Brandbjerg gods jordebog 1770.

G 393-1

Brandbjerg Hovedgård Hartkorn 17 5 2 2 og skov 1 1 2 1

Bøndergods

KOLLERUP SOGN

Hygum
Søren Nielsen        3 1 0 0
Niels Klejs        3 5 3 2            forretter hver halv gårds     hoveri i alle tilfælde

Lureby
Anders Thygesen    3 3 1 2½
Niels Hansen        3 3 1 2½            disse har hver gjort     hoveri for 3/4 part gård, men da de nu alene hver gør halv     gårds hoveri, svarer de landgilde hver 3 rd 2 mk

Huse
Casper Snedker        0 4 2 ½            8 rd. Denne er accorderet     at få pas til hver af sine sønner for 10 rd
Søren Thomsen        0 4 2 ½
Søren Lassen        0 1 2 1            forretter hver ugentlig 2     dages arbejde, item i høst og slæt medtager optager og     holmer, så og de ham tilkommende rejser

Kollerup
Peder Hansen        4 7 0 1 og skov 0 0 2 0
                                32 rd, forretter halv     gårds hoveri og i stedet for en fjerdepart han forhen har     gjort mere, svares det ansatte
Rolighed
Peder Olesen        0 4 0 0            8 rd

Fuglsang
Niels Rasmussen    0 2 0 0            8 rd

Stoltenborg
Thomas Olesen        0 6 0 0            Denne gør 3 ugedage på     samme måde som ved Søren Thomsen i Lureby er anført

VINDELEV SOGN

Vindelev
Niels Eskesen        3 5 2 1½
Rasmus Nielsen        3 5 2 1½            Disse to forretter hoveri     ½ gård hver til Brandbjerg i alle tilfælde
Søren Poulsen        6 4 2 0    nr.1        12 rd. Disse penge betales     halvparten til martini og halvparten til majdag, og     derforuden forretter beboeren en del forlangt arbejde
Las Underup        2 7 1 1    nr.2        3 rd
Christen Jensen    2 7 1 1    nr.2        Når sæden til Hvolgård er     lagt dette år, gør disse to hoveri til Brandbjerg den første     for 1/4 part den anden for ½ gård, hvorimod ejeren er præsten     i Kollerup ansvarlig for 1 td 4 skp byg, 2 td 4 skp havre 1     pund smør
Mads Nielsen Underup 2 7 3 0    nr.3
Mads Underups enke     2 7 3 0    nr.3        Disse 2 gør, når vårsæden     dette år som meldt er lagt til Hvolgård, hver ½ gårds hoveri

Huse
Christen Jonasen                    gør 1 ugedag og ellers     alle løberejser
Laurs Nielsen                        1 rd, gør 1 ugedag med     rejser og imod at han betaler den anførte rd som afgift af     noget anneksgården tilhørende jord godtgør husbonden     anneksbonden 4 mk
Jens Hønemand                        2 rd
Jens Gartner                        3 rd 2 mk. Denne sidste     har huset i leje, følgelig efter lovlig opsigelse skal     kvittere
Niels Sørensen        0 2 0 2
Peder Sørensen        0 1 2 0            Disse forretter hver en     ugedag på samme måde som de andre
hyrde-eng            0 0 1 0            deraf svarer samtlige     beboere i Vindelev imod at de er fri for alle kgl.     contributioner 3 mk
1 stykke ej matrikuleret jord lejet til Christen Jonasen for årlig     afgift 5 mk
endnu et øde hussted af hvilket herligheden hører til Stougård

SINDBJERG SOGN

Holtum
Peder Skrædder        4 6 1 2½            13 rd 2 mk
Hans Eriksen        4 6 1 2½            13 rd 2 mk. Desuden     forretter hver af dem i efteråret 2 dages fællespløjning, 1     dags møg-agen, om foråret ligeså 2 dages pløjning, 2 dages     høslæt med 2 folk og ligeså 2 dages høst

GREJS SOGN

Holtum
Niels Olesen        6 6 2 1    nr.5        13 rd 2 mk
Jens Thomsen        4 2 0 0    ½ af 1    6 rd 4 mk

SINDBJERG SOGN

Lund
Hans Pedersen        3 3 2 1            9 rd, foruden denne afgift     forretter denne beboer kørslen lige ned de Brandbjerg gamle     bønder undtagen sand- og mølleægter. Til dette sted er ellers     noget skov og gjærdselhugst i overflodighed

Lindved
Jens Sørensen Møller 4 0 1 2    ½ af 1    13 rd 2 mk
Niels Jansen        6 3 0 0    nr.3        7 rd 2 mk Denne mand skal     have en slags selvejerrettighed i den fjerdepart af hans     iboende gård
Rasmus Nielsen        3 4 1 1½    ½ af 2 og 4  9 rd 3 mk 12 sk
Jesper Sørensen    3 3 2 2½            7 rd
Peder Steffensen    3 3 2 2½            10 rd
Mads Jensen Smed    6 7 0 1    nr.7        20 rd. Derforuden gør han     forsagt hoveri til Brandbjerg, 1 dags møg-agen, 2 dages slæt     med holmer, 1 dags høst med optager og 2 dages pløjning. Han     er desuden af Velb.Commerceråd Fogh accorderet som af mig     vedgået og køberen ligeså skal holde, at han efter lovlig     opsigelse til næste fare-dag må kvittere sin gård, når han     ved fraflytningen leverer efter købekontraktens indhold 7     dygtige plovbæster, 3 gode vogne med tilbehør, 2 plove og 2     harver tillige med det fulde og fornødne sædekorn, da han med     familie meddeles pas

Mikkel Jensen        3 3 1 1    af nr.6    14 rd, desuden forrettes     ligesådant forsagt arbejde som næst forrige

LANGSKOV SOGN

Nyborg
Jens Christensen    3 5 2 1½            14 rd
Søren Skrædder        3 5 2 1½            14 rd, foruden dette gør     hver af dem 1 dags møg-agen, 2 dages slæt, 1 dags høst og 2     dages pløjning. Den sidste af disse 2 beboere som fremmed er     indkommen er accorderet at når han lovlig opsiger må han     flytte derfra, når han leverer 4 forsvarlige bønder-bæster og     ellers den øvrige besætning og sædekorn

ØSTER SNEDE SOGN

Bøgballe
Albret Pedersen    6 2 0 1     nr.4        22 rd
Anders Knudsen        2 7 0 1    nr.3        5 rd 2 mk
Niels Jensen        2 7 0 1    nr.3        5 rd 2 mk, Disse to sidste     har en slags selveje

Gammelsole
Christen Møller    10 5 2 1    nr.8        24 rd
Jens Christensen    5 4 0 1½    ½ af 9    12 rd

Solskov
Jens Jensen        8 6 1 1    nr.2        22 rd
Mads Nielsen        9 0 0 1    nr.3        20 rd, Til begge disse     gårde er considerabel ej matrikuleret skov

JELLING SOGN

Styvel
Markus Nielsen        4 4 1 2    nr.1 og 2    20 rd
Jens Møller        1 3 1 2            4 rd. Det bliver at     observere at Jens Møller ikke på nogen måde har mere     rettighed til Styvel Mark end den 4.part af dens     matrikulerede hartkorn. I lige måde at beboerne er pligtige     der på marken over sommeren for ejeren at græsse 20 høveder,     da Markus Nielsen er pligtig at give hyrden sin kost

RINGGIVE SOGN

Uve
Anders Laursen        2 3 2 1    nr.3        6 rd 4 mk

Brandbjerg 26.2.1770.

KOMPLET.
Sted, navn, hartkorn og landgilde.