Erik Brejls hjemmeside

Start

Kolding Byfoged
Skifteuddrag
1639-1800


Originale skiftebreve

[1639-1660]  [1675-1719]  [1692-1694]  [1720-1739]  [1740-1749]  [1750-1778] 

[1771-1773]  [1774-1777]  [1780-1789]  [1787-1790]  [1790-1798]  [1799-1801] 

Skifteprotokoller

[1681-1701]  [1700-1725]  [1724-1742]  [1742, 1751]  [1751-1772]  [1771-1789]  [1782-1788]  [1788-1800] 
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Kolding Byfoged
Originale skiftebreve
1639-1660
B 74 - 279

I nogle af skifterne står, at barnet får fri kost, sko, klæde og lærdom til barnet bliver f.eks. 14 år, hvilket anføres som: "under 14 år".

1 Jens Jensen Ammitsbøl, købmand i Kolding. 27.9.1639, no.1, opslag 1.
E: Karen Poulsdatter. LV: Mikkel Hansen i Kolding. B:
1) Jens Jensen.
FM: Poul Hansen Dalby i Kolding.

2 Peder Saxesen i Kolding. 14.11.1640, no.2, opslag 16.
E: Maren Jensdatter. LV: Mogens Eriksen, rådmand. B:
1) Jens Pedersen
2) Peder Pedersen.
FM: Hans Madsen Bruun.
Arv i boet efter Anne g.m. Gregers Olufsen til B:
1) datter, død. E: Hans Jensen. 2B:
a Jacob Hansen
b Jens Hansen.
FM: Peder Jørgensen.

3 Thyge Poulsen Ejstrup (Ajstrup) i Kolding. 9.6.1640, no.3, opslag 21.
E: Maren Jepsdatter. LV: Torben Poulsen. B:
1) Maren Thygesdatter.
FM: Egert Rollufsen.

4 Hans Jepsen Strandhus i Kolding. 16.11.1640, no.4, opslag 27.
E: Anne Jepsdatter. LV: Jens Jørgensen Hover i Kolding. B:
1) Jacob Hansen
2) Mikkel Hansen, under 16 år
3) Maren Hansdatter
4) Karen Hansdatter g.m. Hans Thomsen Dalby.
Afdøde kaldes også Hans Jepsen Husmer.

5 Margrethe Andersdatter i Kolding. 23.11.1640, no.5, opslag 36.
Enke efter Morten Poulsen. B:
1) Bodil Mortensdatter
2) Maren Mortensdatter.
FM:
1 Jeppe Ebbesen i Skartved [i Sønder Bjert sogn]
2 Oluf Jepsen i Ejstrup [i Harte sogn].

6 Henrik Hjersel, smed i Kolding. 21.2.1643, no.6, opslag 38.
E: Karen Knudsdatter. LV: far Knud Pedersen Rahbek. B:
1) Marianne Henriksdatter, under 16 år.
FM: morbror Bertel Knudsen.

7 Peder Bertelsen, nagelsmed i Kolding. 6.6.1643, no.7, opslag 48.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Danielsen, kobbersmed. B:
3) Karen Pedersdatter, under 16 år
4) Anne Pedersdatter, under 16 år.
FM: Mads Thomsen, buntmager i Kolding.
Første ægteskab med Anne Thomasdatter. B:
1) Jørgen Pedersen
2) Margrethe Pedersdatter.
FM: Hans Nielsen Torsted i Kolding.
Arv i boet til Jens Pedersen efter far Peder Jensen Koch.

8 Maren Hansdatter i Kolding. 27.2.1645, no.8, opslag 56.
E: Peder Hansen, rebslager. B:
1) Hans Pedersen, under 16 år.
FM: Jens Hansen.

9 Anne Pedersdatter i Kolding. 31.7.1645, no.9, opslag 58.
E: Hans Pallesen. A:
1) arving til en søsterlod, død, var g.m. afdøde Peder Simonsen i Handrup. 2B: 2 sønner, hvis navne ikke angives.
FM: Oluf Andersen Suus.
2) arving til en søsterlod Kirsten Jensdatter g.m. Mads Jacobsen i Stovstrup.

10 Ingeborg Christensdatter i Kolding. 27.9.1645, no.10, opslag 64.
E: Jens Pedersen Krejbjerg. B:
1) Christen Jensen, under 18 år.
FM: morbror Peder Christensen.

11 Søren Pedersen, snedker i Kolding. 27.9.1645, no.11, opslag 76.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Jens Pedersen Krejbjerg, der ægter enken. B:
1) Peder Sørensen, under 18 år.
FM: morfar Jørgen Nielsen.

12 Hans Jensen Bølling i Kolding. 25.11.1645, no.12, opslag 79.
E: Maren Simonsdatter. LV: Mads Thomsen, buntmager. B:
1) Simon Hansen, under 16 år
2) Jesper Hansen, under 16 år.
FM: morbror Knud Simonsen, buntmager.

13 Anne Lauridsdatter i Kolding. 9.12.1645, no.13, opslag 85.
E: Jens Lauridsen, snedker.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Karen Jørgensdatter.
FM:
1 Jens Pedersen Skærup
2 Jens Poulsen.

14 Søren Andersen [Bøgvad], borgmester i Kolding. 24.4.1646, no.14, opslag 89.
E: Else Jensdatter. LV: Mogens Eriksen, rådmand. B:
1) Henrik Sørensen, præst i Taulov og Erritsø, død. 3B:
a Bertel Henriksen
b Henrik Henriksen, død, [skifte 24.4.1646 lbnr.15]
c Anne Henriksdatter.
FM:
1 Simon Christensen [Sejrup], rådmand i Kolding
2 Peder Udesen.

15 Henrik Henriksen, ugift i Kolding. 24.4.1646, no.15, opslag 94.
A:
1) mor Dorthe Jensdatter g.m. Christen Olufsen, præst i Taulov og Erritsø.
[Mors andet ægteskab med Henrik Sørensen, formand i Taulov og Erritsø]. B:
2) bror Bertel Henriksen
3) søster Anne Henriksdatter.
FM:
1 Simon Christensen Sejrup, rådmand i Kolding
2 Peder Udesen.
Af mors tredje ægteskab B:
4) halvbror Søren Christensen
5) halvsøster Karen Christensdatter
6) halvsøster Eleonora Christensdatter
[Af mors første ægteskab] B:
7) [halvsøster] Ellen Bertelsdatter
8) [halvsøster] Engel Bertelsdatter.
FM:
1 Poul Bertelsen, rådmand i Kolding
2 Knud Bertelsen.
Afdøde havde arvet 1000 slettedaler efter sin farfar Søren Andersen, borgmester i Kolding, [skifte 24.4.1646 lbnr.14], der deles i 11 søsterlodder.

16 Knud Pedersen og hustru Johanne Simonsdatter i Kolding. 19.5.1649, no.16, opslag 97.
B:
1) Simon Knudsen, under 16 år
2) Peder Knudsen, under 16 år
3) Anne Knudsdatter, under16 år
4) Kirsten Knudsdatter, under 16 år.
FM:
1 morbror Hans Joensen
2 morbror Jens Juul i Skartved
3 Anders Poulsen i Dalby.
Arv i boet til afdøde mands slegfredsøn Jacob Knudsen, der var lyst i kuld og køn efter dennes mor Anne Jepsdatter, skifte Kolding 15.6.1639.

17 Torben Poulsen i Kolding. 29.5.1649, no.17, opslag 108.
E: Susanne Madsdatter. LV: Iver Jacobsen i Kolding. B:
1) Poul Torbensen, død
2) Jacob Torbensen, død
3) Anne Torbensdatter, under 16 år.
FM: Morten Thomsen Noes i Kolding.

18 Trine Hansdatter i Kolding. 19.1.1650, no.18, opslag 116.
E: Egert Rollufsen. A:
1) mor Cathrine, enke efter Hans Rendemester
2) søster Barbara Hansdatter
3) bror Niels Hansen.

19 Didrik Pottemager i Kolding. 8.5.1650, no.19, opslag 120.
Afkald fra B:
1) Hans Didriksen
2) Anne Didriksdatter
3) Maren Didriksdatter
ved FM: Peder Sørensen, skrædder
til stedfar Carsten Sølbæk, pottemager i Kolding.
Børnene giver også afkald for arv efter mor, skifte 18.4.1646.

20 Afkald i Sønder Bjert. 3.12.1650, no.20, opslag 125.
Inger Sørensdatter, datter af Søren Bjørnsen, der boede hos Peder Poulsen i Sønder Bjert, kvitterer for modtagelsen af sin mors klæder, som hun har modtaget af Jeppe Poulsen.
Dette afkald findes vedlagt skifte efter Jeppe Poulsen, slagter den 7.2.1653.

21 Poul Hansen, skomager og hustru Ellen Jørgensdatter i Kolding. 17.4.1651, no.21, opslag 126.
B:
1) Mette Poulsdatter i Kolding
2) Jens Poulsen i Frederiksstad i Norge,

22 Hustru i Kolding. 1651, no.22, opslag 128.
E: Adser Andersen. B:
1) Anders Adsersen
2) Karen Adsersdatter, nu i Holland.
FM:
1 Hans Sørensen Kjeldbech
2 Hans Mikkelsen Ravn g.m. afdødes søster Mette Nielsdatter.

23 Afkald i Kolding. 23.4.1651, no.23, opslag 130.
Afkald overformynderen i Kolding fra Anders Rasmussen, der er dattersøn af Thomas Hjarup i Kolding for arv efter forældre.

24 Afkald i Kolding. 22.4.1651, no.24, opslag 132.
Afkald fra Karen Jørgensdatter med FM: Jens Poulsen
for arv efter mor [Anne Lauridsdatter], skifte 9.12.1645 lbnr.13
til Iver Christensen i Kloster, nu g.m. søster Maren Jørgensdatter, der tidligere var g.m. Anders Poulsen, skifte 12.10.1647.

25 Formynderregnskab i Kolding. 15.4.1651, no.25, opslag 134.
Regnskab for arv til Hans Jørgensens B:
1) Johan Hansen
2) Magdalene Hansdatter
ved FM: Peder Kruchow
for arv efter mor.

26 Formynderregnskab i Kolding. 19.2.1651, no.26, opslag 136.
Regnskab for arv efter Poul Sværdfeger til B:
1) Kirsten Poulsdatter
2) Peder Poulsen
ved FM: Jens Jørgensen.
Regnskab aflægges til
1 Christen Kjeldsen i Binderup
2 Nis Gregersen på Sjælland.

27 Strid angående arv i Kolding. 16.7.1651, no.27, opslag 138.
Strid angående en søsterlod efter afdøde Niels Madsen Vedsel i Kolding.

28 Opsigelsesvidne i Kolding. 14.1.1652, no.28, opslag 140.
Arvingerne efter Peder Sørensen, skrædder opsiger den ejendom Carsten Sølbæk, pottemager bor i.

29 Thomas Madsen Bjergmand i Kolding. 19.5.1652, no.29, opslag 141.
E: Maren Jensdatter, nu g.m. Bertel Mikkelsen. B:
1) Mads Thomsen
2) Jens Thomsen
3) Hans Thomsen
4) Laurids Thomsen, død, efter hvem der er arv
4) Bodil Thomasdatter
5) Gertrud Thomasdatter
6) Inger Thomasdatter
7) Else Thomasdatter.
FM: morfar Jens Skrædder.
Overdragelse af værgemål fra Bertel Mikkelsen til Niels Hansen.
[Afkald fra samtlige børn til deres stedfar Bertel Mikkelsen 6.3.1661 i Kolding By tingbog 1660-1661 fol.198, hvori ses at Bodil Thomasdatter er g.m. Jens Madsen, byskriver i Nykøbing Falster].
[Afdøde blev begravet Kolding 8.12.1645].

30 Kontrakt om læreplads som pottemager i Kolding. 7.1.1652, no.30, opslag 143.
Jacob Clausen 15 år gammel, får kontrakt på 4 års læretid som pottemager hos sin far Claus Berntsen, pottemager i Kolding.

31 Hans Madsen Bruun i Kolding. 25.8.1653, no.31.
E: Knudsdatter. LV: Søren Jørgensen Haahr (Haar), rådmand. B:
1) Niels Hansen
2) Mads Hansen
3) Knud Hansen
4) Gye Hansdatter
5) Kirsten Hansdatter
6) Maren Hansdatter.
FM: Niels Poulsen.

32 Formynderregnskab i Kolding. 24.4.1654, no.32, opslag 154.
Germand Jensen i Bølling, herredsfoged i Jerlev herred, aflægger regnskab til Oluf Sørensen for arv til Niels Joensens børn.

33 Skiftestævning i Kolding. 5.4.1654, no.33, opslag 157.
Borgmesteren i Kolding indkalder følgende med påbud om, at de skal afholde skifte med deres børn og arvinger.
1) Maren, Niels Gertsens
2) Maren, Knud Bertelsens
3) Ingeborg, Anders Nielsens
4) Inger, salig Mogens Eriksen
5) Karen Vredes
6) Simon Strandhus
7) Kirsten, Anders Skanderups
8) Dorthe, Henrik Sværdfegers
9) Maren, Niels Skomagers
10) Anne, salig Peder Nielsen, ridefoged
11) Jens Snedker
12) Mette, Niels Slagters
13) Anne, Jes Hattemagers
14) Iver Degn
15) Svend Harre?, skomager
16) Jeppe Mouridsen.

34 Christen Pedersen Bramdrup i Kolding. 2.4.1655, no.34, opslag 161.
E: Lisbeth Knudsen. LV: Niels Hansen. A:
1) bror Hans Pedersen Bramdrup
2) bror Hans Pedersen i Nørre Bjert, død. 2B:
a Peder Hansen i Christiania i Norge
b Peder Hansen Mov i Nørre Bjert
3) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Anders Mikkelsen, skrædder i Vejle
4) søster Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Poulsen i Syllisborg (Silkeborg?).

35 Maren Nisdatter i Kolding. 2.8.1655, fol.35.
E: Jens Jensen, snedker. B:
1) Niels Jensen
2) Anne Jensdatter, under 16 år.
FM: Jens Hansen, snedker.

36 Mikkel Poulsen, skomager i Kolding. 26.4.1655, no.36, opslag 176.
Enke efter Maren Antonsdatter.
Første ægteskab med Sidsel Jensdatter, skifte 23.10.1645. B:
1) Poul Mikkelsen
2) Jes Mikkelsen, i Stralsund
3) Christen Mikkelsen
4) Sander Mikkelsen.
FM:
1 Svend Hansen, skomager
2 Anders Eriksen.

37 Hans Jensen Ringøje, skrædder i Kolding. 21.7.1655, no.37, opslag 183.
Enkemand efter Anne Pedersdatter.
Hans A:
1) Anne Iversdatter i Vorbasse ved søn Peder Christensen Vorbasse i Kolding.
Hendes A:
1) Dorthe Pedersdatter g.m. Morten Sørensen i Vranderup
2) Karen Pedersdatter g.m. Jens Jensen Ravn i Vilstrup
3) Anne Pedersdatter i Vranderup.
FM: Hans Lauridsen Graver i Vranderup.

38 Anne Pedersdatter i Kolding. 2.11.1655, no.38 og 54, opslag 188 og 288.
E: Kilian Christoffersen, hæderlig og vellærde. A:
1) bror Poul Pedersen i Kristiansand i Norge
2) søster Lisbeth Pedersdatter
3) halvbror Jeppe Nielsen Strandhus.
Skiftets anden del i skiftebrev no.54 den 29.12.1655.

39 Peder Kruchow, bartskær og hustru Anne Mathiasdatter i Kolding. 26.11.1655, no.39, opslag 190.
B:
1) Mathias Pedersen
2) Maren Pedersdatter g.m. Mads Christensen, bager.

40 Christen Madsen Gejsing, buntmager og hustru Anne Bertelsdatter i Kolding. 8.12.1655, no.40, opslag 206.
Hans A:
1) far Mads Jensen Gejsing.
Hendes A:
1) far Bertel Pedersen Ejstrup.

41 Morten Sørensen, kapellan og hospitalsprædikant i Kolding. 21.4.1655, no.41, opslag 214.
E: Dorthe Bertelsdatter [Taulov]. LV: Peder Madsen, rådmand. A:
1) en broderlod deles mellem A:
a Hans Poulsen, murer
b Else Poulsdatter g.m. Anders Hansen i Torpe på Lolland.
2) en søsterlod deles mellem A:
a Anne Pedersdatter i Kolding Hospital
b Mette Christensdatter, enke efter Hans Jensen, klejnsmed og hendes [sted?]datter Hylleborg Hansdatter.

42 Oluf Thomsen, vægter og hustru Sidsel Thuesdatter i Kolding. 3.9.1655, no.42, opslag 222.
Hans A:
1) Maren Thomasdatter g.m. Jens Pedersen., væver i Slagelse
2) Kirsten Thomasdatter g.m. Nis Nielsen i Grimstrup i Skast herred
3) Mette Thomasdatter i Grimstrup.
Hendes A:
1) Anne Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Balle i Silkeborg len
2) Gertrud Sørensdatter, der tjener på Nerrild?

43 Anne Bertelsdatter i Kolding. 9.8.1655, no.43, opslag 226.
E: Jens Poulsen. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Bertel Sørensen i Nørre Vilstrup
2) Dorthe Jensdatter, død, var g.m. Niels Joensen. 3B:
a Joen Nielsen
b Kirsten Nielsdatter
c Anne Nielsdatter
3) Anne Jensdatter g.m. Oluf Sørensen i Kolding
4) Germand Jensen i Bølling, død uden børn
5) Cathrine Jensdatter
6) Anne Jensdatter.
(Usikkerhed og børnenes navne, da flere af dem både kaldes Jensdatter og Joensdatter).

44 Ebbe Lauridsen og hustru Karen Christensdatter i Kolding. 10.9.1655, no.44 og 53, opslag 234, 282.
Begge døde i pestens tid uden livsarvinger.
Arvinger angives ikke.

45 Anne Thomasdatter i Kolding. 20.10. 1655, no.45, opslag.237.
Enke. B:
1) Else Thygesdatter hos
FM: morbror Søren Thomsen i Nyborg.

46 Jens Jørgensen Haahr i Kolding. 9.3.1655, no.46, opslag 241.
E: Anne Lasdatter. LV: bror Thomas Lassen Bonum i Kalundborg. B:
3) Las Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Gunde Lene Jensdatter g.m. Egert Rollufsen i Kolding
2) Mette Jensdatter.
FM: farbror Søren Jørgensen Haahr, rådmand i Kolding.

47 Jørgen Knudsen, borgmester i Kolding. 25.5.1655, no.47, opslag 252.
Enkemand efter [Else Poulsdatter, begravet 9.11.1654]. Af børn angives B:
1) Knud Jørgensen [Kolding], præst i Sevel.
Afdøde døde 13.5.1655.

48 Søren Bøssemager og hustru Maren Christensdatter i Kolding. 17.8.1655, fol.48.
[Af første ægteskab] B:
1) Trine Ejlersdatter.
FM: Henrik Pedersen Ravn, rådmand.

49 Maren Pedersdatter i Kolding. 20.11.1655, no.49, opslag 257.
E: Iver Ebbesen. B:
3) Bodil Iversdatter
4) Karen Iversdatter.
Af første ægteskab B:
1) Thomas Thomsen
2) Thomas Thomsen.
FM: Laurids Lauridsen i Kolding.

50 Peder Nielsen, ridefoged på Koldinghus slot og rådmand i Kolding. 3.5.1655, no.50, opslag 261.
E: Anne Andersdatter. LV: Ancher Jepsen, rådmand. B:
1) Christian Pedersen.
FM: Simon Andersen.

51 Niels Mortensen, knivsmed og Birthe Nielsdatter i Kolding. 22.9.1655, no.51, opslag 269.
Hans A:
1) Hans Mortensen i Ørby på Fyn i Rantzauholm birk.
Hendes A:
1) Mads Nielsen , nagelsmed
2) Bodil Nielsdatter, i udlandet
3) Mette Nielsdatter i Kolding.

52 Maren Jørgensdatter i Kolding. 1.10.1655, no.52, opslag 275.
E: Iver Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Andersen, under 14 år.
FM: Jeppe Nielsen Strandhus.

53 Anne Thomasdatter i Kolding. 6.12.1655, no.53, opslag 282.
Se lbnr.45.

54 Anne Pedersdatter i Kolding. 29.12.1655, no.54, opslag 288.
Se lbnr.38.

55 Bodil Nielsdatter i Kolding. 6.3.1656, no.55, opslag 292.
E: Oluf Pedersen, bødker. B:
1) Peder Olufsen
2) Jens Olufsen
3) Niels Olufsen
4) Maren Olufsdatter.

56 Claus Johansen, feldbereder og hustru Mette Hansdatter i Kolding. 29.5.1656, no.56, opslag 296.
Arvinger angives ikke.

57 Hans Christoffersen, skrædder i Kolding. 20.5.1656, no.57, opslag 2.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Pedersen, skrædder i Kolding. B:
1) Jacob Hansen.
Afdøde døde i Klink i Hejnsvig sogn.

58 Kirsten i Kolding. 19.7.1656, no.58, opslag 6.
Enke efter Bertel. B:
1) Anneke Bertelsdatter g.m. Laurids Jensen i Frederiksodde
2) Anne Bertelsdatter, død. E: Hans Christensen Møller i Kolding. Hendes første ægteskab med Johan Clausen, feldbereder. 4B:
a Sidsel Hansdatter g.m. Torben Sørensen
b Ellen Johansdatter g.m. Broder Hansen
c Dorthe Hansdatter g.m. Johan Skult
d Bertel Johansen.
FM: Niels Bøgvad.

59 Otto Jensen, skomager i Kolding. 2.6.1656, no.59, opslag 9.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Jørgensen, nådler i Kolding. A:
1) bror Hans Jensen i Kastvrå i Sommersted sogn
2) bror Niels Jensen, død. 5B:
a Erik Nielsen
b Hagen Nielsen
c Karen Nielsdatter g.m. Jens Madsen
d Lene Nielsdatter i Stepping
e Mette Nielsdatter i Stepping
3) søster, død. 4B:
a Christen Pedersen, bødker i Haderslev
b Niels Pedersen, bødker i Haderslev
c Maren Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Vonsild
d Lene Pedersdatter i udlandet.

60 Mette Pedersdatter Mourids i Kolding. 5.8.1656, no.60, opslag 14.
E: Herman Ponnich, sinkelmager, (remmesnider). B:
3) Anton Ponnich.
Af første ægteskab B:
1) Peder Hübschmann, sinkelmager
2) Valentin Hübschmann, glasser (glarmester).

61 Hans Nielsen Husum, ugift i Kolding. 3.1.1656, no.61, opslag 19.
A:
1) bror Søren Nielsen i Amsterdam i Holland
2) bror, død. E: Anneke Laurids' i Husum, hans børn
3) søster Anneke Nielsdatter i Husum
4) halvbror Niels Knudsen i Kogsbøl [i Tinglev sogn] i Slogs herred
5) halvbror Christen Knudsen Kjellet i Haderslev
6) halvsøster Maren Knudsdatter g.m. Gunde Terman i Kogsbøl.

62 Poul Pedersen Seest i Kolding. 10.1.1656, no.62, opslag 23.
E; Maren Andersdatter. LV: Iver Jacobsen. B:
1) Karen Poulsdatter.
FM: Bernt Clausen, pottemager.

63 Thomas Skomager og hustru Maren i Kolding. 18.4.1656, no.63, opslag 30.
B:
1) Mads Thomsen
2) Thomas Thomsen.

64 Karen Eriksdatter i Kolding. 3.11.1656, no.64, opslag 32.
E: Jens Cortsen, smed. B:
1) Cort Jensen, under 16 år.

65 Søren Mikkelsen, glarmester i Kolding. 28.7.1656, no.65, opslag 36.
E: Else Jensdatter. LV: Oluf Trane. B:
1) Mikkel Sørensen, under 12 år
2) Johanne Sørensdatter, under 14 år.
FM: Peder Christensen Vorbasse i Kolding.

66 Bodil Hansdatter i Kolding. 23.1.1657, no.66, opslag 40.
E: Søren Pedersen. B:
1) Hans Sørensen
2) Peder Sørensen
3) Inger Sørensdatter.
FM: Peder Jørgensen, nådler i Kolding.
Arv i boet efter Jacob Pedersen til B:
1) Jens Jacobsen
2) Anne Jacobsdatter.
FM: Otto Sørensen.

67 Mette Jesdatter i Kolding. 25.5.1657, no.67, opslag 50.
E: Hans Hansen Kerteminde, rytter. B:
1) Else Hansdatter
2) Mette Hansdatter.

68 Maren Nielsdatter i Kolding. 26.5.1657, no.68, opslag 54.
E: Laurids Andersen, buntmager. B:
1) Gertrud Lauridsdatter, under 16 år
2) Margrethe Lauridsdatter under 16 år.
FM: morbror Jeppe Nielsen i Tystrup.

69 Maren Bertelsdatter i Kolding. 3.8.1658, no.69, opslag 56.
E: Poul Pedersen, knivsmed. A:
1) bror Oluf Bertelsen, sporemager
2) bror Poul Bertelsen, snedker i Nysted på Lolland
3) bror Thue Bertelsen, smed i Harte.

70 Maren Jepsdatter i Kolding. 14.12.1659, no.70, opslag 60.
E: Oluf Ottesen. B:
2) Thyge Ottesen, under 18 år.
Første ægteskab med [Thyge Poulsen Ejstrup, skifte 9.6.1640 lbnr.3]. B:
1) Maren Thygesdatter.
FM: Egert Rollufsen.

71 Didrik Seede, guldsmed i Kolding. 17.2.1660, no.71, opslag 64.
E: Cathrine Knudsdatter. B:
2) Margrethe Didriksdatter, der ægter Hans Hansen Buch
3) Malene Didriksdatter
4) Cathrine Didriksdatter.
FM: Hans Thomsen Soel i Kolding.

72 Maren Pedersdatter i Kolding. 1.3.1660, no.72, opslag 70.
E: Jens Sørensen, buntmager. B:
1) Kirsten Jensdatter, under 18 år
2) Mette Jensdatter, under 18 år.
FM: Hans Nielsen Oddersted i Kolding.

73 Hans Pallesen, snedker i Kolding. 8.3.1660, no.73, opslag 74.
E: Sofie Andersdatter. LV: Broder Hansen, skomager, der ægter enken.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 31.7.1645 lbnr.9]. A:
1) bror, død. B:
a Niels Jensen, snedker
b Peder Jensen, feldbereder
c Anne Jensdatter
d Maren Jensdatter
e Malene Jensdatter
f Gregers Jensen, død. 1B:
1 Jens Gregersen
g Niels Jensen, præst i Marstrand i Norge
2) bror, død. 1B:
a Mikkel Pedersen i Køge.
Registrering 28.6.1658.

74 Maren Madsdatter i Kolding. 1.3.1660, no.74, opslag 78.
E: Peder Nielsen Strandhus.
Arvinger angives ikke.

75 Hans Christensen Møller i Kolding. 12.3.1660, no.75, opslag 82.
E: Kirsten Dinesdatter. LV: Broder Hansen, skomager i Kolding. B:
6) Dines Hansen
7) Abraham Hansen
8) Anne Hansdatter
9) Maren Hansdatter
10) Sara Hansdatter
FM: Johan Skult.
Første ægteskab med [Anne Bertelsdatter]. B:
1) Thomas Hansen
2) Sidsel Hansdatter g.m. Torben Sørensen, skomager
3) Christen Hansen, der angives at have mødrene arv
4) Bertel Hansen, der angives at have mødrene arv
5) Hans Hansen, der angives at have mødrene arv.
(Det fremgår ikke, hvor mange børn, der er enkens egne, men Hans Hansen er af første ægteskab og Dines er opkaldt efter enkens far).

76 Morten Jensen, bager i Kolding. 25.5.1660, no.76 og no.92, opslag 92 og 186.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Jens Pedersen Saxe, der ægter enken. B:
1) Bertel Mortensen
2) Anneke Mortensdatter
3) Gertrud Mortensdatter
4) Maren Mortensdatter
5) Kirsten Mortensdatter,
alle under 16 år.
FM: Niels Nielsen Bøgvad.
Arv efter afdødes bror Steffen Jensen, der døde i Nakskov.
Registrering 24.10.1660 i Nykøbing Falster, da afdøde havde søgt ly på Lolland i den sidste fejdes tid.

77 Claus Clausen, sadelmager og hustru Anne Iversdatter i Kolding. 14.3.1660, no.77, opslag 101. B:
1) Claus Clausen
2) Iver Clausen
3) Maren Clausdatter
4) Anne Clausdatter.
FM: morbror Iver Iversen ved Borris Kirke i Borris sogn.

78 Peder Henningsen og hustru Karen Hermansdatter i Kolding. 16.3.1660, no.78, opslag 104.
Hans A:
1) Bodil Henningsdatter g.m. Søren Pedersen, styrmand i Kolding.
Hendes A:
1) Anne Jacobsdatter i Torrild
2) Anne Jacobsdatter søster g.m. Niels Andersen Falkenberg i Kolding.

79 Las Jensen Hjarup (Jarup) i Kolding. 22.3.1660, no.79, opslag 110.
E: Kirsten Jepsdatter. LV: Jens Andersen i Hjarup, der ægter enken. B:
3) Jeppe Lassen.
FM: Søren Pedersen, hosekræmmer i Kolding.
Første ægteskab med Maren Jensdatter i Hjarup. B:
1) Jens Lassen i Bølling
2) Maren Lasdatter i Hjarup.

80 Søren Nielsen og hustru Margrethe Lauridsdatter i Kolding. 17.4.1660, no.80, opslag 113.
Hans A:
1) [søster] Dorthe Nielsdatter g.m. Peder Hansen, skibsbygger.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen, i udlandet
2) Lene Jacobsdatter
3) Else Jacobsdatter.

81 Maren Jensdatter i Kolding. 22.5.1660, no.81, opslag 117.
Enke efter Peder Saxe, [skifte 14.11.1640 lbnr.2]. B:
1) Jens Pedersen Saxe
2) Peder Pedersen Saxe.

82 Gregers Nielsen, dansk skolemester i Kolding. 24.5.1660, no.82, opslag 122.
E: Karen Jørgensdatter. B:
4) Jørgen Gregersen, under 16 år
5) Anne Gregersdatter, under 16 år.
FM: Iver Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Gregers Gregersen
2) Maren Gregersdatter
3) Dorthe Gregersdatter.
FM: Knud Simonsen, buntmager.

83 Magdalene Udsdatter i Kolding. 9.7.1660, no.83, opslag 83.
E: Peder Hansen Helt. B:
3) Maren Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Ude Bertelsen
2) Knud Bertelsen.
FM:
1 Niels Dahl
2 Søren Udsen.

84 Anne Pedersdatter i Kolding. 11.10.1660, no.84, opslag 136.
E: Frands Jepsen Tarm. A:
1) Niels Pedersen i Bredebro i Lø herred
2) Søren Pedersen i Bredebro
3) Knud Pedersen, død. 1B:
a Mette Knudsdatter i Lille Anst
4) Mette Pedersdatter, død, var g.m. Christen Hansen i Holt. 1B:
a Hans Christensen, soldat hos de Brandenburgske
5) Maren Pedersdatter,
[formentlig alle søskende].

85 Peder Hansen Bjert i Kolding. 25.10.1660, no.85, opslag 85.
E: Maren Hansdatter nu g.m. Peder Sørensen, gartner på Koldinghus. A:
1) bror Anders Hansen i Nørre Bjert
2) bror Jesper Hansen i København
3) bror Søren Hansen i Nørre Bjert
4) bror Jeppe Hansen i Kolding
5) bror Laurids Hansen i Bovstrup?
6) søster Mette Hansdatter g.m. Hans Hansen i Nørre Bjert.
Registrering 22.10.1659.

86 Karen i Kolding. 7.8.1660, no.86, opslag 86.
Enke efter Simon Skomager. A:
1) Gye Jørgensdatter g.m. Poul Christensen Seest i Kolding
2) Laurids Jepsen, hyrde i Kolding, død. Hans børn.

87 Oluf Andersen, skrædder og hustru Dorthe Jensdatter i Kolding. 4.10.1660, no.87, opslag 154.
A:
1) Jeppe Mikkelsen
2) Jørgen Mikkelsen
3) Jens Christensen i Ejstrup
4) Oluf Christensen
5) Thomas Christensen
6) Søren Hansen, skipper i Kolding
7) Christen Hansen i Vingsted mølle.

88 Niels Andersen Strandhus og hustru Kirsten Pedersdatter i Kolding. 28.11.1660, no.88, opslag 158.
B:
1) Anders Nielsen
2) Peder Nielsen
3) Hans Nielsen
4) Maren Nielsdatter i Kalundborg hos søskendebarn Margrethe Borgesdatter.
FM:
1 Niels Nielsen, bødker i Middelfart
2 Laurids Mikkelsen i Strandhuse
3 farbror Hans Andersen i Kolding.

89 Niels Danielsen, kobbersmed i Kolding. 6.10.1660, no.89, opslag 166.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Bertel Mikkelsen. B:
1) Daniel Nielsen
2) Maren Nielsdatter g.m. Hans Jensen, kobbersmed i Middelfart.

90 Poul Lauridsen, grovsmed og hustru Kirsten Hansdatter i Kolding. 19.6.1660, no.90, opslag 174.
B:
1) Hans Poulsen.
FM: Mathias Skomager i Kolding.
Arv i boet til Anne Olufsdatter ved farbror Peder Hansen, knivsmed efter søskendebarn Hans Sørensen, der døde hos sin morbror Poul Lauridsen.
Registrering 17.10.1659.

91 Karen Thomasdatter i Kolding. 9.10.1660, no.91, opslag 182.
E: Hans Nielsen Oddersted. A:
1) søster Else Thomasdatter, død. 1B:
a Søren Jensen i Middelfart
2) [halv]bror Peder Bertelsen i Skanderborg, død. Hans søn.

92 Morten Jensen, bager i Kolding. 17.12.1660, no.92, opslag 186.
Fortsættelse af lbnr.76.


Kolding Byfoged
Originale skiftebreve
1675-1719
B 74 - 280

93 Anne Nielsdatter i Kolding. 11.12.1675, no.1, opslag 2.
E: Rasmus Jochumsen Buchholt. B:
1) Niels Rasmussen
2) Jochum Rasmussen
3) Maren Rasmusdatter,
alle under 16år.
FM:
1 Peder Christensen, feldbereder
2 Mads Hansen, buntmager.

94 Jens Jepsen Skærbæk i Kolding. 10.5.1672, no.2, opslag 8.
E: Maren Madsdatter. LV: Knud Bertelsen Rebech. B:
1) Hans Jensen
2) Mads Jensen
3) Anne Jensdatter
4) Mette Jensdatter,
alle under 16 år.
FM:
1 Hans Bertelsen
2 Peder Christensen Aarø.
Desuden nævnes afdødes søster Anne.

95 Jeppe Mikkelsen Slot i Kolding. 24.1.1681, opslag 18.
A:
1) bror Poul Mikkelsen i Seest
2) søster Margrethe Mikkelsdatter ved datter mand Rasmus Jensen i Velling
3) søster Sofie Mikkelsdatter g.m. Peder Nielsen i Højen.

96 Jacob Hansen, købmand i Kolding. 14.5.1681, opslag 20.
E: Margrethe Borchertsdatter. LV: Mathias Pedersen. B:
1) Borchert Jacobsen, død. 1B:
a Margrethe Borchertsdatter
FM: Daniel Nielsen, kobbersmed
2) Hans Jacobsen i Ostindien
3) Birthe Jacobsdatter
4) Johanne Jacobsdatter
5) Voldborg Jacobsdatter g.m. Hans Rasmussen i Seest.

97 Anne Hansdatter i Kolding. 18.11.1681, opslag 32.
E: Peder Christensen Trane. B:
1) Hans Pedersen Trane
2) Maren Pedersdatter
3) Kirsten Pedersdatter,
alle under 16 år.
FM: Jeppe Pedersen Kyd.

98 Karen i Kolding. 17.5.1681, opslag 36.
E: Peder Andersen, vadrider. B:
1) Anders Pedersen
2) Maren Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter
4) Kirsten Pedersdatter
5) Karen Pedersdatter.
FM: Daniel Kobbersmed.

99 Peder Bendsen i Kolding. 18.5.1681, opslag 46.
E: Karen. LV: Mads Filipsen. B:
1) Kirsten Pedersdatter
2) Inger Pedersdatter
3) Kirsten Pedersdatter
4) Bente Marie Pedersdatter,
alle under 16 år.
FM: Hans Nielsen Norbag.

100 Hans Rasch, skipper i Kolding. 14.6.1681, opslag 48.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Bertelsen. B:
1) Hans Rasch
2) Anne Hansdatter
3) Anne Hansdatter.
FM: Hans Mikkelsen.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1681-1701 fol.3).

101 Mads Jensen Hjerting i Kolding. 11.11.1681, opslag 50.
E: Bodil Sørensdatter. B:
1) Søren Madsen
2) Jens Madsen
3) Maren Madsdatter
4) Dorthe Madsdatter.
FM: Hans Pedersen, rebslager i Kolding.

102 Frederik Madsen, svarrer (= drejer) i Kolding. 31.1.1682, opslag 52.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Morten Jensen, skomager. B:
1) Søren Frederiksen
2) Niels Frederiksen
3) Ancher Frederiksen
4) Johanne Frederiksdatter.
FM: Jeppe Lassen, feldbereder.

103 David Fentz, toldinspektør og postmester i Kolding. 3.3.1682, opslag 54.
E: Barbara Junghans. LV: bror Malte [Jørgensen] Junghans, hæderlig og vellærde. B:
1) Thale Davidsdatter
2) Dorthe Malene Davidsdatter
3) Anne Davidsdatter.
FM: Jeppe Kyd.
Desuden nævnes enkens bror Hans Junghans.

104 Niels Andersen Falkenberg i Kolding. 4.3.1682, opslag 66.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Pedersen. B:
1) Ellen Nielsdatter
2) Inger Nielsdatter
3) Agathe Nielsdatter
4) Ingeborg Nielsdatter.

105 Mathias Mathiassen, skomager i Kolding. 7.3.1682, opslag 72.
E: Kirsten Giefkesdatter. LV: Hans Pedersen, købmand. B:
1) Giefke Mathiassen
2) Thomas Mathiassen
3) Bernt Mathiassen
4) Anne Mathiasdatter g.m. Didrik Skomager
5) Johanne Mathiasdatter.
FM: farbror Lorents Berntsen.

106 Niels Olufsen, byfoged i Kolding. 20.11.1683, opslag 76.
E: Maren Poulsdatter. LV: Hans Thomsen Berg.
Arvinger kendes ikke.

107 Claus Pedersen, løjtnant i Kolding. 4.6.1681, opslag 85.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Jensen Lund, der ægter enken. B:
1) Hans Clausen
2) Peder Clausen, der døde efter sin far
3) Niels Clausen
4) Morten Clausen
5) Jacob Clausen
6) Claus Clausen
7) Mette Clausdatter,
alle under 16 år.
FM: morbror Hans Hansen Mouridsen, rådmand i Kolding.

108 Anne Bendixdatter i Kolding. 9.3.1683, opslag 93.
E: Markus Laugesen. B:
1) Bendix Markussen
2) Niels Markussen
3) Kirsten Markusdatter.
FM: farbror Peder Laugesen.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1681-1701 fol.2).

109 Maren Mikkelsdatter i Kolding. 10.8.1683, opslag 97.
E: Laurids Clemensen, sadelmager. B:
1) Karen Lauridsdatter, under 16 år.
FM: morbror Hans Mikkelsen.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1681-1701 fol.8).

110 Cathrine Didriksdatter i Kolding. 16.1.1684, opslag 101.
E: Lorents Ulrik, bøssemager. B:
1) Ulrik Lorentsen.
FM: Hans Buch, guldsmed.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1681-1701 fol.9).

111 Søren Jensen Lund den yngre i Kolding. 23.2.1684, opslag 104.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Madsen. B:
1) Jens Sørensen
2) Maren Sørensdatter.
FM:
1 Søren Jensen Lund den ældre
2 Bonde Markussen, skomager.
Enkens første ægteskab med Claus Pedersen, løjtnant, [skifte 4.6.1681 lbnr.107]. Arv til B:
1) Hans Clausen
2) Niels Clausen
3) Morten Clausen
4) Jacob Clausen
5) Claus Clausen
6) Mette Clausdatter.
FM: morbror Hans Hansen Mouridsen, rådmand i Kolding.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1681-1701 fol.23B).

112 Jørgen Andersen, byskriver i Kolding. 31.8.1689, opslag 116.
E: Dorthe Henriksdatter. LV: Peder Berntsen, dansk skoleholder i Kolding. B:
1) Anders Jørgensen
2) Henrik Jørgensen
3) Lyder Jeremias Jørgensen
4) Maren Jørgensdatter
5) Anneke Mette Jørgensdatter,
alle under 16 år.
FM: Henrik Jacobsen Bech.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1681-1701 fol.139B).

113 Mads Jørgensen i Kolding. 8.7.1695, opslag 124.
E: Maren Madsdatter. LV: Jørgen Hansen, skomager. B:
1) Johanne Madsdatter.
FM: Mads Hansen.
Enkens første ægteskab med [Jens Jepsen Skærbæk, skifte 10.5.1672 lbnr.94]. Arv til B:
1) Anne Jensdatter.
FM: Jeppe Hansen, snedker.
Registrering 15.6.1695.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1681-1701 fol.253B).

114 Peder Sørensen i Kolding. 3.8.1697, opslag 134.
E: Maren Lasdatter. LV: Peder Berntsen. B:
1) Anne Pedersdatter 4.
FM: Andreas Recke.
Arv i boet efter Rudolf Faust, borgmester i Kolding, [begravet 21.5.1686, skifte 7.11.1692 lbnr.131]. Arv til B:
1) Jacob Faust.
Registrering 14.3.1696.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1681-1701 fol.310B).

115 Maren Hansdatter i Kolding. 5.6.1694, opslag 144.
E: Søren Jensen Lund, købmand. B:
1) Hans Rosendal ved Hans Lund, postmester
2) Jens Sørensen Lund
3) Søren Jensen Lund [den yngre, skifte 23.2.1684 lbnr.111]. 1B:
a Maren Sørensdatter
4) [Anne Jensdatter, skifte 2.12.1689 lbnr.x51]. E: Bonde Markussen. 1B:
a Gye Bondesdatter.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1681-1701 fol.280B).

116 Markus Laugesen i Kolding. 12.6.1694, opslag 172.
E: Malene Sørensdatter. LV: Jens Basse. B:
4) Lauge Markussen
5) Anne Markusdatter.
Første ægteskab med [Anne Bendixdatter, skifte 9.3.1683 lbnr.108]. B:
1) Bendix Markussen
2) Niels Markussen
3) Kirsten Markusdatter.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1681-1701 fol.228B).

117 Magdalene Andersdatter i Kolding. 31.1.1693, opslag 174.
E: Laurids Clemensen, sadelmager. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter 6
2) Maren Lauridsdatter 4
3) Mette Cathrine Lauridsdatter 2
4) Anders Lauridsen 13 uger.
FM: morfar Anders Jørgensen, hattemager.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter], skifte 10.8.1683 lbnr.109. Arv til B:
1) Karen Lauridsdatter.

118 Mads Thomsen Berg, købmand. 23.11.1691, opslag 181.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter Juul, skifte 4.4.1685 lbnr.x16]. B:
1) Thomas Madsen
2) [Mette Madsdatter]
3) [Maren Madsdatter]
4) [Anne Madsdatter]
FM:
1 Lorents Clausen, bartskær
2 Erik Lauridsen.
Registrering 11.9.1691.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1681-1701 fol.159B).

119 Gert Torbrygger, badskær i Kolding. 11.7.1699, opslag 208.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Niels Andersen Bøgvad. B:
1) Claus Gertsen Torbrygger 21
2) Erik Gertsen Torbrygger 18
3) Anne Gertsdatter 17
4) Herman Gertsen Torbrygger 14
5) Gert Gertsen Torbrygger 13
6) Birgitte Gertsdatter 8.
FM: farbror Lorents Clausen Torbrygger, bartskær i Kolding.

120 Tidemand Pedersen Lovmand, byskriver i Kolding. 15.9.1701, opslag 213.
E: Margrethe Conradsdatter. LV: Bertel Poulsen, sporemager. A:
1) bror Jens Tidemandsen Lovmand, brygger i København
2) søster, hvis navn ikke angives.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1700-1725 fol.11).

121 Rasmus Buchholt i Kolding. 8.12.1703, opslag 231.
E: Anne Sørensdatter. B:
3) Barbara Buchholt 26
4) Anne Malene Buchholt 8.
FM: Johan Andersen Puch (Pouch) i Kolding.
[Af første ægteskab] B:
1) Niels Buchholt, amtsforvalter i Nyborg
2) Jochum Buchholt, skrædder i København.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1700-1725 fol.38).

122 Jeppe Hansen, snedker i Kolding. 29.3.1704, opslag 242.
E: Mette Olufsdatter. LV: Rasmus Nielsen Bech. A:
1) bror Christen Hansen, snedker
2) bror Mads Hansen, buntmager
3) søster Anne Hansdatter g.m. Jørgen Gregersen
4) søster Maren Hansdatter g.m. Søren Skomager
5) [halv?]bror Mads Bruun, på Blakmosegård i Skåne
6) [halv?]søster Anne Brun i København.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1700-1725 fol.38).

123 Jens Pedersen, rådmand i Kolding. 31.1.1704, opslag 248.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Knud Jørgensen.
Skifte efter første hustru 31.8.1694. B:
1) Poul Jensen 28
2) Karen Jensdatter 26
3) Peder Jensen 24
4) Hans Jensen 16.
FM: Anders Knudsen, buntmager.
Arv efter første hustrus mor Karen, skifte 24.3.1694 lbnr.x69. E: Hans Andersen.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1700-1725 fol.87B).

124 Jeppe Lassen, feldbereder i Kolding. 14.7.1705, opslag 259.
E: Mette Jensdatter. LV: Giefke Mathiassen. B:
1) Jens Jepsen 26
2) Laurids Jepsen 22
3) Kirsten Jepsdatter 21, g.m. Ancher Danielsen
4) Maren Jepsdatter 17.
Arv i boet til Niels Jørgensen efter dennes far Jørgen Nielsen, handskemager.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1700-1725 fol.72).

125 Niels Bertelsen, rådmand i Kolding. 13.4.1708, opslag 270.
Enkemand efter Anne Pedersdatter, født 1.4.1667, død 6.1.1708. B:
1) Maren Nielsdatter, født 2.4.1692
2) Anne Nielsdatter, født 30.2.1694
3) Johanne Nielsdatter, født 19.5.1699
4) Hans Nielsen, født 18.4.1703.
FM:
1 morfar Peder Pedersen i Ringkøbing
2 farbror Mikkel Hansen i Kolding
3 farbror Jørgen Hansen Kolding i Varde
4 farbror Steffen Hansen i Vejle.
Afdøde døde 21.2.1708, 42 år gammel.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1700-1725 fol.133B).

126 Jens Hansen Basse i Kolding. 28.8.1708, opslag 301.
E: Maren Hansdatter. LV: Thomas Bang. B:
1) Hans Jensen 2.
FM: Hans Hansen Bom.

127 Niels Baltsersen Straarup, borgmester i Kolding. 31.3.1708, opslag 315.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Ebbe Christensen Lee. A:
1) søster Helvig Baltsersdatter, der lever, nu g.m. Nikolaj Barner i Fredericia. Hendes første ægteskab med [Peder Bahnsen, farver i Kolding, skifte 30.8.1702 lbnr.x111]. B:
a Henrik Bahnsen
b Baltser Bahnsen
c Magdalene Pedersdatter Bahnsen.
Afdøde døde 21.7.1707.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1700-1725 fol.95B).

128 Inger Pedersdatter i Kolding. 30.8.1715, opslag 437.
Enke efter Rasmus Fodsmed?, skifte 21.1.1708. B:
1) Simon Rasmussen
2) Peder Rasmussen, død. 1B:
a Hans Pedersen, kok
3) Johan Henrik Rasmussen, død. E: Kirsten Henriksdatter nu g.m. Nikolaj Vismand. 2B:
a Inger Johansdatter 8
b Bodil Kirstine Johansdatter 4.

129 Hans Pedersen, ugift handskemager i Kolding. 10.3.1716, opslag 443.
A:
0) far, skifte 16.6.1711
1) bror Peder Pedersen, buntmagersvend
2) søster Johanne Pedersdatter g.m. Hans Utterdal
3) bror Jens Pedersen, død. 1B:
a Christen Jensen 22, i Odense.

130 Maren Nielsdatter, rytterkone i Kolding. 14.6.1719, opslag 449.
Af arvinger angives A:
1) Jørgen Fritze.
FM: Anders Lunde, rektor i Kolding skole.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1700-1725 fol.275B).


Kolding Byfoged
Originalt skiftebrev
1692-1694
B 74 - 281

131 Rudolf Faust, borgmester i Kolding. 7.11.1692.
E: Marie Elisabeth [Bech]. LV: Jens Lauridsen Risom til Nebbegård [i Gårslev sogn]. B:
1) Frederik Christian Faust 25
2) Anne Elisabeth Faust 22
3) Jochum Rudolf Faust 20
4) Peder Faust 19, der døde 16.4.1694 på Glorup på Fyn, skifte 31.10.1694 fol.232
5) Jacob Faust 14
6) Ursula Christine Faust 10.
FM: Særen Jensen Lund.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1681-1701 fol.168, 230B, 232).Kolding Byfoged
Originale skiftebreve
1720 - 1739
B 74 - 282

132 Jens Thomsen i Kolding. 6.5.1720.
E: Else Rasmusdatter. LV: Knud Andersen. B:
1) Birthe Jensdatter 6.
FM: Laurids Christensen.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1700-1725 fol.302B).

133 Ditlev Johansen Lehmeyer i Kolding. 27.10.1721.
E: Marianne. B:
1) Johan Lehmeyer
2) Nikolaj Lehmeyer
3) en datter.
FM: Frederik Lehmeyer, magister.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1700-1725 fol.313).

134 Knud Jørgensen, byfoged i Kolding. 20.3.1722.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Jens Riis, postmester.
Arvinger angives ikke.

135 Mikkel Hansen i Kolding. 11.3.1724.
E: Else Cathrine Fly. LV: Morten Hansen Juul, der ægter enken. B:
1) Maren Mikkelsdatter g.m. Peder Lauridsen Basballe
2) Hans Mikkelsen 15
3) Sidsel Cathrine Mikkelsdatter 12½
4) Jens Mikkelsen 9
5) Johanne Marie Mikkelsdatter 6, der døde 5.3.1725, skifteprotokol 1700-1725 fol.366
6) Anne Mikkelsdatter 4
7) Sofie Mikkelsdatter 2, der døde, skifte 30.11.1725, skifteprotokol 1724-1742 fol.13.
FM: farbror Steffen Hansen i Vejle.
Bevilling til uskiftet bo af 12.2.1724.
Samfrændeskifte 11.3.1724.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1700-1725 fol.351).

136 Anne Marie Fahts i Kolding. 21.5.1727.
Enke. B:
3) Poul Curtz 24, apotekersvend
4) Marie Curtz i København
5) Charlotte Amalie Curtz i Kolding.
Første ægteskab med [Didrik Schilling i København]. B:
1) Hans Jørgen Schilling i Petersborg
2) Cathrine Elisabeth Schilling g.m. Richard von der Harth, apoteker i Kolding.
Afdøde døde 21.4.1727.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.37).

137 Inger Sivertsdatter, ugift tjenestepige i Kolding, der døde 16.7.1726.
Arvinger i Holsten, hvis navne ikke kendes.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.40B).

138 Niels Lauridsen, vejer og måler i Kolding. 21.6.1727.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Søren Frederiksen. B:
1) Jens Nielsen 24, toldfuldmægtig i Varde
2) Anders Nielsen 20.
FM: Anders Jørgensen.
Afdøde døde 22.5.1727.

139 Jens Madsen, hattemager i Kolding. 3.12.1727.
E: Maren Jensdatter. LV: Morten Hansen Juul. B:
1) Anne Marie Jensdatter 4
2) Mads Jensen 2.
FM:
1 søskendebarn Hans Christensen, snedker
2 søskendebarn Christen Christensen, snedker.

140 Jens Jensen Odder i Kolding. 25.2.1729.
E: Helene Pedersdatter [Haahr]. LV: Jørgen Haahr. B:
1) Peder Helt Jensen 3
2) Mette Kirstine Jensdatter 8 uger.
FM: morfar Peder Udsen.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.80B).

141 Johan Schiermer, købmand og tobaksspinder i Kolding, der døde 27.4.1729.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jørgen Haahr. A:
1) mor Cathrine, enke efter Schiermer i Lübeck.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.83B).

142 Mette Jensdatter i Kolding. 16.5.1731.
Enke efter Christen Madsen. Testamente 10.3.1717.
Hans A:
1) søster Anne Madsdatter, død, var g.m. Erdman Rasmussen, ladefoged på Frederiksholm. 5B:
a Rasmus Erdmansen på Bavelse gods på Sjælland
b Peder Erdmansen
c Christen Erdmansen
d Anne Erdmansdatter
e Maren Erdmansdatter, død. 1B:
1 Anne Hansdatter
2) halvsøster Ellen Madsdatter g.m. Niels Jensen, bager i Kolding.
Hendes A:
1) bror Hans Jensen, død. 1B:
a Malene Hansdatter g.m. Jacob Nielsen, skovfoged i Trelde
2) søster Lene Jensdatter g.m. Rasmus Andersen Brabrand, sergent på Holmen i København
3) søster Sidsel Jensdatter, død. E: Rasmus Nielsen Brabrand i Slagelse. 5B:
a Jens Rasmussen Brabrand
b Niels Rasmussen Brabrand
c Frederik Rasmussen Brabrand
d Hans Rasmussen Brabrand
e Elisabeth Cathrine Rasmusdatter Brabrand.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.122B).

143 Peder Iversen, hattemager i Kolding. 2.4.1734.
E: Mette Jensdatter. LV: Jeppe Hansen, handskemager. A:
1) bror Bertel Iversen, i Brødsted mølle [i Gauerslund sogn]
2) bror Niels Iversen, hattemager i Kolding
3) bror Jens Iversen, død. 1B:
a Peder Jensen 20, i Vejle. FM: stedfar Niels Sørensen, skomager i Vejle
4) søster Marie Iversdatter g.m. Jens Lambertsen, bøssemager i Kolding
5) søster Karen Iversdatter g.m. Søren Christensen Kjeldbæk, skomager i Kolding.
Arv i boet efter Jens Madsen, hattemager, skifte 3.12.1727 lbnr.139 til B:
1) Anne Marie Jensdatter.

144 Rasmus Rasmussen, sadelmager i Kolding. 9.6.1735.
E: Else Madsdatter. LV: Niels Iversen. A:
1) bror Conrad Rasmussen, sadelmager i Frederiksborg på Sjælland.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.182B).

145 Hieronymus Lauridsen, bødker i Kolding. 9.11.1736.
E: Maren Iversdatter. LV: Peder Nielsen. B:
1) Iver Chronius
2) Laurids Chronius
3) Johan Chronius
4) Mette Kirstine Chronius. Ved afkald 10.10.1757 er hun g.m. Carl Mertzvrath, maler
5) Mette Chronius.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.197B).

146 Jørgen Madsen, murer og hustru Maren Lauridsdatter i Kolding. 8.1.1737.
B:
1) Bodil Marie Jørgensdatter 12
2) Elisabeth Jørgensdatter 11
3) Thyra Sofie Jørgensdatter 8
4) Maren Jørgensdatter 6.
FM:
1 farbror Anders Madsen, murer i Fåborg
2 farbror Hans Madsen, feldbereder i Fåborg.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.216B).
(Se skifte efter Maren Lauridsdatters søster Thyra Lauridsdatter i Odense, skifte Odense 22.3.1728 lbnr.1636).

147 Mette Jensdatter i Kolding. 9.8.1738.
Enke efter Peder Iversen, hattemager, [skifte 2.4.1734 lbnr.143]. B:
1) Jens Madsen, hattemager, [skifte 3.12.1727 lbnr.139]. 2B:
a Anne Marie Jensdatter 15
b Mads Jensen 13.
FM:
1 Jeppe Hansen, handskemager
2 Lorents Clausen
2) Else Madsdatter, enke efter Rasmus Rasmussen, sadelmager, [skifte 9.6.1735 lbnr.144]. LV: Henrik Ravn.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.257).

148 Mette, jordemoder i Kolding. 4.12.1738.
Enke efter Becher, knapmager. B:
1) Anne Sofie Becher 14
2) Marie Dorthe Becher 12
3) Johan Peder Becher 10
4) Lorents Samuel Becher 7
5) Justine Margrethe Becher 5
6) Cathrine Elisabeth Becher 3.
FM: mosters mand Hans Casper Bang, knapmager i Haderslev.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.264B).

149 Jeppe Mikkelsen, grovsmed i Kolding. 8.12.1739.
E: Anne Clausdatter. LV: Lorents Nielsen Tysk. B:
1) Anne Margrethe Jepsdatter 16
2) Maren Jepsdatter 14
3) Claus Jepsen 7.
FM:
1 Søren Pedersen, skrædder
2 Niels Madsen, skrædder.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.276B).


Kolding Byfoged
Originale skiftebreve
1740 - 1749
B 74 - 283

150 Christian Møller, strandrider i Kolding. 5.2.1740, opslag 2.
E: Pernille. LV: Niels Nielsen, hummelfører. B:
1) Cathrine Margrethe Møller 24
2) Birthe Marie Møller 22
3) Jochum Møller 20
4) Elisabeth Møller 19.
FM: Søren Pedersen, skrædder.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.364B).

151 Karen Madsdatter i Kolding. 3.5.1741, opslag 15.
E: Christen Hyrde. B:
1) Anders Christensen, skomager
2) Niels Christensen, skomagersvend i Ribe
3) Hans Christensen, pottemagersvend
4) Mads Christensen 19
5) Else Christensdatter i Slesvig
6) Maren Christensdatter i Slesvig.

152 Christoffer Klinge, kalkslager og hustru Kirsten Frandsdatter i Kolding. 16.5.1741, opslag 20.
Arvinger kendes ikke.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.331).

153 Christen Pedersen Rohde, hattemager i Kolding. 10.6.1741, opslag 26, 295.
E: Maren Jensdatter. LV: Lorents Nielsen Tysk. B:
1) Mette Christensdatter 11
2) Jens Christensen 9, der døde, skifte 10.7.1749
3) Peder Christensen 7
4) Niels Christensen 9 uger.
FM: Hans Andersen Helt.
Enkens første ægteskab med [Jens Madsen, hattemager, skifte 3.12.1727 lbnr.139]. Arv til B:
1) Anne Marie Jensdatter, der døde, skifte 28.4.1742 lbnr.169
2) Mads Jensen.
Afdøde døde 12.5.1741.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.343B).

154 Anders Andersen, blytækker i Kolding. 28.4.1742, opslag 38.
E: Mette Andersdatter, der døde 19.4.1742. B:
1) Dorthe Kirstine Andersdatter 11
2) Else Marie Andersdatter 9
3) Anders Andersen 7
4) Hans Andersen 5
5) Marie Magdalene Andersdatter 1½.
FM:
1 Rasmus Hee
2 Simon Andersen
3 Jørgen Holm på Snoghøj
4 Jørgen Jensen
5 Johan Luchardt, skovrider
6 Hans Ravn i Skanderup.
Afdøde døde 10.4.1742.

155 Anders Andersen, skrædder i Kolding. 11.5.1742, opslag 2.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Christian Svalenberg. B:
1) Anders Andersen i Stokkemarke på Lolland
2) Bertel Andersen 22, kurasser
3) Kirsten Andersdatter 19
4) Jørgen Andersen 18
5) Dorthe Andersdatter 12
6) Mette Cathrine Andersdatter 6
7) Terkild Andersen 3.
FM:
1 Jørgen Iversen, handskemager
2 Johannes Jensen, skomager
3 Rasmus Nielsen, skrædder
4 Hans Hansen den yngre, skomager.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.374B).

156 Lorents Clausen [Torbrygger] i Kolding. 27.6.1742, opslag 17.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jeppe Christensen. B:
1) Claus Lorentsen 10
2) Terkild Lorentsen 5
3) Laurids Lorentsen 3.
FM:
1 Niels Eriksen, skomager
2 Lorents Nielsen Tysk.

157 Marie Magdalene i Kolding. 22.8.1742, opslag 38.
Enke efter Kastbjerg, regimentsskriver. B:
1) Morten Kastbjerg 14
2) Christian Kastbjerg 12
3) Charlotte Kastbjerg 11.
FM:
1 amtsforvalter Rhode
2 Nikolaj Hansen, regimentsskriver
3 Troels Bertelsen, kirkeinspektør.
Desuden nævnes afdødes søster jomfru Toschlog.

158 Mette Kirstine Jensdatter Odder, ugift i Kolding. 20.10.1742, opslag 73.
A:
1) mor Helene Pedersdatter Haahr g.m. Hans Henrik Fertig
2) bror Peder Helt Jensen hos justitsråd Helt i København
3) halvbror Jens Henriksen Fertig.
Arv efter afdødes far [Jens Jensen Odder], skifte 25.2.1729 lbnr.140.

159 Hans Jørgen Smidel, en ugift rejsende person, der døde i Kolding. 21.11.1742, opslag 75.
Arvinger angives ikke.

160 Anne Hansdatter i Kolding. 14.1.1743, opslag 79.
E: Peder Uttendal, feldbereder, der døde, begravet 8.11.1745. B:
1) Dorthe Johanne Uttendal 3
2) Niels Uttendal 2, der døde.
På grund af arv angives Peder Uttendals familie:
0) forældre Hans Johansen Uttendal, feldbereder i Kolding, begravet 6.6.1717 og Johanne Pedersdatter, begravet 16.5.1741
1) søster Karen Uttendal, døbt 31.7.1687, nu i København
2) søster Dorthe Cathrine Uttendal, døbt 29.11.1689, død 3.9.1745. E: Christen Jensen, murer i København. Arv til afdødes barn efter testamente af 30.9.1745
3) bror Johan Uttendal, døbt 12.3.1693. Død i Korsør. 3B: 3 sønner, hvis navne ikke angives
4) søster Margrethe Uttendal, døbt 30.5.1697, nu g.m. Mads Pedersen, vognmester i Kolding
5) Peder Uttendal, døbt 17.4.1701, som er afdøde mand.

161 Hans Hansen Ulf, formand i Kolding. 1.12.1745, opslag 115.
E: Anne Elisabeth Pedersdatter. LV: Hans Andersen Helt. B:
1) Peder Hansen Ulf 1½
2) Hans Hansen Ulf, 11 uger den 16.6.1746.
FM: Anders Johansen Puch, rebslager.
Fledføringskontrakt af 4.5.1743 med enkens mor Johanne Johansdatter nu g.m. Laurids Eriksen Frost.

162 Marie Christoffersdatter i Kolding. 4.11.1746, opslag 133.
E: Peder Nielsen Sylling, skomager. B:
1) Christoffer Pedersen Sylling 17
2) Maren Pedersdatter 16
3) Karen Pedersdatter 11.
Afdøde døde 4.10.1746.

163 Laurids Nielsen, feldbereder i Kolding. 1.3.1747, opslag 151.
E: Maren Hansdatter. LV: Mikkel Vissing. B:
4) Peder Lauridsen 16
5) Niels Lauridsen 14.
FM: Jørgen Jensen handskemager.
Første ægteskab med Dorthe Knudsdatter. B:
1) Maren Lauridsdatter, enke efter Jensen
2) Anne Lauridsdatter g.m. Niels Madsen, skrædder.
Andet ægteskab med Anne Bertelsdatter. B:
3) Dorthe Lauridsdatter 18.
FM: Jeppe Christensen Kvong, skrædder.

164 Mathias Busch i Kolding. 2.5.1748, opslag 198.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.3.1748.

165 Alhed von der Wisch i Kolding. 3.5.1748, opslag 203.
Enke efter Schultz, trompeter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.3.1748.

166 Kirsten Pedersdatter, ugift tjenestepige i Kolding. 30.5.1748, opslag 209.
A:
1) far Peder Abel i Vår sogn i Vendsyssel på Voergård gods
2) bror Christen Pedersen i Klemenshave [i Albæk sogn]
3) bror Anders Pedersen i Donsted [i Albæk gods] på Voergård gods.
Afdøde blev konfirmeret 1749 i Byrum på Læsø.

167 Knud Pedersen Tang, drejer i Kolding. 8.7.1748, opslag 221.
E: Dorthe Thomasdatter. LV: Hans Mikkel Danielsen, rådmand. B:
3) Thomas Knudsen, drejer
4) Søren Knudsen 16.
Første ægteskab med [Sofie Julie Berntsdatter]. B:
1) [Maren] Helvig Knudsdatter g.m. Johan Pedersen Fønbo, skomager i Kolding
2) Peder Knudsen Tang, drejer i Bredsted.
De ældste børn har arv efter mormor [Maren Andersdatter i Fredericia, skifte Fredericia 5.5.1725 lbnr.415].

168 Maren i Kolding. 11.9.1748, opslag 290.
Enke efter Jeppe Walter. B:
1) Hans Jepsen Walter i Flensborg
2) Thomas Jepsen Walter, hattemagersvend i udlandet
3) Mikkel Jepsen Walter, hattemagersvend i udlandet
4) Bodil Jepsdatter i Flensborg
5) Anne Jepsdatter, død. var g.m. Laurids Jensen i Jerlev. 1B:
a en liden datter.

169 Anne Marie Jensdatter i Kolding. 28.4.1742, opslag 296.
A:
1) mor Maren Jensdatter, enke efter Christen Pedersen, [skifte 10.6.1741 lbnr.153].
Mors første ægteskab med afdødes far [Jens Madsen], skifte 3.12.1727 lbnr.139.
2) bror Mads Jensen Rohde 16
3) halvsøster Mette Christensdatter 12
4) halvbror Jens Christensen Rohde 10
5) halvbror Peder Christensen Rohde 8. Ved afkald 29.4.1756 skal han begynde på Akademiet i København
6) halvbror Niels Christensen Rohde 2, der døde 22.4.1756.
FM:
1 Hans Helt
2 Lorents Clausen.
Afdøde døde hos sin faster nu afdøde Else Madsdatter, enke efter [Rasmus Rasmussen, skifte 9.6.1735 lbnr.144].
Afdøde havde gave fra sin farmor nu afdøde Mette Jensdatter, skifte 9.8.1738 lbnr.147, enke efter Peder Iversen, [skifte 2.4.1734 lbnr.143].
(Skiftet indført i skifteprotokol 1724-1742 fol.377).


Kolding Byfoged
Originale skiftebreve
1750 - 1778
B 74 - 284

170 Ursula Pedersdatter Hvas, ugift i Kolding. 6.3.1750.
A:
0) forældre [Peder Hvas, forpagter på Højgård, skifte 15.8.1742] og Maren Windfeld, skifte 19.7.1735. B:
1) bror Laurids Pedersen Hvas, forpagter på Tørninggård i Haderslevhus amt
2) bror Christen Pedersen Hvas 18
3) bror Peder Pedersen Hvas 16.
FM:
1 Hans Windfeld
2 Christian Windfeld i Christian Abrits Kog
3 Hans Jensen Windfeld på Lundgård ved Ribe.
Fars andet ægteskab med Maren Mikkelsdatter, nu enke efter Mads [Pedersen] Møller til Højgård, [begravet Grejs 4.7.1748]. B:
4) halvbror Mikkel Pedersen Hvas 14
5) halvbror Niels Pedersen Hvas 12
6) halvbror Peder Pedersen Hvas 8.
FM: Grundahl, byfoged i Vejle.
Afdøde døde 11.12.1749.

171 Maren Eriksdatter i Kolding. 4.5.1752.
Enke efter Hans Bonde. B:
1) Birthe Hansdatter g.m. Christen Pedersen Skelund, brændevinsmand i Lille Kongensgade i København
2) Hans Hansen 19
3) Mette Marie Hansdatter.

172 Maren Sørensdatter i Kolding. 15.3.1753.
B:
1) Anders Andreassen 6.
FM: morbror Hans Sørensen i Nørre Bjert.
Afdøde blev fundet dræbt i Slotsstaldgårdens port den 13.2. 1753.
Forhør 19.2.1753 over gerningsmanden Niels Pedersen.

173 Mikkel Nielsen, der døde ugift i Betaba i Ostindien 1736. 31.1.1754.
A:
1) søster Sidsel Nielsdatter, enke efter Iver Frandsen, skrædder, skifte 22.9.1740. LV: Niels Bartelsen, slotsgartner i Kolding
2) søster Johanne Nielsdatter
3) søster Karen Nielsdatter g.m. Wulf Jæger i Plön
5) bror Anders Nielsen i Bramdrup.
Skifte foretaget på foranledning af Sidsel Nielsdatter da hun har modtaget brev om hans død fra Hans Winther i Amsterdam, hos hvem afdøde logerede før sin afrejse til Ostindien og fra Lorents Sivertsen i Varde.
Skifte efter afdødes forældre vedlagt: lbnr.174, 175.

174 Niels Andersen, skipper i Kolding. 6.12.1737.
Enkemand efter Anne Mikkelsdatter, skifte 12.6.1721 lbnr.175. B:
1) Sidsel Nielsdatter g.m. Iver Frandsen
2) Johanne Nielsdatter i København
3) Karen Nielsdatter g.m. Wulf Jæger i Plön
4) Mikkel Nielsen
5) Anders Nielsen i Bramdrup.
(Skiftet vedlagt lbnr.173).

175 Anne Mikkelsdatter i Kolding. 12.6.1721.
E: Niels Andersen, skipper. B:
1) Sidsel Nielsdatter 29. Ved afkald 7.3.1730 er hun g.m. Iver Frandsen
2) Johanne Nielsdatter 26
3) Karen Nielsdatter 24
4) Mikkel Nielsen 22
5) Anders Nielsen 13.
(Skiftet vedlagt lbnr.173).
(Skiftet indført i skifteprotokol 1700-1725 fol.312B).

176 Anders Thomsen, sadelmager i Kolding. 7.6.1754.
E: Anne Kirstine Pallesdatter. LV: Jens Bruun. B:
1) Margrethe Kirstine Andersdatter. Ved afkald 4.2.1768 er hun g.m. Bent Pedersen, dragon
2) Christence Andersdatter 8, der døde. Arven tilfaldt de fattige 11.4.1755
3) Edel Marie Andersdatter
4) Marie Magdalene Andersdatter.
FM: Anders Madsen skrædder 15 uger.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1751-1772, fol.358).

177 Anne Nielsdatter i Kolding. 14.3.1757.
E: Peder Hjelm, bager. B:
4) Lorents Pedersen Hjelm 13
5) Anne Kirstine Pedersdatter Hjelm 10
6) Abel Pedersdatter Hjelm 9
7) Niels Pedersen Hjelm 8
8) Sara Marie Pedersdatter Hjelm 5
9) Jeppe Pedersen Hjelm 3.
Første ægteskab med Lorents Clausen [Torbygger], skifte 27.6.1742 lbnr.156. B:
1) Claus Lorentsen
2) Terkild Lorentsen 20
3) Laurids Lorentsen 18
FM: Hans Jacobsen, farver.
Arv efter første mands bror Terkild Clausen Torbrygger, skifte 12.11.1742.
Afdøde døde 11.2.1757.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1751-1772, fol.380).

178 Margrethe Iversdatter i Kolding. 19.2.1759.
E: Johan Christian Jensen, pottemager. B:
2) Jens Johansen 7
3) Henrik Johansen 5
4) Iver Johansen 3.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Henriksdatter 9.
FM: Jochum Jacobsen.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1751-1772, fol.422).

179 Mads Thomsen i Kolding. 10.8.1759.
E: Anne Marie Henriksdatter. LV: Christian Sams. A:
1) bror Hans Thomsen, [skipper i Kolding], død. 4B:
a Thomas Hansen, præst i Torsted [i Hind herred], død [1752]. 2B:
1 Anne Cathrine Thomasdatter 13
2 Anne Malene Thomasdatter 10.
FM: morbror Hans Jacobsen, farver i Kolding
b Malene Hansdatter g.m. Jørgen Haahr, begge døde. 3B:
1 Hans Haahr, farver i Vejle
2 Søren Haahr, student
3 Dorthe Cathrine Haahr, død, var g.m. Hans Bruun i Gudsø mølle. 2B:
x Jørgen Hansen Bruun 5
y Frederik Hansen Bruun 2
c Inger Hansdatter g.m. [Frederik Frandsen] Krag, præst i Kolding Hospital
d Mette Hansdatter, død, var g.m. Christoffer Møller, tømrer i Børkop mølle. 1B:
1 Frands Møller 15
2) bror Peder Thomsen, død. 5B:
a Thomas Pedersen, død. 1B:
1 Peder Thomsen i Strandhuse
b Henrik Pedersen, død.2B:
1 Peder Henriksen 17
2 Anders Henriksen 15, i Gudsø
c Hans Pedersen i Strandhuse, død. 4B:
1 Kirsten Hansdatter 16
2 Hans Hansen 12
3 Thomas Hansen 9
4 Peder Hansen 5
d Inger Pedersdatter g.m. Henning Hansen i Strandhuse
e Birgitte Pedersdatter g.m. en dragon i Holsten
3) søster Maren Thomasdatter, død, var g.m. Jens Just på Lyng ved Snoghøj. 4B:
a Anne Jensdatter g.m. en sergent
b Bodil Jensdatter gift i Lyng ved Snoghøj
c Anne Cathrine Jensdatter 24
d Maren Jensdatter 20.
Afdøde døde 18.3.1759.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1751-1772, fol.431).

180 Mathias Jansen Alm, ugift bagersvend i Kolding. 17.8.1759.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Stockholm i Sverige.
Afdøde døde 27.4.1759.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1751-1772, fol.484B).

181 Cathrine Lauridsdatter i Kolding. 5.11.1759.
E: Thomas Thomsen. A:
1) bror, død. 3B:
a Ramus Rasmussen i Kolding
b Anders Rasmussen, artillerikusk i Holsten
c Karen Rasmusdatter, uvist hvor.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1751-1772, fol.482).

182 Johan Christian Jensen, pottemager i Kolding. 10.4.1760.
E: Inger Nielsdatter. LV: Christen Hansen. B:
4) søn, nyfødt, der døde.
Første ægteskab med Margrethe Iversdatter, skifte 19.2.1759 lbnr.178. B:
1) Jens Johansen 8
2) Henrik Johansen 6
3) Iver Johansen 4.
FM: Peder Kobbersmed i Kolding.
Afdøde døde 24.1.1760.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1751-1772, fol.480).

183 Maren Pedersdatter Qvist i Kolding. 17.8.1761.
E: Johan Pedersen Møller, skrædder. A:
1) bror, død. 2B:
a Peder Jørgensen, matros
b Anne Jørgensdatter g.m. Niels Poulsen, matros i København.
Afdøde døde 17.7.1761.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1751-1772, fol.500B).

184 Jens Nielsen, kyrasser i Kolding. 2.8.1762.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Niels Jacobsen. B:
1) Niels Jensen 10
2) Marie Anne Jensdatter 7½.
FM: Anders Bøgvad.

185 Peder Meyer og hustru Anne Kirstine Knudsdatter i Kolding. 22.11.1762.
Hans A:
1) Anne Barbara Hansdatter, der døde 6.11.1762, [skifte 24.1.1763 lbnr.680]. E: Johan Rasmussen, hattemager. [Af første ægteskab] 1B:
a Jens Iversen 18.
Hendes A:
1) halvbror Bertel Jørgensen i Fredsted i Starup sogn.
Begge ægtefæller døde 5.11.1762.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1751-1772, fol.568).

186 Bertel Sivertsen, rebslager i Kolding. 2.12.1763.
E: Anne Sofie Sørensdatter. LV: Laurids Bruun. B:
1) Mette Cathrine Bertelsdatter 8
2) Frederikke Bertelsdatter 6
3) Sidsel Johanne Bertelsdatter 4.
FM:
1 Anders Puch
2 Hans Andersen.
(Skifte efter afdødes far lbnr.187 er vedlagt).

187 Sivert Rebslager i Kolding. 24.2.1759.
E: Sidsel Johanne Hansdatter. LV: Jens Bruun.
Af første ægteskab B:
1) Bertel Sivertsen, rebslager i Kolding.
(Dette skifte vedlagt lbnr.186).

188 Peder Hansen Helt i Kolding. 27.5.1767.
E: Anne Skammelsdatter. LV: Thomas Gotfredsen. B:
1) Hans Pedersen 9
2) Henrik Pedersen 7
3) Anne Pedersdatter 4.
FM:
1 Jørgen Jensen, handskemager
2 Anders Hansen, feldbereder.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1751-1772, fol.577B).

188A Rasmus Nielsen Tved, [skrædder] i Kolding. 20.2.1769.
E: Mette Christensdatter. LV: Hans Jacobsen. B:
1) Mads Peder Rasmussen 11
2) Niels Rasmussen 8
3) Hans Rasmussen 3.
FM:
1 Hans Nielsen Stub
2 Frands Iversen Orm.
Afdøde døde 19.12.1768.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.609).

189 Anders Østrup i Kolding. 24.2.1769.
E: Marie Hansdatter. A:
1) søskendebarn Kirsten Hansdatter g.m. Poul Utegt i Kolding.

190 Anne Skammelsdatter i Kolding. 8.9.1769.
Enke efter Peder Hansen Helt, feldbereder, skifte 27.5.1767 lbnr.188. B:
1) Hans Pedersen Helt 11
2) Henrik Pedersen Helt 7½, der døde. Skifte 6.9.1770 i protokollen 1751-1772 fol.636
3) Anne Pedersdatter Helt 7.
FM:
1 Jørgen Jensen, handskemager
2 Anders Hansen.
Afdøde døde 30.8.1769.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1751-1772, fol.626).

191 Johanne Christensdatter i Kolding. 23.1.1778.
E: Jeppe Hansen, post. B:
1) Else Marie Jepsdatter 19.
Afdøde døde 31.12.1777.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.109).

192 Karen Mortensdatter i Kolding. 8.5.1778.
E: Peder Nielsen, snedker. B:
1) Kirsten Pedersdatter 10.
FM: Niels Heerup, skomager.
Afdøde døde 4.4.1778.


Kolding Byfoged
Originale skiftebreve
1771 - 1773
B 74 - 285

193 Silio Frich, købmand i Kolding. 24.4.1771.
Enke efter Karen Hansdatter Høgsbro. B:
1) Karen Frich 11
2) Hans Nikolaj Frich 4.
FM: morbror Hans Christian Høgsbro, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 2.12.1768, indført i skifteprotokollen 1751-1772 fol.636B.
Arv i boet efter afdødes bror Ulrik Frich, skifte 31.1.1765, til B:
1) Magdalene Frich 15
2) Karen Frich 11
3) Niels Møller Frich 10.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.35B).


Kolding Byfoged
Originale skiftebreve
1774 - 1777
B 74 - 286

194 Mads Christensen Paaby, rådmand, samt by- og rådstueskriver i Kolding, der døde 22.2.1774.
E: Anne Christine Ammitsbøl. LV: [Johan] From, amtsforvalter. B:
1) Hans Paaby over 40, rådmand samt by- og rådstueskriver i Kolding
2) Anne Kirstine Paaby g.m. Ravn, løjtnant i Kolding
3) Helene Paaby, død, var g.m. Simonsen, degn og organist i Møgeltønder. 2B:
a Anne Sofie Simonsen 19
b Hans Bartholin Simonsen 14
4) Bodil Margrethe Paaby
5) Dorthe Marie Paaby
6) Lorents Peder Paaby 26.


Kolding Byfoged
Originale skiftebreve
1780 - 1789
B 74 - 287

195 Anne Frederiksdatter i Kolding. 1.6.1782.
Enke efter Hans Nielsen.
Hans A:
1) mor Inger Knudsdatter, der har avlet afdøde uden ægteskab
2) morbror Niels Knudsen i Nørre Bjert, død. 3B:
a Frederik Nielsen, død. 1B:
1 Gertrud Frederiksdatter g.m. Johan Dogger, portner på Koldinghus
b Jens Nielsen i Herslev Højrup. 3B:
1 Mette Jensdatter g.m. Peder Ottesen
2 Karen Jensdatter
3 Karen Jensdatter
c Jacob Nielsen, i militærtjeneste.
Hendes A:
1) søster Maren Frederiksdatter, enke på stedet
2) søster Karen Frederiksdatter på Sjælland, død.1B:
a Kirsten.
Afdøde døde 2.4.1780.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.200B).

196 Kirsten Henriksdatter i Kolding. 22.12.1782.
Enke efter Jørgen Nielsen, snedker.
Testamente af 22.12.1774.
Hans A:
1) søster Sidsel Nielsdatter, død. E: Claus Jepsen, smed, nu i Ørum. 1B:
a Anne Kirstine Clausdatter 24.
FM: morbror Jørgen Nielsen, snedker.
Hendes A:
1) søster Lene Henriksdatter, død, var g.m. Niels Jensen, hattemager. 1B:
a Ursula Marie Nielsdatter g.m. Oluf Christensen i Kolding
2) halvbror Jørgen Henriksen i Bukslund Melby sogn i Flensborg amt, død. 3B:
a Anne Jørgensdatter 18
b Henrik Jørgensen 16
c Ingeborg Jørgensdatter 13
3) halvsøster Maren Henriksdatter, død, var g.m. Jacob Christensen i Grumtoft [Grundhof] ved Langballe å i Flensborg amt. 1B:
a Peder Jacobsen 18.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.193B).

197 Maren Frederiksdatter, 80 år gammel i Kolding. 20.4.1786.
Enke. B:
1) Otto Frederiksen på Sjælland, død uden børn
2) Hans Frederiksen, rytter og sadelmager i Kolding, død. 2B:
a Henrik Hansen, døbt Kolding 6.6.1755
b Anne Hansdatter, døbt Kolding 24.3.1758, g.m. Oluf Christensen i Transbøl i Horne sogn.
Arv efter afdødes søster Anne Frederiksdatter, skifte 1.6.1782, enke efter Hans Nielsen, som eneste arving.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.353).

198 Mette Teilmann i Kolding. 21.8.1786.
Enke efter Nikolaj Hansen, regimentsskriver. B:
1) Christian Hansen i København, død. 2B:
a Mette Marie Hansen 21
b Nikolaj Hansen 19.
Afdøde døde 12.6.1785.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.322).

199 Mette Cathrine Nielsdatter [Knabe], der døde 4.12.1786.
E: Laurids Aagaard.
Første ægteskab med Johan Peder Flor, værtshusholder i Kolding, skifte 17.5.1786 lbnr.893. B:
1) Hedvig Marie Flor 10.
FM: født værge Peder Sørensen, feldbereder i Kolding.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.358).

200 Else Jepsdatter i Kolding. 6.7.1787.
E: Jens Jacobsen Haahr. B:
1) Mette Jensdatter g.m. Hans Jessen, vognmand i Kolding
2) Gertrud Jensdatter 19
3) Maren Jensdatter 17.
Registrering 28.11.1786.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.366B).

201 Birthe Henriksdatter i Kolding. 9.11.1787.
Enke efter Bertel Mikkelsen Lind, snedker. B:
1) Mikkel Bertelsen Lind 27, der døde 9.10.1786
2) Anne Bertelsdatter 18.
FM: Christen Sørensen Munch.
Afdøde døde 29.9.1786.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.386).

202 Jens Duche i Kolding. 12.11.1787.
E: Mette Jensdatter. LV: Henrik Puch, rebslager. Følgende menes at være arvinger, men uvist hvordan A:
1) Jens Ravn i Kolding
2) Anders Pedersen i Nebel
3) Christen Pedersen i Borlev [i Øster Starup sogn].
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.390).

203 Christen Nielsen Bundsgaard, slagter i Kolding. 4.12.1787.
E: Cathrine Hermansdatter. B:
1) Godske Christensen Bundsgaard
2) Niels Christensen Bundsgaard.
Desuden nævnes:
1 enkens far Herman Hermansen i Skovrup
2 enkens søster Dorthe Hermansdatter g.m. Mikkel Pedersen Skov i Sommersted.
Afdøde døde 5.6.1786.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.462B, 481).
(Sml. lbnr.821).

204 Kirsten Pedersdatter i Kolding. 17.12.1787.
E: Thomas Jørgensen. B:
1) Thomas Thomsen 6 mdr.
Afdøde døde 22.5.1787.

205 Peder Olufsen, ugift tjenestekarl i Kolding. 22.12.1787.
A:
1) bror Søren Olufsen i Store Velling ved søn Oluf Sørensen sst.
2) bror Niels Olufsen i Torup i Hedensted på Williamsborg gods
3) søster Kirsten Olufsdatter i Fredericia ved søn Oluf Nielsen sst.
4) bror Mads Olufsen, død. 4B:
a Niels Madsen i Skærup
b Oluf Madsen ved Horsted skov
c Dorthe Marie Madsdatter g.m. Peder Nielsen i Velling
d Karen Madsdatter i Fredericia.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.396).

206 [Cathrine] Marie Pedersdatter i Kolding. 27.2.1788.
Enke efter Bonde Hansen. A:
1) halvbror Casper Christensen i Roved i Store Anst sogn, død. 4B:
a Bodil Caspersdatter g.m. Hans Jensen i Bække
b Christen Caspersen 17, tjener i Kragelund i Bække sogn
c Anne Caspersdatter g.m. Anders Pedersen, smed i Spjarup i Egtved sogn
d Karen Caspersdatter 23.
FM: Peder Halvorsen Søborg i Kolding.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.416B).

207 Karen Lauridsdatter i Kolding. 18.6.1788.
E: Niels Hansen Eltang, skomager. A:
1) søster g.m. Peder Lund i Flensborg.
Afdøde døde 24.3.1788.

208 Johan Rix, skoflikker i Kolding. 27.10.1788.
E: Anne Marie Gabrielsdatter. B:
1) Gabriel Rix 35, skomager i Kolding
2) Johan Christian Rix 30, skomager i Odense
3) Jochum Rix 23, skomagersvend i Haderslev.
Afdøde døde 11.4.1787.
Vedlagt kontrakt af5.8.1765 mellem enkemanden og dennes mor Anne Nielsdatter med arv til hans 2 søstre:
1 Bodil Kirstine Hansdatter
2 Maren Hansdatter.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.421).

209 Niels Jensen Møller, snedker i Kolding. 17.11.1788.
E: Maren Thomasdatter. B:
1) Thomas Nielsen Møller 10
2) Jens Nielsen 8
3) Christian Nielsen 6
4) Poul Nielsen 2½.
FM: Niels Jensen, hattemager.
Aftægtskontrakt af 15.12.1785 for enkens mor Maren Jensdatter.
Afdøde døde 13.6.1787.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.437).

210 Mette Steffensdatter i Kolding. 30.7.1789.
E: Oluf Jensen.
Testamente af 12.2.1788. A:
1) bror Iver Steffensen, død. 1B:
a Niels Iversen i Herslev
2) søster Karen Steffensdatter, død. 4B:
a Jens Andersen i Skærup
b Poul Andersen i Børkop
c Kirsten Andersdatter, død. 3B:
1 Thomas Pedersen
2 Anders Pedersen
3 Karen Pedersdatter
d Karen Andersdatter g.m. Christen Hansen i Almind
3) halvbror Jeppe Steffensen, død. 3B:
a Steffen Jepsen i Skanderup
b Johan Jepsen i Lejrskov
c Johanne Jepsdatter, død. 2B:
1 Jørgen Andersen
2 Mette Magdalene Andersdatter
4) halvsøster Kirsten Steffensdatter.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.430, 490B).

211 Anne Margrethe [Pedersdatter] i Kolding. 1.10.1789.
Enke efter Hans [Jørgensen] Waltersdorph, [død 25.11.1784]. B:
1) Peder Hansen Waltersdorph, skomager i Odense
2) Jørgen Waltersdorph 24, skomagersvend i Kolding
3) Cathrine Waltersdorph 18
4) Andreas Hansen Waltersdorph 10.
FM:
Hans Christian Møller, skomager.
Afdøde døde 21.4.1788.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1771-1789, fol.492).

212 Nikolaj Mørch i Kolding. 22.12.1789.
E: Hedvig Pedersdatter. LV: Peder Worch i Kolding. B:
3) Steffen Mørch 22, student, på Nielsbygård
4) Agathe Marie Mørch 16.
FM: Zacharias Eriksen, bendrejer i Kolding.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christian Mørch, hofmester hos amtmand Scheel i Christiania i Norge
2) Ingeborg Elisabeth Mørch 28, der ægter Peder Hoff, skrædder i Kolding.
Afdøde døde 25.4.1788.Kolding Byfoged
Originale skiftebreve
1787 - 1790
B 74 - 288

213 Maren Mikkelsdatter i Kolding. 28.12.1790.
Enke efter Mads [Pedersen] Møller til Lerbæk [i Hover sogn] og Højgård [i Grejs sogn, død 1748]. B:
4) Karen Møller g.m. [Hans Lauridsen] Bruun, præst i Ikast.
Første ægteskab med Peder Hvas, forpagter på Lerbæk og Højgård, [død 15.8.1742]. B:
1) Mikkel Hvas, købmand i Hamborg
2) Niels Hvas til Ballegård [i Falslev sogn]
3) Peder Hvas, vanvittig.
Afdøde døde 11.4.1787.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.13, 35, 39, 43).


Kolding Byfoged
Originale skiftebreve
1790 - 1798
B 74 - 289

214 Gotfred Langen (Lanchen), skomager i Kolding. 5.5.1790.
E: Ida Kirstine Christensdatter. LV: Thomas Vorbasse, skomager. B:
1) Christiane Langen 30
2) Anne Barbara Langen g.m. Thomas Rasmussen, skipper
3) Anne Sybille Langen 23, i København
4) Christen Langen 18, skomagersvend.
Afdøde døde 7.6.1789.

215 Hans Nissen, tømrer i Kolding. 17.12.1790.
E: Sidsel Jørgensdatter. B:
1) Gunder Kirstine Hansdatter 12
2) Louise Hansdatter 10.
FM: morbror Niels Jørgensen.
Afdøde døde 5.1.1790.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.41B).

216 Laurids Pedersen, slagter i Kolding. 18.12.1790.
A: far Peder Lauridsen og hustru samt søskende.
Afdøde døde 6.1.1790.

217 Peder Poulsen og hustru i Kolding. 4.6.1791.
E: Sidsel Sander Nielsdatter.
Testamente af 12.3.1789. Hans A:
1) bror, død. 4B:
a Poul Jensen i Ejstrup
b Jeppe Jensen, national soldat i Fredericia
c Johanne Jensdatter i Kolding
d Anne Kirstine Jensdatter i Store Anst
2) bror, død. 1B:
a Kirsten Christensdatter g.m. Søren Svendsen i Rådvad
3) bror, død. 1B:
a Jens Engelbrechtsen i Fynslund i Lejrskov sogn
4) bror, død. 1B:
a Anders Jensen i Vester Nebel.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.50, 51B).

218 Søren Mathiassen, postrytter i Kolding. 18.6.1791.
Enken, der havde forladt afdøde for 5 år siden, uvist hvor. A:
1) søster Maren Mathiasdatter, skifte slut 22.7.1782, efter hvem der er arv
2) søster, død. 1B:
a Jesper Hansen i Kolding
3) søster Else Mathiasdatter i Styrtom [i Øster Løgum sogn] ved Åbenrå.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Maren Jørgensdatter
2 enkens søster Dorthe Jørgensdatter g.m. Søren Smed.
Afdøde døde 8.3.1790.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.41, 49, 52).

219 Frands Josef Knebel (Knepling), parykmager i Kolding. 22.6.1791.
E: Maren Pedersdatter Trane. LV: Peder Christian Thomsen, slagter. B:
1) Anne Cathrine Frandsdatter 1½.
FM: Rasmus Rasmussen, snedker.
Afdøde døde 10.9.1790.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.27, 29B, 45B, 47, 52B).

220 Bent Pedersen Hedensted, toldbetjent i Kolding. 17.9.1791.
A:
1) bror Jørgen Pedersen Winther i Årslev
2) bror Niels Pedersen
3) bror Søren Pedersen
4) bror Knud Pedersen
5) søster Maren Pedersdatter g.m. Frands Nielsen
6) halvbror Hans Vollesen i Askebjerg på Williamsborg gods
7) halvbror Jens Vollesen, død. 2B:
a Oluf Jensen i Kolding
b Søren Jensen, der tjener i Daugård på Williamsborg gods
8) halvsøster Anne Marie Vollesen, enke i et fiskerhus på Williamsborg gods.
Forsegling 3.10.1790.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.29B, 33B, 56B, 57B).

221 Jens Jensen Ladefoged, feldberedersvend i Kolding. 3.12.1791.
A:
1) søster Johanne Jensdatter, enke efter Iver Hansen, feldbereder i Kolding
2) søster Anne Jensdatter 39
3) søster Karen Jensdatter g.m. Christen Sørensen Munch i Kolding
4) søster Mette Marie Jensdatter g.m. Jørgen Møller, rytter i Åbenrå
5) halvbror Peder Hansen Ulf, der rejste til Norge for 25 år siden.
Afdøde døde 21.10.1790.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.32, 64, 70).

222 Margrethe Lucie Salto i Kolding. 27.12.1791.
Enke efter Josias Vissing. B:
1) Poul Vissing, på stedet
2) Anne Amalie Vissing g.m. Christen Christensen Møller i Kideris mølle [i Rind sogn] i Hammerum herred
3) Anne Dorthe Liebe [i Nørre Karstoft i Skarrild sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 16.11.1774 lbnr.605], var g.m. Poul Østergård i Klode mølle [i Kragelund sogn]. 5B:
a Margrethe [Birgitte] Poulsdatter
b Poul [Gotfred] Poulsen
c Charlotte [Amalie] Poulsdatter.
d Oluf [Secher] Poulsen
e Jens Poulsen
Afdøde døde 17.11.1790.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.36B, 73, 75).

223 Johanne Margrethe [Jørgensdatter] i Kolding. 31.12.1791.
Enke efter Adolf Walther. B:
1) Anne Marie Adolfsdatter i København, død, var g.m. Arentsen. B: nogle børn i København og nogle i Åbenrå.
Desuden nævnes Iver Rasmussen i Kolding som beslægtet.
Afdøde døde 19.5.1790.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.16, 42B, 73B).

224 Hannibal Immanuel Emil Højer, sadelmagersvend i Kolding. 31.12.1791.
Afdøde var søn af [Søren] Højer, prokurator i Vejle, skifte Vejle 17.2.1777 lbnr.291.
Afdødes stedmor [Sofie Charlotte Møller] lever i Vejle.
Arvinger angives ikke.

225 Hans Kølsen, afskediget korporal i Kolding. 16.8.1792.
A:
1) en bror på Lolland., død. 1B:
a Daniel Walbum, hattemagersvend i Haderslev.
Afdøde døde 21.2.1792.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.80B, 93B).

226 Johan Georg Fischer, garver i Kolding. 13.3.1793.
E: Karen Andersdatter Bøgvad. LV: stedfar Thomas Vorbasse, skomager.
Første ægteskab med Anne [Steffensdatter] Vorbasse, [skifte 18.9.1790 lbnr.959]. B:
1) Johan Christoffer Fischer 11.
FM: morbror Peder Vorbasse, grænsekontrollør.
Desuden nævnes:
1 enkens farfar Anders Bøgvad
2 enkens morbror Ditlev Graf, sadelmager.
Testamente af 13.2.1793.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.148, 149B, 153B, 157B, 162).

227 Gregers Thomsen Ulf, et barn i Kolding. 30.6.1795.
A:
1) mor Anne Marie Jensdatter g.m. Jens Andersen i Blåkærhus
2) halvsøster Ellen Marie Iversdatter g.m. Peder Nielsen i Haderslev
Afdøde havde arv efter Elisabeth Margrethe Lauridsdatter i Varde, skifte Varde 29.9.1792 lbnr.330, enke efter Niels Gregersen, [feldbereder i Varde, skifte 14.7.1790 lbnr.313].
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.239).

228 Arv i Kolding. 31.12.1796.
Madam Henningsen kræver arv efter den arv Oluf [Nielsen] Westphal, præst i Almind, skifte Brusk herred gejstlig 30.3.1772 lbnr.32 og [første] hustru Ottilie Birgitte Thomasdatter Galskyt,
havde efter hans forældre Niels Westphal, sejl- flag- og kompasmager ved søetaten i København, [skifte 12.8.1762] og Inger Cathrine Lauridsdatter Lund, [skifte 12.2.1792 lbnr.994] efter testamente af 11.1.1742.
Efter overstået fatalio appellationis 15.12.1798 fordeles arven til boets kreditorer.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.302, 344, 346B, 350, 356B, 365, 367B, 373, 397B).

229 Ditlev Jensen Kattrup, hestehandler på Stallerupgård i Harte sogn. 11.3.1797.
E: Anne Villadsdatter, der er fra forstanden. LV: Rasmus Rasmussen på Stallerupgård. B:
1) Maren Ditlevsdatter.
FM: Hans Lauridsen på Sandbjerggård.
Afdøde døde i Randers.

230 Henrik Joachim Dose, apotekersvend i Kolding, der døde 24.7.1798.
Testamente af 31.5.1794. A:
1) Eilschou, apoteker i Kolding's 5B:
a Anne Marie Eilschou
b Kirsten Eilschou
c Elisabeth Eilschou
d Christine Caroline Eilschou
e Christian Cornelius Eilschou
2) Didrik Olhuus, apotekersvend
3) Simon Dose, brændevinsbrænders 3 B:
a Anne Dorthe Dose
b Johan Peder Dose
c Søren Frederik Dose.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.361B, 364B, 374).

231 Cathrine Margrethe Hansen i Kolding. 25.12.1798.
Enke efter [Christian] Hadberg, hospitalsforstander i Kolding, [skifte 8.5.1790 lbnr.956]. B:
1) Christian Hadberg 14
2) Ove Hadberg 11.
FM: Jens Jacobsen, farver i Kolding.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.375B, 376B, 410B).


Kolding Byfoged
Originale skiftebreve
1799 - 1801
B 74 - 290

232 Maren Knudsdatter i Kolding, der døde 24.12.1799.
Enke efter Laurids Rasmus Hee, købmand. [begravet 27.4.1750].
Hans A:
1) søster Abelone Hee, født i Lemvig, død i Trelde, g.m. Christian Frederik Schafrath, skoleholder i Ferring og sidst underofficer. 1B:
a Casper Henning Schafrath, født i Ferring 1732, snedker i Fredericia, død. Universalarving efter testamente: Peder Nielsen, snedker i Kolding.
Hendes A:
Hendes testamente af 9.10.1766. A:
1) søskendebarn Else Cathrine Duche, [begravet Odense Knud 18.6.1782] g.m. Mathæus Sibbern, organist og urmager i Odense, [begravet Odense Knud 29.4.1775]. B:
a Marie Sibbern
b Margrethe Kirstine Sibbern
c Abel Marie Sibbern.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1788-1800, fol.411, 412B, 415, 421B).


Kolding Byfoged
Skifteprotokol
1681 - 1701
B 74 - 200

233 Mette Pedersdatter i Kolding. 3.3.1683, fol.1B.
E: Hans Pedersen. tømrer. A:
1) bror Hans Pedersen, købmand
2) søster Karen Pedersdatter,
samt øvrige søskende.
Forsegling 2.11.1681.

234 Sofie Nielsdatter i Kolding. 24.5.1683, fol.4B.
E: Jørgen Pedersen Nådler, købmand. B:
1) Peder Jørgensen, under 16år
2) Maren Jørgensdatter, under 16 år.

235 Anne Jensdatter Fly i Kolding. 4.6.1683, fol.6B.
E: Niels Hansen, købmand. B:
1) Kirsten Nielsdatter, under 16 år.
FM:
1 morbror Jens Jensen Fly
2 morbror Hans Jensen Fly.

236 Maren Sørensdatter i Kolding. 19.5.1683, 7B:
E: Rasmus Anders, byens tjener. B:
2) Just Rasmussen
3) Hans Rasmussen
samt
1) Dorthe Sejersdatter.

237 Maren Hansdatter i Kolding. 16.1.1684, fol.11.
E: Mikkel Koch. B:
1) Thomas Mikkelsen
2) Hans Mikkelsen
3) Anne Mikkelsdatter
4) Kirsten Mikkelsdatter.

238 Steffen Christensen, rådmand og hustru Anne Lasdatter i Kolding. 10.3.1684, fol.11.
Hans A:
1) bror Søren Christensen, rådmand i Bogense. B:
a Gertrud Sørensdatter g.m. Niels Nielsen Basse, byfoged i Bogense
b Thomas Sørensen
c Else Sørensdatter
d Karen Sørensdatter
2) søster Mette Christensdatter, enke efter Peder Kyd ved søn Jeppe Pedersen Kyd
3) søster Dorthe Christensdatter, død, var g.m. Peder [Christensen Marrebæk], præst i Vorbasse og Grene, [død 1663]. 6B:
a Christen Pedersen Vorbasse
b Sidsel Pedersdatter g.m. Hans Henriksen [Koch], successor i Vorbasse og Grene
c Maren Pedersdatter g.m. Hans Gaas i Adserbøl
d Karen Pedersdatter g.m. Steffen, degn i Vorbasse
e Mette Pedersdatter g.m. Jens Christensen ved Lindknud kirke
f Else Pedersdatter
4) søster, død. B:
a Hans Mikkelsen, overformynder i Kolding
b Karen Mikkelsdatter, enke efter David Schrøder
c Dorthe Mikkelsdatter g.m. Daniel Nielsen, kobbersmed
d Bodil Mikkelsdatter g.m. Thomas Feldbereder
e Maren Mikkelsdatter, død, 1B:
1 Karen Lauridsdatter.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Jens Jørgensen Haahr, skifte 9.3.1655 lbnr.46]. B:
1) Las Jensen Bonum, død. 1B:
a Maren Lasdatter ved stedfar Morten Hansen i Kolding.
FM: Jens Jensen Fly.

239 Abelone Hansdatter i Kolding. 10.9.1684, fol.16.
A: Søren Jensen, murer. A:
1) søster ved Steffen Nielsen i Bramdrup
2) søster Else Jensdatter g.m. Christen Christensen i Odense
3) søster Anne Jensdatter i Bramdrup
4) bror Christen Jensen i Trondhjem., død for 6 år siden, Uvist om børn.
Usikkerhed om:
afdøde skulle hedde Abelone Jensdatter
eller om arvingerne er søskendebørn.

240 Oluf Bertelsen, sporemager i Kolding. 16.10.1684, fol.16B.
E: Anne Hansdatter. LV: Johan Henriksen i Kolding. A:
1) bror Poul Bertelsen på Lolland, død. 1B:
a Bertel Poulsen
2) bror Thue Bertelsen i Harte, død. 2B:
a Ellen Thuesdatter, i København
b Mette Thuesdatter, død. 2B:
1 Birgitte Madsdatter
2 Bodil Madsdatter.

241 Maren Jørgensdatter i Kolding. 17.10.1684, fol.17B.
E: Mads Hansen, væver. B:
1) Maren Madsdatter
2) Kirsten Madsdatter.

242 Bodil Lauridskone i Kolding. 17.10.1684, fol.17B.
Arvinger angives ikke.

243 Jens Sørensen, buntmager og hustru Anne Jensdatter i Kolding. 12.1.1685, fol.18.
Arvinger angives ikke.

244 Niels Slotsportner i Kolding. 31.1.1685, fol.18.
E: Anne Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

245 Thomas Rasmussen i Kolding. 3.2.1685, fol.18.
E: Karen Mortensdatter. LV: Mathias Pedersen. B:
1) Kirsten Thomasdatter
2) Karen Thomasdatter.

246 Peder Andersen, vadrider i Kolding. 30.3.1685, fol.19.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Malte Pedersen.
Første ægteskab med [Karen], skifte 17.5.1681 lbnr.98. B:
1) Anders Pedersen
2) Maren Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter
4) Kirsten Pedersdatter
5) Karen Pedersdatter.
FM:
1 Jens Hansen, snedker
2 Niels Rasmussen, hummelfører
3 Morten Olufsen
4 Anders Jørgensen, hattemager
5 Anders Jørgensen Lybsk.

247 Morten Jensen i Kolding. 27.4.1685, fol.20B.
E: Maren Jepsdatter. LV: Peder Laugesen. B:
1) Mette Mortensdatter, under 16 år
2) Johanne Mortensdatter, under 16 år.

248 Maren Nielsdatter Juul i Kolding. 4.4.1685, fol.21.
E: Mads Thomsen Berg. B:
1) Thomas Madsen Berg
2) Mette Madsdatter Berg
3) Maren Madsdatter Berg
4) Anne Madsdatter Berg,
alle under 16 år.
FM: farbror Hans Thomsen Berg.

249 Morten Pedersen, rådmand i Kolding. 19.11.1685, fol.27B.
E: Margrethe Jensdatter Kofoed. LV: Jørgen Pedersen Kofoed i Hvilsted, skriver i Hads herred. B:
1) Jens Mortensen
2) Peder Mortensen
3) Dorthe Johanne Mortensdatter
4) Anne Mortensdatter
5) Martha Marie Mortensdatter.
Sølvkande med navne: Hans Pedersen og Dorthe Poulsdatter.

250 Hans Hansen Mouridsen, rådmand og købmand i Kolding. 17.12.1685, fol.44B.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Hans Hansen Mouridsen
2) Hans Hansen Bruun
3) Niels Hansen Mouridsen
4) Peder Hansen Mouridsen
5) Kirsten Hansdatter g.m. Johan Ravn i Kolding
6) Maren Hansdatter.

251 Anne Mortensdatter i Kolding. 31.3.1685, fol.54.
Enke efter Bertel Hansen, skomager. B:
1) Morten Bertelsen
2) Søren Bertelsen
3) Maren Bertelsdatter.

252 Sidsel Mikkelsdatter i Kolding. 22.4.1685, fol.54.
A:
1) bror Søren Mikkelsen, glarmester, [skifte 28.7.1656 lbnr.65]. 1B:
a Mikkel Sørensen, der var udenlands i den sidste svenske fejde, nu uvist hvor. FM: stedfar Christen Hansen Møller
2) bror Poul Mikkelsen, skrædder i Middelfart, død. 1B:
a Margrethe Poulsdatter, død. 1B:
1 Margrethe Jensdatter
3) bror Jens Mikkelsen, skrædder, død. 1B:
a Margrethe Jensdatter.

253 Christen Pedersen, klejnsmed i Kolding. 17.6.1685, fol.54B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jørgen Andersen, byskriver.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens bror Oluf Christensen i Gelballe.

254 Maren i Kolding. 5.11.1685, fol.54B.
Enke efter Steffen Snedker.
Arvinger angives ikke.

255 Henrik Minche i Kolding. 30.3.1686, fol.55.
E: [Navn angives ikke]. LV: Knud Bertelsen.
Arvinger angives ikke.

256 Thomas Jensen i Kolding. 11.5.1686, fol.55B.
Enkemand. B:
1) Henrik Thomsen
2) en søn
3) Margrethe Thomasdatter
4) en datter g.m. Søren Orbens.

257 Hans Albertsen, kandestøber i Kolding. 21.10.1686, fol.55B.
E: [Karen Mikkelsdatter].
Arvinger angives ikke.
Sml.lbnr.291.

258 Grummesen i Kolding. 16.12.1686, fol.56.
E: Birthe Anchersdatter. LV: Mads Thomsen Berg. A:
1) bror Jens Grummesen i Varde
2) bror Thomas Grummesen i Lund Hersted?
3) søster Birthe Thomasdatter g.m. Hans Hansen i Allerslev
4) søster Maren Thomasdatter.
Afdøde døde 15.11.1686.

259 Elias Davidsen, vadrider i Kolding. 21.2.1687, fol57.
A:
1) mor, der lever, nu g.m. Christen Andersen i Landskrona.
Forsegling 28.8.1686.

260 Jens Nielsen, rådmand i Kolding. 6.5.1687, fol.58B.
E: Bodil Frederiksdatter. LV: Jørgen Pedersen Nådler, købmand. A:
1) en søster, der formenes at være død, da de ikke har hørt fra hende i 27 år. Derfor arver i stedet A:
1) Peder Hansen i Sønder Bjert
2) Claus Hansen i Grønninghoved [i Vejstrup sogn]
3) Peder Hansen i Sølund.
Disse tre søskende er afdødes søskendebørn.
Forsegling 6.4.1687.

261 Gyritte Pedersdatter i Kolding. 30.7.1687, fol.60.
E: Hans Luffe, feldbereder.
Af første ægteskab B:
1) Mette Jepsdatter i København
2) Peder Jepsen Lybsk i København
3) Niels Jepsen i Horsens, død. E: Else Christensdatter. 3B:
a Gyritte Nielsdatter
b Bodil Nielsdatter
c Karen Nielsdatter.
Forsegling 27.6.1687.

262 Hylleborg Hansdatter Risbøl i Kolding. 24.2.1688, fol.61.
E: Jens Christensen. A:
1) moster Sofie Christensdatter g.m. Niels Hermansen/Termandsen (de første bogstaver dækket på filmen)
2) moster Dorthe Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Esbjerg
3) søskendebarn Maren Pedersdatter g.m. Hans Andersen i Strandby
4) søskendebarn Christen Pedersen Risbøl
5) søskendebarn Mathias Pedersen Risbøl
6) søskendebarn Søren Pedersen Risbøl
7) søskendebarn Jørgen Pedersen Risbøl
8) søskendebarn Anders Pedersen Risbøl
9) søskendebarn Mads Ebbesen i Hovborg
10 søskendebarn Peder Ebbesen i Hovborg
11) halvsøskendebarn Jacob Andersen i Gesten
12) halvsøskendebarn, død. 1B:
a Maren Dinesdatter i Ovslund (Overlund?)
13) halvsøskendebarn g.m. Iver Lauridsen i Gesten
14) halvsøskendebarn g.m. Anders Hansen i Gesten
15) halvsøskendebarn g.m. Jørgen Smed i Gesten.

263 Peder Clausen i Kolding. 2.5.1688, fol.62.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: far Laurids Pedersen, snedker. B:
1) Maren Pedersdatter.
Afdøde døde i København
Forsegling 10.1.1688.

264 Hartvig Knudsen, ugift i Kolding. 2.8.1687, fol.62B.
Af arvinger angives A:
1) brorsøn Knud Pedersen i Nyborg.

265 Kirsten Hansdatter i Kolding. 31.3.1688, fol.63.
E: Andreas Sværdfeger.
Arvinger angives ikke.

266 Anne Bertelsdatter i Kolding. 12.7.1688, fol.63B.
Enke efter Hans Nielsen Oddersted. B:
2) Mette Hansdatter g.m. Thomas Mortensen i Fredericia.
Af første ægteskab B:
1) Hans Markussen i Fredericia.
Desuden nævnes Hans Nielsen Oddersteds brorsøn Mikkel Hansen Bonde i Oddersted.

267 Daniel Christensen Kruchow, købmand i Kolding. 8.6.1688, fol.64B.
E: Anne Jensdatter. LV: svoger Knud Bertelsen. B:
1) Christen Danielsen
2) Margrethe Danielsdatter
3) Anne Danielsdatter.
FM: Jens Pedersen, skrædder.
Registrering 27.4.1686.

268 Mads Tønnesen, skrædder i Kolding. 16.8.1688, fol.66.
Arvinger angives ikke.

269 Maren Bertelsdatter i Kolding. 29.11.1688, fol.66B.
E: Anders Knudsen, buntmager. B:
1) Knud Andersen
2) Hans Andersen
3) Bertel Andersen
4) Kirsten Andersdatter
5) Mette Andersdatter.

270 Maren i Kolding. 5.2.1689, fol.67B.
Enke efter Peder Ladefoged.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.272).

271 Maren Nielsdatter i Kolding. 8.3.1689, fol.67B.
E: Hans Bertelsen. A:
1) søster Karen Nielsdatter, død. E: Gravers Jepsen i Bobøl [i Føvling sogn] i Malt herred. 3B:
a Søren Graversen
b Else Graversdatter
c Anne Graversdatter.

272 Joen Pedersen skrædder i Kolding. 12.4.1689, fol.69.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Knud Bertelsen Rebech. B:
1) Niels Joensen
2) Peder Joensen
3) Dorthe Joensdatter
4) Maren Joensdatter
5) Anne Joensdatter.
Desuden nævnes afdødes mor Maren, (skifte 5.2.1689 lbnr.270), enke efter Peder Ladefoged.

273 Hans Mikkelsen, købmand og hustru Maren Jørgensdatter i Kolding. 27.6.1689, fol.70B, 149.
B:
2) Karen Hansdatter g.m. Hans Thomsen, købmand i Vejle
3) Johanne Hansdatter, der døde, skifte 22.2.1692
4) Jørgen Hansen
5) Mikkel Hansen
6) Steffen Hansen.
FM: Jeppe Pedersen Kyd i Kolding.
Hendes første ægteskab med Niels Bertelsen, skifte 20.7.1663. B:
1) Niels Nielsen.

274 Maren Nielsdatter i Kolding. 19.6.1689, fol.80B.
E: Niels Andersen. B:
1) Johanne Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter
3) Trine Nielsdatter
4) Johanne Nielsdatter
5) Maren Nielsdatter.
FM:
1 morfar Niels Mikkelsen
2 morbror Niels Nielsen.

275 Niels Hummelfører i Kolding. 21.6.1689, fol.82.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Niels Andersen Bøgvad. B:
1) Rasmus Nielsen
2) Laurids Nielsen
3) Niels Nielsen
4) Kirsten Nielsdatter.
FM: Niels Jensen.

276 Conrad Tobiassen Recke, feldbereder i Kolding. 15.10.1789. fol.83.
Enkemand efter Karen, død 28.5.1689.
Hans A:
1) bror Casper Recke, soldat i Hessen
2) søster, død. 3B:
a Johan Tobias Marqvard i København
b Conrad Koch i Kassel
c Sofie Koch i Kassel.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Conrad Bidorph, skifte 4.1.1661. B:
1) Hans Conradsen, feldbereder
2) Kirsten Conradsdatter g.m. Rasmus Rasmussen, sadelmager
3) Margrethe Conradsdatter.
Afdøde døde 12.6.1689.

277 Rasmus Pedersen, skomager og hustru Anne Jensdatter i Kolding. 22.6.1689, fol.91.
B:
1) Peder Rasmussen 7
2) Kirsten Rasmusdatter 5
3) Anne Rasmusdatter 2.
FM:
1 Jeppe Lassen, feldbereder
2 Tønnes Christensen, skrædder.

278 Iver Pedersen Skeel, rådmand i Kolding. 8.7.1689, fol.93B, 158:
E: Maren Iversdatter. LV: Jens [Sørensen] Lund, der ægter enken. B:
3) Iver Iversen 7
4) Jacob Iversen 6
5) Kirsten Iversdatter 2.
FM:
1 Anders Iversen [Bruun], præst i Herslev og Viuf
2 Bertel Iversen i Fredericia.
Første ægteskab med Kirsten Madsdatter, skifte 10.9.1680. B:
1) Søren Iversen Skeel 16, der døde i Irland 1691, skifte 15.3.1694
2) Peder Iversen Skeel 15.
FM: morbror Niels Madsen, købmand i Kolding.

279 Anne Brodersdatter, ugift i Kolding. 19.7.1689, fol.102B.
A:
1) mor Sofie [Andersdatter], enke efter Broder [Hansen], skomager. LV: Bonde Markussen
2) bror Anders Brodersen
3) søster Maren Brodersdatter.

280 Maren Jensdatter i Kolding. 20.7.1689, fol.104.
E: Tønnes Christensen, skrædder. B:
1) Maren Tønnesdatter 3.

281 Else Sørensdatter i Kolding. 22.7.1689, fol.106.
E: Giefke Mathiassen, skomager. B:
2) Mathias Giefke 1½.
Skifte efter afdødes første mand 2.5.1683. B:
1) Thomas Mikkelsen, under 16 år.

282 Morten Hansen Hejring i Kolding. 27.8.1689, fol.108.
E: Gertrud Jensdatter Bonum. B:
1) Hans Mortensen 5
2) Laurids Mortensen 1½.
FM:
1 Mikkel Jespersen i Rushave
2 Jens Grøn i Jerlev.
Skifte efter enkens første mand 14.1.1677. Arv til B:
1) Maren Lauridsdatter
2) Anne Lauridsdatter, død, efter hvem, der er arv.

283 Anne Jensdatter i Kolding. 2.12.1689, fol.110.
E: Bonde Markussen. B:
1) Gye Bondesdatter 3.
FM: morfar Søren Lund.

284 Niels Ottesen, skomager i Kolding. 13.12.1689, fol.113.
E: Kirsten. LV: Niels Jensen, bådsmand. A:
1) bror Søren Ottesen
2) bror Christen Ottesen
3) søster Dorthe Ottesdatter
4) søster Maren Ottesdatter.

285 Mette [Christensdatter] i Kolding. 21.5.1690, fol.113B.
Enke efter Peder Kyd. B:
1) Jeppe Pedersen Kyd, købmand, der går i lige arv med sin datter B:
a Mette Jepsdatter Kyd, under 16 år.
FM: Bertel Udsen, som beslægtet.

286 Karen i Kolding. 17.3.1690, fol.117.
Enke efter Bernt Clausen. B:
1) Peder Berntsen, skoleholder
2) Jacob Berntsen
3) Jens Berntsen
4) Karen Berntsdatter.

287 Jørgen Pedersen Nådler, købmand i Kolding. 26.9.1690, fol.119B.
E: Lene Sørensdatter. LV: Christian Ridefoged. B:
1) Peder Jørgensen Nådler
2) Maren Jørgensdatter Nådler g.m. Bertel Udsen.
Arv i boet efter Bertel Udsens far Ude Bertelsen], skifte 10.4.1679 til B:
1 Bertel Udsen
2 Søren Udsen Haahr
3 Peder Udsen den ældre
4 Peder Udsen den yngre.
Forsegling 12.7.1690.

288 Jens Madsen Berg i Kolding. 9.10.1690, fol.130.
E: Margrethe Martinsdatter [From]. LV: Lorents Torberg, bartskær. B:
1) Martin Jensen Berg
2) Ellen Jensdatter Berg
3) Mette Jensdatter Berg
4) Kirsten Jensdatter Berg.
FM: Mads Thomsen Berg.
Registrering 20.1.1690.

289 Peder Borch, skrædder i Kolding. 18.12.1690, fol.132.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Mads Hansen, handskemager. B:
1) Peder Pedersen Borch 14.
FM: Knud Markussen.
Registrering 25.6.1690.

290 Hans Jepsen, snedker i Kolding. 18.1.1691, fol.134.
E: Anne Madsdatter. LV: Anders Knudsen, handskemager. B:
1) Jeppe Hansen, snedker
2) Mads Hansen, buntmager
3) Christen Hansen, snedker
4) Mads Hansen
5) Maren Hansdatter
6) Anne Hansdatter
7) Sidsel Hansdatter
8) Maren Hansdatter.

291 Karen Mikkelsdatter i Kolding. 11.3.1692, fol.135.
E: Hans Hansen, kandestøber. B:
6) Inger Hansdatter.
Første ægteskab med [Hans Albertsen, kandestøber, skifte 21.10.1686 lbnr.257]. B:
1) Albert Hansen Koch 22
2) Mikkel Hansen Koch
3) Hans Hansen Koch
4) Sara Hansdatter 19
5) Marie Hansdatter.
FM: Henrik Henriksen, snedker.

292 Use (Udse) Madsdatter i Kolding. 11.3.1692, fol.136.
E: Hans Sole. B:
1) Anne Hansdatter 7
2) Maren Hansdatter 2.
FM: Jens Basse.

293 Kirsten [Giefkesdatter] i Kolding. 14.10.1692, fol.138.
Enke efter Mathias [Mathiassen, skomager, skifte 7.3.1682 lbnr.105]. B:
1) Giefke Mathiassen
2) Thomas Mathiassen
3) Bernt Mathiassen
5) Johanne Mathiasdatter.
FM: farbror Christen Mathiassen.

294 Margrethe Jensdatter i Kolding. 19.1.1693, fol.142B.
E: Jacob Berntsen, pottemager. B:
1) Karen Jacobsdatter 1½
2) Bernt Jacobsen 10 uger.

295 Kirsten Jepsdatter i Kolding. 7.5.1691, fol.143B.
Enke efter Jens [Andersen],] rebslager. B:
2) [Maren Jensdatter, skifte 20.7.1689 lbnr.280]. E: Tønnes Christensen, skrædder. B:
a Maren Tønnesdatter
3) Anne Jensdatter g.m. [Rasmus Pedersen, skomager, skifte 22.6.1689 lbnr.277]. B:
a Peder Rasmussen
b Kirsten Rasmusdatter
c Anne Rasmusdatter.
Første ægteskab med [Las Jensen Hjarup, skifte 22.3.1660 lbnr.79]. B:
1) Jeppe Lassen, feldbereder.

296 Martin From, organist i Kolding. 15.2.1692, fol.146B.
E: Kirsten. B:
1) Margrethe From, enke efter Jens Madsen [Berg, skifte 9.10.1690 lbnr.288]
2) Elisabeth From g.m. Hans Buch, guldsmed.

297 Magdalene Andersdatter i Kolding. 31.1.1693, fol.150.
E: Laurids Clemensen, sadelmager. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter 6
2) Maren Lauridsdatter 4
3) Mette Cathrine Lauridsdatter 2.
FM: morfar Anders Jørgensen, hattemager.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter], skifte 10.8.1683 lbnr.109. Arv til B:
1) Karen Lauridsdatter.

298 Mads Madsen, borgmester i Kolding. 7.11.1692, fol.153.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Baltsersen, rådmand. B:
1) Mathias Madsen 19
2) Hans Madsen 16
3) Lorents Madsen 12.
FM:
1 Peder Jacobsen
2 Jacob Pedersen.
Bevilling til uskiftet bo af 30.1.1692.
Samfrændeskifte 7.11.1692.

299 Else [Jensdatter] i Kolding. 29.11.1693, fol.155B.
E: Christen Hansen Møller. B:
2) Anne Christensdatter g.m. Jens Madsen, pottemager.
Første ægteskab med [Søren Mikkelsen, glarmester, skifte 28.7.1656, lbnr.65]. B:
1) Mikkel Sørensen, som Polakkerne tog som krigsfange for 34 år siden.
Registrering 9.11.1693.

300 Hans Pedersen, tømrer i Kolding. 1.6.1694, fol.166B.
E: Mette Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.

301 Karen i Kolding. 24.3.1694, fol.224B.
E: Hans Andersen. B:
1) [Maren Hansdatter, skifte 31.8.1694 lbnr.307], var g.m. Jens Pedersen, rådmand, [skifte 31.1.1704 lbnr.123]. 4B:
a Poul Jensen
b Karen Jensdatter
c Peder Jensen
d Hans Jensen.
2) [Maren Bertelsdatter, skifte 29.11.1688 lbnr.269]. E: Anders Knudsen, buntmager. 5B:
a Knud Andersen
b Hans Andersen
c Bertel Andersen
d Kirsten Andersdatter
e Mette Andersdatter.

302 Malene Berntsdatter i Kolding. 24.11.1693, fol.230.
E: Frands Sørensen, skrædder. B:
1) Kirsten Frandsdatter 6
2) Maren Frandsdatter 4
3) Søren Frandsen 3.

303 Morten Olufsen, skibsbygger i Kolding. 23.8.1689. fol.239.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Bøgvad. B:
1) Bodil Mortensdatter 9
2) Hans Mortensen 7
3) Kirsten Mortensdatter 4
4) Maren Mortensdatter 1.

304 Mathias Pedersen i Kolding. 18.12.1690, fol.242B.
E: Margrethe [Vogler]. LV: Mads Christensen, bager. B:
1) Jochum Mathiassen, skræddersvend i Fredericia
2) Morten Mathiassen
3) Dorthe Mathiasdatter.
FM:
1 Hans Kandestøber
2 Mads Sørensen, bøssemager.
Enken og dennes søster Mette Vogler i Hamborg har arv efter deres farbror Morten Vogler.

305 Jacob Hansen Knude, klejnsmed i Kolding. 7.6.1695, fol.245.
E: Kirsten Andersdatter [Bruun]. LV: Lorents Torbrygger, bartskær. B:
6) Else Martha Jacobsdatter 6.
FM: Bernt Berntsen. glarmester.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jacobsen Knude, smedesvend
2) Else Jacobsdatter
3) Mette Jacobsdatter
4) Anne Jacobsdatter
5) Maren Jacobsdatter.
FM: Niels Jensen, rådmand.

306 Anne [Jensdatter] i Kolding. 29.6.1694, fol.267.
Enke efter Daniel [Christensen] Kruchow, [skifte 8.6.1688 lbnr.267]. B:
3) Christen Danielsen
4) Margrethe Danielsdatter
5) Anne Danielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Helene Olufsdatter
2) Anne Olufsdatter.
Desuden nævnes afdødes svoger Knud Bertelsen.

307 Maren Hansdatter i Kolding. 31.8.1794, fol.272.
E: Jens Pedersen, rådmand. B:
1) Poul Jensen 18
2) Karen Jensdatter 16
3) Peder Jensen 14
4) Hans Jensen 6.

308 Peder Lybsk i Kolding. 5.11.1691, fol.276.
E: Gertrud Mortensdatter. LV: Henrik Bech. B:
1) Peder Pedersen
2) Sidsel Pedersdatter
3) Karen Pedersdatter
4) Lisbeth Pedersdatter.
FM:
1 Markus Bager
2 Lorents Torbrygger, bartskær.

309 Lene [Sørensdatter Haahr] i Kolding. 30.3.1696, fol.277.
E: Ude Bertelsen. B:
1) Søren Udsen Haahr
2) Peder Udsen den ældre
3) Peder Udsen den yngre
4) [Malene Udesdatter, begravet 2.2.1685]. E: Jeppe [Pedersen] Kyd. 1B:
a Mette Jepsdatter Kyd
5) Bertel Udsen, [begravet 9.2.1693, var g.m. Maren Jørgensdatter]. 2B:
a Sofie Bertelsdatter
b Anne Bertelsdatter.

310 Daniel Nielsen, kobbersmed i Kolding. 27.2.1696, fol.298.
E: Dorthe Mikkelsdatter. B:
1) Niels Danielsen
2) Mikkel Danielsen
3) Ancher Danielsen
4) Karen Danielsdatter.
FM: Thomas Thomsen, den yngre.

311 Iver Iversen Skeel (Scheel) (Skelde), der døde i Fredericia. 22.8.1696, fol.300.
A:
1) mor Maren Iversdatter g.m. Jens Lund
2) bror Jacob Iversen
3) søster Kirsten Iversdatter
4) halvbror Peder Iversen Skeel
Arv efter
1 far Iver Pedersen Skeel, rådmand, skifte 8.7.1689 lbnr.278
2 bror Søren Iversen Skeel, skifte 15.3.1694, se lbnr.278.

312 Morten Christensen, prokurator i Kolding. 12.1.1697, fol.301.
E: Maren Jepsdatter. A:
1) bror Peder Christensen, død. 1B:
a Else Pedersdatter g.m. Søren Jensen i Arnum
2) søster Anne Christensdatter, død. 1B:
a Maren Thomasdatter ved søn Anders Simonsen.
Registrering 23.11.1696.

313 Dorthe Jensdatter i Kolding. 17.5.1693, fol.303B.
E: Peder Pedersen, buntmager. B:
1) Peder Pedersen
2) Jens Pedersen i Varde
3) Hans Pedersen
4) Thomas Pedersen
5) Johanne Pedersdatter
6) Mette Pedersdatter.

314 Christian Nielsen, kongens ridefoged i Anst og Jerlev herreder. 1.2.1697, fol.307.
E: Karen Sørensdatter Haahr. LV: Peder Trane. B:
1) Anders Christiansen
2) Maren Christiansdatter
3) Helene Christiansdatter
4) Sofie Christiansdatter.
FM: Peder Udsen den yngre.

315 Erik Danielsen, klejnsmed i Kolding. 20.6.1695, fol.316B.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Berntsen. B:
1) Christen Eriksen 9
2) Vibeke Eriksdatter 5.
FM: Peder Nielsen, snedker.

316 Kirsten [Nielsdatter] i Kolding. 2.6.1698, fol.319B.
Enke efter Joen [Pedersen] skrædder, [skifte 12.4.1689 lbnr.272]. B:
1) Niels Joensen 26, guldsmedesvend
2) Dorthe Joensdatter g.m. Bertel Nielsen, skrædder
3) Peder Joensen 17
4) Maren Joensdatter
5) Anne Joensdatter.

317 Dorthe Hansdatter i Kolding. 6.6.1698, fol.322B.
E: Thomas Thomsen. B:
3) Rolluf Thomsen.
Af første ægteskab B:
1) Thomas Rollufsen
2) Cathrine Rollufsdatter g.m. Andreas Reche, feldbereder.

318 Anders Jørgensen, hattemager i Kolding. 15.5.1697, fol.325.
E: Karen Jensdatter. LV: Jesper Leth, smed. B:
1) [Magdalene Andersdatter], skifte 31.1.1693 lbnr.297. E: Laurids Clemensen, sadelmager. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter
2) Maren Lauridsdatter
3) Mette Cathrine Lauridsdatter.
Enkens første ægteskab med Peder Andersen, vadrider, [skifte 30.3.1685 lbnr.246]. Hans første ægteskab med [Karen, skifte 17.5.1681 lbnr.98]. Arv til B:
1) Maren Pedersdatter
2) Kirsten Pedersdatter.

319 Cathrine Rollufsdatter i Kolding. 5.9.1698, fol.327.
E: Anders Reche, feldbereder. B:
1) Elisabeth Andersdatter 8
2) Karen Andersdatter 7.

320 Mette Udsdatter i Kolding. 24.1.1699, fol.329.
Enke efter Mads Ovesen. A:
1) Anne Nielsdatter g.m. Niels Madsen, købmand
2) Maren Hansdatter, død. var g.m. [Claus Pedersen, løjtnant, skifte 4.6.1681 lbnr.107]. 5B:
a Hans Clausen
b Morten Clausen
c Jacob Clausen
d Claus Clausen
e Mette Clausdatter
Maren Hansdatter andet ægteskab med [Søren Jensen Lund]. 1B:
f Maren Sørensdatter
3) Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Hans Hansen Mouridsen, skifte 17.12.1685 lbnr.250. 6B:
a Hans Hansen Mouridsen, forvalter på Samsø
b Hans Hansen Bruun
c Niels Hansen
d Peder Hansen Mouridsen, hæderlige og vellærde. [Han bliver præst i Hundslund 27.9.1699]
e Kirsten Hansdatter g.m. Johan [Henriksen] Ravn i Kolding
f Maren Hansdatter.
Registrering 17.1.1699.

321 Margrethe Borchertsdatter i Kolding. 22.2.1699, fol.330.
Enke efter Jacob Hansen, [skifte 14.5.1681 lbnr.96]. B:
1) Borchert Jacobsen, død. 1B:
a Margrethe Borchertsdatter g.m. Laurids Mikkelsen i Fredericia
2) Gert Jacobsen, uvist hvor, udrejst for 17 år siden
3) Voldborg Jacobsdatter g.m. Hans Rasmussen, rytter.
Enken kaldes også Margrethe Vadrider.
Forsegling 15.2.1699.

322 Hans Sole i Kolding. 3.4.1699, fol.339.
Enke efter [Use Madsdatter, skifte 11.3.1692 lbnr.292]. B:
1) Anne Hansdatter Sole 12
2) Maren Hansdatter 7.
FM: Jens Hansen Basse.
Registrering 30.3.1699.

323 Maren Jepsdatter i Kolding. 3.7.1699, fol.340B.
E: Jens Hansen Basse.
Første ægteskab med [Morten Jensen, skifte 27.4.1685 lbnr.247]. B:
1) Mette Mortensdatter.
Denne piges arvinger på fars side A:
1) farbror Søren Jensen i Vejlby i Galten herred
2) faster, død. 1B:
a Rasmus Vessel i Almind i Brusk herred
3) fars halvsøster Helle Jensdatter i Hallendrup i Rud sogn i Galten herred.
Denne piges arvinger på mors side A:
4) Peder Laugesen
5) Markus Laugesen, [skifte 12.6.1694 lbnr.116]. 4B:
a Bendix Markussen
b Niels Markussen
c Kirsten Markusdatter
d Lauge Markussen
6) Maren Laugesdatter i Børkop
7) Niels Jepsen i Strandhuse
8) Hans Mørch, færgemand i Middelfart
9) Niels Mørch i Bjert
10) Hans Pedersen i Hesselballe
11) Sofie Pedersdatter i Hesselballe
12) Dorthe Pedersdatter i Tudved
13) Else Pedersdatter i Ejdersted.
Forsegling 27.4.1699.

324 Anne Gregersdatter i Kolding. 5.6.1699, fol.343.
E: Didrik Henriksen, handskemager. B:
1) Johanne Didriksdatter 6 mdr.
FM: morbror Jørgen Gregersen, handskemager.

325 Rasmus Rasmussen, sadelmager i Kolding. 6.7.1699, fol.344.
E: Kirsten Conradsdatter. LV: Laurids Torbrygger, bartskær. B:
1) Conrad Rasmussen 30, sadelmagersvend, i udlandet
2) Rasmus Rasmussen 28, sadelmagersvend
3) Anne Rasmusdatter 18.

326 Gert Clausen Torbrygger, bartskær i Kolding. 11.7.1699, fol.345.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Niels Andersen Berg. B:
1) Claus Gertsen Torbrygger 21
2) Erik Gertsen Torbrygger 18
3) Anne Gertsen 17
4) Herman Gertsen Torbrygger 14
5) Niels Gertsen Torbrygger 13
6) Birthe Gertsen 8.
FM: farbror Lorents Clausen Torbrygger, bartskær.

327 Anne Jørgensdatter i Kolding. 10.7.1699, fol.346.
E: Silles (Zilles) (Silas) Johansen. B:
2) Johan Sillesen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Steffensen 8.
FM: Jens Jørgensen.

328 Johan Henriksen Ravn, (Rafn) i Kolding. 21.7.1699, fol.347B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Erik Madsen. B:
2) Henrik Johansen Ravn 15
3) Hans Johansen Ravn 10.
FM:
1 Eskild [Nielsen] Busch, præst i Harte g.m. faster [Lene Henriksdatter Ravn]
2 Hans Bang, kapellan i Fredericia [Trinitatis] g.m. faster [Anne Henriksdatter Ravn, gift første gang med Hans Iversen Bruun, købmand i Fredericia, skifte Fredericia 14.3.1686 lbnr.40].
[Første ægteskab med Karen Knudsdatter, død 20.5.1679]. B:
1) Elisabeth Johansdatter g.m. Mads Christensen Humble, præst i Seest.

329 Karen Jensdatter i Kolding. 31.7.1699, fol.351.
E: Oluf Sørensen, skomager. B:
1) Mette Olufsdatter 6
2) Jens Olufsen 4
3) Søren Olufsen 6 mdr.
FM: morfar Jens Jepsen Lybsk.

330 Anne Nielsdatter i Kolding. 15.9.1699, fol.352B.
E: Mads Berntsen, skrædder. A:
1) mor Maren Jensdatter.

331 Maren Madsdatter i Kolding. 21.7.1700, fol.353.
Enke efter Mads Jørgensen, [skifte 8.7.1695 lbnr.113]. B:
4) Johanne Madsdatter g.m. Bertel Gregersen.
Første ægteskab med [Jens Jepsen Skærbæk, skifte 10.5.1672 lbnr.94]. B:
1) Hans Jensen i København, død. 4B:
a Jens Hansen
b Agnethe Elisabeth Hansdatter
c Maren Hansdatter
d Thora Margrethe Hansdatter
2) Anne Jensdatter g.m. Niels Sørensen i Bække
3) Mette Jensdatter g.m. Mads Sørensen, bøssemager.
Forsegling 10.6.1700.

332 Hans Hansen, skomager i Kolding. 22.11.1700, fol.355B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Jens Jensen Brems. B:
1) Gertrud Hansdatter 8.
FM: Anders Hansen, skomager.

333 Jens Sørensen Lund og hustru Maren Iversdatter i Kolding. 17.1.1701, fol.356.
Hans A:
1) far Søren Jensen Lund.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Iver Pedersen Skeel, rådmand, skifte 8.7.1689 lbnr.278]. B:
1) Jacob Iversen 17½
2) Kirsten Iversdatter 15.
FM:
1 morbror Anders Iversen [Bruun], præst i Herslev og Viuf
2 morbror Johan Iversen
3 morbror Jesper Iversen.
Desuden nævnes Maren Iversdatters mor Gye Hansdatter [Bruun], enke efter [Iver Hansen Tykær i Fredericia, skifte Fredericia 20.9.1688 lbnr.55].
Registrering efter afdøde mands død 27.8.1699.
Registrering efter afdøde kones død 27.10.1700.

334 Bonde Markussen, skomager i Kolding. 17.6.1700, fol.361.
E: Anne Sørensdatter. LV: Bertel Lindvig på Møbjerg [i Sønder Omme sogn] B:
2) Anne Bondesdatter 5½
3) Margrethe Cathrine Bondesdatter 3
4) Ann Marie Bondesdatter 6 mdr, der døde 10.9.1700, skifte 7.1.1701 fol.365.
FM:
1 Mikkel Danielsen
2 Christen Andersen.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 2.12.1689 lbnr.283. B:
1) Gye Bondesdatter 13½.
FM: morfar Søren Jensen Lund.
Arv efter første hustrus mor Maren Hansdatter i Kolding. 5.6.1694 lbnr.115.

335 Peder Udsen den ældre i Kolding. 11.1.1701, fol.365B.
E: Sofie Jensdatter Bøgvad. LV: Hans Hansen Bruun. A:
0) forældre [Ude Bertelsen, begravet 26.11.1678, og Lene Sørensdatter Haahr i Kolding, skifte 30.3.1696 lbnr.309]
1) [bror] Søren [Udsen] Haahr
2) [bror] Peder Udsen den yngre
3) [søster Malene Udesdatter, begravet 2.2.1685]. E: Jeppe Pedersen Kyd. 1B:
a Mette Jepsdatter
4) [bror] Bertel Udsen, [begravet 9.2.1693, var g.m. Maren Jørgensdatter]. 2B:
a Sofie Bertelsdatter
b Anne Bertelsdatter.

336 Mette Pedersdatter i Kolding. 22.1.1701, fol.366B.
E: Johan [Andersen] Puch. B:
1) Johanne Johansdatter 11
2) Karen Johansdatter 6.
FM: mosters mand Peder Pedersen.
Arv efter enkemandens bror Jens Andersen Klyne, guldsmed i Ribe, [skifte Ribe 13.2.1700 lbnr.594].

337 Karen Danielsdatter i Kolding. 6.5.1701, fol.367B.
E: Rolluf Thomsen, feldbereder. A:
1) mor Dorthe [Mikkelsdatter], enke efter Daniel [Nielsen], kobbersmed, [skifte 27.2.1696 lbnr.310]
2) bror Niels Danielsen
3) bror Mikkel Danielsen
4) bror Ancher Danielsen.


Kolding Byfoged
Skifteprotokol
1700 - 1725
B 74 - 201

338 Jørgen Nielsen, handskemager i Kolding. 23.11.1700, fol.1B.
Enkemand efter Kirsten Jespersdatter. B:
1) Niels Jørgensen 7.
FM: farbror Hans Nielsen i Haderslev.

339 Kirsten Begelsterdatter i Kolding. 8.3.1701, fol.5.
E: Jochum Brøchner, mester, [skarpretter]. B:
1) Hans Gotfred Brøchner 14
2) Marichen Brøchner 12
3) Elisabeth Brøchner 10
4) Johanne Brøchner 8
5) Malene Brøchner 6
6) Christian Brøchner 2
7) Margrethe Brøchner 2.
Desuden nævnes
1 enkemandens bror Nikolaj [Filip] Brøchner, [skarpretter] i Nyborg
2 enkemandens svoger mester Poul i Ildvad.

340 Maren Mortensdatter i Kolding. 14.11.1701, fol.6.
E: Markus Jensen. B:
1) Morten Markussen, bager i Viborg
2) Mette Markusdatter g.m. Christian Mathiassen
3) Karen Markusdatter g.m. Christian Dahl i Torning mølle [i Tyrstrup sogn] i Tyrstrup herred
4) Jens Markussen 21
5) Anne Cathrine Markusdatter 15
6) Marie Markusdatter 9.

341 Bernt Berntsen, glarmester i Kolding. 3.12.1700, fol.10.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jørgen Nielsen, skivedrejer. B:
1) Kirsten Berntsdatter 7
2) Anne Marie Berntsdatter 3
3) Øllegaard Berntsdatter 6 mdr.
FM: Christen Andersen, post.

342 Niels Mortensen i Kolding. 26.8.1702, fol.14.
E: (Navn angives ikke). A:
1) bror Laurids Mortensen i Tved
2) søster Maren Mortensdatter ved søn Morten Jørgensen i Amtrup
3) bror [Peder Mortensen], død. 1B:
a Morten Pedersen
4) bror Thomas Mortensen i Fredericia.

343 Peder Bahnsen, farver i Kolding. 30.8.1702 fol.15.
E: Helvig Baltsersdatter. LV: Nikolaj Barner i Fredericia. B:
1) Henrik Bahnsen 18
2) Baltser Bahnsen 17
3) Magdalene Pedersdatter 15.
FM:
1 farbror Martin Bahnsen, farver i Åbenrå
2 farbror Jochum Bahnsen, farver i Haderslev.

344 Hans Adam Meiner i Kolding. 3.5.1702, fol.23.
Arvinger kendes ikke.
Arven leveret til [Gerhard] Brochdorff på Ødstedgård.

345 Oluf Sørensen, skomager i Kolding. 14.3.1704, fol.24.
E: Anne Lisbeth Madsdatter. B:
3) Mads Olufsen 3
4) Jens Olufsen 2
5) Cathrine Olufsdatter 3 mdr.
FM:
1 morfar Mads Hansen
2 farbror Søren Sørensen, skomager.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 31.7.1699 lbnr.329]. B:
1) Mette Olufsdatter 10
2) Søren Olufsen 6.
FM: [morfar] Jens Jepsen Lybsk.

346 Didrik Henriksen, handskemager i Kolding. 19.6.1704, fol.28.
E: Bente [Marie] Pedersdatter. LV: Giefke Mathiassen, skomager. B:
1) Henrik Didriksen 3.
FM: Anders Mikkelsen.

347 Niels Andersen, portner i Sønderport i Kolding. 7.7.1704, fol.30.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Berntsen. B:
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 19.6.1689 lbnr.274.
1) Trine Nielsdatter 19
2) Maren Nielsdatter 16.
FM: Giefke Mathiassen, skomager.

348 Jørgen Jensen Brems, slagter i Kolding. 12.1.1705, fol.37B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Jens Jørgensen 4.
FM: Niels Pedersen, pottemager.

349 Laurids Clemensen, sadelmager i Kolding. 10.2.1701, fol.39B, 39B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Niels Andersen Bøgvad. B:
4) Anders Lauridsen 8.
FM: Bertel Iversen, hattemager.
Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, [skifte 10.8.1683 lbnr.109]. B:
1) Karen Lauridsdatter.
FM: Erik Danielsen.
[Andet ægteskab med Magdalene Andersdatter, skifte 31.1.1693 lbnr.297]. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter 14
2) Maren Lauridsdatter 12
FM: Bertel Iversen, hattemager.

350 Peder Krejbjerg i Kolding. 2.9.1704, fol.46.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Søren Udsen. B:
1) Mette Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen, skrædder
2) Maren Pedersdatter 26
3) Ellen Pedersdatter 21
4) Søren Pedersen 19.
FM: Jørgen Rasmussen, skomager.

351 Markus Jensen, bager i Kolding. 25.10.1704, fol.47.
E: Kirsten Jensdatter Werling. LV: Jens Berntsen, dansk skoleholder i Kolding.
Første ægteskab med Maren Mortensdatter, skifte 14.11.1701 lbnr.340. B:
1) Morten Markussen, bager i Viborg
2) Mette Markusdatter g.m. Christian Mathiassen i Fredericia
3) Karen Markusdatter g.m. Christian Dahl i Torning mølle [i Tyrstrup sogn] i Tyrstrup herred
4) Jens Markussen, bager i Kolding
5) Anne Cathrine Markusdatter 16
6) Marie Markusdatter 10.
Forsegling 25.9.1704.

352 Gertrud Mortensdatter i Kolding. 13.1.1703, fol.62B.
Enke efter Peder Lybsk, [skifte 5.11.1691 lbnr.308]. B:
1) Sidsel Pedersdatter g.m. Jens Hansen
2) Karen Pedersdatter
FM: farbror Jens Jepsen Lybsk.

353 Kirsten Lorentsdatter i Kolding. 29.2.1704, fol.63B.
E: Jeppe Jensen Lybsk. B:
1) Anne Jepsdatter 6.
FM:
1 Lorents Berntsen, skomager, som beslægtet
2 Giefke Mathiassen, skomager, som beslægtet.

354 Erik Jensen, bager i Kolding. 9.7.1705, fol.65B.
E: Maren Pedersdatter Aarø. LV: Bertel Poulsen, sporemager. B:
1) Jens Eriksen 21½
2) Bodil Eriksdatter 19
3) Peder Eriksen 16
4) Mette Eriksdatter 14
5) Mathias Eriksen 11
6) Marie Eriksdatter 7
7) Maren Eriksdatter 3.
FM:
1 Hans Casper Meyer, organist
2 Jens Markussen
3 Peder Udsen.

355 Anne Nielsdatter i Kolding. 21.4.1705, fol.75.
E: Jens Jepsen Lybsk. B:
1) Jeppe Jensen
2) [Karen Jensdatter i Kolding. 31.7.1699 lbnr.329, var g.m. Oluf Sørensen, skomager, skifte 14.3.1704 lbnr.345]. B:
a Mette Olufsdatter 11
b Søren Olufsen 6.
Arv i boet efter Gertrud Mortensdatter, skifte 13.1.1703 lbnr.352, enke efter Peder Lybsk, [skifte 5.11.1691 lbnr.308] til B:
1) Karen Pedersdatter
Arv i boet efter Peder Andersen, vadrider, skifte 30.3.1685 lbnr.246] af hans første ægteskab med [Karen, skifte 17.5.1681 lbnr.98]. B:
1) Anne Pedersdatter
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Jacob Jacobsen, afkald København 15.3.1700
3) Karen Pedersdatter.

356 Thomas Thomsen den yngre, feldbereder i Kolding. 18.2.1709, fol.77.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Hans Pedersen, købmand. B:
1) Jens Thomsen 5.
FM: Niels Markussen, feldbereder.

357 Margrethe Conradsdatter i Kolding. 13.3.1703, fol.78B.
Enke efter Tidemand Pedersen Lovmand, byskriver, [skifte 15.9.1701 lbnr.120]. A:
0) forældre [Conrad Bidorph, skifte 4.1.1661 og Karen, død 28.5.1689]
1) bror Hans Conradsen, feldbereder, død. 5B:
a Jeppe Hansen 26, handskemager, i udlandet
b Conrad Hansen 21
c Christen Hansen, feldberedersvend
d Tobias Hansen, feldberedersvend
e Karen Hansdatter 15
2) søster Kirsten Conradsdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen, sadelmager, skifte 6.7.1699 lbnr.325]. 3B:
a Conrad Rasmussen
b Rasmus Rasmussen, sadelmager
c Anne Rasmusdatter.

358 Peder Simonsen Løgstør, postmester i Kolding. 14.3.1709, fol.85B.
Forlovet med Ellen Frederiksdatter.
Arvinger angives ikke.
Forsegling 11.2.1709.

359 Niels Olufsen, ugift avlskarl i Kolding. 22.3.1709, fol.93B.
A:
1) søster Mette Olufsdatter g.m. Anders Iversen i Seest
2) søster, død. 2B:
a Inger Christensdatter g.m. Hans Nielsen i Haderslev
b Sidsel Christensdatter i Haderslev.

360 Dorthe [Marie] Anchersdatter i Kolding. 14.4.1710, fol.124.
E: Hans Madsen Bache, barber. A:
0) forældre [Ancher Mogensen, slotspræst i Kolding og præst Almind, skifte Brusk herred gejstlig 8.8.1687 lbnr.3 og Agathe Davidsdatter Foss, skifte Brusk herred gejstlig 30.4.1694 lbn.7]
1) søster Karen Anchersdatter, [skifte Brusk herred gejstlig 1694 lbnr.8], var g.m. Rasmus Clausen [Sager, kapellan i Kolding og præst i Almind]. 3B:
a Claus Rasmussen
b Agathe Rasmusdatter
c Manasse Rasmussen
2) søster Inger Anchersdatter
3) søster Anne Anchersdatter, død, var g.m. Jacob Berntsen, pottemager. 2B:
a Ancher Jacobsen
b Bernt Jacobsen
4) søster Sofie Charlotte Anchersdatter g.m. Claus Adolf Møller
5) bror David Anchersen Foss, hæderlig, nu i København.

361 Johan Adolf Møller, apoteker i Kolding. 21.10.1709, fol.128.
Enkemand efter [Vibeke Frederiksdatter Flensborg]. B:
4) Anne Marie Møller, enke efter Søren Vejby
[Første ægteskab med Anne, begravet 19.9.1673]. B:
1) Claus Adolf Møller i Kolding
2) Anne Margrethe Møller, enke efter Johan Pedersen
3) Salome Møller, [skifte København Byting. Konceptskifte 5.3.1705 lbnr.488], var g.m. afdøde Bendix Thode, tidligere apoteker i Kolding. B:
b Hans Günther Bendixen Thode 13
c Johan Adolf Günther Bendixen Thode 12
d Else Dorthe Bendixdatter Thode 10.
Salome Møllers første ægteskab med Michael Günther Bøtcher, apoteker, skifte 9.1.1696. B:
a Anne Elisabeth Michaelsdatter Günther Bøtcher 18.

362 Melchior Dietrich, apoteker i Kolding. 23.6.1710, fol.134.
Enkemand efter Anne Marie Schilling.
Testamente af 17.5.1710.
Hans A:
1) søster Cathrine Dietrich, enke efter Carlemann, løjtnant i Riga i Livland.
Hendes A:
1) søster Cathrine Elisabeth Schilling, ugift i København.
Forsegling 18.5.1710.

363 Niels Markussen, feldbereder i Kolding. 25.1.1712, fol.142B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: far Peder Torup. B:
1) Anne Nielsdatter.
FM: Rasmus Nielsen Bech, papirforvalter i Kolding.
Arv i boet efter afdødes mor [Anne Bendixdatter], skifte 9.3.1683 lbnr.108 til afdødes bror Bendix Markussen g.m. Sofie Jensdatter.

364 Christen Hansen, snedker i Kolding. 14.4.1712, fol.144B.
E: Maren Christensdatter. LV: Herman Mortensen Schuster. B:
1) Hans Christensen 26
2) Gertrud Christensdatter 24
3) Anne Christensdatter 16.
FM:
1 Mads Hansen, buntmager
2 Søren Sørensen, skomager.

365 Dorthe Hansdatter i Kolding. 19.4.1712, fol.146B.
E: Søren Udsen Haahr. B:
1) Ude Sørensen Haahr 15
2) Hans Sørensen Haahr 14
3) Jørgen Sørensen Haahr 12.
FM:
1 Peder Hell
2 Hans Berg.

366 Bodil Frederiksdatter i Kolding. 21.6.1712, fol.147.
E: Niels Jensen. A:
1) søstersøn Frederik Hansen i Hastrup i Anst herred
2) søsterdatter Anne Lauridsdatter g.m. Erik Lauridsen
3) søsterdatter Maren Jensdatter g.m Jørgen Andersen, skipper.

367 Kirsten Andersdatter Bruun i Kolding. 9.8.1712, fol.148.
E: Villum Brandt, klejnsmed.
Første ægteskab med Jacob [Hansen] Knude, [skifte 7.6.1695 lbnr.305]. B:
1) Else Martha Jacobsdatter Knude 22.
FM: Peder Hansen Riis.

368 Mikkel Jespersen Holst, rådmand i Kolding. 20.10.1705, fol.149.
E: Maren Lasdatter. LV: Jens Jensen Fly, hospitalsforstander. B:
1) Else Mikkelsdatter 9.
FM: Jacob Iversen.
Enkens første ægteskab med Peder Sørensen, skifte 3.8.1697 lbnr.114. Arv til B:
1) Anne Pedersdatter 13.
Sølv med navnene:
1 Mikkel Jespersen Else Mortensdatter 1695
2 Peder Sørensen Maren Lasdatter 1691
3 Mikkel Jespersen Holst Maren Lasdatter.

369 Peder Henningsen i Kolding. 8.12.1710, fol.152.
E: Maren Nielsdatter. LV: Knud Andersen. B:
1) Birthe Pedersdatter 5
2) Niels Pedersen 2½.
FM:
1 farbror Hans Henningsen, skipper
2 Bertel Iversen, hattemager.
Desuden nævnes:
1 afdødes svoger Peder Lauridsen i Strandhuse
2 afdødes svoger Anders Hansen i Strandhuse.

370 Anders Nielsen Bøgvad i Kolding. 7.2.1713, fol.154.
E: Karen Andersdatter. LV: Giefke Mathiassen. B:
1) Niels Andersen 9½
2) Kirsten Andersdatter 7
3) Jens Andersen 4
4) Anders Andersen 1.
FM: morfar Anders Hansen, skomager.

371 Anne Nielsdatter i Kolding. 3.4.1713, fol.155B.
E: Peder Hansen, tolder. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Hans Hansen Basballe i Kolding
2) søster Johanne Nielsdatter
3) bror Hans Nielsen.
FM:
1 morfar Peder Pedersen i Kolding
2 Jørgen Hansen i Varde.
(Sml. lbnr.125).

372 Silles (Zilles) Johansen i Kolding. 27.4.1713, fol.164.
E: Anne Andersdatter. B:
3) Maren Sillesdatter 2
4) Kirsten Sillesdatter 6 mdr.
FM: morfar Anders Hansen, skomager.
Første ægteskab med [Anne Jørgensdatter], skifte 10.7.1699 lbnr.327. B:
1) Johan Sillesen 15.
Skifte efter anden hustru 11.10.1709. B:
2) Anne Sillesdatter 12.

373 Mette Jensdatter i Kolding. 12.11.1711, fol.169.
Enke efter Jeppe Lassen, feldbereder, [skifte 14.7.1705 lbnr.124]. B:
1) Jens Jepsen
2) Laurids Jepsen
3) Kirsten Jepsdatter g.m. Ancher Danielsen
4) Maren Jepsdatter g.m. Niels Hansen, jagtbetjent.

374 Christian Frederik Rolland, bager i Kolding. 13.5.1715, fol.172B.
E: Ellen Madsdatter. LV: Thomas Vorbasse. B:
1) Helvig Rolland 8
2) Frederik Christian Rolland 5
3) Karen Rolland 2.
FM: Christen Madsen.

375 Karen Thomasdatter i Kolding. 18.8.1712, fol.174B.
E: Christen Pedersen, bødker. B:
1) Peder Christensen 2.

376 Anders Knudsen, handskemager i Kolding. 20.4.1713, fol.175B.
E: Dorthe Thorsdatter.
B:
6) Maren Andersdatter 24
7) Gertrud Andersdatter 21
8) Thor Andersen 19
9) Karen Andersdatter 17
10) Simon Andersdatter 15
11) Dorthe Andersdatter
12) Anders Andersen 9.
Første ægteskab med [Maren Bertelsdatter, skifte 29.11.1688 lbnr.269]. B:
1) Knud Andersen
2) Hans Andersen, tolder i Vejle
3) Bertel Andersen
4) Kirsten Andersdatter g.m. Niels Jensen, snedker
5) Mette Andersdatter.
Arv efter første hustrus mor [Karen], skifte 24.3.1694 lbnr.301.

377 Karen Mikkelsdatter, jordemoder i Kolding. 8.11.1714, fol.178.
A:
1) søster, død. 2B:
a Niels Lauridsen i Starup i Koldinghus amt
b Peder Lauridsen ved Frederiksborg på Sjælland
2) søster, død. 1B:
a Anne Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Kolding.

378 Bendix Markussen, overformynder i Kolding. 23.11.1714, fol.179B.
E: Sofie Jensdatter. LV: Peder Udsen. A:
0) forældre [Markus Laugesen i Kolding. 12.6.1694 lbnr.116 og Anne Bendixdatter, skifte 9.3.1683 lbnr.108]
1) bror Niels Markussen, feldbereder, [skifte 25.1.1712 lbnr.363]. 1B:
a Anne Nielsdatter
2) søster Kirsten Markusdatter g.m. Poul Sørensen.
[Fars andet ægteskab med Malene Sørensdatter]. B:
3) [halv]bror Lauge Markussen.

379 Hans Hansen Bruun, købmand i Kolding. 11.12.1713, fol.182.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Nielsen Bech. B:
1) Peder Hansen 13
2) Hans Hansen 11
3) Karen Hansdatter 8
4) Kirsten Hansdatter 5.
FM:
1 farbror Hans [Hansen] Mouridsen, forvalter på Samsø
2 farbror Peder Hansen Mouridsen, præst i Hundslund i Hads herred.

380 Niels Thomsen i Kolding. 10.12.1714, fol.192.
E: Anne Henriksdatter. B:
1) Thomas Nielsen, skrædder i København, død. 1B:
a en søn
2) Karen Nielsdatter g.m. Didrik Buus, skrædder.

381 Jens Jørgensen, bager i Kolding. 11.12.1714, fol.193B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Giefke Mathiassen. B:
3) Thomas Jensen, student.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jensen, bager i Tønder
2) Jørgen Jensen, møller i Nebel mølle, død. 6B:
a Jens Jørgensen
b Johan Jørgensen
c Mette Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Vejle
d Maren Jørgensdatter
e Anne Jørgensdatter
f Marie Jørgensdatter.
FM: Peder Schelde i Ferup.

382 Abigael Iversdatter i Kolding. 26.3.1715, fol.194B.
E: Svend Jensen Skaaning. B:
1) Abel Svendsdatter g.m. Niels Nielsen
2) Kirsten Svendsdatter g.m. Mikkel Madsen, kongens staldkarl i København
3) Marie Lucie Svendsdatter 24
4) Jens Svendsen 16.
Gæld i boet til Maren Sørensdatter Borch, enke efter Anders Iversen Bruun, præst i Herslev og Viuf, [skifte Brusk herred gejstlig 10.6.1709 lbnr.16].

383 Jens Jepsen Lybsk i Kolding. 13.5.1715, fol.200B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Pedersen i Påby.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 21.4.1705 lbnr.355]. B:
1) Jeppe Jensen Lybsk
2) [Karen Jensdatter, skifte 31.7.1699 lbnr.329, var g.m. Oluf Sørensen, skomager, skifte 14.3.1704 lbnr.345]. B:
a Mette Olufsdatter g.m. Hans Nielsen i Varde
b Søren Olufsen 16.
FM: farbror Søren Sørensen, skomager.

384 Jørgen Andersen i Kolding, [der døde 1715], fol.203B.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Anders Jørgensen, feldbereder
2) Jens Jørgensen, skomager
3) Maren Jørgensdatter.

385 Tønnes Christensen, skrædder i Kolding.8.7.1715, fol.207B.
E: Anne Lorentsdatter. LV: Jens Lytken. B:
1) Mette Tønnesdatter 23
2) Johanne Tønnesdatter 19
3) Bernt Tønnesen 12.
FM: Niels Tysk.

386 Johan Frederik von Wahren, postmester og kontrollør i Kolding. 20.8.1715, fol.210B.
E: Johanne Arvesdatter. LV: Jens Riis, successor som postmester og kontrollør, der ægter enken. B:
1) Charlotte Amalie von Wahren 3
2) Johanne Kirstine von Wahren 1
3) Frederikke von Wahren 7 uger.

387 Svend Jensen Skaaning i Kolding. 16.4.1716, fol.215B.
Enkemand efter Abigael Iversdatter, skifte 26.3.1715 lbnr.382. B:
1) Abel Svendsdatter g.m. Niels Nielsen, hummelfører
2) Kirsten Svendsdatter g.m. Mikkel Madsen, kongens staldkarl i København
3) Marie Lucie Svendsdatter 25
4) Jens Svendsen 17.
FM: svoger Niels Nielsen.
Afdøde døde 16.3.1716.

388 Søren Sørensen Seest, ugift hosekræmmer i Kolding. 15.2.1716, fol.225B.
A:
1) [halv]søster Anne Nielsdatter.
FM: Giefke Mathiassen.

389 Henrik Jacobsen Bech i Kolding. 22.5.1716, fol.230.
E: Margrethe Hjort, 88 år gammel. LV: svoger Christian Rosbach herredsfoged i Tyrstrup herred i Haderslevhus amt.
Arvinger kendes ikke.

390 Maren Nielsdatter i Kolding. 23.2.1717, fol.231B.
E: Niels Iversen, hattemager.
Første ægteskab med [Peder Henningsen]., skifte 8.12.1710 lbnr.369. B:
1) Birthe Pedersdatter 1
2) Niels Pedersen 9.
FM:
1 fasters mand Peder Lauridsen i Strandhuse
2 fasters mand Anders Hansen i Strandhuse.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Oluf Nielsen, grovsmed
2 Bertel Iversen , hattemager.
Afdøde døde 24.1.1717.

391 Maren Sørensdatter Raklev i Kolding. 27.9.1717, fol.233.
E: Søren Udsen Haahr, købmand. A:
1) bror Jens Raklev, regimentskvartermester på Kørupgård.
Arv i boet efter enkemandens bror Bertel Udsen, skifte 22.12.1693, [var g.m. Maren Jørgensdatter] til 2B:
a Sofie Bertelsdatter
b Anne Bertelsdatter.
Enkemandens første ægteskab med Dorthe Hansdatter i Kolding. 19.4.1712 lbnr.365. Arv til B:
1) Ude Sørensen Haahr
2) Hans Sørensen Haahr
3) Jørgen Sørensen Haahr.

392 Peder Berntsen, skoleholder i Kolding. 2.11.1717, fol.239B.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Hans Hansen Barsbøl. B:
1) Mette Kirstine Pedersdatter.
FM: Knud Andersen.
Skifte efter første hustru 20.7.1708. B:
1) Bernt Pedersen
2) Karen Pedersdatter, død 21.6.1710, efter hvem der er arv.
FM: farbror Jens Berntsen.
Arv i boet efter afdødes bror [Jacob Berntsen] til B:
1) Anders Jacobsen
2) Bernt Jacobsen.

393 Erik Lauridsen i Kolding. 15.10.1718, fol.247B.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Niels Eriksen
2) Laurids Eriksen
3) Ancher Eriksen
4) Maren Eriksdatter.

394 Peder Hansen Riis, bødker i Kolding. 20.9.1718, fol.248.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Riis, postmester og kontrollør. B:
1) Hans Pedersen Riis på Bremersvold
2) Peder Pedersen Riis i København
3) Inger Pedersdatter 12.
FM:
1 Oluf Mortensen i København
2 Simon Eliassen i Kolding.

395 Kirsten Andersdatter i Kolding. 15.10.1718, fol.255B.
E: Niels Jensen, snedker. B:
1) Maren Nielsdatter 10
2) Mette Nielsdatter 7.
FM: morbror Knud Andersen.

396 Mette Pedersdatter Krejbjerg i Kolding. 6.8.1718, fol.256.
E: Rasmus Nielsen, skrædder. A:
1) søster Ellen Pedersdatter g.m. Espen Hansen, skomager
2) bror Søren Pedersen Krejbjerg i København.

397 Gertrud Christensdatter i Kolding. 18.10.1718, fol.261.
E: Jeppe Christensen. B:
1) Karen Jepsdatter 6 mdr.
FM:
1 morbror Hans Christensen
2 morbror Christensen.
Desuden nævnes afdødes mor Maren, enke efter Christen Christensen.

398 Malene Sørensdatter i Kolding. 23.7.1719, fol.262.
E: Hans Pedersen Trane. B:
2) Peder Hansen Trane 12
3) Markus Hansen Trane 10.
Første ægteskab med [Markus Laugesen, skifte 12.6.1694 lbnr.116]. B:
4) Lauge Markussen.

399 Sinne Bertelsdatter i Kolding. 1.7.1718, fol.263.
E: Søren Christensen Kjeldbæk, skomager. B:
1) søn, død. 1B:
a Mads Sørensen 1 år 3 mdr.
2) datter, skifte 17.4.1716. 1B:
a Marie Madsdatter 9.
FM: afdødes far Bertel Poulsen, sporemager.

400 Jens Carstensen, hjulmand i Kolding. 22.4.1719, fol.266.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Peder Nielsen, snedker. B:
1) Hans Jensen
2) Johan Jensen
3) Sidsel Jensdatter g.m. en rytter
4) Maren Jensdatter 16.

401 Maren Madsdatter [fejl for Maren Hansdatter] i Kolding. 19.4.1719, fol.267B.
Enke efter Mads Madsen, borgmester, [skifte 7.11.1692 lbnr.298]. B:
1) Lorents Madsen Bache, præst [i Kolding Hospital, begravet Kolding 3.2.1719]. 1B:
a Mads Lorentsen 10.
FM: Christian Kjærulf, præst i [Øster] Starup og Nebel.
Forsegling 6.4.1719.
Litteratur: Carit Etlars slægt af Villads Villadsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 2006 side 35-58, heri side 46-47.

402 Niels Jørgensen, handskemagersvend i Kolding. 20.5.1718, fol272B.
Forlovet med Bodil Iversdatter i Haderslev. LV: Niels Hansen, jagtbetjent.
På fars side A:
1) Mads Poulsens afdøde hustrus 3B:
2 sønner og 1 datter
2) farbror Hans Nielsen, død. E: Mette. 3B:
1 søn og 2 døtre
3) faster Ingeborg Nielsdatter i Haderslev
4) faster g.m. Hans Mathiassen.
På mors side A:
1) oldefars søster Anneke Mortens i Haderslev.

403 Hans Christensen, sadelmager i Kolding. 19.6.1719, fol.274B.
E: Johanne Andersdatter. B:
1) Karen Hansdatter 17
2) Anders Hansen 12
3) Christian Hansen 10
4) Henrik Hansen 9.
FM: Gabriel Kruse.

404 Sofie Berntsdatter i Kolding. 22.4.1719, fol.277.
E: Knud Pedersen, drejer. B:
1) Helvig Knudsdatter 11
2) Peder Knudsen 4.

405 Simon Eliassen i Kolding. 23.5.1719, fol.278.
E: Else Thomasdatter B:
1) Karen Simonsdatter 5
2) Elias Simonsen 2½.
FM: Gabriel Kruse, vadrider.

406 Elisabeth Pedersdatter i Kolding. 11.9.1719, fol.279.
E: Peder Pedersen, kusk. A:
1) søster. død. E: Peder Lange, sergent. 2B:
a Maren Elisabeth Pedersdatter
b Abel Pedersdatter
2) søster, død. 2B:
a Johanne Johansdatter g.m. Peder Helt
b Karen Johansdatter i Åbenrå.

407 Søren Poulsen, pottemager i Kolding. Dato mangler, fol.280.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Jens Thomsen. B:
1) Maren Sørensdatter 4
2) Anne Sørensdatter 1.
FM: Hans Hermansen.

408 Rasmus Nielsen Bech, kirkeværge og stempletpapirforhandler i Kolding. 28.4.1719, fol.281.
E: Karen Bendixdatter.
Testamente.
Arvinger angives ikke.

409 Niels Madsen i Kolding. 14.6.1719, fol.283.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Iversen Schelde. B:
1) Niels Nielsen i København
2) Jacob Nielsen
3) Mads Nielsen.

410 Morten Johansen Lehmeyer, byskriver i Kolding. 22.9.1718, fol.285.
E: Johanne [Nikolajsdatter]. LV: Ditlev [Johansen] Lehmeyer, købmand i Kolding. B:
1) Johan Mortensen Lehmeyer 14
2) Nikolaj Mortensen Lehmeyer 10
3) Frederik Mortensen Lehmeyer 8
4) Hans Mortensen Lehmeyer 6
5) Anne Christine Mortensdatter Lehmeyer 3.
FM: [farbror] Frederik [Johansen] Lehmeyer, kapellan i Kolding og præst i Almind.

411 Hans Pedersen [Juul], rebslager og jagtbetjent i Kolding. 25.11.1719, fol.293.
E: Margrethe Eriksdatter. LV: Hans Pedersen, købmand. B:
1) Niels Hansen, jagtbetjent
2) Erik Hansen, jagtbetjent
3) Peder Hansen 33, i København
4) Morten Hansen 25, i København
5) Maren Hansdatter g.m. Claus Clausen, pottemager i Kolding
6) Birthe Hansdatter i København.

412 Karen Nielsdatter i Kolding. 27.11.1719, fol.296.
E: Jens Jørgensen. A:
1) bror, død. 5B:
a Anders Pedersen i Vonsild
b Niels Pedersen i Vonsild
c Christen Pedersen i Vonsild
d Mette Pedersdatter
e Kirsten Pedersdatter
2) bror, død. 1B:
a Niels Jepsen i Lavmarkshuse [formentlig i Alslev sogn ved Varde]
3) halvsøster, død. 4B:
a Jeppe Hansen Seest i Kolding
b Karen Hansdatter g.m. Anders Andersen i Seest
c Karen Hansdatter g.m. Mads Poulsen i Seest
d Anne Hansdatter g.m. Thøger i Gørklint [i Holsted sogn].

413 Henrik Bahnsen, farver i Kolding. 28.1.1719, fol.297B.
E: Dorthe Johanne Mortensdatter. LV: Knud Andersen. B:
1) Peder Henriksen Bahnsen 15
2) Margrethe Henriksdatter 14
3) Helvig Henriksdatter 12
4) Morten Henriksen Bahnsen 11
5) Magdalene Henriksdatter 6.
FM:
1 født værge Baltser Bahnsen, byskriver i Kolding
2 morbror Jens Mortensen i Kolding.

414 Anne Pedersdatter i Kolding. 4.5.1720, fol.301B.
E: Anders Hansen, handskemager. B:
1) Gertrud Andersdatter 8
2) Hans Andersen 5
3) Maren Andersdatter 1½.

415 Anne i Kolding. 4.7.1720, fol.303B.
E: Rudolf Freide.
Første ægteskab med Zacharias. B:
1) Magdalene Dorthe Zachariasdatter g.m. Hans Jørgen Pahl, grovsmed.

416 Claus Lorentsen Torbrygger, bager i Kolding. 11.7.1720, fol.304.
E: Sara Terkildsdatter. LV: Mikkel Danielsen, rådmand. B:
1) Lorents Clausen 13
2) Terkild Clausen 7.
FM:
1 farbror Søren Lorentsen
2 Hans Jørgensen Møller i Gudsø mølle.

417 Jørgen Christensen, skrædder og hustru Dorthe Johansdatter i Kolding. 10.8.1717, fol.305.
B:
3) Kirsten Jørgensdatter 11
4) Margrethe Jørgensdatter 5
5) Christian Jørgensen 1½.
[Af enkens første ægteskab] B:
1) Johan Bertelsen
2) Maren Bertelsdatter g.m. Andreas Andreassen, skrædder.

418 Gilliam Wahner, portner i Kolding Sønderport. 26.5.1721, fol.311B.
E: Else Dorthe [Boller]. LV: Giefke Mathiassen. B:
3) Thomas Gilliamsen Wahner
4) Clara Gilliamsdatter Wahner g.m. Mathias Comfoy.
[Af første ægteskab] B:
1) Magdalene Lisbeth Gilliamsdatter Wahner
2) Anne Dorthe Gilliamsdatter Wahner, død. E: Jens Madsen Mou. 2B:
a Gilliam Jensen 13
b Else Dorthe Jensdatter 11.

419 Jørgen Rasmussen, skomager i Kolding. 1721, fol.312B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Esben Hansen. B:
1) Anne Jørgensdatter 21
2) Ellen Jørgensdatter 20.
FM: Christoffer Pedersen, skomager, som beslægtet.

420 Peder Harder, glarmester i Kolding. 22.6.1722, fol.321B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Bertel Poulsen, sporemager.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med [Bernt Berntsen, glarmester, skifte 3.12.1700 lbnr.341. Arv til B:
1) Anne Marie Berntsdatter.
FM: mors svoger Søren Lorentsen.

421 Mikkel Danielsen, rådmand i Kolding. 29.5.1722, fol.323, næste protokol fol.304.
E: Karen Terkildsdatter. LV: Jens Riis. B:
1) Dorthe Mikkelsdatter g.m. Christian [Vilhelm Jensen] Lund, præst [i Kolding Hospital]
2) Anne Cathrine Mikkelsdatter g.m. Peder Hansen Bruun, [der døde, begravet 28.7.1728. skifte 2.11.1731 lbnr.487]. Gift igen [Kolding 31.1.1730] med Hans Hansen Høgsbro
3) Daniel Mikkelsen
4) Hans Mikkelsen Danielsen
5) Maren Mikkelsdatter.
FM: farbror Ancher Danielsen.
Desuden nævnes enkens søster Anne Terkildsdatter i Gudsø mølle og dennes søn Terkild Hansen.
Bevilling til uskiftet bo af 26.6.1722.
Skifte 1.12.1733.

422 Kirsten Nielsdatter i Kolding. 29.6.1722, fol.324.
E: Henrik Jørgensen, skomager. B:
1) Jørgen Henriksen 11
2) Maren Henriksdatter 3.
FM: morbror Laurids Nielsen, feldbereder.

423 Anne Nielsdatter Bruun i Kolding. 1.7.1722, fol.325.
E: Johan Andersen Puch. B:
1) Mette Johansdatter 20
2) Maren Johansdatter 16
3) Anders Johansen Puch 14
4) Else Johansdatter 11.
FM:
1 Bertel Pedersen, rebslager, som mødrene frænde
2 Peder Andersen Helt
3 Peder Pedersen, kusk.

424 Margrethe Egertsdatter Hjort i Kolding. 25.6.1722, fol.325B.
Enke efter Henrik Jacobsen Bech. A:
0) forældre Henrik Hjort og [Anne Andersdatter Hoff, præstedatter af Rynkeby]
1) bror Laurids Henriksen Hjort, [præst i Skamby, død 27.12.1675]. 3B:
a Henrik Lauridsen Hjort, præst [i Rønne] på Bornholm, [iflg. Wiberg er han død 22.11.1716
b Niels [Frederik] Lauridsen Hjort, [præst i Svaneke] på Bornholm
c Anne Marie Lauridsdatter Hjort g.m. Knud [Olufsen] Klarskov, kapellan i Bogense på Fyn. 2B:
2 sønner i Odense Latinskole
2) bror, død. 3B:
a Peder Simonsen i Limeskov
b Jacob Simonsen i Limeskov
c Margrethe Simonsdatter g.m. Morten Christensen i Fredericia
3) bror, død. 1B:
a Henrik Pedersen i Styvel [i Jelling sogn].
Afdøde, der også kaldes Margrethe Henriksdatter Hjort, døde 26.5.1722.

425 Bertel Pedersen, rebslager og hustru Karen Johansdatter Puch i Kolding. 9.10.1722, fol.329B.
B:
1) Birthe Bertelsdatter.
FM:
1 morfar Johan Andersen Puch
2 mosters mand Peder Andersen Helt.

426 Jens Jørgensen, skomager i Kolding. 26.1.1723, fol.331B.
E: Barbara Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Tysk. B:
1) Laurids Jensen 21
2) Karen Jensdatter 17
3) Niels Jensen 15
4) Jørgen Jensen 14
5) Anders Jensen 10.
FM:
1 farbror Anders Jørgensen
2 Niels Eriksen, skomager
3 Jens Andersen Sabro
4 Niels Nielsen, hummelfører.

427 Else Thomasdatter i Kolding. 9.3.1723, fol.332B.
E: Bertel Henriksen, skomager.
Første ægteskab med Simon Eliassen, skomager, [skifte 23.5.1719 lbnr.405]. B:
1) Karen Simonsdatter 10
2) Elias Simonsen 7.
FM:
1 morfar Thomas Mathiassen, skomager
2 farbror Henrik Eliassen, møller i Borre mølle i Koldinghus amt.

428 Johanne Mathiasdatter i Kolding. 22.9.1722, fol.335B.
Enke efter Peder Fønbo. B:
1) Johan Pedersen Fønbo
2) Kirsten Pedersdatter
3) Dorthe Pedersdatter
4) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Rasmus Knudsen, skomager i København
5) Mathias Pedersen Fønbo
6) Niels Pedersen Fønbo, skomagersvend, der druknede sammen med sin mor.

429 Hans Hansen Barsbøl, købmand i Kolding. 27.3.1721, fol.337.
Enkemand efter Maren Nielsdatter.
Testamente af 10.7.1715.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Peder Lauridsen Barsbøl.
Af hans øvrige arvinger angives A:
2) Jens Hansen Barsbøl
3) Hans Jepsen i Skærbæk
4) Karen g.m. Hans Pedersen i Barsbøl.
Hendes A:
1) Johanne Nielsdatter g.m. Peder Pedersen Bagge
2) Niels Bertelsens, rådmand, [skifte 13,4,1708 lbnr.125], hans B:
a Hans Nielsen 18
3) Steffen Hansen i Vejle
4) Mikkel Hansen i Kolding.
Afdøde døde 23.2.1721.

430 Karen Jørgensdatter i Kolding. Dato mangler, fol.338.
Enke efter [Bernt Berntsen, glarmester, skifte 3.12.1700 lbnr.341]. B:
1) Kirsten Berntsdatter g.m. Søren Lorentsen, feldbereder
2) Anne Marie Berntsdatter.
FM: Claus Clausen.

431 Claus Adolf Møller, [vinhandler] i Kolding. 12.6.1721, fol.340B.
E: Sofie Charlotte. LV: Hans Duche, regimentskvartermester. B:
1) Johan Adolf Møller
2) Agathe Møller 18.
FM: Peder Hansen Bruun.

432 Ingeborg Hansdatter i Kolding. 29.3.1724, fol.342B.
E: Laurids Jensen, maler. B:
1) Maren Lauridsdatter 26
2) Jens Lauridsen22, der døde efter sin mor.

433 Peder Andersen Helt i Kolding, der døde 13.5.1724, fol.345, næste protokol fol.16B.
E: Johanne Johansdatter Puch. LV: Laurids Eriksen Frost, der ægter enken. B:
1) Anne Elisabeth Pedersdatter 11
2) Karen Pedersdatter 10 uger, der døde, skifte 14.2.1726.
FM: farbror Hans Andersen Helt.

434 Berntsdatter i Kolding. 13.5.1724, fol.346B.
E: Søren Lorentsen, feldbereder. B:
1) Bernt Sørensen 5
2) Kirsten Sørensdatter 3
3) Lorents Sørensen 2.

435 Maren Poulsdatter i Kolding. 2.11.1724, fol.353B.
E: Christen Jensen Brygger. B:
1) Jens Christensen 1½.
Enkemandens første ægteskab med Anne Jensdatter. Arv til B:
1) Mads Christensen.

436 Birgitte Bertelsdatter i Kolding. 18.11.1724, fol.356.
E: Niels Sørensen, bager. B:
1) Bertel Nielsen, nyfødt, der døde 4 dage efter sin mor.

437 Hans Pedersen, borgmester i Kolding. 1.9.1724, fol.356B.
E: Margrethe Cathrine Curtz. LV: Jens Riis. B:
1) Peder Hansen, tolder i Kolding, [skifte 1.9.1724 lbnr.441]. E: Kirsten Pedersdatter. LV: Henrik Ravn
2) Frederik Hansen, præst i Sønder Vissing og Voerladegård
3) Poul Hansen Curtz, præst i Darum og Bramminge
4) Marie Hansdatter g.m. Lauge Pedersen, præst i Sønder og Nørre Bork
5) Charlotte Amalie Hansdatter g.m. Eskild [Nielsen] Busch, præst i Vejle og Hornstrup.

438 Niels Lauridsen Ammitsbøl i Kolding, der døde 17.10.1724, fol.364B.
E: Martha Pedersdatter. LV: Jens Christensen. B:
1) Dorthe Nielsdatter i København
2) Laurids Nielsen, skomager i Vejle
3) Peder Nielsen, musketer i København.

439 Anders Hansen Holm, dansk skoleholder i Kolding. 16.1.1725, fol.366B.
E: Anne Albertsdatter. LV: Jens Thomsen. B:
1) Hans Christian Andersen Holm 9
2) Albert Andersen Holm 4
3) Anders Andersen Holm 2.
FM:
1 farbror Hans Christian Hansen, degn i Påby og skoleholder i Stårup
2 mosters mand Anders Simonsen i Vestenskov i Tyrstrup sogn.

440 Christen Lauridsen, skrædder i Kolding. 29.6.1725, fol.369B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Anders Jensen. B:
1) Laurids Christensen 2.
FM: Giefke Mathiassen.


Kolding Byfoged
Skifteprotokol
1724 - 1742
B 74 - 202

441 Peder Hansen, tolder i Kolding. 1.9.1724, fol.1B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Henrik Ravn. B:
1) Anne Pedersdatter 10
2) Johanne Margrethe Pedersdatter 9
3) Hans Pedersen 3.
FM:
1 farbror Poul Hansen Curtz, præst i Darum og Bramminge
2 farbror Frederik Hansen [Curtz], præst i Sønder Vissing og Voerladegård.
Enkens første ægteskab med Hans Hansen Bruun, købmand, [skifte 11.12.1713 lbnr.379]. Arv til B:
1) Kirsten Hansdatter.
Arv i boet efter afdødes far Hans Pedersen, borgmester i Kolding, [skifte 1.9.1724 lbnr.437].

442 Else Dorthe Boller i Kolding. 18.4.1725, fol.6.
Enke efter Gilliam Wahner, portner, skifte 26.5.1721 lbnr.418. B:
2) Thomas Gilliamsen Wahner, musikant i Søby
3) Clara Gilliamsdatter Wahner g.m. Mathias Comfoy, klejnsmed i Kolding
[Af første ægteskab] B:
1) Lise Marie, død. 1B:
a Else Dorthe Richter, uvist hvor.
Arv i boet til afdødes mands børn [af hans første ægteskab] B:
1) Magdalene Lisbeth Gilliamsdatter Wahner g.m. Christian Andersen, musikant i Svendborg
2) Anne Dorthe Gilliamsdatter Wahner, død. E: Jens Madsen Mou, rytter i Skærbæk. 2B:
a [Gilliam Jensen]
b [Else Dorthe Jensdatter].

443 Johan Christoffer Meyer, løjtnant i Kolding. 3.11.1725, fol.13B.
E: Margrethe Adelheit. LV: Mule, løjtnant.
Arvinger, der skal opholde sig i udlandet, kendes ikke.

444 Johanne Nikolajsdatter i Kolding. 27.9.1725, fol.14B.
Enke efter Morten [Johansen] Lehmeyer, byskriver i Kolding, skifte 22.9.1718 lbnr.410. B:
1) Johan Mortensen Lehmeyer 20
2) Nikolaj Mortensen Lehmeyer 18
3) Frederik Mortensen Lehmeyer 14
4) Hans Mortensen Lehmeyer 10
5) Anne Christine Mortensdatter Lehmeyer, død, efter hvem der er arv.
FM: farbror Frederik [Johansen] Lehmeyer, kapellan i Kolding og præst i Almind.
Afdøde døde 17.9.1725.

445 Laurids Madsen Borch i Kolding. 5.6.1726, fol.17.
E: Sara Terkildsdatter. LV: Frederik Lehmeyer, kapellan i Kolding og præst i Almind. A:
1) far Mads Pedersen i Bork
2) bror Niels Madsen.

446 Anne Sørensdatter i Kolding. 23.10.1725, fol.
18B.
Enke efter Rasmus Buchholt, skifte 8.12.1703 lbnr.121. B:
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Barbara Rasmusdatter Buchholt, død. E: Jens Mortensen Kisum i Nymølle i Spøttrup sogn. 2B:
a Morten Jensen
b Karen Sofie Jensdatter
2) Anne Malene Rasmusdatter Buchholt g.m. Peder Jenrich, nagelsmed i Karlskrona i Skåne, der nu tager borgerskab i København.
Desuden nævnes afdødes halvbror Hans Sørensen i Kolding.
Afdøde døde 23.9.1725.

447 Jørgen Frandsen i Kolding. 1.8.1726, fol.23.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Knud Andersen. B:
1) Ingeborg Jørgensdatter 28, g.m. Hans Andersen, skipper i Flensborg
2) Kirsten Jørgensdatter 26
3) Malene Jørgensdatter 24
4) Maren Jørgensdatter 19
5) Frands Jørgensen 17.
FM: Anders Jørgensen, feldbereder i Kolding.
Afdøde døde 5.5.1726.

448 Jørgen Nielsen, skiffertækker i Kolding. 12.4.1727, fol.24.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Bruun, skomager.
Af første ægteskab B:
1 Niels Jørgensen
2) Bendix Jørgensen, i udlandet.
Afdøde døde 13.3.1727.

449 Hans Jørgen Pohl, grovsmed i Kolding. 28.8.1727, fol.27B.
E: Magdalene Dorthe Zachariasdatter. LV: Jørgen Sørensen Haahr. B:
1) Zacharias Christian Pohl 14.
FM: Nikolaj Rohde, sadelmager.

450 Niels Lauridsen, vejer og måler i Kolding. 21.6.1727, fol.30.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Søren Frederiksen. B:
1) Jens Nielsen 24, fuldmægtig ved tolden i Varde
2) Anders Nielsen 20.
Sølvbæger med JJS; MAD; 1714.

451 Martha Rasmusdatter i Kolding, der døde 21.8.1726, fol.36B.
Arvinger angives ikke.

452 Anneke Giesemann i Kolding. 25.8.1727, fol.42.
E: Jens Mortensen. A:
1) søster Maren Ulf i Tønder
2) søster, død, var g.m. Peder Tingskriver i Haderslev. Af børn angives B:
a Johan Henrik Pedersen, guldsmed i København.

453 Jens Madsen, hattemager i Kolding. 3.12.1727, fol.49B.
E: Maren Jensdatter. LV: Morten Hansen Juul. B:
1) Anne Marie Jensdatter 4
2) Mads Jensen 2.
FM:
1 fars søskendebarn Hans Christensen, snedker
2 fars søskendebarn Christen Christensen, snedker.

454 Søren Andersen Høst i Kolding. 8.1.1728, fol.52.
E: Else Rasmusdatter. LV: Henrik Jørgensen, skomager. B:
1) Marie Kirstine Sørensdatter 6.
FM: Søren Pedersen, skrædder.
Desuden nævnes enkens bror Iver Rasmussen.

455 Kirsten Christensdatter Kjeldbech, ugift i Kolding. 10.2.1728, fol.53.
A:
1) bror Jørgen Christensen Kjeldbech
2) bror Hans Christensen Kjeldbech
3) søster, død. 1B:
a Søren Munch.
Afdøde døde 5.1.1728.

456 Thomas Steffensen Vorbasse, skomager i Kolding. 20.4.1718, fol.54B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Niels Nielsen Tysk. B:
1) Anne Cathrine Thomasdatter 14
2) Jens Thomsen 10
3) Steffen Thomsen 7
4) Karen Thomasdatter 5
5) Anne Thomasdatter, født efter fars død.
FM:
1 fars næstsøskendebarn Jørgen Haahr
2 mors næstsøskendebarn Peder Langen.

457 Mette Johansdatter Puch (Pouch) i Kolding. 19.3.1728, fol.56.
E: Sivert Pedersen, rebslager. B:
1) Bertel Sivertsen 3
2) Jacob Peder Sivertsen 6 mdr.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Johan Andersen Puch, der nyder ophold i boet
2 afdødes bror Anders Johansen Puch
3 afdødes søster Else Johansdatter.

458 Poul Christensen, toldbetjent i Kolding. 1.5.1728, fol.58B.
E: Anne Nisdatter. LV: Knud Pedersen, drejer. B:
1) Ingeborg Poulsdatter 9 mdr.
FM: fars søskendebarn Peder Christensen Felding i Kolding.
Afdøde døde 2.4.1728.

459 Anne Steffensdatter i Kolding. 6.3.1728, fol.60.
E: Mads Hansen, buntmager. A:
1) søster Karen Steffensdatter g.m. Jørgen Jørgensen, slagter i Horsens
2) søster Ingeborg Steffensdatter g.m. Anders Piper, murer i Fredericia
3) søster Kirsten Steffensdatter g.m. Anders Jørgensen, feldbereder i Kolding
4) halvsøster Maren Steffensdatter i København
5) halvsøster Dorthe Steffensdatter g.m. Christian Frederik Grejs i København.
Afdøde døde 6.2.1728.

460 Laurids Pedersen Dons i Kolding. 25.6.1728, fol.65.
E: Kirsten Bertelsdatter. LV: far Bertel Poulsen, sporemager. B:
1) Bertel Lauridsen 5
2) Maren Lauridsdatter 9 mdr.
FM: Mikkel Nielsen, snedker, som beslægtet.

461 Kirsten Sørensdatter i Kolding. 25.6.1728, fol.66.
A:
1) bror Peder Sørensen i Tudved i Ødsted sogn
2) søster Mette Sørensdatter, enke i Tudved.
Afdøde, der var født i Blæsbjerg i Skibet sogn, døde 13.5.1728.

462 Johan Zacharias Mørring (Myhring) (Merring) i Kolding. 10.1.1728, fol.67B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Niels Nielsen Tysk. B:
1) Zacharias Johansen Mørring 8
2) Mette Elisabeth Johansdatter Mørring 5
3) Bodil Kirstine Johansdatter Mørring 2.
FM: Iver Frandsen.

463 Hans Hansen Bruun [fejl for Hans Rasmussen Bruun] i Kolding. 13.9.1728, fol.71B.
E: Anne Cathrine Lorentsdatter. LV: Hans Hansen, skomager. B:
1) Rasmus Hansen Bruun 9
2) Anne Kirstine Hansdatter Bruun 7
3) Karen Hansdatter Bruun 5
4) Lorents Hansen Bruun 3
5) Hanne Hansdatter Bruun 8 uger.
FM: farbror Hans Hansen i Ribe.
Arv i boet til Lorents Clausen.

464 Anne [Sørensdatter] i Kolding. 14.6.1728, fol.73.
Enke efter Rolf Thomsen.
Første ægteskab med Bonde [Markussen, skomager skifte 17.6.1700, lbnr.334]. B:
1) Anne Bondesdatter, enke efter Hans Jørgen Vilner. LV: Niels Hansen, jagtbetjent
2) Margrethe Cathrine Bondesdatter g.m. Nikolaj Brodersen, der er rejst til Ostindien.
Afdøde døde 14.5.1728.

465 Maren Hansdatter i Kolding. 10.1.1729, fol.75.
E: Jeppe Jensen Lybsk. B:
1) Anne Kirstine Jepsdatter 20
2) Jens Jepsen 14
3) Anne Jepsdatter 13
4) Hans Jepsen 7.

466 Dorthe Knudsdatter i Kolding. 10.2.1729, fol.77.
E: Laurids Nielsen, feldbereder. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 20
2) Anne Lauridsdatter 15.

467 Christen Madsen i Kolding, [begravet 12.4.1729], fol.80.
E: Mette Jensdatter.
Testamente af 10.3.1717.

468 Karen Simonsdatter i Kolding. 27.1.1729, fol.81B.
A:
1) bror Elias Simonsen 13.
FM: Mathias Thomsen, skomager.
Arv efter afdødes forældre [Simon Eliassen, skomager], skifte 23.5.1719 lbnr.405 og [Else Thomasdatter, skifte 9.3.1723 lbnr.427].
Desuden nævnes:
1 afdødes stedfar Bertel Henriksen, skomager
2 afdødes nu afdøde farbror Henrik Eliassen, møller i Borre mølle ved Bramdrup skov.

469 Christoffer Bremer, pocher [dameskrædder] i Kolding. 28.1.1729, fol.87.
E: Cathrine Hansdatter [Rosenfelt]. B:
1) [Andreas] Vilhelm Bremer i Randers
2) Gotfred Bremer, uvist hvor
3) Kasimir Bremer, uvist hvor
4) Hans Bremer, uvist hvor
5) Mette Margrethe Bremer i Randers Hospital.

470 Mette Jørgensdatter i Kolding. 24.2.1729, fol.88.
Enke efter Jens Olufsen. B:
1) Jørgen Jensen, skomager
2) Bodil Jensdatter i Låsby.
Afdøde døde 6.1.1729.

471 Anne Christensdatter i Kolding. 14.1.1729, fol.89.
Enke efter Jens Pottemager. B:
1) Mads Jensen 27, i Kolding.
2) Anne Jensdatter g.m. Peder Christensen, pottemager i Vejle
3) Karen Jensdatter 22, i Kolding.

472 Mikkel Jensen, postrider i Kolding. 17.10.1729, fol.90B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Thomsen. B:
1) Jens Mikkelsen 14.
FM: Jørgen Jensen.

473 Hans Iversen i Kolding. 7.10.1729, fol.91B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Henrik Ravn. B:
1) Iver Hansen 28
2) Hans Hansen 20.
FM: Jens Jørgensen, handskemager.

474 [Ludvig Ernst] von Woyda, konferensråd i Kolding. 17.10.1729, fol.93B.
E: [Magdalene Sybille von Klenow]. B:
1) kammerjunker von Woyda
2) løjtnant von Woyda
3) Charlotte von Woyda g.m. [Johan] von Jessen, successor som amtmand i Koldinghus amt
4) Ernestine von Woyda.
[Afdøde var amtmand i Koldinghus amt indtil, 1727].

475 Maren Andersdatter i Kolding. 11.10.1729, fol.94.
E: Hans Jørgensen, murer. A:
1) halvsøster Karen Andersdatter
2) halvsøster Kirsten Andersdatter.
FM: Johannes Jensen, skomager.

476 Anne Bertelsdatter i Kolding. 15.2.1730, fol.95.
E: Laurids Nielsen, feldbereder. B:
1) Dorthe Lauridsdatter 12 uger.

477 Margrethe Nielsdatter i Kolding. 24.3.1730, fol.97B.
E: Hans Knudsen Riber, skrædder.
Første ægteskab med [Peder] Borch, [skifte 18.12.1690 lbnr.289]. 1B:
1) Peder Pedersen Borch, i udlandet.
Afdøde døde 18.2.1730.

478 Christen Jensen, tjenestekarl i Kolding. 24.3.1730, fol.99B.
A:
1) bror Anders Jensen i Stubdrup
2) bror Poul Jensen, farer til skibs fra Holland
3) søster Mette Jensdatter g.m. Mikkel Hansen i Højrup
4) søster Karen Jensdatter i Seest
5) søster Maren Jensdatter i Flensborg
6) halvbror Peder Hansen hos sin far Hans Pedersen Riis i Vranderup i Seest sogn.
Afdøde døde 23.3.1730.

479 Helvig Baltsersdatter i Kolding. 16.1.1730, fol.102.
Enke efter [Nikolaj Barner].
Første ægteskab med [Peder Bahnsen, farver i Kolding, skifte 30.8.1702 lbnr.343]. B:
1) Henrik Bahnsen, farver i Kolding, [skifte 28.1.1719 lbnr.413. E: Dorthe Johanne Mortensdatter]. B:
a Peder Henriksen Bahnsen, kyrasser
b Margrethe Henriksdatter 23
c Morten Henriksen Bahnsen 22, student i København
d Magdalene Henriksdatter Bahnsen 15.
FM: Christian Jensen, bager.
2) Baltser Bahnsen, byskriver i Kolding.
Afdøde døde 17.12.1729.

480 Andreas Røm, slagter i Kolding. 9.6.1730, fol.110B.
Enkemand. B:
1) Marie Andreasdatter g.m. Adrian Velling, afskediget soldat
2) Mathias Andreassen.

481 Anne Hansdatter i Kolding. 31.7.1730, fol.111.
E: Anders Madsen. A:
1) søskendebarn Mette Lauridsdatter i Lilballe, død. 1B:
a Peder Madsen i Lilballe [i Eltang sogn]
2) søskendebarn Anne Pedersdatter i Taulov Nebel.

482 Mathias Thomsen Hop, skomager i Kolding. 27.11.1730, fol.112.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Mathias Giefkesen. B:
1) Karen Mathiasdatter 4
2) Else Mathiasdatter 16 uger.
FM: morbror Niels Andersen Bøgvad.

483 Karen Olufsdatter, ugift i Kolding. 8.12.1730, fol.114.
A:
1) bror Knud Olufsen, død. 2B:
a Jens Knudsen, korporal
b Søren Knudsen, der tjener i Overby i Kattrup sogn
2) halvbror Thomas Olufsen, postrytter i Vejle.
Afdøde døde 4.11.1730.

484 Anne Cathrine Lorentsdatter i Kolding. 30.12.1730, fol.117B, 183.
E: Johan Pedersen Fønbo.
Første ægteskab med [Hans Rasmussen Bruun], skifte 13.9.1728 lbnr.463. B:
1) Rasmus Hansen Bruun 12
2) Anne Kirstine Hansdatter Bruun 10
3) Karen Hansdatter Bruun 8
4) Lorents Hansen Bruun 6
5) Hanne Hansdatter Bruun, død, efter hvem der arv.
FM: farbror Hans Rasmussen Bruun i Ribe.

485 Hans Pedersen Trane, bedemand i Kolding. 23.1.1731, fol.119.
E: Marie Berntsdatter. LV: Hans Hermansen. B:
1) Peder Hansen Trane, feldberedersvend i Horsens
2) Markus Hansen Trane, hattemagersvend i udlandet.
Afdøde døde 9.12.1730.

486 Maren Pedersdatter Aarø i Kolding, der døde 4.3.1731, fol.121B.
Enke efter Erik [Jensen], bager, [skifte 9.7.1705 lbnr.354]. B:
1) Bodil Eriksdatter g.m. Søgaard i Kolding
2) Peder Eriksen Aarø, købmand i København
3) Mette Eriksdatter g.m. Lange, vagtmester
4) Mathias Eriksen Aarø, birkeskriver
5) Marie Eriksdatter g.m. [Jacob] Boëtius, postmester i København.

487 Peder Hansen Bruun, rådmand i Kolding. 2.11.1731, fol.129B.
E: Anne Cathrine [Mikkelsdatter]. LV: Jens Riis. B:
1) Hans Pedersen 7
2) Mikkel Pedersen 5.
FM:
1 farmors mand Daniel Mikkelsen i Kolding
2 Frederik Hansen [Curtz], præst i Sønder Vissing og Voerladegård g.m. faster Karen Bruun
3 Ude [Sørensen] Haahr, præst i Ølgod og Strellev g.m. faster Kirsten Bruun
4 Christian Vilhelm [Jensen] Lund, præst i Voldum og Rude g.m. moster Dorthe Mikkelsdatter.
Desuden nævnes enkens mor Karen [Terkildsdatter], enke efter Mikkel Danielsen, rådmand i Kolding, [skifte 24.5.1722 lbnr.421].
Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1728.
Samfrændeskifte 2.11.1731.
(Sml. lbnr.379, 441).
Litteratur: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green af John Nielsen Green. Udgivet som CD 2004, er nu også på nettet).

488 Thomas Andersen i Kolding. 9.7.1731, fol.130B.
E: Christence Jensdatter. LV: Henrik Ravn. B:
1) Anders Thomsen 22.
Afdøde døde 5.6.1731.

489 Gertrud Anchersdatter i Kolding. 18.2.1729, fol.132.
E: Niels Jepsen. B:
1) Ancher Nielsen
2) Anne Nielsdatter g.m. Laurids Jensen
3) Birthe Nielsdatter g.m. Johan Post
4) Gertrud Nielsdatter
5) Anne Cathrine Nielsdatter, alle i Kolding.

490 Harum Henrik Garbes, slagter i Kolding. 23.10.1731, fol.133.
E: Clara Meyer.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 19.9.1731.

491 Agathe Clausdatter Møller i Kolding. 12.1.1732, fol.134.
E: Christen Grundahl, byfoged. B:
1) Sofie Charlotte Grundahl 6
2) Laurids Grundahl 5.
FM: morbror Johan Adolf Møller.
Afdøde døde 28.11.1731.

492 Hans Casper Meyer, organist i Kolding. 23.11.1731, fol.135.
E: Cathrine Pedersdatter Aarø. LV: Johannes Harbo, skoleholder i Kolding. B:
1) Peder Meyer 30, på stedet
2) Anne Barbara Meyer 30, i Kolding
3) Johan Meyer 25, købmandssvend i København.
FM: Jørgen Haahr i Kolding.

493 Anders Jørgensen, feldbereder i Kolding. 10.1.1732, fol.136.
E: Kirsten Steffensdatter. LV: Jørgen Madsen, murer.
[Af første ægteskab] B:
1) Anne Andersdatter g.m. Jens Olufsen, skomager i Kolding
2) Maren Andersdatter, på stedet
3) Anne Marie Andersdatter i Flensborg.
FM: Laurids Jensen, skomager.

494 Inger Hansdatter i Kolding. 3.4.1732, fol.137.
E: Baltser Eliassen, skomager. B:
1) Mette Baltsersdatter 2.

495 Niels Knudsen Ladegaard, ugift krambodsvend i Kolding. 9.8.1732, fol.138.
A:
1) mor Karen Nielsdatter i Voerladegård i Skanderborg amt. LV: Hans Høgsbro
2) bror Morten Knudsen i Voerladegård
3) søster Anne Knudsdatter
4) søster Else Knudsdatter.

496 Bodil Jacobsdatter i Kolding. 7.7.1732, fol.138B.
E: Anton Holtmann, knapmager. A:
1) søster Anne Jacobsdatter g.m. Niels Troelsen i Seest
2) søster Maren Jacobsdatter [Seest] g.m. Hans Christian [Pedersen Trane], degn i Seest
3) søster Maren Jacobsdatter, enke efter Anders Iversen i Sylling i Haderslevhus amt
4) bror Jens Jacobsen, urtekræmmer i København.
Afdøde døde 16.4.1732.

497 Maren Jepsdatter i Kolding. 23.8.1732, fol.140.
E: Niels Hansen Juul, jagtbetjent. B:
1) Mette Nielsdatter g.m. Conrad Vilhelm Rebrecht, trompeter.
2) Morten Nielsen 9.
Desuden nævnes enkemandens mor Margrethe Eriksdatter, enke efter Hans Pedersen Juul, [skifte 25.11.1719 lbnr.411].

498 Kirsten Andersdatter i Kolding. 16.1.1733, fol.143B.
E: Lorents Nielsen Tysk, skomager.
Første ægteskab med [Mathias Thomsen Hop, skifte 27.11.1730 lbnr.482]. B:
1) Karen Mathiasdatter 7
2) Else Mathiasdatter 5.
FM: [morbror] Niels Andersen Bøgvad, skomager.
Forsegling 7.12.1732.

499 Johan Mikkel Debrat i Kolding. 24.4.1733, fol.145.
E: Cathrine. A:
1) mor Susanne, enke efter Debrat i Spielberg i Schullepohrt amt i Sachsen i Tyskland
2) søster Trine Debrat
3) søster Susanne Debrat.
Afdøde døde 5.3.1733.

500 Anne Terkildsdatter i Kolding. 7.2.1733, fol.145B.
E: Jens Jørgensen, handskemager. B:
1) Maren Jensdatter 21
2) Jørgen Jensen 20.

501 Bartholomæus Jacobsen i Kolding. 8.1.1733, fol.147.
E: Gertrud Andersdatter. LV: Knud Andersen. B:
1) Kirsten Bartholomæusdatter 16
2) Jacob Bartholomæussen 15
3) Dorthe Bartholomæusdatter 11.
FM: morbror Anders Andersen, blytækker.

502 Mikkel Christensen i Kolding. 24.2.1733, fol.148B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Vilhelm Christian Visbæk, klokker og kordegn i Kolding. A:
1) bror Jacob Dosler i Vester Linnet i Haderslevhus amt.
Afdøde døde 24.1.1733.

503 Anders Søgaard, undveget for 15 år siden. 24.3.1733, fol.149B.
E: Bodil Eriksdatter, skilt efter dom af 25.2.1733. LV: Henrik Meyer, der ægter enken. B:
1) Marie Magdalene Søgaard 15.
Anders Søgaard, der var kok på den russiske ambassade, rømte for 15 år siden på grund af drab.

504 Maren Iversdatter i Kolding, der døde 7.4.1732, fol.150.
E: Niels Pedersen, snedker. A:
1) bror Niels Pedersen i Grønninghoved i Haderslevhus amt
2) søster, død.1B:
a datter g.m. Hans Jensen, smed i Almind
3) søster Else Iversdatter.

505 Poul Gotfred Liebe, vejer, måler og accisemester i Kolding. 9.4.1733, fol.151B.
E: Margrethe Lucie Salthou (Salto) (Soltau). LV: Johan Otto [Jochumsen] Salthou, præst i Starup og Nebel. B:
1) Anne Dorthe Liebe.
FM: morbror Jochum Salthou, slotsgartner i Kolding.

506 Peder Hansen, skrædder i Kolding. 15.7.1733, fol.154.
E: Anne Thomasdatter. LV: Jacob Nielsen, farver. B:
1) Ellen Kirstine Pedersdatter 16
2) Sidsel Cathrine Pedersdatter 14
3) Charlotte Sofie Amalie Pedersdatter 10.
FM: farbror Mikkel Hansen, skrædder.

507 Hans Christensen, snedker i Kolding. 16.7.1733, fol.155B, fol.276.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Jens Hansen, snedker, der ægter enken. B:
1) Anne Hansdatter 14
2) Christine Hansdatter 11, der døde, skifte 12.2.1740 fol.276.
3) Søren Hansen 9
4) Sidsel Hansdatter 6
5) Gertrud Hansdatter 4
6) Sara Hansdatter 9 mdr.
FM: farbror Christen Christensen, snedker.

508 Bertel Henriksen, skomager i Kolding. 15.7.1733, fol.157.
E: Maren Frederiksdatter. LV: Niels Nielsen Tysk. B:
1) Bertel Bertelsen 8.
FM: Lorents Nielsen Tysk.

509 Anne Jensdatter [Buch] i Kolding. 3.8.1733, fol.158B.
E: Lorents Bertelsen Bruun, bogbinder. B:
1) Johan Lorentsen Bruun 8.

510 Nikolaj Rohde, sadelmager i Kolding. 6.2.1733, fol.162B.
E: Margrethe Kirstine Hofknegt. LV: Johan Sadelkou, klejnsmed. B:
1) Claus Nikolajsen Rohde 13
2) Abel Christine Rohde 10
3) Christian Nikolajsen Rohde 7
4) Christine Dorthe Rohde, født efter fars død.
FM: Christian Svalmberg.

511 Karen Rasmusdatter i Kolding. 15.7.1733, fol.165.
E: Hans Jensen, skomager. B:
1) Laurids Hansen 2.

512 Samuel Traugot Demuth, maler i Kolding. 16.7.1733, fol.166B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Laurids Jensen, skomager. B:
1) Anne Marie Sofie Samuelsdatter 13
2) Hans Casper Samuelsen 11
3) Esther Lene Samuelsdatter 8
4) Mette Kirstine Samuelsdatter 4.

513 Maren Rasmusdatter i Kolding. 9.11.1733, fol.167B.
E: Laurids Christensen. B:
1) Rasmus Lauridsen 19
2) Christen Lauridsen 16
3) Niels Lauridsen 15
4) Karen Lauridsdatter 13.

514 Poul Sørensen i Kolding. 9.11.1733, fol.168B.
E: Kirsten Markusdatter. LV: Peder Christensen Felding. A:
1) bror Christen Sørensen i Eltang
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Niels Smed i Børkop
3) søster Maren Sørensdatter g.m. Peder Nielsen i Trøstrup på Fyn.
Afdøde døde 24.9.1733.

515 Giefke Mathiassen, toldforpagter i Kolding. 7.1.1734, fol.170B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Henrik Ravn. B:
1) Mathias Giefkesen, skomager
2) Else Giefkesdatter g.m. Vilhelm Visbæk, klokker og kordegn i Kolding
3) Anne Dorthe Giefkesdatter.
FM: morfar Laurids Nielsen, feldbereder.

516 Niels Pedersen Griis i Kolding. 9.9.1734, fol.176.
E: Maren Eriksdatter. LV: Jørgen Sørensen Haahr. B:
1) Peder Nielsen Griis 14
2) Maren Nielsdatter 7
3) Niels Nielsen Griis 4.
FM:
1 morbror Niels Eriksen, skomager
2 Niels Nielsen, hummelfører.

517 Anne Rasmusdatter i Kolding. 16.7.1733, fol.178B.
E: Christen Sørensen. B:
1) Anne Christensdatter 8
2) Anne Christine Christensdatter 3.

518 Karen Sørensdatter i Kolding. 7.12.1734, fol.179B.
E: Thomas Mathiassen. B:
1) Mathias Thomsen, [skifte 27.11.1730 lbnr.482]. 2B:
a Karen Mathiasdatter 8
b Else Mathiasdatter 5.
FM: morbror Niels Andersen Bøgvad
2) Else Thomasdatter, skifte 9.3.1723 lbnr.427 [Første] ægteskab med Simon Eliassen, skifte 23.5.1719 lbnr.405. B:
a Elias Simonsen 20
3) Dorthe Mathiasdatter [fejl for Dorthe Thomasdatter] g.m. Knud Pedersen, drejer.

519 Karen Madsdatter i Kolding. 7.12.1734, fol.181B.
E: Jens Christensen. A:
1) søskendebarn Jens Olufsen i Kolding Hospital
2) søskendebarn Hans Sørensen i Ølholm
3) søskendebarn og søster til Hans Sørensen, død. 2B:
a Maren g.m. Peder Koch, rytter
b Anne Marie g.m. Laurids, rytter.

520 Marie Lauridsdatter i Kolding. 30.4.1735, fol.183B.
E: Jens Sørensen, sporemager. B:
1) Laurids Jensen 5
2) Karen Jensdatter 3.

521 Niels Pedersen, snedker i Kolding. 9.3.1735, fol.185B.
E: Kirsten Christoffersdatter. B:
1) Peder Nielsen 1.
FM: Johannes Jensen, skomager.

522 Niels Nielsen Tysk i Kolding. 20.9.1735, fol.187B.
E: Mette Lorentsdatter. LV: Hans Mikkel Danielsen. B:
1) Lorents Nielsen Tysk
2) Niels Nielsen Tysk
3) Mette Nielsdatter Tysk.

523 Hans Pedersen, købmand i Kolding. 26.7.1731, fol.189B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Niels Eriksen, skomager. B:
1) Hans Hansen i Arnøje på Sjælland
2) Maren Hansdatter, [skifte 10.1.1729 lbnr.465]. E: Jeppe Jensen Lybsk. 4B:
a Anne Kirstine Jepsdatter 23
b Jens Jepsen 16
c Anne Jepsdatter 15
d Hans Jepsen 10.
Afdøde døde 23.5.1731.

524 Maren Pedersdatter i Kolding. 17.1.1736, fol.191B.
E: Hans Jensen, rendemester. B:
1) Christian Hansen Collin, forvalter på Fussingø
2) Maren Hansdatter g.m. Markus Pleb, glarmester
3) Karen Hansdatter 17.

525 Peder Pedersen, kusk i Kolding. 23.3.1736, fol.193B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Hermansen. B:
1) Elisabeth Pedersdatter 15
2) Mette Pedersdatter 14
3) Hans Pedersen 10.
FM:
1 Søren Andersen, skipper
2 født værge Christen Hansen, rytterbonde i Seest.

526 Jeppe Christensen, formand i Kolding. 11.9.1736, fol.195B.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Christensen Felding. B:
1) Christen Jepsen 14
2) Dorthe Jepsdatter 9
3) Else Jepsdatter 6.
FM: Laurids Jensen, skomager.

527 Laurids Jensen Helt i Kolding. 9.11.1736, fol.198B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Nielsen. B:
1) Jens Lauridsen 21
2) Maren Lauridsdatter 17
3) Gertrud Lauridsdatter 17.
FM: morbror Ancher Nielsen.

528 Maren Andersdatter i Kolding. 28.7.1736, fol.199B.
E: Laurids Poulsen. B:
1) Karen Lauridsdatter 3.

529 Margrethe Rasmusdatter i Kolding. 13.10.1736, fol.201.
E: Peder Nielsen. B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter 19.

530 Kirsten Markusdatter i Kolding. 18.9.1736, fol.202B.
E: Jens Steffensen. A:
0) forældre [Markus Laugesen i Kolding. 12.6.1694 lbnr.116 og Anne Bendixdatter, skifte 9.3.1683 lbnr.108]
1) bror [Niels Markussen, skifte 25.1.1712 lbnr.363]. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Hans Iversen Eltang
[Fars andet ægteskab med Malene Sørensdatter, skifte 23.7.1719 lbnr.398]. B:
2) halvbror Lauge Markussen.

531 Knud Andersen, købmand i Kolding. 21.4.1736, fol.204B.
Enkemand. B:
1) Anders Knudsen Rasch, skipper i Ebeltoft, død, efter hvem, der er arv
2) Maren Knudsdatter Rasch.
FM: Anders Østrup.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Mette Nielsdatter i København.
Afdøde døde 22.3.1736.

532 Cathrine Hansdatter Rosenfelt, jordmoder i Kolding. 13.10.1736, fol.210.
Enke efter [Christoffer] Bremer, skifte 28.1.1729 lbnr.469. B:
1) Andreas Vilhelm Bremer i Randers, [skifte Randers 26.3.1734 lbnr.504]. B:
a Christoffer Andreassen Bremer 8
b Cathrine Marie Andreasdatter 5.
FM: stedfar Mikkel Andersen Nørup i Randers
2) Mette Margrethe Bremer i Randers Hospital, død
3) Gotfred Bremer, menes død
4) Kasimir Bremer, menes død
5) Hans Bremer, menes død.

533 Thomas Mathiassen, skomager i Kolding. 6.5.1737, fol.43, 271B.
E: Maren Andersdatter Ravn. LV: Henrik Ravn.
Første ægteskab med Karen Sørensdatter, skifte 7.12.1734 lbnr.518. B:
1) Mathias Thomsen, skifte 27.11.1730 lbnr.482, var g.m. Kirsten Andersdatter, skifte 16.1.1733 lbnr.498. 2B:
a Karen Mathiasdatter
b Else Mathiasdatter, der døde 8 år gammel, skifte 8.10,1739, fol.271B.
FM:
1 stedfar Lorents Nielsen Tysk
2 morbror Niels Andersen Bøgvad, skomager
2) Else Thomasdatter, [skifte 9.3.1723 lbnr.427 Første ægteskab med Simon Eliassen, skifte 23.5.1719 lbnr.405]. 1B:
a Elias Simonsen
3) Dorthe Thomasdatter g.m. Knud Pedersen, drejer.

534 Peder Christensen Slot, murer i Kolding. 7.5.1737, fol.227B.
E: Anne Margrethe Dorthe. LV: Anders Andersen, skiffertækker. B:
1) Inger Marie Pedersdatter 16
2) Nikolaj Peder Christian Pedersen 14
3) Peder Pedersen 11
4) Jørgen Pedersen 7
5) Christence Pedersdatter 4.
FM:
1 Hans Pedersen, snedker
2 Jørgen Jensen.
Forsegling 22.6.1736.

535 Thomas Ebbesen i Kolding, birkedommer i Koldinghus Rytterdistrikt. 24.5.1734, fol.231B.
E: Anne Amalie Bertelsdatter. LV: Jens Riis, borgmester i Kolding. B:
1) Ellen Christine Thomasdatter 16
2) Abel Cathrine Thomasdatter 13
3) Magdalene Sybille Thomasdatter 7
4) Anne Justine Thomasdatter 6.
FM:
1 Jens Damgaard, forvalter på Wedellsborg
2 Lucht, forstander i Kolding
3 farbror Oluf Ebbesen i Nagbøl
4 fasters mand Oluf Jepsen Buch i Nagbøl.

536 Johan Schultz, postrytter i Kolding. 26.11.1737, fol.237B.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Iver Frandsen, skrædder. B:
1) Gertrud Johansdatter 7.
FM: Ancher Nielsen.

537 Anders Jensen i Kolding. 26.11.1737, fol.238B.
E: Anne Andersdatter. LV: Henrik Ravn. B:
1) Anders Andersen i Nysted på Lolland
2) Maren Andersdatter 13
3) Kirsten Andersdatter 10
4) Jens Andersen 7.
FM: Niels Andersen Bøgvad.

538 Magdalene Hansdatter i Kolding. 16.5.1738, fol.239B.
E: Jørgen Sørensen Haahr. B:
1) Hans Jørgensen Haahr 10
2) Dorthe Cathrine Jørgensdatter 6
3) Søren Jørgensen Haahr 4.
FM:
1 morfar Hans Thomsen, skipper
2 mosters mand Erik Hansen Juul.

539 Margrethe [Jensdatter] Kofoed i Kolding. 9.12.1737, fol.244.
Enke efter Mathias Raff, efter hvem skifte ikke er afholdt. B:
5) Anton Raff, rådmand og rådstueskriver i København
6) Voldborg Raff g.m. Oluf Borch, underfoged.
Første ægteskab med [Morten Pedersen, rådmand i Kolding, skifte 19.11.1685 lbnr.249]. B:
1) Peder Mortensen, overvisiterer, død. 2B:
a Tam Pedersen i København
b Morten Pedersen i København
2) Dorthe Johanne Mortensdatter, enke efter Henrik Bahnsen, farver i Kolding, [skifte 28.1.1719 lbnr.413]
3) Anne Mortensdatter g.m. Christian Jensen, bager i Kolding
4) Martha Marie Mortensdatter g.m. Niels Bang, løjtnant.

540 Anne Marie Rasmusdatter, ugift tjenestepige i Kolding. 10.6.1738, fol.252.
A:
1) mor Sidsel Henriksdatter g.m. Jens Jensen i Gantrup i Voerladegård sogn
2) bror Rasmus Rasmussen i Gantrup
3) søster Anne Marie Rasmusdatter g.m. Iver Jensen i Gantrup.
Af mors andet ægteskab med [Christen Pedersen i Gantrup, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 9.4.1726 lbnr.1252]. B:
4) halvbror Henrik Christensen 17.
Af mors tredje ægteskab B:
5) Jens Jensen 15.
Afdøde døde 3.6.1738.

541 Kirsten Steffensdatter i Kolding. 28.5.1738, fol.254.
Enke efter [Anders Jørgensen, feldbereder, skifte 10.1.1732 lbnr.493]. A:
1) søster Karen Steffensdatter g.m. Jørgen Setner, slagter i Horsens
2) søster Ingeborg Steffensdatter g.m. Anders Piper, murer i Fredericia
4) halvsøster Maren Steffensdatter, enke efter Bircherod i København.

542 Kirstine Margrethe Herlitz i Kolding. 23.3.1739, fol.267.
E: Anders Thomsen.
Første ægteskab med [Nikolaj Rohde], skifte 6.2.1733 lbnr.510. B:
1) Claus Nikolajsen Rohde 20
2) Abel Christine Nikolajsdatter Rohde 17
3) Christian Nikolajsen Rohde 14
4) Christine Dorthe Nikolajsdatter Rohde 6.
FM: Christian Svalmberg.
(Afdøde kaldes Kirstine Margrethe Hofknegt ved skiftet efter sin første mand).

543 Niels Iversen [Stub], hattemager i Kolding. 1739, fol.270B.
E: Cathrine Blech.
Bevilling til uskiftet bo af 24.7.1739.

544 Anne Marie Vosgrav i Kolding. 26.2.1739, fol.271.
E: Hans Hjemling.
Arvinger angives ikke.
Forsegling 26.10.1738.

545 Laurids Jensen, maler i Kolding. 3.10.1739, fol.272B.
E: Else Jørgensdatter. LV: Peder Uttendal, feldbereder. A:
1) søsterdatter Dorthe Christensdatter g.m. en aftakket rytter.
Desuden nævnes:
1 enkens [halv]bror Iver Nielsen i Vilstrup
2 enkens svoger Hans Christensen Notmark i Flensborg.

546 Jens Jensen, skrædder i Kolding. 28.7.1736, fol.274B.
Af arvinger angives A:
1) far Jens Jensen, rytterbonde i Velling ved svigersøn Anders Nielsen i Kolding
2) bror Poul Smed, død
3) bror Niels Smed i Hostrup.

547 Karen Thomasdatter i Kolding. 1´4.7.1740, fol.280B.
E: Hans Thomsen. A:
1) søster Sidsel Thomasdatter i Nørre Bjert
2) søster Maren Thomasdatter g.m. Oluf Knudsen, hjulmand i Gelballe
3) halvbror Hans Thomsen i Gelballe.

548 Søren Hachsen, krigsråd og regimentsskriver i Kolding. 8.5.1737, fol.281B.
E: Margrethe Kirstine [Gertsdatter Londemann]. LV: Peder Hvas, forpagter på Lerbæk og Højgård. B:
1) Gert Hachsen, kadet i kongens tjeneste i Frankrig.
Desuden nævnes afdødes bror Mogens Hachsen.
[Afdøde og enken viet København Holmen 31.7.1710].
[Enken døbt Vordingborg 26.9.1688].

549 Didrik Buus, skrædder i Kolding. 29.6.1740, fol.285B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Henrik Jørgensen, skomager. B:
1) Anne Magdalene Didriksdatter 26
2) Cathrine Elisabeth Didriksdatter 22
3) Niels Didriksen Buus 17.
FM: Jens Jørgensen, handskemager.

550 Hans Pedersen, student i København. 13.7.1740, fol.287.
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter g.m. Daniel Mikkelsen, rådmand i Kolding
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Niels Jensen Møller, købmand i Horsens
3) søster Johanne Margrethe Pedersdatter g.m. [Christen] Grundahl, byfoged i Kolding
4) halvsøster Kirsten Hansdatter Bruun g.m. Ude [Sørensen] Haahr, præst i Ølgod og Strellev
5) halvsøster Karen Hansdatter Bruun, død, var g.m. Frederik Hansen [Curtz], præst i Sønder Vissing og Voerladegård. 4B:
a Margrethe Cathrine Frederiksdatter 17
b Hans Frederiksen 15
c Kirsten Frederiksdatter 9
d Peder Frederiksen 8
6) halvbror Peder Hansen Bruun, rådmand i Kolding, [skifte 2.11.1731 lbnr.487]. 2B:
a Hans Pedersen Bruun17
b Mikkel Pedersen Bruun 15.
FM: Poul Curtz, præst i Darum og Bramminge.
Afdøde havde arv efter:
1 far Peder Hansen, tolder i Kolding, skifte 1.9.1724 lbnr.441
2 farmor Margrethe Cathrine Curtz i København skifte 18.10.1730, enke efter farfar Hans Pedersen, borgmester i Kolding, skifte 1.9.1724 lbnr.437
3 halvbror Hans Hansen Bruun, kollega i Kolding skole, skifte 6.10.1729.
Afdøde døde i København 29.5.1740.
(Sml. lbnr.654).

551 Niels Svendsen, smedesvend i Kolding. 22.2.1740, fol.290B.
Forlovet med Dorthe Andersdatter i Gelballe. A:
1) far Svend Nielsen, grovsmed i Horsens, anneksbonde under Hammer præstegård i Vendsyssel.

552 Simon Møller, fuldmægtig hos regimentsskriveren i Kolding. 17.9.1740, fol.293.
E: Anne Cathrine Hachsen. LV: Christian Ulrik Jensen. B:
1) Christian Simonsen 15.
FM: farbror Anders Christensen i Smidstrup.
Desuden nævnes:
1 [Margrethe Kirstine Gertsdatter Londemann], enke efter Søren Hachsen, krigsråd og regimentsskriver, [skifte 8.5.1737 lbnr.548]
2 Mogens Hachsen i Sorø.

553 Anne Thomasdatter i Kolding. 16.12.1738, fol.294B.
Enke efter Peder Hansen, skrædder, [skifte 15.7.1733 lbnr.506]. B:
1) Ellen Kirstine Pedersdatter 22
2) Sidsel Cathrine Pedersdatter 20
3) Charlotte Sofie Amalie Pedersdatter 16.
FM:
1 farbror Mikkel Hansen, skrædder
2 mosters mand Christen Christensen Torsø i Randlev i Bjerre herred.
Afdøde døde 7.11.1738.

554 Niels Andersen, skipper i Kolding. 6.12.1737, fol.298.
Enkemand efter [Anne Mikkelsdatter, skifte 12.6.1721 lbnr.175]. B:
1) Sidsel Nielsdatter g.m. Iver Frandsen
2) Johanne Nielsdatter
3) Karen Nielsdatter g.m. Wulf Jæger i Plön
4) Mikkel Nielsen, matros, der farer på Ostindien fra Holland
5) Anders Nielsen i Bramdrup.
Afdøde døde 6.11.1737.

555 Iver Frandsen, skrædder i Kolding. 8.3.1740, fol.300B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Lorents Nielsen Tysk. B:
1) Frands Iversen 12
2) Niels Iversen 10
3) Anne Iversdatter 10.
FM: Mikkel Nielsen, snedker.
Arv efter enkens far Niels Andersen, skipper, skifte 6.12.1737 lbnr.554 til B:
1) Sidsel Nielsdatter g.m. Iver Frandsen
2) enkens søster Johanne Nielsdatter
3) enkens søster Karen Nielsdatter g.m. Wulf Jæger i Plön
4) enkens bror Mikkel Nielsen, matros, der farer på Ostindien fra Holland
5) enkens bror Anders Nielsen i Bramdrup.

556 Niels Jepsen i Komarkshuset i Kolding. 9.7.1740, fol.302.
E: Birthe Poulsdatter. LV: Niels Nissen, sognefoged i Bramdrup. B:
1) Ancher Nielsen
2) Anne Nielsdatter g.m. Niels Jensen
3) Birthe Nielsdatter g.m. Jochum Frederiksen, rytter i Odense.

557 Hans Iversen, tømrer i Kolding. 11.9.1740, fol.317B.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Claus Clausen. B:
1) Sidsel Hansdatter 12
2) Mette Hansdatter 8
3) Karen Hansdatter 3.
FM: oldefar [dvs. farfar] Iver Germandsen.

558 Gabriel Andersen Kruse, vadstedrider ved Kolding toldsted. 14.12.1740, fol.318.
E: Marie Eliasdatter. LV: Anders Andersen, skrædder. B:
1) Elias Kruse, vadstedrider i sin fars sted
2) Anne Kruse 23
3) Peder Kruse 20
4) Hans Kruse 19.
Afdøde døde 22.10.1739.

559 Niels Nielsen, hummelfører i Kolding. 19.10.1740, fol.319B.
E: Abel Kirstine Svendsdatter. LV: Lorents Nielsen Tysk. B:
1) Anne Svendsdatter (fejl for Nielsdatter) g.m.Lorents Clausen Torbrygger, bager.
2) Svend Nielsen 22.
FM: fars [halv]bror Niels Eriksen, skomager.

560 Henrik Didriksen i Kolding. 3.6.1741, fol.320.
E: Else Madsdatter. LV: Lorents Nielsen Tysk. A:
1) mor Bente Marie [Pedersdatter] g.m. Hans Andersen Helt, feldbereder
2) halvbror Peder Hansen Helt 27
3) halvsøster Anne Hansdatter Helt 26
4) halvsøster Inger Hansdatter Helt 23.

561 Maren Mikkelsdatter i Kolding. 26.9.1740, fol.321B.
E: Peder Basballe. B:
1) Mikkel Pedersen Basballe 15
2) Else Cathrine Pedersdatter Basballe 11
3) Anne Cathrine Pedersdatter Basballe.
FM:
1 Johan Adolf Møller
2 [Morten Hansen] Juul, rådmand
3 Hans Mikkelsen Fly.

562 Sofie Charlotte i Kolding. 29.6.1741, fol.326B.
Enke efter Claus Adolf Møller, vinhandler i Kolding, [skifte 12.6.1721 lbnr.431]. B:
2) Johan Adolf Møller
3) Agathe Møller, [skifte 12.1.1732 lbnr.491]. E: Christen Grundahl, byfoged, herredsfoged og landfiskal. 2B:
a Sofie Charlotte Grundahl 16
b Laurids Grundahl 14.
Af første ægteskab B:
1) Gert Hansen, [hernhut]præst i Tyskland.
Afdøde døde 29.2.1740.

563 Peder Iversen Eltang i Kolding. 8.3.1741, fol.327B.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Christensen Felding. A:
1) mor Bodil Henriksdatter
2) bror Hans Iversen Eltang
3) bror Henrik Iversen i Eltang
4) bror Jens Iversen, kyrasser
5) søster Dorthe Iversdatter g.m. Hans Poulsen i Bramdrup
6) søster Maren Iversdatter g.m. Knud Poulsen i Bramdrup
7) søster Sidsel Iversdatter i Kolding.

564 Karen Madsdatter i Kolding. 13.5.1741, fol.328.
E: Christen Hyrde. B:
1) Anders Christensen, skomagersvend i Kolding
2) Niels Christensen, skomagersvend i Ribe
3) Hans Christensen, pottemagersvend i Kolding
4) Mads Christensen 9
5) Else Christensdatter, tjener i Slesvig
6) Maren Christensdatter, tjener i Slesvig.

565 Peder Saltvedel i Kolding. 12.7.1741, fol.329B.
A:
1) bror Adolf Saltvedel
2) søster Ingeborg Saltvedel g.m. Niels Gertsen, guldsmed i Kolding
3) [Joachim] Saltvedel, borgmester i Haderslev, [død 28.12.1729]. 7B:
a Peder Saltvedel i Kiel
b Ernst Saltvedel i Kalundborg
c Johan Gotfred Saltvedel i Kiel
d Joachim Saltvedel i Åbenrå
e en datter g.m. Stop, borgmester i Kalundborg
f Barbara Saltvedel
g Ingeborg Margrethe Saltvedel.
Afdøde døde 30.5.1741.

566 Niels Iversen i Bramdrup, Kolding kirkes anneksbonde. 11.10.1741, fol.333B.
E: Ellen Hansdatter. LV: Jeppe Hansen. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Jepsen i Nebel
2) Johanne Nielsdatter g.m. Jørgen Steffensen i Nebel
3) Hans Nielsen 24
4) Else Nielsdatter 19
5) Jeppe Nielsen 15
6) Sidsel Nielsdatter 9
7) Johanne Nielsdatter 8
8) Iver Nielsen 4.
FM: Hans Nielsen i Bramdrup, Kolding kirkes anneksbonde.

567 Jens Buch, guldsmed i Kolding. 9.9.1741, fol.335B.
E: Cathrine Margrethe. LV: Jørgen Haahr. A:
1) bror Didrik Didriksen Buch i Norge
2) bror Søren Buch, død. Hans børn, om nogen findes.

568 Kirsten Christensdatter i Kolding. 1.8.1741, fol.340.
E: Niels Lund, knapmager. A:
1) mor Kirsten Christensdatter
2) halvbror Christen Pedersen
3) halvsøster Johanne Pedersdatter,
alle under Skanderborg Rytterdistrikt.

569 Jens Jørgensen, handskemager i Kolding. 27.11.1741, fol.346.
E: Helvig Christiansdatter. LV: bror Frederik Roland. B:
3) Anne Jensdatter 6
4) Ellen Marie Jensdatter 4
5) Niels Jensen 2, der døde efter sin far.
Første ægteskab med [Anne Terkildsdatter, skifte 7.2.1733 lbnr.500]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Jørgen Iversen, handskemager
2) Jørgen Jensen.
Afdøde døde 28.10.1741.

570 Hustru i Kolding. 28.11.1741, fol.348B.
E: Jørgen Christian, murer. B:
1) Hans Jørgensen 10
2) Anne Margrethe Jørgensdatter 8
3) Anne Elisabeth Jørgensdatter 6
4) Gertrud Jørgensdatter.

571 Søren Hansen, ugift i Kolding. 18.2.1741, fol.350B.
A:
1) mor Bodil Madsdatter. LV: Hans Iversen
2) [halv] bror Hans Nielsen i Gelballe
3) bror Mads Hansen i Gelballe.
Som øvrige søskende og svogre underskriver:
4) Zacharias Hansen
5) Karen Hansdatter
6) Hans Thomsen.

572 Kirsten Nielsdatter i Kærhus. 15.10.1741, fol.351.
E: Laurids Jepsen. A:
1) bror Peder Nielsen, kusk i København
2) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Hans Pedersen i Studsdal
3) halvsøster Mette Nielsdatter g.m. Niels Jensen, snedker i Follerup [i Herslev sogn].
Tilsynsværge: Ude Jepsen i Taulov Nebel.

573 Iver Germandsen, tømrer i Kolding. 22.12.1741, fol.352.
E: Mette Hansdatter. B:
1) Hans Iversen, [skifte 11.9.1740 lbnr.557]. B:
a Sidsel Hansdatter 13
b Mette Hansdatter 9
c Karen Hansdatter 4.
FM: Anders Bøgvad, skomager.

574 Ancher Mikkelsen i Kolding. 26.2.1742, fol.353.
E: Maren Steffensdatter. A:
01) faster Gunder Nielsdatter, død. 2B:
1) Karen Gregersdatter, død. 1B:
a Else Madsdatter g.m. Niels Jensen, bager i Kolding
2) Niels Gregersen, død. 3B:
a Maren Nielsdatter, enke efter Niels Poulsen i Bække
b Gunder Nielsdatter, død. E: Jens Sørensen i Hjarup. 1B:
1 Mette Jensdatter
c Anne Nielsdatter, død, var g.m. Hans Poulsen i Skanderup. 4B:
1 Karen Hansdatter, gift i Asbo
2 Kirsten Hansdatter, gift i Dollerup
3 Gunder Hansdatter
4 Gregers Hansen.
Arvinger på afdødes mors side kendes ikke.

575 Bendix Evertsen, der døde i Kolding 29.3.1741, fol.354B.
Afdøde var havde rejsepas fra Lübeck.
Arvinger angives ikke.

576 Anne Clausdatter i Kolding. 7.10.1741, fol.355.
E: Peder Halvorsen Søborg, grovsmed.
Første ægteskab med [Jeppe Mikkelsen, skifte 8.12.1739 lbnr.149]. B:
1) Anne Margrethe Jepsdatter 18
2) Maren Jepsdatter 16
3) Claus Jepsen 10.
FM: Søren Pedersen, skrædder.

577 Maren Jensdatter i Kolding. 9.5.1742, fol.360.
E: Jørgen Jensen, handskemager. B:
1) Jens Jørgen Jørgensen 3
2) Niels Jørgensen 2.

578 Dorthe Hansdatter, der lever i Kolding. 1.6.1742, fol.362.
Enke efter Hans Iversen, [skifte 7.10.1729 lbnr.473]. B:
2) Iver Hansen på Søholmgård
3) Hans Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Hansdatter, død. E: Søren Møller i Slotsmøllen. 3B:
a Anders Sørensen i Middelfart
b Maren Sørensdatter
c Dorthe Sørensdatter, død. E: Hans Christensen i Slotsmøllen. 2B:
1 Christen Hansen
2 Gertrud Hansdatter.
Dorthe Hansdatter nyder herefter aftægt.

579 Lorents Clausen, bager i Kolding. 27.6.1741, fol.367B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jeppe Christensen Kvong. B:
1) Claus Lorentsen 10
2) Terkild Lorentsen 5
3) Laurids Lorentsen 3.
FM:
1 Niels Eriksen, skomager
2 Lorents Nielsen Tysk.

580 Christen Hansen i Kolding. 19.2.1742, fol.370B.
E: Barbara Jensdatter. LV: Peder Christensen Felding. B:
1) Ida Kirstine Christensdatter 12
2) Mikkel Christensen 10
3) Helvig Christensdatter 8
4) Karen Christensdatter 3
5) Jens Cjhristensen 3.
FM:
1 Peder Langen, skomager
2 Johan Graf.

581 Christen Christensen, snedker i Kolding. 12.7.1742, fol.372.
E: Bodil Christensdatter. LV: Lorents Bertelsen, bogbinder. B:
1) Christen Christensen 15
2) Johanne Margrethe Christensdatter 10
3) Marie Kirstine Christensdatter 3.
FM: Mads Christensen Paaby, birkeskriver.

582 Else Madsdatter i Kolding. 25.4.1742, fol.379.
Enke efter Henrik Didriksen, [skifte 3.6.1741 lbnr.560]. A:
1) bror Jens Madsen, [skifte 3.12.1727 lbnr.453].1B:
a Mads Jensen 16.
FM: Lorents Clausen, bager.

583 Kirsten Jensdatter i Kolding. 27.7.1742, fol.383B.
E: Laurids Jensen, skomager. B:
1) Dorthe Lauridsdatter 9
2) Anne Marie Lauridsdatter 7
3) Anne Cathrine Lauridsdatter 5
4) Barbara Lauridsdatter 4.

584 Kirsten Jepsdatter i Kolding, der døde 18.8.1742, fol.385B.
E: Laurids Poulsen, matros. A:
1) søster Else Jepsdatter g.m. Hans Kajsen, rytterbonde i Herslev Højrup.


Kolding Byfoged
Fragment af skifteprotokol
1742, 1751
B 74 - 203585 Claus Clausen i Kolding.30.5.1742.
E: [Navn angives ikke]. LV: [Morten] Juul, rådmand. A:
0) far Claus Clausen, pottemager i Flensborg, død
1) bror Bernt Clausen, pottemager i Flensborg, død. 3B:
a Mariche Berntsdatter g.m. Nis Hansen i Jørgensby ved Flensborg
b Erik Berntsen 24
c Anne Marie Berntsen 19.
Af fars første ægteskab B:
2) halvbror Clausen, pottemager i Bredstedt, død uden børn
3) halvsøster Anne Marinche Clausdatter, efter spargement i Holsten
4) halvsøster Trinke Clausdatter i Holland, død. 2B: en søn og en datter
5) halvsøster Sara Clausdatter, død uden børn, var g.m. en skoflikker i Husum.

586 Fragment af vurdering af dødsbo. 1751.
Da [Margrethe Juul g.m. Christoffer Mathias] Jacobsen, løjtnant, har arv efter sin far, er skiftet formentlig efter [Morten Hansen Juul, rådmand, død 1749].
(Sml. lbnr.587).


Kolding Byfoged
Fragment af skifteprotokol
1751 - 1772
B 74 - 204


Fol.1-329 mangler.


587 Else Cathrine Jensdatter Fly i Kolding. 17.6.1751, opsat fra 29.5.1751, fol.330.
Enke efter Morten Hansen Juul, rådmand, [død 1749]. B:
5) Margrethe Juul g.m. Christoffer Mathias Jacobsen, løjtnant i Vejle.
Første ægteskab med [Mikkel Hansen, skifte 11.3.1724 lbnr.135]. B:
1) Maren Mikkelsdatter, [skifte 26.9.1740 lbnr.561]. E: Peder Lauridsen Basballe. B:
a Mikkel Basballe, farver i Ribe
b Else Cathrine Basballe g.m. Johannes Kjær i Søbyvad kro
2) Sidsel Cathrine Mikkelsdatter, enke efter Johan Adolf Møller
3) Jens Mikkelsen Fly, erklæret umyndig, der døde, [skifte 21.7.1753 lbnr.588]
4) Anne Mikkelsdatter g.m. Christian Cornelius Eilschou, apoteker.
Arv efter Morten Hansen Juuls mor Margrethe Eriksdatter, enke efter Hans Pedersen Juul, skifte 25.11.1719 lbnr.411 til B:
1) Niels Hansen Juul
2) Erik Hansen Juul,
Niels Jacobsen og øvrige medarvinger.
Begyndelsen af skiftet mangler.

588 Jens Mikkelsen Fly i Kolding. 21.7.1753, fol.338.
A:
0) forældre [Mikkel Hansen, skifte 11.3.1724 lbnr.135 og Else Cathrine Jensdatter Fly, skifte 17.6.1751 lbnr.587]
1) søster Maren Mikkelsdatter, [skifte 26.9.1740 lbnr.561. E: Peder Lauridsen Basballe]. B:
a Mikkel Pedersen Basballe, farver i Ribe
b Else Cathrine Pedersdatter Basballe g.m. Johannes Kjær i Søbyvad kro
2) søster Sidsel Cathrine Mikkelsdatter, enke efter Johan Adolf Møller
4) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Christian Cornelius Eilschou, apoteker.
Mors andet ægteskab med [Morten Hansen Juul, rådmand, død 1749]. B:
5) halvsøster Margrethe Juul g.m. Christoffer Mathias Jacobsen, indkvarterer i Vejle.
Afdøde døde 21.6.1753.

589 Anders Christensen i Kolding. 21.12.1753, fol.342.
E: Kirsten Christoffersdatter. LV: Hans Jepsen. A:
1) bror Iver Christensen i Almind, på Kolding Hospital gods
2) bror Peder Christensen i Brødsgård, død. 6B:
a Christen Pedersen
b Niels Pedersen
c Margrethe Pedersdatter g.m. Anders Andersen i Vester Gesten
d Maren Pedersdatter g.m. Laurids Hansen Krage i Harte
e Karen Pedersdatter 26
f Anne Pedersdatter 17
3) søster Mette Christensdatter, død, var g.m. Christen Rasmussen i Almind. 3B:
a Søren Christensen i Holland
b Maren Christensdatter i København
c Dorthe Christensdatter i Almind
4)søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Niels Andersen i Almind. 2B:
a Christen Nielsen i Almind, på Kolding Hospital gods
b Niels Nielsen, rytter i Haderslev
5) søster Abelone Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Almind på Kolding Hospital gods.
Enkens første ægteskab med [Niels Pedersen, skifte 9.3.1735 lbnr.521]. Arv til B:
1) Peder Nielsen.

590 Niels Hansen Juul i Kolding. 12.10.1754, fol.343.
E: Cathrine Lobedantz. LV: Jens [Pedersen] Storm, præst i Højen. B:
3) Peder Nielsen Juul 3
4) Bodil Nielsdatter Juul 2.
FM:
1 farbror Erik Hansen Juul
2 søskendebarn Niels Jacobsen.
Første ægteskab med [Maren Jepsdatter, skifte 23.8.1732 lbnr.497]. B:
1) Mette Nielsdatter g.m. Conrad Vilhelm Rebrecht, trompeter
2) Morten Nielsen 32.
Desuden nævnes August Lobedantz i Fredericia.
Afdøde døde 12.9.1754.

591 Mette Pedersdatter Hjelm i Kolding. 6.6.1752, fol.346.
Enke efter Hans Mikkelsen Fly, købmand.
Testamente af 20.6.1748.
Hans A:
0) forældre [Mikkel Hansen, skifte 11.3.1724 lbnr.135 og Else Cathrine Jensdatter Fly, skifte 17.6.1751 lbnr.587]
1) bror Jens Mikkelsen Fly i Kolding
2) søster Maren Mikkelsdatter, [skifte 26.9.1740 lbnr.561]. E: Peder [Lauridsen] Basballe. 2B:
a Mikkel Pedersen Basballe 26, [farver i Ribe]
b Else Cathrine Pedersdatter Basballe g.m. Johannes Mikkelsen Kjær i Søbyvad kro
3) søster Sidsel Cathrine Mikkelsdatter, enke efter Johan Adolf Møller
4) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Christian Cornelius Eilschou, apoteker.
Mors andet ægteskab med [Morten Hansen Juul, rådmand, død 1749]. B:
5) halvsøster Margrethe Juul g.m. Christoffer [Mathias] Jacobsen, løjtnant i Vejle.
Hendes A:
1) bror Jacob Pedersen Hjelm i Horsens, død. 5B:
a Peder Jacobsen Hjelm 26, krambodsvend i Kolding
b Anne Cathrine Jacobsdatter Hjelm 22, i Amsterdam
c Mette Jacobsdatter Hjelm 18, tjener på Grundet
d Anne Marie Jacobsdatter Hjelm 17, i Amsterdam
e Jørgen Jacobsen Hjelm 16, i skrædderlære i Kolding
2) bror Hans Pedersen Hjelm i Haderslev, død. 5B:
a Peder Hansen 31, i Ejstrup i Haderslevhus amt
b Anne Hansdatter 29
c Niels Hansen 27, sejler fra Amsterdam
d Poul Hansen 24, i Bevtoft præstegård
e Jochum Hansen 21, skræddersvend i København.

592 Anne Nielsdatter i Kolding. 28.10.1754, fol.357.
E: Niels Jensen.
Første ægteskab med Laurids Jensen [Helt], skifte 9.11.1736 lbnr.527. B:
1) Jens Lauridsen i Stepping
2) Maren Lauridsdatter 35, i Holland
3) Gertrud Lauridsdatter 35, i Kolding.
FM: morbror Ancher Nielsen, slagter i Kolding.
Afdøde døde 26.9.1754.

593 Anne Marie Hansdatter Kjær i Kolding. 23.9.1754, fol.359B.
E: Christian Hansen, sadelmager. B:
1) Anne Cathrine Christiansdatter 25
2) Johanne Kirstine Christiansdatter 22.
FM: Peder Jacobsen Hjelm.

594 Karen Jensdatter, ugift i Kolding. 9.5.1755, fol.361.
A:
0) forældre Jens Pottemager og [Anne Christensdatter, skifte 14.1.1729 lbnr.471]
Af øvrige arvinger angives A:
1) bror Mads Jensen i Kolding.

595 Anne Mikkelsdatter i Kolding. 18.7.1754, fol.361.
E: Casper Henriksen. B:
1) Hans Caspersen 28, rytter
2) Mathias Caspersen 28, uvist hvor
3) Ulrik Caspersen 18, i Vilstrup
4) Anne Dorthe Caspersdatter i Seest.

596 Hans Nielsen Ødis i Kolding. 29.3.1755, fol.361B.
E: Maren Esbensdatter. LV: Niels Andersen Bang. B:
1) Ellen Hansdatter 14
2) Mette Hansdatter 13
3) Cathrine Hansdatter 7.
FM: Steffen Nissen Bruun.
Afdøde døde 24.2.1755.

597 Baltser Eliassen i Kolding. 28.11.1755, fol.363.
E: Anneke Nielsdatter. LV: Niels Jensen, hattemager. B:
2) Niels Baltsersen 19
3) Marie Elisabeth Baltsersdatter 16.
FM: Elias Henriksen i Kolding.
Første ægteskab med [Inger Hansdatter[, skifte 3.4.1732 lbnr.494. B:
1) Mette Baltsersdatter 25, i Skovmøllen.
FM: Hans Christensen. møller i Skovmøllen.

598 Maren Jensdatter i Kolding, der døde 12.11.1755, fol.364.
E: Peder Christensen, post.
Første ægteskab med [Mikkel Jensen, skifte 17.10.1729 lbnr.472]. B:
1) Jens Mikkelsen, garder.

599 Hans Iversen Eltang i Kolding. 28.4.1755, fol.364B.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Bodil Hansdatter 21
2) Niels Hansen 18
3) Iver Hansen 16
4) Peder Hansen 13
5) Maren Hansdatter 11.
FM:
1 Ludvig Knudsen
2 Niels Jensen, hattemager.

600 Margrethe Uttendal i Kolding. 26.4.1755, fol.365B.
E: Elias Henriksen, skrædder. A:
0) [Hans Johansen Uttendal, feldbereder i Kolding, begravet 6.6.1717 og Johanne Pedersdatter, begravet 16.5.1741]
1) bror Peder Uttendal, [begravet 8.11.1745]. 1B:
a Dorthe Johanne Pedersdatter 16
2) bror Johan Uttendal, død. 1B:
a Hans Johansen, på rejse med sit murerhåndværk
3) Karen Hansdatter Uttendal g.m. Peder Eberhartz i København.
(Sml.lbnr.160).

601 Christen Roed, kancelliråd [og amtsforvalter] i Kolding, [begravet 26.3.1756], fol.366B.
E: Anne Cathrine Arvesdatter (Arvidsdatter).
Testamente af Fussingø 7.2.1732.

602 Karen Lauridsdatter i Kolding. 9.4.1756, fol.367.
E: Johan Jørgensen, hyrde. B:
1) Lisbeth Johansdatter g.m. Niels Andersen, rytter
2) Anne Johansdatter
3) Cathrine Johansdatter.
FM: Niels Olufsen, væver.

603 Erik Hansen Juul, jagtbetjent i Kolding. 14.2.1756, fol.367B.
E: Inger Hansdatter. LV: [Oluf Nielsen] Westphal, præst i Almind og kapellan i Kolding. B:
1) Hans Eriksen Juul 24
2) Hans Thomsen Eriksen Juul 18
3) Anne Cathrine Magdalene Juul 15.
FM:
1 Niels Jacobsen i Kolding, fædrene frænde
2 Christoffer Møller i Børkop mølle, mødrene frænde.
Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1756.
Samfrændeskifte 14.2.1756.

604 Peder Pedersen Koch i Kolding. 7.8.1755, fol.370.
Forlovet med Gertrud Lauridsdatter. A:
1) Søren Pedersen, skomagersvend i Åbenrå
2) søster Mette Martie Pedersdatter g.m. Rasmus Hansen, kyrasser i Itzeho
3) søster Inger Pedersdatter g.m. Christen Christensen Vendelbo, landsoldat i Hvorvarp i Ulstrup sogn i Års herred.
Afdøde døde 15.7.1755.

605 Marie Kirstine Nielsdatter Stub i Kolding. 6.8.1756, fol.371B.
E: Hans Hansen. B:
1) Hans Hansen 13
2) Cathrine Hansdatter 13
3) Niels Hansen 8
4) Dorthe Hansdatter 6
5) Iver Hansen 5
6) Peder Hansen3.
FM:
1 Niels Jacobsen
2 Hans Nielsen Stub
3 Hans Jepsen.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Iver Hansen på Søholmgård
2 afdødes mor Cathrine [Blech, skifte 20.10.1769 lbnr.747], enke efter Niels Iversen [Stub].

606 Mads Andersen, skoflikker i Kolding. 13.8.1756, fol.373B.
E: Maren Christiansdatter. LV: Hans Nielsen Stub. B:
1) Jørgen Madsen 10
2) Andreas Christian Madsen 7.
FM:
1 Peder Halvorsen
2 Mikkel Nielsen.

607 Niels Christensen, 15 år gammel i Kolding. 28.8.1756, fol.374.
A:
1) mor Maren Jensdatter, enke efter afdødes far Christen [Pedersen Rohde], hattemager, [skifte 10.6.1741 lbnr.153]
2) søster Mette Christensdatter g.m. Rasmus Nielsen, skrædder i Kolding
3) bror Peder Christensen Rohde 22, student
Mors første ægteskab med [Jens Madsen, hattemager, skifte 3.12.1727 lbnr.139]
4) halvbror Mads Jensen Rohde, farver i København.
Afdøde havde arv efter:
1 bror Jens Christensen, skifte 10.7.1749
2 halvsøster Anne Marie Jensdatter, skifte 28.4.1742 lbnr.169.
Afdøde i København 22.4.1756.

608 Helvig Knudsdatter i Kolding. 5.7.1756, fol.374B.
E: Johan Pedersen Fynbo, skomager. B:
1) Peder Johansen Fynbo 24
2) Knud Johansen Fynbo 22
3) Johanne Sofie Johansdatter 13
4) Kirsten Johansdatter 11
5) Jeppe Johansen Fynbo 4.
FM: fasters mand Jeppe Christensen Kvong.
(Enkemanden og børnene kaldes både Fønbo og Fynbo).

609 Peder Jacobsen Hjelm, købmand i Kolding. 12.4.1756, fol.375B.
E: Cathrine Frich. LV: Jonas Vissing. B:
1) Karen Pedersdatter Hjelm 3
2) Anne Pedersdatter Hjelm 1.
FM:
1 morbror Ulrik Frich, købmand i Kolding
2 morbror Silio Frich, købmand i Kolding
Afdøde døde 13.3.1756.

610 Christiane Goe i Kolding. 26.2.1756, fol.378B.
Enke efter Christian Ehrenreich Stellwagen, løjtnant, efter hvem, der blev holdt registrering 24.12.1753. B:
1) Henrik Bernhardt Stellwagen 19, i København
2) Christian Georg Frederik Stellwagen 16
3) Amalie Cathrine Margrethe Stellwagen 15
4) Henning Stellwagen 13.
FM: Regelsen, auditør i Kolding.
Afdøde døde 18.2.1756.

611 Christoffer Strubach, galanterihandler i Kolding. 20.3.1756, fol.382B.
Mette Christine Platz. LV: Jonas Vissing. A:
1) søster, død. 1B:
a Josef Frands Runge, født i Swico i Bøhmen, nu i København
2) bror Josef Strubach, grenader i København.
Afdøde døde i Husted i Ulfborg sogn 16.2.1756.

612 Dorthe Thomasdatter i Kolding. 7.7.1757, fol.385.
Enke efter Knud [Pedersen Tang], drejer, [skifte 8.7.1748 lbnr.167]. B:
1) Thomas Knudsen, drejer, død. 3B:
a Jørgen Thomsen
b Knud Thomsen
c Maren Thomasdatter.
FM:
1 Knud Halvorsen
2 Johan Fynbo
2) Søren Knudsen 16.
Det er tillæg til skiftet afsluttet 22.8.1752 indført i denne skifteprotokol fol.288, som ikke er bevaret.

613 Niels Thomsen i Kolding. 25.4.1757, fol.385.
E: Anne Kirstine Simonsdatter. LV: Christian Samsøe. A:
1) bror Mads Thomsen i Kolding
2) bror Hans Thomsen, [skipper i Kolding], død, var g.m. [Anne Cathrine Lauridsdatter]. 5B:
a Laurids Hansen i Kolding
b Thomas Hansen, præst i Torsted [i Hind herred], død [1752]. 2B:
1 Anne Malene Thomasdatter 9.
2 Anne Cathrine Thomasdatter 7
FM: morfar Jacob Nielsen, farver i Kolding
c Magdalene Hansdatter, [skifte 16.5.1738 lbnr.538], var g.m. Jørgen Sørensen Haahr, død. 3B:
1 Hans Jørgensen Haahr, farver i Vejle
2 Dorthe Cathrine Jørgensdatter Haahr g.m. Hans [Frederiksen] Bruun i Gudsø mølle [i Taulov sogn]
3 Søren Jørgensen Haahr, student
d Inger Hansdatter g.m. Frederik [Frandsen] Krag, præst i Kolding Hospital ved søn Hans Eriksen Juul af hendes første ægteskab med [Erik Hansen Juul, jagtbetjent i Kolding, skifte 14.2.1756 lbnr.603]
e Mette Cathrine Hansdatter, død, var g.m. Christoffer Møller, tømrer i Børkop mølle. 1B:
1 Frands Møller 13
3) bror Peder Thomsen, feldbereder, død. 5B:
a Thomas Pedersen, død. 1B:
1 Peder Thomsen i Strandhuse
b Henrik Pedersen, død. 2B:
1 Peder Henriksen 15
2 Anders Henriksen 13, i Gudsø
c Hans Pedersen i Strandhuse, død. 4B:
1 Kirsten Hansdatter 14
2 Hans Hansen 10
3 Thomas Hansen 8
4 Peder Hansen 3
d Inger Pedersdatter g.m. Henning Hansen i Strandhuse
e Birgitte Pedersdatter g.m. en dragon i Holsten
4) søster Maren Thomasdatter, død, var g.m. Jens Just i Lyng ved Snoghøj. 4B:
a Anne Jensdatter g.m. en sergent
b Bodil Jensdatter gift i Lyng ved Snoghøj
c Anne Cathrine Jensdatter 22
d Maren Jensdatter 18.
Afdøde døde 24.3.1757.

614 Helvig Christiansdatter i Kolding. 6.6.1757, fol.385B.
E: Peder Hansen, handskemager. B:
2) Jens Pedersen 14
3) Anneke Pedersdatter 13.
FM: Christian Nielsen Finger.
Første ægteskab med Jens Jørgensen, skifte 27.11.1741lbnr.569. B:
1) Anne Jensdatter 22. i København.
Afdøde døde 5.5.1757.

615 Poul Basse, skipper i Kolding. 24.1.1757, fol.386B.
E: Inger Andersdatter. LV: Morten Lyng, skipper i Kolding. B:
1) Hans Poulsen Basse
2) Anders Poulsen Basse
3) Laurids Poulsen Basse 17
4) Anne Poulsdatter Basse g.m. Frederik Andersen i Flensborg
5) Maren Poulsdatter Basse g.m. Rasmus Andersen, matros
6) Anne Cathrine Poulsdatter Basse 20, i København.

616 Hans Tim, musikant i Kolding. 29.7.1757, fol.387B.
E: Dorthe Cathrine Pedersdatter. LV: Jens Hansen, snedker. B:
1) Anne Elisabeth Hansdatter Tim 7
2) Christian Peder Hansen Tim 4
3) Bernt Hansen Tim 2
4) Anne Cathrine Hansdatter Tim.
FM:
1 Johan Pedersen Langen
2 Steffen Thomsen Vorbasse.

617 Lorents Bertelsen Bruun, bogbinder i Kolding. 12.9.1757, fol.388B.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens A. Bruun. B:
2) Hans Bertelsen Lorentsen Bruun 23, student
3) Anne Marie Lorentsdatter Bruun 19.
FM: Niels Andersen Bang.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter Buch, skifte 3.8.1733 lbnr.509]. B:
1) Johan Lorentsen Bruun, kapellan i Mariager.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Bertelsdatter i København.
Afdøde døde 12.8.1757.

618 Hans Pedersen Bruun, købmand i Kolding. Samfrændeskifte 17.2.1758, fol.391.
E: Anne Cathrine [Pedersdatter Bagges]. LV: Mikkel [Andersen] Vissing. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter Bruun, [døbt 4.6.1754]
2) Johanne Hansdatter Bruun, [døbt 14.9.1755].
FM:
1 farbror Mikkel Bruun i Ringkøbing
2 fars [halv]bror Hans Christian Høgsbro.
Bevilling til uskiftet bo af 17.9.1756.
[Afdødes forældre var Peder Hansen Bruun, rådmand, skifte 2.11.1731 lbnr.487 og Anne Cathrine Mikkelsdatter, der kom i andet ægteskab med Hans Hansen Høgsbro i Kolding.]
[Hendes forældre var Peder Pedersen Bagges til Søgård på Holmsland, død 1728 og Johanne Nielsdatter Colding, skifte Lundenæs og Bøvling amter 11.12.1772 lbnr.459].
(Se skifte efter enkens bror Peder Nikolaj Bagges, skifte Lundenæs og Bøvling amter 29.8.1776 lbnr.583).
Litteratur: Holmsland og klittens historie af H. K. Kristensen bind 1 1974. Heri side 50: Anne Cathrine Bagges.

619 Peder Berntsen i Kolding. 6.3.1758, fol.394B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Hansen, snedker. B:
1) Bernt Pedersen 16.
FM: Søren Jensen Graf.

620 Maren Christensdatter i Kolding. 22.5.1758, fol.395.
E: Frands Eriksen, snedker. B:
1) Anne Frandsdatter g.m. Jens Christensen Brøgger, rytter
2) Else Cathrine Frandsdatter 22
3) Marie Frandsdatter 16.

621 Anne Pedersdatter i Kolding. 9.1.1758, fol.395B.
E: Jacob Nielsen, farver. B:
1) Hans Jacobsen, farver i Kolding
2) Anne Marie Jacobsdatter, død. E: Thomas [Andreassen] Bruun, rådmand og postmester i Slagelse.3B:
a Anne Jacobine Bruun
b Christian Bruun
c Jacob [den] Anden Bruun
3) Mette Jacobsdatter g.m. Jørgen [Andersen] Lassen, præst i Torsted
4) Johanne Jacobsdatter g.m. Steffen Nissen Bruun i Kolding.
Litteratur: De Bruuners Stamtavle og Slægtregister. Efter Konferensraad I. C. Ryges Haandskrift, udgivet ved H. P. G. K. Bruun i Personalhistorisk Tidsskrift 1906 side 100-109.

622 Jens Sørensen, sporemager i Kolding. 10.6.1758, fol.399.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Peder Halvorsen. B:
1) Laurids Jensen, konstabel i Glückstadt
2) Karen Jensdatter g.m. Frands Christian Pedersdatter Trane i Vejle.

623 Sidsel Cathrine Mikkelsdatter [Fly] i Kolding. 16.6.1758, fol.400B, 407B.
Enke efter Johan Adolf Møller. B:
1) Sofie Charlotte Møller 25
2) Claus Adolf Møller 22, i Haderslev.
FM: Eilschou, apoteker i Kolding.

624 Niels Nielsen, snedker i Kolding. 28.8.1758, fol.406.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jeppe Christensen Kvong. B:
1) Jørgen Nielsen 22, snedkersvend
2) Niels Nielsen, snedkersvend, der døde efter sin far, skifte 4.9.1758 fol.407
3) Sidsel Nielsdatter, død, skifte 4.9.1758 fol.408. E: Claus Jepsen, grovsmed. 1B:
a Anne Kirstine Clausdatter, under 1 år.
FM: Peder Halvorsen, smed.

625 [Helene Cathrine Lindqvist], oldfrue i Kolding, der døde 28.10.1757, fol.409.
Enke efter [Hans] Svendsen, [slotsfoged på Koldinghus, begravet Kolding 3.9.1739]. B:
1) [Elisabeth Magdalene Svendsen] g.m. [Baltser] Bahnsen, [rådmand og byskriver] i Kolding
2) [Sofie Marie Svendsen] i Eutin, enke efter [Johan Georg Westermann, præst i Ratekau
3) Magdalene [Elisabeth] Dorthe Svendsen, enke efter Jansen, [juvelerer] i Eutin
4) Johanne Christine Svendsen g.m. Urban Steffensen i Kolding.
(Se skifte efter afdødes søn Frederik Ludvig Svendsen, skriverkarl i København, skifte Københavns originale skiftebreve 13.1.1755 lbnr.703).

626 Lambert Frederik Engvari, stadskirurg i Kolding. 4.11.1754, 409.
E: Maren Elisabeth Klyver. LV: Christian Cornelius Eilschou, apoteker i Kolding. B:
1) Arent Peder Engvari på Haughus i Jelling sogn
2) Christine Margrethe Engvari 27, gift [8.1.2757] med Alexander Henrik Floch, feltskærsvend.

627 Albert von Meulengracht, pensioneret kaptajn i Kolding. 4.12.1758, fol.411.
Enkemand efter Antonia Wechen, [begravet 4.1.1758].
Testamente af 2.1.1758.
Hans A:
Hans slegfreddatter, der er lyst i kuld og køn B:
1) Anne Margrethe Meulengracht g.m. Christian Samsøe i Kolding.'
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var 84 år gammel, døde 5.11.1758.

628 Niels Nielsen [Visborg], portner ved toldstedet Sønderport i Kolding. 14.2.1759, fol.411B.
E: Else Olufsdatter. LV: Hans Jacobsen, farver.
Testamente af 19.9.1750.

629 Kirsten Thomasdatter i Kolding. 9.11.1758, fol.412B.
E: Hans Iversen, tømrer. B:
1) Sidsel Hansdatter 29
2) Mette Hansdatter 26, lem i Kolding Hospital
3) Karen Hansdatter 21.
FM:
1 Anders Bøgvad
2 Ove Hansen, hospitalsforstander
3 Niels Jacobsen.
Afdøde døde 18.9.1758.

630 Anne Cathrine Henriksdatter i Kolding. 16.3.1759, fol.414.
E: Anders Johansen Puch. B:
1) Henrik Andersen Puch 20.

631 Hans Jensen, skomager i Kolding. 19.3.1759, fol.415B.
E: Bodil Eriksdatter. LV: Christian Hansen. B:
1) Erik Hansen 20
2) Jens Hansen.
FM:
1 Christian Samsøe
2 Joen Rasmussen, hattemager.

632 Anne Elisabeth Sørensdatter i Kolding. 2.4.1759, fol.416.
E: Frederik Christian Møller. B:
1) Hans Christian Frederiksen 10
2) Søren Frederiksen 9
3) Anne Frederiksdatter 3.

633 Lorents Waltersdorph, oberstløjtnant i Kolding, der døde 31.3.1759, fol.417B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Oluf [Nielsen] Westphal, kapellan i Kolding.
Enken sidder i uskiftet bo efter tilsagn fra de 2 sønner, der er i militæret.

634 Kirsten Christiansdatter i Kolding. 2.9.1756, fol.417B.
A:
0) forældre [Christian Ulrik Jensen], skifte 18.2.1743 og [Maren Lauridsdatter], skifte sluttet 20.6.1754. B:
1) bror Giefke Christiansen 21
2) bror Søren Christiansen 19.
FM:
1 Svend Aagaard, klejnsmed
2 Peder Sørensen, feldbereder.
Mors første ægteskab med [Giefke Mathiassen, toldforpagter i Kolding, skifte 7.1.1734 lbnr.515]. B:
3) halvsøster Anne Dorthe Giefkesdatter, skifte 19.2.1746, efter hvem, der er arv.
Mors tredje ægteskab med Peder [Pedersen] Schrøder. B:
4) halvbror Christian Ulrik Pedersen Schrøder 7
5) halvsøster Dorthe Margrethe Pedersdatter 4.
Begravelsen blev bekostet af Hans Frederiksen i Gudsø mølle.

635 Johanne Jacobsdatter i Kolding. 18.5.1759, fol.418B.
E: Steffen Nissen Bruun, farver. B:
1) Anne Steffensdatter 5
2) Margrethe Steffensdatter 1½.
FM:
1 morfar Jacob Nielsen, farver
2 morbror Hans Jacobsen, farver.
Arv i boet efter afdødes mor [Anne Pedersdatter], skifte 9.1.1758 lbnr.621 til:
1 afdødes søster Anne Marie Jacobsdatter, død. E: Thomas [Andreassen] Bruun, postmester i Slagelse.3B:
a Anne Jacobine Bruun
b Christian Bruun
c Jacob [den] Anden Bruun
2 afdødes søster [Mette Jacobsdatter] g.m. Jørgen [Andersen] Lassen, præst i Torsted.

636 Inger Christensdatter i Kolding. 19.5.1759, fol.420B.
E: Bune Hansen, skomagersvend.
Af første ægteskab B:
1) Anne Christensdatter 8.

637 Anders Pedersen, sadelmager i Kolding. 14.6.1759, fol.421.
E: Kirstine Dorthe Rohde. LV: Søren Hansen, snedker.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 1.5.1759.

638 Nikolaj Lehmeyer, købmand i Kolding. 10.5.1759, fol.423B, 485B.
E: Margrethe Cathrine [Frederiksdatter Hansen Curtz]. LV: Jonas Vissing. B:
1) Karen Lehmeyer 18
2) Johanne Kirstine Lehmeyer 15
3) Kirsten Lehmeyer 13
4) Frederik Lehmeyer 8
5) Morten Lehmeyer 4
6) Daniel Lehmeyer 2, der døde, skifte 14.2.1761 fol.485B
7) Jochum Lehmeyer 6 mdr, der døde, skifte 14.2.1761 fol.485B.
FM:
1 Henrik Ammitsbøl
2 Silio Frich
3 Mikkel Vissing
4 Anders Møller
5 morbror Hans [Frederiksen] Bruun i Gudsø mølle
6 morbror Peder Frederiksen i Kolding.
(Sml. lbnr.550).

639 Laurids Jepsen i Kolding kirkes hus Kærhuset i Taulov sogn. 19.6.1759, fol.427.
E: Sidsel Jepsdatter. LV: Carl Jensen i Børup. B:
2) Anne Lauridsdatter 10
3) Jeppe Lauridsen 8
4) Karen Lauridsdatter 6
5) Dorthe Lauridsdatter 3½
6) Maren Lauridsdatter 1.
FM:
1 Mads Jepsen i Sønder Vilstrup
2 Jens Jepsen i Sønder Vilstrup
3 Anders Pedersen i Sønder Vilstrup
4 Oluf Jepsen i Sønder Vilstrup
5 Mads Bertelsen i Taulov Nebel.
Første ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 17.1.1743. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 17.
FM: morbror Niels Hansen i Herslev.

640 Anne Sofie Mumme i Kolding. 21.7.1759, fol.427B.
E: Lorents Dastrup, skrædder. B:
1) Jens Vilhelm Lorentsen 6
2) Else Marie Lorentsdatter 3½.

641 Mette Pedersdatter i Kolding. 21.7.1759, fol.428B.
E: Christian Monratus, vægter. B:
1) Birgitte Kirstine Christiansdatter 12
2) Gertrud Christiansdatter 12
3) Karen Christiansdatter 4
4) Peder Andreassen 3.
Uden ægteskab B:
1) Hans 13.
FM: Bune Hansen.

642 Laurids Poulsen, matros i Kolding. 14.7.1759, fol.429.
E: Maren Hansdatter. LV: Leon Struer i Stovstrup.
Første ægteskab med Maren Andersdatter, [skifte 28.7.1736 lbnr.528]. B:
1) Karen Lauridsdatter 21.
FM: Jens Olufsen, skomager.
Afdøde druknede på sørejse mellem Norge og Skagen 17.5.1759.

643 Thomas Christensen i Kolding. 3.8.1759, fol.432.
E: Maren Esbensdatter. LV: Jens Bruun. A:
1) bror Anders Christensen i Vork
2) bror Ebbe Christensen i Bøgvad i Egtved sogn
3) søster Maren Christensdatter g.m. Mads Christensen i Nårup
4) søster Anne Christensdatter i Lindknud.
Afdøde døde 4.3.1759.

644 Anne Cathrine Arvesdatter (Arvidsdatter) i Kolding. 16.12.1758, fol.433.
Enke efter Christen [Pedersen] Roed, kancelliråd og amtsforvalter i Kolding, [skifte 26.3.1756 lbnr.601].
Testamente af Fussingø 7.2.1732.
Hans A:
0) forældre [Peder Christensen Roed, by- og rådstueskriver i Køge, begravet Køge 18.2.1718 og Helle Christoffersdatter Bager, begravet Køge 21.3.1724]
1) bror Lyder [Pedersen] Roed, præst i Herfølge og Sædder
2) søster Anne [Pedersdatter] Roed, enke efter [Ebbe] Jacobsen borgmester i Køge, [død 28.3.1743].
Hendes A:
1) bror Peder Arvesen (Arvesen), kommerceråd i København
2) søster Kirsten Arvesdatter, død. 1B:
a en søn, død. 1B:
1 Hans Arvesen Kjær 14
3) søster Anne Marie Arvesdatter, død, var g.m. [Christian Steensen, byfoged i Nykøbing Falster]. 4B:
a Peder Steensen, præst i Vinje, Rauland og Nesland præstegæld i Øvre Telemarken provsti i Kristiansand stift i Norge
b Frederik Steensen i Ribe
c Anne Cathrine Steensen, enke efter Laurids Bjørnsen, guldsmed i Kristiansand i Norge
d Regine Steensen g.m. Elias Henriksen, skrædder i Kolding
4) søster Johanne Arvesdatter g.m. Jens Riis, borgmester i Kolding.
Litteratur: Sogneprestene i det gamle Fyresdal. Qvislin-slekten i Telemarken af S. H. Finne-Grønn i: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bd. 11 (1947), side 34-60. Heri side 42: Peter Steensen.

645 Niels Berntsen i Kolding. 1.3.1759, fol.442B.
Enkemand efter Anne Nielsdatter, skifte 25.7.1750. A:
1) bror Mads Berntsen, død. 1B:
a Anders Madsen, skrædder i Kolding
2) søster Malene Berntsdatter, [skifte 24.11.1693 lbnr.302] g.m. Frands Sørensen, skrædder, død. 3B:
a [Kirsten Frandsdatter], uvist hvor
b [Maren Frandsdatter], uvist hvor
c Søren Frandsen, klejnsmed, uvist hvor
3) søster Marie Berntsdatter g.m. Hans Bruun, begge døde. 1B:
a Magdalene Bruun i Kolstrup ved Åbenrå
4) søster Kirsten Berntsdatter, død, var g.m. Gotfred Graa. 2B:
a Ursula Graa g.m. Niels Jensen, hattemager i Kolding
b Mette Graa, uvist hvor.

646 Steffen Seibot, sadelmager i Kolding. 14.9.1759, fol.443B.
E: Magdalene Cathrine Johansdatter. LV: Ulrik Frich. B:
1) Johan Christian Seibot 5
2) Anne Marie Seibot 4.
FM: Mads Jepsen.
Enkens første ægteskab med Claus Nikolajsen Rhode. Arv til B:
1) Margrethe Clausdatter
2) Anne Cathrine Clausdatter.

647 Kirsten Rasmusdatter i Kolding. 27.4.1759, fol.444B.
E: Rasmus Nielsen, skrædder. B:
1) Niels Rasmussen 23
2) Else Rasmusdatter 18
3) Anne Rasmusdatter 12.
FM:
1) Jens Bruun
2 Thomas Gotfredsen
3 Steffen Anchersen.

648 Laurids Hansen i Harte. 19.11.1759, fol.447.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Hans Lauridsen i Harte. B:
2) Mikkel Lauridsen 32, livgarder i København
3) Søren Lauridsen 31
4) Lene Lauridsdatter 30
5) Peder Lauridsen 28
6) Dorthe Lauridsdatter 25
7) Maren Lauridsdatter 22.
FM:
1 Iver Mikkelsen i Harte
2 Peder Mikkelsen i Gelballe
8) Margrethe Lauridsdatter g.m. Mads Buch i Rådvad.
Af første ægteskab B:
1) Hans Lauridsen.

649 Marie Elisabeth Lehmann i Kolding. 12.5.1759, fol.448.
E: Jens Chronius. A:
1) bror Hans Christoffer Lehmann, præst i Sehestedt i Slesvig amt
2) søster Louise Dorthe Lehmann, enke efter [Hans Jensen] Lintrup, [forstander i Kolding Hospital, død 1753]
3) søster Leonora Lehmann.

650 Gunder Jensdatter i Kolding. 3.11.1759, fol.450.
E: Jørgen Jensen, skomager. A:
1) bror Hans Hansen, (fejl for Jensen eller halvbror?), uvist hvor.
Afdøde døde 29.4.1759.

651 Maren Nielsdatter i København. 17.1.1760, fol.450.
A:
1) mor Anne Kirstine g.m. Rasmus Pedersen i Kolding
2) bror Niels Nielsen Tysk 21
3) søster Mette Nielsdatter Tysk 18
4) bror Jeppe Nielsen Tysk 12.
FM:
1 Niels Andersen Bang
2 Steffen Vorbasse.
Afdøde døde i København for 2 år siden.

652 Ursula Kirstine Gotfredsdatter i Kolding. 31.1.1760, fol.450B.
E: Niels Jensen, hattemager.
Testamente af 5.10.1756. A:
1) søster Mette Gotfredsdatter, uvist hvor
2) halvbror Frederik Gotfredsen i Ødis
3) halvsøster Sybille Gotfredsdatter i Kolding.

653 Sara Gotfredsdatter Reutze (Reussel) i Kolding. 23.6.1760, fol.451, 483.
E: Mikkel [Andersen] Vissing, købmand. B:
1) Cathrine Mikkelsdatter Vissing 16
2) Dorthe Mikkelsdatter Vissing 10.
FM:
1 morbror Thomas Gotfredsen, feldbereder
2 Silio Frich som værge for moster Anne Cathrine Gotfredsdatter, enke efter Vosmann, trompeter.
Bevilling til uskiftet bo af 7.6.1760.
Afdøde døde 22.5.1760.

654 Daniel Mikkelsen, rådmand i Kolding. 6.6.1759, fol.451B.
Enkemand efter Kirsten Pedersdatter. B:
0) forældre [Mikkel Danielsen, rådmand i Kolding, skifte 24.5.1722 lbnr.421 og Karen Terkildsdatter]
1) bror Hans Mikkelsen Danielsen, rådmand i Kolding
2) søster Dorthe Mikkelsdatter g.m. Niels [Nielsen] Skive, præst i Voldum [og Rud]
3) søster Maren Mikkelsdatter i Kolding, enke efter Mads [Pedersen] Møller til Højgård [i Grejs sogn, begravet Grejs 4.7.1748]
4) søster Anne Cathrine Mikkelsdatter, død. Første ægteskab med [Peder Hansen Bruun, rådmand, skifte 2.11.1731 lbnr.487]. 2B:
a Hans Pedersen Bruun, [skifte 17.2.1758 lbnr.618]. 2B:
1 Anne Cathrine Hansdatter Bruun 5
2 Johanne Hansdatter Bruun 4
b Mikkel Pedersen Bruun, student
Anne Cathrine Mikkelsdatters andet ægteskab med Hans [Hansen] Høgsbro, [begravet 14.7.1738]. 5B:
c Peder Hansen Høgsbro
d Hans Christian Hansen Høgsbro
e Karen Hansdatter Høgsbro g.m. Silio Frich
f Maren Hansdatter Høgsbro g.m. Jens [Michael Christiansen] Lund, præst i Søby [Skader og Halling]
g Kirsten Hansdatter Høgsbro g.m. [Peder] Schyberg, tolder i Kolding.
Afdøde døde 6.5.1759.
(Sml. lbnr.550).

655 Gert Nielsen Torbrygger, guldsmed i Kolding. 16.2.1756, fol.475B.
E: Anne Dorthe Hachsdatter. LV: Nikolaj Lehmeyer. B:
1) Ingeborg Gertsdatter 12
2) Helene Dorthe Gertsdatter 10
3) Hach Johansen Gertsen 8
4) Nikolaj Gertsen 7
5) Frederik Gertsen 4
6) Niels Gertsen 3, der døde.
FM:
1 Jens Andersen Bruun
2 Jacob Nielsen, farver
3 Jacob Sattrup.
Arv efter enkens far Hach [Johansen Skovgaard], præst i Hejls [og Vejstrup, død 1738] til enkens søster Christiane Hachsdatter i Kolding.
Arv efter enkens bror Nikolaj Hachsen Skovgaard, skifte 7.3.1748.
Aftægt til afdødes far Niels Gertsen Torbrygger, guldsmed efter kontrakt af 10.10.1742.
Afdøde døde 16.1.1756.

656 Johan Adam Behler og hustru Elisabeth, kolonist, i Kolding. 7.3.1761, fol.486.
B:
1) Maren Johansdatter, enke efter Laurids Poulsen i Kolding, hvor afdøde havde logi
2) Sybille Johansdatter 11
3) Johan Jacob Behler 8
4) Johan Jørgen Behler 5
5) Vilhelm Frederik Behler 3
6) Georg Adam Behler 9 mdr.

657 Kirsten Isaksdatter i Kolding. 9.5.1761, fol.486B.
E: Christoffer Kretzmer. B:
1) Jørgen Christoffersen 10
2) Anne Kirstine Christoffersdatter 7
3) Margrethe Christoffersdatter 5.
Afdøde kaldes også Kirsten Israelsdatter.

658 Maren Jensdatter i Kolding. 18.5.1761, fol.486B.
E: Hans Nielsen Skaaning. B:
1) Marie Hansdatter 21
2) Niels Hansen 15
3) Jens Hansen 12
4) Morten Hansen 8.

659 Mette Kirstine Tysk i Kolding. 23.5.1761, fol.487.
E: Ditlev Johansen Graf. A:
1) mor Gertrud Hansdatter g.m. Niels Andersen Bang, bogbinder i Kolding
2) bror Hans Lorentsen Tysk
3) søster Karen Lorentsdatter 18
4) halvsøster Elisabeth Nielsdatter 9
5) halvsøster Louise Nielsdatter 7.
Afdøde døde 19.4.1761.

660 Dorthe [Nielsdatter] Møller i Kolding. 23.7.1761, fol.488B.
E: Ulrik Frich, købmand. B:
1) Magdalene Cathrine Frich 5
2) Karen Frich 3
3) Niels Møller Frich 2.
Bevilling til uskiftet bo af 10.7.1761.
Afdøde døde 23.6.1761.

661 Peder Bartelsen, slotsgartner og fontænemester på Koldinghus. 19.3.1760, fol.488B.
Enkemand efter Marie Anne Todberg, der har siddet i uskiftet bo efter bevilling af 28.10.1746. B:
1) Frederik Ørtz Bartelsen 15, i Odense latinskole
2) Nikolaj Christian August Bartelsen 13.
FM:
1 farbror Mads Bertelsen i Snebe? under Augustenborg
2 farbror Christian Bertelsen i Snebe? under Augustenborg.
Afdøde døde 10.3.1760.

662 Jens Olufsen i Kolding. 13.12.1760, fol.495.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Halvorsen. A:
1) bror Mads Olufsen i Etterup [i Rørup sogn] på Fyn
2) halvbror Carsten Eriksen ved Assens på Fyn
3) halvbror Søren Olufsen i Varde
4) halvsøster Mette Olufsdatter g.m. Hans Knudsen i Varde.

663 Laurids Thomsen, tjenestekarl i Kolding. 10.10.1761, fol.496B.
A:
1) far Thomas Lauridsen i Hjarup.

664 Johanne Christensdatter i Kolding. 23.12.1760, fol.497.
E: Peder Hansen. bødker. A:
1) bror Jens Christensen i Frørup i Haderslevhus amt
2) søster Kirsten Christensdatter g.m. Hans Lauridsen, skomager i København
3) søster Anne Christensdatter i Hostrup
4) søster Kirsten Christensdatter i Haderslev.

665 Jeppe Christensen Kvong i Kolding. 22.6.1761, fol.498.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Hjelm. A:
0) forældre Christen Nielsen i Snorup i Tistrup sogn, død 1701 og Maren Jepsdatter, død 1700
1) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Peder Pedersen i Snorup. 2B:
a Peder Pedersen i Snorup
b Christen Pedersen i Snorup
2) søster Anne Christensdatter, død. E: Niels Madsen, skrædder i Snorup. 1B:
a Maren Nielsdatter
3) søster Dorthe Christensdatter, død 1745, var g.m. Christen Jensen i Uldbæk i Lyne sogn. 4B:
a Jens Christensen i Uldbæk
b Christen Christensen i Holsten
c Kirsten Christensdatter i Kolding
d Anne Christensdatter i Holsten.
Afdøde døde 23.5.1761.

666 Grethe Johansdatter i Kolding. 5.11.1761, fol.502B.
E: Claus Vagt. B:
2) Martin Vagt 9
3) Frederik Christian Vagt 6
4) Iver Vagt 3.
Af første ægteskab B:
1) Johan Pedersen 11.
FM: Hans Hansen.

667 Peder Christensen Felding i Kolding. 24.7.1761, fol.503.
Enkemand. B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter, enke efter Peder Jensen Lintrup. LV: Hans Hansen, der sad i fælles bo med afdøde. Derfor arver hendes børn. B:
a Kirsten Pedersdatter 16
b Else Pedersdatter 14
c Maren Pedersdatter 13
d Christiane Pedersdatter 11
e Jens Pedersen Lintrup 6.
FM:
1 Johan Pedersen Fynbo
2 Steffen Thomsen Vorbasse
3 Jens Bruun.
Afdøde døde 28.6.1761.

668 Ebbe Jensen i Kolding. 24.2.1762, fol.506.
E: Cathrine Jacobsdatter. LV: Thomas Gotfredsen. B:
1) Cathrine Ebbesdatter 4.
FM: født værge Jørgen Jensen i Kolding.

669 Anne Cathrine Lauridsdatter i Kolding. 5.6.1761, fol.506B.
Enke efter Hans Thomsen, skipper. B:
1) Thomas Hansen, præst i Torsted [i Hind herred], død [1752]. 2B:
a Anne Malene Thomasdatter 13
b Anne Cathrine Thomasdatter 11
FM: morbror Hans Jacobsen, farver i Kolding
2) Magdalene Hansdatter, [skifte 16.5.1738 lbnr.538], var g.m. Jørgen Sørensen Haahr, død. 3B:
a Hans Jørgensen Haahr, farver i Vejle
b Dorthe Cathrine Jørgensdatter Haahr, død, var g.m. Hans [Frederiksen] Bruun i Gudsø mølle [i Taulov sogn]. 2B:
1 Jørgen Bruun
2 Frederik Bruun
FM: Jens Andersen Bruun
c Søren Jørgensen Haahr, student i København
3) Inger Hansdatter g.m. Frederik [Frandsen] Krag, præst i Kolding Hospital
4) Mette Cathrine Hansdatter, død, var g.m. Christoffer Møller, tømrer i Børkop mølle. 1B:
a Frands Møller 17.
Afdøde døde 6.5.1761.

670 Johanne Madsdatter, en ugift tilrejsende i Kolding, der døde 11.6.1762, fol.508B.
Arvinger angives ikke.

671 Søren Nissen i Komarkshuset i Kolding. 21.7.1762, fol.508B.
E: Anne Hansdatter. LV: Ancher Nielsen. B:
1) Anne Sørensdatter 8
2) Ida Sørensdatter 5.
FM: morbror Mads Hansen Skov i Bramdrup.

672 Anne Lauridsdatter i Kolding. 31.7.1762, fol.509B.
E: Mathias Jepsen, aftakket rytter. B:
1) Henrik Mathiassen 19
2) Mads Mathiassen 18.
FM: mosters mand Niels Olufsen Vaar i Kolding.

673 Peder Schyberg, tolder i Kolding. 7.7.1762, fol.510.
E: Kirsten Høgsbro.
Testamente af 29.6.1762.
Afdøde døde 6.7.1762.

674 Inger Hansdatter i Kolding. 28.6.1762, fol.511B.
E: Anders Hansen. B:
1) Bente Marie Andersdatter 11
2) Maren Andersdatter 3½
3) Hans Andersen 6 uger.
FM: morbror Peder Hansen Helt.

675 Maren Sørensdatter i Kolding. 6.8.1762, fol.513.
E: Niels Olufsen Aagaard. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 13.

676 Sidsel Nielsdatter i Kolding. 10.8.1762, fol.514.
Enke efter Niels Iversen, skrædder. B:
1) Niels Iversen
2) Frands Iversen
3) Anne Iversdatter 32.
Afdøde døde 7.5.1762.

677 Hans Panch, byfoged og birkedommer i Kolding. 29.4.1762, fol.515.
E: Anne Marie [Pedersdatter Ertmann]. LV: Tonnin, birkedommer. B:
1) Charlotte Amalie Panch, enke efter [Rasmus Bondesen] Bruun, [regimentskvartermester på Krogsgård, skifte Ribe Stiftsamt 3.12.1764 lbnr.480]. LV: Hans Schultz
2) Kirsten Panch 26
FM: Hans Christian Høgsbro.
Afdøde døde 30.3.1762.

678 Kirsten Hansdatter Lindholm i Kolding. 23.10.1762, fol.519.
E: Frands Iversen Orm, skrædder. A:
1) far Hans Johansen, vægter på Amalienborg.

679 Dorthe Mikkelsdatter i Kolding. 18.1.1763, fol.519B.
E: Niels Jensen Fly. B:
1) Sidsel Nielsdatter1.

680 Anne Barbara Hansdatter i Kolding. 24.1.1763, fol.520.
E: Johan Rasmussen, hattemager.
Skifte efter første mand 26.8.1748. B:
1) Jens Iversen 19.
FM: Niels Jensen, hattemager.

681 Elisabeth Pedersdatter i Kolding. 29.1.1763, fol.521B.
E: Peder Hansen, handskemager. A:
1) bror Claus Pedersen i København, død. 1B:
a en datter i København
2) halvbror Lauge Laugesen i Skanderup
2) halvbror Thomas Laugesen i Frørup.
Afdøde døde 13.11.1762.

682 Anne Hansdatter Lund, ugift præstedatter i Kolding. 3.8.1762, fol.522B.
Testamente af 11.12.1744. A:
1) søskendebarn Morten Seehus, død
2) søskendebarn Anne Hansdatter Lund, død
3) søskendebarn Anne Marie Bloch g.m. Hartvig Møller, orgelbygger i København.
Arv kræves af Anne Cathrine Lund g.m. Niels Højer i København, tidligere islandsfarer, datter af afdødes bror Vilhelm Hansen Lund.
Afdøde døde 5.7.1762.

683 Barbara Jensdatter i Kolding. 16.4.1763, fol.525B.
E: Rasmus Olufsen.
Første ægteskab med [Christen Hansen, skifte 19.2.1742 lbnr.580]. B:
1) Ida Kirstine Christensdatter g.m. Gotfred Langen i Kolding
2) Mikkel Christensen i Kolding
3) Helvig Christensdatter 29
4) Karen Christensdatter 26
5) Jens Christensen, garder i København.
Afdøde døde 13.1.1763.

684 Anne Dorthe Hachsdatter i Kolding. 1.7.1763, fol.526.
E: Peder Clausen, guldsmed. B:
6) Elisabeth Christine Pedersdatter.
Første ægteskab med Gert Nielsen Torbrygger, guldsmed, skifte 16.2.1756 lbnr.655. B:
1) Ingeborg Gertsdatter 19
2) Helene Dorthe Gertsdatter 17
3) Hach Johansen Gertsen 15
4) Nikolaj Gertsen 14
5) Frederik Gertsen 10.
FM:
1 Jens Andersen Bruun
2 Steffen Nissen.
Afdøde døde 30.12.1762.

685 Magdalene Kirstine Eriksdatter i Kolding. 2.12.1763, fol.528.
E: Niels Sørensen, rokkedrejer. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 8
2) Frederikke Nielsdatter 7
3) Søren Nielsen 3.

686 Mette Christensdatter Platz (Plads) i Kolding. 13.6.1763, fol.528B.
E: Rasmus Jepsen. A:
1) bror Hans Casper Platz i Ødis
2) bror Johan Casper Platz i Århus, død. 1B:
a Johan Casper Platz 18, i Århus.
Afdøde døde 4.5.1763.

687 Bodil Marie Jørgensdatter i Kolding. 2.4.1764, fol.530.
Enke. B:
1) Hans Svendsen 17
2) Jørgen Svendsen 13.
FM: mosters mand Peder Halvorsen Søborg.
Afdøde døde 2.1.1764.

688 Kirsten Pedersdatter i Kolding. 6.7.1763, fol.530B.
Enke efter Jeppe Christensen Kvong, [skifte 22.6.1761 lbnr.665]. A:
1) bror Johan Pedersen Fønbo
2) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Hans Andersen Kastbjerg i København
3) Dorthe Pedersdatter, enke i København.
Afdøde døde 15.5.1763.

689 Anne Elisabeth Pedersdatter i Kolding. 5.2.1763, fol.531B.
Enke efter Jens Jensen Ladefoged. B:
3) Johanne Jensdatter 15
4) Anne Jensdatter 12
5) Jens Jensen 10
6) Karen Jensdatter 9
7) Mette Marie Jensdatter 6.
FM:
1 Anders Puch
2 Jørgen Jensen, handskemager.
Første ægteskab med [Hans Hansen Ulf], skifte 1.12.1745 lbnr.161. B:
1) Peder Hansen 18
2) Hans Hansen 17, der døde.

690 Maren Rasmusdatter i Kolding. 9.7.1764, fol.534B.
E: Rasmus Hansen, natmand.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jørgensdatter g.m. Mads Andersen i Helsingør.
Afdøde døde 16.6.1764.

691 Anne Margrethe Jacobsdatter i Kolding. 16.8.1763, fol.536B.
E: Christen Madsen, post. B:
1) Karen Christensdatter 11½.

692 Niels [Lauridsen] Drejer, sadelmager i Kolding. 12.7.1764, fol.537B, 575B.
E: Magdalene Cathrine Johansdatter. LV: Søren Jensen Graf. B:
1) Steffen Drejer 3½, der døde, skifte 1.3.1766 fol.575B.
FM: Mads Jepsen.
Enkens første ægteskab med [Claus Nikolajsen Rhode], skifte 23.6.1753. Arv til B:
1) Margrethe Clausdatter Rohde 18, hos [Laurids Villumsen] Aagaard, præst i Veggerslev og Villersø g.m. [Karen Lauridsdatter Drejer]
2) Anne Cathrine Clausdatter Rohde 14, der døde, skifte 11.10.1764 fol.538B.
Enkens andet ægteskab med [Steffen Seibot], skifte 14.9.1759 lbnr.646 Arv til B:
1) Johan Christian Seibot 10
2) Anne Marie Seibot 6.

693 Regine Steensen i Kolding. 8.6.1764, fol.539.
E: Elias Henriksen, skrædder. A:
0) forældre [Christian Steensen, byfoged i Nykøbing Falster og Anne Marie Arvesdatter], begge døde
1) bror Peder Steensen, præst i Vinje, Rauland og Nesland præstegæld i Øvre Telemarken provsti i Kristiansand stift i Norge
2) Frederik Steensen i Ribe
3) Anne Cathrine Steensen, enke efter Laurids Bjørnsen, guldsmed i Kristiansand i Norge
Afdøde havde arv efter [morbror] Peder Arvesen, kommerceråd i København.
Afdøde døde 14.4.1764.

694 Jørgen Christian Fogh, slotsmurer i Kolding. 14.9.1762, fol.540.
E: Anne Kirstine Frederiksdatter. LV: Peder Halvorsen Søborg. B:
4) Christian Gotlob Fogh 16
5) Frederik Fogh 14.
FM: Hans Schultz.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christian Fogh, student, på Endrupholm
2) Anne Margrethe Fogh g.m. Hans Linnet i Kolding
3) Anne Elisabeth Fogh 25.
Afdøde døde 15.8.1762.

695 Else Olufsdatter i Kolding. 8.7.1763, fol.545.
Enke efter Niels Nielsen Visborg, portner, [skifte 14.2.1759 lbnr.628]. B:
Testamente af 19.9.1750.
Hans A:
1) bror Christen Nielsen i Visborg ved Randers, død. 2B:
a Niels Christensen i Visborg
b Else Christensdatter i Visborg
2) søster Karen Nielsdatter i Visborg, død. 3B:
a Christen Pedersen,. farer til skibs
b Anne Pedersdatter hos sin stedmor i Vindblæs sogn
c Maren Pedersdatter g.m. Jens Jacobsen i Visborg
3) søster Anne Nielsdatter i Visborg, død. 3B:
a Peder Christensen i Visborg
b Sinnet Christensdatter g.m. Søren Olufsen i et skovhus ved Visborg
c Else Christensdatter, her på stedet.
Hendes A:
1) bror Anders Olufsen i Kollens mølle [i Adslev sogn] ved Skanderborg, skifte Skanderborg rytterdistrikt 26.8.1754 lbnr.2348. 4B:
a Oluf Andersen i Adslev på Skanderborg rytterdistrikt
b Karen Andersdatter g.m. Jacob Gothardsen i Kollens mølle
c Peder Andersen i Bodilmølle på Skanderborg rytterdistrikt
d Maren Andersdatter g.m. Mikkel Rasmussen, smed i Veng.
2) søster Christence Olufsdatter i Gjern i Skanderborg amt
3) søster Martha Olufsdatter i Gjern
4) søster Anne Olufsdatter i Gjern.
Afdøde døde 23.5.1763.

696 Peder Mortensen, smed og Else Hansdatter i Kolding. 19.1.1763, fol.548.
B:
1) Inger Pedersdatter 20
2) Hans Pedersen 17
3) Morten Pedersen 13.
FM:
1 Jørgen Jensen, handskemager
2 Peder Christensen Bøgvad.

697 Karen Jensdatter Bjerre, ugift i Kolding. 21.1.1763, fol.550.
A:
1) bror Poul Jensen i Øster Linnet, der døde. 2B:
a Marie Poulsdatter g.m. Hans Christian Christensen, sergent i Pjedsted
b Elsebeth Poulsdatter på Sjælland
2) søster Mette Jensdatter, død. E: Mikkel Hansen i Hjarup. 2B:
a Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Sørensen i Hjarup
b Maren Mikkelsdatter i Uhre
3) bror Anders Jensen, død. 1B:
a Maren Andersdatter g.m. Oluf Jensen i Stubdrup i Harte sogn.
Afdøde døde 1.12.1762.

698 Ulrik [Nielsen] Frich, købmand i Kolding. 2.4.1763, fol.551B.
Enkemand efter Dorthe Nielsdatter Møller, [skifte 23.7.1761 lbnr.660]. B:
1) Magdalene Cathrine Frich 7
2) Karen Frich 4
3) Niels Møller Frich 2.
FM:
1 farbror Silio Frich i Kolding
2 fasters mand Henrik Bruun i Kolding.
Desuden nævnes:
1 afdødes svoger Peder Høgsbro, købmand i Kolding
2 afdødes svoger Christian Andersen Friis, degn i Sønder Omme og Hoven.

699 Johan Christoffer Mohr von Waldt, løjtnant i Kolding. 21.7.1764, fol.567B.
E: Cathrine Magdalene Jansen. LV: [Hans Andersen] Møller, amtsforvalter. B:
1) Johan Hugo Gotthilf von Waldt 8.
FM:
1 farfar [Johan Hugo Mohr] von Waldt, ritmester i Slagelse
2 løjtnant von Jansen.
Afdøde døde 10.6.1764.

700 Augustinus Reutze, grænsekontrollør i Kolding. 27.3.1764, fol.570B.
E: Bente Mortensdatter. LV: Mads Vraa, skoleholder i Kolding.
På de fraværende arvinger underskriver afdødes stedsøn Jens Borring, successor som grænsekontrollør, der også kalder enken for sin stedmor.

701 Margrethe Markusdatter i Kolding. 10.8.1765, fol.572.
E: Bonde Hansen. B:
1) Markus Christian Bondesen 4.
FM: morfar Markus Christian Fleb.
Afdøde døde 18.6.1765.

702 Ingeborg Poulsdatter i Kolding. 20.4.1765, fol.573.
Enke. B:
1) Christian Minche, konstabel i København
2) Margrethe Christensdatter Minche g.m. Christian Schmidt i København
3) Jens Minche, farversvend i Kolding
4) Johanne Minche g.m. Jeppe Hansen [Kjær], postrytter i Kolding.

703 Hans Hansen Ulf i Kolding. 23.6.1764, fol.574.
A:
0) forældre [Hans Hansen Ulf, skifte 1.12.1745 lbnr.161 og Anne Elisabeth Pedersdatter, skifte 5.2.1763 lbnr.689]
1) bror Peder Hansen Ulf 20.
Mors andet ægteskab med [afdøde Jens Jensen Ladefoged]
2) halvsøster Johanne Jensdatter 16
3) halvsøster Anne Jensdatter 13
4) halvbror Jens Jensen 11
5) Karen Jensdatter 10
6) Mette Marie Jensdatter.
FM:
1 Anders Puch
2 Anders Hansen, feldbereder
3 Jørgen Jensen, handskemager.

704 Birthe Mikkelsdatter i Kolding. 2.12.1765, fol.574B.
E: Ancher Nielsen. A:
1) bror Niels Mikkelsen i Skærup, død. 1B:
a Mikkel Nielsen i Skærup
2) bror Poul Mikkelsen i Store Velling, død. 5B:
a Mikkel Poulsen i Ribe
b Laurids Poulsen i Bramdrup
c Poul Poulsen i Vinding
d Marie Poulsdatter g.m. Søren Hansen i Stourup i Haderslevhus amt
e Inger Poulsdatter g.m. Johan Berg i Vonsild.
Afdøde døde 1.11.1765.

705 Hans Bertelsen, vagtmester i Kolding. 17.10.1766, fol.576.
E: Johanne. LV: Peder Halvorsen. A:
1) bror, død. 3B:
a Hans Johansen i Egebjerg på Fyn
b Peder Johansen på Lolland
c Marie Johansdatter i Serup på Fyn
2) søster, død. 6B:
a Henning Pedersen på Brobygård på Fyn
b Peder Pedersen i en by ved Rødby på Lolland
c Christine Pedersdatter g.m. Niels Hansen i Øllebølle på Fyn
d Margrethe Pedersdatter g.m. Peder Himmerig i Heeager
e Marie Pedersdatter g.m. Christoffer Stæhr i Skovsbo på Lehns gods [Hvidkilde i Egense sogn] på Fyn
f Maren Pedersdatter i København.
Afdøde døde 17.9.1766.

706 Maren Hansdatter i Kolding. 23.5.1767, fol.579.
E: Nikolaj Møhl. B:
1) Hans Christian Møhl 9½
2) Ingeborg Elisabeth Møhl 7.
FM: morbror Jeppe Hansen Kjær.

707 Steffen Svendsen i Kolding. 23.5.1767, fol.580.
E: Hedvig Pedersen. LV: Nikolaj Møhl. B:
1) Niels Peder Steffensen 3½.
FM: Jørgen Jensen, slagter.

708 Christian Friis, oberst i Kolding. 1.9.1767, fol.581.
E: Cecilie Christiane Nørckencrone. B:
1) Christian Friis, løjtnant.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1767.

709 Jes Madsen Damgaard, grænsekontrollør i Kolding. 2.11.1765, fol.581B.
A:
0) forældre Mads Sørensen og Mette i Anslet i Fjelstrup sogn
1) bror Nis Madsen 50, i Anslet i Fjelstrup sogn
2) bror Søren Madsen i Anslet i Fjelstrup sogn
3) søster Karen Madsdatter g.m. David Eriksen i Aller
4) søster Mette Madsdatter g.m. Christen Jensen i Anslet i Fjelstrup sogn, begge døde. 4B:
a Mads Christensen i Anslet i Fjelstrup sogn
b Elsebeth Christensdatter g.m. Erik Christensen i Anslet i Aller sogn
c Mette Christensdatter g.m. Peder Simonsen i Anslet i Aller sogn
d Anneke Christensdatter g.m. Jens Andersen i Hejls.
Forsegling 5.10.1765.

710 Johan Pedersen, skrædder i Kolding. 18.5.1767, fol.590.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.5.1767.

711 Dorthe Sørensdatter i Kolding. 28.7.1766, fol.591, 598.
E: Jens Hansen, snedker, der også døde, skifte 14.3.1767 fol.598. B:
6) Else Jensdatter 28.
FM: Jens Andersen Bruun.
Første ægteskab med [Hans Christensen, skifte 16.7.1733 lbnr.507]. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Jochum Jacobsen Handorff
2) Søren Hansen Bruun, snedker
3) Sidsel Hansdatter g.m. Christian Rix
4) Gertrud Hansdatter g.m. Christoffer Reuss, soldat i Rendsborg
5) Sara Hansdatter [Bruun] g.m. Terkild Torbrygger, degn i Jelling.

712 Røtke Ditlev Brochmann, maler i Kolding. 14.9.1767, fol.593.
E: Clara Jensdatter. LV: Christen Henriksen Galtho. B:
1) Poul Christian Brochmann 11.
FM: Christian Conrad Hjort.

713 Marie Kirstine [Pedersdatter]i Kolding. 10.1.1767, fol.594.
Enke efter Peder Jensen Lintrup. B:
1) Kirsten Pedersdatter 21
2) Else Pedersdatter 19
3) Maren Pedersdatter 18
4) Christiane Pedersdatter 16
5) Jens Pedersen Lintrup 11.
FM:
1 Johan Pedersen Fynbo
2 Johan Pedersen Langen.
Afdøde døde 29.11.1766.
Arv efter afdødes far [Peder Christensen Felding], skifte 24.7.1761 lbnr.667.

714 Hans Laugesen i Kolding. 26.2.1768, fol.597.
E: Ursula Barbara Wacher. LV: Christian Hjort. B:
1) Cathrine Hansdatter 1½.
FM: Anders Hansen, feldbereder.
Arv i boet efter afdødes bror Niels Laugesen, degn i Bjert, skifte 20.3.1758 til E: Mette Pedersdatter med LV: Jens Bruun og deres børn, hvoraf nævnes Marie.
Afdøde døde 28.1.1768.

715 Karen Jørgensdatter i Kolding, der døde 23.9.1767, fol.601.
Enke efter Jens Krag, visiterer. B:
1) datter g.m. Niels Laugesen Heerup, skomager på stedet
2) Jørgen Jensen Krag i Højrup
3) Jens Jensen Krag i København
4) Hans Jensen Krag i København.

716 Knud Ludvigsen i Kolding. 25.9.1767, fol.601B.
E: Mette Tønnesdatter. LV: Niels Andersen Bang. B:
1) Ludvig Knudsen i Jelling
2) Tønnes Knudsen, korporal i Rendsborg
3) Kirsten Knudsdatter g.m. Morten Ellesen, dragon i Nyborg
4) Anne Knudsdatter 45.
Afdøde døde 20.8.1767.

717 Abel Kirstine [Svendsdatter] i Kolding. 8.8.1767, fol.603.
Enke efter Niels [Nielsen], hummelfører, [skifte 19.10.1740 lbnr.559]. B:
1) Anne Nielsdatter, [skifte 14.3.1757 lbnr.177]. Første ægteskab med Lorents Clausen Torbrygger. 3B:
a Claus Lorentsen Torbrygger i Kolding
b Terkild Lorentsen Torbrygger, degn i Jelling
c Laurids Lorentsen Torbrygger i Kolding.
Anne Nielsdatters andet ægteskab med Peder Hjelm. 6B:
d Lorents Pedersen Hjelm 23
e Anne Kirstine Pedersdatter Hjelm 20
f Abel Pedersdatter Hjelm 19
g Niels Pedersen Hjelm 18
h Sara Marie Pedersdatter Hjelm 15
i Jeppe Pedersen Hjelm 12.
Afdøde døde 19.7.1767.

718 Bodil Christensdatter i Kolding. 14.3.1768, fol.604B.
E: Jens Andersen Bruun.
Første ægteskab med [Christen Christensen, skifte 12.7.1742 lbnr.581]. B:
1) Christen Christensen Bruun, snedker i København
2) Johanne Margrethe Christensdatter Bruun g.m. Hans Juul i Kolding
3) Marie Kirstine Christensdatter Bruun, der døde 2.1.1773, skifte indført i protokollen 1771-1789 fol.17B.
FM: Mads Christensen Paaby, birkeskriver.
Afdøde døde 13.2.1768.

719 Gertrud Schmidt i Kolding. 30.5.1769, fol.607.
E: Hans Christian Høgsbro, købmand. B:
1) Anne Cathrine Høgsbro 8
2) Johannes Christian Høgsbro 3.
FM:
1 morbror Christian Schmidt i Flensborg
2 morbror Peder Christian Schmidt i København.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1766.
Samfrændeskifte 30.5.1769.

720 Anne Kirstine Thura, ugift i Kolding. 15.11.1768, fol.607B.
Testamente af 11.11.1768. A:
1) Anne Dorthe From g.m. [Hans Albert Gotlob] Sonning, birkedommer, hos hvem hun logerer
2) deres søn Christoffer Sonning.
Desuden nævnes afdødes bror Laurids Thura.

721 Mikkel Jensen, ugift i Kolding. 18.10.1764, fol.608.
A:
1) bror Lauge Jensen i København
2) bror Nis Jensen i Tønder, død. 2B: 2 døtre, hvis navne ikke kendes
3) søster Maren Jensdatter g.m. Anders Nielsen i Kolding
4) søster Dorthe Jensdatter g.m. Jørgen Thomsen i Gelballe.
Afdøde døde 18.9.1764.

722 Søren Hansen i Kolding, der døde 11.7.1768, fol.609.
Forlovet med Anne Nielsdatter. LV: far Niels Strangesen. A:
1) far Hans Nielsen Svenstrup
2 bror Peder Hansen.

723 Udgår.

724 Anders Østrup, købmand i Kolding. 24.2.1769, fol.610.
E: Marie Hansdatter [Rasch]. LV: Jens Vissing. A:
1) søskendebarn Kirsten Hansdatter g.m. Poul Utoft.
Afdøde døde 24.1.1769.

725 Margrethe Jacobsdatter i Kolding. 10.2.1769, fol.611.
E: Niels Iversen Orm. A:
1) bror Frands Jacobsen i Seest
2) søster Karen Jacobsdatter.
Arv efter enkemandens mor, skifte 10.8.1762 til
1 enkemandens søster Anne Iversdatter
2 enkemandens bror Frands Iversen Orm.
Afdøde døde 12.1.1769.

726 Christian Conrad Hjort i Kolding. 25.4.1769, fol.612.
E: Else Marie Andersdatter. LV: Peder Halvorsen Søborg. B:
4) Martha Dorthe Hjort 5
5) Niels Andersen Hjort 3
6) Cathrine Dorthe Hjort 2
7) Johan Luchardt Hjort 6 mdr.
FM:
1 Hans Andersen, kusk
2 Mikkel Christensen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Christine Hjort 11
2) Caroline Charlotte Hjort 9
3) Christian Conrad Hjort 7.
Afdøde døde 25.2.1769.

727 Karen Hansdatter i Kolding, der døde 29.8.1769, fol.613B.
E: Søren Thuesen.
Testamente af 28.8.1769.

728 Claus Lorentsen Torbrygger i Kolding. 6.10.1769, fol.614.
E: Else Olufsdatter. LV: Peder Halvorsen. A:
0) forældre [Lorents Clausen Torbrygger og Anne Nielsdatter, skifte 14.3.1757 lbnr.177]
1) bror Terkild Lorentsen Torbrygger, degn i Jelling
2) bror Laurids Lorentsen Torbrygger i Kolding.
Mors andet ægteskab med Peder Hjelm. 6B:
3) halvbror Lorents Pedersen Hjelm 26
4) halvsøster Anne Kirstine Pedersdatter Hjelm 24
5) halvsøster Abel Pedersdatter Hjelm 23
6) halvbror Niels Pedersen Hjelm 22
7) halvsøster Sara Marie Pedersdatter Hjelm 18
8) halvbror Jeppe Pedersen Hjelm 16.
Afdøde døde 16.9.1769.

729 Cathrine Hansdatter i Kolding. 28.4.1769, fol.615.
Enke efter Carl Tredup (Treptov). A:
1) bror Andreas Hansen Lind i Holmstrand i Norge
2) bror Henrik Hansen Lind i Sønder Onsild ved Hobro
3) bror Christian Hansen, død. 2B:
a Marie Christiansdatter 11
b Jens Christiansen 10.
FM:
1 Thomas Stub
2 Thomas Gotfredsen.
Afdøde døde 11.4.1769.

730 Marie Kirstine Pedersdatter i Kolding. 3.5.1769, fol.616B.
E: Frederik Reventskov, afskediget vagtmester. B:
1) Johan Henrik Reventskov 22, i Ribe
2) Frederik Reventskov 20, i København
3) Christian Reventskov 17
4) Dorthe Margrethe Reventskov 15
5) Hans Reventskov 12.

731 Marie Elisabeth Klyver i Kolding, der døde 8.7.1769, fol.617.
Enke efter Lambert Frederik Engvari, stadskirurg, [skifte 4.11.1754 lbnr.626]. B:
Fledføringskontrakt af 11.10.1757 med afdødes svigersøn Alexander Henrik Floch.

732 Kirsten Andersdatter i Kolding. 22.7.1769, fol.617B.
A:
1) søster Karen Andersdatter g.m. Anders Nielsen i Ferup.

733 Anne Margrethe Iversdatter i Kolding. 11.8.1769, fol.617B.
E: Jørgen Jensen, skomager. A:
1) bror Thomas Iversen i Ferup
2) søster Karen Iversdatter g.m. Iver Pedersen i Ferup
3) bror Godske Iversen, død. 2B:
a Nikolaj Godskesen i Hjarup
b Elisabeth Godskesdatter i Ornum [i Varnæs sogn].
Afdøde døde 19.6.1769.

734 Anne Marie Sørensdatter i Kolding. 2.6.1769, fol.618.
E: Jens Møller. A:
1) søster Bodil Sørensdatter i Vejen
2) søster Anne Sørensdatter i Vejen.
Desuden nævnes enkemandens mor Ellen Jensdatter i Fredericia, [enke efter afdødes far Peder Jensen Møller, skifte Fredericia 19.1.1732 lbnr.505].
Afdøde døde 3.5.1769.

735 Henrik Richter Bruun, købmand i Kolding. 27.2.1769, fol.619B.
E: Cathrine Frich. LV: Jonas Vissing. B:
1) Anne Cathrine Bruun 10
2) Niels Bruun 8
3) Ulrikke Bruun 5.
FM: Claus Lorentsen Torbrygger.
Enkens første ægteskab med Peder Jacobsen Hjelm, skifte 12.4.1756 lbnr.609. Arv til B:
1) Karen Pedersdatter Hjelm
2) Anne Pedersdatter Hjelm.
FM: [morbror] Silio Frich.
Afdøde døde 28.1.1769.

736 Niels Olufsen Aagaard i Kolding. 16.12.1768, fol.622B.
E: Maren Hansdatter. LV: Jens Bruun.
Første ægteskab med [Maren Sørensdatter], skifte 6.8.1762 lbnr.675. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 19½.
FM: Peder Pedersen Birch.
Afdøde døde 15.11.1768.

737 Anders Johansen Puch i Kolding. 30.1.1769, fol.623B.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Peder Halvorsen Søborg. B:
2) Peder Johansen Puch.
FM: Christen Lassen, som beslægtet.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Henriksdatter, skifte 16.3.1759 lbnr.630]. B:
1) Henrik Andersen Puch.
Afdøde døde 18.12.1768.

738 Frands Eriksen, snedker i Kolding. 21.1.1769, fol.625.
E: Maren Andersdatter.
Første ægteskab med [Maren Christensdatter], skifte 22.5.1758 lbnr.620. B:
1) Anne Frandsdatter g.m. Jens Christensen Brøgger, rytter
2) Else Cathrine Frandsdatter 33, i Flensborg
3) Marie Frandsdatter 26, i Flensborg.

739 Christen Hansen, sadelmager i Kolding. 16.2.1770, fol.628B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Halvorsen Søborg. B:
1) Marie Christensdatter 11
2) Jens Christensen 10.
FM:
1 Hans Stub
2 Thomas Godtfredsen.

740 Karen Jensdatter i Kolding. 14.9.1769, fol.629.
Enke efter Christoffer Lucht, forstander i Kolding Hospital, [begravet Kolding 22.4.1746]. B:
1) Cathrine Dorthe Lucht 38
2) Christoffer Lucht, degn i Taulov
3) Jens Lucht, skoleholder på ...ø?
4) Petronelle Margrethe Lucht, død. E: Peder Frederiksen Bruun, skoleholder i Eltang
5) Ida Cathrine Lucht 32
6) Anne Kirstine Lucht g.m. Hans Frederiksen Bruun i Gudsø mølle.
Afdøde døde 30.8.1769.
(Se skifte efter Christoffer Luchts første hustru Cathrine Dorthe Wibring 25.6.1727 i Private personarkiver lbnr.1308).

741 Marie Margrethe i Kolding. 10.7.1769, fol.631.
E: Hans Jørgensen, der tjener på Karstoft.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Pedersen
2) Christen Pedersen.
Afdøde døde 3.6.1769.

742 Mikkel Nielsen Lind, slotssnedker i Kolding. 19.2.1770, fol.632.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Jonas Vissing. B:
1) Bertel Mikkelsen Lind, snedker
2) Sidsel Mikkelsdatter g.m. Niels Pedersen, snedker i Mariager.
Afdøde døde 25.11.1769.

743 Jørgen Jensen, slagter i Kolding. 3.11.1769, fol.634B.
E: Maren Steffensdatter. LV: Peder Halvorsen Søborg. A:
1) søster, [Maren Jensdatter, skifte 9.5.1742 lbnr.577, var g.m. Jørgen Jensen, handskemager]. 1B:
a Niels Jørgensen, handskemager i Kolding
2) bror [Laurids Jensen, død, var g.m. Kirsten Jensdatter, skifte 27.7.1742 lbnr.583]. 4B:
a Dorthe Johanne Lauridsdatter g.m. Niels Bech, brændevinsmand i København
b Marie Lauridsdatter i København
c Barbara Lauridsdatter g.m. Frederik Kaal, sadelmager i Kolding
d Anne Cathrine Lauridsdatter.
Afdøde døde 22.9.1769.

744 Hans Mikkel Danielsen, rådmand i Kolding. 1770, fol.635B.
E: Margrethe Henriksdatter Bahnsen.
Bevilling til uskiftet bo af 10.9.1762.

745 Hans Albert Gotlob Soning, birkedommer i Kolding. 1770, fol.635B.
E: Anne Dorthe [From].
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1770.

746 Anne Pedersdatter i Kolding. 26.9.1770, fol.636B.
E: Hans Basse. B:
1) Mette Marie Hansdatter 24, i Viborg
2) Lene Hansdatter 20, i Vilstrup sogn
3) Peder Hansen 18
4) Hans Hansen 11.
FM: Peder Halvorsen Søborg.

747 Cathrine [Blech] i Kolding. 20.10.1769, fol.637.
Enke efter Niels Iversen Stub, hattemager. [Bevilling til uskiftet bo af 24.7.1739 lbnr.543]. B:
1) Hans Nielsen Stub
2) Peder Nielsen Stub
3) Sidsel Cathrine Stub g.m. Niels Jacobsen
4) Dorthe Cathrine Stub g.m. Hans Jepsen
5) Marie Kirstine Stub, [skifte 6.8.1756 lbnr.605], var g.m. Hans Hansen. B:
a Hans Hansen 26
b Cathrine Hansdatter 22
c Niels Hansen 21
d Dorthe Hansdatter 20
e Iver Hansen 18
f Peder Hansen 16.
Afdøde døde 3.10.1769.

748 Maren Steffensdatter i Kolding. 10.5.1770, fol.641B.
Enke efter Jørgen Jensen, slagter, [skifte 3.11.1769 lbnr.743]. A:
1) bror Iver Steffensen i Herslev
2) søster Karen Steffensdatter i Follerup
3) søster Mette Steffensdatter g.m. Niels Christensen i Kolding
4) halvsøster Kirsten Steffensdatter g.m. Oluf Smed i Egholt
5) halvbror Jeppe Steffensen, død. 3B:
a Steffen Jepsen i Kolding
b Johan Jepsen i Lejrskov
c Johanne Jepsdatter.
Afdøde døde 16.4.1770.

749 Peder Henriksen, skomager i Kolding. 30.1.1770, fol.643.
A:
0) far [Henrik Jørgensen, skomager]
1) søster g.m. Mikkel Jensen, hattemager
2) søster g.m. Jørgen Nielsen, snedker.
Fars første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 29.6.1722 lbnr.422]
3) halvbror Jørgen Henriksen ved Flensborg
4) halvsøster Maren Henriksdatter g.m. Jacob Christensen.
Afdøde, der havde været byens kæmner i året 1766, døde 21.1.1770.

750 Anne Margrethe Brandt i Kolding. 8.3.1771, fol.648B.
E: Gotfred Benjamin Hertz, sadelmager. B:
1) Gotfred Benjamin Hertz 6
2) Johan Daniel Hertz 1½.
Afdøde døde 2.12.1770.

751 Jørgen Iversen, handskemager i Kolding. 30.3.1771, fol.649B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Andersen Bang, bogbinder. B:
1) Iver Jørgensen, købmand i Haderslev
2) Anne Margrethe Iversdatter g.m. Hans Jochum Thilemann
3) Bodil Marie Iversdatter 21
4) Maren Iversdatter 17, på Tirsbæk.
FM: Christen Henriksen Galtho.
Afdøde døde 7.2.1771.

752 Niels Christensen i Kolding. 2.4.1772, fol.651.
E: Mette Steffensdatter. LV: Nikolaj Møhl. A:
1) Christen Terkildsen
2) Hans Christian Lorentsen
3) Anders Freund
4) Peder Nissen.

753 Constance Sofie Møller i Kolding. 29.2.1772, fol.651.
Enke. B:
1) Rasmus Nielsen Møller i Vejle
2) en søn, død. 1B:
a Niels Christian Møller i Vejle
3) Marie Sofie Møller g.m. Ditlev Brandt, murer i Kolding.

754 Else Christensdatter, ugift i Kolding. 5.11.1770, fol.651B.
A:
1) bror Peder Christensen i Viborg sogn på Visborggård gods
2) søster Sinnet Christensdatter g.m. Søren Olufsen i Skovhuset i Visborg sogn på Visborggård gods.
Afdøde døde 22.10.1770.

755 Peder Beyer, skriver hos amtsforvalteren i Kolding. 31.5.1769, fol.653B.
A:
1) bror [mangler] Beyer
2) søster Ellen Beyer g.m. Broder Thomsen Møller i Ballum
3) søster Marie Beyer i Ballum
4) søster Margrethe Beyer i Ballum.
Afdøde døde 26.4.1769.

756 Marie Hansdatter Rasch i Kolding
Enke efter Anders Østrup, [skifte 24.2.1769 lbnr.724]. A:
Tre søstre i Christiania i Norge, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 30.1.1771.

757 Hedvig Marie Hansdatter i Kolding. 3.10.1771, fol.660.
E: Johan Peder Flohr. A:
1) søster Else Hansdatter 23, i Flensborg.
FM: Poul Pedersen i Bølling.
Afdøde døde 15.8.1771.

758 Maren i Kolding. 11.7.1771, fol.662.
Enke efter Jeppe. B:
1) Anders Jepsen, hattemager
2) Anne Marie Jepsdatter g.m. Mads Andersen, bødker.
Forsegling 9.3.1771.

759 Niels Olufsen Vraa i Kolding, der døde 4.3.1770, fol.662B.
E: Mette Lauridsdatter. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Peder Jensen Schmidt i Dal i Haderslevhus amt.

760 Anne Sofie Sørensdatter i Kolding. 2.3.1771, fol.662B.
Enke efter Frederik Haag, rebslager, der døde sidt i året 1770. B:
4) Kirsten Frederiksdatter Haag.
Første ægteskab med Bertel Sivertsen, rebslager, [skifte 2.12.1763 lbnr.186]. B:
1) Mette Cathrine Bertelsdatter 14
2) Frederikke Bertelsdatter 13
3) Sidsel Johanne Bertelsdatter 10 hos Niels Tørring i Vejle.
Afdøde døde 20.2.1771.

761 Sidsel Olufsdatter i Kolding. 12.12.1770, fol.665B.
E: Bertel Christensen.
Første ægteskab med [Jens Nielsen, kyrasser], skifte 2.8.1762 lbnr.184. B:
1) Niels Jensen 18
2) Marie Anne Jensdatter 15.
Afdøde døde 8.11.1770.

762 Christian Eggers, regimentskvartermester i Kolding. 20.11.1772, fol.667B.
E: Cathrine Elisabeth. LV: Jonas Vissing. B:
1) Elisabeth Eggers 30
2) Caroline Augustine Eggers 28
3) Agnes Margrethe Eggers 26
4) Anne Sofie Eggers 25
5) Joachime Christine Eggers 24.
FM: Hans Christian Høgsbro.
Afdøde døde 8.1.1772.

763 Kirsten Frandsdatter i Kolding. 3.10.1772, fol.669.
Enke efter Hans Blaameyer. B:
1) Henning Hansen
2) Marie Malene Hansdatter .
FM: Thomas Godskesen.
Afdøde døde 26.9.1772.

764 Anne Marie Olufsdatter, ugift i Kolding. 27.8.1772, fol.670.
A:
1) bror Anders Olufsen, brændevinsmand i København.Kolding Byfoged
Skifteprotokol
1771 - 1789
B 74 - 205

765 Margrethe [Henriksdatter] Bahnsen i Kolding. 16.10.1771, fol.2.
Enke efter Hans Mikkel Danielsen, borgmester, [bevilling til uskiftet bo af 10.9.1762 lbnr.744.
E: Margrethe Henriksdatter Bahnsen. [Bevilling til uskiftet bo af 10.9.1762]. B:
1) Helvig Danielsen g.m. Mikkel [Andersen] Vissing, købmand
2) Dorthe Johanne Danielsen g.m. Andreas Møller
3) Karen Danielsen gift 6.9.1771 med Knud Bruun
4) Henrik Danielsen, købmand.

766 Anne Margrethe Jepsdatter i Kolding. 14.2.1772, fol.16.
Enke. A:
1) søster, død. 3B:
a Cathrine Marie Hansdatter 19, i Lejrskov
b Elsebeth Agathe Hansdatter 17, i Flensborg
c Inger Hansdatter 14, i Ågård.
FM: fasters mand Bertel Christensen i Ferup.
Desuden nævnes afdødes steddatter Hedvig Marie Hansdatter, skifte 3.10.1771 lbnr.757. E: Johan Peder Flohr.

767 Hans Albert Gotlob Sonning, birkedommer i Kolding. 22.1.1773, fol.17B.
E: Anne Dorthe From. LV: Hans Junghans, borgmester. B:
1) Hans Christoffer Sonning.

768 Johan Christian Palle, skomager i Kolding. 4.7.1772, fol.18.
E: Abelone Madsdatter. LV: Jens Bruun. B:
1) Mads Johansen 7
2) Cathrine Margrethe Johansdatter 3½.
FM: Johan Pedersen Langen.
Afdøde døde 14.2.1772.

769 Magdalene Haahr i Kolding. 15.2.1773, fol.19.
E: Jens Vissing.
Testamente af 24.11.1772. A:
1) mor [Louise Cathrine Soltau], enke efter [Jørgen Sørensen] Haahr, [begravet 22.2.1752]. LV: Jonas Vissing
2) bror Jochum [Jørgensen] Haahr, præst i Vejen og Læborg
3) bror Johan Otto [Jørgensen] Haahr i København.
Fars første ægteskab med [Magdalene Hansdatter, skifte 16.5.1738 lbnr.538]. B:
4) halvbror Hans [Jørgensen] Haahr, farver i Vejle
5) halvsøster [Dorthe Cathrine Jørgensdatter Haahr], død. E: Hans Frederiksen Bruun i Gudsø mølle [i Taulov sogn]. 2B:
a Jørgen Hansen Bruun 18
b Frederik Hansen Bruun 16
6) halvbror Søren [Jørgensen] Haahr, præst i Lemvig [og Nørlem].

770 Dorthe Jensdatter i Bramdrup. 29.3.1773, fol.21.
E: Jens Hansen, Kolding kirkes bonde. B:
1) Maren Jensdatter 3
2) Hans Jensen 3 mdr.
FM:
1 Morten Jensen i Bramdrup
2 Niels Mørch i Strandhuse.

771 Maren Bertelsdatter i Kolding. 6.2.1773, fol.22.
E: Kaj Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Hans Waltersdorph.
Afdøde døde 23.11.1772.

772 Hans Hansen i Kolding. 18.6.1772, fol.24B.
Enkemand efter Marie Kirstine Nielsdatter [Stub], skifte 6.8.1756 lbnr.605. B:
1) Hans Hansen 29, formentlig død til skibs
2) Cathrine Hansdatter 26. 24.1.1774 er hun g.m. Hans Dahl i Kolding
3) Niels Hansen 24, i København
4) Dorthe Hansdatter 22, der døde. skifte 24.1.1774 fol.65B
5) Iver Hansen 20, på Agersbøl
6) Peder Hansen 18.
FM:
1 farbror Iver Hansen på Søholmgård
2 morbror Hans Nielsen Stub.
Afdøde døde 19.5.1772.

773 Jens Carlsen, ugift i Kolding. 12.12.1772, fol.29.
A:
1) bror Hans Carlsen i Kolding
2) søster Anne Carlsdatter g.m. Laurids Nielsen i Børup
3) halvsøster Maren Carlsdatter hos farbror Niels Jensen i Ferup
4) halvsøster Karen Carlsdatter i Børup
5) halvsøster Ingeborg Carlsdatter i Oddersted.
Afdøde havde arv efter sin mor, skifte 23.1.1758.

774 Cathrine Elisabeth Didriksdatter Schilling i Kolding. 16.12.1771, fol.30B.
Enke efter Richard von der Harth (Hardt), apoteker i Kolding.
Testamente af 12.2.1714.
Hans A:
0) forældre [Richard von der Harth, rektor i Haderslev og Ellen Eichel]
1) bror Peder von der Harth, præst i Ødis, [død 12.3.1732]. B:
a Richard von der Harth, forhen byfoged i Stege, sidst birkedommer i Overgård birk,. Af hans første ægteskab 3B:
1 Peder Christian von der Harth 22, på Overgård i Udbyneder sogn
2 Johannes Richard von der Harth 20, skriver på Ingvorstrup
3 Hans Christian von der Harth 11.
FM: svoger Steffen Bruun i Kolding
b Helene Cathrine von der Harth, enke efter fars successor i Ødis [Henrik Krag, død 1767]
c Elisabeth Eleonora von der Harth g.m. Mads Jørgensen i Ødis, begge døde. 2B:
1 Peder Madsen 31, i Ødis
2 Voldborg Madsdatter 28, i Ødis
2) bror Kaj Frederik von der Harth, død. 2B:
a Helene von der Harth, død, var g.m. Johannes Møller, tobaksspinder i Haderslev. 2B:
1 Marie Kirstine Møller 22
2 Cathrine Elisabeth Møller 18
b Margrethe Hedvig von der Harth g.m. Frederik Bauerlund, hattemager i Altona.
Hendes A:
0) forældre [Didrik Schilling i København og Anne Marie Fahts, skifte Kolding 21.5.1727 lbnr.136 efter andet ægteskab med Curtz]
1) halvbror [Poul] Curtz, doktor medicinæ i Narva i Rusland, død. 1B:
a Carl Verner Curtz, doctor medicinæ i Lübeck
2) halvsøster Charlotte [Amalie] Curtz g.m. Hans Møller, parykmager i Kolding
3) halvsøster Marie Curtz i Kolding.
Afdøde, der døde 23.10.1771, var født i København.

775 Cathrine Magdalene [Jansen] i Kolding. 29.11.1773, fol.67.
Enke efter [Johan Christoffer Mohr von Waldt, skifte 21.7.1764 lbnr.699]. B:
1) Johan Gotthilf Mohr von Waldt 18.
FM: Ravn, løjtnant i Kolding.
Afdøde døde 21.11.1773.

776 Juliane Frederikke i Kolding. 23.7.1774, fol.69.
E: Johan Frederik Zahn, grænsekontrollør. B:
1) Johan Adolf Zahn 17
2) Anne Cathrine Concordia Zahn 15
3) Jacob Frederik Zahn 10
4) Johan Christian Zahn 4
5) Frederikke Augusta Zahn 3.
Afdøde døde 10.12.1773.

777 Maren Pedersdatter i Kolding. 8.10, 1777, fol.70.
E: Jørgen Eriksen.
Testamente af 12.1.1775.

778 Valentin Knudsen i Kolding. 7.4.1777, fol.70B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Knudsen i Lejerskov. A:
1) søster Johanne Knudsdatter g.m. Peder Christensen på Tobøl mark
2) søster Marie Knudsdatter, enke i Østrup
3) søster Kirsten Knudsdatter, død. 1B:
a Hans Hansen, i lære som skomager.
Afdøde døde 18.3.1777.

779 Anne Margrethe Sørensdatter i Kolding. 24.3.1777, fol.72.
E: Villads Jensen.
Auktion.
Arvinger angives ikke.

780 Markus Christian Fleb i Kolding. 16.5.1777, fol.74.
E: Magdalene Hansdatter. LV: Jeppe Jepsen. B:
1) Anne Cathrine Markusdatter
2) Marie Dorthe Markusdatter, død. E: Niels Drejer. 1B:
a Magdalene Nielsdatter 10.
FM: Hans Jacobsen.
Forsegling 30.3.1777.

781 Morten Andersen Lyng (Long), købmand i Kolding. 13.7.1776, fol.79.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Jens Mikkelsen. A:
1) bror Laurids Andersen, død. 6B:
a Anders Lauridsen, død. 2B:
1 Mette Andersdatter i Fredericia
2 Karen Andersdatter i Nørre Bjert
b Peder Lauridsen i Strandhuse
c Niels Lauridsen i Strandhuse
d Kirsten Lauridsdatter g.m. Niels Skrædder i Eltang
e Malene Lauridsdatter, enke i Strandhuse
f Maren Lauridsdatter, enke i Nørre Bjert
2) bror Jørgen Andersen Lyng, død. 2B:
a Hans Jørgensen 26, i Strandhuse
b Maren Jørgensdatter g.m. Peder Lauridsen i Strandhuse
3) bror Hans Andersen Lyng, død. 5B:
a Jørgen Hansen 18, i Gudsø mølle
b Kirsten Hansdatter g.m. Peder Basse i Gudsø
c Dorthe Hansdatter i Oddersted
d Maren Hansdatter i Gudsø
e Kirsten Hansdatter i Gudsø
4) søster Karen Andersdatter, død. 3B:
a Peder Iversen i Skærbæk
b Anders Iversen i Middelfart
c Maren Iversdatter, enke i Bramdrup
5) søster Maren Andersdatter i Middelfart, død. 1B:
a Niels, død. Uvist om børn.
Afdøde døde 18.6.1776.

782 Iver Nielsen, værtshusmand i Kolding. 19.7.1777, fol.85, 306B.
E: Anne Marie Jensdatter. Ved skiftet 21.12.1785 er hun g.m. Thomas Gregersen Ulf. B:
1) Ellen Marie Iversdatter 3
2) Iver Iversen 17 uger, der døde, skifte 21.12.1785.
FM: Niels Jørgensen.
Afdøde døde 1.2.1777.

783 Niels Jacobsen, brygger i Kolding. 13.6.1777, fol.87.
E: Sidsel Cathrine Stub. LV: Hans Juhl. B:
1) Cathrine Nielsdatter 25
2) Niels Nielsen 22, bagersvend i Haderslev
3) Karen Nielsdatter 22.
FM:
1 Hans Stub i Kolding
2 Peder Stub i Kolding.
Afdøde døde 11.3.1777.

784 Bodil Eriksdatter i Kolding. 13.9.1777, fol.91.
Enke efter Hans Jensen, skomager, [skifte 19.3.1759 lbnr.631]. B:
1) Erik Hansen i Norge
2) Jens Hansen i Holbæk.

785 Else Nielsdatter i Kolding. 24.3.1778, fol.93B.
E: Frands Iversen Orm, skrædder. A:
1) søster Gertrud Nielsdatter
2) bror Rasmus Nielsen [Tved], skrædder, [skifte 20.2.1769 lbnr.723]. 3B:
a Mads Peder Rasmussen 20, på Lolland
b Niels Rasmussen 16, i København
c Hans Rasmussen 11
3) halvsøster Sinnet Nielsdatter g.m. Jens Tinglo i Vonsild.

786 Anders Andersen Bøgvad den yngre, skomager i Kolding. 18.5.1778, fol.96.
E: Abel Margrethe Johansdatter. LV: Jeppe Jepsen. B:
1) Karen Andersdatter 12.
FM: farfar Anders Andersen Bøgvad, skomager.

787 Jørgen Rudolf Hertz, tolder og slotsforvalter i Kolding. 20.7.1778, fol.98B.
E: Cathrine Marie. LV: konferensråd Riis.
Bevilling til uskiftet bo af 11.9.1778.

788 Ancher Nielsen, slagter i Kolding, der døde 29.12.1777, fol.99B.
E: Karen Christoffersdatter. LV: Niels Jensen, hattemager. A:
1) søster Birthe Nielsdatter, død. 3B:
a Rasmus Jochumsen, hattemagersvend i København
b Niels Jochumsen, skrædder i Fredericia
c Jørgen Jochumsen, rytter
2) søster Anne Nielsdatter, død.2B:
a Jens Lauridsen, smed i Stepping, død. Uvist om børn
b Maren Lauridsdatter g.m. Christen Nielsen i Kolding.

789 Peder Hansen Schultz, bødker i Kolding. 17.10.1778, fol.101B.
E: Dorthe Thomasdatter. LV: Jens Steffensen, handskemager. B:
2) Anne Lene Pedersdatter Schultz 26.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen Schultz i Haderslev.

790 Hans Andersen i Kolding. 23.11.1778, fol.102B.
E: Maren Hansdatter [fejl for Maren Sivertsdatter]. LV: Nikolaj Møhl, urmager. B:
1) Knud Andersen 15.
FM: Jeppe Andersen Bolt, smed.

791 Anne Christine Hansdatter, ugift, der døde i Kolding. 27.3.1778, fol.103B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der kom fra Holsten, døde 14.3.1778.

792 Mette Tønnesdatter i Kolding, der døde 8.12.1777, fol.104.
Enke efter Knud Ludvigsen, skifte 25.9.1767 lbnr.716. B:
1) Ludvig Knudsen, skomager
2) Tønnes Knudsen
3) [Kirsten Knudsdatter] g.m. Morten Olufsen
4) [Anne Knudsdatter] g.m. Christen Hansen

793 Frederik Roland, skoleholder i Kolding. 8.11.1777, fol.104B.
Arvinger angives ikke.
Boet overtages af byens fattigkasse.
Skøde af 22.12.1766 fra forrige skoleholder Mads Vraa.

794 Elisabeth Lindenhann i Kolding. 28.10.1778, fol.106.
E: Johan From, amtsforvalter. B:
1) Anne Margrethe From 12
2) Joachim Otto From 8
3) Johanne Magdalene From 6
4) Elisabeth Christine From 3
5) Gertrud Birgitte From 2.
FM:
1 M. Majland
2 Lindenhann.
Bevilling til uskiftet bo af 6.12.1776.
Samfrændeskifte 28.10.1778.

795 Mathias Jepsen i Kolding. 27.8.1778, fol.106B.
Enkemand. B:
1) Mads Mathiassen i Holland. Hans arv deles mellem hans søskende 26.5.1794, indført i skifteprotokollen 1788-1880 fol.200B
2) Jeppe Mathiassen 10
3) Anne Marie Mathiasdatter. Ved samlingen 26.5.1794 er hun g.m. Johan Henrik Ringelke i Altona.

796 Ebbe Nielsen Bølling i Kolding. 26.9.1778, fol.110B.
E: Cathrine Henriksdatter. LV: Hans Juul. B:
1) Marianne Ebbesdatter 5
2) Mette Cathrine Ebbesdatter 3
3) Niels Ebbesen 2
4) Henrik Ebbesen 1.
FM: Jeppe Pedersen.

797 Hans Andersen Møller, amtsforvalter i Kolding. 8.3.1779, fol.112B.
E: Else Kirstine Lemming. B:
1) Ellen Regine Møller g.m. [Mikkel Pedersen] Bruun, præst i Herslev og Viuf
2) Anne Beathe Møller g.m. Peder Høgsbro i Kolding
3) Anne Margrethe Møller
4) Sidsel Cathrine Møller
5) Cathrine Marie Møller
6) Ingeborg Christine Møller.

798 Anders Hansen Wolder i Kolding. 13.12.1776, fol.114B.
E: Karen Andersdatter. LV: Johan Langen, skomager. B:
2) Inger Johanne Andersdatter 5.
FM: fars halvbror Peder Lauridsen, feldbereder.
Første ægteskab med [Inger Hansdatter, skifte 28.6.1762 lbnr.674]. B:
2) Maren Andersdatter 20.

799 Clara [Jensdatter] i Kolding, der døde 6.7.1779, fol.118B.
Enke efter [Røtke Ditlev] Brochmann, [skifte 14.9.1767 lbnr.712]. B:
1) Poul Christian Brochmann, under 25.
FM: Christen Henriksen Galtho.
Desuden nævnes afdøde 2 søstre og en brorsøn i Åbenrå.

800 Jens [Jørgensen] Riis, toldkontrollør og postmester i Kolding, der døde 12.8.1779, fol.120.
Enkemand efter [Johanne Arvesdatter, død 17.3.1759]. B:
1) [Charlotte Amalie] Riis g.m. Jacob Lowson, etatsråd i København
2) Jørgen Frederik Riis, præst i Daler.
[Afdøde havde været borgmester i Kolding 1723-1759].

801 Johanne Jepsdatter i Kolding. 30.8.1779, fol.123B.
E: Anders Jørgensen. B:
1) Jørgen Andersen 3
2) Mette Malene Andersdatter 1.
FM: Johan Peder Flor.

802 Valentin Seifert i Kolding. 30.6.1779, fol.125.
E: Magdalene Dorthe. B:
3) Susanne Valentinsdatter 9
4) Dorthe Valentinsdatter 4.
Af første ægteskab B:
1) Nikolaj Seifert 26, i Holsten
2) Engel Christine Seifert 24, i Flensborg.

803 Hanne Margrethe Christensdatter Bruun i Kolding. 6.12.1779, fol.125B, 218B.
E: Hans Eriksen Juul, bager. B:
1) Bodil Magdalene Juul 21
2) Inger Frederikke Juul 18.
FM:
1 morbror Christen Christensen Bruun, snedker i København
2 Jens Andersen Bruun, bager
3 [Christoffer Pedersen] Sølling, præst i Grindsted g.m. enkemandens søster [Anne Cathrine Magdalene Eriksdatter Juul].
Afdøde døde 4.10.1779.
Bevilling til uskiftet bo af 29.10.1779.
Samfrændeskifte 30.6.1780.

804 Andreas Thorsen i Kolding. 31.10.1778, fol.125B.
Arvinger angives ikke.

805 Maren Jensdatter i Kolding. 22.12.1778, fol.126.
Enke efter Jørgen Iversen, [skifte 30.3.1771 lbnr.751]. Afkald fra B:
1) Iver Jørgensen i Haderslev
2) Bodil Marie Iversdatter g.m. Jens Steffensen, handskemager i Kolding
3) Maren Iversdatter g.m. Søren Wichen, fuldmægtig på Dronninglund.

806 Jacob Mathiassen, klejnsmed i Kolding. 21.2.1779, fol.127.
Arvinger angives ikke.

807 Gertrud Hansdatter i Kolding. 24.1.1780, fol.127B.
E: Jeppe Jepsen Seest.
Testamente af 10.8.1777.

808 Hans Pedersen i Kolding. 1.5.1779, fol.128.
Skilt fra Mette Pedersdatter efter bevilling 28.8.1761, uvist om i live. A:
1) søster, død. 2B:
a [Lene Henriksdatter] g.m. Niels Jensen, hattemager
b Kirsten Henriksdatter, enke efter Jørgen Nielsen, snedker
2) halvsøster, død. 3B:
a Hans Poulsen i Strandhuse
b Karen Poulsdatter g.m. Niels Skov i Strandhuse
c datter, død. 1B:
1 Poul Thomsen i Vejle.
Arv til Mette Pedersdatter børn af hendes første ægteskab B:
1) Mads Kraft, købmand i Strømstad i Sverige
2) datter, død. E: Casper Ernst i Middelfart. 1B:
a Mathias Peder Ernst, købmand i Amsterdam

809 Anne Bølling, ugift i Kolding. 9.11.1779, fol.136.
Forlovet med Peder Stub, guldsmed i Kolding. A:
0) forældre Poul Hansen og Maren Mikkelsdatter i Bølling i Egtved sogn, begge døde. 2B:
1) bror Jens Poulsen i Seest
2) søster Anne Marie Poulsdatter g.m. Jes Gundesen i Fredericia.
Fars andet ægteskab med Marie Jørgensdatter fra Nebel. 1B:
3) halvsøster Maren Poulsdatter g.m. Niels Iversen i Vester Nebel.
Afdøde begik selvmord i Kolding i melankoli, efter at være kommet fra Horsens til det berammede bryllup.

810 Johan Pedersen, slotsmurer i Kolding. 10.11.1779, fol.143B.
E: Anne Marie Bruun. LV: Hans Jørgen Christoffersen, der ægter enken. B:
1) Marie Margrethe Johansdatter 14
2 Anne Johansdatter 12
3) Karen Johansdatter 10
4) Johanne Marie Johansdatter 3.
FM: Jens Andersen Bruun, bager.

811 Lene Henriksdatter i Kolding. 3.12.1779, fol.149B.
E: Niels Jensen, hattemager. B:
1) Ursula Marie Nielsdatter 17.

812 Helene [Nissen] i Kolding. 16.4.1780, fol.152B.
Enke efter [Johan] Schultz, [bager i Kolding, død 15.5.1763]. B:
1) Frederik Schultz, eskadronskirurg i Jyske Rytterregiment.

813 Jens Mikkelsen, portner ved Kolding toldsted, [begravet 23.1.1781], fol.153.
E: Karen Bertelsdatter.
Testamente af 22.12.1767.

814 Dorthe Cathrine [Pedersdatter] i Kolding, der døde 16.1.1781, fol.153B.
E: [Nikolaj] Thomsen, stadsmusikant. B:
3) Hans Thomsen 23.
Første ægteskab med Hans Tim, [skifte 29.7.1757 lbnr.616]. B:
1) Anne Elisabeth Hansdatter Tim g.m. Gabriel Rix, skomager
2) Christian Peder Hansen Tim.

815 Birthe Sørensdatter i Kolding, der døde 20.11.1780, fol.154B.
E: Henning Hansen Blaameyer. A:
1) halvbror Niels Sørensen i Lindknud
2) halvbror Christen Sørensen i Jernved
3) halvbror Hans Sørensen i Jernved
4) halvsøster Kirsten Sørensdatter, enke i Nørre Farup ved Ribe
5) halvsøster Karen Sørensdatter g.m. en musketer i København
5) halvsøster Lene Sørensdatter g.m. en musketer i København.
Arv i boet efter enkemandens mor [Kirsten Frandsdatter], skifte 3.10.1772 lbnr.763 til enkemandens søster Magdalene Hansdatter.

816 Cathrine Vissing i Kolding. 27.3.1781, fol.157B.
E: Hans Peder Bahnsen.
Bevilling til uskiftet bo af 23.3.1781.

817 Maren Nielsdatter Lund i Kolding. 3.5.1781, fol.157B.
E: Christian Hansen Hadberg, hospitalsforstander.
Testamente af 11.4.1781.
Desuden nævnes deres antagne datter Cathrine Margrethe Hansen.

818 Magnus Holm i Kolding. 11.2.1781, fol.158B.
E: Dorthe Johanne Buchwald. LV: Søren Møller, klejnsmed. B:
1) Sara Anne Dorthe Holm 24, i Slesvig.
FM: Jens Vissing, købmand.

819 Jesper Pedersen i Kolding. 4.11.1780, fol.160.
E: Maren Nielsdatter. LV: [Nikolaj] Møhl, urmager. B:
1) Peder Jespersen 6
2) Jesper Jespersen 1.
FM: Christen Svendsen, blegemand.

820 Karen Davidsdatter i Kolding. 28.2.1781, fol.161.
E: Jeppe Madsen. B:
2) Søren Jepsen 1, der døde
3) Sidsel Jepsdatter 1.
Af første ægteskab B:
1) Thue Sørensen 11.
FM: Peder Hjelm.

821 Ophævelse af kontrakt. 14.7.1781, fol.165B.
Niels Christensen Bundsgaard 44 år gammel, der i en del år har siddet i fælles bo med sin far Christen Nielsen Bundsgaard, har nu været gift i et år og avlet en datter, hvorfor han ønsker at ophæve kontrakt om fælles bo med faderen.
Desuden nævnes Niels Christensen Bundsgaards bror Godske Christensen Bundsgaard.
(Sml. lbnr.203).

822 Jesper Andersen i Kolding, der døde 28.2.1780, fol.166B.
E: Kirsten Eskildsdatter.
Arvinger angives ikke.

823 Abelone Madsdatter i Kolding. 18.6.1781, fol.167.
E: Christian Liebe, skomager.
Første ægteskab med Johan Christian Palle, skomager, [skifte 4.7.1772 lbnr.768]. B:
1) Mads Johansen Palle 15
2) Cathrine Margrethe Johansdatter 12.
FM: Thomas Vorbasse, skomager.

824 Thomas Gotfredsen, feldbereder og kirkeværge i Kolding, der døde 27.2.1780, fol.168.
Enkemand efter Else Jensdatter.
Hans A:
1) søster Anne Cathrine Gotfredsdatter, enke efter Vosmann, [trompeter]. LV: Peder Halvorsen Søborg
2) søster [Sara Gotfredsdatter Reutze, skifte 23.6.1760 lbnr.653]. E: Mikkel [Andersen] Vissing, købmand, [nu g.m. Helvig Hansdatter Danielsen]. 2B:
a Cathrine Mikkelsdatter Vissing g.m. [Hans Peder] Bahnsen, rådmand i Kolding
b [Dorthe Mikkelsdatter Vissing] g.m. [Hans Bachmann Jørgensen] Fogh i Bækbølling, præst [i Føvling og Holsted]
3) halvbror Jens Thomsen, feldbereder i Tønder, død. 1B:
a Thomas Thomsen, feldbereder i Ribe.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Erik Nielsen Frost, feldbereder i Fredericia.

825 Barbara Lauridsdatter i Kolding. 5.7.1781, fol.182.
E: Johan Frederik Kaal, sadelmager. B:
1) Anne Frederiksdatter 16
2) Johan Frederik Kaal 12.

826 Anne Cathrine [Hansdatter] i Kolding. 13.11.1780, fol.183B.
Enke efter Lintrup. A:
1) bror Christian Hansen i Jels, død. 3B:
a Jes Christiansen i Kragelund i Tinglev sogn
b Anne Elisabeth Christiansdatter, der har tjent hos afdøde i 30 år
c Hans Christiansen, farer til skibs på Vestindien.

827 Elisabeth Iversdatter i Kolding, der døde 26.9.1781, fol.187B.
E: Peder Christensen Bøgvad.
Testamente af 11.1.1780.

828 Cathrine Elisabeth Halling i Kolding. 3.1.1780, fol.188.
Enke efter [Christian] Eggers, regimentskvartermester, [skifte 20.11.1772 lbnr.762]. B:
1) Elisabeth Eggers 40
2) Caroline Augustine Eggers 36, i Nykøbing Falster
3) Agnethe Margrethe Eggers 34, i København
4) Anne Sofie Eggers 33, på stedet
5) Joachime Christine Eggers g.m. Randerup, revisor ved Det kongelige Tallotteri i København.

829 Andreas Bøtcher, der tjente på toldkontoret i Kolding. 23.4.1781, fol.190B.
Arvinger angives ikke.

830 Henrik Christensen, rebslager i Kolding. 10.8.1781, fol.191B.
E: Marie Rasmusdatter. LV: Henrik Puch, rebslager.
Arvinger angives ikke.

831 Hans Jørgensen, pensionist i Kolding. 13.5.1781, fol.192B.
Arvinger angives ikke.

832 Mette Hansdatter i Kolding. 8.12.1781, fol.193.
E: Niels Iversen Orm. B:
1) Sidsel Nielsdatter 11
2) Dorthe Nielsdatter 9
3) Anne Nielsdatter 7
4) Else Nielsdatter 2.

833 Ursula [Marie] Nielsdatter i Kolding. 5.6.1782, fol.200B.
E: Oluf Christensen. A:
1) far Niels Jensen, hattemager i Kolding.

834 Bertel Mikkelsen Lind, slotssnedker i Kolding. 5.6.1781, fol.209B, 303.
E: Birthe Henriksdatter. LV: Jens Vissing. B:
1) Gertrud Magdalene Bertelsdatter 24, der døde, skifte 22.12.1785
2) Mikkel Bertelsen 19
3) Anne Bertelsdatter 13.
FM:
1 Iver Hansen, feldbereder
2 Søren Jensen Møller. klejnsmed.

835 Maren Hansdatter i Kolding. 4.1.1782, fol.212.
E: Søren Mathiassen, postrytter. A:
1) bror Søren Hansen i Nørre Bjert
2) bror Peder Hansen i Eltang
3) bror Niels Hansen i Dons
4) bror Hans Hansen i Nørre Bjert, død. E: Inger Hansdatter. 4B:
a Birthe Hansdatter 21
b Sidsel Hansdatter 18
c Hans Hansen 15
d Henrik Hansen 13
5) bror Bertel Hansen i København, død. 2 børn, hvis navne ikke angives
6) søster Mette Hansdatter i Nørre Bjert.

836 Johanne Marie Bendixdatter i Kolding. 5.8.1782, fol.215B.
E: Frederik Otto Møller, bager. B:
1) Bendix Frederiksen Møller, bager i Varde
2) Johannes Frederiksen Møller 32, gift og har 4 børn på stedet.

837 Casper Lorents Waltersdorph, major i Kolding. 28.5.1782, fol.219B.
E: Anne Christiane Sofie. LV: Ravn, løjtnant. Af børn angives hans yngste søn B:
1) Casper Waltersdorph, løjtnant.

838 Ellen Marie i Kolding. 8.12.1781, fol.220.
E: Johan Ludvig Plit, gørtler. B:
1) Marie Juliane Plit 13
2) Johan Vilhelm Ludvig Plit 10
3) Christian Vilhelm Plit 8.

839 Helene [Pedersdatter Haahr] i Kolding. 29.4.1780, fol.220B.
Enke efter Jens [formentlig fejl for Hans] Henrik Fertig. B:
2) Jens Henrik Fertig, kirurg på Vemmetofte kloster på Sjælland.
Første ægteskab med [Jens Jensen Odder, skifte 25.2.1729 lbnr.140]. B:
1) Peder Helt [Jensen] i Bragernes i Norge.

840 Hans Basse, vognmester i Kolding. 1.3.1782, fol.221B.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Jens Vissing, købmand.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 26.9.1770 lbnr.746]. B:
1) Mette Marie Hansdatter 30, i Åbenrå
2) Lene Hansdatter 24, i Haderslev.
3) Peder Hansen, uvist hvor
4) Hans Hansen, hattemagersvend i København.

841 Charlotte Amalie Curtz i Kolding. 2.6.1781, fol.223.
E: Hans Møller, parykmager. A:
1) bror Poul Curtz, doktor medicinæ i Narva i Rusland, død. 1B:
a Carl Verner Curtz, doctor medicinæ i Lübeck.

842 Jørgen Ebbesen, skoflikker i Kolding. 10.8.1782, fol.224B.
E: Maren Sørensdatter. A:
1) bror Ebbe Ebbesen, død. 1B:
a Cathrine Ebbesdatter.

843 Mette Martie Ditlevsdatter i Kolding. 21.12.1782, fol.226.
E: Christian Thomsen, glarmester. B:
1) Thomas Christiansen, nyfødt, der døde efter sin mor.

844 Christian Liebe, skomager i Kolding. 1.10.1782, fol.226.
Enkemand efter [Abelone Madsdatter, skifte 18.6.1781 lbnr.823].
Arvinger angives ikke.

845 Hustru i Kolding. 10.5.1780, fol.226.
Enke efter Mule, kaptajn. B:
1) Barbara Margrethe Frederikke Mule 27
2) Beathe Vilhelmine Mule 24.
FM: Ravn, løjtnant.

846 Dorthe Pedersdatter i Kolding. 7.3.1782, fol.227B.
E: Johan Pedersen Langen, skomager. B:
1) Peder Johansen Langen 27
2) Jens Johansen Langen 22
3) Peder Johansen Langen 19
4) Anne Cathrine Johansdatter Langen 15.

847 Frederik Reventskov, pensionist i Kolding. 8.7.1782, fol.229.
E: Ingeborg Knudsdatter. LV: Niels Jensen, hattemager. B:
6) Peder Reventskov 13
7) Marie Kirstine Reventskov 12
8) Knud Reventskov 6.
FM: Niels Jensen snedker.
Første ægteskab med Marie Kirstine Pedersdatter, [skifte 3.5.1769 lbnr.730]. B:
1) Johan Henrik Reventskov, feltskærsvend i Ribe
2) Frederik Reventskov, malersvend i København
3) Christian Reventskov, uvist hvor
4) Dorthe Margrethe Reventskov 26, i København
5) Hans Reventskov, skræddersvend i København.

848 Hans Paaby, rådmand i Kolding, der døde 14.9.1777, fol.230B.
E: Anne Sofie.
Afdøde efterlader ingen børn.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.194).

849 Dorthe Elisabeth Holbæk, der døde i København. 13.8.1783, fol.240B.
E: Ambrosius Fyn, portner i Kolding Sønderport. B:
1) Elisabeth Louise Fyn 17.
Afdøde døde i København, kort tid før enkemanden flyttede til Kolding.

850 Anne Pedersdatter i Kolding. 31.3.1783, fol.242B.
E: Johan Peder Krepping, skomager. B:
1) Johan Peder Johansen 4
2) Peder Johansen 2.

851 Anne Cathrine i Kolding. 30.5.1782, fol.243B.
Enke efter Nosmann. B:
1) Gotfred Nosmann 48, feldberedersvend
2) Anne Dorthe Nosmann 44 i København, enke efter Anders Nielsen Lemvig, livgarder
3) Sara Magdalene Nosmann g.m. Johan Bauditz, skoleholder i Tranderup på Ærø.

852 Bonde Hansen i Kolding. 19.8.1782, fol.245.
E: Cathrine Marie Pedersdatter. LV: Peder Halvorsen Søborg. A:
1) søster Anne Dorthe Hansdatter, enke i Rotterdam i Holland.

853 Maren [Andersdatter] i Kolding. 15.4.1783, fol.247.
Enke efter Frands Eriksen, skifte 21.1.1769 lbnr.738].
Arvinger angives ikke.

854 Maren Sivertsdatter i Kolding, der døde 11.4.1783, fol.249B.
Enke efter Hans Andersen, skomager, [skifte 23.11.1778 lbnr.790]. B:
1) Knud Andersen 19, skomagersvend.
FM: Hans Dahl.

855 Bodil Kirstine Jensdatter i Kolding. 14.1.1783, fol.251B.
E: Rasmus Bruun, skomager. B:
1) Johanne Bruun i Tønder, enke efter Andreas Poulsen, tingskriver i Tønder amt
2) Anne Cathrine Bruun 30
3) Jens Bruun 23.

856 Laurids Torbrygger, [bedemand] i Kolding. 8.9.1783, fol.253.
E: Margrethe Cathrine [Frederiksdatter] Hansen [Curtz]. LV: Nikolaj Møhl, urmager. B:
1) Nikolaj Torbrygger 22
2) Lorents Torbrygger 18.

857 Else Marie Frandsdatter i Kolding. 20.1.1784, fol.254.
E: Jens Pedersen, handskemager. B:
1) Hedvig Jensdatter 8
2) Karen Jensdatter 6
3) Fritz Immanuel Jensen 4
4) Peder Jensen 2.
FM: farfar Peder Hansen, handskemager.
Afdøde døde 21.12.1783.

858 Gotfred Benjamin Hirth, sadelmager i Kolding. 2.6.1783, fol.255.
E: Abel Cathrine Hjelm. LV: Peder Halvorsen Søborg. B:
3) Anne Margrethe Hirth 4
4) Johan Immanuel Hirth, under et år.
FM: morfar Peder Hjelm i Kolding.
Første ægteskab med Anne Margrethe Braat (Braad). B:
1) Gotfred Benjamin Hirth 18
2) Johan Daniel Hirth 14.
FM: morbror Ernst Braat på Venteløkkegård [i Veflinge sogn] på Fyn.
Skøde af 6.5.1777 fra Hans Thomsen Juul i Ankelbo, degn i Vorbasse og Grene, der sammen med sin bror Hans Eriksen Juul i Kolding og søster [Anne Cathrine Magdalene Eriksdatter Juul] g.m. [Christoffer Pedersen] Sølling, præst i Grindsted, havde arvet huset efter sin mor Inger Hansdatter, [død Kolding Nikolaj 7.1.1764. Hendes første ægteskab med Erik Hansen Juul, skifte 14.2.1756 lbnr.603. Gift igen 9.7.1756 med Frederik Frandsen Krag, præst i Kolding Hospital, død 9.2.1764].

859 Johannes Sørensen, købmand i Kolding. 20.4.1786, fol.272B, 317.
E: Sara Marie Hjelm. LV: Peder Sylberg i Kolding. B:
1) Anne Sofie Sørensdatter 5
2) Johannes Sørensen 2.
FM:
1 fasters mand Hans Richter, købmand i København
2 Mads Pedersen Lund, sadelmager i Kolding, som beslægtet.
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1784.
Samfrændeskifte 20.4.1786.

860 Christen Hansen, bådfører i Kolding. 4.1.1784, fol.273.
E: Anne Knudsdatter. LV: Morten Olufsen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christensen, skipper
2) Christian Christensen 24.

861 Else Kirstine Lemming i Kolding. 20.1.1784, fol.273B.
Enke efter Hans Andersen Møller, amtsforvalter, skifte 8.3.1779 lbnr.797. B:
1) Ellen Regine Møller g.m. [Mikkel Pedersen] Bruun, præst i Herslev og Viuf
2) Anne Beathe Møller g.m. Peder Høgsbro i Kolding
3) Anne Margrethe Møller
4) Cecilie Cathrine Møller
5) Cathrine Marie Møller.

862 Maren Hansdatter i Kolding. 27.5.1784, fol.274B.
E: Hans Hansen Høst, dragon.
Testamente af 16.11.1771.

863 Hans Jacobsen, fattigforstander og farver i Kolding. 1.6.1784, fol.275, 497.
E: Anne [Jensdatter]. B:
1) Anne [Hansdatter] Jacobsen, på stedet, (i Rødkilde på Fyn)
2) Peder [Hansen] Jacobsen 34, stud. theol, i København, (personlig kapellan i Brændekilde og Bellinge på Fyn)
3) Anne Marie [Hansdatter] Jacobsen g.m. [Christian Peder] Buchwald i København, (konstitueret kontrollør i Holstebro)
4) Johanne Cathrine [Hansdatter] Jacobsen g.m. Carl Frederik Hansen, politifuldmægtig i København, (fuldmægtig i Politikammeret i København)
5) Jens [Hansen] Jacobsen 25, successor, (farver og trykker i Kolding)
6) Elisabeth [Hansdatter] Jacobsen g.m. Anders Rasmussen skipper i Kolding
7) Jacobine [Hansdatter] Jacobsen i København
8) Ellen Kirstine [Hansdatter] Jacobsen 15.
Bevilling til uskiftet bo af 18.6.1784.
Samfrændeskifte 16.4.1787.
(Oplysninger i parentes ved samfrændeskiftet 16.4.1787).

864 Poul Zachariassen, postrytter i Kolding. 6.6.1784, fol.276B.
E: Anne Iversdatter. LV: Frands Iversen Orm. A:
1) forældre Zacharias Christensen og Anne Knudsdatter i Bindeballe i Randbøl sogn
2) bror Christen Zachariassen.

865 Mikkel Vissing, rådmand i Kolding. 9.7.1784, fol.277B.
E: Hedvig Danielsen.
Bevilling til uskiftet b o af 9.4.1779.

866 Rasmus Baggesen, rådmand i Kolding, der døde 7.9.1784, fol.278.
E: Karen [Jahn].
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1769, da de boede i Asnæs i Dragsholm amt på Sjælland.

867 Poul Vendsyssel i Kolding. 12.2.1784, fol.278.
E: Gyde Sørensdatter. LV: Mikkel Christensen, skrædder. B:
1) Mette Poulsdatter 29, i Flensborg
2) Anne Poulsdatter 24
3) Kirsten Poulsdatter 18.
FM: Gustav Johansen.

868 Frederik Christian Møller, skomager i Kolding. 1.2.1784, fol.279.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Niels Heerup, skomager. B:
4) Jens Frederiksen Møller 24
5) Mette Frederiksdatter Møller 21.
Første ægteskab med Anne Elisabeth Sørensdatter, [skifte 2.4.1759 lbnr.632]. B:
1) Hans Christian Frederiksen Møller, skomager
2) Søren Frederiksen Møller
3) Anne Frederiksdatter Møller 26.

869 Christiane Hach, ugift i Kolding. 30.11.1784, fol.281B.
I anledning af afdødes død henvises til afdødes skøde og kontrakt med Bahnsen i Skøde- og panteprotokollen fol.425.

870 Iver Hansen, feldbereder i Kolding. 27.7.1784, fol.281B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Christen Galtho. B:
1) Anne Elisabeth Iversdatter 13
2) Hans Iversen 10
3) Mette Iversdatter 4.
FM:
1 Christen Lauridsen, vognmand
2 Christen Sørensen Munch, rebslager.
Afdøde døde 20.3.1784.

871 Anne Christiane Sofie i Kolding. 14.3.1783, fol.284B.
Enke efter [Casper Lorents] Waltersdorph, major, [skifte 28.5.1782 lbnr.837]. B:
1) von Waltersdorph, generaladjudant
2) Frederik Ludvig von Waltersdorph sekundløjtnant
3) Lorents Georg von Waltersdorph, kaptajn i Norge
4) Casper von Waltersdorph, sekundløjtnant
5) Marie Frederikke von Waltersdorph, død, var g.m. Meyer, generalauditør i Slesvig. 1B:
a en datter, hvis navn ikke angives
6) Dorthe Elisabeth von Waltersdorph g.m. Brewitz i København
7) Christiane Sofie von Waltersdorph i Kolding.

872 Bevilling til uskiftet bo i Kolding. 1784, fol.289.
Bevilling til uskiftet bo af 4.4.1777 for Knud Bruun og hustru Karen Hansdatter.

873 Mette Hansdatter i Kolding. 31.12.1784, fol.289.
E: Jeppe Hansen, postrytter. A:
1) bror Ulrik Hansen i Nørre Bjert
2) søster Kirsten Hansdatter g.m. Hans Nielsen Basse i Gudsø
3) halvsøster Birthe Hansdatter i Skibdræt (Skibdrup) mølle [i Sønder Vilstrup sogn].
FM: Søren Jensen Enemærke i Skibdræt mølle.

874 Jonas [Jensen] Vissing, måler og vejer i Kolding, der døde 2.4.1785, fol.290B.
E: Margrethe Lucie [Jochumsdatter] Salthou (Salto) (Soltau). LV: afdødes brorsøn Jens Vissing, købmand i Kolding. B:
1) Poul Gotfred Vissing, præst [i Malt og Folding]
2) Johanne Barbara Vissing 48, på stedet, vanvittig
3) Anne Amalie Vissing g.m. Christen Christensen Tjørring, møller i Kideris mølle [i Rind sogn] i Hammerum herred
4) Anne Margrethe Vissing, [begravet Århus Domkirke 3.1.1776], var g.m. Oluf [Christian] Secher [til Lynderupgård], [begravet Lynderup 8.2.1779], uden børn.
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1785.
(Sml. lbnr. 505).

875 Maren Jørgensdatter i Kolding. 7.8.1785, fol.292.
E: Peder Halvorsen Søborg, grovsmed. B:
1) Jørgen Pedersen Søborg 33, i København
2) Elisabeth Pedersdatter Søborg 31, i København
3) Ellen Kirstine Pedersdatter Søborg 28, i København
4) Andreas Pedersen Søborg 24, i København
5) Mathias Pedersen Søborg 23
6) Sofie Pedersdatter Søborg 21, i København
7) Anne Pedersdatter Søborg 18
8) Thomas Pedersen Søborg 17
9) Marie Kirstine Pedersdatter Søborg 15
10) Halvor Pedersen Søborg 14.

876 Anne Dorthe Fousing i Kolding. 13.9.1785, fol.293, 477.
E: Bertel Schmidt, toldvisitør.
Første ægteskab med Kruse, toldvisitør i København. Alle børn er døde. A:
1) søster Birthe Marie Fousing i Stribemøllen? i Dyrehaven på Sjælland, enke efter Lifland, stampemester i stampemøllen i Dyrehaven ved København
2) søster Anne Cathrine Fousing g.m. Holtzaphel, smed på Holmen i København
3) søster Frederikke Anne Sofie Fousing i Ørsted ved Clausholm i Jylland, enke efter en maler.
Testamente af 14.4.1785.

877 Anne Kirstine [Frederiksdatter] i Kolding19.6.1784, fol.294.
Enke efter [Jørgen Christian] Fogh, [skifte 14.9.1762 lbnr.694]. B:
1) [Christian] Gotlob Fogh, i Larvik i Norge.

878 Christian Olufsen i Kolding. 25.11.1785, fol.295.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Pjedsted.

879 Anders Nielsen Bøgvad, afskediget trompeter i Kolding. 20.6.1785, fol.295B.
E: Else Iversdatter. LV: Thomas Vorbasse i Kolding. B:
1) Niels Andersen 22, skomagersvend
2) Elisabeth Andersdatter 21, på Sjælland
3) Cathrine Marie Andersdatter 18, i Haderslev
4) Anne Margrethe Andersdatter 14.
FM: fars farbror Anders Bøgvad, skomager.

880 Anders Nielsen, tømrer og hustru Maren Jensdatter i Kolding. 27.4.1785, fol.296B.
B:
1) Niels Andersen, student i Ringsted.

881 Carl Carstensen, skomager i Kolding. 10.9.1784, fol.298B.
E: Hedvig Christensdatter. LV: Gotfred Langen, skomager. A:
1) bror Niels Carstensen i Tjæreborg på Krogsgård gods
2) bror Troels Carstensen i Oksvang [i Skast sogn] på Krogsgård gods
3) søster, død, var g.m. Laurids Hansen. 1B:
a Hans Lauridsen.
FM: stedfar Jens Terkildsen.

882 Gertrud Thøgersdatter i Kolding. 3.11.1785, fol.299B.
E: Peder Jensen Graf. B:
1) Else Pedersdatter 18
2) Magdalene Pedersdatter 10
3) Mette Cathrine Pedersdatter 4
4) Peder Pedersen 2.

883 Peder Nielsen, grovbrødsbager i Kolding. 25.4.1785, fol.300.
E: Karen Lorentsdatter. LV: Niels Bang, bogbinder. B:
1) Kirsten Pedersdatter 17.
FM: Niels Heerup, skomager.

884 Karen [Hansdatter] Bruun i Kolding. 12.8.1784, fol.303B.
A:
0) forældre [Hans Rasmussen Bruun, skifte 13.9.1728 lbnr.463 og Anne Cathrine Lorentsdatter, skifte 30.12.1730 lbnr.484]
1) Rasmus Hansen Bruun, [skifte 20.5.1784 lbnr.886]. 4B:
a Hans Bruun i Kolding
b Jens Bruun, husar på Sjælland
c Johanne Bruun g.m. Rees, gæstgiver i Tønder
d Anne Cathrine Bruun
2) Anne Kirstine Hansdatter Bruun i Kolding, enke efter Hans Troelsen
3) Lorents Hansen Bruun i Torup.

885 Sofie Charlotte Møller i Kolding. 21.1.1784, fol.305.
A:
0) forældre [Johan Adolf Møller og Sidsel Cathrine Mikkelsdatter Fly, skifte 16.6.1758 lbnr.623]
1) bror Claus Adolf Møller.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Morten Christian Eilschou, apoteker i Kolding.

886 Rasmus Hansen Bruun, skomager i Kolding. 20.5.1784, fol.306B.
Enke efter Bodil Kirstine Jensdatter, skifte 14.1.1783 lbnr.855. B:
2) Johanne Rasmusdatter Bruun g.m. Viktor Ditlev August Rees, værtshusholder i Tønder
3) Anne Cathrine Rasmusdatter Bruun
4) Jens Bruun, husar i Altona.
FM: morbror Knud Jensen, sognefoged i Påby.
Af første ægteskab B:
1) Hans Rasmussen Bruun 29, skomagersvend i Kolding.

887 Søren Jensen Graf i Kolding. 8.8.1784, fol.309B.
E: Anne Jensdatter. LV: Johan Andersen Ravn, der ægter enken. B:
1) Magdalene Rosen Sørensdatter 3½.
FM: født værge Ditlev Graf, sadelmager.

888 Hans Waltersdorph, skoflikker i Kolding. 25.11.1784, fol.312.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Morten Sørensen. B:
1) Peder Hansen Waltersdorph, bliver 25 år i påsken 1785
2) en søn
3) en søn
4) en datter.
FM: Niels Madsen, murer.

889 Peder Schrøder i Kolding. 15.3.1785, fol.313B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Gertrud Pedersdatter 29, der døde. E: Anders Jørgensen. 1B:
a Jørgen Andersen 4½
2) Anne Margrethe Pedersdatter 24
3) Peder Pedersen Schrøder 22, i Husum.

890 Anne Poulsdatter i Kolding. 3.9.1785, fol.314B.
E: Christoffer Iversen. B:
1) Pouline Christoffersdatter 5½.
FM: Oluf Henriksen.

891 Anders Hansen i Kolding. 22.5.1785, fol.315B.
E: Else Christensdatter. LV: Christen Henriksen Galtho. B:
1) Hans Christian Andersen 2
2) [Anders Andersen, født 09.10.1785].
FM: fars svoger Mads Jørgensen.

892 Knud Sørensen, klejnsmed i Kolding. 5.5.1786, fol.318B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Niels Bundsgaard. B:
1) Marie Cathrine Knudsdatter 36, g.m. Jørgen Nymann, grovsmed i København
2) Søren Knudsen 33
3) Christiane Knudsdatter 29, g.m. Christen Sørensen, grovsmed i Kolding
4) Laurids Knudsen 26
5) Anne Kirstine Knudsdatter 10.
Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1786.

893 Johan Peder Flor, værtshusholder i Kolding. 17.5.1786, fol.320B, 331.
E: Mette Cathrine Nielsdatter Knabe. B:
1) Hedvig Marie Flor 9½.
FM: født værge Peder Sørensen den yngre, feldbereder i Kolding.

894 Peder Pedersen Birch, kobbersmed i Kolding. 30.7.1786, fol.321B.
E: Gertrud Jensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 30.1.1775.

895 Peder Torrild, skomagersvend i Kolding. 28.2.1785, fol.332.
Arvinger angives ikke.

896 Anne Pedersdatter i Kolding. 25.11.1785, fol.332B.
Enke. B:
1) Peder Jensen Grønlund 30, handskemagersvend i Kolding
2) Oluf Jensen Grønlund, stadskirurg i Rudkøbing på Langeland.
Afdødes mand boede og døde i Bramdrup.

897 Poul Poulsen Wolfram, kornmåler i Kolding. 16.6.1786, fol.333B.
E: Kirsten. LV: Thomas Vorbasse. B:
1) Elisabeth Poulsdatter 16
2) Poul Poulsen 11
3) Cathrine Marie Poulsdatter 8
4) Dorthe Poulsdatter 1½.
FM: Christen Sørensen Munch.

898 Jeppe Hansen Kjær, postrytter i Kolding, der døde 30.4.1786, fol.334B.
E: Inger Jesdatter Segeberg. LV: Peder Segeberg, bager. B:
2) Jeppe Hansen Jepsen, født efter fars død.
Første ægteskab med Johanne Christiansdatter [Minche], skifte 23.1.1778 lbnr.191. B:
1) Else Marie Jepsdatter i København.
FM: Jacob Sattrup i Kolding.
Skøde 10.2.1763 fra første hustrus mor Ingeborg Poulsdatter, [skifte 20.4.1765 lbnr.702].

899 Niels Madsen, murer i Kolding, der døde 4.7.1785, fol.338.
E: Inger Kirstine Christensdatter. B:
2) Jørgen Mathias Nielsen, grenader i København
3) Andreas Nielsen i Kolding
4) Inger Nielsdatter g.m. [Parmo Carl] Pedersen, kapellan i Kolding og præst i Almind.
Af første ægteskab B:
1) Inger Nielsdatter, død uden børn.

900 Joen Rasmussen, hattemager i Kolding. 29.6.1786, fol.340.
E: Dorthe Madsdatter. LV: Ditlev Greif. B:
1) Rasmus Joensen 22
2) Anne Barbara Joensdatter 19.
FM: morbror Oluf Madsen i Pårup.

901 Cathrine Elisabeth Didriksdatter i Kolding. 22.4.1786, fol.342.
A:
0) forældre [Didrik Buus, skifte 29.6.1740 lbnr.549 og Karen Nielsdatter], skifte 15.12.1744
1) søster Anne Magdalene Didriksdatter g.m. Christian Sørensen Hjort
2) bror Niels Didriksen, død uden børn.

902 Karen Nielsdatter i Kolding. 10.1.1786, fol.343.
Enke efter Valentin Knudsen, [skifte 7.4.1777 lbnr.778]. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter, enke efter Hans Lauridsen, rytter i Assens.
LV: svigersøn Bertel Christensen i Simested.

903 Mette Iversdatter i Kolding. 30.12.1786, fol.345B.
A:
1) mor Johanne Jensdatter, enke efter Iver Hansen, skifte 27.7.1784 lbnr.870
2) søster Anne Elisabeth Iversdatter
3) bror Hans Iversen.
FM:
1 Christen Lauridsen, vognmand
2 Christen Sørensen Munch, rebslager.
Afdøde døde 7.5.1786.

904 Peder Sindbjerg, skriverkarl hos borgmesteren i Kolding, der døde 12.2.1785, fol.346.
A:
1) far [Andreas Lauridsen] Sindbjerg, degn i Øster Snede.

905 Anne Cathrine Jensdatter i Kolding. 16.11.1786, fol.350.
E: Mads Svendsen, sadelmager. B:
1) Anne Johanne Madsdatter i København.

906 Peder Nielsen Stub, guldsmed i Kolding. 23.10.1786, fol.369B.
A:
0) forældre [Niels Iversen Stub, hattemager. Bevilling til uskiftet bo af 24.7.1739 lbnr.543 og Cathrine Blech, skifte 20.10.1769 lbnr.747]
1) bror Hans Nielsen Stub, hattemager
2) søster Sidsel Cathrine Stub, enke efter [Niels] Jacobsen, [skifte 13.6.1777 lbnr.783]. LV: svigersøn Peder Worch i Kolding
3) søster Marie Dorthe Stub, enke efter Hans Jepsen
4) søster [Marie Kirstine Stub, skifte 6.8.1756 lbnr.605, var g.m. Hans Hansen]. 4B:
a Cathrine Hansdatter g.m. Hans Dahl i Haderslev
b Niels Hansen i Haderslev
c Iver Hansen på Agersbøl
d Peder Hansen i Haderslev.

907 Kirsten Pedersdatter i Kolding. 22.5.1787, fol.375.
E: Thomas Jørgensen. B:
1) Jørgen Thomsen 6 mdr.
Desuden nævnes enkemandens bror Peder Jørgensen, kongens tømrer i København.

908 Anne Kirstine [Langen] i Kolding. 5.5.1786, fol.382B.
Enke efter [Steffen] Vorbasse, grænsekontrollør [i Gamst, skifte Koldinghus amt 23.4.1784 lbnr.816]. B:
1) Peder Vorbasse 40, i Gamst [i Anst sogn]
2) Thomas Vorbasse 36 i Kolding
3) Anne Vorbasse g.m. Johan Georg Fischer, garver i Kolding
4) Anne Cathrine Vorbasse g.m. Søren Jensen, sergent på Holmen i København
5) Karen Vorbasse 26, i København.

909 Adolf Walther i Kolding. 3.7.1786, fol.385.
E: Johanne Margrethe Jørgensdatter. LV: Iver Rasmussen. B:
1) Jørgen Walther 34
2) Anne Marie Walther 32½
3) Sofie Magdalene Walther 30
4) Henrik Walther 28½
5) Corfitz Walther 26, i Tønder
6) Christence Walther 25, i Åbenrå
7) Rasmus Walther 23, i Sønderborg
8) Maren Walther 23, g.m. Laurids Heegaard, skovrider på Kabbel
9) Susanne Walther 21.

910 Jacob Andersen i Kolding. 5.8.1787, fol.392B.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Oluf Christensen. B:
1) Anne Jacobsdatter 9
2) Anders Pedersen [Jacobsen] 8
3) Antoinette Jacobsdatter 5
4) Anne Kirstine Jacobsdatter 2.
FM: farbror Thomas Andersen i Seest.
Desuden nævnes afdødes søster Else Andersdatter, [husholderske] på Billeshave [i Vejlby sogn på Fyn].

911 Johanne Johansdatter i Kolding. 28.9.1787, fol.394B.
E: Johan Korthoger, rådstuetjener. B:
1) Johannes Korthoger 3½
2) Hans Christian Korthoger 6 mdr.
FM: Anders Jørgensen.

912 Anne Lauridsdatter i Kolding. 31.1.1787, fol.399.
E: Peder Sørensen, feldbereder. B:
2) Dorthe Pedersdatter g.m. Peder Sørensen Dam, feldbereder.
Afdødes barn (det angives ikke om det er med eller uden ægteskab) B:
1) [Mette Cathrine Nielsdatter Knabe, skifte 4.12.1786 lbnr.199]. Af hendes [første] ægteskab med Johan Peder Flor, [skifte 17.5.1786 lbnr.893]. B:
1) Hedvig Marie Flor.
FM: Hans Dahl.
Afkald 24.1.1787 i Kolding skøde og panteprotokol fol.516.

913 Karen Kjær i Kolding. 22.7.1787, fol.403B.
Enke efter Jens Rasmussen, rytter. B:
1) Jens Jensen Kjær i Højst?, skrædder
2) Cathrine Jensdatter gift i Løgumkloster
3) Stine Jensdatter i Flensborg
4) Birthe Jensdatter gift i Flensborg.

914 Valentin Mørring, murer i Kolding. 8.7.1786, fol.404B.
E: Johanne [Andreasdatter]. B:
1) Zacharias Mørring, trompeter i Frederiksborg
2) Anne Kirstine Valentinsdatter g.m. Casper Volmer, klejnsmed i Kolding
3) Anne Dorthe Valentinsdatter, enke efter Burchard, købmand i Helsingør
4) Sidsel Marie Valentinsdatter g.m. Peder Christensen på blegegården i Kolding.

915 Anne Lehmeyer i Kolding. 13.11.1787, fol.406.
Enke. B:
1) Peder Christian Jensen 23.

916 Gregers Jacobsen Tjørnelund i Kolding, der døde 19.2.1788, fol.407.
E: Regine Dorthe Wøldike. LV: Jens Vissing. B:
1) Hans Jacobsen Tjørnelund 29, værtshusholder i Foldingbro
2) Jacob Jacobsen Tjørnelund, født 19.4.1763.

917 Karen Lauridsdatter i Kolding. 24.2.1788, fol.408B.
E: Niels Hansen Eltang, skomager. A:
1) søster g.m. Peder Lund i Flensborg.
Arv efter enkemandens far Hans [Iversen] Eltang, [skifte 28.4.1755 lbnr.599]. E: Anne Nielsdatter til B:
1) Bodil Hansdatter
5) Maren Hansdatter.

918 Johan Carl Sager, stads- og amtskirurg i Kolding. 24.2.1788, fol.412B.
E: Else Cathrine [Klosias]. B:
1) Adam Andreas Sager, født 13.9.1774
2) Eva Margrethe Sager, født 14.8.1775
3) Caroline Christine Sager, født [6.10.]1779.
FM: Eilschou, apoteker i Kolding,
Bevilling til uskiftet bo af 25.4.1788.

919 Karen Hansdatter [Danielsen] i Kolding. 15.7.1788, fol.414B.
E: Knud Bruun, rådmand. B:
1) Hans Bruun 14
2) Anne Kirstine Bruun 13
3) Bartholine Christine Bruun 9
4) Bertel Bruun 7
5) Kirsten Bruun 4.
Bevilling til uskiftet bo af 4.4.1777.
Samfrændeskifte 15.7.1788.

920 Anne Olufsdatter i Kolding. 27.10.1788, fol.423B.
Enke efter Peder Hjelm, bager, skifte 20.5.1785 i skifteprotokollen 1782-1788 fol.78.
Efter højesteretsdom af 17.4.1787 fordeles arven efter hende efter testamente af 11.1.1777.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Anne Nielsdatter i Kolding. 14.3.1757 lbnr.177]. B:
1) Lorents Pedersen Hjelm, bager i Haderslev
2) Anne Kirstine Pedersdatter Hjelm g.m. Otto Frederik Møller, bager
3) Abel Pedersdatter Hjelm g.m. [Mads Pedersen] Lund, sadelmager
4) Niels Pedersen Hjelm
5) Sara Marie Pedersdatter Hjelm, enke efter [Johannes] Sørensen, [skifte 20.4.1786 lbnr.859]
6) Jeppe Pedersen Hjelm, i Fredericia.
Hendes A:
1) bror Bertel Olufsen på Krudtværket i Frederiksværk, død. 1B:
a Oluf Bertelsen hos sin mor i Frederiksværk
2) bror Mads Olufsen i Seest, død. 2B:
a Oluf Madsen i Seest
b Hans Madsen i København
3) søster Lene Olufsdatter, død. E: David Madsen i Seest. 2B:
a Karen Davidsdatter, død, var g.m. Jeppe Madsen i Kolding. 1B:
2 Sidsel Jepsdatter 4 (i 1786).
Karen Davidsdatters første ægteskab med Søren Thuesen. 1B:
1 Thue Sørensen 15 (i 1786)
b Anne Davidsdatter g.m. Iver Hansen i Kolding
4) søster Mette Olufsdatter g.m. Jens Jensen i Postriderkroen i Antvorskov amt mellem Ringsted og Roskilde
5) søster Else Olufsdatter g.m. Peder Segeberg, bager i Kolding.
Skifte efter afdøde, der døde 3.4.1786 i skifteprotokollen 1782-1788 fol.50, 99B.

921 Karen Nielsdatter i Kolding. 7.4.1788, fol.430B.
E: Jørgen Jensen Ejstrup. B:
1) Niels Jørgensen 9
2) Bodil Kirstine Jørgensdatter 6.
FM: Jørgen Hansen Frimand.

922 Bodil Marie Jørgensdatter i Kolding. 1.3.1788, fol.432.
E: Jens Steffensen, handskemager. B:
1) Maren Jensdatter 13
2) Steffen Jensen 12
3) Jørgen Jensen 3
4) Søren Jensen 6 dage, der døde.
FM: Jens Pedersen, handskemager.

923 Mette Christensdatter i Kolding. 29.12.1787, fol.441B.
Enke efter Rasmus Nielsen Tved, [skifte 20.2.1769 lbnr.188A]. B:
1) Mads Peder Rasmussen Tved 29, fuldmægtig på Juellinge [Halsted sogn] på Lolland
2) Niels Rasmussen Tved 26, farversvend i København
3) Hans Rasmussen Tved 21, skræddersvend i Kolding.
FM: morbror Mads Rohde i Christiansfeld.

924 Niels Jensen, hattemager i Kolding. 24.9.1788, fol.447.
Enkemand efter [Lene Henriksdatter, skifte 3.12.1779 lbnr.811]. B:
1) Ursula Marie Nielsdatter, [skifte 5.6.1782 lbnr.833]. E: Oluf Christensen, værtshusmand.
A:
1) bror Jens Jensen, hattemager i Kolding
2) bror Jens Jensen, hospitalslem
3) søster Karen Jensdatter, død. 2B:
a Niels Jensen, snedker, død. Hans børn
b Iver Jensen i Skartved
c en datter i Fredericia.

925 Morten Sørensen, værtshusmand i Kolding. 23.8.1787, fol.448B.
E: Mette Jørgensdatter, der også døde. B:
1) Anne Mortensdatter 2¾
2) Elisabeth Mortensdatter 10 uger.
FM:
1 farbror Christen Sørensen i Hjarup
2 farbror Mikkel Sørensen i Hjarup
3 morbror Mads Jørgensen
4 fars svoger Søren Hansen, skolemester i Hjarup.

926 Else Knudsdatter, ugift i Kolding. 9.4.1788, fol.468.
A:
1) bror Hans Knudsen 29, i Bønstrup [i Vamdrup sogn]
2) søster Mette Cathrine Knudsdatter 27, i København
3) bror Jens Knudsen 25, i København.

927 Anne Hansdatter i Kolding. 29.12.1788, fol.469B.
E: Erik Sørensen. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Jens Hansen Svenstrup i Nygaard Barakker [i Øster Starup sogn]
2) Ida Sørensdatter g.m. Samuel Samuelsen i Lilballe.
Afdøde døde 16.12.1788.

928 Magdalene Hansdatter i Kolding. 29.12.1788, fol.469B, protokollen 1788-1800 fol.11, 13B, 14B, 17B, 22, 26, 28.
Enke efter Markus Christian Fleb, [skifte 16.5.1777 lbnr.780].
Morten Pedersen mødte på egne og øvrige arvingers vegne.
Brev fra afdødes brorsøn Palle Jensen Buch i København, at afdøde havde [fledførings]kontrakt af 21.4.1778 med hans søster Inger Jensdatter g.m. Niels Jensen, værtshusholder i Kolding, der alene arver boet.
Selve skiftet findes i protokollen 1788-1800, men begyndelsen af skiftet mangler.

929 Jens Knudsen i Kolding. 22.7.1787, fol.470B.
E: Inger Jensdatter. B:
1) Knud Jensen 43, skomager i Broager
2) Bodil Kirstine Jensdatter 40, g.m. Christen Jonassen, smed i Egholt
3) Ludvig Vilhelm Jensen 29, soldat i Preussen.

930 Christoffer Metzerath, maler i Kolding. 14.2.1788, fol.472.
E: Inger Mortensdatter. LV: Christen Henriksen Galtho. A:
1) bror Chlorandus Metzerath i Ødis Bramdrup
2) søster Marie Cathrine Metzerath i Åbenrå.

931 Peder Thygesen i Kolding. 7.10.1788, fol.473B.
E: Karen Lorentsdatter. LV: stedfar Niels Bang, bogbinder. A:
1) bror Jens Thygesen i Gelballe
2) bror Mads Thygesen i Pjedsted, død. 4B:
a Margrethe Madsdatter 18
b Kirsten Madsdatter 16
c Thyge Madsen 14
d Maren Madsdatter 11
3) søster Anne Thygesdatter i Gelballe, enke efter Hans Hansen
4) søster Maren Thygesdatter g.m. Hans Madsen i Gauerslund.

932 Karen Christensdatter i Kolding. 13.2.1789, fol.477B.
E: Anders Anchersen, skrædder. B:
1) Mette Andersdatter g.m. Peder Johansen Langen, skomager
2) Hans Anchersen, skrædder.

933 Kirsten Hansdatter i Kolding. 22.6.1789, fol.478, 478B.
E: Anders Christensen. B:
1) Hans Andersen 10.
FM: morbror Nis Hansen i Tudved i Ødsted sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 28.9.1787.
Samfrændeskifte 22.6.1789.

934 Christen Henriksen Galtho i Kolding. 7.4.1789, fol.478.
E: Anne Olufsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 8.4.1785.

935 Johan August Næser, regimentfeltskær i Kolding. 13.7.1789, fol.479B.
E: Jemima Nissen. LV: Lorents Paaby. B:
1) Marie Elisabeth Næser 19
2) Johan Georg Næser 16
3) Johan Vilhelm Hartmann Næser 14
4) Johan August Næser 12
5) Johan Frederik Næser 8.
Bevilling til uskiftet bo af 23.3.1781.
Samfrændeskifte 13.7.1789.

936 Magdalene Kirstine Karsdorph i Kolding. 18.2.1788, fol.481.
E: Andreas Nielsen Schmidt, rebslager. A:
1) Anne Bodil på stedet, enke efter Hans Christian Karsdorph, rebslager i Åbenrå
Ved opholdskontrakt af 10.4.1784 nævnes afdødes mors øvrige børn, men de nævnes ikke som arvinger:
2) søster Maren Christine Karsdorph g.m. Frederik Bihl i Åbenrå
3) bror Peder Karsdorph i Åbenrå.

937 Johanne Kirstine Friborg i Kolding, [begravet 14.9.1789], fol.491B.
E: Henrik Danielsen.
Testamente af 30.3.1773.

938 Johanne Lauridsdatter i Kolding, [begravet 21.9.1789], fol.492, 496B.
E: Zacharias Eriksen. B:
1) Asmus Eriksen 11½
2) Laurids Eriksen 9½
3) Jørgen Eriksen 6½.
FM:
1 Hans Jørgensen Ravn i Eltang
2 Iver Thomsen i Eltang.
Afdøde døde 16.9.1789.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1789.
Samfrændeskifte 5.11.1789.

939 Christian Frederik Rix i Kolding. 27.10.1789, fol.495.
E: Sidsel Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 9.10.1789.

940 Cathrine Frich i Kolding. 26.10.1787, fol.495.
Enke efter [Henrik] Richter Bruun, apoteker, skifte 27.2.1769 lbnr.735]. B:
1) Anne Cathrine Bruun 25
2) Niels Bruun 24, i København
3) Ulrikke Bruun 23.
Første ægteskab med [Peder Jacobsen Hjelm, skifte 12.4.1756 lbnr.609]. B:
1) Karen Pedersdatter Hjelm 32, i Horsens
2) Anne Pedersdatter Hjelm g.m. [Søren] Carstensen i Vejle.

941 Cathrine Jepsdatter i Kolding. 14.9.1789, fol.499B.
A:
1) mor Marie Dorthe, enke efter Hans Jepsen
2) søster Catherine Marie Jepsdatter 31, på stedet
3) søster Marie Kirstine Jepsdatter 28, i Kolding
4) søster Anne Cathrine 24, i København
5) bror Niels Jepsen 19, i Haderslev
6) bror Jeppe Jepsen 18, i København
7) søster Karen Jensdatter 18.
(Alle søskende er angivet som her anført, men er muligvis alle børn af Hans Jepsen).

942 Niels Jensen Fly i Kolding. 11.4.1789, fol.500B.
E: Sidsel Bertelsdatter. LV: Niels Hansen Lynggaard. B:
2) Bertel Nielsen 25
3) Anne Dorthe Nielsdatter 23, i Haderslev
4) Jens Nielsen, rebslagersvend
5) Kirstine Marie Nielsdatter 14.
FM: født værge Jesper Bertelsen.
Første ægteskab med [Dorthe Mikkelsdatter], skifte 18.1.1763 lbnr.679. B:
1) Sidsel Nielsdatter 29, i Haderslev.

943 Jens Jørgensen Velling i Kolding, [begravet 2.6.1787], fol.502B.
E: Elisabeth Markusdatter Wolder.
Testamente af 4.7.1786. A:
1) [Anne Markusdatter Wolder], død. E: Laurids Wisbech, kateket i Kolding, nu g.m. [Petronelle Dorthe Humble]. 3B:
a Anne Sofie Wisbech
b Christiane Wisbech
c Vilhelmine Wisbech
2) Hans Markussen Wolder. B:
a Marie Elisabeth Wolder g.m. [Ambrosius] Fyn, portner ved Kolding Sønderport
b Gertrud Sofie Wolder.

944 Nikolaj Møhl, urmager i Kolding. 25.4.1789, fol.503B.
E: Hedvig Pedersdatter [Trane]. LV: Peder Borch. B:
3) Steffen Møhl 22, student, informator på Nielsbygård [i Føvling sogn, Malt herred]
4) Agathe Marie Møhl 16.
FM: Zacharias Eriksen, bendrejer i Kolding.
[Første ægteskab med Maren Hansdatter i Kolding. 23.5.1767 lbnr.706]. B:
1) Hans Christian Møhl 30, huslærer i Christiania
2) Ingeborg Elisabeth Møhl 28, der ægter Peder Toft, skrædder.

945 Karen [Frederiksdatter] Jahn i Kolding. 14.5.1789, fol.506B.
Enke efter Rasmus Baggesen, rådmand, by- og rådstueskriver i Kolding, [skifte 7.9.1784 lbnr.866]. B:
2) Laurids Baggesen 24, student på Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn] ved Slagelse
3) Frederik Bo Baggesen 23, student i København
4) Herman Baggesen 22, i København
5) Regine Vilhelmine Baggesen 18
6) Inger Margrethe Baggesen 14.
FM: Niels Bang, bogbinder.
Første ægteskab med [Regine Boyesen, begravet Nyborg 15.12.1759]. B:
1) Øllegaard Baggesen g.m. Johan David Lundegaard i København, der farer på Ostindien.

946 Peder Poulsen i Kolding, [begravet 6.1.1790], fol.512.
E: Sidsel Nielsdatter.
Testamente af 12.3.1789.

947 Maren Hansdatter i Kolding. 13.2.1790, fol.512B.
E: Bertel Christensen.
Arvinger angives ikke, da afdøde havde nydt understøttelse af byens fattigkasse.

948 Johan Frederik Zahn, toldinspektør i Kolding, der døde 20.4.1787, fol.513.
E: Barbara Ravn. LV: Jens Vissing. B:
3) Jørgen Zahn 10
4) Birgitte Zahn 9
5) Marie Henriette Zahn 7
6) Jens Christian Zahn 3
7) Gotfred Zahn 14 dage.
FM: Peder Bøgvad.
Første ægteskab med [Juliane Frederikke, skifte 23.7.1774 lbnr.776]. B:
1) Johan Adolf Zahn, bogtrykkersvend i Fredericia
2) Anne Cathrine [Concordia] Zahn, uvist hvor.
Arv i boet efter enkens søster, der var g.m. Zinchhusen i Løgumkloster til A:
1) enkens søster Dorthe Christiane Ravn
2) enkens søster Louise Ravn.Kolding Byfoged
Skifteprotokol
1782 - 1788
B 74 - 206

949 Opbudsbo i Kolding. 8.4.1782, fol.1.
Registrering af fallitbo hos Andreas Møller i Kolding.

950 Opbudsbo i Kolding. 3.2.1785, fol.128.
Registrering af fallitbo hos Hans Georg Møller i Kolding.


Kolding Byfoged
Skifteprotokol
1788 - 1800
B 74 - 207


Fol 1-10 mangler.

951 Laurids Pedersen, slagter i Kolding. 16.3.1790, fol.11, 12B, 40, 42.
A:
1) far Peder Lauridsen i Kolding.

952 Mette Knudsdatter i Kolding. 17.3.1790, fol.11B, 13B, 43.
E: Bernt Jørgensen, pottemager. 2 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Gabriel Walther, skrædder.

953 Jens Andersen Bruun, 70 år gammel i Kolding. 1790, fol.12B, 57, 58B, 60, 61.
Enkemand efter Bodil Christensdatter, [skifte 14.3.1768 lbnr.718].
Testamente af 11.11.1778.
Hendes første ægteskab med [Christen Christensen, skifte 12.7.1742 lbnr.581]. B:
1) Christen Christensen Bruun, snedker i København, død. 2B:
a Christian Jens Christensen Bruun
b Jens Jørgen Christensen Bruun
2) Johanne Margrethe Christensdatter Bruun, [skifte 6.12.1779 lbnr.803], var g.m. Hans Eriksen Juul i Kolding. 2B:
a Bodil Magdalene Juul g.m. Vilhelm Olufsen Lillering, købmand
b Inger Frederikke Juul.

954 Gotfred Langen, skomager i Kolding. 6.4.1790, fol.13, 14B.
E: Ida Christensdatter. LV: Thomas Vorbasse, skrædder. B:
1) [Christiane Gotfredsdatter] g.m. Zacharias Eriksen, bendrejer
2) [Anne Barbara Gotfredsdatter] g.m. Thomas Rasmussen, skipper
3) Christen Langen
4) Anne Sybille Gotfredsdatter.
FM: Mikkel Christensen, skrædder.

955 Kirsten Knudsdatter i Kolding. 2.5.1790, fol.14, 16B, 40, 40B.
E: Morten Olufsen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Mette Hansdatter, død for et år siden. E: Carl Vilhelm Schiffmann, skoflikker i Flensborg. 1B:
a Cecilie Carlsdatter 8
2) Hans Hansen, skrædder i København, død. E: Anne Marie, nu g.m. Gunder Lund i Sofiegade på Christianshavn. 3B:
a Mette Kirstine Hansdatter 15, i Ringsted
b Morten Hansen 11
c Ida Kirstine Hansdatter 9.
FM: afdødes bror Ludvig Knudsen, skomager i Rigensgade i København.

956 Christian Hadberg, hospitalsforstander i Kolding. 8.5.1790, fol.15, 16B, 18, 19, 26, 38B, 86, 227B, 236B, 244, 244B, 246B, 251B, 273, 289, 327B, 410B.
E: Cathrine Margrethe Hansen. LV: Isensee, grænsekontrollør. B:
1) Christian Hadberg 4½
2) Ove Hadberg 2.
FM: Jens Jacobsen, farver i Kolding.

957 Marie Kirstine Christoffersdatter i Kolding. 2.6.1790, fol.17B, 39B.
A:
1) søster Karen Christoffersdatter, enke efter Ancher Nielsen, [skifte 29.12.1777 lbnr.788]
2) bror Niels Christoffersen 66, snedker i Gradenberg i Tyskland
3) bror, død. 1B:
a Christoffer Jepsen i København.

958 Sidsel Cathrine Møller, ugift i Kolding. 6.6.1790, fol.18B, 43.
A:
0) forældre [Hans Andersen Møller, skifte 8.3.1779 lbnr. 797 og Else Kirstine Lemming]
1) søster [Ellen Regine Møller] g.m. Mikkel [Pedersen] Bruun, præst i Herslev og Viuf
2) søster Anne Beathe Møller, enke efter Peder Høgsbro i Kolding
3) søster Anne Margrethe Møller.

959 Anne Steffensdatter Vorbasse i Kolding. 18.9.1790, fol.21B, 28B.
E: Johan Georg Fischer, garver. B:
1) Johan Christoffer Fischer 9.
FM: morbror Peder Vorbasse, grænsekontrollør i Vilslev Spangshus.
Afdøde døde 2.7.1790.
Bevilling til uskiftet bo af 27.11.1789.
Samfrændeskifte 18.9.1790.

960 Peder Bøgvad, værtshusholder i Kolding. 3.7.1790, fol.21B, 22B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Niels Jørgensen, handskemager. A:
1) bror Jens Christensen i Assens
2) søster Maren Christensdatter g.m. Niels Thulesen i Øster Gesten
3) søster Kirsten Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Øster Gesten
4) halvbror Zacharias Christensen i Bindeballe
5) halvsøster Maren Christensdatter g.m. Jens Jensen i Bindeballe.

961 Christine Hansdatter i Kolding. 25.7.1790, fol.23B, 24B.
E: Knud Jacobsen. B:
1) Marie Knudsdatter 12
2) Mette Cathrine Knudsdatter 10
3) Jacob Knudsen 8
4) Hans Knudsen 5
5) Anders Knudsen 4.
FM: Niels Eltang, skomager.

962 Lorents Knudsen, skorstensfejer og natmand i Kolding. 5.8.1790, fol.24, 37B.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Hans Hansen. B:
1) Anne Margrethe Lorentsdatter 10
2) Anne Kirstine Lorentsdatter 7½
3) Karen Lorentsdatter 5
4) Mette Lorentsdatter 2.
FM: Hans Dahl, værtshusholder.

963 Gertrud Hansdatter i Kolding. 9.8.1790, fol.25, 30B, 46, 72, 95B, 97.
E: Niels [Andersen] Bang, bogbinder. B:
3) Elisabeth Nielsdatter Bang i København, død. 2B:
a Karen Birch 7
b Jens Christian Birch 2½
4) Louise Nielsdatter Bang 35 g.m. Jeppe Jørgensen i Kolding.
Første ægteskab med [Lorents Nielsen Tysk]. B:
1) Hans Lorentsen Tysk 56
2) Karen Lorentsdatter Tysk g.m. Ulrik Hansen.

964 Marie Elisabeth Teglgaard Sørensdatter i Kolding. 16.8.1790, fol.25B, 41.
E: Jørgen Vejle. B:
1) Anne Marie Vejle 33
2) Jens Vejle 31, skræddersvend i København
3) Søren Vejle 26, murersvend i Vejle
4) Hanne Caroline Vejle 23.

965 Cathrine [Jensdatter] i Kolding. 2.9.1790, fol.26B.
Enke efter Frederik Christian Møller, [skifte 1.2.1784 lbnr.868]. B:
1) Jens Frederiksen Møller, skomager
2) Mette Cathrine Frederiksdatter Møller g.m. Christen Dyring, maler.

966 Frederik Nissen, maler i Kolding. 4.9.1790, fol.27, 42B.
E: Marie Elisabeth Pedersdatter. LV: Laurids Knudsen, klejnsmedesvend. B:
1) Casper Nissen 9
2) Inger Cathrine Nissen 6
3) Peder Nissen 4
4) Hans Frederik Nissen 1.

967 Thomas Gregersen Ulf i Kolding. 10.9.1790, fol.27B, 31B, 32B, 45B, 54B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Hans Dahl. B:
1) Gregers Thomsen 4½.
FM: Niels Jørgensen, handskemager.

968 Marie Kirstine Mikkelsdatter i Kolding. 29.9.1790, fol.29, 33, 74B, 102, 142, 143, 149.
E: Johan Vilhelm Teubner. B:
3) Frederikke Christine Johansdatter 16.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Christensdatter 32, g.m. Peder Jensen, værtshusholder i Fredericia
2) Jens Christensen Møller 30, snedker i Jels.
Skiftet genoptages 19.1.1793, da enkemanden er bortrejst fra sit hjem.

969 Maren Jensdatter Krag i Kolding, der døde 30.9.1790, fol.29.
E: Niels Heerup, skomager. B:
1) Marie Cathrine Nielsdatter g.m. Peder Pedersen Toft, toldbetjent i Fåborg på Fyn.

970 Mette Jensdatter i Kolding. 12.11.1790, fol.35B, 72, 73B, 104B, 134, 226B, 247, 295.
Enke efter Jens Duche, skifte 12.11.1787 lbnr.202. A:
1) søskendebarn Jens Jacobsen i Hvejsel ved søn Jacob Jensen
2) søskendebarn Karen Jacobsdatter g.m. Niels Pedersen i Hvejsel
3) søskendebarn Mette Jacobsdatter g.m. Peder Christensen i Rolighed i Kollerup sogn.

971 Kirsten Hansdatter i Kolding. 9.11.1790, fol.36B, 38.
E: Knud Jacobsen, bager.
Børn, hvis navne ikke angives.

972 Poul Christian Brochmann i Kolding. 23.11.1790, fol.32, 55B.
E: Susanne Marie Pedersdatter. A:
1) farbror, død. 1B:
a Mette Marie Brochmann.

973 Elisabeth Johansdatter i Kolding. 18.12.1790, fol.42.
Enke. Af børn angives B:
1) Andreas Nielsen
2) datter g.m. Niels Ditlevsen, rebslager.

974 Svend Nielsen Hosby i Kolding. 8.1.1791, fol.45, 74B.
E: Marie Pallesdatter. LV: Jens Danielsen, slagter. A:
1) søster [Anne Nielsdatter, skifte 14.3.1757 lbnr.177, var g.m. Peder Hjelm, skifte 20.5.1785 lbnr.920]. B:
1) Lorents Pedersen Hjelm, bager i Haderslev
2) Anne Kirstine Pedersdatter Hjelm g.m. Otto Frederik Møller, bager i Kolding
3) Abel Pedersdatter Hjelm g.m. Mads Pedersen Lund, sadelmager i Kolding
4) Niels Pedersen Hjelm, bager i Vejle
5) Sara Marie Pedersdatter Hjelm g.m. Schmidt, løjtnant på Bramdruplund
6) Jeppe Pedersen Hjelm, bager i Kolding.

975 Karen Jensdatter i Kolding. 8.4.1791, fol.48, 50B, 65, 70B.
E: Christen Sørensen Munch, rebslager. B:
1) Anne Elisabeth Munch 8
2) Kirsten Munch 4.
FM: Morten Olufsen, skrædder.

976 Andreas Møller, købmand i Kolding, [der døde 29.3.1791], fol.48B.
E: Dorthe Johanne Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 29.5.1778.

977 Anne Christensdatter i Kolding, der døde 20.4.1791, fol.48B.
E: Niels Hansen Lynggaard. B:
3) Hans Nielsen 26
4) Jørgen Nielsen 21.
FM: morbror Henrik Christensen Ravn i Dons.

978 Maren Jensdatter i Kolding, [begravet 26.5.1791], fol.51B.
E: Jørgen Eriksen, værtshusmand.
Testamente af 18.5.1785.

979 Hannibal Emil Højer, sadelmagersvend i Kolding. 9.7.1791, fol.53, 76.
A:
1) mor [Sofie Charlotte Møller] i Vejle, enke efter [Søren] Højer, prokurator, [skifte Vejle 17.2.1777 lbnr.291].
Øvrige arvinger angives ikke.

980 Johan Didrik Vejler, vagtmester i Kolding. 15.6.1791, fol.53B.
E: Gertrud Marie. LV: Peder Christian Thomsen, slagter. B:
1) Johan Christian Vejler 18, korporal
2) Andreas Vejler 14
3) Johan Vejler 9
4) Caroline Ludovika Vejler 7
5) Marie Vejler 4.
FM: Henrik Puch, rebslager.
Bevilling til uskiftet bo indført i Kolding rådstueprotokol fol.198.
Samfrændeskifte 15.6.1791.

981 Christian Reinholt, natmand i Kolding. 26.7.1791, fol.54, 72, 103.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Knud Hansen, skorstensfejer. B:
1) Anne Christiane Christiansdatter, født sin fars død.

982 Maren Thomasdatter i Kolding. 26.9.1791, fol.58.
Enke efter Niels Jensen [Møller], snedker, skifte 17.11.1788 lbnr.209. B:
1) Thomas Nielsen 14
2) Jens Nielsen 12
3) Christian Nielsen 8
4) Poul Nielsen 5.
FM: Oluf Sørensen.

983 Cathrine Møller, ugift i Kolding, der døde 27.9.1791, fol.58B, 62, 108B, 110B, 225B.
Arvinger kendes ikke, men mulige arvinger er A:
1) søskendebarn Anne Cathrine Møller i Køge.
Desuden menes afdøde at have haft en bror:
2) bror Jens Torbensen Møller,
hvorfor der skrives til:
3) Cecilie Møller g.m. Hans Lauridsen i Skælskør.

984 Anders Jørgensen i Kolding. 7.10.1791, fol.59B, 61B, 93B, 94B, 96.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Jeppe Seest, købmand. B:
3) Oluf Andersen 9
4) Johanne Andersdatter 7
5) Georg Bagger Leth 3.
FM:
1 farbror Peder Jørgensen, der tjener i Børkop mølle
2 farbror Oluf Jørgensen i Tiufkær.
Første ægteskab med [Johanne Jepsdatter, skifte 30.8.1779 lbnr.801]. B:
1) Jørgen Andersen 14
2) Mette Malene Andersdatter 11.

985 Georg Andreas Memmert, sekretær og tolder i Kolding. 13.10.1791, fol.60.
E: [Elisabeth Cathrine Stenfeldt]. B:
1) [Ulrikke Antoinette Memmert] g.m. Johannes [Mogensen] Nellemann.

986 Jochum Evald, murer i Kolding, der døde 15.11.1791, fol.63, 74, 95B, 102B.
E: Marie Jochumsdatter. LV: Svend Felding, skomager. B:
1) Anne Cathrine Jochumsdatter 31
2) Johan Wichmann Evald 24, murersvend
3) Evald Jochumsen 21, i København.

987 Opbudsbo i Kolding. 24.11.1791, fol.65, 73, 77, 81, 87, 90B, 93, 94B, 95, 101, 122, 143, 147, 159B, 160, 161B, 165B, 169, 173B, 202, 220B.
Registrering af fallitbo hos Jacob Tjørnelund, købmand i Kolding.

988 Johan Henrik Pohlmann, vognmester i Kolding. 5.12.1791, fol.70B, 73B, 86B.
E: Maren Jensdatter. LV: Johan Ravn. B:
1) Kirstine Marie Johansdatter 8.
FM: Rasmus Rasmussen, snedker.

989 Peder Andreassen, smed i Kolding, der er rømt fra son hustru. 5.12.1791, fol.71, 103B, 183B.
Hans hustru Marie Hansen. B:
1) Michael Hansen1½.
FM: fars svoger Søren Mølby, sadelmager.
Desuden nævnes konens mor Mette Lauridsdatter.
Peder Andreassen var flyttet hjem til sin far Andreas Henriksen i Seest.

990 Maren Thomasdatter i Kolding. 27.12.1791, fol.75B.
Enke efter Niels Saater.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Oluf Sørensen.

991 Maren Jensdatter i Kolding. 15.1.1792, fol.76B, 79B, 94B, 95, 107.
Enke efter Christen Jørgensen.
[Af første ægteskab] B:
1) [Maren Thomasdatter, skifte 26.9.1791 lbnr.982], var g.m. Niels Jensen [Møller], snedker, [skifte 17.11.1788 lbnr.209]. 4B:
1) Thomas Nielsen 14
2) Jens Nielsen 12
3) Christian Nielsen 8
4) Poul Nielsen 5.
FM: Oluf Sørensen.

992 Gyde Sørensdatter i Kolding. 2.2.1792, fol.79B, 101B.
Enke efter Poul Vendsyssel, [skifte 12.2.1784 lbnr.867]. B:
1) Mette Poulsdatter g.m. Jørgen Hansen i Flensborg
2) Anne Poulsdatter g.m. Hans Jepsen i Kolding.

993 Mette Jensdatter i Kolding. 8.2.1792, fol.79B, 81B, 94, 105B.
E: Poul Brandt, kandestøber. B:
1) Peder Poulsen Brandt 30, kandestøbersvend
2) Else Cathrine Poulsdatter Brandt 28, i København.
FM:
1 født værge Knud Jensen i Påby
2 Hans Bruun, skomager i Kolding, som beslægtet.

994 Inger Cathrine Lauridsdatter Lund i Kolding. 12.2.1792, fol.80, 85, 108B, 111B, 144, 152B, 155B, 180, 219, 225, 228B, 231B, 233, 233B, 236, 237B, 238B, 241, 242B, 244, 244B, 246B, 252, 273B, 297B, 327B.
Enke efter Niels Westphal, sejlmager i København.
Testamente af 11.1.1742.
Hans første ægteskab med [Anne Damianusdatter Busch]. B:
1) Oluf Westphal, kapellan i Kolding og præst i Almind, [skifte Brusk herred gejstlig 30.3.1772 lbnr.32]
2) Frederik Christian Westphal, præst i Tirstrup og Fuglslev, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 12.3.1768 lbnr.104. B:
a Helene Cathrine Frederiksdatter Westphal g.m. [Peder] Henningsen, præst i Thorsager og Bregnet
b Peder Westphal, død, efter hvem, der er arv
c Niels Westphal, død, efter hvem, der er arv
3) Else Kirstine Westphal, enke efter Hans Mundbjerg, guldsmed i København.
Afdøde, der var vanvittig, døde 12.2.1792.

995 Henrik Andersen Puch, rebslager i Kolding. 16.2.1792, fol.80, 83B, 226B.
E: Margrethe Clausdatter. LV: Niels Jørgensen, værtshusholder. B:
1) Claus Henrik Puch 18
2) Anders Puch 14
3) Cathrine Puch 11
4) Henrik Puch 9.
FM:
1 Thomas Vorbasse, skomager
2 Ditlev Graf, sadelmager
3 Christian Thomsen, glarmester
4 Svend Felding, skomager.

996 Sidsel Nielsdatter [fejl for Poulsdatter] Pagh i Kolding. 3.3.1792, fol.83, 84, 84B.
E: Jacob [Pedersen] Sattrup, guldsmed. B:
1) Poul Sattrup, præst i Dannemarre og Tillitse på Lolland
2) Christian Sattrup, kommissionær i København
3) Nikolaj Sattrup, student i København.
Bevilling til uskiftet bo af 17.2.1792.

997 Anne Cathrine Andersdatter Bøgvad i Kolding. 13.3.1792, fol.83, 92.
E: Hans Poulsen, skoflikker. B:
1) Andreas Hansen 3½
2) Karen Margrethe Hansdatter 6 mdr.
FM: morfar Anders Bøgvad, skomager.

998 Peder Hansen, handskemager i Kolding. 24.3.1792, fol.84, 87B, 109B, 110B, 112.
E: Mette Jensdatter. LV: Thomas Vorbasse. B:
3) Hedvig Pedersdatter 26
4) Mette Pedersdatter 24.
Første ægteskab med [Helvig Christiansdatter, skifte 6.6.1757 lbnr.614]. B:
1) Jens Pedersen, handskemager
2) Anneke Pedersdatter, [skifte Koldinghus amt 14.4.1790 lbnr.1107], var g.m. Hans Jørgensen på Snoghøj. 2B:
a Anne Sofie Hansdatter 9
b Jørgen Hansen 7.

999 Johan Langen (Lanchen), skomager i Kolding. 26.3.1792, fol.84, 88, 106, 156.
E: Margrethe Nisdatter. LV: Anders Grunnet. B:
5) Nis Langen 7
6) Dorthe Langen 4½
7) Johanne Cathrine Langen, født efter sin fars død.
Af første ægteskab B:
1) Peder Langen 38, skomager
2) Jens Langen 30, skomager
3) Peder Langen, 28, skomageri København
4) Trine Langen 25, g.m. Hans Jacobsen Brøgger, skomager i København.
Desuden nævnes Poul Nissen Bech i Seest.

1000 Magdalene Hansdatter i Kolding. 12.7.1791, fol.85.
Enke efter Peder Christensen.
Afdøde havde fledføringskontrakt af 4.8.1784 med sin brordatter [Anne Margrethe Poulsdatter] g.m. Christen Christensen.

1001 Bernt Jørgensen, pottemager i Kolding. 15.4.1792, fol.86B, 89B, 110.
E: Christiane Sofie Rix. LV: Claus Viuf. B:
1) Mette Marie Berntsdatter 6 mdr.
FM: morbror Hans Rix, skomager.

1002 Susanne Dorthe [Madsdatter] Rorslev i Kolding. 9.5.1792, fol.89, 91, 134.
E: Hans Hagensen. B:
2) Anne Kirstine Hansdatter 11
3) Dorthe Hansdatter 7
4) Frederik Hansen 3.
FM: Laurids Knudsen, klejnsmed.
Af første ægteskab B:
1) Johan Henrik 18, i lære i Haderslev.

1003 Iver Sørensen, avlskarl i Kolding, der døde 14.5.1792, fol.89B, 92.
A:
1) far Søren Jørgensen i Bjerlev i Hvejsel sogn
2) bror Jørgen Sørensen i Tejbøl på Stovgård mark i Tørring sogn.

1004 Ursula [Barbara] Wacher i Kolding. 20.5.1792, fol.90, 91B, 102, 134.
Enke efter Hans Laugesen, [skifte 26.2.1768 lbnr.714]. B:
1) Cathrine Hansdatter 26, der ægter Hans Poulsen.

1005 Johannes Stenfelt, student i Kolding. 24.9.1792, fol.91B, 96, 108.
A:
1) far Mathias Stenfelt, assessor i Mariager.

1006 Knud [Bertelsen] Bruun, rådmand i Kolding. 2.11.1792, fol.98,112, 134B, 147B, 154B, 158B, 159B, 161B, 178B, 181B, 189B, 223.
E: Elisabeth Cathrine [Thomasdatter] Thomsen. LV: Andreas Grunnet, købmand. B:
6) Dorthe Cathrine Bruun 3
7 Thomas Thomsen Bruun 6 mdr.
Første ægteskab med Karen [Hansdatter] Mikkelsen, (fejl for Danielsen), [skifte 15.7.1788 lbnr.919]. B:
1) Hans Bruun 18
2) Anne Kirstine Bruun 17
3) Bartholine Christine Bruun 14
3) Bertel Bruun 13
4) Kirsten Bruun 8.
FM:
1 farbror [Johannes Iversen] Bruun, agent i Fredericia
2 farbror Jens [Bertelsen] Bruun, præst i Taulov.
Desuden nævnes agent Bruuns søn Bertel Bruun, der har berammet bryllup i Randers.

1007 Immanuel Gotlieb Hanisch, urmagersvend., der er undveget fra Kolding. 17.4.1792, fol.108B, 153.
Arvinger angives ikke.

1008 Abel Kirstine Hjelm i Kolding. 12.12.1792, fol.123, 136, 145, 182B, 184B, 201.
E: Mads Pedersen Lund, sadelmager.
Første ægteskab med [Gotfred Benjamin Hirth, skifte 2.6.1783 lbnr.858]. B:
1) Anne Margrethe Hirth 16
2) Johan Immanuel Hirth 13
FM: morbror [Jeppe Pedersen] Hjelm i Kolding.

1009 Christian Buchwald, overtoldbetjent og kontrollør i Kolding. 8.1.1793, fol.135B, 146, 183.
E: Anne Marie Jacobsen. LV: Jens Jacobsen. B:
1) Anne Marie Buchwald 9
2) Christiane Sofie Buchwald 7
3) Gotfred Dine Buchwald 5
4) Marie Buchwald 3
5) Hansine Buchwald 1½.
FM: farbror Frederik Buchwald, revisor ved tallotteriet i København.

1010 Marie Elisabeth Birch i Kolding. 31.12.1792, fol.142B, 180B.
E: Hans Diechmann, rådmand samt by- og herredsskriver. B:
1) Frederik Christian Diechmann 8
2) Johanne Antoinette Diechmann 6
3) Andreas Diechmann 5
4) Frederik Julius Carl Diechmann 3
5) Carl Andreas Christian Birch Diechmann 2
6) Charlotte Marie Birch Diechmann 2.
FM:
1 Carl Christian [Laurentius] Birch, i Kragerup (Krarup) præstegård, præst i Brahetrolleborg og Krarup
2 C. Birch i København
3 J. E. Diechmann i København.
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1788.
Samfrændeskifte 16.11.1793.

1011 Svend Felding, skomager i Kolding, [begravet 16.1.1793], fol.142B, 408B.
E: Vilhelmine Rebricht.
Testamente af 8.9.1790.

1012 Niels Sibbern, afskediget vagtmester i Kolding, der døde 4.4.1793, fol.149.
Afdøde skal have 1 søn, der er handskemager og 2 døtre, alle i København.
Desuden nævnes:
1 afdødes søskendebarn [Marie Sibbern] g.m. [Andreas] Grunnet, købmand i Kolding
2 afdødes søskendebarn [Abel Marie Sibbern] g.m. [Christian] Jessen, købmand i Kolding.

1013 Margrethe Gydesdatter i Kolding, [der blev begravet 3.4.1793], fol.159.
E: Niels Jørgensen.
Bevilling til uskiftet bo af 10.7.1789.

1014 Otto Jensen Qvist i Kolding, [begravet 17.6.1793], fol.160B.
E: Sidsel Nielsdatter.
Testamente af 8.1.1793.

1015 Maren Pedersdatter, ugift i Kolding. 15.7.1793, fol.161, 162B, 202.
AS:
1) bror Andreas Pedersen
2) bror Søren Pedersen
3) søster Karen Pedersdatter g.m. Hans Lauridsen på stedet
4) søster Ellen Pedersdatter 40.
Afdøde havde arv efter sin farbror Joen Andersen i Hesselballe.

1016 Dorthe Johanne Uttendal i Kolding. 21.8.1793, fol.163B, 166, 170, 171B, 180, 181B, 200, 202B, 217, 219B, 221B.
E: Hans Stub, hattemager.
Arvingen Christen Christensen i Kolding kender følgende arvinger A:
0) forældre Peder Hansen Uttendal, [død 8.11.1745] og Anne Hansdatter, [skifte 14.1.1743 lbnr.160]
1) farbror Poul Hansen, skrædder i Haderslev, død. E: Hedvig i Haderslev Hospital. B:
a Hans Poulsen, skomager på landet ved Ribe
b Poul Poulsen, skomager på landet ved Ribe
c Hedvig Poulsdatter i Fåborg, enke efter en skomager
d Anne Margrethe Poulsdatter g.m. Christen Christensen i Kolding
2) faster, hvis navn ikke kendes
3) morbror Poul Hansen
4) morbror Jørgen Hansen, feldbereder, død. 1B:
a en søn i Vejle
5) morbror i Vonsild, død. Børn, hvis navne ikke kendes
6) moster g.m. Laurids Jespersen i Tved, begge døde. 4B:
a en datter g.m. Jens Andreassen i Tved
b Jesper Lauridsen i Almind
c Peder Lauridsen, skipper i Tved
d Hans Lauridsen, skipper i Tved, død. Børn, hvis navne ikke kendes
7) moster i Almind, død. 5B:
a Knud Andersen i Almind
b Hans Andersen, trompeter i Vonsild
c Jens Andersen, uvist hvor
d Peder Andersen i Sønder Bjert
e en datter his sin datter Malene i Almind.

1017 Kirsten Hansdatter i Kolding. 1.9.1793, fol.165B, 171.
E: Niels Pedersen, daglejer. A:
1) far Hans Jensen i Korshøjgård, udflyttet fra Nørre Bjert i Eltang sogn, nu g.m. afdødes stedmor Anne Margrethe Gregersdatter
2) søster Johanne Hansdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes farbror Søren Jensen i Korshøjgård
2 afdødes fars svigersøn Niels Thuesen i Glejholthus ved Kasselgård?

1018 Jens Lauridsen, pensionist i Kolding. 1.2.1794, fol.184, 204.
E: Johanne Jepsdatter. LV: Niels Jensen. A:
1) bror Andreas Lauridsen i Bovense.

1019 Peder Rasmussen, avlskarl i Kolding. 2.3.1794, fol.186, 187B.
A:
1) søster Maren Rasmusdatter g.m. Jens Thorsen i Skovsgård
2) søster Karen Rasmusdatter g.m. Hans Pedersen i Nørre Bjert
3) søster Kirsten Rasmusdatter i Skovsgård
4) halvbror Rasmus Jepsen.

1020 Hans Peder [Baltsersen] Bahnsen, [prokurator og tidligere] rådmand i Kolding. 18.3.1794, fol.186B.
Enkemand efter [Cathrine Vissing, skifte 27.3.1781 lbnr.816]. B:
1) [Sara Bahnsen] g.m. [Mathias] Grundahl, forstander i Kolding Hospital.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Hedvig Bahnsen, oldfrue
2 [Sofie Charlotte Grundahl] g.m. [Mathias] Bech, rektor i Kolding.

1021 Jens Jensen Sabro i Kolding. 23.4.1794, fol.190, 203, 227.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Sørensen Munch, rebslager. B:
1) Jens Jensen i København
2) Andreas Jensen på Sjælland
3) Niels Jensen i en vejrmølle ved København
4) Jørgen Jensen, slagter i Kolding.
(Afdøde kaldes også Jens Jensen Konghus).

1022 Anne Fly i Kolding. 5.5.1794, fol.190, 206, 209B, 219, 228B, 230B, 232, 232B, 233B.
Enke efter [Christian Cornelius] Eilschou, apoteker i Kolding, [død 18.5.1790]. B:
1) Andreas Michael Eilschou, apoteker i Ribe
2) Morten Christian Eilschou, apoteker i Kolding.

1023 Anne Kirstine Ammitsbøl i Kolding. 17.5.1794, fol.200, 205B, 226B.
E: Mads Christensen Paaby, rådmand. B:
1) Anne Kirstine Paaby g.m. Ravn. løjtnant i Kolding
2) Dorthe Marie Paaby 60
3) Cathrine Helene Paaby g.m. [Christoffer] Simonsen, [degn og] organist i Møgeltønder, begge døde. 2B:
a Hans Simonsen, ritmester
b Anne Sofie Simonsen g.m. [Christoffer] Simonsen [Cederfeld] til Erholm [i Rørup sogn] på Fyn og til Søndergårde.

1024 Hans [Nielsen] Stub, hattemager i Kolding. 11.8.1794, fol.202B, 204B, 236B.
Enkemand efter Dorthe Johanne Uttendal, [skifte 21.8.1793 lbnr.1016]. A:
0) forældre [Niels Iversen Stub, hattemager. Bevilling til uskiftet bo af 24.7.1739 lbnr.543 og Cathrine Blech, skifte 20.10.1769 lbnr.747]
1) søster Sidsel Cathrine Stub, død, var g.m. Niels Jacobsen, [skifte 13.6.1777 lbnr.783].
a Cathrine Nielsdatter g.m. Andreas Becher, skoleholder i Kolding
b Niels Nielsen, bager i Haderslev
c Karen Nielsdatter g.m. Worch i Kolding
2) søster Marie Dorthe Stub, enke efter Hans Jepsen
3) søster Marie Kirstine Stub, [skifte 6.8.1756 lbnr.605], var g.m. Hans Hansen. 4B:
a Cathrine Hansdatter g.m. Hans Dahl
b Niels Hansen, hattemager i Haderslev
c Iver Hansen til Rolsøgård [i Rolsø sogn på Mors]
d Peder Hansen, foged på Rolsøgård.

1025 Kirsten Jensdatter, ugift tjenestepige i Kolding. 30.7.1794, fol.204, 206, 234B.
A:
1) halvbror Peder Lauridsen, døbt Seest 17.9.1775.

1026 Karen Andersdatter Kjær i Kolding. 14.9.1794, fol.207B, 211B, 229.
E: Mads Jørgensen, værtshusholder.
Første ægteskab med Anders Hansen Vollert, [skifte 13.12.1776 lbnr.798]. B:
1) Inger Johanne Andersdatter Vollert.
FM: Jeppe Madsen, værtshusholder.

1027 Peder Halvorsen Søborg, grovsmed i Kolding. 15.9.1794, fol.208, 213, 235B, 242, 243.
Enkemand efter [Maren Jørgensdatter, skifte 7.8.1785 lbnr.875]. B:
5) Jørgen Pedersen Søborg, præst i Årestrup og Vester Starup
6) Elisabeth Pedersdatter Søborg g.m. Morten Olufsen, skrædder
7) Ellen Kirstine Pedersdatter Søborg 37, i København
8) Andreas Pedersen Søborg, student i København
9) Mathias Pedersen Søborg
10) Sofie Pedersdatter Søborg 30, i København
11) Anne Pedersdatter Søborg g.m. Hans Knudsen Harth
12) Thomas Pedersen Søborg 26, smedesvend i København
13) Marie Kirstine Pedersdatter 24
14) Halvor Pedersen Søborg 23, student i København.
[Første ægteskab med Anne Clausdatter, skifte 7.10.1741 lbnr.576].
Andet ægteskab med [Maren Pedersdatter Frost, begravet Kolding 1.8.1749]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter g.m. Peder Andersen Skov, toldbetjent i Fredericia
2) Maren Pedersdatter Søborg, død, var g.m. Jens Nielsen Skov, brødbager i København. 5B:
a Anne Skov g.m. Jørgen Langhoff i København
b Peder Skov
c Niels Skov
d Christian Skov
e Marie Skov
3) Peder Pedersen Søborg, præst i Hagested og Gislinge
4) Lene Pedersdatter Søborg, død, var g.m. Jens Nielsen Skov, enkemand efter søsteren Maren Pedersdatter Søborg. 1B:
a Johan Carl Skov.

1028 Anne Barbara Langen i Kolding, der døde 20.9.1794, fol.209, 216B, 235.
E: Thomas Rasmussen, skipper og købmand. B:
1) Ida Kirstine Rasmusdatter 6
2) Maren Rasmusdatter 4.
FM:
1 morbror Christen Langen
2 mosters mand Zacharias Eriksen.
Desuden nævnes enkemandens bror Anders Rasmussen.
Bevilling til uskiftet bo af 26.9.1794.

1029 Marie Nielsdatter i Kolding. 19.10.1794, fol.215B, 216B, 217B.
E: Thomas Pedersen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1792.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Nielsdatter.

1030 Inger Mortensdatter i Kolding. 29.10.17194, fol.217, 247.
Enke efter Christoffer Metzerath, maler, skifte 14.2.1788 lbnr.930.
Af første ægteskab B:
1) Christian Oluf Dyring
2) Morten Dyring
3) Alexander Dyring.

1031 Johan Biilmann i Kolding. 1.11.1794, fol.217B, 247B.
E: Anne Cathrine [Olufsdatter] Mikkelsen. B:
1) Morten Biilmann, 30, student i København
2) Oluf Biilmann
3) Gertrud Marie Biilmann 11.
FM: Anders Rasmussen.

1032 Cathrine Hansdatter, [begravet 28.10.1794], fol.218.
E: Hans Pedersen Dahl, værtshusholder.
Bevilling til uskiftet bo af 19.2.1790.

1033 Karen Bølling, ugift tjenestepige i Kolding. 14.11.1794, fol.218B, 222B, 236, 248.
Arvinger kendes ikke.

1034 Cathrine Hermansdatter i Kolding. 30.11.1794, fol.220, 234.
Enke efter [Christen Nielsen Bundsgaard, [skifte 4.12.1787 lbnr.203].
[Af første ægteskab] B:
1) Marie Dorthe Hansdatter.
FM: mosters mand Hans Carlsen.
Desuden nævnes datterens farbror Oluf Christensen Krak i Skodborg i Haderslev amt.

1035 Poul Hansen Skov i Kolding. 1.1.1795, fol.228, 230, 248B.
E: Mette Elisabeth Jacobsdatter. LV: Niels Jørgensen. B:
1) Maren Poulsdatter g.m. Søren Frederiksen Møller, skomager i Kolding
2) Ida Margrethe Poulsdatter 32.

1036 Hans Tysk, bogbindersvend i Kolding. 9.1.1795, fol.228.
A:
0) forældre [Lorents Nielsen Tysk og Gertrud Hansdatter, skifte 9.8.1790 lbnr.963]. Enkemand og afdødes stedfar Niels Andersen Bang, bogbinder
1) søster Karen Lorentsdatter g.m. Ulrik Hansen, bager
2) halvsøster Louise Nielsdatter Bang g.m. Jeppe Jørgensen.
Afdøde døde 30.12.1794.

1037 Ida Kirstine [Christensdatter] i Kolding. 1.2.1795, fol.229B, 231, 234B, 250, 251.
Enke efter Gotfred Langen, skomager, skifte 5.5.1790 lbnr.214. B:
1) Christiane Langen g.m. Zacharias Eriksen
2) Anne Barbara Langen, [skifte 20.9.1794 lbnr.1028]. E: Thomas Rasmussen, skipper. 2B:
a Ida Kirstine Rasmusdatter 6½
b Maren Rasmusdatter 4½.
3) Anne Sybille Langen 28
4) Christen Langen 26, skomager.

1038 Christen Hansen i Kolding. 1.2.1795, fol.230, 232B, 249.
E: Anne Jensdatter. LV: Johan Evald. B:
1) Hans Christensen 17, fabrikssvend i Fredericia
2) Anne Barbara Hansdatter 15.
FM: Hans Iversen.

1039 Jacob Olufsen i Kolding. 19.3.1795, fol.233, 247B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Peder Hansen. B:
1) Oluf Jacobsen 30, i Haderslev
2) Else Jacobsdatter 30.

1040 Mette Hansdatter i Kolding. 30.4.1795, fol.236.
Arvinger angives ikke.

1041 Jens Danielsen, slagter i Kolding. 24.5.1795, fol.237B, 239B, 249B, 251.
E: Karen Pallesdatter. LV: Knud Jacobsen. B:
1) Daniel Jensen, over 30 år , i Haderslev.

1042 Anne Margrethe Bendixdatter. 27.5.1795, fol.238, 247.
E: Mads Andersen, afskediget husar.
Arvinger kendes ikke.

1043 Jørgen Pedersen Bang i Kolding. 12.6.1795, fol.238.
A:
1) bror Anders Pedersen i Torup Østerskov
2) bror Peder Pedersen i Fredericia
3) søster Gertrud Pedersdatter g.m. Søren Jørgensen i Fuglsang i Fredericia skov.
Attest fra præsten i Taulov.

1044 Ulrik Hansen i Kolding. 5.7.1795, fol.240B.
E: Karen Lorentsdatter.
Testamente af 19.11.1791. A:
1) søster Kirsten Hansdatter g.m. Hans Nielsen Basse i Gudsø ved søn Niels Hansen Basse
2) halvsøster Birthe Hansdatter, enke efter Anders Christensen.

1045 Opbudsbo i Kolding. 22.8.1795, fol.242.
Registrering af fallitbo hos Hans Knudsen Abildgaard.

1046 Godske Christensen Bundsgaard, slagter i Kolding, der døde 16.11.1795, fol.244B, 250B, 293.
E: Lisbeth Kirstine Schneider. B:
1) Christen Godskesen
2) Lisbeth Kirstine Godskesdatter 24
3) Niels Godskesen 18.
FM: Niels Christensen Bundsgaard, slagter.

1047 Anne Jensdatter i Kolding. 30.11.1795, fol.245, 271B, 291B.
Enke efter Hans Jacobsen, farver, [skifte 1.6.1784 lbnr.863]. B:
2) Anne [Hansdatter] Jacobsen
3) Peder [Hansen] Jacobsen, præst i Brændekilde og Bellinge på Fyn
4) Anne Marie [Hansdatter] Jacobsen, enke efter [Christian Peder] Buchwald, toldkontrollør
5) Johanne Cathrine [Hansdatter] Jacobsen g.m. Carl Frederik Hansen, politifuldmægtig i København
6) Jens [Hansen] Jacobsen, farver i Kolding
7) Elisabeth [Hansdatter] Jacobsen g.m. Anders Rasmussen, købmand i Kolding
8) Jacobine [Hansdatter] Jacobsen g.m. Morten [Johansen] Biilmann, præst på Tunø
9) Ellen Kirstine [Hansdatter] Jacobsen.
Første ægteskab med [Peder Havnstrup, farver i Kolding, begravet 6.7.1746]. B:
1) Maren Havnstrup g.m. [Erik Tronier], stads- og hoftrompeter i Haderslev.

1048 Kirstine Marie Gesten, ugift i Kolding. 6.12.1795, fol.246, 254, 290B.
A:
0) forældre [Niels Poulsen Gesten, toldvisitør på Sønderho, skifte Riberhus amt 7.7.1760 lbnr.546 og Marie Cathrine Junghans, skifte Riberhus amt 14.2.1786 lbnr.1108]. B:
1) søster Sara Gesten g.m. [Henrik Jacobsen] Burchard, præst i Toftlund
2) Margrethe Cecilie Gesten i Jerne præstegård
3) Christence Gesten i Ribe.

1049 Niels Jørgensen, værtshusholder i Kolding. 1.1.796, fol.252, 256, 287B, 301B, 329.
Enkemand efter Margrethe Gydesdatter, [skifte 3.4.1793]. B:
1) Jørgen Nielsen 17
2) Gyde Nielsen 15.
FM:
1 Niels Jensen, værtshusholder
2) Jeppe Jørgensen, værtshusholder.

1050 Margrethe [Cathrine Frederiksdatter Hansen Curtz] i Kolding. 8.1.1796, fol.255B, 272, 294B.
Enkemand efter [Laurids] Torbrygger, [skifte 8.9.1783 lbnr.856]. B:
6) Nikolaj Torbrygger, farver i København
7) Lorents Torbrygger, sadelmager i København.
Første ægteskab med [Nikolaj Lehmeyer, skifte 10.5.1759 lbnr.638]. B:
1) Karen Bollerup, på stedet
2) Johanne Kirstine Lehmeyer, der tjener på Grundet
3) Kirsten Lehmeyer, enke efter Thenoer, skrædder i Horsens
4) Frederik Lehmeyer i Haderslev
5) Morten Lehmeyer.

1051 Ingeborg Knudsdatter i Kolding. 28.1.1796, 271, 272B, 280.
Enke efter Frederik Reventskov, vagtmester, [skifte 8.7.1782 lbnr.847]. B:
1) Peder Reventskov 25, i Haderslev
2) Marie Kirstine Reventskov 24, i Flensborg
3) Knud Reventskov 20, rytter.
Arv i boet til børn af Frederik Reventskovs første ægteskab.

1052 Anne Margrethe Bredal i Kolding, [død 9.3.1796], fol.275.
Enke efter Simon [Jacobsen] Seest [i Dons i Almind sogn], regimentsskriver i Koldinghus amts rytterdistrikt, [begravet Almind 14.11.1763].
Testamente af 5.10.1778 som tillæg til testamente af 16.11.1757.
Udover arvinger nævnt i første testamente tildeles arv til A:
Hans A:
1) søsterdatters søn Jens Høstmark Binderup i Kolding latinskole.
Hendes A:
1) søsterdatters datter Maren Munch
2) søstersøn Jens Bredal Klarskov
3) brordatters søn Vilhelm Adolf Bredal
4) søstersøn Frederik Vilhelm [Jensen] Vind, præst i Skive og Resen.

1053 Kirsten Gregersdatter i Kolding. 10.3.1796, fol.276, 277.
E: Niels Jørgensen, handskemager. B:
1) Jørgen Jørgensen 28
2) Jens Jørgensen 24, hører i Kolding latinskole
3) Peder Jørgensen 17
4) Anders Jørgensen 13
5) Hans Jørgensen 11.

1054 Cathrine Jochumsdatter i Kolding. 18.3.1796, fol.277, 292B.
Enke efter Niels Bach. B:
1) Else Cathrine Nielsdatter 49
2) Sidsel Nielsdatter 45, g.m. Hansen, korporal i Slesvig
3) Mette Nielsdatter 43, g.m. Herman, slagter i Slesvig
4) Jens Nielsen 41
5) Mette Kirstine Nielsdatter 35, g.m. Knud Richter, skomager i Ribe.

1055 Anne Cathrine Jochumsdatter i Kolding. 14.4.1796, fol.279, 289B.
B:
1) Johan Peder 7.
FM: morbror Johan Evald.

1056 Maren Christensdatter i Kolding. 4.5.1796, fol.279, 289B.
E: Jens Jensen, hattemager. B:
1) Gyde Marie Jensdatter.
FM: Zacharias Eriksen.

1057 Hans Christian Høgsbro, bedemand i Kolding. 14.5.1796, fol.279B, 292B.
E: Kirstine Marie [Hansdatter Bøgh]. B:
3) Hans Jørgen Høgsbro 27, student i København
4) Valentin Frederik Høgsbro 26, købmandskarl i Horsens
5) Hans Høgsbro 25, købmandskarl i Vejle
6) Gertrud Høgsbro 24, i København
7) Nikolaj Høgsbro 23
8) Anne Høgsbro 19
9) Ellen Regine Høgsbro 13.
Første ægteskab med Gertrud Schmidt, [skifte 30.5.1769 lbnr.719]. B:
1) Anne Cathrine Høgsbro 34 g.m. Pross, forvalter i København
2) Johannes Christian Høgsbro, præst i Haurum og Sall.

1058 Hans Christensen, postrytter i Kolding. 13.7.1796, fol.280B, 281B, 286B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Hans Dahl. A:
1) bror Poul Christensen i Sønder Vilstrup
2 søster Mette Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Højen
3) søster Maren Christensdatter g.m. Mogens Madsen, aftægtsfolk i Pjedsted
4) søster Maren Christensdatter den yngre
5) halvbror Bertel Christensen i Åkærlund i Højen sogn.

1059 Anders Pedersen, pensioneret rytter i Kolding, [begravet 25.7.1796], fol.281, 295B.
E: Abelone Marie Nielsdatter.
Testamente Haderslev 8.8.1783.

1060 Anne Jensdatter i Kolding. 23.8.1796, fol.282B, 294.
Enke efter Christen Hansen, [skifte 1.2.1795 lbnr.1038]. B:
2) Hans Christensen 19
3) Anne Barbara Hansdatter 16.
FM: Hans Iversen.
Desuden havde afdøde B:
1) Karen Christensdatter 25, i Sønder Stenderup.

1061 Anne Markusdatter i Ankershus på Kolding bys mark. 16.9.1796, fol.283B, 292.
E: Erik Sørensen. B:
1) Søren Eriksen 7
2) Markus Eriksen 5
3) Anne Marie Eriksdatter 1½.
FM: mosters mand Johan Evald.

1062 Jens Iversen i Kolding. 5.11.1796, fol.288, 295B.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: [sted]far Laurids Poulsen. B:
1) Mette Kirstine Jensdatter 4½
2) Anne Jensdatter 2½
3) Laurids Jensen 6 mdr.
FM: Niels Heerup, skomager.

1063 Mette Hansdatter i Kolding. 28.12.1796, fol.296B, 297B, 299B.
E: Johan Ludvig Rosius, sadelmager. B:
1) Marie Eleonora Rosius 5.
FM: Hans Jensen Jordrup i Lejrskov ved søn Mads Hansen.

1064 Hans Steffensen i Kolding. 19.11.1796, fol.288B, 296B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Hansen i Bramdrup. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Peder Rasmussen Soel i Skælskør
2) Steffen Hansen
3) Ellen Hansdatter
4) Iver Hansen
5) Sidsel Hansdatter
6) Margrethe Hansdatter
7) Else Marie Hansdatter.
(Begyndelsen af skiftet fol.288B mangler på nettet, hvorfor navnene er set i lbnr.1080).

1065 Johan Vilhelm Phaffenhausen, vognmand i Kolding, der døde 4.3.1797, fol.298B, 300, 309B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Vissing, købmand.
Arvinger kendes ikke

1066 Margrethe Pedersdatter i Kolding, der døde 13.2.1797, fol.299, 322B.
E: Niels Christensen Bundsgaard, slagter. B:
1) Else Nielsdatter 13
2) Abelone Nielsdatter 12
3) Anne Cathrine Nielsdatter 10.
FM.
1 bedstefar Jacob Hansen i Ødsted
2 morbror Søren Pedersen i Ødsted.
Afdøde døde 13.2.1797.
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1796.
Samfrændeskifte 5.7.1797.

1067 Johan Martin Rasch, skorstensfejer i Kolding. 7.4.1797, fol.302, 309B, 319B.
E: Marie Magdalene. LV: Niels Jørgensen, handskemager. B:
1) Anne Marie Johansdatter 1.
FM: Hans Jepsen.

1068 Niels Lorentsen, pottemagersvend fra Haderslev, der døde i Kolding. 24.4.1797, fol.302B, 308B, 310B.
E: Helene Marie. LV: Peder Iversen, handskemager i Haderslev. B:
1) Johannes Nielsen, født 21.7.1776, i handskemagerlære.

1069 Marie Magdalene Andersdatter i Kolding, der døde 9.5.1797, fol.303, 304B.
E: Mikkel Christensen, skrædder. B:
1) Anders Mikkelsen 30, på stedet
2) Anne Barbara Mikkelsdatter 28
3) Mette Marie Mikkelsdatter 18.
FM: Hans Dahl.

1070 Anne Margrethe Clausdatter i Kolding. 20.5.1797, fol.303, 305, 311B, 318, 359B, 365.
Enke efter Henrik Andersen Puch, [skifte 16.2.1792 lbnr.995]. B:
1) Claus Puch 23, rebslagersvend
2) Anders Puch 18
3) Anne Cathrine Puch 16
4) Henrik Puch 14.
FM: født værge Ditlev Grav ved dennes svoger Christian Thomsen, glarmester.

1071 Mette Hansdatter i Kolding, [begravet 2.6.1797], fol.304.
E: Hans Rasmussen Bruun, skomager.
Testamente af 9.4.1790.

1072 Karen Jensdatter i Kolding. 5.6.1797, fol.304.
Enke efter Christen [Hansen], sadelmager, [skifte 16.2.1770 lbnr.739]. B:
1) Marie Christensdatter Lind 38, i Fredericia
2) Jens Christensen 36, husar på Jægersborg.

1073 Karen Bertelsdatter i Kolding. 23.6.1797, fol.309, 312B, 325, 328B, 337B, 339B, 346, 349B.
Enke efter Jens Mikkelsen, portner, [skifte 23.1.1781 lbnr.813].
Testamente af 22.12.1767.
Hans A:
1) søster Marie Dorthe Mikkelsdatter i Flensborg
2) søster Anne Marie Mikkelsdatter i Flensborg
3) søster Marie Magdalene Mikkelsdatter g.m. Johan Blach i Kolding
4) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Hansen, styrmand i Flensborg
5) søster Anne Marianne Mikkelsdatter i Flensborg,
men disse arvinger arver ikke, af mangel på bevis.
Hendes A:
1) bror, død. 9B:
a Anders Madsen i Strandhuse
b Bertel Madsen, død. 1B:
1 Kirsten Bertelsdatter
c Frederik Madsen 15
d Laurids Madsen 10
e Kirsten Madsdatter g.m. Hans Nielsen
f Mette Kirstine Madsdatter 25, i Tved
g Karen Madsdatter 23
h Dorthe Madsdatter 12
i Maren Madsdatter 9
2) søster Ingeborg Bertelsdatter, død, var g.m. Rasmus Mikkelsen i Strandhuse. 3B:
a Helene Rasmusdatter g.m. Jacob Mogensen i Strandhuse
b Maren Rasmusdatter g.m. Anders Madsen i Strandhuse
c Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. Jørgen Nielsen i Strandhuse. 2B:
1 Kirsten Jørgensdatter g.m. Anders Lauridsen i Strandhuse
2 Sidsel Jørgensdatter 22.
Afdøde kaldes også Marie Kirstine, enke efter portner Mikkelsen i Kolding.

1074 Poul Jensen Hee, ugift i Kolding. 26.6.1797, fol.309B, 314.
A:
1) søster Mette Jensdatter, enke efter Peder Hansen, handskemager, [skifte 24.3.1792 lbnr.998].

1075 Poul Pedersen Brandt, kandestøber i Kolding, der døde 19.7.1797, fol.311, 314, 318B, 328B, 337B, 346B.
Enkemand efter Mette Jensdatter, [skifte 8.2.1792 lbnr.993]. B:
1) Peder Poulsen Brandt 34
2) Else Cathrine Poulsdatter Brandt 32, g.m. Johan Gotlieb Wagner, Gothersgade 80 i København.

1076 Anne Marie Danielsdatter i Kolding. 19.7.1797, fol.312, 315.
E: Jesper Hansen. A:
1) Christen Bendixen i Seest.

1077 Jens Hansen Halling i Kolding. 26.7.1797, fol.312, 320B, 321B.
E: Birthe Kirstine Jørgensdatter. LV: Bertel Fly. B:
1) Marie Cathrine Jensdatter 5.
FM: Anders Sørensen, rebslager.

1078 Anne Marie Hansdatter i Kolding. 3.8.1797, fol.313B, 316B, 318, 319.
E: Jens Jørgen Thomsen Hylleberg, afskediget korporal. B:
1) Maren Hylleberg 15
2) Anne Marie Hylleberg 12
3) Sara Marianne Hylleberg 9
4) Anne Marie Hylleberg 2.
FM: Niels Jensen, værtshusholder.

1079 Maren Iversdatter i Kolding. 7.9.1797, fol.317, 321.
E: Peder Hansen, bødker. B:
1) Johanne Pedersdatter 30
2) Maren Pedersdatter 26.
FM: Oluf Christensen, værtshusholder.

1080 Johanne Nielsdatter i Bramdrup. 13.9.1797, fol.317B, 350B.
Enke efter [Hans Steffensen, skifte 19.11.1796 lbnr.1064]. B:
1) Anne Hansdatter 40, g.m. Peder Rasmussen Soel i Skælskør
2) Steffen Hansen 38, i Fredericia
3) Ellen Hansdatter 32, på stedet
4) Iver Hansen 29, på stedet
5) Sidsel Hansdatter 25, i København
6) Margrethe Hansdatter 22, i Haderslev
7) Else Marie Hansdatter 16.
FM: Hans Hansen i Bramdrup.
Afdøde døde 12.9.1797.

1081 Kirsten Lauridsdatter i Kolding. 2.10.1797, fol. 320, 323B, 328, 337B, 338, 341, 343, 358B.
Enke efter Knud Sørensen, klejnsmed, [skifte 5.5.1786 lbnr.892]. B:
1) Marie Cathrine Knudsdatter 36, g.m. Jørgen Nymann, høker i København
2) Søren Knudsen 40, smed i Marstal
3) Christiane Knudsdatter 29, g.m. Christen Sørensen, smed i Kolding
4) Laurids Knudsen, klejnsmed i Kolding
5) Anne Kirstine Knudsdatter g.m. Anders Søgaard, brændevinsmand i København.

1082 Ingeborg Møller, ugift i Kolding. 23.10.1797, fol.321B, 355, 356B.
A:
1) bror Jens Lauridsen Møller, skomager i København
2) bror Mikkel Laurids Møller, rådstue- og politibetjent i Holbæk på Sjælland.

1083 Jens Thygesen, tjenestekarl i Kolding. 9.11.1797, fol.324B, 355B.
Enkemand efter [Maren Sørensdatter i Brejning i Gauerslund sogn, skifte Koldinghus amt 19.11.1791 lbnr.1291]. B:
1) [Anne Margrethe]
2) Søren Jensen i Gauerslund
3) [Mads Jensen]
4) [Iver Jensen].

1084 Niels Pedersen Lund, knapmager i Kolding. 4.2.1797, fol.325, 376B.
E: Maren Christensdatter. LV: Holger Møller, betjent.
Første ægteskab med Sofie. B:
1) Christian Nielsen i Egtved
2) Niels Nielsen, uvist hvor
3) Anne Nielsdatter gift på Palæet i København.

1085 Cathrine Hansdatter Amager i Kolding. 10.12.1797, fol.325B, 330B, 337B, 340, 342B, 348, 355B, 358, 360B, 361B, 363, 366, 368B, 373, 387B, 391, 401, 414B, 426B, 427B.
Enke efter Christian Justesen Lund, amtsforvalter, [skifte Skanderborg 29.6.1786 lbnr.213].
Deres testamente af 24.10.1761.
Hans A:
0) forældre Just Lund, birkeskriver, [begravet Viuf 2.5.1728], skifte 27.1.1731 og [Anne Marie Sørensdatter Pind, begravet Herslev 6.11.1730, datter af Søren Jensen Pind, præst i Langå, skifte Middelsom herred gejstlig 6.12.1693 lbnr.2]
1) bror Jens [Justesen] Lund, skrædder i Viborg, [skifte Viborg 23.2.1778 lbnr.1310]. 6B:
a Just Jensen Lund
b Jens Jensen Lund, degn i Fruering
c Christian Jensen Lund
d Maren Jensdatter g.m. Niels Poulsen, gartner på Nørreholm
e Jens Jensen Lund
f Margrethe Kirstine Jensdatter g.m. Jens Hansen Rose eller Løgstrup i Viborg
2) søster Birgitte Johanne [Justsdatter], død, var g.m. Jørgen Winther i Grindsted. 2B:
a Andreas Winther, skomager
b Just Winther i Pannerup [i Trige sogn], [jurist]
3) Helene Cathrine [Justsdatter], død, var g.m. Johan Vilhelm Meyer, snedker i Århus. 3B:
a Christian Johansen Meyer i Rusland
b Just Johansen Meyer, i Rusland
c Bernt Just Johansen Meyer, snedker i Århus
4) søster Magdalene Sybille [Justsdatter] Lund i Kolding
Hendes A:
0) forældre [Hans Thomsen Amager, skifte Fredericia 31.1.1731 lbnr.488 og Anne Knudsdatter Skov. skifte Fredericia 2.7.1772 lbnr.1077].
Af mors andet ægteskab B:
2) halvsøster [Gedske Andersdatter, død efter andet ægteskab med Christen Poulsen i Fredericia, skifte Fredericia 22.2.1794 lbnr.1415. Hendes første ægteskab med Hans Hansen i Fredericia, skifte Fredericia 6.4.1777 lbnr.1123]. 7B:
a Hans Poulsen Møller i København
b Anne Poulsen Møller g.m. Christian Frederik Bülow i Fredericia
c Andreas Poulsen Møller på Møn
d Peder Poulsen Møller i Fredericia
e Frands Poulsen Møller i København
f Maren Poulsen Møller g.m. Johan Bertelsen i Fredericia
g Cathrine Poulsen Møller g.m. Vilhelm Jørgensen, organist i Fredericia
(Disse børn har taget navn efter deres stedfar Christen Poulsen).
Mors tredje ægteskab med [Peder Thorsen,rådstuetjener i Fredericia]. B:
3) halvbror [Andreas Pedersen Thorsen, degn i Gudum og Fabjerg, skifte Skodborg herred gejstlig 17.4.1793 lbnr.88]. 1B:
a Anne Cathrine Thor g.m. Christen Lauridsen i Fabjerg sogn.

1086 Marie Rebekka [de Bøniche] i Kolding, der døde 6.1.1798, fol.330B, 374B.
Enke efter Otto Carl Mylius (Melius), løjtnant. B:
1) Carl Georg Frederik Mylius 40, løjtnant i Fredericia
2) Frands Christian Anton Mylius 38, pensioneret løjtnant i Christiania i Norge
3) Louise Frederikke Mylius 36, g.m. Wolframdorph, løjtnant
4) Sofie Ottolene Amalie Mylius 32, g.m. Ussing, jagtbetjent ved Kiel
5) Maximilian August Bernhard Mylius 30, løjtnant i Århus
6) Caroline Helene Mylius 26.

1087 Opbudsbo i Kolding. 15.1.1798, fol.335, 341B, 398, 399, 402, 408.
Registrering af fallitbo hos Johan Evald, murer i Kolding.

1088 Kirsten Nielsdatter i Kolding. 22.1.1798, fol.336, 344B, 375.
E: Jeppe Pedersen Bonde. B:
1) Mette Jepsdatter 27, i Købehavn
2) Maren Jepsdatter 25, i København
3) Peder Jepsen 23
4) Anne Marie Jepsdatter 21.

1089 Opbudsbo i Kolding. 1.2.1798, fol.338B, 341, 398, 401B.
Registrering af fallitbo hos Johan Ludvig Rosius, sadelmager i Kolding.

1090 Søren Hansen Seidelin i Kolding. 28.6.1798, fol.342, 378B.
E: Anne Marie [Poulsdatter] Borreby. LV: bror [Mads] Borreby i Holstebro. B:
3) Marie Margrethe Seidelin
4) Gertrud Marie Seidelin g.m. Peder [Pedersen] Winther præst i Frøslev [og Mollerup] på Mors
5) Pouline Seidelin g.m. [Rabe Kalckreuter] Rheinländer, ritmester i Kolding
6) Mathias Seidelin, løjtnant
7) Poul Seidelin, dragon
8) Anne Seidelin.
Første ægteskab med [Christiane Antonsdatter Bartholomæus, død Svendborg Nikolaj 4.9.1752, skifte Svendborg 6.10.1753].
1) Charlotte Amalie Seidelin, [begravet Svendborg Nikolaj 1.10.1789]. [Hendes første ægteskab Hans Adolf Tanck, skifte Svendborg skifte 31.6.1765 lbnr.481]. Hendes andet ægteskab med [Gotlieb Joachim] Dilleben, kaptajn, [skifte Svendborg 5.2.1792 lbnr.725]. 1B:
a Hans Adolf Dilleben, [døbt Svendborg Frue 9.1.1769].
2) Anne Kirstine Seidelin, [død Holstebro 28.4.1798], g.m. [Mads Opitius i Holstebro, skifte Holstebro 26.5.1784 lbnr.293]. 10B:
a Gertrud Kirstine Opitius g.m. Nissen, hører og klokker i Ribe
b Magdalene Christiane Opitius g.m. Jens Mulvad i Handbjerg præstegård
c Marie Margrethe Opitius g.m. Nissen, løjtnant i Rendsborg
d Dorthe Opitius på Palstrup
e Charlotte Louise Opitius g.m. Nybo, forpagter på Holmbo
f Søren Sebastian Opitius, fændrik i København
g Henrik Monrad Opitius, fuldmægtig i Odense
h Susanne Cathrine Opitius i Ribe præstegård
i Andriette Frederikke Opitius i Kolding
j Christiane Opitius, i Handberg præstegård.
[Afdødes andet ægteskab med Marie Margrethe Bachmann, død Fredericia 12.10.1757].
Bevilling til uskiftet bo af 27.1.1786.
Samfrændeskifte 28.6.1798.
Litteratur: Den Seidelinske slægtsbog af Mogens Seidelin. 1960. Heri side 622-693.

1091 Laurids Thomsen, tjenestekarl i Kolding. 22.3.1798, fol.347B, 355B, 375.
A:
1) søster, død. E: Jeppe Christensen i Lunderskov. 2B:
a Johanne Jepsdatter
b Bodil Marie Jepsdatter.

1092 Mads Jørgensen, postkarl i Kolding. 15.4.1798, fol.348B, 352B, 357.
A:
1) far Jørgen Christensen i Refsgård [i Anst sogn]
2) bror Niels Jørgensen i Refsgård
3) søster Anne Jørgensdatter g.m. Anton Buch i Skanderup.

1093 Niels Mathiassen i Kolding. 16.4.1798, fol.349, 358B.
A:
1) bror Peder Madsen Lund i Lundehuse [i Særslev sogn] ved Billesbølle på Fyn
2) søster i Handrup på Fyn.
Afdøde havde fledføringskontrakt med afdødes brorsøn Mads Pedersen Lund, sadelmager i Kolding.

1094 Anne Margrethe Møller i Kolding, der døde 10.5.1798, fol.351, næste protokol fol.38.
A:
0) forældre [Hans Andersen Møller, amtsforvalter, skifte 8.3.1779 lbnr.797 og
Else Kirstine Lemming, skifte 20.1.1784 lbnr.861]
1) søster Ellen Regine Møller g.m. [Mikkel Pedersen] Bruun, præst i Herslev og Viuf
2) søster Anne Beathe Møller g.m. Peder Høgsbro i Kolding
3) søster Cathrine Marie Møller 49.

1095 Maren Rasmusdatter i Kolding. 18.5.1798, fol.353B, 376.
Enke efter Rasmus Olufsen. B:
1) Niels Rasmussen i København
2) Christen Rasmussen i Kolding.

1096 Ida Hansdatter i Kolding.21.5.1798, fol.353, 366.
E: Hans Poulsen, skoflikker.
Arvinger angives ikke.

1097 Ingeborg Elisabeth Møhl i Kolding. 31.5.1798, fol.354, 365B.
E: Peder Toft, skrædder. B:
1) Maren Pedersdatter 7
2) Nikoline Pedersdatter 4
3) Hedvig Pedersdatter 2.
FM: mors halvbror Steffen Møhl, [hører i Ribe].

1098 Maren Johansdatter Korthoger i Kolding. 12.6.1798, fol.357B, 376.
A:
1) Jørgen Korthoger
2) Niels Korthoger
3) Johan Korthoger.

1099 Mads Pedersen, afskediget husar i Kolding. 12.6.1798, fol.357B.
Arvinger angives ikke.

1100 Kirsten Jørgensdatter i Kolding. 18.8.1798, fol.362, 363B.
E: Frands Ørum, skrædder. B:
der. B:
1) Else Kirstine Frandsdatter 19
2) Jørgen Frandsen 17.
FM: Jeppe Jørgensen, værtshusholder.

1101 Christen Rasmussen i Kolding. 28.8.1798, fol.364.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Steen, murer. B:
1) Rasmus Christensen 6
2) Anne Barbara Christensdatter 9 mdr.
FM: Anders Madsen, rebslager.
Afdøde døde 19.8.1798.

1102 Anders Bøgvad, skomager i Kolding, der døde 23.10.1798, fol.367, 371, 389B, 409, 431B, 433.
E: Sidsel Knudsdatter. B:
5) Rubech Bøgvad, på stedet
6) Knud Bøgvad, skomager
7) Jens Bøgvad i Kolding Hospital
8) Karen Bøgvad g.m. Hans Christian Riis, skomager
9) Else Marie Bøgvad g.m. Jacob Vilslev, værtshusholder i Fredericia.
Af første ægteskab B:
1) Anders Bøgvad, død 1B:
a Karen Bøgvad g.m [Johan] Schortner?, garver
2) Thomas Bøgvad, skomager
3) Kirsten Bøgvad, enke efter Christen Møller, toldbetjent i Århus, [skifte Århus 2.10.1788 lbnr.2742]. Af børn angives B:
a Andreas Christensen i Odense
4) Anne Cathrine Bøgvad, [skifte 13.3.1792 lbnr.997], E: Hans Poulsen skoflikker. 2B:
a Andreas Hansen 9
b Karen Margrethe Hansdatter 6.

1103 Marie Sibbern i Kolding, [begravet 26.10.1798], fol.368.
E: Andreas Grunnet, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 24.3.1798.

1104 Peder Bøgh, knapmager i Kolding. 3.12.1798, fol.370B, 374.
E: Mette Kirstine Samuelsdatter. LV: Ditlev Graf.
Første ægteskab med Ingeborg Hansdatter. B:
1) Anne Kirstine Bøgh g.m. Rasmus Joensen
2) Kirsten Bøgh 32
3) Marie Bøgh 28.
FM: Hans Jepsen.

1105 Lisbeth Hylsberg i Kolding. 6.12.1798, fol.372B.
E: Niels Lauridsen Heerup.
Afdøde efterlader søskende, men uvist hvor.
Afdøde døde 5.12.1798.

1106 Fordeling af lille arv i Kolding. 15.12.1798, fol.373B.
En lille arv skal efter testamente deles med arvinger efter en skomagerenke i Kolding, men ingen navne angives.

1107 Hans Severin Kleist, bager i Kolding. 19.12.1798, fol.374B, 387B, 391B, 401B, 408B, 414B, næste protokol fol.5, 42B, 139, 192, 215B.
E: Anne Kirstine Hjelm.
Testamente af 5.7.1798.
Følgende gør krav på arv:
Hans A:
1) moster Ingeborg Marie [Godskesdatter] Møller g.m. Jens [Pedersen] Bjørn, præst i Viby
2) morbrorsøn Johan Frederik Møller
3) farbrordatter Anne Kirstine Kleist i Roskilde
4) Dorthe Bruun i Nørre Sundby.
Hendes A:
1) Jens Hansen Jensen i Haderslev
2) Hans Jepsen i Haderslevhus amt.

1108 Dorthe Frederikke Kyhl, ugift tjenestepige i Kolding. 10.1.1799, fol.383, 409.
A:
1) mor Cathrine, enke efter Kyhl
2) bror Johan Rudolf Kyhl 30, i Ringsted
3) søster Augustine Cathrine Kyhl g.m. Jes Pedersen i Haderslev
4) August Ludvig Kyhl 26, i Haderslev
5) Margrethe Kyhl 24
6) Christian Frederik Kyhl 18.

1109 Sidsel Bertelsdatter i Kolding. 16.2.1799, fol.384, 393, 409B.
Enke efter [Niels Jensen Fly, skifte 11.4.1789 lbnr.942]. B:
1) Bertel Nielsen 36, på stedet
2) Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Casper, rytter i Haderslev
3) Jens Nielsen 27, i København
4) Kirstine Marie Nielsdatter 22, i Åbenrå.
FM: morbror Jesper Bertelsen, værtshusholder.
[Niels Jensen Flys] første ægteskab med [Dorthe Mikkelsdatter, skifte 18.1.1763 lbnr.679]. Arv til B:
1) Sidsel Nielsdatter g.m. Anders Ragberg, tømrer i Åbenrå.

1110 Jeppe Jørgensen, værtshusholder i Kolding. 5.3.1799, fol.384B, 399B.
E: Louise Nielsdatter Bang. LV: Niels Jensen. B:
1) Jørgen Jepsen 4.
FM: fars farbror Hans Jepsen Slot.

1111 Hans Rix, skomager i Kolding. 387B, næste protokol fol.4B.
E: Karen Bøgvad. LV: Nikolaj Clausen, skomager. B:
1) Christian Frederik Rix 7
2) Sidsel Marie Rix 4.
FM:
1 Christian Kort, pottemager
2 Knud Bøgvad, skomager.
Opholdskontrakt til afdødes mor Sidsel Hansdatter, enke efter [Christian Frederik] Rix, [skifte 27.10.1789 lbnr.939] ved enkens søn Thomas Vorbasse.

1112 Hans Olufsen Berg i Kolding. 18.3.1799, fol.389.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Søren Møller, skomager. B:
1) Inger Marie Hansdatter 10.
FM: Niels Pedersen, slagter.

1113 Dorthe Johanne Danielsdatter i Kolding. 20.5.1799, fol.390B, 393B, næste protokolfol.1B.
Enke efter Andreas Møller, [bevilling til uskiftet bo af 29.5.1778 lbnr.976]. B:
1) Margrethe Møller
2) Hans Georg Møller, afskediget kontrollør i Hjerting.

1114 Anne Kirstine Paaby i Kolding. 5.6.1799, fol.390B, 391B.
E: Johan Nikolaj Ravn, premierløjtnant.
Bevilling til uskiftet bo af 10.8.1793.

1115 Mads Borreby, krigsassessor i Kolding. 5.6.1799, fol.391B.
E: Christiane Sofie Markussen.
Testamente Holstebro 21.4.1773.
Hans A:
0) forældre [Poul Mortensen Borreby, præst i Gudum og Fabjerg, skifte Skodborg herred gejstlig 10.4.1749 lbnr.28 Gertrud Marie Madsdatter i Gudum præstegård, skifte Skodborg herred gejstlig 1.12.1756 lbnr.39]
1) søster Dorthe Cathrine Borreby g.m. Christen von Hielmcrone og B:
a Hans Adolf von Hielmcrone
2) søster Anne Marie Borreby g.m. Søren Seidelin, oberauditør og B:
a Gertrud Marie Seidelin.
Hendes A:
1) søster Cecilie Marie Markussen g.m. [Jens] Thygesen, amtsforvalter i Århus
2) bror Oluf Mathiassen
3) bror Hans Markussen.

1116 Marie Johansdatter i Kolding. 5.7.1799, fol.393, 398B.
E: Jens Sørensen Gjeddeberg.
Testamente af 24.4.1799.

1117 Barka Dorthe i Kolding. 5.7.1799, fol.393B, 409B.
Enke efter Hartung, kaptajn. B:
1) Marie Cathrine Hartung 69
2) Anne Sofie Hartung 64.

1118 Mette Jensdatter i Kolding. 39.7.1799, fol.395B, 408, 431B.
E: Hans Jessen, avlsmand og vognmand. B:
1) Jes Hansen 14½
2) Jens Hansen 10¼
3) Gyde Hansen 9½.
FM: Niels Clemensen.

1119 Peder Schmidt i Kolding. 30.7.1799, fol.397, 409B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Mette Marie Pedersdatter g.m. Jørgen Rudolfsen
2) Niels Pedersen 16½.

1120 Anne Øllegaard Zimmermann, ugift i Kolding. 28.8.1799, fol.400, 407, næste protokol fol.37B, 38B.
A:
1) mor Anne Cathrine 84 år gammel, enke efter Zimmermann, kornet. LV: Lorents Paaby, kæmner
2) bror Johan Frederik Zimmermann, over 60 år gammel, uvist hvor.
Afdøde døde 27.8.1799.

1121 Anne Friis i Kolding. 31.8.1799, fol.400B, 403, 410, 410B, 412B, 419B, 426B, 428, næste protokol fol.28B.
E: Søren Buch, feldbereder. A:
1) mor Anne i Seest, enke efter Friis
2) bror Poul Friis 26, kontorist i København
3) halvsøster Else Friis g.m. Jeppe Johansen i Seest.
Afdøde havde uden ægteskab B:
1) Inger 9.
Arv i boet til Anton Buch efter hans far.

1122 Registrering efter skilsmisse i Kolding. 16.10.1799, fol.405B, 420B, 423431, 432B, 433B, næste protokol fol.4.
Registrering hos Hans Lyngaa, snedker og hustru Grethe Sørensdatter efter bevilling til skilsmisse af 26.9.1799. B:
1) Abel Kirstine Hansdatter 9
2) Peder Hansen Lyngaa 6 mdr.
FM: morfar Søren Hansen, snedker.

1123 Anne Cathrine Olufsdatter i Kolding. 1.11.1799, fol.407B, 412B, næste protokol fol.2B.
Enke efter Johan Biilmann, [skifte 1.11.1794 lbnr.1031]. B:
1) Morten Biilmann, præst i Ejlby og Melby på Fyn
2) Oluf Biilmann 33
3) Gertrud Marie Biilmann 18, i Ejlby.

1124 Gertrud Marie Jensdatter i Kolding. 19.2.1800, fol.419B, 423B, næste protokol fol.3B.
Enke efter Peder Pedersen Birch, kobbersmed, [skifte 30.7.1786 lbnr.894]. A:
1) hendes faster g.m. Hans Klog [Kloch], snedker.

1125 Kirsten Clemensdatter i Kolding. 21.3.1800, fol.420, 424, 432, næste protokol fol.11, 18B.
E: Hans Jessen.
Første ægteskab med Mads Olufsen i Bønstrup. B:
1) Marie Cathrine Madsdatter 11
2) Dorthe Kirstine Madsdatter 6
3) Oluf Madsen 3.
FM: næstsøskendebarn Laurids Jepsen i Søgårde i Vamdrup sogn.

1126 Christian Grundahl, forstander i Kolding Hospital. 13.4.1800, 422B.
Berammet forsegling, der dog ikke sat i værk.

1127 Niels Pedersen, afskediget rytter i Kolding. 26.4.1800, fol.423, 430.
E: Ingeborg Hansdatter. B:
1) Karen Nielsdatter 21, i Haderslev.
FM: Niels Bonde.
Afdøde døde 21.3.1800.

SLUT