Koldinghus hartkornsindberetninger 1785
Rentekammeret 313.26


No. 88  Brande sogn.

    Brande by
Præstegården    6732
Mads Jensen        2012½    selvejer
Jørgen Jørgensen    2012½    selvejer
Troels Christensen    3000    Madam Brandt eller kirken
Peder Arnborg    1000    Madam Brandt eller kirken
Niels Christensen    2010    selvejer
Hans Jensen        1001½    selvejer
Christen Sørensen    1001½    selvejer

    Grarup by
Niels Lassen        2130    selvejer
Søren Jensen        170½    Madam Brandt
Troels Iversen    170½    selvejer
Christen Skerris    0312    selvejer
Jacob Skerris        0312    selvejer
Thomas Lassen    0312    selvejer
Lars Pedersen    0312    selvejer
Peder Mathiasen    0312    selvejer
Niels Christensen    2212    selvejer
Jens Pedersen    1710    selvejer
Mikkel Jespersen    2222    selvejer

    Nørre Askær
Christen Jensen    3632    Kirken

    Sønder Askær
Christen Pedersen    1531½    selvejer
Peder Nielsen    1531½    selvejer

    Store Langkær
Anders Lassen    133½    selvejer
Thomas Kjeldsen    2001¼    Hastrup
Thomas Christensen    2001¼    Hastrup

    Lille Langkær
Hans Skytte        2602    selvejer

    Hyvild
Clemen Lassen    353½    Kirken
Mikkel Pedersen    353½    Brandholm

    Skerris
Clemen Andersen    1522    Ulkær Mølle
Anders Lassen    1522    Ulkær Mølle

    Drantum
Mads Christensen    3510    Brandholm

    Husum
Poul Jacobsen    1632    Brandholm

    Alkærlund
Thomas Christensen    2112    Brandholm

    Tarp
Peder Christensen    1701    Brandholm
Jens Henriksen    1701    Brandholm

    Kragsig
Christen Thomsen    1012    Brandholm

    Brandholm
Sr. Kjærsgaard    12.000

    Brogård
Niels Thomsen    1112    selvejer

    Skærlund
Peder Hansen    5620    selvejer
Morten        3021½    selvejer
Peder Andersen    3021½    Hastrup

    Risbjerg
Poul [Jensen]        2200    Hastrup
Søren [Andersen]    2200    Hastrup
Mads [Jensen]    2200    Hastrup
Lars [Hansen]    2200    Hastrup

    Uhre by
Christen Christensen    0400    selvejer
Anders Pedersen    273½    Madam Brandt
Christen Nielsen     2512    Madam Brandt
Hans Jensen         0721    selvejer
Henrik Pedersen    5411    selvejer
Dynes Lassen    3312½    selvejer
Peder Nielsen    2110    selvejer
Jens Troelsen        2510    selvejer
Peder Pedersen    251½    selvejer
Jens Pedersen    251½    selvejer
Niels Nielsen        2330    selvejer
Peder Christensen    0632    selvejer
Jens Søndergaard    2500    Hastrup
Jacob Andersen    0400    Hastrup
Christen Bundgaards enke    1600    Hastrup
Christen Nørgaard    1600    Hastrup
Jens Nørgaard    1600    Hastrup

    Bjerre
Erik Lassen        1212    selvejer

    Store Sandfeld
Troels Jørgensen    220½    selvejer
Niels Pedersen    220½    selvejer
Peder Jørgensen    203.1 1/3    selvejer

    Lille Sandfeld
Niels Pedersen    2121    selvejer

    Flø
Søren Sørensen    2302    selvejer
Christen Pallesen    2302    selvejer
Niels Pedersen    2120    selvejer
Jens Jensen        2120    selvejer

    Harrild
Erik Eriksen        2520    selvejer
Erik Jensen        2520    Hastrup

    Lille Harrild
        1600    Kan ej bebygges før marken bliver udvist

    Usseltoft
Peder Pedersen    2512    selvejer

    Lundfod
Peder Christensen    0420    selvejer
Iver Christensen    1100    selvejer
Knud Thomsen    1001    selvejer
Iver Olesen        1001    selvejer, bor i Ejstrup og bruger denne mark til stor skade
Mølleren        2102    selvejer

    Arvad
Anders Jensen    2121½    selvejer
Niels Pedersen    2121½    selvejer

    Dørslund
Anders Christensen    3032    tilhører Ulkær Mølle
Christen Nielsen    3032    tilhører Ulkær Mølle
Søren Nielsen    2630    kirkens gods
Anders Eriksen    2630    kirkens gods

    Blæsbjerg
Mads Haurup    4112    selvejer

    Borup
Hans Bang        2520    selvejer
Søren Hansen    2321    selvejer
Jørgen Pedersen    0330    selvejer
Jens Jensen        3312    selvejer
Ole Jensen        3000    selvejer
Palle Pedersen    0500    selvejer
Niels Lassen        0312    selvejer
Peder Pedersen    0500    selvejer
Christen Boel    1021    selvejer

    Brandlund
Christen Nielsen    2021    selvejer
Peder Troelsen    2021    selvejer
Peder Pedersen    412½    selvejer
Jens Nielsen        0600    selvejer
Søren Lassen        0302½    selvejer
Jacob Thomsen    0302½    selvejer
Christen Møller    0302½    selvejer
Morten Simonsen    0612    selvejer
Anders Midgaard    3000    Hastrup
Søren Overgaard    2000    Hastrup
Øde, (Anders Midgaards sted)    Hastrup
#####################################