BRANDBJERG

Skøder og obligationer
i
Landstingets skøde- og panteprotokoller,
der vedrører Langskov sogn.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-699. 7.del, fol.810. Tinglæst 4.5.1768 no.93.

Forvalter Hans Erik Saabye til Brandbjergs pantebrev på 10.000 rdl til Kammerråd Fogh på Låge med første prioritet i gods han af ham har købt forrige år.

Se: Brandbjerg gods 1768.

Se: Jordebog 1767 over en del af Låge gods.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B70-498. Nørvang-Tørrild auktionsprotokol 1761-1781, fol.273 B.

Brandbjerg gods bøndergods 16.1.1769
med angivelse af det unge mandskab: reserverulle.

Se: Brandbjerg gods 1769.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


Brandbjerg gods jordebog 26.2.1770.

G 393-1

Se: Brandbjerg gods 1770.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-701. 4.del, fol.358B. Tinglæst 9.5.1770 no.69.

Hans Erik Saabye til Brandbjergs skøde til Peder Borch i Grejs præstegård for 936 rdl 1 mark 8 skilling på min gård i


LANGSKOV SOGN

NYBORG

Christen Christensen,  hartkorn 6 5 2 0,  årlig landgilde 20 rdl samt 2 dage at pløje i havresæden, ligeså i bygsæden, 2 dage at forrette i høslætten med 1 karl og 1 holmer, ligeså i kornhøsten, 1 dag at age gødskning, 1 dag at pløje i rugsæden og desforuden at gøre ægter som billigt kan være efter tilsigende.

Viborg 3.5.1770.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-701. 4.del, fol.359. Tinglæst 9.5.1770 no.70.

Hans Erik Saabye til Brandbjergs skøde til Peder Borch præst i Grejs på 11 gadehuse for 733 rdl 2 mark


Nyborg        Rasmus Nielsen        2 rdl 4 mark

Bøgballe        Peder Albertsen    3 rdl 2 mark

Solskov        [navn mangler]        3 rdl,        htk 0 0 0 1

Lindved        Claus Nielsen        5 rdl 2 mark    htk 0 2 2 0

Lindved        Jens Larsen        4 rdl

Lindved        Thue Jensen        3 rdl 2 mark

Lindved        Laurs Hansen        3 rdl 2 mark

Holtum        Henrik Mortensen    4 rdl

Holtum        Henrik Jensen        2 rdl 4 mark

Holtum        Søren Lauridsen    3 rdl 2 mark

Ildved        Lars Sørensen        2 rdl

Viborg 5.5.1770

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B70-498. Nørvang-Tørrild auktionsprotokol 1761-1781 fol.229

Brandbjerg gods jordebog 3.9.1771.

Se: Brandbjerg gods 1771.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-704. 3.del, fol.361B. Tinglæst maj 1774 no.98.

Hans Erik Saabye boende i Vejles skøde til kaptajn Brockdorff på Brandbjerg, skønt der var købekontrakt af 7.4.1770 med forvalter Niels Boje, der ikke kunne betale.

Se: Brandbjerg gods 1774.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»