HVOLGÅRD JORDEBOG
1663

Koldinghus amt.
Udskrifter af forskellige godsers jordebøger
1662-1666
Læg nr.47
B6C-200


NØRVANG HERRED.  LANGSKOV SOGN OG BY.

Las Andersen            7½ td ½ skp 2 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 fødenød, 1 gås


ØLHOLM.

Jens Nielsen            8½ td 1½ skp 2 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 okse at stalde, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Peder Andersen            8½ td 1½ skp 2 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 staldokse, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Anders Jensen            8½ td 1½ skp 2 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 staldokse, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Las Madsen            6½ td 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Hans Fløeke            6½ td 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Mikkel Jensen            2½ td 3 skp 1 fjk
2 skp rug, 6 skp byg, 10 skp havre, ½ pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 høne, 10 æg

Mads Nielsen            1 td 2 skp
1 ørte havre

Christen Sørensen        4½ td
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fødenød


NYBORG.

Søren Lauridsen        7½ td 3 skp 1 fjk 1 alb
2 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 fødenød, 2 pund smør


SINDBJERG SOGN.  SINDBJERGLUND.

Søren Andersen            7½ td 3 skp
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 2 pund smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Jep Andersen            7½ td 3 skp
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 2 pund smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg


VINDELEV SOGN OG BY.

Jørgen Jacobsen        7½ td 3 skp 1½ fjk
1 ørte rug, 1 ørte byg, 3 pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 6 skilling landgilde,

Niels Sørensen            7 td 1 skp 1 fjk 1 alb
3 td byg, 3 td havre, 1 daler landgilde, 1 foderokse, 1 svin, 1 gås

Jens Sørensen            1½ td 1 skp 1 fjk 1 alb
1 staldokse, 1 svin, 1 gås, 2 høns

Niels Lassen            1½ td        et hus
1 ørte byg


HVEJSEL SOGN.  ILDVED.

Søren Smed            3 td 1½ skp 2 alb
1 fjerding smør, 1 gås, 2 høns, 20 æg


ULDUM SOGN.  HESSELBALLE.

Poul Christensen        11½ td
1 ørte rug, 3 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 staldokse, 1 svin


ØSTER SNEDE SOGN.  KROLLERUP.

Christen Jensen        9 td 2 skp    er ikke ret anslagen
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 fødenød, 1 svin


GREJS SOGN OG BY.

Mads Thomsen            1½ td 1 skp 1 alb
2 mark landgilde, 2 grot leding, 6 skp havre, 1/3 får, ¼ svin

HOLTUM

Christen Mikkelsen        7 td
2 fjerding smør, 1 fødenød, 1 svin


RINGGIVE SOGN.  RINGGIVEGÅRD.

Anders Graversen        3½ td 1½ skp 2 alb
1 fjerding smør, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 10 æg

GAMMELBY.

Anders Olufsen            3 td 1½ skp 2 alb
2 ørte rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 10 æg

Christen Lassen        3 td 1½ skp 2 alb
2 ørte rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 10 æg

Christen Christensen    1½ td 3 fjk 1 alb
1 ørte rug, ½ svin, ½ gås, 1 høne, 5 æg

HEDEBY.

Jens Lauridsen            3 td 1½ skp 2 alb
2 ørte rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 10 æg

Christen Jørgensen        3 td 1½ skp 2 alb
2 ørte rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 10 æg

Søren Jensen            3 td 1½ skp 2 alb
2 ørte rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 10 æg


LANGLUND MØLLE            7½ td
15 td rug


VRADS HERRED.  LINNERUP SOGN OG BY.

Peder Christensen        6½ td 3½ skp ½ fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 skp havre, 1½ pund smør, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg
desuden                6 skp
skov til 18 svins olden

Niels Sørensen            5½ td 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1½ ørte byg, 1 pund smør, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Niels Mikkelsen        5½ td 3½ skp 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 skp havre, 1½ pund smør, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Laurids Christensen        6 td 3½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 skp havre, 1 1/3 pund smør, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Niels Olsen            6 td 3½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 skp havre, 1½ pund smør, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg


HJORTSVANG.

Jep Jensen            9 td 3 skp
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 2 pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Peder Steffensen        9½ td ½ skp 2 alb
1 ørte rug, 2 ørte byg, 1 ørte havre, 2 pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, skov til 6 svins olden


TØRRING SOGN.  PLOVSTRUP.

Christen Madsen og
Oluf Bech                12½ td 3½ skp 2 alb
4 ørte rug, 4½ ørte byg, 1 svin, 1 fødenød, 2 høns, 20 æg

Anders Christensen og
Las Madsen            12½ td 3½ skp 2 alb
4 ørte rug, 4½ ørte byg, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 20 æg

Bolshuse

Jep Sørensen            1½ td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, ½ pund smør

Peder Andersen            1½ td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, ½ pund smør

Niels Mikkelsen        2½ td ½ skp 1 fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 pund smør


NØRRE SNEDE SOGN.  GRÆTTRUP.

Christen Madsen        6 td 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 9 skp byg, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 gås, 2 høns


TØRRILD HERRED.  GADBJERG SOGN.  SMIDSTRUP.

Søren Olufsen            3 td 1 skp 1 fjk 1 alb
2 ørte rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns


LINDEBALLE SOGN.  BINDESBØL.

Peder Sørensen            4½ td 1 skp
1 ørte rug, 2 pund smør, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 20 æg


RINGGIVE SOGN.  UVE.

Jens Mikkelsen og
Mads Brund            3 td 1½ skp
2 ørte rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 10 æg

Morten Sørensen og
Jens Pedersen            3 td 1½ skp
2 ørte rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 10 æg

Maren Lasses og
Christen Pedersen        3 td 1½ skp
2 ørte rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 10 æg


NIM HERRED.  HORNBORG SOGN OG BY.

Christen Jensen        7½ td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 får, 1 gås, 2 høns


TAMDRUP SOGN.  VRØNDING.

Niels Nielsen            5 td 2 skp
5 skp rug, 1 ørte byg, 10 skp havre, 1 otting smør, 1 svin, 1 fødenød


HATTING HERRED.  KORNING SOGN OG BY.

Mads Lassen            3½ td 2 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 staldokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns


HATTING SOGN OG BY.

Jens Knudsen            5 td ½ skp
6 skp rug, 20 skp byg, 13 skp havre, 1 svin, 1 fødenød


SLAVS HERRED.  GRENE SOGN.  ANKELBO.

Jens Jensen            3½ td
1 tønde smør, 1 svin


HORNUM HERRED.  HORNUM SOGN.  MOLBJERG.

Jens Andersen            5 td 1 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, ½ pund smør, 1 svin


TØRRILD HERRED.  RINGGIVE SOGN.  UVE.

Hans Christensen        3 td 1½ skp
2 ørte rug, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 10 æg

Summarum                304 tønder hartkorn

hovedgårdens takst         48 tønder hartkorn

Summa Summarum            352 tønder hartkorn

Er dette en rigtig og ret kopi af Hvolgård hovedgårds takst tillige med jordegods og skove bekræfter jeg underskrevne fuldmægtig med egen hånd.
Actum Hvolgård den 12 februar 1663

Hans Pedersen.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Eksempel der viser opstilling i originalen

            Las Andersen
                    1 ørte rug
                    1 ørte byg
    7½ td ½ skp 2 alb    1 ørte havre
                    1 fjerding smør
                    1 fødenød
                    1 gås

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»