Erik Brejls hjemmeside

StartMariager Byfoged
Skifter
1684-1819

    [1684-1701]    [1701-1713]    [1714-1734]    [1734-1782]    [1781-1819]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Mariager Byfoged
Skifteprotokol
1684-1701
B 49-122

1 Fragment af skifte efter ukendt, dato mangler, fol.1.
E: Navn mangler. LV: Anders Hansen, der ægter enken. B:
1) en datter, der er under 14 år.
FM: Jens Norup.

2 Anders Madsen i Mariager. 13.12.1684, fol.2.
E: Bodil Pedersen Bay. LV: bror Peder [Pedersen] Bay, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev. A:
1) bror Jens Madsen, død. 1B:
a Laurids Bering g.m. Anne Rasmusdatter.

3 Anders Christensen Skipper, byfoged i Mariager. 22.1.1685, fol.6.
E: Sidsel Jensdatter Bloch. LV: Christian Lemming, forrige rådmand i Mariager nu i Randers. B:
1) Jens Andersen Bloch
2) Christen Andersen Skipper
3) Nikolaj Andersen
4) Inger Andersdatter Bloch
5) Karen Andersdatter
6) Mette Andersdatter.
FM:
1 farbror Johan Christensen, præst i Vindblæs og kapellan i Mariager
2 Laurids Christensen Skipper, byfoged i Mariager
3 Søren Bloch.
Arv i boet til
1 Anne Margrethe Andersdatter, datter af Anders Jensen, rådmand i Mariager.
FM: hendes søskendebarn Jens Pedersen Bloch, præst i Kongerslev.
2 afdødes søstersøn Frederik Christen Pedersen.

4 Else Christensdatter i Mariager. 18.5.1685, fol.31.
E: Niels Jensen Skytte.
Arvinger angives ikke.
Registrering 16.3.1685.

5 Anne Cathrine Nikolajsdatter, ugift i Mariager. 4.6.1685, fol.33.
A:
1) søster Elisabeth Nikolajsdatter.
FM: Poul Andersen i Skødstrup skovhus.

6 Christen Pedersen, ugift feldberedersvend i Mariager. 18.6.1685, fol.35B.
A:
1) mor Kirsten Bryggers i Horsens.
Afdøde er født i Horsens.
Afdøde døde 15.6.1685.

7 Søren Rasmussen Boyer, skipper og hustru Else Pedersdatter i Mariager. 19.6.1685, fol.36.
B:
2) Rasmus Sørensen, spæd.
FM: Peder Pedersen i Kondrup ved dennes svoger Niels Olufsen Podemand.
Afdøde kones barn uden ægteskab B:
1) Kirsten Nielsdatter.
FM: Jens Jensen Brygger i Kondrup g.m. mormor Kirsten Christensdatter.
Afdøde mand forliste med sit skib 23.5.1685 og er begravet på Sjælland.

8 Kirsten Andersdatter i Mariager. 21.2.1687, fol.42B.
E: Christen Andersen, bødker. A:
1) mor Kirsten Jensdatter i Vester Tørslev
2) bror Knud Andersen, feldbereder i Århus
3) bror Christen Andersen Tørslev, feldbereder i Århus
4) søster Gertrud Andersdatter g.m. Niels Pedersen i Vester Tørslev
5) søster Maren Andersdatter.
Afdøde døde 9.1.1687.

9 Birgitte Hansdatter Abel i Mariager. 22.8.1687, fol.45.
Enke efter Niels Thomsen, byskriver.
Første ægteskab med Niels Christensen Aarslev, præst i Mariager, [død 1672]. B:
1) Knud Nielsen Aarslev
2) Anne Nielsdatter, forlovet med Jørgen Hansen Abel i Tulstrup
3) Hans Nielsen Aarslev
4) Else Nielsdatter, på Sjælland.
FM:
1 [mors halvbror] Peder Hansen Abel, præst i Vive Ove og Valsgård
2 [mors halvbror] Jacob Hansen Abel, præst i Rørbæk, Grynderup og Stenild.
Registrering 29.5.1687.

10 Søren Sørensen, skrædder og kirkeværge i Mariager. 19.6.1688, fol.54.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Jens Pedersen, smed. B:
1) Augustus Sørensen 14
2) Søren Sørensen 13
3) Laurids Sørensen 10
4) Niels Sørensen 6
5) Christen Sørensen 3.
FM:
1 Anders Andersen Gjesing
2 Christen Iversen, murer
3 Jørgen Markussen, murer.

11 Søren Rasmussen Lilli i Mariager. 27.11.1688, fol.62.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Lassen.
Af første ægteskab B:
1) en datter, død. 1B:
a Bertel Nielsen.
Registrering 3.11.1688.

12 Birgitte Pedersdatter i Mariager. 4.4.1689, fol.65.
E: Jens Lassen. A:
1) far Peder Eriksen i Vinge
2) bror Peder Pedersen, på stedet
3) bror Rasmus Pedersen i Mariager
4) bror Hans Pedersen i København.
Forsegling 18.12.1688.

13 Kirsten Sørensdatter i Mariager. 27.11.1688, fol.73B.
E: Rasmus Lauridsen, feldbereder i Mariager. B:
1) Søren Rasmussen.

14 Bertel Christensen i Mariager. 10.7.1689, fol.74B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Rasmus Lauridsen, feldbereder. A:
1) mor Mette Andersdatter i True. LV: Christen Nielsen i Ajstrup.
2) søster Maren Christensdatter
3) søster Anne Christensdatter
4) bror Christen Andersen i True
5) bror Jens Andersen i True.
Registrering 4.6.1689.

15 Christen Pedersen, skomager i Mariager. 22.10.1690, fol.76.
E: Mette Hansdatter. LV: Peder Hansen, skomager i Mariager. B:
1) Christen Christensen, skomager
2) Peder Christensen
3) Birgitte Christensdatter.

16 Christen Sørensen, 3 år gammel i Mariager. 17.12.1690, fol.77B.
A:
1) mor Gertrud Nielsdatter g.m. Iver Christensen, skrædder
2) bror Augustus Sørensen
3) bror Søren Sørensen
4) bror Laurids Sørensen
5) bror Niels Sørensen.
FM: Christen Iversen, murer.
Arv efter afdødes far Søren Sørensen, [skifte 19.6.1688 lbnr.10].
Afdøde døde 5.5.1690.

17 Jens Bertelsen, vægter og stadstjener i Mariager. 15.12.1692, fol.79.
Enkemand efter Sofie Jensdatter, skifte 13.4.1667.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet til enkens datter Anne Christensdatter i København.

18 Niels Madsen i Mariager. 7.2.1693, 81B.
E: Anne Ovesdatter. LV: Jonas Jonassen, farver i Mariager. B:
1) Anne Nielsdatter 22, hos sin faster Karen Madsdatter i Gundestrup
2) Ove Nielsen 18, hos Niels Høstmark, skomager i København
3) Mathias Nielsen 13, hos sin fætter Jacob Pedersen, bager i København.
Desuden nævnes afdødes bror Søren Madsen.
Afdøde druknede ved sin båds forlis 7.8.1686 iflg. tingsvidne af København byting 24.1.1687.

19 Niels Lauridsen Schiønning i Mariager. 11.6.1693, fol.85.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Jens Christensen Paaske. B:
1) Niels Nielsen.

20 Christen Andersen, bødker i Mariager. 15.9.1693, fol.87B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen, forrige rådmand i Mariager.
Af første ægteskab B:
1) Christen Christensen, degn i Skibsted.
[Andet ægteskab med Kirsten Andersdatter, skifte 21.2.1687 lbnr.8].

21 Sofie Pedersdatter Vendel i Mariager. 16.9.1693, fol.92B.
E: Christian Dinesen Mossin, forvalter på Mariager Kloster, der ægter Maren Christensdatter Durup. B:
1) Cathrine Marie Christiansdatter
2) Anne Sofie Christiansdatter
3) Mette Kirstine Christiansdatter.
FM:
1 farbror Hans Dinesen Mossin, præst i Randers Morten
2 mosters mand Johan Peder Piper, forstander i Randers Hospital.

22 Oluf Olufsen Holm, ugift toldfuldmægtig og -skriver i Mariager.11.4.1694, fol.98.
Forlovet med Anne Jensdatter Rhuus. A:
1) mor Johanne Olufsdatter, enke efter Oluf Holm i Træne sogn i Kristianstad len i Skåne
2) bror Isak Olufsen Holm
3) bror Niels Olufsen Holm
4) søster Arene Olufsdatter Holm
5) søster Anne Olufsdatter Holm.
Tingsvidne af Gers herred i Skåne.

23 Anne Christensdatter i Mariager. 24.4.1694, fo.108B.
E: Peder Rasmussen, skomager. B:
1) Christen Pedersen 3.
Afdøde døde 18.10.1693.

24 Mette Jensdatter Hvas i Mariager. 23.6.1694, fol.111B.
Enke efter Niels Svendsen, tolder.
Testamente af 19.4.1684. A:
1) Niels Ibsen i Beringholm'
2) Niels Andersen, glarmester i Viborg
3) Niels Jensen, glarmester i Viborg
4) Thyge Hansen, smed i Fjelsø
5) Christen Christensen i Bryderhuset
6) Peder Jørgensen i Skærsø
7) Mads Esbensen i Hvidding.
PÅ deres vegne mødte Peder Klein, amtsforvalter i Ålborg.
Første ægteskab med Wigel Gregersen.
Testamente af 30.8.1681.
Arv til 3 fader- og moderløse umyndige børn:
1 Gregers Jensen
2 Svenning Jensen
3 Anne Rhuus.

25 Elisabeth Didriksdatter Cimbring i Mariager. 5.7.1694, fol.131B.
E: Jens Sørensen Norup. B:
1) Didrik Jensen 7
2) Niels Jensen 3.
Afdøde døde 11.1.1694.

26 Maren Christensdatter i Mariager. 21.2.1694, fol.133.
E: Jens Sørensen. A:
1) mor Mette Andersdatter i True
2) søster Anne Christensdatter i Kærby
3) søster Karen Christensdatter i Kærby
4) halvbror Jens Andersen i True
5) halvbror Christen Andersen i True
6) halvsøster Mette Andersdatter i Holland, uvist om i live. 1B:
a Anders Nielsen, hos sin morbror i True.

27 Karen Pedersdatter [Hjort] i Mariager. 9.1.1696, fol.135B.
E: Mourids Eriksen Kræmmer, købmand. B:
1) Erik Mouridsen 9
2) Peder Mouridsen 4
3) Christen Mouridsen 3.

28 Hans Villumsen, klejnsmed i Mariager. 4.2.1696, fol.144B.
E: Karen Gregersdatter. LV: Jens Christensen Paaske. B:
1) Bodil Sofie Hansdatter 6
2) Birgitte Hansdatter 5
3) Laurids Hansen 2.
FM: Laurids Lauridsen i Mariager.

29 Niels Olufsen i Mariager. 9.11.1696, fol.146.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: far Christen Iversen, murer. A:
1) mor Anne Nielsdatter
2) bror Hans Olufsen
3) bror Oluf Toft
4) bror Peder Olufsen Stavnslund
5) søster g.m. Jens Gundersen
6) søster g.m. Jens Ibsen.

30 Niels Kjeldsen Bøgh, forvalter på Mariager tobaksspinderi. 17.12.1696, fol.146B.
E: Mette Nielsdatter Arctander. LV: Christian Lemmich, forrige rådmand i Mariager. B:
1) Maren Nielsdatter Bøgh 10
2) Kjeld Nielsen Bøgh 8
3) Niels Nielsen Bøgh 6
4) Just Nielsen Bøgh 4.
FM:
1 morbror Just Arctander
2 Andersen, købmand i Ålborg
3 farbror Just Kjeldsen Bøgh, præst i Viborg Sortebrødre.
Arv efter afdødes far Kjeld Nielsen Bøgh i Viborg, skifte 25.4.1687.

31 Maren Christensdatter i Mariager. 11.4.1698, fol.152B.
E: Jens Sørensen. A:
1) søster Anders Christensen, lem i Randers Hospital
2) bror Jens Christensen i Ingerslev.
Afdøde døde 11.3.1698.

32 Christen Sørensen i Mariager Mølle. 1.3.1699, fol.158.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Jens Ottesen, handskemager.
Arvinger angives ikke.

33 Birgitte Jensdatter Gaas i Mariager. 2.3.1699, fol.158B.
B:
1) Dorthe Andersdatter 8.

34 Jens Christensen Paaske i Mariager. 27.3.1699, fol.159B.
Enke efter Maren Nielsdatter, død 15.3.1699.
Arvinger angives ikke.
Til stede var afdødes svoger Mourids Frederiksen g.m. Kirsten Nielsdatter.

35 Hans Lemmich i Mariager. 14.12.1699, fol.160B.
E: Rebekka Lauridsdatter. LV: Hans Olufsen. B:
1) Birgitte Lemmich 6
2) Johannes Lemmich 5
3) Kirsten Lemmich 2.
FM: farfar Christian Lemmich, forrige rådmand i Mariager.

36 Gertrud Nielsdatter i Mariager. 23.10.1700, fol.167B.
E: Mikkel [Sørensen] Fjelsted.
Første ægteskab med Søren Sørensen, [skifte 19.6.1688 lbnr.10]. B:
1) Augustus Sørensen
2) Søren Sørensen Mariager, soldat i København
3) Laurids Sørensen
4) Niels Sørensen 17
5) Christen Sørensen, død, efter hvem, der er arv.

37 Niels Hansen i Mariager. 8.10.1700, fol.183B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Andreas Hansen, snedker. der ægter enken. B:
1) Anne Malene Nielsdatter, født efter fars død.
FM: Jens Sørensen Norup i Mariager.Mariager Byfoged
Skifteprotokol
1701-1713
B 49-123

38 Niels Jensen Morsing, byfoged i Mariager og herredsfoged i Gerlev herred og hustru Signe (Sinnet) Pedersdatter. 8.1.1701, fol.2.
B:
1) Peder Morsing, hører i 5. lektie i Ålborg skole
2) Anne Morsing
3) Signe Morsing
4) Marie Morsing
5) Sofie Morsing
6) Peder Morsing
7) Jens Morsing
8) Christen Morsing
9) Jacob Morsing, i Norge
10) Hans Morsing, i Ostindien.
FM:
1 Johan Frederik Hyphof, præst i Mariager, Hem og Sem
2 Jens Gundersen, købmand i Mariager.

39 Kirsten Pedersdatter i Mariager. 22.3.1701, fol.10.
E: Jens Sørensen Norup.
Af første ægteskab B:
1) Peder Thomsen.
FM: Peder Andersen, feldbereder i Mariager.
Afdøde døde 24.1.1701.

40 Margrethe Christensdatter Lange i Mariager. 2.4.1701, fol.14.
E: Niels Christensen Spentrup, byskriver i Mariager og herredsskriver i Onsild og Gerlev herreder. B:
1) Christen Nielsen Spentrup 20, hæderlig og vellærde mand
2) Anne Elisabeth Spentrup 18.
Afdøde døde 4.12.1700.

41 Kirsten Nielsdatter i Mariager. 28.4.1701, fol.20.
E: Mourids Frederiksen , skomager. B:
1) Frederik Mouridsen 19
2) Anne Mouridsdatter 15
3) Karen Mouridsdatter 12
4) Niels Mouridsen 10
5) Elsebeth Mouridsdatter 7.

42 Christen Iversen, murer i Mariager. 18.5.1701, fol.21B, 48.
Enkemand.
Arvinger kendes ikke.
Arv i boet til afdødes kones søsterdøtre:
1) Karen Jensdatter
2) Anne Jensdatter
3) Margrethe Pedersdatter.
Afdøde døde 21.2.1701.

43 Maren Madsdatter i Mariager. 14.7.1701, fol.24B.
E: Niels Pedersen Edenberg. B:
1) Kirstine Marie Edenberg 14
2) Peder Edenberg 13
3) Mette Cathrine Edenberg 7.
Afdøde døde 2.6.1701.

44 Karen Sørensdatter i Mariager. 21.7.1701, fol.30B.
E: Alexander Perch. B:
1) Peder Sandersen 16
2) Villum Sandersen 14
3) Mikkel Sandersen 9
4) Iver Sandersen 4
5) Kirsten Sandersdatter 2.

45 Mette Rasmusdatter i Mariager. 24.12.1701, fol.31B.
E: Christian Lemmich, forrige rådmand. B:
1) Hans Lemmich, skifte 14.12.1699 lbnr.35]. B:
a Birgitte Lemmich
b Johannes Lemmich
c Kirsten Lemmich.

46 Jens Sørensen i Mariager. 17.10.1702, fol.40.
E: Elisabeth Sofie Nielsdatter. LV: Hans Olufsen. B:
1) Anne Jensdatter 4.
FM: Mikkel Sørensen Fjelsted.
Afdøde døde for over 6 uger siden i København.

47 Maren Jensdatter i Mariager 17.4.1703, fol.43B.
E: Mikkel Sørensen, tømrer. A:
1) mor Maren Christensdatter Ranke i Nørup
2) bror Christen Jensen i Nebstrup
3) bror Poul Jensen i Kastbjerg
4) bror Thomas Jensen i Mariager
5) bror Peder Jensen
6) bror Rasmus Jensen
7) bror Jens Jensen i Rud
8) søster Kirsten Jensdatter
9) søster Anne Jensdatter i Dal
10) bror Anders Jensen, død. 2B:
a Niels Andersen i Skødstrup
b Maren Andersdatter.
Afdøde døde 6.3.1703.

48 Rebekka Lauridsdatter i Mariager. 23.10.1704, fol.51B.
E: Hans Pedersen, farver. B:
4) Mette Hansdatter 2.
Første ægteskab med [Hans Lemmich, skifte 14.12.1699 lbnr.35]. B:
1) Birgitte Lemmich 11
2) Johannes Lemmich 10
3) Kirsten Lemmich 7.
FM: farfar Christian Lemmich, forrige rådmand i Mariager.
Forsegling 15.8.1704.

49 Jens Sørensen Norup i Mariager. 8.12.1704, fol.61.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Mikkelsen, guldsmed i Mariager.
Første ægteskab med [Elisabeth Didriksdatter Cimbring, skifte 5.7.1694 lbnr.25]. B:
1) Didrik Jensen 18, i Århus skole
2) Niels Jensen 14.
FM:
1 farbror Jens Sørensen i Hald
2 fasters mand Christen Thomsen i Rud.
Afdøde døde 26.10.1704.

50 Simon Pedersen Stæhr, ugift byfoged i Mariager og herredsfoged i Gerlev herred. 5.3.1705, fol.71.
Arvinger angives ikke.
Forsegling 13.4.1703.

51 Karen Jørgensdatter Lunds i Mariager, der døde 6.3.1705, fol.91.
A:
1) brorsøn Jørgen Jensen i Østergård i Vive sogn.

52 Anne Rasmusdatter i Mariager. 9.5.1705, fol.91B.
Enke efter [Søren Rasmussen] Lilli, [skifte 27.11.1688 lbnr.11].
Arvinger angives ikke, men
Jørgen Bartholomæussen i Sem fragår arv og gæld.

53 Anne Drænchers i Mariager. 17.5.1705, fol.92.
I Mariager auktionsprotokol 1693-1749 (B 49-138) ses auktion 16.3.1705 fol.66, hvor en ubetydelig arv udbetales til B:
1) Niels Jørgensen.

54 Christen Lauridsen i Mariager. 1.9.1705, fol.92B.
E: Maren Christensdatter. LV: Christian Lemmich, forrige rådmand. A:
1) søster Margrethe Lauridsdatter g.m. Jens Andersen i Hou [i Mariager Landsogn]
2) halvsøster, død. 1B:
a Maren Christensdatter 11.
FM: Morten Pedersen Lang, skrædderi Mariager.

55 Birgitte Bille Rønnovsdatter, ugift i Mariager. 8.1.1706, fol.105B.
A:
1) søster Elisabeth Bille Rønnovsdatter i Næstved
2) bror Anders Rosenkrantz til Tirsbæk.
Afdøde døde 8.3.1705.

56 Elisabeth Sofie Nielsdatter i Mariager. 22.6.1706, fol.121B.
E: Niels Rasmussen, bådsmand.
Første ægteskab med [Jens Sørensen, skifte 17.10.1702 lbnr.46]. B:
1) Anne Jensdatter 7.
FM: Mikkel Sørensen, tømrer i Mariager.
Afdøde døde 16.3.1706.

57 Laurids Lauridsen Hvid i Mariager, der døde 4.11.1706, fol.127B.
E: Maren Christensdatter. LV: Pontus [Henriksen] Sparre, præst i Mariager [Hem og Sem]. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 14
2) Laurids Lauridsen 12
3) Christen Lauridsen 5
4) Niels Lauridsen 2
5) Lembech Lauridsen 9 mdr.
FM:
1 Arp Lytken, købmand i Mariager
2 Laurids Mortensen Hassing, rektor i Mariager skole.

58 Mourids Eriksen Kræmmer, købmand i Mariager. 26.7.1707, fol.155.
E: Kirsten Jensdatter Brask. LV: Christian Foss, forvalter på Mariager Kloster. B:
4) Jens Mouridsen 9
5) Maren Mouridsdatter 8
6) Clemen Mouridsen 7.
FM:
1 Laurids Mortensen, rektor i Mariager latinskole
2 morbror Jens Brask, præst i Voer sogn
3 Anders Vestergaard, forpagter på Kjellerup.
Første ægteskab med Karen Pedersdatter Hjort, [skifte 9.1.1696 lbnr.27]. B:
1) Erik Mouridsen 19
2) Peder Mouridsen 14
3) Christen Mouridsen 13.
FM:
1 Johan Johansen Lech i Mariager
2 Hans Mikkelsen, guldsmed i Mariager
3 Pontus Henriksen Sparre, præst i Mariager, Hem og Sem.
Desuden nævnes enkens bror Claus Jensen Brask.
Afdøde døde 23.4.1706.

59 Maren Poulsdatter i Mariager. 15.11.1707, fol.207B.
E: Christen Jensen Krag. B:
1) Maren Christensdatter 2.
FM: Johan Bech.
Afdøde døde 2.10.1707.

60 Mikkel Sørensen Fjelsted i Mariager. 10.4.1704, fol.213.
E: Dorthe Holgersdatter. LV: Christian Foss, forvalter på Mariager Kloster. B:
1) Jens Mikkelsen Fjelsted 2.
Desuden nævnes afdødes søskende:
1) bror Mads Sørensen i Fjelsted
2) bror Laurids Sørensen i Kastbjerg
3) bror Søren Sørensen i Hou
4) søster g.m. Peder Sørensen Skov i Fjelsted
5) halvbror Knud Lauridsen.
Første ægteskab med Gertrud Nielsdatter, skifte 23.10.1700 lbnr.36.
Afdøde døde 27.2.1704.

61 Søren Nielsen Hyldgaard i Mariager. 2.8.1708, fol.224.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mikkel Sørensen, tømrer. B:
1) Else Sørensdatter.
FM: Oluf Pedersen Kuhlgaard.

62 Maren Christensdatter i Mariager. 18.1.1709, fol.226B.
E: Thomas Mikkelsen, skrædder. B:
1) Maren Thomasdatter 3
2) Christen Thomsen 2.
Afdøde døde 25.11.1708.

63 Claus Hansen i Mariager. 25.7.1709, fol.233.
E: Maren Pedersdatter Lang. LV: Peder Iversen. B:
1) Kirsten Clausdatter 9
2) Maren Clausdatter 7
3) Peder Clausen 4
4) Else Clausdatter 6 mdr.
5) Anne Clausdatter 6 mdr.
FM: født værge Morten Pedersen Lang.

64 Peder Hansen, skomager i Mariager. 13.3.1710, fol.234B.
E: Dorthe Nielsdatter Lund. B:
1) Niels Pedersen Lund i Mariager
2) Christen Pedersen, ungkarl.

65 Mette Buddesdatter i Mariager. 8.7.1710, fol.236.
E: Mikkel Sørensen, tømrer. B:
1) Anders Mikkelsen 4.

66 Peder Iversen Bloch i Mariager. 4.9.1710, fol.237.
E: Dorthe Holgersdatter. LV: Christian Foss, forvalter på Løvenholm. B:
1) Inger Pedersdatter Bloch 6.
FM: Jens Gaardersen, købmand i Mariager.
Afdøde døde 24.7.1710.

67 Lembech Lauridsen, 6 år gammel i Mariager. 10.4.1711.
A:
1) mor Maren Christensdatter g.m. Jacob Bloch
2) søster Kirsten Lauridsdatter
3) bror Laurids Lauridsen
4) bror Christen Lauridsen
5) bror Niels Lauridsen
6) halvsøster Mette Jacobsdatter Bloch.
Arv efter afdødes far Laurids Lauridsen Hvid, skifte 4.11.1706 lbnr.57.

68 Maren Christensdatter Durup i Mariager. 3.8.1711, fol.255B.
E: Christian Dinesen Mossin. B:
4) Johanne Sofie Mossin
5) Christiane Marie Mossin.
Første ægteskab med [Johan Christensen Skipper, kapellan i Mariager og præst i Vindblæs, skifte Onsild herred gejstlig 27.3.1691 lbnr.8]. B:
1) Jesper Johansen Skipper, student
2) Mette Johansdatter Skipper, enke efter Niels Nielsen Abildgaard, [skifte Hobro 19.7.1709 lbnr.28], der ægter Jens Christensen Vivebro i Hobro
3) Anne Marie Johansdatter Skipper.
Afdøde døde 15.3.1711.

69 Kirsten Nielsdatter i Mariager. 31.8.1713, fol.272B.
E: Morten Pedersen Lang, bedemand og skrædder. A:
1) Maren Nielsdatter g.m. Jens Andersen Mariager, købmand i Mariager.
Arv i boet til Maren Christensdatter, hvis fødte værge var Niels Knudsen Peber i Dyrby. Hun har arv efter sin morbror Christen Lauridsen Peber i Mariager, skifte 23.10.1705.Mariager Byfoged
Skifteprotokol
1714-1734
B 49-124

70 Mikkel Sørensen, tømrer i Mariager. 15.2.1714, fol.2.
E: Else Jensdatter. LV: Christen Nielsen Hostrup, byfoged i Hobro og herredsfoged i Onsild herred. B:
2) Søren Mikkelsen 3.
FM: Jens Bloch, købmand i Mariager
Første ægteskab med Mette Buddesdatter, skifte 8.7.1710 lbnr.65. B:
1) Anders Mikkelsen 8.
FM: Hans Pedersen, farver og købmand i Mariager.
Afdøde døde 26.11.1713.

71 Poul Christensen Bjergby i Mariager. 24.5.1714, fol.17.
E: Maren Sørensdatter, forlovet med Søren Jensen Østergaard. B:
1) Søren Poulsen 17.
FM: Jens Andersen Mariager, købmand i Mariager.
Afdøde forliste sammen med sin svoger Egert Pedersen, skipper i København og døde 27.5.1713.

72 Bodil Hansdatter i Mariager. 2.5.1715, fol.21.
E: Jens Christensen, handskemager.
Af tidligere ægteskaber B:
1) Else Ottesdatter 31
2) Anne Christensdatter 22.
Afdøde døde 18.2.1715.

73 Christen Lauridsen Hvid, hæderlig og vellærd, 16 år gammel i Mariager. 9.5.1716, fol.23.
A:
1) mor [Maren Christensdatter] g.m. Jacob Bloch, købmand i Mariager
2) søster Kirsten Lauridsdatter Hvid
3) bror Laurids Lauridsen Hvid
4) bror Niels Lauridsen Hvid
5) halvsøster Mette Jacobsdatter Bloch.
Arv efter afdødes far Laurids Lauridsen Hvid, skifte 4.11.1706 lbnr.57.
Afdøde døde 13.2.1716.

74 Knud Pedersen, skipper i Mariager. 4.2.1717, fol.25B.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Mette Knudsdatter.
FM: Hans Pedersen, farver.
Registrering 26.1.1717.

75 Jacob Johansen, klejnsmed i Mariager. 6.2.1717, fol.30B.
E: Else Nielsdatter. LV: bror Markus Nielsen i Mundelstrup. B:
1) Johan Jacobsen 15
2) Christoffer Jacobsen 13
3) Niels Jacobsen 11
4) Christian Jacobsen 9.
Afdøde døde 22.1.1717.

76 Maren Mortensdatter i Mariager. 25.2.1717, fol.34.
Enke efter Carsten Johansen Eden, der døde for 2 år siden. B:
1) Rebekka Carstensdatter Eden g.m. Rasmus Christensen Sødring.

77 Christen Pedersen Husum i Mariager. 21.12.1717, fol.36.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Olufsen, købmand i Mariager. B:
5) Niels Christensen
6) Anne Christensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Søren Christensen Husum også kaldt Søren Christensen Bloch, birkeskriver i Hevringholm birk.
Tredje ægteskab med Maren Jacobsdatter Bloch. B:
2) Jens Christensen i Randers
3) Anders Christensen Husum, der tjener på Rygård, bor i Lystrup ved Rygård strand
4) Anne Christensdatter, der tjener hos podemesteren i Udbyneder.

78 Maren Christensdatter i Mariager. 23.12.1717, fol.45.
E: Jacob Andersen Bloch, købmand. B:
1) Mette Jacobsdatter Bloch 8.
Afdøde døde 22.3.1717.

79 Anne Sørensdatter i Mariager. 22.4.1718, fol.73B.
E: Rasmus Pedersen Møller. B:
1) Peder Rasmussen Møller 14
2) Maren Rasmusdatter 6
3) Anne Rasmusdatter 3.
Afdøde døde 9.3.1718.

80 Christian Lemmich, guldsmed og forrige rådmand i Mariager. 20.12.1718, fol.86B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Gundersen, købmand i Mariager.
Første ægteskab med Mette Rasmusdatter, skifte 24.12.1701 lbnr.45. B:
1) Hans Lemmich, skifte 14.12.1699 lbnr.35, var g.m. Rebekka Lauridsdatter, skifte 23.10.1704 lbnr.48. B:
a Birgitte Lemmich
b Johannes Lemmich, død
c Kirsten Lemmich.
FM: Steffen Lemmich, guldsmed i Ålborg
2) Mette Lemmich.
FM: Henrik Svemmer, guldsmed.

81 Joen Madsen, tømrer i Mariager. 15.2.1719, fol.103.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jørgen Hansen, feldbereder. B:
1) Christen Joensen, tømrer
2) Mads Joensen.

82 Maren Sørensdatter i Mariager. 4.3.1719, fol.106B.
E: Søren Jensen, sejlingsmand.
Første ægteskab med [Poul Christensen Bjergby, skifte 24.5.1714 lbnr.71]. B:
1) Søren Poulsen.
FM: Jens Andersen Mariager, købmand i Mariager.

83 Anne Lauridsdatter i Mariager. 22.3.1719, fol.110B.
E: Rasmus Pedersen Møller. A:
1) mor Mette Christensdatter, enke efter Laurids Christensen.
LV: søstersøn Christen Nielsen, klokker i Mariager.
Afdøde døde 25.1.1719.

84 Christian Dinesen Mossin i Mariager. 6.2.1720, fol.117.
Enkemand efter [Maren Christensdatter Durup, skifte 3.8.1711 lbnr.68]. B:
3) Johanne Sofie Mossin
4) Christiane Marie Mossin g.m. Niels Nielsen Aastrup på Hedegård i Hellum-Hindsted herred
[Første ægteskab med Sofie Pedersdatter Vendel, skifte 16.9.1693 lbnr.21]. B:
1) Cathrine Marie Mossin
2) Anne Sofie Mossin, i Holland.
FM:
1 Christen Joensen, tømrer i Mariager
2 Jesper Johansen, skipper i Hobro
3 Jens Christensen Vivebro, købmand i Hobro.
Afdøde døde 25.6.1719.

85 Maren Christensdatter i Mariager kirkes Hedehus. 6.3.1720, fol.125B.
E: Christen Andersen Bagge. B:
1) Anne Christensdatter 18
2) Christen Christensen 5
3) Anders Christensen 3.

86 Maren Sørensdatter i Mariager. 26.9.1720, fol.129B.
E: Søren Jensen Østergaard.
Første ægteskab med [Poul Christensen Bjergby, skifte 24.5.1714 lbnr.71]. B:
1) Søren Poulsen.
FM: Jens Andersen Mariager, købmand i Mariager.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Søren Sørensen i True
2 afdødes søster Anne Sørensdatter i Skjellerup.
Afdøde døde 4.3.1719.

87 Mikkel Jacobsen, glarmester i Mariager. 28.10.1720, fol.133B.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Andersen Mariager. A:
00) farfar Mikkel Jacobsen, glarmester i Blære og farmor Mette, begge døde. 3B:
0) far Jacob Mikkelsen i Mariager g.m. mor Maren Lauridsdatter, begge døde. 1B:
1) Mikkel Jacobsen, som er afdøde
01) faster Maren Mikkelsdatter g.m. Niels Christensen Maasgaard i Skørbæk [i Ejdrup sogn] i Års herred, begge døde. 7B:
1) Christen Nielsen i Skørbæk
2) Peder Nielsen i Hørslev i Framlev herred
3) Mads Nielsen, død uden børn
4) Christen Nielsen, død 4 år gammel
5) Jens Nielsen i Hvorvarp i Ulstrup sogn i Års herred
6) Johanne Nielsdatter, død. E: Jens Lauridsen i Skørbæk. 1B:
a Maren Jensdatter
7) Kirsten Nielsdatter
02) faster Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Lauridsen i Skørbæk
03) moster Gertrud Lauridsdatter. 4B:
1) Laurids Lauridsen i Ajstrup
2) Niels Lauridsen i Kastbjerg, død. 3B:
a Laurids Nielsen
b Peder Nielsen
c Anne Nielsdatter
3) Anne Lauridsdatter i Ajstrup
4) Kirsten Lauridsdatter g.m. Niels Rasmussen, klejnsmed i København
04) moster Kirsten Lauridsdatter, død. 1B:
1) Mette Nielsdatter, død. 3B;
a Anne Christensdatter i Ajstrup
b Kirsten Christensdatter i Ajstrup
c Anne Jørgensdatter i Ajstrup
05) morbror Rasmus Lauridsen i Assens, død. 2B.
1) en datter, død. 4B:
a Christen Sørensen Bay i Assens
b Maren Sørensdatter Bay g.m. Jørgen Kruse, skipper i København
c Anne Sørensdatter g.m. Peder Amdisen i Handest
d Anne Sørensdatter g.m. Claus Nielsen i Rødhus
2) datter Maren Rasmusdatter, død. 2B:
a Maren Jensdatter g.m. Claus Jensen Bøes, skipper i København
b Inger Christensdatter i København.

88 Christen Andersen Bagge i Mariager kirkes Hedehus. 11.9.1721, fol.145B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Christensen i Aastrup. B:
2) Christen Christensen Bagge 5 uger.
FM: Peder Andersen, feldbereder i Mariager.
Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 6.3.1720 lbnr.85]. B:
1) Anne Christensdatter Bagge, i København.
Afdøde døde 23.4.1721.

89 Maren Olufsdatter i Mariager. 7.1.1722, fol.150, 163B.
E: Jens Gundersen, papirforvalter og købmand. B:
1) Mette Jensdatter Bloch
2) Anne Kirstine Jensdatter
3) Dorthe Marie Jensdatter
4) Cathrine Margrethe Jensdatter.
FM:
1 Hans Olufsen i Mariager
2 Peder Olufsen i Mariager
3 Jacob Bloch i Mariager.
Bevilling til uskiftet bo af 22.12.1719.
Samfrændeskifte 26.6.1722.

90 Maren Eriksdatter Kjær i Mariager. 9.4.1722, fol.151.
E: Niels Christensen Spentrup, byskriver, der ægter Karen Christiansdatter. B:
1) Margrethe Marie Spentrup 20
2) Erik Christian Spentrup 14
3) Nikolaj Spentrup 12.
FM:
1 bror Christen [Nielsen] Spentrup, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring
2 morbror Peder Eriksen i Nibe ved Poul Riis, forpagter på Mariager Kloster.
Desuden nævnes Karen Christiansdatters fætter Hans Mikkelsen, toldkontrollør i Hadsund.

91 Dorthe Holgersdatter i Mariager. 4.5.1723, fol.172.
E: Niels Jensen Haslund, toldforpagter.
Første ægteskab med [Peder Iversen Bloch], skifte 4.9.1710 lbnr.66]. B:
1) Inger Pedersdatter Bloch, der ægter Christen Pedersen i Mariager.
Afdøde døde 25.7.1722.

92 Anne Christensdatter Bromand i Mariager. 14.5.1723, fol.180B.
E: Christen Pedersen, bødker. A:
1) søster Else Christensdatter g.m. Jens Christensen, handskemager
2) søster g.m. Jens Christensen i Bjergby i Vendsyssel
3) søster Maren Christensdatter g.m. Christen Christensen i Sønder Harridslev i Vendsyssel
4) bror Jens Christensen Høj
5) halvsøster Johanne Christensdatter, enke efter Mikkel Sørensen i Ajstrup i Ugilt sogn
6) halvsøster Maren Christensdatter g.m. Mads Joensen i Mygdal
7) halvsøster Sidsel Christensdatter, død, var g.m. Hans Mortensen i Bjergby. Hendes børn
8) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Jens Andersen i Øster Risør i Norge.
Afdøde døde 3.11.1722.

93 Jens Christensen, handskemager i Mariager. 28.10.1723, fol.184B.
E: Else Christensdatter. LV: Jens Andersen Mariager i Mariager. A:
1) søster Ellen Christensdatter
2) halvbror, død. 1B:
a Christen Andersen.
Desuden nævnes afdødes svoger Jens Andersen i Øster Risør i Norge.
Afdøde døde 12.5.1723.

94 Alexander Perch i Mariager. 6.5.1724, fol.191.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Lauridsen i Skrødstrup. B:
1) Mikkel Alexandersen.
Afdøde døde 26.10.1723.
Sml. lbnr.44).

95 Josef Mortensen, bødker i Mariager. 23.5.1724, fol.195.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Olufsen i Mariager. Af børn angives B:
1) Anne Josefsdatter
2) David Josefsen.
Desuden nævnes afdødes svoger Christen Pedersen.

96 Thomas Mikkelsen, skrædder i Mariager, der døde 22.10.1724, fol.199.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, skifte 18.1.1709 lbnr.62]. B:
1) Maren Thomasdatter.

97 Oluf Pedersen Kuhlgaard i Mariager. 6.2.1726, fol.203B.
E: Mette Gundersdatter. LV: Niels Jensen Haslund. B:
1) Karen Olufsdatter g.m. Niels Mikkelsen Rømb.

98 Niels Pedersen Edenberg i Mariager, der døde 24.5.1726, fol.205.
E: Cathrine Wollenberg. B:
1) Mette Cathrine Nielsdatter Edenberg g.m. Andreas Engelhardt, skibsskriver ved flåden i København.

99 Mette Rasmusdatter i Mariager, der døde 19.10.1726, fol.208B.
Enke efter Peder Nielsen Winther. B:
1) Sinnet Pedersdatter g.m. Anders Bjørnsen, tømrersvend i København
2) Birgitte Pedersdatter 33.

100 Hans Olufsen Wannberg, maler i Mariager. 27.9.1726, fol.212B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Olufsen, købmand i Mariager. B:
1) Jens Hansen Wannberg 12.
Afdøde døde 28.1726.

101 Birgitte Pedersdatter Winther i Mariager, der døde 6.12.1726, fol.213.
A:
1) søster Sinnet Pedersdatter Winther gift i København
2) [halv?]bror Anders Winther.
(Sml. lbnr.99).

102 Niels Christensen Spentrup, byskriver i Mariager og herredsskriver i Gerlev og Onsild herreder. 11.3.1727, fol.215.
E: Karen Christiansdatter. LV: Jens Gundersen i Mariager.
Første ægteskab med [Margrethe Christensdatter Lange, skifte 2.4.1701 lbnr.40]. B:
1) Christen Nielsen Spentrup, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring
2) Anne Elisabeth Spentrup g.m. Mathias Antonius i København.
Andet ægteskab med [Maren Eriksdatter Kjær, skifte 9.4.1722 lbnr.90]. B:
3) Margrethe Marie Spentrup g.m. Mads Christensen Bugge, den nuværende byskriver
4) Erik Christian Spentrup 18
5) Nikolaj Spentrup 17.
FM: morbror Peder Eriksen [i Nibe].

103 Anders Eriksen, rebslager i Mariager, der døde 23.8.1727, fol.227.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Erik Andersen 28
2) Hans Andersen 26
3) Anne Kirstine Andersdatter g.m. Peder Mouridsen, skipper i Mariager.

104 Niels Christensen Ladefoged i Mariager. 4.4.1728, fol.227B, 282, 284.
E: Maren Poulsdatter. LV: far Poul Jensen i Kastbjerg. B:
1) Inger Nielsdatter 11
2) Christen Nielsen 9, der døde, skifte 24.7.1730
3) Poul Nielsen 6, der døde, skifte 30.9.1733.
FM: Jens Nielsen, feldbereder i Mariager.
Afdøde døde 3.4.1728.

105 Niels Mikkelsen Rømb i Mariager. 5.9.1728, fol.230.
E: Karen Olufsdatter. LV: Niels Jensen Haslund. B:
1) Mikkel Nielsen 13
2) Gudmand Nielsen 9½
3) Oluf Nielsen 7
4) Peder Nielsen 4.
FM:
1 Christen Pedersen, bødker i Mariager
2 Jens Andersen, glarmester i Mariager.

106 Karen Ottesdatter i Mariager. 30.9.1728, fol.231B.
E: Peder Hattemager. B:
1) Sofie Tvedemann g.m. Hans Snedker.

107 Thomas Jensen, kusk i Mariager. 2.11.1728, fol.232.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Christen Thomsen 23, rebslagersvend i København
2) Jens Thomsen 21
3) Mette Thomasdatter 18
4) Inger Thomasdatter 15, vanfør.

108 Thøger Pedersen Nørkær, der døde 31.3.1729, fol.232B.
Enkemand. B:
1) Jesper Wulff Nørkær, gift i Ringsted
2) Anne Kirstine Nørkær.

109 Karen Jensdatter i Mariager. 2.3.1729, fol.238.
B:
1) Agathe Christensdatter
2) Jacob Hansen, degn i Dalbyneder, Råby og Sødring, død. 5B:
a Elisabeth Jacobsdatter
b Christence Jacobsdatter
c Anne Jacobsdatter
d Maren Jacobsdatter
e Anne Helvig Jacobsdatter hos moderen i Åmølle [i Vindblæs sogn].

110 Christen Nielsen Post i Mariager, der døde 15.10.1729, fol.238B.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: bror Knud Poulsen i Mariager. B:
1) Maren Christensdatter 12
2) Niels Christensen 9
3) Mette Christensdatter 8
4) Margrethe Christensdatter 5.
FM:
1 Erik Andersen, rebslager i Mariager
2 Niels Mouridsen i Mariager.

111 Rasmus Smed i Mariager. 15.11.1729, fol.240.
Enkens navn angives ikke. B:
Sønner, hvis navne ikke angives.

112 Laurids Rasmussen Bojer i Mariager, der døde 19.3.1730, fol.240.
E: Mette Jensdatter Kjærulf. LV: Hans Johansen i Mariager. A:
1) søster, død. 1B:
a en datter .m. Søren Sørensen i Glenstrup, begge døde. 2B:
1 Dines Dinesen i København
2 en søn i København.

113 Hans Olufsen i Mariager, der døde 28.11.1729, fol.241B.
E: Anne Augusta Nielsdatter Knabe. LV: Rasmus [Henriksen] Kop, kapellan i Vorning, Kvorning og Hammershøj. B:
2) Oluf Hansen 24.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter Lund 26.

114 Karen Olufsdatter i Mariager, der døde 20.1.1730, fol.250B.
E: Hans Pedersen Møller.
Første ægteskab med [Niels Mikkelsen Rømb, skifte 5.9.1728 lbnr.105]. B:
1) Mikkel Nielsen 14
2) Gudmand Nielsen 11
3) Oluf Nielsen 8½
4) Peder Nielsen 5½.
Desuden nævnes afdødes mor Mette Gundersdatter, enke efter Oluf Pedersen Kuhlgaard, skifte [6.2.1726 lbnr.97]. LV: Niels Jensen Haslund.

115 Niels Pedersen Lund i Mariager. 22.8.1730, fol.260B.
E: Marie Dinesen. B:
1) Laurids Nielsen 18
2) Dorthe Nielsdatter 17
3) Peder Nielsen 15
4) Anne Nielsdatter 13
5) Cathrine Nielsdatter 7.

116 Anne Christensdatter Husum i Mariager, der døde 16.10.1730, fol.261.
B:
1) Niels Christensen, rytter
2) Jens Christensen, uvist hvor
3) Anne Christensdatter i Århus.

117 Maren Andersdatter i Mariager. 22.5.1731, fol.261B.
E: Niels Jensen Haslund, købmand. B:
1) Margrethe Nielsdatter 7
2) Jens Nielsen 5
3) Karen Nielsdatter 2½.
FM:
1 Christen Pedersen. bødker
2 Jens Andersen, glarmester.
Afdøde døde 31.3.1731.

118 Christen Pedersen, bødker, der døde 20.6.1731, fol.265.
E: Inger Pedersdatter Bloch. LV: stedfar Niels Jensen Haslund. B:
1) Peder Bloch Christensen 7
2) Anne Dorthe Christensen 5
3) Peder Christensen 3
4) Dorthe Cathrine Christensdatter 6 mdr.
FM: Erik Andersen, rebslager.

119 Laurids Iversen, lavmand i Norge, der døde 30.6.1731, fol.269.
Arvinger angives ikke.

120 Jens Andersen Bloch i Mariager, der døde 13.5.1731, fol.269B.
E: Kirsten Jensdatter Brask. LV: [halv]bror Jens [Andersen] Brask til Kjellerup i Svenstrup sogn i Onsild herred. B:
1) Mette Jensdatter Bloch
2) Dorthe Marie Jensdatter Bloch 21
3) Mourids Jensen Bloch 20, bødkersvend i København
4) Anders Jensen Bloch 18
5) Jens Jensen Bloch 13.
FM: Niels Jensen Haslund.

121 Rasmus Pedersen Møller i Mariager, der døde 17.10.1731, fol.279B.
E: Mette Kirstine Henriksdatter Galt. B:
4) Dorthe Rasmusdatter 5.
FM: Hans Pedersen.
Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 22.4.1718 lbnr.79. B:
1) Peder Rasmussen Møller 26, student
2) Maren Rasmusdatter 18
3) Anne Rasmusdatter 15.

122 Karen Jørgensdatter i Mariager. 22.12.1733, fol.283B.
E: Jørgen Hansen, feldbereder. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter g.m. Hans Nielsen Hamborg i Hobro
2) Christen Jørgensen 17.
FM: Peder Olufsen i Hobro.Mariager Byfoged
Skifteprotokol
1734-1782
B 49-125

123 Cathrine Ingeborg Bloch i Mariager. 25.8.1733, fol.2.
E: Hans Pedersen, forrige byfoged. B:
1) Peder Hansen 18
2) Jens Hansen Bloch 16.
FM: svoger David Johansen i Mariager.

124 Henrik Svemme, guldsmed i Mariager, der døde 24.3.1734, fol.13.
E: Kirsten Nielsdatter Gørding. LV: svoger Lemmich, guldsmed i Ålborg. B:
1) Christian Lemmich 15.
FM: morbror Søren Gørding i Mariager.

125 Cathrine Woldenberg i Mariager. 10.9.1734, fol.21B.
A:
1 ) bror Johan Woldenberg i Mariager.

126 Anne Engel i Mariager. 7.5.1735, fol.25.
E: Johan Conrad Hasselmann, der nu er forlovet med en datter af sergent Lemming i Mariager. A:
1) søster i Lyneburg, der døde for nylig.

127 Oluf Andersen Sølle i Mariager. 7.2.1736, fol.28.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Jens Nielsen, feldbereder. B:
1) Anders Olufsen 18
2) Bente Olufsdatter 16
3) Niels Olufsen 14
4) Sidsel Olufsdatter 10.
FM: Christen Rasmussen, smed i Mariager.

128 Mette Jørgensdatter i Mariager. 3.4.1736, fol.29.
A:
1) bror Jens Jørgensen, uvist hvor
2) bror Ove Jørgensen, uvist hvor
3) søster Maren Jørgensdatter g.m. en matros på Holmen i København.

129 Jens Gundersen i Mariager, der døde 8.12.1735, fol.30B.
E: Maren Anchersdatter. LV: søn Ancher Lassen i Mariager.
Første ægteskab med [Maren Olufsdatter, skifte 7.1.1722 lbnr.89]. B:
1) Mette Jensdatter Bloch g.m. Jens Lind, købmand i Mariager
2) Anne Kirstine Jensdatter Bloch g.m. Johan [Hansen] Buxlund i Nørremølle ved Viborg
3) Dorthe Marie Jensdatter Bloch g.m. Christen Blegvad ved Rygård Strand
4) Cathrine Margrethe Jensdatter 22.

130 Erik Andersen, rebslager i Mariager, der døde 24.1.1737, fol.49.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Niels Jensen Haslund. B:
1) Anders Eriksen 6
2) Hans Eriksen 6 mdr.
FM: fasters mand Peder Mouridsen.

131 Niels Mikkelsen i Mariager, der døde 11.2.1737, fol.51.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Nielsen, feldbereder. B:
1) Mikkel Nielsen 19, i smedelære i København
2) Niels Nielsen 9
3) Johanne Marie Nielsdatter 1½.

132 Maren Markusdatter, 77 år gammel, der døde 17.2.1737, fol.51B.
E: Christen Christensen Hou. A:
1) bror Jørgen Markussen i Mariager, død. 3B:
a Jens Jørgensen i Vejle
b Ove Jørgensen ved Tønder
c Maren Jørgensdatter i Nyboder i København.
Enkemandens datter af første ægteskab Anne Christensdatter har arv efter sin mor.

133 Dorthe Andersdatter i Mariager, der døde 19.12.1736, fol.54B.
E: Mikkel Lauridsen, skrædder, der døde, skifte 3.5.137 fol.55B. B:
1) Gertrud Marie Mikkelsdatter 27.
FM: Søren Gørding.

134 Karen Sørensdatter i Mariager, der døde 27.4.1737, fol.55B.
E: Knud Poulsen. B:
1) Poul Knudsen 21
2) Mette Kirstine Knudsdatter.

135 Christen Christensen Hou i Mariager, der døde 24.7.1737,fol.56.
Enkemand efter [Maren Markusdatter], skifte 17.2.1737 lbnr.132.
Af første ægteskab B:
1) Anders Christensen i Hou
2) Anne Christensdatter 40.
FM: Niels Jensen Haslund.

136 Mette Andersdatter i Mariager. 24.8.1737, fol.56B.
E: Jens Olufsen. B:
1) Karen Jensdatter 23
2) Thomas Jensen 17
3) Anders Jensen 14
4) Else Jensdatter 12.
FM: morbror Christen Andersen i Gerlev.

137 Maren Anchersdatter i Mariager, der døde 23.4.1737, fol.57.
Enke efter Jens Gundersen, [skifte 8.12.1735 lbnr.129]. B:
1) Ancher Lassen i Mariager
2) Christence Lassen
3) Sofie Amalie Lassen g.m. Poul [Isaksen] Barabant i Mariager.

138 Joen Nielsen i Mariager. 15.10.1737, fol.58.
Enkemand efter Kirsten Christensdatter. B:
1) Niels Joensen, sejlingsmand i Mariager, død. E: Maren Jensdatter, der nu er g.m. Christen Christensen sst. 4B:
a Jens Nielsen 16
b Joen Nielsen 13
c Søren Nielsen 9
d Anne Nielsdatter 7
2) Karen Joensdatter g.m. Anders Jensen i Brødløs i Mariager sogn
3) Jens Joensen, præst i Korskirken i Bergen i Norge.

139 Laurids Jensen, snedker i Mariager. 17.10.1737, fol.59.
E: Maren Christensdatter. LV: David Johansen. B:
1) Niels Lauridsen 36, i Amsterdam
2) Johan Didrik Lauridsen 30, i Mariager
3) Anne Lauridsdatter g.m. Mikkel Andersen i Mariager
4) Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Johan Hubert, rytter. 3B:
a Johan Hubert 21, rytter
b Ernst Hubert
c Cathrine Hubert 11.

140 Mads Christensen Bugge, byskriver i Mariager. 3.7.1736, fol.59B.
E: Margrethe Marie Spentrup. LV: bror Christen [Nielsen] Spentrup, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring. A:
1) søster Kirsten Christensdatter g.m. Christen Lerche i Randers
2) bror Søren Christensen i Over Hornbæk
3) søster Anne Christensdatter i Hornbæk ved søn Christen Sørensen
4) bror Anders Christensen, død. 7B:
a Jens Andersen i Lynge
b Christen Andersen
c Rasmus Andersen
d Mogens Andersen
e Maren Andersdatter
f Anne Andersdatter
g Anne Andersdatter.

141 Sidsel Rasmusdatter i Mariager. 21.10.1737, fol.72B.
Enke. B:
1) Niels Jensen
2) Else Jensdatter.
FM: morbror Anders Rasmussen.

142 Maren Sørensdatter i Mariager, der døde 27.8.1737, fol.3.
Enke. B:
1) Christen Broberg, soldat
2) Margrethe Andersdatter Broberg 14.

143 Agathe Christensdatter, ugift i Mariager, der døde 17.11.1737, fol.73B.
A:
1) bror, død. 3B:
a Christence Jacobsdatter i Åmølle [i Vindblæs sogn] i Gjerlev herred
b Anne Jacobsdatter hos sin stedfar Laurids Poulsen
c Maren Jacobsdatter.
FM: Christen Christensen i Assens, degn i Falslev og Kærby.

144 Anne Morsing, ugift i Mariager. 12.6.1738, fol.75.
A:
1) søster Sofie Morsing
2) søster Signe Morsing i København.

145 Kirsten Nielsdatter Gørding i Mariager, der døde 18.6.1738, fol.75.
Enke efter Henrik Svemme [guldsmed, skifte 24.3.1734 lbnr.124]. B:
1) Christian Lemmich 20, student i Vorning præstegård.
FM: morbror Søren [Nielsen] Gørding.
Desuden nævnes afdødes mor Maren Sørensdatter.

146 Laurids Pedersen i Mariager. 9.9.1738, fol.76.
E: Anne Cathrine Olufsdatter.
På arvingernes vegne underskriver Mogens Espersen.

147 Anne Kirstine Andersdatter i Mariager. 29.12.1738, fol.76B.
E: Peder Mouridsen. B:
1) Anders Pedersen 7
2) Karen Pedersdatter 3
3) Kirsten Pedersdatter 15 uger.

148 Sofie Amalie Lassen i Mariager. 29.1.1739, fol.77.
E: Poul [Isaksen] Barabant.
Arvinger angives ikke.

149 Karen Christiansdatter i Mariager, der døde 9.11.1738, fol.77.
Enke efter Niels Christensen Spentrup, byskriver i Mariager og herredsskriver i Gerlev og Onsild herreder, [skifte 11.3.1727 lbnr.102].
Arvinger angives ikke.

150 Christen Joensen, tømrer i Mariager, der døde 27.3.1739, fol.77B.
E: Else Jensdatter. LV: Jens Lind. B:
1) Mikkel Christensen 25
2) Cathrine Christensdatter 23
3) Jonas Christensen 19, er skal på Akademiet i København.
FM: farbror Mads Joensen.

151 Søren Mikkelsen, rebslager i Mariager, der døde 26.8.1739, fol.78.
E: Sofie Elisabeth Tobiasdatter. A:
1) mor Else Jensdatter, enke efter Christen Joensen, [skifte 27.3.1739 lbnr.150].
Mors første ægteskab med [Mikkel Sørensen, skifte 15.2.1714 lbnr.70]. B:
2) halvbror Mikkel Christensen 25
3) halvsøster Cathrine Christensdatter
4) halvbror Jonas Christensen 20.
[Mikkel Sørensens første ægteskab med Mette Buddesdatter, skifte 8.7.1710 lbnr.65]. B:
5) halvbror Anders Mikkelsen, murer i København

152 Ellen Helsteds i Mariager. 16.11.1739, fol.79.
Arvinger angives ikke.

153 David Johansen Abel, købmand i Mariager. 17.6.1740, fol.79.
E: Dorthe Vinterberg. LV: Jens [Andersen] Brask til Kjellerup [i Svenstrup sogn]. B:
1) Henrik Galt 11
2) Johannes Nikolaj Abel 9
3) Sidsel Marie Bloch 8
4) Inger Bloch 7
5) Jens Andreas Bloch 5.
FM:
1 Laurids Helstrup, byfoged i Hobro
2 Jens Lind, købmand i Mariager.
Bevilling til uskiftet bo af 20.12.1737.
Samfrændeskifte 17.6.1740.

154 Henning Carl i Mariager. 5.11.1740, fol.81B:
E: Dorthe Andersdatter. B:
1) Herman Carl Henningsen 14.

155 Dorthe Pedersdatter i Mariager, der døde 16.3.1741, fol.82.
E: Gunde Hansen. B:
1) Jens Gundesen 7
2) Christen Gundesen 3
3) Peder Gundesen 10 dage
4) Dorthe Marie Gundesen 10 dage.
FM:
1 morfar Peder Sørensen Skov
2 morbror Rasmus Pedersen Skov
3 morbror Søren Pedersen Skov.

156 Jens Andersen, glarmester i Mariager. 28.7.1741, fol.82.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Oluf Pedersen. B:
1) Christen Jensen 17.
FM: Søren Gørding.

157 Jørgen Hansen Hornbæk i Mariager, der døde 30.7.1741, fol.82B.
E: Maren Pedersdatter Thaarup.
Testamente af 3.7.1741.
Arv i boet til hendes 7 børn af første ægteskab.

158 Rebekka Christensdatter Edens i Mariager. 19.1.1742, fol.83.
E: Rasmus Christensen Sødring. B:
1) Johan Rasmussen Sødring 31
2) Anne Marie Rasmusdatter Sødring.

159 Maren Mogensdatter i Mariager. 18.5.1742, fol.84.
E: Christen Lassen. B:
1) Christen Spentrup 4
2) Laurids Christensen 2
3) Mogens Christian Christensen 15 uger, der døde 28.4.1742.
Desuden nævnes Erik Spentrup.
Afdøde døde 19.4.1742.

160 Oluf Pedersen Kopmann, murer i Mariager. 6.6.1742, fol.84B.
E: Kirsten Alexandersdatter. LV: Søren Gørding. B:
1) Karen Olufsdatter 16
2) Kirsten Olufsdatter 12
3) Peder Olufsen 9
4) Mette Olufsdatter 4.
FM: N. J. Haslund.

161 Margrethe Marie Spentrup i Mariager, der døde 30.4.1739, fol.86.
Enke efter Mads Christensen Bugge, byfoged i Mariager, [skifte 3.7.1736 lbnr.140]. A:
1) bror Erik Spentrup i Ålborg
2) bror Nikolaj Spentrup i Ålborg
3) halvsøster Anne Elisabeth Spentrup g.m. Mathias Antonsen, smed i København.
Desuden nævnes:
1 afdødes søsterdatter Anne Mathiasdatter 20, på stedet
2 afdødes [halv]bror [Christen Nielsen] Spentrup, præst [i Dalbyneder, Råby og Sødring, død [februar 1739]
3 afdødes bror Erik Christian Spentrup
4 afdødes fætter Niels Hvid.

162 Knud Poulsen, snedker i Mariager. 19.5.1742, fol.89.
E: [Navn angives ikke]. LV: Niels Haslund.
Arvinger angives ikke.

163 Mikkel Andersen Horn i Mariager, der døde 27.1.1743, fol.89.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Pedersen Wulff. B:
1) Anders Mikkelsen 11
2) Jens Mikkelsen 9
3) Maren Mikkelsdatter 6.
FM: morbror Johan Didrik Lauridsen.

164 Peder Andersen Amdisen i Mariager, der døde 18.10.1742, fol.90.
E: Anne Brinch.
Af første ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter 28
2) Anne Pedersdatter 25.
FM: Christen Pedersen, feldbereder i Mariager, som beslægtet.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Amdisdatter g.m. Jesper Sørensen i Sønder Onsild.

165 Maren Jensdatter Lind i Mariager. 14.6.1743, fol.90B.
E: Niels Hostrup, købmand. B:
1) Mette Marie Hostrup 6 mdr.
FM:
1 morfar Jens Lind i Mariager
2 fars svoger Jens [Andersen] Brask til Kjellerup.
Bevilling til uskiftet bo af 25.1.1743.
Samfrændeskifte 14.6.1743.

166 Maren Pedersdatter Thaarup i Mariager, der døde 14.8.1743, fol.91B.
Enke efter Jørgen [Hansen] Hornbæk, [skifte 30.7.1741 lbnr.157].
Testamente af 3.7.1741.
Hans A:
0) forældre [Hans Sørensen Hornbæk, degn i Fausing og Auning, gift 11.10.1683 med Kirsten Pedersdatter, formandens datter i Fausing]
1) søster Mette Elisabeth Hansdatter i Hyskenstræde i København, enke efter Solbjerg
2) bror Søren Hansen i Stensby i Kalvehave på Sjælland
3) søster Anne Marie Hansdatter g.m. Jacob Sørensen, smed i Fausing
4) søster Elisabeth Sofie Hansdatter ved søn Niels Christensen Møller i Karlby i Krogsbæk sogn.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Niels Pedersen til Kragelund i Vindblæs sogn, begravet 13.11.1735]. B:
1) Jens Nielsen
2) Peder Nielsen
3) Hans Nielsen
4) Anne Margrethe Nielsdatter
5) Johanne Nielsdatter
6) Anne Marie Nielsdatter
7) Bolette Nielsdatter.
FM:
1 Clemen Pedersen Kovdal i Mariager
2 Niels Jørgensen, kontrollør i Mariager.
Afdøde mand var tidligere ejer af Kragelund.

167 Jens Andersen, skomager i Mariager. 23.5.1742, fol.94.
E: Anne Eriksdatter. LV: Niels Hvid.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens mor Kirsten Christensdatter, enke efter Peder Mathiassen, hattemager.

168 Mette Andreasdatter i Mariager, der døde 5.4.1743, fol.95.
E: Christen Lassen. A:
1) mor Maren Olufsdatter g.m. Bagge Christensen Ingstrup ved Hadsund. Af mors første ægteskab B:
2) bror Oluf Andreassen
3) Hans Andreassen 16.
FM: født værge Niels Olufsen.
Af mors andet ægteskab B:
4) halvbror Andreas Baggesen 8.

169 Maren Jensdatter i Mariager. 10.8.1744, fol.98.
E: Jens Mortensen Hassing. B:
1) Maren Jensdatter 10
2) Karen Jensdatter 8
3) Laurids Jensen 6
4) Mette Marie Jensdatter 5
5) Mette Jensdatter 3
6) Jens Jensen, spæd.
FM:
1 morfar Jens Pedersen, smed i Mariager
2 morbror Peder Schmidt, præst i Falslev og Kærby
3 Rasmus Jensen i Mariager.

170 Else Sørensdatter i Mariager. 11.7.1742, fol.99.
E: Poul Olufsen Hyldgaard. A:
1) Jens Olufsen i Mariager
2) Anne Olufsdatter g.m. Peder Skriver på Lundgård i Rostrup sogn ved søn Jens Pedersen Skriver
3) Else Olufsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen i Birkevåre i Rostrup sogn. 5B:
a Jens Rasmussen i Birkhede i Rostrup sogn
b Christen Rasmussen i Møldrup
c Jens Rasmussen i Møldrup
d Niels Rasmussen i København
e Kirsten Rasmusdatter g.m. en hattemager i Ålborg,
alle søskendebørn på mødrene side.
4) Peder Hansen ved Foldingbro i Ribe stift, søskendebarn på fars side.

171 Else Sørensdatter i Mariager. 3.2.1745, fol.100B.
E: Niels Nielsen, betjent. B:
1) Jens Nielsen 30
2) Maren Nielsdatter 26
3) Karen Nielsdatter 24
samt
4) Søren Thomsen i Stenstrup på Frisenvold gods, der er slegfredsøn.

172 Johan Frederik Hybner, skomager i Mariager. 13.3.1745, fol.100B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Poulsen, skipper i Mariager. B:
1) Else Sofie Helvig Johansdatter 28
2) Johan Frederik Hybner 25
3) Andreas Johansen Hybner 18
4) Dorthe Marie Johansdatter 12.
FM: Mads Joensen i Mariager som beslægtet.

173 Sofie Jensdatter i Mariager. 20.7.1744, fol.101B.
E: Jesper Sørensen, skomager. B:
1) Karen Jespersdatter
2) Anne Marie Jespersdatter
3) Søren Jespersen, rytter i Kalundborg.

174 Jens Jensen Norup i Mariager. 18.12.1745, fol.102B.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Søren Poulsen, skipper i Mariager. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 1¼
2) Jens Jensen, spæd.
FM:
1 farbror Niels Jensen i Vorning mølle
2 farbror Thomas Jensen i Norup på hospitalets gods.

175 Folmer Justesen Galt i Mariager, der døde 10.11.1745, fol.103.
E: Cathrine Bojen. LV: Niels Haslund. A:
1) Ramus Abelin, søn af afdødes morbror
2) Hans Jensen, død. 2B:
a Anne Cathrine Hansdatter i Randers
b Birthe Hansdatter i Randers
3) søskendebarn g.m. Johannes Abildgaard
4) søskendebarn Cathrine Henriksdatter
5) søskendebarn Mette Kirstine Henriksdatter
6) afdøde Dorthe Vinterbergs børn (se lbnr.153).

176 Erik Andersen, maler i Mariager. 4.5.1745, fol.103B.
E: Anne Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.

177 Christen Rasmussen, klejnsmed i Mariager. 27.1746, fol.104.
E: Karen Christensdatter. LV: Jørgen Hansen, feldbereder. B:
1) Christen Christensen 12
2) Rasmus Christensen, spæd.

178 Augusta Elisabeth baronesse von Schack i Mariager, der døde 28.7.1743, fol.104B.
B:
1) Hans Otto baron von Schack i Glückstadt
2) Frederikke Augusta von Schack på Spanager
3) baron von Schack, død. E: Louise Kalmein i København. 2B:
a Bertram von Schack
b Emiliane von Schack.
FM: mors fætter Frederik von Arenstorff til Overgård [i Udbyneder sogn].

179 Hans Pedersen Møller i Mariager. 23.2.1738, fol.120B.
E: Mette Thomasdatter. LV: Søren Pedersen Andenkær, der ægter enken. B:
1) Marie Cathrine Hansdatter 6
2) Thomas Hansen 4
3) Christen Hansen 1.
FM: morbror Jens Thomsen, skipper.

180 Gertrud Mikkelsdatter i Mariager. 4.6.1746, fol.122.
E: Jens Nielsen, skomager. B:
1) Dorthe Marie Jensdatter 12
2) Mikkel Jensen 2.

181 Cathrine Nielsdatter i Mariager. 2.10.1747, fol.123.
E: Peder Mortensen, rebslager. B:
2) Erik Pedersen 5.
Første ægteskab med [Erik Andersen, skifte 24.1.1737 lbnr.130]. B:
1) Anders Eriksen 16
FM:
1 født værge Peder Mouridsen
2 mosters mand Thomas Robertsen i København.

182 Otto Thorsen i Mariager. 4.7.1746, fol.124B.
E: Barbara Susanne. LV: Peder Buch. A:
1) søster Barbara Margrethe Thorsen g.m. Wagner i Hamborg
2) søster Marie Magdalene Thorsen i Hamborg
3) søster Anne Cathrine Thorsen i Hamborg.

183 Ancher Lassen i Mariager, der døde 15.5.1743, fol.127.
E: Else Pedersdatter Vinding i Mariager, død 1.5.1743.
Hans A:
1) søster Christence Lassen
2) halvbror Jens Lassen, ridefoged på Nørholm, død. 1B:
a Margrethe Kirstine Jensdatter 17, i Bork i Øster Horne herred
3) halvbror Laurids Lassen tolder i Randers, [skifte Randers 21.9.1706 lbnr.289]. 3B:
a Jens Lassen 50, i København
b Gedske Cathrine Lassen i København
c Laurids Lassen, præst i Holbæk og Udby
4) halvsøster Else Lassen, enke efter Christen Andersen i Ålborg
5) halvsøster Johanne Elisabeth Lassen, enke efter Samuel Jensen Rødding, degn i Kvong i Vester Horne herred.
Hendes A:
0) forældre [Peder Sørensen Vinding, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten, skifte Middelsom herred gejstlig 17.1.1735 lbnr.33 og Else Jensdatter Torup, skifte Middelsom herred gejstlig 25.2.1704 lbnr.10]. B:
1) bror Jens Pedersen Torup, død. 4B:
a Peder Jensen
b Jacob Jensen
c Hans Christian Jensen
d en datter
2) bror Laurids Pedersen Vinding, successor i Øster Velling
3) søster Marie Margrethe Pedersdatter Vinding i Hjermind, enke efter [Peder Mathiassen] Mohr, kaptajn [i København]
4) søster Birgitte Kirstine Pedersdatter Vinding, [død 19.3.1724]. E: Thomas [Andersen] Højer, præst i Sønderholm og Udby. 3B:
a Gert Didrik Højer
b Else Højer
c Abelone Højer.

184 Christence Lassen i Mariager. 16.5.1743, fol.131.
Enke efter Jens Broch, der i 1736 deserterede fra Fynske geworbne Infanteriregiment og blev indsat i Slaveriet på Bremerholm. A:
1) halvbror Jens Lassen, ridefoged på Nørholm, død. 1B:
a Margrethe Kirstine Jensdatter 17, i Bork i Øster Horne herred
2) halvbror Laurids Lassen tolder i Randers, [skifte Randers 21.9.1706 lbnr.289]. 3B:
a Jens Lassen 50, i København
b Gedske Cathrine Lassen i København
c Laurids Lassen, præst i Holbæk og Udby
3) halvsøster Else Lassen, enke efter Christen Andersen i Ålborg
4) halvsøster Johanne Elisabeth Lassen, enke efter Samuel Jensen Rødding, degn i Kvong i Vester Horne herred.

185 Margrethe Hansdatter i Mariager. 3.5.1748, fol.133.
E: Gregers Andersen. B:
1) Andreas Gregersen 15
2) Hans Gregersen 10.

186 Barbara Hansdatter i Mariager. 27.3.1749, fol.133B.
Enke efter Johan Woldenberg. B:
1) Andreas Johansen Woldenberg, student i København.

187 Maren Sørensdatter i Mariager, der døde 10.11.1749, fol.135B.
E: Jens Christensen Alstrup.
Første ægteskab med [Niels Mikkelsen, skifte 11.2.1737 lbnr.131]. B:
1) [Mikkel] Nielsen 25
2) Niels Nielsen.
3) Johanne Marie Nielsdatter 15

188 Gunde Hansen i Mariager. 8.6.1750, fol.136.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. B:
3) Dorthe Marie Gundesdatter 6
4) Maren Gundesdatter 4.
FM: morfar Jørgen Hieronymussen.
Første ægteskab med [Dorthe Pedersdatter, skifte 16.3.1741 lbnr.155]. B:
1) Jens Gundesen
2) Christen Gundesen.

189 Hans Clausen, ugift byfoged i Mariager. 2.5.1743, fol.137.
A:
1) bror Søren Clausen i Jested i Vilslev sogn
2) søster Karen Clausdatter g.m. Niels Brorson i Kærbøl ved Ribe
3) søster Maren Clausdatter, død, var g.m. Peder Juul i Jested. 1B:
a Peder Pedersen Juul 9
4) søster Cathrine Clausdatter g.m. Thomas Jensen, drejer i Ribe
5) søster Anne Marie Clausdatter g.m. Andreas von Meden, birkeskriver i Vejle.
Desuden nævnes afdødes mor Maren Sørensdatter, enke efter Claus Hansen i Jested.

190 Søren Gørding i Mariager.27.1.1749, fol.156.
E: Birgitte Lemmiche. LV: Hans [Pedersen] Brøchner, præst i Spentrup og Gassum.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Christian [Henriksen] Lemmiche, degn i Bjerregrav.

191 Karen Jørgensdatter i Mariager. 3.8.1750, fol.158.
A:
1) bror Niels Jørgensen i Ove
2) bror Anders Jørgensen i København
3) søster Birgitte Jørgensdatter g.m. Mads Jensen i Ove.
Afdøde døde 1.8.1750.

192 Mathias Buch, byfoged i Mariager. 21.3.1751, fol.159.
E: Anne Christensdatter. Af børn angives B:
1) Hans Buch i Viborg.

193 Poul Olufsen Hyldgaard i Mariager, der døde 27.9.1751, fol.159B.
Enkemand efter [Else Sørensdatter, skifte 11.7.1742 lbnr.170]. A:
1) søster Johanne Olufsdatter, enke efter Laurids Pedersen i Albæk sogn og by
2) søster Anne Olufsdatter i Hobro, enke efter Jens Knudsen i Døstrup.

194 Gregers Andreassen i Mariager. 30.9.1751, fol.160B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Johannes Sundt i Mariager. B:
3) Niels Gregersen 3.
FM: farbror Anders Andreassen Pikker i Falslev sogn og by.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 3.5.1748 lbnr.185]. B:
1) Andreas Gregersen
2) Hans Gregersen.
Afdøde døde 29.9.1751.

195 Marie Benzon i Mariager. 16.11.1752, fol.164B.
Enke efter [Jacob] Kaalund, justitsråd. B:
1) Elisabeth Cathrine Kaalund
2) Johanne Marie Kaalund
3) Severine Kaalund
4) Cathrine Kaalund
5) Christian Frederik Kaalund.
FM:
1 morbror Johannes Benzon til Sohngårdsholm [i Ålborg]
2 Vilhelm Kaalund.

196 Henning Christoffer von Holstein, overhofmester i Mariager, der døde 26.6.1753, fol.176B.
E: Cathrine [Jespersen]. LV: Mathias Thestrup til Mariager Kloster. B:
3) Adam Casper von Holstein 12
4) Ida Sofie von Holstein 9
5) Cathrine Johanne Kirstine von Holstein 8
6) Henning Christoffer von Holstein 5
7) Frederik Conrad von Holstein 1¼.
Af første ægteskab B:
1) Ulrik Adolf von Holstein, kaptajn
2) Christian Ditlev von Holstein, greve til Holsteinsborg.

197 Jørgen Hansen, feldbereder i Mariager. der døde 2.11.1747, fol.184.
E: Anne Kirstine. LV: Søren Gørding.
Arvinger angives ikke.

198 Anne Villadsdatter i Mariager. 23.2.1752, fol.186.
E: Niels Mouridsen Finnesen. A:
1) brorsøn Villads Christensen i Hjerritsdal [i Valsgård sogn]
2) brordatter Anne Christensdatter i Kielstrup [i Ove sogn]
3) søsterdatter Kirsten Jepsdatter g.m. Simon Nielsen i Hornum sogn og by.

199 Else Mortensdatter i Mariager, der døde 24.4.1753, fol.186B.
A:
1) søster Kirsten Mortensdatter
2) bror Anders Mortensen, smed i Mov.

200 Kirsten Olufsdatter i Mariager. 8.9.1748, fol.187.
E: Anders Jensen, bager. B:
1) Christian Andersen 20
2) Else Marie Andersdatter 13.

201 Rasmus Christensen Sødring i Mariager. 30.5.1748, fol.187.
E: Elisabeth Jørgensdatter. LV: far Jørgen Hieronymussen. B:
3) Elisabeth Rasmusdatter 5
4) Anne Margrethe Rasmusdatter 3.
Første ægteskab med [Rebekka Christensdatter Edens, skifte 19.1.1742 lbnr.158]
1) Johan Rasmussen 37
2) Anne Marie Rasmusdatter 29.

202 Anne Rasmusdatter, ugift krøbling i Mariager. 30.5.1748, fol.188B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde nydt ophold hos nu afdøde Rasmus Christensen Sødring.

203 Anders Nielsen Ustrup, afskediget rytter i Mariager. 18.2.1754, fol.189.
E: Anne Mikkelsdatter.
Arvingerne angives ikke.

204 Inger Pedersdatter Bloch i Mariager. 7.1.1754, fol.189B.
E: Jens Thomsen Kusk.
Første ægteskab med [Christen Pedersen, bødker, skifte 20.6.1731 lbnr.118]. B:
1) Peder Christensen 25, på Ostindiensfart som bødkersvend
2) Dorthe Cathrine Christensdatter 23, i København.
Afdøde døde 6.1.1754.

205 Morten Pedersen Lange i Mariager. 27.6.1748, fol.191B.
E: Margrethe Gantzel. B:
1) Siegfeld Mortensen i Holsten
2) Peder Mortensen, rebslager i Mariager
3) Bernt Mortensen 22, tømrersvend i Holsten
4) Maren Mortensdatter 19
5) Lisbeth Mortensdatter 12.
Afdøde døde 26.6.1748.

206 Mikkel Christensen Joensen i Mariager. 25.10.1754, fol.193, 257B.
E: Sidsel Johansdatter Buxlund. LV: Jens Lind. B:
1) Anne Kirstine Mikkelsdatter 8
2) Christian Mikkelsen 6
3) Johannes Mikkelsen 3½
4) Else Mikkelsdatter 1.
FM:
1 farbror Jonas Christensen [Zimmermann], kapellan i Vestre Moland [i Nedenes amt og provsti] i Norge hos Søren [Filipsen] Friedlieb
2 Niels Jacobsen, skipper i Mariager.

207 Charlotte [Vilhelmine Greve] i Mariager. 16.7.1754, fol.194.
E: Ludvig [Christensen] Milling, toldinspektør. B:
1) Christian Frederik Milling, præst i Ålborg [Hospital]
2) Marie Milling g.m. Niels Hvid (Hvidt)
3) Hans Jørgen Milling, præst i Hornum ved Ålborg
4) Vilhelmine Milling, enke efter [Henrik] Munch, [borgmester i Viborg, begravet 5.7.1742]
5) Margrethe Elisabeth Milling g.m. [Hans Børgesen] Lemmiche, [klokker i Ålborg Frue].
Afdøde døde 8.10.1753.

208 Claus Vilhelm Piper i Mariager. 29.3.1754, fol.198B.
Enkemand. B:
1) Andreas Christian Piper, sergent ved Holmen i København
2) Vilhelm Frederik Piper i Amsterdam
3) Sofie Piper i København.
Desuden nævnes afdødes bror Henrik Ditlev Piper i Bredsten.
Afdøde døde hos sin steddatter Elisabeth Andersdatter, enke efter Andreas Basballe.

209 Anne Elisabeth von Arenstorff i Mariager. 19.3.1755, fol.200.
Enke efter [Gustav Adolf von] Gyldenør, major. A:
1) von Arenstorff, etatsråd
2) Andreas von Arenstorff til Visborggård [i Visborg sogn]
3) Ludvig von Arenstorff i København.

210 Mette Knudsdatter i Mariager. 18.7.1755, fol.201.
E: Søren Poulsen, skipper. B:
1) Kirstine Marie Sørensdatter 23
2) Inger Sørensdatter 22.

211 Anne Elisabeth Enevoldsdatter i Mariager. 21.6.1755, fol.201B.
E: Christen Jensen Haun. B:
1) Dorthe Christensdatter 9
2) Sidsel Christensdatter 8
3) Jens Christensen 4
4) Anders Christian Christensen 2.
Desuden nævnes afdødes mor Sidsel Sildekone.

212 Sidsel Cathrine Jacobsdatter i Mariager. 9.10.1756, fol.202B.
E: Christen Jensen, vægter. B:
1) Jacob Christensen 9.

213 Anders Rasmussen, klejnsmed i Mariager, der døde 28.4.1757, fol.203.
Enke efter Anne Cathrine Jensdatter, død 4.4.1757. B:
1) Kirsten Andersdatter 22
2) Maren Andersdatter 18.
FM:
1 fasters mand Laurids Christensen Post
2 fasters mand Peder Nielsen Romlund.

214 Else Sørensdatter Skov i Mariager, der døde 16.5.1756, fol.204B.
E: Søren Skov, der rejste fra hende for 12 år siden. Af tidligere ægteskaber B:
1) Cathrine Thomasdatter i København
2) Maren Jensdatter i Holland.

215 Vilhelm Speth i Mariager, der døde 29.9.1757, fol.206.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Karen Marie Vilhelmsdatter g.m. Andreas Hybner, matros i Mariager
2) Anne Margrethe Vilhelmsdatter i København.

216 Rebekka Pedersdatter i Mariager. 24.2.1758, fol.206B.
E: Mads Madsen, skomager. A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Peder Olufsen Ville i Albæk.
Afdøde døde 23.2.1758.

217 Karen Sørensdatter i Mariager. 14.3.1758, fol.207.
Enke efter Jesper Rytter. A:
1) søsterdatter g.m. Niels Møller i Skrødstrup [i Hem sogn].

218 Jens Christensen i Mariager. 14.7.1758, fol.208.
E: Birthe Jensdatter. LV: Henrik Galt i Mariager. B:
1) Lisbeth Jensdatter.
FM: morfar Jens Phal, birkeskriver i Mariager Kloster birk.

219 Jens Pedersen, smed i Mariager. 23.8.1758, fol.208B.
E: Mette Rasmusdatter. B:
1) Maren Jensdatter, [skifte 10.8.1744 lbnr.169]. E: Jens Mortensen Hassing. B:
a Karen Jensdatter 23
b Laurids Jensen 22
c Mette Marie Jensdatter
2) Peder Jensen Schmidt, [præst i Falslev og Kærby]
3) Rasmus Jensen Schmidt.

220 Mette Elisabeth Hornbæk i Mariager, der døde 7.1.1758, fol.209, 317.
Enke efter Asger Sørensen Solbjerg.
Testamente af 5.4.1742.
Hans A:
1) bror Christen Pedersen i Torne i Astrup sogn [i Vennebjerg herred] på Bøgsted gods
2) søster Johanne Pedersdatter i Nørskov i Astrup sogn på Bøgsted gods.
Hendes A:
1) bror, død. 3B:
a Hans Sørensen Hornbæk, grovsmed på Bjørns Plads i København
b Bertram Sørensen, rytter i Køge
c Anne Sørensdatter i København.
Afdødes første ægteskab med Peder Sørensen i København, skifte 13.12.1723.
Afdødes andet ægteskab med Mikkel Nielsen Ussing i Kragelund i Vindblæs sogn, skifte 19.2.1734.
Arvinger efter Mikkel Nielsen Ussing A:
1) søsterdatter fra Karen Christensdatter g.m. Oluf Andersen i København. Afkald 25.8.1741
2) Margrethe Christensdatter
3) Inger Jacobsdatter
4) Kirsten Jacobsdatter.

221 Søren Pedersen Andenkær, matros i Mariager. 16.12.1758, fol.218.
E: Mette Thomasdatter. LV: Anders Pedersen Lund. B:
1) Peder Sørensen 8.
FM: farbror Peder Andenkær, matros i Mariager.

222 Jørgen Hieronymussen i Mariager, der døde 24.5.1759, fol.220.
E: Elisabeth Mathiasdatter. LV: Peder Mortensen, rebslager. B:
1) Elisabeth Jørgensdatter, enke efter Rasmus Christensen Sødring i Mariager, [skifte 30.5.1748 lbnr.201]
2) [Margrethe] Jørgensdatter g.m. Ditlev Schiønnemann i Kongens Lyngby
3) [Anne Cathrine] Jørgensdatter g.m. Jørgen Haagensen.

223 Anne Christensdatter i Mariager. 7.5.1760, fol.222.
Enke efter Mathias Buch, byfoged i Mariager, [skifte 21.3.1751 lbnr.192]. B:
1) Hans Buch, købmand i Viborg
2) Anders Buch, på stedet
3) Maren Sofie Mathiasdatter, der tjener på Sjælland.

224 Inger Pedersdatter i Mariager, der døde 20.12.1759, fol.223B.
E: Niels Gudisen. B:
1) Peder Nielsen 10
2) Gudi Nielsen 8.

225 Dorthe Rasmusdatter i Mariager. 21.5.1759, fol.224B.
E: Laurids Andersen, skibstømrer. B:
3) Andreas Lauridsen 11
4) Rasmus Lauridsen 8.
Første ægteskab med Peder Langgreen, skifte København 20.4.1746. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 16
2) Pernille Pedersdatter 14.
FM: Anders Pedersen Kragelund i Als sogn.
Afdøde døde 20.5.1759.

226 Ludvig [Christensen] Milling, [told]inspektør i Mariager. 2.8.1759, fol.227.
Enkemand efter [Charlotte Vilhelmine Greve, skifte 16.7.1754 lbnr.207]. B:
1) Christian Frederik Milling, præst i Ålborg [Hospital]
2) Marie Milling i Mariager g.m. Niels Hvid (Hvidt)
3) Hans Jørgen Milling, præst i Hornum ved Ålborg
4) Vilhelmine Milling, enke efter [Henrik] Munch, [borgmester i Viborg, begravet 5.7.1742]
5) Margrethe Elisabeth Milling g.m. Hans Børgesen Lemmiche, klokker i Ålborg Frue.

227 Jens Nielsen, skomager i Mariager. 22.1.1760, fol.227B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Poulsen. B:
3) Niels Jensen12
4) Jens Jensen 5
6) Else Jensdatter.
FM:
1 bedstefar Niels Nielsen
2 fasters mand Søren Aalborg.
Første ægteskab [Gertrud Mikkelsdatter, skifte 4.6.1746 lbnr.180]. B:
1) Dorthe Marie Jensdatter
2) Mikkel Jensen 16.
Afdøde døde 17.1.1760 i Skelund på sin rejse.

228 Bodil Pedersdatter i Mariager 27.7.1760, fol.228.
E: Christen Christensen. B:
1) Christen Christensen 14.

229 Jens Justesen, snedker i Mariager. 19.7.1762, fol.229.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Peder Buch. B:
1) Hans Just Jensen 6
2) Anne Jensdatter 3.
FM: farbror Kjeld Justesen i Stenild.

230 Anne Marie Nielsdatter Kragelund i Mariager. 21.6.1762, fol.229B.
E: Peder Mortensen Lange, rebslager. B:
1) Niels Pedersen 14
2) Cathrine Pedersdatter 6
3) Elseline Margrethe Pedersdatter 2.
FM:
1 morbror Jens Nielsen Kragelund, kobbersmed i Randers
2 morbror Peder Hornbæk, student.

231 Oluf Hansen Lund, farver i Mariager. 13.10.1763, fol.231B.
E: Bolette Arnoldsdatter Kruse. LV: Jens Lind i Mariager. B:
1) Arnold Lund 27
2) Dorthe Lund 24
3) Hans Lund 19
4) Augusta Lund 16
5) Peder Lund 10.
FM:
1 fars morbror Christian Knabe i Randers
2 fars morbror Frederik Knabe, degn i Als.

232 Rasmus Nielsen, skrædder i Mariager, der døde 3.4.1762, fol.232B.
E: Mette Marie Jespersdatter. LV: Peder Mortensen Lange, rebslager.
Arvinger angives ikke.

233 Elisabeth Mathiasdatter i Mariager. 15.3.1763, fol.234.
Enke efter Jørgen Hieronymussen, [skifte 24.5.1759 lbnr.222]. B:
1) Elisabeth Jørgensdatter i Randers, enke efter Rasmus Christensen Sødring i Mariager, [skifte 30.5.1748 lbnr.201]
2) Margrethe Jørgensdatter g.m. Ditlev Schiønnemann i København
3) Anne Cathrine Jørgensdatter g.m. Jørgen Haagensen.

234 Else Christensdatter i Mariager. 31.3.1764, fol.236B.
E: Christen Pedersen Feld. A:
1) søster Maren Christensdatter, der er mor til Jens Krarup, feldbereders hustru
2) søster Karen Christensdatter g.m. Jørgen Mikkelsen
3) søster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Christen, færgemand? i Sødring. 1B:
a Jens Christensen
4) bror Søren Christensen i Sødring, død. 1B:
a Margrethe Sørensdatter.

235 Anne Lauridsdatter i Mariager. 11.7.1764, fol.238.
Enke efter Mikkel [Andersen] Horn, [skifte 27.1.1743 lbnr.163]. B:
1) Anders Mikkelsen Hostrup, guldsmedsvend i København
2) Jens Mikkelsen Hostrup, bryggersvend i København
3) Maren Mikkelsdatter, på stedet.

236 Sidsel Marie Storm i Mariager, der døde 3.3.1764, fol.238B.
Enke efter løjtnant Drejer.
Arvinger angives ikke.

237 Kirsten Andersdatter i Mariager.15.8.1764, fol.243.
E: Johan Didriksen. B:
1) Mikkel Johansen 12
2) Karen Johansdatter.

238 Cathrine Jespersen i Mariager, der døde 31.3.1764, fol.244.
Enke efter Henning Christoffer von Holstein, overhofmester i Mariager, skifte 26.6.1753 lbnr.196]. B:
1) Adam Casper von Holstein
2) Ida Sofie von Holstein
3) Cathrine Johanne von Holstein
4) Henning Christoffer von Holstein.
FM: morbror Laurids Kjærulf Jespersen, kancellisekretær i København.

239 Johanne Sofie Christensdatter Solvad i Mariager. 11.6.1765, fol.255.
E: Peder Mortensen Lange. B:
1) Johannes Pedersen Lange 5 uger.
FM: morfar Christen Jensen, købmand i Hobro.

240 Niels Thomsen i Mariager. 2.8.1765, fol.257.
E: Maren Mortensdatter. LV: Ditlev Skomager. B;
1) Morten Nielsen 23
2) Anne Marie Nielsdatter g.m. Peder Andersen, skrædder.
Afdøde døde 28.7.1765.

241 Mette Thomasdatter i Mariager. 19.4.1766, fol.258B.
Enke efter Søren [Pedersen] Andenkær, [skifte 16.12.1758 lbnr.221]. B:
4) Peder Sørensen 16.
FM: farbror Peder Andenkær, matros i Mariager.
Første ægteskab med [Hans Pedersen Møller, skifte 23.2.1738lbnr.179]. B:
1) Marie Cathrine Hansdatter g.m. Jens Handskemager i Randers
2) Thomas Hansen g.m. Dorthe Marie Hansdatter
3) Christen Hansen 22, bødker, farer til søs.

242 Christen Pedersen Wulff, feldbereder i Mariager, der døde 1.7.1766, fol.259B.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Otto Frederik, skomager. A:
1) bror Hans Pedersen Wulf, degn i Vindinge på Fyn
2) søster Margrethe Pedersdatter Wulff, enke i Rudkøbing på Langeland.

243 Jens Rasmussen Klarup i Mariager. 14.7.1766, fol.262B.
E: Barbara Lambertsdatter. LV: Peder Bech. B:
1) Rasmus Christian Christensen 12
2) Christoffer Christensen
3) Anne Elisabeth Christensdatter 14
4) Anne Margrethe Christensdatter 6
5) Maren Christensdatter 5
6) Else Marie Christensdatter 2.
FM: farbror Jørgen Schmidt.
Ældste datter har gave fra majorinde Gyldenør.

244 Filip Carl Pedersen, trykker i Mariager. 14.7.1764, fol.264B.
Af arvinger angives A:
1) svoger Jacob Rask i Bodalskrog [i Valsgård sogn].

245 Niels Hansen Falslev, skipper i Mariager. 4.7.1766, fol.265B.
E: Margrethe Nielsdatter, der døde 5.7.1766. LV: Jørgen Schmidt, guldsmed i Mariager. B:
1) Niels Nielsen 16
2) Anne Kirstine Nielsdatter 13.
FM: Jens Hansen Falslev i Mariager.
Hendes første ægteskab med Jens [Jensen] Norup, skifte 18.12.1745 lbnr.174. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter i København
2) Jens Jensen.
FM: farbror Thomas Jensen i Norup [i Vindblæs sogn].
Arv efter afdødes bror Niels Jensen i Vorning mølle.
Afdøde døde 23.6.1766 ved Løgstør, på sin rejse.

246 Kirsten Sørensdatter i Mariager. 24.11.1766, fol.270B.
E: Jens Christensen, feldbereder. B:
1) Søren Jensen 26, bødkersvend, der farer på Finmarken
2) Johanne Jensdatter 20
3) Anders Jensen 19
4) Malene Jensdatter 11
5) Mette Jensdatter 9.

247 Anne Mikkelsdatter, væver i Mariager, der døde 22.4.1767, fol.272B.
Enke efter Anders Nielsen Ulstrup, [skifte 18.2.1754 lbnr.203]. A:
1) halvsøster, død. 1B:
a Maren Christensdatter, enke efter Hans Bøgeskov, der er blevet g.m. en rytter på Fyn.
Afdøde havde været strøkone i Mariager kirke.

248 Christen Christensen Urt i Mariager. 18.6.1767, fol.274.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Falslev, vejermester i Mariager.
Første ægteskab med [Bodil Pedersdatter, skifte 27.7.1760 lbnr.228]. B:
1) Christen Christensen Urt.

249 Inger Sørensdatter i Mariager. 8.2.1768, fol.275.
E: Jørgen Schmidt, guldsmed. B:
1) Mette Margrethe Jørgensdatter 4
2) Anne Kirstine Jørgensdatter 3
3) Else Marie Jørgensdatter 8 uger.
FM:
1 morfar Søren Poulsen, skipper i Mariager
2 mosters mand Jens Falslev, vejermester i Mariager.
Arv efter afdødes mor Mette Knudsdatter, [skifte 18.7.1755 lbnr.210].

250 Elisabeth Andersdatter i Mariager. 2.7.1766, fol.277.
Enke efter Anders Kjeldsen Basballe.
Hans A:
1) bror Jens Kjeldsen
, død. 4B:
a Kjeld Jensen i Basballe [i Agri sogn]
b Christian Jensen i Ove
c Dorthe Jensdatter i Lille Arden [i Astrup sogn]
d Maren Jensdatter g.m. Jens Davidsen i Ove
2) bror Joen Kjeldsen, død. 8B:
a Claus Joensen i Basballe
b Christen Joensen i Ove
c Kjeld Joensen, død. 5B:
1 Mads Kjeldsen i København
2 Sofie Kjeldsdatter i Ålborg
3 Maren Kjeldsdatter
4 Johanne Kjeldsdatter
5 Kirsten Kjeldsdatter hos sin mor i Mariager
d Jesper Joensen i Tostrup [i Rostrup sogn]
e Hans Joensen, død. 1B:
1 Kirsten Hansdatter 7, hos sin mor i Brøndbjerg [i Rostrup sogn]
f Dorthe Joensdatter g.m. Niels Pedersen Østergaard i Kelstrup
g Maren Joensdatter g.m. Søren Gade i Brøndbjerg
h Johanne Joensdatter, død. 1B:
1 Peder Nielsen, død efter afdøde og har efterladt en halvsøster på fars side
3) bror Hans Kjeldsen Basballe, død. 6B:
a Morten Hansen Basballe
b Ulrik Hansen Basballe
c Oluf Hansen Basballe, død. 1B:
1 Andreas Olufsen 6
d Karen Hansdatter g.m. Peder Smed i Kelstrup
e Maren Hansdatter g.m. Christian Glarmester i Stenstrup
f Else Hansdatter, der tjener i Skals
4) bror Christian Kjeldsen, død. 2B:
a Niels Christensen Lund, matros i København
b Christian Christensen Lund, i Norge
5) bror Niels Kjeldsen Basballe, død. 2B:
a Niels Nielsen i Holland
b Anne Nielsdatter hos sin mor i Hansted
6) søster Anne Kjeldsdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Tobberup [i Hørby sogn]. 6B:
a Maren Jensdatter g.m. Søren Jensen Lame i Albæk
b Anne Jensdatter g.m. Laurids Nielsen, begge rømt
c Laurids Jensen i Tobberup, død. 3B:
1 Jens Lauridsen
2 Anne Lauridsdatter
3 Bodil Lauridsdatter
d Maren Jensdatter, enke efter Oluf Nielsen i Frisdal, [i Valsgård sogn]
e Dorthe Jensdatter
f Johanne Jensdatter
7) søster Kirsten Kjeldsdatter, død, var g.m. Poul Nielsen i Basballe. 2B:
a Johanne Poulsdatter g.m. Peder Jacobsen i Lånhus [i Ove sogn]
b Maren Poulsdatter g.m. Peder Jacobsen i Ove.
Alle halvsøstre er døde uden børn.
Hendes A:
0) forældre Anders Christensen, rådmand i Randers, [skifte Randers 14.6.1693 lbnr.201] og Sofie Kuur.
Fars første ægteskab med [Anne Eriksdatter, skifte Randers 11.3.1679]. B:
1) halvbror Jens Andersen Cramer, købmand i Randers, skifte Randers 14.3.1732 lbnr.483]. 2B:
a Søren Jensen Cramer, groshandler i København
b Kirsten Jensdatter Cramer, [skifte Randers 31.3.1724 lbnr.395], var g.m. Rudolf Nielsen Bay. 2B:
1 Niels Rudolfsen Bay i Randers
2 Jens Rudolfsen Bay i Randers
2) halvbror Christen Andersen, præst i Hjermind, [Lee og Hjorthede, skifte Middelsom herred gejstlig 22.3.1697 lbnr.7]. 4B:
a Anders Christensen, klokker i Frederiksborg
b Mette Kirstine Christensdatter, død, var g.m. Niels Andersen, tømrer i København. 2B:
1 Bodil Nielsdatter g.m. en arbejdsmand på Holmen
2 Elisabeth Nielsdatter
c Anne Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Fischer i Fjellerup. 3B:
1 Anders Rasmussen i Bjerring
2 Christian Rasmussen i Randers
3 Kirsten Rasmusdatter g.m. Mathias Hattemager i Randers
d Poul Christensen Gemsø i Århus
3) halvsøster Maren Andersdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Randers. 1B:
a Anne Christensdatter, død, var g.m. Mathias Buch, byfoged i Randers. 3B:
1 Hans Buch i Viborg
2 Maren Buch
3 Sofie Buch
Mors andet ægteskab med Claus Vilhelm Piper (Pipper), birkeskriver ved Mariager kloster birk, [skifte 29.3.1754 lbnr.208]. 1B:
4) halvbror Vilhelm [Frederik] Piper
5) halvbror Andreas Christian Piper, sergent ved Holmen i København, død. 1B:
a Sofie Magdalene Piper g.m. Engelbrecht Mørch, barber i Svendborg
6) halvsøster Sofie Clausdatter Piper g.m. Jens Jensen i Stenild.
7) halvsøster Anne Malene Andersdatter, død uden børn.

251 Laurids Svendsen, matros i Mariager. 25.8.1767, fol.286B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Jens Falslev, vejer og måler i Mariager. B:
1) Oluf Lauridsen 11
2) Frederik Conrad Lauridsen 6½.
FM: farbror Mads Svendsen i Vester Hassing.

252 Bodil Sørensdatter i Mariager. 5.2.1768, fol.288.
Enke efter Christen Alstrup. B:
1) J. C. Alstrup
2) S. C. Alstrup
3) Dorthe Christensdatter i Helsingør.

253 Søren Poulsen, skipper i Mariager. 14.7.1768, fol.288B.
Enkemand efter Mette Knudsdatter, skifte 18.7.1755 lbnr.210. B:
1) Kirstine Marie Sørensdatter g.m. Jens Falslev, vejer og måler i Mariager
2) Inger Sørensdatter, [skifte 8.2.1768 lbnr.249]. E: Jørgen Schmidt, guldsmed i Mariager. B:
a Mette Margrethe Jørgensdatter
b Anne Kirstine Jørgensdatter
c Else Marie Jørgensdatter.

254 Jens Sørensen Møller i Mariager. 25.7.1768, fol.291.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen, smed i Mariager. B:
1) Maren Jensdatter
2) Kirsten Jensdatter
3) Anne Jesdatter
4) Karen Jensdatter.
FM:
1 farbror Jørgen Møller i Ejstrup mølle
2 morbror Christen Rasmussen i Vester Kondrup
3 mosters mand Anders Pedersen i Ovstrup mølle.

255 Thomas Saur, tobaksoplagskommissionær i Mariager. 17.7.1768, fol.304B.
E: Ivare Helene [Saaby]. LV: Jens Haslund.
Første ægteskab med [Edel Margrethe Walter, død under besøg i Fåborg ved søkaptajn Kjærumgaards begravelse, begravet 15.4.1753 i Fåborg]. B:
1) Sauer Walter, [dvs. Thomas Christian Walter Sauer], kommercesekretær i København.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Johannes [Thomsen] Sauer, præst i Høve og Flakkebjerg på Sjælland
2 afdødes svoger Christoffer Heerfordt Mangor, apoteker i [Svane Apotek] i København g.m. [afdødes søster Anne Elisabeth Thomasdatter Sauer]
3 afdødes svoger Peder Bugge, kongelig auktionsdirektør i København g.m. [afdødes søster Olivia Thomasdatter Sauer]
4 afdødes svoger Christian Saaby, forvalter på Stensballegård [i Vær sogn].
[Enken var datter af Niels Nielsen, Saaby, præst i Tirstrup og Fuglslev, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 4.5.1732 lbnr.46].

256 Maren Jensdatter i Mariager, der døde 16.5.1769, fol.314.
E: Christen Rasmussen Karlby, skomager. B:
3) Bolette Christensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Kirstine Poulsdatter g.m. Hans Hattemager i Mariager
2) Else Poulsdatter.
FM: farbror Christen Jensen i Hobro.

257 Jens Bredal i Mariager. 2.8.1769, fol.317.
Separeret fra Cathrine Lune.
Afdøde hos sin bror i Bredal i Siem sogn i Hellum herred.

258 Margrethe Kruses i Mariager. 22.11.1769, fol.317B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 19.11.1769.

259 Anne Hansdatter i Mariager. 11.4.1770, fol.318B.
E: Niels Sørensen, feldbereder. B:
1) Andreas Nielsen, spæd.

260 Maren Nielsdatter i Mariager. 5.12.1770, fol.319.
E: Poul Lauridsen. B:
1) Maren Poulsdatter, der døde 3 uger gammel.

261 Søren Christensen Schmidt, murer i Mariager. 6.1.1771, fol.319B.
A:
1) bror Niels Christensen, smed i Ajstrup
2) søster Dorthe Christensdatter g.m. Søren Rasmussen, degn i Norup [i Vindblæs sogn]
3) søster Karen Christensdatter g.m. Christen Jensen Falslev i Norup.
Gave til afdødes slegfredsøn Christen Sørensen i København.

262 Maren Rasmusdatter i Mariager. 19.11.1770, fol.320.
Enke efter Johan Frederik Hybner, [skifte 13.3.1745 lbnr.172]. B:
2) [Else] Sofie [Helvig] Hybner g.m. Jens Andkær, bådsmand i København
3) Johan Frederik Hybner
4) Dorthe Marie Hybner, enke efter Thomas Hansen
5) Andreas Hybner.
Af første ægteskab B:
1) Marie Jørgensdatter , død uden børn. E: Mikkel Jensen Systing i København.

263 Anne Kirstine Pedersdatter i Mariager. 2.5.1771, fol.321.
E: Anders Pedersen, rebslager. B:
1) Anne Dorthe Andersdatter
2) Mette Kirstine Andersdatter
3) Maren Andersdatter.
FM: Poul Lauridsen i Mariager.

264 Cathrine Johanne Kirstine von Holstein, ugift i Mariager, der døde 28.3.1770, fol.321B.
A:
0) forældre Henning Christoffer von Holstein, overhofmester i Mariager, der døde 26.6.1753 lbnr.196 og Cathrine Jespersen, død]
1) bror Adam Casper von Holstein, byfoged i Store Heddinge
2) søster Ida Sofie von Holstein på Lerchenborg
3) bror Henning Christoffer von Holstein, ved militæret i Holsten
4) halvbror Ulrik Adolf von Holstein, overofficer
5) halvbror Christian Ditlev von Holstein, overofficer.
Afdøde boede hos justitsrådinde Jespersen i Mariager.

265 Margrethe Pedersdatter i Mariager. 6.12.1771, fol.324.
E: Anders Madsen.
Afdøde der var født i en by nær ved Løgstør skal have både hel- og halvsøskende, uvist hvor.
Afdødes forældre hed Peder og Anne, begge er døde.

266 Thomas Hansen Post i Mariager. 5.2.1770, fol.325.
E: Dorthe Marie Johansdatter. LV: Andreas Hybner, skipper i Mariager. B:
1) Hans Thomsen 11
2) Johan Christian Thomsen 9
3) Mette Marie Thomasdatter 2.
FM: morbror Johan Frederik Hybner i Mariager.

267 Johanne [Lauridsdatter] Kjærulf i Mariager, der døde 20.3.1771, fol.328.
Enke efter [Jesper] Jespersen, justitsråd [til Høgholt i Hørmested sogn, død 26.2.1746]. B:
1) [Cathrine Holm Jespersen, død Mariager 31.3.1764, var g.m. Henning Christoffer von Holstein, skifte Mariager 26.3.1753 lbnr.196]. 3B:
a Adam Casper von Holstein, byfoged i Store Heddinge
b Ida Sofie von Holstein
c Henning Christoffer von Holstein, i militæret i Holsten
2) Jeanne Jespare Jespersen, på stedet
3) Laurids Kjærulf Jespersen, kancellisekretær samt by- og herredsskriver
4) Erik Jespersen på Gjesinggård
Litteratur:
1 C. Klitgaard: Kjærulfske studier, 1914-1918. Heri side 160.
2 Når uddøde den 1718 adlede slægt Jespersen? af C. E. A. Schøller i: Personalhistorisk Tidsskrift 1912 side 116-120.

268 Anne Hansdatter Lund, ugift i Mariager, der døde 1.8.1773, fol.337.
A:
1) bror Oluf Hansen Lund, [farver i Mariager, skifte 13.10.1763 lbnr.231]. B:
a Arnold Lund, farver i Mariager
b Dorthe Lund g.m. Jørgen Schmidt, guldsmed i Mariager
c Hans Lund, guldsmedesvend i Randers
d Augusta Elisabeth Lund, der tjener på Lerkenfeld
e Peder Lund 19.

269 Dorthe Olufsdatter Lund i Mariager. 5.1.1774, fol.338B.
E: Jørgen Schmidt, guldsmed. A:
1) mor Bolette [Arnoldsdatter] Kruse, enke efter Oluf Hansen Lund, [farver i Mariager, skifte 13.10.1763 lbnr.231]
2) bror Arnold Lund, farver i Mariager
3) bror Hans Lund, guldsmed i Århus
4) søster Augusta Lund
5) bror Peder Lund.

270 Deling af bo efter separation i Mariager. 27.1.1774, fol.339.
Bevilling af 1.10.1773 for Johan Frederik Hybner og Inger Jacobsdatter til at dele boet i to dele og at leve som separerede qvoad torum et mensam (skilt fra seng og bord. Torum: den dyriske sæd).

271 Anne Severine Jensdatter, ugift i Mariager, der døde 9.3.1774, fol.344B.
A:
1) bror Christian Nikolaj Jensen 16, i Kristiansand i Norge
2) søster Helvig Jensdatter
3) søster Anne Kirstine Jensdatter.
FM: morbror Christen Skaarup i Thisted i Thy.
Søstrene opholder sig hos deres stedmor Kirstine Marie Eskov i Thisted, enke efter deres far Jens Rasmussen, [købmand, skifte Thisted 21.8.1773 lbnr.384].

272 Niels Nielsen, 91 år gammel betjent i Mariager. 21.1.1775, fol.352.
Enkemand efter [Else Sørensdatter, skifte 3.2.1745 lbnr.171]. B:
1) Jens Nielsen, død. 2B:
a Jens Jensen 20, bødkerdreng i København
b Else Marie Jensdatter 18, i Mariager
2) Karen Nielsdatter g.m. Søren Christensen Aalborg, skomager i Mariager.

273 Kirsten Christensdatter i Mariager. 21.1.1775, fol.352B.
E: Peder Jensen Glas. B:
1) Christen Pedersen i Als på Trudsholm gods.

274 Mikkel Andersen Hertz i Mariager. 13.1.1775, fol.353.
E: Mette Kirstine Jensdatter. LV: Andreas Hybner, skipper i Mariager. B
4) Hans Christian Mikkelsen 11.
Første ægteskab med Inger Marie Andersdatter Winther, [død 26.3.1753, begravet Sønderholm sogn 1.4.1753]. . B:
1) Frederik Mikkelsen i København
2) Anders Mikkelsen, på Lynderupgård
3) Anne Mikkelsdatter i Nørholm.
Litteratur: Kristrup-Winther-Slægten af Flemming Aagaard Winther og Chr. Sloth i: Personalhistorisk Tidsskrift 1992 side 173-188. Heri side 180: Inger Marie Andersdatter Winther.

275 Rasmus Nielsen Post. 13.2.1775, fol.356B.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Niels Rasmussen 6
2) Anne Kirstine Rasmusdatter 1.
FM: Rasmus Nielsen, skomager i Mariager.

276 Frands Berg, parykmager i Mariager. 12.6.1775, fol.359.
E: Maren Christensdatter Høgh. LV: Vium. B:
1) Gertrud Marie Frandsdatter 3.
FM: farbror Jens Pedersen Berg, skrædder i Grenå.

277 Henrik Galt Abel, byfoged i Mariager og herredsfoged i Gerlev herred. 2.11.1774, fol.360B.
E: Maren [Sørensdatter] Schmidt. LV: Rasmus Brask til Kjellerup [i Svenstrup sogn]. A:
0) forældre [David Johansen Abel, købmand i Mariager og Dorthe Vinterberg, begge døde før 1751]
1) bror Johannes Davidsen Abel på Frandsbjerg i Mariager sogn
2) bror Jens Andreas Abel, vejer og måler i Helsingør
3) søster Inger Davidsdatter Bloch
4) søster Cecilie Marie Davidsdatter, død [16.2.1769], var g.m. Frands [Olufsen] Bjerre, præst i Vindinge på Fyn. 2B:
a Hedvig Margrethe Frandsdatter 9
b Mette Dorthe Frandsdatter 8.

278 Kirsten Sørensdatter, ugift i Mariager. 3.9.1775, fol.418B.
A:
1) bror Knud Sørensen, skrædder i Ålborg, død. Enke efter hans andet ægteskab E: Anne Nielsdatter. B:
a Karen Marie Knudsdatter
2) bror Børge Sørensen, slagter i Ålborg, død uden børn
3) søster Maren Sørensdatter, død uden børn, var g.m. Steffen Henriksen, skoleholder i Dall ved Ålborg.

279 Niels Tønnesen i Mariager. 11.1.1776, fol.424B.
E: Karen Jespersdatter. LV: Christen Aaby i Mariager. A:
1) søster Elisabeth Mouridsdatter. død. 1B:
a Hans Jørgensen, degn ved Århuskanten
2) bror Niels Mouridsen, død. 1B:
a Dorthe Nielsdatter i Kærby.

280 Cathrine Horn i Mariager. 28.11.1775, fol.425B.
Enke efter Johannes Sundt. B:
1) Hans Sundt i Ålborg.

281 Lisbeth Handskemagers, fattiglem i Mariager. 6.11.1775, fol.428.
Arvinger angives ikke.

282 Johan [Frederik] Hybner i Mariager, der døde 15.2.1776, fol.429B.
E: Inger Jacobsdatter. LV: Qvist, fuldmægtig på Mariager Kloster. B:
1) Mette Elisabeth Johansdatter 22, der tjener på Løgager vest for Viborg
FM: farbror Andreas Hybner, skipper i Mariager.
(Sml.lbnr.270).

283 Jens Hansen Falslev Mariager. 24.7.1775, fol.433.
E: Kirstine Marie Sørensdatter. LV: [Niels Bjørn] Tødslev, præst i Mariager og Hem. A:
1) bror Niels Hansen i Falslev, død. 2B:
a Niels Nielsen Falslev, uvist hvor
b Anne Kirstine Nielsdatter, i Hastrup
2) søster Maren Hansdatter, død. E: Christen Pedersen i Nielstrup. 3B:
a Anne Christensdatter
b Maren Christensdatter
c Anne Marie Christensdatter
3) halvbror Hans Sørensen, brændevinsmand i København
4) halvbror Søren Sørensen i Falslev
5) halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Henrik Jørgensen i Norup.

284 Anne Hansdatter i Mariager. 31.10.1775, fol.450B.
E: Otto Henrik Dahl, podemester. B:
1) Bolette Sofie Ottesdatter 24
2) Hanne Ottesen 23.

285 Laurids Ostenfeld, hattemager i Mariager. 17.3.1777, fol.452B.
E: Else Jensdatter. B:
1) Hans Lauridsen 5
2) Birgitte Cathrine Lauridsdatter 2.
FM: Hans Hadberg, rebslager i Mariager.

286 Karen Sørensdatter i Mariager. 16.4.1777, fol.454.
Enke efter Niels Gudesen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Pedersen 21
2) Maren Pedersdatter 16.
Arv til afdødes mands børn af første ægteskab B:
1) Peder Nielsen Gudesen 29, i Mariager
2) Gude Nielsen Gudesen 26, skræddersvend i Randers.

287 Hans Frost, orgelmester i Mariager, der døde 16.9.1777, fol.458B.
Arvinger kendes ikke.

288 Anders Brøndum, birkedommer i Mariager, der døde 11.11.1777, fol.460B.
A:
1) far, hvis navn ikke angives.

289 Søren Aalborg, skomager i Mariager, der døde 15.1.1778, fol.465B.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Christen Aalborg 24, skomager i Mariager
2) Else Kirstine Sørensdatter g.m. Niels Sørensen, feldbereder i Mariager
3) Johanne Sørensdatter 22.

290 Maren Thomasdatter i Mariager. 23.2.1778, fol.466B.
E: Anders Andersen, bødker. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter 28, i Hobro
2) Anders Christian Andersen 25
3) Søren Andersen 22, hos en skomager i Ørsted
4) Kirstine Marie Andersdatter 18.

291 Anders Pedersen Lund i Mariager. 11.9.1778, fol.461.
E: Vibeke Lund. LV: Hjort, byfoged i Mariager. B:
1) Filip Lund, toldinspektør i Christiania i Norge
2) Peder Olufsen Lund, kongelig lakaj i København
3) Christine Elisabeth Lund g.m. en brandfuldmægtig i Norge.

292 Niels Jacobsen, skibstømrer i Mariager. 14.11.1778, fol.468, næste protokol fol.339.
E: Cathrine Christensdatter. B:
1) Else Kirstine Nielsdatter.
FM: Christian Hamborg i Mariager.

293 Christen Jensen Hjuler i Mariager, der døde 25.1.1779, fol.468B.
Enkemand. B:
1) Maren Christensdatter i Dyrby.

294 Maren [Johansdatter] Buxlund i Mariager. 30.1.1779, fol.469B.
E: Peder Mortensen Lange. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 10
2) Niels Pedersen 9.

295 Dorthe Lauridsdatter i Mariager, der døde 6.7, 1779, fol.470B.
E: Poul Lauridsen, feldbereder. B:
1) Rasmus Poulsen 4
2) Dorthe Poulsdatter, nyfødt.
FM: farfar Laurids Andersen.

296 Maren Mikkelsdatter i Mariager, der døde 2.3.1780, fol.472.
B:
1) Niels Christensen i Graverhusene ved Ålborg
2) Anne Dorthe Christensdatter, på stedet.

297 Joen Nielsen, skipper i Mariager. 23.12.1780, fol.472B.
E: Elisabeth Mortensdatter. LV: Christian Søvad, købmand i Mariager. B:
1) Niels Joensen 17, i Bergen i Norge
2) Maren Joensdatter 14
3) Jens Joensen 12.
FM: morbror Peder Lange i Mariager.

298 Anne Rasmusdatter i Mariager, der døde 28.3.1781, fol.473.
E: Peder Romlund, handskemager, der døde 31.3.1781. B:
1) Maren Pedersdatter 36
2) Margrethe Pedersdatter 35
3) Rasmus Pedersen Romlund, handskemager i Mariager
4) Niels Pedersen Romlund 29,handskemagersvend i Randers.

299 Birgitte Jensdatter Phal i Mariager. 19.1.1782, fol.474.
E: Otto Frederik, skomager. B:
2) Christine Ottesdatter 17
3) Jens Ottesen 14.
Første ægteskab med Jens Christensen, skifte 14.7.1758 lbnr.218]. B:
1) Elisabeth Jensdatter 26.

300 Kirsten Mortensdatter Brøchner i Mariager. 9.3.1782, fol.474B.
E: Søren Bruun Billeskov, kontrollør.
Testamente af 4.3.1782.

301 Christen Jensen, vægter i Mariager. 22.3.1782, fol.475B.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Post i Mariager. B:
1) Else Marie Christensdatter 15.
FM: Niels Gregersen, skipper i Mariager.Mariager Byfoged
Skifteprotokol
1781-1819
B 49-126

Dødsanmeldelser 1814-1819 anføres ikke.

302 Rasmus Greve, tolder i Mariager, der døde 12.7.1781, fol.1B, 11.
E: Cathrine Margrethe Skipper. LV: Johannes Kirketerp, købmand i Mariager.
Første ægteskab med Ellen Pedersdatter Lellinge. Samfrændeskifte 17.12.1760. B:
1) Rasmus Rasmussen Greve (17), nu toldbetjent i Christiania i Norge
2) Else Birgitte Rasmusdatter (16), nu g.m. Mathias Holm, bud i Hof- og Stadsretten i København
3) Christiane Frederikke Rasmusdatter (15), nu g.m. Niels Heegaard, farver i Hobro
4) Jens Christian Rasmussen Greve (12½), nu død. 1B:
a Ellen Kirstine Jensdatter i København
5) Karen Rasmusdatter (11), nu g.m. Mathias Vinkel, møller i Blåkilde møller ved Hobro
6) Poul Greve (8), nu 29 i Blåkilde Mølle
7) Anne Marie Rasmusdatter (5), nu 26 i København
8) Anne Cathrine Rasmusdatter 84), nu død.
FM:
1 mors halvsøsters mand Niels Hømose i Bregentved på Sjælland
2 Jacob Hensemann, præst i Vindblæs.
Alder i 1760 angivet i parentes.

303 Jens Pedersen i Mariager. 24.6.1782, fol.10.
E: Anne Andersdatter. LV: Sorvad. B:
1) Peder Jensen, skibsmand i Vive.
Afdøde døde 20.6.1782.

304 Karen Nielsdatter i Mariager, der døde 20.7.1782, fol.10.
Enke efter [Søren Aalborg, skomager, skifte 15.1.1778 lbnr.289]. B:
1) Christen Sørensen, skomager i Mariager
2) Else Kirstine Sørensdatter g.m. Niels Sørensen, feldbereder i Mariager
3) Johanne Sørensdatter g.m. Jens Christian Vadum, skomager i Mariager.

305 Jens Christensen Blegvad i Mariager, der døde 22.6.1782, fol.10B.
E: Karen Marie Jørgensdatter Hee.
Testamente af 2.5.1782.

306 Hedvig Jensdatter, ugift tjenestepige i Mariager. 7.11.1782, fol.12B.
A:
1) bror Laurids Jensen i Prieboderne ved Nibe, død. Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 6.11.1782.

307 Kirsten Nielsdatter, ugift i Mariager. 17.2.1782, fol.13.
A:
1) søster, død. 1B:
a Niels Gregersen
2) søster Bodil Nielsdatter i Mariager
3) søster, død. 2B:
a Ellen Andersdatter
b Birthe Andersdatter i Solbjerg på Viffertsholm gods
4) søster, død. 1B:
a Karen Knudsdatter gift i Hvam på Restrup gods.
(Sml.lbnr.309).

308 Rasmus Jensen Schmidt i Mariager, der døde 19.2.1783, fol.13.
E: Anne Svendsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 18.6.1779.

309 Kirsten Nielsdatter ugift i Mariager. 15.5.1783, fol.13.
A:
1) søster, død. 1B:
a Gregers Gregersen(Sml. lbnr.307).

310 Vibeke Friedlieb i Mariager. 2.6.1783, fol.13B, 14B.
Enke efter Lund. B:
1) søn i Norge, hvis navn ikke angives
2) søn i Norge, hvis navn ikke angives
3) søn i Hobro, død. 1B: et barn, hvis navn ikke angives.
Afdøde døde 1.6.1783.

311 Anne Kirstine Poulsdatter i Mariager. 20.6.1783, fol.14.
E: Hans Ditlevsen, vægter. B:
1) Anne Marie Hansdatter 12
2) Poul Hansen 1½.

312 Mette Christensdatter i Mariager, der døde 17.9.1783, fol.15, 18B.
E: Laurids Andersen, skibstømrer. A:
1) bror Niels Greve, død. 1B:
a Christen Nielsen Greve, selvejer i Gassum
2) søster, død. E: Jens Christensen Greve. B:
b Dorthe Jensdatter g.m. Christen Mikkelsen Hald, brændevinsmand i København.
Af denne søsters første ægteskab B:
a Peder Madsen, selvejer i Blenstrup på Gjerlev sogn.
Desuden nævnes enkemandens søn Poul Lauridsen, feldbereder.

313 Kirsten Andersdatter i Mariager. 11.3.1784, fol.18.
E: Jens Sørensen, klejnsmed. B:
1) Søren Jensen
2) Jens Christian Jensen
3) Marie Cathrine Jensdatter
4) Johannes Jensen
5) Laurids Christian Jensen.

Afdøde døde 10.3.1784.

314 Laurids Andersen i Mariager. 24.4.1784, fol.19.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Poul Lauridsen, feldbereder
2) Andreas Lauridsen, skibstømrer i København
3) Marie Lauridsdatter, død. B:
a Inger Cathrine 15, et slegfredbarn, hvis fars navn ikke kendes.
Afdøde døde 14.4.1784.

315 Sidsel Jensdatter i Mariager. 22.9.1784, fol.21B, 24B.
Enke efter Rasmus Karlby, korporal. B:
1) Marie Kirstine Rasmusdatter g.m. Laurids Ellerup, kobbersmed i Mariager
2) Jens Rasmussen Karlby, hof-billedhugger i København
3) Christen Rasmussen, korporal i Ålborg
4) Herman Christian Rasmussen Karlby, skrædder i Ålborg.
Afdøde døde 21.9.1784.

316 Anders Pedersen Moss, matros i Mariager. 22.9.1784, fol.22B.
E: Maren Augustinusdatter. LV: Hasselbalch, toldkontrollør i Mariager. B:
1) Marianne Andersdatter 8
2) Petronelle Andersdatter 6.
FM: Rasmus Christensen, skomager i Mariager.

317 Maren Jensdatter i Mariager. 10.3.1785, fol.25B.
E: Arnold [Olufsen] Lund, farver. B:
1) Oluf Lund 13
2) Jens Rudolf Lund 3.
FM: [Johannes Pedersen] Schmidt, præst i Gjerlev og Enslev g.m. moster Karen Jensdatter Møller.

318 Peder Conrad Mortensen Lange, købmand i Mariager, der døde 29.5.1785, fol.27, 30B, 56, 58B, 64, 67B, 83, 88, 92, 98, 100, 105B, 111B.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Svend Rasmussen Schmidt, der ægter enken. B:
6) Mikkel Pedersen Lange 6.
FM: morbror Christen Mikkelsen, ekstrabud i Frederiks Hospital i København.
Første ægteskab med Cathrine Nielsdatter. B:
1) Erik Pedersen Lange, rebslager i Mariager.
Andet ægteskab med Anne Marie Nielsdatter Kragelund, [skifte 21.6.1762 lbnr.230]. B:
2) Cathrine Pedersdatter g.m. Peder Bendtsen Winther, sadelmager i Hobro.
Tredje ægteskab med Johanne Sofie Christensdatter Sorvad. B:
3) Johannes Pedersen Lund 21, blind.
FM: morfar Christen Jensen i Hobro
Fjerde ægteskab med Maren Johansdatter Buxlund, [skifte 30.1.1779 lbnr.294]. B:
4) Anne Kirstine Pedersdatter 18, der ægter Bent Green, klejnsmed i Randers
5) Niels Pedersen 16.
FM: Christian Sorvad, købmand i Mariager.

319 Maren Mortensdatter Lange i Mariager. 14.6.1785, fol.29B.
E: Laurids Enevoldsen. B:
1) Margrethe Lauridsdatter g.m. Laurids Hadberg, kobbersmed i Mariager
2) Jens Lauridsen 21, rebslagersvend i Randers.

320 Lene Marie Korsgaard i Mariager. 31.8.1785, fol.55, 57B.
E: Christian Sorvad, købmand. B:
1) Anne Johanne Christiansdatter 10
2) Maren Christiansdatter 8
3) Christen Christiansen 7
4) Anne Sofie Christiansdatter 4
5) Jørgen Hee Christiansen 2½
6) Anne Marie Christiansdatter 6 mdr.
FM:
1 mors stedfar Vium, proprietær til Dalsgård
2 mors halvbror Christen Thygesen i København.
Afdøde døde 2.8.1785.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1785.
Samfrændeskifte 20.10.1785.

321 Jens Mortensen Hassing, bedemand i Mariager, der døde 16.12.1785, fol.63, 68.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Amdi Amdisen Worm, organist i Mariager. B:
3) Niels Christian Jensen, løber ved Holmen i København
4) Morten Jensen, snedker i Mariager
5) Peder Jensen, bådsmand, der farer på Kina
6) Jens Christian Jensen, der tjener på Sukkerhuset i Randers.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 10.8.1744 lbnr.169]. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Pedersen, møller i Årslev vandmølle
2) Laurids Jensen, kobbersmed i Fredericia.

322 Kirsten Pedersdatter i Mariager. 11.2.1786, fol.64B.
E: Jens Jacobsen. A:
1) søster Maren Pedersdatter i Skelund.

323 Else Suhr i Mariager.3.2.1786, fol.65.
E: Laurids Hattemager. B:
1) Birthe Lauridsdatter 11, hos Johannes Kirketerp i Mariager.
Afdøde døde 2.2.1786.

324 Jens Jacobsen i Mariager. 18.2.1786, fol.65.
A:
1) bror Laurids Jacobsen i Ajstrup
2) søster, død. 1B:
a Anne Kirstine Nielsdatter, malkepige på Overgård.

325 Jens Dalhof, pensioneret strandkontrollør i Mariager, der døde 26.2.1786, fol.65B, 70B, 78, 85, 88, 88B.
E: Antoinette Elisabeth Simonsen. LV: Christen Tysk, vejermester i Mariager. B:
2) Johan Henrik Dalhof 16
3) Dorthe Gertrud Dalhof 15
4) Anne Kirstine Dalhof 9
5) Christiane Dalhof 3
6) Peder Christian Dalhof 1.
FM:
1 morfar Peder Simonsen, glarmester i København
2 Peder Andersen i Sakshøj.
Første ægteskab med Dorthe Margrethe Arent. B:
1) Else Alette Dalhof 19.
FM: søskendebarn Andreas Andersen i Hem skovhus.

326 Anders Andersen, bødker i Mariager, der døde 1.3.1786, fol.67, 72.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Christian Sorvad, købmand i Mariager. B:
4) Marianne Andersdatter 3
5) Maren Andersdatter 1.
Første ægteskab med Maren Thomasdatter, [skifte 23.3.1778 lbnr.290]. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter 36
2) Søren Andersen 30, skomagersvend.
3) Kirstine Marie Andersdatter 26.

327 Niels Vium, toldskriver i Mariager. 13.3.1786, fol.69, 72B, 76B, 84B, 86B.
E: Maren Christensdatter Svejk. LV: Christian Sorvad, købmand i Mariager. B:
1) Niels Nielsen 16
2) Anne Barbara Nielsdatter 13.
FM:
1 fars halvbror Carl [Nielsen] Vium, præst i Åle og Tørring
2 mosters mand Mads Madsen, feltskær i Mariager.

328 Jens Jensen, afskediget rytter i Mariager. 30.3.1786, fol.76.
E: Else Sørensdatter. LV: Niels Gregersen skipper i Mariager. B:
3) Søren Jensen 10
4) Jens Jensen 8
5) Anders Jensen 4.
FM: Poul Lauridsen.
Første ægteskab med Maren Jensdatter. B:
1) Christen Jensen 21
2) Karen Jensdatter 18.

329 Johanne Margrethe Skeby i Mariager. 1786, fol.83.
E: Nikolaj Nissen Just, byfoged i Mariager og herredsfoged i Gerlev herred.
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1786.

330 Jens Rasmussen Schmidt, ugift i Mariager. 8.7.1786, fol.84.
A:
1) mor [Anne Svendsdatter] i Mariager, enke efter Rasmus Jensen Schmidt, [skifte 19.2.1783 lbnr.308]. LV: Hasselbalch, kontrollør
2) bror Svend Rasmussen Schmidt i Mariager.
Afdøde døde 6.7.1786.

331 Johanne Cathrine Lind i Mariager, der døde 6.11.1786, fol.91B, 93, 99B, 105B, 110, 122.
Enke efter Carlsen Bay, rådmand. B:
1) Mette Bloch Bay 22
2) Severin Carlsen Bay 20, på Fussingø
3) Jens Lind Bay 18, i Viborg
4) Anders Carlsen Bay 17, på Demstrup.
FM: farbror Søren Christian Knabe, købmand i Randers ved dennes svoger Niels Bach, forpagter på Demstrup.

332 Laurids Enevoldsen i Mariager. 7.12.1786, fol.96B.
Enkemand efter [Maren Mortensdatter Lange, skifte 14.6.1785 lbnr.319]. B:
1) Margrethe Lauridsdatter g.m. Laurids Hadberg, kobbersmed i Mariager
2) Jens Lauridsen 23, rebslagersvend i Ålborg.

333 Dorthe Marie Johansdatter i Mariager. 1.2.1787, fol.99.
E: Søren Kruse.
Første ægteskab med [Thomas Hansen Post, skifte 5.2.1770 lbnr.266]. B:
1) Hans Thomsen i København
2) Johan Christian Thomsen i Glenstrup
3) Mette Marie Thomasdatter 24.
Afdøde døde 27.1.1787.

334 Sidsel Olufsdatter i Mariager, der døde 3.4.1787, fol.105, 109, 112.
E: Niels Sørensen Fuglsang. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Johan Jacob Pedersen, skoflikker i København
2) Bente Nielsdatter i København.

335 Opbudsbo i Mariager. 27.6.1787, fol.110B, 112B, 125, 129B, 135B, 145, 154, 154B, 155, 167, 168, 174, 179B, 202B, 359, 380B.
Registrering af fallitbo for Erik Lange, rebslager i Mariager.

336 Marie Cathrine Milling i Mariager, der døde 30.12.1787, fol.124, 125B, 132, 136, 141, 144B, 145B, 148B.
Enke efter Niels Hvidt (Hvid). B:
1) Niels Hvidt, købmand i København
2) Andreas Hvidt, købmand i Helsingør
3) Hans Christian Hvidt, købmand i Moss i Norge
4) Charlotte Hvidt, død for 13 år siden, var g.m. Graner, skrædder i Vestindien. 1B:
a Dorthe Graner i Helsingør
5) Maren Hvidt i København, enke efter [Andreas Andreassen] Assendrup (Ossendrup), præst [i Skærbæk, død Ålborg 5.12.1771]
6) Mette Cathrine Hvidt i Moss i Norge, enke efter Borthig (Bortvig), prokurator.
Arv efter afdødes søster Margrethe Elisabeth Milling, skifte sluttet 14.6.1787, var g.m. Hans Børgesen Lemmiche, klokker [i Ålborg Frue].

337 Claus Eskildsen, købmand i Mariager, der døde 29.8.1787, fol.125, 128.
Enken skal leve i København. B:
1) Jens Clausen, student i Fredericia
2) Eskild Clausen, hos en bager i Ålborg.

338 Elisabeth Mortensdatter i Mariager. 2.3.1788, fol.134B.
Enke efter Joen Nielsen, [skipper, skifte 23.12.1780 lbnr.297]. B:
1) Niels Joensen, hos en klokker i Bergen i Norge
2) Maren Joensdatter 22
3) Jens Joensen, feldberederdreng i Hobro.

339 Olaus Olavius, kammersekretær i Mariager, der døde 20.8.1788, fol.137B, 140B.
E: Ingeborg Dorthe Meldal. LV: Hasselbalch, toldkontrollør. B:
1) Maronette Olavius 4
2) Janus Olavius 3
3) Johannes Olavius 1¼
4) Kirsten Olavius 14 uger.
FM: morfar [Jens Tollufsen] Meldal, præst i Øster Tørslev.
Bevilling til uskiftet bo af 12.9.1788.

340 Søren Pedersen Grønholt, glarmester i Mariager. 6.9.1788, fol.138B, 141B, 154, 166B, 167B, 179B, 196.
E: Sidsel Marie Pedersdatter. LV: Christian Vinding Mohr. B:
1) Anne Cathrine Sørensdatter 17
2) Andreas Sørensen 13
3) Severin Sørensen 9
4) Peder Sørensen 6.
FM: født værge Jens Aalborg, skomager i Mariager.
Afdøde døde hos sin søsters mand Andreas Overgaard i Visborg på Visborggård gods.

341 Kirsten Andersdatter i Mariager. 25.10.1788, fol.143B, 145.
E: Anders Lauridsen, toldbetjent. :
1) Peder Andersen 26, møllersvend i Nibe vejrmølle
2) Mette Marie Andersdatter 21.

342 Laurids Sørensen Ellerup, toldbetjent i Mariager. 10.11.1788, fol.144, 147B.
E: Marie Kirstine Karlby. LV: Christen Pedersen Mølskov i Mariager. B:
1) Søren Lauridsen Ellerup17, i skrædderlære i Ålborg
2) Anne Lauridsdatter 14
3) Asmine Lauridsdatter 11
4) Petronelle Marie Lauridsdatter 7
5) Mette Kirstine Lauridsdatter 4.
FM: farbror Mathias Vinkel i Blåkilde mølle ved Hobro.

343 Dorthe i Mariager. 8.11.1788, fol.149.
Enke efter Johan Didriksen.
Johan Didriksens første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 15.8.1764 lbnr.237]. Arv til B:
1) Mikkel Johansen
2) Karen Johansdatter.

344 Cathrine Marie Schiøtt i Mariager, der døde 18.2.1789, fol.150B.
E: Søren Bruun Billeskov, kontrollør. A:
1) bror Rasmus Schiøtt i København
2) bror Simon Schiøtt, vejer og måler i Helsingør
3) søster Karen Schiøtt i Porsgrunn i Norge, enke efter klokker Elkær
4) bror Bertel Schiøtt i Frederiksværk på Sjælland, død. E: Rebekka Viborg. 4B:
a Carsten Ludvig Schiøtt
b Anders Viborg Schiøtt
c Mette Cathrine Schiøtt
d Johanne Marie Schiøtt.

345 Niels Gregersen, skipper i Mariager. 3.9.1789, fol.155, 169, 174, 194B.
E: Mette Elisabeth [Hybner]. LV: Tysk, vejermester. B:
1) Inger Marie Nielsdatter 11
2) Bolette Marie Nielsdatter 8
3) Johanne Frederikke Nielsdatter 5
4) Nikoline Nielsdatter 2.
FM: farbror Gregers Gregersen, skrædder i Mariager.

346 Maren Rold i Mariager. 16.4.1790, fol.162.
E: Hans Vroue, der tjener i Stouby. B:
1) Dorthe Hansdatter 27
2) Christen Hansen 24
3) Gertrud Hansdatter 10
4) Else Hansdatter 10
5) Peder Hansen 6
6) Maren Hansdatter 4.

347 Arnold Olufsen Lund, farver i Mariager. 8.5.1790, fol.163, 167, 172, 173B, 176, 179B.
Enkemand efter [Maren Jensdatter, skifte 10.3.1785 lbnr.317]. B:
1) Jens Rudolf Bay Lund 9.
FM:
1 farbror Hans Olufsen Lund, guldsmed i Århus
2 farbror Peder Olufsen Lund.

348 Frederik Roth i Mariager. 21.5.1790, fol.164.
E: Maren Andersdatter. B:
4) Christian Frederiksen 2½.
Af første ægteskab B:
1) Birthe Marie Frederiksdatter i København
2) Else Cathrine Frederiksdatter i Viborg
3) Peder Frederiksen i Salling.
Desuden nævnes afdødes mor Bolette Marie Lund.

349 Nikolaj Nissen Just, byfoged i Mariager, der døde 14.7.1790, fol.168, 170, 173B, 175, 179, 204.
Enkemand efter [Johanne Margrethe Skeby. Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1786 lbnr. 329 Johanne Margrethe Skeby i Mariager. 1786, fol.83.
E: Nikolaj Nissen Just, byfoged i Mariager og herredsfoged i Gerlev herred.
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1786 lbnr.329. B:
1) Hans Skeby Just, der tjener på Lindersvold på Sjælland
2) Ida Sofie Just g.m. Seeberg, toldkontrollør i Hobro
3) Lene Marie Just i Viborg
4) Margrethe Just i Århus
5) Christiane Just, hos [Mathias] Ellidsbøl, degn i Sønder Kongerslev
6) Nikoline Just i Hobro.

350 Maren Andersdatter i Mariager. 30.7.1790, fol.169B, 172B, 174, 175B.
Enke efter Frederik Roth, [skifte 21.5.1790 lbnr.348]. B:
4) Christian Frederiksen.
FM: Arnold Bach i Mariager.

351 Johan Hagen, feldbereder i Mariager, der døde 6.12.1790, fol.174B, 176.
E: Anne Cathrine [Jørgensdatter]. B:
1) Ingeborg Johansdatter g.m. Johan Hempel i København
2) Kirstine Marie Johansdatter Haagen g.m. Isak C. Altschwager i København
3) Marie Elisabeth Haagen i København
4) Gunder Johansen 32, arbejdsmand på Christiansborg i København.
Arv til barn af enkens første ægteskab B:
1) Dorthe Marie Gudmandsdatter g.m. Peder Mortensen, kongelig husgerådkarl.

352 Cathrine Jordemoder i Mariager. 13.1.1791, fol.176B, 179.
Enke. B:
1) Mathias Kjeldsen
2) Karen Kjeldsdatter g.m. Laurids Klejnsmed i Mariager
3) Kirsten Kjeldsdatter g.m. Jens Hassing i Værum
4) Anne Sofie Kjeldsdatter, enke i Ålborg
5) Johanne Kjeldsdatter i Helsingør.

353 Peder Bertelsen Schmidt, feldbereder i Mariager. 3.3.1791, fol.177B, 180.
E: Bolette Nielsdatter Kragelund. B:
1) Niels Christen Schmidt 27
2) Birgitte Marie Pedersdatter 23
3) Jacob Pedersen Schmidt 19.
FM:
1 Jens Kragelund
2 H. J. Blegvad.

354 Christen Jensen Have i Havehuset i Mariager. 1.5.1791, fol.178B.
Enkemand. B:
1) Sidsel Christensdatter 41, g.m. Jens Holst i Randers
2) Jens Christensen 39, i Borup præstegård
3) Anders Christensen 37, i Alstrup.
Af førsteægteskab B:
4) Anne Lisbeth Christensdatter 33, gift i Torup
5) Karen Christensdatter 30, g.m. Søren Kruse, slagter i Mariager
6) Bolette Christensdatter 27, i Mariager.

355 Karen Sofie Torp, ugift i Mariager. 11.12.1791, fol.180.
A:
1) søster Anne Conradine Torp g.m. Christian Hamborg i Mariager
2) halvbror Christian Torp, kongens kammertjener.

356 Nikolaj Tostrup, skipper i Mariager. 2.6.1792, fol.180B.
E: Else Kirstine. A:
1) bror Niels Tostrup, skipper i England, død uden børn
2) bror Anders Tostrup, matros, uvist hvor
3) søster Anne Tostrup g.m. en skipper i København
4) Marianne Tostrup g.m. Hans Nokkedal i Krogen i Valsgård sogn, begge døde uden børn.

357 Madam Hammer i Mariager. 20.6.1792, fol.180B, 184, 193.
Enke efter Hammer. B:
1) Anders Hamme 23, der tjener hos regimentsskriveren på Frederiksborg
2) Mads Hammer 21, der tjener hos en urtekræmmer i København
3) Eleonora Hammer 19, der ægter Pedersen, birkedommer i Fjelleradgård
4) Bolette Cathrine Hammer 17
5) Kirsten Hammer 15
6) Jacob Hammer 13.
FM: farbror Anders Hammer i Gerlev.

358 Anders Pedersen Hjort, rebslager i Mariager. 11.9.1792, fol.183B, 190B.
E: Birthe Lauridsdatter. B:
1) Peder Andersen 18
2) Anne Kirstine Andersdatter 17
3) Thomas Andersen 10
4) Peder Andersen 8
5) Maren Marie Andersdatter 6.

359 Hans Gregersen, sømand i Mariager. 31.12.1792, fol.186, 189B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Tysk, vejermester i Mariager. B:
1) Mette Kirstine Hansdatter 25, g.m. Jacob Holt, købmandskarl, uvist hvor
2) Gregers Hansen 22, hos en hjulmager i København
3) Jens Hansen 16
4) Andreas Michael Hansen 13.
FM: fars halvbror Gregers Gregersen skrædder.

360 Anders Lauridsen, betjent i Mariager. 22.3.1793, fol.188B, 189B, 192.
Enkemand efter [Kirsten Andersdatter, skifte 25.10.1788 lbnr.341]. B:
1) Peder Andersen, møllersvend i Nibe
2) Mette Marie Andersdatter.
FM: Hans Jørgen Blegvad, købmand i Mariager.

361 Kirsten Andenkær i Mariager. 6.4.1793, fol.189, 190.
Enke. B:
1) en datter g.m. Knud Møller.

362 Gertrud Snedkers i Mariager. maj 1793, fol.191.
Arvinger angives ikke.

363 Anne Marie Nielsdatter i Mariager. 24.6.1793, fol.191.
E: Peder Andersen, skrædder. B:
1) Anders Pedersen 28
2) Else Pedersdatter 26
3) Kirsten Pedersdatter 24
4) Niels Pedersen 22
5) Anne Pedersdatter 15.

364 Anders Sjørslev i Mariager. 27.9.1794, fol.197, 203, 207.
E: Else Marie Badge? LV: Tysk, vejermester. B:
1) Jørgen Andersen 2
2) Anne Marie Jørgensdatter 9 mdr.
FM: Blegvad, købmand i Mariager.

365 Mathias von Boeck, major i Mariager. 13.12.1794, fol.198, 199B, 213. 222.
Enkemand efter [Sofie Dominica Bianco]. B:
1) Johan Peder Anton Boeck, kaptajn
2) Cæsar Bøgh, løjtnant
3) Charlotte Elisabeth Bøgh g.m. Jens Lund, tolder i Randers
4) Marie Magdalene Boeck g.m. [Wolf Didrik Boeck]
5) Christiane Fransiska Boeck.
FM: [Johan Frederik] Boeck, præst i Sønder og Nørre Onsild.

366 Anne Margrethe [Nielsdatter] i Mariager. 21.4.1795, fol.203B.
Enke efter [Jens Mortensen] Hassing, [bedemand i Mariager, skifte 16.12.1785 lbnr.321]. B:
1) Morten Jensen, toldbetjent i Mariager
2) Jens Christian Jensen.

367 Anne Pedersdatter i Mariager. 1.8.1795, fol.207B.
E: Rasmus Pedersen Romlund.
Der er 4 uforsørgede børn, hvis navne ikke angives.

368 Mathias Kjeldsen i Mariager. 26.11.1795, fol.208B, 209.
E: Lene Pedersdatter. B:
1) Marianne Mathiasdatter
2) Dorthe Mathiasdatter.

369 Anne Kirstine Jensdatter. 22.12.1795, fol.208B, 209B.
E: Morten Nielsen, skrædder. A:
1) søster Grethe Jensdatter.

370 Christen Jensen i Mariager. 4.4.1797, fol.210B.
Enkemand. B:
1) [Christen] Sorvad, købmand
2) datter, død. 1B:
a Johannes Lange.
FM: Oluf Jonstrup, købmand.

371 Oluf Lauridsen Klitgaard, tjenestekarl i Mariager. 4.7.1797, fol.212B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde under mønstring i København.

372 Peder Olufsen Lund, farver i Mariager. 23.8.1797, fol.220B, 226, 233B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: [Christen] Sorvad, købmand. B:
1) Claus Pedersen Lund 4
2) Søren Pedersen Lund 2
3) Christian Pedersen Lund 6 mdr.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Arnold Lund i Mariager
2 afdødes bror Hans Lund i Århus.

373 Niels Nautrup i Mariager. 14.9.1797, fol.225.
E: Else Susanne. LV: Andreas Bagge, toldbetjent i Mariager. B:
1) Kondberg 26, soldat i Fredericia
2) Karen Marie Nielsdatter 22, i København
3) Mette Kirstine Nielsdatter 17, i Århus
4) Maren Nielsdatter 12
5) Jens Nielsen 6.
FM: Vinding Mohr.

374 Christen Jensen i Mariager. 19.9.1794, fol.228B.
A:
1) bror Ditlev Jensen i Sønderholm [i Vonsild sogn] på Refstrup gods
2) bror Peder Jensen, død. 2B:
a Clemen Pedersen i Sønderholm
b Hans Pedersen
3) bror Johan Jensen, død. 2B:
a Jens Johansen i Nørreholm på Refstrup gods
4) søster [Margrethe Elisabeth] Jensdatter g.m. [Søren Bruun] Billeskov, kontrollør i Mariager.

375 Jørgen Schmidt, guldsmed i Mariager. 28.11.1797, fol.232B, 236.
Enkemand efter [Dorthe Olufsdatter Lund, skifte 5.1.1774 lbnr.269].
Første ægteskab med [Inger Sørensdatter, skifte 8.2.1768 lbnr.249]. B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter
2) Else Marie Jørgensdatter.
FM: Oluf Jonstrup i Mariager.

376 Karen Iversdatter i Mariager. 29.11.1797, fol.233, 236.
E: Christen Pedersen. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Nørgaard, birkedommer.

377 Maren Buch's, fattiglem i Mariager. 14.2.1798, fol.234, 236.
Arvinger angives ikke.

378 Morten Skrædder, fattiglem i Mariager. 14.2.1798, fol.234B, 236B.
[Enkemand efter Anne Kirstine Jensdatter, skifte 22.12.1795 lbnr.369]
Arvinger angives ikke.

379 Karen Kjeldsdatter i Mariager. 4.1.1799, fol.234B.
E: Laurids Christensen, klejnsmed. B:
1) Jens Christian Lauridsen 20
2) Peder Lauridsen 18
3) Laurids Lauridsen 16
4) Christen Lauridsen 12
5) Troels Lauridsen 9
6) [Christian, nyfødt].
FM: Jens Norup.

380 [Mette] Kirstine Hertz i Mariager. 9.2.1799, fol.235B, 237B, 261B.
Enke efter [Mikkel Andersen Hertz, skifte 13.1.1775 lbnr.274].
Arvinger kendes ikke.

381 Maren Nielsdatter i Mariager. 12.2.1799, fol.236B, 262, 277B.
E: Hans Gregersen Ørsted. B:
1) Gregers Hansen 21
2) Birgitte Sofie Hansdatter 15
3) Marianne Hansdatter 12.
FM: Gregers Gregersen, skrædder i Mariager.

382 Laurids Hastrup i Mariager. 11.7.1799, fol.239, 262B, 284B.
E: Hedvig Susanne Nikoline Skarskov. LV: Hoff, kaptajn, der ægter enken.
Første ægteskab med Ann Marie Glerup. B:
1) Elisabeth Kirstine Jespersen Hastrup g.m. Valeur, apoteker i Viborg
2) Mads Hastrup
3) Cathrine Lucie (Lassie) Hastrup.
FM: [Poul Mørch] Glerup, rådmand i Ålborg.
Gave fra børnenes morfar Jørgen Christoffer Johansen Glerup, præst i Torslev og Lendum, [død 23.2.1793 g.m. Elisabeth Christine Jespersen, død 1778].
Desuden nævnes afdødes bror Niels Hastrup til Vester Kejlstrup [i Balle sogn].

383 Maren Pedersdatter i Mariager, der døde 5.9.1799, fol.257B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde hos sin svigersøn Laurids Rasmussen, smed i Mariager.

384 Rasmus Romlund i Mariager. 25.3.1800, fol.276B, 278.
E: Maren Christensdatter. LV: Sorvad, købmand i Mariager. B:
5) Peder Rasmussen 6.
[Første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 1.8.1795 lbnr.367]. B:
1) Peder Rasmussen 18
2) Hans Christian Rasmussen 15
3) Christen Rasmussen 10
4) Anne Margrethe Rasmusdatter 10.

385 Margrethe Lauridsdatter i Mariager. 17.5.1802, fol.279B.
E: Laurids Hadberg. B:
1) Niels Lauridsen 23
2) Laurids Lauridsen 21
3) Carl Lauridsen 12
4) Jens Lauridsen 10
5) Maren Marie Lauridsdatter
6) Esseline Margrethe Lauridsdatter
7) Caroline Lauridsdatter
8) Anne Marie Lauridsdatter.
FM: Gregers Jensen, bager i Mariager.
Afdøde døde 17.4.1802.

386 Mette Jensdatter i Mariager. 7.8.1804, fol.288.
E: Laurids Rasmussen, smed. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 4.
FM: Jens Schmidt på Vejrmøllegården i Mariager.

387 Gregers Jensen, bager i Mariager. 16.10.1805, fol.293, 307B.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Anne Louise Gregersdatter 8
2) Mette Marie Gregersdatter 6
3) Rasmus Gregersen 4
4) Anne Johanne Gregersdatter 3.
FM: Carl Harbo i Mariager.

388 Laurids Christensen, klejnsmed i Mariager. 25.10.1805, fol.299, 312.
E: Ingeborg Hansdatter. B:
7) Carl Lauridsen 3
8) Larsine Marie 6 mdr.
Første ægteskab med [Karen Kjeldsdatter, skifte 4.1.1799 lbnr.379]. B:
1) Jens Christian Lauridsen 29
2) Peder Lauridsen 27
3) Laurids Lauridsen 24
4) Christen Lauridsen 20
5) Troels Lauridsen 18
6) Christian Lauridsen 9.

389 Christen Christensen, tjenestekarl i Mariager. 31.10.1805, fol.300B, 340B.
E: Anne Rasmusdatter. A:
1) bror Christen Kusk i Skrødstrup, død. 2B:
a Tycho Christensen
b Adam Frederik Christensen.
FM: stedfar Niels Jensen, snedker
2) bror Jesper Christensen, død uden børn.

390 Else Kirstine Jacobsdatter i Mariager. 7.11.1805, fol.302, 303B, 336B.
Enke efter Nikolaj Lauridsen Tostrup, skipper, [skifte 2.6.1792 lbnr.356].
Hans A:
1) bror Niels Tostrup, i søfart
2) bror Anders Tostrup, i søfart
3) søster Anne Tostrup g.m. en skipper i København.
Hendes A:
1) søskendebarn Christen Mikkelsen Mariager, bud i Frederiks Hospital i København., død. 2B:
a Mikkel Christensen
b Frederik Christian Christensen
2) søskendebarn Else Mikkelsdatter g.m. Svend Rasmussen, smed i Mariager.

391 Mette Kirstine i Mariager. 27.1.1806, fol.302.
E: Jacob Frederik Holst, der er undveget for mange år siden. B:
1) Hans Christian Jacobsen 12.
FM: morbror Gregers Hansen.

392 Christen Gedsted, toldbetjent i Mariager. 24.5.1806, fol.304B, 310B.
E: Bolette Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen, snedker i Mariager. B:
1) Mette Elisabeth Christensdatter 2
2) Inger Marie Christensdatter 6 mdr.
FM: Carl Harbo i Mariager.

393 Jens Lucoppidan, major i Mariager. 30.1.1807, fol.314B, 331B, 334, 347.
A:
1) søster Margrethe Lucoppidan
2) bror Frederik Lucoppidan, uvist hvor. Sidst man hørte i 1789, var han i London.

394 Poul Lauridsen, feldbereder i Mariager. 7.2.1807, fol.327B.
E: Elsebeth Christine Kreutzberg. LV: Carl Harbo. B:
2) Laurids Lauridsen 22
3) Trine Lauridsdatter 18.
Første ægteskab med [Dorthe Lauridsdatter, skifte 6.7, 1779 lbnr.295]
1) Rasmus Poulsen 30.

395 Andreas Bertelsen, murer i Mariager. 2.3.1807, fol.329, 381B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jacob Schmidt. B:
1) Birthe Marie Andreasdatter g.m. Anders Søberg, spækhøker i København
2) Marie Kirstine Andreasdatter 27, i København
3) Anne Dorthe Andreasdatter 24, der ægter Oluf Lange i Mariager
4) Bertel Andreassen 21, i København.

396 Søren Kruse, slagter i Mariager. 19.12.1808, fol. 331.
E: Karen Marie. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 17
2) Bodil Sørensdatter 13.
FM: Jens Vadum, skomager i Mariager.

397 Anne Marie Christiansdatter i Mariager. 7.4.1809, fol.332B.
E: Peder Lauridsen, glarmester. B:
2) Christian Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Villadsdatter.
FM: Svend Rasmussen, smed.

398 Niels Tysk i Mariager. 20.11.1811, fol.341B, 386.
E: Anne Marie Andreasdatter LV: Peder Hansen. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 3
2) Lene Nielsdatter 9 mdr.
FM: Skaarup, farver.

399 Elsebeth Christine Kreutzberg i Mariager. 20.12.1811, fol.342.
Enke efter Poul Lauridsen, feldbereder, [skifte 7.2.1807 lbnr.394]. B:
1) Laurids Poulsen 20
2) Inger Cathrine Poulsdatter.
FM:
1 Jacob Frisenberg
2 Carl Harbo.
Poul Lauridsens først e ægteskab med [Dorthe Lauridsdatter, skifte 6.7, 1779 lbnr.295]. Arv til B:
1) Rasmus Poulsen.
Rasmus Poulsen har arv efter sin mors halvsøster Karen Lauridsdatter.

400 Anne Marie Als i Mariager. 21.12.1811, fol.343B, 382.
Enke efter Hans Beseler, kirurg, [død Hjørring 12.7.1774].
Af første ægteskab B:
1) Peder Christian Østerild i Mariager.
Af andet ægteskab B:
2) Ferdinand Anton Byssing, død i Tyskland. 3B:
a Anne Marie Alsing i Viborg
b Just Christian Byssing, skomagersvend i Randers
c Margrethe Byssing i Viborg.

401 Christen Fischer i Mariager. 15.2.1812, fol.351m 362B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Skaarup, farver i Mariager. B:
3) Inger Christensdatter 30, i Jennum
4) Bodil Christensdatter 16
5) Jens Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Christensdatter g.m. Søren Mikkelsen i Mariager
2) Jørgen Christensen i Låstrup.

402 Maren Christensdatter i Mariager. 3.4.1812, fol.352, 391B, 427B.
E: Rasmus Romlund, [skifte 25.3.1800 lbnr.384]. Efter mundtligt testamente er A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Søren Andersen, bødker
2) steddatter Anne Margrethe Rasmusdatter ved [halv]bror Peder Romlund.
Efter loven er A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Søren Andersen, bødker
2) halvbror Laurids Christensen, død. 1B:
a Christen Lauridsen, der tjener på Mariager Kloster
3) halvsøster Dorthe Christensdatter, død, var g.m. [Anders Andersen, skifte 1.3.1786 lbnr.326]. 2B:
a Marianne Andersdatter i Randers
b Maren Andersdatter g.m. Poul Hansen, murer i Randers.

403 Johanne Rasmusdatter i Mariager. 16.4.1812, fol.353B.
E: Mads Terkildsen. B:
1) Rasmus Madsen 20
2) Terkild Madsen 13
3) Anne Malene Madsdatter.

404 [Maren Hansdatter Lønborg] i Mariager. 16.5.1812, fol.354B.
Enke efter [Jens Tollufsen] Meldal, præst [i Øster Tørslev, skifte Gerlev herred gejstlig 14.8.1792 lbnr.93]. B:
1) Peder Meldal, præst i Vium [og Sjørslev]
2) Johannes Meldal, proprietær til Lindholtgård [i Skamstrup sogn] på Sjælland
3) Ingeborg Meldal, enke efter Olaus Olavius, [skifte 20.8.1788 lbnr.339]
4) Hylleborg Meldal g.m. [Jørgen Carsten Bloch] Hegelund, præst i Virring [og Essenbæk]
5) Anne Marie Meldal.

405 Erik [Pedersen] Lange, rebslager i Mariager. 8.10.1812, fol.359, 380B.
E: Anne Cathrine [Sørensdatter Bruun]. LV: Niels Pedersen, bager i Mariager. B:
1) Oluf [Severin] Lange i Mariager
2) Karen Lange, død, var g.m. Frederik Stensenberg, rebslager i Ålborg. 1B:
a Peder Frederiksen Stensenberg 20, i smedelære i Mariager
3) Anne Marie Lange i Ålborg.

406 Søren Schmidt i Mariager. 16.10.1812, fol.359B.
E: Maren. LV: Carl Harbo, murer i Mariager. B:
1) Jens Schmidt 30, hattemagersvend i Randers
2) Anne Kirstine Schmidt 21.

407 Johanne Rasmusdatter i Mariager. 21.12.1812, fol.361B.
E: Mads Terkildsen. B:
1) Rasmus Madsen
2) Terkild Madsen
3) Anne Malene Madsdatter.

408 Christian Sorvad, købmand i Mariager. 29.9.1814, fol.364, 374B, 384, 385, 421B.
E: Bolette Kolding.
Første ægteskab med [Lene Marie Korsgaard, skifte 31.8.1785 lbnr.320]. B:
1) Maren Christiansdatter Sorvad g.m. Peder Hansen, købmand i Mariager
2) Johanne Sofie Christiansdatter g.m. [Hans] Netteberg i Constantia Kro [i Hedensted sogn] ved Horsens
3) Jørgen Hee Christiansen Sorvad 31
4) Anne Marie Christiansdatter.
Testamente for enken af 14.9.1812.

409 Margrethe Sofie Levinsen i Mariager.5.8.1814, fol.365, 383B, 388B, 390B, 393B, 399B, 406, 409B, 420B, 424, 431B, 437B, 453.
E: Laurids Kaarup, købmand. B:
2) Christiane Petrine Kaarup17
3) Fransiskus Vilhelm Kaarup 15.
Første ægteskab med Christian Haderup, organist i Viborg, [skifte Viborg 18.7.1795 lbnr.1567]. B:
1) Niels Haderup, murer i Mariager.

410 Søren Schmidt i Mariager. 9.11.1814, fol.380.
E: [Maren Christensdatter], der døde efter sin mand. B:
1) Anne Kirstine Schmidt g.m. Anders Andersen Hjort i Mariager
2) Jens Schmidt, der døde efter sin far.

411 Udgår

412 Anders Post i Mariager. 10.12.1814, fol.383, 388.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. B:
1) Peder Andersen 36, spækhøker på Jægersborg på Sjælland
2) Søren Andersen 35, skomager i Ålborg
3) Jens Andersen 24, rebslagersvend, uvist hvor
4) Karen Andersdatter g.m. Henrik Dorch, betjent i Randers
5) Anne Marie Andersdatter, i København
6) Lene Marie Andersdatter, i København
7) Anne Sofie Andersdatter, i Mariager.

413 Rasmine Petrine Madsdatter i Mariager. 5.1.1816, fol.386, 392B.
E: Tetens, søløjtnant og dannebrogsmand.
Afkald fra far Mads Bang i Fladstrand.

414 Inger Marie Lauridsdatter i Mariager. 6.5.1816, fol.387, 389B.
E: Jens Christian Jensen. B:
1) Mette Martie Hansdatter, død. 4B:
a Knud Jensen
b Jens Christian Jensen
c Kirstine Marie Jensdatter
d Karen Hellevad.
FM: afdødes bror Anders Lauridsen, snedker i Mariager.

415 Erika Martha Marie, lem i Mariager Hospital. 28.11.1816, fil.393, 398B.
Enke efter Holm.
Arvinger angives ikke.

416 Jens Nielsen Hadberg i Mariager. 13.1.1817, fol.394, 409, 412.
E: Anne Sofie. LV: Jens Andersen i Mariager. B:
1) Anne Marie Jensdatter g.m. Niels Secher, snedker i Mariager
2) Johanne Jensdatter g.m. Frederik Klein i Ålborg
3) Anne Kirstine Jensdatter
4) Hans Jensen 20.
FM: Oluf Lange i Mariager.

417 Louise Ulrikke Skive (Ave) i Mariager. 4.2.1817, fol.396, 405, 437.
E: Jens Nielsen Errebo, toldbetjent. B:
1) Mathias Ludvig Errebo 32, købmand i Drammen i Norge
2) Anne Kirstine Errebo i Vindblæs
3) Caroline Vilhelmine Errebo.

418 Anne Jørgensdatter i Mariager. 26.2.1817, fol.397B, 404, 436B.
Enke. B:
1) Jørgen Mikkelsen i stedet Thorup ved Nøragergård
2) Anne Mikkelsdatter g.m. Schmidt, klokker i Mariager.
Afdøde havde nydt understøttelse af Øster Tørslev sogn.

419 Lene Cecilie Mammen i Mariager. 6.3.1816, fol.398, 414.
E: Jørgen Sorvad, købmand.
Testamente. Underskrevet af A:
1) far Filip Mammen, kordegn og klokker i Mariager
2) S. J. Mammen
3) Christ. Engelbrecht Frederiksen.

420 Pederstrup, orgelbygger i Mariager. 24.4.1817, fol.400B, 407, 410B, 412, 436, 438, 460.
E: Elisabeth Worm. LV: Laurids Kaarup i Mariager. B:
1) Niels Andi Pederstrup 21
2) Hartvig Ernst Pederstrup 10.
FM: Skårup, postekspeditør.

421 Niels Bach i Holbæk mølle. 14.5.1817, fol.404B, 436B.
Registrering.
Afdøde var tidligere ejer af Demstrup [i Råby sogn i Randers amt].
Der findes eksekutorskifte efter ham.

422 Laurids Hansen, købmand i Mariager. 4.12.1817, fol.413B. 415, 430B, 443, 444, 44(b, 451, 453, 457B, 460B, 462, 465B.
E: Anne Engelbrechtsdatter Møller. A:
1) mor Kirsten Henriksdatter
2) bror Henrik Hansen47, i København
3) bror Jens Hansen
4) bror Christen Hansen, smed i Jeshøj?
5) bror Søren Hansen i Stangerum
6) bror Christian Hansen i Stangerum
7) søster Anne Marie Hansdatter i Tørring.
Afdøde havde boet i Holmestrand [i Norge].

423 Maren Olufsen [Rør] i Mariager. 1.3.1818, fol.417, 418, 435B, 443B, 445.
Enke efter Morten [Pedersen] Balvig, præst i Mariager, [død 20.1.1808]. B:
1) Peder Nikolaj Balvig, officer i Hollandsk tjeneste i Surinam, død uden børn
2) Johannes Balvig, ved Regimentet i Hamborg, død uden børn
3) Christian Balvig, toldinspektør i Nibe
4) Maren Gertrud Balvig, død i København uden børn, var g.m. Høberg, købmand i Hobro
5) Birgitte Sofie Balvig, død, var g.m. [Jørgen] Quitzow i Ballegård. 1B:
a Morten Quitzow 13.

424 Jens Hauge, stolemager i Mariager. 8.7.1818, fol.449B, 452, 455B, 461.
Registrering af hans bortrømte bo.

425 Anders Braasted i Mariager. 18.2.1819, fol. 456bB.
Enkemand efter [Engelke Christensdatter, død Gierslev 16.4.1794].
[Af første ægteskab] B:
1) Birgitte Frederikke Braasted g.m. [Frederik Christian] Bergmann, præst i Mariager
2) Marie Kirstine g.m. Peder Justesen, ejer af gården Tjørnelunde [i Finderup sogn] ved Slagelse
3) Charlotte Birgitte, separeret fra løjtnant Kaastrup.
Afdøde havde tidligere ejet Lille Løvegård ved Slagelse [og før det boede han i Ruds Vedby].
(Der er to ark mærket 456).

426 Mads Bach, toldbetjent i Mariager. 6.3.1819, fol.457.
E: Margrethe Ovesdatter. B:
1) Christen Madsen Bach, skomagersvend i Haderslev
2) Marianne Madsdatter g.m. Laurids Poulsen Schmidt i Nørre Sundby
3) Kirsten Madsdatter
4) Mette Cathrine Madsdatter.

427 Malene Christensdatter i Mariager. 8.4.1819, fol.458B.
E: Christen Sørensen, skomager, indsat i Slaveriet. B:
1) Søren Christensen, født 1777, rejst til Tyskland som snedkersvend, men ikke hørt fra ham siden 1805.

428 Niels Frederiksen Hempel i Mariager. 10.5.1819, fol.464.
E: Kirsten Jespersdatter. LV: Peder Christensen i Stenstrup. A:
1) mor Cathrine Ingeborg på Jomfrubakken, enke efter Hempel
2) bror Peder Hempel i Husumgården
3) bror Jacob Hempel
4) bror Peder Hempel i Randers
5) søster Kirstine Marianne Hempel i København
6) søster Johanne Cathrine Hempel i Husumgården
7) søster Marie Elisabeth Hempel i Randers.

SLUT