas Svensk
Christen Hvid

hvilket gør ialt bøndergodset  205 td 1 skp 1 fjk
og jordløse huse  12 stk

Agersbøl den 13.4.1722

KOMPLET
for sted, navn og hartkorn. Der angives ikke landgilde i dette skøde