Erik Brejls hjemmeside

Start

skifteprotokol

Koldinghus amts skifteuddrag
1693 - 1794

Skifteprotokoller
[1745-1754]  [1751-1760]  [1771-1773]  [1771-1774]  [1771-1776]  [1774-1777]  [1780-1785]

[1782-1786]  [1784-1788]  [1786-1789]  [1782-1794]  [1788-1794]  [1790-1794]  [1790-1793]

Skiftebreve
[1697-1730]  [1742-1775]  [1776-1783]  [1784-1792]

Konceptskifter
[1698-1766]  [1701-1746]  [1748-1753] 

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.

Hvis skiftet også findes som skiftebrev eller som konceptskifte anføres (Skiftebrev) eller (Konceptskifte).


Koldinghus amt
Skifteprotokol
1745-1754
B 6C - 212

1 Johanne Jensdatter i Omvrå [i Sønder Omme sogn], 22.4.1747, side 1.
Enke. B:
1) Jens Jensen Karstoft i Ørbæk
2) Jacob Jensen Karstoft i Omvrå
3) Niels Jensen i L[mangler]
4) Jens Jensen
5) Anne Jensdatter.
Afdøde døde hos sin stedsøn Peder Terkildsen i Omvrå den 24.3.1747.
(Der kan være flere børn, da dele af siden mangler).

2 Hans Nissen, smed i Skærbæk [i Taulov sogn]. 12.12.1746, side 6.
E: Kirsten Bentsdatter. LV: Hans Jensen. B:
1) Peder Hansen 29
2) Jørgen Hansen 25
3) Margrethe Hansdatter 19
4) Bent Hansen 17
5) Mette Hansdatter 15.
FM:
1 Anders Hansen Bjerg i Skærbæk
2 Niels Udsen i Skærbæk
3 Jens Christensen i Skærbæk.

3 Mette Olufsdatter på Donneruplund [i Give sogn]. 6.7.1745, side 13.
E: Niels Nielsen Kragelund, der rejste til Holland for 12 år siden. B:
1) datter, død. B:
a Niels Sørensen 29, i Fredericia
b Jens Sørensen 26, i Randers
c Anne Marie Sørensdatter g.m. Rasmus Nielsen Møller i Skovdal mølle
d Christen Sørensen 20, i Fousing [i Hvejsel sogn].
Afdøde døde 11.6.1745.

4 Rasmus Christian Bruun Humble på Store Karlskov i Ringive sogn, 9.3.1748, side 30. (Skiftebrev).
E: Helvig Mathiasdatter Toppel. LV: Laurids Pedersen i Sønder Langelund. B:
1) Christian Mathias Rasmussen Humble 15.
FM: Mikkel Rohde i Tagkærhus [i Tyrsting sogn].
Afdøde døde 3.3.1748.

5 Johan Lorents Hansen Floor, bøssemager i Kærbølling [i Bredsten sogn]. 30.4.1748, side 70.
E: Anne Marie Kirkmann, der døde 2.5.1748. B:
1) Johan Peder Johansen 12.
FM: mors søskendebarn Johan Peder Juul i København.
Afdøde døde 17.4.1748.

6 Terkild Sørensen i Jelling. 18.6.1748, side 116.
E: Cathrine Rasmusdatter. LV: Jørgen [Hansen] Bang i Balle, præst i Bredsten. B:
1) Terkild Terkildsen, født 19.11.1748.
FM:
1 farfar Søren Lassen, smed i Jelling
2 morfar Rasmus Andersen i Vissing?

7 Birgitte Nielsdatter på Donneruplund. 3.3.1749, side 124.
E: Christen Pedersen, forpagter af den halve Donneruplund. B:
1) Bodil Marie Christensdatter 5
2) Niels Christensen 3
3) Peder Christensen 12 uger.
FM:
1 morfar Niels Andersen i Vonge
2 morbror Anders Nielsen på Donneruplund.

8 Johanne Pedersdatter i Jelling. 7.11.1748, side 131.
E: Thomas Pedersen. B:
1) Maren Thomasdatter 5
2) Inger Thomasdatter 5 uger.
FM:
1 morbror Peder Pedersen i Kiddegård i Jelling sogn
2 mormors mand Steffen Iversen.

9 Oluf Olufsen i Pjedsted. 17.6.1748, side 137.
E: Anne Hansdatter. LV: Jeppe Jensen i Pjedsted. A:
1) bror Jeppe Olufsen i Vinding, død. 6B:
a Oluf Jepsen
b Jørgen Jepsen
c Søren Jepsen
d Niels Jepsen
e Bodil Jepsdatter
f Johanne Jepsdatter
2) bror Jens Olufsen i Starup, død. 4B:
a Oluf Jensen
b Hans Jensen, der er rejst til Sjælland med en præsteenke fra Starup
c Anne Margrethe Jensdatter g.m. Niels Jepsen i Pjedsted
d Mette Jensdatter g.m. Enevold Jørgensen i Kolding
3) søster Bodil Olufsdatter i Lille Velling, død. 4B:
a Oluf Jensen i Fredericia
b Anne Jensdatter i Sillerup
c Sofie Jensdatter gift i Flensborg
d Margrethe Jensdatter i Flensborg
4) Mette Olufsdatter i Store Velling, død. 5B:
a Jens Rasmussen i København
b Søren Rasmussen i Kongsted
c [ulæselig] Rasmussen i Lille Velling
d Maren Rasmusdatter i Kolding
e Karen Rasmusdatter, uvist hvor.

10 Jens Jochumsen Risom, ugift ostindisk soldat. Skifte på Nebbegård 3.11.1749, side 153.
0) mor Karen Lauridsdatter Bang. skifte på Nebbegård sluttet 6.3.1734. B:
1) søster Sofie Eleonora Risom, død, var g.m. Christen Madsen [Hesbjerg, farver i Fredericia]. 3B:
b Karen Hesbjerg 25
c Mads Hesbjerg 17
d Johanne Hesbjerg 12.
Sofie Eleonora Risoms første ægteskab med Hans Lauridsen [dvs. Laurids Hansen], farver i Fredericia, [skifte Fredericia 25.9.1724 lbnr.408]. 1B:
a Hans Nikolaj Lauridsen 27
2) søster Eleonora Cathrine Risom.
Mors andet ægteskab med Enevold Madsen Bolvig. B:
3) halvbror Jochum Bolvig 38
4) halvsøster Mette Kirstine Bolvig 37
5) halvbror Laurids Bolvig 36, på Nebbegård.
Afdøde døde som bogholder i Ostindisk Kompagni på Samarang 21.9.1744.

11 Olivia Jensdatter i Jelling. 11.8.1749, side 165.
E: Peder Hansen.
Første ægteskab med Peder Jensen, skifte sluttet 6.10.1739. B:
1) Jens Pedersen 20
2) Peder Pedersen 9
3) Mette Pedersdatter
4) Cathrine Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter.
FM:
1 morbror Jonas Jensen i Røddinghus [i Bredsten sogn]
2 morbror Henrik Jensen i Uhre, der døde
3 morbror Zacharias Jensen i Uhre.

12 Anne Nielsdatter på Koldinghus, der døde 28.8.1749, side 173.
E: Andreas Hansen, portner. B:
2) Karen Andreasdatter g.m. Hans Jørgen Langendorf
Af første ægteskab B:
1) Niels Sørensen i Flensborg.

13 Christian Kornbæk, ugift og vanvittig i Jelling. 2.6.1749, side 179.
0) far Holden Kornbæk i Hulkær mølle [i Brørup sogn], skifte Riberhus 21.1.1743 lbnr.64
1) bror Mathias Knudsen på stedet
2) bror Holden Kornbæk
3) søster Cathrine Kornbæk g.m. Mathias Hansen i Fåborg mølle
4) søster Trone Kornbæk i Højer ved Tønder.
FM: farbror Josias [Christensen] Kornbæk præst [i Ræer, Hansted og Vigsø].

13B Christen Christensen Sand i Jerrig i Grindsted sogn. 30.1.1750, side 182.
Enkemand. B:
1) Bodil Christensdatter, død. E: Jens Christensen i Jerrig. 2B:
a Malene Jensdatter 13
b Kirsten Jensdatter 11.
Afdøde døde 1.1.1750.

14 Elisabeth Lauridsdatter Bang til Hvolgård [i Langskov sogn], 25.6.1750, side 186.
Enke efter Jacob Kruse. B:
1) Hans Kruse
2) Sofie Kruse g.m. Peder Mandix i Horsens
3) Maren Kruse, forlovet med Christen Krarup Listo i Skaber mølle
4) Eleonora Kruse, død, var g.m. Ditlev Høyer i Horsens. B:
a Elisabeth Høyer 7
b Jacob Høyer 6
c Offer Høyer 5
d Anne Christine Høyer 4.
Afkald fra enkemandens børn af første ægteskab B:
1) Ulrik Adolf Kruse, forpagter på Møgelkær
2) Christine Sofie Kruse g.m. Juul Peder Langeland, kaptajn. Han døde, hun er nu g.m. Lorents Hans Lorch i Horsens
3) Kirsten Kruse g.m. Peder Aagaard, kapellan i Horsens.
Afdøde døde 21.6.1750.

15 Jens Pedersen til Urupgård i Grindsted sogn, der døde 9.4.1750, side 210.
Enkemand efter [Karen Sofie Lauridsdatter Møller, begravet Grindsted 13.1.1749]. B:
1) Lorents Peder Jensen 10
2) Anne Jensdatter 6.
FM:
Thomas Hansen Mølby, nuværende ejer af Urup.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Christen Pedersen i Toftnæs i Alslev sogn
2 afdødes [halv]bror Peder Pallesen i Toftnæs i Alslev sogn
3 afdødes afdøde kones mor Birgitte Sofie Munch, enke efter Laurids Andersen Møller, på stedet.

16 Anne Else Gonsager i Jelling. 10.6.1749, side 246.
Enke efter Jens Mikkelsen Bredal, birkeskriver og forvalter på Skovgård [i Kollerup sogn]. B:
1) Anne Margrethe Bredal g.m. Simon Seest, regimentsskriver i Dons
2) Maren Bredal g.m. Hans Munk præst i Hjortlund og Kalvslund, begge døde. 2B:
a Jens Munk, udenlands
b Johanne Munk g.m. Christian Ditlev i Mejlby ved Ribe
3) Anders Gonsager, fuldmægtig hos amtmanden
4) Andreas Bredal i Ultang [i Halk sogn] ved Haderslev
5) Elisabeth Bredal, enke efter Jens Vind, præst [i Græse og Vester Sigerslev, død 1728]
6) Dorthe Bredal, død, var g.m. Knud Lerche, forpagter på Lindholm. 1B:
a Hans Casper Lerche
7) Bodil Bredal g.m. Søren Klarskov, degn i Herslev ved Roskilde
8) Vilhelm Adolf Bredal, forvalter på Fussingø
9) Mette Bredal, død, var g.m. Jens Woydemann, byfoged i Varde. 4B:
a Karen Woydemann
b Johan Peder Woydemann
c Mikkel Woydemann
d Jens Peder Woydemann.
Afdøde døde 19.5.1749.

17 Udgår.

18 Anne Jensdatter, ugift i Vester Nebel Mølle. 30.12.1750, side 259.
A:
1) mor Maren Lauridsdatter g.m. Peder Christensen i Vester Nebel Mølle
2) bror Jens Jørgensen 18
3) søster Karen Jensdatter g.m. Poul Pedersen i Bølling
4) søster Mette Jensdatter
5) søster Anne Dorthe Jensdatter
6) halvsøster Anne Marie Pedersdatter.
FM: Jens Pedersen Skjelde i Ferup [i Lejrskov sogn]
Arv efter afdødes far Jens Jørgensen i Vester Nebel Mølle, skifte sluttet 5.3.1742 fol.226.
Skifte efter afdødes farbror Johannes Jørgensen i Vester Nebel Mølle, sluttet 9.11.1746 fol.455. Arv til dennes B:
1) Karen Jørgensdatter g.m. Niels Dons i Ferup
2) Anne Jørgensdatter g.m. Peder Tullesen i Hesselballe [i Øster Starup sogn]
3) Marie Jørgensdatter g.m. Peder Jepsen i Adsbøl [i Lejrskov sogn]
4) Mette Jørgensdatter g.m. Søren Christensen, bager i Vejle
5) Jens Jørgensen, død. 5B:
a Karen Jensdatter 18
b Anne Jensdatter 16
c Jørgen Jensen 15
d Mette Jensdatter 11
e Anne Dorthe Jensdatter 8.
Desuden nævnes afdødes søster Mette Jørgensdatter i Vejle.
Afdøde døde 30.10.1750.

19 Ditlev Andersen, skovfoged i Enemærke Skovhus i Ullerup. 25.6.1750, side 273.
E: Maren Jensdatter. LV: [Johan] Luckhart i Follerup, skovrider [i Elbo og Holman herreder]. B:
1) Maren Ditlevsdatter g.m. Laurids Jensen Thuesen i Erritsø
2) Anders Ditlevsen 26
3) Peder Ditlevsen 25
4) Hans Ditlevsen 14.
FM:
1 farbror Didrik Andersen i Pjedsted
2 Peder Jensen i Erritsø.

20 Abelone Madsdatter i Nørre Stenderup [i Eltang sogn]. 6.7.1750, side 279.
E: Mads Hansen Kyed, forpagter i Stenderup præstegård. B:
1) Johanne Madsdatter
2) Anne Madsdatter.
FM:
1 mors [halv]bror Jacob Sørensen i Ajstrup
2 Bertel Jespersen i Stenderup.
Desuden nævnes:
1 børnenes farmor Mette Bertelsdatter
2 børnenes moster Karen Madsdatter.

21 Johan Staal (Stahl), vagtmester og kroholder i Bække Kro. 13.1.1751, side 286.
E: Anne Botilde Gissemann. LV: Hans Brøgger, degn i Verst.
1) Poul Bartram Staal 12
2) Hans Gissemann Staal 10
3) Helene Staal 8
4) Johan Frederik Staal 1.
FM:
1 Hans Jensen i Skødegård
2 Jens Pedersen i Skødegård.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Christoffer Staal på hin side Viborg, forhen ejer af en sædegård i Tustrup [i Fræer sogn]
2 afdødes bror Gotfred Staal, strandrider ved Helsingør
3 afdødes søster [Benedikte Øllegaard Staal], enke efter [Albert Peder] Bøgvad, præst [i Skærbæk, død 1741]
4 afdødes søskendebarn Bendix på Sjælland.

22 Marie Jensdatter Lottrup i Jelling. 21.6.1751, side 297.
E: Rasmus Jensen Feld. B:
1) Christian Feld, fuldmægtig hos etatsråd Folsach
2) Hans Feld
3) Johan Frederik Feld 22
4) Anne Cathrine Feld.

22A Christen Sørensen i Skovdal Mølle i Jelling sogn. 19.8.1748, side 299.
A:
1) far Søren Jensen i Hammer mølle
2) søster g.m. Rasmus Nielsen Møller.
Afdøde døde 4.8.1748.

22B Sidsel Thomasdatter i Jelling. 10.5.1752, side 311.
E: Gregers Nielsen. B:
1) Thomas Gregersen
2) Niels Gregersen
3) Christen Gregersen
4) Mikkel Gregersen 15
5) Peder Gregersen 9
6) Birgitte Gregersdatter
7) Maren Gregersdatter.
FM:
1 Mikkel Pedersen i Jelling, som beslægtet
2 Thomas Pedersen i Jelling, som beslægtet.

23 Lorents Peder Jensen, et barn på Urupgård i Grindsted sogn. 12.5.1752, side 315.
A:
0) forældre [Jens Pedersen til Urupgård], skifte 9.4.1750 lbnr.15 og [Karen Sofie Lauridsdatter Møller, begravet Grindsted 13.1.1749]
1) søster Anne Jensdatter 8.
FM: Thomas Hansen Mølby til Urup.
Desuden nævnes afdødes mormor Birgitte Sofie [Munch, enke efter Laurids Andersen] Møller, på stedet.
Afdøde døde 11.4.1750.

24 Hans Lottrup i Jelling, birkedommer i Grundet og Skovgård birk. 21.5.1751, side 319.
Enkemand efter Maren Christensdatter. B:
1) Anne Marie Lottrup 12
2) Didrik Nikolaj Lottrup 10
3) Jens Christensen Lottrup 4.
FM:
1 Jens Lottrup, birkedommer i Frederiksborg, som beslægtet
2 Christian Feld på Gjessinggård [i Tvede sogn] som beslægtet.

25 Udgår.

26 Mette Ebbesdatter i Omvrå. 25.7.1752, side 365.
E: Niels Christensen. B:
1) Anders Nielsen 4½
2) Maren Nielsdatter 3½.
FM:
1 mosters mand Niels Madsen i Dal
2 mosters mand Jacob Jensen i Omvrå.

27 Abelone Mortensdatter i Trøllund i Hejnsvig sogn. 10.11.1752, side 370.
E: Jens Jensen. B:
2) Mette Jensdatter 16
3) Jens Jensen 12
4) Morten Jensen 6.
FM: Hans Madsen i Gelbjerg.
Af første ægteskab B:
1) Henrik Olufsen 23.
FM: morbror Søren Mortensen i Klink.
Afdøde døde 11.10.1752.

28 Søren Lassen, smed i Jelling. 12.9.1752, side 373.
E: Mette Terkildsdatter.

29 Anne Botilde Gissemann i Bække. 29.6.1753, side 399.
E: Andreas Horsbøl, kromand i Bække Kro.
Første ægteskab med Johan Staal i Bække, [skifte 13.1.1751 lbnr.21]. B:
1) Poul Bartram Staal 15
2) Hans Gissemann Staal 13
3) Helene Staal 10
4) Johan Frederik Staal 4.
FM:
1 Hans Jørgen Nielsen i Skærbæk
2 Jochum Jochumsen i Kastrup.

30 Oluf Rudolf Krabbe til Mindstrup i Hvejsel sogn. 24.6.1753, side 415.
Enkemand efter [Frederikke Louise Bille, begravet Hvejsel 12.4.1737]. B:
1) Lene Cathrine Krabbe
2) Oluf Krabbe 27 løjtnant
3) Henrik Bille Krabbe 26, fændrik
4) Oline Louise Krabbe
5) Margrethe Sofie Krabbe på Lundbæk hos sin tante baronesse Juul
FM:
1 [Christoffer Frederik] Ingenhaven, oberst g.m. afdødes søster [Mette Margrethe] Krabbe
2 fars halvbror Hans Krabbe, kaptajn på Bjerregård i Åle sogn
3 fars halvbror Georg Christoffer Krabbe, kaptajn
4 fars halvbror Frederik Christian Krabbe i Christiania i Norge.
Desuden nævnes børnenes moster frøken Henrikke Christine Bilde.
Afdøde døde 23.6.1753.
(Se skifte efter afdødes kones bror Holger Bille, ugift kaptajn, skifte Viborg. 9.12.1739 lbnr.647).

31 Daniel Revendt, møller i Vingsted mølle [i Bredsten sogn]. 12.3.1753, side 441, 626.
E: Cathrine Asmusdatter. LV: Jørgen [Hansen] Bang i Balle, præst i Bredsten. A:
1) søster Anne Elisabeth [Revendt], død, var g.m. [Frederik Adam] Heinrici, byfoged i Haderslev, [begravet 20.9.1731]. B:
a Frederikke Elisabeth Heinrici g.m. Ulrik Christoffer von Blücher, kurasser
b Barbara Sofie Heinrici, død [16.11.1745], var g.m. [Hartvig Markus] Frisch, toldskriver i Helsingør. Tre børn
c Charlotte Christiane Heinrici g.m. Mogens von Berg, luthersk præst i Speier
d Nikolaj Johan Frands Heinrici, amtsskriver på Retwisch i fyrstendømmet Plön
e Christine Margrethe Heinrici på Retwisch
f Jacobine Henriette Heinrici g.m. sin søsters enkemand [Hartvig Markus] Frisch, toldskriver i Helsingør
2) bror Peder [Revendt], død, var g.m. Anneke Andreassen
3) bror Andreas Revendt, student, død
4) bror Hans Joachim Revendt, død.
Enken var søster til [Lytke] Asmussen, borgmester i Haderslev, [død 16.6.1747].

32 Mourids Jørgensen til Agersbøl [i Øster Snede sogn], der døde 14.4.1753, side 483.
Enkemand efter afdøde hustru, [begravet Øster Snede 14.6.1752]. A:
0) farfar Jørgen Bertelsen g.m. farmor Mette Nielsdatter i Assens. B:
1) farbror Bertel Jørgensen, døbt Assens 1663, postmester og herredsfoged i Båg og Vends herred, g.m. Elisabeth [Birgitte] Wulf, [skifte Assens 10.2.1735 lbnr.250. 5B:
a Else Margrethe Bertelsdatter/Bartholin, døbt Assens 23.11.1692, død 1727, var gift Assens 9.6.1723 med [Michael] Ermandinger fra Christiania, byfoged i Assens. 1B:
1 Cecilie Elisabeth Ermandinger
b Christian Ulrik Bertelsen/Bartholin, døbt Assens 19.5.1695, fars successor som herredsfoged i Båg og Vends herred. Første ægteskab uden børn. Andet ægteskab med Mette Cathrine Winther. 1B:
1 Christiane Ulrikke Bartholin, døbt Assens 12.4.1731.
FM: morbror Christian Henrik [Pedersen] Winther, præst i Vejle og Hornstrup
c Sofie Christiane Bertelsdatter/Bartholin, døbt Assens 19.2.1697, gift Assens 30.8.1724 med Hans Berg. Andet ægteskab med Johan Ludvig Schwermann i Bonderup [i Tårnborg sogn] ved Korsør, kongens fiskemester
d Jørgen Bertelsen, døbt Assens 26.3.1698, rådmand samt vejer, måler og vrager i Ålborg, begravet Ålborg 20.5.1737, [skifte Ålborg 13.5.1743 lbnr.2162]. [Første ægteskab med Hedvig Margrethe Møller, begravet 23.5.1729. Andet ægteskab med Abelone Marie Kjærskov, nu i andet ægteskab med [Oluf] Juul rådmand i Ålborg. 2B:
1 Hedvig Jørgensdatter Bertelsen 22
2 Jacob Christian Jørgensen Bertelsen, døbt Ålborg Budolfi 6.10.1732, student
e Vincent Otto Bartholin, døbt Assens 10.5.1699, proviantforvalter på Kronborg
2) farbror Niels Jørgensen, døbt Assens 17.11.1665, by- og rådstueskriver i Nyborg. 1B:
a Frederikke Louise Nielsdatter g.m. David Hansen Hjort, født i Nyborg, nu i Ebberup ved Sorø
3) faster Gedske Jørgensdatter, døbt Assens 28.5.1667, død som barn
4) farbror Jørgen Jørgensen, døbt Assens 13.5.1668, død som barn
5) faster Birgitte Jørgensdatter, døbt Assens 7.10.1669, vaskepige på København slot, begravet København Holmen 29.1.1705
6) far Jørgen Jørgensen, døbt Assens 30.12.1670, forpagter på Glorup, g.m. Pernille Mouridsdatter. 1B:
a Mourids Jørgensen til Agersbøl, som er afdøde
7) faster Mariche Jørgensdatter, døbt Assens 27.7.1673. Første ægteskab med Morten Fugl, byskriver i Assens. 1B:
a Morten Mortensen Fugl, døbt Assens 20.4.1709, fuldmægtig på Kronborg, død Helsingør Olai 19.7.1751 uden børn
Mariche Jørgensdatters andet ægteskab med Lambert Selmer, by- og rådstueskriver i Assens. 1B:
b Johan Christian Selmer, døbt Assens 14.12.1715, bager i Assens
8) faster Birgitte Jørgensdatter, døbt Assens 1676, død i København for 50 år siden uden børn
9) farbror Steen Jørgensen, døbt Assens 29.9.1678, død for 40 år siden
10) farbror Anders Jørgensen, døbt Assens 19.9.1680, lakaj i København for Frederik IV, begravet København Holmen 20.10.1710 uden børn
00) morfar Mourids Christiansen g.m. mormor Dorthe Jørgensdatter Møller, [datter af Jørgen Clemensen, forpagter på Brahetrolleborg]. B:
11) morbror Peder Jørgensen [Møller] til Nybøllegård i Hillerslev sogn på Fyn. 2B:
a Oluf Pedersen i Herringe på Fjellebro gods
b Peder Pedersen på Tåsinge, død, var g.m. Cathrine Hansdatter, der nu er g.m. Niels Skarre i Bregninge på Tåsinge. 4B:
1 Peder Pedersen
2 Sidsel Cathrine Pedersdatter
3 Sofie Amalie Pedersdatter
4 Karen Pedersdatter
12) morbror Clemen Jørgensen Møller til Nybøllegård, degn i Hillerslev. 2B:
a Jørgen Clemensen, død. 4B:
1 Thomas Jørgensen i Espe på Fjellebro gods
2 Clemen Jørgensen i Trunderup
3 Pernille Jørgensdatter i Trunderup
4 Dorthe Jørgensdatter i Hårby
b Mandrup Clemensen, degn i Vejstrup
13) morbror Jacob Jørgensen Møller i Vester Skerninge mølle. 7B:
a Jørgen Jacobsen, der tjener på Hvidkilde
b Christen Jacobsen, pottemager i Svendborg
c Jens Jacobsen i Sankt Jørgensbjerg
d Hans Jacobsen i Serup
e Henrik Jacobsen i Vester Skerninge
f Anne Kirstine Jacobsdatter i Øster Skerninge
g Susanne Jacobsdatter i Øster Skerninge, alle på Hvidkilde gods
14) morbror Thomas Jørgensen i Espe
00A) morfars bror Jens Christiansen i Horne. 3 B: 1 søn og 2 døtre, hvis navne ikke angives
00B) morfars søster Anne Christiansdatter g.m. Jørgen Pedersen, degn i Horne. 1B:
a Peder Jørgensen, degn i Vester Hæsinge. 4B:
1 Jørgen Pedersen i Sønderborg på Als
2 Christen Pedersen i Dreslette på Fyn
3 Pernille Sofie Pedersdatter g.m. Peder Møller, degn i Vester Hæsinge
4 Christiane Charlotte Pedersdatter
(Arven udbetales alene til arvinger efter afdødes far).
(Listen over arvinger er udarbejdet efter talrige tingsvidner og kan være mangelfuld).
(Se skifte efter Elisabeth Dahl i Assens, skifte Assens 30.10.1782 lbnr.736, enke efter Johan Christian Selmer, bager, skifte Assens 5.5.1770 lbnr.572).

33 Rasmus Stæhr til Rugballegård i Hover sogn. 31.10.1752, side 635. (Skifterbrev).
E: Johanne Bergenhammer i Jelling. B:
1) Christence Skaarup Stæhr
2) Karen Stæhr.
FM: farbror A[ndreas] Stæhr på Marselisborg, birkedommer og rådmand i Århus.
Enkens første ægteskab med Christen Jørgensen Skaarup, [skifte Århus 8.7.1732 lbnr.1152]. Af børn angives B:
1) Jørgen Thomas Stæhr, apoteker i Randers
2) Anne Kirstine Stæhr
3) Mads Stæhr.
Afdøde døde 21.10.1752.

34 Mette Henriksdatter i Jelling. 2.4.1754, side 671.
E: Peder Christensen.
Første ægteskab med Jens Olufsen. B:
1) Johanne Jensdatter
2) Oluf Jensen 9.
FM:
1 farbror Mads Olufsen i Jelling
2 farbror Niels Olufsen i Jelling.
Desuden nævnes enkemandens bror Oluf Christensen i Nyborg [i Langskov sogn].

35 Jacob Jensen i Erritsø. 4.5.1754, side 679.
E: Anne Mouridsdatter. LV: Niels Sørensen i Erritsø. B:
1) Maren Jacobsdatter 26
2) Christian Jacobsen 23.
FM: Laurids Pedersen i Erritsø, som fædrene frænde.

36 Christoffer Olufsen i Tiufkær [i Smidstrup sogn]. 17.6.1754, side 681, 684.
E: Johanne Jensdatter. LV: Oluf Christensen i Tiufkær. B:
1) Sidsel Christoffersdatter 2.
FM: morfar Jens Jepsen i Tiufkær.

37 Mads Hansen i Taulov Nebel. 30.12.1754, side 685.
E: Maren Madsdatter. LV: bror Peder Madsen i Sønder Vilstrup. A:
1) bror Peder Hansen 30
2) bror Jens Hansen 26.

38 Peder Paaske, i Hastrup mølle [i Thyregod sogn], birkedommer i Hastrup birk. 3.5.1753, side 685.
E: Magdalene Christensdatter Møller. LV: Jørgen [Hansen] Bang i Balle, præst [i Bredsten]. A:
0) forældre Paaske Pedersen og Anne Kirstine Sørensdatter i Stege på Møn
1) søster Martha Paaskesdatter, døbt Stege 20.9.1681, begravet 16.3.1692
2) søster Anne Marie Paaskesdatter, døbt Stege 4.1.1693, begravet 13.11.1696
3) bror Søren Paaskesen, døbt Stege 9.9.1694, begravet samme dag
4) Peder Paaske, døbt Stege 1.11.1695, som er afdøde
5) søster Martha Paaskesdatter, døbt Stege 1.4.1697, begravet 30.3.1725. 1B:
a Peder Hertel, døbt Stege 15.9.1724, på de Ostindiske rejser
6) søster Karen Paaskesdatter, døbt Stege 11.2.1699, enke efter Hald, byskriver i Nykøbing Falster
7) bror Jacob Paaskesen, døbt Stege 29.10.1700, begravet 20.11.1720
8) bror Oluf Paaske, døbt Stege 8.9.1702, byskriver i Stege på Møn
9) søster Anne Paaskesdatter, døbt Stege 3.10.1703, begravet 23.10.1703
10) søster Anne Paaske, døbt Stege 10.12.1704, g.m. Søren Holm, toldforpagter i Stege.
Jordebog for Hastrup gods 1750 for den del af godset, der ligger i Koldinghus amt, side 851-854.
Afdøde døde 27.4.1753.

39 Niels Iversen i Ejstrup [i Ejstrup sogn i Vrads herred]. 17.10.1746, side 839.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Peder Jørgensen i Hygild. B:
1) Inger Nielsdatter 7
2) Dorthe Nielsdatter 4.
FM:
1 Palle Lassen i Harrild
2 Iver Bertelsen i Sønder Hvillum.
(Skiftet er forrettet af birkedommer Peder Paaske i Hastrup mølle og er indført i forrige skifte lbnr.38 side 839-846).
Koldinghus amt
Skifteprotokol
1751-1760
B 6C - 213

Siderne 1340-1700 ses ikke på Daisy, hvorfor disse skifter kun er meddelt i overskriftform.

40 Magdalene Sybille [Frederiksdatter] Rodriguetz på Fårupgård [i Jelling sogn], der døde 28.12.1753, side 876.
Enke efter Frederik Kaas, løjtnant. B:
3) Wentzel Rotkirck Kaas, fændrik
4) Balthazar Johan Kaas i Hviding
5) Ida Sofie Kaas
6) Christiane Laurentia Kaas
7) Frederikke Kaas
8) Gertrud Caroline Kaas, på stedet
9) Louise Kaas i Ribe.
FM: morbror Christian Rodriguetz på Fårupgård.
Første ægteskab med Laurids Hammer, rektor i Nykøbing Falster. B:
1) Frederik Christian Hammer, præst i Hviding
2) Morten Vilhelm Hammer i Randers

41 Christen Handrup til Brandholm [i Brande sogn]. 30.4.1755, side 890.
E: Cathrine Marie Madsdatter Ahler. LV: J. C. Risom. B:
1) Mads Christensen 12
2) Peder Christensen 8
3) Karen Christensdatter 3
4) Kirsten Christensdatter 3.
FM: farfar Peder Nielsen Handrup på Brandholm.
Afdøde døde 31.3.1755.

42 Hans Madsen i Gilbjerg i Hejnsvig sogn. 3.7.1755, side 899.
E: Anne Marie Mortensdatter. LV: Alexander Jensen i Trøllund i Hejnsvig sogn. B:
1) Johanne Hansdatter, død. E: Mikkel Jensen i Skjoldbjerg i Vorbasse sogn. 2B:
a Jens Mikkelsen 7
b Maren Mikkelsdatter 4.
FM: farbror Peder Jensen i Tofterup i [Vester] Starup sogn
2) Mette Hansdatter 22.
FM: morbror Søren Mortensen i Klink i Hejnsvig sogn.
Afdøde døde 2.6.1755.

43 Mikkel Pedersen i Jelling, der døde 3.6.1754, side 907.
Enkemand efter Ellen Pedersdatter, der døde for 8 dage siden. B:
1) Peder Mikkelsen 12
2) Christen Mikkelsen 5
3) Thomas Mikkelsen 3
4) Maren Mikkelsdatter
5) Johanne Mikkelsdatter.
FM:
1 farbror Thomas Pedersen i Jelling
2 farbror Hans Pedersen, snedker i Jelling
3 mors stedfar Steffen Iversen i Jelling
4 morbror Peder Pedersen i Kidde.
(Meddelt af Gert Hviid).

44 Jens Pedersen, ugift i Jelling. 25.7.1755, side 923.
A:
1) bror Peder Pedersen
2) søster Mette Pedersdatter
3) Cathrine Pedersdatter
4) søster Maren Pedersdatter.
FM: morbror Zacharias Jensen i Uhre.
Arv efter afdødes far Peder Jensen, skifte sluttet 6.10.1739
Arv efter afdødes mor, skifte sluttet 14.11.1749.
Afdøde boede hos sin stedfar Peder Hansen i Jelling.

45 Karen Hansdatter i [Nørre] Bramdrup. 5.7.1754, side 926.
E: Hans Iversen, smed.
Første ægteskab med Jørgen Johansen. B:
1) Hans Jørgensen, død i Holland for 20 år siden
2) Johan Jørgensen 48
3) Margrethe Jørgensdatter g.m. Hans Jørgensen, klejnsmed i Haderslev
4) Maren Jørgensdatter 34.
FM:
1 Hans Hansen
2 Morten Jensen i stedet for sin formand i ægteskab Steffen Bertelsen.

46 Peder Reuter i Hvejsel. 14.4.1756, side 934.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Anne Sofie Pedersdatter 16
2) Kirsten Pedersdatter 13.
FM: morbror Oluf Christensen på stedet.
Afdøde døde 15.3.1756.

47 Niels Andersen i Vonge. 13.4.1756, side 938.
E: Bodil Andersdatter. LV: Jens Mandix, præst i Hvejsel. B:
1) Anders Nielsen 41, på Donneruplund
2) Jørgen Nielsen, død. 1B:
a Niels Jørgensen 24
3) datter, død. E: Christen Pedersen på Skovgård. 3B:
a Bodil Marie Christensdatter 12
b Niels Christensen 10
c Peder Christensen 7.

48 Else Pedersdatter Hartz i Skovdallund. 26.5.1756, side 949.
E: Hans Goldbech, [der ægter Mette Sofie Braëm, gift Norup 29.5.1756]. B:
1) Dorthe Amalie Goldbech 28
2) Nikolaj Goldbech 24
3) Peder Goldbech 15
4) Cathrine Sofie Goldbech 12.
FM: morbror Hans Frederik Hartz i Bredsten.
Desuden nævnes afdødes bror Didrik Goldbech på Augustenborg.
Bevilling til uskiftet bo af 6.6.1749, da han boede på Fårup.

49 Jørgen Jensen 23 år gammel i Vester Nebel. 25.3.1755, side 955.
A:
1) mor Maren Lauridsdatter g.m. Peder Christensen i Vester Nebel Mølle
2) søster Maren Jensdatter g.m. Poul Pedersen i Bølling
3) søster Mette Jensdatter på stedet
4) Anne Dorthe Jensdatter 17, der døde januar 1754, efter hvem dette skifte også er
5) halvsøster Anne Marie Pedersdatter, der døde.
FM: Peder Jepsen i Adsbøl i Lejrskov sogn
Arv efter afdødes far var Jens Jørgensen, skifte 5.3.1742.
Arv efter afdødes farbror Johannes Jørgensen, skifte sluttet 9.11.1746.
Arv efter afdødes søster Anne Jensdatter, skifte 30.12.1750 lbnr.18.
Afdøde døde 5.8.1754.

50 Clemen Markussen til Lerbæk. 5.5.1755, side 959.
E: Bolette Cathrine Bang, der døde 4.5.1755. B:
1) Cecilie Marie Markussen 9
2) Oluf Markussen 7
3) Mathias Markussen 5
4) Hans Markussen 3
5) Christiane Sofie Markussen 2.
Arv efter [afdødes far, skifte Fredericia 4.2.1719 lbnr.347 og afdødes mor, skifte sluttet 18.11.1751 til:
1) afdødes søster [Anne Hansdatter Markussen, [skifte Vejle 9.3.1738 lbnr.202], var g.m. Steffen Hansen, købmand i Vejle]. 2B:
a [Maren Steffensdatter] g.m. [Christian Carl] Eriksen, præst i Idum
b [Karen Steffensdatter] g.m. Knud [Nielsen] Pagh i Fredericia.
2) afdødes bror Hans Markussen til Rask
3) afdødes søster Karen [Hansdatter] Markussen i Fredericia, enke efter [Niels] Lottrup, regimentskvartermester [og herredsfoged i Nørvang og Tørrild herred, begravet Hvejsel 22.11.1736]
4) afdødes søster Mette Markussen g.m. Brandt i Haderslev
5) Clemen Markussen til Lerbæk, som er afdøde
Desuden nævnes:
1 afdødes hustrus morbror Ludvig Bertelsen, præst i Assens og Kærum
2 afdødes svoger Bartholomæus Bertelsen i Nyborg, amtsforvalterover Nyborg og Tranekær amter.
Afdøde døde 1.5.1755.

51 Johan Henrik Landsperg, skovrider i Jordrup. 5.2.1755, side 1079.
E: Anne Birgitte Worm. LV: Regelsen, auditør i Kolding. B:
1) Anne Cathrine
2) Maren
3) Abelone [Marie].
FM: farbror [Filip] Landsperg, overjæger på Jægersborg.

52 Søren Jørgensen, skytte i Trelde [i Vejlby sogn]. 30.4.1756, side 1114.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jørgen Hansen Pagh i Trelde. B:
5) Niels Sørensen 20
6) Dorthe Sørensdatter 17, tåbelig
7) Jørgen Sørensen 15
8) Kirsten Sørensdatter 10.
FM:
1 farbror Laurids Jørgensen i Trelde
2 farbror Hans Jørgensen i Trelde.
Første ægteskab med Barbara Pedersdatter. B:
1) Jørgen Sørensen 35
2) Anne Sørensdatter g.m. Mads Andersen i Trelde.
Andet ægteskab med Dorthe Pedersdatter. B:
3) Peder Sørensen 26
4) Barbara Sørensdatter g.m. Kallager, korporal.

53 Maren Christensdatter i Jelling. 2.8.1756, side 1117.
E: Steffen Iversen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Pedersen i Kidde
2) Christen Pedersen Enke i Jelling, død. E: [Margrethe Sørensdatter] nu g.m. Mathias Kornbæk i Ulkær mølle. Tidligere LV: bror Laurids Sørensen, sognefoged i Jelling. B:
a Søren Christensen
b Peder Christensen
c Christen Christensen
d Johanne Christensdatter
e Mette Christensdatter
3) Ellen Pedersdatter g.m. Mikkel Pedersen i Jelling, begge døde. 5B:
a Peder Mikkelsen
b Christen Mikkelsen
c Thomas Mikkelsen
d Maren Mikkelsdatter, der ægter Rasmus Jensen i Hvejsel
e Johanne Mikkelsdatter
4) Johanne Pedersdatter, død. E: Thomas Pedersen i Jelling. 1B:
a Maren Thomasdatter.

54 Niels Jørgensen Møller til Skovgård [i Kollerup sogn]. 16.1.1751, side 1126.
Enkemand efter Cathrine Mette Seidelin, der døde foråret 1747. B:
1) Anne Dorthe Nielsdatter Møller, født 27.9.1736. Hun angives i 1756 at være g.m. Ulrik Frich, købmand i Kolding
2) Anne Cathrine Nielsdatter Møller, født 11.5.1738. Hun angives 1756 at være g.m. Christen Jensen Hjerm, degn i Hjerm
3) Jørgen Nielsen Møller, født 13.8.1739
4) Maren Nielsdatter Møller, født 25.12.1740
5) Hans Nielsen Møller, født 21.2.1743.
FM: Frederik Andreas Johansen til Brandbjerg.
Afdødes kones far Hans [Jørgensen] Seidelin, præst i Ovsted og Tåning, død 20.7.1751. Arv til B:
1) Birthe Kirstine Seidelin g.m. Hans [Andreassen] Gesten, præst i Sevel
2) Holger Seidelin, degn i Ovsted og Tåning
3) Søren Seidelin, oberauditør på Restrup
4) Jørgen Seidelin, præst i Eltang og Vilstrup.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Christen Lyngby hos sin farbror [Niels Christensen] Nykirke, præst i Vester Hæsinge.
Afdøde døde 15.1.1751.
Litteratur: Den Seidelinske slægtsbog af Mogens Seidelin, 1960. Heri side 693-.

55 Magdalene Juliane Poulsen på Refstrup [i Gadbjerg sogn]. 15.7.1755, side 1378
Enke efter Johan Høyer, [købmand i Hamborg]. B:
1) Marie Elisabeth Høyer
2) Adelheit Frederikke Høyer.
FM: født værge morbror Peder Bachmann, jægermester.
Desuden nævnes:
1 afdødes forældre Peder Poulsen til Estrup, amtsforvalter og Christine Margrethe [Clausen på Sønderskov i Folding sogn, skifte Riberhus amt 8.12.1746 lbnr.134], som enke efter [Hans] Bachmann [til Sønderskov begravet Folding 23.7.1745].
2 afdødes afdøde farbror Poulsen, justitsråd i Delmenhorst og dennes brorsøn August Christian Poulsen til Refstrup og Grøftebjerg.
Afdøde døde 13.7.1755.

56 Anders Hansen, portner på Koldinghus. 8.2.1756, side 1422.
E: Else Margrethe Rasmusdatter. LV: Mads Jepsen i Kolding. B:
1) Karen Andersdatter g.m. Hans Jørgen Langendorf i Vonsild
2) Anne Margrethe Andersdatter.
FM: Hans Christensen, møller i slotsmøllen.

57 Jens Jepsen i Bække. 18.4.1757, side 1437.
Enkemand. B:
1) Peder Jensen, skoleholder i Bække, død. 1B:
a Mathias Pedersen 9.
FM: morfar Mathias Corneliussen.

58 Anders Pedersen i Hejnsvig. 16.7.1757, side 1446.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Christensen i Klink. A:
1) bror Anders Pedersen i Haugehus i Jelling sogn, død [1732], var g.m. [Sofie Charlotte Ross, død 1735]. 3B:
a [Birgitte Cathrine Andersdatter Ross, adopteret af Jens Lauridsen Risum, præst i Brande, der ægter successor i Brande Knud Peder Christensen Søltoft]
b [Hedvig Sofie Andersdatter Ross]
c [Peder Andersen Ross]
2) bror Henrik Pedersen, død. 4B:
a Henrik Henriksen
b Anne Henriksdatter
c Dorthe Cathrine Henriksdatter
d Barbara Henriksdatter
3) bror Kaj Pedersen på Fyn eller Sjælland
4) søster Dorthe Pedersdatter, gift, uvist hvor
5) søster Else Pedersdatter i Tved i Bredsten sogn
6) søster Cathrine Pedersdatter, på Fyn eller Sjælland.
Afdøde døde 16.6.1757.

59 Johan Scavenius, ugift ridefoged på Engelsholm [i Nørup sogn], der døde 28.5.1756, side 1459.
A:
1) Johan Paludan, forpagter på Stavshede [i Nørre Felding sogn] ved Holstebro
2) Else Paludan
3) Bodil Paludan g.m. Bruno, degn i Virring
4) Malene Paludan g.m. Søren Cortsen på Læsø.
Alle søskende og børn af [Jens Johansen Paludan, birkedommer på Læsø, begravet Byrum 31-8-1736].

60 Niels Hansen Dahl i Grindsted. 11.9.1757, side 1549.
E: Gyde Hansdatter. LV: Jens Christensen Utoft. B:
1) Johanne Marie Nielsdatter.
FM:
1 farbror Niels Hansen Dahl den yngre
2 morbror Joen Christensen i Tarp i Strellev sogn i Lundenæs amt.
Afdøde døde 10.9.1757.

61 Peder [Hansen] Grib, søkaptajn i Snoghøj. 18.3.1757, side 1580.
E: Anne Sofie [Jørgensdatter Bjørn]. B:
1) Adam Frederik Grib, præst i Rudkøbing
2) Niels Barfoed Grib, søløjtnant i Norge, død. 7B:
a Hans Jørgen Grib 16, i Fåborg
b Peder Grib 14, i København
c Niels Grib 12, i København
d Johan Zacharias Grib 11
e Jacob Grib 9
f Anne Sofie Grib 8
g Vilhelm Grib 6
3) Sofie Amalie Grib 40, på stedet
4) Bolette Grib 39, på stedet
5) Johanne Christine Grib g.m. Carl Lindam, prokurator i Snoghøj.
Afdøde døde 17.3.1757.

62 Christen Knudsen i Silkeborg i Grene sogn. 10.11.1758, side 1657.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Else Marie Christensdatter 15
2) Helle Christine Christensdatter 11
3) Johanne Marie Christensdatter 9
4) Vibeke Christensdatter 7
5) Else Marie Christensdatter 5
6) Kirsten Christensdatter 2.
FM:
1 farbror Hans Knudsen i Hinnum i Grindsted sogn
2 farbror Niels Knudsen i Vittrup i Lindknud sogn
3 morbror Hans Christoffer Jensen i Nollund Kloster i Grindsted sogn.
Afdøde døde 8.11.1758.

63 Maren Hansdatter i Skanderup. 21.6.1758, side 1664.
E: Jeppe Bramsen. B:
1) Hans Jepsen 13
2) Erik Jepsen 12
3) Iver Jepsen 4
4) Inger Kirstine Jepsdatter 2½
5) Elisabeth Jepsdatter 5 uger.
FM:
1 Iver Jepsen i Skanderup
2 Hans Jepsen
3 Lauge Laugesen i Skanderup
4 Poul Møller i Bodilmølle
5 Mads Lauridsen Buch i Dollerup
6 Svend Gydesen i Seest.

64 Gyde Madsen i Jerrig i Grindsted sogn. 29.6.1759, side 1675.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Niels Pedersen i Eg i Grindsted sogn. B:
1) Anne Kirstine Gydesdatter 12
2) Mads Gydesen 8
3) Mette Marie Gydesdatter 4
4) Jørgen Gydesen 3.
FM:
1 farbror Niels Madsen i Eg
2 farbror Peder Madsen i Kærbol i Grindsted sogn
Afdøde døde 30.5.1759.

65 Gottlob Ferdinand Scheide, ugift ritmester i Follerup [i Herslev sogn], der døde 29.1.1759, side 1679.
Arvinger angives ikke.

66 Abelone Madsdatter i Sønderby i Grindsted sogn. 28.3.1760, side 1695.
E: Bertel Mortensen. B:
1) Christen Bertelsen 24
2) Mads Bertelsen 23
3) Anne Christine Bertelsdatter 19
4) Karen Bertelsdatter 17
5) Anne Bertelsdatter 13
6) Anne Marie Bertelsdatter 11
7) Marie Bertelsdatter 9
8) Sidsel Cathrine Bertelsdatter 7
9) Morten Bertelsen 4.
FM:
1 Christen Christensen i Sønderby
2 morbror Oluf Madsen i Påbøl i Hoven sogn
3 svoger Christoffer Jensen i Nollund
4 farbror Jens Mortensen
5 svoger Søren Nielsen i Hoven mølle
6 fars [halv]bror Morten Pedersen i Morsbøl i Grindsted sogn.
Afdøde døde 27.2.1760.

67 Gye Hansdatter i Grindsted. 26.3.1760, side 1698.
E: Jørgen Ancher Brochmann. A:
1) bror Søren Hansen i Mejls i Varde sogn
2) bror Eskild Hansen, død. 2B:
a Jens Eskildsen 22
b Hans Eskildsen 18
3) søster Kirsten Hansdatter g.m. Niels Kærgaard i Orten i Varde sogn
4) søster Anne Kirstine Hansdatter g.m. Jens Utoft i Grindsted sogn.
Afdøde døde 17.3.1760.

68 Udgår


Koldinghus amt
Skifteprotokol
1771-1773
B 6C - 214

69 Malene Andersdatter i Lejrskov. 15.6.1771, fol.2.
E: Jens Knudsen. A:
1) mor Mette Jensdatter g.m. Bertel Nielsen i Højrup i Lejrskov sogn. Første ægteskab med afdødes far Anders Nielsen sst.
2) søster Mette Andersdatter 28
3) bror Jens Andersen.
FM:
1 Hans Jepsen i Lejrskov
2 Laurids Jensen i Nørre Bjert.
Jens Knudsen boede tidligere i Egholt

70 Mads Hansen i Håstrup. 28.11.1771, fol.11.
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Jensen, smed i Håstrup.
Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter. B:
1) Maren Madsdatter 20
2) Hans Madsen 18.
FM:
1 Niels Hansen i Højrup i Herslev sogn
2 Poul Pedersen i Højrup i Herslev sogn.

71 Sidsel Ebbesdatter i Tiufkær. 9.7.1771, fol.17B.
E: Thomas Christensen. B:
1) Christen Thomsen 11
2) Ebbe Thomsen 6
3) Anne Marie Thomasdatter 4.
FM:
1 Peder Hansen Møller
2 Søren Andersen.
Enkemandens første ægteskab med Maren Nielsdatter i Kærbølling [i Bredsten sogn], skifte Engelsholm 15.6.1758 lbnr.281. Arv til Børn:
1) Christen Thomsen 17
2) Niels Thomsen 9
3) Laurids Thomsen 6
4) Mette Thomasdatter 4, nu død
5) Bodil Thomasdatter under et år.
(Alder angivet i 1758).
Desuden nævnes Maren Nielsdatters søster Anne Nielsdatter i Nørre Vilstrup.

72 Udgår

73 Johanne Sørensdatter i Vrå [i Lejrskov sogn]. 15.6.1771, fol.25B.
E: Oluf Jensen. B:
1) Maren Olufsdatter 12
2) Søren Olufsen 10
3) Mette Olufsdatter 8
4) Jens Olufsen 5.
FM:
1 Iver Andersen i Vrå
2 Jørgen Jensen i Vrå
3 Jens Nielsen i Lejrskov
4 Niels Pedersen i Ferup.
Arv i boet efter Hans Nielsen og Maren Lauridsdatter i Vester Nebel, skifte 29.7.1763 til B: Laurids Hansen, her på stedet.

74 Anne Hansdatter i Mørkholt [i Gårslev sogn]. 2.7.1771, fol.33B.
E: Peder Rasmussen Bjerre. A:
1) bror Søren Hansen i Vinding, død. 4B:
a Anne Sørensdatter g.m. Bertel Thomsen
b Maren Sørensdatter g.m. Mads Madsen i Vinding
c Mette Sørensdatter g.m. Søren Kyd i Vinding
d Maren Sørensdatter g.m. Hans Pedersen i Vinding
2) bror Peder Hansen i Rugsted, død. 2B:
a Laurids Pedersen i Frederikshåb
b Maren Pedersdatter g.m. Niels Hansen i Rugsted
3) søster Sidsel Hansdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Vinding. 8B:
a Niels Pedersen i Vinding
b Hans Pedersen i Vinding
c Jeppe Pedersen i Vinding
d Maren Pedersdatter, død, var g.m. Jens Møller i Skærbæk. 2B:
1 Peder Jensen i Skærbæk
2 Marie Jensdatter g.m. Christoffer Lucht, degn i Oddersted [i Taulov sogn]
e Karen Pedersdatter, død, var g.m. Jørgen Olufsen. 2B:
1 Peder Jørgensen 22
2 Mette Jørgensdatter g.m. Søren Qvist i Gauerslund
f Maren Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Kirkeby
g Anne Pedersdatter g.m. Hans Møller i Stovstrup
h Mette Pedersdatter g.m. Jens Hansen i Vinding
4) halvbror Niels Hansen i Vejle, død. 2B:
a Jens Nielsen Ulf i Vejle, død. Enken g.m. Thomas Ørum, avlsmand sst. 2B:
1 Bertel Jensen Ulf 23, i København
2 Sofie Jensdatter Ulf g.m. Jens Buch i Vejle
b Hans Nielsen Ulf, død. E: Johanne Hansdatter i Vejle. 3B:
1 Karen Hansdatter, død, var g.m. Hans Henrik Hartz i Vejle. 1B:
z Hans Christian Hansen Hartz 3
2 Maren Hansdatter, der tjener på Engelsholm
3 Sofie Hansdatter
5) halvbror Gregers Hansen i Trelde, død. 2B:
a Søren Gregersen i Vinding. død. 1B:
1 Maren Sørensdatter g.m. Markus Ditlevsen i Skærup Mølle
b Maren Gregersdatter g.m. Lauge Hansen i Trelde
6) halvbror Markus Hansen i Vinding, død. 1B:
a Sidsel Markusdatter, enke efter Søren Gregersen i Vinding
7) halvsøster Karen Hansdatter, død, var g.m. Mads Sørensen i Vinding. 2B:
a Niels Madsen i Tiufkær
b Hans Madsen, avlsmand i Fredericia.
Afdøde døde 17.10.1770.

75 Hans Hansen Møller i Stovstrup [i Ullerup sogn]. 6.7.1771, fol.58.
E: Anne Pedersdatter. LV: Levin Struer, prokurator i Stovstrup.
Første ægteskab med Karen Hansdatter. B:
1) Karen Hansdatter 13
2) Peder Hansen 11
3) Mette Hansdatter 8
4) Sidsel Hansdatter 6
5) Hans Hansen 4.
FM:
1 farbror Morten Hansen i Sellerup [i Gauerslund sogn]
2 Jens Thomsen Foggaard i Erritsø
3 Niels Mathiassen i Sellerup.
Enken har arv efter Anne Hansdatter i Mørkholt, skifte 2.7.1771 lbnr.74.

76 Christian Lange, løjtnant i Smidstrup. 2.8.1771, fol.72.
E: Marie. LV: Hans Paaby, rådmand samt by- og herredsskriver i Kolding. B:
1) Christian Lange, kaptajn i Fåborg
2) Jens Lange, løjtnant i Smidstrup.
Afdøde døde december 1770.

77 Søren Sørensen Borlev, sognefoged i Bramdrup. 27.9.1771, fol.99B.
E: Kirsten Thuesdatter. LV: Laurids Jensen i Lilballe. B:
4) Anne Kirstine Sørensdatter 9 mdr.
FM: morbror Jeppe Thuesen i Bramdrup.
Første ægteskab med Anne Christine Christensdatter. B:
1) Else Margrethe Sørensdatter 16
2) Mette Sørensdatter 14
3) Søren Sørensen 11.
FM:
1 morbror Søren Møller i Vingsted mølle
2 Søren Jepsen i Bramdrup
3 halvbror Christen Nielsen i Fredsted.
Enkens første ægteskab med Niels Nissen, skifte 15.3.1751. Arv til B:
1) Kirsten Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter
3) Niels Nielsen, der er død, skifte 19.12.1754, efter hvem der er arv.

78 Dorthe Christensdatter i Jordrup. 30.9.1771, fol.118B.
E: Peder Mikkelsen.
Første ægteskab med Laurids Sørensen Paaske, skifte 9.6.1755. B:
1) Christen Lauridsen 15
2) Kirsten Lauridsdatter 11
3) Hans Lauridsen 9.
FM:
1 Jørgen Christensen i Almind
2 Søren Knudsen i Harte
3 Iver Mikkelsen i Hjarup.
Arv i boet efter Laurids Sørensen Paaske børn af første ægteskab B:
1) Jens Lauridsen
2) Søren Lauridsen.

79 Mads Nielsen, smed i Erritsø. 5.10.1771, fol.130.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Balthazar Weiher, degn i Erritsø. A:
1) søster Maren Nielsdatter, enke efter Anders Jensen i Erritsø. LV: Hans Hansen Pilborg sst.
2) halvbror Jens Nielsen i Erritsø
3) halvsøster Sidsel Nielsdatter g.m. Niels Hansen Østergaard i Erritsø
4) halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i Middelfart
5) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. en møller i Køge, hvis navn ikke kendes
6) halvsøster Johanne Nielsdatter i København.
Arv i boet til enkens børn af første ægteskab B:
1) Karen Nielsdatter 16
2) Abelone Nielsdatter 5.
FM:
1 Jens Nielsen Krag i Erritsø
2 Søren Pallesen.

80 Marie Henriksdatter i Vranderup [i Seest sogn]. 3.10.1771, fol.141.
E: Niels Olufsen.
Arvinger kendes ikke.
Afdødes far var Henrik Halter, rytter i Svendborg.

81 Karen Hansdatter, ugift i Store Anst. 24.9.1771, fol.143B.
A:
1) mor Kirsten Clausdatter g.m. Niels Christensen i Store Anst
2) bror Hans Hansen 20.
FM: Laurids Jessen Waaben i Store Anst.

82 Niels Madsen, ugift i Gejsing [i Anst sogn]. 25.9.1771, fol.147B.
A:
1) søster Maren Madsdatter g.m. Hans Jessen
2) søster Karen Madsdatter, død, var g.m. Las Jessen Waaben i Store Anst. 4B:
a Lene Lasdatter 18
b Inger Lasdatter 11
c Anne Lasdatter 7
d Jes Lassen 5
3) søster Anne Madsdatter, død, var g.m. Hans Mortensen i Gammelby på Ejstrup gods. 3B:
a Mads Hansen 15
b Morten Hansen 11
c Niels Hansen 9.

83 Christian Frandsen, ugift i Lille Anst [i Anst sogn]. 24.9.1771, fol.151B.
A:
1) bror Niels Frandsen i Lille Anst g.m. Karen Madsdatter
2) søster Else Frandsdatter 20
3) søster Johanne Frandsdatter 16.
FM:
1 Mads Hansen i Lille Anst
2 Mikkel Hansen i Lille Anst.

84 Anne Andersdatter i Store Velling. 2.10.1771, fol.153B.
E: Christen Jensen. B:
1) Jens Christensen 26
2) Peder Christensen 21
3) Maren Christensdatter 18
4) Hans Christensen 13
5) Johanne Christensdatter 11
6) Else Christensdatter 9
7) Anders Christensen 6.
FM:
1 morbror Poul Andersen i Store Velling
2 morbror Hans Koud i Store Velling
3 Jens Rasmussen.

85 Else Cathrine Mouridsdatter i Bindesbøl i Lindeballe sogn. 18.12.1771, fol.163.
E: Niels Nielsen. A:
1) mor Else Cathrine Mouridsdatter g.m. Jens Christensen i Sønder Kollemorten
2) bror Peder Mouridsen i Sønder Kollemorten
3) søster Johanne Mouridsdatter 20
4) bror Peder Mouridsen 17
5) søster Anne Mouridsdatter 15.
FM: Jens Lauridsen i Nørre Kollemorten.

86 Peder Christensen i Ødsted. 8.10.1771, fol.171.
E: Else Sørensdatter. LV: bror Christen Sørensen i Ammitsbøl. B:
1) Christen Pedersen 21
2) Søren Pedersen 19
3) Margrethe Pedersdatter 16
4) Mogens Pedersen 14
5) Abelone Pedersdatter 10
6) Maren Pedersdatter 8
7) Anne Pedersdatter 5
8) Poul Pedersen 2½.
FM:
1 farbror Mogens Pedersen i København
2 fasters mand Laurids Jensen i Nørre Bjert
3 Søren Hansen i Nørre Bjert.

87 Margrethe Pedersdatter i Skærbæk. 11.1.1772, fol.183B.
E: Niels Jensen Qvist. A:
1) bror Henrik Pedersen i Snoghøj Færgehuse
2) bror Hans Pedersen i Trelde g.m. Maren Hansdatter
3) bror Niels Pedersen i Skærup, død. 5B:
a Inger Nielsdatter g.m. Mads Nielsen i Snoghøj Færgehuse
b Jens Nielsen 20
c Birthe Nielsdatter 20
d Christen Nielsen 16
e Peder Nielsen 12
4) bror Ernst Pedersen i Sønderborg, død. E: Marie Pedersdatter. 2B:
a Henrik Ernstsen 10
b Karen Ernstsdatter 8
5) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Just Jensen i Snoghøj Færgehuse. 2B:
a Christen Justesen 50
b Peder Justesen 36
6) søster Johanne Pedersdatter, død. var g.m. Jens Jensen i Sønderskov. 6B:
a Jens Jensen 28
b Peder Jensen 26
c Kirsten Jensdatter 22
d Anne Jensdatter 20
e Jens Hansen, [formentlig fejl for Jens Jensen] 16.

88 Thomas Jensen i Harte. 8.2.1772, fol.194.
E: Gyde Jørgensdatter. LV: Peder Olufsen, degn i Harte. B:
3) Karen Thomasdatter 11
4) Jens Thomsen 8
5) Jørgen Thomsen 5
6) Anne Marie Thomasdatter 1.
FM:
1 farbror Søren Pallesen i Harte
2 morbror Jacob Jørgensen i Harte
3 Mathias Johansen i Harte.
Af første ægteskab B:
1) Søren Thomsen 17
2) Anne Thomasdatter 15.
FM:
1 morbror Niels Sørensen i Seest
2 Søren Jensen i Harte.

89 Niels Gregersen i Jelling, der døde 29.4.1770, fol.207B.
Enkemand efter sin hustru, [begravet 9.11.1766]. A:
0) forældre [Gregers Nielsen i Jelling og Sidsel Thomasdatter, skifte 10.5.1752 lbnr.22B]
1) bror Niels Gregersen
2) bror Christen Gregersen i København
3) bror Peder Henrik Gregersen i København
4) bror Thomas Gregersen, død. E: Kirsten Jensdatter i Vejle. 2B:
a Jens Thomsen, der døde
b Gregers Thomsen
5) søster Birthe Gregersdatter g.m. Frederik Jochumsen, snedker i Jelling
6) søster Maren Gregersdatter, død, var g.m. Peder Møller i Rugsted. 1B:
a Gregers Pedersen.

90 Jens Hansen i Store Almstok [i Randbøl sogn]. 27.1.1772, fol.257B.
E: Margrethe Jesdatter. LV: Jes Jensen. B:
1 Voldborg Jensdatter 5
2) Jes Jensen 3.
FM: Claus Hansen i Nebel i Vorbasse sogn.

91 Laurids Jensen Bjerre i Erritsø. 2.4.1772, fol.262.
Forlovet 13.12.1771 med Kirsten Jensdatter, enke efter Mads Nielsen, smed i Erritsø, skifte 5.10.1771 lbnr.79.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Lauridsen 17½
2) Bodil Lauridsdatter 16
3 Anne Lauridsdatter 9
FM:
1 Jens Thomsen Foggaard i Erritsø
2 Peder Hansen Elkær i Erritsø
3 Lauge Pedersen Østergaard i Erritsø.
Arv i boet til Abelone Nielsdatter, datter Kirsten Jensdatters første ægteskab ved hendes formynder Søren Pallesen i Erritsø.

92 Hans Madsen i Vork i Egtved sogn. 26.3.1772, fol.279B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Jensen Daugaard i Ris. B:
2) Maren Hansdatter g.m. Erik Madsen i Vork
3) Karen Hansdatter g.m. Peder Sørensen i Lejrskov
4) Mads Hansen 16½
5) Peder Hansen 14
6) Laurids Hansen 12
7) Christen Hansen 9.
FM: Mads Sørensen i Vork.
Af første ægteskab B:
1) Jens Hansen Vork.

93 Søren Lytkesen i Seest. 15.4.1772, fol.284B.
E: Maren Jepsdatter. LV: Rasmus Poulsen i Seest. B:
1) Lytke Sørensen 5
2) Jeppe Sørensen 3.
FM: farbror Jes Lytkesen i Brakker [i Øster Starup sogn].

94 Lene Jensdatter i Nørre Bjert. 18.4.1772, fol.296.
E: Jens Nielsen Ravn. B:
1) Mette Kirstine Jensdatter 13
2) Maren Jensdatter 10.
FM:
1 morbror Laurids Jensen i Nørre Bjert
2 mors halvbror Hans Thomsen Ulf i Skanderup.
Enkemanden kaldes også Jens Nielsen Væring.

95 Jørgen Nielsen i Gilbjerg [i Hejnsvig sogn]. 7.4.1772, fol.306.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Mikkel Jensen i Skjoldbjerg [i Vorbasse sogn]. B:
1) Niels Jørgensen 25
2) Bodil Jørgensdatter 22
3) Jens Jørgensen 19
4) Mikkel Jørgensen 15.
FM:
1 Christen Jensen i Gunderup i Årre sogn
2 Jørgen Mikkelsen i Mølby i Ansager sogn.

96 Peder Sørensen i Højrup i Lejrskov sogn. 27.4.1772, fol.311B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Jens Schelde, sognefoged i Ferup. B:
6) Anne Pedersdatter 9
7) Laurids Pedersen 8
8) Johanne Pedersdatter 6
9) Karen Pedersdatter 3
10) Mette Pedersdatter 4 uger.
FM:
1 Hans Simonsen i Højrup
2 Anders Andersen i Egholt
3 Søren Lauridsen i Højrup
4 Søren Pedersen i Lynggård [i Harte sogn].
Af første ægteskab B:
1) Lene Pedersdatter 26
2) Bent Pedersen 25
3) Søren Pedersen 19
4) Else Pedersdatter 16
5) Hans Pedersen 12.
FM:
1 Mads Hansen i Hjarup
2 Laurids Bentsen i Agersbøl i Lejrskov sogn
3 Bertel Nielsen i Højrup
4 Hans Jepsen i Kolding Bramdrup.

97 Kirsten Madsdatter i Starup. 25.4.1772, fol.320B.
E: Anders Jensen. B:
1) Ude Andersen 9
2) Maren Andersdatter 5.
FM: morbror Oluf Madsen i Starup.

98 Mette Jepsdatter i Kolding Bramdrup. 29.5.1772, fol.326B.
E: Niels Hansen. B:
1) Hans Nielsen 16
2) Karen Nielsdatter 14
3) Jeppe Nielsen 10
4) Søren Nielsen 8
5) Sidsel Nielsdatter 6
6) Hans Nielsen 3.
FM:
1 Laurids Andersen i Stallerupgård
2 morbror Søren Jepsen i Bramdrup
3 Hans Steffensen i Bramdrup
4 Hans Hansen i Bramdrup.

99 Poul Poulsen, sognefoged i Lejrskov. 14.5.1772, fol.337.
E: Else Cathrine Jacobsdatter. LV: Christen Fabricius, sognefoged i Lejrskov. B:
1) Sara Poulsdatter 14
2) Kirsten Poulsdatter 9
3) Anne Poulsdatter 5½
4) Iver Poulsen 2.
FM:
1 morbror Bertram Jacobsen i Vrå
2 morbror Nis Jacobsen i Vrå
3 mors halvbror Niels Jensen i Ferup i Lejrskov sogn
4 Hans Jensen i Lejrskov.

100 Mette Jepsdatter i Højrup i Lejrskov sogn. 22.4.1772, fol.345.
E: Bertel Nielsen.
Første ægteskab med Anders Nielsen, skifte 19.2.1754. B:
1) Malene Andersdatter, der døde en time før sin mor uden børn. E: Jens Knudsen i Lejrskov
2) Mette Andersdatter 28
3) Jens Andersen 22.
FM:
1 morbror Hans Jepsen i Lejrskov
2 Laurids Jensen i Nørre Bjert.

101 Lucretia Arrabella Cario i Gauerslund. 13.4.1772, fol.358B.
E: Johan Verner Winther. B:
1) Kirstine Marie 29 uger den 13.7.1772.
FM:
1 morbror William Cario, juveler i New England.
2 Hans Hartmann Bentsen, degn i Gauerslund.

102 Maren Christensdatter i Vesterby i Ødsted sogn. 6.6.1772, fol.365B.
E: Niels Knudsen.
Første ægteskab med Søren Madsen. B:
1) Christen Sørensen 40 i Nygaard Barakker
2) Erik Sørensen i Andkærhus på Kolding Mark
3) Henrik Sørensen 26
4) Anne Sørensdatter g.m. Knud Knudsen i Vork i Egtved sogn
5) Sidsel Sørensdatter g.m. Gregers Madsen i Ødsted
6) Kirsten Sørensdatter g.m. Knud Nielsen i Vesterby.
Arv efter første ægtemands bror Jens Madsen.

103 Christen Lauridsen, smed i Kongsted [i Bredstrup sogn]. 16.7.1772, fol.380.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Thygesen i Kongsted. B:
1) Peder Christensen 6 mdr.
FM: farbror Mads Lauridsen, smed i Gårslev.

104 Christen Pedersen Hopballe i Jelling. 14.7.1772, fol.386B.
E: Mette Kirstine Hansdatter. LV: Hans Jepsen i Jelling. B:
1) Anneke Christensdatter 7
2) Kirsten Christensdatter 5.
FM:
1 farbror Niels Hopballe i Jelling
2 Godske Hopballe i Hopballe.
Desuden nævnes enkens far Hans Pedersen Buch i Rugsted.

105 Kirsten Hansdatter i Tiufkær. 14.8.1772, fol.394.
E: Oluf Jensen. B:
1) Jens Olufsen 3.
FM: morbror Hans Hansen i Tiufkær.
Arv i boet efter Jens Strangesen til B:
1) Voldborg Jensdatter
2) Sidsel Jensdatter
3) Peder Jensen

106 Johanne Pedersdatter i Ågård [i Øster Starup sogn]. 18.8.1772, fol.404B.
E: Peder Hansen Bjerre. B:
1) Kirsten Pedersdatter 6
2) Karen Pedersdatter 4.
FM:
1 Niels Pedersen i Ødsted
2 Jørgen Hansen i Ågård.

107 Jacob Hansen i Ure i Lejrskov sogn. 20.7.1772, fol.416B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Peder Christiansen i Ure. B:
1) Hans Jacobsen 20
2) Mads Jacobsen 14
3) Jens Jacobsen 11
4) Maren Jacobsdatter 6.
FM:
1 farbror Niels Hansen i Vrå
2 Tulle Hansen i Lejrskov
3 Mads Jensen i Højrup i Lejrskov sogn.

108 Anne Margrethe Jensdatter i Ågård i [Øster] Starup sogn. 25.6.1772, fol.426B.
E: Thomas Jensen. B:
1) Maren Thomasdatter 7
2) Anne Thomasdatter 6.
FM:
1 morbror Peder Jensen i Mejsling
2 farbror Terkild Jensen i Rands.

109 Claus Pedersen i Gesten. 18.8.1772, fol.438.
E: Ida Andersdatter. LV: Anders Andersen i Egholt. B:
1) Oluf Clausen 13.
FM: Niels Hansen i Vester Gesten.
Enkens første ægteskab med Oluf Nielsen, skifte 5.7.1756. Arv til B:
1) Niels Olufsen
2) Anders Olufsen
3) Jacob Olufsen
4) Søren Olufsen
5) Anne Olufsdatter, nu g.m. Hans Madsen i Øster Gesten
6) Hedvig Olufsdatter.

110 Oluf Clausen i Studsdal [i Taulov sogn]. 2.10.1772, fol.450B.
E: Abelone Jensdatter. LV: Lauge Jensen i Oddersted [i Taulov sogn]. B:
1) Claus Olufsen 13
2) Jens Olufsen 9.
FM:
1 Jørgen Hansen i Studsdal
2 Thue Jensen i Taulov Nebel.

111 Mads Jensen i Jordrup. 13.10.1772, fol.457.
E: Maren Bentsdatter. LV: Anders Lauridsen i Jordrup. B:
1) Bent Madsen 14
2) Jens Madsen 12
3) Cathrine Madsdatter 10
4) Karen Madsdatter 8
5) Anne Madsdatter 6
6) Søren Madsen 3
7) Mette Madsdatter 6 mdr.
FM:
1 Anders Jensen i Jordrup
2 Christen Brødsgaard i Jordrup
3 Laurids Bentsen i Agersbøl i Lejrskov sogn
4 Nis Poulsen i Gamst.

112 Anne Marie Andersdatter i Rugsted. 13.7.1772, fol.464B.
E: Hans Pedersen Buch. B:
1) Mette Kirstine Hansdatter, enke efter Christen Pedersen [Hopballe] i Jelling, [skifte 14.7.1772 lbnr.104]
2) Anne Mette Hansdatter, forlovet med Henrik Olufsen, smed i Ejstrup i Harte sogn
3) Johanne Kirstine Hansdatter 8
4) Anne Cathrine Hansdatter 6.
Enkemanden afstod sin selvejergård i Nørre Vilstrup i Skibet sogn til sin ældste datter og Christen Pedersen for 9 år siden.
Desuden nævnes enkemandens afdøde bror Peder Møller i Rugsted.

113 Søren Sørensen i Ammitsbøl i Ødsted sogn. 30.4.1772, fol.472.
E: Else Jensdatter. LV: Laurids Hansen i Ammitsbøl. B:
2) Anne Kirstine Sørensdatter 15.
FM: Mikkel Andersen i Ammitsbøl.
Første ægteskab med Anne Thomasdatter. B:
1) Johanne Sørensdatter g.m. Niels Sørensen på stedet.

114 Maren Jørgensdatter i Ågård. 18.8.1772, fol.480B.
E: Hans Hansen. B:
1) Christiane Hansdatter 6
2) Jørgen Hansen 4
3 Johanne Hansdatter 2
4) Maren Hansdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Christen Hansen i Karte
2 Jørgen Hansen i Borlev
3 morbror Niels Jørgensen i Højen
4 Søren Andersen i Dons.

115 Mads Jensen i Vester Nebel. 22.5.1772, fol.501.
E: Gunder Hansdatter. LV: Peder Hansen i Vester Nebel. B:
1) Mette Madsdatter 3.
FM: farbror Niels Jensen i Urup i Grindsted sogn.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Anders Jensen.
2 enkens mor Sidsel Pedersdatter i Vester Nebel
3 enkens bror Mads Hansen i Vester Nebel.
Arv i boet efter Jens Olufsen, skifte 24.10.1755 til B:
1) Hans Jørgensen
2) Elisabeth Jørgensdatter
3) Sidsel Jørgensdatter.
Arv i boet efter Hans Nielsen i Lejrskov, skifte 31.8.1761 til B:
1) Niels Nielsen.

116 Karen Iversdatter i Lunderskov i Skanderup sogn. 4.8.1772, fol.515.
E: Mikkel Christensen. B:
1) Christen Mikkelsen, 3 år den 22.11.1772.
FM: morbror Laurids Iversen i Lunderskov.

117 Poul Jonassen, smed i Lunderskov. 29.10.1772, fol.525B.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Lauge Høgh, degn i Hjarup. B:
1) Søren Poulsen 6¼
2) Lauge Høgh 4.
FM:
1 Søren Nielsen Møller i Lunderskov
2 Søren Madsen i Lunderskov.

118 Christian Poulsen i Rådvad [i Harte sogn]. 11.12.1772, fol.535.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Søren Jepsen i Bramdrup. B:
1) Kirsten Christiansdatter 10.
FM: Tulle Hansen i Lejrskov.
Desuden nævnes enkens halvbror Jens Thomsen i Ferup.

118A Niels Poulsen i Rådvad. 11.12.1772, fol.546B.
E: Mette Iversdatter. LV: Laurids Andersen i Svallerupgård. A:
1) bror Jens Poulsen i Jordrup 55
2) bror Engelbrecht Poulsen i Ure [i Lejrskov sogn], død. 3B:
a Poul Engelbrechtsen 18
b Jes Engelbrechtsen 14
c Christian Engelbrechtsen 5
3) bror Christian Poulsen i Rådvad, død. 1B:
a Kirsten Christiansdatter 10
4) søster Anne Poulsdatter g.m. Hans Jensen i Vester Nebel
5) bror Peder Poulsen 33, i Kolding.

119 Marie Sørensdatter i Vester Nebel. 18.9.1772, fol.561.
E: Peder Hansen. B:
1) Søren Pedersen 5
2) Hans Pedersen 2½.
FM:
1 morbror Peder Sørensen Bull i Starup
2 Mads Mikkelsen i Dons.
Arv efter afdødes far Søren Pedersen Bull, skifte 14.4.1765 til B:
1) afdødes bror Peder Sørensen Bull i Starup
2) afdødes bror Peder Sørensen i Vester Nebel, der døde, efter hvem der er arv
3) afdødes søster Gunder Sørensdatter g.m. Mads Mikkelsen Møller i Dons
4) afdødes søster Maren Sørensdatter g.m. Hans Hansen i Øster Gesten
5) afdødes søster Ingeborg Marie Sørensdatter Bull.

120 Maren Lauridsdatter i Jordrup. 12.1.1773, fol.582B.
E: Morten Jensen.
Første ægteskab med Thomas Lassen. B:
1) Thomas Thomsen 15.
FM: Jeppe Lassen.

121 Inger Pedersdatter i Ågård. 12.10.1772, fol.592.
E: Rasmus Sørensen. B:
Peder Rasmussen 9½
2) Maren Rasmusdatter 7
3) Karen Rasmusdatter 3
4) Mette Rasmusdatter 6 mdr.
FM:
1 Henrik Christensen Ravn i Dons
2 farbror Jens Sørensen i Kongsted
3 Niels Jørgensen i Højen
4) Mikkel Tullesen i Ågård.
Enkemandens første ægteskab med Maren Eriksdatter, skifte 16.2.1761. Arv til B:
1) Erik Rasmussen
2) Dorthe Rasmusdatter.
FM:
1 Christen Eriksen i Kongsted
2 Christen Sørensen i Erritsø.

122 Laurids Andersen i Rugsted. 17.12.1772, fol.613B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Søren Jacobsen i Rugsted. B:
1) Christen Lauridsen 11
2) Anders Lauridsen 8
3) Laurids Lauridsen 5.
FM:
1 farbror Hans Andersen i Viuf
2 morbror Peder Lassen i Refstrup
3 fasters mand Hans Gregersen i Egholt.

123 Anne Marie Andersdatter i Jordrup. 13.10.1772, fol.627B.
E: Paaske Mikkelsen. B:
1) Anders Paaskesen 10
2) Mikkel Paaskesen 5½
3) Hans Paaskesen 3½.
Enkemandens første ægteskab med Gertrud Jensdatter, skifte 8.2.1760. Arv til B:
1) søn
2) søn
3) søn
4) Anne Paaskesdatter g.m. Mikkel Nielsen i Stubdrup.

124 Karen Rasmusdatter i Lunderskov. 29.10.1772, fol.fol.645.
E: Søren Sørensen Buch. B:
1) Kirsten Sørensdatter 14.
FM: Gyde Jensen i Lunderskov.

125 Malene Thomasdatter i Lunderskov. 29.10.1772, fol.657.
E: Gyde Jensen. B:
1) Else Gydesdatter 7
2) Maren Gydesdatter 5
3) Jens Gydesen 2½
4) Thomas Gydesen 9 mdr.
FM:
1 morbror Niels Thomsen i Lunderskov
2 Christen Bertelsen i Lunderskov.
Aftægtskontrakt af 21.11.1764 for afdødes forældre Thomas Frandsen og Johanne Nielsdatter hos sønnen Frands Thomsen og arv udbetales til sønnen Niels Thomsen og alle 4 døtre.

126 Jørgen Nielsen i Randbøl. 8.8.1772, fol.670B.
E: Sidsel Andersdatter. LV: bror Mads Andersen i Nørup. B:
1) Niels Jørgensen på stedet
2) Anders Jørgensen 28, møllersvend i Endrupholm mølle
3) Mikkel Jørgensen 23
4) Anne Jørgensdatter 22
5) Margrethe Jørgensdatter 16
6) Maren Jørgensdatter 12
7) Peder Jørgensen 10.
FM: morbror Niels Andersen i Follerup.

127 Jørgen Henriksen i Skærbæk. 26.11.1772, fol.675.
E: Sidsel Madsdatter. LV: Niels Basse i Tårup. B:
1) Inger Jørgensdatter 4
2) Karen Jørgensdatter 3.
FM:
1 farbror Gregers Henriksen i Studsdal
2 Johan Pedersen i Skærbæk.
Desuden nævnes afdødes far Henrik Gregersen.

128 Jes Nielsen Dal, ugift i Andkær [i Gauerslund sogn]. 19.2.1773, fol.683B.
A:
1) Peder Nielsen Dahl på stedet
2) søster Maren Nielsdatter Dahl, enke efter Hans Pedersen i Brøndsted ved svigersøn Morten Hansen
3) søster Anne Nielsdatter Dahl, enke efter Niels Nielsen i Andkær ved svigersøn Thomas Jensen sst.
4) søster Mette Nielsdatter Dahl, død. Første ægteskab med Oluf Nielsen Skovsen i Brøndsted. 1B:
a Anne Olufsdatter hos stedfar Poul Pedersen i Brøndsted
5) søster Else Nielsdatter Dahl g.m. Anton Mogensen på stedet.
Desuden nævnes en aftægtskontrakt af 8.11.1751 for afdødes mor Anne Jesdatter.
Afdøde døde 22.6.1772.

129 Hans Jørgensen, ugift i Vester Gesten. 16.3.1773, fol.707B.
A:
1) bror Niels Jørgensen i Vester Gesten, død for 10 år siden. 2B:
a Jørgen Nielsen i Bølling
b Mette Nielsdatter, død. E: Anders Andersen i Vester Gesten. 2B:
1 Niels Andersen 25, på bryggeriet i København
2 Anders Andersen 20
2) bror Anders Jørgensen, i Vendsyssel, død for 15 år siden uden børn
3) søster Else Jørgensdatter, død for over 20 år siden. E: Anders Jepsen i Hulkær i Brørup sogn. 2B:
a Anne Andersdatter g.m. Søren Christensen Sandal i Holsted
b Maren Andersdatter, død for 20 år siden, var g.m. Søren Mikkelsen. 1B:
1 Mikkel Sørensen i Holsted
4) søster Maren Jørgensdatter, død i 30 år siden, var g.m. Godske Christensen i Holsted. 1B:
a Anne Godskesdatter g.m. Niels Mortensen i Sønder Holsted
5) søster Karen Jørgensdatter, død for 19 år siden, var g.m. Hans Jensen i Vester Gesten. 4B:
a Jørgen Hansen i Vester Gesten
b Anne Hansdatter g.m. Hans Pedersen i Refsing
c Jens Hansen i Vester Gesten, død for 4 år siden. 1B:
1 Karen Jensdatter, nu g.m. Knud Knudsen i Refsing
d Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Hans Pedersen i Vester Gesten. Uden børn.
Registrering 8.1.1768.


Koldinghus amt
Skifteprotokol
1771-1774
B 6C - 215

130 Jens Thomsen i Lilballe [i Eltang sogn]. 29.1.1773, fol.2.
E: Grethe Lauridsdatter. LV: far Laurids Jensen i Nørre Bjert. B:
1) Thomas Jensen 4½.
FM: morbror Jens Nielsen i Nørre Bjert.

131 Hans Olufsen i Revsing [i Gesten sogn]. 25.7.1771, fol.14B.
E: Anne Kirstine Andersdatter. LV: Jens Andersen i Revsing. A:
1) mor Kirsten Nielsdatter, enke efter Oluf Andersen i Vester Gesten, [skifte 13.11.1771 lbnr.132]
2) bror Anders Olufsen 32
3) søster Else Olufsdatter 30
4) Niels Olufsen 26
5) Anne Olufsdatter 20
6) Mette Cathrine Olufsdatter 17
7) Anders Olufsen 7.
FM:
1 Laurids Nielsen i Vester Gesten
2 Niels Ebbesen i Kjeldbjerg
3 Anders Nielsen Kjeldbjerg i Adsbøl
4 Niels Bundsgaard i Vester Gesten.
Skøde 14.10.1766 fra enkens stedfar Claus Nielsen Restrup i Gesten sogn g.m. enkens mor Karen Jacobsdatter.

132 Oluf Andersen i Vester Gesten. 13.11.1771, fol.32B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Bundsgaard i Vester Gesten. B:
1) Anders Olufsen 30
2) Else Olufsdatter 28
3) Niels Olufsen 27, død efter fars død, var trolovet med broderens enke (4)
4) Hans Olufsen 25, [skifte 25.7.1771 lbnr.131]. E: Anne Kirstine Andersdatter i Revsing
5) Anne Olufsdatter 22
6) Mette Cathrine Olufsdatter 15
7) Anders Olufsen 12.
FM:
1 farbror Anders Andersen i Vester Gesten
2 morbror Laurids Nielsen i Vester Gesten
2 Niels Ebbesen i Kjeldbjerg
3 Anders Nielsen i Adsbøl.

133 Cathrine Henriksdatter i Rollesmølle i Skanderup sogn. 23.2.1773, fol.26B.
E: Poul Jepsen, møller. B:
1) Jeppe Poulsen Møller 34
2) Henrik Poulsen Møller 26
3) Hans Poulsen Møller 16
4) Kirstine Marie Poulsdatter 30
5) Marianne Poulsdatter g.m. Christen Corneliussen i Gravenshoved? i Haderslevhus amt
6) Else Cathrine Poulsdatter 22
7) Mette Sofie Poulsdatter 12½
8) Anne Magdalene Poulsdatter 8½.
FM:
1 farbror Joen Jepsen i Skanderup
2 søskendebarn Jes Iversen i Skanderup
3 Hans Madsen i Skanderup
4 Laurids Viuf i Dollerup.
Arvingerne 1, 4, 5 og 6 sidder i Koldinghus arrest "for begået forseelse".

134 Jens Jensen i Vork [i Egtved sogn]. 1.7.1772, fol.62B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Anders Nielsen. B:
1) Anne Jensdatter 7½
2) Use (Wuss) Jensdatter 2
3) Jens Jensen, 10 uger den 31.10.1772.
FM:
1 fasters mand Poul Christensen i Vork
2 fasters mand Jens Hansen i Vork.

135 Susanne Cathrine Hansdatter i Ammitsbøl i Ødsted sogn. 8.5.1773, fol.71.
E: Niels Nielsen Thybo. B:
1) Niels Nielsen 6
2) Else Marie Nielsdatter 1½.
FM: Niels Sørensen i Ammitsbøl.

136 Kirsten Nielsdatter i Loft i Grindsted sogn. 27.12.1771, fol.79B.
E: Oluf Andersen. B:
1) Abelone Olufsdatter 7
2) Anders Olufsen 4½
3) Niels Olufsen 4½
4) Anne Marie Olufsdatter 2.
FM:
1 morbror Poul Nielsen i Ovnbøl i Torstrup sogn
2 mosters mand Eskild Jørgensen i Eg i Grindsted sogn.
Afdøde døde 27.11.1771.

137 Anders Jensen i Hovborg i Lindknud sogn. 14.1.1773, fol.85.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Christensen i Høllund i Vorbasse sogn. B:
1) Anne Andersdatter 15.
FM: Jens Pedersen, skrædder i Hovborg.
Afdøde døde 15.12.1772.

138 Karen Nielsdatter i Vester Nebel. 26.11.1772, fol.89B.
E: Anders Pedersen. B:
2) Peder Andersen 7.
FM:
1 Peder Jepsen i Vester Nebel
2 Jeppe Pedersen i Kolding.
Første ægteskab med [Anders Jørgensen]. B:
1) Jørgen Andersen 14.
FM: farbror Iver Jørgensen i Vester Nebel.

139 Niels Christensen, hyrde i Dons [i Almind sogn]. 7.12.1772, fol.100B.
E: Anne Jesdatter. LV: Niels Selkær. B:
2) Christian Nielsen 24
3) Jes Nielsen 22
4) Marie Nielsdatter 20
5) Bodil Nielsdatter 15
6) Hans Nielsen 13
7) Niels Nielsen 10.
FM:
1 Mads Mikkelsen i Dons
2 Christen Jepsen i Dons
3 Henrik Christensen i Dons
4 Søren Bertelsen i Dons
5 Niels Grundet i Dons
6 Niels Abrahamsen i Dons.
Af første ægteskab B:
1) Lorents Nielsen i Viuf.

140 Søren Christensen i Bindeballe [i Randbøl sogn]. 6.8.1772, fol.104B.
E: Karen Christensdatter. LV: Joen Pedersen i Bindeballe. B:
3) Christen Sørensen 8
4) Karen Marie Sørensdatter 3.
FM:
1 Poul Pedersen i Refsgårde [i Egtved sogn]
2 Poul Christensen i Vork.
Første ægteskab med [Søren Christensen]. B:
1) Thomas Sørensen 22
2) Kirsten Sørensdatter 16.
FM: farbror Thomas Christensen i Spjarup [i Egtved sogn].

141 Søren Hansen i Bøgvad [i Egtved sogn]. 16.2.1773, fol.118B.
E: Else Cathrine Sørensdatter. LV: Christen Pedersen Buhl i Spjarup. B:
1) Maren Sørensdatter 1.
FM: Niels Hansen i Amhede [i Egtved sogn].

142 Johanne Pedersdatter i Sellerup [i Gauerslund sogn]. 18.11.1772, fol.129B.
E: Hans Lauridsen. smed. B:
1) Laurids Hansen 6
2) Peder Hansen 4.
FM:
1 Morten Hansen i Sellerup
2 Niels Mathiasen i Sellerup.
Skøde 1767 fra afdødes nu afdøde far Peder Andersen i Sellerup.

143 Peder Johansen i Tiufkær i Smidstrup sogn. 19.1.1773, fol.135B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Ravn i Tiufkær.
Første ægteskab med Anne Hansdatter. B:
1) Johan Pedersen 32
2) Hans Pedersen 26
3) Bodil Pedersdatter 22, i Fredericia
4) Gertrud Pedersdatter 20, i Angel ved Flensborg
5) Niels Pedersen 17
6) Abelone Pedersdatter 14.
FM:
1 Thomas Mortensen i Pjedsted
2 Jens Thorsen i Håstrup
3 Jens Mathiasen i Tiufkær
4 Anders Jensen i Håstrup [i Smidstrup sogn].

144 Hans Madsen Buhl i Store Velling [i Smidstrup sogn]. 14.10.1773, fol.160B.
E: Maren Hansdatter. LV: Mads Hansen Lomholt. B:
1) Søren Hansen Buhl 5
2) Kirsten Hansdatter Buhl
3) Johanne Hansdatter Buhl.
FM:
1 Jens [Madsen] Buhl i Lille Velling [i Smidstrup sogn]
2 Peder Lomholt i Store Velling.

145 Engelbrecht Poulsen i Ure [i Lejrskov sogn]. 20.7.1772, fol.171B.
E: Margrethe Ebbesdatter. LV: Anders Sørensen. B:
1) Poul Engelbrechtsen 17
2) Jes Engelbrechtsen 14
3) Christian Engelbrechtsen 5.
FM: Tulle Hansen i Lejrskov.

146 Hans Pedersen i Sig i Erritsø sogn og by. 7.3.1772, fol.175B.
E: Anne Pedersen. LV: Jens Olufsen i Erritsø, der ægter enken. B:
1) Marie Hansdatter 15
2) Sidsel Hansdatter 12½.
FM:
1 Bertel Frandsen i Erritsø
2 Hans Hansen Pilborg i Erritsø.
Fæstebrev 3.4.1742 til ugift Hans Pedersen Buhl og forlovede Marie Nielsdatter.
Skøde 1762 til Hans Pedersen og hustru Anne Pedersdatter i Sig.

147 Anne Jensdatter, 8 år gammel i Vork. 19.6.1773, fol.183.
A:
1) mor Maren Jacobsdatter g.m. Jørgen Mogensen
2) Use (Wuss) Jensdatter 2½
3) Jens Jensen 9 mdr.
FM: [fasters mand] Poul Christensen i Vork
Arv efter far Jens Jensen, skifte 1.7.1772 lbnr.134.

148 Jens Jensen , 9 mdr. gammel i Vork. 19.6.1773, fol.187.
1) mor Maren Jacobsdatter g.m. Jørgen Mogensen
2) Use (Wuss) Jensdatter 2½
Arv efter:
1 far Jens Jensen, skifte 1.7.1772 lbnr.134
2 søster Anne Jensdatter, skifte 19.6.1773 lbnr.147.

149 Maren Sørensdatter i Nørre Urup i Grindsted sogn. 1.11.1773, fol.189B.
E: Joen Christensen. B:
1) Anne Joensdatter 10
2) Karen Joensdatter 7.
Skøde 1770 til Joen Christensen i Øse sogn.
Afdøde døde 2.10.1773.

150 Christen Christensen Præstbro i Nollund i Grindsted sogn. 24.5.1773, fol.194B.
E: Johanne Iversdatter. LV: Poul Hansen i Dal [i Grindsted sogn]. B:
1) Visti Christensen 27
2) Maren Christensdatter 20
3) Karen Christensdatter 17
4) Christen Christensen 14.
FM: farbror Nis Knudsen i Præstbro i Oddum sogn.

151 Maren Thomasdatter i Sønderby i Grindsted sogn. 5.4.1774, fol.203.
E: Christen Christensen. B:
1) Thomas Christensen i Dal i Grindsted sogn
2) Christen Christensen 18
3) Maren Christensdatter g.m. Peder Lassen ved Ølgod kirke
4) Johanne Christensdatter g.m. Mathias Madsen i Nørre Langelund [i Ringive sogn]. Begge døde. 1B:
a Mads Mathiasen 7. FM: Poul Hansen i Dal.
Skøde 9.12.1746 på den halve gård i Sønderby til enkemanden fra mor Johanne Christensdatter med arv til enkemandens søskende A:
1) bror Christen Christensen
2) søster g.m. Søren Pedersen Bølling i Ølsted
3) søster g.m. Niels Jepsen i Hovborg i Lindknud sogn.

152 Jens Sørensen i Plovslund i Grene sogn. 9.6.1773, fol.209B.
E: Anne Marie Henriksdatter. LV: Oluf Jensen i Grene. B:
2) Søren Jensen 25
3) Inger Jensdatter 16
4) Peder Jensen 12.
FM:
1 farbror Svend Sørensen i Favrskov i Holsted sogn
2 fars søstersøn Søren Nielsen i Gødsbøl [i Lindeballe sogn].
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Jensdatter g.m. Niels Henriksen i Elkær ved hans far Henrik Christensen sst.

153 Kirsten Jørgensdatter i Gelballe [i Skanderup sogn]. 29.8.1771, fol.217.
E: Hans Hansen. B:
1) Jørgen Hansen 6
2) Karen Hansdatter 2.
FM:
1 Søren Andersen i Gelballe
2 Christen Jørgensen i Gelballe.

154 Peder Nielsen i Eltang. 22.8.1771, fol.230B.
Enkemand efter Inger Hansdatter, skifte 21.3.1763. B:
1) Hans Pedersen Grundet 28, på Warleberg i Holsten
2) Niels Pedersen Grundet 22.
FM: Laurids Jensen Velling i Lilballe.
Af afdøde kones første ægteskab B:
1) Knud Hansen
2) Karen Margrethe Hansdatter.

155 Christen Jensen og hustru Ingeborg Sørensdatter i Jelling. 29.7.1772, fol.257B.
B:
1) Terkild Christensen 24, i København
2) Karen Christensdatter.
FM:
1 født værge Laurids Sørensen i Jelling
2 Niels Hopballe i Jelling.

156 Iver Pedersen i Nørre Bjert. 15.9.1773, fol.265B.
E: Mette Hansdatter. LV: Søren Hansen i Nørre Bjert. B:
4) Hans Iversen 32, i Eltang
5) Peder Iversen 30, i København
6) Jørgen Iversen 25, på stedet
7) Bertel Iversen 24, i København
8) Christen Iversen 20
9) Else Marie Iversdatter 21½.
FM: farbror Christen Pedersen i Nørre Bjert.
Første ægteskab med Maren Thomasdatter. B:
1) Thomas Iversen 40, i København
2) Jeppe Iversen 37, farer til skibs fra Altona og tog til Grønland 1766
3) Maren Iversdatter g.m. Peder Hansen.

157 Maren Nielsdatter [Krarup] i Plagborg i Grindsted sogn. 5.6.1773, fol.274.
E: Anders Jensen Dahl. B:
1) Jens Andersen 16
2) Bodil Marie Andersdatter 14
3) Anne Andersdatter 9
4) Claus Andersen 7
5) Thomas Andersen 4
6) Niels Andersen 2.
FM:
1 Niels Andersen i Baggesgårde i Sønder Omme sogn g.m. faster [Anne Jensdatter]
2 Jeppe Nielsen i Baggesgårde g.m. faster [Kirsten Jensdatter]
3 Poul Hansen i Dal
4 Niels Jensen i Horsbøl [i Grindsted sogn].

158 Jes Lytsen i Nygård (Nyborg) Barakker i Øster Starup sogn. 24.5.1773, fol.283.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Christoffer Vinding i Nygård. B:
1) Hans Jessen 4.
FM:
1 Hans Jørgensen
2 morbror Christen Sørensen i barakken.

159 Else Marie Hansdatter i Vandel i Randbøl sogn. 8.8.1772, fol.294B.
E: Søren Jensen. B:
1) Jens Sørensen 6
2) Karen Sørensdatter 2.
FM: morfar Hans Nielsen i Ringive.

160 Thomas Christensen i Dal i Grindsted sogn. 4.8.1773, fol.302.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Jensen i Lille Brande i Sønder Omme sogn. B:
1) Marianne Thomasdatter 4
2) Anne Marie Thomasdatter 9 mdr.
FM: farfar Christen Christensen i Sønderby [i Grindsted sogn].
Afdøde boede i Sønder Langelund i Ringive sogn ved modtagelse af skøde 28.4.1759 fra Anders Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Dal.

161 Niels Poulsen i Gelballe i Skanderup sogn. 6.8.1772, fol.310B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: [Peder Pedersen] Winther i Nagbøl, præst i Skanderup. B:
1) Anders Nielsen 11
2) Poul Nielsen 9½
3) Søren Nielsen 6
4) Mads Nielsen 4
5) en datter, født efter fars død, der straks døde.
FM:
1 farbror Søren Sørensen Buch i Lunderskov
2 farbror Christen Sørensen Buch i Skanderup.
Skøde 31.8.1759 til afdøde fra forældre Poul Nielsen og Sara Madsdatter med arv til afdødes yngste bror Mads Poulsen Buch.
Enkens første ægteskab med Andreas Mogensen, skovfoged i Seest, skifte 6.8.1768. B:
1) Mogens Andersen, skifte 26.10.1759, efter hvem der er arv i boet
2) Jørgen Andersen.
Af Andreas Mogensens første ægteskab B:
1) Laurids Andersen
2) Peder Andersen.

162 Thomas Jessen i Hjarup. 20.10.1773, fol.332.
E: Mette Thomasdatter. LV: [Frederik Christian] Friis, præst i Hjarup og Vamdrup. A:
1) bror Anders Jessen i Hjarup
2) bror Jeppe Jessen i Hjarup
3) bror Hans Jessen i Gesten, død. E: Maren Madsdatter. LV: Niels Lauridsen i Gesten. 2B:
a Anne Hansdatter 12
b Sara Hansdatter 10.
FM: fasters mand Aners Jepsen
4) bror Jens Jessen i Hjarup
5) bror Laurids Jessen i Store Anst
6) søster Gunder Jesdatter g.m. Anders Jepsen i Hjarup.
Aftægt til afdødes bror Jeppe Jessen og hustru Gertrud Mortensdatter med arv til hendes søskende Christen Mortensen og Kirsten Mortensdatter.

163 Peder Rasmussen og hustru Anne Markusdatter i Pjedsted. 16.6.1772, fol.345B.
B:
8) Niels Pedersen 5
9) Maren Pedersdatter 3.
FM:
1 Markus Nielsen i Pjedsted
2 Søren Møller i Gammelby mølle i Pjedsted sogn.
Hans første ægteskab med Maren Lasdatter, skifte 7.11.1761. B:
1) Mette Pedersdatter 27
2) Anne Pedersdatter g.m. Peder Andersen i Starup
3) Karen Pedersdatter 23
4) Rasmus Pedersen 21
5) Laurids Pedersen 18½
6) Jens Pedersen 16½
7) Hans Pedersen 14.
FM:
1 Niels Andersen i Bredstrup
2 Hans Lassen i Follerup [i Herslev sogn]
3 Markus Rasmussen i Viuf
4 Peder Lassen i Follerup.

164 Kirsten Hansdatter i [Store] Velling [i Smidstrup sogn]. 14.10.1773, fol.376.
E: Christen Jørgensen. B:
1) Maren Christensdatter 17½, vanvittig
2) Esther Christensdatter 12½.
FM: Niels Jørgensen i Velling.

165 Christian Bendixen i Hjarup. 20.10.1773, fol.378.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mikkel Christensen i Hjarup. B:
1) Ingeborg Christiansdatter g.m. Jeppe Jensen i Hjarup
2) Marie Christiansdatter 24.
FM: Hans Mikkelsen i Hjarup.

166 Anders Jensen Møller i Skovdal mølle i Skovdallund i Jelling sogn. 2.6.1773, fol.380B.
E: Kirsten Villadsdatter Bjert. LV: Frands Hansen, der ægter enken. B:
1) Marie Kirstine Andersdatter 6.
FM:
1 født værge Søren Jensen Møller i Stårup mølle [i Højslev sogn] i Fjends herred
2 morfar Villads Bjert i Sahl sogn ved Holstebro.

167 Hans Pedersen Rønning i Trelde i Vejlby sogn. 30.6.1772, fol.405.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Hansen, løjtnant i Trelde. B:
1) Peder Hansen 21
2) Karen Hansdatter 12.
FM: Peder Sørensen Lassen i Trelde.
Skøde 15.4.1750 fra enkens far Hans Nielsen i Trelde.

168 Svend Arvesen i Vester Nebel. 18.9.1772, fol.413.
E: Mette Sørensdatter. LV: Peder Hansen i Vester Nebel. B:
1) Arve Svendsen 19
2) Christian Svendsen 17
3) Johanne Svendsdatter 15
4) Karen Svendsdatter 12
5) Cathrine Svendsdatter 6
6) Peder Svendsen 4.
FM:
1 Peder Hansen, skrædder i Vester Nebel
2 Jens Pedersen i Vester Nebel
3 Christen Sørensen i Rorslev?
4 fars svoger Lorents Nielsen, smed i Viuf.

169 Joen Frandsen i Bølling [i Egtved sogn]. 16.10.1773, fol.4176B.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: far Anders Eliassen i Egtved.
Første ægteskab med Maren Germandsen. B:
1) Maren Joensdatter g.m. Hans Pedersen Rohde i Bølling
2) Else Joensdatter g.m. Hans Pedersen Møller i Bølling
3) Maren Joensdatter 16.
FM: Jens Schiermann i Egtved.

170 Christen Johansen i Givskov [i Give sogn]. 16.4.1773, fol.425B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Claus Pedersen i Harresø [i Givskud sogn]. B:
1) Johannes Christensen 25½
2) Christen Christensen 23
3) Laurids Christensen 20
4) Niels Christensen 14
5) Jens Christensen 10
6) Frands Christensen 6.
FM:
1 morbror Christen Christensen Skov i Give
2 Jens Jørgensen i Ullerup [i Give sogn].
Afdøde døde 13.1.1773.

171 Henrik Markussen, møller i Skibdræt mølle i Sønder Vilstrup sogn. 27.4.1773, fol.430.
E: Anne Marie Skov. LV: bror Knud Jensen Skov i Holmehave. B:
5) Søren Helt Henriksen 8
6) Cathrine Marie Henriksdatter 6
7) Mette Henriksdatter 4
8) Anne Marie Henriksdatter 1.
FM:
1 farbror Hans Markussen i Bredstrup
2 farbror Niels Markussen i Bredstrup
3 fasters mand Hans Nielsen i Velling.
Første ægteskab med Cathrine Marie Jensdatter. B:
1) Cathrine Henriksdatter g.m. Ebbe Nielsen Bølling i Kolding
2) Johanne Henriksdatter 23, der ægter Bentsen, degn i Gauerslund
3) Maren Henriksdatter 21
4) Peder Henriksen 17.
FM:
1 morbror Peder Jensen Skov i Børkop mølle i Gauerslund sogn
2 Peder Jensen i Almind.

172 Lene Jensdatter i Give. 15.4.1773, fol.445.
E: Christen Christensen Skov. B:
1) Jens Christensen 19
2) Maren Christensdatter 14
3) Christen Christensen 12
4) Frands Christensen 8
5) Ingeborg Christensdatter 4½.
FM: fars svoger Christen Sørensen i Givskov.
Afdøde døde 5.3.1773.

173 Mads Jensen Holm i Egum i Ullerup sogn. 12.2.1773, fol.448B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Levin Struer, prokurator i Stovstrup [i Ullerup sogn]. B:
2) Johanne Madsdatter 11
3) Anne Madsdatter 10
4) Jens Madsen 7
5) Peder Madsen 1¼.
FM:
1 Jeppe Mikkelsen i Kongsted [i Bredstrup sogn]
2 Christen Nielsen i Hakenør i Taulov sogn
3 Anders Mikkelsen i Kongsted
4 Anders Nielsen i Stovstrup.
Første ægteskab med Johanne Sørensdatter, død 19.2.1760. B:
1) Karen Madsdatter 14.
FM: morbror Niels Sørensen i Egum.
Skifte efter Johanne Sørensdatter i Koldinghus rytterdistrikt 22.3.1760, fol.339.
E: Mads Jensen Holm, rytterbonde. B:
5) Karen Madsdatter 1½.
Første ægteskab med Hans Pallesen. B:
1) Søren Hansen 15
2) Palle Hansen 14.
FM:
1 Niels Sørensen i Egum
2 Jens Jensen i Kongsted Torp.
Andet ægteskab med Hans Christensen, skifte Koldinghus rytterdistrikt 6.6.1749, fol.563. B:
3) Hans Hansen 11
4) Birthe Hansdatter 11.
FM: Jens Nielsen i Trelde.
Enkens far var Mikkel Laugesen i Kongsted.

174 Hans Jepsen, ugift og 22 år gammel i Gelballe. 26.10.1773, fol.455B.
A:
1) halvbror Søren Jepsen 8
2) halvbror Bertel Jepsen 6
3) halvsøster Mette Marie Jepsdatter 4.
FM:
1 farbror Søren Buch i Lunderskov
2 farbror Christen Buch i Skanderup
3 Niels Buch i Nagbøl.

175 Maren Jørgensdatter i Bredstrup. 3.10.1771, fol.458B.
E: Jørgen Hansen. B:
1) Maren Jørgensdatter 6.
FM: Johan Pedersen i Sønder Vilstrup.

176 Mette Hansdatter i Pjedsted. 12.8.1773, fol.460.
E: Johan Mogensen. B:
1) Hans Johansen 3.
FM: Bertel Johansen i Pjedsted.

177 Peder Pedersen i Pjedsted. 12.8.1773, fol.460B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Hansen i Pjedsted. B:
1) Peder Pedersen 14
2) Maren Pedersdatter 13
3) Anne Pedersdatter 11
4) Søren Pedersen 2.
FM:
1 Hans Jensen i Pjedsted
2 Terkild Jensen i Rands [i Gårslev sogn]
3 Mads Knudsen i Skærup
4 Mikkel Thomsen i Skærup.

178 Kirsten Andersdatter i Ågård [i Øster Starup sogn]. 26.4.1773, fol.461B.
Enke. B:
1) Anders Knudsen 21
2) Niels Knudsen 19
3) Mathias Knudsen 15
4) Anne Marie Knudsdatter 13.
FM: morbror Jeppe Andersen i Nygård Barakker.

179 Jes Andersen i Ødsted. 11.8.1773, fol.464.
E: Anne Sofie Martinsdatter. LV: Hans Buch i Rugsted [i Ødsted sogn], Niels Hansen i Ødsted, der ægter enken. A:
1) far Anders Jensen i Ravning [i Bredsten sogn].

180 Hans Christoffer Pedersen i Verst. 14.11.1772, fol.467.
E: Birthe Jensdatter. LV: Jørgen Johansen Rind i Verst.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 22.4.1765. B:
1) Mette Hansdatter 28.
Afdøde døde 20.8.1772.

181 Christen Christensen og hustru Dorthe Christensdatter i Østerby i Sønder Omme sogn. 30.1.1773, fol.471.
B:
1) Christen Christensen 18
2) Hans Christensen 11.
FM:
1 morbror Laurids Hansen i Møbjerg
2 farbror Jens Christensen i Lilleholm i Brande sogn.

182 Jens Nielsen i Skovgård i Lejrskov sogn. 29.7.1773, fol.487.
E: Inger Jørgensdatter. LV: Jørgen Jensen i Vrå i Lejrskov sogn. B:
1) Niels Jepsen 8
2) Jørgen Jepsen 4
3) Hans Jepsen 2.
FM:
1 Oluf Jensen i Vrå
2 Jens Nielsen i Hvolbøl [i Lejrskov sogn]
3 Hans Nielsen i Lejrskov.

183 Jens Nielsen i Egtved. 26.3.1773, fol.491.
E: Emmerentia Andersdatter. LV: [Peder] Snitker, degn i Egtved. B:
1) Anders Jensen 10.
FM: farbror Ebbe Nielsen Bølling i Kolding.
Desuden nævnes enkens bror Jeppe Andersen i Egtved.

184 Christen Pedersen Hopballe i Jelling. 14.7.1772, fol.499.
E: Mette Kirstine Hansdatter. LV: far Hans Pedersen Buch i Rugsted. B:
1) Anneke Christensdatter 7
2) Karen Christensdatter 5.
FM:
1 født værge Niels Hopballe i Jelling
2 født værge Godske Hopballe i Hopballe.

185 Jens Nielsen i Egtved. 26.3.1773, fol.491.
E: Emmerentia Andersdatter. LV: [Peder] Snitker, degn i Egtved. B:
1) Anders Jensen 10.
FM: farbror Ebbe Nielsen Bølling i Kolding.
Desuden nævnes enkens bror Jeppe Andersen i Egtved.

186 Christen Pedersen Hopballe i Jelling. 14.7.1772, fol.499.
E: Mette Kirstine Hansdatter. LV: far Hans Pedersen Buch i Rugsted. B:
1) Anneke Christensdatter 7
2) Karen Christensdatter 5.
FM:
1 født værge Niels Hopballe i Jelling
2 født værge Godske Hopballe i Hopballe.

187 Søren Olufsen i Pjedsted. 28.7.1772, fol.504.
E: Christine Christensdatter. LV: Anders Didriksen. B:
1) Hans Sørensen 4.
FM: Hans Jørgensen i Pjedsted.

188 Niels Nielsen, væver i Ågård. 10.3.1771, fol.507.
Enkemand. B:
1) Mette Nielsdatter 19.
FM: Rasmus Sørensen i Ågård.

189 Mette Hansdatter i Eltang. 6.5.1771, fol.514.
E: Anders Hansen, der døde 30.4.1771. B:
1) Kirsten Andersdatter g.m. Johan Gotfred Elberth, sadelmager i Haderslev
2) Hans Andersen 22, i Eltang.
Afdøde døde 24.4.1771.

190 Søren Jensen og hustru Margrethe Pedersdatter i Pjedsted. 28.7.1774, fol.520.
B:
1) Peder Sørensen, landsoldat, deserteret
2) Anne Sørensdatter g.m. Christian Florup, dragon i Ålborg
3) Kirsten Sørensdatter 20
4) Maren Sørensdatter 13.

191 Hans Nielsen i Filskov i Sønder Omme sogn. 8.5.1773, fol.523.
E: Johanne Nielsdatter. LV: far Niels Jensen i Brande. A:
1) mor Maren Østergaard. LV: Jens Jacobsen i Omvrå
2) bror Christen Nielsen 28
3) bror Peder Nielsen 25
4) søster Maren Nielsdatter 22
5) bror Mourids Nielsen 19.
FM: farbror Mads Hansen i Filskov.

192 Anne Cathrine Johansdatter i Hejnsvig. 28.12.1772, fol.524B.
E: Niels Pedersen Hjørnsgaard, der døde 6.2.1773. B:
1) Dorthe Nielsdatter g.m. Anders Nielsen i Fugdal i Hejnsvig sogn
2) Elisabeth Nielsdatter g.m. Christen Nielsen Nørgaard i Stenderup i Ansager sogn
3) Christen Nielsen 26
4) Jens Nielsen 25, vanvittig
5) Hans Nielsen 14
6) Johanne Nielsdatter 12
7) Maren Nielsdatter 10.
Afdøde døde 27.11.1772.

193 Christian Lassen Christensen i Silkeborg i Grene sogn. 2.9.1772, fol.529.
Enkemand. B:
1) Christen Christiansen 24
2) Peder Christiansen 18
3) Peder Christiansen 13
4) Emerentse Christiansdatter 12.
FM:
1 farbror Peder Christensen i Hovborg
2 fasters mand Anders Christensen i Donslund [i Hejnsvig sogn].
Arv efter afdøde kones forældre Hans Poulsen og Emerentse Hansdatter til afdøde kones bror Rasmus Hansen i København.
Desuden arv efter afdøde kones bror Poul Hansen.
Afdøde døde 4.8.1772.

194 Niels Jørgensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Jerlev. 30.9.1772, fol.541B.
B:
1) Jørgen Nielsen 35, i København
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Jensen
3) Anne Nielsdatter 30, der ægter Christen Nissen
4) Mikkel Nielsen 28.

195 Peder Sørensen i Vinding. 12.6.1773, fol.548.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jeppe Pedersen, sognefoged i Vinding. B:
1) Niels Pedersen 9
2) Maren Pedersdatter 6
3) Søren Pedersen 5
4) Peder Pedersen 3.
FM:
1 fars halvbror Christen Jensen Daugaard i Ris i Egtved sogn
2 fars halvbror Hans Jensen i Stubberup i Højen sogn
3 Christen Olufsen i Tiufkær i Smidstrup sogn g.m. faster Anne Sørensdatter
4 Poul Lauridsen i Højen g.m. fars halvsøster Lens Jensdatter.

196 Peder Clausen i Herslev. 17.3.1773, fol.554.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Nielsen i Herslev. B:
4) Maren Pedersdatter 5
5) Søren Pedersen 3.
FM: Jeppe Nielsen i Herslev.
Første ægteskab med Maren Andersdatter. B:
1) Claus Pedersen 17
2) Anders Pedersen 14
3) Niels Pedersen 11.

197 Gyde Jepsen i Gelballe i Skanderup sogn. 5.5.1773, fol.555B.
E: Anne Steffensdatter. LV: Mikkel Jensen i Gelballe. B:
6) Birthe Gydesdatter 16
7) Sidsel Gydesdatter 11.
FM: morbror Hans Steffensen i Bramdrup.
Første ægteskab med Birthe Olufsdatter. B:
1) Anne Marie Gydesdatter 33, i København
2) Margrethe Gydesdatter 32 i Dragør
3) Dorthe Gydesdatter 27
4) Karen Gydesdatter 25.
FM: Morten Pedersen i Gelballe.
Andet ægteskab med Sidsel Nielsdatter. B:
5) Jeppe Gydesen 20.
FM: Anders Lauridsen i Gelballe.

198 Jens Jensen Møller, ugift i Drabæks mølle [i Skanderup sogn]. 23.12.1772, fol.560.
A:
1) bror Christen Jensen, død, E: Marie Kirstine Mikkelsdatter i Ødis i Tyrstrup herred. 2B:
a Anne Cathrine Christensdatter 11
b Jens Christensen 9.
FM: morbror Mads Mikkelsen i Dons
2) bror Niels Jensen 28, i Kolding
3) bror Iver Jensen 24, i Drabæks mølle.
FM: Poul Buch i Nagbøl.

199 Barbara Hansdatter i Lærkelund i Smidstrup sogn. 21.7.1773, fol.568B.
E: Iver Melchiorsen. B:
1) Anne Iversdatter 20
2) Hans Iversen 16
3) Anne Cathrine Iversdatter 12
4) Marie Elisabeth Iversdatter 8
5) Jacob Iversen 6.
FM:
1 mors søskendebarn Hans Sørensen i Tiufkær
2 Christen Olufsen i Tiufkær
3 Laurids Nielsen i Tiufkær.

200 Anne Kirstine Olufsdatter i Lille Velling [i Smidstrup sogn]. 21.10.1773, fol.573.
E: Jens Mikkelsen. B:
4) Henrik Jensen 11
5) Else Kirstine Jensdatter 8
6) Ellen Magdalene Jensdatter 9 uger.
FM:
1 Christen Olufsen i Nagbøl
2 Niels Mikkelsen i Sønder Vilstrup
3 Poul Andersen i Store Velling.
Første ægteskab med Henrik Jørgensen. B:
1) Anne Henriksdatter 23
2) Kirsten Henriksdatter 17
3) Bodil Henriksdatter 14.
FM:
1 Ebbe Olufsen
2 Hartvig Hansen i Dollerup i Skanderup sogn.

201 Mikkel Iversen i Ågård. 25.6.1773, fol.578B.
E: Else Nielsdatter. LV: Johan Christian Voigt, korporal i Starup. B:
1) Malene Mikkelsdatter 16.
FM: Rasmus Sørensen i Ågård.
Ved kontrakt af 20.1.1756, hvor enkemanden forlover sig med enken, sikres arv til hendes børn af første ægteskab, hvis alder var i 1756. B:
1) Oluf Pedersen 14
2) Niels Pedersen 12
3) Laurids Pedersen 6
4) Søren Pedersen 4
5) Dorthe Cathrine Pedersdatter 1½.

202 Peder Terkildsen og hustru Anne Andersdatter i Omvrå. 18.3.1773, fol.581.
B:
1) Margrethe Pedersdatter, enke efter Thomas Christensen i Dal i Grindsted sogn, nu g.m. Mads Gydesen sst.
2) Mette Pedersdatter 23
3) Anders Pedersen 22
4) Terkild Pedersen 17
5) Johanne Marie Pedersdatter 14
6) Cathrine Pedersdatter 9
7) Ingeborg Pedersdatter 6.
FM:
1 morbror Peder Andersen i Ørbæk i Hoven sogn
2 farbror Knud Terkildsen i Smidstrup mølle
3 Jens Jacobsen i Omvrå
4 Anders Nielsen i Gravl i Sønder Borris sogn.

203 Mikkel Andersen og hustru Anne Jensdatter i Ammitsbøl. 11.2.1773, fol.586.
3) Jens Mikkelsen 24½
4) Maren Mikkelsdatter 20, der ægter Jørgen Olufsen i Ammitsbøl.
Hendes første ægteskab med Jens Thomsen. B:
1) Niels Jensen 29
2) Thomas Jensen, landsoldat.

204 Thomas Gregersen i Skærup. 6.10.1773, fol.592.
E: Johanne Madsdatter. LV: Hans Nikolajsen i Skærup. B:
1) Mads Thomsen 17
2) Gregers Thomsen 15
3) Maren Thomasdatter 12
4) Malene Thomasdatter 8
5) Peder Thomsen 5.
FM:
1 Niels Pedersen i Skærup
2 Niels Bentsen i Vinding
3 Hans Madsen i Gauerslund.

205 Poul Pedersen og hustru Gertrud Sørensdatter i Mørkholt. 20.3.1773, fol.595B.
Hans A:
1) Mette Pedersdatter i Mørkholt, enke efter Christen Lauridsen. LV: Søren Skouenborg i Mørkholt. 2B:
a Mikkel Christensen 28, i Gårslev
b Maren Christensdatter g.m. Søren Nielsen, smed i Gårslev.
Hendes A:
1) mor Anne Thomasdatter, enke efter Søren Mortensen og Morten Jørgensen i Brøndsted [i Gauerslund sogn]
2) bror Thomas Sørensen 46, i Gårslev
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Hans Hansen i Gårslev
4) halvbror Søren Mortensen 33, soldat i Rendsborg
5) halvbror Jørgen Mortensen i København
6) halvsøster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Rasmus Sørensen i Brøndsted. 2B:
a Gertrud Rasmusdatter 22, der døde
b Maren Rasmusdatter 20.

206 Karen Christensdatter i Erritsø. 15.6.1772, fol.605B.
E: Hans Ditlevsen. B:
1) Maren Hansdatter 9
2) Ditlev Hansen 7.
FM:
1 Christen Pedersen i Lyng [i Erritsø sogn]
2 Hans Pedersen i Lyng.

207 Sidsel Jensdatter i Pjedsted. 28.7.1772, fol.608.
E: Niels Johansen. B:
1) Johanne Nielsdatter g.m. Bertel Frandsen i Erritsø
2) Johan Nielsen 32, i København
3) Hans Nielsen 28, på stedet
4) Peder Nielsen 25, i København
5) Søren Nielsen 16
6) Karen Nielsdatter 14
7) Niels Nielsen 10.
FM:
1 Hans Hansen Elkær i Pjedsted
2 Niels Sørensen i Pjedsted.

208 Karen Lauridsdatter i Pjedsted. 26.5.1772, fol.611B.
E: Johan Peder Bøsseskæfter, snedker. B:
1) Johan Henrik Johansen 12
2) Niels Johansen 10
3) Jens Johansen 5.

209 Hans Jensen, hjulmand og hustru Johanne Rasmusdatter i Pjedsted. 13.6.1772, fol.613B.
B:
4) Anne Hansdatter g.m. Jeppe Nielsen i Pjedsted.
Hendes første ægteskab med Jes Sørensen. B:
1) Søren Jesse Møller i Gammelby mølle
2) Dorthe Jesdatter g.m. Niels Hansen i Gårslev
3) Maren Jesdatter g.m. Mads Lauridsen i Gårslev.

210 Christen Jensen Buch i Ågård. 12.10.1772, fol.616B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Rasmus Sørensen i Ågård. B:
1) Søren Christensen 17½
2) Else Christensdatter 15
3) Johanne Christensdatter 9.
FM: Hans Jensen in Ågård.

211 Maren Lauridsdatter i Håstrup [i Smidstrup sogn]. 9.11.1771, fol.617B.
E: Peder Nielsen Böhm.
Arvinger kendes ikke.

212 Maren Olufsdatter i Sønder Vilstrup. 28.3.1772, fol.619.
E: Christen Hansen. A:
1) søster g.m. Christen Frederiksen i Erritsø
2) søster g.m. Iver Jensen i Erritsø.

213 Marie Kirstine Tamdrup i Ødsted. 24.8.1772, fol.620.
E: Christian Thomsen. A:
1) bror Troels Jacobsen Tamdrup i Møgeltønder
2) søster Cathrine Jacobsdatter g.m. Jens Hansen i Urlev i Haderslevhus amt

214 Peder Jensen i Eltang. 25.3.1772, fol.633B.
E: Beate Pedersdatter. LV: far Peder Bentsen i Eltang.
Første ægteskab med Bodil Iversdatter, der døde kort tid før sin mand. B:
1) Maren Pedersdatter 7
2) Iver Pedersen 2½.
FM: Laurids Poulsen i Sønder Vilstrup.

215 Magdalene Skjern i Kollerup. 23.8.1773, fol.636B. (Skiftebrev).
Enke efter Frederik Vissing, guldsmed i Odense.
Hans A:
0) far Søren Vissing i Svindinge
1) bror Frands Vissing i København
2) søster Elisabeth Vissing på Kjeldkær [i Bredsten sogn], enke efter Andreas Hyllerup [i Odense]
3) søster Cathrine Vissing g.m. Hans Steenstrup, degn i Svindinge på Fyn, hvis søn er Hans Severin Steenstrup til Kjeldkær.
Hendes A:
0) forældre [Gøde Hansen til Kjeldkær, død før 1719 og Sofie Hedvig, begravet Hvejsel 15.3.1751]
1) bror Hans Gødesen, forpagter på Refsbøl i Holsten (formentlig Revsø i Sommersted sogn]
2) søster [Susanne Gødesdatter Skjern, skifte Tørrild herred gejstlig 23.7.1721 lbnr.14, var g.m. Niels Hansen Heebo, præst i Bredsten, skifte Tørrild herred gejstlig 24.7.1724 lbnr.16]. 1B:
a Anne Heebo, [begravet 26.3.1754] g.m. Johan [Pedersen] Arensberg, præst i Hvejsel og Givskud, [død ca.1749]. 5B:
1 Niels Arensberg 34, thehandler i København
2 Claus Arensberg 33, student i København
3 Jens Arensberg 28, i Vejle
4 Kirsten Arensberg, enke efter Jens [Jørgensen] Mandix, præst i Hvejsel og Givskud, [død ca.1763]
5 Susanne Elisabeth Arensberg, enke efter Christen Thisenius, præst i Kollerup og Vindelev, [skifte Tørrild herred gejstlig 1772 lbnr.58].

216 Else Iversdatter i Uve (Uhe) i Ringive sogn. 11.3.1773, fol.662.
E: Claus Knudsen. B:
1) Johanne Clausdatter 4.

217 Henrik Mortensen og hustru Ingeborg Christoffersdatter i Almind. 15.5.1773, fol.665. (Skiftebrev)
B:
1) Karen Henriksdatter
2) Morten Henriksen 24
3) Christoffer Henriksen 19
4) Anne Henriksdatter 14, der ægter Jens Jørgensen i Almind.

218 Mikkel Rind, ugift ejer af Skovdallund [i Jelling sogn]. 12.5.1770, fol.679.
Testamente af 10.12.1765. A:
1) bror Jacob Rind [i Vadsmølle, ridefoged på Åkær, skifte Skanderborg og Åkær amter 15.11.1762 lbnr.119, var g.m. Cathrine Jensdatter Hjersing, (datter af Jens Nielsen Hjersing, præst i Ørting og Falling), begravet Falling 20.5.1744]. 3B:
a Bendix Mathias Rind i Norge
b Anne Marie Rind g.m. Thomas Steffensen, vejer og måler i Horsens, [skifte Horsens 31.7.1779 lbnr.1633]. 2B:
1 Sidsel Cathrine Steffensen i Horsens
2 Johanne Marie Steffensen i Horsens
c Christen Rind i Vadsmølle [i Falling sogn] ved Åkær
2) søster Johanne Rind i Horsens, enke efter Christian [fejl for Frederik] Schandorff, [præst i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup, død 28.9.1757]
Afdøde, der tidligere var forpagter af Haraldskær, døde 11.5.1770.


Koldinghus amt
Skifteprotokol
1771-1776
B 6C - 216

219 Thomas Rasmussen i Strandhuse [i Eltang sogn]. 10.11.1773, side 1.
E: Maren Madsdatter. LV: Bertel Frederiksen i Strandhuse. B:
1) Rasmus Thomsen 7, siden Oles dag
2) Anne Marie Thomasdatter 4, til næste jul.
FM: Mads Bertelsen i Strandhuse.

220 Anne Christensdatter i Mejsling [i Jerlev sogn]. 12.11.1773, side 3.
E: Christen Nielsen. B:
1) Laurids Christensen 10
2) Maren Christensdatter 8
3) Niels Christensen 6.
FM:
1 Niels Madsen i Jerlev
2 Peder Nielsen i Jerlev.
Desuden nævnes enkemandens bror Jørgen Nielsen i Rådvad i Harte sogn.

221 Anne Thomasdatter, 16 år gammel i Harte. 13.11.1773, side 13.
A:
1) stedfar Niels Olufsen på stedet
2) bror Søren Thomsen 19
3) halvsøster Karen Thomasdatter 12
4) halvbror Jens Thomsen 9
5) halvbror Jørgen Thomsen 7.
FM:
1 farbror Søren Jensen i Harte
2 morbror Jacob Jørgensen i Harte
3 mors [halv]bror Christen Hansen.

222 Anne Marie Thomasdatter, 1½ år gammel i Harte. 13.11.1773, side 17.
A:
1) mor Gyde Jørgensdatter g.m. Niels Olufsen på stedet
2) halvbror Søren Thomsen 19
3) søster Karen Thomasdatter 12
4) bror Jens Thomsen 9
5) bror Jørgen Thomsen 7.
FM:
1 farbror? til 2 og 4: Søren Pallesen i Harte
2 morbror Jacob Jørgensen i Harte
3 mosters mand Christen Hansen.
Afdøde havde arv efter far Thomas Jensen, skifte 8.2.1772 lbnr.88.

223 Jeppe Bertelsen i Tolstrup [i Herslev sogn]. 23.11.1773, side 20.
E: Johanne Nielsdatter. LV: [Mikkel Pedersen] Bruun, præst i Herslev og Viuf. B:
1) Kirsten Jepsdatter 22
2) Maren Jepsdatter 19
3) Anne Jepsdatter 15
4) Bertel Jepsen 12
5) Niels Jepsen 9
6) Peder Jepsen.
FM:
1 farbror Mads Bertelsen Skov, sognefoged i Taulov
2 morbror Lorents Mikkelsen, skoleholder i Taulov.

224 Niels Sørensen i Tolstrup. 23.11.1773, side 28.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Lassen, sognefoged i Follerup. B:
1) Søren Nielsen 15.
FM: søskendebarn Søren Hansen i Tolstrup.
Enkens første ægteskab med Hans Pedersen i Tolstrup. B:
1) Hans Hansen 23.
FM: Christen Hansen i Tolstrup.

225 Mette Pedersdatter i Tolstrup. 26.11.1773, side 36.
E: Jens Nielsen. B:
1) Maren Jensdatter 30
2) Anne Jensdatter 28
3) Bertel Jensen 26
4) Niels Jensen 24
5) Maren Jensdatter 23
6) (Navn mangler) 20.
FM: Christen Hansen i Tolstrup.

226 Anne Clausdatter i Follerup mølle. 26.11.1773, side 37.
E: Jens Jepsen, møller. B:
1) Claus Jensen 29
2) Jeppe Jensen 27
3) Peder Jensen 25
4) Maren Jensdatter 21
5) Kisten Jensdatter 17.
FM: mosters mand Jacob Hansen i Viuf.

227 Karen Hansdatter i Højrup i Herslev sogn. 26.11.1773, side 49.
E: Palle Sørensen. B:
1) Søren Pallesen 23
2) Anders Pallesen 20
3) Hans Pallesen 19
4) Anne Pallesdatter 18
5) Maren Pallesdatter 16
6) Bent Pallesen 14
7) Niels Pallesen 5.
FM:
1 Jeppe Basse i Højrup
2 Christen Jensen i Højrup
3 Jens Jepsen Møller i Follerup mølle
4 Poul Pedersen i Højrup
5 Niels Hansen i Højrup
6) Jeppe Hansen i Højrup.

228 Bertel Jepsen i Tolstrup. 26.11.1773, side 60.
E: Sidsel Clausdatter . LV: Samuel Samuelsen i Lilballe. B:
1) Hans Bertelsen 27
2) Jeppe Bertelsen 15
3) Claus Bertelsen 13
4) Jens Bertelsen 11
5) Peder Bertelsen 9
6) Mourids Bertelsen 7.
FM:
1 morbror Jacob Hansen i Viuf
2 Hans Hansen i Tolstrup
3 Christen Hansen i Tolstrup.

229 Gregers Madsen Dahl i Herslev. 27.11.1773, side 74.
E: Marie Nielsdatter. LV: Jens Jepsen Møller i Follerup. B:
1) Dorthe Gregersdatter Dahl 25
2) Anne Gregersdatter Dahl 22
3) Bodil Gregersdatter Dahl 19
4) Maren Gregersdatter Dahl 13
5) Niels Gregersen Dahl 11.
FM:
1 Hans Nielsen Brems i Herslev
2 Niels Sørensen Kvist i Herslev
3 Hans Nielsen Juul i Herslev.

230 Kirsten Poulsdatter i Hjarup. 2.12.1773, side 84.
E: Niels Jepsen. B:
1) Elisabeth Nielsdatter
samt 3 børn af første ægteskab.
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1772.

231 Mette Christensdatter i Horsted [i Højen sogn]. 2.12.1773, side 85.
E: Jens Pedersen. B:
1) Peder Jensen 19
2) Mads Jensen 16
3) Anne Kirstine Jensdatter 15
4) Christen Jensen 13.
FM:
1 morbror Søren Christensen i Vinding
2 morbror Niels Christensen i Stubberup [i Højen sogn].

232 Mads Jensen i Trøllund i Hejnsvig sogn. 6.12.1773, side 91.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Christensen i Gilbjerg i Hejnsvig sogn. B:
1) Mads Madsen 3.
FM: Peder Iversen i Rankenberg i Vorbasse sogn.
Enkens første ægteskab med Mads Henriksen Drejer, skifte 24.5.1768. B:
1) Else Marie Madsdatter
2) Karen Madsdatter.

233 Hustru i Seest. 11.12.1773, side 95.
E: Hans Christensen. A:
1) bror Christen Eriksen i Seest
2) bror Hans Eriksen, købmand i København
3) søster Karen Eriksdatter g.m. Hans Christensen Seest, visiteur i København
4) søster Else Eriksdatter g.m Christen Hansen i Seest
5) søster Anne Eriksdatter, død var g.m. Ebbe Nikolajsen i Seest. 1B:
a Erik Ebbesen 8
6) halvsøster Elisabeth Jensdatter g.m. Iver Bertelsen på Hammergård.
Desuden nævnes enkemandens bror Bertel Christensen, staldkarl i kongens stalde i København.

234 Anne Nielsdatter i Seest. 11.12.1773, side 109.
E: Jeppe Jørgensen. B:
4) Maren Jepsdatter 19.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jacobsdatter 40, i Kiel
2) Jens Jacobsen 36, i Seest
3) Ellen Jacobsdatter 28, i Kiel.

235 Niels Pedersen i Kongsted. 16.12.1773, side 117. (Skiftebrev).
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Thygesen. B:
1) Kirsten Nielsdatter 30 g.m. Oluf Vest, spækhøker i København
2) Peder Nielsen 26
3) Mette Nielsdatter 26
4) Jens Nielsen 21
5) Dorthe Nielsdatter 17
6) Lauge Nielsen 15
7) Cathrine Nielsdatter 7.
FM:
1 Jens Sørensen i Kongsted
2 Anders Jacobsen i Kongsted
3 Oluf Jensen i Kongsted.

236 Cathrine Lauridsdatter i Nørre Vilstrup. 18.12.1773, side 123.
E: Søren Nikolajsen. B:
1) Anne Sørensdatter 21
2) Nikolaj Sørensen 19
3) Johanne Sørensdatter 17
4) Laurids Sørensen 14
5) Sofie Sørensdatter 9
6) Bodil Marie Sørensdatter 6
7) Anne Marie Sørensdatter 9 mdr.
FM:
1 farbror Jeppe Nikolajsen i Vilstrup
2 farbror Jens Nikolajsen i Vilstrup
3 morbror Jens Lauridsen i Vilstrup
4 mosters mand Peder Nielsen i Vilstrup
5 Jens Pedersen i Vilstrup g.m. fars søsterdatter.

237 Peder Christensen i Seest. 18.12.1773, side 131.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Nielsen Hagelund i Seest. B:
1) Peder Pedersen 9½
2) Christen Pedersen 5½.
FM: Christen Christensen i Seest.

238 Else Johansdatter i Seest. 18.12.1773, side 135.
E: Niels Nielsen Hagelund. B:
2) Johan Peder Nielsen Hagelund.
FM: Christen Eriksen i Seest.
Uden ægteskab B:
1) Maren Eriksdatter 11.
FM: morbror Jørgen Johansen Winther i Seest.

239 Hans Jessen i Gejsing [i Anst sogn]. 21.12.1773, side 138.
E: Maren Madsdatter. LV: Mathias Christiansen i Ure [i Lejrskov sogn]. B:
1) Anne Hansdatter 14
2) Sara Hansdatter 12.
FM: farbror Anders Jessen i Hjarup.

240 Laurids Pedersen i Højen. 21.12.1773, side 145.
E: Bodil Hansdatter. LV: Niels Pedersen i Højen. B:
1) Jens Lauridsen 19.
FM: halvbror Niels Jensen i Vinding.

241 Anne Margrethe Helsted i Vester Gesten. 22.12.1773, side 151.
E: Jens Lauridsen. B:
1) Christiane Sofie Lauridsen 4
2) Johan Michael Lauridsen 2.
FM:
1 Niels Bundsgaard i Vester Gesten
2 Niels Hansen i Vester gesten.

242 Peder Jensen i Pjengård i Højen sogn. 21.12.1773, side 153.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Risum, skoleholder i Højen. B:
1) Anne Pedersdatter 13
2) Jens Pedersen 10
3) Niels Pedersen 8
4) Peder Pedersen 5
5) Poul Pedersen 2.
FM:
1 mors halvbror Oluf Nielsen Krag i Egum [i Ullerup sogn] ved Fredericia
2 fasters mand Laurids Andersen, sognefoged i Højen
3 fars søskendebarn Laurids Nielsen Storgaard i Højen.

243 Anne Hansdatter i Skærbæk. 28.12.1773, side 165.
E: Anders Lauridsen. B:
1) Laurids Andersen 7.
FM: Peder Thomsen i Skærbæk.

244 Anne Pedersdatter i Skærbæk. 28.12.1773, side 171.
E: Ove Lauridsen. B:
2) Inger Ovesdatter 26.
FM: Hans Møller i Skærbæk.
Første ægteskab med Hans Jørgensen i Skærbæk. B:
1) Kirsten Hansdatter 30.
FM: Niels Udsen i Skærbæk.

245 Karen Margrethe Nielsdatter i Oddersted [i Taulov sogn]. 29.12.1773, side 173.
E: Christen Markussen. B:
1) Markus Christensen 4
2) Anne Christensdatter 2.
FM:
1 Hans Hansen Lilballe i Oddersted
2 Laurids Nielsen, sognefoged i Børup [i Taulov sogn].

246 Malene Jensdatter i Højen. 27.12.1773, side 181.
E: Poul Lauridsen. B:
1) Karen Poulsdatter 6 uger.
FM:
1 morbror Hans Jensen Daugaard i Stubberup i Højen sogn
2 morbror Christen Jensen Daugaard i Risgård i Egtved sogn.

247 Iver Jørgensen i Håstrup. 30.12.1773, side 193.
Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Mads Pagh Winther. B:
3) Laurids Iversen 16
4) Jørgen Iversen 13
5) Mads Iversen 11
6) Peder Iversen 8.
FM:
1 Hans Jørgensen i Håstrup
2 Hans Peder Madsen i Tåstrup.
Første ægteskab med Karen Pedersdatter. B:
1) Peder Iversen 26
2) Maren Iversdatter g.m. Jens Christensen i Håstrup.

248 Jens Nielsen Lund i Vejlby. 11.12.1773, side 201.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Dahl i Vejlby. A:
1) mor Karen Jepsdatter i Vejlby, enke efter Niels Hansen
2) bror Peder Nielsen i Egeskov
3) bror Hans Nielsen i Vejlby
4) søster Karen Nielsdatter, død, var g.m. Anders Hansen, skoleholder i Egeskov. 4B:
a Hans Andersen 16
b Niels Andersen 13
c Johanne Andersdatter 11
d Karen Andersdatter 6
5) søster Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Hansen i Tved
6) søster Johanne Nielsdatter
7) bror Søren Nielsen.
Mors første ægteskab med [Peder Jensen i Vejlby].
8) halvsøster Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Lauge Nielsen i Vejlby. 2B:
a Niels Laugesen 22
b Jens Laugesen 19.
(Se skifte efter afdødes halvbror Jeppe Pedersen Vejlby 2.4.1754 i København borgret skiftebreve i ordinære boer lbnr.129).

249 Kirsten Iversdatter i Bække. 8.2.1774, side 230.
E: Jeppe Poulsen. B:
1) Iver Jepsen 7 uger
2) Dorthe Jepsdatter 7 uger.
FM:
1 farbror Morten Poulsen i Bække
2 Steffen Iversen i Bække.

250 Anders Christiansen i Store Anst. 18.2.1774, side 239.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Jensen i Store Anst. B:
3) Mette Cathrine Andersdatter 19
4) Christen Andersen 15.
FM:
1 farbror Jesper Christiansen i Store Anst
2 farbror Morten Christiansen i Store Anst.
Første ægteskab med Anne Hansdatter. B:
1) Birthe Andersdatter g.m. Søren Lauridsen i Store Anst
2) Anne Magdalene Andersdatter g.m. Laurids Jessen Vaaben i Store Anst.

251 Peder Nielsen i Gejsing i Anst sogn. 19.2.1774, side 251.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Peder Mikkelsen i Gejsing. B:
1) Abelone Pedersdatter 13
2) Anne Pedersdatter 9
3) Niels Pedersen 5
4) Peder Pedersen 3.
FM:
1 Iver Hansen i Gejsing
2 Hans Christiansen i Gejsing
3 Niels Olufsen i Gamst
4 Jesper Christiansen i Gejsing.

252 Anne Hansdatter i Børup. 28.2.1774, side 263.
E: Søren Hansen. B:
1) Hans Sørensen 1 måned.
FM: morfar Anders Hansen i Børup.

253 Ellen Christensdatter i Højen. 3.3.1774, side 273.
E: Niels Nielsen. B:
1) Peder Nielsen 14.
FM: Hans Mathiasen.

254 Mette Pedersdatter i Stårup. 5.3.1774, side 278.
E: Hartvig Johansen. A:
1) bror Søren Pedersen i Førstballe i Nørup på Engelsholm gods, død. 4B:
a Jens Sørensen 30 i Førstballe
b Mette Sørensdatter g.m. Christian Jørgensen i Tørskind i Bredsten sogn
c Rosine Sørensdatter 24, i Holsten
d Johanne Sørensdatter 22, i Holsten
2) bror Peder Pedersen i Lihme i Nørup sogn på Engelsholm gods, død. 4B:
a Frands Pedersen 26, i Gødding mølle i Nørup sogn
b Peder Pedersen 18
c Birthe Pedersdatter g.m. Jens Jørgensen
d Maren Pedersdatter, enke efter Gravers Madsen i Lihme
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Søren Lauridsen i Vester Lihme i Nørup sogn.

255 Niels Jensen i Erritsø. 5.3.1774, side 288.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Peder Janussen. B:
1) Maren Nielsdatter 15
2) Hans Nielsen 7
3) Rasmus Nielsen 5.
FM:
1 Anders Pedersen i Børup
2 Mads Madsen Grøndal i Erritsø
3 Jens Rasmussen i Erritsø.

256 Anne Jensdatter i Stakroge i Sønder Omme sogn. 21.4.1774, side 294.
E: Niels Markussen. B:
6) Bertel Nielsen i Ørbæk i Hoven sogn
7) Johanne Nielsdatter.
Første ægteskab med Bertel Andersen. B:
1) Anders Bertelsen 33, i Skarrild sogn
2) Jens Bertelsen 32, i København
3) Bertel Bertelsen 26
4) Mette Bertelsdatter g.m. Thøger Eskildsen i Kirkeby
5) Else Bertelsdatter.

257 Morten Jensen i Skærup. 17.3.1774, side 299.
E: Maren Madsdatter Bull. LV: Jens Madsen Bull i Velling. B:
1) Maren Mortensdatter 25
2) Thor Mortensen 18
3) Kirsten Mortensdatter 13.
FM:
1 Abraham Jensen, sognefoged i Skærup
2 Hans Ørbæk i Smidstrup
3 farbror Thomas Jensen i Tiufkær.

258 Maren Jepsdatter i Egeskov i Vejlby sogn. 19.3.1774, side 308.
A:
1) mor Karen Madsdatter g.m. Peder Nielsen på stedet
2) søster Anne Jepsdatter 16
3) bror Hans Jepsen 14
4) halvsøster Johanne Pedersdatter 10
5) halvbror Jeppe Pedersen 6.
FM: Hans Hansen i Egeskov.
Arv efter afdødes far Jeppe Hansen, skifte 30.1.1762.

259 Kirsten Jensdatter i Trelde. 19.3.1774, side 313.
A:
1) mor Dorthe Pedersdatter g.m. Jeppe Jensen på stedet
2) bror Hans Jensen 22
3) bror Peder Jensen 20
4) halvsøster Anne Jepsdatter.
FM:
1 farbror Mads Hansen Lomholt i Store Velling
2 morbror Hans Pedersen.

260 Iver Andersen i Sellerup. 28.3.1774, side 318.
E: Karen Madsdatter. LV: Thomas Madsen Hovgaard i Sellerup. B:
1) Karen Iversdatter 22
2) Johanne Iversdatter 19
3) Mads Iversen 14
4) Anders Iversen 11
5) Niels Iversen 8
6) Hans Iversen 10 uger
7) Kirsten Iversdatter 10 uger.
FM:
1 Mads Lauridsen i Sellerup
2 Niels Jensen i Sellerup
3 Niels Mathiasen i Sellerup
4 Thomas Jørgensen i Børup.

261 Søren Sørensen i Hvilsbjerg i Gauerslund sogn. 28.3.1774, side 323.
Enkemand. B:
1) Søren Sørensen 27, i Soleskov [i Øster Snede sogn]
Peder Sørensen 18, uvist hvor.
FM: Niels Hansen i Andkær.

262 Kirsten Hansdatter i Jelling. 6.4.1774, side 327. (Skiftebrev).
E: Christen Jensen. B:
1) Christian Pedersen.
FM: Hans Jepsen i Jelling.

263 Laurids Madsen i Håstrup. 10.2.1774, side 330.
E: Gertrud Mikkelsdatter. LV: afdødes bror Hans Madsen i Håstrup. B:
1) Mikkel Lauridsen 8
2) Mads Lauridsen 7
3) Hans Lauridsen 5
4) Peder Lauridsen 2.FM:
1 farbror Poul Madsen i Smidstrup mølle
2 farbror Hans Madsen i Håstrup
3 Frederik Holzendorff i Smidstrup
4 Niels Schmidt i Follerup.
Desuden nævnes afdødes far Mads Hansen, møller i Smidstrup mølle.

264 Thomas Jensen Hall i Egeskov i Vejlby sogn. 7.5.1774, side 347.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Christensen Bjerreskov i Egeskov. B:
1) Birthe Thomasdatter g.m. Peder Jensen Trelde, brændevinsmand i København
2) Maren Thomasdatter 22
3) Søren Thomsen 18
4) Jens Thomsen 15
5) Hans Thomsen 12.
FM:
1 Peder Iversen Pagh i Trelde
2 Peder Dahl i Vejlby
3 Mads Sørensen i Nebel i Taulov sogn
4 Niels Madsen i Svinholt [i Skærup sogn]
5 Jørgen Hansen i Trelde.
Arv i boet efter afdødes søster til 2B:
1 Søren Jensen i Trelde
2 Mads Jensen i Trelde.
Desuden nævnes afdødes svoger Mads Poulsen i Nebel i Taulov.

265 Maren Hansdatter i Øster gesten. 18.5.1774, side 365.
E: Laurids Eriksen. B:
1) Maren Lauridsdatter 20
2) Erik Lauridsen 15
3) Else Lauridsdatter 13
4) Hans Lauridsen 9.
FM:
1 Poul Nissen i Øster gesten
2 Peder Jørgensen i Øster gesten.

266 Johan Johansen, gevorben soldat i Øster Gesten. 18.5.1774, side 367. (Skiftebrev).
E: Karen Jensdatter. B:
1) Anne Marie Johansdatter 5
2) Johan Johansen 4.
FM: Peder Bertelsen i Ravnholt.

267 Peder Lauridsen i Ure i Lejrskov sogn. 23.7.1774, side 368.
E: Anne Sørensdatter LV: Niels Lauridsen i Vester Vamdrup. B:
1) Laurids Pedersen 8
2) Iver Pedersen 2½.
FM:
1 farbror Niels Lauridsen i Vamdrup
2 farbror Hans Lauridsen i Vamdrup.

268 Mette Jensdatter i Vinding. 27.7.1774, side 380.
E: Niels Jørgensen.
Ingen arv til hans 3 børn.

269 Johanne Sørensdatter i Egum i Ullerup sogn. 13.8.1774, side 381.
E: Hans Jensen. B:
1) Jens Hansen 18
2) Peder Hansen 15½
3) Anne Hansdatter 13
4) Søren Hansen 11
5) Karen Hansdatter 8
6) Niels Hansen 5.
FM:
1 Søren Nielsen i Egum
2 Ebbe Knudsen i Egum
3 Oluf Nielsen Krage i Egum
4 Knud Jørgensen i Egum
5 Hans Pedersen i Kongens Torup
6 Isak Jensen i Kongens Torup.

270 Hans Nielsen Gris i Nørre Bjert. 13.8.1774, side 391.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Grundet i Bjert. B:
1) Niels Hansen Gris 10
2) Else Hansdatter Gris 8
3) Johanne Hansdatter Gris 5½
4) Marie Hansdatter Gris 9 mdr.
FM:
1 farbror Jesper Gris i Nørre Bjert
2 Svend Sørensen i Nørre Bjert
3 Søren Jensen Enemærke i Nørre Bjert
4 Jørgen Jørgensen i Nørre Bjert.
Skøde fra enkens far Niels Madsen og enkens søskende Svend Nielsen, Mads Nielsen og Anne Nielsdatter.

271 Johanne Andersdatter i Tårup [i Taulov sogn]. 20.4.1774, side 405.
E: Peder Jensen Skov. A:
1) søster g.m. Søren Nielsen i Egum
2) søster Abelone Andersdatter 16
3) halvbror Jens Andersen 22 i Bredstrup.
Arv efter enkemandens mor til enkemandens søskende
1 Johanne Jensdatter g.m. Poul Mikkelsen i Skærbæk
2 Jens Jensen
3 Bodil Jensdatter
4 Karen Jensdatter
5 Johanne Jensdatter.
Arv til enkemandens mosters søn Morten Jørgensen i Fredericia
Enkemandens moster Bodil Jensdatter, der har ophold i gården, har arv efter skiftebrev 19.10.1735.
Afdøde var brordatter af Søren Thygesen i Kongsted.

272 Anne Knudsdatter i Øster Gesten. 13.6.1774, side 433.
E: Peder Jørgensen. B:
1) Sejer Pedersen 12.
FM: Niels Hansen i Vester Gesten.

273 Maren Nielsdatter i Husted [i Verst sogn]. 13.6.1774, side 437.
E: Christoffer Hansen. B:
1) Abelone Christoffersdatter 12 uger.
FM: mosters mand Christen Pedersen Bull i Spjarup.

274 Maren Mikkelsdatter i Højrup i Herslev sogn. 9.7.1774, side 447.
E: Kaj Madsen A:
1) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Anders Hansen i Børkop i Gauerslund sogn
2) søster Ellen Mikkelsdatter i Gauerslund, enke efter Knud Nielsen sst. LV: søn Niels Pedersen
3) bror Mads Mikkelsen i Skikballe [i Gauerslund sogn], død. 3B:
a Mikkel Madsen 25
b Hans Madsen 18
c Anne Marie Madsdatter g.m. Niels Pedersen i Sellerup
4) søster Kirsten Mikkelsdatter, død, var g.m. Niels Christensen i Håstrup. 1B:
a Mikkel Nielsen 28.
Desuden nævnes enkemandens søn Jens Kajsen.

275 Karen Jensdatter Rohde i Tiufkær. 11.7.1774, side 464.
E: Jens Henriksen. B:
1) Johanne Jensdatter 5.
Skifte efter enkemandens hustru Koldinghus rytterdistrikt 28.11.1761.
E: Henrik Jensen, skifte 7.9.1764. B:
1) Jens Henriksen 24, som er enkemanden
2) Karen Henriksdatter 18
3) Mette Henriksdatter
4) Mads Henriksen 12
5) Christen Henriksen 7.
Alder angivet ved overtagelse af fæstet 23.11.1764.
Skøde fra Koldinghus rytterdistrikt 30.12.1766.

276 Johanne Madsdatter i Jelling. 16.7.1774, side 475.
E: Thomas Jepsen. B:
1) Jeppe Thomsen 13
2) Mads Thomsen 10
3) Maren Thomasdatter 8
4) Niels Thomsen 6.
FM: født værge Jens Madsen i Østergård.

277 Kirsten Lauridsdatter i Højrup i Lejrskov sogn. 15.8.1774, side 481.
E: Jacob Theodosius.
Første ægteskab med [Peder Sørensen, skifte 27.4.1772 lbnr.96]. B:
1) Anne Pedersdatter 11
2) Laurids Pedersen 10
3) Johanne Pedersdatter 8
4) Karen Pedersdatter 4
5) Mette Pedersdatter 2.
FM:
1 Knud Thullesen i Højrup
2 Anders Andersen i Egholt
3 Søren Lauridsen i Højrup
4 Søren Pedersen i Lynggård.

278 Adolf Vilhelm Breth, trompeter i Mørkholt. 27.8.1774, side 487.
E: Johanne Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen i Trelde. B:
1) Vilhelm Adolfsen Breth 36, i København
2) Adolf Adolfsen Breth 34
3) Hans Adolfsen Breth, født 10.12.1752.

279 Søren Jensen i Plovslund i Grene sogn. 30.8.1774, side 491.
A:
1) mor Anne Marie Henriksdatter, enke efter Jens Sørensen, skifte 9.6.1773 lbnr.152. LV: Søren Nielsen i Gødsbøl
2) søster Inger Jensdatter 18
3) bror Peder Jensen.

280 Karen Gydesdatter i Vester Åst i Lindeballe sogn. 7.9.1774, side 493.
E: Poul Iversen. B:
1) Stine Poulsdatter 9
2) Iver Poulsen 5 uger.
Desuden nævnes Gyde Hansen i Åst.

281 Nis Andersen i Hallundbæk [i Sønder Omme sogn]. 12.9.1774, side 496.
E: Johanne Jacobsdatter. LV: bror Jens Jacobsen i Omvrå. B:
1) Maren Nisdatter 22.
FM: farbror Christen Andersen i Hallundbæk.

282 Markus Nielsen i Nørre Vilstrup. 10.10.1774, side 498.
E: Maren Thomasdatter. LV: Christen Thomsen i Nørre Vilstrup. B:
1) Else Markusdatter 18
2) Kirsten Markusdatter 11
3) Niels Markussen 7.
FM: Erik Poulsen i Nørre Vilstrup.

283 Anders Nielsen i Bølling. 21.10.1774, side 499.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Rohde i Bølling. B:
1) Jens Andersen 9
2) Anne Margrethe Andersdatter 5.
FM:
1 Laurids Madsen i Bølling
2 Jens Haahr i Bølling.
Desuden nævnes enkens bror Peder Jensen.

284 Henrik Tram, forpagter på Grundet [i Hornstrup sogn]. 31.10.1774, side 505. (Skiftebrev).
E: Kirsten Bonn. LV: [Mogens] Nellemann til Lerbæk. B;
1) Christian Albert Tram 3,
FM:
1 Peder Tram til Biernebech [i Slesvig]
2 fars halvbror [Carl Albert] Qvade, forpagter på Vellinggård [i Smidstrup sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1773
Samfrændeskifte 31.10.1774.

285 Anne Pedersdatter i Lunderskov. 20.10.1774, side 506.
A:
1) søster [Sinnet] g.m. Mathias Hansen i Lunderskov
2) bror Knud Pedersen
3) bror Anders Pedersen
4) bror Hans Pedersen
5) søster Kirsten Pedersdatter.

286 Anne Marie Feld, ugift i Give degnebolig. 31.1.1774, side 507.
A:
1) søster Bodil Feld g.m. Hans Ehnemann, degn i Give
2) bror Niels Feld, skriver ved det danske postkontor i Hamborg
3) bror Mikkel [Nielsen] Feld, præst i Vammen [Bigum og Lindum, skifte Nørlyng herred gejstlig 15.1.1760 lbnr.150].
E: [Anne Marie Christensdatter Svindt]. B:
1) [Niels Feld]
2) [Christen Feld]
3) [Laurids Feld]
4) [Michael Feld]
5) [Mette Bolette Marie Feld g.m. Anders Jensen Fur i Løgstør]
6) [Tryphene Feld].
Afdøde døde 31.12.1773.

287 Hans Nielsen Kilde i Gejsing. 23.11.1774, side 508.
Enkemand. B:
1) Iver Hansen, på stedet
2) Søren Hansen, død. 1B:
a Maren Sørensdatter 2 i Vorbasse.
Afdøde havde aftægt af 5.10.1757.

288 Kirsten Sørensdatter i Børup. 22.11.1774, side 512.
E: Hieronymus Bertelsen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Nielsen 26, i Nebel i Taulov sogn ved mors stedfar Mads Nielsen i Børup
2) Mette Nielsdatter 18.
FM: Søren Nielsen i Børup.

289 Mads Lauridsen i Egholt. 24.11.1774, side 514.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Niels Pedersen Lejrskov i Egholt. B:
1) Anne Madsdatter g.m. Peder Knudsen i Ure i Lejrskov sogn
2) Else Madsdatter 22.
FM: Laurids Bentsen Agersbøl på Agersbøl.

290 Daniel Jørgensen i Smidstrup. 26.11.1774, side 518.
E: Anne Caspersdatter i Store Velling. LV: husets ejer Hans Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Danielsdatter g.m. Jens Pedersen Bjerre i Store Velling
2) Maren Danielsdatter, enke i Kolding.

291 Hans Hansen, fisker og husmand i Strandhuse. 28.11.1774, side 520.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Thomsen i Strandhuse. B:
1) Mette Hansdatter 1½.
FM: Peder Lauridsen, sognefoged i Eltang sogn.

292 Karen Hansdatter i Egholt. 24.11.1774, side 524.
E: Niels Andersen. B:
3) Birgitte Nielsdatter 9.
Skifte efter første ægtemand 3.5.1760. B:
1) Hans Jensen 19
2) Knud Jensen 17.
FM:
1 Mads Rasmussen i Bovstrup?
2 Laurids Asbøl i Asbølgårde [i Lejrskov sogn].

293 Maren Pedersdatter i Eltang. 28.11.1774, side 529.
E: Mads Jensen Bromand.
Arvinger kendes ikke.

294 Thue Nielsen i Nørre Bjert. 28.11.1774, side 530.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Christensen, sognefoged i Nørre Bjert. B:
1) Anders Thuesen 20
2) Niels Thuesen 15.
FM:
1 Laurids Jensen i Nørre Bjert
2 Jens Nielsen Grundet i Nørre Bjert.
Børnene kaldes også Tullesen

295 Mette Jensdatter i Erritsø. 30.11.1774, side 533.
E: Søren Pallesen.
B:
1) Palle Sørensen 6½
2) Jens Sørensen 11 uger.
FM:
1 farbror Peder Hansen i Erritsø
2 morbror Hans Jørgensen Høj i Sønderskov.
Arv efter skiftebrev sluttet 25.5.1764 til enkemandens
1 stedsøn Hans Hansen
2 stedsøn Christen Hansen
3 datter Johanne Sørensdatter
4 Maren Sørensdatter.

296 Mette Christensdatter i Refsgårde. 17.11.1774, side 541.
E: Niels Jensen Yde. A:
1) bror Søren Christensen i Tudved [i Ødsted sogn]
2) Niels Christensen i Spjarup, død for 9 år siden. 4B:
a Mette Nielsdatt6er 30
b Søren Nielsen 29, i Spjarup
c Maren Nielsdatter 26
d Anne Kirstine Nielsdatter 21
3) søster Mette Christensdatter, enke efter Thomas Pedersen i Refsgårde ved søn Christen Thomsen sst.

297 Christine Hans Christoffersdatter i Urup. 12.12.1774, side 547.
E: Niels Jensen Bech. B:
1) Anne Nielsdatter 12
2) Mette Nielsdatter 10
3) Hans Christoffer Nielsen 9
4) Karen Nielsdatter 5
5) Jens Nielsen 4.
FM:
1 morfar Hans Christoffer Jensen i Dyvelsrække
2 morbror Bent Hansen i Nollund Kloster
3 morbror Hans Bentsen på Juellingsholm.
Skøde fra Jens Nielsen i Nørre Urup til søn Niels Jensen med adkomst i skøde fra Juellingsholm af 29.7.1759, læst Kolding birketing 25.9.1759.
Afdøde døde 12.11.1774.

298 Mikkel Johansen Muhle på Hvilsbjerg i Andkær i Gauerslund sogn. 9.12.1772, side 550.
Første ægteskab med Maren Christiansdatter. Testamente af 6.2.1733.
Andet ægteskab med Maren Lottrup. Testamente af 24.2.1769.
Arvingerne tilgodeses ikke i testamentet, da de kun har haft tab og skade af dem.
Af arvinger mødte A:
1) Sofie Amalie, enke efter Nikolaj Muhle i Kolding. 2B:
a Barbara Margrethe Frederikke Muhle
b Beate Vilhelmine Muhle.
2) ritmester Hoff og frue
3) hendes bror [Niels Lottrup], død. 3B:
a Christian Nielsen Lottrup, købmands karl i Odense
b Mogens Nielsen Lottrup, fuldmægtig på Lerkenfeld
c Karen Margrethe Nielsdatter i København
4) regimentskvartermester Udsen i Århus på sin hustrus vegne.
Afdøde døde 8.12.1772.

299 Cecilie Andersdatter i Seest. 26.1.1775, side 600. (Skiftebrev).
E: Nikolaj Vedel. B:
1) Inger Nikolajsdatter 20
2) Anders Nikolajsen 18
3) Hans Nikolajsen 7.
FM: Hans Pedersen i Seest.

300 Poul Hansen, ugift guldsmed i Gårslev. 17.10.1771, side 602.
A:
1) bror Jacob Hansen, guldsmed i Frederiksstad i Norge, død. 1B:
a Helene Jacobsdatter g.m. Jørgen Haffner, blikkenslager på Gammelstrand i København
2) bror Jens Hansen, bager med borgerbrev 1732 i Trondhjem i Norge, død, var g.m. Mette Cathrine Martinsdatter, datter af Martin Lind, bager sst. 2B:
a Birgitte Marie Jensdatter g.m. Laurids Peder Holst
b Anne Jensdatter g.m. Arent Fjeldstad
3) søster Maren Hansdatter, der døde. E: Iver Jensen i Ullerup i Stouby sogn. 4B:
a Hans Iversen 38 i Ullerup
b Mads Iversen i Ullerup
c Maren Iversdatter g.m. Peder Rasmussen i Hyrup Lyse [i Stouby sogn]
d Birgitte Iversdatter g.m. Jens Fevejle i Rhoden [i Stouby sogn]
4) søster Karen Hansdatter g.m. Hans Buhl (Boll), degn i Gårslev
5) søster Johanne Hansdatter g.m. Herman Kaltoft i Store Velling i Smidstrup sogn ved søn Herman Kaltoft, grovsmed i Fredericia.
Afdøde, der var født i Fredericia, fik borgerskab sst 31.7.1738 som guldsmed, døde 16.10.1771.

301 Bertel Frederiksen i Strandhuse. 20.1.1775, side 632.
E: Maren Madsdatter. LV: Mads Bertelsen. B:
1) Frederik Bertelsen 3 mdr.
FM: Poul Jacobsen Schack i Strandhuse.
Enkens første ægteskab med Thomas Rasmussen, [skifte 10.11.1773 lbnr.219. B:
a [Rasmus Thomsen]
b [Anne Marie Thomasdatter].

302 Peder Nielsen i Damkær i Skærup sogn. 23.4.1774, side 638.
E: Maren Christensdatter. LV: Abraham Christensen i Skærup. B:
1) Mette Pedersdatter 9
2) Kirsten Pedersdatter 6.
FM:
1 Søren Olufsen i Skærup
2 Oluf Sørensen i Damkær.
Desuden nævnes enkens søster Anne Christensdatter i Herslev.

303 Anne Christensdatter i Harte. 16.8.1774, side 653.
E: Hans Sørensen. B:
1) Kirsten Hansdatter 5
2) Gertrud Hansdatter 2.
FM:
1 mors morbror Søren Jensen i Harte
2 Jacob Jørgensen i Harte.

304 Mads Hansen, ugift i Vester Nebel. 30.1.1775, side 660. (Skiftebrev).
A:
1) mor Sidsel Pedersdatter Schelde, enke efter Hans Lauridsen. LV: bror Jens Schelde i Ferup
2) bror Laurids Hansen Haahr, sognefoged i Vester Nebel
3) bror Peder Hansen i Vester Nebel
4) bror Niels Hansen Schelde i Maglemer mølle på Lolland
5) søster Anne Hansdatter g.m. Peder Buhl i Starup
6) søster Maren Hansdatter g.m. Niels Nielsen i Starup
7) søster Kirsten Hansdatter, død. E: Jens Nielsen, købmand i Puglund (Buchlundgård) i [Vester] Starup sogn. 1B:
a Niels Jensen 14.

305 Niels Pedersen, hjulmand i Lunderskov. 30.1.1775, side 664.
E: (Navn angives ikke). Af børn nævnes B:
Esben Nielsen, der giver aftægt til sin mor.
Øvrige børn navngives ikke.

306 Anne Poulsdatter i Vester Nebel. 30.1.1775, side 667.
E: Hans Jensen. A:
1) bror Peder Poulsen 40, på stedet
2) Jens Poulsen i Starup, død. 5B:
a Poul Jensen 29, i Stubdrup i Harte sogn
b Anders Jensen 18
c Jeppe Jensen 9
d Johanne Jensdatter 5
e Anne Kirstine Jensdatter 1
FM: Rasmus Sørensen i Ågård [i Øster Starup sogn]
3) bror Engelbrecht Poulsen i Ure i Lejrskov sogn, død. 3B:
a Poul Engelbrechtsen 19
b Jes Engelbrechtsen 15
c Christian Engelbrechtsen
4) bror Christen Poulsen i Rådvad, død. 1B:
a Kirsten Christensdatter 12.

307 Sidsel Jensdatter i Vester Nebel. 30.1.1775, side 676.
E: Laurids Haahr, sognefoged. B:
1) Sidsel Lauridsdatter Haahr 7
2) Jens Lauridsen Haahr 2½
3) Anne Lauridsdatter Haahr 3 uger.
FM:
1 morbror Peder Jensen Boesen i Stubberup i Højen sogn
2 mosters mand Jens Nielsen i Puglund (Buchlundgård) i [Vester] Starup sogn
Enkemanden har arv efter sin yngste bror Mads Hansen, skifte 30.1.1775 lbnr.304.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Schelde [i Maglemer mølle] på Lolland.

308 Anne Nielsdatter i Rugsted. 31.1.1775, side 693.
E: Niels Hansen.
Første ægteskab med Jens Lauridsen i Kjeldkærhus ved Kjeldkær skov. B:
1) Maren Jensdatter 30, i Haderslev
2) Anne Jensdatter 24, i Lilballe.
FM: farbror Peder Lauridsen i Tingkærhus ved Engelsholm skov.

309 Peder Hansen Brams (Brems) i Gudsø i Taulov sogn. 18.1.1775, side 699.
E: Maren Andersdatter. LV: Barthold Hoe, præst i Taulov. B:
1) Kirsten Pedersdatter Brams 21
2) Hans Pedersen Brams 14.
FM:
1 Hans Nielsen Brams i Herslev
2 Jesper Udsen i Sellerup.

310 Hans Hansen, ugift i Nagbøl. 31.1.1775, side 711.
A:
1) mor g.m. Christen Hansen, smed i Nagbøl
2) bror Hans Hansen.
FM: Laurids Viuf i Dallerup.

311 Christoffer Christoffersen i Mosevrå. 3.2.1775, side 714.
E: Maren Andersdatter. LV: Jeppe Andersen i Nygaard Barakker. B:
2) Johanne Cathrine Christoffersdatter 13
3) Mette Christoffersdatter 9.
FM: Peder Jensen i Nygaard Barakker.
Første ægteskab med Johanne Eriksdatter. B:
1) Christoffer Christoffersen 14.
FM: Hans Rasmussen i Mosevrå.

312 Jens Poulsen på Kærbøl. 7.2.1775, side 722.
E: Kirsten Jepsdatter. LV: Søren Jensen i Damsgård. B:
1) Jeppe Jensen 8
2) Johanne Jensdatter 5
3) Anne Kirstine Jensdatter 1.
FM: farbror Peder Poulsen i Vester Nebel.

313 Peder Madsen i Sønder Vilstrup. 20.2.1775, side 724.
Enke efter Karen Hansdatter. B:
1) Hans Pedersen i Sønder Vilstrup, død. 3B:
a Karen Hansdatter g.m. Niels Mikkelsen i Sønder Vilstrup
b Kirsten Hansdatter g.m. Hans Nielsen i Sønder Vilstrup
c Mette Hansdatter i Kolding
2) Anders Pedersen i Sønder Vilstrup
3) Anne Pedersdatter, død. Første ægteskab med Rasmus Iversen. 4B:
a Peder Rasmussen 26
b Maren Rasmusdatter g.m. Jens Thorsen i Skovsgård
c Karen Rasmusdatter 20
d Kirsten Rasmusdatter 13.
Anne Pedersdatter andet ægteskab med Jeppe Jepsen. 1B:
e Rasmus Jepsen 9
4) Maren Pedersdatter g.m. Oluf Jepsen på stedet.

314 Karen Sørensdatter i Ågård i [Øster] Starup sogn. 25.4.1771, side 730.
E: Hans Jensen. A:
1) søster Else Sørensdatter, død, var g.m. Niels Tullesen i Højen. 1B:
a Søren Nielsen, der også er død.

315 Karen Sørensdatter i Pjedsted. 2.1.1775, side 742.
E: Hans Jensen. B:
8) Dorthe Hansdatter 7.
FM: farbror Lauge Jensen i Kongsted.
Af første ægteskab B:
1) Søren Frederiksen 28, skibstømrer i Vestindien
2) Morten Frederiksen 25, uvist hvor
3) Maren Frederiksdatter 22
4) Margrethe Frederiksdatter 20
5) Bodil Frederiksdatter 18
6) Oluf Frederiksen 16
7) Niels Frederiksen 13.
FM:
1 Niels Mortensen i Pjedsted
2 Thomas Mortensen i Pjedsted
3 Hans Sørensen i Lille Velling.

316 Henrik Jørgensen, smed i Eltang. 11.3.1775, side756.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Søren Bonde, sognefoged i Eltang. B:
1) Jørgen Henriksen 29, i Lunderskov
2) Margrethe Henriksdatter 26, i Kolding
3) Anne Henriksdatter 23, i Kolding
4) Abigael Henriksdatter 12
5) Niels Henriksen 8.
FM: Niels Pedersen Grundet i Eltang.

317 Gravers Olufsen i Egtved. 23.3.1775, side 760.
A:
1) søster Cathrine Olufsdatter 28
2) søster Johanne Olufsdatter 25
3) halvbror Christen Olufsen 14
4) halvbror Niels Olufsen 10.
FM: Christen Danielsen i Egtved.
Arv efter afdødes far Oluf Graversen, , skifte sluttet 8.5.1765.
Arv efter afdødes mor Karen Nielsdatter, skifte sluttet 8.12.1758.
Afdøde hos stedfar Mads Poulsen på stedet.

318 Barbara Hansdatter i Store Anst. 1.2.1775, side 763.
E: Laurids Mikkelsen. A:
1) bror Nis Hansen i Vester Vamdrup på Østerbygård gods
2) søster Lene Hansdatter, enke efter Anders Andkær, skoleholder i Vamdrup hos svigersøn Niels Kyster, skoleholder sst.
3) bror Hans Hansen 53, li livgarden i København.

319 Niels Knudsen i Stubdrup i Harte sogn. 18.2.1775, side 773.
E: Anne Nielsdatter. LV: Knud Villadsen i Egholt. B:
1) Niels Nielsen 13
2) Knud Nielsen 11
3) Christen Nielsen 6
4) Kirsten Nielsdatter 6 uger.
FM:
1 Jens Jensen i Stubdrup
2 Knud Andersen i Vester Nebel
3 Christen Hansen i Harte
4 Knud Hansen i Harte.

320 Laurids Hansen, ugift i Vrå. 31.3.1775, side 781.
A:
1) bror Niels Hansen 23 i Halk sogn syd for Haderslev
2) søster Kirsten Hansdatter 18, hos faster i kolonien Frederiksnåde på Randbøl hede.
FM: farbror Søren Nielsen i Vester Nebel.
Arv efter forældre Hans Nielsen og Maren Lauridsdatter i Vester Nebel, skifte 29.6.1763.

321 Karen Hansdatter i Store Anst. 1.4.1775, side 785.
E: Morten Christensen. B:
1) Kirsten Mortensdatter 19
2) Anne Magdalene Mortensdatter 15.
FM:
1 mosters mand Hans Jepsen i Lejrskov
2 Peder Lauridsen i Store Anst.

322 Else Lauridsdatter i Ammitsbøl. 17.5.1775, side 791.
E: Christen Sørensen Slot. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter Slot 7
2) Maren Christensdatter Slot 6
3) Karen Christensdatter Slot 1½
FM:
1 Hans Buch, sognefoged i Rugsted
2 Jens Knudsen i Lejrskov.

323 Markus Rasmussen i Viuf. 23.5.1775, side 801.
E: Karen Madsdatter. LV: svoger Oluf Henriksen i Stubdrup i Højen sogn. B:
4) Mads Markussen 24
5) Hans Markussen 19
6) Maren Markusdatter 13
7) Anne Markusdatter 8
8) Kirsten Markusdatter 4
Peder Markussen 9 mdr.
FM: Villum Johansen i Viuf.
Første ægteskab med Maren Didriksdatter. B:
1) Rasmus Markussen 31, i Vinding
2) Didrik Markussen 26, i Vejle
3) Mette Markusdatter g.m. Bertel Sørensen Kyed i Viuf.

324 Anne Jensdatter i Nygård Barakker [i Øster Starup sogn]. 24.5.1775, side 804.
E: Jens Hansen Svenstrup. B:
1) Anders Jensen Svenstrup 10
2) Niels Jensen Svenstrup 2.
FM: farbror Jørgen Hansen i Borlev [i Øster Starup sogn].

325 Mette Nielsdatter i Seest. 13.6.1775, side 812.
E: Niels Christensen.
Testamente af 18.10.1774.
Første ægteskab med Peder Sørensen i Seest. B:
1) Søren Pedersen 30, i Seest
2) Niels Pedersen 29, på stedet
3) Poul Pedersen 25, på Sukkerhuset i København
4) Gertrud Pedersdatter 24.
FM: Johan Nielsen i Seest.

326 Anne Poulsdatter i Bramdrup. 20.12.1774, side 828.
Enke efter Jens Thygesen. A:
1) bror Nis Poulsen i Bramdrup, død for 17 år siden. 1B:
a Magdalene Nisdatter, enke efter Anders Nielsen i Bramdrup. LV: Hans Jepsen Mau i Bramdrup
b Poul Nissen i Bramdrup, død for 3 år siden, var g.m. Dorthe Iversdatter. 2B:
1 Magdalene Poulsdatter 22, i Vester Gesten
2 Johanne Poulsdatter 9
2) bror Mads Poulsen i Seest, død for 19 år siden. 2B:
a Maren Madsdatter 34, i Seest
b Marie Madsdatter g.m. Thomas Andersen i Seest
3) søster Ida Poulsdatter, død for 22 år siden, var g.m. Hans Pedersen i Bramdrup. 5B:
a Poul Hansen Skov i Kolding
b Mads Hansen Skov i Bramdrup
c Gertrud Hansdatter Skov g.m. Hans Jørgen Rasmussen i Skærup
d Anne Hansdatter Skov g.m. Erik Sørensen på Kolding Komarks hus kaldt Kongshus
e Maren Hansdatter, død for 8 år siden, var g.m. Jes Lauridsen i Kongshus på Kolding Komark. 2B:
1 Ida Jesdatter 22, i København
2 Birthe Jesdatter 20, i København.
Første ægteskab med Jens Thygesen, bryggersvend i København. 1B:
1) en datter, der døde før sidste ægteskab.

327 Else Marie Christensdatter i Uve i Ringive sogn. 23.6.1775, side 846.
E: Claus Knudsen. B:
1) Knud Clausen 9 mdr.
FM:
1 fars svoger Morten Lauridsen i Silkeborg i Grene sogn
2 fars svoger Mads Iversen i Stormgård i Grene sogn.

328 Bertel Johansen i Vester Nebel. 1.7.1775, side 850.
E: Else Jørgensdatter. LV: Peder Jepsen i Vester Nebel. B:
1) Jørgen Bertelsen 14
2) Johan Bertelsen 10
3) Anne Bertelsdatter 8
4) Hans Bertelsen 4
5) Maren Bertelsdatter 2.
FM:
1 Niels Jørgensen i Seest
2 Jeppe Jørgensen i Seest
3 Anders Pedersen i Vester Nebel.
Arv i boet til enkens søskende:
1 Iver Jørgensen i København
2 Hans Jørgensen i København
3 Johanne Jørgensdatter g.m. Christen Jepsen Buch i Vester Vamdrup
4 Sidsel Jørgensdatter g.m. Niels Olufsen i Vranderup.

329 Else Hansdatter i Sønderskov i Erritsø sogn. 27.7.1775, side 859.
E: Hans Jensen Møller. B:
1) Anne Marie Hansdatter 2½.
FM: morbror Søren Hansen Bjerre i Erritsø.

330 Pernille Kirstine Gønge, ugift pensionist i Påby [i Harte sogn]. 12.2.1774, side 864.
A:
1) bror, prokurator i Ribe, der er død som ugift.
Afdøde, der er født i Norge, har været nogle år i Bramdrup og de sidste 7 år i Påby.

331 Maren Pedersdatter i Nørre Bjert. 1.8.1775, side 870.
E: Jørgen Thorsen. B:
1) Thomas Jørgensen 33
2) Gertrud Jørgensdatter 27
3) Anne Dorthe Jørgensdatter 24
4) Peder Jørgensen 20.
FM:
1 Oluf Pedersen i Nørre Bjert
2 Jørgen Jensen i Nørre Bjert.

332 Hans Christensen i Lille Anst. 1.4.1775, side 878. (Skiftebrev).
E: Gertrud Christensdatter, nu i Nyby i Læborg sogn. LV: Mathias Jensen i Nyby, der ægter enken. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 12
2) Christen Hansen 10
3) Niels Hansen 7
4) Hans Hansen 19 dage den 5.8.1775.
FM:
1 Jørgen Mikkelsen i Lille Anst
2 Laurids Lauridsen i Lille Anst.

333 Mette Jensdatter Holm i Egum. 17.7.1775, side 885.
E: Thomas Brøndsted. A:
1) bror Niels Jensen Holm 50, i København
2) bror Mads Jensen Holm i Egum, død. E: Anne Mikkelsdatter. 3B:
a Karen Madsdatter 17
b Johanne Madsdatter 15
c Jens Madsen Holm 9.
FM: stedfar Ebbe Knudsen i Egum.
Arv boet til enkemandens søn Jens Thomsen efter mor Karen Jensdatter, skifte slut 24.1.1750.

334 Hans Hansen Østergaard i Erritsø. 16.8.1775, fol.896.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Lindam i Snoghøj. A:
1) mor Birthe Hansdatter g.m. Niels Mikkelsen i Erritsø
2) søster Maren Hansdatter g.m. Jens Thomsen Foggaard i Erritsø
3) halvbror Peder Hansen i Erritsø
4) halvbror Niels Hansen
5) halvbror Hans Nielsen 22
6) halvsøster Karen Nielsdatter 27
7) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Baltzer Weiher, degn i Erritsø.

335 Karen Hansdatter i Gårslev. 9.9.1775, side 914.
E: Mads Thomsen Bødker. B:
1) Johanne Madsdatter g.m. Peder Sørensen i Gårslev
2) Anne Madsdatter 27.

336 Niels Nielsen i Trelde. 9.9.1775, side 917.
A:
1) mor Johanne Jensdatter g.m. Peder Sørensen Lassen i Trelde
2) halvbror Niels Pedersen 4½
3) halvsøster Anne Pedersdatter 1½.
Arv efter afdødes far Niels Lassen, skifte 14.10.1761.

337 Villum Johansen i Viuf. 26.9.1775, side 920.
E: Mette Pedersdatter Kyed. LV: Peder Bang i Fredericia. A:
1) bror Johan Johansen i Fredsted, død. 3B:
a Anne Marie Johansdatter 30, i Flensborg
b Mette Johansdatter 26, i Eltang
c Oluf Johansen 19, i Dons
2) bror Bertel Johansen i Vester Nebel, død. 5B:
a Jørgen Bertelsen 14
b Hans Bertelsen 10
c Johan Bertelsen 10
d Anne Bertelsdatter 8
e Maren Bertelsdatter 2.
FM: Rasmus Sørensen Sol i Viuf.
Afdøde har aftægt hos stedsøn Bertel Sørensen Kyed.

338 Karen Pedersdatter Bjerre i Håstrup. 28.2.1775, side 923.
Enke efter Hans Jensen. B:
1) Anne Hansdatter 25
2) Karen Hansdatter 24
3) Peder Hansen 16.

339 Niels Christiansen i Ventegodt i Håstrup i Smidstrup sogn. 28.2.1775, side 923.
E: Anne Hansdatter. LV: Elling, præst i Smidstrup. B:
5) Christian Nielsen 7
6) Søren Nielsen 3.
FM: Poul Madsen i Smidstrup mølle.
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Nielsen 27, brændevinsmand i Helsingør, nu i Hillerød.
Af andet ægteskab B:
2) Kirsten Nielsdatter 25, i Halk i Haderslevhus amt
3) Maren Nielsdatter 20
4) Karen Nielsdatter 16.
Mikkel Nielsen har arv efter moster i Højrup.

340 Christen Nielsen i Filskov. 26.7.1775, side 937.
A:
1) mor Maren Østergaard, enke. LV: Jens Jacobsen i Omvrå
2) bror Peder Nielsen
3) bror Mourids Nielsen 20
4) søster Maren Nielsdatter 28.
FM:
1 farbror Mads Hansen
2 farbror Laurids Hansen.
Afdøde døde 26.6.1775.

341 Maren Jensdatter i Starup. 30.4.1774, side 939.
Enke efter Casper Mathiasen. B:
1) Thyge Nielsen 36, på stedet
2) Johan Nielsen i Starup, død. 1B:
a Maren Johansdatter 2. FM: Anders Jensen i Starup
3) Maren Nielsdatter g.m. en afskediget krigskarl i Holsten.

342 Kirsten Pedersdatter i Skovsende [i Sønder Omme sogn]. 21.8.1775, fol.942.
E: Jens Thomsen. B:
1) Kirsten Jensdatter 20 uger.
FM: Christen Gregersen i Hvelplund.
Afdøde døde 22.7.1775.

343 Anne Hansdatter i Hinnum i Grindsted sogn. 16.8.1775, side 945.
E: Mourids Andersen. B:
1) Anne Mouridsdatter 12
2) Anne Cathrine Mouridsdatter 6
3) Maren Mouridsdatter 3.

344 Peder Hansen i Fredsted. 18.2.1775, side 949.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Jensen i Jerlev. B:
1) Johanne Pedersdatter 4.
FM: Anders Pedersen, fisker i Starup.

345 Frederikke Andersdatter i Starup. 13.8.1774, side 952.
E: Jens Clemensen. B:
1) Kirsten Jensdatter 11
2) Karen Jensdatter 6.
FM:
1 Anders Jensen i Starup
2 Niels Clemensen i Starup.

346 Johanne Pedersdatter i Bølling. 24.3.1775, side 956.
E: Laurids Madsen. B:
2) Mads Lauridsen 10
3) Jens Lauridsen 4
4) Peder Lauridsen 3 uger.
FM: Jørgen Nielsen i Bølling.
Første ægteskab med Jens Madsen. B:
1) Else Jensdatter 16.
Arv efter afdødes børn af første ægteskab B:
1 Jens Jensen
2 Maren Jensdatter.

347 Kirsten Bruun i Tårup. 9.6.1775, side 961. (Skiftebrev).
E: Niels [Pedersen] Basse. B:
1) Kirsten Basse 32, på Løvenholm
2) Anne Cathrine Basse g.m. [Mads Pedersen] Maalø, præst i Gamborg på Fyn
3) Lene Basse g.m. Knud Hansen i Odense
4) Niels Basse 28, forvalter på Billeskov på Fyn
5) Karen Basse g.m. Peder Skov i Tårup.

348 Johan Johansen i Fredsted. 24.5.1775, side 964. (Skiftebrev).
E: Karen Henriksdatter. LV: Christen Nielsen i Fredsted. A:
1) mor Karen Olufsdatter g.m. Jens Nielsen i Fredsted
2) bror Oluf Johansen 20, i Dons
3) søster Anne Marie Johansdatter i Flensborg
4) søster Mette Johansdatter i Nørre Bjert
5) halvsøster Karen Jensdatter.
FM:
1 Villum Johansen i Viuf, der døde
2 Bertel Johansen i Vester Nebel, der døde
3 Jeppe Nielsen i Ammitsbøl.
Arv efter afdødes søster Maren Johansdatter.

349 Kirsten Christensdatter i Starup. 16.9.1775, side 976. (Skiftebrev).
E: Jens Pedersen Normann. A:
1) faster Barbara Sørensdatter i Kragelund i Bække sogn, enke efter Frands i Drostrup i Riberhus amt
2) farbror Christen Sørensen 60, i Kragelund.

350 Niels Nielsen i Mejsling i Jerlev sogn. 29.9.1772, side 979.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Søren Møller i Vingsted mølle, Hans Hermansen Kaltoft, der ægter enken. A:
1) bror Christen Nielsen 54, i Mejsling
2) bror Jens Nielsen 40, rytter i Itzeho
3) bror Laurids Nielsen 30, spækhøker på Kastellet i København, der efter spargement er død og har efterladt enke og 2 døtre

351 Karen Olufsdatter i Eltang. 30.9.1775, side 992. (Skiftebrev).
Enke. B:
1) Johan Mathiasen 50
2) Ellen Basse Mathiasdatter 42
3) Cathrine Mathiasdatter g.m. Niels Pedersen i Flensborg
4) Sidsel Mathiasdatter, død, var g.m. Laurids Markussen i Nørre Bjert. 2B:
a Bodil Hansdatter 15
b Karen Hansdatter 11.

352 Anne Mikkelsdatter i Herslev. 5.10.1775, side 993.
E: Anders Nielsen. B:
1) Niels Andersen 4.
FM: morfar Mikkel Nielsen Gade i Bredstrup.

353 Anne Andersdatter i Plovslund i Grene sogn. 6.10.1775, side 1000.
E: Christen Pedersen. B:
1) Karen Christensdatter 5 uger.
Desuden nævnes afdødes:
1 bror Mogens Andersen
2 bror Jens Andersen
3 bror Christen Andersen
4 søster Kirsten Andersdatter
5 halvbror Peder Andersen på stedet.

354 Hans Jensen, hyrde i Ammitsbøl. 12.6.1775, side 1003.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Jensen i Ågård. B:
1) Maren Hansdatter 19
2) Karen Hansdatter 17
3) Inger Hansdatter 11.
FM: Poul Hansen.

355 Karen Davidsdatter i Pjedsted. 12.10.1775, side 1004.
E: Mads Pedersen. B:
1) Mette Madsdatter g.m. Rasmus Pedersen, sognefoged i Pjedsted
2) Peder Madsen 26
3) Dorthe Madsdatter 20
4) David Madsen 12.

356 Frederik Johansen i Pjedsted. 12.10.1775, side 1011.
E: Mette Nielsdatter. LV: [Claus Jørgensen] Bang, præst i Pjedsted. B:
2) Sidsel Frederiksdatter 23
3) Laurids Frederiksen 21.
Første ægteskab med Sidsel Henriksdatter. B:
1) Johan Frederiksen g.m. Anne Lauridsdatter, der giver aftægt til enken.
Desuden nævnes Anne Lauridsdatters søstre Maren Lauridsdatter og Sidsel Lauridsdatter.

357 Anne i Gudsø i Taulov sogn. 8.4.1774, side 1017. (Skiftebrev).
Enke efter Hans Lyng. B:
1) Dorthe Hansdatter 22
2) Jørgen Hansen 19
3) Maren Hansdatter 15
4) Anne Kirstine Hansdatter 12.
FM:
1 Morten Lyng i Kolding
2 Peder Nielsen Basse i Gudsø
3 Hans Nielsen Basse i Gudsø.
Alle frænder.

358 Niels Ebbesen i Bølling. 23.10.1775, side 1022.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jørgen Nielsen i Bølling. B:
1) Ebbe Nielsen Bølling 41, borger i Kolding
2) Mikkel Nielsen Bølling 39
3) Jens Nielsen Bølling i Egtved, død. 1B:
a Anders Jensen 6
4) Niels Nielsen 25
5) Sofie Nielsdatter g.m. Anders Thomsen i Egtved
6) Kirsten Nielsdatter g.m. Jeppe Pedersen i Kolding
7) Maren Nielsdatter 30 i Haderslev
8) Anne Nielsdatter 28.

359 Dorthe Pedersdatter i Højrup hyrdehus. 20.10.1774, side 1023.
E: Laurids Jensen. B:
1) Peder Lauridsen 9
2) Mette Lauridsdatter 7.
FM:
1 Knud Hansen i Stubdrup
2 Anders Nielsen i Rådvad.

360 Jens Møller i Lindegård ved Skærbæk. 27.10.1775, side 1025.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: søn Poul Hansen. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Christoffer Lucht, degn i Oddersted i Taulov sogn
2) Peder Jensen 33, på stedet.

361 Laurids Jensen i Oddersted. 15.7.1775, side 1032.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Christensen Ajstrup i Skærbæk. B:
5) Sofie Lauridsdatter 20
6) Peder Lauridsen 18½
7) Jacob Lauridsen 14
8) Kirsten Lauridsdatter 10
9) Niels Lauridsen 9
10) Maren Lauridsdatter 5
11) Dorthe Lauridsdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Isak Jensen i Egum
2 farbror Abraham Jensen i Skærup
3 Christen Jensen i Gudsø.
Af første ægteskab B:
1) Anders Lauridsen 29, i Vimmelskaftet i København, på Sukkerhuset
2) Jens Lauridsen 27, i København
3) Maren Lauridsdatter 25, i Taulov præstegård
4) Anne Lauridsdatter 22½, i København.

362 Anne Henriksdatter i Almind. 24.1.1775, side 1045.
Forlovet med Jens Jørgensen. A:
1) bror Morten Henriksen 25, i Hejls i Haderslevhus amt
2) bror Christoffer Henriksen 23, i Almind
3) søster Maren Henriksdatter 17, i Binderup i Haderslevhus amt.
Desuden nævnes afdødes mor Ingeborg Christoffersdatter i Almind.
Desuden nævnes Jens Jørgensens far Jørgen Christensen på Kolding Hospital gods.
Afdøde døde 22.11.1774.

363 Johanne Sørensdatter i Smidstrup. 13.11.1775, side 1052.
E: Niels Madsen. B:
1) Mads Nielsen 10
2) Søren Nielsen 5½.
FM: farbror Jens Ajstrup i Skærbæk.

364 Karen Hansdatter i smedehuset i Viuf. 8.3.1775, side 1056.
E: Lorents Nielsen. B:
1) Hans Lorentsen 8
2) Elisabeth Sofie Lorentsdatter 6
3) Johanne Lorentsdatter 5
4) Bodil Lorentsdatter 2.

365 Anne Dorthe Gydesdatter i Vester Åst i Lindeballe sogn. 4.12.1775, side 1058.
E: Poul Iversen. B:
1) Karen Poulsdatter 6 uger.
Enkemandens første ægteskab med Karen Gydesdatter, skifte 7.9.1774 lbnr.280. B:
1) Stine Poulsdatter
2) Iver Poulsen.
Desuden nævnes enkemandens svoger Hans Gydesen i Vester Åst.

366 Anders Hansen i Børkop i Gauerslund sogn. 14.11.1775, side 1060.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: [Hans Rasmussen] Skovsbo, præst i Gauerslund. B:
1) Hans Andersen 10
2) Anne Kirstine Andersdatter 6.
FM:
1 farbror Peder Hansen i Gauerslund
2 fars svoger Jens Bjerre i Andkær.
Enkens første ægteskab med Hans Jørgensen. B:
1) Anne Marie Hansdatter, 3 år i 1764.
FM: Kaj Madsen i Harlev Højrup.
Hans Jørgensens første ægteskab med Mette Nielsdatter, skifte 9.4.1756. B:
1) Jørgen Hansen 11
2) Anne Hansdatter 16
3) Maren Hansdatter 14
4) Mette Hansdatter [alder ikke angivet].
FM:
1 Laurids Jacobsen i Brøndsted
2 Jørgen Hansen i Brejning
3 Hans Ostersen i Børkop
4 Søren Skovsen i Tiufkær.

367 Nikolaj Dinesen, møller i Vranderup mølle i Seest sogn. 24.1.1775, side 1075.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Hans Friis, skoleholder i Seest. B:
1) Dines Dinesen 20
2) Rasmus Dinesen 18
3) Anne Marie Dinesen 15
4) Peder Dinesen 11.
FM:
1 farbror Anders Dinesen i Vranderup mølle
2 farbror Johannes Dinesen i Fredericia.

368 Thyge Nissen i Lunderskov. 12.10.1775, side 1084.
E: Kirstine Marie Nielsdatter. LV: Christen Bertelsen. B:
1) Nis Thygesen 19
2) Niels Thygesen 15
3) Mads Thygesen 10
4) Andreas Thygesen 7.
FM: Søren Madsen i Lunderskov.

369 Søren Nielsen i Egum i Ullerup sogn. 12.8.1775, side 1087.
E: Karen Andersdatter. LV: Thomas Hansen Bjerreskov i Egum. B:
1) Else Sørensdatter 3.
FM: Søren Thygesen, sognefoged i Kongsted.
Arv i boet efter afdødes far Niels Sørensen til afdødes bror Palle Nielsen ved FM: Hans Jensen i Egum.

370 Karen Hansdatter i Håstrup. 12.8.1771, side 1092.
Enke efter Hans Sørensen.
Hans A:
1) bror Bertel Sørensen i Håstrup, død. 4B:
a Søren Bertelsen i Dons
b Peder Bertelsen 30, i Mejsling
c Christen Bertelsen 26, i Højen præstegård
d Mette Bertelsdatter g.m. Iver Jensen i Håstrup
2) bror Niels Sørensen i Store Velling, død. 1B:
a Mette Nielsdatter g.m. Anders Johansen i Store Velling
3) søster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Niels Iversen i Håstrup. 6B:
a Søren Nielsen i Bredstrup
b Karen Nielsdatter gift i Ekernførde i Holsten
c Mette Nielsdatter g.m. Andreas Murmester i Flensborg
d Sidsel Nielsdatter g.m. Hans Hansen i Flensborg
e Maren Nielsdatter g.m. en smed i Ekernførde
f Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Håstrup
4) halvsøster Mette Christensdatter, død. E: Jens Thorsen i Håstrup. 4B:
a Rasmus Sørensen 50
b Christen Sørensen 40
c Maren Sørensdatter g.m. Bertel Nielsen i Skovsgård i Vilstrup sogn
d Maren Jensdatter, død, var g.m. Niels Johansen i Smidstrup
5) halvsøster Sidsel Christensdatter, død, var g.m. Christen Poulsen i Skovsgård i Vilstrup. 5B:
a Poul Christensen 30
b Maren Christensdatter 30
c Hans Christensen 25
d Maren Christensdatter 25
e Mette Christensdatter g.m. Christen Sørensen i Håstrup.
Hendes A:
1) bror Hans Hansen i Fredsted, død. 1B:
a Sidsel Hansdatter 26, i Kolding
2) bror Poul Hansen i Vester Nebel, død. 1B:
a Villads Poulsen i Vester Nebel, død. 1 barn, uvist hvor.

371 Magdalene Margrethe Møller, ugift i Påby. 17.10.1771, side 1098.
A:
00) morfar Knud Lauridsen Maarslet, præst i Seest, [g.m. mormor Kirsten Ankersdatter Buch, skifte Anst herred gejstlig 21.2.1702 lbnr.5]
0) moster Maren Knudsdatter g.m. Jacob Steffensen i Seest. 6B:
1) Steffen Jacobsen i Helsingør, død, uvist og børn
2) Anne Jacobsdatter, død. Første ægteskab med Christen Pedersen i Påby. 2B:
a Peder Christensen i Nørre Bjert, begravet Eltang 31.5.1742, gift i Eltang 16.6.1739 med Maren Jensdatter. 2B:
1 Christen Pedersen 36, i Nørre Bjert, døbt Eltang 29.9.1739
2 Inger Pedersdatter, døbt Eltang 11.11.1741, gift Eltang 12.8.1759 med Lorents Jensen Dastrup, skrædder i Eskelund
b Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Jeppe Nielsen i Nagbøl. 4B:
1 Christen Jepsen i Dons g.m. Kirsten Jensdatter
2 Jeppe Jepsen i Kragelund
3 Birthe Jepsdatter g.m. Jørgen Jacobsen i Nagbøl
4 Anne Jepsdatter g.m. Jens Madsen i Verst
Anne Jacobsdatters andet ægteskab med Hans Andersen i Påby. 3B:
c Birthe Hansdatter g.m. Anders Hansen i Lillerupgård [i Østbirk sogn] ved Horsens
d Maren Hansdatter, enke efter Peder Jespersen i Nørre Bjert
e Karen Hansdatter g.m. Knud Jensen, sognefoged i Påby
3) Kirsten Jacobsdatter, død, var g.m. Søren Nielsen, degn i Almind ved svigersøn [Erik Jørgensen] Binderup, degn i Anst og Gesten
4) Mette Jacobsdatter g.m. Bertel Hansen i Seest, begge døde. 2B:
a Karen Bertelsdatter, død, var g.m. Hans Jepsen i Seest. 2B:
1 datter g.m. Jeppe Buch i Gelballe
2 Hans Jepsen 23
b Bodil Bertelsdatter, enke efter Markus Madsen Møller på Skovdrupgård
5) Else Jacobsdatter, død, var g.m. Poul Hansen i Seest. 1B:
a Anne Poulsdatter g.m. Hans Friis, skoleholder i Seest
6) [Simon Jacobsen Seest, regimentsskriver i Dons i Almind sogn, begravet 14.11.1763, var g.m. Anne Margrethe Bredal]
01) moster, død. 1B:
1) Elisabet Augusta Gosmann (Gasmann) i Århus, [skifte Hasle herred gejstlig 25.1.1755 lbnr.9], var g.m. Conrad [Ottesen] Wechmann, præst i Århus domkirke. 3B:
a Gertrud Euniche Wechmann g.m. Søren Mikkelsen Boye, bager i Århus
b Otto Christian Wechmann i Hjertebjerg, præst i Elmelunde på Møn
c Maren Wechmann, enke efter Edvard Madsen Place, købmand i Kristiansand i Norge
02) [moster Mette Knudsdatter, var g.m. Ernst Olufsen Svane, kontrollør i Horsens, skifte 14.9.1719 lbnr.453].

372 Markus Claudi på Nygård. 22.7.1772, side 1125.
E: Maren Høstmark. LV: Erik Nielsen Lysholt i Hesselballe. B:
1) Else Claudi
2) Mette Marie Claudi.
FM:
1 farbror Christian Claudi på Mohrfeldt i Møgeltønder sogn
2 fars halvbror Frederik Claudi, kapellan i Gram.

373 Dorthe Jensdatter i Andkær. 11.3.1776, side 1168.
E: Bernhard Frich. B:
1) Johanne Marie Bernhardsdatter 13.
FM: morbror Thomas Jensen i Tiufkær.

374 [Maren Sørensdatter] i Gauerslund. 13.1.1776, side 1177.
E: Lauge Madsen Just. B:
1) Mads Laugesen 10
2) Maren Laugesdatter 8
3) Mette Laugesdatter 6
4) Barbara Laugesdatter 3
5) Sidsel Laugesdatter 7 uger.

375 Niels Jacobsen i Vester Gesten. 23.10.1775, side 1185.
E: Mette Thomasdatter. LV: Jens Andersen i Bølling.
Arvinger angives ikke.

376 Troels Christensen i Erritsø. 20.12.1769, side 1187.
E: Margrethe Elisabeth Kyster. LV: Laurids Thuesen i Erritsø. B:
1) Johan Jørgen Troelsen 22, i skrædderlære.

377 Elisabeth Margrethe Leedt i Oksvig. 4.8.1775, side 1193.
E: Christian Gudesen Fugl.
Af første ægteskab B:
1) Hans Skovsbo, prokurator på Bornholm
2) Peder Bering Skovsbo, lakaj på Gottorp slot.
Desuden nævnes enkemandens bror Albert Filip Fugl i Vejle.
Desuden nævnes enkemandens søskendebarn jomfru Stub i Tommerup præstegård hos faster, en gammel præsteenke.

378 Lauge Madsen Just i Gauerslund. 13.1.1776, side 1203.
Enkemand efter Maren Sørensdatter, [skifte 13.1.1776 lbnr.374]. B:
1) Mads Laugesen 10
2) Maren Laugesdatter 8
3) Mette Laugesdatter 6
4) Barbara Laugesdatter 3
5) Sidsel Laugesdatter 7 uger.
FM: Jens Hansen Ravn i Brejning.

379 Mette Holgaard (Hvolgaard) i Nagbøl. 25.4.1774, side 1208.
0) forældre Augustinus Holgaard, degn i Skanderup, [begravet 11.12.1770] og Birthe Sofie Ulriksdatter Helt, skifte Anst herred gejstlig14.11.1760 lbnr.49
1) bror Ulrik Augustinussen Helt [degn og trykker] i Holstebro g.m. Karen Christensdatter, begge døde. 1B:
a Birgitte Sofie Ulriksdatter, der døde.
Derefter arver
2) [morfar] Ulrik Christensen Helt, præst i Rind og Herning, [død ca. 1707]. 1B:
a Elisabeth Ulriksdatter g.m. Carl Lund, herredsfoged i Mørup i Rind sogn, begge døde. 1B:
1 Benedikte Carlsdatter Lund, døbt 6.12.1713, g.m. Oluf Bech, skrædder i Horsens.

380 Kirstine Marie Henningsdatter i Herslev. den 5.2.1776, side 1227. Skiftebrev.
Enke efter Henning Christiansen. B:
1) Marie Henningsdatter, død, var g.m. Niels Vigen i Fredericia. 1B:
a Terkild Nielsen 8.
FM: mors halvbror Niels Terkildsen i Fredericia
2) Dorthe Kirstine Henningsdatter, enke efter Laurids Thuesen i Haderslev.

381 Anne Nielsdatter i Refsgårde. 7.9.1776, side 1230.
E: Poul Pedersen Damsgaard. B:
1) Maren Poulsdatter 14
2) Balthazar Poulsen 12
3) Peder Poulsen 8
4) Magdalene Poulsdatter 5
5) Niels Poulsen 2.

382 Gunder Sørensdatter i Eltang. 10.2.1776, side 1235. (Skiftebrev).
E: Thyge Nissen. B:
1) Søren Thygesen 16
2) Niels Thygesen 9.


Koldinghus amt
Skifteprotokol
1774-1777
B 6C - 217

383 Jens Simonsen, ugift sognefoged i Dons [i Almind sogn]. 30.1.1774, side 1237.
A:
0) forældre [Simon Sørensen den ældre i Dons, begravet Almind 17.2.1712 og Anne Sørensdatter, begravet Almind 12.6.1712]
1) bror Hans Simonsen i Lilballe, død. 5B:
a Jens Hansen Dons 66, præst i Brabrand og Kasted
b Anders Hansen 63, i Nørre Stenderup
c Christen Hansen i Sønder Stenderup
d Simon Hansen i Lilballe, død. 2B:
1 Hans Simonsen 26, hos stedfar Laurids Jensen i Lilballe
2 Christen Simonsen i Sønder Vilstrup
e Hans Hansen Dons, præst på Frijsenborg gods
2) bror Jes Simonsen i Vejle, død. 3B:
a Anne Kirstine Jesdatter g.m. Niels Melsing i Fredericia
b Marie Jesdatter g.m. Jens Elbæk i Vejle ved søn Jens Elbæk sst.
c Eleonora Jesdatter g.m. Johan Conrad Coop, skomager i Vejle
3) bror Søren Simonsen på Hjelmdrup, død uden børn
4) søster Cathrine Simonsdatter, [skifte Holmans herred gejstlig 9.7.1745 lbnr.1, var g.m. Jørgen Hansen Fædder, præst i Gauerslund, død 1743]. [Første] ægteskab med Bertel Iversen Stub i Brøndsted mølle, [skifte slut 10.11.1734]. 3B:
a Simon Stub 40, i Brøndsted mølle
b Iver Stub 39, student i Brøndsted mølle
c Bertel Stub, forvalter på Lolland
5) søster Anne Simonsdatter, død, var g.m. Passau Kot hos markgreven i Schulenbach. 3B: 1 søn og 2 døtre
6) søster Kirsten Simonsdatter, død, var g.m. Frands Nielsen Lund på Stensgård i Koldinghus amt. 6B:
a Niels Frandsen Lund 48, i København, død. 5B:
1 Frands Nielsen Lund 21, i København
2 Anders Nielsen Lund 18
3 Juliane Marie Lund 15
4 Charlotte Amalie Lund 12
5 Simon Lund 8
b Christen Frandsen Lund 44, marketender på Citadellet i København
c Simon Frandsen Lund 40, kontrollør i Flensborg
d Cathrine Frandsdatter Lund, død uden børn
e Anne Frandsdatter Lund, død, var g.m. Thomas Pedersen i Jelling. 2B:
1 Jens Thomsen 25, i København
2 Frands Thomsen 17, hos stedfar Bertel Jacobsen i Jelling
f Henrikke Sofie Frandsdatter Lund g.m. Joen Nielsen i Stensgård
Fars første ægteskab med [Kirsten Christensdatter, død ca. 1680].
7) halvbror Christen Simonsen i Dons mølle, [begravet Almind 31.6.1730]. Første ægteskab med Anne [Christensdatter, begravet Almind 17.1.1714]. 2B:
a Anders Christensen i Smidstrup, død. 3B:
1 Laurids Andersen 43, i Stallerupgård [i Harte sogn]
2 Anne Andersdatter g.m. Jens Sørensen Qvist i Smidstrup
3 Mette Andersdatter i Smidstrup
b Anne Christensdatter, død. Første ægteskab med Hans Jespersen i Stenderup. 5B:
1 Anne Hansdatter, enke efter Anders Christiansen i Store Anst
2 Mette Kirstine Hansdatter g.m. Simon Jensen i Egtved
Anne Christensdatters andet ægteskab med Poul Nissen Garp i Noes. 2B:
3 Hans Poulsen Garp 30
4 Dorthe Poulsdatter Garp, enke efter Peder Mikkelsen Ferup i Gesing.
Anne Christensdatters tredje ægteskab med Bertel Hansen i Gesing. B:
5 Hans Bertelsen, noget over 20, død uden børn.
Christen Simonsens andet ægteskab med Anne Hermansdatter. 5B:
c Søren Christensen Møller i Vingsted
d Christian Frederik Møller, forpagter på Ulriksdal på Lolland, nu på Rudbjerggård på Lolland
e Anne Kirstine Christensdatter. Første ægteskab med Niels Nissen i Nørre Bramdrup. 3B:
1 Christen Nielsen over 30, i Fredsted
2 Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Knudsen i Vesterby i Ødsted sogn
3 Anne Nielsdatter hos svoger Jansen, degn i Vestenskov og Kappel på Lolland
Anne Kirstine Christensdatters andet ægteskab med Søren Borlev i Nørre Bramdrup. 3B:
4 Else Margrethe Sørensdatter 20
5 Mette Sørensdatter 17
6 Søren Sørensen 15, alle hos stedfar Peder Adsbøl, sognefoged i Bramdrup
f Maren Christensdatter, død, var g.m. Jens Schelde, sognefoged i Ferup.
1 Gunder Schelde g.m. [Christfried Ehregot] Jansen, degn i Vestenskov og Kappel på Lolland
2 Anne Schelde g.m. Oluf Christensen i Knudsbøl [i Jordrup sogn]
3 Christian Schelde 26
4 Kirsten Schelde 24
5 Christian Schelde 22
g Cathrine Christensdatter i Vesterby.
Testamente af 16.10.1770. Arv til A:
1) Peder Jensen Dons i København, født i Dons 20.2.1732
2) Jens Simonsen, Niels Buchs søn i Nagbøl, der er opkaldt efter mig. Hvis han er død, da hans mor Inger Jensdatter
3) Jens Ebbesens kone Marie Jesdatter i Vejle
4) Leonora Jesdatter i Alhede
5) min søster Anne Simonsdatters 3 børn: 1 søn og 2 døtre.
(Se Christen Simonsens afkald for arv efter sin mor Kirsten Christensdatter i Elbo, Brusk og Holmans herreders tingbog 9.1.1694 fol.105).

384 Anne Christensdatter på Lyng. 29.2.1776, side 1347.
E: Jens Hansen. B:
1) Anne Jensdatter 3.
FM: morbror Christen Christensen i Strib på Fyn.

385 Anne Pedersdatter i Sellerup. 18.3.1776, side 1350.
0E: Peder Jensen.
Første ægteskab med Peder Thomsen. B:
1) Kirsten Pedersdatter 22
2) Marie Pedersdatter 15
3) Dorthe Pedersdatter 5.
FM:
1 Jens Sørensen i Kongsted
2 Jens Madsen i Sellerup
3 Thomas Madsen Hovgaard i Sellerup.

386 Hans Jørgensen i Bredstrup. 18.11.1775, side 1358.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Niels Markussen i Bredstrup. B:
2) Anne Hansdatter 9.
FM: Hans Pedersen i Andkær.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 12.
FM: Simon Henriksen i Børkop.

387 Bodil Pedersdatter i Bodilhus på Stranden. 23.3.1776, side 1360.
E: Jeppe Bertelsen. B:
2) Bodil Marie Jepsdatter 3.
FM: morbror Peder Pedersen i Ibæk [i Vinding sogn].
Uden ægteskab B:
1) Elisabeth Iversdatter 10.

388 Christen Hansen i Håstrup. 9.2.1776, side 1363.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Anders Jensen.
Arvinger findes ikke.

389 Søren Nielsen Skovenborg i Andkær. 20.4.1776, side 1364.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Christensen i Andkær. A:
1) bror Peder Nielsen Skovenborg i Gårslev
2) søster Karen Nielsdatter Skovenborg g.m. Peder Pedersen Ulv i Gårslev
3) bror Hans Nielsen Skovenborg i Gårslev på Nebbegård gods
4) søster Kirsten Nielsdatter Skovenborg 40.

390 Hans Nielsen i Lejrskov. 4.5.1776, side 1379.
E: Maren Nielsdatter. LV: Clemen Madsen i Nygaard Barakker. B:
1) Anne Hansdatter 19
2) Else Hansdatter 13
3) Niels Hansen 12
4) Mette Marie Hansdatter 9
5) Hans Hansen 8
6) Karen Hansdatter 6
7) Jeppe Hansen 1.
FM:
1 Mads Clemensen i Skovgård
2 Hans Knudsen i Ure
3 Oluf Jensen i Vrå
4 Jens Nielsen i Hvolbøl
5 Hans Andersen i Lejrskov
6 Christen Jørgensen i Gelballe.

391 Karen Lauridsdatter i Vandel. 15.5.1776, side 1385.
E: Mogens Hansen. B:
1) Hans Mogensen 21
2) Laurids Mogensen 12.
FM: morbror Peder Lauridsen i Ulkind i Ringive sogn.

392 Johanne Mogensdatter i Vandel. 13.5.1776, side 1392.
E: Peder Nielsen Vandel. B:
1) Karen Margrethe Pedersdatter 5 uger.

393 Peder Jensen Skov, møller i Børkop mølle. 10.5.1776, side 1398.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Inger Pedersdatter Skov 4½.
FM: morbror Niels Markussen i Bredstrup.
Første ægteskab med Inger Sørensdatter Werling. Hendes første ægteskab med Christoffer Møller, skifte 23.3.1765. Arv til B:
1) Hans Jørgen Christoffersen Møller 15
2) Mette Cathrine Christoffersdatter Møller 12
3) Hans Christoffersen Møller 9
4) Henrik Christoffersen Møller 7
5) Anne Cathrine Christoffersdatter Møller 4
6) Christine Christoffersdatter Møller 6 mdr.
(Alder angivet i 23.3.1765).

394 Sidsel Rasmusdatter i Plovslund. 17.5.1776, side 1419.
E: Niels Pedersen. B:
1) Jens Nielsen 6
2) Peder Nielsen 5
3) Else Kirstine Nielsdatter 3.
FM:
1 morbror Jens Rasmussen i Hedeby i Ringive
2 farbror Christen Pedersen i Plovslund
3 Oluf Jensen i Grene.

395 Mogens Jørgensen i Bølling. 23.5.1776, side 1427.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Hans Buch. B:
1) Jørgen Mogensen 25, i Vork
2) Poul Mogensen 21
3) Mette Mogensdatter 18
4) Jørgen Mogensen Haahr 16.

396 Maren Nielsdatter i Harte. 25.5.1776, side 1435.
E: Hans Pedersen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 13
2) Maren Hansdatter 12
3) Mette Hansdatter 10
4) Anne Hansdatter 5
5) Peder Hansen 4
6) Karen Hansdatter 1.

397 Marie Jensdatter i Fredsted. 20.6.1776, side 1443.
E: Niels Markussen. B:
1) Jens Nielsen 7.
FM: Jørgen Jensen Koed i Store Velling.
Arv i boet til enkemandens børn af første ægteskab B:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Kjeld på Venø i Thy
2) Anne Lauridsdatter 23
3) Johanne Lauridsdatter 19
4) Anders Lauridsen 16.
FM:
1 Anders Hansen i Jordrup
2 Søren Andersen i Tiufkær.

398 Iver Thomsen i Fredsted. 20.6.1776, side 1445.
E: Karen Andersdatter. B:
1) Dorthe Iversdatter 23
2) Ingeborg Iversdatter 15
3) Thomas Iversen 13
4) Maren Iversdatter 9.
FM:
1 Hans Jensen i Fredsted
2 Anders Jensen i Fredsted
3 Peder Hansen i Gudsø
4 Bertel Hansen i Vilstrup.

399 Maren Andersdatter i Pjedsted. 22-.6.1776, side 1448.
E: Mogens Madsen. B:
1) Abelone Mogensdatter 6
2) Johanne Marie Mogensdatter 5
3) Karen Mogtensdatter
4) Mette Mogensdatter.
FM:
1 mors stedfar Hans Jørgensen i Pjedsted
2 Hans Skovenborg i Herslev Højrup.

400 Mette Jensdatter i Nørre Vilstrup. 6.9.1773, side 1457.
A:
1) bror Enevold Jensen i Jennum
2) søster Karen Jensdatter 26, i København
3) bror Morten Jensen 25, på Fyn
4) halvsøster Marie Jacobsdatter 16.
Afdøde fædrene og mødrene arv står hos [Hans Henrik Christoffersen] Neuchs, præst i Vejle.

401 Karen Hansdatter i Erritsø. 10.7.1776, side 1466.
E: Niels Nielsen. B:
1) Hans Nielsen 6 uger.
FM: farbror Lauge Nielsen i Erritsø.

402 Sidsel Danielsdatter i Store Velling. 15.7.1776, side 1471.
E: Jens Pedersen Bjerre. B:
1) Peder Jensen 10.
FM: Hans Steffensen.

403 Peder Sørensen og hustru Sidsel Knudsdatter i Nørre Vilstrup. 8.5.1776, side 1472. (Skiftebrev).
B:
1) Else Pedersdatter 14.
FM: svoger Hans Prebensen i Nygaard Barakker.

404 Christen Grøn i Håstrup i Smidstrup sogn. 5.6.1776, side 1477.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Madsen i Håstrup. B:
4) Jens Christensen Grøn 24
5) Niels Christensen Grøn 18
6) Anne Christensdatter Grøn 15.
FM:
1 Hans Peder Madsen i Håstrup
2 Jens Jensen Grøn i Jerlev.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christensen Grøn 38, rytter
2) Søren Christensen Grøn 36, i Almind
3) Kirsten Christensdatter Grøn g.m. Lauge Andersen i Stallerup.

405 Knud Jensen Skov i Krybily [i Taulov sogn]. 11.11.1775, side 1493.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jacob Frederik Teubner i Skibdræt mølle. B:
1) Peder Knudsen Skov 2
2) Maren Knudsdatter Skov, 14 uger den 9.8.1776.
FM:
1 fars søskendebarn Peder Skov i Tårup
2 Iver Hansen på Søholm i Taulov sogn.

406 Niels Andersen i Herslev. 8.8.1776, side 1515.
E: Else Hansdatter. LV: [Casper Jacobsen] Bruun, præst i Herslev. B:
1) Anders Nielsen 23
2) Hans Nielsen 20.
FM:
1 Hans Nielsen Brems
2 Hartvig Pedersen i Follerup.

407 Christen Pedersen Flynder i Seest. 27.3.1775, side 1521.
E: Gertrud Madsen. LV: Niels Christensen i Seest. B:
1) Christen Madsen Christensen Flynder 40 uger den 2.9.1776.
FM: Jørgen Pedersen i Åsbøl i Lejrskov sogn.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Peder Christensen i Lemvig.
2 afdødes svoger Jelstrup til Kokkedal.
Arv i boet efter enkens forældre Mads Sørensen og hustru Maren Pedersdatter, [skifte 11.4.1774 lbnr.408] til deres B:
1 Marie Madsdatter
2 Maren Madsdatter.

408 Mads Sørensen og hustru Maren Pedersdatter i Seest. 11.4.1774, side 1542.
B:
1) Gertrud Madsdatter 21, enke efter Christen Pedersen Flynder, skifte 27.3.1775 lbnr.407
2) Marie Madsdatter 11
3) Maren Madsdatter 7.
FM:
1 Jeppe Pedersen i Lejrskov Højrup
2 Jørgen Pedersen i Asbøl i Lejrskov sogn.
Arv efter afdøde mands far Søren Madsen i Seest, skifte 5.2.1735.
Arv efter Else Sørensdatter i Store Anst, skifte 10.10.1749 til hendes B:
1 Christen Jensen
2 Søren Jensen.
FM: morbror Mads Sørensen i Seest, [som er afdøde].

409 Else Lauridsdatter i Seest. 3.9.1776, side 1555. (Skiftebrev).
E: Henrik Mouridsen. B:
1) Birthe Marie Henriksdatter 8.

410 Niels Christensen i Gamst. 4.9.1776, side 1776.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Jacobsen i Gamst. B:
1) Peder Nielsen Junker 50
2) Inger Nielsdatter 29
3) Maren Nielsdatter 26.

411 Jørgen Nielsen i Gamst. 4.9.1776, side 1558.
E: Sidsel Lauridsdatter. B:
1) Laurids Jørgensen 32
2) Niels Jørgensen 25
3) Cathrine Jørgensdatter g.m. Peder Lauridsen, skrædder i Ferup
4) Anne Jørgensdatter 24
5) Kirsten Jørgensdatter 22
6) Maren Jørgensdatter17.

412 Anders Christensen i Ferup. 25.10.1775, side 1559.
Enkemand efter Kirsten Andersdatter, efter hvem intet skifte er afholdt.
Hans A:
1) søster Gertrud Christensdatter, død, var g.m. Hans Jørgensen i Vester Gesten. 2B:
a Niels Hansen 30
b Else Hansdatter g.m. Bent Iver Bentsen, knapmager i Haderslev
2) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Anders Pedersen i Harte. 2B:
a Maren Andersdatter 18
b Peder Andersen 2.
FM: Jens Scheede, sognefoged i Ferup.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Mette Nielsdatter g.m. Iver Jensen
2) Maren Nielsdatter.

413 Karen Andersdatter i Vrå. 5.9.1776, side 1573.
E: Niels Hansen Vraa. A:
1) søskendebarn Mikkel Tullesen i Lejrskov Højrup
2) søskendebarn Karen Jensdatter i Vranderup, enke efter Rasmus Abrahamsen ved søn Rasmus Rasmussen sst.
samt flere arvinger, hvis navne ikke kendes.

414 Mette Hansdatter i Gesing. 22.7.1776, side 1575.
E: Niels Sørensen. B:
1) Karen Nielsdatter 18.
FM: morbror Søren Hansen i Ferup.

415 Sidsel Andersdatter i Lejrskov Højrup. 6.3.1775, side 1578.
E: Peder Lauridsen. A:
1) halvbror Hans Gregersen i Egholt
2) halvbror Claus Andersen i Kragelund, død. 1B:
a Anne Kirstine Clausdatter
3) halvsøster Anne Cathrine Andersdatter g.m. Niels Lassen i Vejen.

416 Maren Thomasdatter i Lejrskov Højrup. 6.9.1776, side 1580.
E: Mads Pedersen, smed. B:
1) Peder Madsen 6.
FM: Knud Kuchlesen i Lejrskov Højrup.

417 Maren Mikkelsdatter i Vester Nebel. 10.8.1776, side 1582.
E: Niels Abrahamsen. B:
1) Kirsten Nielsdatter 7
2) Markus Nielsen 3.
FM: Peder Lauridsen i Vester Nebel.

418 Thora Nielsdatter i Refsgårde. 7.9.1776, side 1584.
E: Christen Thomsen. B:
1) Mette Christensdatter 4½
2) Maren Christensdatter 3
3) Thomas Christensen 2
4) Niels Christensen 6 mdr.
FM:
1 Peder Sejersen i Åstrup
2 Jeppe Nielsen i Ovsted.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Niels Thomsen
2 enkemandens bror Peder Thomsen.

419 Sidsel Pedersdatter i Refsgårde. 7.9.1776, side 1590-.
E: Peder Lauridsen. B:
1) Peder Pedersen 15
2) Christen Pedersen 12
3) Maren Pedersdatter 11
4) Magdalene Pedersdatter 7.
FM:
1 Poul Damsgaard
2 Poul Christensen i Vork
3 Mads Pedersen Damsgaard.
Arv efter afdødes mor Magdalene Pedersdatter.

420 Nis Poulsen i Gamst. 10.9.1776, side 1596.
E: Bodil Jensdatter. B:
3) Jens Nissen 21
4) Cathrine Nisdatter 19
5) Poul Nissen 18
6) Christence Nisdatter 14
7) Søren Nissen 8.
FM:
1 Hans Sørensen i Gamst
2 Jens Jacobsen i Gamst
3 Peder Madsen i Gamst.
Første ægteskab med Maren Hansdatter, skifte 20.9.1753. B:
1) Lene Nisdatter 29
2) Karen Nisdatter 27.
FM: morbror Peder Hansen i Horskær i Vamdrup sogn.

421 [Margrethe Dorthe Sperling] i Blæsbjerg i Brande sogn. 28.3.1776, side 1600. (Skiftebrev).
E: Christian [Ernst] Voetmann. B:
1) Ernst Christian Voetmann 4
2) Anne Dorthe Voetmann 3
3) Rasmus Voetmann 2.
FM:
1) farfar Ernst Voetmann i Klostermølle i Voerladegård sogn
2) Peder Nielsen Bloch i Ry mølle.
Desuden nævnes enkemandens bror Johan Voetmann i Klostermølle.

422 Jens Lauridsen og hustru Mette Jensdatter i Ødsted. 13.9.1776, side 1612. (Skiftebrev).
B:
1) Maren Louise Jensdatter
2) Anne Jensdatter
3) Karen Jensdatter
4) Kirsten Jensdatter.
FM: Niels Hansen i Ødsted.

423 Mette Andersdatter i Hesselballe. 28.10.1775, side 1615.
Enke efter Hans Nielsen. B:
1) Anders Hansen i København 40
2) Jens Jensen 30
3) Jens Jensen i København
4) Mette Jensdatter, død, var g.m. Søren Andersen i Starup. 1B:
a Anders Sørensen 12.

424 Hans Jensen, 21 år gammel og ugift Dons. 14.9.1776, fol.1617.
A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Tulle Pedersen i Ferup
2) søster Kirsten Jensdatter 23
3) bror Niels Jensen 19
4) bror Søren Jensen 17
5) halvsøster Kirsten Jensdatter 13.
Arv efter afdødes far Jens Nielsen, skifte slut 8.10.1766.
Arv efter afdødes mor Kirsten Hansdatter, skifte slut 16.9.1762.
Arv efter afdødes bror Laurids Jensen, skifte slut 11.3.1768.
Arv efter afdødes farbror Niels Jensen Dons i Ferup, skifte slut 24.12.1770.

425 Anne Marie Hansdatter i Ågård. 28.11.1775, side 1621.
E: Laurids Pedersen. B:
1) Anne Eva Lauridsdatter 27
2) Thomas Lauridsen 25
3) Christen Lauridsen 21
4) Hans Peder Lauridsen 16
5) Hedvig Lauridsdatter.
FM:
1 Mads Nielsen i Ågård
2 Hans Jensen i Ågård
3 Hans Jørgensen i Ågård
4 Poul Hansen i Ågård.

426 Registrering i Nygård. 9.10.1776, side 1625, 1633.
Registrering af bohave efter Rasmus Pedersen på Hvolgård gods, der døde i Nygård. Ejendele udleveres til enken.

427 Niels Jacobsen i Vester Gesten. 23.10.1775, side 1627.
E: Mette Thomasdatter.
Børn, hvis navne ikke angives.

428 Kirsten Nielsdatter i Stubdrup i Harte sogn. 4.11.1776, side 1629.
A:
1) mor Anne Nielsdatter g.m. Jørgen Pedersen
Mors første ægteskab med afdødes far Niels Knudsen, skifte 18.2.1775 lbnr.319]
2) bror Niels Nielsen 15
3) bror Knud Nielsen 13
4) bror Christen Nielsen 8.

429 Anne Jensdatter i Lunderskov. 20.11.1776, side 1630.
E: Niels Nielsen. B:
1) Jens Nikolaj Nielsen 5
2) Niels Nielsen 3.

430 Christen Nielsen i Herslev. 7.11.1776, side 1632.
A:
1) bror Jeppe Nielsen i Herslev
2) bror Peder Nielsen i Velling
3) bror Niels Nielsen på stedet
4) bror Christen Nielsen, der døde sidste Mikkels dag.

431 Hans Frederiksen Bruun, møller i Gudsø mølle i Taulov sogn. 20.6.1776, side 1634.
E: Anne Kirstine Lucht. LV: Seidelin, overauditør i Stenderup. B:
2) Dorthe Bruun 14
3) Christoffer Bruun 10
4) Karen Bruun 4
5) Christen Sommer Bruun 3.
FM:
1 morbror [Christoffer] Lucht, degn i Oddersted
2 farbror Peder Frederiksen Bruun, skoleholder i Eltang.
Første ægteskab med [Dorthe Cathrine Jørgensdatter Haahr]. B:
1) Jørgen Hansen Bruun 21.
FM: fars søskendebarn Christen [Ottesen] Sommer, præst i Sønder Vissing [og Voerladegård].

432 Mads Jensen Bromand i Eltang. 27.8.1776, side 1653.
Enkemand efter [Maren Pedersdatter, skifte 28.11.1774 lbnr.293].
A:
1) søster Maren Jensdatter i Bjert
2) søstersøn Jens Jørgensen i Nørre Bjert.
Desuden ses et afkald underskrevet af:
1 Jens Jensen
2 Mette Mathiassen ved Iver Hansen Feldbereder
3 Iver Hansen
4 Anne Elisabeth Jensdatter
5 Christen Sørensen.

433 Cathrine Hansdatter Fosgrav i Bjert Bække. 16.11.1775, side 1655.
Enke. B:
1) Maren Jensdatter på stedet, enke efter Hans Liis, smed
2) Bodil Jensdatter, enke efter Nis Poulsen i Gamst, [skifte 10.9.1776 lbnr.420] ved søn Jens Nissen sst.
3) Markus Jensen, død. 3B:
a Jens Markussen 28, soldat i Haderslev
b Karen Markusdatter g.m. Morten Jensen her i gården
c Kirsten Markusdatter g.m. Frederik Henriksen, rytter i Ålborg
4) Mads Jensen i Jordrup, død. 7B:
a Bent Madsen 17¾
b Jens Madsen 15½
c Søren Madsen 13½
d Cathrine Madsdatter 12
e Karen Madsdatter 11
f Anne Madsdatter 8
g Mette Madsdatter 4.
FM: stedfar Laurids Andersen i Jordrup.

434 Christen Hansen i Sønder Vilstrup. 31.8.1776, side 1660.
E: Dorthe Knudsdatter. LV: Christen Hansen i Stenderup. B:
1) Hans Christensen 4
2) Kirsten Christensdatter 2; (kaldes også Dorthe Christensdatter).
FM: Mikkel Hansen i Vilstrup.

435 Ellen Jesdatter i Bjert. 19.12.1776, side 1662.
E: Bent Bentsen. B:
1) Jes Bentsen 19
2) Anne Bentsdatter 17
3) Maren Bentsdatter 15
4) Clara Bentsdatter 13.

436 Maren Pedersdatter i Gudsø. 26.11.1776, side 1664.
E: Thomas Pedersen. B:
3) Laurids Thomsen 19.
FM: Iver Hansen Damkær i Gudsø.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Lauridsdatter 31
2) Jørgen Lauridsen 26, i Erritsø.

437 Anne Cathrine Marie Hansdatter på Andkær land. 30.11.1776, side 1667.
E: Oluf Olufsen. B:
1) Hans Olufsen 2½.
FM: Hans Ravn i Brejning.

438 Anne Nielsdatter i Andkær. 2.12.1776, side 1671.
E: Hans Nielsen. B:
1) Niels Hansen 1¾.
FM: Anders Hansen Ladegaard.

439 Gotfred Pedersen Mørch, 28 og ugift i Skærbæk. 2.10.1775. (Skiftebrev).
Uden ægteskab med Kirsten Mogensdatter B:
1) Gotfred Gotfredsen, døbt Fredericia Michaeli 3.11.1775.
FM: stedfar Søren Jensen Sudder i Fredericia.
Desuden nævnes:
1) far Peder Mørch, gartner på jyske herregårde og præstegårde, død. Afdødes mor død for 4 år siden hos sin halvbror Niels Jensen Qvist
2) morbror Henrik Gregersen i Skærbæk
3) moster Grethe Gregersdatter, død, var g.m. Søren Hedemark i Stallerup. 1B:
a Hans Sørensen 24 i Oddersted
4) mors halvbror Niels Jensen Qvist i Skærbæk
5) mors halvsøster Bente Sofie Qvist, død, var g.m. Bertel Jensen i Skærbæk. 1B:
a Jens Bertelsen 18.

440 Dorthe Knudsdatter i Egum. 14.12.1776, side 1684.
E: Anders Pedersen. B:
1) Maren Andersdatter 1.
FM: morbror Ebbe Knudsen i Egum.
Desuden nævnes:
1 afdødes forældre Knud Jørgensen og Anne Ebbesdatter
2 afdødes bror Jørgen Knudsen
3 afdødes bror Søren Knudsen
4 afdødes svoger Oluf Nielsen Krag.

441 Jens Jensen Strangesen i Børkop. 13.10.1775, side 1692.
Enkemand. Skifte efter hustru 21.4.1772.
B:
1) Hans Jensen 16
2) Niels Jensen 13
3) Jens Jensen 10.
FM:
1 født værge Hans Thygesen i Børkop
2 Hans Hansen i Børkop
3 Poul Pedersen i Brøndsted.

442 Jens Gregersen i Bramdrup. 20.12.1776, side 1705.
E: Marie Kirstine Pedersdatter. LV: Morten Jensen i Bramdrup. B:
1) Johanne Jensdatter 5
2) Birthe Jensdatter 2¾
3) Mette Jensdatter 10 uger.
FM:
1 Jeppe Christensen Ravn i Højen
2 Hans Steffensen i Bramdrup
3 Hans Jensen i Korshøjgård i [Nørre] Bjert.

443 Maren Christensdatter i Rådvad. 27.12.1776, side 1713.
E: Hans Nielsen. B:
1) Marie Hansdatter 8½
2) Karen Hansdatter 7
3) Niels Hansen 3½
4) Christian Hansen 1½.
FM:
1 Peder Regelsen i Ure i Lejrskov sogn
2 Hans Christiansen i Gejsing i Anst sogn
3 Mathias Christiansen i Ure
4 Niels Christensen i Ejstrup i Harte sogn.

444 Morten Bøgh, skovrider i Haughus i Jelling sogn. 22.4.1776, side 1721.
E: Antoinette Kruckow. LV: Hans Sørensen i Jelling. B:
4) Peder Bøgh 17
5) Abelone Marie Bøgh 15
6) Jens Christian Bøgh 13
7) Poul Bøgh 9
8) Niels Bøgh 6.
FM: Hans Møller i Jelling.
Første ægteskab med Abelone Christoffersdatter. B:
1) Christian Bøgh 37, tjener hos præsidenten i Litauen
2) Mathias Bøgh 35, guldsmed i Århus
3) Johan Bøgh 33, skytte på Katholm.

445 Johanne Christensdatter i Store Anst. 14.6.1775, side 1790.
Enke efter Oluf Olufsen. A:
1) bror Søren Christensen i Store Anst, død. 2B:
a Iver Sørensen i Store Anst, død. 1B:
1 Else Iversdatter g.m. Hans Theodor i Store Anst
b Søren Sørensen i Store Anst, død. 4B:
1 Kirsten Sørensdatter g.m. Carl Knudsen i Store Anst
2 Else Sørensdatter g.m. Anders Nielsen i Store Anst
3 Niels Sørensen 21, skoleholder i Ferup
4 Anne Sørensdatter 19
2) søster Kirsten Christensdatter g.m. Niels Nalmann i Seest, begge døde. 2B:
a Christen Nielsen 60, i Givskov
b Margrethe Nielsdatter gift i København
3) søster Birthe Christensdatter g.m. Hans Jessen i Gejsing. 1B:
a Anne Hansdatter, død, var g.m. Anders Christiansen, [skifte 18.2.1774 lbnr.250]. 2B:
1 Birthe Andersdatter g.m. Søren Lauridsen i Store Anst
2 Anne Magdalene Andersdatter g.m. Laurids Jessen Vaaben i Store Anst
4) søster Magdalene Christensdatter, død, var g.m. Claus Clausen i Gejsing. 1B:
a Claus Clausen 40
5) halvbror Jeppe Jørgensen i Ågård, død. 2B:
a Anne Jepsdatter, død uden børn, var g.m. Hans Jensen i Ågård
b Abel Jepsdatter, død, var g.m. Hans Brockdorff i Ågård. 3B:
1 Agathe Hansdatter 18
2 Maren Hansdatter 14
3 Inger Hansdatter
6) halvbror Christen Jørgensen i Gejsing, død. 1B:
a Christian Christensen i Stovstrup, død. 3 døtre , hvis navne ikke angives.

446 Ellen Nielsdatter i Eg i Grindsted sogn. 27.1.1777, side 1806.
E: Jens Christensen. B:
1) Christen Jensen 10
2) Anne Jensdatter 9
3) Niels Jensen 5
4) Jens Christian Jensen 3.
FM:
1 morbror Mads Nielsen i Eg
2 fars svoger Niels Jørgensen i Morsbøl
3 fars svoger Laurids Jensen i Eg.
Desuden nævnes enkemandens bror Søren Christensen, der døde på Nørholm.

447 Hans Lauridsen, smed i Sellerup i Gauerslund sogn. 6.3.1777, side 1816.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Jens Mau, skoleholder i Pjedsted. B:
1) Lauge Hansen 10
2) Hans Hansen 3
3) Peder Hansen 6 mdr.
FM:
1 Morten Hansen i Sellerup
2 Thomas Rand i Brejning mølle
3 farbror Thomas Lauridsen i Andkær.

448 Hans Thomsen i Strandhuse. 3.1.1777, side 1819.
E: Mette Hansdatter. LV: Niels Hansen i Strandhuse. B:
1) Magdalene Hansdatter 15
2) Maren Hansdatter 13.
FM: Peder Lauridsen i Strandhuse.

449 Christen Frederiksen i Erritsø. 7.1.1777, side 1821.
E: Marie Johansdatter. LV: Søren Hansen. B:
1) Johan Christensen 16.
FM: Thomas Nielsen Hovgaard.

450 Lene Pedersdatter i Studsdal i Taulov sogn. 18.1.1777, side 1824. (Skiftebrev).
E: Andreas Jensen Broberg.
Første ægteskab med Peder Jensen i Oddersted. B:
1) Jens Pedersen 19.
FM: Iver Poulsen i Gudsø.

451 Karen Christensdatter i Dollerup. 19.1.1777, side 1826.
E: Iver Pedersen. B:
1) Peder Iversen 20
2) Maren Iversdatter 15
3) Christen Iversen 12.

452 Dorthe Iversdatter i Asbo i Bække sogn. 19.1.1777, side 1830.
E: Claus Lauridsen. B:
1) Sidsel Clausdatter 9
2) Ingeborg Clausdatter 7
3) Iver Clausen 5
4) Maren Clausdatter 4
5) Laurids Clausen 3
6) Kirsten Clausdatter 3 uger.
FM:
1 morfar Iver Steffensen i Bække
2 morbror Steffen Iversen i Bække.

453 Ebbe Nielsen i Asbo i Bække sogn. 22.1.1777, side 1833. (Skiftebrev).
E: Anne Cathrine Frederiksdatter. LV: Christen Pedersen. B:
1) Anne Ebbesdatter 21
2) Frederik Ebbesen 19
3) Niels Ebbesen 15
4) Kirsten Ebbesdatter 12
5) Anne Kirstine Ebbesdatter 7
6) Anne Marie Ebbesdatter 2.
FM: Morten Nielsen i Tersbøl i Verst sogn.

454 Anne Jensdatter i Nørre Bjert. 8.2.1777, side 1834.
E: Jacob Mogensen. B:
1) Gertrud Jacobsdatter 5½
2) Abigael Jacobsdatter 2.
FM: Søren Jensen Væring i Nørre Bjert.

455 Dorthe Andersdatter i Strandhuse. 8.2.1777, side 1837.
E: Laurids Lauridsen. B:
2) Mette Marie Lauridsdatter 26
3) Maren Lauridsdatter 15.
Første ægteskab med Frederik Bertelsen. B:
1) Bertel Frederiksen, [skifte 20.1.1775 lbnr.301]. 1B:
a Frederik Bertelsen 1½.
FM: stedfar Hans Peder Lorentsen Flint i Strandhuse.

456 Jens Nielsen Ulf i Skærup, 16.2.1777, side 1841.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Abraham Jensen i Skærup. B:
1) Karen Jensdatter 30
2) Maren Jensdatter 26
3) Anne Jensdatter 23
4) Mette Jensdatter 19.
FM:
1 Oluf Sørensen i Skærup
2 Niels Pedersen Ravn.

457 Iver Hansen på Søholm i Taulov sogn. 22.2.1777, side 1844.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: [Barthold Bartholdsen] Hoe, præst i Taulov. B:
1) Frederik Iversen 34½
2) Hans Iversen 30
3) Hans Iversen 20
4) Dorthe Iversdatter g.m. Hans Basse i Tårup.

458 Maren Andersdatter i Lille Velling i Smidstrup sogn. 22.1.1777, side 1850.
E: Jens Madsen Buhl (Boll). B:
1) [Mette Jensdatter Buhl].
Desuden angives enkemandens arvinger A:
1 Hans Buhl
2 Mette Marie Buhl
3 Christine Margrethe Buhl g.m. Christian von Wiedenrat, løjtnant.

459 Johanne Bertelsdatter i Vinding. 22.1.1777, side 1857.
E: Søren Hansen. B:
1) Hans Sørensen 6 uger.
Testamente af 12.1.1773 for enkemandens far Hans Pedersen. Arv til B:
1 Søren Hansen 18
2 Peder Hansen 13
3 Hans Hansen 10.
FM: Jeppe Pedersen.

460 Jens Jonassen i Tiufkær. 23.1.1777, side 1871.
E: Maren Steffensdatter. LV: Peder Nielsen. B:
1) Zacharias Jensen 8½
2) Johanne Jensdatter 7
3) Steffen Jensen 5
4) Anne Kirstine Jensdatter 2.
FM:
1 Mads Hansen i Tiufkær
2 Hans Sørensen i Tiufkær.

461 Sofie Madsdatter i Tiufkær. 23.1.1777, side 1873.
E: Thomas Christensen. B:
1) en datter g.m. Christen Pedersen i Håstrup
2) en søn, der tjener i Slesvig.

462 Niels Jensen Follerup i Vinding. 24.1.1777, side 1875.
E: Karen Andersdatter. LV: Jeppe Pedersen i Vinding. B:
1) Anders Nielsen 4
2) Bodil Nielsdatter 9 mdr.
FM:
1 Laurids Jensen Ulf i Vinding
2 Jens Lauridsen i Højen.
Desuden nævnes enkens far Anders Rasmussen i Vinding.

463 Laurids Knudsen i Højen. 25.1.1777, side 1882.
E: Dorthe Jepsdatter. LV: Peder Lauridsen i Pjengård. B:
1) Dorthe Lauridsdatter 15
2) Knud Lauridsen 10
3) Mette Lauridsdatter 7
4) Maren Lauridsdatter.
FM:
1 Morten Knudsen i Skygge Bjerre
2 Laurids Risum i Højen
3 Niels Pedersen i Højen
4 Niels Jensen i Degnegård.

464 Anne Clemensdatter i Gelballe. 7.3.1777, side 1889.
E: Christen Jørgensen. B:
1) Karen Christensdatter 10
2) Cathrine Christensdatter 8
3) Jørgen Christensen 2½.
FM:
1 mosters mand Oluf Jensen i Vrå i Lejrskov sogn
2 morbror Mads Clemensen i Skovgård i Lejrskov sogn
3 Søren Andersen i Gelballe.

465 Hans Lassen i Follerup. 9.5.1776, side 1902.
E: Anne Pedersdatter. LV: [Mikkel Pedersen] Bruun, præst i Herslev [og Viuf]. B:
1) Peder Hansen 24.
FM:
1 farbror Peder Lassen i Håstrup
2 morbror Hartvig Pedersen i Follerup.
Desuden nævnes Peder Rasmussen, enkemand efter afdødes søster Maren Lasdatter.

466 Mads Thygesen i Pjedsted. 12.3.1777, side 1933.
E: Mette Davidsdatter. LV: Hans Jørgensen i Pjedsted. B:
1) Margrethe Madsdatter 7
2) Kirsten Madsdatter 5
3) Thyge Madsen 3
4) Maren Madsdatter 1.
FM:
1 Søren Nielsen i Pjedsted
2 Claus Davidsen i Vinding
3 Thomas Andersen i Pjedsted
4 Niels Pedersen i Pjedsted.

467 Niels Jensen Rans i Højen. 14.3.1777, side 1943.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Jeppe Christensen Ravn i Højen. B:
1) Jørgen Nielsen 10
2) Karen Nielsdatter 1.
FM:
1 Poul Prebensen i Høllund
2 Henrik Christensen Ravn i Dons.

468 Niels Olufsen i Harte. 22.3.1777, side 1951.
E: Gey Jørgensdatter. LV: Søren Hansen, skoleholder i Harte. A:
1) mor Ida Andersdatter i Øster Gesten
2) bror Anders Olufsen i Egholt
3) bror Jacob Olufsen i Øster Gesten
4) bror Søren Olufsen 22
5) søster Anne Olufsdatter g.m. Hans Madsen i Øster Gesten
6) søster Helvig Olufsdatter.
Mors første ægteskab med [Claus Pedersen, skifte 18.8.1772 lbnr.109]
7) halvbror Oluf Clausen 18.

469 Levin Struer, prokurator i Stovstrup. 8.3.1777, side 1973.
E: Karen Laugesdatter. LV: Lorentsen, postmester i Fredericia. B:
1) Peder Struer 20
2) Anne Struer 18
3) Lauge Struer 16
4) Bertel Struer 12.
FM:
1 morbror Hans Hansen i Påby
2 farbror Hans Bundgaard i Erritsø.

470 Kirsten Pedersdatter i Erritsø. 20.3.1777, side 1984.
E: Niels Hansen Bundgaard. B:
1) Anne Nielsdatter 24, g.m. Hans Hansen i Erritsø
2) Hans Nielsen 22
3) Bodil Nielsdatter 17
4) Johanne Nielsdatter 14
5) Peder Nielsen 12
6) Mikkel Nielsen 9
7) Karen Nielsdatter 6
8) Jens Nielsen 3½.
FM:
1 Søren Pallesen i Erritsø
2 Jens Thomsen Tougaard i Erritsø
3 Laurids Thuesen i Erritsø
4 Hans Hansen i Erritsø
5 Thomas Nielsen i Erritsø
6 Hans Rasmussen i Erritsø.

471 Christoffer [Poulsen Staal], skrædder i Skærbæk. 21.3.1777, side 1994.
E: Anne Cathrine Mikkelsdatter. LV: Christoffer Jensen i Skærbæk. B:
1) Sofie Christoffersdatter.
FM: farbror Iver Staal i Eltang.

472 Abelone Hansdatter i Seest. 25.3.1777, side 1997.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen 1½.
FM: morfar Hans Hansen i Påby i Harte sogn.
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Christen Hansen i Seest
2 enkemandens svoger Hans Andersen i Seest
3 enkemandens halvbror Johan Nielsen i Seest.

473 Henning Hansen i Strandhuse. 26.3.1777, side 2004.
E: Inger Pedersdatter. A:
1) bror Thomas Hansen i Strandhuse
2) bror Mads Hansen i Strandhuse
3) søster Abelone Hansdatter, død. 2B:
a Hans Jørgensen i Kolding
a Maren Jørgensdatter g.m. Peder Lauridsen, sognefoged i Strandhuse
4) halvbror Peder Thomsen i Strandhuse.

474 Anne Kirstine Pedersdatter i Sønder Tarp i Lunde sogn. 29.3.1777, side 2008.
E: Christen Nielsen. B:
1) Niels Christensen 27
2) Maren Christensdatter 20.

475 Maren Jørgensdatter i Store Velling. 3.4.1777, side 2010.
E: Niels Christensen. B:
1) Maren Nielsdatter.
FM: Frederik Rasmussen i Pjedsted.

476 Christen Jørgensen i Store Velling. 3.4.1777, side 2021.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Jensen.
Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, [skifte 14.10.1773 lbnr.164]. B:
1) Maren Christensdatter 21
2) Esther Christensdatter 16.
FM:
1 Peder Christensen i Børkop
2 Niels Jørgensen i Velling.

477 Jens Jensen Thorsen i Håstrup. 6.12.1775, side 2027.
A:
1) datter, død. 3B:
a Jens Nielsen 24
b Hans Nielsen 16
c Mette Kirstine Nielsdatter 14.
FM:
1 afdødes bror Søren Jensen i Kolding
2 afdødes halvbror Jens Jensen i Sønder Vilstrup
3 afdødes halvbror Anders Jensen i Håstrup.

478 Iver Mikkelsen i Jordrup. 5.4.1777, side 2068.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Brødsgaard. B:
6) Mikkel Iversen 10.
FM: Jens Lauridsen i Jordrup.
Første ægteskab med Voldborg Nisdatter. B:
1) Anne Marie Iversdatter 22
2) Maren Iversdatter 20
3) Abelone Iversdatter 17
4) Cathrine Iversdatter 14
5) Anne Magdalene Iversdatter 12.
FM:
1 Anders Jensen Ravn i Jordrup
2 Steffen Christensen i Jordrup.

479 Johanne Pedersdatter i Fuglsang. 12.4.1777, side 2072.
E: Søren Prebensen. B:
1) Peder Sørensen 10
2) Preben Sørensen 6
3) (Navn mangler) 4) Kirsten Sørensdatter 3.
FM:
1 Jens Haahr i Bølling
2 Hans Roed i Bølling.
Desuden nævnes afdødes søsterAnne Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Rgtved.

480 Maren Nielsdatter i Lærkelund. 20.4.1777, side 2074.
E: Iver Melchiorsen. B:
6) Barbara Iversdatter 2½.
FM: Jeppe Nielsen i Ammitsbøl.
Første ægteskab med Barbara Hansdatter, [skifte 21.7.1773 lbnr.199]. B:
1) Anne Iversdatter
2) Hans Iversen
3) Anne Cathrine Iversdatter
4) Marie Elisabeth Iversdatter
5) Jacob Iversen.
FM:
1 Christen Olufsen i Tiufkær
2 Hans Sørensen i Tiufkær
3 Laurids Nielsen i Tiufkær
4 Christen Olufsen i Tiufkær.

481 Laurids Andersen, smed i Hinnum i Grindsted sogn. 6.5.1777, side 2089.
Enkemand efter Maren Sørensdatter, skifte 13.8.1767. B:
1) Søren Lauridsen 28
2) Anders Lauridsen 18
3) Maren Lauridsdatter
4) Else Lauridsdatter
5) Karen Lauridsdatter.
FM:
1 Andersen i Hinnum
2 Hans Knudsen i Hinnum
3 Christen Pedersen i Elkær.

482 Bodil Andersdatter i Strandhuse. 26.3.1777, side 2094, 2131.
E: Mads Hansen. B:
2) Bodil Madsdatter 15
3) Marie Madsdatter 15
4) Anders Madsen 8
5) Abelone Madsdatter 6
6) Hans Madsen 4.
FM:
1 Peder Thomsen i Strandhuse
2 morbror Pedersen Andersen i Strandhuse
3 morbror Rasmus Andersen i Kolding.
Første ægteskab med Hans Nissen. B:
1) Inger Hansdatter 22.

483 Søren Nielsen Wiese i Tiufkær. 12.5.1777, side 2099.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen i Gårslev sogn. B:
1) Bodil Sørensdatter 12
2) Maren Sørensdatter 9
3) Niels Sørensen 7
4) Jens Sørensen 4.
FM:
1 Peder Hansen Møller i Tiufkær
2 Peder Nielsen i Tiufkær.

484 Christen Jensen i Herslev Højrup. 13.5.1777, side 2111.
E: Karen Hansdatter. LV: Knud Olufsen i Højrup. B:
1) Maren Christensdatter 21
2) Jens Christensen 19
3) Maren Christensdatter 17
4) Marie Christensdatter 13
5) Karen Christensdatter 10
6) Ingeborg Christensdatter 7
7) Hans Christensen 4.
FM:
1 Christoffer Jensen i Skærbæk
2 Hans Nielsen i Herslev Højrup
3 Hans Hansen Gris i Herslev Højrup
4 Søren Pallesen i Højrup
5 Christen Pedersen i Havreballe
6 Poul Pedersen i Højrup
7 Thomas Pedersen i Højrup.

485 Maren Pedersdatter i Rugsted. 15.5.1777, side 2117.
E: Niels Hansen. B:
1) Peder Nielsen 31
2) Hans Nielsen 29
3) Kirsten Nielsdatter g.m. Markus Madsen i kolonien Røgsbjerg
4) Mette Nielsdatter 24
5) Anne Nielsdatter 21
6) Maren Nielsdatter 15.
FM: Erik Jensen i Rugsted.

486 Niels Jensen i Egtved. 15.5.1777, side 2123.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Niels Lauridsen i Egtved. B:
1) Valborg Nielsdatter 3¼
2) Cathrine Nielsdatter 9 mdr.
FM: farbror Oluf Jensen i Tiufkær.

487 Peder Hansen Høgh i Nørre Vilstrup. 10.10.1774, side 2139.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Andreas [Sørensen] Bredstrup i Vilstrup, præst [i Skibet]. B:
1) Christen Høgh 18½, i snedkerlære i Horsens
2) Hans Mathias Høgh 16
3) Anne Lene Høgh 10.
FM:
1 Rasmus Thomsen, snedker i Horsens g.m. mors halvsøster Else Kirstine
2 mosters mand Hans Hornstrup, hattemager i Horsens g.m. moster Anne Dorthe
3 mors halvbror Mathias Hobolt, organist i Ålborg
4 mors halvbror Henrik Hobolt, skrædder, uvist hvor.

488 Mette Kirstine Rasmusdatter i Gejsing. 29.5.1777, side 2148.
E: Peder Mikkelsen. B:
1) Mette Cathrine Pedersdatter 15
2) Hans Pedersen 12
3) Maren Pedersdatter 12
4) Rasmus Pedersen 8
5) Jørgen Pedersen 5
6) Karen Pedersdatter 4
7) Niels Pedersen 12 uger.
FM:
1 Jens Knudsen i Lejrskov
2 Hans Buch i Rugsted
3 Steffen Jepsen i Skanderup
4 Jens Mikkelsen, sognefoged i Store Anst.

489 Maren Hansdatter i Store Velling. 4.6.1777, side 2160.
E: Niels Pedersen. B:
1) Marie Nielsdatter 1½, der døde 6 uger sin mor.

490 Elisabeth Jensdatter i Herslev. 7.6.1777, side 2161.
E: Niels Lauridsen.
Arvinger angives ikke.

491 Anne Sørensdatter i Herslev. 13.6.1777, side 2163.
E: Poul Sørensen. A: (børn?)
1) Johanne Jensdatter g.m. Rasmus Mathiassen i Løjt sogn
2) Karen Jensdatter g.m. Jochum Jochumsen i Løjt sogn
3) Mette Jensdatter 20
4) Mette Hansdatter 14.
FM: Jens Lundmann i Håstrup.

492 Nikolaj Lauridsen i Vester Gesten. 11.6.1777, side 2164.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Jacobsen i Hejnsbæk? B:
1) Anders Nikolajsen 1.
FM: farbror Niels Lauridsen i Revsing.

493 Kirsten Christensdatter i Gamst. 18.6.1777, side 2177.
E: Peder Graversen. B:
1) Anne Pedersdatter 20
2) Anders Pedersen 17½
3) Else Pedersdatter 10½.
FM:
1 morbror Mathias Christensen i Ure i Lejrskov sogn
2 Peder Regelsen i Ure
3 morbror Hans Christiansen i Gejsing.

494 Bodil Clemensdatter i Starup. 20.6.1777, side 2183.
E: Anders Jensen. B:
1) Kirsten Andersdatter 4
2) Else Andersdatter 2
3) Jens Andersen 5 uger.
FM:
1 morbror Niels Clemensen i Starup
2 Anders Pedersen i Starup.

495 [Anne Jensdatter] i Trelde. 21.6.1777, side 2190.
E: Søren Sørensen Ovesen. B:
1) Jens Sørensen 15
2) Inger Sørensdatter 11
3) Søren Sørensen 7
4) Niels Sørensen 2¼.
FM:
1 Peder Lauridsen i Trelde
2 morbror Jeppe Jensen i Trelde
3 Peder Christensen Bjerregaard i Egeskov.

496 Jørgen Pagh og hustru Maren Nielsdatter i Egeskov. 7.5.1777, side 2204.
B:
1) Maren Jørgensdatter g.m. Lauge Nielsen, sognefoged i Vejlby
2) Anne Jørgensdatter 31
3) Hans Jørgensen Pagh 25.
FM: farbror Jens Pagh i Trelde.

497 Sofie Pedersdatter i Bølling. 21.6.1777, side 2221.
E: Mikkel Clausen. B:
3) Anne Cathrine Mikkelsdatter 11
4) Kirsten Mikkelsdatter 9
5) Margrethe Mikkelsdatter 7.
FM: Hans Roed i Bølling.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Nisdatter 22
2) Peder Nissen 18.
FM:
1 Peder Regelsen i Åbenrå
2 Jeppe Jepsen i Stabæk?

498 Hustru i Svinholt. 23.6.1777, side 2223.
E: Hans Nielsen. B:
1) Maren Hansdatter, vanfør, der har fået løfte om ophold i Kolding Hospital.
FM: Anders Jacobsen.

499 Søren Nielsen i Egholt. 30.6.1777, side 2225.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Pedersen i Egholt. B:
2) Maren Sørensdatter 6
3) Johanne Sørensdatter 2.
FM:
1 farbror Jens Nielsen i Gejsing
2 morbror Peder Jensen i Egholt.
Af første ægteskab B:
1) Søren Sørensen 26.

500 Mette Jensdatter Mønsted, ejer af Viuf kro. 11.7.1777, side 2230.
Enke efter Niels Lind.
Testamente af 30.9.1774. A:
1) bror Anders Jensen Mønsted på stedet
2) bror Søren Mønsted til Hessel i Kalø amt. Arv til ældste datter B:
a Sofie Amalie Mønsted.

501 Anders Mandarinsen i Højrup. 16.7.1777, side 2238.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Hansen i Herslev. B:
1) Anne Andersdatter 6.
FM: Hans Skovenborg i Højrup.

502 Sidsel Hansdatter i Herslev. 16.7.1777, side 2239.
E: Hans Hansen. B:
1) Karen Hansdatter.
FM: morbror Mikkel Lauridsen Bagger i Fredericia.

503 Hans Jensen i Lejrskov. 17.7.1777, side 2241. (Skiftebrev).
E: Inger Ulriksdatter Bech. LV: Hans Tullesen. B:
1) Vilhelmine Hansdatter 14
2) Hans Hansen 11.
FM:
1 Knud Jepsen i Lejrskov
2 Hans Andersen i Lejrskov.

504 Jens Hansen Pagh i Trelde. 21,6,1777, side 2244.
E: Inger Sørensdatter. LV: Peder Dahl i Vejlby. B:
1) Hans Jensen Pagh 24
2) Søren Jensen Pagh 22
3) Peder Jensen Pagh 22
4) Kirsten Jensdatter Pagh g.m. Peder Nielsen i Trelde
5) Anne Jensdatter Pagh g.m. Anders Hansen, skoleholder i Egeskov
6) Kirsten Jensdatter Pagh 17
7) Birthe Jensdatter Pagh g.m. Christoffer Pedersen i Herslev Højrup.
FM:
1 farbror Søren Højby i Fredericia
2 morbror Mads Madsen Lund i Taulov.

505 Anders Antonsen Buch i Nagbøl. 7.6.1777, side 2253.
E: Anne Justine Thomasdatter. LV: [Peder Pedersen] Winther i Nagbøl, præst i Skanderup. B:
1) Anton Andersen Buch 20
2) Anne Amalie Andersdatter Buch.
FM:
1 Christen Olufsen i Nagbøl
2 Niels Buch, sognefoged i Nagbøl.

506 Maren Jensdatter i Vinding. 3.8.1776, side 2272.
E: Christen Mikkelsen. B:
1) Mette Christensdatter 6
2) Anne Marie Christensdatter 2.
FM: Rasmus Markussen i Vinding.

507 Søren Pedersen Lundmann i Gårslev. 16.4.1777, side 2274.
E: Johanne Sørensdatter. LV: [Claus Jørgensen] Bang, præst i Pjedsted [og Gårslev]. B:
1) Peder Sørensen Lundmann 17
2) Søren Sørensen Lundmann 16.
FM:
1 morbror Niels Sørensen Skovenborg i Gårslev
2 morbror Søren Skovenborg i Mørkholt.

508 Registrering i Bjert. 1777, side 2284.
Registrering af boet hos Laurids Hansen i Bjert, der er bortrømt, da hans hustru Maren Pedersdatter agter at ægte Thomas Andersen i Bjert efter tilladelse af 29.5.1776.

509 Maren Pedersdatter i Store Velling. 20.8.1777, side 2285.
E: Jens Jensen. A:
1) mor Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Sørensen i Lille Velling
2) bror Niels Pedersen i Store Velling
3) bror Hans Pedersen hos stedfaderen
4) søster Birthe Pedersdatter
5) søster Kirsten Pedersdatter
6) søster Anne Pedersdatter
7) halvsøster Marie Sørensdatter.

510 Else Pedersdatter i Nagbøl. 6.8.1777, side 2290.
E: Jens Nielsen. B:
1) Niels Jensen 7
2) Anne Jensdatter 5
3) Peder Jensen 3
4) Søren Jensen 9 uger.

511 Karen Jensdatter i Fårup. 16.2.1777, side 2294.
E: Bertel Pedersen. B:
1) Jørgen Bertelsen 3
2) Maren Bertelsdatter 1½.
FM:
1 Jørgen Nielsen i Fårup
2 Mikkel Tougaard i Erritsø.

512 Simon Christensen i Torp. 19.2.1777, side 2296.
E: Anne Jensdatter. LV: Simon Dons i Fredericia. B:
1) Karen Simonsdatter 4
2) Jens Simonsen 1.
FM: Simon Buhl i Fredericia.

513 Hartvig Jørgensen i Viuf. 15.3.1777, side 2298.
E: Anne Christensdatter. A:
1) søster Else Jørgensdatter i Viuf ved søn Anders Andersen i Vester Nebel.
Desuden nævnes enkens datter af første ægteskab: Anne Marie Jacobsdatter.

514 Mette Hansdatter i Viuf. 28.6.1777, side 2301.
E: Jacob Nielsen. B:
1) Mette Jacobsdatter 7.
FM: morfar Hans Pedersen Juul i Seest.

515 Anne Jensdatter i Nebel. 20.9.1777, side 2303.
E: Søren Olufsen. B:
1) Jens Sørensen 22
2) Oluf Sørensen 20
3) Karen Sørensdatter 16.
FM: Peder Lassen.

516 Dorthe Gregersdatter i Herslev. 23.9.1777, side 2305.
E: Niels Dahl. B:
1) Marie Nielsdatter 2½.
FM: Søren Nielsen i Pjedsted.

517 Hans Jensen i Tiufkær. 23.9.1777, side 2311.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Henriksen i Tiufkær. B:
1) Else Hansdatter 12.
FM: Oluf Jensen i Tiufkær.

518 Elisabeth Pedersdatter i Egum. 1.9.1777, side 2316. (Skiftebrev).
E: Peder Jensen. B:
1) Birthe Pedersdatter 15
2) Peder Pedersen 11.
FM: Jens Sørensen i Egum.

519 Hans Thomsen i Børkop. 13.9.1774, side 2317.
Enkemand. B:
1) Thomas Hansen 52 i Sæd, ½ mil syd for Tønder
2) Peder Hansen 44, i Gauerslund
3) Anders Hansen i Børkop
4) Abelone Hansdatter g.m. Thomas Nielsen Kring i Andkær
5) Maren Hansdatter g.m. Niels Hansen i Andkær
6) Johanne Hansdatter g.m. Jens Nielsen Bjerre i Andkær.
Afdøde havde aftægtskontrakt af 18.12.1764, hvor hans hustru døde straks efter kontrakten.

520 Hans Iversen i Nørre Bjert. 21.10.1776, side 2328.
E: Marie Pedersdatter. LV: Jens Nielsen Grundet i Nørre Bjert. B:
1) Maren Hansdatter 4
2) Iver Hansen 2
3) Hans Hansen, 3 mdr den 18.9.1777.
FM: mors [halv]bror Niels Jensen i Bjert.

521 Kirsten Mortensdatter på Stokholm ved Vejle. 28.4.1777, side 2330. (Skiftebrev).
Enke efter Knud Trochmann. B:
1) Knud Trochmann 30, bagersvend, uvist hvor
2) Hans Trochmann 28, i København
3) Ellen Dorthe Trochmann g.m. Christen Buch, sognefoged i Hjarup.
Afdøde boede tidligere på Fyn.

522 Karen Rasmusdatter i Jelling. 3.11.1777, side 2335. (Skiftebrev).
E: Jens Thomsen. B:
1) Rasmus Jensen 24, på Grundet
2) Thomas Jensen.
FM: Peder Olufsen i Jelling.

523 Christen Olufsen, kolonist i Jubelholm på Randbøl hede. 3.11.1777, side 2336.
E: Abigael Cathrine Fischer. LV: Jørgen Nielsen i Bølling. B:
1) Kirstine Margrethe Christensdatter 17
2) Christiane Christensdatter 11
3) Conradine Christensdatter 6
4) Anker Christensen 2.
FM: Conrad Ditlev Bachmann i Hjelmdrup [i Egtved sogn].

524 Karen Pedersdatter i Stubberup i Højen sogn. 15.5.1777, side 2340.
E: Niels Kyed. A:
1) mor Agnethe Jensdatter g.m. Laurids Andersen, sognefoged i Højen
2) bror Jens Pedersen 22
3) halvsøster Karen Lauridsdatter 7.
FM: Peder Lauridsen i Pjengård.

525 Vilhelm Møller, grænsekontrollør i Glibstrup. 21.10.1775, side 2347.
A:
1) bror Henrik Molberg, oberst i Aliham i Holland
2) halvbror i København, hvis navn ikke kendes
3) halvbror i København, hvis navn ikke kendes.

526 Agnethe Christiane Pedersdatter i Seest. 23.12.1776, side 2368. (Skiftebrev).
E: Andreas Henriksen. B:
1) Octha Cathrine Andreasdatter 19
2) Peder Andreassen 16
3) Anne Margrethe Andreasdatter 9.

527 Jens Nielsen Ravn i Nørre Bjert. 17.6.1777, side 2370.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Oluf Pedersen i Bjert. B:
3) Lene Jensdatter 4.
FM: Laurids Thuesen i Børkop.
Første ægteskab med Lene Jensdatter, [skifte 18.4.1772 lbnr.94]. B:
1) Mette Kirstine Jensdatter 19
2) Maren Jensdatter.
FM: morbror Laurids Jensen i Bjert.
Afdøde kaldes også Jens Nielsen Wæring (Hvirring).

528 Anne Jensdatter i Egeskov. 22.11.1777, side 2380.
E: Niels Hansen. B:
1) Hans Nielsen 6.


Koldinghus amt
Skifteprotokol
1780-1785
B 6C - 218

529 Hans Theodosius i Gejsing. 9.6.1782, side 1.
Enkemand. B:
1) Iver Hansen 15
2) Anne Kirstine Hansdatter
3) Dorthe Hansdatter.
FM:
1 Carl Knudsen i Anst
2 Jeppe Hansen i Gejsing
3 Niels Christiansen i Anst.
Store dele af de første 2 blade mangler.

530 Anne Cathrine Basse i Tårup. 20.7.1782, side 26.
E: Henrik Bang. B:
1) Maren Bang 5½
2) Hans Bang 4
3) Caroline Bang 12 uger.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Peder Bang i Fredericia
2 madam Bang i Stovstrup.

531 Anne Marie Nielsdatter i Smidstrup. 20.3.1782, side 42.
Enke efter Jens Andersen, smed. B:
2) Jørgen Jensen Sandbæk 38, degn og skoleholder i Kirke Hvalsø og Selsø på Sjælland
3) Anders Jensen Sandbæk 28, musikantsvend i Fredericia.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jørgensdatter gift og har 7 børn i Amsterdam.

532 Gundel Marie Claudi, ugift i Viuf. 22.2.1783, side 56.
A:
1) søster [Louise Claudi], ugift i Horsens, [skifte Horsens 18.9.1783 lbnr.1702].
Afdøde var datter af [Hans Christoffer] Claudi, oberstløjtnant.

533 Jens Jørgensen Spedsbjerg i Herslev Højrup. 27.12.1782, side 60.
E: Anne Olufsdatter. LV: Kaj Madsen i Follerup. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Poul Sørensen, sognefoged i Sønder Vilstrup
2) Jørgen Jensen 24
3) Kaj Jensen 13.
FM:
1 morbror Knud Olufsen i Højrup
2 Hans Kajsen i Påby.

534 Else Marie Buch i Viuf. 23.11.1782, side 88, næste protokol side 534.
E: Mads [Nielsen] Pagh. B:
1) Mette Pagh g.m. Jørgen Gotlieb Schmidt i Ågård i Starup sogn
2) Niels Pagh i Seest
3) Else Kirstine Pagh g.m. Laurids Hansen Koed, kromand i Viuf
4) Anne Sofie Pagh g.m. Peder Struer i Dollerup
5) Mette Marie Pagh 22
6) Markus Pagh 20
7) Mads Pagh 18
8) Knud Pagh 15
9) Kirsten Pagh 13
10) Marie Elisabeth Pagh 9
11) Martha Marie Pagh 7.
FM: morbror Laurids Buch til Randerup [i Vinkel sogn].

535 Anne Thuesdatter i Bramdrup. 22.12.1782, side 118.
E: Obenhausen, korporal. A:
1) bror Jeppe Thuesen, på stedet
2) søster Kirsten Thuesdatter g.m. Peder Asbøl på Petersborggård [i Anst sogn]
3) søster Mette Thuesdatter g.m. Morten Knudsen i Bramdrup
4) bror Søren Thuesen, postrytter i Kolding, død. 1B:
a Thue Sørensen 13
5) bror Niels Thuesen, sød. 1B:
a Thue Nielsen 10.

536 Marie Mikkelsdatter i Børup. 17.5.1783, side 135.
E: Søren Nielsen. B:
1) Maren Sørensdatter 18
2) Kirsten Sørensdatter 17.
FM:
1 Gyde Andersen i Lilballe i Eltang sogn
2 Niels Jensen i Oddersted.

537 Dorthe Kirstine Lauridsdatter i Møbjerg [i Sønder Omme sogn]. 26.5.1783, side 144.
E: Christen Hansen. B:
1) Hans Christensen 20, i København
2) Laurids Christensen 17
3) Thomas Christensen 15
4) Karen Christensdatter 13
5) Johanne Christensdatter 11
6) Anne Cathrine Christensdatter 6
7) Jens Christensen 4
8) Anne Marie Christensdatter 7 uger.
FM:
1 farbror Niels Hansen i Grimlund
2 Hans Christian Madsen i Filskov.

538 Sidsel Bertelsdatter i Tolstrup i Herslev sogn. 7.7.1783, side 149.
E: Hans Hansen Trelde.
Første ægteskab med Jens Pedersen. B:
1) Peder Jensen 41
2) Kirsten Jensdatter 39
3) Maren Jensdatter g.m. Morten Frederiksen i Almind
4) Anne Jensdatter 26.
FM:
1 Knud Olufsen i Herslev Højrup
2 Niels Thomsen i Tolstrup.

539 Mette Kirstine Andersdatter i Ejstrup i Harte sogn. 26.6.1783, side 161.
E: Jens Jensen, sognefoged. B:
1) Jens Jensen 15
2) Else Jensdatter 14
3) Anders Jensen 13
4) Anne Jensdatter 12
5) Peder Jensen 11
6) Maren Jensdatter 9
7) Mette Marie Jensdatter 5.
FM:
1 Knud Jensen i Påby
2 Jens Jensen i Højrup
3 Niels Jensen i Bjert
4 Anders Lauridsen i Dalby i Haderslevhus amt
5 Peder Jensen i Herslev
6 Poul Thomsen i Rollesmølle.

540 Karen Pedersdatter i Ejstrup. 26.6.1783, side 170.
E: Jeppe Nielsen. B:
1) Karen Jepsdatter 24
2) Peder Jepsen 22
3) Maren Jepsdatter 16.
FM:
1 Christen Brødsgaard i Jordrup
2 Niels Brødsgaard i Brødsgård i Harte sogn.

541 Anne Christensdatter i Gødsbøl. 28.4.1783, side 179.
E: Jens Madsen. B:
1) Christen Jensen 10
2) Mette Jensdatter 7
3) Joen Jensen 5
4) Mads Jensen 3.
FM:
1 Peder Christensen i Skødebjerg
2 Peder Lauridsen i Tofthøj
3 Morten Corneliussen i Nebel i Vorbasse sogn
4 Niels Madsen.

542 Karen Lauridsdatter i Harte. 27.6.1783, side 183.
E: Niels Jensen. B:
1) Kirsten Nielsdatter 16
2) Anne Nielsdatter 14
3) Gunder Sofie Nielsdatter 10
4) Mette Nielsdatter 8
5) Jens Nielsen 6
6) Margrethe Nielsdatter 4.
FM:
1 Peder Poulsen i Vranderup
2 Iver Buhl i Harte
3 Søren Pedersen i Lundgård i Harte sogn
4 Hans Jensen i Ejstrup
5 Peder Jensen i Egholt.

543 Lene Lauridsdatter i Skærbæk i Taulov sogn. 28.6.1783, side 194.
E: Hans Eriksen. B:
1) Erik Hansen 8
2) Laurids Hansen 7
3) Anne Marie Hansdatter 6
4) Carl Hansen 4½.
FM:
1 Anders Lauridsen i Skærbæk
2 Thomas Hansen i Skærbæk
3 Peder Jensen i Skærbæk.

544 Mette Pedersdatter Bjerre, ugift i Stenderup i Eltang sogn. 22.8.1782, side 202.
A:
1) bror Jens Pedersen Bjerre i Tiufkær
2) bror Claus Pedersen Bjerre, korporal i True i Svenstrup sogn ved Randers, død. 2B:
a Peder Clausen 17, der døde 22.8.1781
b Claus Clausen 10
3) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Oluf Nielsen i Håstrup. 5B:
a Niels Olufsen i Erritsø
b Peder Olufsen i Stenderup
c Laurids Olufsen 22, i Holsten
d Christoffer Olufsen i Håstrup
e Anne Olufsdatter
4) søster Karen Pedersdatter, [skifte 28.2.1775 lbnr.338], var g.m. Søren Christensen i Håstrup. 3B:
a Anne Hansdatter gift i Starup
b Karen Hansdatter g.m. Mads Pedersen i Løjt sogn
c Peder Hansen i Bredstrup.

545 Maren Sørensdatter i Lille Velling. 21.6.1783, side 226. (Skiftebrev).
E: Johan Lentz.
Første ægteskab med Henrik Fentz, skomager i Kolding. B:
1) Christen Fentz, uvist hvor
2) Søren Fentz, smed i Pjedsted
3) Hans Peder Fentz, tobaksplantør i Århus, men har borgerskab i Fredericia
4) Mette Johanne Fentz g.m. Gustav, aftakket rytter i Kolding.

546 Oluf Jensen i Kongsted. 27.9.1783, side 229.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Søren Thygesen, sognefoged i Kongsted. B:
1) Maren Olufsdatter 9
2) Dorthe Olufsdatter 7
3) Karen Olufsdatter 4
4) Jens Olufsen 2.
FM:
1 Poul Nielsen i Håstrup
2 Jens Jørgensen i Håstrup
3 Jørgen Nielsen i Brøndsted.

547 Hans Jørgensen i Håstrup i Smidstrup sogn. 11.10.1783, side 240.
E: Malene Sørensdatter. B:
3) Søren Hansen 29
4) Jesper Hansen 25
5) Anne Kirstine Hansdatter 19
6) Frederik Hansen 13.
FM:
1 Joen Jensen i Håstrup
2 Christen Olufsen i Tiufkær.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 15.12.1752. B:
1) Jens Hansen Ravn 41, i Erritsø
2) Jørgen Hansen Ravn 38, i Håstrup.

548 Kirsten Jørgensdatter i Højen. 9.10.1783, side 257.
E: Niels Jensen. B:
1) Jens Nielsen i Højen
2) Jørgen Nielsen 27, på stedet
3) Hans Nielsen 25, på stedet
4) Niels Nielsen 22
5) Morten Nielsen 16
6) Bodil Nielsdatter 13.
FM:
1 farbror Iver Jensen i Ammitsbøl
2 Jens Lassen i Højen.

549 Margrethe Andersdatter i Erritsø. 5.3.1783, side 267. (Skiftebrev).
B:
1) Maren Hansdatter g.m. Jens Madsen Høst i Store Velling.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Ditlev Thuesen.

550 Jeppe Lauridsen på Højen Mark. 9.10.1783, side 271.
E: Anne Olufsdatter. LV: Jeppe Pedersen. B:
1) Oluf Jepsen
2) Laurids Jepsen
3) Kirsten Jepsdatter.

551 Anne Pedersdatter og søster Margrethe Pedersdatter i Bjert. 3.9.1783, side 276.
A:
1) mor Marie Sørensdatter g.m. Jens Christensen, sognefoged i Bjert
2) bror Søren Pedersen 20, i Bjert
3) søster Elisabeth Pedersdatter i Bjert.
FM:
1 Søren Sørensen i Bjert
2 Søren Enemærke i Skibdræt mølle.
Arv efter afdødes far Peder Pedersen.

552 Mette Andersdatter Fischer i Rødby. 2.8.1783, side 278.
A:
1) halvbror Peder Andersen i Nygaard Barakker
2) halvbror Jens Andersen 16
3) halvsøster Johanne Andersdatter 13.
FM: stedfar Niels Andersen i Starup.
Arv efter afdødes far Anders Pedersen Fischer, skifte 13.11.1781.
Arv efter afdødes mor Mette Clemensdatter, skifte 22.11.1759.

553 Hans Caspersen i Gamst i Anst sogn. 29.7.1783, side 284.
E: Ellen Sørensdatter. LV: Mads Pedersen i Gamst. B:
1) Casper Hansen 18
2) Mads Hansen 15
3) Agnethe Hansdatter 12
4) Søren Hansen 10
5) Morten Hansen 7.
FM:
1 Hans Sørensen i Gamst
2 Jeppe Nielsen i Gamst.

554 Peder Madsen i Gamst i Anst sogn. 30.7.1783, side 289.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Hans Sørensen i Gamst. B:
1) Mads Pedersen 15
2) Laurids Pedersen 13
3) Johanne Pedersdatter 10
4) Sidsel Cathrine Pedersdatter 5
5) Hans Pedersen 1.
FM:
1 Laurids Lauridsen i Lille Anst
2 Jeppe Nissen i Gamst
3 Mads Pedersen i Gamst.
Aftægtskontrakt af 2.4.1759 til afdødes nu afdøde forældre Mads Pedersen og Johanne Pedersdatter.
Desuden nævnes
1 afdødes bror Jochum Madsen
2 afdødes bror Iver Madsen.

555 Maren Jensdatter i Erritsø. 30.8.1783, side 302.
E: Sivert Hansen. B:
4) Christen Sivertsen 9.
FM: Niels Pallesen i Fredericia.
Første ægteskab med Christen Pedersen. B:
1) Jens Christensen 28, på stedet
2) Anne Christensdatter 25
3) Peder Christensen.
FM:
1 Lauge Nielsen i Erritsø
2 Jeppe Nielsen i Erritsø.

556 Christen Eriksen i Seest. 25.10.1780, side 314.
Enkemand efter Kirsten Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1779. B:
1) Erik Christensen, forvalter på Rosenholm
2 Kirstine Marie Christensdatter 17
3) Christen Christensen 15.

557 Alexander Pedersen i Bindeballe. 29.11.1783, side 554.
E: Birthe Hansdatter. LV: Søren Smed i Nørup. B:
1) Anne Marie Alexandersdatter.
FM: Jens Poulsen i Randbøl.

558 Registrering på Låge [i Sindbjerg sogn]. 21.3.1783, side 556.
Registrering efter Laurids Buch til Randrup [i Vinkel sogn] i Hald amt, der døde på Låge 21.3.1783.
[Skifte Hald amt 22.3.1783 lbnr.146].

559 Jacob Kruse på Hvolgård. 24.2.1781, side 559.
A:
1) mor Elisabeth Maria Winding, enke efter [Hans Jacobsen] Kruse til Hvolgård, [begravet Langskov 6.2.1765]
2) bror Andreas [Winding] Kruse til Hvolgård
3) bror Hans Kruse til Lydumgård ved Varde
4) søster [Elisabeth Kirstine Kruse] gift med Peter Johan Bødtker til Klostermølle med Skanderborg
5) søster [Kirstine Cathrine Kruse] g.m. Christen Gundorph Vissing i Skanderborg
Afdøde boede tidligere på Låge, men døde på Hvolgård 22.2.1781.

560 Christian Carl Brasen, vagtmester i Hjarup. 9.10.1783, side 601.
E: Mette Jacobsdatter Bastrup. LV: Søren Bastrup. B:
1) Ulrikke Eleonora Brasen 18
2) Christian Holger Brasen 16
3) Christoffer Brasen 14.
FM: Almer, løjtnant.

561 Poul Nielsen i Tiufkær. 16.4.1783, side 606.
E: Else Jørgensdatter. LV: Oluf Jensen. B:
1) Niels Poulsen 11
2) Anne Marie Poulsdatter 8
3) Jørgen Poulsen 6
4) Søren Poulsen 3.
FM:
1 Peder Jensen i Tiufkær
2 Christen Christensen i Tiufkær
3 Hans Sørensen i Tiufkær.

562 Anne Jensdatter i Jelling. 25.7.1783, side 609.
E: Jens Jørgensen. B:
1) Jens Jensen 5¾
2) Jørgen Jensen 1.
FM: morbror Peder Jensen i Jelling.

563 Hustru i Rugsted. 4.2.1783, side 613.
E: Jens Bertelsen, skrædder. B:
1) Bertel Jensen 31, uvist hvor
2) Peder Jensen
3) Anne Jensdatter 24
4) Jesper Jensen 21.
FM:
1 Laurids Pedersen i Søgård på Engelsholm gods
2 Peder Pedersen i Tingkærhus på Engelsholm sogn
3 Nis Hansen.

564 Oluf Jespersen i Rugsted. 4.2.1783, side 616.
E: Maren Olufsdatter. LV: bror Mads Olufsen i Vesterby. B:
1) Jesper Olufsen 23.
FM: Peder Jepsen i Vester Nebel.

565 Niels Hansen i Stovstrup. 1.8.1783, side 618.
E: Margrethe Frederiksdatter. LV: Hans Nielsen 20
2) Frederik Nielsen 18
3) Jørgen Nielsen 11.

566 Mette Hansdatter i Egholt i Lejrskov sogn. 14.10.1783, side 619.
E: Niels Pedersen. B:
1) Johanne Nielsdatter 6½
2) Else Nielsdatter 3½
3) Peder Nielsen 18 uger.
FM:
1 morbror Tulle Hansen, søn af Hans Tullesen i Lejrskov
2 farbror Laurids Pedersen i Egholt
3 farbror Mads Pedersen på Røjgård.
Afdødes far var Peder Nielsen, fæster af denne gård under Røjgård [i Gesten sogn].

567 Bodil Lauridsdatter på Clausholm i Skibet sogn. 21.10.1783, side 629.
E: Jens Clausen. B:
1) Marie Jensdatter 14.

568 Jens Terkildsen i Andkær i Gauerslund sogn. 8.10.1783, side 637.
E: Johanne Hansdatter. LV: Jens Bjerre i Andkær. B:
1) Terkild Jensen 16
2) Hans Jensen 14
3) Peder Jensen 10
4) Laurids Jensen 8.
FM:
1 farbror Niels Terkildsen, skrædder i Sellerup
2 Thomas Hovgaard i Andkær
3 Jens Kring i Andkær
4 Jens Christensen Hjuler, sognefoged i Højen.

569 Iver Poulsen i Gudsø i Eltang sogn. 7.4.1783, side 680.
E: Anne Tullesdatter. LV: Hans Iversen i Søholmgård. B:
1) Kirsten Iversdatter 2½.
FM: [Thomas] Vinding i Gudsø mølle [i Taulov sogn].

570 Maren Pedersdatter i Nørre Bjert. 25.4.1783, side 689. (Skiftebrev).
E: Henrik Nikolajsen. B:
1) Nikolaj Henriksen 28, i Skærbæk
Marie Nikolajsdatter 23.
FM: Claus Jensen i Bjert.

571 Nikolaj Christensen i Egtved. 24.7.1783, side 692.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Hans Nielsen i Egtved.
Arvinger kendes ikke.

572 Anne Lauridsdatter i Ågård i Starup sogn. 23.1.1783, side 694.
E: Thomas Jensen. B:
1) Anne Margrethe Thomasdatter 4
2) Johanne Thomasdatter 2.
FM:
1 Anders Nielsen i Tiufkær
2 Peder Lundholt i Store Velling.

573 Anne Kirstine Christensdatter i Brøndsted. 15.4.1783, side 712.
E: Gotlieb Demuth, skoleholder. A:
1) søster Bodil Christensdatter g.m. Hans Sørensen i Store Anst
2) søster Maren Christensdatter på Fyn
3) bror Jacob Christensen i Holsten
4) bror Poul Christensen i Holsten.

574 Maren Nielsdatter i Pjedsted. 10.2.1783, side 717.
E: Niels Johansen. B:
1) Niels Nielsen 15
2) Johan Nielsen 8
3) Christen Nielsen 6
4) Margrethe Nielsdatter 4
5) Jens Nielsen 2.
FM: Niels Mortensen i Pjedsted.

575 Enevold Nielsen i Uve i Ringive sogn. 18.6.1783, side 721.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Andersen i Hesselbjerge i Thyregod sogn. B:
1) Niels Enevoldsen i Strib på Fyn
2) Jens Enevoldsen 23
3) Hans Enevoldsen 20
4) Johanne Enevoldsdatter 16.
FM:
1 Erik Poulsen i Trøgelborg [i Ringive sogn]
2 Niels Madsen i Uve
3 Johannes Nielsen i Uve.

576 Christian Svendsen i Vester Nebel. 4.11.1782, side 727.
E: Anne Kirstine Bentsdatter. LV: Peder Hansen i Nebel.
Jens Lauridsen i Ferup er værge for børn, hvis navne ikke angives.

577 Maren Jensdatter i Skærup. 5.2.1783, side 730.
E: Palle Andersen. A:
1) søster Karen Jensdatter 34
2) søster Anne Jensdatter 28
3) Mette Jensdatter 24
4) halvsøster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Jørgensen Høl i Smidstrup.
FM:
1 Oluf Sørensen i Damkær
2 Niels Pedersen Ravn i Skærup.

578 Hans Holbæk i Gelballe. 13.2.1783, side 733.
E: Anne Sofie Johansdatter. B:
1) Christian Hansen 10.

579 Mette Cathrine Madsdatter i Kongsted. 17.11.1783, side 734.
E: Hans Nielsen. B:
1) Niels Hansen 6
2) Kirsten Hansdatter 4
3) Mads Hansen 2.

580 Hans Christensen Møller i Kolding Slotsmølle aftægtshus. 7.10.1782, side 736. (Skiftebrev).
E: Maren Hansdatter. LV: Nikolaj Jørgensen, slotsmøller. B:
3) Christian Hansen Møller 32, på Bregentved
4) Cathrine Marie Møller i København
5) Dorthe Møller i København.
FM: Laurids Aagaard, skævetækker.
Af første ægteskab B:
1) Christen Hansen 52
2) Gertrud Hansdatter g.m. en linnedvæver i København.

581 Cathrine [Jørgensdatter] Bang i Stovstrup. 21.10.1782, side 768.
E: Niels Hansen Møller. B:
1) Jørgen Nielsen Møller 29, i København
2) Peder Nielsen Møller 27, på stedet
3) Jacob Nielsen Møller 25, skriverkarl i Århus
4) Rasmus Nielsen Møller 19, student i København
5) Catherine Kirstine Møller 12.
FM:
1 morbror [Claus Jørgensen] Bang, præst i Pjedsted
2 morbror Peder Bang i Fredericia
3 morbror Henrik Bang i Tårup.

582 Christen Jepsen i Harte. 19.9.1782, side 802.
E: Anne Nielsdatter. LV: Knud Jensen i Kolding. B:
1) Jeppe Christensen 16
2) Kirsten Christensdatter 11
3) Mette Christensdatter 9
4) Anne Christensdatter 5½
5) Johanne Christensdatter 2½
6) Christen Christensen, fødet efter faders død.
FM:
1 Hans Pedersen i Vester Nebel
2 Mathias Johansen i Harte
3 Søren Pedersen i Harte
4 Jacob Jørgensen i Harte
5 Søren Jensen i Harte
6 Hans Thomsen i Bramdrup.

583 Christen Mikkelsen i Hesselballe. 27.2.1783, side 821.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 8.
FM: Erik Nielsen.

584 Maren Rasmusdatter i Tiufkær i Smidstrup sogn. 25.1.1783, side 839.
E: Jes Mathiassen. B:
1) Frederik Jessen 13
2) Anne Jesdatter 6
3) Lucie Jesdatter 1½.
FM:
1 morbror Knud Rasmussen i Almind
2 Christen Ravn i Tiufkær
3 Hans Hansen i Tiufkær.

585 Christian Hansen på Kølholt [i Skibet sogn]. 9.9.1783, side 855.
E: Maren [Andersdatter] Høje. LV: Jens Nellemann på Lerbæk. B:
1) Anders Hansen 3.
FM: fasters søn Jes Hansen i Skølvad i Jernved sogn i Riberhus amt.
Bevilling til uskiftet bo af 2.5.1783.
Samfrændeskifte 9.9.1783.

586 Mikkel Lauridsen, kirkebonde i Gauerslund sogn. 8.2.1783, side 861.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Niels Thomsen i Brejning. B:
1) Lauge Mikkelsen 21
2) Anne Mikkelsdatter 18
3) Maren Mikkelsdatter 15
4) Søren Mikkelsen 12
5) Hans Mikkelsen 9.
FM:
1 Mads Rand i Andkær
2 Søren Hansen i Børup
3 Anders Sørensen i Gauerslund.

587 Peder Christensen Bonde i Jelling. 26.7.1783, side 869.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Møller i Jelling. B:
1) Poul Pedersen 12¾
2) Anne Kirstine Pedersdatter 10.
FM: farbror Hans Christensen i Lildfrost.

588 Johanne Nielsdatter i Ankelbo i Grene sogn. 4.12.1783, side 877.
E: Niels Iversen. B:
1) Johanne Nielsdatter 9
2) Niels Nielsen 4
3) Iver Nielsen 2.
FM:
1 Hans Sørensen i Gammelby i Ringive sogn
2 Jørgen Nielsen i Gammelby.
Desuden nævnes enkemandens bror Mads Iversen i Stormsgård i Grene sogn.

589 Søren Eriksen i Usseltoft i Brande sogn. 15.4.1782, side 881.
Forlovet med Maren Jensdatter. LV: far Jens Madsen i Flø. A:
1) søster Johanne Eriksdatter g.m. Haagen [Jensen] i Kollund i Rind sogn
2) søster Karen Eriksdatter g.m. Søren Christensen på Christianshede
3) søster Maren Eriksdatter g.m. Peder [Christensen Donnerup] i [Store] Hestlund i Give sogn
4) halvsøster Anne Eriksdatter på Brandholm
5) halvsøster Anne Lauridsdatter g.m. Jens [Hansen] Harrild i Ejstrup sogn
6) halvsøster Sidsel Lauridsdatter hos far Laurids [Pedersen] Usseltoft
7) halvbror Laurids Eriksen, død. 3B:
a Jens Lauridsen
b Sofie Lauridsdatter
c Anne Lauridsdatter.

590 Kirsten Sørensdatter i Jelling. 24.3.1783, side 898.
E: Laurids Christian Lund. B:
1) Søren Lauridsen.
FM:
1 morbror Jens Sørensen i Bisgård i Malling sogn
2 morbror Søren Sørensen i Bisgård i Malling sogn.

591 Maren Thomasdatter i Jelling. 7.6.1783, side 901.
E: Oluf Nielsen. B:
1) Johanne Olufsdatter, der ægter Henrik Nielsen, der overtager gården.

592 Jeppe Lauridsen i Hattenborghus på Højen Mark. 9.10.1783, side 904.
E: Anne Olufsdatter. LV: Jeppe Pedersen i Horsted. B:
1) Oluf Jepsen 27, på stedet
2) Kirsten Jepsdatter 25
3) Laurids Jepsen 23, på stedet.
FM: morbror Jørgen Olufsen i Ammitsbøl.

593 Markus Jacobsen i Jelling. 22.10.1783, side 908.
E: Karen Jepsdatter. LV: far Jeppe Nielsen. B:
1) Jeppe Markussen 19½
2) Anne Marie Markusdatter 17
3) Jacob Markussen 14
4) Mads Markussen 11
5) Maren Markusdatter 6
6) Niels Markussen 3
7) Jens Markussen 24 uger.
FM: ældste farbror Jens Jacobsen i Jelling.

594 Mette Kirstine Andersdatter i Ejstrup i Harte sogn. 26.6.1783, side 913.
E: Jens Jensen, sognefoged. B:
1) Jens Jensen 15
2) Else Jensdatter 14
3) Anders Jensen 13
4) Anne Jensdatter 12
5) Peder Jensen 11
6) Maren Jensdatter 9
7) Mette Marie Jensdatter 5.
FM:
1 Knud Jensen i Påby
2 Jens Jensen i Hjarup
3 Niels Jensen i Bjert
4 Anders Lauridsen i Dalby i Haderslevhus amt
5 Peder Jensen i Herslev
6 Poul Thomsen i Rollesmølle.

595 Søren Hansen i Rugsted. 1.2.1783, side 919.
E: Else Olufsdatter. LV: Iver Jensen. B:
1) Maren Sørensdatter 11
2) Søren Sørensen 7
3) Maren Sørensdatter 4.
FM:
1 morbror Hans Olufsen
2 morbror Søren Olufsen i Ammitsbøl.

596 Johan Just i Skærup. 18.10.1783, side 920.
E: Marie Iversdatter.
Arvinger angives ikke.

597 Marie Jørgensdatter i Nørre Bjert. 25.4.1783, side 921.
E: Jørgen Sørensen. B:
1) Jørgen Jørgensen 34, farer til søs
2) Grethe Jørgensdatter g.m. Søren Post i Kolding
3) Inger Jørgensdatter 28
4) Dorthe Jørgensdatter 24
5) Maren Jørgensdatter 20.
FM: Jørgen Jensen Dahl i Bjert.

598 Enevold Sørensen i Jelling. 10.6.1783, side 922.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Søren Christensen i Jelling. B:
1) Mette Enevoldsdatter.

599 Marie Mikkelsdatter i Skovsgård [i Sønder Vilstrup sogn]. 23.11.1782, side 925.
E: Jørgen Bruun. A:
1) mor Malene Bertelsdatter
2) bror Hans Mikkelsen Høgh i Vilstrup
3) søster Maren Mikkelsdatter 32
4) søster Mette Mikkelsdatter 20.

600 Johanne Sejersdatter i Vester Gesten. 13.10.1782, side 927.
E: Anders Nielsen. B:
1) Anne Dorthe Andersdatter 18
2) Hartvig Andersen 12.
FM:
1 Jens Skjød
2 Peder Svende i Vester Gesten.

601 Christence Jørgensdatter i Børup. 2.12.1783, side 928.
Enke. B:
1) Mikkel Mikkelsen på stedet
2) Christian Mikkelsen 25.

602 Kirstine Margrethe Jensdatter i "Bøvl Norge" [i Sønder Omme sogn] . 28.6.1783, side 931.
E: Niels Hansen. B:
1) Dorthe Marie Nielsdatter 6.
FM: morfar Jens Jensen i "Bøvl Norge".

603 Vibe Amalie Jepsdatter i Ferup. 22.12.1783, side 934.
E: Christen Pedersen, smed. B:
1) Johanne Christensdatter 13
2) Maren Christensdatter 7
3) Cathrine Christensdatter 3
4) Jeppe Christensen 9 mdr.
FM:
1 Thor Madsen i Ferup
2 Peder Hansen i Ferup.

604 Margrethe Hansdatter i Seest. 30.12.1783, side 936.
E: Steffen Jensen. B:
1) Karen Steffensdatter 5
2) Grethe Steffensdatter 2.

605 Mette Nielsdatter i Børup. 17.11.1783, side 938.
Enke efter Jens Rasmussen. A:
1) halvbror Hans Jørgen Rasmussen
2) halvsøster Cathrine Stolpenberg g.m. Jørgen Uldum.

606 Marie Jensdatter i Skærbæk i Taulov sogn. 24.5.1783, side 941.
E: Peder Iversen. B:
1) Jens Pedersen, uvist hvor
2) Kjeld Pedersen i Fredericia
3) [Karen Pedersdatter] g.m. Hans Sørensen i Skærbæk.

607 Hans Thygesen i Stubberup i Højen sogn. 24.1.1783, side 942.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jeppe Christensen i Højen. A:
1) bror Mads Thygesen i Pjedsted, skifte 12.3.1777 lbnr.466]. 4B:
a Margrethe Madsdatter 13
b Kirsten Madsdatter 11
c Thyge Madsen 8
d Maren Madsdatter 7
FM: stedfar Peder Jørgensen i Pjedsted
2) bror Peder Thygesen i Kolding
3) søster Maren Thygesdatter g.m. Hans Madsen i Gauerslund
4) bror Jens Thygesen i Gelballe
5) søster Anne Thygesdatter, enke efter Hans Thomsen i Gelballe.

608 Jochum Bolvig, ugift på Nebbegård [i Gårslev sogn] i Holmans herred. 7.5.1782, side 948.
A:
0) forældre [Enevold Madsen Bolvig, død 1732 og Karen Bang, skifte slut 6.3.1734]
1) bror Laurids Bolvig til Nebbegård
2) søster Mette Kirstine Bolvig, på stedet.
Mors første ægteskab med [Jochum Risom til Nebbegård, død 1709]. B:
3) halvsøster Sofie [Eleonora] Risom, død. Første ægteskab med Hans Lauridsen, [dvs. Laurids Hansen, farver] i Fredericia, [skifte Fredericia 25.9.1724 lbnr.408]. B:
a Hans Nikolaj Lauridsen, guldsmedesvend i København
Sofie Risoms andet ægteskab med Christen [Madsen] Hesbjerg i Fredericia. B:
b Mads Hesbjerg ved infanteriet i Ålborg
c Karen Hesbjerg g.m. en rytter i Odense
d Johanne Hesbjerg, jordemoder, gift i Odense
4) halvsøster Eleonora Cathrine Risom, død, var g.m. Esben Pedersen på Store Hesbjerg [i Ubberud sogn] på Fyn. 4B:
a Peder Esbensen på Favrskov Ellegård, død. 3 børn, hvis navne ikke kendes
b Jytte Cathrine Esbensdatter gift i Sanderum sogn på Fyn
c Karen Esbensdatter gift i Vissenbjerg sogn på Fyn
d Anne Cathrine Esbensdatter i Odense, død. Børn, hvis navne ikke kendes.

609 Niels Jensen, strikmager og hustru Maren Poulsdatter i Ammitsbøl. 28.6.1783, side 955.
Af hendes første ægteskab B:
1) Maren Videsdatter 20.
FM:
1 morbror Mikkel Poulsen i Nørre Vilstrup
2 morbror Søren Poulsen i Nørre Vilstrup
Afdøde mand kom til Ammitsbøl som barn af ukendte forældre.

610 Jens Christiansen og hustru i Store Anst. 25.4.1783, side 966.
B:
1) Elisabeth Jensdatter 40 i Ravsted ved Tønder
2) Peder Jensen 36, i Skanderup
3) Christian Jensen 34, i Lunderskov
4) Poul Jensen 32, i København
5) Thomas Jensen 28.

611 Niels Jørgensen i Store Velling. 20.6.1783, side 972.
E: Johanne Marie Nielsdatter. LV: Niels Mikkelsen. B:
3) Niels Nielsen 7
4) Maren Nielsdatter 5.
FM: Poul Andersen Kroed i Store Velling.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Nielsen, sadelmager i Horsens
2) Søren Nielsen, livgarder i København.

612 Hans Hansen, skrædder i Seest. 30.7.1781, side 977.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Niels Pagh i Seest. B:
1) Mette Kirstine Hansdatter 10
2) Margrethe Hansdatter 7
3) Morten Hansen 4
4) Ida Kirstine Hansdatter 28 uger.
FM: fars stedfar Morten Olufsen i Kolding.

613 Peder Taase i Hakenø i Børup skov i Taulov sogn. 8.12.1783, side 979.
Arvinger angives ikke.

614 Maren Møller i Viuf. 1.10.1783, side 979.
B:
1) Dorthe Christensdatter Møller 36
2) Jens Christensen Møller 32.

615 Abelone Nielsdatter i Børup i Taulov sogn. 23.9.1782, side 981.
E: Oluf Jacobsen, smed. A:
1) bror Søren Nielsen i Stovstrup, død. 5B:
a Maren Sørensdatter g.m. Niels Elkrog i Børup
b Anne Sørensdatter i Oddersted, enke efter Peder Clausen
c Karen Sørensdatter 40, i Børup
d Maren Sørensdatter 40 g.m. Troels Jensen i Haderslev
Niels Sørensen 34, i Kongsted
2) søster Sidsel Nielsdatter på Fyn, død. 1søn
3) søster Anne Nielsdatter. Første ægteskab med Jens Lauridsen. Andet ægteskab med Niels Pedersen i Herslev. 3B:
a Dorthe Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Herslev
b Peder Nielsen 50, i Nyborg
c Jeppe Nielsen i Vejle, død. 4B:
1 Niels Jepsen i Vejle, død. 1B:
x Henrik Nielsen 16, i Bredballe på Tirsbæk gods.
FM: Deyer, degn i Emming?
2 Margrethe Jepsdatter g.m. Bertel Pedersen i Drostrup [i Læborg sogn] i Ribe amt
3 Laurids Jepsen i Vejle
4 Gregers Jepsen i Vejle.

616 Mette Lauridsdatter Eltang. 1.6.1784, side 1014.
E: Jacob Jensen. B:
4) Birthe Jacobsdatter 5
5) Karen Jacobsdatter 4
6) Jens Jacobsen 1.
FM:
1 farbror Peder Jensen i Skærbæk
2 farbror Peder Jensen i Gudsø
3 Rasmus Hansen i Mosevrå
Af første ægteskab B:
1) Helene Jensdatter 11
2) Niels Jensen 6
3) Anne Marie Jensdatter 6.
FM: Laurids Thuesen i Børup.

617 Mette Lauridsdatter i Dons i Almind sogn. 12.5.1784, side 1021.
E: Jens Andersen. B:
1) Inger Jensdatter 2
2) Anne Marie Jensdatter, der døde nogle få dage efter sin mor, 14 dage gammel.
FM: morfar Laurids Jensen i Lilballe.

618 Christian Jensen i Børup i Taulov sogn. 24.5.1783, side 1032.
A:
1) bror Jacob Jensen i Lyng
2) halvsøster Antoinette Jensdatter i Eltang.
Desuden nævnes afdødes farbror Oluf Jacobsen i Børup.

619 Else Johansdatter i Hjelmdrup i Egtved sogn. 14.5.1784, side 1035.
E: Hans Møller. B:
1) Peder Hansen Møller 8
2) Johan Hansen Møller 4.
FM: Hans Rohde i Bølling.

620 Karen Jørgensdatter i Lille Almstok i Vorbasse sogn. 15.1.1784, side 1039.
E: Christen Jensen. B:
1) Maren Christensdatter 13
2) Jens Christensen 10
3) Jørgen Christensen 7
4) Mads Christensen 4.
FM:
1 Vilhelm Fitzen i Frederiksnåde
2 Christen Hansen i Plovslund i Grene sogn
3 Knud Pedersen i Frederiksnåde
4 Johan Pedersen Eldschläger i Frederiksnåde.

621 Erik Poulsen i Nørre Vilstrup i Skibet sogn. 13.4.1784, side 1044.
E: Anne Sørensdatter. LV: [Offer Jørgensen] Bang, præst i Skibet. B:
2) Inger Eriksdatter 13
3) Søren Eriksen 10
4) Mads Eriksen 5
5) Karen Eriksdatter 4
6) Maren Eriksdatter 9 mdr.
FM: farbror Mads Poulsen i Rugballe i Jelling sogn.
Af første ægteskab B:
1) Poul Eriksen 28.

622 Anders Nielsen i Bindeballe. 12.6.1784, side 1053.
E: Karen Christensdatter. LV: Anders Thomsen i Spjarup. B:
1) Niels Andersen 24.
FM: Thomas Sørensen i Vonsild.

623 Cathrine Norre i Skovdallund [i Jelling sogn]. 7.8.1783, side 1056.
E: Jacob Dupont.
Første ægteskab med Frands Ludvigsen, [skifte Fredericia 27.1.1752 lbnr.735]. B:
1) Moses Frands Ludvigsen i Fredericia
2) Susanne Frandsdatter g.m. Jacob Feber i Fredericia
3) Isak Ludvigsen i Fredericia.
Andet ægteskab med Jacob Demorai, [skifte Fredericia 12.9.1769 lbnr.1003]. B:
4) Jacob Demorai på Skovdallund
5) Abraham Demorai på Skovdallund
6) Peder Demorai i Fredericia.

624 Anne Jensdatter i Herslev. 10.8.1784, side 1098.
E: Niels Jepsen. A:
1) bror Peder Jensen 43 i Tolstrup
2) søster Kirsten Jensdatter 40
3) søster Maren Jensdatter g.m. Morten Frederiksen i Almind.

625 Christen Christensen i Seest. 7.8.1784, side 1115.
E: Anne Christensdatter. LV: Jørgen Johansen Vintermann i Seest. B:
5) Maren Christensdatter 4
6) Else Christensdatter 1.
FM:
1 Christen Christensen i Vranderup
2 Hans Jepsen i Seest.
Første ægteskab med Maren Christensdatter. B:
1) Christen Christensen 30, i København
2) Jeppe Christensen 26, skibstømrer
3) Niels Christensen 29, farversvend i København
4) Mads Christensen 24.

626 Maren Nielsdatter i Gauerslund. 4.2.1784, side 1137.
E: Mads Sørensen Hvid. B:
1) Jens Madsen 13
2) Cathrine Sofie Madsdatter 10
3) Niels Madsen 5
4) Gertrud Madsdatter 1.
FM:
1 Hans Hansen i Børkop
2 Niels Sørensen Møller i Sellerup
3 Søren Hansen i Tingskov
4 Niels Pedersen i Store Velling.

627 Anne Mikkelsdatter i Børkop i Gauerslund sogn. 6.4.1784, side 1154.
E: Peder Hansen.
Første ægteskab med Hans Jørgensen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 23.
FM: Kaj Madsen i Herslev Højrup.
Andet ægteskab med Anders Hansen, skifte 14.11.1775 lbnr.366. B:
2) Hans Andersen 19
3) Anne Kirstine Andersdatter 15.
FM:
1 [farbror] Peder Hansen i Gauerslund
2 [fars svoger] Jens Bjerre i Andkær.

628 Hans Tullesen i Lejrskov. 2.6.1784, side 1173.
E: Else Jensdatter. LV: Niels Tullesen i Øster Gesten. B:
1) Mette Hansdatter, død. E: Niels Pedersen i Egholt, nu g.m. søsteren Kirsten. B:
a Peder Nielsen 21
b Karen Nielsdatter 18
2) Tulle Hansen 34
3) Anne Magdalene Hansdatter 30, g.m. Anders Olufsen i Egholt
4) Kirsten Hansdatter 23, g.m. Niels Pedersen i Egholt.

629 Jens [Pedersen] Thuesen i Erritsø. 5.6.1784, side 1183.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Søren Thuesen i Stovstrup. B:
1) Stinne Jensdatter 5
2) Maren Jensdatter 3
3) Peder Jensen 6 mdr.
FM:
1 Thomas Bjerregaard i Egum
2 Anders Thuesen i Egum
3 Mikkel Nielsen i Erritsø.

630 Svend Sørensen Slot, jagtbetjent i Bjert i Eltang sogn. 1.6.1784, side 1192.
E: Birthe Marie Lauridsdatter. LV: von Müllertz, løjtnant i Bjert. B:
1) Søren Svendsen 26, nyder pension af Kolding Hospital
2) Laurids Svendsen 25, i Horsens
3) Ludvig Svendsen 17
4) Ditlev Svendsen.
FM:
1 Jens Grundet i Bjert
2 Jens Nielsen i Bjert.

631 Maren Hansdatter i Højrup i Lejrskov sogn. 13.1.1784, side 1199.
E: Mads Jensen. B:
2) Jens Madsen 22.
FM: Knud Tullesen.
[Af første ægteskab] B:
Kirsten Andersdatter [Buch] g.m. [Hans Thomsen] Juul, degn i Vorbasse og Grene.

632 Søren Nielsen, smed i Bjerlev i Hvejsel sogn. 27.7.1784, side 1211.
E: Anne Kirstine Madsdatter. B:
3) Johanne Cathrine Sørensdatter 11
4) Mette Kirstine Sørensdatter 9
5) Mads Sørensen 7
6) Kirsten Sørensdatter 5.
FM: Christen Andersen, smed i Ildved, som beslægtet.
Af første ægteskab B:
1) Jens Sørensen, klokkestøber i Amsterdam.
Andet ægteskab med Johanne Pedersdatter, skifte 25.5.1771. B:
2) Niels Sørensen 19, uvist hvor.

633 Bent Frederik Hansen i Nollund Kloster i Grindsted sogn. 27.10.1783, side 1218.
E: Lene Lauridsdatter. LV: Hans Christoffersen i Dyvelsrække. B:
1) Laurids Bentsen 10
2) Hans Christoffer Bentsen 7
3) Anne Bentsdatter 5
4) Johanne Bentsdatter 3.
FM:
1 morbror Hans Lauridsen i Møbjerg i Omme sogn
2 fars halvbror Hans Bentsen på Juellingsholm i Omme sogn
3 Christen Iversen i Dyvelsrække.

634 Anne Olufsdatter i Store Hestlund [i Give sogn]. 5.7.1784, side 1224.
E: Christen Pedersen [Donnerup]. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Niels Andersen Vonge i Ulkær mølle [i Give sogn]
2) Birthe Christensdatter 26
3) Maren Christensdatter g.m. Jes Hansen i Skølvad i Jernved sogn
4) Oluf Christensen 20
5) Anne Cathrine Christensdatter 17
6) Anders Christensen 12.

635 Christen Jensen i Sønder Askær i Brande sogn. 22.4.1783, side 1229.
E: [Karen Nielsdatter]. LV: Søren [Jørgensen] i Bregnhoved i Give sogn. B:
1) Ellen Christensdatter 20
2) Niels Christensen 15
3) Karen Christensdatter 14
4) Anne Christensdatter 12
5) Jens Christensen 8
6) Laurids Christensen 6
7) Knud Christensen 3.
FM:
1 morbror Niels Nielsen i Hvollig i Borris sogn
2 farbror Niels [Jensen] Arreskov [i Harreskov i Assing sogn]
3 farbror Poul [Jensen] i Risbjerg [i Brande sogn]
4 morbror Peder [Nielsen] Askær.

636 Anne Mikkelsdatter i [Sandfeld] Bjerge i Brande sogn. 19.7.1784, side 1232.
E: Erik Lassen. B:
1) Laurids Eriksen 1 md.
FM: morbror Christen Mikkelsen [i] Togsvig [i Arnborg sogn].

637 Karen Markusdatter i Øgelund [i Give sogn]. 12.12.1783, side 1234.
E: Peder Mortensen. B:
1) Markus Pedersen.

638 Jochum Jensen, pensionist i Erritsø. 19.7.1784, side 1239.
E: Trine Nielsdatter. LV: Henrik Mouridsen i Erritsø. B:
1) Grethe Jochumsdatter 26
2) Maren Jochumsdatter 22
3) Niels Jochumsen 18
4) Jens Jochumsen 16
5) Jochum Jochumsen 10
6) Anne Jochumsdatter 8.
FM: Jacob Hansen i Erritsø.

639 Hustru i Ødsted. 23.3.1784, side 1241.
E: Niels Jørgensen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Lauridsen i Nørre Vilstrup
2) Niels Lauridsen
3) datter g.m. Henrik Bertelsen på Stubberup Hede
4) Mette Lauridsdatter.

640 Søren Olufsen i Pjedsted. 2.10.1783, side 1242.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Karen Sørensdatter 9
2) Dorthe Sørensdatter 6½
3) Anne Sørensdatter 4½
4) Mette Sørensdatter 2.
FM: Hans Jepsen i Pjedsted.

641 Jens Rasmussen i Store Velling. 20.5.1784, side 1244. (Skiftebrev).
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Anne Marie Jensdatter 4.
FM: Christian Christiansen.

642 Anne Cathrine Nielsdatter i Ågård i Starup sogn. 5.5.1784, side 1246.
E: Peder Christensen. B:
1) Christian Pedersen 2.

643 Hans Andersen i Slav i Vorbasse sogn. 9.8.1784, side 1256.
E: Else Davidsdatter. LV: Christen Nielsen. B:
1) Anders Hansen 9
2) David Hansen 4
3) Jens Hansen 6 mdr.
FM:
1 farbror Daniel Andersen i Hafdrup i Vamdrup sogn
2 farbror Jens Andersen i Skanderup
3 Peder Jacobsen i Egtved.

644 Anne Nielsdatter i Dyvelsrække i Grindsted sogn. 2.2.1784, side 1261.
E: Søren Jørgensen. B:
1) Jørgen Sørensen 28
2) Niels Sørensen 26
3) Anne Sørensdatter 22
4) Anne Kirstine Sørensdatter 20
5) Maren Sørensdatter 18
6) Poul Sørensen 12.

645 Anne Marie Jespersdatter i Nygaard Barakker. 7.4.1784, side 1265.
E: Jens Jacobsen. B:
2) Jesper Jensen 26
3) Kirsten Jensdatter 22
4) Maren Jensdatter 20.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hansen 32.
FM:
1 Peder Christensen i Nygaard Barakker
2 Christen Henriksen i Nygaard Barakker.

646 Sidsel Halkærsdatter Haahr i Ferup i Lejrskov sogn. 23.9.1784, side 1267.
E: Thor Madsen, sognefoged. B:
1) Holger Thorsen 3
2) Peder Buhl Thorsen 6 mdr
3) Søren Thorsen 6 mdr.
FM:
1 morfar Peder Buhl i Starup
2 Peder Hansen i Vester Nebel
3 Jens Lauridsen i Ferup.
Desuden nævnes enkemandens svoger Esper Nielsen på Dollerup Hede.

647 Jens Jacobsen i Jelling. 9.2.1784, side 1279.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Laurids Sørensen, sognefoged i Jelling. B:
1) Niels Jensen 20
2) Sofie Jensdatter 18
3) Maren Jensdatter 15
4) Jacob Jensen 12
5) Nikolaj Jensen 10
6) Anne Marie Jensdatter 6
7) Thomas Jensen 4
8) Kirsten Jensdatter 1½.
FM:
1 farbror Bertel Jacobsen i Jelling
2 Laurids Ulf i Vinding
3 Søren Hansen i Vinding
4 Nikolaj Jepsen i Vilstrup
5 Niels Madsen i Vilstrup.

648 Mette Pedersdatter i Vork i Egtved sogn. 3.6.1784, side 1288.
E: Jens Nielsen Yde. A:
1) mor Karen Madsdatter
2) bror Niels Pedersen i Vork
3) bror Jørgen Pedersen i Vork
4) bror Mads Pedersen, der rejste væk for 20 år siden. E: Sidsel Hansdatter i Eltang. 1B:
a Karen Madsdatter 20
5) søster Anne Pedersdatter 30, i København.

649 Anne Sørensdatter i Pjedsted. 3.11.1784, side 1299.
E: Christen Flarup. B:
1) Peder Christensen 9
2) Else Margrethe Christensdatter 5.
FM: Rasmus Pedersen i Pjedsted.

650 Andreas Nees i Amlund i Lindeballe sogn. 13.6.1782, side 1301.
E: Mette Madsdatter. LV: Mads Madsen. B:
1) Else Marie Andreasdatter 8
2) Engel Bartholine Andreasdatter 7
3) Cecilie Ulrikke Andreasdatter 3
4) Mathias Andreassen 1½.
FM: farbror Henning Ulrik Nees i Odense.

651 Mette Christensdatter i Viuf. 23.4.1784, side 1325.
E: Palle Nielsen. B:
1) Niels Pallesen 8
2) Kirstine Marie Pallesdatter 6.

652 Jens Kjær ved Kolding. 4.11.1784, side 1326.
E: Karen Jacobsdatter. B:
1) Jens Jensen i Højer
2) Cathrine Marie Jensdatter g.m. Doris, skrædder i Kloster
3) Kirsten Jensdatter i Flensborg
4) Birthe Jensdatter i Flensborg.

653 Niels Jørgensen i Mølgård i [Øster] Nykirke sogn. 17.3.1784, side 1328.
E: Mette Kirstine Jørgensdatter. LV: Rasmus Jørgensen i Haustrup [i Øster Nykirke sogn]. A:
1) søskendebarn Jens Jensen i Haustrup
2) søskendebarn Maren Jensdatter i Myllerup, enke efter Niels Markussen
3) søskendebarn Jens Sørensen i Haustrup
4) søskendebarn Mette Andersdatter i Skovbølling
5) søskendebarn Laurids Andersen i Souesdalhus? under Tårupgård.
Testamente konfirmeret 30.8.1784.

654 Else Poulsdatter i Seest. 5.1.1784, side 1343.
E: Ebbe Nikolajsen. B:
1) Nikolaj Ebbesen 17
2) Poul Ebbesen 10
3) Christen Ebbesen 8
4) Beege Cathrine Ebbesdatter 6
5) Jacob Ebbesen 4
6) Karen Ebbesdatter 2.
FM:
1 morbror Jacob Lunding i Bindeballe
2 morbror Jens Kærsgaard i Seest.

655 Hans Eriksen i Skærbæk i Taulov sogn. 11.11.1784, side 1348.
E: Mette Nielsdatter. B:
6) Karen Hansdatter 6 uger.
FM: Anders Pedersen i Borup.
Første ægteskab med Helene Lauridsdatter, [skifte 28.6.1783 lbnr.543]. B:
1) Erik Hansen 10
2) Laurids Hansen 9
3) Anne Marie Hansdatter 8
4) Carl Hansen 6
5) Henrik Hansen 4
FM:
1 Anders Lauridsen i Skærbæk
2 Thomas Hansen i Skærbæk
3 Peder Jensen i Skærbæk.

656 Gregers Madsen i Ødsted. 22.5.1784, side 1356.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Hans Buch, sognefoged i Ødsted. B:
1) Mads Gregersen 29, i Ødsted
2) Peder Gregersen 26
3) Maren Gregersdatter 19.
FM: fars halvbror Niels Thomsen i Ammitsbøl.

657 Johanne Jensdatter i Rugsted i Ødsted sogn. 26.1.1785, side 1370.
E: Peder Mikkelsen. B:
1) Mikkel Pedersen 18
2) Anne Pedersdatter 16
3) Jens Pedersen 13
4) Ellen Pedersdatter 8
5) Christen Pedersen 6
6) Rasmus Pedersen 3.
FM: morbror Søren Jensen i Randbøl.

658 Hans Jensen Hyby i Erritsø. 12.11.1784, side 1376.
E: Johanne Frandsdatter. LV: Jens Schmidt, musikant. A:
1) bror Niels Jensen 54, på stedet
2) søster Karen Jensdatter, gift i København
3) bror Jens Jensen Hyby24, uvist hvor.

659 [Malene Thomasdatter] i Lille Knudsbøl. 16.3.1784, side 1382.
E: Peder Pedersen. B:
1) Peder Pedersen
2) Thomas Pedersen
3) Maren Pedersdatter
4) Marie Pedersdatter.
FM: Jes Thomsen i Lille Knudsbøl.

660 Anne Susanne Mengsdatter i Trædballehus [i Skibet sogn]. 12.8.1784, side 1384.
E: Christian Liebmann. B:
4) Jesper Liebmann 21, rytter.
FM: Rohde i Vejle.
Første ægteskab med Poul Poulsen, skrædder i Fredericia, skifte [Fredericia 14.7.1756 lbnr.792]. B:
1) Johannes [Henrik] Poulsen, i Holsten
2) Anne Dorthe Poulsdatter, i Ebeltoft
3) Laurids Poulsen, i Uldum.

661 Kirsten Nielsdatter i Trelde. 6.9.1784, side 1386.
E: Hans Jensen. A:
1) mor Karen Sørensdatter i Kongsted
2) bror Hans Nielsen i Kongsted
3) halvsøster Maren Christensdatter g.m. Christen Andersen i Seest.

662 Gertrud Hansdatter i Skærup. 22.11.1784, side 1388.
E: Hans Jørgen Rasmussen.
Afdødes søn B:
1) Anders Sørensen.

663 Niels Nielsen Elkrog i Børup i Taulov sogn. 8.12.1784, side 1390.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Niels Nielsen 27
2) Margrethe Nielsdatter 21
3) Bodil Nielsdatter 14
4) Søren Nielsen 10
5) Iver Nielsen 6.
FM: Hans Iversen i Holm.

664 [Anne Marie Pedersdatter] i Herslev. 4.7.1784, side 1392.
E: Søren Nielsen Qvist. B:
1) Johanne Sørensdatter.

665 Johan Andersen i Hesselballe. 4.1.1784, side 1397.
A:
1) bror Peder Andersen, død. 5B:
a Andreas Pedersen i Starup sogn
b Søren Pedersen 22, i Hesselballe
c Ellen Pedersdatter 30, i Hesselballe
d Karen Pedersdatter 26, der ægter Hans Lauridsen i Hesselballe
e Maren Pedersdatter 18
2) bror Laurids Andersen i Hesselballe
3) bror Knud Andersen i Nebel mølle
4) søster Maren Andersdatter g.m. Jens Skjolde i Ferup
5) søster [Anne Andersdatter] g.m. Niels Kyd i Hesselballe
6) halvsøster, død. 1B:
a Birthe [Andersdatter] g.m. Søren Madsen i Mejsling.

666 Marie Lauridsdatter, ugift i Pjedsted. 17.3.1783, side 1406.
A:
1) bror Niels Laugesen i København, død. Uvist om børn
2) bror Søren Laugesen 40 i Rans
3) bror Hans Laugesen 38 i Rans
4) søster Johanne Laugesdatter, død, var g.m. Jens Jørgensen i Pjedsted. 6B:
a Bodil Jensdatter 28
b Lauge Jensen 23
c Jørgen Jensen 21
d Hans Jensen 19
e Jens Jensen 17
f Peder Jensen 15
5) søster Magdalene Laugesdatter g.m. Peder Ulriksen, skovrider i Svinsbjerg [i Horslunde sogn] på Lolland
6) halvsøster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Martin Bøttern i Fredericia, [skifte Fredericia 14.1.1773 lbnr.1066]. 1B:
a Martin Bøttern, uvist hvor.

667 Hustru i Jordrup. 14.5.1784, side 1408. (Skiftebrev).
E: Henrik Meyer. A:
1) Ellen g.m. Jens Rasmussen Munch i Fåborg [på Fyn].

668 Christen Christensen i Mejsling. 10.4.1784, side 1410. (Skiftebrev).
E: Anne Sofie Olufsdatter. LV: Christen Madsen. B:
1) Christen Christensen 8.
FM: Bent Hansen i Ødsted.

669 Abelone Pedersdatter i Strandhuse. 10.1.1784, side 1414.
E: Anders Mikkelsen. B:
1) Peder Andersen 17 uger
2) Mikkel Andersen 17 uger.
FM:
1 Hans Hansen i Strandhuse
2 Peder Lauridsen i Strandhuse.

670 Maren Christensdatter i Bjert. 10.3.1784, side 1419.
E: Søren Knudsen. B:
1) Morten Sørensen 24.
FM: Jens Nielsen Grundet i Bjert.

671 Hans Frandsen i Erritsø. 19.7.1784, side 1421. (Skiftebrev).
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Iver Holt i Erritsø. B:
2) Karen Hansdatter Grundet 5
3) Maren Hansdatter Grundet 2.
FM: Mads Thomsen i Erritsø.
Af første ægteskab B:
1) Frands Hansen 22.
FM: Bertel Frandsen i Erritsø.

672 Karen Pedersdatter i Erritsø. 19.7.1784, side 1423.
E: Christian Christiansen Frøs. B:
1) Christian Christiansen 22
2) Anne Marie Christiansdatter 15.
FM:
1 Ditlev Lauridsen i Erritsø
2 Anders Pedersen Jaunsen i Erritsø.

673 Dorthe Christiansdatter i Erritsø. 19.7.1784, side 1425.
E: Morten Hansen. B:
1) Maren Mortensdatter 2.
FM: morbror Jens Christiansen i Herslev Højrup.

674 Dorthe Pedersdatter i Ågård. 16.1.1784, side 1428.
E: Jens Eriksen. A;'
1) bror, død. 2B:
a Erik Simonsen 23 i Hesselballe
b datter g.m. Niels Nielsen i Borlev
2) søster, død. 3B:
a Jørgen Germandsen 36, i København
b Søren Germandsen 32, i Mosevrå
c Oluf Germandsen 28, i Torslund? på Kjeldkær gods.

675 Laurids Hansen i Møbjerg i Sønder Omme sogn. 14.11.1783, side 1431.
Enkemand efter sin hustru, der døde for 1½ år siden, skifte 18.5.1782. B:
1) Mathias Lauridsen, skibstømrer i København
2) Mette Lauridsdatter g.m. Peder Mortensen i Øgelund
3) Hans Lauridsen i Møbjerg
4) Maren Lauridsdatter g.m. Hans Christian Madsen i Filskov
5) Dorthe Kirstine Lauridsdatter, død, var g.m. Christen Hansen
6) Johanne Lauridsdatter g.m. Christen Thøgersen.
Der skal være 7 børn, men der angives kun 6.

676 Christen Pedersen Savmand på Skærbæk mark i Taulov sogn. 22.9.1784, side 1447.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Sivert Bertelsen i Skærbæk. B:
1) Peder Christensen 30
2) Jens Christensen 25
3) Hans Christensen
4) Niels Christensen 18.

677 Matthias Markussen i Baggesgård i Sønder Omme sogn. 8.11.1784, side 1451.
E: Lene Jensdatter. LV: Jeppe Nielsen i Ørbæk. B:
1) Jens Mathiassen 22
2) Johanne Mathiasdatter 20
3) Bodil Mathiasdatter 17.
FM:
1 Jens Karstoft i Sønder Grene
2 Niels Andersen i Baggesgård
3 Jens Jensen i Filskov.

678 Maren Iversdatter i Bramdrup. 11.9.1784, side 1453.
E: Jens Pedersen. B:
1) Iver Jensen 11
2) Bodil Jensdatter 7.
FM: Søren Jepsen i Bramdrup.

679 Thomas Lauridsen i Gauerslund. 7.10.1784, side 1456.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Ladegaard i Andkær. A:
1) bror [Hans Lauridsen, skifte 6.3.1777 lbnr.447. 2B:
a Lauge Hansen 18
b Hans Hansen 12.
FM:
1 Thomas Rand i Brejning mølle
2 Morten Hansen i Skellerup
2) søster, død. 1B:
a Jeppe Nielsen i Vejle
3) halvbror Bertel Lauridsen i Vinding.

680 Mads Jepsen i Ferup i Lejrskov sogn. 11.12.1784, side 1461.
E: Mette Kirstine Villadsdatter. B:
1) Sidsel Madsdatter 1½.
FM: Niels Knudsen i Gejsing i Anst sogn.

681 Bevilling til uskiftet bo, forevist i Fredericia 16.1.1785, side 1463.
Bevilling til uskiftet bo af 23.3.1781 for Johan August Næsser, regimentfeltskær i de vestindiske tropper og hustru Jemina.

682 Aftægtskontrakt i Viuf. 26.1.1785, side 1464.
Søren Haahr i Viuf sælger gården til næstældste søn efter kontrakt om aftægt af 26.1.1785. Enkemand efter Mette Madsdatter. Bevilling til uskiftet bo af 26.5.1780. B:
1) Peder Koed 33
2) Mads Buch 30
3) Hans Sørensen Haahr 21
4) Jens Sørensen Haahr 17.
(Alder angivet i 1780).
FM: Laurids Hansen Koed i Viuf som beslægtet.

683 Søren Sørensen, røgter på Nebbegård. 28.11.1783, side 1469.
Arvinger angives ikke.


Koldinghus amt
Skifteprotokol
1782-1786
B 6C - 219

684 Morten Eriksen Luxdorph, møller i Arvad mølle i Brande sogn. 8.10.1782, side 1.
E: Elisabeth Bering. LV: Anders Rasch på Christianshede. B:
1) Erik Mortensen Luxdorph 2.
FM: Christen Rind i Vadsmølle.

685 Peder Jacobsen i Egtved. 8.2.1785, side 20.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Niels Lauridsen i Egtved. B:
1) Niels Pedersen 6
2) Jacob Pedersen 4
3) Jørgen Pedersen 2.
FM: farbror Anders Jacobsen i Stubdrup i Harte sogn.
Enkens far Jørgen Jensen havde skøde af 20.1.1767 fra Koldinghus Rytterdistrikt. Ved hans død arvede hans 2 døtre som eneste arvinger, og enkens søster Karen Jørgensdatter med sin fars [halv]bror Jens Hansen i Vork som formynder, solgte til afdøde ved skøde af 20.12.1783.

686 Niels Hansen i Amhede i Egtved sogn. 9.2.1785, side 28.
E: Birthe Marie Steensdatter. LV: Niels Lassen i Vester Gesten. B:
1) Niels Hansen 19
2) Niels Nielsen 17.
FM: farbror Jørgen Hansen i Vester Gesten.

687 Thomas Pedersen Rahn, møller i Brejning mølle i Gauerslund sogn. 17.2.1785, side 37.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Hans Jensen i Fredsted. B:
1) Peder Thomsen Rahn 20
2) Jens Thomsen Rahn 18
3) Oluf Thomsen Rahn 16
4) Maren Thomasdatter Rahn 14
5) Marie Thomasdatter Rahn 11
6) Dorthe Thomasdatter Rahn 9
7) Mette Thomasdatter Rahn 6
8) Gertrud 3.
FM:
1 Christian Carl Hvas til Hvilsbjerg i Gauerslund sogn
2 [Bartholomæus] Bertelsen i Børkop mølle
3 Sørens Nielsen i Gauerslund
4 Mads Nielsen i Gauerslund.

688 Knud Mortensen i Ammitsbøl. 8.3.1785, side 47.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Nielsen i Dusgård, udflyttet fra Ammitsbøl mark. B:
1) Mette Knudsdatter 13
2) Gertrud Knudsdatter 11
3) Niels Knudsen 9
4) Morten Knudsen 5
5) Hans Knudsen 2.
FM:
1 Niels Hansen i Tudved
2 Mikkel Nielsen i Ammitsbøl
3 Niels Thomsen i Ammitsbøl
4 Jeppe Nielsen i Ammitsbøl
5 Niels Hansen i Højen.
Skøde af 10.6.1770 fra enkens stedfar Niels Thomsen, der var g.m. [enkens mor] Gertrud Jensdatter.

689 Søren Bertelsen Ulf på Ballegård i Egtved sogn. 27.11.1783, side 54.
E: Karen Andersdatter. LV: Joen Pedersen i Bindeballe. B:
1) Dorthe Sørensdatter 30
2) Didrik Sørensen 22
3) Enevold Sørensen 18
4) Anne Sørensdatter 14.
FM:
1 farbror Niels Bertelsen i Bindeballe
2 morbror Peder Christensen i Bindeballe
3 Hans Pedersen på Hjelmdrup.

690 Karen Lasdatter i Nørre Urup i Grindsted sogn. 23.3.1785, side 75.
E: Niels Jensen Bech. B:
1) Kirsten Nielsdatter 5.
FM: morbror Søren Lassen, smed i Hinnum.
Enkemandens første ægteskab med Christine Hans Christoffersdatter, [skifte 12.12.1774 lbnr.297]. Arv til B:
1) Anne Nielsdatter
2) Mette Nielsdatter
3) Hans Christoffer Nielsen
4) Karen Nielsdatter
5) Jens Nielsen.
Afdøde døde 21.2.1785.

691 Mads Jepsen i Sønder Vilstrup. 9.8.1784, side 79.
Enkemand efter Mette Hansdatter. B:
1) Anne Madsdatter 32, der har skøde på stedet mod aftægt til sin far
2) Jeppe Madsen 26, på stedet
3) Peder Madsen 24, på stedet.
FM:
1 farbror Jens Jepsen i Vilstrup
2 farbror Oluf Jepsen i Vilstrup.

692 Anne Nielsdatter i Store Velling. 13.5.1785, side 95.
E: Rasmus Frandsen. B:
1) Johanne Rasmusdatter g.m. Anders Nielsen i Pjedsted
2) Kirsten Rasmusdatter.
FM: Jens Mikkelsen i Lille Velling.

693 Hans Christensen i Gilbjerg i Hejnsvig sogn. 17.6.1785, side 97.
E: Mette Hansdatter. LV: Aksel Sørensen i Klink. B:
1) Anne Marie Hansdatter 27, enke efter Peder Christensen Hjortlund i Trøllund i Hejnsvig sogn, [skifte 23.3.1785 lbnr.740], nu g.m. Søren Jensen af Plovslund i Grene sogn
2) Sidsel Hansdatter 23
3) Karen Hansdatter 18.
FM: søskendebarn Gert Jensen i Nebel i Vorbasse sogn.
Afdøde døde 15.5.1785.

694 Morten Nielsen Filskov i Hinnum i Grindsted sogn. 4.6.1785, side 101.
E: Zinnet Marie Christensdatter. LV: Mourids Andersen i Hinnum. B:
1) Kirsten Mortensdatter 22
2) Anne Mortensdatter 17
3) Niels Mortensen 13
4) Mads Christian Mortensen 11
5) Christen Mortensen 9
6) Hans Mortensen 6
7) Niels Mortensen 4.
FM:
1 farbror Jeppe Nielsen i Ørbæk i Hoven sogn
2 farbror Oluf Nielsen i Sønder Urup i Grindsted sogn
3 Niels Jensen i Filskov
4 Christen Madsen i Filskov
5 Knud Hansen i Hinnum.

695 Morten Hansen i Nollund i Grindsted sogn. 1.7.1785, side 108.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Mads Nielsen i Eg. B:
1) Jørgen Mortensen 4
2) Jens Mortensen 3.
FM:
1 farfar Hans Pedersen i Okslund i Hoven sogn
2 fasters mand Christen Christensen i Tiphede i Ansager sogn.

696 Erik Johansen i Uve (Uhe) [i Ringive sogn]. 29.7.1785, side 113.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Nielsen i Nørskov. B:
4) Jonas Eriksen 12
5) Søren Eriksen 6.
FM: Las Nielsen i Uve.
Af første ægteskab B:
1) en datter gift i Holsten
2) en datter g.m. Christen Pedersen i Tinnet.
Af andet ægteskab B:
3) Johannes Eriksen 23 i København.
FM: født værge Frederik Iversen i Nørskov.

697 Margrethe Jensdatter i Pjedsted. 19.3.1784, side 117.
E: Jeppe Hansen. B:
1) Ellen Jepsdatter 17
2) Bodil Jepsdatter 9-
FM: Niels Sørensen.

698 Anders Bertelsen i Dons i Almind sogn. 11.6.1785, side 119.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Hansen i Grundet. B:
1) Niels Andersen 6.
FM: Gyde Andersen i Lilballe.
Skøde af 22.5.1781 fra enkens stedfar Søren Andersen på stedet.

699 Bertel Davidsen i Pjedsted. 5.8.1785, side 128.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Hans Jørgensen i Pjedsted. B:
1) Jørgen Bertelsen 16
2) Jeppe Bertelsen 11
3) Kirsten Bertelsdatter 8
4) Mads Bertelsen 5
5) Mette Bertelsdatter 2.
FM:
1 Thomas Andersen i Pjedsted
2 Iver Sørensen i Nebel i Taulov sogn
3 Peder Madsen i Pjedsted
4 Rasmus Pedersen i Pjedsted
5 David Bertelsen i Erritsø.

700 Malene Nielsdatter i Tingskov i Skærup. 6.8.1785, side 137.
E: Søren Hansen Svoger. B:
1) Hans Hansen 10.
FM: Hans Hansen i Børkop.

701 Grethe Jensdatter i Erritsø. 30.61785, side 149.
E: Anders Christensen Kjær. B:
1) Jens Andersen 20
2) Christen Andersen 17
3) Kirsten Andersdatter 12
4) Peder Andersen 1½.
FM:
1 Hans Hansen i Erritsø
2 Gert Andersen i Erritsø
3 Mads Christensen i Torp
4 Hans Simonsen i Erritsø.

702 Anders Laugesen Buch i Tiufkær. 22.7.1784, side 161.
E: Else Christensdatter Kyed. LV: bror Niels Christensen Kyed i Hesselballe. B:
1) Lauge Andersen 9
2) Christen Andersen 7
3) Søren Andersen 5
4) Anne Andersdatter 2½.
FM:
1 Anders Jensen i Håstrup i Smidstrup sogn
2 Christen Kyed i Vinding
3 Søren Kyed i Vinding.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Lauge Nielsen Buch, der har aftægt på stedet
2 afdødes søster Kirsten Laugesdatter.

703 Peder Hansen Elkær i Erritsø. 30.6.1785, side 177.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Hansen Elkær i Pjedsted. B:
1) Hans Pedersen 28
2) Niels Pedersen 22
3) Søren Pedersen 17
4) Johanne Pedersdatter 14
5) Mette Pedersdatter 8.
FM:
1 Niels Nielsen i Erritsø
2 Mikkel Nielsen i Erritsø
3 Mikkel Hansen i Erritsø.

704 Karen Andersdatter i Refsgårde. 7.10.1785, side 198.
E: Anders Lauridsen. B:
1) Anders Andersen 18
2) Laurids Andersen 16
3) Mikkel Andersen 13
4) Maren Andersdatter 10
5) Margrethe Andersdatter 8.

705 Erik [Zachariassen] Wichmann i Vesterdam i Thyregod sogn. 6..9.1784, side 208.
E: Else Cathrine [Andersdatter Vonge]. LV: [Johan] Høvinghoff, degn i Thyregod. B:
1) Zacharias Wichmann 22
2) Liva Marie Wichmann 21
3) Andreas Wichmann 9
4) [Birthe] Marie Wichmann 8.
FM: mosters mand Johan Ravn Bering.
Desuden nævnes enkens svoger Bagger.

706 Søren Kolpen i Økær i Brande sogn. 8.8.1785, side 212.
E: [Inger Jensdatter]. LV: Anders Jensen i Arvad. B:
1) Else Marie Sørensdatter 18
2) Christiane Sørensdatter 11.
FM: Jens Pedersen i Uhre.
Af enkens første ægteskab B:
1) Knud Jørgensen 25.

707 Inger Nielsdatter i Lundfod. 18.8.1785, side 215.
E: Thomas Pedersen. B:
1) Anne Thomasdatter 19
2) Margrethe Thomasdatter 16
3) Niels Thomsen 13
4) Karen Thomasdatter.
FM:
1 Oluf Mikkelsen i Ejstrup
2 Jørgen Skrædder
3 Jens Green.

708 Maren Gregersdatter i Pedersborg på Stubdrup Hede. 2.5.1785, side 218.
E: Peder Hauge. B:
1) datter, død. 1B:
a Mette Bertelsdatter 16, i Mejsling.

709 Bodil Madsdatter i Verst. 24.5.1785, side 221.
E: Nis Pedersen, smed. B:
2) Peder Nissen i Åbenrå
3) Peter Nissen i Åbenrå
4) Mads Nissen. i Åbenrå
Af første ægteskab B:
1) Karen Pedersdatter i Åbenrå.

710 Maren Frederiksdatter i et hus mellem Horsted og Højen. 5.8.1785, side 223.
E: Jens Andersen, sadelmager. B:
1) Anders Jensen 40, i Fredsted
2) Frederik Jensen 26.

711 Mette Madsdatter i Strandhuse. 28.9.1785, side 225.
E: Anders Hansen. B:
1) Bodil Andersdatter 17
2) Hans Andersen 11
3) Kirsten Andersdatter.
FM:
1 Hans Jochumsen i Strandhuse
2 Poul Nielsen, skovfoged i Strandhuse
3 Oluf Pedersen i Bjert.

712 Anne Andersdatter i Andkær. 13.8.1785, side 228.
E: Laurids Sørensen. B:
5) Marie Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Andersdatter g.m. Jeppe Hansen i Ildved
2) Karen Andersdatter 23
3) Søren Andersen 21
4) Bodil Andersdatter 18.

713 Christen Jespersen, ugift røgter på Margrethelund i Højen sogn. 16.12.1784.
Afdøde, der var født i Bjerregård i Skjern sogn i Bølling herred i Lundenæs amt, havde en del søskende og søskendebørn, hvis navne ikke angives.

714 Jens Madsen i Viuf. 6.10.1785, side 234.
E: Anne Madsdatter. LV: [Frederik Christian] Friis, præst i Hjarup og Vamdrup. B:
1) Mette Jensdatter 23 uger.
FM: Anders Nielsen i Skærbæk.

715 Niels Clausen i Viuf. 6.10.1785, side 241.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Hans Koed i Viuf. B:
1) Gertrud Nielsdatter 20
2) Maren Nielsdatter 18
3) Karen Nielsdatter 12
4) Else Nielsdatter 10
5) Gertrud Nielsdatter 7.
FM:
1 Søren Hansen Pries i Viuf
2 Peder Madsen i Viuf.

716 Anne Nielsdatter i Viuf. 6.10.1785, side 244.
E: Niels Sørensen. B:
1) Kirsten Nielsdatter 6
2) Maren Nielsdatter 4.
FM:
1 Laurids Thomsen i Viuf
2 Laurids Nielsen i Viuf.

717 Henrik Nielsen i Møsvrå i Almind sogn. 7.10.1785, side 246.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Anders Frederiksen i Møsvrå. B:
1) Niels Henriksen 21
2) Anne Marie Henriksdatter 17
3) Jens Henriksen 12
4) Else Henriksdatter 8.
FM:
1 Christen Jensen i Ødsted
2 Søren Jensen i Skibdræt Mølle [i Sønder Vilstrup sogn]
3 Oluf Jensen i Bjert
4 Peder Jensen i Møsvrå.

718 Anne Lasdatter i Tiufkær. 5.10.1785, side 255.
E Anders Nielsen. B:
1) Johanne Andersdatter 21
2) Maren Andersdatter 14
3) Anne Andersdatter 6.
FM:
1 farbror Hans Nielsen, sognefoged i Store Velling
2 Peder Lomholt i Store Velling.

719 Maren Madsdatter i Store Velling. 3.10.1785, side 262.
E: Germand Pedersen. B:
1) Margrethe Germandsdatter 6
2) Mads Germandsen 4.
FM: Peder Pedersen i Smidstrup.

720 Maren Hansdatter i Store Velling i Smidstrup sogn. 3.10.1785, side 267.
E: Nikolaj Terkildsen. B:
1) Anne Nikolajsdatter 11
2) Terkild Nikolajsen 9
3) Hans Nikolajsen 6
4) Kirsten Nikolajsdatter 4.
FM:
1 Poul Andersen i Velling
2 Niels Sørensen i Velling
3 Anders Hansen i Enemærkehus i Ullerup sogn.

721 Anne Kirstine Melchiorsdatter i Store Velling. 3.10.1785, side 275.
E: Hans Laboriussen. B:
1) Melchior Hansen 22
2) Mette Hansdatter 18.
FM:
1 Niels Madsen i Smidstrup
2 Jens Jensen i Velling.

722 Mette Iversdatter i Eltang. 8.10.1785, side 283.
E: Peder Mikkelsen. B:
1) Iver Pedersen 19
2) Maren Pedersdatter 17
3) Kirsten Pedersdatter 14
4) Mikkel Pedersen 14
5) Jens Pedersen 7.
FM:
1 Iver Thomsen i Eltang
2 Mikkel Jensen i Sønder Vilstrup
3 Jens Mogensen i Sønder Vilstrup.

723 Anne Margrethe Jepsdatter i Hjelmdrup. 28.11.1785, side 294.
E: Hans Møller. A;
1) mor g.m. Søren Jacobsen i Rugsted
2) bror Andreas Jepsen i Vinding
3) søster, død. 1B:
a Jeppe Sørensen 6
4) halvbror Jacob Sørensen i Rugsted.

724 Maren Pedersdatter i Højen. 8.11.1784, side 298.
E: Jeppe Pedersen. B:
5) Anne Jepsdatter 28
6) Mette Jepsdatter g.m. Jørgen Iversen i Vester Nebel
7) Niels Jepsen 25
8) Johanne Jepsdatter 20
9) Peder Jepsen 18.
FM: morbror Jens Pedersen i Horsted.
Første ægteskab med Niels Pedersen. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Oluf Nielsen i Soleskov [i Øster Snede sogn] ved Vejle på Grundet gods
2) Maren Nielsdatter, enke efter Jesper Pedersen i Kolding
3) Karen Nielsdatter g.m. Jens Hansen i Jardelund mellem Tønder og Flensborg
4) Sidsel Nielsdatter i Kolding.

725 Oluf Andersen i Egum i Ullerup sogn. 23.4.1785, side 312.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Jensen i Egum. B:
1) Anders Olufsen 6
2) Hans Olufsen 4
3) Kirsten Olufsdatter 2½
4) Niels Olufsen 6 mdr.
FM:
1 Thomas Andersen i Pjedsted
2 Hans Hansen Skovenborg i Egum
3 Jens Sørensen i Egum.

726 Hans Hansen i Tolstrup i Herslev sogn. 9.7.1785, side 320.
E: Gertrud Marie Nielsdatter. LV: Søren Thygesen i Kongsted. B:
1) Hans Hansen 9
2) Niels Hansen 8
3) Mette Hansdatter 7
4) Johanne Hansdatter 5
5) Marie Hansdatter 3
6) Sidsel Hansdatter.
FM:
1 Jens Hansen i Nebel i Taulov sogn
2 Christen Hansen i Tolstrup
3 Søren Nielsen på stedet.
Desuden nævnes afdødes mor Mette Jensdatter, enke efter Niels Sørensen i Tolstrup, [skifte 23.11.1773 lbnr.224].

727 Poul Pedersen Damsgaard i Refsgårde. 5.12.1785, side 330.
E: Mette Mathiasdatter. LV: Hans Mathiassen i Højen.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 7.9.1776 lbnr.381]. B:
1) Maren Poulsdatter 24
2) Balthazar Poulsen 22
3) Peder Poulsen 18
4) Magdalene Poulsdatter 14
5) Niels Poulsen 11.
FM:
1 farbror Mads Pedersen i Vork
2 fars søskendebarn Poul Christensen i Vork
3 morbror Anders Riis i Vork.

728 Cathrine Marie Pedersdatter i Langelund Mølle i Ringive sogn. 13.5.1785, side 345.
Enke efter [Jes Madsen Hoger, begravet Ringive 29.9.1780]. B:
1) Peder Jessen i København
2) Jacob Jessen i København
3) Anne Jesdatter i København
4) Marie Jesdatter g.m. Dahl, kontrollør i Helsingør
5) Mads Jessen Hoger
6) Abraham Jessen.

729 nne Dorthe Holtzendorff i Håstrup i Smidstrup sogn. 4.10.1785, side 348.
E: Hans Peder Madsen. B:
1) Johan Vilhelm Holtzendorff 14
2) Mads Holtzendorff 12
3) Laurids Holtzendorff 10
4) Peder Holtzendorff 8
5) Sidsel Hansdatter 6
6) Maren Hansdatter 3.
FM:
1 Niels Pedersen i Håstrup
2 Ebbe Olufsen i Landerupgård
3 Niels Ebbesen i Håstrup
4 Hans Madsen i Håstrup
5 Frederik Holtzendorff i Smidstrup
6 [Hans Martin] Ørbæk, degn i Smidstrup.

730 Maren Jensdatter i Amhede i Egtved sogn. 28.12.1785, side 353.
A:
1) mor Birthe Marie Steensdatter i Amhede, enke efter [Niels Hansen, skifte 9.2.1785 lbnr.686]. LV: Niels Lassen i Vester Gesten
2) bror Jens Jensen 23.
FM: Jørgen Hansen i Vester Gesten
3) halvbror Hans Nielsen 19
4) Niels Nielsen 17.
FM: farbror Jørgen Hansen i Vester Gesten.
Arv efter afdødes far Jens Madsen i Amhede, skifte 26.11.1762.

731 Hans Hansen i Egeskov. 7.12.1785, side 355.
A:
1) mor Anne Hansdatter g.m. Søren Sørensen på stedet
Mors første ægteskab med Hans Christensen Gade, skifte 16.3.1770. B:
2) søster Maren Hansdatter g.m. Terkild Hansen i Trelde
3) søster Dorthe Hansdatter 19
4) søster Anne Hansdatter 16.
[Se mors andet ægteskab med Jens Hansen, skifte 30.4.1773 lbnr.183].

732 Hans Christian Berg i Vejle Mølle, [begravet Vejle 29.12.1785], side 358.
E: Ingeborg Marie Busch.
Testamente af 7.6.1784.
Hans A:
1) moster [Anne Kirstine Mortensdatter] g.m. Christian Michael Winther, degn i Hillerslev i Thy. Arv til 2B:
a Frederikke Dorthe Winther
b Hans Henrik Winther
2) moster Kirsten Mortensdatter på Stokholm ved Vejle, skifte 29.5.1777 lbnr.521]. Arv til 1B:
a Ellen Dorthe Trochmann g.m. Christen Buch i Hjarup ved Kolding.

733 Terkild Madsen i Krog i Grene sogn. 7.9.1782, side 361.
Enkemand. B:
1) Poul Terkildsen i Krog
2) Mads Terkildsen i Nagbøl i Skanderup sogn
3) Malene Terkildsdatter g.m. en soldat i Seest
4) Anders Terkildsen i Krog.

734 Søren Jensen Terp, [kroholder] i Randbøl, [begravet 28.12.1785], side 363.
E: Johanne Nielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 17.2.1786.

735 Maren Mikkelsdatter i Gelballe. 6.3.1786, side 364.
E: Anders Laugesen. A:
1) far Mikkel Jensen i Gelballe.

736 Johanne Nielsdatter i Bindeballe. 17.2.1785, side 373.
E: Joen Pedersen, sognefoged. B:
1) Anne Marie Joensdatter g.m. Mathias Eriksen i Bindeballe
2) Peder Joensen 20½
3) Anne Helvig Joensdatter 17½
4) Maren Joensdatter 13
5) Jens Joensen 10
6) Anne Joensdatter 4¾
7) Kirsten Joensdatter 2¾.

737 Elisabeth Gertrud Ladehoff i Smidstrup, [begravet 22.7.1785], side 393.
E: Georg Frederik Drøhse.
Bevilling til uskiftet bo af 5.8.1783.

738 Erik Jensen i Rugsted. 26.1.1785, side 395.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Hansen i Vork. B:
1) Laurids Eriksen 11
2) Dorthe Eriksdatter 9
3) Jens Eriksen 6
4) Maren Eriksdatter 4.
FM:
1 farbror Jesper Jensen i Egtved
2 Peder Pedersen i Tudved
3 Christen Nielsen i Fredsted
4 Peder Lassen i Refsgårde.
Enkens første ægteskab med Laurids Andersen, skifte 17.12.1772 lbnr.122. Arv til B:
1) Christen Lauridsen
2) Anders Lauridsen
3) Las Lauridsen.

739 Marie Malene Pedersdatter i Bindeballe i Randbøl sogn. 9.4.1785, side 408.
E: Niels Christensen. B:
1) Anne Ingeborg Nielsdatter 3½.

740 Peder Christensen Hjortlund i Trøllund i Hejnsvig sogn. 23.3.1785, side 419.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: far Hans Christensen i Guldberg. B:
1) Christen Pedersen 4
2) Johanne Marie Pedersdatter 2½
3) Hans Pedersen 6 mdr.
FM:
1 Niels Nielsen i Løvlund [i Grene sogn]
2 Aksel Sørensen i Klink
3 Anders Thomsen i Trøllund.
Arv efter
1 afdødes far Christen Pedersen Hjortlund, skifte 15.6.1780
2 afdødes mor, skifte 26.2.1767 til B:
1) Visti Christensen
2) Bertel Christensen.

741 Anne Marie Jensdatter i Højrup i Lejrskov sogn. 11.12.1784, side 434.
E: Tulle Andersen. B:
6) Else Tullesdatter 18
7) Anne Kirstine Tullesdatter 16
8) Sidsel Tullesdatter 14
9) Karen Tullesdatter 10.
FM:
1 Hans Andersen i Lejrskov
2 Niels Andersen i Egholt
3 Hans Pedersen i Ejstrup
4 Laurids Andersen i Jordrup.
Første ægteskab med Peder Christensen. B:
1) Jens Pedersen 30, kusk i Kolding
2) Kirsten Pedersdatter 25
3) Christen Pedersen 25
4) Mette Pedersdatter 23
5) Maren Pedersdatter 21.
FM:
1 Mikkel Tullesen i Højrup
2 Knud Tullesen i Højrup
3 Peder Christiansen i Uhre.

742 Christine Jensdatter i Vorslunde [i Give sogn]. 15.8.1785, side 445.
E: Peder Pedersen. B:
1) Jens Christian Pedersen 4 uger
2) Peder Christian Pedersen 4 uger.
FM: morbror Christen Jensen Utoft i Omvrå i Sønder Omme sogn.

743 Peder Severin Holm, farver i Sønder Omme Kirkeby. 30.6.1784, side 450.
E: Anne [Jørgensdatter] Bang. LV: halvbror Hans [Jørgensen] Bang, præst i Sønder Omme og Hoven. B:
1) en søn, født den 29.8.1784, der døde 4 uger gammel.
Desuden nævnes:
1) afdødes mor Mette Dorthe [Vedel], enke efter [Peder Pedersen] Holm, [præst i Lundforlund og Gerlev, skifte Slagelse herred gejstlig 6.9.1763 lbnr.139]
2) afdødes bror Søren Holm, snedkersvend
3) afdødes bror Nikolaj Holm, skipper i Hjerting
4) afdødes søster Anne Hedvig Holm g.m. Jens Bang, præst [i Dejbjerg og Hanning].

744 Peder Jensen Skov i Tårup i Taulov sogn. 27.6.1785, side 464.
E: Karen Nielsdatter Basse. LV: far Niels [Pedersen] Basse i Tårup. B:
1) Johanne Pedersdatter Skov 9
2) Jens Pedersen Skov 7
3) Kirsten Pedersdatter Skov 6.
FM:
1 Henrik Bang i Tårup
2 fasters mand Sivert Bertelsen i Skærbæk
3 fasters mand Jeppe Griis i Borup.
Arv i boet til afdødes moster Bodil Jensdatter.

745 Kirsten Nielsdatter i Mølbro i Hejnsvig sogn7.5.1785, side 479.
E: Hans Hansen. B:
1) Hans Hansen 11.
Afdøde døde 12.1.1785.

746 Lene Poulsdatter i Vinding. 4.6.173, side 481.
E: Hans Frederiksen. B:
Anne Cathrine Hansen 18.
FM: Rasmus Markussen.

747 Kirsten Eriksdatter i Verst. 21.3.1785, side 484.
E: Niels Ebbesen. B:
1) Laurids Nielsen 20
2) Elisabeth Nielsdatter 18
3) Inger Nielsdatter 15
4) Ebbe Nielsen 13
5) Erik Nielsen 9.
FM:
1 Christen Ebbesen i Bøgvad
2 Christen Ebbesen i Fuglsang
3 Palle Jensen i Egtved
4 Mads Rasmussen i Voergård?
5 Søren Pedersen i Verst.

748 Christen Hansen i Velling Skov i Velling sogn. 28.2.1785, side 486.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Kirsten Christensdatter 8
2) Anne Marie Christensdatter 6
3) Maren Christensdatter 2.
FM:
1 Hans Hansen i Store Velling
2 Niels Pedersen i Store Velling
3 Niels Nielsen, poder i Engelund i Højen sogn.

749 Niels Ravn i Viuf. 21.4.1785, side 488.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Markus Pagh i Viuf. B:
1) Hans Nielsen 20, på rejse til Vestindien
2) Anne Nielsdatter 18
3) Peder Nielsen 13
4) Mads Nielsen 10
5) Maren Nielsdatter 6
6) Thomas Nielsen 3
7) Johanne Nielsdatter 6 mdr.
FM:
1 Hans Roi i Viuf
2 Laurids Hansen Koed i Viuf
3 Andreas Pedersen på Buklundsgård
4 Niels Lauridsen i Viuf.
Desuden nævnes børnenes [bedste]mor? i Rostrup i Gadbjerg sogn.

750 Mette Madsdatter i Plovslund i Grene sogn. 18.3.1785, side 492.
E: Christen Hansen. B:
1) Hans Christensen 6
2) Mads Christensen 4.
FM:
1 morbror Christen Madsen i Fitting i Vorbasse sogn
2 morbror Niels Madsen i Plovslund.
Afdøde døde 17.2.1785.

751 Peder Nielsen på Dollerup Hede [i Skanderup sogn]. 20.3.1785, side 496.
E: Maren Andersdatter. LV: Johannes Møller i Drabæks mølle [i Skanderup sogn]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 14 dage.
FM: Peder Struer i Dollerup.

752 Christen Christensen, urmager i Gudsø i Eltang sogn. 31.1.1785, side 498.
E: Marie Pedersdatter. LV: Thomas Vinding i Gudsø mølle. B:
1) Peder Christensen 10.
FM: Peder Basse i Gudsø.

753 Anne Nielsdatter i fiskerhuset Hesselbjerg i Højen sogn. 24.8.1785, side 501.
E: Peder Pedersen Heck. B:
1) Maren Pedersdatter 17
2) Elisabeth Pedersdatter 10
3) Bodil Pedersdatter 8
4) Mette Marie Pedersdatter 4½
5) Niels Pedersen 2½.
FM:
1 morbror Søren Nielsen i Egelund i Højen sogn
2 morbror Niels Nielsen i Egelund.

754 Cathrine Pedersdatter i Vranderup. 6.9.1785, side 504.
E: Claus Mathiassen. B:
1) Anne Clausdatter 6.

755 Niels Nielsen i Tårup. 12.1.1785, side 505.
E: Karen Thomasdatter. LV: Mads Skov i Taulov. B:
1) Thomas Nielsen 5
2) Kirsten Nielsdatter 3.
FM: Jørgen Nielsen i Tårup.

756 Peder Lauridsen i Vester Nebel. 19.1.1785, side 507.
E: Else Jørgensdatter Haahr. LV: Niels Iversen i Vester Nebel. B:
1) Jørgen Pedersen 25
2) Laurids Pedersen 19
3) Anne Pedersdatter 10.

757 Morten Nielsen i Tårup. 12.1.1785, side 508.
E: Anne Mortensdatter. LV: Mads Skov i Taulov. B:
1) Niels Mortensen 9
2) Maren Mortensdatter 7.
FM: Jørgen Nielsen i Tårup.

758 Jørgen Sørensen i [Nørre] Bjert i Eltang sogn. 5.10.1785, side 510.
Enkemand efter [Marie Jørgensdatter, skifte 25.4.1783 lbnr.597]. B:
1) Jørgen Jørgensen 34, tog på de lange rejser for 15 år siden
2) Grethe Jørgensdatter g.m. Søren Mathiassen Post i Kolding, men hun er rømt fra ham for 1½ år siden, uvist hvorhen
3) Inger Jørgensdatter 28
4) Dorthe Jørgensdatter 26
5) Maren Jørgensdatter 24.
FM: Jørgen Jensen Dahl i Bjert.

759 Johan Pedersen i Gesten i Anst sogn.24.6.1785, side 513.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Andersen i Øster Vamdrup. B:
2) Kirstine Marie Pedersdatter 17.
Første ægteskab med Kirstine Marie Ebbesdatter, skifte 18.8.1767. B:
1) Ebbe Johansen 28.

760 Anne Mortensdatter på Bække mark i Verst sogn. 26.2.1785, side 519.
E: Jens Jensen. B:
1) Johanne Jensdatter 4.
FM: fars søskendebarn Hans Pedersen.

761 Anne Lauridsdatter i Kiddegård i Jelling sogn. 1785, side 520.
E: Christen Caspersen.
Af første ægteskab i Sødover B:
1) Maren Rasmusdatter 51 g.m. Poul Madsen Bruun i Kærbølling i Bredsten sogn. Afkald 24.8.1785.
Af andet ægteskab i Gammelby i Nørup sogn B:
2) Anne Andersdatter 41 g.m. Peder Frandsen, snedker i Rue i Skibet sogn. Afkald 24.8.1785.

762 Karen Thomasdatter i Smidstrup, [begravet 16.1.1785], side 522.
E: Jørgen Henriksen.
Testamente af 26.11.1784.

763 Jens Iversen i Jelling. 18.5.1785, side 525.
E: Anne Sofie Pedersdatter. LV: Monrad i Haughus. B:
1) Peder Jensen 24
2) Ellen Marie Jensdatter.
FM
1 Hans Jepsen i Jelling
2 søskendebarn Peder Møller i Jelling.
Desuden nævnes afdødes afdøde bror Steffen Iversen.

764 Morten Mathiassen i Højen Kærhus. 5.8.1785, side 531.
E: Mette Mortensdatter. LV: Niels Nielsen Vinkel i Horsted.
Arvinger angives ikke, men afdøde der var født på [Asmild]kloster gods ved Viborg skulle havde 1 bror og 4 søstre.

765 Rasmus Jensen i Hvejsel. 14.11.1785, side 534.
E: Mette Sørensdatter. LV: Niels Nielsen i Hvejsel. B:
3) Maren Rasmusdatter 23
4) Anne Ellen Rasmusdatter 22
5) Søren Rasmussen 19
6) Peder Rasmussen 17
7) Oluf Rasmussen 14
8) Dorthe Rasmusdatter 12
9) Niels Rasmussen 10
10) Karen Rasmusdatter 6.
FM: morbror Niels Sørensen i Store Velling.
Af første ægteskab B:
1) Ellen Rasmusdatter 26 i Flensborg
2) Jens Rasmussen 29, der for 8 år siden rejste med skib fra Flensborg.
FM: farbror Oluf Jensen i Horsted.
Desuden nævnes:
1 enkens far Søren Olufsen i Store Velling
2 enkens bror Oluf Sørensen i Kolding.

766 Erik Hansen i Sønder Vilstrup. 11.1.1785, side 540.
E: Mette Sørensen. LV: Poul Christensen i Skovgårde. A:
1) bror Villum Hansen i Sønder Vilstrup
2) søster Karen Hansdatter g.m. Henrik Hansen i Sønder Vilstrup
3) halvbror Peder Hansen, død. 3B:
a Karen Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Sønder Vilstrup
b Dorthe Pedersdatter g.m. Anders Jensen i Fredsted i Starup sogn
c Hans Pedersen 17
4) halvbror Christen Hansen i Skanderup, død. 2B:
a Jens Christensen i Seest
b Christiane Christensdatter
5) halvbror Hans Hansen i Folsted i Vester Nebel
6) halvsøster Anne Hansdatter, død. 4B:
a Margrethe
b Karen
c Maren
d Laurids.

767 Jens Pedersen i Sønder Vilstrup. 27.12.1785, fol.543.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Niels Mikkelsen. B:
1) Peder Jensen 7
2) Hans Peder Jensen 4½
3) Claus Jensen 1½.
FM:
1 farbror Peder Jensen i Vork i Egtved sogn
2 fars halvbror Anders Riis i Vork
3 morbror Bertel Hansen i Gårslev sogn.

768 Ingeborg Johansdatter i Tårup. 30.11.1785, side 546.
A:
1) søster g.m. Simon Christensen i Fredericia.

769 Niels Nielsen i Bølling. 24.7.1786, side 548.
A:
0) forældre [Niels Ebbesen i Bølling, skifte 23.10.1775 lbnr.358 og Maren Mikkelsdatter, død]
1) bror Ebbe Nielsen [i Kolding], død. Børn, hvis navne ikke angives
2) bror Mikkel Nielsen
3) bror [Jens Nielsen i Egtved], død. 1B:
a [Anders Jensen]. FM: stedfar Jesper Jensen i Egtved
4) søster [Sofie Nielsdatter] g.m. Anders Thomsen i Spjarup
5) søster Kirsten Nielsdatter
6) søster Maren Nielsdatter i Lundgårde.

770 Mette Nielsdatter i Nørre Bjert, der døde 6.4.1785, side 549.
Enke efter Laurids Jørgensen. B:
1) Jørgen Lauridsen i Hamborg
2) Johanne Lauridsdatter g.m. Zacharias Eriksen, bendrejer (knokkeldrejer) i Kolding.

771 Karen Jørgensdatter i Torp i Kongsted sogn. 12.3.1786, side 553.
E: Hans Andreassen. B:
1) Marie Elisabeth Hansdatter 3
2) Anne Hansdatter 6 mdr.
FM:
1 morbror Laurids Jørgensen Ulf i Andkær
2 farbror Peder Andreassen i Stovstrup.

772 Hustru i Roved [i Anst sogn]. 17.5.1786, side 555.
E: Henrik Hyrde.
Arvinger angives ikke.

773 Mads Pedersen i Vork i Egtved sogn. 18.3.1786, side 557.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Jens Hansen i Vork. B:
1) Mette Madsdatter 12.
FM: Hans Mathiassen i Højen.
Afdøde havde arv efter Niels Jensen [Yde] i Refsgårde, [skifte 8.8.1785 lbnr.880].

774 Hans Jepsen i Pjedsted. 26.8.1786, side 564.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Hansen i Pjedsted. B:
1) Sidsel Hansdatter 36
2) Anne Hansdatter 32.
FM:
1 Christen Hansen i Tolstrup
2 Niels Hansen i Pjedsted.

775 Mads Jessen i Billund. 20.1.1786, side 570.
E: Maren Christensdatter 82 år gammel. B:
1) Hans Madsen, død. 3B:
a Mads Hansen på Als
b Jens Hansen i Holsten syd for Tønder
c Peder Hansen 22, i Billund
2) Laurids Madsen i Hostrup ved Tønder
3) Maren Madsdatter, død, var g.m. Jeppe Gregersen i Krog i Grene sogn. 2B:
a Mads Jepsen
b Karen Marie Jepsdatter i Nebel
4) Abelone Madsdatter, død, var g.m. Christen Pedersen i Krog. 1B:
a Abelone Christensdatter.

776 Laurids Ebbesen i Hovborg i Lindknud sogn. 1.2.1786, side 575.
E: Karen Christensdatter. LV: Gravers Iversen. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 17
2) Mette Lauridsdatter 14
3) Ebbe Lauridsen 12
4) Karen Lauridsdatter 9
5) Maren Lauridsdatter 6.
FM:
1 farbror Jeppe Ebbesen i Nebel i Vorbasse sogn
2 Laurids Jepsen i Klelund i Lindknud sogn.

777 Niels Tullesen på Anne Sofienlund i Højen sogn. 24.6.1786, side 578.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Nielsen, købmand i Stubdrup. B:
1) Else Nielsdatter, enke efter Laurids Nielsen, bødker i Vejle, [skifte Vejle 18.8.1783 lbnr.286], nu g.m. Johannes Stækker i Vejle
2) Mette Nielsdatter g.m. Christen Jepsen Ravn i Højen
3) Anne Malene Nielsdatter 15
4) Anne Sofie Nielsdatter 4.
FM: Laurids Lindballe, skoleholder i Højen.

778 Sidsel Ejlersdatter i Højen. 11.5.1786, side 583.
E: Jørgen Jensen Koed. B:
4) Maren Jørgensdatter 9.
Af første ægteskab B:
1) Marie Hansdatter 27
2) Zilliane Hansdatter 22 g.m. Niels Pedersen Lund
3) Anne Hansdatter 17.

779 Christen Pedersen Trøllund i Nollund i Grindsted sogn. 2.3.1786, side 591.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Christen Utoft i Omvrå.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Christensdatter 17
2) Lene Christensdatter 15
3) Anne Christensdatter 13
4) Thomas Christensen 11
5) Peder Christensen 7.
FM:
1 fasters mand Thomas Sørensen i Nollund
2 morfar Thomas Andersen i Trøllund [i Hejnsvig sogn]
3 morbror Anders Thomsen i Trøllund.

780 Anne Marie Andersdatter i Vonge. 21.1.1786, side 609.
E: Anders Jørgensen i Vonge. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Jens Christensen i Tindet
2) Kirsten Andersdatter g.m. Jørgen Jørgensen i Vonge
3) Jørgen Andersen 30, på stedet
4) Bodil Andersdatter
5) Birgitte Andersdatter.
FM: Christen Lassen i Mølgård.

781 Jens Jepsen i Krog i Grene sogn. 21.9.1785, side 613.
E: Mette Pedersdatter. LV: far Peder Jørgensen i Nyby i Læborg sogn. A;
1) far Jeppe Jensen i Krog.

782 Maren Hansdatter i Omvrå i Sønder Omme sogn. 16.1.1786, side 618.
E: Anders Pedersen. B:
1) Marianne Andersdatter 6
2) Knud Andersen 4
3) Anne Christine Andersdatter 2.
FM: morfar Hans Pedersen i Skærlund.
Arv efter enkemandens forældre til B:
1) enkemandens søster [Margrethe Pedersdatter] g.m. Mads Gydesen i Dal i Grinsted sogn
2) enkemandens søster Cathrine Pedersdatter
3) enkemandens bror Terkild Pedersen
4) enkemandens søster Mette Pedersdatter
5) enkemandens søster Johanne Marie Pedersdatter.
Afdøde døde 17.12.1785.

783 Peder Hansen i Tromborg i Give sogn. 25.1.1786, side 622.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jens Jørgensen i Ullerup i Give sogn. B:
1) Helene Marie Pedersdatter 11
2) Marie Pedersdatter 7.
FM:
1 Thomas Kjeldsen i Store Langkær i Brande sogn, som beslægtet
2 Clemen Lassen i Hyvild i Brande sogn, som beslægtet.

784 Abelone Andersdatter i Taulov. 13.7.1786, side 627.
E: Hans Jørgensen. B:
1) Jørgen Hansen 10
2) Else Hansdatter 8
3) Johanne Hansdatter 6
4) Mette Hansdatter 3
5) Anders Hansen 3 mdr.
FM:
1 Christen Bertelsen i Egum
2 Søren Thygesen, sognefoged i Kongsted
3 Jens Andersen i Kobbelgård i Ullerup sogn.

785 Hans Hansen i [Øster] Starup. 11.3.1786, side 634.
E: Anne Marie Jacobsdatter. LV: Peder Henneberg i Viuf. B:
1) Sidsel Marie Hansdatter
2) Jacob Hansen
3) Else Hansdatter.
FM:
1 Villum Hansen i Vilstrup
2 Niels Hansen i Lilballe
3 Jacob Hansen Voigt i Starup.

786 Hartvig Johansen i Starup. 18.5.1786, side 637.
E: Magdalene Jacobsdatter. LV: Niels Pedersen. A:
1) bror Andreas Johansen i Starup.
Enken hare børn af første ægteskab.

787 Henrik Hansen i Fredsted i Starup sogn. 17.5.1786, side 638.
E: Maren Henriksdatter. LV: Jens Pedersen i Fredsted. B:
1) Hans Henriksen 20
2) Sofie Henriksdatter 17
3 Henrik Henriksen 7.
FM:
1 Peder Udsen i Fredsted
2 Hans Ravn i Fredsted
3 Peder Jensen i Fredsted.

788 Peder Lauridsen på Stallerupgård i Harte sogn. 15.7.1786, side 641.
E: Karen Henriksdatter. LV: Knud Jensen i Påby. B:
1) Sara Pedersdatter 13
2) Johan Pedersen 7
3) Henrik Pedersen 4.
FM:
1 Lauge Nissen i Skovbølling i Haderslevhus amt
2 Peder Hansen i Vester Nebel
3 morbror Jens Henriksen i Aller i Haderslevhus amt.
Afdøde havde tidligere boet i Åstrup i Haderslevhus amt.

789 Gyde Andersen i Lilballe i Eltang sogn. 28.3.1786, side 660.
E: Else Nielsdatter. LV: Laurids Jensen i Lilballe. B:
1) Niels Gydesen 30, på stedet
2) Anders Gydesen 28, i København
3) Hans Gydesen 26, på stedet
4) Anne Marie Gydesdatter 16
5) Jens Gydesen 13
6) Mette Gydesdatter 11.
FM:
1 morbror Søren Nielsen i Børkop
2 Hans Christian Hansen i Oddersted
3 Niels Jensen i Oddersted.

790 Marie Christensdatter i Herslev. 21.9.1786, side 691.
E: Søren Nielsen Qvist. A:
1) mor Karen Hansdatter g.m. Hans Madsen i Herslev Højrup
2) søster Maren Christensdatter 28, i København
3) bror Jens Christensen 26, i København
4) søster Maren Christensdatter 25, g.m. Søren Ouser i Jerslev
5) søster Karen Christensdatter 19
6) søster Ingeborg Christensdatter 16
7) bror Hans Christensen 13.
FM:
1 Christoffer Jensen i Skærbæk
2 Hans Nielsen i Herslev
3 Hans Nielsen Griis i Herslev Højrup
4 Laurids Poulsen i Herslev Højrup
5 Thomas Pedersen i Herslev Højrup.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Marie Pedersdatter], skifte 4.7.1784 lbnr.664. Arv til B:
1) Johanne Sørensdatter.
Afdødes far var [Christen Jensen, skifte 13.5.1777 lbnr.484].

791 Jens Nielsen, smed i Erritsø. 13.11.1786, side 699.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Hans Rasmussen i Erritsø. B:
1) Niels Jensen 14
2) Jørgen Jensen 11.
FM:
1 Jens Krag på Ballegårde i Egtved sogn
2 Jens Rasmussen på Ballegårde.

792 Dorthe Andersdatter i Bække. 1.5.1786, side 704.
E: Christen Hansen, skrædder. B:
1) Hans Christensen 15
2) Karen Christensdatter 11
3) Anne Marie Christensdatter 3.
FM: morbror Niels Andersen i Kragelund.

793 Niels Jørgensen i Lærkelund på Tiufkær mark i Smidstrup sogn. 28.6.1786, side 706.
E: Kirsten Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter, uvist hvor
2) Anne Nielsdatter gift en mil på hin side Haderslev
3) Kirsten Nielsdatter gift i Haderslev.

794 Mette Jonasdatter i Tiufkær i Smidstrup sogn. 10.8.1786, side 707.
E: Jens Gotfredsen. B:
1 Marie Kirstine Jensdatter 16
2) Jonas Jensen 10.
FM: kaptajn von Bülow i Tiufkær.

795 Karen Nielsdatter i Lejrskov. 13.2.1786, side 711.
E: Niels Jensen. A:
1) bror Jens Nielsen 64, i Gudsø
2) halvsøster 36, g.m. Jens Olufsen i Lunderskov.
Afdøde døde 31.12.1785.

796 Henrik Nielsen i Jelling. 24.7.1786, side 715.
E: Johanne Olufsdatter. LV: far Oluf Nielsen i Jelling. B:
1) Maren Henriksdatter 17 uger.
F: farfar Niels Jørgensen i Jelling.

797 Palle Jensen [dvs. Nielsen] i Vuf. 23.11.1786, side 720.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Jes Hansen i Viuf.
Første ægteskab med Mette Christensdatter, skifte 23.4.1784 lbnr.651]. B:
E: Palle Nielsen. B:
1) Niels Pallesen 8
2) Kirstine Marie Pallesdatter 6.

798 Mads Mikkelsen Møller, sognefoged i Dons i Almind sogn. 27.3.1786, side 725.
E: Gunder Sørensdatter Balslev. LV: Christen Mikkelsen i Nagbøl. B:
1) Anne Madsdatter 17
2) Jens Madsen 15
3) Mikkel Madsen 10
4) Søren Madsen 8
5) Peder Madsen 6
6) Niels Madsen Schelde 4.
FM:
1 Søren Jensen i Møsvrå
2 Peder Hansen i Vester Nebel
3 Hans Hansen i Øster Gesten
4 Peder Bøll, sognefoged i Starup
5 Anders Olufsen, sognefoged i Vester Gesten
6 Christen Jepsen i Dons.

799 Sofie Mogensdatter i Grene Krog. 16.1.1786, side 746.
E: Anders Terkildsen. B:
1) Terkild Andersen 1.
FM: født værgen Søren Mogensen i Vorbasse.
Afdøde døde 18.12.1785.

800 Anders Iversen i Gamst. 23.2.1786, side 749.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Olufsen i Gamst. B:
1) Iver Andersen 2
2) Kirsten Andersdatter 15 uger.
FM:
1 Hans Sørensen i Gamst
2 Mads Pedersen i Gamst.

801 Bodil Nielsdatter i Hejnsvig 17.2.1786, side 752.
E: Jens Baltsersen. B:
1) Bodil Jensdatter 5 uger.
FM: morbror Jens Nielsen i Elkær i Grene sogn.

802 Peder Hansen i Erritsø. 1.7.1786, side 755.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Ignatius Pedersen i Erritsø. B:
1) Maren Pedersdatter 9
2) Hans Pedersen 6.
FM:
1 Hans Pedersen Dehn i Erritsø
2 Hans Pilborg i Erritsø.
Skøde af 26.4.1770 fra afdødes far Hans Hansen Madsen.

803 Niels Hansen i Sønderborg i Erritsø sogn. 1.7.1786, side 760.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Peder Hansen Kabel i Erritsø. B:
1) Maren Nielsdatter 19
2) Niels Nielsen 17.
FM:
1 Jens Christensen i Erritsø
2 Hans Baltsersen i Erritsø.

804 Maren Jørgensdatter i Højen Stubdrup. 21.4.1785, side 762.
E: Hans Herman Kaltoft. A:
1) bror Mogens Jørgensen i Bølling, [skifte 23.5.1776 lbnr.395]. B:
a Jørgen Mogensen i Vork
b Poul Mogensen i Bølling
c Mette Mogensdatter g.m. Jens Poulsen i Bølling
d Jørgen Mogensen Haahr i Viuf
2) halvbror Hans Jørgensen,, spækhøker i København, død. E: Margrethe Jørgensdatter. 1B:
a Maren Hansdatter. død, var g.m. Thomas Gertsen, rebslager i København. 1B:
1 Hans Jørgen Gertsen 12.
Enkemanden havde tidligere boet i Mejsling.

805 Karen Clausdatter i Gejsing i Anst sogn. 1.6.1786, side 815.
E: Jens Nielsen. B.
1) Niels Jensen13
2) Claus Jensen 11
3) Margrethe Jensdatter 8.
FM:
1 Søren Sørensen i Gamst
2 Jens Andersen i Gejsing.

806 Jacob Jacobsen i Uhre i Lejrskov sogn. 2.6.1786, side 819.
E: Birthe Jacobsdatter. LV: Peder Regelsen i Uhre. A:
1) bror Søren Jacobsen i Rurup i Haderslevhus amt
2) bror Jørgen Jacobsen i Nagbøl
3) bror Jeppe Jacobsen i Plovstrup
4) bror Holden Jacobsen i Åbølling [i Føvling sogn], død. 2B:
a Jacob Holdensen
b Peder Holdensen
5) Hans Jacobsen i Hjortvad [i Kalvslund sogn], død. 1B:
a Inger Marie Hansdatter 13.
FM: Niels Pedersen i Hjortvad.

807 Maren Christensdatter i Billund. 24.4.1786, side 829. (Skiftebrev).
Enke efter Mads Jessen, skifte 20.1.1786 lbnr.775. B:
1) Hans Madsen, død. 3B:
a Mads Hansen på Als
b Jens Hansen i Holsten syd for Tønder
c Peder Hansen 22, i Billund
2) Laurids Madsen i Hostrup ved Tønder
3) Maren Madsdatter, død. E: Jeppe Gregersen i Krog i Grene sogn. 2B:
a Mads Jepsen
b Karen Marie Jepsdatter i Nebel
4) Abelone Madsdatter g.m. Christen Pedersen i Krog, begge døde. 1B:
a Abelone Christensdatter.
FM: Søren Mikkelsen i Langelund.

808 Johanne Sørensdatter i Vork. 13.11.1786, side 846.
E: Peder Pedersen. B:
1) Søren Pedersen 19
2) Mette Pedersdatter 14
3) Peder Pedersen 12½
4) Thomas Pedersen 9
5) Anne Pedersdatter 6
6) Niels Pedersen 4.

809 Mette Sørensdatter i Østerlund i Taulov sogn. 25.11.1786, side 850.
E: Christian Nikolajsen. B:
1) Søren Christiansen 16
2) Ida Christiansdatter 14.

810 Else Jørgensdatter i Herslev. 6.12.1786, side 856.
E: Peder Jensen. B:
1) Else Pedersdatter 16
2) Jens Pedersen 12
3) Peder Pedersen 9
4) Anne Pedersdatter 6.
FM:
1 farbror Knud Jensen i Påby i Harte sogn
2 farbror Jens Jensen i Ejstrup i Harte sogn
3 Anders Nielsen i Herslev.

811 Anne Lauridsdatter i Herslev Højrup. 9.12.1786, side 862.
Enke efter Søren Andersen. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Christen Jensen i Højrup
2) Kirsten Sørensdatter 16.

812 Dorthe Cathrine Clemensdatter i Brakker i [Øster] Starup sogn. 15.12.1786, side 866.
E: Peder Christensen Gejl. B:
1) Mette Marie Pedersdatter 4½
2) Karen Pedersdatter 1½.
FM:
1 Oluf Jensen i Vrå
2 morbror Mads Clemensen i Lejrskov.
Skøde af 27.9.1781 fra afdødes far Clemen Madsen mod aftægt.

813 Maren Sørensdatter i Harte. 18.12.1786, side 874.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Mette Hansdatter 8
2) Gertrud Hansdatter 5.
FM:
1 Steffen Lauridsen i Ferup
2 Jens Lauridsen i Ferup.

814 Peder Hansen i Elkær i Grene sogn. 18.11.1786, side 878.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Jeppe Nielsen i Nebel i Vorbasse sogn. B:
1) Elisabeth Pedersdatter 19
2) Anne Marie Pedersdatter 17
3) Anne Pedersdatter 13
4) Maren Pedersdatter 10
5) Hans Pedersen
6) Peder Pedersen 2.
FM:
1 farbror Anders Hansen i Trasborg i Grindsted sogn
2 fasters mand Christen Pedersen i Kærgård i Bøvl i Sønder Omme sogn
3 mosters mand Søren Nielsen i Nebel i Vorbasse sogn
4 farbrors datters mand Mads Iversen i Nørre Ankelbo i Grene sogn
5 mosters mand Peder Christensen i Skødebjerg i Vorbasse sogn.

815 Frederikke Louise Pedersdatter, ugift i Starup. 14.12.1786, side 882.
A:
1) søster Birthe Marie Pedersdatter 10, hos [morbror Thomas Kjeldsen] i Rævsbæk [i Vindblæs sogn] ved Mariager
2) bror Christen Carl Pedersen 7, i Rævsbæk ved Mariager
3) søster Mette Kirstine Pedersdatter 4½ i Starup.
FM:
1 [Laurids] Kastbjerg, præst i Lejrskov
2 løjtnant Frandsen i Starup.

816 Steffen Vorbasse, grænsekontrollør i Gamst. 23.4.1784, side 885.
E: Anne Kirstine [Lange]. LV: Jens Jacobsen i Gamst. B:
1) Peder Steffensen Vorbasse i Gamst
2) Thomas Steffensen Vorbasse i Kolding
3) Anne Steffensdatter Vorbasse g.m. Johan Georg Fischer, garver i Kolding
4) Anne Cathrine Steffensdatter Vorbasse i København
5) Karen Steffensdatter Vorbasse i København.
FM: morbror Johan Lange (Lanchen), skomager i Kolding.

817 Anders Hansen i Starup. 22.3.1786, side 902.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Pedersen i Nørre Vilstrup. A:
1) mor Maren Hansdatter
2) søster Kirsten Hansdatter i Ødsted
3) søster Dorthe Hansdatter g.m. Jens Hansen i Haderslev
4) søster g.m. Knud Andersen i Ødsted.

818 Maren Hansdatter i Ammitsbøl. 28.10.1786, side 904. (Skiftebrev).
E: Anders Nielsen. B:
1) Johanne Andersdatter 13
2) Hans Andersen 8
3) Kirsten Andersdatter 3
4) Niels Andersen 1.
FM:
1 Vinter Jessen i Gårslev
2 Jacob Sørensen i Gårslev.

819 Peder Pedersen Haahr på Smidstrup Mark. 15.4.1786, side 907.
Enkemand efter Maren Poulsdatter. B
1) Peder Pedersen Haahr 29
2) Inger Pedersdatter Haahr 21
3) Anne Marie Pedersdatter Haahr 19
4) Johanne Pedersdatter Haahr 17.
FM:
1 Niels Pedersen i Hostrup
2 Jens Jørgensen i Hostrup.

820 Kirsten Nielsdatter i Hostrup. 22.2.1786, side 911.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen 25
2) Maren Nielsdatter 24
3) Anne Margrethe Nielsdatter 17.
FM:
1 Hans Peder Madsen i Hostrup
2 Iver Jensen i Hostrup.

821 Karen Pedersdatter i Pjedsted. 24.4.1786, side 913. (Skiftebrev).
E: Jens Hansen, skrædder. B:
1) Marie Anne Jensdatter 15
2) Hans Jensen 12
3) Peder Jensen 12
4) Anne Jensdatter 2.

822 Anne Olufsdatter Ravn i Skærup, side 914.
E: Niels Andersen Søberg.
Testamente af 7.8.1766.

823 Mikkel Poulsen i Nørre Vilstrup Skibet sogn, [begravet 27.12.1786], side 915.
E: Maren Jensdatter.
Testamente af 29.11.1786.

824 Charlotte Louise Bredal i Dons Mølle. 23.3.1786, side 919, 928.
E: Rasmus Drejer, [regimentsskriverfuldmægtig]. B:
4) Vilhelm Adolf Bredal Drejer 27, på stedet.
Enkemandens første hustru blev begravet [Almind 7.5.1760]. Arv til B:
1) [Anne Kirstine Drejer] g.m. [Hans] Bentsen, forstander i Horsens
2) Anne Margrethe Drejer 31, på stedet
3) Nikolaj Hansen Drejer på Falster.
Afdøde døde 8.3.1765.
Bevilling til uskiftet bo.
Samfrændeskifte 23.3.1786.

825 Testamente i Taulov sogn, 1785, side 923.
Testamente af 23.8.1785 for Jørgen Hansen i Lykkehuset i Taulov sogn og hustru Anne Margrethe Hansdatter.

826 Christoffer Vinding, [forpagter] på Hvolgård [i Langskov sogn, begravet 12.7.1786], side 925.
E: Sofie Langeland.
Testamente af 15.11.1782.

827 Kirsten Knudsdatter i Hjortebjerg mølle. 9.12.1786,side 929.
E: Christian Bertelsen. B:
1) Bertel Christiansen 22.

828 Karen Hansdatter i Ammitsbøl. 5.8.1786, side 930.
E: Jeppe Jensen. A:
1) mor [Maren Pedersdatter] g.m. Peder Bertelsen i Ravnholt [i Gesten sogn]
2) bror Peder Hansen i Ferup
3) søster [Kirsten Hansdatter] g.m. Søren Jacobsen i Verst
4) søster [Birthe Marie Hansdatter] g.m. Christen Madsen i Fitting.

829 [Anne Hansdatter] i Vinding, der døde [8].5.1786, side 930.
E: Hans Frederiksen, der ægter Sidsel Frederiksdatter fra Pjedsted. B:
1) [Lene Hansdatter], der døde 3 uger gammel.

830 Kirsten Madsdatter i Eltang. 1.6.1786, side 931.
E: Søren Pedersen. B:
1) Mads Sørensen 4
2) Mette Sørensdatter 1½.
FM: morbror Iver Madsen i Ferup.

831 Jens Pedersen i Morsbøl i Grindsted sogn. 22.12.1786, side 938.
E: Karen Nielsdatter. LV: Mads Bertelsen i Sønderby. B:
1) Peder Jensen 20
2) Niels Jensen 17
3) Morten Jensen 13
4) Jens Jensen 11.
FM:
1 morbror Morten Nielsen i Nørre Urup
2 Niels Jørgensen i Morsbøl
3 Eskild Lassen i Hinnum
4 Jens Ebbesen i Morsbøl.

832 Hans Thomsen i Bramdrup. 14.2.1786, side 942.
E: Marie Nielsdatter. LV: Morten Knudsen i Bramdrup. B:
1) Mette Hansdatter 9½
2) Kirsten Hansdatter 8.
FM:
1 Mads Sørensen i Harte
2 Hans Hansen Mau i Bramdrup.

833 Maren Hansdatter i Bramdrup. 29.4.1786, side 951.
E: Christen Lassen, smed. B:
1) Las Christensen 25
2) Hans Christensen 25
3) Else Christensdatter 21
4) Kirsten Christensdatter 18
5) Juliane Christensdatter.

834 Niels Olufsen i Egtved. 6.2.1786,side 953.
A:
0) far Oluf Krabbe, død. E: Afdødes stedmor Anne Hansdatter i Verst. LV: Jørgen Johansen Rind
1) bror Johannes Olufsen i Egtved
2) bror Peder Olufsen i Vester Hjerting ved Varde
3) søster Margrethe Olufsdatter i Viuf Kro
4) halvsøster Karen Kirstine Olufsdatter 12
5) halvsøster Kirsten Olufsdatter 11
6) halvbror Erik Olufsen 9
7) halvsøster Anne Marie Olufsdatter 7
8) halvsøster Maren Olufsdatter 4.
FM:
1 farbror Julius Pedersen i Verst
2 Hans Pedersen på Hjelmdrup.

835 Laurids Christensen i Vester Gesten. 21.11.1786, side 970.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Lauridsen i Mølholm. B:
5) Christen Lauridsen 16.
FM: Hans Poulsen Møller i Mosehuse [i Gesten sogn].
Første ægteskab med Merete Jepsdatter. B:
1) Christen Lauridsen, smed på Rødding Mark
2) Jens Lauridsen i Øster Linnet
3) Anne Marie Lauridsdatter g.m. Jens Madsen i Brem i Rødding sogn [i Frøs herred]
4) Merete Lauridsdatter i Øster Linnet.
FM: Iver Andersen i Mosehuse.

836 Marie Sofie Knudsdatter i Stovstrup, der døde 13.5.1785, side 976.
Enke efter Niels Jørgensen Bang. Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1780. C:
1) Cathrine Bang g.m. Nis Musmann , købmand i Haderslev
2) Kirsten Bang
3) Grethe Bang 25
4) Jørgen Bang 21
5) Maren Bang 13.
FM:
1 farbror Peder Bang i Fredericia
2 [Claus Jørgensen] Bang, præst i Pjedsted og Gårslev
3 Henrik Bang.


Koldinghus amt
Skifteprotokol
1784-1788
B 6C - 220

837 Maren Pedersdatter i Vollund i Bindeballe sogn. 5.1.1787, side 1.
E: Jens Jessen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Sørensen, fuldmægtig i Holsten
2) Maren Sørensdatter g.m. Hans Nielsen i Fitting.

838 Johanne Gertsdatter i Erritsø. 8.1.1787, side 2.
E: Hans Peder Dehn. B:
1) Mette Hansdatter 6
2) Maren Hansdatter 4.
FM:
1 Anders Christensen i Erritsø
2 Lauge Nielsen i Erritsø.

839 Mourids Andersen i Hinnum i Grindsted sogn. 13.1.1787, side 9.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Morten Nielsen i Silkeborg i Grene sogn.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 16.8.1775 lbnr.343]. B:
1) Anne Mouridsdatter 24
2) Anne Cathrine Mouridsdatter 18
3) Maren Mouridsdatter, der døde 4.11.1786.
FM:
1 Christen Christensen i Silkeborg
2 farbror Oluf Andersen i Hinnum, død i hans sted sønnen Christen Olufsen i Hinnum.
Enkens første ægteskab med Niels Lauridsen i Silkeborg. Arv til B:
1) Jens Christian Nielsen
2) datter g.m. Morten Lauridsen i Silkeborg.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Hans Christoffer Jensen i Dyvelsrække.
2 afdødes mor Anne Sørensdatter, der havde aftægt i gården, død 25.7.1784.

840 Jens Enevoldsen Lund i Enhøjsgård i Starup sogn. 29.1.1787, side 21.
E: Sofie Nielsdatter. LV: Oluf Madsen i Starup. B:
1) Enevold Jensen 19
2) Kirsten Jensdatter 11
3) Anne Kirstine Jensdatter 1½.
FM:
1 Jacob Iversen i Starup
2 Johannes Jørgensen i Ågård
3 Hans Jørgensen i Ågård.

841 Iver Hansen Buhl i Starup. 20.3.1787, side 33.
E: Anne Tullesdatter. B:
1) Tulle Iversen Buhl
2) Hans Iversen Buhl 24
3) Karen Iversdatter Buhl.
FM: Rasmus Andersen i Stenderup i Eltang sogn.

842 Anne Hansdatter i Egholt i Lejrskov sogn. 19.1.1787, side 41.
E: Hans Madsen. B:
1) Hans Hansen 4
2) Laurids Hansen 9 mdr.
FM:
1 Niels Pedersen i Egholt
2 Hans Gregersen i Tanggård i Lejrskov sogn.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Knudsdatter, skifte slut 11.5.1780. Arv til B:
1) Mads Hansen
2) Gertrud Hansdatter.
Skøde af 26.3.1773 fra enkemandens far Mads Mogensen i Egholt.
Desuden nævnes enkemandens søster Mette Madsdatter i Egholt.

843 Mette Nielsdatter i Børkop i Gauerslund sogn. 31.10.1787, side 52.
E: Hans Florensen, der nu er lem i Kolding Hospital. A:
1) bror Hans Nielsen i Brøndsted
2) bror Jens Nielsen i Kærbølling, død. 3B:
a Barbara Jensdatter g.m. Oluf Sørensen i Kærbølling
b Marie Jensdatter 26, i Skanderup
c Maren Jensdatter 24, i Kærbølling
3) søster Abelone Nielsdatter, død. var g.m. Jens hattemager i Fredericia. 1B:
a Karen Jensdatter
4) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Thomas Hansen i Børkop. 1B:
a Jens Thomsen 32, i Brøndsted mølle.

844 Søren Jensen i Trelde i Vejlby sogn. 3.2.1787, side 76.
E: Mette Pedersdatter. LV: Søren Sørensen Ladegaard i Trelde. B:
1) Hans Sørensen 3½
2) Jens Sørensen 2½.
FM:
1 Søren Nielsen i Trelde
2 Jeppe Jensen i Trelde.

845 Mette Pedersdatter i Tromborg i Give sogn. 9.2.1787, side 87.
E: Christen Caspersen.
Første ægteskab med [Peder Hansen i Tromborg, begravet Give 2.7.1786]. B:
1) Ellen Marie Pedersdatter 12
2) Maren Pedersdatter 8.
FM:
1 Thomas Kjeldsen i Store Langkær i Brande sogn
2 Clemen Lassen i Hyvild i Brande sogn.
Desuden nævnes afdødes søster Rebekka Pedersdatter, der tjener i Holsten.

846 Niels Clemensen i Starup. 9.2.1787, side 91.
E: Johanne Christensdatter. LV: Johan Christian Voigt, skoleholder i Starup. B:
1) Else Nielsdatter 16
2) Clemen Nielsen 11.
FM:
1 morbror Erik Christensen i Kongsted
2 farbror Jens Clemensen i Starup.
Afdødes far Clemen Jensen har aftægt i gården.

847 Mette Christensdatter i Vandel [i Randbøl sogn]. 24.2.1787, side 101.
E: Mourids Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Jørgensen 25, uvist hvor.

848 Lene Hansdatter i Vandel. 24.2.1787, side 103.
E: Hans Knudsen. B:
1) Knud Hansen 20.

849 Johanne Nielsdatter i Gamst. 9.3.1787, side 108.
E: Erik Hansen.
Første ægteskab med Anders Iversen, skifte 23.2.1786 lbnr.800. B:
1) Iver Andersen 3
2) Kirsten Andersdatter 1.
FM:
1 Hans Sørensen i Gamst
2 Mads Pedersen i Gamst.
Aftægts af 16.1.1758 til Helvig Andersdatter, forrige beboer.
Aftægt af 9.2.1786 til Iver Andersen og hustru.

850 Anne Madsdatter i Filskov i Sønder Omme sogn. 30.3.1787, side 113.
E: Jens Lauridsen. B:
1) Mads Jensen 18.
FM: mors [halv]bror Niels Christensen i Filskov.
Skifte efter enkemandens første hustru 28.3.1768. Arv til B:
1) Laurids Jensen
2) Lisbeth Jensdatter
3) Anders Jensen.

851 Niels Sørensen, ugift, der døde i Amsterdam i Holland. 12.3.1787, side 119.
A:
0) forældre Søren Nielsen, smed i Bjerlev i Hvejsel sogn, skifte 27.7.1784 lbnr.632 i andet ægteskab med mor Johanne Pedersdatter, skifte 25.5.1771.
Af fars første ægteskab B:
1) halvbror Jens Sørensen Schmidt, klokkestøber i Amsterdam.
Fars tredje ægteskab med Anne Kirstine Madsdatter. B:
2) Johanne Cathrine Sørensdatter 14
3) Mette Kirstine Sørensdatter 12
4) Mads Sørensen 10
5) Kirsten Sørensdatter 8.
Anne Kirstine Madsdatters andet ægteskab med Laurids Madsen, skrædder i Bjerlev, der begge lever.
Afdøde blev begravet i Amsterdam 27.11.1785.

852 Niels [Pedersen] Basse i Tårup i Taulov sogn, der døde 19.10.1785, side 123.
Enkemand efter Kirsten Bruun, skifte 9.6.1775 lbnr.347. B:
2) Kirsten Basse g.m. Peder [Hansen] Basse i Fredericia
3) Anne Cathrine Basse g.m. Mads [Pedersen] Maalø, præst i Gamborg på Fyn
4) Helene Basse, død. E: Knud Hansen, klejnsmed i Odense. 3B:
a Niels Knudsen
b Christian Knudsen
c Rasmus Knudsen
5) Niels Basse, forvalter på Frijsenborg
6) Karen Basse g.m. Jacob [Holgersen] Haahr i Tårup.
Af første ægteskab B:
1) Sofie Basse g.m. Vilhelm Brochmann, degn i Eltang.
Litteratur: De fynske Basser af E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1946 side 128-158. Heri side 137: Niels Pedersen Basse.

853 Peder Jacobsen i Skærup. 10.3.1787, side 277.
E: Voldborg Abrahamsdatter. LV: Abraham Jensen i Skærup. B:
1) Bodil Pedersdatter 8.
FM: Søren Abrahamsen i Store Velling.

854 Laurids Pedersen, skomager i Ågård. 19.5.1787, side 279.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Hansen i Ågård. B:
6) Niels Lauridsen 10
7) Marie Lauridsdatter 7
8) Jens Lauridsen 4.
FM:
1 Niels Pedersen i Starup
2 Jens Eriksen i Ågård
3 morbror Anders Nielsen i Tiufkær.
Første ægteskab med [Anne Marie Hansdatter, skifte 28.11.1775 lbnr.425]. B:
1) Anne Eva Lauridsdatter g.m. August Julius Sebber i Herslev Højrup
2) Thomas Lauridsen i Starup
3) Christen Lauridsen i Fredsted
4) Hans Peder Lauridsen
5) Hedvig Lauridsdatter, i København.

855 Mette Mortensdatter i Horsted. 6.1.1787, side 282.
E: Mikkel Nielsen. A:
1) søskendebarn Mads Jacobsen, død. 1B:
a Karen Madsdatter g.m. Peder Ebbesen, hattemager i Vejle
2) søskendebarn Søren Jacobsen i Rugsted
3) søskendebarn Peder Jacobsen i Skærup
4) søskendebarn Anders Jacobsen i Kongsted
5) søskendebarn Karen Smeds, død. 1B:
a datter g.m. Andreas Jepsen i Vejle.
Afdøde var i andet ægteskab.

856 Mads Rasmussen i Varregård i Verst sogn. 5.2.1787, side 285.
E: [Mette Cathrine Andersdatter]. LV: Jørgen Johansen Rinn i Verst. V:
1) Anne Madsdatter 7
2) Rasmus Madsen 5
3) Margrethe Madsdatter 2.
FM:
1 Oluf Christensen i Torsted
2 Christen Andersen i Anst
3 Laurids Jessen i Anst.

857 Karen Mikkelsdatter i Bredstrup. 20.2.1787, side 289.
E: Johan Pedersen. B:
1) Mette Johansdatter g.m. Johannes Mathiassen i Bredstrup
2) Mikkel Johansen
3) Clemen Johansen 20
4) Mads Johansen 18.
FM:
1 Thyge Madsen i Bredstrup
2 Jens Nielsen i Bredstrup.

858 Hustru i Nagbøl. 28.2.1787, side 291.
E: Rasmus Pedersen, smed. B:
1) Peder Rasmussen 3 år 8 mdr.
FM: Christen Mikkelsen i Nagbøl.

859 Simon Lauridsen på Vester Gesten Mark. 2.3.1787, side 293.
E: Kirsten Steffensdatter. LV: Søren Nissen i Fuglsang i Øster Gesten. A:
1) bror Niels Lauridsen på Dollerup Hede
2) søster Anne Cathrine Lauridsdatter, enke i Vonsild.

860 Hans Rasmussen i Erritsø. 21.4.1787, side 297.
E: Maren Nielsdatter. LV: Ignatius Pedersen i Erritsø. B:
1) Rasmus Hansen 8
FM: Niels Hansen Bundsgaard i Erritsø.

861 Enevold Jensen i Højen. 30.5.1787, side 305.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Højen. B:
1) Iver Enevoldsen 13
2) Peder Enevoldsen 9.
FM:
1 Jens Lassen i Højen
2 Jørgen Nielsen i Højen.

862 Dorthe Pedersdatter i Højen. 30.5.1787, side 307.
E: Jens Nielsen. B:
3) Niels Jensen 9
4) Kirsten Jensdatter 5
3) Inger Jensdatter 2.
FM:
1 Jens Lassen i Højen
2 farbror Jørgen Nielsen i Højen
3 Hans Nielsen i Revsgård.
Første ægteskab med Niels Jørgensen [Rans, skifte 14.3.1777 lbnr.467]. B:
1) Jørgen Nielsen 20
2) Karen Nielsdatter 10.
FM:
1 Peder Hansen i Høllund
2 Henrik Christensen Ravn i Dons.

863 Laurids Sørensen i Nørre Vilstrup i Skibet sogn. 31.5.1787, side 317.
E: Cathrine Nisdatter. LV: [Offer Jørgensen] Bang i Vilstrup, præst i Skibet. B:
1) Laurids Sørensen 10 uger.
FM: fasters mand Hans Christensen i Vilstrup.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Søren Nikolajsen i Vilstrup
2 afdødes bror Nikolaj Sørensen i Vilstrup
3 enkens bror Niels Nissen
4 enkens bror Preben Nissen.

864 Maren Jepsdatter i Seest. 2.4.1787, side 323.
E: Søren Pedersen.
Første ægteskab med [Søren Lytkesen, skifte 15.4.1772 lbnr.93]. B:
1) Lytke Sørensen 19
2) Jeppe Sørensen 17.
FM:
1 farbror Hans Lytkesen, brændevinsmand i Slesvig
2 farbror Peder Lytkesen i Grydebøl i Haderslevhus amt
3 morbror Hans Igesen, kammertjener hos kammerråd Haxthausen i Sorø.
Afdøde døde 29.3.1787.

865 Maren Rasmusdatter i Bredstrup. 30.3.1787, side 340.
E: Niels Andersen. B:
1) Anders Nielsen 47, på stedet
2) Jens Nielsen 40, i Bredstrup
3) Rasmus Nielsen 30, på stedet
4) Karen Nielsdatter g.m. Peder Lassen i Håstrup
5) Mette Nielsdatter, død, var g.m. Thyge Madsen i Bredstrup. 1B:
a Mads Thygesen 11
6) Anne Nielsdatter 33.

866 Peder Jepsen i Skærbæk. 8.2.1787, side 366.
A:
1) bror Anders Jepsen i Lillelund
2) søster, enke efter Mads Andersen i Skærbæk
3) bror Niels Jepsen i København.

867 Knud Clausen i Uve. 26.2.1787, side 367.
E: Johanne Olufsdatter. LV: Søren Henriksen i Uve. B:
1) Claus Knudsen i Uve
2) Margrethe Knudsdatter g.m. Niels Hansen i Baslund
3) Maren Knudsdatter, enke efter Jørgen Andersen i Givskud
4) Karen Knudsdatter, død, var g.m. Jørgen Olufsen i Mørup. 1B:
a Johanne Jørgensdatter 8
5) Søren Knudsen i Store Karlskov, død. 2B:
a Maren Sørensdatter 16
b Johanne Sørensdatter 13.
FM: Morten Pedersen i Skærlund i Brande sogn.

868 Anne Else Nielsdatter i Uve. 7.6.1787, side 369. (Skiftebrev).
E: Johannes Nielsen. B:
1) Niels Johansen 5.

869 Dorthe Madsdatter i Lejrskov. 15.6.1787, side 374.
E: Niels Jensen. B:
1) Karen Nielsdatter 7 uger.
FM: morbror Mogens Madsen i Pjedsted.
Afdøde døde 12.5.1787.

870 Jens Rasmussen Nørskov i Sillehus i Nørup sogn, [ladefoged på Engelsholm, begravet 29.4.1787], side 376.
E: Marie Jørgensdatter.
Bevillig til uskiftet bo af 15.6.1787.

871 Helvig Jacobsdatter i Jordrup. 16.6.1787, side 377.
E: Søren Nielsen. B:
1) Jacob Sørensen 19
2) Niels Sørensen 17
3) Anders Sørensen 12
4) Anne Marie Sørensdatter 9
5) Hans Sørensen 4.
FM:
1 Anders Olufsen i Egholt
2 Thomas Knudsen i Jordrup
3 Jørgen Villadsen i Jordrup
4 Jørgen Mogensen i Vork
5 Søren Pedersen i Hundsholt [i Lejrskov sogn].

872 Hans Rasmussen i Rønkærhus på Vindelev Mark i Vindelev sogn. 7.5.1787, side 384.
E: Karen Nielsdatter, nu i Stenbjerglund. A:
1) bror Peder Rasmussen.
Testamente af 16.1.1780.

873 Maren Mikkelsdatter i Herslev. 18.6.1787, side 389.
E: Morten Jørgensen. B:
1) Mikkel Mortensen 8
2) Jørgen Mortensen 6
3) Kirstine Marie Mortensdatter 6 mdr.
FM:
1 Niels Pedersen i Herslev
2 Hans Juul i Herslev.

874 Johan Christensen i Store Velling. 20.6.1787, side 391.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Jens Lykke i Smidstrup. B:
1) Christen Johansen 2.
FM: Jens Hansen, smed i Velling.

875 Jacob Joensen i Vester Nebel. 22.6.1787, side 393.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Christensen i Nygård Barakker. B:
1) Louise Jacobsdatter 5
2) Anne Jacobsdatter 1.
FM: Arve Svendsen i Vester Nebel.

876 Dorthe Johanne Kølle i Lunderskov. 30.6.1787, side 395.
E: Knud Pedersen. B:
1) Anne Knudsdatter 7
2) Ellen Knudsdatter 5.

877 Hustru. 3.7.1787, side 396.
E: Jacob Ring. B:
1) Hans Jacobsen 14
2) Anne Kirstine Jacobsdatter 10.

878 Peder Lambertsen i Fugdal i Hejnsvig sogn. 7.2.1787, side 397.
E: Anne Margrethe Hansdatter. LV: Niels Jensen i Horsbøl i Grindsted sogn. B:
1) Hans Pedersen 20.
FM: Peder Pedersen i Hejnsvig.

879 Else Christensdatter i Viuf. 30.7.1787, side 400.
E: Iver Asser. A:
1) bror Hans Christensen i Sjustrup i Haderslevhus amt.

880 Niels Jensen Yde i Refsgårde. 8.8.1785, side 402.
Enkemand efter Mette Christensdatter, skifte 17.11.1774 lbnr.296. A:
0) forældre Jens Sørensen i Rugsted, [begravet Ødsted 7.12.1707, skifte Koldinghus Rytterdistrikt (2. Jyske Rytterregiment) 7.3.1708 fol.425 og hans 3. hustru Sidsel Madsdatter, begravet Ødsted 11.3.1746]. B:
1) bror [Mads Jensen i Fredericia, skifte Fredericia 24.10.1741 lbnr.626]. 1B:
a Jens Madsen i Fredericia
2) søster [Maren Jensdatter], død. 3B:
a Jens Nielsen i Vork
b Jens Nielsen i Colstrup i Åbenrå, død. E: Voldborg Schiegel. 3B:
1 Anne Marie Jensdatter 22
2 Marie Jensdatter 19
3 Niels Jensen 17
c Anne Nielsdatter i Vork, [enke efter Mads Pedersen Boerlev] ved søn Peder Madsen sst.
Mors andet ægteskab med [Jens Pedersen Damsgaard, begravet Ødsted 11.3.1746, samme dag som hustruen]. B:
3) halvbror Peder Jensen [Damsgaard] i Rugsted, død. 3B:
a Poul Pedersen [Damsgaard] i Refsgårde, skifte 5.12.1785 lbnr.727. [Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 7.9.1776 lbnr.381]. 5B:
1 Maren Poulsdatter 24
2 Balthazar Poulsen 22
3 Peder Poulsen 18
4 Magdalene Poulsdatter 14
5 Niels Poulsen 11
FM: morbror Anders Riis i Vork
b Mads Pedersen i Vork, skifte 18.3.1786 lbnr.773. E: Johanne Thomasdatter, nu g.m. Oluf Madsen i Vork. Enken deler arven med 1B:
1 Mette Madsdatter 14
c Sidsel Pedersdatter, [skifte 7.9.1776 lbnr.419], var g.m. Peder Lauridsen i Refsgårde 4B:
1 Peder Pedersen 24
2 Christen Pedersen 21
3 Maren Pedersdatter 17
4 Magdalene Pedersdatter 15.
[Fars første ægteskab med Anne Hansdatter, begravet Bramdrup 9.4.1684]. Ingen levende arvinger.
Fars andet ægteskab med [Mette Iversdatter, skifte Koldinghus rytterdistrikt (2. Jyske Rytterregiment) 20.12.1693 fol.269]. B:
4) halvsøster Anne Marie Jensdatter, døbt Ødsted 3.1.1692, død, var g.m. Hans Pedersen i Nebel. 1B:
a Jens Hansen Frimand i Kolding.
Der gøres krav om arv efter afdøde, der skulle være deres farbror fra
1 Karen Jensdatter g.m. Jens Jensen Næsborg, rytter
2 Morten Jensen i Ammitsbøl
3 Jens Jensen i Bække,
men kravet afvises.
Afdøde, der var født i Rugsted, blev ifølge degnens attest døbt i Egtved 18.3.1703, [men ifølge kirkebogen 6.5.1803].

881 Hans Smed i Skærbæk. 18.5.1787, side 427.
E: Sofie Christoffersdatter. LV: Peder Jensen i Skærbæk. B:
1) Mette Cathrine Hansdatter 10 uger.
FM: Hans Markussen i Skærbæk.

882 Karen Pedersdatter i Ildved. 11.7.1787, side 429.
E: Simon Sørensen. B:
1) Søren Simonsen 13
2) Erik Simonsen 9
3) Kirsten Simonsdatter 6.
FM: mosters mand Rasmus Jensen i Tørring.

883 Maren Pedersdatter i Seest. 22.3.1787, side 432.
E: Jørgen Frederiksen. B:
1) [Marie Grethe Jørgensdatter 5].

884 Knud Mathiassen i Børkop i Gauerslund sogn. 7.7.1787, side 432.
E: Maren Jørgensdatter. B:
1) Gertrud Knudsdatter 2
2) Mette Knudsdatter 17 uger.
FM:
1 fasters mand Peder Iversen i Uhre i Lejrskov sogn
2 Jens Jørgensen i Håstrup.
Aftægts af 19.5.1785 til enkens forældre Jørgen Pedersen Krag og hustru.

885 Rasmus Poulsen i Seest. 1787, side 449.
E: Maren Jensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 13.7.1787.

886 Mads Nielsen, snedker i Tingstedlund i Herslev sogn. 1.8.1787, side 450.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Jensen i Ventegodt i Smidstrup sogn. B:
1) Anne Madsdatter 18
2) Niels Madsen 16
3) Jens Madsen 12
4) Maren Madsdatter 8.
FM:
1 Hans Pilborg i Erritsø
2 Laurids Poulsen i Højrup
3 Bertel Jensen i Tolstrup
4 Søren Jensen i Vrå.

887 Dorthe Lauridsdatter i Skærbæk i Taulov sogn. 3.4.1787, side 453.
E: Mads Pedersen. B:
1) Maren Madsdatter 4.
FM: Jeppe Olufsen i Taulov Nebel.

888 Anne Kirstine Lucht i Gudsø mølle i Taulov sogn. 11.8.1787, side 457.
E: Thomas Vinding. B:
5) Bertel Thomsen Vinding 9.
FM: farbror Søren Bertelsen Bonde i Eltang.
Første ægteskab med Hans Frederiksen Bruun, skifte 20.6.1776 lbnr.431. B:
1) Dorthe Cathrine Bruun 25
2) Christoffer Bruun 21
3) Karen Bruun 15
4) Christen Sommer Bruun 14.
FM:
1 morbror Christoffer Lucht, degn i Oddersted
2 farbror Peder Frederiksen Bruun, skoleholder i Eltang.
Hans Frederiksen Bruuns første ægteskab med Dorthe Cathrine Jørgensdatter Haahr]. Arv til B:
1) Jørgen Hansen Bruun. Afkald 14.6.1787.

889 Maren Hansdatter i Pjedsted. 25.8.1787, side 473. (Skiftebrev).
E: Anders Laugesen. B:
1) Hans Andersen 11½
2) Magdalene Andersdatter 9
3) Lauge Andersen 3½.
FM: Niels Koch i Pjedsted.

890 Maren Jørgensdatter i Seest. 15.8.1787, side 475.
E: Niels Nielsen Hagelund. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 8
2) Else Nielsdatter 5.
FM:
1 Christen Jepsen i Vranderup
2 Jørgen Johansen i Seest.
Skøde 9.12.1768 fra Jørgen Johansen i Seest til enkemanden of dennes første hustru Else Johansdatter, [skifte 18.12.1773 lbnr.238].

891 Jens Hansen i Vork. 21.8.1787, side 481.
E: Abelone Jensdatter. LV: Christen Daugaard i Ris. B:
1) Hans Jensen 18
2) Jens Jensen 16
3) Thomas Jensen 13
4) Anne Jensdatter 11
5) Daniel Jensen 9.
FM:
1 Knud Nielsen i Vesterby, som beslægtet
2 Erik Madsen i Vork, som beslægtet
3 Oluf Madsen i Vork, som beslægtet.
Desuden nævnes enkens far Jens Mikkelsen i et skøde fra 1766.

892 Maren Kjeldsdatter i Grarup i Brande sogn. 21.8.1787, side 487.
E: Jens Pedersen. B:
1) Anne Jensdatter 16
2) Peder Jensen 14
3) Kjeld Jensen 7
4) Kirsten Jensdatter 5.
FM:
1 morbror Thomas Kjeldsen i Store Langkær
2 Søren Lauridsen i Brandlund
3 Søren Jensen, smed i Grarup.
Afdøde døde 21.7.1787.

893 Kirsten Mortensdatter i Pjedsted. 23.8.1787, side 490.
E: Frederik Rasmussen Surkær.
Første ægteskab med Christen Jepsen. B:
1) Niels Christensen 41, i Velling
2) Morten Christensen 28, på stedet
3) Sidsel Christensdatter g.m. Mads Pedersen i Pjedsted
4) Margrethe Christensdatter 24, på stedet.

894 Hans Bertelsen i Studsdal i Taulov sogn. 7.9.1787, side 498.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Iver Sørensen i Taulov Nebel. B:
1) Dorthe Marie Hansdatter 7 uger.
FM: farbror David Bertelsen i Erritsø.
Skøde fra Koldinghus Rytterdistrikt til Niels Steffensen i Studsdal.

895 Hans Jørgensen i Pjedsted. 20.9.1787, side 507.
E: Anne Davidsdatter. LV: Thomas Andersen i Pjedsted.
B:
1) Anders Hansen 4
2) Bodil Hansdatter 7 uger.
FM:
1 Niels Pedersen i Pjedsted
2 Laurids Pedersen i Pjedsted.
Afdødes første ægteskab med Abelone Thomasdatter.
Abelone Thomasdatters første ægteskab med Anders Mortensen. I 1768 var B:
1) Anne Andersdatter g.m. Hans Hansen Skovenborg i Herslev Højrup
2) Oluf Andersen
3) Maren Andersdatter g.m. Mogens Madsen
4) Thomas Andersen med FM: Jørgen Thomsen i Pjedsted.
Skøde af 4.3.1768 fra disse børn til deres stedfar Hans Jørgensen.
Anders Mortensens gård havde været ejet af hans far Mortensen Andersen før ham.
Gave til afdødes brorsøn Hans Jensen, der havde været opdraget i gården hos afdøde.

896 Poul Hansen i huset Dybvad i Vester Nebel sogn. 24.9.1787, side 519.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Bjerre i Sønderskov. B:
1) Hans Poulsen 17.
FM: Anders Christensen i Serup.

897 Mette Kirstine Lauridsdatter i Sønderskov i Vester Nebel. 14.9.1787, side 520.
E: Peder Hansen Bjerre. B:
1) Laurids Pedersen 13
2) Johanne Pedersdatter 9.
FM:
1 Christen Enevoldsen i Stubdrup i Harte sogn
2 Enevold Enevoldsen i Stubdrup.

Siderne 525 og 552 er blanke. Der er ingen sider herimellem.

898 Else Marie Borch i Grejs. 2.5.1787, side 553. (Skiftebrev).
Uden ægteskab B:
1) Peder, [døbt 26.4.1787].
Barnets far kendes ikke.
FM: morbror Jens Borch.
Desuden nævnes afdødes bror Lauge Borch.
[Afdødes forældre var Peder Laugesen Borch, præst i Grejs og Sindbjerg, begravet 23.5.1777 og Anne Christine Aagaard, begravet 22.7.1776]
Afdøde døde 20.4.1787.
Begyndelsen af skiftet mangler, men ses i skiftebrevet.

899 Jeppe Christensen, ugift i Seest. 8.12.1787, side 561.
A:
0) forældre Christen Christensen, skifte 7.8.1784 lbnr.625 og Maren Christensdatter
1) bror Christen Christensen 33, i København
2) bror Niels Christensen 32, [farversvend] i København
3) bror Mads Christensen 27.
Fars andet ægteskab med Anne Christensdatter, død i andet ægteskab med Jens Pedersen i Seest.
4) halvsøster Maren Christensdatter 7
6) halvsøster Else Christensdatter 4.

900 Peder Sørensen i Boerlev i Starup sogn. 5.12.1787, side 582.
Enkemand. A:
1) brorsøn Søren Christensen, der overtager gården
2) Niels Iversen i Venborg i Egtved sogn på sin hustrus vegne
3) Jens Jensen i Vester Nebel på sin hustrus vegne
4) Jens Jensens hustrus bror
5) Peder Hansen i Vester Nebel på sin hustrus vegne
6) Joen Christensen i Venborg
7) Niels Nielsen
8) Jacob Eriksen
9) en umyndig arving i Viuf.

901 Christen Jensen Treu i Hjulbækhus på Højen sogn skovgrund. 18.12.1787, side 587.
E: Johanne Andersdatter. LV: Laurids Madsen i Svinholt i Starup sogn. B:
4) Anne Christensdatter 10.
FM: farbror Hans Jensen i Vinding.
Første ægteskab med Anne Olufsdatter. B:
1) Oluf Christensen i København
2) Dorthe Christensdatter 26, i Løjt sogn
3) Peder Christensen 25.

902 Christian Hansen i Store Velling i Smidstrup sogn. 27.12.1787, side 593.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Anders Christiansen 19
2) Hans Christiansen 17
3) Sindet Christiansdatter 14
4) Anne Christiansdatter 12
5) Ellen Christiansdatter 8
6) Dorthe Christiansdatter 1.
FM:
1 Hans Hansen i Store Velling
2 Jens Hansen, smed i Store Velling
3 Jonas Hanen i Store Velling
4 Hans Andersen i Store Velling
5 morbror Poul Andersen Koed i Store Velling.

903 Anne Pedersdatter i Sønder Vilstrup. 7.8.1787, side 596.
Enke. B:
1) datter g.m. Morten Jensen i Sønder Vilstrup
2) Rasmus Hansen
3) Søren Hansen
4) Christen Christensen.

904 Hans Peder Frøde, grænsekontrollør i Frydenborg i Vamdrup sogn. 14.11.1785, side 600. (Skiftebrev).
E: Anne Birgitte Lemcke. LV: Hansen til Østerbygård.
Af første ægteskab B:
1) Poul Christoffer Frøde 28, farer på England som styrmand.
Slutningen af skiftet mangler, men ses i skiftebrevet.

Siderne 604-634 mangler.

905 [Hans Pedersen, smed i Rugsted i Ødsted sogn], 1788, side 635.
E: Sofie Jespersdatter. LV: Hans Buch.
Børn: ikke angivet på denne side.
FM:
1 Søren Jespersen
2 Peder Pedersen
3 Hans Sørensen
4 Søren Jacobsen.
Begyndelsen af skiftet mangler.

906 Peder Mikkelsen i Rugsted. 3.1.1788, side 635.
E: Else Jørgensdatter. LV: Hans Buch, sognefoged i Rugsted. B:
7) Johanne Pedersdatter 1½.
FM: Jørgen Haahr i Plovslund.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter, skifte 26.1.1785 lbnr.657. B:
1) Mikkel Pedersen 21
2) Anne Pedersdatter 18
3) Jens Pedersen 16
4) Ellen Pedersdatter 12
5) Christen Pedersen 9
6) Rasmus Pedersen 6.
FM:
1 Hans Pedersen i Jelling, som beslægtet
2 Søren Jacobsen i Rugsted
3 Jens Haahr i Bølling.

907 Jens Jensen i Øster Snede. 24.9.1787, side 646.
E: Cathrine Marie Mikkelsdatter. LV: Christen Møller i Gammelsole. B:
1) Mette Marie Jensdatter 5
2) Anne Marie Jensdatter 2
3) Jensine Jensdatter, født efter fars død.
FM: farbror Søren Jensen i Eriknauer.
Afdøde døde 24.8.1787.

908 Mette Jørgensdatter i Eltang. 19.12.1786, side 652.
E: Hans Hansen Ravn. B:
1) Hans Hansen i Eltang
2) Else Hansdatter Buhl g.m. Christen Sørensen Rind i København
3) Kirsten Hansdatter 23
4) Maren Hansdatter 20.
FM: Søren Bonde, sognefoged i Eltang.

909 Anne Jensdatter i Vester Nebel. 8.1.1788, side 661.
E: Anders Andersen. A:
1) bror Peder Jensen 50, i København
2) søster Karen Jensdatter 45, g.m. Jens Sørensen i Herslev Højrup.

910 Mette Jørgensdatter i Torp i Kongsted sogn. 3.3.1788, side 663.
E: Mads Jørgensen. A:
1) moster Ingeborg Pedersdatter g.m. Iver Steffensen i Bække ved søn Steffen Iversen
2) moster Karen Pedersdatter, enke efter Hans Darup i Eskelund på Estrup gods i Riberhus amt.

911 Niels Jensen i Harte. 27.2.1787, side 669.
Enkemand efter Karen Lauridsdatter, skifte 27.6.1783 lbnr.542. B:
1) Kirsten Nielsdatter 20
2) Anne Nielsdatter 17
3) Gunder Sofie Nielsdatter 14
4) Mette Marie Nielsdatter 12
5) Margrethe Nielsdatter 7.
FM:
1 Peder Poulsen i Vranderup
3 Søren Pedersen i Lundgård i Harte sogn
4 farbror Hans Jensen i Ejstrup
5 Peder Jensen i Egholt.

912 Kirsten Lauridsdatter i Haraldskær Kobberfabrik. 16.1.1788, side 690.
E: Peder Hylsberg, hølesmed på Haraldskær Kobber- Søm og Hølefabrik i Skibet sogn. B:
1) Peder Pedersen Hylsberg 4.

913 Maren Hansdatter i Plovslund i Grene sogn. 6.2.1788, side 697.
E: Christen Pedersen. B:
1) Kirsten Christensdatter 8.
FM: mosters mand Hans Henrik Mikkelsen i Ringive.

914 Lene Dorthe Jensdatter, ugift tjenestepige i København. 23.2.1788, side 704.
Registrering af indholdet i en kiste hos hendes svoger Jeppe Christensen i Sindbjerglund.
Arvinger angives ikke.

915 Jens Pedersen, rytter i Bramdrup. 14.7.1787, side 706.
Auktion 5.12.1785.
Arvinger angives ikke.

916 Dorthe Jørgensdatter i Pjedsted. 30.1.1788, side 708.
E: Peder Hansen, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Morten Hansen 19.
FM: Peder Madsen i Pjedsted.

917 Søren Simonsen, smed i Lejrskov smedehus. 4.2.1788, side 709.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Schelde i Lejrskov. B:
1) Anneke Sørensdatter 6
2) Niels Sørensen 4
3) Simon Sørensen 1.
FM:
1 Iver Hansen Koed i Lejrskov
2 Niels Hansen i Lejrskov.

918 Søren Jensen i Hedegård i Give sogn. 19.1.1788, side 712.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Jensen, der ægter enken. B:
1) Jens Sørensen.
FM: Mads Jensen.

919 Morten Knudsen og bror Hans Knudsen i Ammitsbøl. 18.2.1788, side 715.
A:
1) mor Anne Hansdatter g.m. Laurids Jensen i Ammitsbøl
2) søster Mette Knudsdatter 16
3) søster Gertrud Knudsdatter 14
4) bror Niels Knudsen 12
5) halvsøster Dorthe Lauridsdatter 1½.
FM:
1) Niels Thomsen i Ammitsbøl
2 Niels Hansen i Tudved
3 Mikkel Nielsen i Ammitsbøl.
Arv efter afdødes far Knud Mortensen, skifte 8.3.1785 lbnr.688.
Afdøde Morten Knudsen døde i maj 1785, 5 år gammel.
Afdøde Hans Knudsen døde i august 1786, 3 år gammel.

920 Claus Lauridsen i Asbo i Bække sogn. 27.2.1788, side 721.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Kirkegaard i Asbo. B:
5) Else Clausdatter 9
6) Niels Clausen 6
7) Dorthe Clausdatter 2.
FM:
1 Jens Hansen i Klelund
2 Niels Nielsen Baun i Knudsbøl.
Første ægteskab med [Dorthe Iversdatter, skifte 19.1.1777 lbnr.452]. B:
1) Sidsel Clausdatter
2) Ingeborg Clausdatter
3) Iver Clausen
4) Maren Clausdatter
FM:
1 morfar Iver Steffensen i Bække
2 morbror Steffen Iversen i Bække.

921 Hans Sørensen i Lejrskov Højrup. 22.3.1788, side 725.
A:
1) mor Maren Hansdatter g.m. Christian Jensen Schelde på stedet
2) søster Mette Hansdatter 14
3) søster Gertrud Sørensdatter 12
4) søster Karen Sørensdatter 9
5) halvsøster Maren Christiansdatter 4.
FM:
1 Søren Jensen i Ferup
2 Niels Hansen i Kolding
3 Steffen Lauridsen i Ferup.
Arv efter afdødes far Søren Lauridsen, skifte 6.2.1782.
Afdøde døde for 2 år siden i sit femte år.

922 Maren Thomasdatter i Egeskov i Vejlby sogn. 9.4.1788, side 729.
E: Hans Jensen Lomholt. B:
1) Thomas Hansen Lomholt 10
2) Kirsten Hansdatter 8
3) Jens Hansen Lomholt 6
4) Maren Hansdatter 3.
FM:
1 morbror Hans Thomsen i København
2 farbror Peder Jensen i København
3 Hans Lomholt i Egeskov
4 Søren Nielsen Lund i Trelde.
Aftægt af 14.5.1776 til afdødes mor Anne, enke efter afdødes far Thomas Jensen [Hall, skifte 7.5.1774 lbnr.264].

923 Bodil Margrethe Jensdatter i Borup i Brande sogn. 9.4.1788, side 741.
E: Laurids Christensen. B:
1) Jens Christian Lauridsen 6 uger.
FM: morfar Jens Hansen, væver i Nørholm i Brande sogn.
Afdøde døde 10.3.1788.

924 Bertel Jensen i Skærbæk i Taulov sogn. 3.3.1788, side 744.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Hans Hansen i Oddersted. B:
4) Birgitte Berteline Bertelsdatter 22, i Flensborg
5) Johanne Bertelsdatter 19
6) Peder Bertelsen 10.
FM:
1 Poul Hansen i Skærbæk
2 Niels Herslev i Skærbæk
3 morbror Peder Pedersen i Lilballe.
Første ægteskab med Gidsel Andersdatter. B:
1) Anders Bertelsen i Dons, [skifte 11.6.1785 lbnr.698]. 1B:
a Niels Andersen 9
2) Maren Bertelsdatter g.m. Didrik Nikolaj Pedersen, skibstømrer i Flensborg.
Andet ægteskab med Bente Sofie Jensdatter [Qvist], skifte 6.4.1761. 1B:
a Jens Bertelsen 31, i Åbenrå.
FM: morbror Niels Jensen Qvist i Skærbæk.

925 Peder Sørensen i Holtum i Sindbjerg sogn. 21.4.1788, side 758.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Mogens Jensen i Holtum. B:
1) Anne Pedersdatter 22
2) Søren Pedersen 20
3) Mette Cathrine Pedersdatter 14
4) Niels Pedersen 12.
FM: fasters mand Jørgen Nielsen i Grejs på Grundet gods.

926 Niels Jensen og hustru i Ammitsbøl. 18.2.1786, side 763.
B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Jørgen Sørensen i Ammitsbøl
2) Johanne Nielsdatter 18.
FM: morbror Henrik Cortsen i Høllund.

927 Peder Jørgensen i Store Sandfeld i Brande sogn. 14.5.1788, side 765.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Pedersen i Uhre i Brande sogn. B:
1) Christen Pedersen 18
2) Laurids Pedersen 15
3) Anne Pedersdatter 12
4) Anne Pedersdatter 9
5) Peder Pedersen 2½.
FM:
1 Niels Organist i Uhre
2 Søren Sørensen i Flø i Brande sogn
3 Christen Mikkelsen Toksvig i Arnborg sogn
4 Peder Pedersen i Usseltoft i Brande sogn
5 Peder Christensen i Tarp i Brande sogn.
Afdøde døde 15.4.1788.

928 Anne Cathrine Nielsdatter i Bindeballe i Randbøl sogn. 10.5.1788, side 768.
E: Jens Christensen, der indtræder i nyt ægteskab.
Testamente af 20.1.1785.
Hendes A:
1) farbror Niels Christensen i Farre
2) farbror Anders Christensen i Farre
3) faster Maren Christensdatter, enke efter Gyde Hansen i Tofthøj
4) faster Anne Christensdatter, død. 1B:
a Barbara Madsdatter gift på Viborg-kanten
5) faster Johanne Christensdatter, død, var g.m. Lauge Madsen i Givskud. 2B:
a Maren Jørgensdatter 20
b Johanne Marie Jørgensdatter 16
6) morbror Mads Sørensen, død. 4B:
a Peder Madsen i Skovbølling
b Anne Madsdatter, enke efter Mikkel Andersen i Høgsholt [i Hover sogn]
c Kirsten Madsdatter g.m. Niels Andersen i Givskud
d Karen Madsdatter g.m. Niels Skovfoged i Lindeballe Skovhus
7) mors halvbror Anders Sørensen i Moltkenborg.

929 Mads Andersen i Skærbæk i Taulov sogn. 17.4.1787, side 776. (Skiftebrev).
Enkemand efter Lene Jepsdatter, er døde nogle dage før sin mand. B:
1) Peder Madsen 19 uger.
FM: morbror Anders Jepsen i Ellelund i Tårup Østerskov.
Desuden nævnes:
1 afdøde mands mor g.m. Søren Pedersen i Store Velling
2 afdøde kones stedmor Elisabeth Nikolajsdatter, enke efter Jeppe Jacobsen
3 Elisabeth Nikolajsdatter eneste søster Marie Nikolajsdatter i Kongsted.
Afdøde døde 17.3.1787.

930 Margrethe Hansdatter i Nagbøl. 19.5.1788, side 796.
Enke.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.10.1786.

931 Karen Andersdatter, ugift i Brakker. 10.3.1786, side 802. (Skiftebrev).
A:
1) bror, død. 1B:
a Jens Jepsen i Brakker
2) søster g.m. Peder Jensen i Brakker
3) søster g.m. Peder Jensen i Møsvrå
4) søster g.m. Hans Bertelsen i Haderslev
5) søster g.m. Peder Lauridsen i Haderslev
6) søster Else Andersdatter, død uden børn
7) søster Kirsten Andersdatter, død. 4B:
a Anders Knudsen, der tjener i Vester Nebel mølle
b Niels Knudsen 24 i Ødsted
c Mathias Knudsen 22, husar, uvist hvor
d Mette Knudsdatter 20, i Haderslev.

932 Else Jørgensdatter i Tiufkær. 12.2.1787, side 806. (Skiftebrev).
Enke efter Poul Nielsen, [skifte 16.4.1783 lbnr.561]. B:
1) Niels Poulsen 14
2) Anne Marie Poulsdatter 13
3) Jørgen Poulsen 9
4) Søren Poulsen 8
5) Poul Poulsen 4.
FM:
1 Peder Jensen Velling i Tiufkær
2 Hans Sørensen i Tiufkær.

933 Kirsten Christensdatter, ugift i Vester Højborg i Egtved sogn. 20.10.1787. (Skiftebrev).
Uden ægteskab B:
1) Christian Hansen 19, musketer i Fredericia.
Afdøde, der døde i maj 1787, havde arv efter sin farbror Peder Sørensen Oustrup i Ørbæklunde på Fyn.

934 Dorthe Mikkelsdatter i Gelballe. 4.6.1788, side 820.
E: Anders Laugesen. A:
1) far Mikkel Jensen i Gelballe.

935 Morten Berntsen i Skovsende. 3.6.1788, side 820.
E: Karen Christensdatter. LV: Mads Iversen i Brande. B:
1) Bernt Mortensen 20
2) Christen Mortensen 18
3) Kirsten Mortensdatter 15
4) Hans Christoffer Mortensen 13.
FM:
1 Peder Jensen i Påby
2 Hans Berntsen på Juellingsholm
3 søskendebarn Christen Madsen.

936 Johanne Olufsdatter i Uve. 4.6.1788, side 823.
Enke efter Knud Clausen, [skifte 26.2.1787 lbnr.867]. B:
1) Claus Knudsen på stedet
2) Margrethe Knudsdatter g.m. Niels Hansen i Trøjelborg
3) Maren Knudsdatter, enke efter Jørgen Andersen i Givskud
4) Karen Knudsdatter, død, var g.m. Jørgen Olufsen i Mørup. 1B:
a Johanne Jørgensdatter 8
5) Søren Knudsen i Store Karlskov, død. 2B:
a Maren Sørensdatter
b Johanne Sørensdatter 19
c Anne Johanne Sørensdatter 14.

937 Kirsten Jensdatter i Skovsende. 13.6.1788, side 825.
E: Peder Eskildsen. B:
1) Jens Christian Pedersen 15
2) Eskild Pedersen 13
3) Hans Peder Pedersen 11
4) Karen Marie Pedersdatter 9.

938 Margrethe Madsdatter i Nørre Vilstrup i Skibet sogn. 21.11.1786, side 828. (Skiftebrev).
Enke efter Peder Hansen Høgh, skifte 10.10.1774 lbnr.487. B:
2) Christen Høgh, snedker i København
3) Hans Mathias Høgh, hattemager i Horsens
4) Anne Lene Høgh 21.
Af første ægteskab B:
1) Anne Kirstine [Christensdatter, skifte Bygholm 28.11.1778 lbnr.142]. E: Peder Pedersen Stærk i Rugballe på Bygholm gods. 2B:
a Susanne Pedersdatter
b Charlotte Sofie Pedersdatter.

939 Anders Nielsen i Refsing i Vester Gesten sogn. 16.6.1788, side 837.
E: Abelone Steensdatter. LV: [Jens Nielsen] Høstmark, præst i Anst og Gesten.
Første ægteskab med Else Jensdatter, skifte 3.11.1763. B:
1) Else Andersdatter 35
2) Jens Andersen 27
3) Niels Andersen 25.

940 Hans Christiansen i Gejsing i Anst sogn. 17.6.1788, side 845.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Maren Hansdatter 17
2) Niels Hansen 14
3) Christian Hansen 11
4) Hartvig Hansen 9
5) Peder Hansen 5½
6) Marie Hansdatter 14 uger.
FM:
1 farbror Peder Christiansen i Uhre i Lejrskov sogn
2 farbror Mathias Christiansen i Uhre
3 Iver Hansen udflyttet fra Gejsing
4 morbror Laurids Nielsen i Lunderskov.

941 Otto Jochum Jørgensen i Store Anst. 17.6.1788, side 849.
E: Maren Jesdatter. LV: Ebbe Pedersen i Anst. B:
1) Bodil Ottesdatter 1½
2) Iver Ottesen 13 uger.
FM:
1 Niels Christensen Vraa i Anst
2 Niels Madsen i Anst.
Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Jørgensen.

942 Peder Nielsen i Klink i Hejnsvig sogn. 18.6.1788, side 855.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Anders Pedersen i Bække. B:
2) Jørgen Pedersen 5.
FM: Jeppe Nielsen i Nebel i Vorbasse sogn.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen 7½.
FM: Søren Nielsen i Nebel i Vorbasse sogn.

943 Inger Jørgensdatter i Bjert. 18.6.1788, side 862.
E: Mads Andersen. A:
1) søster Dorthe Jørgensdatter 30, i Bjert
2) søster Maren Jørgensdatter 28, i Kolding.

944 Wuss Jensdatter, 16 år gammel i Vork. 21.6.1788, side 864.
A:
1) mor Maren Jacobsdatter g.m. Jørgen Mogensen i Vork
2) halvsøster Marie Jørgensdatter 14
3) halvsøster Anne Jørgensdatter 12
4) Johanne Jørgensdatter 8.
Afdøde far Jens Jensen, skifte 1.7.1772 lbnr.134.
Arv efter afdødes bror Jens Jensen, skifte 19.6.1773 lbnr.148.
Arv efter afdødes søster Anne Jensdatter, skifte 19.6.1773 lbnr.147.

945 Marie Kirstine Bertelsdatter i Utoft i Grindsted sogn. 26.6.1788, side 869.
E: Christen Hansen. B:
1) Bertel Christensen 2
2) Mette, nyfødt, der døde kort tid efter sin mor.
Skifte efter enkemandens første hustru 27.4.1772. Arv til B:
1) Kirsten Christensdatter.
Enkemandens anden hustru [Mette Madsdatter], skifte 18.3.1785 lbnr.750. Arv til B:
2) Hans Christensen
3) Mads Christensen.
Afdøde døde 27.5.1788.

946 Jens Jensen, ugift i Tudved. 28.6.1788, side 873.
A:
1) mor Dorthe Jespersdatter g.m. Peder Pedersen i Tudved
2) bror Jesper Jensen i Egtved
3) bror Laurids Jensen i Ammitsbøl
4) søster Anne Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Fredsted
5) bror Erik Jensen [i Rugsted, skifte 26.1.1785 lbnr.738]. 4B:
a Laurids Eriksen 14
b Dorthe Eriksdatter 11
c Jens Eriksen 9
d Maren Eriksdatter 6.
FM: morbror Peder Lassen i Refsgårde
6) halvbror Jens Pedersen
7) halvbror Peder Pedersen
8) halvsøster Sofie Pedersdatter
9) halvsøster Kirsten Pedersdatter 21.
Arv efter afdødes far Jens Eriksen.
Arv efter afdødes faster Else Eriksdatter i Ødsted, der døde 1764.

947 Jørgen Jacobsen i Nagbøl. 10.3.1788, side 878.
E: Birthe Jepsdatter. LV: Niels Buch i Nagbøl. B:
1) Jacob Jørgensen 21
2) Jeppe Jørgensen 19
3) Kirstine Marie Jørgensdatter 16
4) Jens Jørgensen 12
5) Niels Jørgensen 9.
FM:
1 født værge Jeppe Jacobsen i Fløjstrup [formentlig Plovstrup i Jernved sogn] i Riberhus amt
2 Erik Koch i Nagbøl
3 Christen Jepsen i Dons
4 Anton Andersen Buch i Skanderup
5 Jørgen Hansen Lassen i Vester Gesten.

948 Anne Jensdatter i Hukkentosch i Mads Gregersdal i Børupskov i Taulov sogn. 20.8.1788, side 897.
E: Nis Antonsen Tidemann. B:
1) Anton Tidemann 14
2) Karen Marie Tidemann 11
3) Jens Tidemann 7
4) Frederik Christian Tidemann 3.
FM:
1 Peder Hansen i Skærbæk
2 Jørgen Hansen Møller i Hakenør i Taulov sogn.

949 Anne Bertelsdatter i Gilbjerg i Hejnsvig sogn. 18.7.1788, side 903.
E: Peder Andersen, henved 70 år gammel. B:
1) Ellen Pedersdatter 11
2) Abelone Pedersdatter 9
3) Anders Pedersen 6
4) Bertel Pedersen 4.
FM:
1 morbror Mads Bertelsen i Sønderby i Grindsted sogn
2 morbror Morten Bertelsen i Vestterp i Vester Starup sogn i Riberhus amt
3 morbror Christen Bertelsen i Morsbøl i Grindsted sogn
4 Frederik Schwartz i Frederiksnåde.
Afdøde døde 18.6.1788.

950 Jens Jepsen, smed i Stovstrup ved Fredericia. 25.4.1787, side 908.
E: Kirsten Nielsdatter.
Første ægteskab B:
1) Anne Jensdatter 24, der tjener i Årre på Endrupholm gods
2) Elisabeth Jensdatter 22, uvist hvor.
Afdøde døde i Harresø.

951 Jens Nielsen Grundet i Nørre Bjert. 19.9.1788, side 915. (Skiftebrev).
E: Anne Lauridsdatter. LV: Niels Pedersen Grundet i Eltang. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 9
2) Anne Jensdatter 7.
FM:
1 Hans Iversen i Nørre Bjert
2 Knud Hansen i Lilballe.

952 Jeppe Nielsen i Ammitsbøl i Ødsted sogn. 4.1.1788, side 924.
E: Anne Jensdatter. A:
1) bror Jens Nielsen i Fredsted
2) bror Niels Nielsen, død. 1B:
a Jørgen Nielsen 16
3) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Iver Melchiorsen i Lærkelund i Smidstrup sogn. 1B:
a Barbara Iversdatter 14.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Jens Sørensen, der har skøde på gården.

953 Peder Kirkegaard i Asbo i Bække sogn. 13.10.1788, side 938.
E: [Anne Kirstine Rasmusdatter]. LV: Jonas Poder i Bække. B:
1) Ulrikke Antoinette Kirkegaard 17.
FM: Hans Pedersen Ulf i Bække.

954 Niels Thomsen i Asbo i Bække sogn. 13.10.1788, side 941.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Ibsen. B:
1) Karen Nielsdatter 21
2) Anne Cathrine Nielsdatter 11
3) Anne Kirstine Nielsdatter 7.
FM:
1 Jens Nielsen i Asbo
2 Mads Pedersen i Asbo.

955 Peder Hansen Møller, ugift i Erritsø. 17.9.1787, side 944.
A:
0) Hans Pedersen i Erritsø og Bodil Pedersdatter, begge døde
1) bror Peder Hansen Møller i København
2) søster Karen Hansdatter Møller g.m. Peder Pedersen i Drejens i Eltang sogn
3) bror Thomas Hansen Møller i Erritsø
4) søster Mette Hansdatter Møller 32
5) søster Maren Hansdatter Møller g.m. Christen Christensen, brændevinsbrænder i København
6) søster Sidsel Hansdatter Møller 28.
Afdødes farfar Peder Mikkelsen og farmor Kirsten Hansdatter, skifte 20.11.1744. Arv til B:
1) afdødes faster Else Pedersdatter 24 år i 1744, død 1B:
a Erik Thomsen
2) afdødes faster Anne Pedersdatter 18 år i 1744, vanfør, død
3) afdødes faster Kirsten Pedersdatter 15 år i 1744, død.

956 Ebbe Poulsen, 19 år gammel i Seest. 8.11.1788, side 974.
A:
1) bror Christen Poulsen 32, i Christiania i Norge
2) bror Mads Poulsen 27, på Gunderslevholm ved Ringsted
3) bror Erik Poulsen 25, forvalter på Hanstedgård
4) søster Else Poulsdatter, skifte 5.1.1784 lbnr.654. E: Ebbe Nikolajsen. 5B:
a Nikolaj Ebbesen 21
b Poul Ebbesen 14
c Christen Ebbesen 13
d Beege Cathrine Ebbesdatter 11
e Karen Ebbesdatter 8
5) søster Anne Kirstine Poulsdatter, enke efter Jacob Lunding i Binderup i Haderslevhus amt, nu g.m. Peder Kjellerup sst.
6) søster Anne Poulsdatter g.m. Jørgen Kærgaard i Seest
7) søster Bodil Cathrine Poulsdatter 31, på Mattrup.
Afdøde havde gavebrev fra sin mors farbror Albert Edelberg i København.
I skiftet er indført samfrændeskifte efter afdødes mor af 6.1.1781 lbnr.957.
Afdøde døde i oktober 1785.

957 Karen Edelberg i Seest. 6.1.1785, side 976.
E: Poul Christensen, sognefoged i Seest. B:
1) Christen Poulsen 25, i København
2) Arve Poulsen 23
3) Mads Poulsen 20
4) Erik Poulsen 19
5) Ebbe Poulsen 14, død oktober 1785, skifte 8.11.1788 lbnr.956
6) Else Poulsdatter g.m. Ebbe Nikolajsen i Seest
7) Anne Kirstine Poulsdatter g.m. Jacob Lunding i Binderup i Haderslevhus amt
6) Anne Poulsdatter 27
7) Bodil Cathrine Poulsdatter 24.

958 Jens Andersen Videbæk i Dal i Grindsted sogn, der døde 19.1.1786, side 1017.
Enkemand efter Kirsten Nielsdatter, der døde 4 dage før sin mand. B;
1) Niels Jensen 14
2) Else Jensdatter 9½
3) Anders Jensen 6
4) Dorthe Jensdatter 4½
5) Mads Christian Jensen 3
6) Kirstine Marie Jensdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Mads Andersen Videbæk i Vorgod sogn
2 morbror Mads Nielsen i Grindsted
3 Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle
4 Poul Hansen Dal i Grindsted
5 Anders Poulsen Dahl i Eg
6 Anders Nielsen i Omvrå.

959 Johanne Pedersdatter i Tårup i Taulov sogn, der døde 16.5.1786, side 1101.
E: Johan Oppenhagen, væver.
Arvinger findes ikke.
Desuden nævnes Villum Oppenhagen i Fredericia.

960 Mette Rømer, ugift husholderske på Hvolgård i Langskov sogn. 2.12.1786, side 1111. (Skiftebrev).
A:
0) far [Niels Lauridsen Rømer, gæstgiver i Århus, skifte Århus 12.1.1769 lbnr.2057]. E: afdødes stedmor Sidsel Værn i Århus
1) søster Elisabeth Rømer i København.
Afdøde døde 29.11.1786.

961 Cathrine Elisabeth Christiansdatter i Skærup. 19.10.1787, side 1121.
Enke efter Christen Pedersen, død for nogle år siden uden skifte. B:
4) Johannes Christensen 26, glarmester, uvist hvor.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Elisabeth Nikolajsdatter g.m. Peder Andersen
2) Kirsten Nikolajsdatter g.m. Peder Pedersen i Torp i Thise sogn i Salling
3) Mette Marie Nikolajsdatter g.m. Henrik Carstensen Brask [dvs. Carsten Henriksen Brask] i Skive.

962 Charlotte Amalie Busch i Nebbegård i Gårslev sogn. 1788, side 1137.
E: Jens Christoffer Bolvig til Nebbegård.
Bevilling til uskiftet bo af 25.7.1788.

963 Maren Nellemann i Fårupgård i Jelling sogn. 1788, side 1138.
E: Hans Markussen Ammitsbøl til Fårupgård.
Bevilling til uskiftet bo af 5.9.1788.

964 Birthe Sørensdatter i Trelde i Vejlby sogn. 26.7.1788, side 1140.
E: Peder Henriksen. B:
1) Magdalene Pedersdatter 8
2) Søren Pedersen 6
3) Henrik Pedersen 6 uger.
FM:
1 Jørgen Sørensen i Trelde
2 Søren Sørensen Aamund i Trelde.

965 Mette Lasdatter i Vandel [i Randbøl sogn]. 11.8.1788, side 1155.
E: Søren Jensen. A:
1) søster Maren Lasdatter g.m. Christen Pedersen i Elkær
2) halvbror Søren Lassen i Hinnum
3) halvbror Anders Lassen 28
4) halvsøster Else Lasdatter
5) halvsøster Karen Lasdatter, [skifte 23.3.1785 lbnr.690] g.m. Niels Jensen Bech i Nørre Urup, død. 1B:
a Kirsten Nielsdatter 5.

966 Erik Madsen i Vork. 23.10.1788, side 1164.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Olufsen i Øster Rishus. B:
1) Mads Eriksen 14
2) Thora Eriksdatter 10
3) Visse Eriksdatter 8
4) Hans Eriksen 5
5) Søren Eriksen 2.
FM:
1 farbror Christen Madsen i Ødsted
2 farbror Hans Madsen i Høllund
3 farbror Jes Madsen i Vesterby.
Enkens første ægteskab med Mikkel Nielsen, skifte 1770. Arv til B:
1) Niels Mikkelsen
2) Maren Mikkelsdatter.
Mikkel Nielsen var søn af Niels Andersen i Vork.

967 Anne Cathrine Hansdatter i Skanderup. 18.11.1788, side 1173.
E: Hans Hansen. B:
1) Hans Hansen
2) Johannes Hansen
3) Jens Hansen
4) Christen Hansen.
FM:
1 farbror Peder Hansen i Skanderup
2 farbror Christen Hansen i Øster Vamdrup.

968 Niels Andersen Mørch i Eltang. 21.11.1788, side 1177.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Hansen i Eltang. B:
3) Dorthe Nielsdatter 12.
FM: søskendebarn Jens Hansen i Bramdrup.
Af første ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter 28.
FM: Poul Jacobsen i Eltang.
Af andet ægteskab B:
2) Karen Nielsdatter 15.
FM: Morten Knudsen i Bramdrup.

969 Mads Pedersen i Håstrup. 22.1.1788, side 1183.
E: Maren. LV: Niels Ebbesen. A:
1) søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Hans Christensen i Moltkenborg.

970 Ann Marie Andersdatter i Vranderup i Seest sogn. 22.11.1788, side 1186.
E: Christen Christensen. B:
1) Else Christensdatter 19
2) Anders Christensen 16
3) Maren Christensdatter 12.
FM:
1 morbror Jens Andersen i Refsing i Gesten sogn
2 morbror Jens Andersen i Gejsing i Anst sogn
3 Jens Pedersen i Ravnsholt i Gesten sogn.

971 Mette Margrethe Pedersdatter i Knudsbøl i Jordrup sogn. 29.11.1788, side 1193.
E: Christen Pedersen. B:
1) Anne Christensdatter 4.
FM: Niels Christensen i Knudsbøl.

972 Margrethe Hansdatter i Vandel. 28.5.1788, side 1198.
E: Mourids Hansen, der ægter en enke i kolonien Frederikshåb. A:
1) bror Poul Hansen i Øster Åst
2) bror Søren Hansen i Lihme, død. 1B:
a Hans Sørensen 23, rømt fra Engelsholm gods
3) søster Else Hansdatter i Balle, [skifte Engelsholm 28.3.1783 lbnr.478]. 2B:
a Laurids Christensen 25, uvist hvor, men havde rejsepas fra Engelsholm
b Kirsten Christensdatter g.m. Mads Christensen i Balle
4) søster Anne Hansdatter i Lindeballe, død. 3B:
a Bent Christensen 18
b Christen Christensen 14
c Birthe Christensdatter.

973 Niels Hansen i Ødsted. 3.11.1788, side 1212.
E: Anne Sofie Martinsdatter Weismann. LV: Jacob Hansen i Ødsted. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Ødsted
2) Maren Nielsdatter 24.
FM: farbror Jens Hansen i Vejle.

974 Maren Pedersdatter i Lilballe i Eltang sogn. 21.5.1788, side 1217.
E: Peder Jensen. B:
1) Kirsten Pedersdatter 21
2) Mette Kirstine Pedersdatter 16
3) Dorthe Pedersdatter 12
4) Else Pedersdatter 9
5) Anne Marie Pedersdatter 6.
FM:
1 morbror Morten Pedersen i Gelballe
2 morbror Søren Pedersen i Gelballe
3 farbror Jochum Jørgensen i Gelballe
4 Niels Christensen i Lilballe.

975 Christen Lauridsen, ugift i Rugsted i Ødsted sogn. 19.12.1788, side 1253.
A:
1) mor Kirsten Christensdatter g.m. Ebbe Nielsen på stedet
2) bror Anders Lauridsen, uvist hvor
3) bror Laurids Lauridsen21, uvist hvor
4) halvbror Laurids Eriksen 14
5) halvsøster Dorthe Eriksdatter 12
6) halvbror Jens Eriksen 9
7) halvsøster Maren Eriksdatter 7.
Afdødes far var [Laurids Andersen, skifte 17.12.1772 lbnr.122].

976 Maren Lauridsdatter i Vollund i Egtved sogn. 20.12.1788, side 1258.
E: Jørgen Rasmussen. B:
1) Anne Jørgensdatter 17
2) Lauge Jørgensen 15
3) Rasmus Jørgensen 13
4) Anne Sofie Jørgensdatter 11
5) Hans Jørgensen 8
6) Kirstine Marie Jørgensdatter 5.
FM:
1 Hans Nielsen i Ågård i Starup sogn
2 søskendebarn Anders Jacobsen i Liegård i Egtved sogn.

977 Kirsten Laugesdatter i Strandhuse i Eltang sogn. 10.11.1784, side 1267.
Enke efter Hans Andersen. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Laurids Jochumsen i Strandhuse, begge døde. 2B:
a Laurids Lauridsen 23, farer til søs
b Hans Lauridsen 22
2) Anders Hansen 46
3) Anne Hansdatter g.m. Hans Jochumsen i Strandhuse
4) Maren Hansdatter 31.

978 Hans Nielsen i Fitting i Vorbasse sogn. 9.12.1788, side 1271.
E: Maren Sørensdatter. LV: Knud Sørensen i Vorbasse. B:
1) Sidsel Hansdatter 10
2) Søren Hansen 7
3) Niels Hansen 1½.
FM:
1 Søren Pedersen i Østervig [i Vorbasse sogn]
2 Peder Sørensen i Fitting
3 Niels Andersen Kragelund i Bække sogn.
Desuden nævnes afdødes far Niels Hansen.

979 Claus Mathiassen i Vranderup i Seest sogn. 28.11.1785, side 1275.
Enkemand efter [Cathrine Pedersdatter, skifte 6.9.1785 lbnr.754]. B:
2) Anne Clausdatter 9.
FM: farbror Mathias Mathiassen i Jels skov.
Af hans første ægteskab B:
1) en søn, hvis navn ikke kendes.

980 Christen Terkildsen i Lunderskov. 10.3.1787, side 1280.
Enkemand. B:
1) Terkild Christensen 30,. uvist hvor
2) Hans Christensen 25, uvist hvor.

981 Henrik Christoffer Meyer, afskediget jagtbetjent i Smidstrup. 15.5.1786, side 1292.
Enkemand efter andet ægteskab med Karen Nielsdatter. A:
1) søsterdatters datter g.m. Johan Frederik von der Lohe, guldsmed i Elmshorn mellem Itzeho og Hamborg.
Desuden skal der være søskendebørn og næstsøskendebørn i landet Hadeln i Bremen stift i Tyskland.
Afdøde der var født i Tyskland blev gift 1756 med Karen Nielsdatter, en datter af Niels Pedersen, snedker i Fåborg og Ellen Jensdatter, der før brylluppet opholdt sig hos sin faster i Kolding, enke efter Niels Hansen Juul.

982 Peder Poulsen Randbøl på stedet Hundevadskrog i Seest sogn. 7.3.1788, side 1306.
E: Bodil Johansdatter. LV: Hans Andersen, sognefoged i Seest. B:
1) Maren Pedersdatter 21
2) Bodil Pedersdatter 18
3) Johan Pedersen 13
4) Poul Pedersen 11
5) Hans Pedersen 9
6) Peder Pedersen 7
7) Simon Pedersen 2½.
FM:
1 Johan Nielsen i Seest
2 Hans Pedersen i Seest
3 Søren Pedersen i Seest
4 Niels Christensen i Seest
5 Christen Sørensen Munch, rebslager i Kolding.


Koldinghus amt
Skifteprotokol
1786-1789
B 6C - 221

983 Mads Olufsen i Viuf. 17.12.1788, side 1.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mads Buch, sognefoged i Viuf. B:
2) Mads Madsen 14
3) Niels Madsen 10
4) Oluf Madsen 8.
FM: Hans Schack, degn i Viuf.
Af første ægteskab B:
1) Karen Madsdatter, død, var g.m. Markus Rasmussen i Viuf, skifte 23.5.1775 lbnr.323. B:
a Mads Markussen
b Hans Markussen
c Maren Markusdatter
d Anne Markusdatter
e Kirsten Markusdatter
f Peder Markussen.
FM: [halvbror] Didrik Markussen.

984 Christen Knudsen i Bindeballe i Randbøl sogn. 9.1.1789, side 14.
E: Maren Sørensdatter. LV: far Søren Hansen i Nørup. B:
1) Anne Marie Christensdatter 14
2) Knud Christensen 12
3) Søren Christensen 4
4) Hans Christensen 6 mdr.
FM: farbror Hans Knudsen i Vandel.

985 Anne Nielsdatter i Trelde i Vejlby sogn. 14.1.1789, side 22.
E: Christen Nielsen Holm. B:
1) Anders Christensen 6 mdr.

986 Kirsten Thomasdatter i Hjarup. 17.1.1789, side 26.
E: Rasmus Pedersen. B:
1) Thomas Rasmussen
2) Mads Rasmussen 6 mdr.
FM:
1 morbror Christen Thomsen i Øster Vamdrup
2 Mikkel Sørensen i Hjarup.

987 Mette Jensdatter i Højen. 2.2.1789, side 28.
E: Oluf Sørensen. B:
1) Karen Olufsdatter 12
2) Jens Olufsen 8
3) Mette Olufsdatter 2.
FM:
1 morbror Niels Jensen i Degngård i Højen sogn
2 Niels Hansen i Højen
3 Oluf Pedersen i Højen.
Skøde af 24.10.1775 fra afdødes bror Anders Jensen i Højen efter skøde af 12.4.1774 fra dennes bror Niels Jensen i Højen. Heri aftægtskontrakt af samme dat0 til afdødes forældre.

988 Mads Sørensen Jyde i Højen. 3.2.1789, side 38.
E: Sidsel Lauridsdatter. B:
3) Maren Madsdatter g.m. Jacob Hansen i Højen
4) Søren Madsen 27, i København
5) Laurids Madsen 25
6) Mette Madsdatter 22
7) Thomas Madsen 12.
FM:
1 morbror Poul Lauridsen i Pjengård i Højen sogn
2 Hans Pedersen i Højen.
Skifte efter første hustru 4.8.1758. B:
1) Anne Madsdatter g.m. Jens Mikkelsen [Bisgaard] i Rask mølle [i Hvirring sogn] i Skanderborg amt
2) Anne Kirstine Madsdatter g.m. Hans Christoffer, bukseskrædder i Fredericia.

989 Christen Christensen i udflyttergården Damkær i Skærup sogn. 4.2.1789, side 47.
E: Maren Mortensdatter. LV: Markus Ditlevsen i Skærup. B:
1) Marie Christensdatter 13
2) Maren Christensdatter 11
3) Johanne Christensdatter 9
4) Mette Christensdatter 7
5) Morten Christensen 3
6) Christen Christensen 14 dage.
FM:
1 Jens Madsen Buhl i Lille Velling
2 Jens Madsen Lomholt i Store Velling
3 Mikkel Madsen Buhl i Store Velling
4) Thomas Mortensen Dahl i Vejle, alle beslægtede.

990 Ebbe Nikolajsen i Seest. 16.2.1789, side 58.
E: Maren Madsdatter. LV: Thomas Andersen i Seest.
Første ægteskab med Anne Eriksdatter. B:
1) Erik Ebbesen på stedet.
Andet ægteskab med Else Poulsdatter, skifte 5.1.1784 lbnr.654. B:
2) Nikolaj Ebbesen 23
3) Poul Ebbesen 15
4) Christen Ebbesen 13
5) Rebekka Cathrine Ebbesdatter 11
6) Jacob Ebbesen, død, efter hvem der er arv
7) Karen Ebbesdatter 7.
FM:
1 Jørgen Johansen Winther i Seest
2 fars [halv]bror Nikolaj Johansen i Ødis Bramdrup i Haderslevhus amt.

991 Gertrud Ulriksdatter i Nørre Bjert. 17.2.1789, side 79.
E: Søren Andersen Bruun, smed. B:
1) Marie Sørensdatter 35, g.m. Jacob Jensen i Nørre Bjert
2) Else Sørensdatter 32, enke efter Jens Skovgaard i København
3) Henrik Sørensen 24, på stedet
4) Søren Sørensen 21.

992 Maren Pedersdatter i Strandhuse i Eltang sogn. 18.2.1789, side 97.
E: Poul Hansen. B:
2) Hans Poulsen 9
3) Peder Poulsen 8
4) Anders Poulsen 4
5) Mikkel Poulsen 9 uger.
FM:
1 farbror Hans Hansen i Strandhuse
2 Hans Poulsen i Strandhuse
3 Peder Koed i Kolding
4 Anders Madsen i Strandhuse.
Første ægteskab med Hans Hansen, [skifte 28.11.1774 lbnr.291]. B:
1) Mette Hansdatter 16.
FM: Peder Lauridsen i Strandhuse.

993 Paaske Mikkelsen, 4 år gammel i Stubdrup i Harte sogn. 19.2.1789, side 109.
A:
1) mor Anne Paaskesdatter g.m. Mads Christensen på stedet
2) søster Gertrud Mikkelsdatter 15
3) bror Niels Mikkelsen 12
4) søster Margrethe Mikkelsdatter 9
5) halvbror Mikkel Madsen 5.
FM:
1 Enevold Enevoldsen
2 Jeppe Jensen i Hjarup
3 Christen Hansen i Harte.
Arv efter afdødes far Mikkel Nielsen, skiftet sluttet 8.7.1782.

994 Jens Nielsen på Store Anst Mark. 21.2.1789, side 114.
E: Anne Sørensdatter. LV: Gyde Jacobsen i Store Anst. B:
1) Niels Jensen 16
2) Anne Jensdatter 14.
FM:
1 morbror Hans Sørensen, kromand i Store Anst
2 morbror Laurids Sørensen i Øster Gesten.
Desuden nævnes enkens søster Maren Sørensdatter.
Aftægt på stedet til Kirsten Hansdatter.

995 Kirsten Hansdatter i Skærup. 16.3.1789, side 117.
E: Niels Madsen. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Hans Thomsen i Vinding Stampemøllegård
2) Birthe Marie Nielsdatter 22
3) Hans Nielsen 20
4) Kirsten Nielsdatter 17
5) Anne Nielsdatter 16
6) Mads Nielsen 14
7) Dorthe Nielsdatter 10
8) Maren Nielsdatter 7
9) Jacob Nielsen 4.
FM:
1 Jens Lomholt i Velling
2 Peder Hansen i Velling
3 Oluf Madsen i Velling Skov.

996 Kirstine Marie Mikkelsdatter, ugift i Viuf. 20.3.1789, side 127.
A:
1) halvsøster Mette Marie Mogensdatter 17
2) halvsøster Cathrine Helene Mogensdatter 16
hos deres far Mogens Mortensen i Haderslev.
FM:
1 Nis Hansen i Rødding
2 Morten Jørgensen i Rødding.

997 Ellen Christensdatter i Holtum i Grejs sogn. 28.3.1789, side 130.
E: Jørgen Pedersen. B:
1) Søren Jørgensen 15
2) Dorthe Jørgensdatter 10
3) Christian Jørgensen 8
4) Peder Jørgensen 4.

998 Lotte Simonsdatter i Hesselbjerghus i Vinding sogn. 20.3.1789, side 133.
E: Erik Pedersen. B:
1) Peder Eriksen 18
2) Mette Eriksdatter 17, vanfør
3) Simon Eriksen 14
4) Maren Eriksdatter 10.
FM: svoger Hans Lauridsen Grav.

999 Anne Marie Jacobsdatter i Starup. 3.4.1789, side 136.
E: Jes Berntsen.
Første ægteskab med [Hans Hansen, skifte 11.3.1786 lbnr.785]. B:
1) Sidsel Marie Hansdatter 9
2) Jacob Hansen 5
3) Else Hansdatter 4.
FM:
1 Villum Hansen i Vilstrup
2 Niels Hansen i Lilballe
3 Jacob Hansen Voigt, skoleholder i Starup.

1000 Jens Madsen, 16 år gammel, Niels Madsen, 7 år gammel og Anne Madsdatter, 17 år gammel i Dons. tre søskende i Almind sogn. 4.4.1789, side 138.
A:
1) mor Gunder Sørensdatter Balslev g.m. Peder Hansen på stedet
Mors andet ægteskab med de afdødes far Mads Mikkelsen Møller, skifte 27.3.1786 lbnr.798
2) bror Mikkel Madsen 13
3) bror Søen Madsen 11
4) bror Peder Madsen 9.
Af mors første ægteskab B:
5) halvsøster Kirsten Jensdatter.
FM:
1 Peder Hansen i Vester Nebel
2 Peder Buhl, sognefoged i Starup
3 Hans Hansen i Øster Gesten
4 Anders Olufsen, sognefoged i Vester Gesten
5 Christen Jepsen i Dons.

1001 Las Sørensen, sognefoged i Jelling. 19.1.1789, side 151.
E: Johanne Margrethe Madsdatter. B:
1) Søren Lassen 26
2) Mads Lassen 20
3) Peder Lassen 17
4) Mette Lasdatter, død. E: Oluf Pedersen Poder i Nyborg [i Langskov sogn]. 1B:
a Peder Olufsen 8
5) Maren Lasdatter g.m. Søren Christensen i Jelling
6) Anne Lasdatter g.m. Peder Jensen i Jelling
7) Ingeborg Lasdatter 14.

1002 Johan Scheel i Hvejsel. 4.2.1789, side 159.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Niels Johansen 36, vanvittig.
FM: mors søskendebarn Niels Terkildsen, avlsmand i Vejle.

1003 Christen Iversen i Almstok. 11.2.1789, side 166.
E: Maren Iversdatter. LV: Mathias Eriksen i Bindeballe. B:
3) Iver Christensen 14
4) Christen Christensen 5.
FM:
1 mors [halv]bror Iver Christensen i Ravning
2 Hans Nielsen i Nebel.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christensen 22
2) Anne Kirstine Christensdatter 20.
FM:
1 Jens Iversen i Billund
2 Morten Corneliussen i Nebel.

1004 Gregers Thomsen og hustru i Nørre Vilstrup. 17.2.1789, side 176.
B:
1) Jens Gregersen, på stedet
2) Karen Gregersdatter.
FM: farbror Niels Thomsen i Gauerslund.

1005 Niels Nielsen Vinkel i Horsted i Højen sogn. 24.8.1786, side 185.
E: Maren Sørensdatter. LV: Markus Hansen, der ægter enken. B:
1) Anne Nielsdatter 14
2) Dorthe Nielsdatter 7
3) Ellen Nielsdatter 4
4) Karen Nielsdatter 6 mdr.
FM:
1 mors morbror Hans Nielsen, sognefoged i Velling
2 mors morbror Anders Nielsen i Tiufkær
3 farbror Jens Nielsen Vinkel i Mammen på Randrup gods.

1006 Anders Jensen i Seest. 3.3.1788, side 234.
E: Gertrud Madsdatter. LV: Hans Andersen, sognefoged i Seest. B:
1) Jens Andersen 10
2) Mads Andersen 8
3) Maren Andersdatter 4
4) Anne Andersdatter 9 mdr.
FM:
1 farbror Niels Jensen i Højen
2 Jes Andersen i Seest
3 Niels Christensen i Seest
4 Oluf Sørensen i Højen.
Enkens første ægteskab med Christen Christensen Flynder. Arv til B:
1) Christen Christensen 14.

1007 Niels Jørgensen i Jelling. 18.9.1788, side 243.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Hans Møller i Jelling. B:
1) Henrik Nielsen i Jelling, død for 2 år siden. 1B:
a Maren Henriksdatter 2½.
FM: stedfar Christen Terkildsen i Jelling
2) Jørgen Nielsen 20.
FM: fars søstersøn Jens Nielsen i Højen.
Afdøde døde 19.8.1788.

1008 Karen Jensdatter i Haustrup [i Øster Nykirke sogn]. 13.1.1789, side 251.
E: Rasmus Jørgensen. B:
1) Anne Else Rasmusdatter 8
2) Jens Rasmussen 6.
FM:
1 morbror Laurids Jensen, skoleholder i Ølholm [i Langskov sogn]
2 Peder Terkildsen i Fløjstrup [i Vindelev sogn].

1009 Else Cathrine Jacobsdatter i Lejrskov. 16.4.1789, side 257.
E: Iver Hansen Koed.
Første ægteskab med Poul Poulsen, [skifte 14.5.1772 lbnr.99]. B:
1) Sara Poulsdatter 31, i København
2) Kirsten Poulsdatter 25, på stedet
3) Iver Poulsen 19.
FM:
1 morbror Nis Jacobsen i Skovdrupgård i Seest sogn
2 [mors halvbror] Niels Jensen i Ferup i Lejrskov sogn
3 Christian Schelde i Lejrskov.

1010 Jacob Andersen i Kongsted. 8.4.1789, side 266.
E: Marie Andersdatter. LV: Jeppe Mikkelsen i Kongsted. B:
1) Anders Jacobsen 3
2) Anne Jacobsdatter 6 mdr.
FM: farbror Niels Andersen i Fredericia.
Arv i boet til afdødes 4 søstre, hvoraf angives Karen Andersdatter.

1011 Marie Nielsdatter i Erritsø. 19.4.1789, side 284.
E: Anders Sørensen. B:
1) Mette Andersdatter 24
2) Søren Andersen 19
3) Niels Andersen 17.
FM:
1 Anders Nielsen Toldbo i Erritsø
2 Mikkel Holt i Erritsø
3 Niels Nielsen i Erritsø.

1012 Inger i Gelballe [i Skanderup sogn]. 26.12.1788, side 287.
Enke efter Henrik. B
1) Thomas Henriksen.

1013 Jørgen Lund i Starup. 28.4.1788, side 289.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Bützow, præst i Starup og Vester Nebel. B:
1) Dorthe Jørgensdatter Lund 10
2) Anne Jørgensdatter Lund 5
3) Peder Jørgensen Lund 3.
FM:
1 Niels Sørensen i Starup
2 Christen Madsen i Starup
3 farbror Terkild Pedersen Lund i Daugård.
Afdøde havde tidligere boet i Horsens.

1014 Anne Sørensdatter i Lindved i Sindbjerg sogn. 23.6.1788, side 320.
Enke efter Claus Nielsen. A:
1) bror Knud Sørensen i Bredballe, død. 1B:
a Søren Knudsen i Bredballe
2) søster Birthe Sørensdatter, død. 5B:
a Erik Andersen i Dalby
b Bent Andersen i Dalby
c Ellen Andersdatter, død. 1B:
1 Peder Jensen, der tjener på Williamsborg
d Anne Andersdatter g.m. Jens Simonsen i Hornum
e Kirsten Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Dalby
3) søster Kirsten Sørensdatter. 4B:
a Peder Jensen i Jendrup i Holsten
b Maren Pedersdatter g.m. Oluf Nielsen i Håstrup
c Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Sørensen i Tiufkær
d Karen Jensdatter, død. 1B:
1 Christine Sørensdatter 22.

1015 Ellen Johansdatter i Almind. 21.4.1789, side 341.
E: Christen Jørgensen Als. B:
1) Christine Christensdatter 7
2) Johan Christensen 5
3) Jørgen Christensen 3.

1016 Jørgen Olufsen i Ammitsbøl i Ødsted sogn. 24.4.1789, side 342.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Thomsen i Mejsling. B:
1) Mikkel Jørgensen 13
2) Anne Jørgensdatter 9
3) Maren Jørgensdatter 1½.
FM:
1 morbror Jens Mikkelsen i gården Ollerup, udflyttet fra Ammitsbøl
2 Jørgen Nielsen i Højen, som beslægtet
3 Oluf Jepsen i Tiufkær, som beslægtet.
Skøde af 30.5.1780 fra enkens bror Jens Mikkelsen i Ammitsbøl.
Arv efter enkens far Mikkel Andersen i Ammitsbøl, skifte 11.2.1773 lbnr.203.

1017 Hans Lauridsen i Ammitsbøl i Ødsted sogn. 24.4.1789, side 358.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Oluf Lauridsen i Ammitsbøl.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Hansen i Hornstrup, død. 2B:
a Anne Lauridsdatter, der tjener i Hvejsel
b Lene Lauridsdatter, der tjener på Brandbjerg.
FM: Niels Jensen i Kirkeby.

1018 Jens Jacobsen i Sønderlund på Ballegård mark. 27.4.1789, side 363.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Rasmussen på Ballegård mark. B:
1) Else Kirstine Jensdatter 12
2) Magdalene Jensdatter 10
3) Peder Jensen 6
4) Hans Jensen 1.
FM: Jens Nielsen på Ballegård mark.

1019 Mette Jensdatter i Jelling. 27.4.1789, side 364.
E: Laurids Christian Lund.
Af første ægteskab B:
1) Mette Poulsdatter 26.
FM: Thomas Jepsen i Jelling.
Andet ægteskab med [Peder Christensen Bonde, skifte 26.7.1783 lbnr.587]. B:
2) Poul Pedersen 19
3) Anne Kirstine Pedersdatter 16.
FM: farbror Hans Christensen i Lildfrost på Kjeldkær gods.

1020 Peder Jepsen Svende i Kragelund Huse på Øster Gesten mark. 2.5.1789 side 368.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Hans Hansen i Øster Gesten. B:
1) Else Pedersdatter 9
2) Anne Pedersdatter 2½.
FM:
1 Jacob Olufsen i Øster Gesten
2 Niels Olufsen i Øster Gesten.

1021 Jørgen Mortensen i Grene Krog. 12.5.1789, side 373.
E: Sidsel Marie Pedersdatter. LV: Christen Christensen i Silkeborg. B:
1) Maren Jørgensdatter 22
2) Else Marie Jørgensdatter 19
3) Peder Jørgensen 8.
FM:
1 Thomas Jensen i Grene Krog
2 Christen Christensen i Grene Krog.

1022 Anne Pedersdatter i Brakker i Starup sogn. 1.6.1789, side 376.
E: Jens Jacobsen.
Af tidligere ægteskab(er) B:
1) Maren Hansdatter g.m. Peder Jørgensen i Brakker
2) Ingeborg Hansdatter g.m. Mads Pedersen i Fredsted
3) Karen Hansdatter 33, i København.

1023 Jørgen Christensen Als i Starup. 2.6.1789, side 379.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Christen Jørgensen i Almind
2) Kirsten Jørgensdatter, enke efter Mads Mogensen i Møsvrå
3) Bodil Jørgensdatter i Haderslev
4) Anne Marie Jørgensdatter, der tjener på Hovgård på hin side Haderslev.

1024 Margrethe Sørensdatter i Nørre Bjert i Eltang sogn. 3.6.1789, side 382.
E: Hans Pedersen Gris. B:
1) Maren Hansdatter 8
2) Kirsten Hansdatter 7
3) Peder Hansen 4
4) Søren Hansen 2
5) Jens Hansen 8 uger.
FM:
1 Bertel Madsen, udflytter af Lundgård
2 Niels Jensen i Nørre Bjert.
Skøde af 4.8.1779 fra afdødes far Søren Jensen.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Jeppe Sørensen
2 afdødes bror Hans Sørensen.

1025 Anne Mikkelsdatter i Hjarup. 4.6.1789, side 391.
E: Las Nielsen Waaben. B:
1) Lene Lauridsdatter 1.
FM:
1 morbror Christen Mikkelsen i Hjarup
2 mosters mand Jes Andersen Østergaard udflyttet fra Hjarup.
Skøde af 28.4.1784 fra enkemandens forældre Niels Lassen Waaben og Lene Pedersdatter.

1026 Hans Hansen Clausen i Erritsø. 11.6.1789, side 399.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Mikkel Holt i Erritsø. B:
1) Hans Hansen 11
2) Lauge Hansen 8
3) Morten Hansen 5
4) Hans Hansen 1 måned.
FM:
1 Just Hansen i Erritsø
2 Jens Olufsen i Erritsø
3 Rasmus Jensen i Erritsø
4 Peder Pallesen i Erritsø.
Skøde af 4.1.1777 fra afdødes første hustru Birthe Pedersdatter, enke efter Søren Pedersen på stedet.

1027 Mette Jepsdatter i Vester Nebel. 18.6.1789, side 410.
E: Jørgen Iversen. B:
1) Iver Jørgensen 4
2) Hans Jørgensen 1.
FM:
1 morfar Jeppe Pedersen i Horsted
2 farbror Niels Iversen.
Skøde af 11.6.1776 fra enkemandens far Iver Jørgensen.

1028 Jens Lauridsen i Jordrup. 19.6.1789, side 417.
E: Anne Christiansdatter. LV: Jeppe Jensen. B:
1) Laurids Jensen 12
2) Christian Jensen 9
3) Anders Jensen 8
4) Christen Jensen 5
5) Mikkel Jensen 2½
6) Søren Jensen 6 mdr.
FM:
1 Christen Brødsgaard i Jordrup
2 Anders Jensen Ravn i Jordrup
3 Niels Jensen, smed i Damgård i Jordrup sogn
4 Laurids Andersen i Jordrup
5 Frands Andersen i Bundgård i Jordrup sogn
6 farbror Søren Andersen i Oustrup i Egtved sogn.

1029 Mikkel Jessen i Almind. 20.6.1789, side 426.
E: Bodil Hansdatter. LV: Jacob Brøndum, skoleholder. B:
1) Else Mikkelsdatter g.m. Hans Knudsen på stedet.
2) Hans Mikkelsen i Vester Nebel
3) Iver Mikkelsen 14
4) Andreas Christian Mikkelsen 12
5) Jes Mikkelsen 8.
FM:
1 Peder Jensen i Almind
2 Rasmus Jessen i Møsvrå.

1030 Julius Pedersen i Verst. 20.6.1789, side 431.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jens Halkjær i Verst. B:
4) Mette Juliusdatter 6½
5) Anne Juliusdatter 3.
FM: Thomas Knudsen i Jordrup.
Andet ægteskab med Mette Nielsdatter. B:
1) Sybille Juliusdatter 24
2) Niels Juliussen 16
3) Anne Margrethe Juliusdatter 16.
FM: farbror Hans Møller i Hjelmdrup.

1031 Niels Jørgensen i Seest. 29.6.1789, side 434.
E: Mette Marie Madsdatter. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter 20
2) Maren Nielsdatter 18
3) Jørgen Nielsen 16
4) Anne Nielsdatter 16
5) Mads Nielsen 13.
FM: Oluf Madsen i Seest.

1032 Jens Jessen i Hjarup. 29.6.1789, side 437.
E: Johanne Hansdatter. LV: Hans Dahl i Seest. B:
1) Anders Jessen
2) Jeppe Jessen
3) Gunder Jesdatter g.m. Anders Jepsen
4) Las Jessen i Anst
5) Hans Jessen i Gjesing, død. 2B:
a Anne Hansdatter
b Sara Hansdatter.

1033 Maren Christensdatter i Pjedsted. 1.7.1789, side 440.
E: Søren Pedersen. B:
1) Johanne Sørensen g.m. Peder Simonsen, uvist, der "for nogle år siden fra byen er bortløbet på betleri".

1034 Anne Lauridsdatter i Møsvrå i Almind sogn. 8.7.1789, side 443.
E: Rasmus Jessen. B:
1) Jes Rasmussen 8.
FM: Hans Knudsen i Almind.

1035 Niels Hansen Dahl i Grindsted, der døde 9.4.1788, side 458.
A:
1) bror Niels Hansen Grindsted, død. 1B:
a en datter g.m. Jacob Albæk i Bork, begge døde. 3B:
1 Niels Jacobsen Borch i Nørre Urup i Grindsted sogn
2 Niels Jacobsen Borch i København
3 Maren Jacobsdatter Borch i Ribe, enke efter Bendix Main, musketer, død i Holsten, [skifte i Loft i Grindsted sogn 1.12.1789 lbnr.1093]
2) søster Kirsten Hansdatter på Juellingsholm i Sønder Omme sogn, enke efter Joen Christensen ved søn Christen Joensen på Juellingsholm
3) søster Bodil Hansdatter g.m. Niels Pedersen i Stenderup i Ansager sogn, begge døde. B:
a Hans Nielsen Trøllund i Stenderup
b Johanne Nielsdatter
c Maren Nielsdatter, død. 1B:
1 Esther Jespersdatter
d [Anne Nielsdatter] g.m. Peder Jensen i Stenderup
e [Kirsten Nielsdatter] g.m. Mads Jensen i Stenderup
f [Mette Nielsdatter] g.m. Niels Pedersen i Mølgård i Ansager sogn
g [Maren Nielsdatter] g.m. Knud Hansen i Hinnum i Grindsted sogn.

1036 Mette Poulsdatter i Jordrup. 13.7.1789, side 501.
E: Mads Hansen. B:
1) Maren Madsdatter 11.

1037 Anders Knudsen i Østerlund. 8.9.1789, side 503.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Andersen i Østerlund. B:
1) Maren Andersdatter 3
2) Niels Andersen 2.
FM: Rasmus Jørgensen i Østerlund.

1038 Johan Hansen i Ulkær Mølle i Give sogn. 27.8.1789, side 5.
E: Else Guldberg. LV: svoger Søren Jensen i Tørring skole.
Testamente af 10.8.1789.

1039 Mads Mogensen i Almind. 24.9.1789, side 510.
E: Anne Kirstine Jørgensdatter. LV: Jens Brøndum. B:
1) Anne Madsdatter 4
2) Mogens Madsen 1.
FM:
1 Knud Andersen i Almind
2 Christen Jørgensen Als i Almind.

1040 Anne Kirstine Christensdatter i Ildved. 28.9.1789, side 512.
E: Simon Sørensen. B:
1) Karen Simonsdatter 24 uger.
FM: morbror Jens Christensen i Vonge.

1041 Jacob Gydesen på Højen mark. 30.9.1789, side 516.
E: Anne Madsdatter. LV: Oluf Nielsen i Højen. B:
1) Maren Jacobsdatter 30
2) Mads Jacobsen 28
3) Anne Margrethe Jacobsdatter 20
4) Abelone Jacobsdatter 16
5) Anne Jacobsdatter 10.
FM: farbror Søren Pedersen i Velling.

1042 Kirsten Lauridsdatter i Højen. 30.9.1789, side 519.
E: Niels Jensen. B:
1) Johanne Nielsdatter 31
2) Else Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Vejle
3) Maren Nielsdatter 19
4) Jens Nielsen 17.
FM:
1 Christen Christensen i Højen
2 Hans Pedersen i Højen.

1043 Niels Andersen i Højen. 30.9.1789, side 522.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jacob Hansen. B:
1) Kirsten Nielsdatter 2.
FM: Hans Mathiassen.

1044 Kirsten Olufsdatter i Seest. 1.10.1789, side 524.
E: Christen Svendsen. B:
1) Anne Marie Christensdatter 8.

1045 Jens Sørensen, møller i Egum mølle i Ullerup sogn. 3.10.1789, side 526.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Thomas Bjerregaard i Egum. B:
3) Maren Jensdatter 20
4) Anne Jensdatter 18
5) Oluf Jensen 17
6) Johanne Jensdatter 14.
Første ægteskab med Maren Hansdatter. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Niels Nielsen på Ammitsbøl mark i Ødsted sogn
2) Maren Jensdatter g.m. Iver Christensen i Mejsling i Jerlev sogn.

1046 Laurids Jepsen i Torsted. 24.10.1789, side 540.
E: Anne Madsdatter, der bu bor i Gødding huse [i Nørup sogn]. B:
5) Mads Lauridsen, der tjener i Skjoldborg præstegård
6) Hans Lauridsen 20
7) Mette Cathrine Lauridsdatter , der tjener i Hjarup præstegård
8) Maren Lauridsdatter g.m. Laurids Sørensen i Lille Lihme
9) Karen Lauridsdatter i Holsten.
Af første ægteskab B:
1) Jeppe Lauridsen i Søskov
2) Søren Lauridsen, uvist hvor
3) Iver Lauridsen i Tersbøl
4) Malene Lauridsdatter, død, var g.m. Mads Jensen Urup i København. 2B:
a Jens Madsen
b Cathrine Madsdatter.

1047 Maren Sørensdatter i Uve. 4.11.1789, side 544.
E: Laurids Nielsen. A:
1) bror Jens Sørensen i Eskelund i Brørup sogn
2) halvbror Søren Sørensen i Farre i Give sogn
3) halvbror Hans Sørensen i Gammelby i Ringive sogn
4) halvbror Rasmus Sørensen i Nørskov i Lindeballe sogn
5) halvbror Peder Sørensen i Vejle
6) halvbror Anders Sørensen, død. 3B:
a Jørgen Andersen 26, væversvend
b Søren Andersen, smed i Grejs
c Johanne Andersdatter 11.

1048 Anne Holgersdatter i Starup. 1.11.1788, side 548.
A:
1) mor Anne Hansdatter g.m. Peder Buhl, sognefoged i Starup
2) bror Jacob Holgersen i Tårup
3) bror Hans Holgersen
4) bror Peder Holgersen
5) søster Sidsel Holgersdatter i Ferup, død. 1B:
a Holger Thorsen 7
6) søster Kirsten Holgersdatter 27
7) halvbror Holger Pedersen Buhl
8) halvsøster Mette Pedersdatter Buhl 23.
Arv efter afdødes far Holger Jacobsen Haahr, skiftet sluttet 15.9.1762.
Arv efter afdødes bror Niels Holgersen, skifte sluttet 24.7.1781.

1049 Karen Pedersdatter i Brakker i Starup sogn. 27.11.1789, side 555,
E: Søren Olufsen. B:
1) Johanne Sørensdatter 9 uger.
FM: Poul Jørgensen i Ågård.
Skøde af 30.8.1788 fra afdødes far Peder Jensen Starup.

1050 Maren Andersdatter [Høye] på Kølholt i Skibet sogn. 27.1.1789, side 563. (Skiftebrev).
E: Ernst Braat til Kølholt.
Første ægteskab med Christian Hansen, [død 1783]. B:
1) Anders Hansen 9.
FM: født værge Jens Hansen på Skølvad i Jernved sogn.
Forrige ejer af Kølholt Niels Thomsen gav 10.2.1754 aftægt til sin svigermor
Johanne Jepsdatter, enke efter Nikolaj Boyesen. Hendes nævnte B:
1) [Sofie Amalie Nikolajsdatter Boyesen] g.m. Niels Thomsen, senere i andet ægteskab med Maren Sørensdatter
2) Jeppe Nikolajsen i Vilstrup
3) Søren Nikolajsen
4) Hans Nikolajsen 21
5) Jacob Nikolajsen 18. (Alder angivet i 1754).
Afdøde døde 26.1.1789.

1051 Anton Meyer, afskediget underofficer i Starup. 27.11.1789, side 623.
E: Mett5e Sørensdatter. LV: Bützow, præst i Starup og Vester Nebel. B:
2) Johan Daniel Meyer 11
3) Søren Boerslev Meyer 9
4) Frederik Vilhelm Meyer 5
5) Peder Christian Meyer 2.
FM:
1 Johan Kyed i Starup
2 Iver Jørgensen Vraa
3 Christen Nielsen i Fredsted
4 Søren Boerslev i Uhre.
Første ægteskab med Anne Marie Rabbesdatter, skifte 16.11.1776. B:
1) Susanne Marie Christiane Henriette Meyer 26.
FM: Erik Nielsen, sognefoged i Hesselballe.

1052 Erik Hansen i udflyttergården Tersbøl i Verst sogn. 20.6.1789, side 629.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jørgen Ring i Verst. B:
1) Hans Eriksen 9 mdr.
FM: farbror Nis Hansen i Egtved.
Skøde af 28.12.1787 fra enkens far Søren Sørensen i Tersbøl.

1053 Bodil Madsdatter i Sønder Vilstrup. 18.9.1789, side 647.
E: Laurids Nielsen, væver. A:
1) bror Iver Madsen i Ferup i Lejrskov sogn
2) søster Maren Madsdatter g.m. Niels Pedersen i Eltang
3) søster Kirsten Madsdatter, [skifte 1.6.1786 lbnr.830], var g.m. Søren Pedersen i Eltang. 2B:
a Mads Sørensen 7
b Mette Sørensdatter 4.

1054 Jens Steffensen i Ejstrup i Harte sogn. 30.11.1789, side 653.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Hans Jensen i Ejstrup. B:
1) Karen Jensdatter 12
2) Mette Jensdatter 1.
FM:
1 farbror Niels Nielsen i Harte
2 morbror Hans Jørgensen i Ågård.

1055 Jesper Griis i Bjert. 1.12.1789, side 665.
E: Karen Margrethe Hansdatter. LV: Hans Iversen, sognefoged i Bjert. B:
1) Peder Jespersen Grundet 13
2) Niels Jespersen Griis 11
3) Mette Cathrine Jespersdatter 8.
FM:
1 mors [halv]bror Niels Pedersen Grundet i Eltang
2 morbror Knud Hansen i Lilballe
3 Hans Hansen i Bjert.

1056 Niels Jensen Qvist i Skærbæk. 14.3.1789, side 676.
E: Mette Hansdatter. LV: Loft, degn i Studsdal. A;
1) søster Sofie Jensdatter, død. 1B:
a Jens Bertelsen i Genner i Løjt sogn
2) halvbror Henrik Gregersen hos sin søn Gregers Henriksen i Studsdal
3) halvsøster Margrethe Gregersdatter, død. 1B:
a Hans Sørensen
4) halvsøster Marie Jensdatter, død. 4B:
a Jens Pedersen, uvist hvor
b Jens Pedersen
c Kjeld Pedersen i Skærbæk
d Karen Pedersdatter g.m. Hans Sørensen i Skærbæk
5) halvsøster Stinne, som er mors slegfreddatter, død. 2B:
a Søren Mortensen, uvist hvor
b Maren Mortensdatter, gift i København.

1057 Karen Christensdatter i Andkær. 5.12.1789, side 698.
E: Niels Terkildsen, skrædder. A:
1) bror Laurids Christensen i Sellerup
2) bror Simon Christensen i Kongsted, død. 1B:
a Jens Simonsen 14
3) bror Jens Christensen i Kongsted, død. 2B:
a Anne Jensdatter 26
b Maren Jensdatter 22
4) søster Helene Christensdatter g.m. Niels Christensen, smed i Gauerslund.

1058 Anne Hansdatter i Erritsø. 7,12,1789m, side 702.
E: Lauge Pedersen. B:
1) Maren Laugesdatter 18
2) Mette Laugesdatter 14
3) Karen Laugesdatter 12
4) Anne Laugesdatter 10
5) Peder Laugesen 6.
FM:
1 farbror Jens Pedersen i Erritsø
2 David Bertelsen i Erritsø
3 Jens Andersen i Erritsø
4 Niels Pedersen i Erritsø
5 Mikkel Nielsen i Erritsø.

1059 Jørgen Hansen Møller på Hakenør i Taulov sogn. 29.10.1789, side 720.
E: Birthe Mikkelsdatter. LV: Jens [Bertelsen] Bruun, præst i Taulov. A:
1) bror Niels Hansen i Middelfart, død. 2B:
a Hans Nielsen, skrædder i Bogense
b Jes Nielsen i Assens, død. 1B:
1 Laurids Jessen 11
2) søster Anne Margrethe Hansdatter g.m. Jens Nikodemussen, toldbetjent i Middelfart ved svigersøn Hans Christiansen, væver i Middelfart.
Enkens første ægteskab med Christian Nielsen Stærk på Hakenør. Arv til B:
1) Niels Christian Christiansen
2) Jens Christiansen
3) Anne Johanne Christiansdatter
4) Margrethe Christiansdatter.
Afdøde døde 24.10.1789.

1060 Jens Hansen Viuf i Gelballe i Skanderup sogn. 5.6.1789, side 740.
E: Anne Hansdatter. LV: LV: Steffen Jepsen, sognefoged i Skanderup. B:
1) Barbara Jensdatter 18, der ægter Hans Lynggaard
2) Anne Cathrine Jensdatter 16
3) Hans Peder Jensen 14
4) Karen Jensdatter 12
5) Hans Nikolaj Jensen 10
6) Johanne Jensdatter 7
7) Knud Jensen 3
8) Jens Hansen Jensen 7 uger den 12.12.1789.
FM:
1 Anders Hansen i Gelballe
2 Mads Clemensen i Skovgård i Lejrskov sogn
3 Gyde Jacobsen i Store Anst
4 Søren Pedersen i Gelballe
5 Søren Pedersen i Hundsholt i Lejrskov sogn.

1061 Jens Nielsen, smed i Taulov. 25.3.1789, side 762.
E: Maren Poulsdatter, der døde for få dage siden. B:
2) Agnethe Jensdatter 11½
3) Dorthe Kirstine Jensdatter 3½.
FM:
1 født værge Hans Lomholt i Egeskov
2 Hans Jensen i Egeskov.
Første ægteskab med Agnethe Sørensdatter. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Johan Jørgensen i Egum.
Afdøde døde 17.10.1788.

1062 Peder Jensen i Bredstrup. 20.12.1788, side 770.
E: Anne Hansdatter, der ægter Johan Bertelsen. B:
1) Jens Pedersen 2.

1063 Elisabeth Christensen i Sellerup. 4.2.1789, side 772.
E: Søren Thomsen. B:
1) Thomas Sørensen 8
2) Anne Sørensdatter 4.

1064 Carl Ludvig Købke, smed i Bredstrup. 14.12.1789, side 775.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Hansen i Børkop. B:
4) Johanne Carlsdatter 8½
5) Anne Mette Carlsdatter 7.
FM:
1 Rasmus Nielsen i Bredstrup
2 Jens Nielsen i Bredstrup.
Skifte efter første hustru sluttet 19.3.1779. B:
1) Anton Carlsen
2) Anne Cathrine Carlsdatter 23
3) Ludvig Carlsen 18.
FM:
1 Mads Rasmussen i Bredstrup
2 Mikkel Pedersen i Bredstrup.

1065 Lauge Nielsen Bentsen i Vejlby. 17.12.1789, side 784.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Nielsen Bentsen i Tved. B:
1) Niels Laugesen Bentsen
2) Maren Laugesdatter Bentsen 28.
FM: Jens Lauridsen i Vejlby.

1066 Jørgen Madsen Brøndsted i Brøndsted i Gauerslund sogn. 3.5.1788, side 803.
Testamente af 19.8.1782. A:
1) bror Niels Madsen i Brøndsted, død. 7B:
a Dorthe Marie Nielsdatter g.m. Laurids Thomsen Kræng på stedet
b Søren Nielsen i Brøndsted
c Hans Nielsen Brøndsted i Vester Brevik i Bamle sogn i Norge
d Jens Nielsen Brøndsted i København
e Mads Nielsen i Brøndsted. Hans 4B:
1 Jørgen Madsen
2 Terkild Madsen
3 Mads Madsen
4 Else Cathrine Madsdatter
f Laurids Nielsen i Brøndsted
g Karen Nielsdatter g.m. Poul Pedersen i Brøndsted
2) bror Søren Madsen Brøndsted, toldkontrollør i Rørvig på Sjælland.
Afdøde havde været fuldmægtig hos postmesteren i København.


Koldinghus amt
Skifteprotokol
1782-1794
B 6C - 222

1067 Dorthe Baltsersdatter uden for Kolding. 3.1.1782, side 2, 117, 120.
E: Nikolaj Primont, glarmester, der også døde. B:
1) Frederikke Amalie Primont.
FM: Jeppe Johansen Knurborg i Dons.

1068 Bodil [Andersdatter] Vonge i Vesterdam [i Thyregod sogn]. 27.8.1783, side 34, 193, 324, 348, 350, 358.
E: Andreas Bagger, nu i Vejle. B:
1) Andreas Nikolaj Bagger 20, fuldmægtig i Viborg
2) Steffen Albert Bagger 19, skriver hos herredsfogeden i Brædstrup
3) Margrethe Sofie Bagger på Hammergård.
FM: født værge [Johan Jacob] Sejer til Rørbæk [i Vester sogn].
Desuden nævnes:
1 afdøde mor [Birthe Marie Albertsdatter] på Vesterdam, enke efter afdødes far Anders Nielsen Vonge [begravet Thyregod 30.4.1777]
2 afdødes bror Niels Andersen Vonge
3 afdødes søster [Birgitte Andersdatter] g.m. Johan Ravn Bering
4 afdødes søster [Else Cathrine Andersdatter] g.m. Erik [Zachariassen] Wichmann.

1069 Hans Johansen i Skærup. 12.1.1790, side 64.
E: Marie Iversdatter. LV: Niels Pedersen Ravn i Skærup. A:
1) bror Jens Johansen i Store Velling
2) søster Kirsten Johansdatter 28 i Store Velling
3) søster Karen Johansdatter g.m. Laurids Mathiassen i Hellevad sogn i Åbenrå amt
4) halvsøster Johanne Johansdatter 24, i Store Velling.

1070 Peder Andersen, glarmester i Skærup. 18.1.1790, side 67.
E: Cathrine Lisbeth Nikolajsdatter. LV: Markus Ditlevsen i Skærup. B:
1) Peder Andreas Pedersen 3 mdr.
FM: Niels Madsen i Skærup.

1071 Jørgen Christensen Holm i Skærup. 18.1.1790, side 70.
E: Karen Sørensdatter. LV: Markus Ditlevsen i Skærup. B:
1) Ingeborg Jørgensdatter 18
2) Hans Christian Jørgensen 15
3) Mette Cathrine Jørgensdatter 13
4) Søren Jørgensen 11
5) Anne Marie Jørgensdatter 9
6) Anders Jørgensen 6
7) Anne Kirstine Jørgensdatter 2½.
FM:
1 Niels Madsen i Skærup
2 Niels Christensen, drejer i Smidstrup.

1072 Kirsten Knudsdatter i Vesterby. 19.1.1790, side 73.
E: Rasmus Nielsen.
Af tidligere ægteskab(er?) B:
1) Anne Sofie Nielsdatter g.m. Oluf Vintersen , skrædder i Rugsted
2) Jørgen Knudsen 24
3) Dorthe Nielsdatter 22
4) Anders Knudsen, [skifte 8.9.789 lbnr.1037]. 2B:
a Maren Andersdatter 3
b Niels Andersen 2.

1073 Maren Jensdatter i Dons. 28.3.1786, side 74, 122. (Skiftebrev).
E: Jeppe Johansen Knurborg, smed. B:
1) Elisabeth Kirstine Jepsdatter g.m. Lauge Pedersen i Genner i [Øster] Løgum sogn i Åbenrå amt
2) Mette Jepsdatter 32
3) Johan Jepsen 28
4) Maren Jepsdatter g.m. Hans Christian Christiansen Hougaard i Barsmark i Løjt sogn
5) Anders Jepsen 22
6) Anne Dorthe Jepsdatter 16.
FM:
1 Søren Bertelsen i Dons
2 Jørgen Hansen i Kolding.

1074 Hans Hansen, ugift i Øster Gesten. 20.2.1789, side 79.
A:
1) mor Karen Christensdatter g.m. Niels Olufsen på stedet
2) halvbror Oluf Christian Nielsen 8
3) halvbror Hans Christian Nielsen 6
4) halvsøster Mette Lene Nielsdatter 3
5) halvsøster Christen Nielsen 15 uger.
Afdødes formynder var Christen Thomsen i Ganer i Skjern sogn.
Arv efter afdødes far Hans Pedersen Roepstorff, møller i Felding Mølle [i Sønder Felding sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 26.10.1773 lbnr.521]
Arv efter afdøde fars faster Margrethe [Emerentse Roepstorff] i Skjern Brohus, [skifte Bølling herred gejstlig 24.3.1778 lbnr.78], enke efter [Andreas Jacobsen] Fabricius, degn [i Ebeltoft, begravet Ebeltoft 21.5.1749].
(Skiftet findes også indført i skifteprotokollen 1788-1794 side 7, 30).

1075 Niels Andersen i Bredstrup. 28.3.1789, side 80, 118.
Enkemand efter [Maren Rasmusdatter, skifte 30.3.1787 lbnr.865]. B:
1) Anders Nielsen 49, på stedet
2) Jens Nielsen 42
3) Rasmus Nielsen 32
4) Karen Nielsdatter g.m. Peder Lassen i Håstrup
5) Mette Nielsdatter, død, var g.m. Thyge Madsen i Bredstrup. 1B:
a Mads Thygesen 13
6) Anne Nielsdatter 35.

1076 Anne Amalie Andersdatter Buch i Nagbøl. 6.6.1789, side 82, 172.
E: Erik Eriksen Koch. B:
1) Anne Magdalene Eriksdatter 9
2) Sara Kirstine Eriksdatter 7
3) Anne Justine Eriksdatter 2
4) Erik Eriksen 9 uger.
FM: morbror Anton Andersen Buch i Skanderup.
Aftægt af 10.2.1778 for afdødes mor Anne Justine Thomasdatter, enke efter afdødes far [Anders Antonsen] Buch i Nagbøl. 7.6.1777 lbnr.505].
Aftægt til afdødes farbror Jens Antonsen Buch

1077 Anne Lauridsdatter i Bjert i Eltang sogn. 4.11.1789, side 88, 330, 343, 493, 516.
Enke efter Jens Nielsen Grundet, skifte 19.9.1788 lbnr.951. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 10, der døde, skifte 26.10.1793 side 493
2) Anne Jensdatter 8.
FM:
1 mosters mand Hans Iversen i Nørre Bjert
2 morbror Jens Lauridsen, på stedet.
Aftægt til Jens Nielsen Grundets far Niels Sørensen.
Afdøde døde 3.11.1789.

1078 Ernst Braat til Kølholt. 27.1.1790, side 103, 317, 337, 349, 351.
Enke efter [Maren Andersdatter Høye, skifte 27.1.1789 lbnr.1050]. B:
Af første ægteskab B:
1) Laurids Braat 22, i Odense
2) Esse Kirstine Braat g.m. Peder Hylsberg på Haraldskær kobberfabrik
3) Anne Elisabeth Amalie Braat 19.
FM: Bang, præst i Nørre Vilstrup.
Afdøde ejede også Ventelykkegård i Veflinge sogn på Fyn.
Maren Andersdatter Høyes første ægteskab med [Christian Hansen, død 1783]. Arv til B:
1) Anders Hansen.

1079 Dorthe Nielsdatter i Vinding. 5.8.1790, side 125.
E: Søren Hansen. B:
1) Johanne Sørensdatter 11
2) Maren Sørensdatter 8
3) Niels Sørensen 5
4) Sofie Sørensdatter 3¼
5) Jens Sørensen 6 mdr.
FM:
1 Jens Pedersen i Nørre Vilstrup
2 Laurids Jensen Ulf i Vinding
3 Nikolaj Jepsen i Nørre Vilstrup
4 Niels Madsen i Nørre Vilstrup
5 Nikolaj Sørensen i Nørre Vilstrup.
Enkemandens første ægteskab med [Johanne Bertelsdatter], skifte 22.1.1777 lbnr.459. Arv til B:
1) Hans Sørensen.

1080 Kirsten Andersdatter, ugift i Plovslund i Grene sogn. 27.5.1790, side 132, 183.
A:
1) mor Maren Mogensdatter. LV: Mikkel Jensen i Vandel
2) bror Mogens Andersen i Vandel
3) bror Jens Andersen 24
4) bror Christen Andersen 19
5) søster Anne Andersdatter, [skifte 6.10.1775 lbnr.353]. E: Christen Pedersen i Plovslund. 1B:
a Karen Christensdatter 15
6) halvbror Peder Andersen i Fredericia
7 halvsøster Abelone Andersdatter, var g.m. Laurids Nielsen i Frederiksnåde. 4B:
a Niels Lauridsen 27
b Anders Lauridsen 23
c Jørgen Lauridsen 11
d Anne Dorthe Lauridsdatter g.m. Jens Jensen Ussing i Vonge
8) halvsøster Karen Andersdatter, død, var g.m. Christen Graversen i Hejnsvig. 2B:
a Anne Marie Christensdatter 18
b Gravers Christensen 16.

1081 Peder Nielsen Griis i Tiufkær i Smidstrup sogn. 1.9.1790. side 138, 325.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Isaksen i Tiufkær, der ægter enken. B:
1) Dorthe Pedersdatter 10
2) Niels Pedersen 8
3) Sidsel Kirstine Pedersdatter 5
4) Anne Pedersdatter 1½.
FM:
1 farbror Niels Nielsen Griis i huset Hundevad, udflyttet fra Seest
2 farbror Hans Nielsen i Hundevadkrog i Seest sogn
2 morbror Mogens Jensen i Holtum i Grejs sogn
3 morbror Jens Jensen i Vindelev.
Aftægt af 24.11.1771 til Søren Andersen.

1082 Sidsel Jensdatter i Tiufkær. 1.9.1790. side 141.
E: Oluf Jepsen. B:
1) Anne Ingeborg Olufsdatter 3
2) Jens Olufsen 5 uger.
FM:
1 Oluf Jensen i Tiufkær
2 Peder Jensen i Tiufkær.

1083 Laurids Madsen i Bølling i Egtved sogn. 2.9.1790, side 145.
E: Johanne Mortensdatter. LV: [Christian Jensen] Warming, præst i Egtved og Ødsted.
Første ægteskab med Johanne Pedersdatter, [ 24.3.1775 lbnr.346]. B:
1) Mads Lauridsen 10
2) Jens Lauridsen 4
Johanne Pedersdatters første ægteskab med [Jens Madsen]. arv til B:
1) Else Jensdatter
Arv efter Johanne Pedersdatter børn af hendes første ægteskab B:
1 Jens Jensen
2 Maren Jensdatter.

1084 Christoffer Vinding, forpagter på Hvolgård. 16.9.1790, side 150, 185.
E: Sofie Langeland, der ægter Peder Pedersen i Viuf.
Testamente af 15.11.1782. A:
0) forældre [Anders Christensen Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten, skifte Framlev herred 6.3.1752 lbnr.19 og Kirstine Cathrine Christoffersdatter Lime, skifte Framlev herred gejstlig 8.9.1744 lbnr.24].
1) bror Andreas Christian Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten, [skifte Framlev herred gejstlig 28.4.1786 lbnr.58]. 5B:
a Hans Cramer Vinding i København, der rejser til Vestindien
b Hans Kruse Vinding
c Kirstine Cathrine Vinding
d Ida Sofie Vinding
e Kirstine Birgitte Vinding
f Anne Margrethe Vinding
g Inger Marie Vinding
2) søster [Elisabeth Marie Vinding], enke efter Hans [Jacobsen] Kruse til Hvolgård, [begravet Langskov 6.2.1765].

1085 Thomas Hansen og hustru Birthe Sørensdatter i Erritsø. 18.10.1790, side 151, 156, 326. (Skiftebrev).
Hans A:
1) bror Mikkel Hansen Tougaard i Erritsø
2) søster Dorthe Hansdatter, enke efter Hans Jensen Smedegaard i Erritsø
3) søster Johanne Hansdatter, enke efter Hans Nielsen Lassen i Erritsø.
Hendes A:
1) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Thomas Hansen i Fredericia. 3B:
a Anne Marie Thomasdatter g.m. Peder Pedersen Lund, skomager i Fredericia
b Poul Thomsen Brøndsted i Fuglsang
c Anne Thomasdatter g.m. Poul Jensen Qvist, bager i Fredericia
2) søster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Anders Skov i Fredericia. 1B:
a Anne Andersdatter Skov g.m. Frederik Nielsen, grenader i Slesvig.

1086 Mette Jensdatter, et barn i Ejstrup. 14.10.1790, side 155.
A:
1) mor Gertrud Jørgensen g.m. Hans Hansen i Ejstrup
2) søster Karen Jensdatter 13.
FM: Niels Nielsen i Harte.
Arv efter afdødes far Jens Steffensen, skifte 30.11.1789 lbnr.1054.

1087 Christen Rasmussen i Stenderup. 30.10.1790, side 163.
E: Anne Jensdatter. LV: Las Christensen i Stenderup. B:
1) Gertrud Christensen g.m. Niels Nielsen i Møsvrå
2) Maren Christensdatter 27
3) Jens Christensen 25
4) Rasmus Christensen 23
5) Dorthe Christensdatter 20
6) Niels Christensen 15
7) Karen Christensdatter 13.
FM:
1 farbror Knud Rasmussen i Almind
2 farbror Rasmus Rasmussen i Stallerup.

1088 Bodil Hansdatter, 3 år gammel i Pjedsted. 27.11.1790, side 164.
A:
1) mor Anne Davidsdatter g.m. Hans Pedersen i Pjedsted
2) bror Anders Hansen 8.
FM: Laurids Pedersen i Pjedsted.
Arv efter afdødes far [Hans Jørgensen], skifte 20.9.1787 lbnr.895.

1089 Christen Caspersen i Tromborg i Give sogn. 13.12.1790, side 165, næste protokol side 11.
Enkemand efter Mette Pedersdatter, skifte 9.2.1787 lbnr.845. A:
1) bror Anders Caspersen, død. 2B:
a Casper Andersen på Als
b Maren Andersdatter g.m. Anders Jensen i Ørum i Sindbjerg sogn
2) bror Hans Caspersen, død. 3B:
a Jens Hansen, rømt, nu i Amsterdam
b Casper Hansen, rømt, nu i Amsterdam
c Anne Marie Hansdatter i Krollerup i Øster Snede sogn
3) søster Karen Caspersdatter, død. 3B:
a Casper Nielsen i Vester Ørum i Sindbjerg sogn
b Mads Nielsen i Jelling
c Anders Nielsen i Lønsgård i Linnerup sogn
4) søster Maren Caspersdatter, død, af første ægteskab B:
a Johanne Rasmusdatter, enke efter Niels Mikkelsen i Bådsbøl Ballum på Schackenborg gods.
Maren Caspersdatters andet ægteskab med Laurids Christensen i Holsten. 2B:
b Anne Lauridsdatter g.m. Peder Pedersen Vindved i Bådsbøl Ballum
c Anne Lauridsdatter, der døde
Mette Pedersdatter første ægteskab med Peder Hansen i Tromborg, skifte 25.7.1786. Arv til B:
1) Ellen Marie Pedersdatter
2) Maren Pedersdatter.
Desuden nævnes afdødes kones søster Rebekka Pedersdatter.
Afdøde havde tidligere boet i Kiddehus i Jelling sogn.

1090 Maren Hansdatter i Andkær i sogn. 30.12.1790, side 187.
E: Peder Ladegaard. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Jacob Jessen i Sønder Vilstrup
2) Morten Pedersen 25
3) Kirsten Pedersdatter 21
4) Jens Pedersen 15.
FM:
1 Morten Hansen i Sellerup
2 Niels Mathiassen i Sellerup.

1091 [Claus Hansen] von Rodenborg, oberstløjtnant i Lindeballe. 14.5.1790, side 196.
E: [Hylleborg Christine Asmussen]. LV: Sønneke Møller i Farre mølle. B:
1) Christen Rodenborg 23, løjtnant i det Nordenfjeldske infanteriregiment i Norge
2) Hans Rodenborg 19, volontør ved eskadronen i Horsens
3) Jochum Rodenborg 14. landkadet i København.
FM: [Johannes Antoniussen] Monrad, præst i Hvejsel og Givskud som mors beslægtede.

1092 Niels Gydesen, ugift i Lilballe. 19.2.1791, side 203, 344.
A:
1) mor Else Nielsdatter, enke efter afdødes far Gyde Andersen, [skifte 28.3.1786 lbnr.789]
2) bror Hans Gydesen 30, på stedet
3) søster Anne Marie Gydesdatter 22, der ægter Niels Hansen i Store Velling
4) bror Jens Gydesen 18
5) søster Mette Gydesdatter 15.
FM:
1 morbror Søren Nielsen i Børkop
2 Hans Christian Hansen i Oddersted
3 Niels Jensen i Oddersted.

1093 Bendix Main, musketer. Skifte i Loft i Grindsted sogn 1.12.1789, side 206.
E: Maren Jacobsdatter Borch i Loft. LV: Christen Pedersen i Sønderby. B:
1) Christine Bendixdatter Main 2
2) Johanne Marie Bendixdatter Main 1.
FM:
1 morbror Niels Jacobsen Borch i Nørre Urup
2 morbror Niels Jacobsen Borch i København.
Enken har arv efter sin mors farbror Niels Hansen Dahl i Grindsted, skifte 9.4.1788 lbnr.1035.
Afdøde døde i Holsten 30.5.1789.

1094 Anne Henriksdatter i Holtum. 9.12.1789, side 216.
E: Niels Olufsen. B:
1) Helene Nielsdatter 25, g.m. Jens Rasmussen i Hornstrup
2) Anne Nielsdatter 21
3) Maren Nielsdatter 19.

1095 Mikkel Jensen i Løkkehus i Skibet sogn. 28.1.1790, side 220.
E: Ellen Lorentsdatter. LV: Christen Sørensen Hopballe i Neder Knabberup. B:
1) Cathrine Sofie Mikkelsdatter 17
2) Jens Mikkelsen 12
3) Karen Mikkelsdatter 9
4) Anne Mikkelsdatter 6.
FM:
1 Niels Jensen i Grejs
2 Peder Jensen, skovfoged i Gravenshus i Hover sogn
3 Niels Sørensen i Mellem Knabberup
4 Niels Madsen i Skærup.

1096 Niels Lauridsen i Erritsø. 8.2.1790, side 224.
E: Maren Olufsdatter. B:
2) Birthe Nielsdatter 19
3) Oluf Nielsen 9.
FM: Claus Olufsen i Erritsø.
Af første ægteskab B:
1) Anne Nielsdatter 35.

1097 Anders Jensen i Starup. 10.2.1790, side 225.
E: Kirsten Bertelsdatter. LV: Erik Nielsen, sognefoged i Hesselballe. B:
5) Niels Andersen 9.
FM: Christen Nielsen i Fredsted.
Første ægteskab med Kirsten Madsdatter, skifte 25.4.1772 lbnr.97. B:
1) Ude Andersen 26
2) Maren Andersdatter 23.
FM: [morbror] Oluf Madsen i Starup.
Andet ægteskab med [Bodil Clemensdatter, skifte 20.6.1777 lbnr.494]. B:
3) Kirsten Andersdatter 16¾
4) Else Andersdatter 15.
FM:
1 Niels Pedersen i Starup
2 Jacob Iversen i Starup.

1098 Jeppe Pedersen i Ferup. 11.2.1790, side 230.
E: Kirsten Tullesdatter. LV: Jens Schelde i Ferup. B:
4) Peder Jepsen i Stubdrup i Harte sogn
5) Kirsten Jepsdatter 22
6) Tulle Jepsen 16
7) Karen Jepsdatter 14
8) Sidsel Jepsdatter 12
9) Niels Jepsen 10.
FM:
1 Thor Madsen, sognefoged i Ferup
2 Jeppe Pedersen i Lejrskov i Højrup sogn
3 Jacob Nielsen i Ferup
4 morbror Peder Tullesen i Starup.
Første ægteskab med Sidsel Madsdatter. B:
1) Mads Jepsen, [11.12.1784 lbnr.680]. 1B
a Sidsel Madsdatter 6
2) Anne Marie Jepsdatter g.m. Niels Knudsen i Gejsing
3) Mette Kirstine Jepsdatter 36.
FM: Nis Jepsen i Agersbøl i Lejrskov sogn.

1099 Morten Christoffersen i Vandmøllen [i Taulov sogn]. ]12.2.1790, side 236.
E: Else Jørgensdatter. LV: Søren Enemærke, møller i Skibdræt mølle. B:
1) Mette Christiane Mortensdatter 24
2) Christoffer Mortensen 22.
FM:
1 Hans Iversen i Holmegård i Taulov sogn
2 Hans Basse i Tårup.

1100 Susanne Cathrine Lorentsdatter i Gudsø i Taulov sogn. 13.2.1790, side 241.
E: Christen Jensen Udsen. B:
1) Maren Christensdatter 13
2) Ellen Christensdatter 11
3) Christiane Christensdatter 5.
FM:
1 Bertel Jepsen i Børup
2 Thomas Nielsen i Bjerregård i Taulov sogn
3 farbror Peder Jensen Udsen i Skærbæk.

1101 Johannes Reimer, færgekarl i Trelde. 17.11.1788, side 245.
A: morbror Reimer, tambur.

1102 Søren Jensen, landsoldat i Vork. 15.3.1790, side 247.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Rasmus Nielsen i Vesterby. B:
1) Sidsel Marie Sørensdatter 24
2) Anne Kirstine Sørensdatter 22
3) Jens Sørensen 18.
FM: morbror Christen Jacobsen i Vork.

1103 Rasmus Madsen på Tingstedlund i Herslev sogn. 17.3.1790, side 249.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Jens Jensen på Ventegodt i Smidstrup sogn. A:
1) far Mads Rasmussen i Bredstrup.

1104 Oluf Jensen i Grene. 18.3.1790, side 250.
E: Anne Henriksdatter. LV: Christen Christiansen i Silkeborg. B:
1) Anne Dorthe Olufsdatter g.m. Thomas Christensen i Lille Grindsted
2) Anne Barbara Olufsdatter g.m. Morten Jensen i Bække
3) Anne Marie Olufsdatter 30
4) Jens Olufsen i Grene
5) Malene Olufsdatter 27
6) Maren Olufsdatter 25
7) Henrik Olufsen 17.
FM:
1 Niels Iversen i Ankelbo
2 Mads Iversen i Stormgård
3 Hans Møller i Løvlund.

1105 Bodil Jensdatter i Gamst. 27.10.1789, side 255,
Enke efter Nis Poulsen, [skifte 10.9.1776 lbnr.420]. B:
1) Jens Nissen 33
2) Cathrine Nisdatter 32
3) Poul Nissen 30
4) Christence Nisdatter 28.
FM:
1 Hans Jørgensen i Vester Nebel
2 Jens [Nielsen] Høstmark i Gamst, præst i Anst og Gesten.

1106 Margrethe Sørensdatter i Tofthøj. 2.3.1790, side 260.
E: Markus Sørensen. A:
1) bror Mads Sørensen i Lind i Lindknud sogn
2) søster Lisbeth Sørensdatter, enke efter Søren Pedersen i Hejnsvig
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Morten Hansen i Grene sogn
4) søster Else Sørensdatter g.m. Andreas Nikolajsen i Karlum ved Tønder
5) søster Mette Sørensdatter g.m. Fædder Olufsen i Sejs ved Tønder.

1107 Anneke Pedersdatter i huset Bregndal ved stranden ved Snoghøj i Erritsø sogn. 14.4.1790, side 266.
E: Hans Jørgensen. B:
1) Anne Sofie Hansdatter 7
2) Jørgen Hansen 5.
FM: [Gotfred] Fibiger, prokurator og transportforvalter på Snoghøj.

1108 Anne Cathrine [Frederiksdatter] i Asbo i Bække sogn. 23.4.1790, side 269.
E: Villads Knudsen.
Første ægteskab med Ebbe Nielsen, [skifte 22.1.1777 lbnr.453]. B:
1) Kirsten Ebbesdatter 26
2) Anne Kirstine Ebbesdatter 22
3) Anne Marie Ebbesdatter 16
FM: Jens Nielsen i Asbo.

1109 Anne Christensdatter i Vindelev. 21.5.1790, side 270.
E: Henrik Nielsen. B:
2) Niels Henriksen 14
3) Christen Henriksen 5
4) Anders Henriksen 2.
Første ægteskab med Niels Sørensen, fæster på Stovgård gods, skifte 10.9.1770. B:
1) Mette Kirstine ielsdatter 17.
FM: farbror Jens Sørensen i Vindelev.

1110 Jens Christensen Lysholt og hustru Karen Thomasdatter i Gammelsole. 26.4.1790, side 274.
A:
1) Peder Lysholt i Soleskov
2) Christen Frandsen i Hornborg
3) Johan Gotlieb Just i Horsens
4) Jens Sørensen i Hedensted
5) Peder Christensen i Gammelsole
6) Thomas Christensen i Gammelsole
7) Anne Christensdatter.

1111 Thomas Vistisen i Filskov. 9.6.1790, side 278.
E: Mette Andersdatter. LV: Christen Nielsen i Filskov. B:
1) Maren Thomasdatter 40, i København
2) Jens Thomsen 29, gift i København
3) Anne Thomasdatter 24, i Omvrå.
FM: Anders Pedersen i Omvrå.

1112 Niels Pedersen i Lille Sandfeld. 18.3.1790, side 280.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: bror Jørgen Jørgensen i Brande. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Christen Nielsen i Uhre i Brande sogn
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Pedersen på stedet
3) Karen Nielsdatter 24, i Tulstrup i Ikast sogn
4) Anne Nielsdatter 18.
FM: Peder Pedersen i Usseltoft, som beslægtet.
Afdøde døde 18.2.1790.

1113 Lene Jepsdatter i Trøllund i Hejnsvig sogn. 28.6.1790, side 284.
E: Thomas Andersen. B:
1) Anders Thomsen på stedet
2) Kirsten Thomasdatter, der døde i Nollund, var g.m. Christen Pedersen Østergaard, først i Hejnsvig og siden i Hallundbæk i Sønder Omme sogn. B:
a Kirsten Christensdatter 20
b Anne Christensdatter 16
c Lene Christensdatter 15
d Thomas Christensen 14
e Peder Christensen 10.
Afdøde døde 28.4.1790.

1114 Rasmus Andersen i Lille Velling. 14.7.1790, side 288.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Lomholt i Store Velling. B:
3) Anne Cathrine Rasmusdatter 3
4) Karen Rasmusdatter 6 uger.
FM:
1 Claus Pedersen i Hvilsted
2 mors [halv]bror Niels Pedersen i Sellerup.
Af første ægteskab B:
1) Anne Rasmusdatter 10¼
2) Anders Rasmussen 7.
FM:
1 Jens Buhl i Lille Velling
2 Niels Hansen i Lille Velling.
Skifte efter første hustrus første mand 17.9.1777. Arv til B:
1) Jens Simonsen 15.

1115 Birthe Kirstine Beyer i Dons mølle i Almind sogn, der døde 10.7.1790, side 298.
E: Vilhelm Adolf Bredal Drejer.
Testamente af 25.3.1789.
Hans A:
1) Casper Henningsen Schaffracht, snedker i Fredericia. Afkald 7.8.1790.

1116 Maren Christensdatter i Nyborg i Langskov sogn, [begravet 3.3.1790], side 301.
E: Christen Christensen.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1790.

1117 Johanne Sejr på Hastrup i Thyregod sogn, [begravet 25.3.1790], side 302.
E: Erhard Carl Christian Stiernholm til Hastrup.
Bevilling til uskiftet bo af 26.3.1790.

1118 Bevilling til uskiftet bo i Kolding. 9.8.1771, side 304.
Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1771 for [Morten] Christian Eilschou, apoteker i Kolding og hustru [Magdalene Musmann].

1119 Johanne Sørensdatter i Ødsted, der døde 1790, side 305.
E: Niels Sørensen.
Testamente af 19.5.1788.
Hendes A:
1) søster Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Johan Lauridsen i Ammitsbøl. Afkald 5.7.1790.

1120 Ellen Kirstine Olufsdatter i Dollerup, der døde 1790, side 307.
E: Hartvig Hansen.
Bevilling til uskiftet bo af 10.12.1790.

1121 Dorthe Nielsdatter i Jelling. 13.8.1790, side 308.
Enke efter Niels Jørgensen, [skifte 18.9.1788 lbnr.1007]. B:
1) Henrik Nielsen i Jelling, død. E: [Johanne Olufsdatter] nu g.m. Christen Terkildsen i Jelling. 1B:
a Maren Henriksdatter 4
2) Jørgen Nielsen 21.

1122 Johanne Nielsdatter i Morsbøl. 13.8.1790, side 311.
E: Niels Jørgensen.
B:
1) Niels Bondesen Nielsen 17, døv og dum
2) Morten Nielsen 15
3) Mette Nielsdatter 11
4) Bonde Nielsen 9, døv og dum.
FM: Niels Bondesen i Horsbøl.
Skøde 3.7.1770 fra afdødes far Niels Bondesen i Morsbøl.

1123 Christen Andersen Søgaard i Grene Krog. 3.11.1790, side 315.
E: Bodil Hansdatter. LV: Peder Nielsen i Krog, hos hvem, enken har aftægt. A:
1) søster Johanne Andersdatter ved svigersøn Niels Møller i Søllingdal
2) bror Hans Andersen i Løgumkloster
3) søster Karen Andersdatter i Hammelev nordøst for Løgumkloster
4) halvbror Gyde Andersen, død. 1B:
a Peder Gydesen g.m. Kirsten Iversdatter i Bølling.
Desuden nævnes som A:
5) Hans Alexandersen i Grene.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Mathias Mathiassen.

1124 Anders Gydesen, ugift i Lilballe. 19.12.1791, side 346.
A:
1) mor Else Nielsdatter, enke efter Laurids Jensen i Lilballe
2) bror Hans Gydesen, på stedet
3) søster Anne Marie Gydesdatter g.m. Niels Hansen i Store Velling
4) bror Jens Gydesen 18
5) søster Mette Gydesdatter 16.
FM:
1 Hans Christian Hansen i Oddersted
2 Niels Jensen i Oddersted.

1125 Skilsmisseskifte i Højen sogn. 28.12.1792, side 360, 369.
Efter bevilling til separation af 14.12.1792 afholdes skifte for Christian Gudesen Fugl i Margrethelund i Højen sogn og hustru Johanne Marie Jerk, nu i Viborg.

1126 Kirsten Pedersdatter i Andkær. 4.2.1793, side 365.
E: Thomas Møller. B:
1) Søren Thomsen 23
2) Dorthe Thomasdatter 20
3) Karen Thomasdatter 18
4) Peder Thomsen 15
5) Marie Thomasdatter [12]
6) Mads Thomsen 9.
FM:
1 mors [halv]bror Thomas Jensen i Tiufkær
2 farbror Niels Steensen Møller i Sellerup mølle
3 Peder Ulf i Andkær
4 Hans Nielsen i Andkær
5 Jens Kring i Andkær.

1127 Karen Hansdatter i Stovstrup. 2.5.1793, side 373.
E: Jens Jepsen. A:
1) mor Anne Sørensdatter. LV: søren Thuesen i Stovstrup
2) bror Søren Hansen
3) søster Grethe Hansdatter g.m. Hans Olufsen Kylling i Fredericia.

1128 Maren Hansdatter i Egum. 8.5.1793, side 375.
E: Søren Thomsen. B:
6) Oluf Sørensen 7
7) Thomas Sørensen 5.
Første ægteskab med [Oluf Andersen, skifte 23.4.1785 lbnr.725]. B:
1) Anders Olufsen 14½
2) Hans Olufsen 12½
3) Kirsten Olufsdatter 8½
4) Niels Olufsen 8½.
FM:
1 Thomas Andersen i Pjedsted
2 Hans Hansen Skovenborg i Egum
3 Niels Jensen i Egum.

1129 Christen Bertelsen i Egum. 23.5.1793, side 379.
E: Karen Andersdatter. LV: Søren Thygesen i Kærsgård. B:
1) Bertel Christensen 12
2) Sidsel Christensdatter 6.
FM:
1 Anders Thuesen i Egum
2 farbror Jørgen Thomsen.
Enkens første ægteskab med Søren Nielsen, skifte 12.8.1775 lbnr.369. Arv til B:
1) Else Sørensdatter.
Skifte 22.2.1779 efter enkens anden mand. Arv til B:
2) Maren Nielsdatter.

1130 Ebbe Knudsen i Egum. 27.5.1793, side 383.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Søren Thuesen i Stovstrup. B:
1) Mads Ebbesen 19
2) Anne Marie Ebbesdatter 11.
FM:
1 Anders Thuesen i Egum
2 Anders Nielsen i Stovstrup.
Enkens første ægteskab med [Mads Jensen Holm i Egum]. Arv til B:
1) Johanne Madsdatter
2) Jens Madsen.
FM: Jeppe Mikkelsen i Kongsted.

1131 Thomas Hansen Bjerregaard i Egum. 29.5.1793, side 389.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Thuesen i Stovstrup. B:
1) Hans Thomsen 25
2) Malene Thomasdatter 17
3) Anne Thomasdatter 14
4) Maren Thomasdatter 12
5) Peder Thomsen 7.
FM:
1 Jens Krog i Erritsø
2 Anders Thuesen i Egum
3 Hans Thuesen i Testrup
4 Søren Thuesen i Stovstrup.

1132 Mette Pedersdatter i Brogård i Brande sogn. 12.2.1793, side 394.
E: Thomas Nielsen. B:
1) Kirsten Thomasdatter 7
2) Niels Christian Thomsen 4
3) Peder Thomsen 2.
FM: morbror Palle Pedersen i Borup i Brande sogn.

1133 Oluf Pedersen i Ødsted. 1.3.1793, side 396.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Rasmus Hansen i Rugsted. B:
1) Frederikke Olufsdatter 10
2) Peder Olufsen 5.
FM: Mads Pedersen i Rugsted.

1134 Elisabeth Iversdatter i Andkær. 5.4.1793, side 398.
E: Anders Sørensen Wahr. B:
1) Abraham Andersen 3.
FM: Bertel Lauridsen i Vinding.

1135 Inger Nielsdatter i Ødsted. 15.4.1793, side 400.
E: Niels Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter 21
2) Niels Hansen 18
3) Johanne Hansdatter 16
4) Maren Hansdatter 14.
FM:
1 Jørgen Christensen i Vesterby
2 Steffen Nielsen i Spjarup i Egtved sogn.

1136 Morten Mortensen, afskediget rytter i Eltang. 16.4.1793, side 404.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Hansen i Eltang. A:
1) søster Anne Mortensdatter i Grejs.
FM: Iver Thomsen i Eltang.

1137 Mette Kirstine Pedersdatter i Møsvrå. 4.5.1793, side 406.
E: Claus Rasmussen. A:
1) mor Mette Andersdatter, enke efter Peder Jensen i Nygaard Barakker i Starup sogn
2) bror Jens Pedersen 40, i København
3) bror Anders Pedersen 37, i Bramdrup
4) bror Søren Pedersen 31, i Nygaard Barakker
5) søster Maren Pedersdatter 34, i Nygaard Barakker
6) bror Hans Christian Pedersen 24, i Viuf
7) søster Kirsten Pedersdatter 19, i Vester Nebel.

1138 Karen Pedersdatter i Nørre Bjert. 10.5.1793, side 408.
E: Søren Madsen Vej. B:
1) Mette Cathrine Sørensdatter 20
2) Jens Sørensen 17
3) Maren Sørensdatter 15.
FM:
1 Jens Jørgensen i Nørre Bjert
2 Jacob Jensen i Nørre Bjert.

1139 Jens Jensen i Nørre Bjert. 10.5.1793, side 410.
E: Marie Hansdatter. LV: Jens Jørgensen i Nørre Bjert. B:
1) Jens Jensen 30
2) Karen Jensdatter 30.
FM: Jeppe Pedersen i Nørre Bjert.

1140 Kirsten Bertelsdatter i Tiufkær. 14.5.1793, side 412.
E: Hans Iversen. B:
1) Bertel Hansen 3.

1141 Anne Lauridsdatter i Gamst. 14.5.1793, side 417.
E: Poul Jensen Vraa. B:
1) Anne Elisabeth Poulsdatter 12
2) Jens Poulsen 7.
FM: Christen Nielsen i Gamst.

1142 Karen Andersdatter i Refsgård, udflyttet fra Ildved. 25.5.1793, side 421.
E: Jens Sørensen, smed. B:
1) Søren Jensen 19
2) Jens Jensen 17.

1143 Anne Olufsdatter i Øster Gesten. 25.5.1793, side 424.
E: Hans Madsen. B:
1) Mette Hansdatter 17
2) Oluf Hansen 15
3) Mads Hansen 11
4) Ida Marie Hansdatter 5.
FM:
1 morbror Anders Olufsen i Egholt
2 farbror Niels Madsen i Vester Gesten
3 morbror Jacob Olufsen i Øster Gesten.

1144 Sofie Mikkelsdatter i Fredsted. 25.5.1793, side 429, næste protokol side 240.
E: Markus Pedersen.
Af forrige ægteskab(er) B:
1) Rasmus Rasmussen, snedker i Kolding
2) Jens Rasmussen i Sankt Petersborg i Rusland
3) Anne Hansdatter 30.
FM: Peder Udsen i Fredsted.

1145 Else Sørensdatter i Store Anst. 28.5.1793, side 431.
E: Anders Nielsen. B:
1) Mette Andersdatter 17
2) Søren Andersen 15
3) Inger (Jeng) Andersdatter 12
4) Marie Andersdatter 6
5) Anne Andersdatter 1.
FM:
1 Hans Jørgensen i Gamst
2 Niels Madsen i Roved
3 Hans Bertelsen i Store Anst
4 Carl Knudsen i Store Anst.

1146 Peder Jepsen i Moesgård i Sønder Omme sogn. 24.6.1793, side 436.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Christen Jensen Utoft i Omvrå. B:
1) Jeppe Pedersen 10
2) Poul Pedersen 4.
FM:
1 morbror Hans Poulsen Dahl i Løvlund mølle [i Grene sogn]
2 morbror Anders Poulsen i Eg [i Grindsted sogn].

1147 Peder Hansen i Damkær i Skærup sogn. 14.6.1793, side 442,
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Markus Ditlevsen i Skærup. B:
1) Johanne Pedersdatter 3 uger.
FM: farbror Jens Hansen i Egum.

1148 Søren Andersen i Sillesthoved. 28.6.1793, side 446.
E: Maren Thomasdatter. LV: stedfar Peder Christensen i Nørup. B:
4) Jens Sørensen 14
5) Inger Marie Sørensdatter 12
6) Enchel Sørensdatter 10.
FM: Christen Pedersen i Sødover i Nørup sogn.
Første ægteskab med Maren Gydesdatter, skifte 5.1.1771. B:
1) Anders Sørensen 25
2) Maren Sørensdatter g.m. Anders Andersen i Langelund mølle
3) Kirsten Sørensdatter g.m. Bent Sørensen i Viuf.
Afdøde var formynder for Enchel Nielsdatter g.m. Peder Sørensen i Lindeballe.

1149 Jochum Nielsen i Egum. 25.5.1793, side 450.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Søren Thomsen. B:
1) Anne Marie Jochumsdatter 4
2) Niels Jochumsen 1.
FM: farbror Laurids Nielsen Borup.

1150 Maren Christensdatter i Store Anst. 10.7.1793, side 452.
E: Niels Pedersen. B:
1) Cathrine Dorthe Nielsdatter 3
2) Else Nielsdatter 15 uger.
FM:
1 Niels Vraa i Store Anst
2 Gyde Jacobsen i Store Anst.

1151 Maren Simonsdatter i Vesterby i Ødsted sogn. 13.7.1793, side 455.
E: Mads Lauridsen. B:
3) Laurids Madsen 22
4) Anne Madsdatter 19
5) Mette Marie Madsdatter 17.
FM: Niels Jørgensen i Vesterby.
Første ægteskab med Anders Andersen i Kærbølling. B:
1) Simon Andersen 36, i Horsens
2) Anders Andersen 28, svagelig, på stedet.

1152 Jens Boyesen i Baggesholm [i Jelling sogn]. 6.8.1793, side 458.
E: Maren Thomasdatter. LV: Niels Ustrup i Hopballe mølle. B:
1) Peder Jensen 33, i Østergård
2) Johanne Jensdatter g.m. Jens Enevoldsen i Jelling
3) Thomas Jensen 25, i Rugballe
4) Hans Jensen 19
5) Anne Jensdatter 17.
FM: Jens Andersen i Hopballe.

1153 Johan Lentz i Skærbæk. 8.8.1793, side 462.
E: Anne Thomasdatter. LV: Asmus Lorentsen i Odense. B:
1) Maren Johansdatter 10.
FM: Niels Nielsen Falck i Skærbæk.

1154 Anne Pedersdatter i et hus ved Gauerslund Strand. 19.8.1793, side 463.
E: Iver Clemensen.
Første ægteskab med Jens Sørensen. B:
1) Maren Jensdatter i Andkær
2) Bodil Jensdatter i Brejning.
FM:
1 farbror Niels Sørensen i Høhuset ved Lild Strand
2 farbror Jørgen Sørensen i Horsted i Højen sogn.
Andet ægteskab med Hans Nielsen. B:
3) Mette Hansdatter i Gauerslund.
FM: farbror Søren Nielsen i Gauerslund.

1155 Johanne Lauridsdatter i Højen. 4.9.1793, side 465.
E: Jens Lauridsen. B:
1) Bodil Jensdatter 11
2) Laurids Jensen 7¾
3) Agnethe Jensdatter 6
4) Christen Jensen 5
5) Anne Kirstine Jensdatter 5
6) Niels Jensen 1.
FM:
1 Jens Nielsen i Højen
2 Christen Christensen i Højen
3 Hans Mathiassen i Højen
4 Jørgen Nielsen i Højen
5 Peder Mikkelsen i Håstrup
6 Oluf Lauridsen i Ammitsbøl.

1156 Karen Christensdatter i Stensgårde [i Bredsten sogn]. 10.9.1793, side 471.
E: Niels Joensen. B:
1) Christen Nielsen 4½
2) Joen Nielsen 1.
FM:
1 morbror Jens Christensen i Vittrup
2 mors [halv]bror Steffen Hansen i enkehuset ved Bredsten kirke.
Desuden nævnes enkemandens søster Karen Joensdatter.

1157 Anne Jacobsdatter i Anneksgården i Bramdrup. 19.9.1793, side 475.
Enke efter Jeppe Hansen Mau, der døde for et år siden. B:
1) Hans Jepsen 19
2) Maren Jepsdatter 13
3) Anne Cathrine Jepsdatter 9
4) Malene Jepsdatter 7
5) Anne Kirstine Jepsdatter 4.
FM:
1 farbror Søren Hansen Mau på stedet
2 farbror Hans Hansen Mau i Bramdrup
3 farbror Jens Hansen Mau i Påby præstegård
4 morbror Oluf Madsen i Seest.
Aftægtskontrakt af 24.10.1778 for afdødes mands mor Anne Sørensdatter, enke efter Mau.

1158 Peder Nielsen Thybo i Vinding. 8.10.1793, side 485, 519.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Sørensen i Vinding, der ægter enken. B:
2) Anne Kirstine Pedersdatter 18
3) Christian Pedersen Thybo 13
4) Anne Cathrine Pedersdatter 11
5) Dorthe Pedersdatter 8
6) Mette Marie Pedersdatter 5
7) Johanne Pedersdatter 2¼.
FM:
1 Søren Hansen i Vinding
2 mors morbror Niels Jensen i Store Velling.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen Thybo 31, i Refsing.

1159 Anne Hansdatter i Brøndsted i Gauerslund sogn. 22.5.1793, side 488.
E: Laurids Nielsen.
Første ægteskab med Morten Hansen. B:
1) Hans Mortensen 25, på stedet
2) Cathrine Mortensdatter 21
3) Karen Mortensdatter 18.
FM:
1 Søren Hansen i Tingskov i Gauerslund sogn
2 Knud Jensen Lundmann i Gårslev sogn.
Afkald fra Morten Hansens 2 døtre af første ægteskab:
1) Else Mortensdatter. Afkald af 27.5.1787 fra Hans Peder Mortensen i Brøndsted
2) Maren Mortensdatter. Afkald af 25.12.1791 fra Peder Thomsen i Børkop.

1160 Christoffer Hansen Bruun, ugift i Gudsø mølle. 26.10.1793, side 494, 521.
A:
0) forældre [Hans Frederiksen Bruun, skifte 20.6.1776 lbnr.431] og Anne Kirstine Lucht, [skifte 11.8.1787 lbnr.888]. B:
1) søster Dorthe Cathrine Bruun 21, tjener på Åstrupgård på Sjælland
2) bror Christen Sommer Bruun 20, hos [Christen Ottesen] Sommer, præst i Sønder Vissing og Voerladegård
3) søster Karen Hansdatter Bruun g.m. Niels Pedersen Basse i Gudsø.
Af fars første ægteskab B:
4) halvbror Jørgen Hansen Bruun i Skærbæk.
Mors andet ægteskab med Thomas Bertelsen Vinding, på aftægt i Gudsø mølle. B:
5) halvbror Bertel Thomsen Vinding 15.

1161 Jens Pedersen i Starup. 28.10.1793, side 497.
E: Margrethe Christensdatter. B:
1) Peder Jensen 29, til tider uden fornuft
2) Anne Jensdatter 26
3) Christen Jensen 23
4) Maren Jensdatter.
FM:
1 morbror Peder Christensen i Nygaard Barakker
2 farbror Jørgen Pedersen i Hesselballe
3 Jens Pedersen i Fredsted.

1162 Anne Sørensdatter i Nybjerg mølle i Egtved sogn. 29.10.1793, side 501.
E: Nis Jensen Krog, møller. B:
1) Maren Nisdatter 16
2) Søren Nissen 12
3) Kirsten Nisdatter 9
4) Jens Nissen 5.
FM:
1 morbror Jes Sørensen i Hejls i Haderslevhus amt
2 Christen Nielsen i Spjarup.

1163 Anne Marie Johansdatter i Bramdrup. 20.11.1793, side 505, 525.
Enke efter Anders Jørgensen, hyrde. B:
1) Jørgen Andersen, død for 4 år siden. E: Mette Justsdatter, nu i Erritsø. 2B:
a Anders Jørgensen 7
b Jørgen Jørgensen 4.
Desuden nævnes afdødes søster Maren g.m. Niels Just og deres datter Dorthe, enke efter Anders Hansen.
Afdøde døde 19.11.1793.

1164 Dorthe Jensdatter i Nagbøl. 26.7.1793, side 507.
Enke efter Christen Lundby. A:
1) Niels Pedersen Lobys 2 børn i Anst.

1165 Barbara Christensdatter i Starup. 21.5.1793, side 509.
E: Thyge Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Jørgensen i Starup
2) Mette Jørgensdatter i Hejsager i Halk sogn
3) Laurids Jørgensen i Flensborg.
Af andet ægteskab B:
1) Jørgen Nielsen i Jelling.

1166 Jens Sørensen, ugift i Erritsø. 20.12.1793, side 517.
A:
0) forældre Søren Pallesen, skifte sluttet 24.12.1792 og Mette Jensdatter, skifte 30.11.1774 lbnr.295
1) bror Palle Sørensen.
Skifte efter fars første hustru sluttet 25.5.1764. B:
2) halvsøster Johanne Sørensdatter 39 g.m. Søren Madsen, hjulmand i Erritsø
3) halvsøster Maren Sørensdatter 36.
Fars tredje ægteskab med [Anne Hansdatter]. B:
4) halvbror Hans Sørensen 18
5) halvbror Oluf Sørensen 16
6) halvsøster Anne Sørensdatter 13
7) halvbror Søren Sørensen
8) halvbror Iver Sørensen 7.

1167 Johanne Jensdatter i Borup i Brande sogn. 16.10.1793, side 527.
E: Jens Jensen Boel. B:
1) Else Jensdatter 10
2) Maren Jensdatter 7
3) Karen Jensdatter 4.
FM: morfar Jens Jensen Søndergaard i Borup.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Jensdatter i Borup.


Koldinghus amt
Skifteprotokol
1788-1794
B 6C - 223


1168 Anne Amalie Christiane Behmann i Tårup. 26.3.1788, side 4.
A:
0) forældre [Johan Jørgen Henriksen Behmann, præst i Vester Skerninge og Ulbølle, skifte Sallinge herred gejstlig 24.11.1745 lbnr.92 og Karen Jørgensdatter Wichmann, skifte Salling herred gejstlig 23.11.1779 lbnr.171]
1) bror Johan Jørgen Behmann, kateket i Middelfart
2) søster Maren Basse Behmann g.m. Jens Rasmussen i Middelfart
Mors andet ægteskab med [successor Laurids Jørgensen Kruckow, skifte Sallinge herred gejstlig 23.3.1773 lbnr.157]. B:
3) søster Charlotte Sofie Kruckow g.m. Henrik Bang i Tårup.
Afdøde døde på Fyn.

1169 Jørgen Jørgensen i Anst. 21.10.1789, side 6, 32.
E: [Navn angives ikke]. LV: Sejer Nielsen.
To børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 Niels Madsen
2 Niels Mikkelsen i Roved.

1170 Anne Lauridsdatter i huset Fuglsang [i Egtved sogn]. 8.12.1789, side 9, 28.
E: Jens Jensen Fuglsang. A:
1) søster Kirsten Lauridsdatter i Oustrup
2) bror Anders Lauridsen, død. 2B:
a Laurids Andersen i Vester Ballesgårde [i Egtved sogn]
b Mette Andersdatter g.m. Jens Vejse i Stepping
3) bror Niels Lauridsen i Amhede, død. 1B:
a Mette Nielsdatter 28, i Stepping
4) søster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Peder Madsen i Vollund. 1B:
a Anders Pedersen i Vejle.

1171 Jørgen Sebbelov i gården Fredholm i Kollerup sogn. 14.3.1791, side 32, 48, 65, 116.
Enkemand. B:
1) Gertrud Sofie Sebbelov g.m. Christen Godskesen i Smedegård i Vindelev sogn
2) Vincent Sebbelov, 20, fændrik i Fredericia
3) Maren Sebbelov 20, der ægter Jens Christian Bøgh i Vejle
Arv i boet til:
1) afdødes bror Jens Groth Sebbelov i Smedegård
2) afdødes afdøde bror Niels Sebbelov, forrige fuldmægtig i Ålborg amtstue, hans enke
3) afdødes afdøde søster Marie Elisabeth Sebbelov, var g.m. Søren Bjerregaard, husgerådkarl i København, hendes arvinger
4) afdødes søster Maren Sebbelov g.m. [Frederik] Hjelm, byskriver i Nykøbing Mors.

1172 Antoinette [Pedersdatter] Kruchow i Haugehus. 15.3.1791, side 42.
E: Markus [Nikolaj] Monrad. B:
6) Anne Marie Monrad 13
7) Ditlev Monrad 11
8) Christiane Birgitte Monrad 9.
Første ægteskab med Morten Bøgh, skovrider, [skifte 22.4.1776 lbnr.444]. B:
1) Peder Bøgh 32
2) Abelone Marie Bøgh g.m. Glassov, toldbetjent i Vejle
3) Jens Christian Bøgh 29
4) Poul Bøgh 24
5) Niels Bøgh 22

1173 Anne Jensdatter i Tingstedlund. 16.3.1791, side 44, 61. (Skiftebrev).
Enke efter Rasmus Madsen, [skifte 17.3.1790 lbnr.1103].
Første ægteskab med [Mads Nielsen, skifte 1.8.1787 lbnr.886]. B:
1) Anne Madsdatter 23
2) Niels Madsen 21
3) Jens Madsen 18
4) Maren Madsdatter 12.
FM:
1 Laurids Poulsen i Herslev Højrup
2 Bertel Jensen i Tolstrup
3 Hans Hansen Pilborg i Erritsø
4 Søren Jensen i Vrå.
5 [morbror] Jens Jensen på Ventegodt i Smidstrup sogn.

1174 Anne Christensdatter i Stenborghus på Børkop mark. 1.4.1791, side 45.
E: Steffen Pedersen. A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Søren Dahl i Gårslev
2) søster Dorthe Christensdatter, død. 1B:
a Maren Nielsdatter 20
3) halvsøster Anne Christensdatter, død. 1B:
a Hans Pedersen i Brakker.

1175 Hans Jepsen i Stubdrup i Højen sogn. 12.3.1791, side 51.
Enkemand efter hustruen, der døde sidste sommer i Mølbjerg i Starup sogn. B:
1) Jeppe Hansen 15 i Bjerre i Bjerre herred.
Af hustruens første ægteskab B:
1) Hans Sørensen 24, der tjener i Pjedsted.
Afdøde, der havde boet i Vester Nebel og sidst i Mølbjerg, havde ikke fast bopæl og døde 25.2.1791 hos Mads Madsen i Stubdrup.

1176 Anders Hansen Ladegaard i Andkær i Gauerslund sogn. 12.4.1792, side 54.
E: Barbara Sørensdatter. LV: [Christian Carl] Hvas i Andkær. B:
1) Hans Andersen i Skanderup
2) Søren Andersen i Torp
3) Jørgen Andersen 22
4) Sidsel Andersdatter 20
5) Knud Andersen 17
6) Niels Andersen 14
7) Jens Andersen 10.
FM:
1 farbror Peder Ladegaard
2 søskendebarn Anders Sørensen i Gauerslund
3 Mads Ravn i Andkær.

1177 Marie Hansdatter, ugift i Gejsing. 7.7.1792, side 60.
A:
1) mor Karen Nielsdatter g.m. Mads Iversen
2) søster Maren Hansdatter 21
3) bror Niels Hansen 18
4) Christian Hansen 15
5) Hartvig Hansen 13
6) Peder Hansen 9½
FM:
1 Peder Regelsen i Uhre
2 Niels Jacobsen, udflyttet fra Gejsing
3 Iver Hansen, udflyttet fra Gejsing
4 morbror Laurids Nielsen i Lunderskov.
Arv efter afdødes far Hans Christiansen, skifte 17.6.1788 lbn.940.

1178 Peder Pedersen i Viufgård. 21.9.1792, side 68, 79, 123, 133, 259.
E: Sofie Langeland. LV: Stenstrup til Kjeldkær.
Første ægteskab med Anne Margrethe Tram. B:
1) Claus Pedersen i Viuf sogn
2) Peder Pedersen 23, stud. jur. i København.
FM: morbror Carl Albert Qvade på Vrigstedgård.
Afdøde døde 20.9.1792.

1179 Ingeborg Hansdatter i Egeskov Vejlby. 4.10.1792, side 71, 262.
E: Peder Terkildsen.
Første ægteskab med Jørgen Hansen. B:
1) Hans Jørgensen i København, død. 3B:
a Jørgen Hansen
b en søn
c en datter
2) Mads Jørgensen i Stallerup
3) Bertel Jørgensen, død. 3B:
a Jørgen Bertelsen
b Niels Bertelsen
c Kirsten Bertelsdatter 33.
Desuden nævnes enkemandens bror Terkild Hansen i Fredericia.
Der fremlægges 3 afkald, som skifteforvalteren ikke mente at have relation til dette bo.
1 Afkald af 7.11.1781 fra Maren Jørgensdatter g.m. Hans Rasmussen i Trelde for hendes fædrene og mødrene arv
2 Afkald af 7.10.1793 fra Lorents Christensen Gade og Morten Lassen for mødrene arv
3 Afkald af 22.11.1793 fra Mads Jørgensen i Stallerup for mødrene av.

1180 Rasmus Pedersen, sognefoged i Pjedsted. 25.9.1792, side 76.
Enkemand efter [Mette Madsdatter].
Testamente af 26.1.1786.
Hans A:
0) forældre [Peder Rasmussen, skifte 16.6.1772 lbnr.163 og Maren Lasdatter, skifte 7.11.1761]. B:
1) søster Mette Pedersdatter g.m. Jeppe Jensen i Follerup mølle
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Niels Hansen i Børup
3) søster Karen Pedersdatter g.m. Claus Davidsen i Vinding
4) bror Laurids Pedersen 38, i Pjedsted
5) bror Jens Pedersen 36, i Pjedsted
6) Hans Pedersen 33, i Pjedsted.
Fars andet ægteskab med [Anne Markusdatter i Pjedsted. 16.6.1772 lbnr.163].
B:
7) halvbror Niels Pedersen 26, på stedet
8) Maren Pedersdatter g.m. Hans Christensen i Tolstrup.
Hendes A:
0) forældre [Mads Pedersen i Pjedsted og Karen Davidsdatter, skifte 12.10.1775 lbnr.355]
2) Peder Madsen 43, i Pjedsted
3) Dorthe Madsdatter g.m. Peder Thomsen i Brøndsted
4) David Madsen 28, i Pjedsted.
Registrering 6.8.1792.

1181 Helene Cathrine Gedde, ugift i Grejs. 10.9.1791, side 109, næste protokol side 210.
A:
0) forældre [Wulf Unger Gedde, major, begravet Viborg Domkirke 10.6.1777 og Lene Cathrine Brinck]
1) bror, død. 4B:
a kammerherre Gedde i København
b Frederik Gedde, løjtnant i Norge
c Christoffer Gedde, løjtnant i Norge
d Lene Cathrine Gedde g.m. Thonbo, inspektør i Fredericia
2) søster Vibeke Margrethe, begravet Grejs 4.11.1790, uden børn
3) søster [Ida Sofie Gedde, skifte Viborg 6.5.1764 lbnr.1053, var g.m. Thyge Høgh, major]. 5B:
a Anne Elisabeth Høgh i Grejs
b Barbara Wittrup Høgh g.m. baron Bülow i Kettinge på Als
c Frederik Christian Høgh, løjtnant
d kammerherred Høgh i Visborg ved Randers, død. 2B:
1 Christian Frederik Høgh 5½
2 Thyge Gregorius Høgh 4½
e Lene Cathrine Høgh i Roskilde Kloster.

1182 Niels Madsen i Tofthøj. 17.12.1792, side 111, næste protokol side 133, 152, 220.
Separeret fra Kirsten Olufsdatter hos datter og svigersøn Søren Antonissen i Ødsted. LV: søn Mads Pedersen i Rugsted. A:
1) bror Anders Madsen 70, i Tofthøj ved søn Mathias Andersen sst.
2) bror Jørgen Madsen i Tofthøj, død. 2B:
a Thomas Jørgen 40, i Tofthøj
b Sidsel Jørgensdatter 30, der tjener på Brandbjerg
3) bror Jens Madsen i Tofthøj, død. 4B:
a Poul Jensen 40, rejst til Holsten for 16 år siden
b Mads Jensen 30, rejst til Holsten for 14 år siden
c Anne Margrethe Jensdatter g.m. Søren Christensen i Fløjstrup
d Anne Jensdatter 28, der tjener i Hads herred.
FM: stedfar Thomas Pedersen i Gadbjerg
4) søster Karen Madsdatter g.m. Jacob Christensen i Tofthøj ved søn Jens Jacobsen
5) søster Louise Madsdatter, rejst til Sjælland for 40 år siden.

1183 Niels Pedersen Grundet i Eltang. 22.6.1793, side 129.
E: Else Marie Lauridsdatter. LV: Rasmus Andersen i Stenderup. B:
1) Laurids Grundet 10
2) Peder Grundet 6½
3) Inger Grundet 4.
FM:
1 Hans Grundet, købmand i København
2 Søren Bonde i Nørre Bjert
3 Niels Jordrup i Eltang.

1184 Maren Thomasdatter i Starup. 9.2.1793, side 138, 234.
E: Johan Christian Voigt.
Af første ægteskab B:
1) Hans Madsen hos sin morbror Hans Thomsen, smed på øen Sild.

1185 Abelone Lauridsdatter i Dyvelsrække i Grindsted sogn. 26.2.1793, side 140.
E: Christen Iversen. A:
1) bror Eskild Lauridsen i Hinnum
2) søster Karen Lauridsdatter g.m. Jens Ebbesen i Morsbøl
3) søster Mette Lauridsdatter g.m. Søren Christensen, bødker i Fugdal i Hejnsvig sogn
4) søster Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Jens Hansen i Kvie i Ansager sogn
5) søster Else Marie Lauridsdatter, død. E: Jørgen Jensen i Grindsted Dal. 1B:
a Laurids Jørgensen 11.
Afdøde døde 27.1.1793.

1186 Mette Christensdatter i Vindelev. 30.3.1793, side 142.
E: Christen Lauridsen. B:
1) Else Marie Christensdatter 9
2) Anne Christensdatter 7
3) Christen Christensen 5
4) Laurids Christensen 2½
5) Mette Kirstine Christensdatter 8 uger.
FM: morbror Henrik Christensen i Fløjstrup.

1187 Anne Jacobsdatter i Herslev Højrup. 11.4.1793, side 147.
E: Ditlev Jonassen. B:
1) Cathrine Marie Ditlevsdatter 8
2) Jacob Ditlevsen 4
3) Jonas Ditlevsen 6 uger.
FM:
1 Rudolf Jensen i Højrup
2 Christen Jepsen i Højrup
3 Søren Vallesen i Højrup.

1188 Kirsten Nielsdatter i gården Østerlund i Egtved sogn. 15.4.1793, side 149.
E: Rasmus Jørgensen. B:
1) Niels Rasmussen 30
2) Dorthe Rasmusdatter 19.

1189 Karen Sørensdatter i Tågelund i Egtved sogn. 29.4.1793, side 151.
E: Hans Peder Væver. B:
1) Johanne Hansdatter.

1190 Frederik Christoffer Kroll i Fiskerhusene i Hejnsvig sogn. 6.5.1793, side 152.
E: Gertrud Mathiasdatter. LV: Tønnes Andreassen, møller i Donslund mølle. B:
1) Mette Frederiksdatter Kroll 29
2) Mathias Frederiksen Kroll 26
3) Hans Christoffer Frederiksen Kroll 23
4) Johanne Frederiksdatter Kroll 18.
FM:
1 fasters mand Jørgen Risbøl i Vorbasse sogn
2 Hans Hansen Donslund i Vorbasse sogn
3 Christen Jørgensen i Risbøl
4 Christen Hansen i Søgård i Hejnsvig sogn.

1191 Anne Marie Madsdatter i Sellerup i Gauerslund sogn. 22.5.1793, side 155.
E: Niels Pedersen. B:
1) Ellen Nielsdatter 19
2) Maren Nielsdatter 8
3) Mads Nielsen 4.
FM:
1 Mikkel Madsen Buhl i Store Velling i Smidstrup sogn
2 Hans Madsen i Pjedsted
3 Hans Thomsen i Sellerup.

1192 Anne Malene Mortensdatter i Store Anst. 1.6.1793, side 158.
E: Niels Sørensen. B:
1) Karen Nielsdatter 10
2) Søren Nielsen 8
3) Else Nielsdatter 5
4) Morten Nielsen 3.

FM:
1 farbror Jens Sørensen i Gallehus på Vester Vamdrup mark.
2 Christian Andersen i Store Anst
3 Mikkel Jensen i Store Anst
4 Laurids Jensen i Store Anst.

1193 Mette Jensdatter i Sersighus på Smidstrup mark. 6.6.1793, side 159.
E: Jens Henriksen. B:
1) [Mangler] Jensdatter g.m. Hans Jensen i [mangler]
2) Maren Jensdatter 20
3) Laurids Jensen 18
4) Thøger Jensen15.

1194 Anne Sørensdatter i Andkær. 6.6.1793, side 160.
E: Thomas Nielsen. B:
1) Niels Thomsen 10
2) Sofie Thomasdatter 6
3) Anne Thomasdatter 2
4) Johanne Thomasdatter 2
5) Bodil Thomasdatter 3 mdr.
FM:
1 Søren Davidsen i Hjortebjerg mølle [i Højen sogn]
2 Niels Lauridsen i Andkær
3 Laurids Nielsen i Andkær.

1195 Niels Lauridsen i Viuf. 22.6.1793, side 161, 237.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Hans Nielsen i Viuf. B:
1) Laurids Nielsen 20.
FM: Laurids Koed i Viuf.

1196 Niels Hansen Enemærke i Trelde. 19.6.1793, side 163.
E: Mette Pedersdatter. LV: Peder Lassen, sognefoged i Trelde. B:
1) Søren Nielsen 2
2) Niels Nielsen 2.
FM: Peder Terkildsen Gade i Egeskov.
Arv til børn af enkens første ægteskab B:
1) Jørgen Hansen
2) Maren Hansdatter.
Enkens andet ægteskab med Søren Jensen i Trelde, [skifte 3.2.1787 lbnr.844]. Arv til B:
3) Hans Sørensen
4) Jens Sørensen.

1197 Kirsten Hansdatter i Egeskov i Vejlby sogn. 26.6.1793, side 165.
E: Peder Jensen Pagh. B:
4) Søren Pedersen 10.
FM: farbror Søren Jensen Pagh i Trelde.
Første ægteskab med Søren Jensen, skifte 29.9.1779. B:
1) Anne Sørensdatter 21
2) Jens Sørensen 18
3) Karen Sørensdatter 15.
FM:
1 Niels Hansen i Egeskov
2 Hans Jensen Lomholt i Egeskov.

1198 Abelone Pedersdatter i Gejsing i Anst sogn. 6.7.1793, side 168.
E: Poul Jacobsen, smed. B:
1) Jacob Poulsen 2.
FM: Mads Knudsen i Gejsing.

1199 Maren Pedersdatter i Seest. 3.7.1793, side 170.
E: Peder Olufsen. B:
1) Kirsten Olufsdatter 31
2) Peder Pedersen 28
3) Karen Pedersdatter 26
4) Anne Pedersdatter 19
5) Dorthe Pedersdatter 16.

1200 Otto Jacobsen i Tudved i Ødsted sogn. 6.8.1793, side 171.
E: Johanne Iversdatter. LV: Christian Varming, præst i Egtved og Ødsted. B:
1) Iver Ottesen 25
2) Jacob Ottesen 17
3) Peder Ottesen 11.
FM:
1 født værge Søren Jespersen i Tudved
2 født værge Peder Pedersen i Tudved.

1201 Kirsten Hansdatter i Jelling. 23.8.1793, side 173, 248.
E: Peder Andersen, købmand. B:
2) Joen Pedersen 31, i egnen ved Skanderborg.
Første ægteskab med Jørgen Joen Nielsen. B:
1) Sara Joensdatter 34.
Afdøde døde 21.8.1793.

1202 Thomas Jepsen i Jellinggård. 9.8.1793, side 174.
E: Karen Sørensdatter. LV: Søren Lassen. i Jelling. B:
5) Johanne Thomasdatter 16
6) Søren Thomsen 12
7) Mette Thomasdatter 8
8) Else Thomasdatter 3½.
FM: farbror Hans Jepsen.
Første ægteskab med [Johanne Madsdatter], skifte 16.7.1774 lbnr.276. B:
1) Jeppe Thomsen 31
2) Mads Thomsen 28
3) Maren Thomasdatter
4) Niels Thomsen 26.
FM: morbror Jens Madsen.

1203 Rasmus Rasmussen i Utoft i Grindsted sogn. 22.7.1793, side 179.
E: Malene Jensdatter. LV: Jacob Christensen i Jerk. B:
1) Jens Christian Rasmussen
2) Hans Rasmussen
3) Anne Malene Rasmussen.
FM: Jens Ebbesen i Morsbøl.

1204 Anne Jensdatter i Linnet. 11.9.1793, side 182.
E: Niels Lauridsen. B:
Anne Marie 7 uger.
FM: morfar Visti Lorentsen i Nortvig i Silkeborg amt.
Skifte efter enkemandens første hustru sluttet 21.12.1790. Arv til B:
1) Ingeborg Nielsdatter.
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Laurids Nielsen
2 enkemandens bror Thomas Lauridsen i Horsens.

1205 [Mette Sørensdatter] i Tudved. 30.9.1793, side 184.
E: Søren Hansen. B:
1) Abelone Sørensdatter 5
2) Birthe Sørensdatter 3.
FM:
1 morfar Søren Madsen i Mejsling
2 Nis Hansen i Tudved.
Skøde af 25.9.1779 fra enkemandens far Hans Nielsen.

1206 Dorthe Jensdatter i Nagbøl. 26.7.1793, side 186.
Arvinger angives ikke.

1207 Registrering i Bække sogn. 16.5.1793, side 187.
Registrering af boet hos Jørgen Rasmussen på Kragelund mark i Bække sog, der i februar måned er bortrejst med hustru og børn, uvist hvorhen.

1208 Anne Christensdatter i Østerby i Sønder Omme sogn. 24.6.1793, side 190.
E: Jens Thomsen. B:
1) Christen Jensen 26
2) Karen Jensdatter
3) Thomas Jensen 19
4) Niels Jensen 16
5) Søren Jensen.

1209 Mette Sørensdatter i Trelde i Vejlby sogn. 7.10.1793, side 191.
E: Hans Bentsen, smed. B:
1) Søren Hansen 6.
FM: morbror Søren Sørensen i Trelde.

1210 Mads Pedersen i Bjerlev i Hvejsel sogn. 30.10.1793, side 194.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christen Bertelsen i Bjerlev. B:
1) Anne Marie Madsdatter 19
2) Jens Madsen 14
3) Anne Madsdatter 13
4) Oluf Madsen 12
5) Karen Madsdatter 6
6) Peder Madsen 2½.
FM: farbror Peder Pedersen i Fousing.

1211 Maren Lauridsdatter i Skærbæk. 4.11.1793, side 197.
E: Søren Hagensen, krydsbetjent. A:
1) mor Anne Andreasdatter i Erritsø. LV: Jens Haugsted i Erritsø
2) søster Anne Lauridsdatter g.m. Peder Pedersen i Erritsø
3) bror Andreas Lauridsen i Erritsø
4) bror Jens Lauridsen 20
5) bror Mads Lauridsen 16
6) bror Hans Lauridsen 12.
FM:
1 morbror Peder Andreassen i Stovstrup
2 morbror Hans Andreassen i Torp.

1212 Elisabeth Marie Vinding på Hvolgård i Langskov sogn, der døde 22.8.1793, side 200, 231.
Enke efter [Hans Jacobsen] Kruse til Hvolgård, [begravet Langskov 6.2.1765]. B:
1) Andreas [Winding] Kruse til Hvolgård
2) Hans Kruse til Lydumgård ved Varde
3) Elisabeth Kirstine Kruse gift med Peter Johan Bødtker til Rosborggård ved Viborg
4) Kirstine Cathrine Kruse i Kolding i Uldum præstegård, separeret fra Christen Gundorph Vissing, rådmand i Kolding.
(Sml. lbnr.559).

1213 Maren Hansdatter i Fiskerhus i Grene sogn. 15.11.1793, side 224.
E: Jeppe Gregersen. B:
1) Maren Jepsdatter 14
2) Karen Margrethe Jepsdatter 11
3) Gregers Jepsen 10
4) Hans Jepsen 7
5) Niels Jepsen 2½
6) Maren Jepsdatter 12 uger.
FM: Mads Hansen i Rimdam, udflyttet fra Krog.

1214 Margrethe Christoffersdatter i Børkop. 6.11.1793, side 227.
E: Gravers Christensen. B:
1) Karen Graversdatter 10
2) Anne Graversdatter 4.
FM: Peder Dahl i Børkop.

1215 Lene Jacobsdatter i Pjedsted. 2.11.1793, side 229.
E: Hans Madsen Stallerup. B:
1) Mads Hansen 18½
2) Niels Hansen 9½
3) Jacob Hansen 5½.
FM: Jens Jørgensen i Pjedsted.

1216 Karen Iversdatter i Vinding. 13.11.1793, side 245, 253.
E: Iver Hansen. A:
1) mor Maren Christensdatter
2) bror Anders Iversen
3) bror Christen Iversen
4) søster Anne Iversdatter g.m. Christen Mikkelsen i Børkop
5) bror Søren Iversen 17.
FM: Søren Hansen i Tingskov.

1217 Maren Hansdatter i et hus på Kolding slots grund. 17.12.1793, side 252, 263.
Enke efter Hans Christensen Møller, [skifte 7.10.1782 lbnr.580]. B:
1) Christian Hansen Møller i København
2) Cathrine Marie Møller i København.

1218 Søren Simonsen i Borup i Brande sogn. 7.11.1793, side 255.
E: Maren Henningsdatter. B:
1) Karen Sørensdatter 19, i København
2) Anne Kirstine Sørensdatter 16
3) Henning Sørensen 13.
FM:
1 farbror Christen Simonsen , der bor i det runde tårn ved Trinitatis kirke i København
2 morbror [dvs. mosters mand] Christen Pedersen i Uhre i Brande sogn.Koldinghus amt
Skifteprotokol
1790-1794
B 6C - 224


1219 Jørgen Jensen i Damkær i Skærup sogn. 14.5.1790, side 2.
E: Maren Christensdatter. LV: Markis Ditlevsen i Skærup. B:
1) Maren Jørgensdatter 12.
FM: født værge Niels Jensen Mørkholt i Vinding.
Enkens først ægteskab med Peder Nielsen, [skifte 23.4.1774 lbnr.302]. Arv til B:
1) Mette Pedersdatter, nu 25 år
2) Kirsten Pedersdatter, nu 22 år.

1220 Jens Andersen i Skærup. 14.5.1790, side 8.
E: Mette Laboriusdatter. LV: Markus Ditlevsen i Skærup. B:
2) Anders Jensen 10
3) Gertrud Jensdatter 4
4) Laurids Jensen 1.
FM:
1 morbror Hans Laboriussen i Velling
2 farbror Poul Andersen i Børup.
Første ægteskab med Gertrud Hansdatter, , skifte sluttet 6.3.1778. B:
1) Hans Jensen 22, gevorben soldat i Fredericia.

1221 Karen Pedersdatter i Ågård i [Øster] Starup sogn. B:
1) Peder Hansen 19
2) Inger Marie Pedersdatter 15
3) Elisabeth Pedersdatter 12
4) Jes Pedersen 10.
FM:
1 Christen Madsen i Ågård
2 Peder Christiansen, smed i Ågård.

1222 Laurids Pedersen i Egholt i Lejrskov sogn. 17.5.1790, side 18.
E: Maren Knudsdatter. LV: Niels Pedersen Lejrskov ti Egholt. B:
1) Anne Lauridsdatter 7½
2) Peder Lauridsen 5.
FM:
1 Anders Olufsen i Egholt
2 Niels Andersen i Egholt.

1223 Inger Nielsdatter på Lejrskov Hede. 17.5.1790, side 25.
E: Christen Christensen. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 9½
2) Niels Christensen 6.

1224 Sidsel Andersdatter i Uhre i Lejrskov sogn. 17.5.1790, side 28.
E: Jochum Andersen. B:
1) Anders Jochumsen 9
2) Hans Christian Jochumsen 6
3) Mette Cathrine Jochumsdatter 1.
FM: mors [halv]bror Anders Pedersen i Lejrskov.

1225 Peder Hansen på Sønder Bjerre Mark ved stranden i Eltang sogn. 19.5.1790, side 31.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Hans Christiansen i Oddersted. B:
1) Anne Pedersdatter 6
2) Hans Pedersen 5
3) Peder Pedersen 2.
FM:
1 morbror Christen Hansen i Sandager i Skærbæk
2 morbror Niels Hansen i Børup
3 farbror Thomas Hansen, der farer til skibs.

1226 Barbara Jensdatter i Egum i Ullerup sogn. 23.5.1790, side 37.
E: Niels Jensen Boesen. B:
3) Dorthe Nielsdatter 20.
FM: fars [halv]bror Jens Christensen i Vejlby.,
Første ægteskab med Niels Pedersen. B:
1) Marie Nielsdatter g.m. Laurids Poulsen i Højrup
2) Maren Nielsdatter 26.
FM: Abraham Jensen i Skærup.

1227 Anne Cathrine Joensdatter på Kragelund Hede i Bække sogn. 14.6.1790, side 45.
E: Peder Nielsen Kloster. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 23
2) Niels Pedersen 16
3) Claus Pedersen 13
4) Inger Pedersdatter 11
5) Joen Pedersen 9
6) Kirstine Marie Pedersdatter 6
7) Anne Cathrine Pedersdatter 3.
FM:
1 Niels Nielsen Kloster
2 Anders Nielsen Kloster.

1228 Marie Jacobsdatter i Almind. 15.7.1790, side 47, 116.
E: Jens Hansen, snedker. B:
1) Gertrud Jensdatter 27, gift i København
2) Anders Jensen 25
3) Hans Jensen 17
4) Bodil Jensdatter 10.
FM: Christen Jensen i Almind.

1229 Laurids Andersen i Strandhuse. 4.8.1790, side 54.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Andersen i Strandhuse. B:
1) Laurids Lauridsen ved Vejle Fjord
2) Anders Lauridsen
3) Rasmus Lauridsen 13
4) Maren Lauridsdatter 30
5) Sidsel Lauridsdatter 29
6) Anne Dorthe Lauridsdatter 21
7) Abelone Lauridsdatter 20.
FM:
1 Mikkel Andersen i Strandhuse
2 Niels Lauridsen i Strandhuse.

1230 Andreas Hansen i Rådvad i Harte sogn. 5.8.1790, side 58.
E: Else Marie Jensdatter. LV: Niels Nielsen i Lejrskov. B:
1) Maren Andreasdatter 10
2) Hans Andreassen 6.
FM:
1 Peder Hansen
2 Søren Svendsen i Rådvad.

1231 Niels Pedersen i Egholt i Lejrskov sogn. 6.8.1790, side 61.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Laurids Kastbjerg, præst i Lejrskov og Jordrup. B:
3) Hans Nielsen 6
4) Mette Nielsdatter 5
5) Else Nielsdatter 2.
FM:
1 Mads Clemensen i Skovgård
2 Iver Christensen i Lejrskov
3 Hans Jensen i Lejrskov.
Første ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 14.10.1783 lbnr.566. B:
1) Johanne Nielsdatter 13
2) Peder Nielsen 7.
FM:
1 [morbror] Tulle Hansen i Lejrskov
2 Anders Olufsen i Lejrskov.
Desuden nævnes [Maren Christensdatter], enke efter afdødes bror Mads Pedersen i Store Rojgård.

1232 Mads Pedersen i Store Rojgård i Gesten sogn. 7.8.1790, side 72.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Pedersen i Egholt. B:
1) Mette Madsdatter 11
2) Karen Madsdatter 9.
FM:
1 morbror Peder Jensen i Egholt
2 Poul Thomsen Møller i Rollesmølle.
Enkens første ægteskab med Søren Nielsen i Egholt, [skifte 30.6.1777 lbnr.499]. Arv til B:
1) Maren Sørensdatter
2) Johanne Sørensdatter.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Pedersen i Egholt.

1233 Morten Hink i Herslev. 20.8.1790, side 80.
E: Margrethe Ludvigsdatter. LV: Hans Nielsen Brems. B:
1) Frederik Hink
2) Valentin Hink
3) Christoffer Hink
4) Johan Hink 21
5) Marie Dorthe Mortensdatter 17.
FM: Niels Iversen.

1234 Anne Rasmusdatter i Starup. 20.9.1790, side 84.
E: Bertel Christensen.
Første ægteskab med [Jørgen Lund, skifte 28.4.1788 lbnr.1013]. B:
1) Dorthe Jørgensdatter Lund 11
2) Anne Jørgensdatter Lund 7
3) Peder Jørgensen Lund 6.
FM:
1 Niels Sørensen i Starup
2 Christen Madsen i Starup
3 farbror Terkild Pedersen Lund på Williamsborg i Daugård sogn.

1235 Kirsten Christensdatter i Store Velling. 2.10.1790, side 89.
E: Christian Jensen. B:
1) Jens Christiansen i Fredericia
2) Christen Christiansen
3) Hans Christiansen 19
4) Zacharias Christiansen 15.

1236 Karen Nielsdatter i Skærbæk i Taulov sogn. 9.10.1790, side 93.
E: Niels Nielsen Falck. B:
1) Karen Nielsdatter 22
2) Niels Nielsen 21
3) Frederik Nielsen 17.
FM:
1 Niels Juul i Oddersted
2 Hans Juul i Herslev.

1237 Anne Nielsdatter i Ravnholt i Gesten sogn. 23.10.1790, side 104.
E: Henrik Poulsen Møller. B:
1) Niels Henriksen 11
2) Poul Henriksen 9
3) Iver Henriksen 6.
FM:
1 Hans Christensen i Asbo
2 Peder Knudsen i Ravnholt.
Arv efter afdødes bror Anders Nielsen, der står hos Søren Knudsen i Verst.

1238 Mads Christensen i Baldersbæk i Vorbasse sogn. 24.11.1790, side 111.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Madsen i Debel i Lunde sogn. B:
1) Karen Madsdatter 24
2) Maren Madsdatter 21
3) Johanne Marie Madsdatter 18
4) Christen Madsen 8.
FM:
1 Poul Christiansen i Hovborg
2 Jørgen Christensen i Risbøl
3 Christen Pedersen i Lunde
4 Christen Jørgensen i Risbøl.

1239 Anne Madsdatter i Vork. 25.1.1791, side 119.
E: Jens Knudsen. B:
1) Anne Jensdatter 4.

1240 Bertel Frandsen i Erritsø. 9.2.1791,side 125.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Hans Pedersen Elkær i Erritsø. B:
1) Niels Bertelsen 15
2) Maren Bertelsdatter 10.
FM:
1 Anders Jaunsen i Erritsø
2 Ditlev Thuesen i Erritsø.

1241 Peder Knudsen i Vindelev. 14.3.1791, side 140. (Skiftebrev).
E: Mette Cathrine Nikolajsdatter. LV: Jørgen Tørring i Ildved. B:
5) Jens Pedersen 12
6) Knud Pedersen 10
7) Anne Margrethe Pedersdatter 6
8) Christen Pedersen 4.
FM: Oluf Knudsen i Oksenbjerge.
Skifte efter første hustru 28.2.1767. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 29, i Follerup
2) Maren Pedersdatter 27, i Haderslev
3) Helvig Pedersdatter 25, i Follerup.
FM: morbror Jeppe Lassen i Vindelev.
Af andet ægteskab B:
4) Anders Pedersen 22, i Sønder Smedstrup.

1242 Jens Jespersen, snedker i Erritsø. 22.3.1791, side 145.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Jensen i Erritsø. B:
1) Hans Jensen 26
2) Karen Jensdatter 21.
FM: Peder Christiansen i Erritsø.

1243 Hans Nielsen i Brændgårde i Lindeballe sogn. 7.4.1791, side 148.
E: Agnethe Poulsdatter. LV: Hans Linnet i Lindeballe. B:
1) Anne Hansdatter 21
2) Karen Hansdatter 18
3) Poul Hansen 14
4) Sidsel Hansdatter 11
5) Birthe Kirstine Hansdatter 8
6) Kirsten Hansdatter 5.
FM:
1 morbror Jens Poulsen i Frederikshåb
2 morbror Søren Poulsen i Neder Moltkenborg
3 morbror Niels Poulsen i Vorbasse.
Desuden nævnes enkens stedfar Anders Pedersen i Neder Moltkenborg.

1244 Anne Sørensdatter i Egtved. 11.5.1791, side 157.
E: Strunge Christensen.
[Af første ægteskab?] B:
1) Inger Margrethe Jensdatter 18
2) Christoffer Jensen 16
3) Søren Jensen 13
4) Ellen Jensdatter 12.
FM:
1 Knud Madsen i Egtved
2 Niels Hansen i Egtved
3 Laurids Nielsen i Egtved
4 Palle Jensen i Egtved.

1245 Christian Wormskiold til Låge i Sindbjerg sogn. 16.5.1791, side 160.
0) forældre [Henrik Christian] Wormskiold, kancellisekretær [til Bramminge], død, var g.m. Ingeborg Christiane Teilmann på Hersomgård, skifte Hald amt 19.4.1785 lbnr.143. B:
1) bror Peder Wormskiold i København
2) søster Christine Marie Wormskiold på Lunderup [i Varde landsogn]
3) søster Christiane Frederikke Charlotte Amalie Wormskiold på Lunderup.
Desuden nævnes Peder Wormskiolds svoger Christian Rosenørn Teilmann til Nørholm og Hersomgård.

1246 Karen Nielsdatter i Lunderskov. 25.7.1791, side 166.
E: Niels Thomsen. B:
1) Thomas Nielsen 17.
FM: mors halvbror Mads Sørensen.
Arv efter afdødes stedfar Søren Madsen i Lunderskov.

1247 Jørgen Hansen, smed i Studsdal i Taulov sogn. 7.9.1791, side 170.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Iversen i Holmegård. B:
6) Hans Jørgensen 18
7) Peder Jørgensen 15
8) Mikkel Jørgensen 12
9) Mette Kirstine Jørgensdatter 8½,'
FM:
1 Hans Lauridsen i Sønder Vilstrup
2 Christen Iversen i Skærbæk
3 Anders Jensen i Sønder Vilstrup
4 Jørgen Hansen Bruun i Skærbæk.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jørgensdatter g.m. Henrik Sørensen, smed i Bjert
2) Mette Jørgensdatter 36.
Af andet ægteskab B:
3) Hans Jørgensen 29, i Haderslev
4) Sidsel Jørgensdatter 28
5) Claus Jørgensen 26, i Kolding.

1248 Bernt Nielsen i Gudsø i Taulov sogn. 7.9.1791, side 178.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Iversen i Holmegård. A:
1) bror Niels Nielsen 30, i København
2) søster Voldborg Nielsdatter g.m. Søren Pedersen i Gudsø
3) halvbror Mikkel Nielsen i Strandhuse
4) halvbror Henrik Nielsen, død. 1B:
a Thomas Henriksen i Børup
5) halvbror Søren Nielsen i Sønderskov på Erritsø mark.

1249 Anders Simonsen i Strandhuse. 8.9.1791, side 182.
E: Mette Hansdatter. LV: Claus Jensen i Nørre Bjert. B:
1) Anders Andersen i Strandhuse
2) Mette Andersdatter 24
3) Hans Andersen 20
4) Søren Andersen 18
5) Margrethe Andersdatter 14
6) Dorthe Andersdatter.
FM:
1 Niels Hansen Skov i Strandhuse
2 Mikkel Andersen i Strandhuse
3 Hans Hansen i Strandhuse
4 Poul Jacobsen i Strandhuse.
Arv i boet til afdødes stedsøn Hans Hansen.

1250 Johanne Hansdatter i Hjarup. 10.9.1791, side 188, 232.
A:
1) bror, død. 1B:
a Sara Jepsdatter g.m. Hans Dahl i Seest
2) halvsøster Karen Hansdatter, død. 2B:
a Jeppe Christensen, død. 1B:
1 Christen Jepsen i Vranderup
b Christen Christensen, død. 5B:
1 Christen Christensen i København
2 Niels Christensen i København
3 Mads Christensen 30, i København
4 Maren Christensdatter 10
5 Else Christensdatter 8
FM: stedfar Jens Pedersen i Seest
3) halvsøster Maren Hansdatter, død. 4B:
a Bodil Nielsdatter g.m. Peder Madsen i Ødis
b Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Knudsen i Vejstruprød i Haderslevhus amt
c Christen Nielsen i Vonsild, død. 4B: 3 sønner og 1 datter
d Oute Nielsen, død. 1B:
1 Jeppe Outsen i Vonsild.

1251 Niels Lauridsen i Hjarup. 10.9.1791, side 192, 371.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Knud Storm Friis, student i Kolding. B:
1) Laurids Nielsen 12
2) Hans Nielsen 8
3) Niels Nielsen 3½.
FM:
1 Jens Hansen i Stenvad mølle i Harte sogn
2 Sejr Nielsen i Roved
3 Johannes Slagter i Vejle.

1252 Anne Hansdatter i Vranderup i Seest sogn. 12.9.1791, side 198.
E: Niels Pedersen.
Første ægteskab med Niels Rasmussen. B:
1) Rasmus Nielsen 28
2) Peder Nielsen 26
3) Simon Nielsen 24
4) Jens Nielsen 15
5) Else Nielsdatter g.m. Jens Pedersen, uvist hvor
6) Karen Nielsdatter 21
7) Anne Marie Nielsdatter 17.
FM:
1 Hans Pedersen Søgaard i Seest
2 morbror Jens Hansen Bjerre i Vranderup
3 morbror Peder Hansen Bjerre i Sønderskov i Vester Nebel sogn.

1253 Jørgen [Nielsen] Møller, ugift student i Jelling. 3.10.1791, side 206, 297, 551.
A:
0) forældre [Niels Jørgensen Møller til Skovgård i Kollerup sogn, skifte 16.1.1751 lbnr.54 og Cathrine Mette Seidelin, død foråret 1747]. B:
1) søster Anne Dorthe Møller, død, var g.m. Ulrik Frich, købmand i Kolding. 3B:
a Niels Frich på Kjeldkær, nu i Roskilde
b Karen Frich g.m. Sade, ritmester i Roskilde
c Malene Frich, [død 21.2.1788], var g.m. [Christian Jensen] Høhne, præst i Vester Vedsted. B: børn, hvis navne ikke angives
2) søster Anne Cathrine Møller i Mejrup ved Holstebro, enke efter Christen [Jensen] Hjerm, degn i Hjerm, [begravet Hjerm 2.11.1787]
3) søster Maren Møller i Jelling, enke efter [Christen Poulsen] Holst, præst [i Oddense og Otting, skifte Hindborg herred gejstlig 11.12.1776 lbnr.46]
4) bror Hans Møller i Jelling.

1254 Marie Rasmusdatter på Skovgård. 6.10.1791, side 207. (Skiftebrev).
E: Hans Bojesen, forpagter. B:
1) Marie Christine Hansdatter 16
2) Henriette Sofie Hansdatter 14
3) Christine Margrethe Hansdatter 12
4) Christiane Bodil Hansdatter 10
5) Ingeborg Cathrine Hansdatter 7 uger.

1255 Jeppe Nielsen Bjerre i Erritsø. 2.11.1791, side 224.
E: Bodil Lauridsdatter. B:
1) Anne Jepsdatter 16
2) Niels Jepsen 13
3) Ingeborg Jepsdatter 10
4) Laurids Jepsen 7
5) Peder Jepsen 4
6) Jeppe Jepsen 19 uger.
FM:
1 Mikkel Nielsen i Erritsø
2 Jens Christensen i Erritsø
3 Niels Bjerre i Erritsø
4 Hans Jensen Tougaard i Erritsø
5 Hans Mikkelsen Tougaard i Erritsø
6 Laurids Nielsen i Erritsø.
Skøde af 3.12.1776 fra
1 Kirsten Jensdatter med LV: Baltser Johan Weise, degn i Erritsø
2 Karen Nielsdatter g.m. Niels Herslev i Skærbæk
3 Abelone Nielsdatter i København
4 enkens bror Rasmus Lauridsen
5 enkens søster Anne Lauridsdatter.

1256 Laurids Jørgensen Knude i Strandhuse i Eltang sogn. 18.11.1791, side 234.
E: Maren Hansdatter. LV: Jens Christensen i Nørre Bjert. B:
1) Jørgen Lauridsen 14.
FM: Poul Hansen, skipper i Strandhuse.

1257 Niels Olufsen i Skærbæk. 19.11.1791, side 239.
E: Ellen Hansdatter. LV: Poul Hansen Møller i Lindgård. B:
1) Johanne Marie Nielsdatter 11
2) Maren Nielsdatter 9½
3) Oluf Nielsen 8.
FM:
1 Christen Christensen, smed i Tårup Østerskov
2 Hans Jensen Astrup i Skærbæk
3 Simon Henriksen i Børup.

1258 Bodil Mikkelsdatter i Erritsø. 18.1.1792, side 245.
E: Niels Pedersen Elkær. B:
1) Maren Nielsdatter 6 uger.
FM: morbror Hans Mikkelsen Tougaard i Erritsø.

1259 Hans Jensen Sønderskov, udflyttet fra Erritsø. 18.1.1792, side 251.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen i Ballesgårde. B:
2) Jens Hansen 15
3) Else Hansdatter 12½
4) Niels Hansen 6½.
FM:
1 Hans Hansen, udflyttet fra Erritsø
2 Hans Nielsen Østergaard i Erritsø
3 Hans Jensen Tougaard i Erritsø.
Første ægteskab med Else Hansdatter, [skifte 27.7.1775 lbnr.329]. B:
1) Anne Marie Hansdatter 19.
FM: morbror Søren Hansen Bjerre i Erritsø.

1260 Gunder Marie Hansdatter i Gelballe i Skanderup sogn. 20.1.1792, side 259.
E: Hans Jepsen Bramsen. B:
1) Ellen Kirstine Hansdatter 16
2) Maren Hansdatter 7
3) Hans Nissen Hansen 10 uger.
FM: morbror Mads Hansen i Sønder Kielstrup.

1261 Jørgen Pedersen i Bramdrup. 21.1.1792, side 265.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Søren Jepsen i Bramdrup. B:
1) Peder Jørgensen 18
2) Hans Jørgensen 14½
3) Søren Jørgensen 5.
FM: Laurids Knudsen, tømrer i Bramdrup.

1262 Niels Madsen i Smidstrup. 8.2.1792, side 272, 342.
E: Mette Pedersdatter Qvist. LV: Markus Ditlevsen i Skærup. B:
3) Anne Marie Nielsdatter 15
4) Johanne Nielsdatter 10¼
5) Maren Nielsdatter 9
6) Anne Cathrine Nielsdatter 7
7) Peder Nielsen 5½
8) Anne Nielsdatter 3.
FM:
1 Søren Jensen Qvist i Smidstrup
2 Morten Pedersen Qvist i Gauerslund
3 Søren Pedersen Qvist i Gauerslund
4 Søren Olufsen Qvist i Skærup
5 Ørbæk, degn i Smidstrup
6 Christen Pedersen Qvist i Skærup.
Første ægteskab med Johanne Sørensdatter, skifte 13.11.1775 lbnr.363. B:
1) Mads Nielsen 27
2) Søren Nielsen 22.

1263 Jens Sørensen Graversen i Fredsted. 9.2.1792, side 279.
E: Maren Christiansdatter. LV: Christen Nielsen i Fredsted. B:
1) Søren Jørgensen 22
2) Dorthe Jørgensdatter 17
3) Christian Jørgensen 12½
4) Maren Jørgensdatter 6.
FM:
1 Jens Pedersen i Fredsted
2 Peder Udsen i Fredsted
3 morbror Jens Christiansen i Herslev Højrup.

1264 Abigael Hansdatter, udflyttet fra Egtved. 10.2.1792, side 283.
Enke efter Christian Skytte. B:
1) Kirstine Margrethe Christiansdatter 30, i København
2) Christiane Christiansdatter 25
3) Kirstine Margrethe Christiansdatter 22
4) Conradine Christiansdatter 20 i Kolding
5) Ancher Christiansen 15½.
FM:
1 Laurids Andersen i Vester Ballesgårde
2 Jørgen Nielsen i Bølling
3 Knud Madsen i Egtved
4 Hans Snitker, degn i Egtved
5 Peder Andersen i Fuglsang.

1265 Kirsten Hansdatter i Egholt i Lejrskov sogn. 11.2.1792, side 287.
E: Niels Nielsen.
Første ægteskab med Niels Pedersen, skifte 6.8.1790 lbnr.1231. B:
1) Hans Nielsen, død, skifte 11.2.1792
2) Mette Nielsdatter 6½
3) Else Nielsdatter 3½.
FM:
1 Iver Christensen i Lejrskov
2 Hans Jensen i Lejrskov.
Niels Pedersens første ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 14.10.1783 lbnr.566. Arv til B:
1) Johanne Nielsdatter
2) Peder Nielsen.
FM:
1 [morbror] Tulle Hansen i Lejrskov
2 Anders Olufsen i Lejrskov.

1266 Søren Andersen, lægdsmand i Gelballe i Skanderup sogn. 9.5.1792, side 299.
E: Anne Marie Iversdatter. LV: Søren Jepsen Buch i Gelballe.B:
1) Anders Sørensen 16
2) Cathrine Margrethe Sørensdatter 14.
FM:
1 Christen Jørgensen i Gelballe
2 Joachim Jensen i Gelballe.

1267 Christence Nisdatter i Gamst. 10.5.1792, side 305.
E: Hans Jørgensen Nebel. B:
1) Cathrine Marine Hansdatter 9 uger.

1268 Anne Hansdatter i [Øster] Starup. 11.5.1792, side 310.
E: Peder Buhl (Boll), sognefoged. B:
5) Holger Pedersen Boll 28, på stedet
6) Mette Pedersdatter Boll 26.
Første ægteskab med Holger Jacobsen Haahr, skiftet sluttet 15.9.1762. B:
1) Jacob Holgersen Haahr 43, i Tårup
2) Hans Holgersen Haahr 41, i Pedersberg i Bramdrup sogn
3) Peder Holgersen Haahr 36, på stedet
4) Kirsten Holgersdatter 30.
FM: morbror Peder Hansen, lægdsmand i Vester Nebel.

1269 Gunder Lauridsdatter i Bjert i Eltang sogn. 12.5.1792, side 318.
E: Hans Iversen. B:
1) Kirsten Hansdatter 11½
2) Ellen Hansdatter 9½
3) Anne Cathrine Hansdatter 6½.
FM:
1 Hans Iversen i Holmgård
2 Hans Jepsen Basse i Tårup.

1270 Mads Nielsen, kromand i Krybily i Taulov sogn. 14.5.1792, side 326.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Iversen på Søholm. B:
1) Niels Madsen 9.
FM: Sivert Bertelsen, lægdsmand i Skærbæk.
Skøde af 1.6.1770 til enkens første mand Knud Jensen Skov, [skifte 11.11.1775 lbnr.405]. Arv til 2B:
1) [Peder Knudsen Skov]
2) [Maren Knudsdatter Skov]

1271 Niels Bentsen i Vinding. 23.5.1792, side 333.
E: Mette Nielsdatter. LV: Søren Hansen i Vinding. B:
1) Bendix Nielsen 4½
2) Niels Nielsen 2.
FM:
1 Peder Zachariassen i Vinding
2 Peder Bendixen i Nørre Vilstrup.

1272 Maren Hansdatter i Baldersbæk i Vorbasse sogn. 1.6.1792, side 340.
Enke efter Mads Christensen, [skifte 24.11.1790 lbnr.1238]. B:
1) Karen Madsdatter, forlovet med Jeppe Salomonsen
2) Maren Madsdatter g.m. Peder Bertelsen Bruun i Rottarp i Ovtrup sogn
3) Johanne Marie Madsdatter
4) Christen Madsen 9.
FM:
1 Christen Pedersen i Lundtang i Lunde sogn
2 Christen Jørgensen i Risbøl.

1273 Kirsten Henriksdatter i Erritsø. 12.7.1792, side 346.
E: Hans Pedersen Elkær.
Første ægteskab med Jens Pedersen Thuesen, skifte 5.6.1784 lbnr.629. B:
1) Maren Jensdatter 11
2) Peder Jensen 8½.
FM:
1 farbror Anders Thuesen i Egum
2 farbror Søren Thuesen, lægdsmand i Stovstrup.

1274 Niels Jensen i Moesgård i Vorbasse sogn. 16.8.1792, side 357.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Christen Andersen i Donslund. B:
1) Jens Nielsen 17
2) Mette Nielsdatter 14
3) Kirsten Nielsdatter 9
4) Jens Nielsen 3.
FM:
1 Christen Jørgensen i Risbøl
2 Hans Nielsen i Donslund
3 Bonde Jensen
4) Peder Madsen i Fiskerhusene i Hejnsvig sogn.

1275 Søren Andersen i Tiufkær i Smidstrup sogn. 25.8.1792, side 361.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Ravn i Tiufkær. A:
1) bror Las Andersen i Højen, død. 4B:
a Johanne Lasdatter g.m. Mogens Jensen i Holtum
b Anne Lasdatter g.m. Søren Jensen, spillemand i Eltang
c Karen Lauridsdatter, død. var g.m. Kjeld på Venø i Thy. 1B:
1 Las Kjeldsen 10
d Anders Lassen, hattemagersvend, uvist hvor
2) bror Iver Andersen i Børkop, død. 6B:
a Anne Iversdatter g.m. Christian Mikkelsen i Børkop
b Karen Iversdatter 30, i Vejle
c Anders Iversen 28, i Mørkholt i Gårslev sogn
d Christen Iversen 26, uvist hvor
e Søren Iversen 16, i Børkop
f Jens Iversen, hos en skomager i Vejle, død uden børn
3) bror Anders Andersen i Ågård, død. 1B:
a Kirsten Andersdatter g.m. Hans Hansen i Kisbølgård i Lejrskov sogn.

1276 Anders Nielsen, ugift i Verst. 11.1.1791, side 377.
A:
1) mor [Else] g.m. Søren Knudsen på stedet
2) søster [Anne Nielsdatter], død. E: Henrik Poulsen. 3B:
a Niels Henriksen
b Poul Henriksen
c Iver Henriksen
3) søster g.m. Hans Christensen.
Arv efter :
1 afdødes far Niels Frandsen
2 afdødes [halv]bror Hans Hansen
3 afdødes [halv]søster Lisbeth Hansdatter.

1277 Karen Andersdatter i Borup i Brande sogn. 18.1.1792, side 379.
E: Peder Troelsen. B:
1) Else Pedersdatter 4
2) Marianne Pedersdatter 2.
FM:
1 morbror Søren Andersen i Risbjerg
2 morbror Laurids Andersen i Tovdal i Arnborg sogn.
Desuden nævnes enkemandens mor Anne Mikkelsdatter, enke efter afdødes far [Troels Pedersen], skifte 21.1.1773.
Arv i boet til enkemandens søster Karen Troelsdatter efter hendes far.
Afdøde døde 17.12.1790.

1278 Karen Christensdatter i Vester Anst. 20.1.1791, side 384.
E: Hans Gydesen den ældre. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter 12
2) Hans Christian Hansen 9.

1279 Tobias Henriksen i Sellerup. 11.2.1791, side 390.
E: Anne Marie Nisdatter. LV: Knud Mathiassen. B:
1) Helene Tobiasdatter g.m. Hans Nikolaj Rothe, gevorben soldat
2) Anne Marie Tobiasdatter g.m. Christian Hansen, gevorben soldat
3) Henrik Tobiassen
4) Rasmus Tobiassen 16.
FM: Niels Pedersen i Sellerup.

1280 Maren Sørensdatter i Sellerup. 5.3.1791, side 394.
E: Laurids Christensen. B:
1) Peder Lauridsen i Løjt.

1281 Kirsten Lauridsdatter i Seest. 11.4.1791, side 396. (Skiftebrev).
E: Andreas Vonsild. A:
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Jensen i Tofthøj i Gadbjerg sogn
2) søster, død. E: Hans Gabrielsen. 1B:
a Anne Marie Lauridsdatter [fejl for Hansdatter] g.m. Steffen Jensen i Seest.

1282 Anne Pedersdatter i Nollund. 19.4.1791, side 399.
E: Bertel Madsen Olling. A:
0) forældre [Peder Poulsen i Hjullund i Ølgod sogn, begravet 28.3.1751 og Kirsten Pedersdatter, begravet 24.5.1727].
Af fars andet ægteskab B:
1) halvsøster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Simmelhus [i Sønder Omme sogn]
2) halvbror Jørgen Pedersen i Hjullund i Ølgod sogn
3) halvbror Eskild Pedersen i Ribe
4) halvbror Peder Pedersen i Foersum i Egvad sogn, død. 2B:
a Peder Pedersen 16
b Anne Kirstine Pedersdatter 14
5) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Oluf Poulsen i Skonager i Næsbjerg sogn
6) halvbror Poul Pedersen i Skjoldbjerg [i Vorbasse sogn], død. 1B:
a Peder Poulsen i hollandsk tjeneste.
Afdøde døde 12.3.1791.

1283 Rasmus Frandsen i Store Velling. 26.4.1791, side 404.
E: Anne Henriksdatter. LV: Hans Nielsen, sognefoged i Store Velling. B:
3) Henrik Rasmussen 2.
FM: Søren Terkildsen i Store Velling.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 13.5.1785 lbnr.692]. B:
1) Johanne Rasmusdatter g.m. Anders Nielsen i Pjedsted
2) Kirsten Rasmusdatter 28, i København.

1284 Anders Jensen i Filskov. 29.4.1791, side 408.
E: Kirsten Madsdatter. LV: bror Christen Madsen i Brande. A:
1) far Jens Lauridsen, enkemand efter [Anne Madsdatter, skifte 30.3.1787 lbnr.850]. Af hans børn nævnes B:
2) [søster] Lisbeth Jensdatter.
FM: Christen Jensen Utoft.
Afdøde døde 30.3.1791.

1285 Mads Pedersen, smed i Ferup. 27.5.1791, side 409.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Steffen Lauridsen i Ferup. B:
1) Marie Madsdatter 14
2) Peder Madsen 2.
FM:
1 Jens Lauridsen i Ferup
2 Hans Lauridsen i Harte.

1286 Anders Andersen Vestergård i Østerby i Sønder Omme sogn. 31.1.1791, side 413.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Madsen Egeris.
Første ægteskab med Mette Marie Christensdatter, efter hvem, der ikke er afholdt skifte.
Hans A:
1) halvbror Niels Andersen i Baggesgård
2) halvbror Jens Andersen, død. 1B:
a Anders Jensen, i København i kongens flåde
3) halvsøster Karen Andersdatter i Bøvl i Sønder Omme sogn
4) halvsøster Gunder Andersdatter g.m. Christen Pedersen i Bøvl ved søn Anders Christensen sst.
5) halvsøster Abelone Nielsdatter g.m. Jens Andersen i Bøvl
6) halvsøster Maren Andersdatter, død. 2B:
a Else Pedersdatter i Flensborg
b Anne Pedersdatter i Flensborg.
Mette Marie Christensdatters A:
1) bror Jens Christensen i Lilleholm i Brande sogn
2) bror Christen Christensen, død. 2B:
a Christen Christensen i Lakkenborg [i Hoven sogn]
b Hans Christensen i Østerby
3) søster Maren Christensdatter g.m. Christen Madsen i Hedegård i Ejstrup sogn
4) søster Gunder Christensdatter, død. 2B:
a Maren Sørensdatter i Lakkenborg.
b Christen Sørensen 25, tjener ved Kolding.

1287 Peder Pedersen i Taulov Nebel. 15.11.1790, side 428. (Skiftebrev).
Arvinger angives ikke.
Afdøde var en tjenestekarl af Villestrup gods.

1288 Karen Knudsdatter i Store Velling. 8.10.1791, side 434.
E: Hans Christensen. B:
1) Christen Hansen 21
2) Knud Hansen 18
3) Maren Hansdatter 15.
FM:
1 Peder Madsen Lomholt
2 Mads Christensen, bødker.

1289 Karen Frandsdatter i Seest. 8.10.1791, side 438.
E: Søren Nielsen. B:
1) Iver Sørensen 23, i Holland
2) Niels Sørensen 21, hos smeden i Ahler i Haderslevhus amt
3) Frands Sørensen 14
4) Karen Sørensdatter 11.
FM: morfar Frands Jacobsen i Seest.

1290 Jens Pedersen i Erritsø. 28.10.1791, side 441.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Thomas Nielsen i Erritsø.
Ditlev Thuesen i Erritsø blev værge for arvingerne, som er er 2 søskendebørn, hvis navne ikke angives.

1291 Maren Sørensdatter i Brejning i Gauerslund sogn. 19.11.1791, side 444.
E: Jens Thygesen. B:
1) Anne Margrethe 17
2) Søren Jensen, født 16.9.1776
3) Mads Jensen, født 14.1.1782
4) Iver Jensen, født 7.10.1784,
ifølge Skanderup kirkebog.
FM:
1 morbror Mads Sørensen Hvid i Gauerslund
2 mosters mand Niels Sørensen Møller i Sellerup mølle.

1292 Marietta Dorthe Lorentsdatter i Verst. 9.12.1791, side 453.
E: Jens Christensen. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 14
2) Christen Jensen 5
3) Anne Jensdatter 2.
FM:
1 Nis Pedersen, smed i Verst
2 Niels Mortensen i Verst.

1293 Anne Jesdatter i Seest. 30.1.1792, side 454.
E: Mads Johansen. B:
1) Mette Madsdatter 10
2) Jes Madsen 7
3) Johan Madsen 3.
FM:
1 Johan Nielsen i Seest, som beslægtet
2 Niels Andersen i Seest, som beslægtet.

1294 Jens Rasmussen i Hedeby i Ringive sogn. 2.2.1792, side 457.
E: Anne Christensdatter. LV: Jørgen Johansen i Sillesthoved i Give sogn. B:
2) Rasmus Jensen 17
3) Kirsten Jensdatter 15
4) Christen Jensen 11
5) Niels Jensen 9
6) Maren Jensdatter 5
7) Sidsel Jensdatter 1.
FM:
1 morbror Anders Christensen i Givskudlund i Givskud sogn
2 morbror Jens Christensen i Harresø i Givskud sogn
3 fars søskendebarn Jacob Mortensen i Give.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 18.3.1774 lbnr.1427. B:
1) Else Cathrine Jensdatter 18.
FM:
1 Niels Pedersen i Plovslund i Grene sogn
2 morbror Christen Pedersen i Plovslund.

1295 Jens Andersen i Bøvl. 7.2.1792, side 463.
E: Abelone Thuesdatter. LV: Christen Andersen i Filskov. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Christen Pedersen i Sønder Felding sogn
2) Else Marie Jensdatter 23
3) Anders Jensen 18.
FM: Mathias Jensen i Østerby.
Afdøde døde 8.1.1792.

1296 Anne Nielsdatter i huset Lindero på Skærup mark. 11.1.1792, side 467.
E: Baltser Jacobsen. B:
1) Niels Baltsersen 37
2) Anne Cathrine Baltsersdatter 30.
FM: Jens Møller i Svinholt.

1297 Karen Berntsdatter i Nørholm, udflyttet fra Store Velling. 6.3.1792, side 475.
E: Hans Christensen Sønderbo. B:
1) Anne Hansdatter.
FM: morbror Bernt Berntsen i Sofienlund i Velling skov.

1298 Jens Ebbesen i Seest. 19.3.1792, side 481.
E: Else Jensdatter. LV: Niels Grunnet, præst i Seest. B:
1) Rasmus Jensen 5
2) Anne Jensdatter 2.
FM:
1 Hans Jepsen, skoleholder i Seest
2 Jens Pedersen Vranderup i Seest.
Bevilling til uskiftet bo af 15.7.1791.
Samfrændeskifte 19.3.1792.

1299 Birthe Marie Lauridsdatter i Fousing. 27.3.1792, side 488.
E: Søren Pedersen. B:
1) Bodil Marie Sørensdatter 11
2) Peder Sørensen 9
3) Maren Sørensdatter 6
4) Laurids Sørensen 3.
FM: Niels Nielsen i Ildved.

1300 Hans Nielsen i Kongsted. 24.12.1791, side 493.
E: Anne Pedersdatter. LV: Holm i Kongsted. B:
1) Margrethe Hansdatter 5
2) Maren Hansdatter 3
3) Anne Cathrine Hansdatter 1½.
FM: Claus Vistisen i Stovstrup.

1301 Peder Pedersen Bruun i Hejnsvig. 26.4.1792, side 502.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Peder Pedersen i Hejnsvig. B:
2) Anne Kirstine Pedersdatter 13
3) Niels Pedersen 8.
FM:
1 Steffen Nielsen i Hejnsvig
2 Thomas Sørensen i Hoddeskov.
Af første ægteskab B:
1) Else Pedersdatter.
FM: Christen Lauritsen i Ålling i Ansager sogn.
Desuden nævnes enkens bror Mads Sørensen.
Afdøde døde 28.3.1792.

1302 Anne Tullesdatter i Gudsø i Eltang sogn. 19.5.1792, side 511.
E: Niels Nielsen.
Første ægteskab med Iver Poulsen, skifte 7.4.1783 lbnr.569. B:
1) Kirsten Iversdatter 12.
FM: morbror Mikkel Tullesen i Lejrskov Højrup.

1303 Maren Hansdatter i Vandel. 29.5.1792, side 516.
E: Jens Nielsen Bolund. B:
1) Maren Kirstine (alder ulæselig)
2) Mette Cathrine Jensdatter 16
3) Niels Jensen 15
4) Kirstine Marie Jensdatter 12
5) Hans Jensen 10
6) Jens Jensen 6.

1304 Kirsten Pedersdatter i Nollund. 29.5.1792, side 520.
E: Peder Christensen. A:
1) bror Hans Pedersen i Frederikshåb, død. 1B:
a Hans Hansen
FM: Jens Pedersen i Hovborg
2) bror Iver Pedersen, død. B:
a Niels Iversen i Jernvedlund i Jernved sogn
b Karen Iversdatter
c Ellen Iversdatter
3) søster Karen Pedersdatter ved søn Mads Nielsen i Jerrig
4) Cathrine Marie Iversdatter, død. 1B:
a Hans Tostesen i Kokspang i Hostrup sogn i Riberhus amt.
(Det er uklart om der er flere arvinger).

1305 Maren Terkildsdatter i Andkær Lund [i Gauerslund sogn]. 9.1.1792, side 527.
E: Niels Jørgensen. B:
1) Mette Marie Nielsdatter 14
2) Jørgen Nielsen 12
3) Maren Nielsdatter 10
4) Søren Nielsen 8
5) Kirsten Nielsdatter 5
6) Terkild Nielsen 2.
FM:
1 Morten Hansen i Sellerup
2 Niels Pedersen, skrædder i Sellerup.

1306 Mette Cathrine Nikolajsdatter i Vindelev. 30.12.1791, side 534.
E: Jørgen Jensen.
Første ægteskab med [Peder Knudsen, skifte 14.3.1791 lbnr.1241]. B:
1) Jens Pedersen 12
2) Knud Pedersen 10
3) Anne Margrethe Pedersdatter 6
4) Christen Pedersen 4.
FM:
1 farbror Oluf Knudsen i Oksenbjerge.
2 født værge Peder Jørgensen i Tørring.
Skifte [efter Peder Knudsens første hustru] 28.2.1767. Arv til B:
1) Anne Marie Pedersdatter
2) Maren Pedersdatter
3) Helvig Pedersdatter
FM: morbror Jeppe Lassen i Vindelev.Koldinghus amt
Skifteprotokol
1790-1793
B 6C - 225

1307 Henrik Anton Poulsen, forpagter på Engelsholm ladegård. 23.7.1790, side 2, 209.
E: Christine Sofie Blach. LV: [Markus Nikolaj] Monrad i Haugehus. A:
1) far Rasmus Anton Poulsen i Varde.
Afdøde døde 29.5.1790.

Side 21-24 mangler.

1308 Peder Iversen og hustru Maren Mathiasdatter i Uhre i Lejrskov sogn. 30.9.1790, side 22, 241.
B:
1) Iver Pedersen
2) Mathias Pedersen
3) Gertrud Pedersdatter
4) Karen Pedersdatter.
FM:
1 Jacob Nielsen i Ferup
2 Peder Regelsen i Uhre
3 Peder Lassen på Højrup Mark
4 Niels Christensen i Ejstrup i Harte sogn.
Begyndelsen af skiftet mangler.

1309 Anne Gregersdatter i Studsdal i Taulov sogn. 23.10.1790. side 46.
E: Christen Pedersen. B:
1) Kirsten Christensdatter 8.

1310 Jens Jensen, sognefoged i Ejstrup i Harte sogn. 10.11.1790., side 51.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: far Niels Brødsgaard i udflyttergården Brødsgård. B:
8) Niels Jensen 6
9) Mette Kirstine Jensdatter 4
10) Hans Jensen 6 mdr.
FM: Bertel Pedersen i Påby.
Første ægteskab med Mette Kirstine Andersdatter, skifte 26.6.1783 lbnr.539. B:
1) Jens Jensen 22
2) Else Jensdatter 21
3) Anders Jensen 20
4) Anne Jensdatter 19
5) Peder Jensen 18
6) Maren Jensdatter 16
7) Mette Marie Jensdatter 12.
FM:
1 Knud Jensen Paaby
2 Jens Jensen i Hårup
3 Niels Jensen i Bjert
4 Ancher Lauridsen i Dalby i Haderslevhus amt
5 Peder Jensen i Herslev
6 Poul Thomsen i Rolles mølle.

1311 Anne Cathrine Hansdatter i Lille Anst i Anst sogn. 11.11.1790, side 61.
E: Niels Jensen. B:
1) Jens Nielsen 14.
FM: Søren Jensen i Askø i Malt sogn.

1312 Christian Nielsen, smed i Jordrup. 12.11.1790, side 64.
E: Maren Jensdatter. LV: Jeppe Jensen i Jordrup. A:
1) mor Anne Jesdatter i Rugsted
2) bror Jes Nielsen i København
3) søster Marie Nielsdatter g.m. Christen Steffensen i Rugsted
4) søster Bodil Nielsdatter 30 i Åbenrå
5) bror Hans Nielsen, uvist hvor
6) bror Niels Nielsen i Bevtoft
7) halvbror Lorents Nielsen i Viuf.

1313 Niels Sørensen i Jordrup i Gesten sogn. 13.11.1790, side 70.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Johansen i Kisbølgård i Lejrskov sogn. B:
2) Søren Nielsen 11.
FM: Søren Sørensen i Gamst.
Første ægteskab med Mette Hansdatter, [skifte 22.7.1776 lbnr.414]. B:
1) Karen Nielsdatter 34.
FM: Søren Skov i Ferup.

1314 Maren Jørgensdatter i Børkop i Gauerslund sogn. 22.11.1790, side 73, 236.
Enke efter Knud Mathiassen, [skifte 7.7.1787 lbnr.884]. B:
1) Gertrud Knudsdatter 6
2) Mette Knudsdatter 4.
FM:
1 fasters mand Peder Iversen i Uhre i Lejrskov sogn
2 morbror Jens Jørgensen i Håstrup
3 morbror Peder Jørgensen i Pjedsted.

1315 Jeppe Hansen i Pjedsted. 29.11.1790, side 79.
E: Anne Andersdatter. LV: Laurids Jørgensen i Pjedsted. B:
3) Anne Jepsdatter 1.
FM: morbror Søren Andersen i Mørkholt.
Første ægteskab med Margrethe Jensdatter, [skifte 19.3.1784 lbnr.697]. B:
1) Ellen Jepsdatter 24
2) Bodil Jepsdatter 15.
FM:
1 Niels Pedersen i Pjedsted
2 Zacharias Pedersen i Pjedsted.

1316 Hans Jensen i Pjedsted. 2.12.1790, side 82, 274, 296.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Hansen i Pjedsted. B:
2) Jens Hansen 15
3) Anne Cathrine Hansdatter 9
4) Claus Hansen 4
5) Hans Hansen 2.
FM:
1 farbror Anders Jensen i Sønder Vilstrup
2 morbror Jens Jensen, møller i Follerup mølle.
Første ægteskab med [Karen Sørensdatter, skifte 2.1.1775 lbnr.315]. B:
1) Dorthe Hansdatter 23.
FM: farbror Lauge Jensen i Kongsted.
Arv til [Karen Sørensdatters] børn af første ægteskab B:
1) Morten Frederiksen Schmidt
2) Niels Frederiksen Schmidt.

1317 Laurids Nielsen i Børup i Taulov sogn. 15.12.1790, side 89.
E: Anne Carlsdatter. LV: Søren Hansen Damkær i Sønder Vilstrup. B:
1) Niels Lauridsen 23
2) Maren Lauridsdatter 20½
3) Carl Lauridsen 17
4) Susanne Lauridsdatter 15.
FM:
1 Poul Christensen i Bårup
2 Hans Iversen i Holmgård
3 Hans Basse i Tårup
4 Christen Pedersen i Børup.

1318 Peder Asbøl i Pedersberggård i Bramdrup sogn. 16.12.1790, side 98.
E: Kirsten Thuesdatter. LV: Morten Knudsen i Bramdrup. B:
1) Mads Pedersen 11
2) Søren Borlev Pedersen 9
3) Thue Sørensen Pedersen 1½.
FM:
1 Nis Jepsen i Asbøl i Lejrskov sogn
2 Hans Jensen Jarup i Lejrskov
3 Poul Thomsen Møller, møller i Rollesmølle i Lejrskov sogn.
Enkens første ægteskab med Søren Sørensen Borlev, [skifte 27.9.1771 lbnr.77]. Arv til B:
1) Anne Kirstine Sørensdatter.

1319 Else Sørensdatter i Højen. 17.12.1790, side 107.
E: Peder Hansen. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Jens Pedersen på stedet
2) Søren Pedersen 11.
FM: farbror Johan Hansen i Vinding.
Desuden nævnes afdødes bror Søren Sørensen, forpagter på Barritskov.

1320 Peder Andersen på Grindesvanggård ved Bække. 29.12.1790, side 114.
E: [Navn angives ikke]. B:
3) Anne Cathrine Pedersdatter
4) Karen Pedersdatter
5) Anders Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter
2) Karen Pedersdatter
3) Anders Pedersen.
Desuden nævnes
1 enkens bror Jens Christensen
2 enkens søster Maren Christensdatter.

1321 Mette Christensdatter i Ildved i Hvejsel sogn. 2.2.1791, side 118.
E: Anders Andersen. B:
1) Christen Andersen 8
2) Karen Andersdatter 2½.
FM:
1 mosters mand Timme Sørensen i Skovbølling
2 morbror Christen Christensen i Ildved.

1322 Jens Christensen Boesen i Vejlby. 26.2.1791, side 122.
E: Bodil Thomasdatter. B:
1) Thomas Jensen13½
2) Hans Jensen 12
3) Karen Jensdatter 10
4) Dorthe Jensdatter 8½
5) Anne Jensdatter 4.
FM:
1 morbror Hans Thomsen i Pjedsted
2 Søren Jørgensen i Taulov Nebel
3 Iver Christensen Boesen i Mejsling.
Desuden nævnes enkens far Thomas Mortensen i Pjedsted.

1323 Tulle Pedersen i Ferup i Lejrskov sogn. 28.2.1791, side 130.
E: Anne Jensdatter. LV: [Laurids] Kastbjerg, præst i Lejrskov og Jordrup. B:
4) Niels Tullesen 18
5) Karen Tullesdatter 16
6) Jens Tullesen 13
7) Kirstine Tullesdatter 10
8) Kirsten Tullesdatter 8
9) Johannes Tullesen 6
10) Marie Tullesdatter 4
11) Hans Tullesen 2.
FM:
1 Jens Lauridsen i Ferup
2 Jacob Nielsen i Ferup
3 Peder Hansen i Ferup
4 Peder Hansen, sognefoged i Dons
5 Jørgen Pedersen i Hesselballe
6 Anders Olufsen, sognefoged i Vester Gesten
7 Søren Jensen i Møsvrå
8 Niels Jensen i Ammitsbøl.
Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 5.4.1771 lbnr.1426. B:
1) Poul Tullesen 27
2) Peder Tullesen 25½
3) Anne Tullesdatter 21.
FM: Jeppe Pedersen i Højrup.

1324 Mads Sørensen Baunsgaard i Jordrup. 1.3.1791, side 144.
E: Marie Dorthe Viuf. LV: [Laurids] Kastbjerg, præst i Lejrskov og Jordrup. B:
1) Søren Madsen Baunsgaard 5
2) Claus Madsen Baunsgaard 3
3) Jens Madsen Baunsgaard 1.
FM:
1 Herman Hansen i Vamdrupgård
2 morfar Claus Viuf i Kolding.

1325 Cathrine Nisdatter i Gamst i Anst sogn. 2.3.1791, side 150.
E: Hans Jørgensen. A:
0) forældre [Nis Poulsen, skifte 10.9.1776 lbnr.420 og Bodil Jensdatter, skifte 27.10.1789 lbnr.1105]. B:
1) bror Jens Nissen 34, i København
3) bror Poul Nissen 32, i Almind
4) søster Christence Nisdatter 28, på stedet.
Fars første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 20.9.1753]. B:
5) Lene Nisdatter g.m. Laurids Jørgensen i Vester Nebel.

1326 Peder Thomsen på Roi mark i Vester Gesten sogn. 3.3.1791, side 156.
E: Lene Madsdatter. LV: Niels Andersen i Egholt i Lejrskov sogn. B:
1) Karen Pedersdatter 13
2) Mads Pedersen 11
3) Thomas Pedersen 7
4) Lene Pedersdatter 4.
FM:
1 Peder Jørgensen i Øster Gesten
2 Anders Thomsen i Vester Gesten
3 Niels Christensen, smed på Roi mark
4 Christian Knudsen i Lille Roi.

1327 Mette Christensdatter, Johanne Christensdatter og Christen Christensen, 3 børn i Harte. 4.3.1791, side 162.
A:
1) mor Mette Nielsdatter [fejl for Anne Nielsdatter] g.m. Mads Sørensen på stedet
2) bror Jeppe Christensen 24
3) søster Kirsten Christensdatter 18
4) søster Anne Christensdatter 14
5) halvbror Søren Madsen 6.
FM:
1 Hans Pedersen i Vester Nebel
2 Mathias Johansen i Harte
3 Jacob Jørgensen i Harte.
Arv efter de afdødes far Christen Jepsen, skifte 19.9.1782 lbnr.582.

1328 Anne Nielsdatter i Bølling i Egtved sogn. 5.3.1791, side 165.
E: Poul Mogensen. B:
1) Niels Poulsen 12
2) Mogens Poulsen 10
3) Ebbe Poulsen 7
4) Hans Poulsen 3
5) Peder Poulsen 12 uger.
FM:
1 Anders Thomsen i Spjarup
2 Mikkel Nielsen i Bølling.

1329 Kirsten Hansdatter i Tiufkær i Smidstrup sogn. 10.3.1791, side 172.
E: Hans Hansen Strangesen. B.
1) Anne Margrethe Hansdatter 23.
Desuden nævnes enkemandens søster Anne Marie Hansdatter.

1330 Søren Sørensen Ladefoged i Trelde. 14.3.1791, side 179.
E: Anne Jensdatter. LV: Jeppe Jensen i Trelde.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Sørensdatter g.m. Christian Pedersen Dahl i Vejlby
2) Anne Sørensdatter 20
3) Karen Sørensdatter 16
4) Søren Sørensen 14
5) Karen Sørensdatter 10
6) Johanne Sørensdatter 6.
FM:
1 fars [halv]bror Peder Lassen i Trelde
2 Jens Sørensen i Trelde
3 Søren Ovesen i Trelde
4 Søren Nielsen, færgemand i Trelde.

1331 Anne Nielsdatter i Herslev. 17.3.1791, side 187.
E: Thomas Ovesen, væver. B:
1) Ove Thomsen 22
2) Anne Dorthe Thomasdatter 16
3) Mette Kirstine Thomasdatter 11.
FM:
1 Hans Nielsen Buhl i Herslev
2 David Rasmussen i Herslev.

1332 Hans Ebbesen i Stanghøjhus ved Ågård i Starup sogn. 24.3.1791, side 189, 254, 275, 301.
B:
1) Peder Hansen 20
2) Inger Marie Hansdatter 14
3) Elisabeth Hansdatter 11½
4) Jes Hansen 10.
FM:
1 Jens Hansen Damkær, kromand i Ågård
2 Hans Nielsen Grundet i Ågård
3 Laurids Lauridsen i Rådvad
4 Christen Madsen i Ågård
5 Peder Christiansen, smed i Ågård.

1333 Maren Simonsdatter i Ågård i Starup sogn. 16.4.1791, side 197.
E: Peder Christiansen, smed. B:
1) Mette Cathrine Pedersdatter 4½
2) Johanne Pedersdatter 4 uger.
FM:
1 Andreas Pedersen i Buchlundgård i Starup
2 Peder Nielsen i Egtved.
Enkemandens førsteægteskab med Anne Cathrine Nielsdatter, skifte 5.5.1784 lbnr.642. Arv til B:
1) Christian Pedersen.

1334 Mette Nielsdatter i Højen. 18.4.1791, side 203.
E: Christen Jepsen Ravn. B:
1) Anne Christensdatter 7
2) Karen Christensdatter 5
3) Anne Martie Christensdatter 3
4) Sidsel Christensdatter 6 mdr.
FM:
1 farfar Jeppe Christensen Ravn i Højen
2 Poul Lauridsen i Højen
3 Gregers Hansen i Vejle.

1335 Niels Pedersen Ravn i Skærup. 4.6.1791, side 210.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Hans Nikolajsen i Skærup. B:
1) Karen Nielsdatter Ravn 32
2) Søren Nielsen Ravn 30, landmåler
3) Peder Nielsen Ravn 28
4) Poul Nielsen Ravn 23.
FM: August Vilhelm Ravn, landmåler.

1336 Kirsten Madsdatter Lomholt i Højen. 15.6.1791, side 215.
E: Oluf Nielsen. B:
1) Niels Olufsen 12
2) Mads Olufsen 8½.
FM:
1 morbror Jens Madsen Lomholt i Velling
2 morbror Peder Madsen Lomholt i Velling.

1337 Jørgen Jensen i Højen. 15.6.1791, side 222.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Christensen Hjuler, sognefoged i Højen. B:
1) Bodil Marie Jørgensdatter 13
2) Anne Cathrine Jørgensdatter 10.
FM: Poul Lauridsen i Højen.

1338 Niels Nielsen i Borlev i Starup sogn. 16.6.1791, side 225.
E: Anne Sørensdatter. LV: Erik Nielsen i Hesselballe. B:
1) Karen Nielsdatter 30
2) Mikkel Nielsen 28
3) Søren Nielsen 25
4) Anne Nielsdatter 17
5) Niels Nielsen 13
6) Hans Nielsen 10
7) Dorthe Nielsdatter 7.
FM:
1 Niels Madsen i Starup
2 Niels Thomsen i Borlev
3 Jacob Eriksen i Borlev
4 Niels Iversen i Venborg i Egtved sogn.

1339 Maren Jensdatter i Vejlby. 23.6.1791, side 231.
E: Jens Sørensen. B:
1) Niels Jensen 9½.
FM: morbror Hans Jensen Lomholt i Egeskov.

1340 Marie Nielsdatter i Vester Gesten. 22.9.1791, side 250.
Enke. B:
1) Niels Lauridsen i Refsgård
2) Anders Lauridsen 37, på Lergrav i Lundenæs amt
3) Ebbe Lauridsen 26, i Refsing
4) Nikolaj Lauridsen i Lintrup i Haderslevhus amt, død. 1B:
a Anders Nikolajsen 14.

1341 Anne Marie Hansdatter i Ildved. 27.9.1791, side 261.
E: Peder Terkildsen. B:
1) Hans Pedersen 6
2) Birthe Marie Pedersdatter 2.
FM:
1 morfar Hans Jensen i Bjerlev
2 Mads Terkildsen i Ildved.

1342 Anne Kirstine Pedersdatter i Viuf. 5.10.1791, side 266.
E: Christen Pedersen.
Første ægteskab med Niels Clausen, [skifte 6.10.1785 lbnr.715]. B:
1) Gertrud Nielsdatter 27½
2) Maren Nielsdatter 26
3) Karen Nielsdatter 18
4) Else Nielsdatter 15
5) Gertrud Nielsdatter 13.
FM:
1 Mads Pedersen i Viuf
2 Mads Buch i Viuf.

1343 Anne Marie Henriksdatter, ugift i Møsvrå. 9.11.1791, side 272.
A:
1) mor Kirsten Jensdatter g.m. Søren Jensen på stedet
2) bror Niels Henriksen 27, i København
3) bror Jens Henriksen 18
4) søster Else Henriksdatter 14.
FM:
1 Søren Jensen Enemærke i Skibdræt Mølle [i Sønder Vilstrup sogn]
2 Peder Jensen i Møsvrå.
Arv efter afdødes far Henrik Nielsen, skifte 7.10.1785 lbnr.717.

1344 Jørgen Rasmussen Bødker i Jelling. 15.6.1791, side 279.
E: Inger Sørensdatter. LV: Christen Terkildsen i Jelling. A:
1) bror Peder Rasmussen Bødker i Ødsted.

1345 Anne Jensdatter i Tøsby [i Gadbjerg sogn]. 30.1.1792, side 286.
Enke efter Søren Nielsen. B:
2) Anne Mette Sørensdatter g.m. Jens Jensen på stedet
3) Marie Kirstine Sørensdatter 23, der tjener i Bådsbøl i Holsten.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Hansdatter g.m. Christen Nielsen i Uve
Afdøde var fæster på Fårup gods, der har frasolgt så meget fæstegods, at de ikke længere fører skifteprotokol.

1346 Anders Madsen på Rugballe mark. 24.3.1792, side 290.
E: Maren Madsdatter. LV: far Mads Andersen i Bredstengård. B:
3) Mads Andersen 8 uger.
Af første ægteskab B:
1) Christen Andersen 7½
2) Else Andersdatter 4.
FM:
1 født værge Søren Christensen i Jelling
2 Rasmus Jeremiassen Brøgger i Rugballe
3 mors stedfar Peder Smed i Rugballe.
Afdøde var fæster under Fårup gods.

1347 Christen Hansen, udflyttet fra Kragelund. 9.5.1792, side 292.
E: [Inger Nielsdatter]. LV: Christen Jensen i Vittrup. B:
1) Hans Christensen 13
2) Mette Christensdatter 9
3) Niels Christensen 5
4) Steffen Christensen 2.
FM:
1 Steffen Hansen i Kragelund
2 Jonas Poder i Bække
3 Peder Jensen i Skjold
4 Steffen Nielsen i Dover.

1348 Stinne Jensdatter Thuesen, ugift i Erritsø. 28.6.1792, side 303.
A:
1) mor Kirsten Henriksdatter, der døde efter sin datter. E: Hans Pedersen Elkær
2) Maren Jensdatter Thuesen 11
3) Peder Jensen Thuesen 8.
FM:
1 Søren Jensen Stovstrup
2 Anders Thuesen i Egum.

1349 Maren Andersdatter i Seest. 18.9.1792, side 305.
E: Andreas Henriksen, smed. B:
1) Henrik Andreassen 12
2) Andreas Andreasen 9
3) Agnethe Kirstine Andreasdatter 4.
FM: Kærsgaard, sognefoged i Seest.

1350 Karen Pedersdatter i Seest. 18.9.1792, side 307.
E: Peder Eriksen. A:
1) søster , død. 3B:
a Kirsten Hansdatter 20, i Kastrup i Gram sogn i Haderslevhus amt
b Anne Margrethe Hansdatter 18, i Kastrup
c Kirstine Marie Hansdatter 15
FM: farbror Henning Christensen i Kastrup
2) søster, død. E: Søren Jensen i Seest. 1B:
a Kirsten Sørensdatter 26, i København
3) halvbror Hans Pedersen i Knud [i Fjelstrup sogn] i Haderslevhus amt.

1351 Niels Christensen i Ejstrup i Harte sogn. 19.9.1792, side 310.
E: Anne Christiansdatter. LV: Jens Jensen, sognefoged i Ejstrup. B:
1) Christen Nielsen 20
2) Christian Nielsen 18
3) Karen Nielsdatter 15
4) Kirstine Marie Nielsdatter 12.
FM:
1 Søren Pedersen i Lynggård
2 Oluf Christensen i Knudsbøl i Jarup sogn
3 Poul Jensen i Ejstrup.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Mette Christensdatter g.m. Anders Nielsen i Tiufkær i Smidstrup sogn
2 afdødes søster Lene Christensdatter g.m. Niels Jørgensen på Lerbæk mark.

1352 Sinnet Pedersdatter i Stubdrup i Harte sogn. 20.9.1792, side 317.
E: Knud Hansen. B:
1) Jens Knudsen 28½, skriverkarl i København
2) Hans Knudsen 27
3) Anne Kirstine Knudsdatter 20
4) Peder Knudsen 17.
FM: Jens Nielsen i Stubdrup.

1353 Søren Knudsen i Foghøjhus, udflyttet fra Bjert i Eltang sogn. 22.9.1792, side 323, 499.
E: Karen Udesdatter. LV: Oluf Pedersen i Bjert.
Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B:
1) Morten Sørensen 29, i Flensborg.

1354 Jeppe Mau (Maug) i Bramdrup. 22.9.1792, side 327.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Anders Pedersen i Bramdrup. B:
1) Hans Jepsen 13
2) Maren Jepsdatter 11½
3) Anne Cathrine Jepsdatter 8
4) Malene Jepsdatter 5
5) Anne Kirstine Jepsdatter 2½.
FM:
1 Hans Hansen Mau i Bramdrup
2 Jeppe Jepsen i Sønder Vilstrup.

1355 Maren Mortensdatter i Børkop. 1.10.1792, side 329.
E: Peder Thomsen. B:
1) Ebbe Pedersen 7 uger.

1356 Søren Pedersen i Vork. 13.10.1792, side 333.
E: Kirsten Christensdatter. LV: stedfar Søren Lauridsen i Ovstrup. B:
1) Peder Sørensen 3½
2) Anne Kirstine Sørensdatter 1.
FM:
1 Søren Nielsen i Spjarup, som beslægtet
2 Hans Christensen i Vork, som beslægtet.
Arv efter afdødes mor [Johanne Sørensdatter], skifte 13.11.1786 lbnr.808 til B:
1) Søren Pedersen, som er afdøde
2) søster Mette Pedersdatter
3) bror Peder Pedersen
4) bror Thomas Pedersen, der døde før sin far [Peder Pedersen]
5) søster Anne Pedersdatter
6) bror Niels Pedersen.
FM: farbror Søren Riis i Vork.

1357 Margrethe Nielsdatter i Stallerup i Bredsten sogn. 7.12.1792, side 340.
E: Mads Jørgensen. B:
1) Jens Madsen, på stedet
2) Jørgen Madsen 19
3) Ingeborg Madsdatter g.m. Thomas Nielsen i Fredericia
4) Gertrud Madsdatter 15.

1358 Peder Lauridsen i Håstrup i Smidstrup sogn. 8.12.1792, side 347.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Madsen i Håstrup. B:
1) Laurids Pedersen
2) Maren Pedersdatter 26
3) Niels Pedersen 23
4) Anne Pedersdatter 21
5) Mette Marie Pedersdatter
6) Hans Lauridsen Pedersen 16
7) Rasmus Pedersen 13
8) Mette Pedersdatter 12.
FM:
1 morbror Jens Nielsen i Bredstrup
2 Niels Ebbesen i Håstrup
3 Hans Peder Madsen, sognefoged i Håstrup
4 Jens Jørgensen i Håstrup.

1359 Laurids Poulsen i Vilstrup. 8.12.1792, side 354.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Thorsen i Skovgård. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 15.
FM: Mikkel Jensen i Vilstrup.

1360 Karen Olufsdatter i Harte. 10.12.1792, side 356.
E: Søren Pedersen. B:
1) Peder Sørensen 16
2) Marie Sørensdatter 14.
FM:
1 Tulle Iversen i Harte
2 Hans Lauridsen i Harte.

1361 Cathrine Dorthe Nielsdatter i Harte. 10.12.1792, side 362.
E: Peder Andersen. B:
1) Dorthe Cathrine Pedersdatter 4
2) Niels Pedersen 2.
FM: Peder Nielsen i Dons.

1362 Else Nielsdatter, ugift i Egholt. 11.12.1792, side 368.
A:
0) mor Kirsten Hansdatter, [skifte 11.2.1792 lbnr.1265]. E: Niels Nielsen
Mors første ægteskab med afdødes far Niels Pedersen, [skifte 6.8.1790 lbnr.1231] B:
1) bror Hans Nielsen, død, [skifte 11.2.1792], efter hvem der er arv
2) søster Mette Nielsdatter 6
FM: Iver Christensen i Lejrskov
Niels Pedersens første ægteskab med [Mette Hansdatter, skifte 14.10.1783 lbnr.566]
3) halvsøster Johanne Nielsdatter 16
4) halvbror Peder Nielsen 10.
FM:
1 [morbror] Tulle Hansen i Lejrskov
2 Anders Olufsen i Lejrskov.

1363 Hans Christiansen i Roved i Anst sogn. 12.12.1792, side 369.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Christian Hansen 12
2) Anne Kirstine Hansdatter 10
3) Anne Magdalene Hansdatter 8
4) Elisabeth Hansdatter 6
5) Niels Hansen 3.
FM:
1 morbror Sejer Nielsen i Roved
2 morbror Mikkel Nielsen i Drostrup i Læborg sogn
3 Jørgen Frederiksen, udflyttet fra Verst.

1364 Karen Thomasdatter, udflyttet fra Lunderskov. 12.12.1792, side 373.
E: Jeppe Christensen. B:
1) Thomas Jepsen 16
2) Johanne Jepsdatter 14
3) Bodil Marie Jepsdatter 12.
FM:
1 Søren Mikkelsen i Hjarup
2 Morten Jensen i Hjarup.

1365 Anne Malene Hansdatter i Egholt. 13.12.1792, side 378.
E: Anders Olufsen. B:
1) Maren Andersdatter 16
2) Hans Andersen 14.
FM: Christen Schelde i Lejrskov.

1366 Bodil Nielsdatter i Tårup Østerskov. 15.12.1792, side 384.
E: Christian Nikolajsen. B:
1) Mette Christiansdatter 5
2) Niels Christiansen 4.
FM:
1 morbror Hans Nielsen i Skærbæk
2 morbror Peder Nielsen i Erritsø.

1367 Karen Hansdatter i Erritsø. 15.12.1792, side 389.
E: Hans Nielsen Østergaard. B:
1) Birthe Hansdatter 8
2) Niels Hansen 6
3) Dorthe Hansdatter.
FM:
1 Anders Stubkær i Erritsø
2 morbror Hans Hansen Griis i Herslev Højrup.

1368 Søren Pallesen i Erritsø. 17.12.1792, side 396, 415.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Mikkelsen Foggaard i Erritsø. B:
5) Hans Sørensen 17
6) Oluf Sørensen 15
7) Anne Sørensdatter 12
8) Søren Sørensen 10
9) Iver Sørensen 7.
FM:
1 Hans Pilborg i Erritsø
2 Thomas Madsen i Erritsø
3 Hans Jensen Foggaard i Erritsø
4 Peder Jensen i Erritsø
5 Hans Hansen i Erritsø.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter]. B:
1) Johanne Sørensdatter g.m. Søren Madsen, hjulmand i Erritsø
2) Maren Sørensdatter 36.
FM: Mikkel Holt i Erritsø.
Andet ægteskab med [Mette Jensdatter 30.11.1774 lbnr.295]. B:
3) Palle Sørensen 24
4) Jens Sørensen 18.
FM:
1 Niels Jensen i Erritsø
2 Jens Jacobsen Sønderskov i Erritsø.

1369 Just Hansen i Erritsø. 17.12.1792, side 403.
E: Cathrine Johansdatter. B:
1) Hans Justesen 4
2) Kirsten Justsdatter 1.
FM:
1 Christen Hansen i Skærbæk
2 Hans Baltsersen i Erritsø.

1370 Anders Jacobsen, møller i Erritsø mølle. 24.12.1792, side 407.
E: Maren Hansdatter. LV: Rasmus Jensen. B:
1) Anne Kirstine Andersdatter 13
2) Karen Andersdatter 10
3) Anne Andersdatter 5
4) Jacob Andersen 1½.
FM:
1 Ditlev Thuesen i Erritsø
2 Jens Olufsen i Erritsø
3 Niels Elkær i Erritsø
4 Hans Simonsen i Erritsø.

1371 Maren Jørgensdatter, 4 år gammel i Ammitsbøl i Ødsted sogn. 5.1.1793, side 419.
A:
1) mor Maren Mikkelsdatter g.m. Peder Gregersen på stedet
2) bror Mikkel Jørgensen 17
3) søster Anne Jørgensdatter 13
4) halvsøster Sidsel Pedersdatter 1, der døde.
FM:
1 Jens Mikkelsen i Ammitsbøl
2 Jørgen Nielsen i Højen.
Arv efter afdødes far Jørgen Olufsen, [skifte 24.4.1789 lbnr.1016].

1372 Hans Madsen, almisselem i Harte Stubdrup. 11.1.1793, side 422.
E: Anne Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

1373 Jeppe Nielsen i Oustrup i Egtved sogn. 12.1.1793, side 423.
E: Mette Sørensdatter. LV: Christen Thomsen i Refsgårde i Egtved sogn. B:
4) Peder Jepsen 8
5) Else Jepsdatter 5
6) Cathrine Jepsdatter 3.
FM:
1 Peder Jensen i Egtved
2 Laurids Andersen i Vester Ballesgårde.
Første ægteskab med Else Sørensdatter, skifte 1.5.1782. B:
1) Anne Cathrine Jepsdatter 19
2) Niels Jepsen 17
3) Mette Jepsdatter 13.
FM:
1 farbror Mads Nielsen i Oustrup
2 Jens Sørensen i Tågelund i Egtved sogn.
I boet et sølvbæger med navnene Søren Pedersen og Lene Lauridsdatter samt bogstaver og år: A:J:D 1736

1374 Maren Lauridsdatter i Nordbæk i Egtved sogn. 12.1.1793, side 431.
E: Morten Jensen. B:
1) Bent Mortensen 3.

1375 Maren Lauridsdatter i Skærbæk i Taulov sogn. 4.11.1793, side 435.
E: Søren Hagensen, krydsbetjent. A:
1) Anne Andreasdatter i Erritsø. LV: Jens Havsted
2) bror Andreas Lauridsen i Fredericia
3) bror Jens Lauridsen 20
4) bror Mads Lauridsen 16
5) bror Hans Lauridsen 12
6) søster Anne Lauridsdatter g.m. Peder Pedersen i Erritsø.

1376 Maren Christensdatter i Stubdrup i Harte sogn. 18.11.1793, side 439.
E: Christen Jørgensen. B:
1) Jørgen Christensen i Stubdrup
2) Johanne Christensdatter 27
3) Hans Christensen 14.
FM: Rasmus Rasmussen i Stallerupgård.

1377 Maren Christensdatter i Møbjerg i Sønder Omme sogn. 27.6.1792, side 446.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Christen Hansen i Filskov
2) Laurids Hansen, på stedet
3) Hans Christian Hansen 20
4) Peder Hansen 17
5) Anne Johanne Hansdatter 12.

1378 Niels Nielsen Bondesen i Horsbøl i Grindsted sogn. 7.4.1792, side 452.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Mads Bertelsen i Sønderby. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 21
2) Niels Nielsen 18
3) Peder Nielsen 15
4) Hans Nielsen 13
5) Niels Nielsen 9.
FM:
1 Niels Jørgensen i Morsbøl
2 Jens Ebbesen i Morsbøl
3 Peder Jensen i Morsbøl
4 Jørgen Nielsen i Morsbøl
5 Niels Nielsen Kloster.
Aftægt til enkens mor Kirsten Pedersdatter, enke efter Niels Jørgensen.
Afdøde døde 8.3.1792.

1379 Peder Nielsen, ugift i Højrup. 2.7.1792, side 460.
Arvinger angives ikke.

1380 Peder Bertelsen i Ravnholt. 16.7.1791, side 462.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Ravnholt. B:
1) Maren Pedersdatter 34.
FM: født værge Peder Hansen i Ferup.

1381 Malene Nielsdatter i Vindelev. 16.7.1792, side 466.
E: Andreas Aalbjerg.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Skåne i Sverige, døde 28.3.1792.

1382 Anne Jensdatter i Østerby i Sønder Omme sogn. 25.7.1792, side 469.
E: Jens Nielsen. B:
1) Jens Jensen
2) Niels Jensen
3) Peder Jensen
4) Else Kirstine Jensdatter.
Afdøde døde 25.6.1792.

1383 Jens Mathiassen i Baggesgård i Sønder Omme sogn. 20.8.1792, side 471.
E: Ellen Marie Knudsdatter. LV: Christen Christensen i Skovsende. A:
1) mor Lene Jensdatter, enke efter [Matthias Markussen, skifte 8.11.1784 lbnr.677]
2) søster Johanne Mathiasdatter g.m. Hans Pedersen i Stakroge i Sønder Omme sogn
3) søster Bodil Mathiasdatter, der tjener i Ølgod sogn.
FM: Jens Knudsen, møller i Hoven mølle.
Afdøde døde 21.7.1792.

1384 Kirsten Jensdatter i Pjedsted. 25.8.1792, side 476.
E: Johan Mogensen.
Arvinger angives ikke.

1385 Rasmus Pedersen, sognefoged i Pjedsted, der døde 6.9.1792, side 478.
Enkemand.
Testamente af 26.1.1786.
Hans A:
1) bror Las Pedersen i Pjedsted
2) bror Jens Pedersen i Pjedsted
3) bror Hans Pedersen i Pjedsted
4) bror Niels Pedersen på stedet.
Hendes A:
1) Peder Madsen i Pjedsted
2) David Madsen i Pjedsted
3) Peder Thomsen i Brøndsted
alle søskende, [eller halvsøskende].

1386 Christen Jørgensen Skovslund i Morsbøl. 6.8.1792, side 484.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Niels Nielsen i Horsbøl. B:
1) Jørgen Christensen Skovslund 31
2) Hans Christensen Skovslund 25
3) Maren Kirstine Christensdatter g.m. Søren Jørgensen i Eg
4) Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Mortensen i Nørre Urup
5) Else Christensdatter.
FM: Niels Jørgensen i Morsbøl.
Afdøde døde 7.7.1792.

1387 Lene Nielsdatter i Bindeballe. 12.9.1792, side 494.
E: Frederik Jonassen, smed. B:
1) Poul Frederiksen 15.
FM: morbror Søren Nielsen i Høgsholt.

1388 Anne Marie Nielsdatter i Gamst. 10.10.1792, side 501.
E: Mads Hansen, skrædder. B:
1) Hans Madsen 9
2) Niels Madsen 6
3) Jens Madsen 3.
FM:
1 Jens Jacobsen i Gamst
2 Oluf Nielsen i Gamst.

1389 Sidsel Andersdatter i Randbøl. 4.6.1792, side 505.
Enke efter Jørgen Nielsen, [skifte 8.8.1772 lbnr.126]. B:
1) Niels Jørgensen i Randbøl
2) Anders Jørgensen, uvist hvor
3) Mikkel Jørgensen, gevorben soldat
4) Anne Jørgensdatter g.m. Anders Pedersen i Bredstengårde
5) Margrethe Jørgensdatter g.m. Hans Iversen i Bindeballe
6) Maren Jørgensdatter 32
7) Peder Jørgensen.
FM: morbror Mads Andersen i Bindeballe.

1390 Laurids Pedersen i Nollund i Grindsted sogn. 19.10.1792, side 517.
E: Else Nielsdatter. LV: Niels Jensen i Horsbøl. B:
1) Maren Lauridsdatter 8
2) Dorthe Lauridsdatter 7.
FM:
1 Thomas Sørensen i Nollund
2 Visti Christensen i Nollund.

1391 Dorthe Nielsdatter i Fugdal i Hejnsvig sogn. 25.10.1792, side 521.
E: Anders Nielsen. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter 11.

1392 Maren Andersdatter i Donslund mølle i Hejnsvig sogn. 18.10.1792, side 526.
E: Tønnes Andreassen, møller.
Første ægteskab med Peder Hansen, møller. B:
1) Hans Pedersen 23, garversvend i Horsens
2) Mette Pedersdatter 19
3) Anders Pedersen 18
4) Christen Pedersen 15
5) Anne Christine Pedersdatter 10.
FM:
1 Christen Andersen Donslund
2 Hans Nielsen i Donslund.

1393 Kirsten Jensdatter i Pjedsted. 17.11.1792, side 544.
E: Johan Mogensen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Pedersen på Højen mark
2) Søren Pedersen 22
3) Maren Pedersdatter 24
4) Anne Pedersdatter g.m. Christen Hansen, skrædderi Rands.

1394 Maren Hansdatter i Bøvl i Sønder Omme sogn. 27.11.1792, side 547.
E: Niels Nielsen. B:
1) Grethe Marie Nielsdatter 9.
Afdøde døde 29.10.1792.

1395 Maren Sørensdatter på Gadbjerg mark. 7.12.1792, side 551.
E: Søren Davidsen. B:
1) David Sørensen 8
2) Anne Marie Sørensdatter 3.

1396 Grethe Christiansdatter i Brakker i Starup sogn. 13.12.1792, side 554.
E: Jens Madsen. B:
1) Anne Marie Jensdatter 6 mdr.

1397 Hylleborg Christensdatter i Krog i Grene sogn. 17.12.1792, side 557.
E: Christen Christensen. B:
1) Maren Christensdatter 14
2) Christen Christensen 12
3) Thomas Christian Christensen 8
4) Abelone Christensdatter 4
5) `Niels Christian Christensen 2.
FM:
1 morbror Jens Christensen i Rankenberg i Vorbasse sogn
2 mors søskendebarn Hans Alexander i Grene.

1398 Jeppe Lassen i Vindelev. 18.12.1792, side 562.
E: Kirsten Terkildsdatter. LV: Peder Terkildsen i Fløjstrup. B:
1) Maren Jepsdatter 29
2) Terkild Jepsen 27, i Flensborg
3) Anne Terkildsdatter 25
4) Karen Terkildsdatter 23
5) Frederik Terkildsen 13
6) Birthe Terkildsdatter.
FM:
1 farbror Jørgen Lassen i Vindelev
2 morbror Frederik Terkildsen i Grejs
3 morbror Søren Terkildsen i Holtum
4 fars søstersøn Henrik Henriksen i Vindelev.

1399 [Lucia Ernstsdatter] i Mejsling. 19.6.1792, side 568. (Skiftebrev).
Enke efter Christian Krog. B:
1) Jens Christian Krog i Bredal
2) Else Christiansdatter, død. E: Thomas Bertelsen i Nørre Vilstrup. Første ægteskab med Bernt Handskemager i Vejle. 2B:
a Hans Henriksen 21, i København
b Anne Margrethe Henriksdatter 17, i København.

1400 Jens Eriksen i Ågård i Starup sogn, [begravet 15.7.1792], side 576.
E: Maren Olufsdatter.
Testamente af 19.5.1789.

1401 Karen Jespersdatter Schmidt [i Lundfod i Brande sogn]. 15.12.1792, side 579.
E: Jens Pedersen Lund, snedker i Viborg.
Testamente af 21.4.1777.

1402 Niels Madsen i Jerrig i Grindsted sogn. 9.1.1793, side 581.
E: Karen Pedersdatter. LV: Søren Mikkelsen i Loft. B:
1) Mads Nielsen i Loft
2) Anne Else Nielsdatter.
FM: Anders Poulsen i Eg.


Koldinghus amt
Skiftebreve
1697-1730
B 6C - 226

1403 Peiter Ferdinand Haugwitz til Stovgård, Alsted og Hammer. 9.10.1697, opslag 2.
E: Dorthe Juul. LV: Knud Gjedde, amtmand.
Første ægteskab med Deliane von Offenberg. B:
1) Magnus Haugwitz
2) Hans Frederik Haugwitz
3) Christian Haugwitz
4) Johan Christoffer Haugwitz
5) Casper Haugwitz
6) Frederik Haugwitz
7) Helene Marie Haugwitz g.m. Johan Frederik von Munichen
8) Anne Christine Haugwitz g.m. baron vom Heymen
9) Johan Christoffer Haugwitz
10) Ferdinand Haugwitz
11) Johanne Sofie Haugwitz
12) Christiane Augusta Haugwitz.
FM:
1 Kay de la Mare (for 5, 6, 9)
2 staldmester Herstall g.m. Sofie Offenberg (for 11 og 12).
Skiftet begyndte 2.9.1695.

1404 Otto Frederik von Gamm til Grundet i Hornstrup sogn. 2.7.1698, opslag 46.
Enkemand efter [Kirsten Vind, død 1690]. B:
1) Christoffer Frederik von Gamm 17
2) Christiane Charlotte von Gamm 13.
FM:
1 Kai de la Mare til Agersbøl
2 Anders Rosenkrantz til Tirsbæk.
Jordebog for Højgård og Grundet side 68-107.

1405 Diderik Blome til Refstrup i Gadbjerg sogn. 6.12.1700, opslag 142.
Enkemand efter Dorthe Frandsdatter Kaas. B:
3) Kaj Blome til Refstrup
4) Anne Barbara Blome, død, var g.m. Frederik [Andersen] Søbøtker, præst i Sværdborg, [død 1689]. 1B:
a Dorthe Sofie Søbøtker
FM: farbror Hans Jacob Søbøtker i København
5) Birgitte Sofie Blome
6) Regitse Blome g.m. Jens Lauridsen, sadelmager i Fredericia, søn af Laurids Lassen.
Første ægteskab med Anne Barbara Gersdorff. B:
1) Anne Dorthe Blome på Givskov, enke efter [Alexander Grubbe til Donneruplund, begravet Give 1.12.1700]
2) Margrethe Elisabeth Blome, [begravet Give 19.4.1700]. E: Hans Conradsen Brinch i Give.
Dette andet skifte afholdes efter højesteretsdom af 8.6.1700, da arvingerne 4) og 6) var udelukket fra arv i første skifte afholdt 9.12.1695.
Jordebog 1695 for Refstrup gods (opslag 166 og 167. Skiftebrevet er ikke påført sidetal).

1406 Oluf Thomsen i Harte sogn. 2.4.1700, opslag 174.
E: Karen Lasdatter . LV: Mads Lassen i Harte. B:
1) Jens Olufsen 3.
FM: Thomas Olufsen i Harte.

1407 Jørgen Knudsen til Mindstrup i Hvejsel sogn, herredsskriver. 18.7.1704, opslag 180.
E: Maren Frederiksdatter. LV: Peder [Nielsen] Arensbjerg, præst i Hvejsel. B:
1) Mette Jørgensdatter g.m. Hans Jørgensen [Bjert], præst i Kollerup og Vindelev
2) Anne Jørgensdatter, enke efter [Jens] Pedersen, rådmand i Kolding
3) Anne Marie Jørgensdatter 34
4) Maren Jørgensdatter 30
5) Birthe Jørgensdatter 27
6) Knud Jørgensen 25
7) Frederik Jørgensen 20.
Afdøde døde 18.6.1704.

1408 Hans Nielsen Blytækker, ugift i [Vester] Nebel Mølle. 6.6.1705, opslag 202. (Konceptskifte).
A:
1) bror Søren Nielsen i Egum
2) søster Johanne Nielsdatter g.m. Niels Terkildsen i Tved
3) søster Maren Nielsdatter, død. E: Oluf Jørgensen i Barritskov mølle. 2B:
a Jørgen Olufsen
b Maren Olufsdatter.
Registrering 23.5.1705.

1409 Niels Jacobsen, løjtnant i Trelde. 20.9.1705, opslag 221.
Enkemand. B:
1) Hans Nielsen22
2) Jacob Nielsen 20
3) Jens Nielsen 14.
FM:
1 Peder Hansen i Trelde
2 Peder Pedersen i Trelde.

1410 Cathrine Christensdatter Havnstrup, ugift på Rørbæk. 23.2.1706, opslag 229.
A:
1) mor Anne Pedersdatter Høst g.m. Morten Basse på stedet
2) søster Johanne Christensdatter Havnstrup g.m. Simon Pedersen Schiønning, [kroholder] i Nørre Snede [efter bevilling af 19.10.1706]
3) søster Marie Christensdatter Havnstrup g.m. Simon Pedersen Ørting, herredsskriver i Tyrsting-Vrads herred
4) søster Anne Christensdatter Havnstrup 19.
Arv efter:
1 afdødes far Christen Mikkelsen Havnstrup, skifte 6.5.1695
2 afdødes bror Peder Christensen Havnstrup, skifte 11.12.1697.
Afdøde døde 25.1.1706.

1411 Valentin Schubart, ritmester i Harte. 26.9.1709, opslag 231.
E: Mette Buch. LV: Thomas Bang i Kolding. B:
4) Niels Schubart 8½.
FM: Eskild Buch i Råby.
Af første ægteskab B:
1) Herman Vilhelm Schubart, major
2) Vilhelm Schubart, vagtmester, død. 2B:
a Johan Valentin Schubart 10½
b Frederik Christian Schubart 8.
FM:
1 stedfar Frederik Deutscher, kvartermester i Kattrup ved Skanderborg
2 morfar Mads Mau i Skærbæk
3) Anne Marie Schubart g.m. Tulle Nielsen Schelde i Kolding.

1412 Hans Christian Lindvig på Møbjerg i Sønder Omme sogn. 23.9.1715, opslag 269.
E: Hylleborg [Levin] Sørensdatter Heerup. LV: Helt, der ægter enken. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter 2
2) Johanne Kirstine Hansdatter 1, der blev gift Skjern 4.4.1742 med Frederik Hammerich, degn sst, født i Skjern præstegård 11.5.1710.
FM:
1 fasters mand Morten Thim, forpagter på Dejbjerglund, (kaldes også Mogens Thim)
2 Anders Lassen i Lille Brande.

1413 Ingvar Jacobsen, skovrider i Skærup sogn. 9.7.1716, opslag 312.
E: Karen Andersdatter Roest. LV: Christen Christensen, præst i Pjedsted. B:
1) Jacob Ingvarsen 3.
FM: morbror Jesper Andersen Roest, præst i Vinding.
Desuden nævners Laurids Risom, præst i Smidstrup og Skærup g.m. enkens søster [Dorthe Andersdatter Roest].
Sølv med navnet Hans Jacobsen Buch.
[Afdødes første ægteskab med Ursula Caspersdatter].

1414 Gøde Hansen til Kjeldkær [i Bredsten sogn]. 21.6.1718, opslag 360. (Konceptskifte).
E: Sofie Hedvig. LV: Peder Arensbjerg, præst i Hvejsel. B:
1) Else Cathrine Gødesdatter 30
2) Susanne Cathrine Gødesdatter g.m. Niels Heebo, præst i Balle
3) Anne Marie Gødesdatter 25
4) Ebbe Gødesen 24
5) Hans Gødesen 21
6) Malene Gødesdatter 17
7) Elisabeth Gødesdatter 16.
FM:
1 [Godske] von den Brincken til Haraldskær
2 [Hans] Folsach, krigsråd.

1415 Ditlev Brockdorff til Hvolgård [i Langskov sogn]. 12.4.1717, opslag 371.
A:
1) Henrik Brockdorff til Grundet
2) Schack Brockdorff, major i Saksisk tjeneste
3) Lucie Emerentse Brockdorff g.m. [Hieronymus] de la Mare til Agersbøl
4) Sofie Charlotte Brockdorff g.m. oberstløjtnant Kaas
5) Mette Brockdorff g.m. Niels Lottrup, herredsfoged i Nørvang-Tørrild herred.
I skiftet er vedlagt:
1 Afkald af 14.11.1744 i Slesvig
fra Margrethe Hedvig von Brockdorff for:
arv efter forældre og
arv efter Gert Didrik Levetzau til Tjele
til farbror Hans Ditlev Kaas til Lykkesholm og Holmegård på Langeland.
2 skøde af 2.4.1745 på Højgård
fra [Maren Mikkelsdatter], enke efter Mads [Pedersen] Møller og hendes børn med sin første mand [forpagter Peder Hvas:
Mikkel Hvas, Niels Hvas og Peder Hvas samt hendes steddatter Ursula Hvas.
Desuden nævnes hendes 2 brødre: Daniel Mikkelsen, rådmand i Kolding og Hans Mikkel Danielsen, rådmand sst.

1416 Maren Jørgensdatter på Mindstrup i Hvejsel sogn. 25.5.1720, opslag 397.
E: Niels Rasmussen Aale til Mindstrup. B:
1) Jørgen Nielsen 12.
FM: morbror Frederik Jørgensen i Vejle.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Maren Frederiksdatter
2 enkemandens far Rasmus Olufsen, præst i Åle og Tørring.
Arv i boet til Else Cathrine Skjern med værge Peder Arensbjerg, præst i Hvejsel.
Afdøde døde 14.11.1719.

1417 Claus Langhaar, oberstløjtnant. Skifte på Østedgård i Bredstrup sogn 18.1.1721, opslag 452.
E: Charlotte Sofie Brockdorff. B:
1) Cathrine Sofie Langhaar.
Skiftet blev afholdt på Østedgård hos enkens mor Cathrine Sofie von Specht, enke efter enkens far Gerhard Brockdorff, [død 1711].
Enkens søskende:
1) bror Gert Brockdorff, hofjægermester
2) bror Bendix Brockdorff
3) søster Louise Brockdorff.
Afdødes søskende:
1) søster g.m. Just Henrik Rojahn, oberstløjtnant og jægermester i Pommern
2) søster Armgard Langhaar i Børkop g.m. Carsten Bruun ritmester på Sjælland
3) søster Hedvig Langhaar i Biskopstorp i Skellerup sogn på Fyn, enke efter regimentsskriver Munch
4) søster Anne Mette Langhaar, enke efter Hans Peder Weiss i Rønshave i Smidstrup sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 29.3.1713.
Samfrændeskifte 18.1.1721.


Koldinghus amt
Skiftebreve
1742-1775
B 6C - 227

1418 Nikolaj Bojsen på Kølholt [i Skibet sogn]. 1.3.1742, opslag 2.
E: Johanne Jepsdatter. LV: Jørgen Bang, præst i Bredsten. B:
1) Sofie Amalie Nikolajsdatter 20
2) Jeppe Nikolajsen 18
3) Søren Nikolajsen 15
4) Hans Nikolajsen 11
5) Jonas Nikolajsen 8.
FM:
1 ældste farbror løjtnant Bojsen
2 Christian Galten, kirurg i Vejle
3 Hans Jensen Roed i Viuf
4 Jes Pedersen i Skærup
5 Christen Thomsen i Nørre Vilstrup
6 Jens Storm, præst i Højen og Jerlev.

1419 Johanne Nielsdatter i Fiskerhusene [i Hejnsvig sogn]. 21.5.1742, opslag 11. (Konceptskifte).
E: Bonde Madsen. B:
1) Mette Bondesdatter g.m. Laurids Hansen i Fiskerhusene
2) Lene Bondesdatter g.m. Mads Hansen Munch i Knurborg
3) Kirsten Bondesdatter g.m. Jens Andersen i Trøllund
4) Niels Bondesen i Morsbøl
5) Anne Bondesdatter.

1420 Lucretia Charlotte von Plessen på Østedgård i Bredstrup sogn, der døde 16.7.1756, opslag 69.
Enke efter Julius Johan von Vieregg, kommandant i Fredericia, [død Fredericia Michaelis 15.4.1756].
Testamente af 5.2.1754.
Hans A:
0) forældre oberstløjtnant [Ludvig Frederik] Vieregg til Gremmelin i Altköbel i Mecklenburg, [død1720 og Marie Cathrine von Maltzahn].
1) bror Volrath August von Vieregg, døbt Altköbel 25.9.1692, oberst i Rendsborg
2) bror Adam Otto von Vieregg, kaptajn, død [6.1.1741]. 1B:
a Eleonora Elisabeth Caroline von Vieregg, døbt København Garnison 25.2.1730, g.m. Lange, dommer i Goldberg
3) søster Eleonora Charlotte von Vieregg g.m. [Carl Christoffer] Didron, hofmester hos hertugen af Glücksborg
4) søster Eva Hedvig von Vieregg, døbt Altköbel 23.2.1686, g.m. Lindemann på Sternow i Mecklenburg
5) søster Elisabeth Juliane von Vieregg, klosterfrøken i Ruhn i Mecklenburg.
Hans afdøde søskende:
6) søster Anne Christiane Vieregg
7) bror Gustav Adolf Vieregg i Tarnov
8) søster Eva Hedvig Vieregg, død i slaget ved Gadebusch
9) bror Carl Ludvig Vieregg, oberstløjtnant i Gremmelin
10) bror Adolf Frederik Vieregg, død under et slag i Ungarn
11) bror Jochum Evald Vieregg.
Hendes A:
0) forældre Curt Valentin von Plessen i Grassau og Cathrine Lucretia von Bülow
1) bror Hans Christian von Plessen, født 30.8.1699, major på Grassau
2) bror Helmuth Frederik von Plessen, født 16.12.1706, løjtnant i Kalundborg.
3) Lucretia Charlotte von Plessen, født 17.6.1698, som er afdøde
Hendes afdøde søskende:
4) søster Dorthe Eleonora von Plessen, født 7.10.1700, død 17.2.1708
5) bror Henrik Josva von Plessen, født 28.3.1702
6) søster Mette Amalie von Plessen, født 17.11.1704, død 18 år gammel.
Afdødes mands første ægteskab med Dorthe Louise von Plessen, død 12.5.1748.
Litteratur: Fremmede adelsslægter i Danmark. V. Vieregg af Louis Bobé og C. E. A. Schøller i Personalhistorisk Tidsskrift 1894 side 103-118.

1421 Bodil Marie Buch på Skovdallund. 21.6.1762, opslag 254.
E: Peder Jensen Fensten. B:
1) Jens Jørgen Fensten 5
2) Hans Christian Fensten 4
3) Hans August Fensten 1½.
FM: morbror Laurids Buch på Tanderup.
Afdøde er for nylig flyttet fra Fredericia.

1422 Christen Høberg, birkedommer i Hastrup birk, i Bøllund i Give sogn. 27.6.1764, opslag 266.
A:
1) søster Gertrud Christensdatter g.m. Rasmus Christensen i Mørke i Mammen sogn ved Viborg.

1423 Niels Joensen i Smidstrup. 11.8.1764, opslag 285.
E: Maren Jensdatter. LV: Jacob Elling. B:
4) Jens Nielsen 13
5) Hans Nielsen 5.
FM:
1 mors farbror Søren Jensen Graf i Kolding
2 Anders Jensen i Tiufkær.
Første ægteskab med [Kirsten Iversdatter], skifte 17.6.1748. B:
1) Joen Nielsen i Stensgård i Bredsten sogn
2) Iver Nielsen 24
3) Mette Kirstine Nielsdatter 20.
FM: farbror Jens Joensen i Tolstrup.

1424 Jens Lauridsen i Tiufkær. 9.8.1768, opslag 300.
Enkemand. B:
1) Peder Jensen 25, uvist hvor.

1425 Anne Pedersdatter i Hjortlund. 26.2.1771, opslag 308.
Enke. B:
1) Peder Frandsen 36
2) Maren Frandsdatter 30
3) Anne Marie Frandsdatter 27
4) Kirsten Frandsdatter 26
5) Christen Frandsen 24
6) Jens Frandsen
7) Laurids Frandsen 17
8) Christian Frandsen 14.
FM:
1 morbror Mads Pedersen i Løvlund
2 morbror Christen Pedersen i Trøllund.
Afdøde døde 27.1.1771.

1426 Karen Pedersdatter i Ferup. 5.4.1771, opslag 310.
E: Tulle Pedersen. B:
1) Poul Tullesen 7
2) Peder Tullesen 5
3) Maren Tullesdatter 3
4) Anne Tullesdatter 5 uger.
FM: morbror Jeppe Pedersen i Ferup.

1427 Kirsten Pedersdatter i Hedeby. 18.3.1774, opslag 486.
E: Jens Rasmussen. B:
1) Else Pedersdatter 2
2) Karen Pedersdatter 5 uger.
FM:
1 morbror Niels Pedersen i Plovslund
2 morbror Christen Pedersen i Plovslund.

1428 Søren Sørensen i Andkær. 28.3.1774, opslag 488.
B:
1) Søren Sørensen 22, på Solskov
2) Peder Sørensen 19.
Afdøde var røgter på Hvilsbjerg i Gauerslund sogn.


Koldinghus amt
Skiftebrev
1776
B 6C - 228

1429 Hans Vilhelm von Rosenvinge til Ballesgård i Egtved sogn. 27.3.1776.
E: Edel Margrethe von Gersdorff. LV: Peder Snitker, degn i Egtved. B:
2) Christian Frederik Gersdorff von Rosenvinge 24, i Viborg
3) Sivert Urne von Rosenvinge 18, søkadet
4) Jens von Rosenvinge 17, landkadet, der døde
5) Herluf Trolle von Rosenvinge 16
6) Andreas Reiser von Rosenvinge 14
7) Agathus von Rosenvinge 12
8) Pallene Urne von Rosenvinge 21
9) Birgitte Cathrine von Rosenvinge på Lärchesholm i Sverige.
Første ægteskab Elene Fischer Svenninge. B:
1) Svenning Vilhelm von Rosenvinge 27, på Vernegård.


Koldinghus amt
Skiftebreve
1776-1783
B 6C - 229

1430 Anne Marie Mathiasdatter i Asbo. 24.1.1776, opslag 2.
E: Christen Olufsen. B:
1) Anne Christensdatter 18
2) Maren Christensdatter 15
3) Anne Cathrine Christensdatter 12
4) Ulrikke Christensdatter 5.
FM: Claus Lauridsen i Asbo.

1431 Cathrine Dorthe Lucht, ugift i Gudsø mølle. 10.8.1776, opslag 62.
A:
0) forældre [Christoffer Lucht, hospitalsforstander og Karen Jensdatter] i Kolding, efter hvem der er arv
1) bror Christoffer Lucht i Oddersted, degn i Taulov
2) søster Petronelle Lucht, død. E: Peder Frederiksen Bruun, skoleholder i Eltang. 2B:
a Frederik Bruun 14
b Karen Bruun 11
3) søster Ida Cathrine Lucht i København
4) søster Anne Kirstine Lucht på stedet, enke efter Hans Frederiksen Bruun, møller i Gudsø mølle, [skifte 20.6.1776 lbnr.431]
5) halvbror Hans Lucht, buntmager i København
6) halvsøster Margrethe Judith Lucht i Tyrstrup, enke efter Johannes [Schmidt] Overgaard, præst i Ebeltoft og Dråby, [skifte Mols herred gejstlig 13.10.1773 lbnr.54].

1432 Peder Andersen og hustru Maren Steffensdatter i Viuf. 12.1.1777, opslag 94.
Hans A:
1) søster Cathrine Marie Hansdatter i Balle, enke efter Johannes Henriksen ved svigersøn Hans Andersen i Viuf
2) halvsøster Bodil Hansdatter i Vester Nebel
3) halvsøster Maren Hansdatter i Vester Nebel
4) halvsøster i Vester Nebel, der er blind.
Hendes A:
1) bror Christian Steffensen i Børkop, død. 2B:
a Ursula Christiansdatter 40 g.m. Hans Andersen
b Kirsten Christiansdatter g.m. Godske Pottemager i Lille Andkær
2) bror Valentin Steffensen i Fredericia
3) søster Maren Steffensdatter i Børkop mølle, død. 1B:
a Hans Pedersen Møller i Almind
4) søster Anne Steffensdatter g.m. Casper Jensen i Sellerup.

1433 Peder Poulsen, sadelmager i Lund [dvs. Brandlund] i Brande sogn. 25.5.1777, opslag 120.
E: Birthe Ibsdatter. LV: Søren Jensen i Brande. B:
1) Poul Pedersen 10
2) Christen Pedersen 7.
FM: Peder [Pedersen] Arnborg i Brande.

1434 Mogens Madsen i Pjedsted 1777, opslag 134.
E: Mette Madsdatter. B:
1) Hans Mogensen 20
2) Peder Mogensen 16
3) datter 13
4) datter 13.
Begyndelsen af skiftet mangler [på nettet].

1435 Morten Jensen i Seest. 14.2.1778, opslag 150.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Karen Mortensdatter 8
2) Jens Mortensen 4.
Desuden nævnes enkens søster Maren Jensdatter.

1436 Carl Henrik von Braun, demitteret kaptajn i Smidstrup. 14.5.1778, opslag 153.
E: Christiane Benedikte Jungen. LV: Jens Lykke på Rønshave [i Smidstrup sogn]. B:
2) Charlotte Elisabeth von Braun 12.
FM: Frederik Holtzendorff i Smidstrup.
Af første ægteskab B:
1) Henrik von Braun, løjtnant i København.

1437 Sidsel Iversdatter i Pjedsted. 21.7.1778, opslag 165.
E: Frederik Kraft, smed.
Af første ægteskab B:
1) Iver Madsen 28
2) Maren Madsdatter 25
3) Kirsten Madsdatter 22
4) Bodil Madsdatter 19.

1438 Peder Hansen i Ferup. 4.12.1778, opslag 180.
E: Anne Pedersdatter. LV: Bent Mikkelsen.
Af første ægteskab B:
1) Peder? Pedersen 40
2) Hans Pedersen 30
3) Anders Pedersen 28
4) Jens Pedersen 25.
Afdøde døde 26.11.1778.

1439 Maren Nielsdatter i Rankenberg i Vorbasse sogn. 12.4.1779. opslag 183.
E: Jes Thomsen. B:
1) Anne Marie Jesdatter 9
2) Abelone Jesdatter 6
3) Kirsten Jesdatter 6 uger.
FM:
1 fars svoger Hans Andersen i Gejsing i Anst sogn
2 fars svoger Peder Thomsen i Debel i Lindknud sogn
3 fars svoger Hans Villumsen i Vorbasse.

1440 Margrethe Hansdatter i Bredstrup. 19.6.1779, opslag 192.
E: Hans Markussen. B:
1) Johanne Hansdatter 22
2) Niels Hansen 14
3) Peder Hansen 12.
FM:
1 Jeppe Hansen Basse i Højrup
2 Hans Nielsen i Store Velling
3 Niels Markussen i Bredstrup.

1441 Karen Hansdatter i Brakker i [Øster] Starup sogn. 6.9.1779, opslag 219.
Enke efter Jens Jensen.
Hans A:
1) bror, død. 2B:
a Poul Tavs i Ejstrup
b Anne Tavsdatter i Bramdrup
2) søster, død. 1B:
a Peder Hansen Bjerre i Vester Nebel sogn.
Hendes børn af tidligere ægteskaber B:
1) Søren Jensen 39 i Kolding
2) Joen Nielsen i Jelling død. 1B:
a Sara Joensdatter 18
FM: stedfar Peder Andersen i Jelling. (Sml. lbnr.1201)
3) Anne Jensdatter, [skifte 24.5.1775 lbnr.324]. E: Jens Hansen [Svenstrup] på stedet 2B:
a Anders Jensen 14
b Niels Jensen 6.

1442 Hans Bertelsen i Seest. 26.9.1780, opslag 249.
E: Malene Terkildsdatter. B:
1) Kirstine Marie Hansdatter 6
2) Anne Hansdatter 4
3) Bertel Hansen 9 mdr.

1443 Jeppe Jacobsen i Skærbæk. 5.2.1781, opslag 253.
E: Elsebeth Nikolajsdatter. LV: Oluf Jacobsen i Børup.
Skifte 3.7.1764 efter første hustru. B:
1) Anders Jepsen 30 i Børup
2) Christian Jepsen 29, i København
3) Helene Jepsdatter 27, på stedet
4) Peder Jepsen 22, i Middelfart.
FM: Christian Jensen i Skærbæk.

1444 Anne Marie Christensdatter i Givskov. 17.5.1781, opslag 265.
Enke efter Christen Johansen, [skifte 16.4.1773 lbnr.170]. B:
1) Johannes Christensen 34, på stedet
2) Christen Christensen 31, blind, i Vejle Hospital
3) Laurids Christensen 28
4) Niels Christensen 25
5) Jens Christensen 17½
6) Frands Christensen 14.
FM:
1 morbror Christen Christensen i Give
2 mosters mand Frederik Rechnagel i Give.

1445 Johan Clemen Weis, fabrikant i Vejle. 24.6.1781, opslag 273.
E: Margrethe i Itzeho. B:
1) Johan Henrik Weis.
FM: farbror Jørgen Weis i Itzeho.
Afdøde blev begravet på Skibet kirkegård.

1446 Johanne Jensdatter Lund i Erritsø. 25.3.1782, opslag 305.
E: Peder Møller, maler. B:
2) Anne Marie Pedersdatter g.m. Christian Henrik Kretz i Bredstedt i Holsten
3) Anne Kirstine Pedersdatter 17.
Af første ægteskab B:
1) Maren Johansdatter g.m. Niels Jensen Ravn i Holmsgård i [Asmild sogn] på Asmildkloster gods.

1447 Laurids Mikkelsen Viuf i Ågård i Starup sogn. 24.4.1782, opslag 320.
E: Mette Madsdatter Pagh. LV: far Mads Pagh. B:
1) Mikkel Lauridsen 13
2) Mads Lauridsen 12
3) Mette Kirstine Lauridsdatter 8
4) Marie Dorthe Lauridsdatter 4.
FM: Rasmus Sørensen i Viuf.
Afdøde døde i Haderslev.

1448 Niels Nielsen Skov i Erritsø. 25.7.1782, opslag 339.
E: Karen. B:
1) Frederik Vilhelm Skov 15
2) Jacob Skov 14
3) Christiane Marie Skov 12
4) Frederikke Amalie Skov 9
5) Thyge Jesper Skov 4.
FM: fars [halv]bror Anders Didriksen i Pjedsted.

1449 Anne Sofie Lindam i Snoghøj Færgested. 25.11.1782, opslag 375.
E: Gotfred Fibiger, prokurator og transportforvalter, der ægter afdødes søster Christiane Lindam. B:
1) Carl Fibiger 3
2) Gotfred Fibiger 1½.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1781.
Samfrændeskifte 25.11.1782.
Arv i boet efter afdødes far [Carl Lindam], skifte sluttet 22.12.1780.Koldinghus amt
Skiftebreve
1784-1792
B 6C - 230

1450 Mette Christiansdatter i Hvejsel. 20.7.1791, opslag 443.
Enke. B:
1) Anne Mette Rasmusdatter.
FM: Jens Jensen i Hvejsel.
Registrering 19.5.1791.


Koldinghus amt
Konceptskifter
1698-1766
B 6C - 231

1451 Fragment uden navne.

1452 Klem, ritmester i Skanderup, der døde 13.11.1692, opslag 4.
Proklama til skifteafholdelse 3.5.1693.

1453 Qverin Gotfred i Trelde, skovfoged i Elbo herred. 16.6.1698, opslag 5.
E: Maren Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Qverinsdatter, gift i Holsten
2) Inger Qverinsdatter
3) Dorthe Qverinsdatter.
FM: Hans Pedersen, rebslager i Kolding.

1454 Iver Pedersen. 29.3.1701, opslag 9.
Hans eftermand i ægteskab Peder Christensen lover at udbetale børnenes arv til deres formynder Peder Hjuler i Seest.

1455 Kaj Blome (Blomme) til Refstrup, der døde 16.6.1702, opslag 10.
E: (Navn angives ikke). Af arvinger angives A:
1) søster Regitse Blome g.m. Jens Lauridsen,
der ansøger amtmanden om oplysning om testamente.

1456 Registrering i Lilballe. 1.5.1707, opslag 12.
Registrering af boet i Lilballe hvorfra Jens Sørensen Slot, hustru Dorthe Sørensdatter og 5 umyndige børn er rømt.

1457 [Lene Cathrine Kaas] til Hastrup [i Thyregod sogn. 29.11.1720, opslag 14.
Annoncering om auktion på Hastrup 7.1.1721.

1458 Hans Pedersen, væver i Stubdrup. 15.10.1757, opslag 19.
Kvittering af 15.10.1757 for gælds betaling fra Hans Mikkel Danielsen.

1459 Christian Hansen Griis. 26.8.1757, opslag 20.
Kvittering af 26.8.1757 for gælds betaling fra Peder Raben i Haderslev.

1460 Jens Thyssen, markvogter i Hjarup. 8.6.1759, opslag 21.
E: Maren Lauridsdatter, der for 4 år siden var gift nogle måneder med afdøde, der var en gammel fattig enkemand.
Arvinger angives ikke.

1461 Thomas Svendsen. Dato ikke angivet, opslag 22.
Enke, hvis navn ikke angives. B:
1) et umyndigt barn, der arver halvdelen af boet.

1462 Søren Lauridsen i Oustrup. Dato ikke angivet, opslag 24.
Regninger.

1463 Regning i Kolding. 19.5.1772, opslag 27.
Regning fra Andreas Møller i Kolding.

1464 Bachmann i Hjelmdrup i Egtved sogn. 1.5.1781, opslag 28.
Enken annoncerer efter forpagter af Hjelmdrup.

1465 [Peder Jensen Fensten på Skovdallund]. Dato mangler, opslag 29.
Enkemand efter [Bodil Marie Buch, skifte 21.6.1762 lbnr.1421]. B:
1) Jens Jørgen Fensten
2) Hans Christian Fensten
Kurator: Jens Jensen Fensten.
Kvittering for regning i Jelling.

1466 Skifte på Rugballegård. 3.2.1719, opslag.
Enke, hvis navn ikke angives. Af børn angives B:
1) Nissen, løjtnant.

1467 Peder Eriksen. Sted og dato angives ikke, opslag 38.
Vurdering af noget indbo, der var forglemt under skiftet.

1468 Jopwitz, kaptajn. Dato og sted angives ikke, opslag 39.
E: Sidsel [i Verst].
Brev til amtmanden i Koldinghus amt af 1.7.1749 fra C. Koss, oberstløjtnant i Christiania i Norge med anmodning om at der må trækkes et beløb i enkens pension fra Kvæsthuskassen i Norge til betaling af gæld efter bevis af 20.6.1733.


Koldinghus amt
Konceptskifter
1701-1718 og 1743-1746
B 6C - 232

1469 Mads Amholt. 17.9.1701, opslag 2.
E: Anne Poulsdatter. LV: Bertel Hansen i Skamstrup. B:
1) Anne Madsdatter 15
2) Niels Madsen 13
3) Laurids Madsen 11
4) Anne Madsdatter 9
5) Johanne Madsdatter 2.
FM:
1 Hans Jacobsen i Fredericia
2 Jens Nielsen Fenger i Fredericia
3 Jens Pang.
Enkens første mand Lauge Nielsen, skifte 10.4.1684. Arv til B:
1) Jens Laugesen i Vejlby
2) Johanne Laugesdatter.
FM:
1 Jens Lauridsen i Vejlby
2 Peder Nielsen Qvist i Egeskov.
Arv i boet til Maren Poulsdatter efter skifte 15.8.1697.

1470 Christoffer Frederik von Gamm til [Store] Grundet [i Hornstrup sogn]. 29.8.1701, opslag 8.
A:
0) forældre [Otto Frederik von Gamm, død 1698, og Kirsten Nielsdatter Vind, død 1690]
1) søster Christiane Charlotte von Gamm 15.
FM: Kaj de la Mare til Agersbøl.
Mors første ægteskab med [Tage Krabbe, død 1676]. B:
2) halvbror Iver Krabbe, kaptajn
3) halvbror Erik Krabbe
4) halvsøster Karen Krabbe g.m. Bryn til Sandholt.
Afdøde døde 15.5.1701 hos sin frænde Anders Rosenkrantz til Tirsbæk [i Engum sogn].

1471 Niels Sørensen i Give. 16.1.1702, opslag 27.
Enkemand. B:
1) Søren Nielsen i Ørnsholt
2) Christian Nielsen i Ørnsholt
3) Mads Nielsen i Hjortsvang
4) Jens Nielsen i Give
5) Mikkel Nielsen i Give
6) Søren Nielsen i Hjortsvang
7) Jens Nielsen 20
8) Hans Nielsen 18
9) Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Christensen i Holstebro.

1472 Lene Olufsdatter i Seest, der døde 20.8.1703, opslag 31.
E: Mads Hansen. B:
1) Hans Madsen 16
2) Oluf Madsen 13
3) Else Madsdatter 13
4) Gertrud Madsdatter 2.
FM: fars [halv]bror Christen Eriksen.

1473 Christen Albertsen Thott, forpagter af Låge i Sindbjerg sogn.7.5.1704, opslag 33.
E: Inger Pedersdatter. LV: Jacob Kruse på Møgelkær. B:
2) Anne Margrethe Christensdatter Thott 2.
FM: Mads Jensen Kølholt, købmand i Horsens.
Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter, skifte 3.5.1698. B:
1) Ancher Jan Christensen Thott 12.
FM: Holger Bredal i Skade, præst i Klovborg Tyrsting og Grædstrup.
Gave til Ancher Jan Christensen Thott efter testamente for [hans moster] Anne Nielsdatter [Obling, begravet Sindbjerg 4.7.1703], var g.m. [Ancher Anchersen], biskop [i Ribe stift, død 19.6.1701].
[Anne Nielsdatter første ægteskab med Jens Jørgensen Jelling til Låge, død 1679]
Afdøde døde 18.10.1703.

1474 Bendix von den Brincken til Fårup i Jelling sogn. 1.8.1704, opslag 82.
A:
0) far [Conrad von den Brincken til Fårup, død 1696]
1) bror Johan von den Brincken, kaptajn
2) bror Godske von den Brincken, ritmester
3) søster Mette Margrethe von Brincken til Refstrup
4) søster Helvig Cathrine von Brincken på Fårup
5) søster Bartha Malene von Brincken på Fårup.
Afdøde døde 8.3.1703.

1475 Oberstinde Dehn. Sted og dato angives ikke, opslag 107.
Enke. Der er umyndige børn, hvis FM: farbror oberst Wonsfleth.

1476 Elisabeth Frederiksdatter i Uldum præstegård. 12.1.1706, opslag 110.
Enke efter Otte Knudsen, herredsfoged i Nørvang herred. B:
1) Anne Ottesdatter g.m. Offe Mouridsen Højer, præst i Uldum og Langskov
2) Frederik Ottesen
3) Anne Marie Ottesdatter g.m. Mads Mand, degn i Tønning og Træden.
Afdøde døde 15.10.1705.

1477 Signete (Sinnet) Nielsdatter på Brandbjerg i Kollerup sogn. 21.2.1709, opslag 134.
E: Poul Ingwersen til Brandbjerg. B:
1) Gertrud Margrethe Ingwersen 6
2) Christine Ingwersen 5
3) Broder Ingwersen 4
4) Nikolaj Ingwersen 3
5) Poul Ingversen 9 uger.
Arv efter afdødes forældre til A:
1 afdødes bror Hans Nielsen Ryberg, ridefoged på enkedronningens gods på Sjælland
2 afdødes søster g.m. Jens Clausen forvalter på Søholm på Sjælland.
Desuden nævnes enkemandens far Broder Ingwersen, Ratsverwant i Husum.
Afdøde døde 22.10.1708.

1478 Konkursbo på Rugballegård, sluttet 3.2.1719, opslag 161.
Oversigt over konkursbo for Nissen på Rugballegård.

1479 Værgemål i Balle præstegård. 13.12.1746, opslag 171.
Jørgen Hansen Bang, præst i Bredsten og Skibet, er formynder for:
2 hans søster, enke efter Bendix Mortensen i Jelling, skifte 14.7.1744. 3B:
a [Morten Bendixen]
b [Mette Bendixdatter]
c [Kirsten Bendixdatter].

1480 Andreas Jæger i Thyregod degnebolig. 17.11.1742, opslag 185.
Enkemand. B:
1) Anna Cathrine Andreasdatter, død. E: Laurids Jensen Holstebro, degn i Thyregod. 3B:
a Andreas Lauridsen 13
b Barbara Lauridsdatter 10
c Cecilie Lauridsdatter 8.
Afdøde døde 14.11.1742.

1481 Peder Christensen i Asbo i Bække sogn. 21.3.1742, opslag 219, 12, 16.
E: Anne Enevoldsdatter. LV: Las Clausen i Asbo. B:
1) Johanne Pedersdatter 1½.
FM: farbror Jens Christensen i Spjarup.
Enkens første ægteskab med Anders Ulf, skifte 11.12.1738. Arv til B:
1) Karen Andersdatter.
FM:
1 farbror Hans Olufsen Ulf i Asbo
2 farbror Oluf Bertelsen Ulf i Hesselballe.
Fæstebrev af 12.1.1718 fra Hundslund gods til Hans Olufsen Ulf på den gård i Asbo som hans far Bertel Andersen havde haft i fæste.
Enken sælger 5 gårde og 3 huse i Asbo med angivelse af hartkorn, landgilde og beboernes navne.

1482 Auktion i Jens Nielsens stervbo af sædegården Brandholm i Brande sogn. 29.5.1741, opslag 10.
Annoncering af auktion den 19.6.1741 af sædegården Brandbjerg af htk. 12-5-1-1 med underliggende bøndergods der gør hoveri 16-1-3-2½ og underliggende bøndergods, der ikke gør hoveri 9-4-1-1.

1483 Anne Nielsdatter i Grindsted. 17.1.1744, opslag 40.
E: Christen Nielsen. B:
1) Bodil Christensdatter 7
2) Mette Christensdatter 4
3) Maren Christensdatter 5 uger.
FM:
1 morfar Niels Pedersen i Eg mølle
2 farbror Niels Nielsen i Dal.
Afdøde døde 18.12.1743.

1484 Christen Bertelsen i Sønderby i Grindsted sogn. 6.4.1744, opslag 48.
E: Johanne Christensdatter. LV: [Claus Mikkelsen] Haagen, præst i Grindsted og Hejnsvig. B:
1) Bertel Christensen 41, [smed] i Vinbæk i Sønder Borris sogn
2) Christen Christensen 33 i Eg
3) Anne Christensdatter g.m. Søren Pedersen Bølling i Øse
4) Kirsten Christensdatter 30, g.m. Niels Jepsen i Lærkeholt i Ansager sogn
5) Ellen Christensdatter 16, der døde.
Afdøde døde 5.3.1744.

1485 Bendix Mortensen i Jelling. 25.11.1743, opslag 58.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans Panch, birkedommer. B:
1) Mette Bendixdatter 15
2) Morten Bendixen 13
3) Kirsten Bendixdatter 11.
FM: Jørgen Bang i Balle, præst i Bredsten.
Skifte af 21.11.1729 efter Morten Rytter i Jelling.
I skiftet nævnes en skyldner Christian Sørensen, toldinspektør i Vejle, der pantsætter sit gods:
Ribe Amt, [Vester] Starup sogn
Nørre Starup
1 Peder Pedersen Puglund, htk. 2321
2 Anders Christensen, htk. 1732
3 Jens Nielsen Friis, htk. 1732
Galtho
1 Niels Ottesen, htk. 2101
2 Anders Mogensen, htk. 2112½
3 Hans Mogensen, htk. 2112½
4 Jelle Flausen, htk. 2112½
Fåborg Sogn. Agerbæk
1 Jørgen Madsen, htk. 2231
2 Søren Andersen, htk. 2232¼
i alt 19 td 6 skp 3 fjk ¼ alb.

1486 Amalie von Arenstorff, ugift på Stovgård [i Tørring sogn]. 20.10.1742, opslag 69.
A:
1) bror [Henning] von Arenstorff til Stovgård
2) bror Christian von Arenstorff i København
3) bror Frederik von Arenstorff på Overgård ved Randers, død. Hans børn
4) bror Henrik von Arenstorff, død.2B:
a Augusta Elisabeth von Arenstorff g.m. kaptajn Sibbern på Værne Kloster i Moss i Norge
b Anne Emerentse von Arenstorff på Værne Kloster
5) søster, død. E: Feltmand, regimentskvartermester i Norge
6) søster, død, var g.m. baron von Schack i Mariager. 1B:
a Frederikke Augusta von Arenstorff på Spanager [i Ejby sogn] på Sjælland.
Afdøde døde 19.10.1742.

1487 Gertrud Nielsdatter i Snoghøj Færgemandshuse i Erritsø sogn. 27.1.1743, opslag 74.
Enker efter Peder Hansen Aars, død i juni 1742.
Hans A:
1) bror Mads Hansen Aars i Erritsø
2) søster, død. 1B:
a Hans Pedersen i Fuglsang ved Fredericia.
Hendes A:
1) søster Maren Nielsdatter, død. 3B:
a Jens Pedersen, gartner på Wedellsborg på Fyn
b Cathrine Pedersdatter g.m. Johan Sørensen, smed i Surhave
c Niels Pedersen, skovfoged p Luttergaul, død. 5B:
1 Peder Nielsen
2 Niels Nielsen
3 Maren Nielsdatter
4 Ellen Nielsdatter
5 Gertrud Nielsdatter.
FM:
1 Jørgen Seidelin, præst i Eltang og Vilstrup
2 Søren Svendsen, skovfoged i Bjert.
Afdøde døde 26.1.1743.

1488 Laurids Jørgensen Gammel i Stovstrup. 29.3.1745, opslag 104.
A:
0) far Jørgen Gammel i Nørre Åby på Fyn
1) søster Abelone Jørgensdatter 82 år, g.m. Peder Jørgensen 70 år, i Ingslev på Fyn på Holsegård gods
2) bror Jens Jørgensen Gammel i Rorslev, død 3B:
a Christoffer Jensen Gammel56 år, i Gelsted på Wedellsborg gods ved søn Jørgen Christoffersen
b Laurids Jensen Gammel i Fredericia, død. 1B:
1 Anne Cathrine Lauridsdatter. FM: stedfar Niels Bertelsen i Fredericia
c Karen Jensdatter 40 år, g.m. Hans Rasmussen i Vejlby på Fyn på Billeshave gods
3) søster Karen Jørgensdatter, død. 1B:
a Karen Madsdatter 46, g.m. Hans Rasmussen i Boring i Asperup sogn på Fyn på Billeshave gods
4) halvbror Hans Jørgensen Gammel, død. 2B:
a Maren Hansdatter, død uden børn
b Abelone Hansdatter, død. 1B:
1 Maren Henriksdatter g.m. Hans Rasmussen Humble i Balslev på Wedellsborg gods.

1489 Jens Olufsen i Jelling. 22.3.1745, opslag 123.
E: Mette Henriksdatter. LV: bror Simon Henriksen i Styvel. B:
2) Johanne Jensdatter 7
3) Oluf Jensen 6 uger.
FM:
1 farbror Mads Olufsen i Jelling
2 farbror Niels Olufsen i Jelling.
Skifte efter første hustru 16.4.1736. B:
1) Bertel Jensen 14.
FM: morbror Jacob Jensen i Jelling.
Afdøde døde 13.3.1745.

1490 Jacob Rømeling, skovrider i Jordrup. 25.4.1744, opslag 135.
E: Marie Elisabeth Dormann. LV: Adolf Lauridsen, skovfoged i Egholt.
Arvinger kendes ikke.

1491 Terkild Knudsen i Omvrå i Sønder Omme sogn. 8.2.1745, opslag 159.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jacob Jensen i Omvrå.
Første ægteskab med Margrethe Pedersdatter, skifte Juellingsholm 29.3.1721. B:
1) Kirstine Marie Terkildsdatter 32
2) Knud Terkildsen 31, i Arvad mølle
3) Peder Terkildsen i Omvrå
4) Anne Terkildsdatter 27.
Afdøde døde 8.1.1745.

1492 Edel Rodsteen Dyre i Lille Velling. 16.8.1745, opslag 180.
Enke efter Schindel, etatsråd.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.8.1745.


Koldinghus amt
Konceptskifter
1748-1753
B 6C - 233

1493


Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.1418-1450