AGERSBØL

Skøder og obligationer
i
Landstingets skøde- og panteprotokoller,
der vedrører Langskov sogn.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-645, fol.9. Tinglæst 17.3.1677, no.4.

Otte Skram til Todbøl i Thy og Ide Margrethe Juul på Brusgårds pantebrev på 300 rdl til Peiter Ferdinand von Haugwitz med pant i nedenstående gods.


NØRVANG HERRED.  LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

Strange Pedersen, 1 gård med hartkorn 5511,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns

ØSTER SNEDE SOGN

KRAGELUND

Mikkel Thomsen og
Jørgen Nielsen, 1 gård med hartkorn 7011,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør

SINDBJERG SOGN

LINDVED

Søren Nielsen, ½ gård med hartkorn 1120,  2 rdl landgilde, 2 grot leding, 6 skp gæsteri-havre, 1 fjerdedel af 1 svin, 1½ rdl gæsteri

Viborg 11.3.1677.

[Påtegning om indfrielse ses ikke].

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-646. 1.del. fol.78B. Læst 8.5.1678, no.9.

Otte Skram til Todbøls skøde til Laurids Brorson til Dybvad til 60 rdl for hver tønde hartkorn af hovedgårdens takst og til 38 rdl for hver tønde hartkorn af bøndergodset.


NØRVANG HERRED

ØSTER SNEDE SOGN

AGERSBØL Hovedgårds takst 2 td hartkorn
og bøndergods

BOSTRUP

Søren Jensen,  1 ørte rug, 3 ørte byg, 1 ørte havre, 1 staldokse, 1 brændsvin, 1 lam, 1 gås, 2 høns

KRAGELUND

Jørgen Nielsen og
Jørgen Jensen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 får, 1 gås, 2 rdl gæsteri

LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

Strange Pedersen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 fjerding smør, 1 staldokse, 1 gås, 2 høns, 20 æg

SINDBJERG SOGN

ØRUM

Jens Madsen,  1 fjerding smør, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 rdl gæsteri

LINDVED

Søren Nielsen,  2 mark erridspenge, 2 grot leding, 6 skp gæsterihavre, ¼ af et svin, 1½ rdl gæsteri

VINDELEV

1 bol,  1½ skp hartkorn

Hvad BØGBALLE angår, når Otte Skram med velb. Arenfeldt derom er kommen til rigtighed, da skal Laurids Brorson i lige måde beholde velb. Otte Skrams anpart i lige køb med det forrige.

Randers 11.4.1678.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


B24-648. 1 del, fol.7. Tinglæst 2.3.1681.

Laurids Brorson til Dybvads skøde til oberstløjtnant Kai de la Mare på Agersbøl gods.

Dateret Dybvad 7.2.1681.

Se: Agersbøl gods 1681.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»