Matrikel 1688

GREJS SOGN

Z 9 - 14a


fæster                gl.htk   ny htk  proprietær

HØJGÅRD HOVEDGÅRD        28 000   18 522 Oberst Gamm
skov                             2100


GREJS BY


1
Jens Christensen          9000   7410   Oberst Gamm

2
Markus Sørensen        10 200   8020   Oberst Gamm

3
Eske Jensen            10 400   8112   Oberst Gamm

4
Hans Nielsen              5000   4212   Oberst Gamm

5
Bertel Christensen          6031   8521   Oberst Gamm

6
Jacob Andersen              3502   2111   Oberst Gamm

7
Christen Andersen          2600   2330   Oberst Gamm

8
Peder Christensen og
Mikkel Christensen        13 3 2/3 0  9130  Sl. Otte Krag til
                                   Voldbjerg

9
Peder Jensen og
Jørgen Jensen i Nørgård      8000   8212   Oberst Gamm

10
Iver Pedersen og
Rasmus Nielsen Kvist      8110   8020   Oberst Gamm

11
Morten Christensen          5711   8021   Oberst Gamm

12
Laurids Nielsen          4511   4201   Oberst Gamm

13
Mads Thomsens øde gård    152 2 2/3  7421   Gen.major Levetzau

14
Jens Hougaard              5600   7301   Hr.Laurs arvinger i
skov                      0022         Vandborg

15
Peder Olufsen            070 2 2/3  4131   Laurids Brorson til
                                   Dybvad

16
Christen Nielsen        06 2 2/3 0  3600  Laurids Brorson til
                                   Dybvad

17
Terkild Mikkelsen          5600   8230   Mag.Hans i Vejle
                                 ad mensam

18
Kirkejord                        0220   Grejs kirke

19
Præstegården                    7220   Præstegården. K: Majst:

20
Jens Christensen Vindelbo  1222   0012   Mag.Hans i Vejle
                                 ad mensam

21
Anders Rasmussen skrædder        0030   [Mangler]


HOLTUM BY

1
Jens Sørensen, selvejer      1020   8401   Anne Nielsdatter

2
Niels Sørensen og
Peder Pedersen              9311   8510   Oberst Gamm

3
Knud Andersen og
Mikkel Jensen              6422   7410   Oberst Gamm

4
Anders Thygesen          4011   3510   Oberst Gamm

5
Jens Nielsen              7000   6621   Gen.major Levetzau

6
Christen Nielsen          9311   9102   Sl.Hans Pedersens arv.
skov                      0200

Kirkejord                  0320   0311   Grejs kirke

Følgende mænd udi Holtum by ligger til SINDBJERG sogn

7
Jørgen Hansen              8400   9432   Anne Nielsdatter til Låge
skov                      0022

8
Peder Christensen og
Jens Iversen              7100   3322   Oberst La Mare og
                                 Anne Nielsdatter

9
Anders Pedersen          6622   7411   Oberst Gamm

10
Hans Gydesen              6622   7501   Oberst Gamm

11
Peder Knudsen og
Søren Villumsen        10 111   8220   Oberst Gamm

12
Jørgen Thomsen              4000   3620   Hr. Jens Wandel i Uldum
                                 hans anneksgård

GREJS MØLLE

ganske øde            12 400   3120   Oberst Gamm


HOLTUM MØLLE

tilkommer oberstløjtn.
La Mare                  3600   1430   Oberstløjtn. La Mare


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


Proprietærer  (står ikke i originalen udover det anførte)

Otto Frederik von Gamm, oberst, død 1698
Grundet

Otte Krag til Egeskov og Voldbjerg, rigsråd, 1611-1666

Hans Frederik Levetzau til Oksholm, generalmajor, 1630-1696
Hvolgård

Laurids Gregersen, præst i Vandborg, 1624-1683

Laurids Brorson til Dybvad, landkommissær, død 1681

Hans Jeremiasen Wulff, præst i Vejle, 1659-1703

Anne Nielsdatter Obling på Låge, død 1703, enke efter Jens Jørgensen Jelling, død 1679
Låge

Hans Pedersen i Holtum, se Grejs matrikel 1664

Hieronymus de la Mare, oberstløjtnant, død 1727

Jens Christensen Wandel, præst i Uldum og Langskov, død 1688

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»