AGERSBØL gods jordebog som den står i:

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-648. 1 del, fol.7. Tinglæst 2.3.1681.

Laurids Brorson til Dybvads skøde til oberstløjtnant Kai de la Mare.
Dateret Dybvad 7.2.1681.


NØRVANG HERRED. ØSTER SNEDE SOGN

AGERSBØL med ladegård, 32 td hartkorn

Bøndergods

ØSTER SNEDE SOGN


ØSTER SNEDE

Søren Mikkelsen,  ½ td smør, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 lam, 1 gås, 2 mark 4 skilling penge

Christen Pedersen og
Niels Sørensen og
Rasmus Mikkelsen,  2 mark landgilde, 2 skilling grot leding, 6 skp havre, 2 rdl herre-gæsteri

MODVIG

Christian Duchvedtz, der nu bruges under gårdens avl,  6 skp rug, 6 skp byg, 10 skp havre, 1 otting smør, 1 brændsvin, 1 rdl gæsteri

BOSTRUP

Peder Eriksen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 skilling grot leding, 4 mark gæsteri

Jørgen Jensen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1½ ørte havre, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 ort landgilde, 1 ort jæger-gæsteri, 1 rdl gæsteri

Søren Jensen,  1 ørte rug, 3 ørte byg, 1 ørte havre, 1 staldokse, 1 brændsvin, 1 lam, 1 gås, 2 høns

KROLLERUP

Jens Jensen,  1 tønde smør, 1 brændsvin, 2 mark gæsteri

Mikkel Lauridsen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 rdl gæsteri

Jens Mikkelsen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 staldokse, 1 brændsvin, 1 rdl gæsteri

KRAGELUND

Jørgen Nielsen og
Jørgen Løve,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 får, 1 gås, 2 rdl gæsteri

Søren Nielsen og
Mikkel Thomsen,  ½ tønde smør, 1 fødenød, 1 brændsvin, 3 rdl gæsteri

Jens Mikkelsen,  ½ tønde smør, ½ ørte havre, 1 staldokse, 2 mark høstpenge, 1 rdl 7 skilling gæsteri

Ingvar Jørgensen,  1 ørte rug, 2 ørte byg, 5 skp havre, 1 brændsvin, 1 fødenød, 10 skilling 1 albus penge, 2 mark 2 skilling 2 albus gæsteri

Husmænd

Søren Frandsen,  1 rdl landgilde

Jens Jespersen,  1 rdl landgilde

Søren Steffensen,  1 rdl landgilde

BØGBALLE

Jens Jørgensen og
Jens Møjvig,  2 fjerding smør, 1 staldokse, 2/3 brændsvin

Niels Boeslund,  2 fjerding smør, 1 staldokse, 2/3 brændsvin

GAMMELSOLE

Christen Christensen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, ½ td smør, 1 fødenød, 1 brændsvin, 5 mark 5 skilling 1 albus gæsteri

SOLSKOV

Niels Olufsen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 brændsvin, 1 otting smør, 1 rdl 1½ mark gæsteri


SINDBJERG SOGN

SINDBJERGLUND

Jens Nielsen,  2½ mark

Hans Gregersen,  1 ørte havre

Las Svendsen og
Søren Skrædder og
Søren Jørgensen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 gås, 1 fjerding smør


LINDVED

Jens Sørensen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 brændsvin, 3 mark gæsteri

Laurids Pedersen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 brændsvin, 2 gæs, 2 høns, 2 rdl gæsteri

Jørgen Sørensen,  ½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, 1 brændsvin, ½ rdl gæsteri

Søren Nielsen og
Thomas Thomsen,  2 mark landgilde, 2 grot leding, 6 skp havre, ¼ svin, 1½ rdl gæsteri

Mikkel Skrædder,  1 rdl landgildepenge for et gadehus

HOLTUM MØLLE

Hans Møller,  6 ørte mel

HOLTUM

Peder Christensen,  3½ td byg

ØRUM

Peder Jensen,  ½ td smør, 4 td havre, 1 brændsvin, 1 okse at stalde

Markus Jensen,  1 fjerding smør, 1 brændsvin, 1 rdl gæsteri, 7 skilling erridspenge, 2 mark landgilde

Jens Madsen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 fjerding smør, 1 gås, 2 høns

Jens Nielsen,  husmand


HVEJSEL SOGN

HVEJSEL

Jens Pedersen Buch,  1 ørte byg, 1 ørte havre


VINDELEV SOGN

VINDELEV

et bol,  1½ skp hartkorn


LANGSKOV SOGN

ØLHOLM

Thomas Sørensen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 staldokse, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 20 æg


LANGSKOV

Knud Murmand,  13½ skp byg, 22½ skp havre


STJERNHOLM AMT.  NIM HERRED.  HORNBORG SOGN

HAURUM

Jacob Sejrsen og
Sejr Jacobsen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 rdl 1½ mark 7 skilling gæsteri

Peder Nielsen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 otting smør, 1 brændsvin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 3 rdl gæsteri, skov til 15 svins olden

Jep Thomsen i Skovhuset,  1 rdl landgildepenge


BJERRE HERRED.  URLEV SOGN

URLEV

Hans Rasmussen,  1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, ½ tønde smør, 1 brændsvin 4 mark erridspenge, 8 skilling gæsteri, skov til 15 svins olden

RÅRUP SOGN

RÅRUP

Jens Kjeldsen,  husmand,  1 rdl landgildepenge

RÅRUP MØLLE

Niels Jensen,  6 ørte mel

RAVNHOLT

Hans Sørensen,  1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 20 æg, 1 ørte malte-gæsteri

Af ELLIDSKÆR  1 ørte byg, 1 otting smør


ÅLBORGHUS AMT.  LERUP SOGN

PÅRUP

Niels Jensen og
Niels Pedersen,  1½ td byg, 3 fjerding og 1 alb i høns og gås

SKIVEHUS AMT.  SELDE SOGN

FLOVSTRUP

Jens Christensen,  2 td byg, 1 skovvogn, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 får, 3 snese ål

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Note:  Komplet for navn, sted og landgilde, mens skødets øvrige indhold er refereret i kort form.
rdl=rigsdaler, skp=skæppe, td=tønde.

Langskov sogn er ikke med i de 8 andre jordebøger for Agersbøl gods i perioden 1662-1769.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»