Erik Brejls hjemmeside

Start

Knud Haaning Andersens skifteuddrag

Knud Haaning Andersen har udgivet skifteuddrag fra godserne på Mors og et enkelt gods i Thy.
De kan ses her:

[Mors Nørre og Sønder herreder og Thy]

Der er skifteuddrag fra følgende godser:

Blistrup
Christen Sørensens gods
Damsgård
Dueholm
Frøslev
Glomstrup
Højris
Jens Kjærgaards gods
Lund
Mads Poulsens gods
Maren Sørensdatter Nørgaards gods
Nandrup
Oluf Nielsens gods

Tandrup
Ullerup
Ørndrup.