Hvolgård gods jordebog 1696, som den står i:

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-662. 2.del. Protokol 30. fol.178. Tinglæst 4.11.1696 no.5.
Generalløjtnant Levetzaus skøde til Ditlev Brochdorff på Hvolgård 30.5.1696.


HVOLGÅRD hovedgård 30 7 1 0

Hvolgård Mølle
Peder Jensen        1 4 0 0
Niels Sørensen er blind og kunne ved møllen intet udrette
                                6 ørte rug

LANGSKOV SOGN

LANGSKOV

Jep Sørensen        4 3 0 1    1 gd
Thomas Sørensen                    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 fødenød, 1 gås

Jep Jensen        0 2 2 1    1 bol
Jacob Thomsen                        6 skp byg

Knud Olufsen        1 3 0 1    1 bol    13½ skp byg, 22½ skp havre


ØLHOLM

Christen Sørensen    2 8 0 0    ½ gd
Søren Nielsen                        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, ½ okse at stalde, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Iver Jørgensen        2 3 2 0    ½ gd
Laurids Nielsen                    ½ ørte rug, ½ ørte havre, ½ ørte byg, ½ fjerding smør, ½ okse at opstalde, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Anders Jensen        2 3 0 2    ½ gd        ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ fjerding smør, ½ okse at stalde, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Niels Jensen        2 3 0 2    ½ gd        ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ fjerding smør, ½ okse at stalde, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Jacob Jensen        2 5 2 1 2/3    2 parter af en gård
                                2/3 ørte rug, 2/3 ørte byg, 2/3 ørte havre, 2/3 fjerding smør, 2/3 okse at stalde, 2/3 svin, 2/3 gås, 2 høns deraf 2/3 del, 2/3 snese æg

Sejr Rasmussen        1 2 3 0        3 parten af en gård
                                2 1/3 ørte rug, 1/3 ørte byg, ½ ørte havre, 1/3 fjerding smør, 1/3 okse at stalde, 1/3 svin, 1/3 gås, 1/3 af 2 høns, 1/3 snes æg

Jens Christensen    1 7 3 1    ½ gd        ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Las Jørgensen        1 7 3 1    ½ gd        ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Niels Sørensen        2 1 2 2    ½ gd        ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ fjerding smør, ½ staldokse, ½ brændsvin, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Peder Lassen        2 1 2 2    ½ gd        ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ fjerding smør, ½ okse at stalde, ½ brændsvin, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Hans Jørgensen        1 2 2 1½    ¼ gård    ½ ørte rug, ½ ørte byg,     ½ ørte havre, ½ fødenød, 1 ort gæsteri
   Her står en overstreget indførsel og i margen står:
Peder Sørensen        1 5 0 1    ¼ gd        2½ skp rug, 3 skp byg, 5 skp havre, ½ otting smør, ¼ okse at stalde, ¼brændsvin, ¼ gås, ½ høne, 1 mk 15 sk rigsort

Anne Hanskone        2 5 1 3/4        3 parter af en gård
                                3/4 ørte rug, 3/4 ørte byg, 3/4 ørte havre, 3/4 pund smør, 3/4 svin, 3/4 fødenød, 3/4 gås, 3/4 part af 2 høns, 3/4 snese æg

Hans Sørensen        0 7 0 1¼    ¼ gård    ¼ ørte rug, ¼ ørte byg, ¼ ørte havre, ¼ pund smør, ¼ svin, ¼ fødenød, ¼ gås, ¼ parten af 2 høns, ¼ snese æg

Terkel Hansen        1 7 0 0    ½ gd        2 skp rug, 6 skp byg, 10 skp havre, 1 pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Søren Poulsen        0 3 2 2    1 bol    1 ørte havre


NYBORG

Søren Lauridsen    6 2 1 1    1 gd        2 ørte byg, 1 ørte havre, 2 pund smør, 1 svin, 1 fødenød


ULDUM SOGN

HESSELBALLE

Poul Christensen    3 4 1 2½    ½ gd        1 ørte rug, 1½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ fjerding smør, ½ okse, ½ svin

Søren Christensen og
Christen Pedersen    3 4 1 2½    ½ gd        ½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1½ ørte havre, ½ fjerding smør, ½ okse, ½ svin

Peder Mikkelsen    5 4 1 ½    ½ gd        1 ørte rug, 1 fjerding smør, ½ okse at stalde, ½ brændsvin, ½ gås, 1 høne, 1½ rigsort gæsteri

Jens Pedersen        5 4 1 ½    ½ gd        1 ørte rug, 1 fjerding smør, ½ okse at stalde, ½ brændsvin, ½ gås, 1 høne, 1½ rigsort gæsteri

Niels Christensen    1 5 0 1    ¼ gd        2½ skp rug, 2½ skp byg, 5 skp havre, ½ otting smør, ¼ okse at stalde, ¼ brændsvin, ¼ gås, ½ høne, 1 mk 15 sk rigs gæsteri

Jens Nielsen        1 5 0 1    ¼ gd        2½ skp rug, 2½ skp byg, 5 skp havre, ½ otting smør, ¼ okse at stalde, ¼ brændsvin, ¼ gås, ½ høne, 1 mk 15 sk rigs gæsteri

Mads Lauridsen        1 5 0 1    ¼ gd        2½ skp rug, 3 skp byg, 5 skp havre, 4 otting smør, ¼ okse at stalde, ¼ brændsvin, ¼ gås, ½ høne, 1 mk 15 sk rigs gæsteri

Jørgen Christensen            1 hus

Peder Nielsen                1 hus


SINDBJERG SOGN

LUND

Peder Mikkelsen    2 6 0 2 3/4  ½ gd    ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, 1 pund smør, ½ fødenød, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Peder Nielsen        2 6 0 2 3/4  ½ gd    ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, 1 pund smør, ½ fødenød, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Søren Andersen        5 2 3 2    1 gd øde    1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 2 pund smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Laurids Christensen            1 bol    2 td havre


ØRUM

Peder Jensen        6 6 0 0    1 gd
giver årlig for landgilde og arbejde 18 rd


GREJS SOGN

GREJS

Jens Christensen    7 1 0 0            5 rd

HOLTUM

Jens Nielsen        5 1 2 2            1 fjerding smør, ½ fødenød, 1 svin, 1 rd gæsteri

Hans Vilhelmsen    3 1 2 2    ½ gd øde    1 fjerding smør, ½ fødenød, ½ svin, ½ rd gæsteri


VINDELEV SOGN

VINDELEV

Oluf Jensen        6 2 2 0    1 gd        1 okse, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 1 rd gæsteri

Hans Sørensen        3 2 2 2½    ½ gd        1 ørte byg, 1 ørte og 2 skp havre, ½ rd landgilde, ½ okse, ½ svin, ½ gås, 1 rd gæsteri

Jens Hansen        3 2 2 2½    ½ gd        1 ørte byg, 1 ørte og 2 skp havre, ½ rd landgilde, ½ okse, ½ svin, ½ gås, 1 rd gæsteri

Jørgen Jacobsen    7 2 2 2    1 gd øde    1 ørte rug, 1 ørte byg, 3 pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 6 sk leding, 5 ort gæsteri

Oluf Jensen                1 bol    1 ørte byg


HVEJSEL SOGN

ILDVED

Søren Jensen        2 2 2 2    ½ gd        1 fjerding smør, 1 gås, 2 høns, 20 æg


RINGGIVE SOGN

RINGGIVE

Niels Hansen        1 0 3 ½    ½ gd        1 ørte rug, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 5 æg, 1½ mk gæsteri

Peder Pedersen        1 0 3 ½    ½ gd        1 ørte rug, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 5 æg, 1½ mk gæsteri

Bertel Sørensen    1 0 3 ½    ½ gd        1 ørte rug, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 5 æg, 1½ mk gæsteri

Claus Nielsen        1 0 3 ½    ½ gd        1 ørte rug, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 5 æg, 1½ mk gæsteri

gadehuse

Niels Clausen                        2 mk

Erik Pedersen                        2 mk

Karen Jørgensdatter                    2 mk

Kirsten Nielskone                    2 mk

Knud Frøhes                        2 mk

nok et øde hus        0 7 0 1            2 mk


RINGGIVE

Mikkel Nielsen        1 3 0 2    ½ gd        ½ fjerding smør, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 5 æg, 1¼ mk gæsteri

Christen Eriksen    1 3 0 2    ½ gd        ½ fjerding smør, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 5 æg, 1¼ mk gæsteri


GAMMELBY

Mathias Poulsen    1 1 0 2    ½ gd        1 ørte rug, ½ svin, ½ gås, ½ høne, 5 æg

Søren Pedersen        1 1 2 2    ½ gd        1 ørte rug, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 5 æg

Christen Lassen    1 1 2 2    ½ gd        1 ørte rug, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 5 æg

Oluf Jensen        1 1 0 2    ½ gd        1 ørte rug, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 5 æg

Voldborg Christensdatter        gadehus    1 ort


HEDEBY

Niels Christensen    2 2 1 1    ½ gd        2 ørte rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 10 æg, 3 mk gæsteri


LANGELUND MØLLE

Peder Mikkelsen    3 1 2 0            6 tønder mel


LINNEBALLE SOGN

Bindesbøl

Jens Andersen        1 3 0 0    ½ gd        1 ørte rug, 1 pund smør, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 10 æg, 2 mk gæsteri

Niels Hansen        1 3 0 0    ½ gd        1 ørte rug, 1 pund smør, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 10 æg, 2 mk gæsteri


SMIDSTRUP

Niels Pedersen        2 2 0 1    ½ gd        2 ørte rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg, 3 mk gæsteri, 4 læs tørv, 1 læs lyng, 4 traver tag gives for skyld og arbejde ialt 5 rd 2 mk


SILKEBORG AMT.  VRADS HERRED


NØRRE SNEDE SOGN

GRÆTTRUP

Morten Jensen        1 7 2 3/4    ½ gd        ½ ørte rug, 4½ skp byg, ½ fjerding smør, ½ svin, ½ gås, 1 høne

Anders Pedersen    1 7 2 3/4    ½ gd        ½ ørte rug, 4½ skp byg, ½ fjerding smør, ½ svin, ½ gås, 1 høne

Peder Knudsen        1 gadehus            3 mk


TØRRING SOGN

PLOVSTRUP

Niels Steffensen    4 2 3 2    ½ gd        2 ørte rug, 2 ørte og 3 skp Byg, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Sidsel Nielsdatter    4 3 0 2    ½ gd        2 ørte rug, 2 ørte og 3 skp Byg, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Christen Ylleberg    4 0 2 2½    ½ gd øde    2 ørte rug, 2 ørte og 3 skp Byg, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Markus Olufsen        4 1 2 2    ½ gd        2 ørte rug, 2 ørte og 3 skp Byg, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Peder Andersen                1 bol    1 ørte rug, 1 pund smør, 1 rd gæsteri

nok Peder Andersen    1 0 2 0    1 bol øde    1 ørte rug, ½ pund smør, 1 rd gæsteri

RESENHUS

Anders Christensen    1 3 3 2    1 bol    1 ørte rug, 1 pund smør


LINNERUP SOGN

LINNERUP

Peder Villadsen    4 1 0 2    ½ gd        1 ørte rug, 1 ørte og 3 skp Byg, 10 skp havre, 1½ pund smør, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Christen Vistesen    4 1 2 0    ½ gd        1 ørte rug, 1 ørte og 3 skp Byg, 10 skp havre, 1½ pund smør, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Niels Eriksen        2 0 2 ½    ¼ gd        ½ ørte rug, ½ ørte og 1½ skp Byg, 5 skp havre, 1 otting smør, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Niels Olufsen        2 0 2 ½    ¼ gd        ½ ørte rug, ½ ørte og 1½ skp Byg, 5 skp havre, 1 otting smør, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Jens Villadsen        2 1 2 0    ¼ gd        ½ ørte rug, ½ ørte og 1½ skp Byg, 5 skp havre, 1 otting smør, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Rasmus Sørensen    2 1 2 0    ¼ gd        ½ ørte rug, ½ ørte og 1½ skp Byg, 5 skp havre, 1 otting smør, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Gudmand Byrgesen            1 gadehus    1 rd


OVER LINNERUP

Viste Christensen    3 3 2 0    1 gd øde    1 ørte rug, 1½ ørte byg, 1 pund smør, 1 gås, 2 høns, 20 æg


HJORTSVANG

Jens Vrold        2 7 3 ½    ½ gd øde    ½ ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, ½ pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Peder Hessel        2 7 3 0    ½ gd øde    ½ ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, ½ pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Niels Mikkelsen    3 5 3 2½    ½ gd        ½ ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, 1 pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Christen Johansen    3 5 3 2½    ½ gd        ½ ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, 1 pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg


STJERNHOLM AMT.  HATTING HERRED

HATTING SOGN

HATTING

Simon Hansen        5 0 2 0    ½ gd        ½ ørte rug, 1½ ørte og 2 skp byg, 13 skp havre, 1 fødenød, 1 brændsvin


HAVSTRUP

Niels Hansen        3 0 2 0    Gammelsole i Øster Snede sogn en part udi en gård som Niels Hansen påbo 0 0 1 1

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

KOMPLET for: sted, navn, hartkorn, gårdstørrelse og landgilde.