Erik Brejls hjemmeside

Start

Skifteuddrag fra Lysgård herred

[Aunsbjerg gods]    [Kærsholm gods]   [Marsvinlund gods]

[Palstrup gods]   [Vinderslevgård gods]Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Aunsbjerg gods
Skifteprotokol
1784-1803
G 231-21 Christen Christensen i Neder Uhre. 11.11.1784, fol.2.
E: Bodil Pedersdatter. B: Christen 29, der fæster, [navn mgl] 31, Edel 25, Peder 24, Anne 21, Laurids 15, Thomas 13, Birthe, død, var g.m. Søren Lauridsen i Kølvrå. 1B: Laurids 7. FM: Laurids Christensen i Egelund?

2 Niels Jensen, skomager i Demstrup. 24.12.1784, fol.4.
E: Mette Enevoldsdatter. LV: Jens Andersen. Første ægteskab med Niels Lauridsen i Sjørslev. B: Maren g.m. Oluf Jensen i Demstrup.

3 Anne Marie Nielsdatter i Vium. 29.3.1785, fol.4B.
E: Jacob Nielsen Kræmmer. A: mor Maren Sørensdatter g.m. Mads Jensen i Tolstrup på Randrup gods, søster Else Marie Nielsdatter 26, halvbror Niels Madsen 19.

4 Kirsten Andersdatter i Vester Vandet. 29.3.1785, fol.7.
E: Niels Sørensen. B: Søren 7, Anders 5, Anne 3. FM: farfar Søren Sørensen sst, mosters mand Christen Pedersen, snedker i Demstrup.

5 Niels Christensen i Vium. 31.5.1785, fol.8.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Maren 10. FM: Peder Christensen i Vium.

6 Anne Madsdatter i Over Hvam. 6.8.1785, fol.9.
E: Peder Nielsen Nipgaard. Første ægteskab med Peder Thomsen. B: Thomas 4. FM: Niels Pedersen i Over Hvam.

7 [Sidsel Christensdatter] i Humle Mølle. Genoptaget 9.5.1786, fol.11.
E: Bartholomæus Notlev. Afkald 24.12.1767 fra søn af første ægteskab Hans Iversen Vejrup. (Begyndelsen af skiftet mangler, da fol.10 mangler). (Sml. lbnr.52).

8 Anne Madsdatter i Vium. 6.10.1786, fol.12B.
E: Jacob Nielsen Kræmmer. A: far Mads Christensen i Ilsø på Karmark eller Skjern gods, søster Karen Madsdatter g.m. Germand Mortensen, møller i Tjele Mølle på Tjele gods, halvbrødre Christen Madsen 8, Christen, Anders, Mikkel.

9 Peder Knudsen og hustru Anne Christensdatter i Bøgelund. 12.6.1787, fol.14B.
B: Anders 26, der er lovet fæste, Dorthe 17. FM: søskendebarn Jens Nielsen i Vallerbæk. Første ægteskab med Anders Christensen. B: Christen 31 i Ungstrup, Jens 27, rekrut i Norske Livregiment til fods.

10 Johanne Jensdatter i Sjørslev. 9.6.1787, fol.16.
E: Mads Drejer. B: Dorthe 14, Christen Fris Madsen 10, Niels 3.

11 Hans Hansen, kusk på Aunsbjerg. 21.4.1788, fol.17.
A: halvbror Anders Hansen, tjener i Hørup Mølle, halvsøster Bodil Hansdatter. FM: stedfar Mikkel Nielsen i Kjellerup.

12 Anne Pedersdatter i Sjørslev. 9.6.1788, fol.18B.
E: Rasmus Pedersen Rask. A: søster Kirsten Pedersdatter g.m. Johan Mortensen i Mønsted.

13 Mette Madsdatter i Demstrup. 14.6.1788, fol.19.
E: Niels Frandsen. B: Mads, Anne Marie g.m. Christen Pedersen i Sjørslev, Else. FM: Peder Jensen i Demstrup.

14 Mads Andersen i Vium. 4.1.1788, fol.19B.
E: Mette Sørensdatter. B: Karen g.m. Laurids Christensen sst, Anne g.m. Jacob Nielsen Kræmmer sst.

15 Johanne Christensdatter i Over Hvam. 1.9.1788, fol.22B.
E: Jens Sønderby. B: Niels 2. Desuden nævnes enkemandens bror Anders Nielsen i Papsøhus.

16 Anne Marie Hansdatter i Agerskov. 22.10.1788, fol.23B.
E: Mads Pedersen. A: halvbror Jens Nielsen i Hogager på Kvistrup gods, halvbror Peder Hansen i Agerskov, halvbror Jens Hansen, i slaveriet på fæstningsværket i København siden 5.5.1783, dømt for tyveri og mordbrand, halvsøster Maren Nielsdatter, enke efter Morten Nielsen i Stubkær. LV: Niels Mortensen sst, halvsøster Karen Nielsdatter g.m. Thyge Knudsen i Baslundgård i Haderup sogn på Lergrav gods, halvsøster Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Anders Nielsen i et hus ved Ikast kirke. 3B: Søren 20, Mette g.m. Christen Clausen, tjener på Baslundgård i Haderup sogn, Anne Cathrine, tjener i Bundgård i Tulstrup i Ikast sogn.

17 Mads Christensen Knudsgaard, der lever i Egelund. 7.5.1789, fol.27B.
Tvist om aftægten til forrige fæster Jens Jørgensens enke Mette Pedersdatter. LV: Jens Jørgensen i Fårbæk. Enken flytter, mens aftægt i stedet gives til Mads Knudsgaards svigermor Johanne Poulsdatter, enke efter Niels Mortensen, degn i Haderup.

18 Maren Andersdatter i Kjellerup. 10.3.1789, fol.29.
E: Jens Møller. B: Kirsten 15, Maren 12, Anders 10, Birthe Cathrine 6.

19 Anders Jepsen i Kjellerup. 10.3.1789, fol.30B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Sørensen i Almtoft på Kærsholm gods. B: Jeppe 12, Anders 9, Anne g.m. Søren Nielsen i Kjellerup på Palstrup gods, Maren, Mette. FM: Jens Jepsen i Kjellerup.

20 Else Madsdatter i Øster Vandet. [Dato mgl.], fol.32B.
E: Thomas Jacobsen. B: Maren.

21 Christen Jacobsen i Hørup. 12.3.1789, fol.34.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: bror Knud Pedersen sst. B: Jacob 12, Else Kirstine 11, Anne Kirstine 9 uger den 6.7.1789. FM: farbror Anders Jacobsen i Hørup.

22 Anne Mikkelsdatter i Vium. 12.12.1789, fol.37, 40B.
E: Christen Madsen. B: Mads 16, Maren. Af første ægteskab B: Simon Nielsen 39, Maren Nielsdatter.

23 Anders Møller i Vium. 14.12.1789, fol.37B, 41, 43B, 48B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Sørensen i Vester Vandet. B: Niels, Søren, Maren. FM: farbror Christen Madsen.

24 Jens Jensen Bødker i Pabsø Huse. 22.2.1790, fol.38B.
E: Maren Madsdatter. LV: Christen Nielsen i Neder Hvam. A: bror Niels Jensen i Karup, søster Maren Jensdatter g.m. Christen Jensen i Skræ på Kærsholm gods, søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Oluf Madsen i Over Uhre i Haderup sogn. 2B: Jens 28 i Holsten, Christen 25.

25 Jens Hansen i Over Hvam. 22.2.1790, fol.39B, 41B, 44.
E: Bodil Pedersdatter. B: Peder 40, Hans i Kokhuset, Inger, Mette g.m. Jens Nielsen Smed i Vattrup på Kærsholm gods, Anne.

26 Karen Pedersdatter i Demstrup. 2.9.1790, fol.42.
E: Christen Christensen Hørup. A: mor Maren Andersdatter. LV: Christen Pedersen i Demstrup, søster Birthe Pedersdatter. FM: Christen Christensen.

27 Søren Jensen i Hørup. 12.11.1790, fol.43, 47.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Mikkelsen. B: Karen g.m. Jens Pedersen Smed i Demstrup, Kirsten 25, Jens 23, Peder 18, Dorthe 12. FM: morbror Knud Pedersen i Hørup, farbrødre Oluf Jensen i Demstrup, Peder Jensen sst.

28 Birthe Jensdatter i Kjellerup. 18.11.1790, fol.45.
E: Peder Mathiasen. B: Christen 25, Else g.m. Knud Jensen i Kjellerup på Palstrup gods.

29 Niels Pedersen i Karup. 19.11.1790, fol.45B, 51B, 53B, 55.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Søren Christensen sst. B: Anne 3, Niels 8 uger den 11.2.1791. FM: morbror Jeppe Lauridsen i Karup.

30 Christen Christensen i Demstrup. 4.1.1791, fol.48, 53, 54.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Pedersen, snedker sst. B: Christen sst, Peder sst.

31 Ellen Gjordsdatter i Sjørslev. 22.1.1791, fol.50, 53B, 54, 56B.
E: Simon Christensen Bøgelund. B: Christen, Kirsten g.m. Christen Andersen i Sjørslev.

32 Ellen Marie Christensdatter i Neder Hvam. 24.1.1791, fol.51.
Enke efter Niels Mikkelsen. B: Christen sst, Birgitte g.m. Peder Christensen Krogsgaard i Vium, Anne Marie g.m. Jesper Thomsen, degn i Vium.

33 Mikkel Enevoldsen i Karup. 11.2.1791, fol.52B, 57B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Christen Jensen i Ravnholt. B: Anne 12,Anne Margrethe 10, Enevold 5, Poul 3, Kirsten 1. FM: født værge Niels Enevoldsen i Karup.

34 Anne Nielsdatter i Karup. 23.2.1791, fol.55B:
Enke efter Anders Pedersen. B: Sidsel g.m. Niels Pedersen i Ungstrup, Anne g.m. Jens Andersen sst, Anne g.m. Johan Pedersen i Mausing, Ingeborg g.m. Christen Ørskov i Snejbjerg sogn, Inger. FM: Niels Enevoldsen i Karup, Maren, død, var g.m. Laurids Pedersen i Ungstrup. 2B: Anders 12, datter 8.

35 Inger Andersdatter i Demstrup. 18.8.1791, fol.58B.
E: Jens Andersen. B: Anne 21, Kirsten 13.

36 Vilhelm Johansen, skytte i Elsborg. 19.9.1791, fol.59B.
E: Ingeborg Andersdatter. LV: Lukas Kloch i Elsborg. B: Anne Cathrine 18, Andreas 16, Johannes 14, Karen 12, Anne 10, Christiane 8, Josef 3. FM: Mads Nielsen Buch sst.

37 Maren Jensdatter i Elsborg. 8.11.1791, fol.61.
E: Mads Nielsen. B: Niels 14, Peder 8, Christen 6, Oluf 2. FM: morfar Jens Madsen sst.

38 Johanne Margrethe Madsdatter, ugift i Sjørslev. 28.1.1792, fol.62, 67, 72.
Arvinger på mor Mette Eriksdatters side:
1) søskendebarn Niels Sørensen Smed, død. 2B: Søren Nielsen 70 i Sjørslev, dum og vanvittig, Mette Nielsdatter, død. 1B: Niels Sørensen 33 i Demstrup
2) søskendebarn Søren Pedersen, død. 3B: Niels Sørensen 50 i Lille Mejlhede, Peder Sørensen 47 i Vester Vandet, Søren Sørensen 40 i Lille Mejlhede
3) søskendebarn Peder Pedersen, død. 2B: Maren Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Dalsgård, Anne Pedersdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Demstrup. 1B: Peder 26
4) søskendebarn Mette Pedersdatter, død, var g.m. afdøde Anders Hansen Smed i Elsborg. 3B: Hans Andersen 60 i Elsborg ved søn Knud Hansen sst, Anders Andersen i Pinnebjerg, død. 1B: Anne ved stedfar Christen Pinnebjerg, Maren Andersdatter 54 g.m. Anders Sørensen i Torning ved søn Søren Andersen sst.
5) søskendebarn Kirsten Pedersdatter 50 g.m. Jørgen Jensen i Kisum på Estvadgård gods
6) søskendebarn Mette Sørensdatter, død, var g.m. Frederik Pedersen i Bøggild. 2B: Anne Marie 43 i Kjellerup, Peder 40 i Hørup
7) søskendebarn Birthe Sørensdatter, død, var g.m. afdøde Jens Frederiksen i Almtoft. 1B: Mette 40 g.m. Oluf Jensen i Gjellerup.

39 Søren Sørensen Krogsgaard i Vester Vandet. 10.2.1792, fol.65.
[Enkemand efter Anne Nielsdatter, der døde 23.8.1788]. B: Niels sst, Søren, smed i Sjørslev, Jens Sørensen Krogsgaard, degn i Falslev og Kærby, Karen 36 g.m. Peder Sørensen i Vester vandet, Else 30. FM: farbror Christen Sørensen i Sjørslev.

40 Else Christensdatter i Almtoft. 4.4.1792, fol.69B.
E: Peder Sørensen Møller. B: Søren 22, Christen 15, Jens 13, Birthe Marie 12.

41 Anne Marie Svendsdatter i Bøgelund. 25.5.1792, fol.70B, 74.
E: Anders Pedersen. B: Peder 3. FM: farbror Christen Andersen i Ungstrup.

42 Christen Pedersen i Sjørslev. 19.3.1793, fol.75.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jens Ravnholt sst. B: Peder 10, Niels 8, Anne 6. FM: farbror Søren Pedersen sst.

43 Jens Andersen i Sangildgård. 9.6.1793, fol.76B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Erik Roersen i Torning på Kærsholm gods. B: Knud 28, der fæster, Anders 17. FM: Christen Bach i Torning.

44 Birthe Pedersdatter i Vium. 19.9.1793, fol.80.
E: Bertel Jensen, hyrde. B: Jens 30, Peder 23, Maren g.m. Johan Pedersen i Mønsted sogn, Marie Kirstine g.m. Peder Thomsen i Hyrdehuset.

45 Niels Madsen i Sjørslev. 13.2.1794, fol.80B.
E: Dorthe Jacobsdatter. LV: Niels Bøgelund. A: søster Kirsten Madsdatter g.m. Christen Vestergaard i Sjørslev, halvsøster Maren Christensdatter g.m. Laurids Christensen i Vium, halvbror Jens Christensen, kaldet "Lille Jens Thøgersen" i Vium.

46 Christen Lauridsen i Mellem Vandet. 30.8.1794, fol.81B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Sørensen i Vester Vandet. B: Peder 8. FM: fasters mand Peder Hansen i Midstrup.

47 Rasmus Pedersen i Sjørslev. 15.11.1794, fol.84, 87.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Anders Rasmussen 45 sst, Johanne Rasmusdatter, enke efter Jens Christensen sst. LV: Peder Pedersen sst, Peder Thuesen sst, Bodil Rasmusdatter, død, var g.m. Christen Jensen sst. 2B: Inger Marie 20, Christen 18.

48 Kirsten Nielsdatter i Sjørslev. 30.1.1795, fol.86, 88B.
E: Anders Mikkelsen, der også døde, skifte 4.6.1795. B: Anne g.m. Christen Andersen Krogsgaard, Kirsten. FM: Jens Mikkelsen i Levring.

49 Søren Pedersen i Vium. 13.4.1795, fol.87.
B: Maren g.m. Johan Andersen i Mausing. Intet skifte.

50 Anne Jensdatter i Over Hvam. 15.6.1795, fol.89.
E: Søren Jensen Bech. B: Jens 30, Niels 21, Inger g.m. Hans Hansen i Hindbjerg, Anne Marie 19.

51 Anne Lauridsdatter på Ungstrup Mark. 28.9.1795, fol.91.
A: bror Niels Lauridsen i Ungstrup, bror Christen Lauridsen på Ungstrup Mark, søster, død. 3B: Mikkel Jensen i Lille Oustrup i Torning sogn, Maren Jensdatter g.m. Christen Sørensen i Fårup, Kirsten Jensdatter g.m. Mikkel Jensen i Neder Katballe i Lysgård sogn.

52 Bartholomæus Notlev i Humle Mølle. 20.10.1795, fol.92B, 96B, 103.
E: Kirsten Notlev født Hansen. LV: Mads Vindelev i Katvad Mølle på Frijsenborg gods. B: Poul Christoffer Notlev i København, Else Kirstine 21 i Thy, Henning Scheel 20 i København, Sten 18 i Edslev Mølle ved Århus, Mette Elisabeth 15, Anne 10, Kirsten 7. FM: søskendebarn Christen Røgen på Stensborg, Christian Mathiasen i Skjoldhuset ved Duelund. Desuden nævnes afdødes stedsøn Hans Vejrup. [Første ægteskab med Anne Pedersdatter Fogh begravet 2.11.1767, andet ægteskab med Sidsel Christensdatter, skifte 9.5.1786 lbnr.7].

53 Kirsten Madsdatter i Neder Hvam. 2.11.1795, fol.94, 104B, 109.
E: Christen Nielsen. B: Niels 11, Mads 10, Ellen Marie 6, Mette Kirstine 3.

54 Christen Pedersen i Sjørslev. 15.11.1795, fol.96B.
B: Christen i Demstrup, Jens i Sjørslev, Poul sst. Intet skifte.

55 Mads Mikkelsen i Hørup. 11.4.1796, fol.101B, 109, 111.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Munk i Kjellerup, Niels Andersen i Almtoft. B: Niels 17, Mikkel 14, Kirsten 7, Bodil Marie 4, Oluf 3, Mads 1, Anne 3 mdr. FM: født værge Søren Mikkelsen på Kjellerup Mark.

56 Anne Margrethe Jensdatter i Vium. 12.5.1796, fol.104, 110B, 112B.
Døde i barselsseng, men fødte et barn uden for ægteskab: Mogens, der døde 19.9.1796. Udlagt far: Niels Jensen i Brandstrup. A: mor Anne Christensdatter i Vium. LV: Christen Thuesen sst, bror Mogens Andersen, skoleholder i Lysgård ved Peder Krogsgaard i Vium.

57 Karen Christensdatter i Over Hvam. 20.12.1796, fol.112, 124.
E: Laurids Christensen. B: Anne Kirstine 14, Christen 10.

58 Birthe Marie Christensdatter i Vium. 8.5.1797, fol.114B, 132.
E: Mads Christensen Hvam. B: Christen 14, Søren 12, Christen 10, Hans 4, Niels 2.

59 Niels Sørensen i Lille Mejlhede. 19.12.1797, fol.116B, 126B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Nielsen Sand i Elsborg, Christen Sørensen i Sjørslev. B: Søren 20, Søren 19. FM: født værge Peder Sørensen i Vester vandet.

60 Simon Nielsen i Vium. 20.1.1798, fol.118, 121.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Nielsen, degn i Karup. B: Niels 3, Christen 1. FM: fars stedfar Christen Madsen i Vium.

61 Søren Jørgensen Skrædder i Vium. 20.1.1798, fol.119, 122, 131B.
E: Inger Christensdatter. LV: Kjeld Nielsen, skovfoged i Teglgården. A: mor Anne Andersdatter, søskende Anders Jørgensen, Jens Jørgensen, Else Jørgensdatter, Margrethe Jørgensdatter.

62 Niels Pedersen Bøgelund i Sjørslev. 12.3.1798, fol.120, 123, 125.
E: Mette Lorentsdatter. LV: Christian Nielsen sst, Peder Jensen, der ægter. B: Peder 15, Anne 11, Mette 6, Jacob 2. FM: født værge Søren Pedersen Bøgelund på Sjørslev Mark, Søren Sørensen Smed sst.

63 Jens Nielsen Smed i Nipgårde. 9.1.1799, fol.125B, 130.
E: Maren Pedersdatter. LV: Frederik Pedersen i Sjørup. B: Niels 26, Peder 22, Anne Marie g.m. Peder Lauridsen i Vium, Anne g.m. Laurids Pedersen i Skræ, Anne Elisabeth, der ægter hans Pallesen i Ungstrup, Maren g.m. Christen Jensen i Bisballe, Birthe g.m. Anders Pedersen på Ungstrup mark, Anne Sofie, der ægter Jens Christensen i Skræ.

64 Christen Christensen Skov i København. 29.8.1799, fol.128, 132.
E: Fransiska Toxværd i København, hvor boet er taget under Hof- og Stadsrettens skiftekommissions behandling 5.8.1799. Afdødes "her havende enke" [formentlig fraskilt] Agnethe Pedersdatter på Aunsbjerg. LV: Kjeld Nielsen, skovfoged i Teglgård. B: Peder Christensen 13, nu i København. FM: farbrødre Jens Skov, skræddermester i København, Østergade 34, Anders Skov, strømpehandler i Købehavn, Niels Skov, strømpehandler sst. Desuden nævnes afdødes morbror Niels Jensen Hindbjerg i Hørup.

65 Jens Nielsen Saugmand, skrædder i Sjørslev. 24.10.1799, fol.129.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Nielsen, drejer sst. B: Anders Jensen i Mariager, død. 2B: Jørgen 8, Anne Marie 7, Sidsel Kirstine Jensdatter 32, tjener i Ålborg, Niels Jensen 30 i Sjørslev, Kirsten Jensdatter 28, Christen Jensen 26, Just Jensen 24, Mette Cathrine Jensdatter 22, Marie Jensdatter 20, Christine Jensdatter 15.

66 Thyrre Sørensen i Karup. 26.5.1803, fol.132B.
E: Mette Jepsdatter. LV: Mikkel Nielsen. Kun registrering, måske mangler resten af skiftet.

SLUT


Kærsholm gods skifteuddrag

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
I pakken: Forskellige sager findes en børnepenge-oversigt 1761-1786 over arvemidler, der ikke er givet afkald for. Lbnr.31-49.


Kærsholm gods
Skifteprotokol
1791-1810
G 232-3
1 Hans Enevoldsen i Grågårde. 3.2.1791, side 2.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Christen Christensen Voer i Vinderslev. B: Enevold 11, Søren 8, Anders 5, Inger Johanne 2. FM: fars halvbrødre Rasmus Andersen i Nørre Knudstrup, Søren Andersen i Sønder Knudstrup.

2 Jens Andersen i Torning. 26.8.1791, side 9.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Peder Jensen Bach sst. B: Niels 37 i Vattrup, Maren 35 g.m. Anders Jensen i Torning, Kirsten g.m. Peder Sørensen i Vester Vandet på Aunsbjerg gods, Anne 30, Else g.m. Christen Christensen i Demstrup på Aunsbjerg gods, Dorthe 25, Kirsten 22, Anders 17. FM: farbror Jens Andersen i Torning.

3 Jens Andersen Ildkom og hustru Maren Hansdatter i Torning. 15.2.1792, side 17.
Hans A:
1) søster Maren Andersdatter, død, var g.m. Mikkel Roersen i Ildkom. 1B: Anders 20
2) halvbror Jens Andersen i Torning, død. 8B: Niels 37 i Vattrup, Maren g.m. Anders Jensen i Torning, Kirsten g.m. Peder Sørensen i Vester vandet, Else g.m. Christen Christensen i Demstrup, Anne 29, Dorthe 24, Kirsten 22, Anders 18
3) halvbror Søren Andersen i Torning, død. 3B: Karen g.m. Oluf Andersen i Århus, Kirsten, enke i Grågårde, Anders 30.
Hendes A:
Kirsten Andersdatter g.m. Christen Bech i Kærsholm Mølle, Kirsten Andersdatter g.m. Niels Hindbjerg i Ungstrup, Mads Andersen, ladefoged på Stårupgård, Hans Andersen i København.

4 Anne Pedersdatter i Torning. 12.10.1793, side 43.
E: Erik Roersen. B: Else Cathrine 18. FM: farbror Jens Roersen i Torning.

5 Marie Cathrine Christensdatter i Ungstrup. 12.11.1793, side 47.
E: Søren Andersen Rytter. B: Anders 32 sst, Maren g.m. Peder Andersen i Grågårde, Karen g.m. Jacob Sørensen i Ungstrup, Kirsten g.m. Mikkel Jensen i Almtoft, Sidsel 25. FM: farbror Rasmus Andersen i Almtoft.

6 Anne Madsdatter i Torning. 30.12.1794, side 54, 69, 70.
E: Kjeld Christensen. B: Anne 25 g.m. Anders Nielsen sst, Maren 23 g.m. Niels Pedersen sst, Anne Margrethe 16. FM: farbror Søren Christensen i Karup.

7 Erik Roersen i Torning. 31.1.1795, side 57, 69, 77.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Pedersen Hak i Torning, Christen Nielsen Skovhus i Midstrup. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 12.10.1793 lbnr.4]. B: Else Cathrine 19. FM: Jens Roersen i Torning.

8 Karen Jørgensdatter i Torning. 13.3.1795, side 63, 66, 84, 85.
E: Jens Andersen Graae. B: Christen 9. Første ægteskab med Christen Andersen. B: Jørgen 18, Søren 15, Bodil 13. FM: Jens Roersen sst.

9 Anders Sørensen Bødker i Torning. 16.3.1795, side 64, 72, 84, 91.
E: Anne Mogensdatter. LV: Christen Bech i Kærsholm Mølle. B: Hans 6, Maren 2. FM: Mads Mogensen i Skræ. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Else Marie 20, Dorthe 17, Søren 13. FM: Peder Sørensen Skrædder i Ungstrup. Desuden nævnes enkens bror Thomas Mogensen.

10 Laurids Thomsen Impgårde i Ungstrup. 9.6.1795, side 81, 89, 95.
E: Maren Hansdatter. LV: Jacob Hansen i Elsborg, Frederik Jensen i Ungstrup. A: bror Jens Thomsen i Impgårde, bror Thomas Thomsen, død. 1B: Thomas 27, søster Johanne Thomasdatter, død, var g.m. Mogens Madsen i Torning. 5B: Mads i Skræ, Thomas 25 i Torning, Anne, enke efter Anders Bødker i Torning, [skifte 16.3.1795 lbnr.9], Kirsten 26, Inger 24.

11 Søren Rasmussen i Vattrup. 9.6.1795, side 82, 87, 93.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Smed sst. B: Søren 3 uger 2 dage den 8.7.1795. Arvinger før fødslen: bror Søren Rasmussen i Svejstrup ved Skanderborg, søster Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. Christen Vandet i Demstrup på Aunsbjerg gods, 3B: Niels 30 i Demstrup, Rasmus 28 sst, Lauge 24 i Vattrup, søster Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Søren Nielsen Smed i Vattrup, søster Elisabeth Sofie Rasmusdatter g.m. Jens Jepsen i Kjellerup i Hørup sogn, halvbror Rasmus Christensen i Skræ, halvsøster Maren Christensdatter g.m. Peder Andersen Koch i Knudstrup.

12 Jens Christensen i Ungstrup. 26.1.1796, side 96.
E: Ellen Marie Andersdatter. LV: Peder Lauridsen sst. B: Rasmus 36 sst, Anders 33 i Torning, Christen 31 i Ungstrup, Søren 29 i Kjellerup, Karen 25, Peder 19, Maren 15.

13 Anne Cathrine Eriksdatter i Store Oustrup. 13.4.1796, side 98.
E: Jens Jensen. B: Jens 9, Erik 7, Anne Kirstine 5, Poul 2, Søren 5 uger. FM: morbror Søren Eriksen i Bøggild.

14 Christen Lauridsen i Ungstrup. 20.5.1796, side 102.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Rytter sst. B: Laurids 22, Mette 19, Maren 17, Anne 15. FM: farbror Hans Lauridsen i Nørre Knudstrup.

15 Mogens Madsen i Torning. 10.8.1796, side 103.
[Enkemand efter Johanne Madsdatter, se lbnr.10]. B: Anne 40 g.m. Søren Pedersen i Torning, Mads 36 i Skræ, Kirsten 30, Thomas 28, tjener i Nørre Snede Kro, Inger 26. FM: morbror Jens Thomsen i Impgårde.

16 Jens Pedersen Graae i Vattrup. 6.6.1797, side 104, 108.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Smed. B: Peder 27 sst, Søren 16, Anne Cathrine 12, Thomas 8.

17 Anders Sørensen i Torning. 7.8.1797, side 106.
E: Maren Andersdatter. LV: Iver Bertelsen i Skræ. B: Søren 29, Dorthe 26, Maren 22, Anne 20, Anders 17. FM: farbror Hans Sørensen i Sinding.

18 Kirsten Poulsdatter i Torning. 19.1.1799, side 110.
E: Gregers Jensen. B: Maren 32, Jens 29. FM: farbror Niels Jensen sst.

19 Vibeke Andersdatter i Torning. 24.1.1799, side 112.
E: Christen Christensen Ildkom. B: Christen 10. FM: Niels Hak i Torning.

20 Søren Christensen i Karup. 12.8.1799, side 115.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mikkel Nielsen sst. B: Christen, Jens, Jens, Kirsten g.m. Anders Jensen i Sangild. FM: farbror Kjeld Christensen i Torning.

21 Niels Jensen i Vattrup. 18.5.1801, side 120.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Mikkel Jensen i Skygge. B: Ingeborg Cathrine 14, Ellen 14, Anne Kirstine 12, Karen 9, Anne 6. FM: Anders Jensen i Torning.

22 Anne Cathrine Pedersdatter, ugift i Bøggild. 17.4.1802, side 127.
A: mor Margrethe Pallesdatter g.m. Christen Christensen sst, søster Karen Johanne Pedersdatter . FM: Anders Sørensen, halvbror Christian Ulrik Antonsen. Arv efter far Peder Jensen Bøggild, skifte sluttet 4.8.1773.

23 Anne Jensdatter i Vattrup. 18.4.1804, side 128.
E: Peder Jensen Graae. B: Anne Marie 6, Jens 3, Jens 1. Første ægteskab med [Søren Rasmussen sst, skifte 9.6.1795 lbnr.11]. B: Søren 9. FM: farbror Rasmus Christensen i Skræ.

24 Anne Jensdatter i Nørre Knudstrup. 21.4.1804, side 131.
E: Anders Roersen. B: Sidsel 32 g.m. Mads Jensen i Store Gråskov, Maren 29 g.m. Anders Nielsen i Gråmose, Mette 27, Anne 25, Karen 24, Ingeborg 21, Dorthe 21, Elisabeth 15.

25 Maren Andersdatter i Torning. 14.8.1804, side 136.
Enke efter Anders Sørensen, [skifte 7.8.1797 lbnr.17]. B: Søren 36 sst, Dorthe 33, Peder, Maren g.m. Peder Jensen Post i Skræ, Anne 28, Anders 26.

26 Anne Cathrine Jensdatter i Store Impgård. 4.11.1804, side 137.
E: Thomas Mogensen. Uden for ægteskab B: Karen Thomasdatter 7. FM: morfar Jens Thomsen i Store Impgård.

27 Malene Nielsdatter i Vattrup. 12.3.1808, side 141.
E: Anders Jensen. B: Jens 5, Ellen Marie 4, Niels 1. FM: morfar Niels Pedersen Sahl i Kærsholm Mølle.

28 Christen Johansen Bech, møller i Kærsholm Mølle. 14.5.1808, side 145.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Anders Christensen i Ungstrup. B: Frands 27, Else Marie g.m. Jens Andersen Bøgelund i Torning, Karen Johanne 24, Anne Marie 19. FM: farbror Søren Johansen Bech i Skorup.

29 Else Marie Christensdatter i Torning. 21.11.1810, side 149.
E: Jens Andersen Bøgelund. B: Christen 15, Anne Johanne 10, Kirsten 8, Helene Sofie 3, Anne 6 mdr. FM: Jens Munk i Torning, morbror Frands Christian Christensen.

30 Johanne Nielsdatter i Impgårde. 22.11.1810, side 152.
E: Søren Pedersen. B: Niels 6, Peder 3. FM: mors søskendebarn Thomas Thomsen i Søborghus.

 


Kærsholm gods
Forskellige sager
G 232-4

Specifikation over de arvemidler på Kærsholm gods som i skifteprotokollen er anført,
hvor for der ej findes afkald, nemlig fra 22.12.1761 til 20.1.1786.

31 Johanne Aaby i Nørre Knudstrup. 22.12.1761.
E: Lukas Kloch. B: Hans, født 26.10.1761. FM: Frands Mørk, afdøde kasserer Testrup.

32 Simon Jensen i Knudstrup. 7.2.1769.
B: Anne 4. FM: Søren Jensen Graa i Nørre Knudstrup.

33 Anne Cathrine Jensdatter i Ålemølle, der opholdt sig i Kærsholm Mølle. 25.8.1769.
Barn uden for ægteskab med Niels Jensen Holmgaard fra Asmildkloster: Hans Nielsen, nylig født. Indførslen er streget, da arvingen er død.

34 Anne Jensdatter i Kærsholm Mølle. 3.1.1772.
E: Niels Jensen Møller. B: Anne 5, Mette Marie 4. Arv efter afdødes søster Anne Cathrine [Jensdatter]. (Sml. lbnr.33).

35 Jacob Christensen i Karup. 23.1.1773.
B: Jens 3. FM: Søren Christensen sst.

36 Niels Roersen i Torning. 12.2.1773, pag. 256-266.
B: Christen, Anders, Birgitte, Anne.

37 Peder Jensen Bøgild i Bøgild. [Dato mangler], pag. 266-316.
B: Karen Johanne 4, Anne Cathrine 6 mdr. FM: Niels Jensen Møller i Kærsholm Mølle, der nu er død.

38 Claus Nielsen i Bøgild. 13.5.[år mangler].
A: bror Jacob Nielsen, halvbror Niels Clausen i Sønder Knudstrup, begge myndige.

39 Kirsten Jensdatter i Nørre Knudstrup. 17.5.1777.
E: Hans Lauridsen. [Første ægteskab med Simon Jensen sst, skifte 7.2.1769 lbnr.32] B: Anne 12. FM: Søren Jensen Graa i Nørre Knudstrup.

40 Anders Jensen, ugift i Bøgild. 14.2.1778.
A: søskende Christen Jensen 19, Mette g.m. Søren Rytter sst, Anne 23, Mette Kirstine 14, Kirsten 11. FM: Peder Andersen Uhre i Munklinde.

41 Christen Andersen Elsborg, der tjente på Kærsholm. 6.1.1779.
A: mor Maren Sørensdatter. LV: Christian Nielsen i Klavsholm ved Palstrup, bror Niels Andersen, myndig, søster Kirsten Andersdatter Elsborg. FM: Kloch i Nørre Knudstrup.

42 Laurids Nielsen i Torning. 20.1.1779.
A: mor Mette Christensdatter g.m. Christen Pedersen, bror Anders Nielsen. FM: Anders Roersen i Nørre Knudstrup.

43 Jens Hindberg i Lille Gråskov. 10.4.1780.
B: Jens, der har stedet i fæste, Anne. FM: Christen Pedersen i Bøgild.

44 Niels Clausen i Sønder Knudstrup. 28.4.1780.
B: Mette Marie 16, Claus 14, Christen 10. FM: Jacob Nielsen Møller i Bøgild.

45 Maren Andersdatter i Torning. 9.1.1781.
E: Mikkel Roersen. B: Anders 10. FM: Jens Andersen i Lille Impgård.

46 Bodil Gregersdatter i Ungstrup. 2.11.1782.
E: Jens Pedersen Hindberg. B: Gregers 6.

47 Anders Enevoldsen i Torning. 11.5.1785.
B: Inger Johanne 4, Anne 1. FM: Enevold Hansen i Grå.

48 Jacob Nielsen i Bøgild. 7.5.1784.
A: Claus Nielsen, myndig, Christen Nielsen, umyndig. FM: Jens Mikkelsen i Lille Oustrup, Marie Nielsdatter nu g.m. Christen Jensen i Bøgild.

49 Ingeborg Jensdatter på Kærsholm. 29.9.1780.
A: slegfreddatters slegfredsøn Jens.

SLUT


Marsvinlund gods Skifteprotokol
1797-1813
samt et skifte 1765
Marsvinlund gods
Skifte 3.4.1765 efter Henrik Clementin
G 233-71 Henrik Clementin i Viborg. 3.4.1765.
Skriverdreng hos landstingsdommer og rådmand Jacob Filstrup i Viborg.
A: bror Bertel [Langballe] Clementin, søster Bodil Marie Stampe Clementin hos mor i Nørtorp. FM: farbror Jørgen Fogh Clementin, præst i Kettrup i Hanherred, farbror Peder Pedersen Clementin, præst i Ålborg [Budolfi]. Arv til afdøde efter far krigsråd [Henrik] Clementin ejer af Nørtorp, skifte sluttet 18.9.1764, [Dueholm skifteprotokol B1A-134 fol.259], arv efter mor ved samfrændeskifte 18.5.1761 og efter bedstemor [Karen Jensdatter Fogh] Jespersen. Desuden nævnes Bodil Maries bedstemor Madam Iversen.


Marsvinlund gods
Skifteprotokol
1797-1813
G 233-82 Jens Christensen Karmisholt, ugift på Marsvinlund. 17.5.1797, fol.1B.
A: Jens Mikkelsen i Ovnstrup, Niels Christensen i Lem, Niels Christensen i Dybvad, Anders Sørensen i Vadum sogn, Christen Sørensen i Horsens, Anders Jensen i Hellum sogn, Peder Pedersen i Nissum, Anders Pedersen i Foltved, Anders Sørensen i Guldbæk, Bodil Sørensdatter i Ovnstrup, Maren Sørensdatter i Roslund, Birgitte Sørensdatter i Albæk sogn, Bente Jensdatter, Anne Jensdatter i Smågårde, Karen Pedersdatter i Skellet, Karen Mikkelsdatter i Ovnstrup, død. 3B: Christen Pedersen i Solholt, Anders Pedersen i Ovnstrup, Mikkel Pedersen i Røgen, (Røfven?), Else Mikkelsdatter i Barkholt, død. 6B: Søren Jensen i Stagsted, Niels Jensen i Knudseje, Laurids Jensen i Bunkerne, Simon Jensen i Barkholt, Johanne Jensdatter i Vitten, Kirsten Jensdatter i Smågårde, død. 2B: Jens Lauridsen, Else Lauridsdatter.

3 Anne Kirstine Knudsdatter i Almind Mølle. 28.1.1807, fol.5.
E: Troels Sørensen. B: Marie Cathrine 9 mdr. FM: morfar Knud Nielsen sst

4 Anders Nielsen Lysgaard, ugift fårehyrde på Marsvinlund. A: søster, død. 4B: Jens Poulsen i Almind, Søren Poulsen i Færgehuset ved Viborg, Johanne Marie Poulsdatter g.m. Christian Lauridsen i Vranum, Anne Poulsdatter 32.

5 Mads Mikkelsen i Bastruphus. 15.3.1811, fol.8.
Enken lever. A: Niels Christensen i Neder Katballe. Afdøde døde ved Regimentet på Sjælland uden livsarvinger.

6 Anne Marie Christensdatter på Marsvinlund Hede. 12.11.1813, fol.8B.
E: Søren Pedersen. B: Mette Cathrine 3. FM: Peder Christensen Snedker.

SLUT


Palstrup gods
Skifteprotokol
1791-1810
G 234-2
1 Maren Olufsdatter i Torup. 22.8.1791, fol.1.
E: Mads Christensen. Første ægteskab med Oluf Knudsen, skifte 3.7.1787. B: Knud 13, Maren 10, Oluf 8, Hans 6. FM: farbror Hans Christensen.

2 Søren Poulsen i Kjellerup. 10.10.1791, fol.3, 7B.
E: Anne Elisabeth Nielsdatter. LV: Peder Andersen i Serup. B: Niels 7. FM: Jens Poulsen i Astrup.

3 Anne Hansdatter i Astrup. 2.12.1791, fol.5.
E: Christen Sørensen Woyer. B: Søren 3, Anne 6 mdr. FM: Anders Christensen sst.

4 Peder Pedersen Kræmmer i Levring. 19.2.1792, fol.7, 14B, 21B, 24B, 27B.
B: Peder 36 sst, Jens 30, hosekræmmer i København, Anders 27 i Hindbjerg, Abelone, død for 2 år siden, var g.m. Søren Jespersen Thybo, handelsmand i Viborg. 1B: Jesper 3, Ellen Pedersdatter nu g.m. sin søsters enkemand Søren Jespersen Thybo i Viborg. Desuden nævnes afdødes stedsøn Søren Lauridsen Levring i Alling sogn.

5 Christen Pedersen i Astrup. 28.3.1792, fol.13B, 15B, 22B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Thomsen sst, Anders Christensen sst. B: Maren 14, Johanne 11, Anne 5, Anne Marie 2. FM: fars søskendebarn Christen Sørensen i Astrup, Anders Mikkelsen.

6 Hans Andersen Smed i Elsborg. 24.5.1792, fol.16B, 20.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Pedersen Snedker i Demstrup. B: Knud 19, Anders 17. FM: Christen Andersen Smed i Højbjerg. Af første ægteskab B: Anne Hansdatter, [skifte 2.12.1791 lbnr.3], var g.m. Christen Sørensen Woyer i Astrup. 2B: Søren 3, Anne 1. FM: Niels Andersen i Elsborg. Af andet ægteskab ingen børn.

7 Peder Lauridsen i Højbjerg. 9.6.1792, fol.18, 23, 24.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Christian Nielsen sst, Christen Bertelsen sst. B: Christen 40, tjener ved Horsens, Laurids 36, tjener i Sminge, Marie 29 g.m. Anders Nielsen i Borum på Frijsenborg gods. FM: Christen Moesgaard i Højbjerg.

8 Hans Christensen i Levring. 5.7.1792, fol.18B, 23B, 26B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Pedersen Kræmmer sst. B: Søren 28. Af første ægteskab B: Christen 45, Anne 36.

9 Niels Nielsen Astrup i Levring. 28.9.1793, fol.29, 34, 36, 38B, 41B, 44B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: bror Anders Rasmussen i Midstrup, Søren Hansen på Clausholm. B: Niels 31 i Hindbjerg, Rasmus 29 i Vesterskov, Jens 27, Søren 19, Maren 16.

10 Maren Sørensdatter i Levring. 4.10.1793, fol.31, 35B, 38.
Enke efter [Hans Christensen sst, skifte 5.7.1792 lbnr.8]. B: Søren 29 sst. Desuden nævnes afdødes stedbørn Christen Hansen, Anne Hansdatter.

11 Arent Pedersen på Levring Mark. 31.10.1793, fol.32B, 36B.
E: Karen Christensdatter. LV: Anders Christensen i Astrup. B: Maren 18, Christen 15, Kirsten 11. FM: farbror Jens Pedersen Østergaard i Levring. Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter. B: Peder 32.

12 Bodil Henriksdatter i Levring. 20.3.1794, fol.39.
E: Hartvig Olufsen. B: Anne 9, Oluf 3, Henrik 3mdr. FM: morbror Johan Henriksen i Grauballe.

13 Kirsten Knudsdatter i Døssing. 20.2.1795, fol.42.
E: Jens Jacobsen. B: Jacob 7, Anne 5, Maren 3, Inger 6 uger. FM: morfar Knud Sørensen i Dalsgård.

14 Mette Nielsdatter i Levring. 27.4.1797, fol.47.
E: Anders Mikkelsen. B: Mette Marie 4, Else 2.

15 Anne Cathrine Jensdatter i Trasborg. 10.10.1806, fol.49.
E: Anders Andersen Hvas, bøssemager. B: Anders 29 på Iller Teglværk, skovfoged ved Allinggård, Johanne g.m. Jørgen Sørensen, murermester på Palstrup Mark, Anne 18, Lene 14.

16 Anders Andersen Hvas, bøssemager i Trasborg. 8.6.1810, fol.50B.
E: Anne Simonsdatter. LV: Linnet på Clausholm. Første ægteskab med Anne Cathrine Jensdatter, skifte 10.10.1806 lbnr.15. B: Anders 33 på Allinggård Mark, Johanne g.m. Jørgen Sørensen på Palstrup mark, Anne 22, Lene 18.

SLUT

 


Vinderslevgård gods
Skifteprotokol
1730-1810


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, men der henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Den yderste kant af en del af bladene mangler i protokollen 1760-1810.
Navn på afdøde mangler i lbnr. 65, 67.
Navn på enken mangler i lbnr.44, 206, 222, 263, 273.g

Vinderslevgård gods
Skifteprotokol
1730-1751
G 235-3

1 Christen Andersen Dyhr i Svostrup. 10.8.1730, side 1.
Enkemand efter Anne Margrethe Andersdatter, datter af Anders Johansen i Resendal. A: mor Mette Nielsdatter Mollerup i Svostrup. LV: Christian Lunow, herredsfoged i Frausing, søskende Peder Andersen den ældre i København, Niels Andersen i Thy, Peder Andersen den yngre i Norge, Henrik Andersen i Ålborg, Maren Andersdatter g.m. Søren Leth i Ovstrup, Mette Andersdatter g.m. Niels Jensen i Frausing. (Sml. lbnr.114).

2 Maren Sørensdatter i Nisset. 8.6.1732, side 62.
E: Søren Christensen. B: Christen 3.

3 Maren Andersdatter i Sinding. 5.7.1732, side 68.
E: Niels Kærsgaard. B: Søren 16, Anne 12, Anders 10, Johanne 7. FM: Laurids Poulsen sst.

4 Rasmus Christensen Virklund i Sejling. 26.8.1732, side 79.
E: Anne Christensdatter. B: Christen 24 i Gødvad, Søren 21. FM: Christen Sørensen i Sejling. Enkens første ægteskab med Søren Thøgersen.

5 Peder Cortsen Bisted i Alling Mølle. 11.5.1730, side 87.
E: Anne Gregersdatter. B: Gregers i Ingstrupgård, Jochum i Ålborg, Anne g.m. Peder Fynbo i Århus, Kirsten g.m. Jens Basse i Adslev. Første ægteskab med Anne Gundesdatter, skifte 25.2.1696. B: Gunde Møller i Viborg, Cort Møller sst, Peder Møller i Århus, Christoffer i Alling Mølle, Maren g.m. Henrik [Lorentsen] Buchholtz, præst i Højbjerg og Elsborg, Elisabeth.

6 Christen Lauridsen i Kærsgård. 14.10.1732, side 104.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Christensen sst. B: Maren 12, Søren 10, Anne 7, Kirsten 4, Helene 1. FM: Jens Madsen i Øster Bording, Laurids Lauridsen i Balle, fasters mand Peder Christensen i Kærsgård, Salomon Knudsen i Øster Bording g.m. fars halvsøster, mors farbror Søren Christensen i Kærsgård.

7 Christen Pallesen i Holm. 18.10.1730, side 112.
A: søster Anne Pallesdatter i Vattrup, søster Karen Pallesdatter g.m. Christen Andersen i Impgårde, bror Mikkel Pallesen, død. 4B: Palle, Anders 23, Jens 19, Maren g.m. Laurids Bertelsen i Serup, søster Kirsten Pallesdatter, død. 2B: Dorthe Jensdatter g.m. Jørgen Andersen i Torning, Maren Jensdatter g.m. Knud Jensen i Vattrup.

8 Thyrre Jensen Bøgild i Ans Kro. 21.8.1732, side 176.
E: Margrethe Jensdatter. B: Maren 25, Peder 23, Sidsel 21, Birgitte Marie 17, Jens 14, Jens 12, Daniel 9, Anne 7, Kirsten 4, Thyrre 2.

9 Else Hansdatter i Grønbæk. 19.3.1733, side 391.
E: Peder Hansen. B: Søren 8, Hans 7 uger.

10 Jens Lauridsen i Iller. 6.6.1733, side 399.
E: Anne Christensdatter. B: Christen 5, Jens 2. FM: morbrødre Anders Lauring sst, Jens Lauring sst, fars svoger Søren Sørensen sst.

11 Mette Pedersdatter i Hinge. 30.6.1733, side 402.
E: Knud Lauridsen. B: Laurids 5. FM: morbrødre Rasmus Pedersen sst, Rasmus Pedersen sst.

12 Jens Christensen Lundum i Pederstrup. 30.6.1733, side 404.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: svoger Christen Poulsen sst. B: Birgitte 26, Christen 24, Peder 22, Jacob 20, Karen 16, Anne 14, Inger 12, Dorthe Marie 5.

13 Peder Sørensen i Elkær. 18.5.1733, side 406.
E: Else Sørensdatter. LV: bror Mads Smed i Folmergård. B: Bodil 16, Søren 14. FM: fars svoger Niels Madsen i Levring.

14 Niels Jensen i Lysdal. 13.2.1734, side 413.
E: Anne Jensdatter. B: Maren 35 g.m. Jacob Pedersen i Hedehuset, Jens 30, Knud 28, Anne 26 g.m. Niels Olufsen i Lysdal, Niels 22, Anders 19.

15 Anne Sørensdatter i Fruerlund. 16.12.1733, side 417.
E: Niels Hansen. B: Johanne 21, Maren 18, Anne Marie 14, Anne 11, Søren 8.

16 Maren Jensdatter i Iller. 22.10.1733, side 420.
E: Anders Jensen. B: Karen 28 g.m. Christen Andersen Dyssing i Iller, Jens 21, Jens 16, Søren 12. FM: mosters mand Christian Knudsen.

17 Erik Rasmussen i Ebstrup. 3.7.1734, side 423.
E: Anne Didriksdatter. Skifte efter første hustru 26.6.1730. B: Rasmus 32 sst, Anders 26, Anne g.m. Thomas Lauridsen i Sejling, Anne 23, Johanne 15.

18 Mette Jensdatter i Kærsgård Mølle. 11.1.1735, side 430.
E: Christen Christensen. A: halvsøskende Peder Andersen, Thomas Andersen, Niels Andersen i Hvinningdal.

19 Mikkel Jensen, ladefoged på Grauballegård. 8.7.1734, side 435.
E: Maren Nielsdatter Smal. LV: Thomas Pedersen, der ægter. B: Marie Kirstine 5, Niels 3, Anne Kirstine 9 mdr.

20 Niels Stigsen i Serup. 10.2.1735, side 458.
E: Karen Pedersdatter. B: Maren g.m. Christen Nielsen i Lemming, Kirsten g.m. Jens Jensen i Serup, Johanne g.m. Søren Mikkelsen Snedker i Sejling.

21 Thomas Jensen i Vrads. 3.8.1735, side 460.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: far Niels Jensen i Snabe. B: Anne 5. FM: farbror Peder Jensen i Grættrup.

22 Maren Christensdatter i Serup. 28.4.1735, side 464.
E: Anders Lauridsen. B: Marie Kirstine 1 måned. FM: morbror Bertel Knudsen i Holms Mølle. Arv hos Niels Lauridsen Worm på Vester Kejlstrup til enkemanden , der er født i Bakgården i Resendal efter halvbror Niels Andersen. Arv efter afdødes far Christen Lauridsen i Serup, skifte 28.9.1728.

23 Mads Sørensen i Nisset. 22.6.1735, side 474.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen i Frausing. B: Søren i Nisset, Jens i Øster Bording, Niels sst, Rasmus 24, Jens 22.

24 Maren Pedersdatter i Nisset. 11.8.1735, side 477.
E: Søren Madsen. Af første ægteskab B: Thomas Didriksen i Grauballe, Peder Didriksen i Sejling, Maren Didriksdatter 19, Didrik Didriksen 18.

25 Niels Nielsen og hustru Maren Pedersdatter i Vrads. 25.11.1735, side 480.
B: Sidsel 16, Johanne 13. FM: mors halvsøsters mand Villads Nielsen, mors halvsøskendebarn Niels Jørgensen i Velling.

26 Niels Christensen Bonde i Ebstrup. 2.6.1735, side 482.
E: Kirsten Bertelsdatter. LV: Søren Christensen, der ægter og fæster. B: Anne Cathrine 8, Maren 6, Christen 7 uger. FM: morfar Bertel Lauridsen i Serup, Jens Sørensen i Ebstrup g.m. afdødes søster Mette Christensdatter.

27 Simon Pedersen i Iller. 1.12.1735, side 490.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder 23, Niels 18, Kirsten g.m. Laurids Sørensen i Ris, Johanne 15.

28 Else Eriksdatter i Mausing. 3.12.1735, side 493.
E: Laurids Jensen. B: Knud sst, Jens 31, Erik 22, Anne g.m. Knud Nielsen sst, Karen g.m. Laurids Jacobsen i Hinge, Gertrud g.m. Peder Lundum i Pederstrup.

29 Niels Pedersen Fogh i Ans. 7.4.1736, side 496.
E: Anne Dorthe Harder. LV: Jens Pedersen Serup i Ans. B: Jørgen Nielsen Fogh i Århus. Af første ægteskab B: Peder Nielsen Fogh i Rotterdam, død. 3B: 1 søn, 2 døtre, Hans Nielsen Fogh, ridefoged på Endrupholm, Else Marie Fogh g.m. Anders Rasmussen i Røgen.

30 Laurids Nielsen i Hvinningdal. 22.3.1736, side 499.
E: Maren Christiansdatter. LV: bror Søren Clemensen i Gødvad. B: Laurids 14, Christen 5, Thomas 3.

31 Jørgen Nielsen i Borup. 11.9.1736, side 502.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Lemming. B: Else 20, Karen 17, Jens 13, Niels 9, Jens 5, Thomas 2.

32 Anne Thomasdatter i Iller. 28.7.1736, side 504.
E: Anders Christensen Lauring. B: Mette 6, Karen 5, Anne 4, Maren 2.

33 Jens Bødker i Mausing. 23.5.1736, side 509.
E: Anne Jensdatter. B: Jens sst, Peder, skoleholder i Andkær i Koldinghus Amt.

34 Maren Hansdatter i Lemming. 6.2.1737, side 514.
E: Niels Rasmussen. B: Mette 5, Rasmus 3. FM: morbrødre Christen Hansen sst, Laurids Hansen sst. Arv til enkemandens mor Kirsten Nielsdatter efter enkemandens far Rasmus Nielsen sst, skifte 22.5.1724.

35 Jacob Frederiksen og hustru Anne Mikkelsdatter i Them. 3.6.1737, side 521.
B: Hans sst, Maren g.m. Sivert Thomsen, kromand sst.

36 Birgitte Jensdatter i Lysdal. 3.12.1736, side 537.
E: Jens Nielsen. B: Anne Kirstine 14 uger. FM: morbror Peder Lundum. Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Pedersdatter

37 Kirsten Nielsdatter i Holm. 30.3.1737, side 539.
E: Peder Sørensen Overgaard. B: Anne 5 uger. FM: morbrødre Christen Nielsen i Serup, Esper Nielsen i Ans, Holger Nielsen sst.

38 Mette Madsdatter i Asmildgårde. 27.7.1736, side 543.
E: Steffen Thomsen. B: Mette Margrethe 9 uger. Enkemandens første ægteskab med Mette Marie Bertelsdatter, skifte 5.2.1733. B: Bertel Christian.

39 Christen Andersen Døssing i Iller. 28.7.1736, side 546.
E: Karen Andersdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Anne Marie 2. FM: morfar Anders Jensen.

40 Bertel Lauridsen i Serup. 16.1.1737, side 552.
E: Anne Pedersdatter. B: Kirsten g.m. Søren Christensen i Ebstrup, Dorthe 27. Af første ægteskab B: Laurids i Serup, Villum i Hinge.

41 Anne Christensdatter i Lemming. 26.6.1737, side 566.
E: Niels Mouridsen. A: søskende Jens Christensen i Skellerup, Niels Christensen, tjener på Allinggård, Anne Christensdatter g.m. Peder Mosegaard i Lemming, Margrethe Christensdatter g.m. Niels Nielsen, hyrde i Brandstrup.

42 Thomas Thomsen i Pederstrup. 29.4.1737, side 568.
E: Anne Jensdatter. A: halvbror Jens Johansen.

43 Rasmus Christensen i Overgård. 14.9.1737, side 571.
E: Maren Sørensdatter. LV: Poul Nielsen i Vester Bording. Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, skifte 7.3.1732. B: Hans 29, Christen 22, Gregers 20, Poul 15, Niels 12, Peder 9, Kirsten g.m. Thomas Sørensen i Hinge. FM: farbror Christen Christensen i Vinderslev, morbror Christen Hansen i Overgård.

44 Rasmus Lauridsen i Serup. 28.12.1737, side 578.
E: [Mangler]. LV: Peder Jensen Smed. B: Margrethe 25, Anders 22, Niels 18. FM: farbror Christen Lauridsen, farbror Niels Lauridsen, fasters mand Christen Nielsen i Resdal.

45 Margrethe Jensdatter i Ans Kro. 6.2.1738, side 580.
E: Rasmus Christensen Almtoft. Første ægteskab med Thyrre Jensen Bøgild sst, skifte 21.8.1732 lbnr.8. B: Maren 30 i Borum, Peder 28 i Århus, Sidsel 26 g.m. Rasmus Olufsen i Borum, Birgitte Marie 23 g.m. Jens Eriksen Mostrup i Randers, Jens 19, Jens 17, Daniel 14, Anne 12, Kirsten 9, Thyrre 7. FM: Peder Thyrresen i Århus.

46 Christen Sørensen Vandet i Hinge. 23.7.1737, side 603.
E: Kirsten Rasmusdatter Lysdal. B: Rasmus 21, tambur, Anne Dorthe 15.

47 Anne Christensdatter i Serup Hyrdehus. 22.11.1738, side 605.
E: Rasmus Jensen. B: Jens. Af første ægteskab B: Christen Jacobsen From.

48 Maren Pedersdatter i Svostrup. 10.1.1739, side 607.
E: Knud Pedersen. A: søskendebørn
1) Christen Andersen i Grauballe
2) Jens Andersen i Svostrup
3) Anders Andersen i Svostrup
4) Ellen Andersdatter g.m. Jens Hjort i Voel
5) Kirsten Christensdatter, enke efter Mads Graversen i Svostrup. 3B: Anne Madsdatter g.m. Peder Thomsen i Grønbæk, Karen Madsdatter g.m. Anders Busbom i Borup, Mette Madsdatter, [skifte 27.7.1736 lbnr.38], var g.m. Steffen Væver i Asmildgårde. 1B: Mette Margrethe
6) Anne Rasmusdatter i Grauballe, død. 1B: Anne Mouridsdatter
7) Maren Christensdatter, død, var gift i Falling. 1 søn, død. 3 børn.

49 Laurids Nielsen i Serup. 9.5.1738, side 608.
E: Edel Mortensdatter. LV: bror Jens Mortensen Smed i Gullev, Hans Rasmussen Overgaard, der ægter. A: søskende Christen Nielsen i Lemming, Villum Nielsen i udlandet, Anne Nielsdatter g.m. en svensk snedker i København, Maren Nielsdatter g.m. Mikkel Mikkelsen i Lemming.

50 Peder Andersen Smed i Engesvang. 28.4.1739, side 615.
E: Johanne Nielsdatter. B: Niels. Første ægteskab med Sidsel Andersdatter. B: Anders i Elbæk, Anders i Mausing, Poul i Bording, Jens i Vinderslev, Maren, enke efter Hans Funder i Vinderslev.

51 Kirsten Christensdatter i Engesvang. 10.4.1733, side 616.
E: Jens Sørensen. B: Mikkel 15, Mette Kirstine 9, Maren 5.

52 Anne Hansdatter i Borup. 1.7.1738, side 619.
E: Peder Jacobsen. B: Anne, død, var g.m. Søren Jensen i Grauballe. 4B: Johanne 15, Jens 12, Peder 12, Thomas 6.

53 Karen Madsdatter i Serup. 2.6.1738, side 621.
A: søster Bodil Madsdatter, død. 2B: Mads Nielsen, Anne Nielsdatter g.m. Hans Glenstrup i Vammen.

54 Inger Pedersdatter i Pederstrup. 5.7.1734, side 623.
E: Christen Rasmussen. B: 1 datter 7 uger.

55 Anne Jensdatter i Elkær. 12.7.1734, side 624.
E: Niels Rasmussen. B: Jens 30, Rasmus 25, Jens 24, Peder 21, Kirsten g.m. Søren Skov i Vinderslev.

56 Rasmus Madsen i Lemming. 29.7.1738, side 625.
E: Anne Nielsdatter. B: Christen 35, Mads 29, Anne g.m. Rasmus Sørensen i Viborg, Maren ugift, Maren g.m. Anders Lemming i Iller.

57 Jørgen Jensen i Mausing. 15.10.1738, side 626.
E: Mette Poulsdatter. B: Jens 37 sst, Poul 20 sst, Kirsten g.m. Jens Lauridsen sst.

58 Maren Jensdatter i Lemming. 29.5.1739, side 628.
E: Jens Jensen. B: Jens 6. "En datter hun havde før ægteskabet med Jens Jensen": Anne Andersdatter 14. FM: morbror Søren Jensen i Kragelund. Arv i boet til enkemandens søskende Søren Jensen og Kirsten Jensdatter efter enkemandens mor, skifte 10.10.1729.

59 Anne Pedersdatter i Lemming. 29.5.1739, side 631.
E: Christen Nielsen Holk. B: Karen 22, Niels 20, Søren 16, Peder 12, Niels 9, Kirsten 5, Peder 3, Anne 2.

60 Jens Sørensen Sinding i Sejling. 5.6.1739, side 634.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Jens Pedersen i Resdal. B: Søren 11, Peder 8, Christen 6, Laurids 3. FM: farbrødre Anders Sørensen Sinding i Sejling, Peder Sørensen Sinding i Sejling.

61 Karen Nielsdatter i Sinding. 5.6.1739, side 638.
E: Jens Lauridsen. A: søskendebørn Anne Jensdatter, enke efter Søren Olufsen i Balle, Rasmus Jensen i Gødvad, død. 1B: Christen.

62 Anne Nielsdatter i Lysdal. 12.6.1739, side 640.
E: Niels Olufsen. B: Niels 7. FM: morbror Jens Nielsen sst.

63 Inger Lauridsdatter i Mausing. 16.6.1739, side 642.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 5. FM: morbror Knud Lauridsen i Hinge.

64 Thomas Andersen og hustru Else Christensdatter i Hvinningdal. 13.6.1739, side 646.
Hans A: bror Peder Andersen sst, søster Maren Andersdatter, enke efter Niels Skov i Sejling, søster Anne Andersdatter, enke efter Rasmus Sørensen i Kærsgård, bror Jens Andersen i Balle, død. 4B: Anders i Sejling, Morten i Hvinningdal, Anne g.m. Søren Nielsen i Balle, Maren i Sinding, bror Christen Andersen i Balle, død, var g.m. Maren Christensdatter. 3B: Anne g.m. Niels Sørensen sst, Maren g.m. Peder Rasmussen i Kærsgård, Mette, halvbror Anders Sørensen i Hvinningdal, halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Anders Winther sst.
Hendes A: søster Maren Christensdatter i Hvinningdal. LV: Niels Bording.

65 Marie [mgl.] i Grønbæk. 6.10.1739, side 654.
E: Peder Jensen Skrædder. B: Anne 27 i Farre, Mette 25 i København, Anders 24, Dorthe 21 i Knudstrup, Anne Kirstine 9. FM: Peder Pedersen i Iller, Christen Knudsen i Hønholt.

66 Bertel Buch i Hinge, herredsskriver i Lysgård og Hids herreder. 1.10.1739, side 656.
E: Elisabeth Andersdatter. LV: Bertel Knudsen i Holms Mølle. Første ægteskab med Karen Gregersdatter, skifte 22.1.1711. B: Anne Bertelsdatter Buch g.m. Jørgen Jacobsen Weinhof, Ingeborg Bertelsdatter Buch, Else Margrethe Bertelsdatter Buch. Arv til afdødes bror Mathias Buch, skifte 21.7.1711 g.m. Margrethe Nielsdatter Rønne, skifte 29.3.1715. B: Peder Mathiasen Buch, fuldmægtig på Rysensten, Anne Elisabeth Buch. FM: Christen Buch, præst i Almind og Sjørslev. Desuden nævnes enkens søster Bodil Andersdatter Møller, enke efter Jens Brøgger.

67 [Mgl.] i Grauballe. 10.3.1740, side 704.
E: Jens Nielsen. A: Søren Pedersen i Borup, Anne Pedersdatter, Thomas Pedersen i Grauballe, Peder Pedersen i Nebel, Niels Pedersen i Borup, Laurids Pedersen 21, afdødes stedmor Else Nielsdatter i Dalsgård.

68 Jens Christensen i Vinderslev. 2.5.1738, side 706.
E: Maren Stigsdatter. B: Stig 16 i Viborg latinske skole. FM: Jacob Lauridsen i Karup.

69 Christen Madsen i Nisset. 25.6.1740, side 707.
E: Maren Didriksdatter. LV: bror Thomas Didriksen i Grauballe. B: Mads 20, Kirsten 16, Maren 13. FM: Peder Sørensen, Anders Pedersen. Første ægteskab med Maren Andersdatter. B: Niels i Nisset, Anne sst, Maren i Lemming.

70 Knud Lauridsen i Lemming. 5.7.1740, side 709.
E: Margrethe Nielsdatter. B: Peder 23, Anne 21. FM: Niels Lauridsen i Serup, Rasmus Lauridsen i Tandskov.

71 Niels Hansen i Nebel. 20.1.1741, side 711.
E: Karen Gregersdatter. B: Anne 10, Maren 8. FM: farbror Peder Hansen i Grønbæk.

72 Anders Christensen i Iller. 26.5.1741, side 714.
E: Mette Nielsdatter. B: Niels 2. FM: farbror Hans Christensen sst.

73 Niels Sørensen i Nisset. 7.9.1739, side 718.
E: Kirsten Nielsdatter. B: Anne, Johanne. FM: morbror Rasmus Pedersen i Bundgård i Lemming.

74 Søren Lauridsen i Nebel. 24.2.1740, side 719.
E: Maren Rasmusdatter. LV: far Rasmus Pedersen sst. B: Kirsten 19 Laurids 18, Niels 16, Rasmus 14, Rasmus 7. Af første ægteskab B: Poul 24, Anne 22. FM: Christen Lauridsen i "Oel" [Voel?], Christen Busborg i Dalsgård.

75 Anders Christensen i Iller. 9.6.1740, side 722.
E: Mette Gregersdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Mette g.m. Jens Pottemager sst, Maren g.m. Peder Sørensen i Jægerspris på Sjælland, Maren g.m. Mikkel Thomsen i Ris.

76 Mette Jensdatter i Agerskov i Bording sogn. 6.7.1740, side 724.
E: Hans Pedersen. B: Anne Marie 13.

77 Maren Christensdatter i Hvinningdal. 27.10.1740, side 726.
A: Peder Andersen sst, Anne Andersdatter, Maren Andersdatter, Jens Andersen, død. 4B: Anders, Morten, Anne, Maren, Christen Andersen, død. 3B: Anne, Maren, Mette, Anders Sørensen, Maren Sørensdatter, Laurids Christensen i Funder. Afdødes LV: Poul Nielsen i Bording. (Sml. lbnr.64).

78 Else Sørensdatter i Grønbæk. 11.2.1741, side 727.
B: [Else Hansdatter, skifte 19.3.1733 lbnr.9], var g.m. Peder Hansen sst. 2B: Søren 17, Hans 9.

79 Anne Nielsdatter i Grønbæk. 4.3.1741, side 728.
E: Peder Sørensen. B: Jørgen 5. FM: farbror Terkild Sørensen sst.

80 Christen Knudsen i Hønholt. 6.6.1741, side 730.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Christen Jensen i Knudstrup. B: Mette 20, Maren 17, Knud 14. FM: Mourids Lauridsen i Voer.

81 Birgitte Baltsersdatter i Sinding. 17.10.1741, side 733.
E: Jens Sørensen. B: Laurids 19, Søren 15, Jens 5. FM: Peder Baltsersen sst.

82 Peder Andersen i Hvinningdal. 31.10.1741, side 736.
E: Maren Nielsdatter. B: Christen 29, Poul 26, Kirsten 19.

83 Maren Pedersdatter i Borup. 11.12.1739, side 738.
E: Rasmus Pedersen. B: Peder 9 mdr. FM: morbror Thomas Pedersen i Grauballe.

84 Mette Pedersdatter i Grønbæk. 29.3.1742, side 743.
E: Søren Pedersen. A: forældre Peder Andersen og hustru.

85 Poul Lauridsen i Svostrup. 3.4.1742, side 745.
E: Karen Andersdatter. LV: Johan Andersen i Gødvad. B: Anne Kirstine 14, Johanne 4. FM: Peder Rask i Grauballe.

86 Anne Hansdatter i Grønbæk. 6.4.1742, side 747.
A: søskendebørn Laurids Sørensen i Naderup, Kirsten Sørensdatter sst, Thyge Lauridsen i Asmildgårde, Rasmus Mikkelsen i Sminge.

87 Maren Jensdatter i Vinderslev. 16.5.1742, side 748.
E: Rasmus Pedersen. B: Peder 6, Jens 4. FM: morbror Henrik Henriksen sst.

88 Maren Sørensdatter i Mausing. 18.5.1742, side 751.
E: Jens Jensen Bødker. B: Karen 17, Peder 14. FM: Niels Sørensen i Pårup i Funder sogn.

89 Mette Christensdatter i Sinding. 1.6.1742, side 754.
E: Jacob Lauridsen. B: Margrethe 21, Inger 17, Christen 10, Lene 6.

90 Maren Andersdatter i Nebel. 11.6.1742, side 757.
E: Jacob Thomsen. B: Anne 16, Mette 11.

91 Niels Sørensen Fruerlund i Tandskov. 7.7.1742, side 760.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen i Lemming. B: Søren 5, Anne 3, Anne 1. FM: Niels Rasmussen Ladefoged i Mausing.

92 Peder Riis i Iller. 30.7.1742, side 762.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Lauridsen i Iller. B: Karen g.m. Peder Simonsen sst, Kirsten 24.

93 Karen Pedersdatter i Grønbæk. 3.8.1742, side 763.
E: Anders Madsen. B: Anne 13, Mads 10, Peder 9, Else 3, Maren 2.

94 Karen Pedersdatter i Lemming. 21.9.1742, side 765.
E: Niels Lauridsen. B: Søren 5, Peder 4 uger.

95 Birgitte Lauridsdatter i Asmildgårde. 22.9.1742, side 766.
E: Thyge Lauridsen. B: Christen 13, Lotte 10, Johanne 2.
f
96 Rasmus Christensen Almtoft i Ans Kro. 25.9.1742, side 768.
Enkemand efter Margrethe Jensdatter, [skifte 6.2.1738 lbnr.45]. A: Jens Christensen og dennes søster Karen Christensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Almtoft, søstersøn Anders Lauridsen nu i Ans Kro, søstersøn Niels Lauridsen.

97 Erik Pedersen Bayer i Lemming. 13.10.1742, side 781.
E: Mette Pedersdatter. LV: Peder Christensen i Holm. B: Jens 25, Peder 23, Christen 20, Maren 15. FM: Mikkel Pedersen i Lemming.

98 Kirsten Pedersdatter i Serup. 18.2.1743, side 781.
E: Rasmus Mouridsen. B: Mourids 5, Johanne 4, Kirsten 2. FM: morfar Peder Jensen sst.

99 Anne Nielsdatter i Nisset. 18.2.1743, side 783.
E: Søren Christensen. B: Niels 8, Søren 6, Jens 4, Morten 6 uger. FM: morbror Christen Nielsen sst.

100 Rasmus Sørensen i Øster Bording. 26.3.1743, side 784.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christen Christensen sst. B: Thomas 17, Søren 13, Rasmus 8. FM: farbror Anders Sørensen sst.

101 Thyge Lauridsen i Asmildgårde i Svostrup sogn. 25.2.1743, side 785.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Jens Pedersen i Olt.(?). Første ægteskab med Birgitte Lauridsdatter, skifte 22.9.1742 lbnr.95. B: Christen 14, Lotte 11, Johanne 2. FM: morbror Laurids Lauridsen i Grønbæk.-

102 Karen Knudsdatter i Hinge. 8.4.1743, side 795.
E: Anders Pedersen. B: Anne, [skifte 8.4.1743 lbnr.103], var g.m. Rasmus Andersen sst. Knud 24, Jens 23. FM: morbror Bertel Knudsen i Holms Mølle,

103 Anne Andersdatter i Hinge. 8.4.1743, side 800.
E: Rasmus Andersen. A: far Anders Pedersen sst. (Sml. lbnr.102).

104 Mikkel Pedersen i Lemming. 17.8.1743, side 803.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jens Jensen Søndergaard sst. A: søster Mette Pedersdatter g.m. Peder Bonde sst, søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Huus sst, søster Kirsten Pedersdatter i Torsø. Arv til Peder Pedersen efter far Peder Pedersen, skifte 24.1.1718.

105 Kirsten Jensdatter i Holms Mølle.14.10.1743, side 804.
B: Bertel Knudsen sst, Maren Knudsdatter g.m. Anders Pedersen i Serup, Karen Knudsdatter,[skifte 8.4.1743 lbnr.102]. B: Knud, Jens. FM: far Anders Pedersen i Hinge. Afdødes første ægteskab med [Christen Lauridsen i Serup, skifte 28.9.1728]. B: Maren Christensdatter, [skifte 28.4.1735 lbnr.22]. 1B: Marie Kirstine. FM: far Anders Lauridsen i Serup.

106 Niels Mejersen i Brårup. 20.1.1744, side 806.
E: Karen Nielsdatter. LV: Frands Sørensen i Vejerslev. B: Jens, Christen, Søren, Mette g.m. Niels Thomsen i Svostrup.

107 Anne Pedersdatter i Grønbæk. 14.2.1744, side 809.
E: Laurids Lauridsen Kongensgaard. A: søskende Jens Pedersen Kusk i Asmildgårde, Karen Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Hindbjerg, Maren Pedersdatter g.m. Oluf Pedersen Kaldal i Viborg, Niels Pedersen i Ørum, halvbror Rasmus Pedersen på Mattrup gods.

108 Maren Nielsdatter i Sinding. 25.2.1744, side 810.
E: Jens Sørensen.. Af første ægteskab B: Mette Sørensdatter g.m. Christen Møller i Vinderslev. Arv i boet efter enkemandens første hustru [Birgitte Baltsersdatter], skifte 17.10.1741 lbnr.81.

109 Karen Jensdatter i Lysdal. 26.2.1744, side 812.
E: Jens Nielsen. B: Birgitte Marie 6, Jens 2, Maren 6 uger. FM: Anders Christensen i Kragelund.

110 Søren Nielsen Kjærgaard i Lemming. 16.4.1744, side 815.
E: Maren Jensdatter. LV: far Jens Thomsen i Hinge. B: Jens. FM: farfar Niels Christensen Kjærgaard i Lemming. (Slutningen af skiftet mangler, måske mangler et barn Søren Sørensen).

111 Jens Pedersen i Søndergård i Lemming. 6.5.1744, side 816.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Kjærgaard i Sinding. Af første ægteskab B: Maren 22. FM: gamle Jens Madsen i Nisset.

112 Mette Nielsdatter i Dalsgård. 6.5.1744, side 819.
E: Jens Mikkelsen. B: Christen 12, Maren 8, Mikkel 6, Anne 2, Rasmus 6 mdr. FM: mors stedfar Gregers Thomsen i Frausing.

113 Maren Pedersdatter i Lysdal. 27.5.1744, side 823.
E: Niels Olufsen Møller. B: Peder 3. FM: morbror Søren Vandet i Hinge. Enkemandens første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 12.6.1739 lbnr.62. B: Niels.

114 Mette Nielsdatter Mollerup i Svostrup. 16.8.1734, side 826.
Enke efter Anders Dyhr, skifte sluttet 27.6.1724, [formentlig fejl for 25.6.1727]. B: Henrik Dyhr i Nibe, Mette Dyhr g.m. Niels Jensen i Svostrup, Peder Dyhr den yngre , nu ridefoged på Harritslevgård på Fyn, Peder Dyhr den ældre i København, Niels Dyhr i Nykøbing, Maren Dyhr g.m. Søren Jensen Leth i Ovstrup. Arv efter afdødes bror Anders Nielsen Mollerup i Ovstrup, tidligere ejer af Hessel. (Sml. lbnr.1 og Allinggård lbnr.494).

115 Terkild Christensen Nørgaard i Iller. 5.10.1741, side 836.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen 6, Bodil 4.

116 Peder Nielsen Stenalt i Mausing. 12.8.1744, side 838.
E: Mette Andersdatter. B: Niels 35, Anders 31, Birgitte 29, Anne 27, Jens 18, Mette 15. FM: Poul Christensen sst.

117 Anne Jensdatter i Kragelund. 25.9.1744, side 840.
E: Søren Jensen. B: Jens 10, Mette 6. FM: Anders Christensen sst.

118 Mette Madsdatter i Nisset. 21.11.1744, side 842.
E: Palle Didriksen. B: Henrik, skrædder sst, Mads Roed i Grauballe. Af første ægteskab B: Anne Christensdatter, død. 3B: Christen 13, Maren 9, Kirsten 9. FM: far Niels Roed i Grauballe.

119 Niels Thomsen i Svostrup. 8.10.1744, side 843.
E: Mette Nielsdatter. LV: bror Christen Nielsen i Iller. B: Mette 8, Anne 5, Peder 3, Niels 14 dage. FM: farbrødre Gregers Thomsen i Svostrup, Thomas Thomsen sst.

120 Niels Sørensen Kærsgaard i Sinding. 28.11.1744, side 845.
E: Inger Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Engesvang. Første ægteskab med [Maren Andersdatter], skifte 5.7.1732 lbnr.3. B: Søren 28 i Sinding, Anne 25, Anders 22, Johanne 19. FM: Rasmus Mouridsen sst.

121 Afkald. Allinggård 25.7.1745, side 848.
Afkald fra Jens Jensen Brårup, fra Jens Jensen Kærsgaard i Grønbæk, fra Joen Jensen i Brårup og fra Maren Jensdatter g.m. Rasmus Jacobsen i Roe til bror Søren Jensen, der overtager gården i Brårup efter deres afdøde far Jens Jensen, og med ophold til deres mor Anne Sørensdatter.

122 Peder Jensen i Nisset. 8.12.1744, side 849.
E: Mette Christensdatter. LV: bror Søren Christensen sst. B: Christen 8. FM: fars søskendebarn Peder Sørensen sst.

123 Henrik Christensen Skrædder i Nisset. 8.12.1744, side 850.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Mads Christensen. B: Mette 6. FM: farbror Mads Christensen Roed i Grauballe.

124 Hans Jensen Offersen og hustru Anne Sørensdatter i Borup. 23.3.1745, side 851.
Hans A: bror Jens Offersen, død. 1B: Maren på Sjælland.
Hendes A: 2 halvsøstre Maren Rasmusdatter i Nebel, Kirsten Rasmusdatter g.m. Christen Busborg i Dalsgård.

125 Maren Nielsdatter i Kragelund. 4.5.1745, side 852.
B: Peder Lauridsen sst, Anne Lauridsdatter, død. 1B: Karen 9. FM: far Christen Christensen i Sinding.

126 Søren Nielsen Kærsgaard i Sinding. 4.5.1745, side 854.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: far Søren Lauridsen sst. B: Anders 2, Niels 14 uger. FM: Anders Nielsen Kærsgaard sst, Laurids Jensen sst.

127 Anne Gregersdatter i Brårup. 11.8.1745, side 856.
E: Søren Meissen. B: Niels. FM: morfar Gregers Skov i Roe.

128 Bertel Nielsen i Hauge. 13.8.1745, side 857.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Jensen i Revl.
B: Else 17. FM: Poul Nielsen i Elkær.

129 Christen Hansen Drejer i Vinderslev. 21.3.1746, side 859.
E: Maren Christensdatter. B: Mathias.

130 Christen Nielsen Holk i Lemming. 10.5.1746, side 860.
E: Anne Didriksdatter. LV: bror Thomas Didriksen i Grauballe. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 29.5.1739 lbnr.59]. B: Karen g.m. Niels Bundgaard i Lemming, Niels i Nisset, Søren 24, Peder 18, Niels 15, Kirsten 13, Peder 11, Anne 8. FM: morbror Jens Pedersen i Sejling, mosters mand Laurids Henriksen i Lemming.

131 Bertel Knudsen i Holms Mølle. 9.8.1745, side 861.
E: Abelone Cathrine Lundum. LV: provst Hurtigkarl i Grønbæk. B: Knud 16. FM: fasters mand Anders Pedersen i Hinge.

132 Jens Pedersen Kusk i Asmildgårde. 18.9.1745, side 877.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Sørensen i Borup. B: Johanne Marie 9, Peder 6, Christian 2. FM: farbror Niels Pedersen Frausing i Ørum, fars fasters mand Peder Rasmussen i Grauballe.

133 Maren Madsdatter i Grønbæk. 16.3.1746, side 884.
E: Terkild Skrædder. B: Kirsten, Mads. FM: morbror Anders Madsen sst.

134 Peder Jensen i Mausing. 21.3.1746, side 889.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Lauridsen sst. B: Jens sst, Anders 26, Laurids 18, Knud Frederik 14. FM: Hans Jensen sst, Niels Jensen sst.

135 Anne Kirstine Madsdatter i Elkær. 13.5.1746, side 891.
E: Mikkel Bertelsen Ladefoged. A: far Mads Sørensen i Fuglemosegård g.m. Anne Jensdatter. ved søn Jens Madsen.

136 Jens Madsen i Lemming. 29.6.1746, side 898.
E: Anne Henriksdatter. LV: Laurids Henriksen sst. B: Maren g.m. Jens Andersen i Iller, Mads, Henrik, Anne.

137 Maren Lauridsdatter i Brårup. 4.7.1746, side 900.
E: Peder Gødesen. B: Laurids 11, Gøde 9, Søren 6, Anne 2.

138 Peder Jacobsen i Roe. 25.10.1746, side 902.
A: bror Rasmus Jacobsen sst, bror Søren Jacobsen, død. 3B: Maren g.m. Søren Andersen sst, Anne, Niels 24.

139 Hans Christensen Hinge i Borup. 25.10.1746, side 903.
E: Mette Jensdatter. LV: Laurids Pedersen i Grønbæk. B: Anne 17, Christen 15, Karen 13, Anne 10, Hans 2. FM: farbror Jens Christensen i Frausing.

140 Jens Madsen i Borup. 23.3.1747, side 905.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: Anders Rasmussen. B: Mads i Nebel, Maren g.m. Rasmus Smed i Rind, Anne 26. FM: Thomas Forvalter i Borup.

141 Søren Pedersen Vandet i Borup. 7.3.1747, side 906.
E: Mette Nielsdatter. LV: far Niels Lauridsen i Serup. B: Peder 5, Niels 2, Gertrud 6 uger. FM: fasters mand Poul Rasmussen i Astrup.

142 Anne Thomasdatter i Nisset. 14.3.1747, side 910.
E: Jens Jensen Præst. B: Thomas 13, Jens 10, Mette 2. FM: morbror Gregers Thomsen i Frausing.

143 Johan Henrik Sadelmager i Grauballe. 6.4.1747, side 914.
E: Bodil Christensdatter. LV: Knud Jensen, ladefoged på Grauballegård. B: Henrik 29, Christian 21, Laurids 16, Sofie g.m. Thomas Didriksen i Grauballe, Marie g.m. Peder Nielsen i Frausing, Margrethe g.m. Niels Nielsen Bødker i Grauballe.

144 Peder Jacobsen i Borup. 24.4.1747, side 921.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Rasmussen sst. A: søster Mette Jacobsdatter, død. 4B: Jacob Thomsen, Morten Thomsen, Peder Thomsen, Anne Thomasdatter, halvbror Jacob Christensen i Borup, halvsøster Maren Christensdatter st.

145 Anne Jensdatter i Lemming. 1.7.1747, side 925.
E: Rasmus Pedersen Schmidt. B: Jens 25.

146 Kirsten Pedersdatter i Serup. 10.1.1748, side 934.
E: Niels Lauridsen. B: Peder 32, Erik 27, Laurids 22, Anne g.m. Jens Pedersen i Sinding, Mette g.m. Søren Rasmussen i Hinge, Johanne 24. FM: morbror Jens Pedersen i Resdal.

147 Afkald. Nisset 4.1.1748, side 939.
Afkald fra Laurids Jensen i Nisset Overgård, fra Jens Jensen i Serup, fra Mads Jensen i Nisset, fra Kirstine Marie Jensdatter g.m. Niels Christensen, ladefoged i Resendal for arv efter endnu levende forældre Jens Madsen og hustru.

148 Afkald. Øster Bording 9.5.1748, side 940.
Afkald fra Salomon Knudsen i Øster Bording for arv efter datter Mette Salomonsdatter g.m. Jacob Terkildsen sst.

149 Afkald. Vinderslev Skole 1.6.1748, side 940.
Afkald fra Jacob Nielsen, fra Søren Nielsens arvinger ved FM: Peder Lundum i Pederstrup, fra Jens Nielsen i Linå, fra Anne Nielsdatter g.m. Hans Sørensen i Mausing, fra Johanne Nielsdatter g.m. Jens Poulsen i Skygge og fra Anne Madsdatter, enke efter Jesper Smed alle næstsøskendebørn på mors side for arv efter Karen Christiansdatter, der døde 26.4.1748, var g.m. Jens Rasmussen i Vinderslev, der lever endnu.

150 Mourids Nielsen i Resdal. 28.2.1748, side 941.
A: mor Anne Jesdatter sst. LV: mands brorsøn Jens Pedersen i Resdal, søskende Christen Nielsen i Serup, Karen Nielsdatter g.m. Mourids Lauridsen i Voer, Anne Nielsdatter g.m. Peder Nielsen Grøn i Serup, Jesper Nielsen i Ans, Jens Nielsen i Resdal, Holger Nielsen i Ans, Laurids Nielsen i Elling.

151 Christen Nielsen Resdal i Serup. 16.3.1748, side 960.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: bror Niels Lauridsen sst. B: Anne g.m. Jens Sørensen i Sejling, Maren g.m. Mads Jensen i Nisset, Anne g.m. Søren Jensen i Lemming, Else 18. FM: farbror Jens Nielsen i Resdal. Arv efter afdødes bror Mourids Nielsen sst, [skifte 28.2.1748 lbnr.150].

152 Niels Jensen i Brårup. 1.5.1747, side 966.
A: bror Peder Jensen sst, halvsøskende Jens Nielsen sst, Christen Nielsen i Iller, Søren Nielsen i Brårup, Mette Nielsdatter g.m. Anders Jacobsen i Svostrup.

153 Maren Poulsdatter i Øster Bording. 8.2.1748, side 968, 1085.
E: Niels Madsen. Af første ægteskab B: Anne Jensdatter g.m. Niels Andersen i Gødvad, Poul Jensen 36, Anders Jensen 27, Mette Jensdatter 22. FM: Anders Sørensen Meldgaard.

154 Peder Jensen Skrædder i Grønbæk. 1.8.1748, side 969.
E: Kirsten Hagensdatter B: Anne i Farre, Anders i Grønbæk, Mette g.m. Niels Pedersen sst, Dorthe 26, Anne Kirstine 19.

155 Hans Nielsen Bording og hustru Mette Andersdatter i Lemming. 7.8.1748, side 970, 977.
Hendes A: søskende Mikkel Andersen sst, Anne Andersdatter g.m. Peder Smed i Iller, Kirsten Andersdatter g.m. Niels Christensen, hyrde på Allinggård.
Hans A: Kendes ikke.

156 Søren Nielsen i Pederstrup. 16.5.1748, side 973.
E: Maren Sørensdatter. B: Søren 23, Gertrud 21, Maren 15, Niels 12, Anne 6. FM: Peder Jensen Lundum i Pederstrup.

157 Johanne Christensdatter i Pederstrup. 16.3.1748, side 975.
E: Rasmus Andersen. B: Christen sst, Dorthe g.m. Niels Møller i Lysdal, Anders 30, Jacob 26, Jens 19, Karen 12.

158 Søren Christensen Bonde i Ebstrup. 4.3.1748, side 979.
E: Kirsten Bertelsdatter. LV: bror Villum Bertelsen i Hinge. B: Anne 9, Niels 3. FM: farbror Niels Christensen i Gødvad. (Sml. lbnr.26).

159 Johanne Christensdatter i Iller. 9.5.1748, side 983.
E: Henning Henriksen. B: Johan 30, Henrik 24, Dorthe 18. FM: Søren Sørensen Østergaard i Iller.

160 Anne Rasmusdatter i Grauballe. 7.5.1748, side 985.
E: Anders Lauridsen. B: Andreas 17, Else 14, Laurids 12, Rasmus 4. FM: farbror Søren Lauridsen Smed i Them.

161 Anders Pedersen i Asmildgårde. 7.5.1748, side 988.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: far Peder Jensen Ans i Grønbæk. B: Bertel 1. FM: mors farbror Hans Jensen Bødker i Asmildgårde.

162 Anne Christensdatter i Lemming. 6.4.1748, side 990.
E: Søren Jensen. B: Christen 14 dage. FM: mors farbror Jens Nielsen i Resdal.

163 Anne Andersdatter i Ebstrup. 4.3.1748, side 992.
E: Rasmus Eriksen. B: Kirsten 20, Maren 16, Margrethe 13, Anne 7, Johanne 3. FM: fasters mand Jens Mouridsen sst.

164 Anne Nielsdatter i Grauballe. 15.3.1748, side 994.
E: Christen Henriksen. A: bror Rasmus Nielsen i Hårup, søster Maren Nielsdatter sst, bror Anders Nielsen, død. 4B: Laurids 23, Gyde 22, Jens 19,Anne Kirstine 14 hos deres mor Maren Lauridsdatter i Borup.

165 Peder Jensen Revl og hustru Maren Christensdatter i Hvinningdal. 2.11.1748, side 995.
Hans Børn: Niels Pedersen 17, Poul Pedersen 10, Anne Pedersdatter 7, Mette Pedersdatter 4. FM: farbror Rasmus Jensen.
Hendes A: mor Kirsten Jensdatter i Virklund, søster Margrethe Christensdatter, halvbror Jens Nielsen sst.

166 Afkald. Roe 11.6.1746, side 996.
Afkald fra Anne Nielsdatter g.m. Jens Christensen Høgh for arv efter far Niels Pedersen i Roe til mor Karen Lauridsdatter.

167 Laurids Bertelsen i Serup. 3.8.1748, side 997.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: bror Jens Mikkelsen i Lille Ovstrup. B: Mikkel 20, Bertel 14, Christen 6. FM: farbror Villum Bertelsen i Hinge.

168 Jens Jensen Vesterby i Lemming. 8.11.1748, sode 1001.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Olufsen i Balle. B: Maren 2. Mette 15 uger, FM: farbror Mikkel Jensen Smed i Balle. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 29.5.1739 lbnr.58). B: Jens 14.

169 Anders Jensen, ugift ladefoged på Vinderslevgård. 9.9.1749, side 1003.
A: mor Maren Pedersdatter g.m. Christen Sørensen i Kragelund, bror Søren Jensen i Kjellerup.

170 Johanne Jacobsdatter Kærsgård i Grønbæk.12.7.1748, side 1012.
E: Søren Lauridsen. B: Karen 7, Maren 5, Jacob 4, Laurids 2, Søren 6 uger. FM: morfar Jacob Hansen, fars farbror Niels Nielsen i Grønbæk.

171 Karen Christensdatter i Hinge. 30.9.1749, side 1015.
E: Christen Rasmussen. B: Christen 11, Else 8. FM: mors stedfar Gregers Thomsen i Frausing, morbror Peder Christensen sst.

172 Peder Rasmussen i Nebel. 8.8.1749, side 1018.
E: Mette Andersdatter. LV: Jacob Thomsen sst. B: Rasmus i Borup, Kirsten g.m. Gregers Lauridsen i Dalsgård, Anne g.m. Laurids Sørensen i Nebel, Kirsten 21, Anders 20, Karen 17.

173 Margrethe Sørensdatter i Pederstrup. 9.8.1749, side 1020.
E: Peder Sørensen Bach. B: Christence Sofie g.m. Anders Rasmussen sst, Maren 16. FM: farbror Niels Sørensen i Hauge.

174 Mette Andersdatter i Svostrup. 8.3.1749, side 1022.
E: Niels Jensen. B: Jens 25, Mette g.m. Christen Andreasen, skoleholder sst, Anders 18, Margrethe 14.

175 Rasmus Jensen Revl, ugift i Hvinningdal. 12.5.1749, side 1026.
Forlovet med Anne Pedersdatter i Balle, der er frugtsommelig. A: søskende Hans Jensen Revl, uvist hvor, Jens Jensen Revl i Nebel, Anne Jensdatter g.m. Peder Winther i Hvinningdal, Anne Jensdatter i Balle, Kirsten Jensdatter g.m. Jens Pedersen sst, Peder Jensen [i Hvinningdal. Skifte 2.11.1748 lbnr.165]. 3B: Niels 17, Poul 10, Anne 7.[Allinggård afkald 9.12.1749 lbnr.545 oplyser at barnets navn er Mette Rasmusdatter].

176 Else Christensdatter i Serup. 25.6.1749, side 1031.
E: Rasmus Christensen. A: mor Johanne Lauridsdatter. LV: bror Niels Lauridsen sst, søskende Anne Christensdatter g.m. Jens Sørensen sst, Maren Christensdatter g.m. Mads Jensen i Nisset, Anne Christensdatter, [skifte 6.4.1748 lbnr.162], var g.m. Søren Jensen i Lemming. 1B: Christen 1.

177 Jens Pedersen Holk i Nisset. 4.3.1748, side 1032.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Søren Christensen sst. B: Peder 32, Maren g.m. Morten Thomsen i Borup, Anne 26, Anne 23, Kirsten 19. FM: afdød mosters mand Peder Sørensen i Nisset.

178 Laurids Hansen Dal i Lemming. 23.12.1749, side 1033.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Jensen Smed sst. A: søskende Christen Hansen sst, Maren Hansdatter g.m. Niels Nielsen sst, Maren Hansdatter, [skifte 6.2.1737 lbnr.34], var g.m. Niels Rasmussen sst. 1B: Mette 17.

179 Knud Nielsen i Mausing. 17.3.1750, side 1034.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Knud Lauridsen sst. B: Anne Cathrine 21, Laurids 14, Else 11. FM: farbror Mads Christensen Skrædder i Serup.

180 Søren Lauridsen i Ris. 13.4.1750, side 1036.
E: Birthe Knudsdatter. LV: bror Mikkel Bentsen i Iller. B: Laurids 10, Mads 8, Anne 5. FM: fars halvbror Christen Lauridsen i Grønholt.

181 Jens Jørgensen i Mausing. 16.4.1750, side 1038.
E: Maren Lauridsdatter. LV: bror Hans Lauridsen sst. B: Anders 21, Jørgen 18, Mette 14, Mads 11, Laurids 4. FM: fars søskendebarn Poul Christensen sst.

182 Anders Sørensen Meldgaard i Øster Bording. 23.2.1750, side 1040.
E: Else Lauridsdatter. LV: bror Niels Lauridsen i Serup. B: Kirsten g.m. Christen Smed i Øster Bording, Laurids 15, Christen [10, Søren] 3, Thomas 6 mdr. FM: fasters mand i Øster Bording. Af første ægteskab B: Johanne g.m. Jens Jensen Bjerreskov i Funder, Margrethe g.m. Niels Madsen i Øster Bording. (Det angives, at der er 4 ugifte børn af andet ægteskab og af Allinggård gods skifteprotokol21.5.1756 fol.114B lbnr.36 fremgår det at Søren er glemt).

183 Karen Christensdatter i Hinge. 30.9.1749, side 1042.
E: Christen Rasmussen. B: Christen 11, Else 8. FM: mors stedfar Gregers Thomsen i Frausing, morbror Peder Christensen sst.

184 Mette Christensdatter i Serup. 5.5.1750, side 1045.
E: Jens Jensen. B: Jens 13, Peder 6 uger. FM: farbror Mads Jensen i Nisset, mosters mand Rasmus Pedersen i Hinge.

185 Jacob Terkildsen i Øster Bording. 23.5.1750, side 1048.
E: Mette Sørensdatter. LV: far Søren Lauridsen i Sinding. B: Niels 6 mdr. FM: fars søskendebarn Jacob Lauridsen i Sinding.

186 Knud Pedersen i Svostrup. 17.6.1750, side 1050.
E: Karen Jensdatter. A: bror Rasmus Pedersen, død. 3 børn på kongens gods.

187 Afkald. Lemming 27.6.1750, side 1051.
Afkald fra Peder Jensen, Søren Jensen, Jens Jensen og Anne Jensdatter for arv efter Niels Sørensen i Lemming til afdødes hustru Johanne Jespersdatter.

188 Gregers Jensen Skov i Roe. 1.6.1750, side 1051.
E: Karen Nielsdatter. B: Jens 36, Else g.m. Søren Jensen, Kirsten 25, Maren 18.

189 Peder Nielsen i Serup. 3.1.1750, side 1053.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Lemming. Første ægteskab med Elisabeth Nielsdatter, skifte 11.10.1728. B: Niels 30.

190 Peder Pedersen [Vestergaard] i Lemming. [Dato mgl.], side 1056.
E: Kirsten Gregersdatter. LV: bror Søren Gregersen. B: Mette, Anders [fejl for Anne] 5, Peder 6 mdr. FM: farbror Jens Pedersen sst, fars farbror Jens Jensen sst.

191 Maren Jensdatter i Iller. 25.6.1750, side 1056.
E: Jens Andersen. B: Maren 10, Anne 7, Anders 5, Jens 2.

192 Laurids Sejrsen i Iller. 25.6.1750, side 1057.
E: Kirsten Simonsdatter. B: Maren 15, Simon 9, Birgitte 6. FM: Hans Pottemager sst.

193 Maren Nielsdatter i Iller. 25.6.1750, side 1057.
E: Niels Pedersen. B: Kirsten 7, Peder 6.

194 Johanne Jensdatter i Iller. 25.6.1750, side 1058.
E: Jens Gødesen. B: Jens 3, Birgitte 6 mdr.

195 Hans Madsen i Ebstrup. 26.6.1750, side 1058.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Madsen sst. A: bror Christen Madsen, død. 5B: Niels i Iller, Mads i Nisset, Christiane g.m. Peder Søndergaard, Kirsten g.m. Søren Mikkelsen, Mette, bror Erik Madsen, død. 1 datter, død. 1 slegfred søn Erik 4 hos Laurids Dals enke i Lemming, halvbror Jens Madsen i Hauge, halvbror Christen Madsen, uvist hvor.

196 Niels Rasmussen i Lemming. 10.8.1750, side 1060.
E: Anne Jensdatter. B: Maren 10, Jens 8, Rasmus 6, Hans 3, Niels 6 uger. FM: Christen Hansen sst. Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 6.2.1737 lbnr.34]. B: Mette 18.

197 Maren Christensdatter i Nisset. 10.9.1750, side 1062.
E: Mads Jensen. B: Anne 6, Jens 5 uger.

198 Mette Poulsdatter i Frausing. 23.1.1751, side 1064.
E: Peder Christensen. B: Poul 1, Christen 4 uger, FM: farbror Rasmus Christensen i Serup, morbrødre Peder Poulsen i Ans, Hans Poulsen i Lemming, Rasmus Poulsen i Frausing.

199 Anders Rasmussen i Svostrup. 10.10.1750, side 1071.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Jacob Rasmussen sst. A: bror Laurids Rasmussen i Borup, bror Peder Rasmussen sst, søster Kirsten Rasmusdatter, død. 5B: Christen Sørensen i Borup, Laurids Sørensen sst, Gregers Sørensen i København, Dorthe Sørensdatter gift på Clausholm, Anne Sørensdatter g.m. Gøde Nielsen i Grauballe, søster Maren Rasmusdatter, død. 2B: Kirsten Andersdatter g.m. Søren Pedersen i Dalsgård, Anne Andersdatter g.m. Thomas Pedersen i Borup, bror Niels Rasmussen, død. 3B: Kirsten g.m. Peder Pedersen i Nebel, Anne g.m. Christen Rustrup i Borup, Karen g.m. Bertel Christiansen sst.

200 Niels Simonsen i Iller. 13.10.1750, side 1073.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen sst. B: Mette 10, Else 8, Dorthe 4, Simon 3, Niels 6 uger. FM: Hans Jensen Bødker i Asmildgårde.

201 Anne Christensdatter i Serup. 23.10.1750, side 1074.
E: Rasmus Mouridsen. B: Anne Kirstine 5. FM: morbror Rasmus Christensen sst.

202 Anders Nielsen i Ans. 5.11.1750, side 1077.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: far Peder Sørensen sst. B: Karen 7, Maren 4, Maren 3, Kirsten 1. FM: farbror Jens Nielsen sst.

203 Christen Lauridsen, pottemager i Grønbæk. 10.3.1751, side 1081.
E: Mette Nielsdatter. B: Mads 16, Else 10. FM: morbror Peder Thomsen.

204 Peder Pedersen Søndergaard i Lemming. 13.3.1751, side 1082.
E: Kirsten Christensdatter. LV: bror Mads Christensen i Nisset. B: Mette 5, Maren 2. Maren 6 mdr. FM: farbror Jens Pedersen Birk i Lemming.


Vinderslevgård gods
Skifteprotokol
1760-1810
G 235-4

205 Maren Jensdatter Buch i Hinge. 5.3.1760, fol.1.
Afkald fra B: Jens Sørensen i Almtoft, Søren Sørensen.

206 Christen Rasmussen i Hinge. 14.3.1760, fol.2.
E: (Mgl.). LV: bror Peder Jacobsen i Hedehuset. B: Karen 9, Rasmus 5, Jacob 2. FM: farbror Peder Rasmussen i Vinderslev. Første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 30.9.1749 lbnr.171. B: Christen, Else, Peder i Frausing.

207 Knud Andersen i Hinge. 18.3.1760, fol.4B.
E: Inger Cathrine Jensdatter. LV: bror Niels Jensen i Frausing. B: Karen 14, Anne 11, Kirsten 7, Maren 5. FM: Jens Andersen i Hinge.

208 Peder Olufsen Møller i Pederstrup. 10.4.1760, fol.7.
Enkemand. B: Maren g.m. Søren Christensen, Oluf 16, Christen 12. FM: farbror Niels Olufsen i Lysdal.

209 Johanne Jensdatter i Hinge. 3.5.1760, fol.8.
B: Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Johansen sst, Niels Rasmussen 29. FM: Thomas Jensen sst.

210 Laurids Jacobsen, glarmester i Hinge. 5.5.1760, fol.9B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Anders Johansen sst. B: Anne Marie 26, Jacob 23, Laurids 17, Jens 13. FM: farbror Christen Jacobsen sst.

211 Jens Andersen Fischer i Hinge. 28.6.1760, fol.10B.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Claus Christensen sst. B: Anders i Stavnstrup, Kirsten g.m. Hans Christensen, murersvend, Gertrud 24, Anne Marie 20. FM: Peder Madsen i Hinge.

212 Anne Henriksdatter i Vinderslev. 16.7.1760, fol.11B.
E: Anders Pedersen. B: Anne Marie 8, Peder 2. FM: morfar Henrik Henriksen sst.

213 Christen Pedersen Østergaard i Hinge. 15.11.1760, fol.12B.
A: mor Maren Christensdatter, der døde. LV: bror Claus Christensen sst, søster Kirsten Pedersdatter g.m. Anders Hegelund, sergent i Lemming.

214 Knud Andersen i Pederstrup. 21.10.1761, fol.15.
E: Maren Madsdatter. LV: bror Jens Madsen i Vinderslev. B: Anders 12, Mads 9, Peder 7, Niels 4. FM: Anders Madsen sst, Poul Madsen.

215 Laurids Sørensen Thybo i Kragelund. 12.1.1762, fol.16.
E: Johanne Andersdatter. LV: Peder Lauridsen. B: Maren. FM: Gregers Sørensen, Hans Hansen i Kragelund.

216 Maren Pedersdatter i Pederstrup. 13.5.1762, fol.17B.
E: Søren Jacobsen. B: Jacob 4, Peder 9 mdr. FM: morfar Peder Sørensen Bach.

217 Jens Nielsen i Lysdal. 14.6.1762, fol.19.
E: [Karen Olufsdatter]. LV: bror Niels Olufsen sst. B: Niels 16, Oluf 11, Karen, Peder 4, Søren 1. FM: Peder Sørensen Bach i Pederstrup. Første ægteskab med [Birgitte Jensdatter], skifte 3.12.1736 lbnr.36. B: Anne Kirstine. FM: morbror Peder Jensen i Lundum, Andet ægteskab med [Karen Jensdatter], skifte 26.2.1744 lbnr.109. B: Jens, Maren. FM: farbror Knud Nielsen. Arv til afdødes afdøde mor Birgitte Maries søn hos far Peder Lauridsen i Stavlund i Haderup sogn.

218 Mette Sørensdatter i Mausing. 13.7.1762, fol.20B.
E: Laurids Jensen. B: Jens 11, Anne Kirstine 8, Søren 5, Niels 3, Mette 1. FM: Jens Pedersen, Knud Henrik Pedersen sst.

219 Dorthe Poulsdatter i Mausing Mølle. 14.7.1762, fol.21, 173B, 174.
E: Gores Olufsen Møller. B: Oluf 10, Poul 7, Laurids 4, Kirstine 16, Rebekka 14. FM: morfar Poul Nielsen i Vester Bording.

220 Kirsten Nielsdatter i Mausing. 31.8.1762, fol.24B.
E: Jens Nielsen. B: Anne 2, Kirsten 3 mdr. FM: morbror Niels Nielsen.

221 Sidsel Kirstine Andersdatter i Mausing. 27.9.1762, fol.25B.
E: Niels Knudsen. B: Arnold 6, Anders 3, Agnethe 2. Første ægteskab med [Knud Jensen], skifte 24.8.1752. B: Anne Marie 11. FM: morbror Hans Andersen sst.

222 Anders Jensen i Mausing. 2.11.1762, fol.27.
E: (Mgl.). LV: bror Hans Lauridsen. A: søskende Mette Jensdatter 26, Mads Jensen 24. FM: morbror Jens Lauridsen sst, søskendebarn Laurids Jensen sst.

223 Anders Pedersen i Lysdal. 23.11.1762, fol.27B.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Christen Christensen i Fruerlund. Af første ægteskab B: Peder 15. FM: morbror Poul Madsen i Pederstrup.

224 Niels Olufsen Møller i Lysdal. 23.11.1762, fol.28.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: bror Christen Rasmussen i Pederstrup. B: Anne Marie 16, Oluf 13, Rasmus 6. FM: morbror Anders Rasmussen sst. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 12.6.1739 lbnr.62. B: Niels. Andet ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 27.5.1744 lbnr.113. B: Peder 27. FM: Søren Rasmussen i Hinge.

225 Anne Sørensdatter i Pederstrup. 24.12.1762, fol.30.
B: Søren Ennersen i Kalundborg., datter, død, var g.m. Christen Rasmussen i Pederstrup. 4B: Søren, Rasmus 24, Knud 21, Inger 16.

226 Christen Jacobsen i Sinding. 28.12.1762, fol.31.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Christoffer 1. FM: Peder Baltsersen sst.

227 Hans Lauridsen i Mausing. 27.1.1763, fol.32B.
E: Kirsten Mouridsdatter. LV: Jens Lauridsen sst. B: Anne 36, Sidsel 30, Laurids 26, Kirsten, død, var g.m. Jens Lauridsen. 7 børn. FM: Laurids Jensen sst, Jens Jensen sst.

228 Mette Rasmusdatter i Sinding. 5.5.1763, fol.34.
E: Laurids Pedersen Smed. A: mor Maren Thomasdatter g.m. Mikkel Jensen i Balle, søskende Thomas Rasmussen sst, Søren Rasmussen sst, Christen Rasmussen sst, Anne Rasmusdatter g.m. Anders Lauridsen i Nisset, halvbror Jens Mikkelsen. Afdødes far var Rasmus Sørensen Færgemand i Balle.

229 Anders Nielsen i Sinding. 17.5.1763, fol.35.
E: Anne Poulsdatter. LV: Laurids Pedersen Smed sst. B: Niels 15, Poul 9. FM: morfar Poul Nielsen i Vester Bording. Afdøde døde 1761 i Rendsborg før mønstring i Falsters Gevorbene Regiment.

230 Jens Madsen i Hauge. 24.6.1763, fol.35B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Christen Lauridsen i Elkær. A: bror Christen Madsen i Nisset på Allinggård gods, død. Børn af ét ægteskab: Mads Christensen 20 i Nørbølling i Folding sogn på Sønderskov gods. Børn af et andet ægteskab: Mads Christensen i Nisset, datter g.m. Mads Jensen Drejer i Nisset.

231 Laurids Rasmussen i Sinding. 24.9.1763, fol.38.
E: Anne Nielsdatter. LV: Erik Nielsen i Resdal. A: bror Mourids Rasmussen sst, halvsøskende Peder Rasmussen sst, Søren Rasmussen sst, Niels Rasmussen 24, Maren Rasmusdatter g.m. Johannes Lauridsen i Balle, Anne Rasmusdatter g.m. Thomas Jensen Skrædder i Hvinningdal.

232 Anne Lauridsdatter i Mausing. 23.11.1763, fol.40.
B: Jens Nielsen sst, Laurids Nielsen sst, Hans Nielsen 28, Anne Kirstine Nielsdatter 17.

233 Knud Lauridsen Bødker i Hinge. 3.2.1764, fol.40.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Christensen i Frausing, Laurids Jensen i Mausing. B: Niels 28, Christen 26, Mette 23, Bertel 20, Gregers 16, Poul 11, Peder 4. FM: Gregers Thomsen i Frausing, Bertel Villumsen i Hinge. Første ægteskab med [Mette Pedersdatter, skifte 30.6.1733 lbnr.11]. B: Laurids i Hestlund.

234 Søren Nielsen Skrædder i Elkær. 17.4.1764, fol.42B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Pedersen i Bøgild. A: brorsønner Niels Madsen i Gødvad g.m. Anne Hansdatter, Jens Madsen i Grauballe.

235 Mads Sørensen i Sinding. 11.10.1764, fol.44B.
E: Maren Nielsdatter. B: Anne 12, Oluf 10.

236 Anne Lauridsdatter i Sinding. 7.11.1764, fol.45.
E: Niels Jensen Bødker. B: Anne Marie 4. FM: Jens Sørensen Funder i Sinding.

237 Villum Bertelsen i Hinge. 7.2.1765, fol.45B:
E: Mette Sørensdatter. B: Søren i København, Bertel i Hinge, Mette Marie g.m. Søren Madsen Munk i Neder Testrup, Maren g.m. Peder Christensen i Frausing, Mette, enke efter Christen Christensen Moselund i Bording sogn.

238 Maren Jensdatter i Kragelund. 26.3.1765, fol.49.
B: Thomas Knudsen sst, Oluf Knudsen i Mausing, Anne Knudsdatter g.m. Laurids Jensen i Lille Isen i Ikast sogn, Maren Knudsdatter. FM: Christen Andersen i Kragelund.

239 Anne Poulsdatter i Pederstrup. 1.5.1765, fol.49B.
E: Christen Rasmussen. B: Søren sst, Rasmus 26, Knud 24, Inger 19. FM: farbror Jacob Rasmussen sst, Anders Rasmussen sst.

240 Christen Christensen i Skovhuset. 20.5.1765, fol.51.
B: Christen sst, Niels i Gjellerup, Rasmus 26 i Skovhuset, Inger g.m. Jens Jensen i Kjellerup, Anne g.m. Anders Madsen i Pederstrup, Birgitte 29 i Skovhuset.

241 Johanne Nielsdatter i Sinding. 22.6.1765, fol.53B.
E: Laurids Jensen. B: Niels 18, Jens 14, Søren 10, Anders 7, Maren 6, Anders 4. FM: Søren Jensen sst.

242 Anne Kirstine Lauridsdatter i Kragelund. 14.12.1765, fol.55.
E: Johan Jørgensen Slæger. B: Laurids 17, Karen 15, Anne Margrethe 11. FM: Peder Lauridsen sst, Jens Hansen sst.

243 Mads Poulsen i Pederstrup. 22.2.1766, fol.56.
B: Anders sst, Poul sst, Jens i Vinderslev, Maren g.m. Erik Knudsen sst, Mette, død. 1B: Peder Andersen 20.

244 Christen Madsen Salten i Kragelund. 19.4.1766, fol.56B.
E: Johanne Mortensdatter. LV: Mads Nielsen. B: Jens Salten sst, Maren g.m. Peder Christensen sst.

245 Anne Poulsdatter i Vinderslev. 11.6.1766, fol.57B.
E: Jens Madsen. B: Rasmus 7, Anne 4 uger. Af første ægteskab B: Poul Rasmussen, Maren Rasmusdatter. FM: farbror Peder Pedersen i Elkær. (Sml. lbnr.254).

246 Hans Lauridsen i Pederstrup. 29.12.1766, fol.59.
E: Anne Pedersdatter. LV: far Anders Rasmussen i Kjellerup. A: søskende Christen Lauridsen i Elkær, Kirsten Lauridsdatter g.m. Jens Eriksen sst, Karen Lauridsdatter i Hauge, Anne Sofie Lauridsdatter g.m. Christen Christensen i Pederstrup, Pernille Lauridsdatter g.m. Peder Hansen i København, brorsøn Jens Nielsen i Vester Serup i Lysgård sogn.

247 Maren Jensdatter i Kragelund. 5.1.1767, fol.60B.
E: Niels Lauridsen. A: søster Ingeborg Jensdatter, halvsøster Anne Jensdatter g.m. Jens Christensen i Ungstrup.

248 Anne Cathrine Nielsdatter i Elkær. 2.6.1768, fol.62.
E: Jacob Hansen. A: bror Christen Nielsen 33 i Århus, halvsøster Anne Sørensdatter 28 i Serup.

249 Dorthe Hansdatter i Pederstrup. 20.6.1768, fol.63.
E: Niels Jensen. A: halvsøskende Peder Mogensen, Maren Pedersdatter.

250 Anne Nielsdatter i Elkær. 21.12.1768, fol.64.
E: Poul Jensen. B: Jens 10. Af første ægteskab B: Malene Nielsdatter 24. FM: morbror Niels Nielsen Kirkegaard i Lemming. Desuden nævnes enkemandens bror Søren Jensen i Hinge.

251 Jens Christensen Lundum i Elkær. 21.12.1768, fol.65B.
E: Maren Nielsdatter. LV: far Niels Nielsen sst. B: Niels 10, Christen 7, Jens [år mgl.], Anne Kirstine, nyfødt. FM: farfar Christen Jensen Lundum.

252 Jens Lauridsen i Mausing. 13.2.1769, fol.69.
B: Laurids, Jens, Maren g.m. Hans Andersen Smed, Jørgen, død, var forlovet med Anne Cathrine Nielsdatter hos far Niels Kærgaard i Lemming. 1B: Karen Jørgensdatter nyfødt. FM: stedfar Niels Jensen i Lemming.

253 Søren Rasmussen i Hinge. 29.3.1769, fol.70B.
E: Mette Nielsdatter. LV: bror Peder Nielsen i Vinderslev. B: Kirsten 21, Maren 10. FM: Bertel Villumsen i Hinge, morbror Laurids Nielsen i Serup. En søn af enkens første ægteskab Peder Sørensen Vandet har stedet i fæste. (Se lbnr.141).

254 Peder Pedersen i Elkær. 22.7.1769, fol.73.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jochum Jochumsen i Vinderslev. A: bror Rasmus Pedersen sst, død. 3B: Peder 18, Poul, Maren, søster Anne Pedersdatter g.m. Jørgen Jensen i Sinding.

255 Peder Jensen Mausing, skoleholder i Vinderslev. 28.7.1769, fol.74.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Christensen Voer i Vinderslev. B: Jens 14, Søren 8, Laurids 6, Marianne 9 mdr. FM: Jens Bødker i Mausing.

256 Jens Jørgensen i Vinderslev. 29.7.1769, fol.76.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Christensen Voer i Vinderslev. B: Birgitte 9, Dorthe Marie 7, Christiane 5. FM: Anders Christensen i Hauge.

257 Maren Christensdatter i Fruerlund. 24.4.1769, fol.77B.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus 2. FM: morfar Christen Lauridsen i Elkær.

258 Jens Lauridsen i Mausing. 6.11.1769, fol.79.
Enke efter Kirsten Hansdatter. B: Laurids 31, Else 28, Anne Margrethe 22, Mette 19, Hans 16, Mourids 13, Kirsten 10. FM: farbror Knud Lauridsen i Mausing.

259 Marie Rasmusdatter i Mausing. 15.11.1769, fol.80.
E: Niels Pedersen Stenholt. B: Peder 11, Niels 9, Karen 7. FM: morbror Jens Rasmussen i Fruerlund.

260 Kirsten Holgersdatter i Hauge. 20.12.1769, fol.81.
E: Jens Mikkelsen. B: Niels 3, Holger 5 uger.

261 Anne Mikkelsdatter i Elkær. 3.2.1770, fol.82B.
E: Christen Jensen Lundum. B: Jens Christensen, [skifte 21.12.1768 lbnr.251]. 4B: Niels, Christen, Jens, Anne Kirstine. FM: stedfar Poul Knudsen i Elkær, Maren Christensdatter g.m. Jens Madsen i Vinderslev.

262 Inger Jensdatter i Vinderslev. 28.7.1770, fol.84.
E: Niels Jochumsen. B: Karen 2, Jens 5 uger. FM: morbror Knud Jensen i Kjellerup. Til stede afdødes mor Anne Cathrine Knudsdatter i Hørup og Christen Christensen i Skovhuset.

263 Niels Jensen i Revl. 22.3.1770, fol.86.
E: [navn mgl.]. LV: Niels Nielsen Møller i Hauge. B: Anne Cathrine, enke i Hinge. LV: Anders Østergaard i Hauge, Karen, Maren, Anne. FM: Anders Pedersen i Hauge.

264 Peder Christensen i Voer. 30.11.1770, fol.87B.
E: Anne Marie Mouridsdatter. LV: far Mourids Lauridsen sst. B: Mourids 7. FM: Christen Christensen Voer i Vinderslev.

265 Christen Jensen Lundum i Elkær. 22.11.1770, fol.89A.
Enke efter [Anne Mikkelsdatter], skifte 3.2.1770 lbnr.261. B: Maren Christensdatter g.m. Jens Madsen i Vinderslev, Jens Lundum, [skifte 21.12.1768 lbnr.251]. Børn, heraf: Anne Kirstine Jensdatter i Pederstrup. FM: Poul Knudsen i Elkær.

266 Claus Christensen og hustru Maren Christensdatter i Hinge. 19.3.1771, fol.90.
B: Claus sst, Niels sst, Christen i Holsten, Mette g.m. Søren Christensen i Lemming, Kirsten, Anne, Laurids, der døde.

267 Anne Jensdatter i Mausing. 8.5.1771, fol.92.
E: Jens Knudsen. B: Agnethe 7, Knud 3, Anne 1. FM: morfar Jens Andersen i Pårup, Knud Henrik Pedersen i Mausing.

268 Christen Sørensen i Pederstrup. 8.5.1771, fol.93B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Jensen i Hauge. B: Anne Cathrine 6, Anne Marie 2.

269 Niels Andersen i Hinge. 21.5.1771, fol.94.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Kirsten 8, Anders 5. FM: Jacob Pedersen sst.

270 Søren Nielsen i Lysdal. 23.7.1771, fol.96.
E: Karen Olufsdatter. LV: Peder Sørensen Bach i Pederstrup. B: Anne 7. FM: Niels Olufsen.

271 Anne Margrethe Rasmusdatter i Pederstrup. 23.7.1771, fol.97B.
E: Søren Jacobsen. B: Rasmus 3.

272 Karen Andersdatter i Kragelund. 23.10.1771, fol.98B.
E: Niels Lauridsen. A: bror Peder Andersen, bror Christen Andersen, halvbror Christen Elbæk i Kragelund, søster g.m. Søren Nielsen i Guldforhoved, ældste bror er død, for hans børn mødte deres stedfar Peder Jacobsen i Elbæk.

273 Anders Jensen i Vipskov. 6.12.1771, fol.100.
E: [mgl.]. LV: Henrik Nielsen i Godrum. Intet at arve.

274 Maren Sørensdatter i Sinding. 11.12.1771, fol.100B.
E: Christen Sørensen. B: Anne 13, Søren 10, Margrethe 7. FM: morbror Søren Sørensen i Pederstrup. Til stede enkemandens børn af forrige ægteskab: Søren Christensen, Anders Christensen.

275 Mette Andersdatter i Hinge. 27.12.1771, fol.101B.
E: Rasmus Andersen. A: søskende Jens Andersen i Grønbæk, Søren Andersen i Oens, Maren Andersdatter, halvsøster Anne Jespersdatter.

276 Mikkel Bertelsen i Elkær. 21.4.1772, fol.102B.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: far Jens Eriksen sst. B: Niels 17, Mette Kirstine 13. FM: Mourids Lauridsen i Voer. Af første ægteskab B: Bertel. FM: Peder Christensen Vinderslev i Viborg.

277 Lisbeth Holgersdatter i Vinderslev. 26.5.1772, fol.105.
E: Knud Pedersen. B: Peder 17, Maren 12, Holger 5, Mads 1. FM: Mathias Christensen.

278 Peder Thomsen og hustru [Maren Dynesdatter] i Vrads. 20.1.1773, fol.106.
B: Thomas, der fæster, Jens i Nebel, Niels i Vrads, Anne i Hjortsballe, Ellen i Holsted, Johanne sst, Inger. FM: Hans Jensen i Nørhoved.

279 Mette Jensdatter i Pederstrup. 26.3.1773, fol.107B.
E: Søren Sørensen. B: 2 drenge. FM: Thomas Rasmussen i Balle, Jens Poulsen sst.

280 Anne Mouridsdatter i Voer. 15.4.1773, fol.108.
E: Anders Hansen. Første ægteskab med [Peder Christensen sst, skifte 30.11.1770 lbnr.264]. B: Mourids. FM: Christen Christensen Voer i Vinderslev.

281 Anne Nielsdatter i Sinding. 2.8.1773, fol.109.
E: Hans Rasmussen Overgaard. Af første ægteskab B: Peder Jensen i Randers, Niels Jensen i Hinge, Anne Margrethe Jensdatter g.m. Hans Sørensen, Rasmus Jensen, Johanne Jensdatter. FM: Jens Pedersen i Sinding.

282 Margrethe Christensdatter i Kragelund. 11.12.1773, fol.109B.
E: Anders Hyrde. Laurids 15, rømt, Ingeborg 11, Christen 7. FM: morbror Anders Christensen, mosters mand Thomas Knudsen.

283 Jens Hansen i Kragelund. 5.4.1774, fol.110.
E: Maren Pedersdatter. LV: Knud Pedersen. B: Niels 25 i København, Birgitte 18, Hans 16, Anne Kirstine 14, Carl 9, vanvittig. FM: farbror Hans Hansen Smed.

284 Mads Pedersen Karup i Tanghuset. 18.11.1774, fol.111.
A: bror Anders Pedersen Karup sst, søster Margrethe Pedersdatter g.m. Thomas Jensen i Hinge, søster, død, var g.m. Palle Andersen i Midstrup. 2B: Peder, Niels, halvsøster, der var slegfred Marie Hansdatter nu g.m. Johan Lorentsen i Roe.

285 Anne Nielsdatter i Hinge. 17.2.1775, fol.113B.
E: Peder Madsen Riis. B: Mads 19, Niels 16. FM: Jens Andersen Østergaard i Hinge.

286 Afkald. Hinge 2.7.1775, fol.114B.
Afkald fra Anne Margrethe Rasmusdatter g.m. Jens Lauridsen , fra Jacob Rasmussen i Hinge, fra Mette Rasmusdatter g.m. Esper Sørensen Bundgaard i Serup og fra Peder Rasmussen i Hinge for arv efter forældre Rasmus Pedersen Overby og hustru Anne Jacobsdatter i Hinge.

287 Niels Knudsen i Hinge. 30.10.1775, fol.115.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Bertel Villumsen sst. B: Knud 4, Søren 6 mdr. FM: farbror Christen Knudsen sst.

288 Jens Lauridsen Revl i Vinderslev. 22.11.1775, fol.117.
E: Maren Jensdatter. LV: Poul Rasmussen. A: søskende Rasmus Lauridsen Revl sst, Else Lauridsdatter, enke sst.

289 Karen Rasmusdatter i Hinge. 28.10.1775, fol.118.
E: Niels Jensen, der nu bor i Åstrup ved Horsens. B: Jens 30, rejst med pas for 3 år siden.

290 Peder Rasmussen Storgaard i Hinge. 30.4.1776, fol.120B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Peder Pedersen i Levring. B: Anne 13, Christen 11, Inger 7, Karen 5, Maren 2. FM: fars søskendebarn Søren Thomsen i Hinge.

291 Maren Jensdatter i Vinderslev. 29.7.1776, fol.123B.
E: Christen Christensen Røgter. B: Mette 24. FM: Christen Christensen Voer i Vinderslev.

292 Anne Kirstine Rasmusdatter i Hinge. 14.8.1776, fol.124.
E: Peder Sørensen Vandet. B: Anne 3, Mette Anne Kirstine 5 uger. FM: morfar Rasmus Mouridsen i Serup, mosters mand Poul Sørensen i Resdal.

293 Hans Villumsen i Vinderslev. 27.12.1776, fol.126.
E: Inger Goridsdatter. LV: Niels Jochumsen. B: Anne Kirstine. FM: Christen Hansen sst.

294 Laurids Pedersen i Sinding. 13.7.1776, fol.126B.
E: Anne Poulsdatter. LV: søsters mand Niels Pedersen i Bording, Christoffer Nielsen i Sinding. B: Niels 11. FM: farbror Baltser Pedersen sst. Enkens første ægteskab med Anders Nielsen sst, [skifte 17.5.1763 lbnr.229]. Heraf B: Poul.

295 Hans Andersen i Mausing. 8.4.1777, fol.128B.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Hansen. B: Jørgen 12, Anne Kirstine 10. FM: farbror Anders Andersen sst.

296 Rasmus Andersen i Hinge. 19.6.1778, fol.129B.
A: søster Anne Andersdatter g.m. Jacob Pedersen Levring i Hinge, bror Niels Andersen i Hinge, [skifte 21.5.1771 lbnr.269]. 2B: Anders, Kirsten. FM: Peder Rasmussen Overby i Hinge.

297 Christen Knudsen i Hinge. 17.7.1778, fol.130B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Bertel Villumsen sst. B: Anne Kirstine 2. FM: Jens Andersen, Knud Møller i Holms Mølle.

298 Bertel Knudsen i Hinge. 19.5.1778, fol.132.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Søren Thomsen sst. A: mor Kirsten Christensdatter. LV: Bertel Villumsen sst, bror Poul Knudsen, bror Gregers Knudsen, bror Christen Knudsen, [skifte 17.7.1778 lbnr.297]. 1B: Anne Kirstine. FM: Jens Andersen i Hinge, Knud Møller i Holms Mølle, bror Niels Knudsen, [skifte 30.10.1775 lbnr.287]. 2B: Knud, Søren. FM: Peder Rasmussen Overby i Oens, søster Mette Knudsdatter g.m. Peder Hindberg i Hørup.

299 Anne Olufsdatter i Pederstrup. 5.10.1778, fol.135.
E: Peder Sørensen. A: bror Gorids Olufsen sst, bror Niels Olufsen i Lysdal, [skifte 23.11.1762 lbnr.224]. 5B: Niels i Hauge, Peder i Pederstrup, Anne Marie, Oluf i Kragelund, Rasmus ved regimentet i Viborg, bror Peder Olufsen i Pederstrup, [skifte 10.4.1760 lbnr.208]. 3B: Christen i Revl, Maren i Pederstrup, Oluf, rejst fra godset, søster Maren Olufsdatter, død. 4B: Oluf Jacobsen i Elkær, Jens Jacobsen i Vinderslev, Niels Jacobsen i Pederstrup, Søren Jacobsen sst, søster Inger Olufsdatter, død. 5B: Rasmus, Søren, Hans, Anders, Karen, søster Kirsten Olufsdatter i Mausing, søster Karen Olufsdatter i Lysdal.

300 Maren Andersdatter i Hinge. 18.5.1779, fol.137.
E: Peder Rasmussen Storgaard. B: Anne Kirstine 6, Birgitte Kirstine 5, Kirsten 3, Abelone 5 uger. FM: morfar Anders Pedersen i Tanghuset.

301 Niels Franet i Vinderslev. 22.6.1779, fol.140.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Clausen sst. B: Niels 22. FM: Søren Pedersen i Elkær.

302 Jens Nielsen Klode i Kragelund. 30.10.1779. fol.140B.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Niels Hansen Smed sst. B: Niels 13, Anne Marie 10. FM: Peder Klode sst. Arv efter Peder Pedersen Klodes hustru, skifte 13.10.1765.

303 Anne Sørensdatter i Mausing. 3.8.1779, fol.141B.
E: Niels Thorsen. B: Søren 16, Peder 13, Niels 10, Maren 24 uger. FM: Laurids Jensen sst. (Enkemanden underskriver Niels Nielsen, og lbnr.304 har nøjagtig samme indboregistrering som her).

304 Niels Nielsen i Mausing. 19.11.1779, fol.142B.
[Enkemand efter Anne Sørensdatter, skifte 3.8.1779 lbnr.303]. B: Søren 16, Peder 13, Niels 10, Maren 24 uger.

305 Jens Hansen i Mausing. 19.11.1779, fol.144.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Anders Nielsen i Vinderslev. B: Kirsten 21, Hans 19, Mette 17, Birgitte 14. FM: Anders Smed i Mausing..

306 Jens Sørensen Funder i Sinding. 5.2.1780, fol.145B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jens Sørensen Hvol i Sinding. A: søskende Anders Sørensen Smed i Torning, Hans Sørensen i Sinding, Christen Sørensen i Horsens, Peder Sørensen i København.

307 Jens Jensen i Hollænderhuset på Mausing Mark. 23.8.1780, fol.148.
E: Inger Nielsdatter. LV: Christian Madsen i Mausing Mølle. B: Niels 12, Kirsten 5, Jens 3. FM: farbror Laurids Jensen i Mausing.

308 Niels Thomsen i Hinge. 9.1.1781, fol.149B.
E: Else Christensdatter. LV: Bertel Villumsen sst, Christen Christensen i Frausing. B: Kirsten 8, Christen 3, Søren 12 uger. FM: Thomas Andersen, Søren Thomsen i Hinge.

309 Jørgen Jensen i Sinding. 27.4.1781, fol.150B.
E: Inger Christensdatter. LV: Laurids Sørensen. B: Anne Kirstine 2, Christen 6 mdr. FM: Søren Lauridsen sst. Af første ægteskab B: Peder i Nørmølle, Mette g.m. Jens Knudsen i Mausing, Dorthe g.m. Niels Nielsen i Funder, Kirsten g.m. Jens Jensen i Sejling.

310 Ingeborg Rasmusdatter i Kragelund. 3.5.1781, fol.151B.
E: Mads Nielsen. B: Niels 13, Birgitte Marie 10, Morten 7. FM: morbror Hans Rasmussen sst, mors søskendebarn Niels Hansen sst.

311 Hans Rasmussen Overgaard i Sinding. 25.5.1781, fol.152B.
E: Marianne Levring. A: søskende Peder Rasmussen i Grønbæk, Niels Rasmussen i Ikast. [Der står måske noget mere, dele af siden mangler].

312 Anne Kirstine Hansdatter i Vinderslev. 13.11.1781, fol.153B.
E: Peder Knudsen. B: Inger 3, Knud 1. FM: Christen Hansen. Arv efter afdødes mor Inger Goridsdatter. (Sml. lbnr.293).

313 Laurids Jensen i Mausing. 5.11.1781, fol.154B.
E: Dorthe Karen Jensdatter. LV: bror Anders Jensen sst. B: Jens 31, Maren 25, Anne g.m. Christen Jensen i Linå i Sunds sogn, Anders 17, Anne Marie 15. FM: Anders Andersen Smed i Mausing.

314 Niels Jensen født i Linå, der tjente på Vinderslevgård. 22.4.1782, fol.156.
E: Maren Jensdatter. LV: far Jens Madsen i Dalsgård. A: mor Kirsten Christensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Linå, søster Kirsten Jensdatter, halvsøster Mette Jensdatter g.m. Peder Sørensen Salling i Linå.

315 Karen Pedersdatter i Vinderslev. 16.6.1782, fol.157B.
E: Niels Jensen. B: Anne Dorthe 17. FM: Niels Knudsen sst.

316 Dorthe Rasmusdatter i Lysdal. 22.6.1782, fol.158.
B: Anne Marie Nielsdatter 34, Oluf Nielsen i Kragelund, Rasmus Nielsen 24, uvist om han er i live. FM: morbror Anders Rasmussen i Pederstrup. (Sml. lbnr.224).

317 Anne Pedersdatter i Pederstrup. 3.7.1782, fol.159B.
Enke efter Niels Jensen. B: Karen 12. FM: Peder Nielsen i Pederstrup.

318 Jens Mikkelsen i Hauge. 26.7.1782, fol.160B.
E: Karen Christensdatter. LV: Anders Hansen i Voer. B: Mikkel 4, Marie Kirstine 2. FM: Poul Jensen i Hauge. Første ægteskab med [Kirsten Holgersdatter, skifte 20.12.1769 lbnr.260]. B: Niels 14.

319 Christen Fruerlund i Vinderslev. 24.8.1782, fol.162B.
E: Anne Sofie Lauridsdatter. LV: Niels Mikkelsen i Elkær, Søren Pedersen sst, Laurids Lauridsen i Vinderslev. A: bror Anders Christensen i Kragelund, bror Rasmus Christensen sst, død. 2B: Hans Rasmussen, rømt, Ingeborg Rasmusdatter, [skifte 3.5.1781 lbnr.310, var g.m. Mads Nielsen i Kragelund]. 3B: Niels, Birgitte Marie, Morten, søster Karen Christensdatter i Kragelund, søster Mette Christensdatter g.m. Thomas Knudsen sst.

320 Anne Margrethe Sørensdatter i Elkær. 14.10.1782, fol.163.
Forlovet med Niels Jensen Lundum i Elkær. Afkald fra far Søren Jensen i Sønderos i Sunds sogn.

321 Maren Nielsdatter i Elkær. 25.10.1782, fol.164B.
E: Poul Knudsen. Første ægteskab med [Jens Christensen Lundum i Elkær, skifte 21.12.1768 lbnr.251]. B: Niels 24, Christen 21, Anne Kirstine. FM: Peder Jensen i Elkær.

322 Christen Christensen i Sinding. 15.1.1783, fol.165.
E: Mette Nielsdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Christen 9, Karen 6, Niels 3. FM: Søren Sørensen.

323 Maren Andersdatter i Mausing. 14.9.1782, fol.167, 173B.
Enke. A: søskende Anders Andersen i Sinding, Anne Andersdatter i Vejerslev på Frijsenborg gods, halvsøskende Jens Andersen i Tranum sogn, Anne Andersdatter, død. 3B: Knud Henrik Pedersen i Mausing, Jens Pedersen sst, Anders Pedersen i Vinderslev.

324 Karen Lauridsdatter i Hauge. 28.1.1783, fol.168B.
E: Jens Jensen. A: bror Niels Lauridsen, død. 1B: Jens i Sjørup i Lysgård sogn, bror Christen Lauridsen i Elkær, død. 4B: Mette Kirstine Christensdatter g.m. Laurids Lauridsen i Vinderslev, Maren Christensdatter, [skifte 24.4.1769 lbnr.257], var g.m. Jens Rasmussen i Fruerlund. 1B: Rasmus 15 i Randers, Anne Christensdatter, død, var g.m. Oluf Funder i Sinding. 1B: Jens 14, Karen Christensdatter g.m. Oluf Goridsen i Hauge, søster Anne Sofie Lauridsdatter i Vinderslev, søster Kirsten Lauridsdatter, død, [var g.m. Jens Eriksen i Elkær]. 1B: Anne Kirstine g.m. Daniel Rasmussen sst. (Sml. lbnr.246).

325 Laurids Jensen i Mausing. 8.3.1783, fol.171B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Andersen sst, Hans Nielsen sst. B: Søren, Jørgen, Villum. Første ægteskab med [Mette Sørensdatter, skifte 13.7.1762 lbnr.218]. B: Jens, Anne Kirstine, Søren, Niels.

326 Pernille Lauridsdatter i København. 13.5.1780, fol.174.
Arv udbetalt til: Oluf Knudsen i Sinding, Laurids Lauridsen i Elkær, Jens Jensen i Hauge, Christen Fruerlund i Vinderslev, Daniel Rasmussen i Elkær og dennes stedsøn Niels Mikkelsen sst, Niels Mikkelsen i Hauge. (Sml. lbnr.246, 324).

327 Peder Rasmussen Storgaard i Hinge. 12.7.1783, fol.174B.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: Esper Smed sst, Hans Lauridsen. Første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 18.5.1779 lbnr.300. B: Anne Kirstine 10, Birgitte Kirstine 8, Kirsten 6, Abelone 4. FM: Bertel Villumsen i Hinge, morfar Anders Pedersen Karup i Tanghuset.

328 Anders Bødker i Mausing. 6.10.1783, fol.180.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Jens Nielsen sst, Hans Nielsen. B: Anne 16, Kirsten 14, Peder 12, Niels 10, Niels 8, Karen 3, Jens 2. FM: morfar Jens Pedersen sst.

329 Holger Mathiasen i Vinderslev. 4.4.1783, fol.182.
E: Anne Marie Poulsdatter. LV: Jens Madsen sst. B: Anne, nyfødt. FM: farfar Mathias Christensen.

330 Peder Bach i Pederstrup. 10.10.1783, fol.183B.
Enke efter Anne Olufsdatter, skifte 5.10.1778 lbnr.299. [Første ægteskab med Margrethe Sørensdatter, skifte 9.8.1749 lbnr.173]. B: [Maren Pedersdatter, skifte 13.5.1762 lbnr.216], var g.m. Søren Jacobsen Bach. 2B: Jacob 25 i Mausing, Peder 22, Kirstine Sofie Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen sst.

331 Anne Andersdatter i Elkær. 12.12.1783, fol.185.
E: Poul Olufsen. B: Oluf 2. FM: morbror Mads Andersen i Pederstrup, farfar Oluf Jacobsen i Elkær.

332 Laurids Sørensen i Sinding. 26.11.1783, fol.187.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Hvol sst. A: søskende Laurids Sørensen i Vinderslev, Niels Sørensen i Almtoft, Anne Marie Sørensdatter i Elkær, Kirsten Sørensdatter i Demstrup i Lysgård herred, Karen Sørensdatter i Tulstrup i Hammerum herred. FM: Niels Andersen i Sinding.

333 Karen Holgersdatter i Vinderslev. 7.1.1784, fol.188.
E: Søren Espersen. B: Anne Kirstine g.m. Christen Voer i Vinderslev, Kirsten g.m. Jens Rasmussen i Fruerlund, [Margrethe] g.m. Anders Knudsen i Vinderslev, Anne Sofie.

334 Anne Kirstine Jensdatter i Mausing. 11.2.1784, fol.189.
E: Johan Pedersen. B: Marie 9, Jens 6, Peder 3, Birgitte 3, Albert 1. FM: Laurids Hansen sst, født værge Peder Jensen.

335 Søren Jacobsen Bach i Pederstrup. 4.3.1784, fol.190.
E: Birgitte Hansdatter. LV: Rasmus Thomsen sst, bror Niels Hansen Smed i Kragelund. B: Hans. FM: farbror Niels Jacobsen i Pederstrup. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 13.5.1762 lbnr.216]. B: Jacob i Mausing, Peder. Andet ægteskab med [Anne Margrethe Rasmusdatter, skifte 23.7.1771 lbnr.271]. B: Rasmus.

336 Niels Knudsen i Mausing. 25.2.1784, fol.191B.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Elisabeth, Anne Elisabeth 15, Christen 14, Maren 11. FM: farbror Jens Knudsen sst. Første ægteskab med [Sidsel Kirstine Andersdatter, skifte 27.9.1762 lbnr.221]. B: Arnold, Anders.

337 Anne Sofie Lauridsdatter i Vinderslev. 21.3.1784, fol.193.
Enke efter Christen Fruerlund, [skifte 24.8.1782 lbnr.319]. Fremmødte: Jens Nielsen i Sjørup i Lysgård sogn, Daniel Rasmussen i Elkær på sin hustrus vegne, Jens Rasmussen i Fruerlund på sin søn Rasmus Jensens vegne ved Christen Voer, Laurids Lauridsen i Vinderslev på sin hustrus vegne, Oluf Knuden på sin søn Jens Olufsens vegne, Oluf Goridsen i Hauge ved Laurids Væver. (Sml. lbnr.324).

338 Dorthe Johanne Stigsdatter i Fruerlund. 10.4.1784, fol.194.
E: Mads Jensen. B: Mette Kirstine Margrethe 2. FM: morbror Rasmus Stigsen i Hauge, Peder Jensen Drejer i Elkær. Desuden nævnes gamle Stig Rasmussen og hustru.

339 Knud Christensen Hønholt i Elkær. 3.2.1784, fol.195B.
E: Mette Christensdatter. LV: Oluf Jensen sst. B: Christen 25, Kirsten 21, Maren 18, Anders 12, Mette Kirstine 10, Christen 7, Poul 7, Knud 2. FM: Peder Christensen i Bøgild. Af første ægteskab B: Rebekka g.m. Poul Andersen i Sinding.

340 Karen Nielsdatter Skygge i Vinderslev. 22.3.1784, fol.197.
E: Peder Knudsen. A: søskende Christen Nielsen i Hammerum, Anders Nielsen i Århus, Peder Nielsen i København, Johanne Nielsdatter g.m. Anders Skottenborg, handskemager i Vinderslev, Anne Nielsdatter g.m. Knud Jensen i Stenholt, halvsøskende Søren Nielsen i Århus, Peder Nielsen i Dollerup, Anne Nielsdatter g.m. Peder Østergaard i Karup.

341 Peder Andersen Krogsgaard i Vinderslev. 1.5.1784, fol.199B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Madsen sst. A: farbror Christen Pedersen i Serridslev, farbror Jens Pedersen, død. 3B: Søren i Hørup, Oluf i Demstrup, Peder sst, farbror Søren Pedersen i Demstrup, faster Mette Pedersdatter, død, var g.m. Roar Mikkelsen i Hørup. 2B: Mikkel i Viborg, Dorthe g.m. Knud Koch i Viborg, morbror Anders Madsen i Pederstrup, morbror Poul Madsen sst, død. 6B: Mads 23 ved det Slesvigske Rytter Regiment, Niels 17, Anne g.m. Poul Olufsen i Elkær, Anne Marie, enke, Ingeborg 20, Ellen Marie 13, morbror Jens Madsen i Vinderslev, moster Maren Madsdatter g.m. Erik Knudsen i Vinderslev.

342 Agnethe Lauridsdatter i Elkær. 10.7.1784, fol.202B.
E: Niels Jensen Lundum. A: far Laurids Knudsen i Fruerlund.

343 Anne Lyderik i Vinderslev. 19.7.1784, fol.203B.
B: Poul Nielsen 24, der fæster, Inger Marie 19, Karen 13. FM: Søren Jensen Smed sst.

344 Søren Espersen i Fruerlund. 30.7.1784, fol.204B.
[Enkemand efter Karen Holgersdatter, skifte 7.1.1784 lbnr.333]. B: Anne Kirstine g.m. Christen Væver i Vinderslev, Margrethe g.m. Anders Knudsen sst, Kirsten g.m. Jens Rasmussen i Fruerlund, Anne Sofie 18.

345 Maren Jensdatter i Sinding. 5.8.1784, fol.205.
E: Christen Christensen Nebel. B: Mette 30, Karen 28, Jens 24, Johanne 22, Christen 20. FM: Rasmus Rasmussen i Sinding.

346 Søren Andersen Skrædder i Pederstrup. 16.12.1784, fol.205B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Jacobsen. B: Niels 13, Anders 7. FM: farfar Anders Sørensen.

347 Stig Rasmussen i Hauge. 2.2.1785, fol.207.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Christen Christensen sst. B: Rasmus, Dorthe, [skifte 10.4.1784 lbnr.338], var g.m. Mads Jensen i Fruerlund. 1B: Mette Kirstine 2.

348 Anne Mikkelsdatter i Vinderslev. 7.5.1785, fol.208.
E: Peder Danielsen. B: Anne Marie 6, Else 5, Anne Cathrine 4. FM: Niels Mouridsen sst, mors stedfar Jens Jensen Søndergaard i Serup.

349 Kirsten Lauridsdatter i Hauge. 19.7.1785, fol.210B.
[Enke efter Stig Rasmussen sst, skifte 2.2.1785 lbnr.347]. B: Rasmus sst, [Dorthe skifte 10.4.1784 lbnr.338], var g.m. Mads Jensen i Fruerlund. 1B: Mette Kirstine 3.

350 Jens Nielsen i Hauge. 2.1.1786, fol.211B.
E: Cathrine Andersdatter. LV: Niels Christensen sst. B: Niels 6, Anders 4. FM: Niels Nielsen sst.

351 Laurids Lauridsen i Sinding. 9.3.1786, fol.213.
E: Mette Christensdatter. LV: Anders Andersen, Niels Bødker. B: Else Marie 4, Laurids 2. FM: Oluf Goridsen sst.

352 Jens Sørensen Hvol i Sinding. 6.2.1786, fol.214B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jens Hansen, provst Peder Koch i Sejling. B: Anne 30 g.m. Anders Pedersen i Virklund, Anne 25 g.m. Niels Sørensen i Øster Bording, Mette 21, Maren 13, Bodil 11, Søren 8, Peder 7. FM: Niels Bødker, farbror Christen Sørensen Hvol i Balle.

353 Anne Mikkelsdatter i Sinding. 12.12.1786, fol.221B.
E: Jens Hansen. B: Karen 24 g.m. Jens Nielsen i Sminge, Anne Johanne 22, Hans 16, Mikkel 8, Anne Margrethe 5, Anne Dorthe 4. FM: Christoffer Nielsen i Sinding.

354 Niels Pedersen, ugift i Hinge. 30.8.1786, fol.224.
A: søskende Johan Pedersen i Mausing, Kirsten Pedersdatter 27, Anne Margrethe Pedersdatter 24, Søren Pedersen 17. FM: farbror Laurids Pedersen i Serup på Allinggård gods.

355 Mette Jensdatter, ugift i Sinding. 23.3.1787, fol.227.
A: mor Mette Pedersdatter, enke efter Jens Sørensen Hvol, skifte 6.2.1786 lbnr.352, søskende Anne Jensdatter g.m. Anders Pedersen i Virklund, Anne Jensdatter g.m. Niels Sørensen i Øster Bording, Maren Jensdatter, Bodil Jensdatter, Søren Jensen, Peder Jensen. FM: Christoffer Nielsen sst.

356 Maren Sørensdatter i Vinderslev. 29.3.1787, fol.228.
E: Jens Jacobsen. B: Maren 20, Anne Marie 13, Jacob 4.

357 Maren Christensdatter i Vinderslev. 4.7.1787, fol.229B.
E: Jens Madsen. B: Mads 20, Anne Kirstine 12, Anne Marie 9.

358 Anders Pedersen i Vinderslev. 3.10.1787, fol.231B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Christen Voer i Vinderslev. B: Peder 5. FM: farbror Jens Pedersen i Mausing. Første ægteskab med Anne Henriksdatter, [skifte 16.7.1760 lbnr.212]. B: Anne Marie g.m. Jens Jørgensen i Pårup.

359 Niels Poulsen, ugift i Vinderslev. 8.3.1788, fol.234B.
A: mor Anne Cathrine Mikkelsdatter. LV: Jens Madsen sst, søskende Mads Poulsen 26, Anne Poulsdatter g.m. Poul Olufsen i Elkær, Ingeborg Poulsdatter 24, Ellen Marie Poulsdatter 18, Anne Marie Poulsdatter, [skifte 8.3.1788 lbnr.360]. 1B: Anne Cathrine Holgersdatter 4. (Sml. lbnr.341).

360 Anne Marie Poulsdatter i Vinderslev. 8.3.1788, fol.235B.
Enke efter [Holger Mathiasen sst, skifte 4.4.1783 lbnr.329]. B: Anne 4. FM: farfar Mathias Christensen sst. Til stede afdødes mor Anne Cathrine Mikkelsdatter. LV: Jens Madsen.

361 Inger Christensdatter i Pederstrup. 19.5.1788, fol.237B.
E: Christen Poulsen. B: Poul 16, Christen 11, Anne Marie 11.

362 Anne Sørensdatter i Hinge. 22.4.1788, fol.239.
E: Peder Jensen. B: Anne 30, Anders 25. Første ægteskab med Jens Nielsen. B: Maren Jensdatter, død, var g.m. Anders Snedker i Linå. 4B: Niels 12, Jens 8, Søren 6, datter 2. Bodil Jensdatter g.m. søsterens enkemand Anders Snedker.

363 Mette Christensdatter i Hauge. 27.9.1788, fol.241.
E: Christen Andersen Hinge. B: Maren 9, Christen 8, Anders 3, Peder 1.

364 Jens Pedersen og hustru Sofie Nielsdatter i Pederstrup. 19.4.1788, fol.244.
B: Peder 26, Laurids 13, Mette Sofie g.m. Christen Pedersen i Gødvad.

365 Peder Sørensen Ris i Hinge. 29.11.1788, fol.245.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. B: Mads 13. FM: Bertel Villumsen sst. Af første ægteskab(?) B: Niels Madsen i Fredericia.

366 Sidsel Hansdatter i Sinding. 12.3.1789, fol.246.
E: Anders Sørensen. B: Søren 26, Marie Kirstine 23.

367 Anne Jørgensdatter i Mausing. 13.3.1789, fol.247B.
E: Jens Nielsen. B: Jørgen 24, Kirstine 22, Christiane 19.

368 Cathrine Jensdatter i Tanghuset i Hinge sogn. 3.4.1789, fol.249.
E: Anders Pedersen Karup. B: Peder Andersen, Judith Andersdatter g.m. Niels Hansen i Holm på Allinggård gods, Abelone Andersdatter, Maren Andersdatter, [skifte 18.5.1779 lbnr.300] var g.m. Peder Rasmussen Storgaard i Hinge, [skifte 12.7.1783 lbnr.327]. 4B: Anne Kirstine 16, Birthe Kirstine 14, Kirsten 12, Abelone 10. FM: født værge Daniel Rasmussen i Elkær, stedfar Peder Pedersen i Hinge.

369 Anne Kirstine Jensdatter i Mausing. 11.6.1789, fol.256.
E: Peder Nielsen Stenholt. B: Niels 4.

370 Anne Margrethe Sørensdatter i Vinderslev. 28.10.1789, fol.256B.
E: Anders Knudsen. B: Knud 14, Søren 11, Niels 7, Peder 3. FM: Christen Voer i Vinderslev.

371 Maren Knudsdatter, ugift i Hinge. 16.3.1789, fol.257B.
A: mor Inger Jensdatter g.m. Peder Rasmussen Overby sst, søster Karen Knudsdatter g.m. Christen Christensen, søster Anne Knudsdatter. FM: farbror Jens Andersen sst, halvsøskende Anne Kirstine Pedersdatter 26, Knud Pedersen 25, Anne Pedersdatter 22, Mette Marie Pedersdatter 19. (Sml. lbnr.207).

372 Maren Sørensdatter i Mausing. 22.12.1789, fol.262B.
Enke efter Laurids Jensen, [skifte 8.3.1783 lbnr.325]. B: Søren, Jørgen 18, Villum 15.

373 Anne Jespersen i Hinge. 11.2.1790, fol.265.
Smedeenke. B: Jesper Christensen, smed i Hinge, Anders Christensen, snedker sst, Peder på kolonien Frederiksdal, Mads, snedker uvist hvor, Christen, Anne Sofie g.m. Jens Pedersen i Skive, Anne Margrethe g.m. Mikkel Christensen, snedker i Mariager, Anne.

374 Bertel Villumsen i Hinge. 11.3.1790, fol.266B, 281, 284B, 293, 298B, 304B.
A: søster Maren Villumsdatter g.m. Peder Christensen i Frausing på Allinggård gods, søster Mette Marie Villumsdatter, død, var g.m. Søren Madsen Munk i Nørre Teglgård på Viborg mark, men separeret for 15 år siden. B: Mads i Hinge, Villum i Holsten, Jens, skrædder i Neder Testrup, Mette Kirstine g.m. Hans Thomsen i Hinge, Anne Kirstine g.m. Rasmus Christensen i Nørre Teglgård.

375 Agnethe Nielsdatter i Hinge. 24.4.1790, fol.279B, 282B.
E: Peder Sørensen Vandet. B: Søren 8. FM: morbror Jacob Nielsen i Pederstrup.

376 Søren Rasmussen i Sinding. 26.6.1790, fol.284.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Christen Nielsen i Iller på Allinggård gods. B: Rasmus 28, Niels 25.

377 Anne Poulsdatter i Sinding. 21.12.1790, fol.288.
Enke efter [Laurids Pedersen sst, skifte 13.7.1776 lbnr.294]. B: Niels sst. Første ægteskab med [Anders Nielsen sst, skifte 17.5.1763 lbnr.229]. B: Niels sst, Poul sst.

378 Maren Jensdatter i Haurbak. 28.1.1791, fol.288B.
E: Henning Svendsen. A: bror Mads Jensen i Søndersø på Fyn på Dalens gods, søster Anne Jensdatter i Stensby på samme gods, død. 2B: Hans Hansen sst. på samme gods, Jens Hansen i Skamby på samme gods.

379 Peder Andersen Kusk i Hinge. 30.4.1791, fol.290B, 292B.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Peder Pedersen sst. B: Anders 34, Inger 28, Kirsten 26, Laurids 25.

380 Niels Lauridsen i Sinding. 16.5.1791, fol.291B, 297, 304.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christoffer Nielsen sst. A: søskende Jens Lauridsen i Mausing, Søren Lauridsen 30, halvsøskende Søren Lauridsen sst, Jørgen Lauridsen sst, Villum Lauridsen sst.

381 Inger Cathrine Jensdatter i Hinge. 11.10.1791, fol.305B.
E: Peder Rasmussen Overby. B: Anne Kirstine 29, Knud 26, Anne 23, Mette 21. Første ægteskab med Knud Andersen sst, [skifte 18.3.1760 lbnr.207]. B: Karen 44 g.m. Christen Christensen i Træholt på Palstrup gods, Anne 41. FM: farbror Jens Andersen i Hinge.

382 Christen Andersen Skrædder i Pederstrup. 2.4.1792, fol.310B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: far Rasmus Thomsen sst. B: Marie Kirstine 17. FM: morbror Jacob Rasmussen sst.

383 Anne Andersdatter i Hinge. 12.6.1792, fol.313, 319B.
E: Jacob Pedersen. A: bror Niels Andersen, [skifte 21.5.1771 lbnr.269]. B: Kirsten 26, Anders 24. FM: Gregers Knudsen sst.

384 Maren Jensdatter i Hinge. 15.5.1792, fol.314B.
E: Jens Andersen. B: Kirsten g.m. Jacob Rasmussen Overby i Hinge, Inger g.m. Anders Hansen Voer i Bolund, Karen 30, Anne 28, Anne Marie 26, Anders 25, Christiane 23, Maren 21. FM: Jacob Skrædder i Hinge.

385 Anders Sørensen i Sinding. 14.10.1792, fol.320, 332B.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Jens Hansen sst. B: Anne Kirstine 3, Anders, nyfødt. FM: Jens Sørensen Smed sst. Første ægteskab med Sidsel Hansdatter, [skifte 12.3.1789 lbnr.366]. B: Søren 29, Marie Kirstine 26.

386 Thomas Jensen i Hinge. 27.11.1792, fol.322B, 328, 329B.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Anders Pedersen Karup i Tanghuset. B: Peder 36, Knud 24, Anne Marie g.m. Anders Lauridsen i Hindberg på Palstrup gods. Første ægteskab med Anne Knudsdatter. B: Jens 40 i Randers.

387 Jens Lundum, herredsskriver i Hinge. 7.12.1792, fol.324B, 328B.
E: Frederikke Hederikke Fabech. B: Anne Kirstine 9.

388 Rasmus Nielsen, ugift i Mausing. 12.12.1792, fol.327, 329, 330B.
A: halvbror Niels Nielsen Mausing 40 i Roskilde, halvsøster Inger Nielsdatter g.m. Jens Jensen i Holm Lykke. Afdødes FM: Knud Henriksen i Mausing.

389 Mette Kirstine Knudsdatter, ugift i Sinding. 1.11.1793, fol.334.
A: mor Mette Christensdatter, søskende Christen Knudsen 33, Kirsten Knudsdatter 30, Maren Knudsdatter 27, Poul Knudsen 16, Christen Knudsen 16, Knud Knudsen 11, halvsøskende Rebekka Knudsdatter g.m. Poul Andersen i Sinding. (Sml. lbnr.339).

390 Rasmus Christensen, natmand i Hinge. 7.2.1794, fol.335B.
E: Anne Hansdatter. LV: far Hans Gregersen, natmand i Viborg. B: Karen Anne Sofie 9, Rasmus 6, Mads 4. FM: Mads Pedersen i Hinge.

391 Peder Jensen i Sinding. 30.6.1794, fol.337.
A: mor [Mette Pedersdatter] g.m. Niels Pedersen sst, søskende Anne Jensdatter, Maren Jensdatter, Bodil Jensdatter, Søren Jensen 19. FM: Christen Sørensen Hvol i Balle. Afdøde var søn af Jens Hvol sst, [skifte 6.2.1786 lbnr.352].

392 Anne Jacobsdatter i Hinge. 12.9.1796, fol.338.
E: Claus Clausen. B: Anne Marie 30, Christiane 26. Af første ægteskab B: Rasmus Christensen 40 i Horsens, Jacob Christensen 36 i Mausing, Karen Christensdatter g.m. Jens Skrædder i Tulstrup i Hammerum herred.

393 Maren Andersdatter i Mausing. 3.12.1796, fol.340.
E: Knud Henrik Pedersen. B: Anne g.m. Niels Jensen i Lysdal, Maren g.m. Jens Jensen i Mausing, Peder 36, Kirsten 35.

394 Anders Pedersen i Tanghuset i Hinge sogn. 3.12.1798, fol.343B.
Enkemand efter [Cathrine Jensdatter, skifte 3.4.1789 lbnr.368]. B: Peder Andersen 42 i Skovhuset i Vinderslev sogn, Judith Andersdatter g.m. Niels Hansen i Holm, Abelone Andersdatter g.m. Jens Bjerring i Tange, Maren Andersdatter, [skifte 18.5.1779 lbnr.300] var g.m. Peder Rasmussen i Hinge, [skifte 12.7.1783 lbnr.327]. 4B: Anne Kirstine g.m. Laurids Sørensen, skrædder i Højbjerg, Birthe Kirstine 24 g.m. Peder Pedersen i Hinge, Kirsten 22, Abelone 20.

395 Johan Pedersen i Mausing. 27.8.1799, fol.350.
E: Anne Andersdatter. LV: Mathias Christensen sst. B: Anne Kirstine 12. FM: Peder Jensen i Tandskov på Allinggård gods, født værge Laurids Nielsen i Serup. Første ægteskab med Anne Kirstine Jensdatter, [skifte 11.2.1784 lbnr.334]. B: Marie Magdalene 23 g.m. Anton Christensen i Sæd i Holsten, Jens 23, rømt, Birgitte 19, Albert, rømt.

396 Dorthe Marie Jensdatter i Vinderslev.22.3.1803, fol.353B.
E: Peder Danielsen. B: Jens 17, Daniel 13, Anne Cathrine 7.

397 Hans Thomsen i Hinge. 29.7.1805, fol.356.
E: Mette Kirstine Sørensdatter. LV: Christen Pedersen i Borre. B: Thomas 24, Mette Marie 20. FM: farbror Peder Thomsen i Vallerbæk.

398 Peder Pedersen i Hinge. 1.5.1807, fol.359.
E: Birthe Kirstine Pedersdatter. LV: Peder Andersen i Skovhuset. B: Birthe Marie. FM: farbror Morten Pedersen i Bjerring, Jens Christoffersen i Torup.

399 Anne Pedersdatter i Balle Huse. 6.11.1810, fol.363.
E: Søren Sørensen. B: Anne Marie 2.

SLUT.