Erik Brejls hjemmeside

Start

Løgstør
Skifteprotokol
1748-1786


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.

Løgstør i Løgsted sogn blev købstad 1.1.1900, men byen har før den tid ført egen skifteprotokol, der ligger i Ålborghus amt.


Løgstør
Skifteprotokol
1748-1786
B 0D - 397


1 Christen Christensen Lendrup, farver i Løgstør. 15.5.1750, side 5.
E: Mette Hansdatter Richard. LV: Peder Christensen Torup.
Første ægteskab med Dorthe Kønig. B:
1) Jacob Christensen, født marts 1731
2) Christen Christensen, født februar 1733.
FM: Christen Jensen.
Desuden nævnes madame Olivia Richard.
Afdøde døde 12.4.1749.

2 Clemen Christensen Holm i Løgstør. 16.9.1750, side 18, 45, 115, 179.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Jensen, hattemager. B:
1) Lorents Clemensen 12
2) Christian Clemensen 11
3) Bodil Marie Clemensdatter 7, der døde 14.8.1757, skifte 22.9.1757. [Skiftesamling i Ålborg 17.8.1757 lbnr.2560]
4) Laurids Clemensen 5
5) Peder Clemensen 2
6) Jens Clemensen 7 uger, der døde.
FM:
1 Christen Jensen
2 Niels Nielsen, organist.
Afdøde døde 6.7.1749.

3 Peder Mikkelsen Høgh i Løgstør. 14.12.1750, side 36.
E: Maren Sørensdatter Winther. LV: Christen Jensen.
Af arvinger angives A:
1) far Mikkel Jensen Høgh
2) søster [Riborg Mikkelsdatter Høgh, død. [var g.m. Christen Christoffersen Brekke på Revesand i Norge, skifte 13.11.1742]. 1B:
a Christen Christensen Brekke 7, her på stedet.

4 Helvig Nielsdatter i Løgstør. 11.12.1750, side 38.
E: Morten Simonsen, skrædder. B:
1) Thomas Mortensen 9
2) Nikolaj Mortensen 3.

5 Anne Simonsdatter i Løgstør. 22.2.1751, side 41.
E: Gregers Poulsen Dyre.
Første ægteskab med Jens Nielsen Krob. B:
1) Karen Jensdatter.
FM: Peder Christensen Torup.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Jensdatter, død 18.10.1730. Arv til B:
1) David Gregersen
2) Jonathan Gregersen
3) Karen Gregersdatter.
Afdøde døde 13.2.1751.

6 Niels Nielsen, skrædder i Løgstør. 4.4.17590, side 43.
B:
1) Helvig Nielsdatter g.m. Morten Simonsen
2) Maren Nielsdatter
3) Karen Nielsdatter.
FM: Laurids Vestergaard.
Afdøde døde 17.12.1749.

7 Birgitte Lauridsdatter i Løgstør. 13.10.1751, side 46.
E: Niels Christensen Knudsen. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Niels Christian Ibsen Grøn.

8 Niels Knudsen Drøstrup i Løgstør. 5.5.1752, side 47.
E: Gertrud Poulsdatter. LV: far Poul Justesen i Lendrup på Vår gods.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var arresteret for natten til 1.6.1751 at have sat ild til Løgstør by, hvor nogle og tredive gårde og huse nedbrændte og hvor 3 mennesker indebrændte.

9 Mikkel Jensen Høgh i Løgstør. 6.11.1752, side 81.
Enke efter Kirsten Poulsdatter. B:
1) Jens Mikkelsen Høgh i Arendal i Norge, død. B:
FM: stedfar Arnold Winther i Arendal
2) Peder Mikkelsen Høgh, [skifte 14.12.1750 lbnr.3]. E: Maren Sørensdatter Winther, nu g.m. Jørgen Svindt. Ingen børn
3) Riborg Mikkelsdatter Høgh, død. var g.m. Christen Christoffersen Brekke på Revesand i Norge, skifte 13.11.1742. 1B:
a Christen Christensen Brekke 7, her på stedet
4) Kirsten Mikkelsdatter Høgh, død, var g.m. Niels Nielsen, organist i Løgstør. 1B:
a Kirsten Nielsdatter
5) Anne Mikkelsdatter Høgh g.m. Christen Poulsen Korsgaard i Skive
6) Cathrine Mikkelsdatter Høgh g.m. Peder Christensen Svindt i Skive.
Afdøde døde i den påsatte band i Løgstør natten til 1.6.1751. (Se lbnr.8).

10 Christen Jensen Thise i Løgstør. 23.2.1753, side 101.
E: Johanne Sonnesdatter. LV: Laurids Vestergaard. B:
1) Anne Christensdatter Thise 22
2) Marianne Christensdatter Thise 18
3) Kirstine Marie Christensdatter Thise 14, ganske tåbelig.
FM:
1 Jacob Jacobsen Svindt
2 Jørgen Christensen Svindt.
Afdøde døde 1.12.1750.

11 Otto Lauridsen i Løgstør. 9.8.1753, side 116.
E: Cathrine Markusdatter.
A: Niels Kvissel på sin hustrus vegne, (men det angives ikke om hun er datter eller søster til afdøde. eller noget helt tredje).
Afdøde døde 19.2.1748, men han gik omkring og betlede i Han herred.

12 Kirsten Simonsdatter, ugift i Løgstør. 9.8.1753, side 119.
Af arvinger angives A:
1) bror Andreas Simonsen i Grønning i Vilsted sogn, hos hvem hun døde nogle få dage efter den påsatte brand i Løgstør natten til 1.6.1751.

13 Auktion i Løgstør 2.4.1753, side 122.
Auktion over afdøde Seljenkærs indbo i Løgstør.

14 Auktion i Vindblæs 30.6.1753, side 123.
Auktion over indbo hos afdøde Maren Christensdatter, enke efter Johan Davidsen.

15 Christen Ravnstrup i Løgstør. 1754, side 125.
E: Bente Kjeldsdatter. LV: Svend Pedersen. B:
1) Christen Christensen Ravnstrup 13
2) Anne Christensdatter 10
3) Johanne Cathrine Christensdatter 8
4) Christen Schiørmann 6
5) Anne Kirstine Christensdatter 4.
FM: Peder Sørensen Naldal.
Afdøde døde i den påsatte band i Løgstør natten til 1.6.1751. (Se lbnr.8).

16 Maren Rasmusdatter Rodskov i Løgstør. 19.12.1754, side 137.
Enke efter Niels Christensen Hjørring, død i Norge. B:
1) Cecilie Paludan, Nielsdatter Hjørring.
FM: Christoffer Paarup i Vormstrup, degn i Kornum og Løgsted.

17 Maren Iversdatter i Løgstør. 3.11.1752, side 152.
Enke efter Peder Sonnesen. B:
1) Mette Pedersdatter 22
2) Sonne Pedersen 18
3) Margrethe Pedersdatter 15.
FM:
1 morbror Didrik Iversen til Sødal [i Rødding sogn]
2 Peder Christensen Taarup.

18 Else Olufsdatter i Løgstør. 28.8.1752, side 162.
E: Jens Lauridsen Dommerby. B:
1) Oluf Jensen 10
2) Maren Jensdatter 7
3) Laurids Jensen 5.
FM: Jens Nielsen g.m. faster Karen Lauridsdatter.

19 Selgen Kjær i Løgstør. 16.2.1753, side 165.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Peder Jensen, bødker. B:
1) Niels Selgensen 12
2) Peder Selgensen 11
3) Simon Selgensen 8
4) Lorents Selgensen 6
5) Maren Margrethe Selgensdatter 4
6) Johanne Marie Selgensdatter 1.

20 Maren Sørensdatter [Winther] i Løgstør. 28.9.1755, side 169.
E: Jørgen Christensen Svindt. B:
1) Bodil Jørgensdatter Svindt 3.
FM:
1 farfar Christen Pedersen Svindt i Skive
2 mors stedfar Laurids Christian på Fur.
Afdøde døde kort før påske 1752.
Bevilling til uskiftet bo af 3.5.1754.
Samfrændeskifte 28.9.1755.
[Første ægteskab med Peder Mikkelsen Høgh, skifte 14.12.1750 lbnr.3].

21 Peder Hansen Liuf i Løgstør. 20.7.1754, side 174.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Peder Christensen Torup. B:
1) Maren Pedersdatter 8
2) Anne Pedersdatter 6
3) [Pernille] Pedersdatter 4.
FM:
1 farfar Hans Pedersen i Ajstrup
2 mors stedfar Christen Lauridsen i Ajstrup mølle.
Bevilling til uskiftet bo af 18.1.1754.

22 Peder Christensen i Løgstør. 10.4.1754, side 178.
E: Johanne Poulsdatter.
Børn, hvis navne ikke angives.

23 Maren Pedersdatter Torup i Løgstør. 12.12.1757, side 184.
E: Laurids Christensen Vestergaard. B:
1) Christen Lauridsen 32, i Norge
2) Laurids Lauridsen 29
3) Margrethe Lauridsdatter 28, g.m. Christen Sahl i Løgstør
4) Anne Lauridsdatter 26, g.m. Jørgen Svindt i Løgstør
5) Mikkel Lauridsen 23, i Norge
6) Jens Lauridsen 19, i Ålborg
7) Else Sofie Lauridsdatter 17
8) Jørgen Lauridsen 15.
FM:
1 farbror Niels Christensen Vestergaard i Klim
2 mosters mand Niels Lauridsen Toft i Gøttrup.
Desuden nævnes afdødes halvbror Peder Lauridsen Torup.
Afdøde døde 19.5.1752.
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1752.
Samfrændeskifte 12.12.1757.

24 Anne Sørensdatter i Løgstør. 12.1.1758, side 196.
E: Jens Christensen, feldbereder.
Af første ægteskab B:
1) Otto Wilsen, feldbereder
2) [Karen Vilsdatter, skifte Ålborg 21.12.1751 lbnr.2372]. E: Christen Sørensen Mørch, podemester i Ålborg. 1B:
a Anne Christensdatter 9.

25 Peder Sørensen Naldal i Løgstør. 24.1.1759, side 203.
E: Anne Jensdatter Lendrup (Lintrup). LV: Torup. B:
1) Marianne Pedersdatter Naldal 22, g.m. Anders Jensen Ravndal
2) Jens Pedersen Naldal 20, i Ålborg latinskole.
FM:
1 mosters mand Peder Andersen Vormstrup
2 Jacob Jacobsen Svindt.
Afdøde døde 26.8.1756.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1756.
Samfrændeskifte 24.1.1759.

26 Niels Thomsen Fur i Løgstør. 22.5.1758, side 210.
E: Else Jensdatter. LV: Jørgen Schaltz. B:
1) Thomas Nielsen 16
2) Jens Nielsen 14
3) Anne Marie Nielsdatter 10
4) Dorthe Marie Nielsdatter 6.
FM:
1 Jørgen Svindt
2 Christen Sahl.

27 Maren Nielsdatter i Løgstør. 25.4.1758, side 218.
E: Anders Henriksen, sejlingsmand. B:
1) Niels Andersen 1.

28 Jeppe [Nielsen] Boller, kobbersmed i Løgstør. 29.3.1758, side 222.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Peder Christensen Torup. B:
1) Peder Jepsen 3
2) Margrethe Jepsdatter 6 mdr.
FM: morbror Jens Møller, sejlingsmand.
Enkens første ægteskab med [Peder Hansen Liuf], skifte 20.7.1754 lbnr.21. Arv til B:
1) Maren Pedersdatter 12
2) Anne Pedersdatter 10
3) Pernille Pedersdatter 8.

29 Vilhelm Helt i Løgstør, ugift herredsskriver i Års og Slet herreder. 25.7.1759, side 228.
Arvinger angives ikke.

30 Sofie Bloch [Hachsdatter] Kampmann i Toftebjerggård i Løgsted sogn. 18.3.1760, side 256.
E: Peder Bisgaard, herredsfoged. B:
1) Hach Kampmann Bisgaard
2) Niels Fischer Bisgaard
3) Vilhelm Helt Bisgaard.
Litteratur: Jyske skiftereferater på nettet. Kampmann-efterkommere før ca. 1800. Af Flemming Aagaard Winther i: Personalhistorisk tidsskrift 2013 side 188-201 med tillæg her på siden.

31 Anne Lauridsdatter i Løgstør. 23.6.1761, side 259.
Enke efter Clemen Christensen Holm, [skifte 16.9.1750 lbnr.2]. B:
1) Lorents Clemensen
2) Christian Clemensen
3) Laurids Clemensen
4) Peder Clemensen
FM:
1 Christen Jensen
2 Niels Nielsen, organist.

32 Gustav Jørgensen, feldbereder i Løgstør. 23.10,1761, side 261.
Enke og børn, hvis navn ikke angives.

33 Anders Jensen Ravndal i Løgstør. 27.10.1760, side 262.
E: [Marianne Pedersdatter Naldal]. Børn, hvis navne ikke angives.

34 Anne Pedersdatter i Løgstør. 2.11.1762, side 263.
E: Christen Abrahamsen Hvid, bødker.
Arvinger angives ikke.

35 Maren Steffensdatter i Løgstør. 12.5.1764, side 264.
E: Jacob Jacobsen Svindt. B:
1) Helle Jacobsdatter 14.
FM:
1 Christen Jensen
2 Niels Nielsen, organist.
Boet ejer en gård i Lemvig.
Bevilling til uskiftet bo af 4.10.1754.
Samfrændeskifte 12.5.1764.

36 Søren Sørensen Baade i Løgstør. 18.12.1764, side 267.
E: Kirsten Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke.

37 Jens Sørensen Møller i Løgstør. 30.4.1763, side 269.
E: Else Johanne Stistrup.
Arvinger angives ikke.

38 Hans Hansen Torn i Løgstør. 4.3.1765, side 270.
Enkens navn angives ikke
Arvinger angives ikke.

39 Jørgen Pedersen Schaltz og hustru Mette Pedersdatter i Løgstør. 16.4.1766, side 271.
B:
1) Peder Jørgensen Schaltz
2) Didrik Jørgensen Schaltz
3) Maren Jørgensdatter Schaltz.
FM: Jonatan Dyre.
Desuden nævnes madam Iversen på Sødal som beslægtet.

40 Casper Smed i Løgstør. 3.4.1766, side 279.
E: Karen Sørensdatter. LV: Otto Wilsen, feldbereder.
Af første ægteskab B;
1) Niels Caspersen, skipper
2) Laurids Caspersen, smed.

41 Birgitte Jensdatter Lendrup i Løgstør. 11.12.1766, side 282.
E: Søren Rasmussen Halvorsen. B:
1) Rasmus Sørensen
2) Marie Anne Sørensdatter
3) Anne Cathrine Sørensdatter.

42 Maren Pedersdatter i Løgstør. 8.3.1758, side 284.
E: Anders Jensen Fur. B:
1) Peder Andersen 9, der døde
2) Riborg Andersdatter 7
3) Else Andersdatter 9 mdr.

43 Peder Andersen, møller i Smakmølle [i Kornum sogn]. 16.1.1769, side 291.
E: Bodil Pedersdatter Torup. LV: Christen Sahl i Løgstør.
Af første ægteskab B:
1) Barbara Pedersdatter g.m. Laurids Jacobsen i Løgstør.

44 Jens Møller i Løgstør. 1.8.1768, side 295.
E: [Anne Margrethe Vilhelm]. B:
1) Anne Marie Møller.
FM: Casper Severin.

45 Margrethe Lendrup i Løgstør. 30.12.1766, side 296.
A:
0) forældre [Christen Jensen og Anne Nielsdatter i Lendrup]
1) bror Jens Christensen Lendrup, død. 1B:
a Anne Jensdatter
2) bror Just Christensen Lendrup, død. 5B:
a Poul Christensen Lendrup, død. 7B:
1 Johanne Poulsdatter
2 Gertrud Poulsdatter
3 Anne Poulsdatter
4 Maren Poulsdatter
5 Mette Poulsdatter
6 Margrethe Poulsdatter
7 Inger Poulsdatter
b Aksel Justesen, død. 4B:
1 Just Akselsen
2 Jens Akselsen
3 Johanne Akselsdatter
4 Else Akselsdatter
c Christen Justesen, død. 1B:
1 Jens Christensen
d Anne Justsdatter, død. 5B:
1 Jens Nielsen Hedegaard, død. 2B:
x Jens Jensen
y Karen Jensdatter
2 Just Nielsen Hedegaard
3 Niels Nielsen Hedegaard
4 Kirsten Nielsdatter
5 Johanne Nielsdatter
e Riborg Justsdatter, død. 2B:
1 Birgitte Jensdatter
2 Maren Pedersdatter, [skifte 8.3.1758 lbnr.42]. 2B:
x Riborg Andersdatter
y Else Andersdatter
3) bror Peder Christensen, smed i Ravnstrup, død. 4B:
a Christen Pedersen
b Gregers Pedersen
c Birgitte Pedersdatter
d Anne Pedersdatter
4) bror Jens Christensen Lendrup, død, var g.m. [Anne Poulsdatter]. 3B:
a [Christen Jensen Lendrup, adlet] Lindencrone, justitsråd
b Anne Jensdatter
c Karen Jensdatter, der død. E: Peder Vormstrup
5) søster Anne Christensdatter, død. 2B:
a Christen Jensen
b Niels Jensen, død. 2B:
1 Jens Nielsen
2 Anne Cathrine Nielsdatter
6) søster Inger Christensdatter, uvist hvor
7) søster Maren Christensdatter, uvist hvor.

46 Jørgen Svindt i Løgstør. 26.4.1770, side 300.
E: Anne Vestergaard. LV: Rønne, skipper, der ægter enken.
Arvinger angives ikke.

47 Peder Andersen Vormstrup i Løgstør, der døde 28.7.1768, side 301.
E: Else Johanne Stistrup, der døde 14.12.1768.
Hans A:
1) søster, død. E: Mads Winther i Vormstrup 7B:
a Christen Nielsen 25, i Ørbæk
b Jacob Nielsen 23, i Vormstrup
c Hans Nielsen 20, i Vormstrup
d Mette Nielsdatter g.m. Thomas Vandborg i Lille Astrup
e Kirsten Nielsdatter g.m. Anders Lauridsen i Ørbæk
f Dorthe Nielsdatter i Toftebjerg
g Maren Nielsdatter, på stedet.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Jens Møller. B:
1) Else Christine Møller.
FM: født værge Jacob [Jacobsen] Holm, præst i Jerslev [og Vester Brønderslev].

48 Helle Christensdatter i Løgstør. 3.9.1768, side 313.
E: Christen Jensen. B:
1) Niels [Nielsen], organist, [begravet Løgstør 10.9.1767]. E: [Mette Sofie Bisgaard]. 8B:
a Kirsten Nielsdatter 26
b Niels Nielsen 17
c Peder Nielsen 16
d Christian Nielsen 15
e Anne Marie Nielsdatter 10
f Anne Sofie Nielsdatter 7
g Abelone Nielsdatter 3.
FM: Niels Winther i Skive
2) en datter, død. E: Jacob Svindt i Lemvig. 1B:
a Helle Jacobsdatter.

49 Mette Jensdatter i Løgstør. 4.4.1769, side 335.
E: Laurids Caspersen, smed. B:
1) Mette Marie Lauridsdatter.
FM: morfar Jens Andersen i Løgsted.

50 Laurids Caspersen, smed i Løgstør. 21.5.1771, side 338.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Sahl.
Første ægteskab med [Mette Jensdatter, skifte 4.4.1769 lbnr.49]. B:
1) Mette Marie Lauridsdatter 3.

51 Peder Bisgaard, herredsfoged i Løgstør. 31.8.1772, side 346.
Enkemand efter Sofie Bloch [Hachsdatter] Kampmann, skifte 18.3.1760 lbnr.30. B:
2) Hach Kampmann Bisgaard
3) Niels Fischer Bisgaard
4) Vilhelm Helt Bisgaard.
Første ægteskab med [Anne Christine Møller, begravet Løgstør 4.11.1743]. B:
1) Mette Sofie Bisgaard g.m. Søren [Pedersen] Hjort.

52 Bodil Pedersdatter [Torup] i Smakmølle. 6.4.1772, side 354.
Enke efter [Peder Andersen, skifte 16.1.1769 lbnr.43].
Af første ægteskab B:
1) Peder Mortensen i Lund i Vester Han herred
2) Maren Mortensdatter g.m. Søren Rasmussen i Løgstør.

53 Jørgen Møller i Løgstør. 8.3.1774, side 361.
Enkemand efter Maren Nielsdatter, registrering10.5.1771.
Hans A:
1) bror Markus Lauridsen i Oudrup
2) bror Niels Markussen i Krogstrup, død. 3B:
a Christen Nielsen
b Mette Nielsdatter
c Inger Nielsdatter.
Hendes A:
1) søster Sidsel Nielsdatter, der døde under dette skifte. E: Jens Bach i Vust
2) søster Karen Nielsdatter, død. 6B:
a Jørgen Nielsen i Vust
b Maren Nielsdatter, død. 1B:
1 Else Marie
c Anne Nielsdatter i Oudrup
d Abelone Nielsdatter g.m. Otto Lauridsen i Løgstør
e Johanne Nielsdatter i Løgsted
f Maren Nielsdatter i Løgsted
3) søster Anne Nielsdatter, død. 3B:
a Christen Pedersen
b Jens Pedersen, uvist hvor
c Maren Pedersdatter, uvist hvor.

54 Kirsten Christensdatter i Løgstør. 21.6.1769, side 364.
Enke efter [Jens Søndergaard]. B:
1) Christen [Jensen] Søndergaard
2) Anne [Jensdatter] Søndergaard, enke efter Niels Caspersen, nu g.m. Jens Mørch, feldbereder
3) Barbara Jensdatter
4) Mette Jensdatter i København
5) Kirsten Jensdatter i København.
FM: Christen Sahl.

55 Christen Sahl, toldforpagter i Løgstør. 8.6.1773, side 367.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter Vestergaard. LV: Christen Bjerrum til Årupgård [i Vindblæs sogn]. B:
1) Maren Christensdatter Sahl 18
2) Marianne Christensdatter Sahl 16
3) Niels Christensen Sahl 7.
FM: Søren Hjort.

56 Tidemann Jensen Holm i Løgstør. 20.4.1773, side 404.
E: Marianne Pedersdatter Lendrup. LV: Laurids Astrup. B:
1) Anne Cathrine Tidemannsdatter 10
2) Jens Tidemannsen 8
3) Mette Tidemannsdatter 5
4) Christen Tidemannsen 2.
FM:
1 født værge Niels Jensen Holm i Klim
2 Otto Wilsen i Løgstør.
Desuden nævnes enkens mor Anne Jensdatter Lendrup.

57 Jens Borregaard i Løgstør. 10.2.1775, side 417.
E: Anne Margrethe Vilhelm. LV: Otto Wilsen.58
Enkens første ægteskab med Jens Møller, skifte 1.8.1768 lbnr.44. Arv til B:
1) Anne Marie Jensdatter Møller.
FM: Casper Severin.

58 Christen Vittrup i Løgstør. 10.12.1774, side 422.
Arvinger angives ikke.

59 Knuds Joensen i Løgstør. 21¨.12.1772, side 426.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Otto Wilsen. Af børn angives B:
1) Joen Knudsen.

60 Jens Nielsen Fur, ugift i Løgstør. 1.4.1775, side 429.
A:
1) mor Else Jensdatter g.m. Thomas Svendsen
2) bror Thomas Nielsen Fur
3) søster Anne Marie Nielsdatter Fur
4) søster Dorthe Marie Nielsdatter Fur.
5) halvsøster Karen Thomasdatter Svenstrup
6) halvsøster Maren Thomasdatter Svenstrup.
Arv efter afdødes far Niels Thomsen Fur, skifte 22.5.1758 lbnr.26.

61 Palle Møller i Løgstør. 2.3.1776, side 431.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Otto Wilsen. B:
1) Marie Elisabeth Møller 12
2) Marie Kirstine Møller 10.
FM: farbror Poul Møller i Tranum Strandgård.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1776.

62 Mette Jensdatter i Løgstør. 28.8.1775, side 432.
E: Joen Jensen Krog, skipper. A:
0) mor [Kirsten Christensdatter, skifte 21.6.1769 lbnr.54]
1) bror Christen [Jensen] Søndergaard
2) søster Anne Jensdatter [Søndergaard] g.m. Jens Mørch, feldbereder
3) søster Barbara Jensdatter
4) søster Kirsten Jensdatter.

63 Poul Jensen Mørch i Løgstør. 8.4.1775, side 435.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Hvalsø, herredsskriver. B:
1) Elisabeth Marie Poulsdatter Mørch.
FM: født værge Christen Urth i Hobro.

64 Maren Pedersdatter Liuf, et barn i Løgstør. 13.9.1775, side 446.
A:
1) mor Bodil Pedersdatter, enke efter Casper Severin
Mors første ægteskab med afdødes far Peder Hansen Liuf, skifte 20.7.1754 lbnr.21. B:
2) søster Anne Pedersdatter
3) søster Pernille Pedersdatter.
Mors andet ægteskab med [Jeppe Nielsen Boller, kobbersmed, skifte 29.3.1758 lbnr.28]. B:
4) halvbror Peder Jepsen, kobbersmedesvend
5) halvsøster Margrethe Jepsdatter.
Afdøde døde for 12 år siden, 16 år gammel.

65 Helle Thuresdatter i Løgstør. 19.10.1776, side 448.
E: Tollef Jørgensen Schmidt, skipper. B:
1) Guri Tollefsdatter 18
2) Jørgen Tollefsen 16.

66 Karen Christensdatter i Løgstør. 30.12.1776, side 453.
E: Christen Malle. A:
1) bror Christen Christensen Boel i Øster Dølby i Salling. 4B:
a Anders Christensen Boel i Øster Dølby
b Christen Christensen Boel i Øster Dølby
c Terkild Christensen Boel i Hjerk
d Johanne Christensdatter Boel g.m. Søren Josefsen i Bajlum i Hjerk sogn
2) søster Sidsel Christensdatter Boel, død, var g.m. Jens Andersen i Øster Dølby. 1B:
a Anne Jensdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Øster Dølby. 2B:
1 Jens Pedersen 12
2 Sidsel Sørensdatter 11
3) søster Maren Christensdatter Boel, død, var g.m. Niels Christensen i Dølbyvad i Resen sogn i Salling. 4B:
a Mette Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Vester Grønning
b Karen Nielsdatter, enke efter Peder Andersen i Bostrup i Lyby sogn
c Sidsel Nielsdatter, enke efter Jens Mortensen i Resen
d Johanne Nielsdatter, død, var g.m. Peder Madsen i Vinde i Skive sogn. 1B:
1 Rasmus Pedersen
4) søster Else Christensdatter, død, sidst g.m. Poul Jensen i Ginderup i Krejbjerg sogn. 2B:
b Jens Poulsen i Otting
c Mette Poulsdatter g.m. Søren Aars. skomager i Skanderborg.
Else Christensdatter første ægteskab med Christian Carlsen i Grove i Brøndum sogn. 1B:
a Johanne Christensdatter.
Afdøde døde 29.12.1776.

67 Else Lauridsdatter Knudsen i Løgstør, der døde 25.2.1777, side 461.
E: Svend Pedersen Møller, der også kaldes Svend Pedersen Lassen. A:
0) Laurids Knudsen og Kirsten Knudsdatter i Hobro, begge døde
1) søster Anne Lauridsdatter Knudsen g.m. Didrik Sandgaard, forvalter på Aggersborggård
2) søster Maren Lauridsdatter Knudsen g.m. Christen Bolt i Gundestrup i Hvilsom sogn
3) søster Karen Lauridsdatter Knudsen g.m. Jens Frederik Hjort i Sundby
4) søster Bolette Lauridsdatter Knudsen i Sundby.
Desuden nævnes enkemandens søn Peder Svendsen.

68 Opbudsbo i Løgstør. 7.4.1773, side 468.
Registrering af fallitbo hos Gravers Baadsgaard i Løgstør.
Desuden nævnes hans hustru Cathrine Bjørnsholm.

69 Jonathan Dyhre, købmand i Løgstør. 22.7.1777, side 486.
E: Anne Tøfting. LV: Didrik Sandgaard, forvalter på Aggersborggård. B:
1) Else Marie Dyhre
2) Kirsten Dyhre.
FM: morfar Anders Lauridsen i Næsborg.

70 Maren Pedersdatter i Løgstør. 19.6.1777, side 525.
E: Christen Cortsen. B:
1) Anne Marie Christensdatter 14
2) Cort Christensen 12
3) Peder Christensen 8
4) Jens Christensen 4
5) Bodil Marie Christensdatter 3.

71 Marie Bodil Feld i Løgstør. 14.2.1777, side 529.
E: Anders [Jensen] Fur, skipper. B:
1) Michael Andersen Fur 8
2) Janus Andersen Fur 3
3) Caroline Marie Andersdatter Fur 6 mdr.
FM: Christen Sund, skipper.

72 Salve Torstensen i Løgstør. 16.11.1778, side 536.
E: Thyra Cathrine Henriksdatter. LV: Mikkel Jacobsen. B:
1) Torsten Salvesen 9
2) Karen Marie Salvesdatter 7
3) Jens Salvesen 4
4) Hans Salvesen 3.
FM: farbror Tollef Jørgensen Schmidt.

73 Christen Jensen Seldal i Løgstør. 30.3.1778, side 538.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Søndergaard. B:
1) Christian Seldal, skipper
2) Susanne Seldal g.m. Laurids Clemensen Holm
3) Anne Marie Seldal
4) Mette Seldal.

74 Mathias Bagger i Løgstør. 17.12.1777, side 545.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Laurids Christian, skomager.
Afdøde efterlader sig sin mor og 2 søstre i København, hvis navne ikke kendes.

75 Karen Nielsdatter i Løgstør. 9.9.1777, side 551.
E: Rasmus Abrahamsen, Rohde. A:
1) søster Helvig Nielsdatter, [skifte 11.12.1750 lbnr.4], var g.m. Morten Simonsen. 2B:
a Thomas Mortensen 32, rytter i Holsten
b Nikolaj Mortensen 28, skræddersvend i Ålborg
2) søster Maren Nielsdatter, [skifte 25.4.1758 lbnr.27], var g.m. Anders Henriksen. 1B:
a Niels Andersen 20.
FM: farbror Christen Henriksen.

76 Mette Hansdatter Richard i Løgstør, der døde 19.5.1776, side 559.
Enke efter Rasmus Pedersen Rohde, farver, (død 1769).
Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1769.
Hans A:
0) forældre (Peder Rohde og Marie Tuitsch i Viborg)
1) søster Anne Marie Pedersdatter Rohde g.m. Svend Nielsen, snedker i Skive, begge døde. 6B:
a Anders Svendsen, ladefoged på Bustrup [i Ramsing sogn] i Salling
b Peder Svendsen, feldbereder i Holstebro
c Hans Svendsen, snedker i København
d Anders Svendsen, klejnsmed i København
e Peder Svendsen i Tønsberg i Norge, død. 3B:
1 Svend Pedersen i København
2 Morten Pedersen i København
3 Anne Marie Pedersdatter i Tønsberg
f Anne Marie Svendsdatter, død, var g.m. Jens Hansen, urmager i Ålborg. 2B:
1 Johanne Marie Jensdatter
2 Anne Marie Jensdatter
2) søster Else Pedersdatter Rohde g.m. Jørgen Brøndum i Grønholm i Håsum sogn
3) søster Anne Pedersdatter Rohde i Harlem i Holland, (født i Viborg), enke efter Carsten Henrik Segelke. LV: Otto Ernst i Harlem.
Hendes A:
[Hendes første ægteskab Christen Christensen Lendrup, farver, skifte 15.5.1750 lbnr.1].
[Hendes andet ægteskab med Christen Poulsen Holm, farver i Løgstør]. A:
0) forældre [Hans Richardsen, herredsskriver i Års og Slet herreder, begravet Løgsted 7.9.1717 og Olivia Mortensdatter, begravet Løgsted 16.5.1758]
1) bror [Frederik Hansen Richard, præst i Nørre Felding og Tvis, død 14.6.1729]. 1B:
a Olivia Frederiksdatter Richard, enke efter Christen [Christoffersen] Nislev, præst i Navr og Sir, [død 20.4.1763].
(Skifteforretninger med bilag 1779 no.642 oplyser det i parentes tilføjede).
Litteratur: Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere af Oluf Færch. 2011. Heri side 258: Hans Richardsen 1687-1718.

77 Else Sørensdatter i Løgstør. 28.1.1779, side 581.
E: Anders Valentinsen, skipper. A:
1) bror Jochum Sørensen i København
2) bror Laurids Sørensen i København
3) søster Anne Marie Sørensdatter i København
4) halvbror Nikolaj Sørensen
5) halvsøster Marie Anne Sørensdatter
6) halvsøster Anne Marie Sørensdatter
7) halvsøster Christine Sørensdatter
8) halvsøster Severine Sørensdatter
hos stedfar Christen Pedersen i Ullerup i Han herred.

78 Marie Henriksdatter i Løgstør. 1.2.1779, side 584.
E: Peder Liuf. B:
1) Christen Pedersen 4 uger.

79 Ingeborg Ostorff i Løgstør. 24.3.1779, side 589.
E: (Johan Frederik) Ahlhorn, toldforvalter. A:
1) mor (J. H, enke efter Ostorff, på Augustenborg)
2) bror (Jens Ostorff i Berne i Oldenburg)
3) søster (Anne Christine Ostorff)
4) søster (Susanne Ostorff)
5) søster Dorthe Ostorff)
ved von der Osten, stiftsbefalingsmand.
(Skifteforretninger med bilag 1779 no.658 oplyser det i parentes tilføjede).

80 Anne [Jensdatter] Lintrup i Løgstør. 28.4.1779, side 591.
Enke efter Peder Sørensen [Naldal, skifte 24.1.1759 lbnr.25]. B:
1) Marianne Pedersdatter g.m. Jens Svendsen i Løgstør
2) Jens Pedersen Lintrup, præst i Magleby på Stevns og Holtug

81 Marie Louise Schilder i Løgstør. 8.5.1779, side 593.
E: Tollef Jørgensen Schmidt, skipper. B:
1) Helene Marie Tollefsdatter.
FM: morbror Johannes Schilder, rebslager.

82 Casper Severin, kobbersmed i Løgstør. 3.8.1775, side 598.
E: Bodil Pedersdatter Møller. LV: Søren Hjort. A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. (Henning Jessen) i Velling i Bryrup sogn
2) søster Pernille Pedersdatter g.m. (Peder Hansen i Tyrsting)
3) søster, død. 2B:
a (Peder Jepsen)
b (Margrethe Jepsdatter), opfødt i Krudemølle [i Bryrup sogn].
(Skifteforretninger med bilag 1779 no.665 oplyser det i parentes tilføjede).

83 Else Christine Møller i Løgstør. 1.11.1779, side 607.
E: Jeppe Kold. B:
1) Elisabeth Jepsdatter 11
2) Peder Jepsen 7
3) Jens Jepsen 1¼.
FM: Johannes Gothardt Schilder.

84 Birgitte Jensdatter i Løgstør. 9.2.1780, side 612.
Enke efter Mathias Bagger, [skifte 17.12.1777 lbnr.74].
Af første ægteskab B:
1) Christen Christensen 7.
FM: Anders Winther i Vormstrup.

85 Thomas Rold i Løgstør. 21.2.1780, side 615.
E: Anne Johanne Olufsdatter. LV: Jens Ginnerup. B:
1) Christine Thomasdatter 15
2) Karen Marie Thomasdatter 14
3) Oluf Thomsen 11
4) Niels Thomsen 7
5) Mette Marie Thomasdatter 1.
FM: farbror Jacob Rold, skrædder i Ålborg.

86 Maren Simonsdatter i Løgstør. 28.8.1777, side 616.
Enke efter Peder Justesen. B:
1) Christiane Pedersdatter g.m. Jørgen Nordenberg i Skive.

87 Hvalsø, herredsskriver i Løgstør. 11.8.1778, side 618.
A:
1) bror Jørgen Hvalsø, toldfuldmægtig i Fredericia.

88 Christen Bolt i Løgstør. 11.6.1781, side 628.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Didrik Sandgaard i Brøndum. B:
1) Johanne Marie Bolt 23
2) Laurids Bolt 13
3) Else Cathrine Bolt 6.
FM: født værge Laurids Bolt i Hobro.

89 Palle Møller i Løgstør. 26.10.1781, side 632.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Søren Hjort. B;
1) Marie Elisabeth Møller, der ægter Anders Lundø (Lunøe)
2) Marie Kirstine Møller.
FM: farbror Poul Møller til Skovsgård.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1776.
Samfrændeskifte 26.10.1781.

90 Else Sørensdatter i Løgstør. 6.8.1781, side 636.
E: Christen Thomsen Lollik. A:
1) søskendebarn Maren Jensdatter, enke efter Søren Snedker i Løgstør
2) søskendebarn Kirsten Christensdatter g.m. Søren Lauridsen i Vive syd for Viborg
3) søskendebarn Jens Mørch, feldbereder i Løgstør
4) søskendebarn Anne Christensdatter, død. var g.m. Markus Lauridsen i Oudrup. 3B:
a Laust Markussen
b Anne Markusdatter
c Maren Markusdatter
5) næstsøskendebarn Jens Christian Skomager i Løgstør og søster, uvist hvor.

91 Otto Wilsen, feldbereder i Løgstør. 15.5.1783, side 640.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Christen Lunøe. B:
1) Will Ottesen 23
2) Christen Ottesen 21.
FM: Niels Schaltz.
Bevilling til uskiftet bo af 9.11.1781.
Samfrændeskifte 15.5.1783.

92 Anders [Jensen] Fur i Løgstør. 17.11.1781, side 643.
Enkemand efter Mette Bolette Marie Bodil Feld, skifte 14.2.1777 lbnr.71. B:
3) Michael Andersen Feld Fur 12
4) Janus Andersen Fur 7.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter, [skifte 8.3.1758 lbnr.42]. B:
1) Riborg Andersdatter g.m. Salomon Christian Eberhardt, skoleholder i København
2) Else Andersdatter i København.

93 Bodil Pedersdatter Møller i Løgstør. 16.12.1782, side 654.
Enke efter Casper Severin, kobbersmed, [skifte 3.8.1775 lbnr.82].
Første ægteskab med Peder Hansen Liuf, skifte 20.7.1754 lbnr.21. B:
1) Anne Pedersdatter Liuf 33
2) Pernille Pedersdatter Liuf.
Andet ægteskab med [Jeppe Nielsen Boller, kobbersmed, skifte 29.3.1758 lbnr.28]. B:
3) Peder [Jepsen] Boller 28.

94 Anders Holm i Løgstør. 10.10.1780, side 662.
E: Rebekka Jacobsdatter. LV: Laurids Christensen Schmidt. B:
1) Christian Andersen Holm 13.
FM: morbror Mikkel Jacobsen.

95 Aggersborg, kontrollør i Løgstør. 19.6.1782, side 673.
E: Elisabeth Kierkegaard. LV: Søren Hjort. B:
1) Jørgen Aggersborg 27, på rejse til Kina
2) Christen Aggersborg 26, i Lemvig
3) Morten Christian Aggersborg 23, på rejse til Kina
4) Lukas Weidemann Aggersborg 20, på rejse til kysten Guinea
5) Niels Alsing Aggersborg 10, i Lemvig.

96 Ellen Lauridsdatter i Løgstør. 14.5.1781, side 679.
E: Augustinus Tyrholm, toldbetjent. A:
1) Jens Jensens børn i Øster Ørbæk
2) Svend Ørbæks datter Else Svendsdatter i Øster Ørbæk.

97 Mikkel Bødker i Løgstør. 18.11.1782, side 684.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Schaltz.
Arvinger angives ikke.

98 Villum Rubjerg, toldbetjent i Løgstør. 14.1.1785, side 687.
E: Maren Mortensdatter Helles. B:
1) Elisabeth Sofie Villumsdatter 26, i København
2) Morten Villumsen 25, farer på Vestindien
3) Jørgen Villumsen 19, på Vedstedgård
4) Birgitte Sofie Villumsdatter.
FM: Jens Jepsen.

99 Maren Thomasdatter i Løgstør, der døde 3.1.1786, side 691.
E: Jens Eriksen. A:
1) bror Niels Thomsen i Haverslev i Han herred
2) søster Anne Thomasdatter g.m. Laurids Pedersen i Lørsted i Haverslev sogn
3) søster Karen Thomasdatter g.m. Laurids Bruun i Lørsted.

SLUT