Erik Brejls hjemmeside

Start

Kerteminde Byfoged
Skifteprotokol
1635-1814

[1650-1710]    [1773-1807]    [1807-1814]    [1635-1814]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Kerteminde Byfoged
Skifteprotokol
1650-1710 og 17531 Gertrud Mikkelsdatter i Kerteminde. 3.6.1652, fol.1.
E: Jacob Nielsen, der nu bor på Sjælland. B:
1) Knud Jacobsen
2) Niels Jacobsen
3) Anne Jacobsdatter.
FM:
1 farbror Jørgen Nielsen i Odense
2 Otto Poulsen, rådmand i Kerteminde
3 Niels Hansen, byfoged i Kerteminde.

2 Jacob Evertsen og hustru i Kerteminde. 7.2.1650, fol.1B.
B:
1) Hans Jacobsen
2) Malene Jacobsdatter
3) Birgitte Jacobsdatter.
FM: Laurids Clausen ved søn Claus Lauridsen.

3 Hans Smed i Kerteminde. 5. februar [år mangler], fol.3B.
E: Anne. LV: Hans Nielsen. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Gert Skomager
2) Anne Hansdatter g.m. Poul Sørensen
3) Dorthe Hansdatter g.m. Jens Sørensen
4) Mette Hansdatter
5) Karen Hansdatter
6) Kirsten Hansdatter g.m. Mads Andersen, pottemager.

4 Simon Skibsbygger i Kerteminde. 3.10.1651, fol.4B.
E: Karen. LV: Laurids Esbensen, der ægter enken. B:
1) Anders Simonsen
2) Rasmus Simonsen
3) Simon Simonsen
4) Maren Simonsdatter.
FM: Anders Rasmussen.

5 Hustru i Kerteminde. 21.1.1652, fol.5.
E: Niels Pedersen Rasch. B:
1) Maren Nielsdatter.
FM: farbror Christen Pedersen Rasch.

6 Maren Nielsdatter i Kerteminde. 29.12.1653, fol.6.
E: Laurids Hansen Moiesen. B:
1) Jens Hansen Tausen
2) Rasmus Hansen Tausen, der døde.
FM: farbror Laurids Hansen Ballum.

7 Barbara Pedersdatter i Kerteminde. 10.9.1652, fol.12.
E: Laurids Pedersen, den yngre. B:
1) Ingeborg Lauridsdatter.
FM:
1 farbror Laurids Pedersen
2 morbror Niels Pedersen Vognbjerg.

8 Formynderregnskab i Kerteminde. 5.2.1655, fol.12B.
Formynderregnskab for børn af først afdøde mor Anne Pedersdatter og sidst afdøde far Morten Gundersen i Kerteminde. B:
1) Peder Mortensen
2) Knud Mortensen
3) Karen Mortensdatter
4) Abelone Mortensdatter
5) Mette Mortensdatter
6) lille Karen Mortensdatter.
FM: morbror Laurids Pedersen.

9 Niels Hansen Holst i Kerteminde. 14.7.1655, fol.17.
E: Barbara. LV: Henrik Thille i Nyborg. A:
1) Hans Peder i Lyndelse
2) Peder Bødker i Kølstrup.
3) Hans Madsen, vognmand i Odense på sine stedbørns vegne.
Desuden nævnes enkens svoger Hans Kærgaard i Nyborg.

10 Karen Johansdatter i Kerteminde. 27.6.1650, fol.18.
E: Hans Jørgensen. B:
1) Johan Hansen.
FM: morbror Mogens Johansen, byskriver.

11 Niels Lauridsen Gotrup, overformynder i Kerteminde. 5.2.1655, fol.18B.
E: Sidsel Eliasdatter. LV: Sejer Henriksen, der ægter enken. B:
1) Elias Nielsen.
FM: Knud Gregersen.

12 Laurids Poulsen i Kerteminde. 13.9.1655, fol.20.
E: Karen. LV: Hans Jacobsen, klejnsmed. A:
1) mor Karen enke efter Poul Lauridsen i Mesinge på Hindsholm
2) bror Peder Poulsen i Mesinge
3) bror Niels Poulsen i Holland
4) søster Karen Poulsdatter
5) bror Niels Poulsen i Odense
6) søster Maren Poulsdatter i Måle [i Viby sogn]
7) søster [mangler] Poulsdatter g.m. Frands Nielsen i Midskov [i Mesinge sogn]
8) søster Johanne Poulsdatter g.m. Jeppe Hansen i Kærbølling [i Bredsten sogn] ved Vejle.

13 Anne Lauridsdatter i Kerteminde. 10.9.1654, fol.24.
E: Anders Nielsen Norskov. B:
1) Niels Andersen
2) Peder Andersen.
FM: morbror Jens Lauridsen, smed i Ladby [i Kølstrup sogn].

14 Niels Pedersen Vognbjerg den yngre i Kerteminde. 29.11.1656, fol.25, 139B, 148B.
E: Anne Berntsdatter. LV: Christen Poulsen, tolder, der ægter enken. B:
1) Ingeborg Kirstine Nielsdatter.
FM: farbror Niels Pedersen Vognbjerg. 13.7.1675 blev Peder Christensen, skrædder værge i hans sted.
Registrering 2.10.1656.

15 Mette Mikkelsdatter i Kerteminde. 10.7.1656, fol.28B.
E: Otto Poulsen, rådmand. B:
1) Poul Ottesen
2) Jacob Ottesen
3) Mikkel Ottesen.
FM:
1 Hans Rasmussen, bager
2) Hans Jacobsen, klejnsmed.

16 Ellen Hansdatter i Kerteminde. 8.11.1655, fol.33.
E: Laurids Pedersen. B:
1) Peder Lauridsen
2) Karen Lauridsdatter
3) Abelone Lauridsdatter.
FM: morbror Laurids Hansen, kirkeværge.

17 Poul Christensen, rådmand i Kerteminde. 6.8.1657, fol.38.
E: Birgitte [Olufsdatter]. LV: Niels Pedersen Vognbjerg. B:
1) Karen Poulsdatter g.m. Jørgen Carstensen
2) Barbara Poulsdatter.
FM: morbror Oluf Bager.

18 Henrik Sørensen, rådmand i Kerteminde. 8.4.1657, fol.41B.
E: Engel. LV: bror Jørgen Koch. B:
1) Peder Henriksen
2) Maren Henriksdatter forlovet med Peder Hoppensach den yngre
3) Sidsel Henriksdatter
4) Kirsten Henriksdatter.
FM:
1 Hans Lauridsen
2 Jesper Jacobsen, bager.

19 Kirsten Berntsdatter i Kerteminde. 2.6.1660, fol.54B.
E: Hans Knudsen, skipper. B:
1) Knud Hansen
2) Maren Hansdatter.

20 Jacob Andersen og hustru Anne Jørgensdatter i Kerteminde. 8.9.1660, fol.56.
Hendes første ægteskab med Mikkel Carstensen. B:
1) Kaj Mikkelsen
2) Claus Mikkelsen
3) Sinnet Mikkelsdatter
Cathrine Mikkelsdatter g.m. Peder Jensen i Nybo [i Brahetrolleborg sogn].

21 Hans Hansen, skrædder og hustru Anne Hansdatter i Kerteminde. Uden dato, fol.57B.
B:
1) Ellen Hansdatter.
FM: morfar Hans Jacobsen, klejnsmed.

22 Niels Henriksen, ugift billedsnider i Kerteminde. 4.6.1660, fol.59, 94.
A:
1) mor Ingeborg Nielsdatter, enke efter Henrik [Wittenkamp], billedsnider. LV: Niels Pedersen Vognbjerg
2) søster Cathrine Henriksdatter
3) bror Carsten Henriksen
4) bror Frands Henriksen i Sønderborg
5) Peder Henriksen, billedsnider.
FM: Mikkel Pedersen, rektor.

23 Hans Rasmussen og hustru Gyde Carstensdatter i Kerteminde. 14.3.1660, fol.60B.
B:
1) Carsten Hansen, bager
2) Margrethe Hansdatter.
FM: Johan von Jahn.

24 Laurids Pedersen den yngre i Kerteminde. 21.4.1654, fol.62.
E: Maren Mogensdatter. B:
2) Mogens Lauridsen.
Første ægteskab med Barbara Pedersdatter, skifte 10.9.1652 lbnr. 7. B:
1) Ingeborg Lauridsdatter.
FM: farbror Laurids Pedersen.
Desuden nævnes enkens søster Sidsel Mogensdatter.

25 Hans Andersen Borre i Kerteminde. 30.3.1660, fol.63B.
E: Johanne Gabrielsdatter. LV: Hans Jacobsen, klejnsmed. B:
1) Karen Hansdatter.
FM: Hans Mortensen.

26 Jørgen Carstensen, tolder i Kerteminde. 19.7.1661, fol.65.
E: Karen Poulsdatter. LV: Johan Rudolf Burenæus, borgmester, der ægter enken. B:
1) Hans Jørgensen
2) Anne Jørgensdatter
3) Barbara Jørgensdatter.
FM: Peder Olufsen Bagger, præst i Kølstrup og Agedrup.

27 Sidsel Jensdatter i Kerteminde. 27.7.1660, fol.67.
E: Niels Hansen, byfoged og rådmand. B:
1) Claus Nielsen, præst i Munkebo
2) Anne Nielsdatter g.m. Laurids Hansen Ballum
3) Karen Nielsdatter
4) Palle Nielsen
5) Abigael Nielsdatter.
FM: Niels Pedersen Vognbjerg.

28 Laurids Hansen, kirkeværge i Kerteminde. 23.5.1660, fol.69B.
E: Karen Nielsdatter. B:
2) Sidsel Lauridsdatter
3) Kirsten Lauridsdatter.
FM: morfar Niels Hansen, byfoged.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Mikkel Lahrmann.

29 Mette Jensdatter i Kerteminde. 22.2.1661, fol.71.
E: Hans Nielsen, rådmand. A:
1) [bror?] Laurids Jensen [Tausen], præst i Mesinge
2) [bror?] Christen Jensen
3) [halvsøster?] Maren Evertsdatter g.m. Carsten Hansen, bager
4) [halvsøster?] Cathrine Evertsdatter
5) Karen Lauridsdatter, enke efter Oluf [Olufsen] Bagger, [tolder i Kerteminde]. skifte 10.8.1660, sluttet 16.12.1664 lbnr.54

30 Maren Pedersdatter i Kerteminde. 28.11.1661, fol.73B.
E: Rasmus Pedersen, bødker. B:
1) Peder Rasmussen
2) Jacob Rasmussen
3) Jens Rasmussen
4) Anne Rasmusdatter.

31 Hans Hansen, bødker i Kerteminde. 15.2.1661, fol.77B.
E: Maren Hansdatter. LV: Jens Madsen Bruun. B:
1) Karen Hansdatter
2) Kirsten Hansdatter.
FM: Laurids Ostersen i Odense.

32 Anne Ibsdatter i Kerteminde. 8.3.1662, fol.79B.
E: Jørgen Madsen Møller. B:
1) Mads Jørgensen
2) Hans Jørgensen
3) Anne Jørgensdatter.
FM: Jens Madsen.

33 Rasmus Markussen og hustru Johanne Frandsdatter i Kerteminde. 2.3.1660, fol.80.
B:
1) Bjørn Rasmussen
2) Agathe Rasmusdatter.
FM: Oluf Jensen.

34 Jens Gødesen i Kerteminde. 4.10.1661, fol.80B.
E: Karen Knudsdatter. LV: Brix Christensen. B:
1) Maren Jensdatter
2) Dorthe Jensdatter
3) Else Jensdatter.
FM: Knud Knudsen i Birkende.

35 Oluf Jensen Svarre i Kerteminde. 2.12.1664, fol.81B.
E: Bodil Nielsdatter. B:
1) Niels Olufsen
2) Poul Olufsen
3) Maren Olufsdatter g.m. Hans Knudsen, skipper
4) Karen Olufsdatter, forlovet med Hans Samsing
5) Ellen Olufsdatter.

36 Mads Pedersen Holm i Kerteminde. 8.5.1665, fol.83.
E: Karen Madsdatter. LV: Hans Jacobsen, klejnsmed.
Af første ægteskab B:
1) Peder Madsen Holm.

37 Laurids Hansen Ballum, rådmand i Kerteminde. 9.2.1666, fol.84.
E: Anne Nielsdatter, der ægter Hans Hansen. B:
1) Hans Lauridsen
2) Karen Lauridsdatter.
FM:
1 Anders Jespersen
2 Johan Feldbereder.

38 Niels Hansen, byfoged og rådmand i Kerteminde. 25.8.1666, fol.93, 104.
E: Anne Markusdatter. LV: Eberhard Tilberg, visiterer.
[Første ægteskab med Sidsel Jensdatter, skifte 27.7.1660 lbnr.27]. B:
1) Claus Nielsen, præst i Munkebo
2) Jens Nielsen
3) Anne Nielsdatter g.m. Hans Hansen på Ulriksholm [i Kølstrup sogn]
4) Karen Nielsdatter g.m. Hans Nielsen, rådmand og kirkeværge i Kerteminde
5) Palle Nielsen
6) Abigael Nielsdatter.

39 Anne Rasmusdatter i Kerteminde. 9.11.1665, fol.96.
E: Christen Nielsen, skibsbygger. B:
1) Niels Christensen
2) Rasmus Christensen.
FM: Simon Hansen Koch.

40 Jens Sørensen i Kerteminde. 7.6.1664, fol.97.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Jørgen Rolluf Nielsen, hattemager, der ægter enken. B:
1) Søren Jensen
2) Laurids Jensen
3) Margrethe Jensdatter
4) Anne Jensdatter
5) Birthe Jensdatter.
FM: Laurids Rasmussen, skomager.

41 Jacob Berntsen (Berendsen) i Kerteminde. 8.1.1666, fol.8.1.1666, fol.97B.
E: Barbara Hansdatter. LV: Jacob Rasmussen. B:
1) Esther Jacobsdatter.
FM: farbror Malte Berntsen.
Følgende kræver skiftet afholdt, [muligvis børn eller svigerbørn af et tidligere ægteskab eller søskende og deres ægtefæller] A:
1) Otto Poulsen
2) Hans Nielsen
3) Jacob Rasmussen
4) Hans Jacobsen
5) Peder Ibsen.
Arv i boet efter enkens forældre Hans Clausen og Esther Fræersdatter.

42 Christen Nielsen, skibsbygger i Kerteminde. 29.2.1668, fol.102.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jesper Jacobsen, bager. B:
3) Søren Christensen, død efter sin far, begravet 6.12.1667
4) Niels Christensen, begravet 2.1.1668.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 9.11.1665 lbnr.39]. B:
1) Niels Christensen
2) Rasmus Christensen.
FM: Simon Hansen Koch.

43 Jørgen Madsen Møller i Kerteminde. 15.7.1665, fol.118.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mikkel Jacobsen, bødker. B:
1) Mads Jørgensen
2) Hans Jørgensen
3) Anne Jørgensdatter.

44 Ingeborg Nielsdatter i Kerteminde. 18.3.1668, fol.119B.
Enke efter Henrik Wittenkamp. B:
1) Carsten Henriksen
2) Frands Henriksen
3) Peder Henriksen
4) Cathrine Henriksdatter g.m. Hans Jacobsen i Nyborg.

45 Hans Lauridsen, byfoged i Kerteminde. 11.10.1669, fol.122.
E: Karen Christensdatter.
Arvinger angives ikke.

46 Marie Hansdatter, ugift i Kerteminde. 6.12.1669, fol.123.
Arvinger angives ikke.

47 Peder Clausen, skomager i Kerteminde. 20.12.1669, fol.123B.
E: Karen Knudsdatter. LV: Peder Ibsen, skrædder. B:
1) Knud Pedersen.
FM: farbror Jens Clausen.

48 Niels Jørgensen, feldbereder i Kerteminde, der døde 6.1.1660, fol.125.
Børnenes stedfar Johan Thomsen, feldbereder, opretter kontrakt af 7.2.1670 om arv til børnene, da boet var helt udplyndret under sidste fejde. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Gertrud Nielsdatter.
FM: farbror Mads Jørgensen, substitut i Dalby og Stubberup.

49 Abelone Nielsdatter i Kerteminde. 1.8.1670, fol.125, 129.
E: Hans Jacobsen, klejnsmed. B:
1) Jacob Hansen [Faber], præst i Haslev og Bråby på Sjælland
2) Peder Hansen
3) Rasmus Hansen [Faber]
4) Hans Hansen
5) Niels Hansen
6) Anne Hansdatter, død, var g.m. Hans Hansen Thiil, skrædder, skifte uden dato fol.57B, lbnr.21. 1B:
a Ellen Hansdatter.

50 Anne Sørensdatter i Kerteminde. 22.7.1670, fol.128B.
Enke efter Christen Nielsen, skibsbygger, [skifte 29.2.1668 lbnr.42].
Arvinger angives ikke.

51 Anne Bentsdatter i Kerteminde. 5.4.1661, fol.132B.
E: Peder Madsen Holm. B:
1) Mads Pedersen
2) Bendix Pedersen
3) Anne Pedersdatter
4) Dorthe Pedersdatter.
FM: Jens Madsen Bro.

52 Karen Pedersdatter i Kerteminde. 28.5.1668, fol.134B.
E: Johan von Lahr, badskær. B:
2) Engelbrecht Johansen
3) Dorthe Johansdatter.
FM: Peder Ibsen, skrædder.
samt hendes B:
1) Karen Christoffersdatter.

53 Johan von Lahr, badskær i Kerteminde. 31.7.1669, fol.135B.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter, skifte 28.5.1668 lbnr.52]. B:
1) Engelbrecht Johansen
2) Dorthe Johansdatter.
FM:
1 Steffen Hansen, klejnsmed
2 Peder Ibsen, skrædder.

54 Oluf Bagger, tolder i Kerteminde. 16.12.1664, fol.136B.
E: Karen Lauridsdatter nu g.m. Hans Nielsen Odder (Otter). B:
1) Thomas Olufsen
2) Laurids Olufsen
3) Oluf Olufsen
4) Barbara Olufsdatter
5) Mette Olufsdatter
6) Mette Olufsdatter, født efter sin fars død.
FM:
1 Jacob Rasmussen
2 Hans Mortensen
3 farbror Peder [Olufsen] Bagger, præst i Kølstrup og Agedrup.
Skiftet begyndt 10.8.1660.

55 Mads Poulsen i Kerteminde. 1.6.1668, fol.138B.
E: Karen Hansdatter, der døde, skifte 8.8.1670 fol.139. B:
1) Hans Madsen
2) Maren Madsdatter
3) Karen Madsdatter
4) Anne Madsdatter.
FM:
1 Niels Gregersen
2 Laurids Eskildsen.

56 Frands Hansen Wiingaard, skomager i Kerteminde. 3.7.1671, fol.139B.
E: Dorthe Thomasdatter. LV: Laurids Rasmussen, skomager. B:
1) Frands Frandsen.
FM: farfar Hans [Nielsen] Wiingaard, præst i Flødstrup og Ullerslev.

57 Hans Thomsen i Kerteminde. 8.8.1671, fol.141.
E: Maren Frandsdatter, der er fra sin forstand. LV: bror Christen Frandsen. B:
1) Karen Hansdatter
2) Mette Hansdatter.
FM:
1 Knud Nielsen i Drejby
2 farbror Søren Thomsen i Drejby.

58 Sidsel Jensdatter i Kerteminde. 20.3.1672, fol.144.
E: Niels Olufsen [Svarre]. B:
1) Oluf Nielsen
2) Abelone Nielsdatter.
FM: morfar Jens Madsen Bruun.

59 Simon Hansen Koch i Kerteminde. 26.3.1672, fol.145B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Christensen, skrædder. B:
1) Peder Simonsen
2) Bent Simonsen
3) Poul Simonsen
4) Anne Simonsdatter
5) Sidsel Simonsdatter.
FM:
1 Niels Jørgensen
2 Frands Jørgensen.

60 Karen Madsdatter i Kerteminde. 24.5.1672, fol.146.
Enke efter Mads Pedersen Holm, [skifte 8.5.1665 lbnr.36].
Hendes B:
1) Peder Jespersen.

61 Maren Pedersdatter i Kerteminde. 18.6.1672, fol.147.
E: Laurids Rasmussen Berntsen. B:
1) Erik Lauridsen
2) Peder Lauridsen.
FM: farbror Hans Rasmussen Berntsen.

62 Mads Tønnesen og hustru Anne Jacobsdatter i Kerteminde. 20.2.1660, fol.148B.
A:
1) Maren Rasmusdatter, enke efter Jacob Mikkelsen, bødker, [skifte 23.1.1661 lbnr.63] og deres børn ved FM: Hans Knudsen
2) Hans Madsen, skrædder på egne og børns vegne
3) Mikkel Jacobsen på Mette Madsdatters vegne.

63 Jacob Mikkelsen, bødker i Kerteminde. 21.9.1661, fol.149.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Madsen Bruun. B:
1) Mikkel Jacobsen, bødker i Kerteminde
2) Rasmus Jacobsen
3) Daniel Jacobsen
4) Mads Jacobsen.
FM: Hans Knudsen.

64 Bodil Nielsdatter i Kerteminde. 18.11.1672, fol.150.
Enke efter Oluf Jensen Svarre, skifte 2.12.1664 lbnr.35. B:
1) Niels Olufsen
2) Poul Olufsen
3) Maren Olufsdatter g.m. Hans Knudsen, skipper
4) Karen Olufsdatter, forlovet med Bent Berntsen
5) Ellen Olufsdatter g.m. Niels Christensen.

65 Margrethe Bondes i Kerteminde. 4.1.1673, fol.151B.
Arvinger angives ikke.

66 Kirsten Pedersdatter i Kerteminde. 6.9.1673, fol.151B.
E: Niels Olufsen Svarre. B:
1) Kirsten Nielsdatter.
FM: morbror Hans Pedersen, pottemager.

67 Maren Knudsdatter i Kerteminde. 17.9.1673, fol.154.
E: Aage (Ove) Pedersen [Syv]. A:
1) Oluf Knudsen i Klarskov
2) Anders Knudsen i Rynkeby
3) Niels Knudsen i Røgård?
4) Maren Knudsdatter g.m. Peder Feldbereder i Svendborg
5) Karen Knudsdatter g.m. Laurids Lauridsen i Stenløse
6) en datter g.m. Søren Knudsen Mule i Kerteminde
7) en datter, død. E: Peder Steffensen i Odense. 3B:
a Knud Pedersen i Svenstrup på Sjælland
b Anne Pedersdatter
c Hans Pedersen.

68 Anne Berntsdatter i Kerteminde. 24.7.1673, fol.156.
E: Hans Eriksen. B:
3) Niels Hansen
4) Bernt Hansen
5) Maren Hansdatter.
Første ægteskab med [Niels Pedersen Vognbjerg, skifte 29.11.1656 lbnr.14]. B:
1) Ingeborg Kirstine Nielsdatter.
Andet ægteskab med [Christen Poulsen]. B:
2) Hans Christensen.

69 Bodil Svendsdatter i Kerteminde. 3.4.1674, fol.157.
E: Johan Madsen, tolder. B:
1) Maren Johansdatter g.m. Poul Ottesen
2) Knud Johansen
3) Hans Mathias Johansen
4) Jens Johansen
5) Lorents Johansen
6) Svend Johansen
7) Margrethe Cathrine Johansdatter
8) Helvig Johansdatter
9) Ida Johansdatter
10) Emerentze Johansdatter.

70 Jens Madsen Bruun i Kerteminde. 21.5.1674, fol.162B.
E: Abelone Mikkelsdatter, der døde, skifte 31.10.1674 fol.164B. B:
1) Mikkel Bruun
2) Peder Laurids Bruun, soldat
3) [Sidsel Jensdatter, skifte 20.3.1672 lbnr.58]. E: Niels Olufsen Svarre. 2B:
a Oluf Nielsen
b Abelone Nielsdatter
4) Maren Lisbeth Jensdatter
5) Margrethe Jensdatter.

71 Niels Pedersen Vognbjerg den ældre. 9.7.1671, fol.166.
E: Cathrine Didriksdatter. LV: Hans Eriksen.
Arvinger angives ikke.

72 Simon Hansen Koch i Kerteminde. 26.3.1672, fol.167B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Christensen. B:
1) Peder Simonsen
2) Hans Simonsen
3) Poul Simonsen
4) Anne Simonsdatter
5) Sidsel Simonsdatter.
FM:
1 Niels Stage
2 Laurids Jørgensen.

73 Anne Hansdatter i Kerteminde. 2.3.1676, fol.168B.
E: Rasmus Hansen [Faber], klejnsmed. B:
1) Anne Malene Rasmusdatter.

74 Johan Madsen, tolder i Kerteminde. 14.6.1675, fol.170B.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Johan Thomsen, feldbereder.
[Første ægteskab med Bodil Svendsdatter, skifte 3.4.1674 lbnr.69]. B:
1) Knud Johansen
2) Hans Mathias Johansen
3) Jens Johansen
4) Lorents Johansen
5) Svend Johansen
6) Margrethe Cathrine Johansdatter
7) Helvig Johansdatter
8) Ida Johansdatter
9) Emerentze Johansdatter.
FM:
1 Bertram Treven, tolder
2 Poul Ottesen.

75 Hans Jespersen i Kerteminde. 19.7.1679, fol.180.
E: Anne Henriksdatter. LV: Hans Andersen. B:
1) Niels Hansen
2) Dorthe Hansdatter
3) Maren Hansdatter
4) Sidsel Hansdatter.
FM:
1 Ananias Jespersen
2 Jacob Pedersen.

76 Ingeborg Lauridsdatter i Kerteminde. 12.9.1677, fol.186B.
E: Laurids Rasmussen Berntsen. B:
1) Barbara Lauridsdatter.
FM: farbror Hans Rasmussen Berntsen.

77 Maren Hansdatter i Kerteminde. 4.5.1680, fol.188.
E: Søren Olufsen Holm.
Første ægteskab med [Hans Hansen, skifte 15.2.1661 lbnr.31]. B:
1) Karen Hansdatter
2) Kirsten Hansdatter.
FM: Søren Jensen Rue.
Desuden nævnes enkemandens egne børn B:
1) Bendix Sørensen
2) Gertrud Sørensdatter.

78 Dorthe Hansdatter i Kerteminde. 28.2.1681, fol.190B.
Enke efter Jesper Jacobsen Bager, skifte 17.1.1672. B:
1) Poul Jespersen
2) Ananias Jespersen
3) Sara Jespersdatter g.m. Jacob Pedersen
4) [Anders Jespersen, død ca. 1677. E: Anne Pedersdatter] nu g.m. Peder Nielsen, rådmand. 5B:
a Dorthe Andersdatter
b Kirsten Andersdatter
c Anne Margrethe Andersdatter
d Maren Andersdatter
e Dorthe Andersdatter
5) Hans Jespersen, død.4B:
a Niels Hansen
b Dorthe Hansdatter
c Maren Hansdatter
d Sidsel Hansdatter
6) Jacob Jespersen, præst i Køng på Fyn, [død eller begravet 22.4.1673]. 3B:
a Jacob Jacobsen
b Hilleborg Marie Jacobsdatter
c Anne Sofie Jacobsdatter.

79 Maren Pedersdatter i Kerteminde. 2.5.1681, fol.199B.
E: Hans Jørgensen, bager. B:
1) Jørgen Hansen
2) Maren Hansdatter
3) Anne Hansdatter.
FM: Peder Hansen, klejnsmed.

80 Hans Mortensen i Kerteminde. 13.6.1681, fol.200B.
Enke efter Elsebeth Steffensdatter, registrering 9.3.1681. B:
1) Steffen Hansen
2) Martin Hansen
3) Johannes Hansen
4) Laurids Hansen.
FM:
1 Johan Rømer, feldbereder
2 Hans Lauridsen, urtegårdsmand.
Arv i boet efter afdøde mands bror Peder Mortensen.
(Se skifte efter afdødes hustrus far Steffen Bloch, glarmester i Odense, skifte Odense 28.10.1656 lbnr.374).

81 Anne Madsdatter i Kerteminde. 10.10.1681, fol.208B.
E: Mads Andersen, skomager. B:
1) Anders Madsen
2) Mette Madsdatter
3) Karen Madsdatter.

82 Jacob Pedersen, klokker i Kerteminde. 15.5.1682, fol.210.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Bertramsen, skomager. B:
1) Ellen Jacobsdatter g.m. Hagen Høgh
2) Ingeborg Jacobsdatter
3) Edel Jacobsdatter.

83 Mikkel Jacobsen, bødker i Kerteminde. 4.10.1680, fol.211.
E: Mette Madsdatter. LV: Christen Christensen, snedker. B:
1) Mads Mikkelsen
2) Gertrud Mikkelsdatter
3) Maren Mikkelsdatter
4) Anne Mikkelsdatter
5) Susanne Mikkelsdatter
6) Lisbeth Mikkelsdatter
7) Voldborg Mikkelsdatter.

84 Maren Lauridsdatter i Kerteminde. 7.3.1684, fol.212B.
E: Hans Madsen. B:
1) Mads Hansen
2) Abelone Hansdatter.
FM: Abraham Sørensen.

85 Laurids Hansen Viby i Kerteminde. 23.7.1684, fol.213.
E: Karen Gregersdatter. A:
1) bror Peder Hansen i Kerteminde
2) bror Knud Hansen i Drigstrup
3) bror Hans Hansen i Ladby
4) bror Peder Hansen i Ladby
5) bror Oluf Hansen i Grindløse
6) søster Maren Hansdatter g.m. Jesper Pedersen i Drigstrup
7) søster Gertrud Hansdatter i Ladby, død. 4B:
a Hans Nielsen, soldat i Nyborg
b Maren Knudsdatter g.m. Hans Andersen i Ladby
c Bodil Knudsdatter g.m. Frands Andersen i Lille Viby [i Drigstrup sogn]
d Sidsel Knudsdatter.

86 Jens Nielsen Holbech og hustru Karen Jensdatter i Kerteminde. 4.12.1684, fol.217.
B:
2) Niels Jensen
3) Anders Jensen.
Hans B:
1) Peder Jensen Gøde.

87 Peder Mortensen, ugift i Kerteminde. 22.9.1683, fol.218.
A:
0) forældre [Morten Gundersen og Anne Pedersdatter i Kerteminde. formynderregnskab for deres børn 5.2.1655 lbnr.8]
1) søster Abelone Mortensdatter g.m. Søren Nielsen, sorenskriver i Randbygdens fogederi i Norge ved hans svoger Peder Jensen Meyer, landstingshører- og skriver på Fyn
2) søster Mette Mortensdatter hos sin svoger i Norge
3) Karen Mortensdatter i Kerteminde, død. 3B:
a Morten Christensen
b Knud Christensen
c Anne Christensdatter.
FM: Laurids Hansen Viby.

88 Kirsten Henriksdatter i Kerteminde. 14.8.1682, fol.221B.
E: Poul Jespersen Bager. B:
1) Holger Poulsen
2) Jesper Poulsen
3) Engel Poulsdatter.
Arv i boet efter 3 skiftebreve af
18.2.1674,
21.4.1677 og
28.2.1681 til
Jacob Jespersen, præst i Køng på Fyn, [død eller begravet 22.4.1673]’s 3B:
1) Jacob Jacobsen
2) Hilleborg Marie Jacobsdatter
3) Anne Sofie Jacobsdatter.

89 Karen Lauridsdatter i Kerteminde. 26.1.1685, fol.224.
E: Hans Nielsen Odder.
Første ægteskab med [Oluf Bagger, skifte 16.12.1664 lbnr.54]. B:
1) Oluf Olufsen i Ostindien
2) Barbara Olufsdatter g.m. Rasmus Hansen i Kerteminde
3) Mette Olufsdatter i København.

90 Rasmus Nielsen Norskov i Kerteminde. 3.2.1685, fol.228B.
E: Anne Evertsdatter. LV: Hans Lauridsen, skrædder. B:
1) Niels Rasmussen, på Søholt på Lolland
2) Birgitte Rasmusdatter
3) Gertrud Rasmusdatter
4) Maren Ramusdatter
5) Karen Rasmusdatter
6) Abelone Rasmusdatter.
FM: Hans Jensen Rud.

91 Mads Andersen, skomager i Kerteminde. 6.3.1685, fol.230.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Lauridsen, urtegårdsmand. B:
1) Anders Madsen
2) Mette Madsdatter
3) Karen Madsdatter
4) Anne Madsdatter.
FM:
1 Laurids Berntsen
2 Hans Berntsen
3 Hans Pedersen Busch.

92 Maren Hansdatter i Kerteminde. 1.6.1685, fol.233.
Enke efter Anders Nielsen Skov. A:
1) bror Niels Hansen
2) bror Jørgen Hansen
3) søster Eila Hansdatter
4) Johanne Hansdatter.

93 Hans Hansen, feldbereder i Kerteminde. 18.6.1685, fol.233B.
E: Karen Christensdatter. LV: Hans Jørgensen bager. B:
1) Johanne Hansdatter
2) Inger Hansdatter.
FM: Johan Thomsen, feldbereder.

94 Ellen Jacobsdatter i Kerteminde. 2.8.1683, fol.235B.
E: Hagen Høgh., B:
1) Gunde Hagensdatter.
FM: Baltser Johansen, klokker i Kerteminde [g.m. Inger Jacobsdatter].

95 Jesper Christensen Møller i Kerteminde. 23.4.1685, fol.236.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Laurids Rasmussen, skomager.
Arvinger angives ikke.

96 Karen Lauridsdatter i Kerteminde. 13.8.1685, fol.237B.
E: Aage Pedersen Syv. B:
1) Peder Aagesen Syv
2) Maren Aagesdatter
3) Anne Aagesdatter
4) Sidsel Aagesdatter.
FM: Christen Jensen.

97 Peder Ibsen, skrædder i Kerteminde. 23.5.1685, fol.240.
E: Gertrud Henriksdatter. LV: Mathias von West. B:
1) Laurids Pedersen
2) Jacob Pedersen
3) Isak Pedersen
4) Maren Pedersdatter.

98 Maren Frandsdatter i Kerteminde. 10.12.1685, fol.241.
E: Peder Jespersen. B:
1) Karen Pedersdatter.
FM: Martin Hansen.

99 Karen Brixdatter i Kerteminde. 8.7.1684, fol.244.
E: Mathias Valentinsen (Falentinsen), snedker. B:
1) Christen Mathiassen
2) Johanne Mathiasdatter.
FM: Poul Jensen Møller.

100 Christen Christensen, snedker i Kerteminde. 17.4.1686, fol.245.
E: Karen Nielsdatter. LV: Johan Thomsen, feldbereder. B:
1) Christen Christensen
2) Niels Christensen
3) Maren Christensdatter
4) Mette Christensdatter.

101 Karen Knudsdatter i Kerteminde. 18.5.1685, fol.246.
E: Poul Jensen Møller.
Første ægteskab med [Jens Gødesen, skifte 4.10.1661 lbnr.34]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Knud Rasmussen
2) Dorthe Jensdatter g.m. Rasmus Jacobsen
3) Else Jensdatter.

102 Karen Christensdatter i Kerteminde. 24.2.1686, fol.247B.
E: Hans Christensen Rasch. B:
1) Christen Hansen
2) Margrethe Hansdatter.
FM: farbror Peder Christensen Rasch.

103 Hans Pedersen Kerte i Kerteminde. 24.4.1686, fol.248B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Peder Hansen Kerte
2) Inger Hansdatter.

104 Hans Sørensen, vægter i Kerteminde. 21.7.1686, fol.249B.
E: Sidsel Madsdatter.LV: Laurids Bertramsen. B:
1) Jesper? Hansen
2) Mette Hansdatter.
FM: Søren Lauridsen.

105 Hans Andersen Ladby, skomager i Kerteminde. 19.1.1682, fol.250B.
E: Birgitte Olufsdatter. B:
1) Steffen Hansen
2) Mette Hansdatter
3) Kirsten Hansdatter
4) Margrethe Hansdatter
5) Anne Hansdatter.
FM: Peder Rasch, skrædder.

106 Laurids Jørgensen Bagge (Bache) i Kerteminde. 29.5.1686, fol.251.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Johan Thomsen, feldbereder. B:
1) Jørgen Lauridsen
2) Niels Lauridsen
3) Jacob Lauridsen
4) Anne Lauridsdatter.
FM: farbror Hans Jørgensen Bager.

107 Kirsten Lauridsdatter i Kerteminde. 8.10.1686, fol.253.
E: Mathias von Westen. B:
1) Mathias von Westen
2) Laurids von Westen
3) Hans Christian von Westen
4) Sidsel Mathiasdatter
5) Karen Mathiasdatter
6) Margrethe Cathrine Mathiasdatter.

108 Karen Nielsdatter i Kerteminde. 12.2.1685, fol.256.
E: Jens Nielsen Bogense.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.8.1680.

109 Hans Jensen Samsing i Kerteminde. 27.6.1683, fol.256B.
E: Johanne Christensdatter. B:
1) Jens Hansen
2) Christen Hansen
3) Jens Hansen
4) Bodil Hansdatter
5) Maren Hansdatter.
FM: Christoffer Christensen, snedker.

110 Abigael Nielsdatter i Kerteminde. 3.10.1684, fol.258B.
E: Anders Clausen, vejer og måler. B:
1) Claus Andersen.

111 Christen Hansen, rebslager i Kerteminde. 15.12.1686, fol.260.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Jespersen. B:
3) Anne Margrethe Christensdatter.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 17.4.1684 lbnr.112]. B:
1) Hans Christensen
2) Karen Christensdatter.
FM: Peder Christensen Rasch, skrædder.

112 Maren Nielsdatter i Kerteminde. 17.4.1684, fol.261B.
E: Christen Hansen, rebslager. B:
1) Hans Christensen
2) Karen Christensdatter.
FM: Peder Christensen Rasch, skrædder.

113 Søren Olufsen Holm i Kerteminde. 21.10.1686, fol.262.
Enkemand efter [Maren Hansdatter, skifte 4.5.1680 lbnr.77].
Af første ægteskab B:
1) Bendix Sørensen
2) Gertrud Sørensdatter.

114 Poul Jensen Møller i Kerteminde. 9.3.1687, fol.262B.
Enkemand efter [Karen Knudsdatter, skifte 18.5.1685 lbnr.101]. A:
1) bror Erik Jensen Møller.

115 Ingeborg Jensdatter i Kerteminde. 7.6.1687, fol.264B.
Enke efter Laurids Eskildsen. B:
1) Jens Lauridsen
2) Eskild Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter
4) Lisbeth Lauridsdatter
5) Ellen Lauridsdatter.
FM: Baltser Johansen.

116 Peder Christensen Rasch, skrædder i Kerteminde. 16.7.1687, fol.265.
E: Margrete Sørensdatter. LV: Hans Lauridsen, skrædder. B:
1) Christen Pedersen
2) Anders Pedersen
3) Karen Pedersdatter.
FM: Hans Christensen Rasch.

117 Villum Mortensen, herredsfoged i Bjerre herred og byfoged i Kerteminde. 5.8.1687, fol.266.
E: Maren Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

118 Karen Gregersdatter i Kerteminde. 12.9.1687, fol.266B.
Enke efter Laurids Hansen Viby, skifte 23.7.1684 lbnr.85. A:
1) bror Hans Gregersen, møller i Krogsbølle mølle
2) bror Niels Gregersen.
Registrering 15.8.1687.

119 Anne Pedersdatter i Kerteminde. 7.4.1687, fol.271.
E: Peder Jensen Groth. B:
1) Jens Pedersen
2) Peder Pedersen
3) Kirsten Pedersdatter.
FM: morfar Peder Nielsen i Revninge.

120 Hans Jepsen i Kerteminde. 25.1.1683, fol.271B.
E: Elisabeth Jørgensdatter. LV: Hans Jensen Rue. B:
1) Niels Hansen
2) Jens Hansen
3) Peder Hansen
4) Hans Hansen
5) Cathrine Hansdatter
6) Maren Hansdatter.
FM: farbror Jørgen Jepsen.

121 Mikkel Leermann, rådmand i Kerteminde. 26.1.1688, fol.272.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Mathias von Westen. B:
1) Laurids Mikkelsen Leermann
2) Ananias Mikkelsen Leermann 20
3) Kirsten Mikkelsdatter.
Registrering 27.11.1684.

122 Søren Knudsen i Kerteminde. 28.5.1688, fol.275B.
E: Kirsten Knudsdatter. A:
1) søster Maren Knudsdatter g.m. Peder Pedersen Rynkeby
2) [halv]bror Niels Sørensen, død. 5B:
a Anne Nielsdatter
b Maren Nielsdatter
c Bodil Nielsdatter
d Elsebeth Nielsdatter
e Karen Nielsdatter.

123 Christen Frandsen i Kerteminde. 7.4.1687, fol.278B.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger angives ikke.

124 Eberhard Tilberg, [toldbetjent] i Kerteminde. 18.7.1688, fol.278B.
E: Elisabeth Justsdatter. LV: Jacob Mogensen.
Arvinger angives ikke.
Registrering 4.7.1688.

125 Ananias Jespersen, bager i Kerteminde. 1688, fol.280.
E: Sidsel Henriksdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 29.5.1688.

126 Laurids Jørgensen i Kerteminde. 3.8.1688, fol.280B.
E: Margrethe Hansdatter. B:
1) Jørgen Lauridsen
2) Jesper Lauridsen
3) Malene Lauridsdatter
4) Karen Lauridsdatter
5) Anne Lauridsdatter
6) Abelone Lauridsdatter
7) Sidsel Kirstine Lauridsdatter.
FM: Hans Lauridsen, skrædder.

127 Hans Hansen, rådmand og byfoged i Kerteminde. 6.8.1688, fol.281.
E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Clausen. B:
1) Hans Hansen
2) Margrethe Hansdatter
3) Marie Hansdatter.
FM:
1 Christen Jensen, kirkeværge og overformynder
2 Aage Pedersen.
Registrering 22.8.1685.

128 Karen Rasmusdatter i Kerteminde. 24.8.1688, fol.285.
E: Hans Lauridsen, urtegårdsmand. B:
1) Laurids Hansen
2) Rasmus Hansen
3) Jacob Hansen
4) Hans Hansen
5) Marie Hansdatter
6) Karen Hansdatter
7) Kirsten Hansdatter
8) Anne Hansdatter.
FM: Hans Rasmussen.

129 Laurids Clausen Yde og hustru Maren Nielsdatter i Kerteminde. 30.8.1688, fol.286.
B:
1) Niels Lauridsen
2) Anders Lauridsen
3) Kirsten Lauridsdatter
4) Dorthe Lauridsdatter.
Registrering 5.6.1679.

130 Margrethe Hjerresdatter i Kerteminde. 8.2.1689, fol.287.
E: Laurids Mikkelsen Leermann. B:
1) Mette Lauridsdatter.
FM: morfar [Hjerre Jespersen Juul, købmand i Odense].

131 Peder Madsen Holm i Kerteminde. 12.3.1680, fol.288B.
E: Anne Christensdatter.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 Laurids Frandsen, skomager
2 Mads Andersen, skomager.
Registrering 14.1.1679.

132 Ingeborg Rodsteen, ugift i Kerteminde. 6.6.1688, fol.292B.
Arvinger angives ikke.
Boet overdrages til Jens [Clausen] Dyre til Elvedgård [i Veflinge sogn].
Afdøde døde 4.6.1688.

133 Lisbeth Justsdatter i Kerteminde. 10.4.1689, fol.295.
Enke efter Eberhard Tilberg, toldbetjent, [skifte 18.7.1688 lbnr.124].
Arvinger kendes ikke.
Registrering 19.2.1689.

134 Knud Knudsen Rønnov, borgmester i Kerteminde. 16.5.1689, fol.298B.
E: Cathrine Hansdatter. LV: svoger Hans Odder. B:
1) Bjørn Knudsen
2) Knud Knudsen
3) Anne Cathrine Knudsdatter.
Afdøde døde 15.11.1684.

135 Jørgen Jepsen i Kerteminde. 5.10.1689, fol.312B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Mathias von Westen. B:
1) Anders Jørgensen
2) Barbara Jørgensdatter i Skælskør.

136 Karen Pedersdatter i Kerteminde. 6.2.1689, fol.314.
E: Martin Hansen [Bloch]. B:
1) Elsebeth Martinsdatter.
FM: Christoffer Hieronymussen.

137 Bertram Treven, tolder i Kerteminde. 9.4.1690, fol.315.
Enkemand efter Gertrud Nielsdatter [Riber], død 5.2.1686. B:
1) Hans Christian Bertramsen
2) Nikolaj Bertramsen
3) Karen Bertramsdatter.
FM: morbror Johan [Nielsen] Wandal, præst i Vindinge ved Nyborg.
Afdøde døde 27.5.1688.

138 Maren Hansdatter i Kerteminde. 27.10.1690, fol.331.
E: Jacob Pedersen, skrædder. B:
1) Hans Jacobsen
2) Kirsten Jacobsdatter.
FM: Mads Andersen, feldbereder.

139 Hans Hansen, byens tjener i Kerteminde. 15.8.1690, fol.332.
E: Mette Nielsdatter. LV: Mikkel Bech.
Arvinger angives ikke.

140 Dorthe Hansdatter i Kerteminde. 28.1.1690, fol.333.
E: Jørgen Rolluf [Nielsen], hattemager.
Første ægteskab med Jens Sørensen, skifte 7.6.1664 lbnr.40]. Afkald fra B:
1) Søren Jensen, skrædder i Vester Skerninge
2) Margrethe Jensdatter g.m. Niels Nielsen Kaarde
3) Birthe Jensdatter g.m. Hans Christensen Munch.

141 Marie Madsdatter i Kerteminde. 28.11.1690, fol.333B.
E: Hans Mikkelsen, bødker. B:
1) Anne Marie Hansdatter
2) Inger Hansdatter.
FM: Peder Boesen.

142 Kirsten Jørgensdatter i Kerteminde. 29.11.1690, fol.334.
Enke efter Anders Nielsen Glambæk. B:
1) Anne Andersdatter g.m. Hans Madsen
2) Kirsten Andersdatter.

143 Jens Andersen, vægter i Kerteminde. 3.8.1683, fol.334.
E:Maren Lauridsdatter. LV: Poul Jensen Møller. B:
3) Johanne Jensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anders Jensen i København
2) Peder Jensen, der gav afkald både på fædrene og mødrene arv 29.8.1670.

144 Knud Mikkelsen, skomager i Kerteminde. 25.6.1690, fol.336.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Mikkelsen, handskemager. B:
1) hans Knudsen
2) Johanne Knudsdatter
3) Cathrine Knudsdatter.
FM: Jacob Pedersen, skrædder.

145 Maren Lauridsdatter i Kerteminde. 14.10.1691, fol.336B.
Enke efter Jens Andersen, vægter, [skifte 3.8.1683 lbnr.143]. B:
1) Johanne Jensdatter.
FM: Niels Ibsen.

146 Christen Nielsen, ugift i Kerteminde. 3.10.1691, fol.337.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Jylland.

147 Birthe Olufsdatter i Kerteminde. 12.11.1691, fol.337B.
E: Baltser Clausen, rebslager.
Hendes B:
1) Maren Hansdatter.
FM: Rasmus Jacobsen.

148 Peder Christensen, byens tjener i Kerteminde. 18.5.1692, fol.339.
Hans B:
1) Christen Pedersen.

149 Hans Olufsen, skrædder i Kerteminde. 8.6.1689, fol.339.
E: Cathrine Immanuelsdatter. LV: Hans Lauridsen, skrædder. B:
1) Immanuel Hansen
2) Gertrud Hansdatter
3) Ingeborg Hansdatter
4) Karen Hansdatter.
FM: Thomas Wegner, bartskær.

150 Oluf Sørensen i Kerteminde. 17.7.1683, fol.340.
E: Karen Hansdatter. LV: Mathias von Westen. B:
1) Bodil Olufsdatter 4
2) Hans Olufsen 2.
FM: farbror Abraham Sørensen.

151 Mette Jacobsdatter i Kerteminde. 7.7.1693, fol.341B.
E: Rasmus Mikkelsen, handskemager. B:
2) Mikkel Rasmussen
3) Marie Rasmusdatter.
Hendes B:
1) Jacob Pedersen.

152 Abraham Sørensen og hustru Maren Lauridsdatter i Kerteminde. 8.10.1692, fol.342.
B:
1) Søren Abrahamsen 4
2) Bodil Abrahamsdatter.
FM: Jørgen Lauridsen, skrædder.

153 Rasmus Jacobsen i Kerteminde. 31.1.1693, fol.344.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Laurids Frandsen. B:
1) Jacob Rasmussen
2) Jens Rasmussen
3) Marie Cathrine Rasmusdatter.
FM: Christoffer Hieronymussen.

154 Hans Rasmussen Ravn i Kerteminde. 30.5.1693, fol.345B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jacob Pedersen, skrædder. B:
1) Niels Hansen.
FM: Mads Andersen, feldbereder.

155 Anders Jørgensen i Kerteminde. 6.12.1693, fol.346B.
E: Maren Hansdatter. LV: Mathias von Westen. B:
1) Jacob Andersen
2) Johanne Marie Andersdatter
3) maren Andersdatter
4) Karen Andersdatter
5) Kirsten Andersdatter.
FM: morbror Peder Hansen.
Registrering 2.5.1693.

156 Anders Nielsen Holm i Kerteminde. 19.12.1693, fol.349.
E: Thyra Jensdatter. LV: Knud Pedersen i Odense. B:
1) Dorthe Andersdatter g.m. Niels Pedersen Kolding i Kerteminde
2) Kirsten Andersdatter g.m. Mathias Pedersen
3) Margrethe Andersdatter g.m. Knud Pedersen
4) Maren Andersdatter.

157 Laurids Rasmussen Berendsen i Kerteminde. 17.1.1694, fol.353.
E: Barbara Pedersdatter. B:
1) Rasmus Lauridsen
2) Dorthe Lauridsdatter.
FM: Erik Lauridsen, skomager.
Registrering 16.12.1693.

158 Kirsten Hansdatter i Kerteminde. 30.3.1694, fol.356.
E: Hans Mikkelsen, bødker. B:
1) Hans Hansen.
FM: Hans Madsen.

159 Mette Christensdatter i Kerteminde. 24.4.1694, fol.357.
Enke efter Jens Koch.
Af første ægteskab B:
1) Peder Pedersen i Dyngby
2) Maren Pedersdatter på stedet.

160 Johanne Christensdatter i Kerteminde. 28.4.1694, fol.357B.
Enke efter Søren Gregersen. B:
1) Christen Sørensen
2) Oluf Sørensen i Bergen i Norge
3) Gregers Sørensen, fange i Tyrkiet
4) Dorthe Sørensdatter.

161 Joen Lauridsen i Kerteminde. 30.4.1694, fol.358.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Niels Ibsen, murer.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på sørejse til Königsberg.

162 Cathrine Immanuelsdatter i Kerteminde. 20.3.1694, fol.359.
E: Rasmus Eriksen, skomager.
Første ægteskab med [Hans Olufsen, skifte 8.6.1689 lbnr.149]. B:
1) Immanuel Hansen
2) Gertrud Hansdatter
3) Ingeborg Hansdatter
4) Karen Hansdatter.
FM: Thomas Wegner, bartskær.

163 Peder Hoppensach i Kerteminde. 25.5.1694, fol.360.
E: Maren Henriksdatter. B:
1) Henrik Hoppensach
2) Johan Jørgen Hoppensach
3) Peder Hoppensach
4) Elsebeth Pedersdatter g.m. Vesti Pedersen
5) Engel Pedersdatter.

164 Mogens Johansen, byskriver i Kerteminde. 30.3.1694, fol.361B.
Enkemand.
Afdøde efterlader sønner, hvis navne ikke angives.

165 Oluf Tønnesen i Kerteminde. 10.11.1694, fol.361B.
E: Maren Henriksdatter.
Arvinger angives ikke.

166 Ellen Steffensdatter i Kerteminde. 5.12.1694, fol.362.
E: Hans Andersen Hoff. B:
1) Thale Kirstine Hansdatter
2) Anne Hansdatter
3) Marie Hansdatter.
FM: Herman Vesterbæk.

167 Ellen Olufsdatter i Kerteminde. 11.9.1695, fol.363B.
Enke efter Niels Christensen. B:
1) Henrik Nielsen
2) Oluf Nielsen
3) Bodil Nielsdatter
4) Dorthe Nielsdatter.
FM: morbror Niels Olufsen.

168 Dorthe Johansdatter i Kerteminde. 16.9.1695, fol.364.
E: Thomas Wegner, bartskær.
Arvinger angives ikke.

169 Peder Boesen i Kerteminde. 25.11.1695, fol.365.
E: Anne Mathiasdatter. LV: Jacob Mathiassen i Nyborg. B:
1) Birthe Pedersdatter.
FM: Hans Mikkelsen, bødker.

170 Mathias von Westen i Kerteminde. 26.11.1695, fol.365B.
E: Anne Marie Jacobsdatter. LV: Aage Pedersen. B:
7) Jacob Mathiassen
8) Kirsten Mathiasdatter
9) Susanne Mathiasdatter.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter, [skifte 8.10.1686 lbnr.107]. B:
1) Mathias Mathiassen
2) Laurids Mathiassen
3) Hans Christian Mathiassen
4) Sidsel Mathiasdatter
5) Karen Mathiasdatter
6) Margrethe Cathrine Mathiasdatter
FM:
1 Christen Jensen, overformynder
2 Laurids Mikkelsen
3 Peder Hansen, klejnsmed.
Desuden nævnes Arnold von Westen, apoteker i Trondhjem.

171 Claus Clausen, glarmester i Kerteminde. 8.11.1692, fol.376.
Arvinger angives ikke.

172 Laurids Frandsen i Kerteminde. 16.6.1696, fol.376B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Jørgensen, bager. A:
1) moster Anne Hansdatter, død. B:
a Hans [Rasmussen] Berntsen
b Laurids [Rasmussen] Berntsen, død. E: Barbara Pedersdatter. B:
4 Rasmus Lauridsen
5 Else Lauridsdatter
[Laurids Rasmussens Berntsens første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 18.6.1672 lbnr.61]. 2B:
1 Erik Lauridsen
2 Peder Lauridsen, student i Tommerup.
[Laurids Rasmussen Berntsens andet ægteskab med Ingeborg Lauridsdatter, skifte 12.9.1677 lbnr.76]. 1B:
3 Barbara Lauridsdatter
c Kirsten hansdatter i Stubberup på Hindsholm
d Margrethe Hansdatter hos søn Hans Pedersen. Hendes anden søn er Peder Henriksen i Stubberup
e Dorthe Hansdatter, [skifte 28.1.1690 lbnr.140]. E: Jørgen [Rolluf Nielsen], hattemager.
Dorthe Hansdatters første ægteskab med [Jens Sørensen, skifte 7.6.1664 lbnr.40]. 2B:
1 Søren Jensen, skrædder i Vester Skerninge
2 Margrethe Jensdatter g.m. Niels Nielsen Kaarde i Odense
f Peder Hansen i Odense.

173 Dorthe Sørensdatter i Kerteminde. 8.8.1696, fol.379B.
E: Jacob Rasmussen, bødker. B:
1) Anders Jacobsen
2) Søren Jacobsen
3) Maren Jacobsdatter.
FM: Hans Lauridsen, skrædder.

174 Karen Jensdatter i Kerteminde. 5.3.1697, fol.381B.
E: Hans Jørgensen, bager. B:
1) Abel Hansdatter.
FM: Christen Jensen, overformynder.

175 Kirsten Pedersdatter i Kerteminde. 20.10.1696, fol.383B.
E: Baltser Clausen, rebslager. B:
2) Inger Baltsersdatter.
FM: Hans Pedersen Alsing g.m. Kirsten Hansdatter.
Hendes B:
1) Hans Pedersen.

176 Peder Nielsen, væver og hustru Abelone Nielsdatter i Kerteminde. 26.11.1697, fol.384B.
B:
1) Jørgen Pedersen i Frankrig.
Registrering 19.10.1697.

177 Niels Hansen Rue i Kerteminde. 3.11.1697, fol.385.
E: Maren Nielsdatter. LV: Thomas [Wegner], bartskær. A:
1) [far] Hans Jensen Rue.

178 Anders Madsen i Kerteminde. 3.11.1697, fol.385B.
E: Johanne Pedersdatter. B:
1) Anders Andersen.

179 Hans Pedersen Bast i Kerteminde. 3.11.1697, fol.385B.
E: Anne Henriksdatter. B:
1) Henrik Hansen
2) Peder Hansen
3) Karen Hansdatter.
FM: Thomas Wegner, bartskær.

180 Hans Lauridsen, skrædder i Kerteminde. 28.2.1698, fol.386.
E: Margrethe Melchiorsdatter. B:
1) Melchior Hansen
2) Johan Hansen
3) Ellen Hansdatter g.m. Jacob Rist, skrædder i Odense
4) Maren Hansdatter 28, i Odense.
(Se skifte efter enkens mor Ellen Nielsdatter i Nyborg 28.11.1672 lbnr.150).

181 Gertrud Rasmusdatter i Kerteminde. 24.3.1698, fol.387.
E: Arvinger kendes ikke.

182 Hans Andersen Hoff i Kerteminde. 26.3.1698, fol.388.
Enkemand efter Ellen Steffensdatter, [skifte 5.12.1694 lbnr.166]. B:
1) Thale Kirstine Hansdatter
2) Anne Hansdatter
3) Marie Hansdatter.
FM: Aage Pedersen Syv.

183 Hans Mikkelsen, bødker i Kerteminde. 29.4.1698, fol.391.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Jensen, overformynder.
Første ægteskab med [Marie Madsdatter], skifte 28.11.1690 lbnr.141. B:
1) Anne Marie Hansdatter g.m. Rasmus Sørensen, skomager
2) Inger Hansdatter.
FM: Claus Jensen Mose.
Andet ægteskab med [Kirsten Hansdatter], skifte 30.3.1694 lbnr.158. B:
1) Hans Hansen.
FM: Hans Jørgensen, bager.

184 Niels Olufsen Svarre i Kerteminde. 27.6.1698, fol.392B.
Enkemand efter [Kirsten Pedersdatter, skifte 6.9.1673 lbnr.66]. B:
1) Kirsten Nielsdatter.
FM: farbror Peder Olufsen Svarre.
[Første ægteskab med Sidsel Jensdatter, skifte 20.3.1672 lbnr.58]. B:
1) Oluf Nielsen, soldat i Nyborg
2) Abelone Nielsdatter i Hesselager.

185 Magdalene Lauridsdatter, ugift i Kerteminde. 13.10.1698, fol.393B.
A:
1) bror Jørgen Lauridsen
2) bror Jesper Lauridsen
3) søster Anne Lauridsdatter g.m. Mikkel Hansen
4) søster Karen Lauridsdatter på Scheelenborg
5) søster Abelone Lauridsdatter
6) søster Sidsel Lauridsdatter.

186 Martin Hansen Bloch i Kerteminde. 18.10.1698, fol.395B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Oluf Svendsen. B:
2) Jacob Martinsen
3) Anne Cathrine Martinsdatter.
FM: Morten Christensen
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter], skifte 6.2.1689 lbnr.136. B:
1) Elsebeth Martinsdatter.
Desuden nævnes Laurids Bloch i København.
Registrering 9.6.1698.

187 Poul Jespersen Bager, købmand i Kerteminde. 1.12.1698, fol.397.
E: Anne Sofie Hansdatter. LV: Jacob Mogensen, fattigforstander og købmand. B:
3) Hans Poulsen
4) Morten Poulsen
5) Kirsten Poulsdatter
6) Maren Poulsdatter.
FM:
1 Johan Jørgen Hoppensach, købmand
2 Herman Broch, købmand
3 Thomas Johansen, købmand.
Første ægteskab med [Kirsten Henriksdatter], skifte 14.8.1682 lbnr.88. B:
1) Holger Poulsen
2) Jesper Poulsen.

188 Ingeborg Byrresdatter i Kerteminde. 4.1.1699, fol.401B.
E: Hans Jacobsen Bagge (Bache).
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i gården Berge ved Flekkerøy i Norge.

189 Peder Hansen Fisker i Kerteminde. 22.12.1698, fol.402.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Jørgensen, bager. B:
1) Hans Pedersen i København
2) Joen Pedersen i Hamborg
3) Bertel Pedersen
4) Steffen Pedersen
5) Jesper Pedersen
6) Johanne Pedersdatter, enke efter Anders Madsen, [skifte 3.11.1697 lbnr.178]
7) Sidsel Pedersdatter g.m. Oluf Olufsen i Skælskør.

190 Ingeborg Lauridsdatter i Kerteminde. 22.4.1699, fol.403.
Enke efter Otto Poulsen, borgmester i Kerteminde, [død 1671].
Arvinger kendes ikke.

191 Jacob Pedersen, skrædder i Kerteminde. 13.5.1699, fol.404.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Lauridsen, knapmager.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 27.10.1690 lbnr.138]. B:
1) Hans Jacobsen
2) Kirsten Jacobsdatter.
FM: Christen Jensen, overformynder.

192 Anne Nielsdatter i Kerteminde. 12.6.1699, fol.405.
E: Jens Nielsen. B:
1) Hans Odder Jensen.
FM: Hans Nielsen Odder.
Afdøde havde mødrene arv stående hos sin morbror Frands [Hansen] Krag, præst i Magleby på Langeland.

193 Hans Hansen Knudsen i Kerteminde. 31.8.1698, fol.406.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Hans Hansen
2) Frands Hansen
3) Christen Hansen
4) Mette Hansdatter.
FM: morbror Laurids Christensen.

194 Christoffer Olufsen i Kerteminde. 15.10.1691, fol.406B.
E: Ellen Hansdatter. LV: Christoffer Lauridsen, skomager. B:
1) Karen Christoffersdatter.
FM: født værge Jeppe Hansen, ladefoged på Hindsholm.

195 Hans Johansen i Kerteminde. 30.3.1700, fol. 407.
E: Maren Eriksdatter. LV: Niels Jensen Holbæk. A:
1) søster Anne Johansdatter, død. 1B:
a Laurids Andersen.
FM: farbror Niels Lauridsen Jyde
2) halvbror Christen Hansen i Ålborg, død. Børn, hvis navne ikke kendes.

196 Anne Hansdatter i Kerteminde. 9.9.1700, fol.407B.
E: Erik Jørgensen Møller. B:
1) Jørgen Eriksen
2) Hans Eriksen
3) Peder Eriksen.
FM: Simon Christensen Møller.

197 Margrethe Sørensdatter i Kerteminde. 27.9.1700, fol.408B.
E: Steffen Pedersen. B:
Første ægteskab med [Peder Christensen Rasch, skifte 16.7.1687 lbnr.116]. B:
1) Christen Pedersen
2) Anders Pedersen
3) Karen Pedersdatter g.m. Hans Maalø.

198 Christoffer Lauridsen, skomager i Kerteminde. 17.4.1700, fol.409.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Niels Nielsen i Kærby. B:
1) Anne Christoffersdatter, enke efter Jens Hansen Munkebo
2) Niels Christoffersen i Norge.

199 Oluf Svendsen, købmand i Kerteminde. 27.8.1700, fol.410.
E: Magdalene Mathiasdatter. LV: Jens Hansen den unge. B:
1) Jacob Olufsen
2) Anne Cathrine Olufsdatter
3) Engel Olufsdatter
4) Karen Olufsdatter.
FM: Jens Jensen, skrædder.

200 Erik Jørgensen Møller i Kerteminde. 21.10.1700, fol.411.
Enkemand efter [Anne Hansdatter, skifte 9.9.1700 lbnr.196]. B:
1) Jørgen Eriksen
2) Hans Eriksen
3) Peder Eriksen.
FM: Simon Christensen Møller.

201 Maren Jensdatter i Kerteminde. 22.11.1700, fol.412.
E: Jørgen Clausen. A:
1) bror Christen Jensen, [købmand, kirkeværge og overformynder, skifte 13.10.1700 lbnr.204], var g.m. [Karen Nielsdatter]. 2B:
a Laurids Christensen, stud. theol.
b Abel Marie Christensdatter g.m. Laurids Leermann, rådmand
2) søster g.m. Andreas Meyer, korporal
3) søster Karen Jensdatter, [skifte 5.3.1697 lbnr.174]. E: Hans Jørgensen, bager. 1B:
a Abel Hansdatter.
Første ægteskab med Hans Mikkelsen, skifte 29.4.1698 lbnr.183. Arv i boet til hans børn.

202 Hans Steffensen, ugift i Kerteminde. 3.11.1700, fol.414B.
Arvinger angives ikke.

203 Anne Marie Jacobsdatter i Kerteminde. 29.10.1700, fol.415.
E: Niels Mortensen. B:
4) Anne Beathe Nielsdatter.
Første ægteskab med [Mathias von Westen], skifte 26.11.1695 lbnr.170. B:
1) Jacob Mathiassen
2) Kirsten Mathiasdatter
3) Susanne Mathiasdatter.
FM: Lorents Slot, købmand.

204 Christen Jensen, købmand, kirkeværge og overformynder og hustru Karen Nielsdatter i Kerteminde. 13.10.1700, fol.423.
B:
2) Laurids Christensen, stud. theol.
3) Abel Marie Christensdatter g.m. Laurids Leermann, rådmand
Karen Nielsdatters første ægteskab med Laurids Hansen, [skifte 23.5.1660 lbnr.28]. B:
1) Kirsten Lauridsdatter, [skifte 8.10.1686 lbnr.107 g.m. Mathias von Westen, skifte 26.11.1695 lbnr.170]. 5B:
a Mathias Mathiassen
b Hans Christian Mathiassen
c Sidsel Mathiasdatter
d Karen Mathiasdatter
e Margrethe Cathrine Mathiasdatter.
[Mathias von Westens første ægteskab med Anne Marie Jacobsdatter]. Arv til B:
1) Jacob Mathiassen i Odense latinskole
2) Kirsten Mathiasdatter
3) Susanne Mathiasdatter hos sin stedfar Niels Mortensen.
Arv i boet efter Laurids Hansens søster Ellen Hansdatter, skifte 8.11.1655 lbnr.16, der var g.m. Laurids Pedersen. Arv til B:
1) Peder Lauridsen
2) Karen Lauridsdatter
3) Abelone Lauridsdatter nu g.m. Peder Jørgensen Mikkelsen i Odense.
FM: nu afdøde halvbror Elias Lauridsen [til Søgård i Nysogn og tolder] i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 22.2.1699 lbnr.230].
Karen Nielsdatters andet ægteskab med Hans Nielsen, rådmand i Kerteminde.

205 Jørgen Lassen, købmand i Kerteminde. 27.10.1700, fol.435B.
E: Anne Kirstine Ananiasdatter. LV: Peder Nissen. B:
1) Laurids Jørgensen
2) Ananias Jørgensen
3) Knud Jørgensen
4) Sidsel Kirstine Jørgensdatter.
FM:
1 Herman Nielsen Broch, købmand
2 Johan Jørgen Hoppensach, købmand.

206 Bodil Abrahamsdatter i Kerteminde. 17.1.1701, fol.444.
E: Jørgen Lauridsen, skrædder. A:
1) bror Søren Abrahamsen.

207 Tamar Hansdatter i Kerteminde. 25.11.1700, fol.445.
E: Elias Nielsen, bartskær. B:
1) Margrethe Eliasdatter.

208 Hans Pedersen, vognmand i Kerteminde. 14.2.1701, fol.445B.
E: Johanne Sørensdatter. B:
1) Peder Hansen
2) Sidsel Hansdatter
3) Kirsten Hansdatter.

209 Kirsten Hansdatter i Kerteminde. 2.12.1700, fol.446.
E: Jacob Jørgensen Bache. B:
1) Hans Jacobsen
2) Ellen Jacobsdatter
3) Malene Jacobsdatter.

210 Claus Jensen Mose i Kerteminde. 29.11.1700, fol.446B.
E: Kirsten Jørgensdatter. B:
1) Jens Clausen
2) Jørgen Clausen
3) Claus Clausen
4) Jacob Clausen
5) Isak Clausen
6) Anne Kirstine Clausdatter
7) Voldborg Clausdatter.

211 Thomas Sørensen, vognmand i Kerteminde. 29.11.1700, fol.447B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Herman Broch. B:
1) Søren Thomsen i Vester Kærby.

212 Børge Rasmussen i Kerteminde. 21.5.1701, fol.448B.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Rasmus Børgesen
2) Iver Børgesen
3) Anne Børgesdatter
4) Kirsten Børgesdatter.

213 Anne Kirstine Ananiasdatter i Kerteminde. 31.8.1701, fol.449B, 511.
Enke efter Jørgen Lassen, [skifte 27.10.1700 lbnr.205]. B:
1) Laurids Jørgensen
2) Ananias Jørgensen
3) Knud Jørgensen
4) Sidsel Kirstine Jørgensdatter.
FM:
1 svoger Bendix Plesner
2 Herman Nielsen Broch, købmand
3 Johan Jørgen Hoppensach
4 Thomas Johansen.

214 Otto Jensen Langemach, rådmand og kirkeværge i Kerteminde. 22.11.1700, fol.461.
E: Marie Cathrine Nielsdatter. LV: Alexander Mancinus. B:
1) Niels Ottesen
2) Jens Ottesen
3) Mads Ottesen
4) Hans Olufsen Ottesen
5) Johan Ottesen
6) Pernille Ottesdatter
7) Karen Ottesdatter.
FM:
1 Herman Nielsen Broch
2 Johan Wandal, præst i Vindinge
3 Søren Knudsen i Odense
4 Hans Carstensen, byskriver.

215 Kirsten Christensdatter i Kerteminde. 18.5.1702, fol.467.
LV: Lorents Slot. B:
1) Lorents Slot.
FM: Alexander Mancinus.

216 Jens Nielsen, købmand i Kerteminde. 27.4.1702, fol.471.
E: Karen Mathiasdatter. LV: Lorents Slot.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 12.6.1699 lbnr.192. B:
1) Hans Odder Jensen.
FM: Hans Nielsen Odder.
Peder von Westen i Odense kræver arv til børn af Mathias von Westen, skifte 26.11.1695 lbnr.170 B:
1) Mathias Mathiassen
2) Hans Christian Mathiassen
3) Sidsel Mathiasdatter
4) Margrethe Cathrine Mathiasdatter,
der har arv efter deres mormor Karen Nielsdatter, [skifte 13.10.1700 lbnr.204].
Forsegling 19.12.1701.

217 Niels Ibsen, murer i Kerteminde. 1.6.1702, fol.478B.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Lauridsen, glarmester.
Arvinger angives ikke.

218 Christen Sørensen i Kerteminde. 4.10.1702, fol.479B.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Lauridsen. B:
1) Anders Christensen
2) Magdalene Christensdatter.
FM: Jørgen Lauridsen, bager.

219 Lisbeth Jørgensdatter Bredal i Kerteminde. 2.9.1702, fol.480B.
E: Christian Nielsen, korporal. B:
1) Niels Christian Christiansen
2) Jørgen Henrik Christiansen
3) Birgitte Christiansdatter
4) Bodil Marie Christiansdatter.
FM: Jørgen Nielsen.

220 Vilhelm Weghorst, rådmand i Kerteminde. 25.4.1703, fol.482.
E: Kirsten Andersdatter Bagger. LV: Jacob Mogensen. B:
1) Anders Weghorst
2) Sofie Amalie Weghorst
3) Agnethe Weghorst.
FM: farbror Henrik Weghorst, professor.

221 Elias Nielsen, bartskær i Kerteminde. 1.8.1703, fol.485B.
Enkemand efter Tamar Hansdatter, [skifte 25.11.1700 lbnr.207]. B:
1) Margrethe Eliasdatter.
FM: Peder Hansen. klejnsmed.

222 Niels Mortensen i Kerteminde. 14.8.1703, fol.487.
Enkemand efter [Anne Marie Jacobsdatter, skifte 29.10.1700 lbnr.203]. B:
4) Anne Beathe Nielsdatter.
FM: Niels Pedersen Kolding, købmand.

223 Jens Rasmussen Schmidt, klejnsmed i Kerteminde. 5.11.1703, fol.500.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Jensen, skrædder. B:
1) Johanne Jensdatter. FM: Peder Christensen, skrædder.

224 Niels Christensen, snedker i Kerteminde. 20.12.1703, fol.501B.
E: Bodil Johansdatter. LV: Peder Hansen, klejnsmed. B:
1) Christen Nielsen
2) Barbara Nielsdatter.
FM: Johan Pedersen, smed.

225 Karen Olufsdatter i Kerteminde. 5.5.1704, fol.504.
E: Hans Rasmussen Berntsen. B:
1) Rasmus Hansen
2) Oluf Hansen
3) Ellen Hansdatter
4) Bodil Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen i Birkende
5) Anne Hansdatter g.m. Hans Berntsen i Nakskov
6) Maren Hansdatter på Mullerup.

226 Bernt Jensen Malmø, byfoged i Kerteminde. 26.6.1704, fol.505.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Nissen. A:
1) søster g.m. Oluf Andersen, bager i København
samt flere søskende i Skåne.

227 Hans Christensen Rasch i Kerteminde. 23.7.1704, fol.507B.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Rasch, skrædder. B:
3) Anne Cathrine Hansdatter.
[Første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 24.2.1686 lbnr.102]. B:
1) Christen Hansen
2) Margrethe Hansdatter.
FM: farbror Jens Christensen Rasch.
Afdøde døde i Bergen i Norge.

228 Karen Pedersdatter i Kerteminde. 2.10.1704, fol.509.
E: Hans Nielsen Maaler. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter
2) Gertrud Hansdatter.
FM: morbror Christen Pedersen Rasch, skrædder.

229 Niels Jensen Holbæk i Kerteminde. 4.10.1704, fol.509B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Rasmus Christensen. B:
1) Jens Nielsen
2) Maren Nielsdatter
3) Karen Nielsdatter.
FM: farbror Peder Jensen Groth.

230 Karen Ditlevsdatter i Kerteminde. 12.1.1705, fol.522.
E: Mathias Valentinsen, snedker. B:
1) Valentin Mathiassen
2) Ditlev Mathiassen
3) Birthe Mathiasdatter.
FM: halvbror Christen Mathiassen.

231 Mathias Valentinsen, snedker i Kerteminde. 7.7.1705, fol.523B.
Enkemand efter Karen Ditlevsdatter, [skifte 12.1.1705 lbnr.230]. B:
2) Valentin Mathiassen
3) Ditlev Mathiassen
4) Birthe Mathiasdatter.
FM: Jens Jensen, skrædder.
Første ægteskab med [Karen Brixdatter, skifte 8.7.1684 lbnr.99]. B:
1) Christen Mathiassen.

232 Anne Beathe Nielsdatter, ugift i Kerteminde. 11.12.1705, fol.524B.
A:
0) forældre Niels Mortensen i Kerteminde. 14.8.1703 lbnr.222 og Anne Marie Jacobsdatter, [skifte 29.10.1700 lbnr.203]
Mors første ægteskab med [Mathias von Westen, skifte 26.11.1695 lbnr.170]. B:
1) halvbror Jacob Mathiassen von Westen
2) halvsøster Kirsten Mathiasdatter
3) halvsøster Susanne Mathiasdatter.
FM:
1 farbror Peder von Westen, apoteker i Odense
2 afdødes farbror Peder Mortensen Svejgaard i Århus.

233 Laurids Mikkelsen Leermann, rådmand i Kerteminde. 10.6.1706, fol.530B.
E: Abel Marie Christensdatter. B:
2) Michael Christian Lauridsen
3) Margrethe Lauridsdatter
4) Karen Lauridsdatter
5) Inger Kirstine Lauridsdatter
6) Christine Lauridsdatter.
FM:
1 Thomas Johansen
2 Herman Broch
3 Bendix Plesner
4 Niels Johansen.
[Første ægteskab med Margrethe Hjerresdatter, skifte 8.2.1689 lbnr.130]. B:
1) Mette Lauridsdatter.

234 Rasmus Madsen Møller i Kerteminde. 28.6.1706, fol.543B.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Jensen Groth. B:
1) Christiane Charlotte Rasmusdatter.

235 Sofie Danielsdatter i Kerteminde. 10.1.1707, fol.544B.
E: Poul Olufsen Svarre.
Arvinger angives ikke.

236 Dorthe Jensdatter i Kerteminde. 12.1.1707, fol.545B.
E: Jens Jensen, skrædder.
Første ægteskab med [Rasmus Jacobsen, skifte 31.1.1693 lbnr.153]. Af børn angives B:
1) Jens Rasmussen.

237 Maren Andersdatter Bager i Kerteminde. 14.1.1707, fol.546.
E: Aage Pedersen Syv. B:
1) Anders Aagesen Syv
2) Laurids Ballum Aagesen Syv.

238 Johan Pedersen, smed i Kerteminde. 13.1.1707, fol.546B.
E: Barbara Pedersdatter. LV: Herman Nielsen Broch. B:
1) Peder Johansen
2) Bodil Johansdatter g.m. Florents Hansen.

239 Carl Eskildsen i Kerteminde. 29.1.1707, fol.550B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jesper Lauridsen.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes Amon Eskildsen i København.

240 Peder Hansen Kerte i Kerteminde. 19.2.1707, fol.551B.
E: Karen Jespersdatter. LV: Christen Poulsen. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Hans Pedersen
3) Jens Pedersen
4) Jesper Pedersen
5) Laurids Pedersen
6) Peder Pedersen
7) Niels Pedersen
8) Maren Pedersdatter.
FM: Knud Jespersen.

241 Anne Lauridsdatter i Kerteminde. 8.2.1707, fol.552B.
E: Christen Mathiassen, snedker. B:
1) Karen Christensdatter.

242 Peder Christensen, skrædder i Kerteminde. 26.5.1707, fol.554B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Nissen. B:
1) Kirsten Pedersdatter
2) Maren Pedersdatter g.m. Hans Jensen, smed
3) Mette Pedersdatter g.m. Mads Christensen, soldat i Rendsborg.

243 Anne [Jensdatter] i Kerteminde. 7.6.1707, fol.556.
Enke efter Peder Hansen [Fisker, skifte 22.12.1698 lbnr.189]. B:
1) Hans Pedersen
2) Bertel Pedersen
3) Steffen Pedersen
4) Jesper Pedersen
5) Johanne Pedersdatter g.m. Hans Jacobsen Bagge den unge
6) Sidsel Pedersdatter g.m. Oluf Olufsen i Skælskør.

244 Peder Nielsen, borgmester og hustru Anne Pedersdatter [Norup] i Kerteminde. 11.7.1707, fol.556B.
Hans A:
Hans arvinger, der bor i Jylland, kendes ikke.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Anders Jespersen, død ca. 1677]. 5B:
1) Dorthe Andersdatter g.m. Herman Nielsen Broch, købmand
2) Kirsten Andersdatter, enke efter Vilhelm Weghorst, [skifte 25.4.1703 lbnr.220]
3) Anne Margrethe Andersdatter, død. 4B:
a Niels Christian Odder
b Sidsel Sørensdatter
c Anne Jørgensdatter
d Lisbeth Nielsdatter 21
4) Maren Andersdatter, [skifte 14.1.1707 lbnr.237]. E: Aage Pedersen Syv. Hendes børn
5) Dorthe Andersdatter g.m. Bendix Plesner.

245 Hans Lauridsen, urtegårdsmand i Kerteminde. 22.6.1707, fol.569B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Herman Broch. B:
9) Kareen Hansdatter 17.
Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter], skifte 24.8.1688 lbnr.128. B:
1) Laurids Hansen på Samsø
2) Jacob Hansen
3) Rasmus Hansen, rytter i Jylland
4) Hans Hansen i Kristiansand i Norge
5) Karen Hansdatter g.m. Thomas Hansen Kolding i Assens
6) Kirsten Hansdatter g.m. Søren Jacobsen, bødker
7) Marie Hansdatter på Sjælland
8) Anne Hansdatter

246 Jørgen Lauridsen, skrædder i Kerteminde. 9.2.1703, fol.580.
Enkemand efter [Bodil Abrahamsdatter, skifte 17.1.1701 lbnr.206]. A:
1) bror Hans Lauridsen, knapmager
2) bror Claus Christoffer Lauridsen i Svendborg
3) bror Jens Lauridsen i Ørsted
4) søster Maren Lauridsdatter g.m. Niels Rasmussen Kærgaard i Odense
5) søster Maren Lauridsdatter g.m. Peder Lindenberg, soldat
6) søster Anne Lauridsdatter g.m. Hans Hansen i Ørsted
7) søster Karen Lauridsdatter.

247 Hans Pedersen, hattemager i Kerteminde. 12.9.1707, fol.582.
E: Johanne Madsdatter. LV: Hans Jensen. B:
1) Peder Hansen Hjul, kapellan i Allerup og Davinde
2) Johannes Hansen, dansk skolemester på Lolland ved Nakskov
3) Jesper Hansen Hjul, sergent i Frederiksborg
4) Kirsten Hansdatter i Odense.

248 Jens Lauridsen, glarmester i Kerteminde. 10.1.1707, fol.583.
E: Maren Henriksdatter. LV: Christen Poulsen, murer.
Arvinger angives ikke.

249 Anne Olufsdatter i Kerteminde. 7.11.1707, fol.584.
E: Mikkel Mikkelsen Bech. B:
2) Johan Mikkelsen i Bergen
3) Oluf Mikkelsen
4) Maren Mikkelsdatter g.m. Lorents Lorentsen.
Hendes B:
1) Inger Andersdatter i Kare i Holbæk sogn i Rougsø herred.

250 Hans Nielsen Odder i Kerteminde. 16.1.1708, fol.584B.
E: Karen Christensdatter.
Testamente af 17.10.1696.
Arv i boet til Hans Odder Jensen efter skiftebrev af 10.7.1703.
Afdøde døde 13.10.1706.

251 Anne [Nielsdatter] i Kerteminde. 21.11.1707, fol.586B.
Enke efter Hans Hansen, [skifte 6.8.1688 lbnr.127]. B:
2) Hans Hansen Ugge
3) Margrethe Hansdatter g.m. Johan Jørgen Hoppensach
4) Marie Hansdatter g.m. Johan Mathiassen Bang.
Første ægteskab med Laurids Hansen Ballum, [skifte 9.2.1666 lbnr.37]. B:
1) Karen Lauridsdatter, [skifte 13.8.1685 lbnr.96]. E: Aage Pedersen Syv. 3B:
a Peder Aagesen Syv
b Maren Aagesdatter
c Anne Aagesdatter g.m. Claus Clausen.

252 Bendix Plesner i Kerteminde. 26.3.1708, fol.589B.
E: Dorthe Andersdatter Bager. LV: Herman Nielsen Broch. B:
1) Christine Plesner, født 12.9.1700
2) Anne Margrethe Plesner, født 17.1.1702
3) Johan Glysing Plesner, født 3.5.1703
4) Anders Jespersen Plesner, født 18.5.1704
5) Johan Filip Plesner, født 2.3.1706
6) Peder Plesner, født 29.8.1707.
FM:
1 født værge Hans [Filip Johansen] Plesner, præst i Skellerup og Ellinge
2 Morten Henriksen Morel.

253 Karen Rasmusdatter i Kerteminde. 22.11.1708, fol.596.
E: Rasmus Andersen. væver. B:
1) Anders Rasmussen
2) Mette Kirstine Rasmusdatter.
FM: Simon Christensen Møller.

254 Maren Rasmusdatter i Kerteminde. 9.7.1708, fol.596B.
E: Niels Pedersen Qvist. B:
1) Agnethe Marie Nielsdatter.
FM: morbror Poul Rasmussen, skomager.

255 Jesper Lauridsen i Kerteminde. 25.4.1709, fol.599.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Maren Jespersdatter
2) Malene Jespersdatter
3) Jesper Jespersen, født efter fars død.
FM:
1 morfar Hans Jørgensen Bager
2 farbror Jørgen Lauridsen
3 Mikkel Hansen.

256 Maren Lauridsdatter i Kerteminde. 9.8.1709, fol.600.
E: Peder Lindenberg. A:
1) bror Hans Lauridsen, knapmager
2) bror Claus Christoffer Lauridsen [i Svendborg]
3) bror Jens Lauridsen [i Ørsted]
4) søster Maren Lauridsdatter g.m. [Niels Rasmussen Kærgaard i Odense]
5) søster Anne Lauridsdatter g.m. [Hans Hansen i Ørsted]
6) søster Karen Lauridsdatter.

257 Marie Cathrine [Nielsdatter] i Kerteminde. 7.6.1709, fol.601B.
Enke efter Otto Jensen [Langemach, skifte 22.11.1700 lbnr.214]
1) Mads Ottesen
2) Hans Olufsen Ottesen
3) Johan Ottesen
4) Karen Ottesdatter.
FM:
1 Johan Wandal, præst i Vindinge
2 Jørgen Martinsen Testrup.
Registrering 17.9.1708.

258 Anne Rasmusdatter i Kerteminde. 11.4.1709, fol.610.
E: Rasmus Eriksen, bødker. B:
1) Rasmus Rasmussen
2) Erik Rasmussen
3) Anne Rasmusdatter.

259 Rasmus Hansen Faber, skipper i Kerteminde. 12.1.1710, fol.611.
E: Barbara Olufsdatter. LV: Jacob Mogensen. B:
1) Hans Rasmussen
2) Thomas Rasmussen
3) Anne Magdalene Rasmusdatter g.m. Jørgen Nielsen
4) Jacob Rasmussen
5) Abelone Rasmusdatter
6) Birgitte Rasmusdatter
7) Maren Rasmusdatter
8) Anne Rasmusdatter
9) Karen Rasmusdatter.
FM:
1 farbror Niels Hansen i Odense
2 farbror Peder Hansen, klejnsmed.
Arv i boet efter enkens mor [Karen Lauridsdatter, skifte 26.1.1685 lbnr.89] til enkens søster Mette Olufsdatter.

260 Rasmus Olufsen i Kerteminde, [begravet 25.4.1753], fol.617B.
E: Kirsten Andersdatter.
Bevilling til uskiftet bo for enken og deres fælles børn samt enkens datter Karen Pedersdatter g.m. Peder Clausen.


Kerteminde Byfoged
Skifteprotokol for Kerteminde købstad og Hindsholm
1773-1807261 Anne Marie Jørgensdatter Bruun i Kerteminde. 17.11.1772, fol.31.
E: Simon Ibsen.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes bror Peder Bruun i Fåborg.
Skiftet er begyndt i forrige protokol.

262 Fledføringskontrakt i Kerteminde. 16.7.1773, fol.31B.
Fledføringskontrakt for Christen Lauridsen Kærby, enkemand efter Sidsel Lauridsdatter, skifte 20.8.1768 med sønnen Hans Kærby.
Christen Lauridsen Kærbys øvrige B:
1) Christen Lauridsen, død 10.4.1772, efterhvem, der er arv
2) Anne Lauridsen Kærby 25.

263 Maren Rasmusdatter i Kerteminde. 30.11.1773, fol.32B.
E: Niels Christensen, snedker. B:
2) Kirsten Nielsdatter 11
3) Bodil Nielsdatter 9
4) Christen Nielsen 6
5) Helene Nielsdatter 5.
FM: mors søskendebarn Hans Lauridsen, matros.
Uden ægteskab B:
1) Kirsten Madsdatter 14.

264 Hans Krag, købmand i Kerteminde. 4.5.1774, fol.33B.
E: Maren Hansdatter Bom. LV: Jens Helbech, forvalter. B:
1) Mikkel Hansen Krag, skipper
2) Dorthe Hansdatter Krag g.m. Niels Rasmussen, købmand
3) Birthe Marie Krag g.m. Johan Otto Møhl, købmand.
Desuden nævnes Erik Hansen Bom.

265 Benedikte Øllegaard i Kerteminde. 28.5.1774, fol.39B.
E: Peder Rosenkrantz. B:
2) Anne Cathrine Pedersdatter.
Første ægteskab med Peder Græse. B:
1) Elisabeth Græse.

266 Jørgen Christensen, skomager i Kerteminde. 28.5.1774, fol.40B.
E: Karen Qvist. LV: Christoffer Sørensen. B:
1) Christiane Jørgensdatter 22
2) Peder Jørgensen 18
3) Margrethe Jørgensdatter 15.

267 Hans Johansen Rue, fisker i Kerteminde. 28.5.1774, fol.41.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Jensen. B:
1) Jørgen Hansen Rue 16½.
FM: Laurids Christensen.

268 Cathrine Dorschin i Kerteminde. 21.10.1774, fol.43B.
Enke. B:
1) [Cathrine] Frederikke Dorschin
2) Johanne Frederikke Dorschin, død [1760, skifte 11.5.1780 lbnr.319]. E: [Frederik Ulrik] Holst, tolder. 1B:
a Sofie Caroline Holst.

269 Konfirmation af testamente i Kerteminde. 28.10.1774, fol.44.
Testamente af 8.10.1774 for Otto Kastrup i Kerteminde. A:
1) Simon Groth Errebo, testators handelspartner,
hvorved hans mor og søskende intet arver.

270 Rasmus Henriksen, handskemager i Kerteminde. 12.12.1774, fol.45, 46, 53.
E: Margrethe Carlsdatter. A:
1) bror Oluf Henriksen, urtegårdsmand i Odense
2) søster Anne Marie Henriksdatter g.m. Johan Christian Syltoft i Odense
3) halvbror Peder Henriksen 12, hos sin mor enke efter Henrik Madsen i Odense.

271 Peder Hansen Højer, handskemager i Kerteminde. 24.12.1774, fol.45B.
E: Anne Lisbeth Rasmusdatter. B:
1) Dorthe Pedersdatter 10½
2) Bodil Marie Pedersdatter 8.

272 Karen Pedersdatter i Kerteminde. 16.1.1775, fol.46B.
E: Christian Brackrad, feldbereder. B:
1) Peder Christiansen 8.
FM: Hans Bom, brandinspektør, som beslægtet.
Afdøde døde 17.12.1774.

273 Christine i Kerteminde. 12.2.1775, fol.47B, 49.
E: Frands Schiøtt, hattemager.
Første ægteskab med Klog. B:
1) Johanne Marie Klog g.m. Valentin Mørch.

274 Gertrud Nielsdatter Kolding (Collin) i Kerteminde. 13.2.1775, fol.48B, 55.
Enke efter Ananias [Jacobsen] Norup, [vejer og måler]. B:
1) Karen Norup g.m. [Samuel Samuelsen] Baufein, kapellan i Horsens
2) Sara Norup, død, var g.m. Hans Ancher Bager. 2B:
a Kirstine Birgitte Hansdatter Bager
b Jesper Hansen Bager
3) Anne Norup, død. Første ægteskab med Ulrik Adam Wetche (Wetke), [skrædder i Nyborg]. 1B:
a Gertrud Marie Wetche.
Anne Norups andet ægteskab med Albert Lilje, [skrædder i Nyborg]. 1B:
b Anne Cathrine Lilie
4) Anne Dorthe Norup, enke efter Jens Sørensen Skriver i Horsens, [skifte Horsens 26.8.1767 lbnr.1384]
5) Maren Norup.
Litteratur: En slægt Norup fra Ribe af Flemming Aa. Winther

275 Alexander Korff, købmand i Kerteminde. 18.3.1775, fol.49B.
E: Voldborg Christensdatter, [måske fejl for Voldborg Henriksdatter].
bevilling til uskiftet bo af 7.5.1757.

276 Hans Pultz, ugift tjenestekarl i Kerteminde. 12.9.1775, fol.50.
A:
1) søster Maren Hansdatter 50, gift i Flødstrup
2) bror, død. 1B:
a Johannes Johansen 12, i Langå
3) halvbror Peder Pedersen 30, på Lolland.

277 Johanne Pedersdatter i Kerteminde. 23.11.1775, fol.51.
E: Anders Peder Rue, matros. B:
1) Christen Andersen Rue 8
2) Bodil Andersdatter Rue 6
3) Peder Andersen Rue 3½.

278 Elias Jensen, drejer i Kerteminde. 11.1.1776, fol.52.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Lauridsen Kærby, skipper. B:
1) Elisas Eliassen.
FM: farfar Jens Nielsen, drejer.

279 [Bodil Andreasdatter Sperling] i Kerteminde, der døde 4.3.1776, fol.56.
E: Albert Andersen, skrædder. B:
1) Andreas Albertsen
2) Anne Cathrine Albertsdatter g.m. Niels [Lauridsen] Flade, degn i Førslev og Sneslev på Sjælland.

280 Karen Isaksdatter i Kerteminde. 7.5.1776, fol.56, 57, 60B.
E: Christoffer Sørensen, skipper. B:
1) Karen Christoffersdatter 3.

281 Peder Vitskov, rebslager i Kerteminde, der døde 12.3.1776, fol.57.
E: [Anne Christensdatter]. B:
1) Christen Pedersen Vitskov
2) Mathias Pedersen Vitskov.

282 [Dorthe Nielsdatter Bom] i Kerteminde, der døde 13.3.1776, fol.57.
E: Rasmus Just, [skomager]. B:
1) [Maren Rasmusdatter] g.m. Jacob Hansen, snedker.

283 Anne Kirstine Nielsdatter i Kerteminde. 20.5.1776, fol.57B.
Enke efter Hans Knudsen, bødker. A:
1) søster Dorthe Nielsdatter, enke efter Adam Mogensen, brolægger i Odense
2) søster Maren Nielsdatter.

284 Hans Rasch, skipper og købmand i Kerteminde. 27.5.1776, fol.58, 63B, 71.
E: Maren Rolands. LV: Roland i Nyborg. B:
10) Karen Marie Hansdatter Rasch 11½
11) Else Cathrine Hansdatter Rasch 9
12) Anne Grethe Hansdatter Rasch 5½.
Første ægteskab med Karen Jacobsdatter Rue. B:
1) Niels Hansen Rasch, maler
2) Jens Hansen Rasch, skibsmand
3) Jacob Hansen Rasch, skibsmand
4) Anne Hansdatter Rasch, enke efter Niels Jensen, drejer
5) Elisabeth Hansdatter Rasch g.m. Anders Hansen, væver i Revninge
6) Sara Hansdatter Rasch g.m. Rasmus Frost, toldbetjent
7) Christiane Hansdatter Rasch g.m. Jens Johansen, bødker
8) Dorthe Hansdatter Rasch på Scheelenborg
9) Ellen Marie Hansdatter Rasch, død, var g.m. Claus Christoffersen i Skrallehave. 1B:
a Karen Clausdatter 14.

285 Anders Peder Rue, matros i Kerteminde. 20.7.1776, fol.63, 69, 82.
Forlovet med Bodil Andersdatter.
Første ægteskab med [Johanne Pedersdatter, skifte 23.11.1775 lbnr.277]. B:
1) Christen Andersen Rue 9
2) Bodil Andersdatter Rue 7
3) Peder Andersen Rue 4½.
FM: farbror Mads Rue.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Rue.
Afdøde døde 17.7.1776.

286 Anne Eliasdatter i Kerteminde. 4.10.1776, fol.65, 68.
E: Jens Nielsen, drejer. B:
1) Elias Jensen, drejer, [skifte 11.1.1776 lbnr.278]. 1B:
a Elias Eliassen 9 mdr
2) Niels Jensen 14
3) Anne Margrethe Jensdatter 13.

287 Christoffer Sørensen i Kerteminde. 10.10.1776, fol.66B, 70, 76B, 83, 85B.
E: Dorthe Nielsdatter.
Første ægteskab med Anne Marie Nielsdatter. B:
1) Maren Christoffersdatter g.m. Mads Johansen i København
2) Kirstine Christoffersdatter g.m. Simon Ibsen
3) Kirsten Christoffersdatter 28.
Andet ægteskab med Karen Frandsdatter. B:
4) Anne Marie Christoffersdatter 19
5) Søren Christoffersen 15½
6) Johanne Christoffersdatter 12½
7) Frandsine Christoffersdatter 8.
Tredje ægteskab med Karen Isaksdatter, [skifte 7.5.1776 lbnr.280]. B:
8) Karen Christoffersdatter 3½.
FM: Hans Mathiassen.

288 Bodil Pedersdatter, almisselem i Kerteminde. 1.4.1777, fol.72.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes moster Anne.

289 Christen Jespersen, skrædder i Kerteminde. 5.4.1777, fol.72B, 74B, 76, 85.
E: Kirsten Henriksdatter. B:
1) Helvig Kirstine Christensdatter 16
2) Hans Henrik Christensen 13½
3) Abelone Christensdatter 11.

290 Niels Vendelbo [Vindelbo] i Kerteminde. 14.5.1777, fol.73B.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Peder Clausen. B:
1) Laurids Nielsen 10½
2) Anne Marie Nielsdatter 9½
3) Anders Nielsen 5½.
FM: farbror Hans Vendelbo.

291 Jens [Christensen] Madsen, matros i Kerteminde. 26.6.1777, fol.74.
E: Anne Jørgensdatter Møller. B:
1) Dorthe Frederikke Jensdatter 19
2) Karen Jensdatter 15
3) Christen Jensen 13
4) Jørgen Jensen 9
5) Morten Jensen 5.
FM: farbror Niels Christensen Madsen.

292 Karen Eriksdatter, almisselem i Kerteminde. 7.8.1777, fol.75B.
Arvinger angives ikke.

293 Christian Haugaard, hattemager i Kerteminde. 1.12.1777, fol.76B.
E: Anne Henriksdatter. LV: Christen Pedersen Vitskov. B:
1) Christian Christiansen 6
2) [Henrik] Christiansen 3.
FM: farbror Conrad Hougaard, hattemager.

294 Kirstine Margrethe Fich i Kerteminde. 1.2.1778, fol.77B.
E: Oluf Tagesen Algren.
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1760.

295 Dorthe Romsø, almisselem i Kerteminde. 7.3.1778, fol.78.
Arvinger angives ikke.

296 Johan Georg von Brochelmann, oberst i Trondhjem i Norge. 9.3.1778, fol.78, 81B.
E: Elisabeth Sofie Pentz i Kerteminde. B:
1) Louise Caroline von Brochelmann 4.
FM: født værge kammerherre Pentz i København.

297 Cathrine Emmingsdatter i Kerteminde. 25.3.1778, fol.79.
E: Laurids Pedersen, bagersvend i Odense. B:
1) Peder Lauridsen, bagersvend i København.
FM: farbror Rasmus Pedersen, bager i Odense.

298 Joen Jespersen, skibsmand i Kerteminde. 30.4.1778, fol.80.
E: Maren Arentsdatter Klink. LV: Peder Klink, skipper. B:
1) Sidsel Joensdatter 23
2) Jesper Joensen 21
3) Agnethe Joensdatter 18
4) Anders Joensen 14
5) Arent Joensen 11
6) Jens Klink Joensen 5½
7) Anne Cathrine Joensdatter 3.
FM: Hans Jespersen.

299 Mette Cathrine Christensdatter i Kerteminde. 20.9.1778, fol.86.
Enke efter Niels Holbæk. B:
1) Christian Holbæk
2) Sidsel Holbæk g.m. Jacob Rue.

300 Poul Jørgensen, almisselem i Kerteminde. 26.9.1778, fol.86.
Arvinger angives ikke.

301 Anne Nielsdatter i Kerteminde. 17.11.1778, fol.86B.
E: Bertel Hansen, daglejer. B:
1) Hans Bertelsen 11
2) Niels Bertelsen 1½.
Afdøde døde på Harritslevgård, hvor hun tjente som amme.

302 Jesper Vognmand, almisselem i Kerteminde. 18.12.1778, fol.87B.
Arvinger angives ikke.

303 Anne Kirstine [Madsdatter] i Kerteminde. 2.1.1779, fol.87B.
E: Henrik Muus, skipper. B:
1) Laurids Muus 14½
2) Christen Madsen Muus 10
3) Elisabeth Muus 7½
4) Rasmus Muus 5½
5) Niels Muus 3¼
6) Karen Muus 9 mdr.
FM: morbror Niels Christensen Madsen.

304 Anne Magdalene Bote i Kerteminde. 15.1.1779, fol.89.
Enke efter Rymker, vagtmester. B:
1) Johan Jacob Rymker, snedkersvend
2) Sofie Juliane Rymker 18.

305 Christian Brackrad, feldbereder i Kerteminde. 22.1.1779, fol.90, 92B, 111.
E: Karen Andersdatter. LV: Peder Clausen. B:
2) Karen Brackrad
3) Hansine Brackrad.
Første ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 16.1.1775 lbnr.272]. B:
1) Peder Christian Brackrad.
FM: Hans Bom, brandinspektør.

306 Maren Christensdatter Rue i Kerteminde. 10.2.1779, fol.91, 116B, 119B, 130B.
B:
1) Anne Marie Jensdatter 25.
FM: morbror Mads Rue, skipper.

307 Frederikke Berntsdatter i Kerteminde. 25.2.1779, fol.92.
E: Niels Fischer. B:
1) Jens Fischer 11
2) Nikolaj Hellevad 3.
FM: Christen Mikkelsen, handskemager, som beslægtet.

308 Voldborg Henriksdatter, [måske fejl for Voldborg Christensdatter] i Kerteminde. 12.3.1779, fol.93.
Enke efter Alexander Korff, købmand, [skifte 18.3.1775 lbnr.275]. B:
1) Johan Christian Korff
2) Jørgen Henrik Korff
3) Poul Frederik Korff
4) Johannes Korff
5) Anne Margrethe Korff.

309 Mette Jensdatter Ballum i Kerteminde. 13.5.1779, fol.94B, 116B, 131.
E: Jacob Madsen Møller. B:
1) Jens Jacobsen 3.
FM:
1 morbror Oluf Ballum
2 morbror Herman Ballum.
Desuden nævnes afdødes mor Martha, enke efter Jens Ballum.

310 Johan Joachim Bjerrum, ridefoged på Hverringe [i Viby sogn]. 27.7.1779, fol.95B, 100, 110, 113B.
A:
0) forældre Christian Johansen Bjerrum, farver i Ribe og Marianne Engels, [skifte Ribe 22.6.1759 lbnr.999]
1) søster Anneke Bjerrum på Frederiks Hospital i København ved afdødes søskendebarn Niels Spandet, student i København.
Afdøde døde 25.7.1779.

311 Knud Bjørn, fisker i Kerteminde. 18.8.1779, fol.99.
E: Mette Marie Hansdatter.LV: Hans Thygesen. B:
1) Kirstine Marie Knudsdatter 32
2) Hylleborg Knudsdatter g.m. Claus Joensen, fisker i Nordenhuse.

312 Laurids Lauridsen Bjelke, ugift matros i Kerteminde. august 1779, fol.107B.
A:
1) mor Bodil Lauridsdatter [Bjørn] g.m. Niels Hansen Rasch, møller
2) bror Frands Bjelke
3) søster Charlotte Marie Bjelke i Odense
4) søster Birthe Cathrine Bjelke i Ribe
5) bror Anders Lauridsen Bjelke 24, møllersvend
6) bror Niels Lauridsen Bjelke 22.

313 Frederik Pedersen, kancelliråd i Kerteminde. 18.9.1779, fol.107B.
E: Karen Møller.
Testamente 10.4.1759 for Frederik Pedersen på Brolykke der ægter Karen Møller, enke efter Langhof på Hindemae [i Skellerup sogn]. A:
1) hans søster Anne [Lorentsdatter] Pedersen, død [1751], var g.m. Otto [Didrik Joachimsen] Lytken, præst i Skellerup og Ellinge, hendes 4 børn.

314 Karen Frandsdatter i Kerteminde. 21.9.1779, fol.109B.
A:
1) halvbror Peder Frandsen i Store Viby
2) halvbror Anders Frandsen i Måle
3) halvsøster Mette Frandsdatter g.m. Johan Dehl, skomager, på stedet.

315 Hans Christensen, hyrde på Lyngen i Kerteminde. 5.11.1779, fol.112.
E: Dorthe Hansdatter. LV: bror Jørgen Hansen på Drigstrup.
Første ægteskab med Dorthe Madsdatter. B:
1) Else Hansdatter g.m. Jørgen Christensen i Revninge
2) Christen Hansen i Bregnør, død. E: Helvig Hansdatter, nu i Kærby. 5B:
a Hans Christensen 22
b Mads Christensen 20
c Karen Christensdatter 17
d Dorthe Christensdatter 15
e Anne Christensdatter 10.
FM: enkens søn Peder Christensen.

316 Dorthe Jørgensdatter Bang i Kerteminde. 22.11.1779, fol.12B, 132, 141B.
Enke efter Christian Schou, tolder. B:
1) Hans Christian Schou 24
2) Erik Schou 23, købmandskarl i Odense
3) Johanne Schou g.m. Morten Clausen, skomager.
FM: morbror Poul Jørgensen.
Desuden nævnes afdødes søster Gedske Kirstine Bang, husholderske på Lundegård i Nørre Broby sogn.

317 Karen i Kerteminde. 2.3.1780, fol.117.
Enke efter Søren Højer. B:
1) Jacob Højer, skomagersvend i Nyborg
2) Karen Højer g.m. Filip Thomsen, feldbereder
3) Anne Kirstine Højer g.m. Anders Lyngby, skomager i Ringsted.

318 Jesper Lauridsen, smed i Kerteminde. 3.4.1780, fol.117, 122B.
E: Anne Margrethe Andersdatter. LV: Peder Clausen. B:
1) Laurids Jespersen 46, skrædder i Larvik i Norge
2) Anders Jespersen 42, smed i Munkebo
3) Knud Jespersen, smed i Kerteminde
4) Hans Jespersen 36, klejnsmed i Svendborg
5) en datter 30, g.m. Hans Stitken i Odense
6) en datter 28, på Langeland.

319 Johanne Frederikke Dorschin (Dørken) i Kerteminde. 11.5.1780, fol.118.
E: Frederik Ulrik Holst, tolder. B:
1) Sofie Caroline Holst.
FM: Hans Otto Bruun, købmand.
Afdøde døde 1760
Bevilling til uskiftet bo af 19.12.1760.

320 Kirsten Resen i Kerteminde. 14.6.1780, fol.119B.
Enke efter Jens Bircherod. B:
1) Johanne Resen g.m. Laurids Christensen, herredsskriver i Odense.

321 Abelone Sofie Jørgensdatter i Kerteminde. 5.8.1780, fol.120B.
E: Hans Lauridsen Kærby, skipper. B:
1) Sidsel Hansdatter 6.
FM: Søren Eskildsen.

322 Kirsten Jørgensdatter i Kerteminde. 6.9.1780, fol.122.
E: Søren Eskildsen Graa, købmand.
Testamente af 22.4.1799.

323 Kirsten Andersdatter Rohde i Kerteminde. 23.10.1780, fol.123.
Enke efter Rasmus Olufsen Møhl, købmand. B:
2) Peder Rasmussen Møhl, købmand i Kalundborg
3) Johan Otto Rasmussen Møhl, købmand
4) Maren Rasmusdatter Møhl g.m. Mikkel Krag, skipper
5) Gertrud Rasmusdatter Møhl, død 1767. E: Hans Vendelbo, bager. 2B:
a Anne Kirstine Vendelbo 16
b Anders Vendelbo 15.
Første ægteskab med Peder Mikkelsen, feldbereder. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Peder Clausen, købmand.

324 Maren Vogns i Kerteminde. 18.12.1780, fol.133.
Enke efter Jens Mose. B:
1) Malene Jensdatter g.m. Johannes West i Assens.

325 Sara Jørgensdatter i Kerteminde, der døde 1.1.1781, fol.133, 145, 150.
A:
1) bror Henrik Jørgensen, skrædder i København
2) bror Erik Jørgensen, skoleholder i Nørre Vedby på Falster
3) bror Simon Jørgensen i Pårup på Lolland
4) søster Anne Christine Marie Jørgensdatter Holm g.m. Hans Christian, handskemager i Fåborg
5) søster Abelone Sofie Jørgensdatter, [skifte 5.8.1780 lbnr.321]. E: Hans Lauridsen Kærby, skipper. 1B:
Sidsel Hansdatter
6) søster Else Marie Jørgensdatter på Knabstrup på Sjælland.
Desuden nævnes afdødes bror Poul Jørgensens enke i Odense.

326 Simon Ibsen, matros i Kerteminde. 9.1.1781, fol.136, 145B.
E: Kirsten Christoffersdatter. LV: Laurids Muntersen, handskemager. B:
1) Christoffer Ib Simonsen 6.
FM: farbror Fædder Ibsen.

327 Christen Hansen, hyrde i Kerteminde. 26.1.1781, fol.136B.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Anne Dorthe Christensdatter 6.
FM: morfar Rasmus Lauridsen i Salby [i Mesinge sogn].

328 Anne Christensdatter, ugift almisselem i Kerteminde. 6.3.1781, fol.137B.
Arvinger angives ikke.

329 Karen Johansdatter i Kerteminde. 4.5.1781, fol.137B.
E: Iver Christian Hadersen, handskemager. B:
1) Margrethe Iversdatter g.m. Jens Hansen Rasch, skipper
2) Johan Hadersen 19, handskemagersvend.
FM:
1 farbror Christian Hermansen, handskemager
2 mors [halv]bror Jens Nielsen, drejer.

330 Christian Frederiksen, aftakket rytter i Kerteminde. 12.5.1781, fol.138B.
B:
1) Jacob Christiansen, matros g.m. Sara.

331 Jacob Christensen Rue, matros i Kerteminde. 16.5.1781, fol.139, 145.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: [halv]bror Christian Pedersen Holbæk. B:
1) Anne Kirstine Jacobsdatter 11.
FM: farbror Mads Christensen Rue, skipper.
Desuden nævnes:
1 enkens svoger Oluf Jørgensen i København
2 enkens svigersøn Jens Pedersen, rebslagersvend i Odense.

332 Dorthe Christiansdatter i Kerteminde. 2.7.1781, fol.140, 143, 145B.
Enke efter Mathias Lind, tømrer. B:
1) Anne Marie Mathiasdatter g.m. Christen, en smed 2½ mil fra Kalundborg.

333 Niels Christensen Madsen i Kerteminde. 4.7.1781, fol.142, 190B.
Arvinger angives ikke.

334 Lisbeth Jydes i Kerteminde. 12.8.1781, fol.142B.
Begravelsen blev bekostet af:
1) hendes søstersøn Baltser Baltsersen og
2) hendes datter g.m. Cornelius Væver i Rynkeby.

335 Christiane Heilmann i Kerteminde. 12.8.1781, fol.142B.
Afdødes bror [Johan Ernst] Heilmann, præst i Kerteminde og Drigstrup meddeler, at arvingerne vil skifte og dele indbyrdes.

336 Maren, almisselem i Kerteminde. 4.9.1781, fol.142B.
E: Laurids Næraa.
Arvinger angives ikke.

337 Andreas Wahl, aftakket rytter i Kerteminde. 9.9.1781, fol.143.
E: Marie [Hansdatter].
Afdøde efterlader 4 små børn, der går rundt og betler.

338 Jens Madsen, daglejer i Kerteminde. november 1781, fol.143.
Afdøde døde his sin far Mads Holgersen og efterlader 2 børn, der går rundt og betler.

339 Thomas Nielsen Strand, rytter i Kerteminde. 13.11.1781, fol.143B.
E: Anne Johanne Boselund. LV: Oluf Ahlgren. B:
1) Niels Thomsen 6
2) Emil Frederik Thomsen 6 mdr.
FM: Peder Daniel Klink.

340 Albert Andersen Sperling, skrædder i Kerteminde. december 1781, fol.146.
Enkemand efter Bodil Andreasdatter, skifte 4.3.1776 lbnr.279
1) Andreas Sperling
2) Anne Cathrine Albertsdatter i København g.m. Niels [Lorentsen] Flade, degn i Førslev og Sneslev på Sjælland, der er dømt til arbejde i Slaveriet i København sin livstid.

341 Marie Hansdatter i Kerteminde. januar 1782, fol.147, 149.
Enke efter Andreas Wahl, [skifte 9.9.1781 lbnr.337]. B:
6) Jens Søren Wahl 8.
Første ægteskab med Christen, klejnsmed. B:
1) Hans Christian 23, i Mesinge
2) Christoffer Christensen i Hersnap [i Dalby sogn]
3) en datter.
FM: Niels Hansen, smed i Ladby.
Derefter besvangret af Niels Andersen, dragon. B:
4) Niels Nielsen 12
5) Kirsten Nielsdatter 10.

342 Johanne Madsdatter, ugift i Kerteminde. 25.1.1782, fol.147B.
Afdøde døde hos sin slegfreddatter g.m. Christen Vitskov, rebslager.

343 Karen i Kerteminde, der døde 20.2.1782, fol.147B.
E: Andreas Feddersen.
Arvinger angives ikke.

344 Kaabe Albertsdatter i Kerteminde. 1.3.1782, fol.147B.
Enke efter Hans Olufsen Lind, skipper. B:
1) Anne Cathrine Lind g.m. Jacob Rasmussen Brink, skipper og købmand.

345 Laurids Justesen Høgh i Kerteminde. 20.3.1782, fol.148.
E: Karen Jensdatter Wollers. LV: Johan Dehl, skomager. B:
1) Jørgen Lauridsen 15
2) Kirsten Lauridsdatter 11
3) Anne Dorthe Lauridsdatter 6.
FM: farbror Rasmus Justesen, skomager.

346 Anne Margrethe Ibsen, ugift, der døde i Kerteminde. 1.4.1782, fol.150B, 158.
A:
1) mor Cathrine Magdalene [Jensdatter Høhne], enke efter [Jens Jensen] Ibsen, [kapellan i Kerteminde og Drigstrup, død 1.12.1778]. LV: Frederik Ulrik Holst, tolder
2) søster Lucie Ibsen
3 søster.
FM: Hans Otto Bruun.
Desuden nævnes afdødes farbror hofkantor [Reinholt] Ibsen i København.
Afdøde tjente på Kejrupgård [i Kølstrup sogn], men døde på besøg i Kerteminde.

347 Bertram Berg, glarmester i Kerteminde, der døde 18.4.1782, fol.151B.
Arvinger angives ikke.

348 Niels Carlsen, købmand i Kerteminde. 18.4.1782, fol.151B.
E: Dorthe Hansdatter Krag.
Testamente af 3.8.1765.

349 Christence Jensdatter i Kerteminde. 4.5.1782, fol.152B.
E: Mathias Pedersen. B:
1) Peder Mathiassen 22
2) Abelone Mathiasdatter g.m. Ditlev Lauridsen Solberg, stolemager i Odense
3) Gertrud Mathiasdatter g.m. Christen Mathiassen, rebslagersvend i Odense
4) Sara Kirstine Mathiasdatter i Odense
5) Anne Leonora Mathiasdatter, på stedet.
FM: Jens Rasch, skipper.

350 [Anne Christensdatter], der døde 20.5.1782, fol.153B.
Enke efter Peder Vitskov, rebslager, [skifte 12.3.1776 lbnr.281]. B:
1) Christen Pedersen Vitskov.

351 Kirsten Hansdatter i Kerteminde. 3.7.1782, fol.153B.
E: Bertel Hansen, hyrde. A:
1) bror Jørgen Hansen i Drigstrup
2) bror Anders Hansen i Måle
3) bror Hans Henrik Hansen på Romsø
4) [halv]søster Dorthe Christensdatter, enke efter Hans Hyrde.

352 Voldborg Henriksdatter i Kerteminde. 18.7.1782, fol.154.
E: Herman Schiøtt. B:
1) Anne Hermansdatter 18.

353 Sidsel Kirstine Rabæk, ugift i Kerteminde, der døde 13.9.1782, fol.154B.
Arvinger angives ikke.

354 Maren i Kerteminde, der døde 18.9.1782, fol.154B.
Enke efter Niels Sørensen.
Arvinger angives ikke.

355 Søren Andersen Rohde og hustru Maren Andersdatter Kind i Kerteminde. 21.11.1782, fol.154B, 177B.
B:
1) Elsebeth Sørensdatter 31½
2) Marie Cathrine Sørensdatter 26½
3) Arent Sørensen Rohde 24, skomagersvend.
FM: født værge Johan Otto Morel, købmand.

356 Oluf Tagesen Algren i Kerteminde, der døde 28.11.1782, fol.156, 164, 183B, 191.
Enkemand efter Kirstine Margrethe Fich, skifte 1.2.1778 lbnr.294]. B:
1) Gunild Kirstine Algren g.m. Peder Eskildsen Tofte i København
2) Vibeke Algren g.m. Johan Lorents Pedersen i Odense
3) Vilhelmine Algren g.m. Hans Frederik Bager i Kalundborg
4) Ingeborg Algren g.m. Mathias Schmidt, skrædder i Odense
5) Georgine Fich g.m. Thomas Lund, degn i Øster Skerninge
6) Anne Marie Algren, på stedet
7) Tage Algren i Kalundborg, død. var g.m. Anne Kirstine Bager. 3B:
a Oluf Tagesen Algren
b Anne Algren
c Kirstine Margrethe Algren.
Desuden nævnes afdødes kones søster Anne Marie Fich, enke efter Jesper Bjerregaard [i Bragernes i Norge], der nu bor hos [Jørgen] Hansen, forvalter [på Valdemars Slot i Bregninge sogn] på Tåsinge.

357 Anne Marie Mikkelsdatter Fogt i Kerteminde. 2.12.1782, fol.156B, 159B, 170B.
E: Anton Vilhelm Holzapfel, feltskær i Kerteminde.
Første ægteskab med Christen Laurentin. B:
1) Michael Laurentin, fuldmægtig på Katholm [i Ålsø sogn] i Jylland
2) Christoffer Laurentin i Jylland
3) Peder Laurentin, købmand i Århus
4) Niels Laurentin, eskadronfeltskær i Odense
5) Anne Cathrine Laurentin, på stedet
6) Sara Laurentin g.m. [Johan Jacob] Birkholtz, løjtnant i Vejle
7) Maren Laurentin i Vejle.
Afdøde døde 1.12.1782.

358 Claus Mortensen, skomager i Kerteminde. 22.1.1783, fol.168B.
E: Birthe Cathrine Koch. LV: Anton Holzapfel. B:
2) Hans Clausen, skrædder i Flensborg
3) Morten Clausen, skomager
4) Anne Marie Clausdatter, død, var g.m. Lorents Paludan. 3B:
a Claus Paludan 11
b Birthe Cathrine Paludan 8
c Rasmus Paludan 5
Første ægteskab med Anne Marie Nielsdatter. B:
1) Niels Clausen, skomager i Sårup.

359 Hans Jensen, skomagersvend fra Ebeltoft, der døde i Kerteminde. 14.2.1783, fol.170B, 207B.
E: Maren i Ebeltoft. B:
1) Johannes Hansen, skræddersvend i København.
Desuden nævnes afdødes bror Simon Jensen i Ebeltoft.

360 Christian Carl Hansen i Kerteminde. 8.3.1783, fol.172, 185, 194B.
E: Mette Hansdatter Wederkinch. LV: Hans Vendelbo, købmand.
Første ægteskab med Anne Dorthe Henriksdatter Borch, [skifte Svendborg 10.2.1744 lbnr.309]. B:
1) Hans Henrik Christiansen på Fejø, død. 1B:
a Dorthe Hansdatter g.m. Hans Mathiassen, skipper i Kerteminde
2) Ellen Cathrine Christiansdatter g.m. Albert Eriksen, sejlmager på Marstal
3) Anne Marie Christiansdatter g.m. Hagen Jensen, skipper i Kerteminde.
Ingen børn af andet ægteskab.
Tredje ægteskab med Birthe Kirstine [Jørgensdatter] Brylle. B:
4) Anne Kirstine Christiansdatter på Mejlgård [i Glesborg sogn på Djursland].

361 Martin Hytter, toldbetjent i Kerteminde. 9.4.1783, fol.177.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Mads Graa Wrangel. B:
1) Martha Martinsdatter 24
2) Henrik Martinsen 20
3) Hans Martinsen 14.
FM: farbror Peder Hytter, overtoldbetjent.

362 Poul Frederik Korff, købmand i Kerteminde. 19.4.1783, fol.179, 231.
A:
0) forældre [Alexander Korff, købmand, skifte 18.3.1775 lbnr.275 og Voldborg], skifte12.3.1779 lbnr.308
1) bror Johan Christian Korff, der døde. skifte 21.12.1785
2) bror Jørgen Henrik Korff
3) bror Johannes Korff
4) søster Anne Margrethe Korff.

363 Else Margrethe i Kerteminde, der døde 5.5.1783, fol.179.
Enke efter Jørgen Siverts.
Arvinger angives ikke.

364 Anne Ibsdatter i Kerteminde. 27.5.1783, fol.179, 196B.
Enke efter Hans West. B:
1) Johannes West, rytter i Assens g.m. Anne Malene Lauridsdatter Vogn
2) en datter, død. E: Oluf Sørensen Trane. 1B:
a Maren Olufsdatter Trane.
Afdøde døde 24.5.1783.

365 Niels Christensen, snedker i Kerteminde. 27.5.1783, fol.180, 197.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Søren Nielsen, skrædder. B:
5) Otto Nielsen 5
6) Jacob Nielsen 2½
7) Marie Kirstine Nielsdatter 1.
Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 30.11.1773 lbnr.263. B:
1) Kirsten Nielsdatter 21
2) Bodil Nielsdatter 19
3) Christen Nielsen 16
4) Helene Nielsdatter 15.
FM: farbror Peder Christensen, snedker i Drejby.

366 Margrethe Carlsdatter i Kerteminde. 12.6.1783, fol.181B, 206.
Enke efter Rasmus Henriksen, handskemager, [skifte 12.12.1774 lbnr.270]. A:
1) bror Jens Carlsen Kylle i Flensborg, død uden børn
2) bror Christian Carlsen Kylle, død uden børn
3) bror Ditlev Carlsen Kylle i Frederiksværn i Norge, død uden børn
4) bror Johan Carlsen Kylle, skomager i Frederikshald i Norge
5) bror Filip Carlsen Kylle, på sølvværket i Kongsberg i Norge.

367 Peder Rosenkrantz, afskediget rytter i Kerteminde. 7.7.1783, fol.183.
E: Maren Madsdatter. LV: Hans Vendelbo.
[Første ægteskab med Benedikte Øllegaard, skifte 28.5.1774 lbnr.265].
Arvinger kendes ikke.

368 Peder Christoffersen, fisker i Kerteminde. 7.8.1783, fol.183B, 186, 198, 209B.
E: Gertrud Hansdatter Maale, der døde 10.11.1783.
Hans A:
Hans første ægteskab med Marie Ravn. B:
1) Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Joen Pedersen, fisker i Nordenhuse. 6B:
a Peder Joensen, matros i Nyborg
b Claus Joensen, fisker i Nordenhuse
c Anne Cathrine Joensdatter g.m. Peder Hansen Boesen, fisker
d Marie Joensdatter
e Bodil Joensdatter
f Dorthe Joensdatter.
Hendes A:
0) forældre Hans Rasmussen, fæstebonde i Måle på Hindsholm og Karen Ravn, begge døde
1) farbror Knud Rasmussen i Nyborg, død. 2B:
a Rasmus Knudsen, købmand i Kristiansand i Norge, nu indlagt i Sankt Hans Hospital i København g.m. Karen Knudsdatter i Kristiansand
b Anne Knudsdatter, død, var g.m. Bertel Troensen i Nyborg. 6B:
1 Hans Jørgen Troensen, styrmand i København
2 Knud Rasmus Troensen, i købmandslære i Kalundborg
3 Inger Troensen, død, var g.m. Peder Beder i Nyborg. 3B:
x Rasmus Pedersen Beder
y en søn, død december 1783
z Anne Marie Pedersdatter
4 Elisabeth Troensen, død, var g.m. Oluf Rye. 1B:
x Oluf Bertelsen Rye
5 Gertrud Troensen g.m. Christen Aaris, købmand i Korsør
6 Stine Marie Troensen i Nyborg
2) farbror Niels Rasmussen, skipper i Nyborg, død. 5B:
a Rasmus Nielsen, skipper, død. E:Voldborg Poulsdatter. 4B:
x Niels Rasmussen, farer som matros, der døde
y Anne Kirstine Rasmusdatter på Bregentved
z Anne Rasmusdatter på Knabstrup
æ Kirsten Rasmusdatter i Korsør
b Jørgen Nielsen, skipper i Nyborg, død. 3B:
x Jens Bay Jørgensen
y Anne Marie Jørgensdatter
z Kirsten Jørgensdatter
c Hans Nielsen, vognmand i Nyborg, død. 3B:
x Niels Hansen
y Jørgen Hansen
z Peder Hansen
d Niels Nielsen, snedker, gift i Nyborg, nu flyttet til Seem ved Ribe
e Anne Nielsdatter g.m. Hans Munch, skipper og værtshusholder i Nyborg
2) morbror Christen Ravn, skrædder i Kerteminde, død. 1B:
a Helvig Christensdatter Ravn, død, var g.m. Jesper Skrædder i Kerteminde. 2B:
1 Christen Jespersen, skrædder i Kerteminde, død, [skifte 5.4.1777 lbnr.289]. E: Kirsten Henriksdatter. 3B:
y Helvig Kirstine Christensdatter i Kalundborg
x Hans Henrik Christensen, matros, der døde
z Abelone Marie Christensdatter i Kalundborg
2 Peder Jespersen, smed i Permelille på Samsø, død. 1B:
x Hans Pedersen, skrædder i Permelille.

369 Ida Lauridsdatter Møller i Kerteminde, der døde 26.9.1783, fol.184B, 186.
E: Oluf Joensen Nørskov.
Afdøde efterlod 2 børn, der døde 29.9.1783 og 4.10.1783.
FM: morbror Lorents Lauridsen Møller.

370 Jens Lauridsen, glarmester i Kerteminde. 5.11.1783, fol.185.
E: Mette Madsdatter. LV: Peder Clausen, købmand. B:
1) Mads Jensen 15
2) Anne Cathrine Jensdatter 5
3) Laurids Jensen 2.
FM: Hans Otto Bruun, købmand.

371 Maren [Hansdatter] Bom i Kerteminde. 4.12.1783, fol.191, 199, 213.
Enke efter Hans Krag, [skifte 4.5.1774 lbnr.264]. B:
2) Mikkel Hansen Krag, skipper
3) Dorthe Hansdatter Krag g.m. Niels Rasmussen, forvalter
4) Birthe Marie Krag g.m. Johan Otto Møhl, købmand.
[Af første ægteskab] B:
1) Anne Marie Mikkelsdatter [Fogt, skifte 2.12.1782 lbnr.357]. [Af første] ægteskab med Christen Laurentin. B:
a Michael Laurentin, fuldmægtig på Katholm [i Ålsø sogn] i Jylland
b Christoffer Laurentin, informator på Grundet [i Hornstrup sogn] i Jylland
c Peder Laurentin, købmand i Århus
d Niels Laurentin, kirurg i Odense
e Anne Cathrine Laurentin i Fredericia
f Sara Laurentin g.m. Birkholst, løjtnant i Vejle
g Maren Laurentin.

372 Andreas Albertsen Sperling, skrædder i Kerteminde.9.1.1784, fol.193, 208.
E: Marie Margrethe Lorck. LV: Laurids Christensen, købmand. B:
1) Marie Margrethe Andreasdatter 14
2) Albert Andreassen 13
3) Laurids Andreassen 6½
4) Bodil Andreasdatter 3½
5) Abel Andreasdatter 3 mdr.
FM: Haagen Jensen, skipper og købmand.

373 Anne Tanges, almisselem i Kerteminde, der døde 24.3.1784, fol.199.
Arvinger angives ikke.

374 Hustru i Kerteminde, der døde 12.5.1784, fol.199.
E: Nikolaj Gynther Taapken, sergent.
Skiftet forrettes af den militære skifteret.

375 Mads Bonnesen, rådstuetjener i Kerteminde, der døde 16.6.1784, fol.200B.
Arvinger angives ikke.

376 Niels Nielsen, bødker i Kerteminde. 22.7.1784, fol.200B, 205B.
E: Mette Madsdatter. LV: Mads Christensen Rue, skipper. B:
1) Dorthe Nielsdatter 20
2) Maren Nielsdatter 16
3) Niels Nielsen 11.
FM: Haagen Jensen, skipper.

377 Laurids Muntersen, (Mondesen), handskemager i Kerteminde. 23.8.1784, fol.201B.
E: Anne Cathrine Ibsdatter.
Testamente af 15.8.1784.

378 Marie Cathrine Boysen i Kerteminde. 30.8.1784, fol.202.
E: Hans Jespersen, skipper. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 12
2) Maren Hansdatter.
FM: Jens Hansen Rasch, skipper.

379 Rasmus Frost i Kerteminde. 4.9.1784, fol.203.
Arvinger angives ikke.

380 Hans Frederik Pultz, kaptajn i Kerteminde. 5.10.1784, fol.203, 230B.
E: Henriette Elisabeth Pflug. LV: [Anders] Sehested til Sellebjerg [i Birkende sogn]. B:
1) Bendix Ludvig Pultz på Torpegård [i Sønder Nærå sogn]
2) Birthe Sofie Pultz 18
3) Peder Ulrik Pultz 17
4) Hedvig Pultz 11.

381 Jesper Joensen, matros i Kerteminde. 18.10.1784, fol.204, 208B.
A:
1) mor Maren Arentsdatter Klink, enke efter Joen Jespersen, [skifte 30.4.1778 lbnr.298]
2) søster Sidsel Joensdatter 30
3) søster Agnethe Joensdatter g.m. Herman Jensen Ballum, matros
4) bror Anders Joensen 22
5) bror Arent Joensen 20
6) bror Jens Klink Joensen 11
7) søster Anne Cathrine Joensdatter 9.
FM: farbror Hans Jespersen, skipper.

382 Anne Cathrine Andersdatter i Kerteminde. 8.11.1784, fol.205, 214B.
E: Henrik Hansen, skrædder. A:
1) søster Maren Andersdatter, enke efter Hans Pedersen i Kerteminde
2) søster Johanne Andersdatter, enke efter Jørgen Madsen i Fløjstrup.

383 Bodil Lauridsdatter Post i Kerteminde. 26.3.1785, fol.215, 218B, 223.
E: Niels [Hansen] Rasch, møller.
Første ægteskab med Laurids Frandsen Bjelke. B:
1) Frands Bjelke, fuldmægtig i Toldboden i Christiania
2) Charlotte Marie Bjelke g.m. Hans Elling, skibstømrer i Svendborg
3) Birthe Cathrine Bjelke 31, i Ålborg
4) Anders Lauridsen Bjelke 28, møllersvend
5) Niels Lauridsen Bjelke 26, farer på Vestindien.

384 Mikkel Hansen Krag, skipper i Kerteminde. 5.4.1785, fol.215B.
E: Maren Rasmusdatter [Møhl]. LV: Johann Otto Møhl, købmand. B:
1) Marie Kirstine Krag g.m. Valentin Kilian, hårskærer i København
2) Hans Krag 28½
3) Rasmus Krag, bødker i København
4) Christen Krag 16
5) Anders Krag 14
6) Carl Krag 6.

385 Erik [Olufsen] Ballum, skibsmand i Kerteminde, der døde 27.4.1785, fol.220B.
E: Karen Olufsdatter. B:
1) Kirsten Eriksdatter, enke efter Laurids Madsen.

386 Christen Mikkelsen, handskemager i Kerteminde. 4.5.1785, fol.220B, 230B.
E: Elisabeth Filipsdatter. LV: Conrad Hougaard. B:
1) Mikkel Christensen 18
2) Bendix Christensen 15
3) Kirsten Christensdatter 12
4) Karen Christensdatter 10.

387 Sidsel Nielsdatter i Kerteminde. 13.5.1785, fol.221B.
Enke efter Jacob Christensen Rue, [skifte 16.5.1781 lbnr.331]. B:
1) Anne Kirstine Jacobsdatter.

388 Niels Jørgensen, fisker i Kerteminde. 21.6.1785, fol.221B.
E: [Cathrine Malers]. B:
1) Benedikte Jørgensen [dvs. Judith Nielsdatter] g.m. Peder Christian Lung, matros.

389 Dorthe Hansdatter Krag i Kerteminde. 27.6.1785, fol.222.
E: Niels Rasmussen, købmand.
Testamente 18.3.1783.
Afdødes første ægteskab med Niels Carlsen, [skifte 18.4.1782 lbnr.348].

390 Margrethe Rasmusdatter i Kerteminde. 16.9.1785, fol.224.
E: Anders Bache. B:
1) Rasmus Andersen Bache
2) Lisbeth Andersdatter g.m. Christian Pessel ved færgeløbet i Nyborg
3) Johanne Kirstine Andersdatter, 26 i Nyborg
4) Christence Andersdatter 22, i Nyborg.

391 Sidsel Lauridsdatter Snedkers i Kerteminde. 22.9.1785, fol.224B, 231B.
Arvinger angives ikke.

392 Helene Marie i Kerteminde. 22.9.1785, fol.225, 237.
E: Jacob Christian Tvede, uvist hvor. A:
1) søsterdatter Marie Elisabeth With, død. E: Salomon [Tollesen] Svelle, klokker og kordegn i Kalundborg. 4B:
1) Tolle Salomonsen Svelle i Tersløse
samt 3 andre børn, hvis navne ikke angives,
hvilket fremgår af et testamente af 25.10.1776 for afdødes søster Kirsten Juul.

393 Anne Bolene Hansdatter i Kerteminde. 5.10.1785, fol.228.
E: Mathias Gotfredsen [Guldager], snedker. B:
1) Hans Mathiassen, snedkerdreng i Odense
2) Grethe Mathiasdatter
3) Birthe Mathiasdatter
4) Lotte Mathiasdatter.
FM: Laurids Christensen, købmand.

394 Johanne Ibsdatter i Kerteminde. 14.10.1785, fol.228B.
E: Søren Nikolaj Huusfeldt, købmand. B:
1) Anne Sofie Sørensdatter 6
2) Nikoline Kirstine Sørensdatter 1.

395 Karen Hyers, almisselem i Kerteminde. 18.10.1785, fol.230.
Arvinger angives ikke.

396 Karen Wils, almisselem i Kerteminde. 23.12.1785, fol.231.
Arvinger angives ikke.

397 Kirsten Bache, almisselem i Kerteminde. 24.1.1786, fol.231.
Arvinger angives ikke.

398 [Marie Cathrine Testrup] i Kerteminde. 11.2.1786, fol.231B.
Enke efter Kjeldsen. A:
1) Hans Otto Bruun, købmand og overformynder.

399 Elsebeth Christoffersdatter, almisselem i Kerteminde. 21.3.1786, fol.232.
E: Lorents West.
Arvinger angives ikke.

400 [Cathrine Malers] i Kerteminde. 25.3.1786, fol.232.
Enke efter Niels Jørgensen, fisker, [skifte 21.6.1785 lbnr.388]. B:
1) Judith Jørgensdatter [dvs. Judith Nielsdatter] g.m. Peder Christian Lung, matros.

401 Birthe Cathrine Koch i Kerteminde. 6.4.1786, fol.232.
Enke efter Claus Mortensen, [skifte 22.1.1783 lbnr.358]. B:
1) Hans Clausen, skrædder i Flensborg
2) Morten Clausen, skomager
3) Anne Marie Clausdatter, død, var g.m. Lorents Paludan. 3B:
a Claus Paludan 13
b Birthe Cathrine Paludan 11
c Rasmus Paludan 8.

402 Maren i Kerteminde. 7.5.1786, fol.233B.
E: Rasmus Bache, matros.
Arvinger angives ikke.

403 Enke i Kerteminde. 9.4.1786, fol.233B.
Enke efter Mads Bonnesen, rådstuetjener, [skifte 16.6.1784 lbnr.375].
Arvinger angives ikke.

404 Jørgen Jensen Borre, toldbetjent i Kerteminde. 22.5.1786, fol.233B.
Arvinger angives ikke.

405 Niels Rasmussen, købmand i Kerteminde. 4.10.1786, fol.234B.
E: Maren Lauridsdatter Rue.
Testamente 3.2.1786.
Hans første ægteskab med Dorthe Hansdatter Krag, [skifte 27.6.1785 lbnr.389]. Hendes arvinger
Dorthe Hansdatter Krags første ægteskab med Niels Carlsen, [skifte 18.4.1782 lbnr.348]. Hans A:
1) Mette Hansdatter Wederkinch, enke efter Christian Carl Hansen, [skifte 8.3.1783 lbnr.360].
[Christian Carl Hansens første ægteskab med Anne Dorthe Henriksdatter Borg]. 2B:
a [Hans Henrik Christiansen på Fejø], død. 1B:
1 Dorthe Hansdatter g.m. Hans Mathiassen, skipper i Kerteminde
b Anne Marie Christiansdatter g.m. Hagen Jensen, skipper i Kerteminde.

406 Anders Lauridsen Bjelke, møllersvend i Kerteminde. 19.10.1786, fol.236, 246B.
A:
1) bror Frands Bjelke, toldkontrollør i Christiania i Norge
2) søster Charlotte Marie Bjelke g.m. Hans Alsing, tømrer i Svendborg
3) søster Birthe Cathrine Bjelke i Ålborg
4) bror Niels Lauridsen Bjelke, matros i København.
FM: stedfar Niels Hansen Rasch, møller.

407 Andreas Cardinatz, maler i Kerteminde. 23.10.1786, fol.237.
E: Dorthe Jensdatter. B:
1) Engel Marie Cardinatz, der ægter Erik [Hansen] Bom, skomager i Kerteminde.

408 Lorents West, almisselem i Kerteminde. 5.1.1787, fol.238.
Arvinger angives ikke.

409 Maren Rasmusdatter i Kerteminde. 6.1.1787, fol.238.
E: Jacob Hansen, snedker. B:
1) Hans Jacobsen 25, skomagersvend
2) Dorthe Cathrine Jacobsdatter 23.

410 Agnethe Madsdatter i Kerteminde. 23.1.1787, fol.238B.
Enke efter Laurids Eriksen. B:
1) [Sidsel Lauridsdatter], enke efter Niels Vendelbo, [skifte 14.5.1777 lbnr.290].

411 Hans Jensen, afskediget rytter i Kerteminde. 6.3.1787, fol.238B.
E: Kirsten Seewald. B:
1) Jens Hansen, vanvittig
2) [Anne] Sine Hansdatter.

412 Haagen Jensen, slagter i Kerteminde. 13.3.1787, fol.238B.
E: Anne Marie Carlsdatter. B:
1) Bodil Haagensdatter g.m. Jacob Hansen Tved
2) Jens Hagensen 26
3) Anne Dorthe Haagensdatter 25
4) Henrikke Haagensdatter 23
5) Birthe Marie Haagensdatter 18.

413 Mette Hansdatter Wederkinch i Kerteminde. 10.8.1787, fol.239B, 248.
Enke efter Christian Carl Hansen, skipper, [skifte 8.3.1783 lbnr.360]. A:
1) søster Øllegaard Bay Wederkinch g.m. Jonas Christian Rosenvold, kaptajn i Larvik i Norge
2) bror Erik Wederkinch, skoleholder på Wedellsborg
3) Anne Margrethe Wederkinch på Sjælland.
Arv i boet til 303 Anne Kirstine i Kerteminde. 2.1.1779, fol.87B.
E: Henrik Muus, skipper. B:
1) Laurids Muus 14½
2) Christen Madsen Muus 10
3) Elisabeth Muus 7½
4) Rasmus Muus 5½
5) Niels Muus 3¼
6) Karen Muus 9 mdr.
FM: morbror Niels Christensen Madsen.
Arv i boet til enkens steddatter Kirsten Carlsdatter.

414 Erik Hansen Bom, skomager i Kerteminde. 22.11.1787, fol.241.
E: [Engel Marie Andreasdatter Cardinatz]. B:
1) Hans Bom
2) Claus Bom
3) [Maren Bom] g.m. Peder Klink.

415 [Anne Dorthe Norup] i Kerteminde. 8.2.1788, fol.241B.
Enke efter [Jens Sørensen] Skriver [i Horsens, skifte Horsens 26.8.1767 lbnr.1384]. B:
1) Søren Skriver, sergent på Holmen i København.
Afdøde døde hos sin søster Maren Norup.

416 Henriette Elisabeth Pflug i Kerteminde. 10.2.1788, fol.241B, 254.
Enke efter [Hans Frederik] Pultz, kaptajn, [skifte 5.10.1784 lbnr.380]. B:
1) Bendix Ludvig Pultz
2) Birthe Sofie Pultz 24
3) Peder Ulrik Pultz 22
4) Hedvig Pultz 15.

417 Bodil Bjørn, almisselem i Kerteminde. 20.2.1788, fol.243.
Enke efter Johan Post.
Arvinger angives ikke.

418 Mette, almisselem i Kerteminde. 8.3.1788, fol.243.
Enke efter Henrik Pedersen, bødker.
Boet overdrages til B:
1) Jørgen Henriksen i Odense.

419 [Kirsten] i Kerteminde. 14.3.1788, fol.243.
Enke efter Henrik Tømrer.
Afdøde døde under besøg hos sin søster [Anne Jørgensdatter] g.m. Jacob Rasch og hørte under Revninge Hospital under Lundsgård gods, hvor skifte afholdes.

420 Kirsten Hansdatter, almisselem i Kerteminde. 15.3.1788, fol.243B.
Enke efter Frands Bjørn.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde hos sin datter [Anne Frandsdatter] g.m. Arent Rohde, [skomager].

421 Henrik Muus, skipper og købmand i Kerteminde. 13.5.1788, fol.243B, 351B, 365B, 372, 389.
E: Anne Jørgensdatter Møller. LV: Laurids Christensen.
Første ægteskab med Anne Kirstine Madsdatter, [skifte 2.1.1779 lbnr.303]. B:
1) Laurids Muus 24
2) Christen Madsen Muus 21
3) Elisabeth Muus 18
4) Rasmus Muus 15
5) Niels Muus 13
6) Karen Muus 10.
FM: Søren Eskildsen.
Enkens første ægteskab med Jens Christensen Madsen, [skifte 26.6.1777 lbnr.291]. Arv til børn.
Afdøde døde på Langestrand ved Larvik i Norge.

422 Jens Pedersen, møller i Kerteminde. 17.6.1788, fol.245B.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Pedersen, møller. B:
1) Maren Jensdatter 26
2) Christen Jensen 25.
FM: født værge Niels Pedersen i Mullerup.

423 Marie Mathiasdatter, ugift i Kerteminde, der døde 9.9.1788, fol.249B.
A:
1) mor Bodil [Christiansdatter], enke efter Mathias Jensen.

424 Enke i Kerteminde, der døde 4.10.1788, fol.249B.
Enke efter Bonne Rasmussen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde hos sin søn Rasmus Bonnesen.

425 Else Pedersdatter i Kerteminde. 26.3.1789, fol.250B.
E: Hans Filip Høgh. B:
1) Peder Høgh 44, møller i Hersnap [i Dalby sogn]
2) Clara Marie Høgh 42, gift i København
3) Hans Adolf Høgh 38
4) Margrethe Dorthe Høgh 35, på Østrupgård ved Fåborg
5) Johanne Kirstine Høgh 33
6) Anne Høgh 30, i København
7) Kirsten Høgh 26, i Søllested sogn ved Assens
8) Marie Elisabeth Høgh 24, i København.

426 Rasmus Nielsen i Kerteminde. 14.4.1789, fol.251B.
Afdøde var gårdfæster i Drigstrup på Lundsgårds gods og var nylig kommet til Kerteminde og døde her. Enken, hvis navn ikke angives rejste straks igen.

427 Søren Christoffersen, skipper i Kerteminde. 16.4.1789, fol.251B, 252.
E: Karen Johansdatter Wile. LV: Jacob Rasmussen Brink. A:
1) søster Kirsten Christoffersdatter, gift i København
2) søster Kirsten Christoffersdatter, enke efter Simon Ibsen, [skifte 9.1.1781 lbnr.326]
3) søster Anne Marie Christoffersdatter, gift i København
4) søster Johanne Christoffersdatter, gift i København
5) Frandsine Christoffersdatter i Kerteminde
6) Karen Christoffersdatter i Kerteminde.
FM: Hans Bom, skomager.

428 Cathrine Rosenkrantz, ugift i Kerteminde, der døde 21.4.1789, fol.252.
Uden ægteskab B:
1) Martha Giørtz g.m. Jens Olufsen Rue, matros.

429 Karen [Sørensdatter] i Kerteminde. 11.5.1789, fol.256, 260B.
Enke efter Hans Jacob Rytter. B:
1) Jacob Hansen, snedker
2) Anne Kirstine Hansdatter, død, var g.m. Johan Vilhelm Hintze, skomager i Store Viby på Hindsholm. 5B:
a Jacob Hintze 18
b [Johan] Henrik Hintze 14
c Caroline Johansdatter 12
d Søren Hintze 8
e Grethe Johansdatter 6.

430 Niels Pedersen, matros i Kerteminde. 11.5.1789, fol.257.
E: [Karen Hansdatter]. B:
1) Niels Nielsen, matros.

431 Niels Fischer, organist og urmager i Kerteminde. 17.7.1789, fol.257, 259.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Hans Filip Høgh.
Første ægteskab med Hedvig Sørensdatter. B:
1) Hannibal Fischer i Skårup
2) Peder Fischer, organist i Nyborg
3) Søren Fischer, degn i Fraugde
4) Mette Fischer, uvist hvor
5) Anne Kirstine Fischer g.m. [Jacob Olufsen Filstrup, degn] på Helnæs
6) Bine Fischer 25, i Assens.
Andet ægteskab med Frederikke Berntsdatter, [skifte 25.2.1779 lbnr.307]. B:
7) Jens Fischer 22, korporal i Nyborg
8) Nikolaj Fischer 11.

432 Peder Daniel Klink, skipper i Kerteminde. 30.7.1789, fol.257B.
E: Karen Eriksdatter Bom. LV: Morten Clausen. B:
1) Marie Kirstine Klink g.m. Frederik Wildschiøtt, skytte i Løgtved
2) Erik Klink 26, skomagersvend i Nyborg
3) Anne Marie Klink 25
4) Rasmus Klink 23, snedkersvend i Svendborg
5) Johanne Cathrine Klink 18, i Nyborg
6) Petrine Klink 15
7) Hans Klink 10.
FM: morbror Hans Bom, skomager.

433 Hans Pedersen Bache, matros i Kerteminde. 8.8.1789, fol.260.
Afdøde døde på sin rejse i Tvinde [i Rynkeby sogn] og er begravet [Rynkeby 26.8.1789].

434 Cathrine Lorentsen i Kerteminde, der døde 16.12.1789, fol.261B.
Enke efter Herman Pedersen. B:
1) Maren Hermansdatter g.m. Niels Nielsen, matros.

435 Anton Vilhelm Holzapfel, kirurg i Kerteminde. 19.1.1790, fol.262.
E: Else Kirstine Claudi. LV: [Jacob] Brøgger, toldinspektør.
Testamente af 25.8.1783.
Afdøde var født i Hessen og efterlader arvinger i Holland og i Tyskland
Enken var født i Holsten.
[Første ægteskab med Anne Marie Mikkelsdatter Fogt, skifte 2.12.1782 lbnr.357].

436 Anne Poulsdatter i Kerteminde. 3.5.1790, fol.263B.
E: Bent Frederiksen. B:
1) Anders Bendixen 5
2) Marie Bendixdatter 2.
FM: Mads Olufsen Rue, bådfører.

437 Morten Møller, krigsråd i Kerteminde. 15.5.1790, fol.264, 268, 275, 279B, 283, 284, 285B, 289B, 289B, 293B.
Enkemand efter [Maren Andreasdatter Højer]. B:
1) Mads Jørgen Møller til Krumstrup [i Ryslinge sogn]
2) Anne Sofie Møller g.m. [Joachim David] Grabe, kaptajn i Nyborg
3) Engel Margrethe Møller g.m. Mads Kastrup, toldkontrollør i Odense
4) Marie Helene Møller g.m. [Poul] Nielsen, byskriver i Nyborg
5) Helene Marie Lisbeth Møller g.m. [Frederik Ludvig Christian] Wiland, forpagter på Boller [i Uth sogn] i Jylland
6) Anne Kirstine Møller, død, var g.m. Jens [Errebo Nielsen] Viborg, præst i Munkebo, [død Odense 4.5.1798]. 1B:
a Ellen Kirstine Viborg g.m. Jacob Wolter, degn i Vrå i Lejrskov sogn i Jylland.

438 Jens Haagensen, slagter i Kerteminde. 26.7.1790, fol.266.
E: Johanne Rasmusdatter. A:
1) mor Anne Marie [Carlsdatter], enke efter Haagen Jensen, [skifte 13.3.1787 lbnr.412]
2) søster Bodil Haagensdatter g.m. Jacob Hansen Tved
3) søster Anne Dorthe Haagensdatter i København
4) søster Henrikke Haagensdatter i Marstal på Ærø
5) søster Birthe Marie Haagensdatter på Rødkilde.

439 Anne Thomasdatter i Kerteminde. 26.10.1790, fol.267.
E: Peder Jensen, fisker. B:
1) Thomas Pedersen 19
2) Karen Pedersdatter 17
3) Johan Pedersen 13.
FM: Peder Boesen.

440 Norske Martha [Johansdatter]. almisselem i Kerteminde, der døde 20.11.1790, fol.268.
Arvinger angives ikke.

441 Martin Christoffer Lidhof, sadelmager i Kerteminde. 1.3.1791, fol.272B, 284B.
E: Karen Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.

442 Anne Marie Carlsdatter i Kerteminde. 12.3.1791, fol.273B.
Enke efter Haagen Jensen, [skifte 13.3.1787 lbnr.412]. B:
1) Bodil Haagensdatter g.m. Jacob Hansen Tved
2) Anne Dorthe Haagensdatter i København
3) Henrikke Haagensdatter i Marstal på Ærø
4) Birthe Marie Haagensdatter på Rødkilde.
Afdøde døde 18.2.1791.

443 Karen Olufsdatter i Kerteminde, der døde 2.3.1791, fol.273B.
Enke efter Erik Ballum, [skifte 27.4.1785 lbnr.385]. B:
1) Kirsten Eriksdatter, enke efter Laurids Madsen.

444 Karen [Jacobsdatter] Møller i Kerteminde, der døde 9.3.1791, fol.273B.
Enke efter [Frederik] Pedersen, kancelliråd [til Hindemae].
Første ægteskab med [Mads Birch på Klarskov i Marslev sogn]. B:
1) Mette Cathrine Birch, enke efter Nickel Seidelin [Christoffersen] Bøgh, præst i Kerteminde og Drigstrup, [død 23.8.1778]
Andet ægteskab med [Hans Pedersen til Hindemae]. B:]
2) Dorthe Marie [Hansdatter] Langhoff g.m. Jacob Brøgger, toldinspektør i Kerteminde.
Tredje] ægteskab med [Rasmus Andersen Langhoff på Hindemae, der tillægger afdødes yngste datter sit navn Langhoff, (se testamente 31.8.1758 for Rasmus Andersen Langhoff og hustru (Nyborg og Tranekær Amters Skifteprotokol III 1749-1761, side 640)].

445 Maren Christensdatter i Kerteminde, der døde 10.3.1791, fol.274.
Enke efter Jens Pedersen, møller, skifte 17.6.1788 lbnr.422. B:
1) Maren Jensdatter
2) Christen Jensen.

446 Karen Jensdatter Skrædders, ugift almisselem i Kerteminde, der døde 17.3.1791, fol.274B.
Arvinger angives ikke.

447 Johan Otto Rasmussen Møhl, købmand i Kerteminde. 3.6.1791, fol.278, 436, 438, 451B.
E: Birthe Marie Krag. LV: Lauridsen, forvalter. B:
1) Hans Krag Møhl 32, købmand
2) Rasmus Olufsen Møhl 31, købmand
3) Johannes Møhl 26
4) Anders Møhl 25, farer til søs
5) Christian Møhl 23, handelsbetjent i Christiania
6) Kirstine Nikoline Møhl 21
7) Morter Møhl 20, skriverkarl i København.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1791 og selv skiftet blev foretaget 29.8.1797.

448 Johanne Cathrine Holst i Kerteminde, der døde 8.6.1791, fol.279.
Enke efter [Laurids Nielsen] Flade, degn [i Kølstrup og Agedrup, begravet Kølstrup 24.11.1773]. B:
1) Johanne Kirstine Flade g.m. Lorents Lauridsen, møller i Kerteminde
2) Niels Flade, toldbetjent i Horsens.

449 Kirsten Eriksdatter Ballum i Kerteminde. 16.6.1791, fol.279, 287, 295B, 297, 308B.
Enke efter Laurids Madsen, skipper. A:
0) forældre Erik Olufsen Ballum, [skifte 27.4.1785 lbnr.385 og Karen Olufsdatter, skifte 2.3.1791 lbnr.443]
1) farbror Jens Olufsen Ballum, død. 5B:
a Oluf Jensen Ballum
b Herman Jensen Ballum
c Sara Jensdatter Ballum g.m. Christian Jensen Holm, tømrer på Holmen i København
d Marie Jensdatter Ballum, afsindig, i Sankt Hans Hospital i København g.m. Anders Hjortholm, sergent i København
e Kirsten Jensdatter Ballum g.m. Jacob Madsen Møller, begge døde. 1B:
a Jens Jacobsen Møller
2) moster Maren Olufsdatter Holler i Kølstrup sogn, enke efter Rasmus Rasmussen i Gelshus ved søn Hans Rasmussen Holler i Ladby
3) moster Mette Olufsdatter, enke efter Peder Rasmussen i Vester Kærby ved 2 sønner Jens Pedersen i Munkebo og Anders Pedersen i Munkebo.

450 Cathrine] Frederikke Dorschin i Kerteminde, der døde 29.7.1791, fol.283B, 292B.
E: Frederik Ulrik Holst, tolder.
Testamente 1.8.1785. A:
1) søster Johanne Frederikke Dorschin, [død 1760, skifte 11.5.1780 lbnr.319], var g.m. enkemanden Frederik Ulrik Holst. 1B:
a Sofie Caroline Holst.

451 Mette Frandsdatter Bjelke i Kerteminde, der døde 20.8.1791, fol.285.
E: Johan Pedersen Dehl, skomager.
Testamente af 24.8.1784.

452 Elisabeth Schmidt, ugift i Kerteminde. 10.10.1791, fol.288.
A:
1) mor [Anne Margrethe Viborg], enke efter [Nikolaj] Schmidt, toldkontrollør
2) bror Schmidt, provisor på Odense apotek.

453 [Abel Marie] i Kerteminde, der døde 19.10.1791, fol.289B.
Enke efter Oluf Viborg. B:
1) Kirsten Viborg 26, i Kerteminde
2) Elisabeth Cathrine Viborg i Ribe.

454 Kirsten Seewald i Kerteminde. 19.12.1791, fol.290B, 294B, 335B.
Enke efter Hans Jensen, rytter, [skifte 6.3.1787 lbnr.411]. B:
1) Jens Hansen, vanvittig, der er indespærret i et kammer
2) Anne Sine Hansdatter.
FM: Laurids Jensen Holbæk, som beslægtet.

455 Frederikke Sofie Jæger i Kerteminde, der døde 29.12.1791, fol.291B.
E: Hans Otto Bruun, købmand.
Testamente af 26.7.1787.
1) søster Antoinette Marie Jæger, død, var g.m. enkemanden Hans Otto Bruun. 2B:
a Dorthe Vicum Langemach Bruun
b Cathrine Marie Bruun.

456 Hans Lauridsen, fisker i Kerteminde, der døde 29.1.1792, fol.294.
Arvinger angives ikke.

457 Frederik Sørensen Nissenborg, der døde 16.2.1792 i Kerteminde, fol.295.
Afdøde var en gammel betler fra Lundsgård gods der efterlader enke og myndige børn.

458 Sidsel Eriksdatter Tønder i Kerteminde, der døde 11.3.1792, fol.296B.
Enke efter Niels Vendelbo. B:
1) Anders Vendelbo
2) Anne Marie Vendelbo.

459 Birthe Margrethe Nielsdatter i Kerteminde. 3.4.1792, fol.297B.
E: Jens Hansen, kromand. B:
1) Hans Magnus Frederik Jensen 1½.
FM:
1 morbror Nilaus Nielsen, skrædder i urtehusene i Rørbæk
2 morbror Johan Frederik Nielsen, skrædder i Flødstrup.

460 Jørgine Sofie Jørgensen, ugift i Kerteminde, der døde 16.4.1792, fol.299, 301, 303, 311B, 323B, 348, 359B.
Testamente 4.2.1792. A:
1) August Vilhelm Heilmann i København, der var forlovet med afdøde tillagt 3000 rdl.
2) bror Hans Jørgensen til Broløkke [i Viby sogn], der døde juli 1793, i hans sted arver hans enke Sofie Hedvig Heilmann tillagt 1000 rdl.
3) søster Anne Margrethe Jørgensen g.m. Christen Jensen, købmand i Kerteminde tillagt 2000 rdl.
4) Cathrine Elisabeth Magdalene Heilmann tillagt 1000 rdl
5) Jacobine Heilmann, for tillagte tøjer vurderet til 143 rdl
6) Karen [Jensdatter Buch] g.m. Johann Ernst Heilmann, præst i Kerteminde og Drigstrup for tillagt drejl, dyner og sølvtøj vurderet til 192 rdl.
7) Jens Heilmann, møller i Kerteminde, hans hustru Maren, for tillagte tøj og dukater vurderet til 99 rdl.
8) Hans Davidsen Lund, gartner på Brolykke hans hustru Maren [Mathiasdatter] Facow, for tillagte klæder, vurderet til 57 rdl.
9) afdødes søskendebarn Karen Pedersdatter i Svendborg, for tillagte møbler vurderet til 100 rdl.
10) Frandsine Christoffersdatter, for tillagte klæder vurderet til 38 rdl.
11) De fattige i Kerteminde, tillagt 500 rdl.
Afdøde havde arv efter sin far Søren Jørgensen til Broløkke, [død 1791], efter testamente af 4.8.1786.

461 Rasmus Bonnesen, guldsmed i Kerteminde. 3.5.1792, fol.299B.
E: Kirsten Lauridsdatter Kølstrup. B:
1) Bonne Bonnesen 17, i guldsmedelære i Nyborg.

462 Andreas Fæddersen, en gammel fisker i Kerteminde. 11.8.1792, fol.300.
Arvinger angives ikke.

463 Christiane Jørgensdatter i Kerteminde. 13.8.1792, fol.300.
E: Niels Hansen Drabo. B:
1) Karen Nielsdatter Drabo 17
2) Hans Nielsen Drabo 13
3) Marie Nielsdatter Drabo 6
4) Kirsten Nielsdatter Drabo 3½.
FM: Hans Christian Henneberg, skrædder.

464 Baltser Baltsersen, fisker i Kerteminde, der døde 21.8.1792, fol.300B.
Afdøde efterlader 2 sønner og en datter, hvis navne ikke angives.

465 Clemen Poulsen, skomagersvend i Kerteminde. 1.9.1792, fol.302B.
E: Karen Mose i Kalundborg, der forlod ham for 10 år siden. A:
1) bror Mads Nellemann i Fåborg
2) bror Mads Eichel i Odense.

466 Elisabeth Filipsdatter i Kerteminde, der døde 3.11.1792, fol.311.
Enke efter Christen Mikkelsen, [skifte 4.5.1785 lbnr.386]. B:
1) Mikkel Christensen i Nyborg
2) Kirsten Christensdatter 23
3) Karen Christensdatter.

467 Birthe Hansdatter i Kerteminde, der døde 24.11.1792, fol.311B.
Enke efter Peder Rasmussen, fisker. B:
2) Jeppe Pedersen, fisker
3) Rasmus Pedersen, fisker.
Hendes B:
1) Hans Thygesen, bådfører.

468 Mette Cathrine Olufsdatter i Kerteminde. 11.12.1792, fol.312B.
E: Jens Pedersen, rebslager. A:
1) søster Ellen Kirstine Olufsdatter g.m. Hans Didrik Bøtling, skrædder i Hesselager
2) halvsøster Anne Kirstine Jacobsdatter g.m. Niels Holbæk Jensen, drejer i Kerteminde.

469 Jacob Rasmussen Brink, skipper og købmand i Kerteminde, der døde 21.12.1792, fol.314, 319, 323B, 333B, 342B.
E: Anne Cathrine Lind. LV: Niels Hansen.
Første ægteskab med Anne Magdalene Vendelbo. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter 18, der døde 21.4.1793
2) Dorthe Marie Jacobsdatter 17.
FM:
1 farbror Niels Rasmussen Brink, feldbereder i Odense
2 morbror Hans Andersen Vendelbo i Kerteminde.

470 Anne Margrethe Knudsdatter i Kerteminde, der døde 3.1.1793, fol.314.
E: Mathias Christensen [Facow], tømrer. B:
1) Ditlev Mathiassen Facow, handskemager
2) Christen Mathiassen, rebslager
3) Maren Mathiasdatter Facow g.m. Hans Davidsen Lund, gartner i Verninge.

471 Anne Margrethe Viborg i Kerteminde. 15.1.1793, fol.314B, 315B, 332, 356B.
Enke efter Nikolaj Schmidt, toldkontrollør. B:
1) Schmidt, provisor på Odense apotek
2) Jensine g.m. Nikolaj Schmidt, apoteker på Møn.
Desuden nævnes afdødes brordatter Kirsten Olufsdatter Viborg.

472 Frederik von Bering, toldkontrollør og løjtnant i Kerteminde, der døde 20.1.1793, fol.315B.
E: Cathrine Bing. B:
1) Vitus Rosenkrantz von Bering 29, premierløjtnant i København.

473 Maren Arentsdatter Klink i Kerteminde. 18.2.1793, fol.320, 330B.
Enke efter Joen Jespersen, skibsmand, [skifte 30.4.1778 lbnr.298]. B:
1) Sidsel Joensdatter g.m. Edvard Andersen, toldbetjent
2) Agnethe Joensdatter g.m. Herman Ballum, matros
3) Anders Joensen 30, matros
4) Arent Joensen 28, matros, g.m. Bodil Nielsdatter
5) Jens Klink Joensen, matros
6) Anne Cathrine Joensdatter 19.

474 Lorents Lauridsen, møller i Kerteminde. 26.2.1793, fol.321, 338B.
E: Johanne Kirstine Flade. LV: Morten Clausen, skomager. B:
1) Johanne Cathrine Lorentsdatter 7.
FM: født værge [Rasmus Frandsen] Holst i Skalkendrup, præst [i Avnslev og Bovense].

475 Marie Magdalene Rasmusdatter i Kerteminde. 14.4.1793, fol.322B, 327B, 330.
E: Peder Hansen, skomager. A:
1) søster Cathrine Marie Rasmusdatter g.m. Hans Bom, skomager
2) bror Peder [Daniel] Klink, skipper, [skifte 30.7.1789 lbnr.432]. 7B:
a Beathe Kirstine Klink g.m. [Frederik] Wildschiøtt, skytte på Dyrehavegård på Sjælland
b Erik Klink 30
c) Anne Marie Klink g.m. Niels Knudsen, skovinspektør på Vejlegård
d Rasmus Klink 27, snedkersvend i Svendborg
e Johanne Cathrine Klink 22, i København
f Petrine Klink 19
g Hans Klink 14
3) søster Birthe Cathrine Rasmusdatter g.m. Otto Nielsen, tømrer i Nyborg
4) søster Else Kirstine Rasmusdatter g.m. Jørgen Kappel, skomager i Nyborg.

476 Peder Lauridsen Møller i Kerteminde. 23.5.1793, fol.328B, 350B.
E: Anne Hansdatter Rasch. LV: søn Hans Rasch, drejer. A:
1) bror Volting Møller, murer i Nakskov, død. 1B:
a en datter, hvis navn ikke angives.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Jacob [Hansen] Bager i Nakskov.

477 Gertrud Christensdatter i Kerteminde. 3.10.1793, fol.336B, 375.
E: Niels Pedersen, møller. B:
1) Christen Nielsen 28
2) Mette Marie Nielsdatter 25
3) Karen Nielsdatter 23
4) Juliane Nielsdatter 21
5) Laurids Nielsen 16
6) Vilhelmine Nielsdatter 14
7) Erik Nielsen 12.

478 Peder Clausen Borch, købmand i Kerteminde. 8.10.1793, fol.340.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Hansen, købmand. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. [Jens Jensen] Brinck, præst i Føllenslev [og Særslev] på Sjælland
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Eskildsen, købmand
3) Cecilie Pedersdatter g.m. Lauridsen, købmand og forvalter
4) Clausine Pedersdatter 30
5) Johanne Pedersdatter 27.

479 Abel Pedersdatter i Kerteminde. 21.11.1793, fol.341.
E: Rasmus Andersen Bache, matros. B:
1) Johanne Rasmusdatter Bache 3¼.
FM: Christoffer Clausen.

480 Eleonora Frederikke Christiane Jensdatter i Kerteminde. 13.1.1794, fol.344.
E: Claus Duch, forpagter på Store Bøgebjerg under stamhuset Verninge. B:
1) Frederik Ludvig Clausen 19
2) Kirsten Clausdatter 15
3) Grethe Clausdatter 12
4) Frederikke Clausdatter 10
5) Caroline Clausdatter 7
6) Claus Clausen 5
7) Jochum Clausen 3
8) en datter 6 uger.
FM: mosters mand Claus Christiansen, hollænderiforpagter på Løjtved.
Afdøde døde 14.1.1793.

481 Baltser Jacobsen, farversvend i Kerteminde, der døde 1.2.1794, fol.348.
A:
1) søster Dorthe Jacobsen, enke efter Johan Møller, klokker
2) søster Anne Cathrine Jacobsen, død. 1B:
a Anne Marie Stiller g.m. Peder [Engelbrecht] Kellinghusen, farver i Odense.

482 Louise Olufsdatter, almisselem i Kerteminde. 5.5.1794, fol.349B.
E: Hans Lauridsen, rytter.
Arvinger angives ikke.

483 Johan Alexander Sapel, kirurg i Kerteminde. 27.5.1794, fol.351, 461B.
E: Anne Johanne Bøgelund. LV: Topken, købmand. A:
1) søster g.m. en murer i Halberstadt i Preussen.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Henrik Kruse i Wegeleben.

484 Anne Kirstine Nielsdatter i Kerteminde. 11.8.1794, fol.362B.
E: Mads Steffensen, tjenestekarl. B:
1) Maren Madsdatter 6 uger.
FM: Niels Lorentsen g.m. moster Maren Nielsdatter.
Afdøde døde 11.7.1794.

485 Mathias Gotfredsen Guldager, snedker i Kerteminde. 29.8.1794, fol.363B, 374.
Enkemand efter [Anne Bolene Hansdatter, skifte 5.10.1785 lbnr.393]. B:
1) Hans Mathiassen 29, snedkersvend i Villestofte [i Pårup sogn] på Broholm gods
2) Grethe Mathiasdatter g.m. Hans Hytler, skomagersvend
3) Birthe Mathiasdatter 23½
4) Lotte Mathiasdatter 22.

486 Bertel Christensen, snedker i Kerteminde, der døde 28.9.1794, fol.364B.
E: Bodil Madsdatter. B:
1) Johanne Bertelsdatter g.m. Christen Lauridsen, snedker.

487 Valentin Mohr, musketer i Kerteminde. 11.12.1794, fol.365.
E: Johanne Marie. LV: Niels Hansen Drabo, rytter, der ægter enken. B:
1) Johannes Mohr 11
2) Marie Elisabeth Mohr 9.
Afdøde døde 4.4.1789 i Helsingør.

488 Anne Marie Cecilie Olufsdatter i Kerteminde, der døde 28.9.1793, fol.365B.
E: Hans Drabo, rytter. B:
1) Kirsten Nielsdatter Drabo, der døde 11.1.1794.

489 Mathias Christensen Facow, snedker i Kerteminde, der døde 4.1.17195, fol.368B.
Enkemand efter [Anne Margrethe Knudsdatter, skifte 3.1.1793 lbnr.470]. B:
1) Ditlev Mathiassen Facow, handskemager
2) Christen Mathiassen, rebslager
3) Maren Mathiasdatter Facow g.m. Hans Davidsen Lund, gartner på Brolykke.

490 Johanne Becher i Kerteminde. Samfrændeskifte 24.4.1795, fol.368B, 370B.
E: Tobias Nakskov, toldinspektør eller toldkasserer. B:
1) Hans Jørgen Nakskov 6½
2) Christoffer Glerup 1¼
3) Elisabeth Cathrine Nakskov.
FM:
1 født værge Christian Degen, farver i Viborg
2 Niels Hansen, købmand i Kerteminde.
Bevilling til uskiftet bo af 16.1.1795.
Afdøde døde 20.12.1794.

491 Rasmus Pedersen, matros i Kerteminde. 3.2.1795, fol.369.
E: Marie Hansdatter. LV: Christoffer Clausen, bådfører. B:
1) Pouline Rasmusdatter 10
2) Jens Rasmussen 7
3) Hans Rasmussen 4
4) Birthe Kirstine Rasmusdatter 1.
FM: farbror Hans Thygesen, bådfører.

492 Maren Rasmusdatter Møhl i Kerteminde. 4.2.1795, fol.369B, 413.
Enke efter Mikkel Hansen Krag, skipper, [skifte 5.4.1785 lbnr.384]. B:
1) Marie Kirstine Krag g.m. Johan Kilian i København
2) Hans Krag 39, afsindig, på stedet
3) Rasmus Krag, bødker i København
4) Christen Krag 26, farer som skipper fra Bergen i Norge
5) Anders Krag 24, bødkersvend
6) Carl Krag 18, urtekræmmersvend i København.

493 Thor Helgesen, afskediget underofficer og daglejer i Kerteminde, der døde 4.7.1795, fol.373.
E: Maren Hansdatter 43 år gammel. B:
1) Birthe Marie Thorsdatter 13
2) Karen Thorsdatter 10
3) Hans Helge Thorsen 7
4) Charlotte Amalie West 3
5) Thorine Dorthe Thorsdatter 19 uger.

494 Peder Lauridsen, fisker i Kerteminde. 16.7.1795, fol.373.
E: Anne Sørensdatter 60 år gammel. A:
1) bror Jesper Lauridsen, fisker
2) søster Bodil Lauridsdatter, enke efter Bernt Lauridsen
3) søster Marie Lauridsdatter g.m. Niels Ellekilde, underofficer i Norup.

495 Christoffer Laurentin, student i Kerteminde, der døde 19.7.1795, fol.373, 376, 412.
A:
0) forældre [Christen Laurentin og Anne Marie Mikkelsdatter Fogt, skifte 2.12.1782 lbnr.357]
1) bror Peder Laurentin, købmand i Århus
2) søster Sara Laurentin g.m. [Johan Jacob] Birkholtz, løjtnant i Vejle
3) søster Anne Cathrine Laurentin g.m. [Niels Hansen] Basse, præst i Højrup ved Gram
4) søster Maren Laurentin g.m. [Ludvig Harbo] Kanneworf, præst i Åby ved Ålborg.

496 Jochum Hundertmark, afskediget dragon i Kerteminde, der døde 28.7.1795, fol.374B.
E: Helvig Cathrine Rasmusdatter. LV: Stikmann. B:
1) Lisbeth Cathrine Jochumsdatter 30, g.m. Peder Munch
2) Margrethe Jochumsdatter 26
3) Rasmus Jochumsen 14
4) Cathrine Jochumsdatter 11
5) Anne Dorthe Jochumsdatter 10.

497 Karen Qvist i Kerteminde. 25.8.1795, fol.375B.
Enke efter Jørgen Christensen, skomager, skifte 28.5.1774 lbnr.266.
Arvinger angives ikke, men afdøde havde boet hos datteren, nu enke efter en gartner på Sjælland.
Boet udleveres til afdødes svigersøn Niels Hansen Drabo og dennes datter Karen Drabo.

498 Niels Rasch, matros i Kerteminde. 19.10.1795, fol.376.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Hans Lund, trykker. B:
1) Bodil Cathrine Nielsdatter 6
2) Mette Marie Nielsdatter 3
3) Karen Nielsdatter 3 mdr.
FM: født værge Jacob Rasch.

499 Johan Vilhelm [Joachimsen] Lytken, afskediget major i Kerteminde. 20.1.1796, fol.380.
Enkemand efter [Gertrud Cathrine von Pahlen, død 7.3.1758]. B:
1) Charlotte Amalie Lytken g.m. Johan Christian [Jochumsen] Klog, præst i Rynkeby og Revninge.

500 Maren Ananiasdatter Norup, ugift i Kerteminde. 10.3.1796, fol.380B, 382, 407.
A:
1) søstersøn Søren Jensen Skriver, sergent i søetaten
2) søsterdatter Birgitte Kirstine Bager g.m. Hans Jensen, skibstømrer i København
3) søsterdatter Gertrud Marie Wetke g.m. Martin Olufsen, skriver ved Det kongelige Landøkonomi Kommercekollegium Sekretariat
4) søsterdatter Anne Cathrine g.m. Hans Fugl i Gislev sogn.

501 Kirsten [Lauridsdatter] Kølstrup i Kerteminde. 11.3.1796, fol.381.
Enke efter Rasmus Bonnesen, guldsmed, skifte 3.5.1792 lbnr.461. B:
1) Bonne Bonnesen 20, guldsmedesvend.
FM: søskendebarn Bonne Madsen.

502 Margrethe Vilhelmine Clausdatter, 84 år gammel i Kerteminde. 29.3.1796, fol.382.
E: Hans Rasmussen, 80 år gammel. B:
1) Hans Rasmussen 40, der sejler fra Holland.
Afdøde døde 17.1.1796.

503 Anne Cecilie Jørgensdatter i Kerteminde. 12.4.1796, fol.386.
E: Jacob Hansen Rasch, bådfører. B:
1) Karen Rasch 32
2) Hans Rasch 26
3) Kirsten Rasch 21.
FM: farbror Jens Hansen Rasch.

504 Niels Pedersen, møller i Kerteminde, der døde 13.4.1796, fol.387, 405.
Enke efter Gertrud Christensdatter, skifte 3.10.1793 lbnr.477. B:
3) Christen Nielsen
4) Mette Marie Nielsdatter 27½
5) Karen Nielsdatter 25½
6) Juliane Nielsdatter 23½
7) Laurids Nielsen 18¾
8) Vilhelmine Nielsdatter 16½
9) Erik Nielsen 14¾.
Af første ægteskab B:
1) Mathias Nielsen, uvist hvor
2) Peder Nielsen.

505 Karen Hansdatter i Kerteminde. 19.4.1796, fol.387.
E: Thomas Pedersen, matros. B:
1) Anne Thomasdatter 3½
2) Karen Thomasdatter 2½
3) Jens Thomsen 12 uger.
FM: Peder Jensen, fisker.

506 Henrik Streets, afskediget underofficer i Kerteminde. 12.5.1796, fol.388.
E: Kirsten Holst. LV: Anders Bache, fisker. B:
1) Caroline Christine Henriksdatter 28, g.m. Rasmus Jensen, daglejer i Middelfart
2) Jacobine Henriksdatter 24, g.m. Hans Lauridsen i Hesselager
3) Karen Henriksdatter 20, g.m. Schieffer, postfører i Haderslev
4) Marie Kirstine Henriksdatter 17
5) Henrikke Henriksdatter 14.

507 Rasmus Just, skomager og almisselem i Kerteminde, der døde 17.5.1796, fol.388B.
Enkemand efter [Dorthe Nielsdatter Bom], skifte 13.3.1776.
Afdøde boede hos sin steddatters mand Jacob Hansen, snedker.
Arvinger angives ikke.

508 Christian Pedersen, matros i Kerteminde, der døde 12.6.1796, fol.394.
Enke, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.

509 Johanne Ditlevsdatter i Kerteminde, der døde 2.7.1696, fol.394.
E: Jens Møller, musketer.
Arvinger angives ikke.

510 Søren Nikolaj Huusfeldt, toldbetjent i Kerteminde. 4.7.1796, fol.394, 395, 456.
E: Karen Hansdatter. LV: Knud Nissen.
Første ægteskab med Johanne Ibsdatter, [skifte 14.10.1785 lbnr.394]. B:
1) Anne Sofie Sørensdatter.
FM: Christoffer Vendelbo.
Desuden nævnes afdødes søster Else Huusfeldt.

511 [Martha Hermansdatter] i Kerteminde, der døde 21.7.1796, fol.395.
Enke efter Jens [Olufsen] Ballum, skifte 1.10.1772. B:
1) Herman Jensen Ballum, matros.

512 Anne i Kerteminde, der døde 23.7.1796, fol.395.
Enke efter Peder Møller, parykmager.
Af første ægteskab B:
1) Hans Nielsen Rasch. drejer
2) Maren Nielsdatter Rasch g.m. Hans Jørgensen, kroholder i Odense.

513 Anne Margrethe i Kerteminde. 10.9.1796, fol.397.
E: Christen Pedersen Witkow, rebslager.
Afdøde var slegfredbarn og arvinger kendes ikke.

514 Thomas Pedersen, matros i Kerteminde. 7.9.1796, fol.398.
Enkemand efter [Karen Hansdatter, skifte 19.4.1796 lbnr.505]. B:
1) Anne Thomasdatter 3½
2) Karen Thomasdatter 2½
3) Jens Thomsen 12 uger.
FM:
1 farfar Peder Jensen
2 Niels Strand, skrædder, som beslægtet.
Afdøde døde i Århus.

515 Thomas Thomsen, rebslagersvend i Kerteminde. 11.9.1796, fol.399B.
E: Caroline Jensdatter. A:
1) mor Ida Sofie, enke efter Jesper Takov, skomager i Odense. LV: far Jens Møller
2) bror Niels Thomsen.

516 Fædder Ibsen, skomager i Kerteminde. 26.9.1796, fol.400B.
E: Marie Andersdatter. LV: Mads Thomsen, murersvend. B:
1) Ib Fæddersen i Fåborg, død. 1B:
a Simon Ibsen 7
2) Anders Fæddersen i Herrested, død. 2B:
a Henning Andersen 4
b Marie Andersdatter 3
3) Christen Fæddersen, hattemagersvend i Holland
4) Anne Cathrine Fæddersdatter 29
5) Maren Fæddersdatter 20.
FM: farbror Niels Ibsen, skomager.

517 Jensine Lauridsdatter i Kerteminde. 28.9.1796, fol.402.
E: Anders Vendelbo, købmand. B:
1) Niels Andersen 6
2) Gertrud Elisabeth Andersdatter 4
3) Judith Marie Andersdatter 3
4) Maren Andersdatter 2
5) Hans Andersen 9 mdr.
FN:
1 morfar Laurids Jensen Holbæk
2 morbror Rasmus Holbæk, købmand.

518 Mads Holgersen, slagter i Kerteminde. 24.10.1796, fol.409.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Christoffer Vendelbo.
Første ægteskab med [Maren Hermansdatter, begravet 7.11.1770]. B:
1) Mathias Holgersen, matros
2) Mette Madsdatter g.m. Christen Gotfredsen, bødker
3) Karen Madsdatter g.m. Mads Christensen Rue, skipper
4) Relie Madsdatter i Odense
5) Jens Madsen, murer, skifte november 1781 lbnr.338. 2B:
a Mads Jensen i Birkebjerghuset ved Odense
b Stine Jensdatter i Odense.

519 Jens Nielsen, drejer i Kerteminde. 24.10.1796, fol.410.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Kjærulf, købmand.
Første ægteskab med [Anne Eliasdatter, skifte 4.10.1776 lbnr.286]. B:
1) Elias Jensen, drejer, [skifte 11.1.1776 lbnr.278]. 1B:
a Elias Eliassen 20, hos sin stedfar Hans Rasch, drejer
2) Niels Holbæk Jensen, drejer, på stedet
3) Anne Margrethe Jensdatter 33, i Odense.

520 Laurids Christian Bendz, byfoged i Kerteminde. 22.8.1796, fol.415, 429.
E: Ingeborg Schonning. LV: [Johan Christoffer Nielsen] Bendz, præst i Rønninge og Rolsted. B:
1) Anne Elisabeth Kirstine Bendz 12
2) Sofie Caroline Bendz 2.
FM:
1 morfar [Peder Clausen] Schonning, præst i Nyborg
2 [Laurids Martin Nielsen] Bendz, landsdommer i Odense.

521 Dorthe Jensdatter i Kerteminde. 15.11.1796, fol.427B.
Enke efter Andreas Cardinatz, [skifte 23.10.1786 lbnr.407]. B:
1) [Engel Marie Cardinatz] g.m. Erik Hansen Bom, skomager.

522 Separationsskifte i Kerteminde. 20.12.1796, fol.428.
Separationsskifte for Christian Gotfredsen, bødker og hustru Mette Madsdatter i Kerteminde.
Til stede var hendes søn Niels Nielsen.

523 Maren Madsdatter i Kerteminde. 1.4.1797, fol.430B, 445, 454B.
E: Jacob Thomsen. murer. A:
1) bror Gregers Madsen på Dalumgård ved Odense
2) søster Anne Dorthe Madsdatter g.m. Laurids Pedersen i Revninge. Han døde under skiftet.

524 Charlotte Amalie Bagge, ugift i Kerteminde. 20.6.1797, fol.433, 433B, 492.
A:
0) forældre [Oluf Sørensen Bagge, præst i Kerteminde og Drigstrup, død 25.12.1746 og Inger Nielsdatter Juul, død 30.12.1760]
1) bror [Nikolaj Olufsen Bagge, præst i Snøde og Stoense, skifte Langelands Nørre herred gejstlig 28.5.1788 lbnr.26]. 3B:
a Dines Christian von Bagge, søkaptajn
b Oluf Bagge, klokker og kordegn i Rudkøbing
c Christine Bagge g.m. [Jens Finne] Borchgrevinck, præst [i Aurdal i Akershus stift] i Norge
2) søster [Mette Cathrine Olufsdatter Bagge, død Oure 4.4.1782, var g.m. Nikolaj Jørgen Nikolajsen Stolpe, præst i Gerlev og Dråby, skifte Langeland Nørre herred gejstlig 22.5.1744 lbnr.11]. 1B:
a [Johan Henrik Nikolajsen Stolpe, urtekræmmer], død. 1B:
1Nikolaj Jørgen Stolpe, farmaceut i Helsingør
3) søster [Helene Birgitte Bagge, død, var g.m. Hans Frederik Reinfranch, forpagter på Lykkesholm i Lyngby sogn på Mols, død i Bredstrup, skifte Kalø amt 15.8.1746 lbnt.52]. 2B:
a [Nille Ulrikke Reinfranch i Ebeltoft, enke efter [Henrik Jacobi] Boesen, [krigsassessor til Vedø i Koed sogn]
b [Frederik Mathias Reinfranch, præst i Kolind, Ebdrup og Skarresø, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 24.1.1792 lbnr.125. Enkemand efter Christiane Sofie Storm, skifte 9.11.1788 lbnr.120]. 6B:
1 Helene Engel Reinfranch g.m. [Peder Fabricius] Dorschæus, præst [i Hylke] i Jylland
2 Hansine Erasmine Reinfranch g.m. [Frederik Nikolaj] Riise, præst [i Marie Magdalene og Koed] i Jylland
3 Hans Henrik Reinfranch i Jylland
4 Rasmus Reinfranch i Jylland
5 Anne Thomine Reinfranch, ugift i Lyngby præstegård hos præsten Hemmer
6 Nille Henrikke Reinfranch, ugift i Jylland.

525 Hans Jensen Schou, daglejer i Kerteminde. 24.6.1797, fol.433B.
E: Ingeborg Kirstine Samuelsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Hansdatter g.m. en bødker i Vormark [i Hesselager sogn] ved Svendborg.

526 Opbudsbo i Kerteminde. 22.8.17697, fol.435B, 506B.
Registrering af fallitbo hos Hans Jensen, grovsmed i Kerteminde, der er bortrejst, uvist hvorhen.

527 Hans Bech, skipper i Kerteminde. 30.9.1797, fol.442B, 465, 471.
A:
1) søster, død, var g.m. Michael Schwarz Fischer i København. 1B:
a Frederik Fischer.
FM: [Jacob] Appeldorph, degn i Seden
2) halvsøster Christiane Frederikke Nielsdatter i Odense.
Afdøde var husfæster i Seden på Østergård gods.

528 Rasmus Clausen Holst, skomager i Kerteminde. 20.12.1797, fol.443B, 450B.
E: Anne Kirstine. LV: Jacob Hansen Rasch. B:
1) Benedikte Louise Rasmusdatter 12
2) Johanne Cathrine Rasmusdatter 10
3) Claus Rasmussen 9
4) Frandsine Rasmusdatter 8
5) Petronelle Rasmusdatter 5
6) Jochum Rasmussen 4
7) Johan Rasmussen 1½.
FM: Hans Rasch, drejer.

529 Jens Hansen, kromand i Kerteminde. 19.2.1798, fol.446, 507.
Enkemand efter [Birthe Margrethe Nielsdatter, skifte 3.4.1792 lbnr.459]. B:
1) Hans Jensen 8.
FM: Erik Klink.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Hansdatter.

530 Karen Andersdatter i Kerteminde. 3.3.1798, fol.446B, 453.
E: Anders Hansen Jyde. B:
2) Hans Andersen Jyde.
samt en slegfredsøn B:
1) Anders Lauridsen i Lumby på Marielund gods.

531 Sofie Caroline Møller i Kerteminde. 20.3.1798, fol.447B, 477B, 513.
Enke efter Morten Bendz, borgmester, død 1772. B:
1) Else Kirstine Bendz g.m. [Laurids Rasmussen] Fogh, præst i Stenstrup
2) [Laurids Christian] Bendz, byfoged, [skifte 22.8.1796 lbnr.520]. 2B:
a Anne Elisabeth Kirstine Bendz
b Sofie Caroline Bendz
3) Juliane Elisabeth Bendz, enke efter Andreas Møller, brygger og prokurator i København
4) Nikoline Martine Bendz g.m. Albrecht, kaptajn i Middelfart.

532 Hans Jacobsen, skomager i Kerteminde. 7.4.1798, fol.449, 468B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Morten Clausen, skomager. B:
1) Maren Hansdatter 1½.
FM: farfar Jacob Hansen, snedker.

533 Frederik Ulrik Holst, toldkasserer i Kerteminde. 19.4.1798, fol.451B.
Enkemand efter [Cathrine Frederikke Dorschin, skifte 29.7.1791 lbnr.450].
Første ægteskab med [Johanne Frederikke Dorschin, død 1760, skifte 11.5.1780 lbnr.319]. B:
1) Sofie Caroline Holst.
FM: Nakskov, toldinspektør.

534 Anne Mullerup i Kerteminde. 4.6.1798, fol.453B, 455, 488.
Enke efter Peder Herslev Roholt, strandkontrollør i Norge. B:
1) Elisabeth Louise Roholt på stedet.
FM: Henrik Kappel.

535 Mathias Mørch, toldbetjent i Kerteminde. 15.6.1798, fol.454, 456B, 460B.
Enkemand. B:
1) Christian Mathiassen
2) Jens Tornø
3) Frands Klarskov
4) Marie Elisabeth Mathiasdatter g.m. Mikkel Schiøtz, købmand i Svendborg.

536 Anne [d.v.s. Karen Jensdatter eller Karen Christensdatter], almisselem i Kerteminde. 27.8.1798, fol.457, 488B.
Enke efter Martin Christoffer Lidhof, sadelmager, [skifte 1.3.1791 lbnr.441].
Arvinger angives ikke.

537 Registrering i Kerteminde. 8.9.1798, fol.457B.
Registrering på grund af gæld hos Jens Pedersen, møllersvend.

538 Karen Andersdatter i Kerteminde. 20.9.1798, fol.457B, 460.
E: Johan Henrik Bøtker. B:
1) Johan Henrik Johansen 24
2) Johan Carl Johansen 12
3) Andreas Johansen 8
4) Christian Johansen 6
5) Anne Marie Johansdatter.
FM: Jens Heilmann, møller.

539 Søren Nielsen, skrædder i Kerteminde. 26.11.1798, fol.459.
E: Anne Knudsdatter. LV: Christoffer Hansen, skomager. B:
1) Knud Sørensen 32, i Farsund i Norge
2) Jacob Sørensen 30, skomagersvend
3) Jørgen Sørensen 25
4) Ellen Kirstine Sørensdatter.

540 Johan Pedersen Dehl, skomager i Kerteminde. 1.12.1798, fol.459.
Enkemand efter [Mette Frandsdatter Bjelke, skifte 20.8.1791 lbnr.451]. A:
1) søster Anne Pedersdatter Dehl, enke efter Mikkel Olufsen hos søn Hans Poulsen, skomager i Fløjstrup.
Fledføringskontrakt af 31.10.1796 med Rasmus Borg, skomager på stedet.

541 Engel Marie Andreasdatter i Kerteminde. 8.1.1799, fol.462, 463B.
E: Erik Bom, skomager. B:
1) Hans Eriksen 10
2) Andreas Eriksen 8
3) Rasmus Eriksen 5
4) Erik Eriksen 2½.
FM: farfar Hans Bom, skomager.

542 Niels Holbæk, drejer i Kerteminde. 10.1.1799, fol.463, 464, 474.
E: Anne Kirstine Jacobsdatter. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 9½
2) Jacob Nielsen 6.
FM: født værge Hans Rasch, drejer.

543 Mathias Pedersen Pytte i Kerteminde. 17.1.1799, fol.464, 507B.
Enkemand. B:
1) Peder Mathiassen
2) Gertrud Mathiasdatter g.m. Christen Mathiassen
3) Anne Leonora Mathiasdatter g.m. Knud Martinsen Bjørn.

544 Dorthe Hansdatter i Kerteminde. 8.7.1799, fol.464B, 467.
E: Hans Jespersen, skipper.
Arvinger angives ikke.
Enkemandens første ægteskab med Anne Alexandersdatter. B:
1) Jacob Hansen 30
2) Cathrine Hansdatter g.m. en skomager i Køge
3) Karen hansdatter g.m. Christoffer Johansen, staldkarl på Vallø slot.
Enkemandens andet ægteskab med Marie Cathrine [Boysen, skifte 30.8.1784 lbnr.378]. B:
4) Anne Cathrine Hansdatter 12
5) Maren Hansdatter.

545 Anders Nielsen Vendelbo i Kerteminde. 27.8.1799, fol.466B, 467B, 495.
E: Christiane Johannesdatter. A:
1) bror Laurids Eriksen Vendelbo, rebslager i Skanderborg
2) søster Anne Marie Vendelbo g.m. Christen Huus, skipper i Kerteminde.
Afdøde døde i Hårup ved Hobro.

546 Anne Marie Hansdatter 30.8.1799, fol.467, 468.
E: Christen Hermansen. B:
1) Maren Christensdatter g.m. [Christian Poulsen], sadelmager i Rudkøbing
2) Christen Christensen 29
3) Herman Christensen 27, på rejse til Ostindien
4) Casper Christensen 19, i skomagerlære
5) Frederikke Christensdatter [14], i Rudkøbing.

547 Bodil Madsdatter i Kerteminde. 13.1.1800, fol.469B.
E: Morten Pedersen, snedker. B:
1) Peder Mortensen 19
2) Barbara Mortensdatter 6.
FM: Morten Eriksen, bødker.

548 Maren Lauridsdatter i Midskov [i Mesinge sogn]. 12.10.1799, fol.472, 475.
A:
1) søster Mette Lauridsdatter g.m. Niels Poulsen i Midskov
2) bror Jacob Lauridsen, død. 2B:
a Maren Jacobsdatter 20
b Hans Jacobsen 16.
Skifte afholdt efter begæring af forvalter Lauridsen på Hverringe [i Viby sogn].

549 Hans Nielsen, glarmester i Kerteminde. 27.2.1800, fol.473, 474B, 475B.
E: Else Madsdatter.LV: Rasmus Bom, skomager. B:
1) Rasmus Hansen 9.
FM: farfar Niels Hansen i Fåborg.
Enkens første ægteskab med Rasmus Hansen, skomager. Arv til B:
1) Mads Rasmussen i Ryslinge.
Enkens andet ægteskab med Jens Lauridsen, glarmester. Arv til B:
2) Laurids Jensen 18, i snedkerlære
3) Anne Cathrine Jensdatter.

550 Anne Margrethe Jacobsdatter i Kerteminde. 29.-5.1800, fol.476VB, 480.
E: Hans Hansen. B:
1) Hans Hansen 23, på rejse til Ostindien
2) Niels Hansen 15.
FM: Hans Lind, trykker.

551 Cort Røer i Kerteminde. 20.6.1800, fol.477.
E: Anne Edvardsdatter. B:
1) Edvard Cortsen 38, fuldmægtig på amtstuen i Assens.

552 Morten Clausen, skomager i Kerteminde. 17.7.1800, fol.477B, 478B.
E: Johanne Schou. LV: bror Hans Schou, købmand. B:
1) Dorthe Mortensdatter 19
2) Claus Mortensen 17
3) Christian Mortensen 15
4) Poul Mortensen 11
5) Birthe Cathrine Mortensdatter 8
6) Anne Marie Mortensdatter 7
7) Jens Mortensen 4½
8) Johanne Clausine Mortensdatter 2½.
FM: Erik Bom, skomager.

553 Bodil Nielsdatter i Kerteminde. 4.8.1800, fol.478, 485B.
E: Arent Joensen. B:
1) Joen Arentsen
2) Jacob Arentsen
3) Anne Cathrine Arentsdatter.
FM: Otto Nielsen, snedker.

554 Maren Lauridsdatter i Snave [i Stubberup sogn]. 21.4.1800, fol.480B, 484B.
A:
1) bror Peder Lauridsen i Martofte, død. 1B:
a Karen Pedersdatter g.m. Niels Jensen på Langø
2) søster Anne Lauridsdatter, død. 1B:
a Laurids Hansen i Martofte
3) halvbror Anders Lauridsen i Nørskov
4) halvsøster Anne Lauridsdatter g.m. Hans Hansen i Nordskov
5) halvsøster Karen Lauridsdatter g.m. Hans Pedersen i Bogensø
6) halvsøster Dorthe Lauridsdatter, død. E: Peder Madsen i Martofte. 6B:
a Laurids Pedersen 24
b Mads Pedersen 16
c Maren Pedersdatter
d Anne Pedersdatter
e Mette Pedersdatter
f Karen Pedersdatter.
[Alle i Stubberup sogn].

555 Jacob Olufsen, skibsmand i Kerteminde. 20.10.1800, fol.483.
E: Marie Hansdatter. LV: stedfar gamle Laurids Rasmussen i Kærsing. B:
1) Jacobine Jacobsdatter 6 uger.
FM: født værge Mads Olufsen, bådfører.

556 Jens Johansen i Kerteminde. 20.10.1800, fol.484.
E: Christiane Hansdatter Rasch. LV: Johan Sippel. B:
1) Kirsten Jensdatter 22.
FM: Jacob Hansen Rasch.

557 Karen Johansdatter i Kerteminde. 4.11.1800, fol.485, 487B.
E: Jørgen Madsen. A:
1) bror Henrik Johansen Wiis, guldsmedesvend i København.

558 Dorthe Barbara Hansdatter i Store Viby. 25.10.1800, fol.486.
E: Niels Jensen. A:
1) mor Else Marie Kirstine Mathiasdatter g.m. Hans Poulsen i Store Viby
2) søster Karen Hansdatter g.m. Johan Nielsen, skrædder i Rynkeby
3) halvsøster Maren Hansdatter 24.
Desuden nævnes enkemandens bror Oluf Jensen i Salby.

559 Ellen Hansdatter i Kerteminde. 18.11.1800, fol.486B, 496.
Uden ægteskab med Christen Hansen, tjenestekarl på Ulriksholm B:
1) Hans Christian Christensen 12.
FM: farbror Ulrik Hansen i Ladby på Lundsgård gods.
Desuden nævnes Christen Hansens søster g.m. Peder Lauridsen i Munkebo.
Christen Hansens far Hans Rasmussen er død.

560 Anders Rasmussen, toldbetjent i Kerteminde. 1.12.1800, fol.487, 507B.
E: [Anne] Cathrine Pedersdatter. A:
1) søster Anne Rasmusdatter g.m. Bent Jørgensen i København.

561 Joachim Hintzpeter, aftægtsmand på Romsø under Hverringe gods. 28.2.1801, fol.489, 554.
E: Mette. B:
4) Laurids Hintzpeter, møller i Kerteminde
5) Jens Bjørn Hintzpeter 25, ved søfarten
6) Gregers Julius Lorents Hintzpeter 23
7) Lise Hintzpeter g.m. Frederik Poulsen på Holckenhavn
8) Karen Hintzpeter
9) Amalie Hintzpeter.
Af første ægteskab B:
1) Bertel Hintzpeter, slotsforvalter på Hirschholm
2) Jens Hintzpeter i Bogense
3) Sofie Hintzpeter g.m. Serup, urmager i Kalundborg

562 Johanne Margrethe Becher i Kerteminde. 8.4.1801, fol.489B, 495.
E: Laurids Muus, undertoldbetjent. A:
1) mor Dorthe i Odense, enke efter Jens Becher
2) bror Johan Becher, handskemager i Odense
3) bror Henrik Becher, handskemager i Odense
4) bror Daniel Becher, trompeter i Odense
5) søster Dorthe Becher g.m. Anton, handskemager i Odense.

563 Thomas Meisner, feldbereder i Kerteminde. 27.5.1801, fol.490.
E: Elisabeth Haugaard. LV: Henrik A. Kappelen, bager. B:
1) Conrad Christian Meisner 10
2) Christian Frederik Meisner 8
3) Henrik Christoffer Meisner 4.
FM: Jens Heilmann, møller.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Christoffer Meisner i Odense
2 afdødes halvbror Christian Mayer i Odense
3 afdødes farbror i Skælskør.

564 Christen Pedersen Witkow, rebslager i Kerteminde. 24.8.1801, fol.492, 505.
E: Anne Margrethe Siigl. LV: bror Johan Henrik Siigl i Lundsgård. B:
1) Anne Margrethe Dorthe Christensdatter 3½.
FM: fars søskendebarn Christen Mathiassen, rebslager.

565 Opbudsbo i Kerteminde. 8.9.1801, fol.494.
Registrering af fallitbo hos Mads Thomsen, murer i Kerteminde g.m. Marie Cathrine Rohde.

566 Jeppe Lauridsen, skibsmand i Kerteminde. 12.10.1801, fol.496B.
E: Pernille Marie Jochumsdatter. B:
1) Karen Jepsen g.m. Knud Bjørn, matros
2) Charlotte Jepsdatter
3) Maren Jepsdatter i Nyborg
4) Larsine Jepsdatter.

567 Opbudsbo i Kerteminde. 21.12.1801, fol.497, 502, 519B, 521B, 549.
Registrering af fallitbo hos Torbjørn Trochmann i Kerteminde g.m. Kirstine Marie Conradsdatter.
Desuden nævnes fallentens svoger Peder Gregersen i Kissendrup [i Flødstrup sogn].

568 Marie Andersdatter i Kerteminde. 7.1.1802, fol.501, 506.
Enke efter Fædder Ibsen, skomager, [skifte 26.9.1796 lbnr.516]. B:
2) Ib Fæddersen i Fåborg, død. 1B:
a Simon Ibsen, snedkersvend
3) Anders Fæddersen, skomager i Herrested, død. 2B:
a Henning Andersen
b Marie Andersdatter
4) Christen Fæddersen 28, hattemagersvend, uvist hvor
5) Anne Cathrine Fæddersdatter g.m. Christen Ringsted, skomager i Martofte på Hindsholm
6) Maren Fæddersdatter.
Uden ægteskab B:
1) Karen g.m. Sivert Lauridsen, daglejer.

569 Anne Cathrine Andersdatter i Kerteminde. 7.1.1802, 501B, 552B.
E: Niels Bjørnsen, undertoldbetjent. A:
1) søster Oli Andersdatter g.m. Jens Arentberg i Frederikshald i Norge.

570 Anne Cathrine Madsdatter i Kerteminde. 26.1.1802, fol.501B, 552.
E: Mads Jensen, musketer, der er bortrejst, uvist hvorhen. A:
1) mor Cathrine Hansdatter.

571 Karen Pedersdatter i Kerteminde. 3.3.1802, fol.504.
E: Niels Strand, skrædder. B:
1) Peder Joen Nielsen 4
2) Johannes Bolund Nielsen 3
3) Thomas Nielsen 1.
FM: morfar Peder Jensen, fisker.

572 Elias Eliassen, drejer i Kerteminde. 22.3.1802, fol.505, 515.
A:
1) mor Anne Lauridsdatter g.m. Hans Rasch, drejer
2) halvbror Niels Laurids Hansen Rasch 18
3) halvbror Christen Hansen Rasch 14
4) halvbror Hans Frich Rasch 9.

573 Anne Cathrine [Ibsdatter] i Kerteminde. 26.6.1802, fol.505B.
Enke efter Laurids Muntersen, [skifte 23.8.1784 lbnr.377]. A:
1) bror Niels Ibsen, skomager
2) bror Jens Ibsen i Fåborg
3) bror Fædder Ibsen, [skifte 26.9.1796 lbnr.516]. 3B:
a Christen Fæddersen, uvist hvor
b Anne Cathrine Fæddersdatter g.m. Christen Hansen Ringsted i Martofte
c Maren Fæddersdatter
4) bror Simon Ibsen, [skifte 9.1.1781 lbnr.326]. 1B:
a Christoffer Simonsen.

574 Johanne [Marie] Klog i Kerteminde. 19.7.1802, fol.508, 511.
E: Niels [Hansen] Drabo, murerarbejder.
Første ægteskab med Valentin Mohr, [skifte 11.12.1794 lbnr.487]. B:
1) Johannes Mohr 18, i snedkerlære
2) Marie Elisabeth Mohr 16.
FM: Knud Jespersen.

575 Peder Sørensen Biil i Kerteminde. 19.7.1802, fol.508B, 512.
E:Anne Pedersdatter. B:
1) Anne Pedersdatter 24, i Odense
2) Peder Pedersen 22, dragon
3) Birthe Pedersdatter 19
4) Hans Pedersen 16, i bødkerlære.
FM: Christoffer Hansen, skomager.

576 Johanne Hansdatter i Kerteminde. 27.7.1802, fol.509, 511B.
E: Bent Frederiksen. B:
1) Johanne Cathrine Bentsdatter 11
2) Hans Bentsen 9
3) Mads Bentsen 3.
FM: Jens Olufsen Leth.

577 Vilhelm Theophilus von Stieglitz-Brockdorff til Scheelenborg [i Stubberup sogn]. 18.8.1802, fol.509B.
E: [Charlotte Amalie Brockdorff]. LV: [Peder Hansen] Højer, præst i Mesinge. B:
1) Sofie Frederikke von Stieglitz-Brockdorff 13.
FM: [Niels Folkmarsen] Holm, præst i Dalby [og Stubberup].

578 Opbudsbo i Kerteminde. 3.9.1802, fol.510.
Registrering af fallitbo hos Anders Vendelbo, købmand i Kerteminde g.m. Anne Marie Caroline Mathiasdatter.

579 Mette Jacobsdatter i Kerteminde. 11.9.1802, fol.512.
Enke efter Ditlev Idon. B:
1) Cathrine Margrethe Idon, enke efter Hans Jørgen Møller, degn i Marslev, [begravet 21.7.1788].

580 Julie Cathrine Rasmusdatter, almisselem i Viby. 29.9.1802, fol.512.
Arvinger angives ikke.

581 Anne Kirstine, almisselem i Kerteminde. 6.11.1802, fol.513, 552.
Arvinger angives ikke.

582 Anne Frandsdatter, almisselem i Kerteminde. 6.11.1802, fol.513, 552B.
Enke efter Niels Væver.
Arvinger angives ikke.

583 Nikolaj Gynther Topken, købmand i Kerteminde. 17.11.1802, fol.514, 517.
E: Gertrud Marie Wortmann.
Af første ægteskab B:
1) Charlotte Johanne Topken i Odense.
FM: Mads Schade, [klejnsmed] i Kerteminde.

584 Judith Nielsdatter i Kerteminde. 29.11.1802, fol.514B.
E: Peder Christian Lung. B:
1) Nikoline Cathrine Pedersdatter 15.

585 Hans Martinussen i Kerteminde. 3.12.1802, fol.515, 531.
E. Maren Jespersdatter. B:
1) Martine Frederikke Hansdatter 9
2) Anne Hansdatter 6.
FM:
1 Knud Jespersen, grovsmed
2 født værge Knud Martinussen
3 Christoffer Clausen, bådfører, gift med afdødes søskendebarn.
Afdøde døde på hjemrejse fra Kina.

586 Registrering i Kerteminde. 13.12.1802, fol.516.
Registrering af boet hos Jørgen Jensen, murerarbejder i Kerteminde til betaling af gæld.

587 Registrering i Kerteminde. 13.12.1802, fol.516.
Registrering af boet hos Erik Pedersen i Kerteminde til betaling af gæld.

588 Gedske Kirstine Bang, ugift i Kerteminde. 15.1.1803, fol.517B.
Testamente af 14.12.1802. A:
1) bror Poul Jørgensen i Odense, død. 3B:
a Jørgen Jørgensen
b Erika Jørgensen g.m. [Markus] Achton på Tustrup [i Fræer sogn] ved Ålborg
c Mette Jørgensen i Fåborg
2) søster, død, var g.m. Kærumgaard, forpagter på Lundegård. 1B:
a Barbara Kærumgaard g.m. Frigast, regimentskvartermester i Odense
3) søster Dorthe Bang, død, var g.m. Schou, tolder. 3B:
a Hans Christian Schou på stedet
b Erik Christian Schou, købmand i Odense
c Johanne Schou g.m. Christoffer Bom., skomager i Kerteminde.

589 Maren Jensdatter i Kerteminde. 4.3.1803, fol.518B, 526.
E: Jens Heilmann. B:
1) Jens Pedersen Heilmann 10
2) Karen Georgine Heilmann 9
3) Anne Margrethe Heilmann 7
4) Johan Ernst Heilmann 6
5) Maren Hansine Heilmann
6) Christen Jensen Heilmann 1.
FM: morbror Christen Jensen, købmand.

590 Ursula Lauridsdatter i Mesinge. 15.6.1803, fol.520.
Uden ægteskab B:
1) Laurids Pedersen 7 uger
med Peder Nielsen, søn af Niels Andersen i Salby.

591 Ingeborg Christiansdatter i Kerteminde. 22.6.1803, fol.521.
E: Hans Jensen, hyrde. B:
1) Jens Hansen 10
2) Christian Hansen 8
3) Mads Hansen 5
4) Frands Hansen 3
5) Johan Hansen 6 uger.
FM: farbror Laurids Jensen i Stubberup.

592 Ellen Marie Madsdatter i Kerteminde. 19.10.1803, fol.522B, 527.
E: Jørgen Madsen Jensen, skipper. A:
1) bror Laurids Eskildsen, skrædder i Christiansfeld
2) bror Jochum Eskildsen, skomager i Vejle
3) bror Christian Eskildsen, guldsmedesvend i Horsens
4) bror Eskild Eskildsen, skriverkarl i Vejle
5) søster Anne Margrethe Eskildsen g.m. Jacobsen, daglejer i Svendborg
6) søster Karen Eskildsen i København
7) Anne Dorthe Eskildsen i København.
FM: Søren Eskildsen.

593 Jens Hansen Rasch i Kerteminde. 8.11.1803, fol.523B, 552B.
E: Margrethe Iversdatter. LV: Anders Hansen Jyde. B:
1) Karen Jensdatter 29, i Odense
2) Ivarine Christiane Jensdatter 23
3) Christian Jensen 19, bagersvend i København
4) Hans Jensen 14, i bagerlære i Odense
5) Dorthe Jensdatter 11.
FM: farbror Jacob Hansen Rasch, rugbrødsbager.

594 Niels Hansen, købmand i Kerteminde. 1.12.1803, fol.524.
E: Maren Holbæk. B:
1) Nikoline Nielsdatter 17
2) Karen Nielsdatter 15.
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1803.

595 Hans [Lauridsen] Kærby, skipper i Kerteminde. 16.12.1803, fol.525, 528.
E: Karen Hansdatter. B:
2) Laurids Hansen 22, i Middelfart
3) Hans Hansen 16
4) Christen Hansen 12.
Første ægteskab med [Abelone Sofie Jørgensdatter, skifte 5.8.1780 lbnr.321]. B:
1) Sidsel Hansdatter g.m. Holger Gommesen, skipper.

596 Anne Cathrine Lind i Kerteminde. 29.12.1803, fol.525B, 532.
E: Christoffer Vendelbo, købmand.
Arvinger kendes ikke.

597 Else Madsdatter i Kerteminde. 31.12.1803, fol.525B, 533.
Enke efter Hans Nielsen, glarmester, [skifte 27.2.1800 lbnr.549]. B:
3) Rasmus Hansen 11.
Første ægteskab med [Rasmus Hansen, skomager]. B:
1) Mads Rasmussen, glarmester.
Andet ægteskab med [Jens Lauridsen, glarmester]. B:
2) Laurids Jensen 25.

598 Johannes Romsø i Kerteminde. 6.1.1804, fol.626B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Hans Rasch, drejer. A:
1) far Peder Romsø. skibsmand.

599 Bodil Christiansdatter, almisselem i Kerteminde. 14.1.1804, fol.527B, 552.
Enke efter Mathias Jensen.
Arvinger angives ikke.

600 Anne Jørgensdatter Møller i Kerteminde. 16.1.1804, fol.527B, 530, 545B.
Enke efter Henrik Muus, [skifte 13.5.1788 lbnr.421].
Første ægteskab med Jens [Christensen] Madsen, [skifte 26.6.1777 lbnr.291]. B:
1) Dorthe Frederikke Jensdatter g.m. Rocco Zolezzi, købmand i Odense
2) Karen Jensdatter, død, var g.m. Hans Dyrehauge, hvedebrødsbager i København. 2B:
a Hans Christian Hansen
b Henriette Jensine Hansdatter
3) Christen Jensen, birkedommer og forpagter på Steensgård
4) Jørgen Madsen Jensen, skipper i Kerteminde
5) Morten Jensen, bager i København.

601 Anne [Rasmusdatter], fattiglem i Kerteminde. 28.1.1804, fol.5289B, 552.
Enke efter Martin Hytter, [skifte 9.4.1783 lbnr.361].
Arvinger angives ikke.

602 Anne Edvardsdatter i Kerteminde. 13.3.1804, 530B.
Enke efter Cort Røer, [skifte 20.6.1800 lbnr.551]. B:
1) Edvard Røer.

603 Hans Jespersen, skipper, almisselem i Kerteminde. 7.5.1804, fol.534B, 552B.
Arvinger angives ikke.

604 Mathias Madsen, almisselem i Kerteminde. 7.5.1804, fol.534B, 552.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes søn Peder Mathiassen.

605 Anne Cathrine Pedersdatter i Kerteminde. 15.5.1804, fol.534B, 552B.
Enke efter Anders Rasmussen, toldbetjent, [skifte 1.12.1800 lbnr.560].
Arvinger kendes ikke.

606 Karen Henriksdatter i Kerteminde. 18.5.1804, fol.535, 535B, 538B.
E: Johan Vilhelm, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Muus, toldbetjent
2) Christen Muus, skipper
3) Niels Muus, bødker, uvist hvor
4) Elisabeth Muus g.m. Christian Kohl, melhandler i København.

607 Christiane Hansdatter Rasch i Kerteminde. 19.5.1804, fol.535, 536, 544B.
E: Jens Johansen, bødker. B:
1) Kirsten Jensdatter i København.
FM: født værge Jacob Rasch.

608 Jens Hansen Pihl, almisselem i Kerteminde. 5.6.1804, fol.535B, 552B.
Arvinger angives ikke.

609 Christen Mathiassen Fakov, rebslager i Kerteminde. 2.8.1804, fol.537, 547B.
E:Gertrud Mathiasdatter. LV: Mads Schade, klejnsmed. B:
1) Mathias Christensen 23
2) Marie Christine Christensdatter 20, der ægter Johannes Bom, skrædder.
FM: farbror Ditlev Mathiassen, handskemager, der døde.

610 Johanne Lauridsdatter på Broløkke mark. 3.9.1804, fol.538B, 541.
Enke efter Gregers Nielsen. B:
1) Jens Gregersen på stedet på Broløkke gods
2) Bodil Christensdatter g.m. Peder Markussen.

611 Hans Hansen, matros i Kerteminde. 25.10.1804, fol.539B, 552B.
E: Marie Cathrine Rasmusdatter. B:
1) en datter 4
2) Carl Hansen 1¼.
FM: Vilhelm Strand, rebslager.

612 Johanne Kirstine Krag i Kerteminde. 29.12.1804, fol.540.
E: Valentin Sippel. B:
1) Marie Dorthe Valentinsdatter 22, i Køge
2) Christian Frederik Valentinsen 18, i rebslagerlære
3) en datter 17, i Nyborg
4) Jacobine Valentinsdatter 15.
FM: Knud Jespersen, grovsmed.

613 Laurids Holbæk, bådfører i Kerteminde. 16.1.1805, fol.540, 541B.
E: Judith Rasmusdatter. LV: Mads Olufsen. B:
1) Maren Holbæk g.m. Gedde, løjtnant
2) Rasmus Holbæk, købmand
3) Jensine Holbæk, død, var g.m. Anders Vendelbo, bager på Samsø. 5B:
a Niels Vendelbo 14, i Moss
b Elisabeth Vendelbo 13, i Svendborg
c Judith Vendelbo 12
d Maren Vendelbo 10
e Hans Vendelbo 9.

614 Karen Markusdatter, almisselem i Mesinge. 21.1.1805, fol.542.
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede hos sin søn Anders Markussen i Mesinge.

615 Thomas Madsen. almisselem i Mesinge. 21.1.1805, fol.542B, næste protokol fol.73B.
Arvinger angives ikke.

616 Dorthe Andersdatter, almisselem i Salby. 21.1.1805, fol.543.
Arvinger angives ikke.

617 Hans Vendelbo, bager i Kerteminde, der døde 23.1.1805, fol.543.
E: Johanne Elisabeth Resen. LV: Christen Jensen. B:
3) Christoffer Vendelbo i Vejle
4) Poul Vendelbo på Sørupgård i Jylland
5) Laurids Vendelbo, på stedet
6) Gertrud Vendelbo g.m. Rasmus Holbæk i Kerteminde
7) Marie Magdalene Vendelbo g.m. Jens Heilmann, møller i Kerteminde.
Første ægteskab med Gertrud Rasmusdatter Møhl, død 1767. B:
1) Anne Kirstine Vendelbo g.m. Søren Vilhelm i Svendborg
2) Anders Vendelbo på Samsø.

618 Laurids Muus, undertoldbetjent i Kerteminde. 11.3.1805, fol.545, 551B.
A:
0) forældre [Henrik Muus, skifte 13.5.1788 lbnr.421 og Anne Kirstine Madsdatter, skifte 2.1.1779 lbnr.303]
1) bror Christen Muus
2) søster Elisabeth Muus g.m. Christen Kohl i København
3) bror Niels Muus, bødkersvend.

619 Edvard Andersen, undertoldbetjent i Kerteminde. 30.3.1805, fol.546, 548.
E: Sidsel Kirstine. B:
1) Anders Edvardsen 18, i skomagerlære
2) Jacobine Dorthe Edvardsdatter 13.
FM: Mourids Lauridsen, snedker.

620 Gertrud Carlsdatter, almisselem i Kerteminde. 22.4.1805, fol.546B, næste protokol fol.73.
E: Knud Mortensen, slutter.
Arvinger angives ikke.

621 Ditlev Mathiassen Fakov, handskemager i Kerteminde, der døde 4.5.1805, fol.547.
E: Mette Cathrine. LV: Peder Nielsen. B:
1) Dorthe Ditlevsdatter g.m. Ferdinand Ejlersen, lysestøber i København.
Desuden nævnes enkens søsterdatter Birthe Christoffersdatter.

622 Dorthe Nielsdatter, over 66 år gammel almisselem i Viby, der døde 23.5.1805, fol.547B, næste protokol fol.73.
Enke efter Jeppe Jensen. B:
1) Niels Jepsen
2) Karen Jepsdatter.

623 Kirsten Nielsdatter i Kerteminde. 9.8.1805, fol.548B.
E: Christen Nielsen, matros. A:
1) bror Hans Nielsen
2) bror Rasmus Nielsen, død. 3B:
a Anne Sofie Rasmusdatter
b Gertrud Rasmusdatter
c Mette Rasmusdatter g.m. en husmand på Munkebo mark.

624 Christian Rohmann, rebslagersvend i Kerteminde. [Dato ulæselig] 1805, fol.549, næste protokol fol.17.
Arvinger angives ikke.

625 Peder Nielsen, møller i Kerteminde, der døde 9.12.1805, fol.550, 550B.
E: Johanne Kirstine Flade. LV: Jesper Knudsen, klejnsmed.
Testamente af 15.2.1803.
Desuden nævnes enkens B:
1) Johanne Lorentsdatter g.m. Mads Lange, bager i Rudkøbing
2) en datter g.m. Christoffer Lange i Kerteminde.

626 Juliane Margrethe Elisabeth i Kerteminde. 11.12.1805, fol.550B.
E: Vilhelm Kærsgaard, undertoldbetjent. B:
1) Hans Christian Frederik Vilhelmsen 2
2) Jens Lauridsen, spæd.

627 Hans Pedersen, undertoldbetjent i Kerteminde. 1.3.1806, fol.553, 554.
E: Anne Kirstine. B:
1) Peder Hansen 6
2) Niels Dragsted Hansen 4.
FM: Jesper Knudsen, smed.
Bevilling til uskiftet bo af 21.3.1806.

628 Karen Nielsdatter i Salby. 24.3.1806, fol.553B.
E: Hans Poulsen. B:
1) Poul Hansen
2) Niels Hansen i Mesinge
3) Anne Hansdatter g.m. Peder Poulsen i Mesinge
4) Johanne Hansdatter g.m. Laurids Pedersen i Mesinge
5) Kirsten Hansdatter
6) Gertrud Hansdatter.
FM: morbror Niels Knudsen i Mesinge.

629 Dorthe Hansdatter i Kerteminde. 11.8.1806, fol.554.
E: Hans Andersen Jyde. B:
1) Anders Hansen 15
2) Hans Hansen 12
3) Marie Cathrine Hansdatter 7.
FM: Anders Knudsen, grovsmed.

630 Jacob Hansen, snedker i Kerteminde. 4.9.1806, fol.555, 556.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Laurberg, snedker. B:
2) Jens Jacobsen 5
3) Maren Jacobsdatter 3.
FM: Mads Rasmussen, glarmester.
Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 6.1.1787 lbnr.409]. B:
1) Dorthe Cathrine Jacobsdatter g.m. Hans Rasmussen i Bogense.

631 Johan Clausen, kludesamler i Kerteminde. 4.9.1806, fol.555B, 556B.
E: Anne Magdalene Rasmusdatter. B:
1) Claus Johansen 19
2) Hans Johansen 16
3) Sidsel Marie Johansdatter 9
4) Caroline Johansdatter 5.

632 Opbudsbo i Kerteminde. 4.11.1806, fol.556B, næste protokol fol.88.
Registrering af fallitbo hos Jacob Mikkelsen, købmand i Kerteminde.

633 Separationsskifte i Kerteminde. 17.11.1806, fol.557.
Separationsskifte for Knud Martinussen Bjørn, skibsmand og hustru Eleonora i Kerteminde.

634 Anne Kirstine i Kerteminde. 11.2.1807. fol.557B, 559.
E: Steffen Olufsen Rohde, styrmand. B:
1) Karen Marie Steffensdatter 8 uger.
FM: Peder Hansen Jyde.

635 Maren Pillesdatter, almisselem i Kerteminde. 11.2.1807, fol.558B, næste protokol fol.16B.
Enke efter Hans Joensen.
Arvinger angives ikke.

636 Gertrud Marie Wortmann i Kerteminde. 27.4.1807, fol.559B.
Enke efter Nikolaj Gynther Topken, [skifte 17.11.1802 lbnr.583].
Testamente af 16.2.1807. A:
1) søster Felette Clara Wortmann, enke efter Svend Kjærulf, købmand i Kerteminde. og B:
a Gertrud Marie Kjærulf som universalarving
2) søster Maren Wortmann, [enke efter Ludvig Schaber, afskediget musketer i Ålborg, skifte Ålborg 6.1.1795 lbnr.3680]. B:
a Frederikke Birgitte Schaber g.m. Bøgh, bogbinder i Ålborg og B:
1 Anne Kirstine Skaber
3) steddatters datter Nikoline Marie Møller på Vejstrupgård.

637 Anne Dorthe Christensdatter i Kerteminde. 25.6.1807, fol.559B.
E: Andreas Gabriel Saxdorph, snedkersvend. B:
1) Anne Dorthe Andreasdatter 3 uger.
FM: Rasmus Møhl, købmand.

638 Oluf Frederik Bruun, maler i Kerteminde. 25.6.1807, 561.
E: Anne Bregninge. B:
1) Dorthe Marie Olufsdatter 18
2) Frederikke Jensine Olufsdatter 15.

639 Agnethe Joensdatter i Kerteminde. 25.6.1807, fol.561.
E: Herman Ballum. B:
1) Joen Hermansen 26
2) Karen Hermansdatter 14.
FM: Jørgen Hansen Rue.

640 Johan Vilhelm Minck, apoteker i Kerteminde. 10.9.1807, fol.562, næste protokol fol.3B.
Enkemand. B:
1) Arent Johan Vilhelm Minck, branddirektør på Sjælland.Kerteminde Byfoged
Skifteprotokol for Kerteminde købstad og Hindsholm
1807-1832
Her 1807-1814641 Marie Elisabeth Brink i Mesinge præstegård. 3.11.1807, fol.1, 9B, 17B.
Enke efter Christian Leth, herredsfoged i Sunds og Gudme herreder, [begravet Lunde 8.7.1763]. B:
1) Erik Christian Leth, forvalter på Tåsinge
2) Karen Dorthe Leth, på stedet
3) Cecilie Leth, død [31.8.1799], var g.m. [Jørgen Rasmussen] Fogh, præst i Humble, [skifte Langelands Sønder herred gejstlig 17.4.1799 lbnr.25]. 15B:
a Christian Fogh, præst i Nylarsker på Bornholm
b Rasmus Fogh, præst i Hjortdal
c Schack Carl Emil Fogh, præst i Spandet
d David Fogh, handelsfaktor i København
e Christen Fogh, fuldmægtig i København
f Ludolf Frederik Fogh, fuldmægtig i Statsgældskontoret i København
g Jørgen Fogh, løjtnant i søetaten
h Maren Bjørn Fogh g.m. [Mathias Christian [Tjæreby, præst i Ullits og Fovlum
i Charlotte Amalie Fogh, [død 2.12.1790]. E: Peder [Hansen] Højer, præst i Mesinge på Fyn, der døde [26.5.1809]. 1B:
1 Vilhelmine Charlotte Amalie Pedersdatter
j Cecilie Leth Fogh g.m. Niels Holm, præst i Dalby og Stubberup
k Georgine Fogh g.m. [Peder Hansen] Højer, præst i Mesinge, enkemand efter søsteren Charlotte Fogh, der døde [26.5.1809]
l Gertrud Fogh g.m. Jørgen Bloch, præst i Lønborg og Egvad
m Marie Elisabeth Fogh i Stokkemarke præstegård
n Adamine Gotlobine Fogh på stedet
o Sofie Marie Fogh i Østofte præstegård
4) Vibeke Christiane Leth, enke efter [Christen Rasmussen] Fogh, præst [i Tørring og Heldum, død 27.5.1802. Hans første ægteskab meddenne enkes søster Sofie Margrethe Leth, skifte Skodborg herred gejstlig 6.5.1791 lbnr.81]
5) Henrik Leth, farer til søs, men er formentlig død.

642 Anne Magdalene Pedersdatter i Kerteminde. 28.1.1808, fol.2B.
E: Peder Hansen Bom. B:
1) Sørine Cathrine Pedersdatter 6 mdr.
FM: morfar Peder Christian Lauridsen i Kærby.

643 Ingeborg Nikoline Schonning i Kerteminde. 2.4.1808, fol.3B, 4B, 20B.
Enke efter Laurids Christian Bendz, postmester, 8skifte 22.8.1796 lbnr.520]. B:
1) Anne Elisabeth Kirstine Bendz
2) Sofie Caroline Bendz.
FM: Hans Lauridsen, købmand og forvalter.

644 Jens Ernst, fisker i Kerteminde. 26.4.1808, fol.4, 24B.
E: Sofie Frederiksdatter. B:
2) Jørgen Ernst
3) Karen Marie Ernst.
FM: Christoffer Ibsen, fisker.
Af første ægteskab B:
1) Hans Ernst, fisker på Gyldensten gods.

645 Morten Pedersen, snedker i Kerteminde. 14.5.1808, fol.7, 22.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Laurberg, snedker.
Første ægteskab med [Bodil Madsdatter, skifte 13.1.1800 lbnr.547]. B:
1) Peder Mortensen, toldbetjent i Nykøbing Sjælland
2) Barbara Mortensdatter.

646 Johan Vilhelm Hintze (Henze), skomager i Store Viby på Hindsholm. 16.5.1808, fol.7B, 11B.
E: Sidsel Kirstine Lauridsdatter. LV: Peder Nielsen. B:
6) Laurids Hof Vilhelmsen 22
7) Hans Andreas Vilhelmsen 20
8) Anne Kirstine Vilhelmsen 18
9) Johanne Vilhelmsen 17
10) Jens Rasmussen 5.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Hansdatter]. B:
1) Jacob Vilhelm, skomager
2) Johan [Henrik] Vilhelm, skomager
3) Caroline Kirstine Johansdatter g.m. Anders Thorsen, dragon i Odense
4) Søren Vilhelm i Martofte på Scheelenborg gods
5) Grethe Sofie Johansdatter g.m. Johan Valentin, matros.

647 Johanne Rasmusdatter i Kerteminde. 27.5.1808, fol.8B, 10B.
E: Niels Jacobsen, slagter. B:
1) Jens Nielsen 16
2) Karen Nielsdatter 9
3) Johannes Nielsen 8.
FM:
1 morbror Niels Rasmussen i Over Kærby
2 mosters mand Peder Pedersen i Lille Viby.

648 Hans Schou, toldbetjent i Kerteminde. 6.8.1808, fol.11, 26.
Arvinger angives ikke.

649 Jørgen Henriksen, matros, der døde i Kerteminde. 6.10.1808, fol.12, 74.
Afdøde efterlader enke i Flensborg.
Arvinger angives ikke.

650 Hans Christian Jacobsen, ugift tjenestekarl i Kerteminde. 14.10.1808, fol.12B, 17B.
A:
1) mor Anne, enke efter Johan Vejle. daglejer
2) halvbror Henrik Christiansen, hattemagersvend i København
3) halvsøster Marie Kirstine Jespersdatter g.m. Laurids Poulsen i Viby.

651 Anders Hansen Jyde, bådfører i Kerteminde. 22.11.1808, fol.13, 24B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Mourids Lauridsen. B:
2) Niels Andersen 8
3) Peder Andersen 6
4) Maren Cathrine Andersdatter 1½.
FM: Mads Madsen Rue, skipper.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 3.3.1798 lbnr.530]. B:
1) Hans Andersen Jyde.

652 Peder Mathiassen, matros i Kerteminde. 22.11.1808, fol.14, 25B.
E: Dorthe Cathrine. LV: Bent Frederiksen, tømrer. B:
1) Jens Pedersen 24½, i Nyborg
2) Hans Pedersen 16, i smedelære i Store Viby
3) Laurids Pedersen 10
4) Christen Pedersen 9
5) Christence Pedersdatter 4.
FM: Mathias Fakov, rebslager.
Afdøde døde på Sjælland.

653 Karen Hintzpeter i Kerteminde. 29.11.1808, fol.14B, 26.
E: Mathias Jørgensen, matros.
Af første ægteskab B:
1) Christian 12.
FM: morbror Laurids Hintzpeter g.m. Johanne Isaksdatter.

654 Opbudsbo i Kerteminde. 29.11.1808, fol.15.
Registrering af fallitbo hos Anders Vendelbo i Kerteminde.

655 Julie Cathrine Rasmusdatter, ugift almisselem i Kerteminde. 29.11.1808, fol.16B.
Arvinger angives ikke.

656 Frederik Bruun, maler, almisselem i Kerteminde. 29.11.1808, fol.16B.
Arvinger angives ikke.

657 Peder Romsø, skibsmand i Kerteminde. 4.9.1809, fol.22B.
E: Anne Malene Bahrts. LV: Steffen Olufsen Rue, skipper. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 20
2) Anne Marie Pedersdatter 18
3) Christian Frederik Pedersen 14.
FM: Rasmus Bahrts.

658 Peder Baltsersen, bådfører i Kerteminde. 11.9.1809, fol.23B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Lauridsen, købmand. B:
1) Laurids Baltsersen 40, i kogens søtjeneste
2) Marie Pedersdatter g.m. Ditlev Kisling, sadelmager i Kalundborg
3) Dorthe Pedersdatter g.m. Christoffer Nielsen, feldbereder
4) Maren Pedersdatter
5) Ellen Pedersdatter.
FM: Niels Nielsen, bødker.

659 Herman Ballum, skibsmand i Kerteminde. 20.9.1809, fol.24.
Enkemand efter [Agnethe Joensdatter, skifte 25.6.1807 lbnr.639]. B:
1) Joen Hermansen 27
2) Karen Hermansdatter 17.
FM: Anders Joensen, skibsmand.

660 Thomas Helm, klokker og kordegn i Kerteminde. 22.9.1809, fol.25.
E: Kirstine Margrethe [Jepsdatter]. LV: Christoffer Hansen.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

661 Opbudsbo i Kerteminde. 30.12.1809, fol.27, 30B.
Registrering af fallitbo hos Wentzel Tornø, købmand i Kerteminde.

662 Maren Rasmusdatter i Kerteminde.2.1.1810, fol.28B, 30B.
E: Casper Nielsen.
Testamente af 1.11.1809.
Afdøde døde 1.1.1810.

663 Hans Christian Schou, købmand i Kerteminde. 17.2.1810, fol.28B, 33B, 74.
E: Anne Marie Møller, der døde, skifte 2.6.1810. B:
1) Ida Sofie Frederikke Johanne Hansdatter 8.
FM: morbror Jacob Møller, degn i Skellerup.

664 Opbudsbo i Kerteminde. 26.2.1810, fol.29, 31, 43B.
Registrering af fallitbo hos Frederik Ludvig Minden, købmand i Kerteminde.

665 Didrik Holst, matros i Kerteminde. 23.5.1810, fol.31, 46.
E: Christiane Lauridsdatter. B:
1) Anne Cathrine Holst i Odense
2) Laurids Andreas Holst, dragon i Odense
3) Anders Joen Holst, bødker i Kalundborg
4) Jochum Frederik Holst, matros, fange i England
5) Nikoline Marie Holst g.m. Rasmus Madsen Graa, feldbereder
6) Hans Peder Holst 17, bødkersvend
7) Peder Christian Holst 15, i bødkerlære i Kalundborg.

666 Hans Rasch, drejer i Kerteminde. 23.3.1810, fol.313B, 46.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Niels Rasch
2) Christen Rasch 24, bødkersvend i Odense
3) Hans Frederik Rasch 18, skomagerdreng i Odense.

667 Mads Olufsen Rue i Kerteminde. 18.4.1810, fol.32, 45B.
E: Anne Margrethe. LV: Bent Frederiksen, tømrer. B:
1) Frederik Caroline Olufsen 17.
FM: farbror Jens Olufsen Rue, lods.

668 Peder Christian Lung, skibsmand i Kerteminde. 17.4.1810, fol.33, 47.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Henrik Westphaler. B:
2) Anne Pedersdatter 10
3) Christen Pedersen 4.
FM: Jens Thygesen.
Første ægteskab med Judith Nielsdatter, [skifte 29.11.1802 lbnr.584]. B:
1) Nikoline Cathrine Pedersdatter 21.

669 Herman Christian Due i Kerteminde. 18.4.1810, fol.33.
Enke, hvis navn ikke angives.
1) far Christian Hermansen Due.

670 Jacob [Hansen] Rasch. værtshusholder i Kerteminde. 12.5.1810, fol.33B.
E: Maren Lauridsdatter.
Første ægteskab med Anne Cecilie [Jørgensdatter, skifte 12.4.1796 lbnr.503]. B:
1) Karen Rasch g.m. Niels Nielsen, bødker
2) Hans Rasch, bådfører
3) Kirsten Rasch i Odense.

671 Birthe Cathrine Nielsdatter, ugift i Kerteminde. 9.7.1810, fol.42, 44.
A:
1) søster Mette Nielsdatter
2) søster Karen Nielsdatter
3) bror Hader Nielsen 25, ved kanonbådene i København
4) Morten Nielsen 17, i skomagerlære
5) Rasmus Nielsen 15, i skomagerlære.

672 Niels Nielsen Hyrde, skibsmand i Kerteminde. 27.8.1810, fol.42B, 47.
E: Maren Hermansdatter. LV: Anders Krag, bødker. B:
1) Marie Nielsdatter 24
2) Niels Nielsen 18
3) Anne Cathrine Nielsdatter 16.
FM: Henrik Westphaler, farver.

673 Jens Hansen i Mesinge. 29.8.1810, fol.43.
A:
1) bror Niels Hansen i Mesinge
2) bror Anders Hansen i Dalby
3) søster Kirsten Hansdatter g.m. Jens Jensen i Stubberup.

674 Kirsten Henriksdatter, almisselem i Kerteminde. 8.9.1810, fol.43.
Arvinger angives ikke.

675 Pernille Jochumsdatter, almisselem i Kerteminde. 15.9.1810, fol.43B.
Enke efter Jesper Lauridsen.
Arvinger angives ikke.

676 Karen Madsdatter i Kerteminde. 28.11.1810, fol.44.
Enke efter Mads [Christensen] Rue.
Af børn angives B:
1) Christen Madsen Rue (Rude), bådfører.

677 Peder Mortensen, daglejer i Kerteminde. 13.12.1810, fol.44B, 73.
E: Margrethe Hansdatter. B:
1) Christine Pedersdatter g.m. Jesper Johansen, daglejer
2) Cathrine Pedersdatter.

678 Hans Pedersen, almisselem i Kerteminde. 13.12.1810, fol.44B.
Arvinger angives ikke.

679 Bodil Andersdatter i Viby. 13.12.1810, fol.44B.
A:
1) bror Christen Andersen, bådfører på Samsø, død. 2B:
a Anders Christensen 18
b Kirsten Christensdatter 13
2) bror Peder Andersen Rue, skipper i Kerteminde.
Afdøde døde 3.4.1810.

680 Anne Pedersdatter, almisselem i Kerteminde 8.1.1811, fol.47B.
Arvinger angives ikke.

681 Anne Sybille Lange i Kerteminde. 14.1.1811, fol.47B, 48, 76B.
E: Jens Dam. toldbetjent. A:
1) bror Christen Lange, skomager i Kolding
2) søster Christine Lange, død. 2B:
a Gotfred Eriksen 20, snedkersvend
b Johanne Cathrine Eriksen 18
3) søster Barbara Lange, død. 2B:
a Ida Kirstine Rasmussen 22, på Langesø
b Maren Rasmussen 19, på Snoghøj.

682 Reinfranch, toldbetjent i Kerteminde, der døde 20.2.1811, fol.48.
Arvinger angives ikke.

683 Jens møller, hospitalslem i Kerteminde. 4.3.1811, fol.48.
Arvinger angives ikke.

684 Laurids Christensen, købmand i Kerteminde. 8.3.1811, fol.48.
B:
1) Jens Bircherod Christensen
2) [Dorthe Marie Christensen] g.m. Rasmus [Olufsen] Møhl, købmand.

685 Søren Havtorn, arrestant i Kerteminde. 22.3.1811, fol.50, 73B.
E: Kirsten Hansdatter.
A: en bror på Sjælland.

686 Johanne Schou i Kerteminde.7.5.1811, fol.50B.
Enke efter Christoffer Bom.
Første ægteskab med Morten Clausen, skomager, [skifte 17.7.1800 lbnr.552]. B:
1) Dorthe Mortensdatter g.m. Hans Holbæk, skomager
2) Claus Mortensen 28
3) Christian Mortensen 26, i København
4) Poul Mortensen 24
5) Birthe Cathrine Mortensdatter på Juelsberg
6) Anne Marie Mortensdatter på Lundsgård
7) Jens Mortensen 14
8) Johanne Clausine Mortensdatter.
FM: Erik Bom, skomager.

687 Karen Linde i Kerteminde. 20.5.1811, fol.51, 73B.
E: Sigvard Lauridsen, daglejer.
Arvinger angives ikke.

688 Rasmus Bast, feldbereder i Kerteminde. 27.5.1811, fol.51, 55B, 78.
E: Mette Marie Schrøder, der døde 31.5.1811.
Hans A:
1) søster Kirsten Bast g.m Jens Jensen i Sandager
2) søster Anne Bast, enke efter Søren Ulriksen i Nyborg.
Hendes A:
1) Johanne Sofie Schrøder g.m. Frands Mortensen i Ulbølle på Rødkilde gods
2) søster Anne Kirstine Schrøder, død. 1B:
a Niels Johansen, maler i Viborg.

689 Bent Frederiksen, tømrer i Kerteminde, der døde 11.6.1811, fol.52, 72B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Christoffer Hougaard. B:
6) Maren Bentsdatter 7
7) Johanne Bentsdatter 4
8) Anne Bentsdatter 10 uger.
Første ægteskab med Anne Kirstine [Poulsdatter, skifte 3.5.1790 lbnr.436]. B:
1) Anders Bentsen 26
2) Marie Cathrine Bentsdatter g.m. Johannes Bonnesen, skibstømrer.
Andet ægteskab med Johanne Hansdatter, [skifte 27.7.1802 lbnr.576]. B:
3) Johanne Cathrine Bentsdatter i Kærby
4) Hans Frederik Bentsen 17
5) Mads Bentsen 8.

690 Gregers Madsen, daglejer i Kerteminde. 14.6.1811, fol.53, 74.
E: Kirsten Markusdatter. B:
1) Mette Kirstine Gregersdatter g.m. Jens Christensen, daglejer
2) Johanne Gregersdatter på Lundsgård.
Afdøde døde 21.5.1811.

691 Knud Jespersen i Kerteminde. 14.6.1811, fol.53B, 105.
E: Kirstine Marie Jepsdatter. B:
1) Jesper Knudsen
2) Jens Knudsen 34, i Tyskland
3) Anders Knudsen 32, snedker
4) Sidsel Knudsdatter 31
5) Anne Margrethe Knudsdatter 28, i Nyborg
6) Elsebeth Knudsdatter 26, på Lundsgård
7) Anne Marie Knudsdatter 21, i Nyborg.
Afdøde døde 21.5.1811.

692 Calixtus Hansen, degn og skolelærer i Mesinge. 26.6.1811, fol.53B, 60, 89.
A:
1) søster Anne Cathrine Hansdatter g.m. Andreas Anthonisen i Hviding i Tønder amt.

693 Charlotte Amalie Brockdorff i Kerteminde. 27.6.1811, fol.54B, 61, 75B, 77, 79. 80, 88B, 90, 91, 92, 93B, 94B, 97B, 100, 103, 114B, 115, 118, 129, 130, 239B.
Enke efter Vilhelm Theophilus von Stieglitz-Brockdorff til Scheelenborg, skifte 18.8.1802 lbnr.577]. B:
1) Sofie Frederikke von Stieglitz-Brockdorff, separeret fra von Abler, kaptajn.

694 Niels Jacobsen, slagter i Kerteminde. 4.7.1811, fol.58, 106.
Enkemand efter Johanne Rasmusdatter, [skifte 27.5.1808 lbnr.647]. B:
1) Jens Nielsen 22
2) Karen Nielsdatter 16
3) Johannes Nielsen 14.
FM: mosters mand Peder Pedersen i Lille Viby.

695 Dorthe Nielsdatter i Kerteminde. 5.7.1811, fol.59.
Enke efter Oluf Jensen Ballum, skibsmand.
Arvinger angives ikke.

696 Marie Cathrine [Rohde] i Kerteminde. 5.7.1811, fol.59, 91.
Skilt fra Mads Thomsen, murer. B:
1) Søren Thomsen 23
2) Maren Thomsen
3) Jacobine Thomsen.
FM: Anders Aalborg i Bogense.

697 [Karen Jensdatter Buch] i Kerteminde, der døde 18.7.1811, fol.59B.
Enke efter Johan Ernst Heilmann, præst i Kerteminde og Drigstrup, [skifte Bjerge herred gejstlig 24.11.1800 lbnr.2].
Dødsfaldet blev anmeldt af sønnen Jens Heilmann, møller i Kerteminde.
Arvinger angives ikke.

698 Laurids Nikolaj Trane, ugift bagersvend i Kerteminde. 19.7.1811, fol.60.
Afdøde skal efterlade sin mor og nogle søskende.

699 Maren Hansdatter i Munkebo. 5.8.1811, fol.69B.
A:
1) mor Christine Andersdatter.

700 Christen Jyde, pjaltekræmmer i Kerteminde. 9.8.1811, fol.69B.
Efterlader muligvis sin hustru, uvist hvor.

701 Charlotte Schalham Møller i Kerteminde. 12.8.1811, fol.69B, 70B, 75.
E: Johan Henrik Bøtcher, sadelmager. A:
1) bror Henrik Schalham, degn i nærheden af Nakskov, død. 2B: en søn og en datter.

702 Hans Poulsen, almisselem i Kerteminde. 20.8.1811, fol.70B.
Arvinger angives ikke.

703 Hans Lauenborg i Kerteminde. 26.9.1811, fol.71B, 83B.
E: Maren Hansdatter.LV: Laurids Pedersen Trochmann, slagter. B:
1) Jørgen Hansen 4
2) Hans Hansen 2.
FM: farbror Niels Lauenborg, snedker.

704 Johanne Kirstine Krog i Kerteminde. 23.10.1811, fol.73.
E: Valentin Sippel, vejpikør på en landevej et sted på Fyn, uvist hvor.
Arvinger angives ikke.
Registrering 29.12.1804.

705 Kirsten, almisselem i Kerteminde. 23.10.1811, fol.73.
Enke efter Seltzer, musketer.
Arvinger angives ikke.
Registrering 29.5.1805.

706 Hans Nielsen, matros i Kerteminde. 31.10.1811, fol.73B.
Arvinger angives ikke.
Registrering 23.7.1808.

707 Jørgen Jensen, murer i Kerteminde. 14.11.1811, fol.74.
E: Sara Nielsdatter. LV: Christoffer Hansen, skomager. B:
1) Niels Jørgensen 15
2) Maren Jørgensdatter 10
3) Christoffer Jørgensen 8
4) Laurids Jørgensen 3.
FM: Morten Bødker.

708 Hans Henneberg., skrædder i Kerteminde. 5.12.1811, fol.75B.
E: Cecilie Degn. LV: Peder Hansen, skomager. B:
1) Christian 23.
FM: Mads Bødker.

709 Gregers Madsen, daglejer i Kerteminde. 21.12.1811, fol.77.
E: Anne Marie. LV: Niels Lauenborg. B:
1) Birthe Gregersdatter 13
2) Mads Gregersen 10
3) Peder Gregersen 6
4) Hans Gregersen 2.
FM: Niels Lauridsen, købmand.

710 Hans Pedersen i Mesinge. 16.1.1812, fol.78.
E: Maren Andersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 27.12.1811.
Afdøde, der blev kaldt Mads Pedersen, døde 11.10.1811.

711 Jørgen Henrik Korff, organist i Kerteminde. 28.1.1812, fol.79.
Testamente af 12.6.1808.A:
1) søster Anne Margrethe Korff og B:
a Marie Isabelle Haagerup g.m. Niels Madsen Møller i Fåborg.
Afdøde døde 27.1.1812.

712 Knud Olufsen på Dalby mark. 19.2.1812, fol.79.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Anne Knudsdatter 6
2) Maren Knudsdatter 6 mdr.
FM: Hans Pedersen.

713 Andresine Henriksdatter i Kerteminde. 6.3.1812, fol.79B.
E: Peder Pedersen, hattemagersvend.
Arvinger angives ikke.

714 Hans Pedersen, brændevinskarl i Kerteminde. 11.3.1812, fol.80.
Arvinger angives ikke.

715 Karen Hansdatter i Kerteminde. 18.3.1812, fol.80.
Enke. B:
1) en datter g.m. Frands Pedersen
2) Dorthe Hansdatter g.m. forpagter Lassen på Nygård
3) Karen Hansdatter.

716 Mads Steffensen, daglejer i Kerteminde. 8.5.1812, fol.80B, 115.
E: Mette Marie. LV: Hans Andersen Jyde. B:
2) Erik Madsen 11
3) Karen Madsdatter 8.
FM: Peder Madsen i Hundslev.
Første ægteskab med Anne Kirstine Nielsdatter, [skifte 11.8.1794 lbnr.484]. B:
1) Maren Madsdatter 18.
Afdøde døde 8.4.1812.

717 Knud Nielsen [Vejleborg], daglejer i Kerteminde. 23.5.1812, fol.81.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Rasmus Bagge. B:
1) Maren Knudsdatter 24
2) Peder Knudsen 15
3) Hans Knudsen 12
4) Anne Martie Knudsdatter 8
5) Gertrud Knudsdatter 4.
FM: Christen Rue.

718 Peder Mathiassen, skibsmand i Kerteminde. 23.5.1812, fol.81B, 122.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Dorthe Pedersdatter 13
2) Maren Pedersdatter 11
3) Mathias Pedersen 6.
FM: Peder Andersen Rue (Rude).
Afdøde døde 24.4.1812.

719 Jens Bircherod Christensen, købmand i Kerteminde. Samfrændeskifte 19.1.1814, fol.81B, 104.
E: Anne Cathrine Borch. LV: Hans Tornø. B:
1) Anders Borch Christensen 11
2) Johanne Marie Christensdatter 4.
FM: Rasmus Møhl.
Bevilling til uskiftet bo af 27.5.1812.
Afdøde døde 14.5.1812.

720 Peder Michael Milling i Kerteminde. 24.6.1812, fol.82, 83.
Enkemand. B:
1) Hans Peder Milling i Hals, krigsfange i England
2) Jørgen Milling, skipper i Fåborg
3) Peder Michael Milling, krigsfange i England
4) Jens Michael Milling, hattemagersvend i Rudkøbing
5) Maren Milling g.m. Hoff, bendrejer i Rudkøbing
6) Anne Henrikke Milling g.m. Frands Siegler, købmand i Nyborg
7) Marie Kirstine Milling g.m. Minden, købmand
8) Anneke Milling g.m. Clausen, toldbetjent i Fåborg.

721 Christen Pedersen, tjenestekarl i Kerteminde. 7.7.1812, fol.82B, 88.
E: Dorthe Nielsdatter.
Testamente af 1.5.1812.

722 Morten Roerbach, maler i Kerteminde. 1.9.1812, fol.84, 92B.
E: Maren Bondrup. LV: Hans Lauridsen. B:
1) Ferdinand Mortensen 3.
FM: Jens Vinding i Fåborg.
Afdøde døde 30.8.1812.

723 Henriette Charlotte Nørkencrone i Kerteminde. 15.9.1812, fol.87, 117B.
Enke efter Casper Herman Brygmann.
Testamente af 31.8.1812. A:
1) afdødes steddatters datter Sofie Charlotte von Bülow i Odense
2) afdødes mands søstersøns datter Antoinette Moltke, døbt Anne Cathrine Henningia Moltke i Kerteminde
3) afdødes søsters sønnesøn Reusch Friis, kaptajn i København, hans børn
4) afdødes halvsøster enkebaronesse von Durath’s datter Henriette Casparine Durath i København.

724 Anne Sørensdatter i Kerteminde. 23.11.1812, fol.88B, 125B.
E: Hans Thygesen, bådfører og fisker. B:
1) Jens Hansen
2) Rasmus Hansen
3) Claus Hansen 18
4) Hylleborg Hansdatter 16.

725 Erik Jacobsen, daglejer i Kerteminde3.5.1813, fol.91B, 123.
E: Johanne Christine Hansdatter Høgh. LV: Gunner Holgersen.
Arvinger kendes ikke.

726 Hans Hytter i Kerteminde. 7.6.1813, fol.92.
Afdøde efterlader en og børn, hvis navne ikke angives.

727 Karen Jensdatter, almisselem i Kerteminde. 11.9.1813, fol.94B, 122B.
Enke efter Laurids Justesen Høgh, [skifte 20.3.1782 lbnr.345]. B:
1) Jørgen Lauridsen Høgh
2) Anne Dorthe Lauridsdatter.

728 Anne Cathrine Hansdatter, almisselem i Kerteminde. 11.9.1813, fol.94B, 122B.
Enke. B:
1) Christian Schou 42, ved roflotillen, uvist hvor
2) Hans Madsen 37, møllersvend på stedet.

729 Hans Christoffer Lange, bager i Kerteminde. 20.10.1813, fol.96, 133.
E: Karen Helt. LV: Erik Bom. B:
1) Jørgen Lange 17, i Rudkøbing
2) Mathias Lange 16
3) Johanne Lange 10
4) Christian Lange 8
5) Christoffer Lange 6.
FM: født værge Mads Lange i Rudkøbing.

730 Maximilian von Oldeland, generalkrigskommissær i Kerteminde. 15.11.1813, fol.97B, 98, 100B, 105B, 106B, 227, 233, 319B, 337B, 364.
E: Frederikke Louise Knuth, der døde 5.1.1814.
Af første ægteskab B:
1) Sofie Oldeland, død, var g.m. Zim, agent og grosserer i København. 2B:
a Emania Juliane Sofie Zim 6
b Ludvig Maximilian Zim 4
2) Margrethe Christiane Oldeland g.m. afdøde søsters enkemand Zim i København
3) Adolfine Sigfride Oldeland, død, var g.m. Bjerregaard. 1B:
a Ida Charlotte Amalie Bjerregaard 64) Frederik Carl Emil Oldeland 23.

731 Anne Dorthe Hansdatter i Kerteminde. 29.11.1813, fol.98B, 123.
E: Hans Bertelsen, daglejer. B:
1) Anne Hansdatter 23
2) Dorthe Hansdatter 18
3) Laurids Hansen 11.
FM: morbror Poul Hansen.

732 Anne Marie Lund, ugift i Kerteminde. 2.12.1813, fol.99.
A:
1) bror Thyge Lund, købmand.

733 Anne Cathrine Pedersdatter i Kerteminde. 16.12.1813, fol.99, 103B, 136.
Enke efter Bent Frederiksen, tømrer, [skifte11.6.1811 lbnr.689]. B:
1) Maren Bentsdatter 9
2) Johanne Bentsdatter 6
3) Anne Bentsdatter 2.
FM: Christoffer Hougaard, hattemager.

734 Anne Cathrine Joensdatter i Kerteminde. 12.1.1814, fol.103.
E: Peder Hansen Boesen.
Fledføringskontrakt af 10.2.1806 med sønnen Joen Pedersen.

735 Ellen Olufsdatter i Kerteminde.12.2.1814, fol.114B.
E: Hans Nielsen Jyde.
Arvinger angives ikke.

736 Hans Nielsen, daglejer og almisselem i Kerteminde. 21.2.1814, fol.114B.
E: Stine Jørgensdatter.
Arvinger angives ikke.

737 Bodil Berntsen. almisselem i Kerteminde. 23.2.1814, fol.114B.
Arvinger angives ikke.

738 Cathrine [Hansdatter] i Kerteminde. 2.3.1814, fol.115.
Enke efter Niels Fischer, organist, [skifte 17.7.1789 lbnr.431].
Arvinger angives ikke.

739 Karen Christensdatter i Dalby. 1.4.1814, fol.116, 120.
E: Hans Rasmussen. B:
1) Laurids Hansen 11
2) Rasmus Hansen 9
3) Gertrud Hansdatter 5
4) Kirsten Hansdatter 2½.
Afdøde døde 13.3.1814.

740 Kirstine Marie Knudsdatter i Kerteminde. 4.4.1814, fol.116.
E: Christoffer Clausen, bådfører og fisker.
Testamente 16.1.1799, A:
1) mor Mette Marie Hansdatter, enke efter [Knud Bjørn, skifte 18.8.1779 lbnr.311].

741 Ingeborg Marie Møller i Kerteminde. 13.4.1814, fol.116B.
E: Jens [Pedersen] Bjørn, præst i Viby.
Testamente af 9.5.1792.
Deres 2 plejebørn er hovedarvinger
1) Johan Frederik Møller Bjørn, [søn af hendes bror Johan Frederik Müller fra Sattrup i Sydslesvig]
2) Hans Outzen Bjørn, [søn af enkemandens halvbror Hans Outzen, rektor i Nyborg].
Desuden nævnes som A:
3) hans søster Marie Christine Bjørn g.m. Holm, degn i Brøns og deres B:
a Peder Bjørn Holm
4) hendes søster Godsken Møller.
Afdøde døde 11.4.1814.

742 Jens Pedersen Brandt, toldbetjent i Kerteminde. 24.5.1814, fol.118,123.
E: Kirsten Nielsdatter. A:
1) bror Svend Pedersen Brandt.

743 Hans Madsen, tømrer og møllersvend i Kerteminde. 25.5.1814, fol.118B, 123B.
E: Anne Margrethe Frederiksdatter. LV: Jesper Knudsen.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Mathias Fakov.

744 Sara Margrethe Friis i Kerteminde, der døde 14.6.1814, fol.119B, 134B.
A:
1) en bror, kaptajn i Holsten
2) søster Sofie Friis på Sophienholm? ved Vejle
3) søster i Vejle
4) søster i Kolding
5) søster, uvist hvor.

745 Rasmus Olufsen Møhl, købmand og stempelpapirsforhandler i Kerteminde. 15.6.1814, fol.120, 122B.
E: Dorthe Marie Christensdatter. B:
1) Johan Otto Møhl 19
2) Laurids Christen Møhl 18
3) Christen Møhl 16.
Bevilling til uskiftet bo af 2.12.1814.

746 Poul Andersen i Dalby. 1.8.1814, fol.120, 121B.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. B:
1) Anders Poulsen 8
2) Kirsten Poulsdatter 3
3) Jørgen Poulsen 1.
FM: fars [halv]bror Peder Pedersen.

747 Maren Mikkelsdatter i Mesinge. 22.9.1814, fol.121.
E: Mads Andersen Ejby, forpagter i Mesinge præstegård.
Testamente af 1.2.1807.
Afdøde døde 18.5.1814.

748 Christen Nielsen, møller i Kerteminde. 2.12.1814, fol.122, 124.
E: Christiane Kramer.
Afdøde efterlader 3 børn, hvis navne ikke angives.
Testamente af 3.1.1815.


Kerteminde Byfoged
Skiftedokumenter
1635-1860
Her: 1635-1809


749 Mads Pedersen Bast i Kerteminde. 11.6.1635, opslag 2.
E: Margrethe Bertelsdatter.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte maj 1633. B:
1) Peder Madsen
2) Laurids Madsen
3) Anne Madsdatter.
FM: farbror Mads Pedersen Bast den unge.

750 Maren Jensdatter i Kerteminde. 30.3.1642, opslag 8.
E: Erik Jensen, grovsmed. B:
1) Hans Eriksen
2) Daniel Eriksen.
FM: morfar Jens Nielsen, væver.

751 Testamente i Kerteminde, konformeret 24.3.1731, opslag 12.
Testamente af 1.10.1719 for Peder Christian Schiøtz og hustru Hilleborg Marie Bager.

752 Børnepenge i Kerteminde. 19.3.1728, opslag 15.
Skrivelse 19.3.1728 fra Hans Langsted i Odense til borgmester og byråd i Kerteminde vedrørende Kongens birkerets dom 24.7.1727, at afdøde Jørgen Madsens eftermand og dennes stedbørn hæfter for de værgemål Jørgen Madsen havde.

753 Kirsten Hansdatter i Kerteminde. 31.3.1733, opslag 19.
E: Jens Lauridsen. B:
1) Maren Jensdatter 2.

754 Frederikke Christiane Gebhardt i Kerteminde. 28.3.1740, opslag 25.
E: Jens Lauridsen Drigstrup. A:
1) bror Frederik Gebhardt, uvist hvor
2) søster Dorthe Margrethe Gebhardt g.m. Ludvig Maler i Odense.

755 Laurids Muus, købmand i Kerteminde. Kommissionsskifte 18.12.1742, opslag 32.
E: Elisabeth Kirstine Henriksdatter Morsing. LV: Hans Berntsen, der ægter enken. B:
1) Ove Muus (Aage Muus) 20
2) Henrik Muus 10.
FM:
1 Christen [Henriksen] Morsing i Lundby, præst [i Landet] på Tåsinge
2 Morten Bendz på Lundsgård som samfrænde
3 Hans Langsted, regimentsskriver i Odense.

756 Anne Dorthe [Jacobsdatter Norup] i Kerteminde. 20.8.1743, opslag 40.
Enke efter Morten [Henriksen] Morville. B:
1) Kirsten Morville g.m. Mogens [Christoffersen] Brask, præst i Horsens [Hospital og Torsted]
2) Jacob Morville i Odense
3) Sara Morville, død. E: Herman Bolt i København. 3B:
a Herman Bolt 10
b Ingeborg Bolt 9
c Martha Bolt 6.

757 Birgitte Jensdatter i Anderstrup [i Hunseby sogn på Lolland].28.12.1776, opslag 56.
E: Peder Ibsen. B:
1) Børge Pedersen 21
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Andersen Krøll i Maglemer [i Hunseby sogn]
3) Karen Pedersdatter.
Skiftet blev afholdt på Bandholmgård under Knuthenborg gods.
Afdøde døde 3.10.1776.

758 Peder [Hansen] Højer, præst i Mesinge, der døde 26.5.1809, opslag 70.
E: Georgine [Jørgensdatter] Fogh.
Bevilling til uskiftet bo af 28.5.1809.
Skrivelse fra Niels Holm, præst i Dalum og Stubberup [g.m. Cecilie Jørgensdatter Fogh], at afdøde kun efterlader sig en datter af forrige ægteskab med enkens søster [Charlotte Amalie Jørgensdatter Fogh, død 2.12.1790].

SLUT