Matrikel 1664
GREJS SOGN

Z 24-1,  4. delGREJS BY


Knud Mortensen            1 gård                5600
nu Christen Pedersen og Anders Pedersens enke
Til M. Hans i Vejle forundt af Hans Ko: Ma:, øde / propr. M. Hans     Jerimiasen i Vejle
Skylder        1 pund smør, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre,     1 svin, 1 fødenød, 1 rdl gæsteri
Kan så        1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 td havre
Avl            20 læs hø
5 td 6 skp


Peder Hougaard            1 bol                1222
nu Jens Pedersen
Til Mest. Hans i Vejle perpetueret / M: Hans Jeremiasen i Vejle
Skylder        1 harbo pund smør
Kan så        1 skp byg
1 td 2½ skp 2 alb


Jens Christensen        1 gård                9000
Velb. Tage Krabbe / propr. Hr. oberst Gamm til Grundet
Skylder        2 ørte rug, 2 ørte byg, 2 ørte havre, 1 svin, 1     fødenød, 2 rdl gæsteri
Kan så        1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 td havre
Avl            20 læs hø
9 td


Ebbe Pedersen            1 gård                10 200
nu Markus Sørensen
Velb. Tage Krabbe, øde / propr. Hr. oberst Gamm
Skylder        ½ td smør, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 svin, 1 okse     at stalde, 1 rdl gæsteri
Kan så        1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 td havre
Avl            20 læs hø
10 td 2 skp


Jens Villumsen            ½ gård                5200
nu Eske Jensen
Velb. Tage Krabbe, øde / propr. Hr. oberst Gamm
Skylder        2 pund smør, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 svin, 1     fødenød, 1 rdl gæsteri
Kan så        ½ ørte rug, ½ ørte byg, 5 td havre
Avl            10 læs hø
5 td 2 skp


Ingvar Lauridsen        ½ gård                5000
nu Hans Nielsen
Velb. Tage Krabbe, øde / propr. Hr. oberst Gamm
Skylder        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1     fødenød, 1 rdl gæsteri
Kan så        ½ ørte rug, ½ ørte byg, 5 td havre
Avl            10 læs hø
5 td hartkorn


Christen Justesen        ½ gård                5200
nu Christen Andersens enke
Velb. Tage Krabbe / propr. Hr. oberst Gamm
Skylder        2 pund smør, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 svin, 1     fødenød, 1 rdl gæsteri
Kan så        ½ ørte rug, ½ ørte byg, 5 td havre
Avl            10 læs hø
5 td 2 skp


Jens Møller            ½ gård                5200
nu Bertel Christensen
Velb. Tage Krabbe / propr. Hr. oberst Gamm
Skylder        2 pund smør, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 svin, 1     fødenød, 1 rdl gæsteri
Kan så        ½ ørte rug, ½ ørte byg, 5 td havre
Avl            10 læs hø
5 td 2 skp


Hans Clemensen            ¼ gård                3502
nu Jacob Andersen
Velb. Tage Krabbe / propr. Hr. oberst Gamm
Skylder        2 ørte byg, 4 skilling 2 albus p:, 1 svin
Kan så        2½ skp rug, 3 skp byg, 2½ td havre
Avl            5 læs hø
3½ td 1 skp 2 alb


Søren Jensen            ¼ gård                2600
nu Christen Andersen
Velb. Tage Krabbe / propr. Hr. oberst Gamm
Skylder        1½ ørte byg, 1 svin, 2 Rigsmark gæsteri
Kan så        2½ skp rug, 3 skp byg, 2½ td havre
Avl            5 læs hø
2½ td 2 skp


Jørgen Nielsen            1 bol                1400
nu Oluf Pedersen
Velb. Tage Krabbe / propr. Hr. oberst Gamm
Skylder        1 ørte byg
Kan så        1½ skp byg
1½ td


Peder Lauridsen, streget,1 gård                133 2/3
Peder Christensen og Mikkel Christensen
Velb. Otte Krags tjener / propr. fru Anne Rosenkrantz sl. Hr. Otte     Krag til Voldbjerg
Skylder        1½ mark penge, 2 grot leding, 6 skp purest havre, 1     får hvert 3.år, 1 svin hvert 4.år, 2 rdl gæsteri
Kan så        1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 td havre
Avl            20 læs hø
1 td 3½ skp 1 fjk 2/3 alb


Jens Christensen og        1 gård                8000
Peder Andersen
nu Jens Christensen, Jørgen Jensen og Peder Jensen
Velb. Oluf Rosenkrantz / propr. Velb. Anders Bille
Skylder        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 rdl gæsteri
Kan så        1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 td havre
Avl            20 læs hø
8 td


Mads Kvist            1 gård                8111
nu Iver Pedersen og Rasmus Nielsen
Velb. Oluf Rosenkrantz / propr. Velb. Anders Bille
Skylder        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 2 mark gæsteri
Kan så        1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 td havre
Avl            20 læs hø
8 td 1 skp 1 fjk 1 alb


Jens Hansen            1 gård                5711
nu Morten Christensen
Velb. Oluf Rosenkrantz, øde / propr. Velb. Anders Bille
Skylder        1 pund smør, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre,     1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 rdl gæsteri
Kan så        1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 td havre
Avl            20 læs hø
5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb


Laurs Nielsen            ½ gård                4511
Velb. fru Mette Rosenkrantz / propr. Velb. Anders Bille
Skylder        1 pund smør, 1 ørte byg, 1 ørte havre,     1 svin, 1     fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 rdl gæsteri
Kan så        ½ ørte rug, ½ ørte byg, 10 td havre
Avl            10 læs hø
4½ td 1 skp 1 fjk 1 alb


Jes Jensen Hougaard        1 gård                5622
Hr. Bertel bruger avlen og er øde for hus
Velb. Erik Brochenhuus / propr. Hr. Laurids Gregersen i Vandborg i     Bøvling amt
Skylder        1 ørte rug, 1 ørte byg, 2 ørte havre, 1 svin, skov     til 2 svins olden
Kan så        1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 td havre
Avl            20 læs hø
5½ td 2½ skp 2 alb


Niels Gydesen            ½ selvejergård nu fæstet    0631
nu Bertel Christensen
Velb. Jørgen Juuls tjener, Grundet / propr. Hr. oberst Gamm
Skylder        1 mark penge, 2 skilling grot leding, 4 skp purest     havre, 3½ mark gæsteri
Kan så        ½ ørte rug, ½ ørte byg, 5 td havre
Avl            10 læs hø
6½ skp 1 fjk 1 alb


Mads Thomsen            1 selvejergård nu fæstet    152 2/3
Grev Rantzau til Hvolgård, øde / propr. Jens Christensen nu prop. Levetzau
Skylder        2 mark landgl: p:, 2 skilling grot leding, 6 skp     purest havre, 1/3 får, ¼ svin
Kan så        1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 td havre
Avl            20 læs hø
1½ td 1½ skp 2 2/3 alb


Mads Mortensen            ½ selvejergård nu fæstet    070 2 2/3
nu Peder Olufsen
Velb. Peder Reedtz / propr. Laurids Brorson til Dybvad
Skylder        12 skilling landgl: p:, 1 skilling grot leding, 3     skp havre, ¼ svin, 1/3 får, 3 mark gæsteri
Kan så        ½ ørte rug, ½ ørte byg, 4½ td havre
Avl            10 læs hø
7 skp 2 2/3 alb


Terkel Mikkelsen        ½ selvejergård nu fæstet    063 2/3
nu Christen Nielsen
Velb. Peder Reedtz / propr. Laurids Brorson
Skylder        3 skp havre, ¼ svin, 1/3 får, 12 skilling landg, 1     grot leding, 3 mark gæsteri
Kan så        ½ ørte rug, ½ ørte byg, 5 td havre
Avl            10 læs hø
6½ skp 1 fjk 2/3 alb


Knud Pedersen            1 gadehus
nu Peder Madsen
Velb. Peder Reedtz, øde / propr. Laurids Brorson
Ingen skyld. Ingen avl


Knud Olufsen            1 gadehus
Velb. Peder Reedtz, øde / propr. Laurids Brorson
Ingen skyld. Ingen avl


Præstens gård            1 gård
Hr. Bertel Jensen
Kan så        3 td byg, 4 td byg, 20 td havre
Avl            20 læs hø


HOLTUM BY


Jacob Mortensen        1 gård                9311
nu Niels Sørensen og Christen Smed
Velb. Oluf Rosenkrantz, øde / propr. velb. Anders Bille
Skylder        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 2 får, 2 gæs, 2 høns, 2 rdl     gæsteri
Kan så        1 td rug, 10 skp byg, 6 td havre
Avl            10 læs hø
9 td 3 skp 1 fjk 1 alb


Jep Thomsem            ½ gård                3211
nu Knud Andersen
Velb. Oluf Rosenkrantz, øde / propr. Anders Bille
Skylder        ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, 1 pund smør,     ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 10 skilling gæsteri
Kan så        ½ td rug, 5 skp byg, 3 td havre
Avl            5 læs hø
4 td ½ fjk ½ alb, streget
3 td 2 skp 1 fjk 1 alb


Villum Hansen            ½ gård                3211
nu Mikkel Jensen
Velb. Oluf Rosenkrantz, øde / propr. Anders Bille
Skylder        ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, 1 pund smør,     ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 10 skilling gæsteri
Kan så        ½ td rug, 5 skp byg, 3 td havre
Avl            5 læs hø
4 td ½ fjk ½ alb, streget
3 td 2 skp 1 fjk 1 alb


Hans Clemensen            ½ gård                4011
nu Anders Thygesen og Hans Clemensen
Velb. Oluf Rosenkrantz / propr. velb. Anders Bille
Skylder        1 ørte rug, 1 ørte byg, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1     slettemark gæsteri, 1 pund smør
Kan så        1 td rug, 5 skp byg, 3 td havre
Kan avle        5 læs hø
4½ td 2 skp ½ fjk ½ alb, streget, 4 td ½ skp ½ fjk ½ alb, streget
4 td 1 fjk 1 alb


Jens Pedersen            1 selvejergård nu fæstet    1020
velb. Peder Reedtz tjener / propr. Knud Dynesen i Skanderborg, øde
Skylder        1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 slettemark gæsteri, al     foranstående skyld er streget, 4 skp purest havre, 1 mark     skyld penge, 2 grot leding, 1 svin hvert 6. år, 1 får hvert     6. år, 2 rdl gæsteri, udi Lervadskær ½ skp rug
Kan så        1 ørte rug, 1 ørte byg, 8 td havre
Kan avle        16 læs hø
7 td 2½ skp 2 alb, streget
1 td ½ skp


Jep Pedersen            1 gård                7000
nu Hans Villumsen og Jens Nielsen
Grev Christian Rantzau / Hr. Gen.major Levetzau
Skylder        ½ td smør, 1 fødenød, 1 svin
Kan så        1 td rug, 10 skp byg, 6 td havre
Kan avle        10 læs hø
7 td


Helvig Laursdatter        1 gård                9311
nu Christen Nielsen
velb. Erik Brochenhuus, Hvolgård / propr. sl. Hans Pedersens sønner i Holtum: Bertel Hansen og Peder Hansen
Skylder        1 ørte rug, 1 ørte byg, 2 ørte havre, 1 fjerding     smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, skov til 6 svins olden (2 skp hartkorn)
9 td 3 skp 1 fjk 1 alb

Nok derforuden fem agerjorder ligger til Grejs kirke som
Jørgen Johansen i Holtum
i fæste har                                0320
Til kirken / tilkommer Grejs kirke
Skylder        14 skilling p:
Kan så        ½ td rug, ½ td byg, ½ td havre
3½ skp hartkorn


GREJS MØLLE

Mads Terkildsen                            12 400
nu Anders Møller
Oluf Rosenkrantz / propr. Anders Bille
Skylder        20 ørte mel
Ingen avl
12½ td


HØJGÅRD HOVEDGÅRD                            28 100

med to gårdes eng på Fløjstrup Mark og skov sat for
28 td 1 skp hartkorn
Kan så        6 td rug, 4 td byg, 20 td havre
Avl            30 læs hø
Skov til 20 svins olden


Summarum på forskrevne Grejs sogn bedrager sig udi hartkorn

152½ td 1 fjk ½ 1/6 alb, streget

138 td 4 skp ½ fjk 1/3 alb, streget

143½ td ½ fjk 2/3 alb, streget

143½ td 1½ skp 1½ fjk 1 1/3 alb


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ekselpel der viser originalopstillingen

velb. Oluf        Jacob Mortensen 1 gård    propr. Anders Bille
Rosenkrantz        nu Niels Sørensen og
øde                Christen Smed

Skylder                                Kan så
1 ørte rug                            1 td rug
1 ørte byg                            10 skp byg
1 ørte havre                            6 td havre
1 fj smør
1 svin                                Avl
1 okse at stalde                        10 læs hø
2 får
2 gæs
2 høns
2 rdl gæsteri
9 td 3 skp 1 fj 1 alb

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

proprietærer (står ikke i originalen udover det anførte)

Hans Jeremiasen Wulff, præst i Vejle, død 1703

Tage Krabbe til Gunderslevholm, død 1676
Grundet

Otto Frederik von Gamm, oberst, død 1698
Grundet

Otte Krag til Egeskov og Voldbjerg, rigsråd, 1611-1666

Anne Rosenkrantz, enke efter Otte Krag til Egeskov og Voldbjerg

Oluf Rosenkrantz
Højgård

Anders Bille til Løgismose, død 1694

Mette Rosenkrantz g.m. Erik Bille, bror til Anders Bille til Løgismose
Aunsbjerg

Erik Brochenhuus til Lerbæk, død efter 1677
Lerbæk

Laurids Gregersen, præst i Vandborg, 1624-1683

Jørgen Juul til Agersbøl og Låge
Låge

Christoffer Rantzau, rigsgreve

Hans Frederik Levetzau til Oksholm, generalmajor, 1630-1696
Hvolgård

Peder Reedtz til Tygestrup, kansler, 1614-1674
Mindstrup

Laurids Brorson til Dybvad, landkommissær, død 1681

Knud Dynesen i Skanderborg

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»