Donneruplund Jordebog 1755

Landstingets skøde- og panteprotokol.  B24-693, 3 del  [213] fol.421.

Skøde af 14.11.1755 på Donneruplund fra Niels Andersen Wong til søn Anders Nielsen,
læst 3.12.1755 No.20

Jordebog for Donneruplund 1755

    Vejle amt. Nørvang herred

    Give sogn

    Give
Christen Christensen    3102
Peder Mikkelsen    3010
Niels Bødker        0100
Birthe Sørensdatter og mor, husmand
Jacob Larsen        3400

    Neder Donnerup
Søren Fæstersen    2512½
Niels Sørensen    2512½
Jørgen Larsen    2100
Søren Madsen og
Søren Jensen        4200
Maren Christensdatter, husmand
Jesper Jensen, husmand

    Bregnhoved
Jørgen Johansen    3401
Jens Villadsen    3130
Jens Pedersen    1710

    Hedegård
Søren Jensen        2310
Lille Niels Larsen    2310
Store Niels Larsen    2230
Christen Hage    2330

    Bæksgård
Søren Knudsen    2110
Peder Nielsen    1601
Christen Nielsen    1700
Morten Pedersen    1600
Johannes Pedersen    1600
Peder Boel        0500

    Ullerup
Jens Christensen    2030
Jens Hansen        2030
Niels Christensen    2030
Lille Peder Christensen og
Peder Larsen        143¾
Store Peder Larsen    143¾
Jens Larsen, husmand
Ole Nielsen        143¾
Hans Nielsen og
Peder Madsen    143¾

    Nygård
Ole Villadsen    4010

    Store Mosegård
Christen Larsen    2600

    Tromborg
Niels Nielsen        1001

    Øgelund
Peder Nielsen    1210

    Over Bøllund
Lars Larsen        3000
Morten Sørensen    2301½
Hans Sørensen    3301½
Henrik Pedersen    1000

    Store Hestlund
Niels Jensen        3400
Jørgen Sørensen    3400

    Givskov
Christen Sørensen    1730
Christen Johansen    1740

    Ulkær Mølle
Mathias Kornbæk    1521
mølleskyld        3120

    Øster Snede sogn

    Øster Snede
Jens Sørensen    3122

    Bøgballe
Jens Christensen og
Knud Andersen    5602
Knud Nielsen    4720

    Thyregod sogn

    Lille Mosegård
Niels Bertelsen    1202

    Givskud sogn

    Østerhoved
Christen Nielsen    2120

    Harresø
Claus Pedersen    4732

    Hvejsel sogn

    Hallunds jord
Niels Poulsen i Harresø    1420

    Sønder Omme sogn

    Østerby
Anders Pedersen og
Christen Christensen    4021

    Filskov
Niels Jepsen og
Peder Nielsen    3232

    Ringive sogn

    Ulkind
Lars Pedersen    2600
Hans Nielsen        3130
Lars Nielsen        2610

    Nørre Langelund og Billund
Hans Jespersen    1532
Mathias Madsen    1522
Hans Madsen    1532
Lars Christensen    1532

    Gammelby
Niels Thomsen og
Jens Hansen        2210

    Brande sogn

    Askær
Niels Knudsen    3330

    Grarup
Henrik Andersen    1611
Jens Jensen        1512
Ole Jessen        170½
Niels Nielsen        1710
Niels Christensen    1700

    Lille Langkær
Christen Jensen    2602

    Skerris
Anders Christensen    3311

    Lundfod
Iver Christensen og
Christen Vipskov    1031

    Brande
Peder Jensen        2010

    Uhre
Peder Christensen    0632
Peder Christensen Spring    2331
Christen Christensen    2001

    Sandfeldbjerge
Christen Christensen    1212

    Brogård
Søren Nielsen    1121

    Øster Nykirke sogn

    Vonge
Niels Andersen    2132
skov        0032
samt den skovpart der har tilhørt
Hans Andersen Møllers gård i Vonge
Jens Christensen    2312
skov        0002
Didrik Pedersen og
Poul Didriksen    3002½
skov        0110
Hans Andersen    3002½
skov        0110
Terkild Sørensen, et hus
Et hus sidst beboet af Søren Madsen, som nu bor i Neder Donnerup
Et hus sidst beboet af Thomas Jørgensen, som nu bor i Nørre Kollemorten

    Ørnholt
Peder Andersen og
Ebbe Christensen og
Søren Sørensen og
Søren Pedersen og
Jacob Andersen    7411

    Silkeborg Amt.  Vrads herred

    Ejstrup sogn

    Rønslunde
Mads Jensen        311 1/3
Peder Mortensen    3130

    Vester Harrild
Christen Andersens enke    2332

    Nørre Snede sogn

    Hundshoved
Jens Rasmussen og
Peder Nielsen    3530
Peder Jensen        2032
Christen Andersen    2031

Komplet.Donneruplund jordebog 1760

Nørvang Tørrild herreds auktionsprotokol 1761-1781.  B70-498
Heri fol.96B-: Jordebog over Donneruplund ved auktion 17.11.1760

Køber anføres i højre kolonne

    Give sogn

Donneruplund hovedgård    11.100    Christen Pedersen i Hvejsel Lundgård
skov        0231

    Give
Anders Møller    3000    Ditto
Søren Vestesen    2722    Ditto
Christen Skov    3102    Mons. Jørgensen Donnerup
Jacob Larsen        3400    Christen Pedersen i Hvejsel
Mads Sørensen    312½    Ditto
Jens Sørensens enke    2730    Ditto
Niels Smed        0711    Mons.. Jens Nørskov til Christen Pedersen
Søren Smed        0711    Mons. Jørgensen i Kollemorten tilskødet Christen Pedersen
Peder Hage        060¾    Sr. Terkildsen til Hr. Linde
Jens Holm        060¾    Lars Sørensen i Jelling til Hr. Linde
Niels Bech        0100    Peder Terkildsen
Christen Hover    060¾    Christen Pedersen i Hvejsel Lundgård
Jørgen Peder        0711    Mons. Jens Nørskov tilskødet Sr. Christen Pedersen
Inger Mosegaard    060¾    Sr. Terkildsen på Kjeldkær til Hr. Linde
Anne Kovstrup, et hus        Jens Nørskov tilskødet Sr. Christen Pedersen
Maren Jensdatter, et hus        Sr. Nis Jørgensen Donnerup

    Skærhoved
Christen Thomsen    3130    Mons. Terkildsen til Hr. Linde

    Neder Donnerup
Søren Fæstersen    2512½    Christen Pedersen
Niels Sørensen    2512½    Jens Nørskov til Sr. Christen Pedersen
Jørgen Larsen    2100    Ditto
Søren Madsen    2100    Ditto
Søren Jensen        2100    Ditto
Maren Pedersdatter, et hus        Mons. Peder Terkildsen på Kjeldkær til Hr. Linde
Jesper Jensen, et hus        Ditto
Erik Rebslager, et hus        Mons. Nis Donnerup til Sr. Christen Pedersen

    Bæksgård
Søren Knudsen    2110    Sr. Christen Pedersen Lundgaard
Johannes Pedersen    1600    Mons. Jens Nørskov til Christen Pedersen
Morten Pedersen    1600    Sr. Bagger i Jelling
Peder Nørgaard    1611    Sr. Peder Terkildsen til Hr. Linde
Christen Vestergaard    1710    Sr. Christen Pedersen i Lundgård
Peder Boel        0500    Sr. Terkildsen på Kjeldkær

    Ullerup
Jens Egsgaard    2030    Anders Nielsen på Hastrup
Jens Hansen        2030    Sr. Bagger
Niels Christensen    2030    Ditto
Store Peder Christensen    2101    Sr. Bagger   
Lille Peder Christensen    2101    Ditto
Oluf Nielsen        2101    Ditto
Jens Larsen, et hus        Jens Nørskov

    Nygård
Oluf Villadsen    4010    Jens Nørskov til Sr. Christen Pedersen

    Store Mosegård
Hans Nielsen        2600    Mons. Terkildsen til Hr. Linde

    Tromborg
Niels Larsen        1001    Ditto til Hr. Linde

    Øgelund
Peder Nielsen    1210    Mons. Niels Donnerup til Nis Jepsen i Vonge

    Over Bøllund
Lars Larsen        3000    Sr. Anders Nielsen
Hans Sørensen    2701½    Ditto
Morten Sørensen    2701½    Ditto

    Store Hestlund
Niels Hillerslev    3400    Ditto
Jørgen Sørensen    3400    Mons. Nørskov

    Givskov
Christen Sørensen    1730    Anders Nielsen til Sr. Christen Pedersen
Christen Johansen    1730    Mons. Niels Donnerup

    Ulkær Mølle
Mathias Møller    1521    Magister Borch i Grejs

    Farre
Peder Hansen    2400    Beboeren
Peder Bank        1000    Sr. Anders Nielsen Donnerup
Bent Nielsen og
Iver Jensen        6622    Mons. Bagger i Jelling
Søren Christensen    2400    Ditto
Oluf Andersen    2400    Christen Pedersen
Mads Jespersen    2400    Mons. Bagger
Anders Christensen    2400    Ditto
Villads Nielsen    2400    Christen Pedersen i Lundgård
Ivers enke        0200    Sr. Jens Nørskov
Niels Bechs enke    0200    Mons Terkildsen til Sr. Gydesen
Hans Smed        0400    Mons. Niels Jørgensen til Sr. Jens Nørskov
[Mangler] Sørensdatter, et hus    Mons. Nørskov
Mads Elkær, et hus        Mons. Niels Donnerup til Jens Nørskov
Jørgen Bank, et hus        Sr. Terkildsen til Sr. Gydesen

    Lille Hestlund
Niels Henningsen    1600    Lars Sørensen i Jelling
Niels Sørensen    1600    Sr. Bagger overleveret til Lars Sørensen

    Ringive sogn

    Gammelby

Niels Thomsen og
Gyde Larsen        2210    Mons. Niels Donnerup til Jens Nørskov
Niels Mouridsen    1121    Sr. Donnerup

    Nørre Langelund og Billund

Hans Jespersen    222 2/3    Sr. Bagger d. 10.1.1761 afstået dette bud til Hr. magister             Borch
Mathias Madsen    222 2/3    ligeledes
Hans Madsen    222 2/3    ditto

Uve
Niels Christensen    2121    Hr. magister Borch
Erik Olesen 1622    1622    Sr. Bagger
Ole Eriksen        0200   

    Gadbjerg sogn

    Tøsby
Hans Christiansen    2300    Mons Terkildsen
Anders Madsen    2300    Mons Terkildsen alt for Sr. Gydesen
Jørgen Andersen    2300    Ditto
Niels Christensen    2300    Ditto

    Brande sogn

    Askær
Niels Nielsen        1531½    Beboeren på stedet som og har fået skøde
Niels Knudsens enke    1531½    Ditto, tilskødet Christen Jensen Risbjerg ibid.

    Grarup
Henrik Andersen
nu Niels Larsen    161½    Hr. magister Borch i Grejs
Christen Vipskov    170½    Ditto
Jens Nielsen        1710    Ditto
Niels Christensen    1700
Husmændenes gård som bebos af
Johan Smed
Jacob Ros
Poul
Maren Ødekær
Lille Lars        11522    Ditto
Anders Jensen    1702    Ditto

    Lille Langkær
Christen Jensen    2602    Nis Nissen i Askær tilskødet Jørgen Christensen af                 Tyregård

    Borup
Peder Hansen og
Peder Christensen    443½    Sr. Bagger overladt magister Borch i Grejs
Jep Jensen        3302    Hr. magister Borch i Grejs
Niels Christensen    3312½    Christen Pedersen i Lundgård
Lars Ødekær        3431    Hr. magister Borch

    Givskud sogn

    Østerhoved
Christen Nielsen    2120    Hr. Mandix i Hvejsel

    Vindelev sogn

    Vindelev
Anders Johansen    6521    Sr. Niels Fogh på Stovgård

    Hvejsel sogn

    Ildved
Niels Svendsen    5131    Hr. kommerceråd Kruse
Peder Møllers ødegård    5021    Sr. Niels Fogh på Stovgård

    Øster Nykirke sogn

    Tinnet
Anders Nielsen    4530    Hr. kommerceråd Kruse

    Strøgods

    Jelling sogn

    Jelling
en gård, der bebos af ejeren selv    3611    Sr. Fogh på Låge
skov            0001
¼, der bruges af ejeren selv    1400    Ditto
skov            0000½
Et hus, der bebos af Carl Smed        Ditto

    Øster Nykirke sogn

    Vonge
Jens Thomsen    2132    Sr. Anders Nielsen til Hastrup
skov        0032

    Øster Snede sogn

    Bøgballe
Niels Jensen og
Anders Knudsen    5602    Ingen køber

    Gadbjerg sogn

    Smidstrup
Niels Christensen    2200    Sr. Jens Nørskov
skov        0020
Jochum Andersen    2200    Ditto
skov        0020

Give sogn konge-korn
tiende        15000    Hr. magister Borch.

Komplet.