Brandbjerg jordebog 1774

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-704. 3.del, fol.361B. Tinglæst maj 1774 no.98.

Hans Erik Saabye boende i Vejles skøde til kaptajn Brockdorff på Brandbjerg, skønt der var købekontrakt af 7.4.1770 med forvalter Niels Boje, der ikke kunne betale.

BRANDBJERG SÆDEGÅRD        17 5 2 2
skov                     1 1 2 1

Munkholm, der ligger på hovedgårdens grund

Bøndergods            Hartkorn        Landgilde

LILLE BRANDBJERG MARK    13 0 2 0
bruges under gården


KOLLERUP SOGN

HYGUM

Niels Sørensen            3 1 0 0

Niels Klejs, deserteret    3 5 3 2

LUREBY

Laurs Thomsen            3 3 1 2½

Niels Thomsen            3 3 1 2½

Huse

Søren Thomsens enke        0 4 2 ½

sidst beboet af
Niels Thomsen            0 4 2 ½

Søren Larsen            0 1 2 1

ROLIGHED

Peder Olufsen            0 4 0 0        8 rdl

FUGLSANG

Niels Rasmussen        0 2 0 0        8 rdl

STOLTENBERG

Christen Rasmussen        0 6 0 0        12 rdl 3 mark


VINDELEV SOGN

VINDELEV

Niels Eskesen            3 5 2 1½

Rasmus Nielsen            3 5 2 1½

Søren Poulsen            6 4 2 0        12 rdl

Las Underup            2 7 1 1        for ¼ part hoveri 3 rdl

Christen Jensen        2 7 1 1

imod at disse 2 forestående som beboer anneksgården gør hoveri til Brandbjerg, svarer ejeren årlig afgift af samme gård til præsten i Kollerup: 1 td 4 skp byg 2 td 4 skp havre 1 lispund smør

Mads Nielsen Underup    2 7 3 0

Peder Smel            2 7 3 0        16 rdl

Mads Kjærs enke        jordløst hus    1 ugedag

Laurs Nielsen            jordløst hus    1 ugedag
og af noget jord han har af anneksbønderne, svarer årligt til ejeren 1 rdl, hvorimod ejeren godtgør de to anneksbønder 4 mark

Jens Hjulmand            jordløst hus    2 rdl

Jens Gartner nu
Niels Sørensen            jordløst hus    3 rdl 2 mark

Søren Soldat            0 2 0 2        gør ugedag    hus

Christen Jonasen        0 1 2 0        gør ugedag    hus

En hyrdeeng            0 0 1 O
bymændene svarer årligt                3 mark
imod at de er fri for alle kgl. contributioner

Et stykke umatrikuleret jord lejet til
Christen Jonasen                    5 mark

Endnu et øde hus af hvilket herligheden hører til Stougård

ØSTER SNEDE SOGN

BØGBALLE

selvejerne

Anders Knudsen            2 7 0 1        5 rdl 2 mark

Niels Jensens enke        2 7 0 1        5 rdl 2 mark

GAMMELSOLE

Jens Christensen        5 4 0 1½        12 rdl

Vindelev kirke med Jus Patronatus et vocandi, dens korn- og kvægtiende matrikel        12 2 0 0

og derunder hørende huse og jorder

VINDELEV

Hans Hansen            0 3 2 2        2 dages arbejde ugentligt

Hans Caspersen            0 1 2 0        gør ugedag

Peder Henriksen        0 0 3 0        3 rdl 2 mark
denne har fra sekretær Johansens tid tilladelse til at opholde sig og tjene, hvor han vil

Jens Gartner            jordløst hus    3 rdl 2 mark

Et stykke eng            0 0 3 0
denne eng har præsten i Kollerup stedse haft for vin og brøds vedligeholdelse i Vindelev kirke.

Viborg 5.5.1774

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Note:  Der angives sted, navn, hartkorn, årlig landgildeydelse samt eventuelle noter som f.eks. hoveri.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»