Erik Brejls hjemmeside

Kunst i Ringkøbing
og mindesten opsat uden for byen

Start

[Kunst i Ringkøbing]   [Sten udenfor Ringkøbing]


Mindesten og kunst uden for Ringkøbing

[Kaj Munk]   [Alfred Kaae]   [Klausie Plantage]  

[Dejbjerg]   [Gammelsogn]   [Hee]   [Holmsland Klit]   [Højmark]   [Lem]   [No]   [Nysogn]   [Stadil]   [Tim]   [Torsted]   [Vedersø]   [Velling]  

[Båker]  


Kaj Munk

Inde i Rejkjær Sande Plantage har Kaj Munks jagtkammerater rejst en mindesten på Hjortehøjen i 1968
i anledning af 25 årsdagen for Kaj Munks sidste jagt den 31. december 1943.

minndesten


Kaj Munk
Den storslåede vestjyske natur,
den trykkede mig bøssen i hånden,
lod harer og ræve og agerhøns
til min opbyggelse passere vildt revy,
og gav mig et strålende bundt kammerater.

(Dele af citat fra Foråret så sagte kommer, Westermann 1944 side 344).

mindesten


mindesten


mindestenAlfred Kaae

Alfred Kaae, der var lærer i Kronheden skole, rejste 1938 en sten med billede af hovedpunkterne i Danmarkshistorien.

kaae historisk sten

Op af mimers kilde stiger en skjald, som har drukket sig visdom til.
Han slår til lyd med hånden, for han har noget at fortælle om lyse og mørke år i det danske folks historie.
Fra 827 Ansgar, 1241 Jyske lov, 1523 Christian II fald, Kalmarunionen sprænges, 1536 reformationen,
1788 stavnsbåndets ophævelse, 1849 grundloven til 1920 Genforeningen og fundet af guldhornene.
Op ad træstammen løber egernet Ratatosk, som Kaae selv oversatte til sladrekælling.
Egernet, der er symbol på nyhedstjenesten, løber op til ørnen og fortæller alt om det, der sker i menneskemylderet under træet, i vor verden.

kaae historisk stenKlausie Plantage

På hjørnet af Klausievej og Kaaesvej står en sten,
som Jens Andersen Trøstrup, degn og lærer i Torsted,
har hugget og sat til minde om den første fest i Klausie Plantage 20.juni 1888,
der blev afholdt på 100-årsdagen for stavnsbåndetrs ophævelse.

klausie

klausie

klausie

Bagsiden af stenen
klausie


Dejbjerg

I præstegårdsmosen ved Dejbjerg fandt man i 1881 og 1883 to næsten ens keltiske vogne,
der inden ofringen blev skilt ad og nedlagt i en såkaldt tørvegrav.
Denne sten står tæt ved fundstedet af Dejbjergvognene.

dejbjergvognen

Bagsiden af stenen
dejbjergvognen


Gammelsogn

Niels J. Fjord, docent ved Landbohøjskolen.
Stenen, der står ved Gammelsogn skole, stod tidligere ved Søndervig Landevej
Niels J. Fjord

Niels J. Fjord

Niels J. Fjord


Hee

J. C. Christensen

Se beskrivelse

Mindesten ved J. C. Christensens hus i Hee, bygget 1907 i holstensk stil, der nu er museum

J. C. Chistensen
Konseilspræsident

Ad kirkevej og kirkesti
der vandred mine fædre,
thi gaar jeg og den samme vej,
jeg kender ingen bedre.

Rejst 21. novbr. 1956
på 100 aarsdagen for hans fødsel

j. c. christensen

Trækulptur af J. C. Christensen
J. C. Christensen

J. C. Christensen 1856-1930
Ånd er magt
Udført af Jeppe Sig Vestergaard 2002
j. c. christensen

Hing Herredsting
holdtes her fra
hedenold til aar 1688
Med lov skal land bygges

herredsting

Hing herrets insegl

herredsting

Genforeningssten på Hvingelvej, rejst 6 juli 1920 af Hjalmar Svane
Se beskrivelse

genforening

Til minde om
Nørre og Sønder
Jyllands genforening
1920

genforening


Holmsland Klit

Hvide Sande

Mindesmærke for de 5 redningsmænd, der omkom 9.12.1751
lavet af Henning Wienberg Jensen, opsat 1953.

redningsfolk

Denne Mindeplade er opstillet af
Den nederlandske regering
i ærbødigt minde om:
Thyge A. Thygesen født den 26.10.1890
Carl Frandsen født den 1.8.1896
Marius Jensen født den 7.1.1912
Aage Iversen født den 14.6.1913
Iver Enevoldsen født den 11.2.1917

som d. 9.12.1951 gav deres liv under
forsøg på at redde mandskabet på
den nederlandske sandsuger "Kinhem"

Han tager sin Gud i sind
og ssætter livet ind

Egnens beboere og venner udefra
rejste i taknemmelighed denne mindesten

redningsfolk

redningsfolk

På kirkegården i Lyngvig står denne mindesten opsat 1953.

redningsfolk

Thyge A. Thygesen
Carl Frandsen
Marius Jensen
Aage Iversen
Iver Enevoldsen
9-12-1951
Skønt blæsten peb og bølgen brød
gik de fra land som pligten bød
til hjælp for søfolk stedt i nød
men mødte selv den kolde død
Rejst af danske redningsmænd

redningsfolk

Cyklus

Cyklus af Leo Andersen opsat 2006 ved Hvide Sandes 75 års byjubilæum.

cyklus

cyklus

cyklus

cyklus

cyklus

På hvert andet trin på trappen står en plade med livsvisdom.

cyklus

Ved Fiskeriets hus

Flynder i det dybe hav af Troels Buse

flynder

flynder

flynder

flynder

flynder

Anker ved Helligåndskirken

Anker fisket op syd for Hvide Sande

anker

Anker Fjord Hospice

Søhest eller Havpegasus i bronze af Henrik Voldmester i Husby
anker

Anker
anker

anker

anker

Havrvig kirkegård

Krigergrave på Havrvig kirkegård.

havrvig

havrvig

havrvig

havrvig

havrvig

havrvig

Lyngvig kirkegård

Krigergrave på Lyngvig kirkegård.

lyngvig

lyngvig

lyngvig

lyngvig


Højmark

Genforeningssten og 6 sten med navnene på 6 fremtrædende sønderjyske politikere:
Krüger, Junggren, Ahlmann, Gustav Johannsen. H. P. Hanssen, Jessen
Se beskrivelse

genforening


SØNDERJYLLAND
velkommen hjem
1920
Jeg vidner for kommende Tider:
at Haab vorder opfyldt omsider
det nytter med Troskab at stride
vor Gud glemmer ej dem, som lide.
Rejst med Glæde og Tak af Sdr. Lem Sogns Beboere.

genforening

Sten for Danmarks befrielse 5. maj 1945
befrielse

Stenen lidt tættere på
befrielse

Metalpladen med inskription: Danmarks befriere. 5. maj 1945
befrielse

Smed Eriksens Plads
smed eriksens plads

Ved fiskesøen i Højmark står en sten: Hovedet af en fisk.
klausie


Lem

Genforeningssten rejst af Borger- og håndværkerforeningen i Lem med tekst af J. Blicher i Ringkøbing:

1864 * 1920
Til Minde om et Gyldenaar
der randt af tunge Trængselskaar
Jeg vidnende for Slægter staar
Se beskrivelse

sten ved Lem kirke

Plade over sten og kirke
sten ved Lem kirke

Alter-glasmosaik i Lem Sydsogn kirke af Adi Holzer 2013:
Jesus stiller stormen på søen. Matthæus 8.23-27.
Se beskrivelse

alter i Lem kirke

Smedene i Lem

Skilt om Christian Ølgaard
smedene i Lem

christian ølgaard

christian ølgaard

christian ølgaard

christian ølgaard

christian ølgaard

christian ølgaard

christian ølgaard

Smedenes hus i Lem

smedenes hus

smedenes hus

smedenes hus

smedenes hus

smedenes hus

smedenes hus

Erik Heide fra Mors

Erik Heide

Erik Heide

Henrik Voldmester i Husby

Stenskulptur af oprakte foldede abejdshænder
på De anonymes gravsted på Lem kirkegård
af Henrik Voldmester, opsat 1990

Henrik Voldmester

Henrik Voldmester

Henrik Voldmester

Isbjørn af Henrik Voldmester, opstillet ved Kirkevej
Henrik Voldmester

Henrik Voldmester

Fugl af Henrik Voldmester, opstillet ved Lem Plejehjem
Henrik Voldmester

Træskulptur udskåret ved Træsymposium på havnen i Ringkøbing, opstillet i anlægget
træskulptur

træskulptur

Orgelpiber udskåret i træ, opstillet ved Lem Plejehjem
orgelpibe

Bølge-skulptur ved Dagli' Brugsen i Lem
bølge

bølge


No

Sten hvor No gamle kirke stod med tekst forfattet af Peder Stampe, opsat i 1960.

Her mødtes I til kirkegang
til stille bøn og salmesang
sin trøst og fred jer kirken gav
I hviler nu i grav ved grav

Den tid vort sogn laa øde hen
gik kirken langsomt i forfald
en kirke ny blev rejst igen
lyt travle vandrer til dens kald
1960

sten ved No gamle kirke

No har fået en genforeningssten i 2020 lavet af Peder Stampe
stående på et møllehjul fra No Stampemølle
Se beskrivelse.

genforening

Forsiden af stenen
genforening

Bagsiden af stenen med datoer for 1. verdenskrigs begyndelse og afslutning
og for genforeningsafstemningen og genforeningen
genforening

Egetræ sået af frø fra de gamle flådeege i Nordsjælland
genforening

Skilt med beskrivelse af flådeegen
genforening

Desuden er der en mindesten for Danmarks befrielse
og en sten med påskriften No Stampe.


Nysogn

Martin Nyrop

Se beskrivelse

Stenen stod oprindeligt hvor den gamle præstegård lå indtil den brændte i 1903 (nu Nyropsvej 12),
hvorfor det første ord på stenen Her er erstattet af ordet Der.

Der hvor Holmslands Præstegård
laa til Branden 27 Septbr. 1903
blev Arkitekt Professor
Martin Nyrop
født 11. Novbr. 1849.

Martin Nyrop

Iver Andersen Heide

Gravsten opå Nysogn kirkegård

Iver Andersen Heide

Her under hviler
Ivr Andersen Heide
* paa Holmslands Klit.
døbt 18. September 1791
i Nørre Bork Kirke.
† paa Holmslands Klit 20. Januar 1845
Toldbetjent ved Nyminde.
Gårdmand paa Bjerregaard
og Nygaard på Holmslands Klit.
Gift 27. December 1816 med
Pedersine Rebekka Kirstine
Jeppesdatter Højberg
der var arving til Herregaarden
Søgaard og ligger begravet
på Havrvig Kirkegaard.
Efterslægten
rejste dette Minde 1934

Iver Andersen Heide

Rebekka Heide

Gravsten opå Havrvig kirkegård

Her under Hviler
Pedersine
Rebekka Kirstine
Jeppesdatter Højberg
* 10.Febr. 1800 p. Højberg i Ny Sogn
† 8.Aug. 1888 p. Bierregaard
Hvor hun boede siden 1816.
Arving til Herregaarden Søgaard
Gift 27. Decbr. 1816 med
Iver Andersen Heide
- Toldbetjent ved Nyminde
Gaardmand p. Bierregaard
og Nygaard p. Holmslands Klit
- som ligger begravet
paa Ny Sogn Kirkegaard
Gift anden gang med
Niels
Bertelsen.
Efterslægten rejste dette Minde 1934.

Litteratur: Iver Heide og Rebekka Højberg: Deres forslægt og liv samt en kort beskrivelse af herregaarden Søgaard af Thorv. Lodberg. Ringkøbing 1934.

Rebekka Heide

Rebekka Heide

Rebekka Heide

Anne Marie Seier

På Nysogn kirkegård ligger en lille sten op ad hækken mod øst for Anne Marie Seier, der blev dømt for mord på sine tre børn og derfor blev begravet på Søgård mark i 1733,
men fundet i efteråret 1953, hvor resterne blev lagt i en kasse og nedlagt på Nysogn kirkegård.
Begravelsen ses ikke indført i kirkebogen.

Anne Marie Seier

Anne Marie Seier

Anne Marie Seier

Ragna Tang

Ragna Tangs Plads på den gamle forsamlingshusgrund
blev indviet 28.9.2013

Ragna Tang

Ragna Tang

Ragna Tang

Ragna Tang

Ragna Tang

Ragna Tang

Ragna Tang

Ragna Tang

Ragna Tang

Ragna Tang

Ragna Tang

Ragna Tang

Ragna Tang

Johanne Høker

Johanne Høkers plads er indviet i 1999.

Johanne Høker

Johanne Høker

Johanne Høker

Johanne Høker

Johanne Høker

Johanne Høker

Johanne Høker

Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Hugo Skovtrold har tidligere været bænk på en parkeringsplads i Søndervig, hvor der er indsat en tunge i et hul i stenen.
Kunstværket er en gave fra Reimar Wiese.

Idræts- og kulturcenter

Idræts- og kulturcenter

Idræts- og kulturcenter

Krylegården

Krylegården blev beslaglagt af tyskerne under besættelsen i foråret 1944. Gården nedbrændte 4.3.1945.

Minde om
KRYLEGAARDEN
Var i samme Slægts eje
fra før 1670-1944
da den blev Offer for
den tyske Besættelse
Rejst af slægten
1954

krylegården

N. P. Mols

Obelisk for kunstmaleren Niels Pedersen Mols (1859-1921),
der boede nogle år i Søndervig og var optaget af klitlandskabet og havet.
Obelisken, der er udført af Carl J. Bonnesen blev rejst i 1923.
Mange af hans billeder findes i Vestjysk Bank i Ringkøbing.
Se beskrivelse

Mols

Mols


Stadil

Sten ved Stadil Kirke for Ole Kirk og J. C. Christensen
Ole kirk


Ole Kirk
Bondestandens Forkæmper
I. C. Christensen
Lærer i Stadil. Statsminister
Med tak for jert virke i sogn og på tinge
1954

Ole kirk

Flyvergrav ved Stadil


Natten til 4. september 1943 blev en engelsk flyver skudt ned ved Stadil.
Der blev sat et trækors på stedet og 5 maj 1950 blev der sat en mindesten over de 8 flyvere,
mens trækorset nu står under det skilt som Royal Australian Airforce leverede.
Se beskrivelse


stadil flyvergrav

     R. A. F.
Den 4. septbr. 1943 faldt på dette sted efter luftkamp
H. F. JEWETT    KELAHER  
            J. COOMBES    S. M. FORRESTER
        ROLFE     C. WALSH
E. THIRKETTLE    E. CARTHEN  
For at ære deres minde og værne deres grav
rejste beboerne i Stadil denne sten d. 5. maj 1950.

stadil flyvergrav

stadil flyvergrav

stadil flyvergrav

stadil flyvergrav

stadil flyvergrav

stadil flyvergrav

stadil flyvergrav

stadil flyvergrav

stadil flyvergrav

stadil flyvergrav

stadil flyvergrav

Trækorset fra 1943
3.9.1943. Minde over faldne allierede Flyvere
stadil flyvergrav


Tim

5. maj stenen ved Tim skole

5te maj 1945
Fjenden lagde lande øde
danske unge stred og døde
Gud i naade hjalp af møde

5. maj i tim

Bagsiden af stenen

Isen bar mig til Høbroagergaard
her som en bauta for slægter jeg
staar

5, maj i tim

Musvåge af Jens Stobberup fra Humlum ved Brugsen
fugl ved brugsen

Musvåge ved Brugsen
fugl ved brugsen

Fugle ved skolen
fugle ved skolen

fugle ved skolen

fugle ved skolen

Blomst overfor skolen
fugl ved brugsen

fugl ved brugsen

fugl ved brugsen

fugl ved brugsen

Sten på Tim kirkegård over faldne i De slesvigske krige
Se beskrivelse

tim kirkegård, faldne

I krigene
for Sønderjylland faldt
NIELS NØRGAARD
ved Kolding 23.4.1849
LAURITZ NORDESTGAARD
ved Isted 25.7.1850
JENS CHR. SANDGRAV
ved Dybbøl 17.3.1864
JENS KNUDSEN SØNDERBY
ved Dybbøl 18.4.1864

Fod for fod sank i blod
Dybbøls fanevagt
aldrig glemmer Danmark
ofret I har bragt.

tim kirkegård, faldne

Tim Borgerforening
Tim Borgerforening

I skolens aula står "Ko som rejser sig" af professor Mogens Bøggild,
skænket af Statens Kunstfond i 1972.


Torsted

I Torsted, på samlingspladsen over for det gamle mejeri, står en mindesten for Torstedgruppen,
der modtog nedkastede våben og ammunition under besættelsen,
rejst 2021 på initiativ af en lokal borger.

Til minde om
Thorstedgruppen.
Gruppen som satte livet
på spil for vores
frihed

torsted


Vedersø

Kaj Munk-statue ved kirkediget
Kaj Munk

Kaj Munk

Abortmindelunden, det, der er tilbage
abortmindelunden

abortmindelunden

Bagsiden af stenen
abortmindelunden

En sten i mindelunden
abortmindelunden


Velling

Vellling Friskole
Velling friskole

Ved Vellling Friskole
Velling friskole


Båker

Se beskrivelse
(Klik evt. på Google translate: Dansk)


Båke i Vedersø Klit
Båke i Vedersø

Båke i Vedersø

Båke i Husby Klit
Båke i Husby

Båke i Husby

Båke i Årgab
Båke i Årgab

Båke i Årgab

Båke i Havrvig
Båke i Havrvig

Båke i Havrvig


Kunst i Ringkøbing
med omtale i Ringkøbing Amts dagblad
indtil 2008Administrationsbygningen    Granitskulptur af Ole Find fra Himmelev ved Roskilde. Skænket af Carlsbergfonden. Opstillet på plænen mod Fjorden.    12-11-1970
Administrationsbygningen    Granitskulptur: "Bølge" af Niels Aage Schmidt. Opsat ved borgmesterindgangen.    03-08-1993
Alkjærlukke    Andreas-mindesten opstillet på den jordlod kreditforeningskasserer Janus Nielsen skænkede til minde om sin hustru. Billede i Ringkøbing årbog 1863/64 side 19.    24-04-1963
Alkjærskolen    Maleri af Jonna Sejg, 7 m langt    06-01-1983
Amtsrådhuset på Torvet    Plade med Kaj Munks tekst til klokkespillet.    30-06-1983
Amtsrådhuset på Torvet    Maleri af amtsborgmester Lars Agerskov    05-12-1986
Baneledet    Stenskulptur af Niels Aage Schmidt fra Varde. Gave fra Nykredit.    26-02-1992
Blikkenslager på Birkmosevej    Metalfigurer af Ringkøbing-pige, bybrønd og vægter, lavet til Fjordfestens vognoptog, opstillet på Per Green Andersens grund.    27-10-1997
Damtoften    Stenskulptur af 3 isbjørne  af Ejvind Hansen.    03-04-1998
Det Kristne Gymnasium    Natursten med oldtidsrelief af stadsingeniør H. Sonne fra Esbjerg. Gave fra Sparekassen.    26-11-1980
Diskotek Picasso, Nygade    Trærelief på gavlen af Ken André Stilling    04-05-1974
Fjordvang Ungdomsskole i Velling    Bestonskulptur af L med dekorationer af Henrik Have fra No.    14-11-1996
Fjordvang Ungdomsskole, Velling    Mindesmærke for tidligere forstander Lorenz Hansen af Henrik Have.    21-06-1982
Gartnervænget    Stenskulptur af fabeldyr af Niels Aage Schmidt fra Varde. Gave fra Nykredit.    06-06-1989
Handelsskolen    Granitskulptur af Edgar Funch. Oljemaleri i vestibulen af Kurt Trampedach: "De tre gratier". 2 vævede stykker til kantinevæggen af Jette Nevers og Nanne Hertoft.    15-06-1973
Harman Consumers    Granitskulptur: "Vækst" af Henrik Voldmester fra Husby. Erhvervsprisen 1997 skænket af Landbobanken.    31-10-1997
Hotel Fjordgården    Stålskulptur på granitsokkel af 2 helt (fisk) af Erik Heide fra Mors. Gave fra arkitektfirmaet Bay-Jørgensen, indretningsfirmaet Scan-Line og møbelhandler Anders Slot i Lem.    06-09-1988
Hotel Vedersø Klit    Stenskulptur af fugl af Henrik Voldmester fra Husby.    22-10-1990
Kirkegården    Mindesten over pastor Fledelius.    25-05-1937
Kronager    Gavlkunst: Livstræet af Leo Andersen i Velling ved Kronager 50 år.    06-06-2005
Kuben    Monument i rundkørslen på Herningvej af Henrik Have fra No. Se også 20/2, 2/3, 5/3, 13/5, 29/9 1993.    22-11-1993
Landbobanken    Granitskulptur: "En rigtig vestjyde" af Eigil Westergaard fra Lemvig. Gave fra personalet.    01-07-1986
Lem Sydsogn kirkegård    Stenskulptur på de anonymes grav af oprakte foldede arbejdshænder af Henrik Voldmester fra Husby.    20-03-1990
Menighedsscentret    Stenskulptur af fisk med indgravering af Bent Sig Jensen fra Ringkøbing. (Ikke omtalt i avisen).    01-11-1997
Mylius-Erichsen statue    Bronzeskulptur af støber Laurids Rasmussen, tegnet af N. Skikkild. Se Trap og Lindberg Nielsen side 148. Rejses 1916 foran Museet, flyttes august 1937 til Torvet, flyttes tilbage til Museet marts 1945. Tekst på bagsiden: Rejst 1916. Billede på forsiden.    01-01-1916
Posthuset    Jerncollage: "Giroens sjæl" af Otto Schelin fra Hee. Gave fra Otto Schelin.    08-09-1989
Produktionsskolen på Birkmosevej    Udsmykning af Henrik Have fra No.    04-04-1992
Produktionsskolen på Birkmosevej    Udsmykning af Alex Jänichen    19-05-1901
Ringkjøbing Amt    Granitfigur: 3-delt figur i gården ud for kantinen i Damstrædet af Henrik Voldmester fra Husby.    12-11-1988
Ringkjøbing Amt    Serigrafi af Lin Utson. Gave fra Dansk Handicap-Idræts-Forbund.    22-08-1992
Ringkjøbing Amt    Skulptur af Indisk brønd i marmor med tekstkanal med rindende vand henover vejen samt indendørs udsmykning af Henrik Have fra No. Se også: 19/5 og 3/8 1993    06-05-1993
Ringkjøbing Amt    Portræt af amtsborgmester Anton Kristensen.    07-09-1993
Ringkjøbing Amt    Jernskulptur i gårdhaven Østergade 41 af Peder Bonnén fra København.    31-03-1995
Ringkjøbing Amt    Fakkelspiseren, keramiske fliser på muren og afstøbning af hånd på taget af Teknik- og Miljøafdelingen af Henrik Have, No.    04-12-1999
Ringkjøbing Amts Dagblad    Granitskulptur af urfugl af Ejgil Westergaard fra Lemvig. Gave fra medarbejderne. Stjålet 1989. Genopstillet 1990    01-10-1980
Ringkjøbing Amts Dagblad    Granitskulptur af fugl af Ejgil Westergaard fra Lemvig. Opstillet på sokkel foran  huset. Se også 01-10-80    27-09-1990
Ringkjøbing Amts Gymnasium    Maleri: "Gøglernes aften" af Chr. Dyekjær.    14-11-1981
Ringkjøbing Amts Gymnasium    Granitskulptur: "Rimfaxe" af Henrik Voldmester fra Husby. Gave fra Ringkøbing Kommune.    17-06-1983
Ringkjøbing Amts Gymnasium    Jernskulptur planlagt til jubilæet 1999 af Freddy Fraek. Se også 5/8 1999    23-04-1997
Ringkjøbing Bank    Glasmosaik i hovedindgangen af Preben Hornung.    11-09-1979
Ringkjøbing Bank    Kunst købes hvert år med lokal-motiver. F.eks. af P. Sand Holm, N. P. Mols, Børge Nyrup.    20-02-1985
Ringkjøbing Bank    Stenskulptur af skildpadde af Henrik Voldmester fra Husby. Vægmaleri ved indgangen af Henrik Have fra No. Gave fra håndværkerne.    23-04-1990
Ringkøbing Amts Sygehus    Indendørs udsmykning af Henrik Have fra No.    28-10-1990
Ringkøbing Amts Sygehus    Udendørs udsmykning efter oplæg af Henrik Sandberg fra Herning Kunstmuseum    31-10-1990
Ringkøbing Amts Sygehus    Granitskulptur af ugle af Erik Smed fra Ferring og bronzefigur af biller af Thomas Andersson.    12-04-1996
Ringkøbing Amts Sygehus    Facadekunst med lys af den tjekkisk-fødte danske kvinde Viera Collaro. Stenskulptur på kirurgisk sengeafdeling: "Mor og barn" lavet af Stenhuggergården i Ringkøbing.    29-10-1996
Ringkøbing Amts Sygehus    Vingen. Jernskulptur bevokset med efeu i bedet foran sengefløjen ved hovedindgangen af Leo Andersen, Velling.    26-11-1999
Ringkøbing Amts Sygehus    Opblomstring. Skåret i udgået elmetræ ved Nørreportindkørsel af Jeppe Sig Vestergaard fra Aalborg    06-06-2003
Ringkøbing Bibliotek    Maleri af Inga Boas: "Den arbejdsløse" af Inga Boas . Gave fra Inga Boas.    04-02-1983
Ringkøbing Bibliotek    Granitskulptur af flodhest af Henrik Voldmester i Husby.    20-12-1985
Ringkøbing Kirke    2 glasmosaikruder opsat i koret: "Enkens søn i Nain" af maler Harald Borre lavet af glarmester P. M. Sørensen i Århus, gave fra direktør H. L. Hansen, Uldspinderiet.    01-09-1951
Ringkøbing Kirke    Alterbillede af Arne Haugen Sørensen. Døbefont af glas af Per Hensgaard fra København.    12-04-1996
Ringkøbing Kirkegård    Stenmonument på urnekirkegården af stenhugger Ejgil Westergaard fra Lemvig. Bestilt af menighedsrådet.    29-04-1987
Ringkøbing Kommune    Maleri: "Fiskere på Fjand" malet af Giversen, skænket af professor Sigurd Wandel. Skænket til kommunen 1956, flyttet til byrådssalen december 1982.    01-11-1941
Ringkøbing Kommune    Maleri: "Fiskere på Fjand" malet af Giversen, skænket af professor Sigurd Wandel. Skænket til kommunen 1956, flyttet til byrådssalen december 1982.    28-12-1982
Ringkøbing Kommune    Ernst Hansen samling på ca. 100 værker: akvareller, litografier, træsnit, raderinger og tush-tegninger.    06-10-1984
Ringkøbing Kommune    Køber malerier af lokale kunstnere i anledning af byjubilæet: Jens Mathiasen  fra Hee, Jens Peter Nielsen fra Ringkøbing og Jan Torstenson fra Hee.    06-08-1993
Ringkøbing Museum    Gavlmaleri af havfrue tegnet fra et beslag i museets samling. Gave fra Ringkjøbing Bank.    09-11-1973
Ringkøbing Plejehjem    Stenskulptur af fugl med fuglebad af Henrik Voldmester fra Husby.    16-06-1995
Ringkøbing Skole    4 oljemalerier af Poul Skov Sørensen, Bent Holstein og Karin B. Lund ( 2). 4 raderinger af Egon Bjerg Nielsen, Hans Henrik Lerfeldt, Peder Nyborg og Gunnar Saiets. Gave fra Ny Carlsbergfonden.    07-10-1980
Ringkøbing Skole    Ler-relief: "Fugl Fønix" af Bodil Rystrand fra Ringkøbing.    11-05-1984
Ringkøbing Skole    Byvåben genopsat på bygningen fra 1911.    08-08-1990
Ringkøbing Skole    Maleri: "Kong Gulerods hjemkomst" af Ole Grøn, lærer i Odder.    23-10-1990
Ringkøbing Skole    Jernskulptur ved Skolevænget: trappe af form som et R med inskription og vindfløj af Henrik Have og Produktionsskolen. Samt logo: gul sol med blå bølger og navn.     31-03-1995
Ringkøbing Skole    Bosnisk billedtæppe.    30-04-1996
Ringkøbing Skole    Granitskulptur af Bent Sig Jensen, lærer ved Rindum Skole.    26-02-1998
Rofihallen    Stenskulptur i forhallen, der symboliserer 2 tage. Gave fra håndværkerne.    06-08-1990
Rådhuset på Torvet    Maleri af folketingsmand dr. Oluf Krag af G.Fenger. Gave fra fra fru doktor Krag 1932. Maleri af J. C. Christensen af den norske portrætmaler Koldbiørn Juel Sørlie. Begge billeder ophænges i forhallen.    18-10-1946
Rådhuset på Torvet    Billedskærerarbejde: "Ringkøbing Borgervæbning går ud af Østerport 1814". Gave fra forhenværende musikhandler J. Vejen Larsen i Tiorrig på Lolland, tidligere i Ringkøbing. Opsat i Rådhusets trappegang.    17-01-1966
Rådhuset på Torvet    Keramikgruppe af grønlandsfarerne Mylius-Erichsen, Høegh-Hagen og Brøndlund af keramiker Kongstrand. Gave fra fru Dalgaard-Knudsen.    13-03-1968
Rådhuset på Torvet    Kronhjortegevir med 12 ender, som på Ringkjøbing Amts våbenskjold.    04-12-1999
Schubertsminde Børnehjem    3 sten: "Fugl" af Edith Nielsen, "Bølger" af Hanne Mathiesen og en sten børnene selv må arbejde med. Konsulent: Søren Wullum fra Herning. Testamentarisk gave fra Anna Gade.    15-06-1990
SID-huset    "Hulen" med siddepladser. Åbent hus uden vægge af egetræ, granit og cornitstål med udskæringer af myggeæg-facon. Tegnet af Alex Jänichen.    05-07-1999
Skolebo i Skolevænget    Gavludsmykning: "Byens hjerte" af rustrødt stål, granit og marmor af Alex Jänichen hjulpet af Produktionsskolen og Stenhuggergården.     11-08-1997
Smedenes Hus, Holmegårdsvej    Metalskulptur af svensknøgle med møtrik. Tegnet af Benny Højberg-Bangtrup fra Nordsøværftet. Gave fra Metalforbundet. Se også 23/11-1990    22-11-1990
Sorte Louis    Skulptur: "Ringkjøbing-Pigen" af keramiker Marie Tranberg i Ringkøbing. Overrækkes til Morten P's nye ølstue.    01-04-1969
Sparekassen    Jernskulptur af 3 fugle af Erik Heide opstillet på Torvet. Gave fra Sparekassen.    13-06-1979
Tim    2 stenskulpturer  af musvåge og af fantasifugl af Jens Stobberup fra Humlum.    06-08-1990
Torvet    Bypumpen fra byjubilæet 1943 opstilles i Torvets vestende udfor Hotel Ringkøbing.Lavet af moseeg med bronzebeslag. Tegnet af billedhugger Stähr-Nielsen og arkitekt Berg.    04-11-1945
Torvet    Bronzestatue af J. C. Christensen lavet af professor Johannes Bierg.    21-11-1952
Torvet    Bronzestatue af J. C. Christensen lavet af professor Johannes Bierg flyttes fra Torvet til plads ved J. C. Christensens Alle. se også 12/5 og 3/6 1993. Oprindelig opstillet 21-11-1952.    06-03-1993
Torvet    Pavillon med musik-estrade opstilles. Teknikernes jubilæumsgave.    06-03-1993
Trinbrættet    Dyrefigurer i sten importeret fra Indien af Stenhuggergården. Gave fra Trinbrættet til 20.000 kr for 4 figurer.    24-10-1998
Turistplakaten    Turistplakaten    27-04-1988
Tømmerhandel    Ørn i sten opsat ved jubilæet 17.9.1999    17-09-1997
Vasegården    3 små malerier af Tom Jensen fra Virum: Frokostpause, Tilskuere og Kablet. Gave fra Ringkjøbing Kommune.    31-10-1980
Velling Forsamlingshus    Vægtæppe: "Tranedans" af Anne Brodersen fra Ringkøbing.    05-01-1988
Vestas i Lem    Fugl Fønix, stenskulptur af Henrik Voldmester, Husby.    25-11-1998
Vestas i Ringkøbing    Stålskulptur: "Viljen" i form af et V af Jørgen Pedersen i Herning.    12-04-1902
VUC    3 stenskulpturer: siddesten, skildpadde og fugl af Henrik Voldmester, Husby    30-09-1999
VUC    Billedtæppe: Rejsen mod lyset af Anne Brodersen    30-09-1999