Matrikel
1662

GREJS SOGN

Rigsarkivet
Film M 582166


GREJS BY


Knud Mortensen                    1 gård            5600
Til Vejle kald
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    10 skp rug
1 ørte byg                    12 skp byg
2 ørte havre                    10 td havre
1 svin                        Kan avle
                            16 læs hø
                            Beløber forn. sæd og avling
Beløber udi hartkorn            i hartkorn
5 td 6 skp                    3 td 2 skp


                            1 hus
Til Grundet, er øde
                            Kan så
                            1 skp byg
                            Er i hartkorn
                            1 fjk 1 alb


Jens Christensen                1 gård            9000
Tjener til Grundet
Skylder                        Kan så
2 ørte rug                    10 skp rug
2 ørte byg                    12 skp byg
2 ørte havre                    10 td havre
1 fødenød                        Kan avle
1 svin                        16 læs hø
2 rdl gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
9 td                            3 td 2 skp


Ebbe Pedersen                    1 gård            10 200
Til Grundet, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    10 skp rug
1 ørte byg                    12 skp byg
½ td smør                        10 td havre
1 brændsvin                    Kan avle
1 okse at stalde                16 læs hø
1 rdl gæsteri
Beløber forn. landgilde
udi hartkorn                    Beløber udi hartkorn
10 td 2 skp                    3 td 2 skp


Jep Vandbo                    ½ gård            5000
Til Grundet
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    5 skp rug
1 ørte byg                    6 skp byg
1 ørte havre                    5 td havre
1 svin                        Kan avle
1 fødenød                        8 læs hø
1 rdl gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber udi hartkorn
5 td                            1½ td 1 skp


Jens Villumsen                    ½ gård            5200
Til Grundet, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    5 skp rug
1 ørte byg                    6 skp byg
2 pund smør                    5 td havre
1 svin                        Kan avle
1 fødenød                        8 læs hø
1 rdl gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber udi hartkorn
5 td 2 skp                    1½ td 1 skp


Oluf Møller                    ½ gård            5200
Til Grundet, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    5 skp rug
1 ørte byg                    6 skp byg
2 pund smør                    5 td havre
1 brændsvin                    Kan avle
1 fødenød                        8 læs hø
1 S:daler gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
5 td 2 skp                    1½ td 1 skp


Jens Møller                    ½ gård            5200
Til Grundet, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    5 skp rug
1 ørte byg                    6 skp byg
2 pund smør                    5 td havre
1 svin                        Kan avle
1 fødenød                        8 læs hø
½ rdl gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
5 td 2 skp                    1½ td 1 skp


Jens Sørensen                    ¼ gård            2600
Til Grundet, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1½ ørte byg                    2½ skp rug
1 svin                        3 skp byg
½ rdl gæsteri                    2½ td havre
                            Avler
                            3 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
2½ td 2 skp                    6 skp 2 alb


Anders Hansen                    ¼ gård            3502
Til Grundet, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
2 ørte byg                    2½ skp rug
1 svin                        3 skp byg
4 skilling 2 albus p:            2½ td havre
                            Kan avle
                            3 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
3½ td 1 skp 2 alb                6 skp 2 alb


Niels Hansen                    1 bol            1400
Til Grundet
Skylder                        Kan så
1 ørte byg                    2 skp byg
                            Kan avle
                            1 læs hø
Er i hartkorn                    Er i hartkorn
1½ td                        1 skp


Hans Christensen                1 gård            8000
Til Højgård, halvdelen øde
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    10 skp rug
1 ørte byg                    12 skp byg
1 ørte havre                    10 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 svin                        16 læs hø
1 fødenød
1 rdl gæsteri
Beløber forn. landgilde
udi hartkorn                    Beløber i hartkorn
8 td                            3 td 2 skp


Mads Kvist                    1 gård            8111
Til Højgård, øde
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    10 skp rug
1 ørte byg                    12 skp byg
1 ørte havre                    10 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 brændsvin                    16 læs hø
1 fødenød
1 gås
2 høns
1½ mark gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
8 td 1 skp 1 fjk 1 alb            3 td 2 skp


Jens Hansen                    1 gård            5711
Til Højgård, øde
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    10 skp rug
1 ørte byg                    12 skp byg
1 ørte havre                    10 td havre
1 pund smør                    Kan avle
1 svin                        16 læs hø
1 fødenød
1 gås
2 høns
1 rdl gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
5 td 7 skp 1 fjk 1 alb            3 td 2 skp


Laurids Nielsen                ½ gård            4511
Til Aunsbjerg
Skylder                        Kan så
½ ørte rug                    5 skp rug
½ ørte byg                    6 skp byg
½ ørte havre                    5 td havre
1 otting smør                    Kan avle
1 brændsvin                    8 læs hø
½ fødenød
1 gås
2 høns
1 rdl gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
4½ td 1 skp 1 fjk 1 alb            1½ td 1 skp


Jens Jepsen                    1 gård            6100
Til Lerbæk, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    10 skp rug
1 ørte byg                    12 skp byg
1½ ørte havre                    10 td havre
1 staldokse, 1 svin                Kan avle
                            16 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
6 td 1 skp                    4 td 2 skp


Niels Gydesen                    ½ selvejergård        0631
Til Låge
Skylder                        Kan så
1 mark penge                    5 skp rug
2 skilling grot leding            6 skp byg
4 skp purest havre                5 td havre
3½ mark gæsteri                Kan avle
                            8 læs hø
Beløber i hartkorn                Beløber udi hartkorn
6½ skp                        1½ td 1 skp


Mads Thomsen                    1 selvejergård        151 1 2/3
Til Hvolgård, øde og nedbrudt
Skylder                        Kan så
2 rdl landgl: p:                10 skp rug
2 grot leding            12 skp byg
6 skp purest havre                10 td havre
¼ svin                        Kan avle
1/3 får                        16 læs hø
Er i hartkorn                    Beløber i hartkorn
1½ td 1 skp 1 fjk 1 2/3 alb        3 td 2 skp


                            1 gadehus
øde                            uden sæd


Niels Mikkelsen                1 selvejergård        131 1 2/3
Til velb. Otte Krag, øde
Skylder                        Kan så
1½ mark penge                    10 skp rug
2 grot leding                    12 skp byg
6 skp purest havre                10 td havre
¼ svin                        Kan avle
1/3 får                        16 læs hø
2 rdl gæsteri
Er i hartkorn                    Beløber i hartkorn
1 td 3 skp 1 fjk 1 2/3 alb        3 td 2 skp


                            1 gadehus
øde                            Uden avling


Mads Mortensen                ½ selvejergård        4100
Til Mindstrup, øde
Skylder                        Kan så
2 S:daler n/n 2 skilling            5 skp rug
3 skp havre                    6 skp byg
                            5 td havre
                            Kan avle
                            8 læs hø
Er i hartkorn                    Beløber i hartkorn
4 td 1 skp                    1½ td 1 skp


Jørgen Mortensen                ½ selvejergård        4100
Til Mindstrup
Skylder                        Kan så
2 daler n/n 2 skilling            5 skp rug
3 skp havre                    6 skp byg
                            5 td havre
                            Kan avle
                            8 læs hø
Er i hartkorn                    Beløber i hartkorn
4 td 1 skp                    1½ td 1 skp


Knud Olesen                    1 gadehus
øde
Skylder
2 mark
Er ikke beregnet til hartkorn


HOLTUM BY


Jacob Mortensen                1 gård            9311
Til Højgård, øde
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    8 skp rug
1 ørte byg                    10 skp byg
1 ørte havre                    7 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 okse at stalde                10 læs hø
1 svin
2 får
2 gæs
2 høns
2 rdl gæsteri
Beløber i hartkorn                Beløber i hartkorn
9 td 3 skp 1 fjk 1 alb            2 td 2½ skp 2 alb


Jep Thomsen                    ½ gård            3211
Til Højgård, øde
Skylder                        Kan så
½ ørte rug                    4 skp rug
½ ørte byg                    5 skp byg
½ ørte havre                    3½ td havre
1 pund smør                    Kan avle
½ svin                        5 læs hø
½ fødenød
½ gås
10 skilling gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
3 td 2 skp 1 fjk 1 alb            1 td 1 skp 1 fjk 1 alb


Villum Hansen                    ½ gård            3211
Til Højgård, øde
Skylder                        Kan så
½ ørte rug                    4 skp rug
½ ørte byg                    5 skp byg
½ ørte havre                    3½ td havre
1 pund smør                    Kan avle
½ svin                        5 læs hø
½ fødenød
½ gås
10 skilling gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
3 td 2 skp 1 fjk 1 alb            1 td 1 skp 1 fjk 1 alb


Hans Clemensen                    ½ gård            4011
Til Højgård
Skylder                        Kan så
1 ørte byg                    4 skp rug
1 ørte havre                    5 skp byg
1 pund smør                    3½ td havre
½ svin                        Kan avle
½ fødenød                        5 læs hø
½ gås
1 S: mark gæsteri
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
4 td 1 fjk 1 alb                1 td 1 skp 1 fjk 1 alb


                            To huse
                            uden sæd


GREJS MØLLE                                    12 400
Til Højgård
Skylder                        Uden sæd
20 ørte mel
Er i hartkorn
12½ td


Jens Pedersen                    1 selvejergård        731 1½
Til Mindstrup, øde
Skylder                        Kan så
1 daler penge                    10 skp rug
½ ørte rug                    12 skp byg
1 ørte byg                    8 td havre
1 ørte havre                    Kan avle
1 brændsvin                    16 læs hø
1 gås
2 høns
Beløber udi hartkorn            Beløber i hartkorn
7 td 3 skp 1½ fjk                2½ td 3 skp 1 fjk 1 alb


Abelone N:                    1 gård            2400
Til Hvolgård, halvdelen øde
Skylder                        Kan så
2 pund smør                    8 skp rug
1 svin                        10 skp byg
1 fødenød                        7 td havre
                            Kan avle
                            10 læs hø
Er i hartkorn                    Er i hartkorn
2½ td                        2 td 2½ skp 2 alb


Helvig Laursdatter                1 gård            9600
Til Tirsbæk
Skylder                        Kan så
1 ørte rug                    10 skp rug
1 ørte byg                    12 skp byg
2 ørte havre                    8 td havre
1 fjerding smør                Kan avle
1 okse at stalde                12 læs hø
1 brændsvin
Beløber udi hartkorn            Beløber udi hartkorn
9½ td 2 skp                    2½ td 2 skp


Til præstegården
                            Kan så
                            3 td rug
                            4 td byg
                            20 td havre
                            Kan avle
                            16 læs hø
                            Er i hartkorn
                            6 td 2½ skp 2 alb


Summarum over forn. Grejs sogn

Penge        18½ rdl 1½ mark 2 skilling 2 albus
Rug            [Mangler]

Summarum beløb som hos enhver gård antegnet er

landgilden anslagen udi hartkorn    151 td 2½ skp 1 fjk 2 1/3 alb
                            [tydming usikker]

sæd og avling udi hartkorn        64 td 1 skp

Herforuden

HØJGÅRD HOVEDGÅRD

Gårdens takst med to gårdes        Kan sås årligen
eje på Fløjstrup Mark            8 td rug
                            4 td byg
                            20 td havre
                            Kan avles
                            30 læs hø
sat for                        Beløber i hartkorn
28 td 1 skp                    8½ td ½ skp 2 alb

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


Note:

Alt er medtaget og opstillet som i originalen, hvor dog godsets navn er angivet ude til venstre i en smal kolonne.
Tallet for hartkorn yderst til højre ved hver gård findes ikke i originalen.
Alle tal i originalen er angivet med romertal.
Det er uklart om purest havre er havrearten Pur Havre eller det er en ren form for havre.
S:daler er formentlig slettedaler
p: er formentlig penge

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»