Erik Brejls hjemmeside

Start

Korsør Byfoged
Skifteprotokol
1685-1814

[1685-1695]    [1695-1708]    [1708-1729]    [1728-1749]    [1776-1800]    [1800-1810]    [1810-1825]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Korsør Byfoged
Skifteprotokol
1685-1695

1 Hans Jørgensen, borgmester i Korsør. 9.7.1685, fol.1.
E: Abigael Anchersdatter. LV: Jens Ebbesen, borgmester i Slagelse. B:
1) Ancher Hansen 2.
FM:
1 morbror Ancher Anchersen, præst i Kolding
2 Zacharias Christensen, som beslægtet.
Enkens første ægteskab med Johannes Burserus, apoteker i Sorø. Arv til B:
1) Joachim Burserus
2) Anne Christine Burserus.
FM: morfar nu afdøde Ancher Sørensen, præst i Kolding.
Enkens andet ægteskab med Julius Strack (Strachen), apoteker i Slagelse, skifte Slagelse 23.3.1680. Arv til B:
3) Johannes Strack
4) Juliane Strack.
Registrering 20.1.1685.

2 Malene Nielsdatter i Korsør. 24.7.1686, fol.49B.
E: Gunder Pedersen Normann. A:
1) Johan Pedersen Esbach i København og dennes brødre, uvist hvor.
Registrering 16.3.1686.

3 Maren Hansdatter i Korsør. 11.8.1687, fol.52B.
E: Hans Poulsen, skrædder. B:
1) Christen Hansen 7
2) Christine Hansdatter 3½
3) Poul Hansen 1½.

4 Laurids Nielsen, skomager i Korsør. 19.10.1687, fol.59.
E: Margrethe Christensdatter. B:
1) Niels Lauridsen 2.

5 Anne Mikkelsdatter i Korsør. 5.7.1688, fol.60.
E: Niels Madsen Bagge. B:
1) Thomas Nielsen 16
2) Kirsten Nielsdatter 10
3) Bodil Nielsdatter 6.
FM: morbror Niels Mikkelsen.
Registrering 21.3.1688.

6 Maren Iversdatter i Korsør. 19.7.1688, fol.64B.
E: Mourids Mortensen, rådmand. B:
1) Morten Mouridsen 10
2) Iver Mouridsen 9
3) Niels Paaske Mouridsen 8
4) Cort Mouridsen 3
5) Cathrine Mouridsdatter 3.
FM: Arent Jansen, mødrene frænde.
Registrering 13.7.1688.
Efter enkemandens første hustru arv til B:
1) Sille Mouridsdatter.
Desuden nævnes afdødes mor Else på stedet, enke efter Iver Iversen.

7 Ingeborg i Korsør. 3.7.1688, fol.70B.
Enke efter Hans Nielsen Qvist. B:
1) Niels Hansen Qvist, på stedet
2) Knud Hansen Qvist, i København
3) Anne Hansdatter Qvist g.m. Hans Svendsen, vognmand i København
4) Dorthe Hansdatter Qvist, død, [skifte 9.11.1688 lbnr.9]. E: Peder Lauridsen. 1B:
a Hans Pedersen 6 mdr.

8 Gunder Pedersen Normann i Korsør. 13.9.1688, fol.88.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Hans Andersen, der ægter enken. B:
1) Peder Gundersen 1.
FM: Mogens Knudsen, vognmand.

9 Dorthe Hansdatter Qvist i Korsør. 9.11.1688, fol.91B.
E: Peder Lauridsen. B:
1) Hans Pedersen 1.
Registrering 23.5.1688.

10 Niels Rasmussen, vognmand i Korsør. 13.12.1688, fol.98B.
E: Karen hansdatter. LV: svoger Hans Mortensen Dannemand. B:
1) Rasmus Nielsen 9.
FM: Hans Rasmussen. vægter, som fædrene frænde.
Arv i boet til Johanne Pedersdatter g.m. Hans Mortensen Dannemand.
Registrering 7.8.1688.

11 Gertrud Hansdatter i Korsør. 23.2.1689, fol.102.
E: Niels Jensen Angel. B:
2) Simon Nielsen 29, i Tyskland
3) Jens Nielsen
4) Karen Nielsdatter 20
5) Hans Nielsen 17
6) Laurids Nielsen 16.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Thomasdatter g.m. Peder Nielsen.
Registrering 11.6.1683.

12 Mette Pedersdatter i Korsør. 12.3.1689, fol.104.
Enke efter Laurids Nielsen den gamle.
Arvinger angives ikke.
Registrering 23.2.1689.

13 Jeppe Hansen, murer i Korsør. 26.3.1689, fol.105B.
E: Kirsten Lambertsdatter. LV: Rasmus Christensen. B:
1) Hans Ibsen.
Registrering 9.3.1689.

14 Lisbeth Pedersdatter i Korsør. 26.3.1689, fol.110B.
E: Jens Pedersen, smed. B:
1) Anne Marie Jensdatter 3
2) Peder Jensen 2.
Registrering 11.3.1689.

15 Mogens Andersen, skomager i Korsør. 29.5.1689, fol.114.
E: Johanne Hemmingsdatter. LV: Christen Christensen, bødker.
Skifte efter afdødes første hustru 11.12.1684. B:
1) Anders Mogensen 16
2) Søren Mogensen 10.
FM: Rasmus Jørgensen.
Arv i boet efter Christen Jensen til 2 af dennes B:
1) Cathrine Christensdatter
2) Bodil Christensdatter.
Registrering 10.5.1689.

16 Christen Jørgensen Bruunsen i Korsør. 21.8.1689, fol.121B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Bendix Harn, guldsmed. B:
2) Margrete Christensdatter 7
3) Mette Christensdatter 6.
Første ægteskab med Margrethe Thomasdatter, skifte 14.5.1680. B:
1) Thomas Christensen10.
Registrering 9.7.1689.

17 Niels Mikkelsen i Korsør. 15.11.1689, fol.126.
E: Ingeborg Knudsdatter. LV: Mourids Mortensen, rådmand. B:
1) Knud Nielsen 3.
FM: Peder Thomsen.
Arv i boet efter Morten Wulff til B: Hans Mortensen Wulff.
Registrering 16.3.1689.

18 Elisabeth Ditlevsdatter Terkel i Korsør. 21.11.1689, fol.139.
E: Henrik Simonsen. B:
1) Ditlev Henriksen 21
2) Kirsten Henriksdatter 20
3) Simon Henriksen 19
4) Barbara Henriksdatter 17
5) Jørgen Henriksen 13
6) Johanne Henriksdatter 13
7) Abel Henriksdatter 9
8) Otto Didrik Henriksen 6
9) Anne Marie Henriksdatter 4
10) Sofie Amalie Henriksdatter 3
11) Bertel Henriksen 2.
FM: farbror Jørgen Simonsen.
Registrering 9.10.1689.

19 Laurids Jørgensen Hvid i Korsør. 13.3.1690, fol.159B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Poulsen, skrædder.
Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, skifte 10.3.1682. B:
1) Karen Lauridsdatter i København.
Arv i boet efter Anders Andersen til 2B:
1) Anders Andersen
2) Maren Andersdatter.
Arv i boet til Hans Nielsen, der var 2½ år ved skiftet efter sin far Hans Nielsen, skomager. Barnets mor Bodil Lauridsdatter er nu g.m. Christen Jespersen.

20 Rasmus Madsen, skipper i Korsør. 5.12.1689, fol.168B.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Christen Rasmussen Mose i København
2) Mads Rasmussen, skipper i Korsør
3) Maren Rasmusdatter g.m. Jens Nielsen Bay, skipper
4) Kirsten Rasmusdatter g.m. Jørgen Hansen i Korsør
5) Karen Rasmusdatter, enke efter Salomon Erhardt, præst i Gørlev [og Bakkendrup, begravet 5.5.1689].
Registrering 8.3.1689.

21 Abelone Pedersdatter i Korsør. 3.4.1690, fol.181B.
E: Jens Christensen, postrider. B:
1) Anne Jensdatter 8
2) Margrethe Jensdatter 6
3) Karen Jensdatter 4
4) Christen Jensen 1.
FM: fasters mand Peder Thomsen, overformynder.
Registrering 8.3.1690.

22 Maren Hansdatter i Korsør. 14.4.1690, fol.191B.
E: Niels Andersen. skinder. B:
1) Anne Nielsdatter 17
2) Karen Nielsdatter 15
3) Peder Nielsen 11.
Registrering 22.3.1690.

23 Dominikus Filipsen i Korsør. 31.7.1690, fol.195B.
E: Magdalene Jensdatter. LV: Hans Poulsen. B:
1) Filip Dominikussen 14
2) Jens Dominikussen 9
3) Simon Dominikussen 5
4) Anders Dominikussen 1.
Registrering 8.7.1690.

24 Christen Jensen, måttemager i Korsør. 16.10.1690, fol.199.
E: Birthe Christensdatter.
Arvinger kendes ikke.

25 Zinde Pedersdatter i Korsør. 28.5.1690, fol.200.
E: Andreas Schumacher, skipper. B:
1) Malene Andersdatter 13
2) Peder Andersen 12
3) Cathrine Andersdatter 9
4) David Andersen 6
5) Jochum Andersen 4.
Arv efter afdødes forældre Peder Jensen Andrup og Malene Mikkelsdatter til afdødes søskende A:
1) afdødes bror Jens Pedersen, der udsejlede fra Amsterdam i 1670 og nu anses for død
2) afdødes bror Mikkel Pedersen
3) afdødes søster Maren Pedersdatter.
Arven har stået hos afdødes stedfar Mads Hansen, bager.
Registrering 15.4.1690.

26 Niels Jørgensen, grydestøber i Korsør. 13.2.1691, fol.219.
E: Anne Clausdatter. B:
1) Jørgen Nielsen 21
2) Anne Nielsdatter 12.
FM: Jens Mortensen, bødker.
Registrering 31.12.1690.

27 Mette Hansdatter i Korsør. 12.2.1691, fol.222B.
E: Hans Christensen, snedker. B:
1) Hans Hansen 3½
2) Christen Hansen 2.
FM:
1 farbror Jørgen Christensen i Korsør
2 morbror Niels Hansen, skomager i Skælskør.
Registrering 4.12.1690.

28 Niels Jørgensen Piil i Korsør. 11.3.1691, fol.231.
E: Anne Pedersdatter Graa. B:
1) Peder Nielsen Piil 13
2) Maren Nielsdatter Piil 7
3) Karen Nielsdatter, død efter sin far.
FM: Peder Jacobsen, rådmand, som beslægtet.
Arv i boet til Maren Christensdatter efter far Christen Jensen og efter mor.
Registrering 30.5.1690.

29 Jørgen Hansen Nyborg i Korsør. 17.3.1691, fol.257.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: bror Mads Rasmussen, skipper. A:
1) mor Karen, enke efter Hans Nielsen i Nyborg
2) bror Cornelius Hansen i Nyborg, død. Hans børn
3) bror Bertel Hansen i Nyborg
4) bror Peder Hansen i Fredericia
5) søster Dorthe Hansdatter, enke efter Niels Madsen i Nyborg.
Arv i boet efter Laurids Mommesen og Karen, skifte efter Karen 16.6.1677 til B:
1) Momme Lauridsen
2) Andreas Lauridsen
3 Bodil Lauridsdatter.
Registrering 30.12.1690.

30 Christen Rasmussen Mose i Korsør. 20.3.1691, fol.264B.
E: Mette Zachariasdatter. LV: bror Christen Zachariassen. B:
1) Anne Dorthe Christensdatter 6
2) Ancher Christensen 2.
Afdøde på rejse fra Bergen til Stockholm.
Registrering 7.8.1690.

31 Jens Nielsen Bay, vognmand i Korsør. 23.1.1692, fol.268.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Mads Rasmussen. B:
1) Peder Jensen 20
2) Rasmus Jensen 15
3) Dorthe Jensdatter 8
4) Else Jensdatter 5.
Registrering 27.4.1691.

32 Mette Laugesdatter i Korsør. 28.1.1692, fol.274.
Enke efter Hans Andersen, borgmester. B:
1) Anders Hansen
2) Lauge Hansen
3) Bjørn Hansen 21
4) Elias Hansen 16
5) Mogens Hansen 10
6) Ursula Hansdatter g.m. Rasmus [Berntsen] Schnabel, præst i Vemmelev og Hemmeshøj.
Registrering 19.11.1691.

33 Claus Hansen, bager i Korsør. 9.6.1692, fol.333.
E: Engel Justsdatter. LV: Jørgen Madsen. A:
1) søster, død. 1B:
a Dorthe i Ålborg, enke efter Hans Sukkerbager.
Registrering 25.3.1692.

34 Valentin Lauridsen i Korsør. 15.7.1692, fol.340B.
E: Maren Justsdatter. B:
1) Anne Kirstine Valentinsdatter g.m. Christen Zachariassen.
Enkens første ægteskab med Jørgen Dinesen, skifte 1.10.1667. Arv til B:
1) Dorthe Jørgensdatter g.m. Lauge Pedersen
2) Maren Jørgensdatter.
Afdøde døde 27.6.1692.

35 Maren Nielsdatter i Korsør. 9.11.1692, fol.366.
E: Christen Jørgensen, skovfoged. B:
1) Maren Christensdatter 7
2) Anne Cathrine Christensdatter 3.
Enkemandens mor, der er i huset, er enke efter Jens Jensen, skovfoged, skifte 20.2.1677. Arv til Jens Jensen, skovfogeds søn af første ægteskab B:
1) Jens Jensen.
Registrering 27.10.1692.

36 Jens Nielsen Angel i Korsør. 9.11.1692, fol.372B.
E: Kirsten Lambertsdatter. B:
1) Jeppe Jensen 2½
2) Jens Jensen 21 uger.
FM: Hans Andersen Ager.
Registrering 27.11.1691.

37 Maren Nielsdatter i Korsør. 17.11.1692, fol.376.
E: Mogens Knudsen, vognmand. B:
1) Niels Mogensen 8
2) Søren Mogensen 5
3) Knud Mogensen 5.
Registrering 9.9.1692.

38 Anne Olufsdatter i Korsør. 4.5.1693, fol.379.
E: Hans Jacobsen. B:
1) Jacob Hansen 4.
Registrering 26.1.1693.

39 Lene Olufsdatter i Korsør. 13.5.1693, fol.383.
E: Jens Poulsen, møller. B:
1) Karen Jensdatter 3.
Registrering 26.1.1693.

40 Maren Hansdatter i Korsør. 7.7.1693, fol.385B.
E: Oluf Kruse. B:
1) Hans Olufsen Kruse.
Registrering 26.1.1693.

41 Jens Mortensen, murer i Korsør. 23.3.1693, fol.387B.
E: Maren Ambrosiusdatter. B:
1) Morten Jensen, murer
2) Ambrosius Jensen.
Arv i boet efter Jens Hansen, væver til 2B:
1) Else Jensdatter g.m. Jens Pedersen, rytter i Ormeslev
2) Kirsten Jensdatter
3) Anne Cathrine Jensdatter.
FM: stedfar Laurids Jørgensen.
Registrering 26.1.1693.

42 Jens Hansen Fisker i Korsør. 14.7.1693, fol.392.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Hans Jensen 6
2) Anne Dorthe Jensdatter 3.
FM: fars morbror Christen Jørgensen i Bøgebjerg Vester.
Registrering 12.8.1691.

43 Anne Jørgensdatter i Korsør. 14.7.1693, fol.394.
Enke efter Hans Jensen Fisker. B:
1) Jens Hansen Fisker, skifte 14.7.1693 lbnr.42. 2B:
a Hans Jensen 6
b Anne Dorthe Jensdatter 3.
FM: [fars] morbror Christen Jørgensen i Bøgebjerg Vester
2) Johanne Hansdatter 22
3) Karen Hansdatter 16.
Registrering 21.4.1692.

44 Jørgen Nielsen [Aalborg] i Korsør. 5.9.1693, fol.396.
E: Lisbeth Sørensdatter Høgh. LV: Christen Jensen Hollænder.
Første ægteskab med Johanne Hildebrandtsdatter i Nakskov, skifte Nakskov 11.10.1688 lbnr.702
1) Peder Jørgensen.
FM: Hans Hansen.
Johanne Hildebrandtsdatters første ægteskab med [Peder Rasmussen Aalborg, skifte Nakskov 13.2.1683 lbnr.647]. B:
1) Josias Pedersen i Nakskov.
Registrering 29.8.1693.

45 Bernt Schnabel, borgmester i Korsør. 28.8.1693, fol.398B.
E: Rebekka Knur. LV: Peder Pedersen, byfoged.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Schnabel, præst i Vemmelev [og Hemmeshøj]
2) Poul Schnabel, rådmand i Korsør
3) Markus Schnabel, købmand i Korsør
4) Martha Berntsdatter g.m. Mads Rasmussen i Korsør. Gave til B:
a Anne Kirstine Madsdatter
5) Maren Berntsdatter g.m. Anders Nielsen i Slagelse. Gave til hendes børn.
Gave til Magdalene Sybille Judigrentz g.m. Henrik Simonsen.

46 Søren Pedersen, skrædder i Korsør. 13.10.1693, fol.437.
E: Cathrine Elisabeth Jacobsdatter. B:
1) Maren Sørensdatter 3.
Registrering 9.2.1692.

47 Hans Andersen, skovfoged i Korsør. 13.10.1693, fol.438.
E: Ellen Jespersdatter. LV: Laurids Olufsen Svarre. B:
1) Anders Hansen 7
2) Bodil Hansdatter 5
3) Jesper Hansen 2.
FM: Peder Lauridsen.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter, skifte 27.7.1685. Hendes første ægteskab med Christen Jensen. Arv til B:
1) Cathrine Christensdatter
2) Bodil Christensdatter
3) Peder Christensen, død. B:
a Mads Pedersen
b Rasmus Pedersen
c Christen Pedersen
d Maren Pedersdatter.

48 Anne Rasmusdatter i Korsør. 28.10.1693, fol.444.
E: Niels Sørensen, møller i møllen uden for byen. B:
1) Søren Nielsen 14 dage.

49 Karen Christoffersdatter i Korsør. 28.11.1693, fol.444B.
E: Christen Jensen Svarre.
Første ægteskab med Mads Knudsen Svarre, skifte 7.6.1675. B:
1) Knud Madsen Svarre
2) Gertrud Madsdatter 18
3) Peder Madsen, død, efter hvem, der er arv.
Registrering 19.11.1693.

50 Jens Pedersen, smed i Korsør. 16.12.1693, fol.450.
E: Susanne Johansdatter. LV: Oluf Rasmussen, væver.
Første ægteskab med Maren Gertsdatter, skifte 6.9.1684. B:
1) Mette Jensdatter i København
2) Anne Jensdatter.
Andet ægteskab med Lisbeth Pedersdatter, [skifte 26.3.1689 lbnr.14]. B:
3) Anne Marie Jensdatter 8
4) Peder Jensen 7.
FM: Jens Jensen, skovfoged.
Skifte efter enkens første mand 20.4.1683. Arv til B:
1) Johannes Andersen
2) Margrethe Andersdatter
3) Jørgen Andersen, død, efter hvem, der er arv.
FM: Knud Andersen.

51 Anne Rasmusdatter i Korsør. 27.2.1694, fol.454.
E: Terkild Nielsen. B:
3) Kirsten Terkildsdatter 3.
Første ægteskab med [Jens Hansen, væver]. B:
1) Kirsten Jensdatter, der ægter Frands Schack, rytter
2) Anne Cathrine Jensdatter 12.
FM: Anders Olufsen Marstrand.
Registrering 15.2.1694.

52 Peder Jacobsen Thormann i Korsør. 11.6.1694, fol.459B.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Søren Bay, by- og rådstueskriver i Nakskov. B:
1) Jacob Pedersen 21
2) Jens Pedersen 20
3) Karen Pedersdatter 18
4) Hans Pedersen 15
5) Reinholdt Pedersen 11.
FM:
1 Markus Schnabel
2 Rasmus Christensen.
Registrering 28.2.1694.

53 Christian Pedersen, bartskær i Korsør. 27.11.1694, fol.497B.
E: Johanne Lauridsdatter. B:
1) Hans Christiansen
2) Peder Christiansen 24
3) Kirsten Christiansdatter
4) Sara Christiansdatter.

54 Maren Hansdatter Graa i Korsør. 8.1.1695, fol.513B.
Enke. B:
1) Peder Jacobsen Thormann, [skifte 11.6.1694 lbnr.52]. 5B:
a Jacob Pedersen
b Jens Pedersen
c Karen Pedersdatter
d Hans Pedersen
e Reinholdt Pedersen.
FM: stedfar Jochum Fabricius, rådmand
2) Anne, enke efter Niels Jørgensen Piil, skifte 11.3.1691 lbnr.28]. LV: Lauge Pedersen.

55 Rebekka Knur (Knorr) i Korsør. 14.12.1694, fol.524B.
Enke efter Bernt Schnabel, borgmester, [skifte 28.8.1693 lbnr.45]. A:
1) søster Justine Knur på Koldinghus, LV: amtmand Schwartz på Koldinghus
2) bror Ernst Christoffer Knur, apoteker i Bergen i Norge, død. 3B:
a Hans Ernst Knur
b Christian Knur
c Dorthe Knur.
FM:
1 Johan Lampe
2 Claus Danielsen Lund
3) bror Gotfred Knur, uvist hvor.
Gave til:
1 Magdalene Sybille Judigrentz g.m. Henrik Simonsen.
2 afdødes mands døtres børn.Korsør Byfoged
Skifteprotokol
1695-1708

56 Mette Jørgensdatter i Korsør. 10.1.1695, fol.4.
E: Zacharias Christensen. B:
1) Hans Zachariassen 26, uvist hvor
2) Dorthe Zachariasdatter g.m. Christoffer Artmann
3) Maren Zachariasdatter
4) Anne Zachariasdatter
5) Dorthe Zachariasdatter
6) Mette Zachariasdatter.
FM: halvbror Christen Zachariassen.
Registrering 17.12.1694.

57 Rasmus Christensen i Korsør. 18.3.1695, fol.8.
E: Bodil Pedersdatter. B:
1) Kirsten Rasmusdatter g.m. Niels Hansen Qvist
2) Margrethe Rasmusdatter g.m. Bertel Bertelsen, skipper
3) Maren Rasmusdatter 18
4) Christen Rasmussen 16
5) Karen Rasmusdatter 14
6) Birthe Rasmusdatter 9.
FM: farbror Jens Christensen i Skælskør.
Registrering 5.3.1695.

58 Hans Rasmussen Kolding, skomager i Korsør. 30.4.1695, fol.18.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Rasmus Hansen Kolding
2) Peder Hansen Kolding, skræddersvend i København
3) Oluf Hansen Kolding, hører i Slagelse latinskole
4) Niels Hansen Kolding, skomagersvend
5) Hans Hansen Kolding 21.
Registrering 16.4.1695.

59 Maren Clausdatter, ugift i Korsør. 16.5.1695, fol.20B.
A:
1) Peder Tved i Bonderup, død. 1B:
a Oluf Pedersen i Bonderup.
Registrering 17.3.1693.

60 Maren Christensdatter i Korsør. 5.6.1695, fol.21.
E: Peder Nielsen, smed. B:
1) Karen Pedersdatter 16
2) Niels Pedersen 15
3) Christen Pedersen 13
4) Maren Pedersdatter 7
5) Marie Pedersdatter 4.
FM: morbror Hans Christensen, snedker.
Registrering 29.5.1695.

61 Maren Justsdatter i Korsør. 3.7.1695, fol.22.
Enke efter Valentin Lauridsen, [skifte 15.7.1692 lbnr.34].
Første ægteskab med [Jørgen Dinesen, skifte 1.10.1667]. B:
1) Dorthe Jørgensdatter g.m. Lauge Pedersen
2) Maren Jørgensdatter.
Registrering 20.6.1695.

62 Anne Hansdatter i Korsør. 25.7.1695, fol.26.
Enke efter Lydik Mommesen.
B:
1) Hans Andersen
2) Mette Andersdatter g.m. Niels Poulsen Brandt
3) Anne Knudsdatter g.m. Anders Hansen
4) Kirsten Knudsdatter g.m. Søren Mortensen Kærgaard.
Registrering 23.7.1695.

63 Magdalene Sibylle Indigrentz i Korsør. 24.10.1695, fol.28.
E: Henrik Simonsen. B:
1) Bertel Henriksen 2
2) Gregorius Henriksen 30 uger.
FM: farbror Jørgen Simonsen.
Enkemandens første ægteskab med Elisabeth Ditlevsdatter [Terkel], skifte 21.11.1689 lbnr.18. Arv til B:
1) Ditlev Henriksen, på Schackenborg
2) Kirsten Henriksdatter
3) Simon Henriksen, i barberlære
4) Barbara Henriksdatter
5) Jørgen Henriksen, i Slagelse latinskole
6) Johanne Henriksdatter
7) Abel Henriksdatter
8) Otto Didrik Henriksen
9) Anne Marie Henriksdatter
10) Sofie Amalie Henriksdatter.
Registrering 13.6.1695.

64 Johan Dankwart, proviantkommissær på Korsør fæstning. 16.1.1696, fol.36B.
E: Anne Dorthe Taten. B:
3) Just Frederik Dankwart13
4) Carl Dankwart 9
5) Christiane Dankwart 6
6) Juliane Dankwart 4
7) Christian Vilhelm Dankwart 2
8) Frederikke Amalie Dankwart 9 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Hans Henrik Dankwart 21
2) Emerentze Dankwart 19.

65 Mads Samsonsen Kerland, ugift i Korsør. 29.2.1696, fol.40.
A:
1) bror Poul Samsonsen på Kerland i Norge
2) søster Else Samsonsdatter på Kerland ved Christen Zachariassen g.m. [Anne Kirstine Valentinsdatter], datter af afdødes farbror Valentin Lauridsen, [skifte 15.7.1692 lbnr.34].
Registrering 21.1.1696.

66 Mads Poulsen, snedker i Korsør. 8.4.1696, fol.41.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Jens Mortensen, snedker, der ægter enken. B:
1) Ellen Madsdatter 2.
Registrering 4.4.1696.

67 Zinde Sørensdatter i Korsør. 8.4.1696, fol.41B.
E: Christen Jensen Hollænder. A:
1) søster, død. 1B:
a Zinde g.m. Bendix [Harn], guldsmed.
Registrering 29.1.1696.

68 Sara Poulsdatter, jordemoder i Korsør. 1.5.1696, fol.42.
Enke. B:
1) Poul Pedersen i Forlev
2) Søren Pedersen i Lundforlund
3) Hans Pedersen i Forlev
4) Jesper Pedersen i Assens på Fyn
5) Birthe Pedersdatter g.m. Laurids Olufsen i Forlev
6) Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Hansen Krog i Korsør
7) Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Olufsen i Lundforlund
8) Maren Pedersdatter g.m. Mikkel Christensen i Korsør.
Registrering 15.4.1696.

69 Cathrine Bertelsdatter i Korsør. 28.9.1696, fol.43B.
E: Jens Nielsen, væver. B:
1) Bertel Jensen, skrædder i Næstved
2) Anneke Jensdatter g.m. Ytte Hansen, væver i Holbæk
3) Maren Jensdatter g.m. Mathias Jorbandt i København
4) Mette Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Korsør
5) Cathrine Jensdatter g.m. Hans Nielsen, skrædder i Korsør
6) Gertrud Jensdatter
7) Dorthe Jensdatter
8) Susanne Jensdatter.
Registrering 15.8.1696.

70 Jørgen Simonsen i Korsør. 12.1.1697, fol.47B.
E: Sofie Jensdatter. B:
4) Karen Jørgensdatter 12
5) Villembe Jørgensdatter 7.
FM: farbror Henrik Simonsen, toldbetjent.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Jørgensdatter g.m. Christen Villadsen i Gørlev
2) Anne Jørgensdatter g.m. Joen Andersen i Karrebæk
3) Maren Jørgensdatter.
Registrering 17.11.1696.

71 Gertrud Jørgensdatter i Korsør. 26.1.1697, fol.51.
E: Jeppe Mikkelsen.
Hendes B:
1) Oluf Jørgensen.
Registrering 4.4.1696.

72 Peder Pedersen, byfoged i Korsør. 23.3.1697, fol.52.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Poulsen, skrædder. B:
1) Maren Pedersdatter 19
2) Else Pedersdatter 17
3) Karen Pedersdatter 16
4) Anne Pedersdatter 15
5) Niels Pedersen 11
6) Sofie Pedersdatter 8
7) Peder Pedersen 7.
Registrering 18.6.1696.

73 Engel Justsdatter i Korsør. 8.6.1697, fol.53B.
E: Rasmus Pedersen. A:
1) søster [Maren Justsdatter, skifte 3.7.1695 lbnr.61]. 2B:
a Dorthe Jørgensdatter g.m. Lauge Pedersen
b Maren Jørgensdatter.
2) søster i Sorø, død. 1B:
a Abel Pedersdatter.
Registrering 3.5.1697.

74 Anne Nielsdatter i Korsør. 6.7.1697, fol.59B.
E: Christen Christensen, bødker. B:
2) Morten Christensen, bødker
3) Bodil Christensdatter g.m. Christian Hoff, rytter i Ormeslev
4) Markus Christensen, orgelbygger i Fredericia, død. 2B:
a Christian Markussen
b Cathrine Markusdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jens Mortensen, bødker.
Registrering 15.6.1697.

75 Mads Rasmussen, skipper i Korsør. 9.12.1697, fol.63.
E: Martha Berntsdatter Schnabel. LV: bror Markus Schnabel, købmand. B:
1) Bernt Madsen 14
2) Anne Kirstine Madsdatter 13
3) Søren Madsen 12
4) Rasmus Madsen 8.
FM: fasters mand Hans Hansen, skipper.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Rasmus Schnabel, præst i Vemmelev og Hemmeshøj
2 enkens bror Poul Schnabel, rådmand.
Gave fra enkens mor Rebekka Knur, enke efter enkens far Bernt Schnabel, borgmester, [skifte 28.8.1693 lbnr.45].
Registrering 25.8.1697.

76 Magdalene Christensdatter i Korsør. 7.4.1698, fol.70B.
E: Peder Thomsen, overformynder. B:
1) Margrethe Pedersdatter 19
2) Karen Pedersdatter 13
3) Lorents Pedersen 8
4) Dorthe Pedersdatter 6
5) Thomas Pedersen 4.
FM: morbror Jens Christensen, postrider.
Arv i boet efter Jens Jensen, skomager til 2B:
1) Søren Jensen
2) Karen Jensdatter.
Registrering 22.11.1694.

77 Hans Andreassen, skipper i Korsør. 27.5.1698, fol.73B.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Mortensen Kærgaard. B:
1) Albert Hansen 24
2) Christen Hansen 20.
Registrering 21.5.1698.

78 Niels Hansen Qvist i Korsør. 12.7.1698, fol.75B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Hans Poulsen, skrædder. B:
1) Hans Nielsen Qvist 8
2) Ingeborg Nielsdatter 7
3) Bodil Nielsdatter 5.
FM: Søren Mortensen Kærgaard, skipper.
Arv i boet efter Niels Skrædder. E: Kirsten, nu g.m. Henrik Jochumsen til 2B:
1) Cathrine Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Christoffersen Nahum, musketer.
Disse børn har også arv efter deres farmor Karen, der var g.m. Peder Eriksen i Boeslunde.
Registrering 17.5.1698.

79 Bruun Bruunsen i Korsør. 18.4.1698, fol.78B.
E: Cathrine Jensdatter, der flytter til Slagelse. B:
1) Bruun Bruunsen, født efter fars død.
FM: mosters mand Anders Svendsen, skomager i Slagelse.
Registrering 2.4.1698.

80 Peder Lauridsen i Korsør. 12.9.1698, fol.79B.
E: Maren Christensdatter. LV: svoger Peder Thomsen. B:
1) Hans Pedersen 7
2) Christen Pedersen 3.
FM: morbror Jens Christensen, postrider.
Arv i boet efter Hans Andersen, skovfoged, [skifte 13.10.1693 lbnr.47] til B:
1) Anders Hansen
2) Bodil Hansdatter
3) Jesper Hansen.
FM: stedfar Jens Christensen, skovfoged.
Registrering 13.7.1698.

81 Maren Jørgensdatter i Korsør. 16.5.1699, fol.82B.
E: Peder Thomsen. A:
0) far [Jørgen Simonsen, skifte 12.1.1697 lbnr.70]
Af første ægteskab B:
1) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Christen Villadsen i Gørlev i Løve herred
2) søster [Anne Jørgensdatter], død g.m. Joen Andersen på Vollerupgård. 3B:
a Niels Joensen 8
b Anne Joensdatter 6
c Anders Joensen 5
Fars andet ægteskab med Sofie Jensdatter nu g.m. Henrik Ibsen. B:
3) halvsøster Karen Jørgensdatter 14
4) halvsøster Villembe Jørgensdatter 9.
Enkemandens første ægteskab med [Magdalene Christensdatter], skifte 7.4.1698 lbnr.76. Arv til B:
1) Margrethe Pedersdatter
2) Karen Pedersdatter
3) Lorents Pedersen
4) Dorthe Pedersdatter
5) Thomas Pedersen.
Arv i boet efter Jens Jensen, skomager til 2B:
1) Søren Jensen
2) Karen Jensdatter.
Arv i boet efter Mads Jensen til B:
1) Maren Madsdatter ved stedfar Morten Lauridsen.
Registrering 20.3.1699.

82 Anne Andersdatter i Korsør. 25.5.1699, fol.84B.
E: Knud Madsen Svarre. B:
1) Jens Knudsen 10
2) Karen Knudsdatter 6
3) Mads Knudsen 2.
FM: fasters mand Christian Eskildsen.
Registrering 21.3.1699.

83 Anne Nielsdatter i Korsør. 6.7.1699, fol.86.
E: Peder Rasmussen Qvist.
Hendes B:
1) Niels Andersen 25.
Registrering 22.6.1699.

84 Carsten Madsen i Korsør. 4.8.1699, fol.86B.
E: Dorthe Jørgensdatter. A:
1) bror Bertel Madsen, [rådmand i Korsør], død, var g.m. [Johanne Pedersdatter, begravet Rønninge 4.4.1702]. 6B:
a Mads Bertelsen [Trane], præst i Rønninge og Rolsted på Fyn
b Dorthe Bertelsdatter g.m. Frands Conrad Rise, ritmester i Holsten
c Johanne Bertelsdatter g.m. Hans Walter, løjtnant
d Anne Bertelsdatter g.m. Johan Lange i Slagelse
e Bodil Bertelsdatter g.m. Jens Christensen, postrider
f Kirsten Bertelsdatter
2) bror Hans Madsen, død. 2B:
a Mads Trane, præst i Ormslev [og Kolt]
b Johan Trane i København
3) halvsøster Voldborg Madsdatter.

85 Poul Schnabel. rådmand i Korsør. 25.9.1699, fol.91.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Lorents Steinberg, regimentsskriver på Ødemark. A:
0) far [Bernt Schnabel, borgmester, skifte 28.8.1693 lbnr.45].
1) bror Rasmus Schnabel, præst i Vemmelev [og Hemmeshøj]
2) bror Markus Schnabel, købmand i Korsør
3) søster [Martha Berntsdatter] g.m. Mads [Rasmussen], skipper i Korsør. Gave til B:
a Anne Kirstine Madsdatter
b Rasmus Madsen, yngste søn
FM: stedfar Rasmus Jacobsen, postmester
4) søster [Maren Berntsdatter] g.m. Anders Nielsen i Slagelse. Gave til hendes børn.
Intet at arve.
Registrering 6.6.1698.

86 Hans Christiansen, ugift bartskær i Korsør. 19.10.1699, fol.97B.
A:
1) mor Johanne [Lauridsdatter, enke efter Christian [Pedersen], bartskær, [skifte 27.11.1694 lbnr.53]
2) bror Peder Christiansen
3) søster Kirsten Christiansdatter
4) søster Sara Christiansdatter
5) halvsøster g.m. Jørgen Pedersen i Kindertofte.
Registrering 21.2.1699.

87 Søren Johansen i Korsør. 25.5.1700, fol.100.
E: Bodil Sørensdatter. B:
1) Maren Sørensdatter 2
2) en søn, der døde efter sin far.
Registrering 21.5.1700.

88 Maren Andersdatter i Korsør. 2.12.1700, fol.101.
E: Laurids Olufsen Holst. A:
1) bror Søren Andersen i Såderup på Fyn
2) bror Rasmus Andersen i Ellinge på Fyn
3) halvbror Dines Rasmussen i Såderup
4) halvbror [Peder Rasmussen], død. 2B:
a Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Rasmussen, skipper på Samsø
b Mads Pedersen i Onsbjerg på Samsø.

89 Ingeborg Pedersdatter i Korsør. 2.3.1701, fol.103.
Enke efter Peder Rasmussen Post, registrering 21.5.1698. B:
2) Niels Pedersen Post
3) Kirsten Pedersdatter 25
4) Peder Pedersen post 24
5) Karen Pedersdatter 19.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Lambertsdatter g.m. Hans Olufsen Ager.

90 Johanne Bertelsdatter i Korsør. 4.3.1701, fol.104.
E: Rasmus Jørgensen Stude. B:
1) Jørgen Rasmussen g.m. Bodil Sørensdatter
2) Anne Rasmusdatter g.m. Jens Poulsen
3) Johanne Rasmusdatter g.m. Christen Pedersen i Østerskovhuse [formentlig Fuglsbølle sogn] på Langeland.

91 Morten Lauridsen i Korsør. 17.3.1701, fol.105B.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Karen Mortensdatter 16
2) Marie Mortensdatter 12
3) Birgitte Mortensdatter 11.
Registrering 21.5.1798.

92 Peder Christoffersen, byens tjener i Korsør. 17.3.1701, fol.106.
E: Maren Knudsdatter. B:
1) Anne Pedersdatter 14
2) Christoffer Pedersen 11
3) Mette Pedersdatter 7.
Registrering 1.2.1699.

93 Christen Lauridsen, linnedvæver i Korsør. 17.3.1701, fol.106B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Cathrine Christensdatter g.m. Peder Pedersen, snedker i Slagelse
2) Lisbeth Christensdatter g.m. Niels Jensen, rytter i Fårdrup
3) Johanne Christensdatter g.m. Jonas Jacobsen, soldat i København
4) Just Christensen 23
5) Barbara Christensdatter 17.
Registreret 21.5.1698.

94 Niels Nielsen, snedker i Korsør. 17.3.1701, fol.107B.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Hans Nielsen, snedker, uvist hvor
2) Niels Nielsen, uvist hvor.
Registrering 1.2.1699.

95 Henrik Ibsen Bøstrup i Korsør. 3.3.1701, fol.108.
E: Sofie Jensdatter. LV: Laurids Henriksen, byfoged. B:
1) Anne Henriksdatter 2.
Enkens første ægteskab med Jørgen Simonsen, skifte 12.1.1697 lbnr.70. Arv til B:
4) Karen Jørgensdatter
5) Villembe Jørgensdatter,
der også har arv efter halvsøster Maren Jørgensdatter, [skifte 16.5.1699 lbnr.81], der var g.m. Peder Thomsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Helvig Ibsdatter g.m. Nikolaj Pedersen på Ågård
2 afdødes svoger Jørgen Hansen Lund i Frydendal mølle
3 Helvig Bülow på Vedbygård.

96 Anne [Christensdatter] i Korsør. 5.4.1701, fol.115B.
Enke efter Rasmus Madsen, skipper, [skifte 5.12.1689 lbnr.20]. B:
1) Christen Rasmussen Mose i København, død. 1B:
a Anne Dorthe Christensdatter 16
2) Mads Rasmussen, skipper i Korsør, [skifte 9.12.1697 lbnr.75]. 4B:
a Bernt Madsen
b Anne Kirstine Madsdatter
c Søren Madsen
d Rasmus Madsen
3) Maren Rasmusdatter g.m. Poul Grøn
4) Kirsten Rasmusdatter g.m. Hans Hansen
5) Karen Rasmusdatter g.m. Frederik Poulsen i Langeskov kro på Fyn.
Registrering 4.1.1701.

97 Christen Christensen, bødker i Korsør. 5.4.1701, fol.117.
Enkemand efter [Anne Nielsdatter, skifte 6.7.1697 lbnr.74]. B:
1) Morten Christensen, bødker
2) Bodil Christensdatter g.m. Christian Hoff, ved Gråsten i Holsten
3) Markus Christensen, orgelbygger i Fredericia, død. E: Malene, nu i Slagelse. 2B:
a Anne Markusdatter 13
b Christian Markussen 9½
c Cathrine Markusdatter 8½.
Registrering 4.1.1701.

98 Laurids Olufsen Holst i Korsør. 7.4.1701, fol.118.
E: Lene Pedersdatter.
Første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 2.12.1700 lbnr.88. A:
1) bror Hans Olufsen i Allese på Fyn, død. 4B:
a Niels Hansen i København
b Laurids Hansen i København
c Niels Hansen i Allese
d Bent Hansen i Allese
2) bror Anders Olufsen i Allese, død. 2B:
a Oluf Andersen i Allese
b Anne Andersdatter g.m. Peder Hansen i Allese
3) bror Jørgen Olufsen i Allese, død. 1B:
a Peder Jørgensen i Allese.

99 Birthe Eskildsdatter i Korsør. 10.5.1701, fol.119B.
E: Niels Sørensen, slagter. B:
1) Søren Nielsen 12
2) Ingeborg Nielsdatter 6
3) Bodil Nielsdatter 22 uger.
Arv i boet til enkemandens søskende efter lodseddel 14.8.1689:
1) Peder Sørensen
2) Bodil Sørensdatter
3) Maren Sørensdatter.
Registrering 6.4.1701.

100 Cathrine Jacobsdatter [Danholm] i Korsør. 15.2.1701, fol.121.
Enke efter Arent Jansen [Dam], registrering 17.5.1698. B:
1) Jan Arentsen
2) Jacob Arentsen, over 25, i England
3) Iver Arentsen [Dam], præst i Udby og Ørslev
4) Albert Arentsen 23
5) Gert Arentsen 19
6) Anneke Arentsdatter g.m. Jens Jensen i Hyllinge
7) Maren Arentsdatter.
Registrering 30.10.1700.
Litteratur: De ældste led af slægten Danholm af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1973 side 131-146.

101 Henrik Simonsen Reerslev i Korsør. 15.3.1701, fol.122.
E: Anne Jacobsdatter Holm. LV: Hans Poulsen. B:
13) Elsebeth Henriksdatter 5.
Første ægteskab med [Elisabeth Ditlevsdatter Terkel, skifte 21.11.1689 lbnr.18]. B:
1) Ditlev Henriksen i Ballum i Holsten
2) Kirsten Henriksdatter 31
3) Simon Henriksen, bartskærsvend i København
4) Barbara Henriksdatter g.m. Jørgen Dinesen i Næstved
5) Jørgen Henriksen Kaars, over 24, student i København
6) Johanne Henriksdatter 22
7) Abel Henriksdatter 20
8) Otto Didrik Henriksen 18
9) Anne Marie Henriksdatter 15
10) Sofie Amalie Henriksdatter 14.
Andet ægteskab med Magdalene Sibylle Indigrentz, skifte 24.10.1695 lbnr.63. B:
11) Bertel Henriksen 8
12) Gregorius Henriksen 5.

102 Rasmus Jacobsen, postmester i Korsør. 2.6.1701, fol.125.
E: Martha Berntsdatter Schnabel. LV: Rasmus Schnabel, præst i Vemmelev. B:
1) Karen Rasmusdatter 2.
Enkens første ægteskab med Mads Rasmussen, skifte 9.12.1697 lbnr.75. Arv til B:
1) Bernt Madsen
2) Anne Kirstine Madsdatter
3) Søren Madsen
4) Rasmus Madsen.
Registrering 28.5.1700.

103 Jens Nielsen, væver i Korsør. 8.7.1701, fol.128B.
E: Dorthe Andersdatter. Første ægteskab med [Cathrine Bertelsdatter], skifte 28.9.1696 lbnr.69. B:
1) Bertel Jensen, skrædder i Næstved
2) Maren Jensdatter g.m. Mathias Jorbandt i København
3) Mette Jensdatter g.m. Peder Nielsen, smed
4) Cathrine Jensdatter g.m. Hans Nielsen, skrædder
5) Gertrud Jensdatter g.m. Hans Olufsen, vognmand
6) Dorthe Jensdatter i København
7) Susanne Jensdatter g.m. Jens Olufsen.
Registrering 12.3.1701.

104 Karen Nielsdatter i Korsør. 4.8.1701, fol.132.
E: Jørgen Hansen, gæstgiver. B:
2) Cathrine Jørgensdatter 17
3) Kirsten Jørgensdatter 12.
Af første ægteskab B:
1) Casper Caspersen [Brandt].
Arv i boet efter Hans Jørgensen, borgmester, [skifte 9.7.1685 lbnr.1] til B:
1) Ancher Hansen.
Registrering 3.2.1701.

105 Hans Jensen, væver i Korsør. 17.8.1701, fol.139.
E: Gertrud Kirstine Pedersdatter. A:
0) far [Jens Hansen, væver]
1) søster Else Jensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen, rytter. 2B:
a Jens Jensen 12
b Kirsten Jensdatter 9.
Af fars andet ægteskab B:
2) halvsøster Kirsten Jensdatter, der ægter Frands Schack, rytter
3) halvsøster Anne Cathrine Jensdatter 21.
FM: stedfar Terkild Nielsen.
Desuden nævnes enkens bror Jacob Pedersen i Svindinge mølle på Fyn.
(Sml. lbnr.41, 51).

106 Christian Eskildsen i Korsør. 24.9.1701, fol.140.
E: Gertrud Madsdatter. LV: Jørgen Madsen. B:
1) Eskild Christiansen 1½.
FM:
1 fasters mand Niels Sørensen, slagter
2 morbror Knud Madsen Svarre.
Registrering 29.7.1701.

107 Anne Randt i Korsør. 13.10.1701, fol.142.
Enke efter Niels Jensen Angel.
Af første ægteskab B:
1) Hans Mikkelsen
2) Jens Mikkelsen i Glückstadt.
Enkemandens første ægteskab med Gertrud Hansdatter, [skifte 23.2.1689 lbnr.11]. Arv til B:
1) Simon Nielsen, i Hamborg
2) Jens Nielsen Angel, skifte 9.11.1692 lbnr.36. E: [Kirsten Lambertsdatter] nu g.m. Hans Olufsen Ager
3) [Karen Nielsdatter] g.m. Søren Andersen
4) Hans Nielsen Angel
5) Laurids Nielsen Angel.
Registrering 25.6.1701.

108 Lisbeth Jacobsdatter i Korsør. 16.2.1702, fol.142B.
E: Anders Christensen Lindeskov. B:
1) Christen Andersen 25
2) Jacob Andersen 21
3) Hans Andersen 15.
Registrering 31.1.1702.

109 Karen, jordemoder i Korsør. 16.2.1702, fol.143B.
E: Laurids Mortensen. B:
1) Morten Lauridsen, [skifte 17.3.1701 lbnr.91]. E: Kirsten [Pedersdatter]. 3B:
a Karen Mortensdatter 17
b Marie Mortensdatter 13
c Birgitte Mortensdatter 12
2) Bent Lauridsen, død. E: Mette Rasmusdatter, nu g.m. Knud Madsen [Svarre]. 1B:
a Laurids Bentsen 7
3) Johanne Lauridsdatter g.m. Hans Hansen, sejllægger.
Registrering 31.1.1702.

110 Laurids Lauridsen, ugift i Korsør. 24.2.1702, fol.144.
A:
1) bror Just Lauridsen, møller i Årslev mølle.
Afdøde druknede ved Hindsholm.
Registrering 22.7.1701.

111 Hans Jacobsen i Korsør. 16.2.1702, fol.144B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Olufsen, vognmand. B:
2) Anne Kirstine Hansdatter 9.
FM: fasters mand Anders Christensen Lindeskov.
Første ægteskab med Anne Olufsdatter, skifte 4.5.1693 lbnr.38. B:
1) Jacob Hansen 13.
Registrering 31.1.1702.

112 Dorthe Jørgensdatter i Korsør. 6.12.1701, fol.146.
E: Hans Danielsen, skipper. A:
1) bror Jørgen Jørgensen i Åsum på Fyn
2) bror Hans Jørgensen i Ejby
3) bror Rasmus Jørgensen i Nørre Sletten, 1 mil fra Odense
4) søster, død. E: Kems Jensen Møller, 1 mil fra Odense. Hendes børn
5) halvbror Oluf Olufsen ved Nakskov.

113 Jens Christensen, postrider i Korsør. 8.12.1701, fol.149, 229.
E: Bodil Bertelsdatter. LV: Niels Andersen, der ægter enken. B:
5) Bertel Jensen 10
6) Rasmus Jensen 9
7) Peder Jensen 7
8) Johan Jensen 5
9) Abelone Jensdatter 1½.
FM: morbror Mads Bertelsen Trane, præst i Rønninge og Rolsted.
Første ægteskab med [Abelone Pedersdatter, skifte 3.4.1690 lbnr.21]. B:
1) Anne Jensdatter 20, der døde, skifte 9.2.1708, registrering 25.9.1706
2) Margrethe Jensdatter 17
3) Karen Jensdatter 15
4) Christen Jensen 13.
Arv i boet til Hans Mortensen Wulff 26, løjtnant efter far Morten Wulff i Korsør. E: Dorthe Bertelsdatter] nu g.m. Frands Conrad Rise, ritmester i Københoved i Jylland. (Sml. lbnr.84).
Desuden nævnes afdødes søster g.m. Frederik Jacobsen.

114 Johanne [Pedersdatter] i Korsør. 10.10.1702, fol.154B.
Enke efter Bertel Madsen, [rådmand]. B:
1) Mads Bertelsen Trane, præst i Rønninge og Rolsted på Fyn, død [6.4.1702]. E: Maren [Pedersdatter Humble] ved søn Christen Madsen, rådmand i Fåborg
2) Dorthe Bertelsdatter g.m. Frands Conrad Rise, ritmester på Skæring Munkgård i Jylland
3) Johanne Bertelsdatter g.m. Hans Walter, løjtnant i Norge
4) Anne Bertelsdatter g.m. Johan Lange, urtegårdsmand i Slagelse
5) Bodil Bertelsdatter, enke efter Jens Christensen, postrider, [skifte 8.12.1701 lbnr.113]
6) Kirsten Bertelsdatter i Rønninge præstegård.
Afdøde døde i marts 1702 i Rønninge præstegård.

115 Knud Andersen i Korsør. 29.11.1703, fol.157B.
E: Anne Christensdatter. LV: Bendix [Harn], guldsmed. B:
1) Hans Qvist Knudsen, dragon, død i Italien
2) Anne Knudsdatter g.m. en soldat
3) Dorthe Knudsdatter 26
4) Gertrud Knudsdatter 24
5) Kirsten Knudsdatter 24.
FM: Jens Olufsen.
Arv i boet efter
Registrering 13.7.1703.

116 Jochum Carlsen i Korsør. 30.11.1703, fol.159.
E: Zinde Lauridsdatter. LV: Bendix [Harn], guldsmed. B:
1) Kirsten Jochumsdatter 28
2) Anne Margrethe Jochumsdatter 23
3) Christence Jochumsdatter 18
4) Carl Jochumsen 22, i Vestindien.
FM: Oluf Johansen.
Arv i boet efter Jørgen, organist til B:
1) Helvig Jørgensdatter
2) Kirsten Jørgensdatter g.m. Henrik Bilenberg, rytter
3) Ellen Jørgensdatter
samt arv til
4) Lisbeth Christensdatter.
Registrering 4.8.1703.

117 Søren Mortensen Kærgaard i Korsør. 4.12.1703, fol.161.
E: Kirsten Knudsdatter. B:
1) Anne Sørensdatter 19
2) Mette Sørensdatter 17
3) Malene Sørensdatter 15.
FM: søskendebarn Albert Hansen, snedker.
Registrering 14.7.1703.

118 Jens Thomsen i Korsør. 19.3.1704, fol.165.
E: Gertrud Madsdatter. LV: Laurids Pedersen [Lerche], der ægter enken. A:
1) søster Anne Thomasdatter g.m. Laurids Lauridsen Møller i Smidstrup i Skælskør.
Enkens første ægteskab med Christian Eskildsen, skifte 24.9.1701 lbnr.106. Arv til B:
1) Eskild Christiansen 4.
FM: morbror Knud Madsen [Svarre].
Registrering 13.7.1703.

119 Gert Christensen, klejnsmed i Korsør. 3.4.1704, fol.168B.
E: Karen Ditmersdatter. B:
1) Gert Gertsen 12 uger.
FM: farbror Jørgen Christensen, murersvend i Odense.
Registrering 24.11.1703.

120 Kirsten Pedersdatter i Korsør. 11.7.1704, fol.170.
Enke efter Morten Lauridsen, skifte 17.3.1701 lbnr.91. B:
2) Karen Mortensdatter 18
3) Marie Mortensdatter 116
4) Birgitte Mortensdatter 15.
Første ægteskab med [Mads Jensen]. B:
1) Maren Madsdatter 24.
Registrering 27.3.1704.

121 Kirsten Lambertsdatter i Korsør. 11.7.1704, fol.171.
E: Hans Olufsen Ager. B:
1) Ellen Hansdatter 19.
FM: mors [halv]bror Niels Pedersen Post.
Registrering 23.6.1704.

122 Karen Pedersdatter i Korsør. 25.9.1704, fol.172B.
E: Jørgen Hansen Krog. B:
2) Karen Jørgensdatter 25
3) Mads Jørgensen 23, degn i Nørre Søby på Fyn
4) Hans Jørgensen 16
5) Christian Jørgensen 13
6) Thale Jørgensdatter 12
7) Peder Jørgensen 10
8) Augustinus Jørgensen 7
9) Jacob Jørgensen 5.
Hendes datter B:
1) Johanne Jensdatter 28.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Sara Poulsdatter, [skifte 1.5.1696 lbnr.68]
2 afdødes søster Maren [Pedersdatter] g.m. Mikkel Christensen.
Registrering 31.3.1704.

123 Bodil Pedersdatter i Korsør. 14.5.1704, fol.175B.
Enke efter Rasmus Christensen, [skifte 18.3.1695 lbnr.57]. B:
1) Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Madsen, drejer
2) Margrethe Rasmusdatter g.m. Bertel Bertelsen, skipper
3) Maren Rasmusdatter g.m. Jørgen Hansen, bager
4) Christen Rasmussen over 25
5) Karen Rasmusdatter 24
6) Birthe Rasmusdatter 19.
FM: farbrordatters mand Jan Arentsen.
Registrering 3.3.1704.

124 Maren Knudsdatter i Korsør. 13.6.1705, fol.180.
E: Jørgen Clausen. B:
1)Rasmus Jørgensen 10
2) Ellen Jørgensdatter 5
3) Knud Jørgensen 2.
FM:
1 morbror Peder Knudsen, underkonstabel
2 Jens Mortensen, snedker, som beslægtet.
Registrering 23.4.1705.

125 Cathrine Elisabeth Jacobsdatter i Korsør. 11.8.1705, fol.181B.
E: Jørgen Nielsen, glarmester. B:
2) Anne Kirstine Jørgensdatter 9
3) Elisabeth Jørgensdatter 3.
FM: Anders Rasmussen Holst.
Første ægteskab med [Søren Pedersen, skifte 13.10.1693lbnr.46]. B:
1) Maren Sørensdatter 15.
Registrering 10.8.1705.

126 Maren Thomasdatter i Korsør. 3.10.1705, fol.184.
E: Jens Poulsen, møller. B:
1) Johanne Jensdatter 9
2) Peder Jensen 7
3) Thomas Jensen 2.
FM: morbror Peder Thomsen.
Enkemandens første ægteskab med [Lene Olufsdatter], skifte 13.5.1693 lbnr.39. Arv til B:
1) Karen Jensdatter 15.
Registrering 28.1.1705.

127 Christen Olufsen Møller i Korsør. 6.11.1705, 186B.
E: Maren Jørgensdatter. A:
1) bror, død. 3B:
a Jens Jensen
b Karen Jensdatter g.m. Adrian Lauridsen
c Lisbeth Jensdatter g.m. Christoffer Pedersen i Gudum
2) søster, død. 2B:
a Oluf Sørensen i Pedersborg
b Niels Sørensen i Pedersborg.
Desuden nævnes:
1 enkens datters mand [Anders Christensen], overformynder
2 enkens datters mand Niels Pedersen i Slagelse.
Registrering 2.10.1705.

128 Hans Olufsen Ager i Korsør. 24.11.1705, fol.193.
E: Karen Jørgensdatter.
Første ægteskab med Kirsten Lambertsdatter, [skifte 11.7.1704 lbnr.121]. B:
1) Ellen Hansdatter 10. (Ved skiftet 1704 er hun 19 år gammel).
FM: farbror Søren Olufsen.
Registrering 3.9.1705.

129 Rasmus Rasmussen, toldbetjent i Korsør. 16.4.1706, fol.195.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Rasmus Pedersen. B:
1) Karen Rasmusdatter 10
2) Kirsten Rasmusdatter 4
3) Anne Rasmusdatter 1¾.
FM: Jørgen Hansen.
Registrering 24.3.1706.

130 Jens Isaksen, vægter i Korsør. 16.4.1706, fol.196.
E: Sidsel Lauridsdatter. B:
1) Isak Jensen 13.
FM: Peder Port, klejnsmed.
Registrering 24.3.1706.

131 Laurids Olufsen Svarre i Korsør. 17.4.1706, fol.197B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jørgen Madsen. B:
1) Hans Lauridsen 19
2) Niels Lauridsen 16
3) Christian Lauridsen 14.
FM: farbror Jens Olufsen Jyde.
Arv i boet til Henrik Simonsens datter Johanne Henriksdatter.
Registrering 23.3.1706.

132 Jørgen Nielsen, glarmester i Korsør. 9.8.1706, fol.201.
E: Anne Jensdatter. B:
2) Anne Cathrine Jørgensdatter 6 mdr.
Første ægteskab med [Cathrine Elisabeth Jacobsdatter, skifte 11.8.1705 lbnr.125]. B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter 10.
FM: fasters mand Andreas Lauridsen.
[Cathrine Elisabeth Jacobsdatters] første ægteskab med [Søren Pedersen, skifte 13.10.1693lbnr.46]. Arv til B:
1) Maren Sørensdatter.
Registrering 26.7.1706.

133 Maren [Lauridsdatter] i Korsør. 21.8.1706, fol.204.
Enke efter Christen Jørgensen Bruunsen, [skifte 21.8.1689 lbnr.16]. B:
1) Margrete Christensdatter, i Sorø
2) Mette Christensdatter.
Registrering 15.6.1705.

134 Maren Rasmusdatter i Korsør. 27.1.1707, fol.204B.
E: Jørgen Hansen, bager. B:
1) Margrethe Jørgensdatter 6
2) Kirsten Jørgensdatter 3.
Arv i boet efter Rasmus Rasmussen, skifte 16.4.1706 lbnr.129 til B:
1) Anne Rasmusdatter.
Arv i boet efter Kirsten Pedersdatter, [skifte 11.7.1704 lbnr.120], enke efter Morten Lauridsen, [skifte 17.3.1701 lbnr.91] til B:
1) Maren Madsdatter
2) Karen Mortensdatter.
Registrering 1.12.1704.

135 Niels Sørensen, slagter i Korsør. 25.1.1707, fol.207B.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Jørgen Madsen. B:
3) Birthe Nielsdatter 5.
FM: farbror Peder Sørensen, slagter.
Første ægteskab med [Birthe Eskildsdatter, skifte 10.5.1701 lbnr.99]. B:
1) Søren Nielsen 18
2) Ingeborg Nielsdatter 13.
Registrering 1.7.1706.

136 Bjørn Ravn, vejer og måler i Korsør. 10.3.1707, fol.210.
E: Johanne Bredal. LV: Jacob Jørgensen i Slagelse. B:
1) Vilhelm Ravn 8
2) Hans Ravn 7.

137 Maren Christensdatter, ugift i Korsør. 11.10.1707, fol.219.
A:
1) bror Jens Christensen
2) halvsøster Cathrine Christensdatter g.m. Morten Jensen, murer
3) halvsøster Bodil Christensdatter g.m. Peder Hvilse, rytter i København.
Registrering 12.2.1706.

138 Jørgen Hansen Krog i Korsør. 20.10.1707, fol.220.
E: Karen Nielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jørgensen Krog, [skifte 7.2.1708 lbnr.141]. 5B:
a Niels Nielsen
b Karen Nielsdatter
c Kirsten Nielsdatter
d Anne Nielsdatter
e Else Nielsdatter
2) Anne Jørgensdatter g.m. Niels Nielsen i København.
Andet ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 25.9.1704 lbnr.122]. B:
3) Karen Jørgensdatter, enke efter Hans Olufsen Ager, [skifte 24.11.1705 lbnr.128]
4) Mads Jørgensen, degn i Nørre Søby på Fyn
5) Hans Jørgensen 21
6) Christian Jørgensen 18
7) Thale Jørgensdatter 17
8) Peder Jørgensen 15
9) Augustinus Jørgensen 12
10) Jacob Jørgensen 10.
Registrering 15.8.1707.

139 Anne Knudsdatter Tved i Korsør. 29.11.1707, fol.221.
E: Rasmus Jensen Bay, skipper. A:
1) bror Rasmus Knudsen Bay i Trondhjem
2) bror Knud Knudsen Tved i Slagelse
3) bror Jørgen Knudsen Tved i Norge
4) bror Frands Knudsen Tved i Norge
5) søster Anneke Knudsdatter g.m. Johan Ernst, possementmager i København
6) halvsøster Ingeborg Knudsdatter g.m. Peder Olufsen Bruun, købmand
7) halvbror Peder Knudsen Tved ved søn Knud Pedersen Tved
8) halvsøster Lisbeth Knudsdatter, enke efter Christian Gabrielsen på Kragerø i Norge.
Registrering 26.7.1707.

140 Hans Jørgensen i Korsør. 7.2.1708, fol.224B.
E: Karen Jacobsdatter. B:
1) Jørgen Hansen 3½.
Registrering 23.4.1705.

141 Niels Jørgensen Krog i Korsør. 7.2.1708, fol.225B.
E: Inger Nielsdatter. B:
1) Karen Nielsdatter 22
2) Niels Nielsen 21
3) Kirsten Nielsdatter 16
4) Anne Nielsdatter 13
5) Else Nielsdatter 10.
Registrering 10.8.1707.

142 Margrethe Jørgensdatter i Korsør. 8.2.1708, fol.226.
E: Oluf Rasmussen, væver. B:
1) Christen Olufsen, klokker og dansk skoleholder
2) Rasmus Olufsen.
Registrering 25.7.1702.

143 Laurids Andersen Post i Korsør. 8.2.1708, fol.226B.
E: Maren Mikkelsdatter. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 32
2) Kirsten Lauridsdatter 24.
Registrering 28.3.1704.

144 Margrethe Nielsdatter i Korsør. 8.2.1708, fol.227.
E: Oluf Jørgensen, skinder. B:
1) Jens Olufsen 9
2) Lisbeth Olufsdatter 6.
Registrering 1.5.1707.

145 Morten Rasmussen Mose i Korsør. 9.2.1708, fol.227B.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Niels Mortensen Mose, der døde efter sin far
2) Rasmus Mortensen Mose 27
3) Mette Mortensdatter Mose g.m. Hans Hansen i Tornemark i Fyrendal sogn.
Registrering 1.12.1707.

146 Zacharias Christensen i Korsør. 9.2.1708, fol.230B.
Enkemand efter Mette Jørgensdatter, skifte 10.1.1695 lbnr.56. B:
5) Hans Zachariassen, død i London
6) Dorthe Zachariasdatter g.m. Niels Mortensen i Skælskør
7) Maren Zachariasdatter i Helsingør
8) Dorthe Zachariasdatter i København
9) Mette Zachariasdatter.
Af første ægteskab B:
1) Christen Zachariassen
2) Niels Piil Zachariassen ui Trondhjem, død. Børn, hvis navne ikke kendes
3) Peder Zachariassen, sejlmager
4) Mette Zachariasdatter g.m. Hieronimus Olufsen.
Registrering 25.7.1702.

147 Jørgen Iben i Korsør. 10.2.1708, fol.231B.
E: Maren Christensdatter. LV: svoger Peder Thomsen. A:
1) far Ib Henriksen.
Enkens første ægteskab med Peder Lauridsen, skifte 12.9.1698 lbnr.80. Arv til B:
1) Hans Pedersen
2) Christen Pedersen.
Afdøde forulykkede ved Norge for et års tid siden.
Registrering 1.12.1707.

148 Niels Sørensen, møller i Korsør. 7.2.1708, fol.233B.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Søren Nielsen 12.
Desuden nævnes enken datter Johanne.
Registrering 6.8.1707.

149 Filip Buet i Korsør. 24.5.1708, fol.235B.
E: Maren Knudsdatter. B:
1) Ugiet Filipsdatter 1½.
(I kirkebogen kaldes afdøde Filip Frandsmann og datteren Yget).
Registrering 1.12.1707.

150 Christen Rasmussen Gumme i Korsør. 31.7.1708, fol.235B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Lauge Pedersen. B:
1) Niels Christensen 1½.
FM: Mathias Jacobsen.
Registrering 20.6.1708.

151 Gertrud Kirstine Pedersdatter i Korsør. 6.10.1708, fol.238.
E: Bent Poulsen. B:
1) Bodil Bentsdatter 6
2) Hans Bentsen 3½
3) Sofie Bentsdatter 1.
Registrering 21.9.1708.


Korsør Byfoged
Skifteprotokol
1708-1729

152 Hans Mikkelsen i Korsør. 6.10.1708, fol.241.
E: Ingeborg Mikkelsdatter. LV: Niels Pedersen. B:
1) Maren Hansdatter 15
2) Margrethe Hansdatter 11
3) Jens Hansen 7
4) Jacob Hansen 6
5) Mikkel Hansen 3.
Arv i boet efter Jørgen Organist til datter Ellen Jørgensdatter, hvis mor Maren nævnes foruden Ellen Jørgensdatters første mand Peder Bruun.
Registrering 21.4.1708.

153 Peder Sørensen i Korsør. 12.10.1708, fol.243.
E: Birgitte Hansdatter. B:
1) Birthe Pedersdatter g.m. Johan Schmidt i København
2) Bodil Pedersdatter.
Arv i boet efter Niels Sørensen, slagter, skifte 25.1.1707 lbnr.135 til B:
1) Søren Nielsen
2) Ingeborg Nielsdatter.
Arv i boet efter Jens Christensen, postrider, [skifte 8.12.1701 lbnr.113] til B:
1) Margrethe Jensdatter nu g.m. Bertel Jørgensen
2) Bertel Jensen
3) Rasmus Jensen
4) Peder Jensen
5) Johan Jensen.
Registrering 7.7.1708.

154 Gertrud Madsdatter i Korsør. 27.4.1709, fol.258B.
E: Laurids Pedersen Lerche. B:
2) Peder Lauridsen 6
3) Karen Lauridsdatter 2½.
FM: morbror Knud Madsen Svarre.
Første ægteskab med Christian Eskildsen, [skifte 24.9.1701 lbnr.106]. B:
1) Eskild Christiansen 9.
Andet ægteskab med Jens Thomsen, [skifte 19.3.1704 lbnr.118].
Registrering 7.1.1709.

155 Oluf Hansen, undermåler og hustru Karen Lauridsdatter i Korsør. 21.6.1709, fol.263.
Hans A:
Hans første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 29.6.1685. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Jens Pedersen, væver i Gerlev
2) Karen Hansdatter g.m. Mads Jensen Qvist i Rislev ved Næstved.
Hendes A:
1) halvbror [Mikkel Lauridsen Kudsk, vognmand i Nyborg, skifte Nyborg 23.7.1694 lbnr.368. Første ægteskab med Johanne Nielsdatter, skifte Nyborg 12.4.1689, lbnr. 305]. 4B:
a Niels [Mikkelsen] Møller, præst i Gørlev og Bakkendrup
b [Susanne Mikkelsdatter]
c [Lisbeth Mikkelsdatter]
d [Mette Mikkelsdatter], de to døtre i Køge og en datter i Slagelse
2) halvsøster Dorthe Lauridsdatter, død, var g.m. Peder Smed i Såderup [i Skellerup sogn] ved Nyborg. Hendes børn.

156 Anders Hansen, styrmand i Korsør. 23.7.1709, fol.264B.
E: Anne Andersdatter, [fejl for Anne Knudsdatter], der døde, registrering 5.6.1709. B:
1) Hans Andersen 25
2) Jørgen Andersen 24
3) Rebekka Andersdatter 19
4) Anders Andersen 14.
Registrering 28.3.1704.

157 Goris Bone, ugift hummelfører i Korsør. 23.11.1709, fol.265B.
A:
1) halvbror Hans Jochum Zaltmann i Flensborg.
Afdøde stammede fra Bensten i Tyskland.
Registrering 18.10.1709.

158 Anne i Korsør. 19.12.1709, fol.266B.
E: Niels Sørensen Møller. B:
2) Søren Nielsen 13.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Sørensdatter.
Registrering 27.4.1709.

159 Anne Jensdatter i Korsør. 18.1.1710, fol.267B.
E: Oluf Bruunsen. B:
1) Jens Olufsen 8.
Registrering 12.12.1709.

160 Terkild Nielsen i Korsør. 18.1.1710, fol.269.
E: Karen Olufsdatter. B:
2) Maren Terkildsdatter 14
3) Niels Terkildsen 13
4) Jacob Terkildsen 9
5) Oluf Terkildsen 6
6) Knud Terkildsen 4.
FM: morbror Anders Olufsen Marstrand.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 27.2.1694 lbnr.51]. B:
1) Kirsten Terkildsdatter 18.
Registrering 12.12.1709.

161 Anders Christensen Lindeskov i Korsør. 18.1.1710, fol.270B.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Hans Olufsen, vognmand.
Første ægteskab med [Lisbeth Jacobsdatter, skifte 16.2.1702 lbnr.108]. B:
1) Christen Andersen 24
2) Hans Andersen.
Registrering 12.10.1709.

162 Jørgen Hansen, gæstgiver i Korsør. 14.1.1710, fol.272.
E: Karen Zimmer. LV: enkens datters mand Oluf Sørensen Bagge, præst i Næstved, Sankt Morten.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 4.8.1701 lbnr.104]. B:
1) Cathrine Jørgensdatter g.m. Niels Andersen, ved fodgarden i København
3) Kirsten Jørgensdatter g.m. Hans Jacob Juul, løjtnant.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Gregers [Hansen] Zimmer, præst i Nykøbing Falster [og Systofte]
2 enkens søster Engel Marie, enke efter Schermacher på Frederiksborg slot i Hillerød.

163 Sofie [Jensdatter] i Korsør. 18.2.1710, fol.281.
Enke efter Henrik Ibsen Bøstrup, [skifte 3.3.1701 lbnr.95]. B:
3) Anne Henriksdatter 11.
FM: fasters mand Nikolaj Pedersen på Ågård.
Første ægteskab med Jørgen Simonsen, skifte 12.1.1697 lbnr.70. B:
1) Karen Jørgensdatter 24
2) Villembe Jørgensdatter 19
Arv i boet til Jørgen Simonsens datter af første ægteskab Maren Jørgensdatter, [skifte 16.5.1699 lbnr.81] til hendes enkemand Peder Thomsen.

164 Bodil Bertelsdatter i Korsør. 12.8.1710, fol.285B.
E: Niels Andersen.
Første ægteskab med [Jens Christensen, skifte 8.12.1701 lbnr.113]. B:
1) Bertel Jensen 19
2) Rasmus Jensen 18
3) Peder Jensen 14
4) Johan Jensen 13.
FM: Bertel Jørgensen Møller.
[Jens Christensens første ægteskab med Abelone Pedersdatter, skifte 3.4.1690 lbnr.21]. Arv til B:
1) Karen Jensdatter
2) Christen Jensen.
Disse børn har også arv efter Peder Sørensen, slagter, skifte 20.8.1708.
Registrering 10.7.1710.

165 Jan Didriksen, skrædder i Korsør. 14.8.1710, fol.289.
E: Barbara Hedvig Lorentsdatter. LV: Hans Poulsen, skrædder. B:
1) Annike Jansdatter 10
2) Didrik Jansen 8
3) Christen Jansen 6
4) Else Jansdatter 3.
FM: fars halvbror Bertel Bertelsen.
Registrering 16.7.1710.

166 Jens Mortensen, snedker i Korsør. 14.8.1710, fol.290B.
E: Maren Bertelsdatter. B:
1) Mads Jensen 9
2) Morten Jensen 7
3) Johan Jensen 5
4) Maren Jensdatter 3.
FM: farbror Bent Mortensen, hjulmand.
Arv i boet efter Gert [Christensen], klejnsmed, [skifte 3.4.1704 lbnr.119] til B:
1) Gert Gertsen hos stedfar Peder Pedersen, klejnsmed.
Registrering 16.7.1710.

167 Peder Christensen Læsø i Korsør. 26.8.1710, fol.293.
E: Birthe Hansdatter. A:
1) far Christen Pedersen Læsø, birkedommer i Borreby birk samt byskriver og toldbetjent i Skælskør.
Registrering 8.7.1710.

168 Johan Jensen Qvist i Korsør. 12.8.1710, fol.297B, 345B.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Hansen Kolding. Ved skiftet 30.11.1711 er hun flyttet til Gerlev. B:
1) Jens Johansen 2¼, der døde 18.1.1711
FM: Anders Rasmussen Holst.
Enkens første ægteskab med Jørgen Nielsen, glarmester, [skifte 9.8.1706 lbnr.132. Arv til B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter, der døde 16.8.1711, skifte 30.11.1711.
Jørgen Nielsens første ægteskab med [Cathrine Elisabeth Jacobsdatter, skifte 11.8.1705 lbnr.125]. Arv til B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter.
[Cathrine Elisabeth Jacobsdatters] første ægteskab med [Søren Pedersen, skifte 13.10.1693lbnr.46]. Arv til B:
1) Maren Sørensdatter.
Registrering 11.7.1710.

169 Anders Olufsen Marstrand i Korsør. 9.2.1710, fol.300B.
E: Anne Christoffersdatter Sommer. LV: Rasmus Hansen, hattemager. B:
1) Christoffer Andersen 27
2) Oluf Andersen 26
3) Engelbrecht Andersen 24
4) Anne Andersdatter 20
5) Karen Andersdatter 17
6) Peder Andersen 10.
FM: Jens Poulsen Busch.
Arv i boet efter Anne Rasmusdatter, skifte 27.2.1694 lbnr.51 til B:
1) Kirsten Jensdatter ved stedfar Terkild Nielsen.
Registrering 21.8.1709.

170 Karen Olufsdatter i Korsør. 9.12.1710, fol.304.
Enke efter Terkild Nielsen, [skifte 18.1.1710 lbnr.160]. B:
1) Maren Terkildsdatter 15
2) Niels Terkildsen 14
3) Jacob Terkildsen 10
4) Oluf Terkildsen 7
5) Knud Terkildsen 5
6) Terkild Terkildsen 1¼.
FM: Albert Hansen
Terkild Nielsens første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 27.2.1694 lbnr.51]. Arv til B:
1) Kirsten Terkildsdatter.
Registrering 4.9.1710.

171 Kirsten Møller i Korsør. 11.12.1710, fol.305B.
E: Peder Thomsen. B:
1) Peder Møller Pedersen 7
2) Jørgen Pedersen 5.
FM: mosters mand Jørgen Kofoed, kontrollør.
Enkemandens første ægteskab med [Magdalene Christensdatter, skifte 7.4.1698 lbnr.76]. Arv til B:
1) Lorents Pedersen 21
2) Thomas Pedersen 17.
Registrering 22.7.1710.

172 Magdalene Sørensdatter Kærgaard i Korsør. 19.12.1710, fol.307.
E: Rasmus Mortensen Mose. B:
1) Maren Rasmusdatter 1¼.
Registrering 2.12.1710.

173 Johanne Lauridsdatter i Korsør. 10.1.1711, fol.309.
E: Oluf Bruunsen. B:
2) Bruun Olufsen 8 uger.
Første ægteskab med [Niels Sørensen, skifte 25.1.1707 lbnr.135]. B:
1) Birthe Nielsdatter 9.
FM: farbror Anders Sørensen, slagter.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 18.1.1710 lbnr.159. Arv til B:
1) Jens Olufsen.
Registrering 2.12.1710.

174 Christen Zachariassen i Korsør. 15.8.1710, fol.311, 392.
E: Anne Kirstine Valentinsdatter. LV: Niels Pedersen, strandrider. B:
1) Mette Christensdatter 25, der døde i København, skifte 8.10.1716
2) Maren Christensdatter 24
3) Anne Kirstine Christensdatter 21
4) Karen Christensdatter 15.
FM: Jan Arentsen Dam, købmand.
Arv efter afdødes far [Zacharias Christensen, skifte 9.2.1708 lbnr.146
og sidste hustru [Mette Jørgensdatter], skifte 10.1.1695 lbnr.56 til hans halvsøskende:
1) Maren Zachariasdatter
2) Dorthe Zachariasdatter
3) Mette Zachariasdatter.
Registrering 10.7.1710.

175 Peder Pedersen, klejnsmed i Korsør. 24.2.1711, fol.317.
E: Karen Ditmersdatter. LV: Niels Pedersen, strandrider. B:
1) Peder Pedersen 5
2) Ditmer Pedersen 1.
FM: farbror Jacob Pedersen, klejnsmedesvend.
Enkens første ægteskab med Gert Christensen, skifte 3.4.1704 lbnr.119. Arv til B:
1) Gert Gertsen 7.
Registrering 15.12.1710.

176 Maren Pedersdatter i Korsør. 25.2.1711, fol.320B.
E: Rasmus Hansen Møller. B:
1) Marie Rasmusdatter 1½.
FM: morfar Peder Nielsen, smed.
Registrering 7.2.1711.

177 Hans Christensen, snedker i Korsør. 26.2.1711, fol.321B.
E: Anne Marie Clausdatter. B:
3) Mette Hansdatter 19
4) Claus Hansen 14
5) Jørgen Hansen 11
6) Maren Hansdatter 5.
FM: farbror Jørgen Christensen i Skælskør.
Første ægteskab med [Mette Hansdatter], skifte 12.2.1691 lbnr.27. B:
1) Hans Hansen 24
2) Christen Hansen 22½.
Registrering 18.12.1710.

178 Morten Christensen, bødker i Korsør. 9.6.1711, fol.326.
E: Margrethe Adriansdatter. LV: stedfar Laurids Frandsen, bager. B:
1) Anne Mortensdatter 13
2) Kirsten Mortensdatter 9
3) Malene Mortensdatter 1.
FM: fars halvbror Jens Mortensen. bødker.
Registrering 28.3.1711.

179 Jacob Hansen, undermåler i Korsør. 9.6.1711, fol.329.
E: Maren Madsdatter LV: Mathias Jacobsen. B:
1) Kirsten Jacobsdatter 6 mdr.
FM: Bertel Bertelsen.
Desuden nævnes afdødes far Hans Jacobsen i Øster Stillinge.
Registrering 23.4.1710.

180 Kirsten Hansdatter i Korsør. 11.6.1711, fol.331.
E: Jens Jensen, skovfoged. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter, der ægter Morten Jensen, bødker.
Registrering 28.3.1711.

181 Anne [Clausdatter] i Korsør. 18.9.1711, fol.333.
Enke efter Niels Jørgensen, grydestøber, [skifte 13.2.1691 lbnr.26]. B:
1) Jørgen Nielsen, glarmester, [skifte 9.8.1706 lbnr.132]. E: Anne Jensdatter, nu i Gerlev. 1B:
b Cathrine Jørgensdatter 5½.
Jørgen Nielsens første ægteskab med [Cathrine Elisabeth Jacobsdatter, skifte 11.8.1705 lbnr.125]. 1B:
a Anne Kirstine Jørgensdatter 14½.
FM: Anders Rasmussen Holst
2) Anne Nielsdatter g.m. Andreas Lauridsen.
Registrering 18.2.1707.

182 Anne Nielsdatter i Korsør. 18.9.1711, fol.334.
E: Andreas Lauridsen. A:
1) bror Jørgen Nielsen, glarmester, [skifte 9.8.1706 lbnr.132]. E: Anne Jensdatter, nu i Gerlev. 1B:
b Cathrine Jørgensdatter 5½.
Jørgen Nielsens første ægteskab med [Cathrine Elisabeth Jacobsdatter, skifte 11.8.1705 lbnr.125]. 1B:
a Anne Kirstine Jørgensdatter 15.
FM: Anders Rasmussen Holst.
Registrering 12.9.1711.

183 Bent Poulsen i Korsør. 25.7.1711, fol.336.
E: Karen Christensdatter. LV: søsters mand Poul Rasmussen.
Første ægteskab med Gertrud Kirstine Pedersdatter, skifte 6.10.1708 lbnr.151. B:
1) Bodil Bentsdatter 8½
2) Hans Bentsen 6
3) Sofie Bentsdatter 4.
FM:
1 morfar Peder Smed i Svindinge på Fyn ved søn Jacob Pedersen, smed sst.
2 fasters mand Christen Svinør i Nyborg.
Registrering 19.5.1711.

184 Jens Mortensen, bødker i Korsør. 17.9.1711, fol.337B.
E: Gertrud Henriksdatter. LV: LV: Rasmus Hansen, hattemager. B:
1) Morten Jensen, bødker 30.
Arv i boet efter afdødes halvbror Morten Christensen, bødker, [skifte 9.6.1711 lbnr.178] til 3 døtre.
Registrering 11.9.1711.

185 Mette Zachariasdatter i Korsør. 17.9.1711, fol.339B.
E: Hieronimus Olufsen, skipper. B:
2) Marie Hieronimusdatter 10
3) Maren Hieronimusdatter 8.
Første ægteskab med [Christen Rasmussen Mose, skifte 20.3.1691 lbnr.30]. B:
1) Anne Dorthe Christensdatter g.m. Peder Jensen, toldbetjent.
Registrering 19.5.1711.

186 Anne Sofie Rasmusdatter i Korsør. 24.11.1711, fol.342.
E: Jens Poulsen, møller. B:
3) Poul Jensen 5.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Thomsen 16
2) Birgitte Thomasdatter 11.
FM: morbror Christen Rasmussen [Afferin], præst i Høve og Flakkebjerg.
Enkemandens første ægteskab med [Lene Olufsdatter, skifte 13.5.1693 lbnr.39]. Arv til B:
1) Karen Jensdatter.
Enkemandens andet ægteskab med [Maren Thomasdatter], skifte 3.10.1705 lbnr.126. Arv til B:
2) Johanne Jensdatter
3) Thomas Jensen.
Registrering 10.9.1711.

187 Anne Cathrine Vandal i Korsør. 16.2.1712, fol.346B.
E: Cort Mouridsen Morup. A:
0) forældre [Preben Hansen Vandal, præst i Korsør og Tårnborg, skifte Slagelse herred gejstlig 12.2.1700 lbnr.29 og Maren Hansdatter Rask, skifte Slagelse herred gejstlig 19.8.1689 lbnr.149
1) bror Hans Vandal, præst i Gauerslund, død [1710]. 3B:
a Preben Vandal
b Hans Vandal
c Maren Vandal
2) søster Sofie Vandal, hos [stedfar] Jørgen [Hansen] Fædder, successor i Gauerslund
3) søster Margrethe Vandal g.m. Mourids Mortensen, borgmester i Korsør
4) søster Marie Elisabeth Vandal g.m. Anders [Andersen] Schiøtt, kapellan i Nyborg.
Fars andet ægteskab med Maren Jørgensdatter, [skifte Slagelse herred gejstlig 13.2.1709 lbnr.37]. B:
5) Anne Marie Vandal 21
6) Jørgen Vandal 20
7) Iver Mathias Vandal 19
8) Helvig Susanne Vandal 18.
FM: stedfar Peder Høst, [kapellan i Korsør og Tårnborg].
Afdøde døde 15.11.1711.
Litteratur: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. III. Slægten Vandel af Ejnar C. Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1995 side 31-85.

188 Aksel Rasmussen i Korsør. 17.3.1712, fol.347B.
E: Margrethe Pedersdatter. B:
1) Rasmus Akselsen
2) Peder Akselsen
3) Barbara Akselsdatter.
Registrering 4.4.1711.

189 Maren Hansdatter i Korsør. 28.5.1712, fol.349.
E: Peder Johansen.
Uden ægteskab B:
1) Anne Andersdatter.
Første ægteskab med Hans Sejllægger. B:
2) Hans Hansen, sejllægger.
Andet ægteskab med Niels Savskærer. B:
3) Gertrud Nielsdatter g.m. Lorents Pedersen i Nyborg.
Registrering 17.2.1712.

190 Karen Jørgensdatter, der døde i København. 24.5.1712, fol.350B.
A:
0) forældre [Jørgen Simonsen], skifte 12.1.1697 lbnr.70 og Sofie [Jensdatter] i Korsør. 18.2.1710 lbnr.163.
1) søster Villembe Jørgensdatter g.m. Christian Hansen, garder i København.
Mors andet ægteskab med Henrik Ibsen Bøstrup, [skifte 3.3.1701 lbnr.95]
2) halvsøster Anne Henriksdatter, der også døde i København.
Af fars første ægteskab B:
3) halvsøster Kirsten Jørgensdatter i Marvede præstegård, enke efter Christen Villadsen i Gørlev i Løve herred
4) halvsøster søster Anne Jørgensdatter, død g.m. Joen Andersen i Ebbeskov. 3B:
a Niels Joensen
b Anne Joensdatter
c Anders Joensen.

191 Dorthe Andersdatter [Eeg] i Korsør. 22.12.1711, fol.352.
E: Rasmus Pedersen Lykke. B:
1) Engel Rasmusdatter 13
2) Maren Rasmusdatter 8.
FM: morfar Anders Christensen, købmand.
Arv i boet efter Niels Hansen Qvist, [skifte 12.7.1698 lbnr.78] til B:
2) Ingeborg Nielsdatter
3) Bodil Nielsdatter ved stedfar Jens Madsen, drejer.
Arv i boet efter Rasmus Rasmussen, toldbetjent, skifte 16.4.1706 lbnr.129 til
1) Karen Rasmusdatter
2) Kirsten Rasmusdatter.
Registrering 25.7.1710.

192 Mette Rasmusdatter i Korsør. 29.6.1713, fol.355.
E: Knud Madsen Svarre. B:
2) Bent Knudsen 13
3) Mads Knudsen 10
4) Anne Knudsdatter 8
5) Kirsten Knudsdatter 4.
Første ægteskab med [Bent Lauridsen]. B:
1) Laurids Bentsen.
Enkemandens første ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 25.5.1699 lbnr.82. Arv til B:
1) Jens Knudsen, i smedelære
2) Karen Knudsdatter.
Registrering 18.3.1713.

193 Karen Nielsdatter i Korsør. 18.7.1713, fol.357B.
E: Niels Hansen Krog.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen.
Registrering 18.3.1713.

194 Bodil Mortensdatter i Korsør. 8.8.1713, fol.358B.
E: Christen Pedersen. B:
1) Kirsten Christensdatter g.m. Poul Rasmussen, hattemager
2) Karen Christensdatter g.m. Oluf Egholm
3) Marie Christensdatter g.m. Poul Nielsen i København.
Registrering 19.5.1711.

195 Anne Christoffersdatter [Sommer] i Korsør. 8-8-1713, fol.360.
Enke efter Anders [Olufsen] Marstrand, [skifte 9.2.1710 lbnr.169]. B:
1) Christoffer Andersen 29, soldat
2) Engelbrecht Andersen 26
3) Anne Andersdatter 23, i Malmø i Skåne
4) Karen Andersdatter 20
5) Peder Andersen 13.

196 Kirsten Knudsdatter i Korsør. 10.8.1713, fol.362B.
E: Niels Lauridsen. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 6
2) Lisbeth Nielsdatter 2.
Registrering 3.8.1713.

197 Jens Christensen, skovfoged i Korsør. 10.8.1713, fol.365B.
E: Ellen Jespersdatter. B:
1) Niels Jensen 10.

198 Claus Madsen, færgemand og hustru Karen Clausdatter i Korsør. 10.8.1713, fol.367B.
Hans A:
Af første ægteskab B:
1) Mogens Clausen, i Holland
2) Karen Clausdatter.
Hendes A:
Af første ægteskab B:
1) Christence Mogensdatter
2) Anne Mogensdatter.
Registrering 1.5.1713.

199 Johan Schmidt, kok hos den moskovitiske ambassadør i Korsør. 22.8.1713, fol.368.
E: Birthe Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Johansen Schmidt 12
2) Birthe Cathrine Schmidt 7.

200 Hans Nielsen, skomager i Korsør. 19.3.1715, fol.372B.
E: Birthe Frandsdatter. B:
1) Johanne Hansdatter 8
2) Niels Hansen 6
3) Frands Hansen 4.
FM: farfar Mogens Vognmand.
Registrering 2.3.1715.

201 Kirsten Knudsdatter i Korsør. 18.8.1714, fol.374.
E: Søren Mortensen Kærgaard. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Niels Pedersen, smed
2) Mette Sørensdatter g.m. Mikkel Nielsen, skipper
3) Magdalene Sørensdatter [skifte 19.12.1710 lbnr.172]. E: Rasmus Mortensen Mose. B:
1) [Maren Rasmusdatter].

202 Magdalene Hansdatter i Korsør. 22.11.1714, fol.375.
E: Niels Hansen. A:
1) søster g.m. Jens Hansen i Hulby
2) søster Karen Hansdatter, død, var g.m. Jens Boysen i Frølund. Hendes børn
3) halvsøster Sidsel i Hulby.

203 Peder Johansen Polak i Korsør. 4.4.1715, fol.376B.
E: Johanne Hansdatter. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 2
2) Peder Pedersen 18 uger.
Registrering 28.8.1714.

204 Mathias Jacobsen i Korsør. 3.7.1715, fol.377.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jørgen Hansen, bager. B:
1) Bodil Mathiasdatter 7
2) Maren Mathiasdatter 6
3) Marie Mathiasdatter 4
4) Rasmus Mathiassen 2.
Arv i boet efter Rasmus Rasmussen, toldbetjent, [skifte 16.4.1706 lbnr.129] til
1) Karen Rasmusdatter
2) Kirsten Rasmusdatter.
Arv i boet efter Niels Hansen Qvist, [skifte 12.7.1698 lbnr.78] til B:
2) Ingeborg Nielsdatter
3) Bodil Nielsdatter.
Arv i boet efter Christen Rasmussen Gumme, [skifte 31.7.1708 lbnr.150] til B:
1) Niels Christensen.
Registrering 13.10.1714.

205 Niels Madsen Bagge i Korsør. 16.4.1715, fol.381B.
E: Anne Christensdatter. B:
4) Anne Nielsdatter Bagge 26
5) Marie Nielsdatter Bagge 21.
Første ægteskab med [Anne Mikkelsdatter, skifte 5.7.1688 lbnr.5]. B:
1) Thomas Nielsen Bagge i Bergen i Norge
2) Kirsten Nielsdatter Bagge i Bergen
3) Bodil Nielsdatter Bagge g.m. Peder Hansen, snedker.

206 Anne Hansdatter i Korsør. 28.1.1716, fol.382B.
E: Anders Andersen Svarre.
Første ægteskab med [Laurids Olufsen Svarre, skifte 17.4.1706 lbnr.131]. B:
1) Hans Lauridsen 29, ikke ved sin fuld forstand
2) Niels Lauridsen 28
3) Christian Lauridsen 26.
FM: mosters mand Asmus Rattenborg.

207 Bertel Bertelsen, skipper i Korsør. 14.5.1716, fol.386B.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Jørgen Hansen Bagger. B:
1) Maren Bertelsdatter g.m. en grenader
2) Rasmus Bertelsen 21
3) Else Bertelsdatter 14
4) Morten Bertelsen 10
5) Bertel Bertelsen 7.
Registrering 11.10.1715.

208 Kirsten Simonsdatter i Korsør. 1.7.1716, fol.389B.
Enke efter Bertel Mikkelsen. B:
1) Simon Bertelsen, død. Hans børn
2) Kirsten Bertelsdatter, enke efter Laurids Andersen i Næstved
3) Abelone Bertelsdatter, enke efter Rasmus Olufsen, bøssemager i Næstved, [skifte Næstved 17.5.1713 lbnr.510].

209 Jens Pedersen, vægter i Korsør. 21.7.1716, fol.390B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Jesper Hansen, der ægter enken. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter.
Registrering 15.7.1716.

210 Anne Kirstine [Valentinsdatter] i Korsør. 16.4.1716, fol.392B.
Enke efter Christen Zachariassen, skifte 15.8.1710 lbnr.174. B:
2) Maren Christensdatter 29
3) Anne Kirstine Christensdatter 26
4) Karen Christensdatter 20.
FM: Jan Arentsen Dam, købmand.

211 Johanne Rasmusdatter i Korsør. 21.1.1717, fol.395.
E: Anders Sørensen, slagter. B:
2) Anne Andersdatter 22
3) Søren Andersen 19.
[Uden ægteskab] B:
1) Karen Sørensdatter g.m. Hans Hansen Sparre.
Registrering 5.9.1716.

212 Susanne Jensdatter i Korsør. 27.5.1717, fol.397B.
E: Jens Olufsen Jyde. B:
1) Oluf Jensen 19
2) Jens Jensen 15
3) Inger Jensdatter 14
4) Cathrine Jensdatter 12
5) Dorthe Jensdatter 7
6) Jørgen Jensen 4.
Registrering 1.2.1717.

213 Karen Mortensdatter i Korsør. 18.1.1718, fol.399.
E: Hans Hansen, bådsmand. B:
1) Morten Madsen 9 mdr.
Registrering 29.11.1717.

214 Margrethe Pedersdatter i Korsør. 20.1.1718, fol.400.
Enke efter Aksel Rasmussen, [skifte 17.3.1712 lbnr.188]. B:
1) Rasmus Akselsen
2) Peder Akselsen, i Skælskør
3) Barbara Akselsdatter 27, i København.
Registrering 19.3.1717.

215 Oluf Johansen Stavanger i Korsør. 18.1.1718, fol.400B.
E: Cathrine Hansdatter. B:
1) Engel Olufsdatter 26
2) Karen Olufsdatter 21.
Arv i boet efter Jochum Carlsen, [skifte 30.11.1703 lbnr.116] til hans børn.
Registrering 18.7.1716.

216 Lauge Pedersen i Korsør. 20.1.1718, fol.402.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Peder Nielsen Piil. A:
1) bror Jens Pedersen, smed
2) Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Sørensen, smed i Skælskør
3) Cathrine Pedersdatter g.m. Anders Sørensen, skomager
4) Daniel Pedersen, indrulleret matros.
Registrering 16.10.1717.

217 Dorthe Nielsdatter i Korsør. 20.6.1717, fol.405.
E: Peder Clausen. B:
1) Claus Pedersen 9
2) Niels Pedersen 4.
Registrering 20.2.1716.

218 Georg Frederik Kaufmann, løjtnant i Korsør. 4.4.1719, fol.412B.
A:
1) mor Anne Barbara i Durlach, enke efter Johan Conrad Kaufmann, amtmand i Muhlberg
2) bror Ernst Frederik Kaufmann i Strassburg
3) søster Cathrine Barbara Kaufmann g.m. Johan Frederik Hartmann, kammertjener
4) søster Augusta Cathrine Kaufmann g.m. Johan Christian Kiel i Strassburg.
Afdøde døde 28.11.1718.

219 Magdalene Sørensdatter i Korsør. 8.5.1720, fol.416B.
E: Oluf Bruunsen. B:
1) Hans Olufsen 9 uger.
Registrering 18.3.1720.

220 Mogens Knudsen, vognmand i Korsør. 26.6.1720, fol.418.
E: Bodil Lauridsdatter. B:
3) Maren Mogensdatter i København.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 17.11.1692 lbnr.37]. B:
1) Niels Mogensen i Slangerup
2) Søren Mogensen i Slangerup.
Registrering 15.5.1720.

221 Hans Olufsen i Korsør. 3.8.1720, fol.418B.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Hans Nielsen, skrædder. B:
1) Margrethe Hansdatter 19
2) Kirsten Hansdatter 13.
Ari boet efter Hans Jacobsen, [skifte 16.2.1702 lbnr.111] til B:
1) Jacob Hansen
2) Anne Kirstine Hansdatter.
Registrering 29.6.1720.

222 Bodil Nielsdatter i Korsør. 27.6.1721, fol.422B.
E: Hans Frederiksen, feldbereder. B:
1) Maren Hansdatter 15
2) Niels Hansen 11.
Registrering 3.4.1721.

223 Jens Poulsen, møller i Korsør. 18.8.1721, fol.424.
E: Anne Margrethe Hansdatter. LV: Jens Olufsen, der ægter enken.
5) Anne Sofie Jensdatter 9
6) Peder Jensen 6
7) Hans Jensen 2.
Første ægteskab med [Lene Olufsdatter, skifte 13.5.1693 lbnr.39]. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Svend Jensen i Vemmelev.
Andet ægteskab med Maren Thomasdatter, [skifte 3.10.1705 lbnr.126]. B:
2) Johanne Jensdatter 25
3) Thomas Jensen 18.
Tredje ægteskab med Anne Sofie Rasmusdatter, [skifte 24.11.1711 lbnr.186]. B:
3) Poul Jensen 15.
Arv i boet til Anne Sofie Rasmusdatters barn af første ægteskab B:
1) Anne Sofie Jensdatter.
Registrering 10.7.1721.

224 Peder Lauridsen i Korsør. 14.11.1721, fol.427.
E: Anne Marie Pedersdatter. B:
1) Peder Pedersen 10
2) Laurids Pedersen 8
3) Niels Juul Pedersen 7½
4) Ursula Kirstine Pedersdatter 3
5) Morten Pedersen 6 mdr.
FM:
1 Christen [Mikkelsen] Soel, præst i Tystrup og Haldagerlille g.m. [moster Karen Pedersdatter]
2 Anders Hansen, borgmester i Korsør g.m. [mors halvsøster Maren Kofoed].
Bevilling til uskiftet bo af 28.3.1721.
Samfrændeskifte 14.11.1721.

225 Peder Thomsen i Korsør. 19.8.1721, fol.428.
E: Engel Simonsdatter Smertz. B:
6) Simon Pedersen 6.
Første ægteskab med Magdalene Christensdatter, [skifte 7.4.1698 lbnr.76]. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Christoffer Andreassen i Slagelse
2) Lorents Pedersen, købmand i Skælskør
3) Thomas Pedersen 27, i Næstved.
Andet ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 16.5.1699 lbnr.81].
Tredje ægteskab med Kirsten Møller, [skifte 11.12.1710 lbnr.171]. B:
4) Peder Møller Pedersen 17
5) Jørgen Pedersen 15.
Registrering 5.7.1721.

226 Maren Knudsdatter i Korsør. 16.8.1721, fol.430B.
E: Albert Lux. B:
1) Gertrud Engelbrechtsdatter.
Andet ægteskab med [Peder Christoffersen, skifte 17.3.1701 lbnr.92]. B:
2) Christoffer Pedersen
3) Anne Pedersdatter
4) Mette Pedersdatter
samt
5) Jens Christensen.
Registrering 22.11.1720.

227 Anne Marie Clausdatter i Korsør. 28.1.1723, fol.431.
E: Gotfred Mathiassen, snedker.
Første ægteskab med [Hans Christensen, skifte 26.2.1711 lbnr.177]. B:
1) Mette Hansdatter g.m. Peder Nielsen, strandrider
2) Claus Hansen
3) Jørgen Hansen
4) Maren Hansdatter 16.
Registrering 16.11.1722.

228 Jørgen Kofoed, kontrollør i Korsør. 21.3.1722, fol.432B.
E: Magdalene Møller. B:
1) Frederik Kofoed 17
2) Ursula Kofoed 15
3) Peder Kofoed 13
4) Jacob Kofoed 12
5) Maren Kofoed 11
6) Ingeborg Kofoed 9½.
Registrering 4.2.1721.

229 Anne Nielsdatter Friis i Korsør. 7.5.1723, fol.435.
E: Peder Jan, bager. B:
1) Anne Magrethe Pedersdatter 9
2) Marie Pedersdatter 5
3) Cathrine Pedersdatter 9 mdr.
Registrering 19.4.1723.

230 Wolf Nielsen, bådsmand i Korsør. 8.7.1723, fol.436.
E: Anne Pedersdatter. LV: Poul Rasmussen, hattemager. A:
1) bror Peder Nielsen, matros
2) søster Cathrine Susanne Nielsdatter g.m. Mads Andersen Bagge.
Registrering 16.6.1723.

231 Karen Nielsdatter i Korsør. 17.7.1723, fol.437.
E: Peder Nielsen, skinder.
Første ægteskab med [Hans Jacobsen, skifte 16.2.1702 lbnr.111]. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter, enke efter Albert Lux, [skifte 3.1.1725 lbnr.238].
[Hans Jacobsens første ægteskab med Anne Olufsdatter, skifte 4.5.1693 lbnr.38]. Arv til B:
1) Jacob Hansen.
Registrering 16.6.1723.

232 Oluf Terkildsen Kullevig i Korsør. 31.8.1723, fol.438.
E: Else Marie Christensdatter. LV: stedfar Hans Andersen Lindeskov. B:
1) Christen Olufsen 2.
Registrering 16.6.1723.

233 Helvig Olufsdatter i Korsør. 9.9.1723, fol.438B.
E: Thomas Wolfeldt. B:
2) Elias Thomsen Wolfeldt 7.
Første ægteskab med Jochum Lorents Sander. B:
1) Oluf Jochumsen Sander 21.
Registrering 17.7.1723.

234 Kirsten Jensdatter i Korsør. 11.9.1723, fol.441.
E: Jan Arentsen Dam. B:
1) Cathrine Jansdatter Dam 23
2) Arent Jansen Dam 21
3) Maren Jansdatter Dam 18.
FM:
1) farbror Iver Arentsen Dam, præst i Udby og Ørslev
2) farbror Albert Arentsen Dam, degn i Magleby på Møn
3) Christen [Olufsen] Hassel, kapellan i Skælskør g.m. faster [Maren Arentsdatter Dam]
4) fars svoger Christen Jensen, købmand i Stege.
Bevilling til uskiftet bo af 20.11.1722.
Samfrændeskifte 11.9.1723.

235 Karen Jensdatter i Korsør. 30.11.1723, fol.441B.
E: Hieronimus Olufsen. B:
1) Jens Hieronimussen 3
2) Karen Hieronimusdatter 1¼.
Arv i boet efter [Jacob Hansen], skifte 9.6.1711 lbnr.179 til B:
1) Kirsten Jacobsdatter.
Registrering 4.9.1723.

236 Separationsskifte i Korsør. 23.12.1723, fol.442B.
E: Kirsten Jørgensdatter. Separeret fra Hans Jacob Juul efter bevilling af 15.9.1723. LV: Jan Arentsen Dam, der ægter enken. B:
1) Birgitte Cathrine Hansdatter Juul 16.
Registrering 14.12.1723.

237 Laurids Jensen i Korsør. 18.1.1724, fol.443B.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Marie Lauridsdatter 10
2) Kirsten Lauridsdatter 8.
Registrering 19.3.1722.

238 Albert Lux i Korsør. 3.1.1725, fol.445.
E: Anne Kirstine Hansdatter.
Arvinger i udlandet, hvis navne ikke angives.
Registrering 16.6.1723.

239 Karen Christensdatter i Korsør. 27.3.1725, fol.445B.
E: Peder Clausen Møller. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 12.
Registrering 30.1.1725.

240 Hans Nielsen Mørch i Korsør. 18.8.1724, fol.446.
E: Dorthe Olufsdatter. B:
1) Ellen Marie Hansdatter 23
2) Gertrud Hansdatter 19
3) Mathias Hansen 13.
Registrering 2.8.1724.

241 Anne Sørensdatter i Korsør. 12.5.1725, fol.447.
E: Niels Pedersen, smed. B:
1) Maren Nielsdatter 14
2) Søren Nielsen 12
3) Elisabeth Nielsdatter 10½
4) Magdalene Nielsdatter 7½.
Registrering 22.11.1720.

242 Just Christensen, linnedvæver i Korsør. 26.9.1720, fol.448.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Anne Marie Justsdatter 23
2) Niels Justesen 16.
Registrering 13.9.1720.

243 Hans Frederiksen, feldbereder i Korsør. 15.12.1725, fol.449.
E: Maren Andersdatter.
Første ægteskab med [Bodil Nielsdatter, skifte 27.6.1721 lbnr.222]. B:
1) Marie Hansdatter 19½
2) Niels Hansen 15.
Registrering 11.8.1725.

244 Torrild Nielsen Klipland i Korsør. 10.8.1726, fol.450.
E: Else Marie Christensdatter. B:
1) Anne Torrildsdatter Klipland 2½
2) Oluf Torrildsen Klipland 1.
FM: Peder Hansen, snedker.
Enkens første ægteskab med [Oluf Terkildsen Kullevig, skifte 31.8.1723 lbnr.232]. Arv til B:
1) Christen Olufsen.
Registrering 12.12.1725.

245 Karen Zimmer i Korsør. 13.11.1726, fol.451.
Enke efter Anders Hjort, [begravet Korsør 23.2.1720].
Første ægteskab med [Niels Juul, vintapper]. B:
1) Hans Jacob Juul, død i udlandet, var g.m. [Kirsten Jørgensdatter]. B:
a Birgitte Cathrine Hansdatter Juul. FM: stedfar Jan Arentsen Dam. (Se lbnr.236).
2) Anne Birgitte Nielsdatter Juul g.m. Ahasverus Kaas, løjtnant
3) Inger Nielsdatter Juul g.m. Oluf Sørensen Bagge, præst i Næstved, Sankt Morten.
[Andet ægteskab med Jørgen Hansen, gæstgiver, skifte 14.1.1710 lbnr.162. Hans første ægteskab med Karen Nielsdatter, skifte 4.8.1701 lbnr.104. B:
1) Kirsten Jørgensdatter g.m. Hans Jacob Juul, som var afdødes søn].
Registrering 29.10.1726.

246 Margrethe Johansdatter Rattenborg i Korsør. 15.11.1726, fol.452B.
E: Gotfred Mathiassen, snedker. B:
1) Mathias Gotfredsen 3
2) Margrethe Gotfredsdatter 6 mdr.
FM: morbror Asmus Rattenborg.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Marie Clausdatter, skifte 28.1.1723 lbnr.227]. Hendes første ægteskab med [Hans Christensen, skifte 26.2.1711 lbnr.177]. Arv til B:
1) Maren Hansdatter.
Registrering 31.7.1726.

247 Hans Poulsen i Korsør. 10.4.1725, fol.454.
E: Bodil Bertelsdatter. B:
1) Poul Hansen, i København
2) Maren Hansdatter g.m. Peder Lauridsen i Slagelse
3) Margrethe Hansdatter g.m. Frederik Hansen, smed i Bråby ved Gisselfeld
4) Morten Hansen 26.
Registrering 3.9.1721.

248 Anne Svendsdatter i Korsør. 15.6.1719, fol.455.
E: Søren Jensen, skovfoged. B:
1) Jens Sørensen 7
2) Steen Sørensen 4.
Registrering 8.6.1719.

249 Inger Pedersdatter i Korsør. 18.2.1727, fol.455B.
E: Oluf Sørensen Møller. A:
1) bror Prads Pedersen i Rønnebæk sogn
2) bror, død. 2B:
a Jacob Hansen i Rønnebæk sogn
b Karen Hansdatter g.m. Laurids Pedersen i Rønnebæk sogn.
Arv i boet til Inger Adriansdatter efter bedstefar Laurids Frandsen, bager.
Arv i boet Jens Poulsen, [skifte 18.8.1721 lbnr.223] til B:
6) Poul Jensen.

250 Niels Andersen, vognmand i Korsør. 27.2.1727, fol.456.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Hansen, der ægter enken. B:
1) Anders Nielsen 14
2) Anne Nielsdatter 12
3) Niels Nielsen 10
4) Peder Nielsen 5.
Registrering 24.1.1727.

251 Inger Eriksdatter i Korsør. 7.5.1727, fol.457.
E: Laurids Olufsen, skovfoged. B:
1) Birgitte Lauridsdatter 14
2) Erik Lauridsen 4.
Registrering 26.2.1727.

252 Anne Andersdatter i Korsør. 29.8.1727, fol.458B.
E: Frederik Lomborg. skrædder. A:
1) Christence Lauridsdatter ved Halmstad i Halland.

253 Peder Andersen, bådsmand. 18.9.1725, fol.460.
E: Margrethe Rasmusdatter. B:
1) Anders Pedersen 7.
Enkens første ægteskab med [Bertel Bertelsen, skifte 14.5.1716 lbnr.207]. Arv til B:
1) Rasmus Bertelsen
2) Else Bertelsdatter
3) Morten Bertelsen
4) Bertel Bertelsen.
Registrering 30.6.1725.

254 Casper Conrad Bartholdi, stadskirurg i Korsør. 2.10.1727, fol.460B.
E: Bodil Pedersdatter. B:
1) Charlotte Caspersdatter Bartholdi 17
1) Susanne Caspersdatter Bartholdi 12.
FM: Peder Pedersen Aarhus (Aaris), skipper.
Registrering 30.8.1727.

255 Helle Jensdatter i Korsør. 16.12.1727, fol.461B.
E: Jens Nielsen, kornmåler eller undermåler. B:
1) Anne Marie Jensdatter 13.
Registrering 3.11.1727.

256 Hieronimus Olufsen Sprogø, skipper i Korsør. 17.8.1728, fol.462B.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
7) Marie Hieronimusdatter 4.
Første ægteskab med [Mette Zachariasdatter, skifte 17.9.1711 lbnr.185]. B:
1) Maren Hieronimusdatter 26
2) Marie Hieronimusdatter 24.
[Andet ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 30.11.1723 lbnr.235]. B:
3) Jacob Hieronimussen 17
4) Oluf Hieronimussen 15
5) Mette Hieronimusdatter 9
6) Jens Hieronimussen 7
FM: farbror Christen Olufsen Sprøe.
Registrering 2.6.1728.

257 Jochum Schultz i Korsør. 21.9.1728, fol.466.
E: Maren.
Arvinger ved Dannebjerg i Hannover.
Registrering 19.7.1728.

258 Anne Christensdatter i Korsør. 4.11.1728, fol.468.
E: Hans Jensen, skovfoged. B:
1) Dorthe Hansdatter g.m. Søren Jørgensen Stude
2) Maren Hansdatter g.m. Bertel Jørgensen i Slagelse
3) Johanne Hansdatter 26.
Registrering 12.7.1728.

259 Juliane Mouridsdatter Morup i Korsør. 27.9.1728, fol.470.
E: Mikkel Bentsen, købmand. B:
1) Inger Bentsen 8
2) Mourids Bentsen 7
3) Maren Bentsen 4.
FM:
1 Frederik Mikkelsen, rådmand, som beslægtet
2) Zacharias Bentsen, købmand i Slagelse, som beslægtet.
Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1728.
Samfrændeskifte 27.9.1728.

260 Jacob Lohse (Loos) i Korsør. 24.7.1728, fol.471.
Enkemand efter hustru, [begravet 20.11.1727].
B:
1) Johan Lohse
2) Frederik Lohse, klokker og dansk skoleholder i Korsør
3) Anne Cathrine Lohse g.m. Rasmus Akselsen, skipper
4) Elsebeth Lohse g.m. Erhard Bager i Skælskør
5) Susanne Lohse g.m. Hans Jacobsen Lange, skipper
6) Alette Lohse g.m. Frederik Rasmussen Lomborg
7) Helene Lohse.
Registrering 12.3.1728.

261 Niels Lauridsen i Korsør. 17.6.1729, fol.474B.
E: Cathrine Hansdatter.
Første ægteskab med [Kirsten Knudsdatter, skifte 10.8.1713 lbnr.196]. B:
1) Anne Marie Nielsdatter
2) Lisbeth Nielsdatter.
Registrering 27.5.1729.

262 Knud Madsen Svarre i Korsør. 22.7.1729, fol.475B.
E: Abelone Lauridsdatter. B:
7) Christian Knudsen 13
8) Mette Knudsdatter 10
9)Barbara Knudsdatter 8
10) Jens Knudsen 4.
Første ægteskab med [Anne Andersdatter], skifte 25.5.1699 lbnr.82. B:
1) Jens Knudsen, i Eggeslevmagle, død. Hans barn
2) Karen Knudsdatter 35.
Andet ægteskab med [Mette Rasmusdatter, skifte 29.6.1713 lbnr.192]. B:
3) Bent Knudsen, rytter
4) Mads Knudsen 27
5) Anne Knudsdatter g.m. Peder Christiansen i Skælskør
6) Kirsten Knudsdatter 20.Korsør Byfoged
Skifteprotokol
1728-1749

263 Conrad Jochum Fabricius (Fabritius), tolder i Korsør. 31.8.1728, fol.12.
Enkemand efter [Margrethe Jensdatter].
Første ægteskab med Ursula Korte Kampf, død 13.11.1693]. B:
1) Otto Fabricius
2) Peder Fabricius, stykjunker
3) Frederik Fabricius, der døde efter sin far
4) Jacob Fabricius
5) Sofie Fabricius
6) Kirsten Fabricius g.m. Jesper Nielsen, rådstueskriver
7) Otto Christian Fabricius, degn i Spjellerup og Smerup, død [1716], var g.m. Ursia [Borchsenius], nu g.m. successor Jacob Henriksen Krebs. 3B:
a Conrad Ottesen Fabricius 16, i organistlære
b Charlotte Sofie Ottesdatter Fabricius 14
c Otto Christian Ottesen Fabricius 13.
Registrering 6.2.1728.

264 Anne Pedersdatter i Korsør. 29.7.1729, fol.20B.
E: Hans Olufsen Kruse. B:
1) Peder Hansen Kruse
2) Oluf Hansen Kruse
3) Maren Hansdatter Kruse g.m. Poul Jensen Jyde
4) Karen Hansdatter Kruse 28
5) Eleonora Hansdatter Kruse 21
6) Casper Hansen Kruse 17
7) Erik Hansen Kruse 16.

265 Christen Jensen, postrider i Korsør. 2.4.1729, fol.23.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 12
2) Jens Christensen 9
3) Christen Christensen 5½
4) Abelone Christensdatter 2.
Arv i boet efter [Karen Christensdatter, skifte 27.3.1725 lbnr.239]. E: Peder Clausen Møller til B:
1) [Anne Kirstine Pedersdatter]
Registrering 12.4.1729.

266 Anders Rasmussen Holse i Korsør. 2.4.1728, fol.27B.
E: Helene Rasmusdatter. LV: Peder Clausen. B:
1) Laurids Andersen Holse 27
2) Maren Andersdatter Holse 24.
Registrering 19.12.1726.

267 Kirsten Jensdatter i Korsør. 12.8.1729, fol.31B, 38B.
E: Peder Hansen, tømrer, der døde, skifte 25.11.1729.
1) Hans Pedersen i Lynge
2) Johanne Pedersdatter 30
3) Sidsel Pedersdatter 24, der ægter Søren Buch, konstabel
4) Anne Pedersdatter 20.

268 Andreas Rasch, postmester i Korsør. 5.10.1728, fol.33.
E: Martha [Berntsdatter] Schnabel. A:
1) søster Cathrine Svendsdatter Rasch.

269 Mette Sørensdatter i Korsør. 20.1.1730, fol.40.
E: Mikkel Nielsen, skipper. B:
1) Kirsten Mikkelsdatter 15
2) Søren Mikkelsen 7
3) Anne Marie Mikkelsdatter 4
4) Sofie Mikkelsdatter 1 måned.

270 Anders Hansen, borgmester i Korsør. 12.8.1729, fol.41B.
E: Sofie Lauridsdatter. B:
3) Peder Andersen Knapsted 19, købmandskarl
4) Laurids Andersen Lund 17
5) Mogens Andersen 15
6) Hans Andersen 10
7) Frederik Andersen 8.
FM:
1 farbror Elias Hansen Bircheriis, præst i Lynge og Broby
2 Christian [Andersen] Frost, degn i Boeslunde.
Første ægteskab med [Maren Kofoed, død 23.3.1706]. B:
1) Ursula Andersdatter g.m. Kjeld Didrik Schiøtt, rådmand i Korsør
2) Mette Andersdatter g.m. Frederik Ulriksen Qvist, kapellan i Slaglille og Bjernede.
Desuden nævnes Mette Andersdatters svigerfar Ulrik Mogensen, ejer af Dyrehovedgård også kaldt Korsør Ladegård.

271 Birgitte Cathrine Juul i Korsør. 23.9.1730, fol.44.
E: Mikkel Bentsen, købmand.
Afkald fra A:
1) mor Kirsten Jørgensdatter nu g.m. Jan Arentsen Dam. B:
a halvbror Iver Albert Dam.
Afdøde havde arv efter sin farmor Karen Zimmer, [skifte 13.11.1726 lbnr.245].

272 Christen Jensen Odder i Korsør. 16.12.1730, fol.45.
E: Marie Elisabeth. A:
1) bror Niels Jensen Odder i Sakskøbing
2) halvbror, hvis navn ikke angives
3) halvsøster, hvis navn ikke angives.
Registrering 21.10.1730.

273 Bent Mortensen, hjulmand og hustru Dorthe Jensdatter i Korsør. 26.5.1731, fol.50.
B:
1) Morten Bentsen 26
2) Kirsten Bentsdatter 12.
Registrering 26.4.1731.

274 Dorthe Poulsdatter i Korsør. 19.9.1730, fol.51B.
E: Mads Jensen, drejer. B:
1) Jens Madsen 4.

275 Anne Cathrine markusdatter Schnabel i Korsør. 24.-2.1731, fol.53.
E: Claus Hansen, snedker. A:
1) bror Mourids Schnabel
2) bror Poul Schnabel
3) bror Henrik Schnabel
4) bror Cort Schnabel
5) bror Peder Schnabel
6) bror Bernt Schnabel
7) søster Rebekka Schnabel.

276 Niels Svendsen Møller i Korsør. 4.5.1731, fol.55B.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 20
2) Hans Nielsen 16
3) Anne Sofie Nielsdatter 14.
Arv i boet til Morten Brott, efter forældre Peder Lauridsen og Anne Marie. (Sml. lbnr.224).
Registrering 21.3.1731.

277 Hans Jensen, skovfoged i Korsør. 21.4.1730, fol.60.
Enkemand efter [Anne Christensdatter, skifte 4.11.1728 lbnr.258]. B:
1) Dorthe Hansdatter g.m. Søren Jørgensen Stude
2) Maren Hansdatter g.m. Jørgen Hansen, snedker i Slagelse
3) Johanne Hansdatter 27.
Registrering 6.12.1729.

278 Christian Sørensen, feldbereder i Korsør. 12.4.1731, fol.64B.
E: Marie Andersdatter. B:
1) Mette Marie Christiansdatter 3.
FM: Poul Rasmussen, hattemager.

279 Hans Nielsen, skrædder og hustru Cathrine Jensdatter i Korsør. 2.6.1731, fol.66.
B:
1) Mikkel Hansen, skrædder
2) Niels Hansen i Sorø
3) Kirsten Hansdatter
4) Maren Hansdatter, skifte 12.4.1731 lbnr.280, var g.m. Jacob Hansen Randt.

280 Maren Hansdatter i Korsør. 12.4.1731, fol.67B.
E: Jacob Hansen Randt. A:
0) forældre Hans Nielsen, skrædder og Cathrine Jensdatter, skifte 2.6.1731 lbnr.279
1) bror Mikkel Hansen, skrædder
2) bror Niels Hansen i Sorø
3) søster Kirsten Hansdatter.

281 Niels Pedersen Post i Korsør, 4.5.1731, fol.70.
E: Sidsel Pedersdatter. B:
1) Peder Nielsen
2) Karen Nielsdatter
3) Ingeborg Nielsdatter.
Registrering 28.3.1731.

282 Gertrud Jacobsdatter i Korsør. 6.4.1731, fol.72B.
E: Gotfred Mathiassen, snedker. B:
1) Hans Gotfredsen 4
2) Jacob Gotfredsen 1.
Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Johansdatter Rattenborg, skifte 15.11.1726 lbnr.246]. Arv til B:
1) Mathias Gotfredsen.
Arv efter Anne Marie Pedersdatter, enke efter Peder Lauridsen, [skifte 14.11.1721 lbnr.224] til B:
1) Morten Pedersen.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Mathiassen på Langeland.

283 Hartvig Wilchen i Korsør. 5.10.1731, fol.77B.
E: Engel [Simonsdatter] Smertz. LV: svoger Christian Lauridsen Svarre. B:
1) Margrethe Hartvigsdatter Wilchen 8
1) Peder Hartvigsen Wilchen 7.
Enkens første ægteskab med Peder Thomsen, [skifte 19.8.1721 lbnr.225]. Arv til B:
1) Simon Pedersen.
Desuden nævnes enkens svoger Peder Bladt i Flensborg.

284 Susanne Jacobsdatter Lohse (Laas) i Korsør. 11.12.1731, fol.81B.
E: Hans Jacobsen Lange, skipper. A:
0) far Jacob Lohse, skifte 24.7.1728 lbnr.260]
1) bror Johan Lohse
2) bror Frederik Lohse, klokker og dansk skoleholder i Korsør
3) søster Anne Cathrine Lohse g.m. Rasmus Akselsen, skipper
4) søster Elsebeth Lohse g.m. Erhard Bager i Skælskør
5) søster Alette Lohse g.m. Frederik Rasmussen Lomborg
6) søster Helene Lohse g.m. Christian Eriksen Kolding i Flensborg.

285 Asmus Rattenborg og hustru Birgitte Hansdatter i Korsør. 15.12.1731, fol.83.
Arvinger angives ikke.
Arvi boet efter [Johan Schmidt, skifte 22.8.1713 lbnr.199] til hans børn af første ægteskab B:
1) Jørgen Johansen Schmidt
2) Birthe Cathrine Johansdatter Schmidt.

286 Margrethe Vandal i Korsør. 12.9.1730, fol.84B.
Enke efter Mourids Mortensen, borgmester. B:
1) Maren Mouridsdatter Morup g.m. Frederik Mikkelsen, borgmester
2) Sofie Mouridsdatter Morup g.m. Andreas Spormann, rådmand og tolder
3) Karen Mouridsdatter Morup g.m. Jens Thomsen i Nykøbing Sjælland
4) Juliane Mouridsdatter Morup, [skifte 27.9.1728 lbnr.259]. E: Mikkel Bentsen, købmand. 3B:
a [Inger Bentsen]
b [Mourids Bentsen]
c [Maren Bentsen]
5) Margrethe Mouridsdatter Morup g.m. Christian Andersen Eeg
6) Elisabeth Mouridsdatter Morup g.m. Hans Andersen Eeg
7) Hans Mouridsen Morup 26, student
8) Daniel Mouridsen Morup 22.
Registrering 14.6.1730.
(Sml. lbnr.6).

287 Magdalene Nielsdatter i Korsør. 18.1.1732, fol.90.
E: Mikkel Pedersen. A:
1) bror Niels Nielsen i Hulby
2) søster, død. E: Peder Jensen i Hesselby. Deres børn, hvis navnikke angives
3) søster, død. E: Rasmus Pedersen i Bonderup. Deres 2 døtre, hvis navne ikke angives
4) søster, død. E: Hemming Nielsen i Hulby. Hans stedbørn, hvos navne ikke angives
5) halvsøster Inger g.m. Krog.
Arvi boet efter far og efter mor til:
1) Anne Pedersdatter
2) Johanne Pedersdatter.
Registrering 18.12.1731.

288 Anne Marie [Pedersdatter] i Korsør. 22.9.1730, fol.94B.
Enke efter Peder Lauridsen, [skifte 14.11.1721 lbnr.224]. B:
1) Peder Pedersen 20, købmandskarl
2) Laurids Pedersen 18, i latinskolen
3) Niels Juul Pedersen 17
4) Ursula Kirstine Pedersdatter 13
5) Morten Pedersen Braad 10.
Registrering 31.5.1730.
(Se skifte efter afdødes søster Karen Pedersdatter i Tornemark i Fyrendal sogn, skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 25.7.1754 lbnr.94, enke efter Jens Pedersen Horsens, præst i Marvede og Hyllinge, skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 28.10.1738 lbnr.76).

289 Poul Rasmussen, hattemager i Korsør. 13.12.1731, fol.101.
E: Kirsten Christensdatter. A:
1) bror hans Rasmussen i Marke [i Kundby sogn], død. Hans 2 sønner.
Enkens første ægteskab med [Rasmus Rasmussen, skifte 16.4.1706 lbnr.129]. Arv til B:
1) Kirsten Rasmusdatter.
Registrering 12.10.1731.

290 Jens Olufsen Jyde i Korsør. 27.3.1732, fol.104.
E: Johanne Jensdatter.
Første ægteskab med [Susanne Jensdatter, skifte 27.5.1717 lbnr.212]. B:
1) Oluf Jensen 34, i Amsterdam
2) Jens Jensen 30, i Ostindien
3) Inger Jensdatter 29
4) Cathrine Jensdatter 27
5) Jørgen Jensen 19.
Registrering 27.9.1731.

291 Anne Markusdatter i Korsør. 6.3.1732, fol.107.
E: Valentin Christensen, fisker. B:
1) Anne Valentinsdatter 18
2) Mathias Valentinsen 15
3) Margrethe Valentinsdatter 10
4) Svend Valentinsen 6.
Registrering 7.5.1731.

292 Anne Nielsdatter i Korsør. 22.2.1732, fol.109B.
E: Søren Jensen, møller. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 12
2) Maren Sørensdatter 9
3) Inger Sørensdatter 4.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Svendsdatter], skifte 15.6.1719 lbnr.248. Arv til B:
1) Jens Sørensen
2) Steen Sørensen.
Registrering 1.5.1731.

293 Susanne Cathrine Nielsdatter i Korsør. 28.5.1732, fol.112B.
E: Mads Andersen Bagge. B:
1) Niels Madsen 17
2) Anders Madsen 15
3) Hans Madsen 11
4) Bente Madsdatter 4.
Registrering 13.2.1732.

294 Anders Christensen Eeg, købmand i Korsør. 15.9.1730, fol.115.
Enkemand efter [Kirsten Madsdatter, begravet 30.9.1726]. B:
3) Christian Andersen Eeg
4) Peder Andersen Eeg, præst [i Øster Egesborg]
5) Hans Andersen Eeg
6) Mathias Andersen Eeg
7) Marie Andersdatter Eeg g.m. Arent Jansen Dam
8) Jacob Andersen Eeg
9) Morten Andersen Eeg.
Første hustru [begravet 22.1.1694]. B:
1) Anne Kirstine Andersdatter Eeg g.m. Rasmus Jensen Bay
2) Dorthe Andersdatter Eeg, [skifte 22.12.1711 lbnr.191], var g.m. Rasmus [Pedersen] Lykke. 2B:
a Engel Rasmusdatter Lykke g.m. Niels Troelsen i København
b Maren Rasmusdatter Lykke.
Registrering 30.1.1730.

295 Anders Andersen, Svarre i Korsør. 4.7.1732, fol.144B.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Karen Andersdatter 14
2) Anne Andersdatter 11
3) Maren Andersdatter 8
4) Niels Andersen 1.
Registrering 12.3.1732.

296 Kirsten Pedersdatter i Korsør. 25.4.1732, fol.148.
E: Jens Mortensen, murer. B:
7) Hieronimus Jensen 26 uger.
Første ægteskab med Hieronimus Olufsen [Sprøe], skifte 17.8.1728 lbnr.256. B:
1) Marie Hieronimusdatter
2) Jacob Hieronimussen
3) Oluf Hieronimussen
4) Mette Hieronimusdatter
5) Jens Hieronimussen
6) Maren Hieronimusdatter.
[Hieronimus Olufsens første ægteskab med] Mette Zachariasdatter, skifte 17.9.1711 lbnr.185. Arv til B:
1) Marie Hieronimusdatter
2) Maren Hieronimusdatter.

297 Søren Berntsen Øgler, rådmand i Korsør. 30.1.1732, fol.152B.
E: Bodil Margrethe. LV: Rasmus Wohnsen, forstander i Slagelse. B:
1) Hylleborg Sørensdatter Øgler 10
2) Bernt Sørensen Øgler 8
3) Jens Sørensen Øgler 7
4) Beathe Sørensdatter Øgler 5
5) Anne Sofie Sørensdatter Øgler 4
6) Mette Kirstine Sørensdatter Øgler 1½.
FM:
1 farbror Rasmus [Berntsen] Øgler, kapellan i Roskilde [Domkirke]
2 farbror Peder Humble Øgler.
Registrering 28.9.1731.
(Se skifte efter afdødes far Bernt Bendixen Øgler, præst i Hesselager, skifte Gudme herred gejstlig 7.7.1704 lbnr.20).

298 Bernt Madsen, skipper i Korsør. 12.9.1732, fol.163.
E: Maren Nielsdatter Kiel.
Af arvinger angives A:
1) mor Martha [Berntsdatter Schnabel], enke efter Andreas Rasch, postmester, [skifte 5.10.1728 lbnr.268].
Afdødes far var [Mads Rasmussen, skifte 9.12.1697 lbnr.75].
Registrering 11.8.1732.

299 Mette Andersdatter i Korsør. 9.11.1731, fol.166.
E: Oluf Bruunsen, færgemand. B:
1) Magdalene Olufsdatter 11
2) Andreas Olufsen 8.
Registrering 14.9.1731.

300 Kirsten Hansdatter i Korsør. 21.11.1732, fol.169.
E: Jens Mortensen [Lux]. B:
1) Bodil Jensdatter 7.
Registrering 14.2.1732.

301 Laurids Christensen, skovfoged i Korsør. 24.12.1732, fol.171B.
E: Margrethe Nikolajsdatter. B:
1) Christen Lauridsen
2) Nikolaj Lauridsen.
Afdøde logerede hos sin mor Mette, enke efter Christen Jørgensen, skovfoged.

302 Hans Hansen, sejllægger og hustru Anne Kirstine Pedersdatter i Korsør. 15.1.1733, fol.172.
B:
2) Maren Hansdatter 3½.
Af hans første ægteskab B:
1) Karen Hansdatter g.m. Søren Jensen Møller.
Registrering 19.9.1732.

303 Christine Marie Christiansdatter Frost i Korsør. 14.3.1733, fol.175.
E: Rasmus Schou. B:
1) Anne Marie Rasmusdatter Schou 2½.
Registrering 30.4.1731.

304 Hylleborg Andersdatter i Korsør. 20.8.1733, fol.181B.
E: Hans Nikolaj Birch, kirurg. B:
1) Nikolaj Hansen Birch 14
2) Frederik Hansen Birch 4.
Desuden nævnes enkemandens svoger Johan Adolf [Foss] på Sorø.
Registrering 26.4.1731.

305 Jørgen Hansen, skipper i Korsør. 13.8.1733, fol.183B.
E: Cathrine Nielsdatter. B:
1) Hans Jørgensen 9
2) Christen Jørgensen 6½
3) Bertel Jørgensen 1½.
Arv i boet efter Jens Poulsen, møller, [skifte 18.8.1721 lbnr.223] til B:
1) Johanne Jensdatter
2) Thomas Jensen.
Opholdskontrakt af 11.6.1731 for enkens gamle far Niels Hansen Kolding.
Registrering 16.7.1733.

306 Registrering i Korsør. 10.6.1734, fol.189.
Registrering 3.5.1734 hos Valentin Christensen og hustru, der er undveget på grund af anklage om tyveri.
Valentin Christensens første ægteskab med [Anne Markusdatter, skifte 6.3.1732 lbnr.291].

307 Karen Jørgensdatter i Korsør. 10.7.1734, fol.190B.
E: Gotfred Mathiassen, snedker. B:
1) Jørgen Gotfredsen 6 mdr.
Registrering 6.4.1731.

308 Abelone Lauridsdatter i Korsør. 6.8.1734, fol.192.
E: Peder Jensen Svarre.
Første ægteskab med Knud Madsen Svarre, [skifte 22.7.1729 lbnr.262]. B:
1) Christian Knudsen 18
2) Mette Knudsdatter 16
3) Barbara Knudsdatter 13.
Knud Madsens første ægteskab med [Anne Andersdatter, skifte 25.5.1699 lbnr.82]. Arv til B:
1) Jens Knudsen, i Eggeslevmagle, død. Hans søn
2) Karen Knudsdatter.
Knud Madsens andet ægteskab med [Mette Rasmusdatter, skifte 29.6.1713 lbnr.192]. Arv til B:
3) Mads Knudsen
4) Kirsten Knudsdatter.
Registrering 12.7.1734.

309 Peder Clausen Møller i Korsør. 3.7.1734, fol.197B, 205B.
E: Bodil Andersdatter. LV: Thomas Jensen, møllersvend, der ægter enken.
Første ægteskab med [Karen Christensdatter], skifte 27.3.1725 lbnr.239. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter.
FM: Peder Pedersen Aaris, skipper.
Registrering 29.5.1734.

310 Ingeborg Nielsdatter i Korsør. 16.9.1734, fol.202B.
E: Jørgen Jensen, vægter. A:
1) halvbror Peder Nielsen i Svenstrup i Tårnborg sogn
2) [halvbror] Henrik Nielsen i Nislev i Boeslunde sogn, død. Hans børn
3) [halvsøster] Dorthe Jørgensdatter i København
4) [halvsøster] Karen Jørgensdatter i København
5) [halvsøster] Dorthe Nielsdatter i Knudstrup i Løve sogn, død, hendes børn.
Registrering 15.7.1734.

311 Søren Jørgensen, vognmand i Korsør. 24.11.1734, fol.205.
E: Anne Nielsdatter.
Afkald Langetved på Fyn 22.10.1734 fra A:
1) mor Maren, enke efter Jørgen Christensen
2) bror Christen Jørgensen
3) søster g.m. Mads Christensen
4) søster g.m. Niels Lauridsen
5) søster Anne Cathrine Jørgensdatter.

312 Hans Olufsen Kruse, sejlingsmand i Korsør. 1.12.1734, fol.206.
E: Anne Andersdatter.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 29.7.1729 lbnr.264]. B:
1) Peder Hansen Kruse
2) Oluf Hansen Kruse
3) Maren Hansdatter Kruse g.m. Poul Jensen Jyde
4) Karen Hansdatter Kruse g.m. Christian Humble
5) Eleonora Hansdatter Kruse
6) Casper Hansen Kruse
7) Erik Hansen Kruse.
Registrering 15.7.1734.

313 Cathrine Jensdatter i Korsør. 24.11.1734, fol.207.
E: Morten Jensen, bødker.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.10.1734.

314 Peder Hansen, snedker i Korsør. 7.1.1735, fol.209B.
E: Christine Nielsdatter. LV: Peder Christensen, væver, der ægter enken.
Afdøde skal have en søster g.m. en kongelig matros i København.
Registrering 15.10.1734.

315 Bodil Pedersdatter i Korsør. 31.1.1735, fol.213.
E: Bertel Rosenau. B:
1) Hane Bertelsen Rosenau.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedfar Oluf Ibsen Brandt
2 afdødes søster Anne Pedersdatter.
Registrering 7.12.1734.

316 Sidsel Pedersdatter i Korsør. 4.2.1735, fol.215.
E: Jesper Hansen, vægter. B:
1) Jens Jespersen 17
2) Hans Jespersen 14.
Registrering 23.12.1734.

317 Karen Jacobsdatter i Korsør. 23.3.1735, fol.218.
E: Oluf Nielsen Præst. B:
2) Niels Olufsen.
Første ægteskab med [Hans Jørgensen, skifte 7.2.1708 lbnr.140]. B:
1) Jørgen Hansen.
Registrering 25.1.1735.

318 Johan Uttendal, hattemager i Korsør. 23.3.1735, fol.221.
E: Anne Christine Christensdatter. B:
1) Hans Johansen 9
2) Laurids Johansen 4
3) Johan Johansen 5 uger.
Registrering 27.1.1735.

319 Martha [Berntsdatter Schnabel] i Korsør. 17.2.1735, fol.223B.
Enke efter Andreas Rasch, postmester, [skifte 5.10.1728 lbnr.268].
Enkens første ægteskab med [Mads Rasmussen, skifte 9.12.1697 lbnr.75]. B:
1) Anne Kirstine Madsdatter g.m. Zacharias Bentsen, købmand i Slagelse
2) Søren Madsen, præst i Selje (Sæløe), [i Bergen stift] i Norge
3) Rasmus Madsen, rådmand, død. 3B:
a Mads Rasmussen
b Bernt Rasmussen
c Maren Rasmusdatter.
[Andet ægteskab med Rasmus Jacobsen, postmester, skifte 2.6.1701 lbnr.102]. B:
4) Karen Rasmusdatter g.m. Niels Stub i Slagelse.
Arv i boet til Andreas Rasch' søster Cathrine Svendsdatter Rasch på stedet.
Registrering 10.8.1734.

320 Oluf Sørensen Møller i Korsør. 2.4.1735, fol.232B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Christen Villadsen, der ægter enken. B:
1) Inger Olufsdatter
2)) Anders Olufsen.
Arv i boet efter Anders Christensen Eeg, skifte 15.9.1730 lbnr.294] til B:
1) Hans Andersen Eeg
2) Morten Andersen Eeg.

321 Poul Jensen Jyde i Korsør. 28.4.1735, fol.236.
E: Maren Hansdatter Kruse.
Arv efter enkens far Hans Olufsen Kruse, skifte 1.12.1734 lbnr.312.
Arvinger angives ikke.
Registrering 16.2.1735.

322 Kirsten Frederiksdatter Niemand i Korsør. 17.5.1735, fol.239.
E: Gotfred Mathiassen.
Arvinger angives ikke.
Registrering 4.3.1735.

323 Jesper Jørgensen, skomager i Korsør. 16.7.1735, fol.244B.
E: Sidsel Marie Lauridsdatter. B:
1) Ellen Jespersdatter
2) Jørgen Jespersen.
Registrering 7.4.1735.

324 Peder Nielsen, smed i Korsør. 16.7.1735, fol.247B.
E: Mette Jensdatter.
Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 5.6.1695 lbnr.60]. B:
1) Karen Pedersdatter
2) Niels Pedersen, smed
4) Maren Pedersdatter
5) Marie Pedersdatter g.m. Jacob Olufsen. (Hun kaldes også Malene Pedersdatter).
Desuden angives Iver Smed som afdødes svigersøn.
Registrering 3.5.1735.

325 Johanne [Bredal] i Korsør. 27.9.1735, fol.251.
Enke efter Bjørn Ravn, [skifte 10.3.1707 lbnr.136]. B:
1) Vilhelm Ravn, død. 2B:
a Johanne Vilhelmsdatter
b Albert Vilhelmsen.
FM: Hans Jacobsen Lange
2) Hans Ravn.
Arv i boet efter Anne [Kirstine Valentinsdatter], skifte 16.4.1716 lbnr.210, enke efter Christen Zachariassen, [skifte 15.8.1710 lbnr.174] til B:
1) Maren Christensdatter, enke efter Christen Jensen, postrider, [skifte 2.4.1729 lbnr.265].
Registrering 22.7.1735.

326 Else Elisabeth Frandsdatter i Korsør. 18.8.1735, fol.256.
E: Niels Jørgensen Bihl. B:
1) Johanne Amalie Nielsdatter.
Registrering 18.5.1735.

327 Jens Nielsen, kornmåler i Korsør. 3.2.1736, fol.258B.
E: Kirsten Hansdatter, nu forlovet med [Jens Jørgensen Bihl]. B:
2) Niels Jensen 3.
FM: Johan Jensen, skomager.
Første ægteskab med Helle Jensdatter, [skifte 16.12.1727 lbnr.255]. B:
1) Anne Marie Jensdatter.
Registrering 28.11.1735.

328 Jens Thomsen, vognmand i Korsør. 13.4.1736, fol.264.
E: Anne Nielsdatter. A:
1) mor g.m. Christen Nielsen i Hemmeshøj
2) søster Maren Thomasdatter g.m. Jacob Pedersen i Lundforlund
3) bror Thomas Thomsen 14
4) halvbror Niels Christensen
5) halvbror Oluf Christensen.
Arv i boet efter Anne Nielsdatter, der var g.m. Jens Svarre til 4 børn.

329 Poul Jensen Grøn i Korsør. 31.5.1736, fol.268B.
E: Ellen Madsdatter. B:
1) Jens Poulsen 2.
Registrering 1.3.1736.

330 Maren Jansdatter Dam i Korsør. 11.4.1736, fol.271.
E: Mathias Andersen Eeg, nu i Slagelse. B:
1) Anders Mathiassen 4¼
2) Iver Mathiassen 1.
FM:
1 morfar Jans Arentsen Dam. privilegeret gæstgiver
2 farbror Christian Andersen Eeg.
Bevilling til uskiftet bo af 7.5.1735.
Samfrændeskifte 11.4.1736.

331 Bodil [Bertelsdatter] i Korsør. 15.2.1736, fol.272B.
Enke efter Hans Poulsen, [skifte 10.4.1725 lbnr.247]. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Niels Andersen i Slagelse
2) Morten Hansen i Nørre Snede præstegård i Jylland.
Arv i boet efter datteren Maren Hansdatter første ægtemand til B:
1) Maren Pedersdatter.
Registrering 17.12.1735.

332 Christen Jørgensen Svindt i Korsør. 31.8.1736, fol.280.
E: Cathrine Folkersdatter. B:
1) Anne Christine Christensdatter
2) Jørgen Christensen
3) Margrethe Christensdatter
4) Folker Christensen
5) Thiel Christensen.
FM: farbror Jørgen Jørgensen Svindt.

333 Karen i Korsør. 7.9.1736, fol.282.
E: Jørgen Kruse. B:
1) Anne Jørgensdatter Kruse g.m. Hans Olufsen i Lynge på Sorø skoles gods.

334 Jørgen Lauridsen, byfoged i Korsør. 20.11.1736, fol.287B.
Enke hvis navn ikke angives. LV: Iver Lauridsen Hvid.
Arvinger angives ikke.
Registrering 26.9.1735.

335 Gertrud Hansdatter i Korsør. 30.1.1737, fol.308B.
E: Bruun Andersen. B:
1) Margrethe Bruunsdatter 2.
Registrering 18.1.1737.

336 Gotfred Mathiassen i Korsør. 22.2.1737, fol.312B.
Enkemand efter [Kirsten Frederiksdatter Niemand, skifte 17.5.1735 lbnr.322]. B:
1) Mathias Gotfredsen
2) Jacob Gotfredsen
3) Hans Gotfredsen.
Registrering 10.12.1736.

337 Karen Krog i Korsør. 2.3.1737, fol.314B.
E: Gunder Mogensen.
Arvinger angives ikke.
Registrering 15.1.1737.

338 Andreas Momme i Korsør. 20.3.1737, fol.316B.
Enke efter Johanne. B:
1) Karen Andreasdatter.
FM: morbror Søren Nielsen Møller, skipper.
Registrering 29.1.1737.

339 Mikkel Pedersen i Korsør. 1.5.1737, fol.318B.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Peder Mikkelsen 4
2) Karen Mikkelsdatter 1½.
FM: morfar Anders Rasmussen.
Registrering 18.1.1737.

340 Oluf Nielsen i Korsør. 12.4.1737, fol.323.
E: Anneke Cathrine Christensdatter. LV: bror Peder Christensen Langeland. B:
1) Anne Cathrine Olufsdatter 9
2) Christen Olufsen 6
3) Johanne Olufsdatter 2
4) Niels Olufsen 14 uger.
Registrering 25.2.1737.

341 Jens Mortensen Lux i Korsør. 20.7.1737, fol.327.
E: Bodil Pedersdatter. B:
2) Kirsten Jensdatter 3.
Første ægteskab med [Kirsten Hansdatter, skifte 21.11.1732 lbnr.300]. B:
1) Bodil Jensdatter 12.
Registrering 21.5.1737.

342 Kirsten Rasmusdatter i Korsør. 20.7.1737, fol.329B.
E: Hans Hansen, bådsmand. B:
1) Anne Hansdatter
2) Inger Hansdatter
3) Jørgen Hansen, [skifte 13.8.1733 lbnr.305]. 3B:
a Hans Jørgensen 12
b Christen Jørgensen 8
c Bertel Jørgensen 5.
Registrering 21.5.1737.

343 Albert Hansen, snedker og fattigforstander i Korsør. 10.4.1736, fol.332.
Enkemand efter Anne Sørensdatter.
Hans A:
0) forældre Hans Andreassen, [skifte 27.5.1698 lbnr.77] og Maren Christensdatter, død.
Følgende arver som halvsøskendebørn:
1) Agnethe Andersdatter, død, Hendes børn
2) Kirsten Knudsdatter. skifte 18.8.1714 lbnr.201, var g.m. Søren Mortensen Kærgaard. B:
a Mette Sørensdatter, [skifte 20.1.1730 lbnr.269], var g.m. Mikkel Nielsen, skipper. 2B:
1 Kirsten Mikkelsdatter g.m. Niels Boesen, skipper
2 Anne Marie Mikkelsdatter
b Anne Sørensdatter, [skifte 12.5.1725 lbnr.241], var g.m. Niels Pedersen, smed. 4B:
1 Søren Nielsen
2 Maren Nielsdatter g.m. Oluf Olufsen, væver i Skælskør
3 Elisabeth Nielsdatter g.m. Johannes Mogensen, skomager
4 Magdalene Nielsdatter
3) Anne Knudsdatter, død, var g.m. Anders Boesen, [skifte 23.7.1709 lbnr.156]. 3B:
a Hans Andersen Ruus
b Jørgen Andersen Ruus, død. 4B:
1 Anders Jørgensen
2 Johan Jørgensen, maler
3 Rasmus Jørgensen
4 Hans Jørgensen
c Rebekka Andersdatter, enke
4) Karen Andreasdatter, død, var g.m. Laurids Momme. 1B:
a Andreas Momme, [skifte 20.3.1737 lbnr.338]. 1B:
1 Karen Andreasdatter Momme.
Følgende gør krav på arv men afvises.
1) Disse børns morfar skulle være afdøde mands farfar:
a Marie Pedersdatter Qvist g.m. Mads Hansen Bolbro i Guldbjerg på Fyn
b Hans Pedersen Qvist i Svendborg
c Niels Pedersen Qvist i Kerteminde
d Christen Pedersen Qvist, død. 2B:
1 Peder Christensen Qvist i Kerteminde
2 Helvig Christensdatter Qvist hos sin mor i Ullerslev på Fyn.
2) Niels Jacobsen på Antvorskov rytterdistrikt, døbt Tårnborg 13.4.1669 som søn af afdødes morbror (hvilket benægtes af øvrige arvinger) Jacob Christensen Duun i Frølund.
Hendes A:
1) søster Sofie Sørensdatter i Skælskør, enke efter Rasmus Engelmannsen.

344 Laurids Olufsen, skovfoged i Korsør. 26.9.1737, fol.352.
E: Anne Sørensdatter. B:
3) Oluf Lauridsen 8
4) Søren Lauridsen 5
5) Maren Lauridsdatter 4
6) Anders Lauridsen 6 mdr.
Første ægteskab med [Inger Eriksdatter, skifte 7.5.1727 lbnr.251]. B:
1) Birthe lauridsdatter 27, g.m. Laurids Isaksen i Landsgrav [i Slagelse Sankt Peders landsogn] på ryttergodset
2) Erik Lauridsen 13.
FM: Erik Eriksen, skovfoged.
Registrering 12.8.1737.

345 Sofie Mikkelsdatter i Korsør. 18.1.1738, fol.356.
E: Johan Christian Andreassen, murer.
Arvinger angives ikke.
Registrering 25.11.1737.

346 Else Jensdatter Særup i Korsør. 28.2.1738, fol.358.
E: Mikkel Nielsen, skipper. B:
1) Anders Mikkelsen 4
2) Mette Mikkelsdatter 2.
Enkemandens første ægteskab med [Mette Sørensdatter], skifte 20.1.1730 lbnr.269. Arv til B:
3) Anne Marie Mikkelsdatter.

347 Kirsten Olufsdatter i Korsør. 14.3.1738, fol.360.
E: Jørgen Stadtz, murer. B:
1) Gustav Jørgensen Stadtz
2) Lorents Jørgensen Stadtz.
Registrering 15.1.1738.

348 Anders Ibsen i Korsør. 14.3.1738, fol.360B.
E: Agathe Andersdatter. B:
1) Anne Sofie Andersdatter 10
2) Gertrud Andersdatter 7.
Registrering 10.12.1737.

349 Thomas Lauridsen i Korsør. 14.3.1738, fol.363B.
E: Anne Marie Justsdatter. LV: bror Niels Justesen. B:
1) Laurids Thomsen 6
2) Just Thomsen 4
3) Thomas Thomsen 8 uger.
Registrering 10.12.1737.

350 Kirsten Nielsdatter i Korsør. 30.4.1738, fol.366B.
E: Peder Christensen, væver.
Arvinger angives ikke.
Arv efter enkens far Niels Hansen. grovsmed i Slagelse.
Enkens mor Margrethe er nu g.m. Christian Fath, klejnsmed i Slagelse.
Registrering 26.3.1738.

351 Iver Henriksen, maler i Korsør. 25.6.1738, fol.382.
E: Anne Cathrine Jacobsdatter Wetche. LV: Peder Hannibal Steenberg. B:
1) Henrik Jacob Iversen.
Registrering 24.3.1738.

352 Engel Simonsdatter Smertz i Korsør. 21.11.1738, fol.390.
E: Jørgen Hansen Trolleborg.
Første ægteskab med Peder Thomsen, [skifte 19.8.1721 lbnr.225]. B:
1) Simon Pedersen 22.
Andet ægteskab med Hartvig Wilchen, skifte 5.10.1731 lbnr.283. B:
2) Margrethe Hartvigsdatter Wilchen 15
3) Peder Hartvigsen Wilchen 14.
Registrering 28.10.1738.

353 Maren Hansdatter [Kruse] i Korsør. 28.11.1738, fol.398B.
Enke efter Poul Jensen Jyde, [skifte 28.4.1735 lbnr.321]. B:
1) [Anne Marie Poulsdatter 8].
FM: morbror Peder Hansen kruse.

354 Margrethe Mouridsdatter Morup i Korsør. 25.11.1738, fol.401.
E: Christian Andersen Eeg. B:
1) Mourids Christiansen 9
2) Margrethe Christiansdatter 6
3) Andreas Christiansen 4
4) Peder Christiansen 3
5) Kirsten Christiansdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Hans Andersen Eeg i Korsør
2 farbror Mathias Andersen Eeg, købmand i Slagelse.
Bevilling til uskiftet bo af 30.5.1738.
Samfrændeskifte 25.11.1738.

355 Arvid (Avid) Winther, ugift tjenestekarl i Korsør. 25.2.1739, fol.,402B.
A:
0) far [Nikolaj Thomsen Winther, visiterer i Dragsminde, skifte Rødby 20.12.1715 lbnr.121]
1) bror Thomas [Nikolajsen] Winther, præst i Skovlænge og Gurreby og Søllested
2) [bror Henrik Nikolajsen Winther, kapellan i Rødby og Ringsebølle, død uden børn]
3) bror Peder [Nikolajsen] Winther, [købmand i Rødby, død Rødby 2.5.1729], var g.m. [Maren Lauridsdatter Fiil, død 1727. 4B:
a Laurids Pedersen Winther
b Nikolaj Pedersen Winther
c Peder Pedersen Winther
d Søren Pedersen Winther.
Mors første ægteskab med [Peder]. B:
4) halvbror Søren [Pedersen] Masius, præst i Roholte, [skifte Fakse herred gejstlig 3.11.1732 lbnr.9]. 3B:
a Birgitte Charlotte Masius
b Sofie Masius
c Jørgen Masius
5) halvbror Hans [Pedersen] Masius, [skoleholder i Halsted, begravet Halsted 30.12.1726]. 3B:
a Nikolaj Masius
b Tim Masius
c Ellen Masius.
Registrering 3.12.1737.
Litteratur:
1 En Holstebro Winther slægt af Flemming Aagaard Winther.
2 Indberetning til biskop Bloch 1667. Skanderup sogn

356 Inger Christensdatter i Korsør. 6.3.1739, fol.406.
E: Johan Christian Andreassen, murer. B:
1) Christian Andreas Johansen 18 uger.

357 Anders Nielsen, skrædder i Korsør. 6.3.1739, fol.409.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Grønvold, der ægter enken. B:
1) Henrik Andersen 10
2) Magdalene Andersdatter 1½.
Registrering 12.1.1739.

358 Kirsten Andersdatter i Korsør. 12.6.1739, fol.411B.
E: Peder Hansen Kruse. B:
1) Anders Pedersen 16
2) Karen Pedersdatter 1½.
Arv i boet efter faster Maren Hansdatter [Kruse] i Korsør. 28.11.1738 lbnr.353, enke efter Poul Jensen Jyde, [skifte 28.4.1735 lbnr.321] til B:
1) Anne Marie Poulsdatter.
Registrering 6.4.1739.

359 Bodil Eriksdatter i Korsør. 3.6.1739, fol.415.
E: Hans Jørgensen Bildt. B:
1) Ellen Hansdatter 7
2) Maren Hansdatter 5
3) Anne Kirstine Hansdatter 16 uger.

360 Karen [Sørensdatter] i Korsør. 14.8.1739, fol.417B.
Enke efter [Johan] Rohde, [begravet 23.2.1737]. B:
1) Peder Christian Rohde.
Registrering 28.3.1739.

361 Jørgen Hansen, snedker i Korsør. 4.9.1739, fol.419B.
E: Maren [Hansdatter]. LV: svoger Søren Jørgensen Stude. B:
1) Bertel Jørgensen 5
2) Hans Christian Jørgensen 1.

362 Alette Margrethe Lohse i Korsør. 16.10.1739, fol.426.
Enke efter Frederik Rasmussen Lomborg, registrering 11.5.1739 efter hans død. B:
1) Jacob Frederiksen Lohse 10.
FM:
1 morbror Frederik Lohse, klokker og dansk skoleholder i Korsør
2 mosters mand Rasmus Akselsen, skipper.

363 Anneke Arentsdatter i Korsør. 13.1.1740, fol.436B.
Enke. B:
1) Arent Jensen, skipper
2) Hans Jensen, degn i Herringe på Fyn, [hvor han kaldes Hans Jensen Gemsø]
3) Jens Jensen i København, død. 1B:
a en søn, der døde i Korsør
4) Maren Jensdatter g.m. Mads Hansen, bådsmand
5) Cathrine Jensdatter.
Registrering 30.12.1739.
(Sml. lbnr.100).

364 Thomas Jensen, møller i Korsør. 4.3.1740, fol.438B.
E: Bodil Andersdatter. A:
1) søster Johanne Jensdatter i Terp
2) halvbror Poul Jensen, vognmand
3) halvbror Peder Jensen
4) halvbror Hans Jensen, skomagersvend
5) halvsøster Karen Jensdatter g.m. Gotfred Hammer i Vemmelev
6) halvsøster Anne Sofie Jensdatter.
Enkens første ægteskab med Peder Clausen, [skifte 3.7.1734 lbnr.309]. Hans første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 27.3.1725 lbnr.239]. Arv til B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter.
Registrering 17.11.1739.

365 Cathrine Jensdatter i Korsør. 2.12.1739, fol.445.
E: Oluf Knudsen. A:
1) bror Jens Jensen i Holland
2) bror Jørgen Jensen i Vestindien
3) bror Oluf Jensen i Frankrig
4) søster Inger Jensdatter g.m. Johan Jørgensen Wedtscher i Åbenrå.
Registrering 27.10.1739.

366 Hans Nielsen Klastrup i Korsør. 13.4.1740, fol.449B.
A:
1) far Niels Jensen i Kastrup [i Testrup sogn] i Rinds herred, 90 år gammel, enke efter afdødes mor Anne Graversdatter
2) bror Jacob Nielsen.
Afdøde havde tidligere været ladefoged på Bonderup [i Tårnborg sogn].

367 Hans Hansen, bådsmand i Korsør. 17.6.1740, fol.453B.
Enkemand efter [Kirsten Rasmusdatter], skifte 20.7.1737 lbnr.342. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Christian Jensen i København
2) Inger Hansdatter
3) Jørgen Hansen, [skifte 13.8.1733 lbnr.305]. 3B:
a Hans Jørgensen 15
b Christen Jørgensen 11
c Bertel Jørgensen 8.
Registrering 21.1.1740.

368 Otto Fabricius i Korsør. 22.7.1740, fol.455.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jesper Nielsen. A:
0) forældre [Conrad Jochum Fabricius (Fabritius), skifte 31.8.1728 og Ursula Korte Kampf, død 13.11.1693]. B:
1) bror Peder Fabricius
2) bror Jacob Fabricius i Slagelse, død. Hans børn
3) søster Sofie Fabricius
4) søster Kirsten Fabricius g.m. Jesper Nielsen, rådstueskriver
5) bror Otto Christian Fabricius, død. Hans børn.

369 Peder Nielsen, skinder i Korsør. 23.7.1740, fol.456.
E: Karen hansdatter. B:
1) Maren Pedersdatter 6.
Registrering 18.6.1740.

370 Marie Elisabeth Barmeyer i Korsør. 25.7.1740, fol.460.
E: Christian Lauridsen Svarre, vognmand. B:
1) Lorents Christian Rohde 2
2) Marie Elisabeth Barmeyer 19 uger.
FM:
1 afdødes stedfar Hans Christian Rohde, købmand i Slagelse
2 Jørgen Hansen Trolleborg, vognmand i Korsør, g.m. enkemandens første hustrus søster.
Bevilling til uskiftet bo af 9.4.1740.
Samfrændeskifte 25.7.1740.

371 Karen Nielsdatter i Korsør. 25.7.1740, fol.462.
E: Oluf Mikkelsen. B:
1) Mikkel Olufsen 29
2) Johanne Olufsdatter g.m. Niels Jensen
3) Niels Olufsen 19
4) Poul Olufsen 14
5) Anne Olufsdatter 12.
Arv i boet efter Laurids Jensen, [skifte 18.1.1724 lbnr.237] til B:
1) Marie Lauridsdatter
2) Kirsten Lauridsdatter.
Registrering 11.6.1740.

372 Dorthe Christence Madsdatter i Korsør. 23.8.1740, fol.463.
E: Peder Christensen Langeland, skipper. B:
1) Christen Pedersen 6
2) Mads Pedersen 4½
3) Hedvig Marie Pedersdatter 3
4) Peder Pedersen 18 uger.

373 Jan Arentsen Dam i Korsør. 2.9.1740, fol.465B.
E: Kirsten Jørgensdatter. B:
3) Iver Albert Dam.
Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 11.9.1723 lbnr.234]. B:
1) Arent Jansen Dam
2) Maren Jansdatter Dam, [skifte 11.4.1736 lbnr.330]. E: Mathias Andersen Eeg, nu i Slagelse. B:
1) Anders Mathiassen
2) Iver Mathiassen.
Testamente af 20.3.1739.

374 Marie Andersdatter Eeg i Korsør. 6.8.1740, fol.466B.
E: Arent Jansen Dam. B:
1) Anders Dam 14
2) Kirsten Dam 11
3) Gert Dam 7½
4) Maren Dam 5.
Bevilling til uskiftet bo af 5.2.1740.
Samfrændeskifte 6.8.1740.

375 Johannes Christensen, skomager i Korsør. 22.7.1740, fol.468.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans Andersen Lindeskov. A:
0) forældre Christen Lauridsen, klokker i Skælskør. 8.1.1710 lbnr.92 og Bodil Steffensdatter
1) bror Peder Christensen i Korsør
2) [halv]bror Laurids Christensen, klokker i Skælskør, [skifte Skælskør 10.12.1738 lbnr.212]. 2B:
a [Maren Lauridsdatter]
b [Christen Lauridsen]
3) [halv]søster Else Marie Christensdatter g.m. Oluf Kruse.

376 Hans Nikolaj Birch, kirurg i Korsør. 21.6.1740, fol.470.
Enkemand efter [Hylleborg Andersdatter, skifte 20.8.1733 lbnr.304]. B:
1) Frederik Hansen Birch 11.
FM: [fars svoger] Johan Adolf Foss, [købmand] i Sorø.
Desuden nævnes afdødes svoger Hans [Mouridsen Meyer], præst i Vistoft [på Mols] i Jylland.

377 Ann Cathrine Jacobsdatter i Korsør. 3.12.1740, fol.472B.
E: Jørgen Hansen Trolleborg. B:
1) Hans Ulrik Jørgensen
2) Anne Cathrine Jørgensdatter.
Arv i boet efter [Hartvig Wilchen, skifte 5.10.1731 lbnr.283] til B:
1) Margrethe Hartvigsdatter
1) Peder Hartvigsen Wilchen.

378 Dorthe Olufsdatter i Korsør. 18.11.1740, fol.474.
Enke efter [Hans Nielsen Mørch, skifte 18.8.1724 lbnr.240]. B:
1) Ellen Marie Hansdatter g.m. Jens Jørgensen
2) Gertrud Hansdatter, [skifte 30.1.1737 lbnr.335]. E: Bruun Andersen. B:
a Margrethe Bruunsdatter.
3) Mathias Mørch.

379 Peder Nielsen Qvist i Korsør. 10.1.1741, fol.475.
A:
1) mor Maren Nielsdatter
2) bror Hans Nielsen Qvist i Slagelse
3) søster Karen Nielsdatter g.m. Hans Nielsen i Kulby på Foghs gods.
Registrering 10.12.1740.

380 Gertrud Knudsdatter i Korsør. 13.1.1741, fol.475B.
E: Hans Andersen Ruus. B:
1) Birgitte Hansdatter 27
2) Christen Hansen Ruus 25
3) Kirsten Hansdatter 21.

381 Karen Knudsdatter i Korsør. 13.1.1741, fol.477.
E: Jens Kalleby, skovfoged. A:
1) Christian Knudsen på egne og medarvingers vegne.
Registrering 1.12.1741.

382 Hans Christian Jørgensen i Korsør. 31.3.1741, fol.477B.
A:
1) mor Maren Hansdatter, enke efter Jørgen Hansen, snedker, [skifte 4.9.1739 lbnr.361]. LV: svoger Søren Jørgensen Stude. B:
1) bror Bertel Jørgensen.

383 Christian Hansen, vægter i Korsør. 13.1.1741, fol.478.
E: Cathrine Christiansdatter. LV: Peder Hannibal Steenberg.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkens søn Oluf Olufsen Winther.

384 Andreas Rasmussen Overgaard i Korsør. 19.5.1741, fol.479B.
E: Dorthe Marie Dølner. LV: Claus Hansen, snedker. A:
1) far Rasmus Jensen i Lillering på Århus Domkirke øverste kapellani gods.

385 Karen Christensdatter i Korsør. 13.1.1741, fol.480.
E: Oluf Hansen Egholm. A:
1) søster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Poul Rasmussen, hattemager, [skifte 13.12.1731 lbnr.289]. Første ægteskab med [Rasmus Rasmussen, skifte 16.4.1706 lbnr.129]. 3B:
a Karen Rasmusdatter g.m. Hans Rasmussen
b Kirsten Rasmusdatter g.m. Niels Lambertsen
c Anne Rasmusdatter g.m. Peder Nielsen Post
2) søster Marie Christensdatter, død, var g.m. Poul Nielsen, hyrekusk i København. 2B:
a Johan Poulsen Friis. skrædder i København
b Anne Kirstine Poulsdatter.

386 Jacob Terkildsen, møller i Korsør. 23.6.1741, fol.482.
E: Johanne Jensdatter. LV: Christian Lauridsen Svarre. A:
1) bror Oluf Terkildsen, læsteskærer i København
2) søster g.m. Hans Hansen Hedensted i Slagelse
3) halvsøster Kirsten Terkildsdatter g.m. Laurids Rasmussen i Kompagnistræde i København.

387 Peder Nielsen Klokker i Korsør. 20.9.1741, fol.484B.
E: Maren Andersdatter Holse. LV: Peder Hannibal Steenberg. B:
1) Bente Pedersdatter 10
2) Cathrine Pedersdatter 8
3) Magdalene Pedersdatter 2.
Afdøde døde 8.4.1741.

388 Lyder Rønneke i Korsør. 29.6.1740, fol.485.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Christian Lydersen 25
2) Daniel Lydersen 22
3) Niels Lydersen 19
4) Christine Lydersdatter 12.
FM:
1 Henrik Mogensen, byfoged g.m. enkens søster
2 Christian Fath, klejnsmed i Slagelse g.m. afdødes søskendebarn.
Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1740.
Samfrændeskifte 29.6.1740.

389 Sofie Mouridsdatter Morup i Korsør. 21.6.1740, fol.486.
E: Andreas Spormann, rådmand og tolder. B:
1) Mourids Spormann 15
2) Andreas Spormann 14
3) Cort Spormann 6¾.
FM:
1 Henrik Mogensen, byfoged
2 Christian Andersen Eeg g.m. afdødes søster.
Bevilling til uskiftet bo af 4.11.1735.
Samfrændeskifte 21.6.1740.

390 Casper Hefer, en fremmed rejsende, der døde i Korsør. 13.10.1741, fol.486B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 23.8.1741.

391 Karen Jensdatter i Korsør. 19.12.1741, fol.487.
E: Laurids Pedersen Lerche, snedker. B:
1) Jens Lauridsen Lerche 21, discipel i Køge latinskole
2) Gertrud Lauridsdatter g.m. Morten Bentsen, hjulmand.
Afdøde døde 15.7.1741.

392 Henrik Mogensen, byfoged i Korsør. 18.8.1741, fol.488.
E: [Bodil Sørensdatter], der døde 30.5.1741. B:
1) Mogens Henriksen 17
2) Mette Marie Henriksdatter 12
3) Maren Henriksdatter 8
4) Sofie Henriksdatter 5
5) Søren Henriksen 3.
Afdøde døde 30.12.1740.

393 Anne Rasmusdatter i Korsør. 30.1.1742, fol.493.
E: Jens Poulsen Stude. A:
1) søster [Johanne Rasmusdatter, begravet 28.4.1738, var g.m. Christen Pedersen Langeland, begravet 20.12.1730]. 4B:
a Johanne Christensdatter g.m. Peder Pedersen Aarhus
b Anneke Christensdatter g.m. Jens Albertsen
c Peder Christensen Langeland
d Rasmus Christensen Langeland
2) bror [Jørgen Rasmussen], død, var g.m. [Bodil Sørensdatter]. 1B:
a Søren Jørgensen Stude.
Afdøde døde 28.6.1741.

394 Jens Thomsen i Korsør. 7.2.1742, fol.493B.
Arvinger angives ikke.

395 Mads Andersen Bagge, skibsmand i Korsør. 7.2.1742, fol.493B.
E: Ellen Hansdatter. B:
5) Cathrine Susanne Madsdatter 8
6) Ellen Madsdatter 5.
Første ægteskab med [Susanne Cathrine Nielsdatter], skifte 28.5.1732 lbnr.293. B:
1) Niels Madsen 27
2) Anders Madsen 25
3) Hans Madsen 20
4) Bente Madsdatter 14.
Registrering 25.11.1741.

396 Niels Jensen, matros i Korsør. 7.2.1742, fol.495.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.12.1741.

397 Anne Nielsdatter, ugift tjenestepige i Korsør. 11.12.1742, fol.495.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var født i Jylland ½ mil fra Skanderborg, døde 28.9.1742.

398 Hans Christiansen, grovsmed i Korsør. 5.2.1743, fol.496.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Jesper Andersen, der ægter enken. B:
1) Christen Hansen 3
2) Knud Hansen 1½.
Afdøde døde 19.7.1742.

399 Iver Jørgensen, ugift tjenestekarl i Korsør. 12.2.1743, fol.496B.
Afdøde, der var født på Lolland, havde tjent en del år i København og døde i sin tjeneste i Korsør 28.1.1742.

400 Kirsten Hansdatter i Korsør. 16.2.1743, fol.498.
E: Jens Jørgensen Bildt. B:
1) Hans Jensen Bildt 5.
FM:
1 Peder Pedersen Aaris, skipper
2 Peder Langeland, skipper
3 Hans Jørgensen Bildt.
Afdøde døde 17.9.1742.

401 Margrethe Rasmusdatter i Korsør. 19.4.1743, fol.499.
Enken efter Peder Andersen, [skifte 18.9.1725 lbnr.253].
Første ægteskab med [Bertel Bertelsen, skifte 14.5.1716 lbnr.207]. B:
1) Maren Bertelsdatter g.m. Rasmus Christensen
2) Else Bertelsdatter g.m. Jens Hansen Rante.
Afdøde døde 19.1.1743.

402 Thomas Wulfeldt, gæstgiver i Korsør. 1.5.1743, fol.499B.
E: Marie Eriksdatter Kolding. LV: Niels Lambertsen. B:
1) Peder Wulfeldt 13
2) Johanne Brahms Wulfeldt 8
3) Arnold Jonas Wulfeldt 5.
FM: Jens Pedersen, skytte.
Arv i boet til Oluf Bruunsens børn.

403 Maren Nielsdatter i Korsør. 14.6.1743, fol.501.
Uden ægteskab med Jochum Greve, bager, der er flyttet fra byen, uvist hvorhen B:
1) Ellen Marie, født 16.5.1743.
Desuden nævnes afdødes søster Ellen Nielsdatter i Bjergby.
Afdøde døde 20.5.1743.

404 Margrethe Cathrine Lauridsdatter i Korsør. 19.6.1743, fol.501B.
E: Vogn (Wohn) Didriksen, bødker. B:
1) Bodil Wohnsdatter 15
2) Didrik Wohnsen 14
3) Laurids Wohnsen 9
4) Anders Wohnsen 8.
Afdøde døde 17.3.1743.
(Se skifte efter afdødes far Laurids Pedersen, hattemager i Nyborg, skifte Nyborg 20.3.1739 lbnr.699).

405 Niels Jensen Bork, skoflikker i Korsør. 19.6.1743, fol.502.
E: Johanne Olufsdatter. B:
1) Jens Nielsen 1½.
Afdøde døde 24.2.1743.

406 Johanne Jensdatter i Korsør. 12.7.1743, fol.502.
E: Jørgen Hansen Trolleborg. A:
0) forældre [Jens Poulsen, skifte 18.8.1721 lbnr.223 og Maren Thomasdatter, [skifte 3.10.1705 lbnr.126]
Fars første ægteskab med [Lene Olufsdatter, skifte 13.5.1693 lbnr.39]. B:
1) halvsøster Karen Jensdatter g.m. Gotfred Hammer, smed i Vemmelev.
[Fars tredje ægteskab med Anne Sofie Rasmusdatter, skifte 24.11.1711 lbnr.186]. B:
2) halvbror Poul Jensen Svarre.
[Fars fjerde ægteskab med Anne Margrethe Hansdatter]. B:
3) halvsøster Anne Sofie Jensdatter g.m. Peder Nielsen, møller
4) Peder Jensen, skibskarl
5) Hans Jensen, skomagersvend.
Afdøde døde 6.6.1743.

407 Bente Andersdatter i Korsør. 19.6.1743, fol.503.
E: Niels Sørensen Angel. B:
1) Søren Nielsen 8.
Afdøde døde 25.1.1743.

408 Kirsten Henriksdatter i Korsør. 19.6.1743, fol.503B.
E: Mads Olufsen. B:
1) Maren Madsdatter 3.
Afdøde døde 13.2.1743.

409 Anne Margrethe Ludvigsdatter i Korsør. 19.6.1743, fol.504.
E: Andreas Jensen. B:
1) Maren Andreasdatter 12.
Afdøde døde 7.3.1743.

410 Oluf Mikkelsen, undermåler i Korsør. 27.11.1743, fol.504B.
E: Ingeborg Andersdatter. LV: Jens Mortensen, murer. B:
6) Anders Olufsen 2.
FM: morbror Bruun Andersen.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter], skifte 25.7.1740 lbnr.371. B:
1) Mikkel Olufsen, skrædder
2) Johanne Olufsdatter, enke efter Niels Jensen [Bork, skifte 19.6.1743 lbnr.405]
3) Niels Olufsen 23, skibskarl
4) Poul Olufsen 21
5) Anne Olufsdatter 16.
Afdøde døde 18.11.1743.

411 Maren Christensdatter i Korsør. 10.1.1744, fol.505B.
Enke efter Christen Jensen, postrider, [skifte 2.4.1729 lbnr.265]. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 26
2) Jens Christensen 25
3) Christen Christensen 20
4) Abelone Christensdatter 16.
Afdøde døde 16.7.1743.

412 Anne Nielsdatter i Korsør. 29.2.1744, fol.506.
E: Poul Nielsen Svarre.
Første ægteskab med [Anders Andersen, Svarre, skifte 4.7.1732 lbnr.295]. B:
1) Karen Andersdatter 26
2) Anne Andersdatter 23
3) Maren Andersdatter 20
4) Niels Andersen 13.
Afdøde døde 25.5.1743.

413 Anne Cathrine Olufsdatter i Korsør. 7.3.1744, fol.507.
E: Niels Jacobsen, klejnsmed. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 6 mdr.
Afdøde døde 8.11.1743.

414 Niels Justesen, snedker i Korsør. 18.3.1744, fol.507B.
E: Anne Kirstine Mortensdatter. LV: Jens Mortensen. murer. B:
1) Just Nielsen 5½
2) Marie Cathrine Nielsdatter 2½.
Afdøde døde 5.2.1744.

415 Bodil Andersdatter i Korsør. 28.2.1744, fol.508.
E: Oluf Jensen, møller. A:
1) Hans Joensen i Tjæreby, død. Hans børn
2) Søren Joensen i Gryderup
3) Karen Joensdatter g.m. Peder Hansen i Stræde?
Afdøde døde 22.10.1743.

416 Hans Jørgensen Bildt i Korsør. 30.4.1744, fol.509.
E: Anne Cathrine Eliasdatter. LV: Rasmus Christensen Langeland. B:
4) Anneke Hansdatter 6 mdr.
Første ægteskab med [Bodil Eriksdatter], skifte 3.6.1739 lbnr.359. B:
1) Ellen Hansdatter 12
2) Maren Hansdatter 8
3) Anne Kirstine Hansdatter 5.
Afdøde døde 14.3.1744.

417 Hans Pedersen, vægter i Korsør. 12.5.1744, fol.510.
Enkemand. B:
1) Jeppe Hansen 19
2) Maren Hansdatter 16.
Afdøde døde 24.1.1744.

418 Else Nielsdatter i Korsør. 15.5.1744, fol.510.
E: Laurids Andersen, murer. B:
1) Søren Lauridsen 13
2) Anne lauridsdatter 11.
Afdøde døde 26.1.1744.

419 Bruun Andersen, matros i Korsør. 10.6.1744, fol.510B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Mortensen, murer. B:
2) Anders Bruunsen 6
3) Gertrud Bruunsdatter 3.
FM: morbror Hans Nielsen i Næsby ved Stranden.
Første ægteskab med [Gertrud Hansdatter], skifte 30.1.1737 lbnr.335. B:
1) Margrethe Bruunsdatter 9.
Afdøde døde 22.3.1744.

420 Maren Carstensdatter i Korsør. 20.6.1744, fol.511.
E: Peder Christensen Langeland, skipper. B:
1) Dorthe Christence Pedersdatter 1½.
Afdøde døde 7.3.1744.

421 Vogn Didriksen, bødker i Korsør. 26.8.1744, fol.512.
E: Anne Kirstine Pedersdatter, der døde 9.5.1744.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Margrethe Cathrine Lauridsdatter, skifte 19.6.1743 lbnr.404]. B:
1) Bodil Wohnsdatter 16
2) Didrik Wohnsen 15
3) Laurids Wohnsen 11
4) Anders Wohnsen 9.
FM: mosters mand Niels Christensen, hattemager.
Hendes A:
0) forældre [Peder Clausen Møller og Karen Christensdatter, skifte 27.3.1725 lbnr.239]
1) [moster Maren Christensdatter, skifte 10.1.1744 lbnr.411, var g.m. Christen Jensen, postrider, [skifte 2.4.1729 lbnr.265]. Hendes børn
2) [moster Anne Kirstine Christensdatter, skifte Skælskør 21.9.1739 lbnr.211, var g.m. Lorents Bay i Skælskør. Hendes børn.

422 Palæmon Laurberg, kaptajn og borgmester i Korsør. 25.7.1742, fol.513.
E: Marie Margrethe Wind. LV: svigersøn Ulrik Dørker, borgmester i Korsør. B:
9) Anne Margrethe Marsvin Laurberg
10) Hedvig Laurberg
11) Johan Ludvig Laurberg.
Første ægteskab med [Marie Dorthe Ditlevsdatter Faldsted, begravet Sønderholm 6.11.1725]. B:
1) Søren Ditlev Laurberg
2) Gert Didrik Laurberg
3) [Christence Laurberg] g.m. Lorents Hoese, prokurator i Ålborg
4) [Beathe Margrethe Laurberg] g.m. [Hans] Ejlersen, skovrider [i Antvorskov distrikt].
Andet ægteskab med [Anne Margrethe Marsvin]. B:
5) Peder Hornbæk Laurberg
6) Christian Frederik Laurberg
7) Otto Christoffer Laurberg
8) Magdalene Laurberg.
Afdøde, [der var søn af Søren Lauridsen Laurberg, præst i Røgen og Sporup], døde 12.8.1741.

423 Ditmer Pedersen Finøe, klejnsmedesvend i Korsør. 27.11.1744, fol.523B.
E: Engel Marie Martinsdatter Knøitel. B:
1) Cathrine Birgitte Ditmersdatter 1¼.
Fledføringskontrakt af 31.8.1742 med afdødes [sted]far Hans Jensen, klejnsmed.
Afdøde døde 18.4.1744.

424 Karen Jensdatter i Korsør. 22.1.1745, fol.524B.
E: Anders Rasmussen Lollike. B:
1) Rasmus Andersen, vognmand
2) Anders Andersen, student og skoleholder i Tystrup
3) Jesper Andersen, grovsmed
4) Maren Andersdatter g.m. Jørgen Stads
5) Johanne Andersdatter g.m. Johan Christiansen, murer
6) Maren Andersdatter 15.
Afdøde døde 12.4.1744.

425 Cathrine Elisabeth Gouet i Korsør. 10.2.1745, fol.525.
E: Jørgen Pontussen, skrædder. A:
1) halvsøster Sofie Gouet
2) halvsøster Marie Rotsach
3) halvsøster Dorthe Schønfelt, alle i Mecklenburg.
Afdøde døde 2.12.1744.

426 Birgitte eriksdatter i Korsør. 10.2.1745, fol.525B.
E: Henrik Jensen, væver. B:
1) Sidsel Cathrine Henriksdatter 7
2) Erik Henriksen 3.
Afdøde døde 27.10.1744.

427 Jacob Olufsen i Korsør. 30.6.1745, fol.526.
E: Marie Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Johannes Peder Jacobsen Guldager, forpagter på Nørager på Sjælland
2) Bertel Jacobsen Guldager, snedker i Nyborg, død. Hans bør
3) Oluf Jacobsen 14
4) Gertrud Jacobsdatter, [skifte 6.4.1731 lbnr.282], var g.m. Gotfred Mathiassen, snedker. 2B:
a Hans Gotfredsen 16
b Jacob Gotfredsen 15.
Afdøde døde 7.5.1745.

428 Anne Bondesdatter i Korsør. 17.9.1745, fol.526B.
Enke efter Rasmus Madsen. B:
1) Mads Rasmussen 25
2) Maren Rasmusdatter 24, g.m. Johannes Valentin
3) Bernt Rasmussen 19.
Afdøde døde 18.11.1744.

429 Christen Olufsen Sprogø, skipper i Korsør. 20.12.1745, fol.527B.
E: Maren Villadsdatter. A:
1) bror Hieronimus Olufsen, [skifte 17.8.1728 lbnr.256]. 5B:
a Jacob Hieronimussen 30
b Oluf Hieronimussen 27, skrædder
c Mette Hieronimusdatter 23
d Jens Hieronimussen 22
e Marie Hieronimusdatter 19
2) søster Maren Olufsdatter g.m. Jens Mathiassen i Odense
3) søster Anne Olufsdatter g.m. Gunder Olufsen på Sprogø
4) søster Hylleborg Olufsdatter, død, var g.m. Vilhelm, konstabel. 3B:
a Oluf Vilhelmsen 24
b Vilhelm Vilhelmsen 15
c Antonius Vilhelmsen 13.
Afdøde døde 9.5.1745.

430 Maren Nielsdatter i Korsør. 4.2.1746, fol.528.
E: Mikkel [Hansen], skrædder. B:
4) Nikolaj Mikkelsen 18
5) Cathrine Mikkelsdatter 15
6) Anne Kirstine Mikkelsdatter 10.
Første ægteskab med [Niels Andersen, skifte 27.2.1727 lbnr.250]. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Christen Jensen i Slagelse
2) Niels Nielsen 28, møllersvend i Kalundborg
3) Peder Nielsen 23, skibskarl.
Afdøde døde 14.3.1745.

431 Anne Nielsdatter i Korsør. 9.2.1746, fol.528B.
E: Jørgen Olufsen.
Arvinger angives ikke, men de skal bo på Stigsnæs og i Smidstrup ved Skælskør.
Afdøde døde 27.3.1745.

432 Frederik Flor, byfoged i Korsør. 22.8.1746, fol.529.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 19.10.1741.

433 Jens Rasmussen Bay, skipper i Korsør. 20.11.1744, fol.530.
E: Maren Hansdatter, der døde 27.4.1744. B:
1) Anne Magdalene Jensdatter Bay 11
2) Marie Jensdatter Bay 7
3) Anders Jensen Bay 6
FM: morbror Anders Christian Hansen.
Afdøde døde 27.2.1744.

434 Elisabeth Morup i Korsør. 13.11.1745, fol.545B.
E: Hans Andersen Eeg. B:
1) Anders Hansen Eeg 14
2) Mourids Hansen Eeg 10
3) Christian Hansen Eeg 8
4) Marie Kirstine Hansdatter Eeg 3.
FM:
1 farbror Christian Andersen Eeg
2 morbrors søn Mourids Mortensen.

435 Anne Elisabeth i Korsør. 10.3.1746, fol.546B.
Enke efter Andreas Stolpe, rådmand. B:
1) Maren Stolpe g.m. Abraham Libano i Roskilde
2) Ursula Ursia Stolpe 21
3) Drude Stolpe 21.
FM: morbror Gabriel Esajas Borchsenius, forvalter på Sæbygård.
Afdøde døde 9.12.1745.

436 Birthe Frandsdatter i Korsør. 20.7.1746, fol.549.
E: Claus Villumsen, skomager. B:
2) Kirsten Clausdatter 26.
Første ægteskab med [Hans Nielsen, skifte 19.3.1715 lbnr.200. B:
1) Niels Hansen 36.

437 Rasmus Jensen Bay, skipper i Korsør. 22.7.1746, fol.549B.
E: Anne Kirstine Andersdatter. B:
1) Jens Rasmussen Bay, skifte 20.11.1744 lbnr.433]. 3B:
a Anne Magdalene Jensdatter Bay 12
b Marie Jensdatter Bay 8½
c Anders Jensen Bay 7½
2) Anne Rasmusdatter Bay g.m. Laurids Iver Morbech
3) Maren Rasmusdatter Bay g.m. Hans Christensen Hald, tømrer
4) Kirsten Bay 24
5) Marie Rasmusdatter Bay 21
6) Anders Rasmussen Bay 15.
Afdøde døde 8.11.1745.

438 Peder Christian Rohde, skipper i Korsør. 13.11.1744, fol.551.
A:
0) forældre [Johan Rohde, begravet 23.2.1737 og Karen Sørensdatter, skifte 14.8.1739 lbnr.360]
1) morbror Troels Sørensen i Flensborg, død. 5B: 3 sønner og 2 døtre
2) morbror Laurids Sørensen i Sorø, død. 4 børn
3) moster Anne Sørensdatter, enke efter Gotfred Hertz Hansen, skrædder i Odense.
Afdøde døde 20.3.1744.

439 Jens Pedersen Øbo, købmand i Korsør. 15.8.1746, fol.554B.
E: Bodil. LV: Christian Lauridsen Svarre. A:
1) bror Rasmus Pedersen på Omø
2) bror Hans Pedersen på Agersø
3) søster Dorthe Pedersdatter g.m. Christen Eliassen på Agersø
4) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Thomas Hansen på Agersø
5) søster Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. hans Jespersen. 1B:
a Birthe Hansdatter.
Afdøde døde 15.7.1746.

440 Kirsten Jørgensdatter, ugift tjenestepige i Korsør. 7.9.1746, fol.555B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Undløse.

441 Claus Hansen, snedker i Korsør. 23.3.1746, fol.555B.
E: Maren Nielsdatter Piil. A:
1) bror Hans Hansen, snedker
2) bror Jørgen Hansen, [skifte 4.9.1739 lbnr.361]. 1B:
a Bertel Jørgensen 10
3) søster Mette Hansdatter g.m. Peder Nielsen, strandrider
4) søster Maren Hansdatter g.m. Laurids Glarmester i Slagelse.
Arv i boet efter Martha [Berntsdatter Schnabel] i Korsør. 17.2.1735 lbnr.319, enke efter Andreas Rasch, postmester, [skifte 5.10.1728 lbnr.268] til [Rasmus Madsen], død. 3B:
a Mads Rasmussen
b Bernt Rasmussen
c Maren Rasmusdatter.
Registrering 12.10.1744.

442 Marie Cathrine i Korsør. 31.12.1746, fol.558B.
E: Jacob Eeg. B:
1) Frederik Mikkelsen Eeg 7.
Afdøde døde 22.5.1744.

443 Christian Hvedding, stadskirurg i Korsør. 14.10.1746, fol.558B.
A:
1) far Didrik Greve i Salten fogderi i Nordlandene ved Trondhjem
2) søster Anne Margrethe Greve i Korsør kapellanbolig.
Afdøde døde 1.5.1744.

444 Wentzel Rothkirck Kaas, pensioneret kaptajn i Korsør. 21.7.1747, fol.560B.
Enkemand. B:
1) kaptajn Kaas i Norge
2) løjtnant Kaas i Jylland
3) kaptajnløjtnant Kaas i København, død. Hans børn.
Afdøde døde 15.4.1746.

445 Sidsel Pedersdatter i Korsør. 18.8.1747, fol.561B.
E: Augustinus Krog, bødker. A:
1) bror Hans Pedersen Trane i Millinge i Svanninge sogn
Afdøde døde 22.6.1747.

446 Hans Hansen, bødker i Korsør. 8.4.1748, fol.562.
E: [Navn angives ikke]. LV: søn Jørgen Hansen. B:
1) Henrik Hansen i Torpe.
Afdøde døde 28.3.1748.

447 Zacharias Bentsen i Korsør. 7.6.1748, fol.562.
E: Anne Kirstine Madsdatter i Slagelse. LV: afdødes bror Mikkel Bentsen. B:
1) Bent Zachariassen i Slagelse
2) Mads Zachariassen i Norge
3) Rasmus Zachariassen, silkevæversvend i Hamborg
4) Inger Zachariasdatter
5) Martha Zachariasdatter g.m. Augustinus Sachs i Slagelse
6) Maren Zachariasdatter op Estvadgård i Jylland.
Afdøde, der havde købmand i Slagelse, men var flyttet til Korsør, døde 31.12.1746.

448 Else Cathrine Nielsdatter i Korsør. 13.12.1748, fol.563.
E: Peder Svarre. B:
1) Maren Pedersdatter 9.
Afdøde døde 16.10.1748.

449 Niels Olufsen, skibsmand i Korsør. 18.12.1748, fol.563.
E: Ellen Madsdatter. LV: Peder Hannibal Steenberg. A:
1) bror Mikkel Olufsen, skrædder
2) bror Poul Olufsen, skibskarl
3) søster Johanne Olufsdatter g.m. Johan Leborg
4) søster Anne Olufsdatter
5) halvbror Anders Olufsen 6.
Afdøde døde 7.4.1747.

450 Karen Rasmusdatter i Korsør. 20.12.1748, fol.563.
E: Claus Lauridsen, rebslager. B:
1) Peder Clausen, snedker på Holmen i København
2) Mathias Clausen, rebslager
3) Laurids Clausen, skrædder
4) Anne Margrethe Clausdatter 24.
Afdøde døde 23.4.1748.

451 Claus Villumsen, skomager i Korsør. 25.2.1749, fol.564.
Enkemand efter [Birthe Frandsdatter, skifte 20.7.1746 lbnr.436]. B:
1) Kirsten Clausdatter Rasch 30.
FM: Rasmus Langeland.
[Birthe Frandsdatters første ægteskab med Hans Nielsen, skifte 19.3.1715 lbnr.200]. Arv til B:
1) Niels Hansen.

452 Anne Sørensdatter i Korsør. 26.2.1749, fol.564B.
E: Henrik Jensen, væver. B:
1) Birgitte Cathrine Henriksdatter 3.
Afdøde døde 12.10.1748.

453 Oluf Hansen Egholm, møller i Korsør. 26.2.1749, fol.565.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Juul. A:
1) bror Oluf Nielsen på Egholm, død. 7B:
a Oluf Nielsen på Agersø
b Hans Nielsen, hjulmand i Korsør
c Niels Nielsen 21, hos sin mor på Omø
d Margrethe Nielsdatter g.m. Niels Murer i Korsør
e Karen Nielsdatter g.m. Bernt Jensen på Agersø
f Mette Nielsdatter g.m. Rasmus Foged på Agersø
g Bodil Nielsdatter g.m. Niels Pedersen på Agersø
2) søster Mette Hansdatter, død, var g.m. Niels Præst på Agersø. 2B:
a Maren Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen, soldat i Korsør
b Gedske Nielsdatter i Korsør
3) søster Johanne Hansdatter, død, var g.m. Hans Mortensen på Agersø. 5B:
a Hieronimus Hansen på Agersø
b Christoffer Hansen, skipper i Korsør
c Ellen Hansdatter død, var g.m. Hans Nielsen på Agersø. B: 2 døtre
d Mette Hansdatter g.m. Hans Pedersen på Agersø
e Dorthe Hansdatter g.m. Hans Jepsen på Agersø
4) søster Karen Hansdatter g.m. Hans Hansen på Agersø
5) søster Dorthe Hansdatter g.m. Hans Fynbo på Agersø.
[Første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 13.1.1741 lbnr.385].
Afdøde døde 7.12.1748.

454 Henry Clavel L'Etang, søkaptajn i Korsør. 4.12.1748, fol.567.
Enkemand. B:
1) en datter, død, var g.m. von Princen, kommandørkaptajn. 3B:
a Henrik Vilhelm von Princen 14
b Markvard von Princen 12
c en datter 6.
Afdøde døde 11.6.1748.

455 Sidsel i Korsør. 30.4.1749, fol.575.
Enke efter Claus Schmidt.
Afdøde skal have en søster ved Vordingborg.
Afdøde døde 17.12.1748.

456 Niels Svenningsen, skomager i Korsør. 30.4.1749, fol.575B,
E: Margrethe Hansdatter. LV: Hans Jørgensen Svindt. B:
3) Steffen Nielsen 16
4) Lisbeth Nielsdatter 15
5) Anne Dorthe Nielsdatter 9.
Af første ægteskab B:
1) Svenning Nielsen, skomager
2) Anne Marie Nielsdatter, gift i København.
Afdøde døde 4.1.1749.

457 Arent Jensen Vind, skipper i Korsør. 25.6.1749, fol.576.
E: Dorthe Christensdatter. B:
1) Anne Arentsdatter 22
2) Jens Arentsen 19
3) Christen Arentsen 17
4) Anneke Arentsdatter 13
5) Jan Arentsen 11
6) Kirsten Arentsdatter 9.
Afdøde døde 20.2.1749.

458 Bente Madsdatter Bagge i Korsør. 25.6.1749, fol.576.
A:
0) forældre [Mads Andersen Bagge, skifte 7.2.1742 lbnr.395 og Susanne Cathrine Nielsdatter, skifte 28.5.1732 lbnr.293]
1) bror Anders Madsen Bagge i Kobberviken ved Arendal i Norge, død. 3B:
a Niels Madsen Bagge i Bergen
b Hans Madsen Bagge i Korsør
c (der nævnes kun 2 børn).
Fars andet ægteskab med [Ellen Hansdatter]. B:
2) halvsøster Cathrine Susanne Madsdatter 15
3) halvsøster Ellen Madsdatter 12.
Afdøde døde 13.4.1749.

459 Dorthe Jochumsdatter i Korsør. 27.6.1749, fol.576B.
E: Ditlev Hansen, toldbetjent. B:
1) Johan Christian Ditlevsen, toldbetjent
2) Lorents Ditlevsen 26, smedesvend
3) Anne Cathrine Ditlevsdatter 18
4) Hans Jochum Ditlevsen 15.

460 Laurids Andersen, murer i Korsør. 27.6.1749, fol.576B.
Enkemand efter [Else Nielsdatter, skifte 15.5.1744 lbnr.418]. B:
1) Søren Lauridsen 16
2) Anne lauridsdatter 15.
Afdøde døde 11.9.1748.


Korsør Byfoged
Skifteprotokol
1776-1800

461 Augustinus Eggers i Korsør. 11.9.1776, fol.2.
E: [Birthe Cathrine Bentsen].
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.714).

462 Jens Leck, sadelmager i Korsør. 27.5.1778, fol.7.
E: Anne Marie Poulsdatter. LV: Jacob Andersen, hestemøller. B:
1) Maren Jensdatter Leck 15.

463 Anders Christensen Lundager i Korsør. 22.7.1778, fol.8.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Jacob Andersen Møller.
Afkald fra afdødes 2 arvinger, hvis navne ikke angives.

464 Peder Sørensen i Korsør. 27.5.1778, fol.8B.
E: Anne Olufsdatter.LV: Mogens Jacobsen. B:
1) Peder Pedersen 8 dage.
FM:
1 farbror i København
2 Jacob Andersen, hestemøller.

465 Oluf Jacobsen, skipper i Korsør. 17.4.1776, fol.11B.
E: Anne Kirstine Mathiasdatter. B:
1) Jacob Olufsen 11.
FM: Peder Thy.

466 Maren Mortensdatter i Korsør. 11.6.1777, fol.17B.
E: Oluf Winther.
Arvinger angives ikke.

467 Anne Sørensen i Korsør. 24.10.1778, fol.19B.
Enke efter en soldat. B:
1) Søren Nielsen, på de lange rejser.

468 Henrik Jensen, rådstuetjener i Korsør. 27.5.1778, fol.20.
E: Johanne Hansdatter, der også døde. B:
1) Birthe Henriksdatter g.m. Jens Jørgensen, arkelimester ved Holmen i København.

469 Anders Jensen, strandfoged i Korsør. 14.10.1778, fol.20B.
E: Maren Rasmusdatter, i hans 3. ægteskab. B:
2) Hans Andersen 1.
FM: Peder Jensen, rådstuetjener.
Af første ægteskab B:
1) [Maren Andersdatter] g.m. Jens Poulsen, rebslager.

470 Anne Marie Jensdatter i Korsør. 15.4.1778, fol.22.
E: Adam Ertmann. B:
1) Jørgen Adamsen.
FM: Christian Mikkelsen.

471 Enke i Korsør. 10.6.1779, fol.23.
Enke efter Jens Jørgensen.
Arvinger angives ikke.

472 Hans Jørgen Jensen, skipper i Korsør. 13.9.1779, fol.23B.
Christiane Johansdatter. LV: Markus Lauridsen.
Arvinger er angivet ved registreringen,
heraf Laurids Bagger g.m. en af arvingerne.

473 Zacharias Kiøken, fattiglem i Korsør. 7.12.1779, fol.24B.
Arvinger angives ikke.

474 Anders Hansen, grovsmed, fattiglem i Korsør. 7.12.1779, fol.25.
Arvinger angives ikke.

475 Bodil Frandsdatter, fattiglem i Korsør. 7.12.1779, fol.25.
Arvinger angives ikke.

476 Maren, fattiglem i Korsør. 8.12.1779, fol.25B.
Enke efter Morten Mose.
Arvinger angives ikke.

477 Hartvig Hansen, fattiglem i Korsør. 9.12.1779, fol.25B.
Arvinger angives ikke.

478 Enke, fattiglem i Korsør. 9.12.1779, fol.26.
Enke efter Jens Postrider.
Arvinger angives ikke.

479 Casper Bild, skipper i Korsør. 13.9.1779, fol.26.
Enkemand.
Barn angivet ved registreringen.
FM: farbror Jørgen Bild, snedker.

480 Johannes Mogensen, skomager i Korsør. 14.4.1779, fol.27B.
E: Maren Hansdatter. LV: Albert Hansen, skomager.
Børnene er angiver ved registreringen,
heraf den ældste søn Mogens Johansen, [som er af første ægteskab med Lisbeth Nielsdatter. se lbnr.587].

481 Maren Nielsdatter, jordemoder i Korsør. 12.1.1780, fol.29B.
Enke. B:
1) Søren Lauridsen, smed i Fjelsted på Fyn
2) Maren Lauridsdatter, enke efter Søren Mose. LV: Daniel Schønbech
3) Margrethe Hansdatter g.m. Peder Ebbesen, klejnsmed.

482 Christen Qvist, møller i Korsør. 13.9.1779, fol.30.
2 børn er nævnt under registreringen.
FM: Thomas Snedker.
Arv efter Peder Hansen i København til:
1 afdødes bror Christian Nielsen i Tornemark
2 afdødes søster Marie Nielsdatter.

483 Broder Møller, købmand i Korsør. 25.11.1778, fol.33B.
A: Ellen Kirstine Møller.
FM: inspektør Falch.

484 Jacob True, kornet i Korsør.
Enkemand.
Børn angivet ved registreringen.
FM: født værge Jens True på Krummerup.

485 Anne Nielsdatter i Korsør. 23.2.1780, fol.43.
Enke efter Oluf Pedersen. B:
1) Karen Olufsdatter g.m. Niels Hansen
2) Anne Marie Olufsdatter.
FM: fars søskendebarn Christoffer Egholm.

486 Jochum Lorentsen, skibsmand i Korsør. 13.9.1779, fol.43B.
E: Mette Cathrine Nielsdatter. B:
1) Johanne Lorentse Jochumsdatter.
FM: Markus Lorentsen.

487 Maren Morup i Korsør. 15.4.1778, fol.44B.
Enke efter Frederik Mikkelsen, borgmester.
Testamente.
Arvinger angivet ved Registreringen.

488 Niels Juul, rådmand og byfoged i Korsør. 11.9.1776, fol.48B.
Arvinger angivet ved registreringen.

489 Peder Langeland, havnefoged i Korsør. 23.7.1777, fol.58B.
Enkemand efter Anne Marie Jensdatter, død for nylig. B:
6) Karen Marie Langeland g.m. [Peder Jørgensen] Laurenberg, svensk postmester i Korsør.
Første ægteskab med Dorthe Christence [Madsdatter, skifte 23.8.1740 lbnr.372]. B:
1) Christen Pedersen Langeland, skipper, død. 4B:
a Dorthe Christence Christensdatter 17, hos bedstemor [Kirsten Rasmusdatter], enke efter Niels Lambertsen
b Lambert Christensen 14, i Kalundborg
c Niels Christensen 9, hos sin bedstefar på stedet
d Hans Christensen 8
2) Mads Pedersen Langeland i København, anden styrmand på Kina
3) Hedvig Marie Pedersdatter Langeland g.m. Anders Mikkelsen, skipper i Korsør
4) Peder Pedersen, skibsmand i Korsør.
Andet ægteskab med Maren Christensdatter [dvs. Carstensdatter), [skifte 20.6.1744 lbnr.420]. B:
5) Dorthe Christence Pedersdatter Langeland g.m. [Peder Pedersen] Bischoff, kordegn i Korsør.

490 Opbudsbo i Korsør. 15.10.1777, fol.66B.
Registrering af fallitbo hos Bent Mortensen i Korsør.

491 Christoffer Egholm, havnefoged i Korsør. 19.7.1780, fol.84.
Arvinger angivet ved registreringer. Heraf A:
1) Hans Egholm, skipper.

492 Henrik Jensen, stodderfoged i Korsør. 19.7.1780, fol.84B.
E: (Navn angives ikke).
Arvinger kendes ikke.

493 Poul Pedersen, skrædder i Korsør. 19.7.1780, fol.19.7.1780, fol.85B.
E: Anne Sofie. LV: Rasmus Vadsted. A:
1) far Peder Nielsen, toldbetjent.

494 Gertrud Sørens i Korsør. 19.7.1780, fol.86.
Arvinger kendes ikke.

495 Maren Klokkers, fattiglem i Korsør. 19.7.1780, fol.86B.
B:
1) Susanne g.m. Bertel Kalleby
2) Maren g.m. Hans Jacob, soldat.

496 Mikkel Hein, afskediget soldat i Korsør. 3.8.1780, fol.87.
Arvinger kendes ikke.

497 Anne Cathrine Christensdatter i Korsør. 6.11.1780, fol.87B.
E: Søren Jespersen, færgeløbsskipper. B:
1) Jens Sørensen 5
2) Maren Sørensdatter
3) Anne Marie Sørensdatter.

498 Marie Knudsdatter i Korsør. 19.7.1780, fol.88.
E: Jens Johansen, daglejer. B:
1) Maren Jensdatter.

499 Inger Jørgensdatter i Korsør. 7.3.1781, fol.88B.
E: Søren Henriksen, skovfoged. B:
1) Gertrud Sørensdatter
2) Jens Sørensen
3) Niels Sørensen.

500 Mads Olufsen, vægter i Korsør. 7.8.1781, fol.89.
E: Anne Marie Christensdatter. B:
1) datter, død. 1B:
a Kirsten Mikkelsdatter.

501 Anne Andersdatter, fattiglem i Korsør. 7.8.1781, fol.89B.
Enke efter Hans Kolding, snedker.
Arvinger angives ikke.

502 Mikkel Rante, fattiglem i Korsør. 8.8.1781, fol.90.
Arvinger angives ikke.

503 Hans Ovesen, vangevogter i Korsør. 9.8.1781, fol.90.
E: Mette Knudsdatter. LV: Jacob Andersen. A:
1) bror Oluf Ovesen, daglejer, død. 2B:
a Maren Olufsdatter 20
b Margrethe Olufsdatter 18.
FM: Daniel Schønbech.
2) halvsøster Abelone 40.

504 Poul Jensen Dam, tjenestekarl i Korsør. 9.8.1781, fol.90B.
Hustru og søn er rejst fra ham for over 10 år siden, uvist hvorhen.

505 Johanne Marie Eliasdatter i Korsør. 5.9.1781, fol.91.
Enke efter Mikkel Vægter. B:
1) Elias Mikkelsen Guldager, skomager
2) Marie Mikkelsdatter.

506 Anne Marie Strambo i Korsør. 6.9.1781, fol.91B.
Arvinger kendes ikke.

507 Else Marie Christensdatter i Korsør. 8.11.1781, fol.92.
Enke efter [Oluf] Kruse. B:
1) Christen Kruse
2) Hans Krise
3) Inger Kruse g.m. Niels Snedker i Skælskør
4) Anne Marie Kruse.

508 Niels Ibsen, snedker i Korsør. 9.8.1781, fol.92B.
A:
1) bror Søren Ibsen, død. 3 børn i Bregninge på Sjælland
2) søster, død. 2B:
a Marie Hansdatter g.m. Peder Pallesen i Stensby [i Kalvehave sogn] ved Vordingborg
b Birthe Hansdatter.

509 Hans Bladt, toldbetjent i Korsør. 9.8.1781, fol.93B.
E: Karen. LV: Daniel Schønbech. A:
0) forældre [Hans Christian Pedersen Bladt, præst på Agersø og Omø, død 9.6.1751 og Anne Nielsdatter Stub, død Roskilde 19.5.1754]
1) bror Peder Christian Bladt, kapellan i Viborg Søndre sogn.

510 Laurids Johansen Uttendal, hattemager i Korsør. 9.8.1781, fol.95.
E: Anne Sofie. B:
1) Anne Dorthe lauridsdatter 24
2) Grethe lauridsdatter 22
3) Karen Lauridsdatter 20
4) Johan Lauridsen Uttendal 18.

511 [Maren] i Korsør. 18.12.1781, fol.96B.
Enke efter Jeppe Hansen, [skibsmand]. B:
1) Hans Jepsen, rådstuetjener
2) Dorthe Jepsdatter, enke efter Jens Lauridsen, rytter i Skælskør.

512 Oluf Olufsen Winther, skipper i Korsør. 8.8.1781, fol.96B.
E: Johanne Marie Clausdatter.
Første ægteskab med [Maren Mortensdatter, skifte 11.6.1777 lbnr.466].
Arvinger kendes ikke.

513 Niels Støvring, afskediget soldat i Korsør, der døde 5.2.1782, fol.97B.
Arvinger kendes ikke.

514 Anne Sofie Johansdatter i Korsør. 12.12.1781, fol.97B.
E: Poul Knudsen, skomager. B:
1) Johannes Mogensen
2) Hans Lærke.
FM: morbror Mogens Johansen, skomager.

515 Kirsten Rasmusdatter i Korsør. 6.2.1782, fol.98.
Enke efter Niels Lambertsen, [begravet 15.3.1774]. B:
1) Lambert Nielsen, skipper i Skælskør
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Pedersen Langeland, skipper, begge døde. 4B:
a Dorthe Christence Christensdatter g.m. Bonde Bondesen (Bonnesen), skibstømrer
b Lambert Christensen Langeland 18
c Niels Christensen Langeland 13
d Hans Christensen Langeland 12
3) Karen Nielsdatter, [skifte 15.2.1780 lbnr.556]. E: Christen Aaris, købmand. 5B:
a Johanne Kirstine Christensdatter
b Niels Christensen Aaris 12
c Kirsten Christensdatter
d Inger Cathrine Christensdatter
e Peder Christensen Aaris 1½.

516 Margrethe Pedersdatter, fattiglem i Korsør. 5.6.1782, fol.99B.
E: Christian Lydersen.
Arvinger angives ikke.

517 Karen Rasmusdatter, fattiglem i Korsør. 5.6.1782, fol.100.
Enke efter Jørgen Slagter.
Arvinger angives ikke.

518 Ovidius Tilke, bager i Korsør. 9.8.1781, fol.100.
E: [Navn angives ikke]. LV: Gregorius Vallekilde.
Arvinger angives ikke.

519 Mads Jensen Kærgaard, tjenestekarl i Korsør. 9.8.1781, fol.101.
A:
1) mor Anne Sørensdatter Kærgaard g.m. Peder Pedersen Kærgård i Nørlem sogn ved Lemvig
2) bror Anders Jensen i Lundgård i Nørre Nissum sogn
3) bror Søren Jensen i Skanderborg
4) søster Mette Jensdatter g.m. Niels Kvisgaard i Nørre Nissum sogn.

520 Johanne [Christiansdatter Langeland] i Korsør. 22.5.1782, fol.102B.
Enke efter Peder [Pedersen] Aaris, [begravet 9.3.1756]. B:
1) Peder Pedersen Aaris, købmand
2) Christen Pedersen Aaris, købmand
3) Inger Pedersdatter g.m. Jasper Runge, kontrollør i Vordingborg.

521 Bernhard Bernsteen, murer i Korsør. 5.6.1782, fol.103B.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Jacob Andersen Møller. B:
1) Johan Bernsteen 5
2) Anne Kirstine Bernsteen 3
3) Clemen Bernsteen 1.
FM: Henrik Haahr.

522 Anne Elisabeth i Korsør. 5.6.1782, fol.104.
Enke efter Peder Frandsmann. B:
1) Niels Frandsmann, skipper
2) Peder Hansen Frandsmann 22
3) Birthe Pedersdatter g.m. Niels Worm, slagter
4) Anne Marie Pedersdatter 20.

523 Rasmus Langeland, købmand i Korsør. 14.11.1780, fol.105B.
Enkemand. B:
1) Jens Christian Langeland, borgmester, død. 5B:
a Anne Marie Langeland 15
b Erasme Andrea Langeland 14
c Rasmus Langeland 13
d Kirsten Langeland 12
2) Christen von Langeland, premierløjtnant
3) Hedvig Johanne Langeland, enke efter Bagger
4) Johanne Langeland g.m. Vorsø, forvalter på Antvorskov.

524 Marie Elisabeth Gundersdatter i Korsør. 4.9.1782, fol.136B.
E: Hans Olufsen Kruse, skipper. B:
1) Oluf Kruse 29, skibsmand
2) Elsebeth Marie Kruse 26
3) Gunder Kruse 18
4) Anders Kruse 16
5) Peder Kruse 14
6) Anne Marie Kruse 11
7) Anne Sofie Kruse 5.

525 Anne Marie Jensdatter i Korsør. 23.12.1782, fol.138B.
E: Niels Frølund. B:
1) Jens Nielsen 20
2) Claus Nielsen 9.

526 Daniel Johansen Schønbech, maler i Korsør. 23.12.1782, fol.139.
E: Mette Marie. LV: Peder Vissing. B:
2) Marie Elisabeth Danielsdatter 9 uger.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Andersen 14.
FM: farfar Johan Jørgensen.

527 Maren Bentsen, ugift i Korsør. 7.8.1781, fol.140B.
A:
1) søster, død, var g.m. Hans Jochum Ditlevsen, købmand. 1B:
a Jochum Ditlevsen, uvist hvor
2) halvbror Mikkel Bentsen, købmand i Slagelse, død. 5B:
a Jacob Mikkelsen
b Augustinus Mikkelsen
c Poul Mikkelsen
d Maren Mikkelsdatter
e Christiane Mikkelsdatter.
FM: Bent Mortensen, købmand
3) halvsøster Birthe Cathrine, enke efter Augustinus Eggers

528 Christen Lauridsen Skadekær, tjenestekarl i Korsør. 23.12.1782, fol.143.
B:
1) Kirsten Lauridsdatter i "Staugstrup" i Jylland.
FM: Rasmus Vadsted.

529 Poul Bentsen i Korsør. 6.6.1783, fol.144.
A:
1) mor Cathrine, enke efter Mikkel Bentsen, købmand i Slagelse
2) bror Jacob Bentsen
3) bror Augustinus Bentsen
4) søster Maren Bentsen
5) søster Christiane Bentsen.
Afdøde havde arv efter sin fars halvsøster Maren Bentsen, [skifte 7.8.1781 lbnr.527].

530 Juliane Marie Kotzkowsky i Korsør. 8.8.1781, fol.144B.
E: von Printz, løjtnant. B:
1) Filip Jacob Printz 5
2) Anne Cecilie Eleonora Printz 4.
FM: morfar Kotzkowsky, løjtnant.

531 Birthe Marie Jensdatter i Korsør. 4.9.1782, fol.146.
E: Christian Honigmann, gartner. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Jens Pedersen, matros på Kina, begge døde. 2B:
a Mads Jensen, snedker i Bergen i Norge
b Jens Wiel, styrmand på de lange rejser
2) søster Mette Jensdatter g.m. en fisker i Nibe, begge døde uden børn.

532 Anders Dam, færgeløbskasserer i Korsør. 29.5.1782, fol.147.
A:
1) søster Kirsten Arentsdatter Dam, død, var g.m. Niels Lydersen, proviantskriver i København. 2B:
a Gert Lydersen, over 30 år, underofficer
b Lyder Lydersen 20, skomagerdreng i Fåborg
2) søster Maren Arentsdatter Dam, død, var g.m. hans Strandrider. 2B:
a Marie Strandrider g.m. Hans Egholm, skipper
b Mette Strandrider 21, der ægter Henrik Sprogø.

533 Anne Cathrine Enghausen i Korsør. 2.7.1783, fol.164B.
E: Johan Jørgensen, maler. B:
1) [Daniel Johansen Schønbech, skifte 23.12.1782 lbnr.526]. 2B:
a Jørgen Andersen 14
b Marie Elisabeth Danielsdatter 6 mdr.

534 Anne Marie Cathrine Braadt. 2.7.1783, fol.165.
E: Johan Fabian Adler, toldbetjent. B:
1) Peder Adler 7
2) Judith Marie Adler 6
3) Christiane Cathrine Adler 6 uger.

535 Bernt Rasmussen, bager og politibetjent i Korsør. 2.7.1783, fol.166.
B:
1) Maren Berntsdatter g.m. Laurids Gottschalck i Ods herred
2) Laurids Nielsen 24
3) Dorthe Berntsdatter 22
4) Mads Jensen 19
5) Anne Juul 18
6) Søren Bondesen 15.

536 Christian Mikkelsen, vognmand i Korsør. 4.9.1782, fol.167.
E: Kirsten Jørgensdatter. B:
3) Vilhelm Christiansen 7
4) Maren Christiansdatter 6
5) Johanne Christiansdatter 5
6) Jørgen Christiansen 3½.
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Mikkelsen 19
2) Elle Marie Christiansdatter 24 g.m. Hans Madsen, skipper.

537 Dorthe Bertelsdatter i Korsør. 2.7.1783, fol.170.
Enke efter David Andersen, bager.
Arvinger kendes ikke.

538 Christiane Sofie Grønvold i Korsør. 24.9.1783, fol.171.
Arvinger kendes ikke.

539 Lorents Schultz i Korsør. 5.6.1782, fol.171.
B:
1) Sofie Magdalene Schultz.
FM: Bent Mortensen, købmand.

540 Knud Pedersen, daglejer i Korsør. 24.9.1783, fol.172B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Knud Mathiassen Gansbech
2) Marianne Knudsdatter 10
3) Elisabeth Knudsdatter 4.

541 Mads Vallekilde, fattiglem i Korsør. 24.9.1783, fol.173.
B:
1) [Elisabeth Vallekilde] g.m. Andreas Hochland
2) datter g.m. Henrik Olufsen i København.

542 Opbudsbo i Korsør. 27.11.1782, fol.173B.
Registrering af fallitbo hos Peder Plenge, farver.

543 Poul Olufsen, skibsmand i Korsør. 12.12.1781, fol.175.
E: Anne Elisabeth. LV: Johan Seeborg. B:
1) Oluf Poulsen 27
2) Claus Poulsen 21
3) Karen Poulsdatter.
FM: Poul Knudsen.

544 Johan Rohde, skomager i Korsør. 24.9.1783, fol.175B.
Enke efter Charlotte Rosine Wangeline, død 6.3.1783.
Hans A:
1) bror Mikkel Rohde, linvæver i Danzig.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Frederik Nielsen, bager i Skælskør
2) Marie Nielsdatter g.m. Hans Holzemose, købmand i Korsør
3) Margrethe Nielsdatter 28
4) Anne Kirstine Nielsdatter.
Afdøde var født i Holsten.

545 Hans Olufsen Kruse, skipper i Korsør. 24.9.1783, fol.177B.
Enkemand efter Marie Elisabeth [Gundersdatter, skifte 4.9.1782 lbnr.524]. B:
1) Oluf Kruse 30, skibsmand
2) Elsebeth Marie Kruse 27
3) Gunder Kruse 19
4) Anders Kruse 16, farer til søs
5) Peder Kruse 14
6) Anne Marie Kruse 12
7) Anne Sofie Kruse 6.

546 Malene Jensdatter i Korsør. 2.7.1783, fol.180B.
A:
1) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Henrik Mogensen, skibsmand. 1B:
b Mogens Henriksen 5
Maren Jensdatters slegfredbarn B:
a Anne Marie 8.

547 Kirsten i Korsør. 7.2.1784, fol.182.
E: Lehmann. B:
1) Niels Lehmann, husar i Jylland
2) Johan Lehmann, ved eskadronen i Skælskør
3) Anne Lehmann
4) Kirsten Lehmann
5) Trine Lehmann.

548 Andreas Fischenstrøm, fændrik i Korsør. 15.2.1784, fol.182.
A:
1) far Niels Fischenstrøm
2) bror Laurids Fischenstrøm.
Afdøde var født i Sverige.

549 Hans Christoffersen, kornmåler i Korsør. 24.9.1783, fol.183B.
E: Margrethe Kirstine [Roland]. LV: Jacob Andersen. B:
1) Christoffer Roland Hansen 16, på Sankt Croix i Vestindien
2) Anne Eleonora hansdatter 11.
FM: født værge Peder Christensen i Stude [i Hemmeshøj sogn].

550 Ellen Marie Jochumsdatter i Korsør. 24.9.1783, fol.184B.
Af arvinger kendes A:
1) søskendebarn Peder, i Boeslunde præstegård.

551 Kirsten Nielsdatter i Korsør. 5.5.1784, fol.185B.
E: Peder [Christensen] Kruse, lods. B:
1) Niels Pedersen Kruse 18
2) Christen Pedersen Kruse 9.

552 [Hans] Mikkelsen, vagtmester i Korsør. 15.4.1784, fol.186.
E: [Gertrud Villadsdatter]. B:
1) Jens Christian [Hansen] 7
2) Elisabeth [Hansdatter] 2.

553 Hans Jørgensen Zimmermann, galanterikræmmersvend i Korsør. 16.3.1784, fol.186.
Enke og 2 børn i Niedergrund i det romerske kejserrige.

554 Juliane Cathrine Joensdatter i Korsør. 16.3.1784, fol.187.
E: Christen Andersen, skovfoged. B:
1) Anders Christensen 19
2) Niels Christensen 10
3) Maren Christensdatter 4.

555 Henrik Haahr, politibetjent i Korsør. 24.9.1783, fol.188.
E: Anne Margrethe. B:
2) Kirsten Henriksdatter 19
3) Malene Henriksdatter 18
4) Andreas Paaske 13
5) Dorthe Henriksdatter 11
6) Laurids Haahr 7
7) Bendix Haahr 6 mdr.
FM: morbror Anders Momme, grovsmed.
Af første ægteskab B:
1) Anne Henriksdatter 25, i København.

556 Karen Nielsdatter i Korsør. 15.2.1780, fol.189.
E: Christen Pedersen Aaris, købmand. B:
1) Niels Christensen Aaris 11
2) Johanne Kirstine Christensdatter 6½
3) Kirsten Christensdatter 5
4) Inger Christensdatter 3½
5) Peder Christensen Aaris 6 mdr.
FM:
1 farbror Peder Pedersen Aaris, købmand
2 morbror Lambert Nielsen.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1779.
Samfrændeskifte 15.2.1780.

557 Petrine Høst i Korsør. 24.1.1784, fol.191B.
E: Christen Pedersen Aaris, købmand. B:
1) Peder Høst 3
2) Karen Elisabeth Christensdatter 2.
FM:
1 farbror Peder Pedersen Aaris
2 morbror Peder Høst i Skælskør.
Bevilling til uskiftet bo af 31.5.1782.
Samfrændeskifte 24.1.1784.

558 Anne Marie Nielsdatter i Korsør. 30.3.1785, fol.192B.
E: Peder Thomsen Torning.
Første ægteskab med [Hans Holzemose]. B:
1) Charlotte Hansdatter Holzmose 7.
FM: Tobias Jensen, snedker.

559 Niels Sørensen Buus, afskediget rytter i Korsør. 15.4.1784, fol.194.
Enkemand. B:
1) Christian Nielsen Buus, der tjener hos oberst Bardenfleth i Jylland.

560 Anne i Korsør. 21.10.1784, fol.194B.
Enke efter Knud Lindberg, vagtmester. B:
1) Marie Juliane Knudsdatter 9
2) Lisbeth Knudsdatter 6
3) Knud Mathias Gambech 1½.

561 Edel Anne Sofie i Korsør. 15.9.1784, fol.194B.
Enke efter Ulrik Dørker, borgmester og doktor juris. A:
0) mor [Marie Margrethe Vind, død. Af hendes andet ægteskab med Palæmon Laurberg, kaptajn og borgmester, skifte 25.7.1742 lbnr.422]. B:
1) halvsøster Anne Margrethe Laurberg 40
2) halvsøster Hedvig Laurberg 39.

562 Anne Margrethe Jensdatter i Korsør. 11.5.1785, fol.195B.
Enke efter Christen Hansen Trane. A:
1) søster Regine Elisabeth Jensdatter g.m. Nikolaj Lauridsen, færgemand på Halskov
2) søster Maren Jensdatter, enke efter Poul Svarre
3) søster Mette Marie Jensdatter, død, var g.m. Niels Præst, skipper. 4B:
a Hans Jacob Nielsen i København
b Andreas Nielsen i Korsør
c Karen Nielsdatter i Holsten
d Birthe Cathrine Nielsdatter gift i København.

563 Peder Frederiksen, vognmand i Korsør. 8.4.1785, fol.196.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Frederik Pedersen 10
2) Rasmus Pedersen 5.
FM: Poul Hansen Stude, skipper.

564 Frederikke Sofie Jespersdatter i Korsør. 18.7.1785, fol.197.
Enke efter Jesper Olufsen, skibsmand. B:
1) Otto Jespersen 15
2) Cathrine Marie Jespersdatter 13
3) Oluf Jespersen 11.

565 Maren Hansdatter, fattiglem i Korsør. 25.10.1785, fol.197.
Enke efter Thomsen, soldat.
Arvinger angives ikke.

566 Sofie, fattiglem i Korsør. 25.10.1785. fol.197B.
Enke efter Ernst, murer.
Arvinger angives ikke.

567 Anne, fattiglem i Korsør. 25.10.1785, fol.197B.
Enke efter Sivert, fattigfoged.
Arvinger angives ikke.

568 Kirsten i Korsør. 25.10.1785, fol.198.
Enke efter Christoffer Clausen. B:
1) Claus Christoffersen, i København
2) Agathe Marie Christoffersdatter.

569 Jørgen Jørgensen, snedker i Korsør. 27.10.1785, fol.198.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Rasmus Rantzau, bager. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 20
2) Jacob Jørgensen 15
3) Dorthe Margrethe Jørgensdatter 11.
FM: Peder Torning, købmand.
Afdøde døde 19.3.1785.

570 Søren Olufsen Boesen, skibsmand i Korsør. 27.10.1785, fol.199.
B: Gertrud Sørensdatter Nyborg.
FM: Henrik Mogensen, skibsmand.

571 Anne Marie Schou, ugift fattiglem i Korsør. 15.9.1784, fol.199B.
Arvinger angives ikke

572 [Karen Hansdatter Kruse], fattiglem i Korsør. 15.9.1784, fol.199B.
Enke efter Christian Humble.
Arvinger angives ikke.

573 Peder Plenge, farver i Korsør. 15.9.1784, fol.200B.
A:
1) far [Johannes Jørgensen] Plenge, præst i Tersløse [og Skellebjerg].

574 Bagge Baggesen, piqueur [bereden jagtbetjent] i Korsør. 23.11.1785, fol.201.
E: [Anne]. LV: Peder Torning. B:
1) Jens Baggesen 21, student
2) Marie Baggesen 20
3) Cathrine Sofie Baggesen 17
4) Hans Peder Baggesen 11
5) Maren Kirstine Baggesen 9.
FM: studiosus juris Peder Flint.
Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Baggesen.

575 Frederik Christian Thune i Korsør. 27.2.1786, fol.201B.
A:
1) far Thune på Egebjerggård ved Svendborg på Hvidkilde gods.

576 Laurids Jensen, tjenestekarl i Korsør. 20.5.1786, fol.202B.
A:
1) far Jens Jørgensen i Ellinge på Fyn
2) bror Jørgen Jensen i Ellinge.
Afdøde var født i Ellinge på Rønninge Søgård gods.

577 Hans Johansen Krohn, skomager i Korsør. 31.5.1786, fol.203B.
E: Margrethe Wulf. LV: Jacob Andersen, hestemøller. B:
1) Maren Hansdatter Krohn 19.
FM: født værge Albert Hansen.

578 Johanne Olufsdatter i Korsør. 31.5.1786, fol.204.
E: Johan Seeborg, murer.
Afkald fra samtlige arvinger, hvis navne ikke angives.

579 Maren Hansdatter i Korsør. 28.10.1785, fol.204B.
E: Søren Henriksen, skovfoged. B:
2) Johannes Sørensen 3.
Første ægteskab med Johannes Mogensen, skomager, [skifte 14.4.1779 lbnr.480]. B:
1) Lisbeth Johansdatter 18.
Registrering 6.5.1785.

580 Maren Mortensdatter i Korsør. 8.4.1785, fol.205B.
E: Jørgen Bildt, snedker. B:
1) Morten Bildt 9
2) Lyder Bildt 7.

581 Karen Jesses, ugift tjenestepige i Korsør. 15.9.1784, fol.207B.
A: 2 brødre, uvist hvor.

582 Christoffer Studemundt, pensioneret løjtnant i Korsør. 21.7.1786, fol.208.
Enkemand. B:
1) Maren Johanne Studemundt 50.
FM: Jacob von Schmidt, ritmester.
Datteren har arv efter morbror Niels Kjær, kammerfourer.

583 Anne Christensdatter i Korsør. 21.7.1786, fol.208B.
E: Ferdinand Frederik Schmidt, rytter. A:
1) søster Kirsten Christensdatter g.m. Mads Pedersen, rytter.

584 Niels Hansen, skomager og hustru i Korsør. 21.7.1786, fol.209B.
B:
1) Henrik Nielsen With, skomager
2) Claus Nielsen, skomagersvend.

585 Christen Olufsen, skibsmand i Korsør. 31.5.1786, fol.210.
E: Abelone Christiansdatter. LV: Jens Pedersen Møller. B:
1) Elisabeth Christensdatter 19
2) Anne Cathrine Christensdatter 17
3) Oluf Olufsen 4
4) Barbara Olufsdatter 4.

586 Sidsel Sørensdatter i Korsør. 27.10.1785, fol.211B.
E: Rasmus Christensen Kruse, skibsmand. B:
1) Maren Rasmusdatter 10
2) Anne Cathrine Rasmusdatter 3
3) Marie Rasmusdatter 2.
Registrering 6.4.1785.

587 Søren Nielsen, grovsmed i Korsør. 27.10.1785, fol.213.
A:
0) forældre [Niels Pedersen, smed og Anne Sørensdatter, skifte 12.5.1725 lbnr.241]
1) søster Malene Nielsdatter, i fattighusene
2) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Oluf Olufsen, væver i Skælskør. 3B:
a Jørgen Olufsen
b Anne Olufsdatter
c Kirsten Olufsdatter
3) søster Elisabeth Nielsdatter, død, var g.m. Johannes Mogensen, skomager. 3B:
a Mogens Johansen, skomager
b Henrik Johansen, skomager
c Anne [Sofie] Johansdatter, [skifte 12.12.1781 lbnr.514], var g.m. Poul Knudsen, skomager. 1B:
1 Johannes Mogensen.

588 Mathias Weber, brolægger i Korsør. 25.10.1785, fol.214.
E: Anne Olufsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i udlandet, døde 14.3.1785.

589 Peder Rasmussen oldermand for Halskov. 31.5.1786, fol.215.
E: [Navn angives ikke]. LV: Rasmus Vadsted. A:
1) [halv?]bror Rasmus Bertelsen, uvist hvor.

590 Sofie i Korsør. 7.12.1786, fol.216.
Enke efter Zachariassen, parykmager. A:
1) søster, død. 2B:
a Steffen Pedersen
b Anders Pedersen.

591 Karen Jeppes, fattiglem i Korsør. 7.12.1786, fol.216B.
Arvinger angives ikke.

592 Anne Marie Elisabeth i Korsør. 8.12.1786, fol.216B.
E: Henrik Johansen, skomager.
Første ægteskab med Mathias Mørch, skibsmand. B:
1) Dorthe Mathiasdatter g.m. Gotfred Danielsen i Hov på Langeland.

593 Sidsel Cathrine Pedersdatter i Korsør. 8.12.1786, fol.217B.
E: Christen Lauridsen, grovsmed. B:
1) Inger Marie Christensdatter 22
2) Margrethe Sofie Christensdatter 20
3) Laurids Svindt 15
4) Hans Svindt 12
5) Johanne Christensdatter 8
6) Peder Svindt 3.
Registrering 22.7.1786.

594 Jesper Andersen, skipper i Korsør. 7.12.1786, fol.218B.
Enkemand. B:
1) Niels Jespersen, skipper i Skælskør
2) Kirsten Jespersdatter g.m. Andreas Rasmussen Trane, skibsmand
3) Inger Jespersdatter g.m. Albert Jensen, skipper.

595 Hans Holzemose, købmand i Korsør. 14.4.1784, fol.219B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Peder Aaris.
Børn angivet ved registreringen.

596 Mette Mogensdatter i Korsør. 28.10.1785, fol.248.
E: Johan Sørensen, murer. A:
1) halvbror Henrik Mogensen, byfoged, [skifte 18.8.1741 lbnr.392].
Børn, uvist hvor
2) halvbror Johannes Mogensen, skomager, død. 3B:
a Mogens Johansen, skomager
b Henrik Johansen, skomager
c [Anne Sofie Johansdatter, skifte 12.12.1781 lbnr.514], var g.m. Poul Knudsen, skomager. 1B:
1 Johannes Mogensen.

597 Ulrikke Leonora Wenzel i Korsør. 8.12.1787, fol.249B.
Arvinger angives ikke.

598 [Maren], fattiglem i Korsør. 8.12.1787, fol.250.
Enke efter Peder Kruse.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.10.1785.

599 [Gertrud Jørgensen Laurberg], fattiglem i Korsør. 8.12.1787, fol.250.
Enke efter Lohse, bedemand.
Arvinger angives ikke.

600 Rasmus Jensen polak, daglejer i Korsør. 8.12.1787, fol.250B.
Arvinger angives ikke.

601 Kirsten Christensdatter i Korsør. 8.12.1787, fol.250B.
A:
1) [halv]bror Frederik Johansen, tambur i København.

602 Søren With, daglejer i Korsør. 8.12.1787, fol.251.
Arvinger angives ikke.

603 Bendix Wulf, skibsmand i Korsør. 8.12.1787, fol.251.
Arvinger angives ikke.

604 Christen Andersen, skovfoged i Korsør. 7.12.1786, fol.251B.
E: Barbara Jensdatter. LV: Mogens Johansen.
Første ægteskab med Anne. B:
1) Kirsten Christensdatter 26, i København.
Andet ægteskab med Juliane Cathrine Joensdatter, [skifte 16.3.1784 lbnr.554]. B:
2) Anders Christensen 21
3) Niels Christensen 11
4) Maren Christensdatter 6.
FM: Just Nielsen, snedker.

605 Peder Pedersen, 9 år gammel i Korsør. 28.12.1787, fol.253B.
A:
1) mor Anne Olufsdatter g.m. Rasmus Vadsted
2) halvsøster Maren Rasmusdatter 7.
Arv efter afdødes far Peder Sørensen, skifte 27.5.1778 lbnr.464.
Afdøde døde 7.3.1787.

606 Mariche [Andreassen] i Korsør. 12.8.1788, fol.255.
E: Hans Frandsen, toldbetjent. B:
1) Thomas Frandsen, underofficer
2) Anne Frandsen g.m. Anders Christensen, møller i Lundforlund mølle.

607 Hans Henrik Greve, skomagersvend i Korsør. 25.6.1788, fol.255B.
A:
1) far Jacob Greve, skoflikker i Bramstedt i Holsten.

608 Mette [Knudsdatter] i Korsør. 23.12.1788, fol.256B.
Enke efter Hans Ovesen (Aagesen), vangevogter, [skifte 9.8.1781 lbnr.503].
Arvinger angives ikke.

609 Kirsten Bechmann i Korsør. 23.12.1788, fol.256B.
E: Hemming Carstensen, kornmåler.
Afkald fra afdødes søskende, hvis navne ikke angives.

610 Maren Christensdatter i Korsør. 24.9.1788, fol.257.
Arvinger blev angivet ved registreringen.

611 Johanne Wich, ugift tjenestepige i Korsør. 24.9.1788, fol.257B.
A:
1) mor Cathrine Kirstine, enke efter [Johan] Wich, [bager]
2) bror Peder Wich, skræddersvend i Odense
3) søster Cathrine Lisbeth Wich 32
4) søster Engel Margrethe Wich 27
5) søster Birgitte Wich 25.
FM: [Peder] Jørgensen [Laurenberg], svensk postmester.

612 Bertel Kalleby, daglejer i Korsør. 17.9.1787, fol.258B.
Enkemand efter Susanne, død for kort tid siden.
A: afdøde stedsøn Laurids Jørgensen.
FM: Abraham Miede, sadelmager.

613 Maren Lauridsdatter i Korsør. 19.9.1787, fol.260.
Enke efter Søren Henriksen, skomager. B:
1) Maren Sørensdatter.
FM: Abraham Miede, sadelmager.

614 Bent Mortensen, købmand i Korsør. 24.9.1784, fol.261B.
A:
1) bror Anders Mortensen.

615 Mads Gundersen, skipper i Korsør. 22.1.1789, fol.272.
E: Johanne Olufsdatter. LV: Jacob Jacobsen, styrmand, der ægter enken. B:
1) Anne Kirstine Madsdatter 14.
FM:
1 farbror Mads Gundersen, færgeløbsskipper
2 mors halvbror Albert Jensen Langeland, koffardiskipper.
Bevilling til uskiftet bo af 20.3.1787.
Samfrændeskifte 22.1.1789.

616 Inger Jespersdatter i Korsør. 5.2.1789, fol.273.
E: Albert Jensen Langeland, skipper. B:
1) Jens Christian Albertsen 14
2) Jens Albertsen 11
3) Niels Albertsen 9
4) Cathrine Albertsdatter 9
5) Jesper Albertsen 7.
Afdøde døde 9.12.1788.

617 Karen Lauridsdatter i Korsør. 30.5.1789, fol.276.
E: Søren Payngk, skipper. B:
1) Laurids, der døde 3 timer gammel.
Afdøde døde 18.4.1789.

618 Jonas Hægersted, skrædder fra Odense, der døde i Korsør. 24.12.1789, fol.276B.
Enke i Odense.
Arvinger angives ikke.
Registrering i den gamle registreringsprotokol fol.282.
Afdøde døde 13.11.1789.

619 Maren Frandsdatter i Korsør. 24.12.1789, fol.278.
Enke efter Laurids Jochumsen, skibsmand.
Arvinger angivet i den gamle registreringsprotokol fol.279.

620 Johan Sørensen, murer i Korsør. 24.12.1789, fol.278B.
Arvinger angivet i registreringsprotokollen fol.3.

621 Anne Olufsdatter i Korsør. 24.12.1789, fol.279B.
Enke efter Mathias Weber, brolægger, [skifte 25.10.1785 lbnr.588].
Arvinger angivet i registreringsprotokollen fol.26.

622 Marie Kirstine Tronsen i Korsør. 28.12.1789, fol.280B.
E: Poul Berg, købmand. B:
1) Christoffer Bartholin Berg 10.
FM:
1 Christen Aaris, som nærmeste frænde
2 Flint, prokurator.
Bevilling til uskiftet bo af 24.7.1789.
Samfrændeskifte 28.12.1789.

623 Knud Gansbech, klejnsmed i Korsør. 23.12.1788, fol.281B.
E: Karen. LV: Mogens Johansen.
Arvinger angivet i registreringsprotokollen fol.24.

624 Mathias Clausen, rebslager i Korsør. 19.2.1790, fol.283B.
Enke efter Anne Podahl, død for kort tid siden.
Børn angivet i registreringsprotokollen fol.22, her B:
1) Niels Mathiassen, murer
2) Claus Mathiassen, murer.

625 Kirsten Jacobsdatter i Korsør. 19.2.1790, fol.285.
Enke efter Niels Jensen, foged på Agersø.
Arvinger angivet i registreringsprotokollen fol.28.

626 Laurids Hansen, brændevinsmand i Korsør. 24.9.1788, fol.285.
E: Andrea. LV: Abraham Miede.
Børn angivet i registreringsprotokollen.
FM: Mogens Johansen, skomager.

627 Christian Dilleben, toldbetjent i Korsør. 19.2.1790, fol.286B.
E: Anne Fabian. LV: Peder Flint, prokurator.
Børn angivet i registreringsprotokollen fol.27.
FM: morbror Johan Fabian Adler, toldbetjent.

628 Didrik Lundager, privilegeret gæstgiver i Korsør. 18.3.1790, fol.287.
Enkemand. B:
1) Peder Lundager 49, fuldmægtig i Guldhuset i København
2) Christian Lundager 43, skibsmand i Korsør
3) Anne Kirstine Lundager g.m. True, kornet, begge døde. 5B:
a Didrik True 21, tobaksspindersvend i København
b Christen True, bogtrykkersvend i København
c Ursula Kirstine True g.m. Serup mager i Slagelse
d Jacobine True 23, i Gierslev præstegård
e Birgitte True 18, i Vordingborg
4) Marie Cathrine Lundager 48 g.m. Falch, toldinspektør i Korsør
5) Sofie Elisabeth Lundager 40
6) Anne Riborg Lundager 37, i Glückstadt
7) Caroline Hedvig Lundager 32, g.m. [Peder] Grønvald, proviantforvalter i Snekkersten ved Helsingør.

629 Kirsten Christensdatter i Korsør. 15.6.1790, fol.288.
E: Oluf Hansen Kruse, skibsmand.
Børn angivet i registreringsprotokollen fol.71.
FM: farbror Gunder Hansen Kruse, havnefoged.

630 Jacob Andersen, hestemøller i Korsør. 7.5.1790, fol.289B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Pedersen, vognmand og avlsbruger. B:
1) Andreas Jacobsen 15
2) Niels Jacobsen 14
3) Kirsten Jacobsdatter 10
4) Maren Jacobsdatter 7
5) Anne Elisabeth Jacobsdatter 1.
FM: farbror Peder Andersen i Nyborg.

631 Anne Nielsdatter i Korsør. 19.7.1790, fol.291.
E: Niels Simonsen, hestemøller.
Første ægteskab med [Jacob Andersen, skifte 7.5.1790 lbnr.630]. B:
1) Andreas Jacobsen 15
2) Niels Jacobsen 14
3) Kirsten Jacobsdatter 10
4) Maren Jacobsdatter 7
5) Anne Elisabeth Jacobsdatter 1.
FM: farbror Peder Andersen i Nyborg.

632 Gertrud Tronsen i Korsør. 16.9.1790, fol.296B.
E: Christen Aaris, købmand. B:
1) Petrine Bartholine Aaris 6
2) Anne Bartholine Augusta Aaris 3.
FM: mosters mand Poul Berg.
Bevilling til uskiftet bo af 5.4.1788.
Samfrændeskifte 16.9.1790.

633 Claus Poulsen, skibsmand i Korsør. 7.4.1791, fol.297B.
E: Abelone Christiansdatter. A:
1) mor Lisbeth Bernstorff, enke efter Poul Kornmåler
2) bror Oluf Poulsen, murer
3) søster Karen Poulsdatter 29, i Skælskør.

634 Maren Hvalsø i Korsør. 5.12.1787, fol.298.
Enke efter Mikkel Bentsen, købmand. B:
4) Mikkel Bentsen, købmand i Slagelse, død. 4B:
a Jacob Mikkelsen
b Augustinus Mikkelsen
c Maren Mikkelsdatter
d Christiane Mikkelsdatter.
5) Birthe Cathrine Bentsen, enke efter Augustinus Eggers, [skifte 11.9.1776 lbnr.461].
Af første ægteskab B:
1) Jacob Severin Payngk, byfoged i Skælskør
2) Christiane Cathrine Payngk enke efter Pedersen, borgmester
3) Mette Christine Payngk, død, var g.m. Iver [Albert Jansen] Dam, postmester i Korsør. 5B:
a Jan Dam i København
b Hans Ferdinand Dam på Generalpostamtet i København
c Michael Dam, skibskaptajn i København
d Jacob Dam. fuldmægtig på Ringsted postkontor
e Christiane Petrine Marie Dam.

635 Dorthe Rasmusdatter i Korsør. 15.9.1790, fol.307B.
Enke efter Niels Præst, postskipper. B:
1) Mette Kirstine Nielsdatter 25
2) Marie Nielsdatter 24
3) Marianne Nielsdatter 21
4) Niels Nielsen 17.

636 Frederik Enghausen, skrædder i Korsør. 15.9.1790, fol.308B.
E: Susanne Bildt. LV: Abraham Miede, sadelmager. B:
1) Niels Jørgensen 12
2) Jørgen Ernst Jørgensen 6 mdr.
FM: født værge Jørgen Bildt, snedker.

637 Maren Olufsdatter i Korsør. 19.2.1790, fol.309B.
Enke efter Jesper Hansen, daglejer. B:
1) Søren Jespersen, postskipper
2) datter, død. 1B:
a Ellen, krøbling.

638 Niels Frølund, daglejer i Korsør. 13.7.1791, fol.310B.
Enkemand efter Anne Marie Jensdatter, skifte 23.12.1782 lbnr.525]. B:
1) Jens Nielsen 26, købmandskarl
2) Claus Nielsen 16, i Holbæk.

639 Stine Rasmusdatter, fattiglem i Korsør. 13.7.1791, fol.311.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde tidligere været jordemoder.

640 Margrethe i Korsør. 13.7.1791, fol.311B.
Enke efter Kotzkowsky, premierløjtnant. B:
1) August Vilhelm Kotzkowsky
2) Juliane Marie Kotzkowsky, [skifte 8.8.1781 lbnr.530]. E: von Printz, løjtnant. 1B:
a Filip Jacob Printz, på landkadetakademiet i København
3) Johan Frederik Christian Kotzkowsky, død. 2B:
a Johan Poul Kotzkowsky, i slagterlære i København
b Niels Kotzkowsky, i skomagerlære i København.

641 Maren Skrædders, fattiglem i Korsør. 13.7.1791, fol.312B.
Arvinger angives ikke.

642 Steffen, gårdskarl i Korsør. 13.7.1791, fol.313.
A:
Der skal være en halvbror, uvist hvor.

643 Peder [Pedersen] Aaris, købmand i Korsør. 28.5.1789, fol.313B.
Enkemand efter [Anne Lisbeth Falch Isaksen, begravet 7.7.1787]. B:
1) Anne Sofie Aaris, [døbt 10.9.1774]
2) Peder Aaris, [døbt 29.11.1775]
3) Anne Kirstine Aaris, [døbt 23.6.1778]
4) Isak Aaris, [døbt 30.6.1779]
5) Henrik [Christoffer Valentin] Aaris, [døbt 2.3.12782]
6) Hans Christian Aaris, [døbt 3.6.1786].
FM: født værge Christen Aaris.
[Afdødes kones forældre var Isak Isaksen, farver i Næstved, skifte Næstved 25.5.1750 lbnr.784 og Kirsten Hansdatter Guldberg, skifte Næstved 27.4.1753 lbnr.822].

644 Jørgen Rasmussen, daglejer i Korsør. 17.5.1791, fol.332.
E: Anne Cathrine Madsdatter. LV: Oluf Hansen Kruse, skibsmand. B:
1) Dorthe Jørgensdatter 5½
2) Maren Jørgensdatter 1½
3) Kirsten Jørgensdatter 1½.

645 Bodil Jensdatter i Korsør. 10.2.1792, fol.333.
E: Jens Hansen, daglejer.
Uden ægteskab B:
1) Niels Jensen 25, rebslagersvend
2) Maren Sørensdatter 17, i Slagelse.

646 Jacob Schou i Korsør. 13.8.1789, fol.334.
E: Anne Margrethe Jacobsdatter. LV: Peder Flint, prokurator. B:
1) Jacob Schou 10
2) Niels Schou 7.
Afdøde, der havde været forpagter på Bjernedegård, døde 15.7.1789.

647 Anne, fattiglem i Korsør. 20.8.1792, fol.347.
Enke efter Hans Jørgen Engel, soldat.
Arvinger angives ikke.

648 Anne Christine, fattiglem i Korsør. 20.8.1792, fol.347.
Enke efter Gotfred Hansen, slagter.
Arvinger angives ikke.

649 Kirsten Nielsdatter, ugift i Korsør. 20.8.1792, fol.347B.
A:
1) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Mads Jyde, skibsmand
2) søster Anne Cathrine Nielsdatter i København
3) søster Anne Sofie Nielsdatter i København.
Afdøde døde 15.4.1790.

650 Jesper Andersen, smed, fattiglem i Korsør. 20.8.1792, fol.348B.
Arvinger angives ikke.

651 Else Vallunds, fattiglem i Korsør. 20.8.1792, fol.348B.
Arvinger angives ikke.

652 Maren Kusks, fattiglem i Korsør. 20.8.1792, fol.349.
Arvinger angives ikke.

653 Nikolaj Nissen, krambodkarl i Korsør, der døde 4.12.1792, fol.349.
A:
1) far Nikolaj Nissen, bedemand i Kalundborg.

654 Jens Henrik Falch, toldinspektør, måler, vejer og vrager i Korsør. 18.12.1790, fol.351.
E: [Marie Cathrine Lundager]. LV: Christen Aaris, købmand.
Børn angivet i registreringsprotokollen fol.116 og 124.
FM: Iver Dam, postmester.

655 Peder Vissing, værtshusmand og vognmand i Korsør. 4.2.1791, fol.359B.
Enkemand. B:
1) [Elisabeth Vissing] g.m. Rasmus Bang, købmand.
(Muligvis er der flere børn).

656 Gert Lydersen, undertoldbetjent i Korsør. 22.11.1792, fol.370B.
E: Anne Godske Christensen. LV: Peder Flint, prokurator. B:
1) Marie Kirstine Gertsdatter 28 uger.
FM: Tobias Jensen, snedker.

657 Opbudsbo i Korsør. 373.
Registrering af fallitbo hos Rasmus Bang, købmand og fattigforstander i Korsør.
Desuden nævnes hans hustru Elisabeth.

658 Mette Cornelius, fattiglem i Korsør. 17.10.1793, fol.384B.
Arvinger angives ikke.

659 Cathrine Kirstine, fattiglem i Korsør. 17.10.1793, fol.385.
Enke efter Johan Wich, bager.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.611).

660 Inger Jacobsdatter i Korsør. 22.10.1792, fol.385B.
E: Jørgen Bildt, snedker. B:
1) Karen Marie Jørgensdatter, nyfødt, der døde.

661 Albert Jensen Langeland, koffardikaptajn i Korsør. 11.4.1792, fol.387.
E: Cathrine Hersted. LV: far [Iver Nielsen] Hersted, [degn] i Boeslunde.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Christen Aaris, købmand.

662 Søren Davidsen Buch, skipper i Korsør. 16.3.1793, fol.390.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i oktober 1791.

663 Christen Samuelsen, skibsmand i Korsør. 23.10.1792, fol.392.
E: Anne Dorthe Henriksdatter. LV: Jens Sjøval, skomager. B:
1) Henrik Christensen
2) Johanne Christensdatter g.m. Anders Sørensen, skoflikker
3) Karen Christensdatter 17
4) Cathrine Christensdatter 16
5) Anne Christensdatter 8
6) Dorthe Christensdatter 6.
FM: Hans Frandsen, toldbetjent.
Afdøde døde 25.3.1792.

664 Gunild Andersdatter i Korsør. 23.10.1792, fol.393.
E: Peder Rante, skibsmand.
Første ægteskab med Anders Feldbereder, skibsmand. B:
1) Søren Payngk, skibsmand
2) Anders Rasmussen Trane, skibsmand ved færgeløbet
3) Marie Elisabeth g.m. Alexander Abrahamsen, staldkarl i kongens stalde i København.

665 Jørgen Christian Pedersen, tambur og parykmager i Korsør. 15.2.1791, fol.393B.
E: Kirsten Sørensdatter. B:
1) Severin Jørgensen 22, på Omø
2) Søren Peder Jørgensen 18
3) Johan Christian Schultz Jørgensen 14, på Egholm
4) Peder Jørgensen 10
5) Jørgen Christian Jørgensen 7.
FM: Peder Boyesen.

666 Jens Johansen, nattevægter i Korsør. 24.8.1791, fol.394.
E: Kirsten Peisler. LV: Jens Hansen, skomager. B:
Første ægteskab med [Marie Knudsdatter, skifte 19.7.1780 lbnr.498]. B:
1) Maren Jensdatter i København.
FM: Albert Hansen, skomager.

667 Kirsten Jespersdatter i Korsør. 23.10.1792, fol.394B.
E: Andreas Rasmussen Trane. B:
1) Rasmus Andreassen 18
2) Ingeborg Andreasdatter i København.
Afdøde døde 3.5.1792.

668 Henrik Mogensen, færgeløbsskipper i Korsør. 23.7.1794, fol.395B.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans Egholm, skipper. B:
2) Hans Henriksen 11
3) Maren Henriksdatter 10
4) Ellen Henriksdatter 6.
Første ægteskab med Maren Jensdatter. B:
1) Mogens Henriksen 16.
FM: Mogens Johansen, skomager.

669 Niels Worm, slagter i Korsør. 16.12.1794, fol.397B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Peder Flint, prokurator. B:
1) Peder Nielsen Worm 16, i København.
FM: morbror Niels Frandsmann, skipper.
Afdøde døde 29.11.1794.

670 Lisbeth, fattiglem i Korsør. 20.12.1794, fol.401.
Enke efter Henrik Skrædder.
Arvinger angives ikke.

671 Marie, fattiglem i Korsør. 20.12.1794, fol.401B.
Enke efter Mads Vægter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.4.1793.

672 Maren, fattiglem i Korsør. 20.12.1794, fol.402.
Enke efter Svarre.
Arvinger angives ikke.

673 Cathrine, fattiglem i Korsør. 20.12.1794, fol.403.
Enke efter Christen Frandsen, skibsmand.
Arvinger angives ikke.
Registrering 28.6.1793.

674 Anne Rasmusdatter i Korsør. 20.12.1794, fol.403B.
Enke efter Peder Bertmeyer. B:
1) Malene Pedersdatter.
FM: Niels Frandsmann, skipper.
Registrering 25.9.1793.

675 Mette Sørensdatter, brødpige, fattiglem i Korsør. 21.12.1794, fol.404.
Uden ægteskab B:
1) Søren Terkildsen i Kirkerup.

676 Johanne Marie [Lauridsdatter] i Korsør. 29.12.1794, fol.404B.
E: Johan Seeborg, murer, over 80 år gammel. A:
1) bror Peder Lemberg, hattemager.
Registrering 28.6.1793.

677 Christen Jespersen Kaldsche, brændevinskarl i Korsør. 19.5.1795, fol.405.
Arvinger kendes ikke.

678 Wejse, skræddersvend i Korsør. 19.5.1795, fol.405B.
A:
1) en søn, der tjener på Københavns slot, og hvis navn er angivet i registreringsprotokollen fol.225.

679 Henrik Hansen, skorstensfejer i Korsør. 19.5.1795, fol.406B.
Arvingerne er angivet i registreringsprotokollen fol.222.

680 Jens Hansen, gårdskarl i Korsør. 20.5.1795, fol.407.
Arvingerne er angivet i registreringsprotokollen fol.232.

681 Laurids Clausen, skrædder i Korsør. 23.9.1794, fol.407B.
A:
0) forældre [Claus Lauridsen og Karen Rasmusdatter, skifte 20.12.1748 lbnr.450]
1) bror Peder Clausen, snedker [på Holmen i København], død. 4B:
a Hans Vilhelm Pedersen
b Claus Pedersen
c Karen Pedersdatter g.m. Ernst Nielsen Ødevig, lysestøber i København
d Mette Marie Pedersdatter i København
2) Mathias Clausen, død. 3B:
a Niels Mathiassen, murer
b Claus Mathiassen, murer
c Anne Lisbeth Mathiasdatter
3) søster Anne Margrethe Clausdatter, fattiglem.

682 Henrik Garb, student i Korsør. 13.6.1795, fol.413B.
A:
1) mor Maren Fogh g.m. Poul Berg, købmand i Korsør
2) søster Pouline Garb g.m. Niels Christian Eggers, ejer af Dyrehovedgård [dvs. Korsør Ladegård i Tårnborg sogn]
3) søster Henriette Garb
4) søster Medea Garb
5) søster Frederikke Christiane Marie Garb.
Arv efter afdødes far [Frands Poulsen] Garb, forvalter på Holsteinsborg, efter skifte Slagelse 28.12.1789 lbnr.782
Afdøde døde 15.4.1794 på Frederiks Hospital i København på sin rejse.

683 Jes Jacobsen, brændevinskarl i Korsør. 13.6.1795, fol.415B.
B:
1) Jacob Jessen 15.
FM: Markus Lauridsen, købmand.

684 Kirsten i Korsør. 16.6.1795, fol.417.
Enke efter Søren Munch, soldat.
Børns navn angivet i registreringsprotokollen fol.260.
FM: Jens Jensen.

685 Mads Jyde, skibsmand i Korsør.16.6.1795, fol.417B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Anders Olufsen, skibsmand. B:
1) Peder Madsen Jyde.

686 Sofie Amalie Skørpinge i Korsør. 16.6.1795, fol.418.
E: Christen Hansen, toldbetjent. A:
1) bror, død. 1B:
a Mathias Skørpinge, købmandskarl i Stubbekøbing.

687 Karen Kalleby i Korsør. 3.7.1795, fol.419.
Enke efter Peder Sonst, soldat. B:
1en søn i skomagerlære.

688 Didrik Johansen, kornmåler i Korsør og oldermand på Halskov. 22.7.1795, fol.419.
E: Anne Sofie Hansdatter. LV: Jens Pedersen, vognmand. B:
1) Johannes Didriksen i København.

689 Jørgen Mikkelsen i Korsør. 22.7.1795, 420B.
A:
1) mor Kirsten Jørgensdatter, enke efter Søren Buch. LV: Jens Buch
2) bror Vilhelm Christiansen 20
3) søster Maren Christiansdatter 19
4) søster Johanne Christiansdatter 18.
FM: Jørgen Pedersen, skrædder.
Arv efter afdødes far Christian Mikkelsen, skifte 4.9.1782 lbnr.536.
Afdøde døde 1791.

690 Anne Marie Pedersdatter i Korsør. 25.7.1795, fol.421.
E: Anders Nielsen, hestemøller. A:
1) bror Niels Pedersen Frandsmann, skipper
2) søster Birthe Pedersdatter, enke efter Niels Worm, slagter, [skifte 16.12.1794 lbnr.669].
Afdøde døde 14.7.1795.

691 Jens Hansen, gårdskarl i Korsør. 20.5.1795, fol.422B, 438B.
Arvinger angivet i registreringsprotokollen fol.232.

692 Mathias Bøgvad, tolder i Korsør. 29.12.1795, fol.423, 443B, 445.
B:
Henrik Frederik Bøgvad.

693 Markus Lauridsen, købmand i Korsør. 16.9.1795, fol.424, 439, 444, 447, 471B, 474, 479, 485, 487, 488B, 496.
E: Anne Marie.
Arvinger angives ikke.

694 Jens Henriksen i Korsør. 9.3.1796, fol.438B.
E: Birthe Cathrine [Jacobsdatter]. B:
1) [Ludvig Severin Anton Jensen].

695 Clausen, hårskærer i Korsør. 11.7.1796, fol.444B, 446B.
Arvinger angives ikke.

696 Opbudsbo i Korsør. 1.4.1797, fol.455B, 462, 468B.
Registrering af fallitbo hos Herman Meelhof, købmand i Korsør.

697 Peder Lemberg, hattemager i Korsør. 13.7.1797, fol.460B.
Arvinger angives ikke.

698 Peder Jørgensen, tømrer i Korsør. 13.7.1797, fol.461B.
Arvinger angives ikke.

699 Jacob Reinholdt, bødker i Korsør. 5.9.1797, fol.467B.
E: [Gertrud Andersdatter]. B: 2 døtre, hvis navne ikke angives.
FM: Andreas Langballe, postfører.

700 Marie Andersdatter i Korsør. 3.11.1797, fol.470.
E: Niels Jyde, daglejer.
Arvinger angives ikke.

701 Anne Christensdatter i Korsør. 3.11.1797, fol.470.
E: Jørgen Pedersen, møller.
Arvinger angives ikke.

702 Gertrud Sørensdatter i Korsør. 18.12.1797, fol.471.
E: Jens Rante, skipper. Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Hans Egholm, skipper.

703 Niels Joensen, fattigfoged i Korsør. 14.2.1798, fol.473B.
Arvinger angives ikke.

704 Cathrine Lindberg i Korsør. 16.4.1798, fol.475, 478.
E: Thomas Thomsen, snedker. Fælles B:
1) Christian Lauridsen 20
2) Just Nielsen 18
3) Sara Marie Thomasdatter 16.
FM: Tobias Jensen, snedker.

705 Andreas Strandby, politibetjent i Korsør. 28.4.1798, fol.476.
E: Anne Ejlersdatter Holzemose. LV: Tobias Jensen, snedker.
Arvinger angives ikke.

706 Sidse Pedersdatter, tjenestepige i Korsør. 16.7.1798, fol.477.
Arvinger angives ikke.

707 Karen Christensdatter i Korsør. 22.7.1798, fol.477B, 478B.
E: Peder Nielsen, daglejer. B:
1) Karen Pedersdatter 10.
FM: Christian Sørensen.

708 Johan Jørgensen, kirkeværge og maler i Korsør. 1.2.1798, fol.480, 506B.
E: Margrethe. LV: Frich.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: født værge Laurids Nielsen, bager.

709 Charlotte Amalie Lystrup i Korsør. 1.10.1798, fol.480B.
E: Andreas Langballe, postfører. B:
1) Johannes Andreas Langballe 5
2) Birgitte Kirstine Langballe 3.
FM: Christian Lundager, skipper.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1796.
Samfrændeskifte 1.10.1798.

710 Opbudsbo i Korsør. 3.12.1798, fol.481B, 486, 487, 495, 498B, 500, 507B.
Registrering af fallitbo hos Hans Jørgen Stude, skipper og købmand i Korsør.

711 Christian Sørensen, pensionist i Korsør. 19.3.1799, fol.495B.
Arvinger på fars side A:
1) halvbror Peder Nielsen 60, i Korsør
2) halvbror Hans Nielsen over 50, i Frølund på Dyrehovedgård gods.
Arvinger på mors side A:
3) halvbror Jørgen Sørensen 29, i Hemmeshøj
4) halvbror Rasmus Sørensen 27, på Dyrehovedgård.
Desuden nævnes afdødes farbror Claus Jørgensen 60, på Halskov på Dyrehovedgård.

712 Anne Marie i Korsør. 10.4.1799, fol.496.
Enke efter [Svend von Svendsen]. B:
1) Christiane Svendsen
2) Anne Marie Svendsen
3) Pouline Svendsen
4) Frederikke Svendsen
5) Grethe Svendsen
6) Margrethe Elisabeth Svendsen.
FM: vejpikør Braadt.

713 Christen Lauridsen Svindt, grovsmed i Korsør. 5.6.1799, fol.498B, 502B, 516.
E: Anne Cathrine Christoffersdatter.
Første ægteskab med Sidsel Cathrine Christensdatter. B:
1) Laurids Christensen 28, smed i Ringsted
2) Hans Christensen 26
3) Peder Christensen 16
4) Inger Marie Christensdatter 32
5) Margrethe Sofie Christensdatter g.m. Andreas Rante på postjagten
6) Johanne Christensdatter.
Afdøde døde 4.6.1799.

714 Birthe Cathrine [Bentsen] i Korsør. 1.7.1799, fol.499B.
Enke efter [Augustinus] Eggers, [skifte 11.9.1776 lbnr.461]. B:
1) Ditlev Eggers i København
2) Poul Hein Eggers, degn i Skelby og Gunderslev
3) Maren Eggers.
FM: Frich, fuldmægtig.

715 Johan Seeborg, murer, fattiglem i Korsør. 15.7.1799, fol.500B.
Enkemand efter [Johanne Marie Lauridsdatter, skifte 29.12.1794 lbnr.676].
Arvinger angives ikke.

716 Peder Holst, farver i Korsør. 23.8.1799, fol.501.
E: [Navn angives ikke.
Arvinger angives ikke.

717 Anne Marie Mikkelsdatter i Korsør. 29.8.1799, fol.501B.
E: Simon Groth Banzon (Benzon), kirurg. B:
4) Mette Marie Banzon g.m. Hans Jørgen Stude, skipper
5) Anne Margrethe Banzon, g.m. Frederik Birch, slagter i Skælskør
6) Rasmus Banzon.
Første ægteskab med Jacob Kofoed, værtshusmand. B:
1) Jørgen Frederik Kofoed, der har været lakaj hos kronprinsen
2) Mikkel Kofoed
3) Mourids Kofoed.

718 Jesper Thorberg, organist i Korsør. 10.10.1799, fol.503B, 505.
E: Christiane Henriette [Heegaard]. LV: Schiøtt, degn.
Børn angivet i registreringsprotokollen fol.352.

719 Sofie Magdalene Schultz, ugift i Korsør. 26.10.1799, fol.504, 505B, 507, 508B.
Arvinger på fars side A:
1) farbror Anders Olufsen, skipper i Sønderborg
2) faster Anne Marie Schultz, enke efter Matzen, sejlmager i Sønderborg
3) faster Ida Margrethe Schultz, død, var g.m. Becher. 3B:
a Hans Peder Becher i Sønderborg
b Lorents Becher i Nordborg
c Dorthe Becher g.m. Licht på Augustenborg.
Arvinger på mors side A:
1) søskendebarn Jørgen Frederik Kofoed
2) søskendebarn Mikkel Kofoed
3) søskendebarn Mourids Kofoed, uvist hvor, formentlig i Norge.
Afdøde døde 25.10.1799.

720 Christen Hansteen, toldbetjent i Korsør. 29.3.1800, fol.507B, 514, næste protokol fol.7B..
Arvinger kendes ikke.

721 Opbudsbo i Korsør. 17.6.1800, fol.510, næste protokol fol.2.
Registrering af fallitbo hos Johan Adam Bruun, købmand i Korsør.Korsør Byfoged
Skifteprotokol
1800-1810

722 [Johanne Marie Clausdatter], fattiglem i Korsør. 31.1.1801, fol.6B, 33B.
Enke efter Oluf [Olufsen] Winther, [skifte 8.8.1781 lbnr.512].
Arvinger angives ikke.

723 Dorthe Justs, fattiglem i Korsør. 27.2.1801, fol.7, 33B.
Arvinger angives ikke.

724 [Anne Cathrine Christoffersdatter], fattiglem i Korsør. 30.3.1801, fol.7, 33B.
Enke efter Christen Lauridsen [Svindt], smed, [skifte 5.6.1799 lbnr.713].
Arvinger angives ikke.

725 Rasmus Rantzau, bager i Korsør. 15.4.1801, fol.8, 17B, 37, 82B, næste protokol fol.27B.
E: Anne Elisabeth Møller. LV: Peder Eeg. Ved skiftet efter datteren 24.1.1811 er hun g.m. Ejby, bager. B:
1) Engel Marie, 6 mdr. ved samfrændeskifte 20.2.1802. Hun døde, skifte 24.1.1811.
FM:
1 farbror Søren Rantzau 60, bagersvend, på stedet.
Desuden nævnes afdødes øvrige søskende:
2 bror Johannes Rantzau 50, skibstømrer i København
3 søster Karen Rantzau g.m. [Niels Boder] Korsberg, degn i Magleby [i Vester Flakkebjerg herred].
Bevilling til uskiftet bo af 1.8.1801.

726 Sofie Hansdatter, fattiglem i Korsør. 18.4.1801, fol.12, 33B.
E: Hans, rytter i Næstved. B:
1) Susanne Hansdatter 4.

727 Iver Albert Jansen Dam, postmester i Korsør. 23.4.1801, fol.12, 18, 21, 31B, 69.
E: Ingeborg Top.
Første ægteskab med Mette Christine Payngk. B:
1) Jan Dam i København
2) Michael Dam, uvist hvor
3) Christiane Petrine Marie Dam g.m. Casper Markussen, toldkasserer i Korsør.

728 Mads Jensen Lerager, vandkører i Korsør. 5.6.1801, fol.16, 17, 22, 32, 33.
E: Marie Jensdatter. B:
1) Kirsten Madsdatter 7
2) Lene Cathrine Madsdatter 5.

729 Jørgen Pedersen, møller, almisselem i Korsør. 29.10.1801, fol.16B, 33B.
Enkemand efter [Anne Christensdatter, skifte 3.11.1797 lbnr.701].
Arvinger angives ikke.

730 Poul Rosenstrøm, stenhugger i Korsør. 15.7.1801, fol.17B, 29B.
E: Ingeborg. LV: Laurids Nielsen, bager. B:
1) Carl Poulsen Rosenstrøm, dragon i Odense.

731 [Christian Frederik] Wleugel, landinspektør og løjtnant i København, der døde i Korsør. 26.9.1801, fol.20.
Af arvinger angives A:
1) far Wleugel, admiral
2) bror Wleugel. kaptajnløjtnant.

732 Christian Madsen, der døde i Korsør 14.11.1810, fol.22B, 27.
Enke og børn i Vesterhuse i Hov sogn på Langeland.
Af børn mødte B:
1) Mads Christiansen
2) Rasmus Christiansen.

733 Opbudsbo i Korsør. 15.11.1801, fol.23, 27, 32B, 34B, 47.
Registrering af fallitbo hos Johannes Monrad Thers, købmand i Korsør.

734 Peder Lauridsen i Korsør. 28.11.1801, fol.29, 30, 41B, 43, 45.
E: Charlotte Olufsdatter, gift med afdøde 26.11.1801.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Pedersen 31, i Stude
2) Niels Pedersen 21, på Bonderup
3) Anders Pedersen 18, i Ørridslev
4) Birthe Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Stude.
Desuden nævnes afdødes bror Laurids Lauridsen i Stude.
Afdøde havde været gårdmand i Hemmeshøj og var var for kort tid siden flyttet til Korsør.

735 Enke, fattiglem i Korsør. 10.2.1802, fol.34, 50.
Enke efter Herzog.
Arvinger angives ikke.

736 Enke, fattiglem i Korsør. 17.2.1802, fol.34B, 50.
Enke efter Peder Rasmussen.
Arvinger angives ikke.

737 Peder Flint, prokurator i Korsør. 1.3.1802, fol.35, 42B, 43B, 44.
E: Cathrine Sofie Baggesen. LV: Niels Frandsmann, skipper. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 8.
FM: farbror Magnus Boden Flint.

738 Mathias Richard Arrebo, købmand og færgeløbskasserer i Korsør. 19.2.1802, fol.36, 52.
E: Anne Cathrine Hansdatter. A:
1) søster Lene Margrethe Arrebo, død. 2B:
a Anne Cathrine Wulf g.m. Andreas Steffensen, skomager i Sorø
b Marie Elisabeth Wulf, fattiglem i Kalundborg
2) søster Anne Christine Arrebo g.m. Mads Herning i Viskinge.

739 Bodil Marie, fattiglem i Korsør. 20.3.1802, fol.38, 50.
Enke efter Anders Momme, smed.
Arvinger angives ikke.

740 Maren Rasmus Skrædders, fattiglem i Korsør. 2.4.1802, fol.38.
Arvinger angives ikke.

741 Thomas Andersen i Korsør. 3.4.1802, fol.38B.
B:
1) Andreas Weidemann 19, der farer til søs på de lange rejser
2) Poul Hansen 8, i Korsør.
Afdøde, der som frivillig var engageret som hugger på forsvarsanstalten, døde i Kvæsthuset i København 13.4.1801.

742 Hans Jensen Møller, almisselem i Korsør. 18.4.1802, 50.
Arvinger angives ikke.

743 Hans Christensen i Korsør. 19.4.1802, fol.41, 43B, 46B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Hans Nielsen, vognmand. B:
1) Karen Hansdatter 26, i Kelstrup
2) Christen Hansen 18, i Kelstrup
3) Rasmus Hansen 17, i Kongsmark
4) Mette Hansdatter 11
5) Jens Hansen 10
6) Niels Hansen 9
7) Hans Hansen 6
8) Anne Hansdatter 2.
Afdøde var tidligere husmand på Frederiksholm gods, men var nu oppasser i Korsør.

744 Dorthe Cathrine Sørensdatter, fattiglem i Korsør. 20.5.1802, fol.43, 50B.
Arvinger angives ikke.

745 von Wedelfelt, oberst i Korsør. 14.9.1802, fol.48B.
Arvinger angives ikke.
Skiftet overlades til det beskikkede kommissorium.

746 Mikkel Fogh, rådstuetjener i Korsør. 5.1.1803, fol.50B.
E: Anne Christine Jensdatter. B:
1) Jens Nikolajsen 18
2) Voldborg Mikkelsdatter 17
3) Niels Mikkelsen 9.

747 Dorthe Nielsdatter i Korsør. 20.1.1803, fol.50B, 81.
Enke efter Mads Jyde, skibsmand, [skifte16.6.1795 lbnr.685]. B:
1) Peder Madsen 26, i Nyborg.

748 Marie Folmers, ugift i Korsør. 24.1.1803, fol.51, 82B.
Arvinger skal være begge oberst Schmidt i Næstved.

749 Rasmus Jørgensen, vognmand i Korsør. 23.3.1803, fol.51B.
E: Anne Cathrine Hjort. LV: Niels Mathiassen, murer. B:
1) Jørgen Frederik Rasmussen 16
2) Johanne Rasmusdatter 13
3) Niels Worm 8.
Alder angiver ved samfrændeskiftet 27.1.1801.
FM:
1 Rasmus Bang, kaptajn og købmand
2 Andreas Engberg, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 4.3.1803.

750 Registrering i Korsør. 4.5.1803, fol.52.
Registrering af noget tømmer der tilhører ritmester Freieslebens fallitbo i Ringsted.

751 Jacob Valdemar, toldbetjent i Korsør. 25.6.1803, fol.53, 54B, 96B.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Niels Aaris, købmand.
Af første ægteskab B:
1) Trine Jacobsdatter 17, i Slesvig
2) Anne Kirstine Jacobsdatter 15.
FM: Laurids Christian Bagger, skibstømrer.

752 Mette Marie Jensdatter, tjenestepige i Korsør. 27.3.1803, fol.54, 81B.
A:
1) bror Jeronimus Jensen Etlar, apotekersvend i Ålborg.

753 Mogens Johansen, skomager i Korsør. 24.8.1803, fol.55, 103B, 115, 131.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Banzon, kæmner. B:
1) Lisbeth Hansen g.m. Peder Trautner, skrædder.

754 Maren Nielsdatter i Korsør, der døde 1.4.1803, fol.56B, 73.
Enke efter Johan Hartvig, soldat. B:
1) Henrik Johansen 21
2) Carl Johansen 17
3) Hartvig Johansen 12
4) Johan Nielsen 10.

755 Andreas Heyelsen Møller, daglejer i Korsør. 1.9.1803, fol.56B, 82.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Jens Møller, snedkersvend i København
2) Frederik Møller, sejlmagersvend
3) Rasmus Møller, bødkerdreng
4) Anne Johanne Møller.

756 Abelone Andersdatter i Korsør. 10.9.1803, fol.57, 67, 83B.
E: Niels Akselsen, skibsmand. B:
1) Christian Akselsen 22, skræddersvend i Slagelse
2) Hans Akselsen 18, matros
3) Anne Sofie Akselsen 15
4) Oluf Kruse 10
5) Susanne Marie Akselsen 7.
FM: Egholm, søkaptajn.

757 Niels Rested, borgmester, måler, vejer og vrager i Korsør, der døde 30.9.1803, fol.59, 68B, 83B, 86B, 103, 115B, 150B, 152B.
A: 3 søstre i Christiania i Norge: 2 enker og en ugift.

758 Peder Jørgensen, skrædder i Korsør. 10.11.1803, fol.65B, 135, 145B, 186.
E: [Bodil Jensdatter]. LV: Oluf Hansen Kruse, skipper. B:
1) Ellen Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Hermansen, færgeløbsmatros i Nyborg.

759 Anne Marie Møller i Korsør. 17.11.1803, fol.66, 149B, 191B.
E: Anders Olufsen Steenberg, skipper. B:
1) Anne Sofie Andersdatter i København
2) Maren Andersdatter g.m. Vejland, skipper i København
3) Cathrine Andersdatter i Slagelse
4) Hans Andersen, farer på de lange rejser
5) Gertrud Andersdatter 13.
FM: Niels Frandsmann skipper g.m. nærmeste frænde Maren Møller.

760 Charlotte Henriette Mortensen i Korsør. 9.12.1803, fol.68, 77B.
E: Christian Frederik Pedersen, magasinforvalter. B:
1) Ferdinand Edvard Christiansen 5
2) Carl August Christiansen 3½
3) Constance Sofie Christiansdatter 2
4) Frederik Vilhelm Christiansen 3 mdr.
FM: Hans Jørgen Stude, skipper.

761 Casper Jensen Kruse, skibsmand i Korsør. 5.12.1803, fol.68B, 116.
E: [Dorthe Lauridsdatter]. LV: Hans Lauridsen, bager. B:
1) Ellen Kirstine Caspersdatter 3.

762 Mads Pedersen, værtshusmand i Korsør. 6.1.1804, fol.73, 77B.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Christoffer Trautner, skrædder.
Testamente af 27.12.1803.

763 Lucie Hansdatter i Korsør. 7.1.1804, fol.74B, 87B.
E: Jens Buch, skipper. B:
1) David Jensen 19, styrmand
2) Anne Kirstine Jensdatter 17
3) Anne Cathrine Jensdatter 15
4) Hans Jensen 13
5) Marianne Jensdatter 11
6) Frederik Jensen 9
7) Anneke Jensdatter 7.
FM: farbror Frederik Buch, skipper.

764 Rasmus Banzon, stadskirurg og kæmner i Korsør. 7.1.1803, fol.76B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Aaris. B:
1) Simon Groth Banzon 8
2) Jens Herman Banzon 6
3) Anne Marie Banzon 4
4) Poul Frederik Banzon 6 mdr.
FM: født værge Anders Mikkelsen, skipper.

765 Jens Davidsen Buch, skipper i Korsør. 28.3.1804, fol.84, 87B, 114, 119, 124B, 133, 137, 148B, 155, 306B.
Enkemand efter [Lucie Hansdatter, skifte 7.1.1804 lbnr.763]. B:
1) David Jensen 20
2) Anne Kirstine Jensdatter 18. Ved skiftet efter broderen 7.12.1808 er hun g.m. Holm, skomager i Slagelse
3) Anne Cathrine Jensdatter 16
4) Hans Jensen 13
5) Marianne Jensdatter 10
6) Frederik Jensen 9, der døde 2.8.1707, skifte 17.12.1808
7) Anneke Jensdatter 7.
FM: farbror Frederik Buch, skipper i Korsør.
Desuden nævnes afdødes bror i Næstved.

766 Laurids Hansen, vognmand i Korsør. 3.4.1804, fol.88, 93, 96, 101, 102B, 115B, 117, 121, 136, 176.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Lyby.
Testamente af 6.8.1798.
Hans A:
1) hans søn Laurids.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Peder Frederiksen, skifte 8.4.1785 lbnr.563]. B:
1) Frederik Pedersen 31, på de lange rejser
2) Rasmus Pedersen 24, på Kragerupgård.
FM: født værge Hans Jørgensen Stude, skipper.

767 Hedvig Marie Langeland i Korsør. 5.4.1804, fol.90B, 102B, 112.
E: Anders Mikkelsen, skipper. B:
1) Else Andersdatter 44, på stedet
2) Johanne Marie Andersdatter g.m. Hans Spinder
3) Maren Andersdatter g.m. Johan Hansen, skipper
4) Anne Mikkeline Andersdatter 23, i København.
FM: Niels Aaris, brændevinsmand.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1804.
Samfrændeskifte 29.5.1804.

768 Maren Lauridsdatter i Korsør. 18.4.1804, fol.93B, 108.
E: Jens Frølund. B:
1) Niels Jensen 5.
FM: Niels Aaris.
Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1804.
Samfrændeskifte 18.4.1804.

769 Peder Sørensen, vangevogter i Korsør. 20.5.1804, fol.101, 124, 134B, 146B.
E: [Anne Marie Nielsdatter].
Testamente.
Hans A:
1) mor Marie Elisabeth i Klarskov ved Bonderup
2) bror Terkild Sørensen i Klarskov.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Hans Holzemose, skifte 14.4.1784 lbnr.595]. B:
1) Sidsel Kirstine Holzemose g.m. Palle Henriksen i Korsør
2) Anne Cathrine Holzemose g.m. Canel Dentze, snedker i København
3) Rasmus Holzemose, hørkræmmersvend.

770 Anne Christensdatter i Korsør. 1.7.1804, fol.104.
E: Jonas Pedersen, maler. B:
1) Christen Jonassen 3½
2) Peder Jonassen 1¼.

771 Frederik Vilhelm Frydendal, fuldmægtig i Korsør. 4.7.1804, fol.104B, 115, 120. 126, 129, 135B, 138, 145, 149, 150B, 151B, 181B, 184, 190, 193B, 195B, 199B, 200B, 205B, 214B, 217, 242B, 244, 247B, 260, 281.
E: Helene Marie Møller. LV: bror Møller, kæmner.
Testamente af 4.7.1804.

772 Dorthe Haahr i Korsør. 7.7.1804, fol.107B.
E: Poul Blichfeldt, skrædder. B:
1) Henrik Haahr 2½.

773 Mogens Henriksen Sprogø, matros i Korsør. 22.9.1804, fol.118B, 150, 175, 178,185.
0) forældre Henrik Mogensen Sprogø, [skifte 23.7.1794 lbnr.668] og Maren Jensdatter.
Fars andet ægteskab med [Mette Hansdatter]. B:
1) halvbror Hans Henriksen
2) halvsøster Maren Henriksdatter
3) halvsøster Ellen Marie Henriksdatter g.m. Henrik Aaris.
Mors barn uden ægteskab B:
4) Anne Marie.
FM: Mogens Gundersen, skipper.

774 Anne Marie Blichfeldt i Korsør. 22.11.1803, fol.122.
E: Jens Jørgensen, skovfoged.
Børn, hvis navne ikke angives.

775 Mette Pedersen, fattiglem i Korsør. 5.3.1804, fol.fol.123, 146.
Arvinger angives ikke.

776 Anders Christensen, tjenestekarl i Korsør. 18.6.1804, fol.123.
Arvinger angives ikke.

777 Jens Jørgensen, skovfoged, fattiglem i Korsør. 19.6.1804, fol.123B.
Enkemand efter [Mette Pedersen, skifte 5.3.1804 lbnr.775].
Arvinger angives ikke.

778 Jens Hansen, matros i Korsør. 13.8.1804, fol.124.
Arvinger angives ikke.

779 Poul Madsen Blichfeldt, skrædder. 12.10.1804, fol.127B.
Enkemand efter Dorthe Haahr, [skifte 7.7.1804 lbnr.772]. B:
1) Henrik Haahr 3.
FM: mosters mand Jens Nikolajsen, havnefoged.
Desuden nævnes enkens mor Anne Margrethe Lauridsdatter.

780 Kirsten i Korsør. 16.10.1804, fol.130B.
Enke efter Bay. B:
1) [Gertrud Kirstine Bay] g.m. Søren Payngk.

781 Dorthe Cathrine Christensdatter i Korsør. 16.11.1804, fol.134.
E: Bonne Jespersen, tømrer. A:
1) søskendebarn Niels Akselsen, skibsmand.

782 Anne Meinert i Korsør. 1.1.1805, fol.143.
E: Rasmus Christensen kruse, skibsmand. A:
1) bror Meinert Hansen på Visby? mark.

783 Søren Lydersen, købmand i Korsør. 7.1.1805, fol.144B, 158B, 170B, 173, 178, 181B, 184, 187, 189, 194B, 197, 202, 205B, 212, 215, 217B, 226B, 244.
E: Sofi Cathrine Brandt, der også døde, forsegling 10.5.1805. B:
1) Christian Brandt Lydersen 16.
FM: Møller, kæmner.

784 Regine Elisabeth i Korsør. 18.2.1805, fol.145.
Enke efter Nikolaj Lauridsen. B:
1) Jens Nikolajsen.
(Muligvis flere børn).

785 Susanne Clausen, fattiglem i Korsør. 10.3.1805, fol.149B, 192B.
Arvinger angives ikke.

786 Johan Gotfred Otto, tjenestedreng i Korsør. 30.4.1805, fol.152, 191.
Arvinger angives ikke.

787 Maren Hansdatter i Korsør. 15.5.1805, fol.173B, 178B, 188B.
E: Jens Jansen, købmand. A:
1) far Hans Rasmussen, proprietær på Langeland.

788 Mette Sofie Reinholdt i Korsør. 5.3.1805, fol.182B.
E: Frederik Buch, skipper. B:
1) David Buch 4
2) Juliane Kirstine Buch 3
3) Mathias Buch 10 uger
4) Jensine Buch 10 uger.
FM: Jens Nikolajsen, havnefoged.

789 Peder Skaarup Bang, fuldmægtig i Korsør. 23.10.1805, fol.187B, 192, 195, 199, 211, 213B.
E: [Cathrine Sofie Baggesen]. LV: Gjellerup, præst i Korsør.
Enkens første ægteskab med [Peder] Flint, [skifte 1.3.1802 lbnr.737]. Arv til B:
1) [Anne Marie Pedersdatter].

790 Niels Mogensen, matros i Korsør. 6.12.1805, fol.190B, 193, 196.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Hans Jørgen Stude, købmand. A:
1) mor Karen
2) bror Christian Mogensen
3) bror Frederik Mogensen
4) søster Marie Mogensdatter.
Enkens første ægteskab med [Casper Jensen Kruse, skifte 5.12.1803 lbnr.761]. Arv til B:
1) Ellen Kirstine [Caspersdatter] 3.

791 Cathrine Veit, fattiglem i Korsør. 20.12.1805, fol.192B.
Arvinger angives ikke.

792 Opbudsbo i Korsør. 10.5.1806, fol.197, 211B, 217, 225B.
Registrering af fallitbo hos Josef Fryndt, galanterihandler i Korsør.

793 Rasmus Christensen Kruse, løbsmatros i Korsør. 29.3.1806, fol.200, 235.
Enkemand efter Anne Meinert, [skifte 1.1.1805 lbnr.782].
Første ægteskab med Sidsel Sørensdatter, [skifte 27.10.1785 lbnr.586]. B:
1) Maren Rasmusdatter g.m. Jens Andersen
2) Anne Cathrine Rasmusdatter 24
3) Marie Rasmusdatter 22.
FM: Peder Kruse.

794 Enke, fattiglem i Korsør. 26.4.1806, fol.202B, 236.
Enke efter Mads Jensen [Lerager, skifte 5.6.1801 lbnr.728].
Arvinger angives ikke.

795 Kirsten Vind i Korsør. 29.4.1806, fol.203, 243B.
Enke efter lange, tolder. A:
1) Dorthe Kirstine Dejbjerg g.m. [Bendix Ludvig] Pultz, toldkasserer i Skælskør.

796 Anne, almisselem i Korsør. 7.5.1806, fol.204B, 212B, 215B, 229B.
Enke efter Pedersen, overkonstabel.
Arvinger angives ikke.

797 Opbudsbo i Korsør. 14.5.1806, fol.207B, 215, 224B, 229, 236, 243B.
Registrering af fallitbo hos Johan Hansen, skipper i Korsør.
Fledføringskontrakt af 8.6.1804 med hans svigerfar Anders Mikkelsen.

798 Maren Bertelsen i Korsør. 13.6.1806, fol.213, 243B, 247.
E: Christian Lundager, styrmand. B:
1) Bertel Christiansen 11
2) Niels Christiansen 3.
FM: Langballe, postfører.

799 Herman Meelhof, købmand i Korsør, der døde 1.1.1807, fol.216, 237B, 240B, 255B, 261, 261B, 284B.
E: Cecilie. LV: Frich, færgeløbskasserer. A:
1) brorsøn i Skælskør, hvis navn ikke angives.
Registreringsforretning 23.7.1806 i afdødes fallitbo.

800 Opbudsbo i Korsør. 13.8.1806, fol.218, 226. 230, 231, 234B, 240, 242, 254, 259B, 264, 280.
Registrering af fallitbo hos Hans Jørgen Stude, skipper i Korsør.

801 Birthe Marie Voigt, tjenestepige i Korsør. 25.10.1806, fol.231, 234, 252, 284B.
A: mor i Nyborg, hvis navn ikke angives.

802 Gies, kirurg fra Slagelse, der døde i Korsør 7.1.1807, fol.240B.
Registrering af ejendele.

803 Cathrine Sofie [Baggesen] i Korsør. 18.3.1807, fol.245B, 249, 261B, 263B, 284B.
Enke efter Peder Skaarup Bang, [skifte 23.10.1805 lbnr.789].
Første ægteskab med [Peder] Flint, [skifte 1.3.1802 lbnr.737]. B:
1) Anne Marie Flint.
FM: farbror Magnus Boden Flint, skoleholder.

804 Anne Barbara Olufsdatter i Korsør. 29.4.1807, fol.250B, 258, 284.
E: Anders Nielsen, hestemøller. B:
1) Oluf Andersen 10.
FM: Peder Pedersen, fattigkasserer i Nyborg, som beslægtet.

805 Anne Marie Kruse i Korsør. 20.5.1807, fol.252B, 257B, 280B, 289B.
Enke efter Peder Polak, matros. A:
1) bror [Hans Olufsen Kruse, skifte 24.9.1783 lbnr.545. 7B:
a Oluf Kruse, færgeløbsskipper
b Elsebeth Marie Kruse g.m. Mads Eeg
c Gunder Kruse, færgemand
d Anders Kruse, skibsmand
e Peder Hansen Kruse, skibsmand
f Anne Marie Kruse g.m. Schiøtt, skolelærer og lægdsmand i Norge
g Anne Sofie Kruse g.m. Oluf Thorvaldsen, tobaksspinder i Mandal i Norge
2) søster [Inger Olufsdatter], død. E: Niels Pedersen Post, snedker i Skælskør
5B:
a Oluf Nielsen Post, snedker i Skælskør
b Hans Nielsen Lindeskov Post, [klejnsmed] i Sorø
c Rasmus Nielsen Post i Skælskør
d Kirsten Nielsdatter Post i København
e Eleonora Nielsdatter Post g.m. Mikkelsen, vintapper i Norge.

806 Peder Christensen Kruse, pensionist i Korsør. 10.6.1807, fol.257, 281, 311B, 330B.
E: Karen Christiansdatter. LV: Mogens Gundersen, skipper. B:
3) Anne Cathrine Kruse 24
4) Kirsten Kruse 16.
Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 5.5.1784 lbnr.551]. B:
1) Niels Christian Pedersen Kruse 42
2) Christen Pedersen Kruse 35, skipper.

807 Svend Nielsen, skomager i Korsør. 15.6.1807, fol.257B.
E: Johanne Jacobsdatter. B:
1) Maren Svendsdatter 9
2) Jacob Svendsen 8
3) Louise Svendsdatter 6
4) Niels Svendsen 5.
FM: Thorvald Kruse.

808 Registrering i Korsør. 17.7.1807, fol.260B.
Registrering af ejendele, der tilhørte Hans Pedersen, ugift smedesvend fra Skælskør, der døde i Korsør.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten.

809 Opbudsbo i Korsør. 17-9-1807, fol.2164B, 267B, 278B, 280, 288B, 291, 291B, 292B, 296B.

810 Madam Qvist, jordemoder i Korsør. 2.12.1807, fol.266B, 288, 289, 312.
Enke.
Af første ægteskab skal være 2 sønner og nogle døtre.

811 Palle Henriksen, vægter i Korsør. 2.12.1807, 267.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Peder Jørgen Kolding Pallesen 10½
2) Niels Søren Pallesen 6½
3) Anne Lisbeth Pallesdatter 4.

812 Jens Nielsen, tjenestekarl i Korsør. 7.12.1807, fol.267, 279, 311.
E: Maren Kirstine Nielsdatter. LV: Jens Pedersen, vognmand. B:
1) en søn, død for 5 år siden.

813 Ebbe Pedersen, klejnsmed i Korsør. 27.4.1808, fol.285B, 303B, 308B, 311.
E: Anne Marie.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Ebbesdatter, enke efter Abraham Miede, sadelmager
2) Peder Ebbesen, søs. 1B:
a Knud Pedersen 25, på Skjoldenæsholm.
Enkens første ægteskab med Jens Christensen Eeg, sadelmager. Arv til B:
1) Maren Jensdatter g.m. Niels Akselsen, skibsmand.

814 Johan Løvald, pensioneret soldat i Korsør. 5.5.1808, fol.288.
E: Anne Margrethe [Rante]. B:
1) Sofie Lisbeth Johansdatter 10
2) Susanne Marie Johansdatter 2.
FM: morbror Christian Rante, skibsmand.
Arv til enkens børn af første ægteskab B:
1) Karen Sofie 21
2) Inger Marie 13.

815 Enke i Korsør. 14.5.1808, fol.291.
Enke efter Gørtzen. B:
1) Gørtzen, fuldmægtig i København.

816 Hans Jacob Spinder, skibsmand i Korsør. 9.7.1808, fol.293, 311B.
E: Johanne Marie. LV: Christen Pedersen Kruse, skipper. B:
1) Hedvig Hansdatter 15
2) Karen Marie Hansdatter 9
3) Jacob Christoffer Hansen 4.

817 Mogens Gundersen i Korsør. 10.7.1808, fol.293, 311B, 330.
E: Cathrine Kruse. B:
1) Christiane Mogensdatter 37, g.m. Hans Sommer, skibsmand
2) Kirsten Mogensdatter 34
3) Karen Mogensdatter 33, g.m. Oluf Amundsen, skibsmand i København
4) Ingeborg Mogensdatter 30, g.m. Jens Rante, skibsmand
5) Gunder Mogensen 28, skibsmand
6) Anders Mogensen 26
7) Annette Mogensdatter 21
8) Mads Gundersen 20.

818 Peder Eeg, forligelseskommissær i Korsør. 15.11.1808, fol.301, 312.
Testamente, der bestyres af eksekutor Bech, borgmester.

819 Christen Schiøtt, kordegn i Korsør, der døde 29.11.1808, fol.
302B, 307B, 313, 314.
E: Anne Marie Lange. LV: Schrøder, kæmner. A:
1) bror Schiøtt, landinspektør i Sorø
2) søster [Ulrikke Augusta] Schiøtt, enke efter [Johan Ernst] Suhr, postmester [i Ribe, skifte Ribe 28.11.1797b lbnr.1608].

820 Georg Schiønnemann, daglejer i Korsør. 25.3.1809, fol.311.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Holsten og har efter sin far.

821 Ingeborg Top i Korsør. 15.4.1809, fol.312B, 315, 318.
Enke efter Iver [Albert Jansen] Dam, postmester, [skifte 23.4.1801 lbnr.727].
Af første ægteskab B:
1) Peder Scheel, bogholder i Helsingør.

822 Anne Magdalene Jørgensen i Korsør. 27.5.1809, fol.316B, 318, 326B, 333.
Enke efter Falch, overbetjent. A:
1) bror Anton Jørgensen, skytte i Næstved
2) søster Anne Margrethe Elisabeth Jørgensen g.m. Jørgensen, snedker på Arreskov [i Øster Hæsinge sogn] på Fyn
3) søster Karen Jørgensen, der tjener på Slottet i Odense
4) søster Hedvig Jørgensen, død, var g.m. Niels Errebo. 1B:
a Anders Møller, snedker i Odense
5) søster Martha Kirstine Jørgensen g.m. Hans Hansen, skytte på Herlufsholm.
Desuden nævnes afdødes brordatter Antoinette Henrikke Jørgensen g.m. Josef Fryndt.

823 Frederik Wendt, underofficer og barber i Korsør. 7.6.1809, fol.317, 326, 334B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Preussen.

824 Jens Jensen, kornmåler i Korsør. 23.7.1809, fol.319B, 335B.
fraskilt efter bevilling af 22.1.1796.
Arvinger angives ikke.

825 Vigant Christensen i Korsør. 3.7.1809, fol.321B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) [Anne Margrethe Dorthe Vigant] g.m. Hans Svindt, smed
2) [Anne Kirstine Vigant] g.m. Peder Worm, slagter
3) [Ellen Vigant] g.m. Rasmus [Hansen] Lynge, bødker.

826 Karen Rasmusdatter i Korsør. 7.9.1809, fol.322, 324, 329, 336.
E: Christen Bondesen, skibstømrer. B:
1) Dorthe Christence Christensdatter 4
2) Bonde Julius Christensen 3
3) Hansine Marie Christensdatter 3
4) Peder Christensen 1¼.
FM:
1 Niels Aaris, købmand
2 Rasmus Bondesen, skibstømrer
3 Tobias Geisler.
Desuden nævnes enkemandens bror Lambert Bondesen.

827 Anne Marie [Nielsdatter] i Korsør. 15.9.1809, fol.323, 324B, 330B, 357.
Enke efter Peder Sørensen, vangevogter, [skifte 20.5.1804 lbnr.769].
Første ægteskab med [Hans Holzemose, skifte 14.4.1784 lbnr.595]. B:
1) Sidsel Kirstine Holzemose, enke efter Palle Henriksen, vægter, [skifte 2.12.1807 lbnr.811]
2) Anne Cathrine Holzemose, død, var g.m. [Canel] Dentze, snedker i København]. 1B:
a Johan 13, i rebslagerlære i København
3) Rasmus Holzemose, hørkræmmersvend i København.
Desuden nævnes afdødes søster [Hedvig Holzemose] g.m. Oluf Tønsberg.

828 Registrering i Korsør. 25.9.1809, fol.323B.
Registrering af ejendele der tilhører Conrad Vilhelm Schantzgaard, månedsløjtnant fra København.

829 Christian Lundager, savmand i Korsør. 16.10.1809, fol.325B.
Enkemand. B:
1) Grethe Christiansdatter i København
2) Stine Christiansdatter i København
3) Aarsele Christiansdatter i København.

830 Anne Marie Poulsdatter i Korsør. 24.10.1809, fol.326.
Enke efter [Jens Leck, skifte 27.5.1778 lbnr.462]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Niels Akselsen, på stedet.

831 Jens Nikolajsen, færgeløbsskipper i Korsør. 13.12.1809, fol.327, 332, 335.
E: Maren [Jacobsdatter] Ravnholt. LV: Frederik Buch, skipper. B:
1) Susanne Jacobine Jensdatter 9
2) Nikoline Regine Jensdatter 7
3) Mette Marie Jensdatter 3.
Første ægteskab med [Susanne Lauridsdatter].

832 Markvard Ludvig Printz, løjtnant i Korsør. 13.12.1809, fol.328, 332B, 348B, næste protokol fol.40B.
E: Hanne Fransiska Toxværd. LV: Todbjerg, skolelærer. B:
2) Frands Toxværd 24.
Ingen børn af første ægteskab.
Af andet ægteskab B:
1) Filip Jacob Printz 33, løjtnant.

833 Christoffer Trautner i Korsør. 15.12.1809, fol.329.
E: Maren Simonsdatter. B:
1) Kirstine Marie Christoffersdatter 21
2) Christian Immanuel Christoffersen 19
3) Karen Birgitte Marie Christoffersdatter 13
4) Henriette Marie Christoffersdatter 7.

834 Maren i Korsør. 20.12.1809, fol.329B.
Enke efter Morten Jensen, soldat.
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede hos sin søster.

835 Peder Langeland i Korsør. 21.12.1809, fol.329B, 333, 357.
E: Regine Sofie Rasmussen. LV: Niels Aaris. B:
1) Peder Julius Pedersen 6 uger.

836 Johan Jacob Littau i Korsør. 321.12.1809, fol.330.
E: Susanne Christiane Strip. B:
1) Jacob Frederik Littau 28
2) Frands Josef Littau 26.

837 Johan Georg Zimmermann i Korsør. 2.1.1810, fol.330B, 341B.
E: Enke efter Magdalene Schmidt.
Testamente af 1.5.1809.
Desuden nævnes afdødes hustrus brordatter Marie Elisabeth Schmidt g.m. Niels Blom, skomager i København.

838 Jørgen Lauridsen Strandhuse, matros fra Svendborg, der døde i Korsør. 6.1.1801, fol.332, 341B.
A:
1) far Laurids Pedersen i Strandhusene ved Svendborg.

839 Jørgen Pedersen i Korsør. 12.1.1810, fol.332.
E: Marie Lauridsdatter. B:
1) Bodil Kirstine Jørgensdatter 18, i Sorø
2) Anders Jørgensen 17
3) Kirsten Jørgensdatter 9
4) Jens Jørgensen 7
5) Larsine Petrine Jørgensdatter 5.

840 Niels Andersen, ugift færgekarl i Korsør. 12.2.1810, fol.335.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var over 60 å gammel.

841 Frands Knudsen, daglejer i Korsør. 16.2.1810, fol.335B.
E: Bodil Marie Kirstine, datter af Jeppe Andersen. A:
1) søster Inger Knudsdatter g.m. Tobias Jensen, snedker
2) halvbror Hans Knudsen i Svenstrup
3) halvbror Jens Knudsen i Tjæreby.

842 Thyge Jensen i Korsør. 20.3.1810, fol.342B, 357B.
E: Anne Elisabeth Mathiassen. LV: N. L. Fæster. B:
1) Jens Mathiassen 9
2) Poul Thygesen 5½.

843 Jens Hansen, ugift i Korsør. 21.3.1810, fol.344.
A:
1) far Tobias Jensen Terp.
Afdøde var 25 år gammel.

844 Peder Berg, købmand i Korsør. 22.3.1810, fol.344B, næste protokol fol.26B, 67, 75B.
E: Frederikke Garb. LV: Poul Berg, købmand. A:
0) forældre Christoffer Olufsen Berg Norsk, købmand i Skælskør, skifte Skælskør 20.11.1788 lbnr.344 og Sara Cathrine Poulsdatter, skifte Skælskør. 30.5.1792 lbnr.350]
1) søster Margrethe Berg g.m. Niels Aaris
2) søster Anne Dorthe Berg
3) Anne Sofie Berg.

845 Andreas Engberg i Korsør. 31.3.1810, fol.349, næste protokol fol.17B.
E: Elisabeth Møller. LV: Niels Aaris, købmand. B:
1) Jens Engberg 12
2) Laurids Christian Engberg 10
3) Ludvig Severin Engberg 8
4) Berteline Kirstine Engberg 6
5) Carl Christian Engberg 2.
FM: farbror Christen Engberg, forpagter.
Desuden nævnes enkens mor Birgitte [Simonsdatter], enke efter [Søren] Bech.

846 Christiane Cathrine Fabian i Korsør. 4.4.1810, fol.351B, næste protokol fol.17.
E: Magnus Clausen, snedker i Roskilde. B:
1) Susanne Marie Magnusdatter 2.
Afdødøde boede hos sin stedmor [Dorthe Christence Pedersdatter Langeland], enke efter [Johan] Fabian [Adler].

847 Christen Pedersen Grubbe, skibsmand i Korsør. 6.4.1810, fol.352, næste protokol fol.26, 44.
E: Anne Elisabeth. LV: Anders Hansen Kruse. B:
1) Peder Lauridsen 8
2) Jens Christian Christensen 4
3) Hans Christensen 1.
FM: Jens Sjøvald.
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1810.
Samfrændeskifte 5.3.1811.

848 Christian Schrøder i Korsør. 12.4.1810, fol.353.
A:
0) far, gartner i Mecklenburg, død forlængst
1) bror i Mecklenburg, uvist om død.

849 Judith Marie Dilleben i Korsør. 17.4.1810, fol.353.
A:
1) mor Anne Fabian g.m. [Magnus Boden] Flint, skolemester.
Arv efter afdødes far Christian Dilleben, toldbetjent, [skifte 19.2.1790 lbnr.627].

850 Niels Hansen, dahlejer i Korsør. 20.4.1810, fol.353B, næste protokol fol.17.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Rasmus Lynge, bødker. B:
1) Hans Nielsen 24, husar i København
2) Jørgen Nielsen 13.
FM: Jens Ortved.

851 Hanne Klingberg i Korsør. 1810, fol.354, næste protokol fol.6B.
E: Laurids Andreas Bernth, kancellisekretær og borgmester i Korsør. B:
1) Johanne Margrethe Cathrine Bernth 6 mdr ved samfrændeskiftet 15.5.1810.
FM: Frich, færgeløbskasserer
Bevilling til uskiftet bo af 21,4,1810.

852 Maren Christensdatter i Korsør. 25.4.1810, fol.354B.
E: Søren Pedersen, snedker. B:
1) Christian Sørensen 10
2) Hanne Elisabeth Sørensdatter 8
3) Pouline Sørensdatter 6.
FM: Peder Brasch, skomager.

853 Harms, kaptajn i Korsør. 26.4.1810, fol.356.
Enken lever i Hamborg.
Arvinger angives ikke.

854 Mads Jørgensen, skrædder i Korsør. 27.4.1810, fol.356B.
E:Anne Marie [Jensdatter]. B:
1) Jens Jørgensen 22, skræddersvend
2) Sofie Madsdatter 20, på Tersløsegård
3) Johannes Madsen 18
4) Otto Madsen 16, i skomagerlære
5) Hedvig Marie Madsdatter 14
6) Iver Madsen 11
7) Jørgen Madsen 8.
FM: Rasmus Lynge, bødker.

855 Christiane Henriette Heegaard i Korsør. 4.6.1810, fol.358, næste protokol fol.27, 77B.
Enke efter [Jesper] Thorberg, organist, [skifte 10.10.1799 lbnr.718]. B:
1) Vilhelm Thorberg 50, organist i Korsør
2) Steffen Thorberg 26, i Vestindien
3) Anne Margrethe Thorberg 23, g.m. Lundager, styrmand
4) Petrine Thorberg 21, i København.
FM: Frich, færgeløbskasserer.

856 Dorthe Lauridsdatter i Korsør. 5.6.1810, fol.358B, næste protokol fol.2, 58B, 61.
E: Christian Akselsen, matros.
Første ægteskab med [Casper Jensen Kruse, skifte 5.12.1803 lbnr.761]. B:
1) Ellen Kirstine [Caspersdatter] 3.
[Andet ægteskab med Niels Mogensen, matros, skifte 6.12.1805 lbnr.790].

857 Christen Christensen Støvring, matros i Korsør. 6.6.1810, fol.359.
Arvinger kendes ikke.

858 Mads Hansen Kragevig, matros i Korsør. 8.6.1810, fol.359.
A:
1) mor Johanne Timmermann i Kragevig ved Sakskøbing.

859 Andreas Jensen, matros i Korsør. 8.6.1810, fol.359.
Arvinger kendes ikke.

860 Niels Nielsen Boch, matros i Korsør. 11.1.1810, fol.359B.
Arvinger kendes ikke.

861 Niels Pedersen, matros i Korsør. 11.1.1810, fol.359B.
Arvinger kendes ikke.


Korsør Byfoged
Skifteprotokol
1810-1825

Her: 1810-1814.

862 Anne Marie Jørgensdatter i Korsør. 6.6.1810, fol.1.
E: Jens Hansen, værtshusholder.
Testamente af 31.1.1807.

863 Efraim Gamrath, bagersvend i Korsør. 18.6.1810, fol.1.
E: Ellen Hansdatter. B:
1) Kirsten Efraimsdatter 35, g.m. en styrmand, uvist hvor
2) Mathias Gamrath 34, skomager i Odense
3) Hans Andersen Gamrath 30, sværdfeger i København
4) Johan Ludvig Gamrath 29, murer i Slagelse
5) Vilhelm Gamrath 25, skomagersvend i Korsør.

864 Karen Marie [Pedersdatter] Langeland] i Korsør. 30.6.1810, fol.1B.
Enke efter [Peder Jørgensen Laurenberg, svensk postmester i Korsør]. B:
1) Vilhelm Jørgensen Laurenberg 38
2) Anne Marie Laurenberg 36.
FM: Frich, forligelseskommissær.

865 Svend Christian Thomasen, kvartermester i Korsør. 2.7.1810, fol.2.
Arvinger kendes ikke.

866 Maren Jensdatter i Korsør. 5.7.1810, fol.3, 8B, 59, 62.
E: Niels Akselsen, værtshusmand, der også døde, skifte 10.9.1810. B:
6) Nikolaj Peder Nielsen 5.
FM: Søren Payngk.
Hans første ægteskab med Abelone Magdalene Andersdatter, skifte 10.9.1803 lbnr.756]. B:
1) Christian Akselsen 25
2) Hans Akselsen 23, fange i England
3) Anne Sofie Akselsen 22, i København
4) Oluf Kruse Akselsen 16
5) Anne Susanne Akselsen 15.
FM: Egholm, søkaptajn.
Hendes første ægteskab med Nikolaj Peder, købmand på Island. Ingen børn.

867 Anne Maalø i Korsør. 1810, fol.12B.
Enke efter Christen Ortel, palæforvalter.
Testamente af 13.5.1810. A:
1) søster Anne Kirstine Maalø.

868 Laurids Jensen, brændevinskarl i Korsør, der døde 16.11.1810, fol.12B, 65, 74.
Arvinger kendes ikke.

869 Niels Knudsen, skipper i Korsør. 9.12.1810, fol.13B, 22, 49B, 82, 84, 86.
E: Frederikke. LV: Anders Pedersen, hestemøller. B:
1) Mette Nielsdatter g.m. Hans Olufsen Kruse
2) Johanne Nielsdatter 14
3) Karen Dorthe Nielsdatter 9.
FM: Langballe, postfører.

870 Anne Margrethe i Korsør. 9.12.1810, fol.15.
Enke efter Jens Ibsen, soldat i Nyborg. B:
1) Anders Jensen, skrædder.

871 Anders Lauridsen Nymann, toldbetjent i Korsør. 12.12.1810, fol.15B, 64, 74B.
A:
0) forældre [Laurids Jørgensen i Oksenbjerge i Øster Nykirke sogn og Anne Andersdatter]
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Christen Simonsen på Sønder Kollemorten mark [i Øster Nykirke sogn]
2) søster Anne Marie Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen i Sejrup [i Thyregod sogn]
3) halvsøster Karen Lauridsdatter, enke i Bjerlev [i Hvejsel sogn]
4) halvsøster Anne Lauridsdatter i Urup [i Grindsted sogn].

872 Maren Christiansdatter i Korsør. 4.10.1810, fol.20B.
E: Søren Pedersen. B:
1) Christian Sørensen 10
2) Hanne Elisabeth Sørensdatter 8
3) Pouline Sørensdatter 6.
FM: Torben Geisler.

873 Anders Olufsen Steenberg, skipper i Korsør. 6.1.1811, fol 21B.
Enkemand efter [Anne Marie Møller, skifte 17.11.1803 lbnr.759].
Fledføringskontrakt af 19.12.1803 med Søren Payngk, skipper.

874 Søren Møller, toldbetjent i Korsør, der døde 3.3.1811, fol.28, 64B, 73B.
Arvinger kendes ikke.

875 Ellen Marie [Huldriis] i Korsør. 4.3.1811, fol.28B.
Enke efter Soel.
A:
1) bror [Thomas] Huldriis, amtsforvalter [i Korsør amt].

876 Anne Cathrine Andersdatter i Korsør, der døde 11.3.1811, fol.29, 39.
E: Jens Jespersen. 2B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 3, der døde
2) Anders Jensen 1 år 3 mdr, der døde.
FM: Jens Madsen, høker.

877 Peder Eeg, forligelseskommissær i Korsør, der døde 15.11.1808, fol.29B.
Testamente af 3.9.1804. Hans 2 børn, begge avlet uden ægteskab, B:
1) Maren Pedersdatter Eeg 30, g.m. en snedker i København, avlet uden ægteskab med Marie, der senere blev gift og nu er enke efter Ditlev Vilhelm, urmager i Slagelse
2) Petrine Pedersdatter Eeg 13, i Wasserfeld i Øfjord på Island, avlet uden ægteskab på Island.
samt A:
3) Søren Lauridsen, kramboddreng i Korsør, søn af Markus Lauridsen, [skifte16.9.1795 lbnr.693].

878 Jens Ortved, politibetjent i Korsør. 10.4.1811, fol.40B, 60.
10.4.1811, fol.40B, 60B.
E: Johanne Marie. B:
1) Peder Jensen 13
2) Bertel Jensen 11.
Enkens første ægteskab med Peder Torning. Ingen børn.

879 Hans Pedersen, daglejer i Korsør, der døde 27.4.1811, fol.41, 45, 48, 84.
E: Anne Birthe Pedersdatter. LV: Johan Mathias Schrøder, handelskommissær. B:
1) Anne Johanne Hansdatter 14
2) Peder Hansen 18 uger, der døde.
FM: Peder Miede, smed.

880 Niels Hansen Kjellerup i Korsør. 27.12.1810, fol.42.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Hans Ejby. B:
1) Hans Christian Kjellerup 15
2) Marianne Kjellerup 13.
FM:
1 Hans Nielsen, vognmand
2 Clemen Bernsteen, murer.
Bevilling til uskiftet bo af 25.5.1809.
Samfrændeskifte 27.12.1810.

881 Jens Jespersen i Korsør, der døde 26.7.1811, fol.46B.
Enkemand efter Anne Cathrine Andersdatter, skifte 11.3.1811 lbnr.876]. A:
1) far Jesper Jensen Hammerum herred i Jylland
2) halvbror Ib Jensen.
Desuden nævnes afdødes farbror Peder Pedersen.

882 Mette Marie Jensdatter i Korsør. 7.12.1811, fol.48B, 58, 93B.
E: Laurids Nielsen Berntsen, bager. B:
2) Bernt Nielsen 26, matros
3) Anne Cathrine Nielsen 24, g.m. Johan M. Schrøder, handelskommissionær
4) Daniel Nielsen 22, matros
5) Anne Marie Nielsen 22.
Første ægteskab med Daniel Schønbech, maler. B:
1) Marie Elisabeth Danielsdatter g.m. Peder Rasmussen Kruse.

883 Andreas Rante i Korsør. 20.11.1811, fol.59B.
E: Margrethe Sofie. LV: Langballe, postfører. B:
1) Andreas Rante 12.
FM: farbror Jens Hansen Rante.
Bevilling til uskiftet bo af 13.12.1811.

884 Dorthe Kirstine i Korsør. 21.10.1811, fol.60B.
Enke efter Anders Lauridsen, smed. B:
1) Anne Marie Andersdatter g.m. Gunder Mogensen, smed.

885 Johanne Olufsdatter i Korsør. 5.12.1811, fol.66, 81B.
E: Jacob Jacobsen, skipper.
Uden ægteskab B:
1) Anne Kirstine g.m. Rasmus Bonnesen.

886 Peder Langeland i Korsør. 26.9.1811, fol.69.
E: Regine Sofie Bonnesdatter. B:
1) Peder Langeland 2.
FM:
1 Niels Sommer, lods
2 Rasmus Bonnesen, skibsbygger.
Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1810.
Samfrændeskifte 26.9.1811.

887 Anne Fabian i Korsør. 20.12.1811, fol.72.
E: [Magnus Boden] Flint, skoleholder. B:
1) Petrine Flint 18.

888 Jens Andersen i Korsør. 28.1.1812, fol.82B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Lauridsen Kruse, skipper og havnefoged. B:
1) Hans Richard Jensen 13
2) Sidse Marie Jensdatter 7.
FM: Sibbern, sadelmager.

889 Dorthe Christensdatter i Korsør. 6.2.1812, fol.83, 85, 120B.
E: Peder Hansen Kruse, færgeløbsskipper. B:
1) Maren Pedersdatter 17
2) Hans Pedersen 16
3) Anne Marie Elisabeth Pedersdatter 11
4) Kirsten Pedersdatter 8.
FM:
1 født værge Oluf Hansen Kruse, skipper.
2 Gunder Hansen Kruse
3 Anders Hansen Kruse.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1812.
Samfrændeskifte 12.4.1813.

890 Frederikke Crone i Korsør. 3.12.1812, fol.85, 107.
E: Bagger, toldinspektør. B:
1) Julie Diderikke Bagger 6
2) Hans Carl Ludvig Bagger 4
3) Adolfine Frederikke Bagger 3
4) Frederik Sigfred Bagger 2.
FM:
1 [Hans Habakuksen] Crone, præst i Flødstrup [og Ullerslev]
2 Rasmus Crone, amtsforvalter i Nyborg.
Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1812.
Samfrændeskifte i Flødstrup præstegård 3.12.1812.

891 Anne Marie Jespersen i Korsør. 6.1.1813, fol.85B, 108.
E: Jens Albertsen, skipper. B:
1) Søren Jensen 6
2) Albertine Jensdatter 4
3) Karen Augusta Jensdatter 2
4) Inger Marie Jensdatter 2.
FM: Niels Hansen, skoflikker.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1812.
Samfrændeskifte 6.1.1713.

892 Bodil Snedkers i Korsør. 9.5.1812, fol.88.
Enke. B:
1) Mette Magdalene [Gudmandsen] g.m. [Jørgen] Kirkmann i Næstved.

893 Johanne Pedersdatter. fattiglem i Korsør. 21.5.1812, fol.90.
Arvinger angives ikke.

894 Else Marie i Korsør. 30.5.1812, fol.90B.
Enke efter Andreas Møller. B:
1) Nikolaj Sigvard Møller, købmand
2) Helene Marie Møller, enke efter [Frederik Vilhelm] Frydendal, [skifte 4.7.1804 lbnr.771].
Afdøde der kom til Korsør for 10 år siden havde en lille understøttelse af Randers Hospital.

895 Conrad Stransenbach, voldmester i Korsør. 2.6.1812, fol.90B.
Enkemand efter [Johanne Kirstine Fischer]. B:
1) Carl Stransenbach.

896 Anne Lisbeth, fattiglem i Korsør. 6.6.1812, fol.90B.
Arvinger angives ikke.

897 Jens Pedersen, vognmand i Korsør. 1812, fol.91.
E: Marie Elisabeth Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 18.6.1812.

898 Peder Trautner, skrædder i Korsør. 7.7.1812, fol.91.
E: Elisabeth. LV: Fæster. B:
1) Henriette Pedersdatter 12
2) Mogens Johansen 8
3) Bernt Frederik Pedersen 5
4) Christoffer Pedersen 2.
FM: Peder Poulsen, avlsbruger i Korsør.

899 Johan Carl Stransenbach i Korsør. 7.7.1812, fol.91B.
E: Anneke. LV: Søren Pedersen, smed. B:
1) Kirstine Elisabeth Johansdatter 5
2) Poul Martin Johansen 1.
FM: Peder Miede.

900 Roland, skipper i Korsør, der døde 5.8.1812, fol.92, 102B, 114B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født på Ærø.

901 Andreas Rasmussen Trane i Korsør. 7.8.1812, fol.93B.
E: Maren Christiansdatter. B:
2) Carl Christian Andreassen 12.
FM: farbror Søren Payngk, skipper.
Første ægteskab med [Kirsten Jespersdatter, skifte 23.10.1792 lbnr.667]. B:
1) [Ingeborg Andreasdatter] 30 i København.

902 Anne Lisbeth i Korsør. 11.10.1812, fol.97B, 102B, 106B.
E: Jens Guldbrandsen, bagersvend. B:
1) Jacob Jensen 7.
FM: Laurids Nielsen, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1812.

903 Dorthe Christensdatter i Korsør. 30.11.1812, fol.98.
Enke efter Gunder Pedersen Meyer, blikkenslager. B:
1) Peder Meyer, maler
2) Inger Malene Meyer g.m. Niels Meulenbach ved fabrikken i Slagelse.
Afdøde døde i ildebranden i Nyborg.

904 Jacob Jacobsen, skipper i Korsør. 17.12.1812, fol.98, 99B, 116, 117.
A:
1) bror Hans Peder Jacobsen i Åbenrå
2) søster Birthe Marie Jacobsen i Åbenrå
3) søster Anne Frederik Jacobsen i Åbenrå.

905 Jacob Abrahamsen, matros i Korsør. 20.12.1812, fol.99, 102B.
E: Johanne Marie. LV: Frich, kasserer. B:
1) Søren Jacobsen 6
2) Marie Cathrine Jacobsdatter 1½.
FM: Hans Abrahamsen, skibsmand.
Afdøde døde 19.12.1812.

906 Jens Rante i Korsør. 23.2.1813, fol.101B, 166.
E: Ingeborg Mogensdatter. LV: Hans Sommer, skibsmand. B:
3) Mogens Gundersen Rante 12
4) Nikolaj Rante 10
5) Hans Jørgen Stude Rante 2.
FM: født værge Christian Rasmussen Rante.
Første ægteskab med [Gertrud Sørensdatter, skifte 18.12.1797 lbnr.702]. B:
1) Henrik Jensen 19
2) Rasmus Jensen 18.
FM: Johannes Sørensen, slagter.

907 Søren Rantzau i Korsør. 24.2.1813, fol.102B.
Enken skal være i live ved Præstø.
Flere børn.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Rantzau, bager i Haderslev.

908 Jacob Jørgensen, daglejer i Korsør. 4.4.1813, fol.103, 119.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Peder Miede, smed. B:
1) Karen Marie Jacobsdatter 19
2) Hans Jacobsen 10.
FM: Ludvig Steffensen, bøssemager.

909 Hans Viberg, bombarderer i Korsør. 30.4.1813, fol.103, 104B, 116B, 118.
E: Botilde Nielsdatter. LV: Theil, købmand.
Afdøde var født i Sverige og har efterladt en dreng og en pige i Sverige af første ægteskab.

910 Carl Didriksen Tæter i Korsør. 27.5.1813, fol.104.
E:Margrethe Hansdatter.LV: Nielsen, skolelærer. B:
1) Frederik Carlsen 3
2) Caroline Carlsdatter 1½.

911 Anders Hansen Kruse, skipper i Korsør. 18.6.1813, fol.106B.
E: Anne Cathrine. LV: Oluf Kruse.
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1813.

912 Dorthe Margrethe Jensdatter, fattiglem i Korsør. 15.7.1813, fol.106B.
Arvinger angives ikke.

913 Niels Birch, slagter i Korsør. 28.8.1813, fol.108.
E: Maren Wedel. LV: Frich, kasserer.
Bevilling til uskiftet bo af 7.8.1813.

914 Niels Sommer, lods i Korsør. 1813, fol.110.
E: Inger.
Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1813.

915 Dorthe Christence [Christensdatter] i Korsør. 12.1.1814, fol.110B, 113B.
Enke efter Bonne Bonnesen. B:
1) Christen Bonnesen 32, skibsbygger i Nyborg
2) Bonne Bonnesen 30, skibsbygger i Århus
3) Kirsten Bonnesen 29
4) Regine Sofie Bonnesen 27, g.m. Nikolaj Kofoed, skibskaptajn
5) Niels Bonnesen 26, skibsbygger i Ålborg
6) Lambert Bonnesen 25.
FM:
1 farbror Rasmus Bonnesen
2 morbror Lambert Langeland.

916 Niels Svendsen, vægter i Korsør. 15.1.1814, fol.113, 115, 130B, 131B.
E: Mette Hansdatter, der også døde, skifte 31.12.1814. B:
1) Svend Nielsen, [skifte 15.6.1807 lbnr.807]. E: Johanne Jacobsdatter. 4B:
a Maren Svendsdatter 14
b Jacob Svendsen 13
c Louise Svendsdatter 11½
d Niels Svendsen 10
2) Anne Marie Nielsdatter 26.
FM: Bartholin Carlheim, postmester.
Første ægteskab med Anne Marie. Alle 3 børn er døde.

917 Guldbrand Lauridsen i Korsør.16.2.1814, fol.114.
E: Dorthe Morten Steens datter. B:
1) Anne Marie Guldbrandsdatter g.m. Eskild Pedersen
2) Jens Guldbrandsen, bagersvend
3) Johanne Guldbrandsdatter 32.

918 Frederik Christensen, 50 år gammel ugift student fra Ringsted på besøg i Korsør. 16.2.1814, fol.114B.
A:
1) Christiane g.m. Frich, færgeløbskasserer
2) Barbara, enke efter Sigersted, byfoged i Ringsted
3) Christen Jensen Christensen, krigsassessor i København.

919 Anne Marie Schiøtt, fattiglem i Korsør. 18.2.1814, fol.115B.
Arvinger angives ikke.

920 Karen Poulsdatter, fattiglem i Korsør. 24.2.1814, fol.115B.
Arvinger angives ikke.

921 Maren Morup Hansdatter i Korsør. 24.2.1814, fol.115B, 116B.
E: Jens Hansen Muus, skomager. B:
1) Hans Jensen 26, skomagersvend.

922 Johannes Sørensen, slagter i Korsør. 16.4.1814, fol.119, 121B, 124, 130B, 133, 189B.
E: Anne Margrethe Mathiasdatter. LV: Bang, købmand. B:
1) Nielsine Marine Johansdatter 5
2) Maren Johansdatter 3
3) Gertrud Cecilie Johansdatter 9 mdr.
FM: Jens Sørensen, skovfoged.

923 Hans Hansen i Korsør. 23.4.1814, fol.119B, 125B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Johan Mathias Schrøder, handelskommissionær. B:
1) Karen Sofie Hansdatter 17
2) Anne Hansdatter 12
3) Frederikke Hansdatter 9
4) Knud Nielsen 5½.
FM: Hans Iversen, købmand.

924 Bodil Ivers, ugift fattiglem i Korsør. 17.5.1814, fol.122B.
Arvinger angives ikke.

925 Erik Rabenhart i Korsør. 17.5.1814, fol.122B.
E: Bodil Kirstine Rantesdatter. B:
1) Frederik Eriksen 18.

926 Laurids Lauridsen i Korsør. 18.5.1814, fol.122B.
E: Johanne Marie Pedersdatter. B:
1) Carlsine Lauridsdatter 10.
FM: Johan Mathias Schrøder, handelskommissær.

927 Anders, husar i Korsør. 20.5.1814, fol.123.
Arvinger angives ikke.

928 Knud Rasmussen, daglejer i Korsør. 22.5.1814, fol.123.
A:
1) bror Mads Rasmussen, styrmand på postjagten Ørnen i Nyborg
2) bror Rasmus Rasmussen i Nyborg
3) søster Johanne Marie Rasmusdatter g.m. Hans Bjørn i Nyborg.

929 Sidse Andersdatter i Korsør. 23.5.1814, fol.123B.
E: Jens Jensen. B:
4) Karen Jensdatter.
Første ægteskab med Mathias Clausen, gårdmand på Bonderup gods. B:
1) Anne Margrethe Mathiasdatter, enke, på stedet
2) Anders Mathiassen 30, artillerist i København
3) Inger Mathiasdatter 25.

930 Jens Thomsen i Korsør. 23.5.1814, fol.124.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Thiers, købmand. B:
1) Sofie Jensine Jensdatter 4.
FM: Peder Brasch, skomager.

931 Christian Ottesen i Korsør. 1814, fol.124B.
E: Kirsten Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1814.

932 Thomas Huldriis, amtsforvalter i Korsør. 13.6.1814, fol.125, 206, 212B, 224B.
E: Johanne [Antonsdatter Hardung]. LV: F. Dons.
Testamente af 15.11.1812.
Opbudsbo den 28.12.1811 fol.49B, 70, 78.

933 Maren Christiansdatter i Korsør. 4.7.1814, fol.125.
B:
1) Frederikke g.m. Hans Nielsen, vognmand, på stedet.

934 Jens Poulsen, rebslager i Korsør. 1814, fol.125B.
E: Maren Andreasdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1814, fol.125B.

935 Anders Kjær, toldbetjent i Korsør. 5.9.1814, fol.125B, 131, 169B.
E: Marie Kirstine Gjørling. LV: Niels Aaris, købmand. B:
1) Marie Dorthe Andersdatter 10
2) Anne Kirstine Andersdatter 9
3) Jens Peder Andersen 6
4) Carl Gjørling Andersen 2½.
FM: H. F. Hagen, toldbetjent.

936 Hans Abrahamsen i Korsør. 15.10.1814, fol.128B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Christian Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1814.

937 Marie Cathrine i Korsør. 16.10.1814, fol.129.
E: Frederik Christian, vægter. B:
1) Poul Jensen., skomager i Skælskør
2) Jens Birch, skomagersvend i Skælskør.

938 Karen Lauridsdatter i Korsør. 28.10.1814, fol.129.
E: Christian Akselsen, matros. B:
1) Anne Margrethe Magdalene Akselsen 3
2) Niels, Christian Akselsen 6 mdr.
FM: farbror Oluf Kruse Akselsen.

939 Johan Christian Buch, ugift i Korsør. 1.11.1814, fol.129.
A:
1) bror Buch, købmand, på stedet
2) søster Anne Marianne Buch g.m. Hoffmeyer i Store Heddinge.

940 Martin Schmidt i Korsør. 5.12.1814, fol.129B.
E: Marie Margrethe Torup. B:
1) Sabine Margrethe Schmidt g.m. Carlheim, postmester
2) Susanne Elisabeth Schmidt g.m. Christen Frich
3) Johan Jacob Schmidt28, kaptajn.

941 Rudolf Frich, færgeløbskasserer i Korsør. 6.12.1814, fol.129B, 132B.
E: Christiane Christensen. LV: Møller, købmand.
Testamente af 31.12.1814.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Christensen
2) enkens første ægteskab med [Peder Lauridsen Braadt, rådmand og byskriver]. B:
1) Christiane [Petrine] Braadt g.m. [Vilhelm] Thorberg, organist.

SLUT