Erik Brejls hjemmeside

Start

Lemvig byfoged
Skifteuddrag
1748-1810

[1697]    [1748]    [1782]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Lemvig byfoged
Skifteprotokol
1748-1810
B 77 - 66


1 Mathias Kabbel, kaptajnløjtnant i Lemvig. 8.6.1748, fol.2.
E: Kirstine Pernille Holst. LV: Niels Jacobsen.
A:
0) [far Oluf Andersen Kabbel, købmand i Lemvig g.m. Kirsten Clausdatter Borch]
1) bror Claus Olufsen Borch, præst i Gedsted og Fjelsø, død. 5B:
a Gotfred Clausen
b [Claus Clausen]
c Kirsten Clausdatter
d Margrethe Clausdatter
e Marie Clausdatter
2) bror Oluf Olufsen Borch, degn i Gedsted
3) søster Anne Marie Olufsdatter Kabbel g.m. Bent Lassen i Lemvig
4) søster Margrethe Kirstine Kabbel
5) søster [Anne Kabbel] i Gedsted
6) halvbror Anders Olufsen Kabbel, død. 1B:
a Maren Andersdatter Kabbel i København
7) halvbror Jeppe Olufsen Kabbel, død. 1B:
a Oluf Peder Kabbel i Lemvig
8) halvsøster Maren Olufsdatter Kabbel i Lemvig, død. 1B:
a Ellen Kirstine i Lemvig.

2 Genoptagelse af skifte fra 1739. 22.1.1749, fol.6.
Opfølgning for at dele den i Norge henstående arv efter skifte 1739, mellem Niels Kvist og hans i forrige ægteskab med Martha Sofie Vium avlede B: Jacob, Margrethe Marie.

3 Gabriel Henriksen Hartmann i Lemvig. 16.9.1748, fol.6B.
E: Lisbeth Marie Sørensdatter. LV: bror Anders Sørensen. B: Karen 29 uger.
Af første ægteskab B: Henrik i Lemvig, Kirsten, Margrethe.

4 Anne Marie Kabbel i Lemvig. 19.11.1748, fol.8B.
E: Bent Lassen.
A:
0) [far Oluf Andersen Kabbel, købmand i Lemvig g.m. Kirsten Clausdatter Borch]
1) bror Claus [Olufsen] Borch, præst i Gedsted [og Fjelsø], død. 5B:
a Gotfred Clausen
b Claus Clausen
c Kirsten Clausdatter
d Margrethe Clausdatter
e Marie Clausdatter
2) bror Oluf Olufsen [Borch], degn i Gedsted
3) søster Margrethe Kirstine [Kabbel] i Amsterdam
4) søster Anne [Kabbel] i Gedsted
5) halvbror Anders Olufsen Kabbel, død. 1B:
a Maren Andersdatter Kabbel
6) halvbror Jeppe Olufsen Kabbel i Lemvig, død. 1B:
a Oluf Peder Kabbel i Lemvig
7) halvsøster Maren Olufsdatter Kabbel i Lemvig, død. 1B:
a Ellen Kirstine i Lemvig.

5 Anne Margrethe Madsdatter i Lemvig. 19.5.1749, fol.11B.
E: Jens Peder Jensen, hattemager. B: Marie Cathrine 6, Jens Christian 4, Peder 2.

6 Henrik Pedersen, feldbereder i Lemvig. 5.5.1749, fol.13.
E: Anne Marie Svendsdatter. LV: Peder Nielsen Schmidt i Lemvig. B: Cathrine Marie 11, Anne Marie 8, Anne 6, Svend Peder 3.

7 Maren Mathiasdatter i Lemvig. 23.3.1750, fol.15B.
E: Christen Jørgensen Futtrup.
Af tidligere ægteskaber B:
1) Anne Margrethe Olufsdatter
2) Laurids Andersen 18
3) Maren Nielsdatter 15.
FM: Mads Pedersen Slydtz.

8 Anne Thomasdatter i Lemvig. 13.4.1750, fol.17.
E: Villads Lund, guldsmed. B:
1) Sidsel Villadsdatter 18
2) Thomas Bostrup 17, i Norge
3) Lisbeth Leegaard 9.

9 Villads Lund, guldsmed i Lemvig. 10.12.1750, fol.18B.
E: Kirsten Pedersdatter Hassing. LV: Peder Nielsen Schmidt.
Af første ægteskab [med Anne Thomasdatter, skifte 13.4.1750 lbnr.8]. B:
1) Sidsel Villadsdatter Lund 18 i Bøvling præstegård
2) Thomas Villadsen Lund 17
3) Lisbeth Leegaard Lund. 9.
FM: fars brorsøn Niels Thomsen Lund.

10 Maren Madsdatter Baadsgaard i Lemvig. 22.6.1751, fol.23B.
E: Niels Nielsen Schmidt. B: Oluf Nikolaj 8½, Ingeborg 7½. FM: farbror Oluf Nielsen Schmidt, fars stedfar Mads Nielsen Nørgaard.

11 Birthe Simonsdatter Gryngaard i Lemvig. 24.4.1751, fol.25.
A:
0) forældre Simon Jensen og hustru Kirsten Thomasdatter i Kæstrup i Heltborg sogn i Thy, begge døde
1) søster Maren Simonsdatter Gryngaard i Heltborg sogn i Thy, der døde. LV: Mads Madsen, møller i Fabelgård Mølle
2) halvsøster Kirsten Jensdatter, død for 24 år siden, var g.m. Jens Sandgrav i Linde i Asp sogn. 1B:
a Karen Jensdatter g.m. Anders Joensen, handskemager i Holstebro
3) halvsøster Johanne Jensdatter i Fuglsang i Bedsted i Thy, død for 3 år siden. 5B:
a Jens Pedersen 35 i Irup i Hørdum sogn
b Palle Pedersen 32 i Gettrup hos herredsskriveren i Thy
c Mads Pedersen 29 i Bedsted præstegård
d Anders Pedersen 27 i Bedsted sogn
e Kirsten Pedersdatter 25 i Bedsted sogn.
Afdøde havde ophold hos sit søskendebarn Maren Nielsdatter i Lemvig.

12 Anne Jensdatter i Lemvig. 6.8.1751, fol.29.
E: Søren Pedersen Armus. A:
1) bror Thomas Jensen i Vejlby på Harboør
2) søster Maren Jensdatter, enke i Vejlby på Harboør
3) halvsøster Sidsel i Nørlem sogn, død. 1B:
a Anne Kirstine Nielsdatter i Nørlem sogn.

13 Karen Lauridsdatter Hauskov i Lemvig. 26.4.1753, fol.30B.
E: Jørgen Madsen Heldum. B: Mads 6 mdr. FM: morbrødre Bent Mathias Lauridsen Hauskov i Lemvig, Ville Lauridsen Hauskov i Gudum sogn.

14 Christen Jensen Munksgaard i Lemvig. 5.6.1753, fol.32.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jens Vinkel i Lemvig. B: Ellen Kirstine 24 uger. FM: Oluf Peder Kabbel.

15 Laurids Olufsen Rohde, byskriver i Lemvig, hospitalsforstander og herredsskriver i Skodborg og Vandfuld herreder. 17.12.1751, fol.33B.
Enkemand efter [Kirsten Pedersdatter Morup, begravet Lemvig 5.10.1739]. B:
1) Jacob Lauridsen Rohde på kontoret i Christiansborg i Guinea, død
2) Johanne Kirstine Lauridsdatter, død.
Desuden nævnes:
1) afdødes søster Maren Olufsdatter Rohde i Nyborg på Fyn
2) afdødes bror Morten Olufsen Rohde i Stige [i Lumby sogn] på Fyn.

16 Søren Faber, byfoged i Lemvig og herredsfoged i Skodborg og Vandfuld herreder. 14.12.1752, fol.40.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Schmidt. B: Birgitte Cathrine Faber g.m. Jørgen Sørensen, by- og herredsfoged i Lemvig.

17 Hans Henriksen Groos, sadelmager i Lemvig. 21.2.1754, fol.48B.
E: Dorthe Kirstine Lauridsdatter Sløk. LV: Niels Jacobsen i Lemvig. B: Laurids 21, Mathias 20, Anne 16, Lukas 13, Niels 12. FM: Peder Pedersen Thor, skomager, morbror Peder [Lauridsen] Brønsdorph, præst i Ramme.

18 Mads Nielsen Nørgaard i Lemvig. 14.4.1754, fol.50B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Nielsen Schmidt. A:
1) bror Gregers Nielsen i Kærside i Fjaltring sogn på Rysensten gods
2) bror Knud Nielsen i Lysenborg i Trans sogn på Rysensten gods, død. 9B: Jens Knudsen i Trans sogn på alle søskendes vegne
3) søster Sidsel Nielsdatter, enke i Byskov i Hygum sogn ved søn Christen Nielsen sst.
4) søster Mette Nielsdatter, død. 2B:
a Niels Pedersen, møller i Ramme Overmølle
b Maren Pedersdatter g.m. Mads Stavnsbol, underofficer i Ramme sogn
5) søster Karen Nielsdatter i Bøvling sogn, enke efter Jørgen Brogaard
6) søster Maren Nielsdatter i Kærside i Fjaltring sogn
7) søster Johanne Nielsdatter g.m. Søren Villadsen, degn i Tørring. 3B:
a Kirsten Sørensdatter
b Maren Sørensdatter g.m. Christen Christensen Berg
c Anne Sørensdatter.
Enkes første ægteskab med Niels Christensen, smed, skifte 26.10.1724. 5B:
1) Christen Nielsen Schmidt, præst i Roager ved Ribe
2) Jens Nielsen, skifte 24.5.1743
3) Oluf Nielsen Schmidt, klokker og kordegn i Lemvig, student
4) Niels Nielsen Schmidt
5) Anne Magdalene Nielsdatter.
Desuden nævnes afdødes mor Sidsel Madsdatter.

19 Peder Christensen Munch i Lemvig. 18.5.1754, fol.55B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Peder Nielsen Schmidt. B: Christen 5. FM: farfar Christen Madsen Sløk i Lemvig, farbrødre Christen Harbo sst, Anders Munch sst.
Afdødes første hustrus første mand Christen Danielsen.
Skøde fra afdødes forældre Christen Madsen Sløk og hustru Johanne Andersdatter Munch.

20 Johanne Kirstine Berg i Lemvig. 19.9.1754, fol.61.
E: Peder Jensen, købmand. A:
1) mor Eleonora Cathrine Grøn, enke efter Oluf Stengaard i Holstebro
2) søster Anne Pedersdatter Berg 24. FM: Laurids Frandsen på Staby Kærgård.
3) bror Anders Pedersen Berg 30 i Holstebro
Børnene er af moderens første ægteskab.

21 Anne Marie Pedersdatter Barmer i Lemvig. 21.10.1754, fol.63.
E: Morten Pedersen Vinkel. B: Anne Marie 5 uger. FM: morfar Peder Jensen Barmer.
Desuden nævnes enkemandens bror Christen Pedersen i Sønder Vinkel [i Heldum sogn].

22 Laurids Grummesgaard i Lemvig. 23.11.1754, fol.63B.
E: Anne Jensdatter Strand. LV: Peder Schmidt i Lemvig. B: Jens 3, Christen 19 uger. FM: farbror Niels Jensen Grummesgaard i Nørre Nissum, fæster under Horsens Hospital.

23 Laurids Andersen Søgaard, ugift tjenestekarl i Lemvig. 11.12.1753, fol.64B.
A:
1) søster Karen Andersdatter i Sudergård i Tørring sogn
2) bror Niels Andersen i Lovmandsgård i Tørring sogn
3) søster Maren Andersdatter Søgaard i Hygum sogn, død. 2B: 2 børn hos deres halvbror Christen Pedersen i Møgeltønder, hvis søster Anne Pedersdatter er g.m. Gregers Pedersen i Ribe.
Afdøde blev begravet i Tørring.

24 Mads Pedersen Sløk, skomager i Lemvig. 11.5.1755, fol.65B.
A:
1) mor Karen Pedersdatter Thor. LV: Peder Nielsen Schmidt
2) bror Peder Pedersen Thor
3) søster Johanne Marie Pedersdatter Sløk
4) søster Anne Cathrine Pedersdatter Sløk, der ægter Terkild Hansen.
Skøde 1752 fra afdødes far Peder Madsen Sløk.
Skøde 1741 fra Dorthe Pedersdatter Sløk med LV: søskendebarn Christen Madsen Sløk.

25 Anne Marie Thygesdatter i Lemvig. 13.9.1754, fol.71B.
Enke efter Peder Jespersen Hassing. B:
1) Thyge Pedersen Hassing, degn i Harboør og Engbjerg, men forlod kaldet og meldte sig i militæret og boede i Skærup ved Vejle, men er deserteret, uvist hvor
2) Mathias Pedersen Hassing i Lomborg sogn
3) Anne Cathrine Pedersdatter Hassing g.m. Morten Jensen Bagger i Sønderhå sogn i Thy
4) Voldborg Marie Pedersdatter Hassing. FM: Peder Nielsen Schmidt i Lemvig.

26 Johanne Andersdatter Munch i Lemvig. 27.2.1756, fol.74B.
E: Christen Madsen Sløk. B:
1) Christen Harbo
2) Anders Munch
3) Peder Christensen Munch, [skifte 18.5.1754 lbnr.19]. 1B:
a Christen Pedersen Munch [7].
Skøde 23.9.1721 til afdødes far Anders Pedersen Munch.

27 Hustru i Lemvig. 18.9.1754, fol.75B.
E: Terman Hansen, toldbetjent. B:
1) Hans Termansen i Salling
2) Claus Termansen 22
3) Anne Termansdatter
4) Ingeborg Termansdatter.

28 Laurids Jensen Vandborg i Lemvig. 8.4.1756, fol.76.
E: Anne Sofie Hansdatter Skovsbo. LV: Laurids Rømer, birkedommer på Rysensten. B:
1) Jens Lauridsen Vandborg 15
2) Mathias Peder Lauridsen Vandborg 14
3) Hans Lauridsen Vandborg 13
4) Anne Marie Lauridsdatter Vandborg 12
5) Maren Lauridsdatter Vandborg 10.
Samfrænder og FM:
1) fars fætter Sebastian Peder [Andreasen] Opitius, kapellan i Bodum, Ydby og Hurup
2) fars fætter Mads Opitius til Lergrav [i Avlum sogn]
3) [mormors søn af andet ægteskab] Hans [Hansen] Rosenberg, præst i Resen og Humlum,
4) fars svoger Niels Jacobsen til Kabbel [i Nørlem sogn]
5) fars svoger Laurids [Johan Jacobsen] Jelstrup, præst i Gudum [og Fabjerg]
6) fars svoger [Henrik Molrath] Richter, [borgmester] i Fredericia.
7) fars svoger Søren Rygaard til Hesselmed [i Ål sogn, første ægteskab med afdødes halvsøster Birgitte Johanne Madsdatter, skifte Riberhus amt 25.7.1748 lbnr.83, nu g.m. Dorthe Margrethe Rosenberg].

29 Kirsten Lauridsdatter i Lemvig. 27.9.1756, fol.81.
E: Johan Herman Brach, 65 år gammel. B: Kønnike Margrethe 39.

30 Anne Margrethe Nielsdatter i Lemvig. 25.11.1756, fol.82.
E: Peder Lauridsen, skomager. B: Anne Marie 29. FM: Jens Vinkel i Lemvig.

31 Oluf Peder Kabbel, skrædder i Lemvig. 26.5.1756, fol.83.
E: Gertrud Marie Solgaard. LV: svoger Niels Hansen i Lemvig, Christian Solgaard i Holstebro. B: Hans 15, Voldborg Marie 13, Ingeborg 10, Anne Dorthe 3. FM: Anders Harbo i Lemvig.
Første ægteskab med Ingeborg Pedersdatter. B: Jytte Marie 27, der ægter Peder Jensen, købmand i Lemvig, Mette 24 på Nørre Vinkel, Jeppe Peder 17 i guldsmedelære i Holstebro. FM: fars søskendebørn Peder [Jacobsen] Vils, præst i Søndbjerg [og Odby] i Thy, Christen Vils i Nykøbing.
Gavebrev 1735 fra afdødes far Jeppe Olufsen Kabbel, medunderskrevet af dennes bror Mads Kabbel.

32 Anne Marie Jørgensdatter i Lemvig. 13.9.1757, fol.93B.
E: Jørgen Andersen Vendelbo. B: Jørgen 7, Anders 6, Mette Cathrine 4. FM: Mads Schmidt i Lemvig.
Arv efter afdødes søster Margrethe Jørgensdatter [Ravn, skifte Boller og Møgelkær 3.6.1757 lbnr.326], var g.m. Jens [Eriksen] Bay i Rohden i Stouby sogn ved Horsens.

33 Niels Nielsen Ravn i Lemvig. 17.9.1757, fol.95.
E: Mette Olufsdatter. A:
1) bror Laurids Nielsen Ravn i Ålborg
2) søster, død, var g.m. Peder Lauridsen, skomager i Lemvig. 1B:
a Anne Marie Pedersdatter
3) søster, død. 1B:
a Niels Clemensen, rytter i Århus eller Skanderborg.

34 Christen Madsen Sløk i Lemvig. 28.2.1758, fol.95B.
[Enkemand efter Johanne Andersdatter Munch, skifte 27.2.1756 lbnr.26]. B:
1) Christen Harbo i Lemvig
2) Anders Munch i Lemvig
3) Peder Christensen Munch, [skifte 18.5.1754 lbnr.19]. 1B:
a Christen Pedersen Munch 8. FM: stedfar Peder Schree, murer i Lemvig.

35 Mathias Hansen Groos, ugift i Lemvig. 26.6.1758, fol.96B.
A:
1) mor Dorthe Kirstine [Lauridsdatter Sløk], enke efter Hans Henriksen Groos, [skifte 21.2.1754 lbnr.17]. LV: Jacobsen i Lemvig
2) bror Laurids Groos
3) søster Anne Hansdatter Groos 21
4) Lukas Hansen Groos 18, i Frederikshald i Norge
5) Niels Hansen Groos 16.
FM: morbror Peder [Lauridsen] Brønsdorph, [præst i Ramme].

36 Kirsten Madsdatter Staby i Lemvig. 9.5.1759, fol.97.
E: Simon Christensen Andrup, købmand, ejer af Bækmark [i Flynder sogn]. B: Ellen Margrethe.
Samfrænder og FM:
1) moster [Rebekka Kirstine Madsdatter Staby] g.m. Peder [Jensen] Taftebjerg, præst i Ny- og Gammelsogn på Holmsland
2) moster [Maren Madsdatter Staby] g.m. Johan Frederik Vedel på Bækmark mølle.
Bevilling til uskiftet bo af 19.12.1755.
[Afdøde var datter af Mads Staby til Gudumkloster, skifte Lundenæs 9.11.1756 lbnr.288].

37 Karen Madsdatter i Lemvig. 6.11.1758, fol.97B.
E: Peder Nielsen Schmidt, købmand. B: Bodil Kirstine 5, Mathias 3, Johanne Marie 1½, Nikolaj 14 uger. FM: farbrødre Christen Nielsen Øster, Jens Nielsen Smed, begge i Resen sogn og by.

38 Anders Sørensen Bandal i Lemvig. 22.5.1760, fol.99B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jørgen Andersen. B: Søren 9, Herman 8, Else Cathrine 1½. FM: Niels Jacobsen i Lemvig.

39 Anne Termansdatter i Lemvig. 5.7.1760, fol.99B.
E: Peder Thygesen, skomager. B: Stine 1½, Mette Sofie 5 uger. FM: Peder Schmidt, købmand i Lemvig.

40 Frederik Jensen Vejrum i Lemvig. 1760, fol.100.
E: Karen Lauridsdatter. Bevilling til uskiftet bo af 3.7.1744.

41 Anne Marie [Madsdatter] i Lemvig. 3.9.1759, fol.100.
Enke efter Mathias Pedersen [til Kongensgård i Nørre Nissum sogn, død Lemvig 1745]. B:
4) Kirsten Pedersen g.m. Henrik Molrath Richter til Kongensgård
5) Birgitte Johanne Pedersen, død [1743], var g.m. Søren [Christensen] Rygaard til Hesselmed [i Ål sogn]. 2B:
a Christen Sørensen Rygaard 18
b Mads Sørensen Rygaard 17
6) Gertrud Marie Pedersen, død, var g.m. Poul [Mortensen] Borreby, præst i Gudum [og Fabjerg]. 4B:
a Anne Marie Borreby 22, der ægter overauditør [Søren Hansen] Seidelin [i Fredericia]
b Mette Marie Borreby 20, der ægter Christen [Linde] Leth [til Nørre Vosborg i Ulfborg sogn]
c Dorthe Cathrine Borreby 18
d Mads Borreby 14
Første ægteskab med [Jens Lauridsen Vandborg til Kabbel i Nørlem sogn, død 1716]. B:
1) Laurids Jensen Vandborg i Lemvig, [skifte 8.4.1756 lbnr.28]. 5B:
a Jens Vandborg 19, student
b Mathias Vandborg 18, i Randers
c Hans Vandborg 17, student
d Anne Marie Vandborg 15
e Maren Vandborg 13.
FM: stedfar Mads Schmidt til Øland i Thy, der døde, Laurids Johan [Jacobsen] Jelstrup til Gudumkloster, [præst i Gudum og Fabjerg], Hans [Hansen] Rosenberg, præst i Resen og Humlum, [hvis mor Maren Pedersdatter var søster til Mathias Pedersen til Kongensgård. Kilde: Den Seidelinske slægtsbog side 878]
2) Anne Marie Vandborg g.m. Niels Jacobsen i Lemvig.
[3) Peder Jensen Vandborg til Kabbel, død, var g.m. Maren Margrethe Jensdatter Vadum, skifte Lundenæs og Bøvling amter 13.6.1744 lbnr.146].

42 [Maren Nielsdatter] i Lemvig. 14.4.1761, fol.125.
Enke efter Mads [Nielsen] Nørgaard, skifte 14.4.1754 lbnr.18.
Første ægteskab med Niels Christensen Schmidt, skifte 26.10.1724. B:
1) Christen Nielsen Schmidt, præst i Roager ved Ribe
2) Oluf Nielsen Schmidt, degn i Lemvig, student fra Viborg latinskole
3) Niels Nielsen Schmidt i Lemvig
4) Anne Magdalene Nielsdatter. FM: Peder Schmidt.
Arv efter børnenes bror Jens Nielsen, skifte 24.5.1743.

43 Dorthe Mortensdatter i Lemvig. 25.6.1761, fol.132.
E: Søren Kokholm. B: Eskild 3.

44 [Petronelle Pedersdatter Vandborg] i Lemvig. 22.10.1761, fol.132B.
Enke efter [Jacob] Faber, [dansk skoleholder og klokker i Lemvig, senere degn i Bjergby og Mygdal, død 7.6.1735]. B:
1) Jens Faber, magasinforvalter ved søetaten i København
2) Hans [Jacob] Faber, rådmand og prokurator i Viborg
3) Cathrine Marie Faber g.m. Mathias Øster, urmager i Viborg.
[Afdødes forældre var Peder Lauridsen Vandborg, præst i Vejrum og Karen Sørensdatter, skifte Ulfborg herred gejstlig, marts 1743 i Holstebro lbnr.77].

45 Anders Eriksen, toldbetjent i Lemvig. 4.11.1761, fol.133.
E: Anne Jensdatter Svejgaard. LV: Bent Mathias Havskov i Lemvig. B:
1) Anders Eriksen, soldat
2) Else Marie Andersdatter g.m. Christen Pedersen Lomborg i Hvidbjerg sogn i Thy
3) Cathrine Andersdatter 22 hos enkens forældre i Svejgård i Lodbjerg sogn i Thy.
FM: morbror Niels Jensen i Svejgård.

46 Gertrud Marie Solgaard i Lemvig. 16.8.1762, fol.133B.
Enke efter Oluf Peder Kabbel, [skifte 26.5.1756 lbnr.31]. B:
1) Hans Kabbel i Års i Thy
2) Voldborg Marie Kabbel på Hesselmed
3) Ingeborg Kabbel i Holstebro
4) Anne Dorthe Kabbel.

47 [Kirstine] Petronelle [Holst] i Lemvig. 24.8.1762, fol.134B.
Enke efter Mathias Kabbel, kaptajnløjtnant, [skifte 8.6.1748 lbnr.1]. A: søskendebørn, hvis navne ikke angives.

48 Jens Nielsen Bodum og hustru Anne Nielsdatter i Lemvig. 30.4.1763, fol.136.
B:
1) Anders Jensen Bodum i Løgstør, død. 2B: Peder 3, Anne 2. FM: Søren Sørensen i Lemvig
2) Maren Jensdatter Bodum i Lemvig, enke efter Rudolf Byrgesen.

49 Maren Nielsdatter i Lemvig. 27.1.1763, fol.137.
På fars side A:
0) far Niels Vils i Lemvig, død.
Arvinger kendes ikke.
På mors side A:
1) søskendebarn Magdalene Madsdatter i Bodum præstegård, enke efter Anders Opitius til Lergrav
2) søskendebarn [Anne Marie Madsdatter, skifte 3.9.1759 lbnr.41]. 5B:
[Første ægteskab med Jens Lauridsen Vandborg til Kabbel]. 2B:
1) Laurids Jensen Vandborg i Lemvig, [skifte 8.4.1756 lbnr.28]. 5B:
a Jens Vandborg
b Mathias Vandborg
c Hans Vandborg
d Anne Marie Vandborg g.m. Niels Aars til Øland og Ullerup i Thy
e Maren Vandborg
2) [Anne Marie Vandborg] g.m. Niels Jacobsen i Lemvig.
Andet ægteskab med Mathias Pedersen. 3B:
3) [Kirsten Pedersen g.m. Henrik Molrath] Richter [til Kongensgård]
4) [Birgitte Johanne Pedersen, død 1743, var g.m. [Søren Christensen] Rygaard [til Hesselmed]. 2B:
a Christen Sørensen Rygaard
b Mads Sørensen Rygaard
5) [Gertrud Marie Pedersen], død, var g.m. Poul [Mortensen] Borreby, [præst i Gudum og Fabjerg]. 4B:
a [Anne Marie Borreby] g.m. overauditør [Søren Hansen] Seidelin [i Fredericia]
b [Mette Marie Borreby] g.m. [Christen Linde] Leth, landsdommer [til Nørre Vosborg i Ulfborg sogn]
c Dorthe Cathrine Borreby g.m. Christen von Hielmcrone
d Mads Borreby.

50 Deliane Jepsdatter, jordemor i Lemvig. 29.10.1763, fol.138B.
Enke efter Christian Adolf Andræ, parykmager i København, der døde for nogle år siden på Vestervig kloster. A:
0) far Jeppe Nielsen, hattemager i Slagelse, død. 2B:
1) søster Lene Jepsdatter g.m. Gregers Schack, murer i Slagelse
2) bror Peder Jepsen, død. 1B:
a Johanne Pedersdatter g.m. Alexander Jacobsen Lykke, kusk på Sonnerupgård [i Kirke Hvalsø sogn] på Sjælland.

51 Niels Hansen Groos, 22 år gammel i Lemvig. 11.7.1763, fol.140B.
A:
1) mor [Dorthe] Kirstine [Lauridsdatter Sløk], enke efter Hans Henriksen Groos, [skifte 21.2.1754 lbnr.17]
2) bror Laurids Hansen Groos, sadelmagersvend
3) søster Anne Groos
4) bror Lukas Hansen Groos, skriverkarl i Norge.
Arv efter afdødes bror Mathias Hansen Groos, [skifte 26.6.1758 lbnr.35].

52 Margrethe Lauridsdatter Kjær i Lemvig. 30.4.1764, fol.141B.
E: Anders Riber. B: Margrethe Marie, Abigael.

53 Frederikke Marie Schiønning i Lemvig. 8.12.1764, fol.142.
E: Jens Vinkel. B: Anne Marie 8, Gertrud Marie 5. FM: morbror Peder Schiønning, Christen Andersen i Sønder Vinkel i Heldum sogn.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Pedersen i Sønder Vinkel.

54 Mette Nielsdatter Kustrup, ugift tjenestekvinde i Lemvig. 5.7.1765, fol.142B.
A: Uden ægteskab B: Anne Madsdatter i Fabjerg. FM: Niels Jepsen i Lemvig.

55 Christen Thuesen, skipper i Løgstør. 3.8.1765, fol.143.
A:
1) bror Jørgen Thuesen i Vigsø ved Klitmøller eller Nørrestrand i Thy
2) søster i Norge, hvis navn ikke kendes.
Afdøde døde i København på et skib hjemmehørende i Lemvig.

56 Peder Ravndal i Lemvig. 10.6.1766, fol.144.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Schmidt. B: Karen Kirstine 15, Christiane 20 uger. FM: mors [halv]bror Niels Christensen i Knorborg i Hove sogn.

57 Else Mikkelsdatter, ugift i Lemvig. 13.8.1766, fol.145.
A:
0) forældre Mikkel Jensen og hustru Maren Jensdatter i Viborg, begge døde
1) bror Jens Mikkelsen, uvist hvor
2) bror Jørgen Mikkelsen, uvist hvor.

58 Anne Jensdatter [Dorschæus] i Lemvig. 9.5.1767, fol.145B.
Enke efter Frands Ombech, købmand. B:
1) Anders Frandsen Ombech i Ålborg
2) Ida Johanne Ombech g.m. Oluf [Nielsen] Schmidt, klokker og kordegn i Lemvig
3) Dorthe Margrethe Ombech, død, var g.m. Sylvester Rømer, degn i Vandborg. 3B: Jens Peder 8, Johan Christian 7, Frands 2.

59 Mette Jensdatter i Lemvig. 25.4.1768, fol.149.
Enke efter Christen Baadsgaard.
Afdøde døde hos sin brorsøn Simon Andrup i Lemvig. Øvrige arvinger kendes ikke.

60 Anne Simonsdatter i Lemvig. 31.1.1769, fol.149B.
E: Peder Madsen væver. A:
1) bror Peder Simonsen Vodde i Møborg sogn
2) bror Mikkel Simonsen i Lille Skallebæk i Vemb sogn
3) bror Christen Simonsen i Trans sogn, død. 5B:
a Simon Christensen
b Christen Christensen
c Niels Christensen
d Jens Christensen
e Maren Christensdatter g.m. Christen Jensen Søndergaard ved Trans kirke
4) bror Niels Simonsen i Sønder Nissum sogn, død. 1B:
a Ellen Nielsdatter i Knakker i Dybe sogn
5) søster Karen Simonsdatter g.m. Niels Pindstrup i Flynder sogn
6) søster Maren Simonsdatter i Møgeltønder.

61 Peder Pedersen Thor i Lemvig. 30.11.1770, fol.151.
E: Mette Lauridsdatter. Bevilling til uskiftet bo.

62 Terkild Hansen i Lemvig. 6.10.1771, fol.151.
E: Mette Olufsdatter Kabbel. LV: Simon Andrup, Peder Brøndlund, der ægter enken. B: Hans 14, Oluf Peder 12, Jeppe Kabbel 11, Anne Cathrine 10, Ingeborg 7. FM: morbror Jeppe Kabbel i Holstebro.

63 Jørgen Heldum i Lemvig. 16.12.1771, fol.152.
E: Inger Knudsdatter. LV: Peder Schmidt i Lemvig. A:
1) bror Jens Madsen i Østergård i Heldum sogn
2) søster Johanne Madsdatter g.m. Laurids Østergaard i Lomborg sogn
3) søster Anne Madsdatter, død, var g.m. Peder Jacobsen på Hygumbjerg. 6B:
d Jens Pedersen 10
e Maren Pedersdatter 8
f Jacob Pedersen 6.
Af første ægteskab B:
a Mikkel Clemensen 23.
Af andet ægteskab B:
b Else Marie Jensdatter 16
c Mads Jensen 14.

64 Peder Lauridsen, skomager i Lemvig. 11.1.1772, fol.156.
E: Elisabeth Sørensdatter. LV: Peder Madsen. B: Karen 7. FM: Jørgen Hansen Bering.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Nielsdatter, skifte 25.11.1756 lbnr.30]. B: Anne Marie, formentlig død, uvist om børn.

65 Niels Nielsen, smed i Lemvig. 27.1.1772, fol.157, 288.
E: Else Marie Pedersdatter. LV: Bent Mathias Havskov. B: Johanne Marie 17, Petronelle Marie 14, Niels 10, Christen 8, Jens 7, Karen 7, Maren 4, Peder 2.
Første ægteskab med [Maren Madsdatter Baadsgaard, skifte 22.6.1751 lbnr.10]. B: Oluf i Lemvig, Ingeborg i Holstebro.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Magdalene.

66 Niels Lauridsen Romled i Lemvig. 3.4.1772, fol.158, 288B.
E: Anne Cathrine Rohde. LV: Jacob Svindt. B:
1) Laurids Nielsen Romled, hattemager i Lemvig
2) Christian Nielsen Rohde på Kabbel
3) Karen Nielsdatter 30
4) Maren Nielsdatter 21.

67 Marie Villadsdatter i Lemvig. 13.4.1772, fol.159, 288.
E: Niels Jensen. B: Johanne 21, Hans 12, Anne Kirstine 10.

68 Peder Thygesen i Lemvig. 9.6.1772, fol.159B, 288B.
E: Johanne Svendsdatter. LV: Poul Vejrum. B: Jacob Christian. FM: Niels Christensen Skovgaard.
Første ægteskab med [Anne Termansdatter, skifte 5.7.1760 lbnr.39]. B: Mette Sofie.
[Se skifte efter afdødes mor Kirsten Pedersdatter i Odense, skifte Odense 30.9.1761 lbnr.3042].

69 Ussia Marie Hee i Lemvig. 18.2.1774, fol.160B.
E: Niels Kvist. B:
1) Børge Nielsen Kvist 30, fuldmægtig på Hesselmed
2) Martha Sofie Kvist 29
3) Marie Kvist 21.
FM: Peder Schmidt i Lemvig.

70 Niels Torstrup, skomager i Lemvig. 19.10.1773, fol.162.
E: Anne Barbara Christensdatter. LV: Peder Nielsen Svindt. B: Christen 5, Jens Johan 3, Maren Margrethe 1. FM: Peder Madsen i Lemvig.

71 Jens Vinkel i Lemvig. 3.1.1772, fol.163.
[Enkemand efter Frederikke Marie Schiønning, skifte 8.12.1764 lbnr.53]. B: Anne Marie 16, Gertrud Cathrine [fejl for Gertrud Marie] 13. FM: farbror Morten Pedersen Vinkel i Trabjerg i Gudum sogn.
Børnene har arv efter Farbror Mads Pedersen og efter faster Mette Kirstine Pedersdatter i Sønder Vinkel.

72 Jens Gregersen Lang, bedemand i Lemvig. 28.3.1772, fol.167.
E: Else Christensdatter [Hjort]. LV: søsterdatters søn Jeppe Pedersen Stavn. A: søster Gertrud Gregersdatter Lang g.m. Jes Jensen Ravndal.

73 Else Christensdatter Hjort i Lemvig. 18.3.1773, fol.168B.
Enke efter Jens [Gregersen] Lang, [skifte 28.3.1772 lbnr.72]. A:
1) søsterdatter, død. 1B:
a Jeppe [Pedersen] Stavn
2) søster i Stavn, uvist om levende.

74 Jytte Marie Kabbel i Lemvig. 14.1.1772, fol.169B.
E: Peder Jensen hos slægtning [Søren] Rygaard på Hennegård [i Henne sogn], skilt fra sin kone. A:
1) søster Mette Kabbel, enke efter Terkild Hansen, købmand i Lemvig, [skifte 6.10.1771 lbnr.62, der ægter Peder Brøndlund
2) bror Jeppe Peder Kabbel, købmand og guldsmed i Holstebro
3) halvbror Hans Kabbel i Odense
4) halvsøster Voldborg Marie Kabbel 28 i København
5) halvsøster Ingeborg Kabbel 24
6) halvsøster Anne Dorthe Kabbel 18.
[Afdødes far var Oluf Peder Kabbel, skifte 26.5.1756 lbnr.31].

75 Mette Nielsdatter Borbjerg i Lemvig. 30.3.1772, fol.174.
Enke efter Mads Brun, vægter. A:
1) bror Jens Nielsen, død. 1B:
a Niels Jensen 16 i Varde
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Christen Bertelsen Under Tørringbjerg [dvs. i Underbjerg i Tørring sogn].
Skøde 19.10.1767 fra mandens datter Anne Madsdatter.
Afkald for arv efter Mads Brun fra:
1) Jens Pedersen Brun
2) Henrik Pedersen Brun
3) Peder Pedersen Brun.

76 Jørgen Andersen Vendelbo i Lemvig. 13.4.1772, fol.175B.
[Enkemand efter Anne Marie Jørgensdatter, skifte 13.9.1757 lbnr.32]. B: Jørgen 22, Anders 20 i Amsterdam, Mette Cathrine. FM: Peder Madsen i Lemvig.

77 Laurids Nielsen Bro, ugift gørtler i Lemvig. 23.9.1773, fol.176B.
A:
1) halvsøster Anne Marie Nielsdatter g.m. Laurids Pedersen Vejlby i Århus
2) søskendebarn Christen Pedersen Lind i Hove sogn.
Desuden nævnes afdødes stedfar Jens Pedersen i Bækmarksbro i Flynder sogn.

78 Anders Iversen i Lemvig. 1.2.1772, fol.178B, 289.
A:
1) søster Bodil Cathrine Iversdatter Leegaard, død, var g.m. Hans Christensen Søe i Burgård i Bur sogn. 7B: Iver 15, Else Kirstine 12, Anne Cathrine 9, Christen 6, Sofie 6, Anne Marie 4, Susanne 1½.

79 Jørgen Sørensen, byfoged i Lemvig. 22.3.1772, fol.180B.
E: Birgitte [Cathrine] Faber. LV: Simon Andrup. B:
1) Søren Faber Sørensen, student i København
2) Severin Sørensen
3) Christian Sørensen
4) Frederik Sørensen
5) Karen Sørensen
6) Marie Sørensen i Viborg.

80 Cornelius Rose og hustru Johanne Marie Pedersdatter i Lemvig. 18.4.1770, fol.196, 289B.
Arvinger kendes ikke.

81 Malte Christian Baggesen i Lemvig. 4.8.1775, fol.198B.
E: Johanne Marie. A:
1) mor Maren Adsersdatter, enke efter Bagge Maltesen i Varde
2) bror Adser Baggesen i Varde
3) søster Karen Baggesdatter g.m. Frederik Christian Sørensen, skrædder i Varde.

82 Carl Christian Balling, gørtler i Lemvig. 16.12.1777, fol.200B.
A: far Anders Pedersen Balling, klokker i Viborg.

83 Inger Knudsdatter i Lemvig. 3.4.1777, fol.202B.
Enke efter Jørgen Heldum. A:
1) søster Gertrud Marie Knudsdatter g.m. Bertel Madsen, smed i Mølgård i Gudum sogn
2) halvbror Niels Knudsen på stedet
3) halvbror Jens Knudsen i Fiskbæk i Gudum sogn, død. 2B:
a Anne Marie Jensdatter g.m. Christen Krog i Gudum
b Knud Jensen 19.

84 Anne Jensdatter i Lemvig. 14.9.1777, fol.204.
E: Jørgen Christian Beyer. B: Dorthe Marie 25, der ægter Niels Bjerg i Ramme mølle.

85 Frederik Hillerup i Lemvig. 23.4.1772, fol.205.
E: Anne Marie Kvistgaard. LV: Simon Andrup. B:
1) Christen Hillerup 22
2) Niels Hillerup 20 i Ålborg
3) Søren Hillerup 18
4) Else Hillerup 15.
FM: farbror Thomas [Nielsen] Hillerup, præst i Darum og Bramming.
Enkens første ægteskab med [Christen Christensen Villemoes i Øster Avsum i Hjerm sogn]. Af børn nævnes B:
1) Mads Christensen Villemoes
2) Peder Christensen Willemoes, død
2) Niels Christensen Willemoes, forvalter på Wedellsborg på Fyn, med fripas fra Avsumgård.

86 Jørgen Hansen Bering, feldbereder i Lemvig. 7.7.1780, fol.245.
E: Voldborg Marie Pedersdatter Hassing. LV: Peder Madsen. B: Hans 25, Karen 23, Anne Marie 20, Barbara 17. FM: Laurids Thor.

87 Søren Faber Sørensen, student i Lemvig. 17.6.1778, fol.246, 290.
A:
1) mor [Birgitte Cathrine Faber], enke efter Jørgen Sørensen, byfoged, [skifte 22.3.1772 lbnr.79]. LV: Simon Andrup
2) bror Christian Teilmann Sørensen
3) bror Frederik Sørensen
4) søster Karen Sørensen
5) søster Marie Sørensen.

88 Christen Rækby, gørtler i Lemvig. 24.3.1781, fol.251.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: Laurids Thor. B: Karen Kirstine 14, Maren 12, Jens 10, Mette Marie 7, Johanne Kjær 5, Christiane 1. FM: Oluf Kabbel.

89 Andreas Gabriel Arps, kirurg i Lemvig. 14.11.1782, fol.252.
E: Helene Gudmandsen. LV: Christen Aggersborg, købmand. B: Helene 4, Magdalene Elisabeth 2 uger.
Bevilling til uskiftet bo af 13.12.1782.

90 Anne Marie Vandborg i Lemvig. 18.9.1783, fol.252B.
Enke efter Niels Jacobsen. A:
0) [mor Anne Marie Madsdatter, skifte 3.9.1759 lbnr.41]. 5B:
[Første ægteskab med Jens Lauridsen Vandborg til Kabbel]. 1B:
1) bror Laurids Jensen Vandborg i Lemvig, [skifte 8.4.1756 lbnr.28]. 5B:
a Jens Vandborg til Frostesgård [i Nees sogn]
b Mathias Peder Vandborg til Kaas
c Hans Vandborg til Kabbel
d Anne Marie Vandborg g.m. Peder Lauridsen Lillelund til Øland [i Harring sogn] i Thy
e Maren Vandborg g.m. Friis til Langgård
Andet ægteskab med Mathias Pedersen. 3B:
2) halvsøster Gertrud Marie Pedersen, død, var g.m. Poul [Mortensen] Borreby, [præst i Gudum og Fabjerg]. 4B:
a Anne Marie Borreby overauditør [Søren Hansen] Seidelin i Kolding
b Mette Marie Borreby i Holstebro
c Dorthe Cathrine Borreby g.m. Christian [Hansen] Hielmcrone til Borbjerg Holmgård, [præst i Borbjerg]
d Mads Borreby til [Store] Hebo [i Janderup sogn] ved Varde
3) halvsøster Birgitte Pedersen g.m. Søren [Christensen] Rygaard til Hesselmed, begge døde. 1B:
a Mads Rygaard til [Store] Hebo
4) halvsøster Kirsten Pedersen g.m. [Henrik Molrath] Richter [til Kongensgård], begge døde. 2B:
a Mathias Peder Richter til Spøttrup
b Søren Laurids Richter på Spøttrup.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Mads Opitius i Holstebro og Niels Jacobsens 2 søstersønner Niels Olufsen, Jacob Olufsen i Nykøbing.

91 Poul Vejrum i Lemvig. 10.9.1786, fol.265B.
E: Mette Marie Pedersdatter Joensen. LV: Simon Andrup. B:
1) Anne Poulsdatter Vejrum
2) Barke Poulsdatter Vejrum
3) Oluf Poulsen Vejrum 10.
FM: mors morbror Simon Pedersen Joensen, bedemand i Varde.

92 Anne Marie Jensdatter i Lemvig. 30.12.1782, fol.266.
E: Zinders Nielsen Makholm. B: [Anne Johanne] 10. FM: morbror Thor Jensen i Overby, mors morbror Jacob Kyndesen Vejlgaard i Rom.

93 Maren Jensdatter i Lemvig. 30.10.1784, fol.266B.
E: Christen Mikkelsen. B: Jens.

94 Kirsten Villadsdatter i Lemvig. 22.6.1784, fol.267, 290B.
E: Christian Dagnæs, organist, bortrejst, uvist hvorhen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter g.m. Jens Christensen i Lemvig
2) Anne Marie Jensdatter g.m. Jens Nielsen Futtrup i Lem.
Ophold til Anne Villadsdatter.

95 Jens Serup Ruberg, købmand og hustru Inger Dorthe Pedersdatter Frugaard i Lemvig. 6.1.1784, fol.268B.
Hans A:
0) [forældre Peder Ruberg, præst i Hove og hustru Anne Sofie Kruse]
1) søster Johanne Cathrine Ruberg, enke efter Niels Lassen i Lemvig ved svigersøn Peder Madsen
2) søster Alethe [Pedersdatter] Ruberg g.m. Urban [Christian Jespersen] Skovbo, præst i Hove
3) søster Marine Kirstine Ruberg i Lemvig.
Hendes A:
1) bror Hans Frugaard, præst i Selbu i Norge
2) søster Christine Elise Frugaard i Lemvig
3) søster Georgide Frugaard i Lemvig, enke efter Peder Schmidt ved stedsøn Mathias Schmidt i Lemvig
4) søster Frederikke Kirstine Frugaard
5) halvbror Axel Hansen i Norge, ikke hørt fra over 30 år
6) halvsøster Elisabeth Marie Hansdatter Elling i Lemvig, enke efter Laurids Vadum
7) halvsøster Inger Hansdatter Elling, enke efter Peder Bertelsen på Tanderup i Thy
8) halvsøster Cathrine Hansdatter, enke efter Peder Bloch, præst i Selbu i Norge
Testamente af 14.3.1772.

96 Anne Dorthe Meyer i Lemvig. 30.10.1786, fol.284B.
E: Rasmus Weide, guldsmed. B: Else Marie 5 uger. FM: Peder Madsen i Lemvig.

97 Anne Marie Gienskov i Lemvig. 12.10.1783, fol.285.
E: Laurids Kimer, toldforvalter. B: Anne Christine.

98 Anne Malene Nielsdatter Schmidt, ugift i Lemvig. 23.4.1786, fol.291B.
A:
0) forældre Niels Christensen og hustru Marie Nielsdatter i Lemvig, begge døde. 3B:
1) bror Christian Nielsen Schmidt, præst i Roager ved Ribe, død. 5B:
a Hans Outzen Schmidt i Brøns
b Marie Cathrine Schmidt g.m. Knud Madsen i Roager
c Anne Marie Schmidt g.m. Johannes Nikolaj Bjørn i Astrup sogn og by
d Mette Dorthe Schmidt g.m. Nikolaj Bojesen i Anst
e Niels Jørgen Schmidt i Arild
2) bror Niels Nielsen Schmidt i Lemvig, død. 10B:
a Oluf Nielsen Schmidt i Lemvig
b Niels Nielsen Schmidt i Lemvig
c Christen Nielsen Schmidt, soldat i København
d Jens Nielsen Schmidt
e Peder Nielsen Schmidt
f Ingeborg Nielsdatter Schmidt i Holsten
g Johanne Marie Nielsdatter Schmidt på Øland i Thy
h Pernille Nielsdatter Schmidt gift i Nykøbing Mors
i Karen Nielsdatter Schmidt i Tørring sogn
j Maren Nielsdatter Schmidt i Lemvig.
3) bror Oluf Nielsen Schmidt, klokker og kordegn i Lemvig.

99 Kirsten Pedersdatter, ugift tjenestepige i Lemvig. 24.6.1788, fol.297, 312B.
A:
1) Jesper Pedersen i Halby i Hee sogn på Voldbjerg gods
2) søster Maren Pedersdatter, enke efter Knud Iversen i Hvingel i Hee sogn
3) halvsøster Maren Pedersdatter, [formentlig fejl for Maren Thomasdatter], enke efter Christen Frandsen i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 5.6.1764 lbnr.549]
4) halvsøster Anne Pedersdatter 30 på Holmsland
5) halvsøster Mette Pedersdatter 28 i Røgind Mølle i Hee sogn
6) halvsøster Else Pedersdatter 25 i Sønder Lem sogn.

100 Anne Marie Nielsdatter Nør i Lemvig. 5.5.1786, fol.299B.
E: Niels Mikkelsen Møller. A:
1) søster Maren Nielsdatter Nør, død, var g.m. Mikkel Pedersen i Borup i Gundersted sogn på Kyø gods, der døde. 2B:
a Maren Mikkelsdatter i Klinkby i Hove sogn
b Bodil Mikkelsdatter.

101 Anders Frandsen Ombæk, bedemand i Lemvig. 2.8.1790, fol.307B, 318, 325B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Sørensen Mølkær i [Nør]lem sogn. B: Anne 18, Johanne 12, Frands 11. FM: morbror Peder Sørensen Brunsgaard i [Nør]lem sogn.

102 Otte Christian Høst i Lemvig. 25.8.1787, fol.309B.
E: Frederikke Louise Feltborg. LV: Christen Aggersborg i Lemvig. B: Elisabeth Henriette 9. FM: FM: Peder Kjær i Lemvig.
Bevilling til uskiftet bo af 18.6.1784.
Desuden nævnes afdødes stedfar [Johan Jacob] Brandt, stadsmusikant i Viborg.

103 Kirsten Jensdatter i Lemvig. 5.5.1787, fol.311B.
B:
1) Søren Olufsen, smed
2) Christen Olufsen, smed
3) Lauge Olufsen.

104 Anne Jensdatter i Lemvig. 4.12.1787, fol.312B.
Enke efter Laurids Grummesgaard, [skifte 23.11.1754 lbnr.22]. B:
1) Jens Lauridsen i Lemvig
2) Christen Lauridsen i Lemvig.
Uden ægteskab B: Jens Christensen i Lemvig.

105 Christine Elise Frugaard i Lemvig. 5.2.1788, fol.314.
A:
1) bror Hans Frugaard, præst i Selbu i Norge
2) søster Georgide Frugaard i Lemvig, enke efter Peder Schmidt
3) søster Frederikke Kirstine Frugaard 65 år gammel
4) halvsøster Elisabeth Marie Hansdatter Elling i Lemvig, enke efter Laurids Vadum
5) halvsøster Inger Hansdatter Elling, enke efter Peder Bertelsen på Tanderup i Thy.

106 Anne Christensdatter Damsgaard i Lemvig. 8.1.1790, fol.318.
E: Anders Jensen Maae. B: Bodil Cathrine g.m. Eskild Højland i Lemvig, Jens 19, Mette Kirstine 14, Christian 5.

107 Maren Christensdatter i Lemvig. 6.1.1791, fol.323, 331B.
E: Anders Stav, købmand.
Første ægteskab med Niels Olufsen. B:
1) Oluf Nielsen
2) Maren Nielsdatter.
FM: Iver Olufsen til Gudumkloster, Peder Kastbjerg på Ballegård [i Heldum sogn].

108 Peder Sløk, bedemand i Lemvig. 21.1.1791, fol.324B, 325B, 332B, 334, 343B.
E: Mette Cathrine [Jensdatter Vingaard]. LV: Hans Lillelund, købmand. B:
1) Peder Thor Sløk
2) Jens Andreas Sløk
3) Martin Severin Sløk
4) Mette Marie Sløk
5) Anne Marie Sløk.
FM: født værge Laurids Groos.
Desuden nævnes enkens søster [Maren Jensdatter Vingaard], enke efter [Bent Mathias] Havskov, købmand.

109 Johan Loumann Hamborg, snedker i Lemvig. 11.6.1791, fol.326, 328, 332.
E: Inger Jensdatter Trabjerg. LV: Peder Madsen. Af første ægteskab en søn, der døde for 2 år siden.

110 Margrethe Lauridsdatter i Lemvig. 23.6.1791, fol.327, 328B, 342B, 344, 345, 346, 347B.
E: Laurids Skaarup. B:
1) Jens Peder Skaarup
2) Anders Skaarup
3) Johanne Cathrine Skaarup.

111 Laurids Thor, skomager i Lemvig. 28.11.1791, fol.329B, 332B, 334B, 336, 340.
E: Sidsel Jensdatter Vingaard. LV: M. Vingaard, Hans Lillelund, købmand i Lemvig.
Arvinger angives ikke.

112 Anne Marie Lauridsdatter i Lemvig. 26.4.1792, fol.335, 337B.
E: Laurids Stauf. B:
2) Mathias Lauridsen 14
3) Abraham Lauridsen 9
4) Johannes Lauridsen 7.
FM: Jacob Abraham Stauf i Lemvig.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Hansen 16.

113 Oluf Kabbel, skrædder i Lemvig. 3.5.1792, fol.336B, 338B, 339B, 347.
Enke efter Karen Christensdatter Jegind.
Arvinger angives ikke.

114 Karen Davidsdatter Bjerregaard i Lemvig. 30.5.1792, fol.338, 339B, 343, 343B.
E: Peder Henriksen, vægter. A:
1) bror Jens Davidsen Høgsgaard i Nørre Nissum
2) søster Kirsten Davidsdatter g.m. Laurids Christensen Kvistgaard i Rom
3) søster Anne Marie Davidsdatter g.m. Peder Johansen Gejlgaard, uvist hvor.

115 Anne Groos, ugift i Lemvig. 22.3.1793, fol.344B, 345B.
A:
1) bror Laurids Groos 59 i Lemvig
2) bror Lukas Nors, sorenskriver på Trettengård i Bovik i Norge.

116 Elisabeth Holmark i Lemvig. 20.4.1791, fol.346.
Enke efter Jeppe Grøntoft. B: Anne Marie [10], Erika Christine [7].
FM:
1) morbror Peder Holmark
2) født værge Holmark, regimentskvartermester i København
3) Søren Holmark i Ålborg
4) farbror Johannes Eriksen i Grøntoft i Thy. fæstebonde.

117 Marianne Vognsdatter i Lemvig. 12.3.1794, fol.348.
E: Anders Rudolfsen. B: Anne Marie 5, Justine 1. FM: født værge Børge Rudolfsen.

118 Voldborg [Marie] Pedersdatter [Hassing] i Lemvig. 12.3.1794, fol.349, 351, 352.
Enke efter Jørgen [Hansen] Bering, [skifte 7.7.1780 lbnr.86]. B:
1) Hans Bering 44
2) Karen Bering 37
3) Anne Marie Bering g.m. Mads Flynder, gevorben soldat i Ribe
4) Barbara Bering 32 i Thy.
FM: Peder Madsen i Lemvig.

119 Karen Jensdatter Kjær, der døde i Lemvig. 19.4.1794, fol.349B, 350B, 351B, 358.
E: Mads Andersen Dam på Ladegården i København. B:
1) Sidsel Madsdatter 24 i Flansmose i Dybe sogn
2) Johanne Madsdatter 22 i Nordenkær i Lomborg sogn
3) Jens Madsen 20, hos en bager i Altona
4) Karen Margrethe Madsdatter 16 i Sønderkær i Tørring sogn.
FM: morbror Peder Kjær, værtshusholder i Lemvig.
Afdøde ejede for 12-14 år siden Hovdam i Hove sogn.

120 Anne Margrethe Jensdatter i Lemvig. 17.5.1794, fol.350.
E: Jeppe Møller, tømrer. B: Niels 1¼. FM: morbror Jens Kjær, købmand i Lemvig.

121 Knud Jensen, toldbetjent i Lemvig. 19.11.1794, fol.353B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mathias Møller, toldbetjent. B:
1) Jens Knudsen i København
2) Laurids Knudsen, farer til søs, der døde.

122 Sidsel Jensdatter Vingaard i Lemvig. 5.5.1795, fol.355B, 389.
Enke efter Laurids Thor, [skifte 28.11.1791 lbnr.111]. B:
1) Jens Vingaard 20, der døde.
A:
1) søster [Maren Jensdatter Vingaard], enke efter [Bent Mathias] Havskov, købmand i Lemvig
2) søster Mette Cathrine [Jensdatter Vingaard], enke efter Peder Sløk, [skifte 21.1.1791 lbnr.108]

123 Laurids Groos, sadelmager i Lemvig. 12.8.1795, fol.358, 436B.
E: Anne Elisabeth, der døde 10.9.1795. B:
1) Dorthe Kirstine Groos 21
2) Hans Henrik Groos 19
3) Jette Groos 14
4) Lucine Groos 12
5) Barbara Kirstine Groos 10
6) Anne Cathrine Groos 8
7) Anne Groos 1½.
FM: farbror Lukas Nors, sorenskriver i Bamle i Norge.

124 Peder Brøndlund, stempelpapirsforhandler i Lemvig. 17.11.1795, fol.360, 392B, 404B, 412B, 414B, 415, 417, 423, 424, 428, 429B, 438, 439.
Enkemand efter Mette Olufsdatter Kabbel, der døde 8.11.1795.
Testamente af 25.3.1781.
Hans A:
00) [farfar Peder Andersen Brøndlund, præst i Hellevad, [Hellum og Ørum, død 1733].
[Første ægteskab med Gunhild Andersdatter Hals, død ca. 1705]
[Andet ægteskab med Sofie Jacobsdatter Bruun, død 1723]
[Tredje ægteskab med Maren Gunnarsdatter Torup, død 1742]
0) far Jacob Pedersen Brøndlund, [forpagter af Ørum anneksgård, anneks til Hellevad]. 2B:
1) faster Birgitte [Sofie] Brøndlund.
Første ægteskab med Jens [Eriksen] Boller, købmand i Ålborg. 1B:
a Bente Boller g.m. Knud Bjerrum, præst [i Farsø og Vonsild]. 5B:
1 Jens Nikolaj Bjerrum
2 Jens Boller Bjerrum
3 Andreas Bjerrum
4 Kirsten Bjerrum g.m. Jørgen Kruse, købmand i Ålborg
5 Birgitte Sofie Bjerrum.
Andet ægteskab med Albert Deichmann. 2B:
b Cathrine Deichmann
c Anne Kirstine Deichmann
2) moster Dorthe [Gunnarsdatter] Torup g.m. Peder [Mathiasen] Stenfeldt [til Klavsholm i Hellevad sogn]. 7B:
a Elisabeth Cathrine Stenfeldt.
Første ægteskab med [Jens Jørgensen] Seidelin, præst [i Ulsted]. 4B:
1 Peder Stenfeldt Seidelin
2 Oluf Nikolaj Seidelin
3 Jens Seidelin
4 Cathrine Dorthe Seidelin.
Andet ægteskab med [Sixtus Sixtussen] Aspach, præst [i Ålborg Hospital]. 4B:
5 Sixtus Aspach
6 Oluf Jacob Aspach
7 Christian Michael Aspach
8 Frederik William Aspach
b Gunnar Stenfeldt i Ålborg
c Mathias Stenfeldt i Hjørring
d Marie Stenfeldt g.m. Peder Svendsen, [købmand] i Sæby. 6B:
1 Else Marie Svendsen
2 Elisabeth [Bille] Svendsen
3 Anne Sofie Svendsen
4 Regitze Svendsen
5 Karen Svendsen
6 Marie Svendsen
e Anne Stenfeldt g.m. [Carl Frederik] Hagstrøm til Klavsholm [i Hellevad sogn]. 4B:
1 Peder Stenfeldt Hagstrøm
2 Hans Stenfeldt Hagstrøm
3 Gertrud Hagstrøm
4 Dorthe Hagstrøm
f Regitze [Dorthe] Stenfeldt g.m. [Thomas Pedersen] Tødslev, [præst i Mosbjerg og Hørmested]. 1B:
1 Dorthe [Torup] Tødslev g.m. [Jesper] Skovbo, præst i Dybe. 7B:
(a Regitze Dorthe Skovbo
(b Karen Margrethe Skovbo
(c Johann Marie Skovbo
(d Janus Nikolaj Skovbo
(e Thomas Tødslev Skovbo
(f Sofie Dorthe Skovbo
(g Peder Lundager Skovbo
g Karen Stenfeldt g.m. [Broder Brodersen] Brorson, [præst i Dronninglund].
Hendes A:
Første ægteskab med [Terkild Hansen, købmand i Lemvig, død 1772]. 5B:
1) Hans Hansen, købmand i Ålborg
2) Oluf Peder Hansen i Ålborg
3) Jeppe Kabbel Hansen
4) Anne Cathrine Hansen g.m. Jens Severin Havskov
5) Ingeborg Hansen.
Følgende arver ikke:
1) [Christian Adriansen] Brøndlund, by- og herredsskriver i Thisted i Thy
2) Peder Lauridsen Brøndlund, præst i Albæk og Voer g.m. Anne Adriansdatter von Horn. 2B:
a [Henriette Sofie Pedersdatter Brøndlund] g.m. Peder Bertelsen, præst i Vang i Thy
b [Mathilde Pedersdatter Brøndlund] g.m. Jens Jacob Asmussen, præst i Albæk og Voer.

125 Peder Brydebo, toldbetjent i Lemvig. 2.4.1796, fol.388.
E: Maren Futtrup.
Afkald af 7.4.1794 findes indført i justitsprotokollen 20.3.1795.

126 [Anne Sofie Lassen] i Lemvig. 25.7.1796, fol.390.
Enke efter Peder Madsen. B: Anne Marie 24. FM: [Poul Andreas] Falk, toldforvalter i Lemvig.

127 Anne Henriksdatter Tovborg i Lemvig. 23.8.1796, fol.393.
E: Oluf Nielsen, smed. B:
1) Sinnet Olufsdatter 24 i Nørre Nissum
2) Maren Olufsdatter 22
3) Anne Sofie Olufsdatter 14.
FM: Niels Smed.

128 [Daniel] Gottlieb Voigt, distriktskirurg i Lemvig. 4.1.1797, fol.396, 404, 425.
E: [Johanne Sofie Gercken]. LV: [Poul Andreas] Falk, toldforvalter i Lemvig. A:
1) bror Henrik Voigt, distriktskirurg på Als
2) bror Anton Voigt, løjtnant ved husarerne
3) bror Konstantin Gottlieb Voigt, uvist hvor
4) halvsøster Sabine Kjærulf hos sin mor i Købenavn.
Desuden nævnes enkens mor madam Gercken.

129 Johanne Margrethe Simonsdatter i Lemvig. 24.2.1797, fol.397.
E: Hans Bering. B:
2) Jørgen Hansen 12
3) Peder Lind Hansen 10
4) Peder Maltrup Hansen 8
5) Jens Hansen 27 uger.
Uden ægteskab B:
1) Simon Madsen 20.
FM: morbror Poul [Christian Simonsen] i Bromsgård i Dybe.

130 Simon Andrup, købmand i Lemvig. 22.11.1796, fol.398, 405, 413, 414B, 415B, 421, 423, 424, 426, 428, 429B, 432, 437B, 445, 445B, 451, 462, 466, 469.
E: Karen [Rasmusdatter] Ølgaard. LV: Hasle i Lemvig.
Bevilling til uskiftet bo af 9.3.1770. B:
2) Rasmus Andrup, købmand i Lemvig
3) Kirsten Andrup
4) Ingeborg Margrethe Andrup g.m. [Jens Carl Jacobsen] Skov, præst i Ulfborg [og Råsted]
Af første ægteskab B:
1) Ellen Margrethe Andrup. FM: Jens Kjær, købmand i Lemvig.
Opbudsbo.

131 Anne Marie Sørensdatter Dal i Lemvig. 24.3.1797, fol.403, 411.
Enke efter Frederik Joensen. B:
1) Joen Frederiksen 40 i Nykøbing Mors
2) Anders Peder Frederiksen i Holsten.
Desuden nævnes afdødes søster Lisbeth Marie Sørensdatter.

132 Jens Christensen Bech i Lemvig. 27.3.1797, fol.403B, 411B.
E: Maren Ravndal. LV: Zinders Makholm. A:
1) halvbror Christen Lauridsen Grummesgaard
2) halvbror Jens Lauridsen Grummesgaard.

133 Anne Marie Skaarup i Lemvig. 5.8.1797, fol.410, 412.
E: [Carl Frederik] Ortmann, organist. A:
1) bror Mads Nielsen Skaarup i Tåbel kro [i Vestervig sogn] i Thy
2) bror Poul Skaarup i Thisted mølle
3) bror Laurids Skaarup, rejste til Norge ved konens død, [skifte 23.6.1791 lbnr.110], formentlig død. 3B:
a Jens Peder Skaarup i Thy
b Anders Skaarup i Thy
c [Johanne] Cathrine Skaarup i Thy
4) bror Peder Skaarup i Nebel i Vester Vandet i Thy
5) bror Nikolaj Skaarup på Klitmøller i [Vester Vandet sogn]
6) søster Helene Cathrine Skaarup g.m. Niels Bodum i Lille Tandrup i Vester Vandet sogn
7) søster Helene Skaarup i Lille Tandrup.

134 Christiane Frederikke Ran i Lemvig. 2.2.1798, fol.419B, 423.
E: E[ggert] C[hristian] Bagger, kirurg. A: far Johan Henrik Ran, skipper i Fredericia.

135 Mathias Severinsen Harthimmer, skomager i Lemvig. 25.7.1798, fol.428B, 454B.
E: Anne Cathrine Lundby i Viborg. B:
1) Severin Harthimmer, skomager i Viborg
2) Peder Harthimmer, farversvend i Viborg
3) Inger Cathrine Harthimmer i Lemvig
4) Anne Marie Harthimmer.

136 Maren Nielsdatter i Lemvig. 16.4.1799, fol.442B, 454.
Enke efter Jens Strand.
Første ægteskab med Peder Ravndal, [skifte 10.6.1766 lbnr.56]. B:
1) Karen Kirstine Pedersdatter, uvist hvor
2) Christiane 34, krøbling i Lemvig.

137 Johanne Svendsdatter i Lemvig. 22.4.1799, fol.443B, 445B.
Enke efter Peder Thygesen, [skifte 9.6.1772 lbnr.68]. B: Jacob Christian 33, skrædder i Skjoldborg i Thy.

138 Karen Mathiasdatter i Lemvig. 17.7.1799, fol.446, 451.
E: Peder Kjær. B: Else Marie 13, Jens Severin 12, Niels Christian 5. FM: Peder Valsgaard, feldbereder i Lemvig.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Christensdatter. B: Johanne Cathrine 22, Marianne 18.

139 Mette Kirstine Maae i Lemvig. 15.2.1800, fol.452.
E: Peder Gimsing, toldbetjent. B: Anders 2½, Anne Kirstine 6 uger. FM: morfar Anders Jensen Maae i Lille Møllegård i Vandborg sogn.

140 Christian Peder Lohmann, prokurator i Lemvig. 20.4.1800, fol.454B, 455B, 460, 461, 468.
E: Andrea Juliane Fensholt. LV: [Hans] Lillelund. B: Christian 9, Margrethe Kirstine 7, Johanne Cathrine 5, Oluf Johan Søltoft 3, Nikolaj Brorson 1. FM: [Rasmus] Andrup.

141 Inger Surkær, ugift i Lemvig. 16.5.1800, fol.455, 460B, 468B.
E: Jens Jensen. A:
1) søster Karen Christensdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Borum i Nørre Nissum sogn. 6B:
2) halvbror Mads Hulkær, død. B:
FM: afdødes farbror Christen Jensen i Resen.

142 Jacob Stauf (Staff), værtshusholder i Lemvig. 22.5.1800, fol.459, 463, 466B.
Enkemand.
Testamente af 1.7.1797. A:
1) steddatter Maren Olufsdatter. LV: Peder Kastbjerg i Ballegård.
2) bror Laurids Stauf i Lemvig
3) bror Isak Stauf i Varde
4) bror Gunnar Stauf i Varde, død. 2B: 2 sønner
5) bror Lorents Stauf, møllebygger i Varde
6) søster Kirsten Stauf, død, var gift i Flensborg. 2B: 2 børn
7) søster Cathrine Stauf g.m. Svend Jernbjerg, snedkersvend i Peder Hvidtfeldts stræde 133 i København.

143 Karen Margrethe Frederiksdatter i Lemvig. 1.10.1800, fol.461B.
E: Casper Jacobsen Rohde, skomager.
Arvinger angives ikke.

144 Niels Knudsen, købmand i Lemvig. 9.10.1800, fol.461B.
E: Anne Jensdatter. B: Knud 23. FM: Jens Kjær.
Bevilling til uskiftet bo af 15.8.1783.

145 Opbudsbo i Lemvig. 28.2.1802, fol.475B, 485B, 487, 487B, 489, 492B, 500, 503B, 517, 519, 519B, 521, 522B, 523B, 524, 537, 543, 543B, 545B, 546, 549, 571B.
Registrering af fallitbo hos Erik Johan Pontoppidan, bortrejst købmand i Lemvig.

146 Opbudsbo i Lemvig. 6.5.1802, fol.481, 487, 488, 489B, 492B, 495, 503, 504, 515B, 518, 519, 519B, 521, 522, 522B, 523, 523B, 537, 542B, 543, 544, 544B, 546, 549, 553B, 558B.
Registrering af fallitbo hos Hans Lillelund, købmand i Lemvig.

147 Christiane Jensdatter, ugift tjenestepige i Lemvig. 26.6.1802, fol.486, 487B, 489, 545.
A:
1) søster Johanne Jensdatter g.m. Mads Stovgaard, købmand i Lemvig
2) søster Anne Johanne Jensdatter 27 i Amsterdam
3) bror Peder Jensen Fovsing.

148 Christen Christensen Venø, ugift i Lemvig. 2.10.1802, fol.488B, 489B, 493, 507, 511B, 517B, 520B, 521, 522B, 523, 524, 537B, 542B, 543B, 546, 549.
Afdøde, der tidligere var skoleholder i Stjernhjelms skole ved Nørlem kirke, var slegfredbarn, født før hans forældre blev viet. A:
0) mor Mette Andersdatter Lemtorp g.m. Christen Christensen Venø.
Af hans første ægteskab B:
1) halvbror Christen [Christensen] Mosekær i Lemvig
2) halvsøster Else [Christensdatter] g.m. Anders Abildgaard i Nørlem sogn
3) halvsøster Birthe [Christensdatter] g.m. Peder Ovesen, toldbetjent i Lemvig
4) halvsøster Maren [Christensdatter] Venø i Lemvig
5) halvsøster Anne [Christensdatter] g.m. Anders Poulsen i Gudum sogn
6) halvsøster Kirsten [Christensdatter] g.m. Jacob Vilhelm Hartung, toldbetjent i Holstebro.
Følgende arver ikke.
0) moster, død. B:
1) Søren Jensen i Skanderborg i Humlum sogn
2) Jacob Jensen i Veje i Nørlem sogn
3) Anders Jensen i Lundgaard i Nørre Nissum sogn
4) Christen Jensen Ladefoged i Asp sogn
5) [Maren Jensdatter] g.m. Jens [Nielsen] i Bak i Fovsing i sogn
6) Anne Jensdatter, død, var g.m. Lorents Post i Holstebro. 4B:
a Lucie Marie Lorentsdatter g.m. Christen Lauridsen, brændevinsmand i Ålborg
b Oluf Lorentsen 18
c Anders Lorentsen 23
d Jens Christian Lorentsen i Foldingbro, død. Enke og datter lever.

149 Karen Frederiksdatter. fattiglem i Lemvig. 2.2.1803, fol.510B.
Arvinger angives ikke.

150 Kirsten Futtrup, fattiglem i Lemvig. 26.2.1803, fol.511.
Arvinger angives ikke.

151 Christen Vognsen i Lemvig. 12.8.1803, fol.520, 521B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Christen Andersen Alrum i Lemvig. B:
1) Vogn Christensen 18, matros
2) Anne Kirstine Christensdatter 22
3) Sidsel Marie Christensdatter på Lyngholm.
FM: fasters mand Anders Rudolfsen i Lemvig.

152 Johanne Margrethe Schmidt i Lemvig. 1.12.1803, fol.524.
E: Jens Futtrup. B: Ida Johanne 8, Jens Peder 6, Oluf 4. FM: morbrødre Christian Schmidt, hattemager i Lemvig, Mogens Schmidt.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1802.

153 [Hans Henrik] Widdersheim, kaptajn i Lemvig. 9.1.1804, fol.526, 537B, 543, 544, 544B, 545, 546, 550B, 555B, 557, 561, 562B, 568B, 569B.
E: Anne Margrethe Bering. LV: Lindahl, generalauditør i Lemvig, Laurids Nielsen Øster, der ægter enken. B:
1) Ernst Ludvig Widdersheim, der døde. FM: [Eggert Christian] Bagger, distriktskirurg i Lemvig.
[Enkens første ægteskab med Balthazar Low til Lindtorp i Asp sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 2.10.1799 lbnr.1544]. B:
1) Mathias Low 14
2) Johan Low 12
3) Anne Margrethe Low 8
4) Balthazar Low 5.
FM: født værge Low, forvalter.

154 Else Kjær, almisselem i Lemvig. 24.6.1804, fol.544.
Arvinger angives ikke.

155 Sidsel Mortensdatter Farre i Lemvig. 4.4.1805, fol.549B, 565.
E: Niels Jensen Egelund, bødker. B:
1) Jens Nielsen Egelund 33, skrædder i Lemvig
2) Karen Johanne Egelund g.m. Laurids Severin Svendsen Blokgaardhus, kongens jæger i København.

156 Christian Jensen Kollerup, ugift i Lemvig. 13.5.1805, fol.551, 551B, 562, 563, 563B, 565B, 575.
A:
1) søskendebarn Bodil [Nielsdatter Bjerregaard], enke efter Thomas [Henningsen] Bording, degn i Skjern
2) søskendebarn, hvis navn ikke kendes.
Afdøde var født i Klim sogn [i Thisted amt].

157 Svend Christian Frederik Fix, skomager i Lemvig. 22.5.1805, fol.551B, 566.
Enke, der lever i Norge. B: 2 børn, der begge er døde.

158 Jens Valdemar, sadelmager og hustru Margrethe Lauridsdatter i Lemvig. 3.8.1805, fol.3.8.1805, fol.553, 562, 563, 563B, 566, 573B.
B: Laurids 4, Jens 2, Villads Peder 9 mdr. FM: Niels Skov, tømrer i Vandborg.
Arv efter afdøde kones far Laurids Villadsen i Dybebjerg, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 31.10.1804 lbnr.2202].

159 Mette Marie Pedersdatter Joensen. 27.2.1806, fol.562.
E: Jens Kjær. Testamente.
Første ægteskab med Poul Vejrum, skifte 10.9.1786 lbnr.91]. B:
1) [Anne Poulsdatter Vejrum]
2) [Barke Poulsdatter Vejrum]
3) Oluf [Poulsen] Vejrum.

160 [Nikolaj Peder Frederiksen] de Leth, pastor emeritus i Lemvig. 10.3.1807, fol.563B.
Enkemand efter [Christiane Margrethe Jacobsdatter Skov, skifte Hammerum herred gejstlig 10.2.1800 lbnr.69]. A:
1) søster Johanne Marie de Leth, enke efter Fædder [Christensen] Højer, præst i Junget [og Torum] i Salling
2) søster Kirsten de Leth g.m. Peder Obel til Kærgårdsholm [i Håsum sogn], begge døde. 1B:
a Oluf Obel, klubvært i Viborg.
[Afdøde var præst i Snejbjerg og Tjørring].

161 Peder Langroleth i Lemvig. 16.2.1809, fol.564, 569B.
E: Dorthe Sofie Øland, der er separeret. B:
1) Karen Kirstine Langroleth 22
2) Marie Kirstine Langroleth 20
3) Gertrud Langroleth 18
4) Severine Langroleth 15
5) Johanne Marie Langroleth 13
6) Johannes Langroleth 11
7) Peder Holm Langroleth 8.
FM: Hans Bering.

162 J. F. Schønau, skipper i Lemvig. 4.3.1807, fol.565B.
Henvisning til dokumenter, hvor hele skiftet er.

163 Ellen Marie Christensdatter i Lemvig. 8.4.1807, fol.566.
E: Jacob Wolfram, skomager og barber. Afkald.

164 Elisabeth Jensdatter Overby i Lemvig. 8.8.1807, fol.566B.
Enke efter Jens Nautrup, rebslager. Testamente.

165 Opbudsbo i Lemvig. 20.8.1807, fol.566B, 567.
Registrering af fallitbo hos Peder Obel, købmand i Lemvig, der logerede hos sin svigermor Madam Bruun.

166 Jens Østergaard i Lemvig. 8.1.1808, fol.567.
Afdøde skal have en søn i Norge.

167 Karen Østergaard i Lemvig. 18.2.1808, fol.568B.
Arvinger angives ikke.

168 [Ida Georgia] Schmidt i Lemvig. 22.1.1809, fol.569.
Enke. Dødsanmeldelse.

169 [Carl Frederik] Ortmann, organist i Lemvig. 8.3.1809, fol.569B.
[Enkemand efter Anne Marie Skaarup, skifte 5.8.1797 lbnr.133].
Dødsanmeldelse.

170 Niels Egelund, bødker og fattiglem i Lemvig. 24.3.1809, fol.569B.
Dødsanmeldelse.

171 Poul Vestergaard, ugift i Lemvig. 5.7.1809, fol.573.
Dødsanmeldelse.

172 Maren [Madsdatter] i Lemvig. 22.9.1809, fol.569.
E: Niels Schmidt, købmand.
Dødsanmeldelse
Bevilling til uskiftet bo af 24.8.1809.

173 Christiane Nørgaard i Lemvig. 12.2.1810, fol.575B, næste protokol fol.3, 24, 44.
E: Abraham Stauf, gørtler ved far Laurids Stauf i Lemvig. A:
1) bror Peder Jensen Nørgaard i Fabjerg
2) søster Kirsten Jensdatter Nørgaard g.m. Jens Munch i Fabjerg
3) halvsøster Hanne Jensdatter, enke efter Jens Knudsen i Vejle
4) halvsøster Maren Jensdatter Nørgaard, død, var g.m. Jens Madsen i Heldum. 3B:
a Jens Jensen i Bøvling
b Mads Jensen i Østergård i Heldum
c Maren Jensdatter g.m. Ove Bæk i Tørring.

 


Lemvig byfoged
Skifte efter Laurids Olufsen i Lemvig
1697
B 77 - 83


174 Laurids Olufsen i Lemvig. 31.3.1697.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Lukas [Andersen] Nors til Kabbel [i Nørlem sogn]. B:
3) Birgitte Lauridsdatter 3
4) Oluf Lauridsen 1½
5) datter, nyfødt.
FM:
1) morbror Christoffer [Rasmussen] Lihme, [præst i Fjaltring og Trans]
2) morbror Peder Lihme.
Første ægteskab med Birgitte Pedersdatter. B:
1) Christian Lauridsen 15
2) Peder Lauridsen 14
3) Laurids Lauridsen 10.
Birgitte Pedersdatter første ægteskab med Peder Olufsen Damstrøm, borgmester i Lemvig. B:
1) Peder Pedersen Damstrøm, der opholder sig hos sin mormor Birgitte Pedersdatter [Luxdorph] i Lemvig, enke efter Laurids Gregersen, præst i Vandborg.
Desuden nævnes afdødes far Oluf Mikkelsen i Aldrup Mølle [i Tiset sogn].


Lemvig byfoged
Skifte efter almisselem Karen Kirstine
1782
B 77 - 84


175 Karen Kirstine, almisselem i Lemvig. 17.1.1782.
A: bror Oluf Kabbel.

SLUTTillæg

Lemvig skifteprotokol
1810-1843.
B77-67

176 Anne Sofie Bie i Lemvig. 22.3.1810, fol.4B, 6, 50.
Enke efter [Peder Deichmann Mathiasen] Wagaard, præst i Vandborg, [skifte Vandfuld herred gejstlig 1.3.1789 lbnr.54]. A:
0) [mor Ahlet Pedersdatter Ruberg].
Mors første ægteskab med [Jacob Christensen] Bie, præst i Hove, [skifte Vandfuld herred gejstlig 1.4.1737 lbnr.1]. B:
1) søster Kirsten Bie, død, var g.m. Christen Sahl, kapellan [og degn] i Harboør. 2B:
a Jacob Sahl, gæstgiver i Ringkøbing
b Bolette Kirstine Sahl g.m. Jens Ruby i Fjaltring sogn.
Mors andet ægteskab med [Urban Jespersen Skovbo, præst i Hove, skifte Vandfuld herred gejstlig 30.4.1789 lbnr.55]. B:
2) halvbror Jacob Skovbo, degn i Stauning
3) halvsøster Mette Cathrine Skovbo, enke efter [Jochum Steen Henriksen] Monrad, præst i Vinding, Bryrup og Vrads, [fra 1793 Åle og Tørring].

SLUT på tillæg.