Erik Brejls hjemmeside

Start

Maribo Byfoged
Skifteprotokol
1770-1814


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Maribo Byfoged
Skifteprotokol 1770-1829
Her: 1770-1814

1 Anne Knudsdatter i Maribo. 9.2.1770, fol.1B.
E: Christen Hansen, slagter. A:
1) søster Magdalene Knudsdatter i Nakskov
2) søster i Nakskov, hvis navn ikke kendes
3) søster i København, hvis navn ikke kendes
4) bror Hans Knudsen omkring 40 år, uvist hvor.
Desuden nævnes afdødes stedmor Agnethe, enke efter Anders Pedersen.

2 Kirsten Jørgensdatter i Maribo. 17.5.1770, fol.3.
E: Hans Lauridsen, snedker. B:
1) Laurids Hansen 10
2) Peder Hansen 7.

3 Anne Cathrine Rasmusdatter i Maribo. 16.6.1770, fol.4.
Arvinger angives ikke.

4 Jørgen Mortensen, bødker i Maribo. 17.7.1770, fol.4B.
E: Karen Mogensdatter. LV: Christen Krøyer i Maribo. A:
1) halvbror Søren Mortensen Møller på Fyn.

5 Christen Hansen, slagter i Maribo. 12.9.1770, fol.5B.
Enkemand efter [Anne Knudsdatter, skifte 9.2.1770 lbnr.1].
Arvinger kendes ikke.

6 Hans Vilhelm Kaalund, urmager i Maribo. 23.11.1770, fol.8.
Ida Sofie Hellemann.
Bevilling til uskiftet bo af 23.11.1770.

7 Anne Hansdatter i Maribo. 6.3.1771, fol.8B.
Enke efter David Mindst. B:
1) Hans Davidsen 29
2) Peder Davidsen, død. 4B:
a Johanne Margrethe Pedersdatter 8
b Jens Pedersen 6
c Knud Pedersen 3
d Anne Pedersdatter 1.
FM: farbror Oluf Olufsen, møller på Søholt.

8 Karen Johanne Rasmusdatter i Maribo. 6.3.1771, fol.9.
Forlovet med Christen Rasmussen i Maribo. A:
1) bror Jacob Rasmussen, tømrer i Nakskov
2) bror Jens Rasmussen i Maribo.

9 Anne Elisabeth Hansdatter i Maribo. 8.5.1771, fol.11B.
E: Jacob Pedersen, skrædder, der døde 13.5.1771.
Hans A:
1) brordatter Sofie Lauridsdatter.
Af hendes arvinger angives A:
1) bror Bertel Grossmann, skrædder i Odense.
Desuden nævnes hendes stedfar Oluf Hansen.

10 Carsten Reimer i Maribo. 25.5.1771, fol.15.
E: Johanne Kirstine Andersdatter. LV: Frands Carlsen, skomager.
Af arvinger angives A:
0) forældre Hans Carstensen Reimer, degn i Slemminge og anden hustru Cathrine Utilia Jørgensdatter]
1) søster Gundel Hansdatter g.m. Johan Schultz, væver
2) halvbror Jacob Reimer 17, i Nykøbing Falster.
Litteratur: De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer ved Gregers Hansen i: Personalhistorisk tidsskrift 1976 side 47-74.

11 Rasmus Christoffersen Bech, skomager i Maribo. 19.3.1772, fol.16.
Enkemand. B:
1) Birthe Rasmusdatter g.m. Johan Jansen, væver i Maribo
2) Dorthe Rasmusdatter 40
3) Christoffer Rasmussen 26
4) Abel Rasmusdatter 21.

12 Jens Christian Feilberg, farver i Maribo. 27.11.1772, fol.17.
E: Abigael Marie Jensen. LV: [Hans Christian] Errebo, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Feilberg 6
2) Christian Peder Feilberg 2½
3) Peder Jensen Feilberg 1½.
FM:
1 født værge [Johan Bent Frederiksen] Suhr, præst i Købelev og Vindeby g.m. [moster Inger Reimer Jensen]
2 morfar Peder Jensen, [købmand i Maribo].
Bevilling til uskiftet bo af 17.7.1772.
Samfrændeskifte 27.11.1772.

13 Jacob Giese, skovrider i Maribo. 20.5.1772, fol.18.
E: Eleonora Elisabeth Bonde. LV: Peder Lyngby, præst. B:
1) Peder Christian Giese 40, i Hamborg
2) Johan Christian Giese 30, i København
3) Abel Cathrine Giese, enke efter [Hans] Ruud, skovrider
4) Agathe Giese g.m. Niels Hammer, forvalter på Støvringgård Kloster i Jylland.

14 Anne Cathrine Læsø, ugift i Maribo. 23.7.1772, fol.19, 26.
A:
1) mor Anne Margrethe Volchersen g.m. Johan Groth, købmand
2) bror Henning Læsø 20, der døde 15.9.1774
2) halvsøster Maren Groth 6.
FM: Peder Jensen, købmand i Maribo.
Arv efter:
1 afdødes far Mads Læsø, købmand
2 afdødes bror Anders Lorentsen Læsø.

15 Jens Falkenberg, skrædder i Maribo. 7.3.1772, fol.19B.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Hans Jonassen, skomager. B:
1) Karen Jensdatter 8
2) Sidsel Jensdatter 5½
3) Jørgen Jensen 2½.
FM: Erik Ulriksen, skipper.
Desuden nævnes enkens stedfar Jacob Corneliussen i Holeby.

16 Gertrud Dinesdatter i Maribo. 13.3.1773, fol.21, 23B.
E: Bjørn Rasmussen, drejer, der ægter Anne Hansdatter, hvis mand er dømt borteblevet. A:
1) bror Melchior Danielsen, væver i Stokkemarke, død. 1B:
a en søn
2) søster Dorthe Dinesdatter, enke efter Rasmus Andersen, skomager i Nykøbing Falster
3) søster Amme Kirstine Dinesdatter g.m. Niels Eriksen i Stokkemarke
4) halvsøster, død, var g.m. Hans Ploug i Bønnet [i Vesterborg sogn]. 1B:
a Rasmus Hansen i Vedby [i Vesterborg sogn] på Pederstrup gods.

17 Maren Olufsdatter i Maribo. 20.12.1773, fol.23.
E: Christen Christensen, hjulmand. B:
1) Christen Christensen.

18 Peder Jensen, købmand i Maribo. 18.1.1779, fol.26B.
E: Anne Marie Reimer. LV: Jørgen Wichfeld til Engestofte og Ulriksdal. landsdommer. B:
1) Laurids Jensen Reimer, regimentskvartermester ved Falsterske Infanteri Regiment, for tiden indsat i den civile arrest i København
2) Abigael Marie Jensen g.m. Hans Christian Errebo, købmand og farver i Maribo
3) Inger Reimer Jensen, enke efter Johan Bent [Frederiksen] Suhr, præst i Købelev og Vindeby, begravet Maribo 20.6.1777]. LV: [søn] Hans Hornemann Bentsen Suhr, præst i Hunseby
4) Mette Jensen 16.
FM:
1 Christian Krøyer, købmand i Maribo
2 Mathias Reimer, byfoged i Maribo, som beslægtet.
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1764.
Samfrændeskifte 18.1.1774.
Litteratur: De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer ved Gregers Hansen i: Personalhistorisk tidsskrift 1976 side 47-74.

19 Poul Mortensen Koch, snedker i Maribo. 23.7.1774, fol.32.
E: Anne Sofie Pedersdatter. LV: Oluf Læsø. B:
1) Magdalene Kirstine Poulsdatter 23
2) Morten Poulsen 21
3) Anne Marie Poulsdatter 7½.
FM: Samuel Kruse, snedker.

20 Anne Cathrine Christensdatter i Maribo. 5.11.1774, fol.34.
E: Urban Lauridsen, skrædder. B:
1) Christen Urbansen 5.

21 Maren Nielsdatter i Maribo. 6.3.1775, fol.35.
E: Niels Pedersen, skomager. B:
1) Peder Nielsen 11
2) Dorthe Lisbeth Nielsdatter 9
3) Kirsten Nielsdatter 7
4) Else Marie Nielsdatter 5.

22 Vibeke Reimer i Maribo. 25.1.1774, fol.35B.
Enke efter Niels Toft, købmand, [begravet 13.2.1767]. B:
1) Anne Cathrine Toft 30
2) Laurentse Toft 27
3) Inger Birgitte Toft 25, der ægter Kjeld Bent Suhr i Hunseby
4) Jacob Toft 22, købmand
5) Johanne Margrethe Toft 18.
FM:
1 mors svoger Peder Jensen
2 Laurids Reimer, købmand i Nysted.
Arv i boet efter:
1 Johan Reimer, præst i Skårup
2 Carsten Reimer.
Desuden nævnes enkens søster g.m. H. Didriksen.
Litteratur: De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer ved Gregers Hansen i: Personalhistorisk tidsskrift 1976 side 47-74.

23 Ellen Marie Schillenbech i Maribo. 8.7.1775, fol.51.
E: Josef Zabel.
Af første ægteskab B:
1) Abraham Hess 15.
FM: [Claus] Kølle, birkedommer i Maribo.

24 Kirsten Christiansdatter i Maribo. 3.11.1775, fol.57B.
E: Christoffer Thomsen Krag, skrædder. B:
1) Thomas Christian Krag 3.

25 Hans Lauridsen Møller i Maribo. 19.9.1775, fol.58B.
E: Anne Magdalene Hansdatter. LV: Johan Væver. B:
2) Margrethe Cathrine Hansdatter 2½.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Lauridsdatter 28.
FM: Urban Lauridsen, skrædder.

26 Sofie Hansdatter i Maribo. 27.9.1774, fol.59.
Enke. B:
1) Peder Jensen 21
2) Hans Jensen 18.

27 Claus Pedersen i Maribo. 14.8.1775, fol.60.
E: (Navn angives ikke).
Af første ægteskab B:
1) Oluf Clausen 34.

28 Jens Rasmussen, handskemager i Maribo. 23.12.1775, fol.61.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen, væver.
Arvinger angives ikke.

29 Jørgen Frederiksen, daglejer i Maribo. 17.2.1776, fol.61B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Johan Væver. B:
1) Maren Jørgensdatter 22.

30 Christiane Poulsdatter i Maribo. 17.2.1776, fol.62.
E: Hans Hansen Schmidt. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter g.m. Christoffer Johansen, pottemager i Maribo
2) Lisbeth Hansdatter 26
3) Echard Christoffer Hansen 24
4) Frederik Christian Hansen 16
5) Marie Hansdatter 12
6) Hans Hansen 10.

31 Rasmus Pedersen i Maribo. 21.12.1775, fol.63.
A:
1) mor Anne Olufsdatter g.m. Oluf Læsø, snedker i Maribo
2) søster Anne Kirstine Pedersdatter
3) halvsøster Anne Margrethe Olufsdatter
4) Nielsmine Olufsdatter.
Arv efter afdødes far Peder Rasmussen, skifte slut 2.12.1757.
Afdøde døde på sørejse fra Holland.

32 Peder Hansen i Maribo. 11.4.1776, fol.64B.
E: Anne Margrethe Hansdatter. B:
1) Hans Pedersen 15.
Afdøde døde i kongens tjeneste som soldat.

33 Hans Lauridsen, snedker i Maribo. 18.11.1775, fol.65.
Enkemand. B: [Kirsten Jørgensdatter, skifte 17.5.1770 lbnr.2]. B:
4) Laurids Hansen 16
5) Peder Hansen 12.
Af tidligere ægteskab(er) B:
1) Jørgen Hansen 32, snedker
2) Jens Hansen 31
3) Anne Marie Hansdatter g.m. Johan Peder Hansen, snedker.

34 August Christian Schnack i Maribo. 3.2.1778, fol.69.
E: Cathrine Sofie. LV: Oluf Læsø, snedker. B:
1) Hans Christian Schnack 1.
FM: Johan Schultz, væver.

35 Jens Sørensen i Maribo. 1.4.1778, fol.71.
E: Maren Gregersdatter. LV: Jørgen Pedersen, væver. B:
1) Anne Margrethe Jensdatter 24.

36 [Mette Kirstine Wichmann] i Maribo. 29.12.1777, fol.72.
Enke efter [Knud Pedersen] Sølling, [købmand og fattigforstander, begravet 17.12.1760]. B:
1) Peder Sølling
2) [Bodil Sølling] g.m. Didrik Didriksen i Nakskov
3) [Vibeke Kirstine Sølling] g.m. [Johan Christoffer] Hofmann, apoteker i Maribo
4) Berteline Sølling g.m. [Martin] Werner, apoteker i Svendborg
5) Margrethe Sølling g.m. [Markus] Mackeprang, doktor på Møn
6) [Anne] Elisabeth Sølling, [begravet Stege 17.9.1770], var g.m. [Mathias Christoffersen] Schmidt, amtsforvalter [i Møns amt]. 4B:
a Anne Cathrine Schmidt 17
b Dorthe Malene Schmidt 15
c Mette Kirstine Schmidt 14
d Christoffer Schmidt 13.

37 Anne Zimmer i Maribo. 29.9.1778, fol.80.
E: Mathias Reimer, byskriver. B:
1) Christoffer Zimmer Reimer 6
2) Cecilie Christine Reimer 2½
3) Søren Reimer 6 mdr.
FM:
1 Johan Henrik Reimer
2 H. C. Aagaard.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1778.
Samfrændeskifte 29.9.1778.

38 Frederik Rasmussen, grovsmed i Maribo. 6.10.1777, fol.81.
E: Anne Pedersdatter. LV: Oluf Læsø, snedker. B:
1) Peder Frederiksen 23
2) Anne Magdalene Frederiksdatter 20
3) Rasmus Frederiksen 11
4) Mette Cathrine Frederiksdatter 7.
FM: Peder Christoffersen, skomager.

39 Cathrine Villumsdatter i Maribo. 16.9.1779, fol.85B.
E: Daniel P. Bülow, parykmager. B:
1) Cathrine Elisabeth Pedersen 21
2) Anton Pedersen 19
3) Daniel Pedersen 16
4) Marie Dorthe Pedersen 8½.

40 Jens Rasmussen, drejer i Maribo. 21.9.1779, fol.87B.
Enkemand. B:
1) Rasmus Jensen, ved vandmøllen i Maribo
2) Peder Jensen 33, i København
3) Frederik Jensen 29, skomager i Maribo
4) Jens Jensen 26, i Amerika
5) Kirsten Jensdatter g.m. Christoffer Krag, skomager i Rødby.

41 Bevilling til uskiftet bo i Maribo. 27.8.1779, fol.89B.
Bevilling til uskiftet bo af 27.8.1779 for Hans Hansen, købmand i Maribo og hans umyndige datter efter hans afdøde hustru.

42 Johan Christoffer Kramer, murer i Maribo.17.2.1780, fol.90.
E: Inger Nielsdatter. LV: Oluf Murer.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Johansdatter Kramer, enke i København
2) Regine Johansdatter Kramer g.m. Jørgen Lauridsen Krøyer, skomager i Sakskøbing.

43 Jens Nikolajsen, handskemager i Maribo. 4.6.1780, fol.92B.
E: Lucie Hansdatter. LV: Laurids Helsted, kordegn i Maribo. A:
1) far Nikolaj Jensen, handskemager i Sakskøbing.

44 Ellen Iversdatter i Maribo. 31.1.1781, fol.94B.
E: Hans Hansen, sadelmager.
Af første ægteskab B:
1) Iver Pedersen 26, i Næstved
2) Thomas Pedersen 21
3) [Dorthe Marie Pedersdatter] g.m. Laurids Huus, sadelmager i Maribo.

45 Karen Jensdatter i Maribo. 13.1.1781, fol.96.
Enke efter Jørgen Frederiksen. B:
1) Jens Jørgensen 4.
FM: Hans Just, skomager i Sakskøbing.'
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Rasmus Jensen i Udstolpe
2 afdødes halvbror Jens Jensen i Radsted.

46 Niels Jørgensen i Maribo. 5.3.1781, fol.97B.
E: Anne Frederiksdatter. LV: Jens Lilje, skrædder i Maribo. B:
1) Jørgen Nielsen 11.
FM: Oluf Hansen, murer i Maribo.

47 Josef Zabel, købmand i Maribo. 2.3.1781, fol.98, 108B.
E: Sidsel Marie Mogensdatter. LV: Frederik Gøtsche, der ægter enken. B:
1) Johanne Josefine Josefsdatter.
FM: mors svoger Anton Thamme i Nykøbing Falster.
Testamente af 17.2.1781.
[Første ægteskab med Ellen Marie Schillenbech, skifte 8.7.1775 lbnr.23].

48 Marie Magdalene Clausdatter i Maribo. 8.2.1781, fol.101B.
B:
1) Marie Kirstine 17.
FM: mosters mand Anders Pedersen, skovfoged.
Arv efter afdødes far i Rødby.

49 Lisbeth Marie Olufsdatter i Maribo. 2.4.1781, fol.103.
E: Niels Jørgensen Møller. B:
1) Marie Elisabeth Nielsdatter 7
2) Maren Nielsdatter 4
3) Bodil Johanne Nielsdatter 6 mdr.
FM: morfar Oluf Murmester i Maribo.

50 Søren Andersen i Maribo. 26.5.1781, fol.105.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Mads Hansen, feldbereder i Maribo. B:
1) Dorthe Sørensdatter 5
2) Jørgen Sørensen 3.
FM: Anders Pedersen i Maribo.

51 Karen Marie Rasmusdatter i Maribo. 6.9.1781, fol.106B.
E: Christian Hansen Krøyer, handskemager. B:
1) Dorthe Christiansdatter 4 uger.

52 Claus Hansen Bringe, tjenestekarl i Maribo. 25.7.1781, fol.108.
A:
1) bror Hans Hansen Bringe.

53 Jens Østergaard, feltskærsvend i Maribo. 23.5.1781, fol.109.
E: Cathrine Margrethe Zachariasdatter. Oluf Jørgensen, der ægter enken. A:
1) mor i Helsingør
og 3 søstre, uvist hvor.

54 Anne Villumsdatter i Maribo. 8.8.1782, fol.110B.
E: Jens Reinberg. B:
1) Peder Jensen 22
2) Villum Jensen 20
3) Bodil Marie Jensdatter 19
4) Anne Cathrine Jensdatter 17
5) Abigael Jensdatter.

55 Abel Cathrine [Jacobsdatter] Giese i Maribo. 10.6.1782, fol.111B.
Enke efter [Hans Pedersen] Ruud, skovrider, [begravet 24.2.1766]. B:
1) Sofie Eleonora Ruud i København.
FM: [farbror Christen Pedersen] Ruud, præst [Øster Ulslev og Godsted].
Desuden nævnes afdødes bror Christian Giese i København.
[Første ægteskab med Corfitz Reimer, prokurator i Maribo, begravet 27.3.1751].
Litteratur: De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer ved Gregers Hansen i: Personalhistorisk tidsskrift 1976 side 47-74.

56 Jørgen Olufsen, glarmester i Maribo. 21.2.1781, fol.115B.
E: Anne Christiansdatter. LV: Jørgen Busch, skomager i Maribo. B:
1) Oluf Jørgensen 43, i Nakskov
2) Maren Kirstine Jørgensdatter 40
3) Peder Jørgensen 29.

57 Christoffer Johansen, pottemager i Maribo. 6.9.1781, fol.118B.
E: Anne Margrethe Hansdatter. B:
1) Mette Christoffersdatter 7½
2) Else Christoffersdatter 5½
3) Christiane Christoffersdatter 3½
4) Johan Christian Christoffersen 2½
5) Hans Christoffersen 1¼.

58 Sofie Eriksdatter i Maribo. 17.10.1782, fol.119B.
E: Peder Hansen, daglejer.
[Første ægteskab med Rasmus Andersen i Revshale]. B:
1) Erik Rasmussen 15.
FM: morbror Jens Eriksen i Maribo.

59 Maren Jørgensdatter i Maribo. 17.12.1782, fol.121.
E: Peder Carlsen, feldbereder. B:
1) Carl Pedersen 28, i København
2) Jørgen Pedersen 22, feldberedersvend hos faderen
3) Dorthe Cecilie Pedersdatter 14
4) Poul Pedersen 11
5) Cathrine Pedersdatter 8.

60 Hans Zachariassen, brændevinsbrænder i Maribo. 22.2.1783, fol.122.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Mads Hansen, feldbereder. A:
1) bror Peder Zachariassen i Rødby.

61 Inger Nielsdatter i Maribo.19.4.1783, fol.123B.
Enke efter Johan Christoffer Kramer, murer, [skifte17.2.1780 lbnr.42]. A:
0) far Niels Rasmussen Bødker i Utterslev på Sæbyholm gods, død
1) bror Anders Nielsen, døbt Utterslev 3.12.1724, døde 4 uger efter forlovelse med Karen Hansdatter. 1B:
a Anders Andersen, døbt Halsted 1.11.1765.
FM: stedfar Mathias Nielsen i Sæby
2) halvbror Christen Nielsen, døbt Utterslev 6.4.1733, skoleholder i Lindet.
Afdøde døbt Utterslev 2.6.1721.

62 Rasmus Hansen Nick, daglejer i Maribo. 29.11.1783, fol.126B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Jochum Jensen, skomager. B:
1) Karen Kirstine Rasmusdatter 5
2) Christiane Rasmusdatter 1½.
FM: Hans Olufsen, murer.

63 Anne Kirstine Nielsdatter Bang i Maribo. 5.6.1782, fol.127B.
Enke efter Urban Lauridsen, skrædder. A:
1) bror Peder Bang, garversvend i Næstved.

64 Johan Pedersen Groth, købmand i Maribo, [begravet 5.3.1784], fol.129.
E: Anne Margrethe Volchersen.
Bevilling til uskiftet bo af 22.5.1772 for hende og hendes 2 børn af første ægteskab.

65 Frederik Gøtsche, købmand i Maribo, [begravet 14.2.1784], fol.129B, 137.
E: Sidsel Marie [Mogensdatter]. LV: [Poul Jensen] Lyngby, kapellan i Maribo. B:
1) Johan Adolf Gøtsche 1.
FM: Oluf N. Læsø.
Bevilling til uskiftet bo af 26.3.1784.
Samfrændeskifte 11.12.1784.

66 Grethe Zidericho, ugift i Maribo. 12.10.1783, fol.130.
A:
1) bror Herman Johansen, skrædder i Maribo, død. 2B:
a Johan Hermansen 22, skrædder i Sakskøbing
b Christoffer Hermansen 16.
FM: stedfar Conrad Palm, skrædder i Maribo
2) halvbror Hans Jacob Johansen, skomager i Stokkemarke
3) halvbror Daniel Johansen, skomager i Vrietslund [i Bandholm sogn] på Knuthenborg gods
4) halvbror Jens Johansen i Keldernæs [i Stokkemarke sogn], død. 1B:
a Karen Sofie Jensdatter 6
hos mor Anne Elisabeth Tobiasdatter i Saltvig [i Stokkemarke sogn].

67 Anne Cecilie Roth i Maribo. 23.4.1784, fol.131B.
E: Josef Krøyer, bager. B:
1) Efraim Krøyer 7
2) Ellen Krøyer 5½.

68 Sindel Pedersdatter i Maribo. 24.5.1784, fol.132B.
E: Peder Hansen Eriksen, toldbetjent. B:
1) Peder Pedersen 3 uger.

69 Anne Lauridsdatter i Maribo. 29.1.1784, fol.133B.
E: Gotlieb Wulff, skomager. B:
1) Jens Gotliebsen 9
2) Laurids Gotliebsen 8
3) Mathias Gotliebsen 2.
FM: Hans Lauridsen i Maribo.

70 Anne Cathrine Toft, ugift i Maribo. 31.5.1781, fol.135.
A:
0) forældre [Niels Toft, købmand i Maribo, begravet 13.2.1767 og Vibeke Reimer, skifte 25.1.1774 lbnr.22]
1) søster Laurentse Toft g.m. Peder Helt, farver i Maribo
2) søster Inger Birgitte Toft g.m. [Kjeld Bent] Suhr, organist i Vordingborg
3) bror Jacob Toft 29
4) søster Johanne Margrethe Toft g.m. [Adam Christoffer] Borgen, degn i Stokkemarke.

71 Peder Jørgensen, handskemager i Maribo. 27.5.1784, fol.135B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Christiansen, handskemager i Rødby. B:
1) Anne Pedersdatter 11
2) Karen Pedersdatter 8
3) Kirsten Pedersdatter 6½.
FM: Oluf Murmester i Maribo.

72 Bjørn Rasmussen, drejer i Maribo. 9.1.1784, fol.137B.
E: Anne Hansdatter. LV: Oluf Hansen , murer. A:
1) søster Maren Cathrine Rasmusdatter g.m. Knudsen, kok hos enkedronningen i København
2) Andreas Rasmussen, død. 2B:
a Conrad Andreassen 26, i Hunseby præstegård
b Niels Andreassen, skomagersvend i Rødby.

73 Mads Pedersen, postmand i Maribo. 19.5.1784, fol.139B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Hans Jonassen. B:
1) Cathrine Madsdatter 40, g.m. Peder Nielsen, væver i Sakskøbing
2) Magdalene Kirstine Madsdatter 33, i København
3) en søn 32, skomager i København
4) Maren Madsdatter 29, i Nykøbing Falster
5) Kirsten Madsdatter 26, i Vordingborg præstegård
6) Anne Magdalene Madsdatter 2, på Ulriksdal.

74 Peder Carlsen, feldbereder i Maribo. 29.4.1784, fol.140B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Carstensen, feldbereder, der ægter enken.
Første ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 17.12.1782 lbnr.59]. B:
1) Carl Pedersen 29, i København
2) Jørgen Pedersen 23, feldbereder
3) Poul Pedersen 12½
4) Cathrine Pedersdatter 10½.
FM: Mads Hansen, feldbereder i Maribo.

75 Maren Cathrine Pedersdatter, ugift tjenestepige i Maribo. 6.12.1784, fol.143.
A:
1) Jacob Lilje, skrædder i Maribo
2) Christian Hansen, handskemager i Maribo
3) søskendebarn Jochum Ditlevsen, sergent ved Holmen i København
4) søskendebarn g.m. Jacob Knejsel, gibsmagersvend i København.

76 Kirsten Jørgensdatter i Maribo. 26.8.1785, fol.145.
E: Hans Lauridsen, tømrer. B:
1) Laurids Hansen 6
2) Jørgen Hansen 4.

77 Christen Christensen, hjulmand i Maribo. 26.9.1785, fol.146B.
E: Karen Andersdatter. LV: Hans Carstensen. B:
1) Maren Christensdatter 11
2) Anne Kirstine Christensdatter 7.
FM: født værge Christian Christensen i Engestofte.

78 Birthe Jacobsdatter, ugift tjenestepige i Maribo. 18.7.1785, fol.147B.
A:
1) halvsøster Barbara Jacobsdatter på Vårskovgård [i Bandholm sogn]
2) halvsøster Maren Jacobsdatter i Nysted.

79 Mogens Hansen Bruun, skomager i Maribo. 16.6.1785, fol.148B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Niels Pedersen, grovsmed.
Arvinger angives ikke.

80 Nikolaj Goldbech, toldbetjent i Maribo. 18.1.1786, fol.149.
E: Elisabeth Sofie Møller. LV: Morten Mortensen. A:
1) bror Niels Goldbech, forpagter på Ulriksholm [i Kølstrup sogn] på Fyn
2) søstersøn Christian Mule på Skovgårde [i Søby sogn] på Fyn
3) brordatter Bodil Kirstine i Assens.

81 Anne Marie Roth i Maribo. 19.4.1786, fol.150B.
E: Johan Møller, organist. B:
1) Marie Kirstine Møller 14½
2) Henrik Roth Møller 11.

82 Frands Carlsen, skomager i Maribo. 7.7.1786, fol.151.
E: Mette Cathrine Bollesdatter. LV: Nikolaj Frandsen, skomager. B:
1) Karen Marie Frandsdatter 14
2) Johan Carlsen 11.
FM: Laurids Huus, skomager.

83 Søren Thomsen, daglejer i Maribo. 14.9.1786, fol.151B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Anders Pedersen. B:
1) Jacob Sørensen 4½
2) Søren Sørensen 4 uger.
FM: Laurids Jensen.

84 Gertrud Kirstine Hansdatter i Maribo. 22.12.1786, fol.152.
E: Christian Christiansen, kusk på Engestofte. B:
1) Anne Sofie Christiansdatter 8 dage.

85 Karen Hansdatter i Maribo. 26.2.1787, fol.153.
E: Henrik Thomsen, daglejer. B:
1) Marie Lisbeth Henriksdatter 7.

86 Johan Henrik Schultz, væver i Maribo. 26.3.1787, fol.154.
E: Gunder Margrethe Hansdatter Reimer. LV: Peder Jensen, tømrer. B:
1) Hans Henrik Schultz 17
2) Johan Reimer Schultz 12.
FM: svoger Jens Rasmussen, væver i Maribo.

87 Anne Kirstine Gram, ugift i Maribo. 20.12.1786, fol.156.
A:
0) far [Mogens Nielsen Gram, præst i Errindlev og Olstrup, skifte Fuglse herred gejstlig 28.1.1760 lbnr.14]
1) bror Peder Gram 50, enten hørkræmmersvend eller skriver på et kontor i København
2) bror Poul Gram 40, toldbetjent i Nakskov
3) søster Johanne Frederikke Sofie Gram på Møn
4) søster, død, var g.m. [Christoffer Bertelsen, forpagter på Gammelgård]. 1B:
a Christian Bertelsen, farversvend i Maribo
5) søster [Sofie Mogensdatter Gram, skifte Fuglse herred gejstlig 1.8.1768 lbnr.31], var g.m. [Peder Bering Thomsen] Gjørup, præst i Vester Ulslev 1B:
a Eggert Christoffer Gjørup, student.

88 Peder Mortensen, daglejer i Maribo. 24.3.1787, fol.158.
E: Anne Danielsdatter. LV: Jørgen Busch i Maribo. B:
1) Anne Pedersdatter 7
2) Daniel Pedersen 4
3) Morten Pedersen 2.

89 Abelone Olufsdatter i Maribo. 22.4.1787, fol.158B.
B:
1) Maren Henriksdatter 9.
FM: Peder Jensen, tømrer i Maribo.

90 Karen Clausdatter i Maribo. 28.4.1787, fol.159B.
Enke efter Jørgen Mortensen, bødker.
Arvinger angives ikke.
[Måske hed afdøde Karen Mogensdatter se lbnr.4].

91 Hans Nielsen, daglejer i Maribo. 26.10.1787, fol.160B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Hans Carstensen. B:
1) Elsebeth Hansdatter 3½
2) Jørgen Hansen 6 mdr.
FM: Christoffer Holm, købmand.

92 Maren Jensdatter i Maribo. 22.12.1787, fol.161.
E: Niels Iversen. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Thomas Pedersen, sadelmager i Maribo
2) Iver Nielsen 18.

93 Karen Lauridsdatter i Maribo. 1.3.1788, fol.162.
E: Peder Jensen Drejer, [tømrer]. B:
1) Jens Pedersen 3.

94 Maren Jespersdatter i Maribo. 26.3.1788, fol.164.
E: Mads Pedersen, daglejer. A:
1) søster [Inger] Jespersdatter g.m. Hans Lauridsen Schmidt, rådstuetjener
2) halvbror Jørgen Nielsen Fischer.

95 Abild Pedersdatter i Maribo. 7.4.1788, fol.166.
E: Mads Hansen, feldbereder. B:
1) Hans Madsen
2) Anne Pouline Madsdatter
3) Cathrine Madsdatter.

96 Jens Pedersen, hattemager i Maribo. 22.4.1788, fol.167B.
B:
1) Maren Jensdatter
2) Peder Jensen, hattemager i Nykøbing.

97 Anne Frederiksdatter i Maribo. 21.5.1788, fol.168.
E: Niels Mariager, betjent.
Første ægteskab med [Niels Jørgensen, skifte 5.3.1781 lbnr.46]. B:
1) Jørgen Nielsen 22, skræddersvend.
FM: Elias Oder.

98 Cathrine Lucie [Nikolajsdatter] Trane i Maribo. 5.7.1788, fol.169.
E: Jørgen [Sørensen] Busch, skomager. B:
1) Søren Jørgensen 10
2) Anne Marie Jørgensdatter 7
3) Helle Eleonora Jørgensdatter 4.

99 Anne Kirstine Jørgensdatter i Maribo. 18.12.1787, fol.169B.
E: Peder Hansen, daglejer. A:
0) forældre [Jørgen Olufsen, glarmester, skifte 21.2.1781 lbnr.56 og
E: Anne Christiansdatter]
1) bror Oluf Jørgensen, glarmester i Nakskov, død. Børn, hvis navne ikke kendes
2) halvbror Jens Peder Jørgensen, glarmester i Maribo, død. 2B:
a Niels Christian Jensen
b Voldborg Cathrine Jensdatter.

100 Anne Elisabeth Christiansdatter i Maribo. 3.4.1788, fol.171B.
Enke efter Jørgen Olufsen, glarmester, [skifte 21.2.1781 lbnr.56]. B:
1) Jens Peder Jørgensen, glarmester i Maribo, død. 2B:
a Niels Christian Jensen
b Voldborg Cathrine Jensdatter.
FM: stedfar Christian Vilhelm Møller, glarmester i Maribo.

101 Hornemann Suhr, købmand i Maribo. 24.5.1788, fol.173.
A:
1) mor [Christiane Christensen], enke efter [Hans] Hornemann [Bentsen] Suhr, præst [i Hunseby, død 9.9.1785]
2) søster Marie Hornemann Suhr på stedet.

102 Gertrud Hansdatter Errebo i Maribo. 17.7.1788, fol.173B.
[Uden ægteskab] B:
1) Hans Errebo 9.
FM: Anders Pedersen, skovfoged i Maribo.

103 Hans Lauridsen, skomager i Maribo. 11.1.1789, fol.175.
E: Marie Jensdatter. LV: Mads Hansen, feldbereder. B:
1) Jens Hansen 6
2) Laurids Hansen 1.
FM: Jens Kølle, snedker.

104 Ingeborg Karstens i Maribo. 1789, fol.176.
E: Vilhelm Hahn, doktor medicinæ for Lolland.
Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1757 for enkemanden og hans afdøde søns 5 umyndige børn.

105 Hans Carstensen, feldbereder i Maribo. 9.3.1789, fol.176B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Rasmussen, væver. B:
1) Mette Cathrine Hansdatter 3.
FM: farfar Carsten Christensen, feldbereder i Maribo.

106 Johan Tobias Ludvig, toldbetjent og hustru i Maribo. 31.12.1789, fol.177B.
B:
1) Charlotte Ludvigsdatter
2) Dorthe Ludvigsdatter
3) Juliane Ludvigsdatter
4) Anne Sofie Ludvigsdatter.

107 Johan Schiøtt, skomager i Maribo. 13.12.1789, fol.178B.
E: Anne Dorthe Mikkelsdatter. LV: Oluf N. Læsø. A:
1) far Peder Nielsen Schiøtt
2) bror Jens Pedersen Schiøtt.

108 Ingeborg Christiansdatter i Maribo. 27.12.1789, fol.179B.
E: Peder Jørgensen. A:
1) halvbror Jacob Christiansen Willer i Rødby
2) halvbror Christian Christiansen Willer 17, i Rødby
3) halvsøster Maren Christiansdatter Willer i Rødby
Desuden nævnes
1 enkemandens far Jørgen Pedersen, væver
2 enkemandens bror Niels Jørgensen væver.

109 Christian Borup Hulegaard, apotekersvend i Maribo. 6.11.1788, fol.181.
Arvinger angives ikke.

110 Oluf Hansen, murer i Maribo. 22.1.1790, fol.182.
E: Barbara Thomasdatter. LV: Peder Christoffersen, skomager. B:
1) Hans Olufsen, murer
2) Jens Olufsen, skomager i Nakskov
3) datter, død. E: Rasmus Pedersen, skomager i Sakskøbing. B: hvis navne ikke kendes
4) datter, død. E: Niels Jørgensen Møller i Maribo. B: 3 døtre, hvis navne ikke angives
5) datter, død. E: Søren Andersen, væver i Nakskov. B: 3 børn, hvis navne ikke angives
6) Anne Marie Olufsdatter.

111 Christian Walter, væver i Maribo. 6.2.1790, fol.183.
E: Marie Dorthe Jensdatter. LV: Nikolaj Frandsen, skomager. B:
1) Karen Grethe Walter
2) Marie Walter
3) Jørgen Walter 23
4) Jens Walter 17.
FM: Laurids Nielsen, murer.

112 Ida Sofie Hellemann i Maribo. 10.6.1790, fol.184.
Enke efter Hans Kaalund, urmager. B:
1) Peder Villads Kaalund
2) Birgitte Kirstine Kaalund.
FM: morbror Hellemann ved Bandholm.
Arv efter børnenes farfar Peder [Villadsen] Stilling, degn i Bårse [og Beldringe].

113 Johan Møller, organist i Maribo. 28.10.1790, fol.186, 188B.
Enkemand efter [Anne Marie Roth, skifte 19.4.1786 lbnr.81]. B:
1) Marie Kirstine Møller
2) Henrik Roth Møller 17.

114 Jørgen Hansen, daglejer i Maribo. 29.10.1790, fol.186B.
E: Anne Hansdatter. LV: Christian Hansen, handskemager. B:
1) Niels Jørgensen
2) Karen Marie Jørgensdatter 3½.
FM: Anders Krog i Sløsse [i Vester Ulslev sogn].

115 Hans Rasmussen i Maribo. 9.11.1790, fol.187B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Jacob Rakowitz. A:
1) bror Niels Rasmussen i Maglemer
2) bror Jørgen Rasmussen i Østofte
3) søster [Anne Rasmusdatter] g.m. Rasmus Jørgensen i Østofte
4) bror Laurids Rasmussen i Havløkke, død. 1B:
a Karen Lauridsdatter.

116 Dorthe Marie Pedersdatter i Maribo. 26.4.1791, fol.189.
E: Laurids Huus, sadelmager. B:
1) Anne Helene Lauridsdatter.

117 Christoffer Holm, købmand i Maribo. 1791, fol.190.
E: Gertrud Kirstine Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 12.8.1791.

118 Jens Pedersen, ugift daglejer i Maribo. 27.8.1791, fol.190B, 204.
Arvinger angives ikke.

119 [Anne Marie Reimer] i Maribo. 4.3.1791, fol.191, 220, 239.
Enke efter Peder Jensen, [skifte 18.1.1774 lbnr.18]. B:
1) Laurids Jensen Reimer, regimentskvartermester i København, gjort umyndig
2) Abigael Marie Jensen g.m. Hans Christian Errebo, farver i Maribo
3) Inger Reimer Jensen g.m. [Poul Jensen] Lyngby, præst i Torup på Sjælland
4) Mette Marie Jensen, død [begravet København Nikolaj 23.9.1785], var g.m. Meintz [dvs. Peder Meyn], professor i København. 2B:
a Peder Meyn
b Christian Meyn.

120 Jens Jacobsen, ugift tjenestekarl i Maribo. 13.12.1791, fol.199, 202.
A:
1) bror Jørgen Jacobsen
2) bror Anders Jacobsen 17
3) halvsøster Karen Jensdatter g.m. Hans Bringe i Nykøbing
4) halvsøster Maren Jensdatter i Havløkke
5) halvsøster Maren Jacobsdatter 16.

121 [Anne Hansdatter] i Maribo. 24.12.1791, fol.200.
Enke efter Bjørn [Rasmussen] drejer.
Af arvinger angives A:
1) brodersøn Hans Olufsen, murer.

122 Anne Cathrine Antonsdatter Clausen i Maribo. 28.12.1791, fol.200B.
E: Anders Pedersen. daglejer. B:
1) Else Andersdatter gift i København
2) Marie Andersdatter 13
3) Peder Andersen 11.

123 [Mathias] Reimer, byfoged i Maribo. 5.2.1792, fol.204B, 217B, 236B, 239, 245B, 255, 256B, 258B, 261, 263B, 267, 296B, 308B.
E: Henriette Vilhelmine [Matzen]. LV: Kølle, birkedommer i Svanevig mølle [i Østofte, nu Bandholm sogn]. B:
4) Jacob Reimer
5) Henrik Magnus Reimer
Første ægteskab med Anne Zimmer, [skifte 29.9.1778 lbnr.37]. B:
1) Christoffer Zimmer Reimer
2) Cecilie Christine Reimer
3) Søren Reimer.

124 Christoffer Holm, købmand i Maribo. 23.12.1791, fol.214B.
E: Gertrud Kirstine Seden. LV: Christian Arildsen Lund, der ægter enken. B:
1) Christiane Christoffersdatter 12
2) Maren Cathrine Christoffersdatter 11
3) Peder Christoffersen Holm 10.

125 Laurids Nielsen, murer i Maribo. 30.7.1792, fol.216, 231.
E: Else Pedersdatter. LV: Mads Hansen.
Arvinger angives ikke.

126 Barbara Rasmusdatter, ugift tjenestepige i Maribo. 15.12.1792, fol.219.
A:
1) mor Hedvig Madsdatter
2) bror Mads Rasmussen 34
3) bror Rasmus Rasmussen 24
4) søster, død. 1B:
a Bodil Hansdatter 11.

127 Kirsten Hansdatter i Maribo. 3.1.1793, fol.229.
E: Hans Olufsen, murer. B:
1) Marie Elisabeth Hansdatter g.m. Jens Goldbech, skomager
2) Hans Jørgen Hansen 20
3) Else Sofie Hansdatter 8.

128 Henrik Jepsen i Maribo. 4.5.1793, fol.231B, 235.
E: Anne Nielsdatter. A:
1) bror Jørgen Jepsen i Hillested på Knuthenborg gods.

129 Hans Christian Aagaard, byfoged i Maribo. 15.6.1793, fol.232, 233, 234B, 236, 238, 241.
Enkemand efter [Birthe Marie Burserus]. B:
1) Johannes Burserus Aagaard
2) Gideon Aagaard.

130 Niels Iversen i Maribo.18.6.1793, fol.232B, 238.
Enkemand efter [Maren Jensdatter, skifte 22.12.1787 lbnr.92]. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Thomas Pedersen, sadelmager i Maribo
2) Iver Nielsen 23.

131 Bente Hansdatter i Maribo. 22.7.1793, fol.233B, 235B.
E: Jens Jensen Vesten i Højmøllerhuset. B:
1) Bodil Jensdatter 6
2) Anne Jensdatter 3
3) Cathrine Jensdatter 6 dage.

132 Ellen Sørensdatter i Hestehaven i Maribo. 16.10.1793, fol.242B, 244.
E: Niels Jacobsen. A:
1) mor Johanne Thomasdatter i Bandholm
2) bror Thomas Sørensen
3) søster Maren Sørensdatter gift i København
4) søster Stine Sørensdatter i København.

133 Ellen Jensdatter i Maribo. 8.1.1794, fol.243B, 246.
E: Gotlieb Wulff, skomager.
Første ægteskab med Rasmus Hansen Nick, daglejer, [skifte 29.11.1783 lbnr.62]. B:
1) Karen Kirstine Rasmusdatter 14
2) Christiane Rasmusdatter 11
FM: morbror Jochum Jensen

134 Jørgen Nielsen Fischer i Maribo. 24.2.1794, fol.245B, 246B.
E: Malene Madsdatter. LV: Jørgen Walter. B:
1) Niels Jørgensen 20
2) Karen Jørgensdatter 17
3) Mads Jørgensen 13.

135 [Samuel] Hulgreen, ugift urmager i Maribo. 19.5.1794, fol.247, 250.
Arvinger angives ikke.

136 Birthe Cathrine i Maribo. maj 1794, fol.247B, 251B.
Enke efter Bertram Boye. B:
1) Hedvig Bertramsdatter.
LV: Laurids Ottesen i Rødby.

137 Lysholt, toldbetjent ved Nørreport i Maribo. 3.6.1794, fol.248, 249, 250B.
Arvinger angives ikke.

138 Niels Staal, købmand i Maribo. 13.10.1794, fol.248B.
Enkemand. B:
1) [Karen Staal] g.m. [Hans Bergeshagen] Hincheldey, agent i Nykøbing Falster.

139 Peder Mogensen, skomager i Maribo. 3.1.1795, fol.251.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Lauridsen, tømrer. B:
1) Karen Pedersdatter 3
2) Mette Cathrine Pedersdatter 1.
FM: Jacob Lilje, skrædder.

140 Jørgen [Christoffer Henriksen Nielsen] Rose, guldsmed i Maribo. 10.3.1795, fol.252B, 260B.
E: Karen [Christiansdatter]. LV: Peder Vidersen B:
1) Nikolaj Jørgensen 23
2) Hans Christian Christoffer Jørgensen 18
3) Henrikke Margrethe Sofie Jørgensdatter g.m. Frederik Thomsen, feldbereder i Nakskov.

141 Vibeke Kirstine [Sølling] i Maribo. 11.3.1795, fol.253.
E: Johan Christoffer Hofmann, postmester og apoteker.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1757.

142 [Gregor] Poller, skoleholder i Maribo. 30.4.1795, fol.254.
Arvinger angives ikke.

143 Rasmus Clausen i Maribo. 2.7.1795, fol.255, 258.
E: [Navn angives ikke]. LV: Laurids Jensen, væver.

144 Andreas Engelsen Møller i Maribo. 4.7.1795, fol.255B, 257B, 259.
E: Dorthe Bech. LV: Elias Odder, skrædder. B:
1) Jens Andreassen 1.
FM: Laurids Christiansen.

145 Jacob Lilje, skrædder i Maribo. 7.8.1795, fol.256.
E: Karen Sørensen.
Bevilling til uskiftet bo af 24.7.1795.

146 Anne Kirstine Knudsdatter i Maribo. 6.12.1795, fol.259B, 263B.
E: Børge Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Pedersen 30, uvist hvor
2) Knud Pedersen 28.

147 Opbudsbo i Maribo. 6.2.1796, fol.262, 263, 264B.
Registrering af fallitbo hos Schmidt, købmand i maribo.

148 Carsten Christensen, feldbereder i Maribo. 29.2.1796, fol.262B.
E: Gertrud Margrethe Friis. LV: Peder Christoffersen. B:
1) Frederik Carstensen 33
2) Christen Carstensen 31, i Nysted
3) søs, død. 1B:
a Mette Cathrine 7, i Nykøbing.

149 Echardine Marie Dyssel i Maribo. 1796, fol.267, 272.
E: Edvard Sidenius, købmand. B:
1) Isak Sidenius 8½
2) Margrethe Sidenius 7½
3) Andreas Cathrine Sidenius 6½
4) Marie Magdalene Elisabeth Sidenius 4½
5) Christiane Sidenius 2½
6) Johan Arent Sidenius 1½
7) Echardine Marie Sidenius 6 mdr.
FM: morbror Frands Testrup Dyssel, [præst i Østofte].
Desuden nævnes enkemandens mor [Margrethe Anne Hincheldey], enke efter [Isak Abrahamsen] Sidenius, præst [i Nørre Vedby og Nørre Alslev på Falster].
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1796.
Samfrændeskifte 17.10.1796.

150 Nikolaj Trane, toldforvalter i Maribo. 9.7.1796, fol.268, 271.
E: [Marie Christine Wulff].
Arvinger angives ikke.

151 Bodil Rasmusdatter i Maribo. 15.10.1796, fol.270B, 271B.
E: Peder Danielsen, væver. B:
1) Rasmus Pedersen.
FM: Jørgen Walter.

152 Laurids Huus, sadelmager i Maribo. 19.12.1796, fol.272B, 275B.
E: Ingeborg Dorthe Næraa. LV: Mads Hansen, feldbereder.
[Første ægteskab med Dorthe Marie Pedersdatter, skifte 26.4.1791 lbnr.116]. B:
1) Anne Helene [Lauridsdatter] 15.
FM: født værge Mogens Huus i Stubbekøbing.

153 Else Jørgensdatter i Maribo. 27.12.1796, fol.273B, 276.
E: Jørgen Walter. B:
1) Anne Sofie Jørgensdatter 6
2) Christian Jørgensen 4
3) Erik Jørgensen 2.

154 Mads Hansen, tjenestekarl i Maribo. 25.1.1797, fol.274, 278.
A:
1) halvsøster Maren Hansdatter. LV: Mads Pedersen.

155 [Karen Sørensdatter] i Maribo. 2.3.1797, fol.274, 283.
Enke efter Jacob Lilje, skrædder, [skifte 7.8.1795 lbnr.145].
B:
1) Jonas Jacobsen 24, skrædder
2) Anne Margrethe Jacobsdatter 21
3) Bodil Kirstine Jacobsdatter 18
4) Søren Jacobsen 15.
FM: Jens Rasmussen.

156 Maren Jørgensdatter i Maribo. 24.4.1797, fol.276B, 279.
E: Jens [Nikolajsen] Trane, murer.
Første ægteskab med [Søren Andersen, skifte 26.5.1781 lbnr.50]. B:
1) Dorthe Sørensdatter 21
2) Jørgen Sørensen 19.
FM: Christian Jørgensen i Anderstrup.

157 Rasmus Hansen, slagter i Maribo uden for Vesterport i Maribo. 24.4.1797, fol.277B, 280.
E: Karen Jensdatter. LV: Mads Hansen, feldbereder. B:
1) Anne Lisbeth Rasmusdatter 18
2) Gertrud Rasmusdatter 14
3) [Ellen Margrethe] Rasmusdatter 10
4) Hans Rasmussen 6.
FM: Nikolaj Frandsen, skomager.

158 Anne Magdalene Christensdatter i Maribo. 24.4.1797, fol.277B, 280B.
E: Nikolaj Frandsen, skomager. A:
1) Poul Andreassen i Oreby
2) Else Andreasdatter.

159 Thomas Pedersen, sadelmager i Maribo. 8.7.1797, fol.280B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Nikolaj Hein. B:
1) Maren Helene Thomasdatter 6
2) Niels Thomsen 2½.
FM: Hans Hansen, sadelmager i Maglemer.
Desuden nævnes enkens bror Iver Nielsen i Avnede.

160 Maren Lauridsdatter i Maribo. 21.11.1797, fol.282B, 283B.
E: Niels Jørgensen Fischer, skomager. B:
3) Jørgen Nielsen 2
4) Anne Malene Nielsdatter 8 uger.
Første ægteskab med [Peder Mogensen, skifte 3.1.1795 lbnr.139]. B:
1) Karen [Pedersdatter] 6
2) Mette Cathrine [Pedersdatter] 4.
FM: morbror Hans Lauridsen, tømrer.
Desuden nævnes enkemandens mor Malene [Madsdatter], enke efter [Jørgen Nielsen] Fischer, [skifte 24.2.1794 lbnr.134].

161 Jørgen [Jensen] Bruun, tømrersvend i Maribo. 7.3.1798, fol.284B.
E: Maren Madsdatter. LV: Søren Pedersen, sadelmager. B:
1) Tømme Jørgensen 1.
E: farbror Tømme Jensen, murer i Hunseby.

162 [Elisabeth Sofie Møller] i Maribo. 20.4.1798, fol.285B, .
Enke efter Nikolaj Goldbech, [skifte 18.1.1786 lbnr.80]. B:
1) Jens Goldbech, skomager
2) Christian Møller Goldbech på Falster
3) Mette Møller Goldbech, død. B: 2 døtre, hvis navne ikke angives
4) [Inger Møller Goldbech] g.m. Thomas Mikkelsen, vægter i Maribo.

163 Anne Rasmusdatter i Maribo. 12.5.1798, fol.286, 287.
E: Oluf Rasmussen, handskemager. B:
1) Elisabeth Olufsdatter 7
2) Peder Olufsen 5
3) Rasmus Olufsen 9 mdr.

164 [Christian] Lohmann, snedker i Maribo. 13.6.1798, fol.286B.
E: [Anne Margrethe SchritzMeyer]. B:
1) Marie Lohmann g.m. Bruun, købmand i Nakskov
2) Margrethe Lohmann 26
3) Christoffer Lohmann 12.

165 Dorthe Cathrine Martinsdatter i Maribo. 21.7.1798, fol.287B.
E: Søren Rasmussen, skomager. B:
1) Martin Sørensen 9
2) Anne Kirstine Sørensdatter 8.
FM: Mads Martinsen.

166 Anne Marie Værløse i Maribo. 8.8.1798, fol.289B.
E: Jørgen Engberg, købmand. B:
1) Jochum Blich Engberg 3 mdr.
FM:
1 Rasmus Værløse
2 L. J. Møller.

167 Peder Helt, farver i Maribo. 5.1.1799, fol.291B.
E: Laurentse Toft. A:
1) bror, død. 2B:
a [Morten] Poulsen, organist i Store Heddinge
b Anne Marie Helt g.m. Conrad Vilhelm. Albertus, [lakaj] på Vallø.

168 Hans Olufsen, murer i Maribo.6.6.1799, fol.292, 303B, 307, 309B.
E: Abigael Henriksdatter. LV: Henrik Knudsen, smed i Keldernæs. B:
1) Marie Elisabeth Hansdatter g.m. Jens Goldbech, skomager
2) Hans Jørgen Hansen 26, væver i Rørbæk
3) Else Sofie Hansdatter 14.

169 Hans Christian Nikolajsen Trane, toldbetjent og skomager i Maribo. 20.11.1799, fol.302B, 311, 333.
E: Marie Kirstine Antonsdatter, der døde, skifte 17.6.1800. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 19
2) Johanne Rebekka Hansdatter 18
3) Hans Henrik Hansen 4
4) Hans Christian, 6 uger den 17.6.1800.
FM: farbror Jens Trane, murer.

170 Christian Nielsen, skoflikker i Maribo. 14.12.1799, fol.306.
E: [Anne Margrethe Hansdatter]. B:
1) Anne Margrethe Christiansdatter.

171 Marie i Maribo. 14.12.1799, fol.306B.
Enke efter Jens Pedersen. B:
1) [Anne Marie Jensdatter] g.m. Christian Poulsen, toldbetjent
2) Louise Jensdatter i København.

172 Anne Margrethe Conradi i Maribo. 6.3.1800, fol.309B, 332B.
E: Niels Falck, toldforvalter. B:
1) Frederik Ludvig Falck 39
2) Joachimine Falck 38, enke efter Møller, urmager i Ålborg
3) Birgitte Falck 31
4) Cornelius Falck 28
5) Jacob Falck 25.

173 Mogens Christensen, brygger i Maribo. 28.4.1800, fol.310.
E: Malene Olufsdatter. LV: Søren Pedersen, sadelmager. B:
1) Gertrud Mogensdatter 5½
2) Echardine Mogensdatter 3
3) Bodil Mogensdatter 6 mdr.
FM: farbror Peder Christensen, brygger.

174 Jochum Jensen, skomager i Maribo. 17.6.1800, fol.311B, 333B.
Enkemand efter [Karen Gabrielsdatter]. B:
1) Karen Marie Jochumsdatter g.m. Nikolaj Frandsen
2) Abigael Jochumsdatter i Nakskov, enke efter Halle, skoleholder [i Maribo, død 25.10.1791].

175 [Johanne Frederikke Sofie Runge] i Maribo. 18.7.1800, fol.312, 315B, 334B, 337.
Enke efter [Niels Mathiassen] Brabrand (Braband), forvalter [på Rudbjerggård i Tillitse sogn, død 13.11.1794]. B:
1) Mathias Daniel Brabrand
2) Karen Jensine Brabrand
3) [Anne Cathrine] Charlotte [Amalie] Brabrand
4) Conrad [Christian Runge] Brabrand.
FM:
1 inspektør Pedersen i Maribo
2 doktor Wivet.

176 Marie Hornemann Suhr, ugift i Maribo. 26.7.1800, fol.312.
Testamente af 20.5.1791. A:
1) fætter Bertel Suhr, købmand i Maribo. 1B:
a Frederik Suhr
2) [Cathrine Margrethe] Jochumsdatter Suhr, enke efter [Didrik Christian] Hellesen, degn i Utterslev, [død 15.1.1798]. 6B:
a Hans Jochum Hellesen
b Claus Bent Hellesen
c Gustav Frederik Hellesen
d Johanne Marie Hellesen g.m. Munch, forvalter på Knuthenborg
e Cecilie Margrethe Hellesen
f Abel Christine Hellesen
3) Hans Ditlev Suhr i Keldernæs, død. 3B:
a Frands Bent Suhr
b Johan Peder Suhr 21
c Johan Hornemann Suhr
4) Wichmann Suhr, købmand
5) Georg Frederik Suhr, forvalter på Knuthenborg.
Desuden nævnes afdødes far [Hans Hornemann Bentsen] Suhr, præst i Hunseby, [død 9.9.1785].

177 Opbudsbo i Maribo. 11.8.1800, fol.318B, 334B, 336B, 338B, 340, 342, 344, 347, 349B, 350, 359.
Registrering af fallitbo hos Lorents Johan Møller, købmand i Maribo, der er bortrejst, uvist hvorhen og fremvist af enken Anne Marie.

178 Oluf Schiøtz i Maribo. 8.12.1800, fol.334.
Arvinger angives ikke.

179 Henrik Vilhelm Mallie i Maribo. 6.1.1801, fol.336.
A:
1) bror Peder Mallie 26, i København
2) søster Elisabeth Mallie i Vindbyholt [i Roholte sogn] på Sjælland.

180 Christian Møller, toldbetjent i Maribo. 23.1.1801, fol.338, 342B.
E: Anne Cathrine [Hansdatter]. LV: Peder Christensen Brygger. B:
1) Vilhelm Møller 15
2) Hans Møller 9.

181 Maren Nielsdatter i Maribo. 23.2.1801, fol.339B.
E: Jens Vesten, tømrer. A:
1) bror Hans Nielsen i Korterup [Landet sogn] på Kristianssæde gods
2) søster, uvist hvor
3) søster, død, var g.m. Hans Hansen i Havbølle [i Ryde sogn] på Kristianssæde gods
4) halvsøster, uvist hvor.

182 Rebekka Moses i Maribo. 20.3.1801, fol.340B, 341B, 342B, 348, 350, 350B.
E: Elias Mendel, jøde. B:
1) Fejle Mendel g.m. Israel Bent Cohn i København
2) Regine Mendel, død, var g.m. Cumber Hertz i Stockholm i Sverige. 8B:
a Wulf Hertz 22
b Jeanette Hertz g.m. Bent Israel Joachim, stadsmægler i København
c Esther Hertz g.m. Samuel Moses Cohn i Stockholm
d Marie Hertz
e Sofie Hertz
f Sara Hertz
g Malene Hertz
h Juliane Hertz.

183 Mette Kirstine i Maribo. 13.4.1801, fol.341B.
Enke efter Claus.
Af arvinger angives B:
1) datter g.m. Jørgen Sok.

184 Maren Pedersdatter i Maribo. 1.6.1801, fol.343B.
E: Peder Christoffersen, skomager. A:
1) halvsøster Marie Elisabeth, enke efter Rasmus Rasmussen i Krårup [i Våbensted sogn].

185 Oluf Holm, klejnsmed i Maribo. 11.2.1802, fol.352B, 392.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Johan Johansen, smed. B:
1) Henriette Olufsdatter 10
2) Peder Olufsen 6
3) Frederik Gustav Olufsen 3.
FM: Jens Goldbech, skomager.

186 [Vilhelm] Hahn, fysikus i Maribo. 11.2.1802, fol.353, 362, 383, 385, 388B, 395, 399B.
Enkemand efter [Ingeborg Karstens, skifte 1789 lbnr.104]. B:
1) [Anne Henrikke Hahn], enke efter [Frands Georg] Wulff, præst [i Vesterborg og Birket, død 1.3.1779]
2) Joachim Henrik Hahn, byfoged [i Rødby, begravet 23.7.1787, var g.m. Anne Margrethe Olufsen Stampe, nu i Nysted]. 5B:
a Anne Cathrine Hahn i Nysted
b Anne Magdalene Hahn g.m. [Hans Jensen] Visby, skolelærer i Helsingør
c Karen Marie Hahn g.m. [Jens] Boëtius, revisor i København
d Vilhelm Hahn 22 i København hos en isenkræmmer
e Ingeborg Henriette Hahn i København
FM: født værge [Carl Adolf] Stampe til Nebøllegård [i Nørre Kirkeby sogn] på Falster
3) Georg Hahn, præst i Købelev, [død 1.12.1801]. 4B:
a Vilhelm Hahn 25, urtekræmmer i København
b Ingeborg Martinette Hahn g.m. [Gregers] Sørensen, forvalter på Sæbyholm [i Halsted sogn]
c Louise Henriette Hahn g.m. [Poul Christian] Danchel, amtsforvalter i Nakskov
d Constantia Alexandrine Hahn g.m. Henrik Lorang, kaptajn på Haagensgård i Akershus stift i Norge.

187 Opbudsbo i Maribo. 15.3.1802, fol.377B, 398, 404B.
Registrering af fallitbo hos Schade, købmand i maribo.

188 Ingeborg Cathrine Braes i Maribo, [der døde 12.9.1802], fol.382B.
E: Thomas Frederik Wichfeld.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1799.

189 Anne Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Maribo. 19.6.1802, fol.384.
Arvinger angives ikke.

190 Hans Christoffer Hofmann, apoteker i Maribo. 22.7.1802, fol.385B.
Enkemand efter [Vibeke Kirstine Sølling, skifte 11.3.1795 lbnr.141].
B:
1) H. N. Hofmann.

191 Anne Dorthe Mikkelsdatter i Maribo. 21.9.1802, fol.385B, 387, 391.
E: Hans Oehlenschlæger, skomager. A:
1) bror Hans Mikkelsen, død. 5B:
a Anne Marie Hansdatter g.m. Niels Hansen i Havbølle
b Frederikke Hansdatter g.m. Rasmus Andersen i Norre
c Karen Sofie Hansdatter 21
d Maren Cathrine Hansdatter 19
e Hans Hansen 18
2) søster Kirsten Mikkelsdatter g.m. Henrik Gram i Godsted
3) halvsøster Anne Marie Mikkelsdatter i Sakskøbing g.m. Erik Christensen, der er gået fra hende
4) halvbror Simon Mikkelsen, uvist hvor
5) halvbror Johan Mikkelsen, uvist hvor.

192 Marie Elisabeth Vandel i Maribo. 27.9.1802, fol.386B, 397.
E: Jørgen Engberg, købmand. B:
1) Caroline Anne Cathrine Jørgensdatter 1½
2) Nikoline Marie Elisabeth Jørgensdatter 6 mdr.
FM: Peder Vandel, købmand i Sakskøbing.
Bevilling til uskiftet bo af 20.9.1802.
Samfrændeskifte 5.3.1803.

193 Sofie Eleonora Jensdatter i Maribo. 27.11.1802, fol.387B.
E: Martin Mortensen, skomager. B:
1) Jens Martinsen 30, skomager i maribo
2) Jørgen Martinsen 27, skomager i Maribo
3) Dorthe [Cathrine] Martinsdatter, [skifte 21.7.1798 lbnr.165], var g.m. Søren Rasmussen, skomager i Maribo. 2B:
a Martin Sørensen 13
b Anne Kirstine Sørensdatter 10.

194 Niels Sørensen, gårdskarl i Maribo. 16.10.1803, fol.403B, 404B.
A:
1) far Sørensen Bertelsen i Sædinge.

195 Anne Margrethe [Jensdatter] i Maribo. 24.10.1803, fol.404, 408, 409.
E: Andreas Lauridsen [Koch], toldbetjent, der døde, skifte 19.9.1804. B:
1) Laurids Andreassen 23, feldberedersvend
2) Anne Sofie Andreasdatter 16.

196 [Anne Margrethe SchritzMeyer] i Maribo. 12.12.1803, fol.408B.
Enke efter [Christian] Lohmann, snedker, [skifte 13.6.1798 lbnr.164]. B:
Af børn angives B:
1) Christoffer Lohmann.

197 Opbudsbo i Maribo. 28.9.1804, fol.410B.
Registrering af fallitbo hos [Christian Georg de] Hofmann, toldkasserer i Maribo.

198 Christian Poulsen, toldbetjent i Maribo. 15.2.1805, fol.414, 424B, 426.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Søren Pedersen, sadelmager. B:
1) Christoffer Christiansen 10
2) Vilhelmine Christiansdatter 5
3) Cathrine Christiansdatter 1½.

199 Jacob Pedersen, inspektør på Knuthenborg, i Maribo. 4.5.1805, fol.414B, 434.
E: Maren [Johansdatter] Groth. LV: Christen Krøyer. B:
1) Johan Groth Pedersen 20
2) Henrik Alexander Pedersen 18
3) Anne Margrethe Jacobsdatter
4) Henning Georg Pedersen 16
5) Jacobine Cathrine Jacobsdatter
FM: Edvard Sidenius, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 4.5.1805.
Samfrændeskifte 23.5.1806.

200 Oluf Læsø, snedker i Maribo. 16.5.1805, fol.415, 430, 432B.
Enkemand efter [Anne Olufsdatter]. B:
1) Anne Margrethe Olufsdatter Læsø g.m. [Bertel] Suhr, købmand
2) Nielsmine Cathrine Olufsdatter Læsø, død. E: Langballe i Nakskov, nu i København. B:
e Oluf Langballe 9
f Jens Langballe 9.
Nielsmine Olufsdatter Læsøs første ægteskab med Peder Bølle, forpagter i Nakskov. B:
a Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Peder Hansen, bager i Sakskøbing
b Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Hans Nielsen, murer i Nakskov
c Petrea Pedersdatter
d Niels Pedersen 20, snedkersvend i København.

201 Peder Jensen [Drejer], tømrer i Maribo. 20.5.1805, fol.419.
Enkemand efter [Karen Lauridsdatter, skifte 1.3.1788 lbnr.93]. B:
1) Jens Pedersen.
FM: Laurids Jensen, væver.

202 Karen Markusdatter, ugift tjenestepige i Maribo. 3.6.1805, fol.420, 436B.
A:
1) halvsøster gift med Ravnholt, væver i Avnede, begge døde. 1B:
a Lisbeth Ravndal g.m. Frederik Frederiksen i Hellinge [i Halsted sogn]. 3B:
1 Kirsten Frederiksdatter g.m. Henrik Christensen i Hellinge
2 Anne Frederiksdatter g.m. Mads Jørgensen i Kastager [i Utterslev sogn]
3 Frederik Frederiksen.
FM: stedfar Mads Olufsen i Hellinge.

203 Margrethe Hansdatter i Maribo. 10.6.1805, fol.422B, 426B, 429, 431.
E: Jens Schiøtt, skomager. A:
1) søster Bente Hansdatter, [skifte22.7.1793 lbnr.131], var g.m. Jens Vesten, tømrer. 3B:
a Bodil Jensdatter
b Anne Jensdatter
c Cathrine Jensdatter
2) søster Bodil Hansdatter g.m. Jørgen Pedersen, feldbereder i Maribo
3) søster Maren Hansdatter g.m. Meschner, juveler i København, begge døde. 2B: 2 sønner
4) bror Jørgen Hansen, møller i Ravnsby [i Birket sogn], død. 4B:
a Bodil Jørgensdatter
b Marie Jørgensdatter
c Christiane Jørgensdatter
d Maren Jørgensdatter.
FM:
1 Niels Jensen i Langet
2 Niels Jørgensen i Ravnsby.

204 Ingeborg Dorthe Næraa i Maribo. 16.6.1805, fol.423B, 425.
E: Jonas Lilje, skrædder. B:
1) Karen Margrethe Jonasdatter 7.
[Første ægteskab med Laurids Huus, skifte 19.12.1796 lbnr.152].

205 Anne Margrethe Lauridsdatter i Maribo. 15.11.1805, fol.426B.
E: Søren Pedersen, sadelmager. B:
1) Laurids Sørensen 28, sadelmager i Sakskøbing
2) Peder Sørensen 20
3) Karen Kirstine Sørensdatter 14.
FM: Peder Christensen, brygger.

206 Opbudsbo i Maribo. 1.11.1806, fol.437B, 450B, 457.
Registrering af fallitbo hos Jens Gotlieb, skomager i Maribo.

207 Opbudsbo i Maribo. 9.2.1807, fol.439, 442, 451, 452, 456B, 459, 480.
Registrering af fallitbo hos Ekstrand, apoteker i Maribo.

208 Jens Vesten, tømrer i Maribo. 10.2.1807, fol.440, 460B.
Enkemand efter [Bente Hansdatter, skifte 22.7.1793 lbnr.131]. B:
1) Bodil Jensdatter 19
2) Anne Jensdatter 16
3) Cathrine Jensdatter 14.
FM: Jens Kølle, snedker.

209 [Birgitte Sofie Melchior] i Maribo. 14.2.1807, fol.441.
E: [Lorents] Wivet, doktor.
Bevilling til uskiftet bo af 4.2.1807.

210 Niels Pedersen, skomager i Maribo. 21.2.1807, fol.441B, 464, 478B.
E: Anne Margrethe Clausdatter. LV: Laurids Nielsen, spækhøker i Maribo. B:
1) Peder Nielsen 44
2) Johan Nielsen 24
3) Christian Nielsen 20
4) Dorthe Nielsdatter g.m. Niels Jørgensen, skomager i Maribo
5) Kisten Nielsdatter 38, på Lundegård ved Nakskov
6) Else Marie Nielsdatter, enke efter Hans Joensen i Nakskov
7) Maren Nielsdatter g.m. Hans Christensen i København
8) Frederikke Nielsdatter i København.

211 Opbudsbo i Maribo. 20.3.1807, fol.443, 447, 453B, 462, 483B.
Registrering af fallitbo hos Johan Krøyer, købmand i Maribo.

212 Karen Pedersdatter i Maribo. 21.3.1807, fol.446, 450.
E: Peder Gotfredsen. B:
1) Karen Pedersdatter 9½
2) Anne Margrethe Pedersdatter 7½.

213 Opbudsbo i Maribo. 27.4.1807, fol.451B, 465.
Registrering af fallitbo hos Niels Thomsen, skomager i Maribo.

214 Johannes Dorschæus, toldbetjent i Maribo. 15.5.1807, fol.453.
Arvinger angives ikke.

215 [Poul Christian] Danchel, amtsforvalter i Maribo. 27.5.1807, fol.454, 458B, 459.
Desuden nævnes Nikolaj Voltmar Danchel.

216 Thomas Hansen Palle, skomagersvend i Maribo. 27.5.1807, fol.456.
A:
1) far Hans Palle, skomager i Nysted
2) bror Jacob Hansen Palle, skomagersvend.

217 Hans Hvid, bødker i Maribo. 7.8.1807, fol.458B.
E: maren Jespersdatter. LV: Niels Edvardsen, bødker. B:
1) Johan Hansen 20
2) Jesper Hansen 18
3) Jørgen Hansen 14
4) Anne Kirstine Hansdatter 10
5) Peder Hansen 8
6) Jens Hansen 3½.
FM: Peder Nielsen Gorand.

218 Haller, kaptajn i Maribo. 10.11.1807, fol.459.
Testamente. A:
1) Madam Pedersen i København.

219 Christian Finger i Maribo. 23.12.1807, fol.461B, 477.
E: Anne Kirstine Mathiasdatter. LV: Hans Oehlenschlæger, skomager. A:
1) halvbror Johan Finger, væver i Sakskøbing
2) halvbror Isak Finger, vægter i Sakskøbing.

220 Oluf Jørgensen, murer i Maribo. 2.2.1808, fol.463, 467.
E: Cathrine Margrethe Zachariasdatter. LV: [Lorents] Wivet, doktor. B:
1) Jørgen Olufsen 25
2) Anne Marie Olufsdatter 20
3) Peder Olufsen 18.
FM: Laurids Jensen, væver i Maribo.

221 Else [Pedersdatter] i Maribo. 5.3.1808, fol.464, 475, 477B, 479B, 483, 489B.
Enke efter [Henrik] Gielf, [gæstgiver i Vindbyholt, begravet Roholte 10.8.1787]. B:
1) Johan Peder Gielf, toldbetjent
2) Johannes Gielf, urmagersvend
3) Else Marie Gielf g.m. [Hans Rasmussen] Schmidt, urmager på stedet
4) Peder Gielf, urtekræmmer i København
5) Cathrine Marie Gielf, død, var g.m. Demell, murer i Nykøbing Falster. 2B:
a Frederik Demell
b Mette Sofie Demell
6) Hedvig Gielf, enke efter Holst, kancellist i København
7) Louise Gielf, [begravet 4.5.1782], var g.m. [Otto Pedersen] Mallie, degn i Asminderød, [død 22.9.1784]. 2B:
a Peder Mallie, glarmester i Fredericia, der døde
b Ellen Elisabeth Mallie g.m. Hans Jørgensen, skovfoged på Strandegård [i Roholte sogn] på Sjælland
8) Kirsten Gielf g.m. Ravnholt, købmand i Næstved
9) Caroline Mathilde Gielf g.m. [Lorents] Stallknecht, præst i Øster Nykirke og Give. [Første ægteskab med søsterens enkemand Otto Pedersen Mallie, (se arving 7)].

222 [Lorents] Wivet, landfysikus i Maribo. 22.4.1808, fol.467B, 476B, 479, 480, 481, 482B, 483, 484, 486.
Enkemand efter [Birgitte Sofie Melchior, skifte 14.2.1807 lbnr.209]. B:
1) Johanne Henriette Vilhelmine Wivet.
FM: farbror [Peder Boll] Wivet, højesteretsadvokat i København.

223 Mette Pedersdatter i Maribo. 24.5.1808, fol.476, 478B.
Enke efter Mads Pedersen daglejer. B:
1) datter g.m. Peder Jørgensen, væver i Maribo
2) datter g.m. Peder Sørensen, sadelmager i Sakskøbing
3) datter, enke efter Christian Holgersen i Havløkke.

224 Anne Sofie Løvenørn i Maribo. 3.12.1808, fol.481B.
E: Iver Christian von Lasson, oberst. B:
1) Jens Frederik von Lasson 23, løjtnant
2) Ulrikke Sofie de Lasson.
FM: August Bernhard Carl Bibou, major.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1796.
Samfrændeskifte 29.11.1808.

225 Laurids Nielsen Strøyer, spækhøker i Maribo. 9.2.1809, fol.484B, 492B.
E: Christiane Elisabeth Brabrand. LV: Møller, sadelmager i Maribo. B:
1) Anne Dorthe Bolette Lauridsdatter 7.
FM: Mogens Jensen, slagter.

226 Niels Fack, toldforvalter i Maribo. 6.4.1809, fol.488B, 491, 504B, 509, 513B, 515, 527.
Arvinger kendes ikke.

227 Eleonora Lohmann i Maribo. 10.4.1809, fol.489, 491B.
E: Conrad Palm, skrædder.
Første ægteskab med [Herman Johansen, skrædder]. B:
1) Christoffer Hermansen, skrædder i Maribo.
2) Johan Hermansen, skrædder i Sakskøbing, død. 4B:
a Bolette Johansdatter g.m. Christen Jensen Krøl, snedkersvend i Maribo
b Eleonora Johansdatter 20
c Anne Johansdatter 18
d Ernst Johansen 16, i snedkerlære.

228 Aage Hansen i Maribo. 17.10.1809, 492B.
E: Else Jørgensdatter.
Testamente af 2.7.1792.

229 [Hans Henrik] Stegemann, kirurg og barber i Maribo. 30.6.1810, fol.494B, 495B.
E: Sofie.
Testamente.

230 Hustru i Maribo. 7.12.1810, fol.494B.
E: Jacob Peder Frederiksen, feldbereder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Hamborg.

231 Frederik Carstensen, feldbereder i Maribo.7.12.1810, fol.495, 497B.
E: Ingeborg Kirstine Brandrup. LV: Jacob Sørensen, skomager, der ægter enken. B:
1) Anne Kirstine Frederiksdatter 19
2) Lorents Christian Frederiksen 15
3) Mads Peder Frederiksen 13
4) Christian Frederiksen 11.
FM: Jørgen Nielsen, tømrer i Maribo.

232 Christoffer Nikolajsen, tjenestekarl i Maribo. 18.3.1811, fol.495B.
Arvinger angives ikke.

233 Jens Pedersen Rød, værtshusmand i Maribo. 11.5.1811, fol.496.
E: [Lisbeth Mortensdatter].
Myndige arvinger, der ikke angives.

234 Hans Christian Madum, skomagersvend i Maribo. 31.5.1811, fol.496, 503B.
A:
1) bror Peder Madum 22, skomagersvend
2) søster Margrethe Madum 12, i Nykøbing Falster.

235 Hans Lauridsen, tømrer i Maribo. 31.5.1811, fol.496B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Laurids Hansen, tømrer på Krenkerup
2) Jørgen Hansen, skomagersvend i København
3) Kirsten Hansdatter, i Nykøbing
4) Maren Hansdatter.

236 Rasmus Rasmussen, murer i maribo. 24.6.1811, fol.496B, 499B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Jens Kølle, snedker. B:
1) Anne Malene Rasmusdatter 1¼.
FM: farbror Johan Rasmussen, tømrer.
Afdøde døde på hospitalet i København.

237 Eleonora Scheilemann i Maribo. 29.11.1811, fol.497.
E: Jacob Peder Frederiksen, feldbereder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Hamborg.

238 Jørgen Walter, rådstuetjener og vægter i Maribo. 1.7.1811, fol.498, 500.
E: Mette Christoffersdatter. LV: Valentin Giegengack. B:
4) Anne Margrethe 1.
FM: Laurids Væver.
Første ægteskab med [Else Jørgensdatter, skifte 27.12.1796 lbnr.153]. B:
1) [Anne Sofie Jørgensdatter] 18
2) Christian Jørgensen 17
3) Erik Jørgensen 15.

239 Christoffer Hermansen, skrædder i Maribo. 12.8.1811, fol.498, 500B.
E: Karen Thomasdatter. LV: Søren Pedersen, sadelmager. B:
1) Conrad Christoffersen 20, væversvend
2) Anne Kirstine Christoffersdatter 15
3) Marie Lisbeth Christoffersdatter 13
4) Maren Trine Christoffersdatter 5½
5) Leonora Christoffersdatter 1.
FM: fars stedfar Conrad Palm, skrædder i Maribo.

240 Gotlieb Wulff, skomager i Maribo. 12.8.1811, fol.498B, 501.
E: Karen Marie Jørgensdatter. LV: Hans Øhlenschlæger, betjent. B:
3) Lucie Gotliebsdatter 13
4) Christian Gotlieb Wulff 10
5) Anne Cathrine Gotliebsdatter 9.
Første ægteskab med [Anne Lauridsdatter, skifte 29.1.1784 lbnr.69]. B:
1) Jens Gotlieb Wulff, skomager i Maribo
2) Laurids Gotlieb Wulff 33.
[Andet ægteskab med Ellen Jensdatter, skifte 8.1.1794 lbnr.133].

241 Peder Christoffersen, skomager i Maribo. 20.8.1811, fol.499.
Enkemand efter [Maren Pedersdatter, skifte 1.6.1801 lbnr.184]. A:
1) farbrors søn Christoffer Christensen 50, i Østofte
2) farbrors søn Peder Christensen, død. 1B:
a Marie Pedersdatter i Rå.

242 Ditlev Stock, fisker i Maribo. 13.11.1811, fol.501B, 506, 506B, .
A:
1) bror Henrik Casper Stock i Rødby
2) bror Christian Frederik Stock i Gloslunde
3) bror Johan Henrik Stock, død. 2B:
a Vilhelmine Johansdatter g.m. Stiernberg, gårdmand i Holsten
b Margrethe Johansdatter g.m. Hudemann, købmand i Neumünster
4) søster Lene Stock, enke efter Stegemann, skovrider på godset Kleitkamp.

243 Registrering i Maribo. 16.12.1811, fol.502.
Registrering af gods og ejendom tilhørende afdøde Bondorff i Nakskov.

244 Anne Margrethe Trane i Maribo. 17.12.1811, fol.503.
E: Christian Vilhelm Møller, glarmester.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1811.

245 Conradine Kamper i Maribo. 28.12.1811, fol.503, 514.
E: Laurids Jensen, væver. B:
1) Jens Christian Lauridsen 19
2) Frederik Vilhelm Lauridsen 17
3) Christiane Kirstine Lauridsdatter 15
4) Rasmus Lauridsen 11½.
FM: mosters mand Rasmus Nielsen.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1811.
Samfrændeskifte 25.9.1812.

246 [Laurids Jensen] Reimer, regimentskvartermester i Maribo. 28.12.1811, fol.503, 503B, 518.
Enkemand efter [Anne Dorthe Nielsdatter, skifte i Nykøbing Falster 12.12.1793 lbnr.1031]]. B:
1) Anne Marie Reimer, død, var g.m. Johan Eriksen Strange, købmand i Nykøbing. 5B:
a Niels Johansen 17, den 31.5.1813
b Erikdine Dorthe Johansdatter
c Petra Marie Johansdatter
d Jensine Christine Johansdatter
e Anne Marie Johansdatter
2) Anne Lucie Reimer, skilt fra Magnus Ejstrup.

247 Gotlieb Hansen, væver i Maribo. 21.3.1812, fol.505B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Jens Kølle, snedker. B:
1) Hans Jørgen Gotlieb 8
2) Karen Marie Gotliebsdatter 4½.
Alder angivet 15.3.1813.
FM:
1 farbror Niels Didrik Hansen, bødker i Nysted
2 Peder Boye, købmand i Maribo
3 Georg Strange Violslev, auditør.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1812.
Samfrændeskifte 15.3.1813.

248 [Søren] Busch, toldbetjent i Maribo. 21.3.1812, fol.505B.
Arvinger angives ikke.

249 Genet, toldbetjent i Maribo. 21.3.1812, fol.505B.
Arvinger angives ikke.

250 Karen Schadesdatter i Maribo. 10.5.1812, fol.509, 509B, 510, 528B.
E: Jens Gotlieb, skomager, der døde 11.6.1812. B:
1) Johan Peder Jensen 8
2) Rasmus Jensen 3.
FM: Peder Gotfredsen, daglejer.

251 Peder Hansen i Maribo. 1.6.1812, fol.509B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var tidligere bager i Nakskov.

252 Anne Margrethe Frederiksdatter i Maribo. 7.10.1812, fol.510, 510B, 529B.
E: Hartvig Schwartz, snedker. B:
1) Dorthe Hartvigsdatter 11
2) Frederik Christian Hartvigsen 8
3) Joachim Frederik Hartvigsen 6
4) Laurids Peder Hartvigsen 2.

253 Christiane Elisabeth Brabrand i Maribo. 20.6.1812, fol.511, 524B.
Enke efter Peder Christensen, brygger.
[Første ægteskab med Laurids Nielsen Strøyer, skifte 9.2.1809 lbnr.225]. B:
1) Anne Dorthe Bolette [Lauridsdatter] 10.
FM: Bech, guldsmed i Maribo.

254 Josef Anton Kuhn, kunstbereder i Maribo. 14.7.1812, fol.513.
E: Marie Schou. LV: Appel Møller. B:
1) Josef Anton Josefsen 9 mdr.
FM: farbror Ludvig Kuhn.

255 Laurids Sørensen, sadelmager i Maribo. 15.10.1812, fol.514B, 530.
A:
1) far Søren Pedersen, sadelmager.

256 Hans Andreas Egerod i Maribo. 31.12.1812, fol.515.
E: Ovine Lucie Rohde. LV: doktor Brædstrup.
Testamente af 23.4.1812.

257 Bodil Knudsdatter i Maribo. 4.5.1813, fol.515B, 530.
E: Johan Frederik Rasmussen, tømrer. B:
1) Jensmine Johansdatter 14
2) Knud Johansen 12
3) Rasmus Johansen 7.
FM: farbror Jens Rasmussen, tømrer.

258 Niels Jensen, daglejer i Maribo. 4.5.1813, fol.516, 545.
E: Louise Pedersdatter. LV: Søren Pedersen, sadelmager. B:
1) Mette Nielsdatter 16
2) Inger Nielsdatter 10
3) Maren Nielsdatter 7.
FM: Frederik Pedersen, væver.

259 Jonas Lilje, skrædder og opsynsmand ved befordringsvæsenet i Maribo. 31.5.1813, fol.516B, 521, 541.
E: Anne Cathrine Lehm. LV: bror Bent Lehm, bager i Nakskov, Jacob [Lorentsen] Lykke, der ægter enken.
Første ægteskab med [Ingeborg Dorthe Næraa, skifte 16.6.1805 lbnr.204]. B:
1) Karen Margrethe Jonasdatter 15.
FM: farbror Søren Lilje, skrædder i Næstved.

260 Claus Meyer, bager i Maribo. 27.10.1813, fol.522B, 544.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: LV: Bech, guldsmed. B:
1) Hans Clausen 28, bryggerkarl
2) Frederik Clausen 19
3) Johan Clausen 16
4) Karen Kirstine Clausdatter 14.

261 Niels Edvardsen, bødker i Maribo. 27.10.1813, fol.523, 546B.
E: Birthe Lauridsdatter. LV: LV: Johan Grovsmed. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 14
2) Karen Cathrine Nielsdatter 5.
FM: Rasmus Vikke.

262 Peder Hansen i Maribo. 9.12.1813, fol.523.
Arvinger kendes ikke.

263 Johan Arent Christensen, daglejer i Maribo. 22.12.1813, fol.528, 545B, 547B, 550.
E: Maren Christiansdatter, der døde skifte 25.11.1814. LV: Niels Husum, snedker. B:
1) Johan Christian Arentsen 20
2) Anne Elisabeth Arentsdatter 16.
FM: Mads Birch.

264 Levin Mendel, købmand i Maribo. 10.2.1814, fol.531, 548B.
E: Jette Jacobsdatter. LV: Jonas Abraham, købmand.
Af første ægteskab B:
1) Lea Mendel 16, i den jødiske menighed i Nakskov.
FM: Samuel Abraham i Rødby.

265 Tycho Brædstrup, doktor i Maribo. 29.5.1814, fol.531B, 531B.
E: . LV: Lunddal, amtsforvalter.
Bevilling til uskiftet bo af 21.7.1814.

266 Dorthe Hedvig Juul i Maribo. 25.6.1814, fol.531B.
Enke efter Frederik Casper Birch, skolelærer i Rørbæk. B:
1) Mads Birch, klejnsmed i Maribo.

267 Holtz Husum, snedkersvend i Maribo. 8.2.1815, fol.549, 553.
A:
1) mor Anne Cathrine i Slagelse Kloster, enke efter kontrollør Husum
2) bror Johan Peder Husum, sømand i København
3) bror Johan Frederik Husum 40, skytte på Sjælland
4) bror Niels Husum, snedker i Maribo.

SLUT