Brandbjerg gods 1768.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-699. 7.del, fol.810. Tinglæst 4.5.1768 no.93.

Forvalter Hans Erik Saabye til Brandbjergs pantebrev på 10.000 rdl til Kammerråd Fogh på Låge med første prioritet i gods han af ham har købt forrige år.

Vindelev sogns anpart konge-korn-tiende som skylder af 6 7 0 0


SINDBJERG SOGN            Hartkorn        Landgilde

LINDVED

Jens Sørensen Møller    4 0 1 2        13 rdl 2 mark

Niels Ziangsen            6 3 0 0        7 rdl

Rasmus Nielsen            3 4 1 1½        9 rdl 3 mark 12 skilling

Jesper Sørensen        3 3 2 2½        7 rdl

Peder Steffensen        3 3 2 2½        10 rdl

Mads Jensen Smed        6 7 0 1        10 rdl,  halv hoveri

Mikkel Jensen            3 3 1 1        4 rdl,  hoveri

Husmænd

Claus Nielsen            0 2 2 0        5 rdl 2 mark

Christen Christensen                2 rdl 4 mark

Thue Jensen                        3 rdl 2 mark

Peder Nielsen Smed                    3 rdl 2 mark

GREJS SOGN

HOLTUM

Niels Olufsen            6 6 2 1        13 rdl 2 mark

Jens Thomsen            4 2 0 ½        6 rdl 4 mark

Husmænd

Henrik Jensen                        2 rdl 4 mark

Frands Smeds enke                    2 rdl 4 mark

Henrik Mortensen                    4 rdl

LANGSKOV SOGN

NYBORG

Jens Christensen        3 5 2 1½        4 rdl,  hoveri

Søren Skrædder            3 5 2 1½        4 rdl,  hoveri

Rasmus Nielsen            husmand        gør en ugedag


ØSTER SNEDE SOGN

BØGBALLE

Albert Pedersen        6 2 0 1        22 rdl

Anders Knudsen            2 7 0 1        5 rdl 2 mark

Niels Jensen            2 7 0 1        5 rdl 2 mark

Jens Gydesen            husmand        2 rdl 4 mark

GAMMELSOLE

Christen Møller        10 5 2 1        24 rdl

Jens Christensen        5 4 0 1½        12 rdl

SOLSKOV

Jens Jensen            8 6 1 1        22 rdl

Mads Nielsen            9 0 0 1        20 rdl

Husmænd

Jens Mikkelsen            0 0 0 1        2 rdl 4 mark


VINDELEV SOGN

VINDELEV

[Navn mangler]            6 5 2 1        12 rdl

Christen Jonasen        et stk. jord    5 mark


JELLING SOGN

STYVEL

Markus Nielsen            4 4 1 2        20 rdl

Jens Møller            1 3 1 2        4 rdl


RINGGIVE SOGN

UVE

Laurs Andersen            2 3 2 1        6 rdl 4 mark


GIVSKUD SOGN

HARRESØ

Claus Pedersen            4 7 3 2        10 rdl


HVEJSEL SOGN

HALLUNDS TOFT beliggende på Hvejsel Mark bruges af

Niels Poulsens enke
i Harresø            1 4 2 0        2 rdl

ILDVED

Laurs Sørensen            husmand        2 rdl

Viborg 3.5.1768

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»