Erik Brejls hjemmeside

Start

Knud Haaning Andersens skifteuddrag

Knud Haaning Andersen har udgivet skifteuddrag fra godserne på Mors og et enkelt gods i Thy.
De kan ses her:

[Mors Nørre og Sønder herreder og Thy]

Der er skifteuddrag fra følgende godser:

Blistrup
Christen Sørensens gods
Damsgård
Dueholm
Frøslev
Glomstrup
Højris
Jens Kjærgaards gods
Lund
Mads Poulsens gods
Maren Sørensdatter Nørgaards gods
Nandrup
Oluf Nielsens gods

Tandrup
Ullerup
Ørndrup.

Originalskifterne kan ses her:       www.wadschier.dk