Pantebrev på en del af Hvolgård gods 1718


Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-674. 4 del, fol.379B. Tinglæst 20.4.1719 no.7.

Major Schack Brochdorff til Hvolgårds pantebrev på 2500 rdl til Henrik Lichtenberg og Hans Christensen negotianter i Horsens med pant i nedenstående.
Dateret Horsens 2.4.1718.


Hvolgård Hovedgård med hartkorn  30 td 7 skp 1 fjk

Hvolgård Mølle med hartkorn  1 td 4 skp

Bøndergods


ULDUM SOGN

ULDUM

Søren Hansen og
Søren Nielsen,  1 gård,  skylder årligt 20 rdl,  hartkorn  7 3 3 1

HESSELBALLE

Christen Poulsen og
Ebbe Christensen,  1 gård,  skylder årligt 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 okse at stalde, 1 brændsvin,  hartkorn  7 0 3 2

Hans Jessen og
Jens Nielsen,  1 gård,  skylder årligt 2 ørte rug, 2 fjerding smør, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 1 høne, 3 rigsort gæsteri,  hartkorn  11 0 2 1

Niels Knudsen og
Laurids Nielsen,  1 gård,  skylder årligt 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 3 rigsort gæsteri,  hartkorn  6 7 3 1


LANGSKOV SOGN

LANGSKOV

Jep Sørensen,  1 gård,  skylder årligt 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 fødenød, 1 gås,  hartkorn  4 5 1 0

Henrik Olufsen,  1 bol,  skylder årligt for landgilde og hoveri 6 rdl,  hartkorn  0 2 3 0

Christen Ibsen,  1 bol,  skylder årligt 1 td 5½ skp byg, 2 td 1½ skp havre,  hartkorn  1 3 1 2

Jacob Jensen,  1 bol,  skylder årligt 1 td 5½ skp byg, 2 td 4 skp havre,  hartkorn  1 3 3 0

ØLHOLM

Jens Sørensen og
Søren Møller,  1 gård,  skylder årligt 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 20 æg,  hartkorn  5 1 2 2

Christen Andersen og
Lars Nielsen,  1 gård,  skylder årligt 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 staldokse, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg,  hartkorn  5 0 3 0

Jens Jacobsen og
Søren Nielsen,  1 gård,  skylder årligt 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 20 æg,  hartkorn  4 1 3 2

Poul Sørensen og
Christen Nielsen,  1 gård,  skylder årligt 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 20 æg,  hartkorn  4 5 2 1

Søren Hansen og
Anders Christensen,  1 gård,  skylder årligt 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns, 20 æg,  hartkorn  5 2 0 0

Peder Jensen og
Peder Christensen,  1 gård,  skylder årligt 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 otting smør, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg,  hartkorn  3 7 2 0

Lars Jørgensen og
Anders Christensen,  1 gård,  skylder årligt 1 ørte rug, 1 ørte byg, ½ otting smør, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg,  hartkorn  4 1 2 2

Lars Hansen,  ½ gård,  skylder årligt ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ fødenød, ½ gås,  hartkorn  2 6 2 1

Christen Nielsen,  ½ gård,  skylder årligt 2 skp rug, 6 skp byg, 10 skp havre, 1 lispund smør,  hartkorn  1 7 3 2

Poul Mathiasen og
Jep Mogensen,  1 gård,  skylder årligt 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 lispund smør, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg,  hartkorn  3 6 0 1½

Christen Sørensen Mønster,  1 bol,  skylder årligt 1 ørte havre,  hartkorn  0 3 3 2

NYBORG

Christen Lauridsen,  1 gård,  skylder årligt 2 ørte byg, 1 ørte havre, 2 lispund smør, 1 brændsvin, 1 fødenød,  hartkorn  6 5 2 0

Jens Andersen og
Jens Jensen,  1 gård,  skylder årligt 1 ørte rug, 1½ ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 fødenød, 1 brændsvin, 1 gås,  hartkorn  7 3 1 0


HVEJSEL SOGN

ILDVED

Niels Andersen,  ½ gård,  skylder årligt 1 fjerding smør, 4 rdl penge, 1 gås, 2 høns, 20 æg,  hartkorn  2 3 3 1


VINDELEV SOGN

VINDELEV

Ole Andersen,  1 bol, skylder årligt 1 ørte byg,  hartkorn 0 7 2 0

Horsens 2.4.1718.


Viborg 20.april 1722 indfriet og kasseret.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Note:  Komplet for sted, navn, landgilde og hartkorn.