Erik Brejls hjemmeside

Start

Lundenæs og Bøvling amters skifteuddrag

[1713-1724]  [1723-1743]  [1725-1727]  [1726-1730]  [1731-1741]  [1741-1749] 

[1748-1761]  [1760-1774]  [1773-1776]  [1774-1781]  [1780-1788]  [1787-1792] 

[1787-1801]  [1801-1805]  [1794-1805] 

[Enkeltskifter] 

[Jordebøger]

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Jordebøger over hovedgårde:

Blidstrup 1771 lbnr.537
Bækmark 1778 lbnr.878
Frøstrupgård 1766 lbnr.380
Holmgård 1762 lbnr.456
Højris i Ikast sogn 1736 lbnr.123
Højris i Ljørslev sogn 1774 lbnr.1071
Kabbel 1722 lbnr.66
Kongensgård 1760 lbnr.537
Lindtorp 1723 lbnr.59
Lindtorp 1799 lbnr.1544
Lønborggård 1774 lbnr.555
Nørre Vosborg 1778 lbnr.2314
Rækkergård 1749 lbnr.208
Stenumgård 1797 lbnr.1542
Strandbjerggård 1768 lbnr.455
Timgård 1745 lbnr.165
Vadskærgård 1735 lbnr.537
Vadskærgård 1759 lbnr.537
Vadskærgård 1773 lbnr.537
Viumgård 1719 lbnr.32
Østergård 1727 lbnr.251
Østergård 1750 lbnr.251
------------------------------
Simon Pedersen Schiønnings gods 1787 lbnr.1029


Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1713-1724
B 8 - 1073


1 Ansøgning om ny formynder i Brunsgård i Nørlem sogn. 21.12.1712, fol.1.
Margrethe Gregersdatter Lange i Brunsgård i Nørlem sogn med LV: Peder Jensen, ansøger om ny formynder for sin yngste datter Anne Margrethe Nielsdatter, der ved skiftet efter hendes far 14.5.1704, havde som FM: Gregers Jensen i Lemvig, der døde for 5 år siden.
Ny FM: Jacob Jensen i Bloksgård i Fabjerg sogn.

2 Ansøgning om ny formynder i Holstebro. 7.1.1713, fol.3.
Jacob Pedersen Torlund ansøger om ny formynder for sine 2 stedbørn, da han flytter. Han var selv formynder ved skiftet efter deres mor i Vegen Mølle [Nørre Felding sogn] 16.10.1711.
Imødekommes ikke. (Sml. lbnr.25).

3 Ansøgning om ny formynder i Grønborg i Borris sogn. 6.3.1713, fol.3B, 290B.
Elisabeth Marie Boltrup i Grønborg i Borris sogn ansøger om ny formynder for sig selv, da hun har arv efter mor, der står hos hendes far Niels [Andersen] Boltrup på Østergård [i Lyne sogn], da hendes formynder Jacob Jensen Kolding flytter til Oksbøl i Vester herred.
Ny FM: Jacob Pedersen Schandrup, herredsfoged.
Elisabeth Marie Boltrup er i 1724 g.m. Oluf Justesen i Oksbøl.

4 Oluf Christensen Loulund i Lund Gjellerup sogn. 7.6.1713, fol.4B, 287B.
E: Anne Madsdatter. LV: bror Peder Madsen Kølbæk i Lund i Gjellerup sogn. B:
1) Margrethe Olufsdatter 18
2) Kirsten Olufsdatter 15
3) Karen Olufsdatter 14. FM:
1 Anders Madsen i Lind i Rind sogn
2 Mads Christensen i Ravnsvad [i Ikast sogn].

5 Peder Bentsen Skaaning i Øvig i Skarrild sogn. 21.4.1713, fol.8B, 286, 293B.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Thomsen Lund, præst i Skarrild og Arnborg. B:
1) Kirsten Pedersdatter 8
2) Bent Pedersen 6
3) Johanne Pedersdatter 4.
FM:
1 Jens Madsen i Vium
2 Mads Madsen i Pårup
3 Jacob Boesen i Hede i Assing sogn
4 mors datters mand Jens Boesen i Øvig.
I 1726 er Kirsten Pedersdatter g.m. Morten Jensen Astrup.

6 Peder Olufsen i Silstrup i Skarrild sogn. 4.7.1713, fol.22, 287, 293.
B:
1) Birgitte Pedersdatter 18, der døde
2) Anne Pedersdatter 15
3) Oluf Pedersen 11
4) Niels Pedersen 10
5) Anders Pedersen 3, vanfør.
FM:
1 farbror Niels Olufsen i Silstrup
2 Peder Pedersen i Ronnum
3 Peder Pedersen i Skarrild Grene
4 Peder Christensen i Pindvig.

7 Ansøgning om formynder i Fabjerg. 18.6.1714, fol.25B.
Anne Clemensdatter i Fabjerg, født i Lyngvig i Trans sogn på Christoffer Limes mensalgods, ansøger om at hendes søsters mand Christen Nielsen Kjær i Fabjerg, må være hendes formynder, hvilket bevilges.

8 Henrik Linderot, ritmester på Kongensgård i Nørre Nissum sogn. 15.5.1713, fol.26.
Enkemand.
Hans A:
1) bror Claus Linderot, død, [var g.m. Sofie Iversdatter Krabbe]. 4B:
a Dorthe Linderot. FM: morbror Jacob Krabbe til Strandbjerggård
b Henrik Linderot, løjtnant
c Iver Krabbe Linderot, løjtnant
d Christian Enevold Linderot, løjtnant.
Hendes A:
1) søster Sofie Rothkirck i Faddersbøl i Thy, enke efter Hartvig Kaas til Ulstrup
2) søster Kirsten Rothkirck g.m. [Erik] Steensen, amtmand på Fyn, begge døde. B: Navne kendes ikke
3) søster Cathrine Rothkirck, enke efter Niels Lange, der døde på Hannæs Bisgård [i Øsløs sogn] i Hanherred
4) søster, der var gift i Norge, død. 1B:
a Else Kaas.
Dorthe Linderot (1a) har arv efter fars mostre Abild Kaas, Agnethe Kaas.

9 Niels Pogwisch på Skrumsager. 21.11.1714, fol.39, 291B.
A: Peder Christensen i Mygind på sin hustrus vegne.

10 Jens Madsen i Albæk i Snejbjerg sogn. 7.2.1715, fol.54B.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Just Andersen Holst til Trøstrup, forrige forvalter på Herningsholm. B:
1) Bertel Jensen Albæk 25, student.

11 Anne Andersdatter Holst i Gjellerup. 15.4.1715, fol.61.
E: Gravers Clemensen.
Første ægteskab med Peder Jensen. B:
1) Mette Pedersdatter g.m. Christen Nielsen i Gjellerup
2) Anders Pedersen, soldat.
Desuden nævnes afdødes søster Ingeborg Andersdatter [Holst] g.m. Thomas Bering, købmand i Randers ved Jørgen Clemensen i Hagelskær i Ikast sogn.
Just Andersen [Holst] til Trøstrup i [Timring sogn] gør ingen krav i boet. (Sml. lbnr.56).

12 [Christiane Charlotte Bassen] på Pallisbjerg. 20.7.1715, fol.66B
E: Frands de Linde til Pallisbjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1715.

13 Bodil Christensdatter i Østergård i Gudum sogn. 19.1.1715, fol.67, 285.
Enke efter Morten Rasmussen Klog, skifte 23.7.1694. Første ægteskab med Poul Eliassen, skifte 7.4.1681
B:
1) Jytte Cathrine Poulsdatter g.m. Just Andersen Holst på Trøstrup [i Timring sogn]
2) Maren Poulsdatter g.m. Jacob Eskildsen Vilsø på Vinderup, nu i Østergård
Hendes første ægteskab med Peder Nielsen Dorschæus
[Hendes andet ægteskab med Zacharias Thomsen Klit]. (Sml. lbnr.51, 52).
3) Anne Lisbeth Poulsdatter, død.
Første ægteskab med Oluf Jensen Højbjerg. 2B:
a Jens Olufsen Højbjerg på stedet
b Poul Elias Olufsen Højbjerg på Knarbjerg i Resen sogn
Andet ægteskab med Christen Lassen i Højbjerg. 3B:
c Mette Marie Christensdatter g.m. Hans Jensen Mattrup i Pilgaard i Resen sogn
d Karen Christensdatter 18, der har ægtet Anders Ibsen Vald (i 1724)
b Mogens Christian Christensen 14, der har overtaget fæster (i 1724)
4) Mogens Poulsen, død, [præst i Vestervig og Agger]
5) Christen Poulsen, død.

14 Bevilling til uskiftet bo. 4.1.1716, fol.99B.
Bevilling til uskiftet bo for Jens Lauridsen Vandborgs enke [Anne Marie Madsdatter i Nørre Nissum].

15 Bevilling til uskiftet bo. 26.3.1708, fol.99B.
Bevilling til uskiftet bo for Bent Møller og hustru Birgitte Sofie Blom på Lergrav [i Bøvling sogn].

16 Christen Juulsen i Store Skikkild i Vejrum sogn. 4.10.1715, fol.100.
E: Karen Poulsdatter. LV: Peder Henriksen i Asp Skræddergård. B:
1) Inger Christensdatter g.m. Niels Eriksen i Vildemosegård i Vejrum sogn
2) Juul Christensen 28, der overtager gården
3) Kirsten Christensdatter 23, der ægter Mads Jensen Rottbøll i Resen sogn
4) Maren Christensdatter 19, der i 1726 er g.m. Laurids Jensen Thagaard i Humlum.
FM: Niels Nielsen i Søllergårde i Vejrum sogn.

17 Elsebeth Blik på gården Ris i Timring sogn. 27.8.1714, fol.104.
A:
0) forældre Ove Blik og Anne Dyre, begge døde 1) søster Birgitte Blik
2 søster Inger Blik.
FM: Just Andersen på Trøstrup
3) søster Mette Blik, død, [var g.m. Mogens Ernst von Rønne til Lyngballegård]. 3B:
a Clara Marie Rønne g.m. Jacob Krabbe på Strandbjerggård
b Christence Rønne g.m. Vincents von Mainz i København
c Anne Rønne i Åsbjerg i Gudum sogn.

18 Mads Mouridsen i Møgelgård i Dybe sogn. 22.11.1715, fol.111.
E: Bodil Christensdatter Mørk. LV: bror Jens Christensen Mørk i Fjaltring, Jens Hansen Uglbjerg (Ugelberg)] på Volder [i Ramme sogn], forpagter på Rysensten [i Bøvling sogn]. A:
1) bror Christen Mouridsen på Mark i Heldum sogn
2) bror Henrik Mouridsen på stedet
3) bror Laurids Mouridsen i Vognstrup i Navr sogn
4) søster Margrethe, enke efter Erik Mariebol i Hove sogn ved søn Christen Eriksen Mariebol
5) halvbror Jens Madsen i Ærtbjerg i Dybe sogn
5) halvbror Oluf Madsen i Ebberup i [Sønder] Bjerge sogn på Sorø Klosters gods.
Afdødes første ægteskab med Maren Jensdatter, testamente af 16.9.1686. Hun havde arvinger på Mors. Hendes første ægteskab med Anders Sørensen i Møgelgård, skifte 1.3.1684.
Desuden nævnes enkens brordatter Bodil Jepsdatter.

19 Elsebeth Lauridsdatter Gram i Hagebro i Haderup sogn. 15.4.1716, fol.127B.
A:
1) halvbror Mathias Nielsen Munch i Nyby i Læborg sogn
2) halvbror Jens Nielsen Munch, død uden livsarvinger.

20 Christen Pedersen i Led ["Leed"] i Gørding sogn. 6.5.1716, fol.129B.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Jensen i Vemb Kirkegård. B:
Inger Christensdatter.

21 Inger Blik på gården Ris i Timring sogn. 24.10.1716, fol.130B.
A:
1) søster Birgitte Blik på stedet
2) søster [Mette Blik], død. 3B:
a [Clara Marie Rønne] g.m. Jacob Krabbe på Strandbjerggård
b [Christence Rønne] g.m. Vincents von Mainz i København
c Anne Rønne i Gimsing sogn.

22 Jørgen Nørby i Nørby i Asp sogn. 9.11.1716, fol.136.
A:
1) søster, død. 2B:
a Maren Corfitzdatter g.m. Bertel Christensen i Falsig i Navr sogn
b Anne Corfitzdatter.
Afdøde havde arv efter Søren Mikkelsen på stedet.

23 Peder Olufsen i Uhre i Ikast sogn. 15.1.1717, fol.137, 287B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Juulsgaard den ældre i Uhre. B:
1) Oluf Pedersen 2
2) Peder Pedersen 7 uger.
FM: farbror Iver Olufsen i Grødde i Ikast sogn
2 farbror Anders Olufsen i Grødde.
Der blev fremlagt skifte af 13.10.1712 efter Peder Nielsen og hustru Karen Olufsdatter i Drantum Hede i Ikast sogn. 6B:
1) Maren Pedersdatter 16, der ægter Niels Christensen i Drantum Hede
2) Else Pedersdatter 14
3) Karen Pedersdatter 11
4) Anne Pedersdatter 9
5) Niels Pedersen 6
6) Johanne Pedersdatter 4.
FM:
1 morbror Iver Olufsen i Grødde
2 morbror Peder Olufsen i Uhre.

24 Maren Sørensdatter i Asp Præstegård. 17.6.1716, fol.144B, 285B.
E: Niels Jacobsen. B:
1) Søren Nielsen i Birkild i Asp sogn
2) Jacob Nielsen i Kærgårde i Navr sogn
3) Niels Nielsen 21
4) Christen Nielsen 18
5) Anne Nielsdatter 24
6) Sidsel Nielsdatter 10
7) Inger Nielsdatter 10.
Der blev fremlagt skifte af 6.4.1710 efter Søren Jacobsen og hustru Johanne Christensdatter i Nørre Tang i Ulfborg sogn, hvor enkemanden som farbror var FM for B:
1) Sidsel Sørensdatter i Asp Præstegård.

25 Anmodning om udbetaling af arv. 8.6.1717, fol.151, 284.
Anmodning om udbetaling af arv til Christian Danielsen efter skifte i Vegen Mølle 16.10.1711 efter mor Else Christensdatter Skov af stedfar Jacob Torlund, nu i Holstebro. (Sml. lbnr.2). 1724 nævnes B:
1) Christian Danielsen på Allinggård
2) Else Danielsdatter g.m. Niels Svane på Gammelgård ved skive.

26 Niels Ibsen, forpagter på Grubbesholm [i Nørre Bork sogn]. 1.12.1716, fol.152, 292B.
E: Dorthe Andersdatter Windfeld. LV: Niels Biugum til Viumgård. B:
1) Ib Nielsen 5
2) Anne Nielsdatter 2
3) Johanne Nielsdatter 1.
FM:
1 farbror Troels Ibsen i Kærbøl i Farup sogn, der døde
2 farbror Anders Ibsen i Vester Vedsted
3 farbror Ib Ibsen i Høgsbro i Hviding sogn
4 morbror Jørgen Windfeld i Tanderup i Farup sogn.

27 Peder Pedersen, et barn i Uhre i Ikast sogn. 19.2.1718, fol.161B.
A:
1) mor Mette Christensdatter [formentlig fejl for Mette Nielsdatter] g.m. Jacob Christensen på stedet
2) bror Oluf Pedersen.
FM: Iver Olufsen i Grødde i Ikast sogn.
Afdødes far var Peder Uhre, skifte 15.1.1717 lbnr.23.

28 Niels Sørensen Mosbøl i Skærbæk Mølle i Ølgod sogn. 23.8.1717, fol.162, 291B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Sørensen i Ølgod. B:
1) Søren Nielsen 23
2) Kirsten Nielsdatter 16
3) Niels Nielsen 13
4) Oluf Nielsen 11
5) Mette Nielsdatter 8
6) Birgitte Nielsdatter 3
7) Christen Nielsen 6 mdr.
FM:
1 Mads Andersen Listo på Skaungård [i Vindum sogn i Middelsom herred]
2 Jacob Knudsen, herredsfoged på Østergård
3 Jens Jensen Kolstrup i Oddum
4 Jens Knudsen i Oddum
5 Peder Iversen i Sejerup.
Desuden nævnes afdødes morbror Christen Lauridsen Krarup [til Vindum Overgård, hvis brordatter Kirsten Hansdatter Krarup er g.m. Mads Andersen Listo].
(Se Personalhistorisk tidsskrift 2007, side 89-104: Lise Lund: Var Hans Thomesen og Inger Hansdatter Krarup forældre til Christian Krarup?).

29 Søren Jensen i Lund i Gjellerup sogn. 10.9.1718, fol.177B.
E: Johanne Christensdatter. B:
1) Kirsten Sørensdatter 14
2) Christen Sørensen 11
3) Jens Sørensen 9.
FM: farbror Troels Jensen i Birk i Gjellerup sogn.

30 Anne Madsdatter i Gammelgård i Vandborg sogn. 9.6.1717, fol.178B, 284B.
E: Niels Pedersen. B:
2) Peder Nielsen på stedet
3) Christen Nielsen i Mægbæk i Vandborg sogn
4) Mads Nielsen i udlandet.
Af første ægteskab B:
1) Mads Christensen i Nørre Nissum sogn.

31 Jens Svendsen, ugift ved Snejbjerg Kirke. 15.7.1718, fol.182.
A:
1) far Svend Jensen på stedet, herredsskriver i Hammerum herred. Afdøde efterlader søskende, hvis navne ikke angives.

32 Karen Jensdatter Augsburg på Viumgård [i Sønder Vium sogn]. 12.8.1719, fol.184, 292.
E: Niels Biugum. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter Biugum 9.
FM:
1 mosters mand Christen Brask, præst i Nysogn og Gammelsogn
2 mosters mand Jens Mikkelsen Rude, borgmester i Ringkøbing
3 mosters mand Johan Arent Rose, kapellan i Henne og Lønne sogne.
Ekstrakt Jordebog over Viumgård gods fol.185.

33 Mads Olufsen Gasseholm i Overdal i Vejrum sogn. 23.12.1718, fol.186.
Enkemand efter Maren Nielsdatter, skifte 1.7.1716.
Første ægteskab med Mette Christensdatter, skifte 24.10.1699. B:
1) Sidsel Madsdatter g.m. Peder Christensen i Sønder Vinkel i Heldum sogn
2) Kirsten Madsdatter 28
3) Oluf Madsen 26.
FM: Niels Timling i Asp.

34 Søren Andersen Nors, forpagter på Stavshede [i Nørre Felding sogn]. 8.2.1719, fol.188B.
E: Karen Jensdatter Thestrup. LV: [Mikkel Pedersen] Dorschæus, præst i Vinding og Vind. B:
6) Mette Sørensdatter Nors 7
7) Helvig Sørensdatter Nors 5.
FM: Frederik Thestrup, præst i Harring og Stagstrup i Thy.
Første ægteskab med [Mariche Mikkelsdatter Langballe]. B:
1) Anne Kirstine Sørensen Nors g.m. Mads Christensen på Tandrup i Vester Vandet sogn i Thy
2) Anne Mariche Sørensdatter Nors g.m. Jens Schavenius, præst i Nørhå i Thy
3) Anders Sørensen Nors 23, student
4) Maren Sørensdatter Nors 15
5) Kirsten Sørensdatter Nors 11.
FM: morbror Bertel Langballe til Nebel [i Vester Vandet sogn] i Thy.
Afdøde var FM for sin bror Mourids Nors, præst i Sønderhå og Hørsteds 2B:
1) Niels Mouridsen Nors
2) Peder Mouridsen Nors.
[Afdøde ejede tidligere Diernæs i Vang sogn i Thy].

35 Christen Nielsen Elkær i Ravnholt i Bording sogn. 31.8.1717, fol.193.
E: Anne Sofie Nielsdatter Balling. LV: Thomas Henningsen, præst i Bording. B:
1) Søren Christensen Elkær 17
2) Johanne Kirstine Christensdatter Elkær 12
3) Malene Christensdatter Elkær 10.
FM: fars halvbror Hans Hansen til Frøslevgård på Mors.
Desuden nævnes:
1 afdødes søskendebarn: Christen Gjørup, borgmester i Ålborg
2 afdødes søskendebarn Jens Gjørup.

36 Anne Sofie Balling i Hestlund i Bording sogn. 13.3.1720, fol.211.
Enke efter Christen Nielsen Elkær i Ravnholt, skifte 31.8.1717 lbnr.35. B:
1) Søren Christensen Elkær 19½
2) Johanne Kirstine Christensdatter Elkær 15
3) Malene Christensdatter Eækær 13.
FM:
1 fars halvbror Hans Hansen til Frøslevgård på Mors
2 mosters mand Jens Bendixen.

37 Peder Mortensen Hassing i Krøjkær i Gudum sogn. 25.5.1717, fol.226B.
E: Margrethe Pedersdatter Zimmermann. LV: Christian Damstrøm, præst i Gudum. B:
1) Kirsten Pedersdatter 6 mdr.
FM:
1 fars morbror Jens Christensen Villegaard på Kabbel [i Nørlem sogn]
2 Jacob Eskildsen Vilsø på Østergård.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Christensdatter. LV: Mogens Jensen i Lemvig.

38 Peder Jensen Brejnholt i Humlum sogn. 25.4.1721, fol.238.
E: Bodil Pedersdatter. A:
1) søster Karen Jensdatter g.m. Simon Madsen i Odby i Thy
2) søster Maren Jensdatter i Telling i Hjerm sogn, enke efter Mads Sørensen. LV: søn Søren Madsen sst.
3) søster Anne Jensdatter i Kobberup i Mejrup sogn, død. Af to ægteskaber 3B:
a Jens Jensen i Kobberup
b Laurids Jensen i Kobberup
c Mette Poulsdatter
4) søster Johanne Jensdatter g.m. Oluf Madsen på Venø, begge døde. 5B:
a Karen Olufsdatter g.m. Claus Boller, møller i Kærgårdsmølle [i Ølby sogn]
b Mette Olufsdatter g.m. Jens Nørskov på Jegindø, begge døde. 4B:
1 Oluf Jensen Nørskov
2 Christen Jensen Nørskov
3 Edel Jensdatter Nørskov
4 Anne Jensdatter Nørskov
c Mads Olufsen på Venø
d Niels Olufsen på Venø
e Jens Olufsen i Uglev [i Odby sogn] i Thy

39 Mette Christensdatter i Pårup i Assing sogn. 23.2.1722, fol.240, 283.
E: Niels Boesen. B:
2) Søren Nielsen 6
3) Else Nielsdatter 3.
FM: morbror Christen Christensen Olling den ældre i Store Fjelstervang ved søn Anders Christensen Olling i Store Fjelstervang.
Første ægteskab med Søren Christensen i Pårup, skifte 6.4.1713. B:
1) Kirsten Sørensdatter 13.
FM: farbror Peder Christensen Tranmose forpagter på Stavshede i Nørre Felding sogn.
Kirsten Sørensdatter har arv efter sin farbror Thomas Christensen i Faster Præstegård, skifte 18.4.1716.

40 Mads Nielsen i Engbjerg sogn. 6.6.1722, fol.248, 285B.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Karen Madsdatter g.m. Jens Clemensen i Herup i Dybe sogn
2) Jens Madsen 25
3) Niels Madsen 23
4) Kirsten Madsdatter 19
5) Niels Madsen 16
6) Christen Madsen 14
7) Maren Madsdatter 11.
FM:
1 Clemen Nielsen i Lilleør i Harboør sogn
2 Svend Jensen i Skidenvad i Engbjerg sogn.

41 Peder Nielsen i Gammelgård i Vandborg sogn. 18.12.1722, fol.251, 284B.
E: Anne Jensdatter. LV: Mads Jensen Maal ved Jacob Madsen Refskov, Oluf Jensen Gammelgaard, der ægter enken. B: Anne 4. FM: Christen Mægbæk. Desuden nævnes afdødes bror Mads Nielsen.

42 Gunde Kirstine Lange, ugift i Rækkergård [i Hanning sogn]. 19.3.1720, fol.254B.
A: mor Sofie Rostrup, enke efter Christen Henriksen Lange, søskende Ellen Kirstine Lange, Ida Lange, Elsebeth Dorthe Lange, Anne Marie Lange, død. 1B: Margrethe "Grafoe". FM: Morten Jepsen Tarm i Rækkergård.

43 Amor Jensen, et barn i Store Hedegård i Resen sogn. 19.12.1718, fol.255, 261B, 292B.
A: mor Anne Christensdatter g.m. Christen Nielsen på stedet, søskende Kirstine Marie Jensdatter 25, Christen Jensen 23, Ingeborg Jensdatter 19. FM: Jens Munkholm i Fjaltring, Jacob Christensen Eskebæk i Tørring sogn, Jens Knudsen på Øgelstrup. Arv efter afdødes far, skifte 28.10.1700.

44 Maren Nielsdatter i Sønder Nissum. 17.6.1719, fol.257.
E: Christen Danielsen. Enkemandens første ægteskab med Else Lauridsdatter. B: Daniel 17, Anne Margrethe 14, Else 5.

45 Bodil Jepsdatter i Nybro Mølle i Ørre sogn. 10.6.1718, fol.257B.
E: Jens Jepsen, møller. A: søskende Thyge Jepsen Skov i Hodde sogn, Maren Jepsdatter sst.

46 Kirsten Nielsdatter, Niels Nielsen, Christen Nielsen, 3 børn i Skærbæk Mølle i Ølgod sogn. 19.2.1723, fol.258, 288, 291B.
A: mor Anne Nielsdatter, enke efter Niels Sørensen Mosbøl, skifte 23.8.1717 lbnr.28, søskende Søren Nielsen 28, Oluf Nielsen 16, Mette Nielsdatter 13, Birgitte Nielsdatter 9. LV: Laurids Rohde, forpagter af Ølgod Præstegård, Jens Jensen Kolstrup i Odderup i Oddum sogn, Just Jensen i Tarm.

47 Ægtepagt. 4.5.1711, fol.262.
Ægtepagt for Hans von Eifler til Tandrup [i Bedsted i Thy], amtmand og hustru Elisabeth Sofie Rantzau. Hendes første ægteskab med [Erasmus Casimir] von Bassen til Tandrup. B: Helene von Bassen, Christiane Charlotte von Bassen. Desuden nævnes hans bror Rudolf Didrik von Eifler og Frederik Christian Rantzau.

48 Dorthe Elisabeth Brønsdorph på Lindbjerg. [dato mgl.].1725, fol.263B.
E: Laurids Christensen Vesterhoff [til Skerrildgård]. Bevilling til uskiftet bo indsendt af B: Christian Brønsdorph til Lindbjerg.

49 Indberetning om formynderskab. 22.4.1724, fol.283B.
Christen Christensen i Fjelstervang var FM for Niels Christensen i Grønborg i Borris sogn's B: Niels, der døde, Jens. FM: stedfar Peder Eskildsen, Steffen Nielsen Ehrenfeldt.

50 Indberetning om formynderskab. 29.4.1724, fol.288.
Jens Poulsen på Ørnhoved blev FM 1709 for sin bror Søren Poulsens B: Peder, nu 16 år gammel i latinskole i Gødstrup Præstegård, der også har arv efter halvbror Ejler Pedersen Schiøler i Skanderborg.

51 Indberetning om formynderskab. 2.5.1724, fol.289.
Claus Jensen var FM ved skifte sluttet 27.5.1710 for Zacharias Thomsen Klit, forpagter på Søndervang's 2B: Sidsel i Nørre Nissum Præstegård, Bodil hos moster Jytte Cathrine Poulsdatter på Trøstrup. FM: stedfar Jacob Vilsø på Østergård, der har ægtet deres mor [Maren Poulsdatter]. (Sml. lbnr.13, 52).

52 Indberetning om formynderskab. 26.3.1720, fol.289B.
Poul Martin Zachariasen Klit giver afkald for arv efter far til FM: morbror [dvs. mosters mand] Just Andersen Holst.(Sml. lbnr.13, 51).

53 Indberetning om formynderskab. 24.3.1724, fol.290.
Thomas Pedersen blev 1720 ny FM for Mogens Vendelbos B: Ida Sofie i stedet for Rasmus Winther, tolder i Randers.

54 Indberetning om formynderskab. 15.4.1724, fol.290B.
Steffen Ehrenfeldt på Lunderup er FM for Cathrine Margrethe Bagge.

55 Indberetning om formynderskab. 18.4.1724, fol.291.
Jens Nielsen Hoe, [præst i Ho og Oksby] var FM for:
Peder Lauridsen [Bagge] på Lunderup, [begravet Varde Nikolaj 15.6.1707]'s B:
1) Anne Pedersdatter, nu g.m. [Johan Christoffer Knudsen Dan], præst [i Stenløse og Fangel] på Fyn
2) Peder Pedersen Bagge, der nu ejer Søgård på Holmsland.

56 Just Andersen Holst på Trøstrup i [Timring sogn] i Ulfborg herred. 22.7.1723, fol.302.
E: Jytte Cathrine Poulsdatter Østergaard. LV: Jens Olufsen på Burgård, Claus Tang.
[Af første ægteskab med en datter af Jens Nipgaard] B:
1) Anders Justesen Holst, præst i Vivild og Vejlby
2) Barbara Justsdatter Holst g.m. Jørgen Clemensen i Hagelskær i Ikast sogn
3) Helle Justsdatter, [død Bramminge 1711, var g.m. Christen Sørensen Rygaard, forvalter på Bramminge i 1711, senere ejer af Hesselmed i Ål sogn]. 1B:
a Søren Christensen Rygaard 19 på Hesselmed [i Ål sogn] i Vester herred i Riberhus amt.
Desuden nævnes enkens søsterdatter Bodil Zachariasdatter, der tjener på stedet.

57 Anne Kirstine Lauridsdatter i Trabjerg i Gudum sogn. 18.1.1724, fol.304.
E: Laurids Davidsen. B: Maren 13, Karen 9, David 21/2. FM: morbror Christen Lauridsen i Trabjerg, mosters mand Christen Knudsen i Øster Avsum i Hjerm sogn, Niels Andersen i Hjerm Kærgård.

58 Karen Madsdatter i Lille Nørlund i Ikast sogn. 19.5.1724, fol.306B.
E: Mads Christensen. Af første ægteskab B: Mads Christensen i Ravnsvad, Karen Christensdatter g.m. Søren Pedersen i Tværmose, Sidsel Christensdatter g.m. Christen Nielsen i Favrholt, Ellen Christensdatter g.m. Jens Nielsen i Bjerregård i Gjellerup sogn, Anne Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Lille Nørlund i Ikast sogn, Anne Christensdatter g.m. Niels Christensen i Skygge i Kragelund sogn, [dvs. Engesvang sogn].


Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1723 og 1743
B 8 - 1074


59 Jørgen Lund, amtmand og hustru Dorthe Rude til Lindtorp i Asp sogn. 26.6.1723, side 3.
B: Hans Mathias Jørgensen Lund 22, Andreas Jørgensen Lund 13. FM: Jens Jermiin til Avsumgård, præst i Hjerm, Gimsing og Venø. Matrikel jordebog over Lindtorp gods side 179-182.

60 Mads Jepsen, der tjente i Varde. 17.5.1743, side 247.
A: mor Ingeborg Madsdatter g.m. Niels Hansen i Lyne, søskende Christen Jepsen 19, Søren Jepsen 16, Agathe Jepsdatter 13, Karen Jepsdatter 9, halvsøskende Sidsel Nielsdatter 4, Birthe Nielsdatter 3 uger. FM: Terman Madsen, Johan Madsen i Rovst Mølle, Poul Madsen Garp i Ålunde [i Fåborg sogn i Skast herred]. Afdøde havde arv efter far [Jeppe Sørensen], skifte 15.11.1738.


Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1725-1727
B 8 - 1075


61 Anders Christensen i Meldgård i Ejstrup i Hee sogn. 12.3.1725, fol.1.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Anders Andersen Lund på Nørskov. A:
1) bror Mads Christensen i Vesttarp i Velling sogn
2) bror Christen Christensen i Fiskbæk i [Nørre] Vium sogn
3) bror Jens Christensen på stedet
4) søster Johanne Christensdatter g.m. Hans Thomsen i Sønderby i Hee sogn
5) søster Maren Christensdatter g.m. Laurids Christensen i No Præstegård
6) søster Margrethe Christensdatter g.m. Anders Christensen i Omme sogn
7) søster Inger Christensdatter, død, var g.m. Jens Christensen Lybæk i Halby. [Af første ægteskab] 6B:
a Jens Lauridsen
b Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Peder Pedersen i Rindum sogn
c Sidsel Lauridsdatter g.m. Mogens Pedersen i Bøndergårde på Holmsland
d Maren Lauridsdatter
e Karen Lauridsdatter
f Kirsten Lauridsdatter.
Afdøde har arv efter far, skifte 27.1.1708 og efter moster Maren Jensdatter, skifte 21.12.1708.

62 Niels Olufsen i Silstrup i Skarrild sogn. 19.6.1725, fol.13B.
E: Else Jensdatter. LV: Peder Pedersen i Ronnum i Skarrild sogn. B: Birgitte g.m. Jens Bentsen i Silstrup, Mette g.m. Mads Lauridsen i Skovbjerg i [Sønder] Felding sogn, Anne 22, Lisbeth 18.

63 Johanne Bosdatter i Olling i Assing sogn. 20.8.1725, fol.17B.
E: Christen Christensen. B: Else 22, Anne 18. FM: morbror Jacob Bosen i Hedegård i Assing sogn.

64 Christen Jensen Kølle, blytækker i Nygård i Nørre Omme sogn. 31.7.1725, fol.25.
E: Inger Jacobsdatter Høst. LV: Claus Tange i Madum, herredsskriver i Ulfborg Hind herreder. B: Jacob 19, Jens 15, Christen 13. FM: mosters mand Villum Nybo, forpagter på Krogsdal [i Nørre Felding sogn]. Første ægteskab med Johanne Nielsdatter, skifte 8.12.1701. 2B: Søren, Niels, der døde. FM: Mikkel Pedersen, murermester i Madum Kærgård. Ved skiftet 1701 kaldes afdøde Christen Jensen, murermester på Bjerg i Madum sogn.

65 Laurids Jensen i Askov i Nørre Omme sogn. 15.10.1714, fol.40.
E: Anne Madsdatter. LV: Jens Frandsen, der ægter enken og fæster stedet. B: Jens 4, Mads 1. FM: farbrødre Anders Jensen i Øster Lund i Ramme sogn, Peder Jensen i Askov i Nørre Omme sogn. (Skiftet anført som bilag i skiftet efter Christen Jensen lbnr.64, da denne var afdødes husbond).

66 Niels Rasmussen Overgaard til Kvistrup og Kabbel. 11.12.1722, fol.44B.
E: Margrethe Cathrine Bugge. LV: Lukas Kjærulf, kancelliassessor, Jens Voigt i Randers, der ægter enken. B: Rasmus Henrik Overgaard, Jens Jørgen Overgaard, Hans Peder Overgaard, Margrethe Sofie Overgaard, Anne Hald Overgaard. FM: født værge Hans Bugge til Haven og Bøgsted i Vendsyssel, Herluf Stjernholm til Kjeldgård i Salling. Matrikel jordebog over Kabbel hovedgård gods fol.45B-47A.

67 Oluf Nielsen i Skærbæk Mølle i Ølgod sogn. 29.10.1725, fol.52B.
A: mor Anne Nielsdatter, enke efter Niels Sørensen Mosbøl, skifte 23.8.1717 lbnr.28. LV: Laurids Rohde i Lyne, søskende Søren på stedet, Mette 16, Birgitte 11. FM: Just Jensen i Tarm. Arv efter afdødes søskende, skifte 19.2.1723 lbnr.46.

68 Karen Pedersdatter i Engbjerg. 12.11.1725, fol.55B.
Enke efter Mads Nielsen, [skifte 6.6.1722 lbnr.40]. B: [Karen] g.m. Jens Clemensen i Herup i Dybe sogn, Jens 28, Niels 26, Kirsten [22], Niels 20, Christen 18, Maren 14. FM: Clemen Nielsen i Lilleør i Harboør sogn, Svend Jensen i Skidenvad i Engbjerg sogn.

69 Mikkel Christensen i Tangsgård i Gudum sogn. 12.3.1726, fol.60B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Jensen Pilgaard i Resen sogn. B: Christen 26, Laurids 25, Anne Margrethe 22, Maren 19, Anders 14, Kirsten 11. FM: søskendebarn på fars side Christen Andersen Gilsgaard.

70 Anne Kirstine Hansdatter Skjern i Nørkær i Hee sogn. 25.6.1720, fol.64.
E: Anders Andersen Lund. B: Hans 17, Maren 15, Otte 14, Mette 12, Sofie Amalie 9, Anne Kirstine 7, Ove Christian 4. FM: morbror Iver Hansen Hemmet, rektor i Ringkøbing Skole.

71 Peder Kvistgaard i Sodborg i Rom sogn. 1.6.1726, fol.77.
E: Anne Madsdatter. LV: far Mads Madsen, smed i Avsum i Hjerm sogn. B: Peder 8, Anne Marie 7. FM: farbrødre Anders Kvistgaard i Sønder Kvistgård i Vejrum sogn, Iver Kvistgaard i Nørre Kvistgård i Vejrum sogn.

72 Jens Lauridsen Høgsgaard i Smedslund i Nørre Nissum sogn. 12.6.1726, fol.81.
E: Else Sørensdatter. LV: Gregers Jensen i Nissumbol. B: Anne 12, Gertrud 10, Kirsten 6. FM: farbror Jeppe Lauridsen i Høgsgård.

73 Mads Pedersen Torp i Glibstrup i Lyne sogn. 11.12.1725, fol.83.
Enke efter Anne Marie Engelstoft, skifte 29.5.1725. B: Marie Margrethe Torp 11, Kirsten Torp 10. FM: mosters mand T[erman] Termansen, rektor i Varde, morbrødre Peder [Olufsen] Engelstoft, degn i Haderup, Christian Engelstoft, Christen Hansen i Sønderdiger. Desuden nævnes afdødes hustrus søskende Christine Engelstoft, død, var g.m. Hans Frederik Schack på Schackenborg gods. Af B: nævnes Hans, Martha Engelstoft, enke efter Peder Paarup, Anne Engelstoft. Afdøde var forpagter på Grubbesholm.

74 Testamente på Rydhave. 22.7.1726, fol.109.
Testamente af 24.9.1715 for afdøde Frederik Sehested til Rydhave og hustru Birgitte Sofie Sehested.

75 Thomas Mathiasen, forpagter på Søndervang [i Stadil sogn]. 29.3.1726, fol.110.
E: Maren Christensdatter. LV: Frands Raarup i Stadil. B: Peder 28 i Kalundborg, Mathias 23 i Viborg, Christen 18, Kirsten g.m. Didrik Brandt, snedker i København, Maren 25 i Viborg, Anne 21, Margrethe 16, Christine 14. FM: halvbror Baltser Pedersen de Borthle, fuldmægtig på Tviskloster og Lergrav, Jens Knudsen på Øgelstrup, Niels Riis på Kongsholm [i Hanning sogn]. Enkens første ægteskab med Peder Baltsersen. Forpagtningskontrakt af oktober 1710 fol.117-119.

76 Elsebeth Dorthe Mikkelsdatter i Foersum i Egvad sogn. 28.1.1727, fol.140.
E: Poul Christensen. B: Christen 20, Hans Henrik 18, Ellen Marie 16, Anne 14. FM: Just Jensen i Foersum. Desuden nævnes ankemandens bror Tønne Christensen i Ansager sogn. (Det angives, at afdøde er enkemandens sidste hustru).


Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1726-1730
B 8 - 1076


77 Michael Oldeslo, løjtnant i Tim. 23.11.1726, fol.147.
E: Augusta Elisabeth Wittmeier. LV: Christian Møborg, præst i Tim og Madum. B: Benedikte Christine 9, Helene Sofie 5, Martha Elisabeth 2. FM: Claus Tange, herredsskriver i Ulfborg Hind herreder.

78 Inger Jacobsdatter Høst i Nygård i Nørre Omme sogn. 10.5.1727, fol.169B.
Enke efter Christen Jensen Blytækker, [skifte 31.7.1725 lbnr.64]. B: Jacob 21, Jens 17, Christen 15. FM: Villum Nybo på Krogsdal g.m. moster Anne Høst ved søn Jacob Villumsen, mosters mand Rasmus Nielsen, snedker i Holstebro, hvis datter er g.m. Niels Mortensen, forpagter på Lindtorp, mors søskendebarns mand Hans Rasmussen i Holstebro, halvbror Søren Christensen i Kiddal i Nørre Omme sogn.

79 Peder Lauridsen [Føns] ved Ølgod Kirke. 21.5.1727, fol.202B.
E: Lene Marie Markusdatter [Listo]. LV: Mads [Andersen] Listo til Skaungård [i Vindum sogn], Christen Lund, præst i Ølgod og Strellev sogne. B: Elisabeth Margrethe 20, Hans 15, Markus 13, Niels 8, Iver 6, Peder 1. FM: farbror Niels Lauridsen Føns, overtolder i Christiania i Norge, mosters mand Laurids Madsen i Gårde i Tistrup sogn, Christian Krarup til Dejbjerglund ved svigerfar Niels Biugum til Viumgård.

80 Kirsten Schwichtenberg, der døde på Avsumgård. 31.3.1727, fol.211B.
Enke efter Thomas Svane, borgmester i Viborg. B:
1) Johannes Svane til Visborggård og Havnø, død, var g.m. Anne Kjærulf, der nu er enke efter [Severin] Benzon. 2B: Thomas 16, Johannes 11. FM: morfar Laurids Kjærulf til Viffertsholm, Lukas Kjærulf i Viborg
2) Jens Svane, præst i Nibe og Vokslev, død [15.3.1711], var g.m. Abigael Kirstine Tancke, nu g.m. Christian Henrik Qveccius, løjtnant. 2B: Kirsten 18, Mette Marie 17. FM: morfar Jørgen Hansen Tancke, morbror Hans Tancke i København
3) Mette Cathrine Svane g.m Jens Jermiin til Avsumgård, præst i Hjerm, Gimsing og Venø. Første ægteskab med Just Bøgh, præst i Viborg Sortebrødre
4) Oluf Svane, nævnes 1701 i Viborg Latinskole, men ikke som arving ved dette skifte.
Desuden nævnes afdødes mor Mette Olufsdatter i 1702, enke efter Henrik Jørgensen [Schwichtenberg] til Visborggård.

81 Birgitte Blik på gården Ris i Timring sogn. 13.7.1726, fol.260.
A: søster [Mette Blik, død, var g.m. Mogens Ernst von Rønne til Lyngballegård]. 3B: Clara Marie Rønne g.m. Jacob Krabbe på Strandbjerggård, Christence Rønne, enke efter Vincents von Mainz i Lübeck, Anne Rønne. FM: Jens Madsen i Grimstrup Mølle.

82 Hans Madsen Blankenberg i Madum, herredsfoged i Ulfborg Hind herreder. 27.9.1728, fol.275B.
B: Mathias Blankenberg i Nøvlingskov i Nøvling sogn, Kirsten Blankenberg g.m. Thomas Pedersen Kragelund, herredsfoged i Ulfborg Hind herreder, Anne Margrete Blankenberg, uvist hvor.

83 Bevilling til uskiftet bo i Humlum sogn. 11.8.1714, fol.277B.
Bevilling til uskiftet bo for Jacob Krabbe og hustru Clara Marie Rønne på Strandbjerggård [i Humlum sogn].

84 Bevilling til uskiftet bo i Humlum sogn. 20.3.1716, fol.277B.
Bevilling til uskiftet bo for Mogens Skov og hustru Maren Holmkjær i Vejbjerggård [i Humlum sogn].

85 Forening i Tarm. 15.12.1727, fol.278.
Forening mellem Poul Pedersen i Tarm i Egvad sogn og hans yngste søn Søren 20, da hans hustru [Anne Jesdatter] døde 16.11.1727. [Navn fremgår af Viborg Landstings skøde- og panteprotokol 22.2.1713 no.6 fol.117]. (Sml. lbnr.92).

86 Peder Hansen, færgemand på Holmsland. 15.1.1729, fol.279.
E: Bodil Nielsdatter Holm. LV: Peder Prang i Ringkøbing. B: Henning Ulrik 30, købmand i Århus, Ingeborg, enke efter Hans Jørgensen i Ribe. LV: Christen Brask, præst på Holmsland, Maren, enke efter Knud Holbæk, nu i Bækbo i Dejbjerg sogn, Øllegaard g.m. Mads Skytte i Bækbo i Dejbjerg sogn, Bodil 36, Cathrine Marie 24, Elisabeth.

87 Magdalene Thomasdatter, der døde i Brede 2 mil fra København. 25.2.1729, fol.290.
Afdøde var datter af Thomas Mathiasen, forpagter på Søndervang, [skifte29.3.1726 lbnr.75].
A:
1) bror Peder Thomsen Reisig i Holstebro
2) bror Mathias Thomsen i Horsens
3) bror Christen Thomsen Reisig 22 i København
4) søster Kirsten Thomasdatter g.m. Didrik Brandt, snedker i København
5) søster Anne Thomasdatter g.m. Peder Smed i Holstebro
6) søster Margrethe Thomasdatter 19
7) søster Christine Thomasdatter 17
8) halvbror Baltser de Borthle, fuldmægtig på Pallisbjerg.
FM: Claus Jensen Tang i Madum, Morten Jepsen Tarm på Rækkergård, Niels Riis på Kongsholm.

88 Las Gregersen i Vestermølle i Fabjerg sogn. 29.6.1729, fol.297.
E: Anne Svendsdatter. LV: svoger Jens Christensen i Damgård i Hjerm sogn. B: Svend Lassen 28, uvist hvor, Gregers Lassen 25, Mads Lassen 22, i skrædderlære i Ålborg, Jens Lassen 16, Karen Lasdatter g.m. Niels Nielsen i Kogsbol i Fabjerg sogn, Anne Lasdatter g.m. Lambert Pedersen i Siggård i Hover sogn, Johanne Lasdatter 20, Maren Lasdatter 18. FM: morbror Christen Svendsen i Hjerm.

89 Anne Høst på Krogsdal [i Nørre Felding sogn]. 7.1.1729, fol.321.
E: Villum [Christensen] Nybo, forpagter på Krogsdal, vanvittig, ved brorsøn Christen Mortensen Nybo, købmand i Holstebro. B:
1) Jacob Villumsen Nybo 32 på stedet
2) Maren Villumsdatter Nybo g.m. Niels Mortensen Nybo, forpagter på Lindtorp
3) Margrethe Villumsdatter Nybo g.m. Poul Hamborg, skomager i Holstebro
4) Karen Villumsdatter Nybo, død, var g.m. Peder Pedersen i Rindum ved Ringkøbing. 1B: Anne Marie 15
5) Kirsten Villumsdatter Nybo, død. var g.m. Alexander Madsen i Hodsager Kirkegård. 2B: Villum 9, Mads 7.
Arv i boet til Christen Christensen Kølle, søn af Christen Jensen Blytækker g.m. afdødes søster Inger Jacobsdatter [Høst, skifte 10.5.1727 lbnr.78]

90 Inger Qiutzow i Sundgård i Nees sogn. 11.3.1729, fol.400.
Testamente af 9.5.1721.
A: søsterdatter Ida von Rederde, enke efter etatsråd, jægermester Zepelin. 2B: Louise Zepelin, Tugendreich Sofie Zepelin. FM: farbror generalmajor Daniel Ernst von Zepelin ved svigersøn oberst Folchersam i København.
Afdøde flyttede mikkelsdag 1728 fra Olling i Assing sogn til Sundgård i Nees sogn.
Skøde 30.7.1686 på gården i Olling fra jomfru Anne Krabbe Quitzow til Ingeborg Lange, enke efter Otte Quitzow.
Skøde af 26.8.1698 på gården i Olling fra Ingeborg Lange til afdøde og dennes søster Mette Quitzow.

91 Bevilling til uskiftet bo på Holmsland. 23.4.1728, fol.443B.
Bevilling til uskiftet bo 23.4.1728 for Peder Pedersen Bagges og hustru Johanne Nielsdatter Colding til Søgård på Holmsland.


Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1731-1741
B 8 - 1077


92 Poul Pedersen i Tarm. 1.3.1731, fol.1.
Enkemand efter [Anne Jesdatter]. B: Peder Poulsen i Tarm, Jeppe Poulsen sst, Hans Poulsen i Tarm Møllegård, Eskild Poulsen på stedet, Søren Poulsen 24, Jes Poulsen i Hyllerslev i Janderup sogn, død, var g.m. Anne Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen i Tarm. 2B: Søren 7, der døde, Anne Cathrine 5. FM: afdødes bror Peder Pedersen i Hanning Hedegård. (Sml. lbnr.85).

93 Claus Jensen Tang, birkedommer ved Tim birk og herredsskriver ved Ulfborg Hind herreder, i Madum. 18.4.1731, fol.19.
E: Mette Jensdatter Rasborg. LV: Mikkel Dorschæus, præst i Vinding og Vind. A:
1) farbror Peder Bertelsen, død. 1B:
a Mette Pedersdatter, enke i Holstebro. LV: Knud Munch sst.
2) faster Maren Bertelsdatter, død. 2B:
a Peder Sørensen, død. 1B: Christen i Rind sogn
b Karen Sørensdatter, enke i As sogn
3) faster Birthe, uvist hvor
4) fars halvsøster Malene Christensdatter, død. 2B:
a Jens Sørensen i Holstebro
b Johanne Sørensdatter g.m. Peder Grøn i Holstebro
5) morbror Peder Lauridsen, død. 3B:
a Jeppe Pedersen i Madum
b Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Poulsen i Staby sogn
c datter, død. 1B: Mads Poulsen i Hummersborg i Råsted sogn
6) moster Inger Lauridsdatter på Lolland, død. 1B:
a Anne Pedersdatter, uvist hvor
7) mors halvsøster Sidsel [Christensdatter] i Ringkøbing, død, [var g.m. Thomas Jespersen Klit, skifte Ringkøbing 26.7.1687 lbnr.206]. 7B:
a Maren Thomasdatter g.m. Søren Borch i Ringkøbing
b Casper Thomsen Klit, død, [var g.m. Sara Pedersdatter, skifte Ringkøbing 19.1.1708]. 3B: Oluf i København, Sofie i Thisted, Sidsel i Ringkøbing
c Jeremias [Thomsen Klit] i Ostindien
d Zacharias Thomsen Klit, forpagter på Søndervang, [skifte 27.5.1710]. 3B: Poul Martin, soldat i Århus, Bodil i Amsterdam, Sidsel ved Lemvig
e Isak [Thomsen Klit], død. 1B: Anne Henrikke ved Kolding
f Ingeborg [Thomasdatter Klit], død, var g.m. [Mikkel Thomsen i København]. 3B: Hans Brun i Vestindien, Christian Brun i København, Sille Marie g.m. en herredsfoged på Fyn for Odense, Lunde og Skam herreder
g Karen [Thomasdatter Klit], død.
Første ægteskab med [Jens Rasmussen, vejer og måler i Ringkøbing, død 1.5.1715]. 4B: Rasmus Jensen i København, Mette Jensdatter, enke på stedet, Vibeke Jensdatter g.m. Oluf Graa i Trondhjem i Norge, Sidsel Jensdatter i Bogense på Fyn
Andet ægteskab med [Mathias Sass i Ringkøbing]. 1B: Margrethe Cathrine Jensdatter, [fejl for Mathiasdatter] på stedet
8) mors halvsøster Anne [Christensdatter], død, [var g.m. Erik Davidsen, klokker og kordegn og klejnsmed i Ringkøbing]. 3B:
a Thomas Eriksen, kordegn i Ringkøbing
b Christian Eriksen i Korsør
c Ingeborg Marie [Eriksdatter] gift i Korsør.
Afdødes første ægteskab med Anne Jensdatter Lemvig. Testamente af 21.2.1720. Arv til hendes brordatter Gertrud Gregersdatter i Lemvig.
Desuden nævnes enkens søskende Rasmus Rasborg, Sidsel Rasborg, Cathrine Rasborg, Thomas Jensen i Ringkøbing, skifte 15.5.1730.
Enken bor nu i Lundsgård i Tim sogn.
Enken var beslægtet i tredje led med sin afdøde mand som halv næstsøskendebarn.

94 Christen Hansen i Favrholt i Ikast sogn. 17.9.1731, fol.43.
Enkemand efter Bodil Nielsdatter i Bundgård i Tulstrup i Ikast sogn, skifte 3.10.1729. B: Anne Kirstine 11. FM: farbror Hans Hansen Cramer, præst i Åle og Tørring, morbror Jørgen Nielsen Møller i Klode Mølle. Desuden nævnes afdødes svoger Jens Christensen , der i 1718 boede i Vind Mølle.

95 Jens Christensen i Ølbygård i Ølby sogn. 8.4.1732, fol.51.
E: Kirsten Gregersdatter. LV: bror Jens Gregersen i Rattrup i Fabjerg sogn. B: Marie Kirstine 10, Christen 9. FM: farbror Mads Christensen i Fabjergdal i Fabjerg sogn, som er præstens anneksgård.

96 Maren Villumsdatter Nybo i Særkær i Måbjerg sogn. 4.6.1732, fol.55.
E: Niels Mortensen Nybo. B: Emerentse 11, Morten 10, Villum 6, Christen 2. FM: morbror Jacob Villumsen i Krogsdal. Afdødes far var Villum Nybo i Krogsdal, skifte 7.1.1729 lbnr.89.

97 Hans Christensen i Lille Trøstrup i Vorgod sogn. 25.6.1732, fol.61B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Andersen i Vorgod. B: Lene g.m. Jens Olufsen i Barde i Vorgod sogn ved hans far Oluf Jepsen sst, Mette på stedet, Niels 24, Mikkel 22, Thomas 15, Poul 12. FM: morbror Niels Nielsen i Fasterkær. Første ægteskab med Lene Andersdatter. B: Christen i Vester Navr, [dvs. Vesterager], Maren g.m. Niels Lauridsen i Øster Herborg, Maren g.m. Peder Hansen i Gammel Hanning i Hanning sogn. Christen Hansen har arv efter mormor Maren Pedersdatter på Ahlergård i Borris sogn. Afkald 20.5.1715 fra Maren Hansdatter, dengang g.m. Christen Madsen i Herborg.

98 Søren Nielsen i Skærbæk Mølle i Ølgod sogn. 16.8.1732, fol.65B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Simon Olufsen i Havlund. B: Kirsten 9, Christine 5. FM: Christen Fischer, herredsskriver ved Øster Nørherred, Søren Hallum ved Ølgod Kirke.
Arv efter afdødes far [Niels Sørensen Mosbøl], skifte 23.8.1717 lbnr.28.
Arv efter afdødes bror Oluf Nielsen, skifte 29.10.1725 lbnr.67.
Arv efter afdødes søskende Kirsten Nielsdatter, Niels Nielsen og Christen Nielsen, skifte 19.2.1723 lbnr.46.

99 Anne Terkildsdatter i Alkærsig i Dejbjerg sogn. 18.9.1732, fol.69.
E: Christen Jensen. B: Kirsten g.m. Peder Nielsen i Kærgård i Skjern sogn, Maren 22, Terkild 21, Jens 18, Niels 15, Jeppe 11, Dorthe 10, Mette 7.

100 Christen Jensen i Alkærsig i Dejbjerg sogn. 28.11.1732, fol.72.
Enkemand efter Anne Terkildsdatter, skifte 18.9.1732 lbnr.99. B: Kirsten g.m. Peder Nielsen i Skjerngård, Maren 22, Terkild 22, Jens 19, Niels 15, Jeppe 11, Dorthe 10, Mette 7. FM: Christen Nielsen i Østerby, Christen Madsen i Hedeby, Jens Thomsen i Sønderby, Peder Lauridsen i Halby, alle i Stauning sogn.

101 Anders Jessen i Hyldgård i Nørre Nissum. 9.2.1733, fol.76.
E: Karen Mortensdatter. LV: Peder Kvistgaard i Skikkild i Vejrum sogn. B: Maren 16, Morten 12, Else 9, Peder 2. FM: farbror Niels Jessen i Dalgård i Resen sogn, Oluf Mortensen i Torngård i Nissum sogn, Oluf Madsen i Vinkel i Heldum sogn. Første ægteskab med Else Gregersdatter, skifte 22.6.1712. B: Karen 28, Jes 23. FM: farbror Jes Jessen i Byskov i Nørre Nissum sogn.

102 Thomas Vilsen, ugift forpagter på Vinderup. 11.8.1733, fol.80B.
A:
1) bror Mads Vilsen, død. 1B:
a Vil Madsen i Resen
2) søster Kirsten Vilsdatter, død. 5B:
a Thomas Poulsen i Fovsinggård
b Christen Poulsen i Fovsing
c Maren Poulsdatter i Dal i Fovsing sogn, enke efter Anders Jensen
d Karen Poulsdatter g.m. Niels Jensen i Dal i Fovsing sogn
e Maren Poulsdatter, død, var g.m. Niels Pedersen i Fovsinggård. 3B:
1 Poul Nielsen 30, hos far i Fovsinggård
2 Christen Nielsen 28, i Farup ved Ribe
3 Peder Nielsen i Krog i Fovsing sogn, død. 4B: Niels 6, Christen 4, Poul 3, Anne 1
3) søster Karen Vilsdatter. LV: Jesper Christensen. Desuden nævnes sønnen Vil Christensen
4) bror Jens Vilsen, død. 2B:
a Vil Jensen i Ribe
b Maren Jensdatter i Ribe.

103 Søren Christensen Hvidbjerg i Sodborg [i Rom sogn]. 20.2.1734, fol.88.
E: Anne Madsdatter. LV: Laurids Hass, fuldmægtig på Vadskærgård. A:
1) bror Christen Christensen i Hvidbjerg i Salling
2) bror Peder Christensen i Otting i Salling
3) søster Mette Christensdatter, død, var g.m. Erik Pedersen i Hvidbjerg. 6B: Karen 29 i Christiania i Norge, Anne 26, Peder 23, Maren 22, Anders 18,Mette 11
4) søster Maren Christensdatter g.m. Gustav Wusteney, gartner på Randrup i [Skibsted sogn].

104 Mette Jesdatter i Skodsbøl [i Oddum sogn]. 26.3.1734, fol.90.
E: Niels Nielsen Skodsbøl. B:
1) Christian Nielsen 19
2) Mette Nielsdatter 16
3) Anne Johanne Nielsdatter 14
4) Niels Nielsen 10
5) Abelone Kirstine Nielsdatter 8
6) Kirsten Nielsdatter 6
7) Mette Marie Nielsdatter 3.
FM: Laurids Salomonsen på Møbjerg.
Desuden nævnes enkemandens søster Anne Nielsdatter Bundsgaard i Stovstrup [i Oddum sogn], enke efter Niels Madsen i Bundsgård [i Oddum sogn]. I Øster-Nørherreds justitsprotokol 22.9.1732 er omtalt et skifte efter ham 2.10.1724. Arv her i boet til hans datter Mette, der døde.
Endelig nævnes Niels Nielsen Bundsgaard i Udegård i Ansager sogn.

105 Niels Sørensen i Bording Mølle. 15.4.1735, fol.94.
B: Peder Nielsen, død. var g.m. Bodil Christensdatter, nu g.m. Christen Pedersen, møller. 4B: Adser 12, Niels 11, Christen 11, Inger 7. FM: Christen Andersen Bonde i Kragelund, Jens Pallesen i Ikast.

106 Mikkel Jørgensen i Mølbygård, [i Ansager sogn]. 4.6.1735, fol.97.
E: Karen Poulsdatter. LV: Søren Sterm til Viumgård. B: Kirsten g.m. Rasmus Jensen i Ålling, Jørgen 10. Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 7.5.1712. B: Maren g.m. Mads Jessen i Krarup, Bodil g.m. Jens Pedersen i Skjoldborg, Karen g.m. Henrik Jensen i Galtho.

107 Else Sørensdatter i Smedslund i Nørre Nissum sogn. 21.9.1735, fol.103.
E: Peder Jensen Mattrup. Første ægteskab med [Jens Lauridsen Høgsgaard, skifte 12.6.1726 lbnr.72]. B: Anne 21, Gertrud 19, Kirsten 15. FM: farbror Jeppe Lauridsen Høgsgaard, Laurids Jacobsen Bole.

108 Anne Marie Reimer i Sevel. 10.2.1736, fol.105.
Enke efter kaptajn Bockelmann. B: Conrad Bockelmann 37, kaptajnløjtnant, Frederikke Marie Bockelmann 31. FM: Peder Dorschæus, byfoged i Skive, Christian Henrik Bockelmann 28, løjtnant, Jørgen Bockelmann, løjtnant, død. 1B: Jørgen 4. FM: stedfar Peder Hermansen i Sahl.

109 Birgitte Sofie Blom i Åby i Avlum sogn. 2.11.1736, fol.110.
Enke efter Bent [Pedersen] Møller [til Lergrav i Avlum sogn, bevilling til uskiftet bo 26.3.1708 lbnr.15]. B: Dorthe Marie, der ægter Mads Nielsen Hundkær. FM: Frands Didrik Blom på Lydumgård, Mikkel Dorschæus, præst i Vinding [og Vind].

110 Karen Madsdatter i Yderik [i Torstrup sogn]. 6.11.1736, fol.125.
E: Terkild Jørgensen. B: Mads 29, Jørgen 22, Oluf 20, Anne 17, Christen 13, Hans 9. FM: Iver Mortensen i Linding Mølle [i Torstrup sogn], Anders Madsen i Varde, Hans Madsen i Starbæk Mølle [i Kvong sogn], alle af slægt.

111 Niels Nielsen Bjerregaard i Nørre Vinkel i Heldum sogn. 20.2.1737, fol.129.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Mathias Kabbel, løjtnant i Lemvig. B: Maren 34 g.m. Peder Vils, hører i Lemvig, Marie g.m. Erhardt Kejser, forpagter på Pederstrup på Lolland, Margrethe Marie 19 sst, Cathrine, Martha, Anne.

112 Niels Christensen Albæk i Vester Marup i Skjern sogn. 1.6.1737, fol.136.
E: Maren Nielsdatter. LV: J. Koch. B:
1) Christen Nielsen Albæk i Ringkøbing, død, var g.m. Maren Poulsdatter. 2B: Poul 7, Kirstine Marie 41/2. FM: Niels Kjær i Ringkøbing
2) Maren Nielsdatter, død, var g.m. Svend Christensen i Felding. 4B: Maren 9, Christen 8, Niels 61/2, Margrethe 51/2.
3) Karen Nielsdatter, g.m. Jeppe Nielsen, forpagter i Dejbjerg Præstegård.
Hun har en søn avlet med Jacob Nielsen, løjtnant, nu på Lundenæs: Niels Jacobsen.

113 Anne Margrethe Boldevin i Lille Dalager i Borris sogn. 7.8.1737, fol.145.
Enke efter Jacob Pedersen Schandrup, by- og herredsfoged i Ringkøbing. B: Christine Margrethe 25, Rudolf. FM: Hans Nielsen, forpagter på Lindbjerg, Peder Roepstorff i Skjernbrogård.

114 Karen Christensdatter i Odderup. 9.7.1737, fol.158.
E: David Madsen. B: Else 11. FM: morbror Christen Christensen Præstbro.

115 Jens Knudsen i Odderup i Oddum sogn. 8.7.1737, fol.160B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Niels Lauridsen Hvelplund i Oddum sogn. B: Peder 20, Maren 32, Johanne 24, Margrethe g.m. Eskild Jepsen i Tarm Bisgård. FM: Peder Jensen i Gundesbøl, mosters mand Bertel Pedersen ved Hoven Kirke. Arv i boet til Maren Olufsdatter efter forældre Oluf Knudsen og hustru Maren Nielsdatter i Gråhede, hvis herlighed ejes af Ribe Domkirke, skifte 2.6.1722. FM: Peder Jensen sst, Hans Eskildsen Tarm i Skodsbøl. Afkald 3.7.1739 fra Christian Knudsen for arv til hustru Maren Olufsdatter efter forældre efter skiftebrev 2.6.1722.

116 Karen Jacobsdatter i Ahlergård i Borris sogn. 19.5.1738, fol.172B.
E: Mads Ahler. B: Mette g.m. Jens Christensen Rabæk i Kodbøl, Cathrine Marie 21. FM: J. Koch på Lundenæs. Første ægteskab med Morten Jensen. B: Else g.m. Knud Ølgod i Varde.
Jordebog 1738 for Ahlergård.

117 Otte Brasch på Lindtorp [i Asp sogn]. 19.7.1738, fol.179.
A: Jens Henrik Brasch til Lindtorp, Mogens Vendelbo Brasch, præst i Lime i Salling, Severin Brasch, Christian Arent Brasch. FM: Søren Sterm til Viumgård, Marie Elisabeth Brasch på Viumgård, Johanne Cathrine Brasch g.m. Frederik Bay, mønsterskriver på Ellerup ved Horsens, Vibeke Cathrine Brasch på Ellerup.

118 Poul Christensen i Foersum [i Egvad sogn]. 4.7.1737, fol.180B.
[Enkemand efter Elsebeth Dorthe Mikkelsdatter, skifte 28.1.1727 lbnr.76]. B: Hans Henrik, Ellen Marie g.m. Christen Christensen i Foersum. FM: farbror Tønne Christensen i Udegård i Ansager sogn. [Af første ægteskab] B: Anders i Foersum, Kirsten 32.

119 Jeppe Sørensen i Sig [i Torstrup sogn]. 5.11.1738, fol.182.
E: Ingeborg Madsdatter. LV: Søren Sterm, Niels Hansen, der ægter enken. B: Christen 16, Mads 14, Søren 12, Agathe 9, Karen 6. FM: FM: farbror Mads Sørensen i Blaksmark, morbrødre Poul Madsen Garp i Ålunde i Fåborg sogn, Johan Madsen i Roust Mølle, Terman Madsen til Nielsbygård, Simon Madsen.

120 Christen Pedersen i Bording Mølle. 20.5.1739, fol.192.
E: Bodil Christensdatter. LV: [Steen] Jørgensen til Aunsbjerg [i Sjørslev sogn, Lysgård herred]. B: Anne 6, Peder 5, Bodil 3, Karen 3 mdr. FM: morfar Christen Andersen Bonde i Kragelund, morbrødre Anders Christensen Bonde sst, Christen Christensen Bonde sst, farbrødre Søren Pedersen i Hestlund, Morten Pedersen i København. Enkens første ægteskab med Peder Nielsen, skifte 3.7.1730. (Sml. lbnr.105).

121 Knud Jacobsen, herredsfoged i Nørtarp [i Strellev sogn]. 6.5.1738, fol.198.
E: Johanne Christine Rask. LV: Sten Rask, forvalter på Lundenæs. B: Magdalene Christine 6, Johanne Mette 4, Jacob 2. FM: fastres mænd Johan Henrik Ostermann, apoteker i Ribe, Mads Christensen i Sønderskov i Borris sogn. Afdødes forældre var [Magdalene Marie Sørensdatter Bormann] og Jacob Knudsen, herredsfoged til Østergård, hvis enke er Birgitte Cathrine [Christensdatter]. Ophold til enkens mor Christine Stensdatter, enke efter [Daniel Filip] Rask, [begravet Skjern 17.11.1735]. Desuden nævnes Lambert Rask på Holmgård, Søren Rask, kroholder i Lyne.

122 Elsebeth Sørensdatter Winther i Sevel Præstegård. 17.12.1738, fol.211B.
Enke efter Erik Jacobsen Juul, der sidst boede nær Estvad på Estvadgård gods. A: mor Lene Albertsdatter [Fogh], enke efter Søren [Jensen] Winther, [præst i Knebel og Rolsø, skifte Mols herred gejstlig 13.3.1695 lbnr.4]. LV: [Jens] Voigt til Kvistrup, Christen Lauridsen. A: søskende Hans Winther i Amsterdam, Jens Winther sst, Lukas Winther, over 40 år, kommandørsergent i Helsingør.

123 Anne Andersdatter til Højris [i Ikast sogn]. 6.5.1736, fol.217B.
E: Christen Madsen. B: Christen 27 ved Mathias Brun, prokurator i Randrup.
Første ægteskab med Niels Jørgensen Møller. B:
1) Jørgen Nielsen i Klode Mølle, der døde 16.6.1740
2) Niels Nielsen i Lægård Mølle ved Holstebro, men rejst til Holland
3) Anne Nielsdatter i Ålborg, skilt fra sin mand. LV: Hans Frausing i Viborg, [Enevold] Heug, landsdommer til Hald
4) Bodil Nielsdatter, [skifte 3.10.1729], var g.m. Christen Hansen, skifte 17.9.1731 lbnr.94. 1B: Anne Kirstine. FM: farbror Hans Cramer, præst i Åle [og Tørring].
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Andersdatter g.m. Rasmus Sillebjerg i Stenholt i Kragelund sogn.
Jordebog for Højris fol.222-222B.

124 Bevilling til uskiftet bo. 24.3.1731, fol.373.
Bevilling til uskiftet bo for Hans Jørgensen, forpagter på Kvistrup i Ribe stift og hustru Ingeborg Jesdatter Mulvad.

125 Bevilling til uskiftet bo. 16.7.1731, fol.373B.
Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1731 for Johan Severin Bentzon på Brørupgård og hustru Frederikke Louise Glud.

126 Bevilling til uskiftet bo. 17.7.1739, fol.374B.
Bevilling til uskiftet bo for Jens Hvas, forpagter på Lergrav i Hammerum herred og hustru Birgitte Marie Strømberg.

127 Bevilling til uskiftet bo. 30.6.1741, fol.375.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1740 for Christian Moth [til Kvistrup] og hustru Anne Cathrine Trellund.

128 Bevilling til uskiftet bo. 1.7.1741, fol.375B.
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1741 for Anders Peder Kvistgaard i Sønder Kvistgård i Vejrum sogn og hustru Kirsten Mortensdatter Dal.

129 Mikkel Christian [Pedersen], birkefoged og forvalter på Timgård. 17.5.1738, fol.376.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Iversen, møller i Tim Mølle, Niels Kjær, borgmester i Ringkøbing. A: mor Maren Mikkelsdatter i Vester Skovhuse i Astrup sogn vest for Nibe, søskende Niels Pedersen sst, Maren Pedersdatter g.m. Niels Christian i Stavn i Farstrup sogn ved Nibe, Anne Marie Pedersdatter sst, halvsøster Karen Jensdatter.

130 Søren Havlund, forpagter på Grubbesholm. 4.7.1740, fol.409B.
E: Voldborg Hansdatter. LV: Jens Bay, præst i Kvong og Lyne. B: Hans i Haltrup i Øse sogn, Hans, forpagter i Kvong Præstegård. Anne g.m. Niels Jensen i Haltrup, Inger 21, Kirsten 19, Anne 17, Bodil 15. FM: fars farbrødre Hans Hansen i Malle, Peder Hansen i Lervad.

131 Christen [Nissen] Fischer, herredsfoged i Nørtarp [i Strellev sogn]. 3.8.1740, fol.421B.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Søren Sterm til Viumgård. B:
1) Nis Christensen Fischer 6
2) Niels Christensen Fischer 3.
FM:
1 farbror Jens [Nissen] Fischer, herredsskriver i Øster Nørherred
2 mosters mand Søren Jensen Hallum i Skærbæk Mølle.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster [Anne Nielsdatter] g.m Niels Pedersen Usgade [dvs. Niels Pedersen Møller i Tarm]
2 enkens moster Karen Nielsdatter i Adsbøl
3 enkens mor Anne Nielsdatter, enke efter Niels Sørensen i Skærbæk Mølle
4 enkens bror Søren Nielsen i Skærbæk Mølle, skifte 16.8.1732.
Enken i Skærbæk Mølle er nu g.m. Lauge Christensen i Foersum.

132 Bodil Nielsdatter Holm i Holmsland Færgehus. 27.5.1740, fol.436.
Enke efter Peder Hansen, [skifte 15.1.1729 lbnr.86]. B:
1) Henning Ulrik Pedersen i Århus, [skifte Århus 6.6.1736 lbnr.1111]. 7B: [Jens 17, Peder 16, Rasmus 13, Bodil Marie 12, Morten 11, Jørgen 9, Hans 7]. FM: stedfar Jørgen Rasmussen, købmand i Århus
2) Ingeborg Pedersdatter i Ringkøbing, enke efter Hans Jørgensen. LV: Niels Kjær, borgmester sst.
3) Maren Pedersdatter g.m. Oluf Winther, skomager i Tarm
4) Øllegaard Pedersdatter g.m. Mads Jensen i Dejbjerg
5) Elisabeth Pedersdatter g.m. Andreas Zimmermann, bogbinder i Horsens
6) Bodil Pedersdatter
7) Cathrine Marie Pedersdatter.

133 Mads Maae i Vadskærgård [i Tørring sogn]. 5.3.1737, fol.445B.
E: Johanne Cathrine Ryberg. LV: bror Christian Frederik [Pedersen] Ryberg, præst i Bording, Mads Staby til Gudumkloster. B: Peder 4. Første ægteskab med Maren Andersdatter Windfeld, skifte 20.7.1730. B: Anders 16, Johanne Cecilie 13, Jens 12, Anne Cathrine 9. FM: Hans Eskildsen i Øster Hovmade i Hove sogn, mosters mand Niels Mortensen i Kirkeby i Farup sogn ved Ribe, fasters mand Hans Højland i Hoven sogn, morbror Jørgen Windfeld i Ribe, Hans Windfeld i Christian Alberts Kog i Holsten, Christian Windfeld sst, Jens Windfeld, forpagter på Ølegård(?).

134 Maren Sørensdatter i Koldtoft [i Sønder Bork sogn]. 24.9.1740, fol.483.
E: Christen Christensen. B: Christen 3. FM: morbror Hans Sørensen, mors halvbrødre Simon Sørensen i Sønder Bork, Jeppe Sørensen i Nørre Bork.

135 Karen Christensdatter i Gundesbøl. 14.6.1741, fol.485, 543B.
E: Morten Christensen. A: søskende Anders Christensen i Gundesbøl, Kirsten Christensdatter i Tarm.

136 Jacob Nielsen, pensioneret løjtnant på Lundenæs. 29.3.1741, fol.489.
Arvinger angives ikke.

137 Andreas Falck, herredsskriver i Bølling herred i Gammel Dejbjerg i Dejbjerg sogn. 21.8.1741, fol.491B.
B: Laurids 34, Anne Cathrine 30, Niels 26. FM: Peder Rømer, birkefoged i Lønborg Birk.


Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1741-1749
B 8 - 1078


138 Christen Mogensen Brøllund, forpagter på Udstrup [i Sønder Nissum sogn]. 4.7.1741, fol.497B.
E: Else Pedersdatter. LV: Niels Kjær, borgmester i Ringkøbing, Niels Foersum, byfoged og landfiskal i Ringkøbing. B: Peder Udstrup 29, Anne 35, Dorthe Cathrine g.m. Peder Sørensen, birkefoged på Timgård, Anne Marie g.m. Jens Andersen i Gelstrup i [Sønder] Nissum sogn, Else Margrethe 24. FM: søskendebarn Christen Lassen Brøllund i Nysogn, Verner Ellerup, fuldmægtig på Pallisbjerg.

139 Jens Christensen Odderbech på Holmgård [i Sønder Lem sogn]. 28.8.1741, fol.518.
E: Margrethe Mortensdatter Friede. LV: Nikolaj Beyer i Kongsholm [i Hanning sogn], Otte Højer, præst i Hee. B:
1) Christen Odderbech, byskriver i Kragerø og sorenskriver i Bamble fogederi i Norge
2) Morten Odderbech i København
3) Jens Odderbech i Sig i Torstrup sogn
4) Hans Peder Odderbech i Christiania i Norge
5) Jacob Odderbech 25 på stedet
6) Maren Bjørn Odderbech g.m. Jens Minsted, herredsskriver i Snejbjerg
7) Marianne Odderbech 35 på stedet. FM: Christen Linde til Åbjerg
8) Margrethe Odderbech g.m. Lambert Rask på stedet.
Desuden nævnes Lamberts Rasks bror Sten Rask, forvalter på Dalagergård.
[Afdødes første ægteskab med Birgitte Jepsdatter Tarm, død 1701].

140 Christen Lassen i Sønder Bork. 12.3.1742, fol.540.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Søren Sørensen i Nørre Bork. B: Las i Sønder Bork, Christen 30, magister i Marienborn i Hernhut på grev Zinzendorfs gods, Peder 26 i København, Niels 24 i Slagelse Latinskole, Kirsten g.m. Søren Sørensen Dal i Sønder Bork. FM: Lauge Pedersen, præst i Sønder Bork.

141 Jens Christensen i Gundesbøl [i Oddum sogn]. 4.7.1742, fol.547B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Bertel Jacobsen, smed i Ørbæk. A: far Christen Christensen ved søn Niels Christensen i Snapenborg? og svoger Niels Eskildsen i Foersum. Desuden nævnes enkens mor Kirsten Ovesdatter i Odderup ved søn Ebbe Pedersen.

142 Eskild Poulsen i Tarm. 5.7.1742, fol.550.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Johan Christoffer Koch, forpagter på Lundenæs. B: Abelone 15, Anne 13. FM: Søren Sterm til Viumgård, farbrødre Peder Poulsen i Tarm, Jeppe Poulsen sst, Søren Poulsen sst, Hans Poulsen i Tarm Møllegård.

143 Abelone Eskildsdatter i Esbøl i [Sønder] Vium sogn. 14.9.1742, fol.563B.
E: Christen Sørensen. B: Kirsten 25, Eskild 24, Jens 20, Laurids 15. FM: morbror Hans Eskildsen Tarm i Skodsbøl.

144 Ellen Christensdatter i Bjerregård i Gjellerup sogn. 24.1.1743, fol.568.
E: Jens Nielsen. B: Karen g.m. Søren Pind i Viborg, Niels 15, Christen 13, datter 9 mdr. FM: farbror [dvs.mosters mand] Niels Pedersen Nørlund i Ikast sogn [g.m. Anne Christensdatter, se lbnr.58].

145 Jens Minsted, herredsskriver i Hammerum Herred i Snejbjerg. 22.9.1742, fol.569.
E: Maren Bjørn [Odderbech]. LV: Johan Busch, herredsfoged. B: Jens 10. FM: morbror Jacob Odderbech.

146 Maren Margrethe Jensdatter Vadum på Kabbel [i Nørlem sogn]. 13.6.1744, fol.569E.
Enke efter Peder Vandborg til Kabbel.
Hans A:
1) mor Anne Marie Madsdatter g.m. Mathias Pedersen til Kongensgård [i Nørre Nissum sogn]. [Hendes første ægteskab med Jens Lauridsen Vandborg til Kabbel, død 1716].
1) bror Laurids Vandborg i Lemvig
2) søster Anne Marie Jensdatter g.m. Niels Jacobsen i Lemvig
3) halvsøster Gertrud Marie Madsdatter g.m. Poul [Mortensen] Borreby, [præst] i Varde
4) halvsøster Birthe Johanne Madsdatter g.m. Søren Rygaard til Hesselmed [i Ål sogn]
5) halvsøster Kirsten Madsdatter.
Hendes A:
1) mor Elsebeth Lauridsdatter, enke efter Jens Nielsen Vadum i Ålborg
2) bror Laurids Vadum, præst i Tørring og Heldum
3) bror Niels Vadum, købmand i Ålborg
4) bror Claus Vadum på Kabbel
5) halvbror Jørgen Vadum i Ålborg
6) halvsøster Ida Jensdatter Vadum g.m. Jens Juul i Ålborg
7) halvsøster Kirsten Jensdatter Vadum g.m. Morten Christian Hjort, købmand i Ålborg.

147 Karen Christensdatter, et barn i Bording Mølle. 13.2.1743, fol.592.
A: mor Bodil Christensdatter, [enke efter Christen Pedersen, skifte 20.5.1739 lbnr.120. Første ægteskab med Peder Nielsen, se lbnr.105]. LV: Johan Busk, søskende Peder Christensen, Anne Christensdatter, Bodil Christensdatter. FM: Søren Pedersen i Hestlund, Morten Pedersen i Guldforhoved, Christen Christensen i Kragelund, halvsøskende Adser Pedersen 20, Niels Pedersen 17, Christen Pedersen 17, Inger Pedersdatter 12. FM: Christen Andersen i Kragelund, Anders Christensen sst.

148 Clara Marie Rønne på Strandbjerggård i Humlum sogn. 1.2.1741, fol.593.
Enke efter Jacob [Iversen] Krabbe. Bevilling til uskiftet bo 11.8.1714 lbnr.83.
Hans A:
Forældre [Iver Krabbe af Damsgård og Birgitte Iversdatter Kaas, (Mur-Kås)], begge døde. 2B:
1) søster [Sofie Iversdatter Krabbe g.m. Claus Linderot]. 1B:
a Henrik Linderot i Vester Døvling
2) søster [Birgitte Sofie Iversdatter Krabbe g.m. Peder Munch til Urup]. 1B:
b Birgitte Sofie [Munch], enke efter Laurids Andersen [Møller] på Urup [i Grindsted sogn].
Hendes A:
Forældre Mogens Ernst von Rønne til Lyngballegård og hustru Mette Blik, begge døde.
Mormor Anne Dyre g.m. Ove Blik, oberst, begge døde.
Mormors bror Claus Dyre, oberst, død. 4B:
1) Palle Dyre på Sindinggård, var g.m. Øllegaard Rodsteen, nu enke efter [Frands] Rantzau til Sindinggård. 2B:
a næstsøskendebarn Sofie Amalie Dyre g.m. [Johan Nikolaj] Rosenørn, major til Mejlgård
b næstsøskendebarn Edel Dyre g.m. Erik Løvenhielm, ritmester til Vejrupgård
2) Christence Dyre, var g.m. [Herman Frands von] Schwanewede til [Sønder] Vosborg, begge døde. 1B:
a næstsøskendebarn Alhed Magdalene Schwanewede, død. Første ægteskab med Niels Benzon til Havnø. Andet ægteskab med Sehested, justitsråd og landsdommer i Viborg. 3B: Peder Nikolaj Benzon, Drude Margrethe Benzon, Judith Sehested
3) Jens Dyre, død. 1B:
a næstsøskendebarn Edel Rodsteen Dyre i Fredericia, enke efter Schinkel, amtmand og etatsråd
4) Anne Dyre, var g.m. Jacob Grubbe, begge døde. 3B:
a næstsøskendebarn Edel Hylleborg Grubbe i Norge, enke efter generalmajor Didriksen
b næstsøskendebarn Dorthe Hedvig Grubbe i Hem i Salling, enke efter major Løshau i Fredericia. LV: Johan Krag, rådmand i Varde
c næstsøskendebarn Claudiane Grubbe, død, var g.m. Christian Mule, oberst i Husum i Holsten. 2B: Johanne Amalie Grubbe, Mette Sofie Grubbe. FM: Bertel Fædder i Horsens.

149 Bevilling til uskiftet bo på Åbjerg [i Vedersø sogn]. 21.5.1725, fol.618B.
Bevilling til uskiftet bo for Christen Linde til Åbjerg og hustru Birgitte Kaas.

150 Anders Pedersen i Neder Uhre i Haderup sogn. 6.6.1743, fol.619B.
E: Mette Pedersdatter. LV:
1 Jens Laasby Lunov i Frausing, sættedommer i Lysgård Hids herreder
2 bror Hans Pedersen Nipgaard.
Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte Sindinggård 24.6.1728 lbnr.10. B:
1) Mette Andersdatter g.m. Jens Jørgensen i Harreskov [i Assing sogn]
2) Peder Andersen 25
3) Ellen Andersdatter 20.

151 Gregers Christensen i Store Vestergård i Fabjerg sogn. 17.7.1743, fol.626B.
E: Karen Christensdatter. LV: brødre Peder Christensen i Sodborg [i Rom sogn], Peder Damgaard, forpagter på Bustrup i Salling. A:
1) mor Margrethe Ovesdatter, enke efter Christen Gregersen i Klostergård i Hygum sogn
2) bror Laurids Christensen i Skidengård i Vandborg sogn
3) bror Ove Christensen i Lomborg i Lomborg sogn
4) søster Ellen Christensdatter g.m. Niels Jensen i Smedsgård i Hygum sogn
5) søster Sidsel Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Marsbjerg i Ramme sogn
6) søster Else Christensdatter g.m. Just Andersen i Klostergård i Hygum sogn
7) søster Anne Christensdatter g.m. Jens Christensen i Østergård i Gudum sogn.

152 Johanne Nielsdatter i Vejling i Dybe sogn. 14.6.1743, fol.628.
Enke efter Niels Clemensen Vejling. A: fasterdøtre Karen Bertelsdatter g.m. Laurids Christensen Lykke i Trans, Maren Bertelsdatter g.m. Jørgen Jacobsen i Hov, Johanne Bertelsdatter 26. FM: Christen Jensen Guldberg i Vandborg sogn, søsterdatter Maren Olufsdatter 58 i Tørringbjerg i Tørring sogn. FM: Gregers Jensen Lisbjerg i Dybe sogn. Desuden nævnes Niels Clemensens brorsøn Peder Henriksen Vejling.

153 Maren Jesdatter i Tarm. 9.4.1743, fol.630B.
E: Jens Jepsen. B: Karen 10, Kirsten 7, Jeppe 5, Jes 2. FM: Christen Lauridsen i Foersum ved søn Christen Christensen sst.

154 Peder Jensen i Gundesbøl [i Oddum sogn]. 16.10.1743, fol.634.
E: Maren Iversdatter. LV: Niels Andersen i Bundsgård. B: Iver 23, der fæster gården, Bodil 23, Kirsten 19, Anne 15. FM: morbrødre Jesper Iversen i Hungerbjerg i Ølgod sogn, Ebbe Iversen sst, mosters mand Christen Kjeldsen i Hjedding i Ølgod sogn. Første ægteskab med Bodil Nielsdatter, skifte 7.12.1720. B: Anne 31 i Kolding. FM: fasters mand Laurids Lauridsen i Rosendal [i Oddum sogn].

155 Bevilling til uskiftet bo. 8.11.1743, fol.639.
Bevilling til uskiftet bo for Jacob Jensen Brejnholt i Tangsgård [i Gudum sogn] i Bøvling Amt og hustru Anne Margrethe Mikkelsdatter.

156 Bevilling til uskiftet bo. 3.4.1744, fol.639B.
Bevilling til uskiftet bo for Niels Pedersen Hvidbjerg, forpagter på Søndervang og hustru Mette Jensdatter af 7.1.1744.

157 Simon Sørensen i Sønder Bork. 1.6.1742, fol.640.
E: Kirsten Clemensdatter. LV: Lauge Pedersen, præst i Sønder Bork. B: Laurids 6 mdr. FM: farbrødre Jeppe Sørensen i Nørre Bork, Hans Sørensen i Sønder Bork.

158 Kirsten Christensdatter i Stenderup [i Ansager sogn]. 17.4.1744, fol.654.
E: Niels Hansen. B: Johanne Marie 4, Hans 2½. FM: fars farbror Christen Nielsen i Grindsted, Joen Christensen i Nørtarp i Strellev sogn.

159 Mette Christensdatter i Adsbøl [i Strellev sogn]. 14.1.1744, fol.658B.
E: Christen Madsen. B: Christen 11, Mads 8, Niels 5, Søren 2, Kirsten 1 måned. FM: farbrødre Thomas Madsen i Kvie, Jens Madsen i Adsbøl, Peder Madsen sst, morbror Søren Christensen i Glibstrup, mors morbror Christen Lauridsen sst.

160 Karen Graversdatter i Kiddal i Nørre Omme sogn. 26.5.1744, fol.663B.
E: Søren Christensen. B: Christen 16, Gravers 13, Niels 10, Anne Marie 9, Svend 6, Mourids 3. FM: farbrødre Jacob Christensen Kjøl i Mosegård, Jens Christensen Kjøl i Askov, mors søskendebørn Svend Christensen i Omgård, Peder Christensen i Holmgård.

161 Christen Jepsen i Nygård i Borris sogn. 17.12.1743, fol.666B.
E: Ida Margrethe Christensdatter. LV: Jens Hauch. B:
1) Johanne Christensdsatter g.m. Jens Jørgensen Heldgaard i Skobæk
2) Christen Christensen 25, på stedet
3) AnneChristensdatter 23
4) Jus Christensen 19, i Hvollig
5) Niels Christensen 7.
FM:
1 farbror Peder Jepsen i Gråhede
2 Niels Henriksen i Bundsbæk Mølle g.m. moster [Maren Nygaard].

162 Christen Christensen og hustru Else Pedersdatter i Koldtoft [i Sønder Bork sogn]. 22.4.1743, fol.670.
B: Maren 3 mdr. FM: morfar Peder Pedersen i Esbøl i [Sønder] Vium sogn. Hans første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 2.6.1741 lbnr.134. B: Christen 5. FM: morbror Hans Sørensen i Sønder Bork, fasters mand Eskild Lauridsen i Obling.

163 Søren Dahl og hustru Kirsten Christensdatter i Sønder Bork. 9.6.1743, fol.678B.
Hans A:
1) mor Birthe Hansdatter i Sønder Bork, enke efter Søren Jørgensen Dal. LV: Søren Lauridsen sst.
2) bror Jørgen Sørensen Dahl i Nørre Bork
3) bror Hans Sørensen Dahl i Sønder Bork g.m. Ingeborg Christensdatter
4) søster Anne Sørensdatter g.m. Jørgen Jørgensen Høgh i Holm privilegerede Kro syd for Tønder
5) søster Johanne Sørensdatter g.m. Claus Koch i Suntan i Ditmarsken
6) søster Dorthe Sørensdatter g.m. Jeppe Hansen i Leth Mølle syd for Tønder, begge døde. 2B: Hans 18, der døde, Søren 16. FM: Thomas Nielsen i Lund Tarp, farbror Jacob Hansen i Visby.
Hendes A:
1) mor Kirsten Christensdatter Overgaard, enke efter Christen Lauridsen i Sønder Bork. LV: Søren Sørensen i Nørre Bork
2) bror Laurids Christensen i Sønder Bork
2) bror Christen Christensen Bork 30, magister i Hernhut i Tyskland
3) bror Peder Christensen 27 i København
4) bror Niels Christensen Bork 25 i Slagelse.

164 Anne Cathrine Trellund på Kvistrup [i Gimsing sogn].12.7.1745, fol.698.
E: Christian Moth til Kvistrup. B:
1) Johannes Moth 9.
FM:
1 morbror Edvard Trellund
2 fars fætter Christian Krarup til Dejbjerglund.

165 Niels Sehested til Broholm og Timgård. 10.7.1745, fol.700.
Enken på Broholm på Fyn bevilges uskiftet bo. Registrering og vurdering af Timgård.
Jordebog for Timgård fol.706-708B.

166 Laurids Jensen Thagaard i Tagård i Humlum sogn. 9.10.1745, fol.713.
[Enkemand efter Maren Christensdatter, se lbnr.16]. B: Jens 28, købmand i Ålborg, Christen 26, Karen 25, der ægter Peder Jensen i Tangsgård, Margrethe 17, Maren 11, Ida Margrethe 7, Jens 5. FM: farbror Oluf Thagaard i Ølby, Niels Sørensen i Ballegård i Sir sogn, Jacob Jensen i Tangsgård.

167 Christen Christensen Jedskov, forpagter på Stubbergård. 14.6.1746, fol.718B.
E: Karen Knudsdatter Raae. LV: Villads Andersen. B: Christen 12, Johanne 10, Anne 8, Mette 4, Kirsten 1½. FM: farbror Jens Christensen Jedskov i Bjert i Sahl sogn, fastres mænd Niels Frandsen i Bøge i Ryde sogn, Knud Jensen Jedskov i Ryde sogn, Hofman Frederiksen i Handbjerg. Bevilling til uskiftet bo 9.7.1745 fol.697B.

168 Anne Pedersdatter i Okslund [i Hoven sogn]. 21.4.1745, fol.720, 729B.
E: Christen Nielsen. B: Anne 5uger. FM: morfar Peder Thomsen i Dyrvig, morbror Thomas Pedersen sst.

169 Mads Terkildsen i Yderik [i Torstrup sogn]. 31.3.1746, fol.724B.
E: Else Olufsdatter. LV: Oluf Bagger, præst i Torstrup og Horne. B: Christine 2, Karen 3 mdr. FM: Oluf Terkildsen i Stensig, mors stedfar Laurids Pedersen i Ovnbøl. Desuden nævnes afdødes bror Christen Terkildsen i Yderik og afdødes søsters mand Peder Tøstesen på stedet.
Arv efter afdødes forældre [Terkild Jørgensen og Karen Madsdatter, skifte 6.11.1736 lbnr.110] til afdødes bror Hans Terkildsen 19 år gammel.
Arv efter afdødes bror Jørgen Terkildsen i Gunderup i Horne sogn, skifte Grubbesholm 30.9.1741. 3B: Karen 11, Karen 9, Maren 6, [alder i 1741]. FM: stedfar Laurids Terkildsen i Gunderup. Disse børn har også arv efter fars morfar Mads Andersen i Linding Mølle, skifte 16.12.1741.

170 Kirsten Poulsdatter, ugift i Foersum. 8.8.1746, fol.729B:
A: bror Anders Poulsen i Foersum, halvsøskende Hans Henrik Poulsen sst, Ellen Marie Poulsdatter g.m. Christen Christensen på stedet. Arv efter afdødes far [Poul Christensen], skifte 4.7.1737 lbnr.118.

171 Anne Nielsdatter i Skærbæk Mølle. 5.12.1746, fol.731B.
Enke efter Niels Sørensen Mosbøl, [skifte 23.8.1717 lbnr.28]. B:
1) Søren Nielsen i Skærbæk Mølle, [skifte 16.8.1732 lbnr.98]. 2B:
a Kirsten Sørensdatter g.m. Christen Hansen i Nørhede i Lyne sogn
b Christine Sørensdatter g.m. Salomon Lauridsen i Åsted i Kvong sogn
2) Birthe Nielsdatter g.m. Jochum Bloch i Adsbøl. (Sml. lbnr.131).
3) Mette Nielsdatter, død, var g.m. Søren Hallum i Skærbæk Mølle. 3B: Jens 14, Niels 11, Anne Cathrine 9. FM: Rasmus Ølgod i Varde.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Nielsdatter i Åsted.

172 Margrethe Rodsteen i Sindinggård. 30.5.1747, fol.736B.
Enke efter Frands Rantzau, major til Bratskov [i Brovst sogn] og Sindinggård [i Sinding sogn]. B:
1) Elisabeth Margrethe Rantzau, død, var g.m. Hans Rudolf Grabow til Urup [i Østbirk sogn]. 1B: Jørgen 6
Første ægteskab med Palle Dyre. B:
2) Sofie Amalie Dyre g.m. Johan Rosenørn til Mejlgård
3) Edel Dyre g.m. Erik Løvenhielm i Vejrup ved Odense
Desuden nævnes afdødes halvbror Jens Rodsteen.

173 Jens Bertelsen i Bloksgård i Fabjerg sogn. 6.8.1745, fol.767B.
E: Mette Jensdatter. LV: bror Christen Jensen Kastbjerg i Dybe sogn. B: Jens 8, Maren 1. FM: farbrødre Jeppe Bertelsen i Kallesø i Tørring sogn, Clemen Bertelsen i Skidenvad i Engbjerg sogn.

174 Christen Madsen i Sønder Vinkel i Heldum sogn. 18.3.1747, fol.771.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Morten Andersen, forpagter på Gudumkloster. A: mor Kirsten Mikkelsdatter g.m. Oluf Madsen i Vadskærgård, halvsøskende Mads Olufsen 26, Mette Olufsdatter g.m. Niels Sørensen Balleby i Hygum Præstegård, Maren Olufsdatter 20.

175 Inger Lauridsdatter i Sønder Bork. 8.3.1747, fol.771B.
E: Eskild Pedersen. B: Kirsten 29, Mette 27, Laurids 23½, Peder 22, Niels 18. FM: Jørgen Lauridsen i Sædding, Søren Lauridsen i Sønder Bork, Laurids Christensen sst.

176 Maren Christensdatter i Mølbygård i Ansager sogn. 13.4.1747, fol.773B.
E: Jørgen Mikkelsen. B: Karen 1½, Christen 4 uger. FM: morfar Christen Sørensen Langballe på Lystruphave. Arv efter enkemandens far [Mikkel Jørgensen], skifte 4.6.1735 lbnr.106. Desuden nævnes enkemandens stedfar Thomas Hansen, der bebor den anden halve gård.

177 Inger Pedersdatter, 19 år gammel i Bording Mølle. 12.5.1747, fol.776.
A: mor Bodil Christensdatter. LV: Johan Busch, herredsfoged i Hammerum herred, søskende Adser Pedersen 24 i København, Niels Pedersen 23, Christen Pedersen 23, halvsøskende Anne Christensdatter 14, Peder Christensen 12, Bodil Christensdatter 10. FM: Anders Christensen i Kragelund, Christen Christensen sst, farbror Søren Pedersen i Hestlund.
Skifte efter afdødes far Peder Nielsen i Bording Mølle 3.7.1730.
Skifte efter afdødes mors anden mand Christen Pedersen i Bording Mølle 20.5.1739 lbnr.120.
Skifte efter afdødes farfar Niels Sørensen i Bording Mølle 15.4.1735 lbnr.105.
Skifte efter afdøde halvsøster Karen Christensdatter i Bording Mølle 13.2.1743 lbnr.147.

178 Anne Thomasdatter i Strømmesbøl [i Oddum sogn]. 16.9.1747, fol.779B.
E: Frands Hansen. B: Mette Marie 17, Gertrud 14, Hans 10, Margrethe 8. FM: morbror Mads Thomsen i Hedegård i Hanning sogn, Christian Sønderby i Tarm.

179 Markus Jensen i Hoverdal i Hover sogn. 13.7.1747, fol.781.
E: Maren Jespersdatter. LV: Tue Jespersen i Nørre Esp i Torsted sogn. B: Sidsel 22, Anne 18. FM: farbror Christen Jensen i Kærgård i Nørre Omme på Rysensten gods, afdøde fasters mand Christen Christensen i Kjeldgård i Hover sogn.

180 Peder Lauridsen, ugift i Sørup i Torsted sogn. 8.2.1748, fol.784.
A: søskende Niels Lauridsen, død, Maren Lauridsdatter, død, Maren Lauridsdatter den yngre, 65 år gammel, der ægter Niels Bertelsen på stedet. FM: Tue Nielsen i Brændgård.

181 Peder Jensen Kolstrup i Odderup i Oddum sogn. 15.9.1747, fol.786B.
A: mor Mette Jensdatter, enke efter Jens Jensen Kolstrup, søskende Jens 29 i Amsterdam, Niels 26, Anders 17, Kirsten g.m. Niels Christensen i Oldager, Karen 19. FM: Peder Jepsen i Gråhede i Oddum sogn, Laurids Jensen i Lille Brande, Niels Hallig, Christen Pedersen i Odderup.

182 Sofie Christensdatter i Silbjerg i Staby sogn. 14.11.1747, fol.789B.
E: Poul Hansen Bang, herredsskriver. B: Hans 15, Christen 13. FM: Thomas Nielsen Toft i Nørtoft i Staby sogn, mors søskendebørn Mathias Jepsen, skipper i Ringkøbing, Joen Jepsen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Jørgen Bang i Balle Præstegård, præst i Bredsten sogn.

183 Karen Jensdatter i Dyrvig i Hoven sogn. 21.5.1748, fol.801B.
E: Thomas Olufsen. B: Anne 17, Jens 15, Oluf 12, Karen 9, Niels 6, Peder 6 mdr. FM: Thomas Pedersen i Dyrvig, Christen Olufsen i Påbøl, Søren Nielsen i Hoven Mølle, Niels Nielsen i Okslund, Niels Pallesen i Påbøl. Arv efter afdødes far Jens Nielsen til afdødes søster Dorthe Jensdatter i Dyrvig.

184 Johan Christoffer Koch, forpagter på Lundenæs. 23.3.1746, fol.805.
Enke efter Sofie Dorthe von der Lyche. Bevilling til uskiftet bo af 10.8.1742. B:
1) Jacobine Dorthe Koch 23 g.m. Mads Jacobsen Vogelius, præst i Vorgod og [Nørre] Vium
2) Barthold Johan Steffen Koch 21
3) Johan Joachim Henrik Koch 19, student
4) Marie Elisabeth Koch 17
5) Andreas Koch 15
6) Eva Cathrine Koch 13
7) Sofie Koch 12
8) Barthold Didrik Koch 9
9) Sigfred Koch 7.
FM: morfar Sigfred von der Lyche til Ravnsborg i Mecklenburg, generalmajor von der Lyche i Norge, konferensråd von der Lyche, amtmand i Husum, hofmester von der Lyche i København.
Fortegnelse over de bønder, der gør hoveri til Lundenæs i 1736, samt de konge-, korn- og kvægtiender, der ejes af Lundenæs fol.819B.


Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1748-1761
B 8 - 1079


185 Ib Hansen i Vadstrup i Hover sogn. 11.4.1749, fol.1.
E: Mette Thomasdatter. LV: Niels Lund, præst i Ølstrup og Hover. B: Hans 25, Else 22, Birgitte 20, Christen 18, Thomas 15, Kirsten 11. FM: Jens Nielsen Husted i Gammel Præstegård i Ølstrup sogn.

186 Christen Jørgensen, smed i Tarm. 18.1.1749, fol.3.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Christen Knudsen Sønderby i Tarm. B: Christen 16, Jørgen 13, Claus 9, Niels 5. FM: morbror Christen Christensen i Tarm, mosters mand Anders Enevoldsen sst.

187 Sidsel Kirstine Justsdatter i Tarm. 11.3.1749, fol.5B.
E: Laurids Christensen. B: Abelone Marie 1. FM: morbror Laurids Justesen i Tarm. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Christensen i Vium, afdødes bror Laurids Justesen i Hyllerslev.

188 Laurids Graversen i Bæksgård i Tørring sogn ved Lemvig. 14.3.1749, fol.8.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Graversen i Lemvig, Laurids Vadum, præst i Tørring og Heldum. B: Anne Kirstine 17. FM: Jens Christensen i Hygumbjerg i Hygum sogn. Enkens første ægteskab med Mads Jensen, skifte 7.10.1730. B: Mette 8, Jens 6, Anne Kirstine 1, der døde. (Alder i 1730).

189 Else Olufsdatter i Yderik i Torstrup sogn. 19.5.1749, fol.11B.
E: Jens Nielsen Linding. B: Karen 7 uger. FM: farfar Niels Madsen Linding i Torstrup sogn, mors stedfar Laurids Pedersen i Ovnbøl. Første ægteskab med Mads Terkildsen, skifte 31.3.1746 lbnr.169. B: Christine 6, Karen, der døde for 2 år siden. FM: farbror Oluf Terkildsen i Studsig i Horne sogn, Peder Tøstesen på stedet.

190 Else Pedersdatter på Udstrupgård [i Sønder Nissum sogn]. 10.12.1748, fol.15B.
Enke efter Christen Mogensen Brøllund, skifte 4.7.1741 lbnr.138. B: Peder, forpagter på Udstrup, Anne i København, Dorthe Cathrine g.m. Peder Sørensen, birkefoged på Timgård, Anne Marie g.m. Jens Andersen i Gelstrup i [Sønder] Nissum sogn, Else Margrethe på Brejninggård. FM: Verner Ellerup, fuldmægtig på Pallisbjerg.

191 Christen Pedersen i Bandsby [i Nysogn] på Holmsland. 31.5.1749, fol.21.
E: Anne Thuesdatter. LV: [Peder Jensen] Taftebjerg, præst på Holmsland. B: Thue 17, Kirsten 15, Iver 12, Inger 9, Maren 6, Margrethe 4, Christiane, nyfødt. FM: farbrødre Mogens Pedersen i Bøndergårde i Gammelsogn, Niels Pedersen i Anneksgård i Gammelsogn, Peder Pedersen i Ungersensgård i Gammelsogn. Af første ægteskab B: Anne 24, Peder 22. FM: morbrødre Laurids Iversen i Østerbygård, Mads Pedersen i Poldergårde. Desuden nævnes enkens svogre Gravers Pedersen i Kærgård i Nysogn, Knud Nielsen i Anneksgård i Gammelsogn.

192 Karen Sørensdatter i Nørre Vejen i Rind sogn. 16.5.1749, fol.25.
E: Jens Mogensen Torsmark. B: Mogens 5½, Peder 3½. FM: mosters mand Christen Madsen Røjen i Salholt i Herning sogn. Første ægteskab med Jens Hansen i Nørre Vejen, skifte 3.7.1736. B: Hans 22, Søren 16.

193 Mads Christensen i Lille Nørlund i Ikast sogn.22.3.1748, fol.30B.
B: Margrethe Madsdatter g.m. Christen Hansen i Remme i Ikast sogn på Herningsholm gods, Anne Madsdatter, enke efter Iver Olufsen i Grøde på samme gods. LV: Oluf Stavsholm, birkefoged på Herningsholm.
Desuden nævnes nuværende ejer af gården Niels Pedersen g.m. Anne Christensdatter, hvor hans forældre var Peder Jensen og Mette Nielsdatter i Rønslunde i Ejstrup sogn, skifte 17.7.1713.

194 Ellen Jochumsdatter [Købke] ved Borris Kirke. 19.6.1749, fol.44.
E: Mads Justesen Bjerg, glarmester. B: Johanne Marie 8, Marie Kirstine 6, David 1½.

195 Bevilling til uskiftet bo. 7.6.1747, fol.47B.
Bevilling til uskiftet bo for Peder Jensen Brejnholt og hustru Maren Lauridsdatter Trabjerg på Brejnholtgård [i Humlum sogn] i Ribe stift.

196 Christian [Hansen] Teilmann, amtmand over Lundenæs og Bøvling amter på Skrumsager [i Sønder Bork sogn]. 24.1.1749, fol.48, 99.
Enke efter Christiane Marie Reenberg, skifte 9.10.1742. B: Thøger Reenberg Teilman. løjtnant, Andreas Charles Teilman, Morten Teilman, Ingeborg Christiane Teilman, der ægter sekretær Worm, Magdalene Teilman, død, var g.m. Just Jermiin, præst i Hjerm, Gimsing og Venø. 1B: Christiane Marie. Arv efter børnenes morfar landsdommer Reenberg, skifte 6.4.1743.

197 Bevilling til uskiftet bo. 5.4.1749, fol.48B.
Bevilling til uskiftet bo for Jens Jørgensen og hustru Mette Andersdatter i Harreskov [i Assing sogn].

198 Kirsten Madsdatter i Brændgård i Vandborg sogn. 14.11.1749, fol.49.
E: Morten Christensen. B: Bodil 16.

199 Bevilling at være egen værge. 5.9.1749, fol.51B.
Bevilling at være egen værge for Johanne Christensdatter Elkær i Vang i Thy med kurator Niels Sørensen i Thisted.

200 Maren Jeremiasdatter i Vodhoved i Hover sogn. 4.2.1750, fol.52.
E: Anders Thomsen. A: mor Helvig Nielsdatter i Ballegård i Sir sogn, søskende Hans Henrik Jeremiassen i Bjerre i Ølstrup sogn, Niels Thomas Jeremiassen i Ballegård, Anne Barbara Jeremiasdatter, død. 4B: Jeremias, myndig til søs, Jens 13, Helvig 30 i Vester Hover, Anne 14, alle 4 på Åbjerg gods, Christine Jeremiasdatter i Bjerre, Johanne Jeremiasdatter g.m. Erik Vistisen i Frederikshald i Norge.

201 Oluf Mortensen i Torngård i Nørre Nissum sogn. 5.5.1750, fol.54.
E: Anne Gregersdatter. LV: Laurids Jacobsen Veje. B: Anne 30, Margrethe g.m. Morten Andersen, forpagter i Hjerm Præstegård, Maren 24, Morten 20. FM: Gregers Lauridsen i Pilgård i Nørre Nissum sogn. Desuden nævnes enkens afdøde forældre Gregers Nielsen g.m. Margrethe Poulsdatter.

202 Mads Justesen [Bjerg], glarmester ved Borris Kirke. 2.1.1750, fol.58.
[Enke efter Ellen Jochumsdatter, skifte 19.6.1749 lbnr.194]. B: Johanne Marie 12, Marie Kirstine 7, David 2. FM: morbror Mikkel Jochumsen, hattemager i Ringkøbing.

203 Laurids Pedersen i Ovnbøl i Torstrup sogn. 30.4.1750, fol.63B.
E: Christine Knudsdatter. LV: Laurids Ellerup i Nørholm. B: Oluf 24 i Gårde, Peder, der døde. Af enkens første ægteskab B: Mads Olufsen, der overtager gården, Anne Marie Olufsdatter g.m. Jens Christensen i Hornelund, Else Olufsdatter, [skifte 19.5.1749 lbnr.189], var sidst g.m. Jens Linding i Yderik. Hendes første ægteskab med [Mads Terkildsen, skifte 31.3.1746 lbnr.169]. B: Christine 7. FM: født værge Oluf Terkildsen i Studsig.

204 Thomas Thomsen Lund og hustru Abelone Pedersdatter Miller på Slumstrup. 17.2.1750, fol.68.
B:
1) Thomas Thomsen Lund
2) Ellen Marie Lund, død, var g.m. Jens Christensen Berregaard i Ørndrup i [Vester Hornum sogn] i Himmersyssel. 1B: Christen 3½
3) Dorthe Marie Lund. FM: Mads Pedersen Lillelund til Sindinggård
4) Peder Thomsen Lund, kapellan i Års og Havbro
5) Maren Thomasdatter Lund g.m. Arent Torning, præst i Sønderup og Suldrup.
Afdøde var tidligere forpagter på Søvig.
Desuden nævnes Peder Thomsen Lunds svigerfar Niels Kolding, præst i Års og Havbro.

205 Christen Pedersen i gården Meldgård i Fjelstervang i Vorgod sogn. 10.7.1750, fol.81.
E: Abelone Christensdatter. LV: Laurids Risbjerg. B: Peder i Abildtrup, Laurids i Bukkær i Assing sogn, Anne g.m. Laurids Bertelsen i Store Fjelstervang i Vorgod sogn, Margrethe g.m. Peder Andersen Risbjerg på stedet, Inger.

206 Johanne Pedersdatter i Øvig i Skarrild sogn. 22.8.1750, fol.84B.
E: Niels Nielsen. B: Maren 21, Peder 19, Jens 14, Erik 10, Anne 9, Mads 8. FM: Henning Rasmussen i Krog i Skarrild sogn, Jens Boesen sst, Christen Pedersen i Skarrild Mølle.

207 Laurids Christensen Volstrup, ugift i Gråbæk i Hygum sogn. 9.2.1750, fol.85.
A:
1) bror Søren Christensen Overvad, student
2) bror Jacob Christensen Bie, præst i Hove, død. 4B: Peder 18, Kirstine 17, Anne Sofie 15, Christen 14. FM: stedfar Urban Christian Skovbo, præst i Hove, Janus Skovbo, Christian Ruberg i Bording.

208 Morten Jepsen Tarm og hustru Maren Christensdatter Kjærgaard på Rækkergård [i Hanning sogn]. 4.9.1749, fol.100.
Hans forældre Jeppe Jepsen Tarm, borgmester i Ringkøbing og Birgitte Mortensdatter Beesk, begge døde. 3B:
1) bror Jeppe Jepsen Tarm, præst i Oddum, død. 2B:
a Laurids Brodersen Jepsen Tarm, skoleholder i Grænge [i Toreby sogn] på Lolland, død 26.4.1748, var g.m. Anne Jacobsdatter. LV: Jens Juul, ny skoleholder i Grænge, der ægter enken
b Birthe Jepsdatter Tarm, født 25.6.1703 i Oddum, g.m. Bertel Andreas Agerholm, præst i Oddum
2) bror Laurids Jepsen Tarm, rådmand i Varde, død. 2B:
a Simon Lauridsen Tarm, død, var g.m. Ellen Margrethe Bang, datter af Claus Bang, borgmester i Ringkøbing. 1B: Barke Bjørn Simonsdatter Tarm g.m. Peder Joensen, organist i Varde
b Sylvester Lauridsen Tarm, død uden arvinger
3) søster Mette Jepsdatter Tarm, [skifte Ringkøbing 4.10.1713 lbnr.208]. Første ægteskab med Christen Hansen Ronum, [skifte Ringkøbing 8.3.1699 lbnr.112], viet 3.3.1698 i Ringkøbing. Andet ægteskab med Niels Olufsen Frank, rådmand i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 4.8.1717 lbnr.318], viet 30.12.1700 sst. 2B:
a Christen Frank, født 28.3.1702, død 11.5.1702
b Oluf Frank i Ringkøbing, født 7.7.1703.
Hendes A:
1) bror Christen Christensen i Mejlby i Stauning sogn, død. 5B:
a Laurids Christensen, død. 2B:
1 Jens Lauridsen i Sandager i Dejbjerg sogn
2 Kirsten Lauridsdatter g.m. Peder Mouridsen i Højmose i Lem sogn
b Anne Christensdatter g.m. Jens Olufsen i Sønderby i Stauning sogn
c Sofie Christensdatter, enke i Stadil
d Karen Christensdatter i Egvad sogn, død. 4B:
1 Maren Jesdatter, [skifte 9.4.1743 lbnr.153, var g.m. Jens Jepsen] i Tarm. 4B: Karen 17, Kirsten 14, Jeppe 12, Jes 8
2 Lauge Jessen i Kirkegård i Egvad sogn, død. 4B: Karen 18, Jens 16, Anne 14, Kirsten 12
3 Gertrud Jesdatter i Tarm Bisgård i Egvad sogn
4 Laurids Jessen 25 i København
e Maren Christensdatter, død, var g.m. Niels Jepsen i Mejlby i Stauning sogn. 3B:
1 Jeppe Nielsen i Mejlby
2 Niels Nielsen i Mejlby
3 Christen Nielsen i Borriskrog
2) bror Peder Christensen i Rindum Kærgård, død. 2B:
a Christen Pedersen i Knudgårde i Stauning sogn
b Abelone Pedersdatter g.m. Anders Christensen i Ringkøbing Hedegård
3) bror Jens Christensen i Skindbjerg i Dejbjerg sogn, død. 2B:
a Laurids Jensen i Dejbjerg Kærgård
b Mette Jensdatter i Skindbjerg
4) bror Niels Christensen i Ejsingkær i Vildbjerg sogn, død. 2B:
a Karen Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Nøvlingskov i Nøvling sogn
b Kirsten Nielsdatter, der ægter Laurids Poulsen i Tiphede i Timring sogn
5) søster Else Christensdatter i Østerby i Stauning sogn, død. 5B:
a Christen Thuesen i Sønderup i [Nørre] Vium sogn
b Niels Thuesen i Bækbo i Dejbjerg sogn
c Karen Thuesdatter, enke efter Christen Sadelmager i Ringkøbing ved søn Jens Christensen, sadelmager
d Maren Thuesdatter g.m. Laurids Poulsen, vognmand i Ringkøbing
e Kirsten Thuesdatter g.m. Jesper Christensen i Bovsø i Stauning sogn.
Jordebog for Rækkergård 1749 fol.114B-117.

209 Niels Madsen i Østergård i Resen sogn og by. 9.3.1751, fol.125.
E: Anne Poulsdatter. LV: Peder Schmidt, fuldmægtig i Lemvig. B: Christen Nielsen Øster i Bak i Humlum sogn, Karen Nielsdatter 32, Søren Christensen i Torp i Navr sogn.

210 Jeppe Bertelsen i Kallesø i Tørring sogn. 23.3.1751, fol.125B.
E: Mette Christensdatter. LV: Niels Jacobsen i Lemvig. B: Christen 20, Bertel 18. FM: farbror Clemen Bertelsen i Skidenvad i Engbjerg sogn.

211 Bevilling til uskiftet bo. 27.3.1751, fol.127.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1751 for Morten Andersen Kvistgaard og hustru Mette Clausdatter Skive i Stubbergård ved Holstebro.

212 Sidsel Thygesdatter i Øster Høgild i Rind sogn. 16.7.1751, fol.127B.
E: Niels Madsen Røjen. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

213 Laurids Pedersen Søgaard i Østermølle i Fabjerg sogn. 24.3.1751, fol.128.
A:
Afdødes søstres børn:
1) Anne Thomasdatter g.m. Gregers Lauridsen, møller på stedet
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Andersen i Nørre Børring [i Fabjerg sogn]
3) Gertrud Pedersdatter g.m. Peder Andersen i Fabjerggård(?) i Gudum sogn
4) Maren Pedersdatter g.m. Christen Lauridsen i Gudum sogn
5) Peder Andersen i Agergård [i Fabjerg sogn]
6) Gertrud Nielsdatter g.m. Jørgen Terkildsen i Gudum sogn
7) Karen g.m. Christen Pedersen i Marskærgård i Struer sogn
8) Gertrud Andersdatter g.m. Søren Christensen i Holt i Avlum sogn
9) Niels Thomsen i Nissum, død. 2B: Niels, Thomas sst.
10) Johanne Pedersdatter i Gimsing, død. 1B:
a Peder Dal, død. 2B: Anders i Dal i Ølby sogn, Christen, død
11) Jens Andersen i Vesterby i Kloster sogn på Thy, død. Uvist om børn
12) Maren Andersdatter i Resen, død. 1B: Anders Jensen i Nissum.
Afdøde har opholdt sig i Østermølle i 19 år siden han afstod gården Søgård i Fabjerg sogn.

214 Peder Pedersen Møller på Slumstrup [i Sædding sogn]. 20.3.1751, fol.129.
B: [Abelone Pedersdatter Møller] g.m. Thomas Thomsen Lund til Slumstrup, [skifte 17.2.1750 lbnr.204]. 5B:
1) Thomas Thomsen Lund til Slumstrup
2) [Ellen Marie Lund], død, var g.m. Jens Christensen Berregaard til Ørndrup i [Vester Hornum sogn] i Himmersyssel. 1B: Christen
3) Dorthe Marie Lund g.m. [Jacob Johan] Colding til Testrupgård [i Testrup sogn]
4) Peder Lund, kapellan i Års og Havbro
5) Maren Thomasdatter Lund g.m. Arent Torning, præst i Sønderup og Suldrup.

215 Mette Andersdatter i Harreskov [i Assing sogn]. 26.7.1751, fol.130.
E: Jens Jørgensen. B: Kirsten forlovet med Niels Pedersen i Olling, Jørgen 14, Kirsten 13, Mette 9, Anders 7. FM: Peder Andersen Uhre, Jens Christensen Kjellerup, Peder Jørgensen i Harreskov. Bevilling til uskiftet bo af 5.4.1749 lbnr.197.

216 Frederik Hein til Grubbesholm [i Nørre Bork sogn]. 19.8.1751, fol.132.
I følge testamente er enkefru Hein eneste arving. Afdøde døde på Stensgård i Nyborg amt på Fyn, hvor skiftet foretages.

217 Anders Lavesen ved Oddum Kirke i Oddum sogn. 14.7.1751, fol.135.
E: Else Akselsdatter. LV: Christen Akselsen i Odderup, Hans Eskildsen i Skodsbøl. A:
1) bror Laurids Lavesen i Rosendal i Oddum sogn
2) søster Kirsten Lavesdatter, enke i Øster Skjern. LV: Thomas Christensen, birkedommer i Borris sogn
3) bror Jens Lavesen i Slagelse, død. 1B: Peder 14. FM: stedfar Hans Albertsen, kobbersmed sst.
4) bror Hans Lavesen i Slagelse, død. 1B: Jens 9.
Desuden nævnes enkens bror Jørgen Akselsen i Vittarp.

218 Thomas Christensen i Gade i Sædding. 9.12.1751, fol.139.
E: [Kirsten Christensdatter]. LV: Peder Jensen i Stensig. B: Christen Thomsen, Abelone Christensdatter [fejl for Thomasdatter]. FM: Erik Christensen i Pilgård.
[Første ægteskab med Abelone Jacobsdatter].

219 Mette Clausdatter Skive på Stubbergård [i Sevel sogn]. 18.5.1752, fol.139B.
E: Morten Kvistgaard. B: Karen Kirstine 8. FM: morfar Claus Pedersen Skive, morbrødre Peder Clausen Skive, Søren Clausen Skive alle i Holstebro. Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1751 lbnr.211.

220 Morten Nielsen Brøndum i Ikast. 2.1.1751, fol.141.
E: Abel Cathrine Blom. Bevilling til uskiftet bo.

221 Ellen Christensdatter på Rybjerg [i Velling sogn]. 21.2.1752, fol.141B.
Enke efter Thomas Thomsen Lund [til Bjødstrup i Gjellerup sogn]. B:
1) Christen Thomsen Lund, præst i Ølgod, død. 4B:
a Jens Lund, student, hos sin mor i Søndergård i Skarrild sogn
b Josva Lund, degn i Bording
c Abelone Lund g.m. Arent Bisted, præst i Skarrild [og Arnborg]
d Ellen Lund g.m. Bent Øvig i Søndergård i Skarrild sogn
2) Thomas Thomsen Lund på Slumstrup, [skifte 17.2.1750 lbnr.204]. 5B:
a Peder Lund, præst i Års og Havbro
b Thomas Lund på Slumstrup
c Ellen Marie Lund, død, var g.m. Jens Berregaard på Ørndrup i [Vester Hornum sogn]. 1B: Christen
d Maren Lund g.m. Arent Torning, præst i Sønderup og Suldrup
e Dorthe Marie Lund g.m. Jacob Colding på Testrupgård.
3) Ellen Thomasdatter Lund, enke efter Peder Lillelund til Rybjerg
4) Kirsten Thomasdatter Lund, enke efter Jeppe Bredvig i Holstebro
5) Benedikte Thomasdatter Lund på Rybjerg g.m. Jacob Skaaphus, der rejste til Ostindien for 7 år siden.
Desuden nævnes Benedikte Lunds svage datter Inger Jacobsdatter og Peder Lillelunds 2B: Niels Pedersen Lillelund til Rybjerg, Mads Pedersen Lillelund.

222 Niels Christensen Tambjerg, kromand ved Resen kirke. 18.3.1752, fol.145B.
E: Ida Nielsdatter Fischer. LV: Mads Staby på Gudumkloster. A:
1) søster Kirsten Christensdatter g.m. Jens Madsen i Harbogårde i Gammelsogn
2) søster Mette Christensdatter i Gammelsogn
3) halvbror Jens Christensen Tambjerg
4) halvbror Laurids Christensen i Tambjerg [i Nysogn].
Afdøde skulle have en slegfredsøn Christen Nielsen i Haderslev, men det kunne ikke bevises.

223 Kirsten Nielsdatter Møller i Åmølle i Gudum sogn. 5.4.1752, fol.151.
B:
1) Oluf Rasmussen Skive, degn på Fur
2) Niels Rasmussen i Ålborg
3) Preben Rasmussen i Næskil i Norge
4) Christen Rasmussen 14
5) Else Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen Kaas, møller på stedet.
FM: Christen Lauridsen i Lyby Mølle i Salling, der er [halv]bror til Niels Pedersen Kaas.

224 Claus von Wahren, pensioneret løjtnant i Damgård i Borbjerg sogn. 15.8.1752, fol.152B.
Arvinger kendes ikke.

225 Bevilling til uskiftet bo. 8.9.1752, fol.153B.
Bevilling til uskiftet bo for Thomas Lund og hustru Birgitte Cathrine Gerritz på Slumstrup.

226 Karen Nielsdatter i Østergård i Resen sogn. 5.10.1752, fol.153B.
E: Christen Nielsen. B: Bodil 7 uger, Karen 7 uger. FM: morbror Christen Nielsen Bach i Humlum.

227 Niels Nielsen Skodsbøl der døde i Skærbæk Mølle. 29.8.1752, fol.155.
[Enkemand efter Mette Jesdatter i Skodsbøl, skifte 26.3.1734 lbnr.104]. B: Christen 37 i Mejls [i Varde sogn], Mette g.m. Niels Hansen i Grimlund [i Hoven sogn], Anne Johanne g.m. Søren Jensen Hallum, møller i Skærbæk Mølle, Niels 29, strandridder i Vester Herred, Abelone Kirstine g.m. Jens Jensen i Kvong, Kirsten 23 i Grimlund, Mette Marie 21.

228 Oluf Pedersen i Uhre i Ikast sogn. 13.11.1752, fol.156B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Christen Hansen i Remme. B: Poul 18, Jacob 12, Mette 8, Maren 6 mdr. FM: Knud Madsen i Brunbjerg i Borris sogn, Christen Højris i Suderbæk i Ikast sogn, Mads Nielsen. Desuden nævnes afdødes mor Mette Nielsdatter, enke efter Jacob Christensen. (Sml. lbnr.23, 27).

229 Niels Bodsen i Pårup. 17.5.1753, fol.159B.
E: Inger Jensdatter. LV: Christen Jensen Klokmose. B: Søren i Pårup, Else g.m. Hans Pedersen i Ålling.

230 Christen Lauridsen i Foersum i Egvad sogn. 27.6.1753, fol.160B.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Laurids Christensen i Foersum
2) Christen Christensen i Foersum.
Desuden nævnes enkens datters mand Cornelius Christensen.

231 Hans Jørgensen i Okslund [i Hoven sogn]. 30.7.1753, fol.161B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: bror Niels Pedersen Møller i Eg i Grindsted sogn. B: Anne 30, Niels 27 til søs, Johanne 26, Maren 23, Bodil 21, Peder 17. FM: morbror Niels Pedersen i Bjerremose i Horne sogn.

232 Morten Nielsen Brøndum i Nygård i Ikast sogn. 26.7.1753, fol.162B.
E: Abel Cathrine Blom. LV: Peder Bering, præst i Ikast. B: Marie Malene 9. FM: Mads Jensen Brøndum på Grinderslevkloster [i Grinderslev sogn] i Salling, morbror Lauge Fanø, fuldmægtig på Tårupgård [i Tårup sogn]. Desuden nævnes afdødes mor Maren Lauridsdatter Vinde på stedet med LV: Jacob Skov, præst i Gjellerup, enkens far Jacob Blom på Fanø ved Jens Risum, præst i Brande. [Bevilling til uskiftet bo af 2.1.1751 lbnr.220].

233 Søren Henriksen Gredsted, herredsfoged i Sørsig i Madum sogn. 30.7.1753, fol.165.
E: Marie Jensdatter Kjærulf. LV: Peder Sørensen, birkedommer i Timgård Birk. B: Jens Kjærulf, Henrik Gredsted, Dorthe Marie Gredsted, Johanne Kirstine Gredsted.

234 Karen Madsdatter i Gundesbøl i Oddum sogn. 26.10.1753, fol.168.
E: Christen Christensen. B: Christen, Mads, Anne, Kirsten, Maren. FM: farbrødre Peder Christensen i Ørbæk, Niels Christensen sst.
Afdødes far var Mads Christensen i Påbøl. 5B:
1) Oluf Madsen i Odderbæk
2) Thomas Madsen i Påbøl
3) Sidsel Madsdatter g.m. Søren Nielsen, møller i Hoven Mølle
4) Abelone Madsdatter g.m. Bertel Mortensen i Sønderby
5) Maren Madsdatter. FM: Peder Thomsen i Dyrvig.

235 Jens Fischer, herredsskriver i Sejlsbøl i Egvad sogn. 28.11.1753, fol.170B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Husgade i Tarm. B: Nis 10. FM: Peder Pedersen i Hesselho i Tistrup sogn, som slægtninge Jochum Bloch, prokurator i Adsbøl, Jens Christensen Fischer.

236 Mette Jensdatter i Bloksgård i Fabjerg sogn. 24.9.1753, fol.173.
E: Mikkel Pedersen. B: Margrethe 7, Jens Peder 3. FM: morbrødre Christen Jensen i Kastbjerg, Jens Jensen i Flansmose, Eskild Jensen i Bromsgård, alle i Dybe sogn. Første ægteskab med Jens Bertelsen, skifte 6.8.1745, lbnr.173. B: Jens 16, Maren 9. FM: farbrødre Jeppe Bertelsen i Kallesø i Tørring sogn, Clemen Bertelsen i Skidenvad i Engbjerg sogn.

237 Karen Olufsdatter i Kastbjerg i Dybe sogn. 22.10.1753, fol.177.
E: Christen Jensen. B: Maren 7, Kirsten 4, Oluf 2. FM: morfar Oluf Christensen Ballegaard. Enkemandens første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 16.6.1745. B: Peder, Jens. Disse børn har arv efter moster Anne Pedersdatter, der var g.m. Jens Jessen Byskov i Nørre Nissum.

238 Bevilling til uskiftet bo. 7.6.1743, fol.179B.
Bevilling til uskiftet bo for Peder Christensen og hustru Sidsel Madsdatter i Sønder Vinkel i Heldum sogn.

239 Sidsel Thygesdatter i Øster Høgild i Rind sogn. 30.1.1754, fol.180.
E: Niels Madsen Røjen. B: Thyge 8, Else Marie 6, Abelone 4. FM: morfar Thyge Lauridsen, farbror Christen Madsen Røjen. Bevilling til uskiftet bo 16.7.1751 lbnr.212.

240 Henrik Leth til Nørre Vosborg [i Ulfborg sogn]. 1.12.1742, fol.181.
E: Sofie Linde. Bevilling til uskiftet bo. (Sml. lbnr.265).

241 Søren [Sørensen] Sterm til Viumgård [i Sønder Vium sogn]. 17.5.1754, fol.181B.
E: Kirsten Marie Biugum. Bevilling til uskiftet bo.

242 Jens Christensen i Bølling. 17.12.1753, fol.182.
E: Kirsten Justsdatter. LV: Mads Justesen i Skjern. B: Jens på Hindsgavl, Christen, Just, Karen, Magdalene, Karen Anne. FM: Jens Justesen i Skjern, Christen Andersen sst.

243 Anne Aagaard i Søgård i Husby sogn. 5.6.1754, fol.183.
E: Gerhard Jørgensen. B: Christiane Birgitte 2, Bodil Cathrine 6 uger.

244 Frands Nielsen, smed i Skodborghus ved Ulfborg Kirke. 16.7.1754, fol.185.
E: Anne Pedersdatter. LV: Oluf Jensen Sønderby i Hee sogn. B: Niels 12, Maren 10, Mette 8, Anne Kirstine 4. FM: farbror Christen Nielsen Sønderby i Hee sogn.

245 Christen Akselsen i Odderup i Oddum sogn. 19.7.1754, fol.186B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Akselsen. B: Karen g.m. Ebbe Pedersen, Maren 15, Niels 9, Else 7. FM: Jørgen Akselsen, Niels Hansen ved Oddum Kirke.

246 Bodil Pedersdatter i Holmsland Færgehus. 11.5.1754, fol.188.
A:
1) bror Henning Ulrik Pedersen [i Århus, skifte Århus 6.6.1736 lbnr.1111]. 5B: 4 sønner og 1 datter, alle myndige
2) søster Ingeborg Pedersdatter i Horsens, enke efter Brokdal
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Oluf Winther i Tarm
4) søster Øllegaard Pedersdatter, enke efter Mads Jensen i Dejbjerg
5) søster Elisabeth Pedersdatter g.m. Andreas Zimmermann, bogbinder i Horsens
6) søster Cathrine Marie Pedersdatter.

247 Niels Andersen, ugift tjenestekarl i Kastbjerg i Dybe sogn. 14.1.1754, fol.190.
A: bror Jens Andersen 26 i Flansmose, halvsøskende Karen Andersdatter 22, Maren Andersdatter 20 hos mor i Vandborg, Mathias Andersen 13, Karen Andersdatter 10, Margrethe Andersdatter 7, Christen Andersen 6.

248 Eufrosyne Helmanns i Ørbæk [i Hoven sogn]. 14.6.1754, fol.191B.
E: Christian, der er deserteret for 6 år siden. B: Sofie Margrethe g.m. Jens Jepsen, soldat i Foel i Holsten, Hans 18 sst, Elisabeth Blandine 16.

249 Peder Pedersen i Meldgård i Hee sogn. 3.10.1754, fol.193.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Oluf Hee. A:
1) bror Iver Pedersen i Rindum
2) bror, død. 6B: Niels Christensen, Anders Christensen, Peder Christensen, Christen Christensen, Maren Christensdatter g.m. Gravers Pedersen i Søgårde i Tim sogn, Dorthe Christensdatter forlovet med Ib Jensen, der ejer stedet.

250 Testamente. 13.4.1742, fol.193B.
Testamente for Jens Madsen og hustru Karen Andersdatter i Engbjerg sogn og by.

251 Birgitte Cathrine Christensdatter på Østergård [i Lyne sogn]. 10.5.1750, fol.194.
Enke efter Jacob Knudsen, herredsfoged i Øster-Nørherred. Testamente af 30.3.1729.
Første ægteskab med Hans Terkildsen i Skodsbøl, skifte 14.12.1706. B:
1) Steffen Hansen, overkrigskommissær og regimentskvartermester i København
2) Terkild Hansen, hospitalsforstander i Ribe, død. 2B:
a Jacob Hansen, underviser i Ribe Skole
b Hans Hansen, underviser i Ribe skole
3) Anne Elisabeth Hansdatter g.m. Svenning Andersen, krigsråd og regimentskvartermester til Søndervang
4) [Marie Kirstine Hansdatter] g.m. Jørgen Hauch, præst i Borris og Faster
5) Else Hansdatter g.m. Rask på Holmsland, begge døde. 1B:
a Daniel Filip Rask 17
6) Birgitte Cathrine Hansdatter g.m. [Gerhard] Gerritz, regimentsfeldtskær [i Ringkøbing], begge døde [1748]. 3B:
a Herman Christian Gerritz
b Birgitte Cathrine Gerritz g.m. Thomas Lund på Nørre Holmgård
c Gertrud Marie Gerritz 12.
Jacob Knudsens første ægteskab med Malene Sørensdatter Bornemann, skifte 20.12.1707, datter af Søren Bornemann, præst i Lønborg [og Egvad]. 5B:
1) Kirsten Lisbeth Jacobsdatter, enke efter Johan Henrik Ostermann, apoteker i Ribe, [bevilling til uskiftet bo Ribe 3.5.1748 lbnr.898]
2) Margrethe Jacobsdatter g.m. Mads Christensen Rabæk i Kodbøl i Borris sogn
3) Kirsten Jacobsdatter, enke efter klosterforstander Hansen i Ribe. LV: Hans Carstensen i Ribe
4) Malene Sofie Jacobsdatter g.m. Johan Hyvad i Viborg
5) Knud Jacobsen, herredsfoged.
Jordebog over Østergård 1727 fol.225B-226B.
Jordebog over Østergård 1750 med det indrullerede unge mandskab, landgilde, fæstebreve og tilstand fol.241B-257B.

252 Terman Jensen i Faster Anneksgård. 25.10.1753, fol.278, 307B.
E: Margrethe Christensdatter Aagaard. LV: Jørgen Hauch, præst i Borris Faster. B: Abel Cathrine 8, Christian 5. FM: Niels Hansen i Lyne Kro, født værge Laurids Jensen.

253 Jacob Jensen Brejnholt i Tangsgård i Gudum sogn. 17.10.1754, fol.294.
Enkemand efter Anne Margrethe Mikkelsdatter. Bevilling til uskiftet bo af 8.11.1743 lbnr.155. B: Jens 25, Mikkel 24, Bodil Cathrine 18, Peder 16, Mette Marie 14, Laurids 11. FM: farbror Peder Jensen i Brejnholt i Humlum sogn, morbror Anders Mikkelsen Berg i Nissum, Niels Kaas i Åmølle, Jørgen Billeschou til Vejbjerggård, Laurids Jelstrup, [Johan Frederik] Vedel til Gudumkloster.
Skifte efter [afdøde kones far] Mikkel Christensen 12.3.1726 lbnr.69.

254 Birgitte Nielsdatter i Adsbøl i Strellev sogn. 15.8.1754, fol.330.
E: [Jochum Jacobsen] Bloch, herredsskriver. B: Birthe Johanne 11, Jacob Christian 4. Første ægteskab med Christen Fischer, herredsfoged, [skifte 3.8.1740 lbnr.131]. B: Nis 21, Niels 18. FM: Søren Jensen Hallum i Skærbæk Mølle.

255 Mette Christensdatter i Adsbøl i Strellev sogn. 15.7.1755, fol.332B.
E: Peder Jensen. B: Agnethe 13, Bodil 9, Maren 5, Christen 3. FM: Iver Christensen i Lyne.

256 Nikolaj Heldvad til Vennergård i Velling sogn. 30.8.1754, fol.334.
E: Anne Kirstine Fridsch. Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1754.

257 Bevilling at være egen værge. 7.12.1753, fol.335.
Bevilling at være egen værge for Mette Kirstine Pedersdatter i Sønder Vinkel i Heldum sogn under værgemål af ældste bror Christen Pedersen.

258 Bevilling at være egen værge. 4.10.1754, fol.335.
Bevilling at være egen værge for Karen Kirstine Mortensdatter Kvistgaard under værgemål af far Morten Kvistgaard på Stubbergård.

259 Anne Jensdatter i Sønder Vinkel i Heldum sogn. 2.9.1754, fol.335B.
A: mor Anne Christensdatter, enke i Navr sogn, søskende Jens Jensen i Køge på Sjælland, Mads Jensen i Holsten, Kirsten Jensdatter i Holland. Afdøde var søskendebarn til Christen Pedersen på stedet.

260 Karen Olufsdatter i Hundesvang i Hee sogn. 2.12.1755, fol.336B.
E: Christen Thomsen. B: Thomas 6.

261 Malene Jensdatter i Sønderby i Nysogn på Holmsland. 9.8.1755, fol.338.
E: Niels Lauridsen. B: Anne Kirstine 11, Kirsten 8, Kirstine Marie 6, Lene 3, Laurids 2. FM: morbrødre Knud Jensen i Brøllund i Nysogn, Jens Jensen sst, farbror Christen Lauridsen der er g.m. afdødes søster. Desuden nævnes enkemandens søster Anne i Holmgård.

262 Christen Mortensen i Bandsby i Nysogn på Holmsland. 6.11.1755, fol.342.
E: Anne Thuesdatter. LV: Peder Taftebjerg, præst på Holmsland. B: Maren 2. FM: farbror Niels Mortensen.

263 Søren Christensen Overvad i Gråbæk i Hygum sogn. 9.4.1755, fol.344B.
A:
1) bror Jacob [Christensen] Bie, præst i Hove, død. 4B:
a Peder Jacobsen Bie 23 i Ålborg
b Kirsten Jacobsdatter Bie 22
c Anne Sofie Jacobsdatter Bie 21
d Christen Jacobsen Bie 19. FM: stedfar Urban Skovbo, præst i Hove, Janus Skovbo, præst i Bøvling [og Flynder]
2) bror Laurids Christensen Volstrup, skifte 9.2.1750 lbnr.207.
[Skifte frafaldes i Vandfuld gejstlige skiftejurisdistion 9.6.1756 lbnr.18 efter afdøde, der var skoleholde i Hygum sogn.

264 Kirsten Madsdatter i Ørbæk i Hoven sogn. 10.1.1756, fol.349B.
E: Hans Hermansen. A:
1) mor Kirsten Madsdatter i Okslund
2) søster Mette Kirstine Madsdatter g.m. Jacob Nielsen i Felding
3) søster Anne Madsdatter g.m. Niels Christensen i Ørbæk
4) søster Maren Madsdatter g.m. Gøde Johansen Richard i Okslund
5) søster Dorthe Madsdatter
6) bror Visti Madsen i Grimlund
7) bror Mads Madsen på Mølbjerg ved Lindbjerg.

265 Maren de Linde til Nørre Vosborg [i Ulfborg sogn]. 30.10.1755, fol.351.
Enke efter Niels [Pedersen de] Leth. B:
1) Christian de Leth til Tandrup, død. 4B:
a Rasmus Leth, fyrværker ved artilleriet i København
b Peder Leth, kornet i Randers
c Niels Leth på stedet
d Elisabeth Sofie Rantzau Leth på Palstrup
2) Frederik de Leth til Hindsels, død. 3B:
a Nikolaj Peder Leth, i skole i Idum Præstegård
b Johanne Marie Leth g.m. Fædder Højer, præst i Junget og Torum i Salling
c Kirsten Leth på Møltrup
3) Henrik Johan de Leth [til Nørre Vosborg], bevilling til uskiftet bo 1.12.1742 lbnr.240. 4B:
a Christen Leth 25
b Niels Leth 24
c Anne Marie Leth
d Maren Leth
4) Christiane [Dorthe de] Leth g.m. Rudolf [Henrik de] Linde til Møltrup
5) Marie de Leth g.m. Jacob [Rasmussen] Skov, præst i Gjellerup.

266 Hans Jensen Mattrup i Pilgård i Resen sogn. 17.3.1756, fol.364.
E: Mette Marie Christensdatter. LV: Mogens Christian i Højbjerg i Gudum sogn. B:
1) Jens Hansen Mattrup
2) Anne Lisbeth Hansdatter g.m. Jeppe Jepsen Brusen i Bredal i Gudum sogn
3) Johanne Margrethe Hansdatter g.m. Laurids Nielsen i Nørre Kokholm i Resen sogn
4) Bodil Hansdatter, død, var g.m. Laurids Nielsen Bassedal i Struer. 1B: Anne Kirstine 9
5) Mette Marie Hansdatter 29, der ægter Erik Eskildsen i Kokholm.
Afdødes far var Jens Madsen i Mattrup, skifte 3.8.1709, var g.m. Johanne Jensdatter, der ægtede Jens Nielsen Bramming. B:
1) Jens Jensen Mattrup
2) Rasmus Jensen Mattrup
3) Mads Jensen Mattrup i Åmølle i Gudum sogn
4) Peder Jensen Mattrup
5) Christen Jensen Mattrup
6) Niels Jensen Mattrup
7) datter g.m. Jens Christen Brusen.

267 Oluf Horn, forpagter på Stenumgård [i Råsted sogn]. 23.4.1756, fol.371B.
E: Elisabeth Margrethe Grønvold. Bevilling til uskiftet bo.

268 Mette Nielsdatter Fischer i Holmgård [i Møborg sogn]. 23.4.1756, fol.372.
E: Peder Dinesen til Bækmark [i Mejrup sogn] og [Nørre] Holmgård. Bevilling til uskiftet bo.

269 Johan Busch i Tovstrup i Snejbjerg sogn. 5.4.1756, fol.372B.
E: Maren Poulsdatter, der døde 12.6.1757. LV: Oluf Stavsholm i Salholt, birkefoged i Herningsholm Birk. B: Nikolaj, 27, Gertrud Cathrine 22, Christiane 17, Maren 13, Else 11, Poul 8, Martha Marie 5, Søren 3. FM: farbror Henrik Busch. Afdøde var herredsfoged og -skriver i Hammerum Herred.

270 Bevilling at være egen værge. 19.7.1748, fol.377.
Bevilling at være egen værge for Kirsten Andersdatter Kvistgaard i Kvistgård [i Vejrum sogn] under værgemål af bror Morten Kvistgaard.

271 Gertrud Christensdatter i Påkær i Hygum sogn. 16.10.1755, fol.377.
E: Jens Ovesen. A:
1) bror Peder Christensen i Sønder Vinkel, død. [Bevilling til uskiftet bo 7.6.1743 lbnr.238]. 6B:
a Christen Pedersen Vinkel i Heldum
b Niels Pedersen
c Mads Pedersen
d Jens Pedersen Vinkel i Lemvig
e Morten Pedersen i Lemvig
f Mette Kirstine Pedersdatter i Sønder Vinkel
2) bror Niels Christensen i Overlund i Navr sogn, død. 8B:
a Mikkel Nielsen i et skovhus på Vallø Grevskab kaldet Rapperuphuset
b Christen Nielsen i Stabildal i Navr sogn
c Mads Nielsen i Østergård i Navr sogn
d Søren Nielsen i Overlund
e Jacob Nielsen i Overlund
f Jens Nielsen i Holsten
g Mette Nielsdatter i Fabjerg Vestermølle, enke efter Niels Jacobsen i Asp Anneksgård
h Johanne Marie Nielsdatter 17 i Overlund
3) søster Anne Christensdatter i Overlund, enke efter Jens Tollesgaard i Frøjk Mølle [i Måbjerg sogn] ved Holstebro. LV: Niels Jensen Kirkegaard i Heldum.
Desuden nævnes enkemandens afdøde far Ove Jensen.

272 Niels Jepsen i Galtho [i Tistrup sogn]. 26.8.1756, fol.388B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Søren Pedersen Bølling i Øse. B: Ellen 15, Johanne 14, Karen 11, Ellen 9. FM: farbror Oluf Jepsen i Lærkeholt.

273 Mads Staby på Gudumkloster. 1756, fol.392.
E: Anne Marie Reich. Bevilling til uskiftet bo af 29.11.1737.

274 Elisabeth Lund i Ommosegård i Hodsager sogn. 5.7.1756, fol.392B.
Afdøde, der var datter af afdøde [Morten Mortensen] Lund, præst i Ørre og Hodsager, var hospitalslem i Fredericia Hospital, hvor skiftet foretages.

275 Jens Jensen Veje, 22 år gammel i sin egen gård Vester Balleby i Tørring sogn. 17.6.1756, fol.398.
A: halvsøskende Ove Jensen 12 hos født værge Christen Jensen Roesdal i Engbjerg, Anne Marie Jensdatter 9 hos Niels Busch i Flynder sogn på baroniet Rysensten. Afdødes FM: morbror Laurids Jacobsen Veje i Nissumbol. Arv efter afdødes mor, skifte Rysensten 15.5.1743.

276 Hans Mathiasen Groes og hustru Anne Pedersdatter i Bovbjerg i Trans sogn. 3.4.1756, fol.402.
Hans A:
1) bror Hans Henrik Groes i Lemvig, død. 5B: Laurids 18, Mathias 18, Laurids 16, Niels 14, Anne
Hendes A:
1) bror Abraham
2) bror Isak
3) bror Jacob, alle ved Grenå.

277 Else Lauridsdatter i Hygum sogn. 19.7.1756, fol.405.
E: Laurids Thomsen. B: Maren 15, Thomas 10, Laurids 5.

278 Ernst Frederik von Zytphen til Volstrup [i Hjerm sogn]. 21.9.1756, fol.406B.
E: Øllegaard Marie Jermiin. LV: bror Thomas Just [Jensen] Jermiin, præst i Hjerm og Gimsing. B: Hedvig Cathrine 21. Første ægteskab med Ytte Dorthe Linde, skifte 29.11.1732. B: Christian Frederik 26. FM: Christian Jensen i Holstebro, morbrødre Henrik Linde til Handbjerg Hovgård, Rudolf Linde til Møltrup.

279 Margrethe Christensdatter og søster Maren Christensdatter i Bandsby i Nysogn på Holmsland. 21.12.1756, fol.411.
A:
Mor Anne Thuesdatter. LV: Gravers Pedersen Kjærgaard.
Første ægteskab med Christen Pedersen, skifte 31.5.1749 lbnr.191. B: Thue, Kirsten, Iver, Inger 9, Maren, Margrethe, nemlig første afdøde barn, Christiane. FM: farbrødre Niels Pedersen i Gammelsogn, Mogens Pedersen sst, svoger Niels Christensen i Bandsby.
Af Christen Pedersens første ægteskab B: Anne, Peder.
Mors andet ægteskab med Christen Mortensen, skifte 6.11.1755 lbnr.262. B: Maren, nemlig andet afdøde barn.

280 Maren Christensdatter i Assing sogn. 2.3.1757, fol.412.
E: Søren Paarup. B: Mette 13, Anne 11, Inger 8, Else 6, Margrethe 3. FM: mors farbror Anders Poulsen Møller, morbrødre Jens Christensen Kibæk, Peder Christensen Lustrup i Skarrild sogn.

281 Bevilling til uskiftet bo. 1757, fol.415.
Bevilling til uskiftet bo for Oluf Christensen Ballegaard og hustru Maren Mikkelsdatter i Heldum sogn af 15.3.1743.

282 Kirsten Jørgensdatter i Sønder Bork. 23.11.1757, fol.421B.
E: Niels Clausen. B: Karen 18, Jørgen 15, Claus 13, Iver 7. FM: mors søskendebarn Knud Nielsen Boel i Kvong. Desuden nævnes afdødes bror Knud Jørgensen ved Haderslev.

283 Dorthe Pedersdatter Fogh i Ommosegård i Hodsager sogn. 9.6.1758, fol.424B.
E: Christen Pedersen Vad. B: Anne 11, Anne Cathrine 6. FM: farbror Jens Pedersen Vad, mosters mand Iver Hansen Vejrup. Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1757 fol.420B.

284 Bevilling at være egen værge. 19.6.1758, fol.425B.
Bevilling at være egen værge for Marie Malene Mortensdatter Brøndum i Nygård under værgemål af stedfar Peder Mulvad Billeschou af 5.5.1758.

285 Henrik Clausen Linderot, kaptajn i Vester Døvling i Skarrild sogn. 14.7.1757, fol.425B.
Testamente af 1.10.1745. A:
1) mosters datter Birgitte Pedersdatter Munch, enke efter Laurids Andersen Møller på Urup i Grindsted sogn. Desuden arv til hendes datter [Karen Sofie] g.m. Jens Pedersen på Urup deres B: Anne.
2) Claus Jensen, lyst i kuld og køn 5.10.1748 som 16-årig som Claus Linderot
3) Dorthe Jacobsdatter, lyst i kuld og køn 5.10.1748 som 13-årig som Dorthe Linderot, der nu ægter Peder Andersen.
Afdøde døde i København.

286 Jens Jørgensen i Harreskov i Assing sogn. 20.3.1758, fol.435.
E: Karen Christensdatter. LV: Anders Rasmussen på Ørnhoved. B: Christen 6, Niels 1. FM: farbror Peder Jørgensen i Harreskov. Første ægteskab med Mette Andersdatter, skifte 26.7.1751 lbnr.215. B: Kirsten g.m. Niels Pedersen i Olling, Jørgen 22, Kirsten 19, Mette 15, Anders 13. FM: Peder Andersen Uhre.

287 Mette Nielsdatter Fischer i [Nørre] Holmgård [i Møborg sogn]. 21.9.1758, fol.443.
E: Peder Dinesen. B: Marie Cathrine 7, Dines 5. FM: farbror Niels Jensen Randrup, forpagter på Ulstrup, Hans Carøe. købmand i Randers. Desuden nævnes afdødes mor Karen Sørensdatter i Frisenvold Fiskerhus med LV: bror Anders Sørensen i Neder Hornbæk.
Bevilling til uskiftet bo af 23.4.1756 lbnr.268.

288 Mads Staby og hustru Anne Marie Varnich på Gudumkloster. 9.11.1756, fol.446.
B:
1) Mathias Staby, toldbogholder i Lemvig
2) Rebekka Kirstine Staby g.m. Peder Taftebjerg, præst på Holmsland
3) Anne Marie Staby, g.m. Peder Hassing Hee, kapellan i Gudum og Fabjerg
4) Maren Staby g.m. Johan Frederik Vedel til Gudumkloster
5) Kirsten Staby, død, var g.m. Simon Andrup i Lemvig. 1B: Ellen Margrethe 3.
Afdøde kone kaldes også Anne Marie Reich.

289 Christen Pedersen Skrab i Sønderby i Nysogn på Holmsland. 4.8.1758, fol.461B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen, sognefoged sst. B: Jacob 18, Anders 16, Anne 13, Peder 10, Niels 7. Af første ægteskab B: Laurids 28. FM: Mogens Andersen i Klegod, Mogens Jørgensen i Gammelsogn, Jens Enevoldsen sst, Torben Pedersen i Klegod, Lauge Pedersen i Søgård, alle svogre af både første og andet ægteskab.

290 Margrethe Kaas, der døde på Åbjerg [i Vedersø sogn]. 23.11.1757, fol.464B.
Enke efter [Christen Jacobsen] Guldager, byfoged i Holstebro. B: en søn i England, som man ikke har hørt fra i 24 år. Til stede afdødes brødre Hans von Kaas til Åbjerg, M. von Kaas.

291 Johan Nielsen Frich, forpagter på Lundenæs. 12.2.1759, fol.466.
E: Marie Elisabeth Johansdatter Koch. LV: søsters mand Mads Jacobsen Vogelius, præst i Vorgod og Vium. B: Karen 11, Johannes Christoffer 10, Niels Ulrik 6, Joachim Henrik 3. FM: farbrødre Ulrik Frich i Kolding, Silio Frich sst.

292 Oluf Eskildsen i Dyrvig i Hoven sogn. 13.2.1759, fol.469.
Enke efter Sidsel Enevoldsdatter. B:
1) Mette Olufsdatter, død, var g.m. Laurids Graversen i Østerby i Oddum sogn. B: (navne angives ikke)
2) Kirsten Olufsdatter g.m. Markus Jensen i Viumkrog
3) Maren Olufsdatter g.m. Christen Andersen i Hallundbæk i [Sønder] Omme sogn
4) Sidsel Olufsdatter43. FM: Enevold Iversen i Lundsby i Oddum sogn
5) Enevold Olufsen på stedet
6) Eskild Olufsen, soldat, som man ikke hørt fra i 12 år.

293 Cornelius Christensen i Foersum i Egvad sogn. 23.1.1759, fol.471B.
E: Mette Jepsdatter. LV: Christian Knudsen Sønderby i Tarm. B:
1) Malene Corneliusdatter 19
2) Kirsten Corneliusdatter 14
3) Niels Corneliussen 11
4) Christen Corneliussen 11
5) Mette Corneliusdatter 7
6) Jeppe Corneliussen 2.
FM:
1 Niels Christensen i Tarm
2 Niels Pedersen Møller i Tarm
3 Mads Jepsen i Bisgård.
Desuden nævnes afdødes svigerfar Christen Laugesen.
(Sml. lbnr.230).

294 Mette Kirstine Pedersdatter i Løvstrup i Hanning sogn. 7.4.1759, fol.475.
E: Niels Jacobsen Løvstrup. B: Anne 7, Troels 3. FM: farbrødre Jens Jacobsen i Brejning, Christen Jacobsen i Lem.. Desuden nævnes afdødes søster Else Pedersdatter.

295 Christen Pedersen i Flansmose i Dybe sogn. 9.8.1758, fol.477.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Christen Brask, præst i Dybe og Ramme. B: Peder 18. FM: Clemen Jensen i Herup i Dybe sogn. Desuden nævnes afdødes svogre Peder Vejling og Christen Kastbjerg og afdødes mor Mette Christensdatter.

296 Peder Christensen Brøllund på Udstrup [i Sønder Nissum sogn]. 1758, fol.487B.
E: Anne Marie Pedersdatter Kvistgaard. Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1751.

297 Fledføringskontrakt i Handbjerg Hovgård 8.4.1758, fol.479.
Fledføringskontrakt for Casper Ollitz Linde, 61 år gammel kaptajn i Holstebro med ældste bror Henrik Linde til Handbjerg Hovgård.

298 Maren Olufsdatter på Stubbergård i Ginding herred. 7.9.1759, fol.479B.
E: Morten Kvistgaard til Stubbergård. Bevilling til uskiftet bo.

299 Jens Jepsen i Fusgård i Tarm i Egvad sogn. 9.12.1758, fol.480.
Enkemand efter [Maren Jesdatter, skifte 9.4.1743 lbnr.153]. B: Karen g.m. Laurids Jensen i Bolkær i [Nørre] Nebel sogn, Kirsten g.m. Niels Jensen i Sædding i [Nørre] Nebel sogn, Jeppe, Jes. Som beslægtede nævnes Niels Jensen i Ørbæk, Jens Madsen i Kirkegård i Egvad sogn.

300 Maren Enevoldsdatter i Klostergård i Tarm i Egvad sogn. 16.6.1759, fol.481B.
E: Christen Christensen. B: Kirsten 20, Inger Marie 15, Christen 13, Anne 9, Karen 7.

301 Lauge Christensen i Foersum. 21.4.1759, fol.483B.
E: Maren Laugesdatter. LV: Christian Knudsen Sønderby i Tarm, bror Hans Nielsen i Øster List. B: Søren 25, Christen 21. FM: farbror Christen Vestergaard i Foersum. Enkens første ægteskab med Søren Nielsen, skifte 30.5.1733. B: Kirsten, Christine.

302 Laurids Hansen på Holmgård [i Møborg sogn]. 2.6.1759, fol.485.
E: Mette Marie Madsdatter. LV: bror Christen Madsen Møller. Bevilling til uskiftet bo af 21.1.1757.

303 Karen Margrethe Madsdatter i Pårup i Assing sogn. 14.2.1759, fol.485.
E: Christen Jacobsen. B: Mette 14. FM: morbror Søren Madsen i Barde i Vorgod sogn.

304 Bevilling til uskiftet bo. 1759, fol.485B.
Bevilling til uskiftet bo for Niels Pedersen Kaas og hustru Else Rasmusdatter i Åmølle i Gudum sogn af 4.11.1757.

305 Anne Pedersdatter Brejning på Marup Fælled i Skjern sogn. 2.1.1760, 486B.
E: Iver Jensen. B: Abelone 19, Dorthe 13, Bodil 8.

306 Thue Christensen, ugift i Bandsby i Nysogn på Holmsland. 14.6.1759, fol.487.
A:
mor Anne Thuesdatter, [enke efter Christen Mortensen, skifte 6.11.1755 lbnr.262]. LV: Gravers Pedersen i Kærgård.
Mors første ægteskab med Christen Pedersen, skifte 31.5.1749 lbnr.191. B:
søskende Kirsten Christensdatter 25, Iver Christensen 22, Inger Christensdatter 19, Maren Christensdatter 16, Christiane Christensdatter 11. FM: farbrødre Niels Pedersen i Gammelsogn, Mogens Pedersen sst, mosters mand Knud Nielsen i Anneksgården på Holmsland.
Af Christen Pedersens første ægteskab B:
halvsøskende Anne Christensdatter g.m. Niels Christensen i Bandsby, Peder Christensen.

307 Peder Sørensen på Rækkergård [i Hanning sogn]. 1760, fol.489.
E: Dorthe Cathrine Christensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1745. Afdøde var birkefoged ved Timgård Birk.
(Sml skifte efter afdødes søster Maren Sørensdatter, skifte Varde 6.10.1766 lbnr.159).

308 Nikolaj Heldvad og hustru Anne Kirstine Fridsch til Vennergård i Velling sogn. 15.11.1757, fol.490.
B: Christian Sigfred Heldvad, Laurids Pedersen Heldvad, Mads Pedersen Heldvad, Sofie Margrethe Heldvad g.m. Johan Ernst Tegder, konsistorialråd, Sofie Dorthe Heldvad, Karen Heldvad, Ingeborg Kirstine Heldvad. FM: født værge [morbror] P[eder Madsen] Fridsch, borgmester i Ribe, [mosters mand] A[ncher] Anchersen, doktor sst. Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1754 lbnr.256.

309 Kirsten Mikkelsdatter på Nørre Vinkel i Heldum sogn. 25.7.1759, fol.502.
Enke efter Niels Nielsen Bjerregaard, [skifte 20.2.1737 lbnr.111]. B:
1) Maren Nielsdatter Bjerregaard g.m. Peder Jacobsen Vils, præst i Søndbjerg og Odby på Thyholm
2) Niels Bjerregaard, præst i Laurdal i Akershus stift i Norge
3) Laurids Bjerregaard, præst i Eidsberg i Akershus stift i Norge
4) Marie Nielsdatter Bjerregaard, død, [var g.m. Erhardt Kejser, forpagter på Pederstrup på Lolland]. 1B: Nikolaj 20, student ved Københavns Universitet
5) Cathrine Nielsdatter Bjerregaard, død, var g.m. Jens Andersen Hostrup, brygger i København. 1B: Mette Kirstine 10
6) Margrethe Nielsdatter Bjerregaard g.m. Christen No, købmand i Ringkøbing
7) Anne Marie Nielsdatter Bjerregaard g.m. Niels Holm i København.
Desuden nævnes børnenes afdøde farfar Niels Nielsen i Lemvig og børnenes afdøde farbror Christen Nielsen.

310 Bevilling at gøre testamente-codicil. 15.12.1760, fol.527B.
Bevilling af 18.1. 1754 at gøre testamente-codicil for Christen Hansen til Lønborggård, der bor i København for hans jordegods i Jylland. A: bror Hans Hansen og hans 3B: Niels Hansen, Christen Hansen, Bodil Hansdatter.

311 Birgitte Gerritz på Vennergård [i Velling sogn]. 11.6.1760, fol.529.
E: Thomas Lund til Vennergård. B: Thomas 8.
[Bevilling til uskiftet bo af 8.9.1752 lbnr.225].

312 Bevilling til uskiftet bo. 4.8.1752, fol.529B.
Bevilling til uskiftet bo for Thyge Lauridsen Tarm og hustru Abelone Sørensdatter i Skåphus i Sunds sogn i Herningsholm Birk.

313 Opholdskontrakt i Nørre Bandsby. 23.2.1761, fol.530.
Opholdskontrakt af 10.2.1761 for Anne Thuesdatter, enke efter Christen Mortensen, [skifte 6.11.1755 lbnr.262] hos Iver Christensen i Nørre Bandsby i Nysogn på Holmsland, der er eneste søn af hendes 5 børn. LV: Niels Lauridsen.

314 Niels Sørensen i Sodborg i Rom sogn. 25.3.1761, fol.531B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Frederik Hillerup i Lemvig. B: Christen 20. FM: farbror Jørgen Sørensen i Moseby i Mejrup sogn, mors søskendebarn Erik Christensen i Mosegård i Vejrum sogn. Desuden nævnes enkens far Niels Eriksen i Bisgårdhus i Sir sogn.

315 Johanne Christensdatter i Nørre Bork. 28.3.1760, fol.534.
E: Claus Gødesen. B: Kirsten 23. FM: farbror Laurids Gødesen i Nørre Bork. Af første ægteskab B: Mette Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Øster Vedsted.

316 Peder Andersen Risbjerg i Fjelstervang i Vorgod sogn. 14.4.1761, fol.535B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Jacob Pedersen Husted i Fjelstervang. B: Karen 12, Christen 10, Anders 3. FM: Laurids Andersen Risbjerg, Peder Christensen Abildtrup, Jens Pedersen. Desuden nævnes afdødes svigermor Abelone Christensdatter, [enke efter Christen Pedersen, skifte 10.7.1750 lbnr.205].Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1760-1774
B 8 - 1080


317 Søren Jensen Hallum i Skærbæk Mølle i Ølgod sogn. 9.6.1760, fol.1.
E: Anne Johanne Nielsdatter. LV: bror Niels Hansen i Grimlund i Hoven sogn. Første ægteskab med Mette Nielsdatter, skifte 16.6.1745. B: Jens 27, Anne Cathrine 22. FM: mosters mand Jochum Bloch i Adsbøl, herredsskriver i Øster- Nørherred. Arv efter børnenes mormor Anne Nielsdatter, skifte 5.12.1746 lbnr.171.

318 Peder Christensen i Snabe i Hove sogn. 9.6.1761, fol.7.
E: Benned Jørgensdatter. LV: Laurids Pedersen i Snabe. B: Jørgen i Øster Hovvinkel, Christen i Lille Hovmade, Peder, der overtager stedet, Jens 24, Anne, Inger. FM: Urban Christian Skovbo, præst i Hove, Jens Christensen Stoer i Tørring sogn.

319 Hans Thomsen i Glibstrup i Lyne sogn. 21.9.1761, fol.9, 87B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thue Nielsen i Lyne Husted. B: Thomas i Glibstrup, Peder 20, Søren 19. FM: farbror Christen Thomsen i Allerslev i Ovtrup sogn. Laurids Salomonsen i Kvong Præstegård angives som forlover for enken.

320 Anne Marie Hansdatter i Yderik i Torstrup sogn. 8.2.1762, fol.13.
E: Jens Nielsen Linding. B: Hans 11, Oluf 10, Niels 8, Laurids 1 måned. FM: morbror Jens Hansen i Malle i Horne sogn. Enkemandens første ægteskab med [Else Olufsdatter], skifte 19.5.1749 lbnr.189. B: Karen, der er død. [Else Olufsdatters første ægteskab med Mads Terkildsen, skifte 31.3.1746 lbnr.169]. B: Christine. FM: morbror Mads Olufsen i Ovnbøl.

321 Bevilling at gøre testamente. 1762, fol.16B, 138.
Bevilling at gøre testamente af 12.11.1751 for Morten Nielsen Hemmer og hustru Magdalene Sibylle Hejde på Landting [i Ejsing sogn].

322 Ellen Marie Poulsdatter i Foersum i Egvad sogn. 18.5.1761, fol.17B.
E: Christen Christensen Vestergaard. B: Anne Elisabeth g.m. Søren Lauridsen i Foersum, Poul 20, Niels 15, Mette Christine 13, Kirstine Marie 9, Hans 7. FM: morbror Anders Poulsen sst, Christian Knudsen i Tarm, Bertel Jacobsen, smed i Ørbæk. Enkemanden kaldes også Christen Christensen Fischer.

323 Abelone Pedersdatter i Øster Høgild. 24.6.1762, fol.22B.
E: Niels Rojen. Bevilling til uskiftet bo.

324 Maren Olufsdatter i Tangsgård i Gudum sogn. 24.4.1762, fol.23.
E: Mikkel Jacobsen. B: Maren 4, Anne Margrethe 2. FM: morbror Christen Olufsen på Gudumkloster.

325 Laurids Hansen i Nørre Tang i Gudum sogn. 29.3.1762, fol.24B.
E: Mette Marie Madsdatter. LV: L. Jelstrup på Gudumkloster. B: Anne Marie 11, Kirsten 9, Hans 7, Johanne 5, Mads 3. FM: morbror [Christen Madsen Møller]. Bevilling til uskiftet bo på Holmgård af 21.1.1757 lbnr.302.

326 Niels Lauridsen i Sønderby i Nysogn på Holmsland. 18.11.1761, fol.26.
Enkemand efter [Malene Jensdatter], skifte 9.8.1755 lbnr.261. B: Anne Kirstine 18, Kirsten 15, Kirstine Marie 12, Lene 10, Laurids 9. FM: farbror Christen Lauridsen i Gammelsogn på Holmsland, farbror Mogens Lauridsen i Sønderby, morbror Knud Jensen i Brøllund, fars svoger Christen Madsen Vorgod i Ringkøbing, Peder Poulsen Holm i Ringkøbing. Ophold til afdødes mor Kirsten Christensdatter 85 år gammel, enke efter Laurids Nielsen, skifte 21.9.1742. LV: Anders Andersen

327 Maren Enevoldsdatter i Tarm. 16.6.1759, fol.55.
E: Christen Christensen. B: Kirsten 20, Inger Marie 15, Christen 13, Anne Kirstine 9, Karen 7. FM: fars svogre Anders Enevoldsen, Christen Enevoldsen, fasters mand Mads Nielsen i Langkær i Stauning sogn, Christian Sønderby i Tarm.

328 Christen Christensen i Tarm. 20.4.1760, fol.58.
[Enkemand efter Maren Enevoldsdatter, skifte 16.6.1759 lbnr.327]. B: Kirsten 20, der ægter Christen Christensen, Inger Marie 17, Christen 15, Anne Kirstine 11, Karen 7. FM: fars svogre Anders Enevoldsen, Christen Enevoldsen, Christen Thomsen i Ganer, Christian Sønderby i Tarm.

329 Laurids Christensen i Tarm i Egvad sogn. 7.7.1764, fol.63B, 151B.
Enkemand efter [Kirsten Frandsdatter], skifte 28.12.1762 lbnr.336. B: Frands 13, Sidsel Kirstine 10, Anne 10, Christen 8, Abelone 4, Just 1. FM: fars svoger Laurids Justesen i Tarm, farbror Eskild Christensen sst, farbror Jens Christensen i Vium, fasters mand Christen Hansen i Esbøl i Vium sogn, morbror Hans Frandsen i Myrtue i Hostrup sogn ved Varde. Første ægteskab med Sidsel Kirstine Justsdatter, skifte 11.3.1749 lbnr.187. B: Abelone 16. FM: morbror Jens Justesen i Hyllerslev i Janderup sogn. Desuden nævnes første hustrus afdøde far Just Jensen i Tarm og dennes svoger Hans Pedersen Møller i Tarm Mølle.

330 Hans Nielsen Kjærgaard og hustru Abelone Nielsdatter i Katrevel i Strellev sogn. 9.4.1760, fol.79B.
B:
1) Jacob Hansen 32 i Nordstrand i Holsten
2) Anders Hansen 29 i Katrevel
3) Frands Hansen 26 i Husum
4) Niels Hansen 24
5) Christen Hansen 19
6) Anne Hansdatter, død, var g.m. Christen Jensen Tarp i Vallund. 6B:
a Hans Christensen 18
b Kirstine Marie Christensdatter 15
c Jens Christensen 10
d Knud Christensen 7
e Jørgen Christensen 6
f Niels Christensen 3
7) Karen Hansdatter g.m. Thomas Bahnsen i Bæklund i Holsten (Bæklund i Hejls sogn, Tyrstrup herred?)
8) Niels Hansen, smed i Nordstrand i Holsten, død uden livsarvinger, var g.m. Karen Melchiorsdatter.
FM: morbror Jens Nielsen Kjærgaard i Adsbøl.

331 Niels Madsen i Hyldgård i Nørre Nissum sogn. 16.9.1761, fol.90B.
E: Karen Mortensdatter. LV: svigersøn Bent Mathias Hansen i Lemvig. A:
1) bror Jens Madsen i Engbjerg
2) bror Niels Madsen i Engbjerg
3) søster [Kirsten Madsdatter, skifte 14.11.1749 lbnr.198], var g.m. Morten Christensen i Brændgård i Vandborg sogn. 1B:
a Bodil Mortensdatter g.m. Jens Jensen i Brændgård i Vandborg sogn
4) søster Karen Madsdatter, død, var g.m. [Jens Clemensen] i Store Herup i Dybe sogn. 4B:
a Clemen Jensen i Herup
b Sidsel Jensdatter, enke efter [Christen Pedersen] i Flansmose i Dybe sogn, [skifte 9.8.1758 lbnr.295]
c Karen Jensdatter, død, var g.m. Christen Jensen i Rosdal i Engbjerg sogn. 2B: Poul, Jens
d Kirsten Jensdatter Herup i Engbjerg.
Desuden nævnes enkens søn Peder Andersen.

332 Anne Marie Christensdatter i Skarrild. 29.3.1762, fol.91B.
E: Niels Christensen. B: Anne 5, Anne Kirstine 4 uger. FM: Christen Svitzer, præst i Skarrild.

333 Johanne Nielsdatter i Mosegård i Assing sogn. 14.9.1762, fol.93.
E: Brun Andersen. A: søsters 2 dattersønner Oluf Mortensen i Mosegård, Niels Mortensen i Skarrild.

334 Peder Jensen Bach i Sparre i Vejrum sogn. 3.11.1762, fol.94B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Erik Jørgensen i Gasseholm i Vejrum sogn. B: Jens 5. FM: farbrødre Mads Jensen Skovhus i Mejrup sogn, Laurids Jensen i Ballegård i Sir sogn, Christen Jensen sst.

335 Peder Tøstesen i Yderik i Torstrup sogn. 4.12.1762, fol.95B.
E: Anne Terkildsdatter. LV: Christen Terkildsen i Yderik. B: Maren 18, Karen 15, Inger 10, Dorthe Marie 7, Terkild 4. FM: farbror Jens Tøstesen i Ovtrup.

336 Kirsten Frandsdatter i Tarm. 28.12.1762, fol.98B.
E: Laurids Christensen. B: Frands 12, Sidsel Kirstine 9, Anne 9, Christen 6, Abelone 4, Just 4 uger. FM: farbror Jens Christensen i Vium, morbror Hans Frandsen ved søn Hans Hansen, mors søstersøn Frands Lauridsen. Enkemandens første ægteskab med [Sidsel Kirstine Justsdatter], skifte 11.3.1749 lbnr.187. B: Abelone Marie. FM: morbrødre Jens Justesen i Hyllerslev i Janderup sogn , Laurids Justesen sst.

337 Anne Marie Pedersdatter Brøns i Sønder Bork. 12.2.1763, fol.100.
E: Anders Nissen Brøns. B: Maren 19, Peder 17, Mette 14, Poul 11, Nis 7, Hans 4. FM: Jacob Lauridsen Magaarde i Sønder Bork, Laurids Christensen sst, Peder Sørensen sst. Desuden nævnes afdødes søster Karen Pedersdatter.

338 Mads Mikkelsen i Engelund i Fabjerg sogn. 14.2.1763, fol.103.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Møller ved Fabjerg Kirke. B: Kirstine Marie 5, Peder 4. FM: Poul Madsen i Hyldgård i Fabjerg sogn.

339 Else Jensdatter i Sædding. 16.3.1763, fol.106.
E: Anders Christensen Gade. B: Christen 4 uger, Jens 4 uger. FM: morbror Kjeld Jensen i Brejning.

340 Eskild Lauridsen i Sønder Bork. 3.5.1763, fol.107B.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Pedersen i Sønder Bork. B: Laurids 17, Christen 15, Eskild 9, Hans 6. FM: farbror Laurids Lauridsen i Sønder Bork, fasters mand Hans Christensen Gade i Sønder Bork.

341 Hans Christian Christensen i Gundesbøl i Oddum sogn. 3.5.1763, fol.110.
E: Abelone Christensdatter. LV: Christen Christensen. B: Mette 24, Christen 21, Christian 15, Peder 12. FM: farbrødre Jens Christensen i Utoft i Grindsted sogn, Christen Christensen Møller i Grindsted.

342 Else Lauridsdatter Alsted i gården Julsgård i Ikast sogn. 19.8.1763, fol.113.
E: Jørgen Christensen Tyregaard. A:
1) bror Jacob Lauridsen Møller 25, i København
2) bror Peder Lauridsen Alstrup 19, i gørtlerlære i Holstebro
3) søster Else Margrethe Lauridsdatter g.m. Melchior Nielsen Smed i Gammelmølle i Råsted sogn
4) søster Marie Cathrine Lauridsdatter i Navr. FM: Niels Christensen i Julsgård.
Desuden nævnes enkemandens søskende Peder Frølund, Jens Aller, Niels Christensen Frølund.

343 Ellen Kirstine Bastrup, ugift i Gjellerup. 19.8.1763, fol.117.
A:
1) mor Benedikte Thomasdatter Lund
[Mors første ægteskab med Jens Bastrup]
2) søster Cornelia Bastrup 30 i Ålborg
[Mors andet ægteskab med Jacoob Skaaphus]
3) halvbror Niels Jacobsen Skaaphus 27 på Fyn
4) halvsøster Inger Johanne Skaaphus 24.
FM: [Mads Pedersen] Lillelund til Sindinggård.

344 Helvig Jensdatter i Esbøl i [Sønder] Vium sogn. 19.8.1763, fol.118B.
E: Jacob Svendsen Lilje. B: Ellen 14. FM: morbror Rasmus Jensen i Hede i Lydum sogn.

345 Niels Jensen i gården Overgård i Ørbæk i Hoven sogn. 8.11.1763, fol.122.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Thomas Pedersen i Dyrvig i Hoven sogn. B: Jens 22, Peder 18, Anne 15, Johanne 13, Anne Marie 3, Hans 1. FM: morbror Hans Pedersen i Dyrvig, mosters mand Christen Nielsen i Okslund i Hoven sogn, fars søskendebørn Peder Christensen i Ørbæk, Christen Christensen i Gundesbøl i Oddum sogn.

346 Bevilling til uskiftet bo. 8.4.1765, fol.127.
Bevilling til uskiftet bo for Peder Mulvad Billeschou og hustru Anne Margrethe Iversdatter på Nygård i Ikast sogn.

347 Bevilling til uskiftet bo. 31.8.1739, fol.128.
Bevilling til uskiftet bo for Christian Krarup og hustru Constence Biugum til Dejbjerglund.

348 Bevilling til uskiftet bo. 15.9.1761, fol.128B.
Bevilling til uskiftet bo for Jørgen Madsen og hustru Maren Andersdatter i Flynder Mølle.

349 Testamente. 1764, fol.129.
Testamente af 12.12.1757 for Oluf Stavsholm i Salholt i Herning sogn, birkefoged og -skriver i Herningsholm Birk og hustru Elisabeth Ancher

350 Testamente. 1764, fol.130B.
Testamente af 18.9.1760 for Peder Lauridsen Togsvig og hustru Maren Christensdatter i Øster Høgild i Rind sogn.
Hans A:
1) bror Thøger Lauridsen, død. 2B:
a Laurids Thøgersen
b Johanne Thøgersdatter
2) bror Hans Lauridsen, matros i København
3) bror Thomas Lauridsen, soldat i Sjællandske Regiment
4) bror Anders Lauridsen i København
5) søster Johanne Lauridsdatter g.m. Christen Sig i Grødde
6) søster Anne Lauridsdatter g.m. Mads Siggaard i Tulstrup
Hendes A:
1) bror Christen Christensen, død. Hans børn
2) bror Rasmus Christensen
3) søster Sidsel Christensdatter.

351 Bevilling at være egen værge. 26.8.1762, fol.131B.
Bevilling af 5.9.1760 at være egen værge for Bodil Hansdatter på Lønborggård med kurator efter eget valg.

352 Bevilling til uskiftet bo på Søndervang 24.8.1762, fol.132.
Bevilling til uskiftet bo af 29.3.1743 for Niels Zellemann og hustru Elisabeth Dorthe Thode på Rugballegård i Koldinghus Amt.

353 Bevilling til uskiftet bo på Rybjerg. 14.2.1766, fol.132B.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1766 for Jens Nielsen Strandbygaard, forpagter på Østertoft og hustru.

354 Karen Christensdatter på Rybjerg i Velling sogn. 23.5.1766, fol.133.
E: Jens Nielsen Strandbygaard. B: Christen 15, Niels 12, Mette 10, Maren 9, Anne 5, Kirsten 5. FM: morbror Knud Christensen i Gjørup Hospital i Ulbjerg sogn, mostres mænd Christen Mikkelsen i Gjørup i Ulbjerg sogn, Laurids Christensen i Klotrup i Fjelsø sogn, Niels Naadrup sst, Christen Christoffersen.

355 Bevilling til uskiftet bo. 1766, fol.135B.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1751 for Morten Christensen og hustru Else Pedersdatter i Ørnhoved i Tjørring sogn.

356 Bevilling til uskiftet bo. 1766, fol.136.
Bevilling til uskiftet bo af 11.9.1763 for Niels Jørgensen Møller og hustru Else Rasmusdatter i Åmølle i Gudum sogn.

357 Bevilling til uskiftet bo. 1766, fol.136B.
Bevilling til uskiftet bo af 21.8.1761 for Peder Jensen Frølund og hustru Anne Pedersdatter Kølbæk i Lund i Gjellerup sogn.

358 Testamente. 1766, fol.137.
Testamente af 17.2.1747 for Mads Pedersen Lillelund og hustru Anne Johanne Udsen til Sindinggård [i Sinding sogn].

359 Bevilling at være egen værge. 1766, fol.139.
Bevilling at være egen værge af 14.5.1762 for Gertrud Marie Lund efter ansøgning af Morten Nielsen Hemmer af Landting [i Ejsing sogn].

360 Bevilling til uskiftet bo. 1766, fol.139.
Bevilling til uskiftet bo af 28.2.1745 for Iver Pedersen Kvistgaard og hustru Kirsten Madsdatter Dahl i Skikkild i Vejrum sogn. Der nævnes B: Mette Iversdatter Kvistgaard g.m. Morten Alexandersen Nybro [dvs. Nyboe].

361 Bevilling til uskiftet bo. 1766, fol.139B.
Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1763 for Niels Pedersen Lillelund og hustru Marie Anne Hansdatter Bernsdorph på Landting [i Ejsing sogn].

362 Bevilling til uskiftet bo. 1766 fol.140.
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1748 for Peder Madsen og hustru Edel Jørgensdatter i Damgård i Borbjerg sogn.

363 Niels Jespersen i Krogsgård i Gudum sogn. 23.5.1760, fol.141.
E: Maren Christensdatter Adser. LV: P. Hee. Testamente af 15.3.1748.
Hans A:
1) farbror Jens Andersen i Torp i Karby sogn på Mors, død. 5B: Jesper, Maren, Anders, Peder, Kirsten g.m. en soldat
2) farbror Poul Andersen i Øsløs Bisgård på Hannæs, død. 5B: Anders, Niels Christian, Kirsten, Anne Marie, Marie Kirstine
3) farbror Peder Andersen i Vilsund Mølle
4) faster Kirsten i Vestergård i Sundby [i Stagstrup sogn], død. 6B: datter g.m. Enevold Nielsen i Vestergård, Kirsten, Anne g.m. Bertel Nielsen i Gerup, Else, Mette, Jens Vestergaard i Skjoldborg
5) faster Maren, død. 2B: Christen Jespersen i Sunds Mølle, Peder i Thisted
6) fars halvbror Niels Andersen i Stagstrup
7) fars halvbror Christen Andersen i Villerslev
8) fars halvbror Mads Andersen i Meldmølle i Irup
9) fars halvsøster Kirsten g.m. Mads Poulsen i Skjoldborg
10) fars halvsøster Anne i Nørre Skjoldborg.
Hans øvrige arvinger er udelukket fra arv.
Hendes A:
1) søster Birgitte Adser i Nykøbing
2) søster Anne Adser i Holland.
Desuden nævnes som mulige arvinger: Maren Bodilsdatter og dennes datter Sidsel i Nykøbing.

364 Peder Pedersen Brosbøl i Foersum i Egvad sogn. 2.4.1764, fol.144.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Lauridsen i Foersum. B: Ellen Kirstine 8, Peder Christian 1 måned. FM: mors stedfar Oluf Lauridsen i Foersum, Peder Jensen sst.

365 Karen Sørensdatter i Gundesbøl i Oddum sogn. 14.4.1764, fol.147.
E: Christen Christensen. A:
1) bror Jeppe Sørensen i Vostrup i Lønborg sogn
2) bror Morten Sørensen i Vostrup i Lønborg sogn
3) søster g.m. Hans Jepsen i Vostrup
4) halvbror Jens Pedersen i Lønborg
5) halvbror Christen Pedersen, død. 6B: 2 sønner og 4 døtre. FM: Peder Christensen i Østergård i Lyne sogn.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Madsdatter], skifte 26.10.1753 lbnr.234.

366 Søren Nielsen i Hoven Mølle i Hoven sogn. 30.4.1764, fol.149.
E: Anne Olufsdatter. LV: Thomas Pedersen Dyrvig. B: Sidsel Sørensdatter 20. Skifte efter første hustru 27.11.1743 udgivet af Claus Svitzer. B: Niels Sørensen, død. 1B: Sidsel 1, Mads Sørensen 27, Karen Sørensdatter g.m. Jørgen Hansen i Horsens, Anne Sørensdatter g.m. Enevold Dyrvig, Anne Marie Sørensdatter 24, Sidsel Sørensdatter 21. FM: Hans Nielsen i Skærbæk Mølle.

367 Thomas Nielsen Bundsgaard i Ganer i Skjern sogn. 16.11.1764, fol.155B.
E: Maren Frederiksdatter. LV: Christen Thomsen i Ganer. B: Anne Thomasdatter, død, var g.m. Jens Kirkegaard i Sædding. 2B: Thomas 14, Erik 11, Niels Thomsen 23, Frederik Thomsen 21. FM: farbror Christen Nielsen Bundsgaard i Kolding. Desuden nævnes afdødes afdøde bror Niels Nielsen.

368 Bertel Nielsen og hustru Karen Jensdatter i Lustrup i Skarrild sogn. 9.2.1765, fol.159B.
B: Margrethe 32, Anne Kirstine 30, Niels 27, Hans 25, Maren 17. FM: Bertel Lauridsen i Heesgård, Peder Christensen i Lustrup.

369 Niels Jensen på stedet Schantz i Rønkilde i Bording sogn. 9.3.1765, fol.161.
E: Anne Thomasdatter. LV: [Christian Frederik Pedersen] Ryberg, præst i Bording sogn. B: Jens 29 i Ravnholt i Bording sogn, Thomas 26 i Rønkilde, Niels 21, Claus 15, Anne g.m. Peder Jensen Guldforhoved i Lund i Gjellerup sogn, Kirsten g.m. Christen Madsen, møller i Mausing Mølle i Vinderslev sogn. Af første ægteskab B: Anne, enke efter Niels Rasmussen i Mausing i Vinderslev sogn.

370 Anders Hansen i Obling i Sønder Bork sogn. 28.3.1765, fol.164B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Søren Pedersen i Sønder Bork. B: Kirsten 12, Maren 8, Anne 5. FM: Christen Jensen i Obling, Jeppe Johansen sst. Afdøde druknede på den Engelske Kanal i 1763.

371 Andreas Koch i Vorgod Præstegård. 22.8.1765, fol.170.
A:
1) bror Bertel Didrik Koch 28 på Samsø
2) bror Sigfred Koch i militæret i Slesvig
3) søster Jacobine Dorthe [Johansdatter] Koch, enke efter [Mathias Jacobsen] Vogelius, præst i Vorgod og Nørre Vium. LV: Hans Stenberg
4) søster Marie Elisabeth Koch, enke efter Høgh på Kvodbøl. LV: Christian Svitzer, præst i Skarrild
5) Eva Cathrine [Johansdatter] Koch g.m. [Tule Ibsen] Schandorph, præst i Ørre og Hodsager
6) Sofie Koch i Vorgod Præstegård
7) Johan Joachim Koch, præst i Snejbjerg og Tjørring, død. 2B: Kirstine Marie 17, Johan Christoffer 11. FM: Mogens Ottesen Lassen, præst i Rind og Herning.

372 Bevilling til uskiftet bo. 1765, fol.174B.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1763 for Otte Marsvin Laurbjerg, forpagter på Nørkærgård [i Nørre Bork sogn] og hustru Agnethe Cathrine Harch.

373 Anne Birgitte Knudsdatter i Skodsvad i Oddum sogn. 16.8.1765, fol.175.
E: Christen Lauridsen. B: Anne 14, Hans Peder 13, Laurids 7. FM: morbror Nis Knudsen i Præstbro i Oddum sogn, mosters mand Peder Jensen i Odderup. Desuden nævnes afdødes far Knud Nissen.

374 Bevilling til uskiftet bo. 1767, fol.178.
Bevilling til uskiftet bo af 21.2.1767 for Niels Sørensen Balleby og hustru Mette Olufsdatter Strandby i Strandbjerggård i Humlum sogn.

375 Jens Christensen Kølle i Askov i [Nørre] Omme sogn. 8.8.1765, fol.178B.
E: Maren Ibsdatter. LV: Mathias Bering, præst i Nørre Omme og Brejning. B: Inger 30, Dorthe 24, Anne 20, Johanne Marie 16. FM: farbrødre Søren Christensen i Kiddal i [Nørre] Omme sogn, Jacob Christensen i Nygård i Nørre Omme sogn ved Broerholt på Tviskloster. Arv efter afdødes mor Inger Jacobsdatter Høst, enke efter Christen Jensen Kølle, [skifte 31.7.1725 lbnr.64]. Desuden nævnes afdødes bror Christen Christensen Kølle.

376 Bevilling til uskiftet bo. 1767, fol.187B.
Bevilling til uskiftet bo af 11.11.1747 for Laurids Nielsen Nybo og hustru Anne Hedvig Thomasdatter Bording i Trøstrup i Timring sogn.

377 Maren Christensdatter i Sønder Bork. 17.11.1765, fol.188B.
E: Niels Clausen den ældre. B: Mette Kirstine 6 uger. FM: morfar Christen Tønnesen i Sønder Bork. Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Jørgensdatter], skifte 23.11.1757 lbnr.282. B: Karen, Jørgen, Claus, Iver. Desuden nævnes enkemandens svoger Jens Christensen i Præstbøl i Nebel sogn. Afdøde kaldes også Karen Christensdatter, lige som hendes far også kaldes Christen Thomsen og Christen Jonasen.

378 Niels Hvidbjerg i Ørgård i Resen sogn. 30.1.1765, fol.192.
A:
1) bror Andreas Lyngby, forvalter på Støvringgård
2) søster [Mette Marie Pedersdatter Hvidbjerg, skifte Ålborg bisp 23.7.1764 lbnr.431], var g.m. [Mads Andersen] Torup, præst i [Ræer, Hansted og Vigsø] i Thy, [skifte Ålborg bisp 26.7.1718 lbnr.278]. 1B:
a [Martha Christiane Madsdatter Torup, begravet Nykøbing Mors 22.6.1756, var gift Nykøbing 29.10.1755 med Peder Nielsen Dyhr i Nykøbing. Af første ægteskab] 1B:
1 Anne Cecilie Torup. FM: justitsråd Hvas på Tviskloster
3) søster Bodil Sofie [Pedersdatter Hvidbjerg], død uden livsarvinger, var g.m. major [Claus] Grevenkop [i Villerup]
4) halvsøster Sofie Thomasdatter i Thisted, enke efter kommandant Gerner.

379 Peder Hansen, møller i Vium Mølle [i Sønder Vium sogn]. 24.3.1766, fol.199.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Steffen Kolding i Vejrup. B: Hans 6 mdr. FM: farbrødre Laurids Hansen i Transbøl i Horne sogn, Christen Hansen i Transbøl ved Hans Jørgensen i Hornelund. Afdødes far Hans Christensen Stiern i Transbøl døde 1764. Arv til afdødes afdøde bror Oluf Horn g.m. Elisabeth Margrethe.

380 Ingeborg Madsdatter Garp i Lyne Kro. 24.4.1766, fol.209.
E: Niels Hansen. B: Sidsel Marie Nielsdatter g.m. Hans Andersen, farver i Varde, Birthe Nielsdatter 22. Første ægteskab med [Jeppe Sørensen, skifte 15.11.1738]. B: Christen Jepsen i Janderup 40, Søren Jepsen Lyne i Ribe, Agathe Jepsdatter, død, var g.m. Mads Aargab, skipper i Ringkøbing. 1B: Agathe. FM: født værge Hans Jensen Aargab i Havrvig, Karen Jepsdatter g.m. Jens Jacobsen Karstoft i Sønder Omme sogn. Desuden nævnes Jens Jacobsen Karstofts far Jacob Jensen Karstoft i Omvrå i Sønder Omme sogn og svoger Jens Pedersen Sneg i Omvrå.
Jordebog 1766 over Frøstrupgård i Lunde sogn fol.213B-215.

381 Peder Jensen Stavn, møller i Sunds Mølle. 19.3.1766, fol.218B.
E: Cathrine Marie Karmark. LV: bror Peder Karmark, købmand i Nibe, Hans Adolf Høgh, præst i Sunds. A:
1) søster Helvig Jensdatter 36, husholderske på Herningsholm
2) søster Bodil Jensdatter g.m. Jørgen Christensen, møller i Gammelmølle i Råsted sogn
3) bror Enevold Jensen 29, degn i Sebber og Lundby i Slet herred
4) søster Ellen Jensdatter 25, husholderske på Sæbygård i Vendsyssel
5) bror Jens Jensen 23 på Herningsholm.

382 Birgitte Scheel Bille, pensionist på Estvadgård Kloster. 18.1.1766, fol.228.
Enke efter Steen Hohendorff Arenfeldt. B: Aksel Bille Arenfeldt, major i København, Hans Arenfeldt til Sæbygård i Vendsyssel. Afdøde døde på Sæbygård.

383 Kirsten Jacobsdatter i Klink i Skarrild sogn. 28.7.1766, fol.235B.
E: Søren Christensen. A:
1) bror Christen Jacobsen i Pårup
2) bror Oluf Pedersen [måske fejl for Oluf Jacobsen], død. 4B:
a Jacob Olufsen 36 i Sønder Omme
b Peder Olufsen 25 i Skarrild Præstegård
c Laurids Olufsen 20
d Jens Olufsen 18
e Johanne Olufsdatter i Feldingbjerre. FM: Oluf Olufsen Mindst i Skarrild
3) søster Ellen Jacobsdatter g.m. Christen Pedersen i Grene
4) søster Mette Jacobsdatter g.m. Christen Jacobsen i Holing i Herning sogn.

384 Jens Lauridsen i Kollund i Rind sogn. 4.12.1766, fol.237B.
E: Anne Jensdatter. B: Else Marie, Else, Maren, Abelone. FM: Ib Pedersen Høgild i Øster Høgild, Laurids Jensen Hundkær. Der er allerede holdt skifte efter afdøde 7.7.1764 af stedets husbond Morten Jacobsen Skaarup, men da to døtre Karen Jensdatter og Malene Margrethe Jensdatter nu er døde, genoptages skiftet og arven efter dem fordeles.

385 Niels Pedersen Lillelund til Landting [i Ejsing sogn] og Nygård. 29.8.1767, fol.238B.
E: Marie Anne Bernsdorph. LV: far Hans Nielsen Bernsdorph i Holstebro. B: Peder 5, Hans 4. FM: [farbror] Mads Lillelund til Sindinggård, [fars fætter] Thomas Lund til Lund på Mors. Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1763 lbnr.361. (Enken kaldes formyndernes søster d.v.s. svigerinde. Sml. lbnr.221).

386 Else Thomasdatter i Bøgild i Ikast sogn. 19.8.1766, fol.243.
E: Anders Christensen. B: Christen 7, Jens 5, Birthe Cathrine 3. FM: Lauge Christensen Bundgaard i Uhre.

387 Maren Busch i Kærsgård i Snejbjerg sogn. 2.12.1767, fol.246.
E: Jørgen Christensen Tyregaard. A:
1) bror Nikolaj Busch i Højris i Ikast sogn
2) bror Poul Busch
3) bror Søren Busch 36
4) søster Gertrud Cathrine Busch i Højris
5) søster Christine Busch g.m. Søren Thygesen i Skåphus
6) Martha Busch 18.
FM: farbror Henrik Busch i Lervadskær i Snejbjerg sogn.

388 Johanne Marie Nielsdatter på Grubbesholm [i Nørre Bork sogn]. 19.3.1767, fol.252.
E: Jacob Nielsen Albæk. B: Maren 7, Niels 5, Niels 3, Hans 7 uger. FM: mors farbror Niels Hansen i Dal i Grindsted sogn, Joen Christensen på Juellingsholm. Første ægteskab med Maren Lauridsdatter på Albæk på Lundenæs Stavn, skifte 1745. B: Kirsten 1 år gammel i 1745.

389 Søren Jensen Vejen i Lind i Rind sogn. 23.3.1767, fol.257.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: [Mogens Ottesen] Lassen, præst i Rind [og Herning]. B:
1) Karen Sørensdatter 5
2) Jens Sørensen 2
3) Severine Cathrine Sørensdatter 5 uger den 22.7.1767.
FM:
1 Laurids Nielsen Amtrup g.m. fars søskendebarn [Margrethe Jensdatter]
2 Jens [Nielsen] Alle i Tovstrup i Snejbjerg sogn g.m. fars søskendebarn [Karen Christensdatter].

390 Kirsten Madsdatter i Fjederholt i Rind sogn. 13.4.1767, fol.260B.
E: Poul Christensen. A:
1) bror Jacob Madsen i København, død. 1B:
a Jacobine Jacobsdatter 6. FM: Niels Røjen i Høgild
2) søster Anne Madsdatter 40 i Fjederholt
3) søster Maren Madsdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Fjederholt. 1B:
a Niels Jensen 12
4) halvbror Søren Madsen 36 i Ejstrup sogn og by
5) halvsøster Mette Madsdatter g.m. Jens Nielsen i Ejstrup sogn og by.

391 Laurids Christensen, ugift i Sønder Bork. 9.4.1767, fol.264.
A:
1) bror Laurids Christensen Skytte i Nørre Bork
2) søster Margrethe Christensdatter g.m. Jens Thomsen i Nørre Bork
3) søster Johanne Christensdatter, [skifte 28.3.1760 lbnr.315], var sidst g.m. Claus Gødesen i Nørre Bork. 2B:
a Kirsten Clausdatter g.m. Niels Magaard i Nørre Bork
b Mette Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Øster Vedsted på Ribe Domkirkes gods.

392 Markus Jepsen Gjaldbæk i Krages i Egvad sogn. 16.6.1767, fol.275.
E: Anne Jensdatter. LV: Christian Knudsen Sønderby i Tarm. B: Hans 20, Anne Kirstine 18, Jeppe 16, Jens 14, Niels 11, Jacob 7. FM: Jeppe Jacobsen Gjaldbæk i Borris sogn, fars svoger Christen Thygesen Egeris i [Nørre] Vium sogn.

393 Jens Jensen i Øster Bølling. 21.7.1767, fol.277B.
E: Mette Iversdatter. LV: Hauli Christensen, Peder Andersen i Nysogn på Holmsland. B: Jens 2, der døde, Jens nyfødt. FM: Anders Christensen i Øster Bølling, fasters mand Niels Lauridsen Skaarup i Øster Bølling. Desuden nævnes afdødes bror Christen Smed i Klokmose.

394 Christen Christensen i Gundesbøl i Oddum sogn. 29.7.1767, fol.282.
Enkemand efter [Karen Madsdatter], skifte 26.10.1753 lbnr.234. B: Anne 29 g.m. Mads Nielsen i Rosendal i Oddum sogn. Kirsten 27, der ægter Anders Hansen i Bundsgård i Oddum sogn, Maren 18, Mads 13. FM: farbrødre Peder Christensen i Ørbæk i Hoven sogn, Mads Christensen, fasters mand Jens Busch i Borris sogn.

395 Else Pedersdatter i Munklinde i Bording sogn. 1.8.1767, fol.287B.
E: Niels Pedersen. B: Gertrud 9, Christen 7. FM: morfar Peder Jensen Lundum i Neder Julianehede [i Engesvang sogn], mosters mand Thomas Nielsen i Rønkilde i Bording sogn.

396 Hans Jacobsen i Lille Vinding i Oddum sogn. 4.5.1767, fol.294.
E: Else Ovesdatter. LV: Bertel Jacobsen i Ørbæk i Hoven sogn. B: Jacob Hansen 41 i Gråhede i Oddum sogn, Ove Hansen 25, Karen Hansdatter g.m. Iver Pedersen i Gundesbøl, Anne Hansdatter, død, var g.m. Søren Nielsen i Rosendal. 1B: Niels 9, Else Hansdatter 30, Maren Hansdatter 27. Skøde fra Ove Christensen.

397 Cathrine Marie Karmark i Sunds Mølle. 18.11.1767, fol.297.
E: Vilhelm Eisen. A:
1) bror Peder Karmark, købmand i Nibe.
2) søster Sidsel Karmark g.m. Enevold Jensen Stavn, degn i Barmer [i Sebber sogn i Slet herred]
3) halvsøster Johanne Marie Møller g.m. Laurids Ramsing til Dejbjerglund
4) halvsøster Anne Margrethe Møller.
Afdødes første ægteskab med Peder Stavn, skifte 19.3.1766 lbnr.381.

398 Karen Bertelsdatter i Barslund i Hoven sogn. 7.1.1768, fol.305.
E: Niels Thomsen. A:
1) søster Kirsten Bertelsdatter g.m. Anders Jensen i Nørre i Hoven sogn
2) søster Johanne Bertelsdatter g.m. Peder Jacobsen ved Hoven Kirke
3) søster Anne Bertelsdatter 46.

399 Agnethe Cathrine Harch på Estvadgård Kloster. 17.2.1768, fol.308.
E: Otte Marsvin Laurbjerg, forpagter på Estvadgård Kloster. B: Naaman 5. FM: enkemand efter moster Peder Lind i Viborg, mors søskendebarn på fædrene side Peder Krog i Flyndersø Mølle.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1763 lbnr.372.

400 Marie Kirstine Wielandt på Herningsholm. 14.6.1768, fol.309B.
E: [Hans Adolf] von Hielmcrone til Herningsholm. B: Marie Helene Sofie 8, Conradine Christine 5. Bevilling til uskiftet bo af 7.8.1767.

401 Sofie Pedersdatter Frank i Linnebjerg i Ikast sogn. 18.3.1768, fol.323B.
E: Niels Frank. B: Anne 16, Peder 12, Else 11, Christen 7, Erik 3. Desuden afdødes søsters mand Jens Lauridsen Nybo i Holstebro og dennes svoger Johan Baltser Reiffenthal i Nyborg på Fyn.

402 Else Pedersdatter i Topgård i Strellev sogn. 2.4.1768, fol.328.
E: Søren Jensen. B: Jens 17, Dorthe Marie 12, Maren 5, der døde. FM: morfar Peder Madsen i Adsbøl.

403 Karen Knudsdatter i Borbjerggård i Borbjerg sogn. 2.4.1768, fol.331.
E: Jens Jensen Haue. B:
1) Christen Christensen i Nørre Hvam
2) Anne Christensdatter g.m. Poul Poulsen i Store Hedegård
3) Mette Christensdatter. LV: født værge Jens Vestergaard i Bjert i Sahl sogn
4) Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Jens Thøgersen i Nørre Hvam. 1B: Edel.

404 Kirsten Pedersdatter i Fjederholt i Rind sogn. 30.5.1768, fol.333.
E: Poul Christensen. B: Kirstine Marie 4 uger. FM: Niels Røjen i Øster Høgild.

405 Else Iversdatter i Yderik i Torstrup sogn. 22.8.1768, fol.334.
E: Christen Terkildsen. B: Mette 24 g.m. Jens Nielsen sst, Terkild 19, Iver 12, Karen 9, Mads 6, Christen 6 mdr. FM: morbror Mads Iversen i Firhøje.

406 Peder Jespersen i Nørre Grene i Hoven sogn. 7.6.1768, fol.335.
E: Inger Jensdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Jens 25, Jesper 23, Kirsten 18, Christen 16, Else Marie 13, Hans 11, Niels 7. FM: fasters mand Jens Nederby i Oddum sogn, Mathias Nielsen i Sønder Grene.

407 Maren Lauridsdatter i Sørup i Torsted sogn. 30.8.1768, fol.336.
E: Niels Bertelsen. A:
Søskendebarns B:
1) Mette Christensdatter, enke i No Anneksgård ved søn Christen Lauridsen sst
2) Anne Marie Christensdatter
3) Niels Christensen i Nobjerg
4) Niels Christensen, smed i No, alle på Søndervang gods.
Søskendebarns B:
5) Knud Iversen i Hvingel i Hee sogn
6) Jens Iversen i Sønderby i Hee sogn
7) Anders Iversen på Voldbjerg
8) Laurids Iversen på Fyn.
Søskendebarns B:
9) Kirsten Christensdatter [kaldes også Margrethe Christensdatter] g.m. Jeppe Jensen i Halby
10) Maren Christensdatter ved søn Niels Jensen i Hover.
Søskendebarns B:
11) Sara Thuesdatter , død, var g.m. Søren Knudsen i Torsted. 7B: Johanne 27, Thue 23, Knud 20, Niels 15, Thomas 11, Anders 7, Jens 1½
12) Niels Thuesen i Brendgård
13) Niels Thuesen i Brendgård
14) Dorthe Thuesdatter.
Halvsøskendebarns B:
15) Sivert Sivertsen i Voldbjerg Mølle
16) Hans Sivertsen i Hee sogn.
Desuden angives Niels Andersen på Sønderklit, [anført efter 8) Laurids Iversen på Fyn].

408 Inger Jacobsdatter i Fjelstervang i Vorgod sogn. 23.2.1769, fol.338.
E: Niels Christensen. A: søskende Karen Jacobsdatter g.m. Poul Andersen i Bukkær i Assing sogn, Johanne Jacobsdatter på stedet. FM: morbror Poul Andersen Mosegaard i Assing sogn.

409 Bevilling til uskiftet bo. 1768, fol.339B, 346B.
Bevilling til uskiftet bo af 20.11.1767 for Ebbe Oluf Lyster, herredsfoged og -skriver ved Hammerum herred og hustru Birthe Wartberg.

410 Niels Pedersen i Stenderup i Ansager sogn. 22.9.1769, fol.339B.
E: Bodil Hansdatter. LV: bror Niels Hansen i Dal i Grindsted sogn. B: Maren 23, Hans 20, Maren 15, Anne 14½, Kirsten 11, Kirstine 9, Mette 7, Johanne 5. FM: farbror Knud Pedersen i Stenderup, mosters mand Joen Christensen på Juellingsholm. Desuden angives afdødes far Peder Nielsen i Stenderup, afdødes farfar Niels Hansen i Dal i Grindsted sogn og afdødes fars farfar Hans Hansen sst.

411 Birthe Frandsdatter i Adsbøl i Strellev sogn. 28.7.1769, fol.344.
E: Oluf Christensen. B: Frands 14 dage, der døde. FM: Frands Nielsen i Gunderup i Horne sogn.

412 Mette Jørgensdatter i Gunderup i Horne sogn. 23.10.1769, fol.345.
E: Laurids Madsen. B: Mads 16, Maren 14, Jørgen 13, Christen 10, Jens 8, Jørgen 6, Maren 4, Søren 6 mdr. FM: morbrødre Jørgen Jensen ved Horne Kirke, Hans Jørgensen i Horne sogn, Jens Jørgensen i Moesgård i Horne sogn.

413 Bevilling at være egen værge. 1769, fol.346B.
Bevilling af 4.3.1768 at være egen værge for Claus Svitzers enke Eleonora Taulov i Skarrilds 3B:
Maren Bjørn Svitzer, Anne Sofie Kirstine Svitzer, Claudiane Svitzer under tilsyn af ældre brødre.

414 Niels Madsen, ugift i Engbjerg sogn og by. 24.10.1763, fol.347.
A:
1) bror Jens Madsen i Engbjerg
2) søster Kirsten Madsdatter, [skifte 14.11.1749 lbnr.198], var g.m. Morten Brændgaard i Vandborg sogn. 1B:
a Bodil Mortensdatter g.m. Jens Jensen i Brændgård i Vandborg sogn
3) søster Karen Madsdatter, død, var g.m. Jens Clemensen i Herup i Dybe sogn. 4B:
a Clemen Jensen i Herup
b Sidsel Jensdatter, enke efter Christen Pedersen i Flansmose i Dybe sogn, [skifte 9.8.1758 lbnr.295]. LV: svigerfar Peder Christensen sst
c Karen Jensdatter, død, var g.m. Christen Jensen i Rosdal i Engbjerg sogn. 2B: Poul 14, Jens 11
d Kirsten Jensdatter g.m. Niels Andersen på stedet.

415 Simon Poulsen Herping og hustru Anne Cathrine Poulsdatter i Enevoldsgård i Fjaltring sogn. 27.7.1767, fol.347B.
B: Jens 9 uger. FM: morbror Mourids Poulsen i Nissum sogn.
Af hans første ægteskab B: Johanne Margrethe 17 Poul Christian 12, Anne Marie 9, Birthe Marie 7. FM: farbror Jens Poulsen i Lille Herping i Trans sogn, fars søskendebarn Jens Clausen i Fjaltring, morbrødre Simon Christensen i Damsgård i Ferring sogn, der også er fasters mand, Laurids Christensen i Fladhede i Ramme sogn, Peder Christensen i Hovlind [i Hove sogn].

416 Jens Christensen lille Vestergaard. ugift i Hyldgård i Fabjerg sogn. 25.8.1767, fol.355B.
A:
1) søskendebarn Niels Christensen i Resen, død. 4B:
a Peder Schmidt, købmand i Lemvig
b Christen Nielsen i Øster Resen
c Jens Nielsen Smed
d Karen Nielsdatter g.m. Christian ved Rye Kirke
2) søskendebarn Jens Pedersen i Agergård i Nissum sogn. 5B:
a Mads Jensen Agergaard
b Peder Jensen i Vejrum Præstegård
c Kirsten Jensdatter i Agergård
d Kirsten Jensdatter i Hjerm Præstegård
e Else Jensdatter, død, var g.m. Andreas Pedersen i Lille Borum i Nissum sogn. 1B: Petronelle.

417 Anne Margrethe Lauridsdatter i Påkær i Hygum sogn. 9.5.1768, fol.358.
E: Peder Jensen. B: Jens 10, Margrethe 6. FM: morbror Christen Lauridsen i Nygård i Hygum sogn.

418 Christen Jensen Mattrup i Bæk i Resen sogn. 15.6.1768, fol.359B.
E: [Navn angives ikke]. A:
1) bror Hans Jensen Mattrup i Pilgård i Resen sogn, død. 5B:
a Jens Pilgaard
b Anne Elisabeth Hansdatter g.m. Jeppe Brusen i Gudum sogn
c Johanne Margrethe Hansdatter g.m. Laurids Nielsen i Kokholm i Resen sogn
d Mette Marie Hansdatter g.m. Erik Eskildsen i Kokholm
e Bodil Hansdatter, død, var g.m. Laurids Nielsen Bassedal. 1B: Anne Kirstine
2) bror Mads Jensen Møller, død. 3B:
a Christen Møller ved Fabjerg Kirke
b Mette Marie Madsdatter g.m. Christen Mogensen Højbjerg
c Karen Madsdatter, død, var g.m. Niels Mikkelsen i Bæk. 5B: Mikkel, Niels, Else Johanne g.m. Christen Sørensen i Sønder Makholm, Maren, Birgitte Marie
3) Jens Jensen i Hvistendal, død. 5B:
a Peder Jensen i Nørre Skodborg i Gudum sogn
b Zacharias Jensen, skytte på Allinggård
c Jens Johan Hvistendal i Gudum
d Niels Jensen i Holsten
e Bodil Jensdatter g.m. Mads Jensen i Vium [i Gudum sogn]
4) bror Peder Jensen Mattrup i Smedslund i [Nørre] Nissum sogn
5) bror Niels Jensen i Mattrup [i Resen sogn]
6) søster Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Jens Brusen i Mejrup. 7B:
a Jens Majgaarde i Mejrup sogn
b Christen Jensen i Brusen i Mejrup sogn
c Jens Jensen i Engelund i Fabjerg sogn
d Niels Jensen i Engelund i Fabjerg sogn
e Malene Jensdatter g.m. Peder Vium, [formentlig fejl for Christen Lindbjerg]
f Maren Jensdatter g.m. Christen Christensen i Engelund
g [Johanne Jensdatter] g.m. Peder Vium. (Sml. lbnr.420).

419 Anne Christensdatter i Trabjerg i Gudum sogn. 6.8.1768, fol.362B.
E: Søren Mortensen. Af første ægteskab B: Maren 21. FM: morbror Ove Christensen Berg i Lomborg sogn, halvbrødre Christen Jensen i Nørre Makholm i Resen sogn, Christen Jensen i Brejnholt i Humlum sogn.

420 Christen Simonsen og hustru Mette Madsdatter ved Trans Kirke. 17.9.1768, fol.363B.
Hans A:
Skifte efter første hustru 17.12.1759. 4B:
1) Simon Christensen 26
2) Maren Christensdatter 22, der ægter Christen Jensen Søndergaard, der overtager stedet
3) Christen Christensen 20
4) Niels Christensen 15.
Skifte efter anden hustru 15.7.1761. 1B:
5) Jens Christensen 9.
FM: Niels Grebdal i Trans, Christen Tamboer i Trans.
Hendes A:
1).. Uden for ægteskab B: Kirsten Thomasdatter. FM: morbror Christen Madsen, smed i Nørreveje i Ramme sogn.

421 Peder Jensen i Smertlund i Nørre Nissum sogn. 15.11.1768, fol.366B.
E: Anne Christensdatter. A:
1) bror Niels Jensen i Mattrup i Resen sogn
2) bror Mads Jensen Møller, død. 3B:
a Christen Madsen Møller ved Fabjerg Kirke
b Mette Marie Madsdatter g.m. Christen Mogensen i Gudum
c Karen Madsdatter, død, var g.m. Niels Mikkelsen i Bæk i Resen sogn. 5B: Mikkel 27, Niels 16, Johanne g.m. Christen Sørensen i Makholm, Maren 22, Birgitte Marie 19
3) bror Hans Jensen Mattrup i Pilgård, død. 5B:
a Jens Hansen i Pilgaard
b Anne Elisabeth Hansdatter g.m. Jeppe Brusen i Skodborg
c Margrethe Hansdatter g.m. Laurids Nielsen i Kokholm i Resen sogn
d Mette Marie Hansdatter g.m. Erik Eskildsen i Kokholm
e Bodil Hansdatter, død, var g.m. Laurids Nielsen Bassedal i Struer. 1B: Bodil [formentlig fejl for Anne Kirstine]
4) bror Jens Jensen Hvistendal i Mattrup, død. 5B:
a Peder Jensen i Nørre Skodborg i Gudum sogn
b Zacharias Jensen, skytte på Allinggård
c Jens Johan Jensen i Hvistendal i Gudum sogn
d Niels Jensen i Lybæk i Holsten
e Bodil Cathrine Jensdatter g.m. Mads Vium i Gudum
5) Kirstine Marie Jensdatter ved Fabjerg Kirke, død. 7B:
a Jens Jensen i Majgårde i Mejrup sogn
b Malene Jensdatter g.m. Christen Lindbjerg i Handbjerg
c Christen Jensen Brusen i Mejrup
d Johanne Jensdatter g.m. Peder Vium i Gudum
e Jens Jensen Bramming i Mejrup
f Maren Jensdatter g.m. Christen Christensen i Engelund
g Niels Jensen i Engelund.

422 Anne Sørensdatter Bodholt i Hestlund i Bording sogn. 27.10.1767, fol.369.
E: Anders Christensen Moselund. A:
1) bror Niels Sørensen Bodholt i København
2) halvbror Anders Sørensen i Bodholt, død. 1B:
a Inger Andersdatter g.m. Søren Jensen i Engesvang i Kragelund sogn
3) halvsøster Maren Andersdatter i Bording, død. 5B:
a Anders Hansen 60 i Bording
b Peder Hansen, fyrbøder ved Kancelliet i København
c Maren Hansdatter [g.m.] Christen Ibsen i Bording
d Anne Hansdatter g.m. Peder Iversen i Bording
e Kirsten Hansdatter, død. 3B: Hans Pedersen i København, Maren Pedersdatter [g.m.] Niels Christensen i Hestlund, Karen Pedersdatter sst.

423 Laurids Christensen Tambur i Pindsmark i Ramme sogn. 25.2.1768, fol.372B.
E: Anne Jespersdatter. LV: Laurids Christensen Gliphede, bror Hartvig Jespersen i Skodborggård. B: Jesper 3. FM: farbror Mogens Lauridsen i Resen sogn.

424 Testamente. 1768, fol.373B.
Testamente for Jens Jacobsen Møller og hustru Anne Kirstine Christensdatter Møller i Østermølle i Fabjerg sogn. A: hendes søsterdatters søn Jacob Henriksen, født i Øsevadhuset(?) i Fabjerg sogn.

425 Peder Lauridsen i Mølgård i Gudum sogn. 23.1.1769, fol.374.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Søren Mortensen i Trabjerg. A:
1) halvbror Peder Lauridsen i Ølby, død. 4B:
a Kirsten Pedersdatter i Holstebro
b Karen Pedersdatter i Ejsing
c Laurids Pedersen, rømt fra Lundenæs gods for over 20 år siden
d Christen Pedersen, rømt fra Lundenæs gods for over 20 år siden
2) halvbror Christen Lauridsen i Møborg, død. 1B:
a en datter gift i Mejrup.

426 Nikolaj Christian Brodersen, foged på Handbjerg Hovgård. 9.6.1770, fol.377.
A:
1) mor Magdalene Bornemann Ginkelberg g.m. Hans Thomsen Møller, præst Hunstrup og Østerild i Thy
2) søster Anne Kirstine Brodersen 19
3) halvbror Broder Brodersen Møller 14
4) halvbror Thomas Møller 5
5) halvsøster Øllegaard Vilhelmine Møller 12
6) halvsøster Mette Cathrine Møller
7) halvsøster Kirstine Antolia Møller.
FM: født værge Johannes [Nikolajsen] Brodersen, præst i Thisted og Tilsted.
Som arvinger angives ved første meddelelse i stedet for 6) og 7): halvsøster Anne Severine 1.

427 Anne Offersdatter i Vestergård i Vandborg sogn. 13.10.1764, fol.380B.
E: Thomas Mathiasen. A:
1) bror Claus Offersen i Mellem Vinkel i Hove sogn, død. 4B:
a Maren Clausdatter g.m. Jacob Klinkby i Hove sogn
b Maren Clausdatter den yngre g.m. Christen Christensen i Borup i Ferring sogn
c Anne Clausdatter
d Karen Clausdatter
2) søster Maren Offersdatter i Sønderby i Hygum sogn, død. 1B:
a Simon Thomsen i Vester Vinkel i Hove sogn
3) halvsøster Kirsten Clausdatter i Engbjerg, død. 2B:
a Jens Jacobsen i Damsgård i Ferring sogn
b Else Jacobsdatter, enke efter Clemen Skidenvad i Engbjerg sogn. LV: Niels Madsen i Vandborg.

428 Anders Pedersen i Lille Borum i [Nørre] Nissum sogn. 5.11.1764, fol.381.
Enkemand. B: Pernille 16. FM: farbrødre Christen Pedersen Kvistgaard i Vejrum sogn, Jos Pedersen i Brændgård.

429 Jens Olufsen Møller, forpagter på Ulsund [i Nees sogn]. 7.5.1761, fol.382.
[Enkemand efter Cathrine Elisabeth Goldbech]. B: Gertrud, død, var g.m. Søren Listo, præst i Vejrum. 2B: Cathrine Elisabeth 11, Mads 10.

430 Laurids Holm i Rabjerg i Dejbjerg sogn. 13.9.1770, fol.392.
E: Inger Jensdatter. LV: J[ørgen Hansen] Bang, præst i Dejbjerg. B: Jens 16, Anne 14, Maren 5. FM: Jens Lauridsen i Sandager, Morten Pedersen Heegaard.

431 Karen Hansdatter i Lundsby i Oddum sogn. 9.10.1770, fol.393.
E: Jens Simonsen. B: Anne Cathrine 16. FM: Jens Jensen Nederby i Oddum, morbror Thomas Hansen på Urup i Grindsted sogn.

432 Niels Jensen Kolstrup i Odderup i Oddum sogn. 30.6.1770, fol.394B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Oldager i Skjern sogn. B: Peder 20, Jens 18, Niels 14, Kirsten 13, Mette 11, Karen 9, Ove 7, Inger Kirstine 4, Jens Peder 2. FM: morbror Ebbe Pedersen i Odderup, mors svoger Jens Mikael Knudsen i Sønderby i Borris sogn, Niels Jensen i Bindesbøl, Laurids Jensen i Brande i [Sønder] Omme sogn, Oluf Christensen i Forsumho i Ølgods sogn, Jens Gregersen i Skovbjerg i [Sønder] Felding sogn. Skifte 18.7.1736 efter afdødes far Jens Kolstrup. Aftægt til afdødes mor Mette Jensdatter. (Sml. lbnr.181).

433 Laurids Lauridsen i Sønder Bork. 2.1.1771, fol.398.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Maren 10. FM: Hans Christensen Degn i Sønder Bork. Desuden nævnes enkens far Peder Nielsen og enkens søster Anne Kirstine Pedersdatter, begge i Sønder Bork.

434 Jens Pedersen Fruergaard i Fjelstervang [i Vorgod sogn]. 11.3.1771, fol.399B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Mads Andersen Videbæk. A:
1) bror Jacob Pedersen i Fjelstervang
2) søster Mette Pedersdatter g.m. Christen Jacobsen i Pårup i Assing sogn
3) søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Jacobsen Fruergaard
4) søster Kirsten Pedersdatter. FM: farbror Christen Pedersen Fruergaard
5) halvbror Peder Pedersen Elkær i [Sønder] Felding sogn
6) halvbror Peder Pedersen i [Sønder] Felding sogn
7) halvsøster Mette Pedersdatter g.m. Jacob Drongstrup i [Sønder] Felding sogn
8) halvsøster Mette Pedersdatter, enke i Drongstrup
9) halvsøster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Niels Hauge. B: (navne angives ikke)
10) halvsøster Maren Pedersdatter, død. B: (navne angives ikke)
11) halvsøster Inger Pedersdatter, død. B: (navne angives ikke).

435 Mette Marie Frandsdatter i Strømmesbøl i Oddum sogn. 27.4.1771, fol.401B.
E: Niels Jensen. B: Anne Sofie 5, Maren 3. Første ægteskab med [Niels Sørensen]. B: Sidsel Nielsdatter 8. FM: farbror Mads Sørensen i Sønderby i Borris sogn. Aftægt til Frands Hansen. (Sml. lbnr.178).

436 Anne Eskildsdatter i Kongsholm [i Hanning sogn]. 4.6.1771, fol.404.
Enke efter Laurids Kongsholm. B: Mads 14, Kirsten 11, Maren 10, Lisbeth 8, Ove Christian. FM: Christen Knudsen Sønderby i Tarm, Niels Christensen Venner i Tarm. Første ægteskab med [Mads Thomsen i Hanning Hedegård], skifte 25.6.1753. B: Margrethe Madsdatter g.m. Niels Miltersen i Krages ved Milter Nielsen i Fastergård, Eskild Madsen 25, bryggersvend i København, Ingeborg Madsdatter. FM: Mads Jespersen i Marup. Børnene af første ægteskab har arv efter søster Sidsel Madsdatter.

437 Else Christensdatter i Nørre Grene i Hoven sogn. 16.7.1771, fol.407B.
E: Niels Jensen. B: Jens Christian 12, Simon 8, Bodil 3.

438 Christen Christensen i Malle i Horne sogn. 26.7.1771, fol.409.
E: Maren Jesdatter. LV: Laurids Hansen i Adsbøl i Strellev sogn, Jens Nielsen i Bovnum. B: Jes 16, Hans 13, Anne Marie 8. FM: farbror Niels Christensen i Malle, fasters mand Jeppe Jørgensen i Malle.

439 Karen Nielsdatter i Vejlgård [i Nysogn] på Holmsland. 28.9.1771, fol.411B.
E: Christen Nielsen. B: Karen 6 uger, Niels 6 uger, der døde. FM: Søren Funker på Holmsland. Aftægt til afdødes mor Mette Christensdatter. LV: M. W. Reus.

440 Else Rasmusdatter i Åmølle i Gudum sogn. 30.9.1771, fol.414B.
E: Niels Jørgensen Møller. B: Niels Jørgen 11. FM: morbror Oluf Rasmussen, degn på Fur ved Peder Hassing Hee, præst i Gudum og Fabjerg, Søren Mortensen i Trabjerg. Bevilling til uskiftet bo af 11.9.1763 lbnr.356.

441 Christen Pedersen i Sønder Vinkel i Heldum sogn. 1771, fol.415B.
E: Maren Andersdatter. Bevilling til uskiftet bo af 14.11.1749.

442 Mette Cathrine Kirketerp på Estvadgård Kloster. 16.10.1771, fol.416.
E: Otte Marsvin Laurberg, forpagter. B: Agnethe Cathrine 6 mdr. FM: morbror Niels Kirketerp til Ovegård, mors svoger Søren Langballe, kammerråd i Hobro.

443 Ellen Sørensdatter i Ansager. 16.4.1771, fol.417.
E: Niels Thomsen. B: [Maren] 14. FM: farbror Mads Thomsen i Kvie. Skøde fra afdødes far Søren Christensen.

444 Bevilling til uskiftet bo. 1771, fol.418.
Bevilling til uskiftet bo af 5.2.1771 for Niels Pedersen Olling og hustru Kirsten Jensdatter i Assing sogn.

445 Laurids Lauridsen i Holmsland Færgehus. 27.1.1772, fol.418B.
Skrivelse fra Iver Christensen Stadil i Stadil sogn, der kalder afdøde for "vor farbror" med medarvinger: Peder Madsen Letager, Karen Madsdatter Stadil. Muligvis også: Cathrine Pedersdatter.

446 Margrethe Jørgensdatter Fogh. 27.8.1772, fol.419.
E: Hans Ditlevsen, herredsfoged og -skriver i Hammerum herred. Bevilling til uskiftet bo.

447 Niels Mortensen Nybo i Særkær i Måbjerg sogn. 25.2.1772, fol.419B.
[Enkemand efter Maren Villumsdatter Nybo, skifte 4.6.1732 lbnr.96]. B: Villum Nielsen Nybo i Holstebro, Emerentse, død, var g.m. Mads Jørgensen Særkær. 4B: Jørgen 24, Maren 21, Anne 15, Anne Kirstine 11.

448 Christen Christensen Vestergaard i Foersum i Egvad sogn. 4.5.1772, fol.420.
E: Karen Bertelsdatter. LV: bror Niels Bertelsen i Ørbæk. B: Bertel 7. FM: morbror Johannes Bertelsen i Ørbæk. Første ægteskab med [Ellen Marie Poulsdatter, skifte 18.5.1761 lbnr.322]. B: Anne Elisabeth g.m. Søren Lauridsen i Foersum, Poul i Vejle, Niels i Fredericia, Mette Christine, Kirstine Marie i Lønborg sogn, Hans 17. Skøde fra enkens far Bertel Jacobsen, smed i Ørbæk i Hoven sogn. Desuden nævnes enkens bror Jacob Bertelsen.

449 Christen Christensen i Gundesbøl i Oddum sogn. 30.5.1772, fol.424.
E: Maren Mathiasdatter. LV: Eskild Hansen i Odderup. B: Mette 15, Søren 13, Karen 8. FM: farbror Jørgen Sørensen i Skamstrup i Øse sogn, fars stedfar Hans Madsen i Hodde.

450 Maren Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Fjelstervang [i Vorgod sogn]. 2.6.1772, fol.426.
A:
1) mor Anne Christensdatter. LV: Laurids Nielsen, smed i Fjelstervang
2) søster Anne Lauridsdatter g.m. Ib Christensen i No
3) søster, død, var g.m. Laurids i Fjelstervang. 1B: Jacob Lauridsen ved stedfar Peder Jensen i Fjelstervang
4) bror Niels Lauridsen
5) bror Niels Christian i København 14
6) bror Peder Lauridsen til søs.

451 Karen Nielsdatter i Navrsgård i Fovsing sogn. 21.9.1772, fol.427.
E: Christen Madsen Pilgaard. B: Mads 11, Niels 5. FM: morbrødre Peder Nielsen i Sønderskov i Ryde sogn, Søren Nielsen i Brødbæk i Borbjerg sogn.

452 Anne Elsebeth Christensdatter i Foersum i Egvad sogn. 24.10.1772, fol.428B.
E: Søren Lauridsen. B: Laurids 14½, Edel Marie 10, Maren 7, Christen 3, Niels 17 uger. FM: farbror Christen Lauridsen i Tistrup sogn, mors søskendebarn Poul Andersen i Foersum. Skøde fra enkemandens far Laurids Christensen, (kaldes også Lauge Christensen).

453 Peder Jensen i Brejnholt i Humlum sogn. 2.4.1764, fol.430B.
[Enkemand efter Maren Lauridsdatter Trabjerg. Bevilling til uskiftet bo 7.6.1747 lbnr.195]. B: Jens på stedet, Laurids på Kovstrup i Thy, Bodil g.m. Christen Jensen på stedet. Tilsyn af farbror Anders Jensen i Gammeltoft i Gudum sogn.

454 Bevilling til udbetaling af arv. 2.9.1761, fol.431B.
Bevilling af 7.8.1761 til udbetaling af arv til afdøde løjtnant Morten Oldeslos 3 børnebørn: Benedikte Madsdatter, Martha Madsdatter, Anne Cathrine Madsdatter. FM: Niels Ottesen. De har arv efter deres morfars søskendebarn Sofie Oldeslo, der var g.m. major og kommandant Holger Kochtved i "Schongen" præstegæld i Trondhjem stift i Norge. Arven udbetales til Christian Daniel de Friedenreich til Timgård, hvor de har ophold.

455 Niels Sørensen Balleby til Strandbjerggård i Humlum sogn. 21.10.1768, fol.432.
E: Mette Olufsdatter [Dahl]. LV: Morten Qvistgaard til Stubbergård. B: Kirstine Marie 20, Søren Christian 18, Marianne 13, Oluf 7. FM: morfar Oluf Madsen, morbror Mads Olufsen Dahl i Vadskærgård, svoger Christen Olufsen til Gudumkloster, svoger Mads Iversen i Skikkild, fasters mand Christen Hansen i Svendsholm i Staby sogn, Jørgen Billeschou til Vejbjerggård. Bevilling til uskiftet bo 21.2.1767 lbnr.374.
Jordebog over Strandbjerggård Sædegård 1768 fol.433B.

456 Peder Dinesen til Holmgård i Møborg sogn. 4.2.1762, fol.434B.
E: Mette Christiane Rømer. LV: far Laurids Rømer, inspektør og birkedommer på Rystensten. Første ægteskab med Mette Nielsdatter Fischer, skifte 21.9.1758 lbnr.287. B: Marie Cathrine 12, Dines 11. FM: farbrødre Niels Jensen Randrup, forpagter på Ulstrup, der døde, Christen Jensen til Svenstrup Hovgård [i Svenstrup sogn] ved Mariager.
Arv efter børnenes morfar Niels Madsen, forpagter på Frisenvold Fiskerhus [i Ørum sogn] i Dronningborg amt, skifte 23.6.1758.
Arv efter afdødes mor Maren Pedersdatter i Randers, skifte 3.4.1755 til afdødes søskende Claus Jensen, Karen Jensdatter g.m. Christen Sparre i Randers, Christen Jensen til Svenstrup Hovgård.
Bilag fremlagt som skiftejurisdiktion med enken som husbond:
1) Afkald 5.12.1762 fra Oluf Madsen Møller for arv efter mor Dorthe Jacobsdatter, skifte 1.4.1744. Underskrevet af bror Jacob Madsen Møller, Jens Madsen Bodtzgaard, begge på Holmgård.
2) Afkald af 5.12.1762 fra Gundil Madsdatter g.m. Christen Christensen i Klostermølle i Gudum sogn for arv efter mor Dorthe Jacobsdatter, skifte 1.4.1744. Underskrevet af svoger Jacob Madsen Møller, Jens Madsen Bodtsgaard, begge på Holmgård.
3) Børnepenge til Margrethe Madsdatter og Anne Madsdatter efter Niels Pedersen i Vester Ølby, skifte 13.2.1753.
Jordebog over Holmgård 10.12.1762 fol.451-452.

457 Emerentse Nielsdatter Nybo i Særkær i Måbjerg sogn. 2.2.1760, fol.461.
E: Mads Jørgensen. B: Jørgen 12, Maren 10, Anne 3, Anne Kirstine 3 mdr. FM: morfar Niels Mortensen Nybo.

458 Baltazar Halse, konrektor i Århus Katedralskole. 27.6.1771, fol.462B.
E: Christiane Stivert Moth på Kvistrup [i Gimsing sogn]. Testamente af 16.3.1768, [Århus skifteprotokol 13.4.1773 lbnr.2182].
Enkens første ægteskab med Laurids Fogh. 2B: Søren Fogh til Lågegård, Niels Fogh, forpagter på Stovgård. Desuden arv til afdødes fætter Thure Krarup, underviser ved 5. lektie i Århus Katedralskole.

459 Johanne [Nielsdatter] Colding på Søgård på Holmsland. 11.12.1772, fol.464.
Enke efter Peder [Pedersen] Bagges til Søgård, [død 1728]. B:
1) Anne Cathrine Bagges g.m. Henrik Ammitzbøll til Søgård
2) Peder Nikolaj Bagges.
FM:
1 Peder Steffensen, forpagter på stamhuset Lundenæs
2 Christian Carl Eriksen, præst i Idum.
Bevilling til uskiftet bo af 23.4.1728 lbnr.91.

460 Anne Pedersdatter i Lærkeholt i Ansager sogn. 20.1.1773, fol.467.
E: Jeppe Olufsen. B: Oluf 2. FM: morfar Peder Jensen i Lærkeholt. Desuden nævnes enkemandens far Oluf Jepsen sst, enkemandens halvsøster Maren Olufsdatter.

461 Abelone Marie Eskildsdatter i Tarm i Egvad sogn. 7.1.1773, fol.468.
E: Christian Knudsen Sønderby. B: Maren g.m. Hans Lauridsen i Tarm, Eskild 23 i Odense, Henning 21, Birthe Marie 17, Niels 14, Poul 12, Sidsel 7, Birthe Cathrine 5. Skøde 1746 fra afdødes mor Sidsel Christensdatter.

462 Mette Thomasdatter i Sønderby i Borris sogn. 21.1.1773, fol.470.
E: Mads Sørensen. B: Søren 8, Thomas Christian 5, Hans 2. FM: morbrødre Hans Thomsen, Niels Thomsen, begge i Barslund i Hoven sogn.

463 Hans [Madsen] Listo, [forpagter på Kvistrup i Gimsing sogn, begravet 2.1.1770], fol.471B.
E: Petronelle Marie Damstrøm. LV: J. Schmidt.
Bevilling til uskiftet bo af 29.10.1753, som [forpagter] på Tandrup [i Bedsted sogn i Thy].

464 Bevilling til uskiftet bo. 1773, fol.471B.
Bevilling til uskiftet bo af 18.10.1768 for Hans Basse, forpagter på Voldbjerg [i Hee sogn] og hustru Mette [Lund].
[Skifte efter ham Fredericia 9.3.1782 lbnr.1212].

465 Cathrine Elisabeth Rotmann på Lønborggård. 15.1.1773, fol.472.
E: Niels Hansen til Lønborggård. B: Christence 5. FM: farbror Christen Hansen til Hesselmed, mosters mand Christian Kaalund, forvalter på Vennergård. (Sml. lbnr.310).

466 Kirsten Andersdatter i Muldbjerg Mølle i Hover sogn. 11.11.1772, fol.473B.
E: Nis Jensen Fischer. A: søskende Christen Andersen student i København, Morten Andersen i Ribe, Niels Andersen 12 sst. FM: mors morbror Gabriel Koch i Ribe, [Jørgen Hansen] Bang, præst i Dejbjerg og Hanning. Desuden nævnes afdødes oldefar Christen Pedersen Koch i Ribe. Enkemandens stedfar Peder Bimmer ejer møllen.

467 Kirsten Nielsdatter i Sønder Bjørslev i Nørre Vium sogn. 3.2.1773, fol.477.
E: Christen Pedersen. B: Niels 18, Mette Marie 16, Anne 14, Mette Kirstine 10. FM: mors søskendebarn Christen Gregersen i Hvelplund i [Sønder] Omme sogn, Søren Paarup i Assing.

468 Bevilling at oprette testamente. 11.4.1772, fol.479.
Bevilling at oprette testamente af 8.7.1768 for Rudolf Linde til Møltrup og hustru Christiane Kirstine Leth.

469 Hans Hermansen i Ørbæk [i Hoven sogn]. 1.3.1773, fol.479B.
E: Kirsten Iversdatter. LV: Christen Christensen Præstegaard i Nollund. B: Johannes 12, Kirstine Marie 9. FM: farbror Jochum Hermansen i Bindesbøl.

470 Marie Kirstine Hansdatter i Bundsgård i Oddum sogn. 15.2.1773, fol.480B.
E: Jens Christensen. B: Ingeborg 4, Mette Cathrine, der døde. FM: morbror Christen Hansen i Rabæk. Desuden nævnes afdødes far Hans Christensen Bundsgaard, der har aftægt.

471 Peder Christensen i Ørbæk [i Hoven sogn]. 1.3.1773, fol.481B.
E: Anne Andersdatter. LV: H[ans Jørgensen] Bang, præst i Sønder Omme og Hoven. B: Kirsten g.m. Johannes Bertelsen i Ørbæk, Mette 25, Maren 14. FM: Peder Andersen sst.

472 Johanne Christensdatter i Malle [i Horne sogn]. 12.3.1773, fol.482B.
E: Jeppe Jørgensen. A:
1) bror Niels Christensen i Malle
2) bror Niels Christensen i Adsbøl
3) bror Peder Christensen i Haderslev
4) bror Christen Christensen, [skifte 26.7.1771 lbnr.438]. 3B: Jes 19, Hans 13, Anne Marie
5) søster Maren Christensdatter g.m. Laurids Hansen i Adsbøl.

473 Bekræftelse af bevilling. 17.5.1766, fol.486.
Bekræftelse af ældre bevilling for Claus Svitzer og hustru Eleonora Taulov til Juellingsholm [i Sønder Omme sogn] selv at måtte skifte og dele mellem deres børn. (Sml. lbnr.413).

474 Mette Christensdatter i Yderik i Torstrup sogn. 13.3.1773, fol.486B.
E: Jens Nielsen Linding. B: Mads 9, Else Marie 7, Hans 2. FM: morfar Christen Terkildsen i Yderik. Enkemandens første ægteskab med Anne Marie Hansdatter, skifte 8.2.1762 lbnr.320. B: Hans, der døde, [Oluf, Niels], Laurids, der døde.

475 Bevilling at overføre arv. 1773, fol.488.
Bevilling af 22.6.1764 for Jacob Colding til Holmgård [i Møborg sogn] g.m. [Mette Christiane Rømer] at overføre mødrene arv til hans 3 børn fra Hald amt til Bøvling amt.

476 Niels Hansen og hustru Bodil Madsdatter i Trøstrup i Vorgod sogn, der begge lever. 16.2.1771, fol.488B.
B: Hans, Kirsten. FM: Mads Andersen i Videbæk. Sønnen Hans Nielsen overtager gården og giver aftægt til sine forældre og til sin faster Mette Hansdatter.

477 Kirsten Andersdatter i Fjelstervang [i Vorgod sogn]. 20.2.1769, fol.489B.
A: Anders Nielsen 8. FM: Anders Nielsen Grene i Skarrild sogn.

478 Niels Jørgensen Møller i Åmølle i Gudum sogn. 8.4.1772, fol.491B.
E: Maren Jensdatter Vingaard. LV: Søren Mortensen Trabjerg. B: Else Marie, født 8.8.1772, der døde 19.9.1772. Første ægteskab med [Else Rasmusdatter, skifte 30.9.1771 lbnr.440]. B: Niels Jørgen 12. FM: morbror Oluf [Rasmussen] Skive, degn på Fur ved Peder Hassing Hee, præst i Gudum og Fabjerg, Anders Hvas på Østergård, [Jørgen] Billeschou til Vejbjerggård. Desuden nævnes afdødes stedfar Kynde Schmidt i Klode Mølle, afdødes svoger Niels Rasmussen i Nykøbing.

479 Else Marie Veide i Krogsdal i [Nørre] Felding sogn. 19.9.1764, fol.502B.
E: Anders Rasmussen, forpagter. B: Rasmus, Hans. FM: fars svoger Laurids Hjort, købmand i Horsens.


Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1773-1776
B 8 - 1081


480 Anne Cathrine Rasmusdatter i Kvie i Ansager sogn. 27.3.1773, fol.1.
E: Jens Hansen. B: Anne Kirstine 61/2, Kirsten 5, Karen 4, Rasmus 6 mdr. FM: farbror Søren Hansen i Kvie. Desuden nævnes enkemandens søster Mette Hansdatter.

481 Christian Knudsen Sønderby i Tarm i Egvad sogn. 27.3.1773, fol.2, 88B.
Enkemand efter Abelone Marie Eskildsdatter, skifte 7.1.1773 lbnr.461. B:
2) Maren Christiansdatter g.m. Hans Lauridsen i Tarm
3) Eskild Christiansen 23, der overtager gården
4) Henning Christiansen, der døde
5) Birthe Marie Christiansdatter 17
6) Niels Christiansen 14
7) Poul Christiansen 12
8) Sidsel Christiansen 8
9) Birthe Cathrine Christiansdatter 5.
FM:
1 morfar Niels Christensen Venner i Tarm
2 Jens Debel den yngre i Tarm
3 Thomas Christensen i Ganer Mølle, birkedommer
4 farbror Jens Michael Knudsen i Sønderby i Borris sogn.
Første ægteskab med Maren Olufsdatter. B:
1) Knud Christiansen, død. 2B:
a Karen Knudsdatter 9
b Christian Knudsen 1.
FM: morfar Søren Poulsen i Tarm.
Skøde 1746 fra afdødes svigermor Sidsel Christensdatter, enke efter Eskild Poulsen i Tarm.
Arv i boet til Ingeborg Madsdatter i Hanning Hedegård, (se lbnr.436).
Afdøde Henning Christiansen betalte børnepenge til et fruentimmer i Borris.

482 Maren Sørensdatter i Vindelbo i Borris sogn. 21.4.1773, fol.3B.
E: Christen Andersen. B: Søren 25, Johanne 22, enke efter Christen Nielsen i Mejlby i Stauning sogn, Karen 20 g.m. Eskild Hansen i Lille Bølling, Anders 14, Cathrine Marie 12, Maren 10. FM: Christen Christensen i Vesterby.

483 Anne Kirstine Hansdatter i Sønder Bork. 21.4.1773, fol.6B.
E: Laurids Lauridsen. A:
1) søster Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Poul Andersen i Hygum sogn. 4B: Anders, Hans, Anne Marie, Maren. FM: Søren Thomsen i Sønder Bork, Peder Nielsen
2) søster Birgitte Hansdatter i Sædding i [Nørre] Nebel sogn. FM: Christen Thomsen sst.
3) søster Margrethe Hansdatter, enke i "Bandrup sogn" (?).

484 Christen Dinesen i Vejrup i [Sønder] Vium sogn. 6.5.1773, fol.9B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen sst. B: Dines 29, Anne 25, Eskild 22, Niels 18, Mette 17. FM: Niels Jørgensen sst, Peder Jørgensen sst.

485 Niels Jacobsen i Løvstrup i Hanning sogn. 24.4.1773, fol.11B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: J[ørgen Hansen] Bang, præst i Dejbjerg. B: Peder 10, Mette Kirstine 7, Christen 6 mdr. FM: Jens Jensen i Skårup i Hanning sogn, Bent Nielsen sst. Første ægteskab med Mette Kirstine Pedersdatter, skifte 7.4.1759 lbnr.294. B: Anne 21, Troels 16. FM: farbrødre Jens Jacobsen i Brejning, Christen Jacobsen i Lem. Desuden nævnes første hustrus søster Else Pedersdatter.

486 Kirsten Pedersdatter i Ruskær i Bording sogn. 16.4.1773, fol.18.
E: Jeppe Sørensen. B:
1) Søren Jepsen, der ejer stedet
2) Kirsten Jepsdatter, død 22.11.1772, var g.m. Peder Jacobsen i Elbæk i Kragelund sogn.
Første ægteskab med Niels Andersen i Elbæk. 1B:
a datter 5. FM: farbror Christen Andersen Elbæk.

487 Christen Christensen i Vovlund i Rind sogn. 1.4.1773, fol.19B.
E: Karen Eriksdatter. LV: stedfar Laurids Pedersen Usseltoft i Brande sogn, N[iels] C[hristian] Clausen, præst i Brande. A:
1) far Christen Christensen den ældre på stedet, (som afdøde ejede) g.m. Kirsten Pedersdatter. 1B:
a halvbror Peder Christensen 7
Af første ægteskab 2B:
b afdøde Christen Christensen
c søster Inger Christensdatter 14.
Christen Christensen den ældre var fæster under Lundenæs i 25 år indtil autionsskøde af 26.4.1772, hvor gården blev solgt til afdøde. Skødet er hos Jonas Eriksen i Øster Harrild i Ejstrup sogn.
Afdøde blev viet til enken 4.11.1772.

488 Anne Jensdatter i Sønderby i Stauning sogn. 7.6.1773, fol.23.
E: Gregers Lauridsen Hykkelbjerg. B: Mads 15, Laurids Christian 8. FM: Christen Madsen i Sønderby. Desuden nævnes enkemandens bror Laurids Lauridsen i Øster Lem.

489 Søren Christensen og hustru Maren Clemensdatter i Glibstrup i Lyne sogn. 17.4.1773, fol.26.
B: Clemen 31, Mette 25, Christen 21. FM: som beslægtede Laurids Christensen i Glibstrup, Peder Christensen sst. Desuden nævnes et skøde fra Peder Clemensen i Åsted i Kvong sogn.

490 Kirsten Jensdatter på heden i Gudum sogn. 28.6.1773, fol.1773, fol.33.
E: Anders Knudsen. B: Christen 16. Af første ægteskab B: Peder Christensen 24. FM: farbror Peder Pedersen Sønderby i Fabjerg sogn.

491 Simon Nielsen i Adsbøl i Strellev sogn. 3.7.1773, fol.34.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Christensen i Dejgård i Horne sogn. B: Maren 17, Niels 12, Anne 9, Christen 7, Jens 4, Kjeld 10 uger. FM: Simon Christensen i Bovnum i Horne sogn, morbrødre Hans Christensen i Malle, Oluf Christensen i Adsbøl.

492 Knud Pedersen og hustru Anne Christensdatter i Nørre Bjørslev i Nørre Vium sogn. 24.5.1773, fol.35B.
B: Christen i Svendlund i Rind sogn, Peder 22, der overtager gården, Maren g.m. Christen Knudsen i Snejbjerg, Kirsten 16, Anne Cathrine. FM: farbror Søren Pedersen i Albæk i Skjern sogn, Søren Nielsen i Pårup i Assing sogn, Anders Pedersen i Kirkegård i Nørre Vium sogn.

493 Bodil Eskildsdatter i Påbøl i Hoven sogn. 5.5.1773, fol.41.
E: Hans Bentsen. A:
1) søster Kirsten Eskildsdatter g.m. Christen Olufsen i Påbøl
2) halvsøster Kirsten Eskildsdatter g.m. Søren Christensen i Vittarp i Oddum sogn
3) halvsøsters søn Peder Hansen Østerby i Ulvegade 10 i Nyboder i København
4) halvsøsters datter Else Nielsdatter g.m. Søren Hansen i Tuesbøl i Brørup sogn.

494 Peder Jensen i Odderup i Oddum sogn. 14.7.1773, fol.46.
E: Johanne Margrethe Knudsdatter. LV: Jens Jensen i Skodsbøl. B: Maren 23, Peder 18, Anne 12. FM: Thomas Nielsen i Grønborg i Borris sogn, Jeppe Eskildsen i Bisgård i Egvad sogn, Niels Pedersen i Odderup.

495 Hans Sørensen Havlund i Nørre Bork. 12.6.1773, fol.48B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Niels Hansen i Hoven. Første ægteskab med Else Sørensdatter, skifte Ribe Kloster 28.1.1749. B: Voldborg 32, Maren 29. FM: fasters mand Søren Nielsen i Obling. Desuden nævnes enkens bror Christen Christensen i Bovnum i Horne sogn.

496 Christen Sørensen i Katsighus i Resen sogn. 4.6.1773, fol.54.
E: Maren Pedersdatter Vejbjerg. LV: Christen Jensen i Nørre Makholm. B: Søren 10, Peder 7, Christen 4. FM: Knud Jepsen i Vognsgård i Humlum sogn, Jørgen Billeschou til Vejbjerggård.

497 Bevilling til uskiftet bo. 30.6.1773, fol.56B.
Bevilling til uskiftet bo for Christen Christensen Møller og hustru Gunhild Madsdatter i Gudum sogn.

498 Birgitte Christensdatter, ugift pige i Sønder Grene i Hoven sogn. 24.6.1773, fol.57.
A:
1) bror Peder Christensen på stedet
2) søster Anne Christensdatter i Sønder Grene
3) halvbror Thøger Christensen i Ølgod Præstegård
4) halvbror Jens Strømmesbøl i Oddum sogn
5) halvsøster Mette Christensdatter i Holsten
6) halvsøster Maren Christensdatter i Loft i Grindsted sogn
7) halvsøster Anne Christensdatter i Pårup i Assing sogn.

499 Erik Nielsen i Sønder Karstoft i Skarrild sogn. 12.7.1773, fol.58.
E: Anne Jensdatter. LV: Poul Østergaard til Nørre Karstoft. B: Jens 9 mdr. FM: farbror Oluf Nielsen i Give. Afdødes stedfar Jens Troelsen bor i den anden halvgård.

500 Anne Eriksdatter i Sønder Karstoft i Skarrild sogn. 12.7.1773, fol.60B.
E: Jens Troelsen. Af første ægteskab B:
1) Oluf Nielsen
2) Ellen Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Sejerup i Thyregod sogn
3) Anne Nielsdatter g.m. Jens Jensen i Sønder Karstoft
4) Erik Nielsen i Sønder Karstoft, [skifte 12.7.1773 lbnr.499], var g.m. Anne Jensdatter. 1B: Jens 9.
Enkemandens B: Niels Jensen 12.

501 Testamente 1773, fol.63.
Testamente af 5.5.1773 for Jens Hvass til Tviskloster og hustru Anne Magdalene Moldrup. Hans A:
1) en bror
2) datter, der er enke.
Hendes arvinger angives ikke.

502 Mathias Jacob Nielsen Lassen i Bundgård i Tulstrup i Ikast sogn. 10.5.1773, fol.63B.
E: Kirsten Bertelsdatter. LV: Ib Pedersen i Øster Høgild. B: Niels Lassen ved Over Bygningskommissionen i København, Anne Cecilie 31, Anne Cathrine 29, Inger 28. FM: Niels Madsen Røjen i Øster Høgild, Peder Mulvad Billeschou i Nygård, Christen Christensen i Kideris Mølle.

503 Christen Bækgaard i Svendlund i Rind sogn. 29.5.1773, fol.71.
B: Abelone g.m. Christen Knudsen på stedet, Jens 24, Kirsten 23, Dorthe 16, Christen 13. FM: Janus Torning i Høgild, Peder Lykke, farbror Jens Christensen Bækgaard i Snejbjerg sogn.

504 Niels Christensen i Silstrup i Skarrild sogn. 13.7.1773, fol.73.
E: Mette Nielsdatter. LV: Oluf Olufsen Minds i Skarrild. B: Niels 10. FM: Poul Nielsen Hesselvig i Skarrild sogn. Skifte efter enkens første mand 29.3.1762. B: Anne Nielsdatter 14. FM: Hans Eskildsen i Sønder Karstoft. Anne Nielsdatter har arv efter morbror Jens Christensen, skytte på Tviskloster.

505 Anders Pedersen i Mosegård i Assing sogn. 5.8.1773, fol.76B.
E: Inger Christensdatter. LV: Søren Nielsen Paarup. A: bror Niels Pedersen i Fjelstervang i Vorgod sogn ved svigersøn Christen Christensen. Enkens første ægteskab med Anders Christensen. B: Abelone g.m. Ib Pedersen i Over Kirkegård i Assing sogn.

506 Laurids Jensen Skovgaard i Vester Bjerrum i Gudum sogn. 20.1.1773, fol.80.
E: Anne Thomasdatter. LV: Jens Øster Bjerrum. B: Anne Lisbeth 9, Gravers 6, Thomas, der døde, Anne 4, Jytte Marie 2. FM: Zacharias Jensen i Hvistendal. Første ægteskab med Lisbeth Nielsdatter, skifte 21.2.1754. B: Niels 20. FM: født værge Mads Jensen i Resen, der døde, Niels Christensen i Langergård i Resen sogn. Andet ægteskab med Margrethe Christensdatter. B: Margrethe 12. FM: morbror Peder Møltrup i Herpinggård, Jens Herping. Niels Lauridsen har arv efter oldefar efter skifte 26.3.1763. Desuden nævnes enkens far Thomas Christensen Bjerrum.

507 Johanne Jørgensdatter i Døvling i Skarrild sogn. 18.8.1773, fol.85.
E: Christen Pedersen. A: søskendebørn:
1) Søren Mikkelsen i Arreskov i [Nørre] Snede sogn
2) Christen Mikkelsen i Tovstrup i Snejbjerg sogn
3) Dorthe Mikkelsdatter g.m. Anders Madsen i Silstrup i Skarrild sogn
4) Johanne Mikkelsdatter g.m. Christen Christensen i Debelmose i Borris sogn
5) Anne Mikkelsdatter i Snejbjerg. FM: Christen Pedersen Døvling i Skarrild sogn
6) Maren Mikkelsdatter i Bølling sogn. FM: Peder Jepsen Døvling, Laurids Pedersen i Tarp i Borris sogn
7) Maren Svendsdatter g.m. Niels Nielsen i Thyregod.

508 Knud Christiansen Sønderby i Tarm i Egvad sogn. 14.5.1773, fol.98B.
E: Karen Sørensdatter. LV: svoger Hans Jensen Debel i Varisbøl i Lønborg sogn. B: Maren 11, Christian 2. FM: farbror Eskild Christensen Sønderby i Tarm, fasters mand Hans Lauridsen i Tarm. Arv efter afdødes far Christian Knudsen i Tarm, [skifte 27.3.1773, fol.481]. Aftægt til enkens far Søren Poulsen og hustru.

509 Søren Sørensen i Fiskbæk i Nørre Vium sogn. 13.7.1773, fol.102B.
E: Kirsten Knudsdatter, skifte 12.4.1771. B: Knud 36 i Adelgade 232 i København, tømrer ved Holmens faste stok, Ove 19, Christen 12. FM: Anders Nielsen Randbæk i Østergård i Vium sogn, Mads Christensen i Egeris Mølle.

510 Testamente. 1773, fol.106B.
Testamente af 2.10.1773 for Morten Jepsen og hustru Maren Christensdatter i Velling sogn.

511 Jacob Nielsen Albæk på Grubbesholm i Nørre Bork sogn. 26.3.1773, fol.107B.
Enkemand efter Johanne Marie Nielsdatter, [skifte 19.3.1767 lbnr.388]. B: Maren 13, Niels 11, Niels 9. FM: Niels Hansen i Dal i Grindsted sogn, Joen Christensen på Juellingsholm ved søn Christen Joensen sst. Første ægteskab angives ikke. Andet ægteskab med Maren Lauridsdatter. B: Kirsten g.m. Peder Jensen i Stauning. Johanne Marie Nielsdatter har efter far Niels Hansen i Grindsted, skifte 29.3.1758 og efter mor 6.6.1744. Johanne Marie Nielsdatter har også arv efter bror Bertel Hansen, der døde ved Ringsted på Sjælland. Afdøde ejede en sjettedel af Grubbesholm Hovedgård med underliggende jorder.

512 Testamente. 1773, fol.124.
Testamente af 7.6.1771 for Peder Madsen og hustru Karen Christensdatter i Damgård i Borbjerg sogn.

513 Bevilling at være egen værge. 12.3.1773, fol.124B.
Bevilling at være egen værge for Dines Pedersen, student i Randers under tilsyn af Dines Mammen i Randers.

514 Anne Kirstine Christensdatter i Øster Høgild [i Rind sogn]. 26.11.1773, fol.124B.
E: Ib Pedersen Skærbæk. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige barn.

515 Bevilling til uskiftet bo. 3.12.1773, fol.125.
Bevilling til uskiftet bo for Jens Sehested og hustru Elisabeth Birgitte Sehested til Rydhave for den efterlevende og deres datter.

516 Thomas Maltesen i Øster Vestergård i Vandborg sogn. 11.5.1773, fol.125B.
E: Karen Sørensdatter Mørk. LV: Peder N. Schmidt i Lemvig. B: Anne 7, Søren 5, Birgitte Cathrine 2. FM: morfar Søren Christensen Mørk i Jørgensgård i Nees sogn. Desuden nævnes Jens Maltesen i Nees.

517 Ansøgning om bevilling til uskiftet bo. 1773, fol.133.
Ansøgning fra Hans Bagger, forvalter på Brahesborg ved Assens på Fyn, Krengerup og Skovgård, om bevilling til uskiftet bo for sine forældre Christen Jensen, birkedommer og hustru Maren Hansdatter Bagger i Vester Søgård i Husby sogn, som eneste arving.

518 Jens Knudsen i Fiskbæk i Gudum sogn. 28.6.1773, fol.133B.
E: Else Davidsdatter. LV: Peder N. Schmidt i Lemvig. B: Anne Marie 17, Knud 15. FM: farbror Niels Knudsen i Lemvig.

519 Christen Sørensen i Mellem Makholm i Resen sogn. 7.4.1773, fol.137.
E: Else Johanne Nielsdatter. LV: Jens Hansen i Pilgård i Resen sogn. B: Søren 2, Christiane født 27.11.1773. FM: morbror Mikkel Nielsen Bech i Resen sogn. Skifte efter første hustru 20.5.1763. B: Anne 13, Jens 9. FM: mosters mand Niels Mogensen i Pine i Humlum sogn, Christen Jensen i Nørre Makholm.

520 Jacob Lassen Tarp i Vestergård i Vester Tarp i Sønder Felding sogn. 1.6.1773, fol.140B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Gjelstrup, præst i Sønder Felding og Assing. B: Laurids 30 i Kodbøl i Borris sogn, Søren 28, hosekræmmer i København, nu i Eckernførde i Holsten, Jens 21 i Skovbjerg i [Sønder] Felding sogn, Kirsten g.m. Jens Jensen i Skårup i Vester Herning [dvs. Hanning] sogn, Kirstine g.m. Jens Jensen i Havnstrup i Snejbjerg sogn, Karen 13. FM: Janus Torning i Rind sogn. Skøde 1759 til afdødes bror Thue Lassen i Bassumgård på gården, hvor nu afdøde Jacob Lassen og Las Jacobsen boede.

521 Hans Pedersen Roepstorff, møller i Felding Mølle i Sønder Felding sogn. 26.10.1773, fol.145B.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Gjelstrup, præst i Sønder Felding og Assing. B:
1) Hans Roepstorff 15 uger 23.2.1774.
FM: fars morbror Christen Thomsen i Ganer i Skjern sogn.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Birgitte Thomasdatter g.m. Jens Agger, birkeskriver i Skjernbrogård
2 enkens stedfar Niels Christensen i Stovstrup i Oddum sogn.

522 Peder Christensen i Store Flansmose i Dybe sogn. 28.5.1773, fol.149.
E: Mette Jensdatter. LV: [Christian Arent Christensen] Brasch, præst i Dybe. B: Sidsel, nyfødt. FM: morfar Jens Kjeldsen i Dybe Kirkegård. Desuden nævnes afdødes søskendebarn Maren Lauridsdatter på stedet.

523 Christen Christensen, møller i Klostermølle i Gudum sogn. 18.5.1774, fol.153B.
E: Gundil Madsdatter. LV: Peder Jensen i Nørre Skodborg. B: Christian 13, Anne Marie 8, Mads 6, Laurids 2. FM: Peder Hassing Hee, præst i Gudum og Fabjerg, Christen Olufsen til Gudumkloster, Jens Johan Jensen Hvistendal, Rasmus Lauridsen i Vester Lind. Samfrænder: Peder Nielsen Schmidt i Lemvig, Oluf Madsen, møller i Flynder Mølle. Bevilling til uskiftet bo af 30.7.1773.

524 Margrethe Christensdatter i Fjelstervang i Vorgod sogn. 3.6.1774, fol.154B.
E: Jacob Pedersen. Første ægteskab med Peder Andersen Risbjerg, [skifte 14.4.1761 lbnr.316]. B: Karen g.m. Niels Christensen i Fjelstervang, Anders 15. FM: Jens Pedersen sst. Ophold i gården til afdødes mor på 70 år.

525 Cathrine Andersdatter i Neder Kirkegård i Assing sogn. 3.6.1774, fol.158.
E: Jesper Jensen Nederby. B: Rasmus 7 uger, Jens 7 uger. FM: mors morbror Jørgen Thorlund i Rind, degn i Rind og Herning. Desuden nævnes enkemandens svoger Jens Nielsen i Nederby i Oddum sogn.

526 Mette Jensdatter i Birkmose i Vorgod sogn. 21.7.1774, fol.161B.
E: Mads Christensen. B: Jens 25, Christen 23, Mette 21. FM: Laurids Sørensen i Tulsgård i Vorgod sogn, mors brorsøn Laurids Lauridsen i Barde i Vorgod sogn.

527 Maren Christensdatter i Skarrild sogn. 3.6.1774, fol.165.
E: Jørgen Nielsen Krog. B: Christen, Jens, Kirsten Cathrine, Mikkel. FM: mors stedfar Mikkel Christensen Togsvig i Arnborg sogn, farbror Mourids Skærbæk i [Nørre] Vium sogn, Peder Fjederholt i Rind sogn, mostres mænd Jens Nielsen Ødevig i Skarrild sogn, Christen Fasterholt i Arnborg. Af enkemandens [andet] ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter] nævnes af B: Peder, Laurids.

528 Bevilling til uskiftet bo. 8.4.1774, fol.166B.
Bevilling til uskiftet bo for Jens Hansen Pilgaard og hustru Anne Cathrine Jensdatter i Resen.

529 Andreas Nielsen Sundorff, snedker i Vesterby i Rindum sogn. 15.9.1773, fol.167.
E: Marie Sibylle Nielsdatter. LV: Hans Christian Iversen, toldforpagter i Ringkøbing. B: Marianne 22, Niels Nikolaj 15. FM: Christen Hounissen i Vesterby, farbror Søren Nielsen Sundby i Ål i Tvilum sogn (?). Afdøde kaldes også Anders Nielsen Gundorff.

530 Gertrud Marie Jensdatter i Brændgård i Vandborg sogn. 29.11.1774, fol.175.
E: Jens Eriksen Søndergaard. B: Gertrud Marie 1½. FM: morbror Oluf Jensen i Hundal i Fovsing sogn.

531 Abelone Sørensdatter på Næstholt Mark i Snejbjerg sogn. 26.5.1774, fol.178.
E: Jens Steffensen. B: Steffen 6, Søren 5 uger. Desuden nævnes afdødes søskende Peder Sørensen, Niels Sørensen.

532 Niels Pedersen i Olling i Assing sogn. 1.12.1774, fol.179.
E: Kirsten Jensdatter. B: Johanne 22, Mette 20, Peder 17, Karen 12, Mette Cathrine 8. FM: samfrænder Jens Nielsen i Amtrup i Snejbjerg sogn, Niels Graversen sst.

533 Anne Kirstine Christensdatter i Øster Høgild i Rind sogn. 3.12.1774, fol.180B.
E: Ib Pedersen Skærbæk. B: Else 14. FM: samfrænder Niels Madsen Røjen i Øster Høgild, Janus Torning sst. Bevilling til uskiftet bo 26.11.1773 lbnr.514.

534 Maren Christensdatter i Hedegård i Gudum sogn. 11.4.1774, fol.181B.
E: Niels Pedersen Borre. B: Marianne 1. FM: Hartvig Kjeldsen i Skodborggård. Skøde 10.12 1770 fra afdødes forældre Christen Davidsen Skovby og Johanne Marie Nielsdatter. Desuden nævnes enkemandens bror David Pedersen Borre i Nørre Nissum.

535 Bevilling at være egen værge. 7.10.1774, fol.185B.
Bevilling at være egen værge for Marianne Helene Sofie von Hielmcrone og Edvardine Christine von Hielmcrone under tilsyn af deres far Marcus von Hielmcrone til Engelsholm og efter hans død deres farbror Christen [Hansen] Hielmcrone, præst i Borbjerg og Ryde.

536 Inger Kirstine Madsdatter i Vesttarp i Velling sogn. 31.12.1774, fol.186.
E: Niels Andersen Meldgaard. B: Ellen 15, Maren 15, Mads 14, Johanne 9, Marianne 7, Anders 4, Christen 1½, Inger Kirstine, der døde. FM: Jens Bjerg Rindum, købmand i Ringkøbing, Jens Rybjerg i Tranmose i Velling sogn.

537 Mads Olufsen Dahl til Vadskærgård i Tørring sogn. 20.11.1773, fol.188.
E: Inger Lauridsdatter Vadum. LV: Markus Borgen, præst i Tørring og Heldum, Jørgen Gleerup [til Dybvad], der ægter enken. A:
1) søster Mette Olufsdatter Dahl g.m. Søren Hansen til Strandbjerggård. Første ægteskab med Niels Sørensen Balleby, [skifte 21.10.1768 lbnr.455]
2) søster Maren Olufsdatter Dahl, [bevilling til uskiftet bo 7.9.1759 lbnr.298], var g.m. Morten Kvistgård til Stubbergård. 3B: Anders 19, Mette Kirstine 18, Pernille Marie 17.
Skøde 1759 fra afdødes forældre Oluf Madsen Dal og Kirsten Mikkelsdatter.
Adskillige skøder indført.
Jordebog for Vadskærgård gods 1735 fol.210-211B.
Jordebog for Vadskærgård gods 1759 fol.208-209.
Jordebog for Vadskærgård gods 1773 fol.221B-222B.
Jordebog for Blidstrup gods på Mors 1771 fol.190B-192
Jordebog for dele af Kongensgård gods 1760 fol.202-202B, 203-203B.

538 Troels Jensen Lund i Lund i Gjellerup sogn. 9.9.1773, fol.226B.
E: Anne Sivertsdatter. LV: Oluf Pedersen, præst i Gjellerup. B: Anne Margrethe 15, Jens 13, Maren 9, Oluf 6, Anne 3, Troels 7 uger. FM: farbror Oluf Jensen Lund i Pugdal i Vildbjerg sogn, fars svoger Jørgen Jensen i Hammerum. Afdøde var FM for enkens søstersøn Henrik Hansen 17, hvis forældre boede i Store Hjøllund. FM: farbror Laurids Henriksen i Them sogn.

539 Bevilling at være egen værge. 29.7.1774, fol.237.
Bevilling at være egen værge for Johanne Pedersdatter Steffensen i Lundenæsgård under tilsyn af bror Steffen Steffensen, præst i Borris og Faster.

540 Oluf Christian Hovedstrup til Kongensgård [i Nørre Nissum sogn]. 14.10.1774, fol.237B.
E: Christiane Marie Overgaard. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige børn.

541 Else Pedersdatter i Bøgild i Ikast sogn. 31.10.1774, fol.238.
E: Laurids Pedersen Langfram. A: findes ikke. Afdøde var født i Volstrup i Hjerm sogn på Volstrup gods, men havde boet 30 år i sin barndom og ungdom på Avsumgård gods. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Pedersen Langfram i København.

542 Karen Mortensdatter i Ruskær i Bording sogn. 2.12.1774, fol.242.
E: Søren Jepsen. B: Kirsten 7. FM: morfar Anders Sørensen i Remme i Ikast sogn.

543 Jacob Svendsen Lilje i Esbøl i [Sønder] Vium sogn. 11.2.1775, fol.243B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: bror Peder Christensen i Malle i Horne sogn. Første ægteskab med [Helvig Jensdatter], skifte 19.8.1763 lbnr.344. B: Ellen 26 i Ribe. FM: morbror Rasmus Jensen i Lydum. Afdøde var født i Sverige.

544 Kaj Poulsen i Hoven Mølle. 29.12.1773, fol.246B.
E: Marie Elisabeth. LV: Hans Bang, præst i Sønder Omme. A:
1) bror Niels Poulsen Gesten, tolder i Sønderho og Fanø, død for 14 år siden, var g.m. Marie Cathrine nu i Ribe. 4B: Kirstine Marie 23, Sara 21, Margrethe Cecilie 19, Christence Kirstine 17. FM: Peder Jensen i Ørbæk, Peder Jacobsen ved Hoven Kirke
2) bror Jeppe Poulsen Strich i Egtved i Koldinghus amt, død. 4B: Poul i Tønder, Søren i Hoven Mølle, Kaj 16 i Nymølle i Egtved sogn, Margrethe 21 i Dons i Almind sogn. FM: Eskild Jensen i Meldgård i Borris sogn
3) søster Marie Poulsdatter g.m. Anders Falk, degn i Almind ved Kolding
4) søster Adelgunde, var g.m. Rasmus Frank, degn i Hørby på Sjælland, nu g.m. Svend, gartner i Holbæk.

545 Mads [Pedersen] Lillelund til Sindinggård i [Sinding sogn]. 6.3.1775, fol.283.
E: Johanne Marie Severine Kaalund.
Testamente af 16.11.1769. Hans A:
1) brorsøn Peder Lauridsen Lillelund, der overtager Sindinggård
2) bror Thomas Lillelund, præst i Årslev og Tilst, hans yngste søn Mads Lillelund
3) bror Laurids Lillelund, præst i Jordløse og Håstrup på Fyn, hans yngste datter Anne Johanne Lillelund og søn Hans Jacob Errebo Lillelund, student på Fyn, der er boets eksekutor
4) søster Ellen Kirstine Lillelund g.m. Christoffer Wederkinch, præst i Sønderby på Fyn, deres yngste søn Mads Wederkinch og yngste datter Anne Johanne Wederkinch
5) svoger [d.v.s. afdødes første hustru Anne Johanne Udsens halvbror] Jens Brøchner Hornemann, hørkræmmer i København. (Sml. lbnr.358).
Hendes A:
1) yngste søster Johanne Frederikke Kaalund.

546 Hans Mogensen i Udegård i Ansager sogn. 6.3.1775, fol.286.
E: Sidsel Kirstine Nielsdatter. LV: Hans Pedersen i Olling, Jens Jørgensen sst. B: Mogens, der overtager gården, Niels, Johanne 14, Tønne 13, Ingeborg 10, Maren 7, Christiane 2. FM: morbrødre Niels Nielsen Bundsgaard i Vester Gesten, Thomas Christian Nielsen Bundsgaard nu i Tiphede i Ansager sogn. Arv efter enkens far Niels Nielsen Bundsgaard, skifte 25.4.1760.

547 Maren Pedersdatter i Sønder Bork. 13.6.1774, fol.289.
E: Christen Pedersen. B: Anne 4 uger. FM: farbror Laurids Pedersen i Kvorup i Kvong sogn. Skøde 1773 fra afdødes mor Anne Cortsdatter, enke efter Peder Dinesen, hvori nævnes hendes bror Hans Cortsen i Klinting, hendes søn Cort Pedersen, der døde 1773, hendes svigersøn Søren Jepsen i Lønne. Desuden nævnes enkemandens far Peder Lauridsen i Vium sogn.

548 Jeppe Olufsen i Lærkeholt i Ansager sogn. 15.10.1774, fol.294B.
E: Karen Nielsdatter. LV: far Niels Pallesen i Påbøl i Hoven sogn. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 20.1.1773 lbnr.460. B: Oluf 4. FM: farbror Peder Olufsen i Lærkeholt. Desuden nævnes afdødes far Oluf Jepsen g.m. Abelone Poulsdatter i Lærkeholt, afdødes søskende Ellen Olufsdatter sst, Kirsten Olufsdatter, afdødes halvsøster Maren Olufsdatter og første hustrus far Peder Jensen sst.

549 Christen Pedersen i Tulstrup i Ikast sogn. 31.10.1774, fol.300.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Pedersen i Frølund i Gjellerup sogn. A: halvsøster Karen Christensdatter, død, var g.m. Laurids Jensen i Sigten i Bording sogn. 4B: Jens i Tønder, Christen i Holland, Maren g.m. Christen Sørensen i Vester Harrild i Ejstrup sogn på Hastrup gods, Maren, uvist hvor, der har en datter uden ægteskab: Anne i Øster Suderbæk i Ikast sogn.

550 Frands Andersen, ridefoged på Avsumgård. 1.8.1774, fol.305.
A: mor Dorthe Mikkelsdatter, enke efter Anders Frandsen, søster Kirsten Andersdatter, begge i Estvad på Estvadgård Kloster gods. FM: Henrik Høgh, forpagter af Hjerm Præstegård.

551 [Birgitte Blichfeld] på Nørre Vosborg [i Ulfborg sogn]. 27.2.1775, fol.308B.
Enke efter [Christian Hansen] Lautrup, ritmester [til Østergård i Åsted sogn i Salling]. B: Severin Laurentius Lautrup, løjtnant i Århus, Hans Christian Lautrup i København, Frederik Christian Lautrup på Nørre Vosborg. FM: landsdommer Leth.

552 Kirsten Christensdatter i Øvig i Skarrild sogn. 21.6.1775, fol.309.
E: Jens Nielsen. B: Niels 8, Christen 6, Johanne Marie 4. FM: mors stedfar Mikkel Christensen i Togsvig, mosters mand Christen Christensen i Fasterholt. Desuden nævnes enkemandens bror Erik Nielsen i København.

553 Mette Cathrine Mikkelsdatter i Foersum i Egvad sogn. 21.7.1775, fol.310.
E: Søren Lauridsen. A:
1) bror Niels Mikkelsen i Grimlund i Hoven sogn
2) bror Jens Mikkelsen i Grimlund i Hoven sogn
3) søster Inger Mikkelsdatter i Grimlund i Hoven sogn
4) bror Christen Mikkelsen i Mosegård i Felding sogn, død. 2B: Jens, Anne Cathrine. FM: stedfar Poul Christensen i Mosegård, Jacob Christensen i Engsig i Skjern sogn
5) søster Anne Mikkelsdatter i Albæk i Skjern sogn, død. 1B: Anne Sørensdatter
6) søster Else Mikkelsdatter i Rosendal i Oddum sogn, død. 1B: Dorthe Madsdatter.
Arv efter enkemandens første hustru [Anne Elsebeth Christensdatter], skifte 24.10.1772 lbnr.452. Skøde fra enkemandens far Laurids Christensen, (kaldes også Lauge Christensen). Desuden nævnes enkemandens bror Christen Lauridsen i Gårde i Tistrup, (kaldes også Christen Laugesen).

554 Else Cathrine Brøllund i Udstrup i [Sønder Nissum sogn]. 28.7.1775, fol.311B.
E: Jens Tang til Udstrup. A: mor Anne Marie Kvistgaard, enke efter Brøllund, [bevilling til uskiftet bo af 16.4.1751 lbnr.296]. LV: Peder Tang, søskende Anne Brøllund, Christiane Brøllund. Afdøde kaldes Brøllau.

555 Christian Pedersen, fuldmægtig på Lønborggård. 19.10.1774, fol.312.
A:
1) mormor Anne Dorthe Broch i Viborg, enke efter birkedommer Pedersen
2) bror Andreas Pedersen, fuldmægtig på Tårupgård
3) bror Nikolaj Pedersen, fuldmægtig på Restrup
4) bror Konrad Pedersen, fuldmægtig på Holmgård
5) bror Viderik Pedersen, fuldmægtig på Lindenborg
6) søster Johanne Marie Pedersen g.m. Peder Wulff i Viborg
7) søster Susanne Sofie Pedersen i Abildtrup(?) Præstegård.
Familienavnet er Peitersen.
Skattejordebog for Lønborggård 1774 fol.313B-315.

556 Jacob Johan Colding til Holmgård [i Møborg sogn] ved Lemvig. 29.1.1774, fol.316B.
E: Mette Christiane Rømer. B: Thomas, Abelone Marie, Birgitte Cathrine. FM: morbror Hans Rømer, præst i Hygum, mostres mænd Morten Gram, birkeskriver g.m. Cathrine Margrethe Rømer, Hans Gerdes i Ribe g.m. Marie Sofie Rømer. Sml. lbnr. 456, 475.

557 Niels Jensen i Mattrup i Resen sogn. 29.5.1773, fol.317B.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Zacharias Hvistendal. B: Jens 22, Ida 18, Jacob 17, Mette 15, Johanne Marie 15, Cathrine 13, Niels 10, Kirstine Marie 8, Marianne 6. FM: søskendebørn Jens Jensen, forpagter af Hvistendal i Gudum sogn, Peder Jensen i Nørre Skodborg i Gudum sogn, næstsøskendebarn Mikkel Nielsen i Bæk i Resen sogn, Mikkel Jacobsen i Tangsgård i Gudum sogn, Christen Jensen i Makholm i Resen sogn. Skøde 1737 fra afdødes stedfar Jens Nielsen Bramming og afdødes mor Johanne Jensdatter, hvori angives afdødes søskende:
1) Hans Jensen Mattrup i Pilgård i Resen sogn
2) Mads Jensen, møller i Åmølle
3) Jens Jensen i Hvistendal
4) Christen Jensen i Resen by
5) Peder Jensen i Smertlund i [Nørre] Nissum sogn
6) Rasmus Jensen i Holstebro
7) søster g.m. Jens Christensen Bruusen i Mejrup.
(Sml. lbnr.266, 421).

558 Peder Christensen Mølhus, forpagter af Herpinggård i Trans sogn. 14.8.1775, fol.320B.
E: Johanne Poulsdatter Herping. Testamente af 29.3.1770.

559 Oluf Christian Hovedstrup til Kongensgård i Nørre Nissum sogn. 16.8.1775, fol.321.
E: Christiane Marie Overgård. LV: Jesper Møller i Krogsgård, Christen Iversen Qvistgaard i Gudum sogn, der ægter enken. B: Anne Cathrine 4, Anne Margrethe 3. FM: samfrænder Søren Lodbjerg, præst i Skagen, Niels Overgaard, præst i Sønderhå og Hørsted i Thy, Peder Overgaard, degn i Resen og Humlum. Bevilling til uskiftet bo 14.10.1774 lbnr.540.

560 Jens Christensen Skovlund i Isenvad i Ikast sogn. 15.3.1775, fol.322.
E: Karen Jensdatter. LV: Weisberg i Nørlund i Ikast sogn. B: Jens 6, Christen 4, Anne 2. FM: fars brorsøn Christen Jepsen i Sahl. Af første ægteskab B: Christen 21, Karen 15, Sidsel 13, Mette 11, Christian 10, Mikkel 9. FM: Jens Rasmussen i Grødde i Ikast sogn. Børnene af første ægteskab er hos slægtninge i Rye og Borbjerg sogne. Desuden nævnes enkens far Jens Augustinus i Gammelby i Mejrup sogn.

561 Anders Christensen Moselund i Hestlund i Bording sogn. 8.7.1774, fol.324B.
E: Bodil Nielsdatter, der døde i Fonnesbæk.
Hans A:
1) søster Inger Christensdatter, død, var g.m. Christen Christensen Skovhus i Vinderslev sogn. 6B:
a Christen Christensen Skovhus i Vinderslev sogn
b Rasmus Christensen, skrædder i Nørlund i Bording sogn
c Niels Christensen i Gjellerup
d Anne Christensdatter g.m. Anders Madsen i Pederstrup i Vinderslev sogn
e Birthe Christensdatter g.m. Anders Jensen i Vinderslev sogn
f Inger Christensdatter, enke efter Jens Jensen i Kjellerup i Hørup sogn
2) halvbror Gregers Christensen i Hestlund
3) halvbror Niels Christensen i Hestlund
4) halvbror Christen Christensen, død. 3B:
a Oluf Christensen på Sjælland
b Christen Christensen i Holing i Herning sogn
c [Anne Kirstine Christensdatter] g.m. Mads Møller i Busk i Gjellerup sogn
5) halvsøster Abelone Christensdatter, død. 2B:
a Christen Nielsen Ringstrup i Hestlund
b Jens Ringstrup, død. 4B: Morten i Bording sogn, Birthe i Ikast sogn, Maren i Bording sogn, Anne, død, 1B: Helene Christensdatter.
Hendes A:
Første ægteskab med [Mads Fonnesbæk i Tværmose i Sunds sogn]. B:
1) Søren Madsen Tværmose i Bjødstrup i Gjellerup sogn
2) Jacob Madsen Tværmose
3) Anders Madsen Tværmose
4) Anne Madsdatter Tværmose g.m. Rasmus Pedersen Højer i København
5) Mette Madsdatter Tværmose g.m. Niels Christensen Lassesgaard ved Ikast Kirke
6) Inger Madsdatter g.m. Niels Jensen Jelsgaard i Vejen i Rind sogn
7) Niels Madsen Tværmose i Sunds sogn.
Andet ægteskab med [Christen Jensen Simmelkær i Tværmose]. B:
8) Mads Christensen Tværmose 21.

562 Mette Pedersdatter Sandbæk i Alstrup i Navr sogn. 28.4.1775, fol.329.
Enke efter Erik Bertelsen. B:
1) Jens Eriksen Sandbæk i Varde
2) Anne Cathrine Eriksdatter, død, var g.m. Oluf Christensen. 1B:
a Sidsel Olufsdatter. FM: farbror Peder Christensen i Galmstrup i Flynder sogn.

563 Jens Sehested til Rydhave [i Ryde sogn]. 13.10.1775, fol.331.
E: Birgitte Elisabeth Sehested. LV: Christen von Hielmcrone på Holmgård i Borbjerg sogn. B: Birgitte Sofie Elisabeth Sehested. FM: morbrødre Holger Sehested til Bjerregård, Anders Sehested på Fyn, svoger Verner Rosenkrantz til Villestrup. Bevilling til uskiftet bo 3.12.1773 lbnr.515.

564 Mads Christensen i Tjørring. 25.9.1775, fol.332.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Pedersen i Hallundbæk i Hodsager sogn. B: Agathe 8, Maren 4. FM: farbrødre Christen Christensen i Kideris Mølle, Laurids Christensen i Tulstrup i Ikast sogn.

565 Afkald. 10.5.1775, fol.333.
Afkald fra Laurids Pedersen Heldvad, student i Ribe for arv efter forældre Nikolaj Heldvad og hustru Anne Kirstine Fridsch til Vennergård, skifte 15.11.1757 lbnr.308 til morbror Peder Fridsch, borgmester i Ribe.

566 Laurids Nielsen Nybo i Tværmose i Sunds sogn, der døde 27.4.1775, fol.333.
E: Christian Elisabeth Lime. LV: [svoger] Hans Adolf Høgh, præst i Sunds. [Bevilling til uskiftet bo efter første hustru Anne Hedvig Thomasdatter Bording 11.11.1747 lbnr.376]. Afkald fra B:
1) Christen Nybo i Viborg g.m. Naaman Lassens datter
2) Margrethe Nybo g.m. Mikkel Lyngbæk, præst i Nøvling og Sinding
3) Ingeborg Nybo g.m. Laurids Buch til Tanderup [i Snejbjerg sogn]
4) Laurids Nybo til Ørnhoved g.m. [Elisabeth], datter af [Konrad] Lundsgaard til Lergrav [i Avlum sogn].

567 Karen Sørensdatter Bang i Resen. 8.11.1775, fol.333B.
E: Thomas Graa Wolder. Testamente af 30.11.1769.

568 Maren Bertelsdatter i Øster Ølby. 26.10.1775, fol.334.
E: Zacharias Jensen Rattrup. Af første ægteskab B: Marianne Andersdatter 16, Peder Andersen 14, Laurids Andersen 13, Anne Andersdatter 1. FM: farbror Laurids Pedersen Møller i Frøjk Mølle i Måbjerg sogn, morbror Hans Pedersen Agergaard i Fabjerg sogn, oldefar [dvs. morfar] Peder Agergaard i Fabjerg, mors stedfar Laurids Jensen Fiskbæk i Gudum sogn.

569 Rasmus Bringelsen i Pindvig i Skarrild sogn. 21.6.1775, fol.335.
E: Maren Jepsdatter . LV: Søren Nielsen i Pårup i Assing sogn. A:
1) bror Peder Bringelsen i Skjoldborg i Vorbasse sogn
2) bror Oluf Bringelsen i Fjederholt i Rind sogn
3) søster Kirsten Bringelsdatter g.m. Niels Jensen i Hejnsvig
4) søster Johanne Bringelsdatter 40 hos FM: Laurids Andersen i Søndergård i Sædding sogn.
Afdødes første ægteskab med Kirsten Pedersdatter. Hendes første ægteskab med Jens Christensen. 2B:
1) Johanne Jensdatter, var g.m. Peder Christensen i Vium sogn og by. Hun døde for 6 mdr. siden uden livsarvinger
2) Peder Jensen Pindvig 26 i Holsten ved søskendebarn Jens Christensen i Pårup i Assing sogn.
Desuden nævnes enkens søster Kirsten Jepsdatter i Brøndlund.

570 Karen Jensdatter i Sønderby i Hee sogn. 10.5.1775, fol.336B.
E: Jens Iversen. B: Iver 27 i Sønder Lyngvig, Gregers 25, Niels 24 i Holsten. Af første ægteskab B: Lauge Christensen 46, uvist hvor, Kirsten Christensdatter 40. Af andet ægteskab B: Christen Gregersen 36 i Bratbjerg i Hee sogn, Peder Gregersen 33 på stedet, Niels Gregersen 26 i Holsten. Der nævnes en fraværende søn Jens Gregersen, [muligvis den samme som ovennævnte Niels Gregersen], der har 2 børn uden ægteskab:
1) med Mette Jensdatter i Sønderby. 1B: Gregers Jensen 5½
2) med Mette Jensdatter i Husby. 1B: Christiane Jensdatter 4½.
Desuden nævnes enkemandens bror Knud Iversen, enkemandens svogre Laurids Christensen i Vesterby i Rindum sogn, Jens Graversen i Smedegård i Tim sogn og afdødes far Jens Christensen i Meldgård i Ølstrup sogn.

571 Sidsel Madsdatter i Gårde i Tistrup sogn. 28.12.1775, fol.339B.
E: Christen Laugesen. B: Lauge 11, Mette 4, Maren 6 mdr. FM: farbror Søren Laugesen i Foersum, Søren Christensen i Nørhede. Enkemanden har arv efter skifte 22.4.1750 efter sin halvsøster Christine Sørensdatter i Åsted, der var g.m. Salomon Lauridsen i Åsted, søn af Laurids Salomonsen. (Sml. lbnr.171).

572 Bevilling til uskiftet bo. 2.2.1776, fol.341.
Bevilling til uskiftet bo for Jørgen Billeschou og hustru Dorthe Maylund til Vejbjerggård [i Humlum sogn].

573 Jørgen Madsen, møller i Flynder Mølle. 6.3.1776, fol.341.
E: Karen Olufsdatter. LV: far Oluf Nielsen Grønkær. B: Mads 3, Oluf 1, der døde. FM: farbror Jens Christian Madsen i Stensbæk. Første ægteskab med [Maren Andersdatter, bevilling til uskiftet bo 15.9.1761 lbnr.348]. B: Dorthe Marie g.m. Jens Andersen i Flyndergård, Margrethe 20. FM: Jens Johansen i Hvistendal.

574 Jørgen Billeschou til Vejbjerggård [i Humlum sogn]. 7.3.1776, fol.342B.
E: Dorthe Hansdatter Maylund. B: Hans Billeschou, Peder Billeschou, Oluf Jørgen Billeschou, Jens Billeschou 23, Maren Mulvad Billeschou g.m. [Christen Nielsen] Ørsnæs til Helligkildegård [i Hvidbjerg sogn i Thy], Sara Billeschou g.m. Niels Vils, præst i Søndbjerg og Odby på Thyholm, Karen Margrethe Billeschou 24. FM: Christoffer Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg, Christian Billeschou, kapellan i Hjerm og Gimsing, Peder Overgaard, degn i Resen og Humlum. Bevilling til uskiftet bo af 30.7.1751, lbnr.572.

575 Peder Pedersen i [Nørre] Vium. 13.5.1776, fol.345.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Thygesen Egeris i Fiskbæk. B: Christen 31, Karen 22. FM: farbror Anders Pedersen i Vium Kirkegård, Søren Andersen i Skærbæk.

576 Christen Andersen i Mejlby i Stauning sogn. 8.6.1776, fol.345B.
Enke efter Mette Jensdatter. B: Niels Christensen Sand på stedet, der ægter Kirsten Andersdatter, datter af Anders Nielsen i Halby, Peder Christensen, Jesper Christensen, Maren Christensdatter g.m. Morten Jepsen i Ulkær i Velling sogn, Marianne Christensdatter g.m. Frands Olufsen i Vester Ganer, Mette Christensdatter 33. FM: farbror Hans Andersen i Herning, Christen Andersen Sand, Jens Andersen Albæk.

577 Mette Pedersdatter i Vådde i Ikast sogn. 4.3.1776, fol.346B.
E: Troels Graversen. B: Birgitte 19, Gravers 15, Peder 12, Christen 12, Kirsten 6.

578 Christen Christensen i Favrholt i Ikast sogn. 16.4.1776, fol.347.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Ib Pedersen i Øster Høgild i Rind sogn. B: Mette Cathrine 9. FM: fasters mand Niels Jensen i Harreskov i Assing sogn.

579 Johanne Frederikke Kaalund på Sindinggård. 24.5.1776, fol.348.
E: Peder Lillelund til Sindinggård. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige datter.

580 Mette Madsdatter i Måbjerg. 18.4.1776, fol.348.
E: Jens Lauridsen. B: Laurids 23.

581 Karen Nielsdatter i Bjødstrupgård i Gjellerup sogn. 5.7.1776, fol.349.
E: Søren Madsen Tværmose. Bevilling til uskiftet bo.

582 Sidsel Jensdatter i Hundkær i Snejbjerg sogn. 22.5.1776, fol.349.
E: Dines Jensen. B: Jens 13 uger. FM: morfar Jens Knudsen Kølbæk i Holing i Herning sogn.

583 Peder Nikolaj Bagges, ugift på Søgård på Holmsland. 29.8.1776, fol.350.
A:
1) søster Anne Cathrine Bagges. Første ægteskab med Hans Pedersen Bruun, købmand i Kolding, skifte Kolding 17.2.1758 lbnr.618. 2B:
a Anne Cathrine Bruun 22
b Johanne Bruun 21.
Anne Cathrine Bagges andet ægteskab med Henrik Ammitzbøll til Søgård. 2B:
c Hans Peder Ammitzbøll 18
d Søren Ammitzbøll 17.
Arv efter afdødes mor Johanne Nielsdatter Colding, skifte 11.12.1772 lbnr.459, enke efter Peder Bagges til Søgård, [død 1728].

584 Christian Christensen i Sønder Vinkel i Heldum sogn. 12.6.1776, fol.354.
E: Johanne Marie Nielsdatter. LV: Christen Jensen Kjær i Kallesø. B: Christen 3, Niels 6 mdr. FM: morbrødre Søren Lund, birkedommer på Stårupgård, Jacob Nielsen Lund i Overlund i Navr sogn. Afkald fra afdødes bror Peder Christensen i Kalundborg, som eneste medarving efter afdødes far Christen Pedersen, [bevilling til uskiftet bo 14.11.1749 lbnr.441]. Afdødes mor [Maren Andersdatter]'s første ægteskab med Christen Madsen, [skifte 18.3.1747 lbnr.174].

585 Peder Jensen i Lærkeholt i Ansager sogn. 29.10.1776, fol.358B.
E: Maren Henriksdatter. LV: Oluf Andersen i Skovlund. B: Henrik, der ejer gården, Jens 19, Maren, Karen g.m. Jørgen Pedersen ved far Peder Jørgensen i Ansager. FM: farbror Oluf Jensen i Hjedding i Ølgod sogn.

586 Karen Mortensdatter i Stenderup i Ansager sogn. 29.10.1776, fol.360.
E: Peder Mortensen. B: Mette 16, Maren 11, Morten 10, Christen 4 uger. FM: farbror Christen Mortensen.

587 Markus [Jensen] Krog [i Viumkrog i Nørre] Vium sogn. 8.12.1776, fol.360B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Enevold Olufsen i Dyrvig i Hoven sogn. Af første ægteskab B: Kirsten 27, Jens 25, der overtager gården. FM: morbror Anders Pedersen i Vium Kirkegård.


Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1774-1781
B 8 - 1082


588 Peder Søjbjerg i Vejrum sogn. 13.12.1776, fol.362.
E: Marie Graversdatter. Bevilling til uskiftet bo.

589 Bevilling at være egen værge. 22.11.1776, fol.362B.
Bevilling at være egen værge for Agathe Aargab i Ringkøbing under tilsyn af Søren Lyne i Ribe.

590 Andreas Jensen Hvass til Østergård i Gudum sogn. 28.2.1777, fol.362B.
E: Karen Conradsdatter Lundsgaard. Bevilling til uskiftet bo underskrevet af afdødes bror Hans Hvass og enkens far Conrad Lundsgaard til Lergrav.

591 Anne Marie Christensdatter, huskvinde i Lille Pilgård i Sir sogn. 2.1.1777, fol.363B.
B: Sidsel Pedersdatter 8, Mette Poulsdatter 2. FM: Niels Thomsen Ballegaard, Søren Mikkelsen, smed i Mejrup, Jeremias Nielsen i Ballegård i Sir sogn.

592 Johanne Pedersdatter i Råbjerg i Fovsing sogn. 3.4.1777, fol.365.
E: Peder Pedersen. B: Peder 8. FM: mors morbror Christen Madsen i Snødder i Hjerm sogn. Afdøde døde 10.10.1772, 23 år gammel hos sin svigerfar Anders Jensen i Fovsing.

593 Jørgen Nielsen i Skarrild Krog. 24.8.1774, fol.366.
Enkemand efter Maren Christensdatter, skifte 3.6.1774 lbnr.527. B: [Christen, Jens, Kirsten Cathrine, Mikkel]. FM: farbrødre Mourids Nielsen i Skærbæk i [Nørre] Vium sogn, Christen Nielsen i Fastrup i Gjellerup sogn, Peder Nielsen i Lind i Rind sogn, mosters mand Christen Christensen i Fasterholt i Arnborg sogn. Afdødes anden hustru Kirsten Lauridsdatter. B: Laurids 29 i Søby i Arnborg sogn, Peder i Øster Høgild i Rind sogn, Niels, Knud 22. Afdøde, der begik selvmord, var forlovet med Kirsten Jepsdatter.

594 Johanne Frederikke Kaalund på Sindinggård. 16.5.1777, fol.369.
E: Peder Lillelund til Sindinggård. B: Barbara. FM: farbrødre Hans Jacob Errebo Lillelund, præst i Vildbjerg og Timring, Hans Lillelund på Sindinggård. Bevilling til uskiftet bo 24.5.1776 lbnr.579.

595 Jens Pedersen Hillersborg i Gåsager Bol i Sir sogn. 27.9.1776, fol.371.
E: Kirstine Marie Nielsdatter. LV: Christen Burlund i Gåsager. B: Niels 3. FM: Peder Mikkelsen i Godrim, Poul Mikkelsen i Nørre Søller i Vejrum sogn.

596 Frands Jensen i Dal i Ølby sogn. 2.12.1776, fol.378.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Karup, præst i Ølby, Iver Sørensen i Fovsing. B:
1) Christen Frandsen i Rovnborg, skifte 11.7.1763. 3B: Bodil 17, Mette 15, Christen 12. FM: morbror Christen Pedersen i Overdal i Vejrum sogn
2) Jens Frandsen 38 på stedet
3) Christen Frandsen i Bjerg i Fovsing sogn
4) Niels Frandsen 27 i Christiansfeld i Holsten
5) Jens Frandsen 25 i Holsten i ? Præstegård
6) Karen Frandsdatter g.m. Niels Damsgaard, forpagter af Gudum Præstegård
7) Mette Frandsdatter g.m. Oluf Jensen Ørgaard i Øster Ølby
8) Anne Frandsdatter 23.
Afdøde var født i Vester Ølby på Kvistrup gods.

597 Karen Nielsdatter Røjen i Bjødstrup i Gjellerup sogn. 26.5.1777, fol.383B.
E: Søren Madsen Tværmose. B: Mads 8½, Else Marie 7, Niels 3. FM: fars svogre Søren Ringsted i Bjødstrup, Christen Agerskov i Julsgård i Ikast sogn, Søren Aaby i Øster Høgild i Rind sogn, Ib Pedersen, Janus Torning. Desuden nævnes afdødes far Niels Madsen Røjen i Øster Høgild og enkemandens bror Anders Tværmose i København. Bevilling til uskiftet bo 5.7.1776 lbnr.581.

598 Peder Hansen [fejl for Peder Andersen] i Ørbæk i Hoven sogn. 17.6.1777, fol.384B.
E: Dorthe Linderot. LV: Hans Jørgen Bang, præst i [Sønder ] Omme. B: Henrik 19, Mette 16, Kirsten 14, Anders 11½, Anne Marie 10, Bertel 9. FM: fasters mand Peder Nielsen i Gravl i Borris sogn, Johannes Bertelsen i Ørbæk, Mads Jensen sst, Anders Pedersen i Omvrå, Enevold Olufsen i Dyrvig.

599 Johanne Marie Jensdatter i Kvie i Ansager sogn. 3.7.1777, fol.386.
E: Christen Pedersen. B: Jens 16, Peder 13, Søren 4. FM: G[eorg] A[ndreas] Fabricius, præst i Ansager.

600 Anne Villadsdatter i Kvie i Ansager sogn. 3.7.1777, fol.386.
E: Peder Pedersen. B: Anne Malene 18, Ellen 9.

601 Maren Christensdatter i Langkær i Stauning sogn. 14.7.1777, fol.386B.
B: Christen Johansen 29, Henrik Johansen 26.

602 Ellen Thomasdatter Lund på Sindinggård. 30.11.1776, fol.387B.
Enke efter Peder Madsen Lillelund [til Rybjerg, begravet Velling 9.5.1730]. B:
1) Thomas Lillelund, præst i Årslev og Tilst ved Århus
2) Ellen Kirstine Lillelund g.m. Christoffer Wederkinch, præst i Sønderby på Fyn
3) Laurids Lillelund, præst i Jordløse og Håstrup på Fyn, død. 6B:
a Hans Jacob [Errebo] Lillelund, præst i Vildbjerg og Timring
b Peder Lillelund til Sindinggård og Øland
c Hans Lillelund
d Ellen Marie Lillelund på Sindinggård
e Anne Marie Lillelund g.m. David Ernst Grosser i Christiansfeld
f Anne Johanne Lillelund i Christiansfeld
4) Niels Lillelund til Landting og Nygård, [skifte 29.8.1767 lbnr.385]. 2B: Peder 14, Hans 13. FM: stedfar Peder Hansen til Landting. FM: født værge [morfar] Hans Nielsen Bernsdorph i Holstebro
5) Mads Lillelund, [skifte 6.3.1775 lbnr.545] uden livsarvinger.

603 Bevilling til uskiftet bo. 1777, fol.394.
Bevilling til uskiftet bo 16.12.1765 for Christen Olufsen i Gudumkloster og hustru Maren Iversdatter Kvistgaard.

604 Anders Nielsen i Grene i Skarrild sogn. 17.6.1776, fol.394B.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Pedersen i Ronnum i Skarrild sogn. B: Benned Andersdatter 24, Anne Marie 18, Maren 14, Karen 11, Mette 6. FM: Poul Andersen i Silstrup, Niels Madsen Skovbjerg i Gammel Arnborg, Oster Jensen i Skave i Skarrild sogn.

605 Anne Dorthe Liebe i Nørre Karstoft [i Skarrild sogn]. 16.11.1774, fol.397.
E: Poul Østergaard. B: Margrethe Birgitte 13, Poul Gotfred 11, Charlotte Amalie 8, Oluf Secher 5, Jens 22 uger. FM: mors stedfar Jonas Vissing, måler og vejer i Kolding, Johan Jacob Sejer til Rørbæk [i Vester sogn].

606 Brev 24.6.1777, fol.399B.
Brev fra [Peder] Lillelund til Sindinggård, at hans datter [Barbara Marie] er død.

607 Grumme Jensen i Nørhede [i Lyne sogn]. 6.9.1776, fol.399B.
E: Maren Iversdatter. LV: far Iver Christensen i Nørhede. B: Anne Marie 9 mdr. FM: morfars bror Søren Christensen i Nordenå. Af første ægteskab B: Jens 17, Søren 15, Jens 13, Hans 10. FM: farbrødre Jens Jensen i Vester Kastkær, Christen Jensen i Nørre Bork.

608 Hans Listo, [forpagter på Kvistrup i Gimsing sogn]. 6.3.1776, fol.400B.
E: Petronelle Marie Damstrøm i Vester Ølbygård i Ølby sogn. LV: Christen Eschou, fuldmægtig på Rydhave, nu i Nørgård ved Viborg. B: Mathias 25, Mette Kirstine, Anne Kirstine. FM: Mads Iversen Kvistgaard i Skikkild, Christen Jensen Møller i Kærgårds Mølle, fædrene frænde Christen Krarup, præst i Ølby og Asp. Desuden nævnes Mathias Listos svigerfar Peder Byskov. Bevilling til uskiftet bo 29.10.1753 lbnr.463. Samfrændeskifte 6.3.1776. >/p>

609 Peder Christensen i Søjbjerg i Vejrum sogn. 5.2.1778, fol.410B.
E: Marie Graversdatter. LV: Niels Bygum Krarup, præst i Vejrum. B: Bodil 11, Christen 9, Sidsel 7. FM: morbror Niels Graversen i Bastrup i Asp sogn, mors brorsøn Christen Damgaard til Nørgård i Salling, mors søstersøn Jacob Jensen i Toftum i Resen sogn. Bevilling til uskiftet bo 13.12.1776 lbnr.588.

610 Anne Jacobsdatter i Hvedde i Assing sogn. 23.8.1775, fol.413B.
E: Christen Christensen. B: Anne Cathrine 30, der døde. A: far Jacob Pedersen.

611 Inger Andersdatter i Holdgård i Ikast sogn. 14.8.1776, fol.415.
E: Jens Vistisen. B: Visti 10 uger, der døde 5.10.1776. FM: morfar Anders Pedersen i Hesselbjerg i Ikast sogn.

612 Christen Jensen i Nørby i Lem sogn. 13.9.1777, fol.417.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Laurids Hansen i Gammelmølle i Lem sogn. B: Niels i Kærgård i Rindum sogn, Anne.

613 Maren Christensdatter i Sønder Søby i Arnborg sogn. 13.10.1777, fol.419.
E: Laurids Jørgensen. B: Kirsten 16 uger. Desuden nævnes afdødes søster Johanne Christensdatter og enkemandens bror Niels Jørgensen i Lind.

614 Bent Jensen i Øster Døvling i Skarrild sogn. 12.3.1778, fol.421.
E: Kirsten Andersdatter. LV: svoger Mads Jensen i Pindvig i Skarrild sogn, [kaldes også Mads Nielsen]. Af første ægteskab B: Jens 28 landsoldat, der overtager gården, Anne Malene 26, Peder 25, rytter, Birthe 24, Else 19. FM: farbror Niels Jensen i Hvidtfeldt i Nøvling sogn, Terkild Jensen i Sønder Karstoft.

615 Peder Nielsen i Ovnbøl i Torstrup sogn. 12.4.1778, fol.423B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Nielsen Linding i Yderik. B: Anne 20, der ægter [Niels Jensen], der overtager gården, Johanne 18. FM: fars frænde Morten Christensen i Ovnbøl.

616 Mette Pedersdatter i Ovnbøl i Torstrup sogn. 19.5.1778, fol.424B.
E: Mads Olufsen. B: Oluf 22, der overtager gården, Else Marie 20, Christine 16, Peder 12, Laurids 10. FM: Jens Jensen i Yderik, Hans Lauridsen i Foldager i Torstrup sogn.

617 Mads Jensen Ladekær (Lakier) i Sønderby i Stauning sogn. 19.3.1778, fol.425.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Christensen i Mejlby. B: Maren 8, Jens 5, Christen 4, Hans 3, Else 2, Ellads Madsdatter 10 uger. FM: Jens Jensen i Sønderby, Jens Jensen i Hedeby, Peder Jensen i Høllet. Til stede afdødes forældre Jens Nielsen og Maren Madsdatter. Desuden nævnes afdødes bror Niels Jensen.

618 Hans Christensen Mose i Vester Herborgbæk i Vorgod sogn. 9.6.1778, fol.428.
E: Anne Thomasdatter. LV: Søren Madsen Egeris, far Thomas Pedersen. B: Christen 8, Thomas 7, Mikkel 4, Heile Johan 2. FM: farbrødre Thomas Christensen i Bundsbæk Mølle, Christen Christensen i Tuskær i Brejning sogn, morbror Peder Thomsen i Brejning.

619 Inger Kirstine Jacobsdatter i Nygård i Nørre Omme sogn. 27.5.1778, 430B.
E: Christian Bentsen Kølle. B: Anne Judith 16, Anders 14, Jacob 11, Christiane Marie 3. FM: Poul Nielsen Grønbjerg, Frands Pedersen i Askov.

620 Niels Mikkelsen Jegind i Haderis i Haderup sogn. 1.5.1778, fol.434.
B:
1) Niels Nielsen i Falsig i Navr sogn
2) Christen Nielsen, skrædder i Skarrild sogn
3) Søren Nielsen, død. 5B: Thomas, Niels, Anne Marie 28, Anne Margrethe 22, Maren, Anne
4) Christian Nielsen i Øsløs i Hanherred
5) Anne Margrethe Nielsdatter Jegind g.m. Jens Jensen Haderis på stedet
6) Johanne Marie Nielsdatter g.m. Christen Davidsen i Gudum sogn
7) Anders Nielsen Jegind i Hostrup.

621 Abelone Christensdatter i Bjørslev i Nørre Vium sogn. 10.7.1778, fol.435B.
E: Christen Knudsen. B: Christen 8, Knud, Anne Cathrine 2. FM: Peder Eskildsen i Lykke i Rind sogn, Søren Madsen i Egeris.

622 Inger Nielsdatter i Sønderkær i Hee sogn. 2.4.1778, fol.436B.
E: Laurids Lauridsen. Testamente af 8.4.1778.

623 Maren Mortensdatter i Hannerup i Faster sogn. 13.7.1778, fol.438.
E: Anders Christensen. B: Svend 10, Christen 6, Niels 3. FM: morfar Morten Justesen i Ganer. Af enkemandens første ægteskab nævnes B: Anne Kirstine Christensdatter, (måske fejl for Anne Kirstine Andersdatter).

624 Maren Andersdatter i Nørre Røjklit i Nysogn på Holmsland. 18.7.1778, fol.439B.
E: Morten Ibsen. B: Mette Marie 10, Johanne 8, Anne 6, Anders 3, Ib 1½, Kirsten 7 uger. FM: morfar Anders Christensen Plovsgaard i Nysogn.

625 Bevilling til uskiftet bo. 1778, fol.440B.
Bevilling til uskiftet bo af 24.2.1764 for Peder Christensen Harpøth og hustru Anne Lauridsdatter Tang [til Ulsund] i Nees sogn. [Skifte 23.3.1782 findes i Skodborg-Vandfuld herreders skøde- og panteprotokol 1827-1831 fol.386, læst 10.2.1830. B77B-sp8. Heri anføres B: Christen 29, Laurids 27, Jens 25, Søren 20, Johanne Marie 18, Christen 10. Meddelt af Herdis Kjølhede.]

626 Hans Jensen Clausen, skipper i Sønder Vium. 30.5.1778, fol.441.
E: Kirsten Lauridsdatter Bollerup. LV: Steffen Colding i Vejrup. B: Laurids Hansen Clausen 2. FM: farfar Jens Hansen Clausen i Sønderho, Niels Thomsen i Vium. Desuden nævnes enkens bror Christen Lauridsen Bollerup i Havrvig.

627 Jens Jacobsen i Fasterholt i Arnborg sogn. 14.3.1778, fol.449B.
E: Johanne Madsdatter. LV: Christen Christensen i Fasterholt. B: Anne Kirstine 15, Jacob 8, Anne Johanne 3, Jens 3 uger. FM: fars søskendebørn Jens Mikkelsen i Sandgård i Rind sogn, Christen Christensen i Store Fjelstervang i Vorgod sogn, Christen Pedersen i Uhre i Brande sogn. Afdødes mor har aftægt.

628 Karen Christensdatter Damgaard i Mellem Toftum i Resen sogn. 21.12.1774, fol.452.
Enke efter Peder Christensen Søndbjerg i Nørre Tang i Gudum sogn, skifte Vadskærgård 16.12.1771. B: Christiane g.m. Mads Mikkelsen i Fåre Mølle i Bøvling sogn på Rysensten gods. Første ægteskab med Jens Christensen. B: Christen Jensen Vestergaard den ældre i København, Jacob Jensen Vestergaard i Mellem Toftum i Resen sogn, Mads Jensen Vestergaard på Gerdrup på Sjælland, Christen Jensen Vestergaard den yngre i København, Anne Cathrine Vestergaard, [bevilling til uskiftet bo 8.4.1774 lbnr.528], var g.m. Jens Hansen Pilgaard i Resen. 4B: Hans Christian 18, Karen 16, Bodil 10, Jens Christian 8. Af andet ægteskab ingen børn. Desuden nævnes afdødes bror Jens Christensen Damgaard g.m. Magdalene Elisabeth Jacobsdatter.

629 Niels Hansen i Lindbjerggård [i Ølgod sogn]. 29.6.1778, fol.462B.
E: Else Akselsdatter, uvist hvor. B: Sidsel Marie 22, Dorthe Marie 18, begge uvist hvor. FM: farbror Niels Hansen til Lindbjerggård. Afdøde boede først i Tarm, senere i Lyne Kro og sidst i Lindbjerggård.

630 Oluf Nielsen Fovsing i Vester Ølby. 9.7.1778, fol.465B.
A:
1) bror Jens Nielsen, død. 6B:
a Jens Jensen Fovsing, fuldmægtig på Kvistrup
b Mads Jensen Fovsing på Volstrup gods
c Peder Jensen Fovsing på Volstrup gods
d Kirsten Jensdatter g.m. Christen Eskildsen i Måbjerg
e Anne Kirstine Jensdatter g.m. Niels Andersen i Fovsing
f Maren Jensdatter i Fovsing
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Jens Poulsen i Ølby
3) halvbror Poul Nielsen i Fovsinggård
4) halvbror Peder Nielsen Krog, død. 3B:
a Poul Pedersen Krog i Navr sogn
b Anne Pedersdatter i Fovsing sogn
c Christen Pedersen Krog, død. 7B: Niels 18, Peder 14, Anders 12, Jens 10, der døde, Christen 9, Maren 17, Karen
5) halvbror Christen Nielsen, død. 1B:
a Niels Christensen 38 i Ølby
6) halvbror Laurids Nielsen i Rothe Mølle?
7) halvbror Anders Nielsen i Lille Torp i Navr sogn
8) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Henrik Madsen i Fovsing
9) halvsøster Grethe Nielsdatter i Bakhuset
10) halvsøster Anne Nielsdatter i Christiansfeld.

631 Hedvig Cathrine Hjortebjerg, ugift i Stauning Præstegård. 10.12.1777, fol.470.
A:
0) forældre [Oluf Corneliussen Lip i Hjortebjerg [i Vissenbjerg sogn], birkedommer ved Ulriksholm birk på Fyn, (søn af Cornelius Olufsen Lip, præst i Rynkeby og Revninge på Fyn) og Sidsel Thomasdatter Købke].
1) bror Cornelius Hjortebjerg, degn i Hjadstrup og Skeby på Fyn, død. 1B:
a Sidsel Kirstine Hjortebjerg g.m. Jesper Møller til Krogsgård i Gudum sogn
2) bror Thomas Købke Hjortebjerg, degn i Flødstrup og Ullerslev på Fyn, død. 6B:
a Rasmus Hagen Hjortebjerg 44 i Nyborg
b Sidsel Cathrine Hjortebjerg 43 g.m. Rasmus Sandersen, skrædder i København
c Johanne Hjortebjerg 40 i København
d Mette Hjortebjerg 34 på Fyn
e Henrikke Cathrine Hjortebjerg 31
f Hedvig Rosenvinge Hjortebjerg 28
3) bror Godske Hans Brochmann Hjortebjerg, degn i Mesinge på Fyn, død. 6B:
a Oluf Hjortebjerg, født 1737, kontrollør på Samsø
b Cornelius Hjortebjerg, købmand i Slagelse
c Rasmus Hjortebjerg, født 1740, degn i Mesinge
d Johannes Hjortebjerg, student, for 7 år siden rejst til Ostindien
e Karen Hjortebjerg, enke efter Jens Christensen i Mesinge
f Sidsel Kirstine Hjortebjerg, født 16.2.1735 g.m. skoleholder Mørk i Martofte i Dalby sogn [dvs. Stubberup sogn]
4) søster Anne Kirstine Hjortebjerg, [skifte Bølling herred gejstlig 16.2.1768 lbnr.75, var g.m. [Andreas Kjeldsen] Balslev, præst i Stauning. 4B:
a Oluf Balslev 30 i Allerslev Præstegård
b Jeremias Balslev i Odense på Fyn
c Cornelius Balslev 29
d Birgitte Kirstine Balslev 28.
Afdøde havde i mange år boet i Holstebro.

632 Mette Sørensdatter i Adsbøl i Strellev sogn. 21.10.1778, fol.477B.
E: Christen Jensen. B: Birthe Marie 4, Kirstine Marie 2. FM: morbror Clemen Sørensen i Glibstrup i Lyne sogn.

633 Birthe Enevoldsdatter i Adsbøl i Strellev sogn. 21.10.1778, fol.478.
E: Christen Pedersen. B: Maren 1½, Peder 6 mdr. FM: Steffen Colding i Vejrup i [Sønder] Vium sogn.

634 Anne Marie Andersdatter i Høstrup i Haderup sogn. 20.11.1778, fol.478.
E: Morten Jensen. A:
1) bror Peder Andersen i Djeld i Sevel sogn
2) bror Jens Andersen Djeld i Viborg
3) bror Kjeld Andersen i Ål i Sahl sogn
4) bror Laurids Andersen i Handbjerg Hovgård
5) bror Poul Andersen, uvist hvor
6) søster Mette Andersdatter i Pajbjerg i Borbjerg sogn.
(Skiftet ses i Private personarkiver for Nørrejylland lbnr.24).

635 Christian Lauridsen i Velling sogn. 17.9.1778, fol.484.
E: Anne Kirstine Krogstrup. Bevilling til uskiftet bo af 4.9.1778.

636 Kirsten Sørensdatter i Obling i Sønder Bork sogn. 11.11.1778, fol.484B.
E: Hans Sørensen. Første ægteskab med Anders Hansen, skifte 28.3.1765 lbnr.370. B: Kirsten 26, Maren 21, Anne 19. FM: morbror Laurids Sørensen, Christen Jensen i Sønder Bork, Jeppe Jensen i Obling, Christen Jensen sst, Christen Iversen.

637 Bevilling til uskiftet bo. 27.9.1776, fol.488B.
Bevilling til uskiftet bo for Peter von Albertin til Brejninggård og hustru Cathrine Kirstine Folsach.

638 Christen Agerskov i Julsgård [i Ikast sogn]. 29.1.1779, fol.489.
E: Cecilie Nielsdatter. LV: Janus Torning. Bevilling til uskiftet bo.

639 Maren Christensdatter Borris i Holmsland Præstegård. 17.7.1778, fol.489B.
A:
1) søster Sidsel Christensdatter, enke i Borris, der døde uden livsarvinger
2) søster Karen Christensdatter, død. 2B: Jens Christian Pedersen, Karen Pedersdatter, begge i Borris. FM: Jens Nielsen
3) halvsøster Maren Christensdatter, enke efter Christen Hattemager i Ringkøbing.

640 Christen Nielsen Vium i Nørre Fastrup i Gjellerup sogn. 30.7.1778, fol.492B.
E: Kirsten Svendsdatter. LV: Søren Madsen Tværmose i Bjødstrup. B:
6) Svend Christensen 25, der overtager gården
7) Christen Christensen 18
8) Else Christensdatter
9) Anne Christensdatter 16
10) Maren Christensdatter 11.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christensen i Kollund i Rind sogn
2) Niels Christensen i Fonnesbæk i Ikast sogn
3) Mads Christensen i Hauge i Gjellerup sogn
4) Anne Marie Christensdatter g.m. Jens Sørensen i Gjellerup
5) Kirsten Christensdatter g.m. Jens Jensen i Søby i Rind sogn.

641 Peder Lauridsen i Gammel Arnborg i Arnborg sogn. 12.8.1778, fol.495B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Christen Christensen. møller i Kideris Mølle. Af første ægteskab B: Peder i Brande, Niels 34, blind, på stedet.

642 Jørgen Junge, sergent og hustru [Mette Christensdatter] ved Rindum Kirke. 17.12.1778, fol.499.
B:
1) Anne Marie Jørgensdatter, enke efter Christen Ibsen, degn i Rindum
2) Erik Junge, som man ikke har hørt fra i 18 år
3) løjtnant [Johannes Jørgensen] Junge på stedet
4) Cathrine Elisabeth Jørgensdatter, død for 14 år siden, var g.m. Peder Nielsen Orloff i Rindum. 2B: Niels Jørgen 19, Jørgen Nikolaj 17.
Afdøde mand døde midsommer 1771. Afdøde hustru døde midsommer 1776.
(Afdøde kaldes Jørgen Jynge i kirkebogen).

643 Jens Christensen i Julseje i Ølstrup sogn. 5.3.1779, fol.502.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Jensen i Påbøl i Hoven sogn. B: Margrethe 17, Karen 14, Christen 9, Jens 6. FM: mosters mand Peder Eskildsen i Skovsende i [Sønder] Omme sogn.

644 Kirsten Sørensdatter i Kragsborg i Tistrup sogn. 8.4.1779, fol.504.
E: Lambert Nielsen. B: (Navne angives ikke).

645 Laurids [Christensen] Clemensen i Rindum. 10.5.1779, fol.504B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Simon Jensen i Rindum. B: Barbara 33 i København, Christen 31 på stedet, Marianne 24 i Ringkøbing, Kirsten 19. FM: morbror Christen Meldgaard i Hee, Niels Pedersen i Rindum.

646 Søren Christensen i Adsbøl [i Strellev sogn]. 10.4.1779, fol.505B.
E: Else Krasborg. B:
1) Hans Sørensen i Malle, død. B: (Navne angives ikke). FM: Hans Christensen i Malle, Christen Christensen i Lyne
2) Christen Sørensen i Adsbøl
3) Bodil Sørensdatter. FM: Steffen Colding i Vejrup, Peder Jensen Brink i Strellev.
(Sml. lbnr.1043).

647 Søren Møller, ugift på Voldbjerg [i Hee sogn]. 15.2.1779, fol.507B.
A:
1) søster [Ellen Ditlevsdatter] Møller i Holstebro, enke efter [Damianus Christensen] Knudsen, præst i [Nørre] Felding [og Tvis]. LV: Just Dyssel i Nørkær
2) søster [Johanne Ditlevsdatter Møller], død, var g.m. Christian Frederik Wefling, hatstaferer i København. B: (Navne angives ikke)
3) søster, [Lisbeth Cathrine Møller, død, var g.m. Johan Ernst Corfitzen Mavors, øverste kapellan i Randers, skifte Støvring herred gejstlig 5.11.1734 lbnr.52]. 2B:
a Johan Ernst Mavors, urtekræmmer i København
b Anne Susanne Mavors.

648 Frederik Westrup til Tviskloster. 11.6.1779, fol.511.
E: Karen Kirstine Kvistgaard. Bevilling til uskiftet bo.

649 Niels Christensen i Buskbol i Fovsing sogn. 25.5.1779, fol.511B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Laurids Mikkelsen i Feldborg i Vejrum sogn, [dvs. formentlig i Hjerm sogn]. A: søskende Anne Christensdatter 63, Inger Christensdatter 45, begge i Bjerregård i Ølby sogn. FM: Niels Henriksen Bjerg i Ølby sogn, Niels Hansen Kokholm i Ølby sogn.

650 Anne Lauridsdatter i Kringeltoft i Asp sogn. 11.5.1779, fol.513.
E: Jørgen Bertelsen. A:
1) bror Mads Lauridsen, død. 2B: Poul, Valentin
2) søster Abelone Lauridsdatter
3) søster Anne Lauridsdatter
4) søster Maren Lauridsdatter. FM: Laurids Andersen
5) søster Kirsten Lauridsdatter, død. 1B: Laurids Lauridsen
6) halvsøster Maren Pedersdatter. 1B: Christen Sørensen.

651 Testamente 12.7.1779, fol.514.
Testamente af 15.4.1775 for Christen Lauridsen og hustru Karen Lauridsdatter i Nygård i Rindum sogn. Hans arvinger arver efter loven. Af hendes arvinger arver alene hendes søstersøn Laurids Breinholt til Hindsels i Thy.

652 Abelone Pedersdatter Gandrup i Ravnsbjerg i [Sønder] Nissum sogn. 18.1.1779, fol.515.
Enke efter Peder Claudianus Hammer, prokurator i Thisted, tidligere i Nors, død 27.3.1772 i Thisted, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 17.11.1777 lbnr.558]. B: Elsebeth Malene Charlotte Amalie Pedersdatter Hammer 15. FM: Søren Jensen Helt, foged på Udstrup, morfar Peder Nielsen Gandrup i Thisted, morbror Hans Gandrup i København. Desuden nævnes afdødes bror Frederik Birkenbusch på Sundbygård ved Næssund ]i Sundby sogn på Mors]. Afdøde var forlovet med Esajas Helt på stedet, herredsskriver i Ulfborg-Hind herred og birkedommer i Timgård Birk.

653 Inger Nielsdatter i Kærgård i Skjern sogn. 19.10.1779, fol.530B.
E: Mads Pedersen. B: Peder 23, Barbara. FM: fasters søn Henrik Enevoldsen i Vester Smedegård i Skjern sogn på Lundenæs gods.

654 Anne Elisabeth Jørgensdatter Fogh i Gjellerup. 4.7.1778, fol.532B.
A:
1) bror Hans Christian Fogh i Gammel Østrupgård ved Nislev, birkedommer og -skriver i Ravnholt Birk på Fyn
2) halvbror Gottlieb Jørgensen Fogh, sekretær hos greve Danneskiold-Laurvig i Larvik i Norge
3) søster Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh, bevilling til uskiftet bo 27.8.1772 lbnr.446, var g.m. Hans Ditlevsen Linnet, herredsfoged og birkedommer i Gjellerup. 6B: Ditlev, Christian 19, Christoffer 18, Peder 17, Jørgen Rudolf 16, Otte 14.

655 Testamente. 14.11.1779, fol.534B.
Testamente for Christen Linde til Møltrup [i Timring sogn] og hustru Sofie Hedvig von Lüttichau. Desuden nævnes Rudolf de Linde på Møltrup.

656 Christen Andersen i Pøtager i Flynder sogn. 9.2.1778, fol.535.
E: Kirsten Christensdatter Brunsgaard. LV: Peder Nielsen Schmidt i Lemvig, bror Christen Christensen Brunsgaard i Brændgård i Ferring. B: Christen 6 uger den 15.9.1778. FM: farbror Jens Andersen i Flyndergård. Desuden nævnes afdødes mor Karen Andersdatter sst. LV: Jens Christensen i Stavnstrup i Flynder sogn. Desuden nævnes afdødes far Anders Jensen i Flyndergård.

657 Christen Jensen Møller i Kærgårds Mølle [i Ølby sogn]. 15.1.1780, fol.540.
E: Mette Christensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 7.1.1780.

658 Kirsten Andersdatter i Vejrup. 22.9.1779, fol.541.
E: Jørgen Nielsen Muf. B: Anders 4. FM: Christen Nissen i Vejrup, morbror Anders Pedersen i Hoddeskov.

659 Testamente. 25.6.1780, fol.545.
Testamente af 18.12.1778 for Niels Hansen til Lønborggård og hustru Laurentia Thygesdatter.
Hans A:
Første ægteskab med [Cathrine Elisabeth Rotmann, skifte 15.1.1773 lbnr.465]. B: [Christence]
Hendes A:
søster Marie Kirstine Thygesdatter g.m. [Andreas] Bjørn til Rask.

660 Bevilling til uskiftet bo. 7.1.1780, fol.547.
Bevilling til uskiftet bo for Zacharias Jensen Møller og hustru Gundil Madsdatter til Klostermølle i Gudum sogn.

661 Kirsten Jensdatter i Engbjerg. 21.1.1780, fol.547.
E: Niels Andersen Mørk. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

662 Jens Sørensen i Horslund i Vinding sogn. 20.11.1779, fol.547B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Jørgensen i Gårdhøje i Måbjerg sogn. B: Karen 27, Søren 26, Maren 15. FM: Jens Andersen i Getterupbæk i Tvis sogn, morbror Peder Pedersen i Vejvad i Vinding sogn. Ved skøde 1759 nævnes afdødes brødre Niels Sørensen i Ballegård i Sir sogn, Jørgen Sørensen i Store Moseby i Mejrup sogn, svoger Peder Jacobsen i Lille Bjerre i Sir sogn.

663 Kirsten Christensdatter i Ravnholt i Bording sogn. 1.2.1779, fol.551.
E: Jens Nielsen Rønkilde. B: Anne 12, Christen 10, Niels 5. FM: farbror Thomas Nielsen i Rønkilde i Bording sogn, mosters mand Laurids Andersen Hvirvel i Suderbæk i Ikast sogn.

664 Else Pedersdatter i Hover sogn. 5.1.1780, fol.555B.
E: Peder Hansen. B: Anne Cathrine 19, Hans 16. FM: Thomas Ibsen i Vadstrup i Hover sogn, farbror Lave Hansen i Rindum.

665 Birthe Thygesdatter i Østerby i Rindum sogn. 13.3.1780, fol.557.
E: Anders Jepsen [Christensen], [der ægter sin afdøde hustrus søster Christiane Thygesdatter]. B: Anders 6 uger. FM: mors mosters mand Jesper Hansen i No sogn. Aftægt til afdødes forældre Thyge Christensen og hustru [Anne Marie Kjeldsdatter]. Afdødes søster Christiane Thygesdatter har arv efter [halv]søster Marianne Lauridsdatter.

666 Johanne Nielsdatter i Tjørring. 18.4.1778, fol.559B.
E: Jens Dinesen. B: Maren 32 i Holland, Dines 30 i Hundkær i Snejbjerg sogn, Kirsten 28, Jørgen 22, Anne 18, Jens 15.

667 Anne Pedersdatter i Kollund i Rind sogn. 15.2.1779, fol.561B.
E: Jens Christensen Vium. B: Peder 16, Anne Elisabeth 9, Kirstine Malene 4. FM: Svend Christensen i Nørre Fastrup, Mikkel Christensen i Stokkildhoved, Mads Christensen i Hauge.

668 Sidsel Marie Christensdatter i Gammelbosig, [dvs. Sig] i Rind sogn. 18.11.1779, fol.563.
E: Peder Madsen. B: Christen 4, Bodil Cathrine 1½. FM: morbror Niels Christensen Søndergaard i Kærsgård i Snejbjerg sogn.

669 Niels Jepsen, snedker i Tarm i Egvad sogn. 17.5.1780, fol.565.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Mads Jensen, glarmester. Første ægteskab med Anne Jepsdatter. B: Jeppe ved Kolding. Andet ægteskab med Maren Jensdatter. B: Jacob 14, Anne Marie, Anne Kirstine. FM: Niels Jørgensen i Tarm.

670 Maren Pedersdatter i Malle i Horne sogn. 6.5.1780, fol.565B.
E: Claus Christensen, skrædder. B: Johanne 6, Peder 3. FM: mosters mand Jens Lauridsen i Sig i Torstrup sogn.

671 Christen Christensen Agerskov i Julsgård i Tulstrup by i Ikast sogn. 28.3.1780, fol.566B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Niels Madsen Røjen i Øster Høgild i Rind sogn. B: Abelone 4, Christen 3, Christine 6 mdr. FM: mors svogre Søren Ringsted i Bjøstrup i Gjellerup sogn, Søren Aaby i Øster Høgild. Samfrænder Ib Pedersen Skærbæk i Øster Høgild, Janus Torning i Øster Høgild. Bevilling til uskiftet bo af 29.1.1779 lbnr.638.

672 Frederik Westrup til Tviskloster [i Tvis sogn]. 11.5.1780, fol.568.
E: Karen Kirstine Qvistgaard, logerende på Østergård i Salling. LV: C. Faber, apoteker i Holstebro. B: Morten 11, Anders 8, Mette Bolette 3, Claudiane 2. FM: morfar Morten Andersen Qvistgaard på Østergård i Salling, farbror Christen Westrup i Haslund ved Randers ved Otte Marsvin Laurberg, forvalter på Estvadgård Kloster.

673 Jens Sørensen i Øster Ølby i Ølby sogn. 8.4.1780, fol.569B.
Enkemand. B: Søren, der har overtaget gården, Michael 25, landsoldat, Anne Johanne på stedet.

674 Oluf Jensen i Skibbild i Nøvling sogn. 12.2.1780, fol.571B.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Laurids Poulsen i Tiphede i Timring sogn. B: Jens 4, Inger Kirstine 6 mdr. FM: [fars stedbror] Hans Pedersen i Barde i Vorgod sogn, [fasters mand] Laurids Lauridsen sst.

675 Niels Sørensen i Olling i Assing sogn. 6.4.1780, fol.573.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Laurids Nielsen i Olling. B: Christen 12, Søren 9, Maren 5, Niels, født 8.4.1780. FM: Peder Jacobsen, Søren Nielsen Paarup i Assing sogn, Jacob Christensen Egeris ved Assing Kirke.
Første ægteskab med [Johanne Ibsdatter], skifte 30.11.1762. B: Johanne 18. FM: Laurids Nielsen, smed i Fjelstervang.

676 Troels Graversen i Vådde i Ikast sogn. 19.1.1780, fol.575.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Søby i Rind sogn. Første ægteskab med [Mette Pedersdatter, skifte 4.3.1776 lbnr.577. B: Birthe 24, Gravers 19, Peder 15, Christen 15, Kirsten 10. FM: Peder Nørskov i Remme i Ikast sogn, Oluf Graversen i Lundgård i Ikast sogn, Niels Christensen i Birk i Gjellerup sogn.

677 Mads Jensen i Bukkær i Assing sogn. 7.4.1780, fol.579.
E: Anne Christensdatter. LV: Poul Christensen. Af første ægteskab B: Mads, tåbelig. FM: Christen Jensen i Lille Hjøllund i Arnborg sogn.

678 Maren Jørgensdatter i Gammel Arnborg. 6.4.1780, fol.581.
E: Christen Pedersen. B: Peder 22, Jørgen 18.

679 Mette Kirstine Mikkelsdatter i Pindsbol i Fabjerg sogn. 8.4.1780, fol.582B.
E: Søren Mortensen. B: Niels 14, Inger Marie 10½. FM: mors frænder Mads Hyldgaard i Fabjerg sogn, Laurids Christensen Vintersgaard i Fabjerg sogn.

680 Anne Lauridsdatter i Hvollig i Borris sogn. 3.7.1780, fol.583B.
E: Peder Jussen. B: Jus 10, Mette 8, Niels 5, Laurids 3. FM: morfar Laurids Nielsen i Hjoptarp.

681 Anne Christensdatter i Malle i Horne sogn. 22.7.1780, fol.584.
E: Jeppe Jørgensen. B: Johanne 6, Jørgen 3. FM: morbror Søren Christensen i Rotbøl i Horne sogn.

682 Oluf Olufsen i Prebensgård i Fabjerg sogn. 15.8.1780, fol.584B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Svend Pedersen i Studsgård i Nørlem sogn, [Trap angiver Nørre Nissum sogn]. B: Dorthe 4, Anne Cathrine 2, Maren 1. FM: født værge Bertel Olufsen i Damgård i Nørlem sogn.

683 Niels Hansen til Lindbjerggård [i Ølgod sogn]. 8.4.1780, fol.585.
E: Else Cathrine Sørensen. LV: bror forvalter Lund på Hennegård. B: (Navne angives ikke). Af første ægteskab B: 2 myndige døtre. Til stede Peder Michael Dorschæus, foged på Lindbjerg. Bevilling til uskiftet bo 24.2.1780.

684 Charlotte Susanne von Schubart på Vennergård. 9.9.1780, fol.587.
E: Niels de Poulson til Vennergård. Testamente af 25.5.1779.

685 Else Pedersdatter i Frøjk i Måbjerg sogn. 30.10.1780, fol.588.
Brev fra søn Henrik Lauridsen på stedet med afkald fra ham og søskende.

686 Christen Iversen Qvistgaard til Kongensgård [i Nørre Nissum sogn]. 22.9.1780, fol.588.
E: Christiane Marie Overgaard. Bevilling til uskiftet bo.

687 Lave Christensen i Bølling sogn. 11.11.1780, fol.588B.
E: Kirsten Hansdatter. Bevilling til uskiftet bo af 28.7.1780. Afkald fra svigersønner Mads Jørgensen Uhre, Mads Sørensen Sønderby på egen og øvrige arvingers vegne.

688 Bevilling til uskiftet bo. 11.8.1780, fol.589B.
Bevilling til uskiftet bo for Søren Ringsted og hustru Else Marie Nielsdatter i Bjødstrup [i Gjellerup sogn].

689 Anne Nielsdatter i Meldgård i Hee sogn. 15.9.1780, fol.590.
E: Christen Jensen. A:
1) bror Anders Nielsen Nørgaard i Halby i Hee sogn
2) bror Gregers Nielsen Nørgaard, død. 3B:
a Christen Gregersen i Nørgård i Hee sogn
b Niels Gregersen i Søndervig på Klitten, død. 2B: Peder, Anne Marie. FM: Anders Pedersen i Sønderby på Holmsland
c Anne Gregersdatter g.m. Søren Pedersen Skytte i Sædding i [Nørre] Nebel sogn.

690 Thomas Hansen i Green i Arnborg sogn. 13.9.1780, fol.593B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Poul Østergaard til Nørre Karstoft. B: Christen 16, Maren 12, Hans 9, Maren 3. FM: Rasmus Rasmussen i Utoft i Grindsted sogn, Peder Hansen i Tornvig i Arnborg sogn.

691 Jes Pedersen Borum, ugift i Lille Borum, [i Nørre Nissum sogn]. 7.4.1780, fol.595.
Arvinger kendes ikke.

692 Johanne Marie Lauridsdatter i Klosterhus i Velling sogn. 8.12.1780, fol.596B.
E: Jacob Christensen. Første ægteskab med Jens Sørensen. B: Søren i Tranmose i Velling sogn, Christen i København, nu uvist hvor, Anne Marie på stedet, Maren på stedet, Anne i Tønder.

693 Jens Jensen i Skårup i Hanning sogn. 16.10.1780, fol.598.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Søren Borch i Egeris i Nørre Vium sogn. B: Else 11, Jacob 7, Maren 5, Jens 2½. FM: fastres mænd Bent Nielsen i Skårup, Peder Nielsen sst, født værge Laurids Jacobsen i Kodbøl i Borris sogn.

694 Peder Pedersen i Gammeltoft i Gudum sogn. 16.10.1779, fol.600.
E: Anne Poulsdatter. LV: Jens Jensen Borum i [Nørre] Nissum sogn, Christen Christensen Borre, der ægter enken. B: Mads 9, Kirsten 8, Maren 7, Jens 3. FM: Hans Christensen i Gimsinghoved i Gimsing sogn, Iver Sørensen i Fovsing sogn.

695 Jens Nielsen i Gårde i Tistrup sogn. 7.9.1780, fol.602B.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Henriksen i Tistrup. B: Jens 20, Maren 15, Nis 14, Niels 10, Hans 4. FM: morbror Søren Jensen i Vestkær, farbror Niels Christensen i Heager i Øse sogn. Af første ægteskab B: Mette 24.

696 Peder Pedersen i Malle i Horne sogn. 16.1.1781, fol.603B.
E: Voldborg Thøgersdatter. LV: Jens Thøgersen. B: Peder Christian 1½. FM: Thomas Christensen i Malle. Af første ægteskab B: Maren 5. [også angivet som enkens steddatter Anne Jensdatter 5]. FM: Claus Christensen i Malle.

697 Christen Christensen i Vorgod. 8.9.1780, fol.604.
E: Marie Pedersdatter Hvas. LV: Søren Borch i Egeris i Nørre Vium sogn. B: Inger 3½, Kirsten 3½. FM: fasters mand Mads Madsen i Vorgod, farbror Christen Christensen i Øster Herborg i Vorgod sogn.

698 Jacob Jensen i Tørring. 23.2.1781, fol.605B.
E: Maren Christensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

699 Bodil Sørensdatter i Karsbæk i Lem sogn. 3.2.1781, fol.606.
E: Rasmus Joensen. B: Joen i Holsten, Søren på stedet, Anne 28, Ellen 21.

700 Jens Pedersen, rytter i Lærkeholt i Ansager sogn. 20.1.1781, fol.606B.
A:
1) mor Maren Henriksdatter
2) bror Henrik Pedersen
3) søster Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Pedersen i Ansager
4) søster Maren Pedersdatter
5) søster Anne Pedersdatter, [skifte 20.1.1773 lbnr.460, var g.m. Jeppe Olufsen i Lærkeholt]. 1B: Oluf.

701 Jens Christian Madsen i Stensbæk i Flynder sogn. 5.2.1781, fol.607.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Peder Pedersen Sønderby i Ørs i Rom sogn. B: Mads 16. FM: farbror Oluf Madsen i Lægård Mølle ved Christen Davidsen Moltrup i Flynder Mølle.

702 Jacob Jensen Vestergaard, ugift i Mellem Toftum i Resen sogn. 16.8.1779, fol.608.
A:
1) bror Christen Jensen Vestergård den ældre i København
2) bror Mads Jensen Vestergaard på Gerdrup på Sjælland
3) bror Christen Jensen Vestergaard den yngre i København
4) søster Anne Cathrine Jensdatter, [bevilling til uskiftet bo 8.4.1774 lbnr.528], var g.m. Jens Hansen Pilgaard i Resen. 3B: Hans Christian 20, Karen 19, Bodil 12
5) halvsøster Christiane Pedersdatter g.m. Mads Mikkelsen Møller i Fåre Mølle.
(Sml. lbnr.628).

703 Peder Pedersen i Vejling i Dybe sogn. 6.6.1781, fol.625.
E: Karen Offersdatter. LV: Peder Kastbjerg i Ballegård. B: Maren 10, Anne 7, Offer 4, Henrik 1. FM: farbror Jens Pedersen Vejling i Engbjerg. Af første ægteskab B: Peder 13.

704 Jens Jensen i Mølsted i Resen sogn. 7.3.1781, fol.627B.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Andersen i Øster Lind i Gudum sogn. B: Inger 28, Kirsten 25. FM: Anders Pedersen i Lille Humlum i Resen sogn. Af første ægteskab B: Karen g.m. Jens Jensen i Trabjerg i Borbjerg sogn. Af andet ægteskab B: Anne 45, Johanne 39, Maren 36. FM: Jens Akselsen i Nørre Søller i Vejrum sogn af fars slægt.

705 Lisbeth Andersdatter i Klaptoft i Velling sogn. 1781, fol.629B.
E: Mourids Jepsen. Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1773.

706 Mette Kirketerp på Estvadgård Kloster. 1781, fol.630.
E: Otte Marsvin Laurbjerg, forvalter på Estvadgård Kloster. Bevilling til uskiftet bo af 30.6.1775.

707 Søren Hansen til Strandbjerggård i Humlum sogn. 29.5.1781, fol.630B.
E: Mette Olufsdatter [Dahl]. Testamente af 1.12.1780.
Hans A:
1) bror Mathias Hansen og dennes 2B:
a Hans Mathiasen
b Karen Mathiasdatter.

708 Ellen Thomasdatter, ugift i Sevel. 23.3.1781, fol.631B.
A: næstsøskendebørn Christen Pedersen i Kisum i Estvad sogn, Jens Pedersen i Fly, Karen Pedersdatter, død, var g.m. Christen Boel i Estvad. 2B: Peder 39, Jens 35, Sofie Pedersdatter i Damgård i Estvad sogn, enke efter Jens Christensen, Bodil Pedersdatter g.m. Christen Jensen i Kisum.

709 Kirsten Nielsdatter i Rabæk i Oddum sogn. 8.5.1781, fol.634.
E: Peder Mortensen. B: Niels 19, Else 13, Anders 10, Kirsten 5. FM: mors [halv]bror Niels Andersen i Rabæk.

710 Poul Jepsen i Krageshus i Egvad sogn. 8.5.1781, fol.635.
E: Gertrud Bentsdatter. LV: Jens Madsen i Kirkegård i Egvad sogn. B: Anne Kirstine 3. FM: fasters mand Jens Jensen Debel i Tarm g.m. Anne Marie Jepsdatter. Første ægteskab med Anne Kirstine Andersdatter. B: Johanne 20, Jeppe 15, Sidsel 13, Kirsten 9.

711 Thomas Andersen i Dragsdal i Nørre Omme sogn. 3.4.1781, fol.636.
E: Anne Thomasdatter. LV: Anders Jensen i Holmgård i Nørre Omme sogn. B: Bodil 22, Karen 18, Christen 15. FM: farbror Mourids Andersen i Kodal.

712 Christen Iversen Qvistgaard til Kongensgård i Nørre Nissum sogn. 22.6.1781, fol.637.
E: Christiane Marie Overgaard. LV: Holger Grønlund, præst i Nørre Nissum. B: Kirsten 4. FM: farbror Mads Iversen Qvistgaard til Skikkild. Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1780 lbnr.686. Samfrænder Christen Olufsen til Gudumkloster, Frederik Winterberg Overgaard, prokurator i Holstebro. [Enkens første ægteskab med] Oluf Christian Hovedstrup, skifte 16.8.1775 lbnr.559. B: Anne Cathrine, Margrethe.

713 Edel Christensdatter i Nå i Borbjerg sogn. 7.6.1781, fol.639B.
E: Laurids Christensen. B: Christen 25, Anne g.m. Alexander Villumsen i Naldtoft, Marie Elisabeth 14. FM: Peder Christensen i Store Perregård.

714 Iver Christensen i Nørre Bandsby på Holmsland. 4.12.1780, fol.644B.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Jensen. B: Christen 19, Anne 17, Thue 16, Jens 7, Iver, nyfødt. FM: fastres mænd Oluf Christensen Nørgaard i Alrum i Stadil sogn, Christen Andersen i Lem. Arv efter afdødes søster Inger Christensdatter, skifte 4.12.1780 lbnr.715.

715 Inger Christensdatter, ugift i Nørre Bandsby på Holmsland. 4.12.1780, fol.647B.
A: bror Iver Christensen, skifte 4.12.1780 lbnr.714. 4B: Christen, Anne, Thue, Jens.

716 Karen Mogensdatter Almind, ugift i Gersbøl mølle i Snedsted sogn i Thy. Registrering af gods og bohave i Hygum. 30.5.1781, fol.648.
Til stede af A:
1) brorsøn Jens Jensen i Toelbjerg i Hove sogn på sin fars vegne
2) søsterdatter g.m. Peder Ovesen Smedsgaard [i Hygum sogn]
3) søsterdatter g.m. Mads Kloster i Hove sogn
4) Pernille g.m. Christen Hove i Hygum sogn.
Skiftet foretages i Gersbøl mølle i Snedsted sogn, [Dueholm, Ørum og Vestervig amter 28.4.1781 lbnr.672].

717 Terkild Christensen i Alkærsig i Dejbjerg sogn. 4.6.1779, fol.650B.
E: Inger Marie Olufsdatter. LV: Knud Nielsen på stedet, Anders Cøbner i Dejbjerg Degnebolig, Mikkel Madsen i Alkærsig. B: Christen 26, der overtager stedet, Niels i Nørre Omme på Udstrup gods, Anne 21, Dorthe Elisabeth 15, Frands 9. FM: Thomas Sørensen i Knude, farbror Jens Christensen i Nygård i Borris sogn, Niels Timmermann i Ringkøbing, (beskikket som curator bonorum). Afdødes far var Christen Jensen i Alkærsig, skifte 28.11.1732 lbnr.100.

718 Niels Henriksen i Birkild i Asp sogn. 4.5.1781, fol.661.
E: Mette Poulsdatter. LV: Poul Christensen Timling i Asp sogn. B: Henrik 10, Sidsel 6, Poul 2. FM: farbror Christen Henriksen i Havgård i Resen sogn, Gregers Jensen.

719 Erik Christian Joensen, skipper i et hus på Grubbesholm hovedgård takst i Nørre Bork. 13.12.1779, fol.663B.
E: [navn angives ikke], skifte 9.2.1779. B: Joen Christian 26, Anne 22, Christiane 20, Johanne 13. FM: Christen Olufsen i Nørre Bork, Mads Nielsen Magaard i Nørre Bork. Arv efter afdødes søster Johanne Joensdatter i Alkmaar [i Holland], enke efter Lønne. Afdøde døde i Kristiansand i Norge oktober 1779 og blev der begravet.

720 Maren Jochumsdatter i Vesterager i Dejbjerg sogn. 13.7.1781, fol.693.
E: Laurids Nielsen. B: Jochum 6, Bent 5. FM: Niels Jensen i Skjern. Uden for ægteskab med Niels Pedersen ved Ølgod Kirke B: Kirsten 8.

721 Niels Christensen i Feldingbjerg i Sønder Felding sogn. 9.5.1781, fol.695,
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Gregersen i Overby i Sønder Felding sogn. B: Karen 16, Christen 14, Christen 12, Jens 5. FM: Christen Hartvigsen i Feldingbjerg, fastres mænd Morten Bentsen Sønder Omme, Mads Iversen sst.

722 Anne Lauridsdatter i Foersum [i Egvad sogn]. 2.6.1781, fol.696.
E: Søren Lauridsen. B: Laurids 4. FM: nærmeste frænde Jeppe Nielsen i Foersum. Arv efter [enkemandens første hustru Anne Elisabeth Christensdatter], skifte 24.10.1772 lbnr.452 og efter [enkemandens anden hustru Mette Cathrine Mikkelsdatter], skifte 21.7.1775 lbnr.553.

723 Maren Mikkelsdatter i Vester Ølby. 21.5.1781, fol.699B.
E: Mikkel Mikkelsen Skjettrup. B: Mikkel 23, Maren 20, Else 18. FM: Mads Andersen i Kvistgård i Vejrum sogn, Jeppe Christensen i Ørgård i Resen sogn.

724 Gundil Madsdatter Møller i Klostermølle i Gudum sogn. 19.4.1781, fol.703.
[Enke efter Christen Christensen, skifte 18.5.1774 lbnr.523]. B: Christen 21, Anne Marie 12, Mads 11, Laurids 7. FM: Jens Johan Hvistendal, Rasmus Lauridsen i Vester Lind, Christen Olufsen til Gudumkloster, Oluf Madsen, møller i Legård Mølle.

725 Jens Nielsen i Øvig i Skarrild sogn. 6.6.1781, fol.707.
E: Margrethe Thomasdatter. LV: Oluf Minds i Skarrild. B: Kirsten 4. FM: Niels Thomsen Holtum i Skarrild sogn. Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 21.6.1775 lbnr.552. B: Niels 14, Christen 12, Johanne Marie, der døde. FM: Peder Nielsen Hesselvig, Christen Mikkelsen Togsvig.

726 Christen Iversen Leegaard i Sønder Bork. 2.8.1781, fol.709B.
E: Ingeborg Lauridsdatter. LV: [Hans Bertram Sønnichsen] Fogtmann, præst i [Nørre og Sønder] Bork. B: Christiane Johanne 10, Ditlev 7½. FM: Christen Høgh i Nebel.

727 Christiane Thygesdatter i Østerby i Rindum sogn. 23.11.1781, fol.710B.
E: Anders Jepsen. B: Birthe Marie 7 uger. FM: mosters mand Mads Nielsen i Kovstrup i Velling sogn. Ophold i gården til afdødes forældre.

728 Karen Poulsdatter i Bjerre i Snejbjerg sogn. 28.10.1781, fol.712.
E: Jens Bentsen. B: Maren 21, Bent 19. FM: farbror Oluf Bentsen i Ejstrup i Faster sogn.

729 Elisabeth Lemvig, et barn i Ahlergård i Borris sogn. 30.11.1778, fol.713B.
A:
1) bror Jens Lemvig hos degnen i Lønborg
2) bror Jørgen Lemvig i København
3) søster Mette Marie Lemvig i København
4) søster Mette Sofie Lemvig g.m. Nygaard i København
5) søster Johanne Hedvig Louise Lemvig.
FM: morbror Mads Rabæk i Ahlergård, farbror [Henrik Caspersen] Lemvig, præst i Ulstrup.
6) halvsøster Karen Lemvig i Hemmet Præstegård.
FM: svoger [Jens Jensen] Bering., præst i Skjern.
Skifte efter afdødes far 15.9.1778.
Skifte efter afdødes mor 23.7.1772.
Skifte 11.2.1778 efter afdødes bror Johan Christian Lemvig i København.

730 Abelone Mortensdatter Skaarup i Kærsgård i Snejbjerg sogn. 22.2.1782, fol.715B.
E: Niels Christensen Søndergaard. Bevilling til uskiftet bo.

731 Søren Christensen i Øster Tradsbjerg i Måbjerg sogn. 31.7.1781, fol.716B.
E: Maren Simonsdatter. LV: Jacob Steffensen i Dellerup. B: Maren 21, Johanne 19, Christiane 13, Mette 11, Simon 10. FM: Jens Nygaard i Dellerup. Af første ægteskab B: Anne g.m. Peder Lauridsen i Vester Tradsbjerg, Else g.m. Christen Olufsen i Mølbak i Gørding sogn, [Trap angiver Idum sogn], Johanne g.m. Christen Lauridsen i Strovstrup i Idum sogn.


Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1780-1788
B 8 - 1083


732 Eva Sofie Hammerich, der døde i Klapmølle i Velling sogn. 24.10.1780, fol.1.
A:
1) bror Joachim Didrik Hammerich, degn i Nørre Omme og Brejning
2) bror Melchior Hammerich, møller i Klapmølle
3) bror Joachim Christian Hammerich, præst i Lund, Flekkefjord og Oddernæs i Kristiansand stift i Norge, død for 18 år siden. B: navne kendes ikke
4) bror Frederik Hammerich, degn i Skjern, død. 2B:
a Hans Christian Hammerich, udenlands
b Joachim Christian Hammerich i Fåborg på Fyn
5) bror Christian Bartram Hammerich, degn i Lønborg, død. 1B:
a Margrethe Elisabeth Hammerich g.m. [Frederik] Meiner, degn i Lønborg
6) søster Dorthe Margrethe Hammerich g.m. Niels [Nielsen] Bollerup, præst i Lem.
[Afdødes far var Just Frederik Hammerich, præst i Skjern].

733 Jens Iversen i Sønderby i Hee sogn. 8.2.1781, fol.5B.
[Enkemand efter Karen Jensdatter, skifte 10.5.1775 lbnr.570]. B: Iver, der overtager gården, Gregers. Desuden nævnes børnenes halvsøskende Lauge Christensen, der er død, Kirsten Christensdatter, Christen Gregersen i Bratbjerg i Hee sogn, Peder Gregersen i Resen sogn.

734 Kirsten Normann Bille på Nørkær i Hee sogn. 8.10.1781, fol.10.
Enke efter oberstløjtnant von Brønsdorph. A:
1) søster [Frederikke Louise Bille] g.m. [Oluf Rudolf] Krabbe [til Mindstrup], begge døde. 5B:
a [Helene Cathrine Krabbe] g.m. [Johan Nikolaj] Adeler i Holstebro
b Oluf Krabbe i Lemvig
c Henrik Bille Krabbe
d [Oline Louise Krabbe], død, var g.m.[Søren Nors], præst ved Lundbæk [dvs. i Veggerby og Bislev] i Vendsyssel. B: (Navne angives ikke).
e Margrethe Sofie Krabbe g.m. Jens Linde til Handbjerg Hovgård.
Desuden nævnes 1766 Vilhelmine Brønsdorph, en datter af afdøde, g.m. [Christian Frederik] Juul til Brejninggård og en datter af afdøde g.m. Thagaard, justitsråd i Ålborg.

735 Kirsten Christensdatter i Gammel Arnborg i Arnborg sogn. 18.10.1780, fol.14B.
E: Ove Christensen. B: Christen 6 uger.

736 Søren Nielsen i Kollund i Rind sogn. 7.2.1781, fol.17.
E: Anne Jensdatter. LV: Ib Pedersen Skærbæk i Øster Høgild. B: Anne Malene 10, Karen 8. FM: Jens Sørensen i Kollund. Enkens første ægteskab med Jens Lauridsen, [skifte 4.12.1766 lbnr.384]. Af børn nævnes Anne Jensdatter, [fejl for Else Jensdatter], der nu er død, [skifte 7.2.1781 lbnr.737].

737 Else Jensdatter i Kollund i Rind sogn. 7.2.1781, fol.19B.
A:
1) mor Anne Jensdatter på stedet
2) søster Else Marie Jensdatter g.m. Mads Jensen i Grarup i Brande sogn
3) søster Maren Jensdatter
4) søster Malene Margrethe Jensdatter
5) halvsøster Anne Malene Sørensdatter
6) halvsøster Karen Sørensdatter.
Afdøde havde arv efter far Jens Lauridsen, skifte 4.12.1766 lbnr.384.

738 Johanne Jensdatter i Fasterholt Bjerre i Arnborg sogn. 17.8.1781, fol.20B.
E: Niels Christensen. A:
1) mor Anne Eriksdatter . LV: Erik Jensen i Harrild i Brande sogn
2) bror Erik Jensen i Harrild
3) bror Peder Jensen i Fjederholt i Rind sogn
4) søster Karen Jensdatter g.m. Christen Christensen [formentlig fejl for Christen Sørensen] i Harrild i Ejstrup sogn.

739 Karen Sørensdatter, 19 år gammel i Lind i Rind sogn. 19.10.1781, fol.22.
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Christensen Busk på stedet
2) bror Jens Sørensen på stedet
3) søster Severine Cathrine Sørensdatter 13
4) halvbror Christen Christensen Busk 2.
FM: Mogens Jensen Vejen i Svendlund, Jens Nielsen Alle i Tovstrup.
Arv efter afdødes far Søren Jensen Vejen, skifte 23.3.1767 lbnr.389.

740 Else Sørensdatter i Nørre Helstrup i Snejbjerg sogn. 2.5.1781, fol.23.
E: Anders Christensen. B: Anne Cathrine, der døde 27.4.1781.

741 Niels Christensen i Lund Mølle i Snejbjerg sogn. 17.3.1781, fol.24B.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Christensen i Lillelund i Herning sogn. B: Else. FM: Jens Sørensen i Lund Gjellerup sogn.

742 Anders Mathiasen i Vesttarp i Velling sogn. 29.11.1781, fol.27.
E: Birthe Pedersdatter. LV: M. S. Hammerich i Klapmølle. B: Mette 16, Peder 14, Mathias 12, Anders 1. FM: Niels Mathiasen i Nørby i Velling sogn.

743 Mette Kirstine Nielsdatter i Astrup i Velling sogn. 19.12.1781, fol.29B.
E: Jesper Nielsen. B: Anne Kirstine 3. FM: morbror Knud Nielsen i Hee sogn.

744 Birthe Mortensdatter i Sønder Bork. 23.3.1779, fol.32.
E: Peder Nielsen [Madsen] Nyland. B: Maren 17, Niels 14, Mette Kirstine 11. FM: morbror Thyge Mortensen i Sønder Bork, fars svoger Ditlev Nielsen i Obling i Sønder Bork sogn.

745 Niels Hansen til Lindbjerggård [i Ølgod sogn]. 15.5.1781, fol.38.
E: Else Cathrine Sørensen. LV: bror Søren Lund på Lindbjerggård, [Jørgen Udesen] Haahr, der ægter enken. B:
3) Ingeborg Nielsdatter 7
4) Dorthe Cathrine Nielsdatter 5
5) Elisabeth Nielsdatter 3.
FM: morbror N[iels Pedersen] Sehested, præst i Janderup.
Første ægteskab med [Ingeborg Madsdatter Garp, skifte 24.4.1766 lbnr.380]. B:
1) Sidsel Marie Nielsdatter, enke efter Hans Andersen i Sønder Omme. LV: H[ans] J[ørgensen] Bang, præst i Sønder Omme og Hoven
2) Birthe Nielsdatter, nu g.m. Christen Christensen i Lyne.
Bevilling til uskiftet bo af 24.2.1780 lbnr.683.

746 Christen Hansen i Sig i Torstrup sogn. 20.12.1781, fol.41.
E: Anne Nisdatter. LV: Laurids Nissen i Askær. B: Kirsten 18, Johanne 16, Anne 14, Kirsten 10, Mette 8, Hans Nis 5, Niels 1½. FM: fasters mand Claus Pedersen i Sig. Desuden nævnes enkens svoger Peder Christensen i Hauge, Lambert Nissen sst.

747 Peder Pedersen i Esbøl i [Sønder] Vium sogn. 20.11.1781, fol.45B.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Steffen Colding i Vejrup. B: Peder over 30, Iver 27 på Als, Niels 25, Thomas 20, Sidsel Marie 15. FM: Jens Christensen Vestergaard i Esbøl.

748 Helvig [Testrup] Nikolajsdatter i Vester Ganer i Skjern sogn. 7.11.1781, fol.48.
A:
0) forældre [Nikolaj Lauridsen Holmberg Ravn], feldbereder i Nykøbing Mors, død og [Inger Mortensdatter Qvist, begravet som enke Nykøbing Mors 18.1.1774].
Afdøde skal have 3 søstre, hvoraf 2 er i Holland.

749 Anne Jensdatter i Mosbøl i Strellev sogn. 12.12.1781, fol.50.
E: Hans Poulsen. B: Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Mads Lauridsen i Tømmerby i Sneum sogn. 2B: Laurids 30, Anne Marie 3, Anne Malene Hansdatter g.m. Søren Jacobsen i Nørtarp i Strellev sogn. Af første ægteskab B: Jens Nielsen i Nørtarp i Strellev sogn, Bertel Nielsen 38 på stedet.

750 Christen Pedersen i Kvie i Ansager sogn. 10.10.1781, fol.53.
Enkemand efter [Johanne Marie Jensdatter], skifte 3.7.1777 lbnr.599. B: Jens, Peder Søren.

751 Lisbeth Jensdatter i Holdflod i Nøvling sogn. 6.2.1782, fol.54.
E: Niels Jensen. B: Else 34. FM: Jens Jensen i Haunstrup. Af første ægteskab B: Laurids Christensen 46 i Trindtoft på Ørnhoved gods, Dorthe Christensdatter g.m. Anders Jørgensen i Skibbild.

752 Testamente. 12.4.1782, fol.57B.
Testamente for Poul Poulsen og hustru Maren Andersdatter i Øster Tang i Gudum sogn.

753 Peder Hansen i Galgebjerg i [Sønder] Vium sogn. 22.4.1782, fol.58B.
E: Maren Christensdatter. LV: Steffen Colding i Vejrum. B: Hans Christian 8, Karen 4. FM: farbror Thue Hansen i Lind Tarp. Arv efter enkens bror Søren Christensen i Grindsted sogn, skifte10.9.1775 til enken og enkens søster Karen Christensdatter i Eg i Grindsted sogn.

754 Mette Kirketerp på Estvadgård Kloster. 14.2.1782, fol.61B.
E: Otte Marsvin Laurberg, forvalter sst. B: Anne Marie 9, Anne Margrethe 7, Pallemon Martinus 4. FM: morbror Ditlev Kirketerp i Randers, fars frænde Carl Christian Muderspach til Trinderup. Bevilling til uskiftet bo af 30.6.1775 lbnr.706.

755 Poul Poulsen i Hedegård i Borbjerg sogn. 4.5.1782, fol.63.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Jensen Hauge i Borbjerg sogn. B: Christen 22, Niels 20, Anne 18, Jens 14, Mette 10, Karen 6, Kirsten 4. FM: Jens Jensen i Gårdhøje i Måbjerg sogn, farbrødre Jens Poulsen i Vester Ølby, Peder Poulsen i Frøjk i Måbjerg sogn, morbror Christen Christensen i Nørre Hvam i Borbjerg sogn. Af første ægteskab B: Poul 25.

756 Ingeborg Christensdatter i Mølgård i Lomborg sogn. 25.3.1782, fol.65B.
E: Christian Nikolajsen Orloff. B: Andreas 12, Nikolaj 10, Anne Cathrine 8. FM: Ferdinand Anton Hertz, skoleholder i Nørre Nissum. Enkemanden har tidligere været møller i Navr Mølle.

757 Johanne Nielsdatter i Vester Ølby i Ølby sogn. 22.3.1782, fol.70.
E: Mikkel Jensen. B: Dorthe Kirstine 9 uger. FM: mors stedfar Niels Hansen på stedet.

758 Dorthe Andersdatter i Vester Ølby i Ølby sogn. 3.4.1782, fol.74.
E: Niels Hansen. B: Johanne Nielsdatter, [skifte 22.3.1782 lbnr.757], var g.m. Mikkel Jensen på stedet. 1B: Dorthe Kirstine 17 uger. FM: farbror Søren Jensen i Øster Ølby.

759 Anne Marie Nielsdatter i Østergård i Tjørring sogn. 19.3.1782, fol.76.
Af arvinger nævnes A: Maren Nielsdatter g.m. Laurids Christensen.

760 Christen Thygesen Egeris i Neder Kirkegård i Assing sogn. 18.3.1782, fol.76B.
E: Anne Cathrine Jacobsdatter. LV: Søren Nielsen i Pårup. B: Jacob på stedet, Thyge i Ostindien, Søren 21 i København, Mette Kirstine 18, Kirsten 14. FM: farbror Mads Thygesen i [Nørre] Vium. Desuden nævnes Thyge Møller i Egeris Mølle, [i Nørre Vium sogn].

761 Sidsel Nielsdatter i Neder Kirkegård i Assing sogn. 18.3.1782, fol.78.
E: Peder Rasmussen. B: Birthe g.m. Henrik Sørensen i Øster Vejen i Rind sogn, Maren g.m. Peder Sørensen Hjøllund i Arnborg sogn, Anne Marie 28. FM: Søren Nielsen Paarup.

762 Niels Frandsen i Gunderup i Horne sogn. 1.6.1782, fol.79.
E: Mette Nielsdatter. LV: Laurids Madsen i Gunderup. B: Anne 2. FM: fars morbror Laurids Olufsen i Bjalderup. Arv efter afdødes far Frands Nielsen i Gunderup, skifte 24.6.1778 til afdødes søskende Thomas Frandsen, Jørgen Frandsen, Maren Frandsdatter, Anne Frandsdatter.

763 Jens Christensen Gaasdal i Pårup i Assing sogn. 11.6.1782, fol.81.
E: Karen Jensdatter. LV: Oluf Olufsen Minds i Pårup. B: Jens 13. FM: morbror Jens Henningsen i Sønder Felding.

764 Søren Pedersen Ringsted i Bjødstrup i Gjellerup sogn. 9.7.1782, fol.81B.
E: Else Marie Nielsdatter. LV: Søren Aaby i Øster Høgild i Rind sogn. B: Peder 8, Sidsel 6, Niels Rojen 4. FM: mors svogre Christen Hansen i Julsgård i Ikast sogn, Søren Madsen Tværmose i Bjødstrup i Gjellerup sogn. Samfrænder Janus Torning i Øster Høgild, Jacob Skaarup i Vester Høgild. Bevilling til uskiftet bo af 11.8.1780 lbnr.688.

765 Lene Jensdatter i Hjedding i Ølgod sogn. 29.6.1782, fol.82B.
E: Peder Olufsen. B: Maren 24, Ellen Kirstine 22, Kirsten 20, Stivert 18, Anne Margrethe 15 Jens 8, Oluf 7, Kjeld 5, Anne Malene 3. FM: farbror Oluf Jensen i Hjedding. Skøde 1760 til enkemanden fra dennes far Oluf Jensen, der havde skøde fra sin kones bror Niels Pedersen.

766 Johanne Nielsdatter i Hagelskær [i Ikast sogn]. 27.3.1782, fol.86.
E: Laurids Sørensen. B: Søren 15, Niels 9, Kirstine Marie, Anne Kirstine, Maren. FM: morfar Niels Pedersen, smed i Suderbæk, morbror Christen Pedersen Frølund.

767 Anne Jensdatter i Kokholm i Øster Ølby. 11.5.1782, fol.88B.
E: Anders Lauridsen. B: Karen 16, Johanne 12, Laurids 9, Mette Cathrine 7, Jens 5, Anne Johanne 3, Anne 14 dage. FM: morbrødre Peder Jensen i Vejsbjerg på Venø, Christen Jensen i Venø by, Jens Jensen sst, Peder Jensen sst, Niels Jensen sst.

768 Anne Christensdatter i Stovstrup i Oddum sogn. 12.8.1782, fol.91B.
E: Jens Nielsen. B: Niels 5, Anne Birgitte 3, Mette 1. FM: morfar Christen Lauridsen i Skodsvad i Oddum sogn. Desuden nævnes enkemandens far Niels Enevoldsen og faster Karen Enevoldsdatter g.m. Jeppe Andersen på Lønborggård gods, begge døde.

769 Jacob Jensen i Tørring. 25.7.1782, fol.93B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Christensen Dalgaard. B: Else 18, Jens 17, Bodil 14, Christen 12. FM: farbror Niels Jensen i Mark i Heldum sogn, morbror Christen Christensen i Ravnsbæk. Bevilling til uskiftet bo af 23.2.1781 lbnr.698.

770 Niels Fischer i Studsig i Hornelund i Horne sogn. 13.10.1781, fol.94B.
E: Karen [Johansdatter Frich]. LV: Jens Christensen i Studsig. B: Johan 12, Marie Elisabeth 11, Christiane Birgitte 8, Christen 3. FM: Christen Jensen i Studsig, fars [halv]bror Jacob Christian Bloch i Kodbøl. Afdøde Niels [Christensen] Fischer var herredsskriver i Øster- og Nørre Horne herreder.

771 Hans Pedersen i Dyrvig i Hoven son sogn. 10.8.1782, fol.107B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Bertel Nielsen. B: Peder 30, der overtager gården, Anne 28, Marie Kirstine 23. FM: Mads Christensen i Dyrvig, mosters mand Niels Jensen i Bindesbøl i Oddum sogn.

772 Else Christensdatter i Nøvlingskov [i Nøvling skov]. 5.1.1782, fol.111.
E: Niels Christian Jensen Skov. B: Jens 6, Christen 5, Karen 2, Else 6 uger. FM: morbror Jens Christensen Gammelager i Abildtrup. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Jensen Skov, farver i København.

773 Niels Lassen i Fjelstervang [i Vorgod sogn]. 30.7.1782, fol.112.
E: Ellen Jensdatter. LV: Niels Christensen i Fjelstervang. A:
1) bror Christen Lassen i København, død. 1B:
a Niels Christian, tobaksspinder i København
2) bror Peder Lassen i København, uvist om levende
3) søster Margrethe Lasdatter i Fjelstervang, død. 1B:
a Jacob Lassen i Fjelstervang.
4) søster g.m. Ib Christensen i No.

774 Maren Knudsdatter i Snejbjerg. 12.9.1782, fol.115.
E: Christen Knudsen. B: Birgitte Marie 10, Anne 8, Knud 6, Mette 4, Kirsten 6 mdr. FM: morbror Peder Knudsen i Nørre Bjørslev i [Nørre] Vium sogn, født værge Christen Knudsen i Sønder Bjørslev i [Nørre] Vium sogn.

775 Knud Sørensen i Snejbjerg. 12.9.1782, fol.117B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Thue Lauridsen i Bassumgård. B: Mette 30, Søren 28, Kirsten 24. FM: Jens Jensen i Havnstrup i Snejbjerg sogn.

776 Niels Nielsen i Kogsbol i Fabjerg sogn. 8.4.1782, fol.118B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: bror Anders Jensen i Ballestoft. A: halvbror Niels Nielsen Møller, bedemand i København. Tilsyn: Peder Pedersen Sønderby i Store Ørs i Rom sogn og dennes bror Jens Pedersen Sønderby i Fabjerg. Til stede afdødes mor Edel Jensdatter ved søstersøn Jens Christensen i Kviesgård i Borbjerg sogn.

777 Birthe Jensdatter i Strømmesbøl i Oddum sogn. 5.8.1782, fol.126B.
E: Niels Pedersen Binderup, skrædder. A: far Jens Pedersen Ølgod ved Sønder Felding Kirke.

778 Niels de Poulson til Vennergård i Velling sogn. 30.7.1782, fol.132B.
A: far Anders de Poulsen, generalmajor i Viborg, som eneste arving ved afdødes bror Jens de Poulsen, generaladjudant og major ved Fynske Rytteriregiment.

779 Anders Bjerre i Lille Nørlund i Ikast sogn. 9.7.1782, fol.136B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Christensen, smed i Toftlund. B: Peder 1. FM: født værge Jens Pedersen Bjerre i Lille Nørlund.

780 Konrad Lundsgaard til Lergrav [i Avlum sogn]. 20.2.1781, fol.138.
E: Else Johansdatter. LV: Peder Hansen til Landting. B: Marie Lundsgaard, død, var g.m. [Jens Ibsen Sørensen] Bisted, præst i Levring [og Hørup]. 1B: Conrad 7, Christen Lundsgaard 24. FM: Peder Gjedsted til Tviskloster, Elisabeth Lundsgaard g.m. Laurids Nybo til Ørnhoved, Elisabeth Friis Lundsgaard g.m. Johannes Nybo i Dalagergård, Anne Cathrine Lundsgaard g.m. Christen Pedersen Bur på Lergrav, Karen Lundsgaard, enke efter Anders Hvass i Gudum.

781 Hartvig Kjeldsen i Skodborggård i Gudum sogn. 11.5.1782, fol.148.
E: Mette Marie Jacobsdatter. LV: Jens Johan Jensen i Hvistendal. B: Jacob 20, Mads 18, Anne Kirstine 13, Mette 11, Anne Margrethe 6, Kjeld 2. FM: Christian Fogh i Kongensgård, Mads Møller i Krøjkær i Gudum sogn, farbrors søn Jesper Jensen i Skyttesgård i Fjaltring sogn, fars halvsøsters mand Jens Olufsen i Pindsmark i Ramme sogn, Peder Aasbjerg i Gudum sogn, morbror Mikkel Jacobsen i Tangsgård.

782 Niels Madsen Rojen i Øster Høgild i Rind sogn. 5.6.1782, fol.152B.
Første ægteskab med Else Marie Lauridsdatter. 1B:
1) Karen Nielsdatter, [skifte 26.5.1777 lbnr.597], var g.m. Søren Madsen Tværmose i Bjødstrup i Gjellerup sogn. 3B: Mads, Else Marie, Niels
Andet ægteskab med Sidsel Thygesdatter, [skifte 30.1.1754 lbnr. 239]. 3B:
2) Thyge Nielsen Rojen 36, brændevinsbrænder i København
3) Else Marie Nielsdatter, enke efter Søren Ringsted i Bjødstrup i Gjellerup sogn, [skifte 9.7.1782 lbnr.764]
4) Abelone Nielsdatter g.m. Søren Nielsen Aaby på stedet
Tredje ægteskab med Abelone Pedersdatter, [bevilling til uskiftet bo 24.6.1762 lbnr.323]. 4B:
5) Sidsel Nielsdatter g.m. Christen Hansen Skærlund i Tulstrup i Ikast sogn
6) Kirsten Nielsdatter
7) Else Nielsdatter
8) Mads Nielsen Rojen 20 i København.

783 Kirsten Christensdatter på Nørre Vinkel i Heldum sogn. 27.7.1782, fol.156.
E: Peder Jensen Kjær. B: Johanne Cathrine 5, Marianne 2, Niels Christian 10 uger. FM: afdødes far Christen Jensen i Kastbjerg ved søn Peder Christensen Kastbjerg i Ballegård
Første ægteskab med Niels Pedersen i Sønder Vinkel. B: Peder 12.
I sit enkesæde på Søndervinkel med Peder Christensen B: Sidsel 9.
Desuden nævnes enkemandens søskende Christen Kjær i Kallesø og Anne Margrethe Jensdatter.

784 Laurids Madsen i Gunderup i Horne sogn. 28.6.1782, fol.161B.
E: Anne Gødesdatter. LV: Christen Pedersen i Snorup. B: Gøde 4, Mads 1½. FM: Christen Jensen i Hauge. Første ægteskab med Mette Jørgensdatter, skifte 23.10.1769 lbnr.412. B: Mads, Maren g.m. Thomas Lauridsen i Gunderup, Jørgen, Christen 24, Jens 21, Jørgen 18, Maren 16, Søren 13. FM: Hans Jørgensen i Hornelund, Jens Jørgensen i Moesgård i Horne sogn.

785 Thomas Jensen, skrædder i No Gadehus i No sogn. 7.1.1783, fol.167.
E: Karen Jensdatter. LV: Jesper Hansen i No. B: Jens 33 i Sønderbygård i Hee sogn, Anne 29, blind og vanfør, Peder 26, Anders 24.

786 Mette Hansdatter i Rindum sogn. 31.1.1783, fol.169B.
E: Niels Pedersen Orloff. Bevilling til uskiftet bo.

787 Morten Bendixen i Terning i Dejbjerg sogn. 18.3.1783, fol.170.
E: Else Gødesdatter. LV: Peder Gødesen i Rindum. B: Bendix 8, Mette Marie 4. FM: født værge Jens Bang, præst i Dejbjerg og Hanning.

788 Testamente. 1783, fol.173.
Testamente af 23.1.1769 for Hans Nielsen, møller i Skærbæk Mølle i Ølgod sogn og hustru Anne Johanne Nielsdatter.

789 Anders Christensen Gade i Sædding. 30.4.1783, fol.174.
E: Else Mortensdatter. LV: Peder Jensen Stensig i Sædding sogn. B: Anders 15, Morten 12, Mikkel 7. FM: farbror Peder Christensen Kirkegaard i Sædding Anneksgård. Første ægteskab med Else Jensdatter, skifte 16.3.1763 lbnr.339. B: Christen 20. FM: Christen Stengaard i Sædding.

790 Niels Jensen i Årup i Torsted sogn. 30.5.1783, fol.175B.
E: Anne Margrethe Svendsdatter. LV: Mourids Nielsen Søndergaard i Tim sogn. B: Jens 26, Christen 21, Anne Kirstine 18. FM: Peder Bertelsen Brændgaard i Torsted sogn, Christen Andersen Astrup i Velling sogn.

791 Margrethe Thomasdatter i Øvig i Skarrild sogn. 2.6.1783, fol.178.
E: Peder Christensen. Første ægteskab med Jens Nielsen, skifte 6.6.1781 lbnr.725. B: Kirsten 6. FM: farbror Peder Nielsen i Hesselvig i Skarrild sogn. Jens Nielsens første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 21.6.1775 lbnr.552. Arv til B: Niels, Christen.

792 [Vilhelmine] Achenshoch, priorinde på Estvadgård Kloster. 22.4.1782, fol.179B.
Enke efter [Peder] Staggemeier, major. B:
1) Mikkel Maximilian von Staggemeier, premierløjtnant ved Det Bornholmske Infanteriregiment
2) Frederik Hans von Staggemeier, kaptajn ved Kronprinsens Regiment
3) Louise Vilhelmine Staggemeier i Fredericia, der ægter Peder Clod, præst ved Skydebjerg og Orte på Fyn
4) Margrethe Staggemeier, død, var g.m. Henrik Ussing, kapellan i Ringsted. 1B: Vilhelmine Marie 3½.

793 Maren Christensdatter i Vorgod. 6.9.1783, fol.204.
E: Mads Mikkelsen Nørgaard. B: Inger 11, Kirsten 9, Dine Madsdatter 6, Maren 3 mdr. FM: morbror Christen Christensen Herborg i Vorgod sogn.

794 Jens Nielsen i Yderik i Torstrup sogn. 30.4.1783, fol.205.
Enkemand efter Mette Christensdatter, skifte 13.3.1773 lbnr.474. B: Mads 19, Else Anne Marie 16, Hans 12. FM: morfar Christen Terkildsen i Yderik, farbror Niels Nielsen i Lindinggård i Torstrup sogn. Første ægteskab med Anne Marie Hansdatter, [skifte 8.2.1762 lbnr.320]. B: Oluf 31 i Gunderup, Niels 29 i Ovnbøl.

795 Frands Lauridsen i Tarm i Egvad sogn. 10.6.1783, fol.207B.
E: Maren Olufsdatter. LV: bror Peder Olufsen i Hjedding i Ølgod sogn. B: Oluf 4, Søren 2. FM: farbror Hans Lauridsen i Tarm. Første ægteskab med Kirsten Hansdatter. B: Laurids 24, Hans 20, Christen 19, Frands 17, Karen 16, Sidsel Kirstine 14, Anne Cathrine 13, Anne 9. FM: fars søskendebarn Frands Lauridsen, Christen Nielsen i Tarm, mosters mand Christen Christensen Gyris i Oddum sogn, morbror Søren Hansen Bisgaard i Tarm.

796 Verner Ditlev Didrik Iversen i Øster Skjern. 1.6.1783, fol.209.
E: Maren Jensdatter. LV: Villads Jensen. B: Iver, Jens 18, Sofie, Susanne 16, Johanne 13, Margrethe 9. FM: Clemen Vejle.

797 Maren Jensdatter i Haderup. 28.4.1783, fol.209B.
A: halvsøskende Peder Jensen i Over Feldborg, Anne Jensdatter i Haderup Præstegård, Margrethe Jensdatter, Maren Jensdatter. FM: stedfar Mads Poulsen i Over Feldborg, morbrors søn Jacob Andersen i Trevad i Vridsted sogn. Afdøde var født i Over Feldborg.

798 Eskild Christiansen i Tarm i Egvad sogn. 23.2.1783, fol.212.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Madsen i Kirkegård i Egvad sogn. B: Abelone Marie 7, Karen 5, Anne Kirstine 3, Christian 6 mdr. FM: Jens Michael Knudsen i Sønderby i Borris sogn, Hans Lauridsen i Tarm, Peder Christensen i Vennergård i Velling sogn, Christen Nielsen Møller i Tarm. Skifte efter afdødes far Christian Knudsen Sønderby i Tarm af 27.3.1773 lbnr.481. Arv til afdøde søskende Poul Christiansen, Birthe Cathrine Christiansdatter, Birthe Marie Christiansdatter med afkald af 24.4.1775 fra Nis Fischer i Sønder Muldbjerg i Hover sogn. Skøde af 1.12.1746 fra fars svigermor Sidsel Christensdatter, enke efter Eskild Poulsen i Tarm.

799 Elisabeth Andersdatter i Klaptoft i Velling sogn. 1.9.1783, fol.215.
E: Mourids Jepsen. B: Anne Marie 25, Dorthe 22, Marie Kirstine 17, Jeppe 12. FM: farbror Christen Jepsen i Kirkeby i Velling sogn, Christen Jespersen i Klaptoft, Peder Villadsen Ulkær, Jens Christensen Boling. Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1773 lbnr.705.

800 Peder Pedersen i Lille Bjerrum i Gudum sogn. 12.9.1783, fol.217.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: stedfar Jens Jensen Borum. B: Peder 8, Kirsten 3, Jens 2, Karen 20 uger. FM: Peder Christiansen Aasbjerg i Gudum sogn, Christian Christensen Møller i Gudum sogn.

801 Malte Christensen i Mellem Tang i Gudum sogn. 5.4.1783, fol.218B.
E: Anne Christensdatter. FM: Mikkel Jacobsen i Tangsgård i Gudum sogn. B: Christen 15, Anne Kirstine 12, Christen 8, Laurids 6, Niels 3, Malte [nyfødt]. FM: Rasmus Lauridsen i Vester Lind, Laurids Christensen i Nørre Tang, morfar Christen Bach i Sønderbak i Humlum sogn, Jeppe Makholm i Resen sogn, Mads Hyldgaard i Fabjerg sogn. Desuden nævnes afdødes bror Rasmus Maltesen.

802 Niels Knudsen, ugift i Bjerggård i Rindum sogn. 14.6.1783, fol.220B.
A:
1) bror Gravers Knudsen på stedet
2) søster Anne Knudsdatter g.m. Jens Pedersen Degnbol i Lem
3) søster Else Cathrine Knudsdatter. FM: mosters mand Kjeld Brogaard i Tim, Peder Nielsen Orloff i Rindum
4) halvbror Knud Lydersen Birkmose.

803 Seqvestrationsforretning i Grødde i Ikast sogn. 17.7.1778, fol.225.
Arrestforretning, (beslaglæggelse) hos Niels Lassesgaard og hustru Mette Madsdatter. Niels Lassesgaard var dømt for fremstilling af falske bankosedler sammen med Nikolaj Busch og dennes søster Gertrud Cathrine Busch.

804 Seqvestrationsforretning i Hestlund i Bording sogn. 17.7.1778, fol.229.
Arrestforretning, (beslaglæggelse) efter Nikolaj Busch til Højris i Ikast sogn og dennes søster Gertrud Cathrine Busch, nu i København, der sammen med Niels Lassesgaard var dømt for fremstilling af falske bankosedler. Desuden nævnes Nikolaj Busch' svoger Søren Thygesen i Viborg.

805 Anne Kirstine Markusdatter i Agerbo i [Sønder] Lem sogn. 10.10.1783, fol.237B.
E: Jens Jensen. B: Inger Marie 12, Anne Margrethe 9, Anne 6, Markus 4, Kirsten 2. FM: Peder Jensen Refstrup i Lem sogn, morbrødre Hans Markussen i Tarm, Niels Markussen i Lem.

806 Christen Jensen i Store Kastbjerg i Dybe sogn. 15.9.1783, fol.239B.
E: Anne Nielsdatter Knude. LV: Poul Nielsen Refsgaard. B:
6) Karen Christensdatter g.m. Jens Hesselbjerg i Hovdam i Hove sogn
7) Niels Christensen 24, der overtager gården
8) Bodil Cathrine Christensdatter 20
9) Mette Marie Christensdatter 17.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter, [skifte 16.6.1745]. 2B:
1) Peder Christensen i Ballegård
2) Jens Christensen, uvist hvor.
Andet ægteskab med Karen Olufsdatter, [skifte 22.10.1753 lbnr.237]. 3B:
3) Maren Christensdatter g.m. Peder Pedersen Vejling, begge døde. 1B:
a Peder 14
4) Kirsten Christensdatter, [skifte 27.7.1782 lbnr.783]. 5B:
Første ægteskab med Niels Pedersen Vinkel 1B:
a Peder 13
Uden for ægteskab med Peder Christensen Vinkel 1B:
b Sidsel 11
Andet ægteskab med Peder Kjær i Lemvig 3B:
c Johanne Cathrine 5
d Marianne 3
e Niels Christian 1½
5) Oluf Christensen i Hygum sogn.

807 Niels Jensen i Nørre Grene i Hoven sogn. 15.1.1784, fol.247B.
E: Anne Mathiasdatter. LV: Peder Christensen i Sønder Grene. B: Mathias 10, Anders 8, Peder 5. FM: Jens Pedersen i Ørbæk, Johannes Bertelsen sst, Jacob Bertelsen i Tistrup. Første ægteskab med Else Christensdatter, [skifte 16.7.1771 lbnr.437]. B: Jens Christian 25, Simon 21, Bodil 16. Stedet tilhører Hoven kirke.

808 Niels Jensen i Strømmesbøl i Oddum sogn. 6.2.1784, fol.248B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Mortensen i Rabæk. B: Mette Marie 5. FM: Jens Madsen i Kirkegård i Egvad sogn. Første ægteskab med [Mette Marie Frandsdatter, skifte 27.4.1771 lbnr.435]. B: Anne Sofie 17, Maren 15. FM: farbrors søn Jens Aastedsen i Stakroge i [Sønder] Omme sogn, Christen Christensen i Gyris i Oddum sogn.

809 Anne Malene Bentsdatter i Elkær i Skarrild sogn. 17.12.1783, fol.250B.
E: Laurids Jensen. A: søskende Jens Bentsen i Øster Døvling, Peder Bentsen sst, Birgitte Bentsdatter, Else Bentsdatter. FM: farbror Niels Jensen i Holdflod i Nøvling sogn.

810 Erik Pedersen i Krogslund i Gjellerup sogn. 5.11.1782, fol.252.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Claus Linderoth, degn i Gjellerup. A: søskende Christen Pedersen i København, Anne Pedersdatter, Sidsel Pedersdatter. FM: farbror Mads Christensen i Lem Kærgård ved Peder Lauridsen Skaarup i Øster Bølling.

811 Niels Pedersen, smed i Suderbæk i Ikast sogn. 4.12.1782, fol.255.
[Enkemand efter Kirsten Christensdatter]. B: Maren Nielsdatter g.m. Christen Pedersen Frølund, Johanne Nielsdatter, [skifte 27.3.1782 lbnr.766]. 5B: Søren 16, Niels 10, Kirstine Marie, Anne Kirstine, Maren.

812 Kirsten Pedersdatter i Rønkilde i Bording sogn. 9.12.1783, fol.259.
E: Thomas Nielsen. B: Gertrud 16, Niels 5. FM: morbror Jens Lundum, herredsskriver.

813 Inger Nielsdatter i Bjerregård i Gjellerup sogn. 27.1.1783, fol.261B.
E: Anders Christensen. B: Niels 14, Oluf 12, Jens 5. FM: farbror (morbror?) Peder Nielsen, degn i Ørre. Desuden nævnes afdødes søster Maren Nielsdatter i Nørre Søby.

814 Hans Kjærsgaard i Nørlund [i Bording sogn]. 4.3.1784, fol.265B.
E: Anne Sofie Deichmann. LV: H. D. Linnet. Bevilling til uskiftet bo af 18.12.1767.

815 Testemente. 8.6.1781, fol.266.
Testamente af 5.5.1769 for Melchior Sigfred Hammerich, farver og hustru Cecilie Christensdatter Vorgod i Fredericia.

816 Jens Hansen i Hestlund i Bording sogn. 7.5.1783, fol.267.
Hans hustru: Maren Christensdatter. LV: Thomas Thomsen, præst i Bording. B: (Navne angives ikke). Desuden nævnes hendes bror Søren Christensen i Moselund. Arrestanten Jens Hansen er dømt til slaveriet på livstid.

817 Niels Pedersen Døse, ugift i Bramskovhus i Mejrup sogn. 26.9.1783, fol.270B.
A: søster Maren Pedersdatter i Gundersborg Huse i Sir sogn.

818 Morten Lauridsen i Kærgård i Dejbjerg sogn. 22.2.1784, fol.271B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Hans Leding, Jens Bang, præst i Dejbjerg. A:
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Hans Christensen i Birkmose i Vorgod sogn
2) søster Mette Lauridsdatter 53 i Bølling
3) halvbror Hans Lauridsen i Sønder Rejsby i Riberhus Amt.

819 Maren Pedersdatter i Hornelund i Horne sogn. 27.1.1784, fol.273B.
E: Peder Jensen, smed. B: Jens i Hornelund, Peder i Nørtarp i Strellev sogn.

820 Søren Christensen Bassedal i Resen. 6.1.1784, fol.276B.
A:
1) bror Christen Christensen Høgsgaard i Midtiby i Nørre Nissum
2) bror Mads Christensen Høgsgaard i Gudum sogn, død. 2B:
a Jeppe Madsen i Krejbjerg sogn i Salling på Spøttrup gods
b Jens Madsen i Bredalsgård i Humlum sogn på Vejbjerggård gods
3) bror Poul Christensen Kjær i Humlum sogn, død. 9B:
a Christen Poulsen i Støvel i Sir sogn på Avsumgård gods
b Poul Poulsen, født i Kær i Humlum sogn på Vejbjerggård gods
c Christen Poulsen i Nørbakhus i Humlum sogn på Strandbygård gods
d Niels Poulsen i Sønder Tang i Gudum sogn
e Søren Poulsen i Sønder Bjerrum i Gudum sogn
f Christen Poulsen i Resen
g Birgitte Poulsdatter Stokholm i Nørre Nissum sogn, død. 3B:
1 Jens Jensen Stokholm
2 Niels Jensen til søs på Kinafarten
3 Anne Kirstine Jensdatter g.m. Anders Jensen Lyngholm i Ikast sogn
h Dorthe Poulsdatter g.m. Niels Nielsen i Resen på provst Rosenbergs gods
i Johanne Poulsdatter på stedet hos Jens Madsen Lund.

821 Villads Jensen i Tarp i Sønder Felding sogn. 30.3.1784, fol.279.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Jens Pedersen Ølgaard ved Felding Kirke, Oluf Olufsen Minds i Pårup i Assing sogn. B: Jørgen 14, Jens 10, Anne Marie 5, Jacob 4. FM: morbror Jens Jørgensen i Fårbæk i Haderup sogn, Knud Jacobsen i Drongstrup, Peder Pedersen i Skovbjerg.

822 Bevilling til uskiftet bo. 1784, fol.281.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1761 for Thomas Christensen, birkedommer ved Skjern Birk og hustru Else Marie Christensdatter.

823 Inger Nielsdatter, ugift i Sand i Ikast sogn. 29.1.1784, fol.281B.
A: mor Mette Pedersdatter g.m. Søren Sørensen Sand, søskende Peder Nielsen 26, Mette Nielsdatter, Johanne Nielsdatter, Anne Nielsdatter. FM: morbror Peder Pedersen i Fruergård i Sønder Felding sogn.

824 Anne Christensdatter, ugift i Nørre Fastrup i Gjellerup sogn. 24.2.1784, fol.282.
A:
1) mor Kirsten Svendsdatter, [var g.m. Christen Nielsen Vium], skifte 30.7.1778 lbnr.640. LV: Søren Tværmose i Bjødstrup
2) bror Svend Christensen
3) bror Christen Christensen
4) søster Else Christensdatter g.m. Søren Christensen Hauge
5) søster Maren Christensdatter i Høgild
6) halvbror Jens Christensen
7) halvbror Niels Christensen
8) halvbror Mads Christensen.
9) søster [fejl for halvsøster] Anne Marie Christensdatter g.m. Jens Sørensen i Lund i Gjellerup sogn
10) søster [fejl for halvsøster] Kirsten Christensdatter g.m. Jens Jensen i Søby

825 Jørgen Christensen og hustru Kirsten Pedersdatter i Broksgård i Nørre Nissum sogn. 2.1.1784, fol.283.
B: Christen 24, Else Marie 20, Karen 16, Peder 10. FM: Jens Jensen Bauer i Nørre Nissum sogn, Gregers Lauridsen Pilgaard i Nørre Nissum sogn, farbrødre Mikkel Christensen Tonsbjerg i Nørlem sogn, Anders Christensen i Fabjerg sogn.

826 Mette Christensdatter i Fuglsang i Vandborg sogn. 16.4.1784, fol.285.
E: Thomas Lauridsen. Første ægteskab med Jeppe Bertelsen, [skifte 23.3.1751 lbnr.210]. B: Christen Jepsen i Mellem Kallesø i Tørring sogn, Bertel Jepsen i Store Vestergård i Fabjerg sogn, død. 2B: Jeppe, Mette Kirstine. Afdøde havde også en slegfredsøn Søren Nielsen.

827 Niels Andersen Mørk i Engbjerggård i Engbjerg sogn. 17.1.1784, fol.289.
[Enkemand efter Kirsten Jensdatter]. Bevilling til uskiftet bo af 21.1.1780 lbnr.661. B: Jens 20, Anne Cathrine 13. FM: morbror Clemen Jensen i Herup i Dybe sogn, søskendebarn Poul Christensen Rosdal i Engbjerg sogn, Søren Lund, birkedommer, Niels Nielsen Munch i Stigård i Hove sogn.

828 Gregers Jensen, ugift i Lille Vibholt i Flynder sogn. 13.4.1784, fol.294.
A: brordatter Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Peder Jensen Koldborg på Ulsund gods.

829 Gravers Pedersen i Bastrup i Asp sogn. 29.4.1784, fol.296.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Niels Jacobsen i Kærgård i Navr sogn. B: Niels 49, der ejer gården, Maren g.m. Niels Nielsen i Gimsing Præstegård, Marie g.m. Jens Christian Nielsen i Søjbjerg i Vejrum sogn, Maren g.m. Jacob Pedersen i Lille Bjerre i Sir sogn, Anne g.m. Oluf Pedersen Nørgaard i Gimsing sogn, Kirsten 34.

830 Laurids Frandsen Bach i Sevel. 15.6.1784, fol.298B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jeppe Gadegaard i Sevel. B: Frands 17, Søren 13, Anne Margrethe 11, Peder 2. FM: farfar Frands Christensen Damgaard i Sevel.

831 Jens Jensen i Øster Herborg i Vorgod sogn. 17.6.1784, fol.301.
E: Ellids Nielsdatter. LV: Christen Jensen i Vorgod. B: Birgitte 28, Jens 26, Oluf 25. FM: Peder Jepsen i Fiskbæk i Nørre Vium sogn.

832 Enevold Olufsen i Dyrvig i Hoven sogn. 11.8.1781, fol.302B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Hans Bang, præst i Sønder Omme [og Hoven], Poul Østergaard i Nørre Karstoft. B: Jens 25, Sidsel Kirstine 14½, Oluf 13, Anne Cathrine 8. Desuden nævnes afdødes svoger Jeppe Madsen i Blaksmark. Bevilling til uskiftet bo af 12.7.1782.

833 Niels Lassen i Kollund i Rind sogn. 3.6.1784, fol.309B.
E: Anne Sofie Udisdatter. LV: Jens Sørensen i Kollund. B: Anne Kirstine 21, Las 17, Anne 9, Oluf 3. FM: Søren Christensen i Slumstrup i Rind sogn, Peder Bertelsen i Kollund.

834 Ditlev Bull, forvalter på Vernergård i Staby sogn. 18.9.1783, fol.311.
E: Karen Friis Rømer. LV: Niels Timmermann, prokurator. B: Niels Otte 10, Abelone Marie 9, Hans Bagger 8. FM: farbror Hans Bull i Christiania i Norge, fars svoger Hans Bagger, forvalter på Brahetrolleborg på Fyn, søn af [Christian] Jensen i Søgård i Husby sogn, birkedommer [i Timgård Birk]. Afdøde har tidligere ejet Irup [i Hørdum sogn] i Thy.

835 Fledføringskontrakt i Hundsdal i Fovsing sogn. 25.11.1783, fol.321B.
Fledføringskontrakt for Jens Lauridsen med søn Niels Jensen g.m. Mette Sørensdatter, der ejer stedet. Underskrevet af Niels Jensens svigerfar Christen Pedersen. Øvrige B: Laurids Jensen i Sparreknak i Vejrum sogn, Maren Jensdatter g.m. Niels Poulsen i Fovsinggård, Karen Jensdatter.

836 Eskild Christensen i Tarm i Egvad sogn. 8.6.1784, fol.324B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: afdødes bror Jens Christensen i Sønder Vium. B: Christen 40 i Lydum sogn, Søren Christian 33 i Tarm, Poul 31, Christen 29, Hans 26.

837 Inger Christensdatter i Fjelstervang i Vorgod sogn. 19.10.1784, fol.326.
E: Jens Pedersen. B: Kirsten. FM: Jacob Pedersen i Fjelstervang.

838 Maren Olufsdatter i Vesterby i Rindum sogn. 1.11.1784, fol.326B.
E: Peder Pedersen Damgaard. B: Oluf 19, Anne Elisabeth 16, Peder 12, Mette Kirstine 10. FM: morbror Peder Olufsen i Rindumgård.

839 Maren Christensdatter i Bjølsbøl i Oddum sogn. 7.6.1784, fol.328.
E: Christen Pedersen. B: Anne g.m. Niels Christensen i Stovstrup i Oddum sogn, Christian 24½, Maren 18, Peder 3. FM: mosters mand Peder Højer, præst i Oddum, Jens Nielsen Nederby i Oddum.

840 Johanne Marie Nielsdatter i Hedegård i Gudum sogn. 14.5.1784, fol.329B.
E: Christen Davidsen Skovby. B: David Christensen i Vegen Mølle ved Holstebro, Anne Marie Christensdatter g.m. Henrik Pedersen i Struerdal i Gimsing sogn, Maren Christensdatter, [skifte 11.4.1774 lbnr.534], var g.m. Niels Pedersen i Mellem Tanghus i Gudum sogn. 1B: Marianne.

841 Mette Bertelsdatter i Hjullund i Ølgod sogn. 17.5.1784, fol.331.
E: Hans Christensen. B: Christen 17, Anne Marie 5. FM: Søren Jensen i Adsbæk [dvs. Østbæk] i Ølgod sogn. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Christensen i Okslund i Hoven sogn.

842 Knud Madsen i Lyne. 8.6.1784, fol.333B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Christen Nielsen Løvborg i Tistrup sogn. B: Jørgen 11, Margrethe 6. FM: Jens Tøstesen i Ovtrup, Peder Mikkelsen i Revsgård i Ovtrup sogn.

843 Bevilling til uskiftet bo. 1784, fol.336B.
Bevilling til uskiftet bo af 18.6.1784 for Otte Christian Høst og hustru Frederikke Louise Feilberg i Flansmosegård og deres umyndige datter.

844 Maren Pedersdatter i Kyvling i Lønborg sogn. 15.10.1784, fol.337.
E: Enevold Nielsen. A:
1) mor Johanne Margrethe Knudsdatter i Odderup, enke efter [Peder Jensen, skifte 14.7.1773 lbnr.494]
2) bror Peder Pedersen
3) søster Anne Pedersdatter.
(Afdøde kaldes også Karen Pedersdatter).

845 Else Johansdatter på Lergrav i Avlum sogn. 14.9.1784, fol.338B.
Enke efter Konrad Lundsgaard til Lergrav, skifte 20.2.1781 lbnr.780. B:
1) Christen Konradsen Lundsgaard til Lergrav
2) Elisabeth Lundsgaard g.m. Laurids Nybo til Ørnhoved
3) Elisabeth Friis Lundsgaard g.m. Johannes Nybo i Dalagergård i Borris sogn
4) Anne Cathrine Lundsgaard g.m. Christen Pedersen Bur i Snejbjerg sogn
5) Karen Lundsgaard, enke efter Anders Hvass [til Østergård] i Gudum sogn
6) Marie Lundsgaard, død, var g.m. [Jens Ibsen Sørensen] Bisted, præst i [Levring og Hørup]. 1B: Conrad 10. FM: farbror Niels Cortsen Bisted, præst i Grejs og Sindbjerg.

846 Knud Andersen i Høstrup i Haderup sogn. 29.11.1784, fol.343.
E: Anne Marie Knudsdatter. LV: Jacob Andersen i Høstrup. A:
1) bror Mogens Andersen i Vester Lem i Salling på Høstrup gods
2) søster Karen Andersdatter, enke hos stedsøn i Lund på Ørslevkloster gods
3) søster Cathrine g.m. Søren Mortensen i Feldingbjerg i Fjends herred på Lundgård gods
4) søster Mette [Andersdatter] g.m. Simon Mouridsen i Resen [i Fjends herred] på Kærsholm gods
5) halvsøster Bodil [Andersdatter], der tjener på Ørslevkloster g.m. Claus Mogensen, der tjener på Strandet [i Ørum sogn i Fjends herred]
6) halvsøster Lisbeth i Lund på Ørslevkloster gods.

847 Niels Jensen i Ejstrup i Faster sogn. 20.3.1784, fol.346.
Enkemand. B: Christen Nielsen på stedet, Jens Nielsen, Maren Nielsdatter, der i oktober 1784 har født et barn uden ægteskab, Hylleborg Nielsdatter, Anne Nielsdatter, død. Uden ægteskab 1B: Anders Olufsen 14. FM: Thyge Madsen.

848 Anne Kirstine Andersdatter i Nørby i [Sønder] Lem sogn. 21.1.1785, fol.347B.
E: Jens Jespersen. B: Gertrud Cathrine 10, Jesper 8, Anders 4, Anders Christian 9 mdr. FM: morbror Christen Andersen Astrup i Vesttarp i Velling sogn.

849 Karen Fogsdatter Ørsted i Østergård i Haderup sogn. 26.5.1784, fol.348B.
A:
1) søster [Christine Marie] Ørsted, enke efter [Knud Henrik Olufsen] Sadolin, præst i Haderup. LV: Vincents Bregnholm, præst i Haderup
2) søster Mette Ørsted g.m. Johan Baltser Leidner i Skanderborg
3) søster Dorthe Sofie Ørsted g.m. Albert Olufsen Sadolin, præst i Blære og Ejdrup ved Nibe ved [svigersøn] Hans Henrik [Christiansen] Sadolin, præst i Oddense [og Otting] ved Skive.
Desuden nævnes afdødes farbror Peder Jacobsen Kane, birkedommer ved Antvorskov Rytterdistrikt.

850 Kirsten Pedersdatter i Krogslund i Gjellerup sogn. 6.12.1784, fol.364.
E: Jens Madsen. A: halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Niels Iversen i Lønå i Thyregod sogn. Afdødes første ægteskab med Erik Pedersen, skifte 5.11.1782 lbnr.810.

851 Maren Pedersdatter i Suderbæk i Ikast sogn. 23.11.1784, fol.369B.
A: [bror Niels Pedersen, smed, skifte 4.12.1782 lbnr.811]. 2B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Christen Pedersen Ruskær i Frølund
2) [Johanne Nielsdatter, skifte 27.3.1782 lbnr.766], var g.m. Laurids Sørensen i Hagelskær. 5B: Søren 17, Niels 12, Kirsten, Anne Kirstine, Maren.

852 Anders Hansen i Vester Suderbæk i Ikast sogn. 3.1.1785, fol.371.
E: Sofie Cathrine Poulsdatter. LV: bror J[ørgen] Thorlund, degn i Rind. B:
1) Maren Andersdatter g.m. [Nikolaj] Hegelahr, præst i Skarrild [og Arnborg]
2) Anne Andersdatter
3) [Cathrine Andersdatter, skifte 3.6.1774 lbnr.525], var g.m. Jesper Jensen i Over Kirkegård i Assing sogn. 2B: Rasmus 11, Jens 11
4) Poul Andersen i København.

853 Johanne Clemensdatter i Rotbøl i Horne sogn. 18.12.1784, fol.373.
E: Peder Madsen. B: Maren g.m. Thyge Pedersen i Malle, Kirsten g.m. Morten Lassen i Tistrup, Anne g.m. Christen Nielsen i Bovnum, Anne Marie.

854 Thomas Hansen Krog i Lille Tovstrup i Hover sogn. 14.6.1785, fol.374.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Jens Jensen i Mulsig [dvs. Siggårde]. B: Sidsel 20, Anne 18. FM: farbror Christen Christensen Tuskær i Brejning sogn, Oluf Christensen i Vodhoved i Hover sogn.

855 [Jens] de Hofman, der døde på Åbjerg [i Vedersø sogn]. 23.4.1785, fol.375.
[Enkemand efter Ingeborg Bering på Kås i Lihme sogn, skifte Skivehus amt 14.1.1766 lbnr.318]. B:
1) Karen Elisabeth de Hofman g.m. Ernst Halchus de Hoffmann til Åbjerg
2) Mette de Hofman
3) Johanne Marie de Hofman g.m. Mathias Vandborg
4) Severine de Hofman, formentlig død
5) Michael de Hofman, der er gjort arveløs på grund af spillegæld.
FM: farbror Niels de Hofman, amtmand i Fredericia ved fætter Mathias Christensen i Holstebro.
Arv efter Ingeborg Berings mor Mette Bering født Pandrup.
[Afdøde var ejer af Kås i Lihme sogn indtil 1769].

856 Anne Christensdatter, fruentimmer i Dal i Ølby sogn. 5.3.1785, fol.377B.
A: søster [Johanne Christensdatter, død, var g.m. Frands Jensen i Dal i Ølby sogn, skifte 2.12.1776 lbnr.596]. 7B:
1) Jens Frandsen Dal på stedet på Kvistrup gods
2) Christen Frandsen i Rovnborg, [11.7.1763]. 3B:
a Bodil Christensdatter g.m. Anders i Neder Telling i Hjerm sogn
b Mette Christensdatter 23. FM: Grøndal i Volstrup
c Christen Christensen 22
3) Christen Frandsen i Bjerg i Fovsing sogn
4) Niels Frandsen ved Christiansfeld
5) Jens Frandsen ved Christiansfeld
6) Mette Frandsdatter g.m. Niels Jensen Lundby i Øster Ølby
7) Anne Frandsdatter g.m. Anders Jensen Grummesgaard i Resen.
FM: Christen Pedersen i Overdal i Vejrum sogn.
Arv efter afdødes forældre, skifte 14.4.1734.
Arv efter afdødes moster i Rovnborg i Vejrum sogn, skifte 8.11.1756.

857 Ingeborg Mortensdatter i Torbøl i Ovtrup sogn. 5.6.1784, fol.382B.
E: Peder Nielsen Madsen, separeret i Sønder Bork. A:
1) bror Oluf Mortensen i Holsten
2) søster Grethe Mortensdatter i Holsten. FM: søskendebarn Christen Iversen i Frøkær i Nebel sogn
3) søster Kirsten Mortensdatter, død, var g.m. Christen Sørensen i Nebel. 2B: Søren 6, Morten 5.

858 Karen Mortensdatter i Tanderuphus i Vester Ølby. 5.1.1785, fol.389B.
E: Christen Nielsen. B: Mette Marie 20, Morten 16. FM: morbror Christen Mortensen i Vester Ølby.

859 Karen Simonsdatter i Nørre Hvam i Borbjerg sogn. 26.3.1785, fol.392.
E: Jens Christensen. A:
1) bror Christen Simonsen i Ål i Sahl sogn. 7B:
a Jens Christensen 30
b Simon Christensen 25
c Esper Christensen 17
d Mette Christensdatter g.m. Christen Brogaard i Ål
e Karen Christensdatter g.m. Esper Jensen i Hellegårde i Ejsing sogn
f Maren Christensdatter i Hellegårde
g Anne Christensdatter i Søndbjerg på Thyholm
2) søster Maren Simonsdatter g.m. Jens Møller i Ejsing sogn
3) søster Anne Simonsdatter, enke i Hellegårde
4) søster Abelone Simonsdatter 58 i Bjert i Sahl sogn
5) bror Clemen Simonsen 56 i Ål i Sahl sogn.
Arv efter enkemandens første hustru, skifte 22.5.1770 til 2 døtre.

860 Anne Malene Nielsdatter i Bisgårdhus i Sir sogn. 18.4.1785, fol.394B.
E: Knud Nielsen. B: Inger Cathrine 13, Niels 12, Niels Christian 8, Anne 6, Erik 2. FM: morbror Knud Nielsen i Sir Gårde i Sir sogn.

861 Just Ejlersen Dyssel i Nørkær i Hee sogn. 9.5.1785, fol.396.
E: Dorthe Elisabeth Ølgaard. LV: Søren Borch, byfoged i Ringkøbing. Testamente af 12.2.1756.

862 Bertel Bremdal i Lille Humlumhus i Resen sogn. 1785, fol.397B.
E: Else Jepsdatter. LV: Christen Breinholt. Testamente af 30.5.1783. Arv til hendes søsterdatter Else Christensdatter.

863 Mette Marie Steffensdatter i Toftgård i Bølling sogn. 29.7.1785, fol.398.
E: Mads Jensen. B: Karen 8, Anne 2. FM: morbror Søren Steffensen Leed i Husby, Søren Hounissen i Kastbjerg i Bølling sogn.

864 Christen Jensen i Tandholm i Oddum sogn. 22.8.1785, fol.399B.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Christensen Friis ved Oddum Kirke. B: Anne 26. FM: født værge Niels Jensen i Langkær i Stauning sogn.

865 Anders Jensen, ugift i Refstrup i [Sønder] Lem sogn. 20.5.1782, fol.400B.
A:
1) halvbror Niels Høgild i Avlum sogn, død. 2B: Inger 3, Jens 2. FM: morbror Didrik Sørensen i Tvislund på Tviskloster gods
2) halvsøster Anne Jensdatter Høgild 21. FM: Jeppe Nielsen i Rotvig i Avlum sogn på Lergrav gods.
Afdøde var født uden ægteskab af far Jens Andersen Høgild og en ugift kvinde, der for længst er død i Holstebro, men afdøde blev ikke lyst i kuld og køn af faderen.
Afdøde havde givet ægteskabsløfte til Maren Jensdatter Vedersø i Velling.

866 Mads Christensen i Lem Kærgård i [Sønder] Lem sogn. 26.8.1785, fol.409B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Jens Pedersen Stampe i Dejbjerg. B: Palle, Anne Cathrine 28. FM: fasters mand Peder Lauridsen Skaarup i Bølling.

867 Mette Paludan i Hvam Gårde i Borbjerg sogn. 5.4.1784, fol.411.
A: bror Bertel [Sørensen] Kjærulf, præst i Mejrup, død 1776, var g.m. Johanne Lehmeyer, nu i Viborg. LV: Johannes Dorschæus, degn i Borbjerg og Ryde, morbror Villads Andersen i Bjert, Morten Lehmeyer i Randers.

868 Anne Nielsdatter i Stenderup i Ansager sogn. 18.5.1785, fol.418B.
E: Hans Jepsen. B: Jeppe 20, Mette 14, Anne 10, Niels 5. FM: Jørgen Tranbjerg i Borriskrog.

869 Testamente. 12.6.1785, fol.419B.
Testamente af 9.7.1784 for Malte Jensen og hustru Karen Jensdatter i Nørre Nissum sogn.

870 Kirsten Sørensdatter i Tarm [i Egvad sogn]. 30.7.1785, fol.420B.
E: Morten Jensen Stensig. Første ægteskab med Eskild Christiansen, skifte 23.2.1783 lbnr.798. B: Abelone Marie 10, Karen 7, Anne Kirstine 5, Søren Christian 4. FM: Hans Lauridsen i Tarm, Peder Christensen i Vennergård i Velling sogn, Christen Nielsen Møller i Tarm, farbror Niels Christiansen i Tarm.

871 Anne Nielsdatter i Tørringbjerg. 9.4.1785, fol.423B.
E: Laurids Sørensen Bjerg. B: Kirsten 24, Anne 22, Anne Kirstine 20, Niels 12. FM: fars svoger Christen Nielsen Bjerg i Nissum.

872 Jens Bentsen Bjerre i Snejbjerg sogn. 7.7.1785, fol.425B.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Laurids Lauridsen i Barde i Vorgod sogn. Første ægteskab med [Karen Poulsdatter, skifte 28.10.1781 lbnr.728]. B: Maren 25, der ægter Niels Lauridsen Donsig, der overtager gården, Bent 23. FM: farbror Oluf Bentsen i Ejstrup i Faster sogn.

873 Villum Lauridsen Havskov i Gudum sogn. 22.7.1785, fol.426B.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Christensen Møller i Klostermølle i Gudum sogn. B: Laurids i Sodborg i Rom sogn, Jens i Havskov i Gudum sogn, Mads i Mellem Toftum i Resen sogn, Anders i Havskov, Maren g.m. Søren Mortensen i Trabjerg, Kirsten g.m. Jens Nielsen Mattrup i Resen sogn, Karen i Havskov. FM: farbror Jens Lauridsen Havskov i Øster Bjerrum. Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1774.

874 Bevilling til uskiftet bo. 1786, fol.428.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1765 for Peder Jepsen og hustru Karen Lauridsdatter Thagaard i Humlum sogn.

875 Bevilling at gøre testamente-codicil. 2.2.1786, fol.428B.
Bevilling af 29.11.1782 at gøre testamente-codicil for Christian Linde Friedenreich til Sønder Vosborg [i Ulfborg sogn].
(Se lbnr.875a).

---------------------------------
875a Personarkiver no.531
Friedenreich, Christian Linde (1742-1786) godsejer, Sønder Vosborg, Ulfborg sogn, Ringkøbing amt, 1784-1784
Heri: Testamente.

Testamente af 8.6.1784, efter Testamente kodicil af 29.11.1782, fremlagt på Sønder Vosborg 2.2.1786 for
Christian Linde Friedenreich, ugift ejer af Sønder Vosborg i Bøvling amt.
Følgende tilgodeses:
1) Peder Lund til Skivehus, Kyø og Sebberkloster for at føre sagen mod magistraten i Viborg vedrørende Kærsholm bønder: 12.000 rdl
2) Marie Kirstine Mikkelsdatter, datter af Mikkel Jensen i Engesvang, for at passe afdødes far til hans dødsdag: 4000 rdl
3) Niels [Henriksen] de Leth, præst i Karlby [og Voldby] skal have 4000 rdl
4) Seidelin i Tørring skal have 1000 rdl
5) Madam Rosborg på Vester Teglgård ved Viborg skal have 1000 rdl
6) Christen Eschou skal have 1000 rdl
7) kammerherred Schinkels døtre skal have 1000 rdl
8) afdøde justitsråd de Leths børn skal have: sønnen 1000 rdl og hver af døtrene 500 rdl
9) Mikkel Jensen i Engesvang skal have 76 rdl
10) Mikkel Jensen i Store Kistrup skal have 48 rdl
11) ritmester [C. Christian V.] Irminger til Palstrup eftergives gæld på 12000 rdl samt foræres 6000
12) dennes bror major Janus Irminger i Rendsborg skal have 6000 rdl
13) madam Krog på Brunbjerg skal have 600 rdl, og hun og min gamle amme Johanne på Pallisbjerg skal have fri føde og klæde deres livstid og deres begravelse bekostet
14) Laurids Knudsen Hjelsborg, der har tjent mig og min afdøde farfar på Pallisbjerg, skal nyde fri bolig sin livstid samt have 200 rdl
15) Laurids Lauridsen Lange, der har tjent mig på Kærsholm [i Torning sogn] skal have 2000 rdl
16) Nikolaj Vissing, fuldmægtig hos afdøde, for eksekutor at være: 1000 rdl
17) Holm, forvalter i Tvilum skal have 1500 rdl
18) Fri pas leveres til:
Niels Bach og Jens Raunvad samt de mænd, der tjener testator ved hans død. Desuden skal hver af dem have 600 rdl og nedad efter deres tjenestes længde
19) følgende kan købe deres iboende gårde:
a Peder Jensen i Ulfborg for 800 rdl
b Jens Jensen i Lægård i Måbjerg sogn for 800 rdl
c Niels Jensen Nygaard i Øster Dellerup i Måbjerg sogn for 400 rdl
d Christen Jensen og Peder Lauridsen i Stavlund i Haderup sogn for 120rdl
e Oluf Sørensen og Christen Nielsen Agerslev i Bording sogn for 50 rdl
20) degneenken i Ulfborg skal konservere ved kaldet
21) Til de fattige, der uddeles af
a [Jens Christiansen] Vendelin præst i Staby: 2000 rdl
b [Jens] Stendorf, præst i Gørding, [Vemb og Bur]: 1000 rdl
c [Peder] Randrup, præst i Nørre Felding [og Tvis]: 600 rdl.

---------------------------------

876 Testamente. 1786, fol.429.
Testamente af 3.12.1776 for Jeppe Christensen Alrum og hustru Kirsten Lauridsdatter Gørding i Ørgård i Resen sogn.

877 Kirsten Lauridsdatter i Vester Herborg i Vorgod sogn. 9.12.1785, fol.430.
E: Poul Madsen. B: Kirsten 7, Mads 4 uger. FM: morbror Peder Lauridsen i Barde. Desuden nævnes afdødes søster Maren Lauridsdatter på stedet.

878 Birgitte Høstmark på Bækmark i Flynder sogn. 27.10.1785, fol.431.
E: Peder Utzen, regimentskvartermester til Bækmark. B: Cathrine Dorthe 20, Niels 17, Laurids 12, Michael 5. Desuden nævnes enkemandens svoger [Jens Nielsen] Høstmark, præst i Anst og Gesten, enkemandens tanter Sofie Christine Lausen i Haderslev og Elisabeth Eleonora Lausen sst, samt enkemandens fætter Anders Raarup, præst i Ølsted i Hatting herred.
Jordebog for Bækmark 1778 fol.434B-435.

879 Anne Madsdatter i Lustrup [i Skarrild sogn]. 31.10.1785, fol.439.
E: Christen Nielsen Jegind. B: Mads, Christen, Niels, Jens, Marianne g.m. Clemen Nielsen i Gjellerup sogn, Abelone, Bodil Kirstine. FM: Jens Jensen i Havnstrup i Snejbjerg sogn, Jens Rasmussen i Grimstrup Mølle i Timring sogn.

880 Maren Pedersdatter i Sønder Felding. 17.6.1786, fol.439B.
E: Christen Hartvigsen. B: Johanne 8. FM: morbror Svend Pedersen i Fruergård.

881 Cort Olufsen, almisselem i Rindum. 25.4.1785, fol.441.
A: bror Jens Olufsen i Dejgård i Velling sogn ved søn Christen Jensen, søster Kirsten Olufsdatter i Rindum, også kaldet Kirsten Cort. FM: Peder Olufsen.

882 Rasmus Jensen i Rind sogn. 1.6.1786, fol.443B.
E: Ellen Mortensdatter. LV: [bror] Jacob Skaarup i Rind sogn. Bevilling til uskiftet bo af 17.12.1784.

883 Jens Pedersen Vejling og hustru Kirstine Margrethe Lauridsdatter i Engbjerggård i Engbjerg sogn. 9.7.1785, fol.444.
B: Marianne 7, Peder 6, Anne Kirstine 4, Mette Marie, nyfødt, der døde. FM: morfar Laurids Christensen Fladhede i Ramme sogn, morbror Christen Lauridsen Fladhede i Ramme sogn, mosters mand Peder Enevoldsgaard. Desuden nævnes afdøde mands far Peder Henriksen Vejling og afdødes bror Peder Pedersen Vejling i Dybe.

884 Mette Poulsdatter i Store Gåsdal i Borris sogn. 27.1.1786, fol.449.
E: Morten Thomsen Sønderby. B: Thomas 5, Mette Cathrine 4. FM: Hans Lauridsen i Feldsing i Borris sogn. Skøde fra Poul Mikkelsen Gaasdal.

885 Peder Hansen i Skovlund i Ansager sogn. 6.1.1786, fol.451B.
E: Anne Laugesdatter. LV: bror Jens Laugesen i Skovlund. B: Hans 17, Lauge 14, Else 11, Jens Christian 8, Niels 5. FM: farbror Thomas Hansen i Vallund i Ølgod sogn, morfar Lauge Christensen i Skovlund.

886 Niels Jespersen i Krogsgård i Gudum sogn. 25.5.1786, fol.453.
E: Maren Christensdatter Adser. LV: Christen Olufsen til Gudumkloster.
Testamente af 15.3.1748 med testamente-kodicil af 23.5.1760. Hans A:
1) farbror Jens Andersen i Torp i Karby sogn på Mors, død. 5B:
a Jesper Jensen Møller [til Krogsgård], der døde. I stedet indsættes hans enke Cecilie Hjortebjerg
b Maren Jensdatter
c Anders Jensen
d Peder Jensen
e Kirsten Jensdatter g.m. en soldat
2) farbror Poul Andersen i Øsløs Bisgård på Hannæs, død. 5B:
a Anders Poulsen
b Niels Christian Poulsen
c Kirsten Poulsdatter, ser ej vittig ud
d Maren Kirstine Poulsdatter
e Anne Marie Poulsdatter
3) farbror Peder Andersen i Vilsund Mølle
4) faster Kirsten i Vestergård i Sundby, død. 6B:
a datter g.m. Enevold Nielsen i Vestergård
b Kirsten, som øjnene er bollet ud på
c Anne [Nielsdatter] g.m. Bertel Nielsen i Gerup
d Else
e Mette
f Jens Vesterborg i Skjoldborg
5) faster Maren, død. 2B:
a Christen Jespersen i Sunds Mølle
b Peder i Thisted
6) fars halvbror Niels Andersen i Stagstrup
7) fars halvbror Christen Andersen i Villerslev
8) fars halvbror Mads Andersen i Mellem Mølle i Irup
9) fars halvsøster Kirsten g.m. Mads Poulsen i Skjoldborg
10) fars halvsøster Anne i Nørre Skjoldborg.
Hans øvrige arvinger udelukkes fra arv.
Hendes A:
1) søster Birgitte Adser i Nykøbing
2) søster Anne Adser i Holland.
(Sml. lbnr.363).

887 Lauge Christensen i Bøllinghus i Bølling sogn. 26.3.1781, fol.457.
E: Kirsten Hansdatter. LV: S. W. Rosenvinge. B:
1) Mette Cathrine Laugesdatter g.m. Jens Pedersen Ølgod ved Sønder Felding Kirke
2) Anne Marie Laugesdatter g.m. Mads Sørensen Møller i Sønderby i Borris sogn
3) Karen Laugesdatter g.m. Mads Jørgensen i Uhre i Ikast sogn
4) Agnethe Laugesdatter 23, der ægter Christen Iversen
5) Else Laugesdatter 13. FM: morbror Eskild Hansen i Odderup.

888 Testamente. 1786, fol.468.
Testamente af 17.9.1772 for Hans Christian Iversen og hustru Anne Nielsdatter Hee i Ringkøbing.

889 Maren Ibsdatter i Askov i Nørre Omme sogn. 23.2.1786, fol.469.
Enke efter Jens Christensen Kølle, skifte 8.8.1765 lbnr.375. B: Inger, Dorthe g.m. Niels Sørensen Kølle i Askov, Anne, Johanne Marie. FM: Anders Jensen i Holmgård i Nørre Omme sogn, Christian Nygaard i Nørre Omme sogn, Christian Simonsen i Overgård i Nørre Omme sogn.

890 Bevilling at være egen værge. 8.9.1786, fol.475.
Bevilling at være egen værge for Inger Jensdatter, Anne Jensdatter og Johanne Marie Jensdatter i Nørre Omme sogn med kurator Anders Jensen.

891 Mette Jensdatter, ugift tjenestepige i Vester Ølby. 17.12.1785, fol.475B.
A: søskende Bodil Jensdatter 30 i Sahl Præstegård, Maren Jensdatter 28 i Struer, Anne Jensdatter 20 i Øster Ølby, Herman Jensen 16 i Struer. FM: Knud Kirke i Struer, som pårørende, Søren Markussen i Mosekær.

892 Bevilling til uskiftet bo. 13.11.1786, fol.476B.
Bevilling til uskiftet bo af 26.5.1786 for Niels Jensen Ilsgaard og hustru Inger Madsdatter i Rind sogn.

893 Anders Jensen Grummesgaard i et hedehus i Resen sogn. 23.3.1786, fol.477B.
E: Anne Frandsdatter. LV: Niels Jensen Lundby i Ølby sogn. Skifte efter første hustru 16.3.1780. B: Kirsten 20. FM: Jeppe Christensen Ørgaard i Resen sogn.
Arv i boet efter afdødes bror Niels Jensen til hans B: Maren, der døde sommeren 1784, [skifte 26.6.1786 lbnr.906], Else, Anne, Kirsten. FM: Christian Møller, Niels Fiskbæk, Peder Asbæk.

894 Anne Nielsdatter i Gjellerup. 2.5.1785, fol.481.
E: Christen Christensen Rommig. B: Niels 17, Dines 12, Maren 9, Mette Kirstine 6. FM: morbror Christen Nielsen i Tjørring.

895 Jens Jensen Møller i Tradsbjerghus [i Måbjerg sogn]. 30.8.1785, fol.484.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Jensen Nygaard i Dellerup. B: Christoffer på Samsø, Jens i Ålborg, Christen Jensen Møller her i huset, Margrethe g.m. Laurids Jensen Krejlbjerg i Kisum. Afdøde boede hos sin søn, da hans bohave brændte i Måbjerg Mølle.

896 Anne Houlesdatter i Sædding. 22.4.1786, fol.485B.
E: Christen Andersen Stengaard. B: Maren g.m. Rasmus Andersen i Sædding, Abelone 20, Karen 18, Bodil 16, Sidsel 14, Anders 12, Houle 10. FM: Jeppe Poulsen i Sædding.

897 Laurids Jensen Hundkær i Gisumgård i Snejbjerg sogn. 25.4.1786, fol.487.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Laurids Thuesen i Bassumgård. B:
1) Jens Lauridsen i Lind i Rind sogn, død. 1B: Laurids 5 hos stedfar Christen Christensen i Lind. FM: morfar Søren Christensen Slumstrup i Rind sogn
2) Maren Lauridsdatter g.m. Christen Pedersen, der har overtaget gården.

898 Ejler Nielsen, snedker i Lundsmark i Asp sogn. 28.4.1786, fol.489.
E: Maren Andersdatter Juul. LV: Thøger Aachmann i Navr Mølle, Rasmus Christensen i Krunderup. B: Helvig Marie 6, Marianne 6 mdr. FM: morbror Laurids Juul, fuldmægtig på amtstuen i Skive.

899 Villum Nielsen Nybo i Hover Kirkegårde i Hover sogn. 9.5.1786, fol.492.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Niels Timmermann, prokurator. A: søster Emerentse Nybo, [skifte 2.2.1760 lbnr.457], var g.m. Mads Jørgensen i Særkær i Måbjerg sogn. B: Maren g.m. Hans Nielsen Lund i Måbjerg, men han har været væk i 5 år, Anne g.m. Peder Lauridsen Slumstrup i Vinding sogn, Anne Kirstine Særkær 20. FM: Søren Lauridsen Lund i Hover. Testamente af 6.2.1776, da de boede et andet sted.

900 Maren Olufsdatter i Lærkeholt i Ansager sogn. 14.5.1786, fol.494.
E: Jeppe Bertelsen. B: Abelone 8, Bodil 7. FM: morbror Peder Olufsen i Lærkeholt. Arv i boet efter [afdødes bror] Jeppe Olufsen, [skifte 15.10.1774 lbnr.548] til dennes søn Oluf 15.

901 Karen Jensdatter i Pårup i Assing sogn. 23.5.1786, fol.495B.
Enke efter Jens Christensen Gaasdal, skifte 11.6.1782 lbnr.763. B: Jens 16. FM: født værge Henning Jensen i Nederby i Sønder Felding sogn og dennes far Jens Henningsen sst.

902 Else Marie Nielsdatter i Bjødstrup i Gjellerup sogn. 3.6.1786, fol.496B.
E: Søren Hansen Skærlund. B: Søren Ringsted Sørensen 3. FM: mosters mand Søren Madsen Tværmose i Bjødstrup, Christensen i Kideris Mølle. Første ægteskab med Søren Ringsted i Bjødstrup, [skifte 9.7.1782 lbnr.764]. B: Peder 11, Niels 8. FM: farbror Christen Pedersen Ringsted, hosekræmmer i København.

903 Bevilling at overføre arv. 1786, fol.500B.
Bevilling af 17.11.1780 for Christen Kolbye på Nygaard [i Rindum sogn g.m. Anne Elisabeth Jacobsdatter Høgh, enke efter Jens Henriksen Morsing, præst i Estvad og Rønbjerg, skifte 31.7.1778 lbnr.908] at overføre 2 arveparter for sin steddatter Abelone Marie Morsing fra Ulfborg herred gejstlige skiftejurisdiktion og fra Svendborg gejstlige skiftejurisdiktion til Bøvling Amt.

904 Karen Jørgensdatter i Agerbæk i Sahl sogn. 29.3.1787, fol.501.
E: Peder Christensen. B: Karen 18, Jørgen 16, Karen 13, Christen 5. FM: Jens Poulsen ved Ryde Kirke. Bevilling til uskiftet bo af 12.12.1784.

905 Jens Nielsen Lakier [Ladekær] i Sønderby i Stauning sogn. 13.6.1786, fol.502B.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Christensen Sand i Mejlby i Stauning sogn. B: Mads 3, Niels 2. FM: farbror Visti Nielsen i Vejle, morbror Peder Hansen i Halby. Enkens første ægteskab med Mads Jensen Ladekær, skifte 19.3.1778 lbnr.617. B: 6 børn, hvis navne ikke angives. Desuden nævnes Niels Lakier i Skjern.

906 Maren Nielsdatter, ugift pige, der døde i Resen sogn. 26.6.1786, fol.505.
A: søskende Jens Nielsen 28 i København, Else Nielsdatter, Anne Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter den yngre, Kirsten Nielsdatter den ældre g.m. Laurids Jacobsen i Fabjerg. FM: Christen Møller i Gudumkloster Møller, Niels Fiskbæk, Peder Asbæk. Afdødes far var afdøde Niels Grummesgaard i Nørre Nissum. Afdøde døde hos sin nu afdøde formynder Anders Grummesgaard i Resen sogn, [skifte 23.3.1786 lbnr.893].

907 Oluf Nielsen, smedesvend i Kramshule i Gudum sogn. 26.6.1786, fol.506.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Anders Knudsen Hede i Gudum sogn. B: Anne Birgitte 3. FM: morbror Anders Lauridsen på stedet. Afdøde flyttede hertil fra Holstebro sidste påske.

908 Jens [Henriksen] Morsing, præst i Estvad og Rønbjerg. 31.7.1778, fol.506B.
E: Anne Elisabeth [Jacobsdatter] Høgh, der nu bor i Holstebro. LV: Otte Marsvin Laurbjerg, forvalter på Estvadgård Kloster. B: Abelone Marie 7. FM: fars søstersøn Niels Christian Stjernholm, præst i Roslev og Rybjerg, [Niels] Christian Billeskov, præst i Hjerm og Gimsing, morbror Niels Høgh, degn i Sjørslev. Bevilling til uskiftet bo af 8.7.1774. (Sml. lbnr.903).

909 Jeppe Christensen i Nørre Makholm i Resen sogn. 27.6.1786, fol.508B.
E: Mette Marie Christensdatter Bach. LV: Oluf Balleby til Strandbjerggård. B: Maren 7, Christen 5, Jens 9 uger. FM: farfar Christen Jensen Makholm på stedet, farfars bror Christen Jensen Brejnholt i Humlum sogn.

910 Knud Villumsen i Tarm [i Egvad sogn]. 4.8.1786, fol.511.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Frands Lauridsen, Christen Christensen i Tarm. B: Villum 26 til søs, Anne Margrethe 22, Sidsel Marie 20, Jens Christian 6. FM: farbror Iver Villumsen i Sønder Kollemorten, Jørgen Iversen i Tarm, Hans Lauridsen sst, Pedersen Nielsen Møller sst, David Madsen i Ringkøbing.

911 Niels Madsen i Isenvad i Ikast sogn. 13.9.1786, fol.513.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Christensen Fonnesbæk i Ikast sogn. B: Peder 16, Christen 14, Jacob 12. FM: farbror Søren Madsen Tværmose i Bjødstrup. Af første ægteskab B: Mads 26 i København, Svend 24, blind, Bodil 22, Maren 21. Desuden nævnes afdødes bror Jacob Madsen Tværmose i København.

912 Christen Christensen i Fasterholt i Arnborg sogn. 14.9.1786, fol.514B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Mikkelsen i Togsvig. B: Christen Christensen 17. FM: farbror Niels Christensen i Bjerre ved Fasterholt. Første ægteskab med Johanne Pedersdatter. B: Jacob Christensen 20, Margrethe Christensdatter, død, var g.m. Peder Hansen i Olling i Assing sogn. 2B: Hans 6, Christen 3.

913 Anders Lauridsen Skøtt i Bjerge i Sønder Felding sogn. 18.10.1786, fol.516B.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Christen Jensen Finderup i Hanning sogn. B: Christen 36 i Over Bjerre i Vildbjerg sogn, Karen 34, Jens 32 i Feldbjerg i Timring sogn, Maren 28, Ellen 27, Margrethe 25, Karen 21, Andreas 17, Anne 14. FM: Søren Bertelsen i Vindbæk [i Borris sogn], Anders Christian Jensen i Skobæk, Laurids Jensen i Finderup i Hanning sogn, Peder Pedersen Lindvig, Poul Hartvigsen i Bjerge i [Sønder] Felding, Peder Hartvigsen sst.

914 Mads Mikkelsen Nørgaard i Vorgod. 4.12.1786, fol.519B.
E: Mette Christensdatter. LV: Jens Jacobsen i Lysgård i Vildbjerg sogn, bror Just Christensen i Barde. Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 6.9.1783 lbnr.793. B: Inger 14, Kirsten 12, Dine Madsdatter 9, Maren 3. FM: morbror Christen Christensen Øster Herborg, Niels Pedersen i Abildtrup.

915 Henrik Pedersen, et barn i Vejling i Dybe sogn. 1.12.1786, fol.524B.
A:
1) mor Karen Offersdatter g.m. Christen Christensen på stedet
2) halvbror Peder Pedersen 18
3) søster Maren Pedersdatter 15
4) søster Anne Pedersdatter 12
5) bror Offer Pedersen 9. FM: farbror Niels Pedersen i Vejlinghus
6) halvbror Peder Christensen 4
7) halvbror Christen Christensen 9 mdr.
Afdødes far var Peder Vejling, skifte 6.6.1781 lbnr.703.

916 Kirsten Madsdatter i Nørre Kokholm i Tørring sogn. 1.12.1786, fol.525B.
E: Niels Christensen. B: Karen 10, Christen 7, Gertrud 5, Johanne 4, Mads 2, Mette 4 uger. FM: Søren Madsen i Tørring.

917 Christen Henningsen i Sønder Bork. 22.8.1783, fol.526B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Lauridsen i Sønder Bork, Jens Sørensen sst, der ægter enken. B: Birgitte 13, Marie 9. FM: farbror Laurids Henningsen i Skyhede i Ovtrup sogn.

918 Jens Eriksen Brændgaard i Bjerg i Dybe sogn. 30.10.1786, fol.530.
E: Mette Kirstine Jensdatter Brændgaard. LV: far Jens Jensen Brændgaard i Lille Råbjerg i Vandborg sogn. Første ægteskab med Gertrud Marie Jensdatter, [skifte 29.11.1774 lbnr.530]. B: Gertrud Marie 14, Erik 7. FM: morbror Oluf Jensen Skræddergaard i Fovsing, født værge Erik Olufsen på stedet.

919 Jens Hansen Pilgaard i Resen sogn. 9.1.1787, fol.539.
Enke efter Anne Cathrine Jensdatter. B: Hans Christian på stedet, Karen g.m. Oluf Kastbjerg i Kammersgård i Hygum sogn, Bodil 21. FM: Jens Johan Jensen i Hvistendal i Gudum sogn. Bevilling til uskiftet bo af 8.4.1774 lbnr.528.
Arv efter Jens Eskildsen Kokholm, skifte Holstebro 17.10.1781 lbnr.281 til dennes halvsøskende Eskild Lauridsen i Nørre Kokholm i Resen sogn og Bodil Marie Lauridsdatter, der indestår hos afdøde, som er deres morbror.
Skøde 22.11.1749 fra Christen Jensen Mattrup i Resen, Niels Jensen Mattrup og Kirstine Marie Jensdatter g.m. Jens Christensen Brixen i Mejrup, som de har efter deres far Jens Madsen i Mattrup, skifte 3.8.1709 til deres brorsøn Jens Hansen Pilgaard.
Arv efter Jacob Jensen i Mellem Toftum, skifte 16.8.1779 lbnr.702 til afdødes børn.
Arv efter afdødes kone Anne Cathrine Jensdatters mor Karen Christensdatter Damgaard, skifte 21.12.1774 lbnr.628, enke efter Peder Søndbjerg i Mellem Toftum.
Arv efter Hans Jensen Mattrup i Pilgård i Resen sogn, skifte 17.3.1756 lbnr.266 til Anne Kirstine Lauridsdatter i Resen sogn. FM: Oluf Balleby til Strandbjerggård.
Anne Kirstine Lauridsdatter krævede også arv efter sin mor Bodil Hansdatters farbror Peder Jensen Høgsgaard i Smedslund i Nørre Nissum sogn, skifte efter dennes hustru 21.9.1735 lbnr.107 og efter Christen Jensen Mattrup i Bæk i Resen sogn, [skifte 15.6.1768 lbnr.418].

920 Jens Nielsen i Nørre Vium. 20.1.1787, fol.547B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Thyge Nielsen Møller i Egeris Mølle. B: Anne Marie 8, Marie Anne 2. FM: farbror Villads Nielsen i Gravl. Ophold til enkens mor Anne Christensdatter, enke efter Peder Pedersen, [skifte 13.5.1776 lbnr.575]. LV: Christen Thygesen Egeris og til enkens bror Christen Pedersen.

921 Testamente. 1787, fol.550.
Testamente af 19.10.1786 for Rasmus Nislev og hustru Birgitte Kirstine Wagaard i Bording Mølle. Af hans første ægteskab B: Christoffer Nislev og Rasmus Nislev.

922 Testamente. 1787, fol.551B.
Testamente af 22.3.1781 for Christen Nielsen Bjerre og hustru Johanne Pedersdatter i Nørre Nissum sogn.

923 Testamente. 1787, fol.552B.
Testamente af 10.3.1759 for Henrik Pedersen Høgh og hustru Anne Sørensdatter i Lem Præstegård.

924 Bevilling til uskiftet bo. 4.5.1781, fol.553B.
Bevilling til uskiftet bo for Peder Nielsen og hustru Maren Olufsdatter Momgaard i Nissum i Nørre Nissum sogn.

925 Bevilling til uskiftet bo. 1787, fol.554.
Bevilling til uskiftet bo af 29.1.1779 for Laurids Pedersen og hustru i Frøjk Mølle i Måbjerg sogn.

926 Anne Terkildsdatter i Yderik i Torstrup sogn. 25.8.1785, fol.554B.
E: Hans Christensen, der har været væk i 2 år. B: Terkild, der ejer gården, Karen g.m. Mads Pedersen i Yderik, Dorthe Marie g.m. Laurids Hansen i Foldager i Torstrup sogn, Inger 30. FM: morbror Christen Terkildsen i Yderik.

927 Laurids Nielsen i Vester Vistorp i Haderup sogn. 21.12.1785, fol.558.
Enke efter Mette Pedersdatter. B: Niels Lauridsen i Vester Vistorp, Peder Lauridsen i Gindeskov i Haderup sogn, Maren Lauridsdatter, død. 1B: Christen Jensen i Trandum Kirkegård i Sevel sogn, Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Jens Jensen i Kvorup i Kvong sogn.

928 Enevold Olufsen i Dyrvig i Hoven sogn. 28.1.1786, fol.561B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Laurids Pedersen i Tarp i Borris sogn. B: Jens på stedet, Sidsel Kirstine 19, der ægter Simon Nielsen i Grimlund, Oluf 18, Anne Cathrine 12. FM: morbror Mads Sørensen Møller i Sønderby i Borris sogn.

929 Peder Christensen Møller i Hornshøj i Gudum sogn. 26.6.1786, fol.564B.
Afdøde var kommet fra Odby sogn på Thyholm for få ophold her på sine gamle dage. A: der skal være nogle søskendebørn i Thy.

930 Cathrine Marie Pedersdatter i Holmsland Færgehus. 29.7.1786, fol.566.
A:
1) brorsøn [Peder] Henningsen, præst i Thorsager [og Bregnet]
2) brorsøn [Morten] Henningsen, toldkontrollør i Hjerting
3) søsterdatter [Bodil Cathrine Zimmermann] g.m. [Janus] Frydensberg, rådmand i Horsens
4) søsterdatters datter g.m. Jens Bech på stedet
5) søsterdatter Cathrine [Madsdatter] i Dejbjerg sogn
6) søsterdatter Marie [Madsdatter] i Dejbjerg sogn
(Sml. lbnr.132, 246).

931 Ellen Terkildsdatter, ugift i Rindum. 19.4.1786, fol.567B.
Uden for ægteskab B: Terkild 6. FM: morbror Christen Terkildsen i Rindum, morfar Terkild Jørgensen i Ringkøbing, Gravers Knudsen Bjerg i Ringkøbing.

932 Niels Lauridsen i Mikkelborghus i Vind sogn. 14.12.1786, fol.569.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Svend Jacobsen i Stråsø i Vind sogn. B: Anne Cathrine 20. FM: Niels Jacobsen i Stråsø, nu i Savstruphus.

933 Niels Mortensen Kamstrup, forpagter af Resen Præstegård. 4.11.1786, fol.569B.
A:
1) bror Søren Mortensen i Trabjerg i Gudum sogn
2) søster Johanne Mortensdatter, enke efter Christen Olufsen i Kallesø i Tørring sogn
3) søster Maren Mortensdatter g.m. Christen Christensen i Store Kamstrup i [Nørre] Nissum sogn, begge døde. 4B:
a Christen Christensen i Kamstrup
b Morten Christensen i Ørevejle i Gudum sogn
c Maren Christensdatter g.m. Jacob Jensen i Borup i Ferring sogn
d Sidsel Christensdatter 36. FM: Mikkel Jacobsen i Tangsgård i Gudum sogn.

934 Christen Jensen i Studsig i Horne sogn. 1.8.1786, fol.576.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Christensen, [Christoffer] Sølling, præst i Torstrup [og Horne]. B: Inger 14, Niels 11, Maren 9, Hans 7, Christen 4. FM: Jens Pedersen i Hornelund, morfar Niels Nielsen Fanning, skipper i Hjerting. Første ægteskab med Inger Jensdatter, skifte 13.2.1770. B: Jens Christensen i Studsig, Maren Christensdatter, skifte 13.3.1771, var g.m. Jens Nissen, skifte 30.7.1782. Hendes første ægteskab med Niels Vistisen i Ølgod, der sidst boede og døde i Studsig, skifte 7.10.1769. 4B: Christen Nielsen Ølgod i Kolding, Knud Nielsen 18 i Varde, Ingeborg Nielsdatter i Yderik, Inger Marie Nielsdatter g.m. Terkild Pedersen i Yderik. Desuden nævnes af Niels Nielsen Fannings B: Niels Nielsen, Christen Nielsen, afdødes enke Johanne Nielsdatter samt 2 umyndige døtre.

935 Karen Andersdatter i Silstrup i Skarrild sogn. 29.10.1785, fol.583.
E: Peder Jensen. B: Kirsten 8, Anders 12 uger. FM: Poul Andersen i Harreskov i Assing sogn, mosters mand Poul Christensen i Vorgod.

936 Christen Andersen Hvirgel i Vester Suderbæk i Ikast sogn. 17.2.1786, fol.584.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Christen Pedersen Frølund i Ikast sogn, Erik Sørensen. B:
1) Anders Christensen 17
2) Søren Christensen 15
3) Anne Christensdatter 12
4) Maren Christensdatter9
5) Jeppe Christensen 7
6) Peder Christensen 5
7) Hans Christensen 3.
FM:
1 farbror Gregers Andersen i Ikast sogn
2 farbror Laurids Andersen Hvirgel i Ikast sogn.

937 Anne Nielsdatter i Østerby i Asp sogn. 5.1.1787, fol.591.
Enke. B: Niels Pedersen i Asp sogn, Jens Pedersen sst, Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Nielsen, smed i Asp sogn, Anne Kirstine Pedersdatter. FM: Henrik Christensen sst.

938 Birthe Olufsdatter i Bjerget i Ølstrup sogn. 18.1.1787, fol.591B.
E: Augustinus Jacobsen Pilgaard. A:
1) bror Thomas Olufsen g.m. Abelone Christensdatter i Nørby i Velling sogn
2) søster Karen Olufsdatter, enke i Ganer i Skjern sogn
3) bror Niels Olufsen i Svinninge Kro på Sjælland, død for 20 år siden
4) bror Christen Olufsen i Svinninge Kro på Sjælland, død for 16 år siden
5) søster Maren Olufsdatter, død for 20 år siden, var g.m. Niels Poulsen, skomager i Slesvig
6) søster Anne Olufsdatter i Haderslev, død.

939 Ingeborg Svendsdatter i Kronborgdige i Vejrum sogn. 1.3.1787, fol.593B.
Enke. B: Svend Melchiorsen 6. FM: morbror Søren Svendsen, smed på stedet.

940 Peder Lauridsen i Bjødstrup i Gjellerup sogn. 2.4.1787, fol.595B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Søren Hansen Skærlund i Bjødstrup. B: Laurids 35, Else 28, Inger 26, Dorthe 21, Maren 18. FM: Søren Madsen Tværmose i Bjødstrup. Første ægteskab med Mette Nielsdatter. B: Mette g.m. Christen Andersen i Hauge i Gjellerup sogn.

941 Jens Jepsen, ugift i Fiskbæk i Nørre Vium sogn. 25.4.1787, fol.596B.
A:
1) mor Anne Pedersdatter i Fiskbæk. LV: Thyge Madsen Møller
2) bror Peder Jepsen i Fiskbæk
3) bror Mads Jepsen i Herborg
4) søster Anne Marie Jepsdatter 36. FM: Laurids Pedersen i Videbæk
5) halvsøster Kirsten Jepsdatter, død, var g.m. Christen Poulsen i Videbæk. 2B: Poul, Anne g.m. Christen Serup i Videbæk
6) halvsøster Maren Jepsdatter g.m. Niels Pedersen Vad i Vester Herborg.

942 Peder Nielsen i Ølgod Kirkeby. 30.4.1787, fol.598.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: [Hans] Pertou, præst i Ølgod [og Strellev]. A:
1) bror Niels Nielsen på stedet
2) søster Stivert Nielsdatter g.m. Søren Pedersen i Rærup [i Lydum sogn]
3) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Hansen i Dybvad Gårde [i Lunde sogn]
4) søster Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Poul Christoffersen i Mejlvang [i Ølgod sogn]
5) søster Ellen Kirstine Nielsdatter, død, var g.m. Peder Eskildsen i [Nørre] Tarp i Lunde sogn. 4B: Eskild 16, Niels 13, Mette 12, Jens 6
6) søster Karen Nielsdatter g.m. Peder Eskildsen, enkemand efter søsteren Ellen Kirstine Nielsdatter.
Arv til Niels Nielsen efter far og mor, skifte sluttet 1.5.1777.

943 Inger Madsdatter og søster Maren Madsdatter, 2 børn i Vorgod. 3.5.1787, fol.599B.
A: søskende Kirsten Madsdatter, Dine Madsdatter. FM: Niels Pedersen i Abildtrup. Skifte efter de afdødes far Mads Mikkelsen 4.12.1786 lbnr.914. Skifte efter de afdødes mor [Maren Christensdatter] 6.9.1783 lbnr.793. LV for de afdødes stedmor Jens Christensen.

944 Mikkel Andersen i Pårup i Assing sogn. 5.5.1787, fol.600.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Palle Pedersen i Fasterholt i Arnborg sogn. B: Anders 8, Karen 7. FM: Svend Christensen i Skærbæk i [Nørre] Vium sogn, morfar Jens Madsen i Pårup, nu aftægt på stedet.

945 Niels Nielsen Tarm og hustru Anne Christensdatter i Nørgård i Bølling sogn. 10.5.1787, fol.602B.
B: Kirsten 20, forlovet med Poul Christiansen i Tarm. FM: morbror Jesper Christensen i Bølling, Peder Lauridsen i Østerby i Bølling sogn.

946 Peder Lauridsen i Lodal i Faster sogn. 24.5.1787, fol.607.
A:
1) bror Jacob Lauridsen på stedet
2) søster Maren Lauridsdatter g.m. Søren Lauridsen Aas
2) søster Margrethe Lauridsdatter g.m. Mads Andersen i Marup i Skjern sogn
3) søster Karen Lauridsdatter, 60 i Lodal
4) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jacob Nielsen Andrup i Albæk, begge døde. 1B:
a Kirsten Jacobsdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Stauning. 2B: Jacob 10, Maren 8.
(Der er faldet en linie ud ved opregningen af arvingerne).

947 Jacob Andersen i Kongsholm [i Hanning sogn]. 25.5.1787, fol.608.
E: Anne Nielsdatter. LV: [Jens] Bang præst i Dejbjerg [og Hanning]. B: Jens 21, Kirsten 16, Niels 11, Søren 9, Abelone Cathrine 4, Edel Marie 1. FM: farbror Søren Andersen i Skovgård i Vium sogn.

948 Christen Poulsen i Esbøl i [Sønder] Vium sogn. 19.6.1787, fol.609.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Jacob Bollerup i [Sønder] Vium Mølle. Første ægteskab med Anne Madsdatter, skifte 14.6.1773. B: Anne g.m. Laurids Pedersen i Esbøl, Birthe 31, Karen 28, Maren 24. FM: søskendebarn på fars side Poul Andersen i Bøel i Lønborg sogn.

949 Anne Poulsdatter i Munksgård i Østerby i Asp sogn. 20.6.1787, fol.611B.
Enke. B:
1) Poul Lauridsen
2) Niels Lauridsen
3) Maren Lauridsdatter g.m. Peder Nielsen i Østerby i Asp sogn
4) Maren Lauridsdatter g.m. Anders Sejbjerg i Fovsing sogn
5) Anne Marie Lauridsdatter g.m. Morten Simonsen i Linde i Asp sogn
6) Birgitte Lauridsdatter g.m. Peder Madsen i Stadsbjerg i Fovsing sogn
7) Kirsten Lauridsdatter
8) Christiane Lauridsdatter
9) [Johanne Lauridsdatter, død, var g.m. Valentin Madsen i Nørre Søller i Vejrum sogn.

950 Inger Madsdatter og datter Bodil Marie Nielsdatter i Nørre Vejen i Rind sogn. 28.6.1787, fol.612B.
Enke. B: Jens Nielsen Vejen 30, hosekræmmer i København, Kirsten Nielsdatter g.m. Jes Brejning i Nørre Vejen.

951 Johanne Pedersdatter i Hauge i Gjellerup sogn. 14.10.1786, fol.615.
E: Jens Pedersen Bjødstrup. B: Peder 5.

952 Helvig Ejlersdatter, der lever i Krøjkær i Gudum sogn. 7.7.1787, fol.615B.
Enke efter Mads Jensen Møller, skifte sluttet 16.7.1742. B:
1) Mads Krøjkær på stedet
2) Anne Madsdatter 50 på stedet. FM: Peder Christensen i Åsbjerg i Gudum sogn
3) Karen Madsdatter Møller g.m. Peder Nielsen Schmidt, købmand i Lemvig
4) Ejler Madsen Møller i København
5) Jens Madsen Møller i Kronprinsens Regiment i København
6) Dorthe Madsdatter Møller g.m. Oluf Madsen Møller i Lægård Mølle i Måbjerg sogn.

953 Maren Lauridsdatter i Karsbæk i [Sønder] Lem sogn. 15.7.1786, fol.618B.
E: Thomas Andersen. B: Lauge, over 25, Kirsten 24, Anders over 18.

954 Karen Jensdatter i Vesterbjerge i Sønder Felding sogn. 19.7.1787, fol.620.
E: Poul Hartvigsen. B: Else 3. FM: Jens Thygesen Broch i Overby. Desuden nævnes afdødes far Jens Iversen, afdødes søskende Jacob Jensen og Margrethe Jensdatter, og afdødes farbror Jacob Iversen i Drongstrup.

955 Anne Ottesdatter i Bassumgård i Snejbjerg sogn. 25.7.1787, fol.622.
E: Laurids Thuesen. B: Maren 12, Thue 11, Otte 5. FM: farfar Thue Lauridsen i Bassumgård. Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1787.

956 Niels Laugesen [i Kvie] i Ansager sogn. 2.8.1787, fol.623.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Oluf Nielsen, degn. B: Jørgen 6, Lauge 3. FM: farfar Lauge Christensen i Skovlund, farbrødre Christen Laugesen i Kvie, Jens Laugesen i Skovlund.

957 Christen Pedersen Miltersen i Havlund [i Ølgod sogn]. 28.8.1787, fol.624B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mads Christian Møller i Skærbæk Mølle, Hans Jensen, smed i Ølgod. B: Anne Cathrine 24, Niels 23, Peder 18, Oluf 17, Eskild 12, Peder Christian 9. FM: morbror Hans Nielsen i Vestkær.

958 Peder Pedersen Højlund i Foersum i Egvad sogn. 28.8.1787, fol.625B.
E: Else Kirstine Christensdatter. LV: Jens Christensen Vestergaard i Foersum. B: Peder i Volstrup, Anne Kirstine 22.

959 Christian Jensen i Øster Stokholm i Nørre Nissum sogn. 7.9.1787, fol.627.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Jensen Dørup i Nørre Nissum. B: Jens 27, Mads 26, Niels 24, Karen 21, Else 18, Peder 14, Poul 11, Jens 8. FM: født værge Mads Jensen i Nygård.

960 Cathrine Christensdatter i Øster Dalgård i Navr sogn. 12.9.1787, fol.629B.
E: Jens Christensen. B: Cathrine 5 uger. I gården aftægt til Kirsten Christensdatter 60.

961 Anne Ottesdatter i Bassumgård i Snejbjerg sogn. 19.9.1787, fol.631B.
E: Laurids Thuesen. B: Maren 13, Thue 11, Otte 5. FM: farbror Jens Thuesen i Bassumgård. Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1787 lbnr.955.

962 Christen Nielsen i Ågård i Borris sogn. 24.10.1787, fol.634.
E: Margrethe Villadsdatter. LV: Mads Rabæk i Ahlergård. B: Mette 16, Maren 13, Mette 7, Jens Krag 3, Marie Kirstine 6 mdr. FM: farbror Niels Nielsen Mosegaard, Peder Villadsen i Ulfkær, Laurids Pedersen Tarp i Borris, Jeppe Gjaldbæk, Mads Christensen Husted i Dalager, farbror Peder Nielsen Aagaard.

963 Margrethe Lauridsdatter i Nissumbol i Nørre Nissum sogn. 20.9.1787, fol.636.
E: Peder Nielsen Nyskov. B: Laurids 26, Niels 23, Mads 21, Jens 17. FM: født værge Jacob Lauridsen Boel.

964 Peder Pedersen i Gindeskov i Haderup sogn. 13.10.1787, fol.638.
E: Ellen Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen i Vridsted i Fjends herred. B: Søren 15, Dorthe 14, Anne Kirstine 11, Peder 6, Christen 3. FM: farbror Jacob Pedersen i Haderup, morfar Søren Christensen, smed i Vridsted.

965 Johanne Kirstine Christensdatter i Viumhus i Gudum sogn. 19.10.1787, fol.641.
E: Jens Jensen. B: Christiane 17, Anne Cathrine 9, Jens 5. FM: farbror Jens Jensen i Øster Vium.

966 Hans Mortensen i Nygård i Borris sogn. 24.10.1787, fol.642B.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Hans Christensen i Højlund [dvs. Hjullund] i Ølgod sogn. B: Christen 14, Jens 12, Dorthe 9, Anne 7, Christiane 4, Mette Barbara 15 uger. FM: farbror Christen Christensen i Skovsende i [Sønder] Omme sogn, Iver Christensen i Okslund i Hoven sogn, Troels Christensen.

967 Kirstine Marie Akselsdatter i Gimsing. 21.11.1787, fol.644B.
E: Niels Mikkelsen Nørgaard. A:
1) bror Jens Akselsen i Nørre Søller i Vejrum sogn
2) bror Poul Akselsen i Nørre Søller i Vejrum sogn
3) søster Sidsel Akselsdatter g.m. Hans Jensen, feldbereder i Holstebro
4) søster Maren Akselsdatter, død, var g.m. Daniel Madsen i Stovgård i Linde. 4B: Mads, Aksel, Kirsten, Anne.

968 Jens Jensen Riis i Øster Toftum i Resen sogn. 7.12.1787, fol.646B.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Jensen Breinholt til Kongensgård. B: Jens 13, Mads 11, Oluf 9, Maren 6, Birthe Kirstine 2. FM: Mikkel Jacobsen i Tangsgård i Gudum sogn, Anders Toftum, Jens Kjær i Humlum, Mads Byskov i Nissum.

969 Abelone Marie Lambertsdatter i Vejrup i [Sønder] Vium sogn. 25.8.1787, fol.648B.
E: Niels Pedersen. B: Peder 24, Kirstine Marie, Maren, Lene. FM: Christen Nissen i Vejrup.

970 Laurids Jensen Galsgaard i Bjerregård i Rom sogn. 29.12.1787, fol.649B, næste protokol fol.119B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Andreas Bremer, byfoged i Lemvig. B: Mette Marie 11, Jens 5. Ansøgning om uskiftet bo. Bevilling af 11.1.1788.

971 Søren Jensen i Vestkær i Ølgod sogn. 7.2.1788, fol.650B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Lund på Lindbjerg. A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Niels Christensen i Gårde i Tistrup sogn
2) halvsøster på fars side Anne Nisdatter g.m. Hans Nielsen i Vestkær
3) halvbror på fars side Jens Nissen i Studsig i Horne sogn, død. 2B: Maren 12, Nis 8. FM: morbror Hans Jensen i Malle i Horne sogn.

972 Eskild Jensen i Heldgårde i Borris sogn. 14.2.1788, fol.652B.
E: Sidsel Clemensdatter. LV: Laurids Pedersen i Tarp i Borris sogn. B: Jens 26, der overtager gården, Clemen 25, Maren 20, Mette 19, Anne Marie 18, Cathrine 16. FM: farbror Christen Hansen i Rabæk i Oddum sogn, Jeppe Andersen i Stovstrup i Oddum sogn, Anders Jensen i Hvollig i Borris sogn.

973 Jacob Christensen i Eskebæk i Tørring sogn. 22.2.1788, fol.656.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Munch i Stigård i Hove sogn. B: Anne Johanne 7. FM: Jens Pedersen Møltrup i Lomborg sogn. Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B: Christen 20. FM: Christen Nielsen i Hygum.

974 Anne Christensdatter i Sønderdal i Fovsing sogn. 26.2.1788, fol.659.
E: Iver Sørensen Dal. B: Søren 14, Laurids Christian 6, Iver 2, Vibeke 6 uger. FM: Mikkel Mortensen Skellerup i Ølby sogn, Peder Lauridsen Dal. Første ægteskab med Laurids Pedersen. B: Peder Christian 17. FM: født værge Hans Pedersen i Agergård i Fabjerg sogn.

975 Karen Christensdatter i Dyrvig i Hoven sogn. 1.3.1788, fol.661.
E: Christen Madsen. B: Mads Christian 5 uger. FM: Christen Joensen på Juellingsholm i Sønder Omme sogn. Desuden nævnes enkemandens forældre Mads Christensen og Kirsten Thomasdatter.

976 Christen Jensen i Mejrup sogn. 31.5.1788, fol.663B.
E: Edel Andersdatter. Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1788.

977 Bevilling til uskiftet bo. 1788, fol.664.
Bevilling til uskiftet bo af 4.4.1777 for Rasmus Lauridsen og hustru Mette Christensdatter i Gudum sogn.

978 Kirsten Nielsdatter i Tarm [i Egvad sogn]. 22.3.1788, fol.665.
E: Jørgen Iversen. Bevilling til uskiftet bo for ham og deres umyndige datter.

979 Testamente. 25.3.1788, fol.665B.
Testamente af 16.2.1788 for Jens Jensen og hustru Anne Margrethe Nielsdatter i Høstrup i Haderup sogn.

980 Maren Pedersdatter, ugift pige i Tovstrup i Snejbjerg sogn. 5.12.1787, fol.666.
A: søster Karen Pedersdatter g.m. Mads Bjerre i Ejstrup sogn, halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Niels Iversen i Lønå i Thyregod sogn.

981 Christen Jensen i Uglbjerg i Dejbjerg sogn. 24.1.1788, fol.667.
E: Sidsel Markusdatter. LV: Jens Christensen i Store Hoverdal i Hover sogn. B: Markus 26 på Astrup på Lolland, Jens 20, Christen, Marie Anne. FM: farbror Christen Jensen i Tarp i Hover sogn.

982 Christen Nielsen i Okslund i Hoven sogn. 3.3.1788, fol.675B.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Johannes Bertelsen i Ørbæk. B: Bertel 30, Niels 28, Ove 24, Hans 21, Thomas 17. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 21.4.1745 lbnr.168. B: Anne g.m. Hans Thomsen i Barslund i Hoven sogn. Skøde 1747 fra afdødes svoger Thomas Pedersen i Dyrvig.

983 Niels Jensen Lakier (Ladekær) i Skjern. 5.3.1788, fol.679B.
E: Anne Margrethe Jochumsdatter. LV: Villads Jensen i Øster Skjern. B: Jesper 6. FM: farbror Peder Jensen i Stauning. Enkens første ægteskab med Christen Jespersen. B: Maren, Else Marie, Anne, Jochum 12, Christence.

984 Anne Christensdatter i Harreskov i Assing sogn. 12.3.1788, fol.682.
E: Jens Pedersen. B:
1) Peder Jensen 21
2) Christen Jensen 18
3) Ellen Marie Jensdatter 15
4) Niels Jensen 11
5) Jens Jensen 10
6) Christen Jensen 8
7) Karen Jensdatter 6.
FM:
1 født værge [morbror] Christen Christensen i Favrholt i Ikast sogn
2 Niels Jensen i Harreskov
3 Peder Jensen Sønderskov i Borris sogn
4 Jacob Egeris i Assing sogn.

985 Maren Bertelsdatter i Vesttarp i Velling sogn. 25.4.1788, fol.683B.
E: Oluf Graversen. A:
1) søster Mette Bertelsdatter g.m. Eskild Pedersen, bager i Ribe
2) søster Karen Bertelsdatter g.m. Niels Jensen i Lintrup sogn
3) søster Karen Bertelsdatter i Døstrup sogn
4) søster Johanne Bertelsdatter, enke efter Christen Hede i Hover sogn
5) søster Inger Bertelsdatter g.m. Anders Madsen Hede i Klaptoft
6) bror Jochum Bertelsen 40, bager i Ribe.
Desuden nævnes enkemandens søster Anne Cathrine Graversdatter.

986 Mette Marie Jacobsdatter i Skodborggård i Gudum sogn. 10.4.1788, fol.687.
E: Bolle Rasmussen. Første ægteskab med Hartvig Kjeldsen, [skifte 11.5.1782 lbnr.781]. B: Jacob 26, Mads 24, Anne Kirstine 18, Mette 15, Anne Margrethe 10, Kjeld 8. FM: morbror Mikkel Jacobsen i Tangsgård i Gudum sogn, søskendebarn Jesper Lauridsen i Pindsmark i Ramme sogn, Mads Madsen i Krøjkær i Gudum sogn, Niels Pedersen i Fiskbæk i Gudum sogn.

987 Jeppe Christian Pedersen i Kollund i Rind sogn. 29.5.1788, fol.690.
E: Inger Marie Pedersdatter. LV: Peder Pedersen i Øster Høgild i Rind sogn. B: Peder 5, Peder 3, Christen 5 uger. FM: farbror Christen Pedersen Nørgaard i Store Langelund i Gjellerup sogn.

988 Jesper Nielsen i Vesttarp i Velling sogn. 22.5.1788, fol.692B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: birkedommer Grønlund. B: Mette 5, Niels 2. FM: farbror Kjeld Nielsen i strup i Velling sogn. Første ægteskab med Mette Kirstine Nielsdatter, skifte 19.12.1781 lbnr.743. B: Anne Kirstine. Enkens første ægteskab med Anders Mathiasen, skifte 29.11.1781 lbnr.742.

989 Jens Jørgensen i Astrup i Velling sogn. 8.5.1788, fol.694B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Morten Jensen i Kirkeby i Velling sogn. B: Niels 17, Johanne Marie 13, Jørgen 8. FM: født værge Christen Jørgensen i Lillebæk i Dejbjerg sogn. Af første ægteskab B: Kirsten g.m. Laurids Pedersen i Øster Lem ved Morten Pedersen sst.

990 Ingeborg Christensdatter i Lille Udegård (Udde) i [Ansager sogn]. 24.2.1788, fol.696B.
E: Poul Jørgensen. B: Sidsel Cathrine 5, Anders 3. FM: farbror Mikkel Jørgensen i Mølbygård, morfar Christen Christensen Nygaard [i Ørbæk i Hoven sogn]. Første ægteskab med [Anders Jensen Plagborg i Grindsted, skifte Koldinghus konceptskifte 1777 B, 16.2.1777, B6C-248]. B: Christen 12.

991 Mette Lauridsdatter Skaderis i Fovsing. 9.4.1788, fol.698.
E: Lauge Hansen. A:
1) bror Niels Lauridsen i Vejrum, død. 1B:
a Anne Nielsdatter 36. FM: Laurids Lauridsen Mose i Vejrum
2) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Jens Gregersen Skaderis i Vejrum sogn.
Afdødes første ægteskab med Jens Steffensen.

992 Kirsten Christensdatter i Vesttarp [i Velling sogn]. 11.7.1788, fol.700B.
E: Niels Andersen Meldgaard. B: Christen 11, Christen 10, Jens 7. Enkemandens første ægteskab med [Inger Kirstine Madsdatter], skifte 31.12.1774 lbnr.536. Aftægt til enkemandens første kones mor Ellen Christensdatter.
Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1787-1792
B 8 - 1084


993 Anne Kirstine Lauridsdatter i Altfavnehuset i Navr sogn. 24.5.1788, fol.1.
Enke efter [Oluf Nielsen, skifte 26.6.1786 lbnr.907]. B: Anne Birgitte 9. FM: morfar Laurids Jensen i Kramshule i Gudum sogn, morfars bror Jens Jensen i Sønder Bording i Fabjerg sogn. Desuden nævnes afdødes mor Margrethe Hansdatter i Kramshule.

994 Christen Clemensen i Sønderby i Hee sogn. 2.6.1788, fol.2.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Pedersen Hindhede i Høghøj i Hanning sogn. B: Kirsten 7, Laurids 4, Peder 2. FM: morfar Peder Nielsen Hindhede, fars farbror Christen Jensen Meldgaard i Ejstrup, Laurids Olufsen i Sønderbygård.
(Afdøde kaldes i kirkebogen Christen Lauridsen).

995 Peder Christensen Boling og hustru Maren Sørensdatter i Venner i Velling sogn. 9.6.1788, fol.4.
B: Johanne Cathrine 20 der ægter Hans Hansen Nielsen, der overtager stedet, Christen 6. FM: Oluf Graversen i Vesttarp i Velling sogn, fars svoger Niels Jacobsen Pilgaard i Kirkeby i Velling sogn, fars frænde Niels Christensen Venner i Tarm i Egvad sogn.

996 Maren Christensdatter i Munksgård i Asp sogn. 24.7.1788, fol.11B.
E: Niels Lauridsen. B: Karen 9, Peder 7, Laurids 6, Christen 4, Else 2. FM: morbror Henrik Christensen i Skræddergård, Daniel Stovgaard i Linde.

997 Anne Nielsdatter [dvs. Anne Nisdatter] i Vestkær i Ølgod sogn. 19.5.1788, fol.16.
E: Hans Nielsen Bejsnap. B: Karen 14, Niels 14, Nis 12. FM: Knud Jensen i Vestkær.

998 Gertrud Mathiasdatter i Fovsing. 23.6.1788, fol.18.
E: Jeppe Christensen. B: Christian 22, Inger Marie. FM: morbror Laurids Mathiassen i Budsgård i [Nørre] Nissum sogn, Iver Sørensen i Sønderdal i Fovsing sogn.

999 Niels Graversen, ugift i Bastrup i Asp sogn. 12.4.1788, fol.19B.
A:
1) mor Sidsel Nielsdatter på stedet, enke efter Gravers Pedersen Bastrup, [skifte 29.4.1784 lbnr.829]. LV: Jacob Graversen i Navr
2) søster Maren Graversdatter g.m. Niels Nielsen i Gimsing Annekspræstegård
3) søster Marie Graversdatter g.m. Jens Christian Nielsen i Søjbjerg i Vejrum sogn
4) søster Maren Graversdatter g.m. Bertel Pedersen i Lille Bjerre i Sir sogn
5) søster Kirsten Graversdatter 41, der døde
6) søster Anne Graversdatter, død, var g.m. Oluf Pedersen Nørgaard i Gimsing. 1B: Dorthe 8.

1000 Jens Christensen Skræddergaard og hustru Abelone Poulsdatter i Astrup i Velling sogn. 9.5.1788, fol.24.
Hans A:
1) mor Else Jensdatter, enke efter Christen Pedersen
2) bror Peder Christensen Skrædder i Astrup g.m. Maren Christensdatter
3) søster Ida Christensdatter g.m. Frederik Oppermann i Rindum
4) søster Anne Kirstine Christine Christensdatter, enke efter Christen Houlesen
5) Kirsten Christensdatter.
Hendes A:
1) søster Helvig Poulsdatter, der rejste til Holsten for 10 år siden og var dengang 50 år
2) søster Inger Marie Poulsdatter, der rejste til Holsten for 10 år siden og var dengang 48 år
3) søster Mette Poulsdatter, død, var g.m. Bent Nielsen i Gammel Dejbjerg. 3B: Niels 30 i Tarm, Laurids 26 i København, Marianne 25.

1001 Hans Andersen Aarup i Marup i Skjern sogn. 5.3.1788, fol.27B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jens Jensen Refstrup i Skjern Kirkegård i Skjern sogn. A:
1) mor Cathrine Pedersdatter i Hanning sogn, enke efter Anders Hansen i Årup. LV: Oluf Andersen i Finderup i Hanning sogn
2) søster Anne Andersdatter g.m. Anders Simonsen i Lervad i Hanning sogn
3) søster Kirstine Marie Andersdatter i Dejbjerg Præstegård. FM: Jens Bang, præst i Dejbjerg [og Hanning].

1002 Niels Jensen Sandgaard, smed i Østergård i Gjellerup sogn. 19.5.1788, fol.34.
E: Mette Marie Jensdatter. LV: Hans Kaas i Gjellerup. B: Kirsten 14, Esther 12, Ellen 6, Karen 3, Jens 12 [fejl for 1]. FM: farbror Jens Jensen i Sønderup i [Nørre]Vium sogn, Anders Christensen i Gjellerup.

1003 Johanne Pedersdatter i Torup i Sunds sogn. 13.8.1788, fol.36.
E: Christen Nielsen. Første ægteskab med Mads Nielsen. B: Jacob 36, uvist hvor. FM: Mathias Mathiasen i Torup.

1004 Birthe Marie Nielsdatter, ugift pige i Gårde i Tistrup sogn. 29.5.1788, fol.37B.
Afdødes far var født på Fyn. A: Sidsel Hansdatter, født i Tistrup, skal være beslægtet, men uvist hvordan.

1005 Jacob Christensen i Astrup i Velling sogn. 11.7.1788, fol.39.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Meldgaard i Vesttarp i Velling. A:
1) søster, død. 6B:
a Christen Lillebæk i Dejbjerg
b Jens Jørgensen i Astrup, [skifte 8.5.1788 lbnr.989]. 4B: Kirsten, Niels, Johanne Marie, Jørgen
c Niels Jørgensen i Mose
d Simon Jørgensen i Hee
e Maren Jørgensdatter g.m. Niels Smedegaard i Velling
f Anne Jørgensdatter i Velling.

1006 Morten Christensen i Østbæk i Ølgod sogn. 19.5.1788, fol.39B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Jensen, smed. B: Christen, uvist hvor, Peder 22, Maren 19, Mads 16, Marie 13. FM: farbror Søren Christensen i Østbæk.

1007 Jens Olufsen i Nørre Grene [i Hoven sogn]. 1.10.1788, fol.41B.
E: Anne Mathiasdatter. LV: Niels Christensen i Stakroge i Sønder Omme sogn. B: Else Marie 2, Maren 1. FM: Jens Knudsen i Hoven Mølle, Peder Christensen i Sønder Grene.

1008 Anne Kirstine Lauridsdatter i Nørre Bork. 22.11.1788, fol.42B.
E: Jens Jensen. B: Maren 28 i Resen, Jens 26 i Hejls sogn ved Haderslev, Mette Marie 23 i Ringkøbing, Marianne 20. FM: morbror Niels Lauridsen i Haderup ved Viborg, Niels Pedersen i Nørre Bork.

1009 Jochum Christoffer Hermansen i Bindesbøl Mølle i Oddum sogn. 21.11.1788, fol.44B.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Nielsen i Nederby. B: Sidsel Margrethe 34. FM: Peder Hansen i Gundesbøl.

1010 Jens Nielsen i Stovstrup i Oddum sogn. 15.10.1788, fol.45B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Villadsen i Stovstrup. B: Niels 11, Mette 8. FM: Enevold Nielsen i Varde.

1011 Christen Hansen Bundsgaard i Rabæk i Oddum sogn. 19.11.1788, fol.48B.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Hansen i Sejerup i Oddum sogn. B: Christen 16, Hans 14, Jens 10, Mads 8, Jeppe 6, Mette Marie 3, Niels 1. FM: farbrødre Niels Hansen i Dyrvig i Hoven sogn ved søn Hans Nielsen, Anders Hansen i Gundesbøl i Oddum sogn, Jens Hansen i Strømmesbøl i Oddum sogn.

1012 Karen Sørensdatter i Kvie i Ansager sogn. 21.11.1788, fol.52B.
E: Søren Hansen. B: Hans 24, Søren 23, Maren 22, Jeppe 19, Peder 12, Eskild 10, Sylvester 6. FM: morfar Søren Christensen i Ansager, der døde, Jens Sørensen i Stenderup.

1013 Sidsel Pedersdatter i Tranmosehus i Velling sogn. 13.6.1788, fol.54B.
Enke efter Jens Christensen. A:
1) bror Thomas Pedersen i Vesterbæk i Brejning sogn, død. B:
a Peder Thomsen 40 i Vesterbæk
b Anne Johanne Thomasdatter g.m. Anders Lauridsen i Langagergårde i Brejning sogn
c Anne Thomasdatter 26 g.m. Peder Christensen Sand i Vorgod
d Karen Thomasdatter, død, var g.m. Laurids Hansen i Bjørnkær i Brejning sogn. 3B: Thomas 21, Mette Kirstine 19, Peder 14
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Erik Jacobsen i Brejning, begge døde. B:
a Jacob Eriksen 36 i Krog i Hover sogn
b Anne Kirstine Eriksdatter, enke efter Mads Hansen i Vesterlund i Vester sogn
c Malene Eriksdatter g.m. Jens Peder i Nørre Vium
d Anne Margrethe Eriksdatter g.m. Mikkel Terkildsen i Skovgård i Vind sogn
e Anne Eriksdatter 34 i København
f Johanne Eriksdatter i Hover sogn
3) søster Barbara Pedersdatter, død, var g.m. Jens Jacobsen i Kildsig i Brejning sogn. B:
a Peder Jensen 50 på Sjælland
b Jacob Jensen 45 i Røjkum i Brejning sogn
c Niels Jensen 42 i Nykøbing på Mors, nu i Brejning
d Jens Jensen 40 i Vesterbæk
e Christen Jensen 36 i Brejning
f Peder Jørgen Jensen 30
4) halvbror Laurids Nielsen, død. 1B:
a Niels Lauridsen 30 i Brejning
5) halvsøster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Niels Jensen i Kildsig i Brejning sogn. B:
a Anne Nielsdatter g.m. Mads Christensen i Romled i Rom sogn
b Ellen Kirstine Nielsdatter 28 i Lemvig
c Niels Nielsen i Brejnkær i Brejning sogn
d Peder Nielsen i Tuskær i Brejning sogn
6) halvsøster Birgitte Nielsdatter, enke efter Niels Jespersen i Nørgård i Bølling sogn
7) halvsøster Dorthe Nielsdatter, enke efter Jens Christensen i Borris. LV: Niels Jensen i Faster sogn.

1014 Christen Hansen Kloster i Skjern. 13.12.1788, fol.61B.
A:
1) mor Anne Jensdatter i Klosteret, der døde. LV: Peder Iversen Lakier
2) søster Else Marie Hansdatter, der døde. FM: Jens Jensen, væver
3) søster [Kirsten Hansdatter] g.m. Lille Jens Jensen i Engsig
4) halvbror Poul Hansen
5) halvsøster Maren Christensdatter g.m. Niels Pedersen Kloster.

1015 Niels Clausen Rotkær i Skafsgård i Nørre Nissum sogn. 18.12.1788, fol.63.
A:
1) søstersøn Thor Pedersen i Resenborg
2) søsterdatter Karen Poulsdatter g.m. Mads Lauridsen i Grebdalhus i Trans sogn.

1016 Christen Jespersen i Nørre Brorstrup i Ølstrup sogn. 5.1.1788, fol.66.
E: Maren Christensdatter. LV: [Jacob] Møller, præst i Ølstrup [og Hover]. B:
1) Kirsten Christensdatter g.m. Christen Jensen i Sønder Brorstrup
2) Johanne Kirstine Christensdatter i andet ægteskab med Mads Jensen i Brejning. Første ægteskab med Christen Christensen, smed i Ølstrup
3) Abelone Christensdatter g.m. Poul Andersen i Knudsgård i Tim sogn
4) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Knud Andersen Bech i Brejning
5) Anne Christensdatter, der 12.4.188 ægter Augustinus Jacobsen i gården Bjerget i Ølstrup sogn
6) Jesper Christensen 31, der ejer gården efter skøde af 20.6.1776.
Afdøde døde 5.12.1787.

1017 Iver Christensen Slot i Pillingpøt i Nysogn på Holmsland. 7.6.1786, fol.80.
E: Else Lauridsdatter. LV: Jens Nielsen i Sønder Lyngvig. B: Christen 10, Laurids 4, Iver 2, Maren 8 dage. FM: farfar Christen Iversen Slot i Nørby. Afdøde sad til huse hos sin svigermor Maren Christensdatter, enke efter Laurids Iversen.

1018 Jens Nielsen Bjerregaard i Polder i Nysogn. 7.6.1786, fol.81.
E: Else Lauridsdatter. LV: Christen Poulsen i Sønderby. B: Poul 15, Maren 13. FM: farbror Christen Nielsen i Vedersø.

1019 Christen Slot i Kloster i Nysogn på Holmsland. 7.6.1786, fol.82.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Mads Nielsen i Gammelsogn, Enevold Christensen Slot i Nysogn. B: Jens 7, Christen 5, Anne 3, Knud 1. FM: morbror Iver Andersen i Sønderby.

1020 Henrik Møller på Kvistrup. 18.7.1786, fol.83B.
A:
1) faster Johanne [Pedersdatter] Møller, enke efter Thomas [Pedersen] Baadsted i Grenå. Hun har ophold hos [datter Else Thomasdatter g.m. Jens Jespersen Galten Friis], degn i Albøge
2) faster Cathrine Møller, enke efter Svane. 1B:
a Susanne Svane i København
3) fars halvsøster Anne Margrethe Møller, enke efter Suhr. 2B:
a [Niels Erik] Behr, byfoged i Grenå
b Ellen Margrethe Suhr g.m. Kjeld Lime, degn i Knebel
4) morbror Mads Lauridsen i Skovmølle
5) morbror Jens Lauridsen, død. 2B:
a Hans Jensen i Søby
b datter gift på Århusegnen
6) morbror, født i København, død. Hans børn
7) morbror, født i København, død. Hans børn
8) mors halvbror Laurids Smed i Horsted?
Med blyant tilføjet: afdøde født 1752 i Skramsø Mølle [af forældre Anders Pedersen og Inger Lauridsdatter].

1021 Christen Jacobsen i Lind i Rind sogn. 31.3.1787, fol.87B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Erik Sørensen. B: Niels 25, der ejer stedet, Anne Cecilie 18. Første ægteskab med Anne Christensdatter. B: Jacob 38 i Lind, Anne Marie 28.

1022 Peder Jacobsen, ugift i Bar i Vind sogn. 10.7.1787, fol.89.
A: bror Jens Jacobsen i Øster Vedsted i Ribe Domkirke sogn på Ribe Bispestol gods.
Afdøde var født i Kærby i Staby sogn og døde i Var i Vind sogn på Friis' gods.

1023 Sidsel Johanne Christensdatter i Hestlund i Bording sogn. 26.11.1787, fol.94.
E: Morten Poulsen. B: Poul 4, en datter 1 md, der døde. FM: Mads Nielsen Holdgaard.

1024 Testamente. 1788, fol.98.
Testamente af 23.1.1769 for Hans Nielsen Møller og hustru Anne Johanne Nielsdatter i Skærbæk Mølle i Ølgod sogn. A: Hans søstersøn Mads Christian Olufsen i Påbøl.

1025 Testamente. 1788, fol.99.
Testamente af 19.6.1784 for Laurids Thygesen og hustru Anne Marie Jensdatter i Studsgård i Snejbjerg sogn. A: Hans søsterdatter Sidsel Thomasdatter Talund.

1026 Testamente. 1788, fol.100B.
Testamente af 19.10.1786 for Dorthe Iversdatter Wagaard i Bording Mølle. A: svoger Rasmus Nislev i Bording Mølle's 2B: Christoffer, Rasmus.

1027 Testamente. 1788, fol.101B.
Testamente af 1.11.1786 for Peder Pedersen og hustru Anne Marie Lauridsdatter i Skovbjerg i [Sønder] Felding sogn.

1028 Bevilling til uskiftet bo. 6.7.1787, fol.102.
Bevilling til uskiftet bo for Jens Christensen Dalgaard og hustru Kirsten Christensdatter i Tørring sogn.

1029 Simon Pedersen Schiønning i Bording Præstegård. 9.7.1787, fol.102B.
E: Ingeborg Lund. LV: Thomas Thomsen, præst i Bording, Villads Mehl i Klode Mølle. B: Johannes Peder 22. FM: farbrødre Christen Schiønning i Ansø Mølle, Jens Schiønning sst. Afdøde ejede Nørre Snede Kro med gods og mølle. Jordebog fol.105. Afdøde havde haft ophold i Bording Præstegård de sidste 2 år.

1030 Peder Nielsen i Nissum by i Nørre Nissum sogn. 13.11.1787, fol.107.
E: Maren Olufsdatter Torngaard. LV: bror Morten Olufsen i Torngård. B: Anne 29, Niels 28, Oluf 27, Anders 25, Anne Marie 24, Christen 18. FM: farbror Bertel Nielsen i Gantris. Bevilling til uskiftet bo af 4.5.1781.

1031 Oster Jensen i Skave i Skarrild sogn. 29.11.1787, fol.109.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Jensen Utoft i Sønder Omme sogn. A:
1) bror Christen Jensen i Gammel Arnborg
2) bror Søren Jensen i Bukkær i Assing sogn
3) søster Johanne Jensdatter i Grene i Skarrild sogn
4) søster Maren Jensdatter i Birkebæk i Arnborg sogn
5) søster Anne Jensdatter i Birkebæk i Arnborg sogn.

1032 Peder Jepsen i Tagård i Humlum sogn. 31.12.1787, fol.114.
E: Karen Lauridsdatter. B: Jeppe i Makholm i Resen sogn, Laurids, fuldmægtig på Thisted Amtstue, Maren g.m. Jens Lauridsen i Skov i Humlum sogn, Anne Margrethe der ægter Mads Lund, Kirsten.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1765 lbnr.874.
Desuden nævnes enkens bror Jens Thagaard, købmand i Ålborg og enkens afdøde far Laurids Jensen, der ejede stedet. Tagård kaldes også Tagvad og Fagvad.

1033 Jens Christensen i Dalgård i Tørring sogn. 20.2.1788, fol.120B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Gregersen i Kallesø. B: Christen 12, Maren 9, Jens Christian 7, Christiane 4, Karen 2. FM: fars farbror Christen Nielsen Kirkegaard i Heldum sogn, mors morbror Laurids Schmidt, degn i Tørring og Heldum. Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1787 lbnr.1028.

1034 Kirsten Andersdatter i Lille Ellerbæk i Resen sogn. 22.2.1788, fol.123.
E: Søren Davidsen. B: Maren 34 g.m. Christen Bertelsen i Brejning sogn, Anne 31, enke efter Peder Kastbjerg i Resen, der ægter Mads Jensen i Kærgårdsig, David 28 i Kærgårds Mølle. Første ægteskab med Iver Sørensen, efter hvem intet skifte er afholdt. B: Søren 36, der er rømt for 17 år siden, Anne Kirstine g.m. Christen Svendsen i Vejrum.

1035 Testamente. 1788, fol.126B.
Testamente af 15.5.1775 for Søren Iversen Horsted, parykmager og hustru Karen Rasmusdatter i Horsens.
Hans A: søster Mette Marie.
Hendes A:
Første ægteskab med [Hans Peder Jansen, parykmager i Horsens, skifte Horsens 22.7.1757 lbnr.1177]. B: Mikkel Jansen, parykmager i København, Rasmus Jansen, student og observatør på Det Kongelige Observatorium, Maren Jansen, Anne Margrethe Jansen.
Testamentet bekræftet 1.3.1788, hvor de har ophold i Vejbjerggård [i Humlum sogn] hos datteren [Maren g.m. Hans Jørgensen Billeschou].

1036 Laurids Jensen Galsgaard i Bjerregård i Rom sogn. 24.4.1788, fol.128.
E: Anne Thomasdatter. LV: Andreas Bremer, byfoged i Lemvig. B: Mette Marie 13, Jens 5. FM: farbrødre Jens Jensen Galsgaard i Gørding, Mads Jensen i Flyndergård i Flynder sogn. Bevilling til uskiftet bo af 11.1.1788 lbnr.970.

1037 Maren Rasmusdatter i Ronnum i Skarrild sogn. 28.4.1788, fol.130.
E: Søren Pedersen. Første ægteskab med Peder Simonsen. B: Simon 40 i København, Maren g.m. Christen Nielsen Hove i Sønder Felding. FM: Jens Jensen Pindvig i Sønder Karstoft.

1038 Laurids Nielsen, skoleholder i Østerby i Stauning sogn. 8.5.1788, fol.134.
E: Kirsten Terkildsdatter. LV: Morten Christensen i Østerby. B: Terkild 21, Anne 18, Kirsten 13, Elisabeth [10]. FM: farbror Thomas Nielsen.

1039 Kirsten Pedersdatter i Strømmesbøl i Oddum sogn. 19.5.1788, fol.137B.
E: Jens Nielsen. Første ægteskab med Niels Jensen, skifte 6.2.1784 lbnr.808. B: Mette Marie 10. FM: morbror Laurids Pedersen i Hermandsgårde i Sønder Vium sogn. Niels Jensens første ægteskab med [Mette Marie Frandsdatter, skifte 27.4.1771 lbnr.435]. B: Anne Sofie, Maren.

1040 Gørret Espersdatter i Nørre Bork. 20.5.1788, fol.139.
E: Mikkel Lauridsen. B: Anne Margrethe 24, Anne Cathrine 20, Anne 16. FM: Christen Christensen i Nørre Bork.

1041 Anne Simonsdatter i Vejlgårdhus i Nysogn på Holmsland. 24.6.1788, fol.144.
Enke efter Jens Jensen, skifte begyndt 7.6.1786, men ikke afsluttet. Første ægteskab med Anders Christensen. B: Anne 25, Niels Christian 24, der døde december 1788 på Kvæsthuset i København, Simon 22. FM: Anders Christensen Plovsgaard i Ny Søgn, svoger Niels Graversen i Røjklit på Holmsland, farbrødre Jan Simonsen i Klit i Havrvig, Enevold Simonsen sst.
Jens Jensens A:
1) søster Sidsel Jensdatter g.m. Mads Olufsen i Kirkeby
2) søster Kirsten Jensdatter g.m. Poul Hansen i Klegod
3) søster Anne Jensdatter g.m. Peder Jensen Julsgaard
4) søster Maren Jensdatter, der er rejst for 14 år siden fra et barn uden ægteskab B: Jens Nielsen 19, soldat.
Vejlgårdhus kaldes også Pillingpøt.

1042 Dorthe Christensdatter i Hee sogn. 4.7.1788, fol.148B.
E: Ib Jensen Meldgaard. B: Peder 31, der overtager gården, Kirsten 30, Jens 26, Mads 22, Anne 20, Christen 18, Maren 16, Kirstine Marie 13. FM: født værge Christen Christensen Søgaard i Tim.

1043 Bodil Sørensdatter, ugift i Adsbøl i Strellev sogn. 18.10.1788, fol.151.
A:
1) bror Christen Sørensen i Adsbøl
2) bror [Hans Sørensen i Malle], død. 7B:
a Niels Hansen 30 til søs
b Peder Hansen 28 til søs
c Christen Hansen 25
d Anne Hansdatter g.m. Anders Pedersen i Foersum
e Kirsten Hansdatter g.m. Søren Jørgensen i Foersum
f Maren Hansdatter g.m. Christen Clausen i Rotbøl
g Karen Hansdatter 28.
(Sml. lbnr.646).

1044 Testamente. 1788, fol.152.
Testamente af 1.9.1788 for Anders Pedersen Aagaard og hustru Mette Kirstine Christensdatter i Dalager i Borris sogn.

1045 Christen Lauridsen i Skodsvad i Oddum sogn. 20.11.1788, fol.153.
Enke efter Anne Birgitte Knudsdatter, [skifte 16.8.1765 lbnr.373]. B: Anne Christensdatter, skifte 12.8.1782 lbnr.768, var g.m. Jens Nielsen, [skifte 15.10.1788 lbnr.1010]. 2B: Niels 11, Mette 8. FM: farbror Enevold Nielsen i Varde, Hans Peder Christensen 37 i Odderup i Oddum sogn, Laurids Christensen 31 i Skodsvad, der har overtaget gården.
Desuden nævnes skøde 1759 fra afdødes svigerfar Knud Nissen og hustru Ellen Pedersdatter i Skodsvad.
Desuden nævnes Jens Nielsen enke Maren Nielsdatter i Stovstrup.

1046 Mette Jensdatter i Blinkbjerg i Oddum sogn. 21.11.1788, fol.155B.
Enke. A: Jens Jacobsen i Kærgård i Skjern sogn.

1047 Jacob Christensen, ugift i Stovstrup i Oddum sogn. 21.11.1788, fol.156.
A:
1) mor Kirsten Nielsdatter, almisselem i Oddum sogn. LV: Christen Villadsen i Stovstrup
2) bror Niels Christensen i Stovstrup
3) bror Oluf Christensen 40
4) bror Peder Christensen 27, soldat
5) søster Mette Marie
6) søster Anne Christensdatter g.m. Niels Pedersen, smed i Foersum i Egvad sogn.

1048 Marie Kirstine Mikkelsdatter [Engesvang] i Gjellerup. 1.12.1788, fol.157.
E: Conrad Brosi Pedersen. B: Christen Linde 1½, Christian, nyfødt, der døde. FM: morfar Mikkel Jensen Engesvang i Kragelund sogn.

1049 Sidsel Christensdatter i Fjelstervang. 2.1.1789, fol.159B.
E: Niels Nielsen. A:
1) bror Jens Christensen 60 i Randbæk i Brejning sogn ved søn Peder Jensen sst.
2) bror Mikkel Christensen i Randbæk, død. 3B: Anne 32 i Vejen i Rind sogn, Anders 30 i Randbæk, Kirsten 25 i Opsund.

1050 Iver Pedersen i Gundesbøl i Oddum sogn. 5.1.1789, fol.160B.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Friis i Oddum Kirkeby. B: Bodil 35 g.m. Hans Nielsen på stedet, Else Marie 31. FM: morbror Jacob Hansen i Gråhede. Skøde 1757 fra enkens forældre Hans Jacobsen og hustru Else Ovesdatter i Lille Vinding.

1051 Anne Nielsdatter i Tistrup. 8.1.1789, fol.164.
E: Søren Henriksen. B: Barke Sørensdatter 14, Niels 7. FM: nærmeste pårørende Mads Jensen i Tistrup, Christen Lauridsen i Hjerting.

1052 Anne Kirstine Christensdatter i Bjerg i Fovsing sogn. 17.1.1789, fol.166.
Enke. B:
1) Peder Nielsen i Frøjk Mølle i Måbjerg sogn
2) Christen Nielsen i Bloksgård i Fabjerg sogn
3) Karen Nielsdatter g.m. Christen Frandsen på stedet
4) Margrethe Nielsdatter, død, var g.m. Christen Pedersen i Roesgård i Rom sogn. Første ægteskab med Peder Jørgensen. 6B: Jens, Jens Christian, Christen, Jørgen, Bodil, Anne Kirstine
5) Maren Nielsdatter, død, var g.m. Thomas Huggersgård i Dybe sogn. 1B: Jens

1053 Christine Nielsdatter Stenderup i Ansager sogn. 18.2.1789, fol.167.
E: Mads Christensen. A:
1) bror Hans Nielsen i Stenderup
2) søster Mette Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Mølgård i Ansager sogn
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Peder Jensen i Stenderup
4) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Mads Jensen i Stenderup
5) søster Maren Nielsdatter g.m. Knud Hansen i Hinnum i Grindsted sogn
6) søster Johanne Nielsdatter 24
7) søster Maren Nielsdatter, død. 1B: Esther Jespersdatter 11.

1054 Anne Marie Jensdatter i Øster Bjerrum i Gudum sogn. 23.2.1789, fol.168B.
E: Jens Lauridsen Havskov. B: Anne Marie 8 uger. FM: Peder Andersen i Hyldgård i [Nørre] Nissum sogn.

1055 Peder Pedersen i Sunds. 9.3.1789, fol.170B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Christensen i Sunds. A: søstersøn Peder Nielsen i Ørskov i Snejbjerg sogn.

1056 Anne Cathrine Henriksdatter i Katrevel i Strellev sogn. 13.3.1789, fol.171B.
E: Niels Thomsen. B: Henrik 12, Mette 10, Peder 7, Anders 7. FM: Jens Sørensen, kaptajn i Strellev.

1057 Mette Jensdatter i Mosbøl i Strellev sogn. 13.3.1789, fol.173.
E: Palle Andersen. B: Anders 12, Anne 8. FM: morbror Hans Jensen i Ølgod, mosters mand Niels Pedersen i Egknud i Ølgod sogn. Desuden nævnes enkemandens bror Mads Andersen.

1058 Mette Pedersdatter i Fjelstervang. 23.5.1789, fol.174B.
E: Peder Jensen. B: Anne Margrethe 18, Johanne 10, Jens 8, Maren 6. FM: morbror Svend Pedersen i Fruergård i [Sønder] Felding sogn, Jens Carstensen i Østerbjerge i [Sønder] Felding sogn, Mads Andersen Videbæk i Trøstrup i Vorgod sogn.

1059 Anne Christensdatter i Tarm [i Egvad sogn]. 18.4.1789, fol.176.
E: Laurids Jepsen. B: Jeppe 25, Inger Marie 23. FM: Jørgen Iversen i Tarm.

1060 Mette Kirstine Jensdatter i Østerby i Stauning sogn. 6.5.1789, fol.177B.
E: Peder Andersen. B: Christian Hansen Kamp 6, Kirsten 1. FM: morbror Laurids Jensen i Sandager i Dejbjerg sogn.

1061 Oluf Jensen Bjerg og hustru Ingefred Christensdatter i Bjerg i Vejrum sogn. 27.5.1789, fol.179.
B: Sofie g.m. Christen Jensen Bjerg i Vejrum sogn, Anne 32, Karen 28. FM: Hans Christensen i Hoved i Gimsing sogn, Markus Sørensen Markusgaard i Struer.

1062 Sidsel Pedersdatter i Bastrup i Asp sogn. 28.5.1789, fol.180.
[Enke efter Gravers Pedersen, skifte 29.4.1784 lbnr.829]. B: Maren Graversdatter g.m. Niels Nielsen i Gimsing Annekspræstegård, Marie Graversdatter g.m. Jens Christian Søjbjerg i Vejrum sogn, Maren Graversdatter g.m. Bertel Pedersen i Lille Bjerre i Sir sogn, Anne Graversdatter, død, var g.m. Oluf Pedersen Nørgaard i Gimsing sogn. 1B: Dorthe 8.

1063 Johanne Jespersdatter i Lambæk i [Sønder] Lem sogn. 12.6.1789, fol.182.
E: Peder Jørgensen. B: Jesper 17, Jørgen 15. FM: Peder Poulsen i Ganer i Skjern sogn.

1064 Anders Jensen Møller i Rækker Mølle i Hanning sogn. 22.6.1789, fol.183B.
E: Kirstine Marie Hansdatter. LV: Mads Hansen i Finderup i Hanning sogn. B: Kirsten 18, Maren 14, Jens 12, Hans 10, Karen 7, Anne 6, Christen 4, Anders 2. FM: farbror Laurids Jensen i Landtind i Hanning sogn.

1065 Anne Marie Pedersdatter i [Sønder] Felding. 23.6.1789, fol.186B.
E: Christian Madsen. B: Peder 5, Anne 4. FM: Peder Sørensen i Arnborg sogn, Mads Pedersen i Borris.

1066 Voldborg Thøgersdatter i Malle. 4.7.1789, fol.187B.
E: Jens Johansen Abrahamsen. B: Peder 6, Johanne 2. FM: Thomas Christensen i Malle, som pårørende. Første ægteskab med [Peder Pedersen, skifte 16.1.1781 lbnr.696]. B: Peder Christian 10. (Afdøde kaldes Voldborg Thygesdatter.)

1067 Anne Cathrine Christensdatter i Øster Dalgård i Navr sogn. 11.8.1789, fol.188B.
E: Jens Christensen. B: Christen 8 uger.

1068 Jens Espersen i Herrup i Sevel sogn. 12.2.1789, fol.191.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Holger Villadsen i Hedegård. B: Esper 18, Jens 7. FM: farbror Peder Espersen i Mogenstrup. Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 1767. B: Maren g.m. Christen Mogensen i Fly i Fjends herred, Dorthe g.m. Jens Christensen den yngre i Bjørnkær i Sevel sogn.

1069 Poul Christensen Foersum i Gårde i Tistrup sogn. 20.5.1788, fol.202B.
E: Inger Sørensdatter Favrskov. LV: Søren Henriksen i Tistrup. A:
1) bror Hans Christian Christensen, spækhøker i København
2) bror Niels Christensen 30 i Fredericia
3) søster Mette Christine Christensdatter på Sjælland
4) søster Kirstine Marie Christensdatter g.m. Christen Lauridsen i Gårde
5) søster [Anne Elsebeth Christensdatter, skifte 24.10.1772 lbnr.452], var g.m. Søren Lauridsen Tarm. 5B:
a Lauge Sørensen 27
b Christen Sørensen 16
c Niels Sørensen 14
d Ellen Marie Sørensdatter g.m. Henrik Jensen i Uldbæk i Lyne
e Maren Sørensdatter 22
6) halvbror Bertel Christensen 27 i Foersum i Egvad sogn.

1070 Hans Ditlevsen Linnet, herredsfoged i Gjellerup. 19.4.1785, fol.215.
E: Caroline Christiane Kjærsgaard. LV: Casper Møller, herredsfoged på Højris. B: Anne Margrethe 4, Anne Sofie Caroline 2½, Hans 1½, Anne Elisabeth 12 uger. FM: mors farbror Benjamin Kjærsgaard, degn i Funder og Kragelund. Første ægteskab med Anne Margrethe Fogh, [bevilling til uskiftet bo 27.8.1772 lbnr.446]. B: Ditlev 26, Jørgen Christian 25, Jørgen Rudolf 21, Otte 19. (Sml. lbnr.654).

1071 Ludvig Vilhelm Høegh, major på Volstrup [i Hjerm sogn]. 23.11.1784, fol.251.
E: Hedvig Cathrine Zytphen. LV: Jens Jermiin til Avsumgård [i Vejrum sogn]. Curator bonorum C[asper] Møller, herredsfoged på Højris. Testamente af 6.5.1777. Af arvinger nævnes A: søn Gregers Høegh, major, svigersøn Mogens Skow til Bustrup [i Ramsing sogn], der overtager Volstrup.
Desuden nævnes enkens forældre [Ernst Frederik Zytphen, skifte 21.9.1756 lbnr.278] og hustru Øllegaard Marie Jermiin, nu enke efter [Poul] Klingenberg, major [til Tandrup i Bedsted sogn i Thy].
[Enkens første ægteskab med Adam Frederik Grib, præst i Rudkøbing].
Jordebog 1774 over Højris [i Ljørslev sogn på Mors] fol 303.

1072 Niels Pedersen Orloff, hesteskærer i Ormstoft i Rindum 13.1.1789, fol.327.
Enkemand efter Mette Hansdatter, bevilling til uskiftet bo af 31.1.1783 lbnr.786. B: Peder i Rindum, Hans i Ribe, Kirsten g.m. Milter Lauridsen i Rindum, Anne Marie, enke efter Jens Hvingel.

1073 Hans Christian Iversen i Mejlby i Rindum. 19.11.1787, fol.345.
Enkemand efter Anne Nielsdatter Hee. Testamente af 17.9.1772 lbnr.888.
Hans A:
1) bror Jens Iversen Stovstrup i Varde, [skifte Varde 30.8.1783 lbnr.279]. 3B:
a Karen Jensdatter 15
b Anne Cathrine Jensdatter 13, der døde 9.8.1788, [skifte Varde 5.12.1788 lbnr.300].
c Peder Jensen 11. FM: Peder Tøjbjerg i Varde
2) bror Christen Iversen i Stovstrup, død. 2B:
a Karen Christensdatter g.m. Niels Olufsen i Øster Gesten
b Birthe Christensdatter g.m. Christian Mathiassen i Verst.
3) søster Karen Iversdatter, enke efter Jørgen Mikkelsen i Mølby i Ansager sogn. Desuden nævnes deres søn Poul Jørgensen i Udegård.
Hendes A:
1) bror Christen Nielsen i Hee, død. 6B:
a Gotfred Christensen i Rindum
b Frands Christensen i Alrum
c Søren Christensen i Hee
d Christen Christensen i Hee
e Margrethe Christensdatter i Hee
f Sidsel Marie Christensdatter i Hee
2) bror Frands Nielsen i Ulfborg, [skifte 16.7.1754 lbnr.244]. 4B:
a Niels Frandsen i Ringkøbing
b Maren Frandsdatter g.m. Peder Klejnstrup i Vinding
c Mette Frandsdatter g.m. Mads Poulsen i Bøvling
d Anne Kirstine Frandsdatter g.m. Jens Pedersen i Ringkøbing
3) bror Poul Nielsen på Holmsland, død. 3B:
a Jacob Poulsen, rejst for 20 år siden
b Anne Kirstine Poulsdatter
c Maren Poulsdatter, død, første ægteskab med Niels Nielsen i Gammelvind. 5B: Niels, Poul, Christen, Frands, Maren
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Knud Husted i Alrum i Stadil sogn
5) søster Mette Nielsdatter, død, var g.m. Niels Graversen i Hee. 2B:
a Gravers Nielsen, rejst for 20 år siden
b Maren Nielsdatter Hee
6) søster Stine Nielsdatter, død, var g.m. Gravers Knudsen i Ølstoft i Hee sogn. 2B:
a Niels Graversen
b Anne Graversdatter g.m. Laurids Olufsen i Hee.
Afdøde var tidligere toldforpagter og købmand i Ringkøbing.

1074 Jens Nielsen Hvingel i Rindum sogn. 17.4.1789, fol.429B.
Testamente af 10.5.1789. A:
1) bror Christen Nielsen i Hvingel
2) søster Gunder Nielsdatter g.m. Jens Nielsen Astrup i Astrup i Hee sogn.

1075 Søren Christensen i Ansager. 16.4.1789, fol.430B.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Christen Hansen, smed i Stenderup. B:
1) Karen Sørensdatter, [skifte 2.11.1788 lbnr.1012], var g.m. Søren Hansen i Kvie. 7B: Hans 27, Maren 26, Søren 24, Jeppe 20, Peder 14, Eskild 12, Sylvester 8
2) Anne Sørensdatter g.m. Iver Christensen i Gjellerup ved Varde
3) Ellen Sørensdatter, [skifte 16.4.1771 lbnr.443], var g.m. Niels Thomsen Kvie i Ansager. 1B: Maren g.m. Hans Madsen i Ansager.
Afdødes første ægteskab med Maren Jepsdatter.

1076 Frands Olufsen i Vester Ganer i Skjern sogn. 31.8.1789, fol.436.
E: Marianne Christensdatter . LV: Niels Christensen Sand i Stauning. B: Oluf 14, Mette Cathrine 7. FM: morbror Anders Christensen Leding i Dejbjerg sogn, farbror Jens Olufsen på Tønder-kanten. Skøde 1756 fra afdødes far Oluf Frandsen.

1077 Sofie Hildesheim i Øster Ølby. 15.10.1789, fol.441B.
E: Filip Ferdinand Kühlwein, løjtnant. B:
1) Anne Ferdinandine g.m. Johannes Rasmussen Høgh, styrmand og lods i Lodsgade 325 i København
2) Juliane Barbara i Christiansfeld
3) Christiane Johanne g.m. Rasmus Jørgensen i Sevel sogn
4) Vilhelmine Christiane g.m. Jens Christensen Venø i Øster Ølby.

1078 Anders Jensen i Råbjerg i Fovsing sogn. 9.2.1788, fol.447A.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mikkel Sketterup. A:
1) bror Jens Jensen på Venø
2) bror Laurids Jensen Ting i Vejrum sogn
3) bror Christen Jensen i Kronborgdige i Vejrum sogn
4) søster Margrethe Jensdatter g.m. Christoffer Nikolajsen i Vester Ølby
5) søster Mette Jensdatter g.m. Niels Lauridsen ved Struer
6) søster, [Anne Jensdatter, død 21.2.1780], var g.m. Christen Nielsen Foldgaard i Ølby.2B: (Navne angives ikke).

1079 Frederik Oppermann i Rindum. 28.10.1788, fol.448.
E: Ida Christensdatter. LV: Peder Olufsen i Rindumgård, Peder Christoffersen i Idum, der ægter enken. B: Johanne Cathrine 14, Else Kirstine 12, Christiane 7, Henrik Christian 3, Johan Ludvig 28 uger. FM: Christen Kolby.

1080 Anne Marie Pedersdatter i Ørbæk [i Hoven sogn]. 24.5.1789, fol.449.
A: mor og søskende ved Johanne Bertelsen i Ørbæk. (Arvingers navne angives ikke).

1081 Steffen Pedersen [og hustru Mette Cathrine Christensdatter] i Vinding. 28.5.1789, fol.450.
B: Peder 7, Marianne 4, Steffen 1. FM: Jeppe Agerfeld i Vinding.

1082 Ib Christensen i Heesgård i Skarrild sogn. 10.8.1789, fol.453.
Enken er i København. (Arvinger angives ikke).

1083 Oluf Madsen i Uhre i Ikast sogn. 13.7.1789, fol.454B.
E: Maren Christensdatter. B: Mads på stedet, Dorthe. FM: farbror Jens Madsen i Fårbæk i Haderup sogn.

1084 Niels Mikkelsen i Hesselbjerg i Ikast sogn. 27.12.1789, fol.456.
E: Anne Dorthe Andersdatter. LV: Søren Hansen Skærlund i Bjødstrup i Ikast sogn. A: søskende Laurids Mikkelsen i Nørre Fastrup i Gjellerup sogn, Christen Mikkelsen i Nyborg i Ikast sogn.

1085 Karen Christensdatter i Agersnap i Ølgod sogn. 23.9.1789, fol.458B.
E: Jens Jensen Tarp. B: Jens Jensen 25, Christen Jensen 17, Hans Jensen 14, Else Marie Jensdatter 11, Anne Malene Jensdatter, død, var g.m. Peder Jørgensen i Hjullund. 2B: Karen 7, Jørgen 5.

1086 Peder Pedersen i Haderis i Haderup sogn. 21.12.1789, fol.461.
E: Karen Nielsdatter. LV: morbror Morten Nielsen i Vridsted i Fjends herred. Af første ægteskab B:
1) Jacob Pedersen i Haderis
2) Peder Pedersen i Gindeskov i Haderup sogn, død. 5B: Søren 18, Dorthe 15, Kirsten 13, Peder 8, Christen 5
3) Maren Pedersdatter g.m. Peder Christensen Hald i Sevel
4) Johanne Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen i Neder Feldborg i Haderup sogn.

1087 Niels Graversen i Munklund i Ikast sogn. 7.12.1789, fol.464B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Uhre. B: Mette Cathrine g.m. Laurids Holm i Skovby i Gjellerup sogn, Jens 50, Johanne Cathrine 21, Gravers 16. FM: Anders Christensen i Fonnesbæk i Ikast sogn, Niels Pedersen i Lægdsgård i Ikast sogn.

1088 Sofie [Kirstine Frandsdatter] Linde på Nørre Vosborg [i Ulfborg sogn]. 17.12.1787, fol.466B.
Enke efter Henrik Johan [Nielsen] Leth, [bevilling til uskiftet bo af 1.12.1742 lbnr.240]. B:
1) Christen [Linde] Leth til Nørre Vosborg, død. 3B:
a Henrik Johan Leth 20 i København
b Gertrud Marie Leth i Holstebro hos sin mor
c Pouline Leth i Holstebro hos sin mor
2) Niels Leth, præst i Karlby og Voldby
3) Anne Marie Leth g.m. Christian Frederik Zytphen i Lemvig
4) Maren Leth, død, var g.m. [Lars Johan Jacobsen] Jelstrup til Kokkedal, 5B: 2 sønner og 3 døtre.

1089 Testamente. 1.6.1790, fol.479B.
Testamente af 26.3.1785 for Peder Jacobsen og hustru Helvig Olufsdatter i Nørre Lørup i Vejrum sogn, fæstebonde på Kvistrup gods.

1090 Testamente. 1790, fol.480B.
Testamente af 20.6.1787 for Jens Christensen og hustru Else Nielsdatter i Slikdal i Borris sogn.

1091 Jacob Jepsen til Rybjerg [i Velling sogn]. 27.1.1786, fol.481B.
E: Maren Brodersen. LV: Niels Rindum. Bevilling til uskiftet bo.
[Afdøde kom fra Møgeltønder]
[Se begravelse Ladelund 1.2.1799 af afdødes søster Anne Magdalene Jepsen].
[Afdøde var søn af Jens Jepsen i Tved ved Tønder og Anne Magdalene, datter af Hans Mathiassen i Flensborg].

1092 Bevilling til uskiftet bo. 25.4.1788, fol.482.
Bevilling til uskiftet bo for Peder Jensen og hustru Else Bertelsdatter i Meldgårde i Ulfborg sogn.

1093 [Anne Diderikke Didriksdatter] på Udstrup [i Sønder Nissum sogn]. 18.8.1789, fol.482B.
E: Michael Nyboe, forpagter på Udstrup. B: [Jens Tang]. Bevilling til uskiftet bo.

1094 Testamente. 1790, fol.483.
Testamente af 24.1.1789 for Jens Pedersen Skov og hustru Maren Bentsdatter i Nørlund i Måbjerg sogn.

1095 Kirsten Nørskov [på Højris i Ikast sogn]. 15.11.1789, fol.483B.
E: Casper Møller, herredsfoged og -skriver i Hammerum Herred. Bevilling til uskiftet bo.

1096 Kirsten Nielsdatter i Tarm [i Egvad sogn]. 3.5.1790, fol.484.
E: Jørgen Iversen. B: Karen. FM: morbror Jørgen Nielsen i Strellev, mosters mand Mathias Christensen i Viumgård. Bevilling til uskiftet bo af 22.3.1788 lbnr.978.

1097 Henrik Christensen i Blinkbjerg [i Oddum sogn]. 31.8.1789, fol.485.
E: Else Marie Poulsdatter. LV: Peder Mortensen i Rabæk. B: Mette 10, Christen 8. FM: fars svoger Knud Jensen i Lyding [eller Liiding], Jens Hansen i Lyne.

1098 Sidsel Markusdatter i [Uglbjerg i Dejbjerg sogn]. 23.1.1790, fol.486.
Enke efter Christen [Jensen] Uglbjerg, [skifte 24.1.1788 lbnr.981]. B: Marianne, Markus, Jens 23, Christen 18. FM: farbror Christen Jensen i Tarp i Hover sogn.

1099 Anders Pallesen i Grene i Skarrild sogn. 5.12.1789, fol.486B.
E: Else Sørensdatter nu i Silstrup. LV: Niels Knudsen i Silstrup, Søren Pedersen. B: Søren 21, Peder 16. FM: Peder Sørensen i Hjøllund i Arnborg sogn, Laurids Christensen i Lundvig i Skarrild sogn.

1100 Mette Lauridsdatter i Gundesbøl i Oddum sogn. 30.11.1789, fol.487B.
E: Christen Andersen. A:
1) bror Ove Lauridsen på stedet
2) bror Christensen Lauridsen Skodsvad i Oddum sogn
3) søster Karen Lauridsdatter i Dyrvig i Hoven sogn, enke efter Hans Pedersen, [skifte 10.8.1782 lbnr.771]. LV: Mads Christensen Dyrvig
4) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Eskildsen i Gråhede i Oddum sogn
5) søster Engel Christiane Lauridsdatter g.m. Niels Jensen i Bindesbøl.

1101 Anne Nielsdatter i Lem. 19.11.1789, fol.489.
E: Christen Simonsen Dalsgaard. B: Anne 9, Niels 7, Kirsten 2. FM: morfar Niels Christensen i Nysogn på Holmsland.

1102 Laurids Jacobsen, forpagter i Nørre Bork. 7.1.1790, fol.490B.
E: Anne Jesdatter. LV: Niels Pedersen Møller i Nørre Bork. B: Jacob 8, Jes 7, Jørgen 5, Johan Henrik 2. FM: farbror Jens Jacobsen i Lydum Mølle.

1103 Testamente. 1790, fol.491B.
Testamente af 30.12.1757 for Andreas Christian Teilmann til Nørholm [i Torstrup sogn]. A: søsterdatter Christine Marie Wormskiold g.m. [Christian] Rosenørn til Hersomgård.

1104 [Laurids Pedersen i Frøjk Mølle i Måbjerg sogn]. 28.7.1788, fol.494.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Jens Hansen i Borum, far Jens Andersen Borup, Jens Jensen. B: Jens, Marianne 14, Maren 12. FM: farbror Hans Pedersen i Agergård i Fabjerg sogn.

1105 Kirsten Nørskov på Højris [i Ikast sogn]. 15.3.1790, fol.495.
E: Casper Møller, herredsfoged til Højris. B: Caroline, Peder[ine] Cathrine, Jacobine. FM: morfar Peder Nørskov i Nygård, mosters mand Jens Leth i Remme. Bevilling til uskiftet bo af 15.11.1789 lbnr.1095.

1106 Morten Olufsen i Torngård i Nørre Nissum sogn. 8.3.1790, fol.495B, protokol 1790-1798, I, fol.7.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Visti Søndergaard på Landting. B: Oluf Christian 11, Christen 7. FM: morbrødre Poul Christensen Korsgaard i Østergård i Hvidbjerg i Thy, Jeppe Christensen Korsgaard i Vestergård i Søndbjerg på Thyholm.
Skifte efter afdødes far Oluf Mortensen i Torngård 5.5.1750 lbnr.201.

1107 Bodil Marie Lauridsdatter i Skodborggård [i Gudum sogn]. 16.1.1790, fol.500, protokol 1790-1798 I, fol.10.
E: Bolle Rasmussen. B: Rasmus 9 uger. FM: morbror Eskild Lauridsen Kokholm i Resen sogn. Enkemandens første ægteskab med Mette Marie Jacobsdatter, [skifte 10.4.1788 lbnr.986]. Hendes første ægteskab med Hartvig Kjeldsen, skifte 11.5.1782 lbnr.781.

1108 Oluf Jensen i Østbæk i Ølgod sogn. 22.9.1789, fol.502B, protokol 1790-1798, I, fol.26B.
E: Kirstine Marie Christensdatter. LV: Jens Sørensen, kaptajn i Strellev. A:
1) bror Søren Jensen i Ballum sogn i Holsten
2) bror Elias Jensen i Bremen
3) bror Christen Jensen i Hemmet
4) søster Anne Jensdatter g.m. Laurids Jensen i Skjern sogn
5) søster Maren Jensdatter g.m. Mads Sørensen i Hemmet.

1109 Christen Nissen i Bindesbøl i Oddum sogn. 4.3.1790, fol.506, protokol 1790-1798, I, fol.30.
E: Birthe Kirstine Pedersdatter. LV: Jes Nielsen i Stovstrup. B: Peder 8, Maren 6, Nis 4, Ida Kirstine 4, Christence 4 uger den 4.5.1790. FM: Christen Pedersen i Halby i Stauning sogn, Peder Mortensen i Rabæk, Jens Christensen i Præstbro i Oddum sogn, Peder Hansen i Gundesbøl.

1110 Maren Hansdatter i Bindesbøl i Oddum sogn. 4.5.1790, fol.508, protokol 1790.1798, I, fol.32B.
Enke efter Peder Pedersen. B:
1) Peder Pedersen 54 i Ribe
2) Hans Pedersen 52 i Blinkbjerg
3) Christen Pedersen 50 i Halby i Stauning sogn
4) Niels Pedersen 48 i Ribe
5) Karen Pedersdatter, enke efter Jørgen Skak
6) Birthe Pedersdatter g.m. Søren Lauridsen i Tarm
7) Gertrud Cathrine Pedersdatter 50
8) Birthe Kirstine Pedersdatter, enke efter Christen Nissen i Bindesbøl, [skifte 4.3.1790 lbnr.1109]. LV: Jes Nielsen i Stovstrup.

1111 Birthe Pedersdatter i Fovsing. 11.3.1790, fol.510, protokol 1790-1798, I, fol.12B.
E: Peder Christoffersen. B: Christoffer 5.

1112 Ove Christensen i Gammel Arnborg. 13.7.1790, fol.511B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Christensen i Fjelstervang i Vorgod sogn, Henning Christensen i Gammel Arnborg, der ægter enken. B: Ellen Kirstine 5. FM: farbror Niels Christensen i Hedegård i Vinding sogn. Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter, skifte 18.10.1780 lbnr.735]. B: Christen 9.

1113 Frands Pedersen i Askov i [Nørre Omme] sogn. 28.8.1788, fol.513B. protokol 1790-1798, IV, fol.4.
E: Anne Mogensdatter. LV: Christen Overgaard i Nørre Omme, Mads Andersen Kyttrup til Ustrup. B: Ellen Cathrine 23, Mogens 20, Jens 14, Johanne Marie 12. FM: morbror Gravers Mogensen i Spåbæk i Nørre Omme sogn.
Fæstebrev af 2.11.1741 efter afdødes far Peder Jensen fra husbond Jens Christensen Kølle. Nuværende ejer er Johanne Marie Kølle

1114 Mette Andersdatter i Nederholt i Ikast sogn. 9.1.1790, fol.516, protokol 1790-1798, I, fol.17B, 33B, II, fol.26, 34B.
E: Mikkel Pedersen. Af første ægteskab B: Søren Thomsen 13. FM: morbror Niels Andersen i Stjær, mors stedfar Jens Sørensen sst, Jens Pedersen i Uhre i Ikast sogn.

1115 Maren Madsdatter i Påbøl Hedehus [i Hoven sogn]. 11.2.1790, fol.528B, protokol 1790-1798, I, fol.36.
E: Peder Pedersen. B: Sidsel g.m. Peder Nielsen i Kærhus i Hoven sogn, Mette. FM: Palle Nielsen i Påbøl.

1116 Peder Olufsen i Rindumgård i Rindum sogn. 16.10.1789, fol.529B.
E: Ellids Graversdatter. LV: Christen Kolby i Rindum Nygård. B: Oluf 24, Niels 22, Jens 19, Morten 16, Mette 13, Niels Kjærgaard 11, Else 5, Peder Christian 1. FM: Mads Olufsen i Rindum, Villads Olufsen i Gammelsogn på Holmsland.

1117 Margrethe Christensdatter Damgaard i Østergård i Vandborg sogn. 8.4.1790, fol.540, protokol 1790-1798, I, fol.8B, 11.
E: Peder Andersen. A:
1) halvsøster Maren Christensdatter g.m. Jacob Staf i Lemvig
2) halvsøster Anne Marie Christensdatter g.m. Gregers Rattrup i Holstebro
3) halvsøster Anne Christensdatter, død, var g.m. Anders Jensen Maae i Lemvig. 4B:
a Bodil Cathrine Andersdatter g.m. Eskild Højland i Lemvig
b Jens Andersen 21 i Lemvig
c Mette Kirstine Andersdatter 14
d Christian Andersen 5.

1118 Poul Andersen i Movstgårde i Gimsing sogn. 12.4.1790, fol.543, protokol 1790-1798, I, fol.13, 42.
E: Lene Pedersdatter. LV: Poul Knudsen i Movstgårde. B: Anders 36, Peder 34, Anne 29, Kirsten 27, Niels 25, Christen 23, alle sst. FM: Jens Andersen Lund i Fovsing.

1119 Mikkel Poulsen, smed og hustru Mette Nielsdatter i Altfornærhus i Navr sogn. 12.4.1790, fol.544B, protokol 1790-1798, I, fol.14, 44B.
Hans A:
1) bror Anders Poulsen i Dalgård i Resen sogn
2) bror Peder Poulsen i Ringelhøj i Flynder sogn
3) bror Jens Poulsen 36 i Østergård i Gudum sogn
4) søster Maren Poulsdatter, enke efter Christen Madsen i Gudum
5) halvsøster Anne Poulsdatter g.m. Morten Jensen Pilgaard i Fovsing sogn.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Sidsel Marie Lauridsdatter 28. FM: Jens Nielsen Bach i Fovsing.

1120 Maren Madsdatter i Navr. 12.4.1790, fol.555, protokol 1790-1798, I, fol.14B, 40.
E: Christen Pedersen Thor. B: Marie Kirstine 22.

1121 Jens Christensen Hale i Måbjerg. 14.4.1790, fol.556, protokol 1790-1798, I, fol.15B, 48.
E: Maren Christensdatter. LV: Andreas Johannes Dorschæus i Skive. B: Maren 10, Anne 8, Christen 2. FM: Jens Jensen Nygaard i Dallerup, Hans Lauridsen i Frøjk, Knud Lauridsen i Tradsbjerg.

1122 Søren Jensen, ugift i Horslund i Vinding sogn. 11.4.1790, fol.558, protokol 1790-1798, I, fol.16B, 40B.
A:
1) søster Karen Jensdatter g.m. Iver Nielsen i Vognstrup
2) søster Maren Jensdatter 24. FM: Mikkel Pedersen i Vejvad i Vinding sogn, Mads Thomsen Ramskov, der ægter søsteren.

1123 Søren Jensen i Østbæk i Ølgod sogn. 1.5.1790, fol.560, protokol 1790-1798, I, fol.25B, 35B.
E: Mette Madsdatter. LV: Hans Christensen i Hjullund i Ølgod sogn. B: Else 21, Anne 16, Jens 12, Mette 6, Karen 1. FM: Jens Pallesen i Foersum, som pårørende.

1124 Kirsten Pedersdatter i Sejerup i Oddum sogn. 4.5.1790, fol.561B, protokol 1790-1798, I, fol.29, II, fol.18.
Enke. B:
1) Niels Andersen 33 i Rabæk
2) Karen Nielsdatter g.m. Knud Lauridsen Boel i Bølling
3) Birthe Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen i Feldsing i Borris sogn
4) Mette Nielsdatter g.m. Niels Hansen i Sejerup i Oddum sogn
5) Kirsten Nielsdatter, [skifte 8.5.1781 lbnr.709], var g.m. Peder Mortensen i Rabæk i Oddum sogn. 3B:
a Niels Pedersen 30 i København
b Else Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Stovstrup
c Kirsten Pedersdatter 12.

1125 Mette Jensdatter i Hvollig i Borris sogn. 30.3.1790, fol.563B, protokol 1790-1798, I, fol.31.
E: Anders Knudsen. B:
3) Jus Andersen
4) Jens Andersen
5) Anne Andersdatter 33
6) Birthe Marie Andersdatter 22.
FM:
1 Laurids Knudsen Nørgaard [i Hjoptarp] i Borris sogn
2 Anders Jensen Hvollig.
Første ægteskab med [Jus Christensen Nygaard i Hvollig, begravet Sønder Borris 6.7.1753]. B:
1) Peder Jussen
2) Anne Margrethe Jusdatter g.m.Christen Mortensen i Borris.
[Afdøde blev døbt Sønder Borris 16.2.1716, datter af Jens Christensen Stiger (Stier) og anden hustru Bodil Nielsdatter].

1126 Jeppe Andersen i Nørre Dybå i Fjaltring sogn. 27.5.1790, fol.565B, protokol 1790-1798, I, fol.38B, 43B.
E: Mette Madsdatter. LV: [Søren] Rømer, præst i Fjaltring [og Trans]. B: Johanne Kirstine 7, Jens Christian 5, Kirsten 3, Mads 1. FM: Jens Madsen i Kirkeby i Trans sogn.

1127 Dorthe Sørensdatter i Bjerregård i Gjellerup sogn. 10.7.1790, fol.567, protokol 1790-1798, II, fol.15, 25B.
E: Peder Jensen Kjærgaard. B: Anne Cathrine 5. FM: morbror Jens Sørensen i Gjellerup.

1128 Christen Gregersen i Årup i Hanning sogn. 17.7.1790, fol.569B.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Nielsen i Skårup i Hanning sogn. B: Karen 7, Maren 5, Hans 9 mdr. FM: farbrødre Jens Christensen i Slikdal i Borris sogn, Mads Gregersen i Langagergårde i Brejning sogn. Første ægteskab med Karen Christensdatter. B: Christen 16, Mette 11, Birthe 10.

1129 Kirsten Nielsdatter i Albæk i Øster Finderup i Hanning sogn. 17.7.1790, fol.572.
E: Morten Nielsen. B: Mette Marie 2. FM: fars søskendebarn Morten Nielsen i Skårup i Hanning sogn.

1130 Kirsten Jepsdatter i Vesterager i Dejbjerg sogn. 6.10.1790, fol.574.
E: Henrik Christensen. B: Christen 23, Morten 17. FM: morbrødre Mourids Jepsen i Klaptoft i Velling sogn, Christen Jepsen i Kirkeby i Velling sogn.

1131 Jens Sørensen i Ravnholt i Bording sogn. 23.10.1790, fol.575B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Nielsen i Ravnholt. B: Birthe 11, Anne 7, Niels 3, Anne Kirstine 6 mdr. FM: farbror Jeppe Sørensen i Rønkilde i Bording sogn.

1132 Henrik Christensen i Mahus i Snejbjerg sogn. 25.10.1790, fol.576B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: [Niels] Timmermann, prokurator i Ringkøbing. Første ægteskab med Edel Jacobsdatter. B: Christen 29, Karen 25, Jacob 23, Inger 20, Christen 12. FM: Jens Mikkelsen Klidsgård i Snejbjerg sogn.

1133 Karen Christensdatter i Store Kamstrup i Nørre Nissum sogn. 24.11.1790, fol.578.
E: Christen Nielsen. B: Maren 6, Niels 3. FM: morbror Mads Christensen i Gottrup i Humlum sogn.

1134 Jeppe Sørensen i Brøde i Ulfborg sogn. 19.6.1790, fol.581, protokol 1790-1798, IV, fol.1.
E: Mette Jensdatter. LV: Anders Østergaard. B: Margrethe 16, Søren 13, Jens 8. FM: farbror Christen Sørensen i Damgårde i Ulfborg.

1135 Jeppe Christensen Tang i Agerfeld i Vinding. 1.10.1790, fol.582, protokol 1790-1798, IV, fol.2B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: far Anders Østergaard i Ulfborg. B: Anders 5, Christen 3, Niels Christian 2, Marianne 6 mdr. FM: farbrødre Steffen Christensen Tang i Ulfborg sogn, Mads Christensen Tang i Voldsted i Vind sogn.

1136 Anders Jacobsen i Kollund i Rind sogn. 21.1.1791, fol.583B, protokol 1790-1798, IV, fol.4B.
E: Cathrine Marie Eskildsdatter. LV: bror Peder Eskildsen Grønborg i Borris sogn. B: Margrethe Cathrine 15, Maren 13, Anne 6. FM: Peder Pedersen Lindvig i Høgild, farbror Søren Jacobsen i Strellev. Desuden nævnes Christen Eskildsen i Gåsdal i Borris sogn.

1137 Anders Nissen Brøns i Nørre Bork. 12.8.1790, fol.585, protokol 1790-1798, III, fol.1, 9B.
E: Johanne Jespersdatter. LV: Jørgen Pedersen i Nørre Bork. B: Jesper 22, Peder 19, Christen 16. FM: morbror Jesper Christensen sst.
Første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter. B:
1) Hans Andersen i København
2) Maren Andersdatter g.m. Laurids Clausen i Østerby i Daler sogn i Tønder amt ved hans brorsøn Claus Nielsen i Nørre Bork
3) Mette Andersdatter g.m. Christen Thomsen i Østerby i Daler sogn i Tønder amt ved hans bror Niels Thomsen i Vejrup i Sønder Vium sogn.
Andet ægteskab med Dorthe Pedersdatter. B:
1) Niels Andersen 24 i København. FM: søskendebarn Peder Gødesen i Nørre Bork.

1138 Peder Christensen i huset Snappenborg i Oddum sogn. 13.8.1790, fol.589B, protokol 1790-1798, III, fol.2B.
E: Hylleborg Nielsdatter. LV: Peder Mortensen i Rabæk. A:
1) søster Else Christensdatter 58 i Borris sogn
2) søster Kirsten Christensdatter 60 i Borris sogn
3) halvbror Peder Christensen i Faster sogn
4) halvsøster Dorthe Christensdatter, død, var g.m. Niels Christensen i Bølling. 2B:
a Bodil Kirstine Nielsdatter g.m. Hans Bojesen i Skjern
b Margrethe Nielsdatter.

1139 Mette Nielsdatter, ugift i Odderup i Oddum sogn. 13.8.1790, fol.591, protokol 1790-1798, III, fol.3B.
Uden for ægteskab med Jens Jensen Wein i Riberhus Amt B: Marianne 1½. FM: morbrødre Peder Nielsen på stedet, Jens Nielsen i Assing sogn.
Afdødes FM: søskendebarn Jens Jensen i Skodsbøl i Oddum sogn, Jens Lauridsen i Lille Brande i Sønder Omme sogn.

1140 Niels Jensen i Bølling. 14.8.1790, fol.592B, protokol 1790-1798, III, fol.5.
E: Anne Christiansdatter. LV: Jens Pedersen i Fasterlund i Faster sogn. B: Kirsten 30 uger. FM: morfar Christian Sørensen i Lunde i Riberhus Amt.

1141 Niels Madsen i Sønder Sandager i Dejbjerg sogn. 11.9.1790, fol.593B, protokol 1790-1798, III, fol.6.
E: Johanne Marie Pedersdatter Holm. LV: [Søren] Borch, by- og herredsfoged i Ringkøbing. A:
1) bror Jens Madsen, død. 4B:
a Mads Jensen 39 i Abildtrup i Vorgod sogn
b Jørgen Jensen i Feldingbjerge i Sønder Felding sogn
c Gundil Marie Jensdatter g.m. Jens Carstensen i Fruergård i Sønder Felding sogn
d Margrethe Jensdatter g.m. Svend Pedersen i Fruergård i Sønder Felding sogn
2) bror Oluf Madsen, død. 4B:
a Mads Olufsen 32 i Christiansfeld
b Margrethe Olufsdatter i Hanning sogn
c Elisabeth Olufsdatter forlovet med Joachim Christensen i Snejbjerg
d Karen Olufsdatter i Hanning sogn
3) halvsøster Margrethe Madsdatter, enke efter Søren Sørensen ved søn Mads Sørensen, avlskarl på stedet
4) halvsøster Cathrine Margrethe Madsdatter i Gammel Dejbjerg.

1142 Maren Christensdatter i Sønder Bork. 5.11.1790, fol.596B, protokol 1790-1798, III, fol.10.
E: Oluf Christensen. B: Maren 5. FM: morbror Peder Christensen, skrædder i Ølgod sogn. Første ægteskab med Eskild Eskildsen. B: Eskild 11. FM: mors mosters mand Hans Christensen Gade i Sønder Bork.

1143 Niels Jørgensen i Vejrup i Sønder Vium sogn. 6.11.1790, fol.598, protokol 1790-1798, III, fol.11B, 18.
E: Johanne Christensdatter. LV: Hans Lauridsen Højmark i Vejrup. B: Bertel Nielsen 15. FM: mors halvbror Christen Bertelsen i Overgård i Sønder Bork sogn. Første ægteskab med Kirsten Andersdatter. B: Jørgen Nielsen i Varde, Christen Nielsen i Holsted ved Foldingbro i Holsten, Anne Nielsdatter g.m. Jens Jensen Høgh på Sild, Anne Marie Nielsdatter i Åbenrå, Karen Nielsdatter, død, var g.m. Erik Sørensen i Rærup i Riberhus Amt. 1B: Søren 5.

1144 Hans Nielsen i Vestkær i Ølgod sogn. 8.11.1790, fol.601, protokol 1790-1798, III, fol.12B.
E: Anne Pedersdatter. B: Anne Johanne 1. FM: farbror Jens Nielsen Bejsnap i Lindbjerg Mølle. Første ægteskab med Anne Nisdatter, [skifte 19.5.1788 lbnr.997]. B: Karen 18, Niels 16, Nis 13. FM: Niels Christensen i Gårde i Tistrup sogn.

1145 Knud Lauridsen i Kvie i Ansager sogn. 9.11.1790, fol.604, protokol 1790-1798, III, fol.15.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Oluf Nielsen, degn. B: Dorthe Marie 4. FM: Peder Andersen i Olling.

1146 Anne Nielsdatter i Vestkær i Ølgod sogn. 13.11.1790, fol.605, protokol 1790-1798, III, fol.16.
E: Knud Jensen. B: Mads 3. FM: Jens Sørensen, kaptajn i Strellev.

1147 Karen Mouridsdatter i Snorup i Tistrup sogn. 26.1.1791, fol.607 protokol 1790-1798, III, fol.19.
E: Christen Christensen. B: Kirsten 10, Maren 7, Christen 4½, Anne 6 mdr. FM: Christen Pedersen i Snorup, morfar Mourids Christensen i Tange i Torstrup sogn.

1148 Maren Nielsdatter i Ansager. 27.1.1791, fol.608B, protokol 1790-1798, III, fol.20B.
E: Hans Madsen. B: Ellen 8, Kirsten 7, Niels 5, Karen 3. FM: morfar Niels Thomsen i Ansager.

1149 Hans Christensen Vestergaard i Langkær i Stauning sogn. 3.2.1791, fol.609B, protokol 1790-1798, III, fol.21.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Borch, by- og herredsfoged i Ringkøbing. B: Kirsten 22. FM: fars søskendebarn Niels Poulsen i Leding i Dejbjerg sogn.
Skifte efter enkens første mand 19.7.1767. B: Karen Nielsdatter. FM: Laurids Jensen i Hanninggård.

1150 Kirsten Jensdatter i Tornvig i Arnborg sogn. 15.3.1791, fol.611, protokol 1790-1798, III, fol.22B.
E: Jens Jensen. B: Johanne 4, Abelone 2, Jens 6 mdr. FM: morfar Jens Thuesen i Volsgård i Snejbjerg sogn. Arv i boet til enkemandens søster Else Jensdatter.

1151 Oluf Bentsen i Ejstrup i Faster sogn. 16.3.1791, fol.612, protokol 1790-1798, III, fol.23B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Christen Nielsen i Ejstrup. B: Karen 12, Mette 9, Peder 8, Mette 4. FM: farbror Laurids Bentsen i Sædding, fasters mand Hans Madsen ved Faster Kirke, Svend Nielsen i Årup i Skjern sogn.

1152 Jørgen Jespersen i Korsgård i Hedeby i Skjern sogn. 18.3.1791, fol.613B, protokol 1790-1798, III, fol.27.
E: Johanne Hansdatter. LV: Henrik Enevoldsen i Vester Smedegård. B: Thomas 15. FM: farbror Clemen Jespersen i Skjern. Desuden nævnes afdødes steddatter Sidsel Thomasdatter.

1153 Anders Lauridsen i Vindelbo i Borris sogn. 17.3.1791, fol.614B, protokol 1790-1798, III, fol.25, 39.
E: Cathrine Marie Christensdatter. LV: Eskild Hansen i Lille Bølling i Bølling sogn. B: Christen 9, Else 6, Maren 3, Anders, nyfødt, der døde. FM: farbror Jeppe Lauridsen i Søndergård i Sædding sogn, fastres mænd Anders Pedersen i Nørgård i Sædding sogn, Hans Sørensen i Klokmose.

1154 Niels Christensen Venner i Tarm [i Egvad sogn]. 3.5.1790, fol.617B, protokol 1790-1798, I, fol.27B, II, fol.46.
A:
1) bror Oluf Christensen, død. 2B:
a Christen Olufsen Mølbjerg på Rækkergård
b Marianne Olufsdatter g.m. Christen Mikkelsen i Storgård i Vorgod sogn
2) brordatter [Maren Sørensdatter] g.m. Peder Christensen i Vennergård i Velling sogn, begge døde, [skifte 9.6.1788 lbnr.995]. 2B:
a Johanne Cathrine Pedersdatter g.m. Hans Hansen Nielsen i Vennergård
b Christen Pedersen 8 i Vesttarp. FM: født værge Oluf Graversen i i Vesttarp i Velling sogn
3) brordatter Kirsten Sørensdatter, [skifte 30.7.1785 lbnr.870], første ægteskab med Eskild Christiansen i Tarm, [skifte 23.2.1783 lbnr.798]. 4B: Abelone Marie 15, Karen 13, Anne Kirstine 11, Christian 8. FM: født værge Niels Christensen i Tarm, Christen Møll i Tarm.

1155 Maren Jacobsdatter i Bjerget i Ølstrup sogn. 9.4.1791, fol.621, protokol 1790-1798, III, fol.28.
E: Peder Jørgensen. A:
1) mor Maren Jensdatter i Brogård i Tim sogn
2) bror Holger Jacobsen i Brogård
3) bror Jørgen Jacobsen i Brogård
4) søster Anne Jacobsdatter g.m. Laurids Nielsen i Lille Bjerregård i Rom ved Lemvig
5) søster Kirsten Jacobsdatter g.m. Peder Christensen i Nørgård i Tim sogn
6) halvbror Jens Jørgensen Brogaard i Velling
7) halvbror Christen Jørgensen på Langland.
8) halvsøster Maren Jørgensdatter, enke efter Peder Thygesen Gandrup i Holsten.
Skøde 10.6.1790 fra Augustinus Jacobsen i Tim Brogård nu i Vorgod til Peder Jørgensen i Hvejsel.

1156 Inger Clemensdatter i Hestlund i Bording sogn. 1.6.1791, fol.628, protokol 1790-1798, III, fol.33.
E: Niels Madsen Sigaard. B: Mads i Bording, Clemen i Hestlund, Peder 19, Karen g.m. Niels Christensen Moslund i Hestlund, Maren g.m. Hans Pedersen i Bording, Johanne 16, Kirsten 13.

1157 Søren Pedersen i Torup i Sunds sogn. 1.6.1791, fol.629, protokol 1790-1798, III, fol.34B, 41B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Jensen i Sønder Sønderos i Sunds sogn, Søren Jensen, der ægter enken. B: Jens 13. FM: farbror Anders Pedersen i Torup.

1158 Christen Knudsen i Sunds. 1.6.1791, fol.631, protokol 1790-1798, III, fol.35.
E: Karen Thøgersdatter. LV: Christen Nielsen i Frølund i Gjellerup sogn. B: Thøger 9, Knud 7, Niels 2. FM: farbror Mikkel Knudsen i Vrå i Gjellerup sogn.

1159 Anne Nielsdatter i Torup i Sunds sogn. 1.6.1791, fol.632, protokol 1790-1798, III, fol.36.
E: Mathias Mathiasen . B: Inger Marie 3 uger. FM: Niels Christensen i Torup.

1160 Christen Joensen i Nørre Røjklit i Nysogn på Holmsland. 2.7.1791, fol.633, protokol 1790-1798, III, fol.37, 40B.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Christensen i Plovsgårde. B: Thomas 19, Anne Kirstine 18, Maren 13, Jonas 11. FM: Gregers Pedersen i Plovsgårde, farbror Laurids Joensen i Nørkær i Hee sogn.

1161 Kirsten Andersdatter i Nørre Bork. 5.7.1791, fol.635B, protokol 1790-1798, III, fol.38, 45B.
E: Peder Lauridsen. B: Hanne 3. FM: morfar Anders Lauridsen.

1162 Morten Pedersen Toft i Kovstrup i Velling sogn. 1.10.1791, fol.638, protokol 1790-1798, III, fol.42.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels, Christensen i Kovstrup. B: Christen 17, Kirsten 6. FM: farbror Niels Pedersen i Damgård i Ølstrup sogn, Jens Jensen i Lille Skindbjerg i Dejbjerg sogn.

1163 Johanne Marie Thomasdatter i Hesselvig i Skarrild sogn. 8.11.1791, fol.639, protokol 1790-1798, III, fol.43.
E: Morten Pedersen. B: Thomas Christian 7, Peder 5. FM: Thorkild Jensen i Sønder Karstoft i Skarrild sogn, Mikkel Jensen.

1164 Kirsten Pedersdatter i Vognslund i Ølgod sogn. 14.11.1791, fol.640B, protokol 1790-1798, III, fol.44.
E: Oluf Nielsen. B: Peder 9, Anne 7, Niels 4. FM: morbror Christen Pedersen i Vognslund.

1165 Eskild Pedersen Krag i Kvie i Ansager sogn. 17.11.1791, fol.641, protokol 1790-1798, III, fol.45.
E: Anne Krag. LV: Oluf Nielsen, degn i Ansager. B: Mette 13, Kirstine Marie 12, Peder Christian 11. FM: [Georg Andreas] Fabricius, præst i Ansager.

1166 Anders Christiansen i et hus ved Søgård i Fabjerg sogn. 6.4.1791, fol.641B protokol 1790-1798, IV, fol.5B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Jensen i Nørre Nissum. B: Christian 22, Marie 18. FM: farbrødre Christen Christiansen i Gudum sogn, Peder Christiansen sst.

1167 Maren Bertelsdatter i Galtho i Tistrup sogn. 16.4.1791, fol.642, protokol 1790-1798, IV, fol.8.
E: Christen Knudsen. B: Kirsten 12, Bodil 10, Anne 8, Birthe 5. FM: morfar Bertel Thomsen i Uregård i Tistrup sogn.

1168 Niels Nielsen i Kolding i Stauning sogn. 29.4.1791, fol.643, protokol 1790-1798, IV, fol.9B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Nielsen i Sønderby i Stauning sogn. B: Kirsten Cathrine 10, Ellids Marie 8, Niels 6, Kirsten 2. FM: farbrødre Jens Nielsen i Faster sogn, Peder Nielsen i Høllet i Stauning sogn.

1169 Anne Nielsdatter i Nørre Røjklit i Nysogn på Holmsland. 3.5.1791, fol.644, protokol 1790-1798, IV, fol.11.
E: Morten Ibsen. A:
1) farbror Peder Andersen i Nørre Røjklit
2) faster Karen Andersdatter g.m. Christen Andersen i Nørre Lyngvig
3) farbror Jørgen Andersen Tambjerg, død. 5B:
a Jens Jørgensen i Holsten
b Anne Marie Jørgensdatter g.m. Jens Jensen, smed i Tambjerg
c Anne Jørgensdatter g.m. Christen Langager i Stadil sogn
d Maren Jørgensdatter 46 i Tambjerg
e Kirsten Jørgensdatter 40 i Holsten
4) farbror Mads Andersen, død. 5B:
a Anders Madsen i Holland
b Karen Madsdatter g.m. Jens Christensen i Bjerre i Nysogn
c Kirsten Madsdatter g.m. Gravers Thomsen i Ringkøbing
d Sidsel Madsdatter g.m. Christen Maler i Ringkøbing
e Anne Madsdatter, død, var g.m. Mads Jensen Brand i Klosteret på Holmsland. 4B: Jørgen i Holland, Anne Marie 30 i Varde, Karen i Holmsland Præstegård, Anne Margrethe i Ringkøbing.
Mødrene arv til stedsøn af første ægteskab Thomas Jensen.

1170 Birgitte Thomasdatter i Skjern. 4.7.1791, fol.646, protokol 1790-1798, IV, fol.16.
E: Jens Agger, birkeskriver. B:
1) Marie Jensdatter Agger, død, var g.m. Sønnich Møller, nu på Brandtlund i Skærup sogn i Koldinghus Amt. 1B:
a Martha Sønnichsdatter Møller 11.
Første ægteskab med Peder Hansen Roepstorff, skifte 2.6.1746. B:
2) Elisabeth Pedersdatter Roepstorff.
Arv efter Elisabeth Roepstorffs faster Margrethe Emerentze Fabricius, degneenke, [Bølling herres gejstlige] skifte 24.3.1778 lbnr.78.

1171 Søren Nielsen i Ovnbøl i Torstrup sogn. 6.7.1791, fol.647B, protokol 1790-1798, IV, fol.17.
E: Margrethe Jensdatter. LV: [Christoffer] Sølling, præst i Torstrup. B: Niels 27, Lene 24. FM: farbror Jens Nielsen i Ovnbøl.

1172 Jesper Andersen i annekspræstegården i Faster sogn. 7.7.1791, fol.648, protokol 1790-1798, IV, fol.18.
E: Johanne Christensdatter. LV: Mads Pedersen i Fastergård. B: Anders 3. FM: Christen Jacobsen i Debelmose i Borris sogn.

1173 Helene Nielsdatter i Øster Herborg i Vorgod sogn. 16.7.1791, fol.649, protokol 1790-1798, IV, fol.19, 30.
E: Peder Christensen. A:
1) bror Christen Nielsen 58 på stedet, der er stum. FM: Hans Nielsen i Trøstrup
2) halvbror på fars side Mads Christensen, portner i København, død. 1B:
a Christen Madsen 17, i guldsmedelære i København, FM: Christen Christensen i Øster Herborg.
Desuden nævnes afdødes afdøde far Niels Lauridsen i Øster Herborg og afdøde søster Anne Nielsdatter.

1174 Else Kirstine Jensdatter i Krog i Hover sogn. 28.7.1791, fol.651B, protokol 1790-1798, IV, fol.20B.
E: Eskild Nielsen. B: Kirsten 14 uger. FM: Hans Danielsen, degn i Hover, morbror Gøde Jensen i Engsig i Skjern sogn.

1175 Christen Knudsen i Snejbjerg. 10.8.1791, fol.652B, protokol 1790-1798, IV, fol.21B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Mikkel Nielsen i Barde i Vorgod sogn. B: Maren 8, Jens 6. FM: farbror Niels Knudsen i Ørgård [dvs. Ørskov] i Snejbjerg sogn. Første ægteskab med Maren Knudsdatter, skifte 12.9.1782 lbnr.774. B: Birthe Marie 18, Anne 17, Knud 14, Mette 12. FM: morbrødre Peder Knudsen i Bjørslev i Nørre Vium sogn, Christen Knudsen sst.

1176 Mette Mikkelsdatter i Herning sogn og by. 11.8.1791, fol.655, protokol 1790-1798, IV, fol.24B.
E: Peder Jensen Møll. B: Jens 12. FM: morfar Mikkel Næstholt i Snejbjerg.

1177 Hans Nissen, ugift i Præstbro i Oddum sogn. 20.9.1791, fol.655B, protokol 1790-1798, IV, fol.25B.
A:
1) mor Ida Kirstine Christensdatter. LV: Christen Jensen Utoft i Omvrå i Sønder Omme sogn
2) bror Knud Nielsen 28 i Borris sogn
3) bror Christen Knudsen, død. 5B: Peder 9, Maren 8, Nis 5, Ida Kirstine 5, Christence 1½
4) søster Ellen Nisdatter g.m. Johan Henrik i Tarm
5) søster Karen Nisdatter g.m. Peder Mortensen i Rabæk
6) søster Anne Nisdatter g.m. Peder Hansen i Gundesbøl
7) søster Maren Nisdatter g.m. Hans Jensen, smed i Ølgod
8) søster Ida Margrethe Nisdatter g.m. Jens Christensen i Præstbro.

1178 Karen Jensdatter i Nørre Vejen i Rind sogn. 6.10.1791, fol.656B 27.
E: Jens Knudsen Brøllund. B: Karen 10 uger. FM: morbror Knud Jensen i Herborgbæk i Vorgod sogn, Jens Lauridsen Brejning i Skjoldborghus.
Desuden nævnes enkemandens søskende Peder Knudsen på Holmsland, Jens Knudsen sst.

1179 Knud Thomsen i Lind i Rind sogn. 7.10.1791, fol.657B protokol 1790-1798, IV, fol.28B, 34B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Buch i Lind. B: Thomas i Lind, Peder i Kollund i Rind sogn, Christen 23, Niels 17, Anne Marie g.m. Jeppe Christensen i Kollund.

1180 Henrik Pedersen i Lærkeholt i Ansager sogn. 18.11.1791, fol.660B, protokol 1790-1798, IV, fol.34.
E: Maren Hansdatter. LV: Jørgen Pedersen i Vester Ansager. B: Karen Marie 12, Hans Christian 7. FM: morbrødre Peder Hansen i Ansager, Jens Hansen i Galstho i [Vester] Starup sogn.

1181 Niels Pedersen i Vrå i Skjern sogn. 14.12.1791, fol.662, protokol 1790-1798, IV, fol.35B.
E: Kirsten Margrethe Jørgensdatter. LV: Peder Christensen i Kær i Skjern sogn. B: Mette Cathrine 12. FM: morbror Bent Klau i amtstuen i Ringkøbing.

1182 Maren Kirstine Pedersdatter i Kovsgård i Stauning sogn. 15.12.1791, fol.663, protokol 1790-1798, IV, fol.36B.
E: Jens Christensen. A:
1) mor Elisabeth Villadsdatter g.m. Christen Pedersen i Halby
2) søster Bodil Pedersdatter 32 på Sønder Holmgård
3) bror Peder Pedersen 31, der deserterede for 9 år siden
4) bror Villads Pedersen 24
5) søster Mette Pedersdatter g.m. Christen Madsen i Gammelgård i Sædding sogn
6) bror Peder Pedersen 18
7) halvbror Peder Christensen 14.
FM: Christen Madsen i Øster Bjerregård i Stauning sogn, Peder Hansen i Halby.

1183 Mette Olufsdatter [Dahl] på Strandbjerggård [i Humlum sogn]. 21.12.1791, fol.664B, protokol 1790-1798, IV, fol.40.
Enke efter Søren Hansen til Strandbjerggård, [skifte 29.5.1781 lbnr.707].
Første ægteskab med [Niels Sørensen Balleby, skifte 21.10.1768 lbnr.455]. B:
1) Kirstine Balleby g.m. Frands Wogelius Steenstrup til Nandrup [i Flade sogn] på Mors
2) Søren Christian Balleby til Kovstrup [i Sønderhå sogn] i Thy
3) Marianne Balleby g.m. Peder Støvelbech til Sindbjerggård [i Rested sogn] på Mors
4) Oluf Balleby til Strandbjerggård.

1184 Rasmus Nyboe, ugift på Vadskærgård [i Tørring sogn]. 23.12.1791, fol.665B, protokol 1790-1798, IV, fol.40B.
A:
1) bror Alexander Nyboe til Vadskærgård
2) bror Iver Nyboe, forvalter på Gerdrup på Sjælland
3) bror Peder Nyboe, fuldmægtig på amtstuen i Odense
4) bror Christen Nyboe, foged på Nørgård i Salling
5) bror Johannes Nyboe, student i København
6) bror Mikkel Nyboe, forpagter på Ustrup
7) søster Louise [Mortensdatter] Nyboe g.m. Tellef Børresen, præst på Orø
8) søster Magdalene Nyboe på Vadskærgård.
Testamente af 12.3.1791. (Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 1596).

1185 Jens Christensen i Store Hedegård i Resen sogn. 21.12.1791, fol.667B, protokol 1790-1798, IV, fol.38.
Enkemand efter Anne Nielsdatter. B: Niels på stedet, Anne g.m. Albert Nielsen i Lille Hedegård i Humlum sogn, Johanne 29. FM: Mikkel Nielsen Bech i Resen sogn. Testamente af 2.1.1786, hvori desuden nævnes [formentlig afdøde] B: Christence, Ingeborg.

1186 Anne Kirstine Clemensdatter i Moselund i Bording sogn. 4.1.1792, fol.671B.
E: Søren Christensen. B: Karen 13, Kirsten 8, Lisbeth Kirstine 5.

1187 Kirsten Jensdatter i Holing i Herning sogn. 9.11.1791, fol.673, protokol 1790-1798, IV, fol.31, 41.
Enke efter Jacob Christensen. B: Mette 8, Johanne 6. FM: farfar Christen Andersen på stedet, farbror Thomas Christensen i Lund i Gjellerup sogn, morbror Dines Jensen i Hundkær i Snejbjerg sogn, Jørgen Jensen i Tjørring.

1188 Niels Vestergaard, ridefoged på Ulsund [i Nees sogn]. 1.3.1792, fol.678.
A: søster Bolette Vestergaard g.m. Laurids Møller, guldsmed i Ålborg. Desuden nævnes afdødes forældre Peder Nielsen Vestergaard, der døde på Mors og hustru Else Christensdatter Vejby, der døde i Skive. Niels Vestergaard er født i Skive 11.7.1751 og Bolette Vestergaard er født sst. 3.10.1749.

1189 Cathrine Brøgger, jordemoder på Nørholm [i Torstrup sogn]. 21.10.1791, fol.680B.
Enke. B:
1) Christian Brøgger, graver ved Vor Frelsers Kirke i Christiania
2) Johan Samuel Brøgger, maler i Christiania
3) Peder Christian Brøgger, hattemagersvend i Christiania, der er begavet 30.6.1792 i Vesterlund Kirkegård i Christiania.
Afdøde kaldes i FT 1787 for Cathrine Regine Thøgersdatter.

1190 Else Marie Nielsdatter i Knakker i Dybe sogn. 3.4.1792, fol.683.
E: Jens Christensen. B: Nils 4, Christen 2. FM: morbror Jacob Nielsen i Kærgård i Navr sogn.

1191 Kirsten Nielsdatter i Studsig [i Horne sogn]. 10.4.1792, fol.685.
E: Christen Nielsen. B: Maren g.m. Peder Nielsen i Moesgård, Kirsten i Forumlund i Brøndum sogn, Mette på stedet. FM: Niels Nielsen i Lyne.

1192 Anne Kirstine Christensdatter i Tarm [i Egvad sogn]. 2.6.1792, fol.686B.
E: Niels Ebbesen, skomager. B: Ebbe 22, rømt for 4 år siden, Marie Kirstine 21, Karen 18, Christen 15, Maren 13. FM: født værge Christen Christensen.

1193 Hans Hansen og hustru [Johanne Christensdatter] i Ansager. 28.7.1791, fol.688.
B: Karen 14, Hans Christian 12, Christen 10, Kirsten 8, Cathrine Marie 5, Ingeborg Margrethe 1½, der døde. FM: farbror Peder Hansen i Vester Ansager, farbror Jens Hansen i Galstho i Starup sogn, morbror Laurids Christensen i Lund. Desuden nævnes afdøde mands søskendebarn Christen Joensen i Galstho.

1194 Bevilling at overføre arv. 14.9.1792, fol.700.
Bevilling til at overføre arv stående i Nyborg Amt efter Frederik Bagger til Juulskov til Thomas Bagger Lytken, amtsforvalter i Ringkøbings 2B: Frederik Bagger Lytken, Pouline Petronelle Lytken til Lundenæs og Bøvling amter.

1195 Mette Frandsdatter i Tovstrup i Vinding sogn. 13.7.1792, fol.700B.
E: Jens Madsen. B: Karen 1. FM: morbrødre Thomas Frandsen i Tolstrup i Nørre Felding, Niels Frandsen Vejvad i Vinding. Desuden nævnes enkemandens far Mads Jørgensen, der har aftægt.

1196 Laurids Thomsen i Tusing i Vildbjerg sogn. 24.8.1792, fol.702B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: far Laurids Poulsen i Svenstrup. B: Else Marie 4. FM: farbrødre Christen Thomsen i Tyregård i Vinding sogn, Jens Thomsen sst.
Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1787-1801
B 8 - 1085


1197 Søren Christensen i Hauge i Gjellerup sogn. 27.4.1792, fol.1.
E: Else Christensdatter. LV: bror Svend Christensen i Langelund i Gjellerup sogn. B: Christen 11, Niels Christian 8, Svend Christian 4, Søren, nyfødt. FM: farbror Jens Christensen i Fastrup.

1198 Karen Jensdatter i Silstrup i Skarrild sogn. 23.7.1792, fol.2.
E: Niels Pedersen. B: Peder 36, Jens 33, Kirsten 26, Jens 24, Niels [alder mangler], Anne 13, Christen 11, Niels 8.

1199 Anders Jensen Østergaard i Bæktoft i Skarrild sogn. 23.7.1792, fol.2B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Peder Christensen i Øvig. B: Anne Kirstine 12, Niels Christian 8. FM: farbror Poul Østergård til Klode Mølle. Af første ægteskab B: Birthe g.m. en soldat i Århus.

1200 Johanne Pedersdatter i Kodal i Nørre Omme sogn. 20.6.1792, fol.4.
E: Christen Frandsen. B: Frands 5, Peder 3. FM: morbror Peder Pedersen i Lille Spåbæk i Nørre Omme sogn.

1201 Mette Nielsdatter i Bakhus i Nørre Nissum sogn. 7.6.1792, fol.5.
E: Jens Jensen. A:
1) bror Niels Christensen, [formentlig Niels Nielsen] i Kirkegård i Nørlem sogn
2) bror Christen Nielsen, almisselem i Nørlem Hospital
3) bror Christen Nielsen i Sønder Balle i Nørre Nissum sogn, død. 9B:
a Mads Christensen 40 i Sønder Balle
b Niels Christensen 38 i Lem Kirkegård
c Peder Christensen 30 i Gribsgårdhus i Nørre Nissum sogn
d Christen Christensen i Rom
e Else Margrethe Christensdatter g.m. Niels Clausen i Lemtorp
f Anne Christensdatter g.m. Peder Barmer
g Mette Kirstine Christensdatter
h Kirsten Christensdatter
i Marianne Christensdatter
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen i Lemtorp.

1202 Frederik Carstensen i Østergård i Tarp i Sønder Felding sogn. 19.7.1792, fol.6.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Nielsen Tarp i Vestergård. B: Mette Marie 6. FM: farbror Jens Carstensen i Fruergård i Sønder Felding sogn.

1203 Niels Møller, ugift på Estvadgård Kloster. 20.3.1792, fol.7.
Arvinger kendes ikke.

1204 Ellen Pedersdatter i Gammelbol Sig i Rind sogn. 24.7.1792, fol.8B.
E: Peder Madsen. B: Peder 11, Anders 6.

1205 Anne Jensdatter i Sunds. 10.8.1792, fol.10.
E: Laurids Pedersen. B: Mette 13, Jens 10. FM: morbrødre Niels Jensen i Sunds, Mads Jensen i Torup.

1206 Anne Sofie Jensdatter Byskov i Toelbjerg i Hove sogn. 25.8.1792, fol.10.
Enke efter Jens Mogensen Kammergaard, der døde for 3½ år siden. Bevilling til uskiftet bo af 10.2.1781. B: Jens på stedet, Mogens i Strande i Vandborg sogn, Christen sst, Anne Margrethe 24 sst, Edel, der døde. FM: Christen Andersen Snabe.

1207 Maren Jensdatter i Bjerre i Snejbjerg sogn. 14.8.1792, fol.13.
E: Niels Lauridsen. B: Jens 5, Maren 6 mdr. FM: mors farbror Laurids Bentsen i Sædding sogn.

1208 Mads Jessen Hogager, gørtler i Tarm i Egvad sogn. 20.6.1792, fol.14.
E: [navn angives ikke] i Sommersted præstegård. Første ægteskab med Anne Marie Hvid. B: Marie 36 i København, en datter 33 i København, Margrethe g.m. Clemen Nødskov i Ringkøbing, Karen 29 sst, Dorthe 24 i Tønder. FM: farbror Abraham Jessen i Langelund.

1209 Margrethe Christensdatter i Suderbæk i Ikast sogn. 7.9.1792, fol.18B.
E: Erik Sørensen. B: Søren 24, Anne 21, Christen 16, Dorthe 13, Maren 10, Palle 6. FM: mosters mand Thomas Olufsen i Engesvang.

1210 Christen Jensen Koch i Mellem Finderup i Hanning sogn. 29.2.1792, fol.19B, protokol 1790-1798, V, fol.1.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Laurids Christensen Skaarup i Hanning sogn. B: Ellids Marie 29, Inger g.m. Morten Nielsen i Øster Finderup, Christen 26, Jens 19, Kirsten 16. FM: Niels Olufsen i Øster Finderup.

1211 Peder Jensen Torlund i Krages i Egvad sogn. 1.3.1792, fol.20B, protokol 1790-1798, V, fol.2.
E: Maren Jespersdatter. LV: Niels Christiansen i Tarm. B: Jeppe 26, Marie Cathrine g.m. Iver Didriksen i Skjern, Abelone Marie 22. FM: søskendebarns mand Peder Madsen i Vester List i Ølgod sogn, Niels Miltersen i Krages.

1212 Laurids Pedersen Bøggild i Holdgård i Tulstrup i Ikast sogn. 10.3.1792, fol.22B, protokol 1790-1798, V, fol.3B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jørgen Bøggild i Bøggild. B: Hans 16, Else Marie 14, Johanne Cathrine 3. FM: farbror Jens Pedersen.

1213 Maren Christensdatter i Holing i Herning sogn. 13.3.1792, fol.23B, protokol 1790-1798, V, fol.5.
E: Christen Pedersen, smed. B: Else 12, Kirsten 10. FM: morbror Jens Christensen i Gullestrup i Herning sogn. Første ægteskab med Peder Thomsen. B: Christen 21, Jens 19, Else Johanne 16, Anne Kirstine 14.

1214 Jacob Pedersen i Årup i Torsted sogn. 28.3.1792, fol.24, protokol 1790-1798, V, fol.6.
E: Else Margrethe Hounisdatter. LV: [Frederik Christian] Zellermann, forpagter på Pallisbjerg. B: Anne 5, Christen 4, Anne Marie 1½. FM: fasters mand Niels Pedersen i Hestbjerg i Idum sogn på Stenumgård gods.

1215 Jens Mortensen i Skov i Gudum sogn. 30.3.1792, fol.26B, protokol 1790-1798, V, fol.7.
E: Karen Andersdatter. LV: Christian Christensen i Klostermølle i Gudum sogn. B: Maren 10, Dorthe 7, Morten 3, Christian Mathias 1. FM: farbrødre Søren Mortensen i Pindsbol i Fabjerg sogn, Christen Mortensen i Lund i Fabjerg sogn.

1216 Knud Nielsen i et hus på Vorgod Præstegårds grund. 4.4.1792, fol.27, protokol 1790-1798, V, fol.8B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Just Christensen. B: Niels 9. FM: farbror Mikkel Nielsen i Barde i Vorgod sogn.

1217 Peder Jensen Vemb i Dagshøjhus i Nørre Vium sogn. 20.4.1792, fol.27B, protokol 1790-1798, V, fol.8B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Hans Lauridsen Egeris. B: Jens, Karen 20, Anne Marie 17. FM: Thyge Madsen i Egeris Mølle, Thyge Madsen i Nørre Vium.

1218 Niels Bertelsen i Sørup i Torsted sogn. 25.3.1792, fol.28B, protokol 1790-1798, V, fol.10B, 13.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Jensen i Sønder Esp i Torsted sogn. A:
1) bror Peder Bertelsen i Torsted sogn
2) bror Niels Bertelsen i Holstebro, død. 4B: Mette Margrethe 17, Anne Marie 14, Bertel 10, Maren 3½
3) søster Anne Bertelsdatter g.m. Poul Christensen i Bondesgård i Torsted sogn
4) søster Anne Marie Bertelsdatter, død. 1B: Anne Nielsdatter g.m. Anders Pedersen i Poulsgård i Madum sogn
5) søster Maren Bertelsdatter, enke efter Niels Lauridsen i Staby.

1219 Niels Christensen i Mejlby i Stadil sogn. 27.4.1792, fol.31, protokol 1790-1798, V, fol.11.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Knud Pedersen i Gravesgårde i Stadil sogn. B: Christen 8, Peder 3, Hans Christian 1. FM: farbror Anders Christensen i Østertoft i Stadil sogn. Afdødes far Christen Nielsen har den anden halve gård i fæste.

1220 Hans Christensen i Hjullund i Ølgod sogn. 30.5.1792, fol.32B, protokol 1790-1798, V, fol.15B.
E: Ida Margrethe Jensdatter. LV: Peder Madsen i Vester List. Første ægteskab med Mette Bertelsdatter, [skifte 17.5.1784 lbnr.841]. B: Anne Marie 13. FM: farbror Peder Christensen i Okslund i Hoven sogn, mors søskendebarn Peder Christian Olufsen i Østbæk i Ølgod sogn.

1221 Maren Jensdatter i Tamburhuset i Rindum sogn. 22.6.1792, fol.33B, protokol 1790-1798, V, fol.17.
E: Daniel Guldager. B: Mogens 6 uger. FM: morfar Jens Pedersen i Rindum.

1222 Kirsten Marie Thomasdatter i Bovsø i Stauning sogn. 4.7.1792, fol.34B, protokol 1790-1798, V, fol.19B.
E: Henrik Bertelsen Skytte. B: Bertel 4. FM: morfar Thomas Nielsen i Østerby i Stauning sogn.

1223 Jørgen Iversen i Tarm i Egvad sogn. 13.7.1792, fol.35B, protokol 1790-1798, V, fol.20B.
E: Kirsten Marie Nielsdatter. LV: far Niels Nielsen i Skuldbøl i Hemmet sogn. B: Kirsten 1½. FM: farbror Jens Iversen i Hemmet Mølle ved Christen Bertelsen i Nordenå. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 3.5.1790 lbnr.1096. B: Karen 12. FM: morbror Jørgen Nielsen i Strellev.

1224 Karen Nielsdatter i Odderup i Oddum sogn. 8.8.1792, fol.43B, protokol 1790-1798, V, fol.27.
E: Niels Clemensen. B: Mette 2, Niels 12 uger. FM: mors stedfar Jacob Christensen i Østergård.

1225 Oluf Christensen i Nørgård i Alrum i Stadil sogn. 11.8.1792, fol.44B, protokol 1790-1798, V, fol.28.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Lauridsen i Alrum i Stadil sogn. A:
1) bror Jeppe Christensen i Ørgård i Resen sogn
2) bror Jens Christensen i Mølbjerg i Ølby sogn
3) søster Inger Christensdatter g.m. Simon Poulsen i Sønder Staby, begge døde. 4B:
a Poul Simonsen i Holsten
b Johanne Simonsdatter 40 ved Fredericia
c Anne Simonsdatter 30 g.m. Niels Nielsen Højhus i Staby sogn
d Kirsten Simonsdatter 27 ved Fredericia. FM: Claus Bech i Vedersø Mølle.

1226 Jens Lauridsen Brejning i Skjoldborghus i Rind sogn. 6.11.1792, fol.47B, protokol 1790-1798, V, fol.30.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: [Mogens Ottesen] Lassen, præst i Rind [og Herning]. B: Margrethe 13, Inger Marie 11, Bodil Marie 4, Laurids 8 uger. FM: farfar Laurids Poulsen, farbror Christen Lauridsen i Brejning, fasters mand Niels Knudsen i Brejning Mølle. [Enken kaldes også fejlagtigt Kirsten Jensdatter].

1227 Kirsten Jacobsdatter i Havnstrup i Snejbjerg sogn. 7.11.1792, fol.49B, protokol 1790-1798, V, fol.33B.
E: Jens Jensen. B: Anne 20, Maren 18, Jens 16, Karen 13, Jacob 11, Cathrine Marie 7, Abelone 3. FM: morbrødre Laurids Jacobsen i Kodbøl i Borris sogn, Jens Jacobsen i Døvling i Skarrild sogn.

1228 Voldborg Pedersdatter i Sønder Tovborg i Nørre Nissum sogn. 23.11.1792, fol.50B, protokol 1790-1798, V, fol.34B.
E: Peder Nielsen. B: Niels 12, Karen 11. FM: morbror Jens Pedersen i Søgård i Fabjerg sogn. Uden for ægteskab med Jens Høgsgaard i Høgsgård B: Iver 15.

1229 Niels Bodholt i Brunbjerg i Bording sogn. 8.10.1792, fol.51.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Peder Knudsen, der underskriver som Peder Christensen. Af første ægteskab B: Kirsten 26, Christen 24, Niels 18, Abelone 18. FM: Anders Sørensen i Neder Bodholt, der underskriver som Anders Jørgensen, Christen Bodholt i Ravnholt.
Gården ejes af Viborg Hospital.

1230 Mads Jensen i Agerskov [i Gjellerup sogn]. 17.11.1792, fol.52B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Andersen i Agerskov. B: Esther Johanne 22, Jens 17, Jens Christian 12. FM: Jens Mikkelsen i Tjørring.
Gården ejes af Mads Skov i Holstebro.

1231 Christen Christensen Møller i Kideris Mølle i Rind sogn. 30.11.1792, fol.53, protokol 1790-1798, V, fol.35B.
E: Amalie Jonasdatter Vissing. LV: Janus Pallesen Torning i Øster Høgild. B: Jonas 29, Margrethe 28 g.m. Laurids Thuesen i Bassumgård i Snejbjerg sogn, Christian 27, Marie Kirstine 21, Frederik Ludvig 20, Oluf Sikker 18, Otte 13, Louise Margrethe 5. FM: farbror Laurids Christensen i Bundgård i Ikast sogn, fars søskendebarn Christen Nielsen i Tjørring, fars søstersøn Christen Olufsen i Sivebæk.

1232 Niels Hansen i Egknud i Ølgod sogn. 2.8.1792, fol.59.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Hansen i Lindbjerg Mølle. B: Maren 34 g.m. Christen Nielsen i Egknud, Abelone Nielsdatter 30 g.m. Peder Madsen i Vester List, Anne Barbara 30, Abelone Kirstine 26, Niels 25, Hans 23, vanvittig, Maren 20. Desuden nævnes afdødes svoger Peder Torlund i Krages i Egvad sogn.

1233 Jørgen Nielsen i Sønder Bork. 22.10.1792, fol.61.
E: Marie Nielsdatter. LV: Niels Hansen i Sønder Bork. B: Niels 18, Niels 16, Iver 14, Morten 12, Christen 8, Christian 4. FM: farfar Niels Clausen, Hans Degn i Sønder Bork.

1234 Anne Jensdatter i Nordenå i Hemmet sogn. 18.12.1792, fol.62B.
E: Jens Jensen. B: Jens 29, Anne Kirstine 26 i Højer i Holsten, Poul 24, ved Livgarden til hest i København, Ingeborg g.m. Christen Nielsen i Lønborg sogn. FM: Jens Christensen i Esbøl i [Sønder] Vium sogn.

1235 Hans Pedersen Ting, ugift ladefoged på Møltrup [i Timring sogn]. 19.1.1791, fol.63B.
A:
1) bror Jens Pedersen 31 i Staby sogn
2) søster Anne Johanne Pedersdatter g.m. Peder Villadsen Hundhale i Staby sogn
3) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Bjerregaard i Nees sogn
4) søster Maren Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Staby sogn
5) søster Karen Pedersdatter i Ringkøbing.

1236 Søren Henriksen i Tistrup. 22.4.1790, fol.65, protokol 1790-1798, II, fol.1, II, fol 42, IV, fol.6B, 32B, 43, V, fol.40B.
Enkemand efter Anne Nielsdatter, skifte 8.1.1789 lbnr.1051. B: Barke Sørensdatter 16, der ægter Christen Simonsen, Niels 8. FM: farbror Mikkel Henriksen i Galtho, fasters mand Christen Brynning i Asp i Horne sogn.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 27-9-1771. B: Kirstine Marie 32, Jens 30 i Amsterdam, Karen 26, Anne 21. FM: morbrødre Peder Nielsen Møller i Tarm, Christen Nielsen Møller sst. Desuden nævnes afdødes svoger [Jørgen Udesen] Haahr til Lindbjerg.

1237 Thomas Graa Wolder i Resen. 26.3.1789, fol.90B, protokol 1790-1798, I, fol.5B, 36B, II, fol.22B, 31, 40B, 44B, IV, fol.13B.
Enkemand efter Karen Sørensdatter Bang. Testamente af 30.11.1769 lbnr.567. [Første ægteskab med Anne Marie Paludan, begravet Resen 29.10.1765].
Hans A:
Afdødes bedsteforældre på fars side:

Birthe Andersdatter Been, [skifte Assens 16.7.1742 lbnr.288].
Hendes første ægteskab med Bertel Andersen Wolder, købmand i Assens, begge døde. 3B:
1) Anders Wolder, præst i Resen og Humlum, døbt i Assens 7.10.1691, g.m. Anne Cathrine Graa, begge døde. 2B:
a Bertel Nikolaj Wolder, død
b Thomas Graa Wolder, som er afdøde
2) Jørgen Wolder, renteskriver i København, døbt i Assens 19.6.1696, død
3) Gertrud Wolder, døbt i Assens 12.3.1699, død i Assens for 10 år siden.
Birthe Andersdatter Beens andet ægteskab med Peder Nielsen Karup, købmand i Assens, død. 1B:
a Oluf Karup, købmand i Assens, døbt i Assens 15.6.1704, død. 2B:
1 * Niels Ravn Karup, kongelig revisor i Rentekammeret, døbt i Assens 7.8.1738
2 * Birgitte Cecilie Karup g.m. Johan Frederik Bolt, bager i Assens.
Afdødes bedsteforældre på mors side:
Mette Kirstine Frederiksdatter Koch, datter af en præsident i Tønder
[dvs. hendes far Frederik Johansen Koch, præst i Visby, (søn af Johan Koch, rådmand i Tønder, død 1645), skifte Lø herred gejstlige provsteprotokol 30.3.1696.
Hendes fars første ægteskab med en datter af Mathias Nielsen i Bredebro, skriver på Trøjborg. 2B:
en datter
Mette Kirstine Frederiksdatter Koch, som er afdødes mormor.
Hendes fars andet ægteskab med Sofie Pedersdatter Kragelund, datter af biskop Peder Jensen Kragelund, biskop i Ribe. 1B: Peder Frederiksen Koch.
Hendes fars tredje ægteskab med Else Lauridsdatter Velejus. 5B:
Johan Frederik Frederiksen Koch 12
Christian Frederiksen Koch 9
Karen Frederiksdatter Koch 7
Anne Dorthe Frederiksdatter Koch 5
Nikolaj Frederiksen Koch].
Hendes første ægteskab med Peder [Pedersen] Kragelund, præst i Engbjerg og Harboøre, søn af [Peder Jensen] Kragelund, biskop i Ribe. Af børn angives 2B:
1) Thomas Kragelund, herredsfoged i Ulfborg og Hind herreder, død. 1B:
a * Mette Kirstine Kragelund, enke efter Eskild Højland, degn i Vandborg sogn. LV: sønner Peder Højland, præst i Engbjerg og Harboøre, Hans Peder Højland, svigersøn Søren Lund, birkedommer i Vandborg.
2) Anne Sofie Kragelund g.m. Hans [Hansen] Ramløse, præst i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg i Thy. 5B:
a Hans Ramløse i Skjoldborg i Thy, døbt i Hvidbjerg 10.8.1717, g.m. Anne Marie Schandorff, søster til kontrollør Schandorff i Thisted, begge døde. 3B:
1 Hans Ramløse i Vestindien
2 Rasmus Ørting i Arendal i Norge, døbt i Skjoldborg 8.4.1751
3 Helene Cathrine Ramløse i Moss i Norge
b Anne Margrethe Ramløse, døbt i Hvidbjerg 10.8.1717, død 25.2.1719
c Henrik Ramløse, døbt i Hvidbjerg 22.11.1718, død 10.8.1719
d Peder Nikolaj Ramløse, døbt i Hvidbjerg 2. s. e. påske 1720, død som ugift student i Engbjerg Præstegård, [skifte Vandfuld herred gejstlig 21.4.1741 lbnr.11]
e Anne Ramløse, døbt i Hvidbjerg 19.8.1721 g.m. Peder Obel i Skive.
Tingsvidne angiver at Peder Kragelund havde flere børn, som hun ikke kunne gøre rede for.
Hendes andet ægteskab med Thomas [Nielsen] Graa, præst i Engbjerg og Harboøre, død. 1B:
3) Anne Cathrine Graa g.m. Anders Wolder, præst i Resen og Humlum, begge døde. 2B:
a Thomas Graa Wolder, som er afdøde
b Bertel Nikolaj Wolder, der døde ugift.
Hendes A:
Forældre Søren Mouridsen, degn i Kettrup i Thy g.m. Maren Steffensdatter, begge døde. 2B:
1) søster * Anne Cathrine Sørensdatter Bang, ugift, døbt i Kettrup 4.s.e.påske 1710. LV: Peder Grøn, postmester i Holstebro. Hun døde i Alling Mølle, [begravet Svostrup 6.12.1790]
2) Karen Sørensdatter Bang, døbt i Kettrup 13.p.tr. 1712, som er afdødes hustru.
Alene de med * anførte arver. Dokumentationen for de øvrige blev anset for mangelfuld.

1238 Mette Christensdatter Søllergaard i Navr sogn. 23.4.1791, fol.133B.
E: Mads Nielsen Østergaard. Bevilling til uskiftet bo af 1.7.1774.

1239 Martine Pedersdatter i Sevel. 3.8.1791, fol.134.
E: Peder Christensen Hald. Testamente.

1240 Anne Andersdatter i Herning. 4.4.1791, fol.134B.
E: Poul Svendsen. A:
1) søster Maren Andersdatter
2) søster Edel Andersdatter
3) halvsøster Johanne Andersdatter
4) halvbror Peder Andersen, rømt for mange år siden
5) halvbror Søren Andersen, rømt for mange år siden.

1241 Hans Jensen Lindeballe i Skibbild i Arnborg sogn. 6.3.1787, fol.135.
E: Charlotte Amalie Sadolin. LV: Niels Bjerre.
A:
1) søster Cathrine Jensdatter, enke efter [Andreas Pedersen] Zacho, klokmester i Horsens, [skifte Horsens 21.11.1777 lbnr.1591]
2) søster Anne Jensdatter, enke efter Peder Jørgensen, kusk i Horsens, [formentlig skifte Horsens 16.4.1787 lbnr.1784]
3) søster Karen Jensdatter g.m. Knud Christensen Holm, væver i Horsens
4) bror Henrik Lindeballe, død, [var g.m. Hedvig Lisbeth Margrethe Jensdatter i Daldover, skifte Engelsholm 21.9.1768 lbnr.439]. 1B:
a Bodil Henriksdatter g.m. [Rasmus Sindbjerg], kusk på Palæet i Horsens.

1242 Karen Jensdatter Staby på Pallisbjerg [i Staby sogn]. 23.3.1792, fol.139.
E: Frederik Christian Zellermann, forpagter på Pallisbjerg. Bevilling til uskiftet bo.

1243 Anne Kirstine Christensdatter Mørch i Vester Bjerrum i Gudum sogn. 1792, fol.139B.
E: Kynde Thomsen Bjerrum. Testamente af 30.7.1779, dengang bosiddende i Østermølle i Fabjerg sogn.

1244 Bevilling til uskiftet bo. 1792, fol.140.
Bevilling til uskiftet bo af 14.8.1775 for Søren Mortensen Fabjerg og hustru Maren Villadsdatter i Gudum sogn.

1245 Testamente 1792, fol.140.
Testamente af 18.2.1790 for Markus Sørensen og hustru Else Jensdatter i Maskærgård i Gimsing sogn.

1246 Mette Jørgensdatter i Gullestrup i Herning sogn. 14.3.1791, fol.140B.
E: Søren Nielsen, smed, der for 7 år siden "ved desertion har gjort sig usynlig". B: Niels 30, smed i Herning, Jørgen 26, Mette Kirstine g.m. Niels Christian Møller, degn i Ikast, Maren 24, Mette Marie 20. FM: Anders Troelsen på stedet.

1247 Anne Jacobsdatter i et hus ved Grubbesholm [i Nørre Bork sogn]. 7.11.1791, fol.141B.
E: Ove Bertelsen. B: Bertel 27, Jacob 26, Anne Marie 25, Else 22, Maren 19. FM: Peder Jacobsen.

1248 Peder Nielsen i Sønder Klejnstrup i Vinding sogn. 13.7.1790, fol.141B.
E: Maren Frandsdatter. LV: Steffen Nielsen i Hundkær i Vinding sogn. B: Frands 24, Marianne 21, Anne 20, Karen 17, Niels 15, Kirsten 14. FM: Mads Pedersen i Sørvad, født værge Niels Frandsen i Ringkøbing. Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B: Sidsel 42 g.m. Baltser Lauridsen, barber i Tønder, Niels Just 38.
Gården ejes af Jeppe Christensen Tang i Agerfeld.

1249 Anne Kirstine Olufsdatter i Ager i Hygum sogn. 17.8.1790, fol.144B.
E: Henrik Pedersen Brun. B: Anne Marie 10, Anne Margrethe 7, Oluf 6, Peder 3. FM: morbror Peder Olufsen Højland i Kirkebol i Hove sogn.

1250 Georg Christian Morthorst, foged på Tviskloster. 28.9.1790, fol.146B.
A: mor Magdalene Christiane Morthorst g.m. Hans Hansen i Stadum, (afdødes stedfar), bror i Flensborg.

1251 Niels Sørensen, blytækker i Sevel. 21.5.1788, fol.149B.
E: Anne Jensdatter. LV: [Otte Marsvin] Laurbjerg, forvalter på Estvadgård Kloster. Af første ægteskab B: Margrethe 25. FM: Peder Pedersen, smed i Søgård i Sevel sogn, som beslægtet.

1252 Ellen Sørensdatter i Gindeskov i Haderup sogn. 8.11.1790, fol.153B.
E: Mogens Thomsen. Første ægteskab med Peder Pedersen, skifte 13.10.1787 lbnr.964. B: Søren 18, Dorthe 16, Anne Kirstine 14, Peder 8, Christen 6. FM: farbror Jacob Pedersen i Haderis i Haderup sogn, morbror Niels Sørensen i Vridsted. Arv efter afdødes far Søren Christensen, smed i Vridsted.

1253 Anne Kirstine Pedersdatter i Resen. 23.12.1790, fol.156.
E: Hans Christensen. A:
1) bror Søren Pedersen i Nørre Tang Hus i Gudum sogn
2) bror David Pedersen, død. 8B: Peder i Store Kamstruphus i [Nørre] Nissum sogn, (øvrige 7 angives ikke)
3) bror Jens Pedersen i Husum
4) søster Johanne Pedersdatter på stedet. FM: Søren Viborg, degn i Resen og Humlum.
Huset ejes af Eskild Kokholm i Resen.

1254 Filip Ferdinand von Kühlwein, løjtnant i Øster Ølby i Ølby sogn. 31.12.1790, fol.158B.
Enke efter [Sofie] Hildesheim, [skifte 15.10.1789 lbnr.1077]. B:
1) Vilhelmine Christiane g.m. Jens Christensen Venø i Øster Ølby.
2) Christiane Johanne g.m. Rasmus Jørgensen, snedker i Djeld i Sevel sogn
3) Anne Ferdinandine g.m. Johannes Rasmussen Høgh, styrmand og lods i København
4) Juliane Barbara 40 i Christiansfeld. FM: Jens Frandsen Dahl i Vester Ølby.
Desuden nævnes Jens Christensen Venøs søn Gothelf Kühlwein Venø.

1255 Jørgen Hansen, ugift karl i Nørre Felding Præstegård. 11.1.1791, fol.167B.
A:
1) bror Christen Hansen i Mejlby i Stadil sogn
2) søster Maren Hansdatter 54 i Stadil
3) søster Øllegaard Hansdatter 50
4) søster Karen Hansdatter 40 i Holsten
5) søster Anne Hansdatter 38 i Holsten.
Afdøde var født i Stadil.

1256 Kirsten Lauridsdatter, ugift pige i Munksgård i Asp sogn. 9.3.1791, fol.169B.
A:
1) bror Poul Lauridsen på stedet
2) bror Niels Lauridsen på stedet
3) søster Maren Lauridsdatter g.m. Peder Nielsen i Østerby
4) søster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Anders Olufsen i Sejbjerg [i Fovsing sogn]. 7B:
a Laurids Andersen 29
b Oluf Andersen 26
c Mads Andersen 22
d Christen Andersen 15
e Anne Dorthe Andersdatter g.m. Christen Nielsen i Overby i Rom sogn
f Else Marie Andersdatter g.m. Bole Rasmussen i Skodborggård i Gudum
g Anne Kirstine Andersdatter 21
5) søster Johanne Lauridsdatter, død, var g.m. Valentin Madsen i Nørre Søller. 1B:
a Anne 19
6) søster Anne Marie Lauridsdatter g.m. Morten Simonsen i Linde
7) søster Birthe Lauridsdatter g.m. Peder Madsen i Stadsbjerg i Fovsing sogn
8) søster Christiane Lauridsdatter 36.
(Sml. lbnr.949, 2093).

1257 Laurids Jørgensen Bech, podemester på Tviskloster [i Tvis sogn]. 11.6.1791, fol.171B.
A:
1) bror Johannes Bech i Haurbak i Vinderslev sogn
2) bror Simon Bech, kobbersmed i Århus
3) bror Melchior Bech i Århus, nu uvist hvor
4) bror Christen Bech, uvist hvor
5) søster Engel Bech, død, var g.m. Søren Brøchner, murermester i Århus. 1B: Anne Lene 14.

1258 Anne Sofie Dorthe Clausdatter i Måbjerg. 20.7.1791, fol.175.
E: Villads Jensen. Af første ægteskab B: Claus Christensen i Hede i [Nørre] Felding sogn, Peder Christensen i København, Birthe Christensdatter 30.

1259 Peder Jensen Møller i Nørre Ørevejle i Fovsing sogn. 8.8.1791, fol.176.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Niels Poulsen i Fovsinggård. B: Anne Margrethe 9, Maren 8, Mette Kirstine 5, Peder 14 dage. FM: morfar Henrik Madsen, morbrødre Jens Henriksen, Niels Henriksen, Mads Henriksen, alle i Fovsing. Afdøde kaldes også Peder Jensen Bjerre.

1260 Laurids Christensen i Gimsinghoved i Gimsing sogn. 28.12.1791, fol.178B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Fovsing i Struer. B:
1) Christen Lauridsen i Thorgård
2) Jens Lauridsen på stedet
3) Anne Lauridsdatter g.m. Anders Lauridsen Kokholm i Øster Ølby, (kaldes også Anders Lauridsen Kvolsbæk)
4) Ingefeld Lauridsdatter g.m. Hans Christensen i Nederhoved
5) Johanne Lauridsdatter g.m. Jens Henriksen i Kvolsbæk i Møborg sogn
6) Karen Lauridsdatter g.m. Christen Nielsen i Guldbjerg
7) Maren Lauridsdatter g.m. Christen Nielsen Bach i Struer
8) Kirsten Lauridsdatter 28 på stedet.

1261 Kirsten Pedersdatter i Lundby i Vejrum sogn. 28.12.1791, fol.181B.
E: Gravers Pedersen. B: Peder, Niels, Johanne g.m. Thomas Pedersen i Svendsgård i Fabjerg sogn, Kirsten 26. FM: Niels Mikkelsen i Dalgård i Vejrum sogn.

1262 Laurids Jensen i Øster Ting i Vejrum sogn. 28.12.1791, fol.183B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Pedersen Bjerg i Vejrum. B: Johanne Marie g.m. Knud Bertelsen på stedet, Maren 23, FM: farbror Christen Jensen i Kronborgdige.

1263 Maren Jensdatter i Skrufhus i Vejrum sogn. 29.5.1789, fol.184, protokol 1790-1798, I, fol.42B.
A: Jens Madsen i Sir Gårde i Sir sogn, Niels Pedersen i Ballegård i Sir sogn. Afdøde skal have haft en søster, der havde 2B: en søn og en datter i Salling, men navne kendes ikke.

1264 Laurids Christensen i Måbjerg. 15.2.1792, fol.185B.
E: Sidsel Mikkelsdatter. LV: Niels Ting i Vejrum. B: Maren 35, Edel 30, Anne 28, Stine 25, Karen 22, Christian 13. FM: farbror Simon Christensen i Måbjerg.

1265 Maren Pedersdatter i Linde i Asp sogn. 10.4.1792, fol.188.
Af arvinger nævnes kun A: bror Jens Pedersen, brorsøn Poul Jensen i Linde.

1266 Karen Skarskov, ugift i Sevel Præstegård. 31.1.1792, fol.188B, protokol 1792-1793, I, fol.12B, 27, 32B.
A:
1) søster [Marie Elisabeth Jacobsdatter Skarskov, død, var g.m. Hans Andreasen Gesten, præst i Sevel]. 3B:
a Jens Haasum Gesten, degn i Møborg
b Johannes Gesten, degn i Snejbjerg
c [Else Johanne Hansdatter Gesten], enke efter [Hans Lauridsen] Grønlund, præst i Gørding, [Vemb og Bur]
2) en bror i København, måske død.
Afdøde var datter af [Jacob Madsen] Skarskov, præst i Sevel.
(Overført fra Ginding herred gejstlige jurisdiktion, skifte 22.12.1791 lbnr.342).

1267 Anne Mogensdatter i Tagårdhus i Humlum sogn. 14.9.1791, fol.192B, protokol 1792-1793, I, fol.8.
Enke efter Christen Kokholm i Finderup ved Viborg. 2B:
1) Else Christensdatter 36. FM: Mads Knudsen Thagaard
2) Anne Christensdatter 31, der har bundet sig til en omstrejfer ved navn Christian, uvist hvor.

1268 Søren Christensen Rottbøll i Horne sogn.25.8.1792, fol.194.
E: Maren Hansdatter. LV: far Hans Jørgensen i Hornelund. B: Karen 13, Maren 11, Anne Marie 9, Christen 6, Hans 3, Søren 6 uger den 11.3.1793. FM: farbrødre Christen Christensen i Orten, Christen Christensen i Hesselho.

1269 Thomas Christensen Vad i Malle i Horne sogn. 18.6.1793, fol.196.
E: Sara Pedersdatter. LV: Hans Jensen i Malle. B: Peder, der ejer stedet, Christen 16. FM: Christen Nielsen i Malle.

1270 Mads Jensen i Moesgård i Horne sogn. 4.9.1793, fol.197.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Jørgensen i Hornelund. B: Jens 2. FM: fasters mand Christen Jessen i Dejgård.

1271 Peder Jensen Paakær i Lille Råbjerg i Vandborg sogn. 25.10.1791, fol.198, protokol 1792-1793, I, fol.11B, 15, 24B.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: H. N. Avlum, præst i Vandborg. B: Anne Margrethe g.m. Christen Ovesen Damgaard i Vester Påkær i Hygum sogn, Christen 23, Christiane 17. Første ægteskab med [Anne Margrethe Lauridsdatter, skifte 9.5.1768 lbnr.417]. B: Jens i Engbjerg Præstegård, Margrethe i Thy.

1272 Oluf Madsen i Lægård Mølle i Måbjerg sogn. 5.5.1792, fol.200B, protokol 1792-1793, I, fol.1.
E: Dorthe Madsdatter Møller. LV: Mads Møller i Krøjkær i Gudum sogn. A:
1) bror Jacob Madsen i Kirkegård i Flynder sogn
2) bror Bertel Madsen i Skodborghus i Gudum sogn
3) bror Jørgen Madsen i Flynder Mølle, [skifte 6.3.1776 lbnr.573], var g.m. Karen Olufsdatter nu g.m. Christen Møltrup. 3B:
a Dorthe Marie Jørgensdatter g.m. Jens Andersen ved Flynder Kirke
b Margrethe Jørgensdatter g.m. Christen Christensen Kirkegaard i Flynder sogn
c Mads Jørgensen 19
4) bror Jens Madsen, død, var g.m. Birthe Søndbjerg i Fabjerg. 5B:
a Mads Jensen 31 i København
b Christen Jensen 28 i København. FM: Christen Møltrup, møller i Flynder Mølle
c Dorthe Marie Jensdatter g.m. Jesper Pedersen Kirk i Fjaltring sogn
d Birthe Cathrine Jensdatter i Flensborg
e Christiane Jensdatter g.m. Christen Jensen Kjær i Hygum sogn
5) bror Jens Christian Madsen [i Stensbæk i Flynder sogn, skifte 5.2.1781 lbnr.701], var g.m. Sidsel Christensdatter. 1B:
a Mads Jensen i Sti i Flynder sogn
6) søster Gundil Madsdatter, [skifte 19.4.1781 lbnr.724], var g.m. Christen Christensen i Klostermølle i Gudum sogn, [skifte 18.5.1774 lbnr.523]. 4B:
a Christen Christensen i Klostermølle
b Anne Marie Christensdatter g.m. Jens Villadsen i Havskov i Gudum sogn
c Mads Christensen 21
d Laurids Christensen 19. FM: [Christen] Olufsen til Gudumkloster.

1273 Christian Pedersen Worm i Randborghus i Resen sogn. 7.11.1791, fol.206, protokol 1792-1793, I, fol.6B.
E: Birthe Jensdatter. LV: Jeppe Thagaard i Nørre Makholm i Resen sogn. B:
1) Anne Christiansdatter 35 i Stepping ved Kolding
2) Anne Marie Christiansdatter 35 i Holstebro
3) Else Christiansdatter 32 på Avsumgård
4) Peder Christiansen 29, forpagter af Resen Præstegård
5) Mette Cathrine Christiansdatter 26.
Huset ejes af Niels Jensen i Store Hedegård i Resen sogn.

1274 Anne Marie Olufsdatter i Kikkenborg i Resen sogn. 31.5.1792, fol.209, protokol 1792-1793, I, fol.9B, 18S.
E: Jens Nielsen. B: Anne 3, Oluf 2. FM: morfar Oluf Andersen i Bjergegård i Resen sogn.

1275 Knud Christensen i Lille Pilgård i Sir sogn. 14.8.1792, fol.211B, protokol 1792-1793, I, fol.13.
E: Cathrine Andersdatter. LV: Jens Jensen Nygaard. A:
1) bror Peder Christensen i Pajbjerg
2) bror Laurids Christensen i Gammelby, død, var g.m. Maren Andersdatter. 2B:
a Anne Dorthe Lauridsdatter g.m. Tønne Jensen i Sønderlund
b Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Christen Jensen i Risum
3) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Christen Andersen i Majgårde [i Mejrup sogn]. 6B:
a Anders Majgaard i Holstebro
b Christen Christensen i Stensgård
c Laurids Christensen i Majgårde
d Laurids Christensen i Majgårde
e Jens Christensen i Majgårde
f Anne Kirstine Christensdatter g.m. Peder Blæsbjerg
4) søster Christence Christensdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Bjerregård. 1B:
a Anne Jensdatter g.m. Frederik Østergaard i Sir
5) søster Birthe Christensdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Hede i Borbjerg sogn. 2B:
a Jens Jensen i Nygård
b Anne Kirstine Jensdatter g.m. Niels Andersen i Rondal i Sir sogn.

1276 Kirsten Christensdatter i Risumhus i Borbjerg sogn. 6.9.1792, fol.212B, protokol 1792-1793, I, fol.14.
E: Thomas Jensen. A:
1) bror Christen Christensen i Gadegård i Sevel sogn
2) søster Maren Christensdatter, enke i Svenstrup i Sahl sogn. LV: [sted]far Oluf Christensen Gadegaard i Sevel
3) [halv]søster Karen Olufsdatter g.m. Christen Andersen i Rågårde i Sevel sogn.

1277 Else Marie Jensdatter [fejl for Nielsdatter] i Høstrup i Haderup sogn. 25.9.1792, fol.213, protokol 1792-1793, I, fol.16.
E: Christen Pedersen. A:
1) bror Laurids Nielsen i Svingelbjerg i Vester Bølle sogn i Himmerland
2) bror Rasmus Nielsen i Svingelbjerg
3) bror Niels Nielsen, død. 1B: Jacob 16
4) søster Bodil Nielsdatter g.m. Christen Vognsen i Svingelbjerg.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Pedersen i Høstrup.

1278 Niels Jensen, ugift i Store Tovstrup i Mejrup sogn. 13.10.1792, fol.214, protokol 1792-1793, I, fol.19B.
A:
1) bror Søren Jensen på stedet
2) bror Peder Jensen Majgaard, død, var g.m. Johanne Pedersdatter. LV: Jens Jensen i Gammelby. 7B:
a Jens Pedersen 32 i Majgårde
b Peder Pedersen 26 i Kovind
c Poul Pedersen 23
d Niels Pedersen 19
e Anne Pedersdatter g.m. Poul Madsen i Kovind
f Maren Pedersdatter 27 i Majgårde
g Mette Kirstine Pedersdatter 20.

1279 Jens Jensen Toft i Engsnaphus i Vejrum sogn. 3.11.1792, fol.215, protokol 1792-1793, I, fol.21, 26B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Olufsen Engsnap. B: Maren 13. FM: farbror Paaske Jensen Toft i Gørding sogn.

1280 Karen Pedersdatter i Øster Dalgård i Ølby sogn. 5.11.1792, fol.216, protokol 1792-1793, I, fol.21B.
E: Peder Andersen. B: Anne 9, Margrethe 7, Anders 5, Maren 1½. FM: morbror Oluf Pedersen Thagaard i Vester Ølby. Desuden nævnes enkemandens søster Inger Andersdatter.

1281 Peder Poulsen i Frøjk i Måbjerg sogn. 28.1.1793, fol.217B, protokol 1792-1793, I, fol.27B.
E: Karen Eskildsdatter. LV: Henrik Lauridsen i Frøjk. B: Mette 18, Gertrud Marie 16, Poul 13, Eskild 10, Niels 7, Anne Kirstine 4. FM: farbror Jens Poulsen i Vester Ølby, fasters mand Jens Jørgensen i Gårdhøje.

1282 Knud Simonsen i Råbjerghus i Måbjerg sogn og hustru Kirsten Sørensdatter, der begge lever. 26.6.1793, fol.221, protokol 1792-1793, I, fol.34, 39.
B: Anne Marie 24, Johanne 22, Simon 18, Jacob 13. FM: Knud Lauridsen i Tradsbjerg i Måbjerg sogn, Christen Jacobsen i Dellerup i Måbjerg sogn. Tamperretsdom Ribe 19.9.1792 om skilsmisse for ægteparret i Sir sogn.
Huset ejes af Mogens Jensen i Frøjk.

1283 Birthe Pedersdatter i Løvig i Haderup sogn. 8.7.1793, fol.223, protokol 1792-1793, I, fol.36.
E: Christian Christensen. B: Dorthe 9 uger. FM: morfar Peder Lauridsen i Stavlund. Desuden nævnes afdødes bror Christen Pedersen.

1284 Jens Jensen Movstgaard i Rovnborg i Vejrum sogn. 18.7.1793, fol.224, protokol 1792-1793, I, fol.38, 40.
B: Mads 30 i Daler ved Tønder.

1285 Sidsel Pedersdatter, ugift i Søjbjerg i Vejrum sogn. 3.10.1793, fol.225B, protokol 1792-1793, I, fol.41.
A:
1) mor Marie Graversdatter g.m. Jens Christian Nielsen i Søjbjerg
2) bror Christen Pedersen 26 på stedet
3) søster Bodil Pedersdatter g.m. Jacob Graversen i Navr Kærgård
4) halvbror Peder Jens Christiansen 13.
Arv efter afdødes far Peder Christensen, skifte 5.2.1778 lbnr.609.

1286 Maren Nielsdatter i Agergård i Vejrum sogn. 30.11.1793, fol.226B, protokol 1792-1793, I, fol.43B.
E: Anders Poulsen. B: Poul i "Sønder Kandten", Niels 27 på stedet, Anne Kirstine g.m. Hans Nielsen, degn i Lyby i Salling, Birthe Marie 23. FM: morbror Bertel Nielsen i Falsig.

1287 Maren Simonsdatter i Dellerup i Måbjerg sogn. 7.12.1793, fol.227B.
E: Jacob Steffensen. B: Johanne 38, Christen på stedet, Simon 32, Steffen 28, Jens 20, Karen 26.

1288 Peder Christensen i Øvig i Skarrild sogn. 11.11.1793, fol.228.
E: Mette Cathrine Børgesdatter. LV: Christen Mikkelsen i Togsvig. B: Jens 9, Christen 6, Peder 14 dage. FM: farbror Jens Christensen Hesselvig i Agerskov i Gjellerup sogn, fasters mand Peder Nielsen Hesselvig. Første ægteskab med Margrethe Thomasdatter, skifte 2.6.1783 lbnr.791. Arv til afdødes stedbørn: Niels Jensen, Jens Jensen, Kirsten Jensdatter.

1289 Laurids Mouridsen i Risumgård i Borbjerg sogn. 20.7.1793, fol.229.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Laurids Nielsen i Storgård i Handbjerg sogn. B: Ingeborg 3. FM: morbror Niels Nielsen i Storgård i Handbjerg sogn. Bevilling til uskiftet bo 19.10.1792.

1290 Peder Lauridsen i Nørre Byskov i Nørre Nissum sogn. 16.5.1793, fol.230B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Holger Grønlund, præst i Nørre Nissum. B: Laurids 21, Mette Cathrine 19, Karen 13. FM: morbror Jens Pedersen i Søgård i Fabjerg sogn, Christen Lauridsen i Grøngård i Nørre Nissum sogn.

1291 Karen Nielsdatter i Dyrvig i Hoven sogn. 18.9.1793, fol.231B.
E: Christen Madsen. B: Karen 3. FM: Oluf Enevoldsen i Dyrvig.

1292 Maren Olufsdatter, ugift tjenestepige på Nørkær i Rønbjerg sogn. 23.8.1792, fol.233.
A:
1) farbror Jacob Andersen, død. 1B:
a Anne Jacobsdatter g.m. Niels Berne i Gammelstrup
2) faster Karen Andersdatter g.m. Hans Zachariassen i Thy, begge døde. 4B:
a Mette Hansdatter
b Gertrud Hansdatter på Batumgård i Rødding sogn [i Nørlyng herred]
c Anne Hansdatter i Holsten
d Zacharias Hansen i Holsten.

1293 Karen Lauridsdatter Lund på Nørkær i Rønbjerg sogn. 27.8.1792, fol.234.
Enke efter Villads Andersen. A:
1) bror Anders Lauridsen i Lund i Ørslevkloster sogn, død. 1B:
a Peder Andersen i Glattrup ved Skive
2) bror Niels Lauridsen i Lund i Ørslevkloster sogn, død. 4B:
a Alhed Malene Nielsdatter, død, var g.m. [Mogens Jensen] Kjærulf, præst i Ørslevkloster sogn. 3B:
1 Jens Nikolaj, født 6.10.1781
2 Eva Sofie, født 3.5.1783
3 Cathrine Margrethe, født 6.12.1785
b Henriette Nielsdatter g.m. [Svend Christian] Holst, vintapper i Ålborg
c Bolette Nielsdatter i Ålborg
d Christiane Nielsdatter gift i Ålborg
3) bror Mogens Lauridsen i Bruddal [i Højslev sogn], død. 10B:
a Niels Mogensen i Majgårde
b Laurids Mogensen i Bruddal
c Anders Mogensen i Sejstrup
d Christen Mogensen i Majgårde
e Peder Mogensen i Bådsgård
f Inger Mogensdatter g.m. Esper Christensen på Stårupgård [i Højslev sogn]
g Margrethe Mogensdatter g.m. Peder Espersen i Lund
h Else Mogensdatter g.m. Jens Sørensen i Højslev
i Anne Kirstine Mogensdatter g.m. Thomas Majgaard i Majgårde
j Kirsten Mogensdatter g.m. Christen Christensen i Bruddal
4) bror Hans Lauridsen på Lundø, død. 4B:
a Laurids Hansen på Lundø
b Jeppe Hansen på Lundø
c Christen Hansen på Lundø
d Thyge Hansen på Lundø
5) søster Sofie Lauridsdatter Lund g.m. [Frederik] Lehmeyer, [guldsmed i Viborg], begge døde. 3B:
a Morten Lehmeyer, birkedommer på Lyngsbækgård [i Dråby sogn på Mols]
b Johanne Lehmeyer, enke efter [Bertel Sørensen] Kjærulf, præst i Mejrup sogn
c Inger Lehmeyer på Volstrup.

1294 Bodil Jensdatter i Strandby i Stauning sogn. 19.1.1793, fol.239B, protokol 1790-1798, VI, fol.1.
E: Peder Christensen Hahne. B: Ellids Pedersdatter 1½, Johanne 4 uger. FM: morfar Jens Jensen i Hede i Stauning sogn.

1295 Peder Jepsen Nørgaard, møller i Muldbjerg Mølle i Hover sogn. 13.3.1793, fol.241, protokol 1790-1798, VI, fol.3, 8B, 15B.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: [Jacob] Møller, præst i Ølstrup og Hover. A:
1) søster Birthe Jepsdatter, død, far g.m. Laurids Hansen i Ensted i Haderslevhus Amt. 3B: Hans 31, Jeppe 27, Voldborg 25
2) halvbror Hans Pedersen Nørgaard i Hillerup i Farup sogn i Haderslevhus Amt (dvs. Ribe Amt)
3) halvbror Christen Pedersen Nørgaard i Ensted, død. 5B: Peder, Søren 23, Sille g.m. Hans Sørensen i Melby i Skærbæk sogn, Karen 27, Dorthe 26
4) halvsøster Anne Pedersdatter, enke efter Enevold Andersen i Hillerup
5) halvsøster Kirsten Pedersdatter, død. 1B: Ingeborg Hansdatter, enke efter Carsten Hansen i Tønder.

1296 Bent Nielsen i Skårup i Hanning sogn. 14.3.1793, fol.245B, protokol 1790-1798, VI, fol.3B.
E: Karen Jensdatter. LV: Mads Hansen i Øster Finderup. B: Maren g.m. Jeppe Mortensen på byens mark, Kirsten 19, Jens 14, Else 7, Niels 5. FM: farbror Peder Nielsen Skaarup i Hanning sogn. Første ægteskab med Maren Madsdatter. B: Anne g.m. Niels Pedersen i Gammel Hanning.

1297 Jens Thuesen i Ørskov i Snejbjerg sogn. 21.3.1793, fol.246B, protokol 1790-1798, VI, fol.5.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Laurids Buch til Tanderup. B: Kirsten 15, Mette 13, Thue 7, Anne 4, Ellen Cathrine 1. FM: farfar Thue Lauridsen, farbror Laurids Thuesen i Bassumgård i Snejbjerg sogn.

1298 Poul Christensen i Fjederholt i Rind sogn. 22.3.1793, fol.247B, protokol 1790-1798, VI, fol.7.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Christensen Lund i Fjederholt. B: Christen 23. FM: Søren Christensen i Slumstrup i Rind sogn. Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, [skifte 30.5.1768 lbnr.404]. B: Kirstine Marie 24. FM: morbror Christen Pedersen i Mørup i Rind sogn.

1299 Mette Pedersdatter i Nygård i Nørre Nissum sogn. 15.5.1793, fol.248B, protokol 1790-1798, VI, fol.13B.
E: Christen Olufsen. B: Jesper 14, Else Marie 13, Kirsten 11. FM: Jeppe Pedersen Thagaard i Resen sogn. Første ægteskab med Jesper Olufsen. B: Oluf, Peder, Terkild, Jesper.

1300 Anders Christiansen i Lille Bjerrum i Gudum sogn. 16.5.1793, fol.249B, protokol 1790-1798, VI, fol.14B.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Jens Jensen Borum i Nørre Nissum sogn. B: Peder Christian 8. FM: farbror Christen Christiansen i Trabjerg i Gudum sogn. Enkens første ægteskab med Peder Pedersen i Lille Bjerrum, skifte 12.9.1783 lbnr.800. Arv til 4 børn.

1301 Christen Pedersen i Abildtrup i Vorgod sogn. 30.5.1793, fol.250B, protokol 1790-1798, VI, fol.17B.
E: Else Madsdatter. LV: Hans Nielsen Trøstrup. B: Peder 9, Kirsten 6. FM: fars søskendebørn Jeppe Lauridsen Søndergaard i Sædding sogn, Anders Pedersen i Nørre Omme.

1302 Lorents Joachim Bülow, pensioneret løjtnant i Ølgod. 4.5.1793, fol.253, protokol 1790-1798, VI, fol.11B, 24, 33B.
E: Anne Cathrine Falk Gynter. LV: [Jørgen] Haahr til Lindbjerg. Enkens første ægteskab med Anker Breum, degn i Janderup og Billum, skifte 2.5.1785. B: Jane Kirstine. FM: [Christian Benedikt] Vester, degn i Ovtrup.

1303 Knud Jensen Bjerregaard i Fuglbjerg i Stadil sogn. 7.6.1793, fol.256B, protokol 1790-1798, VI, fol.20B.
E: Birthe Iversdatter. LV: Christen Toft i Stadil. B: Anne Marie 5. FM: farbror Jens Jensen Bjerregaard i Vemb sogn. Første ægteskab med Anne Marie Jensdatter. B: Inger Kirstine 12.

1304 Kirsten Lauridsdatter i Gammelgård i Ølstrup sogn. 22.7.1793, fol.257B, protokol 1790-1798, VI, fol.23B.
E: Mogens Jacobsen Pilgaard. B: Jacob 15, Anne Kirstine 11, Anne Marie 8, Laurids 5, Cathrine 4. FM: farbror Niels Jacobsen Pilgaard i Velling sogn.

1305 Johanne Pedersdatter i Stovstrup i Oddum sogn. 2.10.1793, fol.258, protokol 1790-1798, VI, fol.25B.
E: Knud Madsen. B: Mads i Stovstrup, Peder i Nygård i Borris sogn, Else Marie g.m. Oluf Nielsen i Sønder Vium, Kirsten 38 i Stovstrup. Af første ægteskab B: Peder Pedersen i København.

1306 Niels Nielsen i Hvollig i Borris sogn. 3.10.1793, fol.258B, protokol 1790-1798, VI, fol.26.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Ronnum i Skarrild. B: Jens 28, Niels 17, Knud 14, Karen g.m. Peder Nielsen i Ørbæk i Hoven sogn, Ellids Nielsdatter 22, Karen 20. FM: farbror Peder Nielsen i Brande.

1307 Else Marie Terkildsdatter i Høllet i Stauning sogn. 20.11.1793, fol.259B, protokol 1790-1798, VI, fol.28.
E: Peder Nielsen Kolding. B: Karen Marie 17, Karen 15, Kirsten 12. FM: morbror Peder Terkildsen i Røgind Mølle [ i No sogn].

1308 Mikkel Jacobsen i Tangsgård i Gudum sogn. 11.12.1793, fol.260, protokol 1790-1798, VI, fol.29.
E: Maren Christensdatter. LV: [Hans Christian] Rosenberg, præst i Resen [og Humlum]. B: Barbara Marie 31, Else 28 g.m. Christen Hansen, møller i Holmslands Mølle [i Gammelsogn], Karen g.m. Niels Christian [Lauridsen] i Nørre Kokholm i Resen sogn, Jacob 22, Christiane 19, Anne 16, Oluf 14. FM: Jeppe Thagaard, Peder Toftum, Jens Bach i Humlum. Første ægteskab med Maren Olufsdatter, [skifte 24.4.1762 lbnr.324]. B: Maren g.m. Simon Risum i Lemvig, Anne Margrethe g.m. Christen Strand i Lemvig.

1309 Karen Nielsdatter i Skovlund i Ansager sogn. 15.1.1794, fol.261B, protokol 1790-1798, VI, fol.32B.
E: Mads Jensen, skrædder. B: Maren 15, Anne Margrethe 7, Niels 3. FM: [Georg Andreas] Fabricius, præst i Ansager.

1310 Johanne Pedersdatter i Sønder Sandager i Dejbjerg sogn. 9.2.1794, fol.261B, protokol 1790-1798, VI, fol.34B.
E: Laurids Jensen. A: søster Dorthe g.m. Christen Hauge i Varde.

1311 Niels Olufsen i Øster Finderup i Hanning sogn. 10.2.1794, fol.262B, protokol 1790-1798, VI, fol.35B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Laurids Christensen i Skårup. B: Peder Andreas 4. FM: Mads Hansen i Øster Finderup, farfar Oluf Andersen g.m. Maren Pedersdatter på stedet.

1312 Christen Jensen Tornvig i Lille Hjøllund i Arnborg sogn. 11.1.1793, fol.263.
E: Abelone Jensdatter. LV: Niels Mouridsen i Sønder Søby i Arnborg sogn. B: Johanne 2. FM: farbror Rasmus Jensen i Lille Hjøllund.

1313 Johanne Elisabeth Kvist i Musholmgård [i Vandborg sogn]. 22.1.1793, fol.264.
E: Ditlev Trappaud, afskediget kaptajn. Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1791.

1314 Peder Lauridsen i Nørre Byskov i Nørre Nissum sogn. 1.2.1793, fol.264.
E: Karen Pedersdatter. Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1789.

1315 Janus Pallesen Torning i Øster Høgild i Rind sogn. 30.1.1793, fol.264B.
E: Maren Christensdatter. Testamente af 19.11.1772.
Hans A:
1) bror Mikkel Pallesen, guldsmedesvend i København
2) søster Anne Margrethe Pallesdatter g.m. Christen Lauridsen i Vattrup
Hendes A:
1) bror Christen Christensen, død, hans børn
2) bror Rasmus Christensen, død, hans børn
3) søster Sidsel Christensdatter.

1316 Peder Madsen Damgaard i Damgård i Bording sogn. 23.7.1793, fol.265.
E: Elisabeth Magdalene Dorschæus. Testamente af 25.11.1774.

1317 Anne Pedersdatter i Åstrup i Velling sogn. 1794, fol.265B.
E: Laurids Sørensen. Testamente af 23.5.1778.

1318 Jens Andersen Sædding i Ejsingkær i Vildbjerg sogn. 27.7.1793, fol.266.
E: Anne Jensdatter. Testamente af 1.11.1791.

1319 Laurids Mouridsen i Risumgård i Borbjerg sogn. 26.3.1793, fol.266B.
E: Karen Nielsdatter. Bevilling til uskiftet bo af 19.10.1792.

1320 Inger Jensdatter i Avlum sogn. 28.1.793, fol.267.
E: Mikkel Andersen. A:
1) faster Anne Lauridsdatter, død. 2B:
a Laurids Mikkelsen i Fastrup i Gjellerup sogn
b Christen Mikkelsen i Toftum i Ikast sogn
2) morbror Steffen Jensen, død. 2B:
a Jens Steffensen i Snejbjerg
b Anne Marie Steffensdatter i Holingholt i Sunds sogn.
Desuden nævnes enkemandens søster Johanne.

1321 Anne Christensdatter i Nørre Grene i Hoven sogn. 29.1.1793, fol.268B.
E: Mads Pedersen. A:
1) bror Peder Christensen i Sønder Grene i Hoven sogn
2) halvbror Thøger Christensen i Sønder Grene i Hoven sogn
3) halvsøster Maren Christensdatter, enke efter Thue Mathiasen i Grindsted sogn
4) halvsøster Mette Christensdatter, død, var g.m. Knud Hansen i Hygum sogn i Holsten. 1B: Anne 20
5) halvbror Jens Christensen i Strømmesbøl i Oddum sogn, død. 4B: Johanne Marie 30, Anne Kirstine 27, Christen 26, Mette 22.

1322 Maren Mathiasdatter i Nørre Fastrup i Gjellerup sogn. 13.7.1793, fol.269B.
E: Laurids Melchiorsen. B: Melchior 6 uger. FM: farbror Niels Melchiorsen.

1323 Kirsten Madsdatter i Svendlund i Rind sogn. 2.8.1793, fol.270.
E: Christen Madsen. B: Mads 9, Mads 4, Else 6 mdr. FM: Peder Madsen i Gammelbosig.
Gården ejes af Laurids Lind, strømpehandler i København).

1324 Christen Svendsen i Vester Agerskov i Hygum sogn. 17.7.1793, fol.270B.
E: Mette Madsdatter. LV: Niels Graversen i Klinkby i Hove sogn. B: Laurids 26, Anne Marie 24, Svend 17, Mads 12. FM: Christen Nygaard i Hygum.

1325 Peder Nielsen i Sønder Bork. 15.3.1793, fol.271B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Hansen i Sønder Bork. B: Anne Marie 12. FM: Claus Nielsen i Sønder Bork. Af første ægteskab B: Maren g.m. Claus Jørgensen på Als.
Der er ikke afholdt skifte efter første hustru.

1326 Knud Hansen i Østbæk i Ølgod sogn. 6.9.1793, fol.273.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jens Hansen i Østbæk. B: Hans 5, Thomas Christian 1. FM: morbror Jens Thomsen i Ølgod, fasters mand Peder Nissen i Egknud. Desuden nævnes afdødes brødre Jens Christian Hansen, Peder Hansen.
sogn. Første ægteskab med Børge Eskildsen. B: Mette Sofie 16, Kirsten 11, Anne 10. FM: farbror Laurids Eskildsen i Nobæk.

1327 Gertrud Lauridsdatter i Tovstrup i Hover sogn. 1.10.1793, fol.273B.
E: Jørgen Nielsen. B: Laurids 6, Børge 5, Jens 4. FM: Gøde Lauridsen i Siggård i Hover

1328 Jens Jacobsen i Gosmer i Vind sogn. 28.10.1793, fol.274B.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Pedersen i Kær i Vind sogn. B: Else Marie 5½, Kirsten 2½. FM: Svend Jacobsen i Stråsøgård i Vind sogn, nu i Fuglsang. FM: Else Jørgensdatter. B: Jørgen 30, Ellen 23, Christen 18, Mette 17, Anne 15, Anne 13. FM: Kjeld Sørensen i Sandfær.

1329 Kirsten Hansdatter i Holdgård i Ikast sogn. 8.11.1793, fol.275B.
E: Mads Jensen. B: Kirstine Margrethe 7 uger. FM: morbror Jørgen Christensen Frisbæk i Bøgild. Første ægteskab med [Laurids Pedersen], skifte 10.3.1792 lbnr.1212. B: Hans 18, Else Marie 16, Johanne Cathrine 4.

1330 Johanne Christensdatter i Skærbæk i Nørre Vium sogn. 16.11.1793, fol.276B.
E: Laurids Jørgensen. B: Christen 12, Maren 7. FM: morbror Mikkel Christensen i Gjellerup sogn, Jens Pedersen Vemb i Dagshøjhus i Nørre Vium sogn. Ophold til afdødes mor Anne Mikkelsdatter, 80 år gammel.

1331 Poul Poulsen Hamborg i Lille Langelund i Gjellerup sogn. 5.12.1793, fol.277B.
E: Abelone Andersdatter. LV: Morten Jensen i Lægdsgård i Ikast sogn. Af første ægteskab B: Poul 6. FM: farbror Niels Poulsen i Hamborg i Vorgod sogn.

1332 Niels Christensen i Gamsmark i Tørring sogn. 30.12.1793, fol.278.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Gregersen i Kallesø. A:
1) mor Kirsten Nielsdatter
2) søster Maren Christensdatter g.m. Christen Pedersen Vanting i Rindum sogn
3) bror Peder Christensen Fynbo på Bjørnsholm i Himmerland
4) bror Jeppe Christensen Fynbo på Sjælland
5) bror Peder Christensen Veje
6) [halv]søster Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Søren Madsen Hummer i Tørring
7) [halv]søster Bodil Pedersdatter.

1333 Anne Jensdatter i Pine i Humlum sogn. 16.6.1793, fol.280B.
Enke efter Niels Mogensen, skifte 7.6.1789, indført her. B: Maren 28 g.m. Jens Christensen i Sønderbak, Jens 26, Karen 24, Mette 22, Anne 19, der ægter Zinder Knudsen Kjær i Serup, Jeppe 11. FM: Jeppe Lauridsen Bjerre.
Ved skiftet 1789 angives også sønnen Mogens, dengang 31.

1334 Anne Pedersdatter i Silstrup [i Skarrild sogn]. 3.2.1794, fol.284.
E: Niels Knudsen. B: Cathrine 19, Dorthe 17, Knud 15, Peder 10. FM: Niels Nielsen i Ronnum.

1335 Christen Troelsen i Gjellerup. 8.2.1794, fol.284B.
E: Inger Poulsdatter. LV: Jens Fonnesbæk. B: Kirsten 8. FM: farbror Peder Troelsen.

1336 Maren Christensdatter i Vester Sivebæk i Tjørring sogn. 11.2.1794, fol.285.
E: Søren Lauridsen. B: Kirsten 6, Else 4. FM: farbror Jacob Lauridsen i Tjørring, morbror Mads Christensen i Birk i Gjellerup sogn.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Lauridsen i Poulsgård.

1337 Jens Pedersen Harreskov i Hedegård i Ikast sogn. 28.2.1794, fol.287B.
Enkemand efter [Anne Christensdatter i Harreskov i Assing sogn, skifte 12.3.1788 lbnr.984]. B:
1) Peder Jensen 27
2) Christen Jensen 25, i København
3) Else Marie Jensdatter 21
4) Niels Christian Jensen 17
5) Jens Jensen 16
6) Christen Jensen 14
7) Karen Jensdatter 12.
FM:
1 farbror Søren Pedersen i Hedegård
2 farbror Laurids Pedersen i Lyngholm
3 morbror Christen Christensen i Suderbæk.

1338 Morten Andersen i Bredvig i Ørre sogn. 12.3.1794, fol.288.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Laurids Sandgaard i Ørre. B: Anders på stedet, Morten i Talund i Ørre sogn, Sidsel g.m. Søren Madsen i Ørvejle i Fabjerg sogn, Anne Cathrine 31, Mette Cathrine 29, Karen 26.

1339 Jacob Christensen i Pindvig i Skarrild sogn. 27.3.1794, fol.288B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Laurids Christensen i Pindvig. B: Maren 13, Søren 9. FM: født værge Christen Jensen i Hannerup i Faster sogn.

1340 Maren Jensdatter i Studsig i Horne sogn. 5.4.1794, fol.289.
E: Christen Jensen. B: Jens 2½, Jens 7 uger. FM: morfar Jens Jørgensen i Moesgård, Niels Pedersen i Bovnum. Desuden nævnes enkemandens far Jens Christensen i Studsig.

1341 Kirsten Christensdatter i Kirkevad i Horne sogn. 5.4.1794, fol.290.
E: Christen Pedersen. B: Karen 5 uger. FM: morbror Peder Christensen i Studsig.

1342 Johanne Pedersdatter, 87 år gammel på Pallisbjerg [i Staby sogn]. 9.1.1794, fol.290B.
Enke. B: Der skal være nogle børn i Torning sogn på Kærsholm gods, der muligvis lever.

1343 Else Jacobsdatter i Tørringbjerg i Tørring sogn. 19.4.1794, fol.292.
E: Christen Christensen Kokholm. B: Jacob 2, Christen 9 uger. FM: født værge Jens Jacobsen i Dalgård i Tørring sogn

1344 Rasmus Pedersen i Fuglsang i Vandborg sogn. 22.4.1794, fol.293.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Hesselbjerg i Hovdam i Hove sogn. B: Peder 5, Anne Johanne 3. FM: født værge Christen Pedersen i Gudumkloster.

1345 Jens Jacobsen i Vester Munksgård i Vandborg sogn. 23.4.1794, fol.294.
E: Anne Pedersdatter Kirkeby. LV: Peder Olufsen Damgaard i Vandborg. B: Marianne 6, Peder 4, Jens født 18.7.1794. FM: morbror Jens Christian Pedersen i Kirkeby i Hove sogn.

1346 Maren Jensdatter i Lund Mølle i Snejbjerg sogn. 2.6.1794, fol.296.
E: Jørgen Helstrup. B: Abelone 12, Niels 10, Kirsten 7, Birthe Marie 4, Jens 2. FM: Peder Jensen Møller i Herning. Første ægteskab med [Niels Christensen, skifte 17.3.1781 lbnr.741]. B: Else 15.

1347 Anne Jørgensdatter i Sunds. 10.6.1794, fol.296B.
E: Christen Nielsen. B: Anne Johanne 5 uger. FM: morbror Niels Jørgensen i Sunds.

1348 Mikkel Jørgensen i Mølbygård i Ansager sogn. 2.5.1793, fol.297B.
E: Ingeborg Marie Nielsdatter. LV: farbror Johannes Bertelsen i Ørbæk i Hoven sogn. B: Anne Cathrine 14, Jørgen 11, Anne Marie 1. FM: farbror Poul Christian Jørgensen i Filskov i Sønder Omme sogn, fastres mænd Eskild Christensen i Påbøl i Hoven sogn, Jeppe Bertelsen i Udegård i Ansager sogn.

1349 Anne Kirstine Jensdatter i Påbøl i Hoven sogn. 30.5.1794, fol.300.
E: Hans Christoffer Pedersen. B: Peder 8 uger. FM: morfar Jens Knudsen, møller i Hoven Mølle. Desuden nævnes morbror Hans Bentsen på Juellingsholm.

1350 Jens Nielsen i Lundsby i Oddum sogn. 4.4.1794, fol.301.
E: Mette Corneliusdatter. LV: Simon Pedersen i Lundsby. B: Niels 17, Else 14, Mette Kirstine 11, Johanne 9, Marie 6. FM: fasters mand Hans Markussen i Krages i Egvad sogn, mosters mand Morten Madsen i Sønderskov i Borris sogn.

1351 Anne Marie Lauridsdatter i Opstrup [i Stadil sogn]. 26.8.1794, fol.302.
E: Christen Jepsen. B: Johanne Kirstine 15, Jeppe 12, Maren 11, Laurids 9. FM: Jens Hansen i Opstrupgård.

1352 Oluf Christensen i Vodhoved i Hover sogn. 29.9.1794, fol.302B.
E: Margrethe Iversdatter. LV: Christen Jensen i Muldbjerg. B: Karen 13, Christen 14, Iver 11, Gravers 9. FM: født værge Niels Bak i Murskak(?) i Nørre Nissum sogn, Christen Hansen i Hovergårde.

1353 Anders Jepsen i Pillingpøt på Holmsland. 17.11.1794, fol.303.
E: Bodil Jensdatter. LV: Christen Jensen Dalsgaard i Stadil sogn. B: Jeppe 6, Maren 1½. FM: farbror Iver Jepsen.

1354 Mette Andersdatter i Gravl i Borris sogn. 20.12.1794, fol.303B.
E: Villads Nielsen. B: Sidsel 10, Maren 7, Johanne Marie 5, Anders 2. FM: morbror Anders Andersen i Overby i Sønder Felding sogn. Desuden nævnes afdødes søskende Bertel Andersen, Else Marie.

1355 Bent Klou i Engsig i Skjern sogn. 27.2.1794, fol.304B.
A: søster Kirsten Margrethe enke efter Niels Vraa. LV: Peder Jensen Vraa.

1356 Maren Christensdatter i Ravnholt i Bording sogn. 30.8.1794, fol.305.
E: Peder Hansen. Bevilling til uskiftet bo af 9.1.1778.

1357 Christine Feld i Dybe. 29.1.1794, fol.305B.
E: Bendix Claudi, birkedommer. Bevilling til uskiftet bo af 10.1.1794 for ham og deres umyndige datter.

1358 Testamente i Dejbjerg sogn. 1794, fol.306.
Testamente af 21.2.1794 for Laurids Jensen og hustru Johanne Pedersdatter Holm i Sandager i Dejbjerg sogn.
Hans A:
1) søstersøn Christen Hansen Kamp.
Hendes A:
1) søster Dorthe Hougaard i Varde.

1359 Testamente. 1794, fol.306B.
Testamente af 28.1.1778 for Anne Margrethe [Grøn], enke efter [Jens Henrik] Brasch til Lindtorp [i Asp sogn].
A:
1) steddatter Christiane Ida Marie Brasch g.m. Mathias [Hansen] Bering, præst i [Nørre] Omme, begge døde. 1B: Anne Margrethe, der arver Lindtorp
2) bror Niels Ibsen Grøn
3) bror Rudolf Grøns børn
4) bror Gotfred Grøns børn
5) søster Gertrud Kirstine [Grøn] g.m. Mads Opitius [til Kærgårdsholm i Håsum sogn], begge døde. Hans B: Gertrud Kirstine, der er opkaldt efter testators søster
6) [mands bror] Søren [Mikael Christensen] Brasch, præst i Tim [og Madum]'s datter Elisabeth
7) Niels Jermiin
8) Jens [Jørgensen] Vindfelt, præst i Navr [og Sir]'s børn for venskabs skyld
9) Cathrine Marie Høgh, min tjenestepige
10) Daniel Madsen.
(Sml. skifte efter testators mor Dorthe Lauridsdatter Grøn, Holstebro 17.3.1764 lbnr.212).

1360 [Dines Pedersen] Dinesen, til Nørre Holmgård [i Møborg sogn]. 25.4.1794, fol.307.
E: Cathrine Hedvig [Hansen]. Bevilling til uskiftet bo for hende og deres umyndige søn.

1361 Cecilie Kirstine Hjortebjerg til Krogsgård i Gudum sogn. 20.5.1794, fol.307B.
Enke efter Jesper [Jensen] Møller til Krogsgård. Testamente af 2.8.1787.
Hans A:
1) søster g.m. Claus Andersen. B:
a Niels Clausen [Møller], der overtager Krogsgård
b Maren [Clausdatter] g.m. Jacob Frandsen Bollerup i [Sønder] Vium Mølle og deres søn Jesper
c Peder Clausen i København
2) bror Anders Jensen.
Hendes A:
1) søskendebarn Christian Jørgen Thiil, snedker i København, der døde, hans enke og datter
2) søskendebarn Rasmus Hjortebjerg, degn [i Mesinge] på Fyn og hans 2 B: Christian og Charlotte.
[Første ægteskab med Christian Pedersen Bruun, præst i Nørre Nissum, skifte Skodborg herred gejstlig 19.2.1768 lbnr.60].

1362 Bevilling til uskiftet bo. 1.8.1794, fol.309.
Bevilling til uskiftet bo for Henrik Fischer, afskediget ritmester til Kvistrup [i Gimsing sogn] og hustru Frederikke Christiane Vandal.

1363 Thomas Ibsen i Vadstrup i Hover sogn. 20.8.1794, fol.309B.
E: Sofie Andersdatter. Testamente af 1.11.1793.

1364 Christian P[edersen] Bur i Næstholt [i Snejbjerg sogn]. 5.9.1794, fol.310.
E: Anne Cathrine Lundsgaard. Bevilling til uskiftet bo.

1365 Maren Christensdatter i Øster Høgild i Rind sogn. 15.4.1793, fol.310B.
Enke efter Janus Pallesen Torning, hestekræmmer, [skifte 30.1.1793 lbnr.1315].
Testamente af 19.11.1772.
Hans A:
1) bror Mikkel Pallesen, guldsmedesvend i København
2) søster Anne Margrethe Pallesdatter g.m. Christen Lauridsen i Vattrup i Torning sogn
Hendes A:
1) bror Christen Christensen, død. B:
a Niels Christensen Søndergaard i Kærsgård i Snejbjerg sogn
b Sidsel Marie Christensdatter Søndergaard, [skifte 18.11.1779 lbnr.668], var g.m. Peder Madsen i Gammelbosig [dvs. Sig] i Rind sogn. 2B: Christen 14, Bodil Cathrine 12
2) bror Rasmus Christensen Søndergaard i Holbæk, død. B:
a Christen Rasmussen Søndergaard 25, landmåler i Holbæk
b Karen Rasmusdatter g.m. Anders Mortensen i Frølund i Gjellerup sogn
3) søster Sidsel Christensdatter, død. 1B:
a Mette Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Lille Gunderup i Rind sogn

1366 Ellids Christensdatter i Hedeby i Skjern sogn. 7.9.1795, fol.322.
E: Søren Jensen Hahne. B: Johanne 12, Kirsten 7. FM: morbror Morten Christensen i Knudgårde i Stauning sogn.

1367 Christen Pedersen i Glarberghus i Skjern sogn. 10.9.1795, fol.323.
E: Elisabeth Svendsdatter. LV: Jens Jensen Refstrup i Kærgård i Skjern sogn. B: Kirsten Marie 21, Sidsel Kirstine 17. FM: Niels Svendsen i Videbæk i Vorgod sogn.
Første ægteskab med Else Rasmusdatter. B: Karen 28. FM: Simon Hansen i Skjern.
Andet ægteskab med Maren Jensdatter. B: Else 24. FM: Peder Christensen i Herborg i Vorgod sogn.

1368 Peder Lauridsen i Heager i Vildbjerg sogn. 9.11.1793, fol.323B.
E: Mette Christensdatter. LV: Niels Svendsen i Merrild i Vildbjerg sogn, Jens Jespersen i Birkmose i Timring sogn. B: Christen 26, Maren 24, Laurids 21, Søren 16, Simon 11. FM: Christen Andersen i Bækgård i Nøvling sogn, Jens Ovesen Riis.

1369 Anne Pedersdatter i Barde i Vorgod sogn. 12.10.1795, fol.324B.
Enke efter Christen Mikkelsen. A:
1) Peder Mikkelsen i Tovstrup i Snejbjerg sogn
2) Niels Pedersen Asbjerg i Sinding sogn
3) Niels Lauridsen Asbjerg i Sinding sogn
4) Christen Lauridsen i Kibæk i Assing sogn
5) Anne Marie.
Arvingerne kaldes brødre og svogre til Christen Lauridsen i Kibæk.

1370 Frederik Christian Zellermann, forpagter på Pallisbjerg [i Staby sogn]. 16.6.1793, fol.325.
[Enkemand efter Karen Jensdatter Staby. Bevilling til uskiftet bo 23.3.1792 lbnr.1242.]
B: Elisabeth Dorthe 19, Claudiane 17. FM: Mads Andersen Kyttrup til Udstrup. Afdøde blev ansat som forpagter 1789, hvor han kom fra Hammergård, som han ejede.

1371 Jens Madsen og hustru Anne Laugesdatter samt 3 børn i Annekskirkegården i Egvad sogn. 2.4.1794, fol.335B, protokol 1790-1798, VII, fol.1.
B: Lauge 34, Mads 16, Johanne, [skifte 3.4.1794 lbnr.1372], var g.m. Poul Eskildsen i Tarm, Maren 26. FM: mosters mand Jeppe Jensen i Tarm, Anders Wulff Meiner, præst i Lønborg og Egvad sogne.
Ved et skøde 1758 angives afdøde kones mor Johanne Pedersdatter, enke efter Lauge Jessen i Kirkegård og deres børn Jes Laugesen og Karen Laugesdatter g.m. Jeppe Jensen. Skødet medunderskrives af Mads Jensen i Tarm.

1372 Johanne Jensdatter i Tarm i Egvad sogn. 3.4.1794, fol.337, protokol 1790-1798, VII, fol.3B.
E: Poul Eskildsen. B: Eskild 2, Jens 1. FM: morbror Lauge Jensen i Kirkegård i Egvad sogn. Arv efter afdødes forældre, skifte 2.4.1794 lbnr.1371.

1373 Karen Christensdatter i Nogård i No sogn. 24.5.1794, fol.337B, protokol 1790-1798, VII, fol.4B, 9.
E: Peder Nielsen. A:
1) søster Johanne Christensdatter, enke efter Hans Janniksen i Nørre Rejsby ved Ribe. LV: Niels Dam i Klapmølle [i Velling sogn]
2) bror Hans Christensen, død. 4B:
a Peder Hansen 30 i Emmerlev i Holsten
b Peder Hansen i Vardemynde
c Maren Hansdatter g.m. Mikkel Christensen i Hammelsvang
d Mette Hansdatter g.m. Jens Jespersen, soldat i Rendsborg.

1374 Abelone Christensdatter i Esbøl i Sønder Vium sogn. 27.5.1794, fol.339, protokol 1790-1798, VII, fol.7.
E: Peder Pedersen. B: Abelone Kirstine 8. FM: morbror Hans Christian Christensen i Esbøl.

1375 Jens Christensen Vestergaard i Medehus i Sønder Vium sogn. 27.5.1794, fol.340, protokol 1790-1798, VII, fol.8.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Madsen i byen.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter, skifte 18.3.1768 efter begge ægtefæller, der lever. Skiftet er indført [ 6.9.1769 i Varde, Øster, Vester og Nørre Horne herreders] justitsprotokol [1767-1775, B82G-13], fol.183B. B:
1) Søren Jensen her i byen (25 år i 1768)
2) Sidsel Jensdatter g.m. Christian Peder Krag i Vium Mølle (20 år i 1768).
FM i 1768: farbror Eskild Christensen i Tarm.

1376 Mikkel Pedersen i No Anneksgård. 5.9.1794, fol.341B, protokol 1790-1798, VII, fol.10.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Christen Hansgaard, degn i Hee. B: Dorthe 15, Peder 6. FM: Laurids Pedersen i No, Mikkel Madsen sst.

1377 Lene Christensdatter i Rindum. 10.10.1794, fol.342B, protokol 1790-1798, VII, fol.11B.
E: Peder Tim. B: Else 22, Bodil 20, Christen 17, Johanne 16, Edel Margrethe 15. FM: morbror Niels Christensen i Vejlstrup i Ulfborg sogn.

1378 Thomas Christensen, ugift matros i Nørre Røjklit på Holmsland. 7.11.1794, fol.343, protokol 1790-1798, VII, fol.12B.
A:
1) mor Karen Jensdatter g.m. Thomas Jensen i Nørre Røjklit
2) bror Jonas Christensen 15
3) søster Kirsten Christensdatter 21
4) søster Maren Christensdatter.
FM: farbror Laurids Jonasen i Nørkær i Hee sogn.

1379 Mourids Sørensen i Kiddal i Nørre Omme sogn. 19.11.1794, fol.343B, protokol 1790-1798, VII, fol.13B.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Christian Frederik Bang, præst i Nørre Omme [og Brejning]. B: Karen 26, Laurids 22, Anne 20, Søren 17. FM: farbror Niels Sørensen Kølle i Askov i Nørre Omme sogn.

1380 Anne Marie Lauridsdatter [dvs. Laugesdatter] i Sønderby i Borris sogn. 19.12.1794, fol.344B, protokol 1790-1798, VII, fol.15.
E: Mads Sørensen. B: Mette 17, Lauge 13, Jens 8, Jeppe 5. FM: mors morbror Eskild Hansen i Lindvig, Jens Bertelsen i Agger i Borris sogn. Enkemandens første ægteskab med [Mette Thomasdatter, skifte 21.1.1773, fol.462]. B: Thomas Christian, Hans.

1381 Mette Justsdatter i Heager i No sogn. 30.12.1794, fol.345, protokol 1790-1798, VII, fol.16.
E: Christen Simonsen. B: Margrethe 7, Anne Kirstine 5. FM: mosters mand Niels Andersen i Lybæk i No sogn.

1382 Ellen Andersdatter i Lybæk i No sogn. 21.2.1795, fol.345B, protokol 1790-1798, VII, fol.17B.
E: Jens, Andersen. B: Ida 20, Anders 16, Anne 13. FM: farbror Niels Andersen i Lybæk.

1383 Kirsten Christensdatter i Sønder Brorstrup i Ølstrup sogn. 23.2.1795, fol.346, protokol 1790-1798, VII, fol.18B.
E: Christen Jensen Norden. B: Jens 8. FM: morbror Jesper Christensen i Nørre Brorstrup. Første ægteskab med Christen Pedersen her på stedet. B: Christen 31, Peder 26, Hans 24, Mette Marie 21, Niels 18. Christiane 16.

1384 Jørgen Christensen Minds i Øster Herborg i Vorgod sogn. 24.2.1795, fol.347B, protokol 1790-1798, VII, fol.21.
E: Inger Marie Lauridsdatter. LV: Christen Christensen i Øster Herborg. B: Christen 21, Mette 18, Inger Marie 15, Oluf 13, Laurids 9, Maren 7. FM: morbror Gravers Lauridsen i Østerby i Bølling sogn.

1385 Peder Nørskov i Nygård i Ikast sogn. 2.7.1793, fol.348, protokol 1790-1798, VI, fol.22, VII, fol.22.
B:
1) Anne Cathrine Nørskov g.m. Jens Leth på Remmegård
2) Kirsten Nørskov, [skifte 15.3.1790 lbnr.1105], var g.m. [Casper] Møller, herredsfoged til Højris. 2B: Caroline 11, Jacobine 8
3) Anne Nørskov g.m. [Morten] Westrup til Herningsholm
4) Maren Nørskov g.m. Anders Røjgaard, købmand i Århus
5) Pederikke 32, der ægter Hans Bech, købmand i Århus.

1386 Sidsel Lauridsdatter i Nobjerg i No sogn. 23.5.1795, fol.356B, protokol 1790-1798, VII, fol.25B.
E: Jens Lauridsen. Første ægteskab med Niels Christensen. B: Christen 34, Laurids 31, Karen g.m. Hans Lauridsen i Heager i No sogn, Anne Marie 26, Mette Marie 26. FM: søskendebarn på mors side Niels Sørensen i Brorstrup i Ølstrup sogn.

1387 Niels Christensen, skomager i Bølling. 15.8.1795, fol.357B, protokol 1790-1798, VII, fol.27.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Christensen Svends i Hanning. B: Dorthe Kirstine 14. FM: morbror Christen Jensen i Bølling. Afkald fra 2 børn af første ægteskab.

1388 Christen Jepsen i Kirkeby i Velling sogn. 17.8.1795, fol.358, protokol 1790-1798, VII, fol.28.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Sørensen. B: Jeppe 23, Maren Kirstine 21, Kirsten 20, Maren 17, Sidsel 15, Morten 11, Christian 8, Søren 6. FM: fasters mand Jens Hollænder i Ringkøbing.

1389 Kirstine Marie Jørgensdatter i Mølgård i Hanning sogn. 30.9.1795, fol.358B, protokol 1790-1798, VII, fol.29.
E: Morten Jensen. B: Johanne 5, Jørgen 3. FM: morfar Jørgen Jensen i Foersum i Egvad sogn.

1390 Kirsten Christensdatter, ugift tjenestepige i Kloster i Nysogn på Holmsland. 1.12.1795, fol.359, protokol 1790-1798, VII, fol.30B.
A:
1) bror Jens Christensen i Kloster i Nysogn
2) bror Peder Christensen i Nysogn
3) bror Henrik Christensen i Sønderby på Holmsland
4) søster Else Christensdatter g.m. Hans Lybæk på Holmsland
5) søster Maren Christensdatter g.m. Jørgen Damgaard i Rindum
6) søster Anne Christensdatter g.m. Adser Nielsen i Holsten
7) søster Elisabeth Christensdatter.

1391 Christen Knudsen i Faster. 23.12.1795, fol.359B, protokol 1790-1798, VII, fol.31B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Jens Christensen Klokmose. B: Karen 15, Maren 13, Ellids 11. FM: Poul Knudsen i Barde.

1392 Testamente. 1795, fol.360.
Testamente af 16.7.1790 for Reinholt Nielsen og hustru Inger Christensdatter i Bølling.

1393 Testamente. 1795, fol.360B.
Testamente af 31.12.1790 for Poul Madsen og hustru Inger Espersdatter i Gåsagerbol i Sir sogn.

1394 Testamente. 1795, fol.361.
Testamente af 31.5.1793 for Christen Nielsen Hygumbjerg i Hygum sogn og hustru Bodil Jepsdatter Lund.

1395 Testamente. 26.2.1795, fol.361B.
Testamente af 18.5.1794 for Karen Lauridsdatter, enke efter Christen Lassen i Drosvadhus i Resen sogn. A: søsterdatters datter Karen Christensdatter Reinholt.

1396 Testamente. 1795, fol.362B.
Testamente af 25.7.1785 for Christian Nørager og hustru Joachimine Beate Mølmark i Vennergård i Velling sogn.

1397 Jens Sørensen Nørgaard i Fabjerg sogn. 12.3.1796, fol.363.
Testamente af 30.1.1795 for den nu afdøde mand. A: forlovede Maren Christensdatter.

1398 Bevilling til uskiftet bo. 18.6.1796, fol.363B.
Bevilling til uskiftet bo af 26.6.1789 for Christen Conradsen Lundsgaard og hustru Margrethe Christensdatter Nybo til Lergrav [i Avlum sogn].

1399 Laurids Pedersen i Hee sogn. 7.8.1795, fol.363B.
E: Abelone Andersdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1400 Christen Madsen i Gadegård i Humlum sogn. 2.9.1794, fol.364.
E: Anne Olufsdatter. LV: Oluf Balleby i Strandbygård. B: Oluf 31, Dorthe 28, Mads 26, Maren 22. FM: Jens Gadegaard.

1401 Hans Christensen i Poldbjerg i Tørring sogn. 4.8.1794, fol.364B.
E: Dorthe Marie Jensdatter. LV: Christen Aggersborg i Lemvig. B: Sidsel Marie 12, Bodil Cathrine 11, Jens 8. FM: farbror Jens Christensen Mølhave i Tørring.

1402 Dorthe Christensdatter i Kærmarkshus i Fabjerg sogn. 24.9.1794, fol.365.
E: Jens Sørensen Nørgaard. A:
1) halvbror Peder Christensen over 56 år, uvist hvor
2) halvsøster Kirsten Nielsdatter over 85 år, rejst til Holsten, men uvist hvor
3) afdødes far Christen Jensens søskendebarn Bertel Jensen, død. 1B:
a Jens Bertelsen i Øster Lindhus i Gudum sogn.
Afdøde var født i Resen sogn.

1403 Mette Thomasdatter, ugift i gården Vej i Tørring. 11.10.1794, fol.366.
A:
1) bror Christen Thomsen i Pasgård i Hygum sogn
2) bror Eskild Thomsen Kast i Knagis i Hove sogn
3) bror Peder Thomsen 50 på Vestergård i Tønder
4) halvsøster Anne Christensdatter, død, var g.m. Christen Madsen i Bommerhede i Ramme sogn
5) halvsøster Mette Christensdatter 30 i Hygum sogn.

1404 Anne Pedersdatter i Broksgård i Nørre Nissum sogn. 8.12.1794, fol.367.
E: Christen Jørgensen. B: Jørgen 5 uger, der døde. FM: morbror Niels Pedersen i Nissum by. Desuden nævnes enkemandens søskende Else Marie g.m. Jeppe Madsen Balle i Nissum, Karen g.m. Niels Christensen i Tonsbjerg i Nørlem sogn.

1405 Rasmus Lauridsen i Vester Lind i Gudum sogn. 21.11.1794, fol.367B.
E: Mette [Christensdatter]. B: Laurids 28, Malte 23, Kirstine Marie 16. FM: Jens Christensen i Øster Lind, Niels Jensen i Engelund i Fabjerg sogn.

1406 Maren Christensdatter Høgsgaard i Midtiby i Nørre Nissum. 28.1.1795, fol.368B.
Enke efter Christen Christensen Høgsgaard. A:
1) brordatter Maren Christensdatter g.m. Jens Jensen Hodsager i Resen sogn
2) søstersøn Jens Bertelsen i Gudum
3) søstersøn Laurids Skov i Humlum, død. 4B:
a Jens Bjerre i Humlum
b Jeppe Lauridsen i Klostergård i Humlum sogn
c Mette Marie [Lauridsdatter] g.m. Jens Kyndesen i Sundgård [dvs. Oddesund i Odby Sogn] i Thy
d [Marie Johanne Lauridsdatter] g.m. Peder Jørgensen i Asp.

1407 Jens Jensen i Vester Munksgård i Vandborg sogn. 29.1.1795, fol.369B.
A:
1) mor Anne Pedersdatter, enke efter Jens Jacobsen, [skifte 23.4.1794 lbnr.1345]. LV: Peder Olufsen i Damgård i Vandborg sogn
2) søster Marianne Jensdatter 6
3) bror Peder Jensen 4.
FM: morbror Jens Christian Kirkeby.

1408 Christen Jensen i Nedenstrand i Vandborg sogn. 2.3.1795, fol.370.
E: Birgitte Villadsdatter. LV: Jens Andersen i Munksgård. B: Anne Sofie 1, Marianne, nyfødt. FM: farbror Jens Jensen Foldbjerg.

1409 Nikolaj Christensen i Bækhus i Hygum sogn. 30.4.1795, fol.371.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Lind i Nørby. B: Christen, Else Marie g.m. Christen Pedersen i Hygumbjerg, Mette 27 i Fjaltring Præstegård, Mette Marie 19. FM: farbror Jens Christensen i Engbjerg sogn, Eskild Thomsen Kast i Hove sogn.

1410 Maren Pedersdatter i Nørgård Huse i Humlum sogn. 15.7.1795, fol.372.
Enke efter Niels Jacobsen. A:
1) søster, enke efter Mads Kæmp i Sønderlund i Møborg sogn
2) søstersøn Niels Olufsen
3) søsterdatter g.m. Gravers Villersgaard i Bøvling sogn.

1411 Jeppe Thagaard i Makholm i Resen sogn. 20.7.1795, fol.373.
E: Mette Marie Christensdatter. LV: Jeppe Ørgaard i Resen. B: Jeppe 4, Karen 1. FM: farbror [Laurids] Thagaard, amtsforvalter i Thisted.
Enkens første ægteskab med [Jeppe Christensen], skifte 27.6.1786 lbnr.909. B: Maren. død, Christen, Jens. Aftægt til Christen Jensen.

1412 Margrethe Eriksdatter i Fabjerg Bol i Fabjerg sogn. 1.9.1795, fol.374.
E: Peder Nielsen. B: Niels Christian 18, Erik 15, Anders 14, Anne Marie 12, Mette Marie 10, Maren 7, Karen 3. FM: morbror Christen Eriksen i Surkær i Gudum sogn.

1413 Knud Madsen i Lund i Humlum sogn. 18.9.1795, fol.375.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Peder Christensen Husmer i Hjerm sogn. B: Karen 19, Niels 15, Christen 11, Maren 11, Karen 9, Jacob 7, Johanne 4. FM: Jens Lund i Resen.
Skifte efter første hustru 13.9.1773. B: Mads Knudsen Thagaard i Humlum, Jens Knudsen i Søndbjerg på Thyholm, Thomas Knudsen Lund 28 på stedet, Anne Knudsdatter g.m. Niels Jensen i Store Hedegård i Resen sogn.

1414 Johanne Jacobsdatter i Bramstrup i Humlum sogn. 4.11.1795, fol.377.
E: Clemen Jensen. B: Jens 21, Anne g.m. Christen Savmand i Fabjerg, Else g.m. Oluf Pedersen i Nørgård i Gimsing sogn, Margrethe. FM: Jens Bach.

1415 Anne Jensdatter i Øster Agerskov i Hygum sogn. 23.11.1795, fol.378.
E: Laurids Pedersen. A:
1) bror Rasmus Jensen i Østergårde i Nørre Nissum
2) søster Ida Jensdatter i Østergårde i Nørre Nissum
3) søster g.m. Christen Møller i Thisted.

1416 Maren Knudsdatter i Vognsgård i Humlum sogn. 14.12.1795, fol.379.
E: Niels Jensen. B: Jens 6, Knud 4. FM: født værge Jeppe Knudsen i Brunsgård i Humlum sogn.

1417 Hans Hansen Post i Vester Herborg i Vorgod sogn. 22.6.1796, fol.380, protokol 1790-1798, VII, fol.33.
E: Johanne Jensdatter. LV: Gravers Jensen i Fuglbjerg i Stadil sogn. B: Anne Johanne 16. FM: Kynde Thomsen i Herborgbæk, født værge Jeremias Hansen i Agerfeld.

1418 Peder Lassen i Gåsdal i Borris sogn. 23.6.1796, fol.380B, protokol 1790-1798, VII, fol.34.
A:
1) søskendebarn Laurids Nielsen i Nordenå i Hemmet sogn
2) søskendebarn Jacob Nielsen i Neder Kirkegård i Assing sogn
3) søskendebarn Jens Nielsen Egvig ved Borris Kirke
4) søskendebarn Peder Nielsen, død. 4B:
a Niels Pedersen i Egvig i Borris sogn
b Mette Marie Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Nordenå
c Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Mikkel Nielsen i Nordenå
d Maren Pedersdatter
5) søskendebarn Ib Pedersen ved Assing Kirke
6) søskendebarn Karen Jacobsdatter g.m. Poul Andersen Hareskov
7) søskendebarn Laurids Christensen i Debelmose, død. 3B:
a Abelone Lauridsdatter g.m. Aksel Nielsen i Årup i Hanning sogn
b Mette Lauridsdatter g.m. Laurids Christian [Gregersen] i Kjelstrup
c Gravers Lauridsen i Grindsted sogn.

1419 Maren Mortensdatter i Tarp i Borris sogn. 8.7.1796, fol.383, protokol 1790-1798, VII, fol.36.
E: Jonas Jacobsen. Første ægteskab med Niels Thomsen. B: Anders Nielsen Aanum, Jeppe Nielsen 19, Barbara Cathrine Nielsdatter 24.

1420 Susanne Marie Sørensdatter i Sønderby i Hee sogn. 11.8.1796, fol.384B, protokol 1790-1798, VII, fol.37B.
E: Niels Nielsen Madum. Første ægteskab med Christen Nielsen. B: Søren 32, Christen 28, smed, Sidsel Marie 20. FM: morbror Christen Sørensen Damgaard i Ulfborg.

1421 Peder Graversen Ravnsbjerg i Bølling sogn. 2.12.1796, fol.386, protokol 1790-1798, VII, fol.40, protokol 1790-1798, VIII, fol.15B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Peder Lauridsen Skaarup i Østerby. B: Mette 22, Gravers 18, Poul 17, Anne 11, Jacob 5. FM: farbror Christen Graversen [i Ravnsbjerg] i Brejning sogn.

1422 Christen Andersen i Snabe i Hove sogn. 20.5.1796, fol.387.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Mørk i Engbjerg sogn. Første ægteskab med Johanne Pedersdatter. B: Bodil Margrethe 4½, Anders 3½. FM: farbror Jens Andersen Munksgaard i Vandborg sogn.

1423 Kirsten Christensdatter i gården Stor i Hove sogn. 21.5.1796, fol.388B.
E: Bertel Gregersen. Første ægteskab med Jens Andersen. B: Anne Cathrine g.m. Niels Jensen i Klinkby, Anders 23, Christen 20, Jens 18, Mette 16. FM: morbror Peder Christensen i Lomborg.

1424 Christen Madsen i Nederstrand i Vandborg sogn. 21.5.1796, fol.389.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Jens Munksgaard i Vandborg sogn. A:
1) bror Jens Madsen 26
2) søster Elisabeth Madsdatter g.m. Peder Nielsen i Gammelby i Mejrup sogn
3) søster Inger Marie Madsdatter 28 i Nørre Nissum. FM: farbror Jens Jensen Borum i Nørre Nissum
4) halvbror Mads Christensen.

1425 Marianne Jensdatter i Munksgård i Vandborg sogn. 1.10.1796, fol.391.
A:
1) mor g.m. Christen Munksgaard i Bækmarksbro
2) bror Peder Jensen. FM: Jens Christian Kirkeby
3) halvbror Jens Christian Christensen. FM: Peder Eskildsen Vinkel.

1426 Sidsel Christensdatter i Bølling. 2.12.1796, fol.391B, protokol 1790-1798, VII, fol.41.
E: Jesper Nielsen. B: Christian 6, Anne 4, Niels 1. FM: Jens Madsen Møller i Bølling, morbror Niels Christensen Gade i Tarm.

1427 Laurids Jensen i Hanninggård i Hanning sogn. 3.12.1796, fol.392B, protokol 1790-1798, VII, fol.42.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Hans Nielsen i Trøstrup i Vorgod sogn. B: Hans 30, Jens 28, Niels 25, Byrge 24, Christen 21, Karen 16, Anne Kirstine 12, Else Johanne 8. FM: Niels Kjærsgaard i Skjern sogn, som fædrene slægt.
Første ægteskab med Karen Hansdatter. B: Ellids g.m. Poul Thomsen i Debelmose i Borris sogn.

1428 Christen Bertelsen i Bølling sogn. 12.8.1796, fol.393B, protokol 1790-1798, VII, fol.43.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Jens Madsen Møller i Slumstrup Mølle. B: Peder 7, Anne 5. FM: Laurids Jensen i Bølling.

1429 Peder Joensen i Bækbohøj i Dejbjerg sogn. 23.12.1796, fol.394, protokol 1790-1798, VII, fol.43B.
E: Abel Cathrine Jensdatter. LV: Henrik Skytte i Stauning. B: Jens over 18, Joen 10. FM: farbror Knud Joensen, i Nygård i [Sønder] Lem sogn.

1430 Mourids Jespersen i Strandby i Stauning sogn. 27.12.1796, fol.395, protokol 1790-1798, VII, fol.44B.
E: Sofie Jensdatter. LV: Mads Christensen Andrup i Stauning sogn ved stedsøn Jens Sørensen. B: Jesper 21, Bodil 19, Mette 16. FM: fars halvbror Laurids Jespersen i Lambæk i [Sønder] Lem sogn.

1431 Anne Marie Jensdatter i gården Døj i Ramme sogn. 15.7.1796, fol.396.
E: Poul Andersen. B: Anne Cathrine 14, Anders 8, Jens Christian 1. FM: morbror Henrik Jellesen, degn i Dybe sogn.

1432 Eskild Eskildsen i Nørre Råbjerg i Vandborg sogn. 9.7.1796, fol.397B.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: Christen Madsen Munksgaard. B: Eskild 6, Else Marie 1½. FM: farbror Peder Eskildsen Vinkel i Hove sogn.

1433 Niels Christensen Vad [i Øgelstrup] i Råsted sogn. 1797, fol.399.
E: Mette Lauridsdatter Tang. Bevilling til uskiftet bo af 4.9.1778.

1434 Jacob Andersen i Birkmose i Timring sogn. 30.12.1795, fol.399B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mads Jensen Møller i Grimstrup Mølle. B: Anders 16, Jens 13, Maren. FM: Jens Jespersen i Birkmose, Christen Overgaard i Kirkegård i Timring sogn.
Skifte efter første hustru 24.11.1773. B: Jens 22. FM: Thyge Madsen i Egeris Mølle i [Nørre] Vium sogn.

1435 Maren Olufsdatter [Torp] i gården Vang i Flynder sogn. 21.11.1796, fol.400B.
E: Peder Nielsen. B: Niels 3 mdr. FM: Niels Vang.
(Afdøde kaldes også fejlagtigt Mette Olufsdatter).

1436 Kirsten Christensdatter i Kamstrup i Nørre Nissum sogn. 17.12.1796, fol.402B.
E: Christen Christensen. B: Maren 27, Christen 25, Dorthe 23, Christen 22, Jeppe 16, Niels 13. FM: morbror Mads Gottrup i Humlum, mosters mand Christen Eriksen i Surkær i Gudum sogn.

1437 Telle Sørensen i Sandfær i Vind sogn. 19.11.1796, fol.403.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Poul Jensen Vindgab. A:
1) bror Kjeld Sandfær i Vind sogn
2) søster Anne Marie g.m. Christen Tambor i Ulfborg
3) søster Karen g.m. Peder Knudsen i Troldtoft i Vind sogn
4) halvbror, født uden ægteskab, Jens Jacobsen Gosmer, [skifte 28.10.1793 lbnr.1328]. 8B:
a Jørgen Jensen 30
b Ellen Jensdatter 26
c Christen Jensen 25
d Mette Jensdatter 22
e Anne Jensdatter 18
f Anne Jensdatter 16
g Else Marie Jensdatter 10
h Kirsten Jensdatter 6.

1438 Niels Pedersen i Fiskbæk i Gudum sogn. 20.8.1796, fol.405B.
E: Else Davidsdatter. LV: Christen Møller i Klostermølle. Testamente af 16.8.1796.
Enkens første ægteskab med [Jens Knudsen, skifte 28.6.1773 lbnr.518]. 2B:
1) Knud Jensen i Sønder Tang
2) Anne Marie Jensdatter, død, var g.m. Christen Nielsen Krog i Gudum ved husbond Oluf Balleby til Strandbygård. 6B: Jens, Niels, Johanne, Mette Marie, Else, Johanne Marie.

1439 Jens Jørgensen i Birkmose i Timring sogn. 5.11.1796, fol.408.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Peder Sørensen i Lund i Vinding sogn. B: Jørgen 22, Peder 19. FM: Thomas Hansen Hjortsballe i Timring sogn.

1440 Søren Pedersen i Nørre Tang Hus i Gudum sogn. 14.5.1796, fol.409.
E: Karen Christensdatter. LV: stedfar Jens Christensen i Rottesgård i Fabjerg sogn. B: Anne Marie 7, Peder 3. FM: Peder Pedersen i Nørre Børring i Fabjerg sogn.
Huset ejes af Anders Jensen Borum i Nørre Nissum.

1441 Karen Christensdatter i Engsig i Skjern sogn. 20.7.1798, fol.410.
E: Mikkel Pedersen. B: Kirstine Marie 13, Anne 11, Maren 8, Christen 3. FM: morbror Anders Christensen i Korsgård i Skjern sogn, Niels Pedersen i Bækbo i Dejbjerg sogn.

1442 Testamente. 1798, fol.411.
Testamente af 3.2.1796 for Mikkel Nielsen og hustru Anne Eskildsdatter i Lem Kærgård i Sønder Lem sogn. A:
1) hans brordatters søn Jens Jensen i Søndergård i Sønder Lem sogn, der er opkaldt efter hans bror
2) hendes bror Jens Eskildsen i Lembjerg [i Sønder Lem sogn]. 2B: Eskild Jensen, Marianne Jensdatter.

1443 Anne Cathrine Ibsdatter i Vorgod. 30.7.1796, fol.411B.
E: Christen Thygesen. B: Thyge 1. FM: morfar Ib Pedersen i Assing.

1444 Thomas Hansen Frøsig fra Ribe, der døde på Timgård. 1.12.1796, fol.411B.
Skiftet afholdes i Ribe.

1445 Niels Nielsen Lund og hustru Anne Madsdatter i Egebjerghus på Nørre Karstofts grund i Skarrild sogn. 19.12.1796, fol.412.
B: Niels 22, Mads 19, Jens 17, Anne Marie 13, Jens Christian 11, Sejer 8, Søren 5. FM: Terkild Jensen i Sønder Karstoft.

1446 Mourids Christensen i Rødding i Vildbjerg sogn. 25.1.1797, fol.412B.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Christensen i Pugdal. B: Edel Kirstine 17. FM: Mourids Olufsen i Linå i Sunds sogn, som nærmeste slægt.

1447 Peder Hansen til Landting [i Ejsing sogn]. 1797, fol.413.
E: Maren Bernsdorff. Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1781.

1448 Peder Andersen i Hyldgård i Nørre Nissum sogn. 1797, fol.413B.
E: Margrethe Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 8.9.1780.

1449 Christen Jensen i Meldgård i Ejstrup i Hee sogn. 1797, fol.413B.
E: Anne Christensdatter. Testamente af 22.3.1788.

1450 Testamente. 1797, fol.414.
Testamente for Hans Christensen og hustru Malene Nielsdatter i Nostampe i No sogn.

1451 Testamente 1797, fol.414B.
Testamente af 26.7.1797 for Niels Lauridsen og hustru Anne Johanne Jørgensdatter i Lensbjerghus i Fovsing sogn.

1452 Mette Kirstine Pedersdatter i Bovbjerg i Trans sogn. 16.12.1796, fol.415.
E: Simon Jensen. B: Jens 7, Peder 5, Mads 2, Anne 8 uger. FM: Peder Knudsen i Kirkeby i Trans sogn, født værge Poul Pedersen i Lykke i Trans sogn.

1453 Mette Kirstine Villadsdatter i huset Landerhus i Brejning sogn. 10.3.1797, fol.416.
E: Peder Nielsen. B: Marianne 13, Anne 7, Kirsten 3. FM: Niels Vesterbæk i Brejning sogn.
Uden for ægteskab med Jens Pudgaard i Hanning sogn B: Peder Jensen 20.

1454 Maren Nielsdatter i Lund i Vinding sogn. 9.5.1797, fol.416.
E: Niels Jensen. B: Jens 9, Niels 6, Sidsel, Karen 3, Anne 1½. FM: morfar Niels Christensen Hjerrild i Vinding, Jens Christensen Tusholt.

1455 Helene Marie Olufsdatter i Ulstofte i Skjern sogn. 27.1.1797, fol.417.
E: Peder Jensen. B: Jens 35 i Holsten, Christian 21, Peder 18, Anne Margrethe g.m. Christen Andersen i Albæk i Skjern sogn, Kirsten i Tarm, Karen. FM: mosters mands søn Christen Pedersen Klokmose.

1456 Anne Diderikke Didriksdatter i Nørre Holmgård i Møborg sogn. 18.1.1797, fol.418B.
E: Michael Nyboe, forpagter af Nørre Holmgård. B: Jens Tang Nyboe 8. FM: Niels Sørensen Windelin, præst i Staby. Bevilling til uskiftet bo 18.8.1789 lbnr.1093. Desuden nævnes enkemandens bror Iver Nybo, [forvalter] på Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn] på Sjælland.

1457 Anne Marie Lorentsdatter i Søgård i Husby sogn. 28.2.1797, fol.421.
E: Jens Christensen Poulsgaard, ladefoged på Timgård. Uden for ægteskab B: Mads Davidsen over 30, uvist hvor.

1458 Anders Christensen Møller i Pinen i Humlum sogn. 18.2.1797, fol.423B.
E: Sidsel Mikkelsdatter. LV: Niels Nielsen Nordbak. B: Christen 24 uger. FM: farfar Christen Jensen, møller i Sem Mølle [i Hvidbjerg sogn] på Thyholm.

1459 Johanne Iversdatter på Bollerup i Rindum sogn. 9.5.1797, fol.427B.
E: Peder Knudsen. B: Iver 8, Mette 6, Knud 3, Jens Peder 7 uger. FM: mosters mand Jacob Lauridsen Bollerup på Holmsland.
Desuden nævnes enkemandens brødre Jens Knudsen, Oluf Knudsen.
Gården ejes af Niels Mortensen i Gammelsogn.

1460 Poul Poulsen i Øster Tang i Gudum sogn. 12.6.1797, fol.429.
A:
1) bror Christen Poulsen, død. 1B:
a en datter, død, var g.m. Anders Pedersen i Overgård i Nørre Nissum sogn. 4B: Kirsten 25, Christen 24, Peder 22, Mads 18
2) bror Mads Poulsen, kongelig materialkusk i København, død, var g.m. Marie Hansdatter. 1B:
a Mette Marie Madsdatter, døbt Frue Kirke 28.8.1767, opholder sig i Gnadau på grevskabet Borby i Tyskland. FM: Niels Kjær Tang på Nørre Vosborg
3) søster Else Poulsdatter, der lever på Venø. Der nævnes af B:
a Mads Andersen på Venø
b Peder Andersen, der overtager Øster Tang
4) halvbror Erik Lauridsen, død. 1B:
a Christen Eriksen i Måbjerg
5) halvsøster Maren Lauridsdatter, død. 1B:
a Morten Jensen i Ydby i Thy, død. 2B: Laurids 23, Jens 16.

1461 Jens Nielsen i Engbjerg sogn. 10.7.1797, fol.432.
E: Else Marie Nielsdatter. LV: Poul Christensen i Rosdal. B: Kirsten 5. FM: Jens Christensen i Smedshave, som beslægtet.

1462 Jens Poulsen, ugift i Østergård i Gudum sogn. 18.10.1796, fol.433.
A:
1) bror Anders Poulsen 59 i Dalgård i Resen sogn
2) søster Maren Poulsdatter Krog, enke efter Christen Madsen i Havskovhus i Gudum sogn
3) bror Peder Poulsen 47 i Ringelhøj i Flynder sogn
4) halvsøster Anne Poulsdatter g.m. Morten Jensen Pilgaard i Fovsing sogn.

1463 Jens Jørgensen i Kvembjerg i Dejbjerg sogn. 29.8.1797, fol.436B.
E: [Mette Andersdatter]. LV: Anders Andersen, der ægter enken. B: Niels 13, Else 10, Anne Kirstine 6.

1464 Maren Christensdatter i Rabjerg i Dejbjerg sogn. 1.10.1797, fol.437.
E: Terkild Lauridsen. B: Kirsten 5. FM: morbror Thomas Christensen i Marup, Peder Christensen i Lem.

1465 [Cathrine Schmidt] på Estvadgård Kloster. 13.5.1795, fol.437B.
Enke efter Willer, løjtnant. A:
[0) Poul Mortensen Borreby, præst i Gudum og Fabjerg, g.m. Gertrud Marie Madsdatter, begge døde. 4B:]
1) søskendebarn Anne Marie Borreby g.m. [Søren Hansen] Seidelin, auditør i Kolding
2) søskendebarn Mette Marie Borreby i Holstebro, enke efter [Christen Linde] Leth
3) søskendebarn Dorthe Cathrine Borreby, enke efter [Christen Hansen] von Hielmcrone, [præst i Borbjerg]
4) søskendebarn Mads Borreby, krigsassessor i Holstebro.

1466 Conrad Peitersen i Gjellerup. 19.3.1790, fol.449B, protokol 1790-1798, I, fol.1, 20, II, fol.24, III, fol.32B, V, fol.4B, VIII, fol.1.
Enkemand efter Marie Kirstine Mikkelsdatter Engesvang, skifte 1.12.1788 lbnr.1048. B: Christen Linde Peitersen 3. FM: morfar Mikkel Jensen i Engesvang i Kragelund sogn, der døde, var g.m. Kirsten Pedersdatter, farbror Andreas Peitersen i Viborg.
Afdøde boede i 1779 i Bjergegård i Simested sogn.
Testamentarisk arv til afdødes hustru efter Christen Linde Friedenreich, død 1786, skifte sluttet 7.5.1795.
(Afdødes hustru kaldes også fejlagtigt Mette Kirstine Engesvang).

1467 Christen Kjeldsen i Brandborg i Sønder Nissum sogn. 2.6.1797, fol.478, protokol 1790-1798, VIII, fol.6B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: bror Jens Christensen Svejdal. B: Anne Cathrine 9, Johanne Marie 2. FM: farbror Niels Kjeldsen i Sønder Hedegård i Vemb sogn.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte sluttet 9.6.1779. B: Maren 21, tunghør.

1468 Maren Andersdatter i Ejstrup i Hee sogn. 24.7.1797, 479, protokol 1790-1798, VIII, fol.8.
E: Anders Christensen Vestergaard. B: Anders 20, Christen 17, Gravers 15, Niels 12, Anne Margrethe 5. FM: Christen Nielsen i Hvingel, Anders Jepsen Østergaard.

1469 Mette Madsdatter i Nørre Sandager i Dejbjerg sogn. 26.7.1797, fol.480, protokol 1790-1798, VIII, fol.9B.
E: Christen Sørensen. B: Bodil Marie 19, Anne Kirstine 15, Anne 13. FM: Jesper Pedersen Sandager i Rabjerg.

1470 Mads Madsen i Kovstrup i Velling sogn. 26.7.1797, fol.481, protokol 1790-1798, VIII, fol.10B.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Niels Christensen i Kovstrup. B: Mads, Anne 30. FM: Søren Vejlgaard i Vesttarp.

1471 Mette Pedersdatter i Smedslund i Nørre Nissum sogn. 31.7.1797, fol.481B, protokol 1790-1798, VIII, fol.11, 17.
Enke efter Mads Jensen i Agergård i Nørre Nissum sogn på Ulsund gods, skifte 13.6.1783. B: Peder, der døde 1786.
Hans A:
1) søster Else Jensdatter, død, [var g.m. Anders Pedersen i Lille Borum i Nørre Nissum sogn]. 1B:
a Petronelle Andersdatter g.m. Jens Pedersen Tejlborg i Nørre Nissum sogn
2) søster Kirsten Jensdatter g.m. Poul Mikkelsen Frik i Rom sogn.
Hendes A:
0) forældre Peder Andersen og Gertrud Pedersdatter i Trabjerg Gårde i Gudum sogn, begge døde. 2B:
1) Mette Pedersdatter, som er afdøde
2) søster Inger Marie Pedersdatter, død, var g.m. Christen Christensen Søgaard. 3B:
a Peder Christensen Søgaard i Trabjerg Gårde
b Gertrud Marie Christensdatter g.m. Christian Møller i Klostermølle
c Anne Marie Christensdatter g.m. Mads Pedersen i Trabjerg Gårde.

1472 Laurids Pedersen i Tusing i Vildbjerg sogn. 3.8.1797, fol.485B, protokol 1790-1798, VIII, fol.13.
E: Maren Lauridsdatter. LV: far Laurids Poulsen i Svenstrup i Vinding sogn. B: Mette 9 mdr. FM: fasters mand Niels Pedersen i Skinbjerg i Nørre Felding sogn.

1473 Anne Jensdatter, ugift i Meldgård [i Ejstrup] i Hee sogn. 5.8.1797, fol.486, protokol 1790-1798, VIII, fol.14, 18B, 25B.
A:
1) søster Karen Jensdatter, [skifte 10.5.1775 lbnr.570].
Af første ægteskab 1B:
a Kirsten Christensdatter i Hee sogn.
Af andet ægteskab 2B:
b Christen Gregersen i Hee sogn
c Peder Gregersen i Hvidbjerg sogn på Thyholm
Tredje ægteskab med [Jens Iversen]. 2B:
d Iver Jensen i Hee sogn
e Gregers Jensen i Humlum sogn
2) søster Maren Jensdatter, død, var g.m, [Jens Graversen i Smedegård i Tim sogn]. 4B:
a Gravers Jensen i Tim sogn
b Jens Jensen i Tim sogn
c Barbara Jensdatter g.m. Jens Madsen i Brinkgård i Tim sogn
d Maren Jensdatter g.m. Anders Jensen i Dybkær i Stadil sogn
3) søster Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Laurids Christensen [Clemensen i Vesterby i Rindum sogn, skifte 10.5.1779 lbnr.645]. 4B:
a Christen Lauridsen, død. 3B: Kirsten 16, Laurids 12, Peder 9
b Marianne Lauridsdatter g.m. Peder Bollerup ved Ganer Bro
c Kirsten Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen Hindhede i Tarm
Uden ægteskab B:
d Barbara Nielsdatter 50 g.m. Jens Gjelmose i København.

1474 Oluf Frandsen 21 år, ugift i Ganer i Skjern sogn. 11.8.1797, fol.491, protokol 1790-1798, VIII, fol.14B.
A:
1) mor Marianne Christensdatter, enke efter Frands Olufsen, skifte 31.8.1789 lbnr.1076. LV: Peder Tim i Rindum
2) søster Mette Cathrine Frandsdatter 14. FM: morbror Anders Christensen Leding i Dejbjerg sogn.

1475 Niels Christensen i Kamp i Stadil. 14.8.1797, fol.491B, protokol 1790-1798, VIII, fol.16.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Bork, degn i Stadil. B: Hans 8, Christen 6, Ellen 3, Jens 1. FM: farbror Jens Christensen Opstrup.

1476 Peder Pedersen i Korsled i Ferring sogn. 25.9.1797, fol.492B, protokol 1790-1798, VIII, fol.21, 43B.
Enkemand. B: Anne Marie 33, Christen 29. FM: Christen Nielsen Norsgaard i Trans.
Gårdens ejer er Christen Jensen Kastbjerg i Dybe, enkemand efter Maren Jensdatter, skifte 24.9.1781, hvis søn Christen Christensen Kastbjerg skal overtage gården, bevidnet af sidstnævntes brødre Oluf Christensen Kastbjerg, Niels Christensen Kastbjerg.

1477 Anne Kirstine Maltesdatter i Resen sogn og by. 26.9.1797, fol.496B, protokol 1790-1798, VIII, fol.22B.
E: Jens Nielsen Kikkenborg. B: Anne Marie 3, Malte 1. FM: Jens Bach i Humlum.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Marie Olufsdatter, skifte 31.5.1792 lbnr.1274]. B: Anne 10, Oluf 7.

1478 Christen Davidsen i Hedegård i Gudum sogn. 27.9.1797, fol.497B, protokol 1790-1798, VIII, fol.23B, 36B.
[Enkemand efter Johanne Marie Nielsdatter, skifte 14.5.1784 lbnr.840]. B:
1) Mikkel Christensen 46, ved garnisonen i Vejle
2) David Christensen Skovby i Holstebro, død, var g.m. Else [Jensdatter Sivekær]. 1B:
a [Christiane] 10
3) Maren Christensdatter, [skifte 11.4.1774 lbnr.534], var g.m. Niels Hedegaard. 1B:
a Marianne 23
4) Anne Marie Christensdatter g.m. Henrik Pedersen i Struer.

1479 Anders Pedersen i Lille Humlum i Resen sogn. 31.10.1797, fol.500, protokol 1790-1798, VIII, fol.25B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Oluf Balleby til Strandbygård. B: Laurids 21, Karen 17. Af første ægteskab B: Poul Christian Andersen i Mø, Peder Andersen i Kronborg, en søn, hvis navn ikke angives.

1480 Anne Marie Christensdatter i Trabjerg Gårde i Gudum sogn. 1.11.1797, fol.501, protokol 1790-1798, VIII, fol.27B.
E: Mads Pedersen. B: Margrethe 7 uger. FM: morfar Christen Christensen i Trabjerg Gårde.
Afdøde havde arv efter Mette Pedersdatter i Smedslund, [skifte 31.7.1797 lbnr.1471].

1481 Jacob Sørensen i Bækhus i Fabjerg sogn. 2.11.1797, fol.502, protokol 1790-1798, VIII, fol.29.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Christen Jensen Kviesgaard. B: Maren 18, Marianne 15, Ingeborg 11, Else Cathrine 8, Laurids 5. FM: Jacob Lauridsen.

1482 Christen Bertelsen i Store Sandbæk i Brejning sogn. 17.11.1797, fol.502B, protokol 1790-1798, VIII, fol.30.
E: Maren Sørensdatter. LV: C[hristian Frederik] Bang, præst i Nørre Omme og Brejning. B: Jens 17, Karen 14, Kirstine Marie 4, Bertel 2. FM: morbror David Sørensen i Øster Ølby i Ølby sogn, Oluf Jensen i Lille Sandbæk i Brejning sogn.

1483 Inger Villadsdatter i Hede i Stauning sogn. 16.12.1797, fol.503B, protokol 1790-1798, VIII, fol.31.
E: Oluf Nielsen Sand.
Første ægteskab med Hans Jensen i Hede. B: Jens, Villads, Anne Marie 38, Karen 28. FM: søskendebarn på fars side Anders Nielsen i Sønderby i Stauning sogn.

1484 Jens Madsen i Flyndergård i Flynder sogn. 12.1.1798, fol.504B, protokol 1790-1798, VIII, fol.32B, 37, 45.
Enke efter Mette Jacobsdatter. A:
1) bror Peder Madsen i Ikast sogn, død. Uvist om børn
2) bror Niels Madsen i Lundbæk. død. Børn, hvis navne ikke angives
3) bror Niels Madsen i Fabjerg, død. Af børn angives Mads Nielsen i Nørlem
4) bror Christen Madsen i Flynder, død. 5B:
a Christen Christensen Kirkegaard i Møborg
b Jens Christensen i Møborg
c Anne Christensdatter g.m. Jørgen Jellesmark i Ramme sogn
d Kirsten Christensdatter Kirkegaard
e Maren Christensdatter
5) søster Mette Madsdatter i Måbjerg, død. Børn, hvis navne ikke angives.

1485 Anne Cathrine Jørgensdatter, ugift i Skodborggård i Gudum sogn. 13.1.1798, fol.506B, protokol 1790-1798, VIII, fol.34.
A:
1) Mads Madsen Gadegaard i Ginderup i Heltborg sogn
2) Mads Pedersen i Heltborg sogn
3) Niels Pedersen i Heltborg sogn
4) Anders Madsen, død. 2B:
a Mads Andersen
b Maren Cathrine Andersdatter . FM: Jens Nielsen, smed i Heltborg
5) Kirsten Madsdatter. FM: Niels Simonsen i Ydby sogn i Thy.
Afdøde ankom fra Thy for nogen tid siden.

1486 Niels Jensen i Store Hedegård i Resen sogn. 13.1.1798, fol.507, protokol 1790-1798, VIII, fol.34B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Christen Breinholt. B: Anne 7, Maren 5, Jens 4. FM: fastres mænd Albert Hedegaard i Humlum sogn, Søren Jensen i Resen.

1487 Jens Jensen i Kærgård i Skjern sogn. 12.3.1798, fol.508B, protokol 1790-1798, VIII, fol.37B.
E: Birthe Lauridsdatter. LV: Christen Markussen i Bølling. B: Anne Marie 17, Laurids 14, Maren 9, Kirsten 7, Jens 3. FM: farbror Peder Jensen i Refstrup i Sønder Lem sogn.

1488 Christen Andersen i Stengård i Sædding sogn. 12.3.1798, fol.509B, protokol 1790-1798, VIII, fol.39.
Enkemand efter Anne Houlesdatter, [skifte 22.4.1786 lbnr.896]. B: Maren g.m. Rasmus Andersen i Clausager i Sædding, Abelone på Slumstrup, Karen, Bodil. FM: Jeppe Poulsen i Sædding, Sidsel g.m. Jacob Jensen i Vrå i Skjern sogn, Anders på stedet, Houle.

1489 Bodil Nielsdatter i Astrup i Velling sogn. 24.3.1798, fol.510, protokol 1790-1798, VIII, fol.40B.
E: Søren Thuesen.
Første ægteskab med Jens Jørgensen, [skifte 8.5.1788 lbnr.989]. B: Niels i Ringkøbing, Johanne Marie 21, Jørgen 19. FM: farbror Simon Jørgensen i Øster No.

1490 Maren Jensdatter på Voldbjerg Mark [i Hee sogn]. 3.4.1798, fol.511, protokol 1790-1798, VIII, fol.41B.
E: Hans Lauridsen. B: Karen 16, Laurids 14, Anne 12. FM: morbror Jens Jensen i Halby i Hee sogn.

1491 Jens Jensen Fjaltring i Over Dubgårdhus i Rom sogn. 19.4.1798, fol.512, protokol 1790-1798, VIII, fol.42B.
E: Else Marie Pedersdatter. LV: Poul Pedersen Dahl i Nørre Nissum. B: Jens Peder 18, Mette 11. FM: Christen Bloksgaard i Fabjerg.

1492 Joachim Frederik Lytken, landinspektør til Sønder Vognbjerg i Stauning sogn. 6.8.1796, fol.512B.
A:
1) bror Lorents Lytken, landmåler i Ulfborg, der er skrøbelig på forstanden
2) søster Anne Marie [Ottesdatter] Lytken g.m. [Laurids Jørgensen] Bloch, præst i Viby på Fyn. begge døde. 3B:
a Otte Didrik Bloch, hører ved Katedralskolen i København
b Jørgen Bloch, præst i Ferring
c Frederik Bloch, student, informator på Nørholm ved Varde
3) halvbror [Thomas Bagger] Lytken, amtsforvalter i Ringkøbing
4) halvbror Peder Vilhelm Lytken, præst i Lumby ved Odense.

1493 Ellen Marie Vissing på Højris [i Ikast sogn]. 24.5.1798, fol.532B.
E: [Casper] Møller, herredsfoged til Højris. B: Nikoline 7, Nikolaj 5, Jacob 3, Holger 2. FM: morfar Nikolaj Vissing til Krogsdal [i Nørre Felding sogn], fars svoger Morten Vestrup til Herningsholm.

1494 Anders Jensen i Øster Borum i Nørre Nissum sogn. 15.10.1798, fol.533, 536.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Grummesgaard i Nørre Nissum. B: Anne Marie 6½, Jens 3, Jens Christian 9 mdr. FM: morfar Jens Jensen Borum i Nørre Nissum, morbror Niels Jensen i Toftum i Resen sogn.
Bevilling til uskiftet bo 9.2.1798.

1495 Bevilling til uskiftet bo. 1798, fol.535.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1774 for Jens Linde til Handbjerg Hovgård [i Handbjerg sogn] og hustru Margrethe Sofie Krabbe.

1496 Bevilling til uskiftet bo. 1798, fol.535B.
Bevilling til uskiftet bo af 7.8.1795 for Schack [Halchus] de Hoffmann til Sønder Vosborg [i Ulfborg sogn] og hustru Ingeborg de Hoffmann.

1497 Bevilling til uskiftet bo. 1798, fol.536.
Bevilling til uskiftet bo af 10.11.1797 for Peder Villadsen og hustru Maren Christensdatter i Ulfkær i Velling sogn.

1498 Bevilling til uskiftet bo. 1798, fol.536B.
Bevilling til uskiftet bo af 30.11.1781 for Jens Pedersen Feilberg og hustru Petronelle Andersdatter i Borum i Nørre Nissum sogn.

1499 Testamente. 1798, fol.537.
Testamente af 28.7.1795 for Mads Christensen og hustru Mette Nielsdatter i Nørby i Asp sogn.

1500 Karen Jensdatter i Kviesgård i Fabjerg sogn. 1798, fol.537B.
E: Christen Jensen. Testamente af 15.4.1795.

1501 Testamente. 1798, fol.538.
Testamente af 26.11.1797 for Anne Cathrine Brun og søster Johanne Brun, begge ugifte i Boling i [Sønder] Lem sogn. A: bror Søren Ammitzbøll til Rybjerg.

1502 Christen Nielsen Kirkegaard i Stenumgård [i Råsted sogn?]. 22.4.1799, fol.538B.
E: Maren Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 25.2.1785.

1503 Knud Christensen 80 år, ugift i Hovergårde i Hover sogn. 13.5.1797, fol.539.
Testamente for afdøde og søster Maren Christensdatter 75 år, ugift sst.
A: slægtning Maren Christensdatter, født i Heager, datter af Christen Christensen ved Nobæk og opdraget af afdøde. De forventer at hun ægter Jens Knudsen, der har skøde på gården.

1504 Testamente. 1799, fol.540.
Testamente af 24.12.1792 for Peder Christensen og hustru Kirsten Jensdatter i Store Ellerbæk i Resen sogn.

1505 Testamente. 4.4.1799, fol.540B.
Testamente for Kynde Madsen og hustru Maren Christensdatter i Krarup i Møborg sogn.

1506 Testamente. 1799, fol.541.
Testamente af 7.9.1796 for Esajas Helt, birkedommer i Timgård Birk og herredsskriver i Ulfborg og Hind herreder og hustru Ellen Marie Morsing i Astrup i Velling sogn.

1507 Laurids Lauridsen i Sønderkær i Hee sogn. 30.9.1799, fol.541B.
E: Johanne Christensdatter. Testamente af 27.1.1786.

1508 Testamente. 1799, fol.542.
Testamente af 2.4.1795 for Rasmus Thomsen og hustru Anne Ottesdatter Højer i Kringeltoft i Borris sogn. A: Christence Christensdatter Højer, datter af afdøde Christen Ottesen Højer, degn i Brande, som er opdraget af dem.

1509 Johanne Pedersdatter Tovborg, ugift i Resen. 17.8.1799, fol.542B.
Alimentations-kontrakt af 12.5.1798 med Hans Christian Rosenborg, præst i Resen og Humlum.

1510 Testamente. 1799, fol.543.
Testamente af 12.6.1795 for Claus Nielsen og hustru Margrethe Nielsdatter i Grummesgård i Hygum sogn.

1511 Sidsel Nielsdatter i Astrup i Velling sogn. 26.11.1799, fol.543B.
E: Søren Thuesen. Testamente af 11.10.1799.

1512 Anne Nislev på Gudumkloster i Gudum sogn. 22.6.1799, fol.544.
E: Iver Olufsen til Gudumkloster. Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1793.

1513 Bevilling til uskiftet bo. 31.5.1799, fol.544B.
Bevilling til uskiftet bo for Søren Schmidt og hustru Anne Mikkelsdatter i Hjerm sogn.

1514 Marianne Iversdatter i Agersbæk i Hee sogn. 26.5.1798, fol.545.
E: Christen Pedersen. B: Mette 6, Peder 3, Iver 1. FM: morfar Iver Jensen i Hundesvang i Hee sogn.

1515 Christen Graversen i Heager i No sogn. 26.5.1798, fol.545B.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Jens Holm i Gammeltoft. B: Else 10, Marianne 4. FM: morbror Hans Mikkelsen i No sogn. Aftægt til afdødes stedfar Christen Christensen Bratbjerg.

1516 Jens Christensen Hvingel i Halby i Hee sogn. 29.5.1798, fol.546B.
E: Gertrud Mouridsdatter. LV: Laurids Joensen i Nørkær. B: Mette 7, Christiane 2. FM: morbror Niels Mouridsen i Søndergård i Tim sogn.
Første ægteskab med Mette Pedersdatter. B: Dorthe 12. FM: morbror Peder Pedersen i Halby. Aftægt til afdødes mor Anne Christensdatter.

1517 Laurids Bentsen i Sædding sogn. 16.10.1798, fol.549B.
E: Bodil Margrethe Clemensdatter. LV: Jeppe Lauridsen i Sædding. B: Anne 24, Karen 16. FM: fasters mand Hans Madsen i Faster Anneksgård, fars søskendebarn Christen Ejstrup.

1518 Søren Lauridsen og hustru Maren Lauridsdatter i Ås i Faster sogn. 25.3.1797, fol.551B.
B:
1) Laurids Sørensen ved Borris Kirke
2) Laurids Sørensen i Tulsgård i Vorgod sogn
3) Hans Sørensen i Klokmose i Faster sogn
4) Maren Sørensdatter g.m. Peder Pedersen i Fruergård i [Sønder] Felding sogn
5) Jan Sørensen på stedet
6) Mads Sørensen, død. 2B: Søren 16, Anne Marie 14.

1519 Jens Andersen Stampe i Nørby i [Sønder] Lem sogn. 12.9.1797, fol.552B.
Enke efter Mette Madsdatter, begravet 22.6.1797 uden skifte.
Hans A:
0) [far Anders Nielsen Duedal, død]
1) bror Peder Andersen i Øster Lem
2) bror Niels Andersen i Hykkelbjerg i Lem sogn
3) bror Jacob Andersen Stampe i Nørby, begravet 3.9.1797, var g.m. Bodil Pedersdatter, begravet 6.8.1797. Afkald fra A:
a Villads Pedersen i Halby i Stauning sogn
b Peder Pedersen
c Peder Christensen
d Mette Pedersdatter g.m. Christen Madsen i Sædding sogn. (Sml. lbnr.1182)
4) søster Karen Andersdatter g.m. Thomas Christensen i Hundesvang i Hee sogn
5) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Christen Mogensen i Bjerggård i Lem sogn. 3B: Anders 14, Anne Kirstine 12, Anders 9
6) halvbror Jens Andersen i Gammelgård i Lem sogn
7) halvbror Peder Andersen Duedal i Lem sogn
8) halvsøster Anne Andersdatter 34.
Hendes A:
0) far Mads Toft i Lem sogn, død.
1) bror Christen Madsen, død. 3B:
a [Kirsten Christensdatter] g.m. Christen Knudsen i "Reche" sogn, [formentlig Bække sogn]
b Karen Christensdatter Gravlund, jordemor i Ringkøbing
c Signe Marie Christensdatter, enke efter Mads Andersen i Hinnum i Grindsted sogn
2) bror Laurids Madsen, død. 5B:
a Jens Lauridsen i Vorgod sogn
b Sylvester Lauridsen i Favrby i Lem sogn
c Laurids Lauridsen i Vestertredje i Lem sogn
d Mads Lauridsen i Vestertredje i Lem sogn
e Kirsten Lauridsdatter, død.
Afdøde kaldes også Jens Andersen Duedal.
Afdøde var fæster under Sønder Holmgård i Lem sogn.

1520 Peder Olufsen Damgaard, ugift tjenestekarl i Strandbygård i Humlum sogn. 21.1.1799, fol.561.
A:
1) bror Christen Olufsen, død. 1B:
a Johanne Christensdatter g.m. Rasmus Bach i [Nørre] Nissum
2) søster Anne Margrethe Olufsdatter, død. 3B:
a Peder Mikkelsen i Gørding
b Oluf Mikkelsen i Sir
c Else Mikkelsdatter g.m. Frederik Falsig i Navr.

1521 Iver Graversen i Rindum. 26.1.1799, fol.562B.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Kolby. Testamente af 21.1.1799.
På arvingernes vegne Iver Knudsen i Mejlby i Rindum sogn.

1522 Jens Sørensen Vestergaard i Snejbjerg sogn. 23.2.1793, fol.564.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Vejvad i Tjørring. B: Margrethe 15, Søren 10, Anne Kirstine 7. FM: fars morbror Oluf Jensen Lund i Pugdal i Vildbjerg sogn.
Arv i boet til Else Nielsdatter efter far [Niels Christensen] i Lund Mølle [i Snejbjerg sogn, skifte 17.3.1781 lbnr.741], krævet af hendes stedfar Jørgen Jensen i Lund Mølle.
Afdøde var fæster under Møltrup gods, [skifte 25.1.1793 lbnr.74], men nu er gården solgt til Niels Timmermann, prokurator i Ringkøbing..

1523 Søren Sørensen Sol, tjenestekarl i Tangsgård i Gudum sogn. 6.4.1799, fol.569.
Arvinger kendes ikke.

1524 Anne Marie Mortensdatter i Øster Kvolsbæk i Møborg sogn. 4.6.1799, fol.571.
E: Jens Jensen Mose. B: Mette 10, Christian 8, Johanne 4. FM: morbrødre Jens Mortensen i Møborg sogn, Oluf Mortensen sst.
Første ægteskab med Christen Christensen. B: Christen 19, Christiane 17, Karen 14. FM: farfar Christen Madsen i Kvolsbæk.
Desuden nævnes enkemandens svigerfar Mads Thomsen i Dride? [Enkemanden er nu g.m. Ida Margrethe Madsdatter].
Skiftet blev begyndt på Nørre Holmgård gods 5.12.1797 fol.117-121. Enkemanden har nu skøde på gården.

1525 Jacob Frandsen Bollerup, møller i Vium Mølle i Sønder Vium sogn. 5.8.1799, fol.576.
E: Maren Clausdatter. LV: bror Niels Clausen Møller på Rækkergård. B: Jesper 14½, Anne Johanne Marie 13, Sidsel Kirstine 10, Jens Mathias 9, Claus 5, Niels Jesper 3, Stine Margrethe 1. FM: Jens Aaby, degn i Dejbjerg og Hanning sogn, Niels Christensen i Hygum, fars svoger Peder Smed, handskemager i Sønder Vium.
Første ægteskab med Anne Johanne Marie Tim Møller. B: Frands 16.

1526 Niels Jensen i Kronborg i Oddum sogn. 11.9.1799, fol.583.
E: Abelone Jensdatter. LV: Christen Sørensen i Puglund i Oddum sogn. B: Kirsten 21, Mette 19, Jens Christian 17, Anne 15, Jens 11, Karen 7. FM: mostres mænd Jens Jørgensen i Foersum i Egvad sogn, Christen Christensen i Gammelgård i Ølgod sogn.

1527 Mette Marie Christensdatter, ugift i Rabæk i Oddum sogn. 30.10.1799, fol.584.
A:
1) mor Karen Jensdatter g.m. Peder Pedersen på stedet
2) bror Christen Christensen 27
3) bror Jens Christensen 21
4) bror Mads Christensen 19
5) bror Jeppe Christensen 17
6) bror Niels Christensen 11
7) halvsøster Christiane Marie Pedersdatter
FM: farbrødre Anders Hansen i Gundesbøl, Jens Hansen i Strømmesbøl.
Arv efter afdødes far [Christen Hansen Bundsgaard], skifte 19.11.1788 lbnr.1011.
Arv efter afdødes bror Hans Christensen, skifte 19.9.1797.

1528 Oluf Olufsen Pig i Lambæk i [Sønder] Lem sogn. 26.11.1799, fol.585.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Christen Terkildsen i Alkærsig i Dejbjerg sogn. B: Oluf 22, Jens 19, Frands 14, Mourids 11, Kirsten g.m. Ib Madsen i [Sønder] Lem sogn. FM: morbror Anders Jensen i Bækbo i Dejbjerg sogn.

1529 Jacob Lauridsen i Lille Vestergård i Fabjerg sogn. 26.8.1799, fol.586.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Christen Jensen i Kvistgård i Fabjerg sogn. B: Christen 10, Jens 8, Bodil Margrethe 5. FM: født værge Gregers Lauridsen i Pilgård i [Nørre] Nissum sogn.
Af første ægteskab B: Jacob 27.

1530 Niels Lauridsen i det vestligste Bådsgård-hus i Bøvling sogn. 24.8.1799, fol.588B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mads Poulsen i Sandemandsgård. B: Jacob 3½. FM: farbror Jens Lauridsen i Brandborg i Flynder sogn.

1531 Maren Pedersdatter i Galmstrup i Flynder sogn. 15.7.1799, fol.589.
Enke efter [Peder Christensen]. B: Anne Kirstine, Christen i Lemvig. FM: Laurids Pedersen i Kærgård i Flynder sogn.

1532 Anders Ibsen og hustru Karen Jensdatter i Søndergård i Tim sogn. 20.10.1798, fol.591.
Hans A:
1) bror Jens Christensen Kjær i Brogård i Tim sogn
2) bror [Christen Christensen], død. 2B:
a Maren Christensdatter g.m. Jens Barbesgaard
b Anne Christensdatter i Møborg.
Hendes A:
1) søster Kirsten Jensdatter g.m. Søren Jensen i Tim
2) bror Niels Jensen, død. 1B:
a Hans Nielsen i Sirsbæk i Hee sogn
3) bror Knud Jensen i Hvingel, død. 6B:
a Jens Knudsen i Hovergårde
b Anders Knudsen, uvist hvor
c Maren Knudsdatter g.m. Peder Christensen i Hvingel
d Maren Knudsdatter på Voldbjerg
e Johanne Knudsdatter i Ølstrup Præstegård
f Margrethe Knudsdatter g.m. Christen Husted i Ølstrup.

1533 Ellen Margrethe Andrup., ugift i Pilgård i Rom sogn. 19.6.1799, fol.592B.
Enke efter Jacob Overby.
A:
1) søster Kirsten Andrup g.m. Morten Kjærulf Klem, guldsmed i Thisted
2) søster Ingeborg Margrethe Andrup g.m. [Jens Carl Jacobsen] Skov, præst i Ulfborg [og Råsted]
3) bror Rasmus Andrup i Lemvig.

1534 Gertrud Bentsdatter i Krages i Egvad sogn. 23.12.1799, fol.593.
E: Niels Pedersen Nollund.
[Første ægteskab med Poul Jepsen, skifte 8.5.1781 lbnr.710]. B: Anne Kirstine. FM: Hans Nielsen i Tarm.

1535 Laurids Lauridsen i Nørre Bork. 27.12.1799, fol.594.
E: Ellen Christensdatter. LV: Jes Christensen i Nørre Bork. B: Margrethe 23, Maren 19, Sidsel 16, Laurids 12. FM: farfar Laurids Christensen i Nørre Bork, 82 år gammel, farbror Christen Lauridsen, uvist hvor, mors [halv]bror Christen Lauridsen i Lønborg.

1536 Mette Jacobsdatter i Skuldbøl i Hemmet sogn. 27.12.1799, fol.595B.
E: Jeppe Dinesen. LV: Jens Christensen i Bandsbøl. B: Maren g.m. Gregers Lauridsen i Skuldbøl, Karen g.m. Peder Mortensen i Lydum, Anne 20, Thomas 19, Jacob 13. FM: Christen Pedersen i Skuldbøl. Desuden nævnes afdødes far Jacob Nielsen og afdødes bror Thomas Jacobsen.

1537 Jens Christensen i No. 17.3.1800, fol.597B.
E: Kirsten Lauridsdatter. Testamente af 5.1.1800. Enkens første ægteskab med Mikkel Pedersen, [skifte 5.9.1794 lbnr.1376].

1538 Anne Marie Jensdatter i Foersum i Egvad sogn. 10.12.1800, fol.598B.
E: Frands Lauridsen Debel. Bevilling til uskiftet bo af 6.6.1800.

1539 Niels Jørgen Kaas i Lille Humlumhus i Resen sogn. 8.4.1799.
E: Maren Pedersdatter.
Afkald fra afdødes morbror Simon Olufsen Skive, degn på Fur.
Afkald fra øvrige arvinger fra Søren Viborg, degn i Humlum og Resen.
Afdøde kaldes også Niels Jørgen Møller.

1540 Anne Margrethe Jesdatter i Fonager i Borris sogn. 22.6.1798, fol.599B.
E: Christen Mortensen. B: Mette Cathrine 4. FM: morbror Peder Jessen i Debelmose.

1541 Marianne Ottesdatter Højer ved Borris kirke. 22.6.1798, fol.600B.
A:
1) søster Anne Ottesdatter g.m. Rasmus Thomsen i Kringeltoft i Borris sogn
2) bror Jens Højer, præst i Reerslev og Vindinge
3) bror Bertel Højer, farversvend i København
4) bror Johan Højer i København
5) bror Christen Højer, død. 1B: Otte på Sjælland
6) søster Inger Højer
7) søster Christence Højer
8) søster Marie Vibeke Højer, død, [var g.m. Laurids Lauridsen Thura, præst i Jelstrup og Lyngby i Hjørring Amt]. Uvist om børn.
[Afdødes far var Otte Ottesen Højer, præst i Hee].

1542 Niels Vad i Øgelstrup i Råsted sogn. 10.4.1797, fol.603B.
E: Mette Tang. LV: Grønlund, birkedommer. B: Christen Vad til Stenumgård [i Råsted sogn], Laurids 20, Maren 30, Kirsten 24, Kirsten, død, var g.m. Christen Husted, købmand i Ringkøbing. 1B: Mette Claudiane 4. Desuden nævnes enkens brødre Laurids Tang til Nørre Tang, Søren Tang til Timgård, Peder Tang i Ringkøbing samt afdødes bror Christen Vad til Trøstrup.
[Bevilling til uskiftet bo af 4.9.1778 lbnr.1433].
Jordebog for Stenumgård gods 1797 fol.605B-607B.

1543 Rasmus Jørgensen Kihl i Bølling Præstegård. 24.9.1799, fol.635B.
A:
1) bror Hans Kihl, præst i Ejby og Dalby på Sjælland, død. 2B:
a Jørgen Kihl 21 i København, (kaldes også Georg)
b Anne Margrethe Kihl 18 i Ejby, (kalds også Marie Margrethe)
2) søster Marianne Kihl, et aldrende fruentimmer i Ejby
3) søster Clara Marie Kihl, enke efter [Søren Pedersen] Skaaning, præst i Bølling [og Sædding]
4) halvbror Jørgen Kruse, præst i Nautrup, Sæby og Vile i Salling
5) halvbror Hans Frederik Kruse, forvalter på Lammehave på Fyn.

1544 Balthazar Low til Lindtorp i Asp sogn. 2.10.1799, fol.637B.
E: Anne Margrethe Bering. LV: Christen Aggersborg, købmand i Lemvig. B: Mathias Bering 9, Johan 8, Anne Margrethe 3, Balthazar 3 mdr. FM: kaptajn Low i København Garnison, Lindal, by- og herredsfoged i Lemvig.
Jordebog for Lindtorp hovedgård 1799 fol.639-639B.

1545 Otte Marsvin Laurberg, forvalter og forpagter af Estvadgård Kloster i Estvad sogn. 22.10.1794, fol.652.
E: Gertrud Krog. LV: Jens Hornstrup, Bagge Lihme til Stårupgård [i Højslev sogn]. B: Peder 11, Laurids 4, Pallemon, (søn) 3. FM: født værge Hans [Pedersen] Krog i Flyndersø Mølle.
Første ægteskab med Agnethe Harch, [skifte 17.2.1768 lbnr.399]. 1B:
a Naaman 28, husar i Hillerød.
Andet ægteskab med Mette Cathrine Kirketerp, skifte 16.10.1771 lbnr.442. 1B:
a Agnethe 23. FM: født værge Peder Kirketerp, købmand i Hobro.
Tredje ægteskab med Mette Kirketerp, skifte 14.2.1782 lbnr.754. 2B:
a Anne Marie g.m. Jacob Borkmann Lautkis i Købmagergade i København
b Anne Margrethe 18.
Arv til Agnethe Laurberg efter morbror Niels Kirketerp i Hobro.

1546 Fledføringskontrakt i Bovsø i Stauning sogn. 13.12.1799, fol.678.
Fledføringskontakt for Marianne Kirstine Ruberg, ugift, med Henrik Bertelsen Skytte i Bovsø i Stauning sogn.

1547 Testamente i Vinderupgård. 1801, fol.679B.
Testamente af 20.6.1788 for Henrik Pedersen Høgh, forpagter af Vinderupgård [i Sahl sogn] og Stubbergård [i Sevel sogn]. A: brorsøn Peder Høgh, forpagter af Herpinggård [i Trans sogn].

1548 Oluf Jensen Dahl i bolsstedet Bandal i Flynder sogn. 19.5.1800, fol.681.
E: Gertrud Marie Christensdatter. LV: Christen Davidsen Møltrup, Peder Eskildsen i Hovvinkel. B:[Kirsten Olufsdatter], død, var g.m. Niels Christensen [Brink] i Bodrøgel i Flynder sogn. 1B: Oluf 8.
Enken tager ophold hos sin søster [Maren Christensdatter] g.m. Eskild Thomsen i Knagis i Hove sogn.
Aftægt til Else Lauridsdatter.

1549 Anne Margrethe Pedersdatter i Albæk i Skjern sogn. 6.3.1802, fol.683B.
E: Christen Andersen. Testamente af 12.10.1798.

1550 Niels Eskildsen i Made i Bølling sogn. 4.11.1800, fol.684B.
E: Maren Jensdatter. Testamente af 14.5.1790.

1551 [Anne Thomasdatter] i Bjerregård i Rom sogn. 11.7.1802, fol.685.
E: Rasmus Christensen. Bevilling til uskiftet bo.
Der nævnes søn og svigersøn.

1552 Bevilling til uskiftet bo. 1802, fol.686.
Bevilling til uskiftet bo af 13.8.1788 for Jacob Jensen og hustru Bodil Nielsdatter i Pilgård i Stauning sogn.


Lundenæs og Bøvling amter.
Skifteprotokol.
Hind, Bølling, Ulfborg og Nørre Horne herreder.
1801-1805
B 8 - 1096


1553 Maren Christensdatter Lønne, ugift i Nørre Bork. 26.6.1804.
A:
1) bror Christen Christensen Lønne i Nørre Bork, død. 4B:
a Christen Christensen i Feldum [i Vonsbæk sogn] ved Haderslev
b Claus Christensen over 30, vanvittig
c Bodil Christensdatter
d Karen Christensdatter g.m. Niels Christensen Norre
2) bror Jens Christensen Lønne i Tønder
3) søster Johanne Christensdatter, død. 2B:
a Anne Botilde Poulsdatter g.m. Laurids Christensen, grovbrødbager i Tønder
b Anne Marie Poulsdatter i Tønder.

1554 Gøde Marie Gødesdatter i Sønderby i Stauning sogn. 28.6.1804.
A:
1) bror Hans Gødesen i Sønderby i Stauning sogn
2) bror Christen Gødesen i Boling i Sønder Lem sogn, død. 2B:
a Peder Christensen
b Gøde Christensen
3) søster Anne Gødesdatter 60 år gammel
4) halvbror Milter Sørensen, skoleholder i Sinding sogn i Hammerum herred
5) halvsøster Sofie Sørensdatter g.m. Niels Pedersen i Kærgård i Skjern sogn.

1555 Niels Mortensen i Gammelsogn på Holmsland. 7.7.1804.
E: Anne Margrethe Andersdatter. LV: Christen Hansen i Hovergårde. B: Johanne g.m. Christen Terkildsen i Nysogn Kro, Mette Nielsdatter g.m. Nikolaj Jacobsen, degn i Hee, Kirsten 27, Anders 22, Marianne 17. FM: fastres mænd Mogens Pedersen i Bøndergårde i Gammelsogn, Jens Jensen Stræde i Gammelsogn.

1556 Johanne Andersdatter i Årup i Hanning sogn. 3.7.1804.
E: Laurids Jespersen. Af første ægteskab B:
1) Peder Pedersen i Ringkøbing
2) Christen Pedersen i Kolding
3) Ingeborg Pedersdatter g.m. Peder Christensen i Ribe
4) Kirsten Pedersdatter på stedet g.m. Jens Olufsen, rekrut ved regimentet i Rendsborg
5) Maren Pedersdatter g.m. Enevold Christensen på Dejbjerglund.

1557 Jesper Nielsen i Vesterager i Dejbjerg sogn. 21.8.1804.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Madsen i Marup i Skjern sogn. B: Jens 16, Else Kirstine 12. FM: farfar Niels Jensen, der har aftægt i gården.

1558 Christen Jensen i Østerby i Tim sogn. 19.8.1802.
Enkemand efter Mette Nielsdatter, der døde 13.3.1798. A:
1) farbror Laurids Arbjerg i Staby sogn, søs. 5B:
a Johannes i Vind
b Niels i Svingel i Tim sogn
c Christian i Sig i Staby sogn
d Mette g.m. Niels Nygaard i Gørding sogn
e Mette Kirstine g.m. Christen Christiansen i Asp sogn
2) fars halvsøster Mette Johansdatter g.m. Jens Barbesgaard i Tim sogn
3) fars halvsøster Maren Johansdatter g.m. Peder Toft på Sønder Vosborg Mark
4) fars halvsøster Else Johansdatter g.m. Jens Simonsen i Susgård i Gørding sogn
5) fars halvsøster Anneke g.m. Peder Husted i Smørpøt i Møborg sogn
6) fars halvsøster Abild i Ulfborg sogn
7) morbror Laurids [Nielsen], død uden livsarvinger
8) morbror Søren [Nielsen], uvist hvor, boede for nogle år siden i Ågård i Bøvling sogn.
Fæstebreve fra Timgård til afdøde på Sandgrav, på Bakke 29.11.1791 og sidst Østergård 2.5.1793 alle i Tim sogn. Afdøde har skøde på Østerby af 1.6.1799.
Udtog af Hoveriforeningen for Østergaard af 1.5.1797.
Vedlagt bøger med kvægtiende for hele Tim sogn 1798, 1799 og 1800, og for Tim og Madum sogne 1801.
Aftægt til afdødes svigerfar Niels Andersen Østerby 2.5.1793, der er 70 år, har været gift 3 gange og har en søn Niels 10 år gammel.
Afdøde var født 1751, viet 2 pinsedag 1785 og døde i [Lille] Brande i Sønder Omme sogn 6.8.1802.

1559 Christen Nielsen Kjeldager i Madum sogn. 17.8.1804.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Jensen Torup i [Sønder] Nissum. B: Niels 17, Jens 13, Anders 11, Else Margrethe 9. FM: farbrødre Christen Nielsen, Christen Overgaard i Vedersø.

1560 Mads Pedersen i Ladekær (Lakier) i Skjern sogn. 6.9.1804.
E: Else Christensdatter. LV: [Mathias] Thygesen, præst i Skjern. B: Mette 4, Peder Christian 2. FM: farbror Christen Pedersen i Kragsig i Skjern sogn.

1561 Margrethe Christensdatter i Dal i Skjern sogn. 7.9.1804.
E: Niels Nielsen. Af første ægteskab B: Anne Pedersdatter 29, Maren Pedersdatter 24, Christen Pedersen 20. FM: morbror Villads Christensen i Ånum i Skjern sogn, Søren Marup, forpagter af Skjern Præstegård.

1562 Peder Nielsen og hustru Anne Christensdatter i Old i Skjern sogn. 8.9.1804.
B: Kirsten 22, Christen 19, Mette Cathrine 15. FM: farbror Niels Nielsen i Ånum i Skjern sogn, morbror Christen Pedersen i Kragsig i Skjern sogn.

1563 Maren Christensdatter i Ulfborg. 9.9.1804.
E: Jens Jensen Bach. B: Karen.
Af første ægteskab B: Christen Jensen 31 i Øster Refsgård i Ulfborg sogn, Erik Jensen 29, Anne Cathrine Jensdatter.

1564 Else Pedersdatter i Nørby i Velling sogn. 24.9.1804.
E: Bertel Pedersen.
Afkald fra A:
1) mor Inger Madsdatter. LV: Niels Lauridsen
2) søster Kirsten Pedersdatter i Herning. FM: Christen Jensen i Herning sogn
3) søster Maren Pedersdatter
4) søster Mette Pedersdatter
5) søster Karen Pedersdatter. FM: Niels Lauridsen i Birk i Gjellerup sogn
6) bror Mads Pedersen
7) søster, død, var g.m. Niels Hansen Boling. 2B: Navne angives ikke. FM: Oluf Thomsen i Varde.

1565 Thomas Hansen , møller i Sønder Vium Mølle. 15.10.1804.
E: Maren Clausdatter. LV: Mads Sørensen i Hemmet. B: Jacob 2¾, Mette 1¼. FM: Jens Jepsen i Sjelborg i Hostrup sogn, fasters mand Jens Jepsen i Guldager.
Enkens første ægteskab med Jacob Bollerup, skifte 5.8.1799 lbnr.1525. Af børn nævnes B: Jesper.

1566 Christen Jensen og hustru Sidsel Pedersdatter i Korsgård i Skjern sogn. 12.11.1804.
B: Else g.m. Jens Mikkelsen i Ladekær (Lakier) i Skjern sogn, Anne Kirstine 22, Peder 19, Anne Cathrine 15. FM: farbror Peder Jensen i Albæk i Skjern sogn.

1567 Anne Margrethe Christensdatter Tang i Knudgårde i Stauning sogn. 22.11.1804.
E: Johan Lauridsen. B: Maren 3, Laurids 12 uger. FM: morfar Christen Tang i egnen ved Christiansfeld, morbror Peder Tang i Ringkøbing.

1568 Christen Nielsen i Nørre Røjklit i Nysogn på Holmsland. 3.12.1804.
E: Abelone Andersdatter. LV: Christen Sørensen i Sønder Røjklit. A:
1) bror Thomas Nielsen i Halkær i Stadil sogn
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Mathias Simonsen ved Lønborg Kirke
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Hans Isen i Lønborg
4) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Lønborg
5) søster Anne Margrethe Nielsdatter 28.

1569 Anne Kirstine Christensdatter i Foldager i Hee sogn. 16.12.1804.
A:
1) halvbror Christen Gregersen i Østergård i Hee sogn
2) halvbror Peder Gregersen på Thyholm
3) halvbror Jens Gregersen i Holsten, død
4) bror Lauge Christensen i Holsten, død
5) halvbror Niels Jensen i Holsten, død
6) halvbror Iver Jensen i Sønderby i Hee sogn.
Afdøde døde på Thyholm den 11.12.1804.

1570 Gertrud Marie Christensdatter i Tim. 22.11.1805.
E: Jens Christensen Grønne. B: Christen 20, Maren 18, Jens Christian 17, Karen 12½. FM: Jens Høgh i Tim.

1571 Niels Graversen i Dybkær i Stadil sogn. 20.12.1804.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Christen Toft i Stadil. B: Maren 22, Christen 18. FM: farbror Jens Graversen Høj.

1572 Maren Madsdatter i Alvejehus i Vind sogn. 6.8.1805.
E: Poul Jensen Tolstrup. B: Johanne 20, Jens 15, Mette 12. FM: morbror Anders Madsen i Vibholm i Tvis sogn.

1573 Gertrud Pedersdatter i Tyregård i Vinding sogn. 6.7.1805.
E: Jens Thomsen. B: Thomas 32, Else 28, Jens 25, Karen 22. FM: Niels Nielsen Tolstrup i Nørre Felding sogn.

1574 Johanne Christensdatter Brix i Kyttrup i Ulfborg sogn. 13.7.1805.
Enke efter [Jens Christen Jensen]. B: Christen Jensen Brix 26 i Viborg, Anne Margrethe Jensdatter 21, Christen Jensen den yngre 18. FM: farbror Jens Christensen Bavnbæk.

1575 Maren Jensdatter i gården Gade i Tim sogn. 27.6.1805.
A:
1) bror Jens Jensen Gade, død. 6B:
a Christen Jensen i Tim
b Knud Jensen i Smedegård i Tim sogn
c Gravers Jensen i Tim
d Niels Jensen i Holsten
e Maren Jensdatter g.m. Thue Søgaard i Tim
f Anne Jensdatter i Ringkøbing
2) halvbror Peder Jensen i Nøderup i Tim sogn
3) halvsøster Mette Jensdatter, død, var g.m. Jørgen Christensen, murer i Ringkøbing. 1B:
a Marie Kirstine Jørgensdatter
4) halvsøster Johanne Jensdatter g.m. Jens Joensen i Hee sogn.

1576 Maren Christensdatter i Femhøj i Råsted sogn. 5.6.1805.
E: Jens Hansen. B: Hans 6, Maren 4. FM: morbror Jens Christensen i Vemb sogn.
Uden for ægteskab B: Else 18.

1577 Johanne Pedersdatter i Sønder Bork. 4.4.1805.
E: Hans Christensen Degn. B: Peder, der overtager gården, Christen i Øster Gesten, Inger, enke efter Jens Nielsen. LV: Laurids Degn, Sidsel 20.

1578 Mette Andersdatter i Kovstrup i Velling sogn. 29.4.1805.
E: Niels Hansen Finderup. B: Hans Christian 9. FM: mosters mand Mogens Nielsen i Nørby i Velling sogn.

1579 Anne Margrethe Thomasdatter i Lyne. 2.4.1805.
E: Mads Christensen. B: Anne Cathrine 13, Christen 11, Thomas 9, Maren 7, Anne Louise 4. FM: morfar Thomas Bertelsen i Lyne Kirkegård, morbror Hans Thomsen sst. Desuden nævnes enkemandens forældre Christen Mikkelsen og hustru på stedet.

1580 Marianne Pedersdatter i Klejnstrup i Vinding sogn. 23.3.1805.
E: Jens Iversen. B: Mette 14, Maren 12, Anne Marie 11, Karen 9, Peder 5, Sidsel 4. FM: farbror Anders Jensen Revning, morbror Niels Just Pedersen Klejnstrup.

1581 Mette Jensdatter i Sædding sogn.14.3.1805.
E: Jens Hansen Tantberg. B: Hans 3½. FM: morbror Christen Jensen Kastbjerg i Debelmose i Borris sogn.

1582 Testamente i Brunbjerg i Borris sogn. 6.12.1805.
Testamente for Johanne Pedersdatter, enke efter Mikkel Gregersen i Brunbjerg i Borris sogn, skifte 29.10.1804. LV: Peder Vindelbo. A: hans uden ægteskab B: Gregers Mikkelsen. Desuden nævnes enkens søster Karen Pedersdatter i Knude i Skjern sogn. LV: Christen Pedersen.

1583 Knud Lauridsen ved Vedersø Kær. 8.3.1805.
E: Johanne Cathrine Andersdatter. LV: far Anders Jørgensen Krog i Vedersø Tarp. B: Jacob 5½, Johanne 3½, Julene 7 uger den 22.8.1805. FM: farbror Peder Lauridsen Kjær, Laurids Knudsen Gade i Vedersø Kær. Desuden nævnes afdødes bror Jens Lauridsen i Holsten.

1584 Christen Thulesen [i Sønder Bandsby i Nysogn] på Holmsland. 20.2.1805.
E: Sofie Mortensdatter. LV: Christen Terkildsen. B: Iver, Kirsten, Karen, Johanne. FM: farbror Iver Thulesen i Sønderby.
Bevilling til uskiftet bo af 8.7.1803.

1585 Margrethe Christensdatter Ved Sundet i Vedersø sogn. 1.7.1805.
E: Niels [Lauridsen] Sund. B: Laurids 33, Thomas 30, Mette 28 i Holsten, Karen 26 sst, Maren 24 sst, Anne 18. FM: Niels Knudsen, Jens Kornberg.

1586 Hans Christian Christensen i Brejning. 13.2.1805.
E: Sidsel Poulsdatter. LV: [Christian Frederik] Bang, præst i Nørre Omme. B: Dorthe 9½, Maren 7, Christen 6, Poul 2½, Mads 1¼. FM: Peder Nielsen i Kassentoft, Poul Villadsen i Opsund, Mikkel Nielsen sst.

1587 Christen Nielsen Aarup i Vesttarp i Velling sogn. 19.1.1805.
Enkemand efter [Birthe Pedersdatter].
Hendes første ægteskab med [Anders Mathiasen, skifte 29.11.1781 lbnr.742]. B:
1) Anders Andersen.
Hendes andet ægteskab med [Jesper Nielsen, skifte 22.5.1788 lbnr.988]. B:
2) Mette Jespersdatter g.m. Mads Knudsen Nygaard i Lem sogn
3) Niels Jespersen.
Testamente af 7.1.1805.

1588 Christen Jensen Søe i Færgehuset i Gammelsogn på Holmsland. 12.1.1805.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Jens Nielsen i Sønder Holmgård i Lem sogn. B: Jens, ejer af Færgehuset, Maren 26, Kirsten 22. FM: morbror Niels Jensen i Sønder Holmgård.

1589 Jes Christensen i Nørre Bork. 8.1.1805.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Jensen Magaarde. B: Jes 27½, Anne Marie 24. FM: farbror Christen Christensen i Nørre Bork.
Enkens første ægteskab med Jes Jørgensen. B: Christen, der også har arv efter søskende Jørgen Jessen, Anne Marie Jesdatter.

1590 Christen Nielsen i Nørre Bork. 2.2.1804.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Hans Nielsen i Nørre Bork. A:
1) bror Oluf Nielsen i Hemmet sogn
2) bror Søren Nielsen, død. 8B:
a Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Christensen i Nørre Bork
b Anne Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Nørre Bork
c Grethe Sørensdatter gift i Gram sogn
d Maren Sørensdatter gift i Hviding sogn
e Dorthe Sørensdatter i København
f Morten Sørensen i Henne sogn
g Jørgen Sørensen i Suriname
h Hans Sørensen i Glückstadt
3) bror Jacob Nielsen i Toftum i Hemmet sogn, død. 3B:
a Houle Jacobsen i Toftum, død. 4B: Jacob, Niels, Søren, Anne
b Dorthe Jacobsdatter, enke i Toftum. 6B: Niels, Jacob, Anne Marie, Kirstine Marie, Maren, Anne
c Sidsel Jacobsdatter g.m. Christen Olufsen i Faster sogn
4) søster Bodil Nielsdatter i Gram sogn, død. 1B:
a et barn i Gram sogn, hvis navn ikke angives

1591 Marie Knudsdatter i Opstrup i Stadil sogn. 15.2.1804.
E: Oluf Knudsen. B: Niels 9, Knud 5, Maren 4. FM: mosters mand Anders Poulsen Smed i Vedersø.

1592 David Madsen i Lille Korsgård i [Sønder] Nissum sogn. 21.2.1804.
E: Margrethe Jensdatter Veje. LV: Peder Christensen Bonde. B: Johanne g.m. Jens Pedersen i Bøggild i Borbjerg sogn, Maren g.m. Jens Frøjk i Nissum sogn, Anne 19.

1593 Anne Nielsdatter i Nørre Brorstrup i Ølstrup sogn. 21.2.1804.
E: Peder Madsen. B: Niels 11, Mads 9. FM: morbror Niels Nielsen i Flytkær i Ølstrup sogn.

1594 Mads Pedersen i Sørvad i Vinding sogn. 9.3.1804.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Jens Thomsen Thyregod.
Første ægteskab med Karen Pedersdatter. B:
1) Peder Madsen i Trækris i Vind sogn
2) Maren Madsdatter
3) Karen Madsdatter g.m. Hans Christian Thomsen i Hjortsborg, [dvs. Hjortsballe] i Timring sogn.
Andet ægteskab med Maren Christensdatter. B:
4) Christen Madsen
5) Kirsten Madsdatter
6) Mette Cathrine Madsdatter
7) Maren Madsdatter, (fejl for Karen Madsdatter).

1595 Jesper Pedersen i Lambæk i Sønder Lem sogn. 24.3.1804.
E: Cathrine Marie Christensdatter. LV: Christen Mogensen Bjerregaard. B: Johanne 9, Peder 6, Kirsten 3, Maren 1. FM: farbror Jørgen Pedersen i Lambæk. Skøde 2.10.1802 fra afdødes far Peder Jørgensen.

1596 Sidsel Christensdatter i Sønder Muldbjerg i Hover sogn. 14.3.1804.
E: Niels Pedersen. B: Peder Christian 2½, Maren 3 mdr. FM: morfar Christen Sørensen Damgaard i Ulfborg sogn.

1597 Mads Christensen Havlund i Nørre Bork sogn og by. 5.4.1804.
E: Voldborg Hansdatter. LV: H[ans] C[hristiansen] Jespersen, præst i Nørre Bork. B: Christen 28, Else Kirstine 26, der overtager gården, Hans 25, Cathrine Marie 21. FM: Christen Jensen Thuesen i Nørre Bork.
Skøde til afdøde af 15.6.1796 fra Niels Sørensen i Haltrup og Jens Christian Pedersen i Øse, degn i Øse og Næsbjerg, hvis kone Anne Sørensdatter modtog stedet ved gavebrev af 28.8.1782 fra hendes farmor Anne Sørensdatter Havlund, der havde skøde af 28.4.1775.

1598 Anne Lauridsdatter i Løvstrup i Hanning sogn. 10.4.1804.
Enke efter Mads Jespersen, der døde 1795.
Første ægteskab med Niels Jacobsen, [skifte 24.4.1773 lbnr.485]. B: Peder 41, der overtager gården, Mette Kirstine 37, Christen 31. FM: halvbror Troels Nielsen i Dalgård i Hanning sogn.
Testamente af 24.7.1795.

1599 Kirsten Hansdatter i Hvingel i Hee sogn. 26.4.1804.
Enke efter [Knud Lauridsen].
Første ægteskab med [Niels Nielsen]. B: [Niels Nielsen], død, var g.m. Anne Ibsdatter nu g.m. Gregers Christensen i Hvingel. 1B: Kirsten. FM: morbror Christen Ibsen i Ejstrup i Hee sogn.

1600 Christen Christensen i Siggård i Muldbjerg i Hover sogn. 15.5.1804.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Hans Nielsen i Trøstrup i Vorgod sogn. B: Niels 23, Christen 18, Bodil Marie 14. FM: Anders Hansen i Ravnsbjerg i Brejning sogn.

1601 Laurids Lauridsen i Halby i Hee sogn. 17.5.1804.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Jepsen i Halby. B: Marianne 22, Peder 18, Anne Marie 16, Karen 12, Anne Margrethe 4. FM: Hans Lauridsen i Heager, Jens Lauridsen i Nobjerg.

1602 Jens Nielsen i Ørbæk i Hoven sogn. 26.5.1804.
E: Karen Christensdatter. LV: Bertel Nielsen i Ørbæk. B: Niels 21, Anne Marie 18, Christen 15, Kirsten 11, Maren 8. FM: farfar Niels Bertelsen, farfars bror Johannes Bertelsen i Ørbæk, morbror Eskild Christensen i Påbøl.

1603 Søren Jepsen i Agersbæk i Hee sogn. 17.5.1804.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Jensen Farre i Hee sogn. B: Jeppe 14, Christen 12, Peder 11, Mads 8, Ellen Cathrine 2, Karen, nyfødt. Niels Andersen i Mejlby i Stauning sogn, Mikkel Christensen i Fruergård i Stauning sogn.

1604 Ida Christensdatter i Rindum. 19.5.1804.
E: Peder Christoffersen Idum. B: Frederik.
Første ægteskab med [Frederik Oppermann, skifte 28.10.1788 lbnr.1079]. B: Johanne Cathrine, Else Kirstine, Christiane, Christian, Johan Ludvig. FM: morbror Peder Christensen, skrædder i Velling.

1605 Jens Lauridsen i Nørhede i Lyne sogn. 26.5.1804.
A: mor Maren Frandsdatter. LV: Laurids Jensen i Adsbøl, søskende Frands Lauridsen 17, Inger Lauridsdatter 12, Niels Lauridsen 9. FM: farbror Søren Jensen i Esbøl i [Sønder] Vium sogn.

1606 Jens Nielsen i Hale i Vinding sogn. 7.7.1804.
E: Mette Kjeldsdatter. LV: Jens Jensen Revning i Vinding sogn. Afdøde var slegfredsøn. Arvinger kendes ikke.

1607 Maren Bertelsdatter i Kvældshedehus i Staby sogn. 27.4.1803. (Også dele i pakken efter lbnr.1617).
A:
1) bror Peder Bertelsen Brændgaard ved svigersøn Stig Graversen
2) bror Niels Bertelsen Ahrberg i Holstebro, død. 4B:
a Mette Margrethe Nielsdatter g.m. Christen Tysk, kongelig betjent i Holstebro
b Anne Marie Nielsdatter
c Bertel Nielsen, soldat
d Maren Nielsdatter
3) søster Anne Bertelsdatter, død, [var g.m. Poul Christensen i Bondesgård i Torsted sogn]. 3B:
a Bertel Poulsen i Bondesgård i Torsted sogn
b Anders Poulsen, død. 1B: Anne Kirstine
c Maren Poulsdatter g.m. Adser Pølsmark i Tim sogn
4) søster Anne Marie Bertelsdatter, død. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Anders Poulsgaard i Madum.

1608 Gravers Mouridsen i Store Spåbæk i Nørre Omme sogn. 27.12.1803.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Jensen i Halkær, Bertel Kolby, købmand i Ringkøbing. B: Jens 34, Ellen 32, Anne 30, Mourids 27, Cathrine 22 g.m. Mourids Frandsen i Askov, Johanne Marie 20, Maren 16, Johanne 12.

1609 Niels Pedersen i Kloster i Skjern sogn. 23.10.1801. (Også dele i pakken efter lbnr.1629).
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Korsgaard i Skjern. B: Anne Cathrine 22, Peder 20, Christen 17, Kirsten 16, Margrethe 13, Gøde Christian 11. FM: farbror Niels Pedersen i Sønder Vognbjerg, Boje Jensen i Skindbjerg.
Gården Kloster er udflyttet fra Klosteret i Hedeby i Skjern sogn.

1610 Anne Christensdatter i Halby i Hee sogn. 1.3.1803.
Arvinger angives ikke.

1611 Niels Nielsen og hustru Karen Pedersdatter i Øster No i No sogn. 21.3.1800.
B: Peder Nielsen Toft 32 på stedet, Anne Marie g.m. Laurids Nielsen i Langhus i No sogn, Gundil Nielsdatter 26. FM: Christen Pedersen Røgind. Arv efter farbror Knud Nielsen i Sønderbygård.

1612 Kirsten Mikkelsdatter i Tarp i Borris sogn. 23.4.1803.
E: Niels Christensen Vesterby. B: Christen 17, Maren 16, Johanne 13, Mikkel 10, Jens Christian 7. FM: morbror Bertel Mikkelsen i Lønborg.

1613 Anne Thomasdatter i Kyttrup i Ulfborg sogn. 27.6.1803.
E: Anders Knudsen Lillelund. B: Kirsten 24, Thomas 21, Knud 19, Steffen 16. FM: Thøger Pedersen i Kyttrup som pårørende.

1614 Jacob Christensen i Kærgård, [dvs. Kirkegårde] i Staby sogn. 31.10.1803. (Også dele i pakken efter lbnr.1615).
E: Johanne Andersdatter. LV: Christen Jensen Kjærgaard. B: [Karen] g.m. Christen Knudsen [Gade].

1615 Thomas Nielsen i Smedsgård i Staby sogn. 31.10.1805.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Jensen Kærgaard. B: Niels, der har gården i fæste.

1616 Margrethe Iversdatter i Vodhoved i Hover sogn. 19.11.1803, B8-1103, fol.44B.
Enke efter Oluf Christensen, [skifte 29.9.1794 lbnr.1354]. B: Christen 24, Karen 22, Iver 20, Gravers 18. FM: Christen Jensen i Tarp i Hover sogn.

1617 Peder Nielsen i Kærhus i Ørbæk i Hoven sogn. 15.9.1803.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Oluf Enevoldsen i Dyrvig. B: Hans 15, Niels 13, Anne Marie 11. FM: Jens Nielsen i Ørbæk, mostres mænd Niels Hansen i Bøvl Nørregårde i Sønder Omme sogn, Niels Christensen i Bøvl..

1618 Kjeld Bertelsen i Høllet i Stauning sogn. 9.1.1804.
E: Kirsten Hansdatter. Testamente af 18.7.1801.

1619 Charlotte Helene Albertin på Slumstrup [i Sædding sogn]. 31.12.1803.
E: Svenning Vilhelm von Rosenvinge til Slumstrup. Bevilling til uskiftet bo.

1620 Inger Christensdatter i Idumlund i Idum sogn. 28.2.1804.
E: Peder Christensen. B: Christen, der overtager gården, Knud, Peder Christian, Bertel, Kirsten. FM: Bertel Christensen Øje i Idum sogn, Peder Christensen Nagstrup i Idum sogn.

1621 Maren Jensdatter i Halby i Stauning sogn. 10.7.1804.
E: Niels Nielsen. Bevilling til uskiftet bo.

1622 Svenning Knudsen i Alrum i Stadil sogn. 17.6.1805. (Også dele i pakken efter lbnr.1625).
E: Mette Kirstine Jensdatter. LV: Peder Nielsen Venner i Velling sogn. B: Knud 10, Mette Marie 7. FM: farbrødre Oluf Knudsen i Stadil sogn, Jens Knudsen sst.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1804. Afdøde havde solgt sin gård til Christian Jensen fra Øse sogn.

1623 Niels Christensen Lund i Idumlund i Idum sogn. 16.12.1802.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: bror Christen Andersen i Hestbjerg i Idum sogn, Poul Andersen, der ægter enken. B: Marianne, Christiane, Anne, Else Cathrine. FM: fasters mand Anders Pedersen Kjær i Vind sogn. Bevilling til uskiftet bo af 7.7.1801.

1624 Christine Egeberg på Annebjerg i Bøvling sogn. 29.8.1805.
E: Thomas Behr, inspektør på Annebjerg. B: Niels 17 på Guineakysten, Andreas 16 på Horsens Apotek, Poul 15 i Ålborg, Elisabeth 12, Ingefred Annette 9, Sofie 9. FM: fars brorsøn Niels Behr i Århus.

1625 Christen Christensen Hald, ugift kusk på Åbjerg i [Vedersø sogn]. 28.12.1803.
Testamente af 22.12.1803 for afdøde og afdødes bror Peder Christensen Hald i Sevel. A: søstersøn Christen Steffensen i Ejsing Præstegård, sindssyg. FM: oberstløjtnant Hofmann.

1626 Søren Pedersen i Ronnum i Skarrild sogn. 26.4.1805.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Laurids Lange til Nørre Karstoft. B: Peder 10, Maren 8. FM: fasters mand Hans Pedersen i Grene i Skarrild sogn, mosters mand Niels Knudsen i Silstrup i Skarrild sogn.

1627 Testamente. 8.1.1804.
Testamente for Mikkel Christensen og hustru Anne Johanne Jørgensdatter i Lundsmarkshus i Asp sogn.

1628 Jens Mikkelsen i Smedegård i Skjern sogn. 19.10.1801.
E: Mette Jespersdatter. LV: Peder Jensen i Vrå. B: Mikkel 2. FM: farbror Thomas Mikkelsen i Albæk.

1629 Niels Christensen i Kærgård i Skjern sogn. 23.10.1801. (Også dele i pakken efter lbnr.1609 som igen ligger efter dette skifte). (Også dele i pakken efter lbnr.1630).
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Pedersen Hedegaard i Marup i Skjern sogn. B: Anne 7, Christiane 5, Karen 5, Nielsine født 13.1.1802. FM: farbrødre Niels Christensen i Velling, Christen Christensen ved Assing kirke, fars halvbror Morten Christensen i Østerby i Stauning sogn.

1630 Skøde på Oldager. 10.10.1791
Skøde på Oldager af Dejbjerglund hovedgård takst.
Følgende ejer hver en ottendedel:
1) Christen Pedersen Hjort i Øster Smedegård i Skjern sogn
2) Henrik Enevoldsen i Vester Smedegård i Skjern sogn
3) Anders Jensen i Vester Smedegård i Skjern sogn
4) Mads Pedersen i Lakier i Skjern sogn
5) Niels Pedersen Kloster
6) Peder Nielsen Klosters enke Birthe Jensdatter og Søren Jensen Hane i Hedeby
7) Christen Madsen i Hedeby
8) Jørgen Korsgaards enke Johanne Hansdatter i Hedeby og Anders Christensen i Korsgård.
(Skødet hører formentlig til lbnr.1609, som også er indført efter lbnr.1629).

1631 Christen Jensen Munch i Tim sogn. 19.3.1801.
E: Else Marie Madsdatter. LV: Jens Nielsen Høj i Tim. B: Christen 3. FM: farbror Peder Jensen Munch i Tim.
Afdøde er født i Tim sogn og har ejet Hedehus i Hee sogn, hvor han blev kaldt Christen Jensen Bjerre.

Lundenæs og Bøvling amter.
Skifteprotokol.
Hammerum og Ginding herreder.
1794-1805
B 8 - 1097


1632 Niels Hansen i Suderbæk i Ikast sogn. 13.6.1794. I, fol.1.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Jensen. B: Jens 20, Anders 18, Peder 16, Niels 14, Morten 12, Søren 8, Kirsten 6. FM: farbror Søren Andersen i Arritskov i [Nørre] Snede sogn.

1633 Søren Nielsen i Pårup i Assing sogn. 30.6.1794. I, fol.7.
E: Karen Christensdatter. LV: Søren Madsen i Pårup. B: Maren 34 g.m. Christen Madsen i Svendlund i Rind sogn, Maren 31, Mette 29, Karen 26, Margrethe 22. FM: morbror Søren Christensen i Klokmose i Faster sogn, Jacob Skaarup i Vester Høgild i Rind sogn.
Af første ægteskab B: Inger g.m. Jacob Pedersen i Fjelstervang, Anne g.m. Jacob Christensen i ?vig, død, nu forlovet med Anders Pedersen i Skarrild, Else. FM: Niels Andersen Møller i Kibæk.

1634 Kirstine Marie Poulsdatter i Fjederholt i Rind sogn. 3.7.1794.I, fol.11.
E: Poul Nielsen. B: Kirsten Cathrine 21 uger. FM: morbror Christen Poulsen i Fjederholt. Afdøde havde arv efter far [Poul Christensen], skifte 22.3.1793 lbnr.1298.

1635 Anne Marie Christensdatter i Hallundbæk i Hodsager sogn. 18.7.1794. I, fol.15.
E: Jens Pedersen. B: Anne g.m. Peder Mortensen Møller, møller i Nybro Mølle, Kirsten 24, Anne Margrethe 20. FM: farbror Christen Pedersen.

1636 Maren Andersdatter i Nøvlingskov [i Nøvling sogn]. 5.8.1794. II, fol.1.
E: Christen Madsen Skov. B: Mads 4, Dorthe Marie 6 mdr. FM: morfar Anders Jørgensen i Skibbild.

1637 Karen Christensdatter i Favrholt [i Ikast sogn]. 17.10.1794. II, fol.2B, 10, 12B. III, fol.18, 21.
[Første ægteskab med Jens Jørgensen i Harreskov i Assing, skifte 20.3.1758 lbnr.286].
[Andet ægteskab med Niels Jensen Riisberg i Harreskov, død 19. juni 1789 i Bukkær, Assing Sogn].
A:
1) bror [Christen Christensen i Favrholt i Ikast sogn, skifte 16.4.1776 lbnr.578]. 1B:
a Mette Cathrine Christensdatter g.m. Jens Jørgensen i Vestergård i Hammerum
2) søster [Elle Christensdatter, død, var g.m. Christen Graversen, død Ikast 1768 uden dato]. 2B:
a Christen Christensen i Suderbæk
b Anne Christensdatter, [skifte 12.3.1788 lbnr.984, var g.m. Jens Pedersen i Harreskov]. 7B:
1 Peder Jensen i Nederholt
2 Christen Jensen i København
3 Ellen Marie Jensdatter 20
4 Niels Christian Jensen 19 i København [født 5.4.1775]
5 Jens Jensen 16 [dvs. 18, født 1.12.1776]
6 Christen Jensen 13 [dvs.16, født 6.12.1778]
7 Karen Jensdatter 16 [dvs. 14, født 10.11.1780].

1638 Ib Pedersen Skærbæk i Dalgård i Tjørring sogn. 30.10.1794. II, fol.3B, 12B, 17B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: A[nders] Speitzer til Sindinggård. B: Else 22, Niels Christian 16 i Helsingør, Peder Christian 14 sst. FM: halvbror Peder Olling, stempelhandler i København.
Afdøde sad til huse hos sin svigersøn Peder Vejvad i Dalgård.

1639 Kirsten Pedersdatter i Hvedde i Assing sogn. 31.10.1794. II, fol.5B.
E: Jacob Pedersen. B: Sidsel 5, Karen 3. FM: Hans Egeris i Nørre Vium.
Fæstebrev 26.3.1784 fra stedets husbond Hans Jørgen Bang, præst i Vester Vedsted.
Arv efter enkemandens far, afholdt 26.3.1781 af Hans Jørgen Bang, præst i Sønder Omme, til enkemandens søskende: Søren Pedersen, Laurids Pedersen, Niels Pedersen, Abelone Pedersdatter, Anne Pedersdatter.

1640 Anne Kirstine Christensdatter i Busk i Gjellerup sogn. 18.11.1794. II, fol.7.
Enke efter [Mads Møller]. B: Hans, Jørgen Christian 24, Anne Marie 21, Sidsel Kirstine 23. FM: Niels Ilsgaard i Skejby?.

1641 Sidsel Christensdatter i Over Bodholt [i Bording sogn]. 27.11.1794. II, fol.8.
E: Oluf Jepsen. B: Ellen Marie 8, Jeppe 5. FM: farbror Christen Jepsen i Guldforhoved.

1642 Niels Svendsen i Merrild i Vildbjerg sogn. 10.12.1794. II, fol.10B.
E: Dorthe Marie Madsdatter. LV: Christen Jensen Møller i Sandgård i Avlum sogn. B: Abelone 16, Anne Cathrine 14, Mads 9, Maren 6, Peder 3, Dorthe 1. FM: farbrødre Jens Svendsen i Gårdsvig i [Sønder] Felding sogn, Niels Svendsen i Bjerre i [Nørre] Snede sogn.

1643 Poul Christensen og hustru Else Cathrine Iversdatter i Understrup i Ørre sogn. 10.1.1795. III, fol.1, 16B, 29B. IV, fol.38B, 43B.
B: Iver 12, Anne Marie 6, Anne 3. FM: farbrødre Laurids Christensen i Kvindvad i Sinding sogn, Peder Christensen i Understrup, Jens Christensen i Karlsmose.

1644 Jacob Jensen Lavstrup i Hedehus i Rind sogn. 28.1.1795. III, fol.6B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Bertelsen i Kollund i Rind sogn. B: Jens 26, Niels 21, Maren 19. FM: Peder Eriksen i Okkels i Rind sogn, som frænde på fars side.

1645 Maren Nielsdatter i Overby i Sønder Felding sogn. 30.1.1795. III, fol.7B.
E: Niels Harbo. A:
1) mor Kirsten Christensdatter g.m. Anders Andersen
2) bror Christen Nielsen i København
3) bror Søren Nielsen i Vester Høgild
4) halvsøster Johanne Nielsdatter 21 i Store Fjelstervang. FM: Laurids Nielsen , smed sst.
Arv efter afdødes far, skifte 6.4.1780.

1646 Margrethe Jensdatter i Sønder Helstrup i Snejbjerg sogn. 10.2.1795. III, fol.9B, 24.
E: Oluf Jensen. B: Abelone 20, Edel 18, Maren 15, Jens 4. Desuden nævnes enkemandens brorsøn Jens Sørensen.

1647 Svenning Svenningsen i Snejbjerg. 11.2.1795. III, fol.10B.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Olufsen i Neder Amtrup i Snejbjerg sogn. B: Svenning 34, Jens 33, Mads 31, Kirsten 24, Anne Kirstine 22.

1648 Maren Jensdatter i Halling i Herning sogn. 13.2.1795. III, fol.12B.
E: Christen Lauridsen. B: Jens 15, Mette 12, Laurids 5, Johanne 3, Else Marie 1. FM: morfar Jens Thuesen i Volsgård i Snejbjerg sogn.

1649 Jacob Pedersen i Snejbjerg. 14.2.1795. III, fol.14.
E: Maren Jensdatter. LV: Dynes Jensen i Amtrup i Snejbjerg sogn. B: Maren 29, Gertrud Marie 27, Johanne 22, Peder 13. FM: Jørgen Jensen i Tjørring, Laurids Thomsen i Sivebæk.

1650 [Maren Pedersdatter] i Klidsgård i Snejbjerg sogn. 14.2.1795. III, fol.15, 22B.
E: Jens Mikkelsen.
Første ægteskab med Niels Jacobsen, skifte 2.8.1784. B: Jacob Nielsen 17, Peder Laurids Nielsen 14. FM: Anders Mathiasen i Ejsingkær i Vildbjerg sogn, Søren Knudsen i Snejbjerg.

1651 Mikkel Madsen i Knudsgård i Tulstrup i Ikast sogn. 23.2.1795. III, fol.19.
E: Anne Knudsdatter. LV: bror Anders Knudsen i Favrholt. B: Mikkel 14, Knud 11, Mette Marie 7, Inger 2½. FM: Anders Pedersen i Lassesgård.

1652 Jens Christensen Hauge i Fastrup i Gjellerup sogn. 30.4.1795. III, fol.25.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Nørgaard i Store Langelund. B: Peder 21, Christen 19, Anne Margrethe 14, Sidsel 11, Ingeborg 9, Mette Cathrine 6, Niels Christian 2. FM: fars søskendebarn Jacob Jensen i Fastrup. Desuden nævnes afdødes bror Knud Jensen i Sangild [i Torning sogn].

1653 Karen Sørensdatter i Nørgård i Ørre by i Ørre sogn. 5.5.1795. III, fol.27, 38B.
E: Poul Christensen. B: Karen 16, Christen 7. FM: Christen Jensen i Ørregårde.

1654 Mikkel Andersen Stavlund i Linå [i Sunds sogn]. 5.5.1795. III, fol.28B.
A:
1) søster, død, var g.m. Christen Pedersen i Hesselbjerg
2) søstersøn Andreas Mikkelsen 25
3) søsterdatter Anne Johanne Mikkelsdatter
4) søsterdatter Anne Mikkelsdatter i Asbæk hede i Avlum sogn.

1655 Cort Lauridsen i Bukkær i Assing sogn. 16.6.1795. III, fol.30B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jesper Jensen i Assing. B: Niels 16. FM: Christen Lauridsen i Sønder Felding.

1656 Jens Lauridsen i Vejlgård i Assing sogn. 16.6.1795. III, fol.31.
E: Else Marie Christensdatter. LV: Laurids Nielsen i Olling. B: Anne Cathrine 12, Laurids 8, Christen 4. FM: farbror Peder Lauridsen på stedet.

1657 Sidsel Simonsdatter i Olling i Assing sogn. 16.6.1795. III, fol.32.
E: Christen Nielsen. B: Niels 23, Simon 18, Mads 12, Laurids 8, Maren, Margrethe, Anne, Karen, Anne Marie. FM: mosters mand og farbror Jens Nielsen i Kirkegård i [Nørre] Vium sogn.

1658 Anne Malie [dvs. Amalie] Jonasdatter i Kideris Mølle i Rind sogn. 2.7.1795. III, fol.33B, 37B.
Enke efter Christen Christensen, skifte 30.11.1792 lbnr.1231. B:
1) Jonas
2) Margrethe g.m. Laurids Thuesen i Bassumgård [i Snejbjerg sogn]
3) Christen, der ejer møllen
4) Marie g.m. Peder Møller i Nim sogn og by pr. Horsens
5) Frederik Salthau 22 i København
6) Oluf Sikker 20
7) Otte 16
8) Louise 8.
FM: farbror Laurids Christensen i Bundgård [i Ikast sogn], [fars søskendebarn] Christen Nielsen i Tjørring, [fars søstersøn] Christen Olufsen i Sivebæk.

1659 Maren Pedersdatter i Uhre i Ikast sogn. 14.7.1795. III, fol.35.
E: Jacob Pedersen. A:
1) søster Maren Pedersdatter, enke. LV: Jens Bjerg i Uhre
2) bror Niels Pedersen i Lægdsgård, død. 5B: Peder 22, Anne Kirstine g.m. Jens Jensen i Lægdsgård, Mette, Maren, Ellen.

1660 Mathias Jørgensen i Gjellerup. 15.7.1795. III, fol.35B.
E: Karen Pedersdatter. LV: far Peder Jensen. A: far Jørgen Kjeldsen i Navr i Ginding herred, [dvs. Hjerm herred].

1661 Anne Jensdatter i Holing i Herning sogn. 16.7.1795. III, fol.36.
E: Niels Poulsen. B: Kirsten 2. FM: mors søskendebarn Knud Mikkelsen i Nederkær i Herning sogn.

1662 Laurids Jørgensen i Skærbæk i Nørre Vium sogn. 19.7.1795. III, fol.37, IV, fol.5B, 14B.
E: Else Nielsdatter. LV: Niels Jacobsen i Pårup, Thyge Møller i Egeris Mølle.
Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 13.10.1777 lbnr.613] B: Kirsten 18.
[Andet ægteskab med Johanne Christensdatter, skifte 16.11.1793 lbnr.1330] B: Christen 15, Maren 11.
FM: farbrødre Niels Jørgensen i Donsig i Rind sogn, Peder Jørgensen i Kollund i Rind sogn.
Desuden nævnes enkens far Niels Søndergaard.

1663 Johanne Pedersdatter i Bording. 21.8.1795. III, fol.39B, IV, fol.19.
E: Mads Nielsen Holdgaard. B: Niels 14, Inger Kirstine 10, Peder 4. FM: mosters mand Peder Knudsen Ravnholt.

1664 Peder Andersen Skærbæk i Røjen i Sunds sogn. 16.9.1795. III, fol.41B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Niels Pedersen Sals. B: Mette 22, Anders 18. FM: Christen Nielsen Sneptrup i Ørre sogn.

1665 Mads Jensen i Holdgaard i Tulstrup [i Ikast sogn]. 17.9.1795. III, fol.42B, IV, fol.2, 17.
E: Ellen Nielsdatter. LV: bror Mikkel Nielsen i Grødde.
Første ægteskab med Anne Sørensdatter. B:
1) Jens 9. FM: Jacob Jensen i Ravnsvad, Niels Isen i Smedegård.
Andet ægteskab med Kirsten Hansdatter, [skifte 8.11.1793 lbnr.1329]. B:
2) Kirstine Margrethe 2. FM: Jørgen Christensen i Bøgild.

1666 Poul Sørensen Røjen i Poulsgård i Ikast sogn. 17.9.1795. III, fol.43.
E: Anne Nielsdatter. LV: Clemen Madsen i Tulstrup. B: Else Marie 29, Søren 25, Niels 23 i Løjt sogn i Holsten, Maren 21, Anne 18. Født værge Søren Sørensen i Sunds.

1667 Niels Christensen Tved i Røjen i Sunds sogn. 18.9.1795. IV, fol.1.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Christen Nielsen i Sneptrup i Ørre sogn. B: Anne 14, Ingeborg 11, Sidsel 9, Johanne 6, Inger 1. FM: farbror Laurids Christensen i Lille Stovbæk i Avlum sogn.

1668 Niels Andersen i Sunds. 27.10.1795. IV, fol.3B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Eriksen i Okkels i Rind sogn. A:
1) bror Christen Andersen
2) bror Peder Andersen
3) bror Laurids Andersen
4) bror Poul Andersen
5) halvbror Anders Pedersen
6) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Niels Smedegaard i Lind.

1669 Mette Cathrine Lauridsdatter [dvs. Laugesdatter] i Nederby i Sønder Felding sogn. 30.10.1795. IV, fol.4B, 7, 16, 25B.
E: Jens Pedersen Riber. A:
1) søster Else Lauridsdatter [dvs. Laugesdatter] g.m. Peder Iversen i Lavlund
2) søster Agnethe Lauridsdatter [dvs. Laugesdatter] g.m. Christen Iversen ved Herning Kirke
3) søster Karen Lauridsdatter [dvs. Laugesdatter] g.m. Mads Jørgensen i Uhre
4) søster Anne Marie Lauridsdatter, [dvs. Laugesdatter, skifte 19.12.1794 lbnr.1380] g.m. Mads Sønderby i Borris sogn. 4B: Mette 18, Lauge 14, Jens 9, Jeppe 6.
Desuden nævnes enkemandens søster Maren Pedersdatter i Hjerting.
(Enkemanden kaldes også Jens Pedersen Ølgod eller Ølgaard).

1670 Niels Christensen Rommig i Torup i Sunds sogn. 2.12.1795. IV, fol.8, 9B.
E: Birgitte Esbensdatter. LV: far Esben Thomsen i Holingholt. B: Christen 7 uger, der døde. FM: oldefar Christen Christensen i Kvalsholm.

1671 Sidsel Poulsdatter, tjenestepige i Fjederholt i Rind sogn. 4.12.1795. IV, fol.8B, 26B, 42B.
A:
1) søster, død. 6B:
a Poul Nielsen i Gunderup
b Peder Nielsen i Fjederholt
c Niels Nielsen i Sandgård
d Karen Nielsdatter g.m. Jens Madsen Sig i Fjederholt
e Anne Marie Nielsdatter g.m. Niels Karup i Kollund
f Morten Nielsen, død. 1B: Anne Kirstine g.m. Frands Klejnstrup i Nygård
2) bror Mikkel Poulsen i København, uvist om død.

1672 Birgitte Pedersdatter i Sunds. 14.10.1795. IV, fol.10.
E: Christen Lauridsen. B: Lisbeth 4, Johanne 1½. FM: morbror Christen Pedersen i Torup.

1673 Svend Poulsen i Gullestrup i Herning sogn. 16.12.1795. IV, fol.10B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Peder Troelsen. B: Poul i Gullestrup, Knud sst, Maren g.m. Christen Lauridsen i Holing, Birgitte Kirstine. FM: Knud Kølbæk i Herning.

1674 Claus Troelsen i Gullestrup i Herning sogn. 16.12.1795. IV, fol.11.
E: Eva Cathrine Nielsdatter. LV: Knud Kølbæk i Holing. B: Anne 6. FM: farbror Peder Troelsen i Herning Skolehus.

1675 Abelone Isager i Nørre Vejen [i Rind sogn]. 8.1.1796. IV, fol.12.
E: Mikkelsen, landmåler. B: Mads 30 dage.

1676 Mikkel [Andersen] Barslund, skrædder [i Linå i Sunds sogn]. 11.1.1796. IV, fol.13B.
A:
1) søster [Anne Dorthe Andersdatter] g.m. Christen Pedersen i Hesselberg
2) søster Else Andersdatter, død. 3B:
a Anders Mikkelsen i Avlum
b Anne Johanne Mikkelsdatter
c Anne Mikkelsdatter.

1677 Mette Pedersdatter i Vejlgård i Assing sogn. 20.1.1796. IV, fol.16.
E: Peder Lauridsen. B: Mette Cathrine.
Af første ægteskab B: Peder Andersen, Jens Christian Andersen, Søren Andersen, Johanne Andersdatter.

1678 Inger Thomasdatter i Over Amtrup i Snejbjerg sogn. 22.2.1796. IV, fol.20.
E: Thomas Thorlund. B: Thomas 16. FM: morbror Jens Thomsen Møller i Høgild Mølle i Resen sogn [i Fjends herred]. Desuden nævnes Jens Thomsen Vaadde, strømpehandler i København.

1679 Niels Christensen i Skærbæk i Nørre Vium sogn. 23.2.1796. IV, fol.21.
E: Karen Madsdatter. LV: Jens Nielsen i Kirkegård i Vium sogn. B: Simon28, der overtager gården, Christen 26, Mads 23, Jens 20, Johanne 15. FM: Peder Jepsen i Fiskbæk i Nørre Vium sogn.

1680 Mette Pedersdatter i Vejlgård i Assing sogn. 24.4.1796. IV, fol.23.
E: Peder Lauridsen. B: Mette Cathrine. FM: Peder Christensen i Vium.
Af første ægteskab B: Peder Andersen, Jens Christian Andersen, Søren Andersen, Johanne Andersdatter. FM: farbror Poul Andersen i Harreskov.

1681 Karen Jacobsdatter i Harreskov i Assing sogn. 24.2.1796. IV, fol.24B.
E: Poul Andersen. B: Anne 26, Anders 23, landsoldat i Flensborg, Jacob 19, Jens Christian 16, Anders Christian 7. FM: Anders Poulsen i Mosegård, som beslægtet.

1682 Kirsten Pedersdatter i Hagelskær i Ikast sogn. 4.2.1796. IV, fol.27, 28, 41B.
Enke efter Søren Lauridsen, skifte 27.2.1771. B:
1) Mads Sørensen Hagelskær i Langelund
2) Peder Sørensen i Ravnsvad
3) Mette Cathrine Sørensdatter, død, var g.m. Anders Andersen i Birk. Hendes første ægteskab med Niels Pallesen i Nederholt. B: Palle 25, Kirsten g.m. Anders Alkærsig i Birk, Søren 17, Oluf 14, Peder 12, Maren 8
4) Laurids Sørensen i Hagelskær.

1683 Kirsten Nielsdatter på Stensbjerg Mark i Sinding sogn. 26.3.1796. IV, fol.27B, 29B.
E: Jens Pallesen. B: Inger 16, Inger 14, Kirsten 13, Niels 11, Palle 8, Jens 6. FM: Søren Jørgensen i Karlsmose i Sinding sogn.

1684 Jens Poulsen på Sønderlund Mark i Sinding sogn. 26.3.1796. IV, fol.28, 29B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jens Aavad i Åvad. B: Margrethe 8, Laurids 4. FM: Søren Jørgensen i Karlsmose i Sinding sogn.

1685 Karen Pedersdatter i Nyborg Huse i Nøvling sogn. 28.4.1796. IV, fol.30, 32B.
E: Jeppe Jensen Hedeager. B: Karen 3 uger.

1686 Jens Jensen i Hundkær i Snejbjerg sogn. 28.4.1796. IV, fol.31.
E: Bodil Jensdatter. LV: Hans Jensen i Østergård i Tjørring sogn. B: Jens 30, Jens Christian 25, Kirsten g.m. Anders Sørensen i Holingholt, Christence g.m. Knud Pedersen i Gullestrup, Maren g.m. Lauge Nielsen i Hundkær, Sidsel Cathrine 20. FM: Engelbrecht Henriksen Helstrup.

1687 Peder Iversen, ugift i Sunds. 23.5.1796. IV, fol.33, 41.
A:
1) mor Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Lauridsen i Kærgårde i Sunds sogn
2) søster Kirsten Iversdatter 24
3) bror Niels Iversen 16. FM: farbror Christen Pedersen i Mørup i Rind sogn.

1688 Søren Pedersen i Over Bodholt i Bording sogn. 24.5.1796. IV, fol.34.
E: Anne Kirstine Ovesdatter. LV: Peder Brunbjerg i Bording.
A:
1) søster Anne Pedersdatter, død. 6B:
a Anders Poulsen i Ravnholt
b Anne Poulsdatter g.m. Niels Sørensen i Rønkilde
c Maren Poulsdatter g.m. Christen Frandsen i Christianshede
d Margrethe Poulsdatter
e Kirsten Poulsdatter
f Johanne Poulsdatter, død. 1B: Peder Christensen 20
2) søster Kirsten Pedersdatter, død. 2B:
a Peder Poulsen i Hestlund
b Jørgen Poulsen i Ravnholt.

1689 Simon Pedersen i Foldager i Ørre sogn. 25.5.1796. IV, fol.35B, V, fol.1.
E: Anne Thomasdatter. LV: [Anders] Speitzer til Sindinggård. B: Jens Christian 6, Thomas 4. FM: farbror Niels Pedersen i Abildtrup i Vorgod sogn.
Af første ægteskab B: Peder 27, Else 22.
Af andet ægteskab B: Thomas 16.

1690 Niels Andersen i Sunds. 20.6.1796. IV, fol.39B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Eriksen i Okkels i Rind sogn. A:
1) bror Christen Andersen
2) bror Peder Andersen
3) bror Laurids Andersen
4) bror Poul Andersen
5) halvbror Anders Pedersen
6) halvsøster Maren Pedersdatter. FM: far Peder Ostersen i Gjellerup.

1691 Poul Poulsen i Hallundbæk i Hodsager sogn. 19.6.1796, IV, fol.44, V, 22B, VII, fol.22, VIII, fol.18B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Vidstrup, Jens Lauridsen, der ægter enken. B: Poul 20, Anne Marie 18, Anne 9, Peder 7, Christiane 3, Jens 5 uger. FM: farbrødre Christen Poulsen i Sønder Fleng i Borbjerg sogn, Niels Poulsen i Skave i Borbjerg sogn, nu i Hvam i samme sogn.

1692 Anne Marie Nielsdatter i Over Simmelkær i Ørre sogn. 19.7.1796. IV, fol.45B.
E: Peder Nielsen. B: Niels 8, Anne Kirstine 5, Maren 3. FM: farbror Søren Christensen i Lindbjerg, morbror Peder Nielsen i Sneptrup i Ørre sogn.

1693 Jens Jensen, landsoldat af Pårup i Fjederholt i Rind sogn. 25.6.1796. IV, fol.46B, V, fol.43, VI, fol.28, 41.
A:
1) farbror Peder Christensen i Orte sogn på Fyn
2) moster Maren Jensdatter g.m. Anders Lauridsen i Langkær i Brande sogn
3) søskendebarn Henning Jensen i Pårup
4) morbror Mikkel Jensen Kirkegaard i København, død. 4B:
a Bertel Mikkelsen Kirkegaard 20, kontrollør i København
b Niels Kirkegaard, skriverkarl ved Brandkassen i København
c Jens Christian Kirkegaard, fuldmægtig i Trondhjem i Norge
d Else Marie Kirkegaard i København.
Desuden nævnes:
5) fars søskendebarn Johanne Bentsdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Hannerup i Faster sogn
6) fars søskendebarn Maren Poulsdatter g.m. Anders Astrup i Astrup i Faster sogn
7) fars søskendebarn Karen Gødesdatter i Tarp i Borris sogn.

1694 Anne Eriksdatter Harrild i Rind. 26.7.1796. IV, fol.47, V, fol.17.
E: Mogens Jensen Vejen. B: Erik 19, Søren 15, Cicilie Cathrine 7. FM: Jacob Skaarup i Vester Høgild, Hans Lund i Fjederholt.

1695 Laurids Jensen Hedeager i Langvadhus i Snejbjerg sogn. 12.9.1796. IV, fol.48, V, fol.7B.
E: Anne Marie Jacobsdatter. LV: Peder Vejvad i Tjørring. A:
1) bror Jeppe Jensen Hedeager i Nyborghus
2) bror Christen Jensen i København
3) søster Dorthe Jensdatter g.m. Knud Mikkelsen i Neder Kærhus
4) søster Bodil Marie Jensdatter i Tønder
5) søster Karen Jensdatter i Trælund
6) halvbror Jens Jensen Østerhoved.

1696 [Kirsten] Nielsdatter i Gjellerup. 17.9.1796. V, fol.2.
E: Niels Christensen Julsgaard. B: Christen 1. FM: mors halvbror Thomas Nielsen i Ilsgård i Sunds sogn.

1697 Maren Jacobsdatter i Skibbild i Arnborg sogn. 30.10.1796. V, fol.3, 5B.
E: Jens Jensen Glejbjerg. B: Jacob. FM: Jens Hansen Brøllund.

1698 Anders Pedersen i Agerskov i Gjellerup sogn. 3.11.1796. V, fol.3B.
E: Kirsten Cathrine Christensdatter. LV: [Morten] Westrup til Herningsholm. B: Peder 2, Dorthe Marie 1 måned. FM: farbror Jens Pedersen i Lille Langelund i Gjellerup sogn.

1699 Peder Madsen Kvist i Grødde i Ikast sogn. 16.11.1796. V, fol.6B.
E: Anne Margrethe Henriksdatter. LV: Knud Holt i Vådde. B: Anne Cathrine 4. FM: farfar Mads Kvist.

1700 Kirsten Nielsdatter i Skjoldborghus i Rind sogn. 24.11.1796. V, fol.8B, 10.
E: Mikkel Nielsen.
Første ægteskab med Jens Lauridsen Brejning, skifte 6.11.1792 lbnr.1226. B: Margrethe 16, Inger Marie 14, Bodil Marie 8, Laurids, der døde 1794. FM: farbror Christen Lauridsen i Brejning, fasters mand Niels Knudsen, møller i Brejning Mølle.

1701 Jørgen Fog Ramstad i Birk Skovhus [i Gjellerup sogn]. 5.12.1796. V, fol.9, 12, 15B, 18, 29, 31, VII fol.7.
A:
1) bror Hans Adolf Ramstad, fuldmægtig på Sejlgård
2) søster Gertrud Ramstad i Randlev Præstegård
3) bror Oluf Ramstad 45 i Mos i Norge.

1702 Peder Nielsen, ugift i Lægdsgård [i Ikast sogn]. 30.1.1797. V, fol.14B, 33.
A:
1) mor Maren Mikkelsdatter. LV: Morten Jensen på stedet
2) søster Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Jens Jensen på stedet
3) søster Mette Nielsdatter g.m. Jacob Pedersen i Uhre
4) søster Maren Nielsdatter 27
5) søster Ellen Nielsdatter 24
FM: Jens Bjerg i Uhre.

1703 Jens Christensen i Helstrup i Snejbjerg sogn. 31.1.1797. V, fol.15, 26.
E: Johanne Jensdatter. LV: Lauge Hundkær. B: Christen Jensen i København, død. 2B: Anne Birgitte 12, Jens 8, Dines Jensen i København, Mette Jensdatter, enke efter Engelbrecht Henriksen i Helstrup, [skifte 30.5.1797 lbnr.1710]. LV: Jens Jensen i Havnstrup, Anne Cathrine Jensdatter sst, Pernille Margrethe Jensdatter i København.

1704 Inger Christensdatter i Gjellerup. 15.2.1797. V, fol.16B.
B: Jeppe Pedersen på stedet, Christen Pedersen, Poul Pedersen, Maren Pedersdatter, Inger Pedersdatter, Dorthe Pedersdatter.

1705 Laurids Jensen i Torup i Sunds sogn. 22.3.1797. V, fol.17B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Niels Sørensen Kjeldgaard i Linå. A: mor Abelone Mouridsdatter. LV: brorsøn Knud Olufsen.

1706 Mourids Olufsen i Linå i Sunds sogn. 21.4.1797. V, fol.18B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Peder Jensen i Gjellerup. B: Jens 20, Oluf 19, Christen 17, Niels 16, Anne 13, Christen 10, Peder 8. FM: farbrødre Niels Olufsen i Sønderos, Knud Olufsen sst.

1707 Laurids Nielsen i Kragsnap i Sinding sogn. 27.4.1797. V, fol.20, 27B, 39.
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Speitzer til Sindinggård. A: søster Kirsten Nielsdatter, enke i Remme i Sinding sogn. LV: søn Niels Christensen i Gjellerup Præstegård.

1708 Mette Jensdatter, ugift i Springbjerg i Ikast sogn. 8.5.1797. V, fol.20B, 30B.
A:
1) halvbror Jens Jensen i Barde
2) søstersøn Jens Pedersen 21
3) søstersøn Christen Pedersen 18
4) søstersøn Peder Thomsen 24 i Toftlund
5) søsterdatter Christence Margrethe Pedersdatter 26
FM: Mikkel Knudsen i Holdgård.

1709 Jørgen Christensen i Bøggild i Ikast sogn. 8.5.1797. V, fol.21, 31.
E: Mette Kirstine Hansdatter. LV: Gregers Andersen i Overgård. B: Marianne 16, Anne Marie 14, Jens 10, Anne Kirstine 5. FM: farbrødre Jens Christensen i Hampen i Nørre Snede sogn, Søren Christensen i Frisbæk i Nørre Snede sogn.
Af første ægteskab B: Mette Marie g.m. Oluf Pedersen i Kærshoved.
Afdøde var formynder for børn Jens Christensen i Toftlund B: 2 sønner og 5 døtre, hvoraf nævnes:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Christen Sig i Grødde
2) Karen Jensdatter g.m. Mikkel Sunds i Varde
3) Christiane Jensdatter g.m. Niels Madsen i Lassesgård.

1710 Engelbrecht Henriksen i Helstrup i Snejbjerg sogn. 30.5.1797. V, fol.23B.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Jensen i Havnstrup. B: Maren Kirstine 12, Kirsten Marie 10, Johanne 8, Henrik 6, Else Marie 4, Jens 2. FM: fars svoger Peder Nielsen i Ørskov, Lauge Hundkær i Hundkær i Snejbjerg sogn.

1711 Erik Mathiasen i Helstrup i Snejbjerg sogn. 31.5.1797. V, fol.27.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Thue Lauridsen i Brejninggård. B: Mathias 7. FM: Niels Vadbjerg i Helstrup.

1712 Ellen Marie Jensdatter i Linnebjerg i Ikast sogn. 8.6.1797. V, fol.29, 35B, 44B.
E: Christen Nielsen. A:
1) bror Peder Jensen Harreskov i Nederholt
2) bror Christen Jensen Harreskov, strømpehandler i København
3) bror Niels Christian Harreskov 22 i København
4) bror Jens Jensen Harreskov 20 i Linnebjerg
5) bror Christen Jensen Harreskov 18 i Hedegård
6) søster Karen Jensdatter 16 i Lyngholm.
FM: farbror Laurids Pedersen i Lyngholm.

1713 Else Marie Poulsdatter i Sighuse i Tulstrup. 8.6.1797. V, fol.30, 37B.
E: Jørgen Jensen. A:
1) mor Anne Nielsdatter, enke efter Poul Røjen i Tulstrup. LV: Clemen Nielsen [formentlig fejl for Clemen Madsen] i Tulstrup
2) bror Søren Poulsen i Tulstrup
3) bror Niels Poulsen 23 i Holsten
4) søster Maren Poulsdatter 21 i Tulstrup
5) søster Anne Poulsdatter 18 i Holsten.

1714 Mikkel Nielsen i Grødde i Ikast sogn. 3.7.1797. V, 33B.
E: Mette Cathrine Christensdatter. LV: Erik Sørensen i Suderbæk. B: Anne 14, Dorthe 11, Niels 8, Christen 1½. FM: fasters mand Laurids Pedersen i Holdgård i Tulstrup i Ikast sogn, Iver Henriksen i Grødde i Ikast sogn.

1715 Maren Andersdatter i Hammerum i Gjellerup sogn. 8.7.1797. V, fol.35.
E: Jørgen Dinesen. B: Anders 18. FM: farfar Niels Lauridsen i Birk.

1716 Sidsel Nielsdatter i Lund i Gjellerup sogn. 28.7.1797. V, fol.39B, 45, VI, fol.22B, 29B.
E: Jens Yllebjerg.
Af første ægteskab B: Anne Lisbeth Andersdatter 42 i København, Niels Andersen 28 på Sindinggård, nu i Gjellerup sogn, Jens [måske i stedet Jacob] Andersen 23 på Krogsdal, Johanne Andersdatter 19. FM: Dines Jensen i Lund.

1717 Margrethe Gregersdatter i Lind i Rind sogn. 7.8.1797. V, fol.40, VI, fol.25.
E: Christen Bertelsen. A:
1) søster Kirsten Gregersdatter i Mortensgård i Ikast sogn, enke
2) søster Johanne Gregersdatter i Trælund i Tjørring sogn, enke. LV: Gregers Troelsen i Trælund
3) bror Anders Gregersen i Lønå i Thyregod sogn, død. 5B:
a Peder Andersen i Lønå
b Hanne Andersdatter g.m. Enevold Knudsen i Ullerup i Give sogn
c Anne Andersdatter g.m. Niels Eskildsen i Ullerup
d Maren Andersdatter g.m. Jens Olufsen i Mosegård i Thyregod sogn [formentlig Store Mosegård i Give sogn]
e Marie Andersdatter g.m. Peder Christensen i Skovsbøl i Vester sogn
4) bror Christen Gregersen i Åle, død. 2B:
a Jens Christensen i København
b Maren Christensdatter g.m. Anders Pedersen i Skjerk i Avlum sogn.

1718 Anne Christensdatter i Lille Fejerskov i Rind sogn. 7.8.1797. V, fol.41.
E: Niels Christoffersen. B: Gertrud 22, Christen 17, Jens 16. FM: morbror Peder Christensen i Vium.

1719 Morten Pedersen i Studsgård i Skarrild sogn. 9.8.1797. V, fol.41B.
E: Maren Ibsdatter. LV: [Laurids] Lange til Nørre Karstoft. B: Johanne 30, Peder 29, Ib 24. FM: Christen Pedersen i Grønborg i Borris.

1720 Peder Lauridsen i Torup i Sunds sogn. 12.9.1797. V, fol.46B.
E: Johanne Christensdatter. LV: søsters mand Christen Christensen i Sunds. B: Christen Pedersen på stedet, Grethe Pedersdatter g.m. Anders Pedersen i Sunds, Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Andersen sst, Birthe Pedersdatter g.m. Christen Lauridsen sst, død. 2B: Lisbeth 6, Johanne 3, Maren Pedersdatter.

1721 Maren Bertelsdatter i Eggersgård i Sinding sogn. 18.9.1797. V, fol.47, VI, fol.3.
E: Christen Nielsen. A:
1) mor Maren Pedersdatter, enke og almisselem. LV: Jens Christensen i Understrup
2) bror Peder Bertelsen i Elkær.

1722 Mette Madsdatter i Velhusted i Assing sogn. 22.9.1797. V, fol.47B.
E: Troels Andersen. B: Mads 20. FM: morbror Niels Madsen i Skovbjerg i Arnborg sogn.

1723 Johanne Madsdatter i Volsgård i Snejbjerg sogn. 29.9.1797. VI, fol.1, 36B.
E: Jens Thuesen. B:
1) Thue Jensen i Fjelstervang
2) Kirsten Jensdatter, [skifte 15.3.1791 lbnr.1150], var g.m. Jens Jensen. 2B: Johanne 11, Abelone 8
3) Mette Jensdatter g.m. Jens Jensen på stedet, der tidligere var g.m. søsteren Kirsten Jensdatter
4) Anne Marie Jensdatter, død, var g.m. Oluf Nielsen i Korshøj i Nøvling sogn. 1B: Christen 10
5) Maren Jensdatter, [skifte 13.2.1795 lbnr.1648], var g.m. Christen Lauridsen i Holing i Herning sogn. 4B: Jens 17, Mette 14, Laurids 10, Else Marie 5.

1724 Karen Rasmusdatter i Grødde i Ikast sogn. 17.10.1797. VI, fol.2, 6B.
E: Mads Pedersen Kvist. B:
1) Mette Cathrine Madsdatter g.m. Peder Thomsen i Toftlund
2) Peder Madsen, [skifte 16.11.1796 lbnr.1699]. 1B: Anne Cathrine 5. FM: stedfar Søren Andersen i Grødde.

1725 Anders Jensen i Lille Toftlund i Ikast sogn. 17.10.1797. VI, fol.2B, 46B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Morten Jensen i Lægdsgård. B: Jens i Ikast sogn.

1726 Jens Mortensen i Solgård i Avlum sogn. 20.10.1797. VI, fol.5.
Enkemand efter [Kirsten Christensdatter, skifte Lergrav gods 23.5.1796 lbnr.76]. B:
1) Morten Jensen i Solgård på Lergrav gods
2) Christen Jensen ved Avlum Kirke
3) Svend Jensen i Skærbæk
4) Maren Jensdatter, død, var g.m. Peder Christensen i Ørre. 1B: Christen 9
5) Karen Jensdatter g.m. Niels Madsen i Troelstrup
6) Mette Kirstine Jensdatter g.m. Frederik Jacobsen i Nyby.

1727 Søren Pedersen i Hedegård i Ikast sogn. 24.11.1797. VI, fol.7.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Jens Kølbæk i Tulstrup. B: Peder 9. FM: farbror Jørgen Harreskov i Busk i Gjellerup sogn.

1728 Jørgen Nielsen i Vester Høgild i Rind sogn. 29.11.1797. VI, fol.8B, 21B, VII, fol.3B.
E: Anne Cathrine Knudsdatter. LV: Jacob Skaarup i Vester Høgild. B: Niels 13, Karen 12, Rasmus 8, Anne 5, Knud 2, Maren Georgine 7 uger 18.4.1798, der døde. FM: fasters mand Christen Andersen i Fonnesbæk i Ikast sogn, morbror Christen Knudsen i Bjørslev i Nørre Vium sogn.

1729 Anne Pedersdatter i Nørre Fastrup i Gjellerup sogn. 11.12.1797. VI, fol.10, 13.
E: Mads Poulsen.
Første ægteskab med Jens Pedersen i Over Feldborg i Haderup sogn. B:
1) Peder Jensen i Over Feldborg
2) Anne Jensdatter g.m. Niels Madsen i Haderup
3) Maren Jensdatter g.m. Peder Poulsen i Favrholt
4) Margrethe Jensdatter 36 i Over Feldborg.

1730 Jørgen Pedersen Harreskov i Busk i Gjellerup sogn. 16.12.1797. VI, fol.10B, VII, fol.25B, VIII, fol.24B, IX, fol.8B.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Christen Nielsen i Skikkild, der underskriver Christen Horslund. A:
1) bror Laurids Pedersen i Lyngholm i Ikast sogn, nu i Smedegård i Tulstrup
2) bror Jens Pedersen, [skifte 28.2.1794 lbnr.1337]. 6B:
a Peder Jensen Harreskov i Nederholt
b Christen Jensen Harreskov i København
c Niels Christian Jensen 21 i København
d Jens Jensen 22 i Linnebjerg
e Christen Jensen 19 i Tuskær
f Karen Jensdatter 15 i Lyngholm
3) bror Søren Pedersen i Hedegård, [skifte 24.11.1797 lbnr.1727]. 1B:
a Peder Sørensen 9
4) bror Christen Pedersen i København
5) søster Mette Pedersdatter g.m. Jørgen Jensen Skrædder i Sighuse i Tulstrup
6) søster Maren Pedersdatter g.m. Niels Merrild i Linå
7) søster Kirsten Pedersdatter 50 i Skikkild.

1731 Maren Andersdatter i Store Alle i Vorgod sogn. 22.1.1798. VI, fol.15.
E: Anders Pedersen. B: Niels 6. FM: mors farbror Laurids Thuesen i Bassumgård. Desuden nævnes afdødes bror Thue Andersen i Paabøl [i Hoven sogn].

1732 Jacob Mikkelsen i Fjelstervang i Vorgod sogn. 22.1.1798. VI, fol.17.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Nielsen i Fjelstervang. B: Mikkel 15, Maren 13. FM: farbror Peder Mikkelsen i Albæk.
Afdøde var husmand hos Niels Nielsen i Fjelstervang.

1733 Oluf Sørensen i Agerskov i Bording sogn. 17.3.1798. VI, fol.17B, 25B, VII, fol.4.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Rasmus Nislev i Frederiksværk. B: Laurids, Kirsten. FM: Niels Mortensen.
Første ægteskab med Karen Nielsdatter. B: Søren i Holsten, Niels sst, Kirsten 27. FM: farbror Anders Sørensen i Holingholt i Sunds sogn, morbror Christen Juulsgaard i Bording sogn.
Andet ægteskab med Maren Christensdatter. B: Anne Cathrine.

1734 Mads Jensen i Hammerum i Gjellerup sogn. 14.4.1798. VI, fol.19, 32B.
E: Maren Graversdatter. LV: Christen Jensen Bitsch, der ejer stedet. B: Mette 33 i Krogslund, Margrethe 31 i Holingholt, Troels 26, Gravers 22 i Holsten. FM: født værge Oluf Lund i Pugdal i Vildbjerg sogn, Jens Vestergaard i Hammerum, Niels Særkær i Lund i Gjellerup sogn.

1735 Peder Jensen Kærgaard i Lund i Gjellerup sogn. 14.4.1798. VI, fol.19B, 31, 46, IX, fol.24.
E: Kirsten Christensdatter. LV: bror Jacob Christensen i Frølund, Søren Christensen i Gjellerup, der ægter enken. Af første ægteskab B: Anne Cathrine i Frølund. FM: morbror Jens Sørensen Krøjgaard i Gjellerup.
Afdøde var separeret fra enken 8.11.1797.

1736 Christen Vejlstrup i Store Stovbæk i Avlum sogn. 16.4.1798. VI, fol.20, 34B.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Lundsgaard til Lergrav. B: Else g.m. Christen Andersen i Hestbjerg i Idum sogn, Maren g.m. Jens Jensen i Åvad i Sinding sogn, Jens 25, Niels 15. FM: Peder Pedersen i Hallundbæk.

1737 Kirsten Christensdatter i Agersig i Assing sogn. 24.4.1798. VI, fol.24, VII, fol.6B, 8B.
E: Christen Pedersen. B: Karen 32 i København, Christen 30 i Harreskov, Peder 24, Mikkel 22, Margrethe 22, Peder Christian 17. FM: morbror Niels Christensen i Fjelstervang.

1738 Niels Mikkelsen i Herning. 5.5.1798. VI, fol.27.
E: Birthe Jensdatter. LV: Knud Nielsen i Sønderager. B: Kirsten g.m. Peder Jensen på Nørre Karstoft Mark, Dorthe 24. FM: beslægtet på fars side Knud Mikkelsen i Baggeskær i Herning sogn.

1739 Poul Madsen i Neder Isen i Ikast sogn. 11.5.1798. VI, fol.28.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Jensen i Over Isen. B: Søren, Johanne g.m. Jens Bjerg i Uhre, Mads 17½.

1740 Hans Sørensen Krøjgaard i Vrå i Gjellerup sogn. 12.5.1798. VI, fol.29, VII, fol.6.
E: Birthe Jensdatter . LV: Anders Poulsen i Lind. A:
1) søster Anne Helvig Sørensdatter g.m. Anders Poulsen i Ravnholt
2) bror Oluf Sørensen i et hus ved Ingslev Kro på Fyn.

1741 Peder Jensen ved Gjellerup Kirke. 19.5.1798. VI, fol.30, 36B, VII, fol.26B, 31, 41B, 45B.
Enkemand. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Jens Hornshøj ved Gjellerup Kirke
2) Inger Pedersdatter 42 i Lørup i Vejrum sogn. FM: Oluf Christian Lind i Lørup, søskendebarn Niels Jensen i Vognstrup i Navr sogn.

1742 Niels Christensen Juulsgaard i Gjellerup. 19.5.1798. VI, fol.30B, VII, fol.26.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Hesselvig i Agerskov. B: Inger g.m. Poul Pedersen i Gjellerup, Christen 6. FM: Jacob Christensen i Frølund, morbror Thomas Nielsen i Favrholt i Ikast sogn, fasters mand Mads Nielsen Brændgaard i Ørre.

1743 Abelone Mouridsdatter i Torup i Sunds sogn. 11.6.1798. VI, fol.32B, 35B.
Enke efter Jens Lauridsen. B: Laurids Jensen i Torup, [skifte 22.3.1797 lbnr.1705], var g.m. Johanne Sørensdatter. Ingen børn.
A:
1) brorsøn Knud Olufsen i Sønderos
2) brorsøn Niels Olufsen i Sønderos
3) søstersøn Mourids Rødding i Vildbjerg sogn, død. 1B:
a Edel Kirstine Mouridsdatter 18. FM: afdødes søskendebarn Niels Kjeldgaard i Linå, stedfar Søren Pedersen i Rødding
4) brorsøn Mourids [Olufsen] Linaa, [skifte 21.4.1797 lbnr.1706]. B: Jens 23, Oluf 20, Christen 18, Niels 16, Anne 15, Christen 12, Peder 10. FM: farbrødre Knud Olufsen i Sønderos, Niels Olufsen sst.
5) søstersøn Knud Christensen i Sunds, død. 6B:
a Mette Knudsdatter g.m. Thomas Nielsen i Sunds
b Edel Knudsdatter g.m. Laurids Pedersen Møller i Sunds Mølle
c Kirsten Knudsdatter 26
d Else Knudsdatter 21
e Christen Knudsen 16
f Jens Knudsen 12. FM: morbror Mads Jensen i Torup
6) brordatter Kirsten Olufsdatter g.m. Niels Kjeldgaard i Linå
7) brordatter Maren Olufsdatter g.m. Jens Lauridsen den ældre i Kærgård
8) brordatter Else Nielsdatter g.m. Iver Markussen i Lind
9) brordatter Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Hans Peder Jensen i Sunds.

1744 Laurids Pedersen Pathul, møller i Sunds Mølle. 23.6.1798. VI, fol.34, 37B.
E: Edel Knudsdatter. LV: Peder Vejvad i Tjørring. B: Anne Johanne 5, Larsine, der døde. FM: farbror Anders Pedersen i Torup i Sunds sogn.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 10.8.1792 lbnr.1205]. B: Mette 19, Jens 16.

1745 Peder Nielsen Karlskov i Store Hjøllund i Arnborg sogn. 30.7.1798. VI, fol.41B.
E: Maren Henriksdatter. LV: Jens Thøgersen i Uhre i Brande sogn. B: Henrik 18, Marianne 15, Niels 9, Hans Christian 5, Mette 2. FM: Anders Christensen i Green i Arnborg sogn, Christen Christensen på stedet, afdødes søskendebarns mand Christen Thygesen i Flø Brande sogn.

1746 Edel Christensdatter i Skarrild Degnebolig. 31.7.1798. VI, fol.43B.
E: Christen Nielsen Jegen. Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.1747).

1747 Kirsten Pedersdatter i Lustrup i Skarrild sogn. 31.7.1798. VI, fol.43B.
E: Christen Christensen. B: Anne 11, Sidsel 7, Peder 6, Christen 4, Mette 2. FM: farfar Christen Nielsen Jegen i Degneboligen.

1748 Peder Nielsen Havlund i Grene i Skarrild sogn. 31.7.1798. VI, fol.44, VII, fol.24B, 48.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Peder Pedersen i Skovsborg. B: Niels 11, Peder 9, Johanne 5, Mette 3. FM: Peder Olufsen i Skave i Skarrild sogn.

1749 Karen Christensdatter i Pårup i Assing sogn. 31.7.1798. VI, fol.44B.
E: Niels Andersen Møller. B: Anders 17, Maren 16. FM: Anders Christensen i Hvedde, Laurids Christensen i Gammelager.

1750 Mette Christensdatter i Nørgård i Tulstrup i Ikast sogn. 7.9.1798. VI, fol.47B, VII, fol.2B, 7, 7B.
E: Søren Pedersen. A:
1) næstsøskendebarn Knud Jensen i Stenholt
2) næstsøskendebarn Mikkel Jensen i Lille Oustrup
3) næstsøskendebarn Christen Lauridsen i Ungstrup i Torning sogn
4) næstsøskendebarn Mikkel Jensen i Neder Katballe
5) næstsøskendebarn Jens Mikkelsen i Gråskov i Torning sogn
6) næstsøskendebarn Peder Jensen i København, død. 1B: Mikkel, skomagersvend i København.

1751 Margrethe Jensdatter i Vesterbjerge i Sønder Felding sogn. 11.9.1798. VI, fol.48.
E: Poul Hartvigsen. B: Anders 10, Jens 8, Hartvig 7, Karen 5, Sidsel 3. FM: farbror Christen Hartvigsen i Vesterbjerge, Niels Christensen i Østerbjerge.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Jensdatter], skifte 19.7.1787 lbnr.954.
Desuden nævnes enkemandens svoger Jacob Jensen, nu i Stauning.

1752 Jens Jacobsen i Fjederholt i Rind sogn. 13.9.1798. VII, fol.1, 31.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Hans Lund i Fjederholt. B: Jacob 14, Anne Marie 13, Maren 6. FM: fasters mand Iver Christensen, skoleholder i Tjørring.

1753 Maren Christensdatter i Remmevad i Sinding sogn. 28.9.1798. VII, fol.1B.
E: Peder Jensen. B: Christen 28, Jeppe 27, Birgitte Sofie 22, Karen 18. FM: morbror Iver Christensen, skoleholder i Tjørring.

1754 Bodil Jørgensdatter i Tarp i Sønder Felding sogn. 11.12.1798. VII, fol.9B, 27.
E: Christen Væring.
Første ægteskab med Villads Jensen, skifte 30.3.1784 lbnr.821. B: Jørgen 29 i Ågård i Borris sogn, Jens 25, rekrut i Holsten, Anne Marie 20, Jacob 18. FM: morbror Jens Jørgensen i Fårbæk i Haderup sogn, Peder Pedersen i Skovbjerg i Sønder Felding sogn.

1755 Ellen Nielsdatter i Store Langelund i Gjellerup sogn. 14.12.1798. VII, fol.12.
E: Christen Kjeldsen. B: Bodil Kirstine 12. FM: morbror Peder Nielsen i Favrholt i Ikast sogn.

1756 Oluf Nielsen i Korshøj i Nøvling sogn. 31.1.1799. VII, fol.13, 21B.
E: Anne Jensdatter. LV: Mads [Jensen] Møller i Grimstrup Mølle [i Timring sogn]. B: Anne Marie 9, Mette 7, Abelone 6, Maren 3, Jens 1, Anne Kirstine 3 uger 7.6.1799. FM: farbrødre Hans Nielsen i Koldkær i Vinding sogn, Niels Nielsen i Rødding i Vildbjerg sogn.
[Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte Møltrup gods 15.4.1785 lbnr.42].
Andet ægteskab med Anne Marie Jensdatter, skifte Møltrup gods 26.3.1788 lbnr.58. B: Christen 11.
Christen har arv efter sin mormor Johanne [Madsdatter, skifte 29.9.1797 lbnr.1723, var g.m. Jens Thuesen] i Volsgård i Snejbjerg sogn.

1757 Kirsten Jensdatter i Favrholt i Ikast sogn. 12.3.1799. VII, fol.14.
E: Jens Poulsen. B: Christen 19, Poul 15. FM: Peder Vejvad i Tjørring.
Første ægteskab med [Christen Christensen, skifte 16.4.1776 lbnr.578]. B: Mette Cathrine g.m. Jens Sørensen i Hammerum i Gjellerup sogn.

1758 Christen Rommig i Kvalsholm i Sunds sogn. 13.3.1799. VII, fol.15B, VIII, fol.4.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Vejvad i Tjørring, Christen Jespersen, der ægter enken. B: Christiane 10. FM: fars svoger Jacob Poulsgaard i Tjørring.
Første ægteskab med Mette Jensdatter, skifte 2.9.1766. B: Jens 46 i København, Laurids 39 i Horsens, Christen i København, død, Johanne, død, var g.m. Peder Lund ved Voksblegeriet i København. 2B: (navne angives ikke), Ellen Kirstine, død.
Andet ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 2.5.1785 lbnr.894. B: Niels, død, Dines, Maren 22, Mette Kirstine 19 g.m. Søren Østergaard i Torup.

1759 Peder Nielsen Smedegaard i Frølund i Gjellerup sogn. 16.3.1799. VII, fol.16, 47B, VIII, fol.5B.
E: Maren Madsdatter. LV: Jacob Christensen i Frølund. A:
1) bror Mads Nielsen Vådde i Grødde i Ikast sogn ved søn Anders Madsen
2) bror Søren Nielsen i Pathul, død. 4B:
a Niels Sørensen Smedegaard i Gjellerup
b Søren Sørensen i Holsten
c Benned Sørensdatter g.m. Oluf Christensen i Frølund
d Anne Marie Sørensdatter 28 i Bjødstrup.

1760 Christen Mogensen i Spegebjerg i Avlum sogn.23.4.1799. VII, fol.17B, 47B.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Christensen Hedegaard i Vinding. A:
1) mor Karen Frandsdatter, enke og almisselem i Borbjerg sogn
2) halvbror Mads Poulsen i Solds i Tvis sogn
3) halvsøster Maren Knudsdatter i Holstebro g.m. Mogens Villadsen, soldat i Holsten.

1761 Christen Andersen i Holing i Herning sogn. 11.5.1799. VII, fol.17B, VIII, fol.23B.
B:
1) Thomas Christensen i Lund i Gjellerup sogn
2) Jacob Christensen, død, [var g.m. Kirsten Jensdatter, skifte 9.11.1791 lbnr.1187]. 2B: Mette 15, Johanne 13. FM: morbrødre Dines Jensen i Over Amtrup, Jørgen Jensen i Tjørring.

1762 Kirsten Knudsdatter, ugift i Herning. 25.5.1799. VII, fol.18, VIII, fol.3B.
A:
1) søster Anne Knudsdatter g.m. Henrik Christensen på stedet
2) søster Marianne Knudsdatter 56 i København
3) halvbror Knud Jensen i Ikast.

1763 Mette Pedersdatter i Nyborg i Ikast sogn. 30.5.1799. VII, fol.19, 24, VIII fol.3.
E: Søren Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Nielsen i Gammelby i Visby sogn ved Tønder
2) Anne Nielsdatter g.m. Jens Andersen i Vådde, der er undveget og formentlig død. LV: Morten Jensen i Lægdsgård
3) Mette Nielsdatter g.m. Henning Christensen i Gammel Arnborg
4) Johanne Nielsdatter g.m. Niels Thomsen i huset Skoldborg på Snejbjerg Hede.

1764 Niels Jensen i Holdflod i Nøvling sogn. 7.6.1799. VII, fol.20.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Anders Hansen i Muldbjerg i Hover sogn. B: Elisabeth 16, Anne 14. FM: søskendebarn Jens Bentsen i Døvling i Skarrild sogn, søskendebarns mand Laurids Elkær i Skarrild.
Enkemandens første ægteskab med [Lisbeth Jensdatter], skifte 6.2.1782 lbnr.751. B: Else, der har aftægt.

1765 Svenning Mikkelsen i Snejbjerg. 28.6.1799. VII, fol.23, 36, 40B, IX, fol.3.
E: Johanne Jensdatter, nu i Amtrup. LV: Christen Olufsen sst. B: Christen 4, Mikkel 2. FM: farbror Jens Mikkelsen i Næstholthus, Peder Mikkelsen Albæk.
Enkens første ægteskab med Christen Knudsen, skifte 10.8.1791 lbnr.1175. B: (navne angives ikke)
Christen Knudsens første ægteskab med Maren Knudsdatter, skifte 12.9.1782 lbnr.774. 4B: Birgitte Marie, Anne, Knud i Borris, Mette i Munksgård.
Desuden nævnes [afdødes far] Mikkel Svenningsen, enkens bror Peder Jensen i Fjelstervang og enkens farbror Poul Knudsen i Barde.

1766 Palle Nielsen i Remme i Ikast sogn. 3.7.1799. VII, fol.23B, 40, VIII, fol.21B.
A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Anders Kærgaard i Birk
2) bror Søren Nielsen 20 i Birk
3) bror Oluf Nielsen 16
4) bror Peder Nielsen 15
5) søster Maren Nielsdatter 10.
FM: morbrødre Laurids Sørensen i Hagelskær, Peder Sørensen i Ravnsvad, begge i Ikast sogn.

1767 Anders Poulsen i Mosegård i Assing sogn. 16.7.1799. VII, fol.27B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Bodsen i Olling. B: Edel 31, Poul 29, Niels 27, Jens 25, Niels Christian 19. FM: søskendebarns mand Peder Jensen Hede i Assing sogn.

1768 Maren Pedersdatter i Gade i Sønder Felding sogn. 16.7.1799. VII, fol.28B.
E: Anders Pedersen. B:
1) Peder Andersen Birk i Lustrup
2) Mette Andersdatter g.m. Jens Gregersen i Borris
3) Christen Andersen
4) Inger Marie Andersdatter 15.
FM: farbror Peder Pedersen Birk, degn i Sønder Felding.

1769 Mikkel Andersen i Grene i Skarrild sogn. 17.7.1799. VII, fol.29B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Terkild Jensen i Sønder Karstoft. B: Søren, Anne g.m. Mads Christensen i Grene, Johanne 32. FM: Peder Olufsen i Skave.

1770 Thomas Jensen i Silstrup i Skarrild sogn. 17.7.1799. VII, fol.30B.
E: Mette Christensdatter. LV: Niels Madsen i Gammel Arnborg. B: Maren 22, Marianne 20, Maren 10, Jens 6, Christiane 3. FM: Jens Bentsen i Døvling, Oluf Christensen Bækgård, begge i Skarrild sogn.

1771 Clemen Troelsen i Lund Gårde i Gjellerup sogn. 27.7.1799. VII, fol.31B.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Peder Høst. B: Anne 5, Maren 3. FM: farbror Christen Christensen i Vrå.

1772 Dorthe Pedersdatter i Korporalsgård i Tulstrup i Ikast sogn. 29.7.1799. VII, fol.33B, 46.
E: Jens Christensen Frølund. B: Maren 4½, Birthe 3, Bodil Marie 1½, Mette Margrethe 5 uger. FM: morbror Knud Pedersen i Ilsgård.

1773 Mads Sørensen i Lille Langelund i Gjellerup sogn. 10.8.1799. VII, fol.38B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Mads Olufsen i Nørre Fastrup. B: Søren 21, Anne Margrethe 18, Kirsten 11, Peder 8, Mette Cathrine 4. FM: farbrødre Laurids Sørensen i Hagelskær, Peder Sørensen i Ravnsvad, begge i Ikast sogn.

1774 Else Christensdatter i Snejbjerg. 13.8.1799. VII, fol.40B, IX, fol.25B.
E: Jens Jensen. A:
1) mor Mette Christensdatter, enke
2) halvbror Christen Mikkelsen i Snejbjerg
3) halvbror Søren Mikkelsen i Snejbjerg
4) halvsøster Kirsten Mikkelsdatter g.m. Jørgen Jensen i Snejbjerg
5) halvbror Mogens Mikkelsen i Krogstrup
6) halvbror Anders Mikkelsen i Rind Præstegård
7) halvbror Peder Mikkelsen i Nygård i Give sogn
8) halvbror Niels Mikkelsen Nybo på Lolland.

1775 Thue Lauridsen i Bassumgård i Snejbjerg sogn. 26.8.1799. VII, fol.41B, IX, fol.26.
E: Ellen Eriksdatter. LV: Peder Vejvad i Tjørring.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Thuesen i Bassumgård
2) Jens Thuesen i Ørskov, [skifte 21.3.1793 lbnr.1297]. 5B:
a Kirsten Jensdatter g.m. Christen Ibsen i Holt i Rind sogn
b Mette Jensdatter g.m. Jacob Poulsen Harreskov i Grarup i Brande sogn
c Thue Jensen 14
d Anne Jensdatter 11
d Ellen Cathrine Jensdatter 8. FM: stedfar Jeppe Christensen i Askær i Brande sogn
3) Anne Kirstine Thuesdatter g.m. Hans Thomsen i Urup i Grindsted sogn
4) Kirsten Thuesdatter g.m. Oluf Nielsen i Urup i Grindsted sogn
5) Anders Thuesen i Påbøl i Hoven sogn, død. 3B:
a Thue Andersen
b Mette Andersdatter, død
c Maren Andersdatter, [skifte 22.1.1798 lbnr.1731], var g.m. Anders Pedersen i Store Alle [i Vorgod sogn]. (Arvinger angives ikke).
Ifølge testamente af 4.7.1774 arver kun 1) og 2) mod aftægt.

1776 Johanne Christensdatter i Røjen i Sunds sogn.. 27.8.1799.VII, fol.42B.
E: Anders Knudsen. B: Christen 24, Kirsten 21, Knud 17, Birgitte Sofie 14, Peder 12. FM: morbror Iver Christensen, skoleholder i Tjørring.

1777 Niels Christensen Smed i Grødde i Ikast sogn. 30.8.1799. VII, fol.44.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Jens Rasmussen i Grødde. B: Christiane 7, Christen 18 uger. FM: farfar Christen Nielsen Smed i Bording.

1778 Christen Christensen i Suderbæk i Ikast sogn. 30.8.1799. VIII, fol.1, 32B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Knud Christensen i Ikast Kirkebol. A:
1) søster [Anne Christensdatter, skifte 12.3.1788 lbnr.984, var g.m. Jens Pedersen i Harreskov i Assing sogn, skifte 28.2.1794 lbnr.1337]. 6B:
a Peder Jensen i Nederholt
b Christen Jensen Harreskov i København
c Niels Christen Jensen Harreskov 24 i København
d Jens Jensen Harreskov 22 i Smedegård
e Christen Jensen Harreskov 20 i Lyngholm
f Karen Jensdatter 18 i Tulstrup.
Enkens første ægteskab med [Christen Andersen Hvirgel, skifte 17.2.1786 lbnr.936]. Der nævnes af B: Søren, Maren, Hans.

1779 Lisbeth Christensdatter i Ørskov i Snejbjerg sogn. 3.12.1799. VIII, fol.4, 47B.
E: Iver Christensen Vanting. A:
1) bror Hans Christensen i Ringkøbing
2) bror Mads Christensen i Mejlby i Rindum sogn
3) søster Anne Christensdatter g.m. Christen Bentsen i Ringkøbing.

1780 Kirsten Christensdatter i Ørskov i Snejbjerg sogn. 29.1.1800. VIII, fol.6, 21, IX, fol.7.
E: Niels Knudsen. A:
1) bror Peder Christensen i Gjellerup, død. 6B:
a Christen Pedersen i Gjellerup
b Poul Pedersen i Gjellerup
c Jeppe Pedersen i Gjellerup
d Dorthe Pedersdatter 35
e Inger Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Gjellerup
f Maren Pedersdatter g.m. Anders Fonnesbæk i Skovby
2) bror Troels Christensen, død. 6B:
a Peder Troelsen i Gjellerup
b Jens Troelsen i Birk
c Anders Troelsen, uvist hvor, ikke hørt fra i 20 år
d Karen Troelsdatter g.m. Jens Fonnesbæk i Gjellerup
e Maren Troelsdatter g.m. Anders Knudsen i Drantum
f Christen Troelsen, [skifte 8.2.1794 lbnr.1335]. 1B: Kirsten 10 hos sin mor i Gjellerup
3) søster Maren Christensdatter, død. 2B:
a Anne Knudsdatter g.m. Oluf Poulsen i Gjellerup
b Maren Knudsdatter g.m. Jens Hammerum i Gjellerup
4) søster Karen Christensdatter, død. 2B:
a Jens Pedersen i Tulstrup
b Christen Jensen i Grødde, død. 2B: Jens 22 i Agerskov, Karen g.m. Sivert Jensen i Ørskov.

1781 Anne Marie Madsdatter i Høgsvig i Sønder Felding sogn. 1.2.1800. VIII, fol.7.
E: Niels Nielsen. B: Niels 4, Mads 2. FM: Mads Rabæk på Ahlergård, mosters mand Christen Jensen i Øster Herborg i Vorgod sogn.

1782 Marianne Hansdatter [i Lind i Rind sogn]. 8.2.1800. VIII, fol.7B.
E: Christen Pedersen. B: Birgitte 5, Hans 2.

1783 Thomas Nielsen i Rønkilde i Bording sogn. 10.2.1800. VIII, fol.8B, 15, 44B.
Enkemand efter [Kirsten Pedersdatter]. B: Gertrud g.m. Peder Pedersen i Sabro på Ristrup gods i Skanderborg amt, Niels 21. FM: Morten Funder i Funder. Desuden nævnes afdødes bror Niels Rønkilde.

1784 Edel Jørgensdatter i Hammerum i Gjellerup sogn. 1.3.1800. VIII, fol.13B.
E: Knud Christensen. B: Kirsten 23, Jørgen 21, Anne Marie 19, Karen 16, Anne 14, Christen 9, Maren 5. FM: morbror Jens Jørgensen i Vestergård i Hammerum.

1785 Hans Lauridsen i Stauninghus i Herning sogn. 29.3.1800. VIII, fol.15B, 46, IX, fol.22B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Frøstrup i Sønderager i Herning sogn, Jens Jensen Routh, der ægter enken og nu bor på en parcel af Brændgård. B: Karen g.m. Johannes Fyrsterling, sadelmager i Ringkøbing, Peder 28 i Galtho i Tistrup sogn, Laurids 26, Ellen Cathrine 22, Mads 20, Hans Christian 18. FM: Poul Huus i Herning Kirkegård.

1786 Niels Nielsen i Fjelstervang i Vorgod sogn. 30.4.1800. VIII, fol.16.
E: Sidsel Marie Nielsdatter. LV: Niels Jensen i Fjelstervang. B: Kirsten 5, Else Marie 3. FM: farbror Anders Nielsen i Bøvl i Sønder Omme sogn, Bertel Lauridsen i Fjelstervang.

1787 Anders Christensen i Fonnesbæk i Ikast sogn. 12.5.1800. VIII, fol.17.
Enkemand. B:
1) Mads Fonnesbæk den ældre, strømpehandler i København
2) Mads Fonnesbæk den yngre, strømpehandler i København
3) Christen Fonnesbæk på stedet
4) Anne Andersdatter g.m. Laurids Sørensen i Hagelskær i Ikast sogn
5) Inger Lene Andersdatter g.m. Niels Sørensen Uhre i Fonnesbæk
6) Inger Andersdatter 40.

1788 Lene Lauridsdatter i Krog i Skarrild sogn. 7.6.1800. VIII, fol.18.
E: Anders Vistisen Krog, nu i Holt i Rind sogn. B: Laurids 22. FM: Mads Madsen Rabæk i Ahlergård i Borris sogn.

1789 Jens Olufsen i Lille Toftlund i Ikast sogn. 16.6.1800. VIII, fol.19B.
E: Anne Cathrine Henriksdatter. LV: Iver Henriksen i Grødde. B: Anne Johanne 8. FM: farbror Christen Olufsen sst.

1790 Laurids Poulsen i Tiphede i Timring sogn. 9.8.1800. VIII, fol.22B, IX, fol.9.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Pugdal i Vildbjerg. B: Poul 29, Peder 25, Mads 23, Kirstine Marie 20, Laurids 17. FM: morbror Christen Pedersen i Holmgård i [Nørre] Omme sogn, Niels Vognstrup i Skibbild.

1791 Jens Madsen Sig i Fjederholt i Rind sogn. 26.9.1800. VIII, fol.25B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Skærlund i Julsgård. B: Kirstine Marie 24, Gøde Jensen 22, Bodil Marie 15, Morten 9, Kirsten 5, Sidsel Marie 4. FM: farbror Peder Madsen Sig i Gammelbosig, fasters mand Christen Madsen i Svendlund.

1792 Anders Pedersen Krogstrup i Snejbjerg. 25.10.1800. VIII, fol.27, IX, fol.30.
E: Bodil Marie Thomasdatter. LV: Niels Thomsen i Bording, Peder Møller. B: Thomas 19, Karen 7, Mikkel 2. FM: Mogens Mikkelsen i Krogstrup.
Af første ægteskab B: Christen i Herning, Peder, uvist hvor.

1793 Peder Andersen, 6 år i Agerskov i Gjellerup sogn. 30.10.1800. VIII, fol.27B.
A:
1) mor Kirsten Cathrine Christensdatter g.m. Peder Andersen i Agerskov
2) søster Dorthe Marie Andersdatter 4
3) halvsøster Karen Pedersdatter.
FM: Jens Pedersen i Lille Langelund.
Afdødes far var Anders Pedersen, skifte 3.11.1796 lbnr.1698.

1794 Jacob Pedersen i Meldgård i Store Fjelstervang [i Vorgod sogn]. 1.11.1800. VIII, fol.28B.
E: Inger Sørensdatter. LV: Niels Christensen i Fjelstervang. B: Margrethe 24, Abelone 21, Søren 17, Peder 10. FM: Poul Nielsen i Gunderup i Rind sogn, søskendebarn på fars side Peder Bodsen i Olling i Assing sogn.

1795 Peder Jensen i Burgård i Vildbjerg sogn. 8.11.1800. VIII, 29B, IX, 15B.
E: Bodil Christensdatter. LV: Mads Møller i Grimstrup. B: Christen i Burgård, Maren g.m. Christen Knudsen i Merrild, Karen 32 g.m. Rasmus Jensen i København, Mette 20.

1796 Dines Pedersen Nybo i Sunds. 8.11.1800. VIII, 29B, 32, 33B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Nielsen i Tværmose. B: Niels 17, Peder 12. FM: farbrors søn Niels Jensen Nybo i Sunds.

1797 Sidsel Madsdatter i Bitsehus [i Gjellerup sogn]. 15.11.1800. VIII, fol.30, 31B, 44.
A:
1) bror Jørgen Madsen i Busk
2) søster Anne Marie Madsdatter g.m. Jens Nielsen i Krogshede, rytter ved regimentet
3) halvbror Hans Madsen Busk i Skovby.

1798 Christen Nielsen Juulsgaard i Bøgildhus [i Ikast sogn]. 17.11.1800. VIII, fol.30B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Peder Sørensen i Ravnsvad. A: bror Niels Brændgaard i Ravnsvad, død. 2B: Anne 40, Anne Kirstine 25. FM: Søren Nielsen i Ravnsvad.

1799 Niels Sigaard i Bording. 5.2.1801. VIII, fol.34B.
E: Anne Clausdatter. LV: Christen Nielsen i Hestlund. B:
1) Mads Nielsen i Holdgård
2) Clemen Nielsen i Hestlund
3) Peder Nielsen i Hestlund
4) Maren Nielsdatter g.m. Hans Pedersen i Bording
5) Karen Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Moselund
6) Johanne Nielsdatter g.m. Søren Sørensen i Hestlund
7) Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Madsen i Stubkær.

1800 Mette Marie Jensdatter i Gjellerup. 10.2.1801. VIII, fol.35, 42.
E: Anders Jørgensen Østergaard.
Første ægteskab med [Niels Jensen Sandgaard, skifte 19.5.1788 lbnr.1002]. B: Kirsten 25, Esther 24, Ellen 18, Karen 16, Jens 13. FM: farbror Laurids Jensen Sandgaard i Ørre, morbror Hans Jensen Østergaard i Tjørring.

1801 Jens Pedersen Nørgaard i Hallundbæk i Hodsager sogn. 15.2.1801. VIII, fol.36, IX, fol.17, 39.
Enkemand efter [Anne Marie Christensdatter, skifte 18.7.1794 lbnr.1635]. B: Anne g.m. Peder Mortensen i Nybro Mølle, Kirsten g.m. Jeppe Jacobsen i Ommosegård, Anne Margrethe 26. FM: Peder Pedersen i Hallundbæk.

1802 Kirsten Jensdatter i Ørregårde i Ørre sogn. 18.2.1801. VIII, fol.36B.
E: Anders Lauridsen. B: Mette Margrethe 30, Laurids 22, Jens 19. FM: morbror Laurids Jensen Brændgaard i Ørre.

1803 Peder Pedersen i Vestergård i Asbjerg i Sinding sogn. 19.2.1801. VIII, fol.38.
E: Maren Christensdatter. LV: Mads Christensen Bordinggaard i Linå. B: Peder 11. FM: Speitzer til Sindinggård.
Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter. B: Birgitte 35, Mikkel 31.

1804 Søren Jensen Agerfeld i Neder Kirkegård i Assing sogn. 28.2.1801. VIII, fol.40.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Peder Bodsen i Olling i Assing sogn. B: Marianne 13, Mette Kirstine 9, Maren 6, Karen 4, Jens 1. FM: Peder Pedersen i Usseltoft i Brande sogn, Jens Hansen i Øster Harrild i Ejstrup sogn, begge som beslægtede.

1805 Laurids Jensen Sønderager, ugift i Lund i Gjellerup sogn. 28.2.1801. VIII, 41, IX, fol.20, X, fol.6B.
A:
1) bror Jens Jensen Sønderager i Agerskov
2) søster Mette Jensdatter g.m. Christen Nielsen Østergaard i Lund
3) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Thomas Christensen i Lund. 5B: Jens 25 i København, Christen 20 i Lund, Peder 17, Mette 12, Anne 9
4) søster Kirsten Jensdatter 39. FM: Christen Nielsen Meldgaard i Lund.

1806 Niels Kræmmer i Lind i Rind sogn. 9.3.1801. VIII, fol.43.
E: [Navn angives ikke]. LV: Søren Christensen i Slumstrup. B: Jens i Vium.

1807 Niels Jensen i Elmholt i Rind sogn. 9.3.1801. VIII, fol.43B, 46B.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Eriksen i Okkels i Rind sogn. B: Anne Cecilie 9, Peder 3. FM: farbror Knud Jensen Kølbæk i Holing.

1808 Abelone Andersdatter i Nøvlingskov [i Nøvling sogn]. 10.3.1801. VIII, fol.43B.
E: Christen Madsen. B: Maren 5. FM: Mads Møller i Grimstrup Mølle.
Enkemandens første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 5.8.1794 lbnr.1636. (Børn angives ikke).

1809 Else Christensdatter i Grene i Skarrild sogn. 21.3.1801. VIII, fol.45, IX, fol.40.
E: Simon Nielsen. A:
1) bror Peder Christensen i Øvig i Skarrild sogn, [skifte 11.11.1793 lbnr.1288]. B: Jens 15, Christen 13, Peder 6
2) bror Jens Christensen Hesselvig i Agerskov i Gjellerup sogn
3) bror Christen Christensen i Holsten
4) søster Benned Christensdatter, enke i Høgsvig
5) søster Maren Christensdatter g.m. Peder Nielsen i Hesselvig.

1810 Henrik Pedersen, ugift i Store Hjøllund i Arnborg sogn. 21.3.1801. VIII, 45B.
A:
1) mor Maren Henriksdatter g.m. Jens Jacobsen i Store Hjøllund
2) søster Marianne Pedersdatter 18
3) bror Niels Pedersen 12
4) bror Hans Christian Pedersen 8
5) søster Mette Pedersdatter 5.
FM: Anders Christensen i Green i Arnborg sogn.
Afdødes far var Peder Nielsen, skifte 30.7.1798 lbnr.1745.

1811 Maren Knudsdatter i Gullestrup [i Herning sogn]. 28.3.1801. VIII, fol.47.
Enke efter [Svend Poulsen, skifte 16.12.1795 lbnr.1673]. B: Knud i Gullestrup, Poul sst, Maren g.m. Christen Lauridsen i Holing, Birgitte 23 i Holing.

1812 Søren Mortensen i Gjellerup. 28.3.1801. VIII, fol.47B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Ostersen i Gjellerup. B: Jens 25, Ingeborg g.m. Laurids Andersen sst, Abelone 27.

1813 Knud Andersen i Sunds Mølle. 7.5.1801. IX, fol.1.
E: Edel Knudsdatter. LV: Christen Speitzer i Sinding Mølle. B: Mette 1½. FM: farbror Jens Andersen i Sandfeld Bjerge i Brande sogn.

1814 Dines Pedersen i Bredkær i Nøvling sogn. 26.5.1801. IX, fol.5.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Speitzer til Sindinggård. B: Peder i Holdflod, Jens 18, Niels 10. FM: farbror Jens Pedersen i Hede i Sinding sogn.

1815 Oluf Graversen i Lundgård i Gjellerup sogn. 22.8.1801. IX, fol.9B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Skov i Holtbjerg. B: Gravers 25, Peder 21, Laurids 16, Troels 8. FM: fars beslægtede Christen Meldgaard i Birk, morbror Jens Pedersen Østergaard i Ørre.
Første ægteskab med Karen Lauridsdatter. B: Anne Olufsdatter 40, Maren [fejl for Kirsten] Olufsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Lund, Mette Olufsdatter, død. Uden ægteskab B: Karen 8.

1816 Kirsten Christensdatter i Linå i Sunds sogn. 24.8.1801. IX, fol.11B, 25B, 27B.
E: Jens Mortensen Sand. B: Morten 24 i Bjerre [dvs. Springbjerg] i Ikast sogn, Christen 21, rekrut i Rendsborg. FM: Gravers Bjerre i Ikast.

1817 Anne Marie Nielsdatter i Sønder Fastrup [i Gjellerup sogn]. 24.8.1801. IX, fol.12.
E: Laurids Pedersen. B: Niels på stedet, Peder i Bjødstrup, Anne Marie 24.

1818 Inger Andersdatter i Linnebjerg i Ikast sogn. 25.8.1801. IX, fol.12B.
E: Christen Nielsen. B: Ellen Marie 2. FM: morfar Anders Sørensen i Bodholt i Bording sogn.
Enkemandens første ægteskab med [Ellen Marie Jensdatter], skifte 8.6.1797 lbnr.1712.
Desuden nævnes enkemandens far Niels Ørre i Lille Linnebjerg.

1819 Christen Hagensen i Lind [i Rind sogn]. 31.8.1801. IX, fol.16.
E: Maren Pedersdatter. LV: søskendebarn Christen Mikkelsen i Lind. B: Dorthe 12, Maren 9, Hagen 7. FM: farbror Laurids Hagensen i Herning.

1820 Peder Andersen i Agerskov i Gjellerup sogn. 5.9.1801. IX, fol.17B.
B: Jens Pedersen i Langelund, Anders Pedersen, [skifte 3.11.1796 lbnr.1698]. B: Dorthe Marie 5. FM: stedfar Peder Andersen i Agerskov.

1821 Maren Jensdatter i Lund i Gjellerup sogn. 12.9.1801. IX, fol.17B.
E: Thomas Christensen. B: Jens 24 i København, Christen 21, Peder 17, Mette 12, Anne 9. FM: morbror Jens Jensen Søndergaard i Agerskov.

1822 Gravers Christensen i Sunds. 26.9.1801. IX, fol.20B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Christen Christensen i Sunds. B: Christen 24 i Opstrup, Oluf 20, Anne Kirstine 18, Sidsel 8. FM: Hans Peder Jensen i Sunds.

1823 Anne Jensdatter i Vester Høgild i Rind sogn. 9.10.1801. IX, fol.21, 41B.
Enke efter Jens Sædding, efter hvem der ikke er afholdt skifte. Testamente af 1.11.1791.
Hans A:
1) søster Maren Andersdatter i Kirkegård i Sædding sogn
2) bror Laurids Andersen i [Søndergård i Sædding sogn], død. 4B:
a Jeppe Lauridsen i Søndergaard i Sædding sogn
b Bodil Lauridsdatter g.m. Anders Pedersen i Sædding
c Anne Lauridsdatter g.m. Hans Sørensen i Klokmose i Faster sogn
d Anders Lauridsen i Vindelbo i Borris sogn, [skifte 17.3.1791 lbnr.1153]. B: Christen 20, Else 17, Maren 13. FM: stedfar Peder Jensen i Vindelbo
3) bror Christen Andersen [i Stengård i Sædding sogn, skifte 12.3.1798 lbnr.1488]. 7B:
a Maren Christensdatter g.m. Rasmus Andersen i Clausager i Sædding sogn
b Abelone Christensdatter g.m. Jens Jensen Kjær i Bølling
c Karen Christensdatter 37
d Bodil Christensdatter 34. FM: Jeppe Poulsen i Sædding
e Sidsel Christensdatter g.m. Jacob Jensen i Vrå i Skjern sogn
f Anders Christensen i Stengård i Sædding sogn
g Houle Christensen i Stengård i Sædding sogn.
Hendes A:
Første ægteskab med Jens Rasmussen. B:
1) Rasmus Jensen, [bevilling til uskiftet bo af 17.12.1784 lbnr.882]. 2B:
a Anne Kirstine 23, der ægter Conrad Lundsgaard Nybo i Salholt
b Morten Skaarup 19.
FM: morbror Jacob Skaarup i Vester Høgild.

1824 Charlotte Perle i Toftlund i Ikast sogn. 30.11.1801. IX, fol.23B.
Enke. B: Ebenezer Pedersen [staldkarl] på Espe [i Boeslunde sogn] på Sjælland skilt fra sin kone Kirsten Nielsdatter i Nederholt.

1825 Mette Christensdatter i Skjoldborghus i Snejbjerg sogn. 7.12.1801. IX, fol.27.
E: Christen Andersen Korshøj. B: Anders 12, Karen 10, Marianne 7, Else 2. FM: morbror Anders Christensen i Fjelstervang i Vorgod sogn.

1826 Christen Vallerbæk i Ommosegård i [Hodsager] sogn. 10.12.1801. IX, fol.28.
A:
1) bror Jens Christensen i Bukkær i Assing sogn, død. 6B: Christen i Bukkær, Margrethe 30, Anne 28, Karen 26, Johanne 20, Maren g.m. Morten Madsen i Skjern.

1827 Birgitte Jacobsdatter, ugift tjenestepige i Overby i Sønder Felding sogn. 10.12.1801. IX, fol.29B.
A:
1) søster Kirsten, almisselem i Sønder Felding sogn
2) søster Dorthe Jacobsdatter, almisselem i Sønder Felding sogn.

1828 Jens Jacobsen i Røjen i Sunds sogn. 23.1.1802. IX, fol.30B.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen i Solgård i Avlum sogn. B: Jacob 1. FM: Christen Madsen Mølsted i Røjen i Sunds sogn.

1829 Esther Pedersdatter i Tjørring. 13.3.1802. IX, fol.31B.
B: Peder Christensen, datter. FM: Peder Møller i Herning.
(Måske flere arvinger).

1830 Karen Jensdatter Hedeager i Trælund i Tjørring sogn. 13.3.1802. IX, fol.32, VIII, fol.48.
A:
[1) bror Jeppe Jensen Hedeager i Nyborghus]
[2) bror Christen Jensen i København]
3) søster Dorthe Jensdatter g.m. Knud Mikkelsen i Neder Kærhus
[4) søster Bodil Marie Jensdatter i Tønder]
[5) halvbror Jens Jensen Østerhoved].

1831 Ellen Nielsdatter i Grødde i Ikast sogn. 15.3.1802. IX, fol.32.
E: Christen Sig. B: Christen i Grødde, Abelone 30, Johanne 29.

1832 Niels [Christensen] Arbo i Simmelkær [i Ørre sogn]. 27.3.1802. IX, 32B.
E: Anne Marie Dinesdatter. LV: Jens Pedersen Hede i Sinding sogn. A: Christen Madsen i Grove i Haderup sogn med flere arvinger. FM: Palle Jensen i Krog i Ørre sogn, svoger Niels Christensen Lyngholm i Sunds.

1833 Anders Jensen i Tved [i Avlum sogn]. 27.3.1802. IX, fol.33.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Pedersen i Avlumhuse.
Første ægteskab med Mette Jensdatter. B: Maren g.m. Mads Poulsen i Varhede, Ellen 30.

1834 Peder Christensen i Lysgård i Vildbjerg sogn. 5.4.1802. IX, 33B, 36, X, fol.31.
Enkemand efter Dorthe Johanne Pedersdatter, der er død for nylig. B: Christen 11, Maren 8, Inger Cathrine 7, der døde, Peder 4, Mads 4, Mourids Christian 6 mdr, der døde. FM: farbrødre Peder Christensen i Hallundbæk i Hodsager sogn, Jens Christensen i Simmelkær, Jesper Christensen i Bolsgård i Nøvling sogn.
Aftægt til afdøde kones forældre Peder Madsen og Maren Nielsdatter.

1835 Christen Graversen i Rotvig [i Avlum sogn]. 26.4.1802. IX, fol.35.
E: Else Andersdatter. LV: Niels Pedersen i Høgild i Avlum sogn. B: Anders i Rotvig, Mette 29. FM: farbror Laurids Graversen i Brejning.

1836 Niels Søndergaard i Kærsgård i Snejbjerg sogn. 26.6.1802. IX, fol.36B, X, fol.1, 26, XI, fol.3B.
B: Cathrine g.m. Hans Buch i Kibæk Mølle, Morten 21 i København, FM: Jacob Skaarup i Vester Høgild.

1837 Jens Markussen i Krog i Nørre Vium sogn. 9.7.1802. IX, fol.38B.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Mads Rabæk i Ahlergård. B: Markus 17, Maren 14, Peder 10, Ane Kirstine 7, Mads 4. FM: Thyge Madsen, møller i Egeris Mølle.

1838 Iver Eriksen i Snejbjerg. 7.8.1802. IX, fol.40B, X, fol.22B.
Enke efter [Mette Jensdatter], bevilling til uskiftet bo af 21.11.1794. B: Anne Kirstine [19], Jens 22, Christen [13], Anne Cathrine [11]. FM: Christen Bækgaard i Sivebæk, Christen Sørensen i Pugdal.

1839 Jens Thuesen i Volsgård i Snejbjerg sogn. 9.8.1802. IX, fol.41, X, fol.30B.
Enkemand efter [Johanne Madsdatter], skifte 29.9.1797 lbnr.1723. B:
1) Thue Jensen i Fjelstervang
2) Kirsten Jensdatter, [skifte 15.3.1791 lbnr.1150], var g.m. Jens Jensen i Volsgård. 2B: Johanne 14, Abelone 13
3) Mette Jensdatter, der døde, var g.m. Jens Jensen Tornvig. 3B: Jens 10, Christen 7, Mads 5
4) [Anne Marie Jensdatter, skifte Møltrup gods 26.3.1788 lbnr.58], var g.m. Oluf Nielsen i Korshøj i Nøvling sogn. 1B: Christen 16. FM: Niels Nielsen i Rødding
5) [Maren Jensdatter, skifte 13.2.1795 lbnr.1648], var g.m. Christen Lauridsen i Holing i Herning sogn. 4B: Jens 21, Mette 18, Laurids 13, Else Marie 7.

1840 Kirsten Nielsdatter i Birk i Gjellerup sogn. 12.8.1802. IX, fol.44B.
E: Peder Rasmussen. B: Ellen 6, Margrethe 4, Rasmus 2, Anne Kirstine 3 mdr. FM: morfar Niels Christensen i Birk, morbror Christen Meldgaard i Birk.

1841 Jens Jensen i Romvig i Ørre sogn. 13.8.1802. IX, fol.45B.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Jens Jørgensen i Svenstrup i Vinding sogn.
B: Jørgen, Johanne. FM: Niels Skov i Nybo i Nøvling sogn.

1842 Maren Olufsdatter i Herning. 16.8.1802. IX, fol.46B.
E: Søren Pedersen Vindelbo. B: Maren 8, Oluf 4. FM: Hans Mikkelsen i Brændgård.

1843 Anders Knudsen i Røjen [i Sunds sogn]. 17.8.1802. IX, fol.47.
Enkemand efter [Johanne Christensdatter], skifte 27.8.1799 lbnr.1776. B: Christen, Kirsten 24, Knud 22, Birgitte Sofie 18, Peder 14. FM: morbror Iver Christensen ved Tjørring Kirke.

1844 Ellen Christensdatter i Sønderlund [i Sinding sogn]. 20.8.1802. IX, fol.48.
E: Christen Christensen i Brændgård. B:
1) [Karen Christensdatter] g.m. Poul Christiansen i Sønderlund
2) Johannes Christensen i Brændgård. FM: Christen Bækgaard i Nøvling.

1845 Sidsel Thomasdatter i Velhusted i Assing sogn. 17.8.1802. X, fol.3.
E: Jens Andersen. B: Maren 20, Karen 18. FM: Hans Buch i Kibæk Mølle, Just Pedersen i Studsgård.

1846 Mette Henriksdatter i Nørgård i Tulstrup [i Ikast sogn]. 18.8.1802. X, fol.4.
E: Peder Poulsen. B: Kirsten g.m. Søren Pedersen i Nørgård i Tulstrup, Marianne g.m. Jens Tværmose i Tulstrup, Anne 24, Maren 22, Johanne 20, Poul 16.

1847 Peder Nielsen Østergaard i Ovstrup i Ørre sogn. 18.8.1802. X, fol.4B.
E: Anne Kirstine Jensdatter. B:
1) Jens Pedersen i Østergård i Ovstrup
2) Niels Pedersen i Ovstrup
3) Christen Pedersen i Ovstrup
4) Anne Kirstine Pedersdatter i Lundgård, enke efter [Oluf Graversen, skifte 22.8.1801 lbnr.1815]
5) Karen Pedersdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Hodsager. 4B: Christen 12, Peder 9, Anne 6, Anders Christian 3
6) Johanne Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Mosegård [i Timring sogn].

1848 Mette Christensdatter i Klink i [Sønder] Felding sogn. 18.8.1802. X, fol.5.
E: Jens Jensen. B: Jens Christian 5, Peder 2. FM: morfar Christen Svendsen i Nederby i [Sønder] Felding sogn.

1849 Anders Lauridsen Møller på Lergrav Mark [i Avlum sogn]. 21.8.1802. X, fol.6, 15B.
E: Maren Andersdatter. LV: Christian Lundsgaard til Lergrav. A:
1) bror Ebbe Lauridsen i Revsing i Gesten sogn i Ribe amt
2) bror Niels Lauridsen i Revsing, død. 5B:
a Anne Kirstine Nielsdatter, død, var g.m. Hans Jochum Bartramsen i Revsing. 2B: Marine 7, Niels 5
b Niels Nielsen 22
c Laurids Nielsen 20
d Nikolaj Nielsen 18
e Marie Cathrine Nielsdatter 16
3) bror Nikolaj Lauridsen, død. 1B:
a Anders Nikolaj Lauridsen 26 i Lintrup i Haderslevhus amt.

1850 Ellen Eriksdatter i Bassumgård [i Snejbjerg sogn]. 23.8.1802. X, fol.7, XI, fol.1.
Enke efter Thue Lauridsen, skifte 26.8.1799 lbnr.1775.
Ifølge testamente af 4.7.1774 arver kun afdødes to stedsønner A:
1) Laurids Thuesen i Bassumgård
2) Jens Thuesen i Ørskov, [skifte 21.3.1793 lbnr.1297]. 5B:
a Kirsten Jensdatter g.m. Christen Ibsen i Holt i Rind sogn
b Mette Jensdatter g.m. Jacob Poulsen Harreskov i Grarup i Brande sogn
c Thue Jensen
d Anne Jensdatter
d Ellen Cathrine Jensdatter. FM: stedfar Jeppe Christensen i Askær i Brande sogn.

1851 Birthe Jacobsdatter i Søby i Rind sogn. 24.8.1802. X, fol.7.
E: Peder Nielsen. B: Maren 23, Niels 22, Kirsten 21, Anne Marie 16. FM: Peder Madsen i Gammelbosig. Uden ægteskab B: Anne Johanne Nielsdatter g.m. Mikkel Nielsen i Skjern sogn.

1852 Jacob Pedersen i Nøjsomhus i Avlum sogn. 19.10.1802. X, fol.8B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Iver Jensen. B: Anne Marie 20, Kirstine Marie 16, Mikkel 13. FM: Niels Christensen Hedegaard i Vinding sogn.

1853 Knud Svendsen i Gullestrup [i Herning sogn]. 18.10.1802. X, fol.8B.
E: Lene Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Snejbjerg. B: Svend 6, Peder 3, Knud 6 uger. FM: Knud Kølbæk i Holing.
Arv i boet [efter afdødes mor Maren Knudsdatter, skifte 28.3.1801 lbnr.1811] til afdødes søskende Poul Svendsen og Birgitte Svendsdatter.

1854 Ingeborg Nielsdatter i Lille Stovbæk [i Avlum sogn]. 19.10.1802. X, fol.10.
[Enke efter Christen Lauridsen, afkald fra søn Lergrav gods 6.12.1795 lbnr.74]. B:
1) Laurids Christensen i Lille Stovbæk
2) Niels Christensen, [skifte 18.9.1795 lbnr.1667]. 5B: Anne, Ingeborg, Sidsel, Johanne, Inger. FM: stedfar Anders Pedersen i Solgård.

1855 Kirsten Madsdatter, pige [14 år gammel] i Lille Langelund i Gjellerup sogn. 20.10.1802. X, fol.10B.
A:
1) mor Birthe Pedersdatter, enke efter [Mads Sørensen], skifte 10.8.1799 lbnr.1773
2) bror Søren Madsen 24
3) søster Anne Margrethe Madsdatter 21
4) bror Peder Madsen 11
5) søster Mette Cathrine Madsdatter 7
FM: Laurids Sørensen i Hagelskær, Peder Sørensen i Ravnsvad.

1856 Christen Christensen i Sunds. 20.10.1802. X, fol.11.
E: Marianne Christensdatter. LV: far Christen Olufsen i Torup. B: Christen 3½, Anne Marie 2½, Christine 4 uger. FM: farfar Christen Christensen i Sunds.

1857 Christen Christensen i Fasterholt i Arnborg sogn. 20.10.1802. X, fol.12, 16.
E: [Inger Christensdatter]. LV: Søren Pedersen i Hallundbæk. B: Christen [11], Niels [9], Johanne [7], Anne Marie [5], Karen [2], Christiane, nyfødt. FM: Palle Pedersen i Fasterholt, Jacob Christensen i Fasterholt Bjerre.

1858 Christen Nielsen, 2½ år gammel i Grødde i Ikast sogn. 21.10.1802. X, fol.12B.
A:
1) mor Anne Cathrine Jensdatter g.m. Jens Storgaard i Grødde
2) søster Christiane Nielsdatter 10. FM: morfar Jens Rasmussen i Grødde.
Afdødes far var Niels Christensen Smed, skifte 30.8.1799 lbnr.1777.

1859 Christen Henriksen i Over Bodholt i Bording sogn. 18.11.1802. X, fol.13.
E: Karen Knudsdatter. LV: Jens Clausen, degn i Bording. B: Henrik 3, Christen 3 mdr. FM: farfar Henrik Lauridsen i Over Bodholt.

1860 Peder Jensen i Gjellerup. 20.12.1802. X, fol.14.
E: Inger Pedersdatter. LV: Poul Pedersen i Gjellerup. B: Anne g.m. Søren Poulsen i Tulstrup, Peder, Jens. FM: søskendebarn Jens Mouridsen i Linå i Sunds sogn.

1861 Peder Christensen i Gammel Arnborg. 21.12.1802. X, fol.14B.
E: Kirsten Cathrine Jørgensdatter. LV: Christen Togsvig i Togsvig i Arnborg. B: Maren 5, Christen 2. FM: Jørgen Christensen i Gottenborg i Arnborg sogn.

1862 Kirsten Cathrine Jensdatter i Ravnsvad. 3.5.1803. X, fol.17.
E: Peder Sørensen. B: Kirsten Marie g.m. Niels Andersen i Moselund i Bording sogn, Anne Kirstine 28 i Moselund, Karen 24, Maren 16. FM: farbror Laurids Sørensen i Hagelskær.

1863 Johanne Pedersdatter i Ravnsgård (dvs. Ravnsvad) i Ikast sogn. 3.5.1803. X, 18B.
E: Søren Nielsen. B: Niels i Skovby i Gjellerup sogn, Peder, Anne Marie g.m. Anders Christensen i Grødde, Bodil 18.

1864 Svend Christensen i Neder Simmelkær. 4.5.1803. X, 19B.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Peder Christensen i Simmelkær. B: Peder, Christen, Christen 22, [Anne] g.m. Palle Jensen i Simmelkær, Mette 20. FM: Niels Mikkelsen i Simmelkær.

1865 Marianne Christensdatter, ugift i Tværmose i Sunds sogn. 4.5.1803. X, fol.20.
A:
1) søster Ingeborg Christensdatter g.m. Søren Eriksen i Ravnholt
2) søster Kirsten Christensdatter g.m. Jacob Jensen i Tværmose
3) søster Else Christensdatter 30 i Torup. FM: Christen Nielsen i Tværmose
4) bror Niels Christensen 19 i Hestlund. FM: stedfar Oluf Jacobsen.

1866 Johanne Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Snejbjerg. 5.5.1803. X, fol.21, 26.
A:
1) mor Anne Jensdatter, enke i Brandlund i Brande sogn
2) bror Jens Lauridsen den ældre i Store Thorlund i Ejstrup sogn
3) bror Jens Lauridsen den yngre i Store Thorlund i Ejstrup sogn
4) søster Else Lauridsdatter g.m. Christen Sørensen i Tarp i Brande sogn
5) søster Elles Marie Lauridsdatter g.m. Jens Christian Poulsen i Neder Kirkegaard i Assing sogn
6) søster Maren Lauridsdatter 40 i Brandlund i Brande sogn
7) søster Anne Lauridsdatter 26 i Brandlund i Brande sogn.
FM: Jens Tornvig i Snejbjerg sogn.

1867 Mette Christensdatter i Heagerhus i Vildbjerg sogn. 5.5.1803. X, fol.22, 34.
E: Anders Mathiasen.
Første ægteskab med [Peder Lauridsen, skifte 9.11.1793 lbnr.1368]. B: Christen 35, rømt for 15 år siden, Maren 32, Laurids 31 i Heager, Simon 20. FM: Christen Andersen i Bækgård i Nøvling sogn.

1868 Jeppe Nørum i Holtbjerg i Herning sogn. 9.5.1803. X, fol.24.
A:
1) søskendebarn Christen Frølund i Nørholm i Herning sogn
2) søskendebarn Jens Hammerum, strømpehandler i København
3) søskendebarns barn Peder Bundgaard i Ikast
4) søskendebarns barn Anders Bundgaard i Gjellerup
5) søskendebarns barn g.m. Søren Skærlund i Bjødstrup
6) søskendebarns barn Jens Frølund i Tulstrup
7) søskendebarns barn Jens Vestergaard i Hammerum
8) søskendebarns barn [Anne Jørgensdatter] g.m. Jens Lauridsen i Krogslund
9) søskendebarns barn Anders Askhoved i Herning
10) søskendebarns barn g.m. Anders Askhoved nr.10) i Herning
11) søskendebarns barn Christian Hesselbjerg i Ikast.
Afdøde døde hos Mads Skov i Holtbjerg i Herning sogn, hvis hustru er i slægt med afdøde.

1869 Christen Nielsen Juulsgaard i Bording. 10.5.1803. X, fol.25.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Clausen, degn i Bording. B:
1) Niels Christensen Bording i København
2) Morten Christensen på Hvolgård Mark [i Langskov sogn] ved Vejle
3) Karen Christensdatter 30 på Siggård hos herredsfoged Nissen
4) Marianne Christensdatter 28 i København
5) Peder Christensen i Bording, død. 1B: Inger Marie 8.
FM: Niels Mortensen i Bording.

1870 Jeppe Nielsen i Volsgård i Snejbjerg sogn. 6.6.1803. X, fol.27.
E: Maren Andersdatter. B:
1) [Maren Jepsdatter] g.m. Jens Christensen på stedet
2) Mette Jepsdatter. FM: Laurids Thuesen i Bassumgård.

1871 Christiane Jacobsdatter i Tulstrup i Ikast sogn. 26.10.1803. X, 27B, 39.
E: Niels Christensen Østergaard. A:
1) bror Niels Jacobsen Isen i Smedegård i Ikast sogn
2) søster Inger Cathrine Jacobsdatter g.m. [Nikolaj] Hansen, parykmager i Horsens
3) søster Anne Marie Jacobsdatter, død, var g.m. Hans i Stenderup ved Kolding. B: [Navne angives ikke]
4) søster Maren Jacobsdatter gift i København.
Tilstede var enkemandens søn Laurids Nielsen Østergaard i Røjen i Sunds sogn.

1872 Sidsel Marie Dinesdatter i Sunds. 26.10.1803. X, fol.28.
E: Peder Lauridsen. B: Laurids 10, Lisbeth 8, Maren 4, Mette 1. FM: morfar Dines Nielsen i Sunds.

1873 Mette Cathrine Madsdatter i Lille Langelund i Gjellerup sogn. 27.10.1803. X, fol.28B.
A:
1) mor Birthe Pedersdatter, enke efter [Mads Sørensen], skifte 10.8.1799 lbnr.1773
2) bror Søren Madsen 25
3) søster Anne Margrethe Madsdatter 22
4) bror Peder Madsen 12.
FM: farbrødre Laurids Sørensen i Hagelskær, Peder Sørensen i Ravnsvad.
Arv efter afdødes søster [Kirsten Madsdatter], skifte 20.10.1802.

1874 Marianne Jørgensdatter i Bøggild [i Ikast sogn]. 27.10.1803. X, fol.29.
A:
1) mor Mette Kirstine Hansdatter, enke efter Jørgen Christensen i Ikast, skifte 28.5.1797 lbnr.1709. LV: Knud Christensen i Ikast
2) søster Anne Marie Jørgensdatter 20
3) bror Jens Jørgensen 16
4) søster Anne Kirstine Jørgensdatter 11
5) halvsøster Mette Marie [Jørgensdatter] g.m. Oluf Pedersen i Kærshoved.

1875 Jens Jensen i Skærbæk i Nørre Vium sogn. 19.12.1803. X, fol.32B.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Pedersen i Kirkegård i Nørre Vium sogn. B: Bodil 22, Anders 19, Johanne 15, Jens 13, Søren 11, Marianne 9, Christen 6, Kirsten 4. FM: Thyge Møller, Anders Jensen.

1876 Johanne Jensdatter i Snejbjerg. 20.12.1803. X, fol.33B, XI, fol.13.
Enke efter Svenning Mikkelsen, [skifte 28.6.1799 lbnr.1765]. B: Christen 8, Mikkel 6. FM: farbror Jens Mikkelsen i Næstholthus.
Første ægteskab med Christen Knudsen i Snejbjerg, [skifte 10.8.1791 lbnr.1175]. B: Maren 20, Jens 18. FM: farbror Niels Knudsen i Ørskov i Snejbjerg sogn.

1877 Niels Knudsen i Sønderlund i Sinding sogn. 28.5.1804. X, fol.34B.
E: Marianne Lauridsdatter. LV: Søren Karlsmose i Sinding sogn. B: Lotte Sofie 10, Knud 9, Steffen 7, Abelone 5. FM: farbrødre Peder Knudsen på Lergrav Mark, Mads Knudsen i Nørgård i Sevel sogn.
Første ægteskab med Abelone Olufsdatter. B: Anne 22, Karen 17.

1878 Mette Christensdatter i Hammerum i Gjellerup sogn. 28.5.1804. X, fol.36.
E: Knud Madsen Smed. A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Mads Jacobsen i Hestlund
2) bror Jørgen Christensen i Firhuse,[formentlig i Julianehede i Funder sogn]
3) bror Christen Christensen
4) halvbror Søren Clemensen i "Jerupstæd"(?).

1879 Hagen Jensen i Kollund i Rind sogn. 29.5.1804. X, fol.36.
E: Johanne Eriksdatter. LV: Svend Christensen i Kollund. B: Laurids i Herning, Erik, Niels 21, Marianne 23. FM: Christen Bertelsen i Kollund.
Første ægteskab med Maren Christensdatter. B:
1) Margrethe Hagensdatter g.m. Morten Nielsen i Kollund
2) Christen Hagensen [i Lind, skifte 31.8.1801 lbnr.1819]. 3B: Dorthe Marie 15, Maren 13, Hagen 9.

1880 Anne Kirstine Mortensdatter i Tulstrup i Ikast sogn. 29.5.1804. X, fol.37.
E: Frands Pedersen Klejnstrup. B: Anne Marie 7, Peder 6, Morten 4. FM: mormors mand Mikkel Pedersen ved Ikast Kirke.

1881 Karen Thomasdatter i Herning. 30.5.1804. X, fol.37.
E: Knud Christensen. B: Karen 5, Maren Kirstine 4. FM: farbror Laurids Christensen i Gullestrup, morbror Engelbrecht Christensen i Herning.

1882 Hans Sørensen i Jersild i Avlum sogn. 30.5.1804. X, fol.37B.
E: Kirsten Svendsdatter. LV: bror Niels Svendsen i Åby. B: Svend 18, Søren 12, Jens 8. FM: farbror Lauge Hansen i Jersild.

1883 Peder Christian Pedersen i Heesgård i Skarrild sogn. 1.6.1804. X, fol.38B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: [Nikolaj] Hegelahr, præst i Skarrild. B: Else Kirstine 12, Rasmus 11, Inger Cathrine 7, Anne 1. FM: Laurids Jensen Elkærgaard, Peder Olufsen Skave, Morten Pedersen Hesselvig.

1884 Laurids Andersen Ljørring i Tved i Avlum sogn. 23.2.1805. X, fol.39B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Brix Sørensen i Damgård. B: Anders 18, Karen 16, Bodil Marie 14, Niels 13, Jens 11. FM: farbror Christen Andersen i Jersild i Avlum sogn.

1885 Peder Nielsen i Over Simmelkær i Ørre sogn. 12.4.1804. XI, fol.23B, X, fol.40B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: bror Peder Bach i Vinding. B: Christen 7, Anne Marie 4, Peder 9 uger den 19.3.1805. FM: farbror Christen Nielsen i Sneptrup.
Første ægteskab med Anne Marie Nielsdatter, [skifte 19.7.1796 lbnr.1692]. B: Niels 16, Maren 11. FM: morbror Peder Nielsen i Sneptrup.

1886 Peder Pedersen Skjerk i Lind [i Rind sogn]. 8.6.1805. X, fol.41B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Christen Pedersen i Lind. B: Jørgen 11, Christen 7. FM: Niels Sørensen i Slumstrup som familie.

1887 Christen Pedersen i Agersig i Assing sogn. 8.6.1805. X, fol.42.
Enkemand efter [Kirsten Christensdatter, skifte 24.4.1798 lbnr.1737]. B: Karen g.m. Martin Christoffer Bach, Nørrevold 289 i København, Christen 40, Peder 24, Mikkel 28, Margrethe, Peder Christian 24. FM: morbror Niels Christensen i Fjelstervang.

1888 Christen Jensen i Ørregårde i Ørre sogn. 8.6.1805. X, fol.42B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Bach i Vinding. B: Peder 32, Anne g.m. Morten Talund, Maren 20, Ellen 17, Marie Kirstine 14, Jens 10. FM: Laurids Jensen Sandgaard.

1889 Peder Andersen i Tværmose i Sunds sogn. 10.6.1805. X, fol.44.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Nielsen i Tværmose. B: Anders 31, Christen 29, Poul 26, Niels 23, Mads 14. FM: Jens Skovby i Torup.

1890 Inger Nielsdatter i Hestlund [i Bording sogn]. 10.6.1805. X, fol.44B, XIII, nr.4.
E: Oluf Jacobsen.
Første ægteskab med Christen Christensen. B: Niels 21, der har ligget i sengen i 4 år. FM: morbror Christen Nielsen i Hestlund.

1891 Johanne Christensdatter, ugift tjenestepige i Sønder Felding. 11.6.1805. X; fol.45B.
A:
1) bror Mads Christensen på Sønder Felding Møllemark
2) søster Maren Christensdatter
3) halvsøster Anne Christensdatter.

1892 Jens Pedersen Ølgod i Nederby i Sønder Felding sogn. 11.6.1805. X, fol.46.
[Enkemand efter Mette Cathrine Laugesdatter, skifte 30.10.1795 lbnr.1669]. A:
1) bror Christen Ølgod, [købmand og værtshusmand] i Ribe, død. 5B:
a Peder Ølgod i Ringkøbing
b Hans Ølgod
c Christian Peder Ølgod i Ribe
d Birthe Ølgod g.m. [Knud Peder] Lind, præst i Navr [og Sir]
e Rasmus Rahr, død. 1B: Mathias Christian. FM: stedfar Mads Rabæk i Ahlergård
2) bror Peder Ølgod i Agersnap [i Ølgod sogn], død. (I kirkebogen kaldet Peder Østergaard). 6B:
a Peder Christian Ølgod i Lervadskær i Snejbjerg sogn
b Lene Marie Ølgod g.m. Peder Agersig i Ølgod
c Maren Ølgod g.m. Hans Hjuler i Nørre Farup [i Ribe herred, Ribe amt]
d Birthe Ølgod 30
e Mette Cathrine Ølgod 22
f Anne Marie Ølgod 18
3) søster Karen Ølgod, enke efter Peder Jensen Hejbøl. LV: søn Jens Pedersen i Hejbøl i Ølgod sogn
4) søster Maren Ølgod.
[Afdødes far var Peder Christensen Østergaard i Agersnap i Ølgod sogn].
(Navnet Ølgod skrives ofte Ølgaard).

1893 Anne Pedersdatter i Nørre Fastrup i Gjellerup sogn. 25.5.1804. XI, fol.11, X, 47.
E: Mads Olufsen, nu i Nørre Søby.
Første ægteskab med Jens Christensen Hauge, [skifte 30.4.1795 lbnr.1652].
B: Peder i Nørre Fastrup, Christen sst, Margrethe 23 g.m. Mads Poulsen i Nørre Fastrup, Sidsel 20, Ingeborg 18, Mette Cathrine 15, Niels Christian 11. FM: Christen Nørgaard i Store Langelund.

1894 Iver Christensen Vanting i Herning. 19.1.1805. XII, fol.1, 5, X, fol.48, 55.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Christensen i Volsgård i Snejbjerg sogn, Iver Pedersen, der ægter enken. B: Anne Kirstine, nyfødt, der døde.
[Første ægteskab med Lisbeth Christensdatter, skifte 3.12.1799 lbnr.1779].
[Andet] ægteskab med Kirsten Jensdatter. B: Christen, der har mistet sin forstand, tjener i Alkærsig i Lem sogn. FM: Laurids Thuesen i Bassumgård, Anders Lauridsen Vesterbæk, Anders Bjerrum i Madum.

1895 Dorthe Marie Madsdatter i Burgård i Vildbjerg sogn. 8.1.1805. XIII, nr.5, X, fol.48B.
E: Christen Olufsen i Merrild, skilt fra afdøde. B: Niels 8.
Første ægteskab med Niels Svendsen i Merrild, skifte 10.12.1794 lbnr.1642. B: Abelone g.m. Niels Jensen i Burgård, Anne Cathrine g.m. Anders Jensen i Vorgod, Mads 20, Maren 16, Peder 13, Dorthe 12. FM: Niels Svendsen i Linå i Sunds sogn, Jens Svendsen i Gårdsvig i Sønder Felding sogn.

1896 Marie Lisbeth Carstensdatter i Vesterbjerge i Sønder Felding sogn. 16.7.1805. X, fol.49B, XIII, nr.7.
E: Christen Hartvigsen. B: Hartvig 17, Carsten 13, Maren 8. FM: morbror Jens Carstensen i Nederby.

1897 Abelone Jensdatter i Vrå i Gjellerup sogn. 27.7.1805. X, fol.50B.
E: Svend Nielsen. B: Anne 13, Jens 11, Niels 9, Anne Marie 7, Søren 6, Jens Krøjgaard 3. FM: morbror Christen Mikkelsen i Lind i Rind sogn.

1898 Karen Mikkelsdatter i Pårup i Assing sogn. 29.8.1805. X, fol.51B.
E: Mads Sørensen. A:
1) bror Anders Mikkelsen 24
2) bror Mikkel Mikkelsen 17.
FM: Svend Christensen i Skærbæk i Nørre Vium sogn, Peder Christensen i Bukkær i Assing sogn.

1899 Christen Hahle i Mortensgård i Ikast sogn. 24.4.1804. XI, fol.10, X, fol.52B.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Skærlund i Julsgård. B: Christen, Jens, Anne Margrethe 19, der døde. FM: Anders Christensen Hvirgel i Lyngholm i Vådde.

1900 Inger Kirstine Nielsdatter i Varhede i Avlum sogn. 24.9.1805. XIII, nr.6, X, fol.54.
E: Peder Andersen. B: Anders, Inger Kirstine, tvillinger, født den 26.8.1805. FM: morbror Christen Nielsen Rotvig i Varhede.

1901 Bodil Pedersdatter i Grødde [i Ikast sogn]. 2.5.1803. XI, fol.1B.
[Enke efter Peder Olufsen]. B: Christen 17. FM: mosters mand Laurids Madsen i Holdgård.
[Første ægteskab med Christen Favrholt]. B: Peder i Gullestrup, Anders i Grødde, Maren 22.

1902 Anne Marie Pedersdatter i Kragsnap i Sinding sogn. 5.5.1803. XI, fol.2.
E: Peder Adsersen. B: Peder 21, rekrut i Slesvigske Rytterregiment, Niels 18, Adser 16, Laurids 14. FM: morbror Peder Pedersen i Sunds.

1903 Maren Christensdatter i Vestergård i Asbjerg i Sinding sogn. 14.10.1803. XI, fol.5.
E: Jens Andersen.
Første ægteskab med Peder Pedersen, [skifte 19.2.1801 lbnr.1803]. B: Peder 13. FM: farbror Peder Pedersen i Sunds.
Fædrene arv i boet til Mikkel Pedersen og Birgitte Pedersdatter efter skiftebrev 19.2.1801.

1904 Mette Jepsdatter i Eggersgård i Sinding sogn. 14.10.1803. XI, fol.6B.
E: Christen Nielsen. B: Niels 4, Jeppe 2. FM: mosters mand Morten Jensen i Solgård i Avlum sogn.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Bertelsdatter], skifte 18.9.1797 lbnr.1721.

1905 Maren Jensdatter i Lind i Rind sogn. 19.10.1803, XI, fol.7B.
E: Thomas Knudsen. B: Knud 14, Dorthe 9, Laurids 2. FM: farbror Christen Knudsen i Lind.

1906 Christen Madsen i Svendlund [i Rind sogn]. 29.10.1803. XI, fol.9.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jacob Skaarup i Høgild, Knud Christensen i Kibæk i Assing sogn, der ægter enken. B: Kirstine Marie 3. FM: fars søskendebarn Peder Vovlund i Rind sogn..
Første ægteskab med [Kirsten Madsdatter, skifte 2.8.1793 lbnr.1323]. B: Mads Sig 18, Mads Svendlund 13, Ellen 10. FM: farbror Christen Madsen i Svendlund.

1907 Christen Jensen Hampen i Bording. 9.7.1804. XI, fol.14.
E: Anne Sørensdatter. LV: Gregers Overgaard i Ikast. B: Søren 6, Jens 3, Maren 2, Poul 1. FM: Jens Nielsen Hampen i Burgård i Vildbjerg sogn.

1908 Sidsel Marie Nielsdatter i Slumstruphus i Rind sogn. 18.8.1804. XI, fol.15.
E: Niels Mortensen. B: Niels 12, Morten 8, Kirsten 5. FM: morbror Peder Olufsen i Herning.

1909 Poul Christiansen i Orneborg i Rind sogn. 25.9.1804. XI, fol.15B.
E: Marie Kirstine Krog. LV: Christen Iversen i Skjoldborg. B: Peder, Christen, Christian 24, Margrethe 21, Jens 18. FM: morbror Hans Krog i Flyndersø Mølle.

1910 Peder Nielsen Overgaard i Ravnholt i Bording sogn. 1.10.1804. XI, fol.18.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Hansen i Ravnholt. B: Niels 10, Anne 8, Kirsten 5. FM: farbror Christen Nielsen Østergaard i Lund i Gjellerup sogn.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B: Kirsten 26, Maren g.m. Jens Jørgensen i Hestlund, Niels 20.

1911 Søren Eriksen i Ravnholt [i Bording sogn]. 1.10.1804. XI, fol.19.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: Peder Hansen i Ravnholt. B: Margrethe 4. FM: farfar Erik Sørensen i Over Isen.
Arv i boet til enkens 3 børn af hendes første ægteskab.

1912 Ingeborg Jensdatter i Ravnholt i Bording sogn. 2.10.1804. XI, fol.20, 24B.
A:
1) farbror Anders Christensen i Kragelund ved søn Christen Andersen sst.
2) faster Mette Christensdatter, død. 2B: Knud Thomsen i Kragelund, Ingeborg Thomasdatter 36.

1913 Niels Pedersen Vahr og hustru Maren Isen i Hestlund i Bording sogn. 2.10.1804. XI, fol.20B.
Hans A:
1) Christen Pedersen i Slumstrup i Rind sogn
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Niels Hede i Sunds
3) søster Birthe Pedersdatter 57, almisselem i Sunds sogn
4) bror Morten Pedersen, død. 3B: Peder i Firehuse, Kirsten 28, Marie Kirstine 24.
Hendes A:
1) bror Peder [Nielsen] Isen, degn i Ørre.

1914 Peder Pedersen, 14 år gammel i Asbjerg i Sinding sogn. 6.10.1804. XI, fol.21B.
A:
1) bror Mikkel Pedersen
2) søster Birthe Pedersdatter. FM: farbror Peder Pedersen Asbjerg i Sunds.

1915 Niels Jensen, ugift i Elmholt i Rind sogn. 6.10.1804. XI, fol.22.
A:
1) halvsøster Anne Marie Nielsdatter, almisselem i Rind Skolehus
2) halvsøster Kirsten Nielsdatter, almisselem i Rind Skolehus.

1916 Peder Nielsen i Solgård i Avlum sogn. 12.6.1804. XIII, nr. 1, XI, fol.22B.
E: Elisabeth Marie Olufsdatter. LV: Niels Svendsen i Åby. B: Kirsten 32 g.m. Anders Andersen i Tved, Niels 25, rekrut i Rendsborg, Anne Marie 11. FM: Morten Jensen i Solgård.

1917 Maren Andersdatter i Birk Skovhus i Gjellerup sogn. 27.10.1804. XI, fol.25.
E: Peder Lauridsen Gadegaard. B: Mette g.m. Svend Madsen i Fastrup, Abelone g.m. Oluf Christensen i Torup, Laurids 14. FM: mosters mand Christen Nielsen Meldgaard i Lund i Gjellerup sogn.

1918 Jens Jensen i Havnstrup i Snejbjerg sogn. 3.1.1805. XI, fol.26.
Enkemand efter [Kirsten Jacobsdatter], skifte 7.11.1792 lbnr.1227. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Christen Pedersen Rødding
2) Maren Jensdatter g.m. Christen Thomsen i Kodal [i Nørre Omme sogn]
3) Jens Jensen 30, der overtager gården
4) Karen Jensdatter g.m. Jens Pedersen Rabjerg
5) Jacob Jensen 21
6) Cathrine Marie Jensdatter 19
7) Abelone Jensdatter 15.
FM: morbror Jens Jacobsen i Vester Døvling i Skarrild sogn.

1919 Peder Pedersen i Nørgård i Holingholt i Sunds sogn. 4.1.1805. XI, fol.27B, XIII, nr.2.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Erhardt W. Høgh i Holingholt. B: Else 24, Laurids 23, Peder 22. FM: Knud Olufsen i Sønderos.

1920 Oluf Christensen Klinkgaard i Skarrild. 5.1.1805. XI, fol.28B.
E: Agnethe Hansdatter. LV: Peder Hansen i Store Hjøllund. B: Bertel 31, Maren 27 g.m. Niels Lauridsen Olling, Anne Marie 20. FM: morbror Niels Hansen i Helstrup.

1921 Niels [Nielsen] Pilgaard i Skarrild. 5.1.1805. XI, fol.29.
E: [Mette Pedersdatter]. LV: Peder Christensen i Bukkær. B: Anne Marie 2, Nikoline 10 uger. FM: Terkild Jensen i Sønder Karstoft.

1922 Jens Andersen og hustru Birthe Ibsdatter i Burgård i Vildbjerg sogn. 5.1.1805. XI, fol.29B.
B: Ib 36, Anders Christian 34, Niels 31, Anne Kirstine 30. FM: Christen Pugdal i Vildbjerg.

1923 Peder Jacobsen, et barn i Store Fjelstervang i Vorgod sogn. 12.1.1805. XI, fol.30.
A:
1) mor Inger Sørensdatter, enke efter Jacob Melgaard, skifte 1.11.1800 lbnr.1794. LV: Niels Christensen i Fjelstervang
2) søster Margrethe Jacobsdatter
3) søster Abelone Jacobsdatter
3) bror Søren Jacobsen.
FM: morbror Poul Nielsen i Gunderup i Rind sogn.

1924 Christen Andersen Korshøj i Ommosegård i Hodsager sogn. 12.1.1805. XI, fol.30B, XIII, nr.3.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jeppe Jacobsen i Ommosegård. B: Mette 1½. FM: farbror Dines Andersen Korshøj i Kollund.
Første ægteskab med Mette Christensdatter, [skifte 7.12.1801 lbnr.1825. B: Anders 15, Karen 14, Marianne 10, Else 6. FM: morbror Anders Christensen i Fjelstervang.

1925 Mette Knudsdatter i Sunds Mølle. 12.1.1805. XI, fol.31B.
A:
1) mor Edel Knudsdatter g.m. Laurids Pedersen i Sunds Mølle
2) halvsøster Anne Johanne Lauridsdatter 10
3) halvbror Knud Lauridsen 3. FM: Anders Pedersen i Torup.
Afdødes far var Knud Andersen i Sunds Mølle, skifte 7.5.1801 lbnr.1813.

1926 Niels Pedersen i Mørup i Rind sogn. 27.9.1805. XI, fol.32.
E: Johanne Christensdatter. LV: far Christen Pedersen i Mørup. B: Marianne 9, Peder 7, Christen 6, Jens 4. FM: farbror Thomas Pedersen i Herning.

1927 Thøger Torning i Kideris Mølle i Rind sogn. 27.4.1805. XII, fol.3.
Testamente. A: [Sofie Amalie Torning g.m.] Anders Vestrup i Kideris Mølle.

1928 Margrethe Mikkelsdatter i Overgård [i Ikast sogn]. 27.5.1805. XII, fol.4.
Enke. B: Anders Andersen 22 i Varhede i Avlum sogn. FM: Niels Pedersen Høedt i Lille Birk i Gjellerup sogn.


Lundenæs og Bøvling amter.
Skifteprotokol.
Hele amtet undtagen Ginding herred.
1790-1798
B 8 - 1098


1929 Anders Nissen Brøns i Nørre Bork. 12.8.1790. III, fol.1, 9B.
E: Johanne Jespersdatter. LV: Jørgen Pedersen i Nørre Bork. B: Jesper 22, Peder 19, Christen 16. FM: morbror Jesper Christensen i Nørre Bork.
Første ægteskab med Marie Pedersdatter. B: Hans i København, Maren g.m. Laurids Clausen i Daler sogn i Tønder amt, Mette g.m. Christen Thomsen sst.
Andet ægteskab med Dorthe Pedersdatter. B: Niels 24 i København. FM: søskendebarn Peder Gødesen i Nørre Bork.

1930 Jens Pedersen i Østerby i Rindum sogn. 8.1.1793. V, fol.46.
E: Abelone Lauridsdatter. LV: Niels Kærsgaard i Rindum sogn. B:
1) Christian Jensen
2) Laurids Jensen
3) Karen Jensdatter g.m. Christen Holm i Østerby
4) Else Marie Jensdatter 38 på Holmsland
5) Maren Jensdatter, [skifte 22.6.1792 lbnr.1221], var g.m. Daniel Mogensen Guldager i Rindum. 1B: Mogens 6 mdr.

1931 Eskild Kokholm i Voldersgård i Resen sogn. 18.2.1794. VI, fol.20, VII, fol.32B.
E: Anne Marie Mortensdatter. B: Laurids 1½. FM: morfar Morten Vinkel i Trabjerg i Gudum sogn, morbror Laurids Vinkel.
Enken er arresteret, anklaget for at have forgivet sin mand med rottekrudt.Lundenæs og Bøvling amter.
Skifteprotokol.
Hjerm, Ginding, Skodborg og Vandfuld herreder.
1792-1793
B 8 - 1099


Kopier og opfølgning af tidligere skifter; henvisning fra disse.


Lundenæs og Bøvling amter.
Skifteprotokol.
Hjerm og Ginding herreder,
samt enkelte i Skodborg, Vandfuld, Ulfborg og Hammerum herreder.
1794-1806
B 8 - 1100


1932 Sidsel Christensdatter i Råbjerghus i Fovsing sogn. 29.8.1794. II, fol.1.
E: Morten Christensen.
Første ægteskab med Jens Christian Madsen, skifte 5.2.1781 lbnr.701. B: Mads 28 i Sti i Flynder sogn.

1933 Christen Pedersen Nørlund, ugift i Sønderlund i Måbjerg sogn. 15.9.1794. II, fol.2, 10, 31.
A:
1) bror Jens Pedersen Skov i Nørlund i Måbjerg sogn
2) bror Peder Pedersen Skov i Lund i Sir sogn
3) søster Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Mads Jensen i Rovnborg i Vejrum sogn. 1B: Jens 4
4) søster Else Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Knakker i Dybe sogn.

1934 Laurids Juulsen, ugift i Trudsø i Gimsing sogn. 21.10.1794, II, fol.4B, 32, III, fol.45, 49, 51.
A:
1) søster Anne Juulsdatter g.m. Peder Christensen på stedet
2) søster Johanne Juulsdatter 39 i Feldborg
3) søster Maren Juulsdatter 28 i Ølby præstegård.
FM: Hans Holk, Laurids Mikkelsen i Feldborg, Jens Nielsen i Dalby.

1935 Niels Christensen, 22 år ugift i Søndergård i Gimsinghoved. 22.10.1794. II, fol.5B.
A:
1) mor Maren Madsdatter g.m. Laurids Christensen i Pallisgård i Humlum sogn
2) bror Jens Christensen i Gadegård i Humlum sogn
3) bror Mads Christensen i Dusdeje i Resen sogn
4) søster Mette Marie Christensdatter g.m. Jens Christensen i Stokkendal i Humlum sogn
5) søster Grethe Christensdatter 28
6) søster Anne Christensdatter 26.
FM: morbror Laurids Madsen på stedet.

1936 Anne Kirstine Esmann i Vegen Mølle i Nørre Felding sogn. 29.11.1794. II, fol.6, 14, 33B, III, fol.13B, 40.
Enke efter Anders Sørensen, der døde for nylig.
Hans A:
1) bror Christen Sørensen i Hverrestrup i Simested sogn i Himmerland
2) bror Poul Sørensen Hverrestrup, ladefoged på Restrup i Hvam sogn
3) bror Christen Sørensen Hverrestrup i Hobro
4) søster Maren Sørensdatter g.m. Niels Sørensen i Støttrup i Hvilsom sogn i Himmerland
5) søster Anne Sørensdatter g.m. Niels Christensen i Vester Bølle i Himmerland
6) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Anders Nielsen i Øster Bølle i Himmerland
7) søster Maren Sørensdatter g.m. Elias Andersen i Astrup sogn og by i Hindsted herred i Ålborg amt
8) søster Inger Sørensdatter 42 i Hverrestrup
9) Sofie Sørensdatter g.m. Søren Poulsen, murersvend i København.
Hendes A:
1) mor Bodil Strandet, enke efter Esmann i Skive
2) bror Frederik Esmann, fuldmægtig på Skive amtstue
3) bror Nikolaj Esmann, kobbersmed i Skive
4) søster Mette Marie Esmann g.m. Thøger Aachmann i Navr Mølle
5) søster Inger Elisabeth Esmann 37 i Skive.

1937 Maren Thuesdatter i Lille Gammelby [i Mejrup sogn]. 2.12.1794. II, fol.10.
E: Christen Jensen. B: Jens 17, Anne 13, Karen 9, Thue 7. FM: morbror Christen Thuesen i Hajslund [i Borbjerg sogn].

1938 Jens Christensen Venø i Øster Ølby. 8.12.1794. II, fol.12B, 30B.
E: Vilhelmine Christiane. LV: Niels Ørgaard i Øster Ølby. B: Gotthelf Kühlwein 11, Christian Bernhard Hildesheim 10, Dorthe Petrine 8, Anne Sofie Cathrine 4, Kirsten 1. FM: fars søskendebarn Markus Sørensen i Maskærgård i Gimsing sogn.

1939 Birgitte Madsdatter i Hestlund i Bording sogn. 23.2.1795. II, fol.35.
E: Clemen Nielsen. B: Inger 3, Karen 2. FM: morfar Mads Knudsen.

1940 Morten Poulsen i Hestlund i Bording sogn. 24.2.1795. II, fol.35B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: far Niels Pedersen i Ravnholt. B: Niels 5, Peder 3. FM: farbror Peder Poulsen i Hestlund.
Første ægteskab med [Sidsel Johanne Christensdatter, skifte 26.11.1787 lbnr.1023]. B: Poul 10.

1941 Peder Lauridsen i Stavlund i Haderup sogn. 25.2.1795. II, fol.36B.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Laurids Christensen i Egelund. B: Christen Pedersen 32, Peder Pedersen 27, Jens Pedersen 17, Birthe Pedersdatter, [skifte 8.7.1793 lbnr.1283], var g.m. Christian Christensen i Løvig. 1B: Dorthe 2, Anne Pedersdatter g.m. Esper Christensen i Haderup, Edel Pedersdatter 24.
Af første ægteskab B: Laurids Pedersen 34 i Haderup.

1942 Mads Knudsen Brunbjerg og hustru Karen Clemensdatter i Hestlund i Bording sogn. 11.3.1795. II, fol.38B, III, fol.1, 3B, 12B, 24B, 35.
B: Birthe Madsdatter, [skifte 23.2.1795 lbnr.1939], var g.m. Clemen Nielsen i Hestlund. 2B: Inger, der døde, Karen, Karen Madsdatter 22 g.m. Peder Nielsen Sigaard i Hestlund, Laurids Madsen 27, Knud Madsen 21, Clemen Madsen 16, Christen Madsen 10. FM: farbror Peder Knudsen i Brunbjerg. Aftægt til afdøde kones mor Karen Jørgensdatter, 84 år gammel.

1943 Elisabeth Kirstine Brask, ugift i Hestlund i Bording sogn. 11.3.1795. II, fol.40B, III, fol.1B, 7, 22B, 27B, 29, 33B, 39B, 45B, 48B, 49.
A:
1) bror Hans [Krag] Brask, degn i Tim
2) bror Christen Brask, degn i Sennels i Thy
3) bror Laurids Brask, skoleholder i Nykøbing Mors.
Afdøde havde arv efter morbror Christen Krag i Værløse på Sjælland og efter [Anne Kirstine] Fogh, ugift [i Tim].

1944 Jeppe Christensen Borre i Vanløsehus i Fovsing sogn. 16.5.1795. II, fol.40B.
E: Mette Marie Davidsdatter. LV: bror Peder Davidsen i [Nørre] Nissum sogn. B: Gertrud Marie 5, David 3, Christian 1. FM: farbror Peder Christensen i Nissum ved søn Anders Pedersen.

1945 Søren Jacobsen i Hestlund i Bording sogn. 8.4.1795. III, fol.3, 9.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Poulsen i Hestlund. B: Jacob 13, Johanne 10, Anders 8, Anne 6, Abelone Cathrine 4, Søren 3uger den 10.6.1795. FM: Mads Pedersen Agerskov i Nørlund.
Af første ægteskab B: Søren 21, Inger 19, Jens 17. FM: Anders Sørensen i Bodholt.

1946 Helene Birgitte Bregnholm i Haderup præstegård. 13.4.1795. III, fol.5.
A:
1) bror [Vincent Thomsen] Bregnholm, præst i Haderup
2) bror Søren Bregnholm i Vadgård præstegård, præst i [Strandby, Bjørnsholm og Malle]
3) søster Anne Bregnholm i Vadgård præstegård
4) søster Johanne Bregnholm g.m. [Balthazar Pedersen] Jessen, præst i Lovns, begge døde. 1B: Thomas Johan over 40
5) søster Cathrine Hedvig Bregnholm i Holstebro, skifte 17.6.1787.
Desuden nævnes Vincent Thomsen Bregnsholms steddatter Cecilie Sofie.
Afdøde havde gave fra kancellirådinde Stenfeldt i Randers.

1947 Kirsten Andersdatter i Hestlund i Bording sogn. 10.6.1795. III, fol.7B.
E: Anders Jensen. B: Anders, Jens, Anne, Malene, Karen.

1948 Anne Kirstine Nielsdatter i Hestlund i Bording sogn. 10.6.1795. III, fol.9B, 25B, 37.
Enke efter Morten Poulsen, skifte 24.2.1795 lbnr.1940. B: Niels 8, Peder 4, der døde. FM: morfar Niels Pedersen i Ravnholt, født værge Peder Poulsen i Hestlund.
Morten Poulsens første ægteskab med [Sidsel Johanne Christensdatter, skifte 26.11.1787 lbnr.1023]. B: Poul 10.

1949 Jens Lauridsen i Fiskgård hus ved Sir Kirke. 25.7.1795. III, fol.15, 20B.
E: Anne Graversdatter. LV: Christen Christensen i Ballegård. B: Karen 19, Bodil Kirstine 15, Maren 14, Anne 12, Laurids 9. FM: morbror Knud Graversen i Korsbjerg i Hjerm sogn.
Af første ægteskab B: Anne Margrethe 20. FM: født værge Jens Madsen i Sir Gårde.

1950 Niels Jensen i Sønderdal i Fovsing sogn. 27.7.1795. III, fol.16B.
E: Mette Sørensdatter. B: Birthe g.m. Mads Pedersen i Skadborg i Fovsing sogn, Søren 26 i Nørdal, Jens 22, Johanne 19, Christen 18, Peder 15, Ingeborg 13. FM: farbror Laurids Jensen i Knak i Vejrum sogn, fasters mand Jens Poulsen i Fovsing Gårde.

1951 Mette Jensdatter i Hestlund i Bording sogn. 1.8.1795. III, fol.19.
E: Jørgen Clemensen. B: Jens 27, Mette Kirstine 23.

1952 Anne Nielsdatter i Ravnholt i Bording sogn. 21.10.1795. III, fol.23.
E: Niels Nielsen Hampen. B: Anne Kirstine 12, Niels 7, Christen 5, Anne 5. FM: morbror Peder Nielsen Overgaard i Ravnholt.

1953 Christen Christensen i Lindbjerg i Handbjerg sogn. 5.11.1795. III, fol.26B.
A:
1) bror Jens Christensen på stedet
2) bror Jesper Christensen
3) søster Dorthe Kirstine Christensdatter g.m. Christen Lindbjerg
4) søster Kirstine Marie Christensdatter g.m. Niels Jensen i Lille Perregård
5) Johanne Christensdatter, død, var g.m. Jens Hummel i Kvium. 4B: Maren 19, Mads 17, Christen 15, Laurids 14
6) halvbror Peder Christensen i Hale i Sevel sogn
7) halvsøster Maren Christensdatter g.m. David Toftgaard i Sevel
8) halvsøster Ellen Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Vestergaard i Sevel sogn.

1954 Niels Nielsen Bødker og hustru Bodil Jensdatter i Nørlund i Bording sogn. 25.11.1795. III, fol.28, 38B.
B: Niels 9, Jens 7. FM: Christen Jepsen i Guldforhoved, Jens Søndergaard i Hestlund.

1955 Christen Nielsen i Hvolbækhus i Krunderup [i Navr sogn]. 30.1.1796. III, fol.29.
E: Ingeborg Bentsdatter. LV: Knud Dam. B: Kirsten 32, Bent 26, Henrik 24.

1956 Niels Andersen i Nødskov i Hove. 18.3.1796. III, fol.30B.
E: Mette Cathrine Madsdatter. LV: Anders Jensen i Byskov i Hygum sogn. B: Anders 1½, Mette Kirstine 3 mdr. FM: Claus Mikkelsen i Hovvinkel i Hove sogn, som familie.
Aftægt til afdødes mor Mette Kirstine Pedersdatter.

1957 Margrethe Poulsdatter i Øster Vinkel i Hove sogn.18.3.1796. III, fol.32.
E: Jens Pedersen. B: Peder 3 mdr.

1958 Marie Bendixdatter i Haderup. 21.6.1796. III, fol.34, 44.
B: Thøger Jensen 20. FM: Jacob Pedersen på stedet, halvbror Laurids Jensen i Hovedal(?). Desuden nævnes Thøgers halvsøster Inger Jensdatter.

1959 Mads Nielsen i Østergård i Alstrup i Navr sogn. 11.7.1796. III, fol.43, 44, V, side189.
B:
1) Niels Madsen i Hvolby i Råsted sogn(?)
2) Johanne Madsdatter g.m. Mads Nielsen i Store Bjerre i Sir sogn
3) Anne Madsdatter, død, var g.m. Hans Feldbereder i Holstebro (siges også at være fra Alstrup). 2B: Mette Kirstine, Else Kirstine
4) Else Marie Madsdatter g.m. Christen Særkær (kaldes også Sivekær) i Alstrup
5) Christiane Madsdatter g.m. Mads Jacobsen på stedet
6) Anne Dorthe Madsdatter 30. FM: farbror Jacob Nielsen i Overlund i Navr sogn, der døde.

1960 Anne Christensdatter Knakker, ugift tjenestepige i Mosegård i Flynder sogn. 28.9.1796. III, fol.46, 58B, 83.
A:
1) bror Jens Christensen i Knakker i Dybe sogn
2) bror Christen Christensen i Knakker i Dybe sogn
3) bror Niels Christensen i No sogn
4) bror Mads Christensen i Horsens
5) søster Kirsten Christensdatter i Horsens. FM: Christen Davidsen Møltrup i Flynder Mølle
6) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Simon Snave i Hove sogn. 4B: 1 søn og 3 døtre. FM: Mads Pedersen i Pøtager, Villum Pedersen i Mosegård.

1961 Mette Sørensdatter i Fovsingdal i Fovsing sogn. 14.12.1797. III, fol.47B, 53B, 58, 70B.
Enke efter Niels Jensen, [skifte 27.7.1795 lbnr.1950]. B:
1) Birthe Nielsdatter g.m. Mads Pedersen i Skadborg i Fovsing sogn
2) Søren Nielsen Dal i Nørdal i Fovsing sogn
3) Jens Nielsen Dal 23
4) Johanne Nielsdatter 20
5) Christen Nielsen Dal
6) Peder Nielsen
7) Ingeborg Nielsdatter 14.
FM: mosters mand Jens Frandsen i Ølby, farbror Laurids Jensen i Sparreknak i Vejrum sogn, morbror Søren Sørensen i Borbjerg Mølle.

1962 Laurids Sørensen i Måbjerg. 27.1.1797. III, fol.56.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Laurids Lauridsen i Måbjerg. B: Sidsel 28, Jens 26 i Øster Ølby, Søren 22, Laurids, Ingeborg 14. FM: fars søstersøn Søren Markussen i Sønderlund.

1963 Poul Østergaard i Bording Mølle. 5.2.1797. III, fol56B, 59B, 62B, 72B, V, side 162.
E: Karen Bering. LV: Jens Clausen, degn, Arild Timmermann i Klode Mølle. B: Ambrosius Dahl 8.
Første ægteskab med [Anne Dorthe Liebe, skifte 16.11.1774 lbnr.605]. B: Margrethe 40, Poul, uvist hvor, Charlotte [Amalie] g.m. Jens [Christensen] "Negsgaard" (Anneksgaard), snedker i Skarrild, Oluf Secher, uvist hvor, Jens 28 i Ravnholt.

1964 Marie Cathrine Løsche, ugift klosterfrøken i Estvadgård Kloster. 11.3.1797. III, fol.61B, V, side 147, 177.
A:
1) søster Elisabeth Løsche i Estvadgård Kloster. FM: forvalter Hornstrup 2) bror David Løsche, død. 1B: Christine g.m. [Johan Vilhelm] Didriksen, toldinspektør [i Frederiksstad] i Norge.

1965 Laurids Nielsen i Struerdal i Gimsing sogn. 6.5.1797. III, fol.68, 73B.
E: Ellen Enevoldsdatter. LV: Christen Enevoldsen i Dalby i Gimsing sogn. B: Enevold 21. FM: Christoffer Enevoldsen i Vester Avsum i Hjem sogn.
Af første ægteskab B: Niels 31.

1966 Jacob Pedersen i Haderup. 17.5.1797. III, fol.68B.
E: Kirsten Margrethe Christensdatter. LV: Christen Zachariassen i Tinkerdal i Borbjerg sogn. B: Peder 7, Jens 2, Jacob 3 uger. FM: farbror Jens Pedersen i Skelsgårde i Hjerm sogn.

1967 Margrethe Christensdatter [i Borbjerg]. 7.8.1797. III, fol.73.
E: Niels Jacobsen Brandbjerg. B: Jacob 34, Christen 32 i Nygård, Dorthe Marie 29, Thomas 27 i Hjerm, Ingeborg 25, Cathrine 19.

1968 Mette Jensdatter, tjenestepige i Nørre Avsum i Hjerm sogn. 16.10.1797. III, fol.75, IV, fol.23.
B: Jens Poulsen 14, Niels Christensen 11. FM: morbror Christen Jensen i Resen, Jens Bertelsen i Nørre Avsum.

1969 Registrering i Pølsbjerghus i Nørre Felding sogn. 11.11.1797. III, fol.75B.
Registrering hos Maren Madsdatter Særkær i Pølsbjerghus. LV: Jørgen Jensen i Gårdhøje, der efter tamperretsdom af 7.6.1797 er skilt fra sin bortrømte mand Hans Nielsen Lund. B: Emerentse 21. FM: Peder Madsen i Særkær i Måbjerg sogn.

1970 Else Nielsdatter i Fladmosehus i Idum sogn. 11.11.1797. III, fol.76.
E: Peder Christensen Fladmose. B: Niels 32 i Vemb, Jens 30, Jens Christian 16, Jacob 15, Marianne g.m. Christen Christensen i Borris i Idum sogn, Inger g.m. Poul Nielsen i Harrestrup i Nørre Felding sogn, Anne Margrethe.

1971 Christen Andersen i Krog i Hjerm sogn. 28.11.1797. III, fol.77B.
E: Else Marie Christensdatter. LV: Christen Christensen i Hjerm Hede. B: Niels 14, Christen 12, Anne Kirstine 9. FM: farbror Laurids Andersen i Kirkegård i Hjerm sogn.
Af første ægteskab B: Anders Krog i Stensbjerg i Sinding sogn.

1972 Gertrud Lund, ugift i Nørkær i Rønbjerg sogn. 15.1.1798. III, fol.80B, 84B, 91, IV, fol.8B, 48B, 51B, 63B.
A.
1) bror Mikkel Lund, død. 4B:
a Maren Mikkelsdatter g.m. Peder Sinding i Lime
b Inger Mikkelsdatter g.m. Jens Andersen i Resen, der døde, nu g.m. David Andersen i Resen
c Jens Mikkelsen, skoleholder i Valsgård ved Hobro
d Jeppe Mikkelsen i Nannerup i Jebjerg sogn
2) bror Jens Lund eller Jens Have, død. 1B:
a Johanne Marie Jensdatter g.m. Peder Særkær i Måbjerg sogn
3) søster Margrethe Lund i Flyndersø Mølle ved søn Hans Krog
4) bror Laurids Lund, død. 9B:
a Thomas Lauridsen Lund i Lundhede i Estvad sogn
b Jens Lund i Tolstrup i Hem? sogn
c Peder Lund i Lund i Skive sogn
d Morten Lund i Roslev Præstegård
e Maren Lauridsdatter, tjener i Viborg Hospital
f Gertrud Lauridsdatter g.m. Christen Lauridsen i Egeris i Skive sogn
g Anne Lauridsdatter g.m. Poul i Nørre Østerskov i Ryde sogn
h Ellen Lauridsdatter i Øksenvad i Dølby sogn
i Anne Lauridsdatter i Estvad
5) søster Anne Lund, død, var g.m. Christen Brøndum i Vinde i Skive sogn. 4B:
a Oluf Jensen i Dølby
b Morten Jensen i Lund i Skive sogn
c Johanne Marie Jensdatter g.m. Poul i Næsbækgård i Balling sogn
d Jens Christensen på Svanholm på Sjælland
6) søster Mette Lund, død. 1B:
a Sidsel Marie [Jørgensdatter] g.m. Christen [Pedersen] i Store Perregård i Borbjerg sogn.

1973 Kirsten Jensdatter i Hestlund i Bording sogn. 27.1.1798. III, fol.81.
E: Mads Nielsen Holdgaard. B: Johannes 2. FM: mormors mand Niels Madsen i Bording.
Enkemandens førte ægteskab med Johanne Pedersdatter, [skifte 21.8.1795 lbnr.1663]. 3B: [Niels, Inger Kirstine, Peder].

1974 Jens Olufsen i Sevelstedgård i Sahl sogn. 10.2.1798. III, fol.87, V, side 165.
A:
1) bror Anders Olufsen i Gammelby i Handbjerg sogn
2) bror Oluf Olufsen i København.

1975 Jens Pedersen Stavlund, tjenestekarl i Haderup sogn. 27.2.1798. III, fol.88, IV, fol.3.
A:
1) mor Anne Christensdatter, enke efter [Peder Lauridsen], skifte 25.2.1795 lbnr.1941
2) bror Christen Pedersen i Løvig
3) bror Peder Pedersen i Vallerbæk i Karup sogn
4) søster Birthe Pedersdatter, [skifte 8.7.1793 lbnr.1783], var g.m. Christian Christensen i Løvig. 1B: Dorthe 5
5) søster Anne Pedersdatter g.m. Esper Christensen i Haderup
6) søster Edel Pedersdatter g.m. Knud Nielsen på stedet
7) halvbror Laurids Pedersen 37 i Haderup.

1976 Anne Madsdatter i Svenstrup i Vinding sogn. 8.3.1798. III, fol.89.
E: Jens Jørgensen.
Af første ægteskab B: Emerentse Pedersdatter. FM: morbror Niels Madsen Særkær i Lund i Gjellerup sogn. Desuden nævnes Peder Madsen Særkær i Måbjerg.

1977 Niels Nielsen Stubkær i Ravnholt i Bording sogn. 23.4.1798. III, fol.92, IV, fol.5.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: Peder Hansen i Ravnholt. B: Else Marie 6, Maren 5, Anne 1. FM: Peder Nielsen Overgård i Ravnholt.

1978 Mette Rasmusdatter, ugift i Agerskov i Bording sogn. 23.4.1798. III, fol.93, IV, fol.4B, V, side 53.
A:
1) søstersøn Jacob Stigsen i Midstrup i Levring sogn i Viborg amt
2) søstersøn Rasmus Stigsen i Pederstrup i Vinderslev sogn i Viborg amt
3) brors sønnesøn Stig Rasmussen i Hauge i Vinderslev sogn
4) brordatters datter Mette Kirstine Margrethe Madsdatter 18 i Fruerlund i Vinderslev sogn.

1979 Karen Christensdatter, ugift i Tvislundhus i Tvis sogn. 28.4.1798. IV, fol.1, 7, 56.
A:
1) bror Niels Christensen i Tvislund
2) bror Laurids Christensen i Hjordvadhus i Tvis sogn
3) bror Poul Christensen i Sønderhus
4) søster Ingeborg Christensdatter i Holstebro
5) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Mads Pedersen i Sørvad i Vinding sogn. 4B: Karen 20, Christen 18, Kirsten 16, Mette Cathrine 14.

1980 Ingeborg Jensdatter i Sognstruphus i [Nørre] Felding sogn. 10.5.1798. IV, fol.1B, 22.
E: Niels Jacobsen Straasø. A:
1) på mors side halvsøstersøn Jeppe Jensen i Vindgård i Vind sogn
2) på mors side halvsøstersøn Christen Jensen i Knudsig i Råsted sogn, død. 3B: Sidsel 12, Jens 10, Lauge 8.

1981 Jens Poulsen i Hagebrogård [i Haderup sogn]. 14.5.1798. IV, fol.2B:
E: Maren Jørgensdatter. LV: Knud Jensen i Dueholm i Sevel sogn. B: Poul 14. FM: Laurids Kjeldsen i Resen sogn.

1982 Valentin Madsen i Nørre Søller i Vejrum sogn. 18.5.1798. IV, fol.6, 8B, 17B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Oluf Andersen, murer i Hjerm. B: Mads 10, Johanne Marie 8, Niels 5, Poul 1½. FM: Christen Henriksen i Katsighus i Resen sogn, Mikkel Jørgensen i Hedehus i Navr sogn.
Første ægteskab med Johanne Lauridsdatter. B: Anne 26 i Gårdhøje. FM: Niels Munksgaard i Østerby i Asp sogn.

1983 Mads Andersen i Høstrup i Haderup sogn. 22.6.1798. IV, fol.11, 25B.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Clausen i Baslund i Haderup sogn. B: Anders 5, Karen 3, Jens Christian 7 uger. FM: farfar Anders Nielsen i Høstrup, Peder Jacobsen i Nautrup i Sevel sogn.

1984 Dorthe Jensdatter i Østerby i Gimsing sogn. 28.6.1798. IV, fol.11B, V, side 127.
E: Søren Christensen Folbæk. B: Bodil Marie 21, der ægter Laurids Mortensen i Kokholm i Resen sogn.

1985 Dorthe Olufsdatter, ugift i Stavlund i Haderup sogn. 29.7.1798. IV, fol.13, 24.
A:
1) søster Anne Olufsdatter g.m. Jens Jensen i Daugbjerg
2) søster Inger Olufsdatter g.m. Jens Andersen i Vormstrup, begge døde. 4B: Maren 22 i Stavlund, Edel 17, Anders 15 i Egebjerg i Vridsted sogn, Oluf 11
3) søster Maren Olufsdatter g.m. Simon Nielsen i Stavlund
4) bror Mads Olufsen i Nørre Fastrup i Gjellerup sogn.

1986 Else Lauridsdatter i Jedskov i Ryde sogn. 9.8.1798. IV, fol.14.
E: Christen Jensen. B: Jens 18, Johanne 16, Anne Kirstine 8½. FM: Peder Lauridsen i Tinggård i Vejrum sogn.

1987 Mads Andersen, ugift i Gertrudbæk i Tvis sogn. 27.8.1798. IV, fol.19B.
A:
1) bror Jens Andersen i Gertrudbæk
2) bror Poul Andersen i Tusholt, død. 3B: Anders, Søren 23, Anne 20. FM: morbror Jens Sørensen i Stokvad
3) bror Frands Andersen, død. 1B: Peder 21 i Havris
4) søster Mette Andersdatter g.m. Didrik [Sørensen] i Tvislund
5) søster Maren Andersdatter g.m. Laurids [Poulsen] i Smedegård.

1988 Else Margrethe Sørensdatter i Kvistgård i Vejrum sogn. 4.10.1798. IV, fol.21.
E: Peder Pedersen, smed. B: Anne 4, Søren 2. FM: morfar Søren Vægter i Holstebro.

1989 Maren Lauridsdatter, ugift i Måbjerg. 7.12.1798. IV, fol.26B, 93.
Uden for ægteskab B: Johannes Andersen 7. FM: mors stedfar Peder Jørgensen.

1990 Anne Johanne Christensdatter i Nørdal i Fovsing sogn. 12.12.1798, IV, fol.27B, 42.
E: Søren Nielsen Dal. B: Karen 4.
Første ægteskab med Niels Andersen. B: Anders Christian 14, Jens 9. FM: morbrødre Knud Christensen i Mølbjerg i Ølby sogn, Jens Christensen i Serup i Gudum sogn.

1991 Eskild Jørgensen Kramer i Fjand i Sønder Nissum sogn. 22.12.1798. IV, fol.29, 50.
A:
1) mor Maren Pedersdatter i Vile i Salling
2) bror Peder Jørgensen i Vile
3) bror Jens Jørgensen
4) søster Maren Jørgensdatter g.m. Niels Andersen i Grynderup i Sæby sogn [i Viborg amt]
5) søster Mette Jørgensdatter g.m. Johan Johansen i Grynderup.
Der blev fremlagt udskrift af Sønder Vosborg skifteprotokol.

1992 Ingeborg Bentsdatter i Hvolbækhus i Krunderup i Navr sogn. 25.12.1798. IV, fol.32B, 76B.
Enke efter [Christen Nielsen, skifte 30.1.1796 lbnr.1955]. B: Kirsten, Bent 30, Henrik 25.

1993 Christen Pedersen i Nørre Hvam i Borbjerg sogn. 14.1.1799. IV, fol.34, 53B.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Peder Justesen i Skave. B: Peder 5, Sidsel 3, Jens 24 uger. FM: farbror Jens Pedersen i Holstebro. Desuden nævnes afdødes brødre Søren Pedersen i Brødbæk, Thomas Pedersen i Burgård.

1994 Jacob Andersen, ugift kræmmer, der døde i Over Vejlgård i Rønbjerg sogn. 16.1.1799. IV, fol.36, 45B, 51, 67.
A:
1) bror Christen Andersen i Gammelstrup i Fjends herred
2) halvsøster Maren Andersdatter g.m. Søren Christensen
Afdøde boede i Gammelstrup.

1995 Maren Didriksdatter i Ahnergård i Rønbjerg sogn. 17.1.1799. IV, fol.38, 49B, 69, V, side 173.
Enke efter Jens Jacobsen Degn i Estvad.
A:
1) farbror Niels Hansen i Bajlum i Hjerk sogn, død. 3B:
a Hans Nielsen i Øksenvad i Dølby sogn
b Christen Nielsen i Dalstrup i Harre sogn
c Johanne Nielsdatter g.m. Morten Christensen i Hesselbjerg i Estvad sogn
2) moster Anne Espersdatter, død, var g.m. Christen Olufsen i Hindborg. 2B:
a Anne Christensdatter g.m. Anders Roersen i Hindborg
b Inger Christensdatter 60.

1996 Maren Christensdatter i Kragelund i Hjerm sogn. 22.1.1799. IV, fol.45, 52.
A:
1) bror Peder Christensen i Kragelund
2) bror Jens Christensen i Bjerregård
3) søster Mette Marie Christensdatter 40 i Hjerm sogn
4) søster Sidsel Christensdatter 36 i Kvium
5) søster Else Christensdatter 34 i Gimsinghoved
6) søster Johanne Christensdatter 31 i Ølby.

1997 Anne Poulsdatter i Nørre Østerskov i Ryde sogn. 23.6.1799. IV, fol.55.
E: Christen Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Poul Lauridsen på stedet
2) Jens Lauridsen i Over Kjeldsmark, død. 2B: Anne 14, Laurids 12. FM: stedfar Jens Madsen, Jens Andersen i Bjert
3) Karen Lauridsdatter g.m. Niels Lauridsen i Vejsgårde i Ryde sogn.

1998 Mette Mikkelsdatter i Skave. 29.8.1799. IV, fol.57, 75B, V, side 108, 122.
E: Jens Jensen Routh. B: Villads 22.
Af første ægteskab B:
1) Søren Villadsen i Hasselholt i Sahl sogn
2) Edel Villadsdatter 46 i Naldtoft
3) Mette Villadsdatter, død, var g.m. Christen Christensen i Bjert i Sahl sogn. 4B: Villads 12, Christen 6, Mette Cathrine 5, Søren 3
4) Margrethe Villadsdatter 24 i Risum.

1999 Anne Christensdatter i Burgård i Bur sogn. 5.9.1799. IV, fol.58B, 63, V, side 73, 91.
Enke efter [Hans Christensen Søe]. A:
1) bror Jens Christensen, død. 3B:
a Iver Jensen i Ringkøbing
b Niels Jensen i Højer, død. 3B: Bodil 23, Anne Marie 21, Christen 20
c Sidsel Jensdatter 55, almisselem i Ringkøbing
2) [bror eller søster], død. 2B:
a Niels Mogensen i Ringkøbing
b Sidsel Mogensdatter g.m. Niels Graversen i Ringkøbing ved søn Jens Christian Nielsen
3) [bror eller søster], død. 1B:
a Hans Christian Lauridsen i Ringkøbing.
Arv til Hans Christensen Søe af første ægteskab's B:
1) Iver Hansen i Burgård
2) Sofie Hansdatter 37 i Burgård
3) Anne Marie Hansdatter 33 i Burgård
4) Susanne Hansdatter 28 i Holstebro.

2000 Bertel Pedersen i Mosegård i Navr sogn. 2.10.1799. IV, fol.61, 71B.
A:
1) bror Jens Pedersen Gade i Vejrum
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Christen Degn i Vemb ved svigersøn Peder Jensen Overdam på Venø
3) søster Else Pedersdatter g.m. Christen Pedersen Bur i Navr
4) søster Maren Pedersdatter g.m. Christen Nielsen i Røjkær i Vind sogn
5) søster Johanne Pedersdatter g.m. Jens Nygaard i Dellerup i Måbjerg sogn
6) halvbror Christen Pedersen, død. 1B: Maren 50
7) halvsøster Anne Pedersdatter, enke efter Mads Lauridsen i Mosegård i Navr sogn. LV: Aachmann i Navr Mølle.

2001 Søren Christensen i Hessellund i Haderup sogn. 6.12.1799. IV, fol.70, 73, 80B, V, side 52.
E: Inger Lauridsdatter. LV: bror Jeppe Lauridsen i Karup. B: Bodil Marie 11, Ida 10, Kirsten 8, Laurids 3. FM: Christen Christensen i Hessellund.

2002 Else Madsdatter i Jedskov i Ryde sogn. 15.2.1800. IV, fol.73B.
E: Gregers Nielsen. B: Mads 14, Anne Margrethe 12, Anne 4. FM: morbror Jens Madsen i Over Kjeldsmark.

2003 Anne Johansdatter i Nagstrup i Idum sogn. 27.2.1800. IV, fol.77B, V, side 7, 17, 118.
E: Oluf Nielsen. B: Christen i Ølgryde i Nørre Felding sogn, Niels i Blæsbjerg i Råsted.
Af første ægteskab B: Iver Christensen i Vesterhedegård i Idum sogn, død. 1B: Christen 9. FM: stedfar Christen Jepsen Ragborg i Idum.

2004 Christen Knudsen i Sig i Idum sogn. 27.2.1800. IV, fol.79B, 86B.
[Enkemand efter Mette Nielsdatter].
[Af første ægteskab] B:
1) Knud Christensen 40 i Gammelmarkhus i Idum sogn
2) Mette Christensdatter g.m. Peder Knudsen på stedet
3) Niels Christensen 30 på Gammelvind Mark
4) Anne Christensdatter 28. der ægter Jens Christian Lauridsen i Kjeldgaard? FM: søskendebarn Christen Pedersen i Estrup i Idum sogn.

2005 Peder Saling i Avsumdal i Vejrup sogn. 5.3.1800. IV, fol.81, V, side 48.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Peder Venø i Gasseholm i Vejrup sogn. A:
1) bror Jens Salling i Gimsing
2) bror Laurids Salling i Resen
3) bror Niels Salling, død. 6B:
a Niels Henningsen i Hagebro
b Mogens Henningsen på Eskær gods i Salling
c Karen Nielsdatter gift her på egnen
d Maren Nielsdatter g.m. Niels Hedemann i Ejsing
e Trine Nielsdatter g.m. Jens Lambertsen i Alstrup i Navr sogn
f Marianne Nielsdatter gift i Tønning i Ejsing
4) søster Inger Salling g.m. Hans Pedersen på Eskær gods
5) søster Maren Salling g.m. Mikkel Toftum i Kvistgårdhus
6) søster Anne Salling, død. 3B:
a Niels Christensen i Resen
b Laurids Knudsen i Lyngkrog i Vejrum sogn
c Knud Knudsen i Hyldgård i Vejrum sogn
7) søster Birthe Salling, almisselem i Vejrum sogn.

2006 Maren Jensdatter Vingaard i Åmølle i Gudum sogn. 6.3.1800. IV, fol.82, 90, 93B, V, side 25, 44, 103, 112.
Enke efter Bent Mathias Havskov, købmand i Lemvig. Bevilling til uskiftet bo af 6.11.1778. B:
1) Niels Møller Havskov 26 i Åmølle
2) Jens Severin Havskov 25 i Bogense på Fyn
3) Else Kirstine Havskov 23, der ægter Jens Christensen Mærsk i Hovmade i Hove sogn
4) Anne Marie Havskov 20
5) Maren Cathrine Havskov 20, der ægter Villy Eriksen i Bak i Hove sogn.
FM: Christen Aggersborg, købmand i Lemvig, Mikkel Nybo på Tangsgård i Gudum sogn.
Desuden nævnes afdødes første mand Niels Pedersen Kaas og afdødes søster Mette Cathrine [Jensdatter], enke efter Peder Sløk i Lemvig.

2007 Karen Christensdatter i Kringeltoft i Asp sogn. 8.3.1800. IV, fol.85B, V, side 4, 68.
E: Anders Lauridsen Tusgaard. A:
1) mor Kirsten Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Krog i Fovsing sogn
2) bror Peder Christensen Krog i Fovsing
3) bror Anders Christensen i Krog
4) bror Christen Christensen i Ølby
5) søster Maren Christensdatter g.m. Zacharias Tved i Struer
6) halvbror Niels Christian Pedersen i Lille Stadsbjerghus i Asp sogn
7) halvsøster Mette Pedersdatter g.m. Niels Pedersen på Sindinggård Mark
8) halvsøster Kirsten Pedersdatter 24 i Krog i Fovsing sogn.

2008 [Jens Jensen] i Lægård i Måbjerg sogn. 11.3.1800. IV, fol.87B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Jens Jensen i Gammelby. B: Anne Marie 24 g.m. Niels Lauridsen i Måbjerg, Poul 23. FM: Christen Jensen Kjær ved Mejrup Kirke.

2009 Niels Rasmussen Serup i Bording Præstegård. 13.3.1800. IV, fol.90, V, side 46, 148.
A:
1) bror Gregers Rasmussen, formentlig død, uvist om børn
2) bror Poul Rasmussen, formentlig død, uvist om børn
3) søster Kirsten Rasmusdatter, død. 6B:
a Søren Thomsen i Elkær i Vinderslev sogn
b Rasmus Thomsen i Pederstrup i Vinderslev sogn, død. 4B: Jacob 36 i Pederstrup, Søren 25 sst, Kirsten g.m. Poul Knudsen sst, Anne Kirstine 29
c Maren Thomasdatter, død. 1B: Søren Andersen i Kragelund
d Anne Thomasdatter g.m. Thomas Østergaard i Hinge
e Kirsten Thomasdatter, enke efter Holm, skomager, Skindergade 25 i København
f Niels Thomsen i Hinge, død. 2B: Christen Nielsen i Tulstrup 19, Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Peder Pedersen Dyhr i Roe i Grønbæk sogn. 2B: Else 9, Anne 5.

2010 Maren Christensdatter i Hald i Nørre Nissum sogn. 14.3.1800. IV, fol.92BA.
E: Christen Jensen. B:
1) Karen Christensdatter g.m. Peder Bertelsen Gantris på stedet
2) [Maren Christensdatter] g.m. Niels Christensen i Tonsbjerg i Nørlem sogn
3) Ellen Marie Christensdatter.

2011 Peder Rasmussen i Femhøj i Råsted sogn. 20.3.1800. V, side 1, 30, 106, 109, 124, 152, VI, fol.60B.
E: Anne Margrethe Poulsdatter, der også døde. LV: Clemen Lauridsen i Hvoldal. B: Rasmus 11, Marianne 8, Poul 5, Christen 1. FM: farbror Villum Rasmussen i Bur Mølle, Christen Sand i Skærum Mølle.

2012 Laurids Jacobsen i Mølbak i Idum sogn. 1.4.1800. V, side 11.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Bertel Nørgaard. B: Inger 14, Christen 8. FM: farbror Jens Jacobsen i Kjeldal.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Lauridsen 38 i Røgelhede i Idum sogn
2) Anne Lauridsdatter g.m. Christen Pedersen i Tammestrup i Idum sogn
3) Else Lauridsdatter g.m. Peder Christensen i Hedegård i Idum sogn
4) Anne Margrethe Lauridsdatter 41. FM: Christen Pedersen i Estrup i Idum sogn.

2013 Dorthe Pedersdatter i Nørby i Asp sogn. 16.4.1800. V, side 19.
E: Mads Christensen. A:
1) mor Margrethe Andersdatter, enke [Peder Odde] i Christiansborg i Hjerm sogn
2) bror Jens Pedersen 44
3) bror Frederik Pedersen 41
4) bror Anders Pedersen 34
5) bror Christian Pedersen 21
6) søster Else Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Grønnebæk i Jels sogn i Haderslevhus amt
7) søster Mette Cathrine Pedersdatter g.m. Just Andersen, væver i Præstmarkhus i Vejrum sogn
8) Marianne Pedersdatter 30.

2014 Christen Jensen i Døes i Måbjerg sogn. 12.5.1800. V, side 33.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Peder Nielsen i Gårdhøje. B: Jens Christian 30, der overtager gården, Anders 25, Sidsel 26, Maren g.m. Christen Christensen i Østerby i Asp sogn, Marianne 18, Anne 14. FM: farbror Laurids Jensen i Kærgård i Mejrup sogn.

2015 Jeppe Nielsen i Kjeldal i Idum sogn. 10.6.1800. V, side 41, 82.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Christen Nielsen i Burlund. B: Christen 22, Niels 18. FM: farbror Anders Nielsen i Kærgård i Staby sogn, fars [halv]bror Niels Christensen i Nyhus.

2016 Oluf Jensen i Over Feldborg i Haderup sogn. 6.8.1800. V, side 50.
E: Maren Christensdatter. B: Kirsten, Else. FM: halvbror Anders Jensen på stedet.

2017 Niels Pedersen i huset Gråsand i Haderup. 6.8.1800. V, fol.51.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jacob Haderis. B: Peder 25, Christen 18, Laurids 16, Mette g.m. Bent Christensen i Sevel sogn, Barbara g.m. Laurids Pedersen i Svenstrup Hovgård i Sahl sogn, Karen Kirstine, Maren 20.
Afdøde døde i Hæk[hus] i Sevel sogn.

2018 Maren Olufsdatter i Agerskov i Bording sogn. 7.8.1800. V, side 54, VI, fol.35.
Enke. A:
1) halvbror Oluf Sørensen, [skifte 17.3.1798 lbnr.1733]. 6B: Søren i Holsten, Niels sst, Kirsten 28, Anne Cathrine 16, Laurids 14, Kirsten 8
2) halvbror Anders Sørensen i Holingholt i Sunds sogn
3) halvsøster Mette Sørensdatter, død. 1B: Else Andersdatter g.m. Søren Christensen i Moselund.

2019 Jens Andersen, tjenestekarl i Movstgårde i Gimsing sogn. 12.8.1800. V, side 56, 101.
A:
1) søster Ingeborg Andersdatter g.m. Peder Tang i Gudum
2) søster Maren Andersdatter g.m. Poul Knudsen på stedet
3) søster Anne Andersdatter 61 i Kvium.

2020 Iver Hougaard i Resen. 13.8.1800. V, side 58.
A:
1) bror Jens Hougaard, død. 5B:
a Christen Jensen i Gimsing
b Anne Marie Hougaard i Gimsing
c Anne Marie Hougaard 40
d Ellen Hougaard g.m. Mads Lillehumlum i Resen
e Birthe Hougaard g.m. Jacob Pedersen Dalgaard i Thy
2) bror Niels Hougaard, død. 1B:
a Jens Lillehumlum i Resen
3) halvbror Peder Hougaard, død. 1B: en datter, død. 4B: Christen 20, Anne Marie 18, Birthe 16, Anne Cathrine 13. FM: født værge Peder Søndergaard i Humlum.

2021 Jacob E. Guldmand, informator på Gudumkloster. 13.8.1800. V, side 60, 142.
A:
1) mor [Hylleborg Schade], enke efter [Frederik] Guldmand, skrædder i Århus, [skifte 23.4.1792 lbnr.2822]
2) [søster Marie Elisabeth 13 i 1792]
3) bror [Frands 11 i 1792]
4) [halvsøster Rasmine g.m. Anders Andersen Berg, porcelænshandler i København].
(Oplysninger i parentes fra skiftet i Århus 1792).

2022 Jeppe Lauridsen i Studsgård Nørre Nissum sogn. 14.8.1800. V, side 62.
E: Else Pedersdatter. LV: Christen Jørgensen i Broksgård i Nørre Nissum sogn. B: Peder 17, Kirsten 14, Karen Margrethe 12, Anne Marie 11, Laurids 7, Anne 5. FM: farbror Jens Lauridsen i Gudum sogn,. Rasmus Jensen Østergaard.

2023 Poul Pedersen i Buggesbol i Fabjerg sogn. 14.8.1800. V, side 66.
E: Mette Marie Pedersdatter. LV: Peder Jensen i Vester Nørgård. B: 3 børn hvis navne ikke angives. FM: Christen Hald i Hald, Andreas Prebensgaard, født værge Peder Pedersen Buggesbol.

2024 Niels Christensen Tarp i Dystrup i Ulfborg sogn. 4.9.1800. V, side 70.
E: Else Jensdatter. LV: Christen Ebbensgaard, Jens Ting i Veje i Ulfborg sogn, der ægter enken. B: Maren 7, Sidsel Marie 4, Niels 5 uger. FM: farfar Christen Poulsen i Tarp Gårde i Vedersø sogn. Desuden nævnes enkens brødre Peder Jensen på Nørre Vosborg, Christen Jensen på Sønder Vosborg.

2025 Christen Steffensen i Knudsig i Råsted sogn. 1.11.1800. V, side 74.
E: Anne Eriksdatter. LV: bror Hans Eriksen i Nørgård i Staby sogn. B: Mette Cathrine 19. FM: farbror Mads Steffensen i Gammel Råsted.

2026 Mette Jensdatter i Brøde i Ulfborg sogn. 3.11.1800. V, side 77, 84.
E: Mads Jepsen.
Af første ægteskab B:
1) Søren Jepsen 25 i Lille Stenum i Råsted sogn
2) Margrethe Jepsdatter 25 i Skærum Mølle
3) Jens Jepsen 17.
FM: farbror Christen Sørensen i Damgård i Ulfborg sogn, morbror Joen Jensen i Bro i Madum sogn.

2027 Anders Nielsen i Vognstrup i Navr sogn. 13.11.1800. V, side 79, 99.
E: Marie Cathrine Christensdatter. LV: Christen Christensen i Vognstrup. B: Birthe Kirstine 13, Niels Christian 11, Kirsten 8, Christen 6, Marianne 2, Anders nyfødt. FM: farbror Bertel Nielsen i Falsig.

2028 Jens Poulsen Timling i Måbjerg. 3.12.1800. V, side 88, 128.
E: Johanne Jensdatter. LV: Henrik Lauridsen Frøich, Niels Nielsen Leegaard. B: Sidsel 13, Anne Cathrine 9, Kirsten Marie 5. FM: farbror Peder Poulsen i Timling.

2029 Anne Kirstine Christensdatter i Vemb. 30.9.1801. V, side 130, 154, 184.
E: Frederik Hedegaard. A:
1) søster Anne Christensdatter over 60. FM: Peder Bundgaard i Vemb
2) halvsøster Johanne Jensdatter, død. 4B:
a Peder Lauridsen i Tinggård i Vejrum sogn
b Jens Lauridsen 43 i Holsten
c Else Lauridsdatter, død. 3B: Jens Christensen 23 i Gimsing, Johanne Christensdatter 20 i Vejrum, Anne Kirstine 12 i Holsten
d Maren Lauridsdatter 48 i Tinggård
3) halvsøster Kirsten Jensdatter, død. 2B:
a Niels Christensen, skomager i Odby på Thyholm
b Jens Christensen ved Flensborg.

2030 Maren Nielsdatter i Brandsbjerg i Råsted sogn. 5.10.1801. V, side 131.
E: Jens Christensen. B: Christen 18. FM: Niels Christensen i Nyhus? i Idum sogn.
Af første ægteskab B: Johanne Christensen 20.
Uden for ægteskab Peder Nielsen i Holsten.

2031 Mette Christensdatter Smørborg, ugift i Vester Hjermgård i Hjerm sogn. 2.11.1801. V, side 133, 156, VI, fol.47.
A:
1) brordatter Anne Sørensdatter
2) brorsøn Christen Sørensen i Smørborg
3) brordatter Else Cathrine g.m. Jørgen Christian Madsen i Busk i Gjellerup sogn.
Testamente af 13.10.1800.

2032 Niels Pedersen i Katborg i Ulfborg sogn. 5.12.1801. V, side 138.
E: Margrethe Andersdatter. LV: bror Jens Andersen i Lystlund. B: Anders 27, Peder 25, Jens 23, Sidsel Marie 17, Maren 15. FM: farbror Christen Pedersen Høgsbjerg i Lille Vestergård.

2033 Karen Knudsdatter i Lille Østerskov i Ryde sogn. 12.12.1801. V, side 140.
E: Christen Pedersen. B: Sidsel 6 mdr. FM: morfar Knud Christensen i Lille Østerskov.

2034 Registrering og vurdering af gården Krogsdal [i Nørre Felding sogn]. 16.1.1802. V, side 144.
Registrering og vurdering af Krogsdal ifølge kontrakt mellem afdøde postmester [Peder] Grøn i Holstebro, [skifte Holstebro 18.12.1801 lbnr.430], som køber og forvalter Lund i Nørre Felding som sælger.
Af [mulige] arvinger efter postmester Grøn var tilstede:
1) enkemadam Grøn
2) madam Grøns søn Peder Nielsen Grøn
3) Ingeborg Kabbel med FM: prokurator Overgaard
4) Laurids Hansen Kjær på egne, sin søsters og sine farbrødres vegne.

2035 Johanne Nielsdatter i Trabjerg Meldgård i Borbjerg sogn. 30.7.1802. V, side 158, VI, fol.51B.
Enke efter Jens Christensen. B: Anne 35 i Holstebro.
Af første ægteskab B: Anne Sørensdatter g.m Anders Jensen i Ravnshøj i Ryde sogn, Karen Sørensdatter 42 på stedet.

2036 Maren Lauridsdatter i Harboør. 2.8.1802. V, side 160, 187.
E: Bertel Jensen Nygaard.
Af første ægteskab B: Jens Sørensen 30, uvist hvor, Laurids Sørensen 25, Christen Sørensen 21 til orlogs.

2037 Johanne Nielsdatter i Over Vejlgårde i Rønbjerg sogn. 30.8.1802. V, side 166, VI, fol.52B.
E: Laurids Andersen Vejlgaard. B: Dorthe g.m. Peder Pedersen Kurup på stedet.

2038 Niels Nielsen Spaabæk i Ølgryde [i Nørre Felding sogn]. 1.9.1802. V, side 169, 180.
E: Marianne Pedersdatter, der tjener i Timring. LV: Niels Hedegaard i Vinding, Jens Sørensen Kibæk i Nørre Felding sogn. B: Anne 2.

2039 Peder Nielsen i Trug i Nørre Felding sogn. 1.9.1802. V, side 170.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Peder Villerslev i Holstebro. A: Christoffer Sørensen i Trug på egne og øvrige arvingers vegne.

2040 Anne Christensdatter i Øster Ølby. 1.9.1802. V, side 171.
Arvinger angives ikke.

2041 Christen Nielsen i Gammel Hodsager. 1.9.1802. V, side 172, VI, fol.54, 55, 83B.
B:
1) Niels Christensen i Over Feldborg
2) Peder Christensen i Skjerk i Avlum sogn
3) Anders Christensen i Brogård i Hodsager sogn, død. 5B: Anne 16, Jens 13, Christen 10, Laurids 8, der døde, [skifte 14.6.1805 lbnr.2092], er ikke nævnt ved arvens fordeling), Jens 7.
4) Jens Christensen på stedet
5) Anne Christensdatter, enke efter Knud Nielsen i Gammel Hodsager ved søn Christen Knudsen
6) Dorthe Christensdatter g.m. Peder Justsen i Skave i Borbjerg sogn.

2042 Niels Pedersen i Gåsagerhus i Sir sogn. 29.11.1802. V, side 178.
E: Johanne Marie Christiansdatter. LV: Mads Christiansen i Nørby i Asp sogn. B: Anne Cathrine 7. FM: farbror Knud Pedersen Dam i Krunderup.

2043 Laurids Poulsen i Bukdal [i Borbjerg sogn]. 10.1.1803. V, side 181.
E: Anne Andersdatter. LV: farbror Jens Nygaard i Dellerup. B: Bodil Kirstine 20, Anne 13, Eva 7, Maren 4. FM: farbror Christen Poulsen, podemester og kusk i Tviskloster. Desuden nævnes enkens bror Anders Andersen på Avsumgård.

2044 Christen Lauridsen Nygaard i Nygård i Hygum sogn. 17.12.1800. VI, fol.1B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Christensen i Smedshave i Engbjerg sogn.
Af første ægteskab B: Anne Cathrine g.m. Jens Christian Ellemose i Engbjerg sogn, Anne Marie 20. FM: farbror Christen Lauridsen Nygaard til Tøttrupgård [i Hørdum sogn] i Thy.

2045 Peder Poulsen i Ringelhøj i Flynder sogn. 18.12.1800. VI, fol.3B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Laurids Pedersen Kærgaard i Flynder sogn. B: Johanne Marie 19, Karen 18, skrøbelig, Niels 13. FM: farbror Anders Poulsen i Dalgaard i Resen sogn ved søn Jøs Andersen sst.

2046 Anne Kirstine Hovmark, ugift i Hovmark i Hove sogn. 8.1.1801. VI, fol.4B, 13B.
A:
1) bror Erik Hovmark i Åmølle
2) søster Anne Hovmark g.m. Mads Dalgaard i Bøvling sogn
3) søster Kirsten Hovmark i Thisted
4) halvbror Christen Skov i Ramme.

2047 Mads Jensen i Østerby i Asp sogn. 12.1.1801. VI, fol.6.
E: Birthe Cathrine Jensdatter. LV: Jens Christian Nielsen i Søjbjerg. B: Kirsten 4, Jens 2. FM: Mads Kvistgaard i Vejrum, farbror Knud Jensen i Falsig i Navr sogn, morfar Jens Thomsen.

2048 Maren Jørgensdatter i Linde i Asp sogn. 25.3.1801. VI, fol.8.
E: Daniel Stovgaard. B: Jørgen 25, Maren 21, Anne Margrethe 18, Peder 18, Kirsten Marie 10, Anne Marie 9.

2049 Anne Thomasdatter i Voldsted i Vind sogn. 8.4.1801. VI, fol.10, 12B.
E: Peder Christensen Sand. B: Kirsten 21, Hans 19, Mette 16, Mogens Christian 13, Kirsten Cathrine 10, Karen 4.
Første ægteskab med [Hans Christensen Mose, skifte 9.6.1778 lbnr.618]. B: Christen 31 i Holsten, Mikkel 26 i Ribe. FM: morbror Anders Lauridsen i Brejning. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Christensen Sand i Stauning.

2050 Elisabeth Løsche, ugift klosterfrøken i Estvadgård Kloster. 1.6.1801. VI, fol.11B, 19B.
A: bror [David Løsche], død. 1B: [Christine] g.m. Johan Vilhelm Didriksen, toldinspektør i Frederiksstad i Norge.

2051 Knud Jensen i Falsig i Navr sogn. 17.8.1801. VI, fol.15.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Frederik Falsig i Falsig. B. Johanne 3. FM: farbror Christen Jensen i Sir.

2052 Karen Jensdatter i Hvolbæk i Ryde sogn. 14.10.1801. VI, fol.16, 21B.
E: Laurids Pedersen Hvolbæk. B: Peder 20, Jens 18, Karen 15, Anne Kirstine 13, Niels 6. FM: Niels Pedersen i Herrup i Sevel sogn som beslægtet.

2053 Laurids Gregersen i Elkær i Sahl sogn. 5.10.1801. VI, fol.17.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Christensen i Vester Skovlund. B: Birthe g.m. Søren Nielsen i Svenstrup Hovgård i Sahl sogn, Kirsten 28, Søren 27, Gregers 26, Maren 20, Christen 16. FM: Knud Pedersen, smed i Lerballe.

2054 Maren Andersdatter i Hestlund i Bording sogn. 7.12.1801. VI, fol.20.
E: Morten Christensen. B: Christen 4, Jens 2. FM: Peder Nielsen i Hestlund.
Første ægteskab med Søren Jacobsen, [8.4.1795 lbnr.1945]. B: Jacob 20, Johanne 18, Anders 15, Anne 12, Abelone Cathrine 10, Søren 6. FM: halvbror Søren Sørensen i Hestlund.

2055 Anne Cathrine Pedersdatter i Pindsbol i Gudum sogn, [formentlig fejl for Fabjerg sogn]. 16.12.1801. VI, fol.22B.
E: Søren Mortensen. B: Mette Kirstine 21, Morten 19, Mette Cathrine 14, Peder 10, Jens 7, Jens Christian 1½. FM: Christen Jensen i Kviesgård i Fabjerg sogn.

2056 Henrik Pedersen i Lyngholm i Fabjerg sogn. 16.12.1801. VI, fol.24, 48B, 54B.
E: Inger Madsdatter. LV: Christen Kviesgaard. A:
1) søster Gertrud Pedersdatter, død, var g.m. Laurids Andersen Mark. 1B: Peder i Fjaltring sogn
2) halvsøster Bodil Pedersdatter g.m. Knud Pugholm i Dybe.

2057 Anne Pedersdatter i Gantrishus i Nørre Nissum sogn. 17.12.1801. VI, fol.24B, 48.
E: Poul Dahl. B: Peder på Vejleegnen, Marianne 24. Uden for ægteskab B: Niels Nielsen Dahl 40, uvist hvor.

2058 Peder Christensen i Grøngård i Nørre Nissum sogn. 17.12.1801. VI, fol.25B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Jørgensen i Broksgård i Nørre Nissum sogn. B: Christian Peder 28, Sidsel 25, Mette Kirstine 22, Peder 19. FM: Laurids Pedersen Bol i Nørre Nissum sogn, farbror Gregers Christensen i Lundsby i Lomborg sogn.

2059 Maren Christensdatter i Harboør. 18.12.1801. VI, fol.27B.
E: Peder Sørensen Maae. B:
1) Sidsel Christensdatter g.m. Laurids Olufsen i Harboør sogn
2) Karen Madsdatter g.m. Christen Hou i Harboør sogn.

2060 Niels Nielsen Hvas i Vejlby i Harboør sogn. 18.12.1801. VI, fol.29, 49.
E: Maren Poulsdatter. LV: Christen Gregersen. B: Thomas 30, Anne 28, Karen, enke efter Laurids Madsen, Jens 26, Johanne 21, alle i Harboør sogn..

2061 Henrik Christensen i Sønderby i Hygum sogn. 19.12.1801. VI, fol.30.
E: Kirstine Marie Nielsdatter. LV: Jens Nielsen i Marsbjerg i Ramme sogn. B: Margrethe Kirstine 6, Sidsel Marie 4, Christiane 1. FM: Peder Nielsen i Mågård i Tørring sogn.

2062 Rasmus Jensen Bach i Vester Bakhus i Nørre Nissum sogn. 28.1.1802. VI, fol.31B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Poul Nygaard i Nørre Nissum sogn. B: Jens 21, Rasmus 13. FM: farbror Søren Jensen Havgård i Resen sogn.
Enkens første ægteskab med Søren Johansen Kvium. Der angives af B: Johannes.

2063 Jørgen Sørensen i Hestlund i Bording sogn. 6.2.1802. VI, fol.33.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Anders Østergaard. B: Søren 40, Thomas 30 i Bodholt, Frederik 25.

2064 Anne Helvig Sørensdatter i Ravnholt i Bording sogn. 6.2.1802. VI, fol.34.
E: Anders Poulsen. A: Oluf Sørensen, død. B: 4 børn hos deres stedmor på Fyn.

2065 Jens Poulsen i Elkær i Mejrup sogn. 11.2.1802. VI, fol.36, 40.
A:
1) bror Knud Poulsen, død, var g.m. Mette Elkær. 7B: Peder 36 i Mejrup Præstegård, Johanne 34 i Elkær, Jacob 31 sst, Laurids 29 sst, Jørgen 27 sst, Kirsten 25 sst, Anne 23 sst
2) søster Johanne Poulsdatter, død. 5B: Gertrud Andersen i Barslund, Poul Andersen i Sivegård, Peder Andersen i Borbjerg, Johanne Andersdatter, død, var g.m. en glarmester i Viborg, Maren Andersdatter hos far på Barslund Mark.

2066 Johan Frederik [Laugesen] Wedel og hustru Maren [Madsdatter] Staby i Skovgård i Gudum sogn. 18.2.1802. VI, fol.36B.
B:
1) Mathias Lago Wedel, præst i Everdrup på Sjælland
2) Bent [Mathias] Wedel, præst i Marstal på Ærø
3) Mads Wedel, død. B: uvist hvor mange og hvor
4) Birgitte Sofie Wedel 40 på stedet
5) Anne Marie Wedel, død, var g.m. Jacobsen, købmand i Holstebro.

2067 Christen Christensen Dobler i Harboør sogn. 27.2.1802. VI, fol.38.
E: Margrethe Christensdatter. LV: birkedommer Lund til Lundsgård. A:
1) bror Markus Christensen Dobler
2) søster Anne Christensdatter Dobler, enke, ved søn Peder Andersen
3) søster Maren Christensdatter Dobler, enke, ved søn Peder Josefsen
4) bror Niels Christensen Dobler, død. 3B: Anders 33, Karen 28, Kirsten 22
5) bror Niels Christensen Dobler, død. 1B: Christen 15.
Alle i Harboør sogn.

2068 Else Johanne Sørensdatter i Sønderskov på Venø. 30.4.1802. VI, fol.40, 57B.
A:
1) farbror Niels Bæk, død. 1B:
a en datter, død. 4B:
1 Niels Christensen Bæk i Vesterhus i Hjerm sogn
2 Peder Christensen i Varde
3 Anne Christensdatter 44 i Hjortborg i Hjerm sogn, FM: Knud Dam
4 Anne Marie Christensdatter g.m. Christen Dam i Sir
2) moster Birthe, død. 2B:
a Johanne, død. 6B:
1 Christen Poulsen i Store Støvl i Sir ved søn Jens Christensen
2 Christen Poulsen i Nørbak i Humlum sogn
3 Søren Poulsen i Kærdal i Resen sogn
4 Niels Poulsen i Kærdal
5 Christen Poulsen i Damgård i Resen sogn
6 Dorthe Poulsdatter g.m. Jens Thy i Holstebro
b Anne, død. 3B:
1 Birgitte Jensdatter g.m. Mads Gottrup i Humlum sogn
2 Anne Jensdatter, enke i Bedsted i Gudum sogn
3 Ellen Jensdatter 57 i Gøttruphuse.

2069 Christiane Jensdatter i Nørskov på Venø. 30.4.1802. VI, fol.41B.
E: Mads Andersen Nørskov. B: Else Marie, Anne Cathrine.

2070 Johanne Madsdatter Agerbæk, ugift i Nybo i Tvis sogn. 30.4.1802. VI, fol.42.
A:
1) bror Kjeld Madsen i Agerbæk i Mejrup sogn
2) bror Anders Madsen i Sig i Vinding sogn
3) søster Maren Madsdatter 70 i Sønder Bramskov i Mejrup sogn. FM: Christen Kovsgaard
4) halvsøster Anne Madsdatter g.m. Jens Nielsen i Sønder Bramskov.

2071 Niels Valentinsen, ugift i Nørre Søller i Vejrum sogn. 1.5.1802. VI, fol.43.
A:
1) mor Dorthe Nielsdatter g.m. Christen Jensen på stedet
2) bror Mads Valentinsen 13
3) søster Johanne Marie Valentinsdatter 11
4) bror Poul Valentinsen 6
5) halvsøster Anne Valentinsdatter 26.
FM: Niels Munksgaard i Asp sogn.
Skifte efter afdødes far Valentin Madsen 18.5.1798 lbnr.1982.

2072 Christen Pedersen Fischer i Vestergård i Hygum sogn. 11.6.1802. VI, fol.44, 55B.
Enkemand efter Anne Jacobsdatter. Testamente af 28.5.1802. A:
1) Peder Jensen i Smedsgård i Hygum sogn
2) Niels Pedersen Lilleør i Stavsholm
3) Hr. Ringsted i Holstebro
4) Jøs Pedersens enke og børn i Amsterdam
5) Laurids Pedersens 3B:
a Christen Skalkhøj i Fjaltring. 3B: Johanne 13, Anne 11, Marianne 7. FM: stedfar Mads Skalkhøj
b Jens Fischer
c Peder Fischer i Vejlby i Harboør sogn
6) Birthe Pedersdatters 3B:
a Mads Lauridsen Bro i Vejlby i Harboør sogn
b Laurids Lauridsen Bro i Lilleør
c Johanne Lauridsdatter g.m. Jens Nielsen i Byskov i Hygum sogn
7) Laurids Nielsen i Vestergårds datter Johanne i Hygum
8) Peder Jensen i Smedsgårds B: Anne
9) Thomas Eskildsen i Klostergård i Hygum sogn's B: Anne
10) Mads Lauridsen i Bjerggård i Hygum sogn og mor Johanne Eskildsdatter.

2073 Bent Christensen Krunderup i Kronborgdige i Vejrum sogn. 2.10.1802. VI, fol.50B.
E: Else Marie Pedersdatter. LV: Niels Damgaard i Vejrum sogn.
B: Ingeborg 3, Karen 6 mdr. FM: Jens Dahl i Vejrum sogn, født værge Henrik Christensen, uvist hvor.

2074 Johanne Christensdatter i Galsgård i Gørding sogn. 5.8.1803. VI, fol.59, 63B.
E: Laurids Nielsen. B: Maren 22, Niels 20, Laurids 18, Kirsten 14. FM: morbror Peder Christensen i Korsgaard i Vester Vemb.

2075 Niels Christensen i Over Feldborg i Haderup sogn. 17.9.1803. VI, fol.60, 79.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Knud Jensen i Høstrup i Haderup sogn. B: Bodil 28, Anne 25, Christen 21. FM: fasters mand Peder Justsen i Skave.

2076 Anne Christensdatter i Brødbækhus [i Borbjerg sogn]. 4.2.1804. VI, fol.62.
E: Christen Jensen. B: Jens Christian 26, Christen 25, Anne 20. FM: Niels Sørensen i Brødbæk.

2077 Jeppe Christensen i Borbjerg. 25.2.1804. VI, fol.62B.
B: Christen i Fredericia.

2078 Bertel Christensen i Øje i Idum sogn. 21.4.1804. VI, fol.64B, 72B, 91, VII, fol.47, 109.
E: Inger Madsdatter, der også døde. B: Mads 19, Anne 10, Thomas 7, Kirsten 1. FM: farbror Thomas Christensen i Vind, fars halvbror Peder Christensen i Nagstrup i Idum sogn.

2079 Jens Andersen i Gertrudbæk i Tvis sogn. 25.7.1804. VI, fol.65B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Mikkel Vejvad i Vinding sogn. Peder, Niels, Marianne 23, Søren 21, Poul 19, Anders 15, Frands 13, Mette Kirstine 10. FM: fødte værger Laurids Smedsgaard, Didrik Sørensen i Tvislund.

2080 Bertel Poulsen i Overgård i Tvis sogn. 25.7.1804. VI, fol.68, 71B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Christensen i Tvislund. B: Poul 18, Marianne 18, Anne Marie 15, Anne 13, Kirsten 11, Christiane 6, Niels 2, Birthe, nyfødt. FM: Laurids Jepsen i Halgårde i Tvis sogn.
Af første ægteskab B: Maren 26, Karen 24. FM: Jens Pedersen Halgaard i Felding sogn.

2081 Claus Nielsen i Timsholt [ved FT1801 i Dalgård i Hodsager sogn]. 4.8.1804. VI, fol.69B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Pedersen Høgild. B: Niels 11, Jens 6, Niels Christian 1½. FM: farbror Jens Nielsen Yllebjerg i Nørum i Gjellerup sogn.

2082 Niels Christensen i Tavlbjerghus i Vinding sogn. 4.8.1804. VI, fol.70B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Christian Fris i Vinding. B: Christen 16. FM: Jens Sørensen Kibæk i Felding.

2083 Anne Marie Sørensdatter i Kjeldal i Idum sogn. 12.1.1805. VI, fol.73B.
[Enke efter Jeppe Nielsen, skifte 10.6.1800 lbnr.2015]. B: Christen 27, der overtager gården, Niels 23, rytter i Haderslev.
Af første ægteskab B: Søren Christensen i Brandsborg i Vemb sogn, Niels Christensen i Haderslev, Inger Christensdatter g.m. Søren Lauridsen i Røgelhede i Idum sogn, Johanne Christensdatter 29 i Staby Kærgård.

2084 Morten Poulsen i Hedegård i Egebjerg [i Ejsing sogn]. 21.2.1805. VI, fol.75B.
E: Anne Jensdatter. LV: [Poul] Holst til Kærgårdsholm. B: Poul 17, Kirsten 16, Mette 11, Jens 8. FM: Peder Andersen i Møgeltoft.

2085 Jens Pedersen Trevad i Råstgård i Ejsing sogn. 22.2.1805. VI, fol.76B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Thomsen. B: Anne 25, Mette Cathrine 23, Peder 21, Birthe 21, Søren 15, Mette 10. FM: født værge Jens Sørensen i Råstgård.

2086 Mette Jensdatter i Geddal i Ejsing sogn. 22.2.1805. VI, fol.77B.
E: Niels Thomsen. B: Morten i Kisum,.

2087 Else Nielsdatter i Over Savstrup i Borbjerg sogn. 25.2.1805. VI, fol.78.
E: Jens Jensen. B: Christen 40, Christian Peder 35, Jens 30, Christen, Niels, Johanne Marie g.m. Christen Thuesen i Hajslund.

2088 Karen Pedersdatter i Ål [i Sahl sogn]. 16.3.1805. VI, fol.78.
E: Niels Lauridsen. B: Kjeld 4, Laurids 3, Else Cathrine 2. FM: morfar Peder Christensen Agerbæk.

2089 Mette Andersdatter i Tvislund. 1.4.1805. VI, fol.80.
E: Didrik Sørensen. B: Søren 27, Maren 25, Mette 21. FM: mosters mand Laurids Poulsen i Smedsgård.

2090 Karen Madsdatter i Hedehus i Navr sogn. 9.4.1805. VI, fol.82.
E: Peder Lauridsen. B: Mads 10, Laurids 6, Karen 3. FM: Mads Gade.

2091 Niels Pedersen Smed i Smørbore i Fovsing sogn. 6.6.1805. VI, fol.82B.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Lund i Katholm. B: Anne Dorthe 14. FM: morbror Niels Kærgaard i Mosegård i Ryde sogn.

2092 Laurids Andersen, 12 år gammel i Neder Yllebjerg [i Hodsager sogn]. 14.6.1805. VI, fol.84.
A:
1) bror Christen Andersen 14
2) bror Jens Andersen 10
3) halvsøster Anne Andersdatter 20
4) halvbror Jens Andersen 17.
FM: Peder Jensen i Skave, Jens Christensen i Gammel Hodsager.
Afdødes far [Anders Christensen] i Brogård i Hodsager, skifte 2.8.1798.
Afdødes mor, skifte 7.7.1796.
(Sml. lbnr.2041).

2093 Poul Lauridsen, ugift i Munksgård i Asp sogn. 3.8.1805. VI, fol.85.
A:
1) bror Niels Lauridsen i Munksgård i Asp sogn
2) søster Maren Lauridsdatter, død.
Første ægteskab med Mads Lauridsen i Asp sogn. 4B: Jens 49, Laurids 42,
Jens Henrik 38, Maren 36.
Andet ægteskab med Peder Nielsen [i Østerby i Asp sogn]. 4B: Mads 32, Sidsel 30, Niels 28, Poul 25
3) søster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Anders Olufsen i Sejbjerg [i Fovsing sogn]. 7B:
a Laurids Andersen 40
b Oluf Andersen 37
c Mads Andersen 36
d Christen Andersen 30
e Anne Dorthe Andersdatter g.m. Christen Jensen i Rom
f Else Marie Andersdatter g.m. Bole Rasmussen i Gudum
g Anne Kirstine Andersdatter g.m. Morten [Christensen] Råbjerg i Fovsing sogn
4) søster Johanne Lauridsdatter, død, var g.m. Valentin [Madsen] i Nørre Søller. 1B:
a Anne Valentinsdatter g.m. Jens Mortensen i Ansbjerg i Ørre sogn.
5) søster Anne Marie Lauridsdatter g.m. Morten Simonsen i Linde
6) søster Birthe Lauridsdatter g.m. Peder Madsen i Stadsbjerg
7) søster Christiane Lauridsdatter g.m. Niels Jensen i Vognsgård i Humlum sogn.
(Sml. lbnr.949, 1256).

2094 Mads Jensen Fovsing i Kvium i Hjerm sogn. 7.8.1805. VI, fol.86.
E: Christiane Pedersdatter. LV: Søren Eriksen i Volstrup by. B: Jens 15, Peder 11, Christen 9, Johanne Kirstine 6. FM: farbror Peder Jensen i Frøjk Mølle.

2095 Maren Pedersdatter i Sønder Fleng i Borbjerg sogn. 12.10.1805. VI, fol.87B.
E: Christen Poulsen. B: Peder 17, Sidsel 16, Jens 12, Poul 10, Poul Christian 8. FM: morbror Søren Pedersen i Hedegård i Borbjerg sogn.

2096 Christian Christensen i Løvig i Haderup sogn. 13.12.1805. VI, fol.88.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Jensen, smed i Engedal i Daugbjerg sogn. B: Christen 8, Mads 4, Birthe Marie 2. FM: farbror Jens Christensen i Holsten, farbrors søn Christen Andersen i Kvols, morbror Niels Madsen i Hagebrogård.
Første ægteskab med [Birthe Pedersdatter, skifte 8.7.1793 lbnr.1783]. B: Dorthe 12. FM: morbror Christen Pedersen Løvig i Egebjerg i Ejsing sogn.
Arv i boet efter første hustrus bror Jens Pedersen i Stavlund, [skifte 27.2.1798 lbnr.1975].

2097 Helvig Olufsdatter i Lørup i Vejrup sogn. 1.2.1806. VI, fol.89B, VII, side 38, 56, 86, 107, 111.
Enke efter Peder Jacobsen. Testamente af 26.2.1785 lbnr.1089.
Hans A:
1) søster Anne Jacobsdatter, død, var sidst g.m. Laurids Mikkelsen i Feldborg i Vejrum sogn. 3B:
a Christen Christensen 34
b Mikkel Lauridsen 32
c Jacob Lauridsen 28.
Hendes A:
1) bror Morten Olufsen Lind, død. 4B:
a Oluf Christian Lind på stedet
b Mathias Lind i Holstebro
c Peder Christian Lind på stedet
d Anne Kirstine Mortensdatter g.m. Laurids Christensen på heden ved Fabjerg
2) halvsøster Maren Olufsdatter, død, var g.m. Peder Tinggaard. 3B:
a Oluf Pedersen, død, var g.m. Anne Christensdatter. 8B:
1 Peder Olufsen i Hillersborg
2 Christen Olufsen i Hedegård i Sennels sogn
3 Christian Olufsen 35 på Krogsdal
4 Niels Olufsen 33 i København
5 Jens Olufsen 32 i Lørup
6 Peder Christian Olufsen 31 på Avsumgård
7 Johannes Olufsen 27 i Overhoved i Gimsing sogn
8 Maren Olufsdatter g.m. Søren Stovgaard i Struer
b Maren Pedersdatter 60, uvist hvor
c Karen Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Hvidbjerg på Thyholm.
Arv efter Margrethe Olufsdatter i Holland.

2098 Christen Madsen i Snødder i Hjerm sogn. 5.5.1803. VII, side 1.
B: Anne Margrethe g.m. Laurids Andersen i Snødder, Maren g.m. Peder Jensen i Vestergård i Hvam i Borbjerg sogn.

2099 Jens Christensen i Ransborg (Ravnsborg) i Handbjerg sogn. 9.9.1803. VII, side 5, 36.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Christen Christensen Østergaard i Hasselholt. B: Else Johanne 22, Christen Christian 19. FM: farbror Peder Christensen Østergaard i Ejsing sogn, fars brorsøn Christen Pedersen i Ejsing.
Af første ægteskab B: Maren g.m. Oluf Pedersen i Handbjerg.

2100 Malene Christensdatter i Hestlund i Bording sogn. 5.10.1803. VII, side 7.
E: Clemen Nielsen. B: Christen 8. FM: morbror Morten Christensen i Hestlund.
Enkemandens første ægteskab med [Birgitte Madsdatter, skifte 23.2.1795 lbnr.1939]. B: Karen, der også har arv efter sin oldefar [Mads Knudsen, skifte 11.3.1795 lbnr.1942].

2101 Jens Mygind, student i Nørkær i Rønbjerg sogn. 21.10.1803. VII, side 9.
A: søskendebarn i Nykøbing.

2102 Mads Henriksen Uhrenfeldt i Tonsbjerghus i Måbjerg sogn. 14.1.1804. VII, side 10, 78.
A:
1) bror Christen Henriksen i Katsighus i Resen sogn
2) bror Niels Henriksen i Birkild i Asp sogn, [skifte 4.5.1781 lbnr.718]. 3B: Henrik i Nygård i Nørre Nissum sogn, Sidsel 28 i Birkild, Poul, garder i København
3) bror Jens Henriksen i Sevel, død. 2B: Laurids, Cathrine
4) bror Peder Henriksen i Christiansfeld
5) søster Maren Henriksdatter g.m. Laurids Jensen Knak i Vejrum sogn
6) søster Marie Cathrine Henriksdatter g.m. Christen Jørgensen i Tonsbjerghus
7) søster Anne Henriksdatter, død, var g.m. Oluf. 1B: Henrik.

2103 Søren Pedersen Bjerg i Vejrum sogn. 24.1.1804. VII, side 13.
E: Maren Thomasdatter. Testamente af 18.4.1786. A:
1) hendes søstersøn Knud Bertelsen i Bjerg i Vejrum sogn
2) hendes søsterdatter Karen Bertelsdatter g.m. Christen Nielsen i Brødbækhus i Borbjerg sogn og deres søn Bertel Pedersen.

2104 Anders [Lauridsen] i Kokholm i Øster Ølby. 28.1.1804. VII, side 15, 30.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Lauridsen, Christen Torngaard i Gimsing sogn.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 11.5.1782 lbnr.767]. B:
1) Laurids Andersen 32
2) Karen Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Fabjergbol
3) Johanne Andersdatter 28
4) Mette Cathrine Andersdatter g.m. Søren Nagstrup i Idum
5) Jens Andersen 27
6) Anne Johanne Andersdatter g.m. Christen Olufsen i Østerbjerg i Lomborg sogn
7) Anne Andersdatter 22.
FM: Christen Jensen i [Nørre] Nissum sogn, født værge Peder Venø i Gasseholm i Vejrum sogn.

2105 Ellen Nielsdatter i Øster Vejsgårde i Ryde sogn. 3.2.1804. VII, side 18.
E: Niels Lauridsen. B: Niels, Mathias, Mikkel, Mette, Maren, Christiane. FM: morfar Niels Christensen.

2106 Hans Christensen, smed i Måbjerg. 8.2.1804. VII, side 20.
E: Else Lauridsdatter. LV: Henrik Lauridsen i Frøjk. B: Anne 25 g.m. Christen Jensen Vad i Sønderlund, Mette 22, Sidsel 20, Christen 17, Karen 9. FM: farbror Jens Christensen, smed i Nørlund, morbror Niels Lauridsen, snedker i Måbjerg.

2107 Laurids Jensen Kviesgaard i Østerby i Asp sogn. 21.4.1804. VII, side 23, 60.
E: Anne Elisabeth Mortensdatter. LV: Mads Nørby. B: Anne Cathrine 8, Jens 4, Karen 34 uger. FM: farbror Christen Jensen Kviesgaard i Kvistrup Mølle.

2108 Inger Espersdatter i Gåsagerhus i Sir sogn. 27.2.1804. VII, side 33, 121, 127.
Enke efter Poul Madsen. [Testamente af 31.12.1790 lbnr.1393].
Hans A:
1) bror Valentin Madsen i Nørre Søller i Vejrum sogn, [skifte 18.5.1798 lbnr.1982]. 4B: Anne g.m. Jens Mortensen i Ørre sogn, Mads 15, Johanne Marie 14, Poul 8
2) søster Kirsten Madsdatter g.m. Mikkel Jensen i Mae i Navr sogn
3) søster Kirsten Madsdatter g.m. Christen Henriksen i Katsighus i Resen sogn
4) søster Anne Madsdatter enke i Skovgård i Vind sogn. LV: Lund, forvalter.
Hendes A:
Af første ægteskab B:
1) Jens Nielsen i Skovhuset i Lihme sogn.

2109 Knud Lauridsen Tradsbjerg i Bovtrup [i Nørre Felding sogn]. 12.4.1804. VII, side 41.
E: Maren Simonsdatter. LV: [Peder] Randrup, præst i Nørre Felding [og Tvis]. A:
1) bror Mikkel Lauridsen i Thorsager
2) søster Else Lauridsdatter, død, var g.m. Søren Thorsager. 5B:
a Anders Sørensen 40 i Østergård i Sir sogn
b Peder Sørensen 38 i Østergård i Sir sogn
c Laurids Sørensen 32 i Ballegård
d Marianne Sørensdatter g.m. Niels Pedersen i Ballegård
e Johanne Sørensdatter 26
3) søster Johanne Lauridsdatter g.m. Christen Skovgaard i Vognstrup i Navr sogn. begge døde. 2B:
a Johanne Christensdatter g.m. Mikkel Knudsen i Hvam i Borbjerg sogn.
b Anne Christensdatter 29 i Thorsager.

2110 Søren Jensen, gibsemester i Volstrup Bækhus i Hjerm sogn. 13.4.1804. VII, side 45.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Christen Pedersen Hoved i Skjettrup. B: Anne Marie g.m. Christen Jensen Bach i Måbjerg ved forvalter Vium på Volstrup, Kirsten 21, Jens 19.

2111 Peder Bertelsen i Kirkebyhus i Idum sogn. 21.4.1804. VII, side 51, 93, 95.
E: Johanne Jensdatter. LV: Laurids Nielsen i Snerp i Råsted sogn. B: Kirsten Marie 19, (kaldes også fejlagtigt for Anne Marie), Christen i Øje i Idum sogn.

2112 Laurids Pedersen i Skindbjerg i Nørre Felding sogn. 24.5.1804. VII, side 52.
E: Anne Jepsdatter. B: Peder på stedet, Karen, død, var g.m. Jens Selsø i Ulfborg sogn.

2113 Christen Pedersen (Peitersen) i Dal i Ølby sogn. 25.5.1804. VII, side 53.
Enkemand efter Ingeborg Sørensdatter, skifte 16.4.1792. B: Ytte Dorthe g.m. Jens Frandsen i Ølby.

2114 Ingeborg Hansdatter i Skave i Borbjerg sogn. 26.5.1804. VII, side 55.
E: Anders Christensen Blakskær. A:
1) bror Svenning Hansen i Holsten, død. 8B:
a Hans Svenningsen i Blakskær i Sevel sogn
b Johan Svenningsen på Fanø
c Svenning Svenningsen i Lønborg ved Lønborggård
d Andreas Svenningsen ved Varde
e Anders Svenningsen, uvist hvor
f Karen Svenningsdatter i Henne sogn ved Varde
g Elisabeth Svenningsdatter i Henne sogn
h Maren Svenningsdatter i Måbjerg
2) søster Cathrine Sofie Hansdatter i Ryde sogn, død. 5B:
a Claus Nielsen i Tusholt
b Jens Nielsen i Gjellerup sogn
c Christen Nielsen i Brejnholt i Tvis sogn
d Hans Nielsen i Jedskov i Ryde sogn
e Karen Nielsdatter g.m. Søren Jørgensen i Skjerk i Avlum sogn.

2115 Niels Hjersing, forpagter af Vinderupgård i Sahl sogn. 14.7.1804. VII, side 64, B8-1101, III, fol.17, 20B, 26.
A: bror Jens Hjersing i Ålborg.
Afdøde døde på Rammegård.

2116 Kirsten Christensdatter i Vester Risumgård i Borbjerg sogn. 25.10.1804. VII, side 74.
E: Peder Christensen. B: Christen 2. FM: morfar Christen Jensen på stedet.
Desuden nævnes enkemandens mor, enke i Brusen [i Mejrup sogn

Udgår.

2118 Anne Marie Olufsdatter i Majgård i Mejrup sogn. 1.12.1804. VII, side 79.
B:
1) Christen Jensen i Majgård
2) Jens Jensen i Hvam Gårde
3) Oluf Jensen i Agergård i Nørre Nissum sogn
4) Anne Jensdatter, død, var g.m. Peder Blæsbjerg. 1B: Anne Cathrine 23
5) Anne Marie Kirstine Jensdatter g.m. Christen Andersen i Kobberup
6) Anne Cathrine Jensdatter g.m. Christen Brusen i Nørre Hvam
7) Marianne Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Skovhus i Mejrup sogn.

2119 Niels Sørensen i Brødbækhus i Borbjerg sogn. 31.1.1805. VII, side 83.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Poulsen i Hvam. A:
1) bror Christen Sørensen i Hedegård i Borbjerg sogn
2) bror Jens Sørensen i Krog i Hjerm sogn
3) bror Peder Sørensen i Nørre Tinggård i Vejrup sogn
4) bror Niels Christian Sørensen i Hvam
5) bror Søren Sørensen i Ørre Præstegård
6) bror Maren Sørensdatter g.m. Peder Poulsen i Damgårdhus i Borbjerg sogn
7) søster Else Sørensdatter g.m. Jens Mortensen i Brødbæk
8) søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Pedersen, smed i Bramskovhus i Mejrup sogn
9) søster Birthe Sørensdatter g.m. Mads Kjeldsen Bech Mejrup sogn
10) søster Karen Sørensdatter 38 i Hedegårdhus i Borbjerg
11) søster Mette Sørensdatter 28 i Tinggård.

2120 Peder Nielsen i Sønderbæk i Idum sogn. 7.2.1805. VII, side 86.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Jens Jensen Kjeldal. B: Anne Kirstine 12, Niels 4.
Af første ægteskab B: Niels Pedersen i Harbosgård i Staby sogn, Peder Pedersen på stedet, Maren Pedersdatter g.m. Niels Kærgaard i Rindum sogn.

2121 Kirsten Christensdatter i Mosbjerg i Navr sogn. 11.3.1805. VII, side 94.
B:
1) Johanne Christensdatter g.m. Jens Andersen i Øster Vemb
2) Cathrine Christensdatter, død, var g.m. Jens Mosbjerg i Navr. 1B: Cathrine 16.

2122 Peder Hald i Sevel. 18.7.1805. VII, 97.
A: Christen Steffensen. FM: [Jørgen] Kofoed, præst i Ejsing [og Handbjerg].

2123 Jacob Jensen Hesselbjerg i Kisum [i Estvad sogn]. 19.7.1805. VII, side 101.
A:
1) morbror Søren Brøndum på Sjælland, der er død for 20 år siden. 1B: en datter
2) moster Dorthe Pedersdatter g.m. Jens Hansen i Bajlum i Salling
3) moster Anne Pedersdatter g.m. Anders Eriksen i Brøndum ved svigersøn Lyder Madsen i Brøndum.

2124 Christen Poulsen Skadborg, der druknede i Tvis Å. 20.7.1805. VII, side 102.
A:
1) bror Laurids Poulsen i Bukdal i Borbjerg sogn, [skifte 10.1.1803 lbnr.2043]. B: Bodil Kirstine 22, Anne 15, Eva 9, Maren 6. FM: stedfar Laurids Jensen Bukdal
2) søster Karen Poulsdatter, enke efter [Mads Lauridsen] i Grebdalhus i Trans sogn
3) halvsøster Anne Poulsdatter 49 g.m. Niels Jørgensen i Studsgård
4) halvsøster Bodil Poulsdatter 46 i Kær i Fabjerg sogn.

2125 Niels Pedersen Kofoed i Idum. 27.7.1805. VII, side 104.
E: Maren Knudsdatter. LV: bror Peder Knudsen i Sig i Idum sogn. B: Knud 6. FM: farbror Poul Pedersen i Munksgaard i Borbjerg sogn.

2126 Peder Christensen i Kragelundhus i Hjerm sogn. 7.11.1805. VII, side 107.
E: Karen Olufsdatter. LV: Jens Christensen. B: Anne Cathrine 7, Oluf 6, Christen 1½. FM: fasters mand Niels Jepsen.

2127 Poul Knudsen i Mostgård i Gimsing sogn. 21.11.1805. VII, side 111.
E: Ingeborg Jacobsdatter. LV: Jens Christensen i Hjermgård. A:
1) bror, død. B: Else, sønner
1) halvbror Jens Nielsen i Risum i Åsted sogn i Salling
2) halvsøster [Kirsten Nielsdatter] g.m. Peder Andersen på Risum Mark i Åsted sogn
3) halvbror Christen Nielsen
4) halvsøster.
(Navne angives i ikke fundet bilag).

2128 Anders Andersen i Hasselholt i Sahl sogn. 23.11.1805. VII, side 119, 122.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Poul Nielsen i Hasselholt. B: Anders i Obitsø, Maren 30, Anne 23, Kirsten 21, Gundil 20. FM: farbror Jens Andersen i Bjert, Jens Hale i Vindelev.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Niels Nielsen.

2129 Kirsten Jensdatter i Sønder Tinggård i Vejrum sogn. 8.1.1806. VII, side 31.
Enke efter Mads Hansen. B: Christen.


Lundenæs og Bøvling amter.
Skifteprotokol.
Skodborg og Vandfuld herreder.
1803-1806
B 8 - 1101


2130 Else Cathrine Pedersdatter i Pilgård i Rom sogn. 1.8.1803. II, fol.1, I, fol.19.
E: Mads Jensen. A: far Peder Galsgaard i Mågård i Bøvling sogn.

2131 Niels Christensen i Ravnsbæk i Lomborg sogn. 6.8.1803. II, fol.1B, I, fol.12B.
E: Anne Madsdatter. LV: Jens Dalgaard, degn i Lomborg, Hans Nielsen Dubgaard. B: Jens 17, Anne Marie 15, Christen 9, Anne Cathrine 5, Maren 3. FM: farbror Hans Christensen i Øster Kvistgård i Rom sogn.

2132 Christen Jensen i Hvolgård i Rom sogn. 6.8.1803. II, fol.3, 15.
E: Mette Kirstine Andersdatter. LV: Mads Jensen i Pilgård i Rom sogn, Christen Aggersborg, købmand i Lemvig. B: Jens 10, Christiane Kirstine, nyfødt, der døde. FM: Peder Jensen Strand i Vandborg.

2133 Maren Christensdatter i Harboør sogn. 8.8.1803. II, fol.4, 20B.
E: Niels Lauridsen Gaj. B: Christen 2. FM: Christen Jensen Gaj i Harboør sogn.

2134 Christen Jensen Makholm i Nørre Makholm i Resen sogn. 13.8.1803. II, fol.6, 23, 34, 38B, 48B, I, fol.19B, 21B, 39, III, fol.12, 15B 132.
B:
1) Jeppe Christensen Makholm, [skifte 27.6.1786 lbnr.909]. 3B:
a Maren Jepsdatter, død, var g.m. Oluf Agergaard. Hendes første ægteskab med Oluf Knudsen Ballesig
b Christen Jepsen i København
c Jens Jepsen.
FM: farfars bror Christen Brejnholt til Kabbel ved svigersøn [Niels Christian] Lund til Kongensgård.
Desuden nævnes Christen Harbo g.m. Jeppe Christensen Makholms enke.

2135 Sidsel Nielsdatter i Sønderby i Fjaltring sogn. 15.8.1803. II, fol.7B, I, fol.22.
A: far Niels Jensen i Mårupgård i Fjaltring sogn.

2136 [Anne Margrethe Friis] i Korsled i Ferring sogn. 16.8.1803. II, fol.7B, I, fol.22B.
Enke efter [Andreas] Høgh, [forpagter på Rystensten, begravet Bøvling 30.4.1782]. B: Peder Høgh til Herpinggård [i Trans sogn].

2137 Anne Nielsdatter i Øster Pallisgård i Humlum sogn. 19.8.1803. II, fol.7B, I, fol.22B.
E: Anders Madsen. B: Karen 6 mdr. FM: morbror Peder Nielsen i Højbjerg i Resen sogn.
Aftægt til afdødes forældre Niels Christensen og hustru Karen Pedersdatter.
Ophold til [afdødes søster] Kirsten Nielsdatter. FM: Anders Pedersen i Sønder Rabjerg i Vandborg sogn efter kontrakt af 11.11.1797.

2138 Mette Jensdatter i Dybebjerg i Dybe sogn. 25.8.1803. II, fol.11B, 29, 33B, I, fol.13, 26, 28.
E: Laurids Villadsen. B:
1) Mette Cathrine Lauridsdatter g.m. Niels Madsen Skov i Vandborg
2) Margrethe Lauridsdatter g.m. Jens Valdemar, sadelmager i Lemvig
3) Karen Lauridsdatter g.m. Christen Knudsen i Skanderup ved Kolding
4) Anne Kirstine Lauridsdatter 23
5) Vild Peiter Lauridsen 20, der døde
6) Jens Christian Lauridsen 16
7) Bent Mathias Lauridsen 12
FM: morbror Christen Grobsgaard i Dybe sogn, Jens Christensen i Knakker i Dybe sogn, Peder Christensen Nordenkær i Lomborg.
Første ægteskab med Peder Christensen i Flansmose, skifte 28.5.1773 lbnr.522. B:
8) Sidsel Pedersdatter g.m. Jens Thomsen i Bøvling.

2139 Mathias Andersen Kvist i Juelsgård i Ferring sogn. 26.8.1803. II, fol.13B, 21B, 32B, 39B.
E: Karen Hansdatter. LV: Søren Pedersen, bødker i Ferring. B: Anne Johanne. FM: Anders Madsen Dyrby i Vandborg, Niels Madsen Dyrby i Harboør sogn, men vrages, da de flytter meget, Niels Jensen i Krogsgård i Flynder sogn.
Første ægteskab med Karen Sørensdatter. B: Anders i Ferring, Anne Kirstine 30 i Flensborg. FM: mors halvbror Søren Thomsen, Christen Pedersen i Vester Ferring.

2140 Karen Jensdatter, ugift i Havskov i Gudum sogn. 26.8.1803. II, fol.17.
A: bror Mads Jensen Lundgård. Til stede: afdødes farbror Christen Skovsgaard.

2141 Else Marie Nielsdatter i Engbjerg. 31.8.1803. II, 17B, 24.
E: Gregers Sørensen.
Første ægteskab med Jens Nielsen, skifte 10.7.1797. B: Kirsten 11. FM: Jens Christensen i Smedshave i Engbjerg sogn. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Sørensen i Stigård i Hove sogn.

2142 Anne Kirstine Pedersdatter i Øster Skræddergård i Møborg sogn. 13.9.1803. II, fol.18, I, fol.28B.
E: Jens Nielsen. B: Niels 22, Kirstine Marie 14, Peder Christian 7, Karen Margrethe 5, Poul 3. FM: morbror Jens Pedersen i Vejhus i Møborg sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 12.5.1803.

2143 Morten Iversen i Sønder Bredal i Gudum sogn. 17.9.1803. II, fol.19B, I; fol.13B, 29.
E: Pernille Jensdatter i Damgårdhus. LV: Peder Kjær i Lemvig. B:
1) Iver Mortensen i Sønder Bredal
2) Jens Mortensen i Lille Bjerrum i Gudum sogn
3) Laurids Mortensen i Kokholm i Resen sogn
4) Jens Peder Mortensen i Asp sogn
5) Maren Mortensdatter g.m. Mads Nielsen i Damgårdhus i Nørlem sogn
6) Anne Mortensdatter g.m. Morten Toft i Tørring
7) Anne Cathrine Mortensdatter i Krogsgård.
FM: farbror Peder Iversen, død. ved søn Iver Pedersen i Nees sogn.

2144 Anne Jensdatter i Hollandshus i Fabjerg sogn. 22.9.1803. II, fol.21B.
E: Christen Christensen. Skifte afholdes ikke.

2145 Laurids Madsen Lindsboel i Lille Højland i Hove sogn. 26.9.1803. II, fol.23B, 34B, I, fol.1, 2B, 14B, 39B, 46B, III, fol.12, 15B, 86, 103.
Enkemand efter Kirsten Sørensdatter.
Hans søskendebørn A:
1) Anne Lene Davidsdatter
2) Maren Davidsdatter g.m. Jens Frøjk
3) Johanne Davidsdatter g.m. Jens Bøggild i Borbjerg
4) Hans Ovesen
5) Christen Ovesen
6) Maren Ovesdatter g.m. Martin Nissen i Tønder amt
7) Mads Christensen
8) Kirstine Marie Christensdatter g.m. Christen Sørensen
9) Kirsten Margrethe Christensdatter g.m. Jens Vium
10) Maren Christensdatter g.m. Hans Smed
11) Mette Christensdatter g.m. Christen Madsen
12) Margrethe Christensdatter
13) Mads Jacobsen i Husby
14) Maren Jacobsdatter g.m. Christen Bach
15) Maren Madsdatter
16) Anne Marie Madsdatter
17) Hans Madsen, død. 3B: Maren, Anne Marie, en søn. FM: Christen Madsen i Græm i Husby sogn
18) Laurids Jensen
19) Jens Jensen
20) Christen Jensen
21) Barbara Jensdatter g.m. Peder Jensen ved Varde
22) Jens Graversen.
Hendes søskendebørn A:
1) Søren Balleby til Kovstrup [i Sønderhå sogn i Thy]
2) Marianne Nielsdatter [Balleby] g.m. Peder Støvelbech til Sindbjerggård [i Rested sogn på Mors]
3) Kirsten Nielsdatter [Balleby] g.m. [Frands Wogelius] Steenstrup til Nandrup [i Flade sogn]
4) Søren Gregersen i Stigaard
5) Mads Gregersen i Hestbæk
6) Jens Gregersen i Kallesø
7) Karen Gregersdatter g.m. Christen Skovgaard i Ulfborg
8) Kirsten Gregersdatter g.m. Oluf Tommerup i Engbjerg
9) Gertrud Gregersdatter g.m. Christen Simonsen i Hove
10) Anne Marie Gregersdatter g.m. Bent Jensen
11) Christen Svendsholm i Bøvling
12) Søren Svendsholm, død. 3B:
a Sidsel Sørensdatter g.m. Peder Nielsen Kloster
b Kirsten Sørensdatter
c Marianne Sørensdatter
13) Kirsten Svendsholm g.m. Niels Skovgaard i Ulfborg.

2146 Maren Pedersdatter i Ramme. 2.10.1803. II, fol.26, I, fol.30B.
E: Christen Poulsen Wolder. Bevilling til uskiftet bo af 13.10.1803.

2147 Peder Andersen, ugift tjenestekarl i Øster Bjerre i Gudum sogn. 8.10.1803. II, fol.29B, III, fol.16B.
A:
1) bror Steffen Andersen i Øster Ølby
2) søster Anne Andersdatter g.m. Bertel Poulsen Tved i Nissum sogn
3) søster Margrethe Andersdatter i Vester Ølby 60
4) brorsøn Anders Nielsen 20 i Gudum Præstegård. FM: stedfar Niels Poulsen i Brink i Resen sogn.

2148 Kirstine Marie Madsdatter i Mellem Romby i Rom sogn. 11.10.1803. II, fol.30B.
E: Niels Nielsen. B: Mads 22 Niels 19, Anders 15, Maren 14, Peder 10, Anne 8, Christiane 5. FM: morbror Peder Madsen i Barmerhus i Nørlem sogn.

2149 Maren Poulsdatter i Nørgårdhus i Vandborg sogn. 12.10.1803. II, fol.33.
E: Poul Christian Pedersen. B: Kirsten 15, Sidsel 13, Else 11, Mette Kirstine 8. FM: morbror Poul Poulsen i Nørre Dalgård i Vandborg sogn.

2150 Maren Madsdatter i Grummesgårdhus i Nørre Nissum sogn. 18.10.1803. II, fol.35, 41B.
E: Anders Poulsen Rovnborg. B: Poul i København, Mads i Rendsborg.

2151 Jens Jensen Hodsager i Gudum. 18.10.1803. II, fol.36.
E: Maren Christensdatter. LV: Mads Møller i Krøjkær i Gudum sogn. B:
1) Christen Jensen 33
2) Jens Jensen 25
3) Niels Jensen 18
4) Anne Jensdatter g.m. Milter Christensen i Sønder Hede i Resen sogn
5) Kirsten Jensdatter g.m. Hans Pilgaard i Sønder Hede
6) Johanne Jensdatter g.m. Christen Meldhede i Resen sogn
7) Anne Marie Jensdatter 27
8) Maren Jensdatter 23
9) Mette Jensdatter 21.
FM: Peder Christiansen, forpagter af Resen Præstegård, søskendebarn Jens Sørensen Rimmen i Gudum sogn.

2152 Poul Mikkelsen Frik i Logihuset i Rom sogn. 31.10.1803. II, fol.38B, I, fol.1B, 29B, 40B, III, fol.2B, 9B, 12, 15.
E: Kirsten Jensdatter, der døde 26.3.1804. LV: Oluf Pedersen i Overby i Rom sogn.
Hans A:
1) bror Peder Mikkelsen i Nørlem sogn
2) Christen Mikkelsen i Fabjerg sogn, død. 1B:
a Mikkel Christensen Frik mellem 30 og 40 år i Ravsted ved Løgumkloster
3) søster Kirsten Mikkelsdatter g.m Laurids Pedersen Dahl i Skørbakhus? i Fabjerg sogn
4) søster Sidsel Mikkelsdatter g.m. Niels Christensen, møller i Diernæs Mølle i Thy
5) halvsøster Anne Mikkelsdatter g.m. Søren Nøhr, degn i Ferring.
Hendes A:
1) søsterdatter Pernille Andersdatter i Borum [i Nørre Nissum sogn], enke efter Jens Theilborg. LV: Lund til Kongensgård.

2153 Karen Christensdatter i Bøvling. 7.11.1803. II, fol.42B, I, fol.6B.
E: Jens Christensen Smedsgaard. B: Christen 22. FM: Peder Nielsen Bjerg i Bøvling sogn.

2154 Oluf Jensen i Dalgård i Fjaltring sogn. 7.11.1803. 7.11.1803. II, fol.43B, I, fol.6B.
E: Mette Kirstine Jensdatter. LV: Ove Damsgaard i Ferring sogn. B: Jens Christian 20, Mette Cathrine 17, Jens 14, Kjeld 11, Christen 9, der døde, Mads 3. FM: farbror Christen Jensen i Grobsgård i Dybe sogn.

2155 Peder Madsen i Lille Kastbjerg i Dybe sogn. 11.11.1803. II, fol.44B, I, fol.30.
E: Anne Marie Juliusdatter. Bevilling til uskiftet bo af 24.11.1803.

2156 Mikkel Eskildsen, ugift i Sønder Nørgård i Vandborg sogn. 14.11.1803. II, fol.45, I, fol.5, 15, 17B.
A:
1) mor Margrethe Mikkelsdatter, enke efter Eskild Christensen. LV: [Hans Frederik] Braae, degn i Vandborg
2) søster Mette Kirstine Eskildsdatter 49
3) Anne Eskildsdatter 47. FM: Christen Brunsgaard i Vandborg, Jens Mølgaard i Vandborg.

2157 Jens Christensen på Rønland i Harboør sogn. 15.11.1803. II, fol.46B.
E: Johanne Jensdatter. B: Christen, Jens, Karen, Marie. FM: Christen Pedersen Ellemose i Hygum.

2158 Anne Marie Jensdatter i Kroghus i Tørring sogn. 18.11.1803. II, fol.47.
Enke efter Christian Jensen Maae. B:
1) Jens Andersen Christiansen 31
2) Jens Adam Christiansen 28
3) Christian Christiansen 25
4) Peder Christiansen 24
5) Mette Cathrine Christiansdatter g.m. Jens Jessen i Thyborøn
6) Bodil Marie Christiansdatter g.m. Christen Hurup på Thyholm
7) Mette Marie Christiansdatter g.m. Frederik Abrahamsen i Bodum i Thy
8) Gertrud Marie Christiansdatter.
FM: Peder Store Mågård i Tørring.

2159 Mette Marie Andersdatter i Lille Kamstrup i Nørre Nissum sogn. 23.12.1803. I, fol.3, 15, 16B.
E: Christen Lauridsen. B: Anders på stedet, Claus 30, Christen 23, Maren g.m. Christen Poulsen i Tofteløs i Fabjerg sogn, Karen 26, Maren 22. FM: Jens Gregersen i Kallesø i Tørring sogn, Paaske Hede i Måbjerg sogn, Peder Andersen Tarp i Måbjerg sogn, som beslægtet.

2160 Maren Christensdatter i Harboør. 24.12.1803. I, fol.4B.
E: Gregers Lauridsen Klit. B: Anne 9, Christen 4, Christen 1. FM: farbror Jens Lauridsen, skrædder i Holstebro.

2161 Laurids Jensen og hustru Margrethe Hansdatter i Kramshule i Gudum sogn. 24.12.1803. I, fol.7, 15.
B:
1) Niels Lauridsen, uvist hvor
2) Anne Kirstine Lauridsdatter, død. 1B:
a Anne Birgitte Olufsdatter 21 i Vester Stadsgård
3) [Else Lauridsdatter] g.m. Niels Henriksen Nøgelgaard i Kramshule.

2162 Christen Mortensen i Sønder Bak i Humlum sogn. 24.12.1803. I, fol.7B.
A:
1) bror Mads Mortensen i Humlum
2) søster Karen Mortensdatter, enke efter Niels Ravnsborg i Gudum sogn ved søn Poul Nielsen 28
3) søster Dorthe Mortensdatter g.m. Niels Mandrup i Fabjerg sogn.

2163 Anne Christensdatter i Ruby i Fjaltring sogn. 24.12.1803. I, fol.9.
E: Jens Pedersen. A:
1) mor Maren Christensdatter i Søgård i Bøvling sogn, enke efter Søren Jensen Veje i Tørring. LV: Jens Thomsen i Lykke i Bøvling sogn
2) bror Niels Christensen 37 i Glesbol? øst for Tønder
3) søster Maren Christensdatter 34 i Lemvig
4) bror Peder Christensen 32 i Vester Søgård i Bøvling sogn
5) bror Christen Christensen 30 i Dalgård i Ferring sogn
6) søster Else Christensdatter 25 i Hovdam i Hove sogn
7) halvsøster Mette Pedersdatter 44 i Romby i Rom sogn.

2164 Else Nielsdatter i Ravnsbæk i Lomborg sogn. 24.12.1803. I, fol.11.
E: Peder Christensen Nordenkær.
Første ægteskab med [Søren Andersen] B: Else 16. FM: Hans Nielsen Dubgaard i Rom sogn. Desuden nævnes afdødes bror Jens Nielsen i Fabjerg.

2165 Anne Margrethe Pedersdatter i Splind i Nørre Nissum sogn. 24.1.1804. I, fol.20, III, fol.15B.
E: Christen Olufsen. B: Mette 10, Maren 6. FM: morbror Anders Trabjerg i Asp.

2166 Christence Christensdatter i Øster Løgbjerg i Hove sogn. 31.1.1804. I, fol.23B.
E: Poul Pedersen.
Første ægteskab med Jens Poulsen. B: Anne Margrethe 36. FM: søskendebarn Christen Lauridsen i Mægbæk i Vandborg sogn, halvbror Poul Jensen Løgbjerg i Harboør.

2167 Karen Jensdatter, ugift i Dalgård i Tørring sogn. 31.1.1804. I, fol.25.
A:
1) mor Kirsten Christensdatter, der ægter Jens Jacobsen
2) Christen Jensen 28, soldat i Fredericia
3) Maren Jensdatter 25
4) Jens Christian Jensen 22, garder i København
5) Christiane Jensdatter 20
FM: mosters mand Jens Gregersen i Kallesø i Tørring sogn, Anders Lauridsen i Kirkegård i Heldum sogn. Arv efter afdødes far Jens Christensen Dalgaard, skifte 20.2.1788, lbnr.1033 og efter Christen Nielsen i Kirkegård i Heldum sogn, skifte 19.10.1798.

2168 Peder Mølgaard i Mølgård i Lomborg sogn. 11.9.1803. I, fol.29B.
E: Kirsten Sørensdatter Mørk. Bevilling til uskiftet bo af 23.9.1803.

2169 Maren Nielsdatter i Mellem Rammeskovhus i Ramme sogn. 13.2.1804. I, fol.31.
E: Niels Christian Christensen. B: Anne Kirstine 7. FM: morbror Thomas Huggersgaard i Dybe sogn. Desuden nævnes enkemandens far Christen Mellem Rammeskov.

2170 Erik Christensen i Nørdybehus i Dybe sogn. 14.2.1804. I, fol.32, III, fol.1.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Jens Christensen i Knakker i Dybe. A:
1) bror Mads Christensen i Dalgård i Vandborg sogn, død. 7B:
a Christen Madsen Dalgaard
b Mette Madsdatter Dalgaard i Bøvling
c Sidsel Madsdatter g.m. Christen Just i Vandborg
d Maren Madsdatter g.m. Peder Sønder Søgaard i Bøvling sogn
e Karen Madsdatter g.m. Mads Brunsgaard
f Anne Madsdatter i Munksgård i Vandborg sogn
g Margrethe Madsdatter i Dalgård
2) bror Peder Christensen Strand i Vandborg sogn, død. 1B:
a Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Jens Tolbjerg i Hove sogn
3) søster Karen Christensdatter, død, var g.m. Christen Lund i Ferring sogn. 1B:
a Sidsel Christensdatter g.m. Mads Lund i Ferring sogn
4) halvbror Christen Madsen i Nørdybe i Dybe sogn ved søn Mourids Christian.

2171 Anders Thomsen i Langerhuse i Harboør sogn. 22.2.1804. I, fol.33.
E: Anne Christensdatter. LV: Gregers Jørgensen i Harboør sogn. A: bror Thomas Thomsen.

2172 Karen Pedersdatter i Søndergård i Dybe sogn. 27.2.1804. I, fol.34, III, fol.2.
E: Peder Jensen. B: Johanne Marie g.m. Laurids Christensen på stedet, Maren 30 i Overmølle i Ramme sogn, Anne 27 i Østergård i Lomborg sogn. FM: mors søskendebarn Christen Madsen i Nørdybe.

2173 Christen Jørgensen i Broksgård i Nørre Nissum sogn. 29.2.1804. I, fol.35, III, fol.71B, 125B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Laurids Pedersen i Nissumbol. B: Jørgen 1½, Anne Marie 1½, Sidsel, født 14.9.1804. FM: fars svoger Jeppe Madsen i Nørre Balle, Niels Christensen i Tonsbjerg i Nørlem sogn.
[Første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 8.12.1794 lbnr.1404]
Desuden nævnes afdødes bror Peder Broksgaard, tjenestekarl i Kastbjerg i Dybe sogn, enkens bror Christen Ovsgaard.

2174 Maren Nielsdatter i Sønder Hvingelby i Lomborg sogn. 1.3.1804. I, fol.36B, III, fol.79B.
E: Christen Thomsen. A:
1) bror Mads Nielsen i Romby i Rom sogn
2) bror Laurids Nielsen i Stor i Tørring sogn
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Jorian Walk i Amsterdam i Holland
4) søster Mette Cathrine Nielsdatter, død, var g.m. Mads Christensen i Sønder Balle i Nørre Nissum sogn. 5B: Christen 14, Niels 13, Anne Marie 11, Margrethe 10, Maren 8.

2175 Peder Jensen Vraa, ugift i Borg i Trans sogn. 3.3.1804. I, fol.38, III, fol.70.
A:
1) mor Maren Christensdatter Vraa, almisselem i Fjaltring sogn
2) bror Christen Jensen Vraa i Flynder sogn
3) bror Jens Jensen Vraa i Nørre Nissum sogn
4) søster Ellen Jensdatter Vraa g.m. Mads Jensen Ørum i Ferring sogn.

2176 Christen Jacobsen i Øster Skellerhøj i Nørlem sogn. 6.3.1804. I, fol.39B, III, fol.25B.
E: Lene Sørensdatter. LV: Niels Christensen Tonsbjerg i Nørlem sogn. B: Maren 4. FM: farbror Jens Jacobsen i Dalgård i Tørring sogn.

2177 Laurids Ottesen i Posthus i Fjaltring sogn. 28.3.1804. I, fol.41B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Niels Nederby i Trans sogn. B: Laurids 8, Anne Marie 4, Otte 1½, Christen 1½. FM: farbror Jens Ottesen i Nørdybe i Fjaltring sogn.
Første ægteskab med Anne Marie Jensdatter. B: Jens 14, Else 12.

2178 Christen Christensen i Vejling i Dybe sogn. 28.3.1804. I, fol.42B, III, fol.14B.
E: Karen Offersdatter. LV: [Arent Peder] Warelmann, birkeskriver til Rammegård. B: Peder 20, vanvittig, Poul Christian 12. FM: farbror Christen Christensen Mærsk i Homå i Hove sogn.
Enkens første ægteskab med Peder Pedersen, [skifte 6.6.1781 lbnr.703]. Af børn nævnes B: Offer.

2179 Ove Jensen i Gammelgård i Bøvling sogn. 31.3.1804. I, fol.44.
E: Mette Madsdatter. LV: Jens Christensen i Smedsgård i Bøvling sogn. B: Mads 18. FM: Jens Iversen i Fjordside i Bøvling sogn.

2180 Anders Nielsen i Munkhave i Rom sogn. 31.3.1804. I, fol.45.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Poul Christensen i Romled. B: Anne 2½, Christine Marie 1. FM: farfar Niels Nielsen i Romby.

2181 Jens Jacobsen, der døde 1799, 6 år gammel i Skræddergård i Vandborg sogn. 6.4.1804. I, fol.47B.
A:
1) mor Karen Jensdatter g.m. Søren Christensen på stedet
2) bror Anders Jacobsen 18
3) halvsøster Anne Kirstine Jacobsdatter 23 i Bjerregård i Rom sogn.
FM: Jens Mølgaard i Vandborg sogn, Peder Damgaard i Vandborg sogn.
Skifte efter afdødes far Jacob Andersen sluttet 10.7.1797.

2182 Peder Andersen i Østergaard i Vandborg sogn. 6.4.1804. I, fol.48.
Enkemand efter [Margrethe Christensdatter Damgaard, skifte 8.4.1790 lbnr.1117]. A:
1) halvbror Søren Andersen i Østergård i Vandborg sogn
2) halvbror Christen Andersen i Mægbæk i Vandborg sogn, død. 5B: Anders, Karen 21, Anne 19, Sidsel 16, Bodil 8. FM: stedfar Christen Lauridsen i Mægbæk.

2183 Søren Hasle til Nørre Vinkel [i Heldum sogn]. 3.4.1804. III, fol.1.
E: [Karen Lang]. Bevilling til uskiftet bo.

2184 Anne Christiansdatter i Sivekær i Gudum sogn. 7.4.1804. III, fol.1B:
A:
1) søster Johanne Christiansdatter, enke i Krunderup i Navr sogn. LV: Knud Pedersen Dam i Krunderup
2) bror, død. 3B:
a Niels Jepsen i Alstrup i Navr sogn
b Peder Jepsen i Torager i Sig sogn
c Maren Jepsdatter. FM: Jens Christian Vognstrup i Navr sogn.

2185 Anne Kirstine Mogensdatter i Nørlem sogn. 12.4.1804. III, fol.6B.
Afdøde døde 11.12.1802 i Nyholm. Arvinger angives ikke.

2186 Dødsanmeldelse i Damgård i Nørlem sogn. 12.4.1804. III, fol.7.
Oluf Damgaards enke er død, anmeldt af Bertel Olufsen Damgaard i Nørlem sogn. Afkald fra alle arvinger. Skifte afholdes ikke.

2187 Jens Iversen Lundsby i Julsgård i Ferring sogn. 18.4.1804. III, fol.7.
A:
1) mor Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Lundsby [i Lomborg sogn]
2) søster Anne Johanne Iversdatter 26. FM: født værge Jens Pedersen Møltrup i Lomborg
3) halvbror Jens Jensen 16
4) halvsøster Anne Jensdatter 15
5) halvsøster Maren Jensdatter 14
6) halvsøster Kirsten Jensdatter 12
7) halvsøster Karen Jensdatter 9. FM: født værge Jens Kjær, købmand i Lemvig.

2188 Christen Mortensen i Bogs i Lundsby i Fabjerg sogn. 21.4.1804. III, fol.8.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Thomas Pedersen Smedsgaard i Fabjerg sogn. A: Christen Knudsen i Hvirveltoft i Fabjerg sogn.

2189 Lauge Christensen i Krabbesmark i Lomborg sogn. 21.4.1804. III, fol.8, 14.
E: Anne Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Hansen i Østergård i Lomborg sogn. B: Mette Margrethe 5, Anne 1, Laugine Kirstine Marie, nyfødt. FM: født værge Jens Jensen i Kjelder i Lomborg sogn.
Første ægteskab med Mette Margrethe Christensdatter. B: Bodil Kirstine 20, Christen 18.

2190 Anne Marie Nielsdatter i Sønder Kallesø i Tørring sogn. 1.5.1804. III, fol.10.
E: Jens Jensen. B: Lene 25, Mette Kirstine 23, Johanne Marie 20, Karen 19, Else 17, Jens 13. FM: morbror Jens Nielsen i Sandholm i Nørre Nissum sogn.

2191 Anne Kirstine Nielsdatter i Rønbjerg [ i Nørlem sogn]. 9.5.1804. III, fol.12.
B:
1) Jeppe Nielsen Møller i Lemvig
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Mads Henriksen i Mølgård i Bøvling
3) Anne Marie Nielsdatter g.m. Søren Jensen Kærgaard i Nørlem
4) Maren Cathrine Nielsdatter g.m. Mads Christensen Skovgaard i Rønbjerg [i Nørlem sogn].

2192 Lene Christensdatter i Dalhus i Ramme sogn. 15.5.1804. III, fol.12B.
E: Jeppe Christensen. B: Christen 26 i Røde Mølle i Møborg sogn, Christen 23, soldat i København, Jeppe 21, Mette Kirstine 15, Christiane 11. FM: Jesper Pindsmark i Ramme.

2193 Johanne Jensdatter i Langerhuse i Harboør sogn. 12.6.1804. III, fol.13B.
E: Thomas Thomsen. A: søsterdatter Mette Josefsdatter 19. FM: Gregers Josefsen i Harboør sogn.

2194 Jens Pedersen i Stenhule i Hove sogn. 13.7.1804. III, fol.19.
E: Marie Kirstine Pedersdatter. LV: Peder Eskildsen i Hovvinkel. B:
1) Peder Jensen i Gråbæk i Hygum sogn
2) Peder Christian Jensen 26 i Snabehus i Hove sogn
3) Jørgen Jensen 22
4) Jens Christian Jensen 18
5) Anders Jensen 12
6) Benned Jensdatter g.m. Morten Jensen i Lundsgård i Ramme sogn
7) Karen Jensdatter g.m. Kjeld Pedersen i Underbjerg i Lomborg sogn
8) Anne Kirstine Jensdatter 15
9) Anne Margrethe Jensdatter 7.
FM: fars brorsøn Peder Jørgensen i Meld Vinkel i Hove sogn.

2195 Anne Margrethe Mortensdatter i Vester Brunsgård i Harboør sogn. 23.7.1804. III, fol.21, 33B.
E: Niels Christensen.
Første ægteskab med Mads Christensen. B: Marie Cathrine 13, Christen 7. FM: morbror Niels Christensen Hou i Harboør sogn.

2196 Christen Jacobsen i Lillebjerg i Bøvling sogn. 4.8.1804. III, fol.22B, 27B, 50, 127B, 132.
A:
1) bror Jens Søgaard i Bøvling, død. 3B:
a Christen Jensen, daglejer i Holstebro
b Peder Jensen Søgaard i Bøvling
c Jacob Jensen i Agergård i Bøvling sogn
2) bror Peder Jacobsen i Øster Lund i Bøvling sogn, død. 2B:
a Jacob Pedersen i Vestervig? præstegård ved Rye
c Jørgen Pedersen i Haderslev
3) søster Johanne Jacobsdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Nees. 4B:
a Jacob Pedersen på Ulsund i Nees sogn
b Jens Pedersen på Bodrøgel Mark i Flynder sogn g.m. Kirsten Pedersdatter
c Maren Pedersdatter g.m. Niels Fisker i Trans
d Karen Pedersdatter g.m. Jens Degn i Borg i Hygum sogn
4) søster Kirsten Jacobsdatter, død, var g.m. Mads Sudermark i Bøvling sogn. 3B:
a Jens Madsen i Lergrav i Bøvling sogn
b Mogens Madsen i Godballe i Bøvling sogn
c Karen Marie Madsdatter g.m. Svend Kirk i Ramme
5) søster Maren Jacobsdatter, død, var g.m. Peder Jørgensen Røjen i Bøvling. 7B:
a Jørgen Pedersen ved Løgsted kirke ved Løgstør
b Jacob Pedersen Røjen i Bøvling
c Ingeborg Pedersdatter 50 i Bøvling
d Karen Pedersdatter 49 i Bøvling
e Kirsten Pedersdatter 34 i Ålborg
f Øllegaard Pedersdatter 30 i Mosegård i Navr sogn
g Christiane Pedersdatter 28 i Mosegård i Navr sogn
6) søster Maren Jacobsdatter, død, var g.m. Søren Bøvlingbjerg i Bøvling sogn. 2B:
a Jacob Sørensen i Fabjerg, der døde. 5B: Maren 25, Marianne 22, Ingeborg 18, Else Cathrine 15, Laurids 12
b Johanne Kirstine Sørensdatter g.m. Niels Mollerup i Dybå i Fjaltring sogn
7) søster Anne Jacobsdatter, død. var g.m. Christoffer Agergaard i Bøvling. 4B:
a Laurids Christoffersen i Nørre Hestbæk i Gudum sogn
b Peder Christoffersen i Lund i Gudum sogn
c Niels Christoffersen Kloster i Bøvling sogn
d Jens Christoffersen i København.

2197 Maren Olufsdatter i Langerhuse i Harboør sogn. 6.8.1804. III, fol.24, 52B, 61, 80B.
Enke efter Jens Christensen, der døde for 9 år siden uden skifte.
Hans A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Eskild Ovesen i Vrist i Harboør sogn
2) søster Margrethe Christensdatter, enke efter Christen Dobler
3) bror Laurids Christensen, død.
Hendes A:
1) bror Mads Olufsen i Vester Hauts? i Fjaltring sogn
2) bror Laurids Olufsen i Vandborg
3) søster Kirsten Olufsdatter, enke efter Oluf Nielsen i Langerhuse
4) søster Johanne Olufsdatter g.m. Oluf Dybå, skoleholder i Harboør sogn
5) søster Anne Olufsdatter g.m. Jens Graversen i Langerhuse
6) søster Mette Olufsdatter g.m. Josef Christensen, begge døde. 5B:
a Christen Josefsen i Lovns øst for Hvalpsund
b Niels Josefsen i Sillerslev i Ørum sogn på Mors, [formentlig fejl for Øster Assels sogn på Mors]
c Sidsel Josefsdatter 33 på stedet
d Karen Josefsdatter i Harboør sogn
e Grethe Josefsdatter, enke efter Anders Sørensen i Nørre Langer i Harboør sogn.

2198 Maren Madsdatter, ugift i Nygård i Nørre Nissum sogn. 23.8.1804. III, fol.26B.
B: Martha Christiansdatter 22 i Homå i Hove sogn. FM: morbror Jeppe Madsen i Nørre Balle i Nørre Nissum sogn, Anders Abildgaard i Nørlem sogn.

2199 Søren Jensen i Kærgård [i Nørlem sogn]. 13.9.1804. III, fol.30B, 36.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Lund til Kongensgård. B: Niels 21, Maren Kirstine 19, Stine Møller Sørensdatter 11, Jens 9, Poul 6. FM: Poul Johansen i Bjerregård i Nørlem sogn.

2200 Sidsel Jørgensdatter i Mosekær i Nørlem sogn. 19.9.1804. III, fol.32B.
E: Laurids Pedersen. B: Laurids 7, Johanne Marie 4, Christiane 2, Jens 1 md. FM: morfar Jørgen Dalgaard i Hygum sogn.

2201 Mads Jens Christiansen i Galmstrup i Flynder sogn. 20.10.1804. III, fol.35.
E: Sidsel Gertrud Knudsdatter. LV: Jens Møltrup i Lomborg. B: Sidsel 16. FM: Jens Henriksen i Ilkær i Flynder sogn.

2202 Laurids Villadsen i Dybebjerg i Dybe sogn. 31.10.1804. III, fol.37, 44B, 51, 105, 129.
[Enkemand efter Mette Jensdatter, skifte 25.8.1803 lbnr.2138]. B:
1) Mette Cathrine Lauridsdatter g.m. Niels Madsen Skov, tømrer i Madegård Vandborg sogn
2) Margrethe Lauridsdatter, der døde, var g.m. Jens Valdemar i Lemvig. 3B: Laurids 6, Jens 2, Vild Peiter 1
3) Karen Lauridsdatter g.m. Christen Knudsen i Skanderup ved Kolding
4) Anne Kirstine Lauridsdatter
6) Jens Christian Lauridsen 17
7) Bent Mathias Lauridsen 14
FM: Thomas Huggersgaard i Dybe sogn, farbror Jens Villadsen i Havskov i Gudum sogn, [Hans Frederik] Braae, degn i Vandborg.

2203 Marianne Pedersdatter i Pigsborg i Fabjerg sogn. 3.11.1804. III, fol.39B, 71.
E: Niels Poulsen. B: Karen 13, Sidsel 8, Else Kirstine 4. FM: Andreas Poulsen i Prebensgård i Fabjerg sogn.

2204 Maren Poulsdatter i Vejlby i Harboør sogn. 6.11.1804. III, fol.40, 131.
Enke efter Niels Nielsen Hvas, [skifte 18.12.1801 lbnr.2060]. B: Thomas i Normark i Harboør sogn, Anne 31 i Nørby i Hygum sogn, Karen 25, enke efter Laurids Madsen, Jens på stedet, Johanne 23. FM: A[rent Peder] Warelmann, birkeskriver.

2205 Bertel Gregersen i Stoer i Hove sogn. 24.11.1804. III; fol.41B, 56B.
A:
1) søster Mette Kirstine Gregersdatter 75
2) bror, død. 2B:
a Gregers Christensen på Vadskærgård
b Gertrud Christensdatter g.m. Eskild Hjort i Kærhus i Tørring sogn.

2206 Søren Andersen i Refskov i Hove sogn. 24.11.1804. III; fol.42B.
E: Anne Kirstine Olufsdatter. LV: Peder Eskildsen i Hove. B: Mette g.m. Poul Christensen i Refskov, Christen 33, Maren 30 på Thyholm, Anders 25, Oluf 23, Jens 20, Niels 13. FM: Niels Olufsen i Løgbjerg i Hove sogn.

2207 Morten Mikkelsen, møller i Vandborg Mølle. 28.12.1804. III; fol.54, 77.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Andersen i Munksgård i Vandborg sogn. B:
1) Mikkel Mortensen i Morup Mølle i Thy
2) Christen Mortensen i Kubstrup Mølle i Salling ?
3) Jens Christian Mortensen 29 på stedet
4) Niels Mortensen 26 i ? Mølle i Thy
5) Karen Margrethe Mortensdatter, død, var g.m. Niels Mikkelsen, møller i Vandborg. 1B: Anne Cathrine 12
6) Karen Mortensdatter g.m. Anders Amstrup i Møborg
7) Maren Mortensdatter g.m. Søren Østergaard i Vandborg.

2208 Nikolaj Jensen og hustru Maren Thomasdatter og 2 døtre Maren og Mette i Lilleør i Harboør sogn. 3.1.1805. III, fol.57, 61, 70B, 74B, 78B, 85B, 100B, 106B, 131B.
B: Jens 1½. FM: farbror Jens Jensen i Gadegård i Fjaltring sogn.

2209 Anders Pedersen i Ovsgård i Nørre Nissum sogn. 30.1.1805. III, fol.72B.
E: Marianne Christensdatter. B: Christiane 14. FM: farbror Peder Pedersen i Nørre Børring i Fabjerg sogn.
Første ægteskab med Maren Christensdatter. B: Christen på stedet, Peder i Broksgård i Nørre Nissum sogn, Mads i Gudum Præstegård, Kirsten, enke efter Christen Jørgensen i Broksgård, [skifte 29.2.1804 lbnr.2173]. LV: Laurids Pedersen i Nissumbol.

2210 Morten Christensen i Gadegård i Trans sogn. 22.2.1805. III, fol.78B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Madsen i Kirkeby i Trans sogn. B: Anne 13, Christen 9.FM: fars svoger Christen Nørby i Fjaltring.

2211 Dorthe Christensdatter i Tøt i Harboør sogn. 5.3.1805. III, fol.81B.
E: Peder Sørensen Maae. B: Søren 11 uger. FM: morbror Mads Christensen Ferring i Holm i Harboør sogn.

2212 Mads Christensen Bredam og hustru Anne Christensdatter i Lomborg sogn. 9.3.1805. III, fol.82B, 86B, 102B, 132.
Hans A:
1) bror, død. 1B:
a Sidsel Marie Pedersdatter g.m. Jens Skærum i Rom sogn
2) halvbror Gregers Christensen, død. 2B:
a Anne Gregersdatter g.m. Christen Lauridsen i Dybebjerghus
b Maren Gregersdatter i Dybe sogn. FM: Oluf Peder Braagaard i Lomborg sogn.
Hendes A:
Første ægteskab med Niels Pedersen Høj. 1B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Mads Christensen i Vester Kjelder. Af deres børn nævnes Anne Kirstine.
Andet ægteskab med Morten Christensen. 1B:
2)Birthe Marie Mortensdatter g.m. Niels Mose i Lomborg.

2213 Pernille Andersdatter i Lille Borum i Nørre Nissum sogn. 13.3.1805. III, fol.84.
Enke efter Jens Theilborg. B:
1) Else Cathrine Jensdatter 36 i Lemvig
2) Karen Jensdatter g.m. Jens Christensen i Fabjerg
3) Anne Marie Jensdatter g.m. Christen Lauridsen på stedet
4) Gertrud Marie Jensdatter 27 på Kongensgård
5) Peder Andreas Jensen 25, rytter
6) Inger Birgitte Jensdatter 11. FM: Jens Grebsgaard i Nørre Nissum sogn.

2214 Ellen Hansdatter i Rækby i Trans sogn. 23.3.1805. III, fol.84B.
E: Jens Christensen. B: Christen 19, Johanne Kirstine 17, Marianne 15, Hans 12, Christen 10, Mads 7, Kirsten 2. FM: morbror Jens Hansen i Fuglkær i Trans sogn.

2215 Maren Jensdatter i Nørre Hyldalhus i Møborg sogn. 6.4.1805. III, fol.90, 102B, 130B.
Enke efter Jens Christian Nielsen.
Testamente af 3.11.1794.
Hans A:
1) bror Peder Nielsen Stenbro, død. 7B:
a Niels Pedersen 40
b Jens Pedersen i Søhus
c Anders Pedersen
d Jens Christian Pedersen
e Peder Pedersen 20
f Sidsel Pedersdatter g.m. Oluf Skræddergaard i Lindskov i Gudum sogn
g Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Nielsen i Vester Skræddergård i Møborg sogn
2) bror Jens Nielsen i Donskær Huse i Møborg sogn.
Hendes A:
1) bror Jacob Jensen Jacob Jensen i Husted i Sevel sogn
2) halvsøster Kirsten Jensdatter g.m. Peder Klogborg i Holstebro
3) halvsøster Anne Marie Jensdatter g.m. Peder Mogenstrup i Vedersø.
Afdødes LV var Mads Olufsen Gade i Navr sogn.

2216 Søren Hummer i Kallesøhus i Tørring sogn. 8.4.1805. III, fol.92B.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: LV: Oluf Veje i Tørring. B: Peder 22, Jens Christian 20, Christen 16, Mette 14, Christen Gotfred 11. FM: farbror Nikolaj Madsen Knak i Tørring sogn.

2217 Niels Offersen i Nørre Kirkeby i Hove sogn. 16.4.1805. III, fol.93.
E: Anne Poulsdatter. LV: [Nikolaj] Kamp, præst i Hove. B: Poul 2½, Maren 8 uger. FM: Niels Veje i Hygum.

2218 Anne Pedersdatter i Glarbjerg i Lomborg sogn. 8.5.1805. III, fol.95.
E: Niels Eriksen. A:
1) bror Christen Pedersen i Krogager i Rom sogn
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Brændgård i Ferring sogn
3) halvbror Peder Eskildsen i Hove, død. 3B: Niels 25, Sidsel Marie 23, Eskild 21.
Desuden nævnes enkemandens søn Peder Nielsen.

2219 Gertrud Christensdatter i Kirkegård i Heldum sogn. 9.5.1805. III, fol.95B.
E: Anders Lauridsen. B: Karen 18, Maren 18, Mette Marie 16, Peder 13. FM: Jens Gregersen i Kallesø i Tørring sogn.
Første ægteskab med Peder Jensen Møller. B: Jens Christian 31, Skindergade 16 i København, Christian 25.

2220 Peder Madsen i Bæksgård i Tørring sogn. 9.5.1805. III, fol.99.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Jensen i Østergård i Heldum sogn. B: Jens Jørgen 19. FM: farbror Poul Madsen i Byskov i Hygum sogn.

2221 Barbara Christensdatter i Mellem Toftum i Resen sogn. 29.6.1805. III, fol.107, 116, 128B, 130B.
E: Mads Villadsen Havskov, der også døde. B: Karen 14, Mette 12, Christen 9, Maren 8, Villads 3. FM: farbror Jens Villadsen Havskov i Gudum sogn, Jeppe Ørgaard [i Resen sogn], Peder Søgaard i Gudum sogn, Jens Christian Møller i Kærgårds Mølle, alle beslægtede.
Desuden nævnes afdøde mands søster Kirsten Villadsdatter, enke efter Jens Mattrup i Resen sogn.

2222 Anne Cathrine Pedersdatter Kjelder i Fårehus i Flynder sogn. 1.7.1805. III, fol.110, 126, 130.
E: Christen Pedersen Galmstrup, der er rejst til Starup ved Ribe for 4 år siden. B: Karen 10. FM: fasters mand Jacob Nielsen Stig i Flynder sogn. Desuden nævnes afdødes afdøde bror Jens Pedersen Kjelder.

2223 Peder Thomsen i Røde Mølle i Møborg sogn. 2.7.1805. III, fol.111.
E: Bodil Christensdatter. LV: Poul Refs i Kærsgård i Flynder sogn. B: Thomas 16. FM: farbror Jens Thomsen i Lykke i Bøvling sogn.

2224 Anne Cathrine Christensdatter i Østerby i Møborg sogn. 3.7.1805. III, fol.113B.
E: Laurids Jensen. B: Jens Christian 26, Anne 23, Ingeborg 20. FM: Mads Madsen i Østerby i Møborg sogn.

2225 Christian Christensen i Kraghuset i Tørring sogn. 16.7.1805. III, fol.115.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Peder Nielsen i Store Mågård. B: Anne Marie 12, Jacob 4. FM: født værge Hans Christensen i Kvistgårde i Rom sogn.

2226 Niels Gregersen i Kær i Fjaltring sogn. 16.8.1805. III, fol.119B.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Pedersen Bjerg i Fjaltring sogn. B: Maren g.m. Hans Jensen Hove i Fjaltring, Anne 27.

2227 Laurids Olufsen Høj i Nygårdhus i Vandborg sogn. 16.8.1805. III, fol.120.
B: Oluf på stedet, Christen, Mette Marie g.m. Svend [Madsen] Hjortkær, skoleholder i Fjaltring, Birthe Marie 30, Anne 28. FM: Jens Pedersen Munkholm i Vandborg sogn.

2228 Maren Nielsdatter i Bjerrehus i Vandborg sogn. 16.8.1805. III, fol.121B.
E: Hans Jacobsen Borup. B: Jacob 6. FM: morbror Niels Nielsen, bødker i Ferring sogn.

2229 Johanne Svendsdatter 18 år gammel i Stamphøj i Dybe sogn. 18.9.1805. III, fol.122B.
A: far Svend Pedersen Stadsgaard i Lille Vibholt i Flynder sogn, almisselem.

2230 Oluf Andersen i Bjergegård i Resen sogn. 19.9.1805. III, fol.123.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Niels Pedersen i Frisenborg i Resen sogn. B: Christen i Østerbjerg i Lomborg sogn, Anders i Nørre Hvingelby i Lomborg sogn, Peder i Balle i Gimsing sogn, Niels på stedet, Anne Marie, død, var g.m. Jens Kikkenborg i Resen sogn. B: Anne 17, Oluf 15.

2231 Johanne Cathrine Jøsdatter i Kikkenborg i Resen sogn. 19.9.1805. III, fol.124B.
E: Jens Nielsen. B: Jøs 4. FM: Jøs Andersen i Dalgård i Resen sogn.

2232 Else Marie Christensdatter i Hvingelby i Lomborg sogn. 20.9.1805. III, fol.125.
E: Peder Christiansen. B: Christian 9 uger. FM: Oluf Lundby i Lomborg.Lundenæs og Bøvling amter.
Skifteprotokol.
Nørre Horne herred.
1794-1804
B 8 - 1102


2233 Mette Marie Nielsdatter, ugift tjenestepige i Strømmesbøl i Oddum sogn. 29.11.1794. I, fol.2, 7, 11B.
A:
1) halvsøster Anne Sofie Nielsdatter 27
2) halvsøster Maren Nielsdatter 25.
FM: Peder Mortensen i Rabæk.
Arv efter afdødes far Niels Jensen skifte 6.2.1784 lbnr.808.
Arv efter afdøde mor Kirsten Pedersdatter, skifte 19.5.1788 lbnr.1039.

2234 Mathias Christensen i Viumgård i Sønder Vium sogn. 1.12.1794. I, fol.2B.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Niels Hansen i Sønder Bork. B: Niels Christian 16. FM: farbror Søren Christensen i Viumgård. Desuden nævnes 1768 afdødes bror Søren Christensen i Torbøl.

2235 Mette Sørensdatter i Nørtarp i Strellev sogn. 30.3.1795. I, fol.6, 8.
E: Christen Christensen. B: Mette Kirstine 1 md. FM: morfar Søren Jacobsen i Nørtarp.

2236 Christen Termansen i Skuldbøl i Hemmet sogn. 2.7.1795. I, fol.8B, 12.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Peder Christensen i Møgelgård. B: Karen 16, Bertel 12, Peder 8. FM: morbror Enevold Bertelsen i Skuldbøl.
(Afdøde kaldes også fejlagtigt for Christen Torbensen).

2237 Anne Frandsdatter, ugift i Gyris i Oddum sogn. 2.7.1795. I, fol.10B.
A:
1) bror Laurids Frandsen i Gundesbøl i Hemmet sogn
2) bror Hans Frandsen i Tarm
3) bror Christen Frandsen i Lundtarp
4) bror Frands Frandsen i København. FM: farbror Hans Lauridsen i Tarm
5) søster Karen Frandsdatter . FM: morbror Søren Hansen Bisgaard i Tarm
6) søster Sidsel Kirstine Frandsdatter
7) søster Anne Cathrine Frandsdatter g.m. Peder Christensen Tromborg i Blaksmark
8) halvbror Oluf 15
9) halvbror Søren 15, begge hos stedfar Niels Christiansen i Tarm.
Arv efter mor, skifte 13.6.1776.
Arv efter far, skifte 10.6.1783.

2238 Ove Lauridsen i Gundesbøl i Oddum sogn. 11.9.1795. I, fol.12B.
E: Maren Eskildsdatter. LV: Jens Eskildsen i Gråhede. B: Laurids på stedet, Anne Birgitte 28. FM: søskendebarn Laurids Christensen i Skodsvad.

2239 Mette Mathiasdatter i Esbøl i Vium sogn. 23.9.1795. I, fol.14B, 17B.
E: Peder Pedersen. B: Abelone Kirstine 3 mdr. FM: fasters mand Svend Sørensen i Vejrup.
Skifte efter første mand afsluttet 27.5.1794. B: Karen Lauridsdatter 16, Dorthe Lauridsdatter 14, Maren Lauridsdatter 7. FM: Houle Jacobsen i Toftum i Hemmet sogn.

2240 Sidsel Kirstine Enevoldsdatter i Grimlund i Hoven sogn. 26.9.1795. I, fol.15B.
E: Simon Nielsen. B: Mette Cathrine 7, Sidsel Kirstine 4 uger. FM: morbror Oluf Enevoldsen i Dyrvig. Skøde 1785 fra enkemandens far Niels Hansen på stedet.

2241 Just Lauridsen i Nørre Bork. 1.2.1796. I, fol.23.
E: Anne Margrethe Mikkelsdatter. LV: [Hans Bertram Sønnichsen] Fogtmann, præst i Sønder Bork. B: Gorid Justsdatter 7, Maren 5, Mikkel 4, Laurids 1. FM: bedstefar Mikkel Lauridsen på stedet, over 70 år, farbrødre Frands Lauridsen i Tarm, Hans Lauridsen i Stovstrup.
Skøde 1788 fra Mikkel Lauridsen til svigersøn Just Lauridsen fra Tarm.
Arv i boet til enkens søstre Anne Cathrine Mikkelsdatter, Anne Mikkelsdatter.

2242 Sidsel Pedersdatter i Nørtarp i Strellev sogn. 6.7.1796. I, fol.26, 29B.
E: Henrik Henriksen. B: Peder 28, Anne Cathrine 24, Maren 20.
Skøde 1771 til enkemanden, da af Mosbøl.

2243 Maren Pedersdatter i Adsbøl i Strellev sogn. 6.7.1796. I, fol.27B, 30.
E: Visti Christensen. B: Ellids 16, Christen Peder 14, Oluf Severin 5, Karen 2, Søren 9 uger. FM: farbror Niels Christensen i Stovstrup, morbror Peder Pedersen i Østergård, Niels Nissen i Lyne, Christen Madsen sst.
Skøde 1776 fra enkemandens far Christen Madsen på stedet.

2244 Margrethe Christiansdatter Guttorff, ugift i Bandsbøl i Hemmet sogn. 19.8.1796. I, fol.31.43.
A:
1) søskendebarn på mors side Niels Thomsen i Ånum i Skjern sogn, død.
1 ægteskab med Anne Bøyesdatter. 2B:
a Margrethe Nielsdatter 40 i Øster Rabjerg i Dejbjerg sogn
b Mette Nielsdatter 30 i Tyrstrupgård i Christiansfeld i Haderslevhus amt.
Andet ægteskab med Maren Mortensdatter. 3B:
c Anders Nielsen i Ånum
d Barbara Cathrine Nielsdatter 21
e Jeppe Nielsen 18.
FM: morbror Peder Mortensen i Rabæk.
Afdødes far var Christian Guttorff, afskediget sergent i København.

2245 Else Jacobsdatter i Sønder Bork. 20.8.1796. I, fol.32B.
E: Peder Sørensen. B: Jacob 19, Mette 14, Søren 9. FM: morfar Jacob Lassen i Sønder Bork, Laurids Eskildsen sst.

2246 Kirsten Pedersdatter i Gråhede [i Oddum sogn]. 1.11.1796. I, fol.35B.
E: Jens Davidsen. B: Peder 34 i Odderup, David 32 i Lundsby, Christen 24, Kirsten Marie g.m. Laurids Christensen i Skodsvad, Maren 27.
Skøde 1760 fra afdødes forældre Peder Jepsen og Maren Ovesdatter.

2247 Jens Knudsen, møller i Hoven Mølle. 22.11.1796. I, fol.38B.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Utoft i Omvrå. B: Knud, Søren Anker, Sofie Amalie 19, Anders 16, Birthe Marie 11, Anne Kirstine g.m. Hans Christoffer Pedersen i Påbøl.
Skøde 1779 fra afdødes forældre Knud Terkildsen og Sofie Amalie Christensdatter.

2248 Karen Christensdatter i Skuldbøl [i Hemmet sogn]. 28.11.1796. II, fol.3.
E: Christen Christensen. B: Anne Cathrine 22, Christen 18. FM: mosters mand Peder Steffensen i Skuldbøl. Desuden nævnes enkemandens far Christen Christensen Lassen i Åsted i Kvong sogn.

2249 Søren Jensen Vestergaard i Esbøl i Sønder Vium sogn. 16.1.1797. II, fol.4B.
E: Anne Jensdatter LV: Laurids Jensen i Adsbøl i Strellev sogn. B: Johanne 18, Jens 16, Jens Christian 11. FM: fars søskendebørn Hans Christian Christensen i Esbøl, Frands Lauridsen i Foersum.

2250 Hans Nielsen i Påbøl i Hoven sogn. 23.2.1797. II, fol.7B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Bertel Nielsen i Ørbæk. B: Anne Cathrine 21, Anders 18. FM: morbror Mads Christian Olufsen i Skærbæk Mølle.

2251 Maren Poulsdatter i Foersum [i Egvad sogn]. 15.5.1797. II, fol.9B, 14.
E: Christen Jørgensen. B: Kirsten Marie 10 uger. FM: morbror Christen Poulsen i Foersum. Desuden nævnes enkemandens far Jørgen Jensen, der har aftægt og to brødre Mads, Jens.

2252 Niels Pedersen Møller i Nørre Bork. 17.5.1797. II, fol.11B, 15.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Pedersen Muf i Nørre Bork. B: Jens Peder 12, Anne Marie 10, Christen 8, Jens 2, Anne 9 mdr. FM: farbrødre Laurids Pedersen i Kvorup i Kvong sogn, Christen Pedersen i Nørre Bork.
Første ægteskab med Anne Marie Johansdatter. B: Hans, Anne Kirstine g.m. Jørgen Henriksen i Nørre Bork.

2253 Bertel Poulsen Dou i Øster Mejling på Viumgård Mark i Sønder Vium sogn.1.6.1797. II, fol.16, 37B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Christen Høj i Nebel. B: Kirsten Margrethe 10, Poul 7, Johanne 5, Hans Peder 3. FM: morbror Christen Bollerup i Hoven, Hans Højmark i Vejrup i Sønder Vium sogn.

2254 Morten Christensen Houm i Sønder Bork. 8.8.1797. II, fol.22, 27B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Christen Lassen i Sønder Bork. B: Christence 5, Kirsten 1. FM: farbror Peder Christensen i Nordenå i Hemmet sogn. Desuden nævnes enkens brødre Laurids, Niels.

2255 Peder Lassen i Nørre Bork. 9.8.1797. II, fol.24, 28B.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Hans Nielsen i Nørre Bork, som beslægtet. B: Las 3, Kirsten 6 mdr. FM: farbrødre Søren Lassen i Nørre Bork, Niels Lassen sst.
Første ægteskab med Kirsten Andersdatter. B: Hanne 9.
Desuden nævnes Anders Lassen, der har aftægt.

2256 Laurids Gødesen i Nørre Bork. 9.8.1797. II, fol.26, 29B, 39B.
E: Kirsten Christensdatter, der døde 14.8.1798. LV: Jens Christensen i Studsig i Horne sogn.
Hans B:
1) Gøde Lauridsen i Nørre Bork
2) Peder Lauridsen , der ejer gården
3) Gertrud Lauridsdatter, død.
Første ægteskab med Børge Eskildsen i Nørre Bork. 3B: Mette Sofie 18, Kirsten 15, Anne 13. FM: farbror Laurids Eskildsen i Nørre Bork.
Andet ægteskab med Jørgen Nielsen i Hover ved Ringkøbing. 3B: Laurids 8, Børge 6, Jens 5.
Hendes A:
1) bror Jens Christensen i Gunderup i Horne sogn
2) bror Christen Christensen i Bovnum i Horne sogn
3) Niels Christensen i Bovnum
4) søster Maren Christensdatter g.m. Jens Christensen i Studsig.

2257 Jens Nielsen Dal, skrædder i Lundsby i Oddum sogn. 18.9.1797. II, fol.31B, 36.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Simon Pedersen i Lundsby. B: Marie Elisabeth 15, Laurentse 13. FM: farbror Jørgen Nielsen i Gammelby i Ringive sogn.

2258 Maren Christensdatter i Stovstrup [i Oddum sogn]. 19.9.1797. II, fol.35, 36.
B:
1) Christen Andersen i Albæk i Skjern sogn
2) Jørgen Andersen i Blinkbjerg i Oddum sogn
3) Jeppe Andersen i Stovstrup
4) Knud Andersen i Ravnsø i [Vester] Nykirke sogn
5) Karen Andersdatter g.m. Ebbe Henriksen på Frøstrup Hede
6) Sidsel Kirstine Andersdatter, enke efter Niels Jensen Borg i Aventoft i Hosten
7) Birthe Andersdatter 24
8) Mette Andersdatter g.m. Jacob Christian Blok i Ribe
9) Else Cathrine Andersdatter g.m. Mads Hansen i Fasterkær i Faster sogn.

2259 Hans Christensen i Rabæk [i Oddum sogn]. 19.9.1797. II, fol.34B.
A:
1) mor Karen Jensdatter g.m. Peder Pedersen på stedet
2) bror Christen Christensen 25
3) bror Jens Christensen 19
4) bror Mads Christensen 17
5) bror Jeppe Christensen 15
6) søster Mette Marie Christensdatter 12
7) bror Niels Christensen 9. FM: farbrødre Niels Hansen i Sejerup, Jens Hansen i Strømmesbøl, Anders Hansen i Gundesbøl
8) halvsøster Christiane Marie Pedersdatter 4
9) halvsøster Margrethe Pedersdatter 4 mdr.
Arv efter afdødes far [Christen Hansen Bundsgaard i Rabæk], skifte 19.11.1788 lbnr.1011.

2260 Niels Ebbesen, skomager i Tarm i Egvad sogn. 1.11.1797. III, fol.2.
E: Anne Else Madsdatter. LV: Christen Nielsen Møller i Tarm. B: Mads 4, Anne Kirstine 1. FM: Niels Pedersen Nollund i Krages, Boile Boilesen i Tarm.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Christensdatter, skifte 2.6.1792 lbnr.1192]. B: Ebbe i Holland, Maren Kirstine i Holsten, Karen i Ringkøbing, Christen 22 i Tarm, Maren i Holsten. FM: Niels Hansen Holm i Tarm.

2261 Anne Marie Sørensdatter i Nørtarp i Strellev sogn. 12.12.1797. III, fol.4, 7.
E: Christen Christensen. B: Anne Malene 1½. FM: bedstefar Søren Jacobsen i Nørtarp.
Enkemandens første ægteskab med [Mette Sørensdatter], skifte 30.3.1795 lbnr.2235. B: Mette Kirstine. FM: Laurids Jensen i Adsbøl.

2262 Peder Christensen i Sønder Grene i Hoven sogn. 13.12.1797. III, fol.5B, 8.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Bertel Nielsen i Ørbæk. B: Anne g.m. Jens Christensen i Mosegård i Sønder Felding sogn, Christen 25, Else Marie 19, Gunder Marie 16, Birthe Kirstine 14, Niels 8, Mathias Christian 2. FM: Ove Christensen i Sønder Grene, Mads Pedersen i Nørre Grene.

2263 Gregers Christensen i Hulmose i Hoven sogn. 25.1.1798. III, fol.9.
E: Mette Thomasdatter. LV: Bertel Nielsen i Ørbæk. B: Anne 14, Anne Marie 12, Thomas 9¾. FM: fasters mand Jens Christensen Baggesgaard i Skovsende i Sønder Omme sogn. Aftægt til enkens mor Anne Lasdatter.

2264 Birthe Marie Hermansdatter i Sønderdiger i Lyne sogn. 29.5.1798, III, fol.11B.
E: Hans Christensen. B: Esther Kirstine 9, Herman 3. FM: mosters mand Christen Christensen i Sønder Tarp i Lunde sogn. Aftægt til Herman Nielsen i Åsted i Kvong sogn.
Enkemanden boede i Hallum i Kvong sogn i 1787.

2265 Afgift i Oddum sogn. 9.6.1798. III, fol.14.
Afgift for arv efter Christen Jørgensen i Vittarp i Oddum sogn. A: søskende, hvis navne ikke angives.

2266 Afgift i Sønder Bork. 9.6.1798. III, fol.14.
Afgift for arv efter Anne Nielsdatter i Sønder Bork.
E: Niels Clausen. A: søster Kirsten Jensdatter, enke efter Hans Sørensen i Sønder Bork.

2267 Christen Nielsen i Gundesbøl i Hemmet sogn. 20.8.1798. III, fol.14.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen i Skuldbøl. B:
1) Niels Christensen i Kyvling i Lønborg sogn
2) Niels Christensen i Rejsby i Ballum sogn syd for Ribe
3) Christen Christensen på stedet
4) Peder Christensen 21
5) Anne Kirstine Christensdatter g.m. Christen Nielsen i Houm
6) Maren Christensdatter g.m. Peder Christensen i Nordenå
7) Anne Marie Christensdatter 23
8) Anne Christensdatter 18.

2268 Peder Heebo, skipper i Nørre Bork. 25.9.1798. III, fol.16, 34, 41B.
E: Karen Barkmann. LV: Thimes Akselsen.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 15.12.1780. B: Anne Else 17¾, der ægter Peder Christensen i Lavstrup i Lønborg sogn. FM: Jørgen Tranbjerg, købmand i Varde, som beslægtet.

2269 Birthe Marie Christoffersdatter i Nørtarp i Strellev sogn. 13.11.1798. III, fol.21B.
E: Christen Pedersen Hejbøl. B: Mette 3. FM: morbror Jens Christoffersen i Mosbøl.

2270 Margrethe Christensdatter i Sønder Bork. 4.4.1799. III, fol.24, 29, 35B.
E: Hans Frandsen, nu i Galkær i Ovtrup sogn. B: Morten, nyfødt, der døde.
Første ægteskab med Morten Christensen Houm, [skifte 8.8.1797 lbnr.2254]. B: Christence 6, Kirsten 2.
Aftægt til afdødes forældre Christen Lassen og Kirsten Nielsdatter.

2271 Niels Clausen i Sønder Bork. 5.4.1799. III, fol.26B, 32, 36B.
Enkemand efter [Anne Nielsdatter, arveafgift 9.6.1798 lbnr.2266].
[Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, skifte 23.11.1757 lbnr.282]. B:
1) Jørgen Nielsen [i Sønder Bork, skifte 22.10.1792 lbnr.1233]. 6B:
a Niels Jørgensen 25
b Niels Jørgensen 23
c Iver Jørgensen 20
d Morten Jørgensen 18
e Christen Jørgensen 14
f Christian Jørgensen 11. FM: morbror Claus Nielsen i Sønder Bork
2) Iver Nielsen, død i Holland. Enken er englænder og bor i England. 5B:
a datter hos mor i England
b Thomas, farer til søs
c Evert i Amsterdam
d Karen 10 i et plejehus i Amsterdam
e Slisama, død
f Anne, død
3) Karen Nielsdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Præstby i [Nørre] Nebel sogn. 5B:
a Christen Jensen i Præstby
b Niels Jensen i Ladelund sogn og by syd for Tønder
c Kirsten Jensdatter g.m. Christian Pedersen i Bramstedlund i Ladelund sogn
d Karen Jensdatter g.m. Niels Thomsen i Basbøl i Kliksbøl sogn ved Tønder
e Anne Jensdatter g.m. Mikkel Jeremiassen i Fjerbæk i Lønborg sogn.
[Andet ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 17.11.1765 lbnr.377].

2272 Maren Iversdatter i Nørhede i Lyne sogn. 6.4.1799. III, fol.27B, 33B.
E: Niels Nielsen. B: Maren 18, Niels 13. FM: morbror Christen Iversen i Nørhede.
Første ægteskab med Grumme Jensen, [skifte 6.9.1776 lbnr.607].

2273 Anne Kirstine Pedersdatter i Foersum i Egvad sogn. 30.7.1800. IV, fol.1.
E: Peder Nielsen. B: Else Cathrine 12. FM: Peder Thuesen i Hallum i Kvong sogn, som beslægtet på mors side.

2274 Terkild Helsted i Tarm i Egvad sogn. 22.11.1800. IV, fol.2B, 6B, 9.
A:
1) søster Kirsten [Johansdatter] Helsted g.m. Jacob [Nielsen Fris] Møller, præst i Ormslev og Kolt, begge døde. 2B:
a Maren Møller i Hjerm præstegård. FM: Poul Jensen på Constantinsborg
b Christiane Sofie Møller i Holstebro. FM: Boile Boilesen
2) søster Anne Margrethe Helsted, død, var g.m. Jens Lauridsen i Læborg sogn. 2B:
a Johan Mikkel Lauridsen, fuldmægtig på Kronborg amtstue på Sjælland
b Christiane Lauridsdatter g.m. Jens Nielsen Schultz i Nyby i Læborg sogn.

2275 Niels Boilesen i Fjerbæk i Lønborg sogn. 11.4.1801. IV, fol.3B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Mads Lauridsen i Lyager i Dejbjerg sogn. A:
1) bror Iver Boilesen i Bandsbøl i Hemmet sogn
2) bror, død. 1B:
a Laurids Christensen i Bandsbøl
3) søster Mette Boilesdatter g.m. Peder Steffensen i Skuldbøl.

2276 Peder Christensen i Mosbøl i Strellev sogn. 15.6.1801. IV, fol.5.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Brink i Strellev. B:
1) Christen Pedersen i København, død. 3B:
a Peder Christensen i København
b Morten Christensen i København
c datter g.m. bogholder Topp hos købmand Lassen i København
2) Laurids Pedersen i Seest ved Kolding
3) Søren Pedersen i Mosbøl
4) Oluf Pedersen, uvist hvor
5) Maren Pedersdatter, død, var g.m. Jeppe Nielsen i Hodde. 2B:
a Karen Jepsdatter g.m. Niels Madsen i Kvong
b Anne Jepsdatter g.m. Oluf Pedersen i Næsborg
6) Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Christensen Bjerre i Mosbøl.

2277 Morten Boilesen i Toftum [i Hemmet sogn]. 30.10.1801. IV, fol.7.
E: Dorthe Jacobsdatter. LV: Christen Olufsen i Fasterkær i Faster sogn. B: Anne 25, Niels 24, Kirsten Marie 16, Jacob 14, Maren 12, Anne 10. FM: Laurids Hansen i Henne sogn.

2278 Anne Pedersdatter i Nørtarp i Strellev sogn. 26.6.1802. IV, fol.11.
E: Niels Pedersen. B: Peder 18, Dorthe Kirstine 14, Peder Christian 10, Kirsten 8, Søren 4. FM: morbror Cornelius Pedersen i Debelmose i Borris sogn.

2279 Laurids Madsen i Esbøl i [Sønder] Vium sogn. 22.3.1803. V, fol.1.
E: Johanne Christiansdatter. LV: Peder Daniel Christiansen i Mejls. B: Mads Christian 12, Christen 10, Christian 8, Niels 5, Morten 3. FM: farbrødre Morten Madsen i Hovstrup i Henne sogn, Christen Madsen i Lyne sogn.

2280 Morten Sørensen i Nørtarp i Strellev sogn. 4.4.1803. V, fol.3B, 7B.
Enke efter Kirsten Gregersdatter efter hvem, der ikke er afholdt skifte.
Hans A:
1) bror Mads Sørensen i Nørre Hebo i Janderup sogn
2) bror Hans Sørensen i Amsterdam
3) søster Else Sørensdatter, enke efter Poul Pedersen i Hoven sogn. LV: Christen Utoft i Omvrå i Sønder Omme sogn, Mads Hedeager i Ølgod sogn
4) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Niels Hansen i Rærup i Lydum sogn. 4B:
a Hans Nielsen
b Peder Christian Nielsen
c Frands Christian Nielsen 19
d Abelone Marie Nielsdatter g.m. Enevold Nielsen i Rærup.
Hendes A:
1) bror Clemen Gregersen i Odderup
2) bror Thomas Gregersen, død. 3B:
a Gregers Thomsen ved Assens på Fyn
b Oluf Thomsen på Landberg? Mark
c Hans Thomsen i Ølgod
3) bror Niels Gregersen, død. 5B:
a Laurids Nielsen i Varde
b Niels Nielsen på Fyn
c Hans Nielsen i Østergård. FM: stedfar Jacob Christensen i Østergård
d Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Pedersen i Øster Nørtarp
e Karen Nielsdatter, død, var g.m. Niels Clemensen i Odderup. 2B: Mette, Margrethe 27 på Østergård
4) bror Jens Gregersen, død. 4B:
a Mads Jensen i Bisgård
b Thomas Jensen i Ølgod sogn
c Helene Marie Jensdatter 23 i Oddum
d Anne Kirstine Jensdatter 20 i Ølgod sogn.

2281 Christen Bertelsen i Kyvling i Lønborg sogn. 9.5.1803. V, fol.5B, 13.
E: Ellen Christensdatter. LV: Jens Hansen i Tarm Mølle, Niels Sørensen, der ægter enken. B: Bertel 4, Anne Elsebeth 2, Christence, nyfødt. FM: farbror Mikkel Bertelsen i Tarm.


Lundenæs og Bøvling amter.
Skifteprotokol.
Bølling og Hind herreder.
1801-1804
B 8 - 1103


2282 Mette Thomasdatter i Mølgård i Sønder Lem sogn. 26.11.1801, fol.1.
Skiftet begynder i forrige protokol 6.12.1800 fol.17, 28. Denne protokol ses ikke.

2283 Niels Pedersen, smed i Tim. 27.11.1801, fol.1B.
E: [Anne Nielsdatter]. LV: Christen Toft. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Niels Mouridsen
2) Malene Nielsdatter g.m. Niels Ibsen [i Stadil]
3) Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Niels Søndergaard i Madum
4) Kresine Nielsdatter g.m. Jens Nielsen
5) Maren Nielsdatter g.m. Christen Lauridsen.
Skiftet begynder i forrige protokol 13.1.1800 fol.1, 3, 22. Denne protokol ses ikke.

2284 Johanne Pedersdatter i Hanning. 10.12.1801, fol.2.
E: Boile Hansen. B. 4 børn, hvis navne ikke angives. FM: morbror Jens Pedersen Gadegaard i Kolstrup i Sønder Lem sogn.

2285 Mads Christensen Post i Lambæk i Sønder Lem sogn. 11.1.1802, fol.3B, 7, 10B.
E: Cecilie Lorentsdatter. LV: Anders Pugflod i Holmgård. B: Dorthe 3, Kirsten Marie 1½. FM: farbror Thomas Christensen i Lambæk.
Aftægt til afdødes mor Kirsten Marie Joensdatter, enke efter Christen Thomsen. LV: Anders Christensen.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Christensen Post.

2286 Bodil Andersdatter i Kirkeby i Velling sogn. 12.1.1802, fol.4B, 9B.
E: Knud Lauridsen.
Første ægteskab med Gravers Christensen. B: Jens 22, Anders 13, Mette 11, Christen 9, Anders Nygaard 6, Maren 3. FM: farbror Mads Christensen Nygaard i Agerbæk i Hee sogn, Peder Nygaard i Boling i Sønder Lem sogn, mostres mænd, Mogens Nielsen i Nørby, Jeppe Jensen Svingel, Niels Hansen Finderup i Kovstrup.

2287 Mads Simonsen og hustru Kirsten Nielsdatter i Øster No. 4.2.1802, fol.7B.
B: Niels 24, rekrut i Fredericia, Simon, Inger, Anne Marie, Karen, Bodil, Sidsel, Lene. FM: Simon Christensen i Øster No, farbror Niels Simonsen i No sogn, farbror Poul Simonsen sst, farbrors enkes mand Peder Christensen i Lybæk.

2288 Anne Rasmusdatter i Øster Lem. 12.3.1802, fol.11B.
E: Morten Pedersen. B: John 14, Peder 11, Bodil 7. FM: morbror Søren Rasmussen i Karsbæk i Sønder Lem sogn.

2289 Christen Andersen i Pilgård i Sædding sogn. 26.4.1802, fol.12B.
E: Dorthe Eriksdatter. LV: bror Iver Eriksen i Vester Herborg i Vorgod sogn. B: Anne 1½. FM: farbror Niels Andersen i Vester Herborg.

2290 Christen Nielsen i Bækbo i Dejbjerg sogn. 22.6.1802, fol.13B.
E: Else Mogensdatter. LV: Mads Uglbjerg i Dejbjerg. B: 7 børn, hvis navne ikke angives. FM: Laurids Jensen Rabjerg.

2291 Jens Nielsen Sandal, ugift i Ejstrup i Hee sogn. 23.6.1802, fol.14B.
A:
1) bror Jeppe Nielsen Sandal, degn i Tim
2) bror Christen Nielsen Sandal i Hee
3) bror Peder Nielsen, soldat i Århus
4) søster Marianne Nielsdatter i Østergård i Hee sogn
5) halvsøster Anne Marie Nielsdatter i Sandal i Hee sogn.

2292 Anders Mikkelsen i Randbæk i Brejning sogn. 24.6.1802, fol.16.
E: Barbara Lauridsdatter. LV: [Christian Frederik] Bang, præst i Nørre Omme [og Brejning]. B: Kirsten 18, Mikkel 14, Margrethe 12, Sidsel 5. FM: Christen Lauridsen i Brejning præstegård, morbror Niels Christensen Kirk i Brejning, af fars slægt.

2293 Villads Jensen i Øster Skjern. 14.8.1802, fol.17B.
E: Inger Marie Christensdatter. LV: [Christian Johan Lodbjerg] Krarup, præst i Borris [og Faster]. B: Jens 22, Christen 15, Anne 12, Peder 7. FM: farbror Peder Jensen i Kyvling i Lønborg sogn.

2294 Thomas Sørensen i huset Bækdal i Torsted sogn. 25.10.1802, fol.20B.
E: Anne Jensdatter. LV: Bertel Bundsgaard. B: Sara 18. FM: farbror Thue Sørensen i Gammelby i Torsted sogn.
Huset tilhører Rysensten gods

2295 Karen Christensdatter i Lille Bølling i Bølling sogn. 18.12.1802, fol.20B.
E: Eskild Hansen. B: Maren g.m. Houle Christensen i Øster Bølling, Hans 20, Christen 18, Kirsten 14. FM: morbror Anders Christensen i Øster Bølling.

2296 Karen Pedersdatter i Røgen Mølle [i No sogn]. 22.1.1803, fol.22.
B:
1) Peder Terkildsen i Røgen Mølle
2) Else Marie Terkildsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Kolding i Stauning sogn. 3B:
a Karen Pedersdatter g.m. Jens Madsen i Lakier i Stauning sogn
b Karen Marie Pedersdatter
c Kirsten Pedersdatter.

2297 Niels Christian Nielsen, ugift i Fasterkær i Faster sogn. 5.2.1803, fol.23.
A:
1) mor Kirsten Christensdatter g.m. Søren Olufsen på stedet
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Kirkegård i Hanning sogn
3) søster Cathrine Marie Nielsdatter 28
4) halvbror Niels Sørensen 18
5) halvbror Christen Sørensen 15
6) halvsøster Mette Sørensdatter 11
7) halvbror Oluf Sørensen 6.
Arv efter far Niels Nielsen i Fasterkær, skifte 8.9.1780, udstedt af Lundenæs gods.

2298 Jeppe Knudsen i Mejlbygård i Stadil sogn. 7.2.1803, fol.25.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Knud Pedersen i Gravesgårde. B: Anne 9, Maren 7, Irmgard 4. FM: farbror Laurids Knudsen i Kolby i Stadil sogn.

2299 Niels Nielsen i Dal i Stadil sogn. 11.2.1803, fol.27.
Enkemand. B:
1) Jens Nielsen Dal i Fjand i Sønder Nissums sogn
2) Niels Nielsen Dal i Fjaltring på Rysensten gods
3) Knud Nielsen Dal i Dal i Stadil sogn, skifte 18.9.1801, var g.m. Karen Jørgensdatter. 3B: Niels 9, Jens 4, Knud 1½. FM: stedfar Laurids Graversen
4) Ellen Nielsdatter g.m. Jørgen Pedersen Toft i Stadil sogn.

2300 Peder Gustavsen i Sønder Lem sogn. 7.3.1803, fol.28B.
E: Marianne Jørgensdatter. B: Peder Christian. FM: Farbror Erik Gustavsen i Rindum.

2301 Abelone Marie Morsing i Venner i Velling sogn. 20.4.1803, fol.29B.
E: Jens Jensen Venner, snedker. B: Jens Morsing Jensen 7 uger. FM: Jens Sørensen i Kirkeby.

2302 Karen Poulsdatter i Nørby i Velling sogn. 4.5.1803, fol.31.
E: Jens Vedersø. B: Joachimine 11, Niels 10, Poul 3. FM: Niels Strandgaard.

2303 Maren Pedersdatter i Vester Herborg i Vorgod sogn. 24.6.1803, fol.32B.
E: Iver Eriksen. B: Else Kirstine 7, Erik 3. FM: mosters mand Thomas Nielsen i Sædding.

2304 Kirsten Ibsdatter i Kirkegård i Hoven sogn. 5.9.1803, fol.33B.
E: Oluf Pedersen. B: Peder 7. FM: morbror Anders Ibsen i Ringkøbing.

2305 Anne Jensdatter i Pølsmark i Tim sogn. 12.9.1803, fol.34B.
E: Mads Christensen. B: Christiane 10, Anne Malene 7, Anne Cathrine 5, Jens Christian 3. FM: Laurids Barbesgaard i Tim sogn, Niels Christensen i Hvingel i Hee sogn, begge af mors slægt.

2306 Jens Jensen, ugift i Skårup i Hanning sogn. 17.9.1803, fol.36B.
A:
1) mor Kirsten Jacobsdatter g.m. Laurids Christensen på stedet
2) bror Jacob Jensen
3) søster Else Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Stensig i Sædding sogn
4) søster Maren Jensdatter.
Afdødes far var Jens Jensen i Skårup, skifte 16.10.1780, lbnr.693.

2307 Karen Christensdatter i Lambæk i Sønder Lem sogn. 29.9.1803, fol.37B.
E: Christen Andreasen. B: Christen 11, Sidsel 9. Karen 6, Dorthe 3. FM: farfar Andreas Jensen i Alstrup i Navr sogn.

2308 Henrik Jensen Rabæk i Skjern sogn. 13.10.1803, fol.39.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Jensen i Korsgård i Skjern sogn. B: Anne Petrine 22. FM: farbror Christen Jensen Skjern i Snejbjerg.

2309 Karen Christensdatter i Strandby i Stauning sogn. 12.11.1803, fol.40B.
E: Ib Sørensen.
Første ægteskab med Peder Christensen. B: Sidsel g.m. Laurids Didriksen i Bedsted i Holsten, Anne 25, Karen 16, Morten 15. FM: Christen Pedersen Langkær, Jens Mortensen i Sønderby.

2310 Knud Eskildsen i Søgårde i Tim sogn. 15.12.1803, fol.41B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Jepsen Kirk i Stadil sogn. B: Eskild 21, Anne 20, Maren 18. FM: morbror Peder Christensen i Nørgård i Tim.

2311 Peder Jensen i Sønderskov i Borris sogn. 19.12.1803, fol.43B.
E: Birthe Jensdatter Mikkelsen. B: Jens på stedet, Birthe Marie 23, Kirsten Marie 20, Kirsten g.m. Christen Pedersen i Klokmose i Faster sogn, Karen g.m. Visti Lauridsen i Kvodbøl i Borris sogn. FM: morbror Knud Pedersen Jensen Mikkelsen i Sønderby i Borris.

2312 Mette Pedersdatter i Kongsholm i Hanning sogn. 23.2.1804, fol.46.
E: Christen Eriksen. B: Peder, Christen, Johanne. FM: Aksel Nielsen i Kongsholm, Anders Christensen i Mølgård i Hanning sogn.Amtet som arkivinstans for samfrænde- kommissions- og eksekutorskifter.Ringkøbing amt
Kommissionsskifte i boet efter frue Hedvig Bagge mellem hendes mand L. Hviid og hans børn.
1773
B8-1039


2313 Hedvig Bagge på Holstebro Bisgård. 16.12.1773.
E: Laurids Hviid. B:
1) Anne Petronelle Hviid, død, var g.m. Skow til Bustrup [i Ramsing sogn]
2) Isabelle Christiane Hviid i Vejle, enke efter [Laurids Pedersen] Winther, præst i Kerte på Fyn
3) Juliane Margrethe Hviid, enke efter Mathias Brøndum i Århus mølle
4) Pouline Hvid i Århus mølle, enke efter [Niels Christoffersen] Bøgh, præst i Allerup [og Davinde].


Ringkøbing amt
Kommissionsskifte i boet efter Christen de Leth, Nørre Vosborg.
1777-1780
B8-1040


2314 Christen de Leth til Nørre Vosborg, vicelandsdommer og by- og herredsfoged. 2.11.1778.
E: Marie Borreby. LV: Christen von Hielmcrone, præst i Borbjerg. B:
1) Henrik Johan de Leth 17
2) Gertrud Marie de Leth 14
3) Pouline de Leth 6.
FM: farbror Niels [Henriksen] de Leth, præst i Karlby [og Voldby].
Jordebog for Nørre Vosborg 1778 side 177-187.


Ringkøbing amt
Kommissionsskifte i boet efter provst Endorph i Ringkøbing.
1786-1787
B8-1041


2315 Maturin [Pedersen] Endorph, præst i Ringkøbing [og Rindum]. 30.3.1786.
Hustru: [Kirstine Hansen]. LV: [ Bendix Andreas] Heide, krigsråd.
Arvinger angives ikke.
[Præsten blev senere dansk compastor i Store Magleby på Amager].


Ringkøbing amt
Skifteprotokol i etatsråd Andreas Charles de Teilmanns dødsbo.
1790-1792
B8-1042


2316 Andreas Charles de Teilmann til Nørholm [i Torstrup sogn], Lunderup [i Varde landsogn] og Agerkrog [i Tistrup sogn]. 30.7.1790.
Testamente.
Det af hans forældre Christian [Hansen] Teilmann, amtmand over Lundenæs og Bøvling amter og hustru Kirstine Marie Reenberg oprettede fideikommisgods' renter gives til hans A:
1) bror [Thøger Reenberg Teilmann], død. 3B:
a Thøger Teilmann
b Andreas Charles Teilmann
c Ingeborg Christiane Teilmann
2) bror [Morten Teilmann g.m. Mette Gersdorff til Ristrup, bevilling til uskiftet bo Skanderborg og Åkær amter 8.7.1757 lbnr.94]. 1B:
a [Margrethe Mette Teilmann], død. 1B:
1 Morten Wormskiold
3) søster [Ingeborg Christiane Teilmann skifte Hald amt 19.4.1785 lbnr.143, var g.m. Henrik Christian Wormskiold til Bramminge, skifte Riberhus amt 13.6.1760 lbnr.368]. 2B:
a [Christiane Marie] Wormskiold
b Christiane Frederikke Charlotte Amalie Wormskiold.


Ringkøbing amt
Eksekutorskifte efter madam Cecilie Kirstine Hjortebjerg
1794-1795
B8-1043


2317 Cecilie Kirstine Hjortebjerg ejer af Krogsgård i Gudum sogn. 12.2.1790.
Enke efter Jesper Møller.
Testamente af 28.2.1787. A:
1) søskendebarn Christian Jørgensen Thiil, snedker i København
2) søskendebarn Rasmus Hjortebjerg, degn [i Mesinge] på Fyn, hans 2B:
a Christian Hjortebjerg
b Charlotte Hjortebjerg
3) hendes mands bror Anders Jensen
4) Niels Clausen, (søn af Claus Andersen), opdraget hos afdøde, der overtager Krogsgård
4) Niels Clausens søster Maren Clausdatter g.m. Jacob Frandsen Bollerup i [Sønder] Vium mølle og søn B:
a Niels Clausens søstersøn Jesper [Jacobsen] i [Sønder] Vium mølle.


Ringkøbing amt
Skifteprotokol i boet efter Søren Tang til Timgård.
1796-1801
B8-1044


2318 Søren Tang, ugift til Timgård [i Tim sogn]. 18.1.1796.
Testamente af 7.7.1795. A:
1) bror Peder [Lauridsen] Tang til Nørre Vosborg, købmand i Ringkøbing
2) bror Christen [Holm] Tang til Hanning Hedegård
3) bror Laurids Tang [på Nørre Tang] i Ulfborg sogn
4) søster Anne Tang i Christiansfeld g.m. Jens Harpøth, købmand i Ringkøbing
5) søster Mette Tang g.m. Niels [Christensen] Wad til Stenumgård [i Råsted sogn] ved søn Christen Wad til Øgelstrup [i Råsted sogn]
6) søster Sidsel [Lauridsdatter] Tang i Ringkøbing, enke efter [Mathias] Eenrod, [skrædder i Ringkøbing. LV: Poul Mathias Nødskov, birkeskriver ved Timgård birk
7) søster Maren Tang i Ulfborg sogn, enke efter Anders [Nielsen] Vestergaard [i Ulfborg sogn]
8) søster Margrethe Tang g.m. Jacob Møller, præst i Ølstrup og Hover.
(Kilde: Slægten Tang af P. Storgaard Pedersen i: Hardsyssels årbog 1921 side 1-37.)


Ringkøbing amt
Skifteprotokol i boet efter jomfru Kirsten Kvistgaard i Sønder Kvistgård i Vejrum sogn
1807-1809
B8-1045


2319 Kirsten Andersdatter Kvistgaard, ugift i Sønder Kvistgård i Vejrum sogn. 13.11.1807.
Testamente af 4.3.1788 for Kirsten Andersdatter Kvistgaard og bror Mads Andersen Kvistgaard. A:
1) Morten Kvistgaard, hans 2B:
a Anders Mortensen Kvistgaard til Jungetgård [i Junget sogn] i Salling
b Karen Kirstine Kvistgaard g.m. Peder Gjedsted til Tviskloster, hendes 4 børn
2) Mette Damgaard g.m. Mads Iversen Kvistgaard på Nørgård, deres 6 børn
3) Jens Damgaard i Roslev i Salling, hans 3 døtre
4) Mette Kirstine [Damgaard] i Sejbæk [i Daugbjerg sogn].
[Første ægteskab med Nikolaj Mathias Høst, birkedommer i Løgstør, død 3.7.1785, skifte Ålborghus med flere amter nr.978]. 3B:
a Peder [Damgaard] Høst, præst i Gjellerup
b Gertrud Høst
c Stine Høst
[Andet ægteskab med Christian Nybo]
5) Anders Kvistgaard til Østergård [i Åsted sogn], hans 1B:
a Niels Kvistgaard, hans barn Johanne Nielsdatter Kvist
6) Jens [Nielsen] Kvistgaard til Hvanstrup [i Farsø sogn], hans 1B:
a Johanne Marie Kvistgaard
7) Peder Kvistgaard på Lerkenfeld [i Vester Bølle sogn] hans 2B:
a Christen Pedersen Kvistgaard
b Johanne Marie Kvistgaard
8) Reisner, farver i Norge g.m. Malene Kvistgaard, deres B:
a Niels Christian Reisner i Viborg skole
9) Marie Kirstine Kvistgaard g.m. Hans Beyer i København
10) Kirsten Kvistgaard g.m. Niels Salling i København, hendes børn.

SLUT