København Hof- og Stadsret samfrændeskifter

Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Lands Over- samt Hof- og Stadsret
Før 1805: Københavns Hof- og Stadsret
Bevillinger og Samfrændeskifter
1771-1810

[1771-1776]    [1777-1779]    [1779-1780]    [1781-1782]    [1783-1784]   

[1785-1786]    [1787]    [1788-1789]   

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dk

Den kongelige rangfølge i de danske Stater.Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månedervignet1
Københavns Hof- og Stadsret
Bevillinger og Samfrændeskifter
1771-17761    Karen Nielsdatter Torp i Nygade i København. 24.8.1771, opslag 2.
E: Peder Christensen Attrup, tobaksspinder. B:
1) Christen Pedersen Attrup 5.
FM: mosters mand Christen Nielsen Hammersø, bud i Rentekammeret.
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1771.

2    Bodil Christoffersdatter uden for Nørreport i København. Bevilling til uskiftet bo af 16.8.1771, opslag 4.
E: Frederik Conrad Deichmann, gartner.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

3    Thomas Lauridsen Borup, bogtrykker i København. 4.9.1771, opslag 6.
E: Rebekka. LV: Christian Gotschalck. B:
1) Christian Thomsen Borup 8
2) Elisabeth Magdalene Thomasdatter Borup 3.
FM: farbror Jens Borup, urtekræmmer.
Bevilling til uskiftet bo af 1.6.1770.

4    Engelbrecht Waage, justitsråd i København. 24.9.1771, opslag 5.
E: Anne Cathrine Christiane Jørgensen. B:
1) Claus Søren Engelbrechtsen Waage 6
2) Christian Fædder Engelbrechtsen Waage 5.
FM: født værge Waage, kammerråd.
Bevilling til uskiftet bo af 26.2.1768.

5    Ursula Elisabeth Kjeldskov i København. Bevilling til uskiftet bo af 8.11.1771, opslag 15.
E: Jochum Henrik Hein, bager.

6    Cathrine Barbara Klog på hjørnet af Frederiksborggade og Rosenborggade i København. 20.11.1771, opslag 16.
E: Iver Bang, urtekræmmer. B:
1) Jacob Iversen Bang 8½.
FM:
1 Hans Schack Bähr, urtekræmmer
2 Christen Hee Vadum.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1769.

7    Anne Cathrine Pedersdatter i København. 20.11.1771, opslag 8.
E: Eskild Tønsberg, skibsbyggersvend på Holmen. B:
1) Inger Eskildsdatter Tønsberg 8
2) Anders Eskildsen Tønsberg 5.
FM:
1 Erik Eskildsen
2 Peder Jørgensen.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1769.

8    Louise Juliusdatter Schultz på hjørnet af Farvergade og Kattesundet i København. 3.12.1771, opslag 23.
E: Laurids Møller, stadskæmner og brygger. B:
1) Peder Lauridsen, født 29.10.1767
2) Erik Lauridsen, født 17.12.1770.
FM:
1 N. Vindelev
2 Heindorph.
Arv efter Julius David Schultz, snedker.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1771.
Afdøde døde 23.5.1771.

9    Bevilling til samfrændeskifte af 10.11.1769, opslag 25.
Bevilling af 10.11.1769 for Gottlieb Seeboth, præst i Den Herre Zebaots kirke i København at skifte for ham og hans børn med samfrænder:
1 Ditlev von Rohn, kaptajn
2 Casper Skive, krigsråd og bogholder.
(Se skifte efter hans svigermor Christiane Dorthe Schmidt, skifte Københavns amt gejstlig 19.12.1773 lbnr.57. E: Anton Christoffer Rohn, præst i Petri tyske kirke i København, der døde 12.5.1774).

10    Johan Henrik Geismar, ugift i København. 1771, opslag 2.
A:
1) bror Joachim Nikolaus Geismar i Rostock
2) bror Michael Geismar, handelsbetjent i Rostock
3) søster Anne Margrethe Geismar, enke efter Gerdes i Rostock
4) søster Marie Elisabeth Geismar g.m. Rohde, købmand i Rostock
5) søster Cathrine Euphrosyne Geismar g.m. Johan Trendelburg i Rostock, begge døde 3B:
a Johan Joachim Trendelburg
b Johan Christian Trendelburg
c Johan Ludolf Trendelburg.
Kommissarier:
1 Johan Joachim Anchersen, justitsråd og assessor i Højesteret
2 Abraham Pelt, banko-kommissær.

11    Jens Vinkel, overstyrmand, boende i et hus ved Holmens kirke i København. 2.1.1772, opslag 16.
E: Else Marie. LV: Laurids Lauridsen, tømmerhandler. B:
1) Søren Vinkel 6.
FM:
1 Laurids Svane, skibskaptajn
2 Hans Bredal, tobaksspinder.
Bevilling til uskiftet bo af 1.3.1771.
Afdøde døde 11.2.1771.

12    Elisabeth Christiane Bang i København. 6.1.1772, opslag 19.
E: Bernhard Daniel Lesse, hofskrædder. B:
1) Anne Sofie Caroline Bernhardtsdatter 5
2) Frederik Christian Conrad Bernhardtsen Bang 3.
FM: fars fætter Peder Sigmund Schoo, guldfabrikant.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Marie, enke efter Bang.
Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1771.

13    Axille Margrethe Due i Pilestræde i København. 9.12.1771, opslag 25.
E: Knud Sørensen Schouboe, skrædder. B:
1) Maren Cathrine Knudsdatter Schouboe 16
2) Søren Knudsen Schouboe 15
3) Johanne Kirstine Knudsdatter Schouboe 11
4) Johannes Knudsen Schouboe 8.
FM:
1 Hans Christoffer Barthold, parykmager
2 Erik Lorents Jacobsen, snedker.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1770.

14    Niels Vilhelmsen, brændevinsbrænder i Mikkel Bryggersgade i København. 16.3.1772, opslag 31.
E: Anne Christensdatter Malling. B:
1) Svend Nielsen 11
2) Dorthe Marie Nielsdatter 6.
FM: farbror Rasmus Johansen, hyrekusk.
Bevilling til uskiftet bo af 21.12.1770.

15    Bevilling til uskiftet bo i København af 31.3.1772, opslag 34.
Bevilling til uskiftet bo for Frederik Ernst von Bilhardt, kaptajn og søn efter afdøde hustru og mor Charlotte Dorthe Piper.

16    Oluf Hansen Gotzum, fyrbøder, boende i Laksegade i København. 7.4.1772, opslag 36.
E: Anne Andersdatter Torp. B:
1) Hans Peder Gotzum 23
2) Gundel Marie Gotzum 17, forlovet med Andreas Munch, hørkræmmer.
FM: Laurids Mathiassen Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 11.10.1771.
Afdøde døde 21.8.1771.

17    Susanne Marie Prescher i København. 15.4.1772, opslag 38.
E: Frederik Grodtschilling, kaptajn i søetaten. B:
1) Bernhard Ulrik Frederiksen Grodtschilling
2) Marie Susanne Frederiksdatter Grodtschilling
3) Cathrine Frederiksdatter Grodtschilling.
FM:
1 farfar Bernhard Grodtschilling
2 morfar Ulrik Filip Prescher, fransk sprogmester.

18    Bevilling til uskiftet bo i København af 18.4.1772, opslag 43.
Bevilling til uskiftet bo for Cathrine Margrethe Eichler efter afdøde mand Poul Copmann, kammerråd og renteskriver.

19    Morten Andersen Lindberg, brygger i København. 12.3.1772, opslag 45.
E: Anne Cathrine. LV: Carl Frederik Melan, maler. B:
1) Frederikke Andrea Mortensdatter Lindberg 16
2) Niels Mortensen Lindberg 14
3) Regine Caroline Mortensdatter Lindberg 10.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1765.

20    Anne Marie Olufsdatter i Skidenstræde i København. 27.5.1772, opslag 47.
E: Isak Johansen Goudoever, brødbager. B:
1) Sara Isaksdatter Goudoever 22
2) Inger Cathrine Isaksdatter Goudoever 18
3) Rasmus Isaksen Goudoever 14.

21    Bevilling til uskiftet bo i København af 12.6.1772, opslag 51.
Bevilling til uskiftet bo for Johanne Margrethe Gløersen efter afdøde ægtemand Jens Østrup, superkargo i København.

22    Bevilling til uskiftet bo i København af 12.6.1772, opslag 52.
Bevilling til uskiftet bo af 12.6.1772 for Anne Dorte efter afdøde ægtemand Johan Peder Eichler, urtekræmmer for enken deres dattersøn.

23    Johanne Marie Tæger i København. 3.6.1772, opslag 54.
E: Christen Hassing materialforvalter i militæretatens materialgård Frederiksholm. B:
1) Johan Frederik Hassing 6½
2) Johanne Marie Hassing 5½.
FM: morbror Johan Frederik Tæger, krigsråd.
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1766.

24    Testamente i København. 20.3.1770, opslag 56.
Testamente af 20.3.1770 for Johanne Møller, ugift i København.
A: hendes mor og halvsøskende samt en del der ikke er i familien.

25    Bevilling til uskiftet bo i København af 19.6.1772, opslag 59.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1772 for Anne Kirstine efter afdøde ægtemand Søren Lind, porcelænshandler og deres umyndige børn, da svigersønnen er tilfreds.

26    Bevilling til uskiftet bo i København af 3.4.1772, opslag 62.
Bevilling til uskiftet bo af 3.4.1772 for Bodil Marie efter afdøde ægtemand Jens Studsgaard, juvelerer i København og deres umyndige børn.

27    Bevilling til uskiftet bo i København af 15.7.1772, opslag 64.
Bevilling til uskiftet bo af 15.7.1772 for Christiane Ramshart efter afdøde ægtemand Carl Frederik Seyfart, kommandørkaptajn og deres 5 umyndige børn.

28    Bevilling til uskiftet bo i København af 14.8.1772, opslag 66.
Bevilling til uskiftet bo af 14.8.1772 for Birgitte Cathrine efter afdøde ægtemand Peder Nikolaj Holm, melhandler og deres umyndige børn. LV: Jens Suhr.

29    Josef Zuber, hofmekanist og hoftømrer i København. 29.7.1771, opslag 67.
E: Cathrine Marie. B:
1) Christian Josef Zuber 36, i Rom
2) Ignatius Zuber 30, i Holland
3) Dionysius Zuber 28
4) Ferdinand Zuber 24
5) Marie Theresia Zuber, i Marienthal Kloster i Achen.

30    Laurids Pedersen Møller, brændevinsbrænder i Hjortelængden i København. 8.9.1772, opslag 73.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Andersen. B:
1) Birthe Cathrine Lauridsdatter Møller 7.
FM: Jochum Christian Martin.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1772.

31    Agnethe Sejer i København. 11.9.1772, opslag 76.
E: Jacob Lobæk. B:
1) Anne Elisabeth Jacobsdatter Lobæk 13
2) Johan Jacobsen Lobæk 7.
FM:
1 Jacob Købke, oldermand i bagerlauget
2 Oluf Lobæk
3 Johan Henrik Jansen, bager
4 Christian Værum, guldsmed.
Bevilling til uskiftet bo af 15.2.1771.

32    Bente Cathrine Dalberg i Landemærket i København. 24.9.1772, opslag 79.
E: Søren Jensen, grovsmed. B:
2) Mette Marie Sørensdatter 14.
Første ægteskab med Ditlev Thorsen Lind. B:
1) Ditlev Ditlevsen Lind 20.
FM: Christen Nielsen Schmidt.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1772.

33    Jørgen Daniel Reusch, grovsmed på Christianshavn. 15.9.1772, opslag 83.
E: Anne Martie Lund. LV: Hans Bjørn, prokurator. B:
1) Anne Sofie Reusch 12.
FM: farbror Poul Andersen Reusch.

34    Anne Pedersdatter i Adelgade i København. 10.10.1772, opslag 90.
E: Poul Jørgensen, brændevinsbrænder. B:
1) Andreas Poulsen 16
2) Kirsten Poulsdatter11.
Bevilling til uskiftet bo af 31.7.1772.

35    Jacob Simonsen, skipper i København. 12.10.1772, opslag 94.
E: Anne Jensdatter. LV: Henrik Johansen Schalkam, skipper. B:
1) Maren Jacobsdatter g.m. Hans Hals, skipper
2) Birthe Cathrine Jacobsdatter 17
3) Anne Marie Jacobsdatter 15
4) Simon Jacobsen 12.
FM: Peder Pedersen Hals, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 6.10.1769.
Afdøde døde 4.9.1769.

36    Johan Christoffer Dornhein i Dronningensgade på Christianshavn. 22.10.1772, opslag 96.
E: Anne Dorthe. LV: bror Hans Bruun. B:
1) Johanne Marie Dornhein 3½
2) Morten Henrik Dornhein 2.
FM: Niels Christensen, spækhøker.
Bevilling til uskiftet bo af 20.3.1772.

37    Christiane Charisius i København. 26.10.1772, opslag 101.
E: Frederik Michael Krabbe, etatsråd, kommandørkaptajn i søetaten og fabriksmester. B:
1) Regitse Sofie Krabbe 3
2) Hans Krabbe 1½.

38    Kirsten Vammen i Admiralsgade i København. 26.10.1772, opslag 103.
E: Christen Thaarup, havnekommisionsskriver og kasserer. B:
1) Frederik Thaarup 5
2) Nikolaj Thaarup 4.

39    Testamente i København. 9.2.1773, opslag 108.
Testamente af 9.2.1773 for Lorents Jessen i København.
Dokumentet er udlånt fra arkivet 22.10.1818 og mangler nu.

40    Marie Severine Nygaard i København. 27.1.1773, opslag 108.
E: Jacob Bilsted, grosserer. B:
1) Jacob Olivarius Bilsted 1.
Bevilling til uskiftet bo af 14.2.1772.

41    Helene Marie Paulli i København. 12.2.1773, opslag 111.
E: Jacob Langebech, justitsråd, arkivar i Gehejmearkivet. B:
1) Frederik Langebech 14
2) Helene Jacobine Langebech 7.
FM:
1 fars svoger M. Skibsted
2 fars svoger D. Bechmann.

42    Carl Møller, tobakspinder i Adelgade i København. 12.3.1773, opslag 113.
E: Sidse Cathrine Nikolajsdatter. B:
1) Johannes Carlsen Møller 8
2) Carl Carlsen Møller 1½, født efter fars død.
FM: Ejler Møller, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1771.

43    Anne Marie Rasmusdatter i København. 116.2.1733, opslag 115.
E: Markus Jørgensen, brændevinsbrænder. B:
1) Isak Markussen 6
2) Johanne Markusdatter 1½.
Bevilling til uskiftet bo af 9.10.1772.

44    Kirsten Lauridsdatter i Antonistræde i København. 6.4.1773, opslag 119.
E: Jørgen Nielsen Schiøtt, bud i auktionsvæsenet. B:
1) Niels Schiøtt 12
2) Christian Schiøtt 7
3) Frederik Schiøtt 7
4) Johannes Schiøtt 3.
FM:
1 Erik Vilhelm Meyer, islandsk købmand
2 Peder Mikkelsen Brandt, styrmand.
Bevilling til uskiftet bo af 20.11.1772.

45    Dorthe Cathrine i København. 29.4.1773, opslag 122.
E: Rasmus Hansen Thonning, amtskirurg. B:
1) Andreas Thonning 6 mdr.
FM: Mads Pedersen, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1773.

46    Bevilling til uskiftet bo i København. 22.3.1773, opslag 124.
Bevilling til uskiftet bo af 1.5.1772 for Abel Johanne Fjelsted efter sin afdøde ægtemand Jens Jacobsen Hegelund, præst i København Vor Frue, [død 18.3.1773].

47    Bevilling til uskiftet bo i København. 2.4.1773, opslag 126.
Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1773 for Marie Martine efter afdøde ægtemand Philbert Bonfils.

48    Bevilling til uskiftet bo i København. 16.4.1773, opslag 127.
Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1773 for Frederik Ernst Horst, kaptajn i søetaten efter afdøde hustru Benedikte Louise Rasch og deres umyndige søn.

49    Peder Weinreich, blytækker i Hyskenstræde i København. 5.6.1773, opslag 129.
E: Inger Kirstine Ager. B:
1) Andreas Didrik Pedersen Weinreich 6
2) Anne Cathrine Pedersdatter Weinreich 3
3) Peder Christian Pedersen Weinreich 9 mdr.
FM: Christian Ager, glarmester i Næstved.
Bevilling til uskiftet bo af 12.2.1773.

50    Simon Hansen, kancellibud, boende i Sukkerhuset i Store Fiolstræde i København. 22.5.1773, opslag 133.
E: Marie Magdalene Strambo. LV: C. Stæger. B:
1) Hans Peder Hansen 13.
FM: Niels Brosse, urtekræmmer.
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1764.

51    Helene Schley i Lille Købmagergade i København. 18.6.1773, opslag 137.
E: Vilhelm Benthin, bager. B:
1) Marie Elisabeth Benthin 19
2) Johan Vilhelm Benthin 7.
Bevilling til uskiftet bo af 11.12.1767.

52    Antoinette Frederikke Horn i Stormgade i København. 16.7.1773, opslag 140.
E: Oluf Lund Bang, justitsråd, kammeradvokat. B:
1) Christian Frederik Bang, født 15.3.1764.
Bevilling til uskiftet bo af 30.4.1773.

53    Anne Marie Hellesdatter i København. 26.7.1773, opslag 143.
E: Hilarius Kalchau, slagter. B:
1) Anne Cathrine Kalchau g.m. Jeremias Mikkelsen, forpagter af Grevens Vænge
2) Christian Kalchau 25
3) Grethe Kalchau 23
4) Sofie Kalchau 22
5) Joen Kalchau 12
6) Mette Kalchau 10.
Bevilling til uskiftet bo af 18.9.1772.

54    Bevilling til uskiftet bo i København. 6.8.1773, opslag 145.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1753 for Charlotte Amalie Vintmølle efter sin afdøde ægtemand Poul Hyllested, overvisitør og deres umyndige børn.

55    Bevilling til uskiftet bo i København. 6.8.1773, opslag 147.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1773 for Kirsten [Hansdatter] efter sin afdøde ægtemand Hans Christian Ølgod og hans umyndige datter søn.

56    Bevilling til uskiftet bo på Christianshavn. 4.6.1773, opslag 148.
Bevilling til uskiftet bo af 4.6.1773 for Ursula Cathrine Hansdatter efter sin afdøde ægtemand Jochum Frederik Camradt på Christianshavn og deres umyndige børn.

57    Carl Drewitz (Drevsen), bager og spækhøker i Rosengården i København. 11.9.1773, opslag 150.
E; Mette Marie Hansdatter. LV: Henrik Hasse, der ægter enken. B:
1) Christian Carlsen Drewitz 13
2) Caroline Carlsdatter Drewitz 9¼
3) Charlotte Carlsdatter Drewitz 67 mdr, født efter fars død.
FM: Johan Henningsen, auktionshandler.
Bevilling til uskiftet bo af 8.11.1771.

58    Ursula Elisabeth Kjeldskov i Sankt Pederstræde i København. 2.9.1773, opslag 155.
E: Jochum Henrik `Horn, bager. B:
1) Andreas Jochumsen Horn 12
2) Vilhelm Jochumsen Horn 10
3) Anton Christian Jochumsen Horn 3.
FM: Jacob Kjeldskov.
Bevilling til uskiftet bo af 8.11.1771.
Afdøde døde 16.10.1771.

59    Bevilling til uskiftet bo i København. 17.7.1767, opslag 158.
Bevilling til uskiftet bo af 17.7.1767 for Andreas Walther, major og hustru Charlotte Frederikke Vilhelmine Strambo.

60    Anne Kirstine Christensdatter Krøll i København.6.11.1773, opslag 161.
E: Hans Olufsen. brændevinsbrænder. B:
1) Karen Hansdatter 12.
FM:
1 morbror Erik Christensen Krøll, brødbager
2 Oluf Olufsen, lysestøber.
Bevilling til uskiftet bo af 15.2.1771.

61    Bevilling til uskiftet bo i København. 5.11.1773, opslag 166.
Bevilling til uskiftet bo af 5.11.1773 for Johanne, enke efter sin afdøde ægtemand Bartholomæus Henrik Tobias Schwanitz, regimentsfeltskær og deres umyndige datter.

62    Bevilling til uskiftet bo i København. 10.12.1773, opslag 167.
Bevilling til uskiftet bo af 10.12.1773 for Christian Frederik Edelmann, snedker og hustru Sidsel Lauridsdatter.

63    Steffen Svendsen, brændevinsbrænder i Store Torvegade på Christianshavn. 12.1.1774, opslag 168.
E: Pernille. LV: Søren Hansen Mørkholt, bryggersvend. B:
1) Maren Steffensdatter 8.
FM: født værge Peder Nielsen Lund, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1673.

64    Oluf Højer, skibstømrer i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 27.1.1774, opslag 171.
E: Christiane. B:
1) Frederik Samuel Højer 6
2) Caroline Højer 4.
FM:
1 farbror Christian Højer, skibstømrer
2 fars stedfar Hans Thorsen Strøm.
Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1773.

65    Josine Hendrine Clausing i Admiralgade i København. 29.12.1773, opslag 175.
E: Georg Leonhard Serin, båndfabrikant. B:
1) Cathrine Hendrine Georgsdatter Serin 13
2) Johanne Georgsdatter Serin 9
3) Johan Henrik Georgsen Serin 9
4) Peder Abraham Georgsen Serin 8
5) Agathe Georgsdatter Serin 5.
FM:
1 Gisbert Behagen, kongelig agent
2 Peder Wasserfall, købmand.

66    Bevilling til uskiftet bo i København. 1774, opslag 178.
Bevilling til uskiftet bo af 1774 for Hans Bassem efter sin afdøde hustru.

67    Peder Jensen Dahl, brændevinsbrænder i Kristen Bernikowgade i København. 7.3.1774, opslag 179.
E: Anne Cathrine Fehring. B:
1) Anne Marie Pedersdatter Dahl 13
2) Jens Christian Ludvig Pedersen Dahl 12.
FM:
1 Poul Christensen Withsteen, brygger
2 Peder Sørensen Hammelev, brygger
3 Josias Holst, præst i Kollerup og Skræm
Hans Hornbæk ved auktionsvæsenet.

68    Bevilling til uskiftet bo i København. 18.3.1774, opslag 182.
Bevilling til uskiftet bo af 18.3.1774 for Frederik Hofmann efter sin afdøde hustru.

69    Hans Christian Ølgod, superkargo i København. 15.4.1774, opslag 184.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Martha Christiansdatter Ølgod g.m. Peder Lange, brygger i København
2) Anne Helene Ølgod, enke efter Frands Christian [Johansen] Rynning, præst i Karise og Alslev, [død 18.9.1763]. LV: [Jørgen Jensen] Østrup, øverste kapellan i København Nikolaj
3) Johanne Ølgod, død. E: Magnus Magnussen. 1B:
a Hans Christian Magnussen, født 21.8.1764.
Johanne Ølgods første ægteskab med Feddersen. Ingen børn.
Bevilling til uskiftet bo i København. 6.8.1773 lbnr.55.

70    Poul Lauridsen Fladberg, brændevinsbrænder i Adelgade i København. 30.5.1774, opslag 187.
E: Marie Thomasdatter. B:
1) Lene Marie Fladberg 2.
FM:
1 farbror Niels Jensen Fladberg
2 Niels Jensen Schiøtt, renovationsinspektør.
Bevilling til uskiftet bo af 10.9.1773.
Afdøde døde 26.8.1773.

71    Peder Nikolaj Holm, melhandler i Vandmøllestræde i København. 15.7.1774, opslag 190.
E: Birgitte Cathrine. LV: Hulevad. B:
1) Johanne Cathrine Pedersdatter Holm 8
2) Helene Hedvig Pedersdatter Holm 7
3) Jens Pedersen Holm 6
4) Christiane Frederikke Pedersdatter Holm 3.
FM: morbror Peder Hulevad.
Bevilling til uskiftet bo af 14.8.1772.

72    Thomas Jensen, spækhøker i Adelgade i København. 15.8.1775, opslag 193.
E: Mette Marie Nielsdatter. LV: Oluf Lauridsen Elsberg, hørkræmmer. B:
1) Anne Thomasdatter 6
2) Anne Cathrine Thomasdatter 2½
3) Thomas Thomsen 1.
FM: Hans Sørensen, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 14.5.1773.

73    Mette Madsdatter i Grønnegade i København. 13.10.1774, opslag 195.
E: Christian Schleyer, bager. B:
1) Anne Margrethe Christiansdatter Schleyer 11
2) Casper Frederik Christiansen Schleyer 9
3) Christian Peder Christiansen Schleyer 7.
FM: Jørgen Dallerup.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1773.

74    Bent Linderod, skrædder i Antonistræde i København. 25.10.1774, opslag 198.
E: Louise Margrethe Pedersdatter. LV: Knud Sørensen Skovbo, skrædder. B:
1) Marie Christine Bentsdatter Linderod 19
2) Peder Bentsen Linderod 14.
FM:
1 Mads Rohde, farver
2 Johannes Brinch, skrædder.
Bevilling til uskiftet bo af 20.11.1772.

75    Peder Nikolaj Port, toldforvalter på Sankt Croix i Vestindien. 26.9.1774, opslag 201.
E: Anne Buntin. B:
1) Margrethe Cathrine Port, født 19.10.1763
2) Anne Marie Port, født 11.4.1765
3) Hans Peder Port, født 18.11.1768
4) Petrine Nikoline Port, født 3.9.1771.
FM: Johannes Søbøtker, kammerråd.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1773.

76    Jørgen Dixen i København. 14.11.1774, opslag 208.
E: Marie Carstensen. B:
1) Peder Georg Dixen, født 11.5.1759.
FM: farbror Abraham Nielsen Dixen.
Bevilling til uskiftet bo af 24.6.1774.

77    Anne Margrethe Jonasdatter i Strandstræde i København. 28.11.1774, opslag 210.
E: Peder Christensen Mariager, bødker. B:
1) Else Marie Pedersdatter Mariager g.m. Søren Jensen, grovsmed
2) Christian Pedersen Mariager 7.
FM: Peder Lægaard.
Bevilling til uskiftet bo af 1.7.1774.
Afdøde døde 12.6.1774.

78    Christian Krieger, brygger i Vestergade i København. 10.11.1774, opslag 214.
E: Georgiane Sørensdatter. B:
1) Charlotte Amalie Krieger, født 20.8.1764
2) Johan Cornelius Krieger, født 14.10.1765
3) Severin Krieger, født 27.7.1768.
Bevilling til uskiftet bo af 15.10.1773.

79    Lorents Boyesen, føstkommissionær i Skindergade i København. 16.12.1774, opslag 218.
E: Birgitte Proschwitz. LV: Mathias Pløn, inspektør i stadens brændemagasin. B:
1) Karen Lorentsdatter 6.
FM: Jørgen Jespersen, graver i København Helliggejst kirke, som beslægtet.
Bevilling til uskiftet bo af 22.10.1773.

80    Anne Elisabeth i Nyhavn i København. 19.12.1774, opslag 221.
E: Poul Andersen Alling. B:
1) Anders Poulsen Alling 16
2) Anne Cathrine Poulsdatter Alling 15.
FM:
1 morbror Niels Christian Hansen, skipper
2 mosters mand Niels Jørgensen, staldkarl.
Bevilling til uskiftet bo af 4.1.1771.

81    Bevilling til uskiftet bo på Christianshavn. 26.12.1774, opslag 226.
Bevilling til uskiftet bo af 17.12.1762 for Else Broch efter afdøde ægtemand Peder Fenger, køb mand i København. LV: Jens Lauridsen.
Bevilling til uskiftet bo af 17.12.1762.

82    Anne Marie Nielsdatter Birch i Grønnegade i København. 5.1.1775, opslag 228.
E: Laurids Lauridsen Arnborg, hosekræmmer. B:
1) Anne Sofie Lauridsdatter Arnborg 11
2) Christen Lauridsen Arnborg 7
3) Peder Lauridsen Arnborg 1½.
FM: Søren Nielsen Birch.
Bevilling til uskiftet bo af 8.7.1774.

83    Lucie Knudsdatter i Vestergade i København. 11.1.1775, opslag 230.
E: Thomas Vissing, vinhandler. B:
1) Anne Margrethe Thomasdatter Vissing 7
2) Johanne Elisabeth Thomasdatter Vissing 6
3) Søren Thomsen Vissing 5.
FM: Tham Colding, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 19.7.1771.

84    Anne Pedersdatter Stubbe, ugift i Studiestræde i København. 18.5.1775, opslag 234.
Testamente af 11.6.1772. A:
01) faster, død. 6B:
1) Anne Cathrine Mikkelsdatter g.m. Peder Meyer, blikkenslager i Nyborg
2) Johan Mikkelsen i Ringsted, død. 3B:
a Jens Johansen 24
b Christen Johansen 19
c Anne Johansdatter 16 ved Jens Klink, student
3) Christen Mikkelsen på Farø, død. 2B:
a Gabriel Christensen på Farø, nu i Spjellerup i Fakse sogn
b Birthe Christensdatter g.m. Laurids Nielsen i Spjellerup
4) Anne Marie Mikkelsdatter g.m. Hans Christian Christensen, smed i Tystrup
5) Anne Sofie Mikkelsdatter g.m. Poul Daniel Textor, skoleholder i Fakse sogn
6) Ellen Mikkelsdatter g.m. Josef Schwarzmann
02) moster, død. 1B:
1) Karen, enke efter Riber, degn i Fakse og hendes 2 B:
a Hans Riber, urtekræmmersvend i København
b Valborg Riber g.m. Conrad Dohler, vinkyper i København
03) moster, Rakel, død, var g.m. Christian Gerlev. 6B:
1) Peder Gerlev
2) Christian Gerlev
3) Gabriel Gerlev, død. 1B:
a Rachel Gerlev g.m. Laurids Berth i København
4) Johan Gerlev
5) Poul Gerlev
6) Ellen Cathrine Gerlev.

85    Anne Marie Gertsen ved Holmens Kanal i København. 18.1.1775, opslag 238.
E: Laurids Kuhr, vinhandler. B:
1) Knud Lyhne Kuhr
2) Niels Michael Kuhr
3) Morten Andreas Kuhr
4) Karen Sofie Kuhr.
Bevilling til uskiftet bo af 28.10.1774.

86    Jens Mikkelsen i København. 20.2.1775, opslag 741.
E: Anne Sabine Jørgensen. LV: Andreas Erlandsen Weimann. B:
1) Jørgen Jessen Mikkelsen 5.
FM: Søren Jensen, grovsmed.
Bevilling til uskiftet bo af 28.1.1774.

87    Niels Hansen Holm, brændevinsbrænder i Kongensgade på Christianshavn. 25.2.1775, opslag 243.
E: Anne Rosine. LV: Ingvar Christensen Hausted, bryggersvend. B:
1) Bolette Marie Holm 10
2) Johannes Holm 1.
FM: født værge Jørgen Bech, tobakspinder.
Bevilling til uskiftet bo af 11.2.1774.

88    Karen Johansdatter Møller på hjørnet af Frederiksborggade og Voldgaden i København. 4.3.1775, opslag 246.
E: Anders Madsen Schiøtt, brændevinsbrænder. B:
1) Margrethe Andersdatter Schiøtt 13
2) Charlotte Amalie Andersdatter Schiøtt 7
3) Johanne Andersdatter Schiøtt 5
4) Cecilie Andersdatter Schiøtt 3.
FM: morfar Johan Møller, degn i Vivild og Vejlby.

89    Bevilling til uskiftet bo i København. 20.1.1775, opslag 248.
Bevilling til uskiftet bo af 20.1.1775 for Gertrud Elisabeth Adslev efter sin afdøde ægtemand Johan Didrik Bechmann, justitsråd, rådmand og hans umyndige børn af første ægteskab.

90    Bevilling til uskiftet bo i København. 7.4.1775, opslag 248.
Bevilling til uskiftet bo af 7.4.1775 for Hans Christian Bech, vicerådmand efter afdøde hustru Anne Elisabeth Klog og hans umyndige børn.

91    Johan Bøhm i Lille Regnegade i København. 22.4.1775, opslag 252.
E: Ellen Johanne Nielsdatter. LV: Johan Mathiassen Mørch, bager. B:
1) Johan Johansen Bøhm 10
2) Anne Johanne Johansdatter Bøhm 8
3) Niels Jensen Bøhm 7
4) Christian Johansen Bøhm 6.
FM: Otto Henriksen, slagter.
Bevilling til uskiftet bo af 8.7.1774.

92    Anders Sørensen, blegemand i 5. blegdam uden for Nørreport i København. 27.4.1775, opslag 255.
E: Maren Nielsdatter Møller. LV: Christian Schifter, fuldmægtig. B:
1) Maren Bay Andersdatter 13
2) Sidsel Sofie Andersdatter 5½.
FM: farbror Johan Sørensen i 21. blegdam.
Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1774.

93    Johanne Margrethe Krieger i Store Kongensgade i København. 3.5.1775, opslag 257.
E: Henrik Fischer, kontreadmiral. B:
1) Lorents Henrik Fischer 22, premierløjtnant i søetaten
2) Frederik Christian Fischer 15, søkadet.
FM: farbror Corfitz Fischer, justitsråd.
Bevilling til uskiftet bo af 7.1.1774.

94    Bevilling til uskiftet bo i København. 3.3.1775, opslag 261.
Bevilling til uskiftet bo af 3.3.1775 for Charlotte Amalie Folsach efter sin afdøde ægtemand Johan Ernst Erik Schmidt, generalkrigskommissær og generalauditør og deres umyndige børn.

95    Cathrine Elisabeth Møller, ugift i Studiestræde i København. 1775, opslag 263.
Testamente af 21.6.1772. A:
1) søsters 2B:
a Jacob Leonhard Schreiber
b Marie Elisabeth Schreiber g.m. Kølsen, koffardikaptajn
2) halvbror Johan Jacob Reimann
3) morbror Christian Leppers ældste datter:
a Birgitte Susanne Lepper.
Afdøde havde arv efter sin afdøde bror Johan Christian Møller, hofapoteker i Kiel ifølge dennes enke Margrethe Ohlmanns testamente af 10.9.1761.
Desuden nævnes afdødes svoger Lodberg Eilertz.

96    Testamente i København. 1775, opslag 311.
Testamente af 5.3.1770 for Knud Jacobsen Lyhne, toldskriver og hustru Anne Sofie Gertsen.

97    Testamente i København. 1775, opslag 313.
Testamente af 4.3.1775 for Laurids Madsen, brændevinsbrænder og hustru Gertrud Rasmusdatter. Hans første ægteskab med Anne Cathrine Pedersdatter. B:
1) Mathias Lauridsen
2) Peder Lauridsen.

98    Testamente i København. 1775, opslag 315.
Testamente af 13.5.1775 for Marie Elisabeth Conradi, enke efter Lorents Thomsen, admiralitets- og skifteskriver og deres afdøde datters umyndige datter, efter øvrige børns tilfredshed, undtagen den ældste søn, der endnu ikke skrevet under.

99    Karen Andersdatter på hjørnet af Farvergade og Søndervoldstræde i København. 30.5.1775, opslag 316.
E: Christen Andersen Torngaard. B:
1) Peder Christensen Torngaard 7
2) Dorthe Cathrine Christensdatter Torngaard 4.
FM: mors farbror Peder Baggesen, brændevinsbrænder.

100    Bevilling til uskiftet bo i København. 2.6.1775, opslag 319.
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1775 for Christine Elisabeth Wasserfall efter afdøde ægtemand Peder Henningsen. kancelliråd og deputeret i Tyske Kancelli og deres umyndige datter.

101    Bevilling testamente at gøre i København. 31.7.1775, opslag 321.
Bevilling testamente at gøre af 20.9.1771 for Peder Bortmann, justitsråd og hustru Anne Marie Mohr i København.

102    Bevilling til uskiftet bo i København. 18.8.1775, opslag 323.
Bevilling til uskiftet bo af 18.8.1775 for Birthe Marie Hansdatter efter afdøde ægtemand Niels Thomsen Søberg og umyndige datter.

103    Marie Skalstrup i Store Kongensgade i København. 21.8.1775, opslag 325.
E: Jørgen Christian Alme. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter Alme 8
2) Jørgen Christian Jørgensen Alme 4.
FM: Jochum Bøtcher, sadelmager.

104    Jens Jacobsen Hegelund, præst i København Vor frue i København. 3.8.1775, opslag 329.
E: Abel Johanne Fjelsted. LV: Poul Egede, professor. B:
1) Frederikke Henriette Jensdatter Hegelund
2) Marie Kirstine Jensdatter Hegelund g.m. Hans [Hansen] Rosenkilde, præst i Vester og Øster Egede
3) Louise Sofie Frederikke Jensdatter Hegelund g.m. Kaj Burchard Zwergius [Hansen] Thams, kapellan i Klim, Torup og Vust
4) Vilhelmine Jensdatter Hegelund
5) Sofie Jensdatter Hegelund
6) Michael Jensen Hegelund 10.
FM: Fjelsted, assessor.
Bevilling til uskiftet bo i København. 22.5.1773 lbnr.46.

105    Bevilling til uskiftet bo i København. 31.8.1775, opslag 333.
Bevilling til uskiftet bo af 13.1.1775 for Hans Lindbach, rebslager efter afdøde hustru Agnethe Hansdatter og deres umyndige børn.

106    Bevilling testamente at gøre i København. 26.8.1775, opslag 337.
Bevilling testamente af gøre af 9.8.1754 for Elisabeth de Haumerville efter afdøde ægtemand Winand Thyme, der døde 26.8.1775.

107    Bevilling til uskiftet bo i København. 29.9.1775, opslag 341.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1775 for Frederikke Margrethe efter afdøde ægtemand Johan Adolf Nissen, klæde- og silkekræmmer i København og deres umyndige børn.

108    Niels Andersen, spækhøker i Østergade i København. 28.9.1775, opslag 343.
E: Anne Cathrine. B:
1) Andreas Nielsen 11
2) Anne Nielsdatter 6.
FM: Niels Olufsen Ravn.
Bevilling til uskiftet bo af 17.3.1775.

109    Karen Kjær i Lille Kongensgade i København. 21.10.1775, opslag 345.
E:Mikkel Køpping, værtshusholder. B:
1) Christoffer Mikkelsen Køpping, født 20.8.1764
2) Christian Vilhelm Mikkelsen Køpping, født 28.7.1767
3) Hans Ludvig Mikkelsen Køpping, født 29.8.1768
4) Johan Michael Mikkelsen Køpping, født 1.11.1769
5) Dorthe Hedvig Mikkelsdatter Køpping, født 19.10,1772
6) Peder David Mikkelsen Køpping, født 14.10.1774.
FM: Peder Schmidt, fyrbøder.
Bevilling til uskiftet bo af 30.6.1775.
Afdøde døde 14.7.1775.

110    Maren Jensdatter i Lille Torvegade på Christianshavn. 27.10.1775, opslag 348.
E: Niels Nielsen Loch, høker. B:
1) Susanne Nielsdatter Loch 5.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1775.

111    Bevilling til uskiftet bo i København. 3.11.1775, opslag 352.
Bevilling til uskiftet bo af 3.11.1775 for Kirsten Lindskov efter afdøde ægtemand Frederik Lund, isenkræmmer og deres umyndige barn.

112    Anne Susanne Kalf i København. 8.11.1775, opslag 353.
E: Adam Christian Bech, skattefoged. B:
1) Andreas Kirstine Adamsdatter Bech 1¾.
Bevilling til uskiftet bo af 15.7.1775.

113    Testamente i København. 8.11.1775, opslag 355.
Bevilling testamente af gøre af 20.5.1763 og efterfølgende testamente for C. O. Gram, overjægermester efter nu afdøde hustru, hvorfor han forbliver i uskiftet bo.

114    Kirstine Margrethe Clausen i Vimmelskaftet i København. 13.11.1775, opslag 356.
E: Bastian Hammond. B:
1) Birgitte Marie Bastiansdatter Hammond 5
2) Abel Margrethe Bastiansdatter Hammond 3.
FM: Jens Andersen Rejstrup.
Afdøde døde 5.9.1774.

115    Inger Margrethe Magnusdatter i Lille Torvegade på Christianshavn. 8.11.1775, opslag 359.
E: Hans Mathiassen Lindberg, drejer. B:
1) Maren Hansdatter Lindberg 22
2) Anne Elisabeth Hansdatter Lindberg 17
3) Louise Hansdatter Lindberg 11
4) Johannes Hansen Lindberg 8.
Bevilling til uskiftet bo 11.8.1775.
Afdøde døde i juli 1775.

116    Testamente i København. 1775, opslag 361.
Testamente af 3.8.1774 for Laurids Øberg. the- og porcelænshandler og Marie Margrethe Stochberg.

117    Peder Sørensen Nymann, styrmand i København. 21.11.1775, opslag 363.
Testamente af 19.4.1774. A:
1) Birgitte Tranberg, ugift datter overstyrmand Tranberg.
Desuden arver:
2) halvsøster Amalie Marie Drachmann g.m. Peder Nikolaj Port
3) halvsøster Marie Drachmann g.m. Erik Eskildsen
4) søskendebarn Svend Nielsen, matros.

118    Christiane Sofie Hofgaard i København. 27.11.1775, opslag 370.
E: Ditlev Sønnichsen Højer, lærredskræmmer. B:
1) Peder Ditlevsen Højer
2) Jens Ditlevsen Højer
3) Sønnich Ditlevsen Højer
4) Mette Marie Ditlevsen Højer.
FM: Andreas [Christensen] Hofgaard, præst i Lynge og Uggeløse, som nærmeste mødrene frænde.
Bevilling til uskiftet bo af 30.6.1775.
Afdøde døde 14.6.1775.

119    Johan Christoffer Faust, guldslager i Pilestræde i København. 7.12.1775, opslag 374.
E: Anne Jespersdatter. LV: Peder Nikolaj Pinius. B:
1) Johan Christian Faust 11.
FM: morbror Villum Jespersen, kældermand i København.
Bevilling til uskiftet bo af 8.9.1775.

120    Bevilling til uskiftet bo i København. 8.12.1775, opslag 376.
Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1775 for Marie efter afdøde ægtemand Christen Pedersen.

121    Johan Frederik Martin i København. 1775, opslag 377.
E: Marie Denis. B:
1) Jochum Johansen Martin
2) Johan Christian Johansen Martin
3) Johanne Marie Johansdatter Martin
4) Louise Johansdatter Martin.
Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1774.
(Dele af skiftet mangler på nettet).

122    Stine i København. 18.12.1775, opslag 379.
E: Christian Pihl, skibskaptajn. B:
1) Christine Christiansdatter Pihl 12
2) Jens Christiansen Pihl 8
3) Birgitte Christiansdatter Pihl 6.
Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1774.

123    Margrethe Jensdatter i Klosterstræde i København. 9.12.1775, opslag 382.
E: Boye Lauridsen. B:
1) Gertrud Marie Boyesdatter g.m. Carl Nikolaj Silchmüller, garver
2) Johanne Kirstine Boyesdatter g.m. Peder Sørensen Holm, lysestøber.
3) Sejer Boyesen 23
4) Poul Boyesen 20.
FM: Nikolaj Holm, garver.
Bevilling til uskiftet bo af 19.7.1765.

124    Bevilling til uskiftet bo i København. 12.1.1776, opslag 384.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1776 for Johanne Corfitzia Friis efter afdøde ægtemand Carl Bernhard Bremer, finanssekretær.

125    Margrethe Ulriksdatter ved Vesterport i København. 3.2.1776, opslag 385.
E: Jørgen Bech, tobaksspinder. B:
1) Niels Jørgensen Bech 2
2) Peder Jørgensen Bech 6 mdr.
FM: født værge Peder Jensen Skovby, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 8.9.1775.

126    Bevilling til uskiftet bo i København. 2.2.1776, opslag 387.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1776 for Christian Ludvig Stemann, konferensråd, deputeret i Tyske Kancelli efter afdøde hustru Augusta Elisabeth Møller.

127    Testamente i København. 9.2.1776, opslag 389.
Testamente af 3.9.1775 for Martin Arent Klenow (Klenoe), der døde, forlovet med Marie Magdalene Topp. LV: Jacob Pedersen Topp.

128    Testamente i København. 1776, opslag 391.
Testamente af 11.7.1770 for Jens Brodersen, skibstømrer og hustru Ulrikke Andersdatter. A:
1) hendes bror Svend Andersen Haahr. Hans søn:
a Anders Svendsen, smedesvend.

129    Bevilling til uskiftet bo i København. 2.2.1776, opslag 394.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1776 for Inger Cathrine Cramer efter afdøde ægtemand Gerhard Frederik Carstens, kancelliråd og deres umyndige børn.

130    Testamente i København. 1776, opslag 396.
Testamente af 26.1.1775 for Rasmus Jensen Lund og hustru Ingeborg Andersdatter.

131    Margrethe Madsdatter Juul i Lille Kannikestræde i København. 11..3.1776, opslag 397.
E: Jørgen Hansen Birch. B:
1) Peder Birch 26, fuldmægtig i Frederiksstad på Sankt Croix i Vestindien
2) Hans Birch 25, regimentskvartermester, auditør i Christiania i Norge
3) Marie Elisabeth Birch 21
4) Daniel Birch 19
5) Cecilie Elisabeth Birch 15.
FM: fars svoger Peder Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 3.10.1760.
Afdøde døde 6.2.1776.

132    Bevilling til uskiftet bo i København. 1.12.1775, opslag 399.
Bevilling til uskiftet bo af 1.12.1775 for Andreas Runge, skibsassistent og hustru Anne Cathrine Glis.

133    Udlevering af bo i København. 4.3.1776, opslag 400.
Udlevering af bo uden behandling til Paulli, justitsråd.

134    Frederik Hansen Lund, isenkræmmer i København. 21.3.1776, opslag 401.
E: Kirsten Lindskov. B:
1) Niels Hansen Lund 7.
FM: født værge Miels Lindskov.
Desuden nævnes Casper Lindskov.’
Bevilling til uskiftet bo af 3.11.1775.
Afdøde døde i oktober 1775.

135    Johannes Niemann, traktør i København. 27.3.1776, opslag 405.
E: Elisabeth Bottle. LV: Daniel Henrik Willich.
Testamente af 1.4.1772.
Første ægteskab med Bente Hofnagel. B:
1) Martha Marine Niemann.
FM: Jens Pedersen Rosted, frisør.
Afdøde døde 31.12.1775.

136    Bevilling til uskiftet bo i København. 10.4.1776, opslag 410.
Bevilling til uskiftet bo af 27.1.1775 for Elisabeth Solberg efter afdøde ægtemand Abraham Falch og umyndige børn.

137    Jørgen Nystrøm, skrædder i København. 28.3.1776, opslag 412.
E: Johanne Elisabeth. B:
1) Johan Georg Nystrøm 4½.
FM: Otto Jansen, urtekræmmer.
Bevilling til uskiftet bo af 17.3.1775.

138    Anne Sofie Andersdatter i Store Kongensgade på Christianshavn. 16.4.1776, opslag 414.
E: Peder Jensen. B:
1) Anne Elisabeth Pedersdatter 2
2) Jens Pedersen 9 mdr.
FM: morbror Jens Andersen Brede, skibstømrer.
Bevilling til uskiftet bo af 29.3.1776.

139    Bevilling til uskiftet bo i København. 10.6.1776, opslag 416.
Bevilling til uskiftet bo af 10.6.1776 for Ludvig Ferdinand Rømer, sukkerraffinadør i København for sine umyndige børn under ældste søns tilfredshed med bevilling at føre Sukkerraffinaderiet videre under bestyrelse af:
1 hans svigermor enke efter Wedderkamp, kirurg
2 hans svoger Nielsen, divisionsfeltsskær.

140    Bevilling til uskiftet bo i København. 1776, opslag 417.
Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1775 for Agnethe Ackermann efter sin nu afdøde mand Claus Olrog, etatsråd og deres umyndige børn ved hendes svigersøn Rahbek.

141    Bevilling til uskiftet bo i København. 1776, opslag 419.
Bevilling til uskiftet bo af 17.5.1776 for Søren Gyldendal, boghandler efter sin afdøde hustru Maren Thomasdatter og deres umyndige barn.

142    Bevilling til uskiftet bo i København. 1776, opslag 420.
Bevilling til uskiftet bo af 17.5.1776 for Preben [Andersen] Schiøtt, øverste kapellan i København Vor frue kirke efter afdøde hustru Johanne Ottesen, [død 6.5.1776], og deres umyndige børn.

143    Bevilling til uskiftet bo i København. 1776, opslag 422.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1776 for Ditlev Mouridsen og Ellen Kirstine Krantzbro og deres umyndige datter.

144    Testamente i København. 1776, opslag 423.
Testamente af 15.1.1776 for Sivert Olufsen, skipper og Karen Rømerts i København. A:
1) hendes søster Dorthe Rømerts.

145    Bevilling til uskiftet bo i København. 1776, opslag 426.
Bevilling til uskiftet bo af 12.7.1776 for Marie Elisabeth efter afdøde ægtemand Niels Fladberg og deres umyndige søn.

146    Testamente i København. 1776, opslag 427.
Testamente af 18.1.1753 for Henrik Schritzmeyer og hustru Susanne Marie Reimer.

147    Anders Jensen Ulskov, høker i Lavendelstræde i København. 5.8.1776, opslag 428.
E: Maren Poulsdatter. LV: Jens Christian Øberg, bøssemager i Tøjhuset. B:
1) Jens Andersen Ulskov 8
2) Poul Andersen Ulskov 6.
FM: født værge Morten Nielsen, høker.
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1770.

148    Bevilling til uskiftet bo i København. 22.8.1776, opslag 430.
Bevilling til uskiftet bo af 12.7.1776 for Jørgen Skytte efter afdøde hustru og deres umyndige børn.

149    Peder Sørensen Fløe, brændevinsbrænder i Store Kongensgade i København. 23.8.1776, opslag 432.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Laurids Christensen Arnborg. B:
1) Frederikke Cecilie Pedersdatter Fløe 8.
FM: Laurids Pedersen Lund.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1776.

150    Peder Hey, silke- og klædeskræmmer i København. 20.9.1776, opslag 434.
E: Anne Lucie Egholm. B:
1) Johan Christian Pedersen Hey 6
2) Hans Peder Pedersen Hey 5
3) Sofie Dorthe Pedersdatter Hey 4
4) Petrine Cecilie Pedersdatter Hey 9 mdr.
FM: morfar Hans Egholm, assistent.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1776.

151    Anne Cathrine i Studiestræde i København, opslag 436.
E: Frands Abraham Hensen. B:
3) Gertrud Hensen 14
4) Peder Folmer Hensen 13.
FM: født værge Jacob Gørtsen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Folmer g.m. Claus Meyer, garver
2) Christine Folmer g.m. Carl A. Lengerken, hørkræmmer.
Bevilling til uskiftet bo af 13.9.1776.
Afdøde døde 26.4.1774.

152    Maren Baslund i Svanemøllen uden for Østerport i København. 5.11.1776, opslag 439.
E: Casper August Frederik Schmidt, møller i den hollandske vindmølle Svanemøllen. B:
1) Anne Margrethe Caspersdatter Schmidt 12.
FM: Heman Tønder, hårskærer.
Bevilling til uskiftet bo af 4.5.1776.

153    Bevilling til uskiftet bo i København. 1776, opslag 441.
Bevilling til uskiftet bo af 18.10.1776 for Charlotte Bjergager efter afdøde ægtemand Jacob Severin Lemming og deres umyndige børn.

154    Bevilling til uskiftet bo i København. 25.11.1776, opslag 442.
Bevilling til uskiftet bo af 12.4.1776 for Carl Frederik Schultz, bogholder i Christians Plejehus efter afdøde hustru Anne Magdalene Eybeln og deres umyndige datter.

155    Anne Kirstine Gram i Rigensgade i København 19.11.1776, opslag 445.
E: Jørgen Hansen Rohde, brændevinsbrænder. B:
1) Christian Jørgensen Rohde 12
2) Hans Jørgensen Rohde 9
3) Cathrine Jørgensdatter Rohde 3½.
FM: morfar Christen Madsen Gram.
Bevilling til uskiftet bo af 6.9.½1776.

156    Jørgen Rasmussen ved Nyhavn Kanal i København. 2.12.1776, opslag 447.
E: Regine Cathrine Clausdatter. LV: Hans Jørgensen, urtekræmmer. B:
1) Nikolaj Jørgensen Rasmussen 3½.
FM: Andreas Bodenhoff.

157    Testamente i København. 1776.
Testamente af 30.10.1776 for Jacob Christian Herslev, ugift studiosus juris i København. A:
1) Jens Henrik Brodtkorb, krigskommissær.
Desuden gives en gave til de fattige i Stadsbygd præstegæld i Trondhjem stift i Norge.

158    Testamente i København. 1776, opslag 451.
Testamente for Ditlev Rohn, der døde og hustru Hedvig Christiane.

Københavns Hof- og Stadsret
Bevillinger og Samfrændeskifter
1777-1779159    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 2.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1775 for Frederikke Margrethe efter afdøde ægtemand Johan Adolf Nissen, silke-og klædekræmmer i København og deres umyndige børn.

160    Testamente i København. 1777, opslag 5.
Testamente af 14.2.1772 for Frederik Lampertus Hummel, regimentsfeltskær og hustru Marie Cathrine Häsemann. A:
1) hendes bror Johan Henrik Häsemann i Elmstorn, død. E: Agnethe Wilchen. Deres børn.

161    Testamente i København. 1777, opslag 8.
Testamente af 18.4.1766 for Ude Jensen Møller, thehandler og hustru Sidse Johansdatter.
(Dele af testamentet mangler på nettet).

162    Peder Nielsen, skipper i Borgergade i København. 1.4.1775, opslag 10.
Enke efter Edel Pedersdatter Hofmann, skifte 21.10.1771.
Af hendes første ægteskab B:
1 Anders Carlsen, urtekræmmer.
Hans testamente af 21.2.1775. A:
1) søster Birthe Nielsdatter, død, var g.m. Osmund Tiomsland i Aae sogn i Berg Tingsted i Norge. 3B:
a Niels Osmundsen i gården Tiomsland i Aae sogn
b Marie Osmundsdatter g.m. Oluf Tronsen i gården Rafos i Lichnæs sogn i Fedde tingsted
c Otlau Osmundsdatter, enke efter Elef Madsen i gården Skaardal i Aae sogn
2) søster Guri Nielsdatter, død. Første ægteskab med Stillu Henningsen Skaardal. 4B:
a Helling Stillusen i gården Vester Vindland i Aae sogn
b Stillu Stillusen 29, farer til søs fra Holland
c Otlau Stillusdatter g.m. Lauridsen, styrmand, boende i gården Tønsberg i Spind sogn i Helvig tingsted
d Torborg Stillusdatter, død. E: Oluf Sigmundsen Kaddekær i Aae sogn. 1B:
1 Guri Olufsdatter 13.
Guris Nielsdatters andet ægteskab med Terkild Thormundsen, i Lille Hægeland. der lever.1B:
e Fjøle Terkildsen 25, der farer til søs.
Afdøde, dxer var født i gården Skaardal i Aae sogn i Norge, blev begravet 5.4.1775 i København Nikolaj gamle kirkegård.

163    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 122.
Bevilling til uskiftet bo af 10.5.1776 for Christian Frederik Dermann og hustru Anne Dorthe Christine og deres umyndige datter.

164    Anne Pedersdatter i Vognmagergade i København. 11.1.1777, opslag 124.
E: Andreas Frich, glarmester. B:
1) Christian Frich 18½
2) Marie Frich 15½
3) Helene Margrethe Frich 10½.
Bevilling til uskiftet bo af 2.8.1776.

165    Jens Poulsen Schmidt, skipper i Toldbodgade i København. 21.1.1777, opslag 127.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Birgitte Jensdatter Schmidt 15
2) Johanne Jensdatter Schmidt 11
3) Poul Jensen Schmidt 9
4) Jens Jensen Schmidt 6
5) Kirsten Jensdatter Schmidt 5
6) Peder Jensen Schmidt 3.
FM: født værge Rasmus Schmidt. skipper.
Bevilling til uskiftet bo af 17.5.1776.

166    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 130.
Bevilling til uskiftet bo af 2.8.1776 for Hans Christian Thiberg efter afdøde hustru Ingeborg Magdalene i København.

167    Maren Christoffersdatter i Gothersgade i København. 18.1.1777, opslag 131.
E: Mads Johansen, arbejdskarl i Toldboden. B:
1) Frederikke Rise Madsdatter 8
2) Johan Madsen 4
3) Laurids Madsen 3.
Bevilling til uskiftet bo af 20.9.1776.

168    Marie Sofie Østrup i København. 28.1.1777, opslag 133.
E: Christian Berg, kaptajn. B:
1) Christiane Christiansdatter Berg 13.
FM: Jens Lyders, hattemager.
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1774.

169    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 135.
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1776 for Dorthe Margrethe efter afdøde ægtemand Hans Hansen Lynning, rebslager og umyndige børn.

170    Terkild Joensen, høker på hjørnet af Prinsensgade og Adelgade i København. 27.1.1777, opslag 136.
E: Anne Terkildsdatter. LV: Knud Langsted. B:
1) Marie Christiane Terkildsdatter 3½
2) Joen Christian Terkildsen 1.
Bevilling til uskiftet bo af 4.5.1776.

171    Mette Cathrine Tønnesen Ved Nørrevold i København. 31.1.1777, opslag 138.
E: Jochum Topp, garver. B:
1) Peder Topp 9 mdr.
FM: [Peder] Tønnesen i Gilleleje Mølle.
Bevilling til uskiftet bo af 27.9.1776.

172    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 140.
Bevilling til uskiftet bo af 20.9.1776 for Christian Horrebow, professor astronomiæ ved Københavns Universitet og hustru Ann Barbara og deres umyndige børn.

173    Jean Jacque Deschotte, hof-instrumentmager og knivsmed i København. 17.2.1777, opslag 142.
E: Margrethe Pullich. LV: Hans Christian Hilmann, kammerråd og renteskriver. B:
1) Caroline Mathilde Deschotte 8
2) Justine Margrethe Deschotte 5
3) Johan Jacob Deschotte 3.
FM:
1 Christian Friis, fuldmægtig i Hof-og Stadsretten
2 Johan Balthazar Pullich, båndfabrikant.
Bevilling til uskiftet bo af 3.9.1773.

174    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 144.
Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1777 for Hans Bredal, tobaksspinder efter afdøde hustru Elisabeth Johanne Kirstine Meyer og deres umyndige børn.

175    Ellen Kirstine Krantzbro i København. 25.3.1777, opslag 146.
E: Ditlev Mouridsen, kok i det kongelige køkken. B:
1) Anne Kirstine Ditlevsdatter 3.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1776 lbnr.143.

176    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 147.
Bevilling til uskiftet bo af 4.3.1774 for Hans Lauridsen Kloe og hustru Anne Mortensdatter og deres umyndige barn.

177    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 144.
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1771 for Cathrine Borris efter afdøde ægtemand [Hans Christian] Bechmann og hendes umyndige børnebørn.

178    Hans Lauridsen Kloe, øltapper i Store Kongensgade på Christianshavn. 17.4.1777, opslag 149.
E: Anne Mortensdatter. B:
1) Jens Hansen Kloe 8.
FM: afdødes brordatters mand Peder Jensen, the-skænker i København.
Bevilling til uskiftet bo af 4.3.1774 lbnr.176.

179    Anne Elisabeth i Sankt Pederstræde i København. april 1777, opslag 152.
E: Laurids Clausen Schmidt, glarmester. B:
1) Christian Schmidt, student
2) Christine Schmidt 21
3) David Schmidt 16
4) Jacob Schmidt 12.
FM: morbror Frands Abraham Hensen, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1770.

180    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 156.
Bevilling til uskiftet bo af 27.12.1776 for Christiane efter afdøde ægtemand Christian Rosenberg med børnenes samtykke.

181    Joachim Henrik Ballauff, kongelig kabinetskurér i København. 26.5.1777, opslag 158.
E: Marianne Cathrine Leipzig. LV: Lehmann, bogholder. B:
1) Anne Charlotte Marianne Ballauff 4
2) Frederik Henrik Vilhelm Ballauff 3.
FM: fasters mand Johan Christian Prøster.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1775.

182    Marie Simonsdatter Nyborg i Borgergade i København. 27.5.1777, opslag 160.
E: Erik Olufsen, tømrerformand på Holmen. B:
1) Maren Eriksdatter 8
2) Anne Marie Eriksdatter 5
3) Sabine Dorthe Eriksdatter 3.
FM: Laurids Lund, hof- og stadsretsbud.
Bevilling til uskiftet bo af 22.3.1776.

183    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 162.
Bevilling til uskiftet bo af 19.7.1765 for Anne Dorthe [Muus] med LV: L. Muus, efter nu afdøde ægtemand Mourids Hansen, [død 19.5.1777], præst i København Helliggejst med godkendelse af 20.5.1777 fra B:
1) Carl Hansen
2) Mathias Hansen.

184    Simon Paulli, hørkræmmer på hjørnet af Højbrostræder og Amagertorv i København. 1777, opslag 164.
Enkemand.
Afdøde efterlader 3 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 C. C. Ernst, superkargo, som beslægtet
2 Knud Christian Ütrecht, skibskaptajn, som beslægtet.

185    Inger Marie Lobæk i Møntergade i København. 3.6.1777, opslag 116.
E: Christian Værum, guldsmed. B:
1) Anne Lene Christiansdatter Værum 13
2) Agnethe Christiansdatter Værum 11
3) Rebekka Marie Christiansdatter Værum 8.
FM:
1 morfar Jacob Lobæk, bager
2 fars morbror Henrik Schrader.
Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1774.

186    Mads Sørensen, værtshusholder i Nørregade i København. 27.6.1777, opslag 120.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Else Madsdatter 11.
FM: Mads Nielsen Sandgaard, overskærer.
Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1776.

187    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 123.
Bevilling til uskiftet bo af 4.7.1777 for Ellen Kirstine Hjort på Vesterbro uden for København, efter afdøde ægtemand Frederik Christian Voigt og deres umyndige børn.

188    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 125.
Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1767 for Jens Sønnichsen og hustru Elisabeth Prehn og deres umyndige børn.

189    Niels Rasmussen, spækhøker på hjørnet af Adelgade og Prinsensgade i København. 5.8.1777, opslag 127.
E: Anne Christine. B:
1) Christian Nielsen 1½.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1776.

190    Theodora Magnusdatter i København. 21.8.1777, opslag 130.
E: Herman Ajstrup, islandsk oberkøbmand. B:
1) Mette Christine Hermansdatter Ajstrup 14
2) Magnus Hermansen Ajstrup 9.
Bevilling til uskiftet bo af 7.2.1777.

191    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 133.
Bevilling til uskiftet bo af 15.8.1777 for Henrik Callesen, professor kirurgiæ ved Københavns Universitet og hustru Cathrine Birgitte Bruun og deres umyndige barn.

192    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 134.
Bevilling til uskiftet bo af 26.9.1777 for Christine Suhr efter afdøde ægtemand Lukas Debes og deres umyndige børn.

193    Testamente i København. 1777, opslag 136.
Testamente af 15.9.1772 for Jochum Henrik Frigast og hustru Anne Johanne Peders.

194    Frederik von Tautte, stadsmajor i København, der døde 1.9.1777, opslag 138.
Enkemand efter Sofie Helene von Barmundt, død 17169.
Testamente af 1758.
Boet overdrages til kommissarierne.

195    Anne Margrethe Reimer i Magstræde i København. 22.9.1777, opslag 141.
E: Johan Didrik Koch, snedker. B:
1) Else Cathrine Johansdatter Koch 19
2) Marie Magdalene Johansdatter Koch 16.
FM: farbror Hans Christian Koch, kvartermand.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1775.

196    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 143.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1774 for Jacob Christensen Kantrup, brygger og hustru Johanne Dyring og deres umyndige barn.

197    Jacob Andreas Bomseide i Store Brøndstræde i København. 24.10.1777, opslag 145.
E: Dorthe Jacobsdatter Wicher. LV: Frederik Christian Johansen, brændevinsbrænder. B:
1) Anne Margrethe Jacobsen Bomseide 13.
FM: Magnus Jacob Lemon, maler, som beslægtet.
Bevilling til uskiftet bo af 1.12.1775.

198    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 147.
Bevilling til uskiftet bo af 24.10.1777 for Peder Olufsen Bloch, tobakspinder efter afdøde hustru Sidse Sørensdatter Frost og deres umyndige børn.

199    Johanne Elisabeth Mangor i København. 9.9.1777, opslag 148.
E: Christian Friis Rotbøll, professor medicinæ på Københavns Universitet. B:
1) Johanne Elisabeth Christiansdatter Rotbøll.
Desuden nævnes:
1 Elovius Mangor
2 kancelliråd Mangor.
Bevilling til uskiftet bo af 27.12.1771.

200    Sofie Caroline Felloe i Kompagnistræde i København. 13.11.1777, opslag 150.
E: Johan Frederik Irgang, glarmester. B:
1) Johan Andreas Johansen Irgang 7
2) Anne Christiane Johansdatter Irgang 2.
FM: Johan Christian Volcher, glarmester.
Bevilling til uskiftet bo af 29.3.1776.

201    Augusta Elisabeth Møller i København. 11.11.1777, opslag 152.
E: Christian Ludvig Stemann, konferensråd. B:
1) Poul Christian Stemann, født 14.4.1764
2) Sofie Amalie Stemann, født 23.5.1765
3) Frederikke Louise Stemann, født 11.1.1769
4) Augusta Elisabeth Stemann, født 20.6.1770
5) Otto Johan Stemann, født 14.2.1774.
FM:
1 Christian Jansen, kancelliråd, sekretær i Tyske Kancelli
2 Josias [Jessen] Lorck, præst i Frederiks tyske Kirke på Christianshavn [g.m. Sofie Amalie Ottesen Møller].
Bevilling til uskiftet bo 2.2.1776 lbnr.126.

202    Jørgen Lausen, skrædder i København. 19.11.1777, opslag 155.
E: Birthe Cathrine Kjær. LV: Mikkel Jessen Holst, skrædder. B:
1) Cathrine Marie Jørgensdatter 11
2) Anne Birgitte Jørgensdatter 8.
FM: Peder Reineldt, skrædder.
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1777.
Afdøde døde 7.4.1777.

203    Martha Sofie Daldorph i København. 27.10.1777, opslag 157.
Enke efter Schiøtt, kancelliråd.
Arvingerne er alle myndige og skifter selv indbyrdes:
1) Arensborg
2) Baad
3) B. P. Schiøtt
4) Christian Schiøtt.

204    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 158.
Bevilling til uskiftet bo af 18.12.1761 for Hans Henrik Wulf og hustru Anne Marie og deres umyndige børn.

205    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 159.
Bevilling til uskiftet bo af 21.11.1777 for Cathrine Elisabeth [Hamborg], enke efter afdøde ægtemand Claus Pedersen Temstrup og deres umyndige barn.

206    Bevilling til uskiftet bo i København. 1777, opslag 161.
Bevilling til uskiftet bo af 5.12.1777 for Christine From efter afdøde ægtemand Peder Tingbjerg og deres umyndige børn.

207    Testamente i København. 7.1.1777, opslag 163.
Testamente af 17.6.1773 for Kaj Frederik Mentz, major og branddirektør i København og Anne Schaltz med godkendelse af hendes eneste søn af første ægteskab med Niels Randrup, [præst i Lyderslev og Frøslev, skifte 29.6.1750 Stevns herred gejstlig lbnr 70]. B:
1) Frederik Randrup, præst i Reerslev og Ruds Vedby.

208    Testamente i København. 1777, opslag 165.
Testamente af 26.3.1775 for Peder Hansen Skodsborg, der døde og hustru Else Jacobsdatter.

209    Testamente i København. 1777, opslag 167.
Testamente af 30.6.1748 for Georg Ludvig Meyer (Meierer) og hustru Anne Cathrine Bruun.

210    Børge Andersen Soel, skibstømrer i Hummergade i København. 2.1.1778, opslag 169.
E: Dorthe. LV: Knud Langsted. B:
1) Dorthe Marie Soel 14.
FM: født værge Laurids Hansen Brøcher.
Bevilling til uskiftet bo af 31.5.1776.

211    Testamente i København. 1778, opslag 171.
Testamente af 13.2.1777 for Hedvig Christiane Engell, enke efter Rohn, major og søster Charlotte Sofie Engell.

212    Testamente i København. 1778, opslag 173.
Testamente af 3.12.1777 for Jens Frederik Schløsser og hustru Johanne Marie.

213    Herman [Mikkelsen] Hertz, skovrider, boende i Studiestræde i København. 29.12.1777, opslag 175.
E: Birgitte Cathrine Jensdatter [Johansen]. LV: Morten Panch. B:
1) Christian Hertz 13
2) Jens Michael Hertz 12
3) Inger Dorthe Hertz 10.
FM: født værge Jens Johansen, pantsvend ved jagten fra Gentofte by.
[Enken blev gift København Frue 2.1.1778 med Hans Boye, toldkontrollør].
Litteratur: Danske skovfolk Af Svend Balslev. 1989. Heri side 116: Herman Mikkelsen Hertz.

214    Cathrine Borris på Amagertorv i København. 9.1.1778, opslag 177.
Enke efter Hans Christian Bechmann. B:
1) Cathrine Hansdatter Bechmann, enke efter Just Winther, juvelerer
2) Marie Hansdatter Bechmann
3) Christiane Hansdatter Bechmann
4) Mette Marie Hansdatter Bechmann, død, var g.m. Johan Hallensen. 2B:
a Anne Cathrine Hallensen g.m. Nikolaj Rindum, brygger
b Hans Christian Hallensen, styrmand
5) Jacob Hansen Bechmann, død. 6B:
a Jacob Borris Bechmann
b Hans Christian Bechmann
c Marie Margrethe Bechmann g.m. Christian Riber, handskemager
d Cathrine Hedvig Bechmann
e Henrikke Bechmann 21
f Mette Marie Bechmann 18.
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1771 lbnr.177.

215    Abelone Bentsen i Nørregade i København. 12.1.1778, opslag 187.
E: Hans Lorentsen, kommitteret ved Proviantgården. B:
1) Vibeke Hansdatter 27
2) Johan Henrik Hansen 26, konstitueret foged i Finmarken i Norge
3) Nikolaj Peder Hansen20, discipel i Herlufsholm Skole
4) Oluf Hansen 18, på kinafarten
5) Johanne Hansen 16 i Københavns latinskole.
FM: mosters mand Niels Andersen Vellerup, skrædder ved søn Anders Vellerup.
Bevilling til uskiftet bo af 13.11.1761.
Afdøde døde 8.11.1771.

216    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 191.
Bevilling til uskiftet bo af 16.1.1778 for Mette Christine efter afdøde ægtemand Hans Pays, urtekræmmer.

217    Christiane Annette Friedenreich i København. 24.4.1778, opslag 194.
E: Christian Frederik Wadschier, professor Eloquentiæ og professor i Poesi og assessor i Konsistorium. B:
1) Johanne Frederikke Christiansdatter Wadschier 18
2) Emmike Augustinus Christiansen Wadschier 12
3) Peder Calovius Christiansen Wadschier 10
4) Thøger Løwenbalch Christiansen Wadschier 7
5) Erika Benedikte Christiansdatter Wadschier 6
6) Immanuel Christiansen Wadschier 4
7) Severine Elisabeth Annette Christiansdatter Wadschier 3.
FM:
1 morbror Mourids Friedenreich, kaptajn
2 fars mosters søn Georg Høst, justitsråd.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1774.

218    Peder Rasmussen Borup, klejnsmed i Skovbogade i København. 26.1.1778, opslag 196.
E: Kirsten Madsdatter. B:
1) Inger Kirstine Pedersdatter Borup 6
2) Marie Pedersdatter Borup 4
3) Michael Pedersen Borup 2.

219    Cathrine Birgitte Bruun i Amaliegade i København. 30.1.1778, opslag 198.
E: Henrik Callesen, professor kirurgiæ ved Københavns Universitet. B:
1) Christiane Louise 5.
FM: Frederik Qvist.
Bevilling til uskiftet bo af 15.8.1777 lbnr.191.

220    Opbudsbo i København. 20.9.1774, opslag 202.
Registrering af fallitbo hos Johan Daniel Meyer g.m. Magdalene Hesse, boende på hjørnet af Nytorv og Rådhusstræde i København.

221    Testamente i København. 1778, opslag 279.
Testamente af 25.11.1772 for Carl Ludvig Arenfeldt, premiermajor og hustru Megtele Dorthe de Carl. A:
1) Hans Frederik Briand de Crevecoeurs
2) afdøde major Baltser Levin Arenfeldts børn.

222    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 281.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1773 for Jens Bendixen, fiskebløder og hustru Anne Birgitte Jonasdatter.
Desuden nævnes deres søn Bendix Jensen 27, i udlandet.

223    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 282.
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1764 for Mourids Qvist, farver på Christianshavn, der døde og hustru Magdalene Mæders og deres umyndige børn.

224    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 286.
Bevilling til uskiftet bo af 18.2.1778 for Just Gerhard von Scholten, generalmajor efter afdøde hustru Adelgunde Elisabeth Amalie von Kleist og deres 6 børn.

225    Testamente i København. 1778, opslag 287.
Testamente af 22.10.1750 for Peder Rasmussen Møller, tømrer og hustru Dorthe Christine Højer.

226    Testamente i København. 1778, opslag 290.
Testamente af 14.11.1777 for Peder Hoppe, konferensråd og assessor i Højetsret, enkemand.
Arven går til hans 3 børn: 2 sønner og 1 datter, hvis navne ikke angives.
FM:
1 Knud Holtermann, justitsråd
2 Hans Henrik [Sørensen] Tybring, præst i København Holmen.
(Skifte efter Peder Hoppe 21.2.1778 lbnr.323).

227    Peder Henningsen, kancelliråd, deputeret i Tyske Kancelli. 3.3.1778, opslag 292.
E: Christine Elisabeth Wasserfall. B:
1) Helene Cathrine Henningsen 4
2) Peder Henningsen 3.
FM: morfar Peder Wasserfall.
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1775.

228    Skiftebrev udstedes ikke. København 10.3.1778, opslag 295.
Brev til kreditorerne i rådmands Munchs bo, at boet er ham udleveret og skiftebrev ikke udstedes.

229    Niels Jensen, spækhøker i Sankt Pederstræde i København. 21.3.1778, opslag 296.
E: Kirsten Sørensdatter. B:
1) Helvig Kirstine Nielsdatter 15
2) Jens Vilhelm Nielsen 11.
FM: Peder Madsen, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 28.11.1777.
Afdøde døde 4.11.1777.

230    Testamente i København. 1778, opslag 299.
Testamente af 21.4.1758 for Johan Boye Junge, vicebrandmajor og hof-tømrer, der døde og Frederikke Louise Eilers, datter af kommandør Eilers.

231    Claus Pedersen Temstrup, boende Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 2.4.1778, opslag 303.
E: Cathrine [Elisabeth] Hamborg. LV: Niels Kærsgaard, tømmerforvalter på Eskildsens skibsbyggepladser. B:
1) Cathrine Helene Clausdatter Temstrup 3.
FM: Simon Temstrup, kontrollør og overvisitør ved Maleværket i København, [der ægter enken].
Bevilling til uskiftet bo af 21.11.1777 lbnr.205.

232    Testamente i København. 1778, opslag 305.
Testamente af 9.7.1773 for Karen [Mathiasdatter] Møller, enke efter Lambert [Hansen] Vindekilde, præst [i Lynge og Uggeløse, død 16.4.1760]. LV: Thomas Vindekilde, [begravet København Nikolaj 13.4.1778]. A:
1) Andreas Wagner g.m. Anne Cathrine Gade.
Desuden arver:
2) [søster Anne Mathiasdatter, skifte Slangerup 10.3.1762 lbnr.150. E: Laurids Lauridsen Granberg]. B:
a [Laurids Lauridsen Granberg, byfoged i Slangerup, død]. 2B:
1 Boye [Lauridsen] Granberg
2 Anne Marie [Lauridsdatter] Granberg.
FM: stedfar Niels Bech i Have mølle [i Slangerup sogn].

233    Frederik [Pedersen] Qvist, hofpræst [og konfessionarius] i København. 23.4.1778, opslag 308.
E: Charlotte Amalie [Hansdatter Gundelach]. B:
1) Sofie Magdalene Qvist.
FM: Storm, justitsråd.
Afdøde døde 27.3.1778.

234    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 311.
Bevilling til uskiftet bo af 5.1.1748 for Gustav Henriksen Schmidt, fyrbøder i Rentekammeret, der døde og hustru Bodil Bentsdatter og deres umyndige børn.

235    Anne Marie Wulf i Skindergade i København. 21.4.1778, opslag 312.
E: Christian Fischer. B:
1) Anne Susanne Fischer 9.
FM:
1 morfar Hans Henrik Wulf
2 Andreas Valentin Wulf.
Bevilling til uskiftet bo af 6.3.1778.

236    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 315.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1778 for Elisabeth Christine efter afdøde ægtemand Georg Christoffer Berling, brygger og bogtrykker og deres umyndige børn.

237    Testamente i København. 1778, opslag 316.
Testamente af 18.3.1775 for Laurids Lund, brændevinsbrænder, der døde og hustru Else Margrethe Birgitte Proschewitz. A:
1) Karen Eleonora Boyesdatter,
datter af hendes første ægteskab.

238    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 319.
Bevilling til uskiftet bo af 24.4.1778 for Georg Julius Liebe, bogbinder, der døde, [begravet Kbh. Sankt Petri 18.4.1778] og hustru Helene Pothée og deres umyndige børn
da hans 2 sønner af første ægteskab med [Marie Elisabeth de Garnesi, begravet Kbh. Sankt Petri 14.9.1757] har modtaget deres arv.

239    Sofie Hedvig Ebbesen ved Nyhavn Kanal i København. 5.5.1778, opslag 321.
E: Niels Jacobsen Eiberg. B:
1) Jacob Nielsen Eiberg 9 mdr.
Bevilling til uskiftet bo af 24.10.1777.

240    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 324.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1778 for Anne Barbara Bruun efter afdøde ægtemand Peder From, skrædder og deres umyndige børn.

241    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 324.
Bevilling til uskiftet bo af 24.4.1778 for Jens Christensen Brædstrup, hofmaler og hustru Christiane Jessen og deres fælles børn, der arver lige med hans børn af første ægteskab.

242    Testamente i København. 1778, opslag 328.
Testamente af 18.12.1776 for Hans Tausan, rådstueskriver, der døde og hustru Anne Cathrine Paulli.
A:
1) søster Kirsten Tausan, af to ægteskaber 5B: 3 sønner og 2 døtre
2) halvsøster Dorthe Tausan, enke efter Jens Lind, kongelig mundskænk. Deres sønner.
(Se skifte efter hans søster Ellen Margrethe Pedersdatter Tausan, København Byting. Originale skiftebreve 29.11.1760 lbnr.1163).

243    Testamente i København. 1778, opslag 330.
Testamente af 19.6.1778 for Henrik [Johansen] Høvinghoff, sølvpop efter afdøde hustru Engelke Cathrine [Jacobsdatter Høvinghoff] og deres umyndige børn.
(Se skifte efter afdødes farbror Andreas Høvinghoff, skifte Københavns amt 7.9.1772 lbnr.266).

244    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 331.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1778 for ´Carl Adolf Eller, farver i København og hustru Marie Dorthe Hoff.

245    Mads Mortensen Lund, urtekræmmer i Kongensgade på Christianshavn. 26.6.1778, opslag 332.
E: Dorthe de Plath. LV: Henrik Mathias Foss, kaptajn. B:
1) Martin Hartmann Lund 4½.
FM: født værge Mathias de Plath, apoteker på Christianshavn.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1776.

246    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 335.
Bevilling til uskiftet bo af 3.7.1778 for Dorthe Kirstine Holm efter afdøde ægtemand Hans Eriksen Minor, skibskaptajn og deres umyndige barn.

247    Marie Margrethe Adsersen i Vimmelskaftet i København. 30.4.1778, opslag 338.
E: Otto Didrik Lorentsen. B:
1) Johannes Lorentsen 5
2) Peder Adser Lorentsen 3.
FM: Anton Peder Adsersen.
bevilling til uskiftet bo af 24.11.1775.

248    Johan Just Bradt, snedker i Østergade i København. 25.10.1776, opslag 342.
E: Inger Hjort. B:
1) David Eberhardt Bradt, fuldmægtig
2) Mathias Christian Bradt, pakhusforvalter på Kysten Guinea
3) Frederik Ludvig Bradt, portrætmaler
4) Carl Frederik Bradt, kongelig murer på Sankt Croix
5) Peder Daniel Bradt 22, volontaire i Rentekammeret
6) Louise Bradt 18.
Desuden nævnes enkens søskendebarn Karen Laurentse Schmidt.

249    Henrik Bangert, silke- og klædekræmmer i Vimmelskaftet i København. 24.7.1778, opslag 382.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jacob Holm, kasserer. B:
1) Conrad Casper Bangert 6
2) Peder Bangert 5
3) Alhed Christine Bangert 3.
FM: Christen Schmidt, slagter.

250    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 386.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1778 for Christine, enke efter afdøde ægtemand Mads Johansen, deres fælles børn og hans børn af første ægteskab.

251    Dorthe Marie Sihm i København.7.9.1778, opslag 388.
E: Jens Johansen Mylius, brygger. B:
1) Johan Jensen Mylius 20
2) Andreas Jensen Mylius 18
3) Hans Jensen Mylius 16.
FM: Niels Svendsen, hof-slagter.
Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1763.
Afdøde døde 17.3.1763.

252    Bevilling til uskiftet bo i København. 1778, opslag 392.
Bevilling til uskiftet bo af 18.9.1778 for Frederikke efter afdøde ægtemand Mogens Samsing Alling.

253    Marie Dorthe Hoff i Frederiksborggade i København. 23.9.1778, opslag 394.
E: Carl Adolf Eller, farver. B:
1) Hans Carl Eller 16½.
FM: morbror Johan Casper Møller, brygger.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1778 lbnr.244
Afdøde døde 12.5.1778.

254    Anne Cathrine Toftmann i København. 3.10.1778, opslag 396.
E: Peder Nielsen Lynge, brændevinsbrænder. B:
1) Marie Pedersdatter Lynge g.m. Andreas Nørager, byfoged i Frederiksstad på Sankt Croix i Vestindien ved søn Peder [Anton Christian] Nørager, student
2) Antoinette Hedvig Pedersdatter Lynge g.m. Oluf Dumetius, staldskriver i Det kongelige Stutteri i Frederiksborg
3) Louise Pedersdatter Lynge.
Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1775.

255    Benedikte Marie Leptin i København. 14.10.1778, opslag 399.
E: Johan Henrik Fraust, billardholder. B:
1) Margrethe Hedvig Johansdatter Fraust 5
2) Vilhelmine Jacobine Johansdatter Fraust 2½.
FM: Christian Vilhelm Kirchhoff, urtekræmmer.
Bevilling til uskiftet bo 31.1.1777.
Afdøde døde 17.1.1777.

256    Peder Rasmussen Schønberg, livkusk hos enkedronning Sofie Amalie, boende i Løngangstræde i København. 4.11.1778, opslag 401.
E: Gundil Marie. B:
1) Christine Pedersdatter Schønberg 17, g.m. Baagø, [personlig] kapellan i Vartov Hospital i København
2) Sofie Magdalene Pedersdatter Schønberg 12.
FM: Johan Casper Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1776.

257    Testamente i København. 1778, opslag 405.
Testamente af 28.12.1772 for Hans Vidsted, sergent og hustru Anne Eleonora Bryssel.

258    Mette Sofie Pedersen i Adelgade i København. 23.11.1778, opslag 407.
E: Poul Jørgensen, brændevinsbrænder. B:
1) Anne Sofie Poulsdatter 3½
2) Jens Christian Jørgensen 9 mdr.
FM: Andreas Voigt.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1778.

259    Andrea Marie [Andersdatter] Nygaard i bryggergården i Nørregade i København, der døde 4.2.1778, opslag 410, næste protokol opslag 35.
Enke efter Jacob [Lauridsen] Ursin, byskriver, [skifte Københavns Byting Konceptskifte 10.10.1742 lbnr.2156], [gift København Vor Frue 26.1.1724]. B:
1) Andreas Maturin Jacobsen Ursin, brygger, ministerii candidatus
2) Christian Frederik Ursin, kancelliråd, inspektør i Vajsenhuset
3) Margrethe Elisabeth Jacobsdatter Ursin, [begravet København Vor Frue 5.11.1750], var g.m. Mads [Jensen] Hvistendahl, [nederste] kapellan i Vor Frue kirke i København, [skifte Københavns skiftekommission. Hof- og Stadsretten. 3. klasse 24.8.1777 lbnr.111]. 2B:
a Ida Madsdatter Hvistendahl
b Andrea Marie Madsdatter Hvistendahl.
FM: fars fætter Mathias Hvistendal, købmand i København
4) Lucie Marie Jacobsdatter Ursin, [begravet København Vor Frue 25.1.1750], var g.m. Mourids Mandix, generalauditør, regimentskvartermester. 3B:
a Jacob Mouridsen Mandix, ministerii candidatus juris
b Jørgen Mouridsen Mandix, studiosus juris
c Andrea Marie Mouridsdatter Mandix.
Bevilling til uskiftet bo af 9.1.1778.
(Se skifte efter afdødes mor Lucie Christiansdatter, skifte Københavns Byting. Originale skiftebreve 21.12.1751 lbnr.413. Mors første ægteskab med afdødes far Anders Børgesen Nygaard).

260    Testamente i København. 1778, opslag 413.
Testamente af 7.11.1770 for Christian Guldager Prang og Marie Elisabeth Sneckenberg, der døde.

261    Hans Pay, urtekræmmer på hjørnet af Boldhusgade og Gammelstrand i København. 25.11.1778, opslag 415.
E: Mette Christine. LV: Andreas Kolstrup, grosserer. B:
1) Marie Sofie Hansdatter Pay 4
2) Laurids Hansen Pay 2¾
3) Hans Hansen Pay 6 mdr.
FM: fasters mand Michael Find, porcelænshandler.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Marie Sofie Hellesen, enke efter Pay
2 afdødes bror eder Voigt Pay.
Bevilling til uskiftet bo af 16.1.1778 lbnr.216.
Afdøde døde 30.12.1777.

262    Bevilling til uskiftet bo i København 1779, opslag 421.
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1778 for Anne efter afdøde ægtemand Johan Peder Cathala, kammager, da de myndige sønner er tilfredse.

263    Christine Veggerslev i København. 20.11.1778, opslag 423.
E: Andreas Louis. kommandørkaptajn i søetaten. B:
1) Gunder Lorents Louis 12
2) Christian Carl Louis 9, søkadet
3) Andreas Louis 5.
FM: Johan Christian Henriksen, beslægtet på mors side.

264    Bevilling til uskiftet bo i København 1779, opslag 426.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1779 for Johan Bartholin Eichel, justitsråd og assessor i Højesteret efter afdøde hustru Bolette Marie Graa og deres umyndige barn.

265    Testamente i København 1779, opslag 428.
Testamente af 31.12.1778 for Peder Isak Moe, maler og hustru Kirstine Marie Nielsdatter.

266    Anne Sofie Pedersen på Vesterbro uden for København. 15.1.1779, opslag 429.
E: Niels Madsen Stauning. B:
1) Cort Nielsen Stauning 12
2) Caroline Nielsdatter Stauning 11
3) Elisabeth Sofie Nielsdatter Stauning 7
4) Beathe Marie Nielsdatter Stauning 5
5) Louise Mathilde Nielsdatter Stauning 4.
FM: Hans Lytsen, beslægtet på mors side.

267    Testamente i København 1779, opslag 433.
Testamente af 30.4.1762 for Lorents Junge, sergent på Holmen og hustru Anne Kirstine Birch.

268    Sofie Cathrine Jensdatter. 30.1.1779, opslag 435.
E: Johan Henrik Johansen, grovsmed. B:
1) Johannes Johansen 29
2) Laurids Johansen 19
3) Christiane Johansdatter 16.
Bevilling til uskiftet bo af 30.6.1775.
Afdøde døde 4.9.1775.

269    Testamente i København. 1779, opslag 438.
Testamente af 14.4.1768 for Birthe Olufsdatter g.m. Frederik Adrian Schmidt, fanesmed.

270    Testamente i København. 1779, opslag 441.
Testamente af 5.10.1778 for Agnethe Susanne Lyders, ugift i København. A:
1) ældste søsterdatter Christiane Vilhelmine g.m. Winkler
2) næstældste søsterdatter Christie Dorthe g.m. Bruun
3) yngste søster Sofie Magdalene Lyders.

271    Bevilling til uskiftet bo i København. 1779, opslag 443.
Bevilling til uskiftet bo af 31.1.1772 for Jørgen [Jensen] Østrup, kapellan i Nikolaj kirke og hustru Anne Sofie [Hansdatter] Finch.

272    Bevilling til uskiftet bo i København. 1779, opslag 444.
Bevilling til uskiftet bo af 20.2.1779 for Vilhelm Bornemann, generalauditør, efter afdøde hustru Thalia Storm og deres 7 umyndige børn.

273    Valborg Sofie Hansdatter i Lille Kongensgade på Christianshavn. 10.3.1779, opslag 446.
E: Laurids Thygesen. B:
1) Lene Lauridsdatter 4½.
FM: Andreas Horne, snedker.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1779.

274    Peder From, skrædder i København. 11.3.1779, opslag 448.
E: Anne Barbara Bruun.LV: Guttorm Olufsen, skrædder. B:
1) Mette Kirstine Pedersdatter From 10½
2) Elias Pedersen From 8
3) Johannes Pedersen From 2.
FM: Poul Zierau.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1778.

275    Bevilling til uskiftet bo i København. 1779, opslag 450.
Bevilling til uskiftet bo af 29.1.1779 for Joachim Lassen efter afdøde hustru Sofie Hedvig og deres umyndige søn.

276    Bevilling til uskiftet bo i København. 1779, opslag 451.
Bevilling til uskiftet bo af 9.4.1779 for Else Elisabeth Lorentsen efter afdøde ægtemand Ebbe Svendsen og deres umyndige børn.

277    Carl Rudolf von Schubart, oberstløjtnant. Samfrændeskifte i København 26.3.1779, opslag 453.
E: Inger Løvenskiold. B:
2) Anne Sybille von Schubart g.m. Johan Ludvig greve af Reventlow
3) Herman von Schubart, premierløjtnant
4) Magdalene Charlotte Hedvig von Schubart
5) Caroline Rudolfine von Schubart.
FM: morbror Søren Løvenskiold i Porsgrunn i Norge.
Første ægteskab med [Marie Elisabeth von der Maase, død i Odense 20.7.1746]. B:
1) Herman Michael Christian von Schubart, ritmester.
[Afdøde døde Odense 9.10.1759. Bisat 18.10.1759 i Dalum kirke. Liget overført til Brahetrolleborg].
[Skifte begyndt Odense 10.10.1759 lbnr.2946].
(Se skifte efter afdødes første hustrus mor Magdalene Susanne Numsen, skifte København Hofret 4.4.1758 lbnr.214, enke efter Christian Masius von der Maase, justitsråd).

278    Testamente i København. 1779, opslag 463.
Testamente af 8.6.1761 for David [Henriksen] Schiøtt, tidligere præst i Fron præstegæld i Akershus stift i Norge, nu boende i Frederiksberg by [begravet Frederiksberg 20.4.1779] og hustru Elisabeth Dorthe Bonsach.
Hans A:
1) søster Mette Schiøtt og hendes 3B:
a Aage Finne Stabell
b Elisabeth Dorthe Stabell
c Henrikke Stabell
2) bror Carsten Schiøtt.
Hendes A:
1) bror Christian Bonsach
2) bror Henrik Bonsach
3) søster Anne Bonsach.
(Skifte 16.4.1779 lbnr.388, se der).

279    Anne Margrethe Reisenhof i Skindergade i København. 10.4.1772, opslag 468.
Enke efter Poul Henrik Røsche, gørtler.
Testamente af 6.12.1764.
Hans A:
1) bror Claus Henrik Røsche, gørtler i Lübeck, død. 9B.
a Christian Clausen Røsche, død uden børn
b Hans Henrik Clausen Røsche i Stockholm, død. Han efterlader 3 børn
c Anton Henrik Clausen Røsche i Jever i Ost-Friesland
d Margrethe Magdalene Clausdatter Røsche g.m. Herman Daniel Kryger i Osnabrück
e Anne Dorthe Clausdatter Røsche g.m. Hieronymus Domeron i Lübeck
f David Henrik Clausen Røsche i Lübeck
g Claus Henrik Clausen Røsche i Lübeck
h Elisabeth Hedvig Clausdatter Røsche i Lübeck
i Jochum Michael Clausen Røsche i Lübeck
2) bror Henrik Røsche i Lübeck, død. 2B:
a Magdalene Elisabeth Henriksdatter Røsche g.m. Gerhard Turon i Lübeck
b Anne Dorthe Henriksdatter Røsche
3) søster Magdalene Elisabeth Røsche, død, var g.m. Herman Schnor i Lübeck. Ingen børn
4) bror Samuel Casper Røsche i Lübeck, død 1772. Ingen børn
5) bror Jochum Henrik Røsche, guldsmed i København.
Hendes A:
Da hun er den sidste i slægten, findes ingen arvinger efter hende.

280    Bevilling til uskiftet bo i København. 1779, opslag 589.
Bevilling til uskiftet bo af 20.3.1772 for Lorents Lorentsen, klædekræmmer og hustru Anne.

281    Testamente i København. 1779, opslag 590.
Testamente af 21.4.1779 for Christine efter afdøde ægtemand Troels Lauridsen Lund. A:
1) Margrethe Christine, enke efter Pape.

282    Maren Hansdatter Rohde i København. 15.6.1779, opslag 593.
E: Niels Jensen Ginnerup. B:
1) Johanne Helene Nielsdatter Ginnerup 13
2) Cecilie Cathrine Nielsdatter Ginnerup 8
3) Jens Joachim Nielsen Ginnerup 1½
4) Christian Nielsen Ginnerup 6 uger.
FM: morbror Jørgen Hansen Rohde, brændevinsbrænder.

283    Skriversalær i København. 14.6.1779, opslag 597.
Regning på skriversalær for skifte efter Just Fabricius, etatsråd og efter ham afdøde hustru Marianne Brugnier. A:
1) Charlotte Fabricius, død. E: Peder von Hemmert, etatsråd. B:
a Marianne von Hemmert.

284    Bolette Marie Graa i København. 19.5.1779, opslag 599.
E: Johan Bartholin Eichel, etatsråd, assessor i Højesteret. B:
1) Elisabeth Petronelle Johansdatter Eichel 4.
FM: Anders Graa, konferensråd.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1779.
Afdøde døde 28.12.1778.

285    Morum, skibskaptajn i København. 7.7.1779, opslag 602.
E: Ingeborg Madsen. LV: J. L. Bang, doktor, der ægter enken. B:
1) Jens Morum 4
2) Anne Cathrine Morum 1½.
FM: morfar L. Madsen, kaptajn.
Bevilling til uskiftet bo af 12.3.1779.

286    Testamente i København. 1779, opslag 606.
Testamente af 1.5.1779 for Ellen Kirstine Thune i København med testamentariske arvinger, der ikke er beslægtede.

287    Mads Johansen, arbejdskarl i Toldboden, boende i Gothersgade i København. 16.7.1779, opslag 609.
E: Kirsten Christoffersdatter. LV: Knud Jernensen Thorup. B:
3) Johannes Madsen 2½.
Første ægteskab med Maren Christoffersdatter, [skifte 18.1.1777 lbnr.167]. B:
1) Frederikke Rise Madsdatter 9½
2) Laurids Madsen 4½.
FM: født værge Rasmus Koch, sejlmager.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1778.

288    Anne Bro i Sankt Gertrudstræde i København. 27.10.1778, opslag 611.
Enke efter Andreas Sihm, stadskaptajn, murer. B:
1) Andreas Sihm. murer
2) Birgitte Dorthe Sihm g.m. Niels Svendsen, hof-slagter
3) Cathrine Sihm g.m. Gabriel Borchhorst, bager
4) Marie Sihm g.m. Christian Væssing, tømrer
5) Dorthe Marie Sihm, [skifte7.9.1778 lbnr.251]. E: Jens Johansen Mylius, brygger. 3B:
a Johan Jensen Mylius 20
b Andreas Jensen Mylius 18
c Hans Jensen Mylius 16.
Afdøde døde 8.10.1778.

289    Testamente i København. 1779, opslag 635.
Testamente af 19.6.1760 for Carl Frederik Weber, kommissionær og hustru Christiane Mogensdatter Lemvig, der døde.

290    Testamente i København. 1779, opslag 637.
Testamente af 27.5.1779 for Johanne Bentsdatter på Christianshavn, enke efter Laurids Andersen. A:
1) hans søster Anne Andersdatter
2) hendes stedsøn Sivert Lauridsen
3) hendes steddatter Margrethe Lauridsdatter.
Desuden arver:
4) Filip Thomas, tærtebager og hustru.

291    Kvittering i København. 1779, opslag 639.
Kvittering af 25.8.1779 fra N. Perbøl for afholdt skifte efter generalmajorinde de Longueville, enke efter [Jean Baptiste Descarriéres de Longueville, død 27.1.1766].

292    Anne Sofie [Hansdatter] Finch i København. 30.8.1779, opslag 640.
E: Jørgen [Jensen] Østrup, øverste kapellan i Nikolaj kirke. B:
1) Anne Birgitte Jørgensdatter Østrup 14
2) Jens Jørgen Østrup 11
3) Anne Cathrine Sofie Østrup 6 mdr.
Bevilling til uskiftet bo af 31.1.1772 lbnr.271

293    Anne Sofie Mohrsen i København. 1779, opslag 643.
E: Andreas Bruun, advokat. B:
1) Johan Jacob Andreassen Bruun 10
2) Ulrik Christian Andreassen Bruun 8
3) Frederik Ludvig Andreassen Bruun 7
4) Frederikke Louise Andreasdatter Bruun 2.
Bevilling til uskiftet bo af 26.3.1779.

294    Elisabeth Brøseken i Store Købmagergade i København. 21.8.1779, opslag 647.
E: Christian Mourids Tychsen, silke- og klædekræmmer. B:
1) Vilhelm Mourids Tychsen 5.
Bevilling til uskiftet bo af 18.9.1778.

295    Martin Orelius, købmand i København. 30.9.1779, opslag 650.
E: Margrethe Cathrine Klein. B:
1) Christian Martin Orelius 8½.
FM:
1 Simon Hartmann Klein, fabrikant i Den kongelige Silkefabrik
2 Didrik Klein, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 28.7.1774.

296    Marie Christine Walbom i København. 20.8.1779, opslag 653.
E: Christoffer Schiøtt, købmand. B:
1) Kirstine Marie Christoffersdatter Schiøtt 8.
Bevilling til uskiftet bo af 30.9.1774.
Afdøde døde 12.10.1774.

297    Testamente i København. 1779, opslag 658.
Testamente af 14.11.1778 for Magnus Juul, graver i København Garnison og hustru Beathe Elisabeth Bech.
Hans A:
1) Anne Jacobsdatter, som beslægtet g.m. Andreas Vitberg, garversvend, nu kassedrager i Komediehuset.
Hendes A:
1) bror Hans Christian Bech, grosserer.

298    Anne Bolette Else Henneberg i København. 8.10.1779, opslag 660.
E: Christian Albert Fabricius, kancelliråd, generaladministrator ved Lottoet i København. B:
1) Anne Marie Elisabeth Fabricius 6.
FM: født værge Johan Vilhelm Rathje.
Bevilling til uskiftet bo af 3.7.1778.

299    Dorthe Christiane Kleinschmidt i København. 18.10.1779, opslag 663.
E: Johan Christian Schwing, skrædder. B:
1) Marie Elisabeth Johansdatter Schwing 25
2) Johan Peder Johansen Schwing 21
3) Christiane Johansdatter Schwing 11
4) Sofie Johansdatter Schwing 7
5) Johan Christian Johansen Schwing 3
6) Anne Cathrine Johansdatter Schwing 1.
FM: Gotfred Kleinschmidt.

300    Testamente i København. 1779, opslag 666.
Testamente af 6.8.1766 for Christian Wenniche, kobbersmed og hustru Cathrine Kramer. A:
1) hendes mor Cathrine enke efter Jens Hellemann
samt hendes helsøskende og en halvbror.

301    Testamente i København. 1779, opslag 669.
Testamente af 15.9.1768 for Hans Henrik Bentsen (Bentzon), kontrollør i Den kongelige oktrojerede Veksel- og Lånebank i København og hustru Cecilie Cathrine [Hellesen]. A:
0) hans forældre [Bent Bentsen, brygger i København, død 15.12.1754 i Kerteminde præstegård, begravet Kerteminde 20.12.1754 i Kerteminde kirke og Johanne Christence Normann, død 6.2.1758, begravet 10.2.1758 i Kerteminde kirke]
1) hans ældste bror Johan Bentsen (Bentzen), præst i Strøm i Odal i Akershus stift i Norge og hans B:
a Bent Bentsen, student, der er opdraget i testators hus
b Karen Bentsen, født 3.5.1758
c Johanne Cecilie Bentsen, født 5.9.1763
d Anne Margrethe Bentsen, født 15.4.1766
2) hans søster Cecilie Marie Bentsen, [død 10.8.1756, begravet 11.8.1756 i Kerteminde kirke], var g.m. Nicol Seidelin [Christoffersen] Bøgh, præst i Kerteminde og Drigstrup, [død 23.8.1778]. 1B:
a Christiane Johanne Bøgh.
Litteratur: Den Seidelinske slægtsbog af Mogens Seidelin. 1960. Heri side 510: Nicol Seidelin Bøgh.

302    Bevilling til uskiftet bo i København. 1779, opslag 671.
Bevilling til uskiftet bo af 15.10.1779 for Elisabeth Dessen, datter af russisk søkaptajn i Arkangelsk efter afdøde ægtemand [Johannes] Akeleye, søkaptajn i København, [søn af Jens Verner Akeleye, kaptajn og Marie Bruun].

303    Bevilling til uskiftet bo i København. 1779, opslag 673.
Bevilling til uskiftet bo af 29.10.1779 for Peder Abraham von Lund (Lundt), major og afdøde hustru Petronelle de Coucheron og deres umyndige datter.

304    Bevilling til uskiftet bo i København. 1779, opslag 675.
Bevilling til uskiftet bo af 19.11.1779 for Dine Bente Møller efter afdøde ægtemand Johan Christoffer Søller, amtskirurg og deres umyndige børn, dfa den myndige søn var tilfreds.

305    Frederik Finch, husforvalter hos statsminister Bernsdorff i København. 13.11.1779, opslag 676.
E: Cathrine Amalie.
Testamentet oprettet i Mechlenborg er bortkommet.

306    Engelke Cathrine [Jacobsdatter] Høvinghoff i København, der døde 4.6.1778, opslag 678.
E: Henrik [Johansen] Høvinghoff, sølvpop. B:
1) Jacobine Marianne Henriksdatter Høvinghoff 6
2) Inger Sofie Henriksdatter Høvinghoff 5.
FM:
1 Henrik Høvinghoff, skoleholder, fars svoger, beslægtet på mors side
2 Henrik Høvinghoff, dekan, fars svoger, beslægtet på mors side.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1778 lbnr.243.

307    Elisabeth Mørch i København. 30.1.1779, opslag 680.
E: Jørgen Schytt. B:
1) Peder Schiøtt 12
2) Birgitte Schiøtt 6.
Bevilling til uskiftet bo af 12.7.1776.

308    Bevilling til uskiftet bo i København. 1779, opslag 683.
Bevilling til uskiftet bo af 19.11.1779 for Jacob Rørby, gartner på Nørrebro uden for København efter afdøde hustru Anne Cathrine Thuesdatter og deres umyndige barn.

309    Anne Dorthe Berger i Vimmelskaftet i København. 3.12.1779, opslag 685.
E: Frands Henrik Møller, apoteker. B:
1) Johan Henrik Christian Frandsen Møller 15
2) Joachim Didrik Frandsen Møller 14
3) Frands Henrik Frandsen Møller 12.
FM: Hans Henrik Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 18.6.1779.
Afdøde døde 5.6.1769.

310    Adser Adsersen, stadskaptajn, silke- og klædekræmmer i København. 1779, opslag 689.
Enkemand efter Anne Cathrine Fabricius. B:
1) Anton Peder Adsersen, silke- og klædekræmmer
2) Christian Adsersen, silke- og klædekræmmer
3) Cathrine Marie Adsersdatter g.m. Peder Christian Kinchel, kancelliråd, brygger
4) Marie Margrethe Adsersdatter, død. E: Otto Didrik Lorentsen. 2B:
a Johannes Ottesen 4
b Peder Adser Ottesen 2½.
Afdøde døde 24.12.1777.

311    Anne Cathrine Thuesdatter i København. 8.12.1779, opslag 714.
E: Jacob Rørby, gartner. B:
1) Jens Gotfred Jacobsen Rørby 3.
FM: morfar Thue Nielsen i Slangerup.
Bevilling til uskiftet bo af 19.11.1779, lbnr.308.

312    Sidse Sørensdatter Frost i Frederiksborggade i København. 24.12.1779, opslag 717.
E: Peder Olufsen Bloch, tobaksspinder. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter Bloch 15
2) Severin Pedersen Bloch 13.
FM: Peder Rasmussen Søgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 24.10.1777.
Afdøde døde 12.10.1777.

Københavns Hof- og Stadsret
Bevillinger og Samfrændeskifter
1779-1780313    Johan Gotfred Falch, hofmusikus i Gothersgade i København. 5.1.1780, opslag 2.
E: Christine Brandrup. LV: D. C. Vibe. B:
1) Christian Gotfred Johansen Falch 5
2) Ludvig Frederik Johansen Falch 2¾
3) Anne Marie Dorthe Johansdatter Falch 2¾
4) Christian Frederik Johansen Falch, født 11.11.1779.
FM:
1 morfar Christen Brandrup, destillatør
2 mosters mand Johan Gotfred Grüner, hofmusikus.
Bevilling til uskiftet bo af 10.12.1779.
Afdøde 14.8.1779 på Fredensborg.

314    Kirstine Margrethe Esbensdatter Holbæk i David Skolemesters hus i Købmagergade kvarter i København. 8.1.1779, opslag 3.
E: Oluf Nielsen Lind, hyrekusk. B:
1) Olivia Benedikte Louise Olufsdatter Lind 6 mdr.
Arv i boet efter testamente af 13.3.1772 for afdødes far Esben Pedersen, høker g.m. Margrethe Jacobsdatter.
Esben Pedersens første ægteskab med afdødes mor Bente Cathrine Westsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 2.10.1778.

315    Bevilling til uskiftet bo i København. 1780, opslag 7.
Bevilling til uskiftet bo af 10.11.1758 for Poul Cabott, guldarbejder og hustru Anne Marie Kruse og deres umyndige børn.

316    Karen Birgitte Esbensdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 4.2.1780, opslag 8.
E: Mikkel Hansen Elleshøj, porcelænshandler. B:
1) Hans Mikkelsen 13.
FM: farbror Christoffer Hansen Elleshøj.
Bevilling til uskiftet bo af 5.2.1779.

317    Bevilling til uskiftet bo i København. 1780, opslag 13.
Bevilling til uskiftet bo af 21.1.1780 for Marie Kirstine Fenner efter afdøde ægtemand Mourids Frederiksen Blom og deres umyndige børn.

318    Peder Heiliger de Nully i København. 10.12.1779, opslag 16.
E: Anne Margrethe Brown. B:
1) Johan Peder Brown de Nully.
Testamente af 4.3.1776.
Desuden vedlagt testamente, underskrevet på Sankt Croix i Vestindien 2.11.1771 for hans forældre Bertrand de Nully og Cathrine Heiliger. B:
1) Peder Heiliger de Nully, som er afdøde
2) Marie de Nully
3) Anne de Nully.
Desuden nævnes enkens far John Brown i Vestindien.

319    Bevilling til uskiftet bo i København. 1780, opslag 42.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1779 for Adam Møller, statsråd, stempletpapirsforhandler og hustru Martha Sofie Garbo.

320    Helene Marie [Gertsdatter] Køge i Frederiksberggade i København. 2.3.1780, opslag 44.
E: Hans Jørgen Wengel, tobaksspinder, forlovet med Juliane Marie [Nielsdatter] Nested, [døbt København Nikolaj 29.12.1752, datter af Niels Mikkelsen Nested, murersvend og Anne Kirstine Berggren] ved bror M. Nested, kancelliråd. B:
1) Anne Elisabeth Wengel, der døde
2) Kirstine Sofie Wengel 9.
FM:
1 Peder Baagø, kapellan i Vartov Hospital og inspektør i Den kongelige opfostringsstiftelse
2 fars svoger Rasmus Wentzel, tobaksspinder [g.m. Karen Køge].
[Afdøde døbt Svendborg Nikolaj 26.7.1744].

321    Mourids Frederiksen Blom, møller i Stenkulsgade i København. 10.3.1780, opslag 47.
E: Marie Kirstine Fenner. LV: Herman Lengerken de Place. B:
1) Anne Margrethe Blom 8
2) Frederik Jensen Blom 2½.
FM:
1 Peder Hansen, portner ved Nørreport
2 Baltser Fenner, spækhøker.
Bevilling til uskiftet bo af 21.1.1780 lbnr.317.
Afdøde døde 17.12.17798.
Afdøde kaldes også Mourids Frederiksen Plum.

322    Johan Frederik Tautte, major i Store Kongensgade i København. 1.9.1777, opslag 51.
Enke efter Helene Sofie Bärmundt.
Testamente af 21.5.1758.
Hans A:
1) en brors sønnesøn Frederik Filip Benjamin Tautte, borgmester og syndikus i Dennem i Forpommern
2) søskendebarn på mors side Johan Frederik Stübner, domorganist i Meissen.
Hendes A:
0) forældre Henrik Bärmundt og Anne Sofie Steinbrügge
01) farbror David Bärmundt, død. 1B:
1) Johan Bärmundt og søskende i Oldenborg.
02) morbror Johan Steinbrügge g.m. Adelheit Segelcke. 1B:
1) Susanne Steinbrügge, enke efter Peder Christiansen, underofficer
03) morbror Jacob Steinbrügge g.m. Gedske Brauchen. 1B:
1) Anne Sofie Steinbrügge, uvist hvor.

323    Peder Hoppe, konferensråd assessor i Højesteret, der døde 21.2.1778.opslag 329.
Enkemand efter Elsabeth Holst.
Testamente af 14.11.1777 lbnr.226. B:
1) Else Marie Pedersdatter Hoppe, født 2.10.1767
2) Frederik Pedersen Hoppe, født 18.9.1770
3) Johan Christoffer Pedersen Hoppe, født 2.3.1772.
FM:
1 Knud Holtermann, justitsråd, assessor i Højesteret
2 Hans Henrik [Sørensen] Tybring, præst i København Holmen, som beslægtet.
Desuden nævnes:
1 afdødes forældre Frederik Hoppe, [død 26.10,1776] og Else Marie Lemvig, død 11.8.1770
2 afdødes morfar Peder Lemvig g.m. mormor Maren Worm
3 afdødes morbror Vilhelm Lemvig, viceadmiral
4 afdødes moster frøken Margrethe Lemvig
5 afdødes søster frue etatsrådinde Kløcher
7 afdødes hustrus far Johan Christoffer Holst, søkaptajn g.m. hustrus mor Dorthe Hansen
8 afdødes hustrus søster frøken Christiane Holst
9 afdødes hustrus søster kammerrådinde von Haxthausen.
Epitafium i Holmens kirke for afdødes hustru.

324    Christian Werlin i Dronningens Tværgade i København. 10.3.1780, opslag 33.
E:Sidsel Marie Holm. B:
1) Andreas Frederik Werlin 2.
FM: Thomas Christian Werlin, prokurator.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1779.
Afdøde døde 3.12.1779.

325    Andreas Grønbæk. værtshusholder i hus nr.2 ved Holmens kirke i København. 7.4.1780, opslag 47.
E: Anne Christine Engelberg. B:
1) Vilhelmine Andreasdatter Grønbæk 14
2) Johanne Christiane Andreasdatter Grønbæk 5.
FM:
1 farbror Hans Jørgensen Grønbæk
2 fars halvbror Jen Pedersen Grønbæk.
Bevilling til uskiftet bo af 4.2.1780.

326    Balthazar Johan von Buchwald, etatsråd og professor medicinæ ved Københavns Universitet. 16.6.1769, opslag 51.
E: Johanne Dorthe Holst. LV: Anders Grønlund.
Testamente af 17.1.1763.

327    Winand Thyme, i Silkegade i København, der døde 26.8.1775, opslag 56.
E: Elisabeth de Hammerville.
Hans A:
1) søster Marie Thyme g.m. Voigt i Rees. 2B:
a Johan Rudolf Voigt i Rees
b Johan Frederik Thyme g.m. Cathrine Harp. 1B:
1 Michael Frederik Thyme.
Hendes A:
1) søster g.m. Hester de Hammerville i Leiden
2) søster, død. 3B:
a Poul Maron, apoteker i Leiden
b Elisabeth Maron
c Esther Maron
3) søster, død. 1B:
a Bonnette Renault g.m. Filip van der Schley i Amsterdam.

328    Testamente i København. 1780, opslag 190.
Testamente af 27.1.1779, for Niels Nielsen Bech og hustru Else Christensdatter i København.

329    Ovidia Christiane Molbach på hjørnet af Fiolstræde ud til Volden i København. 3.5.1780, opslag 191.
E: Peder Nielsen Meilsø, thehandler. B:
1) Else Cathrine Pedersdatter Meilsø 3½
2) Karen Marie Pedersdatter Meilsø 2½.
FM: Søren Andersen Hougaard.
Bevilling til uskiftet bo af 21.1.1780.

330    Cathrine Winther i Vimmelskaftet i København. 5.5.1780, opslag 194.
E: Andreas Holm, guldsmed. B:
1) Hans Andreassen Holm 6
2) Just Christian Andreassen Holm 5
3) Cathrine Cecilie Andreasdatter Holm 4
4) Jacob Andreassen Holm 2.
FM: Christen Hee Vadum sekretær i Det kongelige Missionskollegium og Inspektør i Vajsenhuset.
Bevilling til uskiftet bo af 25.6.1779.
Afdøde døde 20.6.1779.

331    Engelhard Stick, grovsmed i Pilestræde i København. 20.3.1780, opslag 197.
E: Anne Christine Wulf. B:
1) Johan Jens August Stick.
FM: født værge Johan Casper Stick.
Bevilling til uskiftet bo af 22.10.1773.

332    Bevilling til uskiftet bo i København. 1780, opslag 199.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1780 for Henrik Christiansen i København efter afdøde hustru Susanne og deres umyndige datter.

333    Testamente i København. 1780, opslag 200.
Testamente af 14.12.1768 for Niels Iversen Bruun, bud i Danske Kancelli og hustru Inger Marie Riis.

334    Testamente i København. 1780, opslag 201.
Testamente af 25.11.1769 for Johan Henrik Mumme og hustru Johanne Jacobsdatter Faber.

335    Andreas Glambæk, skrædder i København. 3.6.1780, opslag 202.
E: Anne Kirstine Andreassen. LV: Christian Holm, der ægter enken. B:
1) Laurids Andreassen Glambæk 8
2) Frederikke Marie Andreasdatter Glambæk 8.
FM: Jens Mikkelsen Hostrup, brygger.
Bevilling til uskiftet bo af 22.1.1779.

336    Gedske Calmer i Vimmelskaftet i København. 9.7.1779, opslag 204.
Enke efter Cornelius Løvenhoff, kammerråd, [død 9.2.1779].
Hendes testamente af 27.4.1779.
Hans A:
1) Ane Margrethe Møller, der døde, søster til hans første hustru
Hendes A:
0) forældre [Christen Calmer, prokurator i Horsens. 27.9.1755 lbnr.1154 og Dorthe Jacobsdatter, skifte Horsens 21.11.1722 lbnr.517]
1) søster Mette Calmer
2) søster Dorthe Calmer.
I boet dokumenter vedrørende Mette Margrethe Lunge, datter af [Søren Nielsen Lunge, rådmand i Ålborg, skifte Ålborg 5.2.1728 lbnr.1893 og Margrethe Hansdatter Bay, begravet 11.10.1701]
Mette Margrethe Lunges første ægteskab med Christen Andersen Schielsberg, [gift Ålborg Budolfi 4.2.1706]. B:
1) Margrethe Schielsberg på Christianshavn, død, testamente 2.3.1752
2) Christiane Margrethe [Schielsberg] g.m. Anders Knudsen Vejle. møller i Brusgård mølle ved Randers.
Mette Margrethe Lunges andet ægteskab med Jacob Kammerbech, farver, gift [København Vor Frue 28.9.1722]. B:
3) Jacob Kammerbech.
[Afdødes første ægteskab med Jacob Bytz, købmand i København].
Samfrænder:
1 Hans Henrik Møller, kapellan i København Helliggejst
2 Hartvig Møller., orgelbygger i København.

337    Johannes Lorentsen, silke-og klædekræmmer i København. 1780, opslag 235.
Testamente af 24.3.1769. A:
1) mor Mette Blatten
2) søster
3) søster Mette Cathrine Lorentsen.
Afdøde var indtrådt i kompagniskab med Ludvig Henrik Thomsen, silke- og kædekræmmer.

338    Testamente i København. 1780, opslag 237.
Testamente af 30.10.1775 for Jens Eriksen, arbejdskarl og hustru Marie Kirstine Magnusdatter.

339    [Johan Christian] Kall, konferensråd, professor i København. 19.6.1780, opslag 239.
E: Elisabeth Wøldike. B:
1) Abraham Kall, professor
2) Nikolaj Kall, professor
3) Mathias Wøldike Kall, studiosus medicinæ
4) Anne Marie Kall g.m. Aaskov, livmedikus
5) Cathrine Kall.
[Afdøde døde6.11.1775].

340    Frederik With, lysestøber i Lille Kongensgade i København. 15.7.1780, opslag 247.
E: Johanne Christensdatter. B:
1) Anne Marie With 1.
FM: Villum Olufsen.
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1780.

341    Bevilling til uskiftet bo i København. 1780, opslag 249.
Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1780 for Morten Munch, rådmand i København efter afdøde hustru Karen Barfred.

342    Bevilling til uskiftet bo i København. 1780, opslag 250.
Bevilling til uskiftet bo af 18.8.1780 for Anne Marie Hofmann efter afdøde ægtemand Andreas Gottlieb Tscherning, the- og porcelænshandler i København og deres umyndige børn.

343    Testamente i København. 1780, opslag 252.
Testamente af 16.6.1777 for Peder Poulsen og hustru Kisten Olufsdatter ved Kongeporten uden for Københavns Vesterport.

344    Martha Kirstine Nielsdatter Trane i Dronningensgade på Christianshavn. 19.8.1780, opslag 254.
E: Peder Hansen, skibstømrer. B:
1) Martha Kirstine Pedersdatter 6 mdr.
FM: Jørgen Koch, skibsbygger.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1780.

345    Margrethe Vibe i København. 18.5.1780, opslag 256.
E: Hans Henrik Gasse. B:
1) Christian Vilhelm Tharnovius Hansen Gasse 13
2) Anne Cathrine Hansdatter Gasse 12
3) Frederik Hansen Gasse 10
4) Johan Ferdinand Hansen Gasse 8
5) Sofie Frederikke Hansdatter Gasse 5.
FM: Jacob Tharnovius Vibe, degn på Frederiksberg.
Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1775.
Afdøde døde 1776.

346    Bevilling til uskiftet bo i København. 1780, opslag 258.
Bevilling til uskiftet bo af 16.9.1780 for Frederik Kruchow, justitsråd, regimentskvartermester i København efter afdøde hustru Mette Sofie Kellinghusen.

347    Johanne Marie i Toldbodgade i København. 5.10.1780, opslag 259.
E: Andreas Vilhelm Schack, skipper. B:
3) Andreas Vilhelm Schack 9.
FM: morbror Sander Reusch, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Hans Mørch 17
2) Jonas Mørch 13.
Bevilling til uskiftet bo af 7.7.1775.

348    Nikoline Tryde i Ny Vestergade i København. 30.9.1780, opslag 262.
E: Joachim Becher, fontænemester. B:
1) Anne Nikoline Margrethe Becher 9 mdr.
FM:
1 Andreas Vorgaard, fuldmægtig i Hof-og Stadsretten
2 Jens Nørager, regimentsskriver i Københavns Distrikt.
Bevilling til uskiftet bo af 4.2.1780.

349    Testamente i København. 1780, opslag 266.
Testamente af 26.9.1780 for Johan Josef de Leve, enkemand efter Anne Sofie Sommer.

350    Karen i Vimmelskaftet i København. 12.10.1780, opslag 267.
E: Christen Prytz, superkargo. B:
1) Carl Christensen Prytz 10
2) Christian Christensen Prytz 3.
FM: Andreas Lorentsen.
Bevilling til uskiftet bo af 12.6.1778.

351    Jens Rasmussen Knie, skibskaptajn i København. 12.10.1780, opslag 269.
E: Sofie Helene. LV: Peder Vinkel, køremester i Sæbesyderierne. B:
1) Rasmus Adolf Jensen Knie 14
2) Kirstine Marie Jensdatter Knie 10.
FM: Immanuel Junge, skibskaptajn.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1775.

352    Testamente i København. 1780, opslag 271.
Testamente af 4.2.1780 for Christen Jørgensen, løjtnant i søetatens tøjhus og hustru Sofie Margrethe Schrøder, der døde.

353    Testamente i København. 1780, opslag 273.
Testamente af 12.12.1778 for Niels Mathias Højer og hustru Anne Magdalene Jasper.

354    Testamente i København. 1780, opslag 275.
Testamente af 17.10.1780 for Johan von Neve, major.
Navngivne testamentariske arvinger, der ikke er beslægtede.

355    Rebekka Haslev på Ulfeldts Plads i København. 18.9.1780, opslag 278.
E: Ludolf Johan Krohn, auditør. B:
1) Johan Jacob Ludolfsen Krohn 2 år 2 mdr.
FM:
1 farbror Frederik Hønnes Krohn, informator i Landkadetakademiet
2 morbror Johannes Haslev, kopist.
Bevilling til uskiftet bo af 22.1.1780.

356    Amalie Cathrine Grimelius i Lille Strandstræde i København. 31.10.1780, opslag 281.
E: David Eberhard Bradt, kancellisekretær. B:
1) Marie Gertrud Davidsdatter Bradt 7.
FM:
1 Georg Theodor Grimelius, hollandsk legationspræst
2 Frederik Ludvig Bradt.
Bevilling til uskiftet bo af 11.2.1780.

357    Bevilling til uskiftet bo i København. 1780, opslag 283.
Bevilling til uskiftet bo af 10.11.1780 for Ernst Josias Møller, værtshusholder efter afdøde hustru Anne Elisabeth Amalie Høgh og umyndige barn.

358    Christine Magdalene Amalie Schmidt i Klosterstræde i København. 6.11.1780, opslag 285.
E: Carl Frederik Manthey B:
1) Ludovica Elisabeth Carlsdatter Manthey 8
2) Ludvig Carl Carlsen Manthey 5½
3) Johan Christian Vilhelm Carlsen Manthey 6 mdr.
FM: farbror Ludvig Manthey, præst i København Sankt Petri.
Bevilling til uskiftet bo af 27.10.1780.
Litteratur: Slægten Manthey i Danmark og Norge af P. P. Schrøder i Personalhistorisk Tidsskrift 1977 side 43-62. Heri side 45: Carl Frederik Manthey.

359    Laurids Mathiassen, hyrekusk i Gothersgade i København. 30.11.1780, opslag 287.
E: Anne Kirstine Bruun. B:
1) Louise Anne Marie Lauridsdatter 2.
FM:
1 Joachim Becher, fontænemester
2 Andreas Kirkerup, hof-tømrer.
Bevilling til uskiftet bo af 10.12.1779.

360    Fordeling af arv i København. 6.12.1780, opslag 290.
Fordeling af arv i skifte efter Juliane Margrethe Sevin i København, [skifte Københavns amt gejstlig 14.2.1780 lbnr.147].
Enke efter Johan Adolf Frich. B:
1) Benedikte Sofie Frich g.m. Hans Christian Knudsen, kancelliråd, arkivar i Danske Kancelli
2) Johanne Christine Frich g.m. Frederik Carl Sønnichsen, organist i København Helliggejst
3) Fransiska Elisabeth Frich, død [1765]. E: Johannes Daniel Just, præst i Ågerup og Kirkerup. 2B:
a Sofie Christiane Just
b Frederik Vilhelm Just.
Litteratur: Gamle Knudsens andet ægteskab - 4 francesser og deres slægt i: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 1-13. Heri side 6: Marguerite Julie Sevin.

361    Anne Marie Feldt i Lille Købmagergade i København. 8.12.1780 opslag 293.
E: Christian Bonsach, tidligere ejer af Helsingegård [i Kirke Helsinge sogn] i Sæbygård amt. B:
1) Sidsel Christiansdatter Bonsach g.m. Carsten Hansen Schou, urtekræmmer
2) Anne Christiansdatter Bonsach 32.
FM: farbror Henrik Bonsach.
Bevilling til uskiftet bo af 1.8.1766.
Afdøde døde 28.1.1780.

362    Andreas Lind i Kaninlængden i København. 7.12.1780, opslag 296.
E: Louise Stavanger. B:
1) Susanne Dorthe Lind 10
2) Volrath Fredrik Lind 7
3) Anne Pouline Lind 1½.
FM: Johan Georg Schmidt, hof-blikkenslager.
Bevilling til uskiftet bo af 8.9.1780.

363    Petronelle Fugl i Store Kongensgade på hjørnet af Bryggerlængden. 7.12.1780, opslag 298.
E: Søren Rasmussen. B:
1) Cathrine Falkenberg Rasmussen 6
2) Anton Ferdinand Rasmussen 4.
FM:
1 farbror (fars halvbror?) Albert Sørensen, bager
2 morbror Cort Sørensen Fugl, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1780.

364    Bevilling til uskiftet bo i København. 1780, opslag 301.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1780 for Frederik Michael Roll, silke- og klædekræmmer efter afdøde hustru Christiane Rosenberg og deres umyndige søn.

365    Anne Marie Krey i Hyskenstræde i København. 20.12.1780, opslag 302.
E: Filip Bremer, buntmager. B:
1) Carl Bremer 16.
FM: Laurids Nyland Steffensen.
Bevilling til uskiftet bo af 27.10.1780.
Afdøde døde 2.10.1780.

366    Inger Clemensdatter i Lavendelstræde i København. 18.12.1780, opslag 305.
E: Oluf Brusen. B:
1) Clemen Olufsen Brusen 2.
FM: morbror Christian Clemensen.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1780.

367    Niels Fladberg i Grønnegade i København. 28.9.1780, opslag 307.
E: Marie Elisabeth. LV: Jens Poulsen. B:
1) Laurids Nielsen Fladberg 13.
FM: Rasmus Olufsen, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 12.7.1780.

368    Dorthe Friis i Kristen Bernikowgade i København. 27.12.1780, opslag 311.
E: Josef Brettschneider. B:
1) Marie Therese Josefsdatter Brettschneider 5
2) Josef Josefsen Brettschneider 4.
FM: Thomas Hohenleiter.
Bevilling til uskiftet bo af 17.11.1780.

369    Carl Jessen, bud og stokkemester i Inkvisitionskommissionen i København, 26.12.1780, opslag 315.
E: Sofie Hedvig. LV: Georg Voigt.
Testamente af 15.1.1777.

Københavns Hof- og Stadsret
Bevillinger og Samfrændeskifter
1781-1782370    Susanne Marie i Klerkegade i København. 1781, opslag 2.
E: Jes Jensen Lildballe. B:
1) Jens Jessen Lildballe 7
2) Mette Jesdatter Lildballe 6
3) Anders Jessen Lildballe 3
4) Anne Sofie Jesdatter Lildballe 1½.
FM: Vilhelm Pedersen, værtshusholder.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1778.

371    Bevilling til uskiftet bo i København. 1781, opslag 4.
Bevilling til uskiftet bo af 19.1.1781 for Andreas Pedersen, vognmand efter afdøde hustru Ann Cathrin e Pedersdatter og deres umyndige datter.

372    Bevilling til uskiftet bo i København. 1781, opslag 6.
Bevilling til uskiftet bo af 11.2.1780 for Christian Martin Winckler, regimentsfeltskær og hustru Hedvig Louise Christence Lyders og deres umyndige børn.

373    Johannes Zimmermann, klejnsmed i Lille Købmagergade i København. 3.2.1781, opslag 8.
E: Marie Gertsen. LV: Samuel Dorn, der ægter enken. B:
1) Anne Cathrine Johannesdatter Zimmermann 16
2) Anne Margrethe Johannesdatter Zimmermann 15
3) Oluf Henrik Johansen Zimmermann 13
4) Vilhelm Eobanus Johansen Zimmermann 7.
FM: født værge Johan Lauridsen Seifert.
Bevilling til uskiftet bo af 24.9.1779.

374    Morten Mortensen Holm, spækhøker i Vognmagergade i København. 31.1.1781, opslag 10.
E: Abelone Olufsdatter. LV: Johan Carl Spärck. B:
1) Morten Mortensen Holm 13
2) Oluf Mortensen Holm 6
3) Hans Mortensen Holm 3.
FM: Johan Schmidt, som beslægtet.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1780.

375    Mikkel Jensen Kirkegaard, brændevinsbrænder i Studiestræde i København. 17.2.1781, opslag 12.
E: Anne Margrethe Arevad. LV: H. Pedersen Jonstrup. B:
1) Jens Christian Mikkelsen Kirkegaard 11½
2) Bertel Mikkelsen Kirkegaard 10
3) Niels Mikkelsen Kirkegaard 7
4) Else Marie Mikkelsdatter Kirkegaard 5.
FM: morfar Bertel Arevad.
Bevilling til uskiftet bo af 17.7.1778.
Afdøde døde for 2½ år siden.

376    Nikolaj Holm, garver ved Nørrevold i København. 8.2.11781, opslag 14.
E: Sofie Elisabeth Rudemann. LV: Laurids Møller, brygger. B:
1) Christen Nikolajsen Holm, garver, 24
2) Anne Elisabeth Nikolajsdatter Holm 22.
FM: Lave Thomsen Svane, slagter.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1779.

377    Testamente i København. 1781, opslag 17.
Testamente af 20.2.1781 for Flemming Kølmer, bogholder i Søassurancekompagniet. A:
1) brorsøn Michael Kølmer, kaptajnløjtnant.

378    Testamente i København. 1781, opslag 18.
Testamente af 5.11.1777 for Joachim Wentzel på Vesterbro uden for København og hustru Anne Lassen Jørgensen.
Hans A:
1) søster Dorthe Wentzel
2) søster Johanne Wentzel
3) søster Charlotte Wentzel
4) søster Rosine Wentzel.
Hendes A:
1) Anne Cathrine Lassen g.m. Andreas Knudsen Serup, præst i Ålholm
2) Louise Bang hos sine forældre i Kolding.

379    Testamente i København. 1781, opslag 20.
Testamente af 20.2.17681 for Johan Daniel Herman Curtz, ugift amtskirurg i København. A:
1) bror Christian August Curtz
2) søster Johanne Dorthe Curtz g.m. Reichenbach i Calbe ved Magdeburg.

380    Testamente i København. 1781, opslag 24.
Testamente af 12.10.1780 for Charlotte Amalie, enke efter Christian Krøyer, kontrollør. A:
1) Anne Marie Krey, [skifte 20.12.1780 lbnr.365]. E: [Filip] Bremer, buntmager. 1B:
a [Carl Bremer].

381    Testamente i København. 1781, opslag 26.
Testamente af 3.2.1781 for Hans Ausberg, spækhøker og hustru Cathrine Margrethe Giersgaard.

382    Johanne Cathrine Sandgaard i København. 4.1.1781, opslag 28.
E: Jacob Buntzen, fuldmægtig på Toldboden i København. B:
1) Christiane Jacobsdatter Buntzen 14
2) Johanne Andrea Jacobsdatter Buntzen 11
3) Oluf Jacobsen Buntzen 10
4) Thomas Jacobsen Buntzen 4
5) Anne Christine Jacobsdatter Buntzen 2.
FM: morbror Peder Sandgaard, sejl-, flag- og kompasmager.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1778.

383    Frederikke Dorte Esløv, ugift i Peder Hvidtfeldtgade i København. 5.1.1781, opslag 32.
Afdøde efterlader en søster.

384    Bevilling til uskiftet bo i København. 1781, opslag 33.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1781 for Andreas Skibsted efter afdøde hustru Marie de Fine Olivarius og deres umyndige børn.

385    Testamente i København. 1781, opslag 35.
Testamente af 2.12.1774 for Ditlev Bechsted og Else Margrethe Ramshart.

386    Testamente i København. 1781, opslag 37.
Testamente af 29.3.1781 for Mette Pedersdatter, enke efter Peder Pedersen Helsing, bagersvend i Proviantgården.
Af hans første ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter Helsing g.m. Laurids Rasmussen, vægter.

387    Gundil Mathiasdatter Koch i København. 4.4.1781, opslag 39.
E: Hans Nikolaj Basse, kommissionær. B:
1) Cathrine Sofie Basse 17.
Bevilling til uskiftet bo af 28.1.1774.

388    David [Henriksen] Schiøtt, tidligere præst i Fron præstegæld i Akershus stift i Norge,
sidst boende i Frederiksberg by, begravet Frederiksberg 20.4.1779
og afdøde hustru Elisabeth Dorthe Bonsach, sidst boende i Vandkunsten i København. 1781, opslag 43.
Testamente af 8.6.1761 lbnr.278.
Hans A:
1) søster Mette Schiøtt. Første ægteskab med Aage Finne. B:
a Cecilie Finne, død, var g.m. Hans Blix. 1B:
1 Mette Hansdatter Blix 17
Mette Schiøtts andet ægteskab med Christen Stabell. 3B:
b Aage Finne Stabell
c Elisabeth Dorthe Stabell, død, var g.m. Jacob Berg. 2B:
1 Mette Stabell Berg 12
2 Henrik Christian Berg 6
d Henrikke Stabell, død uden børn
2) bror Carsten Schiøtt.
Hendes A:
1) bror Christian Bonsach
2) bror Henrik Bonsach
3) søster Anne Bonsach
4) halvbror Mathias Bonsach, præst Trondenes i Norge, død. 3B:
a en datter g.m. Troels Krog, foged i Vesterålen
b en datter g.m. Villum Schiøtt, kapellan i Hamarøy i Salten provsti i Norge
c Anne Elsken Mathiasdatter Bonsach, død 1767, var g.m. Joen Schiellerup, sjægteskipper i Hamarøy. 5B: 3 sønner og 2 døtre, heraf B.
1 Cecilie Schiellerup g.m. Peder Jessen
d en datter g.m. en bonde i Måsøy i Finmarken efter første ægteskab med Pilgaard, en købmand sst.
5) halvsøster Lucie Bonsach, død, var g.m. Arnoldus Schytte, præst i Lødingen i Salten provsti. 2B:
a Erik Gerhard Schytte, præst i Bodø
b Maren Aagaard Schytte, enke efter Pedersen, skipper i Trondhjem.

389    Svend Pedersen Møller, obermester i Det asiatiske Kompagni i København. 13.4.1776, opslag 142.
Testamente af 12.4.1776. A:
1) søster Bente Marie Møller, [død 4.7.1775, skifte Københavns Hof- og Stadsret Forseglingsprotokol 5.7.1775 side 231 no 112],
var g.m. Gert Londemann, [skuespiller, død 3.3.1773, skifte Københavns Hof- og Stadsret Forseglingsprotokol 31.3.1773 side 100 no 112,
søn af Laurids Gertsen Londemann, præst i Smidstrup og Skærup]. 5B:
a Sofie [Marie] Gertsdatter Londemann, [22 år i 1773], gift [Hårby 19.6.1778] med Jens [Poulsen] Fenger, præst i Malt og Folding
b Laurids Peder Gertsen Londemann, [18 år i 1773]
c Cathrine [Elisabeth] Gertsdatter Londemann, [17 år i 1773], der blev gift med [Johan Jacob] Jahnson, urmager
d Andreas [Christian] Gertsen Londemann, [11 år i 1773], i urmagerlære
e Frederik Gertsen Londemann, [5 år i 1773].
Litteratur: Skuespiller Londemanns børn af C. Berend i: Personalhistorisk Tidsskrift 1915 side 159.

390    Peder Pedersen Nygaard i Hyskenstræde i København. 1.5.1780, opslag 150.
Enkemand efter hustru, der døde i 1773. B:
1) datter g.m. Andreas Thomsen, urtekræmmer, begge døde. 3B:
a Peder Christian [Andreassen] Thomsen, født 2.6.1757, urtekræmmer
b Ingeborg Ulrikke Andreasdatter, født 16.3.1762, g.m. Ludvig Henrik Thomsen, silke- og klædekræmmer
c Thomas Iver [Andreassen] Thomsen, født 27.3.1766.

391    Volrath Augustin von der Lühe, ordenssekretær og gehejmekonferensråd i Store Købmagergade i København, der døde 1.4.1778, opslag 213.
E: Margrethe Holck. B:
3) Christian Carl Ludvig von der Lühe 8.
Første ægteskab med Cathrine Marie Vieregg, død 11.12.1764. B:
1) Frederik Christian von der Lühe, kaptajn i Kiel
2) Carl Gottlob Jochum von der Lühe, løjtnant i Ålborg.
Testamente af 5.5.1767.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1778.
Første hustru var i første ægteskab med [Christian Ludvig] Hein [til Zierstorff].
Litteratur: Gravskrifter i danske aviser 1759-1800 af H. Ehrencron-Müller. København 1944. heri side 66: Volrath Augustin von der Lühe.

390    Peder Pedersen Nygaard i Hyskenstræde i København. 1.5.1780, opslag 150.
Enkemand efter hustru, der døde i 1773. B:
1) datter g.m. Andreas Thomsen, urtekræmmer, begge døde. 3B:
a Peder Christian [Andreassen] Thomsen, født 2.6.1757, urtekræmmer
b Ingeborg Ulrikke Andreasdatter, født 16.3.1762, g.m. Ludvig Henrik Thomsen, silke- og klædekræmmer
c Thomas Iver [Andreassen] Thomsen, født 27.3.1766.

391    Volrath Augustin von der Lühe, ordenssekretær og gehejmekonferensråd i Store Købmagergade i København, der døde 1.4.1778, opslag 213.
E: Margrethe Holck. B:
3) Christian Carl Ludvig von der Lühe 8.
Første ægteskab med Cathrine Marie Vieregg, død 11.12.1764. B:
1) Frederik Christian von der Lühe, kaptajn i Kiel
2) Carl Gottlob Jochum von der Lühe, løjtnant i Ålborg.
Testamente af 5.5.1767.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1778.
Første hustru var i første ægteskab med [Christian Ludvig] Hein [til Zierstorff].
Litteratur: Gravskrifter i danske aviser 1759-1800 af H. Ehrencron-Müller. København 1944. heri side 66: Volrath Augustin von der Lühe.

Gravskrifter i danske aviser
von der Lühe


392    Bevilling til uskiftet bo i København. 1781, opslag 242.
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1781 for Anne Sofie efter afdøde ægtemand Peder Vitus Bering, urtekræmmer og deres umyndige børn.

393    Testamente i København. 1781, opslag 245.
Testamente af 25.6.1781 for Pouline Luno, enke efter afdøde ægtemand Johan Frederik Reindorph, kammerråd, brygger i København.
Hans A:
1) søster Anne Cathrine [Reindorph], død, var g.m. Kipnas. 3B:
a Johan Daniel Kipnas
b Johan Frederik Kipnas
c Anne Frederikke Kipnas.
Hendes A:
1) mor Ingeborg Sofie, enke efter Luno
2) søster Ellen Lorentse Luno g.m. Engmann. og hendes 2B:
a Christine Sofie Engmann
b Pouline Gustava Engmann
3) bror Jens Luno.

394    Søren Christensen Fædderholtz i Rosengården i København. 24.7.1781, opslag 250.
E: Anne Dinesdatter. LV: J. C. Schmidt, der ægter enken. B:
1) Christen Sørensen Fædderholtz 19
2) Else Marie Sørensdatter Fædderholtz 8.
FM:
1 morbror Hans Dinesen
2 mors svoger Niels Mikkelsen, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 27.10.1780.

395    Bevilling til uskiftet bo i København. 1781, opslag 253.
Bevilling til uskiftet bo af 27.7.1781 for Frederik Christian Bruun efter afdøde hustru Marie Frost og deres umyndige børn.

396    Christen Fensholt, revisor i Tallotteriet i København, boende på hjørnet af Dybensgade og Skvaldergade i København. 25.11.1780, opslag 255.
E: Margrethe. LV: Jacob Top, assistent i Tallotteriet. B:
1) Inger Sofie Christensdatter Fensholt 14
2) Cathrine Christensdatter Fensholt 12
3) Andrea Juliane Christensdatter Fensholt 7.
FM: fars søskendebarn Søren Vilstrup, parykmager.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1775.

397    Christen Jensen Hald, brændevinsbrænder i Store Kongensgade i København. 17.7.1781, opslag 258.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Herman Hack. B:
1) Anne Marie Christensdatter Hald 26
2) Jens Christensen Hald 25
3) Mads Christensen Hald 19.
FM: Christian Kirkmann.
Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1780.

398    Michael Nielsen, kornmåler, boende ved Ny Børs i København. 1.9.1781, opslag 261.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Christensen Schmidt. B:
1) Anne Cathrine Michaelsdatter 13
2) Kirsten Michaelsdatter 8.
FM: Christian Kirkmann.
Bevilling til uskiftet bo af 23.2.17681.

399    Margrethe Pedersdatter i København. 1.9.1781, opslag 264.
E: Hans Christensen Schmidt, brændevinsbrænder. B:
1) Niels Hansen Schmidt 17.
FM: mosters mand Bertel Jacobsen.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1781.

400    Bevilling til uskiftet bo i København. 1781, opslag 267.
Bevilling til uskiftet bo af 31.8.1781 for Hans Christian Pedersen, klædekræmmer efter afdøde hustru Magdalene Hansen og deres umyndige barn.

401    Bevilling til uskiftet bo i København. 1781, opslag 268.
Bevilling til uskiftet bo af 31.8.1781 for Peder Lunnum efter afdøde hustru Mette Marie Rebekka Barchhausen og deres umyndige børn.

402    Anne Margrethe Speth i Dronningens Tværgade i København. 15.9.1781, opslag 270.
E: Mads Olufsen, spækhøker. B:
1) Anne Christine Madsdatter 8.
Bevilling til uskiftet bo af 15.9.1781.

403    Bevilling til uskiftet bo i København. 1781, opslag 273.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1781 for Margrethe Helene efter afdøde ægtemand Peder Pedersen og deres umyndige børn.

404    Testamente i København. 1781, opslag 275.
Testamente af 4.2.1773 for Hans Henrik Riis, overgraver ved Nikolaj Kirke og hustru Anne Olufsdatter Heyde.

405    Daniel Gantzel, thehandler i Pilestræde i København. 25.9.1781, opslag 277.
E: Magdalene. B:
1) Jørgen Christian Danielsen Gantzel 19.
FM: født værge Christian Gantzel.

406    Bevilling til uskiftet bo i København. 1781, opslag 281.
Bevilling til uskiftet bo af 28.9.1781 for Anne Kirstine efter afdøde ægtemand Peder Hildebrandt, skipper og deres umyndige børn.

407    Anne Cathrine Pedersdatter i København. 1.10.1781, opslag 282.
E: Andreas Pedersen, vognmand. B:
1) Louise Andreasdatter Pedersen 10.
Bevilling til uskiftet bo af 19.1.1781.

408    Hans Johansen Møller, værtshusholder på Nørrebro udenfor København. 2.10.1781, opslag 285.
E: Beathe Kirstine. B:
1) Johanne Hansdatter Møller 7
2) Johan Hansen Møller 4
3) Anne Kirstine Hansdatter Møller 3
4) Jens Hansen Møller 2.
FM: Melchior Johansen Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1781.

409    Testamente i København. 1781, opslag 290.
Testamente af 1.11.1776 for Johan Henrik Ville, værtshusmand i værtshuset Pæretræet uden for Østerport i København og hustru Margrethe Nielsdatter.

410    Testamente i København. 1781, opslag 291.
Testamente af 1.9.1781 for Peder Hansen Bording og hustru Else Kirstine Meyer.

411    Testamente i København. 1781, opslag 293.
Testamente af 23.3.1771 for Peder Jensen og hustru Marie Kirstine.

412    Bevilling til uskiftet bo i København. 1781, opslag 295.
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1781 for Nikolaj Edinger Balle, professor theologiæ ved Københavns Universitet og hofprædikant efter afdøde hustru Frederikke Severine [Ottesdatter] Grundtvig og deres umyndige børn.

413    Bevilling til uskiftet bo i København. 1781, opslag 297.
Testamente af 9.2.1774 for Poul Poulsen, spækhøker og hustru Grethe Cathrine Nielsdatter.

414    Testamente i København. 1781, opslag 300.
Testamente af 8.9.1781, for Johan Nikolaj Møller, skibskirurg.
I testamentet nævnes hans svigersøn Holmer, skrædder.

415    Jacob Poulsen, thehandler i København. 25.10.1781, opslag 303.
E: Margrethe. LV: Hans Hellesen, skipper. der ægter enken. B:
1) Johan Henrik Jacobsen 8
2) Birthe Margrethe Jacobsdatter 6.
FM: J. J. Dumreicher, kasserer.
Bevilling til uskiftet bo af 2.7.1779.

416    Mads Christensen Juul, styrmand på Wilders Plads på Christianshavn. 27.10.1781, opslag 305.
E: Else Marie Gundersdatter. LV: Anders Vorgaard. B:
1) Anne Marie Madsdatter Juul 8
2) Gunder Madsen Juul 6
3) Kirstine Cathrine Madsdatter Juul 2.
FM: fasters mand Andreas Olufsen Holm.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1780.

417    Bevilling til uskiftet bo i København. 1781, opslag 307.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1781 for Laurids Nyland Steffensen efter afdøde hustru Anne Sejerslev og deres umyndige børn.

418    Testamente i København. 1781, opslag 309.
Testamente af 2.11.1781, for Knud Gude, rådhustjener i København og hustru Margrethe Hansdatter.

419    Christiane Rosenberg i København. 3.12.1781, opslag 311.
E: Frederik Michael Roll. silke- og klædekræmmer. B:
1) Gottlieb Christian Roll 3½.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1780.

420    Pouline Giessing i Store Købmagergade i København. 4.12.1781, opslag 313.
E: Bertel Mossin, isenkræmmer. B:
1) Dorthe Marie Bertelsdatter Mossin 15
2) Georg Henrik Bertelsen Mossin 14
3) Elisabeth Cecilie Bertelsdatter Mossin 10.
FM:
1 mormors bror Christian Poul Freese, rådmand
2 Christen Wolf, skibspræst.

421    Testamente i København. 1781, opslag 317.
Testamente af 30.12.1763 for Laurids Rasmussen, høker og hustru Sidse Mortensdatter.

422    Birgitte Bade i Landemærket i København. 30.11.1781, opslag 322.
E: Christian Bech, overgraver ved Trinitatis kirke. B:
1) Andreas Carl Christiansen Bech 2¼.
FM: morfar Carl Frederik Bade, fuldmægtig i Port- og Passagepengenes oppebørsel.
Bevilling til uskiftet bo af 28.9.1781.
Afdøde døde 16.1.11781.

423    Bodil Kirstine Noer i København. 7.12.1781, opslag 324.
E: Herman Søderberg, adjungerende vægterinspektør. B:
1) Christiane Pouline Hermansdatter Søderberg 2.
FM:
1 Andreas Poulsen, hørkræmmer
2 Knud Noer, hørkræmmer.
Bevilling til uskiftet bo af 23.11.1781.

424    Kirsten i København. 10.10.1781, opslag 327.
E: Peder Kofoed Pedersen, skipper. B:
1) Peder Pedersen Kofoed 14
2) Hans Pedersen Kofoed 13
3) Sander Pedersen Kofoed 11.
FM: morbror Niels Prahl, student.
Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1781.

425    Søren Mortensen Nørgaard, hyrekusk i København. 15.12.1781, opslag 331.
E: Lucie Sivertsdatter. B:
1) Anne Kirstine Sørensdatter Nørgaard 12
2) Martha Sørensdatter Nørgaard 5.
FM: Søren Olufsen, hjulmand.
Bevilling til uskiftet bo af 26.1.1781.

426    Cathrine Essens i Lille Kongensgade i København. 14.12.1781, opslag 334.
E: Sandi Sansini, marskandiser. B:
1) Theresia Charlotte Sansini 7½
2) Dominianus Christianus Sansini 2½.
Bevilling til uskiftet bo af 3.8.1781.

427    Ingeborg Madsen i København. 15.12.1781, opslag 342.
E: Frederik Ludvig Bang, medicus på Frederiks Hospital. B:
1) Anne Cathrine Morum 4.
FM: mors fasters mand Michael Klauen.
Desuden nævnes:
1 afdødes afdøde far Laurids Madsen, kaptajn.
2 Oluf Lund Bang, vicegeneralprokurør.
Bevilling til uskiftet bo af 24.8.1781.

428    Magdalene Hansen i København. 27.12.1781, opslag 349.
E: Hans Christian Pedersen, klædekræmmer. B:
1) Magdalene Hansdatter 21 uger.
FM: Ditlev Bruun, silke- og klædekræmmer.
Bevilling til uskiftet bo af 31.8.1781.

429    Testamente i København. 1782, opslag 353.
Testamente af 30.6.1777 for Christoffer Adam Hartmann, ugift lærreds- og galanterikræmmer i København. A:
1) Filip Christian Vette
2) brordatter Abigael Hartmann
3) søstersøn Joachim Frederik Christian Meyer
4) moster Barbara Cathrine Ottesen, der døde, enke efter Erasmus Nikolaj Ehmsen. 2B:
a Abigael Cathrine Ehmsen
b Anne Marie Ehmsen.

430    Testamente i København. 1782, opslag 357.
Testamente af 5.12.1781 for Joachim David Kønig, silkefarver og hustru Karen Jensdatter Worm.

431    Testamente i København. 1782, opslag 359.
Testamente af 28.9.1775 for Christian Skandrup, fuldmægtig ved Den kongelige Færøske Handel og hustru Maren Holm.

432    Testamente i København. 1782, opslag 362.
Testamente af 5.5.1781 for Børge Lorentsen Baener, slagter, der døde og hustru Anne Pedersdatter.

433    Testamente i København. 1782, opslag 365.
Testamente af 10.11.1781 for Knud Pedersen Langsted og hustru Maren Sørensdatter.

434    Anne Kirstine Marie Vejle i København. 21.2.1782, opslag 367.
E: Knud Nøhr, hørkræmmer. B:
1) Laurentse Pouline Nøhr 1½.
Bevilling til uskiftet bo af 27.10.1780.

435    Elisabeth Neergaard i Laksegade i København. 21.2.1782, opslag 4.
E: Christian Hansen, parykmager. B:
1) Anne Dorthe Christensdatter 3.
FM: Rasmus Pedersen Aagaard.

436    Testamente i København. 1782, opslag 8.
Testamente af 17.1.1776 for Christoffer Leutzow og hustru Utilia Mehl.

437    Elisabeth Johanne Kirstine Meyer i Vestergade i København. 22.2.1782, opslag 9.
E: Hans Bredal, tobaksfabrikant. B:
1) Christence Hansdatter Bredal 13
2) Niels Hansen Bredal 11
3) Margrethe Hansdatter Bredal 10.
FM: morbror H. J. Meyer, kasserer.

438    Testamente i København. 1782, opslag 12.
Testamente af 17.12.1774 for Rasmus Christensen og hustru Anne Cathrine Pedersdatter.

439    Testamente i København. 1782, opslag 14.
Testamente af 26.9.1777 for Sidsel Jensdatter på Østerbro uden for København efter afdøde ægtemand Volkmar Nikolaj Eger. A:
1) Bent Wibom, for lang og tro tjeneste.

440    Kirsten Schernbech på Gammelstrand i København. 10.3.1780, opslag 16.
E: Jacob Bilsted, kancelliråd. B:
1) Marie Jacobsdatter Bilsted 9
2) Hans Jacobsen Bilsted 8
3) Oluf Jacobsen Bilsted 5
4) Ove Jacobsen Bilsted 4
5) Frederik Jacobsen Bilsted 2.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1780.

441    Peder Vitus Bering, urtekræmmer i København. 12.3.1782, opslag 19.
E: Anne Sofie LV: Christian Mohr. B:
1) Vitus Pedersen Bering 5
2) Vitta Davidia Pedersdatter Bering 3
3) Carl Christian Pedersen Bering 1.
FM:
1 Frands Bering, urtekræmmer
2 Hans Bering, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1781.

442    Testamente i København. 1782, opslag 22.
Testamente af 26.4.1780 for Niels Munch, spisevært og hustru Karen Holm.

443    Testamente i København. 1782, opslag 24.
Testamente af 4.1.1754 for Martin Henrik Kronberg og hustru Marie Andersdatter i København.

444    Christen Svendsen, West, bud i Vajsenhuset i København. 25.3.1782, opslag 26.
E: Anne Margrethe Schliphack. LV: Johan Immanuel Storck. B:
1) Marie Margrethe Christensdatter, født 6.6.1764
2) Agnethe Cathrine Christensdatter, født 18.12.1765
3) Henriette Johanne Christensdatter, født 26.11.1767
4) Johan Christian Christensen, født 2.9.1769
5) Jørgen Engelbrecht Christensen, født 11.7.1771
6) Frederikke Dorthe Christensdatter, født 25.12.1773.
FM: Christen Høst.
Bevilling til uskiftet bo af 6.1.1775.

445    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 30.
Bevilling til uskiftet bo af 22.3.1782 for Gregorius Rolf, bager og hustru Karen Filskov i København og deres umyndige børn.

446    Edel Sofie Rohde i Lille Købmagergade i København. 19.3.1782, opslag 31.
E: Filip Schiemann. B:
1) Obert Filip Schiemann, skomager
2) Marie Elisabeth Schiemann g.m. Poul Christian Hyphoff, urmager
3) Jacob Conrad Schiemann.
Bevilling til uskiftet bo af 1.3.1782.

447    Maren Jensdatter i København. 8.4.1782, opslag 35.
E: Christen Pedersen Vodskov, brændevinsbrænder. B:
1) Jens Christian Christensen Vodskov 12
2) Niels Christensen Vodskov 10.
Bevilling til uskiftet bo af 6.4.1782.

448    Frederikke Severine [Ottesdatter] Grundtvig i København, opslag 39.
E: Nikolaj Edinger Balle, professor theologiæ ved Københavns Universitet og hofprædikant. B:
1) Christian Frederik Nikolajsen Balle 8
2) Elisabeth Dorthe Nikolajsdatter Balle 7
3) Peder Hansen Nikolajsen Balle 6
4) Marie Amalie Nikolajsdatter Balle 4
5) Jens Otto August Nikolajsen Balle 3
6) Frederike Severine Nikolajsdatter Balle 9 mdr.
FM: morbror Jørgen [Ottesen] Grundtvig, [præst i Ledøje og Smørum].
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1781 lbnr.412.
Afdøde døde 2.8.1781.

449    Testamente i København. 1782, opslag 42.
Testamente af 5.3.1782 for Peder Pedersen i København.
Af arvinger angives A:
1) Søren Hansens enke Susanne til opdragelse af sine børn
2) Anne Caspers, møllerenke i Ørum mølle ved Grenå.

450    Udnævnelse af kommissarier i København. 1782, opslag 45.
Udnævnelse af kommissarier i Poul Mathias Brochmanns kommende dødsbo.

451    Testamente i København. 1782, opslag 47.
Testamente af 10.12.1781, for Frands Due, overstyrmand og hustru Anne Cathrine i København.

452    Abelone Buch på hjørnet af Vimmelskaftet og Badstuestræde i København. 30.4.1782, opslag 48.
E: Andreas Valentin Wulf, nålemager. B:
1) Marie Elisabeth Andreasdatter Wulf 15
2) Abelone Florentine Andreasdatter Wulf 13
3) Hans Henrik Andreassen Wulf 12
4) Nikolaj Valentin Andreassen Wulf 10
5) Johannes Andreassen Wulf 8
6) Elisabeth Sørine Andreasdatter Wulf 6
7) Andreas Abraham Andreassen Wulf 3.
FM: Søren Buch, rebslager.
Bevilling til uskiftet bo af 16.2.1781.

453    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 50.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1782 for Frederik von Leth, oberstløjtnant efter afdøde hustru Birgitte von Nansen og umyndige datter.

454    Testamente i København 1782, opslag 51.
Testamente af 21.10.1771 for Henrik Schritzmeyer, sværdfeger og hustru Susanne Marie Reimer i København. AQ:
1) hendes søsterdatter Susanne Marie Henriette Funch, der er opdraget hos testator.

455    Laurids Fog Rasmussen i København. 15.5.1782, opslag 55.
E: Dorthe Helt. B:
1) Rasmus Christian Fog Rasmussen 7
2) Christiane Sofie Fog Rasmussen 3.
FM: David Fog, sekretær i Kommissariatet.
Bevilling til uskiftet bo af 1.6.1782.

456    Gisbert von Hemmert, kommandørkaptajn i søetaten i København. 16.5.1782, opslag 58.
E: Marie Elisabeth Ross. B:
1) Alexandrine Elisabeth von Hemmert 13
2) Just von Hemmert 10.
FM: farbror Peder von Hemmert, etatsråd.
Bevilling til uskiftet bo af 5.11.1779.

457    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 61.
Bevilling til uskiftet bo af 19.4.1782 for Knud Holtermann, justitsråd og assessor i Højesteret efter afdøde hustru Ursula Beathe Linde og deres umyndige datter.

458    Testamente i København. 1782, opslag 63.
Testamente af 14.2.1763 for Jacob Thurin, ugift kandestøber og søster Anne Sofie Thurin.

459    Herman Kofoed, skibskaptajn i Toldbodgade i København. 23.5.1782, opslag 64.
E: Kirsten Haagensdatter. LV: Vosemose, prokurator. B:
1) Cathrine Hermansdatter Kofoed 8
2) Helvig Hermansdatter Kofoed 7
3) Elsebeth Hermansdatter Kofoed 6.
Bevilling til uskiftet bo af 30.11.1781.

460    Karen Pedersdatter i Studiestræde i København. 28.5.1782, opslag 66.
E: Børre Rasmussen Hagen, spækhøker. B:
1) Rasmus Børresen Hagen 10.
FM: mors søskendebarn Hans Christian Schiøtt, lysestøber.
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1781.

461    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 70.
Bevilling til uskiftet bo af 10.5.1782 for Niels Albæk, brændevinsbrænder og hustru Pernille Jensdatter og umyndige børn.

462    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 72.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1782 for Henrik Bolt, vinhandler efter afdøde hustru Anne Nørregaard og umyndige børn.

463    Anne Elisabeth Amalie Høgh i København. 18.6.1782, opslag 75.
E: Ernst Josias Møller, værtshusholder. B:
1) Johan Christian Ernstsen Møller 7
2) Ernestine Juliane Ernstsdatter Møller 2.
FM: Conrad Drewes, snedker.

464    Testamente i København. 1782, opslag 78.
Testamente af 10.5.1782 for Jens Nielsen Steen, brændevinsbrænder og hustru Else Christensdatter og deres 2B: en søn og en datter og hans 4 sønner af første ægteskab.

465    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 79.
Bevilling til uskiftet bo af 27.11.1772 for Anker Pedersen Falkenberg, slagter og hustru Maren Andersdatter og deres umyndige børn.

466    Peder Olufsen Ravn, brændevinsbrænder i Lille Kongensgade i København. 1.7.1782, opslag 81.
E: Maren Jepsdatter LV: J. K. Stenholt. B:
1) Oluf Pedersen Ravn 14.
FM: Jesper Jessen Brunsvig.
Bevilling til uskiftet bo af 9.7.1779.

467    Johanne Blandine Lybes i Vognmagergade i København. 22.6.1782, opslag 84.
E: Didrik Klein, the- og porcelænshandler. B:
1) Johan Christian Didriksen Klein 24
2) Carl Henrik Didriksen Klein 21
3) Charlotte Amalie Didriksdatter Klein 18
4) Conrad Gottlieb Didriksen Klein 14.
FM: Michael Johan Graa, bogbinder.

468    Marie de Fine Olivarius i Trompetergangen i København.
5.7.1782, opslag 86.
E: Andreas Skibsted, brygger. B:
1) Pouline Andreasdatter Skibsted, døbt Helliggejst 26.6.1779
2) Johanne Andreasdatter Skibsted, døbt Helliggejst 29.1.1781, begravet Helliggejst 4.7.1781.
FM:
1 Arnold de Fine Olivarius, bogholder i Den kongelige Bank
2 Poul Frederik Skibsted, højesteretsadvokat.
Afdøde døde 13.3.1781m, begravet Helliggejst 19.3.1781.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1781 lbnr.384.

469    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 90.
Bevilling til uskiftet bo af 19.7.1782 for Anne Hansdatter efter afdøde ægtemand Samuel Angerer, børstenbinder.

470    Nille Cathrine Elsegaard på Nørrebro uden for København. 9.8.1782, opslag 91.
E: Jochum Schleyer, møller. B:
1) Anne Margrethe Jochumsdatter Schleyer 3¼.
FM: Christian Schleyer, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 2.8.1782.

471    Testamente i København. 1782, opslag 94.
Testamente af 18.7.1782 for Anne Marie Møller på Nørrebro efter afdøde ægtemand Hans Mosberg, værtshusmand. A:
1) bror Søren Møller
2) bror Søren Pedersen Møller og datter Anne Margrethe Sørensdatter, der er opdraget hos testator
3) søster Kirsten Møller
4) næstsøskendebarn Niels Flenstrup.

472    Johanne Marie [Gustavsdatter] Michaelsen i et hus ved Holmens Kirke i København. 22.8.1782, opslag 97.
E: Christian Frederik [Andreassen] Højer, [nederste] kapellan i Holmens kirke. B:
1) Johannes Andreas Højer.
FM: Hans Østrup Michaelsen, premierløjtnant.
Bevilling til uskiftet bo af 10.12.1779.

473    Christen Kjær, thehandler i Brolæggerstræde i København. 30.8.1782, opslag 99.
E: Margrethe Friis. LV: P. Olling. B:
1) Ingeborg Christensdatter Kjær 6
2) Cathrine Elisabeth Christensdatter Kjær 3½.
FM: M. A. Schou.
Bevilling til uskiftet bo af 5.4.1782.
Afdøde døde 19.2.1782.

474    Samuel Angerer, børstenbinder i Antonistræde i København. 30.8.172, opslag 101.
E: Anne Hansdatter. LV: Johan Daniel Lindemann. B:
1) Marie Christiane Samuelsdatter Angerer 14
2) Anne Dorthe Samuelsdatter Angerer 8
3) Samuel Samuelsen Angerer 6
4) Johan Frederik Samuelsen Angerer 4.
FM: Johan Thomsen, graver i Sankt Nikolaj kirke.
Bevilling til uskiftet bo af 19.7.1782 lbnr.469.

475    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 103.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1775 for Niels Egede, kaptajn i Holsteinsborg i Grønland og hustru Else Bruun.

476    Dorthe Marie Brodersen i København. 28.6.1782, opslag 105.
E: Laurids Sørensen Lund, brændevinsbrænder. B:
1) Sidse Lauridsdatter Lund 17.
FM:
1 Peder Waagensen, hørkræmmer
2 Hans Leegaard, maler.
Bevilling til uskiftet bo af 19.4.1782.

477    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 108.
Bevilling til uskiftet bo af 10.9.1782 for Anne Cathrine Hvidberg efter afdøde ægtemand Svend Hansen, brændevinsbrænder og deres umyndige børn.

478    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 110.
Bevilling til uskiftet bo af 10.9.1782 for Jen Bagge efter afdøde hustru Kirstine Marie Lund og deres umyndige datter.

479    Christian Frederik Mehn, provisor i Løveapoteket i København. 3.8.1781, opslag 111.
Testamente af 28.7.1781. A:
1) Christoffer Günther, apoteker i Løveapoteket [på Amagertorv] og dennes søn Christoffer Günther
samt flere navngivne ubeslægtede personer.

480    Erik Torm Rasch, kaptajn i København. 20.9.1782, opslag 124.
E: Mette Sofie. LV: B. Schiøtt. B:
1) Otto Frederik Rasch 2
2) Frederik Rasch 1.
FM: Jørgen Friis Rasch.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1782.

481    Dorthe Madsdatter i København. 21.9.1782, opslag 127.
E: Peder Christiansen, brændevinsbrænder. B:
1) Mads Pedersen 1¼.
Bevilling til uskiftet bo af 3.5.1782.

482    Iver Sørensen i København. 27.9.1782, opslag 131.
E: Anne Frederiksdatter. B:
1) Søren Frederik Iversen 5½.
Bevilling til uskiftet bo af 12.4.1782.

483    Anne Marie Rasmusdatter i Sankt Pederstræde i København. 2.10.1782, opslag 135.
E: Henrik Samuelsen Lilballe, skillingsmand. B:
1) Samuel Henriksen Lilballe 12
2) Peder Henriksen Lilballe 10
3) Niels Henriksen Lilballe 5.
Bevilling til uskiftet bo af 6.9.1782.

484    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 138.
Bevilling til uskiftet bo af 30.6.1773 for Peder Wasserfall og hustru Cathrine Elisabeth Colsmann med godkendelse af:
1 hendes af første ægteskab med Daniel Walchier, avlede 2 børn
2 hans af første ægteskab med Christine Cathrine Chombart avlede datter [Christine Elisabeth Wasserfall] g.m. Peder Henningsen, kancelliråd og deputeret i Tyske Kancelli.

485    Birthe Marie Vognsdatter i Kristen Bernikowstræde i København. 7.10.1782, opslag 141.
E: Oluf Rosenberg, skomager. B:
1) Jens Andreas Olufsen Rosenberg 16.
FM: Johan Danielsen Funck.
Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1782.

486    Verner Frederik Haase, sukkermester i København. 5.10.1782, opslag 144.
E: Grace. LV: Christoffer Adrian Ohm. B:
1) Johanne Elisabeth Vernersdatter Haase 10½
2) Francois Vernersdatter Haase 7
3) Johan Frederik Vernersen Haase 4.
FM: Frederik Christian Rømer.
Bevilling til uskiftet bo af 23.11.1781.

487    Marie Frost, boende over Ridestalden på Christiansborg slot i København. 8.5.1782, opslag 146.
E: Frederik Christian Bruun, berider. B:
1) Nikolaj Henrik Frederiksen Bruun 14
2) Lorents Christian Frederiksen Bruun 12
3) Johanne Sofie Frederiksdatter Bruun 10.
FM: Jens Reimer, urtekræmmer g.m. morfars søster.
Samfrænder:
1 fars svoger Daniel Blinkenberg, kancelliråd, slotsfoged på Christiansborg slot
2 Jens Walbom, urtekræmmer, som mors beslægtede.

488    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 150.
Bevilling til uskiftet bo af 20.11.1767 for Nikolaj Christian Høpfner, direktør i De kongelige Bogtrykkerier og hustru Mette Magdalene Otzen og deres umyndige børn.

489    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 151.
Bevilling til uskiftet bo af 4.10.1782 for Laurids Wulf, hestehandler på Vesterbro uden for København efter afdøde hustru Johanne Thuesen og deres umyndige børn.

490    Maren Skovby ved Gammelstrand i København. 26.10,1782, opslag 152.
E: Magnus Schønfeldt, kandestøber. B:
1) Johannes Magnus Magnussen Schønfeldt 10
2) Marie Birgitte Magnusdatter Schønfeldt 5.
FM: morfar Jens Hansen Skovby, brændevinsbrænder.

491    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 156.
Bevilling til uskiftet bo for Hylleborg Marie efter afdøde ægtemand Christian Kjærulf, skibskaptajn i København.

492    Lucie Løve i Brogade på Christianshavn. 13.11.1782, opslag 157.
E: Hans Henning Jansen. B:
1) Peder Herman Hansen Jansen 17
2) Elsebeth Hansdatter Jansen 14
3) Valentin Hansen Jansen 7.
Bevilling til uskiftet bo af 8.6.1781.

493    Testamente i København. 1782, opslag 160.
Testamente af 28.5.1776 for Peder Andreas Jansen, skipper og hustru Anne Marie Jensdatter.

494    Testamente i København. 1782, opslag 163.
Testamente af 21.9.1782 for Svend Hvistendal Vold, studiosus philologiæ i København. A:
1) testators forlovede Mette Elisabeth Holm, datter af Knud Christian Holm, skrædder i København.

495    Testamente i København. 1782, opslag 164.
Testamente af 24.8.1781 for Andreas Nielsen Bech, murersvend og hustru Anne Charlotte Volkmann.

496    Hans Christian Sønderby, skipper i København. 6.12.1782, opslag 166.
E: Kirstine Marie. LV: Vosemose, prokurator. B:
1) Ellen Kirstine Hansdatter Sønderby 4.
FM: farbror Lave Christensen Sønderby.
Bevilling til uskiftet bo af 10.8.1781.

497    Christine Suhr i Vestergade i København. 17.6.1782, opslag 169.
Enke efter Lukas Debes. B:
1) Anne Dorthe Lukasdatter Debes 9
2) Karine Lucie Debes 9.
FM: morfar Suhr, borgmester.
Bevilling til uskiftet bo af 26.9.1777 lbnr.192.

498    Testamente i København. 1782, opslag 195.
Testamente af 24.5.1780 for Vilhelm Ludvig von Rheder, konferensråd i Silkegade i København og Elisabeth Hedvig Offenhausen. A:
1) hans brordatter Anne Christiane Hedvig von Rheder g.m. Mathias Reinholt von Jessen i Meldorf [i Sydditmarsken].

499    Gudvig Magdalene Wulfsberg på Nytorv i København. 14.12.1782, opslag 199.
E: Christian Casper Siemsen, amtskirurg. B:
1) Anne Marie Cathrine Christiansdatter Siemsen, født 2.7.1772
2) Magnus Bernhard Christiansen Siemsen, født 7.4.1776
3) Peder Casper Ferdinand Christiansen Siemsen, født 20.7.1781.
FM: Casper Frederik Fischer.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1781.
Afdøde døde 19.10.1781.

500    Svend Hansen, brændevinsbrænder i Brogade på Christianshavn. 10.12.1782, opslag 202.
E: Anne Cathrine Hvidberg. LV: Andreas Jensen Hvidbjerg. B:
1) Bolette Christine Svendsdatter 9
2) Edel Johanne Svendsdatter 5.
FM: Hans Mikkelsen, inspektør i Sejlfabrikken uden før Nørreport.
Enken er forlovet med Lorents Harbo, farver.
Bevilling til uskiftet bo af 13.9.1782.

501    Bevilling til uskiftet bo i København. 1782, opslag 205.
Bevilling til uskiftet bo af 20.12.1782 for Sidsel Jensdatter efter afdøde ægtemand Morten Jensen Krag.

502    Testamente i København. 1782, opslag 206.
Testamente af 20.6.1769 for Peder Byge og hustru Cathrine Marie Pagelsen.
Hendes første ægteskab B:
1) Georg Frederik Emhart 26.

Københavns Hof- og Stadsret
Bevillinger og Samfrændeskifter
1783-1784503    Christian Vosbein, kaptajnløjtnant på hjørnet af Østergade og Store Købmagergade i København. 16.12.1782, opslag 2.
E: Henrikke Dorthe [Tobiasdatter] Wigant. B:
1) Christian Christiansen Vosbein 14, søkadet.
FM:
1 Henrik Gyntelberg, kaptajn i søetaten, som beslægtet
2 [morbror] Johan Henrik Michael Wigant, kaptajn i søetaten.
Bevilling til uskiftet bo af 31.10,1770.

504    Ernestine Albertine Lemvig i Rådhusstræde i København. 2.1.1783, opslag 4.
E: Ludvig Christian Knap, justitsråd, brygger. B:
1) Børge Henrik Ludvigsen Knap, døbt Helliggejst 26.1.1775
2) Anne Ludovica Ludvigsdatter Knap, døbt Helliggejst 9.8.1776
3) Severine Christiane Ludvigsdatter Knap, døbt Helliggejst 11.12.1777
4) Edel Louise Vilhelmine Ludvigsdatter Knap, døbt Helliggejst 7.4.1779
5) Søren Lemvig Ludvigsen Knap, begravet Helliggejst 17.7.1780, 10 dage gammel
6) Søren Albert Ludvigsen Knap, døbt Helliggejst 7.5.1782.
FM:
1 Hans Henriksen Tybring, præst København Holmen [g.m. moster Elisabeth Vilhelmine Sørensdatter Lemvig]
2 [morbror] Christen Lemvig.
Afdøde blev begravet København Trinitatis 20.4.1782.
Bevilling til uskiftet bo af 3.5.1782.
(Se skifte efter afdødes mormor Edel Cathrine Sørensdatter i Københavns Byting. Originale skiftebreve. 4.10.1762 lbnr.1357, enke efter afdødes morfar Hans Jørgen Solberg, negotiant, begravet København Nikolaj 18.4.1753).

505    Christen Skaarup Blach, agent i København. 17.1.1783, opslag 7.
E: Johanne Vadum. LV: Uldal. B:
1) Magnus Nikolaj Christensen Blach 12
2) Anne Karine Christensdatter Blach 11
3) Johanne Christiane Blach, død 10.2.1782.
FM:
1 fas halvbror Michael M. Blach
2 morbror Jens Overvad Vadum.
Bevilling til uskiftet bo af 1.1.1781.
Afdøde døde 1.6.1781.

506    Testamente i København. 1783, opslag 10.
Testamente af 1.1.1768 for Laurids Jensen, øltapper og hustru Anne Hansdatter. A:
Hendes B:
1) Else Hansdatter, vanvittig.

507    Testamente i København. 1783, opslag 14.
Testamente af 31.12.1779 for Jens Jespersen, arbejdskarl på Christiansborg slot og Sofie Hansdatter, der døde.

508    Marie Margrethe Hansdatter på hjørnet af Ny Kongensgade og Volden i København. 28.1.1783, opslag 16.
E: Jens Karleby, hof- billed- og stenhugger. B:
1) Erasmus Christoffer Karleby 12
2) Johannes Georg Karleby 10
3) Cecilie Marie Karleby 8.
Bevilling til uskiftet bo af 10.5.1782.

509    Bevilling til uskiftet bo i København. 1783, opslag 19.
Bevilling til uskiftet bo af 30.1.1783 for Jacob Frederik von der Osten, major efter afdøde hustru Emilie Charlotte Louise Holstein af Holsteinsborg.

510    Testamente i København. 1783, opslag 21.
Testamente af 22.3.1768 for Christen Jørgensen og hustru Anne Nielsdatter.

511    Testamente i København. 1783, opslag 24.
Testamente af 1.12.1781 for Niels Rasmussen, Galten, der døde og hustru Karen Margrethe Madsdatter.

512    Testamente i København. 1783, opslag 26.
Testamente af 4.12.1782 for Bolette Christine Hansen g.m. Ulrik Olufsen, handskemager. A:
Af hans første ægteskab B:
1) Hans Ulriksen Olufsen
2) Anne Birgitte Ulriksdatter Olufsen
3) Johann Margrethe Ulriksdatter Olufsen.

513    Testamente i København. 1783, opslag 28.
Testamente af 25.2.1782 for Niels Nielsen og hustru Birgitte Cathrine. der døde.

514    Niels Bernt Suhr, tidligere landsdommer på Sankt Croix, skifte i København. 17.2.1783, opslag 31.
E: Christine Kohl i Nørregade i København. B:
1) Peder Adolf Nielsen Suhr 28
2) Jochum Evans Nielsen Suhr 3.
FM: Suhr, etatsråd.
Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1781.

515    Kvittering for skriversalær i København. 21.2.1783, opslag 36.
Kvittering for skifteskriversalær ved skifte efter Christian Sigfred von Plessen, kammerherre, der døde i Paris.

516    Poul Mathias Brochmann i Store Kirkestræde i København. 5.4.1782, opslag 37.
Af arvinger nævnes A:
1) bror Johan Henrik Brochmann
2) brorsøn Poul Christian Brochmann i Kolding.

517    Testamente i København. 1783, opslag 56.
Testamente af 26.11.1782 for Hans Gertsen og forlovede Margrethe Kridt, enke efter Johan Frederik Reitzner, værtshusholder.
Testator blev forlovet 31.10.1782 med lysning i Sankt Nikolaj kirke.

518    Anne Marie Fischer i København. 5.3.1783, opslag 59.
E; Jacob Parnemann kattuntrykker i sin fabrik mellem Nørreport og Østerport uden for København. B:
1) Conrad Parnemann 9.
FM: Eberhard Christian Vette.
Bevilling til uskiftet bo af 22.11.1782.
Afdøde døde 4.11.1782.

519    Testamente i København. 1783, opslag 62.
Testamente af 13.2.1783 for Bertel Jørgensen, skibsmand og hustru Gertrud Pedersdatter Olufsen i København.

520    Christiane Sofie Magdalene Beynal i Store Torvegade på Christianshavn. 15.3.1783, opslag 64.
E: Johan Christoffer Rasbe, fiskebløder. B:
1) Dorthe Marie Johansdatter Rasbe 13.
Bevilling til uskiftet bo af 1.11.1771.
Afdøde døde for 12 år siden.

521    Ekstrakt af testamente i København. 1783, opslag 66.
Ekstrakt af første post af testamente af 15.3.1781.
Underskrevet Anne Birgitte salg Schou.

522    Bevilling til uskiftet bo i København. 1783, opslag 67.
Bevilling til uskiftet bo af 28.3.1783 for Peder Poul Ferdinand Mourier, superkargo i Det asiatiske Kompagni efter afdøde hustru Elisabeth og deres umyndige børn.

523    Bevilling til uskiftet bo i København. 1783, opslag 68.
Bevilling til uskiftet bo af 28.3.1783 for Lorents Ebsen, hørkræmmer i København efter afdøde hustru Victorine Christiane [Hansdatter] Garben og deres umyndige børn.
(Se skifte efter hendes far Hans Henrik Garben 1.7.1767 i København Amt lbnr.216).
Litteratur: Klubvært Jacob Drejers hustrus slægt slægten Ebsen samt nogle oplysninger om en slægt From af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1963 side 35-45. Heri side 37: Lorents Ebsen.

524    Lydia Schæfer i København. 27.3.1782, opslag 70.
E: Peder Waagensen, hørkræmmer. B:
1) Waagen Laurids Pedersen Waagensen 6
2) Jens Pedersen Waagensen 3
3) Lydia Pedersdatter Waagensen 9 mdr.
Bevilling til uskiftet bo af 23.8.17182.

525    Bevilling til uskiftet bo i København. 1783, opslag 72.
Bevilling til uskiftet bo af 11.4.1783 for Niels Kærsgaard, forvalter efter afdøde hustru Cathrine Elisabeth Hamborg og deres umyndige datter.

526    Testamente i København. 1783, opslag 74.
Testamente af 18.5.1758 for Carl Rotwitt, skipper og hustru Margrethe Sofie Jæger i København.

527    Testamente i København. 1783, opslag 77.
Testamente af [dato mangler på nettet] for Valentin Hansen og hustru Sidse Marie.
(Dele af testamentet mangler på nettet).

528    Bevilling til uskiftet bo i København. 1783, opslag 79.
Bevilling til uskiftet bo af 2.5.1783 for Anne Margrethe efter afdøde ægtemand Niels Vindelev, prokurator og deres umyndige datter.

529    Thomas Jensen ved Vestervold i København. 10.4.1783, opslag 80.
E: Anne Thomasdatter. LV: Peder Leegaard, kommissionær. B:
1) Jens Thomsen 9
2) Marie Kirstine Thomasdatter 3
3) Anne Thomasdatter 1.
FM: Jørgen Rasch.
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1782.

530    Inger Marie Rasmusdatter i Sølvgade i København. 24.5.1783, opslag 84.
E: Peder Christiansen HurtiKam. B:
1) Louise Pedersdatter HurtiKam 16
2) Anne Kirstine Pedersdatter HurtiKam 14
3) Peder Pedersen Hurtikam 8
FM:
1 Carl Frederik, thehandler
2 Rasmus Ring, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 17.5.1783.

531    Johanne Kirstine Lobæk i Klædeboderne i København. 27.5.1783, opslag 88.
E: Johan Henrik Jansen, bager. B:
1) Albert Jacob Johansen Jansen 9.
FM:
1 morfar Jacob Lobæk, bager
2 morbror Oluf Lobæk, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 1.3.1782.

532    Testamente i København. 1783, opslag 91.
Testamente af 10.4.1765 for Reinholdt Ibsen, ugift hofkantor og bedemand i København. A:
1) søster Anne Lucie Ibsen.

533    Testamente i København. 1783, opslag 94.
Testamente af 4.4.1781for Simon Rasmussen Thorsø, ugift i København. A:
1) søster Karen Rasmusdatter Thorsø g.m. Michael Glasow, klejnsmed og deres 3B:
a Rasmus Glasow
b Johan Glasow
c Andreas Conrad Glasow
2) halvbror Niels Rasmussen Thorsø.

534    Anne Kirstine Rohr ved Nyhavn Kanal i København. 3.5.1783, opslag 97.
E: Hans Hansen Klejtrup, sejl- flag- og kompasmager. B:
1) Maren Hansdatter Klejtrup 19
2) Ingeborg Christine Hansdatter Klejtrup 18
3) Hans Hansen Klejtrup 12.
FM:
1 fars svoger Thomas Andreas Bang, sejlmager i København
2 fars svoger Niels de Hemmer, melhandler i København.
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1781.

535    Laurids Mathiassen, spækhøker i Studiestræde i København. 6.6.1783, opslag 99.
E: Anne Margrethe Stoenter. LV: Jens Lauridsen, handskemager, der ægter enken. B:
1) Mathias Peder Lauridsen 2.
Bevilling til uskiftet bo af 12.7.1782.

536    Testamente i København. 1783, opslag 101.
Testamente af 8.3.1783 for Johannes Kneip, vinhandler i København. A:
1) mor i Moshausen i kurfyrstendømmet Trier samt 3 brødre og 2 søstre i Trier fyrstendømme, men
Christian Peder Bianco, vinhandler, der er i kompagniskab med testator, gøres til universalarving.

537    Maren Lund i Amaliegade i København. 17.6.1783, opslag 104.
E: Abraham Hvid, købmand. B:
1) Laurentius Abrahamsen Hvid 3.
FM: morbror Lorents Eskemose, fuldmægtig i Det asiatiske Kompagni.

538    Elisabeth Pullich (Pullitz) i København. 28.1.1783, opslag 106.
Enke efter Mathias Tschudy, silke- og floret-båndsfabrikant i København. B:
1) Elisabeth Tschudy
2) Louise Tschudy
3) Margrethe Tschudy.
Afdødes bror Johan Balthazar Pullich, medinteressent i båndfabrikken, oprettet 1759 af afdødes far. Efter afdødes fars død i 1763 blev oprettet kontrakt af 19.1.1764 med svigersønnen, og efter denne kontrakt skulle hans døtre overtage medejerskab efter hans død, men de frikøbes nu.
Afdøde døde 26.12.1775.

539    Testamente i København. 1783, opslag 115.
Testamente af 22.10.1779 for Andreas Gustav Floberg, hårskærer i København og hustru Birgitte Marie Clemensdatter.

540    Juliane Frederikke Cordtz i Gammelmønt i København. 27.6.1783, opslag 117.
E: Laurids Lund Andersen, brødbager. B:
1) Daniel Jochum Lauridsen 3½
2) Andreas Bernhard Lauridsen 1.
FM: mors stedfar Johan Bernhard Kryger, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1782.

541    Anne Nørregaard i København. 12.6.1783, opslag 119.
E: Henrik Bolten, baron. B:
1) Johan Henrik Bolten 10
2) Anne Margrethe Bolten 5.
FM:
1 morfar Peder Lauridsen Nørregaard
2 morbror Laurids Nørregaard, professor.
Afdøde døde 1782.

542    Johan Lorens Pallast, købmand på hjørnet af Højbrostræde og Store Færgestræde i København. 30.6.1781, opslag 124.
Testamente af 15.12.1778. A:
1) bror Didrik Henrik Pallast i Lübeck og B:
a Anne Marie Didriksdatter Pallast
2) søster Cathrine Elisabeth Pallast g.m. Gregers Otterig, begge døde. 5B:
a Henrik Otterig
b Johan Gotfred Otterig
c Jacob Zacharias Otterig
d Sofie Otterig, enke
e Anne Cathrine Otterig, enke
3) søster Marie Pallast g.m. Steinfadt
samt flere ikke beslægtede personer.
Afdøde, der døde 2.6.1781, ønskede at blive begravet i Sankt Nikolaj kirkegård.

543    Birgitte Charlotte Schønheyder i Vestergade i København. 15.7.1783, opslag 318.
E: Frands Dræby, kammerråd og sekretær i Generallandøkonomi- og kommercekollegiet. B:
1) Louise Mathilde Frandsdatter Dræby 5
2) Johan Christian Frandsen Dræby 2.
FM:
1 morbror Johan Christian Schønheyder, præst i København Vor Frue
2 Rudolf Henrik [Andreassen] Grøn, justitsråd [g.m. moster Anne Elisabeth Schønheyder].
Desuden nævnes afdødes afdøde far Johan Frands Gottlieb Schønheyder.
Bevilling til uskiftet bo af 5.7.1782.
Afdøde døde 18.6.1782.

544    Testamente i København. 1783, opslag 322.
Testamente af 17.6.1783 for Jens Jørgensen Solberg, brændevinsbrænder, der døde og hustru Karen Pedersdatter.

545    Testamente i København. 1783, opslag 324.
Testamente af 4.6.1783 for Børge Nielsen, sukkerhussvend, der døde og hustru Marianne Hansdatter.

546    Testamente i København. 1783, opslag 326.
Testamente af 2.10.1782 for Peder Nielsen, ugift i København. A:
1) Marie Rosalie Svindt
2) Hans Beyerholm.

547    Testamente i København. 1783, opslag 328.
Testamente af 19.7.1782 for Søren Vilhjelm, klejnsmed i København, der døde og hustru Mette Heider. A:
Af hans første ægteskab B:
1) Peder Vilhjelm 36, klejnsmed
2) Karen Vilhjelm 30
3) Jacob Vilhjelm 28, student
4) Christiane Vilhjelm 15.

548    Testamente i København. 1783, opslag 331.
Testamente for Niels Sørensen Storm, tredje styrmand, underskrevet 15.11.1782 i Stralsund på hjemrejse fra Batavia. A:
1) hustru Anne Margrethe Pedersdatter i København
2) mor Margrethe Pedersdatter, enke efter Storm.

549    Anne Cathrine Hundrup i København. 30.7.1783, opslag 333.
E: Christian Krag, brændevinsbrænder. B:
1) Andreas Christian Christiansen Krag 12
2) Johannes Severin Christiansen Krag 7½
3) Christian Carl Christiansen Krag 6.
FM:
1 morbror Christian Hundrup, kinafarer
2 svoger Andreas Schiøtt i København.
Bevilling til uskiftet bo af 10.11.1780.

550    Testamente i København. 1783, opslag 335.
Testamente af 4.3.1783 for Gudmann Lauridsen, slagter og hustru Dorthe Rasmusdatter Rohde i København.

551    Testamente i København. 1783, opslag 337.
Testamente af 8.3.1775 for Peder Vanino og hustru Judith Jordan.

552    Jacob Bertelsen, slotsvægter, boende i Løngangsstræde i København. 15.8.1783, opslag 339.
E: Anne Marie Mortensdatter. B:
1) Jacob Peder Jacobsen Bertelsen 4
2) Anne Margrethe Jacobsdatter Bertelsen 2.
FM: Vilhelm Olufsen.
Bevilling til uskiftet bo af 26.1.1781.

553    Testamente i København. 1783, opslag 341.
Testamente af 6.3.1783 for Anne Jensdatter på Christianshavn, enke efter Joen Andersen.
Hans A:
Hans arvinger i Sverige angives ikke.
Hendes A:
Hendes B:
1) Anne Kirstine Lauridsen, død, var g.m Bentsen. Hendes stedsøn:
a Laurids Bentsen.
Desuden arver:
2) bror Anders Jepsen, boende ved Ålborg
3) bror Jens Jepsen, boende ved Ålborg
3) halvbror Jens Hansen
4) halvbror Rasmus Hansen
5) halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Morten Frandsen, bødker.

554    Anton Hardung, stempelpapirkommissær i København. 17.6.1783, opslag 343.
E: Cathrine Margrethe Rosenberg. B:
2) Bolette Christine Antonsdatter Hardung 20
3) Anne Sara Antonsdatter Hardung 15
4) Johan Frederik Georg Antonsen Hardung 12
5) Frederikke Jacobine Lucie Antonsdatter Hardung 10
6) Anton Georg Antonsen Hardung 7
7) Amalie Margrethe Antonsdatter Hardung 3.
FM: mors [halv]bror Thøger Schatt.
Første ægteskab med Anne Sara Møller. B:
1) Johanne Antonsdatter Hardung g.m. Thomas Huldriis.
Bevilling til uskiftet bo af 4.10.1782.
(Se skifte efter afdødes brordatter Amalie Margrethe Hardung i Randers, skifte Randers 3.4.1808 lbnr.1693).

555    Cathrine Elisabeth Hamborg på hjørnet af Lille Strandstræde og Sankt Annægade i København. 3.9.1783, opslag 348.
E: Niels Kærsgaard, forvalter i Det Østersøiske og Guineiske handelsselskab. B:
1) Karen Kirstine Nielsdatter Kærsgaard 4.
FM: Jesper Hansen Hamborg., bager.
Bevilling til uskiftet bo af 11.4.1783 lbnr.525.
(Sml.lbnr.231).

556    Bevilling til uskiftet bo i København. 1783, opslag 350.
Bevilling til uskiftet bo af 12.9.1783 for Jens Gerner, generaladjutant og kommandørkaptajn i søetaten og hustru Hedvig Margrethe Frederikke Ziervogel og deres umyndige børn, da den myndige søn er tilfreds.

557    Niels Christensen Visborg, høker på hjørnet af Sankt Annægade og Dronningensgade [på Christianshavn]. 4.10.1783, opslag 351.
E: Christine Nielsdatter. B:
1) Sidse Nielsdatter Visborg g.m. Peder Nielsen Funch, kaptajn
2) Johanne Marie Nielsdatter Visborg 19
3) Elisabeth Nielsdatter Visborg 11.
FM: morbror Laurids Nielsen Bruun.
Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1782.

558    Mette Sofie Kellinghusen i København. 8.10.1783, opslag 354.
E: Frederik Kruchow, justitsråd, regimentskvartermester. B:
1) Christiane Magdalene Frederiksdatter Kruchow, født 26.7.1776
2) Peder Nikolaj Frederiksen Kruchow, født 13.11.1777
3) Niels Frederik Frederiksen Kruchow, født 8.1.1780.
Bevilling til uskiftet bo af 16.9.1780 lbnr.346.

559    Ingeborg Thomasdatter Bielland i Lille Færgestræde i København. 8.10.1783, opslag 356.
E: Joen Arentsen Wiig, brændevinsbrænder. B:
1) Arent Joensen Wiig 1½.
FM: Gunder Arentsen Bielland, sand- og stenfører.

560    Peder Jensen i Borgergade i København. 13.10.1783, opslag 358.
E: Anne Margrethe. LV: Mathias Martin, kommissionær. B:
1) Jacob Christian Pedersen 1.
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1783.

561    Morten Jensen Krag på Vesterbro uden for København. 2.10.1783, opslag 362.
E: Sidse Jensdatter. LV: Gabriel Gabrielsen Lind, værtshusholder. B:
1) Jens Mortensen Krag 21
2) Birthe Kirstine Mortensdatter Krag 11.
FM:
1 Jacob Andreassen Weidemann, slagter
2 Jacob Pedersen Bredal, værtshusholder.
Bevilling til uskiftet bo af 20.12.1782.

562    Bevilling til uskiftet bo i København. 1783, opslag 367.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1783 for Oluf Pedersen Schade, ekvipagemester i Det asiatiske Kompagni efter afdøde hustru Sofie Hedvig Lind og deres umyndige datter.

563    Magdalene Jensdatter Møller i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 22.9.1783, opslag 369.
E: Daniel Pedersen, klædevæver. B:
1)Jacob Daniel Pedersen 7½.
FM: Anders Jensen Varberg, bødker g.m. afdødes søskendebarn.
Bevilling til uskiftet bo af 31.5.1782.

564    Testamente i København. 1783, opslag 373.
Testamente af 13.8.1783 for Henrik Andersen og Marie Scharff i København.

565    Cathrine Krag i Store Fiolstræde i København. 1783, opslag 375.
E: Erik Pedersen, snedker. B:
1) Christiane Barbara Eriksdatter 7
2) Johan Laurids Eriksen 2½.
FM: mormors bror Michael Klog, blokkedrejer.

566    Peder Pedersen, vognmand i Springgade i København. 1.11.1783, opslag 376.
E: Margrethe Helene. B:
1) Peder Pedersen 16
2) Johannes Pedersen 14
3) Anne Gertrud Pedersdatter 12
4) Marie Elisabeth Pedersdatter 10
5) Ellen Pedersdatter 6
6) Kirstine Margrethe Pedersdatter 3.
FM: Peder Vinkel.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1781.

567    Petronelle de Coucheron i København. 18.10.1783, opslag 379.
E: Peder Abraham von Lund, major. B:
1) Antoinette Helene von Lund 13.
FM:
1 Hans Gustav Lillienskiold til Lilliendal [i Øster Egesborg sogn], Høvdingshus [i Mern sogn] og Skuderupgård [i Øster Egesborg sogn]
2 Johan Frederik von Leth, oberstløjtnant.
Bevilling til uskiftet bo af 29.10.1779 lbnr.303.

568    Sidsel Cathrine Poulsen i Store Strandstræde i København. 5.11.1783, opslag 382.
E: Søren Nygaard B:
1) Ellen Margrethe Sørensdatter Nygaard 9
2) Marianne Sørensdatter Nygaard 5.
FM: født værge Søren Knie, styrmand.
Bevilling til uskiftet bo af 25.4.1783.

569    Bevilling til uskiftet bo i København. 1783, opslag 384.
Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1783 for Birgitte Knudsen i København efter afdøde mand Jens Hansen Skovby for hendes umyndige bør og børnebørn.

570    Maren Pedersdatter i København, der døde 1.10.1782, opslag 385.
Enke efter Conrad Møller.
Hendes testamente af 9.10.1781.
Hans A:
1) bror Zacharias Møller
2) bror Peder Møller.
Hendes A:
1) bror Johan Johansen Delfelt i København, der døde
2) søster Cathrine Johansdatter, enke efter Johannes Gram, garver
3) søsterdatter Kirsten Steenbjørn på stedet.
Hendes første mand Laurids Pedersen.
4) hendes første mands søsterdatter Christence Pedersdatter Borregaard g.m. Ernst Frederik Havemann, urtekræmmer og hen des børn
5) hendes første mands pårørende Cathrine Nielsdatter Lysgaard
6) hendes første mands pårørende Cathrine Pedersdatter.

571    Testamente i København. 1783, opslag 438.
Testamente af 17.4.1769 for Anders Andersen Hastrup, fuldmægtig i proviantskriveriet, der døde og hustru Petronelle Mahl.
Afkald 16.7.1773 fra hans far Anders Andersen Hastrup i Nibe.

572    Bente Sørensen i København. 22.11.1783, opslag 439.
E: Niels Christian Lund, urtekræmmer. B:
1) Niels Christian Nielsen Lund 12
2) Christian Nielsen Lund 7
3) Nikoline Christine Nielsdatter Lund 5
4) Gregers Christensen Lund 3.
FM: Jens Lund, urtekræmmer, som beslægtet.
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1782.

573    Anne Sofie Værløse i Store Grønnegade i København. 22.11.1783, opslag 442.
E: Oluf Dahl, brændevinsbrænder. B:
1) Martha Petrine Olufsdatter Dahl 15
2) Christian Christoffer Olufsen Dahl 14.
Bevilling til uskiftet bo af 18.7.1783.

574    Testamente i København. 1783, opslag 445.
Testamente af 24.11.1781 for Jens Bentsen, sejlmager på Christianshavn., der døde og forlovede Dorthe Marie Skive.

575    Bevilling til uskiftet bo i København. 1783, opslag 446.
Bevilling til uskiftet bo af 21.11.1783 for Jacob Jacobsen og hustru Anne Sofie og deres umyndige søn.

576    Testamente i København. 8.12.1783, opslag 448.
Testamente af 19.3.1760 for Christen Madsen Sommer, kaptajn, g.m. Mette Marie Nielsdatter Glud. A:
1) søster Ellen Børgesdatter g.m. Laurids Fint, brygger og deres børn
samt hans øvrige søskende.
Afdøde havde arv efter sin morbror Klarup, justitsråd.

577    Testamente i København. 1783, opslag 451.
Testamente af 5.1.1778 for Johan Adam Mush og hustru Maren Distelberg.

578    Bevilling til uskiftet bo i København. 1783, opslag 455.
Bevilling til uskiftet bo af 19.12.1783 for Christiane Marie efter afdøde ægtemand Søren Olufsen Rose, bådsmand og deres umyndige barn.

579    Anne Elisabeth Wulf på hjørnet af Vimmelskaftet og Badstuestræde i København. 16.1.1784, opslag 457.
E: Didrik Peder Polmann, skrædder. B:
1) Anne Marie Didriksdatter Polmann 13
2) Johanne Elisabeth Didriksdatter Polmann 8
3) Jacobine Caroline Didriksdatter Polmann 4.
FM:
1 morbror Andreas Valentin Wulf, nålemager
2 morbror Hans Henrik Wulf.
Bevilling til uskiftet bo af 17.5.1783.

580    Markus Andersen Ved Nyhavn Kanal i København. 21.1.1784, opslag 459.
E: Kirsten Svejster. LV: Laurids Hansen Slangerup, barber. B:
1) Anne Cathrine Markusdatter 14.
FM: Christen Sørensen Kiel.

581    Bevilling til uskiftet bo i København. 1784, opslag 461.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1783 for Anne Elisabeth Bentsen efter afdøde ægtemand Hans Sørensen Kaad, brændevinsbrænder og deres umyndige søn.

582    Christoffer Adam Hartmann, ugift lærreds- og galanterikræmmer i Sankt Pederstræde i København.
Testamente af 16.4.1781. A:
1) Filip Christian Vette
2) moster Barbara Cathrine Ottesen, død. E: Erasmus Nikolaj Ehmsen. 2B:
a Abigael Cathrine Ehmsen
b Anne Marie Ehmsen
3) søstersøn Joachim Frederik Chik Meyer
4) Abigael Hartmann.

583    Christiane Schiøtt i København. 30.1.1784, opslag 481.
E: Peder [Olufsen] Saxtorph, øverste kapellan i København Sankt Nikolaj. B:
1) Oluf Pedersen Saxtorph 21
2) Marianne Pedersdatter Saxtorph 20
3) Preben Pedersen Saxtorph 19
4) Johan Ludvig Pedersen Saxtorph 16
5) Christian Pedersen Saxtorph 15
6) Andreas Pedersen Saxtorph 11.
FM:
1 farbror Mathias Saxtorph, professor medicinæ
2 farbror Oluf Saxtorph, boghandler i Vajsenhuset.
Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1783.
Afdøde døde 7.3.1783.

584    Bevilling til uskiftet bo i København, 1784, opslag 485.
Bevilling til uskiftet bo af 30.1.1784 for Marie Elisabeth Vette efter afdøde ægtemand Hans Jacob From, handelsassistent og deres umyndige børn.

585    Frederik Hallander, mølleejer af vejrmøllen på Schacks bastion på Vestervold, der blev kaldt Kongens Mølle. 7.2.1784, opslag 487.
E: Vibeke Dorthe Mahler. B:
1) Johannes Frederiksen Hallander 7
2) Dorthe Sofie Cathrine Frederiksdatter Hallander 6.
FM:
1 farbror Niels Jensen Hallander, kontrollør i Maleværket
2 Nikolaj Nissen, møller.
Desuden nævnes enkens far Hans Mahler.
Bevilling til uskiftet bo af 25.1.1782.

586    Bevilling til uskiftet bo i København. 1784, opslag 490.
Bevilling til uskiftet bo af 14.4.1780 for Hans Jacobsen Schmidt, skipper og hustru Maren Jacobsdatter med godkendelse fra:
1) sønnen Peder Schmidt
2) svigersønnen Frederik Hesselberg
3) svigersønnen Carl Christian Pedersen.

587    Bevilling til uskiftet bo i København. 1784, opslag 493.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1781 for Karen Hein efter afdøde ægtemand Linstow, gehejmeråd og hofmester.

588    Hans Cramer, metalarbejder i Sankt Gertrudstræde i København. 10.2.1784, opslag 495.
E: Anne Christiane Siegell. LV: Christian Lyder, hattemager. B:
1) Peder Hansen Cramer 27, violong
2) Hanne Hansdatter Cramer 18
3) Christian Frederik Hansen Cramer 13.
Bevilling til uskiftet bo af 18.10.1782.

589    Testamente i København. 1784, opslag 2.
Testamente af 3.7.1782, for Nikolaj Berent Stadelin, styrmand i København og hustru Ingeborg Andersdatter.
Hun var eneste barn efter sin far Anders Mortensen, murer, der døde 15.1.1784.

590    Sara Holm på Christianshavn. 11.2.1784, opslag 5.
E: Laurids Verner Clasen, sejl- flag- og kompasmager. B:
1) Verner Lauridsen Clasen 4.
FM: mors farbror Hans Pedersen, Schmidt.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1782.

591    Christen Mortensen, nagelsmed i København. 31.1.1784, opslag 7.
E: Lisbeth Alexandersdatter. B:
1) Casper Mortensen 20
2) Bodil Marie Mortensdatter 18
3) Anne Kirstine Mortensdatter 16
4) Peder Mortensen 13
5) Bent Mortensen 8
6) Christiane Mortensdatter 6
7) Birgitte Margrethe Mortensdatter 4.
FM:
1 farbror Johan Anton Mortensen, nagelsmed
2 Bent Alexander Caspersen.

592    Peder Jensen Hausted i København. 19.2.1784, opslag 12.
E: Kirstine Marie. LV: Jacob Bredal. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter Hausted 1½.
FM: morfar Johan Frederik Christoffersen.
Bevilling til uskiftet bo af 30.12.1782.

593    Anne Andreasdatter i København. 20.2.1784, opslag 16.
E: Oluf Andersen, prokurator.
Skifte udlånt 6.12.1804 til Brøndlund og ikke tilbageleveret.

594    Gotfred Lauridsen Blokhus, toldbetjent i Hummergade i København. 28.2.1784, opslag 17.
E: Cathrine Andersdatter Oesele? LV: J. Solgaard. B:
1) Anders Gotfredsen Blokhus 10
2) Anne Gotfredsdatter Blokhus 9
3) Niels Gotfredsen Blokhus 3.
FM: Rasmus Møller, bødker.
Bevilling til uskiftet bo af 11.10.1782.

595    Sofie Magdalene Vestergaard i Laksegade i København. 11.3.1784, opslag 20.
E: Villads Madsen Hummelgaard. B:
1) Mads Villadsen Hummelgaard 3½
2) Peder Lykke Villadsen Hummelgaard 1, der døde 8.3.1784.
FM:
1 født værge Mads Madsen Hummelgaard
2 farbror Christen Madsen Hummelgaard
3 morbror Poul Pedersen Vestergaard.
Bevilling til uskiftet bo af 29.8.1783.
Afdøde døde 15.8.1783.

596    Joen Eskildsen, brændevinsbrænder i Store Kongensgade i København. 18.3.1784, opslag 23.
E: Kirsten Aagesdatter. B:
1) Eskild Joensen 2
2) Laurids Joensen 25
3) Christian Joensen 21
4) Villads Joensen 19
5) Niels Joensen 16.
FM:
1 Herman Lengerken de Place
2 Jens Knudsen Abildgaard, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1782.

597    Testamente i København. 1784, opslag 28.
Testamente af 19.10.1775 for Christian Ludvig Svendsen og hustru J. M. Nordberg.

598    Testamente i København. 1784, opslag 31.
Testamente af 12.12.1783 for Jens Christian Overgaard, kopist i Generaltoldkammeret i København. A:
1) mor Margrethe Judith [Lucht], enke efter [Johannes Schmidt] Overgaard, [præst i Ebeltoft og Dråby, skifte Mols herred gejstlig13.10.1773 lbnr.54].
Afdøde efterlader også en del søskende, der ikke arver.

599    Testamente i København. 1784, opslag 32.
Testamente af 26.12.1770 for Henning Andersen Berg, tømrersvend og hustru Margrethe Nielsdatter.

600    Dorthe Bechmann i København, der døde 11.11.1782, opslag 35.
Enke efter Johannes Haagen, agent.
Første ægteskab med Kellinghusen, kommerceråd. B:
1) Anne Marie Kellinghusen, enke efter Nissen, kaptajnløjtnant i søetaten
2) Sara Kellinghusen.
FM: Didrik Bechmann, rådmand.

601    Bevilling til uskiftet bo i København. 1784, opslag 46.
Bevilling til uskiftet bo af 31.3.1784 for Christian [Ludvig] von Holten, oberstløjtnant efter afdøde hustru Frederikke Sofie Klauman.

602    Karen Christine Wenzel i København. 19.4.1784, opslag 47.
E: Christian Frederik Holm, fyrbøder i Rentekammeret. B:
1) Cathrine Sofie Helene Christiansdatter Holm 1½.
Bevilling il uskiftet bo af 23.5.1783.

603    Testamente i København. 1784, opslag 50.
Testamente af 7.12.1776 for Henrik Lauridsen Styrck og hustru Marie Ravn.

604    Cathrine Elisabeth Schlegelmilch i København. 3.5.1784, opslag 52.
E: Christian Frederik With, skrædder. B:
1) Henrik Christian Christiansen With 8
2) Daniel Christiansen With 5½
3) Susanne Marie Christiansdatter With 3
4) Cathrine Elisabeth Christiansdatter With 9 mdr.
Bevilling til uskiftet bo af 4.7.1783.

605    Testamente i København. 1784, opslag 57.
Testamente af 4.4.1784 for Ingeborg Nielsdatter Bruun i København. A:
1) søster Anne Sofie Nielsdatter Bruun, enke efter en skipper i Århus.
Desuden arver Ludvig Henrik Thomsen, silke- og klædekræmmer, hos hvem testator logerede og døde 24.4.1784
Ludvig Henrik Thomsen boede i et hus arvet efter sin afdødes kones morfar Peder Pedersen Nygaard, [skifte 1.5.1780 lbnr.390].

606    Niels Jacobsen, værtshusholder ved Vestervold i København. 8.6.1784, opslag 62.
E: Malene Hansdatter. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 7¾.
FM: mosters mand Søren Pedersen, spækhøker.
Bevilling til uskiftet bo af 24.10.1783.

607    Anne Elisabeth Lindberg i Kongensgade på Christianshavn. 23.6.1784, opslag 64.
E: Jørgen Henrik Bencke. B:
1) Hans Clausen Bencke 2½.
FM: født værge Hans Mathiassen Lindberg, drejer.
Bevilling til uskiftet bo af 22.3.1782.

608    Abraham Pelt, bankokommissær i København. 1784, opslag 66.
Kommissarierne ville ikke levere en kopi af skiftet.

609    Bevilling til uskiftet bo i København. 1784, opslag 67.
Bevilling til uskiftet bo af 25.6.1784 for Caroline Dorthe [Rohde], efter afdøde ægtemand Frederik Haren, maler og deres umyndige børn.

610    Testamente i København. 1784, opslag 69.
Testamente af 6.3.1779 for Tobias Frederik Bachmann og hustru Elisabeth Meisenbach.

611    Johan Peder Schønberg, spisevært, boende på hjørnet af Store Kirkestræde og Sankt Jørgenstræde i København. 30.6.1784, opslag 71.
E: Anne Christine Seendrup. LV: Peder Runge, parykmager. B:
1) Anne Bolette Johansdatter Schønberg 5
2) Johan Gottlieb Johansen Schønberg 1½.
FM: Christian Schmidt, slagter.
Bevilling til uskiftet bo af 12.3.1784.
Afdøde døde 25.1.1784.
(Se skifte efter afdødes mor Anne Bolette Bruun, skifte Københavns Byting. Konceptskifte 23.5.1767 lbnr.2865).

612    Testamente i København. 1784, opslag 75.
Testamente af 8.4.1779 for Jens Skovgaard og hustru Johanne Cathrine Blangsten.

613    Bevilling til uskiftet bo i København. 1784, opslag 76.
Bevilling til uskiftet bo af 30.7.1784 for David Christian Immanuel Wulf, brygger og hustru Mette Marie Pedersen og deres umyndige børn.

614    Bevilling til uskiftet bo i København. 1784, opslag 77.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1784 for Niels Svendsen, hofslagter og hustru Birgitte Sihm og deres umyndige børn.

615    Johanne Thuesen på Vesterbro uden for København. 5.8.1784, opslag 79.
E: Laurids Wulf, hestehandler. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter Wulf 11
2) Hans Lauridsen Wulf 7.
Bevilling til uskiftet bo af 4.10.1782 lbnr.489.

616    Testamente i København. 1784, opslag 81.
Testamente af 11.6.1780 for Niels Pedersen, der døde og hustru Anne Elisabeth Filipsdatter i København.
Hans A:
1) bror David Pedersen i Særløse
2) søster Johanne Pedersdatter på Amager
3) søster Kirsten Pedersdatter i Skovhastrup [i Særløse sogn]
4) halvbror Oluf Pedersen i Skovhastrup.
Hendes A:
1) halvsøster Margrethe, død, var g.m. Hans Hansen i København. Deres børn.

617    Testamente i København. 1784, opslag 83.
Testamente af 15.8.1766 for de to ugifte brødre Johan Vilhelm Colsmann, klædehandler og Johannes Colsmann, der lever i fælles husholdning.

618    Bevilling til uskiftet bo i København. 1784, opslag 85.
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1784 for Christine Cathrine efter afdøde ægtemand Peder Nielsen Kaldahl og deres umyndige børn.

619    Bevilling til uskiftet bo i København. 1784, opslag 86.
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1784 for Maren Friborg efter afdøde ægtemand Knud Gamborg og deres umyndige datter.

620    Helene Cathrine i Sofiegade på Christianshavn. 13.8.1784, opslag 87.
E: Hans Christian Davidsen. B:
1) Christiane Hansdatter Davidsen 15
2) Ulrikke Hansdatter Davidsen 15
3) Barbara Hansdatter Davidsen 12.
FM:
1 morbror Johan Buchner, tapetmager
2 Johan Albert Holm.

621    Andreas Carlsen, urtekræmmer i Store Strandstræde i København. 8.9.1784, opslag 90.
E: Elisabeth Sofie Thorning. LV: Peder Christian Benzon, urtekræmmer, der ægter enken. B:
1) Caroline Sofie Andreasdatter Carlsen 12¾
2) Andreas Hofmann Andreassen Carlsen 9
3) Carl Andreas Andreassen Carlsen 7
4) Elisabeth Andrea Andreasdatter Carlsen 4.

622    Testamente på Christianshavn. 1784, opslag 92.
Testamente for Anton Frederik Wemheyer, spindemester i Børnehuset på Christianshavn og hustru Johanne Hansdatter.

623    Bevilling til uskiftet bo i København. 1784, opslag 94.
Bevilling til uskiftet bo af 3.9.1784 for Hans Jørgen Morthorst, rebslager og hustru Johanne Christine, da hans ældste søn af første ægteskab har givet afkald 4.9.1778 og nu sidder i Møns Tugthus og den yngste søn på 20 år er tilfreds.

624    Anne Marie Pedersen i Frederiksberggade i København. 21.9.1784, opslag 96.
E: Hans Taagerup, hørkræmmer. B:
1) Jochum Elias Hansen Taagerup, døbt København Vor Frue 11.2.1783.
FM: Thøger From.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.11784.
Afdøde døde 3.5.1784.

625    [Dorthe Elisabeth Leitloff] i København. 21.1.1784, opslag 98.
Enke efter [Frederik Christian] van Bracht, [hoflakerer, død 1759]. B:
1) von Bracht, sekretær
2) Christiane Sofie von Bracht g.m. Henrik Johannes Krebs, professor og premierløjtnant
3) Elisabeth Eleonora von Bracht
4) Fernande Ulrikke von Bracht g.m. von Hemsen, major og kommandant på Kysten Guinea, begge døde. 1B:
a Carl Frederik von Hemsen 6.

626    Peder Hansen Bergmann, snedker på hjørnet af Store og Lille Brøndstræde i København. 8.10.1784, opslag 101.
E: Kirsten Hiller. LV: Carl Frederik Borring, der ægter enken. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 9½.
FM: Frederik Fahrenholtz.
Bevilling til uskiftet bo af 2.1.1784.

627    Testamente i København. 1784, opslag 103.
Testamente af 12.9.1783 for Peder Newe Green, der døde i september 1783 og hustru Eleonora Christine Humble.
Hans A:
0) forældre [Frederik Green, justitsråd, vicelandsdommer, borgmester og hospitalsforstander i Nykøbing Falster, skifte Nykøbing Falster 6.12.1775 lbnr.874 og Cathrine Riegelsen, død 7.6.1779]
1) søster [Karen Frederiksdatter Green] g.m. [Bertel Clausen] Seidelin, præst i Slemminge og Fjelde
2) søster [Ursula Green] g.m. [Jens Christian] Gerlev, byfoged i Nysted.

628    Christine Lerbæk i København. 22.10.1784, opslag 108.
E: Nikolas Trane, kopist. B:
1) Nikolaj Christian Trane 8 uger.
Bevilling til uskiftet bo af 8.10.1784.

629    Testamente i København. 1784, opslag 11.
Testamente af 27.7.1778 for Anne Margrethe Rosenkilde, ugift. A:
1) Niels Christian Elkjær og hustru, der er beslægtede.
Arv i boet efter afdødes ugifte bror Christoffer Rosenkilde efter testamente af 227.1774.

630    Martin Tegner, skrædder i København. 28.10.1784, opslag 112.
E: Marie Elisabeth Cassius. B:
1) Isak Vilhelm Martinsen Tegner 19
2) Frederik Christian Martinsen Tegner 13.
Bevilling til uskiftet bo af 7.2.1783.

631    Kirstine Christence i København. 5.11.1784, opslag 115.
E: Henrik Winther, mægler. B:
1) Frederik Peder Henriksen Winther 8
2) Anne Cathrine Henriksdatter Winther 7
3) Henrike Dorthe Henriksdatter Winther 5
4) Hedvig Margrethe Henriksdatter Winther 4.
FM: Iver Christian Winther.
Bevilling til uskiftet bo af 12.3.1784.

632    Anne Margrethe Hagen i København. 27.7.1784, opslag 118.
E: Christian Gottlieb Kratzenstein, professor. B:
1) Louise Elisabeth Christiansdatter Kratzenstein g.m. Otto Stub, løjtnant i søetaten
2) Henriette Augusta Christiansdatter Kratzenstein 13.
FM: Mathias Hagen, assessor.
Bevilling til uskiftet bo af 9.1.1784.
Afdøde døde 23.12.1783.

633    Testamente i København. 13.9.1779, opslag 120.
E: Christian Lihme. kammerråd og hustru Marie Cathrine Walther.

634    Engel Kirstine Schreiber i Vestergade i København. 11.12.1784, opslag 121.
E: Oluf Guldbrandsen, korporal. B:
1) Otto Frederik Olufsen Guldbrandsen 9
2) Karen Kirstine Olufsdatter Guldbrandsen 6.
Bevilling til uskiftet bo af 10.12.1784.

635    Niels Jensen Bjerre i Store Fiolstræde i København. 13.12.1784, opslag 124.
E: Anne Marie Troelsdatter. LV: Christian Madsen Hummelgaard. B:
1) Cathrine Nielsdatter Bjerre 7.
FM: farbror Søren Hansen, bryggersvend.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1784.

636    Johan Christoffer Berner, bådsmand i Nyhavn i København. 13.12.1784, opslag 126.
E: Mette Cathrine Madsdatter. B:
1) Anne Marie Johansdatter Berner 6½.
FM: Søren Knudsen Elkær.
Bevilling til uskiftet bo af 27.8.1784.
Afdøde døde 20.7.1783.

637    Mourids Feldskov, lysestøber i Dybensgade i København. 24.12.1784, opslag 129.
E: Sidse Olufsdatter. LV: Carl Fredelund. B:
1) Cathrine Mouridsdatter Feldskov 6.
FM: morbror Andreas Olufsen vejle, drejer.
Bevilling til uskiftet bo af 19.11.1784.

Københavns Hof- og Stadsret
Bevillinger og Samfrændeskifter
1785-1786638    Gunild Svane på Kultorvet i København. 6.1.1785, opslag 2.
E: Børge Fogh, hørkræmmer. B:
1) Benjamin Børgesen Fogh 12.
Bevilling til uskiftet bo af 4.7.1783.
Afdøde døde 9.3.1783.

639    Jørgen Lauridsen Viby, brændevinsbrænder i Store Torvegade på Christianshavn. 8.1.1785, opslag 5.
E: Mette Højer. LV: Andreas Jensen Hvidberg, brygger. B:
1) Cathrine Marie Jørgensdatter Viby 3½
2) Abelone Jørgensdatter Viby 1¾.
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1784.

640    Testamente i København. 1785, opslag 7.
Testamente af 29.6.1776 for Johannes Nielsen, brændevinsbrænder og hustru Kirsten Pedersdatter. A:
1) hendes søster Dorthe Pedersdatter i Jylland.

641    Testamente i København. 1785, opslag 8.
Testamente af 3.6.1767 for Hans Pedersen, the- og kaffehandler i Helsingørgade i København, der døde 5.1.1785 og hustru Anne Lauridsdatter Fich.

642    Volrath August Rasch, ugift premierløjtnant i København. 13.12.1784, oplag 10.
A:
1) mor Mette Sofie Munch til Rønninge Søgård [i Rønninge sogn] på Fyn, enke efter [Johan Casper Hansen] Rasch, [død 20.12.1770]
2) søster Hedvig Rebekka Rasch g.m. Christian Carl Pflug, major i København
3) søster Ulrikke Cathrine Rasch g.m. [Johan Jacob] Mylius, herredsfoged i Odense
4) søster Anne Cathrine Rasch.
Fars første ægteskab med [Anne Cathrine Holmer]. B:
5) halvbror Hans Rasch på Rønninge Søgård
6) halvbror Hans Holmer Rasch, candidatus juris i København
7) halvsøster Frederikke Amalie Rasch, enke efter [Christian] Bruun, toldinspektør i Nyborg
8) halvsøster Anne Margrethe Rasch i Nyborg.
Bevilling til uskiftet bo af 14.1.1784.
Afdøde døde 16.1.1781.

643    Testamente i København. 1785, opslag 15.
Testamente af 22.4.1779 for Nikolaj Switzer og hustru Bolette.

644    Mette Nielsdatter Pagh i Studiegården i Nørregade i København. 8.7.1783, opslag 18.
Enke efter David [Henriksen] Pontoppidan, præst i Helliggejst kirke i København, [død 4.4.1760].
Testamente af 1.2.1760.
Hans A:
0) forældre [Henrik Ludvigsen Pontoppidan, præst i Fredericia Michaelis og Erritsø, skifte Elbo herred gejstlig 17.10.1760 lbnr.55 og Anne Rosine Jungfoss, begravet Fredericia Michaelis 21.6.1758]
1) søster Barbara Margrethe Pontoppidan, begravet Fredericia Trinitatis 13.6.1764
2) søster Cathrine Dorthe Pontoppidan, enke efter Casper Christoffer Bøtker, rektor i Fredericia og hendes 5 umyndige børn (i 1760)
Hendes A:
0) forældre [Niels Madsen Pagh i Fredericia, skifte Fredericia 22.3.1721 lbnr.369 og Anne Skolastika Mikkelsdatter Samsø, skifte Fredericia 23.1.1737 lbnr.562]
1) bror Mads Nielsen Pagh i Fredericia, [skifte Fredericia 12.2.1754 lbnr.765]. 4B:
a Niels Madsen Pagh, toldkontrollør i Fredericia
b Maren Madsdatter Pagh g.m. Johannes Iversen Bruun, borgmester og agent i Fredericia
c Gye Madsdatter Pagh g.m. Kasimir Martin Ingversen, apoteker i Fredericia
d Anne Skolastika Madsdatter Pagh, død [22.9.1780]. E: Jacob [Volrathsen] Holm, præst i Højen og Jerlev. 1B:
1 Cathrine Kirstine Holm
2) bror Mikkel Nielsen Pagh, [begravet Fredericia Trinitatis 26.4.1777, var g.m. Inger Pedersdatter]. 2B:
a Niels Mikkelsen Pagh. studiosus juris i Fredericia ved morbror Søren Falkenberg i København
b Anne Skolastika Pagh g.m. Jochum Reimer [Poulsen] Fenger, kapellan i Fredericia [Michaelis].
Mors andet ægteskab med [Frederik Hansen Amager, borgmester og postmester, skifte Fredericia 2.6.1740 lbnr.606].
3) halvbror Niels Amager, præst i Skelby og Gedesby og ejer af Gedsergård, [skifte Falster Sønder herred gejstlig 1.12.1781 lbnr.104], efter hvem, der er arv.
Udskrift af Hof- og Stadsretten Forseglings- og behandlingsprotokol 26.6.1783 lbnr.204.
Afdøde, der døde 26.6.1783 blev begravet København Helliggejst 30.6.1783.

645    Johan Ernst Burchard i Landemærket i København. 18.1.1785, opslag 122.
E: Margrethe Christine Switzer. B:
1) Johanne Cathrine Johansdatter Burchard 12
2) Sofie Magdalene Johansdatter Burchard 10.
Bevilling til uskiftet bo af 7.1.1785.

646    Marie Lisbeth på Nørrebro uden for København. 6.2.1786, opslag 124.
E: Niels Salling. B:
1) Christian Salling 28
2) [Cathrine Margrethe Salling, skifte 25.7.1785 lbnr.678]. E: Engelbrecht Schurmann. 1B:
a Oluf Vilhelm Schurmann 2.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1786.

647    Edel Balle i Sværtegade i København. 11.11.1795, opslag 126.
E: Johanes Lerra, hof-barometermager. B:
1) Carl Andreas Johansen Lerra 7
2) Fransiscus Leopold Johansen Lerra 5.
FM: Dominicus Gianelli, gibser og former.
Bevilling til uskiftet bo af 22.10.1795.

648    Peder Leegaard, ugift kommissionær, 64 år gammel i København. 11.2.1785, opslag 129.
Testamente af 24.9.1784. A:
1) husværten Jacob Lüders og hustru Christiane Vestbjerg og søn Jacob Christian Lüders
samt flere navngivne ikke beslægtede.

649    Augustinus Vivild på hjørnet af Kejsergade og Skindergade i København. 11.6.1784, opslag 131.
E: Gertrud Sofie. B:
2) Johan Boye Vivild
3) Bolette Christine Vivild g.m. Nikolaj Bertelsen, herredsskriver i Haderslev herred.
Af første ægteskab B:
1) Sofie Vivild.
Bevilling til uskiftet bo af 30.1.1784.

650    Maren Lauridsdatter i Læderstræde i København. 21.2.1785, opslag 134.
E: Niels Hansen, sukkermester. B:
1) Karen Sofie Nielsdatter 5.
FM: morfar Laurids Andersen Weide, skrædder.

651    Peder Wolle, skibskaptajn i Strandstræde i København. 28.2.1785, opslag 136.
E: Kirstine Marie Lerke. B:
1) Peder Pedersen Wolle 14
2) Johannes Pedersen Wolle 9.
FM: Andreas Fint, brygger.
Bevilling til uskiftet bo af 5.3.1784.

652    Testamente i København. 1785, opslag 140.
Testamente af 5.2.1785 for Jacob [Johansen] Lind, kapellan i Vor Frelser kirke på Christianshavn, der døde, [begravet Vor Frelser 11.2.1785] og hustru Anne Margrethe [Jørgensdatter] Conrad.

653    Testamente i København. 1785, opslag 143, 544.
Testamente af 11.10.1784 for Andreas Christensen, ugift kammerlakaj i København. A:
1) forældre Christen Nielsen og Maren Sørensdatter på etatsråd Neergaards gods på Sjælland
2) søster Karen Christensdatter
og øvrige søskende.
Afdøde døde 1.3.1785.

654    Testamente i København. 1785, opslag 145.
Testamente af 23.12.1784 for Christian Jochum Pontoppidan, tegnemester hos Landkadetterne og hustru Elisabeth Marie.

655    Bevilling til uskiftet bo i København. 1785, opslag 147.
Bevilling til uskiftet bo af 26.3.1785 for Dorthe Kirstine Møller efter afdøde ægtemand Arent Meisler, bager.

656    Peder Nielsen Kaldres, bager i Lille Torvegade på Christianshavn. 2.4.1785, opslag 148.
E: Christine Cathrine. LV: Randrup. B:
1) Cecilie Elisabeth Pedersdatter Kaldres 9
2) Cathrine Pedersdatter Kaldres 5.
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1784.

657    Bevilling til uskiftet bo i København. 7.4.1785, opslag 152.
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1770 for Peder Hassing, der døde og hustru Dorthe Elisabeth Handrup og deres umyndige børn.

658    Johan Boye Junge, brandmajor i København. 27.3.1783, opslag 154.
E: Frederikke Louise Eilers.
Testamente af 21.4.1758 lbnr.230. A:
1) brorsøn Herman Junge, ritmester i Husum
2) brorsøn Johan Peder Bøye Junge, branddirektør
3) brordatter Birgitte Margrethe Dorthe Junge
4) brordatter Susanne Cathrine Junge, død, bar g.m. Johan Daniel Graf, fabrikant, 3B:
a Johan Martin Graf 24
b Birgitte Sofie Graf
c Juliane Marie Graf
5) brordatter Anne Margrethe Junge, død. 1B:
a Johan Bøye Cimber 35
6) brordatter Cathrine Junge g.m. Johan Gottlieb Lefler, sergent. 2B:
a Johan Peder Christian Lefler
b Sofie Lefler.

659    Testamente i København. 1785, opslag 189.
Testamente af 5.5.1769 for Hans Nikolaj Fogh, værtshusholder og Anne Cathrine Sørensdatter.

660    Bevilling til uskiftet bo i København. 1785, opslag 190.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1785 for Dorthe Marie Sachmann og deres umyndige børn.

661    Charlotte Reinholdine Jessen i København. april 1785, opslag 193.
E: Johan Christian Schønheider, præst i København Vor Frue. B:
1) Johan Fransiscus Gottlieb Johansen Schønheider 12
2) Ulrik Anton Johansen Schønheider 10
3) Carl Reinholt Johansen Schønheider 9
4) Vilhelmine Frederikke Johansdatter Schønheider 7
5) August Frederik Johansen Schønheider 6
6) Henriette Johansdatter Schønheider 4
7) Frederik Christian Johansen Schønheider 3.
Bevilling til uskiftet bo af 4.6.1784.

662    Testamente i København. 1785, opslag 195.
Testamente af 24.7.1783 for Rasmus Hansen, ugift i København. A:
1) bror Erik Hansen
2) søster Kirsten Møller.
Desuden arver
3) Michael Mogensen Voigt, guldsmed g.m. Karen Hansdatter [uvist om søster] for udvist godhed.

663    Cecilie Marie Thomsen på hjørnet af Møntergade og Springgade i København. 10.51785, opslag 197.
E: Johan Henrik Rotsach, amtskirurg. B:
5) Johanne Diderikke Johansdatter Rotsach 11.
Første lægteskab med Hans Hofgaard Jansen. B:
1) Dorthe Marie Hansdatter Jansen 26
2) Hans Hofgaard Hansen Jansen 23
3) Cecilie Birgitte Hansdatter Jansen 22
4) Anne Marie Hansdatter Jansen 21.
FM: Frands Henrik Møller, justitsråd.
Bevilling til uskiftet bo af 10.9.1784.

664    Bevilling til uskiftet bo i København. 1785, opslag 201.
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1785 for Karen efter afdøde ægtemand Henrik Axt, garver og deres umyndige børn.

665    Frederik Haren, hofmaler og forgylder i Store Helliggejststræde i København. 30.4.1785, opslag 202.
E: Caroline Dorthe Rohde. LV: Hans Henrik Hellesen. B:
1) Cathrine Sofie Margrethe Frederiksdatter Haren 9
2) Jacobine Nikoline Frederiksdatter Haren 4.
FM: Niels Brinch Bentz, auditør.
Bevilling til uskiftet bo af 25.6.1784 lbnr.609.

666    Testamente i København. 1785, opslag 206.
Testamente af 27.1.1773 for Paulus Roslin, tobaksspinder i København og hustru Helene Nybom.

667    Jens Christensen Norup, marketender i Gammelmønt i København. 10.6.1785, opslag 208.
E: Anne Marie Lund. B:
1) Jens Christian Norup 7.
FM: Jacob Holmblad, farver.
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1785.
Afdøde døde 30.3.1785.

668    Knud Christian Ütrecht, kaptajn, [begravet København Vor Frelse 28.4.1777] og hustru [Anne Hansdatter, begravet København Vor Frelser 27.4.1778] i København. 1785, opslag 210.
Hendes testamente af 5.4.1778. A:
0) hendes forældre [Hans Jensen, skipper i Randers, skifte Randers 3.8.1739 lbnr.587 og Anne Marie Sørensdatter, død]
1) Rakel Gerlev, død. var g.m. Laurids Berth, grosserer. 7B:
a Laurids Lauridsen Berth 19
b Christian Lauridsen Berth 12
c Jacob Lauridsen Berth 10
d Jens Lauridsen Berth 7
e Rakel Lauridsdatter Berth
f Christiane Elisabeth Lauridsdatter Berth
g Anne Dorthe Lauridsdatter Berth
2) Knud Ütrecht Boserup, død. Hans arvinger
3) [hendes bror Niels Hansen] Gram, kaptajn, død, Hans enke [Maren Rasmusdatter Broch]
4 hendes bror Søren Hansen [købmand i Næstved, skifte Næstved 14.11.1778 lbnr.1131]. E: Marie [Mandrupsdatter] Tuxen, nu g.m. Rudolf [Moth] Mariager i Næstved, [fra 2.6.1786 præst i Næstelsø og Mogenstrup].

669    Johan Mikkelsen Møller på Børnehustorvet på Christianshavn. 28.5.1785, opslag 218.
E: Mette Elisabeth. LV: Ejner Olufsen. B:
1) Dorthe Johansdatter Møller 8
2) Terkeline Johanne Johansdatter Møller 7
3) Oluf Johan Terkild Johansen Møller 3.
B:
1) Steffen Ringsted, hosekræmmer.
Bevilling til uskiftet bo af 25.6.1784.

670    Helene Rohde i Store Brøndstræde i København. 23.8.1785, opslag 220.
E: Søren Hansen Fjellerup. B:
1) Hans Jacob Sørensen Fjellerup 7.
FM: morbror Jørgen Hansen Rohde.
Bevilling til uskiftet bo af 29.4.1785.

671    Testamente i København. 1785, opslag 223.
Testamente af 7.4.1784 for Andreas Jensen Vestergaard, øltapper og hustru Anne Jensdatter Ferslev.

672    Søren Olufsen Rose, bådsmand i København. 29.6.1785, opslag 224.
E: Christiane Marie. LV: Steffen Ringsted, hosekræmmer. B:
1) Cathrine Marie Sørensdatter Rose 4.
FM: Frederik Clasius, dugmagersvend.
Bevilling til uskiftet bo af 19.12.1783 lbnr.578.

673    Bevilling til uskiftet bo i København. 1785, opslag 226.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1784 for Christian Solberg, kaptajnløjtnant og hustru Susanne.

674    Niels Schmidt, skibskaptajn i København. 2.7.1785, opslag 228.
E: Marie Hoff. LV: Vosemose, prokurator. B:
1) Johanne Marie Nielsdatter Schmidt 8
2) Carl Frederik Nielsen Schmidt 5.
FM: farbror Christian Iversen Schmidt, murersvend.
bevilling til uskiftet bo af 21.2.1783.
Afdøde blev begravet i London.

675    Christian Jensen i Nørregade i København. 25.6.1785, opslag 231.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Nis Bøgeskov. B:
1) Jens Christiansen 9
2) Niels Christiansen 6½.
FM: Troels Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1785.

676    Testamente i København. 1785, opslag 233.
Testamente af 26.1.1784 for Peder Bechmann, spisevært og hustru Birthe Borch.
Af hans første ægteskab B:
1) Frederik Christian Bechmann
2) en datter.
FM: farbror Frederik Bechmann.

677    Christine i Laksegade i København. 6.6.1779, opslag 235.
Enke efter Troels Lauridsen Lund.
Testamente af 21.4.1779 lbnr.281. A:
1) Holmens kirke og dens fattige skole.

678    Cathrine Margrethe Salling i København. 25.7.1785, opslag 237.
E: Engelbrecht Schurmann. B:
1) Oluf Vilhelm Schurmann 2.
FM: morfar Niels Salling.
Bevilling til uskiftet bo af 15.7.1785.

679    Sofie Amalie Vissenbjerg, ugift i København, der døde 12.7.1782, opslag 240.
Testamente af 11.7.1782. A:
1) søster, død. E: Lykke, kommissær. 2B:
a Niels Christian Lykke
b Cathrine Sofie Lykke.
FM: Jens Klink.

680    Testamente i København. 1785, opslag 263.
Testamente af 1.6.1782 for Hans Madsen, spækhøker og hustru Marie Kirstine Thun.
Han efterlader heller ingen børn af sit første ægteskab.

681    Bevilling til uskiftet bo i København. 1785, opslag 265.
Bevilling til uskiftet bo af 29.7.1785 for Anne Kirstine, efter afdøde ægtemand Hans Clausen Berg, styrmand.

682    Bevilling til uskiftet bo i København. 1785, opslag 266.
Bevilling til uskiftet bo af 29.7.1785 for Otto [Hansen] Fabricius, præst i Vajsenhuset efter afdøde hustru Anne Dorthe [Sigvardsdatter] Ziege og deres umyndige børn.

683    Jørgen Carlsen Schlegel, brændevinsbrænder i København. 15.8.1785, opslag 268.
E: Sofie Sørensdatter. LV: Villads Christensen Bugge. B:
1) Ellen Kirstine Jørgensdatter Schlegel 11
2) Gertrud Jørgensdatter Schlegel 10
3) Anne Kirstine Jørgensdatter Schlegel 6.
FM: Niels Jørgensen, spækhøker g.m. faster Ingeborg Schlegel.
Bevilling til uskiftet bo af 12.7.1782.

684    Testamente i København. 1785, opslag 270.
Testamente af 12.3.1785 for Claus Jespersen, værtshusholder og hustru Karen Kirstine Mikkel Antons datter.

685    Testamente i København. 1785, opslag 272.
Testamente af 23.8.1780 for Jeppe Mogensen Lind, enroulleret matros og hustru Margrethe Christensdatter.

686    Anne Marie Jensdatter i Rosengade i København. 15.9.1785, opslag 274.
E: Thomas Andersen Mollerup. B:
2) Andreas Peder Thomsen Mollerup 4
3) Else Kirstine Thomasdatter Mollerup 2½.
FM: morfar Jens Lauridsen i Hillerød.
Uden ægteskab B:
1) Jens Hansen 7, hos morfar i Hillerød.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1785.

687    Charlotte Margrethe Holm i København. 17.9.1785, opslag 276.
E: Peder Lauridsen, brygger. B:
1) Laurids Lauridsen
2) Elisabeth Lauridsdatter 19.
Bevilling til uskiftet bo af 20.10.1780.

688    Niels Lunde Rejersen, admiralitetssekretær i Amaliegade i København. 6.10.1785, opslag 280.
E: Johanne Elisabeth. B:
1) Andreas Nielsen Lunde Rejersen 7
2) Peder Nielsen Lunde rejersen 6.
FM: Bastian Hammond, kancelliråd, postkontrollør.
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1781.
Afdøde døde 6.10.1785.

689    Christian Bloch, bogholder i København. 4.10.1785, opslag 283.
E: Karen Briche. LV: Damkjær, lottoadvokat. B:
1) Jacob Christian Bloch 11
2) Johan Frederik Bloch 6
3) Marie Christine Bloch 4.
FM: Filip Bremer, buntmager.
Bevilling til uskiftet bo af 17.5.1785.
Afdøde var født i Holsten.

690    Rasmus Jørgensen Storck, høker på hjørnet af Adelgade og Dronningens Tværgade i København. 11.10.1785, opslag 287.
E: Anne Margrethe Jepsdatter. LV: Mads Nielsen Dybdahl, der ægter enken. B:
1) Marie Margrethe Rasmusdatter Storck 8
2) Anne Margrethe Rasmusdatter Storck 4
3) Rasmus Jørgensen Storck 3 uger.
FM: Oluf Thorup.
bevilling til uskiftet bo af 24.7.1785.

691    Peder Christian Benstrup, styrmand, boende i Nellikegangen i København. 1785, opslag 291.
E: Mette Marie Halvorsdatter. B:
1) Henrik Jacob Pedersen Benstrup 15
2) Jacob Pedersen Benstrup 9.
FM:
1 Rønne Svendsen Skive, skomager
2 Andreas Vilhelm Brandt, laugsskriver.
Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1783.
Afdøde døde for 4 år siden på de lange rejser.

692    Poul Jensen Bagge, ugift materialforvalter på Holmen, boende i Hummergade i København, der døde 20.5.1785, opslag 293.
Testamente af 30.4.1785. A:
0) forældre [Jens Poulsen i Hvidsten i Gassum sogn, skifte Dronningborg Rytterdistrikt 27.11.1728 lbnr.87 og Kirsten Sørensdatter, begravet Gassum 1.6.1723]
1) søster Maren Jensdatter, døbt Gassum 28.3.1709, død, var gift Gassum 19.9.1734 med Oluf Olufsen í Kåtrup i Asferg sogn. 6B:
a Mads Olufsen, brændevinsmand i København
b Kjeld Olufsen i København
c Oluf Olufsen, døbt Asferg 24.6.1737, i Gassum
d Jens Olufsen, død uden børn
e Birthe Olufsdatter, døbt Asferg 27.3.1740, g.m. Christian Mikkelsen i Randers
f Kirsten Olufsdatter, døbt Asferg 27.5.1742, g.m. Hans Mortensen, brændevinsbrænder i København
2) søster Anne Jensdatter, døbt Gassum 18.2.1714, gift Gassum 22.7.1736 med Søren Poulsen i Hvidsten, begge døde. 1B:
a Kirsten Sørensdatter, døbt Gassum 6.8.1737, død 3.9.1778, var gift Gassum 27.6.1766 med Mikkel Andersen Harbo i Jennum. 4B:
1 Anders Mikkelsen Harbo 18
2 Søren Mikkelsen Harbo 17
3 Jens Mikkelsen Harbo 15
4 Christen Mikkelsen Harbo 10.

693    Jens Rasmussen, brændevinsbrænder på Kultorvet i København. 4.11.1785, opslag 320.
E: Else Marie. LV: Anders Skibsted, brygger. B:
1) Anne Jensdatter 5, der døde i oktober 1785
2) Else Cathrine Jensdatter 1½.
FM: Jens Fredrik Fuglsang, kasserer i Danske Kancelli.
Bevilling til uskiftet bo af 21.10,1785.
Afdøde døde 28.8.1785.

694    Maren Andersdatter i København. 11.11.1785, opslag 325.
E: Villads Christensen Bugge. B:
1) Andreas Villadsen Bugge 13.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1785.

695    Johanne Cathrine Svane Ved Nyhavn Kanal i København. 30.9.1785, opslag 327.
E: Christoffer Schiøtt. B:
1) Karen Johanne Lorentse Christoffersdatter Schiøtt 1.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1784.

696    Testamente i København. 1785, opslag 331.
Testamente af 6.8.1785 for Peder Kjeldsen Romdrup, høker og hustru Anne Marie Diegel i København.

697    Bevilling til uskiftet bo i København. 1785, opslag 333.
Bevilling til uskiftet bo af 18.11.1785 for Abelone Rasmusdatter efter afdøde ægtemand Niels Olufsen Heining, brændevinsbrænder i København.

698    Johan Peder Kamphøvener i Østergade i København. 23.11.1785, opslag 334.
E: Johanne Helene Nielsdatter Ginderup LV: Kamphøvener, bager på Frederiksberg. B:
1) Anne Marie Nikoline Johansdatter Kamphøvener 1.
FM: Niels Jensen Ginderup, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 26.8.1785.

699    Anne Cathrine Worm i Overgaden Neden Vandet på Christianshavn. 29.11.1786, opslag 336.
E: Hans Caspersen, ankersmed. B:
1) Casper Henrik Olufsen 17 uger.
FM: mors halvbror Casper August Frederik Schmidt, møller.

700    Bevilling til uskiftet bo i København. 1785, opslag 339.
Bevilling til uskiftet bo af 25.11.1785 for Maren Rasmusdatter efter afdøde ægtemand Christen Eriksen, skipper i København.

701    Frederikke Sofie Klauman i København. oktober 1785, opslag 341.
E: Christian [Ludvig] von Holten, oberstløjtnant. B:
1) Christian Ludvig Christiansen von Holten 12
2) Carl Henrik Christiansen von Holten 10
3) Engelke Juliane Wigantine Christiansdatter von Holten 9
4) Mechtilde Dorthe Christiansdatter von Holten 7
5) Ulrikke Sofie Christiansdatter von Holten 6
6) Charlotte Antoinette Christiansdatter von Holten 4.
FM: mors stedfar Carl Henrik von Ellebracht, oberstløjtnant.
Bevilling til uskiftet bo af 31.3.1784 lbnr.601.
Litteratur: Genealogiske oplysninger om slægter af navnet Klauman. Af Holger Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1918 side 23-40. Heri side 33: Frederikke Sofie de Klauman.

702    Bevilling til uskiftet bo i København. 1785, opslag 344.
Bevilling til uskiftet bo af 28.1.1785 for Andreas Rosborg, hof-gørtler, der døde, og hustru Sofie Dorthe From, deres umyndige børn og hans umyndige søn af første ægteskab.

703    Birthe Cathrine Farenberg i Slippen i København. 14.12.1785, opslag 345.
E: Nikolaj Sørensen, spækhøker. B:
1) Johan Frederik Sørensen 16
2) Andreas Christian Sørensen 14
3) Cathrine Margrethe Sørensen 12.
FM: Oluf Rosenberg.
Bevilling til uskiftet bo af 17.6.1785.

704    Bevilling til uskiftet bo i København. 1785, opslag 348.
Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1785 for Christian Reimer, købmand og hustru Else Cathrine Poulsen og deres umyndige børn.

705    Testamente i København. 1785, opslag 349.
Testamente af 31.5.1785 for Daniel Jansen, klejnsmed og hustru Marie Pedersdatter.

706    Bevilling til uskiftet bo i København. 1785, opslag 350.
Bevilling til uskiftet bo af 23.12.1785 for Edel Christine efter afdøde ægtemand Andreas Christensen Hvidberg, brændevinsbrænder.

707    Bevilling til uskiftet bo i København. 1786, opslag 353.
Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1785 for Andreas Mikkelsen Funch, lærredshandler og hustru og deres umyndige børn.

708    Maren Poulsdatter i Lille Torvegade på Christianshavn. 10.1.1786, opslag 354.
E: Engelbrecht Lauridsen, tobaksspinder. B:
1) Peder Engelbrechtsen 30, tobaksspinder
2) Johannes Engelbrechtsen 24, tobaksspindersvend
3) Laurids Engelbrechtsen, tobaksspinder, død. E: Kirsten Rogge. 1B:
a Nikolaj Engelbrechtsen 9.
FM: morbror Hans Didrik Rogge, skibskaptajn.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1785.

709    Bevilling til uskiftet bo i København. 1786, opslag 358.
Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1785 for Hans Christian Egholm, assistent ved auktionsvæsenet i København og hustru Johanne Dorthe Bech og deres umyndige børn.

710    Bevilling til uskiftet bo i København. 1786, opslag 360.
Bevilling til uskiftet bo af 20.1.1786 for Hans Jacob Lindemann, kontrollør i Københavns Toldbod og hustru Clara og deres umyndige børn.

711    Christian Frederik Schultz, auktionsholder, boende på hjørnet af Borgergade og Helsingørgade i København. 24.1.1786, opslag 361.
E: Martha Kirstine Rasmusdatter. B:
1) Christian Frederik Schultz 1½.
bevilling til uskiftet bo af 2.12.1785.

712    Marie Magdalene le Fevre på Christianshavn. 26.1.1786, opslag 364.
E: Johan Henrik Haste, ekvipagemester. B:
1) Jacob Alexander Johansen Haste, født 17.7.1781
2) Marie Magdalene Johansdatter Haste, født 30.6.1783.
FM: Mads Schifter.
Desuden nævnes afdødes bror [Esben] Haste, præst i Fakse, død [11.4.1785]. E: [Sofie Magdalene Pedersdatter Horrebow].
Bevilling til uskiftet bo af 18.3.1785.

713    Testamente i København. 1786, opslag 366.
Testamente af 14.8.1782 for Frederik Vejle og hustru Anne Cathrine Nyborg. A:
1) hans søsterdatter Laurence Pauline Noer.

714    Ingeborg Hansdatter i København. 7.2.1785, opslag 368.
Enke efter Niels Røhr. B:
1) Anne Cathrine Røhr g.m. Thomas Andreas Bang, sejlmager
2) Sidse Marie Røhr, enke efter Niels de Hemmert, melhandler
3) Anne Kirstine Røhr, død. E: Hans Klejtrup, sejlmager. 4B:
a Maren Hansdatter Klejtrup g.m. Abraham Hvid, købmand
b Ingeborg Hansdatter Klejtrup
c Anne Marie Hansdatter Klejtrup
d Hans Hansen Klejtrup 13.

715    Kirsten Schiøtz, ugift i Dronningens Bredgade i København, der døde 1.4.1785, opslag 371.
Testamente af 10.5.1760.
Afdøde efter hverken forældre eller søskende.

716    Bevilling til uskiftet bo i København. 1786, opslag 385.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1786 for Alexander Momsen, silke- og klædekræmmer efter afdøde hustru Johanne Dorthe og deres umyndige barn.

717    Johan Adam Schmidt, tømrer i Pustervig i København. 5.2.1786, opslag 386.
E: Marie Margrethe Hey. B:
1) Sabine Marie Johansdatter Schmidt 14
2) Georg Christian Schmidt 3.
FM: A. J. Barclay.
Bevilling til uskiftet bo af 14.5.1784.

718    Johan Gottlieb Stiehler i Springgade i København. 11.2.1786, opslag 388.
E:Anne Ring. LV: A. Vorgaard. B:
1) Christian Gottlieb Stiehler 4.
FM: Christian Gottlieb Schneider.
Bevilling til uskiftet bo af 12.8.1785.

719    Hans Eriksen Minor, skibskaptajn i Laksegade i København. 8.2.1786, opslag 391.
E: Dorthe Kirstine Holm. LV: Poul Jensen Both. B:
1) Erik Christian Minor 10.
FM: farbror Laurids Eriksen Minor, skibskaptajn.

720    Bevilling til uskiftet bo i København. 1786, opslag 394.
Bevilling til uskiftet bo af 27.1.1786 for Erik Eskildsen, skibsbygger efter afdøde hustru Marie Christine Drachmann og deres umyndige børn.

721    Jacob Pedersen Bredal, værtshusholder på Vesterbro uden for København. 6.2.1786, opslag 395.
E: Ingeborg Andersdatter. LV: Jacob Weidemann. B:
1) Ingeborg Birgitte Jacobsdatter Bredal 23
2) Anne Margrethe Jacobsdatter Bredal 18
3) Elisabeth Birgitte Jacobsdatter Bredal 16
4) Andreas Jacobsen Bredal 12.
FM: farbror Erik Bredal.
Bevilling til uskiftet bo af 26.3.1785.

722    Anne Cathrine von der Maase i København. 10.2.1786, opslag 397.
Enke efter Andreas von Hauch, generalløjtnant, [begravet Undløse 19.5.1782].
Første ægteskab med Adolf Henrik von Staffeldt, kammerherre, staldmester, [død 20.10.1759].
Testamente af 25.4.1768.
Hans A:
Første ægteskab med [Anne Sofie Stürup, død 15.2.1760]. B:
1) Georg Christoffer Hauch, kammerherre
2) Johan Christian Hauch, kammerjunker.
Hendes A:
0) forældre [Frederik Masius von der Maase til Førslevgård og Tybjerggård, død Tybjerg 22.8.1728 og Conradine Sofie Rostgaard død Allerslev 23.2.1758]
1) bror [Frederik] von der Maase, kammerherre, død [20.5.1774]. B:
a Anton Frederik von der Maase
b [Charlotte Christine von der Maase]
c [Frederikke Amalie Marie Hedvig von der Maase].
Mors andet ægteskab med [Oluf Pedersen Bruun, kancelliassessor i København, død 30.12.1767].
2) halvbror Hans Rostgaard Bruun, major
3) halvbror Adolf Christian Bruun
4) halvsøster Marianne Bruun g.m. [Andreas] Errebo, etatsråd
Desuden nævnes en svoger Moltke, kammerherre og dennes børn.

723    Bevilling til uskiftet bo i København. 1786, opslag 409.
Bevilling til uskiftet bo af 24.2.1786, for Elisabeth efter afdøde ægtemand Johan Gotfred Døhner, garver.

724    Frederikke Christiane Flemine i København. 21.2.1786, opslag 410.
E: Hans Christian Thueseng, kammerfourier. B:
1) Margrethe Hansdatter Thueseng 9
2) Marie Lisbeth Hansdatter Thueseng 7½
3) Frederik Christian Hansen Thueseng 6
4) Anne Sofie Hansdatter Thueseng 4
5) Juliane Marie Hansdatter Thueseng 2.
FM:
1 Peder Top Wandal. professor
2 Clemen Mathias Lyster, forrige borgmester i Korsør.

725    Andreas Rahr, urtekræmmer i København. 7.3.1784, opslag 418.
Enke efter Anne Hedvig Hempel. B:
1) Anne Helene Rahr g.m. Thomsen, isenkræmmer
2) Christian Rahr 21
3) Peder Rahr 13
4) Andreas Rahr 10.
Desuden nævnes:
1 afdødes søstersøn Oluf Kappel
2 afdødes søsterdatter Dorthe Heilskov
3 afdødes søstersøn Jacob Heilskov.
Bevilling til uskiftet bo af 18.11.1774

726    Anne Dorthe [Sigvardsdatter] Ziege i København. 27.3.1786, opslag 539.
E: Otto [Hansen] Fabricius, præst i Vajsenhuset. B:
1) Else Cathrine Ottesdatter Fabricius 10
2) Sara Marie Ottesdatter Fabricius 6½
3) Hans Henrik Ottesen Fabricius 4.
FM: Hans Henrik Møller, kapellan i København Helliggejst.
Bevilling til uskiftet bo af 29.7.1785 lbnr.682.
Afdøde døde 23.7.1785.

727    Testamente i København. 1786, opslag 542.
Testamente af 8.3.1775for Andreas Jensen Hvidberg, brygger og hustru Johanne Margrethe Poulsen.

728    Bevilling til uskiftet bo i København. 1786, opslag 558.
Bevilling til uskiftet bo af 21.4.1786 for Margrethe Kirstine Anchersen efter afdøde ægtemand Nikolaj Ussing, skriver og deres umyndige børn.

729    Louise Cornelia Christensen i Store Købmagergade i København. 15.5.1786, opslag 559.
E: Bernhard Thorsen, silke- og klædekræmmer. B:
1) Johan Nikolaj Thorsen 3.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1786.

730    Anne Cathrine Madsdatter Odby på Kultorvet i København. 29.4.1786, opslag 563.
E: Alexander Carlsen. B:
1) Niels Alexandersen 15½
2) Hans Alexandersen 7½
3) Inger Alexandersdatter 5.

731    Bevilling til uskiftet bo i København. 1786, opslag 567.
Bevilling til uskiftet bo af 17.2.1786 for Anne, efter afdøde ægtemand Halvor Mohn, skomager og deres datter umyndige børn.

732    Cathrine Elisabeth Rubleber i Store Regnegade i København. 10.5.1786, opslag 569.
E: Peder Wørmer, skomager. B:
1) Sofie Kirstine Wørmer 14.
FM: Møller, prokurator.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1786.

733    Christiane Henriette Marie Berling i København. 13.5.1786, opslag 572.
E: Johan Mathias Møller, hof-konditor. B:
1) Anne Louise Johansdatter Møller, født 26.9.1769
2) Christiane Henriette Johansdatter Møller, født 25.12.1770
3) Johan Peder Johansen Møller, født 8.4.1772
4) Cathrine Vendelia Johansdatter Møller, født 19.7.1773
5) Anne Magdalene Johansdatter Møller, født 23.12.1774
6) Johanne Nikoline Johansdatter Møller, født 4.6.1776
7) Johan Christoffer Johansen Møller, født 18.12.1777
8) Johan Nikolaus Johansen Møller, født 5.9.1779
9) Johan Erik Johansen Møller, født 31.3.1781.
FM:
1 farbror Nikolaj Møller, hof-bogtrykker
2 fars halvbror Johan Erik Glassing, vinhandler.
Desuden nævnes:
0) afdødes forældre [Ernst Henrik Berling, død 16.10,1750 og Cecilie Christine Godiche, død 2.6.1750]
1 afdødes afdøde bror Johan Christian Berling, bogtrykker
2 afdødes afdøde bror Georg Christoffer Berling, bogtrykker.
Bevilling til uskiftet bo af 23.4.1785.

734    Mumme Arfast, brygger i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 9.5.1783, opslag 576.
E: Kirsten Hansen. LV: Andreas Skibsted. B:
1) Franchine Vilhelmine Mumme Arfast 9.
2) Frederik Mumme Arfast 7
3) Jacob Henrik Mumme Arfast 5.
FM: Holm, kommerceråd.
Bevilling til uskiftet bo af 9.5.1783.
Afdøde døde 24.3.1783.

735    Testamente i København. 1786, opslag 579.
Testamente af 17.9.1784 for Christian Andersen Lind og hustru Marie Ravn.

736    Bevilling til uskiftet bo i København. 1786, opslag 581.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1786 for Anne Marie Lund efter afdøde ægtemand Johan Gotfred Schuster, marketender og deres umyndige datter.

737    Kaj Pedersen Folsted, nagelsmed i København. 5.4.1786, opslag 582.
E: Louise Elisabeth Danielsdatter. LV: Laurids Pedersen Folsted. B:
1) Cathrine Elisabeth Kajsdatter Folsted 12
2) Marie Sofie Kajsdatter Folsted 10
3) Regine Christine Kajsdatter Folsted 8
4) Christiane Kajsdatter Folsted 6
5) Christine Elisabeth Kajsdatter Folsted 4
6) Hans Peder Kajsen Folsted 3.
FM: Christen Jensen, marskandiser.
Bevilling til uskiftet bo af 24.3.1786.

738    Bevilling til uskiftet bo i København. 1786, opslag 585.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1786 for Michael Nørregaard, kok, efter afdøde hustru Anne Johanne Wolling og deres umyndige børn.

739    Mette Marie Jensen i København. 23.6.1786, opslag 586.
E: Peder Meyn, professor og bygningsinspektør. B:
1) Peder Anton Pedersen Meyn 2
2) Christian Pedersen Meyn 9 mdr.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1785.
Afdøde døde for 9 mdr siden.

740    Anders Christensen Hvidberg, brændevinsbrænder på hjørnet af Kokkegade og Rigensgade i København. 22.7.1786, opslag 589.
E: Edel Kirstine Sofie Højby. B:
1) Bolette Kirstine Andersdatter Hvidberg 6.
FM: Lorents Harbo, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 23.12.1785 lbnr.706.

741    Sara Dorthe Mühlhausen i København. 20.7.1786, opslag 591.
E: Peder Rosenstand Goische, overauditør og højesteretsadvokat. B:
1) Louise Henriette Benedikte Rosenstand Goische
2) Peder Rosenstand Goische.
FM:
1 Johan Filip Knielen Rosenstand Goische
2 Andreas Herrested, urtekræmmer.
Bevilling til uskiftet bo af 20.1.1786.

742    Bevilling til uskiftet bo i København 1786, opslag 593.
Bevilling til uskiftet bo af 13.1.1786 for Michael Balchow og hustru Bolette Sofie Lange og deres umyndige børn.
Heri nævnes hans datter af første ægteskab Anne Marie Balchow og hendes morbror Richard Peder Eller.

743    Johan Gotfred Schuster, spisevært, boende på Gammelmønt i København. 1.8.1786, opslag 2.
E: Anne Marie Lund. LV: Jacob Holmblad, farver. B:
1) Marie Johansdatter Schuster 5 mdr.
FM: Charsac Meyer, remmesnider.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1786 lbnr.736.

744    Hans Schrum, bager i Farvergade i København. 4.8.1786, opslag 4.
E: Johanne Marie Martins. LV: Oluf Lobæk, bager, der ægter enken. B:
1) Johan Frederik Hansen Schrum 2
3) Hans Christian Hansen Schrum 9 mdr.
Bevilling til uskiftet bo af 21.4.1786.

745    Bevilling til uskiftet bo i København. 1786, opslag 7.
Bevilling til uskiftet bo af 26.5.1786 for Jacob Krag, visiterer og hustru Valborg Cathrine Rauberg og deres umyndige børn.

746    Cathrine Bechmann på hjørnet af Lille Helliggejststræde og Amagertorv i København. 10.8.1786, opslag 10.
Enke efter Jacob Winther, juvelerer, død 16.12.1770. B:
1) Christen Jacobsen Winther
2) Hans Christian Jacobsen Winther
3) Knud Jacobsen Winther
4) Cathrine Jacobsdatter Winther, [skifte 5.5.1780 lbnr.330]. E: Andreas Holm, guldsmed. 4B:
a Hans Andreassen Holm, født 23.1.1.1774
b Just Christian Andreassen Holm, født 22.1.1776
c Cathrine Cecilie Andreasdatter Holm, født 19.2.1777
d Jacob Andreassen Holm, født 16.5.1778
5) Cathrine Marie Jacobsdatter Winther
6) Mette Christiane Jacobsdatter Winther g.m. Filip Mundt, guldsmed
7) Louise Jacobsdatter Winther.
FM: mors svoger Knud Skytte.
Bevilling til uskiftet bo af 3.11.1775.
Afdøde døde 16.2.1786.

747    Mette Marie Glad i Frederiksborggade i København. 21.8.1786, opslag 18.
E: Carl Adolf Eller, farver. B:
1) Marie Kirstine Carlsdatter Eller 5.
FM:
1 Hans Vilhelm Eller, farver
2 Richard Petri Eller, skriver i Hof- og Stadsretten.
bevilling til uskiftet bo af 17.9.1784.

748    Mette Christine Nyborg i København. 22.8.1786, opslag 22.
E: Jens Winther Bentzon, øverste kapellan i København Vor Frue. B:
1) Ellen Cecilie Jensdatter Bentzon 11
2) Nikoline Christine Frederikke Bentzon 10
3) Noels Ludvig Christian Jensen Bentzon 5½
4) Charlotte Reinholdine Sofie Jensdatter Bentzon 2.
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1786.
Afdøde døde 1.5.1786.

749    Christian Eggers, skibstømrer i Vognmagergade i København. 19.8.1786, opslag 25.
E: Margrethe Dorthe. LV: Bernhard Frühling. B:
1) Frederikke Christiansdatter Eggers 7
2) Lotte Christiansdatter Eggers 4.
FM: Johan Didrik Krull.
Bevilling til uskiftet bo af 21.4.1786.

750    Testamente i København. 1786, opslag 28.
Testamente af 19.5.1786 for Jørgen Colberg, ugift skipper i København. A:
1) far Anders Colberg, skomager i Rønne på Bornholm
2) søster Pernille Margrethe Andersdatter Colberg i København.

751    Elisabeth Birgit i Gothersgade i København. 11.8.1786, opslag 30.
E: Johan Christoffer Blanch, skomager. B:
1) Johanne Cathrine Johansdatter Blanch g.m. Johan Urlandt, skomager
2) Eva Charlotte Johansdatter Blanch g.m. Otto Lemhagen, bager på Frederiksberg
3) Karen Marie Johansdatter Blanch 17
4) Andreas Ejler Blanch 12.
Bevilling til uskiftet bo af 11.11.1785.

752    Hedvig Margrethe Bille boende på Landkadetakademiet i København. 18.9.1786, opslag 33.
E: Carl Lorents, kaptajn. B:
1) Hans Frederik Carlsen 3¾.
FM:
1 Hans Bille, kommandørkaptajn
2 Ludolf Johan Krohn, over-auditør.
Bevilling til uskiftet bo af 3.3.1784.

753    Bevilling til uskiftet bo i København. 1786, opslag 36.
Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1786 for Abraham Mikkelsen, købmand efter afdøde hustru Sidse Lauridsdatter og deres umyndige barn.

754    Testamente i København. 1786, opslag 38.
Testamente af 19.12.1778 for Niels Broch, grosserer og hustru Lene Bredal.

755    Testamente i København. 1786, opslag 41.
Testamente af 21.5.1781 for Jens Svendsen, blokkedrejersvend i søetaten og hustru Susanne Rasmusdatter.

756    Sidse Lauridsdatter i København. 30.9.1786, opslag 42.
E: Abraham Mikkelsen, købmand. B:
1) Jens Clausen 3.
Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1786 lbnr.753

757    Elisabeth Cornelia Courtonne i København. 26.10.1786, opslag 45.
E:Peder Ferdinand Mourier, kaptajn og superkargo. B:
1) Charles Dines Mourier, født 10.12.1776
2) Elisabeth Jacobine Vilhelmine Mourier, født 8.9.1778.
FM:
1 Jacques Salomon Courtonne
2 Charles Henrik Mourier.
Bevilling til uskiftet bo af 28.3.1783 lbnr.522.

758    Johanne Traisinet i København. 31.10.1786, opslag 47.
E: Nikolaus Svendsen, agent. B:
1) Jean Andreas Svendsen 13
2) Jean Jacques Svendsen 12
3) Antoine Konstantin Svendsen 10
4) Jean Mark Svendsen 9.
Bevilling til uskiftet bo af 27.10.1786.

759    Else Margrethe Pedersdatter i Didrik Badskærs gang i København. 28.10.1786, opslag 52.
E: Søren Nielsen, Schmidt, pensionist. B:
1) Johannes Christian Sørensen Schmidt 13.
2) Niels Peder Sørensen Schmidt 6
3) Henrik Fæster Sørensen Schmidt 4.
FM: morbror Hans Pedersen, dronningens arbejdskarl.
Bevilling til uskiftet bo af 30.6.1786.

760    Frederik Lynge, kontrollør i Det asiatiske Kompagni, boende Ved Gammelstrand i København. 9.11.1786, opslag 56.
E: Marie Cathrine Skovbo. LV: Thyge Boyesen. B:
1) Asilie Christine Frederiksdatter Lynge 10
2) Frederik Karup Frederiksen Lynge 7
3) Knud Christian Frederiksen Lynge 4
4) Poul Ludvig Frederiksen Lynge 2.
FM: født værge Knud Sørensen, skrædder.
Bevilling til uskiftet bo af 10.2.1786.

761    Frederik Kollerup, pensionist i Store Regnegade i København. 13.11.1786, opslag 60.
E: Anne Cathrine Hasemann. B:
1) Pouline Frederiksdatter Kollerup 23
2) Kirsten Frederiksdatter Kollerup 20
3) Frederikke Frederiksdatter Kollerup 18
4) Reinhardt Frederiksen Kollerup 15.
FM: Jens Holm.
Bevilling til uskiftet bo af 10.11.1786.

762    Niels Olufsen Heining, brændevinsbrænder i Åbenrå i København.10.11.1786, opslag 62.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Kjærulf, forvalter. B:
2) Ellen Kirstine Heining 7½.
FM: Carl Rudolf Klein, brændevinsbrænder.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Nielsen Heining.
Bevilling til uskiftet bo af 18.11.1785 lbnr.697.

763    Frederikke Louise Braad på Kultorvet i København. 20.11.1786, opslag 64.
E: Johan Carl Boch, tobaksspinder. B:
1) Peder Abraham Johansen Boch 9
2) Magdalene Louise Johansdatter Boch 3½
3) Andreas Carl Johansen Boch 2½.
FM: mosters mand Peder Pedersen.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1786.
Afdøde døde 7.8.1786.

764    Jacob Købke, bager på hjørnet af Springgade og Klareboderne i København. 7.11.1786, opslag 67.
E: Susanne Cathrine. B:
1) Johan Peder Jacobsen Købke 23
2) Casper Bernt Jacobsen Købke 21
3) Marie Dorthe Jacobsdatter Købke 19
4) Andreas Jacobsen Købke 13
5) Cathrine Elisabeth Jacobsdatter Købke 11
6) Christian Frederik Jacobsen Købke 10.
FM: farbror Carl Købke, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1786.

765    Margrethe Frederiksdatter på hjørnet af Store Strandstræde og Sankt Annæ Torv i København. 4.12.1786, opslag 70.
E: Niels Bøgild Guldberg, spækhøker. B:
1) Hans Frederik Nielsen Guldberg 17
2) Ellen Margrethe Nielsdatter Guldberg 12.
Bevilling til uskiftet bo af 3.11.1786.

766    Testamente i København. 1786, opslag 72.
Testamente af 28.6.1786 for Bodorph og hustru Dorthe Marie Broby.

767    Hedvig Margrethe Krassow i København. 13.12.1786, opslag 74.
E: Christian Gliese, skorstensfejer. B:
1) Sofie Hedvig Christiansdatter Gliese 8
2) Juliane Margrethe Christiansdatter Gliese 5
3) Caroline Marie Christiansdatter Gliese 3.
Bevilling til uskiftet bo af 6.10.1786.

768    Erik Sørensen Lund, spækhøker i Store Strandstræde i København. 18.12.1786, opslag 76.
E: Anne Marie Berentsen. B:
1) Anne Margrethe Eriksdatter Lund 4.
FM: farbror Gravers Sørensen Lund.
Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1786.

769    Jochum Olufsen Wulf, skibstømrer på Fabricius Skibsbyggers Plads på Christianshavn. 22.12.1786, opslag 78.
E: Gertrud Cathrine Qvale. LV: P. S. Lynge. B:
1) Marie Elisabeth Jochumsdatter Wulf 8
2) Oluf Jochumsen Wulf 6
3) Knud Jochumsen Wulf 2.
FM: født værge Knud Qvale.
Bevilling til uskiftet bo af 7.4.1786.

770    Testamente i København 1786, opslag 85.
Testamente af 17.3.1763 for Niels Christensen Stouby, brændevinsbrænder og hustru Anne Andersdatter Borup.

Københavns Hof- og Stadsret
Bevillinger og Samfrændeskifter
1787771    Laurids Jensen Vestskov, brændevinsbrænder i København. 23.12.1786, opslag 2.
E: Frederikke Ibsen. B:
1) Jørgen Lauridsen Vestskov 8
2) Christian Lauridsen Vestskov 4
3) Sara Lauridsdatter Vestskov 2.
FM: Michael Næstved. kancelliråd.
Bevilling til uskiftet bo af 2.10.1785.

772    Jørgen Mortensen, brændevinsbrænder på Nytorv i København. 8.1.1787, opslag 6.
Anne Cathrine Rohde. B:
1) Helene Jørgensdatter 11
2) Elsebeth Jørgensdatter 9
3) Anne Kirstine Jørgensdatter 8
4) Lene Marie Jørgensdatter 2.
FM: født værge Jørgen Hansen Rohde, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1786.

773    Johan Thomas Romalt (Rumoldt), spisemester i Opfostringshuset i København. 4.1.1787, opslag 8.
E: Karen Rasmusdatter. B:
1) Regine Magdalene Johansdatter Romalt 36.
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1786.

774    Anne Dorthe Bjørn i Skindergade i København. 8.1.1787, opslag 10.
E: Hans Mortensen, handskemager. B:
1) Cathrine Marie Mortensdatter 9.
Bevilling til uskiftet bo af 15.10.1784.

775    Christian Bødtker i Skvaldergården i København. 8.1.1787, opslag 13.
E: Hans Christian Holm, skrædder. B:
1) Karen Hansdatter Holm 12.
FM: Peder Lorentsen, købmand.

776    Elisabeth Eleonora Bracht i København, der døde 11.1.1787. opslag 15.
A:
1) bror Christian Tønder von Bracht, landsdommer for Lolland og Falster
2) søster Christiane Sofie von Bracht g.m. Henrik Johannes Krebs, professor
3) søster, død. 1B:
a Carl Frederik Hemsen
FM: Peder Herslev Graa, assessor i Højesteret.
Bevilling til uskiftet bo af 5.1.1787.

777    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 18.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1787 for Nikolaj Dølner efter afdøde hustru Frederikke Christine Sofie Voigt og deres umyndige børn.

778    Anne Marie Lauridsdatter i København. 3.2.1787, opslag 19.
E: Herman Søderberg, vægter, inspektør og brygger. B:
1) Vagn Hermansen Søderberg 5
2) Hans Frederik Hermansen Søderberg 3.
FM: morfar Vagn Lauridsen, hørkræmmer.
Bevilling til uskiftet bo af 4.11.1785.

779    Johan David Helmundt, organist, boende Langebrogade på Christianshavn 8.2.1787, opslag 22.
E: Anne Marie [Lidemark Svendsdatter] Selbo. B:
1) Martha Johanne Johansdatter Helmundt 6
2) Jacob Martin Johansen Helmundt 3½.
FM:
1 farbror Christoffer Gothardt Helmundt, snedker
2 morbror Skambo Selbo, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 6.1.1786.
(Se skifte efter enkens far Svend Jacob Selbo, præst i Kregme og Vinderød. skifte Strø herred gejstlig 8.2.1762 lbnr.3).

780    Ditlev Lind, smed på Gråbrødretorv i København. 14.2.1787, opslag 24.
E: Bodil Christine Christensdatter. B:
1) Søren Thorsen Ditlevsen Lind 2½
2) Jens Christian Ditlevsen Lind 9 mdr.
FM: fars stedfar Søren Jensen, smed.
Bevilling til uskiftet bo af 18.8.1786.

781    Testamente i København. 1787, opslag 27.
Testamente af 24.8.1782 for Ditlev Bechsted og hustru Susanne Henrikke Pouline Podevint.

782    Testamente i København. 1787, opslag 29.
Testamente af 12.2.1781 for Bertel Otto Højer, farversvend og hustru Anne Marie Samuelsdatter.

783    Marie Ohnsorg på hjørnet af Kompagnistræde og Rådhusstræde i København. 26.2.1787, opslag 31.
E: Jørgen Splid, renteskriver. B:
1) Laurids Martin Jørgensen Splid 17
2) Christen Jørgensen Splid 15.
FM: morbror Jens Jensen Ohnsorg.
Desuden nævnes [afdødes halvbror] Christen Ohnsorg.
(Se skifte efter afdødes far Martin Jacobsen Martinsen Ohnsorg, præst i Magleby og Holtug, skifte Stevns herred gejstlig 29.6.1775 lbnr.102).

784    Christen Reimer, købmand i København. 22.2.1787, opslag 33.
E: Else Cathrine Poulsen. LV: Peder Bader, administrator. B:
1) Knud Christensen Reimer 19
2) Gerhard Christensen Reimer 18
3) Nikolaj Christensen Reimer 14
4) Herman Christensen Reimer 8.
FM:
1 Andreas Lorentsen, lærredskræmmer
2 Otto Didrik Lorentsen
3 Herman Reimer i Flensborg.
Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1785 lbnr.704.

785    Annette Hansdatter i Sankt Annægade på Christianshavn. 12.5.1786, opslag 39.
Enke efter Laurids Jensen, værtshusholder.
Testamente af 21.11.1767 og af 22.1.1783.
Første ægteskab med Hans Simonsen. B:
1) Else Hansdatter 39 år i 1783, afsindig.

786    Hans Jørgen Suhm, vinhandler i Brogade på Christianshavn. 26.2.1787, opslag 73.
E: Barbara Elisabeth. B:
1) Karine Louise Hansdatter Suhm 2¼.
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1786.

787    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 75.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1778 for Engelke Labe efter afdøde ægtemand Johan Jørgensen, stadshauptmand og hendes søn og svigersøn.

788    Nikolaus Christian Høpfner, direktør og bogtrykker i Skindergade i København. 27.8.1784, opslag 77.
E: Mette Magdalene [Pedersdatter] Otzen. B:
1) Peder Marqvard Høpfner, direktør og bogtrykker
2) Marie Cathrine Høpfner, enke efter Christian Ditlev Westerholt til Kastrupgård og Kastrup Værk på Amager, død 1784
3) Nikolaus Christian Høpfner, krigsråd
4) Elisabeth Christine Høpfner
5) Christian Frederik Høpfner
6) Christiane Magdalene Høpfner gift [København Vor Frue 29.6.1785] med Johan Andreas [Jørgensen] Leth, præst i Engum
7) Vilhelm August Høpfner
8) Gottlieb Volrath Høpfner
9) Mathilde Juliane Høpfner
10) Johan Jørgen Høpfner.
Bevilling til uskiftet bo af 20.11.1767.

789    Testamente i København. 1787, opslag 431.
Testamente af 3.3.1781 for Baltser Casmann i København.
A:
1) vennen Johan Christoffer Littau, nagelsmed.

790    Sidsel Christiansdatter i Tornebuskegade i København.4.4.1787, opslag 432.
E: Peder Sørensen, vognmand. B:
1) Ellen Pedersdatter 18
2) Søren Pedersen 11
3) Elsebeth Pedersdatter 9.
FM: Jens Rasmussen Krag.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1787.

791    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 435.
Bevilling til uskiftet bo af 7.4.1787 for Vilhelmine Frederikke efter afdøde ægtemand Jens Werlauf, skibskaptajn.

792    Rasmus Baad, skibstømrer i Dronningensgade på Christianshavn. 10.4.1787, opslag 436.
E: Bolette. LV: Morten Frederiksen Schmidt. B:
1) Marianne Magdalene Rasmusdatter Baad 10
2) Anne Sofie Rasmusdatter Baad 8
3) Jens Rasmussen Baad 6
4) Sofie Frederikke Rasmusdatter Baad 4
5) Johanne Elisabeth Rasmusdatter Baad 2
6) Henriette Rasmusdatter Baad 3mdr.
FM: Søren Schmidt, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 27.9.1786.

793    Søren Hedegaard, spækhøker på hjørnet af Farvergade og Halmtorvet i København. 16.4.1787, opslag 439.
E: Karen. LV: Børge Rasmussen Hagen. B:
1) Christen Sørensen Hedegaard 3
2) Niels Sørensen Hedegaard 2.
FM:
1 morbror Thomas Nielsen, møller
2 morbror Niels Nielsen.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1787.

794    Bodil Marie Hansdatter i København. 16.4.1787, opslag 443.
E: Villads Joensen, toldbetjent. B:
1) Joen Peder Villadsen 14
2) Hans Frederik Villadsen 7.
FM: morbror Hans Hansen Fyn, tømrersvend.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1787.

795    Christoffer Knoblauch, forvalter på Porcelænsfabrikken i København. april 1787, opslag 445.
E: Christiane Elisabeth. B:
12) Marie Christiane Christoffersdatter Knoblauch 3.
FM: Vilhelm [Bernhard Christoffer Gottliebsen] Seeboth, kantor i Garnisonskirken.
Bevilling til uskiftet bo af 28.7.1786.

796    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 448.
Bevilling til uskiftet bo af 20.4.1787 for Hedvig Høgh efter afdøde ægtemand Peder Vogelius.

797    Thomas Thomsen, isenkræmmer i København. 30.4.1787, opslag 449.
E: Anne Helene Rahr. LV: Engelbrecht, justitsråd. B:
1) Cathrine Thomasdatter 8
2) Andreas Thomsen 5
3) Frands Peder Thomsen 2.
Bevilling til uskiftet bo af 16.6.1786.

798    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 453.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1787 for Poul Solberg, skipper efter afdøde hustru Johanne Elisabeth From og deres umyndige søn.

799    Mette Marie Knudsdatter i København. 12.5.1787, opslag 454.
E: Hans Hansen Balslev, skibstømrer. B:
1) Aage Hansen Balslev 6.
FM: Jens Pedersen Høj, kommissionær.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1786.

800    Frederik Nielsen Lund, murersvend i Magstræde i København. 12.5.1787, opslag 457.
E: Sofie Magdalene Kampmann. LV: Jens Pedersen Høj, kommissionær. B:
1) Niels Peder Frederiksen Lund 9.
FM: født værge Jacob Jacobsen Lynge, murersvend.
Bevilling til uskiftet bo af 16.6.1786.

801    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 459.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1787 for Niels Bache, gartner i Den botaniske Have i København efter afdøde hustru Sofie Amalie Brandt og deres umyndige børn.

802    Testamente på Christianshavn. 1787, opslag 460.
Testamente af 13.1.1777 for Johan Nikolaj Kyhl, skibstømrer og hustru Mette Marie Thorning.

803    Peder Jørgen Mengel. Skifte i København 29.5.1787, opslag 462.
E: Bolene Gram på hjørnet af Ny Kongensgade og Dronningens Tværgade i København. LV: Frederik Vilhelm Beeken, hofskomager. B:
1) Christian Jørgen Pedersen Mengel 16
2) Johan Andreas Pedersen Mengel 13
3) Gram Thorgius Pedersen Mengel 10.
FM: farfar Jørgen Mengel.
Bevilling til uskiftet bo af 1.12.1786.
Afdøde døde i Marseille 4.10.1786.

804    Anne Marie Maasen i København, Underskrevet i Vejle 22.5.1787, opslag 465.
E: Claus Meden, inspektør i Det almindelige Hospital i København. B:
1) Marianne Claudiane Clausdatter Meden 11.
FM: farbror Johan Meden, birkedommer i Grundet Birk.
Bevilling til uskiftet bo af 8.10.1784.

805    Rasmus Ibsen på hjørnet af Sankt Annægade og Store Kongensgade på Christianshavn. 5.6.1787,
E: Else Elisabeth Jensdatter. LV: Jørgen Lundum (Lunnum), der ægter enken. B:
1) Anne Cathrine Elisabeth Rasmusdatter Ibsen 21.
FM: Laurids Thygesen.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1787.

806    Testamente i København. 1787, opslag 470.
Testamente af 5.2.1787 for Baltser Christensen Holm og hustru Marianne Hunnerup.

807    Anne Sofie Rønnov i Tugthusporten eller Lille Helliggejststræde i København. 23.2.1786, opslag 472.
E: Jacob Hansen. købmand.
Testamente af 15.11.1785. A:
0) forældre [Casper Lorents Rønnov, sværdfeger, skifte Københavns Byret. Originale skiftebreve 8.6.1753 lbnr.574 og Hylleborg Marie Limburger, død]
1) søster [Cathrine Marie Rønnov g.m. Hans Christian Lange, hørkræmmer i København], begge døde. 3B:
a Christian Lange
b Anne Dorthe Lange
c Kirstine Sofie Lange
2) søster Mette Kirstine Rønnov, enke efter [Hans] Clausen, [bager i Vestindien].
Fars første ægteskab med [Mette Cathrine]
3) halvbror Frederik Rønnov, sværdfeger i Trondhjem i Norge.

808    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 546.
Bevilling til uskiftet bo af 29.7.1787 for Sofie Charlotte Nielsen efter afdøde ægtemand Mogens Rabe Holm, skibskaptajn.

809    Jens Pedersen Bech, brændevinsbrænder i København. 2.7.1787, opslag 547.
E: Inger Marie Staal. B:
1) Jens Pedersen Bech 7.
FM: Hans Hammer, beslægtet på fars side.
Bevilling til uskiftet bo af 25,6,171184,
Afdøde døde 5.5.1784.

810    Testamente i København, 1787, opslag 551.
Testamente af 28.12.1786 for Boye Jensen, pensionist og hustru Sofie Amalie G
Fuhrmann.

811    Peder Nielsen Lynge, brændevinsbrænder i København. 10.7.1787, opslag 552.
E: Kirstine Marie Katholm. LV: Joen Gad, urtekræmmer.
Første ægteskab med Anne Cathrine Toftmann, skifte 3.10.1778 lbnr.254. B:
1) Marie Pedersdatter Lynge, enke efter Andreas Nørager, byfoged i Frederiksstad på Sankt Croix i Vestindien ved søn Peder [Anton Christian] Nørager, student
2) Antoinette Hedvig Pedersdatter Lynge g.m. Oluf Dumetius, staldskriver i Det kongelige Stutteri i Frederiksborg
3) Louise Pedersdatter Lynge g.m. Knud Nørager, prokurator på Sankt Croix ved hans bror eder Nørager, kopist.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1780.

812    Elisabeth Christine Høpfner, ugift i København. 30.3.1785, opslag 555.
Testamente af 13.2.1785. A:
0) forældre Nikolaus Christian Høpfner, direktør og universitetsbogtrykker, skifte 27.8.1784 lbnr.788 og Mette Magdalene [Pedersdatter] Otzen, død
1) bror Peder Marqvard Høpfner, direktør og universitetsbogtrykker
2) søster Marie Cathrine Høpfner, enke efter Christian Ditlev Westerholt, død 1784
3) bror Nikolaus Christian Høpfner, kasserer i Landmilitæretatens pensionskasse
4) bror Christian Frederik Høpfner
5) søster Christiane Magdalene Høpfner g.m. Johan Andreas [Jørgensen] Leth, præst i Engum
6) bror Vilhelm August Høpfner
7) bror Gottlieb Volrath Høpfner
8) søster Mathilde Juliane Høpfner i Engum præstegård
9) bror Johan Jørgen Høpfner.

813    Testamente i København. 1787, opslag 577.
Testamente af 2.4.1787 for Johan Christoffer Fritscher. A:
1) halvbror Hieronymus Fritscher.

814    Birthe Sofie Møller i Dronningens Tværgade i København. 13.7.1787, opslag 578.
E:Christen Jensen Holst. B:
1) Christian Christensen Holst 12
2) Anne Margrethe Christensdatter Holst 10
3) Christen Christensen Holst 4
4) Jes Christensen Holst 9 mdr.
Bevilling til uskiftet bo af 26.1.1787.

815    Cathrine Elisabeth, der døde 20.7.1787 i København, opslag 581.
Enke efter Peder Wasserfall, købmand.
Skiftet blev overladt til kommissarierne.

816    Testamente i København. 1787, opslag 584.
Testamente af 23.6.1787 for David Qverner, gibsersvend og hustru Ida Møller i København.

817    Thomas Jensen Pinvig, brændevinsbrænder på Ulfeldts Plads i København. 28.7.1787, opslag 586.
E: Else Marie Pedersen. Johan Hvid, brændevinsbrænder. B:
1) Rasmus Thomsen Pinvig 19, i urmagerlære
2) Jens Christian Thomsen Pinvig 14.
FM:
1 farbror Jørgen Pinvig, fiskebløder
2 farbror Ib Pinvig, fiskemester.
Bevilling til uskiftet bo af 20.10.1786.

818    Testamente i København. 1787, opslag 588.
Testamente af 11.5.1782 for Jeanne Sofie le Loup, 64 år gammel.
Testators husvært er eneste arving.

819    Testamente i København. 1787, opslag 589.
Testamente af 7.12.1782 for Johannes Olufsen Nykøbing og hustru Bolene Dorthe.

820    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 591.
Bevilling til uskiftet bo af 3.8.1787 for Immanuel Klokofsky efter afdøde hustru Agnethe Groth og deres umyndige børn.

821    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 593.
Bevilling til uskiftet bo af 8.6.1787 for Peder Thomsen Mustroph, bødker på Holmen og hustru Marie Cathrine Koch og deres umyndige børn, da den myndige søn er tilfreds.

822    Testamente i København. 1787, opslag 595.
Testamente af 15.11.17685 for Søren Jensen Gedde i Kompagnistræde og hustru Maren Cathrine Søberg.

823    Peder Børgesen, thehandler i København. 17.8.1787, opslag 596.
E: Christiane Clemensen. LV: Peder Nielsen Meilsø, thehandler. B:
1) Christian Børgesen 5½
2) Helene Kirstine Børgesen 4½.
FM: Søren Andersen Hougaard.
Bevilling til uskiftet bo af 12.12.1783.

824    Karen Jørgensdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 28.8.1787, opslag 599.
E: Niels Lauridsen Dragsted. B:
1) Bente Cathrine Nielsdatter Dragsted 23, g.m. Christen Pedersen, styrmand
2) Johanne Nille Nielsdatter Dragsted 14
3) Laurids Bentsen 7.
FM: Peder Eriksen Holm, glarmester.
Bevilling til uskiftet bo af 29.6.1787.

825    Ernst Peder Frands Hoff, spisemester, boende i Borgergade i København. 30.8.1787, opslag 603.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Jens Peder Ernstsen Hoff 14
2) Mette Marie Ernstsdatter Hoff 12
3) Caroline Frederikke Ernstsdatter Hoff 9
4) Anne Henrikke Ernstsdatter Hoff 7
5) Ernst Carl Frederik Ernstsen Hoff 5.
FM:_ Johan Christoffer Debel.
Bevilling til uskiftet bo 27.10.1786.

826    Fransiscus Adam Martin, gartner, boende på Blegdam no.10 uden for Nørreport i København. 27.8.1787, opslag 605.
E: Magdalene Lisbeth Dernum. LV: Andreas Jensen Hvidberg, brygger. B:
1) Johan Fransiscus Martin 13
2) Marie Magdalene Martin 11.
FM: Jacob Parnemann, kattuntrykker.
Bevilling til uskiftet bo af 8.6.1787.

827    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 607.
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1787 for Jacob Leonard Schreiber, skibskaptajn efter afdøde hustru Anne Margrethe Knudsen og deres umyndige børn.

828    Testamente i København. 1787, opslag 609.
Testamente af 7.2.1777 for Peder Lauridsen Nygaard og hustru Cathrine Marie Christensdatter Møller.

829    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 612.
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1785 for Antoinette Elisabeth efter afdøde ægtemand Jens Møller.

830    Testamente i København. 1787, opslag 614.
Testamente af 8.11.1777 for Andreas Caspersen, thehandler i København. A:
1) Søren Hansen, skrædder
2) Bodil Andersdatter, enke efter Johan Christoffer Schrøder.

831    Testamente i København. 1787, opslag 617.
Testamente af 18.7.1787 for Frederik Christian Trolle, kaptajn og hustru Marie Gueyle. A:
1) hans mor [Anne Margrethe Sofie Kretz], enke efter [Carl Magnus] Lambsdorff, første ægteskab med testators far Frederik Christian Trolle].
Litteratur: Trolle af Th. Hauch-Fausbøll. København 1938. Heri side 23: Frederik Christian Trolle.

832    Testamente i København. 1787, opslag 619.
Testamente af 22.8.1787 for Peder Rasmussen, portner ved Børnehuset på Christianshavn, der døde og hustru Frederikke Marie Hansdatter Tune.

833    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 621.
Bevilling til uskiftet bo af 5.10.1787 for Peder Jensen Schophuus, efter afdøde hustru Johanne Nielsdatter og deres umyndige børn.

834    Testamente i København. 1787, opslag 622.
Testamente af 5.6.1782 for Johan Conrad Becher, svineslagter og hustru Anne Pedersdatter.
Af hendes første ægteskab B:
1) Anne Marie Lund g.m. Jens Andreas Rejstrup, grovsmed.

835    Ditlev Lindenhof, tømmerhandler i Toldbodgade i København. 23.1.1786, opslag 624.
A:
1) Restorff, postmesters B:
a Sofie Amalie Restorff, enke efter Hans Fjelstrup, slotsforvalter. Deres 2B:
1 Rasmus Restorff Fjelstrup
2 Søren Gustav Fjelstrup.

836    Testamente i København. 1787, opslag 8.
Testamente af 17.4.1773 for Andreas Bandelin, skrædder og hustru Bodil Cathrine Sørensdatter.

837    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 10.
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1785 for Charlotte Marie efter afdøde ægtemand Niels Sørensen Halling, styrmand.

838    Marie Elisabeth på Toldbodvej i København. 24.10.1787, opslag 13.
E: Andreas Brinch. B:
1) Johanne Cecilie Andreasdatter Brinch 16
2) Frederikke Louise Andreasdatter Brinch 13
3) Johannes Andreassen Brinch 12.
Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1786.

839    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 15.
Bevilling til uskiftet bo af 26.10.1787 for Christian Ditlev von Michaelsen, premiermajor efter afdøde hustru Margrethe Elisabeth Harding og deres 4 umyndige børn.

840    Iver Martin Kolberg, spækhøker i Store Torvegade på Christianshavn. 28.10.1787, opslag 16.
E: Marie Jacobine. B:
1) Anne Dorthe Iversdatter Kolberg 5
2) Ida Martine Marie Iversdatter Kolberg 2.
FM: Niels Lauridsen Dragsted, spækhøker.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1785.
Afdøde døde for 2 år siden.

841    Testamente i København. 1787, opslag 20.
Testamente af 11.5.1786 for Cathrine Hansen, ugift i København. A:
1) søster Margrethe Hansen
2) søster Sofie Hedvig Hansen, død, efter hvem, der er arv
3) Ove Elling, postmester og byskriver og hustru Birgitte Lauridsdatter. Deres B:
a [Bolette] Cathrine Elling, [skifte Alsted herred gejstlig 25.3.1772 lbnr.28], var g.m. [Johan Ludvig Christian] Pontoppidan, [præst i Sorø, Pedersborg og Kindertofte] og professor [på Sorø ridderlige Akademi]. 3B:
1 Børge Pontoppidan
2 Frederikke Pontoppidan
3 Bolette Cathrine Pontoppidan
b Birgitte Elling, død, var g.m. [Frederik Vilhelm] Weinschenck. 3B:
1 Anne Birgitte Weinschenck
2 Cathrine Sofie Margrethe Weinschenck
3 Frederikke Christiane Weinschenck
4) Anne Lauridsdatter, (søster til Birgitte Lauridsdatter g.m. Ove Elling) g.m. Højelse (Højelsen). 4B:
a Laurids Christoffer Højelse, sadelmager i Næstved
b Christoffer Højelse i Esbønderup
c Jens Christoffer Højelse, forpagter på Lolland
d Karen Højelse i Hornbæk.

842    Testamente i København. 1787, opslag 23.
Testamente af 9.11.1784 for Christoffer Ørsted, aktør i Den kongelige Skueplads i København og hustru Sofie Møller.

843    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 25.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1787 for Anne Kirstine efter afdøde ægtemand Berg, konstabel.

844    Marthe Cathrine Rohde i Vestergade i København.7.11.1787, opslag 27.
E: Jørgen Sorterup, herbergsvært i ”De 3 Hjorte”. B:
1) Christian Jørgensen Sorterup 13
2) Sofie Jørgensdatter Sorterup 12
3) Mette Jørgensdatter Sorterup 11
4) Anne Jørgensdatter Sorterup 10
5) Christen Jørgensen Sorterup 7
6) Karen Jørgensdatter Sorterup 5.
FM: farbror Thomas Sorterup, styrmand.

845    Testamente i København. 1787, opslag 31.
Testamente af 29.7.1784 for Anne Magdalene Kjærulf i København. A:
1) søster Christiane Kjærulf, enke efter Steenholm
2) bror, klokker i Bergen i Norge.

846    Testamente i København. 1787, opslag 32.
Testamente af 31.1.1787 for Henning Andersen Berg, spækhøker og hustru Maren Distelberg.
Hans A:
1) bror Morten Andersen i Søllerød
2) bror Claus Andersen i København
3) bror Hans Andersen. død. 2B:
a Henning Hansen, feldbereder i Slagelse
b Sara Hansdatter g.m. Boye Jensen, brændevinsbrænder i København.
Hendes A:
1) søster, død. 2B:
a Mette Marie Schestrup g.m. Christensen, visiterer i København
b Mette Margrethe Schestrup i København.

847    Bevilling til uskiftet bo i København. 1787, opslag 35.
Bevilling til uskiftet bo af 23.11.1787 for Mads Hansen Tømmer efter afdøde hustru Elisabeth Clausen og deres umyndige børn.

848    Testamente i København. 1787, opslag 36.
Testamente af 23.6.1787 for Johanne Henriette Goldt, ugift i København, der døde. A:
1) mor Susanne, enke efter Goldt, justitsråd
2) søster g.m. Brodersen, urmager.

849    Elisabeth Clausen i Nyhavn i København. 7.12.1787, opslag 40.
E: Mads Hansen Tømmer, skipper. B:
1) Hans Madsen Tømmer 15
2) Marie Kirstine Madsdatter Tømmer 7.
FM: mors søskendebarn Rasmussen.
Bevilling til uskiftet bo af 23.11.1787.

850    Johan Christensen Trane, brændevinsbrænder i Frederiksberggade i København. 1.10.1787, opslag 42.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Jens Jacob Johansen Trane 5½
2) Maren Marie Johansdatter Trane 1¼.
FM: farbror David Christensen Koutrup.
Bevilling til uskiftet bo af 31.8.1787.

851    Frederikke Kirstine Sofie Voigt i København. 17.12.1787, opslag 45.
E: Nikolaj Dølner, revisor ved Den grønlandske, islandske, finmarkske og færøske handel. B:
1) Christiane Kirstine Nikolajsdatter Dølner, født 25.4.1783, døbt Vor Frelser 12.5.1783
2) Henrik Anton Nikolajsen Dølner, født 10.3.1785, døbt Vor Frelser 28.3.1785
3) Charlotte Elisabeth Nikolajsdatter Dølner, født 4.12.1786, døbt Vor Frelser 9.2.1787.
FM:
1 Carl Emilius Dølner, gartner i Rosenborg have
2 Markus Frederik Voigt, slotsforvalter i Det kongelige Lystslot Frederiksberg.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1787.
Afdøde døde 10.12.1786.

852    Peder Hansen Birch, brygger i Nørregade i København. 22.12.1787, opslag 49.
E: Elisabeth Cathrine Magnussen. B:
1) Johannes Pedersen Birch, døbt Vor Frelser 25.8.1771.
FM: fars søskendebarn Jens Bindesbøl, candidatus philologiæ et theologiæ.
Bevilling til uskiftet bo af 11.8.1786.

Københavns Hof- og Stadsret
Bevillinger og Samfrændeskifter
1788-1789853    Conrad Sørensen Krag, kommissionær i København. 10.8.1785, opslag 2.
[Enkemand efter Anne Nielsdatter Fischer].
A:
0) forældre Søren Knudsen [Møller], [først bager i Holbæk], hestemøller i Næstved, og sidst rådstuetjener i Næstved, død, og Else Jensdatter Krag, [begravet Næstved Sankt Morten 30.5.1731, skifte Næstved 24.10.1731 lbnr.649]
1) bror Jens Sørensen Krag, præst i Hjortshøj, Egå og Elev, [født Holbæk 20.2.1709], begravet Hjortshøj 18.8.1779, 71 år gammel, [skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 18.8.1779 lbnr.65]. E: Hedvig Sofie [Tamdrup]. 3B:
a Søren Jensen Krag, døbt 8.10.1742, guldsmed i Næstved
b Else Susanne Jensdatter Krag, døbt 13.10.1743, begravet Hjortshøj 18.8.1779, gift Århus Domkirke 21.10.1777 med Jens Møldrup, præst i Brabrand og Kasted. 2B:
1 Anne Sofie Jensdatter Møldrup, døbt 7.8.1778, begravet 25.8.1778
2 Henrik Jensen Møldrup, døbt 18.8.1779
c Jens Groth Krag, døbt 10.12.1747, kapellan i Skive
2) bror Niels Sørensen Krag, [født Holbæk 29.9.1711], møller i Askov Mølle i Snesere sogn, begravet 6.5.177, gift 15.6.1740 med Kirsten Henriksdatter Pram, begravet 12.7.1743. 2B:
a Henrik Christoffersen Krag, døbt 22.1.1741, slagter i Køge, begravet 9.9.1776, g.m. Johanne Marie Johansdatter. 3B:
1 Anne Kirstine Henriksdatter Krag, døbt 6.11.1770, begravet 19.6.1771
2 Niels Henriksen Krag, døbt 26.3.1772
3 Anne Kirstine Henriksdatter Krag, døbt 25.1.1773
b Else Nielsen Krag, døbt 18.4.1742, nu i Sankt Hans Hospital
Niels Krags andet ægteskab med Anne Sofie Jørgensdatter, nu g.m. Frederik Lund, møller i Askov mølle. 6B:
c Jørgen Nielsen Krag, døbt 19.1.1749, værtshusmand ved Næstved
d Anders Nielsen Krag, døbt 30.11.1753, fæster af Mogenstrup mølle ved Næstved
e Søren Nielsen Krag., døbt 24.8.1755, i Askov mølle
f Maren Nielsdatter Krag, døbt 24.9.1758, gift Snesere 27.9.1785 med Hans Lauridsen, kniplingshandler i Næstved
g Poul Nielsen Krag, døbt 15.5.1760, møller ved Køge
h Conrad Nielsen Krag, døbt 6.1.1765, i Askov mølle
3) søster Bente Marie Sørensdatter Krag, [født Holbæk 25.10.1712], begravet Næstved 14.9.1761, gift [Gylling 13.4.1747] med Dines [Hansen] Guldberg, rådstuetjener i Næstved, begravet 10.5.1760, [skifte Næstved 22.12.1760 lbnr.929]. 2B:
1 Anne Margrethe Sofie Guldberg, døbt 21.2.1751, gift København Vor Frue 14.11.1777 med Peder Laulund, snedker
2 Hans Georg Frederik Guldberg, toldforvalter i Nørre Sundby
4) bror Henrik Sørensen Krag, [født Holbæk 10.9.1714], stadsmusikant i Århus, begravet Århus Frue 16.3.1767, [skifte Århus 15.6.1767 lbnr.1985]. E: Marianne Bordier. 3B:
a Henrik Mathiassen Krag, døbt 7.3.1760
b Peder Severin Henriksen Krag, døbt 6.2.1761, begravet 27.1.1771
c Else Margrethe Henriksdatter Krag, døbt 7.1.1762
5) bror Andreas Sørensen Krag, [født Holbæk 19.12.1719], guldsmed i Næstved
Fars andet ægteskab med Margrethe [Elisabeth Frandsdatter] Kløhn. B:
6) halvbror Peder Ladorf Krag Møller. [døbt Næstved Sankt Morten 15.4.1745], musikantsvend i Århus, begravet 10.1.1785, [skifte Århus 3.1.1785 lbnr.2609]. E: Else Nielsdatter gift Århus 23.8.1783 med Jens Nikolaj Hofgaard i Århus. B:
a Hedvig Sofie Pedersdatter Krag, døbt Århus Frue 12.8.1780, begravet 21.7.1784
7) halvsøster Anne Marie Krag Sørensdatter Møller, gift København Holmen 7.11.1777 med Jens Lauridsen Berg, tømrer på Holmen
8) halvsøster Else Cathrine Krag Møller, [døbt Næstved Sankt Morten 5.3.1752], gift Århus Frue 11.6.1783 med Simon Rasmussen Due, handskemager i Århus
(Skiftet blev begyndt 9.6.1771. Københavns Byting. Konceptskifte lbnr.3395).

854   
Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.771-853.