Erik Brejls hjemmeside

Start

Knud Haaning Andersen
skifteuddrag


Mors Nørre og Sønder herreder

[Blistrup]  [Christen Sørensen]  [Damsgård]  [Dueholm]  [Frøslevgård]  [Glomstrup]
[Højris]  [Jens Kjærgaard]  [Lund]  [Mads Poulsen]  [Maren Sørensdatter]
[Nandrup]  [Oluf Nielsen]  [Sø]  [Ullerup]  [Ørndrup]
  


Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifter med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
De originale skifter kan ses på: www.wadschier.dk

Finder du fejl i skifterne vil jeg gerne have det at vide, så jeg kan rette fejlene.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
Blistrup gods
Skifteprotokol
1776-1827 [G 107-1]
1827-1850 [G 107-2]

side 1.
1.ANDERS ANDERSEN død 1777 i Rested sogn (skifte 17.februar).
E:Sidsel Christensdatter.
B1:Christen Andersen 21 år.
B2:Anders Andersen 18 år.
B3:Søren Andersen 15 år.
B4:Laurids Andersen 9 år.
B5:Peder Andersen 4 år.
B6:Maren Andersdatter 12 år.
B7:Obel Andersdatter 6 år.
LV:Christen Andersen af Damsgaard Mølle.
FM:Jens Jepsen.

side 4.
2.KNUD PEDERSEN NØRGAARD død 1776 i Søndergård i Hellerød, Søndbjerg sogn
(skifte 22.november).
E:Anne Nielsdatter.
B1:Peder Knudsen 25 år.
B2:Niels Knudsen 21 år.
B3:Poul Knudsen 19 år.
B4:Maren Knudsdatter
g.m.Christopher Kiøl på Jestrup.
B5:Karen Knudsdatter.
FM:Christen Pedersen i Kallerup.
(nr.15).

side 9.
3.JENS JENSEN død 1777 i Rested sogn (skifte 24.juli).
E:Anne Andersdatter.
B1:Anders Jensen 15 år.
B2:Jens Jensen 11 år.
B3:Peder Jensen 1 år.
B4:Mette Jensdatter 18 år.
B5:Anne Kirstine Jensdatter 17 år.
LV:enkens broder Mads Andersen, Torp.

side 13.
4.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 1778 i Rested sogn (skifte 7.marts).
E:Laurs Nielsen.
B1:Edel Laursdatter 8 år.
B2:Kirsten Laursdatter 5 år.
V:Niels Nielsen.

side 14.
5.JENS JEPSEN død 1780 i Vils, Vejerslev sogn, (skifte 22.april).
E:[Anne Marie Andersdatter].
B1:Anders Jensen 26 år.
B2:Maren Jensdatter g.m.Christopher Olesen.
B3:Obel Jensdatter 23 år.
B4:Karen Jensdatter g.m. Jens Hede i Outrup.
FM:Niels Rytter.
(se nr.28 og 43)

side 15.
6.ANNE OLUFSDATTER død 1780 i Kronborg i Blidstrup sogn.(skifte 6.december).
A1:halvbroderen Jens Pedersen fra Eistrup i Rødding sogn.
A2:halvbroderen Laurids Pedersen Kiær i Rødding sogn.
A3:halvsøsteren Maren Pedersdatter hos faderen Peder Jensen i Grundvad i Rødding sogn.

side 17.
7.BODIL CATHRINE SØRENSDATTER død 1780 i Rested sogn.(skifte 27.januar 1781).
B1:Søren Laursen.
B2:Jacob Laursen i Vejerslev.
B3:Anders Laursen i Vester Hvidbjerg i Hvidbjerg sogn.
B4:Ellen Marie Laursdatter g.m. Morten Pedersen i Rested sogn.

side 18.
8.ANNE GREGERSDATTER død 1781 i Vejerslev sogn (skifte 26.februar).
E:Laurids Nielsen Vestergaard.
A1:søsteren Johanne Gregersdatter i Villerslev i Thy.
A2:Elisabeth Gregersdatter g.m.Niels Søgaard i Vils, Vejerslev sogn.
A3:Kirsten Gregersdatter g.m.Peder Christensen i Rested.

side 22.
9.HANS NIELSEN død 1781 i Vejerslev sogn (skifte 13.juni).
mor:Kirsten Sørensdatter.
LV:Laurs Nielsen af Vejerslev.

side 23.
10.ANNE NIELSDATTER død 1781 i Rested sogn (skifte 12.juni).
E:Jens Michelsen
A1:broderen Niels Nielsen i Bladberg i Rakkeby.
A2:broderen Anders Nielsen i Hunderup er død.
A2a:Niels Andersen i Erslev.
A2b:Jens Andersen.
A2c:Kirsten Andersdatter er død g.m. Thomas Jensen i Feggeklit.
A1c1:[Maren Thomasdatter].
A1c2:[Anne Thomasdatter].
A3:søsteren Karen Nielsdatter ugift.
A4:halvbroderen Joseph Nielsen i V.Assels er død.
A4a:Christen Josephsen på Jegindø.
A4b:Jens Josephsen 40 år, er bortrømt.
A5:en halvbroder i Thy er død, har efterladt børn.
(se Frøslevgård nr.12, 110, Glomstrup nr. 45)

side 25.
11.ENEVOLD RASMUSSEN død 1781 i Vejerslev sogn.(skifte 13.oktober).
E:Maren Andersdatter.
B1:Peder Enevoldsen.
B2:Rasmus Enevoldsen.
B3:Maren Enevoldsdatter.

side 27.
12.ANNE CATHRINE JOHANSDATTER død 1782 i Kronborg i Blistrup sogn.(skifte 3.april).
E:afd.Michel Christensen Pind.
B1:Johan Michelsen. 12 år.
B2:Else Marie Michelsdatter 14 år.
FM:Jens Pind af V.Assels.
Afdødes broder Christen Riis fra Nygård.
FM:Villads Kjærgaard af Storup.
FM:Søren Hansesgaard i Ørding.

side 28.
13.VALDBORG PEDERSDATTER død 1782 i Rested sogn (skifte 24.oktober).
E:Christen Jørgensen.
B1:Jørgen Christensen i Sindbjerg.
B2:Jens Christensen.
B3:Dorthe Christensdatter g.m. Laurs Mark.
B4:Maren Kirstine Christensdatter.

side 29.
14.NIELS FISKER død 1783 i Vejerslev sogn.(skifte 11.december).
E:Karen Nielsdatter.
B1:Johanne Nielsdatter 25 år.
LV:Jacob Bech fra Vejerslev.

side 30.
15.KAREN PEDERSDATTER død 1783 i Hellerød i Søndbjerg sogn. (skifte 6.december).
A1:broderen Morten Pedersen i Hellerød.
A2:broderen Christen Pedersen i Kallerup
A3:broderen Knud Pedersen i Kallerup er død.
A3a:Peder Knudsen.
A3b:Poul Knudsen.
A3c:Niels Knudsen.
A3d:Kirsten Knudsdatter.
A3e:Maren Knudsdatter g.m.Christen Kiøll i Raackier).
A4:broderen Søren Pedersen er død.
A4a:Hans Sørensen.
A4b:Maren Sørensdatter.
A4c:Anne Sørensdatter gift i Vilslev ved Ribe.
A5:søsteren Maren Pedersdatter var gift og er død.
A5a:Christen Jensen i Torp i Lyngs sogn.
A5b:Peder Jensen.
A5c:Niels Jensen.
A5d:Niels Jensen.
A5e:Maren Jensdatter g.m.Niels Tegelberg.
A5f:Mette Jensdatter g.m.Christen Christensen på Lyngs mark.
A6:søsteren Anne Pedersdatter (død 1783).
(se nr.2).

side 32.
16.LAURIDS JENSEN SKRÆDDER død 1784 i Emb i Blidstrup sogn.(skifte 6.marts).
B1:Jens Larsen Skrædder i Emb.
B2:Ole Larsen.
B3:Søren Larsen.
B4:Christen Larsen.
B5:Maren Lauritsdatter.
B6:Anne Larsdatter er død g.m.Rasmus Christensen på Agger i Karby sogn.
B6a:Johanne Rasmusdatter.
(se nr. 36)

side 34.
17.PEDER CHRISTENSEN død 1784 i Emb i Blidstrup sogn, (skifte 1.juni).
E:Johanne Pedersdatter.
B1:Peder Pedersen 15 år.
B2:Marqvor Pedersen 9 år.
B3:Christen Pedersen 16 år.
B4:Maren Pedersdatter 11 år.
V:Peder Sørensen.i Emb.

side 35.
18.MAREN JENSDATTER død 1784 i Gammelgård i Blidstrup sogn. (skifte 10.december).
E:afd.Knud Michelsen.
B1:Jens Knudsen 30 år.
B2:Michel Knudsen 26 år.
B3:Maren Knudsdatter 27 år.
FM:Mads Jensen i Nørvang.

side 36.
19.MAREN CHRISTENSDATTER død 1785 i Vejerslev sogn (skifte 11.maj).
E:afd.Mads Smed.
B1:Jacob Madsen, Brunbjerg i Vejerslev sogn.
B2:Christen Madsen.
B3:Johannes Madsen.
B4:Peder Madsen.

side 38.
20.PEDER NORMANN død 1786 i Elsø sogn (skifte 25.februar).
E:Anne Marie Andersdatter.
B1:Anders Pedersen 11 år.
B2:Peder Pedersen 3 år.
B3:Kirsten Pedersdatter 14 år.
B4:Maren Pedersdatter 6 år.
B5:Martha Pedersdatter 4 år.
LV:Christen Kjærgaard.
FM:Jens Pedersen.
(se nr.23).

side 38.
21.POUL JENSEN død 1786 i Sindbjerg i Rested sogn.(skifte 13.november).
E:Inger Nielsdatter.
A1:søsteren Else Jensdatter enke efter C.Clausen i Jølby.
LV:Poul i Starup.

side 39.
22. MORTEN PEDERSEN død 1787 i Hellerød i Søndbjerg sogn.
(skifte 14.februar).

side 41.
23.ANNE MARIE ANDERSDATTER død 1787 i Elsø sogn (skifte 11.april).
E:afd.Peder Nordmand.
B1:Peder Pedersen 4 år.
B2:Martha Pedersdatter 6 år.
B3:Maren Pedersdatter.
B4:Martha Pedersdatter.[Kirsten].
(se nr.20).

side 41.
24.KISTEN ANDERSDATTER død 1787 i Vejerslev sogn. (skifte 21.juni).
E:Poul Jensen.
B1:Anders Poulsen 10 år.
B2:Christen Sørensen.
FM:farbroderen Morten [Jensen] i Vilsgaard.

side 43.
25.METTE NIELSDATTER død 1787 i Vejerslev sogn (skifte 27.juli.)
g.1:Christen Thøgersen.
E:Christen Øer.
B1:Thøger Christensen 19 år (II).
B2:Christen Christensen 12 år (II).
B3:Kirsten Marie Christensdatter 23 år (I).

side 43.
26.PEDER CHRISTENSEN død 1788 i Hvidbjerg sogn (skifte 2.april).
farbroderen Jens Thøgersen i Karby.
Morbroderen Laurs Nielsen i Karby.

side 44.
27.NIELS RYTTER død 1788 i Vils i Vejerslev sogn.(skifte 12.december).
B1:Jens Nielsen 17 år.
B2:Niels Nielsen 15 år.
B3:Christen Nielsen 10 år.
B4:Anders Nielsen 7 år.
B5:Else Nielsdatter 16 år.
B6:Maren Nielsdatter 8 år.
LV:Mads Rested.
FM:Christen Christensen Sillerslev.

side 45.
28.OBEL JENSDATTER død 1788 i Vils i Vejerslev sogn, (skifte 8.januar 1789).
A1:moderen Maren Andersdatter.
A2:broderen Anders Jensen i Emb.
A3:en søster [Maren Jensdatter] g.m. Christopher Olesen i Struer, Gimsing sogn.
A4:en halvsøster [Karen Jensdatter] g.m. Jens Hede i Tæbring.
(se nr.5, 43).

side 45.
29.ELSE NIELSDATTER død 1788 i Vejerslev sogn.(skifte 15.november).
E:Michel Ibsen.
B1:Niels Michelsen 13 år.

side 46.
30.SIDSEL NIELSDATTER død 1788 i Sindbjerg i Rested sogn.(skifte 12.januar 1789).
E:Jens Bjerregaard.
B1:Peder Christian Jensen 15 år.
B2:Niels Jensen 6 år.
FM:Christen Sørensen fra Hvidbjerg.

side 47.
31.AHASVERUS IBSEN død 1789 i Vejerslev sogn.(skifte 15.februar).
E:Anne Christensdatter.
B1:Ib Ahasverusen 10 år.
B2:Karen Ahasverusdatter 21 år.
B3:Anne Ahasverusdatter 13 år.
B4:Kirsten Ahasverusdatter 11 år.
B5:Zidsel Ahasverusdatter 6 år.
FM:fabroderen Michel Ibsen.
LV:Thue Iversen i Vejerslev.
(se nr. 62)

side 48.
32.PEDER BJERREGAARD død 1788 i Vils i Vejerslev sogn.(skifte 10.januar 1787).
E:Maren Pedersdatter.
B1:Peder Pedersen 23 år.
B2:Jens Pedersen 18 år.
B3:Anne Pedersdatter, g.m. Peder Andersen i Vils.
B4:Anne Pedersdatter 24 år.
B5:Johanne Pedersdatter 14 år.
B6:Maren Pedersdatter 10 år.
LV:Jørgen Nielsen i Hvidbjerg.
FM:Sr.Støvlbech i Sindbjerggård.

side 49.
33.VILLADS JENSEN
død 1790 i Emb i Blidstrup sogn
(skifte 14.december)
E:Mette Nielsdatter.
A1:broderen Christen Jensen i Tøving er død.
A1a:Anders Christensen i Tøving.
A1b:Jens Christensen i Emb.
A1c:Anne Christensdatter g.m. Gregers Michelsen i Tøving.
A2:søsteren Maren Jensdatter er død g.m. Bertel Olesen i Tøving.
A2a:Christen Bertelsen i Tøving.
LV:Jeppe Mathiasen.

side 50.
34.MARGRETHE ANDERSDATTER død 1791 i Vils i Vejerslev sogn.(skifte 18.november).
A1:Broderen Lars Andersen i Vils.

side 51.
35.OBEL CHRISTENSDATTER død 1792 i Sindbjerg i Rested sogn.(skifte 29. december)
g.1:Christen Lindberg i Vester Assels.
g.2:Mads Dahl.
B1:Christen Christensen 17 år (I).
B2:Peder Christensen 14 år (I).
B3:Anders Christensen 13 år (I).
B4:Christen Madsen 3 år (II).
B5:Dorthe Marie Madsdatter 5 år (II).
børnenes morbrødre Anders og Mads Møller fra Damsgaard mølle. ( nr. 52)

side 53.
36.DRUDE NIELSDATTER død 1793 i Emb i Blidstrup sogn.(skifte 27.marts).
E:Jens Larsen Skrædder.
B1:Niels Jensen 28 år.
B2:Laurs Jensen 26 år.
B3:Jens Jensen 23 år.
B4:Christen Jensen 19 år.
B5:Knud Jensen 12 år.
B6:Johanne Jensedatter 17 år.
(se nr.16, nr. 104 Damsgaard)

side 55.
37.PEDER BALTZER NISSEN MOUTRUP og hustru MAGDALENE MADSDATTER
død 1793 i Kronborg i Blidstrup sogn, (skifte 13.juni og 23.november).
B1:Jens Nissen fra Rested 67 år.
B2:Hans Nissen i København er død.
Magdalene Madsdatters søsters barn:
A3:Ole Kjellergaard i Skallerup.
LV:Poul Sørensen i Storupgaard.

side 59.
38.JOHANNE HASSING død 1794 i Brunbjerg i Vejerslev sogn (skifte 7.januar).
g.1:Peder.
B1:Niels Hassing i Sillerslev.
B2:Anne Elisabeth Pedersdatter g.m.Christen Skomager i Nykøbing.
B3:Karen Pedersdatter g.m.Anders Nielsen i Ørding.
B4:Michel Pedersen bortrømt for mere end 30 år siden.
B5:Niels Pedersen bortrømt for mere end 30 år siden.

side 60.
39.JENS VILLADSEN HEBS
død 1797 i Blidstrup sogn (skifte 9.august).

side 61.
40.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 1797 i Ydby sogn.(skifte 23.august).
E:Jens Skadkjær.
B1:Else Jensdatter.
FM:Niels Pedersen i Holmgaard.

side 62.
41.JACOB MICHELSEN død 1797 i Elsø sogn (skifte 30.oktober).
E:Maren Jensdatter.
B1:Michel Jacobsen 8 år.
B2:Dorthe Jacobsdatter 11 år.
B3:Maren Jacobsdatter 4 år.
FM:farbroderen Poul Michelsen af Karby sogn.
LV:Mads Aggerholm af Fredsø.

side 65.
42.METTE CHRISTENSDATTER død 1798 i Vejerslevgaard i Vejerslev sogn, (skifte 5.februar).
E:Laurs Sørensen.
B1:Søren Laursen 7 år.
B2:Christen Laursen 3 år.
B3:Else Laursdatter 14 år.
B4:Martha Laursdatter 12 år.
FM:morbroderen Søren Christensen i Emb.

side 69.
43.ANNE MARIE ANDERSDATTER død 11.-12.maj 1798 i Emb,Blidstrup sogn.
E:afd.Jens Jepsen.
B1:Anders Jensen Wils i Emb.
B2:Maren Jensdatter g.m. Christen Olesen af Struer Odde i Gimsing sogn.
(se nr.5, 28).

side 68.
44.JENS JOSEPHSEN død 1798 i Elsø sogn (skifte 19.juni).
E:Maren Jensdatter.
A1:moderen:Sidsel Kirstine Pedersdatter.
A2:broderen Peder Josephsen i Nykøbing.
A3:søsteren Kirsten Josephsdatter g.m.Niels Hansen på Agger i Karby sogn.
A4:broderen Lars Josephsen.
A5:halvsøsteren Maren Larsdatter.
LV:Jens Glinborg i Frøslev.
(nr.1128).

side 73.
45.SØREN CHRISTENSEN død 1798 i Emb, Blistrup sogn, (skifte 31.januar 1799), ugift.
A1:faderen Christen Sørensen i Emb.

side 78.
46.SØREN BJERREGAARD død 1799 i Vejerslevgaard i Vejerslev sogn (skifte 23.juli.).
E:Kirsten Madsdatter.
B1:Mads Sørensen 27 år.
B2:Karen Sørensdatter 21 år.
LV:Peder Enevoldsen.
FM:farbroderen Laurs Bjerregaard af Vils.

side 84.
47.ANNE MICHELSDATTER død 1800 i Tæbring sogn (skifte 6.maj).
E:Christen Nielsen.
B1:Michel Christensen 20 år.
B2:Jens Christensen 12 år.
V:Niels Christensen af V.Hvidbjerg.

side 91.
48.DORTHE NIELSDATTER død 1800 i Emb i Blidstrup sogn. (skifte 20.august).
E:Peder Sørensen.
B1:Anne Pedersdatter 28 år.
B2:Søren Pedersen 26 år.

side 98.
49.NIELS CHRISTENSEN død 1800 i Blidstrup sogn, (skifte 9.december).
E:Anne Jensdatter.
B1:Christen Nielsen 8 år.
B2:Jens Nielsen 4 år.
B3:Anne Nielsdatter 9 år.
B4:Mette Nielsdatter 6 år.
B5:Mette Cathrine Nielsdatter 1½ år.
V:farfaderen Christen Sørensen.

side 116.
50.INGER MARIE JENSDATTER død 1802 i Tæbring sogn (skifte 27.september).
A1:faderen Jens Christensen Kiær 60 år.
A2:broderen Niels Jensen 38 år i Vejerslev.

side 118.
51.JENS PEDERSEN BJERREGAARD død 1802 i Sindbjerg i Rested sogn, (skifte 7.december).
g.1.NN
E:Anne Marie Christensdatter.
B1:Niels Jensen 21 år (I).
B2:Niels Jensen 6 år. (II).
B3:Jens Christian Jensen 3 år.(II)
B4:Sidsel Marie Jensdatter 11 år(II).
LV:Niels Poulsen fra Storupgård.

side 123.
52.MADS CHRISTENSEN DAHL død 1803 i Sindbjerg i Rested sogn (skifte 19.februar).
g.1.NN.
g.2.NN.
E:Karen Nielsdatter.
B1:Karen Madsdatter 30 år (I/II)
B2:Edel Margrethe Madsdatter 24 år (I/II)
B3:Dorthe Marie Madsdatter 15 år (I/II)
B4:Christen Madsen 13 år (I/II)
FM:farbrodren Christen Christensen Dahl i Vester Assels.
LV:enkens broder Christen Nielsen Tæbring i Rested. (se nr. 35).

side 136, 154
53.SIDSEL MOGENSDATTER død 1804 i Torp i Karby sogn, (skifte 25.apil).
g.1:Christen Nielsen i Odgaard i Lyngs sogn.
g.2:Peder Olesen i Odgaard i i Lyngs sogn.
E:Jacob Christensen Møller.
B1:Niels Christensen 39 år (I) i Vester Assels sogn.
B2:Mogens Christensen 36 år (I).
B3:Mads Christensen 33 år (I).
B5:Christen Pederssen 27 år (II).
B6:Kirsten Pedersdatter 24 år (II). g.m. Niels Jensen fra Torp.
B7:Christen Jacobsen 17 år (III).

side 139,165.
54.JACOB MADSEN død 1804 i Brunbjerghus i Vejerslev sogn (skifte 15.august).
E:Maren Nielsdatter.
B1:Mads Jacobsen 12 år.
B2:Maren Jacobsdatter 18 år.
LV:enkens broder Christen Nielsen Leth i Emb.
V:Jens Sørensen Dahlgaard af Frøslev (beslægtet med afdøde).

side 150,164,167.
55.LARS ANDERSEN SØEGAARD død 1805 i Vils i Vejerslev sogn, (skifte 29.januar 1805).
E:Maren Jensdatter.
B1:Anders Larsen 30 år.
B2:Malthe Larsen 24 år.
B3 Maren Kirstine Larsdatter 27 år.
LV:Niels Melsen i Vilsgaard.
V:morbroderen Poul Jensen i Vejerslev.

side 169.
56.ANNE LAURITSDATTER død 1806 i Kalundborg i Vejerslev sogn, (skifte 19.februar).
E:Anders Christensen.
B1:Christen Andersen 21 år.
B2:Maren Kirstine Andersdatter 19 år.
B3:Anne Sophie Andersdatter 17 år.
B4:Else Marie Andersdatter er død g.m. Søren Kibsgaard i Vejerslev
B4a:Anne Kirstine Sørensdatter 2 år.
B4b:Anders Christian Sørensen ½ år.
V:Peder Enevoldsen i Vejerslev.

side 194,204.
57.MAREN MICHELSDATTER død 1808 i Rested sogn (skifte 30.juli).
E:Peder Mortensen.

side 197.
58.CHRISTEN CHRISTENSEN død 1808 i Emb, Blidstrup sogn, (skifte 17.oktober).
E:Maren Andersdatter.
A1:broderen Peder Christensen 42 år i Elskær,Vinderslev sogn,Lysgård hrd.
A2:søsteren Karen Christensdatter 50 år, g.m.Thomas Jensen i Visholm i Ramsing sogn.
A3:søsteren Kirsten Christensdatter 60 år g.m.Niels Bertelsen i Øster Hvidbjerg.
A4:søsteren Gertrud Christensdatter 46 år i Visholm i Ramsing sogn.
A5:søsteren Maren Christensdatter er død g.m.Jens Larsen i Sillerslev.
A5a:Else Jensdatter 34 år.
A5b:Anne Jensdatter 28 år g.m.Jacob Nielsen Lynggaard i Sillerslev.
A5c:Zidsel Jensdatter 24 år.
LV:Berthel Nielsen i Emb.

side 201.
59.MAREN PEDERSDATTER død 1809 i Rested sogn (skifte 5.juni).
E:Jens Jensen.
B1:Inger Cathrine Jensdatter 18 år.
B2:Anne Jensdatter 14 år.
B3:Jens Jensen 9 år.
B4:Anne Kirstine Jensdatter 7 år.
B5:Peder Jensen 2 år.

side 205,214,218,230.
60.CHRISTEN SØRENSEN SINDBJERG og ELSE LARSDATTER i Kronborg, Vejerslev sogn.
Testamente 4.april 1810.
A1:hans søster Helene Sørensdatter g.m.Søren Christensen i Sindbjerg.
A2:hans søster Anne Sørensdatter enke efter Niels Møller i Vester Hvidbjerg.
A3:hendes halvbroder Michel Larsen i Rested
A4:hendes halvbroder Peder Larsen i Sindbjerg.
A5:hendes halvbroder Søren Larsen i Fredsø.
A6:hendes halvbroder Christen Larsen i Rested.
A7:hendes halvbroder Niels Larsen i Rested.
A8:hendes halvbroder Jens Larsen i Rested.
A9:hendes halvsøster Anne Larsdatter g.m.Jens Jensen Snedker i Sindbjerg.
A10:hendes halvsøster Anne Margrethe Larsdatter g.m.Anders Larsen i Øster Hvidbjerg.
A11:hendes halvsøster Maren Larsdatter g.m. Niels Svenningsen,Vester Assels.
A12:hendes halvsøster Kirsten Larsdatter er død, g.m. Anders Jensen i Outrup
A12a:Jens Andersen.
A12b:Anne Kirstine Jensdatter, ugift.
A12c:Maren Jensdatter.

side 207.
61.RASMUS ENEVOLDSEN død 1811 i Vejerslev sogn (skifte 11.september).
A1:broderen Peder Enevoldsen

side 207.
62.ANNE CHRISTENSDATTER død 1812 i Vejerslev sogn (skifte 7.februar).
E:Peder Nielsen.
B1:Ib Ashaverusen i Vejerslev.
B2:Anne Ashaverusdatter gift med Anders Nielsen i Ørding.
B3:Karen Ashaverusdatter g.m. Christen Smed i Vejerslev.
B4:Kirsten Ashaverusdatter g.m.Jacob Storegaard i Outrup.
(se nr. 31).

side 208,209,224.
63.JOHANNE PEDERSDATTER død 1812 i Emb, Blidstrup sogn.(skifte 11.april).
g.1:Peder Christensen i Emb.
E:Christen Nielsen Leth.
B1:Peder Christian Pedersen i Sindbjerg by.
B2:Marqvard Pedersen i Kalhøjgaard i Øster Assels sogn.
B3:Maren Pedersdatter g.m.Mads Sørensen i Vejerslevgaard.
B4:Anne Christensdatter.
B5:Maren Christensdatter.

side 208,219.
64.ANNE PEDERSDATTER, død 1812 i Vejerslev sogn (skifte 13.april).
E:Peder Andersen.
B1:Anne Margrethe Pedersdatter 22 år.
B2:Karen Pedersdatter 16 år.
B3:Anders Pedersen 14 år.
B4:Jens Pedersen 13 år.

side 208,211,219.
65.PEDER JENSEN NATMAND
død 1812 i Vils i Vejerslev sogn.
E:Birgitte Jensdatter.
B1:Peder Pedersen i Rakkeby.
B2:Anders Pedersen.
B3:Mette Marie Pedersdatter g.m. Hans Nielsen Bissen i Vils.

side 208,212,227,232.
66.CHRISTEN NIELSEN BOSSEN død 1812 i Vejerslev sogn.(skifte 8.maj).
E:Marie Mortensdatter.
B1:Morten Christensen 30 år.
B2:Niels Christensen 27 år.
B3:Peder Christensen 25 år.
B4:Anders Christensen 23 år.(se ne. 68)
B5:Karen Christensdatter 34 år g.m.Jens Hald i Vejerslev.
B6:Dorthe Christensdatter 18 år.
LV:Mads Nielsen Kiærgaard i Vejerslev.

side 216.
67A.SØREN SVENNINGSEN død 1812 i Vejerslev sogn, (testamente 5.juli).
E:Karen Svendsdatter.

side 227, 237.
67B.MICHEL IBSEN død 1812 i Vejerslev sogn, (skifte 9.december).
g.1:NN.
E:Magdalene Christensdatter.
B1:en søn i Ørding (I).
B2:Niels Michelsen i Vejen, Ørding sogn.
B3:Christen Michelsen 17 år (II).
B4:Else Marie Michelsdatter 14 år (II).
B5:Anne Cathrine Michelsdatter 5 år (II).
V:børnenes morbroder Jens Christensen i Vodstrup.
LV:enkens broder Søren Christensen Bach fra Mollerup.

side 233.
68.ANDERS CHRISTENSEN død 1813 i Vejerslev sogn (skifte 10.april)
hos hans moder Marie Mortensdatter ( se 66).

side 233.
69.INGEBORG ANDERSDATTER død 1813 i V.Assels sogn (skifte 22.maj).
E:Peder Andersen Harring.
B1:Christen Pedersen.
B2:Anders Pedersen.
B3:Anne Pedersdatter 24 år.

side 235,240.
70.CHRISTEN NIELSEN MURMESTER død 1813 Sindbjerg i Rested sogn (skifte 29.juli).
E:Johanne Jensdatter.
LV:Thomas Nielsen fra Rested.
B1:Barbara Christensdatter 8 år.
B2:Jens Christensen 6 år.
B3:Niels Christensen.
B4:Christiane Christensdatter.
FM:Henrik Nielsen af Sundby.

side 242,243.
71.PEDER ENEVOLDSEN død 1816 i Vejerslev (skifte 17.februar).
E:Maren Madsdatter.
(se nr.72).

side 242.
72.ANNE ELISABETH PEDERSDAT-TER død 1816 i Vejerslev sogn (skifte 17.juni).
far:Peder Enevoldsen.
(se nr.71).

side 242.
73.ANNE JENSDATTER død 1816 i Øster Assels sogn 30 år.
far:Jens Knudsen

side 243,244.
74.CHRISTEN ANDERSEN død 1817 i Sindbjerg, Rested sogn (skifte 24.maj).
E:Kirsten Christensdatter.
B1:Anders Christian Christensen i Jestrup på Thyholm.
B2:Johanne Marie Christensdatter 29 år.
B3:Marianne Christensdatter 12 år.
B4:Anne Christensdatter 10 år.
B5:Anders Christensen.
B6:Else Christensdatter g.m.Christen Sørensen V.Hvidbjerg.

side 243, 245.
75.JENS NIELSEN død 1817 i Blidstrup sogn.(skifte 23.april).
B1:Birgitte Cathrine Jensdatter 25 år.
B2:Maren Jensdatter 24 år.

side 246.
76.RASMUS SMED død 1818 i Vejerslev sogn, (skifte 22.februar).
E:Karen Christensdatter.
B1:Maren Rasmusdatter 27 år.
B2:Kirsten Marie Rasmusdatter 21 år.
B3:Johanne Rasmusdatter, g.m.Anders Jensen Kronborg i Vejerslev.
B4:Johan Christian Rasmussen 21 år.

side 247.
77.CHRISTEN NIELSEN død 1818 i Tæbring sogn (skifte 23.december).
E:Mette Jensdatter.

side 247,253.
78.ANNE PEDERSDATTER død 6.juli 1819 i Højbjerggård, Blistrup sogn (skifte 7.juli).
E:Peder Pedersen Højbjerg.
A1:farbroderen Christen Andersen Oksenlbøl i Vestervig sogn er død.
A1a:Hans Christensen i Oksenlbøl.
A1b:Knud Christensen i Dover, Ydby sogn.
A1c:Søren Christensen i Agersted i Albek sogn.
A1d:Else Christensdatter g.m.Niels Murmester i Vestervig sogn.
A1e:Kirsten Christensdatter g.m.Christen Lauritsen i Strandby i Hurup sogn.
A1f:Anne Christensdatter g.m.Lars Sørensen i Gettrup sogn.
A1g:Anne Marie Christensdatter
g.m.Christen Wole i Kobberød i Gettrup sogn.
A2:fasteren Anne Andersdatter i Sinnerup i Ydby sogn er død
A2a:Christen Poulsen i Sinnerup,Ydby sogn
A2b:Anders Poulsen i Holm i Ydby sogn
A2c:Peder Poulsen i Helligsø sogn.
A2d:Mads Poulsen i Semb i Hvidbjerg sogn.
A3:fasteren Karen Andersdatter i Torp i Lyngs sogn er død.
A3a:Niels Nielsen i Torp i Lyngs sogn.
A4:fasteren Maren Andersdatter i Visby sogn er død.
A4a:Christen Christensen i Stagstrup sogn
A4b:Søren Christensen i Vestervig sogn.
A4c:Anders Christensen i Stagstrup sogn er død.
A4c1:Ane Cathrine Andersdatter 8 år
A4d:Jens Christensen i Gærup Stagstrup sogn, er død.
A4d1:Christen Jensen 30 år i Skjoldborg.
A4d2:Søren Jensen 28 år i Vestervig.
A4d3:Peder Jensen 26 år.
A4d4:Peder Christian Jensen 22 år.
A4d5:Anders Jensen 12 år.
A4d6:Christian Jensen 8 år.
A4d7:Jens Jensen 6 år.
A4d8:Marianne Jensdatter 24 år.
A4d9:Maren Jensdatter 19 år.
A4d10:Anne Jensdatter 10 år.
Arvinger på moderens side:
A5:morbroderen Lars Sørensen i Horsfeld i Bested sogn er død.
A5a:Søren Larsen.
A5b:Peder Larsen.
A5c:Maren Larsdatter 24 år.
A5d:Maren Larsdatter 14 år.
A6:morbroderen Niels Sørensen i Kallerup i Hvidbjerg sogn er død.
A6a:Karen Nielsdatter g.m.Lars Pedersen i Kallerup, Hvidbjerg sogn, Thyholm.
A7:morbroderen Peder Sørensen i Ydby sogn er død.
A7a:Karen Pedersdatter i Ydby sogn 40 år.
A8:mosteren Karen Sørensdatter i Ullerup i Heltborg sogn er død:
A8a:Søren Nielsen i Ullerup.
A9:halvmorbroderen Christen Sørensen i Flarup i Ydby sogn er død:
A9a:Gertrud Marie Christensdatter g.m. Peder Pedersen Ydby i Gettrup sogn.
A10:halvmosteren Karen Sørensdatter i Gettrup sogn er død.
A10a:Søren Pedersen..
A10b:Anne Pedersdatter g.m.Anders Jensen i Barslev mølle i Hvidbjerg sogn.
A11:halvmosteren Maren Sørensdatter g.m.Jens Burgaard i Vestervig sogn.

side 252.
79.ELSE MALTHESDATTER død 1819 i Gammelgaard i Blidstrup sogn.
E:afd.Knud Jensen.
B1:Jens Knudsen Gammelgaard.

side 252.
80.HANS CHRISTIAN BEYER
død 1819 i Rested sogn (skifte 3.oktober). 21 år.

side 258.
81.MARTHA LAURSDATTER død 1821 i Emb i Blidstrup sogn, (skifte 27.juni).
E:Jens Poulsen Bach.
B1:Johanne 10 år (født før hun kom i ægteskab med enkemanden).
B2:Peder Jensen 8 år.
B3:Else Jensdatter 6 år.
B4:Mette Jensdatter 3 år.
V:morfaderen Laurs Sørensen i Vejerslevgaard.

side 261.
82.PEDER ANDERSEN død 1821 i Vils i Vejerslev sogn, (skifte 25.oktober).
g.1:NN.
g.2:Anne Birgitte Pedersdatter.
LV:Knud Hansen i Vils.
B1:Maren Pedersdatter 26 år (I).
B2:Anders Pedersen 24 år (I).
B3:Jens Pedersen 23 år (I).
B4:Anders Pedersen 6 år.(II).
B5:Christen Pedersen 2 år (II).
FM:Laurs Pedersen Bierregaard i Vils.
FM:Christen Øer af Ljørslev.

side 265.
83.IVER CHRISTENSEN død 1822 i Vejerslev sogn, (skifte 30.marts).
E:Kirsten Jensdatter.
B1:Mads Iversen 31 år i Ørding.

side 266.
84.ANNE CECILIE [Pedersdatter] død 1822 i Vils, Vejerslev sogn, (død 11.juni 1822).(uægte)
mor: Karen Marie Pedersdatter.

side 266.
85.ANNE NIELSDATTER død 1823 i Vejerslev sogn, (skifte 7.september).
E:Peder Christensen.

side 267.
86.KIRSTEN NIELSDATTER død 17.december 1823 i Rested sogn.
E:Ove Christensen.
B1:Niels Ovesen 8 år.
B2:Christen Ovesen 6 år død 25.marts 1824.
B3:Anne Ovesdatter 17 år.
B4:Kirstine Oveesdatter 3 år.
FM:børnenes morfaderen Niels Høygaard og børnenes morbroder Peder Christian Nielsen i Frøslev.( se nr. 147)

side 270.
87.HANS BOSSEN død 1820 i Vils, Vejerslev sogn, (skifte 6.oktober).
E:Mette Marie Pedersdatter.
B1:en søn.
B2:en søn.
B3:en datter.
B4:en datter.

side 270.
88.MAREN MICHELSDATTER død 28.april 1825 i Emb, Blidstrup sogn.
far:Michel Rensborg.

side 270.
89.KAREN SØRENSDATTER død 16.juli 1825 i Rested sogn.
E:Søren Andersen.
B1:Anders Sørensen

side 270.
90.MIKKEL CHRISTIAN CHRISTENSEN død 10.september1825 i Vejerslev sogn..
Far:Christen Michelsen i Vejerslev

side 271.
91.ANDERS CHRISTIAN PEDERSEN død 31.december 1825 i Vejerslev sogn.
far:Peder Nielsen i Vejerslev.

side 271, 274.
92.METTE JENSDATTER død 3 juni 1826 i Tæbring sogn.
E:Mads Henriksen.
A1:broderen Søren Jensen i Tæbring.
A2:broderen Michel Jensen i Solbjerg.
A3:søsteren Ane Jensdatter enke efter Morten Korters i Tæbring sogn.
A4:søsteren Karen Jensdatter g.m.Laurs Jørgensen i Tæbring.
A5:søsteren Maren Jensdatter g.m.Michel Koustrup.
A6:søsteren Anne Jensdatter g.m.Jens Kier i Emb.

side 274.
93.ELSE MICHELSDATTER død 28.juli 1826 i Vejerslev sogn.
E:Peder Villlumsen.
(se nr.98).

side 274.
94.PEDER NIELSENS dødfødte barn i Vejerslev sogn.
død natten mellem 8.og 9.december 1826.( ikke fundet i Kirkebogen)

side 275.
95.FRANTS CHRISTENSEN død 29.marts 1827 i Sindbjerg, Rested sogn.
E:Johanne Nielsdatter.
B1:Christen Frantsen 25 år.
B2:Inger Frantsdatter g.m. Laurs Nielsen Stoiberg, Frøslevgård vang.
B3:Zidsel Frantsdatter 29 år.
B4:Mette Marie Frantsdatter 22 år.
LV:Christen Kromand i Rested.

side 277.
96.JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN død 3.maj 1827 i Vils i Vejerslev sogn.
far:Christen Christensen.

side 277.
97.MAREN ANDERSDATTER død 31.maj 1827 og
LARS JENSEN MURMESTER MØLLER død 9.juni 1827 i Rested sogn.
B1:Gertrud Marie Larsdatter er død g.m.Michel Poulsen i Sillerslev død.
B1a:Poul Michelsen 17 år.
B1b:Dorthe Marie Michelsdatter 13 år.
B1c:Stephan Michelsen 6 år.
B1d:Helle Michelsdatter 4 år.
B1e:Ane Cathrine Michelsdatter 2 år.
B2:Anne Helvig Larsdatter 32 år.
B3:Margrethe Marie Laursdatter
g.m.Anders Christian Jepsen i Tømmerby.

side 277.
98.PEDER WILLUMSEN død 26.juni 1827 i Vejerslev sogn.
E:Helle Mathiasdatter.
B1:Else Pedersdatter.
FM:Christen Pedersen i Mollerup, som er g.m afdødes søster.
LV:Anders Brokmand Mathiasen af Vils.
(se nr.93).

side 277.
99.NIELS NIELSEN KJÆR død 28.juni 1827 i Vejerslevgård i Vejerslev sogn.
E:Mette Lauritsdatter.
B1:Anne Johanne Nielsdatter.
LV:Søren Pedersen i Emb.
FM:afdødes broder Christen Kiær til Hellig Kjeldgaard.

side 284.
100.CHRISTEN ANDERSEN ØSTER død 25. august 1827 i Blidstrup sogn
B1:en søn.

BLISTRUP skifteprotokol 1827-50
[G107-2]

Skifterne nr.96 - 100 er også med i denne skifteprotokol, og medtages derfor ikke her.

side 15,37.
101.NIELS JENSEN MURMESTER død 27.januar 1828 i Sindbjerg, Rested sogn.
E:Johanne Jensdatter.
B1:Jens Nielsen 17 år.
LV:Laurs Pedersen i Sindbjerg.

side 17.
102.ANNE MARIE CHRISTENSDATTER død 8.maj 1828 i Sindbjerg, Rested sogn.
g.1 NN.
E:Peder Pedersen Bjerregaard.

side 17.
103.ELSE MICHELSDATTER død 7.oktober 1828 i Emb, Blidstrup sogn.
Far:Michel Sørensen.

side 17.
104.CHRISTEN SØRENSEN død 22.november 1828 i Sindbjerg, Rested sogn.
7 børn

side 17.
105.ZIDSEL HANSDATTER død 9.februar 1828 i Rested sogn.
E:Anders Jensen.
B1:Jens Andersen 32 år.
B2:Ane Andersdatter 28 år.
B3:Ane Kirstine Andersdatter 26 år.
V:Michel Gammelgaard i Rested.

side 19.
106.ANNE PEDERSDATTER død 7.april 1829 i Solbjerg sogn.
E:Michel Jensen Birchauge
B1:Mette Michelsdatter 43 år g.m. Christen Christensen.
B2:Maren Michelsdatter er død g.m.Lars Pedersen i Sindbjerg.
B2a:Michel Larsen 12 år
B2b:Peder Christian Larsen 9 år.
B2c:Mette Larsdatter 7 år.
B2d:Ane Larsdatter 5 år.
B3:Karen Michelsdatter g.m.Jens Christensen Klit
i Barup Erslev sogn.

side 22.
107. ANNE CECILIE død 24.august 1830 i Lødderup sogn 1 år.
mor:Maren Nielsdatter.

side 24, 27
108.JENS POULSEN BACH død 5.januar 1830 i Emb, Blidstrup sogn.
E:Johanne Nielsdatter.
B1:Peder Jensen 16 år.
B2:Else Jensdatter 14 år.
B3:Mette Jensdatter 11 år.
LV:Anders Christensen Post af Fredsø.
FM:Christen Laursen af Mollerup.

side 26.
109.KAREN MARIE NIELSDATTER død 12.februar 1830 i Vejerslev sogn.
far:Niels Christensen

side 26.
110.CHRISTEN SØRENSEN død 8.maj 1830 i Vejerslev sogn 6 år.
far:Søren Kjærgaard.

side 28.
111.ANNE KIRSTINE NIELSDATTER død 3.juli 1830 i Rested sogn.
far:Niels Mouritsen.
(se nr.120).

side 28.
112.PEDER PEDERSEN STØIBJERG død 3.juli 1830 i Ydby sogn.
E:Anne Marie Andersdatter.
B1:Niels Peder Pedersen 3½ år.
V:Peder Nielen i Holmgård.

side 35.
113.MADS LAURSEN død 13.august 1831 i Vejerslev sogn. 3 år.
Far:Laurs Poulsen.

side 35.
114.CHRISTEN NIELSEN KIÆR-GAARD død 12.december 1831 i Blidstrup sogn.
g.m. NN
B1:Niels Christensen

side 36.
115.CHRISTEN SØRENSEN død 22.november 1828 i Sindbjerg, Rested sogn.
g.1:NN
E:Else Christensdatter.
B1:Christen Christensen 27 år.(I)
B2:Søren Christian Christensen 14 år.(II)
B3:Ane Christensdatter 12 år. (II)
B4:Maren Kjerstine Christensdtr. 10 år (II)
B5:Niels Christian Christensen 8 år (II).
B6:Marianne Christensdatter 6 år (II).
B7:Mads Christian Christensen 3 år (II).
FM:Henrik Larsen i Sindbjerg.
LV:Christen Frandsen i Rested.

side 36.
116.LAURS CHRISTIAN NIELSEN død 14.marts 1832 i Emb,Blidstrup sogn.
Far:Niels Jensen.

side 36.
117.JENS PEDERSEN død 9.maj 1832 i Glenborg,Vejerslev sogn.
Far:Peder Laursen.

side 36.
118.JENS JENSEN
død 20.juli 1832 i Rested sogn.

side 36.
119.ANNE KIRSTINE JENSDATTER død 6.januar 1833 i Rested sogn.
Far:Jens Andersen.

side 38,40.
120.NIELS MOURITSEN død 21.juni 1833 i Rested sogn.
E:Ane Dorthea Andersdatter.
B1:Anders Christian Nielsen 10 år.
B2:Ane Kirstine Nielsdatter 7 år.
FM:Christen Mouritsen af Øster Assels
LV:Niels Handgaard.
(se nr. 111).

side 44.
121.CHRISTIAN CHRISTENSEN død 25.januar 1834 i Vejerslev sogn.
far:Christen Nygaard.

side 44.
122.MAREN KIRSTINE SØRENSDATTER død 14.april 1834 i Vejerslev sogn.
far:Søren Christensen.

side 44.
123.MADS SØRENSEN død 29.juni 1834 i Rested sogn.
E:Margrethe Andersdatter.
B1:Søren Madsen 30 år.
B2:Peder Christian Madsen 22 år.
B3:Ane Marie Madsdatter.
B4:Maren Madsdatter.
B5:Johanne Madsdatter.
B6:Maren Kirstine Madsdatter.
B7:Karen Marie Madsdatter.
B8:Marianne Madsdatter.
LV:Peder Nygaard i Skallerup.
broder til afdøde Christen Sørensen i Sundby i Stagstrup sogn.

side 47,50,51,57.
124.MICHEL JENSEN HAVE død 14.november 1834 i Solbjerg sogn.
B1:Mette Michelsdatter.
B2:Maren Michelsdatter død
B2a:Michel Laursen.
B2b:Peder Christian Laursen.
B2c:Mette Laursdatter.
B2d:Ane Laursdatter.
B3:Karen Michelsdatter g.m.Jens Christian Laursen i Barup, Erslev sogn.

side 50.
125.ANNE KIRSTINE JENSDATTER død 30.januar 1835 i Rested sogn.
Far:Jens Andersen.

side 51,53.
126.MAREN LAURSDATTER død 3.marts 1835 i Kalundborg i Vejerslev sogn.
E:Christen Andersen.
B1:Ane Elisabeth Christensdatter g.m.Søren Haugaard i Sillerslev.
B2:Else Marie Christensdatter.
B3:Anders Christian Christensen 22 år.
B4:Laust Christian Christensen 19 år.
B5:Jens Christensen 17 år.
B6:Hans Christian Christensen 14 år.
B7:Søren Christensen 10 år.
B8:Else Christensdatter 7 år.

side 61.
127.ELSE MICHELSEN
død 5.september 1835 i Emb ,Blistrup sogn.

side 61,63.
128.MAREN JENSDATTER død 1835 i Øster Jølby sogn, (skifte 6.august).
g.1:Jens
E:Anders Michelsen.
B1:Christen Jensen i Vester Jølby.
B2:Jens Jensen 27 år.
B3:Poul Christian Jensen 25 år.
B4:Jens Christian Andersen 21 år.
B5:Ane Jensdatter g.m.Christen Henriksen i Solbjerg.
B6:Mette Jensdatter g.m.Peder Sørensen Knægt i Bjørnsholm.
B7:Ane Jensdatter 29 år.
B8:Mette Marie Andersdatter 19 år.
B9:Christine Andersdatter 16 år.

side 63.
129.ANE KIRSTINE NIELSDATTER død 27.september 1835 Emb mark, Blidstrup sogn.
E:Christen Jepsen
(se nr.131).

side 65.
130.JENS CHRISTENSEN
død 21.august 1836 i Elsø sogn.

side 65.
131.CHRISTEN JEPSEN død 22.august 1836 i Emb,Blidstrup sogn.
E:afd.Ane Kirstine Nielsdatter
B1:Else Margrethe Christensdatter g.m.Søren Andersen i Emb.
B2:Maren Christensdatter g.m.Niels Marqvorsen i Emb.
B3:Kirsten Christensdatter 17 år.
(se nr.129)

side 66.
132.JENS JOHANSEN død 20.november 1836 i Emb, Blidstrup sogn.
far:John Larsen.

side 67.
133.NIELS ANDERSEN SMED død 10.januar 1837 i Emb, Blistrup sogn.
E:Maren Christensdatter.
B1:Anders Nielsen
B2:Christen Nielsen.
B3:Else Kirstine Nielsdatter
B4:Ane Marie Nielsdatter.
(se nr. 144).

side 67.
134.KAREN MARIE PEDERSDATTER død 16.januar 1837 i Vejerslev sogn.
far:Peder Andersen

side 67.
135.MICHEL SØRENSEN død 5.februar 1837 i Emb,Blidstrup sogn.
E:Gjertrud Marie Nielsdatter.
B1:Mette Kirstine Michelsdatter 14 år.
B2:Søren Michelsen 8½ år.
B3:Jens Michelsen 5½ år.
V:smeden Christen Grau i Øster Assels.
Enkens broder Peder Nielsen Schoubo

side 69.
136.JENS PEDER SØRENSEN
død 22.maj 1837 i Vejerslev sogn.

side 70.
137.KAREN PEDERSDATTER død 7.juli 1837 i Elsø sogn.
E:Michel Christensen.
B1:Anne Marie Michelsdatter 11 uger.

side 73.
138.ANNE MARIE MICHELSDATTER død 13.september 1837 i Elsø sogn.
far:Michel Christensen

side 73.
139.LARS ANDERSEN død 15.oktober 1837 i Blidstrup sogn.
B1:Andreas Larsen i Fredsø

side 74.
140.MAREN PEDERSDATTER død 17.november 1837 i Rested sogn.
E:Christen Skomager.

side 75.
141.MICHEL PEDERSEN HOLMBOE død 2.december 1837 i Elsø sogn.
E:Inger Nielsdatter.

side 75.
142.ANNE CECILIE PEDERSDATTER død 11.februar 1838 i Vejerslev sogn.
E:Poul Christensen Svane.
B1:Ane Cathrine Poulsdatter 5 år.
B2:Maren Poulsdatter 2 år.
FM:afdødes søsters mand Peder Madsen i Vejerslev.

side 79, 86.
143.ELSE NIELSDATTER død 15.september 1838 i Vejerslev sogn.
E:Joseph Christensen Gade.

side 79.
144.MAREN CHRISTENSDATTER død 1.januar 1839 i Emb, Blidstrup sogn.
E:Niels Andersen.
B1:Anders Nielsen.
B2:Christen Nielsen 23 år.
B3:Else Nielsdatter 29 år.
B4:Ane Marie Nielsdatter 22 år.
(se nr.133).

side 88.
145.PEDER CHRISTENSEN
død 7.marts 1839 i Vejerslev sogn.

side 88.
146.CECILIE PEDERSDATTER
død 30.marts 1839 i Vejerslev sogn (barn).

side 88, 89.
147.OVE CHRISTENSEN død 4.maj 1839 i Rested sogn.
g.1:NN
E:Mette Christensdatter.
B1:Kirsten Ovesdatter 14 år (II).
B2:Niels Ovesen 24 år (I).
B3:Ane Ovesdatter (I) g.m.Michel Pedersen i Karby.
B4:Mette Mariane Ovesdatter 8 år (II).
(se nr.86, 178)

side 89.
148.JENS PEDERSEN BACH
død 19.maj 1839 i Emb, Blidstrup sogn.

side 95.
149.DORTHEA MADSDATTER
død 20.september 1839 i Vejerslev sogn.

side 95.
150.CHRISTEN MARQVORSEN
død 26.september 1839 i Emb, Blidstrup sogn.

side 95.
151.CLAUS PEDERSEN
død 8.marts 1840 i Vejerslev sogn.

side 95.
152.JENS ANDERSEN død 31.marts 1840 i Sindbjerg, Rested sogn.
E:Kirsten Andersdatter.
B1:Ane Margrethe Jensdatter 14 år.
B2:Sidsel Jensdatter 11 år.
B3:Andersine Jensdatter 8 år.
LV:enkens søsters mand Jens Christian Christensen i Vejerslev sogn.
FM:afdødes fætter Lars Nielsen i Vejerslev.

side 95.
153.ANDERS CHRISTIAN POULSEN
død 8.april 1840 i Vejerslev sogn.

side 99.
154.ANNE KIRSTINE MORTENSDATTER død 3.maj 1841 i Elsø sogn.
E:Iver Mortensen
B1:Morten Iversen 21 år.
B2:Morten Christian Iversen 20 år.
B3:Ane Marie Iversdatter 17 år.
B4:Dorthe Katrine Iversdatter 11 år.
FM:afdødes broder Anders Mortensen af Vester Jølby.

side 102.
155.JENS JOHANSEN KJÆR
død 5.juni 1841.(barn).

side 102.
156.ANNE JOHANNE NIELSDATTER
død 19.november 1841 i Emb, Blistrup sogn. (barn)

side 102.
157.DORTHE MARIE JENSEN
død 16.januar 1842.(barn).

side 102,107,116,119
158.JOSEPH CHRISTENSEN GADE død 25.marts 1842 i Vils,Vejerslev sogn.
E:Maren Nielsdatter.
A1:broderen Niels Christensen Gade i Sønder Ørbjerg i Vendsyssel.
A2:broderen Anders Christensen Gade er død.
A2a:Christen Andersen i Kårup.
A2b:Ole Andersen 22 år.
A2c:Jens Andersen i Torp.
A2d:Peder Andersen 21 år i Torp.
A2e:Marianne Andersdatter 40 år, ugift i Torp
A2f:Ane Andersdatter 36 år,ugift i Torp
A2e:Karen Andersdatter 34 år i Torp.
LV:Knud Aggerholm af Mollerup.
(nr.1162,1204).

side 107.
159.KAREN MARIE PEDERSDATTER
død 31.marts 1842 i Vejerslev sogn.(barn).

side 107.
160.SØREN NIELSEN død 31.marts 1842 i Vejerslev sogn.
far:Niels Christensen.

side 116, 117.
161.SIDSEL JENSDATTER død 27.maj 1842 i Vejerslev sogn
E:Peder Christensen Bodsen.
(se nr.171)

side 126, 130
162.PEDER CHRISTIAN JOSEPHSEN død 7.december 1842 på Agger,Karby sogn.
far (UÆ):Joseph Hansen på Agger.
mor:Marianne Pedersdatter død.
A1:halvbroderen Peder Poulsen i Randers.
A2:halvsøsteren Else Poulsdatter i Torp.
A3:halvsøsteren Marianne Poulsdatter i Torp.

side 136.
163.CHRISTEN JENSEN død 14.maj 1843 i Rested sogn.
Far:Jens Christensen

side 136.
164.SØREN KJÆRGAARD død 8.juli 1843 i Vils,Vejerslev sogn.
gift.

side 136.
165.PEDER NIELSEN SMED død 14.december 1843 i Vils, Vejerslev sogn.
E:Maren Nielsdatter.
B1:Peder Pedersen Smed i Skive
B2:Niels Qvistgaard Pedersen i Roeslev i Salling.
B3:Birthe Marie Pedersdatter g.m.Jens Hansen i Selde i Salling.
LV:Knud Aggerholm i Mollerup.

side 151.
166.KIRSTEN JENSDATTER død 24.september 1844 i Elsø sogn.
E:Christen Christensen.
B1:Christen Christensen 13 år.
B2:Jens Christensen 4 år.
B3:Kirsten Christensdatter 16 år.
B4:Maren Christensdatter 7 år.
B5:Inger Marie Christensdatter 1 måned.
(se nr.173).

side 156.
167.PEDER ANDERSEN NØRUP død 9.februar 1845 i Vejerslev sogn.
2 børn.

side.156.
168.ELSE LAURSDATTER død 14.februar 1845 i Blistrup sogn.
E:Søren Pedersen.
B1:Peder Sørensen.
B2:Lars Christian Sørensen 22 år.
B3:Dorthe Sørensdatter g.m.Søren Kjær i Halkærgård.
B4:Marianne Sørensdatter 28 år.
B5:Maren Sørensdatter 25 år.
B6:Maren Johanne Sørensdatter 19 år.
B7:Mette Sørensdatter, er død
B7a:Christen Christensen 10 år.
(se nr.190).

side 162.
169.JOSEPH JENSEN GLINTBORG død 21.marts 1845 i Vejerslev sogn.
g.1:NN
E:Else Marie Andersdatter.
B1:Anders Josephsen 23 år (I).
B2:Kirsten Josephsdatter 25 år (I).
B3:Anders Josephsen 5 år (II).
B4:Karen Marie Josephsdatter 10 år (II).
B5:Johanne Kirstine Josephsdatter 2 år (II).
LV:Peder Sørensen Glintborg af Vejerslev.

side 166.
170.MARIANNE NIELSDATTER død 31.juli 1845 i Sindbjerg,Rested sogn.
E:Marius Nielsen.

side 167, 183, 187.
171.PEDER CHRISTENSEN BODSEN død 18.august 1845 i Vejerslev sogn.
E:afd.Sidsel Jensdatter,død 27.marts 1842.
B1:Kirsten Marie Pedersdatter, er død g.m.Anders Pedersen Bertelsen i Fjallerslev.
B1a:Peder Christian Andersen 1 år.
B1b:Ane Kirstine Andersdatter 7 år.
B1c:Karen Marie Andersdatter 2 år.
B2:Maren Pedersdatter
g.m.Anders Christen Christensen i Vejerslev.
B3:Dorthe Marie Pedersdatter 27 år.
FM:Peder Sørensen Glintberg af Vejerslev.
(se nr.161)

side 183.
172.METTE MARIE SØRENSDATTER død 30.november 1845 i Elsø sogn.
far:Søren Jepsen

side 184.
173.INGER MARIE CHRISTENSDATTER død 15.december 1845 i Elsø sogn.
far:Christen Christensen.
(se nr.166)

side 184.
174.MICHEL ANDERSEN 3/4 år død 22.januar 1846 i Emb, Blistrup sogn.
far:Anders Nørgaard.

side 184.
175.MICHEL LAURSEN RINGSBORG død 8.februar 1846 i Emb i Blidstrup sogn.
E: Maren Christensdatter
(se nr. 186)

side 184.
176.MICHEL LAURITS SØRENSEN død 4.februar 1846 i ? (sted ikke angivet)
far:Søren Michelsen Broe.

side 184.
177.JOHANNE CECILIE PEDERDATTER
død 7.marts 1846 i Blidstrup sogn.

side 185, 192.
178.METTE CHRISTENSDATTER MEILHART død 26.marts 1846 i Rested sogn.
E:afd.Ove Christensen.
B1:Kirsten Ovesdatter 21 år.
FM:Christen Vissing af Rakkeby.
(se nr.147)

side 186.
179.MARIANNE CHRISTENSDATTER død 26.juni 1846 i Rested sogn.
far:Christen Engberg

side 192.
180.NIELS CHRISTENSEN KJÆRGAARD,død 31.december 1846 i Emb, Blidstrup sogn.
g.m.NN

side 193.
181.JENS JENSEN død 16.februar 1847 i Emb, Blidstrup sogn.
g.m:NN.

side 193.
182.MIKKEL CHRISTENSEN NØRGAARD død 2.maj 1847 i Emb, Blidstrup sogn
far:Christen Christensen Nørgaard.

side 193.
183.MARIANNE LAURSDATTER død 14.juni 1847 i Vejerslev sogn.
E:Lars Persen.

side 193.
184.DORTHE MARIE PEDERSDATTER død 25.juli 1847 i Vejerslev sogn.
E:Mads Nielsen.

side 194.
185.METTE MARIE SØRENSDATTER død 6.august 1847 i Elsø sogn.
far:Søren Jepsen.

side 194,199,206,208.
186.MAREN CHRISTENSDATTER død 12.februar 1848 i Emb, Blidstrup sogn.
E:afd.Mikkel Laursen Ringsborg.
B1:Laurs Christen Mikkelsen.
B2:Niels Mikkelsen.
B3:Johan Christian Mikkelsen.
B4:Christen Mikkelsen 12 år.
B5:Maren Mikkelsdatter 19 år.
B6:Ane Johanne Mikkelsdatter 16 år.
(se nr.175).

side 194,198.
187.MADS NIELSEN KAARUP,død 29.maj 1848 i Rested sogn.
E:Ane Nielsdatter.
A1:søsteren Kirsten Nielsdatter g.m.Peder Christensen i Fredsø.
A2:Kirstine Nielsdatter enke efter Niels Petersen i Nykøbing.
A3:Ane Kirsten Nielsdatter 35 år.

side 202.
188.ANNE CHRISTENSDATTER død 23.september 1848 i Vils, Vejerslev sogn.
B1:Jens Sørensen 34 år.
B2:Anders Sørensen 32 år.
B3:Mads Sørensen 31 år.
B4:Anders Sørensen 27 år.
B5:Laurits Sørensen 22 år.
B6:Peder Sørensen 18 år.
B7:Dorthe Marie Sørensdatter 33 år.
B8:Marianne Sørensdatter 13 år.

side 210,214.
189.ANE CHRISTENSDATTER død 1.juni 1849 i Vejerslev sogn
E:Christen Mikkelsen.
B1:Mikkel Christensen.
B2:Christen Christensen.
B3:Søren Christensen.
B4:Christen Laursen Christensen 15 år.
B5:Hans Christensen 12 år.
B6:Jens Christensen 10 år.
B7:Peder Christensen 6 år.
B8:Anders Christensen 4 år.
B9:Malene Christensdatter 16 år.
B10:Maren Christensdatter 8 år.

side 210, 220.
190.SØREN PEDERSEN død 17.august 1849 i Emb, Blidstrup sogn.
E:afd.Else Lauritsdatter.
B1:Peder Sørensen.
B2:Lars Christian Sørensen.
B3:Dorthea Sørensdatter g.m.Søren Kiær i Halkærgaard.
B4:Marianne Sørensdatter 31 år.
B5:Maren Sørensdatter 29 år.
B6:Maren Johanne Sørensdatter 24 år.
B7:Mette Sørensdatter er død g.m.Christen Serup i Vester Assels.
B7a:Christen Christensen 10 år.
(se nr.168).

side 212.
191.ANDERS LARSEN SØGAARD død 3.september 1849 i Vils, Vejerslev sogn.
E:Birthe Cathrine Christensdatter.

side 221.
192.OLINE MARIE KJELDGAARD død 18.januar 1850 i Emb i Blistrup sogn.
A1:broderen Niels Olsen Kjeldggard.
A2:broderen Martin Kjeldgaard.
A3:søsteren Ane Marie Kieldgaard.

side 224.
193.ELSE CHRISTENSDATTER død 15.juni 1850 i Emb, Blistrup sogn.
E:Lars Christian Mikkelsen.
B1:Jeppe Laursen 11 år.
B2:Maren Laursdatter 10 år.
B3:Marianne Laursdatter 7 år.
B4:Anne Cathrine Laursdatter 5 år.
FM:afdødes broder Mads Christensen i Mollerup.

side 226.
194.NIELS MATHIAS LAURSEN død 15.november 1850 i Emb, Blistrup sogn.
far:Lars Knudsen.
Christen Sørensens gods
Skifteprotokol
1798-1799 [G 118-1]

1.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 29.november 1798 i Nees, Karby sogn.
E:Laurs Sørensen Søndergaard.
B1.Søren Laursen 23 år.
B2.Maren Laursdatter gift med Peder Christian Nielsen i Øster Mølle ved Thisted.
B3.Else Marie 15 år.
FM:farbroderen Søren Sørensen Søndergaard i Nees.

Side 11a.
2.MAREN CHRISTENSDATTER død 24.januar 1799 i Nees i Karby sogn.
Tjenestepige hos Laurs Sørensen Søndergaard.
Damsgård gods
Skifteprotokol
1719-1811 [G 108-2]


side 1a
1.PEDER CHRISTENSEN død 16.januar 1719 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.
E:Karen Larsdatter.
B1:et barn ½ år.
Afdødes stedbørn Maren og Johanne Jensdatter
FM:barnets farfar Christen Lager.

side 2b.
2.THØGER MORTENSEN død 5.maj 1719 i Fjallerslev, Ovtrup sogn
E:Anne Pedersdatter
B1:Peder Thøgersen 22 år
B2:Ane Thøgersdatter 21 år.

side 3b.
3. JOHANNE MADSDATTER død 1719 på Agger, Karby sogn.
E:Christen Pedersen
B1:Christen Christensen 19 år
B2:Niels Christensen 16 år.
B3:Poul Christensen 13 år.
B4:Karen Christensdatter 8 år.
I skiftet oplyses at hans fader Peder Jensen havde giftet sig den den 12.september 1683 med Ane Christensdatter.

side 4b.
4.KAREN JENSDATTER død 21.juli 1719 i Stiarup mølle, Blistrup sogn (boede i Alsted sogn)
E:Søren Pedersen,feldbereder.
A1:broderen Søren Jensen i Alsted
A2:søsteren Maren Jensdatter i Alsted.
A3:broderen Christen Jensen i Alsted.
A4:broderen Niels Jensen i Elsø.
A5:broderen Ane Jensdatter i Elsø.
A6:søsteren Maren Jensdatter i Elsø.

side 5b.
5.MAREN JENSDATTER død 20.november 1719 på Agger i Karby sogn.
E:Christen Christensen Damgaard.
B1:Christen Christensen 28 år.
B2:Jens Christensen 19 år.
B3:Peder Christensen 12 år.
B4:Christen Christensen 5 år.
(se nr. 48,71)

side 7a.
6.SIDSEL SØRENSDATTER død 12.januar 1720 i Vester Jølby, Dragstrup sogn.
E:Jens Christensen
Arvinger: hendes søskende børn:
A1:Christen Jensen i Tøving.
A2:Jens Kirkegaard i Elsø.
A3:[Sidsel Christensdatter] enke efter Jens Michelsens i Elsø.
A4:Else, Mads Mortensen kone i Elsø
A5:Jens Pogelsens kone i Elsø.
A6.Niels [Jensen] Overgaard i Elsø.
A7:Anders Sørensen Frøslev.
A8:Søren Pogelsens kone i Dragstrup.
A9:Jens Degn i Mollerup.

side 8b.
7.NIELS LAURSEN død 17.februar 1720 i Mollerup sogn.
E:Kirsten Nielsdatter.
B1:Niels Nielsen 26 år på Agger.
B2:Mads Nielsen 24 år i Ovtrup.
B3:Else Nielsdatter 27 år.

side 9a.
8.NIELS SØRENSEN død 7.august 1721 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.
E:Maren Christensdatter.
B1:Jens Nielsen.
B2:Kirsten Nielsdatter.
V:Christen Christensen i Alsted

side 12a
9.JENS CHRISTENSEN RESEN død 19.januar 1721 i Ovtrup sogn.
A1:broderen Mads Christensen.
A2:broderen Ole Christensen.
A3:broderen Hans Christensen.
A4:søsteren Birgitte Christensdatter, som tjener Niels Olufsen Resen ved Vilsund der er arvingernes morbroder
Til stede:
Jesper Nielsen i Rakkeby præstegård.
Jens Salmandsen i Tæbring

side 17a.
10.MAREN JENSDATTER død 27.marts 1722 i Alsted sogn.
E:Peder Thøgersen.
B1:Niels Pedersen 11 år.
B2:Maren Pedersdatter.

side 18a.
11.ELSE NIELSDATTER død 19.maj 1722 i Mollerup sogn
E:Niels Pedersen.
B1:Niels Nielsen 4 uger 3 dage.
Afdødes moder Kirsten Nielsdatter.
Afdødes broder Mads Koustrup i Ovtrup.
Enkemanens broder Peder Smed i Fjallerslev.
(se nr.60).

side 20a.
12.JENS CHRISTENSEN
død 1722 i V.Jølby, Dragstrup sogn
(skifte i marts). (dato mangler)

side 20b.
13.MICHEL NIELSEN død 18.november 1723 i Skallerup sogn.
E:Boel Josephsdatter.
B1:Jens Michelsen 9 år.
LV:Rasmus Pedersen i Skallerup.
Barnets farbroder Peder Nielsen Dalgaard i Mollerup.

side 22a.
14.CHRISTEN NIELSEN
død 1724 i Ovtrup sogn (skifte 3.marts.)

side 23a
15.MICHEL PEDERSEN død 29.juni 1727 i Ovtrup sogn.
g.1:NN
E:[Margrethe Sørensdatter]
B1:Erik Michelsen (II).
B2:Peder Michelsen (I).
B3:Anne Michelsdatter (I).
FM:Peder Dalgaard i Vils
(se nr.47)

side 23b
16.MICHEL JENSEN død 3.august 1727 i Fjalderslev i Ovtrup sogn.
E:Karen Pederdatter.
A1.Jørgen Gad
A2:Christen Kanchelberg.
A3:Peder Pedersen Dam af Lødderup.
A4:Just Andersen Dalgaard af Mollerup.
A5:Else Christensdatter af Agger.
A6:Peder Michelsen af Fjallerslev.
(se nr.17).

side 25a.
17.KAREN PEDERSDATTER død 19.januar 1728 i Ovtrup sogn.
E:afd.Michel Jensen
broderbørn:
A1:Peder Pedersen Dragstrup.
A2:Karen Pedersdatter i Vejerslev.
A3:Inger Pedersdatter i Vejerslev.
A4:Sidsel Pedersdatter af Vester Jølby
søsterbarn:
A5:Anne Pedersdatter af Vester Jølby.
(se nr.16)

side 25b.
18.ANDERS PEDERSEN død 11.marts 1728 i Vester Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn.
E:Sidsel Sørensdatter.
B1:Mette Andersdatter 9 år.
V:Laurids Nielsen Buge.
(se nr.45).

side 27b.
19.NIELS CHRISTENSEN død 10.september 1728 i Mollerup sogn.
E:Maren Kjeldsdatter
B1:Peder Nielsen Dalgaard
B1a: Johanne Pedersdatter ½ år
B2:Anders Nielsen, coporal.
FM:Jesper Bertelsen i Mollerup (enkens stedfader).
(se nr.23).

side 29a
20.NIELS BOULBERG død 2.december 1728 i Mollerup.
E:Else Henriksdatter.
B1:Henrik Nielsen 30 år.
B2:Kirsten Nielsdatter 32 år.
LV:Jørgen Degn i Ovtrup.

side 30a
21 SIDSEL CHRISTENSDATTER død 18.april 1729 i Fjalderslev,Ovtrup sogn
E:Peder Justesen.
B1:Niels Pedersen.
B2:Anne Pedersdatter g.m. Christen Roisen i Ovtrup.

side 34b.
22.MAREN ANDERSDATTER død 3.maj 1732 i Mollerup sogn.
E:Boile.
B1:Jens Boilesen 3 år.
FM:morbroderen Jens Andersen Gade i Fjallerup.

side 36b.
23.PEDER NIELSEN DALGAARD død 21.maj 1732 i Mollerup sogn.
g.1:NN.
E:Boel Jensdatter.
B1:Johanne Pedersdatter (I).
B2:Niels Pedersen (II).
FM:farbroderen Niels Nielsen i Fredsø.
(se nr.19).

side 38a.
24.CHRISTEN PEDERSEN død 19.oktober 1732 på Agger, Karby sogn.
B1:Anne Christensdatter.
B2:Niels Christensen.
B3:Christen Christensen.
B4:Niels Christensen.
B5:Karen Christensdatter.
B6:Peder Christensen er død
B6a: Jens Pedersen 13 år.
FM:Laurs Nielsen, Agger.
FM:farbroderen Christen Christensen af Stagstrup.

side 40a.
25.ANNE GOISKESDATTER død 1732 i Fjallerslev, Ovtrup sogn, (skifte 5.januar 1733).
A1:broderen Christen Goiskesen i Lødderup.
A2:broderen Niels Goiskesen i Lødderup.

side 40b.
26 ANDERS NIELSEN død 1.marts 1733 i Alsted sogn.
E:Dorthe Andersdatter
B1:Niels Andersen 14 år.
B2:Maren Andersdatter 9 år.
B3:Anders Andersen 10 år.
B4:Johanne Andersdatter 9 år.
B5:Jens Andersen 5 år.
(se nr.105).

side 44a
27 .POUL JENSEN HALD død 25.april 1733 hos Christen Lauritsen i Fjallerslev i Ovtrup sogn.
B1:Mette Poulsdatter g.m.Anders Madsen Langager i Flade.
side 44b.

28.NIELS POULSEN død 18.maj 1733 i Votborg, Tæbring sogn.
E:Maren Christensdatter
B1:Poul Nielsen 40 år.
B2:Maren Nielsdatter 32 år.

side 46b.
29 PEDER MADSEN død 1733 i Fjalderslev i Ovtrup sogn. (skifte 2.november).
E:Anne Thøgersdatter.
B1:Anne Pedersdatter 6 år.
B2:Anne Marie Pedersdatter 1 år.
(se Glomstrup nr.30)

Side 49b.
30.BARBARA SØRENSDATTER død 7.februar 1734 i Alsted sogn.
E:Peder Lauridsen
A1:halvbroderen Mogens Sørensen, død uden børn.
A2:halvbroderen Poul Sørensen er død
A2a:Anders Poulsen død uden børn.
A2b:Søren Poulsen er død
A2b1:Anne Sørensdatter.
A2c:Niels Poulsen i V.Jølby.
A2d:Kjeld Poulsen.
A2e:Karen Poulsdatter i Vejerslev.
A2f: Maren Poulsdatter i Skallerup.
A2g:Anne Poulsdatter i Ørding er død.
A2g1:Poul
A2h:Maren Poulsdatter er død,uden børn.
A2i:Christen Poulsen på Feggeklit.
A3:halvsøsteren Karen Sørensdatter i Tøving er død.
A4: halvsøsteren .............Sørensdatter er død
A4a:Peder [Stephansen] Skallerup i Nykøbing
A4b:Søren [Andersen]Skallerup er død.
A4b1..........Sørensen.
A4b2:Maren Sørensdatter.
A4c:Anne Skallerup i Nykøbing.
A4d:Maren Andersdatter i Mollerup.
A4e:Karen Andersdatter i Skallerup er død.
A4e1:Knud Olesen.
A4e2:Sidsel Olesdatter.
A4e3:Johanne Ollesdatter.
A4f:Mette Steffensdatter i Karby.
A4g:Maren Steffensdatter i Skallerup.
A4h:Sidsel Steffensdatter i Sundby.
A5:søsteren Anne Sørensdatter i Tødsø er død.
A5a:Christen Nielsen død barnløs.
A5b:Søren Nielsen er død
A5b1:NN Sørensdatter
A5c:Niels Nielsen .......
A5d:Johanne Nielsdatter i Sindbjerg
A5e:Maren Nielsdatter i Tøving.
A6:søsteren Maren Sørensdatter. (slegfredbarn)

side 53b.
31. KIRSTEN THOMASDATTER død 1734 i Alsted sogn.(skifte 17.september).
Boede hos Niels Nielsen.
g.1:Christen.
g.2:Anders.
B1:Thomas Christensen i Fjallerslev.
B2:Jens Christensen i Alsted.
B3:Jens Andersen i Erslev.

side 55a.
32.SØREN ANDERSEN død 1735 i Mollerup sogn.(skifte 12.februar).
A1:en søster g.m.Niels Koustrup i Mollerup.
A2:broderen Søren Andersen i Ovtrup
A3:broderen Christen [Andersen] i Gaasvad er død.
1 søn, 2 dtr.
A4:broderen Jens [Andersen] er død
2 døtre.
A5:søsteren Kirsten [Andersdatter] i Ovtrup.
A6:søsteren .............[Andersdatter] i Fredsø.
A7:søsteren ............[Andersdatter] i Lødderup
A8:søsteren Dorthe [Andersdatter] i Alsted.
A9:søsteren Karen Andersdatter død.
A9a: Maren Eriksdatter g.m.Bertel Laursen i Mollerup.
(se nr.57)

side 57b.
33.THOMAS CHRISTENSEN død 1735 i Ovtrup sogn (skifte 5.april).
E:Margrethe Jespersdatter.
B1:Christen Tommasen 10 år.
B2:Karen Thomasdatter 7 år.
B3:Peder Tommasen 5 år.

side 58b.
34.JOHANNE JENSDATTER død 1735 på Agger, Karby sogn, (skifte 7.juni).
E:Christen Christensen
B1:Niels Poulsen i Hvidbjerggård.

side 62b.
35.KIRSTEN JENSDATTER død 1735 i Ovtrup sogn (skifte 4.juli).
E:Hans Andersen Closter.
A1:Søren [Jensen] i Tøving
A2:Kirsten [Jensdatter] g.m.Christen Pusgaard i Frøslev
begge er søskendebørn.

side 64b.
36.KAREN MADSDATTER død 1735 i Vester Jølby, Dragstrup sogn (Skifte.12.juli.
E:Christen Nielsen.
B1:[Niels] Christensen 15 år.
B2:Mads Christensen 13 år.
B3:[Ole] Christensen 9 år.
B4:Anne Christensdatter [7 år].
B5:Margrethe Christensdatter 14 år.
(se nr.49, Glomstrup nr.30)

side 67a.
37.MAREN SVENNINGSDATTER død 1735 i Alsted sogn.(skifte januar 1736).
E:Peder Lauritsen Bach.
B1:Svenning Pedersen 35 uger.
Barnets morbroder Søren Svenningsen.
Hans moder Anne Jensdatter.

side 72a.
38.DORTHE POULSDATTER død 10.februar 1736 på Agger, Karby sogn (skifte 10.marts).
E:Jens Christensen Jegind
B1:Christen Jensen 23 år.
B2:Søren Jensen 18 år.
B3:[Kirsten] Jensdatter 26 år.
B4:Anne Jensdatter 14 år.
(se nr.69).

side 74a.
39 .JOHANNE ANDERSDATTER død 1738 i Fjallerup, Ovtrup sogn, (skifte 26.juni).
E:Niels Christensen Oigaard
B1:Anders Nielsen 7 år.
B2:Johanne Nielsdatter 5 år.
B3:Else Nielsdatter 3 år.
afdødes søskende:
Just Andersen Dalgaard i Mollerup,
Jens Andersen Gade i Fjallerslev,
en søster g.m.Peder Pedersen Dam i Lødderup.
(se nr.44)

side 78a.
40.SØREN JENSEN død 17.juli 1738 i Hou mølle, Ovtrup sogn.
g.1:NN
E:Anne Sørensdatter.
B1:Michel Sørensen Skrædder (I).

side 80b.
41.JENS CHRISTENSEN død 1739 i Alsted sogn. (skifte 2.maj).
E:Kirsten Andersdatter.
A1:broderen Thomas Christensen
A2:halvbroderen Jens Andersen i Erslev.
(se nr.42).

side 82b.
42.KIRSTEN ANDERSDATTER død 1740 i Alsted sogn (skifte 20.august).
E:Peder Christensen
B1:Jens Pedersen 5 uger.
(se nr.41).

side 84b.
43.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 1741 i Fjallerslev,Ovtrup sogn.(skifte 14.august).
E:Niels Sørensen.
B1:Søren Nielsen 15 uger.
Afdødes far: Christen Larsen i Ovtrup.
(se nr.93)

side 85b.
44.KAREN POULSDATTER død 1742 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.(skifte i februar).
E: afd.Niels .......
B1:Niels Nielsen, er død.
B1a:Niels Nielsen.
B1b:Søren Nielsen.
B2:Christen Nielsen i Øster Assels.
B3:Karen Nielsdatter g.m.Niels Odgaard i Fjallerslev.
(se nr.39, 138)

side 86b.
45.SIDSEL SØRENSDATTER død 1742 i V.Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn (skifte 2.oktober).
g.1:Anders [Pedersen].
E:Laurits Christensen.
B1:Mette Andersdatter.
B2.NN Lauritsen.
B3:Mette Lauritsdatter [g.m. Michel Sørensen Hald i Eistrup]
(se nr.18).

side 88b.
46.CHRISTEN CHRISTENSEN SMED død 1743 i Vester Jølby, Dragstrup sogn (skifte 17.september).
E:Maren Hansdatter.
B1:Hans Christensen 19 år.
B2:Christen Christensen 13 år.
B3:Jens Christensen 5 år.
B4:Anne Christensdatter 17 år.
B5:Maren Christensdatter 15 år.
B6.Sidsel Christensdatter 9 år.
LV:Jens Pedersen i Ovtrup.
FM:Peder Christensen Smed (afdødes broder).
(se nr.111)

side 89a.
47.MARGRETHE SØRENSDATTER død 1743 i Mollerup sogn, (skifte 18.august)
g.1:Michel [Pedersen]
E:Peder Nielsen Bach.
B1:Erik Michelsen (I) 27 år.
(se nr.15)

side 89b.
48.CHRISTEN CHRISTENSEN DAMGAARD død 1743 på Agger, Karby sogn, (skifte 28. november)
E:afd.[Maren Jensdatter]
B1:Christen Christensen Damgaard i V.Hvidbjerg.
B2:Peder Christensen på Agger.
B3:Christen Christensen.
B4:Jens Christensen på Agger.
(se nr.5, 71, 135)

side 91a.
49.CHRISTEN NIELSEN KUSK død 1744 i Vester Jølby, Dragstrup sogn (skifte 4.marts).
g.1:[Karen Madsdatter].
g.2:Anne Helvig Bendtsdatter.
B1:Niels Christensen (I).
B2:Mads Christensen (I).
B3:Ole Christensen (I).
B4:Anne Christensdatter (I).
B5:Margrethe Christensdatter (I).
FM:Niels Møller Degn i Vester Jølby.
LV:Mads Christensen.
Enkens broder:Jens Bendixen i Salling.
(se nr.36,Glomstrup nr. 30).

side 92a.
50.PEDER POULSEN død 16.april 1744 i Tæbring sogn.
E:Kirsten Nielsdatter.
B1:Maren Pedersdatter.
B2:Anne Pedersdatter.
FM:mandens broder Christen Poulsen i Erslev.
enkens broder Jens Nielsen.

Side 94a.
51.KNUD JENSEN død 21 april 1744 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.
E:Maren Christensdatter.
A1:broderen Christen Jensen på Overgård.
A2:broderen Niels Jensen i Alsted.
A3:søsteren Maren Jensdatter g.m.Niels Poulsen Lynggaard i Lødderup sogn.
A4:søsteren Else Jensdatter g.m.Niels Larsen Mark i Ovtrup.
A5:søsteren Karen Jensdatter, er død g.m.Skammel Larsen i Galtrup.
A5a:Jens Skammelsen.
A5b:Anders Skammelsen.
A5c:Else Skammelsdatter.
FM:Christen Jensen af Overgaard.

side 95b.
52.MOGENS JENSEN død 1745 i Alsted sogn (skifte 2.august).
B1:Eske Mogensen.

side 95b.
53.KAREN LAURSDATTER død 1745 i Ovtrup sogn (skifte 3.juli).
E:Christen Pedersen Dalager.
B1:Peder Christensen 15 år.
B2:Christen Christensen 13 år.
B3:Jacob Christensen 12 år.
B4:Jens Christensen 11 år.
B5:Else Christensdatter 20 år
B6:Karen Christensdatter 9 år.
B7:Appelone Christensdatter 6 år.
B8:Maren Christensdatter 4 år.

side 95b.
54.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 1746 i Ovtrup sogn. (defekt)
En arving i Thy

side 97a.
55.KAREN LAURITSDATTER død 1746 i Ovtrup sogn (skifte 28.november).
E:Christen Laursen
B1:Jens Christensen 29 år.
B2:[Bodil] Christensdatter er død
g.m.Niels Sørensen i Fjallerslev.
B3:Søren Nielsen 5 år.

side 97a.
56.ELISABETH SOPHIE HØRTCARL død 18.juni 1747 på Votborg i Tæbring sogn (skifte 26.august).
E:afdøde Hørtcarl
A1:Anders Grøn i Holstebro

side 98b.
57.KIRSTEN ANDERSDATTER død 1747 i Ovtrup sogn (skifte 30.oktober).
E:Søren Laursen.
A1:søsteren Dorthe Andersdatter g.m.Christen Andersen i Alsted.
A2:søsteren .???.. g.m.Niels Pedersen i Tøving.
A3:søsteren Anne Andersdatter i ??(defekt)
A4:broderen Christen Andersen i Assels, er død.
børn: (ingen navne).
A5:broderen Søren Andersen.
A6:søsteren Karen Andersdatter er død:
A6a:[Maren Eriksdatter].
(se nr.32).

side 99b.
58.PEDER THØGERSEN død 17.december 1747 i Alsted sogn (skifte 15.januar).
g.1.NN.
E:Birthe Ibsdatter.
B1:Niels Pedersen (I).
B2:Maren Pedersdatter (I).g.m.Joseph Christensen i Sdr.Dråby.
B3:Maren Pedersdatter 19 år (II).
LV:Peder Bol i Alsted.
(se nr.66)

side 101a.
59.OLE LAURSEN død 1749 i Ovtrup sogn (skifte 13.februar).
g.1:NN
g.2:Kirsten Sørensdatter.
B1:Peder Olesen 8 år (I).
B2:Maren Olesdatter.
FM:Johan AAboe, Hug Mølle
LV:Niels Josephsen af Ovtrup.

side 101b.
60.NIELS PEDERSEN KOUSTRUP død 17.februar 1749 i Mollerup sogn.
g.1:Else Nielsdatter død 1723
E:Kirsten Michelsdatter.
B1:Niels Nielsen 26 år.(I) bortløben.
B2:Michel Nielsen 24 år (II)
B3:Jens Nielsen 21 år (II).
B4:Peder Nielsen (II).
B5:Else Nielsdatter 14 år (II).
LV:Jep Nielsen Mollerup.
FM:Christen Pedersen af Øster Jølby.
FM:Jens Pedersen af .....
FM:Mads Pedersen Mellem Jølby.
(se nr.11, 107)

side 104a
61..JENS ANDERSEN GADE død 9.maj 1749 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.
E:Kirsten Andersdatter.
B1:Anders Jensen Gade 11 år.
B2:Anne Jensdatter 12 år.
FM:enkens broder Terkel Andersen i Fjallerslev.
FM:Peder Pedersen i Ørding g.m.afdødes søster.

side 106a
62.CHRISTEN NIELSEN WEILE død 18.juni 1749 på Agger, Karby sogn.
E:Maren Jensdatter.
B1:Jens Christensen Weile på Agger.
B2:.Niels Christensen Weile i Nees.
B3:Maren Christensdatter g.m. Laurs Nielsen på Agger.
(se nr.76, 121).

side 106b.
63.BODILD JOSEPHSDATTER død 1749 i Fjallerup i Ovtrup sogn, (skifte 25.august).
g.1:Michel Nielsen
E:Hans Christensen
B1:Jens Michelsen (I).

side 107a.
64.ANNE SØRENSDATTER død 16.december 1750 i Hou Mølle, Ovtrup sogn.
Hun er 76 år og født i Skive far: Søren ........ mor: .......... Nielsdatter
E:Johan Jensen AAboe,feldbereder.
A1:............
(defekt)

side 110a
65.LAURS SØRENSEN KLINT død 16.juli 1751 i Mollerup sogn.
E:Else Christensdatter.
B1:Karen Laursdatter.
B2:Christen Lauersen.

side 110b.
66.BIRTHE IBSDATTER død 1751 i Alsted sogn (skifte 8.august).
E:afd.Peder Thøgersen.
B1:Maren Pedersdatter.
FM:halvbroderen Niels Pedersen i Alsted.
(se nr.58).

side 110b.
67.NIELS NIELSEN død januar 1752 i Alsted sogn, (skifte 21.februar).
E:Maren Jensdatter.
B1:Jens Nielsen 25 år.
B2:Anne Nielsdatter. [født 1715]
B3:Mette Nielsdatter. [ født 1730]
B4:Kirsten Nielsdatter. (født 1733]
FM:Søren Svenningsen.
(se nr.141).

side 111b.
68.ANNE CHRISTENSDATTER død 1752 Votborg i Tæbring sogn,(skifte 25.juli).
E:Laurs Mikkelsen.
B1:Else Laursdatter 4 år.
B2:Mette Laursdatter 2 år.

side 113a.
69.JENS CHRISTENSEN JEGIND død 1753 på Agger, Karby sogn. (skifte 2.november)
g.1:[Dorthe Poulsdatter]
E:Mette Mikkelsdatter.
B1:Christen Jensen (I) i Tæbring.
B2:Kirsten Jensdatter (I) er død g.m.Laurs Mikkelsen i Øster Jølby.
B3a:Anne Larsdatter.
B3:Dorthe Jensdatter (II) 16 år.
B4:Lars Jensen 14 år.
B5:Søren Jensen 12 år.
B6:Sophie Jensdatter 8 år.
LV:Svenning Pedersen.
(nr. 38,174).

side 114a.
70.ANNE HANSDATTER død 1754 på Agger, Karby sogn, (skifte 23.december).
E:Knud Michelsen.
B1:Hans Knudsen 25 år.
B2:Michel Knudsen 19 år.
B3.Niels Knudsen 14 år.
B4:Johanne Knudsdatter 22 år.
B5:Mette Knudsdatter 18 år.
B6:Maren Knudsdatter 15 år.
(se Frøslevgård nr.111).

side 115a.
71.JOHANNE JENSDATTER død 16.december 1754 på Agger, Karby sogn.
E:afg.Niels Jensen Toftum i Thy.
A1:Jens Christensen Damgaard på Agger.
A2:Christen Christensen Damgaard på Hvidbjerggård.
A3:Christen Christenen på Hvidbjerggård
Deres moder Maren Jensdatter havde været g.m. Christen Christensen Dam og hun var søster til afdøde
(se nr.5, 48, 135).
.
side118a.
72.JEPPE BERTELSEN død 1754 i Ovtrup sogn, (skifte 3.december).
E:Kirsten Sørensdatter.
A:afdødes søskendebørn.

side 119a.
73.MAREN CHRISTENSDATTER BOSSEN
død 19.december 1754 i Movtrup, Blidstrup sogn.
E:Peder Nissen.
B1:Jens Nissen 25 år i København.
B2:Baltazar Nisssen 24 år i Holsten.
B3:Jørgen Nissen 21 år.
B4:Hans Nissen 17 år.

side 121a.
74.MADS KOUSTRUP
død 8 juli 1754 i Ovtrup sogn.
E:Else Koustrup

side 122a.
75.BODILD PEDERSDATTER
død 1755 på Agger i Karby sogn
(skifte 19.februar).

side 122a.
76.MAREN JENSDATTER WEILE død 7.februar 1755 på Agger i Karby sogn.
E:afd.Christen Weile.
B1:Niels Christensen Wejle.
B2:Maren Christensdatter Weile
g.m.Laurs Nielsen på Agger.
B3:Jens Christensen Weile på Agger.
(se nr.62, 121).

side 122a.
77.MICHEL CHRISTENSEN KROG død 1755 i Skallerup sogn. (dato mangler)
B1:Christen Michelsen 7 år.
Afdødes bror Anders Christensen Krogh i Taarup.

side 122a.
78.SIMON LAURITSEN OXBØL, sergent død 18.januar 1755 i Tæbring sogn.
g. 1:NN
g. 2:Karen Terkelsdatter
B1:Laurs Simonsen på Sindbjerggaard (I)
Enkens broder Christen Terkelsen af Tæbring.

side 122b.
79.HANS CHRISTENSEN død 20.januar 1755 i Skallerup sogn.
E:Kirsten Poulsdatter.
B1:Christen Hansen.
B2:Maren Hansdatter 2 år.
FM:Jens Mikkelsen i Skallerup.
LV:Immer ........... af AAes.
(defekt)

side 124a.
80.METTE PEDERSDATTER død 25.januar 1755 i Alsted sogn.
E:Niels Nielsen Furbo.
B1:Peder Nielsen.
B2:Christen Nielsen 10 år.
B3:Niels Nielsen 7 år.
B4:Marthe Nielsdatter 14 år.
B5:Maren Nielsdatter 9 år.
B6:Mette Nielsdatter 2 år
(se nr.90, 98, 169 ).

side 125a.
81.MAREN CHRISTENSDATTER død 1755 i Mollerup sogn (skifte 3.juli).
E:Christen Nielsen Gasse.

side 125a.
82.PEDER PEDERSEN SCHOUBO død 1756 i Ovtrup sogn (skifte 17.maj).
E:Maren Nielsdatter.
B1:Peder Pedersen.
B2:Birthe Pedersdatter.
B3:Knud Pedersen.
B4:Mette Pedersdatter.
B5:Andreas Pedersen.

side 126a.
83.JENS CHRISTENSEN død 1756 i Vestergaard i Ovtrup sogn (skifte 16.oktober).
E:Else Andersdatter.
B1:Kirsten Jensdatter.
B2:Ingeborg Jensdatter.
B3:Marie Jensdatter.
LV:Niels Sørensen.

side 126b.
84.SØREN LAURSEN død 1756 i Fjallerslev,Ovtrup sogn.(skifte 14.februar).
E:Karen Pedersdatter
B1:Else Sørensdatter i Erslev.
B2:Mette Sørensdatter.
LV:Hans Sørensen i Fjallerslev.
FM:Skammel Laursen i Galtrup.

side 127a.
85.MAREN NIELSDATTER død 1757 i Mollerup sogn.(skifte 10.oktober).
E:Jens Nielsen Coustrup.
B1:Mads Jensen 18 uger.

side 127a.
86.MARGRETHE HEDE død 1757 i Ovtrup sogn (skifte 10.oktober).
E:afd.Thomas Hede.
B1:Christen Thomsen.
B2:Peder Thomsen.

side 127b.
87.METTE CLOSTER død 1757 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.(skifte 10.oktober).
E:afd..........

side 127b.
88.ANNE ANDERSDATTER død 1758 i Alsted sogn, hos Peder Christensen (skifte 25.april).
A1:søsteren Kirsten Andersdatter er død g.m.Peder Christensen i Alsted.
A1a:Jens Pedersen.

side 128a.
89 .MAREN KNUDSDATTER død 1758 på Tæbring hede, Tæbring sogn (skifte 3.maj).
E:Joen Mortensen
A1:broderen Peder Knudsen i Sindbjerg er død.
A1a:Niels Pedersen i Sindbjerg er død
A1a1:Inger Nielsdatter g.m.Poul Jensen i Sindbjerg.
A1a2:Christen Nielsen i Storup er død.
A1a2a:Maren Christensdatter g.m.Christen Svane i Vejerslev.
A1a2b:en datter g.m. Mads Jensen i Sindbjerg.
A2:broderen Laurs Knudsen på Thyholm er død.
A3:broderen Christen Knudsen i Ålborg er død.
A4:søsteren Zidsel Knudsdatter er død g.m.Niels Sørensen i Ø.Jølby.
A4a:Kirsten Nielsdatter g.m.Søren Sørensen i Tæbring.
A4b:Karen Nielsdatter g.m.Mads Kudsk i Vester Jølby.
A4c:Helvig Nielsdatter g.m.Jep Jacobsen i Vester Jølby.
A5:søsteren [Anne] Knudsdatter død i Sundby.

side 128a.
90.BODILD NIELSDATTER død 1758 i Alsted sogn (skifte 25.maj).
E:Jens Andersen.
B1:Anders Jensen 6 år.
B2:Dorthe Jensdatter 1 år.
afdødes broder Niels Nielsen Fuurbo.
(se nr.80, 98).

side 128b..
91.ANNE CHRISTENSDATTER død 1758 på Agger, Karby sogn.
Arveafkald fra broderen Søren Christensen Murbjerg i Øster Hvidbjerg.

side 129b.
92.APELONE THØGERSDATTER død 1758 på Agger, Karby sogn
(skifte 9.januar 1759).

side 129b.
93.NIELS SØRENSEN død 1759 i Fjallerslev i Ovtrup sogn, (skifte 6.juni.).
g.1:Johanne Christensdatter
E:Bodil Christensdatter
B1:Søren Nielsen 19 år (I).
B2:Anders Nielsen 17 år.(II).
B3:Christen Nielsen 12 år. (II).
LV:Jens Nielsen Roisen af Fjallerslev.
FM:farbroderen Hans Sørensen i Fjallerslev.
(se nr.43)

side 130b.
94.JEPPE NIELSEN Alsted sogn, Skifte 14.januar 1760.
A1:broderen Bertel Nielsen i V.Assels.

side 131a.
95.NIELS LAURSEN MARK død 1760 i Ovtrup sogn (skifte 8.februar).
E:Else Jensdatter.
A1:søsteren Anne Laursdatter i Ovtrup, ugift
A2:broderen Søren Laursen i Ovtrup død.
A2a:Laurs Sørensen 8 år er hos stedfaderen Peder Hede i Ovtrup
A3:søsteren Karen Laursdatter er død g.m.Christen Dalgaard i Ovtrup
A3a:Peder Christensen i Alsted.
A3b:Christen Christensen Dalgaard i Ovtrup.
A3c:Jacob Christensen i Nykøbing.
A3d:Jens Christensen
A3e:Else Christensdatter g.m.Jens Mortensen i Tøving
A3f:Karen Christensdatter.
A3g:Appelone Christensdatter.
A3h:Maren Christensdatter.
A4:broderen Christen Laursen i Ovtrup.
LV:Enkens broder Christen Jensen Overgaard i Vestergaard i Ø.Jølby.
(se nr.109).

side 133a
96.MAREN MADSDATTER død 1760 i Fjallerslev i Ovtrup sogn, (skifte 17.marts).
E:Niels Pedersen Smed.
B1:Mads Nielsen 26 år.
B2:Sidsel Nielsdatter g.m.Christen Thomsen i Fjallerslev.
B3:Birgitte Nielsdatter.
B4:Maren Nielsdatter.
(se Frøslevgård nr.104, Glomstrup nr. 30).

side 136a.
97.KAREN JOSEPHSDATTER død 1760 i Dragstrup sogn,(skifte 14.juli.)
E:Joen Christensen
B1:Maren Joensdatter.
B2:Anne Joensdatter.
B3:Sidsel Joensdatter.

side 137a.
98.KIRSTEN NIELSDATTER død 1762 i Alsted sogn (skifte 7.juni).
E:Niels Nielsen Furbo.
B1:Niels Nielsen 4 år.
B2:Mette Nielsdatter 2 år.
B3:Maren Nielsdatter 4 uger.
(se nr.90, 169 )

side 138b.
99.SVENNING PEDERSEN død 1762 på Agger, Karby sogn, (skifte 11.december).
E:Else Sørensdatter.
B1:Peder Svenningsen 21 år.
B2:Søren Svenningsen 18 år.
B3:Lambert Svenningsen 15 år.

side 140a
100.KAREN CHRISTENSDATTER død 1763 på Agger, Karby sogn, (skifte 7.februar).
E:Christen Jensen Vester.
A1:broderen Christen Christensen i Hellerø på Thyholm.
A2:Søsteren Maren Christensdatter g.m.Jens Michelsen i Søndergård på Jegindø.
se nr. 104

side 142a.
101 CHRISTEN MICHELSEN SMED død 14.januar 1763 på Agger, Karby sogn.
E:Anne Rasmusdatter.
B1:Michel Christensen 22 år.
B2:Rasmus Christensen 21 år.
B3:Kirsten Christensdatter 28 år.
B4:Maren Christensdatter 17 år.

side 142b.
102.DORTHE NIELSDATTER død 25.januar 1763 i Mollerup sogn.
E:Jens Jensen, natmand på Børglum Kloster gods
B1:Peder Jensen 20 år i Holstebro.
B2:Morten Jensen 4 år.
B3:Dorthe Else Jensdatter.
B4:Anne Jensdatter.
B5:Birthe Jensdatter
B6:Karen Jensdatter.

143a.
103.MAREN MICHELSDATTER død 29.januar 1763 på Agger i Karby sogn.
E:Christen Christensen Hald.
B1:Michel Christensen 1 år.
B2:Gertrud Christensdatter ugift.
B3:Anne Christensdatter g.m.Christen Sørensen på Agger.

side 144a.
104.NIELS KNUDSEN død 19.april 1763 på Agger i Karby sogn.
E:Margrethe Rasmusdatter.
B1:Laurs Nielsen 26 år.
B2:Rasmus Nielsen 20 år.
B3:Thomas Nielsen 10 år.
B4:Edel Nielsdatter g.m.Christen [Jensen] Vester på Agger.
B5:Drude Nielsdatter g.m.Jens Lassen Skrædder i Emb.
B6:Kirsten Nielsdatter ugift.
B7:Karen Nielsdatter ugift.
(se nr.100, 167, Frøslevgård nr. 129, Blistrup nr. 36)

side 145b.
105.DORTHE ANDERSDATTER død 22.auguat 1763 i Alsted sogn.
g.1:Anders Nielsen.
E:Christen Andersen.
B1:Niels Andersen i Agger.
B2:Anders Andersen i Mollerup.
B3:Jens Andersen i Alsted.
B4:Maren Andersdatter g.m.Niels Pedersen i Alsted.
B5:Johanne Andersdatter 39 år i Alsted
(se nr.26).

side 146a.
106.KIRSTEN PEDERSDATTER død 1.oktober 1763 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.
E:Hans Sørensen.
B1:Christen Hansen 11 år.
B2:Peder Hansen 7 år.

side 148a.
107.KIRSTEN MICHELSDATTER død 16.oktober 1763 i Mollerup sogn.
E:afg.Niels Pedersen Koustrup.
B1:Jens Nielsen Koustrup.
B2:Else Nielsdatter.
B3:Michel Nielsen i Fjallerslev.
B4:Peder Nielsen i Mollerup.
B5:Jens Nielsen i Mollerup.
(se nr.60).

side 148a.
108.PEDER LAURSEN BAK død 1764 i Mollerup sogn (skifte 25.april).
E:Anne Nielsdatter.

Side 148b.
109.ANNE LAURSDATTER død 1764 i Ovtrup sogn, (skifte 24.marts 1765).
A1:broderen Niels Laursen Mark er død.
A2:broderen Christen Laursen i Ovtrup.
A3:broderen Søren Laursen er død
A3a:Laurs Sørensen.
A4:søsteren Karen Laursdatter er død g.m.Christen [Pedersen] Dahlgaard i Tæbring.
A4a:Peder Christensen i Alsted.
A4b:Christen Christensen i Ovtrup.
A4c:Jacob Christensen på Damsgaard.
A4d:Else Christensdatter g.m.Jens Mortensen i Tøving.
A4e:Appelone Christensdatter.
A4f:Karen Christensdatter.
A4g:Maren Christensdatter.
(se nr.95, 119)

side 150a.
110.CHRISTEN ANDERSEN død 29.november 1764 i Alsted sogn.
A1:broderen Anders Andersen i Fredø er død
A1a:Anders Andersen 20 år.
A1b:Kirsten Andersdatter er død g.m.Svend Christensen i Sundby.
A1b1:Christen Svendsen.
A1b2:Anders Svendsen.
A1b3:en datter g.m.Michel Thomsen i Sundby.

side 153a.
111.MAREN HANSDATTER død 16.april 1765 i Vester Jølby, Dragstrup sogn.
E:afg.Christen [Christensen] Smed.
B1:Christen Christensen Smed i Vester Jølby.
B2:Hans Christensen Smed i Vester Jølby.
B3:Jens Christensen Smed i Solbjerg.
B4:Anne Christensdatter g.m.Anders Jensen Vester Hvidbjerg.
B5:Maren Christensdatter g.m.Niels Staugstrup i Vester Jølby.
B6:Zidsel Christensdatter g.m.Anders Michelsen Vester Jølby.
(se nr. 46).

side 153b.
112.SØREN HANSEN død 1766 i Tæbring sogn(skifte 27.januar).
E:Margrethe Nielsdatter.
A1:søsteren Gyrre Hansdatter enke efter Peder Roisen i Sillerslev.
A2:søsteren Maren Hansdatter enke efter Anders Geh..... i Kårup.
LV:Søren Jensen i Tæbring.

side 154a.
113.KIRSTEN SVENNINGSDATTER død 11.marts 1766 i Alsted sogn.
E:Peder Laursen Bach.
B1:Laurs Pedersen 23 år.
B2:Knud Pedersen 21 år.
B3:Maren Pedersdatter 19 år
B4:Svenning Pedersen 15 år.
B5:Peder Pedersen 12 år.
(se nr.123)

side 154b.
114 ELLEN LARSDATTER død 4.juli 1766 i Hvidbjerg sogn.
E:Lars Christensen Øster.
B1:Sidsel Laursdatter g.m.Peder Sørensen Kibsgaard.
B2:Maren Laursdatter.

side 156b.
115 METTE NIELSDATTER død 8.juli 1766 i Dragstrup sogn.
E:Hans Madsen.
B1:Mads Hansen 32 år.
B2:Niels Hansen 23 år.
B3:Jens Hansen 21 år.
(se Glomstrup nr.30).

side 157a
116.NIELS ANDERSEN død 1766 på Agger, Karby sogn, (skifte 8.september).
E:Mette Michelsdatter.
A1:broderen Anders Andersen i Mollerup.
A2:broderen Jens Andersen i Alsted.
A3:søsteren Maren Andersdatter g.m.Niels Pedersen i Alsted.
A4:søsteren Johanne Andersdatter g.m.Knud Pedersen Bach i Alsted.
Enken har en voksen søn Søren Jensen
(se nr.117, 127).

side 157b.
117.MAREN ANDERSDATTER død 30.december 1766 i Alsted sogn.
E:Niels Pedersen.
B1:Maren Nielsdatter.
B2:Birthe Nielsdatter 11 år.
B3:Dorthe Nielsdatter 9 år.
(se nr.116, 127,151).

side 160a
118.ANNE JENSDATTER død 1767 i Alsted sogn (skifte 11.februar).
E:Eske Mogensen.
B1:Maren Eskesdatter g.m.Anders Sand i Erslev.
B2:Karen Eskesdatter.
B3:Malene Eskesdatter.
B4:Anne Eskesdatter, tåbelig.
B5:Johanne Eskesdatter.
B6:Inger Eskesdatter.
B7:Mogens Eskesen.
B8:Jens Eskesen.
B9:Christen Eskesen 12 år.

side 160b.
119.CHRISTEN PEDERSEN DAHLGAARD død 1767 i Tæbring sogn, (skifte 12.februar).
g.1:[Karen Laursdatter].
E:Sidsel Boilesdatter.
B1:Peder Christensen Dahlgaard i Alsted (I).
B2:Christen Christensen Dahlgaard i Ovtrup (I).
B3:Jacob Cristensen Dahlgaard, ladefoged på Damsgård.
B4:Else Christensdatter g.m.Jens Mortensen i [Tøving]
B5:Karen Christensdatter.
B6:Apelone Christensdatter.
B7:Maren Christensdatter.
(se nr. 95, 109).

side 161a.
120.JOHANNE LAURSDATTER død 1767 i Ovtrup sogn, (skifte 19.marts).
E:Peder Andersen.
B1.Laurs Pedersen 20 år.
B2:Søren Pedersen. 17 år.
(se nr.128).

side 161b
121.ANNE CHRISTENSDATTER WEILE død 1767 på Agger, Karby sogn, (skifte 22.april).
E.afd.Christen Pedersen.
A1:mor:Karen Christensdatter er død. ACW er KC eneste barn (slegfredbarn).
A2:morbroderen Niels Christensen Weile på Agger er død.
A2a: Christen Nielsen Weile er død.
A2a1:Niels Christensen Weile i Nees
A2a2:Jens Christensen Weile i Agger.
A2a3:Maren Christensdatter er død, g.m. Laurs Nielsen
A2a3a:Niels Laursen i Agger
A2a3b.Karen Laursdatter g.m.Søren Rasmussen i Agger
(se nr.62, 76, 160).

side 163b.
122.DORTHE MORTENSDATTER død 1767 i Ovtrup sogn (skift.1.juni).
E:Anders Jensen Gade.
B1:Morten Andersen Gade 3 år.
B2:Jens Andersen 10 uger.
(se nr.184).

side 164a.
123.PEDER LAURSEN BAK død 1767 i Alsted sogn, (skifte 21.september).
B1:Knud Pedersen Bach.
B2:Lars Pedersen Bach.
B3:Svenning Pedersen Bach.
(se nr.113).

side 164a.
124.INGER PEDERSDATTER WESTERGAARD død 1768 i Mollerup sogn, (skifte 18.februar).
E:afd.Niels Madsen Vestergaard.
B1:Mads Nielsen er død.
B1a:Inger Madsdatter 14 år.
B2:Else Nielsdatter g.m.Michel Coustrup i Ovtrup.
B3:Maren Nielsdatter er død g.m.Jens Coustrup i Mollerup
B3a:Mads Jensen 11 år.
B4:Johanne Nielsdatter i Westergaard på Agger.
B5:Anne Nielsdatter g.m.Peder Koustrup i Mollerup.
(se nr.137).

side 165a.
125.HELLE CHRISTENSEN død 10.maj 1768 i Ovtrup sogn.
E:Maren Knudsdatter.
B1:Anders Hellesen ½ år
FM:farbroderen Anders Christensen i Vester Jølby.

side 165b.
126.CHRISTEN CHRISTENSEN SKRÆDDER død 31.oktober 1768 i Hvidbjerg sogn.
E:Maren Christensdatter.
B1:Dorthe Christensdatter.
LV:Jens Pedersen.

side 166b.
127.NIELS PEDERSEN død 23.december 1768 i Alsted sogn.
E:[Maren Andersdatter].
B1:Maren Nielsdatter.
B2:Birthe Nielsdatter 13 år.
B3:Dorthe Nielsdatter 11 år
FM:børnenes morbroder Jens Andersen.
FM:Peder Jørgensen, Jens Pedersen.
(se nr.117).

side 169a,171a.
128. PEDER ANDERSEN død 1769 i Ovtrup sogn (skifte 18.maj).
g.1:[Johanne Laursdatter].
E:Karen Sørensdatter.
B1:Laurs Pedersen (I).
B2:Søren Pedersen (I).
(se nr.120).

side 169a.
129.NIELS NIELSEN AISTRUP død 1769 i Dalgaard i Mollerup sogn. (skifte 29.maj).
E:AAse Jensdatter.
B1:Maren Nielsdatter 11 år.
B2:Jens Nielsen ....år.
B3:Niels Nielsen 7 år.
B4:Christen Nielsen 5 år.
B5:.[Peder]Nielsen 1 år.
FM:farbroderen Thomas Nielsen på gården.
En farbror i Thy.
afdødes svoger Christen Møller i Hørdum

side 171a.
130.PEDER SØRENSEN KIBSGAARD død 1770 V.Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn. (skifte 18.august).
E:Sidsel Laursdatter.
B1:Søren Pedersen Kibsgaard.
LV:enkens broder Christen Laursen Gade i Ovtrup.
FM:farbroderen Jens Sørensen Kibsgaard i Nees.

side 174b.
131.THOMAS CHRISTENSEN ALSTED, død 1770 i Fjallerslev, Ovtrup sogn, (skifte 11.december).
g.1.NN
g.2.NN
A1:faderen Christen er død
A1a:Christen Christensen i Alsted er død.
A1b:Anders Christensen i Alsted er død.
A1c:Søren Christensen i Alsted er død.
A2:moderen er død, var gift 2.gang med Anders.
A2a:Jens Andersen i Erslev er død.
A2a1:Kirsten Jensdatter 24 år, opholder sig hos sin stedfader Morten Arentsen i Erslev.

side 178a.
132.MAREN CHRISTENSDATTER død 1771 i Ovtrup (skifte 23.december).
E:Christen Lauritsen.
B1:Laurits Christensen.
B2:Johanne Christensdatter.
B3:Karen Christensdatter.

side 179a.
133.MAREN NIELSDATTER død 1771 i Ovtrup sogn (skifte 6.januar).
E:Michel Ibsen, landsoldat.
B1:Christen Michelsen i Ovtrup.
afdødes far Niels Jespersen i Ovtrup.

side 180a.
134.MAREN NIELSDATTER, død 18.juli 1772 i Alsted sogn.
E:Jens Nielsen.
B1:Anders Jensen. 3/4 år.
(se Nandrup nr.72)

side 181a,214a.
135.JENS CHRISTENSEN DAMGAARD død 1772 på Agger i Karby sogn, (skifte 30.april).
A1:broderen Christen Christensen Damgaard den ældre i Vester Hvidbjerg.
A2:broderen Christen Christensen Damgaard den yngre i Vester Hvidbjerg
(se nr.48,71).

side 193b.
136.HENRIK PEDERSEN KOLDBY død 1772 i Ovtrup sogn (skifte 20.maj).
E:Anne Michelsdatter.
B1:Maren Henriksdatter 20 år.
B2:Johanne Kirstine Henriksdatter 16 år.
B3:Sidsel Marie Henriksdatter 13 år.
B4:Anders Henriksen 11 år.
B5:Peder Henriksen 7 år.
LV:Christen Nielsen i Ovtrup.

side 194a.
137.MICHEL NIELSEN KOUSTRUP død 1772 i Ovtrup sogn (skifte 7.december).
E:Else Nielsdatter.
B1:Niels Michelsen.
B2.Søren Michelsen.
B3:Mads Michelsen.
LV:Christen Laursen i Ovtrup.
(se nr.124).

side 195a.
138.KAREN NIELSDATTER død 1772 i Fjallerslev Ovtrup sogn, (skifte 11.marts).
E:Niels Christensen Odgaard.
A1:broderen Christen Nielsen i Øster Assels
A2:broderensønnen Søren Nielsen i Øster Jølby
Afdødes stedsøn Anders Nielsen Odgaard har gården.
(se nr.44, 147).

side 196a.
139.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 1.marts 1773 i Fjallerslev,Ovtrup sogn.
E:Jens Christensen Thybo.
B1:Anne Jacobsdatter [Jensdatter] g.m.Jacob Christensen i ......
B2:Maren Thybo g.m.................... Christensen i Fjallerslev.
[B2a. Christen]
B3:Christen Thybo 35 år.

side 197a.
140..JOEN CHRISTENSEN død 1773 i Dragstrup sogn (skifte 21.juli).
g.1.NN
E:Anne Laursdatter.
B1:Maren Joensdatter (I) er død
g.m.Christen Jensen Skriver i Thisted.
B1a:Anders Laursen 9 år, uægte.
B2b:Maren Cathrine Christensdatter
B2c:Else Christensdatter
B2:Zidsel Joensdatter (I).
B3:Anne Joensdatter (I).
B4:Christen Joensen 10 år (II).
B5:Maren Joensdatter 4 år (II).
FM:afdødes broder Peder Christensen i Alsted.

side 198b.
141.MAREN JENSDATTER død 11.november 1773 i Alsted sogn.
E:afd.Niels Nielsen
B1:Christen Nielsen i Alsted.
B2:Anne Nielsdatter er død [g.m. Anders Christensen]
B2a:Ellen [Andersdatter] g.m.Knud Christensen Tørrebak i Alsted
B3.Kirsten Nielsdatter er død g.m.Niels Fuurbo i Alsted.
B3a:Mette Nielsdatter
B4:Jens Nielsen i Alsted.
(se nr.67, 169).

side 199b.
142.IVER SØRENSEN død 22.marts 1773 hos Jens Weile i Torp på Agger i Karby sogn.
B1:Niels Iversen i Torp.
B2:Anne Poulsdatter. g.1.NN. g. 2.Jens Thøgersen i Torp
B3:Niels Jensen er død
B3a:Mette Nielsdatter 15 år
B3b:Maren Nielsdatter ........
B3c: ........Nielsdatter 10 år
(defekt)

side 200a,215a
143.HANS MADSEN død 1773 i Dragstrup sogn (skifte 26.maj).
g.1:NN
E:.Sidsel Michelsdatter
B1:Mads Hansen (I)
B2:Niels Hansen (I)
Jens Michelsens afdøde hustru Malene Rasmusdatter i Skallerup har fået arv efter afdøde.

side 201a.
144.CHRISTEN LAURSEN STENHUGGER, død 1772 i Ovtrup sogn, (skifte 4.januar 1773).
B1:Laurs Christensen 25 år.
B2:Johanne Christensdatter g.m.Poul Bertelsen i Mollerup.
B3:Karen Christensdatter.

side 205b,214b.
145.ANNE HEIMARTSDATTER død 1773 i Ovtrup sogn, (skifte 9.juli).
A1:Heimert i Alsted.

side 206a.
146.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 27.marts 1774 i Alsted sogn.
Far: Christen Nielsen er død i Mollerup sogn.
Mor: Maren Christensdatter er død, havde først været g.m.Poul Christensen i Gullerup
A1:helsøsteren Zidsel Christensdatter g.m.Peder Christensen.
A2:halvbroderen Peder Poulsen i Gullerup.
A3:halvbroderen Christen Poulsen slagter i Nykøbing er død.
A3a:Karen Marie Christensdatter g.m.Johan Peter Kastenberg i Amsterdam
A3b:Johanne Christensdatter g.m.Christen Kastenberg i Amsterdam.
A3c:Anne Christensdatter g.m.Peder Pedersen Hedebo i Nykøbing.

side 212a
147.NIELS CHRISTENSEN ODGAARD død 14.oktober 1775 i Fjalderslev, Ovtrup sogn.
[g.2:Maren Nielsdatter]
B1:Anders Nielsen i Fjalderslev
B2:Else Nielsdatter g.m.Niels Jensen Futtrup i Torp
B3:Johanne Nielsdatter g.m.Hans Knudsen i Ovtrup
(se nr.138, 178).

side 215b.
148.HANS SØRENSEN FRUERGAARD død 22.oktober 1775 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.
g.1:NN
E:Johanne Nielsdatter.
B1:Christen Hansen i Fjallerslev.(I)
B2: Peder Hansen 20 år (I).
LV:Johan AAboe i Hug Mølle.

side 217b.
149.ANDERS CHRISTENSEN og MAREN THOMASDATTER død 28.oktober 1775 i Alsted sogn.
B1:Maren Andersdatter 30 år.
B2:Kirsten Andersdatter g.m.Jens Nielsen i Alsted.
B3:Maren Andersdatter g.m.Christen Pedersen Frendsen.
B4:Sidsel Andersdatter 25 år ugift.
B5:Anne Andersdatter 17 år.
B6:Christen Andersen 23 år.
B7:Thomas Andersen 21 år.
FM: børnenes farbroder Peder Christensen.

side 219a.
150.KAREN KNUDSDATTER død 1775 i Dragstrup sogn, (skifte 16.januar 1776).
E: Ole Gregersen.

side 219b.
151.ANDERS ANDERSEN død 14.3 1776 i Mollerup sogn.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Dorthe Andersdatter 12 år.
B2:[Anders].Andersen 10. år
B3:Birthe Andersdatter 9 år.
B4:Maren Andersdatter 7 år.
B5:Johanne Andersdatter.
B6:Niels Andersen 26 uger.
FM:børnenes farbroder Jens Andersen i Alsted.
(se nr.117).

side 221a.
152.ELSE MARIE NIELSDATTER SKJOLDBORG
død 1776 i Ovtrup sogn (skifte 9.april).
E:Villads Jensen Bundgaard.
B1:Jens Villadsen 3 år.
B2:Dorthe Kirstine Villadsdatter 3 år.
B3:Johannes Villadsen 3 dage.

side 221b.
153.ANNE IVERSDATTER død 1777 i Vestergård, Ovtrup sogn, (skifte 12.marts).
E:Laurs Mortensen Winther.
B1:Bodil Marie Laursdatter 9 år.
B2:Kirsten Laursdatter 4 år.
(se nr. 155)

side 222b.
154.SIDSEL LAURSDATTER ,død 8.august 1778 i V.Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn.
g.1:Peder Sørensen Kibsgaard
E:Christen Jensen Solbjerg.
B1:Søren Pedersen Kibsgaard 8 år (I).
B2:Ellen Christensdatter 4 år.(II).
B3:Anne Christensdatter 2 år (II).
FM:farbroderen Jens Sørensen Kibsgaard i Nees.

side 225a.
155.INGER PEDERSDATTER, død 9.marts 1778 i Ovtrup sogn.
E:Lars Mortensen Winther
A1:broderen Christen Pedersen i Sundby.
A2:broderen Peder Pedersen på Blistrup.
(se nr.153)

side 226a.
156.INGER ESKILSDATTER død 1778 i Alsted sogn(skifte 4.juni).
E: Laurs Sørensen Tømmermand.
B1:Søren Laursen 2 år.
B2:Eske Laursen 14 dage.

side 226b.
157.BODIL CHRISTENSDATTER død 21.september 1778 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.
g.1:Niels Sørensen
E:Mads Olufsen.
B1:Anders Nielsen i Ovtrup.
B2:Christen Nielsen

side 226b
158.MARGRETHE HANSDATTER død 1779 i Ovtrup sogn (skifte 10.juli).
E:Niels Jespersen
B1.Maren Nielsdatter er død g.m.Michel Ibsen i Vejerslev.
B1a: Christen Michelsen 8 år
(se nr.172)

side 227a.
159.LAURS SØRENSEN OVTRUP i Alsted sogn, som er bortrømt 1779, (skifte 4.august).
g.m.NN.
2 børn på 3 og 1 år.
Har en morbroder i Ovtrup sogn.

side 227b.
160.JENS CHRISTENSEN WEILE og MARTHA SØRENSDATTER død 6.februar 1780 på Agger i Karby sogn
B1:Jens Jensen Weile.
B2:Christen Jensen Odgaard på Agger.
B3:Søren Jensen Weile.
B4:Else Jensdatter g.m.Søren Jensen på Agger.
(se nr.121).

side 228a.
161.HELVIG CHRISTENSDATTER død 1780 i Ovtrup sogn (skifte 28.marts).
E:Knud Pedersen Skovbo.
B1:Anne Knudsdatter 17 år.
B2:Peder Knudsen 7 år.

side 229a.
162.JENS PEDERSEN GADE død 9.marts 1780 i Fjallerslev,Ovtrup sogn.
B1:Mads Jensen Gade 26 år.
B2:Karen Jensdatter 30 år.
B3:Johanne Jensdatter 23 år.
B4:Anne Jensdatter 20 år.

side 231a.
163.JOHAN JENSEN ARBOE død 6.februar 1780 i Hug Stampmølle, Ovtrup sogn.
E:Anne Pedersdatter.
B1:Marie Johansdatter 23 år.
B2:Lisbet Johansdatter 22 år.
B3:Kirsten Johansdatter 16 år.
B4:Peder Johansen 17 år.
B5:Christen Johansen 13 år.
B6:Anders Johansen 10 år.
LV:Anders Odgaard.
FM:morbroderen Peder Olufsen i Fjallerslev.
(se nr.180, Frøslevgård nr. 65)

side 234a.
164.SIDSEL NIELSDATTER død 1780 i Østergaard i Alsted sogn, (skifte 17.maj).
E:Peder Christensen Dahlgaard.
B1:Jens Pedersen 16 år.

Side 236a.
165.ANNE ANDERSDATTER død 1780 i Tæbring sogn (skifte 2.juni).
far:Anders Blaaberg i Tæbring.
A1:broderen Thomas Andersen
A2:broderen Niels Andersen 8 år, i Fredsø.
afdødes far var gift 2.gang med Anne Cathrine ........, (intet efternavn) der igen havde været gift med Iver Mustsen i Korup.
A3:Johan Iversen 14 år.
A4:Niels Iversen 12 år.

side 240a.
166.ANDERS CHRISTENSEN SMED død 1780 i Dragstrup mølle,Dragstrup sogn
E.Karen Knudsdatter.
B1:Christen Andersen.
B2:Anne Andersdatter g.m.Ole Andersen i Ferregaard i Øster Vandet.

side 241a.
167.CHRISTEN JENSEN VESTER død 1781 i Fjallerslev, Ovtrup sogn, (skifte 7.maj).
E:Edel Nielsdatter
B1:Jens Christensen Vester 16 år.
B2:Niels Christensen Vester 15 år.
B3:Christen Christensen Vester 12 år.
B4:Karen Christensdatter.
Enkens broder Rasmus Nielsen i Fjalderslev.
(se nr.104 ,Frøslevgård nr.129).

side 242a.
168.MAREN CHRISTENSDATTER død 31.august 1781 i Tæbring sogn.
E:Christen Jensen Jegind.
Afdødes far Christen Jacobsen i Nørgaard i Ovtrup sogn.
(CJJ havde ingen søskende:)
Afdødes mor Karen [Christensdatter] 60 år.
A1:morbroderen Lambert Christensen er død.
A2:mosteren Birthe Christensdatter er død g.m.Peder Knocker
A2a:Maren Pedersdatter i Nykøbing.
A3:mosteren ................Christensdatter er død.
A3a:Kirsten .................. g.m.Christen Gregersen i Vester Assels.
A3b:Birthe .......................... i Ørding.
A3c:Maren ..................enke i Ørding
A3d:Maren ...................... i Lødderup.
(se nr.174).
defekt

side 243a
169.NIELS NIELSEN FUURBO død 30.september 1781 i Alsted sogn.
g.1:Mette Pedersdatter
g.2:Kirsten Nielsdatter
g.3:Anne Nielsdatter
B1:Peder Nielsen i Tæbring
B2:Christen Nielsen Fuurbo i Tæbring sogn(I)
B3:Niels Nielsen Fuurbo i Tæbring sogn (II).
B4:Niels Nielsen Furbo 35 år bortrømt (I).
B5:Maren Nielsdatter Fuurbo 36 år,ugift (I)
B6:Margrethe Nielsdatter (I) g.m.Jens Christensen Skrædder på Fuur.
B7:Mette Nielsdatter (I). g.m.Christen Pedersen Hundborg i Tødsø.
B8:Mette Nielsdatter Fuurbo 23 år (II).
B9:Kirsten Nielsdatter 13 år.(III).
B10:Niels Nielsen Fuurbo 9 år (III).
LV:Jens Andersen, Alsted.
(se nr.80, 98, 141).

side 245a.
170.MAREN NIELSDATTER død 1782 på Agger i Karby sogn (skifte ...ingen dato)
E:Peder Nielsen Kankelborg.
B1:Niels Pedersen 17 år.
B2:Sidsel Pedersdatter 23 år.
B3:Karen Pedersdatter 13 år.
B4:Niels Pedersen 10 år.
B5:Lars Pedersen 7 år.
(se Glomstrup nr.46,66,103).

Side 247a.
171.ANNE LAURITSDATTER død 1782 på Agger i Karby sogn. (ingen dato)
E:Rasmus C..........Smed.
B1:Johanne Rasmusdatter.
FM:afdødes broder Jens Laursen i Emb.

Side 247a.
172.NIELS JESPERSEN død 1783 i Ovtrup sogn, (skifte 10.september).
E:Else Andersdatter.
B1:Maren Nielsdatter (I) er død g.m.Michel Ibsen i Vejerslev.
B1a:Christen Michelsen 12 år.
LV:Christen Laursen i Vejerslev.
(se nr.158).

side 248a
173.LAURIDS CHRISTENSEN død 1784 i Ovtrup sogn (skifte 29.august).
A1:Christen Lauritsen, Storgård i Ovtrup.
A2:Zidsel Lauritsdatter er død
gift 1:Peder
gift 2:Christen Jensen i Hvidbjerg.
A2a:Søren Pedersen 15 år (hos stedfaderen i Hvidbjerg).

side 249a.
174.CHRISTEN JENSEN JEGIND død 1785 i Tæbring sogn (skifte 19.januar).
E:Kirsten Lauritsdatter.
A1:Helsøsteren Kirsten Jensdatter død i Øster Jølby.
A1a:Anne Lauritsdatter.
A2:halvbroderen Laurs Jensen Jegind i Nors.
A3:halvbroderen Søren Jensen Jegind i Agger
A4:halvsøsteren Dorthe Jensdatter g.m.Jens Lauritsen Kibsgaard i Karby.
A5:halvsøsteren Sophie Jensdatter g.m.Anders Kiær i Ørding sogn.
(se nr.69,168).

side 249b.
175.SVENNING NIELSEN og METTE KNUDSDATTER død 1785 i Tæbring sogn, (skifte 21.februar).
B1:Kirsten Svenningsdatter 38 år
B2:Maren Svenningsdatter 36 år.
B3:Anne Svenningsdatter 33 år.
B4:Else Svenningsdatter 26 år.
B5:Mette Svenningsdatter 23 år.
FM:Anders Blaabjerg i Tæbring.
(se nr.183)

side 253b.
176.ELSE ANDERSDATTER død 1786 i Ovtrup sogn (skifte 12.august).
E:Søren Dam
A1:morbroderen Ole Nielsen i Helligsø.
A2:søskendebarnet Niels Christensens kone i .......
A3:halvsøskendebarnet Christen Poulsen i .....
A4:halsøskendebarnet Thomas Jensen i Harring
A5:halvsøskendebarnet Anders Jensen hos sin moder i Hørdum.
A6:halsøskendebarnet Kirsten Jensdatter g.m. Peder Poulsen i Lildbjerg i Villerslev sogn.
A7:halvsøskendebarnet Anne Jensdatter hos sin far i Koldby, Hørdum sogn.

side 256a.
177.MAREN CHRISTENSDATTER død 1787 i Ovtrup sogn (skifte 10.juni).
E:Christen Olufsen.
B1:Ane Lausdatter 35 år.(uægte).
B2:Christen Christensen 26 år i Tæbring.
B3:Gravers Christensen 25 år.
B4:Kirsten Christensdatter 31 år.
B5:Ellen Christensdatter 29 år, enke.

side 258a.
178.JOHANNE NIELSDATTER død 1787 i Ovtrup sogn. (skifte 18.juni).
E:Hans Knudsen.
B1:Niels Hansen 31 år.
B2:Knud Hansen 26 år.
B3:Jens Hansen 26 år.
B4:Ane Hansdatter 14 år.
V: morbroderen Anders Odgaard i Fjallerslev.
(se nr.147).

side 259a.
179.PEITER JENSEN død 1789 i Tæbring sogn (skifte 20.maj).
E:Dorthe Christensdatter.
B1:Grethe Peitersdatter 15 år.
B2:Maren Peitersdatter 12 år.
(Afdøde var et slegfredbarn)

side 260a.
180..ANNE ELISABETH JOHANSDATTER død 1789 i Ovtrup sogn, (skifte 6.januar 1790).
E:Peder Hansen Fruergaard
B1:Kirsten Pedersdatter 5 år.
B2:Johan Pedersen 4 år.
B3:Hans Pedersen 2 år.
Afdødes morbroder Peder Olufsen af Fjallerslev.
V:afdødes broder Peder Johansen af Hug Mølle.
(se nr.163, 188).

side 262b.
181.CHRISTEN ANDERSEN død 1789 i Damgaard Mølle i Ovtrup sogn.
E:Dorthe Pedersdatter
B1:Anders Christensen.
B2:Mads Christensen, myndig
B3:Else Christensdatter g.m. Jens Knudsen i Gammelgaard i Blistrup sogn.
B4:Ingeborg Christensdatter g.m.Anders Christensen i Øster Assels.
B5:Abel Christensdatter g.m.Mads Christensen Dahl i Vester Assels.
LV:Christen Nielsen i Rakkeby.

side 263b.
182.KIRSTEN THØGERSDATTER død 1793 i Hou Mølle i Ovtrup sogn, (skifte 29.august).
E:Peder Johansen.
B1:Johan Pedersen 3 år.
B2:Anders Pedersen 2 år.
Enkemandens broder Anders Johansen i Hug mølle.
Christen Johansen i Ovtrup.
afdødes søster Bodil Thøgersdatter i Harre.
(se nr.187)

side 266b.
183.KIRSTEN SVENNINGSDATTER død 1794 i Tæbring sogn (skifte 21.juli).
E: Jens Hald.
A1:søsteren Anne Svenningsdatter.
A2:søsteren Else Svenningsdatter.
A3:søsteren Mette Svenningsdatter.
A4:[Maren Svenningsdatter] g.m.Søren Sørensen i Galtrup
(se nr.175)

side 266.
184.ANDERS JENSEN GADE, død 21.juli 1794 i Ovtrup sogn.
g.1:NN
g.2:Maren Christensdatter.
B1:Morten Andersen 30 år i Tæbring (I).
B2:Jens Andersen (I).
B3:en søn 26 år.
(se nr.122).

side 267a.
185.GRETHE SØRENSDATTER død 28.maj 1796 i Ovtrup sogn.
E:Knud Schoubo.

side 270b.
186.JENS ESKESEN død 1796 i Ovtrup sogn (skifte 16.august)
E:Maren Jensdatter.
B1:Jens Jensen 21 år.
B2:Eske Jensen 19 år.
B3:Christen Jensen 12 år.
FM:farbroderen Mogens Eskesen i Dragstrup sogn.
(se nr. 191).

side 274a.
187.PEDER JOHNSEN død i Hou Stampmølle 1796 i Ovtrup sogn (skifte 28.september.)
g.1:[Kirsten Thøgersdatter].
E:Inger Marie Lauritdatter.
B1:Johan Pedersen 6 år (I).
B2:Anders Pedersen 5 år (I).
B3:Laust Pedersen 2 år (II)
B4:Peder Pedersen 16 uger (II).
FM:farbroderen Christen Johnsen af Ovtrup.
FM:Anders Johnsen i Ovtrup.
(se nr.182)

side 280b.
188.KAREN NIELSDATTER
død 1804 i Ovtrup sogn
(skifte 17.september).
E:Peder Hansen Fruergaard.
B1:Niels Pedersen 9 år.
B2:Anne Lisbeth Pedersdatter 6 år.
B3:Peder Pedersen 4 år.
B4:Christen Pedersen 2 år.
B5:Niels Pedersen 2 år.
morbroderen Jens Futtrup i Torp.
(se nr.180).

side 282a.
189.ANDERS JENSEN SKRÆDDER død 1805 i Ovtrup sogn (skifte 28.november).
g.1.NN
E:Kirsten Lauritsdatter.
B1:Karen Andersdatter (I) g.m. Hans Eliasen Wuthersen, smed i Silstrup i Thisted sogn.
B2:Anne Andersdatter (I) g.m.Christen Christensen, i Kobberrød i Gettrup sogn.
B3:Dorthe Andersdatter (I) ugift 23 år.
B4:Anne Cathrine Andersdatter 20 år (II).
B5:Jens Andersen 14 år.
B6:Anne Marie Andersdatter 11 år.
Enkens broder Peder Larsen i Sindbjerg.

side 286b.
190.MAREN JENSDATTER død 1807 i Ovtrup sogn (skifte 17.februar).
g.1:Jens.
E:Christen Nielsen Højgaard
B1:Jens Jensen 31 år i Fjallerslev (I).
B2:Eske Jensen 28 år i Fjallerslev (I).
B3:Christen Jensen i Holsten (I).

side 289b.
191.CHRISTEN NIELSEN HØYGAARD død 1811 i Ovtrup sogn (skifte 5.februar).
E:Anne Michelsdatter.
B1:Christen Christensen født 19.december 7 uger.
FM:farbroderen Niels Høygaard af Bested.
(se nr. 186)
Dueholm gods
Skifteprotokol
1755-1828 [G 109-3]
1829-1846 [G 109-4]


side 1b.
1.NIELS PEDERSEN død 3.februar 1755 i Jørsby sogn.
E:Karen Christensdatter.
B1:Peder Nielsen 7 år.
B2:Poul Nielsen 5 år.
B3:Maren Nielsdatter 3 år.
LV:enkens Stedfader Peder Andersen.
V:Clemen Andersen i Jørsby.

side 2b.
2.CHRISTEN MIKKELSEN død 28.januar 1755 i Tødsø sogn.
E.Anne Jensdatter.
B1:Maren Christensdatter 21 år.
FV:Hans Smed i Tødsø.
LV:Niels Nielsen i Tødsø.

side 3b.
3.CHRISTEN PEDERSEN SMEDEGÅRD død 16.marts 1755 i Smedegård, Tødsø sogn.
E:[Maren Pedersdartter]
B1:[Peder Christensen]
LV:Christen Pedersen i Tøving g.m.enkens moster.
V:Poul Pedersen i Hylding g.m.enkens moder.
(se nr.73).

Side 8b.
4.PEDER SØRENSEN død 3.januar 1755 i Sundby sogn.
E:Anna Andersdatter.
B1:Johanne Pedersdatter.
V:Christen Sørensen i Fårtoft, farbroder.
LV:Peder Laursen i Sundby.

Side 9a.
5.ANNA MADSDATTER død 28.marts 1755 i Hylding, Tødsø sogn.
g.1.Peder
E:Poul Pedersen
B1:Maren Pedersdatter i Smedegård.
B2:Johanne Pedersdatter 22 år.
B3:Mads Pedersen 21 år.
B4:Sidsel Pedersdatter 19 år.
FM:Poul Kiergaard i Elsø.
FM:Svenning Laursen.
FM:Peder Andersen i Rolstrup.

side 10a.
6.KIRSTEN JENSDATTER død 15.juni 1755 i Bjergby sogn.
E:afdøde Peder Svenningsen.
B1:Margrethe Pedersdatter 6 år hos farbroderen Jep Svenningsen i Gullerup.
B2:Maren Pedersdatter 4 år hos Michel Christensen Smed i Karby g.m.moderens moster.
B3:Anne Pedersdatter 3 år hos Søren Jensen i Solbjerg præstegård
børnenes morbroder Poul Jensen i Lødderup.

Side 10b.
7.ANNE NIELSDATTER død 11.september 1755 i Hylding, Tødsø sogn.
g.1:Michel.
E:Christen Michelsen.
B1:Johanne Michelsdatter g.m.Peder Hassing i Sindbjerg.
B2:Sidsel Michelsdatter er død g.m.Jens Kielde i Elsø.
B2a:Michel Jensen 3 år.
B2b:Christen Jensen 1 år.
B3:Niels Michelsen 22 år.
B4:Anne Michelsdatter 20 år.
B5:Mette Michelsdatter.
V:Jens Michelsen Kjelde i Elsø, Peder Christensen, V.Hunderup, Jens Marqvorsen af Tødsø.

side 11b.
8.NIELS JENSEN BOELS død 1756 i Alsted sogn, (skifte 5.februar)
Ingen arvinger omtalt

side 12b.
9.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 30.december 1758 i Gildinghus, Tødsø sogn.
E:Poul Nielsen.
A1:søsteren Anne Christensdatter i Liegård i Lødderup sogn.

side 13b.
10.SØREN NIELSEN HAVERSLEV død 12.november 1757 Sønder.Dråby sogn.
E:Kirsten Pedersdatter.
B1:Niels Sørensen 28 år.
B2:Peder Sørensen 24 år.
B3:Villads Sørensen 21 år.

side 14a.
11.KIRSTEN LAURSDATTER død 14.februar 1758 i Sundby sogn.
E:Christen Jensen.
A1:moderen Dorthe Mogensdatter i Carlsgård i Vejerslev sogn.
A2:broderen Jens Laursen i samme gård
A3:søsteren Karen Laursdatter g.m. Jerimias Pedersen i Åes
A4:søsteren Dorthe Laursdatter.
A5:søsteren Maren Laursdatter.
LV:Jens Andersen.

side 16a.
12.SIDSEL JENSDATTER død 25.juni 1758 i Bjergby sogn.
E:Thomas Jensen Jegind.
B1:Helvig Thomasdatter 9 år.
V:Niels Jensen Høj i Fredsø,afdødes halvbroder.
(se nr.67, 212).

side 17a.
13.JENS PEDERSEN død 1.juli 1758 i Bjergby sogn
E:Maren Pedersdatter.
LV:Niels Sørensen i Bjergby.

side 17b.
14.ANNE PEDERSDATTER død 11.oktober 1758 i Erslev sogn.
E:Søren Mortensen.
B1:Morten Sørensen 21 år.
B2:Peder Sørensen 18 år.
(se nr.208)

side 19a.
15.MAREN JESPERSDATTER død 2.februar 1759 i Sønder Dråby sogn
E:Peder Christensen Salling.
B1:Kirsten Pedersdatter 21 år.
B2:Christen Pedersen 17 år.
B3:Else Pedersdatter 15 år.
B4:Joseph Pedersen 12 år.
B5:Jens Pedersen 8 år.
B6:Anne Pedersdatter 5 år.
V:farbroderen Anders Christensen.

side 20a.
16.ANNE JACOBSDATTER død 19.december 1759 i Jørsbygård i Jørsby sogn
E:Mads Jensen.
B1:Kirsten Madsdatter 3 år.
B2:Jens Madsen 2 år.
B3:Jacob Madsen 1 måned.

side 21a.
17.ANNE VILLUMSDATTER død 11.april 1760 i Sønder Dråby sogn.
E:Christen Madsen.
B1:Mads Christensen 33 år.
B2:Peder Christensen 26 år.
B3:Villum Christensen 27 år.
B4:Johanne Christensdatter 22 år.
(se nr. 21).

side 22a.
18..JENS MIKKELSEN død 19.maj 1760 i Sønder Dråby sogn.
E:Maren Laursdatter.
B1:Maren Jensdatter 24 år.
B2:Else Jensdatter 14 år.
LV:Søren Laursen Smed.

side 23a.
19.ANNE NIELSDATTER død 13.oktober 1760 i Sønder Dråby sogn
g.1:Peder.
E:Jørgen Jacobsen.
B1:Jacob Jørgensen 3 år (II).
B2:Dorthe Jørgensdatter 6 år (II).
B3:Niels Pedersen 13 år (I).

side 24a.
20.LAURS NIELSEN
død 26.november 1762 i Sønder Dråby sogn
E:Anne Christensdatter.
LV:mandens broder Niels Nielsen, Sønder Dråby.

side 24b.
21.CHRISTEN MADSEN død 3.december 1762 i Sønder Dråby sogn.
g.1.NN.[Anne Villumsdatter]
E:Kirsten Pedersdatter.
B1:Mads Christensen (I).
B2:Peder Christensen 26 år (I).
B3:Villum Christensen 30 år (I).
B4: Johanne Christensdatter 24 år (I).
(se nr.17).

side 25b.
22.NIELS ANDERSEN død 12.januar 1762 i Tødsø sogn.
g.1:NN.
E:Karen Skammelsdatter.
B1:Maren Nielsdatter 4 år.
B2:Skammel Nielsen 2 år.
B3:Johanne Nielsdatter 9 år(I).
V:Christen Gullerup af Lødderup.
LV:Jens Marqvorsen i Tødsøgård.
(se nr.72).

side 26b
23.ELSE PEDERSDATTER død 21.januar 1763 i Sønder Dråby sogn
g.1:Thomas
E:Poul Stephansen.
B1:Peder Thomsen 23 år (I) tjener Niels Hougaard i Ejerslev.
FM:afdødes broder Christen Øster i Bjørndrup.
(se nr.24).

side 28a
24.ELSE MORTENSDATTER død 31.oktober 1762 i Østergård, Bjørndrup, Tødsø sogn
E:Christen Pedersen.
B1:Peder Christensen 19 år.
B2:Morten Christensen 17 år.
B3:Maren Christensdatter 13 år.
B4:Karen Christensdatter 9 år.
B5:Niels Christensen 11 år.
B6:Kirsten Christensdatter 5 år.
B7:Mette Christensdatter 6 år.
B8:Anders Christensen 2 år.
FM:farbroderen Poul Pedersen i Hylding.
FM:Svenning Laursen i Smedegård i Tødsø sogn.
FM:morbroderen Peder Andersen i Rolstrup.
FM:morbroderen Jens Andersen i Volstrup.
(se nr.23,75, 156, 157,158,159,186,204,338).

side 30b.
25.ELSE CHRISTENSDATTER død 29.maj 1763 i Tødsø sogn.
E:Peder Jensen Battum
A1:halvbroderen Peder Poulsen i Gullerup.
A2:halvbroder Christen Poulsen i Nykøbing er død har efterladt sig enke og børn.
A3:søsteren Sidsel Christensdatter g. m. Peder Christensen i Alsted.
A4:søsteren Johanne Christensdatter.

side 31b.
26.LAURS ANDERSEN død 8.juni 1763 i Bjergby sogn.
E:Kirsten Andersdatter.
B1:Anders Laursen 19 år.
LV:Villads Christensen i Bjergby.

side 32a.
27.KIRSTEN THOMASDATTER død 16.maj 1763 i Erslev sogn.
E:afd.Jens Espersen i Nykøbing.
B1:Thomas Jensen 7 år.
FM:afdødes broder Christen Thomsen i Sønder Dråby.

side 33a.
28.JENS CHRISTENSEN død 30.oktober 1763 i Erslev sogn.
E:Sidsel Pedersdatter.
B1:Inger Jensdatter 16 år.
B2:Christen Jensen 12 år.
B3:Jep Jensen 9 år.
B4:AAse Jensdatter 6 år.
FM:Mads Christensen i Sandal afdødes broder.
FM:Christen Andersen i Erslev g.m.afdødes halvsøster
LV:Joseph Christensen i Erslev afdødes halvbroder
(se nr. 37,64,96,226,299).

side 34a.
29.ANNE NIELSDATTER død 1.december 1763 i Tødsø sogn.
E:Peder Andersen Høy.
B1:Niels Pedersen 14 år.
B2:Jens Pedersen 30 år.
B3:Espen Pedersen 26 år.
2 sidste er afdødes stedsønner.

side 34b.
30.POUL NIELSEN SKÆRBÆK død 30.marts 1763 i Tødsø by.
E:Dorthe Laursdatter.
B1:Sidsel Poulsdatter 4 år.
FM:Peder Michelsen i Tødsø.
LV:Hans Hansen i Tødsø.

Side 35a.
31.CLAUS JENSEN død 7.april 1764 i Sønder Dråby sogn.
E:Maren Nielsdatter.
B1:Jens Clausen i Solbjerg sogn.
B2:Anders Clausen i Solbjerg sogn.
B3:Mette Clausdatter i Tødsø.
B4:Sidsel Clausdatter 26 år.
LV:Christen Christensen i Sø mølle i Sejerslev sogn.
(nr.33)

side 36a.
32.JOHANNE PEDERSDATTER død 25.august 1764 i Bjergby sogn.
E:Jens Jensen.
B1:Kirsten Jensdatter 16 år.
V:Jens Nielsen g.m. afdødes søster i Sundby sogn.
(se nr.161).

side 37a.
33.MAREN NIELSDATTER død 18.august 1764 i Sønder Dråby sogn.
A1:Jens Clausen i Solbjerg.
A2:Anders Clausen i Solbjerg.
A3:Mette Clausdatter i Tødsø.
A4:Sidsel Clausdatter 26 år.
FM:Niels Olesen i Tødsø sogn.
(se nr.31).

side 38a.
34.SØREN NIELSEN død 23.oktober 1764 i Ejerslev sogn.
E:Margrethe Sørensdatter.
B1:Niels Sørensen i Ejerslev.
B2:Anne Sørensdatter g.m.Niels Pedersen.
B3:Bodil Sørensdatter 32 år
FM:broderen Niels Sørensen (B1)

side 38a.
35.SIDSEL POULSDATTER død 13.oktober 1764 i Tødsø sogn.
E:Christen Nielsen.
B1:Laurs Christensen i Jørsby sogn.
B2:Anne Christensdatter i Jørsby sogn.
B3:Else Christensdatter 30 år.
B4:Anne Christensdatter 27 år.
FM:broderen Laurs Christensen (B1).
(se nr.165).

side 38b.
36.MORTEN LAURSEN død 20.juli 1765 i Gildinghus, Tødsø sogn.
E:Johanne Mortensdatter.
B1:Laurs Mortensen 10 år.
B2:Morten Mortensen 7 år.
V:mandens brødre Peder Laursen i Solbjerg og Poul Laursen i Bjergby
LV:afdødes broder Christen Laursen i Solbjerg.
(se nr. 65)

Side 39b.
37.NIELS NIELSEN død 24.juli 1765 i Korsgaard, Erslev sogn.
E:Sidsel Pedersdatter.
B1:Anne Nielsdatter 30 uger.
Afdødes stedbørn:
B2:Inger Jensdatter 16 år.
B3:Christen Jensen 12 år.
B4:Jep Jensen 9 år.
B5:AAse Jensdatter 6 år.
V:afdødes stedfader Jørgen Battum i Fredsø.
V:Mads Christensen i Sandal.
LV:Morten Arentsen i Erslev.
(se nr.28).

side 42a.
38.PEDER LAURSEN død 30.juli 1765 i Flade sogn.
E:Maren Sørensdatter.
B1:Else Pedersdatter 17 år.
B2:Sidsel Pedersdatter 7 år.
V:Laurs Laursen i Flade.
B3:Maren Pedersdatter 15 år.
B4:Søren Pedersen 11 år.
V:enkens broder Stephan Sørensen i Flade.
LV:mandens broder Poul Laursen i Flade.

Side 43b.
39.MAREN SØRENSDATTER død 13.juni 1765 i Tødsø sogn.
E:Niels Jacobsen.
B1:Søren Nielsen 16 år.
B2:Jens Nielsen 12 år.
B3:Dorthe Nielsdatter 11 år.
B4:Jacob Nielsen 6 år.
B5:Christen Nielsen 5 år.
(se nr.275).

side 44b.
40.MAREN CHRISTENSDATTER død 23.juni 1766 i Bjørndrup, Tødsø sogn.
E:Anders Christensen.
A1:broderen Anders Christensen i Nederby på Fuur.
A2:søsterdatteren Anne Marie Jensdatter. FM: Niels Fuurbo i Alsted
A3:halvsøsteren Mette Christensdatter g.m.Hans Christensen Gader på Fuur.

side 46b
41.SØREN SVENNINGSEN død 7.januar 1767 i Alsted sogn.
E:Mette Andersdatter.
B1:Svenning Sørensen 15 år.
B2:Anders Sørensen 13 år.
B3:Anne Sørensdatter 7 år.
LV:Niels Nielsen Fuurbo i Alsted.
FM:Niels Laursen Vestergaard i Alsted.
(se nr. 62,70,179).

side 48a
42.SØREN PEDERSEN død 3.juni 1767 i Erslev sogn.
E:Maren Madsdatter.
B1:Kirsten Sørensdatter 18 år.
B2:Maren Sørensdatter 17 år.
B3:Anne Sørensdatter 14 år.
B4:Sidsel Sørensdatter 12 år.
B5:Johanne Sørensdatter 8 år.
FM:Anders Pedersen Balle,enkens broder Thøger Madsen af Skareværg
LV:Søren Pedersen Balle i Tødsø, g.m.enkens søster

side 49a.
43.ANDERS NIELSEN død 1.juni 1766 i Ejerslev sogn.
B1:Niels Andersen 21 år.
B2:Kirsten Andersdatter.
B3:Jens Anersen 16 år.
FM:farbroderen Niels Nielsen i Blåbjerg i Rakkeby sogn.
Afdødes søster Karen Nielsdatter i Redsted.
(se Glomstrup nr.45, Højris nr.193).

side 50a.
44.NIELS JENSEN BOEL og hustru ANE ............død 16.juni og Mikkelsdag 1767 i Alsted sogn.
Ingen arvinger omtalt.
Kan ikke findes i kirkebogen

side 50b.
45.MAREN NIELSDATTER død 15.juni 1767 i Bjergby sogn.
E:[Jep Christensen].
B1:Christen Jepsen 30 år.
B2:Peder Jepsen 22 år.
B3:Johanne Jepsdatter 23 år.
V:farbroderen Anders Christensen i Lødderup.

side 51a
46.CHRISTEN MICHELSEN død 29.juli 1767 i Hylding, Tødsø sogn.
E:Johanne Pedersdatter.
B1:Maren Christensdatter 7 år.
B2:Peder Christensen 5 år.
B3:Anne Christensdatter 2 år.
B4:Sidsel Christensdatter 1 år.
FM:farbroderen Jens Michelsen i Elsø.
FM:morbroderen Mads Pedersen i Tødsø.
LV:Enkens stedfader Poul Pedersen i Hylding.
(se nr.65,135,198,199,200,227,265).

side 52a
47.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 23.juli 1767 i Tødsø sogn.
E:Anders Michelsen.
B1:Maren Andersdatter 11 år.
B2:Christen Andersen 9 år.
B3:Zidsel Andersdatter 7 år.
B4:Michel Andersen 3 år.
B5:Peder Andersen 18 uger.
V:Jens Marqvorsen i Tødsø.
(se nr.120,193,209,272).

side 54b.
48.PEDER LAURSEN død 30.oktober 1767 i Tødsø sogn.
g.1:NN.
E:Else Jensdatter
B1:Anders Pedersen 26 år (II).
B2:Maren Pedersdatter 22 år (II).
B3:Maren Pedersdatter 40 år (I).
B4:Mette Pedersdatter 33 år (I). g.m.Niels Nielsen i Sønder Dråby
B5:Else Pedersdatter 30 år (I).
B6:Sidsel Pedersdatter (afdødes stedbarn) g.m.Poul Christensen i Sejerslev sogn.
FM:Anders Pedersen (B1)
LV:Søren Balle i Tødsø.
(se nr. 51).

side 55b.
49.PEDER VESTERGAARD død 9.marts 1768 i Vestergård i Tødsø sogn.
E:Anne Christensdatter.
B1:Jens Pedersen 23 år.
B2:Niels Pedersen 19 år.
B3:Anders Pedersen 18 år.
B4:Peder Pedersen 16 år.
B5:Christen Pedersen 10 år.
B6:Johanne Pedersdatter 25 år.
B7:Anne Pedersdatter 13 år.
FM:Thomas Nielsen i Tødsø.
LV:Anders Michelsen i Tødsø.

side 56b.
50.PEDER [LAURSEN] HØY død 20.marts 1768 i .[Tødsø sogn].
E:Maren Christensdatter.
B1:Christen Pedersen 12 år.
B2:Morten Pedersen 3 år.
B3:Maren Pedersdatter 9 år.
LV:Jens Marqvorsen af Tødsø sogn.
FM:Peder Battum af Tødsø sogn.
(se nr.246).

side 58b.
51.ELSE JENSDATTER død 1768 i Tødsø sogn (skifte 28.april).
E:afdøde Peder Laursen Høj.
B1:Anders Pedersen 26 år.
B2:Maren Pedersdatter 22 år.
B3:Mette Pedersdatter (steddatter) g.m.Niels Nielsen i Sønder Dråby.
B4:Else Pedersdatter 30 år (steddatter).
B5:Maren Pedersdatter 40 år (steddatter)
(se nr 48,233,337).

side 59b.
52.MAREN PURUP død 16.juni 1768 i et hus i Tødsø sogn.
E:Christen Purup.
A1:Niels Madsens kone Johanne Pedersdatter i Flade er nærsøskende barn til afdøde på mødrenes side.

side 62a.
53.ANDERS CHRISTENSEN død 7.januar 1768 i Tødsø.
E:Kirsten Eskildsdatter.
A1:mosteren Margrethe Lauritsdatter med værge Anders Jensen Have i Tødsø.
LV:Jens Christensen Ladefoged i Vodstrup.

side 63b, 65b.
54.CHRISTEN NIELSEN død 15.januar 1769 i Tødsø sogn.
E:Anne Laursdatter.
B1:Lars Christensen i Jørsby.
B2:Else Christensdatter 33 år i Tødsø.
B3:Anne Christensdatter 31 år i Tøving.
FM:Laurs Christensen (B1).
LV:Thomas Nielsen i Tøving.

side 69a.
55.JEPPE ANDERSEN død 5.marts 1769 i Erslev sogn.
E:Karen Johansdatter.
B1:Anders Jepsen 12 år.
B2:Morten Jepsen 3 år.
V:afdødes brodersøn Mads Mortensen i Solbjerg.
V:Ole Sørensen i Erslev.
LV:Niels Andersen Smed i Erslev.
(´se nr.106, 339).

side 71a.
56.KIRSTEN ANDERSDATTER død 28.maj 1769 i Tødsø sogn.
E:Peder Michelsen.
B1:Michel Pedersen 10 år.
B2:Jens Pedersen 8 år.
B3:Anne Pedersdatter 5 år.
FM:Faderen Peder Michelsen.
FM:Christen Østergaard i Bjørndrup. FM:Svenning Laursen i Tødsø.
(se nr.130,166, 206).

side 74b.
57.JOHANNE FRANDSDATTER død 8.december 1770 i Bjergby sogn.
E:Søren Pedersen.
B1:Peder Sørensen i Bjergby.
B2:Christen Sørenen 21 år.
B3:Morten Sørensen 19 år.
B4:Søren Sørensen 13 år.
B5:Johanne Sørensdatter 29 år.
B6:Bodil Sørensdatter 23 år.
(se nr.302).

side 76a
58.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 17.november 1770 i Ejerslev sogn
E:Mads Svenningsen.
B1:Johanne Madsdatter 28 år.
B2:Else Madsdatter 24 år.
FM:Søren Laursen Hougård i Ejerslev.
FM:Niels Pedersen i Ejerslev.
(se nr.99).

side 77a.
59.MAREN SØRENSDATTER død 4.januar 1771 i Erslev sogn.
E:Morten Arentsen.
B1:Kirsten Jensdatter 24 år.
V:Niels Nielsen i Erslev.

side 78b.
60.BODIL NIELSDATTER død 18.maj 1771 i Bjergby sogn.
E:Søren Gullerup.
B1:Peder Sørensen 20 år.
B2:Jens Sørensen 18 år.
B3:Svenning Sørensen 15 år.
B4:Niels Sørensen 10 år.
B5:Anne Sørensdatter 7 år.
B6:Sidsel Sørensdatter 5 år.
V:Jep Svenningsen i Gulllerup og Christen Michelsen i Bjergby, begge er pårørende til afdøde.

side 79b.
61.NIELS PEDERSEN død 18.maj 1771 i Sundby sogn.
E:Karen Jensdatter.
LV:enkens søsters mand Jens Pedersen i Sundby.
A1:broderen Jens Pedersen i Sundby.
A2:broderen Anders Pedersen i Sundby
A3:søsteren Else Pedersen i Sundby.
A4:søsteren Mette Pedersdatter g.m.Peder Mortensen i Solbjerg.

side 81a.
62.METTE ANDERSDATTER død 20.juni 1771 i Tødsø sogn.
E:afd.Søren Svenningsen.
B1:Anders Sørensen 18 år.
B2:Svenning Sørensen 19 år.
B3:Anne Sørensdatter 12 år.
FM:Svenning Laursen smed i Tødsø, ikke af den afdødes slægt.
(se nr.41,70,179).

side 84b.
63.MAREN THOMASDATTER død 3.januar 1772 i Ejerslev sogn.
E:Niels Pedersen.
B1:Maren Nielsdatter 23 år.
B2:Jens Nielsen 22 år.
B3:Thomas Nielsen 19 år.
FM:Poul Christensen af Ejerslev af konens nærmeste slægt.
(se nr.135).

side 85b.
64.SIDSEL PEDERSDATTER død 19.maj 1772 i Korsgård i Erslev sogn.
g.1:[Jens Christensen].
E:Niels Nielsen.
B1:Christen Jensen 27 år.
B2:Jep Jensen 17 år.
B3:Inger Jensdatter 24 år.
B4:AAse Jensdatter 14 år.
B5:Anne Nielsdatter 7 år.
FM:farbror Mads Christensen i Sandal
FM:deres mosters mand Joseph Christensen i Erslev.
FM:for Anne hendes fars moster mand Jørgen Skarum i Fredsø.
(se nr.28).

side 88b.
65.JOHANNE MORTENSDATTER død 2.juli 1772 i Tødsø sogn.
E:afd.Morten Laursen.
B1:Lars Mortensen 18 år.
FM:farbroderen Poul Laursen i Lødderup sogn.
B2:Morten Mortensen 13 år.
FM:Peder Larsen i Solbjerg.

side 90a.
66.BODIL SØRENSDATTER død 24.juli 1772 i Vodstrup, Tødsø sogn.
A:moderen Else Møller i Wodstrup.
LV:Søren Legind i Vodstrup.
(se nr.185).

side 91a.
67.THOMAS (JENSEN) JEGIND død 2.oktober 1772 i Bjergby sogn.
g.1:[Sidsel Jensdatter].
E:Anne Andersdatter.
B1:Jens Thomsen 13 år (II).
B2:Sidsel Thomasdatter 12 år (II).
B3:Johanne Thomasdatter 6 år (II).
B4:Helvig Thomasdatter 24 år (I).
LV:enkens broder Michel Andersen i Skærbæk i Sejerslev sogn.
V:enkens broder Peder Andersen i Syndergård i Sejerslev sogn.
V:enkens søsters mand Christen Michelsen i Bjergby.
FM:Bertel Pedersen af Bjergby.
(se nr.12).

side 93b
68.PEDER CHRISTENSEN død 1769 i Hylding, Tødsø sogn (skifte 29 marts).(7 år).
far:afd.Christen Michelsen Hylding.
mor:Johanne Pedersdatter.
A1:søsteren Maren Christensdatter 9 år.
A2:søsteren Anne Christensdatter 4 år.
A3:søsteren Sidsel Christensdatter 3 år.
V:farbroderen Jens Michelsen i Elsø.
V:morbroderen Mads Pedersen.
LV:enkens stedfader Poul Pedersen i Hylding.
(se nr. 46,98).

side 94a.
69.KIRSTEN MORTENSDATTER død 6 december 1772 i Rolstrup, Nykøbing kbst.
E:Peder Andersen.
B1:Maren Pedersdatter 22 år.
B2:Anne Pedersdatter 21 år.
B3:Mette Pedersdatter 15 år.
FM:farbroderen Jens Andersen i Østergård i Rolstrup.
FM:Niels Madsen i Andrup g.m.afdødes søskendebarn
FM:hendes moster mand Christen Østergaard i Bjørndrup
(se nr.159,204,205).

side 95a.
70.ANDERS SØRENSEN druknet i Hundsø 3.december 1772 i Vester Hunderup, Ejerslev sogn.
A1:broderen Svenning Sørensen 20 år.
A2:søsteren Anne Sørensdatter 13 år.
Afdøde opholdt sig hos Ole Nielsen i V.Hunderup.
FM:Svenning Laursen i Tødsø.
(se nr.41,62).

side 96a.
71.CHRISTEN NIELSEN RESEN død 14 marts 1773 i Sundby sogn.
E:Anne Laursdatter.
B1:Niels Christensen 25 år.
B2:Laurs Christensen 6 år.
B3:Margrethe Christensdatter 22 år.
LV:Peder Laursen af Solbjerg.
FM:Niels Christensen (B1) og Christen Lauritsen Bækhøj.
(se nr.244).

side 96b.
72.KAREN SKAMMELSDATTER død 23.marts 1773 i Tødsø sogn.
g.1:Niels Andersen.
E:Peder Batum.
B1:Karen Pedersdatter 9 år (II).
B2:Anne Pedersdatter 7 år (II).
B3:Maren Nielsdatter 14 år (I).
V:Christen Balle i Øster Jølby.
(se nr.22).

side 97b.
73.SVENNING LAURSEN død 30.april 1773 i Smedegård i Tødsø sogn
E:Maren Pedersdatter.
Enken har tidligere været g.m.Christen [Pedersen] Smedegård der er far til:
B1:Peder Christensen 21 år.
Tilsted enkens stedfader Poul Pedersen i Hylding.
B2:Anne Svenningsdatter 15 år.
B3:Maren Svenningsdatter 12 år.
FM:Farbroderen Niels Laursen i Ejerslev.
LV:enkens broder Mads Pedersen i Bjergby.
(se nr 3)
side 98a.
74.ANNA ANDERSDATTER død 18.maj 1773 i Bjergby sogn.
E:Christen Michelsen.
B1:Anne Christensdatter 15 år.
B2:Michel Christensen 12 år.
B3:Anders Christensen 6 år.
FM:morbroderen Thøger Andersen i Nr.Dråby,Sejerslev sogn.

99b.
75.MAREN CHRISTENSDATTER død 3.november 1773 i Bjørndrup, Tødsø sogn.
E:Peder Nielsen.
B1:Else Pedersdatter 4 år.
V:morbroderen Peder Christensen i Bjørndrup.
B2:Peder Pedersen 3 år.
V:mosterens mand Peder Andersen i Rolstrup.
B3:Maren Pedersdatter 2 år.
V:afdødes mosters mand Jens Andersen i Rolsted.
(se nr.24,156).

side 102a.
76.PEDER NIELSEN BJARUP død 1773 på Feggeklit i Ejerslev sogn (skifte 22.august)
A1:moderen Maren Christensdatter.
A2:broderen Christen Nielsen Bjarup i Fredsø.
A3:søsteren Maren Nielsdatter.
A4:søsteren Kirsten Nielsdatter.
A5:søsteren Zidsel Nielsdatter i Ø.Assels sogn.
A6:søsteren Maren Nielsdatter.

side 103a.
77.WOLDBORG JENSDATTER død 9.oktober 1773 i Bjergby sogn.
E:Søren Pedersen Gullerup.
A1:halvsøsteren Anne Jensdatter g.m.Niels Christensen i V.Jølby.
A2:halvsøsteren Anne Jensdatter.
A3:halvbroderen Thomas Jensen.
FM:Villads Christensen i Bjergby.

side 105a.
78.JENS JENSEN SØNDERGAARD død 11.juni 1775 i Vodstrup i Tødsø sogn.
E:Kirsten Hansdatter.
B1:Else Jensdatter 18 år.
B2:Hans Jensen 16 år.
B3:Jens Jensen 12 år.
B4:Christen Jensen 3 år.
LV:mosterens mand Søren Christensen i Solbjerg.
V:Peder Nielsen i Bjørndrup.
(se nr.92,200,164).

side 107a.
79.DORTHE PEDERSDATTER død 4.februar 1776 i Støvring, Skjoldborg sogn.
E:Jens Andersen Kortbæk.
B1:Kirsten Jensdatter 24 år.
B2:Christen Jensen 2 år.
B3:Peder Jensen 20 år.
B4:Maren Jensdatter 15 år.
B5:Poul Jensen 18 år.
B6:Laurs Jensen 13 år.
B7:Dorthe Marie Jensdatter 16 år.
B8:Anders Jensen 8 år.
F9:Jens Jensen 6 år.
FM:Jens Pedersen i Skjoldborg.
FM:morbroderen Jens Pedersen i Silstrup
FM:Laurs Frost i Thisted, der er søskendebarn til afdøde.
FM:Jens Kortbæk.
FM:Jens Jensen i Skjoldborg, hvis hustru er søskendebarn til afdøde.
FM:Anders Nielsen i Skjoldborg, der er g.m.afdødes søster.
FM:afdødes søskendebarn Jens Østergaard i Skjoldborg.
(se nr. 184,215,291,Højris nr. 578).

side 110a.
80.ANNE ANDERSDATTER død 20.maj 1776 i Sundby sogn.
E:Michel Thomsen.
A1:brodersønnen Morten Pedersen i Fredsø i Lødderup sogn.
A2:brodersønnen Anders Laursen.
A3:søstersønnen Christen Svendsen i Dragstrup.
A4:søstersønen Anders Svendsen i Øster Jølby.
(se nr.81, 86,190).

side 111a.
81.MICHELTHOMSEN død 15.juli 1776 i Sundby sogn.
E:afd.Anne Andersdatter.
A1:broderen Jens Thomsen i Tødsø.
(se nr. 80).

side 114a.
82.CHRISTEN NIELSEN død 6.august 1777 i Bjørndrup, Tødsø sogn.
E:Zidsel Jensdatter.
LV:Jens Marqvorsen i Tødsø.
B1:Anne Christensdatter 14 år.
FM:enkens broder Laurs Jensen.
(se nr.229).

side 116a.
83.HANS PEDERSEN død 1777 i Tødsø sogn (skifte 29.november)
E:Maren Thomasdatter.
B1:Peder Hansen 12 år.
B2:Thomas Hansen 9 år.
B3:Jens Hansen 7 år.
FM:farbroderen Søren Pedersen i Ejerslev sogn.
LV:Anders Have i Tødsø.
(se nr. 263)

side 117b
84.ANDERS CHRISTENSEN PURUP død 11.marts 1777 i Vodstrup i Tødsø sogn.
E:Bennet Jensdatter.
LV:Anders Michelsen i Tødsø.
A1:farbroderen Niels Pedersen Vestergaard på Frøslevgård.
A2:Maren Sørensdatter i Flade, havde afdøde som søskendebarn.
A3:Stephan Sørensen i Flade.
A4:Laurs Sørensen i Flade.
A2,A3 og A4 havde afdøde som søskendebarn.
A5:Jens Søndergårds hustru i Ø.Jølby, Maren Hansdatter, der havde afdøde som søskendebarn på mødrenes side.
A6:Jens Stephansen i Solbjerg, hvis moder Kirsten Andersdatter Lund havde afdøde som søskendebarn på fædrene side.
A7:Karen Hansdatter g.m.Christen Laursen i Vester Hvidbjerg sogn, der havde afdøde som søskendebarn på mødrene side.

side 120a.
85.GRETHE IVERSDATTER død 1778 i Bjergby sogn (skifte 25.juni).
E:Niels Heimertsen.
B1:Ole Nielsen 28 år boende i Jørsby sogn.
B2:Heimert Nielsen i Alsted sogn.
B3:Christen Nielsen 24 år.
(se nr.162,)

side 121a.
86.ANDERS LAURSEN død 1778 på Dueholm i Nykøbing kbst.(skifte 12.april,tjenestekarl).
A1:søskendebarnet Morten Pedersen i Fredsø.
A2:brodersønnen Peder Svendsen i Torup.
A3:brodersønnen Christen Svendsen i Dragstrupgård.
A4:brodersønnen Anders Svendsen i Øster Jølby.
A5:brodersønnen Anders Pedersen 24 år.
A6:broderdatteren Anne Pedersdatter 35 år i Fredsø
A7:broderdatteren Johanne Pedersdatter 28 år i Fredsø
A8:brordatteren Zidsel Pedersdatter 30 år opholder sig i København.
A1, A5,A6, A7, A8 er søskende.
(se nr.80).

side 123b.
87.THOMAS JENSEN død 1778 hos Morten Jensen i Erslev sogn. (skifte 30.juni).
A1:søsteren Anne Jensdatter g.m.Niels Christensen i V.Jølby.
A2:søsteren Anne Jensdatter ugift.

side124b.
88.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 1779 i Vodstrup i Tødsø sogn, (skifte 22.februar)
E:Jens Christensen Tonsgaard.
B1:Christen Jensen 19 år.
FM:Josep Christensen i Erslev.
B2:Karen Jensdatter 21 år.
B3:Jens Jensen 14 år.
B4:Kirsten Jensdatter 10 år.
FM:faderen Jens Tonsgaard
FM:afdødes søsters mand Anders Michelsen i Tødsø.

side 126a.
89.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 10.juli 1779 i Vodstrup, Tødsø sogn.
E:Christen Poulsen.
B1:Christen Christensen 28 år.
B2:Laurs Christensen 20 år.
B3:Poul Christensen 12 år.
V:Søren Christensen i Elsø, der er søskendebarn til afdødes mor.
(se nr. 194,195,196).

side 127a.
90.NIELS MORTENSEN død 26.marts 1780 i Erslev sogn.
E:Kirsten Jensdatter.
B1:Jens Nielsen 4 år
B2:Maren Nielsdatter ½ år
LV:enkens stedfader Morten Arentsen.
FM:afdødes far Morten Christensen i Tødsø.
(se nr.109, 1153, 276).

side 129a.
91.VILLADS CHRISTENSEN død 25.april 1780 i Bjergby sogn.
E:Sidsel Christensdatter.
A1:halvbroderen Søren Christensen i Bjergby.
A2:enkens broder Anders Christensen, der tjener på Glomstrup.
A3:enkens søstersøn Mads Kiellergaard i Sundby.
LV:Degnen fra Flade og Sønder Dråby Søren Jensen.
(se nr.108, 202).

side 133b.
92.LAURS PEDERSEN død 7.januar 1781 i Vodstrup i Tødsø sogn.
E:Kirsten Hansdatter.
B1:Hans Jensen 22 år (af enkens 1.ægteskab).
B2:Else Jensdatter (af enkens 1.ægteskab) g.m.Laurs Christensenn i Vodstrup.
B3:Jens Jensen 18 år.
B4:Christen Jensen 9 år.
A1:afdødes broder Michel Pedersen i Bjergby.
A2:afdødes søster Karen Pedersdatter i Bjergby, med formynderen Peder Sørensen i Bjergby.
LV:enkens datters mands far Christen Vester i Vodstrup.
(se nr. 78).

side 135a.
93.CHRISTEN PEDERSEN død 1781 i Sandal i Erslev sogn, (skifte 29.marts)(ugift)
A1:broderen Anders Pedersen i Sandal.
A2:søsteren Else Pedersdatter i Bjørndrup, Tødsø sogn.

side 135b.
94.MAREN SØRENSDATTER død 31.marts 1781 i Erslev sogn.
E:Niels Nielsen.
A1:søsterdatteren Karen Pedersdatter g.m.Michel Andersen i Tøving.
A2:søsterdatteren Anne Pedersdatter i Hundahl i Thy.
A3:søsterdatteren Johanne Pedersdatter i Malle i Sennels sogn.

side 136b.
95.CHRISTEN ARENTSEN død 1781 i Alsted sogn (skifte 19.maj).
E:Karen Larsdatter.
B1:Birgitte Christensdatter g.m.Peder Furbo i Tæbring sogn.
B2:Lars Christensen i Alsted.
B3:Arent Christensen 12 år.
B4:Maren Christensdatter 9 år
FM:Peder Furbo.
LV:afdødes broder Morten Arentsen i Erslev.

side 137b.
96.ANNE NIELSDATTER død 23.april 1781 i Erslev sogn.
A1:halvbroderen Christen Jensen i Korsgård i Erslev sogn.
A2:halvbroderen Jeppe Jensen 25 år.
A3:halvsøsteren Inger Jensdatter 32 år.
A4:halvsøsteren AAse Jensdatter 22 år.
FM:morbroderen Mads Christensen i Sandal.
(se nr.28).

side 138b.
97.CHRISTEN KNUDSEN død 26.juli 1781 i Vester Jølby,Dragstrup sogn.
E:Helvig Thomasdatter.
B1:Maren Christensdatter 14 år.
B2:Knud Christensen 12 år.
FM:Thomas Sørensen af Mellem Jølby, g.m.afdødes søster [Sidsel Knudsdatter].
B3:Sidsel Christensdatter 10 år er hos Anders Madsen i Rakkeby, g.m.enkens søskendebarn.
FM:Anders Madsen.
LV:Niels Kibsgaard i Vester Jølby.
(se nr.98, 279, 280, 181).

side 140a.
98.JOHANNE NIELSDATTER død 1781 i V.Jølby,Dragstrup sogn,(skifte 12.november)
A1:moderen Helvig Thomasdatter i V.Jølby g.1.Christen Knudsen, trolovet.med Poul Jepsen
A2:halvsøsteren Maren Christensdatter 14 år.
A3:halvbroderen Knud Christensen 12 år.
A4:halvsøsteren Sidsel Christensdatter.
Til stede Thomas Sørensen i Mellem Jølby, som var gift med deres afdødes fars søster.
(se nr.97, 191)

side 141a.
99. MADS SVENNINGSEN død 1781 i Ejerslev sogn,(skifte 30.november)
E:Maren [Anne] Nielsdatter
LV:enkens broder Peder Nielsen Kalhave i Sejerslev
B1:Else Madsdatter g.m.Jens Nielsen i Tødsø
(se nr. 58)

side 141b.
100.NIELS OLUFSEN død 1782 i Tødsø sogn (skifte 7.februar)
E:Mette Laursdatter.
B1:Johanne Nielsdatter 32 år.
B2:Claus Nielsen 31 år i Mellem Jølby.
B3:Maren Nielsdatter 30 år.
B4:Christen Nielsen 28 år.
B5:Karen Nielsdatter 26 år.
B6:Mette Nielsdatter 25 år.
B7:Anne Nielsdatter 24 år.
B8:Anne Nielsdatter 23 år.
V:Claus Nielsen (B2).
LV:Christen Mortensen af Tødsø.
(se nr.146).

side 141b.
101.DORTHE LARSDATTER
død 28.februar 1782 i Sundby sogn.
E:Anders Pedersen.
B1:Peder Andersen 22 år.
B2:Lars Andersen 20 år.
B3:Jens Andersen 17 år.
B4:Christen Andersen 13 år.
B5:Kirsten Andersen 14 år.

side 142b.
102.KIRSTEN POULSDATTER død 1782 i Tødsø sogn (skifte 27.maj).
E:Jacob Jacobsen Have.
B1:Jacob Jacobsen 22 år.
B2:Jens Jacobsen 8 år.
(se nr.132).

side 143a.
103.ANNE JENSDATTER død 1782 i Erslev sogn (skifte 30.maj).
E:Morten Sørensen.
B1:Anne Mortensdatter 21 år.
B2:Søren Mortensen 16 år.
B3:Jens Mortensen 13 år.
B4:Michel Mortensen 10 år.
B5:Joseph Mortensen 7 år.
B6:Anders Mortensen 5 år.
V:morbrødrene Michel Jensen og Anders Jensen Nørgaard i Erslev.
(se nr.251).

side 144b.
104.KIRSTEN MIKKELSDATTER død 1782 i Tødsø sogn (skifte 21.oktober).
E:Niels Madsen.
B1:Kirsten Nielsdatter.
V:morfaderen Michel Pedersen i Gildinghus i Tødsø sogn.
(se nr.185)

side 145a.
105.KAREN MADSDATTER død 1781 i Tødsø sogn (skifte 29.jan.1782).
E:Jens Thomsen.
B1:Mads Jensen.
B2:Thomas Jensen.

side 146a.
106.KAREN JOHANSDATTER død 1782 i Erslev sogn (skifte 19.marts)
g.1:Jep.
E:Jens Laursen.
B1:Anders Jepsen i Erslev.
B2:Morten Jepsen 15 år.
(se nr.55).

side 148a.
107.ANNE LAURITSDATTER død 1782 i Markmølle i Lødderup sogn. (skifte 10.maj)
E:Peder Svenningsen.
A1:broderen Johan Christian Laursen i Fiellerup ved Randers.
A2:broderen Søren Laursen med ukendt opholdsted.
(se nr.164).

side 151b.
108.ANDERS MADSEN død 1781 i Søndergård i Rakkeby sogn (skifte 10.september).
E:Karen Andersdatter.
LV:Christen Sørensen i Hvidbjerg.
se nr. 97

side 157b.
109.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 1781 i Bjergby sogn. (skifte 15.december).
E:afd.Villads Christensen
A1:søsteren Maren Christensdatters børn:
A1a:Mads [Christensen] Kiellergaard i Sundby.
A1b:Søren [Christensen] Kiellergaard i Skallerup.
A1c:Christen [Christensen] Killergaard i Torup er død:
A1c1: Maren Christendatter Kiellergaard g.m.Søren Thomsen i Kiellergaard
A1c2:Karen Christensdatter 18 år.
A1c3:Johanne Christensdatter 12 år.
A1c4:Jens Christensen 10 år.
A1c5:Christen Christensen 8 år.
A1c6:Anders Christensen 4 år.
A2:halvbroderen Christen Sørensen i Sundby er død
A2a:Anders Christensen.
A2b:Maren Christensdatter er død g.m.Anders Christensen i Sundby.
A2b1:Christen Andersen.
A2b2:Anne Andersdatter g.m.Jens Eriksen Winther i Sundby.
A3:halvsøsteren Anne Sørensdatter er død g.m.Jacob Jepsen i Vester Jølby.
A3a:Jeppe Jacobsen i Øster Jølby.
A3b:Mette Jacobsdatter er død g.m.Christen Nielsen i Vester Jølby
A3b1:Niels Christensen i Buchauge i Flade sogn.
A3b2:Christen Christensen i Redsted
A3b3:Maren Christensdatter 26 år.
A3b4:Anne Christensdatter 36 år.
A3c:Anne Jacobsdatter g.m.Anders Helligsen i Tødsø.
A3d:Gertrud Jacobsdatter er død gift og boede på Sejerøe.
A3d1:Jacob Sørensen.
A3d2:Søren Sørensen.
A3d3:Mads Sørensen.
afdødes moders halvsøskendebørn:
A4:halvbroderen Christen Sørensen Beckhøj i Sundby
A5:Peder Sørensen Bechhøj i Sundby er død:
A5a:Kirsten Pedersdatter 16 år.
A5b:Laurs Pedersen 12 år.
A5c:Søren Pedersen 7 år.
A6:Ole Sørensen i Dragstrupgård
A7:en søster g.m.Christen Øer i Tøving.
A8: Christen Sørensen Roersen i Sundby er død
A8a:Niels Christensen i Bjergby.
A8b:Margrethe Christensdatter.
A8c:Laurs Christensen 16 år.
(se nr. 91, 141, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 183, 215).

side 163b.
110.MAREN NIELSDATTER død 1783 i Tødsø sogn (skifte 6.maj).
E:Morten Christensen.
B1:Christen Mortensen 23 år.
B2:Niels Mortensen i Erslev er død
B2a:Jens Nielsen 4 år.
B2b:Maren Nielsdatter 3 år.
FM:Anders Have i Tødsø.
(se nr.90, 154, 276).

side 165b
111.JENS PEDERSEN HØY,død 19.december 1783 i Ejerslev sogn.(jorløst hus).
E:Maren Poulsdatter.
B1:Johanne Jensdatter 18 år.
B2:Poul Jensen 8 år.
FM:Jens Nielsen i Ejerslev.
LV:Thomas Nielsen af Ejerslev.

side 167a.
112.POUL JEPSEN død 27.december 1783 i Dissinggård i Vester Jølby, Dragstrup sogn
E:Helvig Thomasdatter.
A1:broderen Christen Jepsen i Tøving.
A2:søsteren Maren Jepsdatter.
A3:søsteren Else Jepsdatter er død
g.1:Mads [Christensen] Kurøgel i Legind.
g.2:Søren Madsen i Legind.
A3a:Christen Madsen 13 år.
A3b:Dorthe Madsdatter 10 år.
A3c: Mads Sørensen 7 år.
A3d: Mads Sørensen 5 år.
A3e:Niels Sørensen 2 år.
FM:Søren Madsen i Legind.
LV:Niels Kibsgaard i Vester Jølby.
(se nr.113, 119, 174, 175, 213).

side 169b.
113.MAREN CHRISTENSDATTER død 1784 i Bjørndrup,Tødsø sogn (skifte 10.marts)
A1:broderen Jørgen [Christensen] Kurøgel, som er tåbelig.
A2:broderen Mads Christensen i Legind er død
A2a:Christen Madsen 13 år.
A2b:Dorthea Madsdatter 10 år.
V:Peder Christensen i Bjørndrup
(se nr.112,117).

side 170b.
114.MAREN CHRISTENSDATTER død 1784 i Alsted sogn (skifte 1.maj).
E:Christen Poulsen.
B1:Christen Christensen 23 år.
B2:Karen Christensdatter 26 år.
B3:Dorthea Christensdatter 15 år.
B4:Kirsten Christensdatter 9 år.

side 173a.
115.CHRISTOPHER MØRCH død 1784 i Alsted sogn (skifte 15.juni)
A1:Stedsønnen Poul Sørensen i Alsted 16 år
A2:Steddatteren Sidsel Poulsdatter tjener i Nykøbing.
FM:Niels Lauritsen Vestergaaard i Alsted.

side 174a.
116.MICHEL PEDERSEN død 1784 i Bjergby sogn (skifte 22.juni)
E:Maren Sørensdatter.
A1:søsteren Karen Pedersdatter.
FM:Søren Gullerup i Bjergby.
LV:Peder Krøl i Sønder Dråby.
Enken broder Christen Sørensen Degn i Sønder Dråby.

side 176a.
117.ELSE KOUSTRUP
død 1785 i Vester Jølby, Dragstrup sogn (skifte 15.februar).
E:Søren Madsen.
B1:Boel Sørensdatter 16 år.
B2:Niels Sørensen 12 år.
B3:Mads Sørensen 4 år.

side 177a.
118.MADS THOMSEN død 1785 i Ejerslev sogn (skifte 23.maj)
E:Ane Michelsdatter.
B1:Thomas Madsen 24 år.
B2:Niels Madsen 21 år.
B3:Peder Madsen 19 år.
B4:Michel Madsen 15 år.
FM:Niels Grud i Ejerslev.
LV:Jens Nielsen i Ejerslev.

side 178b.
119. JØRGEN [CHRISTENSEN] KURØGEL død 1785 i Bjørndrup, Tødsø sogn, (skifte 14.juli).
Arvinger den afdøde broders børn:
A1:Christen Madsen 14 år.
A2:Dorthe Madsdatter 11 år.
Tilsted Peder Christensen af Bjørndrup.
(se nr.112, 113).

side 179a.
120.MAREN PEDERSDATTER død 1785 i Erslev sogn (skifte 8.august).
E:Jens Pedersen.
A1:moderen Maren Michelsdatter i Sæbye Bakgård i Salling.
A2:broderen Niels Pedersen i Sæbye Bakgaard.
A3:søsteren Anne Kirstine Pedersdatter.
A4:søsteren Johanne Pedersdatter g.m.Christen Christensen i Erslev.

side 181b.
121.ANDERS MIKKELSEN død 16.juli 1785 i Tødsø sogn.
g.1:[Johanne Christensdatter].
E:Karen Christensdatter.
B1:Christen Andersen i Tødsø (I).
B2:Michel Andersen 20 år (I).
B3:Maren Andersdatter 27 år (I).
B4:Sidsel Andersdatter 22 år (I).
B5:Christen Andersen 16 år (II).
B6:Jens Andersen 10 år (II).
V:Jens Marqvorsen i Tødsø.
FM:Jens Sørensen i Tødsø.
LV:enkens søstersøn Christen Christensen i Erslev.
(se nr.47, 220, 272).

side 183a.
122.ANNE NIELSDATTER død 1785 i Sundby sogn (skifte 5.oktober)
E:Jens Pedersen.
B1:Niels Jensen 5 år.
FM:afdødes broder Christen Nielsen i Sundby.

side 184b
123.CHRISTEN PEDERSEN død 1785 i Sundby sogn. (skifte 5.oktober).
A1:moderen Margrethe Knudsdatter i Tødsø
A2:broderen Poul Pedersen 28 år.
A3:broderen Knud Pedersen 19 år.
A4:søsteren Maren Pederdatter g.m.Johannes [Nielsen) i Nees.
A5:søsteren Birgitte Pedersdatter g.m.Jens Nielsen i Rested.
A6:søsteren Helvig Pedersdatter 22 år.
A7:søsteren Johanne Pedersdatter 18 år.
FM:Poul Pedersen (A2)
(se nr.144,Glomstrup nr. 54).

side 185b.
124 ANNE SØRENSDATTER død 1785 i Tødsø sogn (skifte 26.oktober).
E:Christen Sandal.
B1:Mads Christensen 3 år.
FM.morfaderen Morten Sørensen i Erslev.
(se nr.125,126).

side 188a.
125 CHRISTEN [MADSEN] SANDAL død 1785 i Tødsø sogn (skifte 10.januar 1786).
E:afd.Anne Sørensdatter.
B1:Mads Christensen 2 år.
FM:morfaderen Morten Sørensen i Erslev.
(se nr.124, 126).

side 190b.
126.MADS CHRISTENSEN død 3.februar 1786 i Sandal i Erslev sogn.
E:Anne Jepsdatter.
B1:Jeppe Madsen.
B2:Christen Madsen er død
B2a:Mads Christensen 3 år.
FM:morfaderen Morten Sørensen i Erslev.
B3:Michel Madsen 23 år.
B4:Else Madsdatter.
B4:Johanne Madsdatter g.m.Michel Boe i Erslev.
B5:Anne Madsdatter g.m.Anders Nielsen i Erslev.
B6:Kirsten Madsdatter g.m.Peder Michelsen i Erslev.
V:Morbroderen Jeppe Madsen.
LV:Michel Pedersen.
(se nr.123, 124,131, 181, 232).

side 191b.
127 PEDER JENSEN død 25.marts 1786 i Erslev sogn.
B1:Lars Pedersen 24 år
B2:Jens Pedersen 30 år i Erslev
B3:Birgitte Pedersen 18 år
FM:Michel Pedersen
(se nr.206).

side 193a.
128.HANS HANSEN død 23.april 1786 i Fårup i Lødderup sogn.
E:Anne Sørensdatter.
LV:Christen Christensen Post i Fårup.

side 196a.
129.POUL NIELSEN TØMMERMAND død 17.april 1786 i Elsø sogn.
E1:afd.Sidsel Christensdatter.
E2:Anne Lydersdatter.
B1:Christen Poulsen 25 år (I).
B2:Peder Poulsen 20 år (I).
B3:Anne Poulsdatter 22 år (I).
B4:Johanne Poulsdatter 24 år (I).
B5:Sidsel Poulsdatter 13 år (II)
B6:Niels Poulsen 10 år (II).
B7:Villads Poulsen 7 år (II).
B8:Michel Poulsen 4 år (II).
B9:Poul Poulsen ½ år (II).
V:farbroderen Villads Nielsen i Skarum.
LV:Anders Poulsen på Frydsbrønde.
V:morbroderen Anders Christensen i Elsø.
FM & LV:Jacob Michelsen i Elsø.
FM:Christen Kjærgaard i Elsø.
(se nr.273).

side 198a,229b
130.POUL HYLDING død 1786 i Hylding i Tødsø sogn, (skifte 9.april).
E:Maren Jensdatter.
B1:Peder Poulsen i Hylding.
B2:Jens Poulsen 25 år.
B3:Anne Poulsdatter 16 år.
B4:Karen Poulsdatter 34 år
FM:Jens Jensen af Vodstrup.
LV:Poul Bisgaard af Lødderup.
(se nr. 155, 207)

side 199a.
131.PEDER MIKKELSEN død maj 1785 i Tødsø sogn (skifte 16.juni).
g.1:[Kirsten Andersdatter].
E:Johanne Pedersdatter.
B1:Michel Pedersen i Vodstrup (I).
B2:Jens Pedersen (I).
B3:Anne Pedersdatter 22 år (I).
B4:Peder Pedersen 12 år (II).
B5:Kirsten Pedersdatter 13 år (II).
B6:Anne Pedersdatter 4 år (II).
(se nr.56).

side 201b.
132 CHRISTEN [CHRISTENSEN] LEGIND død 23.juni 1786 i Erslev sogn.
A1:moderen Sidsel Legind.
A2:søsteren Maren Christensdatter.
LV:Poul Dam i Erslev.
FM:Morten Sørensen af Erslev.

side 202a.
133 JACOB [JACOBSEN] HAVE død 1786 i Tødsø sogn (skifte 6.juli).
g.1:[Kirsten Poulsdatter].
E:Grethe Poulsdatter.
B1:Jacob Jacobsen Have 26 år (I).
B2:Jens Jacobsen 13 år (I).
FM:Jacob Jacobsen Have (B1).
LV:Michel Haftoft.
(se nr.102).

side 203a.
134 ANDERS JENSEN HAVE død 1786 i Tødsø sogn (skifte 11.oktober).
g.1:[Maren Ckristensdatter].
E:Mette Sørensdatter.
B1:Anne Andersdatter 15 år (I).
B2:Sidsel Andersdatter 8 år (I).
B3:Maren Andersdatter 1 år (II).
B4:Søren Andersen ½ år (II).
V:enkens broder Peder [Sørensen] Balle i Tødsø.
LV:enkens fader Søren Balle i Tødsø.
(se nr. 136, 359).

side 205b.
135 JOHANNE PEDERSDATTER død 1786 i Hylding, Tødsø sogn, (skifte 28.november).
g.1:[Christen Michelsen]
E:Peder Sørensen Hylding.
B1:Maren Christensdatter (I).
B2:Anne Christensdatter (I).
B3:Sidsel Christensdatter (I).
B4:Else Pedersdatter 18 år (II).
B5:Christen Pedersen (II).
V:Jens Frøslev af Tødsø.
FM:Morten Sørensen af Erslev.
LV:Peder Søndergaard i Tødsø.
(se nr.46, 211, 265).

side 207a.
136 MAREN NIELSDATTER død 21.september 1786 i Ejerslev sogn.
E:Jens Nielsen.
B1:Niels Jensen 8 år.
B2:Laurs Jensen 5 år.
FM:farfader Niels Pedersen.
FM:Thomas Nielsen i Ejerslev g.m. afdødes søster [Anne Nielsdatter].
(se nr.63).

side 208b.
137.CHRISTEN HAVE død i Tødsø sogn 1786 (skifte 19.december).
E:Sidsel Pedersdatter.
B1:Maren Christensdatter er død g.m.Anders Have.
B1a.Anne Andersdatter.
B1b:Zidsel Andersdatter.
FM:Søren Balle af Tødsø.
LV:Christen Vester af Vodstrup.
(se nr.133).

side 209b.
138 MICHEL [PEDERSEN] TAN død 19.november 1786 i Tødsø sogn.
E:Bodil Jensdatter.
B1:Jens Michelsen.
B2:Kirsten Michelsdatter er død g.m.Niels Bundgaard.
B2a:Kirsten Nielsdatter.
B3:Maren Michelsdatter g.m.Johan Samuel Frystych.
B4:Grethe Michelsdatter.
LV:Christen Vester af Vodstrup.

side 210b.
139 KAREN JOSEPHSDATTER død 17.december 1786 i Erslev sogn.
E:Peder Josephsen.
B1:Jens Pedersen 6 år.
B2:Joseph Pedersen 4 år.

side 212a.
140 SIDSEL THOMASDATTER, død 1786 i Bjergby sogn, (skifte 3.januar 1787).
E:Christen Sørensen.
B1:Thomas Christensen 1½ år.
FM:afdødes stedfader Christen Sørensen Nør i Bjergby.

side 214a.
141 ANDERS PEDERSEN, død 6.april 1787 i Tødsø sogn.
E:Maren Hansdatter.
A1:en halvsøster Maren Pedersdatter
A2:en halvbroder Jens Pedersen
A3:en halvsøster Else Pedersdatter¨
A4:en halvsøster Maren Pedersdatter
A5:en halvsøster Mette Pedersdatter
LV:Jens Jensen fra Øster Jølby.
FM:Peder Michelsen.

side 215a.
142 ANNE JACOBSDATTER død 29.marts 1787 i Tødsø sogn.
E:[Hans Helligsen].
A1:broderen Jeppe Jacobsen i Øster Jølby
A2:søster Mette Jacobsdatter i Vester Jølby er død, g.m.[Christen Nielsen].
A2a:Christen [Christensen] i Buchauge i Flade.
A2b:Niels [Christensen] i Rested.
A2c:Maren [Christensdatter] gift i Holsten.
A2d:Anne [Christensdatter] gift i København.
A3:søsteren Gertrud Jacobsdatter på Sejerø er død.
A3a:Jacob Sørensen.
A3b:Mads Sørensen.
A3c:Søren Sørensen.
(se nr.108, 181,183,186,192,214,215).

side 217b.
143 PEDER SØRENSEN død 29.marts 1787 i Gullerup i Bjergby sogn
E:Maren Sørensdatter.
B1:Søren Pedersen 9 år.
B2:Bodil Pedersdatter 6 år.
LV:Poul Tonsgard i Erslev sogn, g.m.enkens søster.
FM:Søren Gullerup.

side 218a.
144 NIELS FISKER død 12.april 1787 i Tødsø sogn.
E:Maren Jensdatter.
B1:Peder Nielsen 18 år.
B2:Niels Nielsen 13 år
B3:Jens Nielsen 2 år
FM:Peder Meelsen af Bjørndrup
B4:Else Nielsdatter 16 år
B5:Anne Nielsdatter 8 år
FM:Peder Smedegaard af Tødsø
LV:Niels Vestergaard af Alsted

side 219b
145 HELVIG PEDERSDATTER død 1787 i Tødsø sogn (skifte 11.juli)
A1:moderen [Mar]Grethe Knudsdatter
A2:broderen Poul Pedersen
A3:broderen Knud Pedersen
A4:søsten Maren Pedersdatter g.m.Johannes Nielsen i Nees.
A5:søsteren Birgitte Pedersdatter g.m.Jens Nielsen i Rested..
A6:søsteren Johanne Pedersdatter gift 1787 med Jens Frederiksen i Øster Assels.
LV: Laurids Mortensen.
(se nr. 122, 1100

side 220b
146 GRETHE POULSDATTER død 21 april 1787 i Tødsø sogn
E:Laurits Mortensen
A1:broder Jens Poulsen
A2:bror Christen Poulsen
A3:søster Kirsten Poulsdatter g.m.Peder Smed
A4:søster Johanne Poulsdatter g.m.Peder Smed på Agger.
A5:søster Maren Poulsdatter ugift
A6:søster Karen Poulsdatter ugift
V: Peder Smedegaard

side 221b.
147 METTE [LAURITSDATTER] WOLF død 19.april 1787 i Tødsø sogn.
E:afd.[Niels Olufsen].
B1:Christen NielenWolf.
B2:Claus NielsenWolf.
B3:Johanne Nielsdatter.
B4:Maren Nielsdatter.
B5:Karen Nielsdatter.
B6:Mette Nielsdatter.
B7:Anne Nielsdatter.
B8:Anne Nielsdatter Wolf.
V:Laurits Mortensen i Tødsø
(se nr.100).

side 222a.
148 ELSE KNUDSDATTER død 7.august 1787 i Kjærgård i Elsø sogn.
g.1:Poul.
E:Christen Kjærgaard.
B1:Poul Poulsen 22 år (I).
FM:Peder Hundrup i Elsø.

side 223a.
149 POUL JENSEN KIÆR, død oktober 1787 i Erslev sogn.
E:Karen Christensdatter.
LV:Mads Christensen Kiellergaard i Sundby.

side 225a.
150 ANDERS JENSEN NØRGAARD død 1788 i Nørgård, Erslev sogn, (skifte 7.juli).
E:Kirsten Christensdatter.
B1:Else Andersdatter 19 år.
B2:Jens Andersen 16 år.
B3:Christen Andersen 13 år.
B4:Anders Andersen 10 år.
B5:Jens Christian Andersen 3½ år.
FM:farbroderen Michel Jensen i Erslev.

side 227b.
151 ANNE CHRISTENSDATTER død 1788 i Erslev sogn (skifte 14.august).
E:Michel Jensen
B1:Jens Michelsen.
B2:Christen Michelsen 22 år.
B3:Lars Michelsen 19 år.
B4:Karen Michelsdatter g.m.Anders Christensen i Erslev.
B5:Else Michelsdatter ugift.
B6:Johanne Michelsdatter.
FM:morbroderen Anders Christensen i Vester Jølby
FM:Morten Sørensen af Erslev.
(se nr.216).

Side 230b.
152 SVENNING JENSEN død 1788 i Ejerslev sogn (skifte 9.december).
E:Karen Pedersdatter.
B1:Jens Svenningsen 6 år.
Afdødes farbroder Niels Svenningsen af Nr.Dråby.
LV:Christen Pedersen i V.Hunderup g.m.enkens søster [Anne Pedersdatter].
(se nr.283).

side 231a.
153 MORTEN SALLINGBO død 8.februar 1789 i Erslev sogn, (skifte 5.marts).
E:Barbara Andersdatter.
B1:Anders Mortensen 10 år.
B2:Sidsel Mortensdatter.
B3:Mette Mortensdatter.
B4:Dorthe Mortensdatter.
B5:Anne Kirstine Mortensdatter.
V:Christen Mortensen i Erslev.
FM:Poul Præstgaard af Erslev.
LV:Jens Kielde i Erslev.

side 233a.
154 NIELS NIELSEN død 7.marts 1789 i Erslev sogn.
E:Else Christensdatter.
A1:søstersønnen Christen Mortensen i Frøslev.
A2:søstersønnen Niels Mortensen er død
A2a:Jens Nielsen 13 år.
A2b:Maren Nielsdatter 9 år.
LV:Jens Kjelde i Erslev.
FM:børnenes stedfaderen Anders Jepsen i Lynggård i Tødsø sogn.
(se nr.90, 110).

side 234b.
155 PEDER POULSEN HYLDING død 1789 i Tødsø sogn (skifte 2.juni)
E:Kirsten Christensdatter.
A1:moderen Maren Jensdatter i gården.
A2:broderen Jens Poulsen 29 år i Erslev.
A3:søsteren Anne Poulsdatter 20 år.
A4:søsteren Karen Poulsdatter 15 år.
V:børnenes morbroder Jens Jensen i Vodstrup.
LV for enken Christen Kirkegaard i Elsø.
LV:for Maren Jensdatter Jens Jensen i Vodstrup (hendes broder).
(se nr.203).

side 236b.
156. Peder Christensen barnefødt i Østergård i Bjørndrup i Tødsø sogn giver afkald på arv efter hans moder Else Mortensdatter. Svoger Peder Melsen i Bjørndrup. (se nr. 24).

side 236b.
157.Peder Nielsen Østergaard i Østergård i Bjørndrup på sin hustru Maren Christensdatters vegne efter hendes moder Else Mortensdatter (se nr.24,75).

side 237a.
158.Morten Christensen barnefødt i Østergård i Bjørndrup i Tødsø sogn giver afkald på arv efter sin moder Else Mortensdatter. Hans værge morbroderen Jens Andersen i Rolstrup.(se nr.24).

side 237a.
159 Niels Christensen barnefødt i Bjørndrup i Tødsø sogn, giver afkald på arv efter sin moder Else Mortensdatter i Bjørndrup (10.januar 1763) (nr.24).

side 237a.
160 Peder Nielsen i Østergård i Bjørndrup giver på sin hustru Anne Pedersdatters vegne afkald på arv efter hendes moder Kirsten Mortensdatter død i Rolstrup.(januar 1773).Hendes fader er Peder Andersen i Rolstrup (se nr.69).

side 237b.
161.Mads Pedersen Smedegaard i Tødsø sogn giver på sin hustru Kirsten Jensdatter afkald på arv efter hendes moder Johanne Pedersdatter i Bjergby (1.maj 1778).(se nr.32).

side 237b.
162. Heimert Nielsen, Ole Nielsen, Christen Nielsen giver afkald på arv efter deres faders mor Maren Jensdatter i Solbjerg så hun kan indgå ægteskab. Bjergby den 6.februar 1780 (se nr. 85).

side 238a.
163 Arvingerne efter Kirsten Nielsdatter i Hougård i Ejerslev sogn. Søstrene Else Nielsdatter og Bodil Nielsdatter, med formynder Ole Nielsen.
Jens Andersen på sine børns vegne. Vester Hunderup (19.februar 1781).

side 238a.
164.Johan Christian Larsen i Østergård i Fjellerup sogn øst for Randers, giver afkald på arv efter søsteren Anne Larsdatter død i Mark Mølle i Lødderup sogn. Hans svoger er Peder Svenningsen i Mark Mølle, som har en søn ved navn Anders Pedersen ligeledes i Mark Mølle.(22.april 1782) (se nr.107).

side 238a.
165 Lars Mortensen og Morten Mortensen af Tødsø har modtaget arv.(2.maj 1783).(se nr.35).

side 238a.
166 Michel Pedersen i Vodstrup i Tødsø sogn giver afkald på arv efter hans moder Kirsten Andersdatter i Tødsø (20.maj 1783).
(nr.56).

side 238b.
167.Christen og Jeppe Korsgaard i Erslev sogn giver afkald på arv efter deres søstre Inger og AAse Korsgaard. (1.juni 1783).(se nr.299).

side 238b.
168 Jeppe Jacobsen i Øster Jølby giver afkald på arv efter hans moster Sidsel Christensdatter enke efter Villads Christensen i Bjergby. (30.juli 1783).(se nr. 109).

side 238b.
169 Søren Kiellergaard i Skallerup sogn giver afkald på arv efter Sidsel Christens-datter, Villads Christensens enke i Bjergby. (22.oktober 1783).(se nr.110).

side 239a.
170. Mads Kiellergaard i Sundby sogn giver afkald på arv efter hans moster Sidsel Christensdatter, Villads Christensens enke i Bjegby. Giver ligeledes på vegne af hans afdøde broder Christen Kiellergaards børn i Torup afkald på arv efter Sidsels Christensdatter.(se nr. 109).

side 239a.
171.Anders Helligsen i Tødsø sogn giver på sin hustru Anne Jacobsdatters vegne afkald på arv efter Sidsel Christensdatter i Bjergby.(30.oktober 1783).(se nr. 109).

side 239a.
172 Christen Christensen i Rested og Niels Christensen i Buchauge i Flade sogn afstår fra arv efter Villads Christensens enke Sidsel Christensdatter i Bjergby sogn.(19.december 1783).(se nr. 109).

239b.
173 Anders Christensen der tjener på Glomstrup afstår fra arv efter Villads Christensens enke Sidsel Christensdatter. Det samme gør han på søsteren Maren Christensdatters vegne. (22.januar 1784).(se nr.109).

239b.
174 Søren Madsen boende i Legind i Lødderup sogn, afstår på vegne af hans børn fra arv efter deres morbroder Poul Jepsen i Vester Jølby.(30.januar 1784).(se nr.112).

239b.
175.Christen Jepsen i Tøving afstår fra arv efter broderen Poul Jepsen i V.Jølby (20.april 1784). (se nr. 175).

239b.
176.Christen Østergaard i Bjørndrup afstår fra arv efter hans søn Anders Christensen. (4.juni 1784).

240a.
177.Jens Pedersen i Rojkjær i Skjoldborg sogn er tilfreds med arven efter hans svigerfar Jens Andersen Kortbæk i Støvring og giver på hans kone Kirsten Jensdatter Kortbæks vegne afkald på arv efter hendes moder Dorthe Pedersdatters Støvring.(4.juni 1785) (se nr.217).

240a.
178.Christen Jensen i Silstrup i Thisted sogn er tilfreds med arv efter hans svigerfader Jens Kortbæk og giver på sin afdøde hustru Maren Jensdatter Kortbæk og hans næverende hustru Dorthe Marie Kortbæk afkald på arv efter deres afdøde moder Dorthe Pedersdatter. (skifte 4.juni 1785)
(se nr.217)

240a
179 Anne Sørensdatter giver afkald på arv efter hendes broder Svenning Sørensen (16.oktober 1785) Kurator Thomas Krøll.
(nr.41, 62).

240a.
180.Niels Christensen giver afkald til sine stedbørn afkald på arv efter hans hustru Anne Pedersdatter i Erslev.(16.december 1786).

240b.
181.Anne Madsdatter Sandal får afkald på arv efter hendes moder (Anne Jepsdatter) fra hendes søskende. Underskrevet af Anders Nielsen, Michel Nielsen Dam. Peder Michelsen, Michel Madsen, Jeppe Madsen. 11.februar 1787.
(se nr.126).

240b.
182 Christen Christensen i Rested giver afkald på arv efter hans moster Anne Jacobsdatter i Tødsø.(15.oktober 1787).
(se nr.142).

240b.
183 Jeppe Jacobsen i Øster Jølby afstår for arv efter hans søster Anne Jacobsdatter i Rested sogn. (7.nov.1787).(se nr.109,141).

240b.
184 Poul Jensen barnefødt i Støvring i Skjoldborg sogn giver afkald til hans fader Jens Andersen Kortbæk i Støvring på arv efter hans moder Dorthe Pedersdatter. (se nr.79,217).

side 241a.
185 Bodil Jensdatter i Gildinghus, enke efter Michel Pedersen, giver afkald til Else Møller på arv efter hendes datter Bodil Sørensdatter. (4.januar 1788).(se nr.66).

side 241a.
186 Christen Andersen i Kjærård i Elsø sogn, giver på sin hustru Mette Christensdatter afkald på arv efter hendes moder Else Mortensdatter i Østergård i Bjørndrup i Tødsø sogn. (13.juni 1788) (se nr.24,338).

side 241a.
187.Maren Christensdatter i Holsten har modtaget arv efter hendes moster Anne Jacobsdatter i Tødsø. 15.oktober 1787. FM:Peder Laursen, vægter i Nykøbing. (se nr.142).

side 241a
188.CHRISTEN CHRISTENSEN død 10.september 1788 i Bjergby sogn.
E:Mette Andersdatter.
B1:Peder Christensen.
B2:Christen Christensen.
B3:Anne Christensdatter g.m. Søren Lyse i Solbjerg.
B4:Else Christensdatter g.m.Søren Christensen.
LV:Søren Gullerup.

side 243a.
189 Morten Pedersen og Anders Pedersen begge i Fredsø, Lødderup sogn, giver afkald på arv efter deres fader Peder Andersen i Sundby. (14.august 1776).

side 243a.
190.Anders Svendsen i Øster Jølby og Christen Svendsen i Dragstrup giver afkald på arv efter Michel Thomsen i Sundby.(14 august 1776).(se nr.80).

side 243a.
191.Stephan Christensen i Dissinggaard i Vester Jølby giver på vegne af hans kone Helvig Thomasdatter giver afkald på arv efter hendes datter Johanne Nielsdatter (12.november 1781).(se nr.98).

side 243b.
192 Niels Christensen i Buchauge i Flade sogn afstår for arv efter Anne Jacobsdatter i Tødsø.(15.oktober 1787).(se nr.142).

side 243b.
193.Maren og Sidsel Andersdatter Kiær i Tødsø sogn giver afkald på arv efter deres moder Johanne Christensdatter 8.januar 1790. (se nr.47).

side 244a.
194 Poul Christensen Vester af Vodstrup giver afkald på arv efter hans moder Sidsel Christensdatter. FM:Christen Poulsen (29.august 1779).(se nr.89).

side 244a.
195 Lars Christensen Vester i Vodstrup giver afkald på arv efter hans moder Sidsel Christensdatter far: Christen Poulsen (29.august 1779) (se nr.89).

side 244a.
196 Christen Christensen Vester i Vodstrup afstår fra arv efter hans moder Sidsel Christensdatter (29.august 1779) (se nr.89).

side 244b.
197 Morten Sørensen i Bjergby giver på sin kone Anne Christensdatters vegne afkald på arv efter hendes moder Anne Andersdatter i Bjergby (16.februar 1790).

side 244b.
198 Jens Michelsen Frøslev i Tødsø sogn giver på sin hustru Maren Christensdatters vegne afkald på arv efter hendes fader og broder (16.februar 1790) (se nr.46).

side 244b.
199 Jens Michelsen i Erslev sogn giver på sin hustru Anne Christensdatters vegne afkald på arv efter hendes fader Christen Michelsen i Hylding i Tødsø sogn. (16.februar 1790) (se nr.46).

side 245a
200 Hans Jensen Søndergaard, Jens Jensen Søndergaard, Christen Jensen Søndergaard, Lars Christensen Vester på hustruen Else Jensdatters vegne giver alle afkald på arv efter Jens Jensen Søndergaard i Vodstrup.(11.juli 1775) (nr.46, 78, 92).

side 245a.
201.Søren Christensen i Bjergby afstår fra arv efter hans broder Villads Christensen i Bjergby sogn (11.dec.1780) (se nr. 91)

side 245b.
202 Jens Østergaard i Andrup giver på sin hustru Karen Christensdatter afkald på arv efter hendes moder Else Mortensdatter i Østergaard i Bjørndrup.(19.november 1762).(se nr. 24).

side 245b.
203 Søren Sørensen i Hylding i Tødsø sogn giver på sin hustru Kirsten Christendatter vegne på hendes forhenværende mand afdøde Peder Poulsen Hylding afkald på mødrene arv.(29.november 1762).(se nr. 155).

side 245b.
204 Søren Møller i Rolstrup afstår på sin hustrus vegne på arv efter hendes moder Kirsten Mortensdatter i Rolstrup.(5.januar 1773) (se nr.69).

side 246a.
205 Peder Smedegaard i Tødsø sogn giver på sin hustru Mette Pedersdatters vegne afkald på arv efter hendes moder Kirsten Mortensdatter i Rolstrup.(5.januar 1779) (se nr.69).

side 246a.
206.Birgitte Pedersdatter af Erslev sogn giver afkald på arv efter hendes fader Peder Jensen i Erslev.
FM:Christen Christensen (2.marts 1790) (se nr.127).

side 246a.
207.Anne og Karen Poulsdatter af Hylding giver afkald på arv efter deres fader Poul Pedersen Hylding (24.maj 1786). FM:broderen Jens Poulsen.(se nr.130).

side 246b.
208 596.Jens Pedersen i Tødsø sogn giver afkald på arv efter hans moder Kirsten Andersdatter i Tødsø.(4.juli 1769) (se nr.56).

side 246b.
209.Christen og Michel Andersen Kiær i Tødsø giver afkald på arv efter deres moder Johanne Christensdatter i Tødsø (12.oktober 1767) (se nr.47).

side 246b.
210. Morten Sørensen i Erslev sogn giver afkald på arv efter hans fader Søren Mortensen i Erslev.(23.juni 1763), ligeledes på arv efter Kirsten Madsdatters søn af Emb Thomas Jensen. (se nr.14).

side 246b.
211 Christen Pedersen født i Hylding i Tødsø sogn giver afkald på arv efter hans fader Peder Sørensen i Hylding. Curator hans farbroder Morten Sørensen i Erslev. (29.november.1786) (se nr.135).

side 247a.
212 Helvig Thomasdatter død i Nykøbing (9.juni 1788).Hendes moder Sidsel Jensdatter i Bjergby, hendes stedfader Christen Sørensen i Bjergby.(28.juni 1758) (arveafkald) (se nr.12).

side 247a.
213.Maren Jepsdatter i Dissing i Jølby giver afkald på arv efter sin broder Poul Jepsen i Dissing. (25.januar 1784) (se nr.112 ).

FORTEGNELSE over arveparte som arvinger ikke har modtaget:

side 247b.
214. Anne Jacobsdatter skifte i Tødsø 15.oktober 1787. Hendes søster Gertruds Jacobsdatters 3 sønner Jacob, Mads og Søren Sørensen på Sejerø, hendes søsteren Mette Jacobsdatters datter Anne Christensdatter i Vester Jøby (se nr.142).

side 247b.
215 Sidsel Christensdatter død 1783 i Bjergby sogn. (skifte 26.juni) Hendes søster Gertrud Jacobsdatters børn Jacob, Mads og Søren Sørensen i Ars herred.(se nr.109, 142).

side 248a.
216 METTE ANDERSDATTER død 1789 i Erslev sogn.(skifte 29.januar 1790).
E:Morten Sørensen
A1:helsøsteren Johanne Andersdatter g.m.Niels Jensen Boll i Frøslev.
A2:halvbroderen Christen Andersen 40 år.
A3:halvsøsteren Maren Andersdatter g.m.Peder Nielsen Alsted i Hanstholm i Sejerslev sogn.
A4:halvsøsteren Kirsten Andersdatter 30 år.
FM:Michel Jensen, morbroder til barnet af 1.ægteskab.

side 249b.
217 JENS ANDERSEN KORTBÆK/ STØVRINGdød 22.marts 1790 i Skjoldborg sogn.
E:[Dorthe Pedersdatter].
B1:Kirsten Jensdatter g.m.Jens Pedersen i Skjoldborg sogn.
B2:Maren Dorthea Marie Jensdatter er død
B2a: Maren er død g.m.Christen Jensen i Silstrup
B2b:Dorthe Marie g.m.Christen Jensen i Silstrup.
B3:Poul Jensen i Torup på Mors.
B4:Laurs Jensen 28 år.
B5:Jens Jensen 21 år.
B6:Anders Jensen 23 år.
B7:Christian Jensen 16 år.
B8:Peder Jensen 34 år og tåbelig.
Kurrator:Jens Øregaard i Skjoldborg
Kurator Jens Jensen i Skjoldborg.
FM:Skoleholder Frøjk i Thisted.
(se nr. 79,177,178,184,222,223).

side 251b.
218.Christen og Laurs Michelsen i Erslev giver sammen med formynderen Anders Christensen af Vester Jølby afkald på arv efter deres broder Jens Michelsen i Erslev. (4.juli 1789) (se nr.151).

side 251b.
219.Jens Pedersen Have i Tødsø giver afkald på arv til hans stedfader Søren Andersen. (9.november 1786).

side 251b.
220.Christen og Jens Andersen i Tødsø sogn giver afkald på arv efter deres fader Anders Michelsen i Tødsø sogn (se nr.121).

side 252a.
221.CHRISTEN JENSEN NØR død 1790 i Nøhr i Sundby sogn. (skifte 26.august).
E:Johanne Christensdatter
B1:Kirsten Christensdatter g.m.Christen Jensen i Tøving.
B2:Sidsel Christensdatter g.m.Jens Jørgensen i Sundby.
B3:Christen Christensen 17 år
(se nr.290).

side 253a.
222.Anders Kortbæk født i Støvring i Skjoldborg sogn, giver afkald på arv efter hans fader Jens Andersen Kortbæk.(26.april 1790) (se nr. 215).

side 253a.
223.Jens Kortbæk født i Støvring i Skjoldborg sogn giver afkald til sin broder Laurits Kortbæk på arv efter hans fader Anders Kortbæk. (26.april 1790) (se nr. 217).

side 253b.
224.Hans Christensen smed i Vester Jølby afstår fra arv efter hans datter Maren Hansdatter g.m.Niels Pedersen i Erslev. (28.august 1789)

side 253b, 258a.
225.MAREN PEDERSDATTER død 1791 i Bjergby sogn (skifte 15.april).
E:Niels Christensen Smed.
A1:broderen Laurids Smed, sognedegn til Galtrup og Øster Jølby sogne.
A2:broderen Peder Pedersen i Bollehuset ved Oddersbøl i Thy.

side 256a.
226.MAREN LAURSDATTER død 25.april 1791 i Vodstrup Tødsø sogn.
E:Søren Nielsen.
B1:Søren Sørensen 22 år.
B2:Laurs Sørensen 20 år.
B3:Niels Sørensen 17 år.
B4:Anders Sørensen 12 år.
FM:Peder Qvols af Vester Jølby g.m. afdødes søster.
(se nr.258,260).

side 257a.
227.ELSE GRAVERSDATTER død 11.juni 1791 i et hus i Ejerslev sogn.
E:Jens Michelsen.
B1:Gravers Jensen 7 år.
B2:Bone Jensdatter 3 år.
nærmeste pårørende Thomas Nielsen i Ejerslev.

side 259b.
228.CHRISTEN JENSEN død natten mellem 26. og 27. juli 1791 i Korsgård i Erslev sogn.
E:Karen Jørgensdatter.
A1:broderen Jeppe Jensen 39 år.
A2:søsteren Inger Jensdatter 48 år.
A3:søsteren Åse Jensdatter 32 år.
FM:Anders Nielsen Dam i Erslev.
FM:Christen Christensen i Erslev.
LV:Enkens far Jørgen Dahl i Øster Jølby
Jeppe Jensen , Inger og AAse Jensdøttre giver afkald på arv.
(se nr.26).

side 261a.
229.Marcus Jensen i Tødsø afstår på sin hustru Sidsel Christensdatter vegne fra arv efter hendes fader Christen Michelsen i Hylding i Tødsø, ligeledes afstår broderen Peder Christensen fra arv efter hans fader.16.juni 1791.(se nr.46).

side 261a.
230.Maren Michelsdatter død i Elsø. Arveafkald fra hendes børn:Michel Andersen, Sidsel Andersdatter, Anne Andersdatter g.m. Christen Svendsen, Else Andersdatter g.m. Laurits Andersen.18.november 1791.

side 261b
231.Anne Christensdatter af Tødsø giver afkald på arv efter hendes moder Sidsel Jensdatter til hendes stedfader Christen Christensen Balle i Tødsø.16.sept.1788.
(se nr.82).

side 261b
232.JEPPE MADSEN død 1792 i Sandal,Erslev sogn (skifte 3.maj)
E:AAse Jensdatter.
A1:brodersønnen Mads Christensen 9 år.
A2:søsteren Else Madsdatter 28 år.
A3:søsteren Johanne Madsdatter g.m.Michel [Nielsen]Dam i Erslev sogn.
A4:søsteren Kirsten Madsrsdatter g.m.Peder Michelsen i Erslev sogn.
A5:søsteren Anne Madsdatter g.m.Anders Nielsen i Erslev sogn.
A6:broderen Michel Madsen Sandal 30 år
FM:hans morfader Morten Sørensen i Erslev
FM:Michel Nielsen Dam.
LV:enkens fader Jens Poulsen Kiær af Erslev.
(se nr.126).

side 263a.
233.ELSE PEDERSDATTER død 1792 i Tødsø sogn (skifte 21.december).
A1:søsteren Mette Pedersdatter enke efter Niels Nielsen i Sønder Dråby. FM:hendes afdøde mands brodersøn Anders Thomsen i Tødsø.
A2:søsteren Sidsel Pedersdatter enke efter Poul Christensen i Sejerslev.LV:hendes søn Christen Poulsen i Skranderup.
A3:søsteren Maren Pedersdatter er død
A3a: Peder Jørgensen 11 år.
FM:Jørgen Dalgaard i Mollerup.
(se nr.51).

side 265a.
234.Michel Jensen i Erslev giver afkald på arv efter hans datter Else Michelsdatter i Erslev, var g.m. Jens Poulsen Hylding. (12.januar 1793).

side 265b.
235.PEDER POULSEN HUNDRUP død 1793 i Elsø sogn.(skifte 4.september)
E:Johanne Pedersdatter.
A1:søstersøn Michel Andersen Hundrup i Elsø.
A2:søstersønnen Christen Andersen Hundrup i Elsø
A3:søsterdatteren Else Andersdatter g.m.Michel Jensen Kielde i Elsø.
A4:brodersønnen Poul Poulsen i Fredsø.
A5:søsteren Else Poulsdatter er død var g.m.Søren Smed i Elsø
A5a:Poul Sørensen i Elsø.
A5b:Karen Sørensdatter g.m.Søren Nielsen i Vodstrup.
A5c.Else Sørensdatter er død var g.m.Anders Eriksen i Torp i Karby
A5c1:Sidsel Andersdatter 6 år
A5c2:Else Andersdatter 4 år
FM:Michel Hundrup
LV:Søren Smed i Elsø.
(se nr.257,300).

side 268b.
236.ELSE CHRISTENSDATTER død 1793 i Erslev sogn. (skifte 11.oktober).
E:afd.Niels Nielsen.
B1:Poul Mathiasen i Holsten.
B2:Sidsel Christensdatter g.m. Christen Jensen i Erslev sogn.
V:Stephan Villadsen.

side 268b.
237.CHRISTEN JACOBSEN død 1793 i Erslev sogn (skifte 5.november).
E:Anne Sørensdatter.
B1:Jacob Christensen 12 år.
B2:Apelone Christensdatter 3 år.
B3:Johanne Christensdatter ½ år.
FM:farbroderen Mads Jacobsen i Gullerup
LV:Poul Dam i Erslev.

side 271a.
238.PEDER CHRISTENSEN HUNDBORG død 1793 i Dueholm mølle i Nykøbing. (skifte 24.januar 1794)
E:Anne Nielsdatter.
B1:Christen Pedersen i Vestergård i Tødsø.
LV:degnen fra Tødsø og Erslev.

side 272a.
239.JENS ANDERSEN MØLLER død 13.april 1794 i Rolstrup, Nykøbing kbst.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Peder Jensen 10 år.
B2:Kirsten Jensen 14 år.
FM:Peder Christensen i Smedegård g.m.enkens søster.
FM:Anders Pedersen i Ny Mølle i Lødderup sogn.
LV:Peder Nielsen Østergaard i Bjørndrup g.m.enkens søster.
(se nr.261,321).

side 274a.
240.KIRSTEN MARIE JENSDATTER død 16.juni 1794 i Erslev sogn.
E:Michel Pedersen Legind.
A1:broderen Mads Jensen Filtenborg død
A1a:Jens Madsen i Erslev.
A1b:Ide Marie Madsdatter g.m.Jens Jacobsen i Aggerholm præstegård.
A1c Helvig Jensdatter [Madsdatter] g.m.Peder Ørgaard i Ås,Skjoldborg sogn.
A1d:søsteren Ane Margrethe [Madsdatter] g.m.Christen Kielde i Filtenborg i Solbjerg sogn.
A1eSidsel [Madsdatter] 26 år.
A2:søsteren Maren Jensdatter Boddum er død g.m.Laurs Pergaard i Lørslev
A2a.Maren Laursdatter 33 år.
A3:søsteren Sidsel Jensdatter 23 år.
(se nr. 242)

side 275b.
241.KAREN ANDERSDATTER død september 1794 i Rakkeby sogn, (skifte 22.oktober)
E:Christen Christensen.
A1:brodersønen Villads Mortensen i Nautrup.
A2:broderdatteren - søster til VM Boil Mortensdatter g.m.Jeppe Villadsen i Tøndering.
A3:brodersønnen Morten Pedersen i Emela sogn i Holsten.
A4:broderdatteren - søster til MP- Dorthe Pedersdatter g.m.Niels Villadsen i Skarum i Alsted sogn.
A5:broderdatteren Maren Pedersdatter g.m.Jens Christensen Hommel i Harre sogn.
(se nr.243,Glomstrup nr. 88).

side 276b.
242.Arveafkald på arv efter Kirsten Marie Jensdatter fra Christen Jensen Kielde i Filtenborg, Solbjerg på sin hustru Ane Margrethes vegne på arv efter hendes faster KMJ, Jens Madsen Filtenborg i Erslev på arv efter hans faster KMJ, Helvig Jensdatter g.m. Peder Øergaard i AAs i Thy på arv efter hendes faster KMJ, Maren Laursdatter, datter af Lars Pærgaard i Lørslev på arv efter hendes moster KMJ. Jens Jacobsen i Aggerholm.på sin hustru Ide Marie på arv efter hendes faster KMJ
30. september 1794.(se nr.240).

side 277a.
243.Arveafkald efter Karen Andersdatter i Rakkeby fra Maren Pedersdatter g.m.Jens Christensen Hommel i Harre sogn. Dorthe Pedersdatter g.m.Niels Villadsen i Skarum i Alsted sogn. Bodil Mortensdatter g.m. Jeppe Villadsen i Tøndering. Villads Mortensen i Nautrup.(se nr.243).

side 277b.
244.ANNE LAURSDATTER død 7.oktober 1795 i Sundby sogn.
E.Joseph Toft (stedfader til børnene).
B1:Niels Christensen i Bjergby 47 år.
B2:Laurs Christensen i Erslev 29 år.
B3:Margrethe Christensdatter 45 år, ugift.
FM:Laurs Christensen (B2).
(se nr.71).

side 278a.
245.BIRTHE JENSDATTER død 13.november 1795 i Tødsø sogn.
g.1:Søren
E:Christen Pedersen.Kronborg.
B1:Christen Christensen 25 år (II).
B2:Maren Christensdatter (II). g.m.Poul Sørensen i Tødsø.
B3:halvsøsterem Anne Sørensdatter (I). g.m. Anders, gevorben dragon.

side 279a,281b.
246.MAREN CHRISTENSDATTER død 1795 i Tødsø sogn. (skifte 4.april)
g.1:Peder Laursen Høy.
E:Niels Laursen Høy
B1:Christen Pedersen 39 år.
B2:Morten Pedersen 29 år.
B3:Maren Pedersdatter.
B4:Christen Nielsen 23 år.
FM:Jens Have i Tødsø.
(se nr.260, 337).

side 280b.
247.ANNE SØRENSDATTER død 1796 i Tødsø sogn (skifte 24.maj)
E:Niels Michelsen Hylding.
B1:Michel Nielsen 22 år.
FM:Peder Sørensen fra Erslev.

side 282b.
248.Peder Andersen Synderup i Ørding giver på sin hustru Anne Pedersdatter afkald på arv efter hendes moder Kirsten Andersdatter i Tødsø. (4.november 1769)

side 282b.
249.POUL LAURSEN død 1796 i Elsø sogn. (skifte 2.juli)
E:Anne Jensdatter.
A1:broderen Laurs Laursen i Vang i Thy er død.
A1a:Mads Laursen i Vang.
A1b:Laurs Laursen 26 år.
A1c:Johanne Laursdatter 30 år.
A1d:Birgitte Laursdatter g.m.Christen Skrædder i Hørdum.
A1e:Kirsten Laursdatter 26 år.
A1f::Christiane Laursdatter 21 år.
A1g:Mette Laursdatter 23 år.
A2:søsteren Maren Laursdatter hos broderen i Vang 70 år.
A3:søsteren Anne Laursdatter er død g.m. Peder Madsen i Vang er død.
A3a:Christen Pedersen 46 åri Stor Hillerslev.
A3b.Anders Pedersen på kronens gods i Vang.
A3c:Kirsten Pedersdatter g.m.Jens Smed i Torsted.
A3d:Anne Marie Pedersdatter er død g.m.Niels Jensen i Vang.
A3d1:Karen Nielsdatter 25 år.
A3d2:Maren Nielsdatter 23 år.

side 284b, 285b, 289a, 290a.
250.CHRISTEN SØRENSEN død 1796 i Tødsø sogn. (skifte 27.september)
E:Kirsten Eskildsdatter.
A1:broderen Laurs Sørensen i Øster Assels.
A2:broderen Jens Sørensen i Vester Assels.
A3:søsteren Maren Sørensdatter i Ø.Assels.
A4:søsteren Else Sørensdatter i Tødsø.
FM.hendes søn Niels Christensen i Ø.Assels,
FM:enkens søsters mand Hans Smed i Ørding.
FM:Jens Jensen Søndergaard i Vodstrup.
LV:Søren Krog i Biarup/Christen Poulsen i Vodstrup.

side 285a.
251.MORTEN OLSEN død 1796 i Erslev sogn.(skifte 7.oktober)
E:Barbara Andersdatter.
A1:farbroderen Jens Mortensen i Flade.
A2:farbroderen Anders Mortensen i Tøving.
A3:farbroderen Christen Mortensen i Erslev.
A4:farbroderen Mads Mortensen i Fredsø.
LV:Morten Sørensen i Erslev.
LV:Peder Qvols i i Vester Jølby.
(se nr.103).

side 289b.
252.MAREN JENSDATTER død november 1796 i Ejerslev sogn, (skifte 10.december).
E:Niels Sørensen.
B1:Laurs Nielsen.
B2:Anne Nielsdatter 31 år.
FM:morbroderen Niels Jensen i Ejerslev.

side 290a, 292b.
253.MAREN ESKILDSDATTER død 1797 i Erslev sogn. (skifte 23.februar).
E:Anders Pedersen Sandal.
A1:broderen Mogens Eskildsen i Dragstrup.
A2:broderen Jens Eskildeen i Tønder i Holsten.
A3:broderen Christen Eskildsen.
A4:søsteren Karen Eskildsdatter g.m.Niels Henriksen i Dragstrup.
A5:søsteren Johanne Eskildsdatter g.m.Arent Christensen i Solbjerg.
A6:søsteren Malene Eskildsdatter g.m.Christen Christensen Dam i Fårup i Lødderup sogn.
A7:søsteren Inger Eskildsdatter g.m. Laurs Sørensen i Alsted er død
A7a:Søren Laursen 20 år.
A7b:Eskild Laursen 18 år.
A8:broderen Jens Eskildsen i Outrup er død.
A8a:Jens Jensen 21 år.
A8b:Eskild Jensen 19 år.
A8c.Christen Jensen 13 år.

side 291a.
254.KIRSTEN PEDERSDATTERdød 1797 i Gullerup,Bjergby sogn (skifte 24.februar)
E:Søren Gullerup.
A1:broderen Christen Frendsen i Sønder Dråby.
A2:søsteren Else Pedersdatter er død g.m.Jens Marqvorsen i Tødsø.
A2a:Morten Jensen i Tødsø.
A2b:Peder Jensen 20 år i Ålborg.
A2c:Ane Jensdatter g.m.Anders Thomsen i Tødsø.
A2d:Anne Jensdatter 24 år.
A3:søsteren [Margrethe Pedersdatter] g.m.Anders Jensen i Flade.
A4:halvbroderen Laurs Pedersen i Sønder Dråby er død
A4a:Peder Laursen 8 år
A4b:Mads Laursen 2 år
A4c.Margrethe Laursdatter 4 år
A4d:Anne Laursdatter 1 år
FM:Christen Frendsen i Sønder Dråby.

side 292a, 294b
255.SIDSEL PEDERSDATTER død 23.januar 1797 i Nykøbing
E:Peder Smed.
B1:Niels Pedersen 33 år i Hals i Vensyssel.
B2:Christen Ryberg 21 år i Ålborg.
B3:Marie Pedersdatter 31 år i København.
B4:Karen Pedersdatter g.m.Christen Thomasen i Kronborg ved Blistrup.
B5:Anne Pedersdatter 18 år.
B6:Peder Nielsen Guddum 41 år (hendes uægte søn fra før ægteskabet med Peder Smed) er i København.

side 297a,302a.
256.REBEKKA PEDERSDATTER død 1797 i Erslev sogn, (skifte 20.januar 1798)
E:Joseph Christensen
B1:Christen Josephsen i Ø.Jølby
B2:Peder Josephsen i Erslev.
B3:Jeppe Josephsen i Ejerslev.
B4:Karen Josephsdatter g.m.Jens Madsen Filtenborg i Erslev.
B5:Anne Josephsdatter g.m. Niels Andersen Hvidbjerg i Erslev sogn.
(se nr.329)

side 297b.
257.MICHEL JENSEN KIELDE død 1798 i Elsø sogn (skifte 5.april)
E:Else Andersdatter.
LV:Michel [Andersen] Hunderup i Elsø.
A1:halvbroderen Christen Jensen Filtenborg er død
A1a:Sidsel Christensdatter.
FM:Jens Jensen Kalhøj i Elsø.
A2:halvbroderen Anders Jensen Kalhøj i Øster Assels.
A3:halvbroderen Jens Jensen Kielde i Elsø
A4:halvbroderen Poul Jensen Schribdal i Øster Assels.
A5:halvbroderen Christian Jensen Kielde i Elsø.
A6:halvsøsteren Ane Jensdatter g.m.Mads Stoiberg i Elsø.
A7:halvsøsteren Sidsel Jensdatter g.m.Niels Overgaard i Elsø.
A8:halvsøsteren Inger Jensdatter g.m.Michel Andersen Hundrup i Elsø.
A9:halvsøsteren Maren Jensdatter g.m.Christen Sørensen i Elsø.
A10.halvsøsteren Anne Marie Jensdatter i Solbjerg, ugift.
(se nr.235).

side 304a, 306a, 307a.
258.SØREN NIELSEN død oktober 1798 i Vodstrup i Tødsø sogn. (skifte 28.november)
g.1:[Maren Laursdatter].
E:Karen Sørensdatter.
B1:Maren Sørensdatter 3 år (II).
B2:Søren Sørensen 30 år (I).
B3:Niels Sørensen 24 år (I).
B4:Anders Sørensen 22 år (I).
V:Jens Christensen Thonsgaard.
LV:enkens fader Søren Smed i Elsø.
FM:enkens broder Poul Sørensen i Elsø.
(se nr.226,264).

side 306b.
259.MAREN CHRISTENSDATTER død 1798 i Nykøbing (skifte 14.januar 1799)
E:Morten Jensen.
B1:Johanne Mortensdatter 18 år.
B2:Inger Marie Mortensdatter 7 år.
V og FM:Christen Balle fra Galtrup.
FM:Jens Nielsen fra Tøving.

side 307b, 313b.
260.NIELS SØRENSEN død 1799 i Vodstrup,Tødsø sogn, (skifte 19.februar).
A1:broderen Søren Sørensen.
A2:broderen Anders Sørensen.
A3:halvsøsteren Maren Sørensdatter.
FM: morbroder Poul Sørensen Smed fra Elsø.
(se nr.226,246).

side 308b, 312a
261.MAREN PEDERSDATTER død 1799 i Rolstrup i Nykøbing kbst. (skifte 22.februar 1799)
g.1:[Jens Andersen Møller].
E:Poul Christensen.
B1:Peder Jensen Møller 16 år.
B2:Kirsten Pedersdatter 19 år.
FM:farbroderen Anders Pedersen i Mark Mølle.
FM:Peder Smedegaard.
V:Morten Jensen i Rolstrup.
(se nr.239).

side 309a, 311b, 317b.
262.CHRISTEN JOSEPHSEN død januar 1799 på Dueholm i Nykøbing (skifte 25.februar).
A1:broderen Peder Josephsen fra Bjergby
A2:søsteren Sidsel Josephsdatter g.m.Anders Pedersen fra Sundby.

side 309b.
263..Arveafkald efter Lars Jensen Fuurs hustru Maren Thomasdatter, død 28.juni 1798 i Tødsø sogn fra Thomas Hansen, Peder Hansen, Ib Hansen, Maren Poulsdatter g.m.Peder Poulsen. Lars Jensen Fuur er stedfader til de omtalte personer.

side 309b
264.Arveafkald på arv efter Kirsten Hansdatter som var g.m. Christen Poulsen Vester i Vodstrup.Hendes børnene:
Hans Jensen Søndergaard i København, Christen Jensen Søndergaard, Else Jensdatter Søndergaard g.m.Laurs Christensen Vester i Vodstrup, Jens Jensen Søndergaard i Vodstrup (30.april 1798)(se nr.78, 258).

side 313a.
265.arveafkald fra Maren Christensdatter efter hendes broder til stedfaderen Peder Sørensen.1786. Arveafkald fra Sidsel Christensdatter g.m.Markus Jensen i Tødsøgård efter hendes moder Johanne Pedersdatter i Hyldinggård i Tødsø sogn.Arveafkald fra Anne Christensdatter
g.m.Jens Michelsen i Erslev sogn, efter hendes moder Johanne Pedersdatter.(se nr.46, 135).

side 315a.
266.ANNE PEDERSDATTER død 1799 i Erslev sogn (skifte 11.november)
E:Peder Josephsen.
B1:Peder Pedersen 10 år.
B2:Poul Pedersen 8 år.
B3:Jeppe Pedersen 4 år.
B4:Jørgen Pedersen 4 år.
B5:Karen Pedersen 6 år.
FM:Peder Michelsen i Erslev sogn.

side 316b.
267.NIELS ANDERSEN, død 1800 i Ejerslev sogn, (skifte 3.juni).
E:Anne Pedersdatter.
B1:Anders Nielsen 24 år.
B2:Ole Nielsen 19 år.
B3:Karen Nielssdatter 21 år.
LV:Anders Pedersen fra Nr.Dråby.
FM:Søren Laursen fra Hesselbjerg.
(se nr.269).

side 318a, 333b.
268.SVENNING MADSEN død 1800 i Tødsø sogn (skifte 17.november)
E:Karen Pedersdatter.
LV:Jens Smed i Tødsø.
A1:broderen Mads Pedersens er død
A1a:Claus Madsen 9 år.
A2b:Grethe Madsdatter.
A3c:Mette Kirstine Madsdatter.
FM:Christen Wolf i Tødsø.

side 320a.
269.ANNE PEDERSDATTER død 1800 i Nr.Hougaard i Ejerslev sogn (skifte 17.november).
E:afd.Niels Andersen.
B1:Anders Nielsen 24 år.
B2:Peder Nielsen 19 år.
B3:Karen Nielsdatter 21 år.
FM:Søren Overgaard i Hesselbjerg.
LV:for afdøde Anders Pedersen i Nr.Dråby
(se nr.267).

side 322b.
270.KAREN CHRISTENSDATTER død februar 1801 i Erslev sogn (skifte 5.marts).
E:Michel Jensen Kierk.
B1:Poul Michelsen 3 år.
B2:Anne Elisabeth Michelsdatter 6 år.
FM:afdødes broder Jens Christensen i Sandal i Erslev sogn.
(se nr.363).

side 325b.
271.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 1801 i Vodstrup i Tødsø sogn. (skifte 4.maj)
E:Christen Sørensen Legind.
B1:Søren Christensen 12 år.
B2:Mette Christensdatter 18 år.
B3:Inger Marie Christensdatter 15 år.
FM:afdødes broder Christen Christensen Gade i Sundby.
(se nr.325).

side 329a, 332b, 335a
272.JENS ANDERSEN KJÆR død 19. september 1801 i Tødsø sogn
A1:halvbroderen Christen Andersen Kjær i Tødsø.
A2:halvbroderen Michel Andersen i Elsø.
A3:halvsøsteren Maren Andersdatter g.m.Christopher Evensen af Tødsø.
A4:søsteren Sidsel Andersdatter, ugift.
afdødes moder Karen Christensdatter i Tødsø.
tilstede:Michel Andersen kone Anne Jensdatter i Elsø.
(se nr.47, 121).

side 330a.
273.SIDSEL POULSDATTER død 1801 (skifte 11.november). Erslev sogn ?
E:Jens Andersen.
A1:afdødes mor Anne Lydersdatter gift 2.med Laurs Pedersen i Elsø.
A2:broderen Niels Poulsen i Nykøbing.
A3:broderen Villads Poulsen i Erslev.
A4:broderen Michel Poulsen 19 år.
A5:broderen Poul Poulsen 18 år.
A6:broderen Christen Poulsen i Erslev.
A7:broderen Peder Poulsen i København.
A8.søsteren Johanne Poulsdatter g.m.Poul Sørensen i Erslev.
A9:søsteren Anne Poulsdatter g.m.Michel Andersen i Erslev.
(se nr.129, 274).

side 331b.
274.LAURS PEDERSEN død 1801 i Elsø sogn (skifte 30.januar 1802)
E:Anne Lydersdatter.
LV:Christen Kjærgaard i Elsø.
A1:Broderen Jens Pedersen i Rakkeby.
(se nr.273).

side 334b.
275.KAREN JENSDATTER død 1802 i Tødsø.(skifte 29.marts)
E:Niels Jacobsen.
Afdøde er stedmoder til Jens Smed i Tødsø.
A1:brodersønnen Jens Madsen i Mollerup.
(se nr.39).

side 335b.
276.CHRISTEN MORTENSEN død 12.marts 1802 i Rolstrup i Tødsø sogn hos enken Kirsten Nielsdatter, der er hans stedmoder.
A1:brodersønnen Jens Nielsen Lynggaard i Tødsø.
A2:broderdatteren Maren Nielsdatter i Lynggård i Tødsø sogn, ugift.
(se nr.90, 110).

side 336a.
277.MICHEL MADSEN KJELDE
død 1802 i Elsø sogn (skifte 8.juli).
(se nr.284)

336b.
278.MAREN ANDERSDATTER død august 1802 i Tødsø sogn?(skifte 28.september).
E:Christen Qvist.

336b.
279.Arveafkald fra Knud Christensen efter hans fader Christen Knudsen i Vester Jølby. 25.august 1781.( se nr.97.)

336b.
280.Arveafkald fra Maren Christensdatter, g.m.Søren Nielsen, efter hendes fader Chri-sten Knudsen i Vester Jølby. 25.august 1781
( se nr.97)

337a.
281.Arveafkald fra Sidsel Christensdatter, g.m.Christen Svenningsen, efter hendes fader Christen Knudsen i Vester Jølby.
Afdøde har en søster Johanne Nielsdatter.( se nr. 97) uægtedatter af Christen Knudsens kone Helvig Thomasdatter

337a.
282.NIELS PEDERSENdød 1802 i Erslev sogn (skifte 8.aug.1803).
E:Maren Michelsdatter.
B1:Baltzer Nielsen 11 år.
B2:Peder Nielsen 9 år.
B3:Michel Nielsen 7 år.
B4:Karen Nielsdatter født 1.juli 1802.
LV:Peder Dalgaard af Erslev.
FM:farbroderen Svend Pedersen af Alsted.

side 339a.
283.Afkald fra Jens Svenningsen i Ejerslev på arv efter hans moder Karen Pedersdatter død i januar 1802.(se nr.152).

side 339a.
284.Afkald fra Mads Andersen i Elsø sogn, på arv efter hans søn Michel Madsen Kielde død juni 1802 til hans enke Johanne Pedersdatter. Enkens lavværge Christen Andersen Kiærgaard, hendes broder Peder Bierregaard i Vils.(se nr.277).

side 339b, 341a.
285.MATHIAS FREULIG død 1803 i Tødsø sogn.
A1:broderen Johannes Freulig.
A2:søsteren Anne Freulig gift i Holsten.

side 340a.
286.JENS CHRISTENSEN THONSGAARD
død 1803 i Tødsø sogn (skifte 17.januar 1804).
B1:Kirsten Jensdatter g.m.Jens Christensen Thonsgaard i Tødsø sogn.
B2:Christen Jensen Thonsgaard i Vodstrup
B3:Karen Jensdatter g.m.Jens Jensen i Vodstrup.
(se nr.306).

side 341b.
287.ANNE PEDERSDATTER død 1805 i Tødsø (skifte 4.juni),ugift.
A1:moderen Karen Pedersdatter gift 2. med Christen Smed i Bjørndrup.
A2:broderen Christen Pedersen.
A3:broderen Peder Pedersen.
A4:broderen Jens Pedersen.
A5:søsteren Volborg Pedersdatter.
(se nr.459).

side 342b.
288.KAREN CHRISTENSDATTER død 1803 i Elsø sogn (anm.22.december)
E:Peder Jensen.
B1:Jens Pedersen 36 år.
B2:Joseph Pedersen 32 år.

side 343a.
289.NIELS GRUUD død 1805 i Ejerslev sogn (anm.26.oktober).
B1:Anne Nielsdatter Grud g.m.Laurs Bisgaard i Ejerslev.
B2:Laurs Nielsen Gruud i Ejerslev.

side 343b
290.KAREN SØRENSDATTER ,død 1806 i Vodstrup,Tødsø sogn, (skifte 2.juli).
E:Peder Terkelsen.
B1:Else Marie Pedersdatter 3 år.
B2:Mette Pedersdatter 5 dage.
B3:en steddatter Maren Sørensdatter 12 år.
V:Jens Tonsgaard i Vodstrup.
V:Poul Sørensen i Elsø.
(se nr.258).

side 346a.
291.Arveafkald fra Laurits Toft i Thisted og svogeren Lars Jensen Støvring i Skjoldborg.
(se nr.79).

side 346a,347b,351a,353a.
292.JENS PEDERSEN HAUGE død 1806 i Tødsø sogn.(skifte 12.november)
E:Mette Sørensdatter.
B1:Søren Jensen 16 år.
B2:Anne Jensdatter 18 år.
LV:Christen Pedersen Vestergaard i Tødsø
FM:Peder Balle i Tødsø.
(se nr.364)

side 347a.
293.Arveafkad fra Kirsten Nielsdatter, g.m. Thomas Hansen i Vodstrup, på arv efter hendes moster Sidsel Christensdatter.

side 349a.
294.MAREN NIELSDATTER død 1806 i Erslev sogn, skifte 24.december).
E:Christen Jepsen.

side 350a.
295.KIRSTEN PEDERSDATTER, død 1807 Bekhøj i Sundby sogn (anm.febeuar)
g.1:Christen.
E:Laurs Andersen Bechhøj.
B1:Lars Christensen Bechhøj i Vester Jølby.
B2:Gertrud Christensdatter g.m.Poul Nielsen i Mellem Jølby.
B3:Peder Christensen Bechhøj.
afdødes morbroderen Michel Pedersen Krog i Vester Jølby.
afdødes søster Sidsel Pedersdatter.

side 352b, 354a
296.NIELS JENSEN, død 1807 i Vodstrup i Tødsø sogn, (skifte 10.oktober).
A1:brodersønnen Christen [Christensen] Nøhr i Galtrup (brodersøn).
A2:Thomas Hansen er i gården.
A3:broderdatteren Sidsel Christensdatter g.m.Jens [Jørgensen]Nør i Sundby.
A4:broderdatteren Kirsten Christensdatter g.m.Christen Jensen i Tøving.
(se nr.221).

side 353a, 356a.
297.ANNE NIELSDATTER død 1807 i Erslev sogn. (skifte 28.november)
E:Peder Josephsen.
B1:Anne Pedersdatter 7 år.
B2:Niels Pedersen 6 år.
B3:Jeppe Pedersen 4 år.
B4:Mads Pedersen 3 år.
B5:Rebekka Pedersdatter 1 år.

side 354b.
298.MAREN NIELSDATTER død september 1807 i Erslev sogn., (skifte 31.oktober)
LV:Peder Michelsen i Erslev.

side 358b.
299.JEPPE [JENSEN] KORSGAARD, død 1808 i Erslev sogn (skifte 8.april)
E:Johanne Michelsdatter.
B1:Christen Jepsen 12 år.
B2:Sidsel Jepsdatter 13 år.
B3:Ane Jepsdatter 9 år.
B4:Inger Jepsdatter 7 år.
B5:Ane Elisabeth Jepsdatter 5 år.
B6:Marianne Jepsdatter 3 år.
B7:Maren Jepsdatter 8 uger.
V:Peder Michelsen i Erslev.
LV:enkens broderen Jens Michelsen af Erslev.
(se nr.28,167, 471,495).

side 363a
300.Arveafkald efter ugift tjenestekarl i Elsø Christen Andersen 24.juni 1808.
A1:broderen Michel Andersen Hunderup
A2:søsteren Else Andersdatter, enke efter Michel Kielde i Elsø.
(se nr.235).

side 363b.
301.Peder Christensen i Vodstrup giver afkald på arv efter hans datter Mette Pedersdatter, død oktober 1807 1 år gammel.

side 364a, 369a.
302.SØREN SØRENSEN død juli 1808 i Hylding, Tødsø sogn, (skifte 29.august)
E:Kirsten Christensdatter.
A1:broderen Morten Sørensen fra Bjergby
A2:broderen Christen Sørensen i Bjergby
A3:broderen Peder Sørensen i Bjergby er død
A3a:Villads Pedersen i Sejerslev.
A3b:Søren Pedersen i Bjergby.
A3c:Svenning Pedersen 23 år.
A3d:Johanne Pedersdatter 27 år.
A3e:Karen Pedersdatter 25 år.
A4:søsteren Johanne Sørensdatter enke efter Christen Laursen Kalhauge i Abildgårds mølle i Thy.
(se nr.57).

side 367a, 370b.
303.NIELS JENSEN OVERGAARD død 1808 i Overgård, Elsø sogn (skifte 6.oktober).
E:Sidsel Jensdatter.
B1:Jens Nielsen 20 år.
B2:Jens Nielsen 16 år.
B3:Michel Nielsen 9 år.
B4:Maren Nielsdatter g.m.Jeppe Jensen i Elsø.
B5:Ane Marie Nielsdatter g.m.Jens Nielsen i Tæbring.
B6:Karen Nielsdatter 22 år.
B7:Inger Nielsdatter 21 år.
B8:Mette Nielsdatter 13 år.
V:Jens Nielsen Kielde af Elsø.

side 373a.
304.CHRISTEN FRANDSEN, død 1810 på Dueholm i Nykøbing, (skifte 27.februar)
A1:broderen Therkeld Frandsen i Thisted.
A2:broderen Palle Frandsen i V.Vandet er død
A2a:Niels Pallesen 40 år.
A2b:Jens Pallesen 45 år.
A2c:Anne Kirstine Pallesdatter g.m. Michel Dideriksen i V.Vandet
A2d.Maren Pallesdatter 36 år
A3:søsteren Maren Frandsdatter g.m.Christen Tovsgaard i Thisted, begge er døde
A3a:Niels Christensen i Thisted.
A3b:Ane Christensdatter g.m.Niels Bach i Thisted.
A3c:Maren Kirstine Christensdatter 39 år, ugift.
A3d:Maren Christensdatter g.m.Jens Peter i Søegaard i Kirkerup sogn på Sjælland.
A4:søsteren Karen Frandsdatter var gift, men er død i København.
A5:søsteren Anne Frandsdatter enke efter Christen Larsen Abildgaard/Mejlgaard i Thisted.

side 374b, 377a.
305.CHRISTEN SØRENSEN død 1810 i Vodstrup, Tødsø sogn, (skifte 4.april).
A1:brodersønnen Jens Nielsen Kieldergaard i Torup.
A2:brodersønnen Søren Nielsen i Sundby er død
A2a:Johanne Sørensdatter 16 år.
A2b:Anne Sørensdatter 15 år.
A3:broderdatteren Maren Nielsdatter g.m.Jens Søndergaard i Vodstrup.
A4:broderdatteren Ane Nielsdatter g.m.Jens Arentsen i Solbjerg.

side 375b.
306.KIRSTEN JENSDATTER død 1810 i Vodstrup i Tødsø sogn, (skifte 30.august)
E:Jens Christensen Tonsgaard.
B1:Jens Jensen 13 år.
B2:Christen Jensen 11 år.
B3:Anders Jensen 3 år.
B4:Else Marie Jensdatter 8 år.
B5:Johanne Kirstine Jensdatter 6 år.
(se nr.226).

side 378b,384a,,385b.
307.ELSE MADSDATTER død 1810 i Tødsø sogn, (skifte 7.november)
E:Jens Nielsen Smed.
B1:Niels Jensen 30 år.
B2:Mads Christian Jensen 29 år.
B3:Christen Jensen 24 år opholder sig på Frederiks hospital i København.
B4:Maren Kirstine Jensdatter 27 år.

side 380a,384b.
308.MADS ANDERSEN KJÆRGAARD død 1810 i Elsø sogn (anm.29.december)
E:Sidsel Michelsdatter.
B1:Christen Madsen i Hvidbjerg.
B2:Anders Madsen i Vester Assels.
B3:Niels Madsen.
B4:Sidsel Madsdatter g.m.Christen Rotbøll i Ljørslev.
B5:Zidsel Madsdatter g.m.Jens Poulsen i Karby sogn.
B6:Anne Madsdatter 40 år.
B7:Mette Madsdatter 29 år
LV:Søren Jensen Stoiberg i Elsø sogn.

side 382a, 387b.
309.JENS CHRISTENSEN SALLINGBO død 1811 i Fårup i Lødderup sogn, (skifte 1.februar).
E:Inger Knudsdatter.
B1:Christen Jensen 23 år.
B2:Maren Jensdatter 34 år.
LV:Niels Lynggaard af Fårup.

side 387a.
310.Testamente for MICHEL ANDERSEN KJÆR og hustru Ane Jensdatter i Tødsø. (skifte 12.juni 1811).

side 389a, 392a.
311.KIRSTEN MADSDATTER død juli 1811 i Erslev sogn.
E:Peder Michelsen.
B1:Maren Pedersdatter 23 år.
V:morbroderen Michel Sandal i Erslev sogn.

side 390a,393a,405a.
312.MARIANNE THOMASDATTER død 19.oktober 1811 i Dueholm mølle, Nykøbing.
A1:broderen Jens Thomsen i Ørding.
A2:broderen Christen Thomsen i Vejerslev.
A3:broderen Anders Thomsen i Sundby er død
A3a:Jens Andersen 10 år.
A3b:Thomas Andersen 8 år.
A3c:Søren Christian Andersen 6 år.
A3d:Ane Lisbeth Andersdatter 14 år.
A4:søsteren Ane Thomadatter g.m.Anders Thomsen i Vejerslev.
A5:søsteren Inger Lisbeth Thomasdatter 42 år i Frøslev.

side 392b.
313.arveafkald efter Jens Pedersen fra Niels Jensen Poder i Sundby. 30.oktober 1810

side 395b,400a.
314.THOMAS HANSEN død april 1812 i Vodstrup i Tødsø sogn. (skifte 28.maj)
E:Kirsten Nielsdatter.
B1:Peder Thomsen 2 år.
B2:Niels Thomsen 1 år.
LV:Marqvus Nielsen fra Lødderup.
(se nr.336)

side 397a.
315.KAREN CHRISTENSDATTER og CHRISTEN NIELSEN DAM opretter testamente 1.august 1812. I Tødsø sogn.

side 397a, 401a
316.JENS MICHELSEN død 1812 i Erslev sogn (skifte 4.september)
E:Ane Christensdatter.
B1:Christen Jensen 19 år.
B2:Michel Jensen 14 år.
B3:Anne Jensdatter 16 år.
FM:farbroderen Christen Michelsen i Elsø.
LV:Christen Pedersen Hylding i Tødsø.

side 398b, 401b.
317.METTE SOPHIE NIELSDATTER død 1812 i Tødsø sogn (skifte 8.sept)
E:Christen Vestergaard.
B1:Peder Christensen i Tøving.
B2:Else Christensdatter g.m.Søren Pedersen Nissum i Sillerslev.
B3:Mette Christensdatter g.m.Peder Jensen Kiærgaard i Tødsø.
B4:Anne Christensdatter 26 år.
B5:Stine Christensdatter 18 år.
(se nr.335).

side 402b.
318.Arveafkald fra Anders Christensen Balle,18 år i Tødsø, efter hans fader Christen Christensen Balle. Kurator Christen Pedersen Hylding.Mor:Maren Laursdatter med LV:Christen Kjærgaard i Elsø.1812.

side 403a,404b,405b.
319.MAREN JOHANSDATTER død 1813 i Fårup,Lødderup sogn, (skifte 16.juli).
E:Søren Jørgensen Bundgaard.
A1:broderen Peder Johansen i Vile i Salling.
A2:søsteren Birthe Johansdatter g.m.Mathias Mortensen i Vile.

side 403b,404b.
320.NIELS MADSEN død 1813 i Tødsø sogn. (skifte 31.juli).
E:Mette Nielsdatter.
LV:Jens Smed
A1:moderen Johanne Nielsdatter Vendelboe g.m.Mads Christensen Vendelbo i Søndehå i Thy.

side 407b.
321.MARTHA NIELSDATTER død november 1813 i Tødsø sogn, (skifte 4.december).
E:Laurs Mortensen Gilling.
B1:Niels Laursen 20 år.
B2:Johanne Laursdatter 17 år.
B3:Margrethe Laursdatter 14 år.
B4:Anne Laursdatter 11 år.

side 408b,412a.
322.JENS JENSEN SØNDERGAARD død 1814 i Vodstrup i Tødsø sogn (skifte 20.april).
E:Maren Nielsdatter.
B1:Jens Jensen 22 år.
B2:Søren Jensen 9 år.
B3:Johanne Jensdatter 20 år.
B4:Kirsten Jensdatter 18 år.
B5:Sidsel Jensdatter 11 år.
LV:Jens Jensen.
FM:farbroderen Christen Jensen Søndergaard i Sundby.

side 410a,421b.
323.JØRGEN LARSEN død 1814 i Erslev sogn. (skifte 16.maj).
E:Ane Rasmusdatter.
B1:Anders Jørgensen Frost smed i Næstrup i Sjørring sogn.
B2:Anders Jørgensen Frøkier i Heltborg sogn.
B3:Lars Jørgensen 19 år.
B4:Ane Johanne Kirstine Jørgensdatter 27 år ugift i Sperring i Sjørring sogn.
LV:Niels Andersen af Erslev.

side 411b.
324.Arveafkald fra Peder Jensen Rolstrup efter hans forældre Jens Andersen Møller og Maren Pedersdatter i Rolstrup.4.juni 1794.
(se nr.239).

side 415a.
325.Arveafkald efter Kirsten Christensdatter g.m.Christen Legind fra sønnen Søren Christensen (dato...............................)
(se nr.271).

side 415a.
326.Arveafkald fra Michel Eriksen i Flade efter søsteren Margrethe Eriksdatter g.m. Peder Nielsen Fisker i Tødsø.24.juni 1815.

side 415a,417b.
327.PEDER CHRISTENSEN i Vester Hunderup død 1815 i Ejerslev sogn (anm.16.maj).
A1:broderen Michel Christensen
A2:broderen Peder Christensen
A3:broderen Christen Christensen
A4:søsteren Maren Christensdatter 40 år.
V:Jens Nielsen fra Ejerslev.
(se nr.343).

side 415b, 420a
328.CHARLOTTE CHRISTIANE SOPHIE von ERLANDSEN død 1815 på Dueholm i Nykøbing.(skifte 3.maj)
A1:moderen Charlotte Vilhelmine von Erlandsen født Buchwaldt, enke efter kaptajn von Erlandsen i Rendsborg.
A2:søsteren Frederiche von Tøttrup g.m.kaptajn Tøttrup på Dueholm.
A3:søsteren Henriette von Brun g.m. major Brun af det Oldenborgske Regiment i Rensborg.
A4:søsteren Vilhelmine von Dimar g.m.baron von Dimar i Rensborg.
A5:søstren Sophie von Linde g.m.de Linde til Hanbjerg Hovedgård.
A6:søstren Caroline Nysum g.m.Th.Nysum til Qvistrup.

side 424b,425b.
329.ANNE JOSEPHSDATTER død 1816 i Erslev sogn. (skifte 8.april)
E:Niels Andersen.
B1:Anders Christian Nielsen 10 år.
B2:Rebekka Nielsdatter 17 år.
B3:Kirsten Nielsdatter 14 år.
B4:Anne Nielsdatter 6 år
FM:morbroderen Peder Josephsen af Erslev.
(se nr.257).

side 425b.
330.CHRISTEN MICHELSEN og hustru JOHANNE PEDERSDATTER i Elsø opretter testamente 16.oktober 1816.

side 426b,429a.
331.PEDER SVENDSEN død 1816 på Dueholm i Nykøbing, (skifte 12.december)
A1:søskendebarnet Ane Christensdatter g.m.Niels Clausen i Vester Thorup sogn i V.Han Herred.
A2:søskendebarnet Anders Ingvardsen i Amtoft i Arup sogn er død
A2a:Ingvard Andersen i Arup.
A2b:Christen Andersen i Amtoft.
A2c:Svend Andersen hos hans mor i Amtoft.
A2d:Lars Christian Andersen 19 år.
A2e:Anne Marie Andersdatter er død g.m. Bertel Jensen i Øsløs.
A2e1:Ane Marie Bertelsdatter 17 år.
A2e2:Kirsten Bertelsdatter 12 år.
A2e3:Karen Bertelsdatter 6 år.
A2f::Johanne Marie Andersdatter er død g.m.Niels Christian i Amtoft.
A2g:Karen Andersdatter g.m.Peder Thomsen i Arup.
A2h:Ane Andersdatter 25 år.
A2i:Kathrine Marie Andersdatter 23 år.

side 428a,433b.
332.CHRISTEN CHRISTENSEN POST død 1817 i Fårup,Lødderup sogn, (skifte 16.maj).
E:Apelone Chatrine Jensdatter.
LV:Thor Knudsen i Fårup.
B1:Christen Christensen i Sønder Dråby.
B2:Ane Christensdatter.
B3:Kirsten Christensdatter g.m.Niels Pedersen i Nykøbing.
B4:Bennet Kirstine Christensdatter g.m. Christen Sørensen Legind.

side 430a.
333.JOHANNE MORTENSDATTER død 1817 i Rolstrup, Tødsø sogn, (skifte 20.august).
E:Christen Lynggaard.
B1:Morten Christensen 1 år.

side 434b.
334.MAREN PEDERSDATTER død 1817 i Erslev sogn (skifte 2.januar 1818)
E:Søren Jensen Sønder.
B1:Kirsten Sørensdatter 1¾ år.
V:Michel Madsen fra Sandal i Erslev sogn.
(se nr.378).

side 437b.
335.Arveafkald efter Mette Sophie Nielsdatter (29.juni 1818) fra Christen Vestergaard af Tødsø på sine døtres Ane og Stine Christensdatters vegne efter deres moder Claus Purup enke i Tødsø som tilsynsværge for de 2 søstre.
(se nr.317).

side 438a.
336.Peder Thomsen og Niels Thomsen giver afkald på arv efter deres moder Kirsten Nielsdatter. 27.oktober 1812. Deres far er Thomas Hansen i Vodstrup.Børnenes farbroder Ib Hansen i Jørsby var formynder.
(se nr.314).

side 438a.
337.Christen Nielsen Høy af Tødsø giver afkald på arv efter hans halvsøster Maren Pedersdatter, Christen Leginds afdøde hustru.
(se nr.55,246).

side 438a, 441a.
338.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 1818 i Hylding i Tødsø sogn.(skifte 18.august)
E:Niels Thomsen.
A1 broderen Morten Østergaard i Nykøbing er død:
A1a:Christen Østergaard i Nykøbing.
A2:broderen Peder Christensen Bjørndrup.
A3:søsteren Mette Christensdatter g.m.Christen [Andersen] Kiærgaard i Elsø.
A4:søsteren Else Christensdatter er død
g.m.Peder Madsen Bjørndrup.
A4a:Maren Pedersdatter er død g.m.Joseph Mortensen i Erslev.
A4b:Else Pedersdatter er død g.m.Christen Biarup.
A4b1:Jens Christensen 29 år.
A4b2:Christen Christensen 22 år.
A4b3:Peder Melsen Christensen 14 år
A4b4:Ane Christensdatter 16 år.
A4b5:Maren Christensdatter 15 år.
A4b6:Johanne Christensdatter 26 år.
A5:søsteren Karen Christensdatter er død g.m.Jens Østergaard i Andrup.
A5a:Niels Christian Jensen i Andrup.
A5b:Else Jensdatter 32 år.ugift
A5c:Zidsel Jensdatter 23 år ugift.
A5d:Maren Jensdatter g.m.Christen Solbjerg i Andrup.
(se nr.24, 339).

side 439a, 442b.
339.ANDERS JEPSEN død 1818 i Lynggård, Tødsø sogn.(skifte 7.september)
E:Kirsten Jensdatter.
B1:Else Andersdatter 25 år.
FM:farbroderen Morten Jepsen fra Erslev.
LV:Christen Kjærgaard i Elsø.
( se nr. 55, 338)

side 445b
340.MICHEL PEDERSEN død 1818 i Vodstrup, Tødsø sogn.(skifte 27.januar 1819).
E:Anne Pedersdatter.
B1:Peder Michelsen.
B2:Anders Michelsen.
B3:Peder Michelsen Vestergaard 19 år.
B4:Anne Michelsdatter 30 år.
B5:Kirsten Michelsdatter 26 år.
FM:Peder Michelsen (B1).
LV:Lars Vester.

side 447a,449a.
341.MAREN CHRISTENSDATTER død 1819 i V.Hunderup i Ejerslev sogn. (skifte 9.september)
E:Peder Christensen.
B1:Peder Christian 3 uger.

side 449a.,452a
342.NIELS THOMSEN død 1820 i Hylding,Tødsø sogn,(skifte 11.juni).
E:Anne Nielsdatter.
LV:Christen Hylding af Hylding.
A:broderen Anders Thomsen Sandgaard af Vejerslev.

side 450a.
343.MICHEL CHRISTENSEN død 1820 i V.Hunderup i Ejerslev sogn,(skifte 24.juni)
A1:broderen Peder Christensen i V.Hunderup
A2:søsteren Maren Christensdatter i V.Hunderup, ugift
(se nr.387)

side 450a,453a
344.ANNE SØRENSDATTER død 1820 i Erslev sogn.(skifte 27.april)
g.1:Christen
g.2:Laurs
E:Niels Lund.
B1:Joseph Christensen Stagstrup i Solbjerg.
B2:Apelone Christensdatter g.m.Christen Sørensen i Solbjerg
B3:Peder Laursen Lund i Galtrup.
B4:Thomas Larsen i Grinderslev i Salling er død
A3a:Rasmus Thomsen.
A3b:Anne Thomasdatter.
A3c:Maren Christine Thomasdatter.
B5:Mette Larsdatter er død g.m.Ole Dahl i Outrup.
A5a: Laust Olesen.
A5b:Skammel Olesen.
A5c:Else Olesdatter.
(se nr.345).

side 453b.
345.NIELS LUND død 1820 i Erslev sogn.(skifte 22.12.1820).
(se nr.344).

side 454a.
346.NIELS SMED død 1822 i Tødsø sogn (skifte 1.marts).
E:Malene Nielsdatter.
B1:Niels Christian Nielsen.
B2:Mette Cathrine Nielsdatter.
LV:Anders Michelsen. af Tødsø.

side 455a.
347.ANNE CHRISTENSDATTER død 1822 i Fårup, Lødderup sogn (skifte 3.marts).
E:Niels Eriksen.
B1:Maren Cathrine Nielsdatter 7 år.
B2:Sidsel Johanne Nielsdatter 3 år.
V:Niels Pedersen af Nykøbing.

side 455b.
348.Arveafkald efter Maren Jensdatter Fisker g.m.Jacob Jensen Fisker i Tødsø fra sønnesønnen Niels Madsen i Fårup.
18. august 1827.

side 456a.
349.PEDER CHRISTENSEN død 1823 i Vodstrup i Tødsø sogn.(skifte 28.februar)
E:Kirsten Jensdatter
B1:Else Madsdatter (steddatter).
B2:Karen Pedersdatter.
LV:Laurs Christensen Vester i Vodstrup.
FM:Peder Jensen i Hylding.

side 459b.
350.PEDER LAURITSEN død 1823 i Tødsø sogn (skifte 22.maj)
E:Karen Christensdatter.
LV:Laurs Vester af Vodstrup.
FM:Poul Jensen,Hylding og Poul Smed,Elsø

461a.
351.Testamente for CHRISTEN ANDERSEN KIÆR og MAREN SVENNINGS-DATTER i Tødsø (skifte 13.januar 1813).

462a.,470b.
352.CHRISTEN POULSEN HUUS død 1824 i Erslev sogn.(skifte 31.maj).
E:Maren Nielsdatter.
B1:Poul Christensen.
B2:Villads Christensen.
B3:Anne Christensdatter.
LV:sognefoged Michel Kiær i Erslev.
FM:Poul Væver i Vester Jølby.

side 463a,464a,472a.
353.ANDERS PEDERSEN MARK-MØLLE død 824 i Mark Mølle i Lødderup sogn. (skifte 24.juni).
E:Maren Christensdatter.
LV:Jens Sørensen.

side 463b,464b,
354.METTE SØRENSDATTER død 1824 i Tødsø sogn (skifte 19.juli)
E:Jens Pedersen Hauge.
B1:Søren Jensen Hauge.
B2:Anne Jensdatter g.m.Jens Jensen Sønder i Tødsø.
B3:Maren Andersdatter g.m.Peder Andersen i Ørding.
(se nr.134).

side 472a.
355.JENS THAU død 1824 i Ejerslev sogn,(skifte 26.december)
E:Anne Pedersdatter.
B1:Peder Christian Jensen.

side 473a, 474b.
356.BODIL NIELSDATTER død 1825 i Dueholm mølle i Nykøbing (skifte 19.marts).
E:afd. Henrik Jensen
A1:søsterdatteren Maren Svenningsdatter g.m.Peder Nielsen i Hjerk.
A2:søsterdatteren Mette Svenningsdatter g.m.Bertel i Hinnerup i Torum sogn.
A3:søsterdatteren Dorthe Svenningsdatter g.m.Jesper Jensen i Nautrup i Salling.
A4:søsterdatteren Inger Svenningsdatter enke efter Jens Møller i Hjerk.
A5:søsterdatteren Anne Svenningsdatter g.m.Anders Andersen i Toustrup i Durup sogn.
A6:søskendebarnet Bodil Pedersdatter enke af Hjerk sogn.
LV:Mads Nielsen Ørevad.

side 474a.
357.POUL STOFFER død 1825 i Tødsø sogn.(skifte 27.juni)
E:Maren Nielsdatter.
B1:Niels Christian Poulsen.
B2:Søren Poulsen.
B3:Ole Poulsen.
B4:Birgitte Poulsdatter g.m.Christen Mortensen i Tødsø.
B5:Dorthe Poulsdatter.
LV:Niels Laursen i Bjørndrup.

side 475b,478b.
358.ANNE MARGRETHE ANDERSDATTER død 1825 i Ejerslev sogn.(skifte 15.december)
E:Lars [Nielsen] Grud.
B1:Anders Larsen 18 år.
B2:Maren Larsdatter 25 år.
B3:Anne Marie Larsdatter 22 år.
B4:Anne Elisabeth Larsdatter 20 år.

side 478a.
359.JENS CHRISTESEN SANDAL og AASE JENSDATTER i Erslev Testamente 29.november 1816.

side 478b,479b.
360.BARBARA ANDERSDATTER anmeldt død 8.juni.1826

side 478b.
361.KAREN JENSDATTER
ameldt 26.juli 1826 (7 uger gl.)
far:Jens Bødker.

side 478b.
362.JOHANNE CHRISTENSDATTER af Hylding meldt død 30.november 1826.
faderen er arving.

side 479a.
363.MICHEL JENSEN KIRK død februar 1827 i Erslev sogn (skifte 2.marts)
g.1:[Karen Christensdatter]
E:Anne Madsdatter.
B1:Poul Michelsen (I).
B2:Ane Elisabeth Michelsdatter (I). g.m.Søren Jensen Sønder i Erslev.
B3:Jens Michelsen 24 år (II).
B4:Mads Michelsen 22 år (II).
B5:Karen Michelsdatter 20 år (II).
F6:Jens Peter Michelsen 16 år (II).
F7:Zidsel Michelsdatter 14 år(II).
F8:Christen Michelsen 12 år.
FM:Morten Østergaard af Erslev.
LV:Morten Jepsen i Erslev,Christen Balle af Galtrup.
(se se 220, 365,379, 427, 471).

side 481b, 488a.
364.ANNE CHRISTENSDATTER DEGN død 1827 i Elsø sogn. (skifte 16.maj)
E:Michel Kjær.

side 482a
365.ANNE ELISABETH MIKKELSDATTER død 1827 i Erslev sogn (skifte 2.juli).
E:Søren Jensen Sønder.
B1:Maren Sørensdatter 7 år.
B2:Michel Peter Sørensen 5 år.
B3:Else Sørensdatter 3 år.
B4:Jens Sørensen 1 år.
(se nr.363).

side 482a, 484a.
366.ANNE JOSEPHSDATTER død 7.juli 1827 i Erslev sogn.
E:Michel Jensen.
B1:Jens Michelsen 1 år.
FM:morfaderen Joseph Mortensen i Erslev.

side 486a.
367.ANNE CHRISTENSDATTER død 1827 i V.Hunderup i Ejerslev sogn (skifte 22.oktober).
E:Peder Christensen.
B1:Anders Pedersen 6 år.
B2:Christen Pedersen 3 år.
B3:Maren Pedersdatter 4 år.
FM:Christen Nørgaard i Sejerslev.

side 486a,490a.
368.JOHANNE MARIE CHRISTENSDATTER død 1827 i Erslev sogn (anm.2.november).
E:Peder Nielsen Lund.
B1:Niels Christian Pedersen 3 år.
B2:Søren Pedersen 1 år.
FM:Jacob Stagstrup i Solbjerg.

side 489a.
369 ANNE ELISABETH MICHELSDATTER død 1827 (anm.3.august) 3 uger.
far:Michel Jensen

side 491b.
370.INGER NIELSDATTER død 1827 i Rakkeby sogn,(skifte 25.december).
E.Christen Nandrup Christensen.

side 492a.
371.ANNE CATHRINE ANDERSDATTER,død 1827 i Tødsø sogn 6 uger (anmeldt 4.januar)
F:Anders Michelsen.

side 492a,502a.
372.DORTHE MORTENSDATTER død 1828 i Erslev sogn. (anm.7.januar.)
E:Peder Jensen.
B1:Jens Christian Pedersen 9 år.
B2:Morten Pedersen 7 år.

side 492a.
373.SØREN BALLING død 1828 i Tødsø sogn. (anm.30.januar)
g.m.NN død 29.august 1799.

side 492b, 493b, 496b.
374.KIRSTEN SØRENSDATTER død februar 1828 i Erslev sogn. (anm.29.februar)
E:Jens Christensen Sandal.
A1:helbroderen Morten Sørensen i Solbjerg.
A2:helsøsteren Karen Sørensdatter.
A3:halvbroderen Hans Christian Pedersen i Bjørndrup.
A4:halvbroderen Søren Pedersen i Århus.
A5:halvsøsteren Maren Pedersdatter g.m.Morten Andersen i Tøving.

side 493b.
375.MAREN JENSDATTER død 17.marts 1829 i Elsø sogn, (skifte 17.marts)
E:Jens Michelsen Hunnerup.
B1:Ingeborg Jensdatter 8 år.
B2:Mette Kirstine Jensdatter 6 år.
B3:Michel Jensen 4 år.
B4:Jens Jensen 2 år.
B5:Kirsten Jensdatter 8 uger.
FM:Jens Kielde i Elsø.

side 496a.
376.JOHANNE PEDERSDATTER død 23. juni 1828 i Elsø sogn (anm.26.juni)
E:Christen Kjelde.
B1:Kirsten Christensdatter 20 ugift.
B2:Anders Christensen 20 år.
B3:Michel Christian Christensen 16 år.
B4:Jens Christensen, uægte og myndig.

side 496a.
377.MAREN LARSDATTER død 1828 i Tødsø sogn.(skifte 2.juli).
E:Jens Pedersen Hede.

side 496a, 497b, 503b.
378.SØREN [JENSEN] SØNDER død 1828 i Erslev sogn (anm.24.juli)
g.1:[Maren Pedersdatter].
E:Sidsel Jepsdatter.
B1:Kirsten Sørensdatter 13 år (I).
B2:Maren Sørensdatter 8 år (II).
B3:Michel Peter Sørensen 6 år (II).
B4:Else Sørensdatter 4 år (II).
B5:Jens Sørensen 2 år (II).
LV:Christen Michelsen af Elsø.
FM:Jens Sønder i Tødsø.

side 503b.
379.MADS MIKKELSEN død 1828 i Erslev sogn.(skifte 20.december)
A1:moderen Anne Madsdatter.
A2:broderen Jens Michelsen.
far:afd.Michel Kjær.
(se nr 363 ).
DUEHOLM gods
skifteprotokol 1829-46 [G 109-4]

side 1.
380.LARS PEDERSEN
død 27.januar 1829 i Ejeslev sogn.(barn)

side 1.
381.ANNE CHRISTENSDATTER død 1829 i Elsø sogn.(skifte 19.marts).
E:Lars Michelsen.
B1:Anne Johanne Larsdatter 16 år.
B2:Anders Christian Larsen 13 år.
B3:Johanne Marie Larsdatter 7 år.
FM:Peder Christensen Buch af Sdr.Dråby.

side 2.
382.LARS NIELSEN GRUUD død 16.august 1829 i Ejerslev sogn.
B1:Maren Larsdatter 28 år.
B2:Anne Marie Larsdatter 25 år.
B3:Ane Elisabeth Larsdatter 24 år.
B4:Anders Laren 23 år.
FM:Lars Poulsen Bisgaard af Ejerslev.
(se nr. 746)

side 3.
383.NIELS CHRISTIAN PEDERSEN død 5.november 1829 i Erslev sogn.
far:Peder Nielsen Lund.

side 4,5.
384.ANNE MARIE NIELSDATTER død 1829 i Erslev sogn. (skifte 6.november).
E:Jørgen Nielsen Smed.
B1:Maren Jørgensdatter g.m.Poul Huus i Erslev.
B2:Karen Jørgensdatter g.m.Jens Høygaard i Erslev.
B3:Anne Jørgensdatter g.m.Anders Norup i Erslev.
B4:Kirsten Marie Jørgensendatter 21 år.
B5:Sidsel Marie Jørgensdatter 19 år.
B6:Johanne Jørgensdatter 16 år.
B7:Kirsten Jørgensdatter 12 år.

side 4.
385.JACOB PEDERSEN GRYNNERUP
død 1829 i Dueholm mølle i Nykøbing.(skifte 23.november).

side 8a,8b,10.
386.MAREN CHRISTENSDATTER
død 1830 i Lødderup sogn.(skifte 9.februar).

side 8.
387.JEPPE MICHELSEN
død 11.februar 1830 (barn),(sogn mangler)

side 8.
388.POULINE NIELSDATTER død 14.februar 1830 i Tødsø sogn.
far:Niels Lundtoft.

side 9.
389.LARS CHRISTENSEN død 28.maj 1830 i Elsø sogn.
far:Christen Michelsen.

side 9.
390.LARS BECKHØJ død 1830 i Sundby sogn.(skifte 8.august).
E:Karen Jensdatter

side 9.
391.INGER ESPENSDATTER død 1830 i Erslev sogn. (skifte 8.august).
E:Joseph Jensen.
B1:Anders Josephsen 16 år
B2:Espen Josephsen 16 år.
B3:Jens Christian Josephsen 14 år.
B4:Jens Josephsen 12 år.
B5:Peder Christian Josephsen 10 år.
FM:Christen Handberg af Tødsø, afdødes søskendebarn.

side 10,19.
392.MICHEL ANDERSEN KJÆR død 1830 i Elsø sogn.(skifte 20.december).
E:Sidsel Andersdatter
B1:Anders Christian Michelsen 18 år.
B2:Ane Johanne Michelsdatter
B3:Johanne Marie Michelsdatter
LV:Joseph Andersen af Elsø.
FM:Mads Jensen i Flade

side 10,22.
393.LARS MORTENSEN død 1830 i Tødsø sogn.(skifte 22.december).
E:Karen Marie Jensdatter.
B1:Niels Larsen i Tødsø.
B2:Johanne Larsdatter g.m.Peder Lunde i Erslev.
B3:Margrethe Larsdatter g.m.skoleholder Henriksen i Brostrup.
B4:Ane Larsdatter
B5:Martha Larsdatter
B6:Maren Larsdatter.

side 10.
394.MAREN CHRISTENSDATTER død 1831 i Tødsø sogn (skifte 8.januar).
E:Jens Frøslev.

side 10.
395.JEPPE NIELSEN HØJGAARD død 2. marts 1831 i Erslev sogn.
far:Niels Andersen.

side 10.
396.JOHANNE MARIE PEDERSDATTER død 5.marts 1831.
far:Peder Lund. (sted mangler).

side 10.
397.CHRISTEN CHRISTENSEN NANDRUP død 1831 i Rakkeby sogn.(skifte 26.marts).
A1:Kirsten Pedersdatter i Ørding hendes broder Jens Pedersen i Ørding.

side 10.
398.NIELS CHRISTIAN JØRGENSEN død 6.august 1831 i Erslev sogn.
far:Jørgen Skjoldborg.

side 10.
399.DORTHE CATHRINE JØRGENSDATTER død 10.oktober 1831 i Erslev sogn.
far: Jørgen Skjoldborg

side 10,16.
400.JOHANNE POULSDATTER død 1831 i Elsø sogn.(skifte 3.november).
E:Poul Jensen.
B1:Poul Christian Poulsen 18 år.
B2:Johanne Poulsdatter
FM:Jens Hunnerup af Elsø.
(se nr.493,494).

side 11.
401.JENS POULSEN død 21.januar 1832 i Sundby sogn.
far:Poul Nandrup

side 11.
402.CHRISTEN MORTENSEN død 19.marts 1832 i Tødsø.
far:Morten Villadsen Kjær.

side 11.
403.JENS ANDERSEN død 1832 i Erslev sogn.(skifte 17.maj).
E:Sidsel Nielsdatter.
B1:Anders Jensen 29 år.
B2:Niels Jensen 22 år.
B3:Sidsel Jensdatter 27 år.
B4:Ane Jensdatter 20 år.
B5:Kirsten Jensdatter 16 år.
B6:Kirsten Marie Jensdatter 13 år.

side 11,14,15.
404.MICHEL SØRENSEN HAUGTOFT død 1832 i Dueholm Mølle i Nykøbing.(skifte 29.juni).
E:Maren Pedersdatter

side 11,12.
405.ANNE JENSDATTER død 1832 i Tødsø sogn. (skifte 5.september).
E:Christen Nielsen Høj
B1:Niels Christensen
B2:Jens Christensen
B3:Maren Christensdatter
FM:morbroderen Jens Jensen i Tødsø.

side 11.
406.ANNE MARIE PEDERSDATTER død 12.september 1832. (sted mangler).
far:Peder Christian Madsen

side 12.
407.MAREN MICHELSDATTER død 1832 i Erslev sogn (skifte 26.november).
E:Christen Nielsen.

side 14,15.
408.NIELS ANDERSEN død 1832 i Erslev sogn (skifte 24.december).
E:Margrethe Michelsdatter.
B1:Anders Christian Nielsen 27 år.
B2:Hans Christian Nielsen 11 år.
B3:Christian Nielsen 8 år.
B4:Birthe Nielsdatter g.m.Anders Andersen af Mellem Jølby.
B5:Kirsten Nielsdatter g.m.Jens Christen Lyndrup i Tøving.
B6:Ane Nielsdatter
B7:Christiane Nielsdatter.
B8:Johanne Nielsdatter.
LV:Niels Michelsen Høygaard i Solbjerg.
FM:Mads Christensen Boll af Erslev.

side 16.
409.ANNE KIRSTINE ANDERSDATTER død 27.april 1833 Dueholm Mølle, Nykøbing.
far:Anders Christian Jepsen.

side 16.
410. SØREN CHRISTIAN JENSEN død 1.marts 1833 i Mark mølle,Lødderup sogn.
far:Jens Sørensen Møller

side 16.
411.MAREN KIRSTINE ANDERSDATTER død 11.maj 1833 Dueholm mølle, Nykøbing.
far:Anders Christian Jepsen

side 16.
412.NIELS KROGH JENSEN død 26.juni 1833 i Tødsø sogn.
far:Jens Pedersen Balle.

side 16.
413.AASE JENSDATTER død 15.juli 1833 i Erslev sogn.
far:Jens Sandal.

side 16.
414.KAREN JENSDATTER død 1833 i Sundby sogn.(skifte 3.august 1833).
E:afd.Lars Madsen Beckhøj.

side 16.
415.MICHEL DISSING ANDERSEN død 5.august 1833 i Erslev sogn.
far:Anders Dissing.

side 16.
416.CHRISTEN SØNDERGAARD MICHELSEN død 19.august 1833 i Erslev sogn.
far:Michel Jensen.

side 17.
417.LOUISE CATHRINE SIMSEN død 1833 på Dueholm gods i Nykøbing. (skifte 13.september.
A1:moderen g.m.smedmester Ulrik Larsen i Nykøbing (afdødes stedfader).
A2:broderen Christian Ferdinand Simsen 19 år.
A3:broderen Adolf Vilhelm Simsen 17 år.

side 19.
418.MICHEL TERKELSEN død 9.april 1834 i Vodstrup i Tødsø sogn.
far:Terkel Michelsen.

side 19, 21
419.CHRISTEN MICHELSEN død 17.april 1834 i Elsø sogn.
E:Kirsten Larsdatter
(se nr.429).

side 19,20.
420.ANNE JENSDATTER død 1834 i Tødsø sogn.(skifte 1834).
E:Jens Jensen Sønder.Testamente.

side 19.
421.dødfødt dreng 20.juni 1834 i Tødsø sogn.
far:Niels Christian Frøslev.

side 20.
422.JOHANNE HVIDBJERG
død 1834 i Erslev sogn.(skifte 16.juli).

side 21.
423.PEDER DAHLGAARD
død 13.november 1834 i Erslev sogn.

side 21.
424.SØREN JØRGENSEN BUNDGAARD død 24.februar 1835 i Fårup Lødderup sogn.
E:Maren Andersdatter.

side 22.
425.JØRGEN POULSEN
død 15.maj 1835 i Erslev sogn.
far:Poul Christensen Have.

side 23.
426.SIDSEL MORTENSDATTER død 1836 i Erslev sogn. (skifte 24.februar).
E:Peder Jensen.

side 23,24.
427.ANNE MADSDATTER død 1836 i Erslev sogn.(skifte 10.februar).
E:afd.[Michel Jensen Kirk]
B1:Jens Peder Michelsen 26 år.
B2:Christen Michelsen 20 år
B3:Jens Michelsen 32 år
B4:Karen Michelsdatter g.m.Lars Josephsen i Tøving
B3:Sidsel Micheldatter 23 år.
FM:Poul Michelsen Kirk i Tøving.
(se nr.363)

side.24.
428.JOHANNE MADSDATTER død 1836 i Tødsø sogn.(skifte 12.april).
E:Jens Qvist.
(nr.830).

side 28,32,37.
429.KIRSTEN LARSDATTER død 1836 i Elsø sogn. (skifte 27.august).
E:afd.Christen Michelsen.
B1:Michel Christensen 18 år.
B2:Johanne Christensdatter 14 år.
B3:Anne Elisabeth Christensdatter 12 år.
B4:Else Christensdatter 10 år.
FM:morbroderen Jens Larsen i Vodstrup.
(se nr.419)

side 31.
430.METTE MARIE JOHANSDATTER død 1836 i Tødsø sogn (skifte 16.november).
E:Jens Christensemn Høj.
B1:Christen Jensen 1½ år.
afdødes far:Johannes Møller på Thyholm.
(se nr.498)

side 31.
431.JENS PEDERSEN død 18.november 1836 i Vodstrup, Tødsø sogn.
far:Peder Michelsen.

side 31.
432.KIRSTEN JENSDATTER død 30.november 1836 i Elsø sogn.
far:Jens Hunnerup.

side 31.
433.LAURS CHRISTENSEN død 5.december 1836 i Tødsø sogn.
far:Christen Hundborg

side 32.
434.JACOB JACOBSEN
død 1837 i Tødsø sogn. (skifte 7.januar).

side 32.
434.JENS CHRISTIAN THOMSEN død 1837 Dueholm mark, Nykøbing.
(skifte 9.januar).

side 32.
435.CHRISTIANE MORTENSDATTER død 15. februar 1837 i Tødsø sogn.
far:Morten Villadsen.

side 32.
436.ANDERS JENSEN død 28.januar 1837 i Elsø sogn.
far:Jens Hunnerup

side 32.
438.ANNE PEDERSDATTER død 1837 i Elsø sogn. (skifte 6.februar).
E:Søren Jensen.

side 33.
439.METTE MICHELINE JENSEN død 12.februar 1837 i Erslev sogn.
far:Jens Christian Lauritsen.

side 33.
440.SØREN CHRISTENSEN LEGIND død 1837 i Vodstrup i Tødsø sogn.(skifte 18.februar).
E:Anne Lauritsdatter
B1:Laurs Christian Sørensen 5 år.
B2:Kirsten Marie Sørensdatter 10 år.
LV:Jens Lynggaard af Tødsø.
FM:Jens Vester af Vodstrup.

side 33,34.
441.MADS JENSEN SERUP død 1837 i Tødsø sogn. (skifte 22.februar)
E:Anne Michelsdatter.
B1:Inger Marie Madsdatter 8 år.
LV:Niels Michelsen af Bjergby.
V:Poul Jensen Serup i Redsted.

side 33.
442.JENS QVIST død 1837 i Tødsø sogn.(skifte 23.februar).
(se nr.428)

side 36.
443.ANNE JENSDATTER død 1837 i Vodstrup i Tødsø sogn (skifte 26.marts).
E:Jens Christian Bak.
B1:Christian Jensen 24 år.
B2:Jens Christian Jensen 20 år.
B3:Jens Maigaard Jensen 16 år.
B4:Søren Jensen 12 år.
FM:morbroderen Christen Maigaard i Frøslev.

side 37.
444.SIDSEL CATHRINE ANDERSDATTER død 3.juni 1837 i Erslev sogn.
far:Anders Dissing.

side 37.
445.JENS SANDAL
død 1837 i Erslev sogn (skifte 6.juni).

side 37, 38.
446.MAREN LAURSDATTER død 1837 i Tødsø sogn.(skifte 19.juni).
E:Christen Pedersen Vestergaard.
B1:Laurs Bak Christensen 12 år.
B2:Mette Christine Christensdatter.
B3:Maren Kirstine Christensdatter 20 år.

side 37.
447.CHRISTEN SØNDERGAARD JENSEN død 25.juni 1837 i Erslev sogn.
far:Michel Jensen.

side 38.
448.JOHANNE MICHELSDATTER død 15.juli 1837 i Elsø sogn.
far:Michel Christen Christensen.

side 38.
449.METTE CHRISTINE CHRISTENSDATTER
død 1837 i Tødsø sogn.(skifte 28.august).

side 39, 44.
450.MORTEN CHRISTENSEN HYLDING død 1837 i Sandal i Erslev sogn. (skifte 9.november).
E:Maren Nielsdatter
B1:Johanne Mortensdatter
FM:Christen Pedersen Hylding i Tødsø.

side 42.
451.KIRSTEN JENSDATTER død 1838 i Vodstrup i Tødsø sogn (skifte 26.april).
E:Terkil Michelsen.
B1:Poul Christian Terkildsen 11 år.
B2:Jens Peder Terkildsen 9 år.
B3:Peder Terkildsen 3 år.
B4:Maren Terkildsdatter 15 år.
B5:Marie Terkildsdatter 14 år.
FM:Christen Bonde af Vodstrup.

side 44.
452.SØREN JENSEN STOIBERG
død 1838 i Elsø sogn.(skifte 18.august).

side 45.
453.ANNE JENSDATTER død 1838 i Erslev sogn (skifte 13.december).
B1:Jens Christian Laursen

side 45.
454.ANNE JENSDATTER død. 20.december 1838 i Erslev sogn.
mor:Jens Andersens enke.
B:Jens Christen Laursen 5 år.

side 45.
455.MARGRETHE MARIE LAURIDSDATTER død 17. december 1838 i Dueholm mølle, Nykøbing.
E:Anders Christen Jepsen.
B1:Jeppe Andersen 14 år.
B2:Lars Andersen 11 år.
B3:Jens Andersen 10 år.
B4:Ane Kirstine Andersdatter 5 år.
B5:Maren Andersdatter 3 år.
B6:Gertrud Marie Andersdatter 1 år.
B7:Anne Andersdatter ½ år.
FM:Poul Michelsen i Vilsgaard

side 47.
456.ANDERS CHRISTENSEN BALLE, død 1839 i Erslev sogn.(skifte 19.januar).
E:Anne Marie Andersdatter.
B1:Maren Andersdatter 8 år.
LV:Jens Lynggaard af Tødsø.

side 48.
457.NIELS SKRÆDDER
død 11.marts 1839 på Dueholm, Nykøbing.

side 48.
458.Et barn af Jens Balle død 17.marts 1839 i Tødsø sogn.

side 48.
459.PEDER PEDERSEN BONDE død 1839 i Bjørndrup i Tødsø sogn.(skifte 29.marts).
E:Anne Marie Pedersdatter.
A1:broderen Christen Bonde i Vodstrup.
A2:broderen Jens Bonde i Bjørndrup.
A3:søsteren Valborg Pedersdatter 56 år.
(se nr.287).

side 48.
460.PEDER SKOMAGER JENSEN død 10.april 1839 i Erslev sogn.
far:Jens Christian Larsen.

side 48.
461.POUL JACOBSEN NAUTRUP
død 1839 i Sundby sogn.(skifte 16.juli).

side 48.
462.KIRSTEN MICHELSDATTER
død 17.august 1839.(intet sted).

side 48.
463.ANNE JOHANNE POULSDATTER død 28.august 1839 i Erslev sogn. 1 år gammel.
far:Poul Huse.

side 48.
464.en søn af Morten Have død 12.november 1839 i Tødsø sogn.

side 49.
465.MAREN NIELSDATTER
død 1840 i Erslev sogn.(skifte 19.februar).
E:afd. NN

side 49.
466.MADS JENSEN
død 23.marts 1840 i Tødsø sogn. (barn).

side 49.
467.PEDER JENSEN HYLDING død 1840 i Tødsø sogn.(skifte 1.juni).
E:Anne Nielsdatter.

side 49.
468.JENS JENSEN død 25.juni 1840 i Tødsø sogn.
far:Jens [Christensen] Høj

side 49.
469.ELSE MARIE CHRISTENSDATTER død 15.juli 1840 i Fårup i Lødderup sogn.
far:Christen Pedersen.

side 50.
470.Et barn af Terkel Michelsen død 29.august 1840 i Vodstrup i Tødsø sogn.

side 50,51.
471.POUL MICHELSEN KIRK død 1840 i Tødsø sogn.(skifte 17.september).
E:Anne Jepsdatter.
B1:Michel Poulsen Kirk.
B2:Anne Catrine Poulsdatter.
B3:Anne Elisabeth Poulsdatter.
B4:Johanne Poulsdatter.
B5:Anne Poulsdatter.
B6:Marine Poulsdatter.
FM:farbroderen Jens Kirk.
(se nr.299)

side 51,53.
472.CHRISTEN SØRENSEN SMED død 1840 i Vodstrup i Tødsø sogn.(skifte 23.oktober).
E:Mette Christensdatter.
B1:Niels Christian Christensen 30 år.
B2:Christen Christensen 24 år.
B3:Søren Christensen 21 år.
B4:Niels Christensen 17 år.
LV:Christen Bunde i Vodstrup.
FM:Christen Gade i Vodstrup.

side 51.
473.DORTHE KIRSTINE JENSDATTER død 8.november 1840 (intet sted).
far:Jens Christian Lauritsen.

side 51.
474.ANDERS CHRISTENSEN DALGAARD død 9.november 1840 (intet sted).
far:Anders Christensen Dalgaard.

side 53.
475.LAURS CHRISTEN MICHELSEN
død 15.februar 1841 i Elsø sogn. (barn).

side 53.
476.THØGER ANDERSEN
død 18.marts 1841 i Refshammer,Nykøbing.

side 54.
477.JOHANNE POULSDATTER
død 6.april 1841 i Elsø sogn.

side 54.
478.ELSE MARIE CATRINE
død 22.april 1841 i Refshammer i Nykøbing (barn).

side 54.
479.THOMAS CHRISTIAN NIELSEN
død 17.juni 1841 i Erslev sogn.(barn).

side 54.
480.NIELS NIELSEN
død 21.juni 1841 i Erslev sogn (barn).

side 54.
481.METTE NIELSINE CHRISTENSDATTER død 11.august 1841 i Erslev sogn.
far:Christen Jensen.

side 54.
482.METTE MARIE HØJ død 14.august 1841 i Tødsø sogn.
far:Jens Christensen Høj.

side 54.
483.LAURITS JENSEN
død 26.december 1841 i Tødsø sogn. (barn).

side 54.
484. MAREN ANDERSDATTER
død 13.februar 1842 i Fårup i Lødderup sogn.(barn).

side 54.
485.ANNE NIELSDATTER død 1842 i Tødsø sogn.(skifte 26.februar).
E:Jens Pedersen Bonde.
B1:Peder Jensen.
B2:Niels Christian Jensen.
FM:Peder Dam i Tødsø.

side 54.
486.JENS ANDERSEN BOSSUM død 1842 på Dueholm mark,Nykøbing. (skifte 13.april).
E:Sidsel Jensdatter.
B1:Anders Christian Jensen.
B2:Jens Andreas Jensen.
FM: Niels Fjeldsø.
LV:Christen Pedersen i Fårup.

side 56.
487.en datter af Niels Fjeldsø på Dueholm mark død 7.januar 1843.

side 56.
488.POUL CHRISTENSEN
død 10.marts 1843 i Rolstrup i Nykøbing.

side 56,59.
489.LAUST CLAUSEN PURUP død 1843 i Purup i Tødsø sogn.(skifte 1.maj).
E:Mette Madsdatter.
B1:Michel Laustsen 29 år.
B2:Karen Marie Lautsdatter 27 år.
B3:Mads Christian Laustsen 25 år.
B4:Claus Laustsen 24 år.
B5:Christen Laustsen 22 år.
LV.Peder Dam i Tødsø.
FM:Jens Lynggaard i Tødsø.

side 56.
490.JENS CHRISTENSEN
død 11.maj 1843 i Hylding i Tødsø sogn. (barn).

side 57,61.
491.CHRISTEN MICHELSEN SØEGAARD død 1843 i Erslev sogn. (skifte 17.juni).
E:Sidsel Marie Jepsdatter.
B1:Maren Christensdatter 7½ år.
B2:Johanne Christensdatter 2½ år.
FM:Anders Michelsen Søgaard af Elsø.

side 58,60.
492.SØREN POULSEN TONSGAARD død 1843 i Elsø sogn.(skifte 10.september).
E:Dorthe Jensdatter.
B1:Anders Sørensen 32½ år.
B2:Poul Sørensen 30 år.
B3:Jens Sørensen 29 år.
B4:Michel Christian Sørensen 27 år.
B5:Kirsten Marie Sørensdatter 24 år.
B6:Jens Christian Sørensen 16 år.
B7:Anne Sørensdatter 16 år.
B8:Lars Sørensen 13 år.
LV:Michel Jensen Kjelde af Elsø.
FM:Jens Sørensen.

side 58,60.
493.POUL JENSEN død 1843 i Elsø sogn.(skifte 22.september).
g.1:[Johanne Poulsdatter]
E:Maren Pedersdatter.
B1:Christian Poulsen 30 år i Ålborg (I)
B2:Johanne Poulsdatter 8 år.(II)
LV:Jens Hunnerup af Elsø.
(se nr.400, 494).

side 61.
494.MAREN PEDERSDATTER død 1843 i Elsø sogn.(skifte 13.december).
E:afd.Poul Jensen.
B1:stedsønne Christen Poulsen 30 år.
B2:Johanne Poulsdatter 8 år.
FM:Christen Jensen af Ljørslev.
(se nr.400,493)

side 62,65.
495.JOHANNE MICHELSDATTER død 1844 i Erslev sogn.(skifte 29.januar).
g.1:[Jeppe Jensen Korsgaard].
E:Peder Christensen Korsgaard.
B1:Christen Jepsen i Tødsø 45 år (I).
B2:Sidsel Jepsdatter (I) g.m.Mads Sandal i Erslev sogn.
B3:Anne Jepsdatter (I) enke efter Poul Kirk i Tødsø sogn.
B4:Inger Jepsdatter (I)g.m.Jens Præstegaard i Nykøbing.
B5:Anne Elisabeth Jepsdatter (I) er død var g.m.Christen Hylding i Solbjerg.
B5a:Jens Christensen 17 år.
B5b:Jeppe Peder Christensen 14 år.
B5c:Else Christensdatter 6 år.
B6:Marianne Jepsdatter (I) g.m.Jens Christensen i Skyum.
B7:Maren Jepsdatter (I) g.m.Jens Christian Nielsen i Korsgaard.
B8:Anne Margrethe Pedersdatter (I) g.m.Christen Odgaard i Øster Jølby.
(se nr.299).

side 62.
496.POUL NIELSEN
død 1844 i Tødsø sogn.(skifte 15.februar).

side 63,65.
497.MAREN LAURSDATTER død 1844 i Tødsø sogn.(skifte 10.marts).
E:Niels Jensen Smedgaard.
B1:Anders Laursen (uægte).
B2:Mette Catrine Laursdatter (uægte).
B3:Anne Marie Nielsdatter.
V:Jens Balle i Tødsø.

side 63,66.
498.JENS CHRISTENSEN HØJ død 1844 i Tødsø sogn.(skifte 28.marts).
g.1:[Mette Marie Johansdatter]
E:Anne Laursdatter.
B1:Christen Jensen 9 år (I).
B2:Laurs Christian Jensen 6 år (II).
B3:Anne Jensdatter (II).
B4:Jens Jensen (II).
LV:Peder Krogh af Bjørndrup.
FM:Jens Jensen Sønder af Tødsø.
(se nr.430).

side 67.
499.ANDERSINE NIELSDATTER død 31.januar 1845 på Dueholm Mark, Nykøbing.
far:Niels Fjeldsø.

side 67.
500.MICHEL CHRISTIAN MICHELSEN død 5.juni 1845 i Erslev sogn.
far:Michel Jensen.

side 67.
501.JENS CHRISTIAN JENSEN
død 20.juli 1845 i Tødsø sogn.
far:Jens Jacobsen.

side 67.
502.ANNE JENSDATTER død 1845 i Sundby sogn.(skifte 29.august).
E:Poul Jacobsen Nautrup.
B1:Margrethe Poulsdatter 33 år.
B2:Dorthe Marie Poulsdatter 29 år.

side 68.
503.ANNE KJÆRGAARD død 1846 i Tødsø sogn.(skifte 16.januar).
E:Lars Fuur.

side 68.
504.PEDER JENSENs enke
død 1846 i Tødsø sogn.(skifte 15.februar).

side 68.
505.DORTHEA WITTRUP død 1846 i Sundby sogn.(skifte 23.februar).
E:Anders Wittrup.

side 68.
506.MAREN KIRSTINE JENSDATTER død 1846 i Tødsø sogn (skifte 26.februar).
E:Poul Mortensen.
B1:Morten Christen Poulsen 26 år.
B2:Else Marie Poulsdatter 22 år.

side 68.
507.MICHEL JENSEN død 1846 i Erslev sogn.(skifte 22.marts).
E:Kirsten Christensdatter.
LV:Christen Bisgaard af Frøslev.
Frøslevgård gods
Skifteprotokol
1784-1820 [G 110-1]


side 1.
1.ELSE MARQVORSDATTER død 1784 i Tødsøgård i Tødsø sogn.
(skifte 11.august).
A1:broderen Jens Marqvorsen i Tødsøgård.
A2:broderen Niels Marqvorsen i Lødderup.
A3:søsteren Anne Marqvorsdatter i Kortbæk i Flade sogn.
A3a:Marcus Pedersen
A4:søsteren Johanne Marqvorsdatter i Flade.
A4a:Michel Thomsen
A5:søsteren Sidsel Marqvorsdatter er død g.m.Mads Nielsen i Sillerslev.
A5a:Johanne Madsdatter.
A5b:Martha Madsdatter.
A5c:Maren Madsdatter.
A5d:Anne Madsdatter.
(se.nr.30,77)

side 4.
2.MAREN NIELSDATTER død 1784 i Fjallerslev i Ovtrup sogn. (skifte 8.november).
E:Christen Terkelsen.
B1:Anne Christensdatter.
B2:Maren Christensdatter.
B3:Sidsel Christensdatter.
B4:Johanne Christensdatter.
B5:Terkel Christensen.
FM:afdødes søsters mand Anders Møller i Tæbing.
Afdødes broder Jens Nielsen i Nykøbing.
(se.nr.64)

side 5.
3.MAREN KNUDSDATTER død 1784 i Ørding sogn.(skifte 13.november).
E:Søren.
B1:Poul Sørensen
B2:Anne Sørensdatter.
FM:Jens Nielsen af Ørding.

side 6.
4..JOHANNE KNUDSDATTER død 1785 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 24.februar).
E:Anders Odgaard.
B1:Anne Andersdatter.
B2:Johanne Andersdatter.
B3:Niels Andersen.
V:morbroderen Hans Knudsen i Ovtrup.
(se.nr.83)

side 7.
5..ANDERS LAURSEN død 1785 i Andrup i Frøslev sogn, (skifte 2.juni).
E:Sidsel Jensdatter.
B1:Laurs Andersen.
B2:Mette Andersdatter g.m.Christen Øer i Sillerslev.
B3:Maren Andersdatter.
B4:Karen Andersdatter.
(se.nr.32).

side 8.
6.ELSE JUSTDATTER død 1785 i Mollerup sogn, (skifte 21.oktober).
E:Erik Pedersen.
B1:Søren Eriksen i Mollerup.
B2:Just Eriksen.
B3:Jens Eriksen.
B4:Kirsten Eriksdatter g.m.Laurs Smed i Fredsø.
B5:Sidsel Eriksdatter g.m.Mads Jensen i Mollerup.
B6:Johanne Eriksdatter g.m.Chrissten Sørensen i Mollerup.

side 9.
7.MAREN IVERSDATTER, død 1785 i Mollerup sogn, (skifte 17.november).
E:Jørgen Dahlgaard.
A1:søsteren Anne Iversdatter g.m.Christen Villadsen i Salling Søndergaard i Durup sogn,begge er døde.
A1a:Iver Christensen.
A1b:Villads Christensen i Hjerk.
A2:søsteren Karen Iversdatter er død g.m.Christen Schyldal i Nautrup.
A2a:Maren Christensdatter.
A2b:Jens Christensen.
A3:Inger Iversdatter er død g.m.Laurs Jensen i Over Sønderup i Harre sogn, er død.
A3a:Jens Laursen i Harre.
A3b:Peder Laursen i Nykøbing.
A3c:Christen Laursen.
A3d:Stie Laursen.
A3e.Maren Laursdatter g.m.Bertel Laursen i Balling sogn.
A3f:Mette Laursdatter.

side 11.
8.INGER JENSDATTER død 1786 i Fjallerslev i Ovtrup sogn (skifte 15.april).
E:Thor Christensen.
B1:Kirsten Thorsdatter.
B2:Karen Thorsdatter 9 år.
B3:Maren Thorsdatter 5 år.

side 12.
9.METTE JØRGENSDATTER død 1786 i Frøslev sogn.(skifte 20.juni).
A1:broderen Anders Jørgensen i Skallerup.
A2:broderen Hans Jørgensen i Frøslev.
A3:søsteren Karen Jørgensdatter g.m.Niels Smed i Erslev.
A4:halvsøsteren Kirsten Jørgensdatter g.m.Terkild Laursen i Tøving.

side 13.
10.PEDER SØRENSEN DAM død 1786 i Flade sogn(skifte 14.oktober)
g.m.NN
A1:broderen Søren Sørensen i Fjallerslev.
A2:søsteren Maren Sørensdatter g.m.Peder Laursen i Solbjerg.
A3:søsteren Sidsel Sørensdatter i Sundby.

side 15.
11.KIRSTINE NIELSDATTER død 1786 i Frøslev sogn.(skifte 4.december).
E:Niels Boel.
B1:Karen Nielsdatter.
B2:Sidsel Nielsdatter.
B3:Johanne Nielsdatter.
B4:Jens Nielsen.
V:Hans Østergaard i Frøslev.

side 16.
12.THOMAS JENSEN død 7.september 1786 i Feggeklit i Sejerslev sogn.
g.1:[Kirsten Andersdatter]
E:Maren Christensdatter Hald.
B1:Maren Thomasdatter 13 år (I).
B2:Anne Thomasdatter 8 år (I).
B3:Kirsten Marie Thomasdatter 5 år (II).
B4:Christen Thomsen 3 år (II).
B5:Jens Thomsen 1 år (II).
FM:Niels Andersen af Ejerslev.
FM:enkens broder Jens Jensen Glintborg af Frøslev. (nr.10,1005,1091).

side 20.
13.MICHEL LAURSEN død 1787 i Jørsby sogn. (skifte 15.februar).
E:Karen Michelsdatter.
B1:Laust Michelsen.
B2:Laurs Michelsen 1 år.
LV:Jens Smed i Dråby.
FM:Peder Søndergaard af Sejerslev.

side 21.
14.ANNE LAURSDATTER død 1787 i Dragstrup sogn.(skifte 25.maj).
g.1:Joen.
g.2:Mogens Eskesen.
B1:Maren Joensdatter 16 år (I).
FM:Laurs Søndergaard af Dragstrup.

side 25.
15.KIRSTINE KJELDSDATTER død 1787 i Gudnes i Villerslev sogn, (skifte 28.april).
stedfar Mads Jensen.
Mor:Maren Jensdatter.
A1:broderen Jens Kjeldsen 15 år.
A2:søsteren Anne Kjeldsdatter.
A3:søsteren Maren Kjeldsdatter.

side 27.
16.SIDSEL ANDERSDATTER død 1787 i Fjallerslev Ovtrup sogn.(skifte 14.juli).
E:Mads Olesen.
B1:Bodil Madsdatter 8 år.
B2:Maren Madsdatter 4 år.
V:farbroderen Christen Olesen i Ovtrup.
(se.nr.97).

side 29.
17.MADS PEDERSEN SALLINGBO, død 1787 i Andrup i Frøslev sogn,(skifte 6.juni).
E:Kirsten Christensdatter.
A1:moderen Maren Sørensdatter i Ville i Salling.
A2:broderen Peder Pedersen på Sjælland.
A3:broderen Michel Pedersen.
A4:søsteren Anne [Dorthe] Pedersdatter g.m.Peder Christensen i Skaregård.
FM:Mads Bech af Frøslev.
(se nr. 19).

side 34.
18.MARGRETHE NIELSDATTER død 1787 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 29.september).
E:Rasmus Nielsen.
B1:Anne Rasmusdatter 13 år.
B2:Margrethe Rasmusdatter 11 år.
B3:Maren Rasmusdatter 4 år.
B4:...............Rasmussen 1 år.
FM:morbroderen Christen Nielsen fra Redsted.
(se nr.126).

side 35.
19.MAREN SØRENSDATTER død 1786 i Andrup i Frøslev sogn.(skifte 31.oktober).
g.1:Peder.
B1:Michel Pedersen, bortrømt.
B2:Peder Pedersen ladefoged på Lerchenborg på Sjælland.
B3:Anne Dorthe Pedersdatter g.m.Peder Christensen på Skaregård.
(se nr.17).

side 37.
20.SØREN SKOMAGER død 1788 i Frøslev sogn.,(skifte 5.februar).
E:Sidsel Nielsdatter.
B1:Maren Sørensdatter 16 år.
B2:Inger Sørensdatter 12 år.
B3:Niels Sørensen 8 år.
B4:Karen Sørensdatter 6 år.
FM:Anders Krog.
LV:Michel Smed

side 39.
21.ELLEN CHRISTENSDATTER død 1788 i Frøslev sogn.(skifte 21.februar).
E:Peder Bech.
A1:broderen Christen Pudsgaard i Nees.
A2:Bertel Jensen af Frøslev.
A3:Jens Andersen af Vejerslev er død.
A3a:Anders Jensen 6 år.
A3b:Karen Jensdatter.
A3c:Kirsten Jensdatter.

side 41.
22.HELLE CHRISTENSDATTER død 1786 i Frøslev sogn.(skifte 11.januar 1787).
A1:broderen Hans Christensen,bortrømt.
A2:søsteren Maren Christensdatter i Flade sogn.
FM:Joseph Andersen af Frøslev sogn.

side 45.
23.METTE KAUSBORG
død 19.februar 1788 i Frøslev sogn.

side 46.
24.JENS JENSEN HOLMGAARD, død 23.maj 1788 i Bysted Mølle, i Nautrup sogn.
E:Helene Hansdatter.
A1:broderen Jens Jensen af Holmgaard.
A2:en søster g.m.Niels Jensen i Bysted mølle.
A3:broderen Jørgen Jensen Holmsgaard i København.
LV:enkens broder Eske Hansen.

side 48.
25.CHRISTEN ANDERSEN, død 1788 i Vejerslev sogn.(skifte 6.december).
E:Anne Michelsdatter.
B1:Anders Christensen 4 år.
B2:Margrethe Christensdatter 8 år.
B3:Maren Christensdatter 1 år.
LV:Laurs Jørgensen i Vejerslev.
FM:Svenning Nielsen af Liørslev.

side 51.
26.MAREN CHRISTENSDATTER død 1789 i Frøslev sogn. (skifte 28.februar).
E:Anders Krog.
B1:Christen Andersen 7 år.
FM:morbroderen Jep Christensen af Storup.
(se.nr.134).

side 55.
27. Søren Nielsen giver 7.juni 1788 afkald på arv efter hans moder Mette Christensdatter.
Stedfader: Peder Christensen.

fo56.
28.MORTEN JENSEN død 1788 i Vilsgaard i Vejerslev sogn.(skifte 31.marts).
E:Maren Thomasdatter.
B1:Anne Marie Mortensdatter 13 år.
B2:Else Marie Mortensdatter 12 år.
B3:Jens Christian Mortensen 10 år.
B4:Anne Kirstine Mortensdatter 4 år.
B5:Thomas Mortensen 2 år.
B6:Anne Cecilie Marie Mortensdtr 1 år.
LV:Morten Pedersen i Fredsø.
FM:Poul Jensen i Vejerslev, Lars Søgaard i Vils, Poul Thomsen i Ginnerupgård i Heltborg sogn.

side 60.
29.JENS KOUSTRUP død 1789 i Mollerup sogn.(skifte 19.august).
g.1.NN.
g.2.Karen Christensdatter Koustrup.
B1:Niels Jensen, bortrømt (I).
B2:Niels Jensen, bortrømt (II).
B3:Morten Jensen 21 år (II).
B4:Michel Jensen 16 år (II).
B5:Michel Jensen 13 år (II).
B6:Maren Jensdatter 19 år (II).
FM:Poul Bach af Mollerup.
LV:Jørgen Dalgaard af Mollerup.

side 61.
30.ELSE PEDERSDATTER død 1789 i Tødsøgård i Tødsø sogn.(skifte 15.juli).
E:Jens Marqvorsen.
B1:Marqvus Jensen 30 år i København.
B2:Christen Jensen 28 år.
B3:Anne Jensdatter 20 år.
B4:Anne Jensdatter 18 år.
B5:Peder Jensen 14 år.
FM:Christen Pedersen af Sdr.Dråby.
FM:Niels Marqvorsen i Lødderup.
(se nr.1)

side 65.
31.JENS LARSEN død 1789 i Frøslev sogn.(skifte 1.december).
E:Anne Larsdatter.
B1:Lars Jensen 29 år.
B2:Christen Jensen 24 år.
B3:Karen Jensdatter 28 år.
FM:Mads Bech i Frøslev.

side 66.
32.Jens Poulsen i Thisted giver afkald på arv til broderen Christen Poulsen i Årup, Snedsted sogn.6.november 1789.

side 66.
33.KAREN ANDERSDATTER død 1789 i Vejerslev sogn., (skifte 15.februar 1790).
E:afd.Niels.
B1:Søren Nielsen 26 år.
B2:Ludvig Nielsen 17 år.
B3:Karen Nielsdatter 24 år.

side 67.
34.JOHANNE [NIELSDATTER] FRUERGAARD død 1789 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 18.november).
g.m. [Hans Sørensen Fruergaard].
far:[Niels Nielsen Hau i Alsted].
A1:halvbroderen Niels [Nielsen] Hauge i Sdr.Dråby, er død
A1a:Kirsten Nielsdatter.
A2:helsøsteren Sidsel Nielsdatter er død g.m.Peder [Christensen]Østergaard i Alsted.
A2a:Jens Pedersen.
A3:helsøsteren Anne Nielsdatter er død g.m.Peder Pedersen i Hanstholm.
A3a:Maren Pedersdatter g.m.Peder Andersen i Alsted.

side 69.
35.MAREN PEDERSDATTER død 1789 i Frøslev sogn, (skifte 23.september).
E: afd.Jørgen.
B1:Peder Jørgensen 8 år.
FM:Jørgen Dalgaard i Frøslev.

side 73.
36.MICHEL LAURSEN død 1790 i Jørsby sogn.(skifte 4.juni).
E:Kirsten Andersdatter.
B1:Mette Michelsdatter g.m.Thomas Christensen Krøll i Ejerslev.
B2:Karen Michelsdatter enke efter Michel Hald.
B3:Anne Michelsdatter 28 år.
LV:Søren Jensen i Jørsby.

side 74,77.
37.ELSE CHRISTENSDATTER, død 1790 i Legind i Lødderup sogn. (skifte 12.september)
A1:broderen Jens Christensen i Vester Assels.
A2:søsteren Sidsel Christensdatter g.m.Henrik Smed i Vejerslev.
A3:søsteren Anne Christensdatter i Nykøbing.
A4:søsteren Maren Christensdatter gift ved Randers.

side 75.
38.LAURS [BERTELSEN] PUDSGAARD død 1790 i Frøslev sogn. (skifte 25.oktober).
E:Magdalene Mortensdatter.
A1:søsteren Maren Bertelsdatter g.m.Niels Leth i Emb, Blidstrup sogn.
A2:søsteren Anne Bertelsdatter g.m.Poul Pedersen i Frøslev.
LV:Niels Vestergaard i Frøslev.
(se.nr. 45,53).

side 79.
39.JENS CHRISTENSEN SMED død 1791 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 15.april)
E:Kirsten Svenningsdatter.
B1:Maren Jensdatter 21 år.
FM:farbroderen Christen Christensen Smed i Vester Jølby.
LV:Christen Smed i Dragstrup.
(se.nr.130).

side 80.
40.KIRSTINE POULSDATTER, død 1791 i Skallerup sogn.(skifte 2.september).
g.1:Hans Christensen.
E:Ole [Christensen) Kudsk.
B1:Christen Hansen 40 år.
B2:Maren Hansdatter g.m.Peder Jensen Urbran i Villerslev.
(se.nr.86,119).

side 85.
41.ELSE CHRISTENSDATTER, død 1791 i Frøslev sogn. (skifte 9.oktober).
E:Mourits Mogensen.
B1:Antoinette Mouridsdatter 30 år.
B2:Karen Mouritsdatter 28 år.
B3:Dorthe Mouritsdatter 25 år.
B4:Mogens Christian Mouritsen 24 år.
B5:Anne Marie Mouritsdatter 22 år.
FM:Jens Overgaard i Frøslev.

side 87,91.
42.PEDER ROISEN død 10.november1791 i Frøslev sogn.
E:Kirsten Knudsdatter.
B1:Anne Pedersdatter g.m.Peder Jensen i Klixbøll 2 mil fra Tønder
B2:Søren Pedersen 34 år.
B3:Christen Pedersen 31 år.
B4:Maren Pedersdatter 28 år.
B5:Thomas Pedersen 25 år.
B6:Mette Pedersdatter 21 år.
B7:Knud Pedersen 17 år.
LV:Anders Krog i Frøslev.
(se nr. 43).

side 88.
43.KIRSTEN KNUDSDATTER død 27.december 1791 i Frøslev sogn.
E:afd.Peder Roisen.
(se nr.42).

side 90.
44.ELSE KNUDSDATTER død 1791 i V.Jølby i Dragstrup sogn., (skifte 12.januar 1792).
E:Christen Møller.
B1:Stephan Christensen Dissing i Vester Jølby.
B2:Knud Christensen i V. Jølby.
B3:Poul Christensen i Mellem Jølby.
B4:Mette Christensdatter 27 år.

side 92,94.
45.MAGDALENE MORTENSDATTER død 12.marts 1792 i Frøslev sogn.
g.1:Joseph [Bertelsen].
E:afd.Laurs Pudsgaard.
B1:Mette Josephsdatter (I) g.m.Jens Maygaard i Frøslev.
B2:Anne Josephsdatter (I) g.m.Christen Gade i Vester Hvidbjerg.
B3:Peder Josephsen 40 år.
B4:Joseph Josephsen Pudsgaard.
(se.nr.38,143).

side 92,106.
46.MAREN PEDERSDATTER død 29.februar 1792 i Frøslev sogn.
g.1:Niels Graae i Gøttrup sogn.
g.2:Mads Olsen på Hannæs.
B1:Jens Nielsen i Flade (I).
B2:Kirstine Nielsdatter (I).
B3:Ingeborg Pedersdatter (uægte).
B4:Maren Madsdatter 18 år (II).

side 95,95,101.
47.JENS [PEDERSEN] MØLLER, død 13.maj 1792 i Vejerslev sogn.
E:Else Poulsdatter.
A1:faderen Peder Sørensen i Vejerslev Mølle.

side 96,100,104.
48.CHRISTEN JENSEN MAIGAARD, død 1792 i Frøslev sogn.(skifte 19.maj).
E:Anne Pedersdatter.
B1:Maren Christensdatter g.m.degnen Niels Nielsen Krog i Karby.
B2:Jens Christensen i Maigaard.
B3:Anders Christensen i Øster Assels.
B4:Peder Christensen i Nykøbing.
B5:Kirsten Christensdatter g.m.Niels Pedersen Smed i Øster Assels.
B6:Sidsel Christensdatter g.m.Poul Sørensen Gimsing/Bach i Ørding.
B7:Johanne Christensdatter 25 år g.m.Niels Vester i Fjallerslev, Outrup sogn.
(se.nr.87).

side 97,101.
49.APELONE CHRISTENSDATTER død 1792 i Dragstrup sogn.(skifte 19.juni).
E:Peder Henriksen.
B1:Henrik Pedersen 21 år.
B2:Anders Pedersen 19 år.
B3:Christen Pedersen 15 år.
B4:Else Pedersdatter 11 år.
FM:farbroderen Søren Henriksen fra Vester Jølby.

side 102,128.
50..LAURS JENSEN død 1792 i Mollerup sogn.(skifte 4.september).
A1:broderen Jens Poulsen Vester Assels.
A2.broderen Peder Hald i Vejerslev.
A3:broderen Niels Nielsen i Sindbjerg.
A4:broderdatteren Anne Nielsdatter g.m.Søren Christensen i Mollerup.
A4:søstersønnen Jens Rytter i Fredsø.

side 105,108.
51. PEDER CHRISTENSEN NEES død 1792 i Ørding sogn.(skifte 16.december).
E:(Joh)Anne Mortensdatter
B1:Apelone Pedersdatter 22 år.
LV:Mads Hansesgaard i Ørding.
FM:Christen Nees i Fjallerslev.

side 107,108,126.
52..METTE STEPHANSDATTER død 10.januar 1793 i Frøslev sogn.
E:Christen Svane.
A1:brodersønnen Stephan Frederiksen i Skyum sogn.i Thy.
A2:søsterdatteren Maren Christensdatter g.m.Christen Hauge i Bjergby.
A3:søsterdatteren Maren Kjærulf 44 år i Nykøbing.

side 107,109,114.
53.ANNE BERTELSDATTER død 12.januar 1793 i Frøslev sogn.
E:Poul Pedersen.
A1:broderen Jacob Bertelsen er død.
A1a:Kirsten Jacobsdatter.
A2:søsteren Maren Bertelsdatter g.m.Niels Leth i Emb. (
(se nr.38)

side 110,114.
54.MAREN PEDERSDATTER død 13.februar 1793 i Frøslev sogn.
E:Jens Madsen.
B1:Christen Jensen 5 år.
B2:Mads Jensen 3 år.
B3:Sidsel Jensdatter 1 år.
FM:Peder Krog af Bjørndrup.

side 111,113.
55.METTE JOSEPHSDATTER død 1793 i Frøslev sogn.(skifte 18.februar).
E:Jens Maigaard.
B1:Joseph Jensen.
B2:Christen Jensen.
B3:Anne Jensdatter 6 år.
B4:Magdalene Jensdatter 4 år.
FM:morbrødrene Josep og Peder Pudsgaard i Frøslev.
(se nr.45, 111,143).

side 112,135, 138.
56..POUL ANDERSEN død 1793 i Frøslev sogn. (skifte 22.januar).
Far:Anders Dal i Øster Assels.

side 112.
57..Mads Andersen i Frøslev giver afkald på af efter hans datter Karen Madsdatter, der var g.m.Christen Madsen i Mollerup. 22.februar 1793.

side 113
58.ANNE MICHELSDATTER død 1793 i Vejerslev sogn.(skifte 6.marts).
E:Jens Jensen Glintborg.
B1:Anne Margrethe Jensdatter 12 år.
B2:Anders Jensen 8 år.
B3:Maren Jensdatter 5 år.
B4:Sidsel Jensdatter 3 år.
B5:Karen Jensdatter 18 uger.
V:mosterens mand Laurs Klingborg.
(se.nr.117)

side 115,118,141.
59.ULRICA AUGUSTA HØYER, død 3.februar 1793 i Vejerslev sogn.
E:Morten Hansen.
B1:Marie Mortensdatter g.m.Christen Bodsen i Vejerslev.
B2:Anne Cathrine Mortensdatter.
FM:Thue Iversen af Vejerslev.

side 116,119.
60.KIRSTEN PEDERSDATTER død 1792 i Mollerup sogn. (skifte 14.marts).
E:afd.Jens.
B1:Maren Jensdatter g.m. Niels Olesen i Vester Jølby.
B2:Anne Jensdatter.
B3:Else Jensdatter.
FM:Christen Møller af Vester Jølby.
(se.nr.75)

side 117,119,137.
61.SØREN (CHRISTENSEN) SMED, død 1793 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.,(skifte 15.marts).
E:Mette Olesdatter.
B1:Christen Sørensen 12 år.
B2:Ole Sørensen 11 år.
B3:Michel Sørensen 6 år.
B4:Christen Sørensen 2 år.
B5:Inger Sørensdatter 14 år.
B6:Else Sørensdatter 7 år.
B7:Anne Marie Sørensdatter 3 år.
B8:Søren Sørensen 14 dage.
LV:Niels Olesen i Vester Jølby.
FM:farbroderen Christen Smed i Dragstrup.
(se.Glomstrup nr.133).

side 118,123,140.
62.ANDERS JEPSEN MØLLER død 1793 i Tæbring sogn. (skifte 23.marts).
E:Karen Nielsdatter.
B1:Anne Andersdatter 15 år.
FM:Peder Fuurbo af Tæbring.
LV:Jacob Laursen Bach af Tæbring.

side 121.
63.JENS CHRISTENSEN død 1793 i Solbjerg sogn. (skifte 18.april).
E:Anne Jensdatter.
B1:Christen Jensen.
B2:Jens Jensen.
B3:Anders Jensen.
B4:Kjeld Jensen.
B5:Johanne Jensdatter 50 år.
B6:Mette Jensdatter g.m.Michel Nørgaard i Solbjerg.
B7:Anne Jensdatter 32 år.

side 123,128,138.
64.CHRISTEN TERKELSEN død 21.april 1793 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.
E:[afd.Maren Nielsdatter]
B1:Terkel Christensen 16 år.
B2:Anne Christensdatter g.m.Peder Storgaard.
B3:Maren Christensdatter.
B4:Sidsel Christensdatter.
B5:Johanne Christensdatter.
FM:Søren Nielsen i Fjallerslev.
(se nr.2)

side 124,130.
65.PEDER OLESEN død 1793 i Fjallerslev i Ovtrup sogn (skifte 27.april).
E:Mette Knudsdatter.
A1:helsøstren Maren Olesdatter i Nykøbing.
A2:halvsøsteren Anne Pedersdatter er død g.m.John [Jensen]i Hou Mølle.
A2a:Peder Johansen.
A3:halvsøsteren Anne Cathrine Pedersdatter er død.
A3a:Peder Laursen i Sindbjerg.
A3b:Søren Laursen i Sindbjerg.
A3c:Christen Laursen i Vester Assels.
A3d:Niels Laursen.
A3e:Jens Laursen 18 år.
A3f:Anne Laursdatter g.m.Niels Snedker i Sindbjerg.
A3g:Anne Margrethe Laursdatter g.m.Anders Laursen i Øster Hvidbjerg.
LV:Anders Hoigaard.
(se Damsgaard nr.64,163).

side 125,141.
66.CHRISTEN NIELSEN død 1793 i Ovtrup sogn.(skifte 29.april).
mor:Karen Christensdatter i Karby sogn.
A1:søsteren Anne Nielsdatter 36 år.
A2:søsteren Maren Nielsdatter g.m.Søren Fruergaard i Fjallerslev.
A3:søsteren Else Nielsdatter g.m.Jens Laursen i Karby.
A4:søsteren Kirsten Nielsdatter 27 år.

side 125.
67.INGER JENSDATTER død 1793 i Tæbring sogn.(skifte 10.april).
E:afd.Laurs.
B1:Anders Laursen i Frøslev.
B2:Jens Laursen.
B3:Cort Laursen i Tæbring.
B4:Jacob Laursen i Tæbring.
B5:Peder Laursen.
B6:Birgitte Laursdatter g.m.Peder Christensen i Wittrup, Lørslev sogn.
B7:Kirsten Laursdatter.

side 127.
68.ANNE NIELSDATTER, død 1793 i Mollerup sogn.(skifte 14.maj).
E:Søren Eriksen.
B1:Johanne Sørensdatter 15 år.
(se nr.75)

side 133,135,141.
69.JENS CHRISTENSEN VESTER død 1793 i Mollerup sogn.(skifte 1.juli).
E:Anne Nielsdatter
B1:Else Jensdatter 4 år.
LV:Niels Vester af Fjallerslev.

side 133,135.
70.MAREN JENSDATTER død 1793 i Frøslev sogn.(skifte 8.juli).
E:Hans [Jørgensen] Østergaard.
B1:Jens Hansen 16 år.
B2:Jørgen Hansen 13 år.
FM:morbroderen Peder Bech af Frøslev.
(se.nr.149).

side 143.
71.MADS MORTENSEN død 1794 i Solbjerg sogn.(skifte 20.februar).
E:Birthe Laursdatter.
B1:Laurs Madsen i Dråby.
B2.Morten Madsen i Fredsø.
B3:Kirsten Madsdatter g.m.Gravers Christensen i Fredsø.
B4:Sidsel Madsdatter g.m.Søren Krog i Frydspring.
B5:Dorthe Madsdatter 27 år.
B6:Johanne Madsdatter 24 år.
LV:Christen Laursen af Solbjerg.
(se Højris nr.442).

side 144.
72.CHRISTEN CHRISTENSEN LÆGAARD død 1794 i Ørding sogn.(skifte 2.maj).
B1:Christen Christensen i Ørding.
B2:Laurs Christensen.
B3:Niels Christensen.
B4:Sidsel Christensdatter 36 år.
B5:Maren Christensdatter g.m.Anders Hedegaard i Ørding.
B6:Karen Christensdatter 24 år.
FM:Niels Holmboe i Ørding.
(se.nr.76)

side 144.
73.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 1794 i Mollerup sogn.(skifte 3.maj).
E:Poul [Bertelsen]Bach.
B1:Christen Poulsen 17 år.
B2:Berthel Poulsen 14 år.
B3:Ellen [Marie] Poulsdatter 12 år.
B4:Maren Poulsdatter 7 år.
FM:Poul Bach og Niels Dalgaard i Mollerup
(se nr.124)

side 147,149.
74.INGER LAURSDATTER død 1794 i Øster Mølle i Lødderup sogn. (skifte 2.juni).
g.1:Niels Stephansen.
E:Poul Christensen Møller.
B1:Laurs Nielsen 26 år.
B2:Peder Nielsen 21 år.
B3:Christen Nielsen 19 år.
B4.Kirsten Nielsdatter g.m.degnen Christen Johansen i Ovtrup.

side 148,150.
75.ELSE JENSDATTER død 1794 i Mollerup sogn.(skifte 5.juni).
E:Søren Eriksen.
A1:søsteren Maren Jensdatter g.m.Niels Olesen i Vester Jølby.
A2:søsteren Anne Jensdatter g.m.Christen Jensen Tonsgaard i Tødsø.
(se nr.60, 68)

side 149.
76..Arveafkald efter Christen Christensen Legaard død 1793 i Ørding sogn.fra børnene Karen, Sidsel Chri-stensdøttre, Lars og Niels Christensen Lergaard til søsteren Maren Christensdatter. (se nr.72)

side 150.
77.ELSE POULSDATTER død 1794 i Vejerslev sogn.(skifte 25.december).
E:Anders Thomsen.
A1:Niels Christensen i Andrup.
A2:Christen Christensen i Rakkeby
A3:Christen Christensen i Redsted.
A4:Maren Christensdatter enke efter Anders Markussen i Ovtrup sogn.
A5:Karen Christensdatter g.m.Niels Marcussen i Lødderup.
A6:Else Christensdatter g.m.Otto Johansen i Sindbjerg.
A7:Mette Christensdatter g.m.Michel Smed i Frøslev.
(se nr.1).

side 153,156.
78.CHRISTEN SVENDSEN død 1795 i Tæbring sogn.
(skifte 14.februar).
A1:Michel Christensen Storgaard i V.Assels.

side 154,157.
79.ANDERS JØRGENSEN død 1795 i Skallerup sogn.(skifte 28.marts).
E:Sidsel Pedersdatter.
B1:Jørgen Andersen 30 år i Skallerup.
B2:Peder Andersen 27 år i Solbjerg.
B3:Jens Andersen 25 år.
LV:Morten Sørensen af Skallerup.

side 155.
80.RASMUS NIELSEN
i Fjallerslev, Ovtrup sogn, skilt 8.juni 1795 fra Maren Nielsdatter.

side 157,158.
81.POUL PEDERSEN død 1796 i Frøslev sogn. (skifte 13.januar).
B1:Niels Poulsen i Sdr.Dråby.
B2:Peder Poulsen i Frøslev.
B3:Valborg Poulsdatter g.m.Niels Christensen i Emb.
B4:Ellen Poulsdatter 24 år.
FM:Niels Vestergaard
(se.nr.89).

side 158.
82.KAREN ANDERSDATTER død 1796 i Vester Jølby i Dragstrup sogn. (skifte 9.februar).
E:Jens Andersen.
A1:broderen Laust Andersen i Andrup.
A2:søsteren Maren Andersdatter g.m.Anders Kalhauge i Ø.Assels.
A3:søsteren Mette Andersdatter er død g.m.Christen Øer i Sillerslev.
A3a:Christen Christensen 6 år.
A3b:Anders Christensen 8 år.
A3c:Jens Christensen 4 år.

side 160.
83.ANDERS NIELSEN ODGAARD død 1796 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 14.september).
B1:Niels Andersen 20 år.
B2:Anne Andersdatter 22 år.
B3:Johanne Andersdatter 20 år.
FM:Søren Andersen i Fjallerslev
(se nr.4)

side 160.
84.PEDER THYBO død 1796 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 22.oktober).
E:Maren Jensdatter.
B1:Jens Pedersen.
B2:Christen Pedersen.
B3:Kirsten Pedersdatter 23 år.

side 162.
85.KAREN JENSDATTER død 1797 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 22.januar).
A1:broderen Mads Jensen i Fjallerslev.
A2:søsteren Johanne Jensdatter 40 år.
A3:søsteren Anne Jensdatter 26 år.

side 162,167,169.
86.[JOHANNE] KIRSTINE HENRIKSDATTER død 1797 i Skallerup sogn.(skifte 1.februar)
E:Ole [Christensen] Kudsk.
B1:Kirsten Olesdatter 3 år.
FM:morbroderen Peder Henriksen i Skallerup.
(se.nr.40,119).

side 163.
87.ANNE PEDERSDATTER død 1797 i Frøslev sogn. (skifte 10.februar).
E:Christen [Jensen] Maigaard.
B1:Peder Christensen Majgaard.
B2:Anders Christensen Majgaard.
B3:Niels Christensen Smed.
B4:[Sidsel] Christensdatter g.m.Poul Sørensen i Ørding
B5:NN Christensdatter g.m.Niels Christensen i Fjallerslev.
(se.nr.48,89)

side 166,168.
88.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 1797 i Dragstrup Mølle i Dragstrup sogn. (skifte 20.marts).
E:Christen Møller.
A1:søsteren Anne Christensdatter g.m.Jep Jensen i Sundby.
A2:broderen Svenning Christensen i Torp er død (enken lever).
A2a:Christen Svenningsen 12 år.
A2b:Niels Svenningsen 11 år.
A2c:Peder Svenningsen 10 år.
A2d:Mads Svenningsen 8 år.
A2e:Anne Svenningsdatter 6 år.

side 167.
89.Arveafkald på arv efter Poul Poulsen, død 1796 i Frøslev sogn, fra børnene Peder Poulsen, Niels Poulsen, Ellen Poulsdatter,Valborg Poulsdatter g.m.Niels Christensen. (se nr.81).

side 167.
90.Arveafkal på arv efter Anne Pedersdatter Majgaard fra Peder Christensen Majgaard, Anders Christensen Majgaard, Niels Christensen Smed, Poul Sørensen i Ørding, Niels Christensen i Fjallerslev.
(se nr. 87)

side 171,172,174.
91.NIELS MARCUSSEN død 1798 i Lødderup sogn. (skifte 10.maj).
E:Karen Christensdatter.
B1:Marcus Nielsen.
B2:Anne Nielsdatter.g.m.Peder [Pedersen] Bjerregaard i Vils.
LV:Poul Møller af Lødderup.
LV:Knud Ulsted af Lødderup.
(se.nr.94)

side 172,173,175.
92.CHRISTEN CHRISTENSEN LEGAARD død 1798 i Ørding sogn.(skifte 12.maj).
E:Karen Iversdatter.
B1:Niels Christensen 16 år.
B2:Christen Christensen 13 år.
B3:Iver Christensen 6 år.
B4:Mette Christensdatter 17 år.
B5:Birthe Christensdatter 10 år.
B6:Inger Marie Christensdatter 7 år.
B7:Kirsten Christensdatter 4 år.
LV:Sr.Agerholm af Ørding.
FM:farbroderen Laurs Legaard af Nykøbing.
(se.nr.102).

side 174,176,182.
93.PEDER CHRISTENSEN VANGGAARD død 1798 i Frøslevgård i Frøslev sogn.(skifte 14.juli).
A1:moderen Maren Andersdatter i Tøttrup i Thy.
LV:Christen Vanggaard i Villerslev.
A2:broderen Jens Christensen i Thisted.
A3:broderen Christen Christensen i Snedsted.
A4:søsteren Anne Christensdatter g.m.Christen Sodberg i Skyum.
A5:søsteren Mette Christensdatter g.m.Peder Christensen Skriver i Årup.

side 176.
94.Arveafkald fra Peder Pedersen Berregaard i Vils i Vejerslev sogn.på hustruen Anne Nielsdatters vegne efter hendes fader Niels Marcussen, den 26.maj 1798. (se nr.91).

side 177.
95.ANDERS POULSEN død 1798 i Legind i Lødderup sogn.(skifte 2.august).
A1:Poul Nielsen i Vejerslev.
A2:Christen Nielsen i Vejerslev
A3:Mads Nielsen i Vejerslev.
A4:Jens Nielsen i Legind.
A5:Sejer Nielsen i Andrup.
A6:Søren Nielsen i Ørding.
A6:Johanne Nielsdatter i Vejerslev.
alle er børn af en søster.

side 180.
96.MADS KNORBORG død 1798 i Frøslev sogn.(skifte 24.september).
E:Johanne Jepsdatter.
B1:Jens Madsen i Andrup.
B2:Sidsel Madsdatter g.m.Lars Jensen i Fjallerslev.
LV:Niels Vester af Frøslev.

side 183,186.
97.MADS OLESEN død 1799 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 20.januar).
g.1:[Sidsel Andersdatter]
E:Maren Christensdatter.
B1:Bodil Madsdatter (I).
B2:Maren Madsdatter (I).
B3:Ole Madsen 9 år (II).
B4:Niels Madsen 6 år. (II).
B5:Christen Madsen 2 år (II).
LV:Michel Hald af Fjallerslev.
FM:farbroderen Christen Olesen af Ovtrup.
(se.nr. 16,107)

side 185,187.
98.CHRISTEN SØRENSEN DAL død 1799 i Thorupgård i Skallerup sogn. (skifte 26.februar).
E:Maren Laursdatter.
A1:broderen Niels Sørensen Dal i Flade
A2:broderen Jens Sørensen Dal er død.
A2a:Søren Jensen 16 år i Torup.
A2b:Christen Jensen 13 år i Sejerslev præstegaard.
LV:Morten Sørensen af Skallerup.

side 189,191.
99.KAREN CHRISTENSDATTER død 5.januar 1800 i Rakkeby sogn.
E:Christen Mejelfart.
B1:Christen Christensen 22 år.
B2:Sidsel Marie Christensdatter 24 år.
B3:Maren Christensdatter 18 år.
B4:Mette Christensdatter 16 år.
FM:morbroderen Jens Søndergaard af Ovtrup.

side 190,192.
100.JENS BODSEN død 1800 i Mollerup sogn.(skifte 2.maj).
E:Engel Clausdatter.
B1:Niels Jensen 19 år.
B2:Anders Jensen 16 år.
B3:Dorthe Jensdatter 10 år.
B4:Anne Sophie Jensdatter 2 år.
B5:Karen Jensdatter 6 år.
LV:Anders Bech af Mollerup.
FM:farbroderen Christen Bodsen af Vejerslev.

side 191,193.
101.JEPPE JEPSEN død 1800 på Frøslevgård i Frøslev sogn. (skifte 16.maj)
A1:søsteren Kirsten [Jepsdatter] g.m.Hans Christensen i Sundby.
A2:brodersønnen Lars Pedersen i Vester Jølby.
A3:broderdatteren Sidsel Pedersdatter.
(se Glomstrup nr. 23 og 28)

side 194,198.
102.KAREN IVERDADATTER død 1800 i Ørding sogn.(skifte 30.december).
g.1:Christen Christensen [Legaard]
E:Sejer Nielsen
B1:Niels Christensen 18 år.
B2:Christen Christensen 15 år.
B3:Iver Christensen 8 år.
B4:Mette Christensdatter 19 år.
B5:Birthe Christensdatter 12 år.
B6:Inger Marie Christensdatter 9 år.
B7:Kirsten Christensdatter 6 år.
FM:morbroderen Morten Iversen fra Nautrup sogn.(se nr.92).

side 195,197.
103.LAURS CHRISTENSEN HIERK død 1801 i Ørding sogn.(skifte 4.februar).
E:Margrethe Christensdatter.
B1:Anne Lisbeth Laursdatter ½ år.
LV:Sr.Stenstrup af Ljørslev.
FM:Michel Bech af Vejerslev.

side 196.
104.MADS NIELSEN SMED død 1801 i Dragstrup sogn.(skifte 17.marts).
E:Anne Olesdatter.
A1:søsteren Birgitte Nielsdatter g.m.Heimert Nielsen i Alsted.
A2:søsteren Sidsel Nielsdatter g.m.Christen Thomsen i Ovtrup
LV:Thomas Sørensen af Dragstrup.
(se nr. 108,109 Damgård nr.69, Dueholm 85,Glomstrup nr.30).

side 199.
105.DORTHE MADSDATTER død 1801 i Solbjerg sogn. (skifte 18.april).
E:Jens Poulsen.
B1:Birgitte Marie Jensdatter 12 uger.
FM:morbroderen Morten Madsen Fredsø.

side 201.
106.ANDERS CHRISTENSEN BONDE død 1801 i Legind i Lødderup sogn.(skifte 17.august).
E:Gertrud Olesdatter.
B1:Christen Andersen 24 år.
B2:Niels Andersen 20 år.
B3:Ole Andersen 16 år.
B4:Peder Andersen 14 år.
B5:Peder Knokker Andersen 10 år.
B6:Anne Kirstine Andersdatter 17 år.
LV:Sr.Agerholm i Fredsø.
FM:Niels Christensen i Fårup.
(se.nr.133).

side 203,207.
107.JENS OLSEN død 1801 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 7.december).
A1:broderen Mads Olsen er død.
A1a:Ole Madsen.
A1b:Niels Madsen.
A1c:Christen Madsen.
A1d:Bodil Madsdatter.
A1e:Maren Madsdatter.
A2:broderen Christen Olsen er død.
A2a:Christen Christensen i Fredsø
A2b:Gravers Christensen i Fredsø.
A2c:Karen Christensdatter g.m.Jens Smed i Redsted
A3:søsteren Karen Olesdatter g.m.Christen Smed i Karby.
(se nr.97).

side 204.
108. arveafkald fra Sidsel Nielsdatter, Christen Thomsen enke i Ovtrup på arv efter hendes broder Mads Nielsen i Ovtrup til hans enke Anne Olesdatter.(1801). (se nr.104).

side 204.
109. arveafkald fra Birgitte Nielsdatter g.m.Heimert Nielsen af Alsted af broderen Mads Nielsen i Dragstrup til hans enke Anne Olesdatter.(1801). (se nr.104).

side 204.
110.arveafkald fra Ane Thomasdatter, g.m.Niels Eriksen, efter hendes fader Thomas Jensen død i Feggeklit (12.juni 1794). (se nr.12, Blistrup 10)

side 204.
111.arveafkald fra Jens Maigaard og hustru Mette Josephsdatter efter deres afdøde datteren Magdalene Jensdatter (18.juni 1802). (se nr.55).

side 205.
112.PEDER SØRENSEN død 1802 i Legind i Lødderup sogn.(skifte 26.august).
E:Mette Pedersdatter.
A1:broderen Niels Sørensen er død.
A1a.Karen Marie Nielsdatter g.m.Anders Sørensen i Christianspris i Viborg.
A2:søsteren Dorthe Sørensdatter i Legind.
LV:Anders Lynggaard i Lødderup.
FM:Niels Jørgensen i Legind.

side 208.
113. KAREN SØRENSDATTER død 1803 i Mollerup sogn. (skifte 27.juni).
E:Jens Bach.
B1:Peder Jensen 36 år.
B2:Søren Jensen 34 år.
B3:Ole Jensen 32 år.
B4:Christen Jensen 30 år.
B5:Jens Jensen 22 år.
B6:Kirsten Jensdatter 26 år.
FM:Mogens Christensen af Mollerup.
(se.nr. 123)

side 210
114.MAREN PEDERSDATTER død 1803 i Mollerup sogn.(skifte 24.december).
E:Anders Hylllede.
B1:Dorthe Andersdatter 25 år.

side 211,216.
115.METTE OLESDATTER død 1804 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.(skifte 19.januar).
g1.:Søren Christensen.
E:Christen Notler.
B1:Christen Sørensen 24 år.
B2:Ole Sørensen 22 år.
B3:Michel Sørensen 18 år.
B4:Christen Sørensen 13 år.
B5:Inger Sørensdatter 25 år.
B6:Else Sørensdatter 20 år.
B7:Anne Marie Sørensdatter 15 år.
FM:Niels Olsen af Vester Jølby, farbroderen Christen [Christensen] Smed af Dragstrup.
(se nr. 61, 138).

side 213.
116.CHRISTEN MICHELSEN DAM død 1804 i Flade sogn.(skifte 4.juni).
E:Maren Christensdatter.
B1:Michel Christensen 22 år.
B2:Peder Christensen 11 år.
B3:Anne Christensdatter 19 år.
B4:Kirsten Christensdatter 14 år.
B5:Mette Christensdatter 12 år.
LV:Niels Pedersen af Flade.
FM:Michel Thomsen af Flade.

side 215,220.
117.JENS GLINTBORG død 1804 i Frøslev sogn. (skifte 24.oktober).
g.1.NN
E:Kirsten Madsdatter.
B1:Jens Jensen Glintborg i Vejerslev (I).
B2:Morten Jensen (I).
B3:Maren Jensdatter (I).g.m.Christen Madsen i Gullerup.
B4:Anne Jensdatter (I).
B5:Maren Jensdatter (I).g.m.Jens Wad i Dragstrup.
B6:Kirsten Jensdatter (I).
B7:Mads Jensen 15 år (II).
B8:Joseph Jensen 10 år (II).
B9:Peder Jensen 4 år (II).
B10:Anne Cecilie Jensdatter 22 år (II).
B11:Karen Jensdatter 8 år (II).
B12:Martha Jensdatter 5 år (II).
LV:Niels Vestergaard af Frøslev.
FM:Jens Bech af Frøslev.
(se nr.58, 120).

side 218,222.
118.ANNE LARSDATTER død 1804 i Maigård i Skallerup sogn.(skifte 31.december).
E:Anders Pedersen Maigaard.
B1:Peder Andersen 28 år.
B2:Kirsten Andersdatter 31 år.
B3:Margrethe Andersdatter g.m.Mads Sørensen i Rakkeby.
(se nr.122).

side 219,223.
119.OLE CHRISTENSEN KUSK død 1805 i Skallerup sogn. (skifte 1.marts).
g.2.Johanne Kirstine Henriksdatter.
E:Kirsten Jensdatter.
B1:Kirsten Olesdatter 11 år (I).
LV:Jens Simonsen af Stagstrup.
FM:Henrik Kudsk af Vester Jølby.
(se nr.40, 86).

side 226.
120.arveafkald fra Terkel Christensen Glintborg af Frøslev i Ægteskab med Jens Glintborgs enke for hans børn Anne og Kirsten Jensdatter. (se nr.120).

side 227,237.
121.NIELS KNUDSEN død 1806 i Overgård i Mellem Jølby,Solbjerg sogn.(skifte 27.marts).
A1:broderen Michel Knudsen i Ovtrup.
A2:broderen Hans Knudsen i Ovtrup,er død.
A2a:Niels Hansen på Agger.
A2b:Knud Hansen i Vils.
A2c:Anne Hansdatter 30 år.
A3:søsteren Johanne Knudsdatter er død g.m.Anders Odgaard i Fjallerslev.
A3a:Niels Andersen i Fjallerslev.
A3b:Anne Andersdatter g.m.Anders Johansen i Hou mølle i Rakkeby
A4:søsteren Mette Knudsdatter i Fjallerslev.
A5:søsteren Maren Knudsdatter g.m.Anders Nielsen i Ovtrup. (se Damgård nr.70).

side 228.
122.Arveafkald fra Kirsten Andersdat-ter g.m.Peder Olesen Toft i kapelhuset ved Vilsund, giver afkald på arv efter hendes moder Anne Jensdatter g.m. Anders Pedersen Maigaard. (se nr.118)

side 229,240.
123.JENS PEDERSEN BACH død 1807 i Mollerup sogn. (skifte 5.marts).
g.1:NN
E:Anne Pedersdatter.
B1:Peder Jensen Bach i Flade (I).
B2:Søren Jensen Bach i Solbjerg (I).
B3:Ole Jensen Bach i Nykøbing. (I).
B4:Christen Jensen Bach på Ørndrup mark (I).
B5:Kirsten Jensdatter 27 år.
B6:Peder Christian Jensen 2 år (II).
LV:Niels Madsen.
FM:Ole Bach.
(se nr. 113)

side 230,235.
124.POUL BERTELSEN BACH død 1807 i Mollerup sogn. (skifte 6.maj).
g.1:[Johanne Christensdatter].
E:Birthe Laursdatter.
B1:Christen Poulsen 31 år (I).
B2:Berthel Poulsen 27 år (I).
B3:Ellen Marie Poulsdatter 24 år (I).
B4:Maren Poulsdatter 20 år (I).
B5:Laurs Poulsen 9 år (II).
LV:Ole Laursen Dahl fra Ovtrup.
FM: Berthel Bach af Mellem Jølby.
(se nr.73)

side 232.
125.POUL CHRISTENSEN MØLLER død 1807 i Øster Møller Lødderup sogn. (skifte 4.juni).
E:Johanne Christensdatter.

side 233,240.
126.RASMUS NIELSEN død 1807 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 19.juni).
g.1:[Mar]Grethe Nielsdatter.
E:Kirsten Christensdatter.
B1:Niels Rasmussen 22 år (I).
B2:Anne Rasmusdatter 33 år (I).
B3:[Mar]Grethe Rasmusdatter 31 år. (I).
B4:Christen Rasmussen 9 år (II).
LV:Peder Bol fra Fjallerslev.
FM:Thomas Nielsen Redsted.
(se nr.18).

side 233.
127.PEDER JENSEN BECH død 1807 i Frøslev sogn.(skifte 4.juli).
E:Dorthe Christensdatter.
B1:Edel Pedersdatter 16 år.
B2:Johanne Pedersdatter 15 år.
B3:Sidsel Marie Pedersdatter 10 år.
B4:Peder Pedersen 13 år.
LV:Anders Krog fra Fredsø.
FM:Anders Bech fra Mollerup.

side 234,236,241.
128.CHRISTEN MØLLER død 1807 i Frøslev sogn.(skifte 16.juli).
E:Sidsel Pedersdatter.
B1:Peder Christensen fra Redsted.
B2:Kirsten Christensdatter g.m.Jeppe Knorborg fra Dragstrup.

side 242,243.
129.EDEL NIELSDATTER VESTER død 1807 i Fjallerslev, Ovtrup sogn. (Skifte 16. januar 1808)
E:[afd.Christen Jensen Vester]
B1:Niels Christensen Vester 45 år i Fjallerslev.
B2:Christen Christensen Vester 40 år.
B3:Karen Christensdatter 30 år.
FM:morbroderen Thomas Nielsen af Karby
(se Damgaard nr.104,167)

side 242.
130.KIRSTEN SVENNINGSDATTER død 1807 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.(skifte 13.januar 1808).
E:afd.Jens Christensen Smed.
B1:Maren Jensdatter.
LV:Peder Christensen Boll i Fjallerslev.
(se nr.38)

side 244,245.
131.JENS SVENNINGSEN død 1808 i Trælborg i Lødderup sogn, (skifte 24.februar).
E:Kirsten Michelsdatter.
B1:Maren Jensdatter g.m.Michel Dam i Andrup.
B2:Marie Jensdatter g.m.Bertel Dal i Frøslev.
B3:Anne Jensdatter g.m.Jacob Smith, slagter i Nykøbing.
B4:Kirsten Jensendatter 22 år.
B5:Mette Jensdatter 19 år.
B6:Svenning Jensen 32 år.
B7:Ole Jensen 28 år.
B8:Peder Jensen 14 år.
B9:Michel Jensen 12 år.
LV:Niels Madsen i Fårup.

side 244,252.
132.NIELS THOMSEN HEEDE død 1808 i Mollerup sogn. (skifte 8.marts).
E:Anne Christensdatter.
B1:Sidsel Jensdatter 24 år.
B2:Maren Jensdatter 17 år.
LV:Søren Eriksen fra Mollerup.
FM:Peder Bach Mollerup.

side 247,249,251.
133.GERTRUD OLESDATTER død 1808 i Legind Lødderup sogn.(skifte 28.juni).
E:afd.Anders [Christensen] Bonde.
B1:Christen Andersen 32 år.
B2:Niels Andersen 27 år.
B3:Ole Andersen 22 år.
B4:Peder Andersen 19 år.
B5:Peder Knokke Andersen 16 år.
FM:Niels Olesen af Skyum.
(se nr.106).

side 248.
134. Arveafkald fra Christen Krog i Frøslev på arv efter moderen Maren Christensdatter i Frøslev. (se nr.26).

side 249,250,252.
135.SIDSEL SØRENSDATTER død 1808 i Vejerslev sogn.(skifte 24.august).
E:Anders Thomsen.
A1:broderen Michel Sørensen i Solbjerg.
A2:søsteren Anne Sørensdatter i Solbjerg 62 år.
A3:søsteren Maren Sørensdatter 51 år.
A4:søsteren Mette Sørensdatter i Andrup.
A5:broderen Thomas Sørensen i Mellem Jølby.
A6:søsteren Karen Sørensdatter g.m.Peder Dahlgaard i Lødderup.
A7:søsteren Johanne Sørensdatter er død g.m.Peder [Nielsen) i Karby.
A6a.Niels Pedersen i Nykøbing.
A6b:Karen Pedersdatter g.m.Jens Nielsen i Sejerslev.
A6c:Mette Pedersdatter g.m.Anders Tambo i Solbjerg.

side 253,256.
136.CHRISTEN JENSEN KNORBORG død 1810 i Tæbring sogn.(skifte 24.april).
E:Mette Pedersdatter.
B1:Peder Christensen 32 år.
B2:Jesper Christensen 30 år.
B3:Stine Christensdatter 26 år.
LV:Jacob Møller af Torp.

side 254,257.
137.SØREN NIELSEN død 26.maj 1810 i Frøslev sogn.(skifte 26.maj).
mor:Kirsten Bertelsdatter.

side 255.
138.NIELS DAHLGAARD død 1810 i Mollerup sogn.(skifte 15.oktober).
E:Maren Bertelsdatter.
B1:Karen Nielsdatter g.m.Christen Nielsen Rytter.
B2:Mads Nielsen 34 år i Ovtrup.
B3:Maren Nielsdatter g.m.Christen Notler i Fjallerslev.
B4:Bertel Nielsen 25 år.
B5:Ellen Nielsdatter 21 år.
LV:Anders Bech i Mollerup.
FM:Christen Møller og Mads Nielsen og Henrik Kudsk af Vester Jølby..
(se nr.115)

side 258,259,263.
139.VILLUM JOHANSEN død 1812 i Mollerup sogn.(skifte 15.april).
g.1:Kirsten Pedersdatter.
E:Anne Pedersdatter.
B1:Johan Villumsen 36 år i Storup (I).
B2:Peder Villumsen 31 år (I).
B3:Kirsten Villumsdatter 29 år (II).
B4:Maren Villumsdatter 21 år (II).
LV:Michel Jensen af Solbjerg.

side 258.
140.ANNE CATHRINE ANDERSDATTER død 1812 i Mollerup sogn. (skifte 14.april).
A1.Søsteren Else Marie Andersdatter er død.
A1a:Jens i København.
A1b:Peder 24 år.
A1c:Anders 19 år
A1d:Bertel 12 år.
A1e:Anne Kirstine 22 år.
A1f:Christiana 21 år.
A1g:Maren Cathrine 14 år.
A2:halvbroderen Christen Hede er død.
A2a:Peder Christensen i København.
A2b:Anders Christensen.
A2c:Johannes Christensen.
A2d:Christian Christensen.
A2e:Christiane Christensdatter.
A2f:Anne Kirstine Christensdatter.
A2g:Annelene Christensdatter.
A3:halvbroderen Conrad i Norge.
A4:halvbroderen Anders Norge.
A5:halvsøsteren Anne i Skyum

side 261.
141.LARS CHRISTENSEN NØRHUS død 1812 i Fjallerslev i Ovtrup sogn. (skifte 4.juli).
E:Maren Christensdatter.
B1:Christen Larsen 14 år.
B2:Maren Larsdatter 11 år.
B3:Mette Larsdatter 10 år.
B4:Jens Christian Larsen 6 år.

side 265.
142.ANNE POULSDATTER BISGAARD død 6.september.1814 i Lødderup sogn.
E:Marcus Nielsen.

side 266,267,270.
143.JENS MAIGAARD død 1814 i Frøslev sogn.(skifte 23.januar 1815).
g.1.Mette Josephsdatter.
E:Kirstine Christensdatter.
B1:Joseph Jensen 30 år (I).
B2:Christen Jensen 24 år (I).
B3:Anne Jensdatter (I) g.m.Jens Tonsgaard i Wustrup.
B4:Christen Jensen 15 år (II).
B5:Jens Jensen 12 år (II).
B6:Mette Marie Jensdatter 10 år (II).
V:Hans Østergaard i Frøslev.
LV:Jens Søndergaard i Anderup.
(se nr.143,55).

side 268.
144.ANNE CHRISTENSDATTER død 1815 i Frøslev sogn.(skifte 24.november).
E:Jens Madsen Knorborg.
B1:Maren Marie Jensdatter 10 år.
B2:Mads Christensen 8 år.
FM:Jens Søndergaard i Anderup.

side 271,272.
145.MICHEL DAM død 1816 i Anderup i Frøslev sogn.(skifte 5.marts).
E:Maren Jensdatter.
B1:Christen Michelsen 13 år.
LV:Christen Solbjerg i Andrup.

side 274.
146.PEDER LARSEN HØRDUM død 1817 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 24.april).
A1:moderen g.m.Mads Post i Thisted.
A2:halvbroderen Søren Madsen 21 år.
A3:halvbroderen Niels Madsen 18½ år.
A4:halvsøsteren Mette Madsdatter g.m.Peder Christian Smed i Fredsø.
A5:halvsøsteren Anne Madsdatter 20 år..

side 276.
147.KIRSTEN ANDERSDATTER død 1818 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 14.juli).
E:Anders Hørdum.
B1:Anders Andersen i Frøslev.
B2:Ingerborg Andersdatter g.m.Christen Madsen i Fjallerslev.
B3:Maren Andersdatter g.m.Poul Madsen i Fjallerslev.
B4:Karen Marie Andersdatter gift Joseph Jensen i Strandbogården.

side 277.
148.JENS JENSEN død 4.oktober 1818 i Frøslev, 16 år.
mor:Jens Maigaards enke .

side 278.
149.HANS JØRGENSEN død 1819 i Østergaard i Frøslev sogn.(skifte 13.april).
g.1:[Maren Jensdatter].
E:Lene Andersdatter.
B1:Jens Hansen (I) er død.
B1a:NN
B2:Jørgen Hansen (I) i Hvium i Salling.
B3:Anders Hansen 23 år (II).
B4:Jens Hansen 21 år (II).
(se nr.70).

side 280.
150.CHRISTEN NIELSEN TØDSØ død 1820 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 30.juni).
E:Johanne Laursdatter.
B1:Stine Christensdatter 22 år.
B2:Jens Christensen 17 år.
B3:Karen Christensdatter 12 år.
B4:Marianne Christensdatter 2 år.

side 280.
151.JENS NIELSEN OVERGAARD død 1820 i Frøslev sogn.(skifte 31.oktober).
E:Maren Christensdatter.
Glomstrup gods
Skifteprotokol
1754-1789 [G 111-4]
1790-1850 [G 111-5]

side 1.
1..ELSE ANDERSDATTER død 1754 i Markskelhuset i Hvidbjerg sogn.(skifte 2.august).
E:Michel Madsen
B1:Herman Sifer Michelsen.
B2:Mads Michelsen
B3:Kirsten Michelsdatter 29 år.
(se nr.16)

side 4.
2.JENS MØLLER død 1754 i Søndre Mølle i Rakkeby sogn.(skifte 28.december).
E:Sidsel Nielsdatter.
B1:Niels Jensen 37 år.
B2:Christen Jensen 30 år.
B3:Else Jensdatter 20 år
B4:Maren Jensdatter 14 år.
LV:Christen Christensen Kirkegaard af Rakkeby.
FM:Anders Gosager V.Assels

side 7.
3.KIRSTEN NIELSDATTER død 12.december 1754 i Rested. sogn.
E:Thomas Nielsen.
FM:Niels Jensen.

side 9.
4.ANNE LAURITSDATTER død 1755 i Øster Jølby sogn.(skifte 14.marts).
E:Laurits Michelsen.
B1:Kirsten Lauritsdatter 3½ år.
B2:Maren Lauritsdatter 36 uger.
FM:morbroderen Laurits Lauritsen fra Øster Assels.

side 13
5.MICHEL JENSEN død 1756 i Bouberg i Hvidbjerg sogn. (skifte 21.december).
g.1:NN
E:Anne Jensdatter.
B1:Jens Michelsen 28 år (I).
B2:Jens Michelsen 25 år (I).
B3:Dorthe Michelsdatter (I).
B4:Kirsten Michelsdatter (I).
B5:Gertrud Marie Michelsdatter (I).
B6:Christen Michelsen 7 år. (II)
LV:Peder Jensen fra Kiærgård i Vils.

side 22
6.CHRISTEN CHRISTENSEN SØNDERGAARD, død 1757 i Rested. sogn.(skifte 9.februar).
E:Maren Jensdatter.
B1:Jens Christensen 17 år.
B2:Michel Christensen 10 år.
B3:Maren Christensdatter
B4:Karen Christensdatter
LV:Anders Jensen Horsger af. Vester Assels.
FM:farbrødrene Anders og Jens Jensen fra Jegindø.

side 28.
7.NIELS CHRISTENSEN død 1757 i Dragstrup sogn.(skifte 9.april).
E:Johanne Michelsdatter.
B1:Michel Nielsen 17 år.
FM:Jep Michelsen i Erslev.
LV:Peder Michelsen i Vester Jølby.

side 33.
8.SØREN LYNGGAARD død 1758 i Rested. sogn.(skifte 6.oktober).
g.1:Maren Nielsdatter.
E:Anne Christensdatter.
B1:Jens Sørensen (I).
B2:Anne Sørensdatter 18 år (I).
B3:Karen Sørensdatter 11 år (I).
FM:Niels Christensen Lynggaard af Hvidbjerg.
LV:Jens Jepsen i Rested.

side 36.
9.METTE JACOBSDATTER død 1758 i Vester Jølby i Dragstrup sogn. (skifte 27.oktober).
E:Christen Nielsen
B1:Niels Christensen 11 år.
B2:Christen Christensen 7 år.
B3:Maren Christensdatter
B4:Anne Christensdatter
FM:Ole Jensen af Vester Jølby.

side 41.
10.KIRSTEN HANSDATTER død 1759 i V.Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn. (skifte 18.april).
E:Lars Poulsen.
B1:Poul Larsen 24 år.
B2:Hans Larsen 17 år.
B3:Karen Larsdatter 21 år.
B4:Ellen Larsdatter 20 år.
FM:Søren Østergaard af Vester Hvidbjerg.

side 44.
11.NIELS LAURSEN død 1759 i Dragstrup sogn.(skifte 26.januar 1760).
E:Maren Christensdatter.
A1:En søster g.m.Christen Hansen i V.Jølby.
A2:En søster, der er død g.m.Laust Hansen i Torup.
A2a:Anne Laustdatter g.m.Knud Toftgaard i V.Assels.
A2b:Karen Laustdatter g.m. Christen Christensen i Gierup i Thy.
A2c:en datter.
A2d:en datter.
A2e:Hans Larsen 40 år.
A2f:Anders Larsen 33 år.
A2g:Poul Larsen 25 år.

side 48.
12.ANNE CHRISTENSDATTER død 1760 i Rested. sogn.(Arveafkald 20.januar 1755.).
E:d.Helge Andersen
A1:Niels Christensen Odgaard.
A2:Karen Christensdatter g.m.Søren Laursen i Nees.
A3:Niels Christensen af Fjallerslev.
A4: Sr.Jens Pedersen af Fjallerslev.
A5:Christen Christensen i Vester Assels.
Alle er svogre til Helge Andersen.

side 49.
13.ANNE MOGENSDATTER død 1760 i Sindbjerg i Rested sogn.(skifte 24.marts 1760).
g.1:Jens.
E:Jens Andersen Tømrer.
B1:Anders Jensen.
B2:Mogens Jensen.
??Jens Laustsen i Sindbjerg.

side 50.
14.NIELS GREGERSEN død 27-september1760 i Sundby sogn.
g.1:Anne Jensdatter.
E:Grethe Jensdatter.
B1:Christen Nielsen 23 år (I).
B2:Anders Nielsen 19 år (I).
B3:Niels Nielsen 17 år (I).
B4:Johanne Nielsdatter 26 år (I).
B5:Anne Nielsdatter 22 år (I).
B6:Sidsel Nielsdatter 3½ år (II).
B7:Jens Nielsen 1½ år (II).
LV:Jens Laursen i Ørding.
FM:Christen Christensen i Ørding.

side 56.
15.ANDERS KRONBORG død 21.august 1761 i Hvidbjerg sogn.
E:Karen Simonsdatter.
B1:Simon Andersen 5 år.
LV:Anton Brochman af Vester Hvidbjerg.

side 58.
16.MICHEL MADSEN død 17.august 1761 i Markskelhuset i Hvidbjerg sogn.
B1:Herman Sifer Michelsen 39 år.
B2:Mads Michelsen 33 år.
B3:Kirsten Michelsdatter 28 år.
FM:farbroderen Jens Madsen.
(se nr.1)

side 68.
17.KIRSTEN ANDERSDATTER død 1763 i Sundby sogn.(skifte 10.marts).
E:Søren Christensen.
B1:Christen Sørensen 27 år.
B2:Anders Sørensen 26 år.

side 70,75.
18.SØREN MORTENSEN død 22.november 1763 i Skallerup sogn.
g.1:Maren Jensdatter.
E:Margrethe Andersdatter.
B1:Morten Sørensen 16 år (II).
B2:Jens Sørensen 14 år (II).
B3:Maren Sørensdaatter 10 år (II).
B4:Kirsten Marie Sørensdatter 6 uger.
B5:Anders Sørensen 26 år (I).
B6:Jens Sørensen 24 år (I).
B7:Inger Sørensdatter 22 år (I).
LV:Mads Poulsen i Vester Jølby.

side 77.
19.JENS MICHELSEN VESTER død 1764 i Skallerup sogn(skifte 13.april).
B1:Michel Jensen 22 år.
B2:Niels Jensen 19 år.
FM:Anders Jensen i Skallerup.

side 81.
20.ANDERS LAURSEN død 27.juli 1764 i Dragstrupgård, Dragstrup sogn.
E:Grethe Christensdatter.
B1:Laust Andersen 5 år.
B2:Niels Andersen 1 år.
B3:Karen Andersdatter 2½ år.
FM:Christen Smed af Jølby
LV:Mads Christensen af Jølby.

side 86.
21.MAREN JENSDATTER død 1764 i Sindbjerg i Rested sogn.(skifte 16.september).
E:Jens Andersen.
B1:Maren Jensdatter ¾ år.
V:morbroderen Poul Jensen.

side 92.
22.POUL CHRISTENSEN død 1764 i Skallerup sogn.(skifte 13.december).
E:Birgitte Nielsdatter.
B1:Christen Poulsen 14 år.
B2:Sidsel Poulsdatter 11 år.
B3:Johanne Poulsdatter 9 år.
B4:Anders Poulsen 7 år.
B5:Christen Poulsen 3 år.
LV:Jens Nielsen af Sundby.
FM:Jens Stephansen fra Sundby.
FM:Jens Michelsen fra Skallerup.

side 100
23.MAREN PEDERSDATTER død 1766 i Skallerup sogn.(skifte 4.februar).
E:Anders Nielsen.
A1:Peder Jepsen.
A2:Jep Jepsen.
A3:Christen Jepsen.
A4:Kirsten Jepsdatter g.m.Hans Nielsen Smed i Sundby.
alle søsterbørn til afdøde.
A5:broderen Christen Pedersen Møller i Skarum Mølle.
(se Frøslevgård nr. 101 og Højris nr.169).

side 107.
24.ANNE MADSDATTER død 1766 i Rakkeby sogn.(skifte 23.juni).
E:Christen Hjerk.
A1:søskendebarnet Sørensen i Nees, er død, 2 sønner, 2 døtre.
A2a:Søskendebarnet Christen Larsen i Nees.
A2b:søskendebarnet Mads Larsen i Nees.
A3:søskendebarnet Christen Bach i Karby er død
A4:Søskendebarnet Søren Hansen i Karby er død.
A4a:Iver Sørensen i Karby.
A4b:Jens Kirkegaard i Vester Assels.

side 113.
25.arveafkald fra Christen Christensen i Dragstrup og hans søster børn i Lødderup og Nykøbing på arv efter Karen Christensdatter (Vester Jølby 18.marts 1767).

side 114.
26.ANNE NIELSDATTER BONDE død 1765 i Rested. sogn.(skifte 5.oktober).
B1:Peder Jensen
B2:Jens Søndergaard i Rested.

side 115.
27.ANNE PEDERSDATTER død 14.juli 1768 i Rested. sogn.
A1:halvbroderen Christen Pedersen i Karby.
A2:halvbroderen Anders Pedersen i Karby.
A3:halvbroderen Christen Pedersen i Vejerslev.
A4:halvsøsteren Karen Pedersdatter i Nykøbing.

side 118.
28.MAREN LAURITSDATTER død 12.januar 1769 i Vester Jølby, Dragstrup sogn.
E:Peder Jepsen.
B1:Lars Pedersen 6 år.
B2:Sidsel Pedersdatter 4 år.

side 122.
29.ELSE LAURITSDATTER død 1770 i Vester Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn. (skifte 15.oktober).
E:Poul Larsen Gade.
B1:Laurs Poulsen 3 år.
FM:morbroderen Christen Larsen i Søndergård i Lyngs.

side 126.
30.MALENE RASMUSDATTER død 25.maj 1773 i Skallerup sogn.
E:Jens Michelsen.
[F:Rasmus Pedersen]
A1:farbroderen Mads Pedersen i Skallerup er død.
A1a:Peder Madsen i Fjallerslev er død.
A1a1:Anne Pedersdatter g. m. Johan Aaboe i Houg Mølle.
A1a2:Anne Marie Pedersdatter g.m.Lars Boel i Øster Hvidbjerg.
A1b:Anders Madsen i Vester Jølby er død.
A1b1:Margrethe Andersdatter g.m.Oluf Kiellergaard i Skallerup.
A1b2:Malene Andersdatter g.m.Peder Nissen i Mollerup.
A1c:Jep Madsen i Mellem Jølby.
A1d:Christen Madsen i Skallerup er død.
A1d1:Mads Christensen 21 år.
A1d2:Søren Christensen 19 år.
A1e:Karen Madsdatter er død g.m.Christen Nielsen Kudsk i Vester Jølby.
A1e1:Niels Christensen i Hassing
A1e2:Mads Christensen i Vester Jølby.
A1e3:Ole Christensen i Skallerup.
A1e4:Margrethe Christensdatter er død g.1:Anders Laursen, g.2:Christen Svendsen i Dragstrup.
A1e4a:Laust Andersen 14 år.
A1e4b:Niels Andersen 11 år.
A1e4c:Karen Andersdatter 12 år.
A1e4d:Kirsten Christensdatter 6 år.
A1e4e:Anne Christensdatter 4 år.
A2:fasteren Sidsel Pedersdatter er død g.m.degnen Mogens Iversen.
A2a:Iver Mogensen er død.
A2b:Peder Mogensen,Vejerslev er død.
A2b1:Sidsel Kirstine Pedersdatter g.m.Lars Krabsen i Frøslev.
A2b2:Karen Pedersdatter 26 år.
A2c:Else Mogensdatter er død g.m.Ole Sørensen i Legin i Thy er død.
A2c1:Søren Olesen 48 år i Thy.
A2c2:Mogens Olesen i Nestrup i Thy 40 år.
A2c3:Jens Olesen i Legind i Thy 41 år.
A2c4:Maren Olufsdatter g.m.Peder Sørensen Smed i Rødding i Salling.
A2c5:Dorthe Malene Olufsdatter g.m.Didrik Christian Lund i Løbestræde i København.
A2c6:Malene Olufsdatter enke efter Mads Lauritsen i Årup Mølle i Thy.
A2d:Maren Mogensdatter er død g.m.degnen Jørgen Mygind,Sejerslev.
A3:fasteren Mette Pedersdatter er død
g.1:Anders Christensen i Tæbring,
gi-2:Anders Joensen i Andrup.
A3a:Christen Andersen (II) i Mollerup er død g.m.Else Pedersdatter.
A3a1:Anders Christensen 23 år.
A3a2:Søren Christensen 16 år
A3a3:Peder Christensen 12 år.
A3a4:Jens Christensen 8 år.
A3a5:Christen Christensen 4 år
A3a6:Maren Christensdatter g.m.Christen Jensen i Andrup.
A3a7:Sidsel Christensdatter i Tæbring
A3a8:Malene Christensdatter
A3b:Maren Andersdatter (II) g.m.Enevold Rasmussen i Vejerslev.
A3c:Kirsten Andersdatter (II) er død var g.m.Jørgen Hansen i Frøslev.
A3c1:Anders Jørgensen i Skallerup 34 år.
A3c2:Mette Jørgensdatter 37 år.
A4:fasteren Maren Pedersdatter er død g.m.Christen Pedersen i Skallerup.
A4a:Mette Christensdatter er død uden arvinger.
A4b:Kirsten Christensdatter er død g.m.Jens Christensen i Sundby.
A4b1:Christen Jensen Nør i Sundby 40 år.
A4b2:Rasmus Jensen 38 år.
A5:fasteren Birgitte Pedersdatter g.m.Mads Hansen i Dragstrup begge er døde.
A5a:Hans Madsen i Dragstruper død.=A6
A5b:Peder Madsen i Skallerup er død.
A5b1:Birgitte Pedersdatter g.m.Lars Sørensen i Solbjerg.
A5b2:Maren Pedersdatter 15 år.
A5c:Maren Madsdatter g.m.Niels Pedersen Smed i Fjallerslev,begge er døde.
A5c1:Mads Nielsen 38 år i Tæbring
A5c2:Sidsel Nielsdatter g.m.Christen Thomsen i Ovtrup.
A5c3:Birgitte Nielsdatter g.m.Heimert Nielsen i Alsted.
A5c4:Maren Nielsdatter 34 år i Tøving.
A6:afdødes moders halvbroder Hans Madsen i Dragstrup er død A6 = A5a
(se Dagård nr.29,36,49,91,115,104,Højris nr. 276).

side 165.
31.JOHANNE SØRENSDATTER, død 31 oktober 1773 i Rested sogn.
E:Søren Madsen Smed.
B1:Jep Sørensen 25 år.
B2:Niels Sørensen 15 år.
B3:Christen Sørensen 13 år.
B4:Anne Sørensdatter 19 år.
FM:farbroderen Jens Jensen i Rested.

side 173.
32.JENS MICHELSEN BOUBERG død 1784 i Ø.Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn. (skifte 27.december).
E:Else Christensdatter.
B1:Karen Jensdatter 5 år.
B2:Kirsten Jensdatter 5/8 år
LV:Jens Sørensen Kiellergaard af Nees.
FM:Jens Michelsen Bouberg fra Brøndum i Salling.

side 178.
33.ELSE JENSDATTER død 20.september 1784 på Agger, Karby sogn.
E:Søren [Jensen] Jegind.
B1:Jens Sørensen 16 år.
B2:Mette Sørensdatter 16 år.
B3:Jens Sørensen 11 år.
B4:Martha Sørensdatter 8 år.
B5:Maren Sørensdatter 5 år.
B6:Anne Sørensdatter 2 måneder.
(se nr.52).

side 181.
34.MAREN LAURITSDATTER død 1783 i Rested. sogn.(skifte 1.december).
g.1:Espen Jensen
E:Anders Jensen.
B1:Else Andersdatter g.m.Michel Larsen Boel af Rested.
B2:Anne Marie Andersdatter g.m.Christen Christensen Rytter af Rested.
B3:Anne Espensdatter.
B4:Søren Espensen bortrømt for ca. 20 år.
FM:Lars Simonsen af Sindbjerg, der er g.m.en søster til afdøde.
(se nr.41)

side 182.
35.PEDER JEPPESEN død 18.oktober 1783 i Vester Jølby, Dragstrup sogn.
E:Anne Christensdatter
B1:Lars Pedersen 20 år.
B2:Sidsel Pedersdatter 18 år.
LV:Niels Kibsgaard af Vester Jølby.
FM:Jens Iversen af Vester Jølby.
afdødes broder Jep Jepsen på Frøslevgård.

side 187.
36.KAREN JENSDATTER død 23.april 1784 i Vester Jølby,Dragstrup sogn.
g.1:Jens
E:Hans Christensen Smed.
B1:Jens Jensen af Øster Jølby
B2:Christen Hansen i Vester Jølby.
B3:Maren Hansdatter i Erslev.

side 188.
37.ANDERS CHRISTENSEN død 15.februar 1784 i Sundby sogn.
B1:Anne Andersdatter g.m.Jens Christian Vinther i Sundby.
B2:Christen Andersen, bortrømt

side 189.
38.KIRSTEN ANDERSDATTER død 18.oktober 1784 i Skallerup sogn.
E:Søren Christensen Wester.
B1:Anders Sørensen 15 år.
B2:Niels Sørensen 10 år.
B3:Anders Sørensen 7 år.
B4:Christen Sørensen 6 måneder.
B5:Sidsel Sørensdatter 14 år.
B6:Maren Sørensdatter 8 år.
B7:Mette Sørensdatter.
FM:morbroderen Søren Lyche af Solbjerg.

side 192.
39.PEDER PEDERSEN død 28.januar 1785 på Agger, Karby sogn.
E:[Else Pedersdatter]
B1:Peder Pedersen Vester på Agger..
B2:Christen Pedersen
B3:Peder Pedersen Smed på Agger..
B4:Christen Pedersen 20 år.
B5:Karen Pedersdatter g.m.Lars Høllede i Nees
B6:Maren Pedersdatter g.m.Christen Hansen i Ovtrup.
FM:Christen AAgaard fra Agger..
(se nr.49).

side 193.
40.NIELS JEPPESEN død 13.august 1785 i Sønder Mølle, Rakkeby sogn.
E:Else Jensdatter.
B1:Mette Nielsdatter 23 år.
B2:Sidsel Nielsdatter 21 år.
B3:Hedvig Nielsdatter 9 år.
FM:Jens Sørensen Kibsgaard i Boilberg i Ø.hvidbjerg.
LV:Niels Jensen i Øster Hvidbjerg.

side 198.
41.ANNE JENSDATTER død 1785 i Rested. sogn, (skifte 23.september).
A1:broderen Espen Jensen havde været g.m.[Maren Lauritsdatter], der igen var blevet g.m.Anders Jensen i Rested. sogn.
A1a:Søren Espensen bortrømt for ca. 20 år siden.
A1b:Anne Espensdatter.
(se nr.34)

side 204.
42.PEDER CHRISTENSEN død 1780 i Søndre Mølle i Rakkeby sogn. (skifte 27.april).
A1:søsteren Sidsel Christensdatter g.m.Peder Madsen
A2:søsteren Johanne Christensdatter g.m.Anders Kappelgaard.
A3:broderen Bolle Christensen
A4:halvsøsteren Anne Lausdatter g.m.Christen Nielsen i Boddum i Thy.

side 220.
43.CHRISTEN ØERGAARD død 22.september 1788 i Rested. sogn.
E:Mette Jensdatter.
B1:Niels Christensen 16 år.
FM:morbroderen Jens Jensen i Rested.
LV:Niels Smed i Rested.

side 224.
44.METTE LAURITSDATTER død 1789 i Rested. sogn.(skifte 2.november).
E:Peder Larsen.
B1:Laurids Pedersen 2½ år.
B2:Anne Marie Pedersdatter 1 år.
V:Laurids Simonsen i Rested.

side 3.
45.KAREN NIELSDATTER død 11.november 1790 i Blåbjerg i Rakkeby sogn. Født ca.1708 i Vester Jølby, 82 år.
A1:broderen Niels Nielsen i Blåbjerg.
A1a:Christen Nielsen.
A2:broderen Anders Nielsen i Hunderup er død.
A2a:Niels Andersen 40 år i Haugaard i Ejerslev
A2b:Jens Andersen nogle og 30-år er i Holsten.
A2c:Kirsten Andersdatter er død g.m. [Thomas Jensen]
A2c1:Kirsten [Marie]Thomasdatter 16 år.
A2c2:Anne Thomasdatter 14 år.
(se Dueholm nr.43,Højris nr. 193)

side 7.
46.PEDER [NIELSEN] KANKELBORG, død 23.december 1791 Agger, Karby sogn.
g.1:Maren Nielsdatter.
E:Kirsten Christensdatter.
B1:Niels Pedersen Kankkelborg 25 år (I).
B2:Niels Pedersen Kankelborg 19 år.(I).
B3:Laurids Pedersen Kankkelborg 15 år.(I).
B4:Karen Pedersdatter Kankelborg 22 år (I) g.m. Anders Nielsen på Agerø.
B5:Sidsel Pedersdatter Kankelborg 24 år (I).
FM:farbroderen Søren Nielsen Kankkelborg fra Erslev
LV:Jens Jensen Weile Agger .
(se nr.47,64,66,103,184 Damgaard nr.170)

side 9.
47.KAREN JENSDATTER død 25.maj 1792 i Rested sogn.
E:Peder Christensen Lynggaard.
B1:Jacob Pedersen 25 år.
B2:Anne Marie Pedersdatter 30 år.
B3:Anne Pedersdatter 23 år.
B4:Else Kirstine Pedersdatter 20 år.

side 14.
48.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 11.september 1792 Agger i Karby sogn.
A1:søsteren Maren Christensdatter 48 år g.m. Jens [Jensen] Weile Agger .
A2:broderen Michel Smed 55 år.
A3:broderen Rasmus Christensen 50 år i Vejerslev.
(se nr.46,50)

side 15.
49.ELSE PEDERSDATTER død 1793 Agger i Karby sogn, (skifte 16.januar 1794).
E:[afd. Peder Pedersen]
B1:Peder Pedersen på Agerø.
B2:Peder Pedersen i Karby.
B3:Christen Pedersen i Karby.
B4:Christen Pedersen 28 år.
B5:Karen Pedersdatter g.m. Laurs Poulsen i Nees.
B6:Maren Pedersdatter g.m.Christen Hansen i Ovtrup.
(se nr.39)

side 17.
50.MAREN CHRISTENSDATTER død 15.juli 1794 på Agerø i Karby sogn.
E:Jens Jensen Weile.
B1.Jens Jensen 20 år.
B2:Christen Jensen 10 år.
B3:Martha Jensdatter 14 år.
FM:morbroderen Michel Christensen,Agger.
(se nr.4,63).

side 19,30.
51.LAURS NIELSEN død 1794 på Agerø i Karby sogn, (skifte 13.november).
E:Mette Jensdatter.
B1:Jens Laursen 9 år.
B2:Niels Laursen 7 år.
B3:Christen Laursen 1½ år
B4:Maren Laursdatter 3 år.
FM:farbroderen Søren Nielsen i Fjallerslev.
LV:Christen Nielsen i Nør Mølle i Rakkeby sogn.
(se nr.63).

side 22.
52.SØREN JENSEN død 1794 Agger, Karby sogn.(skifte 17.december).
g.1:Else Jensdatter.
E:Anne Sørensdatter.
B1:Jens Sørensen 26 år (I).
B2:Jens Sørensen 21 år (I).
B3:Mette Sørensdatter (I).gift med Christen Jensen Grøndall på Agerø.
B4:Martha Sørensdatter 19 år (I).
B5:Maren Sørensdatter 16 år(I).
B6:Anne Sørensdatter 10 år (I).
B7:Else Sørensdatter 6 år (II).
B8:Maren Sørensdatter 4 år (II).
(se nr.33).

side 26.
53.SØREN CHRISTENSEN død 1795 i Hauhuset på Rested mark, Rested sogn (skifte 9.april).
E:Anne Christensdatter.
B1:Christen Sørensen i Kronborg.
B2:Anne Sørensdatter g.m. Niels Jensen i Møllehuset.
B3:Mette Sørensdatter g.m.Jørgen Christensen i Sindbjerg.
B4:Maren Sørensdatter.
LV:Mads Jensen i Nørå.

side 31.
54.MARGRETHE KNUDSDATTER død 13.oktober 1795 i Espenshus i Rested sogn. Afdøde er født i Flade sogn.
B1:Poul Pedersen 36 år.
B2:Knud Pedersen 29 år i Øster Assels.
B3:Birthe Pedersdatter 40 år. g.m. Jens Nielsen i Rested.
B4:Maren Pedersdatter 47 år g.m. Johannes Nielsen i Tæbring.
B5:Johanne Pedersdatter 32 år g.m. Jens Frederiksen i Espenshuset.
(se Dueholm nr.122,143).

side 33.
55.OLE NIELSEN død 1795 i Rested sogn (skifte 8.november).
g.1:Else Sørensdatter.
E:Maren Christensdatter.
B1:Stephan Olesen 40 år (I).
B2:Kirsten Olesdatter (I).g.m. Christen Larsen Hanbjerg i Sindbjerg.
B3:Anne Olesdatter (I) g.m. Christen Nielsen i Rested.
B4:Anne Olesdatter (I) g.m. Frøjlig Murmester i Nykøbing begge er døde.
B4a:Søren Frøjlig 17 år.
B4b:Mathias Frøjlig 13 år.
B5:en datter (II) er død.
FM:Mads Nielsen Nørgaard i Rakkeby.
LV:Michel Søndergaard i Rested.

side 37.
56.LARS SØRENSEN SEMB død 5.december 1798 på Agerø, Karby sogn.
E:Else Andersdatter.
B1:Søren Larsen.
LV:Jens Andersen Krag fra Floulev i Trinoje på Thyholm.
FM:Jens Sørensen i Semb på Thyholm.

side 42
57.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 1.maj 1799 Agger,Karby sogn.
E:Poul Damgaard.
A1:broderen Christen Christensen i Vester Assels er død.
A1a:Kirsten Christensdatter 14 år.
A2:broderen Svend Christensen 60 år i Vester Assels.
A3:søsteren Maren Christensdatter 70 år g.m. Peder Brun i Hvidbjerg.

side 48.
58.CHRISTEN SØRENSEN SØNDERGAARD død 9.maj 1799 Agger, Karby sogn.
E:Anne Christensdatter.
B1:Søren Christensen i Torp er død.
B1a:Søren Sørensen 2 år er hos hans stedfader i Torp.
B2:Christen Christensen 34 år i Torp, Karby sogn.
B3:Michel Christensen 29 år.
B4:Christen Christensen 26 år.
B5:Poul Christensen 21 år.
B6:Søren Christensen 16 år.
B7:Maren Christensdatter 32 år g.m. Stephan Laursen i Rakkeby.
(se nr.67,110)

side 52.
59.ANNE DORTHE JENSDATTER død 1800 på Agerø, Karby sogn.(skifte 13.september).
E:Laurs Poulsen Gade.
B1:Else Marie Laursdatter 2 år.
B2:Poul Laursen 1 år.
FM:afdødes stedfader Hans Pedersen på Lundø i Højslev sogn.
(se nr.138).

side 55.
60.LAURS [JOHANSEN] RAARUP død 1802 i Rested sogn. (skifte 6.februar).
E:Anne Sørensdatter.
B1:Johannes Laursen 22 år.
B2:Christen Laursen 20 år.
V:afdødes broder Otto Johansen og Søren Andersen i Sindbjerg.
V:afdødes broder Jens Johansen i Heesøebro ved Ringkøbing.
FM:Mads Sørensen i Vejerslev.

side 57.
61.MAREN MADSDATTER død 10.marts 1803 i Rested sogn.
E:Peder Lynggaard.
B1:Christen Pedersen 6 år.
FM:Niels Lynggaard i Øster Hvidbjerg.

side 60.
62.NIELS JENSEN LYNGGAARD død 1804 i Øster Hvidbjerg,Hvidbjerg sogn.(skifte 17.marts)
E:Anne Christensdatter.
B1:Christen Nielsen 21 år.
B2:Jens Nielsen 14 år.
B3:Sidsel Nielsdatter 23 år.
B4:Kirsten Nielsdatter 22 år.
V:afdødes broder Christen Jensen af Rakkeby.
LV:Christen Sørensen.

side 74
63.JENS JENSEN WEILE død 1805 Agger, Karby sogn. (skifte 9.juli).
g.1:Maren Christensdatter.
E:Johanne Sørensdatter.
B1:Søren Jensen 1 år (II).
B2:Else Jensdatter 9 år (II).
B3:Johanne Jensdatter 7 år (II).
B4:Maren Jensdatter 1 år (II).
B5:Jens Jensen 32 år (I).
B6:Martha Jensdatter 25 år (I)
B7:Christen Jensen 22 år (I).
FM:Christen Odgaard Agger .
LV:Niels Laursen.
(se nr.51,83).

side 81.
64.MARTHA SØRENSDATTER død 1806 Agger,Karby sogn.(skifte 30.marts).
E:Niels Laursen.
B1:Maren Nielsdatter 50 år g.m.Lambert Svenningsen, Agger.
B2:Søren Nielsen 48 år.
B3:Laurs Nielsen, Agger er død g.m. Mette Jensdatter.
B3a:Jens Laursen 20 år.
B3b:Niels Laursen 19 år.
B3c:Maren Laursdatter 15 år.
B3d:Christen Laursen 13 år.
B4:Dorthe Nielsdatter 44 år g.m.Christen Odgaard,Agger.
B5:Anders Nielsen er død.
B5a:Peder Andersen 14 år.
B5b:Maren Andersdatter 13 år.
B5c:Niels Andersen 11 år.
B5d:Karen Andersdatter 6 år.
B6:Karen Nielsdatter 38 år g.m. Niels [Pedersen] Kankkelberg, Agger .
B7:Niels Nielsen 34 år, Agger.
B8:Anne Nielsddater g.m. smeden Laurs [Pedersen] Kankkelberg, Agger.
(se nr.46, 52).

side 84.
65.SØREN JENSEN WEILE død 1806 Agger, Karby sogn, (skifte 15.september).
E:Anne Sørensdatter.
B1:Martha Sørensdatter 5 år.
B2:Mette Sørensdatter 6 år.
LV:Laurs Smed Agger.
FM:Christen Odgaard Agger.

side 91.
66.KAREN NIELSDATTER død 1807 Agger,Karby sogn.(skifte 2.juni).
E:Søren Svenningsen.
A1:halvbroderen Poul Damgaard Agger.
A2:søstersønnen Niels Kankkelborg Agger
A3:søstersønnen Laurs Kankelberg Agger.
A4:søsterdatteren Karen Pedersdatter enke efter Anders Nielsen i Hvidbjerg.
A5:søsterdatteren Sidsel Pedersdatter g.m. Christen Smed i Hvidbjerg.
A6:søstersønnen Niels Pedersen i Karby er død.
A6a:Søren Nielsen 4 år.
FM:Laurs Kankelberg.
(se nr.46, Dueholm nr.170).

side 95.
67.ANNE CHRISTENSDATTER død 1809 Agger, Karby sogn(skifte 20.april).
E:Christen Sørensen.
B1:Søren Christensen i Torp, er død.
B1a:Søren Sørensen 8 år.
B2:Christen Christensen i Torp 44 år.
B3:Michel Christensen i Torp 40 år.
B4:Christen Christensen Boelsmand på Ørndrup mark 35 år.
B5:Poul Christensen 30 år.
B6:Søren Christensen 26 år.
B7:Maren Christensdatter er død g.m. Stephan Laursen på Rakkeby mark.
B7a:Laurs Stephansen 7 år.
(se nr.58)

side 100
68.MADS LUNDGAARD død 1810 i Lundgård i Lødderup sogn.(skifte 16.marts).
E:Anne [Poulsdatter]Erslev.
B1:Hans Christian Lundgaard 13 år.
B2:Else Marie Lundgaard 10 år.
FM:morbroderen Christen Østergaard i Nykøbing.
LV:Købmand Niels Lerhøj i Nykøbing.
(se nr.96).

side 106.
69.ANNE SVENNINGSDATTER, død 11.oktober 1810 Agger, Karby sogn.
E:Michel Christensen Smed.
B1:Anne Michelsdatter 38 år.
B2:Christen Michelsen i Øster Assels 34 år.
B3:Svenning Michelsen i Øster Assels 33 år.
(se nr.72,81).

side 110.
70.JENS JENSEN HVIID død 20.november 1810 i Rested sogn.
E:Karen Laursdatter.
B1:Laurs Jensen Hviid i Tæbring.

side 111.
71.CHRISTEN CHRISTENSEN RYTTER død 29.december 1811 i Rested sogn.
E:Anne Marie Andersdatter.
B1:Maren Christensdatter 34 år g.m. Niels Andersen Smed, Emb mark.
B2:Christen Christensen 28 år.

side 113
72.MICHEL CHRISTENSEN SMED død 1812 Agger,Karby sogn.(skifte 9.april).
E:afd.Anne Svenningsdatter.
B1:Anne Michelsdatter 46 år.
B2:Christen Michelsen 51 år.
B3:Svenning Michelsen 34 år.
(se nr.72).

side 116.
73.ANNE NIELSDATTER død 6.juni 1812 i Rested sogn.
E:Christen Poulsen Skrædder.
B1:Niels Christensen 35 år.
B2:Anne Marie Christensdater 30 år.
B3:Poul Christensen 27 år.
B4:Ole Christensen 25 år.
B5:Peder Christensen 22 år.

side 117.
74.MICHEL CHRISTENSEN SØNDERGAARD død 1812 i Rested sogn (skifte 7.juli).
g.1:Sidsel Sørensdattter.
E:Maren Nielsdatter
B1:Maren Michelsdatter 31 år, gift med Jens Nielsen i Rested (I).
B2:Zidsel Margrethe Michelsdatter1¾ år (II).
LV:Michel Sørensen i Hvidbjerg.
FM:farbroderen Jens Søndergaard i Ovtrup.

side 124.
75.SØREN CHRISTENSEN BØJER død 25.september 1812 Agger, Karby sogn.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Christen Sørensen Nørgaard sognefoged i Vester Hvidbjerg.

side 126, 130, 134, 141.
76.MAREN CHRISTENSDATTER død 1812 i Rested sogn (skifte 5.november).
E:Christen Larsen.
A1:halvbroderen Christen Eriksen 50 år gift i Ryberg i Salling.
A2:halvbroderen Jens Eriksen 40 år hos forældrene i Hvalpsund.
A3:halvbroderen Christen Eriksen 40 år hos forældrene i Hvalpsund.
A4:halvsøsteren Maren Eriksdatter gift i Resen i Salling.
A5:halvsøsteren Anne Eriksdatter enke efter Erik i Harre i Salling.

side 144,153,157,168,205.
77.CHRISTEN BØJLESEN død 9.marts 1813 i Ørding sogn.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Bøjle Christensen 20 år.
B2:Thomas Christensen 17 år.
B3:Peder Christensen 15 år
B4:Gertrud Christensdatter 13 år, er 1821 g.m. Jørgen Ringsborg i Vejerslev..
B5:Jens Christensen 10 år.
B6:Niels Christensen 7 år.
B7:Karen Christensdatter 5 år.
FM:farbroderen Jens Bøjlelsen i Øster Assels.
LV:Niels Poulsen i Storupgård.

side 146,154.
78.KIRSTEN MARIE NIELSDATTER død 7.april 1813 i Sindbjerg, Rested sogn.
E:Peder Larsen.
B1:Maren Pedersdatter 18 år.
B2:Peder Pedersen 16 år.
B3:Mette Pedersdatter 13 år.
FM:Henrik Larsen i Sindbjerg.

side 149,152,165.
79.KAREN ANDERSDATTER død 23.september 1813 i Storup, Ørding sogn.
g.1:Poul Hausgaard i Storup.
E:Johan Willumsen.
B1:Sidsel Kirstine Johansdatter 6 år.
FM:Jens Andersen i Dragstrup, Anders Hausgaard i Ørding.

side 168
80.KIRSTEN JENSDATTER BOUBERG død 1814 i Øster Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn (skifte 8.februar).
E:Christen Lynggaard.
B1:Anne Johanne Christensdatter 3 år.
B2:Else Christensdatter 1/4 år.
V:morbroderen Jens [Jensen] Bouberg i
Øster Hvidbjerg og Peder Smed.
FM:Christen Laursen i Øster Hvidbjerg.

side 173,180.
81.ANNE MICHELSDATTER død 1816 Agger, Karby sogn (skifte 14.juni).
A1:broderen Svenning Michelsen Agger .
B2:broderen Christen Michelsen i Øster Assels. (nr.1115).

side 174.177
82.KIRSTEN JOSEPHSDATTER død 1816 Agger, Karby sogn (skifte 1.juli).
E:Niels Hansen.
B1:Joseph Nielsen 26 år.
B2:Johanne Nielsdatter 23 år.
B3:Sidsel Kirstine Nielsdatter 17 år.
B4:Else Nielsdatter 14 år.
FM:morbroderen Peder Josephsen Vejlegaard i Tøving.

side 181.184,190
83.JOHANNE SØRENSDATTER død 1817 Agger,Karby sogn.(skifte 14.marts).
g.1:Jens [Jensen]Weile
E:Johannes Johansen.
B1:Johanne Jensdatter 19 år.
B2:Søren Jensen 13 år.
(se nr.63).

side 182,187.
84.SØREN SØRENSEN død 1817 i Ørding sogn (skifte 24.marts).
g.1:Maren Nielsdatter.
E:Karen Jensdatter.
B1:Anne Sørensdatter 27 år (I).
B2:Dorthe Sørensdatter 22 år (I).
FM:Niels Hansen i Ørding.
børnenes mobroder Jens Sørensen Dalgaard af Fredsø.

side 193.
85.JENS JENSEN VÆVER død 1.oktober 1818 i Rested sogn.
E:NN.

side 193.
86. JENS KIELGAAARD død 9.december 1817 i Lødderup sogn.

side 194.
87.POUL SØRENSEN BACH død 5.oktober 1818 i Ørding sogn.
g.m.NN

side 194,196
88.MAREN SVENNINGSDATTER død 19.april 1821 Agger, Karby sogn.
E:Lars Gade.
A1:broderen Christen Svenningsen er død.
A1a:Anne Christensdatter 31 år.
A2:søsteren Else Svenningsdatter er død g.m. Christen Buch i Sdr.Dråby.
A2a:Karen Christensdatter 39 år g.m. Christen Buch Sdr.Dråby.
A2b:Peder Christensen Buch 38 år i Sdr.Dråby.
A3:søsteren Karen Svenningsdatter er død g.m. Niels Villadsen i Skarum.
A3a:Else Nielsdatter 32 år.
A3b:Villads Nielsen 30 år.
A3c:Maren Nielsdatter 32 år.
(se Dueholm nr.241).

side 199.
89.JENS PALLESEN død 3.august 1821 i Rested sogn.
E:Anne Laursdatter.
LV:Ole Glomstrup.

side 207.
90.MARGRETHE JENSDATTER død 1822 i Ørding sogn (skifte 6.maj).
g.1:Jens Christensen
E:Jens Storgaard.
B1:Christen Jensen Storgaard 39 år i Lødderup (I).
B2:Jens Jensen 32 år (II).
B3:Sidsel Jensdatter 25 år (II).

side 211.
91.NIELS LARSEN død 15.maj 1822 i Rested sogn.

side 211.
92.SØREN SVENNINGSEN død 17.maj 1822 Agger, Karby sogn.
E:Martha Jensdatter.
A1:broderen Peder Svenningsen Agger.
A2:broderen Lambert Svenningsen i Vester Hvidbjerg. .
(se nr. 93)

side 214,216.
93.PEDER SVENNINGSEN død 30.december 1822 Agger, Karby sogn.
E:Maren Nielsdatter.
B1:Svenning Pedersen 32 år.
B2:Niels Pedersen 21 år.
B3:Else Pedersdatter 27 år.
LV:Svenning Lambertsen Agger .
(se nr.91,119)

side 215,218,222,226,234,261.
94.SØREN JENSEN MØLLER død 1822 i Sønder Mølle i Hvidbjerg sogn (skifte 6.januar 1823) født i Sønder Mølle.
A1:helbroderen Anders Jensen Møller 29 år.
A2:helbroderen Niels Jensen Møller i Nees 28 år.
A3:helbroderen Christen Jensen Møller 23 år.
A4:helsøsteren Karen Jensdatter 20 år.
A5:helsøsteren Anne Jensdatter 18 år.
A6:helsøsteren Johanne Jensdatter 17 år.
A7:helsøsteren Maren Jensdatter 16 år.
A8:halvbroderen Jens Andersen 13 år.

side 221.
95.NIELS CHRISTENSEN død 20.marts 1823 i Ørding sogn.
far:Christen Nielsen.

side 221,256.
96.METTE JENSDATTER NORDENTOFT død 1.maj 1823 i færgegården, Sundby sogn.
E:Mathias Fredstrup.
(se nr.68)

side 233,235.
97.CHRISTEN NIELSEN ØGAARD død 7.juni 1824 i Rested sogn.
far:Niels Øgaard i Rested sogn.

side 235
98.ANNE POULSEN ERSLEV død 25.juli 1824 Sallingsund,
Lødderup sogn.
g.1:[Mads Lundgaard]
E:Poul Andersen Poulsen.
B1:Hans Christian Lovstrup Lundgaard 27½ år (I).
B2:Else Marie Lundgaard 24½ år (I) g.m. købmand Frederik Skade i Nykøbing.
(se nr.68).

side 271,272.
99.DORTHE NIELSDATTER død 16.november 1824 Agger, Karby sogn.
E:Christen [Christesen] Odgaard.
B1:Christen Christensen 23 år.
B2:Gertrud Christensdatter 20 år.
(se nr.200).

side 271.
100.ANDERS LAURSEN død 4.december 4.december 1824 i Øster Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn.
E:Anne Margrethe Laursdatter.
B1:Jens Andersen.

side 272,276.
101.SØREN PEDERSEN BACH død 4.december 1824 i Storup,Ørding sogn.
E:Anne Mortensdatter.
B1:Laurs Sørensen 16 år.
B2:Morten Sørensen 15 år.
B3:Sidsel Sørensdatter 11 år.
B4:Peder Sørensen 10 år.
B5:Jens Sørensen 5 år.
FM:Christen Madsen i Rested.
LV:Søren Nielsen Smed i Ørding.
(se nr.102)

side 281.
102.LAUST SØRENSEN død 21.august 1825 i Ørding sogn.
far:Søren Pedersen Bach.
(se nr.101).

side 281.
103.NIELS [PEDERSEN] KANKELBORG død 4.januar 1826 Agger,Karby sogn.
E:Karen Nielsdatter.
B1:Peder Nielsen 30 år.
B2:Niels Nielsen 21 år.
B3:Maren Nielsdatter 32 år.
B4:Margrethe Nielsdatter 30 år.
B5:Karen Nielsdatter 28 år.
B6:Anne Nielsdatter 26 år.
B7:Karen Nielsdatter 19 år.
B8:Kirsten Nielsdatter 15 år.
B9:Anders Nielsen 13 år.
B10:Laurids Nielsen 9 år.
(se nr.46,175, Damgård nr.170367,1092,1221).

side 282.
104.JENS SØNDERGAARD død 5.januar 1826 i Storup,Ørding sogn.
E:Anne [Margrethe] Jensdatter.
B1:Maren Jensdatter g.m.Christen Hansen i Ovtrup.
B2:Maren Jensdatter g.m.Christen Poulsen Bach i Storup.
B3:Jens Jensen 24 år.
(se nr.124).

side 287, 228.
105.MAREN [MARGRETHE] MICHELSDATTER død 13.april 1826 i Sindbjerg, Rested sogn.
E:Laurs Pedersen.
B1:Michel Laursen 9 år.
B2:Peder Christian Laursen 8 år.
B3:Mette Laursdatter 6 år.
B4:Anne Laursdatter 4 år.
afdødes far:Michel Jensen i Basshauge i Solbjerg.

side 292.
106.PEDER PEDERSEN død 18.september 1826 i Rested sogn.
far:Peder Skomager.

side 292.
107.ANDERS MICHELSEN død 1826 i Rested sogn, (skifte 28.november).
E:Anne Marie Pedersdatter.
B1:Else Kirstine Andersdatter 12 år.
B2:Michel Andersen 11 år.
B3:Mette Andersdatter 10 år.
B4:Maren Cathrine Andersdatter 5 år.
FM:farbroderen Lars Michelsen på Frydbrønde mark.

side 296.
108.SØREN JENSEN ØER død 26.april 1827 i Ørding sogn.
E:Sidsel Jensdatter.
B1:Mette Sørensdatter 28 år.
B2:Anne Sørensdatter 22 år.
V:farbroderen Jens Jensen Øer i Lødderup.

side 296,301.
109.LAURS NIELSEN død 9.maj 1827 i Ørding sogn.
E:Ingeborg Marie Thomasdatter.
B1:Kirsten Laursdatter 16 år.
B2:Niels Laursen 12 år.
B3:Mette Laursdatter 9 år.
B4:Thomas Laursen 6 år.

side 296, 305,309.
110.POUL CHRISTENSEN SØNDERGAARD død 13.maj 1827 Agger,Karby sogn.
E:Anne Poulsdatter.
B1:Anne Poulsdatter 17 år.
B2:Else Poulsdatter 15 år.
B3:Maren Poulsdatter 14 år.
B4:Peder Poulsen 8 år.
B5:Poul Poulsen 4 år.
FM:farbroderen Christen Christensen Agger i Torp.
(se nr.58,170)

side 309.
111.CHRISTENCE CHRISTENSDATTER død 29.juni 1827 i Storup,Ørding sogn.
E:Johan Villumsen.
B1:Anne Johansdatter 13 år.
B2:Villum Johansen 11 år.
B3:Dotthe Cathrine Johansdatter 9 år.
B4:Else Cathrine Johansdatter 7 år.
B5:Christen Johansen 2 år.
FM:Christen Kjærgaard i Storup.
(se Højris nr.679)

side 315.
112.ANNE POULSDATTER død 11.oktober 1827 i Ørding sogn.
E:Jens Hansen.
B1:Poul Jensen 6 år.
B2:Karen Jensdatter 4 år.
B3.Hans Jensen 1½ år, død 3.december 1827.
FM:morbroderen Søren Bach i Ørding.

side 320,339.
113.CHRISTEN [PEDERSEN] ØRGAARD død 4.februar 1828 i Rested sogn
E:Kirsten Christensdatter.
B1:Peder Christian Christensen 11 år.
B2:Christen Christensen 8 år.
B3:Christiane Christensdatter 2 år.
FM:afdødes farbroder Jens Christian Pedersen i Ljørslev.
LV:Anders Christensen Smed i Tæbring.

side 320,342.
114.PEDER CHRISTENSEN død 29.februar 1828 i Ørding sogn.
er født i Sundby.
A1:moderen Ane Kirstine Christensdatter enke efter Christen Smed i Sundby.
A2:Søsteren Marianne Christensdatter 29 år.
A3:broderen Joseph Christensen 27 år.
A4:broderen Christen Christensen 20 år
A5:broderen Christen Christensen 14 år.
A6:søsteren Stine Christensdatter 10 år.
A7:søsteren Kirsten Christensdatter 8 år.
A8:broderen Lars Christian Christensen 6 år.
LV:Christen Purup.

side 322.
115.JENS SØRENSEN død 9.maj 1828 i Ørding sogn, 3 mdr.
far:Søren Jensen Søndergaard.

side 323
116.ANDERS CHRISTENSEN GADE død 20.juni 1828 i V.Hvidbjerg,Hvidbjerg sogn.
E:Dorthe Jensdatter.
B1:Marianne Andersdatter 23 år.
B2:Christen Andersen 22 år.
B3:Anne Andersdatter 21 år.
B4:Karen Andersdatter 17 år.
B5:Jens Andersen 15 år.
B6:Laurs Andersen 12 år.
B7:Ole Andersen 9 år.
B8:Peder Andersen 7 år.
FM:farbroderen Joseph Christensen Gade i Vils.
(se nr.158,).

side 323, 328.
117.CHRISTEN LAURSEN død 16.juli 1828 i Rested sogn.
E:Inger Sørensdatter.
B1:Søren Christensen 15 år.
B2:Ane Marie Christensdatter 12 år.
B3:Else Christensdatter 10 år.
FM:farbroderen Peder Larsen i Sindbjerg.
(se nr.132).

side 328
118.MATHIAS FREJSTRUP død 14.december 1828 Vilsund,
Sundby sogn.
E:Karen Christensdatter.

side 332.
119.MAREN NIELSDATTER død 28.april 1829 Agger, Karby sogn
E:afd.Peder Svenningsen.
B1:Svenning Pedersen 39 år.
B2.Niels Pedersen 27 år.
B3:Else Pedersdatter 34 år.
FM:morbroderen Christen Weile i Sillerslev.
(se nr.93).

side 337.
120.MAREN PEDERSDATTER død 16.september 1829 i Ørding sogn.
E:Christen [Clausen] Purup.
(se nr.128,143)

side 337,394.
121.JOHANNE PEDERSDATTER død 21.oktober 1829 i Espenshus, Rested sogn.
E:Jens Frederiksen.
B1:Helvig Jensdatter enke efter Peder Nielsen i Rested.
B2:Peder Jensen i Ørding 43 år.
B3:Frederik Jensen 41 år i Øster Assels.
B4:Christence Jensdatter g.m. Jens Kieldgaard i Fjallerslev.
B5:Anne Margrethe Jensdatter g.m. Anders Mouritsen Hjortsvang i Øster Assels.
(se nr.157).

side 337.
122.ELSE NIELSDATTER død 5.januar 1830 i Rested sogn,14 dage.
far:Niels Poulsen Bach.
(se nr.198)

side 337.
123.JOHANNE BACH død 18.januar 1830 i Storup, Ørding sogn.
A1:en søsterdatter g.m. Hans Visby i Ørding.
A2:søstersønnen Marcus Madsen i Sillerslev.

side 338.
124.ANNE MARGRETHE JENSDATTER død 21.marts 1830 i Storup, Ørding sogn.
E:afd.Jens Søndergaard.
B1:Maren Jensdatter g.m. Christen Hansen i Ovtrup.
B2:Maren Jensdatter g.m. Christen Poulsen Bach i Storup.
B3:Jens Jensen.
(se nr.104)

side 339.
125.MAREN SØRENSDATTER død 11.maj 1830 i Ørding sogn, 4 uger.
far:Søren Jensen Søndergaard.

side 344.
126.ANDERS CHRISTIAN KNUDSEN død 9.februar 1831 i Rested sogn, 2 år.
far:Knud Thomsen.
(se nr.144,166)

side 344.
127.HANS JENSEN død 19.august 1831 i Storup, Ørding sogn, 21 uger.
far:Jens Jensen Søndergaard.
(se nr.162,178)

side 344.
128.CHRISTEN CHRISTENSEN død 22.februar 1832 i Ørding sogn, 8 dage.
far:Christen Purup.
(se.nr.120)

side 345.
129.PEDER CHRISTIAN JOHANSEN død 25.februar 1832 i Storup i Ørding sogn.
far:Johan Villumsen.
(se nr.149)

side 345.
130.SEJER NIELSEN LÆGAARD død 25.marts 1832 i Ørding sogn.
B1:Peder Sejersen 29 år.
B2:Niels Sejersen 26 år.

side 345.
131. LARS ANDERSEN død 29.maj 1832 i Hvidbjerg sogn, 14 år.
stedfader: Niels Madsen.

side 345
132.KAREN JENSDATTER død 16.juli 1832 i Ørding sogn.
E:Jens Nielsen Wolling.
A1:søsteren Johanne Jensdatter g.m. Niels Storgaard i Vester Assels.
A2:søsteren Anne Kirstine Jensdatter g.m. Bertel Andersen i Vester Assels.
A2a:Anders Bertelsen
A3:søsteren Anne Jensdatter er død gift 1.gang med Anders Nielsen Bolberg i Vester Assels gift 2.gang med Søren Johnsen Bolberg i Rested sogn..
A3a:Niels Andersen 36 år i Vester Assels.
A3b:Niels Andersen 24 år.
A3c:Margrethe Andersdatter 28 år.
A3d:Maren Andersdatter 26 år.
A3e:Karen Sørensdatter 21 år.
(se nr.117,179).

side 349, 350.
133.INGER SØRENSDATTER død 12.april 1833 i Rested sogn.
g.1 Christen [Laursen]
E:Søren Johnsen Bolberg.
B1:Søren Christensen 19 år.
B2:Anne Marie Christensdatter 17 år.
B3:Else Christensdatter 15 år.
V:morbroderen Michel Sørensen Smed i Rested.
(se nr.117,132,179, Frøslevgård nr. 161).

side 350.
134.ANNE DORTHE POULSDATTER død 29.april 1833 Agger,Karby sogn,7 dage.
far:Poul Gade.

side 350.
135.PEDER SVENNINGSENdød 30.april 1833 Agger,Karby sogn, 1 år.
far:Svenning Pedersen.

side 353.
136.CHRISTEN NIELSEN KJELDE død 11.juni 1833 i Ørding sogn.
g.1:Dorthe Jensdatter.
E:Anne Clemmensdatter.
B1:Jens Christensen 27 år (I).
B2:Christen Christensen 25 år (I).
B3:Mette Christensdatter 33 år (I).
B4:Clemen Christensen 21 år (II).
B5:Dorthe Christensdatter 23 år (II).
B6:Mette Marie Christensdatter 19 år (II).
B7:Michel Christensen 17 år (II).
B8:Peder Christensen 15 år (II).
LV:Anders Skansegaard i Ørding.

side 357.
137.METTE CATHRINE BØJLESEN død 26.februar 1833 i Ørding sogn 1 1/4 år.
far:Thomas Christensen Boilesen.

side 357.
138.LARS POULSEN GADE død 11.september 1833 Agger,Karby sogn.
B1:Poul Laursen Gade Agger 34 år.
B2:Else Marie Laursdatter g.m. Peder Kankelborg Agger .
(se nr.138).

side 358.
139.MICHEL CHRISTIAN LAURSEN død 8.oktober 1833 i Sindbjerg,Rested sogn.
far:Laurs Pedersen.
(se nr.167)

side 358.
140.CHRISTEN CLAUSEN PUURUP død 23.november 1833 i Ørding sogn.
E:Birthe Kirstine Christensdatter.
B1:Niels Christensen 3 år.
B2:Claus Christensen ½ år.
FM:farbroderen Niels Clausen Purup i Øster Assels.
LV:Christen Jensen Vittrup i Ljørslev.
(se nr.167).

side 362,363,381.
141.POUL ANDERSEN POULSEN død 7.februar 1834 ved Sallingsund, Lødderup sogn.
E:Kirsten Østergaard Poulsdatter.
B1:Else Cathrine Poulsdatter 7 år.

side 363.
142.NIELS JOHANSEN død 13.marts 1834 i Storup, Ørding sogn ¾ år.
far:Johan Villumsen.
(se nr.149)

side 363.
143.CLAUS CHRISTENSEN død 16.marts 1834 i Ørding sogn, 10 måneder
far:Christen Clausen Puurup.
(se nr.120)

side 363.
144.NIELS CHRISTIAN KNUDSEN død 3.maj 1834 i Rested sogn.
far:Knud Thomsen.
(se nr.126,166)

side 363,365,370.
145.PEDER SØRENSEN SKOMAGER død 4.juli 1834 i Rested sogn.
E:Anne Pedersdatter.
B1:Christen Pedersen 34 år i Rakkeby.
B2:Jacob Pedersen 30 år i Øster Hvidbjerg
B3:Anne Margrethe Pedersdatter 28 år.

side 365.
146.METTE MARIE CHRISTENSDATTER død 25.juli 1834 Agger,Karby sogn 11 uger.
far:Christen Terkildsen Konge.
(se nr.155).

side 367,372,389,395.
147.BIRTHE KIRSTINE CHRISTENS-DATTER død 18.oktober 1834 i Ørding sogn.
E:afd.Christen Clausen Puurup.
B1:Niels Christensen Purup 7 år.
FM:farbroderen Niels Clausen Purup fra Øster Assels. (nr.1186).

side 384.
148.SØREN CHRISTIAN CHRISTEN-SEN død 13.marts 1835 i Ørding 1¾ år
far:Christen Hansen.
(se nr.153)

side 394.
149.KAREN MARIE JOHANSDATTER død 12.april 1835 i Ørding sogn 6 uger.
far:Johan Villumsen.
(se nr.129,149)

side 384.
150.MAREN POULSDATTER død 13.april 1835 i Sindbjerg,
Rested sogn, ½ år.
far:Lars Pedersen.

side 385.
151.JOHANNE MORTENSDATTER død 26.oktober 1835 i Ørding sogn.
E:Poul Christensen Vestergaard.
B1:Morten Poulsen 15 år.
B2:Peder Poulsen 13 år.
B3:Mette Johanne Poulsdatter 9 år.
B4:Christen Poulsen 7 år.
B5:Anne Marie Poulsdatter 4 år.
FM:Niels Vestergaard i Ørding.

side 391
152.METTE JOHANNE CHRISTENSDATTER død 2.februar 1836 i Ørding sogn.
E:Jens Hansen.
B1:Hans Christian Jensen 4 år.
FM:morbroderen Christen Smed fra Øster Assels.

side 395.
153.SØREN CHRISTIAN CHRISTENSEN død 17.november 1836 i Ørding sogn, ½ år.
far:Christen Hansen.
(nr.1194)

side 395.
154.ANNE DORTHEA PEDERSDATTER død 13.juli 1837 Agger i Karby sogn 3 år.
far:Peder Kankelborg.

side 395.
155.TERKILD CHRISTENSEN død 28.august 1837 Agger,Karby sogn.
far:Christen Terkelsen Konge.
(se nr.146)

side 400.
156.MARTHA JENSDATTER død 1.februar 1839 Agger, Karby sogn.
E:Christen [Christensen] Odgaard.
A1:broderen Christen Jensen Weile i Hvidbjerg, er død.
A1a:Jens Christensen 25 år.
A1b:Jens Christensen 22 år.
A1c:Niels Christensen 17 år.
A1d:Søren Christensen 15 år.
A1e:Maren Christensdatter 24 år.
A2:broderen Søren Jensen Weile i Ljørslev 36 år.
A3:søsteren Johanne Jensdatter i Hvidbjerg 42 år.
(se nr.200).

side 406.
157.JENS FREDERIKSEN død 4.juli 1839 i Espenshus i Rested sogn.
E:afd.Johanne Pedersdatter.
B1.Peder Jensen i Ørding 46 år.
B2:Frederik Jensen Øster Assels 43 år.
B3:Helvig Jensdatter enke efter Peder Nielsen i Rested.
B4:Christence Jensdatter g.m. Jens Kiellergaard i Fjallerslev.
B5:Ane Margrethe Jensdatter g.m. Anders Mouritsen Hjortvang i Øster Assels.
(se nr.121).

side 407,414.
158.DORTHEA JENSDATTER død 11.november 1839 i Vester Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn.
g.1:Anders [Christensen Gade]
E:Niels Madsen.
B1:Christen Andersen Gade i Kårup 34 år.
B2:Jens Andersen Gade 25 år
B3:Ole Andersen Gade 19 år.
B4:Peder Andersen Gade 18 år.
B5:Marianne Andersdatter 35 år.
B6:Anne Andersdatter 32 år.
B7:Karen Andersdatter 29 år.
(se nr.116)

side 409.
159.HANS CHRISTIAN BERTELSEN død 18.november 1839 Agger, Karby sogn (8 måneder).
far:Bertel Hansen
(se nr.182,196)

side 409.
160.KAREN MARIE MADSEN død 20.november 1839 Agger,
Karby sogn 3/4 år.
far:Mads Pedersen Bruunshøj.

side 409.
161.MAREN SØRENSDATTER død 1.december 1839 Agger, Karby sogn.
A1:søsteren Maren Sørensdatter i Frøslev 70 år.

side 418.
162.HANS PETER JENSEN død 6.juli 1840 i Storup, Ørding sogn, 6 dage.
far:Jens Søndergaard.
(nr.nr.178)

side 418.
163.INGEBORG NIELSDATTER død 22.december 1840 i Rested sogn.
E:Niels Øegaard.

side 419.
164.KAREN NIELSDATTER død 23.januar 1841 Agger, Karby sogn.
E:afd.Niels Pedersen Kankelborg.
B1:Peder Nielsen Kankelborg, Rested 45 år.
B2:Niels Nielsen 36 år.
B3:Anders Nielsen 27 år.
B4:Laust Nielsen 24 år.
B5:Maren Nielsdatter 46 år g.m. Svenning Pedersen Agger .
B6:Martha Nielsdatter 45 år g.m. Eskild Jensen i Fjallerslev.
B7:Karen Nielsdatter 42 år.
B8:Anne Nielsdatter 38 år g.m. Niels Andersen i Torp.
B9:Karen Nielsdatter 32 år g.m. Christen Dahlgaard i Torp.
B10:Kirsten Nielsdatter 30 år.
(se nr.181,175,178).

side 423.
165.JENS CHRISTIAN NIELSEN død 7.august 1841Agger, Karby sogn 2 år.
far:Niels Søndergaard.

side 423.
166.NIELS CHRISTIAN KNUDSEN død 28 august 1841 i Rested sogn.
far:Knud Thomsen.
(se nr. 144,166)

side 423.
167.ELSE CATHRINE LAURSDAT-TER død 28.oktober 1841 i Sindbjerg, Rested sogn.
far:Laurs Pedersen.
(se nr.167)

side 423.
168.MAREN LAURSDATTER død 24.januar 1842 i Sindbjerg,Rested sogn.
far:Laurs Pedersen.

side 423.
169.ANNE JENSDATTER død 3.marts 1842 i Ørding sogn.
far:Jens Hansen.

side 424.
170.ANNE POULSDATTER død 31.maj 1842 Agger,Karby sogn.
B1:Peder Poulsen 22 år.
B2:Poul Poulsen 18½ år.
B3:Anne Poulsdatter 32 år.
B4:Else Poulsdatter 29 år.
B5:Maren Poulsdatter 26 år.
(se nr. 110)

side 426.
171.ELSE MARIE JENSDATTER død 30.juli 1842 i Rested sogn.
E:Knud Thomsen.

side 426.
172.MAREN PEDERSDATTER død 9.december 1842 i Storup,Ørding sogn.
E:Christen Jepsen Huusted.
B1:Jeppe Christensen 23 år.
B2:Peder Christensen 19 år.
B3:Niels Christensen 17½ år.
B4:Anne Johanne Christensdatter 22½ år.
FM:morbroderen Niels Pedersen af Sillerslev.

side 426,434.
173.CHRISTEN CHRISTENSEN KJÆRGAARD død 9.december 1842 i Storup,Ørding sogn.
E:Anne Cathrine Christensdatter.
B1:Maren Christensdatter 35 år.
B2:Dorthe Cathrine Christensdatter 33 år.
B3:Karen Marie Christensdatter 29 år g.m. Christen Poulsen Bach i Vester Assels
LV.Peder Laursen Bach af Storup.
(se nr.73).

side 442.
174.NIELS CHRISTENSEN død 18.august 1843 i Ørding sogn.
far:Christen Jepsen.

side 442.
175.ELSE MARIE LARSDATTER død 26.marts 1843 i Rested sogn.
E:Peder Nielsen Kankelborg.
B1:Niels Pedersen 15 år.
B2:Lars Pedersen 13 år.
B3:Lars Pedersen 12 år.
B4:Anders Christen Pedersen 7 år.
B5:Anne Dorthe Pedersdatter 5 år.
FM:Christen Engberg
(se nr.103,164)

side 445.
178.CHRISTEN JENSEN SØNDERGAARD død 9.juli 1844 i Storup, Ørding sogn.
far:Jens Jensen Søndergaard.
(se nr.127,162)

side 445
179.SØREN JOHNSEN BOLBERG/ ØSTERGAARD død 24 juli 1844 i Rested sogn.
g.1:Anne Jensdatter.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Karen Sørensdatter (I).
B2:Anne Kirstine Sørensdatter 10 år (II).
B3:Johan Peder Sørensen 8 år (II).
B4:Christen Sørensen 6 år (II).
B5:Maren Sørensdatter 3 år (II).
FM:farbroderen Peder Johnsen i Emb.
(nr.132,133)

side 447.
180.SIDSEL HANSDATTER død 2.november 1844 i Rested sogn.
E.NN.

side 447,448.
181.KAREN NIELSDATTER død 11.februar 1845 på Agerø, Karby sogn.
A1:broderen Peder Kankelborg i Rested sogn.
A2:broderen Niels Kankelborg Agger .
A3:broderen Laurs Kankelborg i Hvidbjerg.
A4:søsteren Maren Nielsdatter g.m.Svenning Pedersen Agger.
A5:søsteren Martha Nielsdatter g.m. Eske Jensen i Fjallerslev.
A6:søsteren Anne Nielsdatter enke efter Niels Andersen i Torp.
A7:søsteren Karen Nielsdatter enke efter Christen Dahlgaard i Torp.
A8:Kirsten Nielsdatter.
(se nr.181).

side 447, 450.
182.ANNE CATHRINE NIELSDATTER død 14.februar 1845 Agger, Karby sogn.
E:Mads Pedersen Gade.
(se nr. 159)

side 452.
183.CHRISTEN BERTELSEN død 4.april 1845 Agger, Karby sogn.
far:Berthel Hansen.

side 452.
184.POUL CHRISTENSEN VESTERGAARD død 25.maj 1845 i Ørding sogn.
E:Anne Nielsdatter.
B1:Morten Poulsen 25 år.
B2:Peder Poulsen 22 år.
B3:Christen Poulsen 17 år.
B4:Mette Johanne Poulsdatter 19 år.
B5:Anne Marie Poulsdatter 13 år.
LV:Mads Kjær i Ballinggaard.
FM:Svenning Jensen Toft i Sillerslev.

side 456.
185.ANNE MICHELSDATTER død 18.august 1845 på Agerø, Karby sogn.
E:Niels Madsen Smed.

side 456.
186.NIELS CHRISTIAN MADSEN død 16.september 1845 Agger,Karby sogn.
far:Mads Bruunhøj.
(se nr.188)

side 456.
187.MAREN NIELSDATTER død 3.maj 1846 i Rested sogn.
E:Michel [Sørensen] Smed.

side 456
188.NIELS CHRISTIAN MADSEN død 10.august 1846 Agger, Karby sogn.
far:Mads Bruunhøj.
(se nr.186)

side 457.
189 SIDSEL HANSDATTER død 11.januar 1847 i Rested sogn.
E:Thomas Pedersen.
B1:Peder Thomsen 19 år.
B2:Hans Christian Thomsen 15 år.
FM:morbroderen Jens Hansen i Ørding.

side 460.
190.MADS NIELSEN død 19.maj 1847 Agger, Karby sogn.
far:Jens Nielsen.

side 460, 461.
191.JOSEPH NIELSEN død 5.februar 1848 Agger, Karby sogn.
E:Susanne Christensdatter.

side 460.
192.ANNE CATHRINE CHRISTENSDATTER død 8.februar 1848 i Storup, Ørding sogn.
E:afd.Christen Christensen Kjærgaard.
B1:Maren Christensdatter,ugift.
B2:Dorthe Cathrine Christensdatter, ugift.
B3:Karen Marie Christensdatter g.m.Christen Poulsen Bach i Storup.
(se nr.173)

side 463.
193.NIELS CHRISTIAN POULSEN død 26.april 1848 i Rested sogn.
far:Poul Arup.

side 463.
194.NIELS CHRISTIAN MADSEN død 8.maj 1848 Agger, Karby sogn.
far.Mads Brodersen Høj.

side 463.
195. ANDERS POULSEN og ANNE MARIE POULSDATTER død 10.maj 1848 i Rested sogn.
far:Poul Arup.

side 463.
196.CHRISTEN BERTELSEN død 19.maj 1848 Agger, Karby sogn.
far:Bertel Hansen.
(se nr.159)

side 463.
197.ANDERS POULSEN HANSESGAARD død 11.juni 1848 i Ørding sogn.
far:Poul Hansesgaard.

side 463.
198.ELSE KIRSTINE ANDERSDATTER død 7.juli 1849 i Rested sogn.
far:Niels Back
(se nr.1168 122)

side 463.
199.ELLEN CHRISTINE PLITH død 5.juli 1849 på Glomstrup, Hvidbjerg sogn.
A1:broderen Johan Plith.
A2:broderen Søren Viborg Plith i København.
A3:broderen Johan August Plit i Rested.
A4:søsteren Anne Marie Dorthea Plith.

side 466
200.CHRISTEN CHRISTENSEN ODGAARD død 28.august 1849 Agger, Karby sogn.
g.1:[Dorthe Nielsdatter]
g.2:[Martha Jensdatter]
E:Else Marie Nielsdatter.
B1:Gertrud Christensdatter (I). g.m.Poul Gade i Torp,begge døde.
B2:Christen Christensen 5 år (III).
B3:Niels Christensen 2 år (III).
B4:Dorthe Marie Christensdatter 9 år (III).
FM:Jens Andersen Gade af Torp.
LV:Søren Jensen Bruun.
(se nr.99,156)

side 468.
201.SIDSEL JENSDATTER
død 17.oktober 1849 i Ørding sogn.
E:Jens Storgaard.

side 469.
202. POUL AGGER død 2.november 1849 i Rested sogn.
E:Anne Andersdatter.
B1:Christen Poulsen.

side 469.
203.JENS PETER JACOBSEN død 19.december 1849 i Ørding sogn ½ år.
far:Jacob Knudsen.

side 469.
204.NIELS CHRISTIAN POULSEN død 4.februar 1850 i Rested sogn 1 1/4 år.
far:Poul Arup.

side 469.
205.MICHEL SØRENSEN SMED død 10.februar 1850 i Rested sogn.
g.1:Maren Nielsdatter.
E:Dorthe Jensdatter.
B1:Michel Michelsen 33 år (I)
B2:Michel Christian Michelsen 24 år (I)
(nr.1231)

side 469.
206.ANNE CATHRINE JENSDATTER død 27.marts 1850 i Rested sogn.
E:Lars Thomsen.

side 471.
207.PEDER THOMASEN død 17.juli 1850 i Storup,Ørding sogn, 1/4 år.
far:Thomas Thomsen.

side 471.
208.MARGRETHE ANDERSDATTER død 3.august 1850 Agger,Karby sogn.45 år.

Højris gods
skifteprotokol 1719-81. [G 112-16]
1766-1781 [G 112-17]
1783-1850 [G 112-18]
Højris gods
Skifteprotokol
1719-1781 [G 112-16]
1766-1781 [G 112-17]
1783-1850 [G 112-18]


side 2a.
1.MADS NIELSEN død 18.maj 1719 i Bøel på Jegindø.
E: Maren Nielsdatter.
B1:Anders Madsen 26 år.
B2:Anna Madsdatter 24 år.
B3:Birgitte Madsdatter 17 år.
B4:Christen Madsen 16 år.
B5:Else Madsdatter 12 år.
B6:Niels Madsen 11 år.
B7:Peder Madsen 6 år.
V:for enken broderen Peder Nielsen fra Villerslev.
V:for børnene:Peder Laursen,Bøel.

Side 3a.
2.MAREN NIELSDATTER død 21.januar 1719 i Sundby sogn.
E:Poul Pedersen.
B1:Peder Poulsen 7 år.
B2:Gravers Poulsen 5 år.

Side 3b.
3.KIRSTEN MICHELSDATTER død 15.maj1719 i Sønder Dråby sogn.
E:Christen Pedersen Sallingboe.
B1:Peder Christensen 4 år.
B2:Anne Christensdatter 3 år.
B3:Anders Christensen 2 år.

Side 4a.
4.MAREN NIELSDATTER død 19.oktober 1719 i Vils i Vejerslev sogn
E:Laurids Christensen.
B1:Søren Lauridsen 13 år.
B2:Niels Lauridsen 5 år,opholder sig hos Christen Jensen i Frøslev, hvis kone er moster til drengen
B3:Christen Lauridsen 3 år.

side 4b.
5..MARGRETHE JØRGENS-DATTER død 16.november 1719 i Skjoldborg sogn.
E:afd. Poul Nielsen.
A1:Else Christensdatter i Skjoldborg g. m. Michel Laursen Degn.
A2:Jens Laursen i Skjoldborg.
A3:Poul Laursen i Ås.

side 5b.
6.ANDERS GREGERSEN død 5.September 1719 i Vester Assels sogn.
E:Maren Andersdatter.
B1:Kirsten Andersdatter g. m. Michel Jensen i Kirkegaard
B2:Anne Andersdatter.
B3:Gregers Andersen 26 år.
B4:Christen Andersen 24 år.
B5:Else Andersdatter 21 år.
B6:Niels Andersen 19 år.

side 6b.
7.BIRGITTE JENSDATTER død 5.januar 1720 i Sønderskov, Jegindø sogn
E:Søren Jensen.
A1:Jens Nørskovs er død.
A1a:Edel Jensdatter.
A1b:Christen Jensen.
A1c:Anne Jensdatter.
A1d:Ole Jensen.
A2:Birgitte Christensdatter g.m. Malte Jensen på Tang i Gudum sogn i Hardesyssel er afdødes søskendebarn.
(se nr.8)

Side 7a.
8.JENS CHRISTENSEN død 3.februar 1720 Nørskov, Jegindø sogn.
E:Mette Olufsdatter.
B1:Edel Jensdatter 19 år.
B2:Christen Jensdatter 12 år.
B3:Anne Jensdater 10 år.
B4:Ole Jensdatter 4 år.
V:børnenes morbroder Jens Olufsen fra Uglev sogn, og Villads Madsen i Sønder Toftskov, der er halvbroder til børnenes mor.
(se nr.9)

side 9b.
10.JENS NIELSEN død 19.november 1719 i Kiergaard i Hesselbjerg i Sejerslev sogn.
E:Anne Andersdatter.
B1:Ellen Jensdatter 9 år.
B2:Else Jensdatter 7 år.
B3:Birgitte Jensdatter 5 år.
V:for enken hendes fader Anders Michelsen i Hesselbjerg.
V:børnenes farbroder Michel Nielsen.

Side 10b.
11.MICHAEL ANDERSEN død 9.februar 1720 i Hesselbjerg i Sejerslev sogn
E:Maren Madsdatter.
A1:hans mor:Kirsten Michelsdatter g. m. Anders Christensen Øster af Nr.Dråby,
A2:søsteren Kirsten Andersdatter.
A3:søsteren Anne Andersdatter.
begge i Nr.Dråby.

side 11a.
12.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 22.marts 1720 i Sundby sogn.
E:Niels Josephsen.
B1:Jens Nielsen 10 år.
B2:Johanne Nielsdatter 9 år.
B3:Christen Nielsen 7 år.
B4:Maren Nielsdatter 4 år.
B5:Birgitte Nielsdatter 1½ år.

side 12a.
13.KAREN CHRISTENSDATTER og CHRISTEN JENSEN begge død marts 1720 i Legind i Lødderup sogn.
A1:hendes søn Poul Andersen.
A2:CJ´s broder Gregers Jensen i Nykøbing.
CJ er stedfader til PA.

side 13a.
14.NIELS JACOBSEN død 11.marts i Ørding sogn 1720.
E:Sidsel Gabrielsdatter.
B1:Jacob Nielsen 14 år.
B2:Karen Nielsdatter 12 år.
B3:Anne Nielsdatter 10 år.
B4:Kirsten Nielsdatter 7 år.

side 14a
15.MADS JENSEN SMED død januar 1720 i Vester Assels sogn.
E:Margrethe Jensdatter.
B1:Birgitte Madsdatter 7 år.
B2:Kirsten Madsdatter 5 år.
B3:Anne Madsdatter 3 år.

side 14b
16.MADS LARSEN død 23.juni 1720 i Jørsby sogn.
E:Maren Jensdatter.
B1:Kirsten Madsdatter 18 år.
V:Michel Larsen hendes farbroder i Jørsby.

side 16a.
17.JENS ANDERSEN død 17.marts 1720 i Oddesund, Odby sogn.
A1:Broderen Jacob Andersen.

side 16b.
18.CHRISTEN SØRENSEN død 21.september 1720 i Sundby sogn.
E:Valborg Poulsdatter.
B1:Søren Christensdatter 30 år.
B2:Maren Christensdatter 28 år.

side 17b.
19.METTE PEDERSDATTER død 17.september 1720 i Odby sogn
E:Poul Madsen.
A1:Mette Nielsdatter g.m. Jens Andersen i Søndbjerg.
A2:Maren Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Tygstrup i Vestervig sogn.

side 18b.
20.CHRISTEN NIELSEN VIG død 31.oktober 1720 i Torsted sogn.
E:Birgitte Jensdatter.
B1:Maren Christensdatter 7 år.
B2:Jens Christensen 4 år.
B3:Olle Christensen 40 uger.
LV:Søren Laustsen af Vilsbøl i V.Vandet sogn.
V:mandens broder Ib Nielsen fra Hurup sogn, og Christen Christensen i Torsted g.m. mandens søster.

side 20a.
21.CHRISTEN JENSEN død 1.november 1720 i Floulev i Hvidbjerg sogn på Thyholm.
E:Else Andersdatter.
B1:Mette Christensdatter 28 år.
B2:Maren Christensdatter 26 år g.m. Knud Pedersen i Floulev.
B3:Jens Christensdatter 22 år.
B4:Anne Christensdatter 20 år.
B5:Karen Christensdatter 17 år.
LV:enkens broder Christen Andersen i Barslev.
V:Anders Jensen i Hvidbjerggård.

side 21a.
22.PEDER NIELSEN RIIS død 13.december 1720 i Barslev i Hvidbjerg sogn på Thyholm.
B1:Mads Pedersen 42 år tjener i Helleris.
B2:Anne Pedersdatter 40 år.
B3:Maren Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Serup.
B4:Else Pedersdatter 31 år g.m. Christen Pedersen i Sindbjerg.
B5:Niels Pedersen 28 år.
B6:Kirsten Pedersdatter 26 år.
B7:Karen Pedersdatter 23 år.

side 22a.
23.NIELS ANDERSEN NESTRUP død 28.januar 1721 i Nestrup i Torsteds sogn i Thy.
E:Birgitte Christensdatter.
B1:Jens Nielsen boende i København
B2:Ingeborg Nielsdatter i Torsted g.m. Jens Nielsen Spanggaard.
B3:Christen Nielsen.
B4:Anne Nielsdatter 5 år.
LV:Christen Christensen i Torsted
V:Jens Nielsen Spanggaard.

side 23a.
24.JENS CHRISTENSEN KIELDGAARD død 21.januar 1721 i Sønderhå sogn.
B1:Karen Jensdatter.
FM:Niels Christensen.

Side 24a.
25.JENS LAURSEN MØLLER død 27.december 1720 i Barslev i Hvidbjerg på Thyholm.
E:Kirsten Jensdatter.
B1:Laurs Jensen 22 år.
B2:Anders Jensen 18 år.
B3:Peder Jensen 16 år.
B4:Jens Jensen 13 år.

side 24b.
26.ANDERS KNUDSEN død 21.februar 1721 i Floulev i Hvidbjerg sogn på Thyholm.
E:Mette Christensdatter.
konens fader: Christen Pedersen i Bundgaard i Barslev.
Afdødes fader: Knud Jensen værende i gården.

side 25b.
27.OLE JENSEN GRAVGAARD skifte 21.august 1721 i Hvidbjerg sogn på Thyholm.
E:Anne Villadsdatter.
B1:Maren Olesdatter g.m. Søren Christensen i Gilsgaard Nr.Nissum sogn.
B2:Johanne Olesdatter g.m. Ole Olsen i Kongsgaard i Semb. B3:Anders Olesen.
B4:Else Olesdatter
B5:Karen Olesdatter.
B6:Mette Olesdatter g.m. Christen Laursen i Jestrup
B7:Villads Olesen.

side 26b.
28.SIDSEL KNUDSDATTER død 3.november 1721 i Semb i Hvidbjerg sogn på Thyholm.
E:Søren Andersen.
B1:Anders Sørensen 37 år.
B2:Christen Sørensen 36 år.
B3:Knud Sørensen 25 år.
B4:Dorthe Sørensdatter 22 år.
B5:Maren Sørensdatter 20 år.

side 27b.
29.JENS CHRISTENSEN død 28.august 1720 i Alsted sogn.
E:Gertrud Nielsdatter.
B1:Maren Jensdatter 38 år g.m. Niels Poulsen Lynggaard i Lødderup
B2:Knud Jensen 34 år.
B3:Christen Jensen 32 år.
B4:Else Jensdatter 29 år.
B5:Anne Jensdatter 26 år g.m.Thomas Laursen.
B6:Niels Jensen 22 år.

side 28b.
30.JØRGEN NIELSEN død 23.marts 1721 i Lille Nørskov på Jegindø.
B1:Niels Jørgensen.
B2:Johanne Jørgensdatter g.m.Niels Nielsen i Store Nørskov.
B3:Inger Jørgensdatter.

side 29b.
31.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 1721 i Nykøbing hospital, registrering den 6.marts.
A1:Magdalene Rasmusdatter på samme hospital.
A2:Drude Jensdatter g.m. Niels Christensen boende Gammel Myndt i København.
Alle er afdødes søsters børn.

Side 30b.
32.MICHEL CHRISTENSEN død 1721 i Tødsø sogn, (skifte 8.marts).
E:Maren Jensdatter.
B1:Anne Michelsdatter 31 år
B2:Christen Michelsen 30 år og soldat.

side 31a
33.JENS NIELSEN VESTERGAARD død 16.februar 1721 i Ørding sogn.
E:Sidsel Poulsdatter.
B1:Niels Jensen 13 år.
B2:Maren Jensdatter 7 år.
V:farbroderen Mads Nielsen Vestergaard i Storup.
LV:hustruens broder Jens Poulsen.

side 32b.
34.MADS NIELSEN død 3.maj 1721 i Jørsby sogn.
E:Johanne Laursdatter.
B1:Anne Madsdatter 25 år.
B2:Christen Madsen 21 år.
B3:Maren Madsdatter 20 år.
B4:Margrethe Madsdatter 16 år.
B5:Niels Madsen 13 år.

side 33b.
35.ELSE LAURITSDATTER død 19.juni 1721 i Purup i Tødsø sogn.
E:Christen Pedersen.
B1:Anders Christensen 7 uger.
V: morbroderen Søren Lauritsen i Flade.

side 35b.
36.MAREN POULSDATTER død 11.juni 1721 i Ørding sogn
A:afdødes søskende
A1:Christen Poulsen 30 år.
A2:Jens Poulsen.
A3:Niels Poulsen i Vejerslev.
A4:Søren Poulsen i Nandrup,
A5:Maren Poulsdatter g.m. Niels Andersen i Skallerup sogn.
A6:Karen Poulsdatter g.m.Christen Nielsen i Redsted sogn.
A7:Kield Poulsen.
A8:Poul Jensen 6 år hvis mor afdøde Anne Poulsdatter havde været g.m. Jens Christensen i Ørding og var søster til afdøde.
(A1 og A2 er hele søskende til afdøde)

side 38a.
37.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 29.oktober 1721 i Elsø sogn.
E:Jens Michelsen.
B1:Christen Jensen 34 år.
B2:Michel Jensen 31 år i Elsø.
B3:Poul Jensen 27 år.
B4:Anne Jensdatter 23 år.
B5:Maren Jensdatter 16 år
B6:Mette Jensdatter 14 år.
V:Jens Pedersen i Elsø.

side 39b.
38.MAREN NIELSDATTER død 30.november 1721 i Ibsted Søndergård på Jegindø.
E:Jens Laursen.
B1:Laurs Jensen 26 år i Floulev.
B2:Karen Jensen 24 år.
B3:Niels Jensen.

side 40b.
39.MAREN ANDERSDATTER død 31.maj 1722 i Ejerslev sogn.
E:Laurs Nielsen.
B:Anne Laursdatter 19 år.

side 41a.
40.PEDER NIELSEN død 18.februar 1722 i Semb i Hvidbjerg sogn på Thyholm.
E:Anne Clememsdatter.
B1:Maren Pedersdatter.
LV:Niels Clemmensen i Styvel.

side 42a.
41.ANNE NIELSDATTER død 1.april 1722 i Floulev Hvidbjerg sogn på Thyholm.
E:Poul Nielsen.
B1:Karen Poulsdatter 5 år.
B2:Niels Poulsen 4 år.
B3:Kirsten Poulsdatter 2 år.

side 44a.
42.ELSE POULSDATTER død 23.november 1722 i Sundby sogn
E:Mads Michelsen.
A:Afdødes hele søstre
A1:Karen Poulsdatter i Sundby.
A2:Valborg Poulsdatter i Sundby.
A3:Maren Poulsdatter i Sundby.
A4:Anne Poulsdatter i Dragstrup.

side 45a.
43.JENS JENSEN død 1.april 1723 i Sindbjerg i Hvidbjerg sogn.
E:Maren Thomasdatter.
A1:Michel Jensen i Redsted
A2:Anne Jensdatter g.m. Michel Christensen Nørgaard i Redsted.

side 46a
44.NIELS MADSEN død 24.august 1723 i Fredsø i Lødderup sogn.
E:Anne Eriksdatter.
B1:Mette Nielsdatter 16 år.
B2:Laurids Nielsen 13 år.
B3:Erik Nielsen 11 år.
LV: Michel Pedersen Fruegaard i Ørding.
V:Seig. Peder Thøgersen på Overgård, Niels Jensen Gullerup, Steffan Jensen i Øster Mølle.

side 47a.
45.JENS JENSEN OVERGAARD død 29.januar 1724 i Hesselbjerg i Sejerslev sogn.
E:Else Jensdatter.
B1:Anne Jensdatter 22 år.
B2:Jens Jensen 16 år.
B3:Anders Jensen 12 år.
B4:Jens Jensen 4 år.
LV:Thomas Jensen i Skærbæk.
V:Jens Jensen Østergaard i Sejerslev.

side 48b.
46.MICHEL JENSEN død 17.marts 1724 i Bjergby sogn.
E:Maren Nielsdatter.
B1:Else Michelsdatter 21 år.
B2:Anne Michelsdatter 19 år.
B3:Kirsten Michelsdatter 16 år.
LV:morbroderen Skammel Nielsen i Galtrup.

side 49b.
47.JACOB MOGENSEN død 12. maj 1724 i Fredsø i Lødderup sogn.
E:Mette Jensdatter.
B1:Sidsel Jacobsdatter.
V:morbroderen Svenning Jensen i Kårup.

side 51a.
48.ANNE MADSDATTER død 9.april 1724 i Skjoldborg sogn.
E:Christen Pedersen.
B1:Johanne Christensdatter 6 år.
B2:Niels Christensen 2 år.

side 52a.
49.ANNE IMMERSDATTER død 20.juli 1724 i Ås i Skjoldborg sogn.
E:Poul Laursen.
B1:Immer Poulsdatter 6 år.
B2:Maren Poulsdatter 4 år.

side 53b.
50.CHRISTEN NIELSEN DAHLGAARD død 29.september 1724 i Lødderup sogn.
E:Helle Jensdatter.
B1:Niels Christensen 31 år.
B2:Maren Christensdatter 24 år.
LV:Anders Jensen i Rolstrup.
V:Steffen Jensen i Øster Mølle.

side 56b.
51.JØRGEN CHRISTENSEN død 5.oktober 1725 i Mellemste Jølby i Solbjerg sogn.
E:Anne Jensdatter.
B1:Jens Jørgensen 22 år.
B2:Anne Jørgensdatter 20 år.
B3:Sidsel Jørgensdatter 18 år.
B4:Maren Jørgensdatter 14 år.
V:Jens Nielsen af Jølby.

side 58a
52.MAREN CHRISTENSDATTER død 1724 i Bjergby sogn, (skifte 8.maj 1724).
ugift.

side 58b.
53.REBEKKA MADSDATTER død 22.marts 1724 i Lødderup sogn.
E:Jens Pedersen.
B1:Margrethe Jensdatter.

side 59b.
54.MAREN THOMASDATTER død 5.maj 1725 i Sindbjerg i Redsted sogn.
E:Søren Andersen.
A1:søsteren Else Thomasdatter g.m.Rasmus Madsen i Redsted,
A2:afg.Margrethe Madsdatter g.m.Niels Nielsen i Redsted.

side 60b.
55.LAURS SØRENSEN død 1.juli 1725 i Ejerslev sogn.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Søren Laursen 25 år.
B2:Niels Laursen 14 år.
B3:Svenning Laursen 8 år.

side 61b.
56.MAREN NIELSDATTER død 20.juli 1725 i Legind i Lødderup sogn.
E:Peder Nielsen.
B1:Niels Pedersen 3 år.
B2:Anne Pedersdatter 1 år.

side 62b.
57.ELLEN NIELSDATTER død 16.juli 1725 i Ørding sogn.
g.1:Morten.
E:Peder Sørensen.
B1:Anne Mortensdatter.

side 63a.
58.ANNE NIELSDATTER død 27.oktober 1725 i Elsø sogn.
E:Christen Michelsen.
B1:Karen Christensdatter.

side 64a
59.MAREN CHRISTENSDATTER død 2.marts 1726 i Bailum i Hjerk sogn.
E:Peder Andersen.
A1:broderen Peder Christensen i Ingbjerg
A2:broderen Jens Christensen i Ingbjerg.
A3:søsteren Karen Christensdatter g.m.Christen Graversen
A4:søsteren Anne Christensdatter g.m. Niels Smed i Ingbjerg.

side 65a.
60.JOHANNE MICHELSDATTER død 16.april 1726 i Hylding i Tødsø sogn.
g.1:Peder
E:Josef Nielsen
A1:Peder Pedersen 33 år (I).
A2:Søren Sørensen 31 år (I).

side 66b.
61.ANNE CHRISTENSDATTER død 22 maj 1726 i Vodstrup i Tødsø sogn.
E:Thomas Christensen.
B1:Maren Thomasdatter 16 år.
B2:Kirsten Thomasdatter 11 år.
B3:Christen Thomsen 8 år.
B4:Johanne Thomasdatter 3/4 år.

side 67a.
62.MAREN JENSDATTER død 15.april 1726 i Tødsø sogn.
B1:Christen Michelsen.
B2:Anne Michelsdatter.

side 68a
63.MAREN CHRISTENSDATTER død 1.juli 1726 i Erslev sogn.
E:Jens Pedersen.
A:moderen Maren Nielsdatter i Lødderup,
A1:broderen Steffan Christensen i Grinderslev.
A2:broderen Torben Christensen.
A3:broderen Niels Christensen i Norge.
A4:broderen Christen Christensen.
A5:broderen Peder Christensen.
A6:søsteren Maren Christensdatter.

side 69a.
64.CHRISTEN CLAUSEN død 30.marts 1726 i Bjergby sogn.
E:Gjertrud Christensdatter.
B1:Søren Christensen.
B2:Maren Christensdatter g.m.Christen Pedersen i Torup
B3:Sidsel Christensdatter.

side 70a
65.MAREN JENSDATTER død 27.november 1726 i Lilleris mølle i Ljørslev sogn.
E:Jens Madsen.
B1:Anne Margrethe Jensdatter 14 år.
B2:Kirsten Margrethe Jensdatter 11 år.
B3:Mads Jensen 9 år.
B4:Maren Jensdatter 6 år.
B5:Sidsel Jensdatter 4 år.
FM:farbroderen Niels Madsen i Elsø.

side 71b.
66.STEFFEN PEDERSEN død 8.august 1727 i Jørsby sogn.
E:Maren Michelsdatter.
B1:Peder Steffensen 15 år
B2:Karen Steffensdatter 11 år.
B3:Anne Steffensdatter 3 år.
FM:morbroderen Laurids Michelsen i Jørsby.

side 72b.
67.MORTEN MICHELSEN død 4.juli 1727 i Ørding sogn.
E:Johanne Josephsdatter.
A1:søsteren Anne Michelsdatter i Alsted.
LV:Peder Pedersen.

side 73a.
68.APPELONE MADSDATTER død 12.februar 1728 i Sdr.Dråby sogn
E:Frend Christensen.
B1:Johanne Frendsdatter 12 år.
B2:Kirsten Frendsdatter 8 år.

side 73b.
69.JOHANNE PEDERSDATTER død 31.marts 1728 i Fredsø i Lødderup sogn.
g.1:Jens.
E:Christen Pedersen.
B1:Jens Christensen 18 år.
B2:Peder Jensen 22 år.

side 74b.
70.KAREN NIELSDATTER død 9.oktober 1728 i Mellemjølby i Solbjerg sogn.
E:Michel Jensen.
B1:Jens Michelsen 25 år.

side 75b.
71.ANNE NIELSDATTER død 17.november 1728 i Fredsø i Lødderup sogn.
E:Niels Jensen Søgaard.
A1:halvsøster Kirsten Nielsdatter hos Niels Kjeldsen i Nykøbing.
A2a:søskendebarnet Maren Nielsdatter enke efter Christen Terkelsen i Kårup.

side 76b.
72.JENS POULSEN død 10.november 1728 i Elsø sogn.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Kirsten Jensdatter 26 år g.m.Anders Christensen i Frøslev.
B2:Anne Jensdatter 25 år.
B3:Maren Jensdatter 23 år.
B4:Mette Jensdatter 20 år.
LV:enkens broder Michel Pedersen i Elsø.
V:Poul Laursen i Elsø.

side 77b.
73.JENS ESPENSEN død 21.juli 1728 i Ørding sogn.
E:Anne Pedersdatter.
B1:Ellen Jensdatter.
B2:Mette Jensdatter g.m.Christen Bertelsen i Ljørslev.

side 78b.
74.SØREN CHRISTENSEN død 22.november 1728 i Bjergby sogn.
A:moderen Gjertrud Christensdatter.
A1:Halvsøskende Maren Christensdatter g.m. Jacob Jepsen i Vesterjølby.
A2:Zidsel Christensdatter.

side 79b.
75.MICHEL MORTENSEN død 27.oktober 1728 i Solbjerg sogn.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Peder Michelsen 5½ år.
V:morbroderen Niels Pedersen i Solbjerg.

side 80b.
76.SVENNING SØRENSEN død 8.december 1728 i Alsted sogn.
E:Anne Nielsdatter.
B1:Maren Svenningsdatter 29 år.
B2:Ellen Svenningsdatter 27 år.
B3:Søren Svenninmgseb 20 år.

side 81a
77.JEP JENSEN død 20.januar i Jegebjerg i Hvidbjerg sogn på Thyholm.
E:Mette Christensdatter.
A1:broderen Poul Jensen i Styvel.
A2:broderen Niels Jensen i Lyngs.
A3:broderen Peder Jensen er død.
A3a:Laurs Pedersen.
A3b:Anne Pedersdatter g.m. Knud Pedersen i Jattrup.
A4:søsteren Margrethe Jensdatter g.m.Michel Simonsen i Uglev.
A5:søstren Karen Jensdatter er død
A5a:Johannes Christensen.
A5b:Jens Christensen.
A5c:Peder Christensen.
FM:deres farbroder Christen Thommesen fra Søndbjerg,
A6:søsteren Maren Jensdatter g.m.Christen Jensen i Torp.
LV:broderen Niels Christensen i Jegebjerg.

side 82b.
78.CHRISTEN PEDERSEN død 30.marts 1729 i Storup i Ørding sogn.
E:Maren Olesdatter.
LV:Christen Olesen i Storup.
B1:Maren Christensdatter 7 år.
V:farfaderen Peder Knudsen i Sindbjerg.

side 84a.
79.PEDER ANDERSEN i Bajlum i Hjerk sogn, skifte 8.juni 1729. Fratræder fæstet.

side 84b.
80.CHRISTEN MORTENSEN død 11.februar 1729 i Sejerslev sogn.
E:Margrethe Nielsdatter.
B1:Niels Christensen 48 år i Alsted
B2:Christen Christensen 36 år.
B3:Morten Christensen 40 år.
B4:Anne Christensdatter g.m.Peder Pedersen i Sdr.Dråby.
B5:Maren Christensdatter 20 år.
B6:Niels Christensen 15 år.

side 85a.
81.ANDERS BOLLESEN død 6.august 1729 i Volstrup i Tødsø sogn.
A1:søsteren Anne Bollesdatter.

side 87b.
82.ANNE PEDERSDATTER død 15.februar 1730 i Lille Kapelhus i Sundby sogn.
E:Christen Andersen.
B1:Hedvig Christensdatter 20 år.
B2:Anders Christensen 16 år.
B3:Sidsel Christensdatter 13 år.

side 88a.
83.JENS PEDERSEN død 27.januar 1730 i Solbjerg sogn.
E:Sidsel Jensdatter.
B1:Christen Jensen 4 år.
LV:Søren Madsen i Solbjerg.

side 89a.
84.SIDSEL MICHELSDATTER død 30.juni 1730 i Vils i Vejerslev sogn.
A1:en søster g.m. Niels Sørensen i Vils.

side 90b.
85.ANDERS JENSEN død 26.december 1731 i Solbjerg sogn.
E:Anne Sørensdatter.
B1:Jens Andersen 13 år.
B2:Morten Andersen 9 år.
B3:Sidsel Andersdatter 7 år.
B4:Johanne Andersdatter 5 år.
V:morbroder Christen Sørensen i Fårtoft.

side 91b.
86.MAREN CHRISTENSDATTER død 12.november 1730 i Ejerslev sogn.
g.1:Knud.
E:Peder Trudsen.
B1:Christen Knudsen i Ålborg.

side 92a.
87.ANDERS LAURSEN død 30.juli 1731 i Bjergby sogn.
E:Anne Pedersdatter.
LV:Peder Sørensen i Bjergby.
B1:Peder i Fredsø 37 år.
B2:Laurs Andersen 35 år.
B3:Christen Andersen 32 år.
B4:Morten Andersen 27 år.
B5:Kirsten Andersdatter 24 år.
B6:Anne Andersdatter 17 år.

side 93a.
88.METTE MICHELSDATTER død 9.august 1729 i Sindbjerg i Redsted sogn.
E:Niels Pedersen.
B1:Inger Nielsdatter 5 år.

side 94b.
89.ELSE MICHELSDATTER død 30.september 1731 i Bjergby sogn.
E:Christen Madsen.
A1:søsteren Maren Michelsdsatter g.m.Peder Clausen i Ø.Jølby.
A2:broderen Christen Michelsen.
A3:søsteren Anne Michelsdatter i Solbjerg.

side 95b.
90.ELSE JENSDATTER død 22.marts 1732 i Ejerslev.
E:Morten Josephsen.
A:søsterbørnene
A1:Mette Christensdatter g.m.Anders Vestergaard i Tødsø.
A2:Jens Christensen.
A3:Inger Christensdatter.
hos deres fader Christen Skrædder i Elsø.

side 96a.
91.NIELS JØRGENSEN død 20.juni 1732 i Legind i Lødderup sogn.
E:Mette Olufsdatter.
B1:Maren Nielsdatter 29 år.
B2:Jørgen Nielsen 27 år.
B3:Anne Nielsdatter 22 år.
B4:Maren Nielsdatter 15 år.
V:farbroderen Christen Jørgensen i Legind.

side 97b.
92.MAREN ANDERSDATTER død 10.august 1732 i Ørding sogn.
E:Ole Nielsen.
B:Niels Olesen 23 år.

side 98a.
93.CHRISTEN MADSEN død 5.juli 1732 i Mark Mølle i Lødderup sogn.
E:Anne Elisabeth Pedersdatter.
B1:Mads Christensen 22 år.
B2:Henrik Christensen 21 år.
B3:Anne Christensdatter 16 år.
B4:Christen Christensen 14 år.
B5:Kirsten Christensdatter 12 år.
V:mosterens mand Olle Klerque ved Sallingsund.
LV:Mogens Christensen Møller af Nykøbing.

side 99b.
94.CHRISTEN CHRISTENSEN død 1.oktober 1732 i Fårup i Lødderup sogn.
E:Kirsten Nielsdatter.
B1:Sidsel Christensdatter 16 år.
V:farbroderen Niels Christensen i Lille Tvelborg.

side 101a.
95.NIELS CHRISTENSEN død 1.november 1732 i Legind i Lødderup sogn.
E:Maren Christensdatter.
B1:Valborg Nielsdatter 26 år.
B2:Christen Nielsen 23 år.
B3:Christen Nielsen 20 år.
B4:Søren Nielsen 15 år.

side 101b.
96.KAREN NIELSDATTER død 31.december 1732 i Legind Lødderup sogn.
A1:søsteren Maren Nielsdatter i Flade er død
A1a:Niels Fisker i København.
A2:halvbroderen Niels Madsen Bund i Fredsø er død
A2a:Laurs Nielsen i Fredsø.
A2b:Mette Nielsdatter.
A2c:Erik Nielsen.

side 102b.
97.SVENNING MADSEN død 9.januar 1733 i Ejerslev sogn.
E:Birgitte Pedersdatter.
B1:Mads Svenningsen 24 år.
B2:Maren Svenningsdatter 22 år.
B3:Kirsten Svenningsdatter 18 år.
V:morbroderen Peder Pedersen Smedegaard i Tødsø sogn.
LV:Svenning Pedersen i Ejerslev.

side 103a.
98.PEDER CHRISTENSEN død 6.februar 1733 i Redsted sogn.
E:Anne Larsdatter.

side 104a.
99.CHRISTEN BERTELSEN død 2.marts 1733 i Brogård i Ljørslev sogn.
E:Mette Jensdatter.
B1:Mette Christensdatter 14 år.
B2:Christen Christensen 12 år.
B3:Anne Christensdatter 8 år.
B4:Sidsel Christensdatter 3 år.
B5:Else Christensdatter 14 uger.
FM:Peder Christensen i Ljørslev og Peder Christensen i Ørding.

side 105a.
100.MAREN CHRISTENSDATTER død 30.august 1733 i Bjergby sogn.
E:Christen Christensen.
A1:Søren Christensen i Hørdum.
A2:Anders Christensen i Hørdum.
A2:Søren Christensen
A2a:Mads Sørensen.

side 106b.
101.PEDER JENSEN død 18. maj 1733 i Erslev sogn.
E:Anne Jensdatter.
B1:Jens Pedersen 18 år.
B2:Søren Pedersen 15 år.
B3:Kirsten Pedersdatter16 år.

side 108a.
102.LAURIDS POULSEN død 19.september 1733 i Ås i Skjoldborg sogn.
E:Ingeborg Thomasdatter.
B1:Poul Lauridsen 16 år.
B2:Ingeborg Lauridsdatter 14 år.
FM:farbroderen Poul Lauridsen i Ås.
LV:Olle Salmandsen i Elsted.

side 109b.
103.APPELONE CHRISTENSDATTER død 21.marts 1734 i Ørding sogn.
E:Jens Poulsen.
A1:broderen Mads Christensen i Ørding
A2:broderen Søren Christensen er død
A2a:Christen Sørensen 59 år
A2b:Maren Sørensdatter 64 år.

side 111a.
104.ANNE JOSEPHSDATTER død Michelsdag 1734 i Sdr.Dråby sogn.
E:Niels Nielsen.
B1:Anne Nielsdatter 18 år.
B2:Sidsel Nielsdatter 11 år.
B3:Johanne Nielsdatter 8 år.

side 112a.
105.KIRSTEN SVENNINGS-DATTER død 16.april 1734 i Fredsø i Lødderup sogn.
E:Niels Madsen.
B1:Inger Nielsdatter g.m. Olle Christensen i Kårup.
B2:Maren Nielsdatter 25 år.
B3:Jens Nielsen 23 år i Tøving.
B4:Maren Nielsdatter 22 år.
B5:Sidsel Nielsdatter 21 år.
B6:Mette Nielsdatter 17 år.

side 114a
106.HELLE CHRISTENSDATTER død 4.december 1734 i Elsø sogn.
E:Jens Jensen Fuur.
B1:Sidsel Jensdatter 4 år.
B2:Jens Jensdatter 1 år.
FM:morbroder Niels Christensen Hald i Elsø.

side 116a.
107.CHRISTEN CHRISTENSEN RYTTER død 6.december 1734 i Fredsø i Lødderup sogn.
E:Else Jensdatter.
B1:Jens Jensen 24 år.
B2:Christen Jensen 17 år.
B3:Maren Jensdatter 15 år.

side 117b.
108.CHRISTEN NIELSEN SKRÆDDER død 8.september 1734 i Bjergby sogn.
E:Boel Jepsdatter.
B1:Kirsten Christensdatter 36 år g.m. Niels Christensen i Villerslev
B2:Mette Christensdatter 35 år g.m.Morten Lauridsen i Nykøbing.
B3:Niels Christensen 30 år i Kaarup.
B4:Jep Christensen 27 år.
B5:Else Christensen 24 år
B6:Anders Christensen 19 år.

side 119a
109.SIDSEL JENSDATTER død 25.november 1735 i Bisgaard i Lødderup sogn.
E:Christen Christensen Bisgaard.
B1:Christen Christensen 42 år i Fredsø.
B2:Sidsel Christensdatter 40 år i Vester Mølle
B3:Peder Christensen 38 år boende i Søndbjerg på Thyholm
B4:Jens Christensen 36 år tjener i Christiania i Norge.
B5:Morten Christensen 32 år.
B6.Svenning Christensen 33 år boende i Lødderup.
B7:Mette Christensdatter 27 år.
B8:Peder Christensdatter 24 år.

side 121a
110.NIELS NIELSEN død 24.februar 1735 i Sundby i Stagstrup sogn.
Moderen Karen Michelsdatter er død 8.marts 1735 samme sted.
A1:broderen Michel Nielsen 57 år i Solbjerg.
A2:Christen Nielsen 55 år ladefoged på Dueholm.
A3:Anders Nielsen 53 år i Thisted.
A4:Karen Nielsdatter 52 år g.m.Laurs Jensen i Sundby.

side 123b.
111.PEDER NIELSEN død 23.februar 1735 i Legind i Lødderup sogn.
E:Dorthe Jensdatter.
B1:Niels Pedersen 13 år.
B2:Anne Pedersdatter 11 år.

side 125a.
112.CHRISTEN JENSEN død 24.september 1735 i Bjergby sogn.
E:Maren Villadsdatter.
B1:Villads Christensen 27 år i Bjergby.
B2:Søren Christensen 21 år.
B3:Jens Christensen 23 år og krøbling.

side 126b.
113.NIELS JENSEN SØEGAARD død 24.november 1736 i Fredsø i Lødderup sogn.
E:Mette Jensdatter.
B1:Poul Nielsen 5 år.
LV:enkens fader Jens Degn i Mollerup.

side 129a.
114.JOHANNE PEDERSDATTER død 20.december 1736 i Mollerup sogn.
E:Jens Nielsen Høy.
B1:Sidsel Jensdatter 25 år.
B2:Mette Jensdatter 20 år.
B3:Peder Jensdatter 15 år.

side 130a.
115.JENS PEDERSEN LUND død 20.december 1736 i Sdr.Dråby sogn.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Peder Jensen 19 år.
B2:Christen Jensen 13 år.
B3:Sidsel Jensdatter 17 år.
B4:Anne Jensdatter 10 år.
B5:Jens Jensdatter 4 år.

side 131a.
116.MAREN ANDERSDATTER død 23.december 1736 i Sdr.Dråby sogn.
E:Jens Pedersen.
A1:broderen Niels Andersen i Hanstholm.

side 133a.
117.PEDER PEDERSEN død 29.september 1737 i Hylding i Tødsø sogn.
E:Anne Madsdatter.
B1:Maren Pedersdatter 7 år.
B2:Johanne Pedersdatter 5 år.
B3:Mads Pedersdatter 4 år.
B4:Sidsel Pedersdatter 1 år 7 uger.
FM:Søren Sørensen i Alsted.
LV:Anders Christensen, Elsø

side 134b.
118.METTE CHRISTENSDATTER død 25.oktober 1737 i Vestergård Ørding sogn.
E:Mads Jensen.
A0:moderen:Maren Christensdatter i Årbæk mølle.
A1:Christen Christensen i Haurisgård i Ørding,
A2:Karen Christensdatter g.m.Christen Andersen i Årbech mølle.
LV: for Maren Christensdatter:Søren Nielsen ibid.

side 136b.
119.SIDSEL JOSEPHSDATTER død 11.december 1737 i Sdr.Dråby sogn.
E:Christen Poulsen.
B1:Niels Nielsen i Sdr.Dråby 46 år.
B2:Laurs Nielsen 40 år.
B3:Maren Christensdatter 36 år.
B4:Joseph Christensen 29 år.

side 137b.
120.MORTEN SØRENSEN død 4.februar 1738 i Bjergby sogn.
E:Else Michelsdatter.
B1:Michel Mortensen 5 år.
B2:Søren Mortensen 4 år.
V:farbroderen Christen Sørensen i Fårtoft i Sundby sogn.
LV:Niels Josephsen i Alsted.

side 139b.
121.CHRISTEN NIELSEN død 27.januar 1738 i Sillerslev i Ø.Assels sogn.
E:Karen Christensdatter.
B1:Niels Christensen i Ørding.
B2:Poul Christensen 24½ år.
B3:Jens Christensen 20 år.
B4:Maren Christensdatter 26 år.
B5:Anne Christensdatter g.m.Søren Sørensen i Ø.Assels.
B6:Else Christensdatter 27 år.
FM:Niels Christensen (B1).

side 141b.
122.LAURS HANSEN død 1.marts 1738 i Thorup i Skallerup sogn.
E:Karen Laursdatter.
B1:Hans Laursen 21 år.
B2:Karen Laursdatter 14 år.
B3:Poul Laursen 16 år.
B4:Anders Laursen 13 år.
B5:Inger Laursdatter 10 år.
B6:Anne Laursdatter 8 år.
B7:Karen Laursdatter 6 år.
B8:Claus Laursen 3 år.
FM:farbroderen Christen Hansen i V.Jølby.
LV:enkens broder Niels Laursen i Dragstrupgård.

side 143a.
123.LAURS CHRISTENSEN død 28.december 1737 i Vils i Vejerslev sogn.
E:Sidsel Christensdatter.
B1:Søren Laursen 38 år i Ø.Assels.
B2:Niels Laursen 24 år.
B3:Christen Laursen 21 år.
LV:Jens Nielsen i Vilsgård.

side 144a
124.NIELS CHRISTENSEN DALGAARD død 3.maj 1738 i Lødderup sogn.
E:Johanne Jensdatter.
A0:moderen Helle Jensdatter,
A1:søsteren Maren Christensdatter er død.
A1a:Christen Hansen 7 år.
A1b:Anne Hansdatter 9 år i Rolstrup
V:Anders Jensen i Rolstrup.
LV:Steffan Jensen Øster Mølle i Lødderup sogn.

side 145b.
125.SIDSEL PEDERSDATTER død 16.maj 1738 i Ørding sogn.
E:Bertel Svenningsen.
B1:Anne Berteldatter 32 år i Erslev sogn.
B2:Maren Beretelsdatter 30 år.
B3:Svenning Bertelsen 28 år.
B4:Niels Bertelsen 24 år.

side 147a.
126.JENS OLESEN død 2.maj 1738 i Ørding sogn.
E:Inger Lauridsdatter.
B1:Karen Jensdatter 26 år.
B2:Maren Jensdatter 24 år.
B3:Anne 21 år.
FM:farbroderen Christen Olesen i Ørding.

side 148a.
127.CHRISTEN CHRISTENSEN død 20.maj 1738 i Fårup i Lødderup sogn.
E:Johanne Poulsdatter.
B1:Maren Christensdatter 31 år.
B2:Christen Christensen 25 år.
FM:Steffen Jensen Ø.Mølle i Lødderup sogn.

side 148b.
128.PEDER MICHELSEN død 23.marts 1738 i Vester Hunderup i Ejerslev sogn.
E:Anne Laursdatter.
B1:Michel Pedersen 14 år.
B2:Laurs Pedersen 10 år.
B3:Karen Pedersen 7 år.
B4:Maren Pedersen 3 år.
FM:farbroderen Jens Michelsen fra Jørsby.

side 150a.
129.PEDER PEDERSEN NØHR død 12.juni 1738 i Bjergby sogn.
E:Mette Mogensdatter.
B1:Christen Pedersen 3 år.
FM:Niels Nøhr ibid.

side 151a.
130.MAREN CHRISTENSDATTER, død 23.august 1738 i Vils i Vejerslev sogn.
E:Jep Pedersen.
B1:Christen Jepsen 22 år
B2:Maren Jepsdatter 20 år g.m. Laurs Jensen i Vils.

side 152b.
131.ANNE SØRENSDATTER død 6.juni 1738 i Ljørslev sogn.
E:Michel Laursen.
B1:Maren 25 uger.

side 153b.
132.PEDER SØRENSEN død 4.september 1738 i Ørding sogn.
E:Else Mortensdatter.
B1:Morten Pedersen 15 år.
B2:Grethe Pedersdatter 11 år.
FM:Søren Michelsen i Ørding.

side 154b
133.CHRISTEN MICHELSEN død 13.januar 1739 på Højris i Ljørslev sogn.
Ingen slægtninge omtalt.

side 155b.
134 METTE CHRISTENSDATTER død 4.maj 1739 i Jegebjerg i Hvidbjerg sogn på Thyholm.
E:Peder Nielsen.
A1:broderen Niels Christensen i Jegebjerg er død
A1a:Christen Nielsen
A1b:Peder Nielsen er død
A1b1:Maren Pedersdatter,
A1c:Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Kallerup.
A1d:Else Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Støvl.
A1e:Else Nielsdatter.
A1f:Sidsel Nielsdatter.
A1g:Anne Nielsdatter.
A1h:Sidsel Nielsdatter.
A2:broderen Knud Christensen i Vestergård i Jegbjerg er død
A2a:Christen Knudsen i gården,
A2b:Peder Knudsen i Støvel,
A2c:Maren Knudsdatter g.m. Clemmen Nielsen i Støfvel.
A3:søstren Karen Christensdatter er død
A3a:Christen Madsen i Asp sogn.
A4:søsteren Johanne Christensdatter g.m. Laurids Jensen i Barslev.
A5:Else Christensdatter g.m.Peder Christensen i Sønbjerg er død
A5a:Christen Mortensen i Søndbjerg.
A5b:Kirsten Mortensdatter.
A5c:Morten Pedersen
A5d:Dorthe Pedersdatter.
A6:Sidsel Christensdatter er død
A6a:Christen Thomsen i Smerup,
A6b:Else Thomasdatter g.m. Anders Nielsen i Smerup.

side 157b.
135.BIRGITTE LAURSDATTER død 18.juni 1739 i Ejerslev sogn.
E:Laurs Jensen.
A1:broderen Niels Laursen.
A2:søsteren Johanne Laursdatter g.m. Peder Jensen i Jørsby.
A3:søsteren Maren Lauritsdatter g.m.Peder Pedersen i Hanstholm.

side 158b
136.BERTEL SVENNINGSEN afstår fæstet 18.august 1739 af hans gård i Ørding sogn.
B1:Niels Bertelsen.

side 159b
137.KAREN LAURSDATTER død 25 august 1739 i Thorup i Skallerup sogn.
E:.afd.Laurs Hansen.
B1:Hans Laursen 22 år.
B2:Poul Laursen 17 år.
B3:Inger Laursdatter 11 år.
B4:Anne Laursdatter 9 år.
B5:Karen Laursdatter 7 år.
B6:Claus Laursdatter 4 år.
B7:Maren Laursdatter 15 år.
B8:Anders Laursen 14 år.
FM:farbroder Christen Jensen i V.Jølby, morbroder Niels Lauridsen i Dragstrup-gård.

side 161b.
138.MICHEL NIELSEN død 24.oktober 1739 i Solbjerg sogn.
E:Sidsel Jensdatter.
B1:Niels Michelsen 24 år.
B2:Karen Michelsen 21 år.
B3:Jens Michelsen 15 år.
FM:Laurids Jensen Sundby i Thy g.m. børnenes faster.
LV:enkens broder Peder Jensen i Vester Jølby.

side 163a
139.JEP PEDERSEN død 29.juli 1739 i Sandal i Erslev sogn.
E:Karen Jensdatter.
B1:Anne Jepsdatter 13 år.
FM:Poul Dejgaard i Erslev.
LV:Jep Madsen i Erslev.

side 164b.
140.ANDERS LAURSEN død 18.december 1739 i Tødsø sogn.
E:Maren Nielsdatter.
A1:broderen Christen Laursen, Vodstrup.
A2:Peder Laursen i Vodstrup.
A3:Michel Laursen i Ljørslev.
A4:Maren Laursdatter i Sdr.Dråby enke efter Jens Michelsen.
LV:enkens broder Niels Nielsen i Tøving.

side 165a.
141.PEDER CHRISTENSEN BUCH død Michelsdag 1739 i Fredsø Lødderup sogn.
E:Anne Christensdatter.
A1:søsteren Maren Christensdatter g.m. Søren Thomsen i Solbjerg.

side 165b.
142.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 7.december 1739 i Vester mølle i Lødderup sogn.
E:Anders Steffensen.
B1:Maren Andersdatter 13 år.
B2:Christen Andersen 9 år.
B3:Steffen Andersen 3 år.

side 167a.
143.CHRISTEN POULSEN død 30.oktober 1740 i Sdr.Dråby sogn.
B1:Joseph Christensdatter 32 år.
B2:Maren Christensdatter 38 år.
FM:Thomas Thomsen i Sdr.Dråby.

side 167b.
144.CHRISTEN JENSEN KURØGEL
død 22.marts 1740 i Tødsø sogn.
E:Maren Sørensdatter.
B1:Anne Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Bjørndrup.
B2:Søren Christensen i Fårup.
B3:Maren Christensdatter.
B4:Mads Christensen i Legind.
B5:Christen Christensen bortløben for 12 år siden.
B6:Jørgen Christensen.

side 169a.
145.ANNE ANDERSDATTER død 22.marts 1741 i Solbjerg sogn.
E:Anders Trudsen.
A1:broderen Poul Andersen som boede Mellem Jølby er død.
A1a:Margrethe Poulsdatter i Mellemste Jølby.
A1b:Inger Poulsdatter g.m. Michel Christensen Smed i Solbjerg,
A2:søsteren Dorthe Andersdatter har boet i Fredsø, er død.
A2a:Anne Jensdatter g.m.Christen Hellesen i Outrup sogn.

side 169b
146.SIDSEL JENSDATTER død 28.december 1740 i Ørding sogn.
E:Jens Laursen Storgaard.
B1:Margrethe Jensdatter 21 år.
B2:Maren Jensdatter 19 år.
B3:Jens Jensdatter 16 år.
B4:Niels Jensdatter 15.
B5:Birgitte Jensdatter 11 år.
B6:Anne Jensdatter 9 år.
V:morbroderen Michel Jensen i Ø.Assels.

side 170b.
147.THOMAS BERTELSEN død 11.maj 1741 i Sdr.Dråby sogn.
E:Maren Poulsdatter.
B1:Jens Thomsen 27 år.

side 171b.
148.JOHANNE NIELSDATTER død 1742 i Sindbjerg i Redsted sogn (skifte 29 januar).
E:Christen Josephsen.
B1:Maren Christensdatter 35 år.
B2:Sidsel Christensdatter 33 år.
B3:Maren Christensdatter 30 år.
B4:Anne Christensdatter.

side 172b.
149.JENS PEDERSEN død i Lødderup sogn den 1.januar 1742.
E:Inger Christensdatter.
B1:Margrethe Jensdatter 32 år.
B2:Peder Jensen 13 år.
FM:Jens Jensen i Lødderup.
LV:Steffen fra Øster Mølle i Lødderup sogn.

side 173b
150.NIELS CHRISTENSEN død 9.februar 1742 i Ørding sogn.
E:Karen Christensdatter.
B1:Anne Nielsdatter 6½ år.
B2:Christen Nielsen 4½ år.
B3:Kirsten 2½ år.
FM:Jens Laursen Storgaard i Ørding. LV:Christen Christensem Ørding.

side 175a.
151.SØREN CHRISTENSEN død 16.marts 1742 i Fårup i Lødderup sogn.
E:Kirsten Nielsdatter.
A1:moderen Maren Sørensdatter i Bjørndrup,
A2:broderen Mads Christensen i Legind.
A3:broderen Jørgen Christensen.
A4:Maren Christensdatter.
A5:Anne Christensdatter i Bjørndrup.

side 176a.
152.CHRISTEN SØRENSEN VESTER og ELSE MADSDATTER som døde den 19.juni og den 24.maj 1742 i Solbjerg sogn.
B1:Mads Christensen 13 år.
B2:Maren Christensdatter 11 år.
B3:Søren Christensen 8 år.
B4:Mette Christensdatter 1 år.
V:farfaderen Søren Thomsen og morbroderen Søren Madsen begge i Solbjerg.

side 177b.
153.METTE THOMASDATTER død 8.juni 1742 i Solbjerg sogn.
E:Søren Christensen.
B1:Thomas Sørensen 5 år.
B2:Johanne Sørensen 3 år.
B3:Karen Sørensdatter 1 år.
FM:Christen Christensen i Galtrup.

side 178c.
154.MICHEL JENSEN død 21.juni 1742 i Elsø sogn.
E:Anne Jensdatter.
B1:Maren Michelsdatter g.m.Anders Christensen Hald i Elsø,
B2:Anne Michelsdatter 24 år.
B3:Jens Michelsdatter 23 år.
B4:Christen Michelsdatter 20 år.
B5:Mette Michelsdatter 14 år.
B6:Sidsel Michelsdatter 7 år.
FM:farbroderen Christen Jensen i Elsø.

side 179b.
155.ANNE LAURSDATTER død 13.maj 1742 i Elsø sogn.
E:Jens Jensen Fuur.
B1:Laurs Jensen 1 år.
FM:PoulJensen i Elsø.

side 180b.
156.METTE THOMASDATTER død 18.juni 1742 i Ørding sogn.
E:Søren Christensen.
B1:Barbara Sørensdatter 12 år.
B2:Mette Sørensdatter 10 år.
B3:Maren Sørensdatter 8 år.
B4:Maren Sørensdatter 6 år.
B5:Thomas Sørensdatter 2 år.
FM:Christen Olufsen i Ørding.

side 181b.
157.METTE JENSDATTER død 14.maj 1742 i Ljørslev sogn.
E:Michel Poulsen.
B1:Christen Christensen 21 år.
B2:Anne Christensdatter 18 år.
B3:Sidsel Christensdatter 13 år.
B4:Else Christensdatter 10 år.
B5:Karen Michelsdatter 8 år.

side 183a.
158.MAREN CHRISTENSDATTER død 6.juni 1742 i Ejerslev sogn.
E:Peder Andersen Høj.
B1:Christen Pedersen 14 år.
B2:Jens Pedersen 10 år.
B3:Christen Pedersen 4 år.
FM:Svenning Christensen i Ejerslev.

side 184a.
159.ELSE MICHELSDATTER død 15.juli 1742 i Bjergby sogn.
E:Jens Hansen.
B1:Michel Mortensen 10 år.
B2:Søren Mortensen 8 år.
B3:Maren Jensdatter 3 år.
FM:Skammel Laursen i Galtrup.

side 185b.
160.KIRSTEN MOGENSDATTER død 18.juni 1742 i Sdr.Dråby sogn.
E:Michel Andersen.
B1:Christen Michelsen 21 uger.

side 186b.
161.BOEL NIELSDATTER død 4.oktober 1742 i Ørding.
E:Mads Jensen.
A:faderen Niels Madsen i Fredsø.

side 187a.
162.JOSEPH NIELSEN død mellem 28.og 29.november 1742 i Tødsø.
A1:Jens Madsen i Tøving,
A2:Maren Madsdatter g.m.Steffan Lauridsen i Tøving,
A3:Sidsel Madsdatter g.m.Peder Christensen i Tøving,
A4:Niels Madsen i Flade,
alle en søsters børn.

side 188b.
163.PEDER MICHELSEN død 25.oktober 1742 i Hylding i Tødsø sogn.
E:Anne Madsdatter.
A1:broderen Søren Michelsen i Torp,
A2:broderen Joseph Michelsen i Flade,
A3:broderen Søren Michelsen i Flade
A4:søsteren Margrethe Michelsdatter er død g.m. Peder Andersen
A4a:Sidsel Pedersdatter.
A4b:Karen Pedersdatter.
A4c:Anders Pedersdatter
A4d:Maren Pedersdatter
A5:Maren Michelsdatter g.m. Christen Pedersen, begge er døde.
A5a:Jens Christensen.
A5b:Michel Christensen.

side 189b.
164.MICHEL NIELSEN død 26.december 1742 i Hylding i Tødsø sogn.
E:Anne Nielsdatter.
B1:Johanne Mihelsdatter 18 år.
B2:Sidsel Michelsdatter 13 år.
B3:Niels Michelsdatter 10 år.
B4:Anne Michelsdatter 7 år.
B5:Mette Michelsdatter 5 år.
B6:Maren Michelsdatter 3 år.

side 191a.
165.ANDERS STEFFENSEN død 9.januar 1743 i Mark Mølle i Lødderup sogn.
E:Sidsel Pedersdatter.
B1:Maren Andersdatter 13 år.
B2:Christen Andersen 11 år.
B3:Steffen Andersen 5 år.
B4:Jens Andersen 3/4 år.
FM:morfaderen Christen Bjerg i Lødderup og Jens Pedersen i Tæbring.
LV:Søren Sørensen i Flade.

side 192b
166.KAREN MADSDATTER død 9.januar 1743 i Fårup i Lødderup sogn.
E:Michel Andersen.
B1:Maren Michelsdatter 20 år.
B2:Sidsel Michelsdatter 15 år.
B3:Anders Michelsen 12 år.
B4:Mads Michelsen 9 år.
B5:Johanne Michelsdatter 6 år.

side 194a.
167.MICHEL JENSEN død 11.marts 1743 i Vittrup i Ljørslev sogn.
E:Anne Pedersdatter.
B1:Margrethe Michelsdatter g.m.Christen Poulsen skytte på Astrup.
B2:Peder Michelsen 39 år.
B3:Kirsten Michelsdatter 32 år.

side 195b.
168. SIDSEL MICHELSDATTER død 4.marts 1743 i Fredsø i Lødderup sogn.
E:Peder Andersen.
A1:Christen Michelsen i Nautrup.
A2:Margrethe Michelsdatter i Nr.Dråby.
A3:Jens Josephsen i Legind.

side 197a.
169.NIELS HANSEN SMED død 17.maj 1743 i Sundby sogn.
E:Anne Christensdatter.
B1:Kirsten Nielsdatter 11 år.
B2:Hans Nielsen 9 år.
B3:Peder Nielsen 6 år.
B4:Maren Nielsdatter 3 år.
LV:broderen Jens Christensen fra Stagstrup i Thy.
(se Glomstrup nr.23).

side 199a.
170.KAREN PEDERSDATTER død 14.april 1743 i Sønder Dråby sogn.
E:Christen Mortensen.
B1:Christen Pedersen 36 år i Bjørndrup.
B2:Poul Pedersen 34 år i Hylding.
B3:Else Pedersdatter 33 år g.m.Thomas Nielsen Bjergby i Sdr.Dråby.
B4:Mette Christensdatter 16 år.

side 200b.
171.ANNE JACOBSDATTER DEICHMAN død 3.april i 1742 ved Sallingsund i Nautrup sogn.
E:Christen Rhode.
B1:Maren Sophie Rohde 29 år.
B2:Margrethe Rhode 23 år.
B3:Jacob Rhode 28 år i København.
B4:Bartholomæus kobbersmed i København.
B5:Johan Rhode 15 år.

side 204a.
172.NIELS NIELSEN død 8.maj 1744 i Tødsø sogn.
E:Else Svenningsdatter.
B1:Maren Nielsen 23 år.
B2:Niels Nielsen 22 år.
FM:morbroderen Jens Svenningsen i Ejerslev.
FM:Michel Trudsen i Tødsø.

side 205b.
173.SØREN ANDERSEN død 21.juni 1744 i Sindbjerg i Redsted sogn.
E:Kirsten Pedersdatter.
A1:Anne Svendsdatter g.m.Jens Sørensen i Tæbring.
A2:Mette Jensdatter g.m. Niels Høy i Tødsø.
LV:Enkens broder Niels Pedersen i Sindbjerg.

side 206b.
174.JENS JENSEN HOLGER død 18.februar 1745 i Tødsø.
E:Anne Christensdatter.
B1:Johanne Jensdatter 1 år.
FM:Poul Laursen i Fårtoft.
(se nr.308)

side 207b.
175.SIDSEL JOSEPHSDATTER død 19.april 1745 i Tødsø sogn.
E:Christen Jensen.
B1:Jens Christensen 16 år.
B2:Joseph Christensen 14.
B3:Kirsten Christensen 11 år.

side 209a.
176.LAURS PEDERSEN død 30.april 1745 i Solbjerg sogn.
E:Anne Christensdatter.
B1:Peder Laursen 24 år.
B2:Morten Laursen 21 år.
B3:Anne Laursdatter 19 år.
B4:Birgitte Laursdatter 17 år.
B5:Christen Laursen 14 år.
B6:Johanne Laursdatter 13 år.
B7:Poul Laursen 8 år.
V:morbrødrene Niels Christensen Smed i Flade, Michel Christensen Smed i Karby.

side 210a.
177.POUL OLESEN død 24.juli 1745 i Solbjerg sogn.
E:Sidsel Jensdatter.
B1:Christen Poulsen 14 år.
FM:farbroderen Niels Olesen i Solbjerg.

side 211a.
178.MAREN NIELSDATTER død 10.januar 1746 i Nees i Karby sogn.
E:Søren Jensen Kibsgaard.
B1:Johanne Sørensdatter 22 år g.m.Christen Christensen i Nees.
B2:Jens Sørensen 19 år.
B3:Niels Sørenden 18 år.
B4:Maren Sørensdatter ?år
B5:Peder Sørensen 14 år.
B6:Christen Sørensen 11 år.
V:morbroderen Jens Nielsen i Vilsgård.

side 213a.
179.SIDSEL MICHELSDATTER død 9.april 1746 i Redsted sogn.
E:Christen Nielsen.
A:faderen Michel Christensen Nørgaard.

side 214b.
180.THOMAS CHRISTENSEN død 20.december 1747 i Vodstrup i Tødsø sogn.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Kirsten Thomasdatter 32 år.
B2:Christen Thomsen 29 år.
B3:Maren Thomasdatter 19 år.

side 216a.
181.KIRSTEN THOMASDATTER død 7.februar 1748 i Sdr.Dråby sogn.
E:Niels Poulsen.
B1:Poul Nielsen 29 år.
B2:Thomas Nielsen 28 år.
B3:Anders Nielsen 26 år.
B4:Niels Nielsen 23 år.
B5:Maren Nielsdatter ? år.

side 217a.
182.PEDER PEDERSEN SMEDEGAARD død 5.april 1748 i Smedegård i Tødsø sogn.
E:Margrethe Christensdattr.
B1:Christen Pedersen 25 år.
LV:Christen Pedersen i Østergaard.

side 218b.
183.SØREN CHRISTENSEN død 5.februar 1746 i Sundby sogn.
E:Maren Christensdatter.
B1:Niels Sørensen 14 år.
B2:Christen Sørensen 11 år.
B3:Christen Sørensen 8 år.
LV: Jens Sørensen i Flade.
V:farbrødrene Christen Christensen i Fårtoft og Niels Christensen i Sundby.

side 221a.
184.CHRISTEN MORTENSEN død 5.august 1748 i Solbjerg sogn.
E:Else Pedersdatter?.
B1: ???datter ? år.
B2:Christen Christensen 3 år.
FM:farbroderen Peder Mortensen i Jølbygård.
LV:Søren Christensen i Solbjerg.

side 222b.
185.MAREN JENSDATTER død 11.oktober 1748 i Nørgård i Solbjerg sogn.
E:Christen Christensen.
A:helsøsteren Margrethe Jensdatter g.m.Jens Christensen i Solbjerg.

side 225b.
186.CHRISTEN MORTENSEN død 13. februar 1749 ved Sallingsund i Nautrup/Lødderup sogn.
A1:helbroderen Peder Mortensen Sundby 36 år.
A2:helbroderen Joseph Mortensen i Jørsby 26 år.
A3:halvsøsteren Maren Mortensdatter 14 år
A4:halvbroderen Michel Mortensen 12 år.
A5:halvbroderen Niels Mortensen 10 år hos moderen i Tøving.
FM:Peder og Joseph Mortensen.

side 226b
187.NIELS POULSEN død 25 januar 1749 i Sdr.Dråby sogn.
B1:Poul Nielsen 28 år.
B2:Thomas Nielsen 27 år.
B3:Niels Nielsen 25 år.
B4:Niels Nielsen 22 år.
B5:Maren Nielsdatter 12 år.

side 227a.
188.NIELS CHRISTENSEN NØR og JOHANNE JENSDATTER død 23.maj 1749 i Bjergby sogn.
A:mandens søskende børn:
A1:Laurids Jensen boede i Solbjerg er død
A1a:Peder Lauridsen 28 år.
A1b:Morten Lauridsen 25 år.
A1c:???lauridsen 16 år.
A1d:Poul Lauridsen ? år,
A1e:Anne Lauridsdatter g.m.Christen Nielsen i Solbjerg.
A1f:Birgitte Lauridsdatter 20 år.
A1g:Johanne Lauridsdatter 16 år.
A2:Inger Jensdatter er døde i Alsted
A2a:Kirsten Mogensdatter g.m.Niels Boel i Alsted.
A2b:Mette Mogensdatter g.m.Niels Sørensen i Bjergby.
A2c:Anne Mogensdatter g.m.Christen Hansen i Bjergby.
A2d:Sidsel Mogensdatter g.m.Jens Skrædder i Solbjerg.
A2e:Else Mogensdatter i Alsted.
A3:Barbara Jensdatter er død
A3a:Sidsel Andersdatter g.m.Peder? Poulsen i Solbjerg.
A3b:Maren Andersdatter.


side 229a.
189.THOMAS NIELSEN død 21.maj 1749 i Bjergby sogn.
E:Anne Andersdatter.
B1:Anne Thomasdatter 6 år.
B2:Maren Thomasdatter 4 år.
B3:Johanne Thomasdatter 3 år,
B4:Mette Thomasdatter 1½ år.
B5:Grethe Thomasdatter 8 måneder.

sede 230a.
190.MAREN NIELSDATTER død 18.juni 1749 i Alsted sogn.
E:Søren Svenningsen.
B1:Svenning Sørensen som er død.

side 231a.
191.STEFFEN BERTELSEN død 30.maj 1749 i Sdr.Dråby sogn.
E:Mette Christensdatter.
A1:moderen Margrethe Morup.
A2:Michel Bertelsen i Gullerup.
A3:Anne Bertelsdatter g.m.Villads Villadsen i Flade.
A4:Sidsel Bertelsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Legind.
LV:faderen Christen Mortensen i Sdr.Dråby

side 232b.
192.PEDER POULSEN død 19.juli 1749 i Solbjerg sogn.
E:Else Andersdatter.
A1:mandens søsteren Maren Poulsdatter g.m.Jens Lauritsen? i Bjergby sogn.
LV:Ole Madsen i Solbjerg.

side 233b.
193.ANNE OLESDATTER død 27.april 1750 i Vester Hunderup i Ejerslev sogn.
E:Anders Nielsen.
B1:Niels Andersen 7 år.
B2:Kirsten Andersdatter 4 år.
B3:Jens Andersen 11 uger.
(se Dueholm nr.43, Glomstrup nr. 45).

side 234b.
194.MAREN NIELSDATTER død 21.juli 1740 i Skærbæk i Tødsø sogn.
E:Jens Thomsen.
B1:Anne Jensdatter ? år.

side 235b
195.ANNE CHRISTENSDATTER død 16.juli 1750 i Sdr.Dråby sogn.
E:Peder Frendsen.
B1:Else Pedersdattter 20 år.
B2:Kirsten Pedersdatter 14 år.
B3:Christen Pedersen 9 år.
B4:Margrethe Pedersdatter ? år.

side 236a.
196.NIELS LIUNGAARD lever 16.marts 1751 da han afstår fæstet af hans gård.

side 236b.
197.JENS HANSEN i Bjergby som afstår fæstet af sin gård den 18.marts 1751.

side 237a.
198.MAREN JOSEPHSDATTER død 3.marts 1751 i Vils i Lødderup sogn.
g.1:Christen
E:Jens Jepsen Skrædder.
B1:Michel Christensen 20 år.
B2:Karen Jensdatter 7 år.

side 237b.
199.ANNE JENSDATTER død 7.marts 1751 i Legind i Lødderup sogn.
E:Poul Andersen.
B1:Karen Poulsdatter 18 år.
B2:Anne Poulsdatter 13 år.

side 238a.
200.ANDERS LAURSEN død 27.maj 1751 i Tødsø sogn.
E:Karen Tøgersdatter.
B1:Kirsten Andersdatter 21 år.
LV:Christen Andersen i Tødsø.

side 238b
201.SVENNING OLUFSEN død 3.juni 1751 i Fårup i Lødderup sogn.
E:Anne Christensdatter.
A1:broderen Christen Olufsen rejst til Holsten og boende ved Sønder ?????.
LV:Mads Michelsen i Tødsø.

side 239a.
202.CHRISTEN JEPSEN død juni 1751 i Solbjerg sogn.
Ingen arvinger omtalt.

side 239b
203.ANNE CHRISTENSDATTER død 2.juli 1752 i Ejerslev sogn.
E:Niels Jensen Tørring.
A1:broderenMichel Christensen i Hesselbjerg er død
A1a:Christen Michelsen
A2:søsteren Maren Christensdatter er død g.m. Michel Bondesen.
A2a:Michel Michelsen i Hesselbjerg.
A2b:Jens Michelsen i Hesselbjerg.

side 240a.
204.MORTEN CHRISTENSEN død 11.december og INGER NIELSEN død 17.december 1749 i Bjørnrup i Tødse sogn.
B1:Niels Mortensen 27 år.
B2:Johanne Mortensen 37 år.
B3:Kirsten Mortensdatter 30 år i København.
B4:Sidsel Mortensdatter 19 år.
B5:Mette Mortensdatter 14 år.

side 240b.
205.LAURS CHRISTENSENdød 15.maj 1750 i Vodstrup i Tødsø sogn.
E:Johanne Mortensdatter.
A1:moderen Maren Michelsdatter g.m. Niels Mortensen i Vodstrup.
LV:Christen Nielsen i Vodstrup.

side 242a.
206.LAURS NIELSEN LANGAGER død 16.november 1751 i Ejerslev sogn.
E:Maren Laursdatter.
B1:Mads Laursen 11 år.
B2:Christen Laursen 9 år.
LV:Søren Grud i Ejerslev.

side 242b.
207.NIELS PEDERSEN død 30.november 1751 i Sindbjerg i Redsted sogn.
E:Anne Jensdatter.
B1:Inger Nielsdatter 25 år.
FM:Niels Jensen i Sundby.

side 243b.
208.MADS MADSEN død 23.januar 1752 i Kårup i Lødderup sogn.
B1:Karen Madsdatter g.m. Jens Thomsen i Fredsø.
B2:Anne Madsdatter.
B3:Olle Madsen.
B4:Niels Madsen.

side 244a.
209.ANDERS NIELSEN
i Vester Hunderup i Ejerslev sogn frasiger sig den 10.april 1752 fæstet af sin gård.

side 244b.
210.NIELS MORTENSEN død 25.maj 1752 i Sejerslev sogn.
E:Margrethe Nielsdatter.
A1:Maren Mortensdatter i Tøving.
A2:Christen Mortensen i Sdr.Dråby.
A3:Svenning Mortensen i Jørsby.
A4:Berthel Mortensen i Frøslev.
A5:Kirstene Mortensdatter g.m.Anders Poulsen i Sejerslev.
A6:Sidsel Mortensdatter g.m. ???? i Sdr.Dråby.
LV:Niels Christensen i Sejerslev.

side 245a.
211.MAREN JENSDATTER død 19.august 1752 i Ørding sogn.
E:Mads Sørensen.
A1:Christen Jensen i Karby.
A2:Anders Jensen i Skallerup.
A3:Margrethe Jensdatter g.m.Mads Jensen Vestergaard i Ørding.

side 245b.
212.JENS PEDERSEN SKRÆDDER død 13.oktober 1752 i Erslev sogn.
E:Dorthe Thomasdatter.
B1:Maren Jensdatter 25 år.
B2:??? Jensdatter 20 år.
B3:Thomas Jensen 16 år.
B4:Peder Jensen 13 år.
FM:farbroderen Mads Pedersen i Mellem Jølby.
LV:afdødes broder Christen Pedersen fra Mellem Jølby.

side 246b.
213.THOMAS NIELSENdød 28.oktober 1752 i Sønder Dråby.
E:Else Pedersdatter.
B1:Peder Thomsen 13 år.
FM:morbroderen Christen Pedersen i Bjørndrup.
LV:broderen Poul Pedersen i Hylding.

side 247b.
214.ANNE JOHANSDATTER død 31.december 1752 i Kloster mølle i Tødsø sogn.
E:Christen Michelsen Møller.
B1:Michel Christensen Møller i Nykøbing.
B2:Inger Christensdatter g.m.Poul Pedersen Jørsby i Nykøbing.

side 248a.
215.ANNE POULSDATTER død 22.december 1752 i Solbjerg sogn.
E:Laurs Clausen.
B1:Anne Laursdater 18 år.
B2:Maren Laursdatter 16 år.
B3:Sidsel Laursdatter 7 år.
V:Christen Jensen i Vester Jølby, Søren Mortensen i Skallerup, farbroderen Laurs Clausen i Nykøbing.

side 249b.
216.SIDSEL PEDERSDATTER død 26.februar 1753 i Erslev sogn.
E:Jep Andersen.
B1:Karen Jepsdatter g.m. ??? Poulsen i Erslev.

side 250b.
217.JOSEPH CHRISTENSEN død 20.marts 1753 i Sdr.Dråby.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Sidsel Josephsdatter 10 år.
B2:Christen Josephsen 7 år.
B3:Peder Josephsen 3 år.
LV:broderen Niels Pedersen i Alsted.

side 251b.
218.MICHEL ANDERSEN død 18.juli 1753 i Fårup i Lødderup sogn.
B1:Maren Michelsdatter 30 år.
B2:Sidsel Michelsdatter 26 år.
B3:Anders Michelsen 22 år.
B4:Mads Michelsen 20 år.
B5:Johanne Michelsdatter 16 år.

side 252b.
219.KIRSTEN MADSDATTER død 5.juli 1753 i Jørsby sogn.
E:Jens Michelsen.
B1:Mads Jensen 22 år,
B2:K/Maren Jensdatter 23 år.
B3:Peder Jensen 17 år.

side 253b
220.JENS MADSEN BODDUM død 14.juni 1753 i Lilleris Mølle i Ljørslev sogn.
g.1.NN
E:Anne Lauritsdatter Morsing.
B1:Maren Jensdatter 35 år (I).
B2:Maren Jensdatter 31 år (I).
B3:Kirsten Marie Jensdatter 36 år (I).
B4:Anne Margrethe Jensdatter 41 år i Norge (I).

side 256b.
221.MAREN MORTENSDATTER død 13.december 1753 i Lødderup sogn.
E:Christen Jensen.
B1:Svenning Christensen 10 år.
B2:?? Christensen 9 år.
B3:Helvig? Christensdatter 6 år.
B4:Olle Christensen 3 år.
B5:Jens Christensen 11 uger.
V:morbroderen Peder Mortensen i Fredsø.

side 257b.
222.ANNE MICHELSDATTER død 27.december 1753 i Kårup i Lødderup sogn.
E:Niels Christensen.
A1:Maren Jensdatter g.m.Peder Vestergaard i V.Hvidbjerg.
A2:Kirsten Jensdatter g.m.Anders Maugaard i Torup.

side 258b.
223.CHRISTEN JENSEN død 27.juli 1754 i Lødderup sogn.
E:Anne Christensdatter.
B1:Karen Christensdatter 24 år.
B2:Maren Christensdatter 20 år.
FM:morbroderen Christen Christensen i ????,
LV:broderen Niels? Christensen i Kårup.

side 260a.
224.JOHANNE JENSDATTER død 29.august 1754 i Dalgaard i Lødderup.
E:Søren Pedersen.
A1a: ????? ?????? i Outrup, hvis fader havde været gift den afdødes moster.
A2a:Christen Christensen i Agerholm i Thy,
A2b:Anne Christensdatter g.m. Peder Nielsen i V.Vandet i Thy.
Begge den salige kones søskende børn,
A3a:Svenning Christensens datter Johanne Svenningsdatter.
FM:Christen Jensen i Lødderup
A4a:Maren Christensdatter g.m. ??? Christensen i Outrup,
J.S.og M.C.er afdødes næstsøskendebørn.

side 262a.
225.MAREN JENSDATTER død 8.november 1754 i Elsø sogn.
E:Jens Jensen Holger.
B1:Anne Jensdatter 36 år.
B2:Maren Jensdatter 33 år.

side 263a.
226.MALENE ANDERSDATTER død 5.januar 1755 i Fredsø Lødderup sogn.
E:Michel Christensen.
A1:broderen Christen Andersen i Mollerup
A2:søsteren Maren Andersdatter.
A3:søsteren Kirsten Andersdatter er død g.m.Jørgen Østergaard i Frøslev
A3a:Anders Jørgensen.
A3b:Mette Jørgensdatter.

side 264a.
227.MAREN PEDERSDATTER død 24.januar 1755 i Solbjerg sogn.
E:Jens Pedersen Kjær.
B1:Christen Jensen 18 år.
B2:Anders Jensen 15 år.
V:Søren Christensen i Solbjerg.

side 265b.
228.MAREN ANDERSDATTER død 1755 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 6.maj).
E:Anders C. Skrædder.
B1:Christen Andersen 11 år.
B2:Morten Andersen 8 år.
B3: ??? Andersen ? år.

side 266b.
229.MICHEL LAURIDSEN BUNDGAARD død 10.april 1755 i Ljørslev.
E:Anne Nielsdatter.
B1:Niels Michelsen 13 år.
B2:Christen Michelsen 5 år.
B3:Anne Michelsdatter ? år.
B4:Sidsel Michelsdatter 9 år.
LV:Michel Brogaard i Ljørslev sogn.
FM:Jacob Knudsen og Michel Bundgaard.

side 267a.
230.METTE JENSDATTERdød 1755 i Vils i Vejerslev sogn, (skifte 23 maj).
E:Christen Laursen.
B1:Jens Christensen 14 år.
B2:Maren Christensdatter 12 år.

side 268b.
231.JOHANNE CLEMMENSDATTER død 24.april 1755 i Ljørslev.
E:Michel Poulsen Braagaard.
B:1???? Michel??? 11 år.
B2:Poul Michelsen ? år.
B3:Christen Michelsen 2½ år.

side 270b.
232.JENS NIELSEN død 1755 i Vilsgård i Vejerslev sogn (skifte 24.maj).
E:Maren Christensdatter.
B1:???? Jensen 25 år.
B2:Christen Jensen 24 år.
B3:Jens Jensen 21 år.
B4:Poul Jensen 19 år.
B5:Morten Jensen 16 år.
B6:Maren Jensdatter 11 år.
LV.Søren Kibsgaard fra Nees

side 274a
233.KIRSTEN NIELSDATTER død 1755 i Fredsø i Lødderup sogn, (skifte 21.juni).
E:Anders Thomsen.
B1:Niels Andersen ? år.
B2:Christen Andersen 8 år.
B3:Thomas Andersen 3 år.
B4:Johanne Andersdatter 6 år.
B5:Anne Andersdatter 6 uger.
(nr.1581).

side 275b.
234.HENRIK PEDERSEN død 7.august 1755 i Fredsø i Lødderup sogn.
E:Maren Nielsdatter.
B1:Maren Henriksdatter 6 år.
B2:Anne Henriksdatter 3 år.

side 277a.
235.CHRISTEN NIELSEN RENSEL afstår 4.september 1755 fæstet af hans gård i Solbjerg sogn.

side 279a
236.SIDSEL MICHELSDATTER død 1755 i Elsø sogn (skifte 8.oktober).
E:Jens Michelsen Kielgaard.
B1:Michel Jensen 3 år.
B2:Christen Jensen 1 år.

side 281a.
237.LAURS PEDERSEN SMEDog ANNE SIMONSDATTER begge død 10.april 1755 i Vejerslev sogn.
Arvinger på mandens side
IA1a:brodersønnen Anders Jensen Smed i Lødderup
IA2a:søsterdatteren Karen Lauritsdatter g.m. Peder Christensen Buchauge i Flade
IA2a1:Jens Pedersen
IA2a2:Thøger Pedersen
Arvinger på konns side:
II: forældrene Simon Sørensen og Maren Lauridsdatter
IIA: Anne Simonsdatter (afdøde)
III: Søren (Simon Sørensens far)
IIIA:Simon Sørensen = II
IIIB:Niels Sørensen
IIIB1:Peder Nielsen er død uden børn.
IIIB2:Maren Nielsdatter er død ugift, havde en søn som er død uden arvinger.
IIIB3:Anne Nielsdatter er død
IIIB3a:Michel Michelsen Frøslev i Flade (halvbroder til følgende:)
IIIB3b:Laurs Christensen Frøslev i Sdr.Dråby,
IIIB3c:Kirsten Christensdatter i Frøslev.
IIIB4:Karen Nielsdatter er død
IIB4a:Jeppe Nielsen tjener på Øland i Thy
IIIB4b:Kirsten Nielsdatter i Solbjerg
Maren Lauritdatters (II) far:
IV:Laurits
IVA:Maren Lauritsdatter = (II)
IVB:Bertel Lauritsen er død.
IVB1:Laurids Bertelsen er død
IVB1a:Bertel Lauridsen i Mollerup
IVB1b:Jeppe Lauridsen i Skallerup
IVB2:Jepper Bertelsen er død barnløs.
IVB3:Maren Bertelsdatter er død
IVB3a:Maren Thomasdatter i Fårup.
IVB4:Anne Bertelsdatter er død
IVB4a:Anders Sørensen i Sundby ved Ålborg
IVB4b:Søren Clausen i Nykøbing
IVB4c:Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Battum i Fredsø.
IVC:Johanne Lauridsdatter er død
IVC1:Anders Mortensen er død.
IVC1a:Jeppe Andersen i Erslev,
IVC2:Laurs Mortensen er død uden børn.
IVC3:Niels Mortensen er død
IVC3a:Laurids Nielsen i Erslev Nørgaard.
De øvrige børn af Johanne Lauridsdatter er alle døde uden livsarvinger.
IVD:Margrethe Lauridsdatter er død.
IVD1:Laurs Christensen er død
IVD1a:Peder Lauridsen i Sundby,
IVD1b:Christen Lauridsen Bechhøj i Sundby på Mors,
IVD1c:Ole Lauridsen.
IVD1d:Margrethe Lauridsdatter
IVD2:Christen Christensen er død uden livsarvinger.
IVD3:Peder Christensen er død uden arvinger.
IVD4:Anders Christensen er død
IVD4a:Margrethe Andersdatter g.m. Jep Michelsen Høygaard i Erslev.
IVD5:Anne Christensdatter den ældre er død uden arvinger.
IVD6:Anne Christensdatter den yngre opholder sig i Nykøbing.

side 303a.
238.JENS CLEMMENSEN død 19.februar 1755 i Lødderup sogn.
E:Sidsel Svenningsdatter.
LV:Ole Christensen Staggaard i Kårup.
B1:Christen Jensen i Lødderup sogn.
B2:??ren Jensen 34 år.
B3:Mette Jensdatter g.m. Laurs Nielsen Hvolgaard i Lødderup,begge er døde
B3a:Niels Laursen 13 år.
B3b:Jens Laursen 7 år.
B3c:Christen Laursen 5 år hos Poul Sørensen i Tøving.
B3d:Johanne Laursdatter 2 år hos farbroderen Christen Jensen i Skarum.

side 305b.
239.NIELS MADSEN ROERSEN død 15.februar 1755 i Fredsø i Lødderup sogn.
E:Anne Christensdatter.
B1:Ole Borregaards kone i Kårup.
B2:Mads Smedsgaards kone i Vester Jølby.
B3:Jens Nielsen Skrædder i Tøving.
B4:Maren Nielsdatter.
B5:Poul Poulsens kone i Fredsø.
B6:Anne Nielsdatter.

side 306b.
240.PEDER JENSEN død 30.november 1755 i Fredsø i Lødderup sogn.
A1:halvbroderen Niels Jensen Høy i Fredsø.
A2:søsteren Sidsel Jensdatter g.m. Thomas Jensen i Bjergby.
A3:søsteren Mette Jensdatter.
V:Jens Pedersen Hangaard i Fredsø.

side 310a.
241.CHRISTEN JENSEN
restant 22.april 1756 i Elsø sogn.

side 311b.
242.CHRISTEN CHRISTENSEN død maj 1756 i Ørding sogn.(skifte 5.juni)
E:Maren Lauritsdatter.
B1:Laurs Christensen 24 år.
B2:Søren Christensen 22 år.
LV:Mads Sørensen.

side 313a.
243.NIELS CHRISTENSEN død 4.maj 1756 i Kårup i Lødderup sogn.
E:Bodil Sørensdatter.

side 314b.
244.JENS PEDERSEN KJÆR død februar 1756 i Solbjerg sogn, (skifte 1.marts).
E:Kirsten Christensdatter.
B1:Anne Jensdatter 16 år.
B2:Kirsten Jensdatter 19 år.
V:Mads Pedersen fra Mellem Jølby.
LV:Mads Sørensen i Solbjerg

side 317b.
245.SIDSEL STEFANSDATTER død 30.oktober 1756 i Solbjerg sogn.
g.1.Jens
E:Laurs Nielsen.
B1:Niels Laursen 16 år (II).
B2:Jens Laursen 11 år (II).
B3:Gertrud Jensdatter (I) g.m. Jens Sk.... Laursen

side 319a.
246.JACOB ANDERSEN død januar 1757 i Ørding sogn, (skifte 15.februar).
E:Anne Pedersdatter.
B1:Jens Jacobsen 3 år.
B2:Peder Jacobsen 1 3/4 år.
LV:Jens Clausen af Ørding.
V:farbroderen degnen Anders Graversen i Ørding.

side 320a.
247.INGER CLAUSDATTER død 1757 i Solbjerg sogn, (skifte 18.februar).
B1:Else Nielsdatter 34 år.
B2:Anne Nielsdatter g.m.Niels Battum i Elsø.
B3:Claus Nielsen.

side 322a.
248.MAREN CHRISTENSDATTER død 1757 i Fårup i Lødderup sogn (skifte 24.marts).
E:Christen Christensen Møller.
B1:Christen Christensen 11 år.

side 324a.
249.CHRISTEN KJÆRGAARD død 1757 i Storup i Ørding sogn, (skifte 9. april) .
E:Karen Christensdatter.
B1:Christen Christensen 35 år.
B2:Villads Christensen 22 år.

side 325a.
250.ANNE JENSDATTER død 1757 Sindbjerg i Redsted sogn (skifte 26.september).
E:Jens Thomsen.
A1:broderen Christen Jensen i Anerup.
A2:broderen Poul Jensen i Sindbjerg
A3:broderen Maren Jensdatter g.m.Christen Jensen i Søndergård i Redsted.
A4:søsteren Mette Jensdatter g.m. Christen Andersen i .....
A5:broderen Michel Jensen i Elsø er død.
A5a:Jens Michelsen i Elsø.
A5b:Christen Michelsen i Hylding.
A5c:Maren Michelsdatter g.m.Anders Christensen.
A5d:Anne Michelsdatter g.m.Jens Nielsen i Vester Hundberg.
A5e:Mette Michelsdatter.

side 327a.
251.INGER NIELSDATTER død 1757 i Kårup i Lødderup sogn, (skifte 10.oktober).
E:Oluf Christensen.
B1:Svenning Olufsen 24 år.
B2:Kirsten Olufsdatter 23 år.

side 328a
252.ELSE ANDERSDATTER død 1757 i Solbjerg sogn, (skifte 9.november).
g.1:Christen
E:Jens Clausen.
B1:Kirsten Christensdatter 12 år. FM:farbroder Peder Mortensen ved Vilsund.

side 329b.
253.CHRISTEN CHRISTENSEN død 1757 i Bisgård i Lødderup sogn (skifte 30.november) .
E:Anne Christensen.
B1:Jens Christensen 29 år.
B2:Christen Christensen 24 år.
B3:Niels Christensen 17 år.
B4:Anne Christensdatter
B5: ???? Christensdatter g.m.Christen Jensen i Bro
FM:farbroderen Peder Boesgaard.
LV:Søren Bodilsen i Kaarup.

side 331a.
254.MADS VESTERGAARD død 1758 i Ørding sogn, (skifte 24.februar) .
E:Margrethe Jensdatter.
B1:Mette Madsdatter 4 år.
V:morbroderen Christen Jensen Karby.
LV:Mads Sørensen af...

side 332a.
255.KAREN SØRENSDATTER død 1758 i Solbjerg sogn, (skifte 31.januar 1759).
E:afdøde Peiter Axelsen.
B1:Jeppe Peitersen 37 år.
B2:Birthe Peitersdater 32 år.
B3:Mallene Peitersdatter 29 år.
B4:Søren Peitersen 24 år.
B5:Maren Peitersdatter g.m.Jens Jensen Skrædder i Bedsted på Glomstrup gods.
B6:.... Peitersdatter 22 år.

side 333a.
256.JENS JENSEN død 1759 i Solbjerg sogn (skifte 30.juni).
E:Sidsel Mogensdatter.
A1:broderen Jens Jensen i Ø.Jølby,
A2:broderen Anders Jensen i Hesselbjerg,
A3:broderen Ane Jensdatter
A3a:Niels Svenningsen.
LV: Christen Hansen i Bjergby.

side 334a.
257.INGER MICHELSDATTER død 1759 i Solbjerg sogn, (skifte 9.december).
E:Christen Christensen Nørgaard.
B1:Margrethe Christensdatter 10 år.
B2:Christen Christensen 8 år.
B3:Johanne Christensdatter 6 år.
B4:Michel Christensen 3 år.

side 336b.
258.CHRISTEN CHRISTENSEN død 1759 i Vittrup i Ljørslev sogn, (skifte 21.januar 1760) Boede tidligere boet i et hus i Mellem Jølby i Solbjerg sogn.
B1:Christen Christensen Kjærgaard i Vester Jølby på Glomstrup gods.
B2:Karen Christensdatter g.m.Jeppe Søgaard i Vils.
B3:Mette Christensdatter er død g.m.Anders Balle i Øster Jølby.
B3a:Christen Andersen 16 år,
B3b:Maren Andersdatter 21 år,
B3c:Kirsten Andersdatter 11 år.
B4:Anne Christensdatter g.m.Erik Nielsen.

side 339a.
259.JØRGEN NIELSEN død 1761 i Legind i Lødderup sogn (skifte 10.marts).
E:Sidsel Bertelsdatter.
B1:Niels Jørgensen 15 år.
B2:Margrethe Jørgensdatter 12 år.
FM:morbroderen Michel Bertelsen i Gullerup i Bjergby sogn.
LV:Søren Bodilsen i Fårup.

side 342a
260.JENS NIELSEN SNEDKER død 1761 i Kårup i Lødderup sogn (skifte 23.december) .
E:Anne Simonsdatter.
B1:Christen Jensen 16 år.
B2:Maren Jensdatter 11 år.
B3:Mette Jensdatter 9 år.
V:farbroderen Søren Nielsen Østergaard af Vester Hvidbjerg.
LV:Christen Nielsen af Vittrup.

side 345b.
261.MAREN CHRISTENSDATTER død 1761 i Storup i Ørding sogn (skifte 28.december).
E:Jens Jensen Bitter.

side 347a.
262.ANNE MALENE HANSDATTER død februar 1762 i Fredsø i Lødderup sogn
E:Poul Pederdsen Balle.
B1:Johan Poulsen.

side 348b.
263.ANNE CATRINE ANDERSDATTER død 1762 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 21.juli).
E:Anders Dahlgaard
A1:broderen Christen Andersen i Vester Assels.
A2:søsteren Leene Andersdatter g.m.Anders Jepsen i Hjerk sogn.
A3:søsteren Maren Andersdatter er rejst til Holland.
A4:søsteren Else Andersdatter enke efter Jens Christensen i Sillerslev i Øster Assels sogn.
A5:søsteren Mette Andersdatter g.m.rytteren Thomas Christensen opholder sig i Kolding.

side 350a.
264.ANNE PEDERSDATTER død 1762 i Grurup sogn (skifte 13.maj).
E:Peder Nielsen Vestergaard.
B1:Hedvig Pedersdatter 28 år.
B2:Karen Pedersdatter 25 år.
B3:Niels Pedersen 20 år.
B4:Christen Pedersen 14 år.
B5:Peder Pedersen ? år.

side 352b.
265.MAREN JENSDATTER død 1762 ) i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 22.december.
g.1:Jens.
E:Jens Christensen Rytter.
B1:Jens Jensen 14 år (I).
FM:Søren Kirkegaard og Poul Jensen af Vester Assels.

side 354a.
266.JOHANNE NIELSDATTER død 1762 i Solbjerg sogn (skifte 2.december).
E:Peder Jensen.
B1:Jørgen Pedersen 4 år.
B2:Kirsten Pedersdatter 6 år.
B3:Peder Pedersen 11 år.
FM:Niels Michelsen af Solbjerg.

side 355b.
267.JENS JENSEN, død 1763 i Lødderup sogn, (skifte 23.februar).
g.1.NN
g.2.NN
B1:Jens Jensen Drejer (I).
B2:Christen Jensen (II) i Hals ved Ålborg
B3:Laurs Jensen (II).
B4:Anne Jensdatter (II).

side 356b.
268.ANNE JENSDATTER død 1763 i Dalgård i Lødderup sogn (skifte 22.marts).
B1:Else Jensdatter g.m.Søren Dalgaard.
B2:Lars Jensen i Elsø er død.
B2a:Jens Lrsen 6 år.
B2b:Maren 4 år hos deres moder der er g.m. Mads Andersen i Elsø.

side 358b.
269.JOHANNE SVENNINGSDATTER død 1763 i Lødderup sogn (skifte 10.april).
E:Christen Jensen.
B1:Jens Christensen 3 år.
B2:Mette Christensdatter.
B3:Maren Christensdatter.
B4:Sidsel Christensdatter.
FM:Svenning Fuur af Lødderup.

side 361a.
270.ANDERS JENSEN død 1763 i Lødderup sogn (skifte 26.april).
A1:moderen Kirsten Godesdatter i Lødderup.
A1:søsteren Anne Jensdatter g.m.Jens Jensen Drejer.
A2:søsteren Maren Jensdatter i Lødderup (tvilling til Anne).
A3:søsteren Karen Jensdatter g.m. Hans Christensen.
A4:søsteren Sidsel Jensdatterer død g.m. Peder Clemmensen i Vejerslev.
A4a:Jens Pedersen 3 år.
A4b:Johanne Pedersen 11 år.
A4c:Sidsel Pedersen 10 år.
FM:Peder Bisgaard i Lødderup.
Den afdødes næstsøskende børn på fædrenes side
A5:Karen Michelsdatter g.m.Peder Bisgaard,
A6:Poul Michelsen.
A7:Godske Nielsen.
A8:Mette Christensdatter g.m.Christen Roysen i Vejerslev.

side 363b.
271.EDEL KISTINE CATHRINE JØRGENSDATTER død 1763 i Nebel i Lødderup sogn (skifte 21.september).
E:Niels Sørensen.
B1:Anne Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Ljørslev.
B2:Marie Nielsdatter 32 år.
B3:Søren Nielsen 30 år.
B4:Michel Nielsen 28 år i København.
B5:Jørgen Nielsen 24 år.

side 366a.
272.METTE NIELSDATTER død 1763 i Liørslev sogn, (skifte 29.oktober) .
B1:Jens Christensen.
B2:Søren Christensen smed i København.
B3:Sidsel Christensdatter 34 år.
B4:Maren Christensdatter 26 år i København.
B5:Else Christensdatter 24 år i Elsø.
B6:Anne Christensdatter 21 år.

side 367b.
273.PEDER NIELSEN BOYER død 1763 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 29.maj).
E:Maren Christensdatter.
A1:søsteren Kirsten Nielsdatter g.m.Joen Andersen i Annerup,
A2:søsteren Margrethe Nielsdatter g.m. Laurs Laursen i Sillerslev.
LV:stedbroderen Anders Jepsen af Jørsby. Senere kommer sønnen Peder Pedersen tilstede.

side 371b.
274.SØREN BODILSEN død 1764 i Fårup i Lødderup sogn, (skifte 13.april).
E:Anne Nielsdatter.
B1:Niels Sørensdarter 20 år skoleholder i Nykøbing.
B2:Peder Sørensen 5 år.
B3:Dorthe Sørensdatter 18 år.
LV:Niels Christensen.

side 373a.
275.JENS PEDERSEN HANDGAARD død 1764 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 12.juli).
E:Margrethe Pedersdatter.
B1:Maren Jensdatter 22 år.
LV:Søren Jensen i Tødsø.
V:Jens Jensen i Bjergby g.m. afdødes søster.

side 374b
276.NIELS JOENSEN SØGAARD død 1764 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 22.juli) .
E:Mette Jensdatter.
B1:Jens Nielsen 23 år.
B2:Jeppe Nielsen 25 år.
B3:Anne Anielsdatter 27 år.
LV:Peder Svenningsen i Lødderup.
V:Konens søster mand Peder Madsen i Skallerup.
(se Glomstrup nr.30)

side 376a.
277.ESKE MADSEN død 1764 Ørding sogn (skifte 5. oktober).
E:Mette Christensdatter.
B1:Anne Eskesdatter 45 år g.m.Jens Christensen i Vodstrup.
B2:Kirstine Eskesdatter 43 år.
B3:Sidsel Eskesdatter 31 år.
LV:Christen Visby i Ørding.
(se nr.280)

side 377a.
278.ANNE MADSDATTER død 1764 i Bisgård i Lødderup sogn (skifte 9.oktober) .
E:Poul Laursen.
B1:Mads Poulsen.
B2:Laurs Poulsen.

side 377b.
279.CHRISTEN THØGERSEN død 1764 i Ørding sogn (skifte 23.oktober).
E:Karen Jacobsdatter.
B1:Jacob Christensen 18 år.
B2:Maren Christensdatter 16 år.
V:Christen Visby,
LV:Christen Brixen i Ørding.

side 378a.
280.METTE CHRISTENSDATTER død 1764 i Ørding skifte 31.december).
E:afd.: Eske Madsen
B1:Anne Eskesdatter g.m.Jens Christensen i Vodstrup.
B2:Kirsten Eskesdatter 43 år.
B3:Sidsel Eskesdatter 31 år,
(se nr.277)

side 379a.
281.MAREN PEDERSDATTER død 18.marts 1765 i Solbjerg sogn.
E:Svenning Michelsen.
B1:Kirsten Svenningsdatter 30 år.
V:Peder Pedersen i Solbjerg.

side 382a.
282.PEDER ANDERSEN død 1765 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 22.april).
E:Sidsel Mortensdatter.
B1:Morten Pedersen 19 år.
B2:Anders Pedersen 10 år.
B3:Anne Pedersdatter 21 år.
B4:Sidsel Pedersdatter 16 år.
B5:Johanne Pedersdatter 14 år.
LV:enkens faderen Morten Pedersen i Fredsø.
FM:Jens Lynggaard i Fredsø.

side 385a.
283.BODIL SØRENSDATTER død marts 1765 i Kårup i Lødderup sogn (skifte 22.april).
A1:broderen Anders Sørensen i Kårup
A2:broderen Peder Sørensen i Ørding er død
A2a:Anders Pedersen i Ørding.
A2b:Tilo Pedersen i Ørding.
A3:søsteren Karen Sørensdatter g.m.Peder Smed i Elsø, begge er død
A3a:Henrik Pedersen i Frøslev,
A3b:Søren Pedersen i Elsø
A3c:Sidsel Pedersdatter gift og bor i Frøslev
A3d:Johanne Pedersdatter i Elsø
A3e:Mette Pedersdatter i Frøslev
A4:søsteren Inger Elisabet Sørensdatter bor på Dronninglund gods i Vendsyssel.
(se nr.286)

side 388b.
284.MARGRETHE PEDERSDATTER død 1766 i Fredsø Lødderup sogn (skifte 15.december) .
E:Niels Poulsen Pors.
B1:Maren Nielsdatter.
V:morbroderen Søren Pedersen i Tødsø.

side 391a.
285.MICHEL FRØSLEV død 1765 i Elsø sogn, (skifte 15.januar 1766).
E:Johanne Nielsdatter.
B1:Niels Michelsen 15 år.
B2:Michel Michelsen 10 år.
B3:Jens Michelsen 6 år.
B4:Anne Marie Michelsdatter 14 år.
B5:Maren Michelsdatter 12 år.
LV:enkens broder Villads Nielsen fra Elsø.
FM:farbroderen Laurids Christensen og morbroderen Poul Nielsen af Elsø sogn.

side 392a.
286.BARBARA KIRSTINE THOMASDATTER død 1765 i Ørding sogn (skifte 18.januer 1766) .
E:[Peder Sørensen]
B1:Thomas Pedersen 48 år skoleholder i Hellum sogn.
B2:Anders Pedersen i Ørding
B3:Tilo Pedersen i Ørding.
(se nr.283)

side 393a.
287.CHRISTEN MADSEN død 1765 i Ljørslev sogn, (skifte 26.januar 1766) .
g.1.NN
E:Maren Jensdatter.
B1:Mads Christensen 4 år (II).
B2:Maren Christensdatter 12 år (II).
B3:Jens Christensen i Torp i Karby sogn (I)
B4:Maren Christensdatter i Nykøbing (I).
B5:Johanne Christensdatter (I) g.m.Mads Christensen i Glyngs i Nautrup sogn i Salling.

side 395b.
288.KIRSTEN ANDERSDATTER død 16.januar 1766 i Kårup i Lødderup sogn.
Afdøde er født i Rind sogn på Lynderupgård gods i Himmerland.
A1:moderen Anne Michelsdatter g.m.Anders Michelsen i Rind sogn.
A1:helsøsteren Anne Andersdatter 18 år.
A2:helbroderen Christen Andersen 26 år.
A3:halvsøsteren Karen Thomasdattter.
A4:halvsøsteren Maren Thomasdatter.

side 400a.
289.JENS PEDERSEN død 1766 i Mellemste Jølby i Solbjerg sogn (skifte 24.juni).
E:Sidsel Michelsdatter.
B1:Peder Jensen 9 år.
B2:Maren Jensdatter 2 år.
LV:Jeppe Madsen i Mellem Jølby.
V:Anders Michelsen Mellem Jølby.

side 400b.
290.SVENNING CHRISTENSEN død 1766 i Ørding sogn (skifte 4.oktober).
E:Maren Sørensdatter.
B1:Christen Svenningsen 26 år.
B2:Søren Svenningsen 24 år.
B3:Anne Svenningsdatter 27 år.
B4:Birgitte Svenningsdatter 22 år.
B5:Maren Svenningsdatter 18 år.
LV:Jens Jensen Øer i Ørding.

side 404a.
291.CHRISTEN BRIXEN død 31.december 1766 i Ørding sogn.
g.1.NN
E:Johanne Andersdatter.
B1:Mogens Christensen (I) i Skræm sogn er død 1766, har efterladt 8 børn, hvis navn ingen kender.
B2:Anders Christensen (I) er død
B2a:Birgitte Andersdatter hos moderen Maren Pedersdatter g.m.Christen Pedersen i Elsø.
B3:Christen Christensen (I)Slettegård i Hanherred.
LV:Mads Sørensen i Ørding.

side 406b.
292.CHRISTEN POULSEN død 21.december 1766 i Dissinggård i Dragstrup sogn.
E:Anne Christensdatter.
A1:broderen Jens Poulsen i Randrup i Vestervig sogn.
A2:søsteren Maren Poulsdatter i Hvidbjerg på Thyholm er ugift.
A3:søsteren Margrethe Poulsdatter g.m. Rasmus Christensen i Hvidbjerg på Thyholm.
A4:søsteren Karen Poulsdatter g.m.Jens Sørensen i Karby sogn.

side 409a.
293.NIELS PEDERSEN død 1767 i Lødderup sogn, (skifte 9.marts).
E:Mette Hansdatter.
B1:Peder Nielsen 14 år.
B2:Michel Nielsen 10 år.
B3:Søren Nielsen 7 år.
B4:Hans Nielsen 4 år.
B5:Christen Nielsen 1 år.
LV:Christen Jensen i Lødderup.
V:Christen Christensen Møller i Lødderup.

side 410a.
294.JACOB JENSEN død 1767 i Ørding sogn (skifte 7.august) .
E:Kirsten Henriksdatter.
B1:Jens Jacobsen 13 år.
B2:Mette Jacobsdatter 18 år.
B3:Anne Jacobsdatter 15 år.
B4:Inger Elisabet Jacobsdatter 8 år.
LV:Jens Søndergaard af Storup.
V:Villads Christensen af Storup.

side 411b.
295.ANNE NIELSDATTER NEBEL død 1767 i Ljørslev sogn, (skifte 7.september).
E:Peder Nielsen.
B1:Niels Pedersen 6 år.
B2:Christopher Pedersen 9 uger.
B3:Kirsten Pedersdatter 11 år.
B4:Sidsel Marie Pedersdatter 9 år.
B5:Inger Elisabeth Pedersdatter 4 år.
FM:Tobias Madsen i Ljørring.

side 412b.
296.NIELS JENSEN død 1767 i Ørding sogn, (skifte 15.september).
E:Birgitte Henriksdatter.
B1:Jens Nielsdatter 20 år.
B2:Sidsel Nielsdatter 15 år.
LV:Peder Nielsen af Ørding.
V:Christen Christensen Visby fra Ørding.

side 414a.
297.MAREN PEDERSDATTER død 1767 i Nebel i Ljørslev sogn, (skifte 9.august).
g.1:Christen Olufsen i Vestergård.
E:Niels Sørensen Smed.
B1:Oluf Christensen 23 år.
B2:Peder Christensen 15 år.
B3:Anne Christensdatter 25 år.
B4:Else Marie Christensdatter 17 år.
Tilstede børnenes morbroder Hans Pedersen i Kolkiær i Lild sogn.

side 418a.
298.NIELS CHRISTENSEN DALGAARD, død 1767 i Kårup i Lødderup sogn,(skifte 9.november).
E:Maren Nielsdatter.
LV:Jens Christensen i Fredsø.

side 419a.
299.MARGRETHE JENSDATTER død 1767 i Ljørslev sogn, (skifte 18.december).
g.1.Christen
E:Jens Poulsen.
B1:Maren Christensdatter 14 år.
B2:Mads Christensen 7 år.
V: Tobias Hansen i Ljørslev.

side 421a.
300.JENS MADSEN SKRÆDDER død februar 1768 i Lødderup sogn, (skifte 29.marts).
E:Margrethe Rasmusdatter.
LV:Knud Ulsted.
Arvingerne var fraværende.

side 422a.
301.JENS CHRISTENSEN SØNDERGAARD død 1768 i Storup i Ørding sogn, (skifte 6.april) .
E:Marie Christensdatter.
B1:Genbret Jensen 17 år.
B2:Christen Jensen 13 år.
B3:Margrethe Jensdatter 15 år.
LV:Christen Christensen Kjærgaard i Storup.

side 424a.
302.KAREN CHRISTENSDATTER RUST død 1768 i Ljørslev sogn, (skifte 28.januar).
B1:Mette Mogensdatter.
B2:Bigitte Mogensdatter g.m. Jens Glødborg i Ljørslev sogn.
B3:Mourits Mogensen boende i Mollerup.
B4:Anne Mogensdatter er i Holland.

side 425b.
303.METTE JENSDATTER død 1769 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 15.februar)
B1:Jens Nielsen 26 år.
B2:Jeppe Nielsen.
B3:Anne Nielsdatter g.m.Hans Andersen i Sillerslev.

side 428a
304.JOHANNE OLUFSDATTER død 1769 i Fredsø i Lødderup sogn, (skifte 21.april) .
E:Morten Pedersen.
B1:Christen Mortensen i København.
B2:Anders Mortensen i Bergen.
B3:Sidsel Mortensdatter enke efter afdøde Christen? Andersen i Fredsø.
B4:Anna Mortensdatter g.m.Jens Lynggaard i Fredsø.
B5:Maren Mortensdatter er død, g.m.Christen Jensen i Lødderup
B4a:Svenning Christensen 23 år.
B4b:Peder Christensen 21 år.
B4c:Oluf Christensen 18 år.
B4d:Bodild Christensdatter er ugift.

side 429a.
305.MICHEL POULSEN død 1769 i Ljørslev sogn, (skifte 3.september).
g.1.NN
E:Maren Jensdatter.
B1:Clemmen Michelsen 26 år.
B2:Poul Michelsen 17 år.
B3:Karen Michelsdatter.
V:Anders Jensen Smed i Lødderup.
LV:Christen Christensen Lund fra Ørding.

side 432b.
306.GJERTRUD CHRISTENSDAT-TER død 1769 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 3.september).
E:Michel Christensen Leed.
B1:Anne Jensdatter.
LV:Søren Christensen i Solbjerg.

side 435a.
307.PEDER JENSEN død 1769 i Torup i Skallerup sogn (skifte 4.november).
E:Anne Olufsdatter.
B1:Karen.
LV:mandens broder Christen Jensen i Sundby.
V:Anders Jensen i Skallerup.

side 437b.
308.JENS JENSEN HOLGER død marts 1770 i Lødderup sogn (skifte 30.april) .
B1:Jens Jensen Holger er død.
B1a:Johanne Jensdatter i Flade.
B2:Maren Jensdatter.
V:For Johanne stedfaderen Søren Josephsen fra Flade og Peder Christensen Bisgaard fra Lødderup.
(se nr.174)

side 444a.
309.ANDERS THOMSEN DAL-GAARD død 1770 i Lødderup sogn (skifte 21.juni).
g.1.NN
E:Anne Cathrine Johansdatter.
B1:Johannes Andersen 7 år (II).
B2:Niels Andersen ½ år (II).
B3:Niels Andersen 25 år (I).
B4:Thomas Andersen 17 år (I).
B5:Johanne Andersdatter (I).
B6:Anne Andersdatter (I).
LV:Poul Nielsen Lynggaard af Lødderup.

side 445a.
310.BIRGITTE THOMASDATTER død 1770 i Ljørslev sogn (skifte 5.november).
B1:Hans Christian Olufsen Mørch.

side 447b.
311.SIDSEL NIELSDATTER død 1770 i Lødderup (skifte 5.januar 1771).
E:Christen Michelsen Boel.
B1:Michel Christensen 3 år.
B2:Johanne Christensdatter 9 år.
B3:Maren Christensdatter 7 år.
B4:Margrethe Christensdatter.
FM:konen fader Niels Jensen Grønkær i Fredsø.

side 448b.
312.MAREN PEDERSDATTER død 1770 i Lødderup sogn (skifte 9.januar) .
E:Niels Jensen.
B1:Jens Nielsen.
B2:Anne Nielsdatter.
B3:Maren Nielsdatter g.m.Christen Terkelsen i Frøslev.
B4:Karen Nielsdatter enke i Wotbjerg mølle.
B5:Zidsel Nielsdatter er død g.m. Christen Michelsen
B5a:Michel Christensen 13 år.
B5b:Johanne Christensdatter 9 år.
B5c:Maren Christensdatter ... år.
B5d:Margrethe Christensdatter....
(se nr.325)

side 449b.
313.MORTEN MARQVARSEN død 1771 i Lødderup sogn (skifte 6.juli).
E:Maren Jensdatter.
B1:Maren Mortensdatter.
B2:Kirsten Mortensdatter.
B3:Johanne Mortensdatter.
V:farbroder Søren Marqvorsen i Ljørslev.
LV:Morten Pedersen i Fredsø.
(se nr.322).

side 450a.
314.ANNE ANDERSDATTER død 1771 i Lødderup sogn (skifte 2.juli).
E:Peder Christensen Damme.
B1:Anders Pedersen i Ørding.
B2:Michel Pedersen.
B3:Christen Pedersen i Nykøbing, er død
B3a:Peder Christensen.
B3b:Peder Christensen.
B4:Kirsten Pedersdatter g.m.Mads Albertsen i Ørding.
B5:Else Pedersdatter.
B6:Johanne Pedersdatter.

side 451a
315.INGER CHRISTENSDATTER død 16.december 1771 i Lødderup sogn.
g.1.Jens
E:Anders Nielsen Lynggaard.
B1:Peder Jensen (I).

side 452a.
316.ANNE CHRISTENSDATTER død 1772 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 4.juli).
g.1.Niels
E:Christen Christensen.
B1:Anne Nielsdatter.
LV:Anders Christensen i Nykøbing.

side 453a.
317.JENS NIELSEN død 1772 i Fårup i Lødderup i sogn (skifte 13.juli) .
E:Else Knudsdatter.
B1:Knud Jensen.
LV:Poul Nielsen i Fårup.

side 454a.
318.ELSE JENSDATTER død 1772 i Lødderup sogn (skifte 2.august).
E:Søren Pedersen Dahlgaard.
B1:Jens Sørensen 17 år.
B2:Niels Sørensen 5 år.
B3:Johanne Sørensen15 år.
B4:Anne Sørensdatter 13 år.
B5:Johanne Sørensdatter 11 år.
B6:Kirsten Sørensdatter 7 år.
FM:Poul Nielsen Lynggaard i Lødderup.

side 455b.
319.LAURS NIELSEN BONDE død 1773 i Fredsø sogn.
E:Margrethe Nielsdatter (skifte 2.marts).
B1:Niels Laursen 38 år.
B2:Inger Laursdatter 40 år.
B3:Anne Laursdatter.
LV:Jens Christensen i Fredsø.

side 456b.
320.JACOB NIELSEN KUSK død 1773 i Ljørslev sogn (skifte 23.marts).
E:Kirsten Christensdatter.
A1:søsteren Dorthe Nielsdatter er død g.m.Morten Pedersen i Fredsø.
A2:søsteren Karen Nielsdatter er død g.m. Niels Mortensen i Gierre? i Loryse?

side 457b.
321.JENS JENSEN FUUR død 1773 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 7.april).
E:Anne Michelsdatter.
B1:Jens Jensen i Flade.
B2:Michel Jensen.
B3:.....Jensen rejst til Holland.
B4:Kirsten Jensdatter.
B5:Anne Jensdatter g.m.Iver Christensen i Fårup.
B6:Else Jensdatter.
LV:Christen Christen Bojer i Fredsø.

side 458a.
322.SØREN MARQVORSEN, død 1773 i Ljørslev sogn (skifte 8.januar 1774).
E:Sidsel Pedersdatter.
B1:Marqvor Sørensen.
LV:broderen Jens Poulsen i Ljørslev.
(se nr.313).

side 459b.
323.MAREN NIELSDATTER PORS /DALGAARD død august 1774 i Kårup i Lødderup sogn.
A1:halvbroderen Poul Nielsen Pors i Fredsø.
A2:en helsøster søster der er død g.m.Jens Rytter i Fredsø.
A2a:Christen Jensen
A2b:Else Jensdatter.

side 460b.
324.NIELS SØRENSEN SMED død 1774 i Nebbel i Lødderup sogn (skifte 13.december) .
g.1.NN
E:Maren Jensdatter.
B1:Maren Nielsdatter (I) g.m. birkedommer og forvalter Christopher Friis på Clausholm.
B2:Anne Nielsdatter (I) er død g.m. Peder Nielsen Skomager i Ljørslev
B2a:Kirsten Pedersdatter.
B2b:Sidsel Marie Pedersdatter.
B2c:Inger Elisabeth Pedersdatter.
B2d:Niels Pedersen.
B2e:Christopher Pedersen.
B3.Michel Nielsen i København.
B4.Jørgen Nielsen i Årbæk mølle i Ørding sogn.
LV:Christen Sørensen i Emb.

side 465b.
325.NIELS JENSEN SKOMAGER død 1776 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 16.januar 1777) .
B1:Jens Nielsen.
B2:Anne Nielsdatter.
B3:Maren Nielsdatter g.m.Christen Østergaard i Fjallerlev.
B4:Karen Nielsdatter g.m.Anders Møller i Wotborg mølle.
B5:Sidsel Nielsdatter er død g.m.Christen Michelsen Boel i Fredsø
B5a:Michel Christensen 8 år.
B5b:Johanne Christensdatter.
B5c:Maren Christensdatter.
B5d:Margrethe Christensdatter.
(se nr.312,326)

side 466b.
326.DORTHE JENSDATTER død 1776 i Fredsø i Lødderup sogn, (skifte 28.januar 1777) .
E:Anders Christensen.
A1:broderen Niels Jensen i Fredsø er død
A1a:Jens Nielsen.
A1b:Anne Nielsdatter i Fredsø.
A1c:Maren Nielsdatter g.m. Christen Christensen, Østergaard i Fjalderlev,
A1d:Sidsel Nielsdatter er død g.m. Christen Michelsen
A1d1:Michel Christensen 8 år.
A1d2:Johanne Christensdatter.
A1d3:Maren Christensdatter.
A1d4:Margrethe Christensdatter.
A1e:Karen Nielsdatter g.m. Ander Møller i Wotborg mølle.
A2:broderen Christen Jensen i Fårup,er død.
A2a:Christen Christensen i Fårup.
A3:Anne Jensdatter i Øster Assels, er død
A3a:Christen Nielsen,
A3b:Karen Nielsdatter,
A3c:Kirsten Nielsdatter.
(se nr.312)

side 467a.
327.KAREN CHRISTENSDATTER død december 1776 hos Søren Roersen i Kaarup i Lødderup sogn (skifte 30.januar 1777) .
Far:Christen Nielsen i Selde i Salling.

side 468b.
328.MOGENS POST død 1777 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 21.august).
E:Kirsten Lauritsdatter.
B1:Anders Mogensen 19 år.
B2:Jens Mogensen 13 år.
B3:Mette Mogensdatter 21 år.
B4:Anna Mogensdatter 17 år.
B5:Marianne Mogensdatter 14 år.
LV:Peder Christen Kielde af Fredsø.
V:Niels Poulsen Pors i Fredsø.

side 469b.
329.MORTEN PEDERSEN død 1777 i Fredsø i Lødderup sogn,(skifte 29.november).
g.1.Johanne Olesdatter.
E:Dorthe Nielsdatter.
B1:Anders Mortensen (I).
B2:Christen Mortensen (I).
B3:Sidsel Mortensdatter(I).
B3a:Morten Pedersen i Fredsø.
B4:Maren Mortensdatter (I) er død g.m. Christen Jensen i Lødderup.
efterladt 4 børn.
B5:Anne Mortensdatter (I) g.m. Jens Lynggaard i Fårup.

side 470a.
330.JOHANNE ANDERSDATTER død 1778 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 10.februar) .
A1:broderenNiels Andersen 24 åri København,
A2:broderen Thomas Andersen,
A3:broderen Niels Andersen hos hans stedmoder i Lødderup sogn.
A4:søsteren Anne Andersdatter 22 år.

side 471b.
331.PEDER PEDERSEN NØRGAARD død 1778 i Kårup i Lødderup sogn, (skifte 13.maj).
E:Dorthea Mogensdatter.
B1:Mogens Pedersen 30 år.
B2:Birthe Pedersdatter 24 år.
LV:Niels Storgaard i Kårup.

side 472a.
332.METTE MOGENSDATTER død 1780 i Ljørslev sogn (skifte 18.februar)
A1:Ludvig Jensen er bortrømt og måske død.

side 473a.
333.ANNE HANSDATTER død 1781 i Kårup i Lødderup sogn, (skifte 19.februar).
E:Niels Andersen.
B1:Anders Nielsen 36 år.
B2:Hans Nielsen 31 år.
B3:Lars Nielsen 26 år.
B4:Christen Nielsen 22 år.
B5:Jens Nielsen 18.
B6:Johanne Nielsdatter 23 år.

side 474a
334.MAREN NIELSDATTER død 1781 i Elsø sogn (skifte 18.juni).
E:Hans Larsen.
B1:Lars Hansen 33 år.
B2:Poul Hansen 22 år.
B3:Karen Hansen 18 år.
V:Anders Christensen,Elsø.

side 474b.
335.PEDER HEEGAARD død 1782 i Ørding sogn, (skifte 24.december).
E:Johanne Andersdatter.
A1:broderen Kjeld Nielsen ved Randers.
LV:degnen i Ljørslev Jens Agerholm.

side 477b.
336.NIELS MADSEN død 1782 i Fredsø sogn (skifte 7.juni) .
E:Else Jensdatter.
A1:broderen Søren Madsen i Legind.
A2:broderen Christen Madsen i København.
A3:broderen Claus Madsen i Tirstrup ved Randers.
A4:broderen Christen Madsen i Hamborg.
A5:søsteren Maren Madsdatter g.m.Christen Mortensen i Torup.
A6:søsteren Anne Sophie Madsdatterg.m.Christen Michelsen i Taarup sogn i Thy.
A7:søsteren Agnete Madsdatter.
LV:hendes fader Jens Christensen.

479a.
337.NIELS JENSEN død 1782 i Ørding sogn (skifte 2.august) .
E:Johanne Nielsdatter.
B:Anne Nielsdatter.
LV:Degnen Jens Agerholm af Ørding.


SKIFTEPROTOKOL1766-81 [G 112.17]

Følgende skifter fra den foegående skifteprotokol finder også i denne:331,332,333,334,335,336,.
Disse er ikke medtaget her

8a.
338.CHRISTEN WESTER, død i 1772 i Solbjerg sogn, (skifte 7.februar).
E:Johanne Arntsdatter.
B1:Arent Christensen.
B2:Peder Christensen
B3:Jens Christensen 21 år.
B4:Anders Christensen 16 år.
B5:Anne Christensdatter 26? år.
FM:Arent og Peder Christensønner og Peder Laursen i Solbjerg.

9b.
339.CHRISTEN CHRISTENSEN BONDE død 1773 i Legind i Lødderup sogn, (skifte 2.september) .
E:Volborg Nielsdatter.
B1:Niels Christensen i Faarup.
B2:Christen Christensen 42 år.
B3:Peder Christensen i Torup.
B4:Anders Christensen 33 år.
B5:Jens Christensen i Ørding.
B6:Christen Christensen 24 år.
B7:Maren Christensdatter
B8:...... Christensdatter g.m. underofficer Bondo i Kaarup.
LV:Niels Jørgensen.

10b.
340.KIRSTEN HENRIKSDATTER død 1774 i Ørding sogn (skifte 9.august).
B1:Jens Jacobsen 19 år.
B2:Mette Jacobsdatter 25 år.
B3:Anne Jacobsdatter 22 år.
B4:Inger Elisabeth Jacobsdatter 15 år.
FM:morbroderen Lars Henriksen i Vejerslev.

11a.
341.MADS CHRISTENSEN død 1775 i Legind i Lødderup sogn, (skifte 26.februar) .
E:Else Jepsdatter.
B1:Christen Madsen 5 år.
B2:Mads Madsen 4 år.
B3:Dorthea Madsdatter 2½ år.
LV:enkens fader Jeppe Christensen i Vester Assels.
FM:børnenes faders nærmeste slægtning Christen Nielsen i Bjørndrup i Tødsø sogn.

13a.
342.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 1775i Solbjerg sogn, (skifte 7.december).
E:Anders Clausen.
A1:broderen Ole Sørensen i Starup Mølle i Øster Jølby,
A2:afdødes søstersønner:
A2a:Søren Jensen, som var rømt.
A2b:Christen Jensen i Solbjerg.

13b.
343.MAREN SØRENSDATTER død 12.december 1777 i Ørding sogn.
E:Niels Handgaard.
B1:Niels Nielse 5 år.
V: morfar Søren Christensen i Ørding.

14a.
344.CHRISTEN NIELSEN død 10.januar 1779 i Ørding sogn.
B1:Niels Christensen i København.
B2:Dorthe Christensdatter.
B3:Johanne Christensdatter.
V:Anders Kielde fra Ørding.

15a.
345.JENS CLAUSEN død maj 1779 i Solbjerg sogn (skifte 21.juni) .
E:Maren Christensdatter.
B1:Christen Jensen 20 år.
B2:Anders Jensen 13 år.
B3:Maren Jensdatter 19 år.
B4:Kirsten Jensdatter 14 år.
LV:Søren Christensen.
FM Poul Jensen Søndergaard.

16a.
346.CHRISTEN NØRGAARD død 1781 i Solbjerg sogn (skifte 2.juli) .
E:Anne Christensdatter.
B1:Christen Christensen ... år.
B2:Michel Christensen 24 år.
B3:Søren Christensen 14 år.
B4:Peder Christensen 10 år.
B5:Margrethe Christensdatter .. år.
B6:Johanne Christensdatter 25 år.
B7:Inger Christensdatter 19 år.
B8:Mette Christensdatter 13 år.
LV:Jens Christensen.
FM:Søren Laursen.

18a.
347.NIELS MICHELSEN død 1781i Solbjerg sogn.
E:Maren Jensdatter.
B1:Michel Nielsen.
B2:Niels Nielsen.
B3:Christen Nielsen.
B4:Kirsten Nielsdatter g.m.Christen Pedersen Nørgaard i Sundby.
B5:Anne Nielsdatter ugift.
LV:Poul Jensen i Solbjerg.

19a.
348.CHRISTEN KJÆRGAARD død april 1781 i Storup i Ørding sogn (skifte 12.maj).
E:Maren Sørensdatter.
B1:Christen Christensen 9 år.
LV:Degnen Jens Agerholm.
FM:afdødes broder Villads Christensen Kjærgaard i Storup.

SKIFTEPROTOKOL 1783-1850 [G112-18]

side 1-3 (mangler)
349 Arveafkald fra Thilo Pedersen,Ørding.

side 1.
350.JOHAN JENSEN død 1783-86 i Fredsø, Lødderup sogn.

side 3.
351.ELSE CHRISTENSDATTER død 1783-86 i Lørslev sogn
E:Søren Odgaard.

side 5a.
352.MAREN JENSDATTER død 27.januar 1786 i Lørslev sogn.
E:Lars Jærgaard.
B1:Maren Larsdatter 26 år.

side 7a.
353.MAREN SØRENSDATTER død 12.maj 1786 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Jørgen Batum.
B1:Søren Nielsen 50 år.
B2:Anne Jørgensdatter g.m. Peder Krog i Fredsø.

side 8b.
354.ANNE CATHRINE MØLLER død 25.marts 1786 i Lørslev sogn.
E:Tobias Hansen Væver.
B1:Martinus Tobiasen 20 år.
B2:Marie Kirstine Tobiasdatter 36 år.
B2:Christian Tobiasen Rotbøl 31 år.
(se nr.361)

side 12a.
355.MAREN THOMASDATTER død 1.september 1787 i Kårup, Løddeup sogn.
E:Niels Storgaard.
B1:Thomas Nielsen 16 år
B2:Svenning Nielsen 3 år.
B3:Anne Marie Nielsdatter 12 år.
B4:Anne Margreth Nielsdatter 8 år.
FM:mosterens mand Jens Poulsen af Lørslev.

side 13b.
356.NIELS HUSTED død 1787 i Ørding sogn (skifte 16.oktober).
E:Maren Knudsdatter.
B1:Kirsten Nielsdatter 3 år.
FM:Niels Nielsen af Solbjerg, af faderens slægt.

side 16b.
357. BIRGITTE MICHELSDATTER død 13.juni 1788 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Peder Poulsen
B1:Søren Pedersen 9 år.
B2:Poul Pedersen 7 år.
FM:Morten Pedersen af Fredsø.

side 18a.
358.JENS NIELSEN død 16.august 1788 i Lødderup sogn.
E:Kirsten Olesdatter.
B1:Niels Jensen 18 år.
FM:farbroderen Peder Skomager i Lørslev.
LV:Niels Marcussen af Lødderup.

side 19b.
359.Arveafkald fra Morten Nybye for arv efter hans datter Jens Kielgaards hustru Maren Mortensdatter i Lødderup 1788.

side 19a.
360.Arveafkald fra Michel Madsen, Niels Madsen og Christen Madsen på arv efter deres moder til deres fader Mads Michelsen i Fårup, Lødderup sogn 1788

side 20a.
361.TOBIAS [HANSEN] VÆVER død 9.oktober 1788 i Lørslev sogn.
B1:Christian Tobiasen
B2:Martinus Tobiasen
B3:Marie Kirstine Tobiasdatter.
(se nr.354)

side 20a.
362.Arveafkald fra Søren Madsen efter hans moder Anne Jensdatter til hans stedfader Søren Sørensen i Ørding.15.december 1788.

side 20b.
363.POUL BISGAARD død 22.december 1788 i Lødderup sogn.
E:Else Jensdatter.
B1:Lars Poulsen 20 år.
B2:Anne Poulsdatter 22 år.
B3:Anne Poulsdatter 17 år.
B4:Kirsten Poulsdatter 11 år.
B5:Johanne Poulsdatter 10 år.
FM:fabroderen Peder Larsen fra Solbjerg.
LV:Anders Poulsen til Frydspring.
(se nr.400)

side 23b.
364.JENS [CHRISTENSEN] STORGAARD død 12.januar 1789 i Ørding sogn.
E:Margrethe Jensdatter
B1:Christen Jensen 6 år.
B2:Jens Jensen 4 år.
B3:Søren Jensen 1 år.
FM:fabrødrene Anders Christensen fra Legind og Niels Christensen fra Fårup.
LV:Degnen Agerholm.
(se nr.368)

side 26a.
365.ANDERS [JENSEN] KJÆR død 1789 i Ørding sogn (skifte 12.februar).
E:Sophie Jensdatter.
A1:søsteren Kirsten Jensdatter 50 år.

side 27b.
366.BIRGITTE CHRISTENSDATTER RYTTER død 24.april 1789 i Ørding sogn.
B1:Anne Mortensdatter (tåbelig).

side 28b.
367.JOHANNE SØRENSDATTER død 20.juni 1789 i Lødderup sogn.
E:Thomas Andersen.
B1:Anders Thomsen 5 uger.

side 30a.
368.PEDER CHRISTENSEN BONDE død 13.juli 1789 i Torup, Skallerup sogn.
E:Karen Pedersdatter.
B1:Christen Pedersen 16 år.
B2:Peder Pedersen 14 år.
B3:Jens Pedersen 11 år.
B4:Anne Pedersdatter 18 år.
B5:Volborg Pedersdatter 6 år.
FM:farbrødrene Niels Christensen i Fårup og Anders Christensen i Legind.
LV:Svenning Poulsen af Torup.
(se nr.364)

side 33a.
369.BØJLE CHRISTENSEN død 19.juli 1789 i Ørding sogn.
E:Gertrud Christensdatter.
B1:Christen Bøjlesen 26 år.
B2:Johanne Bøjlesdatter g.m.Jens Prostrup i Ørding.
LV:Thomas Christensen fra Øster Assels.

side 34a.
370.MORTEN PEDERSEN SKRÆDDER død 13.august 1789 i Ørding sogn.
g.1.NN
E:Sidsel Hansdatter.
B1:Peder Mortensen (I).
B2:Anne Mortensdatter 6 år (II).
FM:afdødes søskendebarn Morten Hedegaard i Ørding.

side 36b.
371.MAREN JENSDATTER død 1.september 1789 i Kårup, Lødderup sogn.
E:Mogens Nørgaard.
B1:Peder Mogensen 9 år.
B2:Dorthe Mogensdatter 12 år.
FM:morbroderen Niels Jensen fra Hjerk i Salling.
(se nr.467)

side 38b.
372.ANNE CHRISTENSDATTER død 3.november 1789 i Ørding sogn.
E:Jens Led.
B1:Christen Jensen 21 år.
FM:morbroderen Mads Christensen i Ørding.

side 39b.
373.CLEMEN BRAAGAARD død 26.oktober 1789 i Lørslev sogn.
E:Maren Andersdatter.
B1:Michel Clemmensen 19 år.
B2:Anders Clemmensen 15 år.
B3:Steen Johan Clemmensen 12 år.
B4:Jens Clemmensen 9 år.
B5:Christen Clemmensen 7 år.
B6:Anne Clemmensdatter 4 år.
B7:Johanne Clemmensdatter 22 uger.
FM:farbroderen Poul Michelsen Knoclgaard i Lørslev.

side 42b.
374.Arveafkald fra Zidsel Michelsdatter efter moderen Anne Nielsdatter, enke efter Michel Bundgaard.20.maj 1790.

side 43a.
375.KIRSTEN LAURITSDATTER død 14.juli 1790 i Fredsø, Lødderup sogn.
A1:faderen afd. Laurids Knudsen i Mollerup sogn.
A2:moderen Anne Pedersdatter Ransborg i Handbjerg sogn.

side 43b.
376.KAREN ANDERSDATTER død 2.juli 1791 i Lødderup sogn.
E:Christen Bisgaard.
B1:Inger Marie Christensdatterg.m.underofficer Sr.Elig fra Ålborg.
B2:Sidsel Christensdatter g.m. Søren Nielsen i Kårup.
B3:Anne Christensdatter.
B4:Christiane Christensdatter.

side 45a.
377.ANNE SIMONSDATTER død 15.juni 1791 i Kårup, Lødderup sogn.
g.1.Christen
E:Jens Rasmussen.
B1:Mette Jensdatter.
B2:Maren Jensdatter g.m. Niels Dybdal i Ejerslev.
B3:Marcus Christensen i København.

side 46a.
378.INGER NIELSDATTER død 6.oktober 1791 i Kårup, Lødderup sogn.
E:Jens Rajs.
B1:Niels Jensen 21 år.
B2:Christen Jensen 18 år.
B3:Niels Jensen 14 år.
B4:Mads Jensen 10 år.
B5:Poul Jensen 5 år.
B6:Mads Jensen 3 år.
B7:Marie Jensdatter 25 år.
B8:Kirsten Jensdatter 21 år.

side 47b.
379.THOMAS CHRISTENSEN død 22.oktober 1791 i Ørding sogn.
A1:næstsøskendebarnet enken Mette Cathrine Simonsdatter i Thy ved Thisted.
og deele samme imellem arvingerne, som var enken Mette Cathrine Simonsdaatter, og den afdødes nærmiste efterlevende slægt og paarørende
nembl. Skoleholderen Johannes Levring fra Jannerup som paa egne og de øvrige arvingers vegne, som var Niels Enevoldsens hustru
Karen Xstensdatter fra Sundbye og 2de brødre Mogens Xstensen og Xssten Xstensen fra
Nør??? var mødt og tilstæde i
??? fra Thyland Sdr? Thisted og ere disse ??? næstsydskendbørn
med den afdøde og hans rette og eneste arvinger.
Enken Mette Chatrine Simonsdatter med andtagen laugværge
Jens? Agerholm var og tilstæde og blev da i samtlige nærvæ-
relse og bemelte navngivnes hos og overværelse foretaget og
forretted som følger.
tilføjelse meddelt af Hans Engmark

side 48a, 49a.
380.THOMAS ANDERSEN NEBEL død 28.november 1791 i Kårup,Lødderup sogn.
E:Anne Elisabeth Jensdatter.
B1:Jens Thomsen.
B2:Søren Thomsen.
B3:Anders Thomsen.
B4:Christen Thomsen.
B5:Marianne Thomasdatter.
B6:Anne Thomasdatter.
B7:Inger Elisabeth Thomasdatter.

side 48b,50a,51b.
381.NIELS ANDERSEN død 28.november 1791 i Kårup,Lødderup sogn.
g.1: [Anne Hansdatter]
E:Anne Melchiorsdatter.
B1:Anders Nielsen (I)
B2:Christian Nielsen (I)
B3: Johanne Nielsdatter (I) g.m. Niels Christensen i Sillerslev.
B4:Lars Nielsen (I).
B5:[Jens] Nielsen (I).
B6:Niels Nielsen 7 år (II).
B7:Jacob Nielsen 5 år (II).
B8:Anne Marie Nielsdatter 4 år (II).
B9:Maren Nielsdatter 2 år (II).
B10:Ide Christine Nielsdatter 12 uger.
FM:farbrødrene Anders Andersen i Alsted og Mads Andersen i Jørsby.
LV:enkens broder Peder Melchiorsen i Øster Lyby i Salling.

side 51a.
382.PEDER LAURSEN SMED død 27.januar 1792 i Nebel, Lødderup sogn.
E:Maren Jensdatter.
A1:søsteren madam Karen Andersdatter g.m. Sr.Ulfstad i Lødderup.

side 53a.
383.JENS LYNGGAARD død 7.juli 1792 i Lødderup sogn.
E:Anne Mortensdatter.
B1:Peder Jensen i Fårup.
B2:Niels Jensen i Lødderup.
B3:Christen Jensen i Ørding
B4:Karen Jensdatter i Stagstrup.
B5:Maren Jensdatter g.m.Jacob Michelsen i Elsø.
B6:Mette Jensdatter.
LV:Jens Killlegaard fra Lødderup.

side 54b.
384.CHRISTEN HUSTED død 21.september 1792 i Ørding sogn.
E:Anne Pedersdatter.
B1:Niels Christensen 18 år.
B2:Johanne Christensdatter 26 år.
B3:Mette Christensdatter g.m.Niels Storgaard i Kårup.
B4:Maren Christensdatter 20 år.
FM:farbroderen Mads Visby af Ørding sogn.

fo56b.
385.MORTEN PEDERSEN død 1792 i Fredsø, Lødderup sogn, (skifte 4.december).
g.1.NN
E:Margrethe Jørgensdatter
B1:Peder Mortensen 13 år (II)
B2:Sidsel Mortensdatter 9 år (II).
FM:farbroderen Anders Pedersen i Fredsø.
(se nr.424,433).

side 59b.
386. Niels Lauritsen Bonde af Fredsø give afkald på arv efter hans søster, der var g.m. Jens Pedersen Bonde i Fredsø. 28.december 1792.(se nr.410)

side 59b.
387.Christen Kjærgaard i Vester Jølby, giver afkald på arv efter hans søster, der var g.m. Jens Pedersen Bonde i Fredsø. 28.december 1792. (se nr.410).

side 60a.
388.SIDSEL NIELSDATTER død 1793 i Ørding sogn. (skifte 8.april).
E:Lambert Jensen.
B1:Jens Lambertsen 19 år.
B2:Karen Lambertsdatter 12 år.
B3:Birthe Lambertsdatter 10 år.
FM:morbroderen Jens Nielsen i Ørding.

side 62b.
389.MAREN NIELSDATTER død 1793 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 7.maj).
E:Peder [Christensen] Kielde.
B1:Niels Pedersen 11 år.
B2:Maren Pedersdatter 20 år.
FM:morbroderen Anders Nielsen i Ørding
(se nr.405).

side 64b.
390.BIRGITTE KIRSTINE LARSDATTER død 1793 i Lørslev sogn. (skifte 3.oktober).
E:Peder Christensen Wittrup
B1:Christen Pedersen 15 år.
B2:Lars Pedersen 3 år.
B3:Inger Pedersdatter 13 år.
B4:Bodil Pedersdatter 11 år.
B5:Anne Pedersdatter 7 år.
B6:Birgitte Kirstine Pedersdatter 4 uger.
FM:morbroderen Anders Krog i Frøslev.
(se nr.397)

side 66,72a.
391.KAREN JACOBSDATTER død 5.december 1793 i Kårup, Lødderup sogn.
E:Søren Nebel.
A1:halvbroderen Jens Jacobsen i Lynderup sogn ved Viborg.
A2:halvbroderen Niels Jacobsen i Lynderup ved Viborg.

side 68a,69b,75b.
392.FREDERICE LOUISE MATHIASEN død 17.december 1793 ved Sallingsund, Lødderup sogn.
E:færgemanden Mads [Jensen]Yde.
A1:søsteren Anne Dorthea Mathiasen g.m.Henrik Winde til Burrholt i Hjørring amt.
A2:søsteren Johanne Kirstine Mathiasen g.m.sognepræst Søren Balling i Bjergby ved Hjørring.
A3:søsteren Sophie Cathrine Matiasen g.m. Mathias Yde på Kiettrup, (søn af Mads Yde).
A4:halvsøsteren Anne Dorthea Schmidt g.m.controllør Andreas Grønbæk i Norge.

side 69a.
393.JENS CHRISTENSEN LEEGAARD død 8.januar 1794 i Ørding sogn.
E:Sidsel Hansdatter
B1:Morten Jensen 5 uger.
afdødes far Christen Christensen Legaard i Ørding
FM:farbroderen Christen Legaard i Ørding.
LV:enkens broder Hans Smed i Ørding.

side 78a.
394.JOHAN JEPSEN død 1794 i Lødderup sogn (skifte 4.april).
E:Mette Larsdatter.
B1:Niels Johansen 13 år.
B2:Thomas Johansen 8 år.
B3:Anne Johansdatter 20 år.
B4:Mette Johansdatter 10 år.
B5:Maren Johansdatter 5 år.
B6:Kirstine Johansdatter 2 år.
FM:Jesper Pedersen i Thorup i Skallerup sogn, af faderen slægt.
LV:enkens broder Michel Larsen i Wotborg i Tæbring sogn.
(se nr.457).

side 80b.
395.VILHELMINE CATRIMNE YDE død 28. juni 1794 ved Sallingsund, Lødderup sogn.
E:Niels Mathiasen Koustrup.
Far:Mads [Jensen] Yde.

side 80b.
396.[ANNE MARIE CHRISTENSDAT-TER] død 18.marts 1795 ved Vilsund, Sundby sogn.
g.1:Christen.
E:Mathias [Pedersen]Freistrup.
B1:Niels ChristensenTorup i Nykøbing.
B2:Clemen Torup i Nykøbing.
B3:Else Christensdatter Torup g.m.Anders Nielsen Bach i Løgstør.
B4:Maren Christensdatter Torup g.m.Christen Nielsen degn i Solbjerg.

side 81b.
397.Arveafkald fra Peder Christensen Wittrup i Lørslev efter hans fader Christen Wittrup.(se nr.390)

side 82a.
398.JOHANNE NIELSDATTER død 7.maj 1796 i Fredsø, Lødderup sogn.
g.1.Johan
E:Søren Sørensen Poder
B1:Jens Johansen 23 år (I) født i Vils by

side 82
399.JENS RASMUSSEN DISSING død 2.juni 1796 i Kårup, Lødderup sogn.
A1:halvbroderen Poul Rasmusen i Flade/Legind er død.
A1a:Ane Poulsdatter 44 år.
A1b:Anne Kirstine Poulsdatter 28 år.
A1c:Maren Poulsdatter g.m.Jens Nielsen i Flade.
A1d:Else Poulsdatter g.m.Jens Mortensen i Flade.
A2:halvsøsteren Margrethe Rasmusdatter Odgaard er død.
A2a: Søren Odgaard i Lørslev.
A2b:Christen i Torup i Thy.
A2c: Voldborg g.m. Søren Maygaard i Fredsø.

side 84b.
400.ELSE JENSDATTER død 1796 i Bisgård i Lødderup sogn, (skifte 2.juli).
E: afd.Poul Bisgaard.
B1:Lars Poulsen i Bisgaard.
B2:Anne Poulsdatter 29 år.
B3:Anne Poulsdatter 25 år.
B4:Kirsten Poulsdatter 18 år.
B5:Johanne Poulsdatter 16 år.
FM:Anders Poulsen til Frydbrønde.
(se nr.363)

side 89a.
401.JENS PEDERSEN død 28.september 1796 i Elsø sogn.
E:Maren Madsdatter.
B1:Jeppe Jensen 22 år.
B2:Peder Jensen 20 år.
B3:Karen Marie Jensdatter 18 år.
B4:Aase Jensdatter 10 år.
LV:Christen Kjærgaard i Elsø.
FM:Jens Jensen Skrædder af Elsø.

side 91b.
402.SOPHIE CHRISTENSDATTER død 8.november 1796 i Kårup, Lødderup sogn.
E:Christen Jensen Snedker.
A1:broderen Jens Christensen tjener på Volstrup i Harresyssel.
A2:broderen Niels Christensen i Stardal i Lem sogn.
A3:broderen Peder Christensen i Opperby i Lem sogn i Salling.
A4:broderen Søren Christensen på Krurup mark i Lem sogn i Salling.
A5:halvsøsteren Anne Marie Laursdatter g.m. Niels Nielsen Sønderskov i Kobberø i Gettrup sogn på Thyholm.

side 93a,96b.
403.METTE PEDERSDATTER død 4.november 1796 i Storup, Ørding sogn
E:Poul Husted.
B1:Peder Poulsen 26 år.
B2:Christen Poulsen 22 år.
B3:Lars Poulsen 12 år.

side 95b.
404.MAREN SØRENSDATTER død 17.december 1796 i Ørding sogn.
E:Jens Nielsen
A1:halvbroderen Christen Sørensen Vestergaard i Ørding.
A2:halvbroderen Søren Sørensen i Ørding.
A3:halvsøsteren Maren Sørensdatter g.m. Christen Kjærgaard i Storup.
A4:halvsøsteren Mette Sørensdatter g.m. Jens Øer i Dahlgaard i Lødderup sogn.
A5:halvbroderen Thomas Sørensen i Ørding.
A6:halvsøsteren Maren Sørensdatter i Ørding er død.
A6a:Niels Madsen Hansesgaard i Ørding.
A7:en halvsøster i Fredsø er død.
A7a:[Margrethe Nielsdatter] g.m. Niels Poulsen Tor i Fredsø.
A7b:Mette Nielsdatter 25 år.

side 98a,108b
405.PEDER CHRISTENSEN KJELDE død 1797 i Fredsø, Lødderup sogn (skifte 2.maj).
g.1:[Maren Nielsdatter]
E:Maren Henriksdatter.
B1:Niels Pedersen 15 år (I).
B2:Maren Pedersdatter (I).g.m. Ole Christensen i Lødderup.
LV:Mads Hansesgaard i Ørding.
FM:farbroderen Anders Christensen Kielde i Ørding.
(se nr.389,414).

side 102a.
406.JENS CHRISTENSEN LEED død 28.september 1797 i Ørding sogn.
g.1.NN
E:Karen Nielsdatter.
B1:Christen Jensen 29 år (I).
B2:Anne Jensdatter 6 år (II).
FM:Mads Visby i Ørding.

side 108a.
407.SIDSEL MORTENSDATTER død 1797 i Fredsø, Løddrup sogn (skifte 5.februar 1798).
E:afd.Peder Andersen
B1:Anders Pedersen i Nykøbing.
B2:Johanne Pedersdatter
g.m.Jens Pedersen i Lørslev.
B3:Anne Pedersdatter.
B4:Morten Pedersen er død.
B4a:Peder Mortensen 18 år.
B4b:Sidsel Mortensdatter 13 år.
Hos deres stedfader Poul Kiærgaard.

side 108b.
408.ANDERS NIELSEN LYNGGAARD død 1797 i Fårup, Lødderup sogn.(arveafkald den 18.december 1797).
g3:[Maren Andersdatter]
A1:Anders Poulsen.
A2:Jens Kielgaard.
A3:Niels Poulsen.
A4:Niels Jensen.
A5:Erik Sørensen.
A6:Christen Jensen.
A7:Peder Lynggaard børn.(FM:Niels Jensen).
A8:Jacob Bierring.
A9:Maren Jensdatter enke efter Jacob Michelsen.

side 109a,112a.
409.METTE MADSDATTER død 1.april 1798 i Ørding sogn.
E:Christen Vestergaard.
B1:Søren Christensen 21 år.
B2:Poul Christensen 7 år.
B3:Mads Christensen 4 år.
B4:Margrethe Christensdatter 17 år.
B5:Dorthe Christensdatter 8 år.
(se nr.417)

side 110b.
410.HANS PEDERSEN død 1798 i Fredsø, Lødderup sogn (skifte 19.maj).
A1:broderen Jens Pedersen Bonde i Fredsø.
A2:søsteren Johanne Pedersdatter g.m.Christen Møller i Torup.
(se nr.386, 387).

side 112a,114a,117a.
411.KIRSTEN PEDERSDATTER død 20.maj 1798 i Lørslev sogn.
E:Poul Michelsen Knokker.
B1:Peder Poulsen 8 år.
B2:Johanne Poulsdatter 15 år.
afdødes far Peder Skomager i Lørslev.
(se nr.427).

side 113b, 120b.
412.NIELS ANDERSEN død 25.maj 1798 ved Sallingsund, Lødderup sogn
A1:broderen Christen Andersen på Øland i Thy.
A2:broderen Christen Andersen på Frøstrup? mark i Thy.
A3:broderen Hans Andersen, dragon i Randers.
A4:broderen Laurs Andersen i København.

side 118b,121a.,317.
413.ANNE CHRISTENSDATTER død 17.juli 1798 i Dahlgaard, Lørslev.
E:Jens Jensen Øer.
B1:Mette Jensdatter 2½ år g.m.Poul Christensen Krog (1820).
FM:morbroderen Christen Christensen Hulgaard af Lødderup.
(se nr.545).

side 122b.
414.ANDERS CHRISTENSEN KJELDE død 3.december 1798 i Ørding sogn.
E:Kirsten Pedersdatter
B1:Maren Andersdatter 24 år.
B2.Kirsten Andersdatter 22 år.
FM:farbroderen Mads Christensen i Kårup.
(se nr.405)

side 127a.
415.JENS POULSEN død 21.januar 1799 i Lørslev sogn.
E:Johanne Thomasdatter.
B1:Poul Jensen 19 år.
B2:Thomas Jensen 30 år.
B3:Christen Jensen 10 år.
B4:Margrethe Jensdatter 14 år.
B5:Anne Jensdatter 17 år.
B6:Maren Jensdatter g.m.Michel Brogaard i Brogård i Lørslev.
LV:Svenning Christensen i Koldberg.

side 130a.
416.SØREN SØRENSEN PODER død 20.maj 1799 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Bodil Christensdatter.
A1:halvbroderen Christen Poder i Fredsø.
A2:halvbroderen Jens Poder i Fredsø.
A3:søsteren Maren Poder i Fredsø 40 år.
2 brødre og 2 søster var bortrømt.
LV:enkens broder Christen Christensen i Fredsø.(nr.1664, 1689).

side 131,136.
417.JOHANNE NIELSDATTER død 21.april 1799 i Ørding sogn.
E:Christen Vestergaard.
A1:broderen Poul Nielsen Kjærgaard i Vejerslev.
A2:broderen Mads Nielsen Kjærgaard i Vejerslev.
A3:broderen Christen Nielsen Kjærgaard i Vejerslev.
A4:broderen Søren Nielsen Kjærgaard i Ørding
A5:broderen Sejer Nielsen Kjærgaard i Ørding.
A6:broderen Jens Nielsen Kjærgaard.
(se nr.409).

side 133b,147b,149a
418.JØRGEN NEBEL/MØLLER/SMED død 25.maj 1799 i Ørding sogn.
E:Anne Marie Christensdatter.
B1:Christen Jørgensen 28 år.
B2:Niels Jørgensen 18 år.
B3:Edel Jørgensdatter 26 år.
B4:Marianne Jørgensdatter g.m.Christen Skodborg i Lørslev.
B5:Sidsel Jørgensdatter 14 år.
FM:Jens Sørensen Poder og Christen Sørensen Poder af Fredsø.
V:Peder Overgaard i Ørding
afdøde har en søster Marie Nebel g.m. Birkedommer Friis i Randers, der har sønnen købmand Jacob Friis i Randers.

side 138b,144a.
419.ANDERS NIELSEN DAM død 15.januar 1800 i Ørding sogn.
E: Anne Nielsdatter er død.
Afdødes søstewrbørn:
A1: Maren Pedersdatter g.m.Ole Christensen i Lødderup.
A2:Niels Pedersen 18 år.

side 140b.
420.JØRGEN BATTUM død 1800 i Fredsø, Lødderup sogn (skifte 22.maj).
E:Maren Michelsdatter.
B1:Anne Jørgensdatter
Enken har en broder i Fårup.
FM:Niels Jørgensen.

side 142b.
421.POUL DAHLGAARD død 8.april 1800 i Ørding sogn.
E:Dorthe Nielsdatter.
A1:broderen Jens [Christensen] Dahlgaard i Thisted.
A2:broderen Lars Dahlgaard i Hillerslev.
A3:broderen Mads Dahlgaard er død.
A3a:børn i Hvidbjerg.
A4:broderen Christen Dahlgaard, er bortrømt.
A5:en søster [Inger Christensdatter] g.m. Christen Frost i Thisted.
A6:en søster g.m.Christen Thomsen.
A7:en søster g.m.Niels Trane.
LV:Jens Storgaard i Ørding.

side 145b.
422.ANNE PEDERSDATTER WITTRUP død 4.september 1800 i Vittrup, Lørslev sogn.
E:Ole Jensen Flade.
B1:Else Olesdatter 5 år.
B2:Karen Olesdatter 3 år.

side 151a.
423.MAREN KNUDSDATTER død 21.marts 1801 i Ørding sogn.
A1.halvøsteren Mette Knudsdatter g.m.Christen Christensen i Fjallerslev, Frøslevgård gods.
A2:halvsøsteren Margrethe Knudsdatter g.m.Niels Skrædder i Jørsby.
afdødes fætter Niels Nielsen fra Solbjerg.

side 153b.
424.MARGRETHE JØRGENSDATTER død 5.juli 1801 i Fredsø Lødderup sogn.
g.1:Morten Pedersen
E:Poul Kærgaard.
B1:Peder Mortensen.
B2:Sidsel Mortensdatter 18 år.
FM:morbroderen Niels Jørgensen sognefoged Løddeup sogn.
(nr.1636)

side 156a.
425.Arveafkald fra Jens Jensen Rytter i Fredsø, Lødderup sogn, for hans søn Mathias Jensen efter moderen Maren Mathiasdatter.2.juni 1801.

side 156b.
426.ELSE SØRENSDATTER død 1801 i Ørding sogn (skifte 15.december).
E:Peder Bakke.
B1:Søren Pedersen 27-28 år.
B2:Sidsel Pedersdatter 24 år.

side 158a,320a.
427.POUL MICHELSEN KNOKKER død 26.februar 1802 i Lørslev sogn.
g.1:[Kirsten Pedersdatter]
E:Kirsten Mortensdatter.
B1:Peder Poulsen 12 år (I).
B2:Michel Poulsen 1 år (II).
FM: for PP morfaderen Peder Nielsen Skomager i Lørslev.
FM:for MP afdødes brodersøn Michel Brogaard i Lørslev.
(se nr.411,429)

side 161b.
428. JOHANNE CATHRINE [MADSDATTER] YDE død 5.maj 1802 i Kornhuset ved Sallingsund, Lødderup sogn.
E:Jens Nielsen.
B1:Mads Jensen 13 år.
B2:Ide Louise Jensdatter [8] år.
Afdødes far Mads Jensen Yde og afdødes broder Jens Madsen Yde.

side 163a.
429.ERIK SØRENSEN død 1802 i Lødderup sogn (skifte 28.oktober).
E:Mette Jensdatter.
B1:Jens Eriksen 5 år.
B2:Jacob Eriksen 3 år.
B3:Anne Kirstine Eriksdatter 8 år.
FM:farbroderen Rasmus Sørensen i Outrup.
FM:Anders Poulsen Lynggaard i Lødderup.

side 164b.
430.PEDER NIELSEN SKOMAGER død 27.januar 1803 i Lørslev sogn.
g.1:[Anne Nielsdatter]
E:Kirsten Christensdatter.
B1:Niels Pedersen i i Tæbring sogn (I).
B2:Christopher Pedersen i Flensborg (I).
B3:Sidsel Marie Pedersdatter (I) g.m.Niels Frandsen i Emb.
B4:[Kirsten] Stine Pedersdatter (I) i Knokken er død.
B4a:Peder Poulsen 13 år.
B5:Inger Elisabeth Pedersdatter (I) er bortrømt.
B6:Christen Pedersen (II).
(se nr.427).

side 170a,173a.
431.MADS CHRISTENSEN VISBY død 5 januar 1803 i Ørding sogn.
E:Karen Hansdatter.
B1:Jens Madsen 37 år i Ørding.
B2:Christen Madsen 35 år.
B3:Hans Madsen 29 år.
B4:Michel Madsen 28 år.
B5:Else Madsdatter g.m.Niels Hangaard i Ørding.
B6:Mette Madsdatter 21år.

side 170a.
432.JENS JENSEN død 11.september 1803 i Fredsø Lødderup sogn.
B1:Mathias Jensen 25 år.

side 171a,173b..
433.PEDER THOMSEN BACH død 18.oktober 1803 i Storup,Ørding sogn.
E:[Else Sørensdatter]
B1:Søren Pedersen 29 år.
B2:Sidsel Pedersdatter 27 år.
FM:farbroderen Mads Thomsen i Redsted.

side 172b.
434.arveafkald fra Peder Mortensen på arv efter hans fader Morten Pedersen i Fredsø.
(se nr.385,552).

side 174b.
435.CHRISTEN TOFT død 29.august 1804 i Fredsø, Lødderup sogn.
g.1.NN
E:Dorthe Pedersdatter.
B1:Marianne Christensdatter 29 år (I)
B2:Karen Christensdatter 24 år (I).
B3:Anders Christensen 17 år (II).
B4:Peder Christensen 15 år (II)
B5:Jørgen Christensen 6 år (II).
B6:AAse Christensdatter 19 år (II)
B7:Kirsten Christensdatter 13 år (II).
B8:Anne Marie Christensdatter 7 år (II).
FM:Niels Jørgensen af Legind.
LV:Poul Kjær af Fredsø.
(se nr.444,481,661)

side 176a.
436.CHRISTEN CHRISTENSEN MØLLER
død 4.marts 1805 i Fårup, Lødderup sogn.
E:Johanne Pedersdatter.
B1:Thomas Christensen 26 år.
B2:Maren Christensdatter 21 år.
LV:Jens Pedersen i Fredsø.

side 179b.
437.MAREN JENSDATTER ØER død 3.december 1805 i Ørding sogn.
E:afd.Christen Jacobsen.
A1:CJ´s broder Mads Jacobsen i Ørding, er død.
A1a:Johannes Madsen Smith i København.
A1b:Christen Madsen Smith i København.
A1c:Peder Madsen Smith i København.
A1d:Jacob Madsen i Vejerslev, er død.
A1d1: Mads Jacobsen 14 år hos stedfaderen Christen Svane i Vejerslev.
A1d2:Maren Jacobsdatter 21 år i København.
A2:CJ`s broder Jens Jacobsen i Alsted.
A3:CJ´s broder Niels Jacobsen i Tødsø, er død.
A3a:Jens Nielsen Smed i Tødsø.
A3b:Christen Nielsen i Bjørndrup.
A3c:Jacob Nielsen Smed i Thorup.
A3d:Søren Nielsen Smed i Vodstrup.
A4:CJ´s broder Jacob Jacobsen Smed i Tødsø.
A5:MJ`s søster Anne Jensdatter Øer i Ørding, er død.
A5a:Søren Madsen i Ørding.
A6:MJ´s broder Jens Jensen Øer i Dahlgaard i Løderup sogn, er død.
A6a:Jens Jensen i Dahlgaard i Lødderup sogn.
A6b:Søren Jensen, Lille Riis mølle.
A6c:Mette Jensdatter g. m. Jens Kielgaard i Lødderup.
A6d:Karen Jensdatter g.m. Christen Haulgaard i Lødderup.
A6e:Dorthe Jensdatter g.m.Niels Vestergaard i Lødderup.
A6f:Dorthe Jensdatter g.m.Christen Nielsen i Ørding.

side 183a.
438.CHRISTEN [SØRENSEN] PODER død 1806 i Fredsø, Lødderup sogn (skifte 18.april).
E:Anne Eriksdatter.
B1:Erik Christensen 21 år.
B2:Laurs Christensen 23 år.
B3:Thomas Christian Christensen 21 år.
B4:Christian Christensen 19 år.
B5:Johanne Christensdatter 30 år.
B6:Anne Kirstine Christensdatter 28 år.
LV:Jens Dahlgaard af Fredsø.
V:farbroderen Jens Poder i Fredsø.
(se nr.452)

side 184a.
439.NIELS STORGAARD død 1806 i Kårup, Lødderup sogn (skifte 22.april).
E:Mette Christensdatter.
B1:Thomas Nielsen i Lødderup.
B2:Svenning Nielsen 22 år.
B3:Anne Marie Nielsdatter g.m. Jørgen Nielsen Smed i Erslev.
B4:Anne Margrethe Nielsdatter g.m.Jeppe Michelsen i Erslev.
B5:Marianne Nielsdatter 9 år.
B6:Margrethe Nielsdatter 6 år.

side 185a,186b,191a.
440.ANNE CHRISTENSDATTER død 2.maj 1806 i Fredsø, Lødderup sogn (er fra Ovtrup).
A1:broderen Anders Christensen 25 år i Ovtrup.
A2:halvbroderen Christen Andersen 18 år.
afdødes farbroder Anders Nielsen i Ovtrup.
afdødes morbroder Peder Andersen i Vils.

side 185b, 190a.
441.KAREN PEDERSDATTER død 1806 i Ørding sogn. (skifte 31.maj).
E:Anders Dahl.
B1:Peder Andersen.
B2:Johanne Andersdatter 27 år.

side 187b.
442.LAURS NIELSEN død 8.maj 1807 i Fredsø, Lødderup sogn.
g.1:NN
E:Mette Christensdatter.
B1:Erik Larsen (I).
B2:Kirsten Laursdatter 1½ år (II).
B3:Birthe Marie Laursdatter 6 uger (II).

side 190b.
443.KIRSTEN MADSDATTER død 20.juli 1807 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Gravers Christensen
B1:Mads Graversen 14 år.
B2:Edel Graversdatter 13 år.
FM:farbroderen Morten Madsen i Fredsø.
(se Frøslevgård nr.71).

side 192a.
444.JENS NIELSEN død 30.december 1808 i Ørding sogn.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Maren Jensdatter 9 år.
B2:Birthe Marie Jensdatter 5 år.
B3:Birthe Cathrine Jensdatter 1½ år.
FM:søskendebarnet Jens Jacobsen i Kårup, Lødderup sogn.

side 194b.
445.DORTHE PEDERSDATTER død 9.april 1809 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:afd.Christen Post.
B1:Anders Christensen 23 år.
B2:Peder Christensen 20 år.
B3:Jørgen Christensen 11 år.
B4:AAse Christensdatter 24 år.
B5:Kirsten Christensdatter 18 år.
B6:Anne Marie Christensdatter 14 år.
FM:morbroderen Christen Pedersen fra Åsted by i Salling.
FM:morbroderen Niels Pedersen i Toustrup, Durup sogn.
morbroderen Jens Pedersen.
(se nr.435).

side 198.
446.LAURS POULSEN BISGAARD død 24.juni 1809 i Lødderup sogn.
E:Anne Christensdatter.
B1:Else Laursdatter 11 år.
B2:Poul Laursen 10 år.
B3:Anders Laursen 8 år.
B4:Anne Marie Laursdatter 4 år.
B5:Peder Christian Laursen 3 år.
FM:Marqvor Nielsen i Lødderup by.
(se nr.500).

side 201b.
447.DORTHE JENSDATTER død 7.november 1809 i Ørding sogn.
E:Christen Nielsen.
B1:Mette Christensdatter 9 år.
B2:Niels Christensen 8 år.
B3:Jens Christensen 4½ år.
B4:Christen Christensen 2 år.
FM:morbroderen Jens Dahlgaard i Lødderup.

side 203a.
448.ANNE NIELSDATTER død 23.februar 1810 i Fårup,Lødderup sogn.
E:Niels Madsen.
B1:Mads Nielsen 15 år.
B2:Kirsten Nielsdatter 13 år.
B3:Kirsten Nielsdatter 10 år.
B4:Anne Cathrine Nielsdatter 8 år.
B5:Sidsel Nielsdatter 6 år.
B6:Maren Nielsdatter 4 år.
afdødes broder Christen Bonde i Fredsø.
(se nr.535).

side 204b,210b.
449.MAREN JENSDATTER død 20.marts 1810 i Fårup, Lødderup sogn.
E:Poul Hansen, er bortrømt.
afdødes far Jens Sallingbo i Fårup.

side 206a.
450.THOMAS SØRENSEN død 28.marts 1810 i Ørdinggård, Ørding sogn.
E:Kirsten Jensdatter
B1:Anne Thomasdatter.
B2:Ingeborg Thomasdatter.
B3:Maren Thomasdatter.
LV:Niels Poulsen fra Storupgård.
FM:Mads Hansesgaard i Ørding.
(se nr. 451).

side 207a.
451.KIRSTEN JENSDATTER død 14. juli 1810 i Ørdinggård, Ørding sogn.
E:afd.Thomas Sørensen.
(se nr. 450).

side 209a.
452.JENS GAARDE død 1810 i Ørding sogn (skifte 7.november).
E:Johanne Christensdatter.
B1:Christen Jensen 13 ¾ år.
FM:Just Sørensen i Øster Lyby i Salling.
(se nr.528).

side 211a.
453.JENS SØRENSEN PODER død 4.februar 1811 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Bodil Christensdatter.
A1:broderen Christen Sørensen Poder, er død.
A1a:Erik Christensen 32 år.
A1b:Laurs Christensen 29 år.
A1c:Thomas Christensen 24 år.
A1d:Christian Christensen 22 år.
A1e:Johanne Christensdatter g.m.Mads Sørensen på Jølbygård mark.
A1f:Anne Kirstine Christensdatter g.m.Christen Nielsen i Fredsø.
(se nr.437)

side 214b.
454.MAREN NIELSDATTER død 13.september 1811 i Ørding sogn.
E:Søren Sørensen.
B1:Anne Sørensdatter
B2:Dorthe Sørensdatter.

side 216a.
455.ELSE MICHELSDATTER BERG død 6.november 1811 på Højris,Lørslev sogn.
B1:Stine g.m.Christen Palsen i Valsted bro ved Sebbesund i Ålborg amt.
(se nr.456)

side 216a,221a.
456.MAREN CHRISTENSDATTER død 1.december 1811 i Fårup,Lødderup sogn.
E:afd.Christen Poulsen Wendelbo i Valsted kro ved Sebbersund.
B1:Christen Christensen 4½ år.
(se nr.455)

side 218b,220b,230b.
457.CHRISTEN CHRISTENSEN DAM død 26.april 1812 i Ørding sogn.
E:Mette Nielsdatter.
mor:Kirsten Andersdatter i Horsens ved Ålborg.
A1:nogle halvsøskende i kirkehuset i Hee sogn ved Ringkøbing.
(se nr.459)

side 220b,221a,231b.
458.THØGER ANDERSEN og METTE LAURIDSDATTER død 24.marts og 29.maj 1812 i Lødderup sogn.
A1: TA`s broder Poul Andersen Kibsgaard i Redsted sogn.
TA stedbørn:
B1:Niels Johansen 30 år.
B2:Thomas Johansen 27 år.
B3:Anne Johansdatter g.m.Thomas Tusberg i Tæbring sogn.
B4:Mette Johansdatter 29 år g.m.Christen Madsen.
B5:Maren Johansdatter 24 år.
B6:Anne Kirstine Johansdatter 22 år.
fader til børnene afd.Johan Jepsen.
(se nr.394).

side 220b, 224a.
459.KIRSTEN JENSDATTER død 21.juni 1812 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Poul Kjærgaard.
B1:Margrethe Poulsdatter 9 år.
V:Jens Dahlgaard i Fredsø.
(se nr.457).

side 221a,228a.
460.ANDERS POULSEN ROISEN død 10.juli 1812 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Inger Elisabeth Jacobsdatter.
A1:broderen Niels Poulsen i Fredsø,er død.
A1a:Margrethe Nielsdatter g.m.Niels Poulsen i Fredsø.
A1b:Mette Nielsdatter g.m.afd. Christen Dam i Ørding.
A2:broderen Michel Poulsen er død.
A2a:Poul Michelsen i Nykøbing.
A2b:Else Michelsdatter g.m.Thor Knudsen i Fårup.
(se nr.457)

side 228
461.MAREN MOGENSDATTER død 9.august 1812 i Lødderup sogn.
E:Jens Smed.
B1:Jacob Jensen 12 år.
B2:Anne Jensdatter 8 år.
B3:Anne Marie Jensdatter 7 år.
B4:Karen Jensdatter 4 år.
FM:morfaderen Mogens Pedersen af Lødderup.

side 228b.
462.SØREN PEDERSEN KOLD død 16.august 1812 i Kårup, Lødderup sogn.
4 børn.

side 232b.
463.MAREN ANDERSDATTER
død 20.november 1812 i Fredsø,
Lødderup sogn.
E:Michel [Christensen] Søgaard.
B1:Anders Michelsen 15 år.
B2:Christen Michelsen 13 år.
B3:Jeppe Michelsen 12 år.
B4:Niels Christian Michelsen 10 år.
B5:Jens Michelsen 7 år.
V:morbroderen Anders Andersen i Øster Assels.
(se nr.475,638).

side 234a,244a
464.LAURS NIELSEN RUGHUUS død 25.december 1812 i Ørding sorg.
E:Karen Andersdatter.
B1:Marianne Laursdatter 10 år.
FM:farbroderen Niels Nielsen Middelfart i Ørding.

side 234a, 247b.
465.NIELS NIELSEN BUNDGAARD død 26.december 1812 i Lørslev sogn.
E:Maren Christensdatter.
B1:Christen Nielsen 2¼ år.
FM:Peder Storgaard på Ørndrup mark (af faderens slægt).

side 234a,235b,236a.
466.MICHEL [NIELSEN] GREGERSEN død 27.december 1812 i Ørding sogn.
E:Mette Cathrine Christensdatter.
A1:helbroderen Christen Nielsen i Sundby, er død.
A1a:Margrethe Christensdatter g.m.Anders Hyldgaard i Ørding.
A1b:Maren Christensdatter g.m.Christen Jensen i Sundby.
A1c: Anne Christensdatter g.m. Christen Jørgensen i Aarup Mølle på Hannæs.
A2:helsøsteren Anne Nielsdatter, er død.
A2a:Niels Jensen i Sundby på Mors.
A3:halvbroderen Jens Gregersen Kjær i Ørding.
A4:helsøster Sidsel Nielsdatter i Tødsø, er død.
A4a:Peder Knudsen 16 år.
A4b:Jens Knudsen 23 år.
A4c:Inger Knudsdatter 13 år.
(se nr.488).

side 236a,240b.
467.MOGENS PEDERSEN NØRGAARD død 1.maj 1813 i Kårup,Lødderup sogn.
g.1.NN
E:Karen Jensdatter.
B1:Dorthe Mogensdatter 36 år (I).g.m.Christen Christensen
B2:Jens Christian Mogensen 16½ år (II).
B3:Else Mogensdatter 21 år (II).
FM:Thomas Pedersen Led i Vester Assels (af faderens slægt).
LV:Morten Madsen af Fredsø.
(se nr.371)

side 236a.
468.PEDER CHRISTENSEN WIT-TRUP død 28.maj 1813 i Ørding sogn.
g.m.NN.

side 238a,238b
469.JENS KNUDSEN BISGAARD død 10.juni 1813 i Lødderup sogn.
E:Anne Christensdatter.
A1:søsteren Kirsten Knudsdatter, enke efter Poul Hansen i Vester Assels.

side 238a
470.OLE CHRISTENSEN død 10.juli 1813 i Lødderup sogn.
E:Maren Pedersdatter.
B1:Christen Olesen 18 år.
B2:Peder Olesen 16 år.
B3:Anders Olesen 11 år.
B4:Morten Olesen 8 år.
B5:Niels Olesen 6 år.
B6:Mads Olesen 5 år.

side 240a.241b.
471.MORTEN ANDERSEN HEDEGAARD død 22.november 1813 i Ørding sogn.
E:Maren Nielsdatter.
B1:Peder Mortensen 27¼ år.
B2:Johanne Mortensdatter 25 år.
FM:morbroderen Christen Nielsen Blaabjerg i Rakkeby sogn.
(se nr.487)

side 241b.
472.JENS THOMSEN død 8.januar 1814 i Ørding sogn.
E:Stine Tambor.
2 døtre.

side 246b.
473.SIDSEL MARIE JENSDATTER død 17.august 1814 i Lørslev sogn.
E:Jens Jensen Dahl.
A1:broderen Henrik Jensen på Halkærgaard.
A2:søsteren Kirsten Jensdatter g.m. Niels Eriksen i Lørslev.

side 249a,253b,257a,264a,268b,282a,317a
474.BODIL CHRISTENSDATTER død 28.oktober 1814 i Lødderup sogn.
E:afd. Jens Pedersen
A1:helbroderen Svenning Christensen Kodberg i Lørslev.
A2:helbroderen Peder Christensen Dahlgaard i Lødderup sogn.
A3:helbroderen Ole Christensen i Lødderup sogn er død.
A3a:Christen Olesen 19 år.
A3b:Peder Olesen 15 år.
A3c:Anders Olesen 13 år.
A3d:Morten Olesen 10 år.
A3e:Niels Olesen 8 år.
A3f:Mads Olesen 5 år.
A4:halvbroderen Jens Christensen, Dueholm mark.
A5:halvbroderen Christen Christensen Kielde i Fredsø.
A6:halvsøsteren Mette Christensdatter g.m.Christen Bonde i Fredsø.
A7:halvsøsteren Maren Christensdatte 58 år, i Lødderup.
A8:halvsøsteren Sidsel Christensdatter enke efter Christen Vestergaard i Tødsø.
A9:halvsøsteren Karen Christensdatter g.m.Thomas Jensen i Lørslev.
A10:halvsøsteren Johanne Christensdatter g.m.Jelle Andersen i Lødderup.
A11:halvsøsteren Anne Christensdatter 42 år, i Lødderup.
A12:halvsøsteren Maren Christensdatter 38 år, i Lødderup.
A13:halvsøsteren Anne Marie Christensdatter g.m.Joen Andersen i Lødderup.

side 253a, 255b, 259a.
475.MAREN CHRISTENSDATTER død 28.oktober 1814 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Michel [Christensen] Søgaard.
afdødes far Christen Andersen, Skyum mark i Thy. 2 børn.
(se nr.473,638).

side 260b.
476.PEDER CHRISTENSEN død 9.januar 1815 i Fredsø,Lødderup sogn.
E:Marianne Pedersdatter.
B1:Anne Pedersdatter 3½ år.
FM:Poul Iversen i Fredsø, af faderens slægt.
LV:Laurs Michelsen i Elsø.

side 267b,269a.
477.PEDER CHRISTENSEN død 15.maj 1815 i Knokkergaard, Lørslev sogn.
E:Kirsten Mortensdatter.
A1:helbroderen Niels Christensen 54 år.
A2:helsøsteren Mette Christensdatter g.m.Peder Jensen,Frammerslev mark i Hjerk sogn i Sallimg.
A3:helsøsteren Kirsten Christensdatter 44 år.
A4: halvsøsteren Kirsten Christensdatter 40 år i Hundborg sogn.
A5:halvsøsteren Sidsel Christensdatter 38 år i Hundborg sogn.
A6:halvsøsteren Maren Christensdatter g.m.Niels Hansen i Krejbjerg i Salling.
FM: morbroderen Christen Nielsen Blaaberg i Rakkeby.

side 270a.
478.METTE ROSTOK JENSDATTER død 30.juli 1815 i Lødderup sogn
E:Poul Pedersen Skrædder.
(se nr.482).

side 271a.
479.METTE JENSDATTER død 26.januar 1816 i Lødderup sogn.
E:Jens [Poulsen] Kiellergaard.
B1:Jens Jensen 21 år.
FM:morbroderen Jens Dahlgaard i Lødderup sogn.
(se nr.482).

side 272a.
480.ANNE JOHANSDATTER død 22.april 1816 i Fredsø,Lødderup sogn.
E:Christen Sallingbo.
B1:Christen Christensen 17 år.
B2:Peder Christensen 14 år.
B3:Villads Christensen 10 3/4 år.
B4:Poul Christensen 6 år.
B5:Dorthea Kirstine Christensdatter 19 år.
FM:Morten Christensen i Vils, af moderens slægt.(nr.1744,1753).

side 273b, 276a.
481.MARIANNE CHRISTENSDAT-TER død 3.juni 1816 i Fårup,Lødderup sogn.
E:Poul Hansen.
B1:Hans Christian Poulsen 2½ år.
FM:morbroderen Anders Christensen Toft i Fredsø.
(se nr.435,661).

side 273b,280a,280b.
482.POUL PEDERSEN SKRÆDDER død 8.juni 1816 i Lødderup sogn.
E:afd.Mette Rostok Jensdatter.
A1:søsteren Maren Pedersdatter enke efter Peder Hald i Elsø.
A2:hustruens fader Jens Christensen Aggerholm, degn til Ørding og Lørslev, opholdende sig i Haverslev i Han Herred.
(se nr.478).

side 277a,277b.
483.ANNE JENSDATTER død. 1816 i Lødderup sogn.(skifte 1.november).
E:Christen Michelsen.
B1:Anne Marie Christensdatter 14 uger.
afdødes far Jens Hangaard i Bjergby.
en søn af Jens Hangaard er Christen Hangaard, sognefoged i Sundby.
(se nr.653).

side 288b.
484.JENS POULSEN KJELDGAARD død 19.juli 1817 i Lødderup sogn.
E:Birgitte Nielsdatter.
B1:Jens Jensen 23 år.
FM:farbroderen Anders Poulsen Lynggaard i Lødderup.
(se nr.479).

side 288a, 289b, 332a.
485.METTE JENSDATTER død 16.oktober 1817 i Lødderup sogn.
E:Mogens Christensen Bødker.
B1:Maren Mogensdatter g.m.Jens Jacobsen i Lødderup.

side 288a,289a.
486.JENS PEDERSEN BONDE død 9.november 1817 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Else Jensdatter.
B1:Jens Jensen 23¾ år.
B2:Hans Jensen 18¾ år.

side 288a,291a.
487.PEDER MORTENSEN død 10.november 1817 i Hedegaard, Ørding sogn.
E:Anne Marie Christensdatter.
B1:Maren Pedersdatter 16 uger.
FM:barnets oldefader Morten Hedegaard i Ørding.(nr.1722).

side 294a.
488.SOPHIA JENSDATTER død 29.juni 1818 i Ørding sogn.
E:Jens Gregersen Kjær.
A1:broderen Søren [Jensen] Jegind på Agger, er død.
A1a:Jens Sørensen i Øster Assels.
A1b:Jens Sørensen i Torp.
A1c:Mette Sørensdatter g.m.Christen Jensen i Karby.
A1d:Martha Sørensdatter g.m.Niels Weile i Torp.
A1e:Maren Sørensdatter g.m.Jens Christensen i Hvidbjerg, er død.
A1e1:Gertrud Jensdatter 13 år.
A1e2:Else Jensdatter 11 år.
A1f:Anne Sørensdatter 35 år.
A1g:Maren Sørensdatter 30 år.
A2:broderen Laurs [Jensen] Hammer i Nors sogn i Thy, er død.
A2a:Jens Laursen i Tved.
A2b:Christen Laursen i Nye Torp, Hansted sogn.
A3:søsteren Dorthe Kibsgaard enke efter Jens Laursen, hos Peder Mogensen i Torp.
(se nr.466).

side 296a.
489.ANNE MELCHIORSDATTER død 3.januar 1819 i Kårup,Lødderup sogn.
g.1:Niels Andersen.
E:Peder Nielsen.
B1:Jacob Nielsen 31 år.
B2:Anne Nielsdatter g.m.Hans Holm i Vejerslev.
B3:Maren Nielsdatter g.m.Frederik Christensen i Kårup.
B4:Anne Marie Nielsdatter 30 år.

side 299b, 305a, 384a.
490.POUL KJÆRGAARD død 8.marts 1819 i Fredsø,Lødderup sogn.
g.1:Kirsten Jensdatter.
E:Sidsel Nielsdatter.
B1:Margrethe Poulsdatter 15½ år (I).
B2:Jens Poulsen 3¼ år (II).
FM:afdødes stedfader Christen Kjærgaard i Elsø sogn.(nr.1710).

side 304a,306a.
491.INGER MARQUSDATTER død 28.april 1819 i Kårup, Lødderup sogn.
A1:Laurs Sahrs børn hos Maren Melchiorsdatter enker efter Mads Sahr.
A2:en søster i Thy, der død.
A2a:NN i Thorup sogn.
A2b:NN Roslev sogn.

side 309a,314a
492.JACOB CHRISTENSEN BAGHUS, død 1819 i Ørding sogn, (skifte 14.januar 1820).

side 310a.
493.KAREN PEDERSDATTER død 25.februar 1820 i Fredsø,Lødderup sogn.
E:Christen Sallingbo.
A1:broderen Poul Pedersen på Dueholm.
A2:søsteren Marianne Pedersdatter g.m. Michel Hus i Fredsø.
A3:søsteren Johanne Pedersdatter 40 år, vanvittig.

side 315a.
494.JOHAN LAURSEN død 2.juni 1820 i Lørslev sogn.
E:Maren Sørensdatter.
2 børn.

side 315b.
495. PEDER NIELSEN død 3.september 1820 i Kårup, Lødderup sogn.
E:Dorthe Marie Christensdatter.
A1:broderen Peder Nielsen i Vejerslev.
A2:broderen Anders Nielsen Dahl i Ørding.
A3:broderen Christen Nielsen, er død.
A3a:Michel Christensen i Tæbring.
A3b:Dorthe Christensdatter g.m.Christian Glomstrup i Rakkeby.
A3c:Anne Christensdatter g.m.Jens Uhrbrun i Rakkeby.
A3d:Peder Christensen i Sundby.
A4:broderen Laurs Nielsen Lem mark.

side.318a.
496.HANS SMED død 6.januar 1821 i Ørding sogn.

side 318a.
497.CHRISTEN PEDERSEN død 20.april 1821 i Lørslev sogn.
E:Ane Margrethe Christensdatter.
A1:søsteren Anne Martine Pedersdatter g.m.Marcus Sørensen i Lørslev.
A2:søsteren Bodil Marie Pedersdatter g.m.Jens [Christensen] i Vestergaard i Lørslev.
A3:broderen Jens Pedersen i Ørding, er død.
A3a:Søren Jensen.
A3b:Margrethe Jensdatter g.m.Thomas Mortensen i Ørding.
A3c:Kirsten Jensdatter g.m.Niels Christensen i Vester Assels.
A3d:Maren Jensdatter g.m.Laurs Andersen i Torup.
(se nr.563).

side 319b.
498.NIELS NIELSEN MIDDELFART død 10.maj 1821 i Ørding sogn.
E:Anne Marie Th__omasdatter.
B1:Niels Nielsen i Kårup.
B2:Anne Kirstine Nielsdatter g.m.Christen Terkildsen på Nørremark, Blidstrup sogn.

side 322a
499.CHRISTEN CHRISTENSEN HUULGAARD død 26.juni 1822 Lødderup sogn.
E:Karen Jensdatter.
B1:Christen Christensen 27 år.
B2:Mette Christensdatter g.m.Jens Jensen Kjeldgaard i Hvidbjerg.
B3:Jens Christensen 15¼ år.
LV:Poul Møller i Lødderup.

side 325a.
500.ANNE CHRISTENSDATTER død 9.august 1822 i Lødderup sogn.
g.1:Laurs Poulsen.
E:Morten Pedersen Bisgaard.
B1:Poul Lauritsen 23½ år.
B2:Anders Laursen 21½ år.
B3:Peder Christian Laursen 16 år.
B4:Else Laursdatter 24 år.
B5:Anne Marie Laursdatter 18 år.
FM:Jens Øer i Lødderup by.
(se nr.446).

side 327b.
501.JOHAN PETER JENSEN død 17.september 1822 i Lørslev sogn, 14 uger.
far:Jens Christian Ydby

side 327b
502.CHRISTEN SALLINGBO død 23.november 1822 i Fredsø, Lødderup sogn
g.1::Anne Abrahamsdatter [Johansdatter].
E:Elisabeth Anne Johanne Christensdatter.
B1:Christen Christensen 23 år (I).
B2:Peder Christensen 19 år (I).
B3:Villads Christensen 17 år (I).
B4:Poul Christensen 13 år (I).
B5:Jeppe Christensen 7 år (I).
B6:Dorthe Christensdatter 25 år (I).
B7:Anne Johanne Christensdatter 2 år (II).

side 330a.
503.arveafkald fra Christen Østergaard i Storup, Ørding sogn, efter pigen Elsebeth Cathrine Christensdatter i Redsted
(se nr.561).

side 330a,331a.
504.GRAVES BJARUP død 8.maj 1823 Fredsø, Lødderup sogn.
E:Birthe Nielsdatter.
B1:Mads Graversen 2 år.
B2:Ellen Graversdatter.
FM:farbroderen Christen Christensen i Fredsø.
LV:Mathias Jensen i Fredsø.

side 331b.
505.ANDERS MADSEN død 23.juli 1823 i Ørding sogn, 2½ år.
far:Mads Sørensen.

side 331b.
506.JENS CHRISTIAN JOHANSEN død 3.oktober 1823 i Lørslev sogn.6 år 4.måneder.
stedfader:Jens Ydby.

side 332b.
507.MOGENS CHRISTENSEN BØD-KER død 13.oktober 1823 i Lødderup sogn.
E:Margrethe Madsdatter.
B1:Maren Mogensdatter g.m.Jens Jacobsen Smed i Lødderup.

side 333a.
508.ANNE POULSDATTER død 21.juni 1824 i Ørding sogn.
E:Michel
B1:Maren Michelsdatter 35 år.
B2:Else Michelsdatter 33 år
B3:Mette Michelsdatter 25 år.
FM:farbroderen Søren Huus i Kårup.

side 334a.
509.KAREN og KIRSTEN MARIE NIELSDØTTRE død 12.november 1824 i Fredsø, Lødderup sogn.
far:Niels Mathiasen.

side 334a.
510.MICHEL ANDERSEN død 23.november 1824 i Lørslev sogn
far:Anders Michelsen.

side 334a.
511.PEDER POULSEN BØDKER død 31.januar 1825 i Fredsø,Lødderup sogn.
E:Kirsten Mortensdatter.
B1:Søren Pedersen i Thisted.
B2:Poul Pedersen Tødsø mark
B3:Mette Marie Pedersdatter g.m.Anders Laursen i Fredsø.
LV:Anders Christensen Toft i Fredsø.

side 334b.
512.NIELS LYNGGAARD død 26.april 1825 i Fårup,Lødderup sogn.
E:Anne Margrethe Madsdatter Yde.
LV:Jens Christensen i Lørslev.
B1:Anne Nielsdatter g.m.Poul Sørensen i Trælborg, Lødderup sogn.

side 335a,356a.
513.CHRISTEN JENSEN FLADE død 13.december 1825 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Ane Kirstine Poulsdatter.
B1:Else Christensdatter 28 år.
B2:Maren Christensdatter 26 år.
B3:Karen Christensdatter 24 år.
B4:Jens Christensen 20 år.
B5:Margrethe Christensdatter 18 år.
LV:Jens Clemensen af Fredsø.

side 335b.
514.arveafkald fra Niels Olesen i Lødderup efter fasteren Bodil Christensdatter.
(10.december 1825).

side 335b.
515.Arveafkald fra Christen Christensen i Fårup efter moderen Maren Christensdatter.

side 336.
516.JENS HANSEN død 21.februar 1826 i Kårup, Lødderup sogn (7 uger).
far:Hans Budde.

side 336a
517.CHRISTEN JENSEN,murmester død 15.april 1826 i Lødderup sogn.
E:Inger Kirstine Jensdatter.
B1:Jens Christensen. 18 år.

side 336b.
518.JELLE ANDERSEN død 11.maj 1826 i Lødderup sogn.
E:Johanne Christensdatter.
B1:Jens Jellesen 31 år.
B2:Anders Christian Jellesen 27 år.
B3:Anne Jellesdatter 22 år.
B4:Christen Jellesen 20 år.
B5:Laust Jellesen 18 år.
B6:Anne Marie Jellesdatter 14 år.

side 339a.
519.POUL MORTENSEN død 21.oktober 1826 i Lødderup sogn (12 uger).
far:Morten Bisgaard.

side 339a.
520.KAREN CHRISTENSDATTER død 29.oktober 1826 i Lørslev sogn.
E:Thomas Jensen.

side 339a
521.KIRSTEN ANDERSDATTER død 24.december 1826 i Elsø sogn.
E:Jens Kjelde.
B1:Dorthe Jensdatter g.m.Søren Tonsgaard.
B2:Maren Jensdatter g.m.Jens Hunnerup i Elsø.
B3:Anne Jensdatter g.m.Christen Vestergaard i Rakkeby.
B4:Mette Jensdatter 28 år.
B5:Ingemarie Jensdatter 21 år tjener morbroderen Jens Andersen i Tødsø.
B6:Kirsten Jensdatter 19 år.
B7:Michel Jensen 26 år.
B8:Anders Christian Jensen 15 år.

side 341b.
522.ANNE MARIE JENSDATTER og NIELS CHRISTIAN JENSEN død 29.december 1826 og 1.januar 1827 i Kårup, Lødderup sogn. 14 og 18 dage.
far:Jens Nørgaard.

side 341b.
523.JENS JENSEN død 21.februar 1827 i Fredsø, Lødderup sogn.17 uger.
far:Jens Bunde.

side 341b.
524.arveafkald fra Christen Christensen efter hans moder Maren Christensdatter.
far:Christen Vendelbo (24.marts 1827).

side 342a.
525.arveafkald fra Mads Olesen efter hans afdøde faster Bodil Christensdatter, Jens Pedersen hustru (1826).

side 342a.
526.ANNE CHRISTENSDATTER død 12.april 1827 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Niels Mathiasen.
B1:Else Kirstine Nielsdatter 1½ år.
B2:Johanne Nielsdatter 8 uger.
FM:morfaderen Christen Sørensen i Vejerslev.(nr.1852).

side 343b.
527.ANDERS NIELSEN død 13.oktober 1827 i Ørding sogn (9 år).
far:Niels Andersen Søndergaard.

side 343b.
528.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 15.oktober 1827 i Ørding sogn.
g.1:Jens Gaarde.
E:Christen Nielsen.
B1:Christen Jensen 30 år.
(se nr.452,551).

side 344a.
529.NIELS CHRISTENSEN AASTED død 23.december 1827 på Højris, Lørslev sogn.
far:Niels Christen Sørensen i Junget sogn.

side 344a.
530.PEDER MØLLER død 26.december 1827 i Lørslev sogn.
g.1.NN
E:Dorthe Christensdatter.
B1:Morten Pedersen 22 år (I).
B2:Jens Christian Pedersen 12 år (II).
B3.Mads Christian Pedersen 11 år (II).
B4:Søren Christian Pedersen 6 år (II).
FM:Anders Michelsen af Lørslev.
LV:Peder Knokker i Lørslev.

side 344b.
531.INGER MARIE CHRISTENSDAT-TER død 23.januar 1828 i Lørslev sogn.
E:Jens Christensen Selde.
(se nr.532)

side 345b.
532.MAREN RASMUSDATTER død 10.april 1828 i Lørslev sogn.
E:Jens Pedersen Højgaard.
B1:Petronella Jensdater 2 år.
FM:Jens Selde i Lørslev.
(se nr.531)

side 346a.
533.ANNE CATHRINE JENSDATTER død 20.maj 1828 i Lørslev sogn(9.måneder).
far:Jens Pedersen Højgaard.

side 346a.
534.PEDER CHRISTIAN JENSEN død 28.juni 1828 i Kårup, Lødderup sogn (14 dage).
far:Jens Nørgaard

side 347a,350b.
535.NIELS MADSEN død 3.september 1828 i Fårup,Lødderup sogn.
g.1:Anne Nielsdatter.
E:Else Nielsdatter.
B1:Kirsten Nielsdatter 32 år (I) g.m.Svenning Andersen i Fårup.
B2:Kirsten Nielsdatter 29 år (I) g.m.Henrik Pedersen.
B3:Anne Cathrine Nielsdatter 27 år (I) g.m.Jørgen Christensen Post i Kårup.
B4:Sidsel Nielsdatter 25 år (I).
LV:Jens Dahl i Fårup.
FM:Morten Bisgaard i Lødderup.
(se nr.448,541).

side 350a.
536.METTE JOHANNE ANDERSDAT-TER død 17.november 1828 i Ørding sogn.( 9.måneder).
far:Anders Christensen Krogh.

side 353b.
537.PEDER CHRISTENSEN BLAABERG død 8.januar 1829 i Hedegaard, Ørding sogn.
E:Maren Jensdatter.
B1:Christen Pedersen 11 år.
B2:Jens Pedersen 9 år.
B3:Anders Pedersen 6 år.
B4:Hans Kirkegaard Pedersen 4 år.
B5:Søren Christian Pedersen 2 år.
B6:Peder Pedersen ½ år.
FM:farbroderen Christen Blaaberg i Blåberg.

side 355a.
538.NIELS CHRISTIAN PEDERSEN SMED død 27.juni 1829 i Fredsø, Lødderup sogn.(4 måneder).
far:Peder Christian Nielsen Smed.

side 355a.
539.KIRSTEN JENSDATTER død 25.juli 1829 i Ørding sogn ( 14 uger).
far:Jens Mortensen.

side 355a.
540.PEDER OLESEN død 21.september 1829 i Lødderup sogn.
Stedfader:Jens Dahl.
(se nr.545)

side 355a.
541.MICHEL MADSENdød 26.september 1829 i Fårup,Lødderup sogn.
E:Marianne Nielsdatter.
B1:Eske Michelsen.
FM:Svenning Andersen i Fårup.
(se nr.535)

side 355a.
542.ESKE MICHELSEN død 30.oktober 1829 i Fårup, Lødderup sogn.
far:afd.Michel Madsen.

side 357a.
543.METTE INGEBORG NIELSDATTER, død 24.december 1829 i Lødderup sogn.
far:Niels Roisen

side 357a.
544.LAUST CHRISTENSEN død 4.februar 1830 i Lødderup sogn.3 uger.
far:Christen Iversen Breum.

side 357a.
545.JENS JENSEN DAHLGAARD død 14.februar 1830 i Lødderup sogn.
g.1:Anne Christensdatter.
E:Anne Marie Jensdatter.
B1:Mette Jensdatter (I) g.m.Poul Christensen Krog i Legind.
B2:Anne Jensdatter 29 år (II).
B3:Jens Christian Jensen 21 år (II).
B4:Anne Dorthe Jensdatter 15 år (II)
B5:Jens Vestergaard Jensen 10 år (II).
LV:Jens Dahl i Lødderup.
(se nr.413,540,668).

side 357a.
546.PEDER JENSEN død 18.marts 1830 i Lørslev sogn (5 uger).
far:Jens Lynggaard.

side 357a.
547.JENS CHRISTIAN JENSEN død 29.marts 1830 i Kårup,Lødderup sogn.
far:Jens Svenningsen.

side 358b.
548.ANDERS CHRISTIAN LAURSEN død 5.april 1830 i Lørslev sogn (1 år).
far:Laurs Andersen Rytter.

side 358b,362a.
549.ANNE CHRISTENSDATTER død 20.april 1830 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Christen Olesen.
B1:Peder Christensen 38 år.
B2:Maren Christensdatter 40 år g.m.Jens Nørgaard i Kårup.

side 359a.
550.MADS CHRISTIAN LAURSEN død 3.maj 1830 i Kårup,Lødderup sogn.
far:Laurs Christian Sørensen.

side 359a,371b.
551.ANNE KIRSTINE [NIELSDAT-TER] død 22.maj 1830 i Ørding sogn.
E:Christen Jensen Gaarde.
B1:Jens Christian Christensen 6 år.
B2:Johanne Marie Christensdatter 4 år.
B3:Anne Kirstine Christensdatter 3 år.
FM:morbroderen Peder Christian af Ørding.
(se nr.528).

side 359a.
552.NIELS MADSEN JØRGENSEN død 24.juni 1830 i Kårup, Lødderup sogn. (11 måneder).
far:Jørgen Christensen Post.

side 359a.
553.POUL NIELSEN død 2.juli 1830 i Lørslev sogn (8 uger).
far:Niels Sørensen Odgaard.

side 359a.
554.JENS HANSEN BUNDE død 2.september 1830 i Kårup, Lødderup sogn.½ år.
far:Hans Bunde.

side 359a.
555.ANNE DORTHE JØRGENSDAT-TER død 10.oktober 1830 i Kårup, Lødderup sogn.13 uger.
far:Jørgen Christensen Post.

side 359a.
556.KIRSTEN MARIE CHRISTENSDATTER død 10.oktober 1830 i Lødderup sogn (17 uger).
far:Christen Storgaard

side 359b.
557.METTE JENSDATTER død 24.oktober 1830 i Lødderup sogn.
E:Anders Christensen Purup.

side 359b, 361a
558.MAREN PEDERSDATTER død 1.november 1830 i Lødderup sogn.
g.1.:[Ole Christensen]
E:Jens Dahl.
B1:Christen Olesen 35 år.
B2:Anders Olesen 28 år.
B3:Morten Olesen 25 år.
B4:Niels Olesen 24 år.
B5:Mads Olesen 22 år.
(se nr.170).

side 359b.
559.METTE CHRISTENSDATTER død 16.november 1830 i Lødderup sogn.
E:Jens Jensen Kielgaard.
B1:Mette Marie Jensdatter 7 år.
FM:morbroderen Christen Hjulgaard i Lødderup sogn.

side 361a.
560.PEDER JACOBSEN ROISEN død 22.februar 1831 i Ørding sogn.
g.1:Kirsten Christensdatter.
E:Kirsten Jensdatter.
B1:Jacob Pedersen 48 år i Sillerslev (I).
B2:Christen Pedersen 42 år i Sundby (I).
B3:Anders Pedersen 40 år (I).
B4:Poul Pedersen 36 år (I).
B5:Johanne Pedersdatter 52 år i Hvidbjerg (I).
B6:Anne Pedersdatter 46 år (I).
B7:Peder Christian Pedersen 17 år (II).

side 361b.
561.ELSE JENSDATTER død 28.februar 1831 i Fredsø,Lødderup sogn
E:Jens Sørensen Dahlgaard.

side 362b.
562.MAREN DORTHEA MORTENSDATTER død 29.marts 1831 i Lørslev sogn.12 uger.
far:Morten Pedersen Møller.

side 363b.
563.BODIL MARIE PEDERSDATTER død 10.maj 1831 i Lørslev sogn.
E:Jens Christensen Vestergaard.
B1:Anne Jensdatter 28 år.g.m.Jens Bak i Storup.
B2:Maren Jensdatter 26 år g.m.Christen Møller i Lørslev.
B3:Karen Jensdatter 25 år.
B4:Anne Margrethe Jensdatter 24 år.
B5:Peder Christian Jensen 20 år.
(se nr.646).

side 365a.
564.MADS JENSEN død 19.juni 1831 i Ørding sogn (4½ år).
far:Jens Madsen Stoiberg.

side 365a.
565.ANDERS PEDERSEN SMED død 15.november 1831 i Fredsø,Lødderup sogn, (16 dage).
far:Peder Christian Nielsen Smed.

side 365a.
566.NIELS JENSEN død 18.november 1831 i Lødderup sogn.
E:Ingeborg Jensdatter.
B1:Kirsten Nielsdatter 32 år.
B2:Anne Nielsdatter 30 år g.m.Jens Kielgaard i Lødderup.
B3:Karen Marie Nielsdatter 28 år.
B4:Anders Christian Nielsen 22 år.
B5:Stine Nielsdatter 17 år.
(se nr.593).

side 366b.
567.JOHANNE ANDERSDATTER død 16.december 1831 i Kårup, Lødderup sogn (8 måneder).
far:Anders Dalsgaard.

side 366b,367b.
568.METTE CATHRINE PEDERSDATTER død 9.januar 1832 i Ørding sogn.
E:Jeppe Jensen Volling.
B1:Anne Jeppesdatter 13 år.
B2:Niels Jeppesen 10 år.
B3:Mette Johanne Jeppesdatter 6 år.
FM:Jens Stoiberg.
(se nr.639).

side 366b,367a,369a.
569.ANNE CECILIE CHRISTENS-DATTER død 18.januar 1832 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Jens Madsen Aggerholm.
B1:Mads Christian Jensen 3 år.
B2:Sidsel Jensdatter 30 uger.
FM:morbroderen Tobias Christensen Rotbøl i Legind.

side 366b.
570.METTE CATHRINE CHRISTENS-DATTER død 27.februar 1832 i Lødderup sogn (1¼) år.
far:Christen Huulgaard.

side 367b.
571.JENS NIELSEN død 9.marts 1832 i Lødderup sogn.(1 år 11 dage).
far:Niels Roisen.

side 368b.
572.CHRISTEN BUNDE død 11.september 1832 i Fredsø, Lødderup sogn.
(se nr.573)

side 368b.
573.MAREN CHRISTENSDATTER død 8.oktober 1832 i Fårup, Lødderup sogn. (3 dage).
far:Christen Bunde.
(se nr.572)

side 370a.
574.JENS SØRENSEN DAHLGAARD død 10.november 1832 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:AAse Christensdatter.
LV:Anders Christensen Post i Fredsø.

side 371a.
575.PEDER MORTENSEN MØLLER død 11.april 1833 i Lørslev sogn.8 mdr.
far:Morten Pedersen Møller.

side 371a.
576.ANNE JOHANNE NIELSDATTER død 12.maj 1833 i Lørslev sogn (½ år).
far:Niels Sørensen Odgaard.

side 372b,375a.
577.JENS PEDERSEN YDBY død 27.maj 1833 i Lørslev sogn.
E:Maren Sørensdatter.
A1:helbroderen Christen Pedersen i Rested, er død.
A1a:Peder Christian Christensen 14 år.
A1b:Christen Christensen 11 år.
A1c:Christiane Christensdatter 5 år.
Alle opholder sig hos deres mor og stedfar Søren Jensen Kankelborg i Redsted.
A2:halvsøsteren Maren Andersdatter g.m.Peder Olesen i Lem ved Lemvig.
A3:halvsøsteren Mette Marie Andersdatter er død, g.m.Niels Elerth Viborg i Hvidbjerg.
A3a.Anders Nielsen 22 år.
A3b:Anne Marie Dorthea Nielsdatter 17 år.
A3c:Søren Nielsen 15 år.
A4:halvbroderen Peder Andersen Odgard i Rom ved Lemvig.
LV:Enkens broder Poul Sørensen i Trælborg,Lødderup sogn.

side 372b,374a.
578.ANDERS [JENSEN] KORTBÆK død 7.juni 1833 på Højris, Lørslev sogn.
A1:broderen Poul Jensen Støvring i Thorup.
(se Dueholm nr.79).

side 374b.
579.OLE JENSEN JELLESEN død 28.juni 1833 i Lødderup sogn.
far:Jens Jellesen.

side 375a.
580.JENS MORTENSEN død 4.september 1833 i Ørding sogn.
g.m.NN.

side 375a.
581.SIDSEL POULSDATTER død 4.september 1833 i Ørding sogn, 10 uger.
far:Poul Jensen.

side 375a.
582.NIELS PEDER JENSEN død 6.september 1833 i Lødderup sogn,(1 år).
far:Jens Lynggaard.

side 377a.
583.JENS NIELSEN død 15.februar 1834 i Lødderup sogn, (1¼ år).
far:Niels Roisen.

side 377a.
584.JENS NIELSEN død 23.marts 1834 i Lødderup sogn (1½ år).
far:Niels Thomsen Storgaard.
(se nr.585).

side 377a.
585.THOMAS STORGAARD død 2.maj 1834 i Lødderup sogn.
E:Anne Marie Jensdatter.
B1:Niels Thomsen 32 år.
B2:Maren Kirstine Thomasdatter 25 år, g.m.Niels Mark i Ørding.
B3:Anders Christian Thomsen 24 år.
B4:Christian Thomsen 21 år.
B5:Søren Thomsen 19 år.
(se nr.584).

side 377b.
586.JENS CHRISTIAN PEDERSEN død 24.juni 1834 i Fredsø, Lødderup sogn (14¾ år).
far:Peder Bonde.

side 377b.
587.MARGRETHE JENSDATTER død 27.juli 1834 i Ørding sogn ( 2 år).
far:Jens Storgaard.

side 377b.
588.JACOB CHRISTENSEN GAARDE død 28.november 1834 i Ørding sogn.(18 uger).
far:Christen Jensen Gaarde.

side 378a.
589.ANNE PEDERSDATTER død 4.december 1834 i Fredsø,Lødderup sogn (20 dage).
far:Peder Christian Smed.

side 378a.
590.SØREN NIELSEN HUUS død 22.januar 1835 i Kårup,Lødderup sogn.
E:Sidsel Christensdatter.
B1:Christen Sørensen 40 år.
B2:Christence Sørensdatter g.m.Niels Bolberg i Vester Assels.
B3:Else Sørensdatter g.m.Thomas Møller i Kårup.

side 378a.
591.THOMAS CHRISTENSEN MØLLER død 21.februar 1835 i Kårup,Lødderup sogn.
E:Else Sørensdatter.
B1:Christen Thomsen.
flere børn, men ikke nævnt ved navn.
LV:Niels Christian Jensen i Kårup.

side 378b.
592.JENS JENSEN AGERHOLM død 26.februar 1835 i Fredsø,Lødderup sogn (36 timer).
far:Jens Agerholm.

side 378b.,379b
593.INGEBORG JENSDATTER død 7.april 1835 i Lødderup sogn.
E:afd.Niels Jensen.
B1:Kirsten Nielsdatter 35 år.
B2:Anne Nielsdatter 33 år g.m.Jens Kielgaard i Lødderup.
B3:Karen Marie Nielsdatter 30 år.
B4:Anders Christian Nielsen 25 år.
B5:Stine Nielsdatter 20 år.
FM:morbroderen Niels Vestergaard i Lødderup.
(se nr.566).

side 379b.
594.OLE JENSEN FLADE død 21.april 1835 i Lørslev sogn.

side 380a.
595.LAUST PEDERSEN KNOKKERGAARD, død 3.august 1835 i Lørslev sogn (1¼ år).
far:Peder Knokkergaard.


side 380b.
596.ANDERS NIELSEN ODGAARD død 29.august 1835 i Lørslev sogn.(5 måneder).
far:Niels Sørensen Odgaard.

side 380b,383a.
597.LAUST BUNDGAARD død 30.september 1835 i Lødderup sogn.
E:Kirsten Thomasdatter.
B1:Jens Laustsen 42 år i Alsted.
B2:Anders Laustsen er død.
B2a:Anne Kirstine Andersdatter 4 år.
B3b:Laust Andersen 3 år.
B3c:Thomas Christian Andersen 1 år.
B3:Peder Laustsen 32 år.
B4:Søren Laustsen 30 år.
LV:Jens Dal i Lødderup.

side 384a.
598.MADS JØRGENSEN død 10.januar 1836 i Fårup,Lødderup sogn.
far:Jørgen Post.

side 384a.
599.POUL CHRISTIAN JENSEN død 19.marts 1836 i Lødderup sogn (2½ år).
far: Jens Christensen Dahlgaard.

side 384a.
600.METTE JOHANNE PEDERSDATTER død 20.marts 1836 i Fredsø, Lødderup sogn.
far:Peder Bonde.

side 384b.
601.NIELS MATHIASEN død 9.maj 1836 i Fredsø, Lødderup sogn.
g.1:Anne Christensdatter.
E:Sidsel Andersdatter.
B1:Else Kirstine Nielsdatter 19 år (I).
B2:Johanne Nielsdatter 9 år (I)
FM:morbroderen Christen (Christensen) Svane i Mollerup.
B3:Anne Nielsdatter 5 år.
FM:farfaderen Mathias Jensen i Fredsø.

side 385b.
602.MAREN HANSDATTER død 30.august 1836 i Kårup,Lødderup sogn. ( 7 år).
far:Hans Jensen.

side 386a.
603.METTE CATHRINE CHRISTENSDATTER, død 27.august 1836 i Fredsø,Lødderup sogn.
E:Christen Christensen Bonde.
B1:Christen Christensen Bunde 48 år,Fårup.
B2:Peder Christensen Bonde 37 år, Fredsø.
B3:Johanne Christensdatter g.m.Christen Bach i Mollerup.
B4:Valborg Christensdatter 50 år, g.m.Lars Andersen i Blidstrup.
B5:Sidsel Christensdatter 40 år g.m.Anders Svendsen på Ørndrup mark.
B6:Peder Christian Christensen 23 år, tjener farbroderen Peder Christensen i Ræhr sogn.
(se nr. 604)

side 386b,387b.
604.PEDER CHRISTENSEN BUNDE død 20.november 1836 i Fredsø,Lødderup sogn.
E:Stine Jensdatter.
B1:Peder Christian Pedersen 17 år.
B2:Christen Pedersen 13 år.
B3:Niels Christian Pedersen 11 år.
B4:Maren Pedersdatter 9 år.
FM:farbroderen Christen Christensen Bunde i Fårup.
LV:Poul Hylding i Fredsø.
(se nr.603)

side 386b.
605.JENS JENSEN død 22.november 1836 i Lødderup sogn, (2 år).
far:Jens Jensen Kjeldgaard.

side 386b.
606.JACOB CHRISTENSEN GAARDE død 18.december 1836 i Ørding sogn.( ½ år).
far:Christen Jensen Gaarde.

side 386b.
607.ANNE CHRISTENSDATTER død 16.januar 1837 i Fredsø,Lødderup sogn. (17 år).
far:Christen Michelsen.

side 386b.
608.METTE PETRINE CHRISTENSDATTER død 13.februar 1837 i Fredsø, Lødderup sogn (1½ år).
far:Christen Christensen Keelgaard.

side 387a.
609.KIRSTEN NIELSDATTER død 13.februar 1837 i Lørslev sogn.
E:Boile Christensen.
A1:søsteren Inger Nielsdatter g.m.Henrik Søndergaard i Vester Jølby.
A2:Sidsel Nielsdatter ugift i Vester Jølby.

side 387a.
610.HANS CHRISTIAN NIELSEN død 25.februar 1837 i Lødderup sogn.(1½ år).
far:Niels Christensen Roisen.

side 387b.
611.NIELS NIELSEN SØNDERGAARD død 8.april 1838 i Ørding sogn.

side 389a.
612.NN CHRISTENSEN død 15.maj 1837 i Vittrup,Lørslev sogn. (udøbt)
far:Christen Jensen.

side 389a.
613.ANNE CECILIE CHRISTENSDATTER død 27.maj 1837 i Lødderup sogn ( 2 år).
far:Christen Hundgaard.

side 389a.
614.ANNE ANDERSDATTER død 13.juni 1837 i Fredsø,Lødderup sogn.
E:Peder Christensen.
B1:Jens Christian Pedersen 16½ år.
B2:Anders Pedersen 12 år.
B3:Christen Pedersen 9 år.
FM:morbroderen Christen Andersen i Andrup.

side 389a
615.Et dødfødt barn født 13.september 1837 i Kårup, Lødderup sogn.
far:Jens Nørgaard.

side 390b.
616.CHRISTEN STORGAARD
død 4.februar 1838 i Lødderup sogn.

side 390b.
617.CHRISTEN SALMONSEN død 24.juni 1838 i Fredsø,Lødderup sogn.
E:Anne Kirstine Poulsdatter.
LV:Christen Michelsen i Fredsø.
A1:broderen Peder Salmonsen 40 år i Sejerslev.
A2:broderen Niels Salmonsen 35 år i Tødsø.
A3:Else Salmonsdatter 37 år, ugift i Vang sogn.

side 390b.
618.JENS PETER JOSEPHSEN død 28.oktober 1838 i Fredsø,Lødderup sogn (14 uger).
far:Joseph Bødker.
(se nr.636)

side 391b.
619.HANS JENSEN død 16.februar 1839 i Lødderup sogn (½ år).
far: Jens Bunde.

side 391.
620.MARGRETHE JENSDATTER død 23.februar 1839 i Ørding sogn (3 år).
far:Jens Storgaard.

side 392a.
621.CHRISTEN PEDERSEN SKOMAGER død 30.marts 1839 i Lørslev sogn.
E:Marianne Jørgensdatter.
LV:Peder Knokkergaard.

side 392a.
622.POUL HANSEN død 1.april 1839 i Fårup,Lødderup sogn.
E:Kirstine Andersdatter.
B1:Hans Christian Poulsen.
LV:Søren Nielsen.

side 392a.
623.CHRISTEN NIELSEN død 15. juli 1839 i Lødderup sogn (20 år).
far:Niels Christensen Roisen.

side 392b.
624.ANNE SØRENSDATTER død 16.juli 1839 ?????, (3.måneder).
mor:Martha Sørensdatter.
(sted ikke opgivet)

side 392b.
625.ANNE MARIE ANDERSDATTER død 26.august 1839 i Lødderup sogn.
far:Anders Bisgaard.

side 392ba.
626.INGER MARIE ANDERSDATTER død 3.oktober 1839 i Lødderup sogn.(6 uger).
far:Anders Christian Nielsen.

side 392b,393a.
627.PEDER CHRISTIAN NIELSEN ASTRUP død 19.november 1839 i Lødderup sogn.
E:Margrethe Madsdatter.
B1:Niels Astrup fra Tæbring.

side 393a.
628.ANDERS CHRISTENSEN død 9.december 1839 i Lødderup sogn.(4 ¾ år).
far:Christen Vester.

side 393a.
629.LAUST NIELSEN ODGAARD død 10.december 1839 i Lørslev sogn (2 år).
far:Niels Odgaard.

side 393a.
630.CHRISTEN NIELSEN ODGAARD død 15.december 1839 i Lørslev sogn.(7 måneder).
far:Niels Odgaard.

side 393a.
631.JENS CHRISTIAN CHRISTEN-SEN død 31.december 1839 i Kårup, Lødderup sogn. (8 måneder).
far:Christen Gade.

side 393b.
632.MAREN JENSDATTER død 11.maj 1840 Lødderup sogn.
E:Christen Christensen Vendelbo.
B1:Jens Christian Christensen af Fårup.

side 393b, 394a.
633.JENS JENSEN LYNGGGARD død 18.juni 1840 i Lødderup sogn.
E:Stine Andersdatter.
LV:Jens Kielgaard.

side 394a.
634.KAREN MICHELSDATTER død 10.september 1840 i Elsø sogn (7 år).
far:Michel Jensen Kjelde.

side 394a.
635.IVER HANSEN død 11.september 1840 i Ørding sogn (11 år).
far:Hans Pedersen.

side 394a,407a.
636.JOSEPH CHRISTENSEN BØD-KER død 31.oktober 1840 i Fredsø, Lødderup sogn.
g.m.Elisabeth Christensdatter.
B1:Anders Christian Josephsen 28 år.
B2:Jens Christian Josephsen 16 år.
B3:Poul Josephsen 14 år.
B4:Niels Josephsen 11 år.
B5:Stine Josephsdatter 9 år.
LV: Jens Huulgaard i Fredsø.
(se nr.618)

side 394b.
637.CHRISTEN CHRISTENSEN BUNDE død 20.december 1840 i Fårup,Lødderup sogn.
E:NN.

side 394b,395a.
638.MICHEL CHRISTENSEN SØGAARD død 1.januar 1841 i Fredsø, Lødderup sogn.
g.1:Maren Andersdatter.
E:Johanne Andersdatter.
B1:Anders Michelsen 43 år(I), i Elsø.
B2:Christen Michelsen 41 år (I), i Erslev.
B3:Niels Christian Michelsen 36 år (I).
B4:Jens Michelsen 35 år (I).
B5:Anders Michelsen 24 år (II).
B6:Maren Michelsdatter 23 år (II).
B7:Peder Michelsen 20 år (II).
B8:Edel Marie Michelsdatter 15 år (II).
FM:Poul Vester i Fredsø.
LV:Jens Hvidbjerg i Fredsø.
(se nr.463,475,692).

side 395a,396a.
639.JEPPE JENSEN VOLLING død 5.januar 1841 i Ørding sogn.
g.1:Mette Kirstine Pedersdatter.
E:Else Michelsdatter.
B1:Anne Jeppesdatter 21 år (I).
B2:Niels Jeppesen 19 år.
B3:Mette Johanne Jeppesdatter 16 år.
LV:Peder Knokker i Ørding.
(se nr.568,652).

side 397b.
640.KIRSTEN NIELSDATTER død 2.marts 1841 i Lødderup sogn.(1 år 3 uger).
far:Niels Roisen.

side 398a.
641.JENS KJÆR død 3.april 1841 i Ørding sogn.
E:Dorthe Jensdatter.

side 398a.
642.JOHANNE LAURSDATTER død 12. april 1841 i Fredsø, Lødderup sogn.(1½ år).
far:Laurs Jellesen.

side 398a.
643.METTE MARIE JENSDATTER død 23.april 1841 i Lødderup sogn (17½ år).
far:Jens Kielgaard.

side 398a.
644.CHRISTEN PEDERSEN død 3.maj 1841 i Fredsø, Lødderup sogn (16½ år).
stedfader:Niels Peder.

side 398.
645.THOR KNUDSEN død 21.maj 1841 i Fårup,Lødderup sogn.
E:Else Michelsdatter.
B1:Edel Marie Thorsdatter 29 år g.m. Jens Christian Vendelbo i Fårup.
B2:Knud Thorsen 27 år.
B3:Sidsel Marie Thorsdatter 25 år.
B4:Mads Thorsen 21 år.
B5:Else Thorsdatter 17 år.
B6:Johanne Thorsdatter 17 år.
FM:farbroderen Jens Knudsen fra Øster Assels.
(se nr.677).

side 399a.
646.JENS [CHRISTENSEN) VESTER-GAARD død 26.august 1841 i Lørslev sogn.
E:[afd. Bodil Marie Pedersdatter]
B1:Anne Jensdatter g.m.Jens Bach i Vejerslev.
B2:Maren Jensdatter enke efter Christen Møller i Lørslev.
B3:Karen Jensdatter g.m.Morten Østergaard i Erslev.
B4:Peder Christian Jensen 30 år.
B5:[Ane] Margrethe Jensdatter g.m. Jens Agggerholm i Fredsø.
(se nr.563).

side 399b.
647.MARIANNE JOSEPHSDATTER død 14.november 1841 i Fredsø,Lødderup sogn (1½ år).
far:Joseph Bødker.

side 400a.
648.NN ANDERSEN død 9.december 1841 i Lødderup sogn. (udøbt).
far:Anders Christian Nielsen.

side 400a
649.ANDERS ANDERSEN død 29.januar 1842 på Højris, Lørslev sogn (80 år).

side 400a.
650.JOHANNE MARIE LAURSDATTER, død 14.februar 1842 i Fredsø,Lødderup sogn (3 uger).
far:Laurs Jellesen.

side 400a.
651.JOHANNE JENSDATTER død 22.juli 1842 i Fredsø, Lødderup sogn (1½ år).
far:Jens Bunde.

side 400b.
652.DORTHE ANDERSDATTER død 22.juli 1842 i Lødderup sogn.
E:Anders Pimp.
A1:broderen Anders Andersen, [Øster Assels] er død.
A1a: Maren Andersdatter i Elsø.
A1b:Johanne Andersdatter
A1c:Anders Andersen.
A2:broderen Niels Andersen, er død.
A2a:Sidsel Marie Nielsdatter i Vils.
A2b:Maren Nielsdatter.
A2c:Anders Nielsen i Vils.
A2d:Anne Nielsdatter.
A2e:Laust Nielsen i Vils.
A3:søsteren Maren Andersdatter, er død.
A3a:Anders [Michelsen] i Elsø, 42 år.
A3b:Christen [Michelsen],Erslev 40 år.
A3c:Niels Christian [Michelsen] 39 år i Storupgård.
A3d:Jens [Michelsen] 38 år.
(se nr.639).

side 403a.
653.CHRISTEN MICHELSEN død 15.januar 1843 i Fredsø,Lødderup sogn.
g.1:Anne Jensdatter.
E:Dorthe Jacobsdatter.
B1:Anne Marie Christensdatter 26 år (I),g.m.Villads Christensen i Bjergby.
B2:Maren Christensdatter 20 år (II)
B3:Mette Christine Christensdatter (II) 18 år.
B4:Michel Christensen 14 år (II)
FM:farbroderen Niels Michelsen i Bjergby.
LV:Enkens bror Michel Jacobsen i Solbjerg.
(se nr.483).

side 404a.
654.OLE FLENSBORG død 25.marts 1843 i Lørslev sogn.
far:Peder Knochergaard.

side 404b,409a.
655.BIRETHE MARIE JENSDATTER død 27.maj 1843 i Lørslev sogn.
E:Peder Knochgaard.
B1:Poul Pedersen 19 år.
B2:Jens Christian Pedersen 17 år.
B3:Niels Christian Pedersen 14 år.
B4:Christopher Pedersen 11 år.
B5:Laust Pedersen 7 år.
B6:Jens Peter Pedersen 4 år.
B7:Maren Pedersdartter 1½ år.

406a.
656.JOHANNE MICHELSDATTER død 3.oktober 1843 i Lørslev sogn.
E:Søren Dahlgaard.
B1:Johanne Marie Sørensdatter 6 år.
FM:Laurs Nygaard i Lørslev g.m.afdødes moster.

side 410b.
657.ELSE JENSDATTER død 2.januar 1844 i Lødderup sogn.
E:Jens Jacobsen Smed.

side 411a.
658.ELSE MICHELSDATTER død 28.februar 1844 i Lørslev sogn(1 måned).
far:Michel Christian Jensen.

side 411a.
659.CHRISTEN PEDERSEN død 7.august 1844 i Ørding sogn. (28 år).
stedfader:Jens Stoiberg.

side 411a.
660.MORTEN PEDERSEN BISGAARD død 5.januar 1845 i Lødderup sogn.
E:Anne Marie Villadsdatter.
LV:Henrik Pedersen af Lødderup.
FM:Christen Østermølle.

side 412a,413b.
661.HANS CHR: POULSEN død 18.februar 1845 i Kårup,Lødderup sogn.
A1:afdødes fars helsøster Karen Hansdatter er død, g.m.Peder Ginnerup i møllen.
A1a:Jens Ginnerup i Kårup.
A1b:Laurs Ginnerup i Outrup.
A1c:Maren Pedersdatter g.m.Christen Nørgaard i Bjørndrup.
A1d:Anne Marie Pedersdatter.
A2:afdødes mors helsøster Karen g.m. Christen Kjelde i Fredsø.
A3:afdødes mors halvbroder Anders Christensen Toft i Fredsø.
A4:afdødes mors halvbroder Peder Post i Frøslev.
A5:afdødes mors halvbroder Jørgen Post i Fredsø.
A6:afdødes mors halvsøster Ane Christensdatter g.m.Jens Henninggård i Fredsø.
A7:afdødes mors halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Jens Vester i Kårup.
A8:afdødes mors halvsøster Anne Marie Christensdatter enke efter Jens Hellesen i Frøslevgård.
(se nr.435,481).

side 413a.
662.NIELS LAURSEN død 26.februar 1845 i Fredsø,Lødderup sogn (26 år).
far:Laurs Jellesen.

side 413a.
663.JOHANNE OLESDATTER død 2.marts 1845 i Fredsø,Lødderup sogn.
E:Poul Iversen.
B1:Mads Poulsen i Solbjerg.
B2:Iver Poulsen Villerslev i Thy, er død.
B2a:Poul Madsen
B2b:Jens Madsen
B2c:Iversine Madsdatter.
B3:Peder Christian Poulsen.

side 415b.
664.JEPPE JENSEN død 21.juli 1845 i Elsø sogn (70 år).

side 416a.
665.ANDERS SVENNINGSEN, død 22.juli 1845 i Fårup,Lødderup sogn (21 år).
far:Svenning Andersen.

side 416a.
666.ANNE ELISABETH ANDERSDATTER død 13.februar 1846 i Lørslev sogn.(18 uger).
far:Anders Storgaard.

side 416b.
667.MATHIAS JENSEN død 15.juni 1846 i Fredsø, Lødderup sogn.
E:Kirsten Nielsdatter.

side 417b.
668.ANNE MARIE [JENSDATTER] VESTERGAARD død 11.september 1846 i Lødderup sogn.
g.1:Jens [Jensen] Dalgaard.
E:Jens Mark Dahlgaard.
B1:Jens Christian Jensen 37 år (I).
B2:Jens Vestergaard Jensen 27 år (I).
B3:[Ane Jensdatter] 44 år (I) g.m.Niels Thomsen i Lødderup sogn.
B4:[Anne Dorthe] Jensdatter 34 år g.m. Christen Christensen i Lødderup.
(se nr. 545).

side 417b.
669..ELSE MARIE MICHELSDATTER død 21.oktober 1846 i Lørslev sogn.
far:Michel Christian Jensen.

side 417b.
670.INGEBORG ANDERSDATTER død 8.november 1846 i Lødderup sogn.(1 år 5 mdr.).
far:Anders Christen Nielsen.

side 417b.
671.NIELS PETER NIELSEN død 25.marts 1847 i Ørding sogn (4½ år).
mor:Else Marie Nielsdatter.

side 417b.
672.CHRISTEN SØRENSEN død 14.april 1847 i Ørding sogn (5 uger).
far:Søren Christensen

side 417b.
673.JENS SVENNINGSEN død 23.april 1847 i Kårup,Lødderup sogn. (61 år).
E:Dorthe Marie Christensdatter.

side 418a,420a.
674.JENS CHRISTIAN MICHELSEN død 1847 i Lørslev sogn (skifte 8.juli).
A1:Johanne Michelsdatter 46 år g.m.Anders Michelsen i Lørslev.
A2:Anne Michelsdatter 42 år g.m.Lars Nygaard i Lørslev.
A3:Maren Nebel Michelsdatter 36 år g.m.Niels Dahl på Dueholm mølle.
A4:Johanne Michelsdatter er død g.m. Søren Dahlgaard i Lørslev.
A4a:Karen Marie Sørensdatter i Dalgård i Lørslev..
A5:Maren Michelsdatter 49 år i Lørslev.

side 419a,422a.
675.CHRISTEN VESTER død 23.juli 1847 i Lødderup sogn (55 år).
E:Dorthe Andersdatter.
B1:Morten Christensen 17 år.
B2:Karen Christensdatter 23 år.
B3:Anne Marie Christensdatter 19 år.
B4:Maren Christensdatter 16 år.
LV:Peder Andersen i fra Ørding.

side 419b.
676.ANNE KIRSTINE POULSDATTER død 23.august 1847 Fredsø,Lødderup sogn (77 år).
E:afd.Christen Samuelsen.
B1:Jens Christensen 38 år.
B2:en datter 57 år g.m.sognefoged Mads Sørensen.

side 419b,421b.
677.ELSE [MICHELSDATTER] LOLLAND død 21.november 1847 i Fårup,Lødderup sogn (65 år).
E:afd.Thor Knudsen.
B1:Michel Graversen 39 år.
B2:Anne Marie Thorsdatter 35 år.
B3:Knud Thorsen 34 år.
B4:Sidsel Marie Thorsdatter 33 år.
B5:Mads Thorsen 27 år.
B6:Else Thorsdatter 22 år.
B7:Johan Thorsen 22 år.
(se nr.645).

side 421b.
678.[MARGRETHE NIELSDATTER] død 18.december 1847 i Lødderup sogn (70 år).
E:Peder Astrup.

side 423b,424a.
679.JOHAN VILLUMSEN død 30.januar 1848 i Fredsø,Lødderup sogn (70 år).
g.1:[Christence Christensdatter].
E:Ellen Marie Christensdatter.
B1:Villum Johansen 32 år (I).
B2:Christine Johansdatter (I) g.m.Jacob Nielsen.
B3:Ane Johansdatter (I) g.m.Peder Andersen i Vester Assels.
B4:Dorthe Cathrine Johansdatter (I), g.m.Peder Jensen i Fredsø.
B5:Else Cathrine Johansdatter (I) g.m.Christen Laursen i Hvidbjerg.
B6:Christen Johansen 26 år (I).
B7:Christence Johansdatter 21 år (I)
(se Glomstrup nr.112).

side 423b.
680.JOHANNE PEDERSDATTER død 4.februar 1848 i Ørding sogn (½ år).
far:Peder Nørgaard.

side 423b.
681.JOHANNE MARIE CHRISTENSDATTER død 5.februar 1848 i Lødderup sogn.(19¾ år).
far:Christen Vester.

side 423b.
682.JENS MICHELSEN død 10.februar 1848 Lørslev sogn (10 dage).
far:Michel Smed.

side 424b.
683.CHRISTEN PEDERSEN død 13.april 1848 i Lørslev sogn (1¾ år).
far:Peder Knokkergaard.

side 424b.
684.BIRTHE NIELSDATTER død 28.april 1848 i Fredsø,Lødderup sogn (84 år).

side 424b.
685.JEP NIELSEN død 6.maj 1848 i .......................(1.måned).
far:Niels Jepsen.
(ulæselig)

side 424b.
686.THOMAS CHRISTENSEN WITTRUP død 28.maj 1848 i Fredsø,Lødderup sogn (51 år).
E:Johanne Stephansdatter

side 424b.
687.MAREN ANDERSDATTER død 19.juni 1848 i Lørslev sogn (21 år).
far:Anders Michelsen.


side 425a.
688.CHRISTEN MATHIASEN død 6.september 1848 i Fredsø,Lødderup sogn.
E:Maren Jensdatter.
B1:Jens Christen Christensen 12 år.
B2:Mathias Christensen 6 år.
B3:Niels Christensen 5 år.
B4:Jens Nielsen Christensen 1 år.
B5:Dorthe Christensdatter 11 år.

side 426a.
689.MARIANNE JØRGENSDATTER død 1.februar 1849 i Lørslev sogn (74 år).

side 426a,428b.
690.PEDER BOILESEN død 5.maj 1849 i Lørslev sogn (51 år).
A1:broderen Boile Christensen 57 år i Lørslev
A2:broderen Thomas Christensen 54 år Fredsø.
A3:broderen Jens Boilesen 48 år i Flade
A4.søsteren Gjertrud Marie Christensdatter g.m.Jøgen Laursen i Vejerslev.
A5:søsteren Karen Christensdatter g.m.Jens Christian Trælborg.

side 426b,427b.
691.CHRISTEN JENSEN død 15 maj 1849 i Fredsø,Lødderup sogn (6 år).
far:Jens Christian Vendelboe.

side 426b,427b.
692.PEDER MICHELSEN død 5.juni 1849 i Fredsø,Lødderup sogn (29 år).
A1:moderen Johanne Andersdatter enke efter Michel Søgaard.
A2.helbroderen Anders Michelsen 33 år
A3.halvbroderen Anders Michelsen 51 år.
A4.halvbroderen Christen Michelsen i Erslev, er død.
A4a.Marianne Christensdatter 13 år.
A4b.Johanne Christensdatter 9 år.
A5.halvbroderen Niels Christian Michelsen 48 år.
A6:halvbroderen Jens Michelsen 44 år.
A7:halvsøsteren Maren Michelsdatter 30 år, g.m.Tobias Christensen i Legind.
A8:halvsøsteren Ellen Marie Michelsdatter 23 år g.m. Ole Christian Christensen i Fredsø.
(se nr.638).

side 427a.
693.ANNE JOHANNE NIELSDATTER død 13.juni 1849 i Lørslev sogn (13 år).
far:Niels Odgaard

side 427a.
694.CHRISTEN JØRGENSEN død 19.juni 1849 i Fredsø, Lødderup sogn (78 år).

side 427a.
695.ELISABETH CHRISTENSDAT-TERdød 23.juni 1849 i Fredsø,Lødderup sogn (68 år).
E:afd.Christen Jørgensen.

side 427a.
696.ELSE SØRENSDATTER død 25 juni 1849 i Fredsø,Lødderup sogn (64 år).
E:Anders Post.

side 427a.
697.NIELS CHRISTIAN NIELSEN død 26.juni 1849 i Lødderup sogn (26 år).
far:Niels Roisen.

side 428b.
698.MARIANNE LAURSDATTER død 24.oktober 1849 i Fredsø, Lødderup sogn (14 måneder).
far:Laurs Jellesen.

side 428b,429a.
699.JENS NIELSENdød 9.december 1849 i Fredsø,Lødderup sogn (68 år).
E:Marianne Madsdatter.
B1:Henrik Jensen 28 år.
B2:Anders Jensen 30 år.
B3:Niels Christian Jensen 24 år.
B4:Kirsten Cathrine Jensdatter 21 år.

side 429b.
700.METTE MARIE ANDERSDATTER død 17.januar 1850 i Lødderup sogn (¾ år).
far:Anders Bisgaard.

side 429b.
701.METTE JENSDATTER død 18.januar 1850 i Lørslev sogn (8 dage).
far:Jens Møller.

side 430a.
702.SØREN CHRISTIAN LAURSEN død 25.februar 1850 i Fårup,Lødderup sogn (1½ år).
far:Laust Jacobsen.

side 430a.
703.MAREN KIRSTINE JENSDATTER død 26.september 1850 i Lødderup sogn
E:Anders Chr.Nielsen.
B1:Niels Jensen Andersen 14 år.
B2:Jens Andersen 2 år.
B3:Margrethe Andersdatter 6 år.
afdødes far Jens Hangaard i Fredsø.

side 431a.
704.JOHAN CHRISTENSENdød 30.december 1850 i Ørding sogn (2½ år).
mor:Mette Johanne Nielsdatter.
Jens Jensen Kjærgaards gods
Skifteprotokol
1787 [G 116-1]


1.MAREN CHRISTENSDATTER død 1787 i Torp Karby sogn.(skifte 10.juli).
E:Søren Jensen Kibsgaard.
B1:Anne Sørensdatter g. m. Niels Hermansen i Blistrup.
B2:Karen Sørensdatter 40 år.

2.SØREN CHRISTENSEN død 1787 i Karby sogn.(skifte 3.november).
mor:Maren Sørensdatter
A1:broderen Jens Christensen 32 år i Ørding.
A2:søsteren Anne Christensdatter 29 år.
Lund gods
Skifteprotokol
1765 1792 [G 113-5]
1793-1800 [G 113-4]

Af skifteprotokollen er kun bevaret navneregisteret.

side 2.
1 MAREN JEPPESDATTER død 1765 i Vester Assels sogn, (skifte 25.maj).
E: Jens Larsen

side 3.
2. MAREN CHRISTENSDATTER død 1765 i Vejerslev sogn, (skifte 3.december.)
g. m. Michel Pind.

side 4.
3. MAREN POULSDATTER død 1776 i Jegindø sogn, (skifte 29.oktober).
E: Peder Nielsen Bjerregaard.

side 5.
4. KIRSTEN MICHELSDATTER død 1765 i Sillerslev,Øster Assels sogn, (skifte 16.december).
E: Hans Andersen.

side 6.
5.1962. JENS MICHELSENdød 1767 i Sillerslev,Øster Assels sogn, (skifte 31. januar) .

side 7.
6. MAREN NIELSDATTER død 1769 i Vester Assels sogn, (skifte 11. september).
E: Niels Torkildsen.

side 8.
7. SØREN NIELSEN død 1769 i Nørretofteskov, Jegindø sogn, (skifte 12. maj)

side 9.
8. PEDER NIELSENdød 1770 i Rested sogn, (skifte 28. maj)

side 12.
9. ANNE CHRISTENSDATTER død i Sillerslev, Øster Assels sogn, (skifte den )
E: Christen Smed.

side 12.
10 POUL JENSEN død 1770 i Steenholt, Vejerslev sogn, (skifte 28. november)

side 13.
11 JENS KIELSGAARD død 1770 Jegindø sogn, skifte 9. februar .

side 14.
12. POUL LARSEN BACH død 1773 i Øster Assels sogn, (skifte 23. oktober)

side 22.
13.CHRISTEN ANDERSEN NØRBY død 1770 Jegindø sogn, (skifte 6. februar) .

side 23.
14. INGER ANDERSDATTER død 1771 i Vester Assels sogn,( skifte 11.februar)
E: Johan Christopher Freitag.
(se nr.17,48).

side 24.
15. ANNE JENSDATTER død 1771 i Vester Assels sogn,( skifte 25. marts)
E: Christen Andersen.

side 27.
16 ANDERS JENSEN død 1771 Jegindø sogn, (skifte 4. april) .

side 27.
17.JOHANNE MARIE død 1778 i Vester Assels sogn, (skifte 1.februar)
E: Johan Christopher Freitagnr.
(se nr 14, 48).

side 28.
18. MAREN BOEL død 1771 i Vester Assels sogn, (skifte 8. maj)
E: Christen Jensen.

side 32.
19. CHRISTEN CHRISTENSEN BACH død 1771 i Vester Assels sogn, skifte 15. maj .

side 36.
20 KAREN JENSDATTER død 1771 i Sillerslev, Øster Assels sogn,(skifte 15. juli)

side 38.
21. KAREN JENSDATTER død 1772 i Vester Assels sogn, (skifte 3. januar 1773).
g. m. Knud Jensen.

side 4februar
22. MADS GUNNESENdød 1772 i Vester Assels sogn, (skifte 16. marts)

side 45.
23. ANDERS BOULBERG død 1773 i Vester Assels sogn, (skifte 12. april)

side 47.
24. JENS LARSEN KIERGAARD død 1773 i Vester Assels sogn, (skifte 6. marts)

side 47.
25. KAREN død 1773 i Bølle, Jegindø sogn, (skifte 9. juli) .
E: Michel Adriansen.

side 48.
26. KIRSTEN JEPSDATTER. død 1774 i Gåferad i ????? (skifte 12. november).

side 49.
27. ANDERS JEPSEN. død 1774 i Ibsted,Jegindø sogn, (skifte 28. april)

side 50.
28. CHRISTEN ANDERSEN DEGN død 1775 i Vester Assels sogn,( skifte 8. marts) .

side 50.
29.CHRISTEN CHRISTENSEN BACH død 1774 i Vester Assels sogn, (skifte 14. januar) .

side 53a.
30. JOHANNE PEDERSDATTER død 1775 i Vester Assels sogn, skifte 16. juni .
E: Berthel Nielsen.

side 54.
31. ELSE SØRENSDATTER død 1775 i Vester Assels sogn, (skifte 20. januar 1776).
E: Anders Kielsgaard.

side 56.
32. KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 1776 i Nydommølle i ?????, (skifte 1. februar)
E: Niels Nielsen Bruun.

side 57.
33. KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 1776 i Vester Assels sogn, (skifte 29. februar).
E: Poul Bach.

side 58.
34. MAREN POULSDATTER død 1776 Jegindø sogn, (skifte 7. december).
E: Niels Nielsen Nørgaard.

side 59.
35. SIDSEL MARIE [MARCUSDAT-TER] død 1777 i Sillerslev, Øster Assels sogn, (skifte 16. marts) 42 år.
E: Mads Nielsen.

side 64.
36. JENS ANDERSEN død 1788 Jegindø sogn, (skifte 11. maj).

side 65.
37. METTE PEDERSDATTER død 1778 i Øster Assels sogn, (skifte 20. juni) .
E: Christen Jensen Skrædder.

side 67.
38. GRAVERS POULSEN død 1778 i Vester Assels sogn, (skifte 24. oktober) .

side 68.
39. ANNE CHRISTENSDATTER død 1779 i Øster Assels sogn, (skifte 12. november).
E: Christen Smed.

side 69.
40.CHRISTEN ROISEN død 1778 i Sillerslev, Øster Assels sogn, (skifte 21. januar 1779).

side 70.
41. SØREN SØRENSEN død 1779 i Sillerslev,Øster Assels sogn, (skifte 21. juni) .

side 71.
42. ANNE CHRISTENSDATTER død 1779 i Mygdamgaard, Vester Assels sogn, (skifte 16. maj) .
E: Joseph Mortensen.

side 75.
43. ANNE ANDERSDATTER død 1779 i Øster Assels sogn, (skifte 30. juli) .

side 81.
44. KAREN JENSDATTER død 1779 i Øster Assels sogn, (skifte 15. oktober).
E: Christen Jensen Skrædder.

side 84.
45.BIRGITTE ANDERSDATTER død 1780 i Grungård, Jegindø sogn, (skifte 8. maj) .

side 85.
46. CHRISTEN LINDBERG død 1781 i Vester Assels sogn, (skifte 3. marts).

side 86.
47. VIBEKE JENSDATTER død 1781 i Vester Assels sogn, (skifte 20. august)
E: Jens Madsen.

side 87.
48. JOHAN CHRISTOPHER FREITAG død 1781 i Vester Assels sogn, (skifte 21. august)
(se nr. 14,17).

side 88.
49. JENS ROISEN død 1781 i Øster Assels sogn, (skifte 11. oktober)

side 88.
50. LARS LARSEN KLOSTER død 1781 i Sillerslev, Øster Assels sogn, (skifte 21. januar 1782)

side 89.
51. OLE RINGGAARD død 1781 i Vester Assels sogn,(skifte 28. januar 1782).

side 91.
52. ANDERS THUSEN død 1782 i Øster Assels sogn, (skifte 29. april)

side 92.
53. CHRISTEN KRAGBORRE død 1782 Vester Assels sogn,( skifte 20. august)

side 93.
54.METTE CHRISTENSDATTER død 1781 Jegindø sogn, (skifte 15. april) .
E: Niels Clemmensen.

side 94.
55. MICHEL SØRENSEN SØNDERGAARD død 1783 Jegindø sogn, (skifte 29. april) .

side 95.
56. MAREN PEDERSDATTER død 1783 i Vester Assels sogn, skifte 12. juni .
E: Michel Christensen.

side 96.
57. MICHEL ADRIANSEN død 1783 i Nørby,Jegindø sogn, (skifte 26. maj) .

side 97.
58. MAREN CLAUSDATTER død 1783 Jegindø sogn, (skifte 25. juli) .
E: Michel Sørensen

side 98.
59. POUL CHRISTENSEN IBSTED død 1783 Jegindø sogn, (skifte 25. juli) .

side 99.
60. MADS NIELSEN BRUUN død 1783 i Sillerslev, Øster Assels sogn, (skifte 4. november)

side 100.
61.NIELS MADSEN SKRÆDDER død 1783 i Øster Assels sogn, (skifte 5. november).

side 101.
62. OLUF PEDERSEN død 1783 i Vester Assels sogn, (skifte 27. september).

side 102.
63. JENS CHRISTENSEN PIND død 1783 i Vester Assels sogn, (skifte 7. november)

side 102.
64. KIRSTEN CHRISTENSDATTER død. 1784 i Sillerslev, Øster Assels sogn, (skifte 26. maj) .
E: Jens Sørensen.

side 103.
65. ANDERS CHRISTENSEN NØRSKOV død 1785 Jegindø sogn, (skifte 26. februar)

side 104.
66. PEDER PEDERSEN NØRSKOV død 1785 i Sønderskov,Jegindø sogn, (skifte 21. juli) .

side 105.
67. MAREN MADSDATTER død 1785 i Nørby,Jegindø sogn,(skifte 30. maj).
E: Chisten Michelsen.

side 106.
68. JENS PEDERSEN død 1785 Jegindø sogn, (skifte 21. juli).

side 106.
69.POUL HALS død 1785 i Vester Assels sogn, (skifte12. september)

side 107.
70. ANNE CHRISTENSDATTER død 1785 i Nørskov,Jegindø sogn, (skifte 19. september)
E: Peder Bruun.

side 107.
71.KAREN CHRISTENSDATTER død 1785 i Nørby,Jegindø sogn, (skifte 13. juli) .
E: Peder Roisen

side 108.
72.CHRISTEN JENSEN LUND død 1786 i Hedehuset, Jegindø sogn, (skifte 25. maj)

side 109.
73. ANNE MOGENSDATTER død 1786 i Vester Assels sogn,(skifte 3. august)
E: Christen Pedersen.

side 109.
74.METTE CHRISTENSDATTER død 1786 i Ibsted,Jegindø sogn, (skifte 6. oktober)
E: Mads Michelsen.

side 111.
75. KAREN PEDERSDATTER død 1786 i Vester Assels sogn, (skifte 8. december).
E: Mads Dahl.

side 111.
76.SIDSEL KNUDSDATTER død 1786 i Vester Assels sogn, (skifte 19. december).
E: Peder Christensen.

side 112.
77.BIRTHE KNUDSDATTER IBSTED død 1787, Jegindø sogn, (skifte 12. april) .
E: Niels Christensen.

side 114.
78.MICHEL SØRENSEN IBSTED død 1787 Jegindø sogn, (skifte 14. april)

side 115.
79.MAREN POULSDATTER død 1787 i Jegindø sogn, (skifte 15. maj)
E: Jens Bruun.

side 115.
80.MAREN THOMASDATTER død 1787 i Vester Assels sogn, (skifte 8. maj).

side 116.
81.ELSE MADSDATTER død 1787 i Øster Assels sogn, (skifte 20. oktober).
E: Mads Jensen Biarup.

side 116.
82. CHRISTEN ANDERSEN død 1787 i Vester Assels sogn, (skifte 1. december).

side 117.
83.ANNE NIELSDATTER død 1788 Jegindø sogn, (skifte 29. februar)
E: Niels Pedersen Bjerre.

side 118.
84.MAREN JENSDATTER død 1788 i Sillerslev,Vester Assels sogn, (skifte 15. juli) .
E: Christen Madsen

side 118.
85. CHRISTEN OLESEN død 1788 i Hedehuset i ??????? sogn, (skifte 22. august)

side 119.
86.MICHEL PEDERSEN død 1788 i Vester Assels sogn, (skifte 16. juni)

side 121.
87.DORTHE ANDERSDATTER død 1788 i Vester Assels sogn, (skifte 16. juli) .
E: Niels Bruun.

side 121.
88. INGER POULSDATTER død 1788 i Øster Assels sogn, (skifte 12. september) .
E.Anders Dahl.

side 121.
89.KIRSTEN JENSDATTER død 1788 i Sillerslev,Øster Assels sogn, (skifte 8. december).
E: Niels Pedersen

side 122.
90. JENS ANDERSEN KIERGAARD død 1788 i Vester Assels sogn, (skifte 17. januar 1789).

side 124.
91. LARS MADSEN død 1789 i Vester Assels sogn, (skifte 13. januar 1790).

side 124.
92. PEDER NIELSEN død 1790 i Sillerslev,Øster Assels sogn, (skifte 12. februar).

93.KIRSTEN PEDERSDATTER død 1790 i Vester Assels sogn, (skifte 16. februar)
E: Peder Hansen.


Skifteprotokol 1793-1800 [G113-4]
side 51, 85.
94..SIDSEL MARIE CHRISTENSDATTER død 1793 i Sillerslev, Ø. Assels sogn. (skifte 18.november).
E:Niels Andersen Dam.
B1:Christen Nielsen 12 ,
B2:Jens Nielsen 5 ,
B3:Anne Nielsdatter 4 ,
FM:Michel Pedersen af Ø. Assels.

side 53, 91
95.KAREN CHRISTENSDATTER død 1793 i Bierresnap, Jegindø sogn. (skifte 30.november).
E:Mads Nielsen Bjerresnap.
A1:broderen Peder Christensen i Odby sogn 69 år ,
A2:broderen Malte Christensen i Gudum sogn 58år
A3:broderen Christen Christensen i Serup, Odby sogn død ca. 1779, g. m. Maren Nielsdatter.
A3a:Christen Christensen 22 år
A3b:Niels Christensen 16 år
A3c:Kirsten Christensdatter 24 år
A3d:Anne Christensdatter 18 år
A3e:Mette Christensdatter 14 år
A4:søsteren Mette Christensdatter g. m. Christen Knudsen i Serup, Odby sogn er død.
A4a:Christen Christensen i Sønderskov på Venø er død g. m. Johanne Christensdatter.
A4a1:Peder Christensen 14 år
A4a2:Else Johanne Christensdatter 11år
A4b:Knud Christensen 40 år i Ginnerup, Heltborg sogn.
A4c:Poul Christensen 34 år i Kobberød i Gettrup sogn.
A4d:Jeppe Christensen 30 år i Søndbjerg sogn.
A4e:Sidsel Christensdatter g. m. Jens Eskildsen i Tomsgaard i Nr. Nissum sogn.
A5:søsteren Gertrud Christensdatter g. m. Villads Knudsen i Søndbjerg sogn.
A6:søsteren Anne Christensdatter g. m. Christen Raundal i Lem sogn i Hardesyssel.
(se nr. 105,114).

side 60.
96.JOHANNE CHRISTENSDATTER DAMGAARD død 1793 i V. Assels sogn.(skifte. 30.november).
A1:Kirsten Christensdatter
FM:Christen Sørensen fra Hvidbjerg.

side 63.
97.PEDER SMED død 1793 i V. Assels sogn.(skifte 4.december).
E:Sophie Christensdatter.
B1:Christen Pedersen i V. Assels.
B2:Karen Pedersdatter g. m. Mads Aggerholm i Fredsø.
B3:Mette Pedersdatter

side 73, 87, 99.
98.THOMAS CHRISTENSEN BITTERKIER død 1793 i Ø. Assels sogn.(skifte 8.1.1794).
E:Mette Andersdatter.
B1:Anders Thomsen 16 ,
LV:Michel Pedersen i Ø. Assels.
FM:afdødes halvbroder Jens Christensen Bøjlesen i Ø. Assels.

side 76.
99.ENGEL ANDERSDATTER død 1793 i Ø. Assels sogn.(skifte 28.1.1794).
B1:Anders Jensen i V. Assels.
B2:Anne Jensdatter g. m. Jens Jensen Fynbo i Ø. Assels.

side 78.
100.ELSE MADSDATTER død 1794 i Ø. Assels sogn.(skifte 4.februar)
E:Morten Pedersen Roysen.
A1:broderen Peder Madsen i Sillerslev.
A2:broderen Christen Madsen i Sillerslev.
A3:broderen Jens Madsen på Jegindø.

side 79.
101.CHRISTIANE CHRISTENSDATTER død 1794 i Sillerslev i Ø. Assels sogn.
E:Peder Christensen Dahlgaard.
B1:Christen Pedersen.
afdødes far Christen Bisgaard i Lødderup.

side 80.
102.KIRSTEN MADSDATTER død 1794 i Ø. Assels sogn. (skifte 26.marts).
B1:Jens Madsen i Nørby på Jegindø
B2:Mette Madsdatter g. m. Christen Poder i Styvelgård på Thyholm.
B3:Margrethe Madsdatter g. m. Jens Jensen Biarup i Ø. Assels.
B4:Maren Madsdatter g. m. Michel Pedersen i Ø. Assels.

side 82.
103.METTE NIELSDATTER død 1794 i Jegindø sogn. (skifte 26.juni).
E:Jens Jensen
B1:Anne Cathrine Jensdatter 22 år
V:afdødes halvbroder Søren Nielsen Harboe i Nørby.

side 89.
104.DORTHEA PEDERSDATTER død 1794 i Nørby, Jegindø sogn.(skifte 30.juli).
E:Jens Madsen.
FM:Michel Pedersen af Ø. Assels.

side 93.
105.MADS NIELSEN død 1794 i Bjerresnap, Jegindø sogn (skifte 14.august)
E:Anne Andersdatter.
A1:søstersønnen Christen Jensen i Ø. Assels sogn.
A2:søstersønnen Niels Jensen på Jegindø.
A3:søstersønnen Søren Jensen på Jegindø.
A4:søsterdatteren Maren Jensdatter g. m. Niels Terkildsen i V. Assels.
(se nr.95.).

side 97.
106.POUL NIELSEN død 1794 i Ø. Assels sogn.(skifte 5.ovember).
E:Else Christensdatter.
B1:Christen Poulsen 9 år
B2:Niels Poulsen 7 år
B3:Søren Poulsen 4 år
B4:Anne Poulsdatter 3 år
FM:Enevold Nielsen af Sønder Tofteskov på Jegindø.

side 101.
107.ANNE MARGRETHE NIELSDATTER, død 1794 i V. Assels sogn. (skifte 4.december).
B1:Anne Laursdatter 48 år g. m. Laurs Madsen i V. Assels.
B2:Sidsel Laursdatter g. m. Frands Sørensen i V. Assels.
B3:Anne Margrethe Laursdatter er død g. m. Hans Pedersen i Viborg.
B2a:Laurs Hansen 13 år
B4:Jens Laursen 36 år i Karby.
B5:Mette Laursdatter g. m. Niels Christensen i V. Assels.

side 102, 111.
108.KAREN CHRISTENSDATTER død 1794 i V. Assels sogn.(skifte 24.december).
B1:Laurs Christensen uægte 3¾ år
afdødes far Christen Laursen i Nees.

side 105.
109.Arveafkald fra Niels Madsen efter hans fader Mads Jensen i Nørskov 15.februar 1793.broder Jens Madsen.

side 105.
110.Arveafkald fra Christen Michelsen på vegne af sønnen Michel Christensen på arv efter morfaderen Mads Jensen i Nørskov.

side 105.
111.ANNE KJELDSDATTER død ca. 1793 i Sillerslev, Ø. Assels sogn.
A1:Christen Thomsen i Debel på Fur.
A2:Kield Nielsen i Møllen på Fur.
A3:Thomas Christensen i Debel. på Fur.
A4:Jens Jørgensen i Sund på Fur.
arveafkald 18.marts.1793

side 106.
112.Arveafkald fra Anne Jensdatter g. m. Poul Villadsen Søndbjerg på Thyholm på arv efter hendes fader Jens Pedersen i Sønder Touskov på Jegindø. 18.juni.1793.

side 106.
113.Arveafkald fra Anders Jensen, der tjener stedfaderen Anders Jensen på Jegindø, for arv efter hans moder Dorthe Pedersdatter.

side 106.
114..Arveafkald fra efter Mads Nielsens hustru Karen Christensdatter i Bjerresnap på Jegindø fra samtlige arvinger.

side 106, 117.
115..HELVIG GUNDESDATTER død 1795 i Bøel, Jegindø sogn. (skifte 22.februar).
E:Jens Adrian Christensen.
B1:Christen Jensen Adriansen 25 år
B2:Sidsel Marie Jensdatter g. m. Mourits Jensen i Ø. Assels.
B3:Maren Jensdatter 23 år

side 112.
116.MAREN NIELSDATTER død 1795 i Ø. Assels sogn. (skifte 23.juni).
E:Jens Michelsen.
B1:Michel Jensen 41 år
B2:Niels Jensen 44 år i V. Assels.
B3:Sidsel Jensdatter 35 år
B4:Birthe Jensdatter 31 år

side 114, 119.
117.HANS PEDERSEN KONGENS-GAARD død 1795 i V. Assels sogn. (skifte 28.juni).
g. 1:Bodil Sørensdatter.
E:Kirstine Jensdatter.
B1:Jens Hansen 17 år (II).
B2:Poul Hansen 15 år (II).
B3:Maren Hansdatter I g. m. Mads Moergaard (I) V. Assels.
B4:Søren Hansen i Ø. Assels( I).
B5:Peder Hansen i V. Assels ( I)
B6:Poul Hansen i V. Assels (I)
B7:Christen Hansen V. Assels.
B8:Anders Hansen V. Assels.
LV:Niels Krog, V. Assels.

side 115.
118.POUL NIELSEN død 1795 i Ø. Assels søgn (skifte 15.juli).
E:Else Christensdatter.
LV:Anders Kalhøj.
FM:Enevold Nielsen på Jegindø.

side 122.
119.HANS ANDERSEN død 1795 i Sillerslev, Ø. Assels sogn.
g. 1:NN
g. 2:NN
g. 3:NN
B1:Anne Hansdatter ( I) g. m. Niels Sørensen i Redsted.
B2:Maren Hansdatter( I) g. m. Just Eriksen i Mollerup.
B3:Margrethe Hansdatter (I) g. m. Jens Christensen Gregersen i Sillerslev.
B4:Sidsel Hansdatter (III) g. m. Anders Jensen i Rested.
B5:Søren Hansen 20 år (III).

side 124.
120.DORTHE CHRISTENSDATTER død 1796 i Ibsted på Jegindø. (skifte 15.februar).
g. 1.Niels.
E:Anders Christensen.
B1.Peder Nielsen 22 år

side 127, 147.
121.METTE JENSDATTER KJÆR-GAARD død 1796 i V. Assels sogn. (skifte 4.februar).
E:afd. Jens Andersen.
A1:søsteren Margrethe Jensdatter g. m. Peder Madsen i Sillerslev.
A2:Maren Jensdatter g. m. Knud Michelsen i Gammelgård i Emb, Blidstrup sogn, begge er døde.
A2a:Jens Knudsen i Gammelgård i Emb, Blidstrup sogn.
A2b:Michel Knudsen i Søndergård i Rested sogn.
A2c:Maren Knudsdatter g. m. Joen Østergaard i V. Hvidbjerg.

side 144.
122.KIRSTEN SØRENSDATTER død 1796 i Sillerslev, Ø. Assels sogn (skifte 11.april).
B1:Maren Andersdatter g. m. Christen Christensen i Emb, Blidstrup sogn.
B2:Maren Andersdatter g. m. Peder Olesen i Ø. Assels.

side 145, 150.
123.CHRISTEN HANSEN død 1796 i V. Assels sogn (skifte 1.juni).
E:Sidsel Christensdatter.
B1:Hans Christensen 8 år
B2:Jens Christensen 3/4 år
B3:Anne Christensdatter 6 år
B4:Bodil Christensdatter 3½ år
FM:Søren Pedersen Haugaard og Niels Jensen i V. Assels.

side 149.
124.SØREN SØRENSEN SKOMAGER død 1796 i V. Assels sogn. (skifte 22.juni)
E:Anne Margrethe Christensdatter.
B1:Søren Sørensen i Galtrup sogn 30 år
B2:Johan Peter Sørensen 29 år
B3:Frands Sørensen 28 år
B4:Frederik Sørensen 22 år

side 153.
125.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 1796 i V. Assels sogn. (skifte 30.december).
g. m. Anders
B1:Niels Andersen Smed i V. Assels.
B2:Anne Marie Andersdatter g. m. Søren Andersen Kielgaard i V. Assels.

side 154.
126.CHRISTEN MICHELSEN død 1797 i Nørby, Jegindø sogn (skifte 20.juni)
B1:Michel Christensen 23½ ,

side 156, 163
127.MARGRETHE JENSDATTER død 1797 i V. Assels sogn. (skifte 4.december).
E:Peder Christensen Hyldgaard.
A1:Kirsten Nielsdatter g. m. Jens Sørensen.

side 160, 164, 168.174.
128.ANNE POULSDATTER død 1797 i Ø. Assels sogn. (skifte 17.december).
E:Lars Sørensen.
B1:Søren Laursen 31 år
B2:Mette Johanne Laursdatter 28 år
FM:Niels Christensen

side 162, 164.
129.MAREN SØRENSDATTER død 1797 i Ø. Assels sogn (skifte 24.december).
E:Jens Dahl.
B1:Niels Christensen i Ø. Assels.
B2:Jens Christensen i Århus.

side 167, 171, 176, 182.
130.METTE MOGENSDATTER død 1798 i Ø. Assels sogn. (skifte 26.februar).
E:Jens Bøjlesen.
B1:Christen Jensen 17 år
B2:Jens Jensen 13 år
B3:Kirsten Jensdatter 12 år
B4:Anders Jensen 8 år
B5:Anne Kirstine Jensdatter 2 år

side 175
131.MADS PEDERSEN LETH død 1798 i på Lund gods, Ø. Assels sogn.
far:Peder Pedersen i Jestrup i Thy.
en søster. g. m. Jens Christensen Enggaard i Kistrup.

side 192.
132.SØREN NIELSEN død 1799 i Nørby, Jegindø sogn.
E:Anne Jensdatter.
B1:Birthe Cathrine Sørensdatter 12 år
B2:Anne Sørensdatter 7 år
B3:Niels Sørensdatter 3 år
B4:Anne Kirstine Sørensdatter 3/4 år
FM:Niels Olesen i Grundgård på Jegindø.

Mads Poulsens gods
Skiftedokumenter
1770-1790 [G 115-1]


1. BODIL DAHL Rested sogn,skifte 14. december 1774

2. KIRSTEN POULSDATTER Hvidbjerg sogn, (skifte 10.august. 1775)
B1:Christen Christensen 11 år.
FM:Christen Sørensen.

3. SOPHIE MARIE GREGERSDATTER i ??? (skifte 28. 7. 1779

4. ELSE NIELSDATTER Torp,Karby sogn, (skifte 27. oktober 1779)
A1:Else Poulsdatter 24 år.
FM:Poul Bitte Kær i Torp.

5. JENS CHRISTENSEN Torp,Karby sogn. (skifte 23. januar. 1780).
B1:Maren Jensdatter 13 år.
B2:Sidsel Jensdatter 12 år
B3:Laurits Jensen.
FM:Jens Kibsgaard i Nees.

6. MICHEL SØRENSEN, Karby sogn, (skifte 11.november 1782)

7. NIELS BECH Karby sogn, (skifte 14.april 1783)
B1:Anne Nielsdatter 26 år.
B2:Maren Nielsdatter gift
B3:Else Nielsdatter 24 år
B4:Kirsten Nielsdatter 17 år
B5:Christen Nielsen 14 år
FM:Christen Bech i Karby

8.DORTHE SØRENSDATTER Tæbring sogn. (skifte 1.december 1783).

9. SIDSEL MORTENSDATTER Torp, Karby sogn, (skifte 1.december 1784).
E: Anders Eriksen]
B1:Ane Andersdatter 7 år.
B2:Johanne Andersdatter 5 år.
B3:Karen Andersdatter 5 uger
FM:Jørgen Lauritsen i Torp.

10. ANDERS NIELSEN Tæbring sogn, (skifte 15.april 1786)
B1:Maren Andersdatter 14 år.
B2:Søren Andersen 6 år.
FM:Christen Michelsen Smed i Karby.

11. MADS JENSEN Rested sogn (skifte 3.april 1786.

12 PEDER CHRISTENSEN Torp, Karby sogn (skifte 3. marts 1788).
E:Sidsel Jensdatter 27 år.
B1:Johanne Pedersdatter 5 år.
B2:Christen Pedersen 4 år.
B3:Maren Pedersdatter 2 år.
FM:Marqvor Christensen i Torp.
Maren Sørensdatter Nørgaards gods
Skifteprotokol
1792-1794 [G 117-1]


side 1.
1. MAREN ANDERSDATTER Hvidbjerg sogn,død 2.september.1792.
g.1:Hans Andersen
E:Niels Clausen Gade
B1:Johanne Hansdatter (I).
B2:Anders Nielsen 8 år (II).
B3:Laurs Nielsen 3 år (II).
B4:Peder Nielsen 1 år (II).

side 2.
2 JOHANNE HANSDATTER Hvidbjerg sogn (skifte. 5.maj1794).
g.m.Anders
B1:Peder Andersen.
B2:Karen Andersdatter gift med Christen Nielsen i Ottrup
B3:Maren Andersdatter er død g.m. Niels Clausen Gade
B4:Anne Andersdatter er død g. m. Christen Sørensen Boier i Ager.
Nandrup gods
Skifteprotokol
1720-1790 [G 103-9]
1790-1828 [G 103-10]


side 1a.
1. ANNE PEDERSDATTER, Stagstrup sogn, (skifte 22.januar.1720).
E:Oluf Svendsen.
A1:søstersøn Peder Nielsen, Stagstrup.
A2:søsterdatter Kirsten Christensdattet g.m. Anders Nielsen i Kallerup.
A3:søsterdatter Ane Christensdatter g.m.Peder Christensen i Hørdum.
A4:søsterdatter Maren Christensdatter.
(se nr.2).

side 3a.
2. OLUF SVENDSEN i Stagstrup sogn,(skifte 17.januar1721)
E: Karen Lauritsdatter
A1:Karen Pedersdatter g.m.Niels Jensen sergent i Vils
A2:Oluf Pedersen i Elsø
A3:Anne Olufsdatter g.m.Jens Pedersen i Stagstrup
A4:Margrethe Olufsdatter.
A5:Maren Pedersdatter.
A6:Christen Olufsens 3 børn som er afdødes næstøskendebørn.
A7:Oluf Pedersen af Elsted?
A8:Michel Pedersen.
A9:Claus Bold Nielsen af Skyum.
A10:Knud Sørensen i Visby.
A11:Niels Pedersen i Visby.
LV:enkens far Laurits [Christensen] i Stagstrup
A1 og A2 er afdødes søskendebarn.
A10 og A11 er afdødes nærsøskendebørn
A3,A4,A5 er søskende
(se nr.1).

side 4a.
3. ELSE NIELSDATTERi Thy, (skifte 3.marts.1721).
E:Christen Nielsen
B1:Sidsel Christensdatter.

side 6a.
4. KIRSTEN NIELSDATTER Skallerup sogn,(skifte 29.oktober1721)
E:Peder Jensen Løhe.
B1:Niels Pedersen3 år
B2:Jens Pedersen 2 år.
B3:Mette Pedersdatter.
B4:Sidsel Pedersdatter.

side 7b.
5. CHRISTEN NIELSEN Ørding sogn, (skifte16.marts 1722).
Ingen arvinge omtalt

side 8b.
6. MARGRETHE JENSDATTER i Frydbrønde, Lødderup sogn (skifte 28.oktober.1722).
B1:en datter g.m.Jørgen Sørensen i Frydbrønde.

side 9b.
7. ANNE MADSDATTER Elsø sogn, (skifte24.juli.1741).
E:Anders Christensen
B1:Mads Andersen 6 år
B2:Maren Andersdatter 1½ år.
FM:Peder Michelsen af Hylding og Jens Nielsen Overgaard af Elsø.

side 10b.
8. MARQVOR ANDERSEN skifte30.april 1742 i Frøslev sogn.
A1:Afdødes bror Søren Andersen i Hundborg.

side 12a.
9. ANDERS MORTENSEN i Emb,Blistrup sogn (skifte11.maj.1743).
E:Maren Jensdatter.
B1:Marqvor Andersen 7 år.
B2:Jens Andersen 4 år.

side 13b.
10. MAREN JENSDATTER Kielstrup,Hillerslev sogn,(skifte15.maj.1743).
E:Christen Mogensen.
A1:brordatter Maren Knudsdatter Hvodsen.

side 15a.
11. CHRISTEN CHRISTENSEN Skinnerup sogn, (skifte13.april.1743).
E:Mette Andersdatter
B1:Mads Christensen i Skinnerup, gift
B2:Christen Christensen rytter.
B3:Poul Christensen 30 år.
B4:Jep Christensen 28 år.
LV:Enkens søsters mand Poul Nielsen i Skinnerup.

side 18b
12 STEPHAN THØGERSEN Flade sogn. (skifte 9.juli 1743)
E:Maren Laursdatter.
B1:Helle Stephansdatter g.m.Poul Larsen i Flade.
B2.Johanne Stephansdatter.

side 19a.
13. PEDER CHRISTENSEN Tøving,Galtrup sogn (skifte 8. februar 1744).
g.1.NN
E:Sidsel Madsdatter.
B1:Helle Pedersdatter (I).
B2:Else Pedersdatter (I).
LV:Stephan Lauritsen i Tøving.

side 20b.
14. MAREN LAURSDATTER Hanstholm, Sejerslev sogn. (skifte 9.december 1748).
E:Peder Pedersen
A:afdødes søskende:
A1:Johanne Laursdatter i Jørsby
A2:Niels Laursen er død.
A2a:Peder Nielsen
A2b:Henning Nielsen
A2c:Laurits Nielsen
A2d:Christen Nielsen hos deres mor Anne Olesdatter i Tostrup Himmer syssel.

side 22b.
15. SØREN JENSEN Emb,Blistrup sogn,(skifte13.november 1749).
mor: Maren Christensdatter
A1:bror Christen Jensen i Karby sogn
A2:bror Anders Jensen i Skallerup sogn
A3:Margrethe Jensdatter i Vestergård,Ørding..
A4:Anne Jensdatter.
A5:Maren Jensdatter i Ørding.

side 23b.
16. JENS CHRISTENSEN Flade sogn,(skifte 25.september 1750). død 20.8. hos Joseph Mikkelsen i Flade.
A1:bror Mikkel Christensen 17 år.
FM: morbror Søren Mikkelsen i Flade.

side 26a.
17. CHRISTEN CHRISTENSEN Flade sogn, (skifte18.februar 1751).
A1:bror Jens Christensen i Flade
A2:bror Poul Christensen i Gullerup er død
A2a:Christen Poulsen i Sejerslev.
A2b:Peder Poulsen i Gullerup
A3:søster NN Christensdatter er død g.m.Peder Andersen Høy i Ejerslev
A3a:Jens Pedersen 14 år.
A3b:Espen Pedersen 12 år.
A4:Søren Christensen fra Nykøbing.

side 27b.
18. ANNE JENSDATTER DAL Flade sogn, (skifte26.februar 1751).
Ingen arvinger omtalt.

side29b.
19. ELSE MIKKELSDATTER hos Niels Madsen i Jørsbygård,Jørsby sogn, (død 15.marts.1752).
B1:Jens Jensen i Sejerslev er død g.m. Kirsten Christensdatter
B1a: .....ette Jensdatter 8 år
B1b:Jens Jensen 4½ år
FM: morbrødrene Niels Christensen i Nr.Dråby og Anders Christensen Krogh i Sejerslev


side 31a.
20. MAREN NIELSDATTER Hanstholm, Sejerslev sogn, (død 15.juli 1752).
E:Mads Mikkelsen.
B1:Christen Madsen 12 år.
B2:Niels Madsen 9 år.
B3:Maren Madsdatter 13 år.
B4:Mette Madsdatter 9 år.
B5:Karen Madsdatter 5 år.
B6:Maren Madsdatter 3 år.

side 33a.
21. ANNE THOMASDATTER Gullerup,Bjergby sogn,(skifte13.december 1753).
E:Niels Lauritsen.
B1: Maren Nielsdatter 14 år.
B2: Margrethe Nielsdatter 12 år.
B3: Anne Nielsdatter 8 år.
B4: Sidsel Nielsdatter 4 år.
LV:morbror Poul Thomsen i Ejerslev.

side 35b.
22. MAREN CHRISTENSDATTER Alsted sogn,(død 21.januar 1755).
E:afd.Mikkel Christensen.
B1:Anne Mikkelsdatter 18 år.
B 2:Kirsten Mikkelsdatter 15 år.
FM: farbror Peder Christensen Smed i Tøving og morbrødre Anders og Peder Christensønner af Alsted.

side 38a.
23. JENS CHRISTENSEN Skarregård,Sejerslev sogn,(skifte29.januar.1755).
E:Mette Pedersdatter.
B1:Christen Jensen.
B2:Jens Jensen.
B3:En søn.
B4:Kirsten Jensdatter.
B5:Kirsten Jensdatter.
B6:Johanne Jensdatter.
B7:Anne Jensdatter.
LV og FM:Laurs Pedersen og Søren Mikkelsen begge af Flade og g.m. enkens søstre
(se nr.56.).

side 40b.
24. JOHANNE PEDERSDATTER Elsø sogn,(død 21.juli 1756).
E:Poul Nielsen
B1:Niels Poulsen 4 uger.
FM:Villads Nielsen,Elsø.

side 41b.
25. CHRISTEN TØRREBAC Alsted sogn, (død 5.april1757).
E:Mette Jensdatter.
A1:en søster g.m.Christen Mikkelsen Svane i Frøslev
A2:søster Kirsten Jepsdatter g.m.Peder Nielsen i Tøving.
A3:Christen Hansen i Gullerup.
A4:Christen Hansen i Bjergby.
A5:Niels Jespersen i Alsted.
LV:Niels Nielsen Fuurbo.

side 45a.
26. CHRISTEN JENSEN Tøving,Galtrup sogn,(død 7.juni.1761).
E:Maren Poulsdatter.
B1:Anders Christensen 18 år.
B2:Jens Christensen 14 år.
B3:Anne Christensdatter 8 år.

side 47a1.
27. KIRSTEN MIKKELSDATTER Fårtoft, Sundby sogn,(skifte6.april.1762).
E:Thøger Pedersen.
B1:Else Pedersdatter [Thøgersdatter].
B2:Anne Pedersdatter [Thøgersdatter].
B3:Sidsel Pedersdatter [Thøgersdatter].
FM:Christen Pedersen i Tøving, Niels Mikkelsen i Solbjerg
(se.nr.42.).

side 47a2.
28. MAREN PEDERSDATTER Flade sogn,(død 26.juni1762).
E:Niels Christensen Smed.
Ingen børn i ægteskabet og arvingerne er ikke nævnt ved navn. Michel Pedersen,der tjener på Ullerup, er de umyndige arvingers morbror.
Christen Hanstholm svoger til dem og g.m.deres moster.

side 47b.
29 KAREN LAURSDATTER i Flade sogn, (død 2.juli.1762).
E:Peder Christensen Buchauge
11 børn, hvoraf 2 er rømt til Holsten,men ingen nævnt ved navn.

side 48a.
30. LAURS NIELSEN Flade sogn, (død 20.august 1762).
E:Else Christensdatter.
B1:Christen Laursen gift i Flade.
B2:Jens Laursen.
B3:Kirsten Laursdatter.
FM:Poul Laursen i Flade.

side 49b.
31. CHRISTEN CHRISTENSEN Hanstholm,Sejerslev sogn,(skifte28.december 1762).
B1:Christen Christensen 24 år.
B2:Maren Christensdatter 30 år.
B3:Dorthe Christensdatter 26 år.
FM:Peder Cortsen og Laurs Laursen i Flade.

side 50a.
32. BODIL NIELSDATTER Hanstholm, Sejerslev sogn,(skifte 2.februar 1763).
E:Jens Mikkelsen

side 51b.
33 JENS JØRGENSEN og MAREN NIELSDATTER Solbjerg sogn,(skifte 8.februar 1763).
B1:Anne Jensdatter 19 år.
B2:Johanne Jensdatter 14 år.
B3:Else Jensdatter 10 år.
FM:Anders Pedersen fra Bjarup i Tødsø sogn.

side 53a.
34. KIRSTEN LAURSDATTER Galtrup sogn,(skifte5.marts 1763).
Ingen arvinger omtalt

side 55b.
35. ANNE PEDERSDATTER Sdr.Dråby sogn, (død 14.august 1765).
E:Mikkel Andersen.
A1:bror Niels Pedersen i Jørsby er død
A1a:Poul Nielsen 14 år.
A1b:Anne Nielsdatter 10 år.
A1c:Maren Nielsdatter 12 år.

side 55b.
36. KIRSTEN PEDERSDATTER i Sdr.Dråby sogn.(død 25.december 1765).
E:Poul Niesen.
(se nr.37)

side 57a.
37. POUL NIELSEN Sdr.Dråby,(død 12.maj.1766).
B1:Anne Poulsdatter 12 år.
B2:Peder Poulsen 8 år.
B3:Niels Poulsen 5 år.
FM:morbror Søren Pedersen i Erslev.
FM:farbror Thomas Nielsen.
(se nr.36)

side 59b.
38. LAURS JENSEN i Flade sogn, (skifte30.maj 1764).
E:NN.
LV:Thøger Mortensen.

side 60a1.
39. ANDERS THØGERSEN Sundby sogn, (død 3.december 1764).
E:Malene Bjørnsdatter.
B1:Else Andersdatter.
FM:Svenning Jensen i Sundby.

side 60a2.
40. ANDERS JENSEN Skallerup sogn,(skifte 8.maj 1767).
E:Maren Mortensdatter
B1:Jens Andersen 16 år.
B2:Søren Andersen 15 år.
B3:en datter g.m. Søren Christensen i Skallerup.
FM: Ole Christensen i Skallerup

side 61a.
41. ANNE LAURSDATTER Emb,Blistrup sogn,(skifte 2.marts 1767).
E:Villads Jensen.
A1:bror Michel Laursen i Jørsby
A2:bror Anders Laursen i Frøslev.
A3:søster Maren Poulsdatter i Sundby.

side 61b.
42. THØGER PEDERSEN Fårtoft, Sundby sogn,(skifte22.oktober.1765).
E:afd.Kirsten Mikkelsdatter
B1:Else Thøgersdatter 19 år.
FM: morbror Niels Mikkelsen i Sundby
farbrødre Jens og Christen Pedersen i Flade.
(se nr.2130).

side 73a.
43. CHRISTEN MURMESTER Alsted sogn,(skifte29.juli 1767).
E:Ellen Andersdatter.
4 umyndige børn
LV:Jens Nielsen fra Alsted. V:Jens Andersen fra Alsted.

side 73b.
44. ARENT CHRISTIAN Alsted sogn,(skifte 26.oktober 1767).
E:Malene Poulsdatter

side 74a.
45. PEDER MIKKELSEN i Sundby sogn,(skifte12.januar 1768).
E:Sidsel Nielsdatter
B1:Niels Pedersen 22 år
B2:Jens Pedersen 18 år.
B3:Johanne Pedersdatter 20 år
LV:Christen Christensen i Fårtoft.

side 75a.
46. JOSEPH KNUDSEN Solbjerg sogn,(skifte27.september.1768).
E:Maren Christensdatter.
B1:Maren Josephsdatter 4 år
B2:Kirsten Josephsdatter 3 år.
B3:Christen Josephsen ½ år.
FM:Jens Nielsen af Sø.

side 76b
47. SIDSEL CHRISTENSDATTER i Elsø sogn.(skifte25.februar1769).
E:Poul Nielsen.
B1:Christen Poulsen 9 år.
B2:Johanne Poulsdatter 8 år.
B3:...ne Poulsdatter 7 år.
B4:Peder Poulsen 4 år.
FM:Anders Christensen og ...ns Christensen i Elsø.

side 77b.
48. Arveafkald 11.februar 1769: Niels Mikkelsen børn , Jens Nielsen, Christen Nielsen, Anne Nielsdatter g.m. Poul Johansen, Maren Nielsdatter alle boende i Tøving i Galtrup sogn, giver afkald på arv efter deres mor Maren Mogensdatter.

side 77b.
49. Arveafkald den 8.november 1770:Laurits Søren-sen for Kirsten Lauritsdatter efter hendes forældre Laurids Pedersen. og Sidsel Pedersdatter.
(se nr.53)

side 78a.
50. Arveafkald den 30.november 1770: Christen Andersen for sin hustru Else Lauritsdatter i Sejerslev, efter hendes forældre Lars Pedersen og Sid-sel Pedersdatter i Flade.
(se nr.53)

51. Arveafkald fra Laurits Thomsen i Flade som formynder for Anne Lauritsdatter efter hendes far Laurits Pedersen og hendes mor Sidsel Pedersdatter. (se nr.53).

side 78a.
52. ANNE MOGENSDATTER Bjergby sogm, (skifte28.juli 1770).
E:Christen Hansen.
B1:Sidsel Christensdatter 25 år,ugift.
FM:Christen Pedersen.

side 78b.
53. LARS PEDERSEN Flade sogn, (skifte13.oktober 1770).
E:Sidsel Pedersdatter.
B1:Else Lauritsdatter g.m.Christen Andersen i Sejerslev
B2:Kirsten Lauritsdatter g.m.Laurs Sørensen i Flade
B3.Anne Lauritsdatter.
LV:Jens Pedersen.
FM:Lars Thomsen i Flade
(se nr.49,50,51).

side 79b.
54. JEP MIKKELSEN i Erslev sogn,(død 28.januar 1771).
B1:Mikkel Jepsen 25 år.
B2:Christen Jepsen 18 år.
B3:Anne Jepsdatter 20 år.
B4:Johanne Jepsdatter 17 år.
F:Peder Mikkelsen.

side 80a.
55. KIRSTEN THOMASDATTER Jørsbygård,Jørsby sogn,(skifte 9.november 1772).
E:Svenning Mortensen.
B1:Johanne Svenningsdatter 29 år.
B2:Anne Svenningsdatter 30 år.
FM:Christen Christensen

side 81a.
56. JENS JENSEN Skarregård,Sejerslev sogn, (skifte20.februar 1776).
E:Anne Dorthe Pedersdatter.
B1:Mette Jensdatter 8 år
B2:Maren Jensdatter 5 år.
B3:Jens Jensen 2 år.
F:børnenes farbror Jens Jensen fra Skranderup
LV:Christen Andersen fra Sejerslev.
(se nr.23).

side 87 b, 134a.
57. MAREN LAURSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte19.august 1775).
E:Poul Pedersen.
B1.Kirsten Poulsdatter 9 år.
B2.Peder Poulsen 7 år.
B3.Laurs Poulsen 3 år

side 92b.
58. MAREN CHRISTENSDATTER Flade sogn,(skifte30.december1776).
E:Niels Pedersen.
B1:Peder Nielsen 12 år.
B2:Maren Nielsdatter.
B3:Anne Marie Nielsdatter.
V:Christen Mikkelsen og Peder Pedersen i Skjoldborg sogn.
FM:Christen Christensen, Fårtoft,Poul Søndergaard,Solbjerg, Svenning Jensen, Sundby.

side 93b.
59. MAREN NIELSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død 20.december 1776).
E:Poul Pedersen (Hans anden hustru).
A1:bror Jens Nielsen i Tøving
A2:bror Christen Nielsen
A3:en søster g.m. Poul Johansen i Ballegård.

side 94b.
60. SVENNING MIKKELSEN Solbjerg sogn,(skifte9.december 1777).
g.1:Maren Pedersdatter.
E:Mette Christensdatter.
B1:Kirsten Svenningsdatter (I) g.m.Jens Christensen Smed i Fjallerslev.
B2:Anders Svenningsen 7 år (II).
B3.Maren Svenningsdatter 11 år (II).
B4:Dorthe Svenningsdatter 3 år (II).
LV:enkens far Christen Andersen fra Mellem Jølby.
V:Mads Mortensen og Christen Sørensen i Solbjerg.

side 98b.
61. Arveafkald 1779. Niels Jensen i Nykøbing afstår fra arv efter hans fars søster Sidsel Madsdatter som var g.m. Poul Sørensen i Tøving.

side 98b.
62. Arveafkald 1779.Jacob Laursen i Gullerup afstår på sin hustrus vegne arv hendes søster Sidsel Nielsdatter g.m. Poul Sørensen i Tøving.

side 99a.
63. Arveafkald 1779.Niels Madsen i Flade afstår fra arv efter søsteren Sidsel Madsdatter g.m.Poul Sørensen i Tøving.

side 99a
64. Arveafkald 1779.Jens Jensen i Skranderup afstår på sin hustrus vegne arv efter hendes søster Sidsel Madsdatter g.m. Poul Sørensen i Tøving.

side 99b.
65. SØREN CHRISTENSEN Solbjerg sogn,(skifte3.februar 1781).
B1:Thomas Sørensen fra Jølby
B2:Sidsel Sørensdatter 32 år.
B3:Christen Sørensen.
B4:Maren Sørensdatter 30 år.
B5.Mikkel Sørrensen.
B6:Anne Sørensdatter 26 år.
B7:Kirsten Sørensdatter 21 år.
B8:Mette Sørensdatter g.m.Niels Christensen i Andrup.
B9:Karen Sørensdatter g.m.Peder Dahlgaard i Lødderup
B10:Johanne Sørensdatter g.m.Peder Nielsen i Næs
FM:Poul Jensen Søndergaard fra Solbjerg

side 101a.
66. THOMAS MIKKELSEN Flade sogn,(skifte17.april 1781).
E:Johanne Marcusdatter.
B1:Mikkel Thomsen 27 år.
B2:Marcus Thomsen 24 år.
B3:Peder Thomsen 19 år.
B4:Jens Thomsen 14 år.
B5.Niels Thomsen 8 år.
B6.Anne Thomasdatter 16 år.
FM:Lars Sørensen i Flade.
LV:Thøger Pedersen af Flade.

side 103b.
67. PEDER LARSEN ODGAARD Flade sogn, (død 13.marts.1780).
E:Johanne Madsdatter/Pedersdatter.
B1.Karen Pedersdatter.
LV:Søren Josephsen i Flade.
V:Lars Christensen.

side 107a.
68. MAREN CHRISTENSDATTER Gullerup,Bjergby sogn,(død 2.april 1781).
E:Lars Andersen.
B1:Christen Larsen 13 år.
B2:Niels Larsen 9 år.
B3:Kirsten Larsdatter 14 år.
V:Peder Jensen i Gullerup.

side 109a.
69. SIDSEL PEDERSDATTER Flade sogn, (skifte19.marts1782).
B1:Søren Larsen.
B2:Anne Lauritsdatter.
B3:[Else] Lauritsdatter g.m.Christen Andersen i Sejerslev
(nr.2156).

side 110a.
70. VILLADS VILLADSEN i Flade sogn, (skifte21.januar1782).
Ingen arvinger.

side110b.
71. PEDER PEDERSEN SCHOUBO i Alsted sogn,(skifte2.januar 1784).
E.Anne Nielsdatter.
LV:Peder Christensen Østergaard.
FM:Jens Andersen af Alsted.
Børn omtalt men ikke nævnt ved navn.

side 113b.
72. JENS NIELSEN Alsted sogn,(skifte17.april 1784).
g.1:[Maren Nielsdatter].
E:Kirsten Andersdatter
B1:Anders Jensen 15 år (I).
B2:Maren Jensdatter 10 år (II).
LV:Peder Østergaard fra Alsted
( se Damgård nr. 134)

side 117b.
73. JENS ANDERSEN Alsted sogn,(skifte 5.januar 1786).
g.1:NN.
E:Karen Hansdatter.
B1:Anders Jensen (I)
B2:Hans Jensen (II).
B3:Niels Jensen (II).
B4:Christen Jensen (II).
B5:Anders Jensen (II).
B6:Else Andersdatter (I).
B7:Maren Jensdatter (II).
LV:Peder Pedersen Smed i Alsted.

side 119b,121a
74. MAREN NIELSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 25.september 1786).
E:Christen Jensen.
B1:Kirsten Christensdatter 6 år.
B2:Jens Christensen 2 år.
C J`s far Jens Christensen.
V:Christen Stephansen Møller i V.Jølby og Poul Pedersen

side 120a.
75. CHRISTEN PEDERSEN BALLE Ø.Jølby sogn,(skifte26.marts.1787).
E:Sidsel Pedersdatter.
B1:Peder Christensen 18 år.
B2:Christen Christensen 11 år.
B3:Laurits Christensen 7 år.
B4:Maren Christensdatter 17 år.
B5:Anne Christensdatter 14 år.
FM:Peder Smedegaard i Tødsø, Christen Balle i Galtrup og Dines Sejersen af Galtrupgård.
LV:enkens bror Mads Smedegaard i Bjergby

side 122a
76. KNUD PEDERSEN BAKKE Alsted sogn, (død 22.november 1786).
A1:bror Svennig Pedersen Bakke
A2:bror Peder Pedersen Bakke i København/Alsted
E:Johanne Andersdatter
LV:Anders Jensen

side 129a.
77. METTE CHRISTENSDATTER Erslev sogn,(skifte29.august 1788).
E:Mikkel Jepsen
B1:Jeppe Mikkelsen 14 år.
B2:Niels Mikkelsen 12 år.
B3:Anders Mikkelsen 9 år.
B4:Christen Mikkelsen 4 år.
B5:Margrethe Mikkelsdatter 6 uger
FM:morbrødrene Michel Højgaard, Christen Christensen,Erslev, Anders Christensen, Erslev, Christen Christensen Bro, Dragstrup g.m. moderens søster.

side 126b.
78. Arveafkald 11.2.1787 fra Peder Thomsen efter fasteren Anne Pedersdatter.

side 126b.
79. Arveafkald fra Laurs Thomsen, Erslev efter hans faster Anne Eriksdatter.

side 126b.
80. Arveafkald 10.februar 1787 fra Søren Thomsen, Sdr.Dråby efter fasteren Anne Eriksdatter.

side 126b.
81. Arveafkald 10.februar.1787 fra Michel Thomsen, Sdr.Dråby giver afkald på arv efter Anne Eriksdatter.

side 132a.
82. CHRISTEN TØVING Fuglvighus,Galtrup sogn,(skifte7.maj.1789).

side 173b.
83. Arveafkald fra Christen Jensen,Tøving efter sønnen Jens Christensen (5.december1786).

side 133b.
84. Arveafkald fra Jacob Iversen Sepstrup, skomager i Nykøbing, på sin hustrus Kirsten Poulsdatter vegne efter hendes moder Maren Lauritsdatter i Tøving. (skifte 2.november 1775).

side 134a
85. Arveafkald fra Laurits Poulsen i Tøving efter hans mor Maren Lauritsdatter (8.marts 1790).


skifteprotokol 1790-1828 [G 103-10]

side 2.
86. JOHANNE ANDERSDATTER Alsted sogn, (skifte 24.november.1790).
E:NN
A1:bror Anders Andersen i Mollerup er død
A1a:Anders Andersen 25 år i Mollerup
A1b:Niels Andersen 16 år i Mollerup.
A1c:Dorthe Andersdatter
A1d:Birthe Andersdatter.
A1e:Maren Andersdatter
A1f:Johanne Andersdatter.
FM:Laurs Christensen af byen.
FM:Niels Christensen i Alsted
A2:bror Jens Andersen i Alsted er død.
A2a:Anders Jensen af 40 år.
A2b:Hans Jensen 19 år
A2c:Niels Jensen 17 år.
A2d:Christen Jensen 14 år.
A2e.Else Jensdatter
A2f.Maren Jensdatter
FM:Niels Vestergaard i Alsted.
FM: morbror Niels Hansen
FM pigernes stedfader Peder Jensen i byen
A3:søster ................. er død g.m.Niels Pedersen i Alsted er død.
A3a:Maren Nielsdatter g.m.Svenning Pedersen i Alsted.
A3b:Dorthe Nielsdatter.

side 7.
87. SØREN CHRISTENSEN Fårtoft,Sundby sogn.(skifte 19.marts 1791).

side 11.
88. KIRSTEN OLESDATTER Flade sogn. (død 29.oktober 1792).
E:Claus Jensen.
B1.Jens Clausen 26 år.
B2:Else Clausdatter 18 år.
FM:Lars Sørensen.

side 17.
89. JOHANNE MARCUSDATTER Flade sogn.(arveafkald 7.februar 1795).
E:afd.Thomas Michelsen.
B1:Marcus Thomsen.
B2:Peder Thomsen.
B3:Jens Thomsen.
B4:Niels Thomsen.
B5:Anne Thomasdatter.

side 18.
90. PEDER CHRISTENSEN THORUP Tøving, Galtrup sogn,(død 3.marts 1796).
A1:søster Anne Christensdatter Thorup.
A2:Christen Jensen søn af Jens Christensen.

side 18.
91. LARS HENRIKSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 18.oktober 1796).
E:Anne Christensdatter.
B1:Niels Larsen 30 år.
B2:Christen Larsen 27 år.
B3:Sidsel Marie Larsdatter 21 år.
LV:Claus Pedersen,Tøving.

side 20,26.
92. NIELS LARSEN Solbjerg sogn.(skifte 27.november 1797).
E:Mette Christensdatter.
B1:Lars Nielsen 16 år.
B2:Mette Nielsdatter 13 år.
FM:farbror Jens Larsen i Bjergby.
LV:Christen Christensen i Galtrup.

side 25,30.
93. SIDSEL CHRISTENSDATTER Tøving,Galtrup sogn.(skifte 29.april 1798).
E:Jens Nielsen.
B1:Niels Jensen 19 år.
B2.Maren Jensdatter 15 år.
FM:Christen Balle i Galtrup.
FM:Poul Pedersen i Tøving.

side 32.
94. PEDER JENSEN Alsted sogn.(skifte 3.januar 1799)
E:Karen Hansdatter.
B1:Jens Pedersen 10 år.
B2:Sidsel Pedersdatter 11 år.
LV:Niels Hansen i Alsted.
FM:Lars Christensen i Alsted og Jens Pedersen i Dragstrup.

side 40,43.
95. SØREN MADSEN Flade sogn.(skifte 21.maj 1799).
E:Kirsten Pedersdatter.
B1:Johanne Sørensdatter 11 år.
B2:Kirsten Sørensdatter 8 år.
LV:Stephan Sørensen i Flade
FM:Niels Pedersen Smed/Buk og Peder Madsen i Flade.

side 41,45,48.
96. THOMAS ODGAARD Flade sogn, (skifte 21.maj 1799).
E:Kirsten Pedersdatter.
B1:Kirsten Thomasdatter 15 år.
LV:Thomas Jensen i Flade.
FM:farbror Anders Jensen i Flade.

side 42,46.
97. BIRTHE ANDERSDATTER 1799 i Bjergby sogn,(skifte 30.maj 1799)
E:Jens Jensen Plejdrup/Fuur.
B1:Maren Jensdatter 16 år.
FM:Peder Josephsen i Bjergby.

side 50.
98. PEDER JENSEN SØNDERGAARD Fårtoft,Sundby sogn,(skifte 1.september 1799).
E:Anne Christensdatter.
B1:Christen Pedersen 42 år.
B2:Peder Pedersen 39 år
B3:Morten Pedersen 37 år.
B4.Sidsel Pedersdatter 34 år g.m.Søren Madsen af Gullerup.
LV:Christen Klitgaard.

side 52,60.
99. HANS LARSEN SOLBJERG Tøving,Galtrup sogn.(skifte 10.november 1799).
E:Dorthe Nielsdatter.
B1:Niels Hansen 20 år.
B2:Lars Hansen 9 år.
B3:Dorthe Hansdatter 16 år.
LV:Peder Sejersen i Galtrup.

side 55,61.
100. ANNE CHRISTENSDATTER Fårtoft,Sundby sogn,(skifte 16.december 1800).
E:afg.Peder Jensen Søndergaard
B1:Christen Pedersen i Bjergby.
B2:Morten Pedersen af Jørsby
B3:Sidsel Pedersdatter g.m.Søren Madsen i Galtrup.
B4:Peder Pedersen

side 63.
101. JENS SØRENSEN Alsted sogn, født i Riisom i Salling på Østergaard gods.(skt.3.september 1801).
A1:halvsøster Kirsten Sørensdatter 50 år i Nykøbing.
LV:Svend Pedersen i Alsted.
A2:halvsøster Johanne Sørensdatter er død g.m.Niels Roisen i Rested sogn.
A2a:Søren Nielsen 8 år.
A3:helbror Poul Sørensen på Gristrup gods i Himmerland.
A4:helbror Niels Sørensen 26 år i Skive.

side 71.
102.JENS JENSEN SKRÆDDER, Elsø sogn,(skifte 9.maj 1803).
E:Maren Nielsdatter.
B1:Jens Jensen.
B2:Niels Jensen.
B3:Maren Jensdatter.
B4:Kirsten Jensdatter.
FM:farbror Christen Jensen i Skallerup.
LV:Jens Jensen Kielde.

side 76.
103. CHRISTEN JENSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 8.september 1803).
gift 1.NN
E:Sidsel Pedersdatter.
B1:Kirsten Christensdatter (I).
B2.Peder Christensen (II).
B3:Anne Christensdatter (II).
B4:Johanne Christensdatter(II).
B5:Maren Christensdatter (II).
FM:Christen Møller i Vester Jølby.
FM:morbror Marcus Pedersen i Kortbæk,Flade sogn.
FM:morbror Jens Pedersen af Sundby.
FM:Poul Pedersen af Tøving.
FM:Morbror Anders Pedersen Kortbæk i Kaltrup, Thy.(nr.2193).

side 77.
104. SIDSEL PEDERSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 30.september 1803).
E:afd.Christen Jensen.
B1:Peder Christensen.
B2:Anne Christensdatter.
B3:Johanne Christensdatter.
B4:Maren Christensdatter.
FM:Marcus Pedersen i Kortbæk i Flade sogn.
FM:Jens Pedersen af Sundby sogn.
FM:Poul Pedersen af Tøving.

side 85.
105. JOHANNE JENSDATTER Erslev sogn,(skifte 3.januar1804).
E:Mikkel Jepsen Højgaard.
far:Jens Poulsen i Galtrup sogn.

side 94,102.
106. SIDSEL PEDERSDATTER Øster Jølby sogn.(skifte 5.marts 1805).
B1:Christen Christensen i Øster Jølby.
B2:Anne Christensdatter
B3:Peder Christensen i Fjallerslev.
B3:Lars Christensen Øster Jølby.
B4:Maren Christensdatter g.m.Mikkel Thomsen i Flade.
FM:Mads Smedegaard i Bjergby.

side 95
107. MIKKEL THOMASEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 25.juni 1805).
E:Dorthe Nielsdatter.
B1:Niels Michelsen 6 år.
B2:Anne Johanne Nielsdatter 4 år.
LV:Niels Nielsen fra Jørsby
FM:farbror Lars Thomasen fra Erslev.

side 96.
108. MAREN CHRISTENSDATTER Flade sogn.(skifte 26.juni 1805).
E:Mikkel Thomsen.
B1:Johanne Mikkelsdatter 7 år.
B2:Christen Mikkelsen 5 år.
FM:morbror Peder Christensen i Fjallerslev.
FM:Marcus Kortbæk i Flade.

side 104.
109.ANDERS JENSEN Alsted sogn, (skifte 23.november 1805).
A1:halvsøster Maren Jensdatter g.m.Henrik Knudsen i Legind.

side 105.
110. SØREN LARSEN Flade sogn.(skifte 18.januar 1806).
E:Maren Pedersdatter.
B1:Peder Sørensen 27 år.
B2:Lars Sørensen 25 år.
B3:Lars Sørensen 20 år.
B4:Christen Sørensen 17 år.
B5:Stephan Sørensen 12 år.
B6:Thøger Sørensen 12 år.
B7:Sidsel Sørensdatter 20 år.
LV:Stephan Sørensen i Flade.

side 110.
111. NIELS NIELSEN BAKKE Alsted sogn.(skifte 12.juni 1807).
E:Maren Pedersdatter.
B1:Niels Nielsen 17 år.
B2:Mette Marie Nielsdatter 9 år.
B3:Zidsel Nielsdatter 6 år.
LV:Jens Frøslev af Tødsø.
FM:Niels Boye af Karby.

side 119,136,130.
112. CHRISTEN CHRISTENSEN BALLE Øster Jølby sogn,(skifte 21.januar 1808).
E:Inger Christensdatter død 1808.
enken far:Christen Andersen Søe i Mellem Jølby.
A1:bror Peder Christensen i Fjallerslev.
A2:bror Lars Christensen 28 år.
A3:søster Maren Christensdatterer død g.m.Mikkel Thomsen i Flade
A3a:Johanne Mikkelsdatter 9 år.
A3b:Christen Mikkelsen 8 år.
A4:søster Anne Christensdatter g.m.Jens Nørgaard i Erslev.
LV:Poul Krog i Øster Jølby.

side 125.
113. CHRISTEN SVENNINGSEN Elsø sogn.(skifte 3.april 1808).
E:Mette Pedersdatter.
B1:Anne Christensdatter 18 år.
LV:Michel Hunnerup af Elsø.
FM:Jens Jensen Kjelde.

side 134.
114. JENS PEDERSEN BUK Flade sogn, (død 1808,arveafkald).
E.Else Thøgersdatter.
B1:Thøger Jensen.
B2:Peder Jensen Buk.
B3:Zidsel Pedersdatter g.m.Peder Larsen.
B4:Karen Jensdatter g.m.Lars Larsen i Jørsby.

side 136.
115. GRETHE PEDERSDATTER Flade sogn (død 1809,arveafkald).
E:Anders Jensen.
B1:Anne Andersdatter g.m.Peder Christensen Frendsen i Sdr.Dråby.
B2:Johanne Andersdatter enke efter Christen Plejdrup i Flade.

side 137.
116. NIELS CHRISTENSEN Alsted sogn,(skifte 5.april 1810).
E:Kirsten Andersdatter
A1:bror Michel Christensen Hunnerup i Ejerslev.
A2:bror Peder Christensen på Skaregaard, Sejerslev sogn.
A3a:søstersøn Lars Andersen tj.på Nandrup.
LV:Henrik Knudsen fra Legind.

side 144.
117. MAREN JENSDATTER
Galtrup sogn,(skifte 21.11.1810).
E:Anders Thorup.

side 146,153.
118. KNUD HENRIKSEN Flade sogn,(skifte 31.juli.1812).
B1:Henrik Knudsen
B2:Christen Knudsen i Tøving.
B3:Peder Knudsen.
B4:Else Knudsdatter 30 år ugift.
B5:Maren Knudsdatter 27 år.
B6:Anne Knudsdatter 20 år.

side 147.
119. SIDSEL MARIE LARSDATTER Tøving,Galtrup sogn, (skifte 29.september.1812).
E:Christen Knudsen.
B1:Kirsten Christensdatter 2 år.
FM:morbror Christen Bo......... i Tøving.

side 150,158.
120. HELLE MOGENSDATTER Fåretoft, Sundby sogn (skifte 3.oktober 1812).
E:Jens Jensen Vestervig.
B1:Jens Jensen.
B2:Karen Jensdatter.
B3:Niels Jensen.
B4:Maren Jensdatter g.m.afd.Christen Hangaard.

side 152,156.
121. JENS PEDERSEN Alsted sogn, (skifte 10.december 1813).
mor:Karen Hansdatter
A1:halvbror Niels Jensen i Alsted
A2:halvbror Christen Jensen i Alsted.
A3:halbror Anders Jensen i Tødsø.
A4:halvbror Hans Jensen af Nykøbing.
A5:søsteren Sidsel Pedersdatter i Alsted.
A6:søsteren Else Pedersdatter g.m.Niels Larsen i Biørup.
A7:Maren Jensdatter ugift.
FM:Christen Jensen i Alsted.

side 162,165
122. PEDER SØNDERGAARD Fårtoft,Sundby sogn.(skifte 15.januar1814).
E:Anne Marie Dinesdatter.
LV:Markus Kortbæk fra Flade.
B1:Søren Pedersen 6 år.
FM:Christen Søndergaard i Bjergby.

side 164.
123. NIELS PEDERSEN BUCH Flade sogn,(skifte 1.februar.1814).
E:Anne Madsdatter.
B1:Joseph Nielsen 38 år.
B2:Peder Nielsen 36 år.
B3:Thøger Nielsen 25 år.
B4:Ole Nielsen 29 år.

side 173.
124. JENS NIELSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 3.december 1816).
g.1:Sidsel Christensdatter.
E:Inger Dinesdatter.
B1:Maren Jensdatter (I) g.m.Michel Jensen Frøslev i Tøving.
B2:Christen Jensen 14 år.
B3:Jens Christian Jensen 12 år.
B4:Sidsel Jensdatter 9 år.
LV:købmand Sepstrup i Nykøbing.
FM:Niels Søndergaard i Tøving.

side 179.
125. ANNE NIELSDATTER Flade sogn.(skifte 12.november 1816).
E:Jacob Dahl.
B1:Maren Kirstine Jacobsdatter 16 år.
B2:Søren Jacobsen 14 år.
B3:Christen Jacobsen 12 år.
B4:Karen Jacobsdatter 9 år.
B5:Mads Jacobsen 6 år.
B6:Else Jacobsdatter 1 år.
FM:Mikkel Villadsen i Flade.

side 181
126. SØREN LÛK Solbjerg sogn,(skifte 21.maj 1817).
E:Anne Christensdatter.
B1:Christen Sørensen 33 år.
B2:Anders Sørensen 37 år.
B3:Maren Sørensdatter 29 år.
LV:Niels Højgaard af Solbjerg
FM:Jens Andersen i Solbjerg.

side 188.
127. MIKKEL THOMSEN Flade sogn, (skifte 20.april 1818).
E:Bodil Andersdatter.
LV:Christen Clausen fra Sdr.Dråby.
B1:Johanne Mikkelsdatter 28 år.
B2:Maren Mikkelsdatter 8 år.
FM:Peder Østergaard i Fjallerslev.

side 195.198.
128. NIELS NIELSEN FUURBO Alsted sogn.(skifte 17.november 1818)
E:Else Hansdatter.
B1:Niels Nielsen 17 år.
B2:Hans Nielsen 16 år.
B3:Anne Nielsdatter 14 år.
B4:Peder Nielsen 13 år.
B5:Jens Nielsen 7 år.
B6:Else Nielsdatter 1½ år.
LV:Christen Jensen i Alsted.
FM:Niels Hansen i Alsted, Hans Hansen i Skarum.

side 197.
129. ANDERS JENSEN Flade sogn,(arveafkald 1818).
g.1.NN
E:Kirsten Christensdatter, stedmoder til B1.
B1:Anne Andersdatter (I) g.m.Peder Hansen af Sdr.Dråby sogn.
B2:Johanne Andersdatter (II) g.m.Jens Thomsen i Flade.

side 203.
130. HENRIK KNUDSEN Alsted sogn,(skifte 30.marts 1822).
E:Maren Jensdatter.
B1:Kirsten Henriksdatterdatter 14 år g.m.Anders Pedersen i Dråby.
B2:Kirsten Marie Henriksdatter
LV:Anders Christensen i Alsted.
FM:Christen Jensen i Alsted.

side 211,226.
131. MAREN PEDERSDATTER Flade sogn,(skifte 20.januar.1823).
E:afd.Søren Larsen
B1:Lars Sørensen 42 år.
B2:Stephan Sørensen 29 år..
B3:Christen Sørensen 34 år.
B4:Thøger Sørensen 27 år.
B5:Sidsel Sørensdatter 35 år.
B6:Peder Sørensen 44 år i Hesselbjerg.
B7:Lars Sørensen 36 år.

side 217.
132. JOSEPH LAURSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 28.juni 1823).
E:Maren Therkilsdatter.
B1:Jens Josephsen 26 år.
B2:Stine Josephsdatter 20 år.
B3:Lars Josephsen 17 år.
B4:Kirsten Josephsdatter 14 år.
B5:Jens Josephsen 10 år.
B6:Karen Josephsdatter 8 år.
FM:Michel Frøslev i Tøving,Niels Vestergaard i Alsted.
LV:Niels Søndergaard, Jølbygard

side 222,229,232.
133. LARS CHRISTENSEN HOELGAARD Tøving,Galtrup sogn.(skifte 29.august 1823).
E:Maren Pedersdatter.
LV:Anders Pedersen fra Galtrup.
B1:Christen Larsen
FM:Jens Rolstrup i Sdr.Dråby.

side 235.
134. KAREN CHRISTENSDATTER Flade sogn, (skifte 17.februar 1825).
E:Enevold Nielsen.
B1:Inger Enevoldsdatter 29 år.
B2:Maren Enevoldsdatter g.m.Peder Andersen Møller i Hørdum.
B3:Niels Enevoldsen 24 år.
B4:Christen Enevoldsen 20 år.
B5:Kirsten Enevoldsdatter 17 år.
FM:Peder Larsen i Flade.

side 238.
135. NIELS LAURSEN HAANING Flade (død,arveafkald 1826)
E:Kirsten Christensdatter
far:Laurs Haaning i Sdr.Dråby.

side 239.
136. NIELS JENSEN Alsted sogn,(død,testamente 6.marts.1828).
E:Kirsten Poulsdatter.

side 241.
137. CHRISTEN MØLLER Elsø sogn,(skifte 8.maj 1828).
E:Kirsten Poulsdatter.
B1:Niels Christensen 19 år.
B2:Poul Christensen 17 år.
B3:Inger Elisabeth Christensdatter 12 år.
B4:Ane Christensdatter 9 år.
LV:Anders Hansgaard af Ørding.
FM:Christen Kielde af Elsø.

side 243.
138. JENS PEDERSEN HANDGAARD Tøving, Galtrup sogn (testamente 1828)
E:Inger Dinesdatter.

side 246
139. JEPPE HØJGAARD Erslev sogn,(skifte 14.juli 1828).
E:Anne Margrethe Nielsdatter.
B1:Mette Marie Jepsdatter 16 år.
B2:Anders Jepsen 14 år.
B3:Niels Jepsen 10 år.
LV:Christen Filtenborg af Erslev.
Oluf Nielsens gods
Skifteprotokol
1736-1801 [G 106-1]
side 2b
1. SØREN JENSEN Flade sogn,(død 16.maj 1736).
E.Anne Sørensdatter.
B1:Søren Sørensen 34 år.
B2:Jens Sørensen 37 år.
B3:Margrethe Sørensdatter 42 år g.m.Søren Lauritsen i Flade.
B4:Johanne Sørensdatter 40 år g.m.Poul Christensen i Gullerup
LV:enkens bror Peder Sørensen Buchauge i Flade

side 6b.
2. AASE NIELSDATTER Erslev,sogn(død 30.december 1738).
E:Peder Christensen Damme.
B1:Mette Pedersdatter g.m.Christen Andersen i Erslev.
B2:Niels Pedersen 26 år.
B3:Christen Pedersen 24 år i Holland.
B4:Peder Pedersen 20 år.
B5:Anne Pedersdatter 18 år.
B6:Jens Pedersen 14 år.

side 11a.
3. METTE PEDERSDATTER Erslev sogn,(død 20.november 1745).
E:Christen Andersen.
B1:Niels Christensen 4 år.
FM:barnets morbror Niels Dam af Erslev.

side 14a.
4.PEDER NIELSEN Hurup sogn, (død 28.februar 1751).
E:Else Christensdatter.
B1:Laurs Pedersen.
B2:Christen Pedersen 34 år.
B3:Anne Pedersdatter 8 år.
LV:Peder Leemand i Heltborg.

side 15b.
5. NIELS ANDERSEN BONDESEN Hesselbjerg, Sejerslev sogn, (skifte 10.april 1754).
Ingen arvinger omtalt.

side 16b.
6. MAREN NIELSDATTER Tæbring sogn, (død 29.februar 1754).
E:Jens Michelsen.
B1:Kirsten Jensdatter 10 år.
B2:Michel Jensen 5 år.
B3:Maren Jensdatter 3 år.
Afdødes bror Niels Nielsen Hurup.
Niels Pedersen i Nees er g.m.afds. søster.

side 19b.
7. MORTEN ANDERSEN KJÆRGAARD Kjærgaard,Vejerslev sogn,(skifte 3.maj 1754).
A1:bror Niels Bech af Vejerslev.
A2:bror Jørgen Andersen.
A3:søster Anne Andersdatter.

side 21a.
8. MAREN PEDERSDATTER Ginnerup, Heltborg sogn (skifte 1.december 1755)
E:Peder Pedersen.
1.ægteskab Rasmus.
B1:Christen Rasmussen.
B2:Bodil Rasmusdatter.
B3:Kirsten Rasmusdatter.
B4:Anne Rasmusdatter.
B5:Maren Pedersdatter.

side 22b.
9. MAREN SØRENSDATTER og JENS MIKKELSEN, Tæbring sogn, (MS død 29.7,skifte 27.september 1759).
JM g.1.NN
B1:Søren Jensen 4 år (II).
B2:Jens Jensen 2 år (II)..
MS´s far Søren Jensen af Kibsgår.d i Nees.
B3:Kirsten Jensdatter 17 år (I).
B4:Maren Jensdatter 10 år (I).
B5:Michel Jensen 11 år (I).

side 36a.
10. SØREN JENSEN død 1761 i Nees i Karby sogn (skifte 23.juli 1761) hos morfar Søren Jensen Kibsgaard, 6 år.
A1:halvbror Michel Jensen 14 år.
A2:halvsøster Kirsten Jensdatter 17 år.
A3:halvsøster Maren Jensdatter 10 år.
A4:helbror Jens Jensen 4 år.
afdødes formynder farbroen Knud Michelsen i Blistrup sogn.

side 37a.
11. BARBARA CATHRINE HENDRIKSDATTER MUUSMANN i Vejerslev sogn,(død 19.juli 1762).
E:afd. sergent Claus Muusmand
B1:Henrik Clausen i Jebjerg i Salling.
B2:Else Clausdatter g.m.afd.Michel Nielsen i Frammerslev.
B3:Bodil Clausdatter g.m.Jens Espensen i Roslev.
B4:Inger Clausdatter g.m.Niels Thomsen i Junget.
B5:Anne Clausdatter g.m.Jacob Pedersen
B6:Mette Clausdatter g.m.Marcus Christensen i Vejerslev.

side 37b.
12. MAREN PEDERSDATTER Ginnerup, Heltborg sogn.(skifte 15. oktober 1765).
E:Peder Pedersen Nørgaard.
B1:Peder Pedersen 7 år.
B2:Maren Pedersdatter 5 år.
B3:Et barn 4 uger og 2 dage.
( se nr.27)

side 40a.
13. HANS CORTSEN Hesselbjerg, Sejerslev sogn, (død 3.august 1769).
E:Johanne Sørensdatter.
B1:Peder Hansen 30 år.
B2:Cort Hansen 28 år.
B3:Søren Hansen 22 år.
B4:Jacob Hansen 19 år.
B5:Anne Kirstine Hansdatter 31 år.
B6:Birgitte Marie Hansdatter 24 år.
B7:Kirsten Hansdatter 12 år.
FM:farbror Falk Hansen.

side 41b.
15. SØREN SØRENSEN Flade sogn,(død 19.januar 1769).
E:Johanne Christensdatter.
B1:Søren Sørensen 18 år.
B2:Maren Sørensdatter 12 år.
B3:Anne Sørensdatter g.m.Jens Nørgaard i Skarum.
B4:Sidsel Sørensdatter.
FM:børnenes farbror Jens Sørensen.
LV:Thøger Pedersen i Flade.

side 46b.
16. ANNE NIELSDATTER død 16.juli 1770 i Rested sogn.
E:Niels Jensen Tæbring.
B1:Christen Nielsen 14 år.
B2:Margrethe Nielsdatter 21 år.
B3:Karen Nielsdatter 19 år.
(se nr.20)

side 47b.
17. KIRSTEN THØGERSDATTER Erslev sogn,(skifte 7.januar 1769).
E:Christen Poulsen Bach.
B1:Jens Thøgersen i Elsø.

side 48a.
18. CHRISTEN ANDERSEN Elsø sogn,(29.oktober 1769).
E:Mette Jensdatter.
B1:Anders Christensen i Elsø.
B2:Jens Christensen i Torp Kærgaard.
B3:Michel Christensen i Rakkeby.
B4:Else Christensdatter g.m.Villads Nielsen i Elsø.
B5:Zidsel Christensdatter.
B6:Søren Christensen.

side 49a.
19. ELSE CHRISTENSDATTER Erslev sogn.(skifte 6.december 1776).
E:Christen Bach.
B1:Poul Poulsen
B2:Johanne Andersdatter 24 år.
B3:Mette Andersdatter 22 år.
FM:morbror Mads Christensen i Sandal.

side 50a.
20. NIELS JENSEN TÆBRING Rested sogn,(død 9.september 1777).
g.1.NN
E:Margrethe Christensdatter.
B1:Margrethe Nielsdatter (I)g.m.Rasmus Nielsen i Outrup.
B2:Karen Nielsdatter 25 år (I).
B3:Christen Nielsen 21 år (I).
B4:Anne Kirstine Nielsdatter 3 år (II).
B5:Anne Nielsdatter 2 år (II).
LV:Jens Jensen.
FM:Thomas Nielsen.
(nr.2257)

side 51b.
21. CHRISTEN ANDERSEN Erslev sogn,(død 30.august.1778).
B1:Mette Christensdatter g.m.Michel Jepsen Høygaard i Erslev.
B2:Maren Christensdatter g.m.Søren Sørensen Bondgaard i Bjergby.
B3:Christen Christensen i Erslev.
B4:Karen Christensdatter
B5:Anne Christensdatter.
B6:Anders Christensen.

side 52a.
22. MAREN ANDERSDATTER Erslev sogn,(død 30.november 1780).
E:Niels Pedersen Dam.
B1:Anders Nielsen Dam.
B2:Poul Nielsen Dam
B3:Michel Nielsen Dam.
B4:Christen Nielsen Dam.
B5:Peder Nielsen Dam i Holland.
B6:Jens Nielsen Dam i Norge.
B7:Aase Nielsdatter Dam i Amsterdam i Holland.
V:Anders Boll.

side 53a.
23. JENS CHRISTENSEN BACH Elsø sogn.(skifte 16.februar 1781).
E:Mette Christensdatter.
B1:Christen Jensen.
B2:Søren Jensen.
B3:Kirsten Jensdatter.
B4:Mette Jensdatter.
LV:Søren Christensen.

side 53b.
24. ELSE PEDERSDATTER Hesselbjerg, Sejerslev sogn.(skifte 10.april 1781).
E:Peder Hansen.
B1:Hans Pedersen 7 år.
B2:Peder Pedersen 5 år.
B3:Jens Pedersen 3 år.
B4:Jens Pedersen 2 år.
V:Jens Pedersen i Hesselbjerg.

side 55b
25.MARCUS CHRISTENSEN
Vejerslev sogn.(skifte 1.september 1781).
E:Mette Clausdatter.
B1:Inger Marcusdatter.
FM:Niels Jensen og Peder Sørensen Mollerup.

side 56b.
26. JOHANNE JENSDATTER Erslev sogn, (død 8.oktober 1781).
E.Poul Præstegaard.
B1:Poul Jensen i Annexgården.
B2:Anders Jensen.
B3:Jens Jensen.
B4:Laurs Jensen.

side 57a.
27. PEDER PEDERSEN NØRGAARD Ginnerup, Heltborg sogn.(skifte november 8.1785).
g.1:NN.
g.2:NN.
E:Kirsten Jensdatter.
B1:Maren Pedersdatter (I) g.m.Niels Sørensen i Holstebro.
B2:Peder Pedersen 28.år (II).
B3:Rasmus Pedersen 20 år (II).
B4:Maren Pedersdatter 25 år (II).
B5:Christen Pedersen 19 år(III).
B6:Maren Pedersdatter 15 år (III).
LV:Niels Præstegaard i Heltborg.
( se nr. 12,46).

side 60a.
28. CHRISTEN JENSEN BACH Elsø sogn,(skifte 13.december 1788).
E:Anne Jensdatter.
B1:Jens Bach Christensen 2 år.
B2:Jens Jensen Christensen 4 år.
LV:Jacob Michelsen.
FM:Michel Andersen.

side 61a
29.JOHANNE PEDERSDATTER Erslev sogn.(skifte 27.december 1789).
E:Christen Christensen.
A1:mor Maren Michelsdatter g.m.afd.Peder Nielsen i Bakkegården, Sæby sogn i Salling.
A2:bror Niels Pedersen i Bakgård.
A3:søster Anne Pedersdatter i Bachgård.

side 62a.
30. Arveafkald fra Jens Christensen i Torp Kiærgaard, Michel Christensen i Rakkeby, Poul Nielsen og Villads Nielsen i Elsø efter deres far og svigerfar Christen Andersen, død 1775 i Elsø.

side 62a.
31.Arveafkald fra Mads Thomsen i Rested på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne. (skifte30.august 1759).

side 62b.
32. Arveafkald 1775 fra Jens Pedersen Handgaard i Rested efter hans hustru Maren Jensdatters far Jens Michelsen og hustru død i Tæbring.

side 63a.
33.Arveafkald 1784 fra Michel Jensen barnefødt i Tæbring nu boende Møllegaard på Mors efter forældrene Jens Michelsen og Maren Nielsdatter til sin bror Søren Jensen i Nees.

side 63a
34. Arveafkald 1785 fra Jens Jensen Kibsgaard i Nees efter faren Jens Michelsen i Tæbring.

side 63a.
35.Arveafkald 1769 Maren Sørensdatter, ugift, efter hendes far Søren Sørensen.

side 63a.
36. Arveafkald 1782&1784 fra nu afgangne Sidsel Sørensdatter efter hendes far Søren Søren-sen og hendes mor Johanne Christensdatter i Flade sogn.

side 63b.
37.Arveafkald 1762 fra børn og svogre efter Barbara Cathrine Muusmand.

side 64b.
38. Arveafkald fra Søren Kibsgaard i Nees på vegne af hans myndling Søren Jensen efter hans far og mor.

39. Arveafkalde 1774 fra Anders Jensen Møller boende i Ullerup,Heltborg sogn på sin hustru Anne Rasmusdatter efter hendes far Rasmus Bollesen i Ginnerup.

side 65a.
40.Arveafkald 1775 fra Christen Rasmussen tjenende i Frydsbrønde, efter hans far Rasmus Bollesen i Ginnerup.

side 65b.
41. Arveafkald 1775 fra Niels Sørensen i Vester Jølby for hans hustru Kirsten Rasmusdat-ter efter hendes far Rasmus Bollesen i Ginnerup.

side 65b.
42. Arveafkald 1777 fra Bolle Rasmussen i Vester Toftumgaard i Heltborg sogn efter hans far Rasmus Bollesen i Ginnerup.

side 66a.
43. Arveafkald 1788 fra Peder Pedersen fra Ginnerup, Heltborg sogn efter hans mor Maren Jensdatter, enke efter Peder Nørgaard i Ginnerup.

side 66a
44. Arveafkald 1790 fra Rasmus Pedersen i Ginnerup efter hans mor Maren Jensdatter, Peder Nørgaards enke.

side 66a.
45. Arveafkald 1785 til Kirsten Jensdatter fra en datter/søn i Holstebro.Muligvis Niels Sørensen Hvidbjerg.
FM:Anders Madsen og Jens Larsen.

side 67b.
46. KIRSTEN JENSDATTER Ginnerup,Heltborg sogn,(skifte 7.februar 1791)
E:afd.Peder Pedersen.
B1:Christen Pedersen 25 år.
B2:Maren Pedersdatter 19 år.
FM:morbror Niels Jensen Præstgaard i Heltborg.
(se nr.27).

side 69a.
47. Arveafkald 1792 fra Niels Christensen i Ullerup by på vegne af hans hustru Maren Peders-datter efter hendes mor Maren Pedersdatter.

side 69b.
48. ELSE HANSDATTER Vejerslev sogn,(skifte 4.maj 1795).
E:Poul Nielsen Kiergaard.
B1:Mette Cathrine Poulsdatter ½ år.

side 70a
49. ANDERS NIELSEN Erslev by,(død 28.april 1797).
E:Anne Madsdatter.
B1:Anna Andersdatter 25 år trolovet med Morten Jepsen.
LV:Peder Michelsen i Erslev.
FM:Morten Jepsen i Erslev.

side 71a
50. [KAREN PEDERSDATTER] Kiærgaard,Vejerslev sogn (skifte 23.november 1797).
E:Niels Christensen
B1:Poul Nielsen Kjærgaard i Kærgaard.
B2:Christen Nielsen Kjærgaard i Vejerslev.
B3:Mads Nielsen Kjærgaard i Vejerslev
B4:Jens Nielsen Kjærgaard tjn. morbroderen Anders Poulsen i Legind.
B5:Sejer Nielsen Kjærgaard.
B6:Søren Nielsen Kjærgaard i Ørding.
B7:Johanne Nielsdatter Kjærgaard 35 år.

side 71b.
51. Arveafkald 1791 fra Niels Jensen Præstgaard i Heltborg på vegne af hans myndling Maren Pedersdatter fra Ginnerup.
(se nr.46..

side 72a.
52.KAREN JEPPESDATTER Ullerup,Heltborg sogn (skifte 13.november 1799).
E:Jens Christensen Honninghul.
B1:Jens Christensen ca.40 år opholdende sig på Sild.
FM:Jens Sørensen Korsgaard af Ullerup.
B2:Anne Cathrine Christensdatter g.m.Peder Michelsen i Ullerup.

side75b.
53. INGER JENSDATTER Vejerslev sogn,(skifte 19. november 1801
E:Christen Nielsen
B1:Niels Christensen 18 år.
Sø gods
Skifteprotokol
1750-1790 [G 104-4]


Skifteprotokollen eksisterer ikke mere, det eneste der er tilbage er et alfabetisk register.

side 2.
1. ELSE POULSDATTER Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død omk.1750).

side 5.
2. ANNE JENSDATTER Sejerslev sogn,(død ca.1750).

side 8.
3. MICHEL CHRISTENSEN Hesselbjerg, Sejerslev sogn, (død senest 1760).

side 10.
4. KIRSTEN SØRENSDATTER Skranderup,Sejerslev sogn,(død ca.1750).

side 11.
5. JENS PEDERSEN Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død ca.1750).

side 13.
6. JOHANNE NIELSDATTER Skærbæk,Sejerslev sogn,(død ca.1750).

side 17.
7. KIRSTEN CHRISTENSDATTER Gullerup,Bjergby sogn,(død ca.1750).

side 18.
8. JENS MORTENSEN Øster Jølby sogn,(død ca.1750).

side 21.
9. THOMAS JENSEN Galtrup sogn,(død senest 1770).

side 24.
10.KIRSTEN CHRISTENSDATTER Mellem Jølby,Solbjerg sogn (død senest 1770).

side 27.
11. MAREN CHRISTENSDATTER Gullerup,Bjergby sogn,(død 1755).

side 29.
12. CHRISTEN NIELSEN Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1760).

side 31.
13. LAURITS JENSEN Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1760).

side 33.
14. ARENT JENSEN Sejerslev sogn,(død senest 1760).

side 35.
15. ANNE NIELSDATTER Sejerslev sogn,(død senest 1760).

side 36.
16.ANDERS CHRISTENSEN Nr.Dråby, Sejerslev sogn,(død senest 1780).

side 37.
17.PEDER CHRISTENSEN Gullerup,Bjergby sogn,(død senest 1770).

side 40.
18. SIDSEL CLAUSDATTER Fårtoft,Sundby sogn,(død senest 1770).

side 42.
19. JENS NIELSEN Mellem Jølby,Solbjerg sogn,(død senest 1770).

side 47.
20.SVENNING JENSEN Nr.Dråby,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

side 50.
21.JENS GUNDERSEN Gullerup,Bjergby sogn,(død senest 1770).

side 53.
22. MAREN MICHELSDATTER Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1770).

side 54.
23. MAREN OLUFSDATTER Øster Jølby sogn,(død senest 1770).

side 56.
24. MAREN ANDERSDATTER Nr.Dråby,Sejerslev sogn,(død senest 1770).

side 57.
25. KIRSTEN MICHELSDATTER Nr.Dråby,Sejerslev sogn,(død senest 1770).

side 61.
26. SIDSEL JENSDATTER, Solbjerg sogn,(død senest 1770).

side 62.
27. PEDER JENSEN Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1770).

side 63.
28. ANDERS MICHELSEN Sejerslev sogn,(død senest 1780).

side 65.
29. ANNE THØGERSDATTER Sejerslev sogn,(død senest 1780).

side 66.
30. JENS PEDERSEN Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

side 66.
31. SIDSEL CHRISTENSDATTER Solbjerg sogn,(død senest 1780).

side 67.
32. SVENNING MORTENSEN Skærbæk,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

side 68.
33. SIDSEL POULSDATTER Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

side 70.
34.LAURITS ANDERSEN Nr.Dråby,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

side 71.
35. CHRISTEN POULSEN Sejerslev sogn,(død senest 1780).

side 73.
36. KIRSTEN JENSDATTER Kjærgård,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

side 76.
37. PEDER NIELSEN, Sejerslev sogn,(død 1769).

side 79.
38. MAREN THOMASDATTER. Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død 1769).

side 80.
39. MAREN NIELSDATTER Sejerslev sogn,(død 1771).

side 82.
40. MORTEN SVENNINGSEN Skærbæk,Sejerslev sogn,(død 1771).

side 83
41. MAREN ANDERSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død senest 1780).

side 84.
42. CHRISTEN CHRISTENSEN Hanstholm,Sejerslev sogn,(død 1762).

side 87.
43. PEDER PEDERSEN Hanstholm,Sejerslev sogn,(død 1766).

side 87.
44. THOMAS KJÆR Sdr.Dråby sogn,(død senest 1780).

side 88.
45.PEDER HØY Sdr.Dråby sogn,(død senest 1770).

side 88.
46. VILLADS HARRESLEV Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

side 89.
47. ELSE JENSDATTER Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død 1771).

side 91.
48. MAREN POULSDATTER
Hanstholm,Sejerslev sogn,(død 1773).

side 93.
49.CHRISTEN PEDERSEN Øster Jølby sogn,(død senest 1780).

side 96.
50. SØREN PEDERSEN Nr.Dråby,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

side 98.
51. ANNE SØRENSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

side 101.
52. NIELS REDSTED Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

side 102.
53. PEDER CHRISTENSEN Nr.Dråby,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

side 104.
54. JENS MICHELSEN Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

side 104.
55. MAREN CHRISTENSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

side 105.
56. NIELS MICHELSEN Alsted sogn,(død senest 1790).

side 106.
57. MICHEL JENSEN PRÆSTGAARD Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

side 107.
58. PEDER MARQVORSEN Solbjerg sogn,(død senest 1790).

side 108.
59. NIELS MARQVORSEN Solbjerg sogn,(død senest 1790).

side 109.
60. JENS SKAMMELSEN Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

side 110.
61. JEPPE SVENNINGSEN Gullerup,Bjergby sogn(død senest 1790).

side 112.
62. ANDERS SALLINGBO Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

side 114.
63. BODILD PEDERSDATTER Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

side 116.
64.BERTHEL LAURSEN Sdr.Dråby sogn,(død 1779).

side 118.
65. MADS PEDERSEN Mellemste Jølby,Solbjerg sogn,(død senest 1790).

side 120.
66. MAREN JENSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

side 121.
67. MAREN NIELSDATTER Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

side 123.
68. PEDER JENSEN Sdr,Dråby sogn,(død senest 1790).

side 124.
69.JOSEPH CHRISTENSEN Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

side 126.
70 MICHEL MICHELSEN Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

side 127.
71. JENS MICHELSEN Hanstholm,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

side 128.
72. ELSE NIELSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

side 130.
73. CHRISTEN MADSEN Sejerslev sogn,(død senest 1780).

side 131.
74. KIRSTEN CHRISTENSDATTER Hanstholm,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

side 132.
75. SØREN SMED Sdr.Dråby,(død 1786).

side 133
76. POUL STEPHANSEN Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

side 135.
77. INGER SØRENSDATTER Ejerslev sogn,(død senest 1790).

side 137.
78. MORTEN JENSEN Sdr.Dråby sogn,(død senest 1797).

side 138.
79. MAREN JENSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død 1787).

side 139.
80. JENS NØRGAARD Skarum,Alsted sogn,(død senest 1790).

side 140.
81. ELSE PEDERSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

side 141.
82. ANDER LAURSEN Sejerslev sogn,(død senest 1789).

side 141.
83. CHRISTEN ENGGAARD Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

side 147.
84. ANDERS OVERGAARD Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1790).
Ullerup gods
Skifteprotokol
1742-1783 G 105-13
1802-1850 G 105-12


Skifteprotokollen 1742-1783 findes ikke mere, men registeret er bevaret.


side 2.
1. MAREN CHRISTENSDATTER Sundby sogn, (død 1742).

side 5.
2. MAREN LAURSDATTER Elsø sogn,(død 1743).

side 6.
3. MARGRETHE NIELSDATTER Flade sogn,(død senest 1760).

side 8.
4. CHRISTEN LAURITSEN Flade sogn,(død senest 1750).

side 10.
5. PEDER HANSEN Skarum, Alsted sogn,(død senest 1752).

side 14.
6. OLUF NIELSEN Ejerslev sogn,(død senest 1752).

side 17.
7. ELLEN CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1752).

side 20.
8. MICHEL PEDERSEN Elsø sogn,(død 1752).

side 21.
9. POUL LAURITSEN HANGTOFT Tødsø sogn,(død senest 1759).

side 22.
10. MAREN JENSDATTER Elsø sogn,(død senest 1759).

side 23.
11. MORTEN ANDERSEN Tøving,Galtrup sogn.

side 23.
12. SIDSEL NIELSDATTER Tøving,Galtrup son,(død senest 1759).

side 24.
13. MARGRETHE CHRISTENSENSDATTER Sundby sogn,(død 1756).

side 25.
14. NIELS ANDERSEEN Erslev sogn,(død senest 1759).

side 26.
15.BIRGITTE MICHELSDATTER Thorupgård,Skallerup sogn,(død senest 1759).

side 27.
16. JENS MICHELSEN Erslev sogn,(død senest 1759).

side 28.
17. BIRGITTE POULSDATTER Erslev sogn,(død senest 1759).

side 29.
18. JENS CHRISTENSEN ØER Ørding sogn,(død senest 1759).

side 30.
19. MICHEL LAURSEN Erslev sogn,(død senest 1759).

side 31.
20. ELSE PEDERSDATTER Elsø sogn,(død senest 1759).

side 31.
21.METTE JENSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1759).

side 32.
22. ELSE LAURSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1759).

side 33.
23. PEDER NIELSEN DYBDAL Ejerslev sogn,død senest 1759.

side 34.
24. PEDER JENSEN BUCHHAUGE
Skarum,Alsted sogn,(død senest 1759).

side 36.
25.CLAUS NIELSEN Øster Jølby sogn,(død senest 1759).

side 36.
26. IDA MAREN MULDER Ullerup,Galtrup sogn,(død senest 1759).

side 36.
27. PEDER WESTER Sundby sogn,(død senest 1759).

side 39.
28.METTE THOMASDATTER Sundby sogn,(død 1758).

side 40.
29. JENS NIELSEN OVERGAARD Elsø sogn,(død senest 1759).

side 42.
30. MAREN POULSDATTER Elsø sogn,(død senest 1768).

side 43.
31. JENS MADSEN Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1768).

side 43
32. POUL PEDERSEN Jørsby sogn,(død senest 1768).

side 46.
33. LAURS JENSEN Kibsgård,Skallerup sogn,død senest 1769).

side 49.
34. OLUF MORTENSEN Skarum,Alsted sogn,(død senest 1769):

side 51.
35. CHRISTEN PILGAARD Skarum,Alsted sogn,(død senest 1769).

side 52.
36. PEDER CHRISTENSEN SMED Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1769).

side 53.
37. POUL LAURSEN KEDEGAARD Elsø sogn,(død senest 1769).

side 54.
38. ELLEN SVENNINGSDATTER Alsted sogn,(død senest 1769).

side 56.
39. ANNE NIELSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1769).

side 57.
40. OLUF MORTENSEN Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1769).

side 58.
41.CHRISTEN CHRISTENSEN KRØLL Jørsby sogn,(død senest 1769).

side 59.
42. NIELS NIELSEN BOE Torup,Skallerup sogn,(død senest 1769).

side 61.
43. JOSEP HANDGAARD Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1769).

side 62.
44. CHRISTEN ANDERSEN Vester Jølby,Dragstrup sogn,(død senest 1769).

side 63.
45. METTE NIELSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1769).

side 64.
46. ANDERS PEDERSEN Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1769).

side 64.
47. KAREN JØTTESDATTER Galtrup sogn,(død senest 1769).

side 66.
48. CHRISTEN NIELSEN HARRING Elsø sogn,(død senest 1769).

side 66
49. MAREN SØRENSDATTER Elsø sogn,(død senest 1769).

side 67.
50. MICHEL DYBDAL Ejerslev sogn,(død 1765).

side 67.
51. THOMAS ERIKSEN Galtrup sogn,(død senest 1773).
g.m.NN død senest 1769.

side 68.
52. JENS PEDERSEN MØLLER Alsted sogn,(død senest 1769).

side 68.
53. JOSEPH SØRENSEN Flade sogn,(død senest 1769).

side 72.
54. MICHEL PEDERSEN DALGAARD Erslev sogn,(død senest 1769).

side 74.
55. ELSE JENSDATTER Erslev sogn,(død senest 1769).

side 75.
56. MAREN ARENTSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1769).

side 76.
57. LAURS ANDERSEN BJØRNDRUP Galtrupgård,Galtrup sogn,(død senest 1769).

side 78.
58. JENS SKRÆDDER Galtrup sogn,(død senest 1769).

side 78.
59. PEDER ANDERSEN Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1769).

side 79.
60. MAREN CHRISTENSDATTER Erslev sogn,(død senest 1769).

side 80.
61.LAURS MICHELSEN Erslev sogn,(død senest 1769).

side 82.
62. MORTEN JENSEN Præstegården,Flade sogn,(død senest 1769).

side 85.
63. NIELS NØRGAARD Erslev sogn,(død senest 1769).

side 87.
64. SIDSEL OLUFSDATTER, Andrup,Frøslev sogn,(død senest 1769).

side 88.
65. ANDERS HALD Elsø sogn,(død senest 1769).

side 91.
66. NIELS CLEMMENSEN Skarum,Alsted sogn.

side 93.
67. JACOB CLEMMENSEN Jørsby sogn,(død senest 1769).

side 94.
68. JOSEPH MORTENSEN Jørsby sogn,(død senest 1769).

side 95.
69. SIDSEL CLAUSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1769).

side 96.
70. JESPER WAGAARD Galtrup sogn,(død senest 1768).

side 101.
71.LAURS CLEMMENSEN Skarum,Alsted sogn,(død senest 1769).

side 102.
72. ANDERS NIELSEN NØRGAARD Vester Hunderup,Ejerslev sogn,(død 10.november 1768).

side 106.
73. NIELS NIELSEN Erslev sogn,(død senest 1773).

side 107.
74.ANNE JOSEPHSDATTER Sundby sogn,(død senest 1773).

side 110.
75. SØREN BUCHAUGE Flade sogn,(død senest 1773).

side 111.
76.LAURS DALGAARD Thorup,Skallerup sogn,(død senest 1773).

side 112.
77. ELSE JENSDATTER Ejerslev sogn,(død senest 1773).

side 113.
78. METTE JENSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1773).

side 116.
79. MAREN LAURSDATTER Erslev sogn,(død senest 1773).

side 120.
80. NIELS ANDERSEN Galtrup sogn,(død senest 1773).

side 123.
81.ELSE PEDERSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1773).

side 129.
82. ANNA BERTELSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1773).

side 131.
83. JOHANNE NIELSDATTER Ejerslev sogn,(død senest 1773).

side 133.
84. MAREN CHRISTENSDATTER Skranderup, Sejerslev sogn,(død senest 1776).

side 135.
85. ELSE PEDERSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1778).

side 140.
86.MAREN MADSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1776).

side 142.
87. KAREN JENSDATTER Skærbæk,Sejerslev sogn,(død senest 1776).

side 146.
88. MAREN JENSDATTER Skærbæk,Sejerslev sogn,(død senest 1776).

side 151.
89. NIELS BUCH Andrup,Frøslev sogn,(død senest 1776).

side 153.
90. METTE PEDERSDATTER Flade sogn,(død senest 1776).

side 157.
91. MAREN ANDERSDATTER Overgård,Elsø sogn.

side 160.
92. JENS NIELSEN Sundby sogn,(død 1773).

side 162
93. THØGER MADSEN Skarum,Alsted sogn,(død senest 1790).

side 164.
94. EDEL LAURSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1776).

side 166.
95. MAREN PEDERSDATTER Erslev sogn,(død senest 1776).

side 168.
96. CHRISTEN HANSEN Gullerup,Bjergby sogn,(død senest 1776).

side 173.
97. ELSE CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1776).

side 177.
98. ELSE LAURSDATTER Vester Jølby,Dragstrup sogn,(død senest 1776).

side 178.
99. CHRISTEN CHRISTENSEN BALLE Galtrup sogn,(død senest 1778).

side 180.
100. ANNE JENSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1780).

side 182.
101. MICHEL CHRISTENSEN SALLINGBO Jørsby sogn,(død senest 1776).

side 184.
102. MARGRETHE JOSEPHSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1776).

side 186.
103. KNUD JENSEN Ejerslev sogn,(død senest 1776).

side 187.
104. INGER JENSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1776).

side 190.
105. MAREN CHRISTENSDATTER Tødsø sogn,(død senest 1776).

side 193.
106. JENS CHRISTENSEN SØNDERGAARD Alsted sogn,(død senest 1773).

side 194.
107. JOHANNE NIELSDATTER Øster Hunderup,Ejerslev sogn,(død senest 1776).

side 194.
108. PEDER CHRISTENSEN Øster Hunderup,Ejerslev sogn,(død senest 1781).

side 195.
109. CHRISTEN CHRISTENSEN Vester Hunderup,Ejerslev sogn,(død senest 1776).

side 198.
110. CHRISTEN CHRISTENSEN KRØLL Jørsby sogn,(død senest 1776).

side 201.
111. JOHANNE PEDERSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1776).

side 204.
112 KIRSTEN CHRISTENSDATTER Ejerslev sogn,(død senest 1776).

side 206.
113. POUL POULSEN Elsø sogn,(død senest 1776).

side 208.
114. NIELS CHRISTENSEN GADE Sundby sogn,(død senest 1776).

side 211.
115. MAREN THOMASDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1776).

side 214.
116. ANNE JENSDATTER Vester Jølby,Dragstrup sogn, (død senest 1780).

side 214
117. NIELS CHRISTENSEN Vester Jølby,Dragstrup sogn,(død senest 1781).

side 215.
118. JENS SØRENSEN Flade sogn,(død 1776?).

side 217.
119. ELSE HUMLE Tødsø sogn,(død senest 1780).

side 218.
120. NIELS KNUDSEN Øster Jølby sogn,(død senest 1781).

side 220.
121. SIDSEL JØRGENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1781).

side 221.
122. ANDERS HUNDRUP Elsø sogn,(død 1781).

side 221.
123. METTE POULSDATTER Elsø sogn,(død senest 1781).

side 223.
124. POUL CHRISTENSEN Ejerslev sogn,(død senest 1782).

side 225.
125.SVENNING NIELSEN Ejerslev sogn,(død senest 1782).

side 226.
126. JOHANNE MOGENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1782).

side 226.
127. KAREN ANDERSDATTER Ejerslev sogn,(død senest 1782).

side 227.
128.HANS PEDERSEN Skarum,Alsted sogn,(død senest 1782).

side 237.
129. KAREN NIELSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1782).

side 238.
130. MARGRETHE JENSDATTER Sundby sogn,(død senest 1782).

side 241.
131. MAREN CHRISTENSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1782).

side 243.
132. ANDERS CHRISTENSEN PILTE Skarum,Alsted sogn,(død 1782).

side 244.
133. JEPPE NIELSEN Jørsby sogn,(død 1782).

side 245.
134. NIELS SØRENSEN Ejerslev sogn,(død senest 1783).

side 247.
135. CHRISTEN LAURSEN

Skifteprotokol 1802-1850 [G 105-12]

side 1a.
136. SIDSEL KNUDSDATTER Mellem Jølby,i Solbjerg sogn,(skifte 26.september 1802).
g.1:Mads
E:Thomas Sørensen.
B1:Peder Madsen.

side 3b.
137. PEDER THOMSEN Tøving i Galtrup sogn,(skifte 12.oktober 1802).
E:Anna Andersdatter.
B1:Thomas Pedersen 5 år.
B2:Anne Pedersdatter 2 år.
FM:farbror Lars Thomsen fra Erslev.
LV:Michel Andersen fra Erslev.

side 4b.
138 POUL HANGAARD Tøving i Galtrup sogn, (skifte 24.oktober 1802).
E:Johanne Torkildsdatter.
B1:Else Poulsdatter 3 år.
B2:Anne Poulsdatter 1 år.
LV:Poul Pedersen af Tøving.

side 7b.
139. JEPPE JOSEPHSEN Ejerslev sogn, (skifte 31.januar 1803).
E:Maren Andersdatter.
B1:Joseph Jeppesen 10 år.
B2:Anders Jeppesen 9 år.
B3:Sidsel Jeppesdatter 7 år.
B4:Rebekka Jepsdatter 0 år.
FM:farbror Christen Josephsen fra Øster Jølby.
FM:morbror Michel Dissing i Erslev.

side 9b.
140.METTE PEDERSDATTER Tøving,Galtrup sogn, (skifte 12.oktober 1803).
E:Claus Pedersen.
B1:Peder Clausen 15 år.
B2:Anders Clausen 11 år.
B3:Else Clausdatter 16 år.
B4:Anne Clausdatter 9 år.
B5:Maren Kirstine Clausdatter 7 år.
(se nr.159)

side 12b.
141. POUL POULSEN DAMGAARD Ejerslev sogn,(skifte 8.december 1803).
E:Ingeborg Kirstine Mortensdatter
B1:Else Poulsdatter 26 år.
B2:Anne Poulsdatter 22 år.
LV:Thomas Krøll af Ejerslev.
FM:Peder Josephsen

side 15a
142. JESPER JESPERSEN Ø.Hunderup,Ejerslev sogn,(skifte 23.september 1805).
gift 1.NN.
E:Maren Madsdatter.
B1:Anna Jespersdatter 18 år (I)
B2:Johanne Jespersdatter 16 år (I).
FM:mosters mand Michel Eriksen i Flade.
B3:Jesper Jespersen 12 år (I).
B4:Kirsten Jespersdatter 3 år (II).
FM:farbror Jens Nør i Sundby
LV:Niels Michelsen i Jørsby.

side 17b.
143. NIELS SØRENSEN SØNDER Bjergby sogn,(skifte 9.april.1806).
E:Birthe Poulsdatter.
B1:Bodil Nielsdatter 9 år.
LV:Jens Peder Bertelsen fra Bjergby.
FM:farbror Jens Sørensen fra Tødsø.

side 19b.
144. PEDER KIRKEGAARD Ejerslev sogn,(skifte 2.september 1807).
E:Maren Jensdatter.
B1:Søren Pedersen.
LV:Poul Præstgaard af Erslev.
Tilsted:Jens Marcussen i Jørsby.

side 20b.
145 MAREN PEDERSDATTER Sdr.Dråby sogn,(skifte 6.september 1808).
E:Jens i Villerslev.
B1:Christen Jensen 17 år.
B2:Peder Jensen 13 år.
B3:Oluf Jensen 7 år.
B4:Karen Jensdatter 16 år.
LV:Lars Krøl i Sdr.Dråby.

side 21b.
146. MAREN CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 20.september 1808).
E:Jacob Jensen.
B1:Jens Jacobsen
B2:Oluf Jacobsen
B3:Christen Jacobsen 21 år.
B4:Niels Jacobsen 14 år.
FM:morbror Anders Christensen i Sdr.Dråby.
(se nr.148,151).

side 23b.
147. BIRGITTE PEDERSDATTER Sdr.Dråby sogn, (skifte 14.november 1819).
E:Lars Madsen.
B1:Maren Larsdatter.

side 23b,26a.
148. MAREN ANDERSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 13.januar 1810).
E:Jacob Jensen.
A1:bror Anders Andersen i Tødsø.
A2:søster Maren Andersdatter g.m.Poul Stærup i Hesselbjerg.
A3:søster Anne Andersdatter g.m.afd. Thomas Andersen i Skranderup.
A4:søster Else Andersdatter i Sønder Dråby.
A5:søster Karen Andersdatter er død g.m.Christen Poulsen i Alsted.
A5a:Søren Christensen 23 år.
A5b:Anders Christensen 21 år.
(se nr.146,151).

side 24b.
149. ANDERS CHRISTENSEN Erslev sogn,(skifte 6.juni 1810).
E:Marie Poulsdatter.
LV:Jens Christian Poulsen af Erslev.

side26b.
150. CHRISTEN POULSEN Ejerslev sogn,(skifte 26.februar 1811).
E:Bodil Christensdatter.
B1:Thomas Christian Christensen 17 år.
B2:Thomas Christian Christensen 13 år.
B3:Inger Marie Christensdatter 23 år.
B4:Else Christensdatter 11 år.
LV:Jens Nielsen af Tøving.
V:Lars Poulsen Bisgaard og Søren Madsen begge af Ejerslev.

side 29b.
151.JACOB JENSEN Skarum, Alsted sogn,(skifte 16.september 1811).
g.1:Maren Christensdatter.
g.2:Karen Christensdatter.
B1:Jens Jacobsen i Flade (I)
B2:Oluf Jacobsen i Gullerup (I)
B3:Christen Jacobsen (I)
B4:Niels Jacobsen (I)
FM:morbror Anders Christensen i Sdr.Dråby.
B5:Christen Jacobsen ½ år (II)
FM:farbror Jens Jensen fra Skarum.
LV:Christen Larsen fra Flade
(se nr.146,148).

side 31a,33b.
152.JOHANNE CHRISTENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 4.september 1811).
E:Anders Cappelgaard.
A1:søster Sidsel Christensdatter g.m.Niels Smed i Bjergby.
A2:søster Anne Christensdatter er død g.m.Søren Sørensen i Tødsø.
A2a:Maren Sørensdatter 4 år.
A3:søster Maren Christensdatter g.m.Christen Jørgensen i Elsø.

side 32b.
153. NIELS SVENNINGSEN Ejerslev sogn,(2.november 1811).
B1:Svenning Nielsen 29 år.
B2:Poul Nielsen 20 år.
B3:Jens Nielsen 14 år.
B4:Anne Nielsdatter 25 år.
B5:Maren Nielsdatter 23 år.
B6:Zidsel Nielsdatter 17 år.
LV:Laurits Bisgaard i Ejerslev.
FM:Ole Svenningsen i Hesselbjerg.
FM:Lars Svenningsen skoleholder i Jørsby.

side 34b.
154. POUL MADSEN BOE Tøving,Galtrup sogn,(skifte 22.august 1812).
g.m.[Maren Christensdatter].
LV:Anders Jepsen af Lynggaard i Tødsø sogn.
A1:søster Maren Madsdatter g.m.afd.Jens Pedersen i Elsø.
LV:Christen Kjærgaard i Elsø.
A2:søster Sidsel Madsdartter g.m.Mikkel Have i Sdr.Dråby.

side 36b.
155. JOHANNE JENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 19.oktober 1812).
E:Peder Bertelsen.
A1:søster Maren Jensdatter g.m.Michel Eriksen i Flade.
A2:søster Kirsten Jensdatter er død g.m.Jesper Jensen i Ø.Hundrup.
A2a:Jesper Jespersen 17 år.
A2b:Anne Jespersdatter.
A2c:Johanne Jespersdatter.

side 39b,41b,42b.
156. MORTEN SØRENSEN Bjergby sogn,(skifte 12.marts 1813).
E:Anne Christensdatter.
B1:Johanne Mortensdatter 32 år.
B2:Anne Mortensdatter 24 år.
B3:Sidsel Mortensdatter 17 år.
FM:Anders Thomsen i Tødsø.
LV:Niels Søndergaard i Tæbring.

side 41a,42a,43b.
157. JOHANNE CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 12.marts 1813).
g.1:Christen Thøgersen
g.2:Christen Jensen
B1:Thøger Christensen (I)
B2:Else Christensdatter 21 år (I).
FM:farbror Mads Thøgersen,ladefoged på Ullerup.

side 44a.
158. ANNE DORTHE PEDERSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 18.oktober 1813).
E:Niels Villadsen.
B1:Anne Nielsdatter 20 år.
B2:Johanne Nielsdatter 18 år.
B3:Poul Nielsen 11 år.
FM:farbror Peder Villadsen i Skarum.

side 46b.
159. CLAUS PEDERSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 26.februar 1816).
g.1:NN
E:Anne Marie Christensdatter.
B1:Peder Clausen i Solbjerg (I).
B2:Anders Clausen 24 år (I).
B3:Else Clausdatter 29 år (I).
B4:Anna Clausdatter 22 år (I).
B5:Maren Kirstine Clausdatter 20 år (I).
B6:Peder Christian Clausen 11 år (II)
B7:Mette Clausdatter 9 år (II).
B8:Poul Christian Clausen 5 år (II).
B9:Christian Clausen 3 år (II).
LV:Niels Søndergaard fra Tøving.
FM:Mads Nielsen i Skjoldborg g.m.afdødes søster.
FM:(for Anders):morbror Christen Pedersen i Kallerup.

side 50b.
160. PEDER FRENDSEN Sdr.Dråby sogn,(skifte 29.februar 1816).
E:Anne Andersdatter.
B1:Christen Pedersen 11 år.
B2:Anne Pedersdatter 10 år.
B3:Grethe Pedersdatter 8 år.
B4:Anders Pedersen 7 år.
B5:Else Pedersdatter 4 år.
B6:Hans Pedersen 2 år.
LV:Jens Thomsen fra Flade.
FM:farbror Søren Krøll i Sdr.Dråby.

side 55b.
161. ANNE THOMASDATTER Sdr.Dråby sogn,(Uskiftet bo, bevilling den 15.april 1817).
E:Christen Clausen Søndergaard.
B1:Claus Christensen 13 år.
FM:Mikkel Thomsen i Flade.
FM:morbror Jens Thomsen i Flade.

side 57a.
162. SØREN PEDERSEN Bjergby sogn,(skifte november august 1817).
E:Bodil Jenssdatter.
B1:Peder Sørensen 4 år.
B2:Jens Sørensen 2 år.
B3:Maren Christensdatter 11 år.
B4:Else Christensdatter 10 år.
B5:Ane Marie Christensdatter 8 år.
B6:Johanne Christensdatter 6 år.
LV:Jens Sønder i Tødsø,enkens bror.
FM:farbror Svenning Pedersen i Bjergby.
FM:farbror Villads Pedersen i Sejerslev.

side 59b,64b.
163. ANNE PEDERSDATTER Sdr.Dråby sogn,(skifte 21.1 1818).
E:Jens Pedersen.
B1:Inger Jensdatter 3 år.
B2:Peder Jensen 4 uger.
FM:morbror Anders Jensen fra Flade.

side 60b,61a.
164. KAREN NIELSDATTER Jørsby sogn,(skifte 13.marts 1818).
g.1:Peder
E:Jens Madsen.
B1:Mads Jensen i Jørsby (II).
B2:Peder Jensen (II).
B3:Ane Jensdatter g.m.Anders Jensen i Flade (II).
B4:Maren Jensdatter 24 år (II)
B5:Ane Pedersdatter g.m.Jens Pedersen i Sdr.Dråby er død.
B5a:Inger Jensdatter 3år.
B6:Mette Jensdatter 22 år.

side 62a,62b.
165. POUL CHRISTENSEN TONSGAARD Sdr.Dråby sogn,(skifte 12.marts 1818).
g.1:NN
E:Sidsel Mortensdatter.
B1:Søren Poulsen i Elsø (I).
B2:Peder Poulsen i Mellem Jølby (I).
B3:Anders Poulsen i Øster Jølby (I).
B4:Grethe Poulsdatter (I) g.m.Peder Bertelsen i Tøving.
B5:Maren Poulsdatter (I) g.m.Peder Christensen i Tøving.
B6:Ane Poulsdatter (I).
B7:Johanne Poulsdatter (I).
B8.Maren Poulsdatter (I).
LV:Jens Mortensen Sdr.Dråby.
FM:Christen Clausen og Christen Justesen i Sdr.Dråby.

side 63b.
166. MAREN NIELSDATTER Vester Hundrup,Ejerslev sogn,(skifte 26.maj 1818).
E:Christen Christensen.
B1:Maren Christensdatter g.m. Peder Christensen i Vester Hunderup.
B2:Mette Christensdatter 23 år.

side 65b.
167. KIRSTINE NIELSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 17.oktober 1818).
E:Lars Jensen Nørgaard .
B1:Jens Larsen 15 år.
B2:Ane Larsen 16 år.
V:morbror Niels Thomsen i Rakkeby
(se nr.197)

side 67b,70a.
168. JENS POULSEN Bjergby sogn,(skifte 8.februar 1819).
E:Sidsel Christensdatter.
LV:Lars Poulsen af Solbjerg.

side 69a.
169. ANNE SØRENSDATTER Vester Hundrup,Ejerslev sogn,(skifte 15.april 1819).
E:Anders Andersen Nørgaard.
B1:Anders Andersen 22 år.
B2:Søren Andersen 19 år.
B3:Ane Andersdatter 30 år.
B4:Kirstine Andersdatter 25 år.
FM:farbror Christen Andersen i Sejerslev.
(se nr.182).

side 71b,75b,77a.
170. MICHEL MADSEN Ejerslev sogn,(skifte 1.september 1821).
E:Maren Andersdatter
Afdødes stedbørn:
B1:Joseph Jepsen 29 år.
B2:.Anders Jepsen 28 år.
B3:Sidsel Jepsdatter 26 år.
B4:Rebekka Jepsdatter 18 år.
A1:bror Niels Madsen i Ejerslev.
A2:bror Jens Madsen i Ejerslev.
A3:søster Maren Madsdatter g.m.Jens Jensen.
A4:bror Thomas Madsen er død.
A4a:Niels Thomsen
A4b:Mads Thomsen.
A4c:Ane Marie Thomasdatter.
A4d:Karen Thomasdatter
A4e:Anne Thomasdatter g.m.Jens Larsen i Alsted.
A5:bror Peder Madsen er død.
A5a:Ane Pedersdatter 14 år.
A5b:Mads Pedersen 12 år.

74a,76b.
171.POUL POULSEN Skarum,Alsted sogn,(skifte 22.oktober 1821)
E:Else Pedersdatter.
LV:Niels Jensen.af Alsted.
B1:Johanne Poulsdatter 2 år.
B2:Poul Poulsen ½ år.
FM:Jens Poulsen af Jørsby.

side 79a,87a.
172. THOMAS LYNGGAARD Jørsby sogn,(skifte 22.december 1821).
E:Kirsten Larsdatter.
A1:bror Christen Nielsen i Rolstrup.
A2:bror Christen Nielsen i Vester Hvidbjerg.
A3:søster Johanne Nielsdatter er død g.m.Christen Sørensen i Hvidbjerg
A3a:Maren Kirstine Christensdatter
A3b:Johannes Christensen
A3c:Niels Christensen.
A4:søster Inger Nielsdatter
A5:søster Sidsel Nielsdatter g.m.afd. Poul Kiærgaard i Fredsø.
A6:søster Mette Nielsdatter er død g.m.afd. Peder Christensen i Nydam Mølle.
A6a:Maren Pedersdatter.
KL har en datter Maren Jensdatter g.m.Lars Ibsen.
KL`s arvinger:
Niels Christensens 2 børn i Jørsby
LV:Niels Christensen af Jørsby.
(se nr.176)

side 81a.85a.
173. JENS PEDERSEN Sdr.Dråby sogn,(skifte 6.november 1822).
B1:Thomas Jensen 30 år.
B2:Christen Jensen 28 år i Sdr.Dråby.
B3:Maren Jensdatter g.m.Niels Redsted i Sdr.Dråby.
B4:Ane Jensdatter 33 år.
B5:Karen Jensdatter.
B6:Kirsten Jensdatter 28 år.
B7:Johanne Jensdatter g.m.Peder Kappelgaard i Alsted.
B8:Inger Jensdatter 8 år.
V:Anders Jensen i Flade.

side 83b.
174. JENS JENSEN Øster Hundrup,Ejerslev sogn,(skifte 15.december 1822).
E:Maren Madsdatter.
A1:mor Ane Dorthe Pedersdatter
A2:halvbror Mads Pedersen af Skaregaard.
A3:helsøster Mette Jensdatter er død g.m.Anders Andersen Amtoft i Arup
A3a:Ane Marie Andersdatter 19 år.
A3b:Jens Andersen 16 år.
A3c:Else Kirstine Andersdatter 15 år.
A3d:Marianne Andersdatter 14 år.
A4.helsøster Maren Jensdatter g.m.Jens Dahl i Sillerslev.
V:Peder Amtoft i Ejerslev.

side 96a,109b).
175.NIELS VILLADSEN Skarum, Alsted sogn,(skifte 29.september 1823).
E:Else Madsdatter.
B1:Else Nielsdatter 42 år.
B2:Villads Nielsen 38 år i Nykøbing.
B3:Maren Nielsdatter 35 år.
B4:Ane Nielsdatter 29 år.
B5:Johanne Nielsdatter 26 år.
B6:Poul Nielsen 22 år.
LV:Christen Krog i Sejerslev.

side 101a.
176.KIRSTEN LARSDATTER, Jørsby sogn,(skifte 16.januar 1824).
E:afdøde Jens....
B1:Maren Jensdatter g.m.Lars Ibsen i Jørsby.
(se nr.172)

side 104a107b.
177. CHRISTEN SØNDERGAARD Bjergby sogn, (skifte 23.februar 1824).
E:Johanne Thomasdatter.
B1:Peder Christensen 36 år i Bjergby.
B2:Ane Christensdatter 25 år.
B3:Bodil Christensdatter 27 år g.m.Søren Jensen i Solbjerg.
LV:Niels Søndergaard af Jølbygaard.

side 107a
178. METTE ANDERSDATTER Sdr.Dråby sogn,(skifte 22.marts 1824).
E:Morten Hundrup.
B1:Christen Mortensen.

side 111a,113a.
179. KAREN CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 7.december 1824).
E:Hans Hansen.
B1:Christen Hansen 14 år.
B2:Else Hansdatter 10 år.
FM:Peder Buch af Sdr.Dråby.

side 116a,125a,127b.
180. ELSE POULSDATTER Ejerslev sogn,(skifte 6.juni 1825).
E:Søren Damgaard.
B1:Maren Sørensdatter 18 år.
B2:Stine Sørensdatter 12 år.
B3:Ane Kirstine Sørensdatter 10 år.

side 119a,125b,131a.
181. KAREN PEDERSDATTER Sdr.Dråby sogn,(skifte 16.september 1825).
E:Mads Pedersen Boe.
B1:Peder Madsen 25 år.
B2:Peder Christian Madsen 22 år.
B3:Sidsel Cathrine Madsdatter 19 år.
FM:Christen Clausen i Sdr.Dråby.

side 121a,124b,126a.
182. ANDERS ANDERSEN NØRGAARD Vester Hundrup,Ejerslev sogn,(skifte 18.september 1825).
E:afd.[Anne Sørensdatter].
B1:Anders Andersen 29 år.
B2:Søren Andersen 26 år.
B3:Ane Andersdatter 36 år g.m.Peder Jensen i Ejerslev.
b4:Kirsten Andersdatter 30 år.
FM:Christen Nørgaard.
(se nr.169).

side 123a,132a.
183. CLAUS JUSTESEN død 1825 i Jørsby sogn,(skifte 25.september 1825).
E:Mette Christensdatter.
B1:Just Clausen 27 år.
B2:Birthe Clausdatter 24 år.

side 129a.
184. JENS ANDERSEN Bjergby sogn,(skifte 19.november 1825).
E:Zidsel Marie Christensdatter.
A1:helbror Peder Andersen,tjener Frøslevgård.
A2:halvbror Anders Sørensen tjener i Solbjerg.
A3:helsøster Ane Anderdatter g.m.Anders Sørensen i Ljørslev.
A4:helsøster Ane Marie Andersdatter g.m.Christen Jacobsen i Sundby.
A5:helsøster Sidsel Andersdatter g.m.Jeppe Nielsen i Sundby.
A6:helsøster Bodil Andersdatter g.m.Mathias Olufsen Nybye i Rakkeby.
A7:Moren Sidsel Poulsdatter g.m.Søren Bach i Solbjerg.

side 132b.
185. AASE JENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 10.marts 1826).
E:Morten Andersen.
B1:Anders Mortensen 30 år.
B2:Jens Mortensen 29 år.
FM:Michel Frøslev i Tøving.

side 134b.
186.KAREN MOURITSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 18.maj 1827).
E:Lars Christensen.
A1:bror Mogens Christian Mouritsen er død.
A1a:Henrik Mogensen 20 år.
A2b:Else Marie Mogensdatter 20 år.
A2c:Jens Mogensen 14 år.
A2d:Jørgen Mogensen 9 år.
A2:søster Antoinettte Mouritsdatter g.m.afd.Jens Nielsen i Outrup.
A3:søster Dorthe Mouritsdatter g.m.Morten Jensen i Outrup.
A4:søster Ane Marie Mouritsdatter g.m.Henrik Larsen i Outrup.

side 138a.143a.
187. ANNE PEDER/POULSSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 24.marts 1828).
E:Peder Sallingbo.
B1:Poul Pedersen i Nykøbing.
B2:Christen Pedersen i Gullerup.

side 139a144b.
188. PEDER BERTELSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 4.juni 1828).
E:Margrethe Poulsdatter.
B1:Johanne Kirstine Pedersdatter 12 år.
LV:Anders Jensen i Tøving.
FM:Peder Tøfting i Sundby.

side 140b.
189. ANNE MARGRETHE LARSDATTER Mellem Jølby,Solbjerg sogn,(skifte 4.juni 1828).
E:Peder Madsen.
B1:Sidsel Pedersdatter 22 år.
B2:Inger Marie Pedersdatter 19 år.
B3:Ane Pedersdatter 16 år.
FM:Niels Søndergaard i Jølbygård.

side 147a158b.
190. JOHANNE PEDERSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 20.1 1829)
E:Søren Nørgaard.
B1:Jens Sørensen 18 år.
B2:Ane Sørensdatter.
FM:Mads Thøgersen af Skarum.

side 149a, 156a.
191. OLE BERTELSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 28.februar 1829).
E:Else Pedersdatter.
B1:Maren Olesdatter g.m.Niels Hangaard i Tøving.
B2:Sidsel Olesdatter.
B3:Kirsten Olesdatter.
B4:Niels Christian Olesen 34 år.
B5:Bertel Olesen 31 år.
B6:Ane Olesdatter.
FM:Christen Balle af Galtrup.
LV:Peder Clausen i Tøving.

side 151a,157a.
192. JOHANNE JENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 29.juni 1829).
E:Christen Pedersen.
B1:Peder Christensen 10 år.
B2:Jens Christensen 9 år.
B3:Niels Christensen 8 år.
B4:Ellen Christensdatter 7 år.
B5:Ane Christensdatter 5 år.
B6:Søren Christensen 5 år.
B7:Maren Christensdatter 4 år.
B8:Johan Christensen 3 år.
FM:Søren Nørgaard.

side 153a.
193. SØREN DAHLGAARD Ejerslev sogn,(skifte 30.oktober 1829).
E:Ane Jørgensdatter.
A1:søsterdatter Karen Marie Thomasdatter i Frøslev.
LV:Poul Dissing af Vester Hundrup.
FM:Jens Søndergaard i Andrup.

side 160a.
194.ANNE CHRISTENSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død.15.december 1829).
E:Søren Pedersen Krøll.

side 162a, 167a, 171a
195. SVENNING PEDERSEN Bjergby sogn,(skifte 22.december 1830).
E:Johanne Mortensdatter.
B1:Peder Svenningsen 13 år.
B2:Morten Svenningsen 9 år.
B3:Ane Svenningsdatter 12 år.
LV:Peder Nør i Bjergby.
FM:Jens Svanborg.

side 163a,168b,181a.
196.CHRISTEN LAURSEN REESEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 16.januar 1830).
E:Ane Pedersdatter (skilt).
B1:Poul Christensen 15 år.
B2:Lars Christian Christensen 13 år.
B3:AAse Christensdatter 10 år.
B4:Peder Christensen 9 år.
B5:Kirsten Marie Christensdatter 7 år.
B6:Anders Christensen 6 år.
FM:Anders Jensen,Peder Hansen..

side 173a,175b,180a,187b.
197. LARS NØRGAARD Skarum,Alsted sogn,(skifte 30.april 1831).
g.1:NN
E:Karen Pedersdatter.
B1:Ane Larsdatter 29 år (I)
B2:Jens Larsen 28 år (I).
B3:Søren Larsen 9 år (II).
(se nr. 167)

side 174a,179a.
198. ABELONE CHRISTENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 4.juni 1831).
E:Christen Sørensen Lyk.
B1:Søren Christensen 11 år.
B2:Niels Christian Christensdatter 6 år.
B3:Ane Johanne Christensdatter 5 år.
B4:Ane Christensdatter 4 år.
FM:Jakob Stagstrup i Solbjerg.

side 183a,
199. ANE CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 7.1 1832).
E:Peder Christensen
B1:Christen Pedersen 21 år.
B2:Ane Elisabeth Christensdatter 16 år.
B3:Frederik Christensen 7 år.

side 185b,190a,191b.
200. CHRISTEN BOE Jørsby sogn,(skifte 13.april 1832).
E:Mette Jensdatter.
B1:Else Christensdatter 21 år.
B2:Sidsel Christensdatter 19 år.
B3:Lars Christensen 18 år.
B4:Peder Christensen 16 år.
B5:Maren Christensdatter 12 år.
B6:Johanne Christensdatter 10 år.
B7:Grethe Christensdatter 3 år.
FM:Mads Boe i Sdr.Dråby.
FM:Lars Larsen i Jørsby.
LV:Hans Nielsen i Jørsby.

side 188b192a.
201. NIELS HØY Ejerslev sogn,(skifte 8.september 1832).
E:Sidsel Jeppesdatter.
B1:Marianne Nielsadatter.
LV:Svenning Jensen i Ejerslev.
FM:farbroder Frederik Madsen i Jørsby.

side 190a.
202. ANNE CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn (skifte 15.december 1832).

side 193a, 195b
203. SIDSEL MARIE CHRISTENSDATTER RYTTER Bjergby sogn,(skifte 30.januar 1833).
A1:bror Claus Christensen Rytter i Thorup.
A2:søster Maren Christensdatter g.m.Peder Mogensen i Sundby.
A3:søster Ane Dorthea Christensdatter g.m.Henrik Frrystyk i Gammelby i Thy.
A4:søster Mette Christensdatter g.m.Jens Christensen i Tødsø.
A5:søster Bodil Christensdatter g.m.Rasmus Lyngby i Frederikshavn.

side 196b.
204. SØREN NØRGAARD Skarum,Alsted sogn,(skifte 23.februar 1835).
g.m.NN
B1:Jens Sørensen 23 år.
B2:Ane Sørensdatter 19 år.
FM:Hans Vestergaard.

side 198b, 201a
205. CHRISTEN CLAUSEN Sdr.Dråby sogn,(skifte 27.marts 1835).
g.1.NN.
E:Dorthe Sørensdatter.
B1:Claus Christensen (I).
B2:Søren Christensen (II).
B3:Ane Christensdatter (II).
B4:Bodil Christensdatter (II).
B5:Sidsel Christensdatter (II).
B6:Ane Johanne Christensdatter (II).
LV:Hans Nielsen Jørsby.
FM:Anders Rolighed af Sdr.Dråby.

side 202a.
206. SIDSEL CHRISTENSDATTER Jørsby sogn,(skifte 12.oktober 1835).
E:Anders Madsen.
B1:Christen Andersen 30 år.
B2:Peder Christensen 26 år.
B3:Grethe Christensdatter g.m.Jacob Christensen i Sdr.Dråby.
B4:Ane Margrethe Christensdatter 31 år.
B5:Maren Christensdatter g.m.Niels Nielsen i Sdr.Dråby.
B6:Johanne Christensdatter g.m.Jens Pedersen i Jørsby.

side 205a.
207. CHRISTEN ANDERSEN Jørsby sogn,(skifte 25.april 1836).
E:Karen Laursdatter
far:Anders Madsen i Jørsby.
B1:Anders Christensen ½ år.

side 206a,208a
208. INGEBORG JENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 10.november 1836).
E:Christen Nørgaard.
B1:Jens Christensen 18 år.
B2:Niels Christensen 16 år.
B3:Søren Christensen 12 år.
B4:Peder Christian Christensen 7 år.
B5:Anne Christensdatter 14 år.
B6:Maren Christensdatter 10 år.
B7:Johanne Christensdatter 5 år.
FM:Poul Jensen fra Sønder Dråby.
FM:Christen Pedersen af Skarum.

side 207a,208b.
209. JEPPE SIMONSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 19.november 1836).
E:Ane Jensdatter.
B1:Christen Jeppesen 10 år.
B2:Jens Jeppesen 7 år.
B3:Simon Andreas Jensen 4 år.
B4:Mette Jensdatter 1 år.
LV:enkens broder Christen Haaning fra Flade.
FM:børnenes farbroder Søren Simonsen i Tøving.

side 211b.
210. KIRSTEN ANDERSDATTER Ejerslev sogn,(skifte 11.september 1837).
E:Mads Toft.
B1:Anders Christian Madsen 19 år.
B2:Mette Madsdatter 18 år.
B3:Christen Madsen 16 år.
B4:Karen Madsdatter 14 år.
B5:Kirsten Madsdatter 8 år.
B6:Martha Madsdatter 5 år.
FM:afdødes broder Peder Toft.

side 213a,215b,216a.
211. METTE CHRISTENSDATTER V. Hunderup, Ejerslev sogn,(skifte 28.marts 1839).
E:Jesper Jespersen.
B1:Jeppe Jespersen
B2:Christen Jespersen
B3:Jens Jespersen
B4:Kirsten Marie Jespersdatter
B5:Mette Marie Jespersdatter.

side 213b
212. ANNE JENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 11.december 1838).
E:Anders Hald.
B1:Ide Marie Andersdatter 20 år.
B2:Christen Andersen 16 år.
B3:Jens Øer Andersen 13 år.
B4:Thomas Andersen 10 år.
B5:Anders Andersen 3 år.
FM:Jens Øer,Jens Buch.
(se nr.216).

side 215a.
213.ANNE MORTENSDATTER Bjergby sogn,(skifte 10.december 1838).
E:Peder Christensen Nørgaard.

side 215a.
214. MAREN CHRISTENSDATTER Sdr.Dråby sogn,(skifte 21.december 1839.).
E:Christen Christensen.

side 217b,219a.
215. NIELS HOLST Jørsby sogn,(skifte 8.september 1840).
E:Maren Jensdatter.
B1:Ane Cathrine Nielsdatter 17 år.
B2:Jens Christian Nielsen 15 år.
B3:Johanne Nielsdatter 13 år.
B4:Bodild Cathrine Nielsdatter 8 år.
B5:Jørgen Peter Nielsen 5 år.
LV:Niels Kjærgaard af Ejerslev.
FM:Hans Nielsen af Jørsby.
FM:Peder Michelsen af Jørsby.

side 220a.
216. ANDERS HALD Tøving,Galtrup sogn,(skifte 6.februar 1841)
g.1:Anne Jensdatter.
E:Mette Jensdatter
B1:Ide Marie Andersdatter 22 år.
B2:Christen Andersen 17 år.
B3:Thomas Andersen 11 år.
B4:Anders Andersen.
LV:Jens Christian Hangaard i Tøving.
FM:fabror Peder Hald af Tøving.
(se nr.216).

side 222b.
217.CHRISTEN MADSEN Bjergby sogn,(Skifte 3.juli 1842).
E:Anne Christensdatter.

side 222a.
218. ANNE PEDERSDATTER Ejerslev sogn,(skifte 3.november 1841).
E:Christen Poulsen.

side 224a.
219. MAREN OLESDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 31.december 1843).
E:Niels Hangaard.

side 224b.
220.ELSE JENSDATTER Jørsby sogn,(skifte 4.oktober 1844).
E:Joseph Jepsen.

side 225a
221. CHRISTEN PEDERSEN Skarum,Alsted sogn, (skifte .31.maj 1850).
g.1:NN
E:Sidsel Poulsdatter.
B1:Peder Christensen 31 år (I).
B2:Niels Christensen (I)
B3:Ellen Christensdatter (I) g.m.Peder Poulsen i Alsted.
B4:Anne Christensdatter (I)
B5:Søren Christensen 26 år(I).
B6:Johan Christensen (I)
B7:Søren Christensen 18 år (II).
B8:Johanne Christensdatter 17 år (II).
B9:Hans Christensen 14 år.(II)
B10:Gertrud Kirstine Christensdatter 11 år (II)
B11:Else Nicoline Christensdatter 8 år.(II)
B12:Niels Christensen 6 år (II).
LV:Hans Vestergaard af Alsted.

side 230a
222. SØREN PEDERSEN KRØLL Sdr.Dråby sogn,(Testamente1850 ).
E:Maren Sørensdatter.
Ørndrup gods
Skifteprotokol
1762-1795 [G 114-2]


side 1
1. CHRISTEN JACOBSEN RHODE Sallingsund, Lødderup sogn.(død 21.januar 1763).
E:Anne Hald Overgaard.
2 døtre af 1.ægteskab
5 sønner og 2 døtre af 2.ægteskab.
B1:Johannes Rohde i København.
B2:Frederik Eisenberg Rhode
B3:Marie Sophie Rhode g.m.S.D.Wett i København
B4:Margrethe Rosenmeyer Rhode g.m.Aage Kaasbøll i København.
afdødes bror:Batholomæus Rhode.

side 75.
2. KAREN HANSDATTER Hvidbjerg sogn (skifte 30.juni 1762).
E:Christen Lauritsen
B1:Sidsel Christensdatter 8 år
B2:Margrethe Christensdatter 6 år.
B3:Laurits Christensen 2 år
FM:farbror Niels Lauritsen i Torp,Karby sogn.
FM:farbroderen Jørgen Lauritsen i Torp,Karby sogn.
FM:enkemandens svoger Jens Jepsen i Søndergaard i Ø.Jølby sogn.

side 85.
3.THØGER JENSEN Kibsgård,Karby sogn.(skifte 20.juni 1763)
B1:Jens Thøgersen 37 år.
B2:Christen Thøgersen 31 år.
B3:Maren Thøgersdatter er død g.m.Anders Christensen Dam
B3a:Poul Andersen 13 år.
B3b:Christen Andersen 12 år.
B3c:Thøger Andersen 6 år
B3d:Christen Andersen 2 år.

side 92.
4. CHRISTEN MARQVARDSEN Torp, Karby sogn,(skifte 1.december 1763).
E:Johanne Pedersdatter.
B1:Marqvor Christensen.
B2:Peder Christensen.
B3:Christen Christensen 20 år.
B4:en datter 25 år.
LV:Niels Jensen af Torp.

side 95
5.NIELS PEDERSEN Nees,Karby sogn (skifte 12.maj 1764).
E:Karen Nielsdatter.
B1:Peder Christensen Nielsen 27 år.
B2:Niels Nielsen.
B3:Jens Nielsen.
B4:Inger Nielsdatter.
B5:Elisabeth Nielsdatter.
LV:Jens Kibsgaard.
(se nr.12)

side 98.
6.PEDER JENSEN Basssehave,Solbjerg sogn.(skifte 18.januar 1765).
E:Maren Sørensdatter.
B1:Jens Pedersen 12 år.
B2:Johanne Pedersdatter 18 år.
B3:Anne Pedersdatter 14 år.
B4:Ane Pedersdatter 6 år.
LV:Søren Hansen i Karby.
FM:Christen Sørensen i Karby.

side 101.
7. PEDER HØYGAARD Rested sogn,(skifte 2.januar 1766).
E:Sidsel Mortensdatter.
B1:Poul Pedersen.
B2:Morten Pedersen.
B3:Niels Peder Pedersen.
B4:Maren Pedersdatter.
LV:Mads Poulsen i Vils.

side 106.
8. INGER PEDERSDATTER Torp,Karby sogn,(død 15.januar 1766).
g.1:Jens
E:Niels Jensen Futtrup.
B1:Jens Nielsen 13 år (II).
B2:Ingeborg Jensdatter 15 år (I).
B3:Karen Nielsdatter 7 år (II).

side 109.
9. ANNE LAURITSDATTER hos Dorthe Christensdatter i Ø.Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn,(død 2.maj 1766).
A1:brodrebørn i Mydum mølegaard:[far:Niels Lairitsen]
A1a:Maren Nielsdatter
A1b:Kirsten Nielsdatter.
A2:brodrebørn i Sdr.Dråby sogn på Ullerup gods: [far:Christen Lauritsen]
A2a:Lave Christensen
A2b:Maren Christensdatter.
A3:søster Elin Lauritsdatter g.m.Laurs Chren i Hvidbjerg.
A4:søster Dorthe Lauritsdatter ugift Emb, Blistrup sogn på Nandrup gods.
Tilsted:Joseph Mortensen af Mydomgaard.

side 110.
10. CHRISTEN HANSEN på Ørndrup gods,Karby sogn,(død 18.januar 1766) .
A1:bror Svend Hansen
A2:bror Søren Hansen.
A3:søster Johanne Hansdatter g.m.Anders Pedersen i Karby.
A4:søster Maren Hansdatter i Torp,Karby sogn.
A5:søster Mette Hansdatter g.m.Niels Pedersen i Lødderup.
A6:søster Anne Hansdatter i Karby.

side 112.
11. KAREN CHRISTENSDATTER i Dorthe Christensdatter hus i Øster Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn (skifte 12.maj 1764)
Trolovet med Morten Pedersen Høj
A1:far Christen Nielsen Fåre Mølle i Harresyssel.
A2:bror:Peder Christensen i Rested sogn.
A3:søster g.m.Søren Mølleborg i Ø.Hvidbjerg.
A4:søster g.m.Peder Eriksen i Nees.

side 118.
12. KAREN NIELSDATTER Nees,Karby sogn.(skifte 28.november 1765).
E:afd.Niels Pedersen.
B1:Peder Nielsen i Nees 28 år.
B2:Christen Nielsen 25 år.
B3:Maren Nielsdatter 30 år.
B4:Kirsten Nielsdatter 22 år.
B5:Jens Nielsen 12 år.
B6:Inger Nielsdatter 19 år.
B7:Elsebeth Marie Nielsdatter 16 år.
( se nr.5)

side 120.
13.POUL LAURITSEN LADEFOGED Ørndrup gods,Karby sogn,(skifte 17.maj 1761).
A1:bror Niels Lauritsen i Krogsgård, Manstrup er død
A1a:Christen Nielsen er i Holland.
A1b:Margrethe Nielsdatter g.m.Niels Laursen i Bejstrup.
A1cKirsten Nielsdatter i Bonderup.
A1d:Anne Nielsdatter i Bejstrup.
A1e:Maren Nielsdatter g.m.soldat Christen Speger i Klim.
A2:søster Maren Lauritsdatter g.m.Anders Christensen på Øland.
A3:søster Else Lauritsdatter er død g.m.Anders Christensen i Manstrup
A3a:Peder Andersen i Manstrup.
A3b:Anne Andersdatter g.m.Christen Clemmensen i Beistrup.
A3c:Margrethe Andersdatter g.m.Christen Jensen Hedegaard i Hjortdal.
A3d:Kirsten Andersdatter g.m.Christen Schiøt i Beistrup.
A4:søster Maren Lauritsdatter g.m.Jens Christensen i Manstrup er død.
A4a.Christen Jensen i Hedegaard,Hjortedal sogn.
A4b:Peder Jensen i Odde i Klim sogn.
A4c:Margrethe Jensdatter g.m.Peder Eriksen i Andrup,Kollerup sogn.
A4d.:Anne Jensdatter er død g.m.Anders Bruus i Vester Thorup
A4d1:Jens Andersen.
A4d2:Laurs Andersen.
A4d3:Christen Andersen.
A4d4:Mette Andersdatter.
A4d5:Anne Andersdatter.

side 133.
14. ELSE ANDERSDATTER DEGN Karby sogn. (skifte 27.februar 1772).
E:Christen Nielsen Degn.
Enkemanden er så affældig, at han ikke kan give oplysninger afdødes arvinger, som er i Thy.

side 143.
15. NIELS LAURITSEN Torp,Karby sogn,(skifte 8.april 1772).
E.Johanne Pedersdatter
enkens børn:
A1:Anders Eriksen 22 år.
A2:Kirsten Eriksdatter, ugift.
afd.s slægtninge:
A3:bror Christen Lauritsen 52 år i V.Hvidbjerg.
A4:bror Jens Lauritsen 47 år i Kibsgård, i Karby sogn.
A5:bror Jørgen Laursen 43 år i Torp by,Karby sogn
A6:søster Sidsel Lauritsdatter 55 år ugift i Karby sogn.

side 152.
16.NIELS POULSEN MOSBORG Vejerslev sogn,(skifte 22.april 1772).
E:Johanne Nielsdatter.
B1:Anne Nielsdatter 36 år, ugift
B2:Karen Nielsdatter 30 år, ugift
V:Christen Pedersen Bjerregaard fra byen.
LV:enkens broder Niels Nielsen Kalundborg fra byen.

side 156.
17. KAREN SØRENSDATTER Nees,Karby sogn.(skifte 27.oktober 1769).
E:Peder Nielsen.
B1:Niels Pedersen 10 dage.
FM.afd.s ældste broder Mikkel Sørensen i Karby.

side 160.
18. LAURITS CLAUSEN Nees, Karby sogn.(skifte 1.august 1770).
B1:Niels Lauritsen 23 år.
B2:Claus Lauritsen 26 år.
B3:Jens Lauritsen 16 år.
B4:Anne Lauritsdatter.
B5:Ingeborg Lauritsdatter.
B6:Maren Lauritsdatter.
FM:farbror Niels Clausen, der tjener i Thy.
Afd.s kones broder:Niels Møller i Torp.

side 164.
19. ELSEBET CATHRINE ANDERSDATTER Vejerslev sogn,(død.16.marts 1770).
E:Anders Poulsen Brixen.
g.1:Peder Christensen.
B1:Anders Pedersen 50 år (I) gift i Torp,Karby sogn.
B2:Niels Pedersen (I) , er død:
B2a.Peder Nielsen 16-17 år.
B2b.Mikkel Nielsen 14-15 år.
B2c.Søren Nielsen 11-12 år.
B2d.Christen Nielsen 5-6 år.
B2e.Hans Nielsen 8-9 år.
Alle er hos deres mor på Højris gods.
B3:Christen Pedersen (I) 40 år gift bor i Vejerslev.
B4:Christen Pedersen (I) 39 år i Karby.
B5:Anders Pedersen bortrømt (I) 34 år.
B6:Jens Pedersen 36 år (I), skomager.
B7:Anne Pedersdatter g.m.Peder Schoubo i Outrup.
B8:Anne Pedersdatter (I) g.m.Jens Dreyer i Løgstør.
B9:Karen Pedersdatter (I) ugift.
B10:Signelild Andersdatter (II), ugift.

side 166.
20.BIRGITTE ANDERSDATTER Nees,Karby sogn.(skifte 5.juli 1772).
E:Anders Nielsen Nørgaard.
A1:søster Maren Andersdatter gift i Holland.
A2:søster Anne Andersdatter gift i Tødsø sogn.
A3:søster Karen Andersdatter gift i Vejerslev.
A4:bror Ludvig Andersen i Sillerslev er død
A4a.Karen Ludvigsdatter 22 år.
A4b.Johanne Ludvigsdatter 20 år.

side 170.
21. MIKKEL SØRENSEN KROGSGAARD Vester Hvidbjerg,Hvidbjerg sogn,(død 1773) .
B1:Anne Mikkelsdatter 24 år.
B2:Voldborg Mikkelsdatter 22 år.

side 177.
22.CHRISTEN JENSEN FUTTRUP Nees i Karby sogn (10.september 1770).
A1:bror Niels Futtrup i Torp.
A2:søster Voldborg Jensdatter, gift i Nykøbing.
A3:søster Maren Jensdatter g.m.Poul Holm i Nees.
A4:søster Else Marie Jensdatter gift i Bjergby sogn.
A5:søster Dorthe Jensdatter er død:
A5a. (6 børn)

side 178
23. LAURITS JENSEN HANDGAARD Øster Hvidbjerg,Hvidbjerg sogn,(skifte 14.november 1771).
g.1:NN
E:Anne Christensdatter.
B1:Jens Lauritsen Hangaard 34 år (I).
B2:Christen Lauritsen 30 år (I).
B3:Frederik Lauritsen 28 år (I).
B4:Niels Lauritsen 10 år (II).
B5:Peder Lauritsen 8 år (II)
B6:Peter Lauritsen 6 år (II).
B7:Christen Lauritsen 3 år (II).
B8:Laurits Lauritsen født 1771 (II).
FM:Jens Thomsen i Hvidbjerggård.
LV:Jens Mikkelsen Boubjerg.

side 184.
24. CHRISTEN DISSING Vejerslev sogn (skifte 13.oktober 1772).
E:Maren Sørensdatter.
B1:Jens Christensen 16-17 år.
B2:Søren Christensen 11 år.
B3:Anne Christensdatter.
FM:Ahaverus Ibsen fra Vejerslev.
LV:Mikkel Ibsen.

side 188.
25. JENS NIELSEN Nees, Karby sogn.(skifte 6.juli 1772, 21 år).
A1:bror Peder Nielsen 21 år i Nees.
A2:bror Christen Nielsen 28 år.
A3:bror Niels Nielsen i byen.
A4:søster Maren Nielsdatter g.m.Lars Bach i Karby.
A5:søster Inger Nielsdatter g.m.Poul Mikkelsen
A6:søster Elsebeth Nielsdatter.

side 190.
26. Arveafkald til Søren Pedersen i Vils fra Mikkel Ibsen tjenende i Karby, Ahaverus Ibsen på Ørndrup, Jens Pedersen på sin brodersøn Laust Sørensen på arv efter deres mor Karen Mikkelsdatter, som var g.m.deres stedfar Søren Pedersen.

side 191
27.PEDER SVENDSEN Karby sogn,(skifte 4.juli 1771).
E:Anne Nielsdatter
B1:Svend Pedersen 20 år.
B2:Niels Pedersen 18 år.
B3:Mette Pedersdatter 16 år.

side 196
28. ANNE ANDERSDATTER Torp Rimmer,Karby sogn,(skifte 9.november 1772).
E:Søren Christensen Bøjer
B1:Christen Sørensen født 3.december 1770.

side 198.
29. CHRISTEN JENSEN Tæbring sogn (skifte 4.august 1772).
E:Maren Jensdatter.
B1:Anne Christensdatter 21 år
B2:Maren Christensdatter 18 år.
B3:Mette Christensdatter 15 år.
V:Jens Jensen.

side 202.
30. MAREN NIELSDATTER Tæbring sogn. (skifte 9.april 1771).
E:Anders Nielsen Smed.

side 206.
31. DORTHE JENSDATTER Nees, Karby sogn (skifte 17.november 1769)
E:Laurits Clausen.
B1:Claus Lauritsen 24-25 år.
B2:Niels Lauritsen i Karby, gift
B3:Jens Lauritsen 16-17 år.
B4:Anne Lauritsdatter 19 år.
B5:Anne Lauritsdatter 14 år.
V:Peder Nielsen af Nees, der har afløst afd.Niels Høllede i Torp.

side 210.
32. CHRISTEN THØGERSEN Vejerslev sogn,(skifte 27.februar 1773).
E:Mette Nielsdatter
B1:Thøger Christensen 5 år.
B2:Peder Christensen 3 år.
B3:Kirsten Marie Christensdatter 2 år.?
FM:farbror Jens Thøgersen fra Torp.

side 213.
33. MAREN JENSDATTER Nees, Karby sogn.(skifte 21.januar 1775)
E:Anders Nielsen Nørgaard.
A1:moster Karen Christensdatter

side 219.
34. CHRISTEN ANDERSEN Sundby sogn (skifte 31.marts 1786).
E:Anne Christensdatter.
B1:Anders Christensen 15 år.
B2:Christen Christensen 11 år.
B3:Hans Christensen 9 år.
B4:Niels Christensen 7 år.
B5:Johanne Christensdatter 12 år.
B6:Mette Christensdatter 5 år.
LV:Jacob Dalgaard.

side 222.
35.ANNE JENSDATTER Sundby sogn,(skifte 31.marts 1786)
E:Jeppe Andersen
A1:broderen Peder Jensen Lund i Øster Hørdum i Thy.
A2:Christen Jensen Lund død har efterladt børn:
A2a:Johanne Christensdatter Lund g.m.Christen Olesen i Vester Assels.
A2b:Maren Christensdatter Lund g.m.musketerer Johan Sengebusch i Nykøbing.
A2c:Sidsel Christensdatter g.m.Stephan Ollesen i Vejerslev.
A2d:Anne Christensdatter ugift i Emb.
A2e Mette Christensdatter ugift i Nykøbing.
A2f::Ellen Christensdatter ugift i København
A2g:Anne Christensdatter ugift i Vejerslev.
A3:søsteren Sidsel Jensdatter g.m.Laurits Andersen i Sdr.Dråby.

side 233.
36. MAREN JENSDATTER Gullerup,Bjergby sogn,(skifte 22.december 1787)
E:Jacob Larsen.
B1:Lars Jacobsen 18 år.
B2:Jens Jacobsen 16 år.
B3:Mikkel Jacobsen 7 år.
B4:Morten Jacobsen 2 år.
B5:Karen Jacobsdatter 13 år.
B6:Sidsel Jacobsdatter 10 år.
FM:morbror Niels Jensen tjener i Nykøbing.
FM:Jens Jensen i Skrannerup g.m.afd.s søster.

side 237.
37. JØRGEN CHRISTENSEN fra Gested sogn, tjener på Ørndrup (skifte 8.maj 1788).

side 239.
38. ANDERS POULSEN i Rakkeby sogn (død 22.marts 1789)
E:Johanne Christensdatter
A1:søster Maren Poulsdatter 23 år.
A2:bror Niels Poulsen 16 år.
FM:farbror Anders Nielsen Møller af Skallerup.
LV:Christen Nielsen, Nr.Mølle i Rakkeby.

side 243.
39.PEDER CHRISTENSEN Tæbring sogn.(skifte 7.juli 1789)
B1:en datter er død g.m.Mikkel Christensen i V.Assels
B1a:Maren Mikkelsdatter.

side 245.
40. ELSE NIELSDATTER Torp, Karby sogn.(skifte 12.april 1790)
E:Niels Jensen Futtrup 72 år.
B1:Inger Nielsdatter 22 år.
B2:Johanne Nielsdatter 19 år.
begge er ugifte.
FM:morbroren Anders Nielsen i Fjallerslev.
børn af hans forrige ægteskab:
B3:Jens Nielsen 37 år.
B4:Karen Nielsdatter 31 år, ugift.
FM:Marcus Christensen i Torp.

side 247.
41.AGNETHE MADSDATTER Ø.Jølby sogn,(skifte 22.juli 1790).
E:Mads Christensen
B1:Niels Christian Madsen.
FM:morbror Søren Madsen af Legind.

side 251.
42.INGER LARSDATTER Rakkeby sogn,(død 23.november 1791).
E:afd.Jørgen Kjær.

side 255.
43.JENS JENSEN ØER Øster Hvidbjerg,Hvidbjerg sogn,(skifte 11.juni 1792).
E:Anne Lauritsdatter.
A1:halvbror Christen Pedersen Øer i Sillerslevgård.
A2:halvsøster Johanne Pedersdatter er død. g.1.afd.Michel, g.2.Christen Damgaard i V.Assels.
A2a:Peder Michelsen.

side 259.
44. ELSE OLUFSDATTER Fårup,Lødderup sogn( skifte 27.april 1793).
E:Christen Sørensen.
B1:Birthe Laursdatter 34 år.
B2:Oluf Laursen 31 år.
B3:Thomas Laursen 29 år.
B4:Michel Laursen 27 år.

side 265.
45. ANNE CLAUSDATTER Øster Jølby sogn,(skifte 30.maj 1793).
E:Jørgen Jensen Dahl
B1:Jens Jørgensen i Sdr.Dråby.
B2:Claus Jørgensen i Nykøbing.
B3:Mads Jørgensen.
B4:Karen Jørgensdatter g.m.Michel Madsen i Erslev.
B5:Niels Jørgensen i Erslev.
B6:Peder Jørgensen.

side 267.
46.KAREN NIELSDATTER Sundby sogn,(skifte 19.juli 1793).
E:Christen Michelsen.
B1:Karen Christensdatter 15 år.
B2:Sidsel Christensdatter 10 år.
FM:Mads Christensen Kiellergaard i Sundby.

side 269.
47.SVENNING POULSEN Torup,Skallerup sogn,(død 30.juni 1793).
E: Kirsten Jensdatter
B1:Mette Svenningsdatter 28 år.
B2:Jens Svenningsen 26 år.
B3:Christen Svenningsen 18 år.
B4:Peder Svenningsen 13 år.

side 277.
48.MAREN SØRENSDATTER Gullerup, Bjergby sogn,(skifte 2.januar 1794).
E:Mads Jacobsen Vester.
B1:Apelone Madsdatter 28 år.
B2:Kirsten Madsdatter 26 år.
B3:Anne Madsdatter 24 år.
B4:Søren Madsen 23 år.
B5:Jacob Madsen 20 år.
B6:Maren Madsdatter 15 år.
FM:Peder Buch i Bjergby.

side 282.
49.PEDER LAURITSEN og ANNE CHRISTENSDATTER Kibsgård,Karby sogn,(skifte 8.april 1794).
B1:Maren Pedersdatter 5 år.
B2:Sidsel Marie Pedersdatter 3½ år.
B3:Else Pedersdatter.½ år
AC´s far:Christen Christensen i Karby.
Mads Andersen i Torp er morbroder til AC.
(se nr.50)

side 299
50.ELSE PEDERSDATTER Kibsgård,Karby sogn,(død 1795).
A1:søster Maren Pedersdatter 7 år.
A2:søster Sidsel Marie Pedersdatter 5 år.
FM:farbror Henrik Lauritsen og morfar Christen Christensen i Karby.
(se nr.49).

side 301
51. MARTHA PEDERSDATTER Elsø sogn,(skifte 20.august 1795, 14 år).