Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Samfrænde- og kommissariatsskifter
1728-1771

[1728-1751]    [1752]    [1753-1757]    [1758-1761]    [1762-1766]    [1767]    [1768-1771]   

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dk
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månedervignet2
Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Samfrænde- og kommissariatsskifter
1728-17511    Anne Cathrine Andersdatter i København. Skifte sluttet 3.5.1728, no.1B, opslag 2.
E: Laurids Eriksen, hof-murer. B:
1) Anne Sofie Lauridsdatter 18
2) Andreas Lauridsen 12
3) Anne Cathrine Lauridsdatter 10.
FM:
1 Christoffer Bremer
2 Poul Olufsen, tømrer
3 Søren Jørgensen, købmand.

2    Rasmus Schiøtt, brygger i Nørregade i København, der døde 6.3.1731, no.1C, opslag 7.
E: Anne Kirstine Lindberg. LV: svoger Johan Henrik Ferslev. B:
1) Rasmus Schiøtt 7
2) Anne Dorthe Schiøtt 3.
FM:
1 morfar Morten Andersen Lindberg
2 Hans Pipper, hvis hustru er beslægtet.

3    Marie Elisabeth Jørgensdatter i Adelgade i København. 4.4.1736, no.2, opslag 13.
E: Søren Sørensen, murer. B:
1) Anne Cathrine Sørensdatter, enke efter Oluf Poulsen, [skifte 26.4.1736 lbnr.4]
2) Nikolaj Sørensen 16, i Holland.
FM:
1 morbror Martin Jørgensen, murer
2 Lorents Hartmann, hof-violong.

4    Oluf Poulsen, tømrer i Adelgade i København. 26.4.1736, no.3, opslag 26.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Martin Jørgensen, murer. B:
1) Lisbeth Marie Olufsdatter 2
2) Cathrine Marie Olufsdatter, nyfødt, der døde 10 uger gammel.
FM:
1 farbror Haagen Poulsen
2 Lorents Hartmann, hof-violong.

5    Peder Bladt på Christianshavn. 24.10.1739, no.4, opslag 65.
E: Anne Lange. B:
1) Margrethe Eleonora Bladt 12½.
FM:
1 farbror Hans Christian [Pedersen] Bladt, præst på Agersø og Omø
2 morbror Oluf Lange på Lystrup [i Kongsted sogn]
3) Jens Lange til Rødkilde [i Ulbølle sogn] på Fyn.

6    Johan Købke, bager i Lille Købmagergade i København. 2.3.1746, no.5, opslag 71.
E: Dorthe Pog, LV: Didrik Munch, negotiant. B:
3) Marie Købke g.m. Jørgen Frederik Werlin, apoteker i Slagelse
4) Eva Kirstine Købke g.m. Oluf Mandix, hørkræmmer i København
5) Anne Dorthe Købke 22
6) Adrian Købke 18
7) Jacob Købke 12.
Af første ægteskab B:
1) Svend Købke, urtekræmmer og sukkerbager i København
2) Erik Købke, hørkræmmer i København.
Afdøde døde 5.6.1745.

7    Andrea Cathrine Ursin i Nørregade i København. 20.9.1747, no.6, opslag 81.
E: Niels Mortensen Lindberg, brygger. B:
1) Morten Andersen Lindberg 13
2) Jacob Andersen Lindberg 12.
FM:
1 farbror Søren Mortensen Lindberg, farver i Roskilde
2 morbror Laurids Christoffer Ursin, student.
Enkemanden har arv efter sin mor Anne Lucie Nielsdatter, der døde 20.12.1744, originale skiftebreve, sluttet 14.9.1745 lbnr.264, enke efter Morten Andersen Lindberg, brygger.
Afdøde døde 29.7.1741.

8    Peder Stender i Laksegade i København. 23.9.1747, no.7, opslag 88.
E: Marie Elisabeth Vejmannsdatter B:
1) Elisabeth Margrethe Stender g.m. Johan Jacob Linch
2) Frederikke Agnethe Stender g.m. Efraim Linch
3) Johan Albert Stender 16.
FM: Johan Gottlieb Nietsch.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

9    Marie Christine Augustinusdatter i København. 3.10.1747, no.8, opslag 100.
E: Michael Nietsch, grovsmed. B:
1) Michael Nietsch 9.
FM:
1 mosters mand Niels Sørensen, grovsmed
2 Johan Gottlieb Nietsch.
Afdøde døde 18.2.1747.

10    Esther Nielsdatter i København. 8.11.1747, no.9, opslag 103.
E: Christian Jepsen, skipper. B:
1) Christian Christiansen 2¼.
FM:
1 Henrik Schade, skipper i Sønderborg
2 Peder Lassen i Sønderborg.
Afdøde døde først i oktober 1745.

11    Henrik Vogelsang, købmand i København. 18.12.1747, no.10, opslag 105.
E: Marie Renate. LV: Alexander Ross, regimentskvartermester. B:
1) Susanne Marie.
FM: født værge Daniel Walcher.
Desuden nævnes afdødes stedfar Johan Vilhelm Engelbrecht.

12    Ellen Madsdatter i København. 26.11.1748, no.11, opslag 111.
E: Niels Frederiksen Halkær, skibstømrer. B:
2) Frederik Christian Halkær 19
3) Peder Halkær 9.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe g.m. Johan Christian Howe, styrmand.
Afdøde døde 5.4.1747.

13    Martha Elisabeth Busch i København. 28.1.1749, no.12, opslag 116.
E: Jørgen Conrad, kobbersmed. B:
1) Marie Elisabeth Conrad 14
2) Anne Margrethe Conrad 12
3) Johan Jochum Conrad 11
4) Johanne Cathrine Conrad 10
5) Anne Magdalene Conrad 7.
FM:
1 Johan Conrad, mønsterskriver
2 Hans Wiedemann, oldermand i kobbersmedelauget.
Afdøde døde 30.1.1747.

14    Ernst Clausen, skibsbygger i Lille Torvegade på Christianshavn. 8.8.1749, no.13, opslag 125.
E: Matte Cathrine Markusdatter. LV: Peder Hansen Vinding, brændevinsbrænder. B:
1) Hans Ernstsen 21, på rejse til Kina
2) Carl Christian Ernstsen 19
3) Megdale Cathrine Ernstsdatter 8.
FM:
1 Jens Frydenstorp, prokurator
2 Clemen Elvig.

15    Anne Kirstine [Clausdatter] Lange i Store Torvegade på Christianshavn. 12.8.1749, no.14, opslag 128.
E: Isak Davidsen Middelthon, bager. B:
1) Anne Marie Middelthon 16
2) Emerentze Middelthon 13
3) Elsebeth Margrethe Middelthon 7.
FM:
1 Jens Frydenstorp, prokurator
2 Clemen Elvig.
[Afdøde blev begravet Vor Frelser 27.7.1745].

16    Peder Christensen Lakjer, taxadør i Den kongeligt oktrojerede Bank i København, i Badstuegade i København. 10.9.1749, no.15, opslag 132.
E: Johanne Marie Hansdatter Høgsbro. LV: Hans Kilmann, urtekræmmer. B:
1) Christen Pedersen Lakjer 21, født Ringkøbing [13.10.1729], i isenkræmmerlære
2) Peder Bagges Lakjer 16, stud. theol, født Ringkøbing [9.10.1733].
FM: Christian Falch, urtekræmmer.
Bevilling til uskiftet bo Ringkøbing 5.12.1738.

17    Christen Andersen Holm, garver i København. 23.9.1749, no.16, opslag 138.
E: Anne Haagensdatter. LV: Christen Westphalen. B:
1) Anders Christensen Holm, garver
2) Hans Christensen Holm, død. E: Gundel Margrethe Speilberg, nu g.m. Thomas Munch. 1B:
a Niels Hansen Holm
3) Nikolaj Christensen Holm 19.
FM: Erland Thorsen, garver.

18    Maren Madsdatter i København. 12.11.1749, no.17, opslag 153.
E: Johan Johansen, bager. B:
4) Cathrine Elisabeth Johansdatter
5) Johan Henrik Johansen 10
6) Hans Henrik Johansen 8.
Første ægteskab med David Strahlendorff, bager. B:
1) Casper David Strahlendorff, bager
2) Martha Marie Strahlendorff g.m. Rasmus Sørensen, bager
3) Marie Strahlendorff g.m. Andreas Adam Kolmitz, brygger.
Desuden nævnes enkemandens afdøde bror Albert Johansen.

19    Jacob [Nielsen] Gude, skibskaptajn [på Vestindien]. Skifte i København 29.11.1749, no.18, opslag 160.
E: Bente Margrethe [Henriksdatter Jacobsen, gift København Helliggejst 3.11.1745]. B:
1) Henrik Jacobsen Gude 3
2) Niels Jacobsen Gude 2.

20    Kirsten Pedersdatter Kølmer ved Nørrevold i København. 28.3.1750, no.19, opslag 162.
E: Hans Pedersen Hofmann, garver. B:
1) Marie Elisabeth Hansdatter Hofmann 19
2) Peder Hansen Hofmann 16.
FM:
1 Jonas Lund, garver
2 Jens Andersen Møller, garver
3 Peder Dorn Hofmann, garver.

21    Johanne Christiane Hessen i Dronningensgade på Christianshavn. 8.5.1750, no.20, opslag 176.
E: Johan Traugott Meinert, dugmager. B:
1) Johan Traugott Meinert 14
2) Christian Gottlieb Meinert 13
3) Johanne Rosine Meinert 7.
FM:
1 farfar Christian Meinert, tidligere overmester på Børnehusets fabrik
2 Johan Henrik Beisel, skrædder i København.
Afdøde døde 17.9.1748.

22    Anne Christiane Lund på Amagertorv i København. 18.9.1750, no.21, opslag 181.
E: Jens Lousø, hørkræmmer. B:
1) Jens Gregers Lousø 3.
FM:
1 Christian Henrik Lund
2 Hans Wiedemann
3 Andreas Henriksen.

23    Andreas Munch, brygger i København. 17.11.1750, no.22, opslag 185.
E: Mette. LV: Nikolaj Fink, brygger. B:
1) Martha Munch g.m. Niels Lindberg, brygger
2) Elisabeth Munch 9.
FM: farbror Didrik Munch.

24    Cathrine Mathiasdatter i Laksegade i København. 1.12.1750, no.23, opslag 203.
E: Egert Thomsen, øltapper. B:
1) Bodil Egertsdatter 16
2) Inger Cathrine Egertsdatter 4.
FM:
1 Jens Lauridsen, købmand
2 Christen Thomsen, sejlmager.

25    Marie Hansdatter i København. 18.12.1750, no.24, opslag 207.
E: Niels Rasmussen Leegaard, skrædder. B:
1) Rasmus Leegaard 14½
2) Johanne Marie Leegaard 11½
3) Hans Leegaard 7¾.
FM:
1 søskendebarn Hans Jørgensen Birch
2 næstsøskendebarn Lorents Christian Fastrup.

26    Johan Georg Buchler i København. 11.3.1751, no.25, opslag 211.
E: Beathe. B:
1) Gertrud Cathrine Buchler, født 31.1.1735
2) Johan Georg Buchler, født 23.3.1736
3) Helene Cathrine Buchler, født 21.9.1740.
FM:
1 Conrad Løve, assessor i hofretten
2 Peder Wartberg, doktor juris.

27    Christoffer Klog, brygger i Trompetergangen ved Gråbrødre Torv i København. 17.4.1751, no.26, opslag 215.
E: Johanne Angelberg.
LV: Johan Frederik Pauli, arkivar i Postamtet. B:
1) Anne Elisabeth Klog 12
2) Jacob Klog 11.
FM:
1 Poul Frederik Pouli
2 Jens Klog, islandsk købmand.

28    Kirsten Esmark på Nørre Torv i København. 26.4.1751, no.27, opslag 221.
E: Andreas Børgesen Schultz, tobaksspinder. B:
1) Anne Malene Andreasdatter 3.
FM:
1 morbror Jens Esmark
2 morbror Christian Esmark.

29    Svend Lauridsen i København. 24.5.1751, no.28, opslag 225.
E: Karen. B:
1) Laurids Svendsen Rosendal.
FM:
1 farbrorsøn Andreas Rosendal, tobaksspinder
2 Christian Frederik Mouridsen, brygger
3 Herman Grimstrup, urtekræmmer.
Afdøde døde 11.12.1750.

30    Cathrine Lisbeth Hachmann i København. 4.9.1751, no.29, opslag 229.
E: Henrik Rudolf Møller, brændevinsbrænder. B:
1) Johan Peder Møller 7.
FM:
1 Peder Hammerum, hosekræmmer
2 Claus Buch, negotiant
3 Johan Christian Møller, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 11.4.1751.
(Konceptskifte lbnr.3210).

31    Christine Margrethe Metsche i Lille Kongensgade i København. 18.10.1751, no.30, opslag 233.
E: Bernt Henrik Stedefreund, klejnsmed. B:
1) Johan Frederik Stedefreund 10
2) Margrethe Elisabeth Stedefreund 3½.
FM:
1 Johan Herman Metsche
2 Claus Harm, snedker
3 Tollag Bernt Rosland, klejnsmed.

32    Oluf Hansen Aagaard, købmand på Gammeltorv i København. 5.12.1751, no.31, opslag 235.
Enkemand efter [Anne Elisabeth Tvede, begravet København Vor Frue 13.11.1747]. B:
2) Just Michael Aagaard
3) Anne Dorthe Aagaard g.m. Johan Peder Suhr
4) Elisabeth Cathrine Aagaard g.m. Mathias Wassard
5) Sofie Aagaard g.m. Peder Borre
6) Johanne Marie Aagaard, død uden børn.
Første ægteskab med [Anne Dorthe Høgh]. B:
1) Peder Andreas Aagaard.

33    Gertrud Rasmusdatter i Store Brøndstræde i København. 29.11.1751, no.32, opslag 299.
E: Jochum Bisterfelt, bager. B:
1) Henrik Jochumsen 3
2) Gertrud Jochumsdatter, nyfødt.
FM:
1 morbror Peder Rasmussen, snedker
2 Bernt Frederik Bisterfelt.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Samfrænde- og kommissariatsskifter
175234    Anne Margrethe Overby i Frederikssund. Kommissariatskifte 12.2.1752, no.32a, opslag 2.
Enke efter Søren Rasmussen, [skifte Slangerup 28.11.1745 lbnr.29].
Hans A:
1) bror Amdi Rasmussen Worm, snedker i København
2) søster Kirsten Rasmusdatter [Worm] i København, enke efter Samuel Nielsen Friborg, degn i Kirke Værløse, [skifte Smørum herred gejstlig 22.2.1746 lbnr.117]. [Hendes første ægteskab med formanden Peder Pedersen, skifte Smørum herred gejstlig 3.8.1723 lbnr.104]
3) halvbror Joen Nielsen i Kirke Værløse, død for et halvt år siden, der efterlader enke og børn, hvis navne ikke angives.
Hendes A:
1) bror Peder Olufsen, visiterer i København
2) søster Karen Olufsdatter g.m. Christian Schmidt i Frederikssund
3) søster Sofie Olufsdatter, enke efter Laurids Storm i Hillerød
4) søster Maren Olufsdatter, enke efter Aksel Pedersen i Frederikssund ved søn Bertel Akselsen
5) søster Dorthe Olufsdatter, død. E: Frederik Børgesen i Roskilde. 9B:
a Sofie Frederiksdatter g.m. Peder Kornerup, købmand i Roskilde
b Børge Frederiksen 22
c Hans Frederiksen 14
d Niels Frederiksen 12
e Oluf Frederiksen 10
f Anne Margrethe Frederiksdatter 9
g Søren Frederiksen 8
h Frederik Christian Frederiksen 7
i Birgitte Kirstine Frederiksdatter 4.
Kommissarier:
1 Jacob Lowson, amtsforvalter i Frederiksborg og Kronborg amter
2 Jørgen Brandt i Frederiksborg.
Afdøde døde 28.3.1751 i Frederikssund.
(Skiftet er indført Slangerup 12.2.1752 lbnr.75).

35    Jørgen Giessing, isenkræmmer i Store Købmagergade i København. 15.3.1752, no.34, opslag 99.
E: Dorthe Marie Freese LV: Hans Christian Anchersen, brygger. B:
1) Pouline Giessing 10.
FM:
1 farbror Niels Mortensen Giessing
2 Christian Poul Freese.

36    Anders Nielsen, brændevinsbrænder på hjørnet af Møntergade og Gammelmønt i København. 12.5.1752, no.35, opslag 104.
E: Anne Margrethe Hjort. LV: Oluf Rasmussen, slagter. B:
1) Anne Marie Andersdatter.
FM:
1 mosters mand Bertel Christensen, brændevinsbrænder
2 Anders Knudsen, brændevinsbrænder
3 Hans Christian Egholm, brændevinsbrænder.

37    Cathrine Christoffersdatter i Nyhavn i København. 5.6.1752, no.36, opslag 108.
E: Haagen Lauridsen. B:
1) Laurids Haagensen 6
2) Christine Haagensdatter 3.
FM:
1 morfar Christoffer Saxe, koffardimatros i Rønne på Bornholm
2 Søren Klow på Rentekammeret
3 Søren Homann, fuldmægtig i Admiralitetskollegiet.
Desuden nævnes afdødes eneste bror, der farer til skibs fra Holland.

38    Alexander Brygmann i Prinsensgade på Christianshavn. Kommissariatskifte 17.,11.1752, no.40b, opslag 113.
A:
1) bror Homfred Brygmann
2) søster Anne Margrethe Brygmann g.m. Thomas Brix, købmand i Trondhjem i Norge, begge døde, deres børn
3) søster Sara Brygmann, enke efter Thomas Hammond i Trondhjem
4) søster Sofie Brygmann, enke efter Johan Hammond i Trondhjem
5) søster Irmgard Brygmann g.m. Jochum Barner, forrige forvalter på Østeråd gods
6) søster Gedske Brygmann i København.
7) bror Anders Brygmann, uvist hvor, formentlig død.

39    Frands Jensen, garver i Rosenborggade i København. 23.11.1752, no.41, opslag 213.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Jens Frandsen 17
2) Inger Frandsdatter 14
3) Gertrud Marie Frandsdatter 12
4) Maren Frandsdatter 9
5) Andreas Elisabeth Frandsdatter 5
6) Ellen Frandsdatter 3.

40    Ulrikke Jørgensdatter Bergmann i København. 27.11.1752, no.42, opslag 218.
E: Johan Christian Wilchen, klejnsmed. B:
1) Johan Christian Johansen Wilchen 7
2) Ulrikke Johansdatter Wilchen 6 mdr.
FM:
1 mosters mand Knud Møller, skomager
2 Jens West, voksbleger
3 Jacob Nielsen Prehn.

41    Simon Bischoff, købmand i København. 23.12.1752, no.43, opslag 222.
E: Anne Cathrine Kellinghusen, der også døde.
Testamente af 4.8.1747, af 25.3.1749 og af 6.3.1750.
Hans A:
0) forældre [Peder Simonsen Bischoff, borgmester i Flensborg, død 11.7.1721, og Anne Magnusdatter Poulsen, død 19.11.1698]
1) søster Christine Margrethe Bischoff, død, var g.m. Johan Bremer. 2B:
a Cathrine Johansdatter Bremer g.m. Magnus Mølmann i København
b Anne Margrethe Bremer i Flensborg
2) søster Gertrud Bischoff, død, var g.m. David Møller, købmand i Flensborg. 6B:
a Peder Møller, silke- og klædekræmmer i København
b Simon Møller, kræmmersvend
c Helene Møller, enke efter Sigbrandt Pedersen, byfoged i Flensborg, død [21.5.1747]
d Agathe Elisabeth Møller g.m. Knud Groth i Horsens
e Margrethe Møller, i Horsens
f Christine Margrethe Møller g.m. Jasper Benniche, silke- og klædekræmmer i København
3) søster Birgitte Bischoff, enke efter Thomas [Lorentsen] Lorch i Flensborg, død [24.2.1733]. Hendes B:
a Marie Magdalene Thomasdatter Lorch, død [13.4.1739], var g.m. [Lorents Johansen] Prehn 1B:
1 Anne Prehn
b Anne Margrethe Thomasdatter Lorch g.m. [Gothard Johan] Zwergius, præst i Moltrup og Bjerning
c Christine Margrethe Thomasdatter Lorch g.m. [Michael Ludvig] Esmarch, præst i Rastede [i Oldenburg]
d Cathrine Thomasdatter Lorch g.m. Knud Andersen i Flensborg
e Birgitte Thomasdatter Lorch g.m. Peder [Johansen] Prehn i Flensborg.
Hendes A:
1) bror Peder Kellinghusen g.m. Anne Cathrine Hartmann. B:
a Karen Pedersdatter Kellinghusen g.m. [Mathias] de Place, apoteker på Christianshavn
2) bror Daniel Kellinghusen. B:
a Anne Cathrine Danielsdatter Kellinghusen
b Henninga Andrea Danielsdatter Kellinghusen
3) bror Hans Kellinghusen i Kerteminde. B:
a Hans Hansen Kellinghusen
b Knud Hansen Kellinghusen
c Simon Hansen Kellinghusen
4) halvbror Christian Kellinghusen, død. 1B:
a Andreas Kellinghusen i Sorø.
Litteratur: Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kall: deres for- og efterslægt. Del IV. Jørgen Wangel. Acta nr.8. Ulkebøl 1996.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Samfrænde- og kommissariatsskifter
1753-175742    Søren Sørensen, murer i Adelgade i København. 5.2.1753, no.44, opslag 3.
E: Maren Jørgensdatter Køller. LV: Søren Henriksen, stadskaptajn. B:
1) Cathrine Marie Sørensdatter 15
2) Georgiane Sørensdatter 5.
FM: Christian Fæddersen, urtekræmmer.

43    Sofie Margrethe Danielsdatter i København. 28.2.1753, no.45a, opslag 11.
E: Christian Sorterup, gæstgiver. B:
1) Birgitte Sorterup 6
2) Jørgen Sorterup 2.
FM:
1 Christian Falch Broch, kaptajn
2 Hans Hansen Grimeton, stadskaptajn og urtekræmmer.

44    Anne Kirstine Møller i Nørregade i København. 28.3.1753, no.45b, opslag 14.
E: Johan Jacob Mylius, brygger. B:
1) Lorentse Marie Johansdatter 21
2) Johanne Hedvig Johansdatter 17
3) Anne Kirstine Johansdatter 11.
FM:
1 morfar Andreas Møller, garver
2 Hans Pedersen Hofmann, garver
3 Peder Dorn Hofmann.

45    Anne Christine Dorthe Milan i Knabrostræde i København. 3.4.1753, no.46, opslag 68.
E: Jens Christensen Brædstrup, maler. B:
1) Johanne Marie Brædstrup 9
2) Carl Christian Brædstrup 7½
3) Anne Marie Brædstrup 6
4) Gabriel Felix Brædstrup 4½
5) Juliane Birgitte Brædstrup 2.
FM:
1 Gabriel Ferdinand Milan, borgmester i Helsingør
2 Frederik Carl Milan, maler i København.

46    Jens Hansen, skibskaptajn i Det vestindisk-guineiske Kompagni. Skifte i København 16.4.1753, no.47, opslag 72.
E: Marie Kirstine. LV: Oluf Pedersen Sandgaard, sejlmager. B:
1) Else Marie Hansdatter 3.
FM:
1 Lennert Jensen, skipper
2 Jens Jensen, skrædder.
Afdøde døde 24.6.1751 på Sankt Thomas i Vestindien.

47    Bent Jensen, brændevinsbrænder i Badstuestræde i København. 14.5.1753, no.48, opslag 76.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Henrik Pedersen Boliø. B:
1) Ellen Bentsdatter 14
2) Jens Bentsen 9
3) Poul Bentsen 8.
FM: Laurids Lauridsen Falch, skrædder.

48    Søren Lauridsen Rømer i København. 16.5.1753, no.49, opslag 79.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. B:
1) Karen Sørensdatter Rømer 15
2) Dorthe Sørensdatter Rømer 1½.
FM:
1 farbror Niels Lauridsen Rømer, gæstgiver i Århus
2 Carl Frederik Westling, bror til afdødes søsters mand.

49    Martha Davidsdatter Strahlendorff i Store Kongensgade i København. 5.7.1753, no.50, opslag 85.
E: Rasmus Sørensen, bager. B:
1) Cathrine Marie Rasmusdatter 10
2) Johan Albert Rasmussen 9
3) Søren Rasmussen 5.
FM:
1 Casper David Strahlendorff, bager
2 Andreas Adam Kolmitz, brygger.
Afdøde døde 23.12.1752.

50    Andreas Buchholtz, thehandler i København. 18.,8.1753, no.51, opslag 90.
E: Kirstine Marie Nielsdatter Studsgaard. LV: far Niels Jensen, Studsgaard. B:
1) Christen Andreassen Buchholtz 10
2) Helene Andreasdatter Buchholtz 9.
FM:
1 David Bang, the- og porcelænshandler
2 Frands Leth, brændevinsbrænder
3 Clemen Elvig.

51    Karen Moss i Møntergade i København. 6.9.1753, no.52, opslag 94.
E: Johan Christoffer Bartholl, parykmager. B:
1) Marie Johansdatter Bartholl 5
2) Inger Cathrine Johansdatter Bartholl 3.
FM: morbror Svend Jensen Moss, kaptajn, farende på England
2 Lorents Peder Stenberg, parykmager
3 Peder Jensen Hammerum, hosekræmmer.

52    Michael Lærmundt, bager i Klosterstræde i København. 12.9.1753, no.53a, opslag 96.
E: Karen Christensdatter Hoby. B:
1) Rakel Michaelsdatter 12
2) Christian Michaelsen 9
3) Jøren Vilhelm Michaelsen 8
4) Jacob Petri Michaelsen 5
5) Anne Cathrine Michaelsdatter 3
6) Regine Sofie Michaelsdatter 2.
FM:
1 Johan Jørgen Schwarzkopf, stadskaptajn
2 Isak Davidsen Middelthon, oldermand i bagerlauget.
Afdøde døde 19.1.1753.

53    Opbudsbo i København. Kommissarieskifte sluttet 13.10.1753, no.53b, opslag 110.
Registrering af fallitbo hos Hans Christian Broch, hørkræmmer i København.

54    Niels Jensen Drejer, murersvend på Ulfeldts Plads i København. 8.11.1753, no.54, opslag 138.
E: Bodil Jonasdatter. LV: Laurids Fischer, der ægter enken. B:
1) Anne Johanne Nielsdatter 10.
FM: Christoffer Frederik, auktionsmand.

55    Marie Elisabeth Terkildsdatter i Adelgade i København. 16.11.1753, no.55, opslag 143.
E: Mads Tostensen, spækhøker. B:
1) Johanne Madsdatter 6.
FM:
1 Peder Christian Beyerholt, klejnsmed
2 Simon Carl, spækhøker,
begge beslægtet på mors side.
Afdøde døde 3.2.1753.

56    Cathrine [Nielsdatter] Nysom i København. 29.1.1754, no.57, opslag 148.
E: Herman de Place, agent. B:
1) Herman Lengerchen de Place 5
2) Niels Nysom de Place 3.
FM:
1 fars svoger Hans Holst de Place, rådmand
2 fars svoger Henrik Peder Werner, købmand.

57    Martha Marie Lund i Badstuestræde i København. 4.2.1754, no.58, opslag 151.
E: Knud Jacob Brunov, urtekræmmer. B:
1) Birgitte Brunov 9
2) Pouline Brunov 5.
FM: Alexander Dudin, urtekræmmer.

58    Eva Kirstine Købke i Vestergade i København. 5.4.1754, no.59, opslag 156.
E: Oluf [Jørgensen] Mandix, brygger og hørkræmmer. B:
1) Dorthe Mandix 7
2) Edel Kirstine Mandix 6.
FM:
1 farbror Mourids [Jørgensen] Mandix, regimentskvartermester
2 morbror Adrian Købke, regimentskvartermester.
Afdøde døde 30.10.1750.

59    Oluf Hulegaard, hørkræmmer i København. 8.4.1754, no.60, opslag 161.
E: Anne Benedikte Borup. LV: far Christen Pedersen Borup. B:
1) Anne Arendse Olufsdatter Hulegaard 11
2) Christiane Benedikte Olufsdatter Hulegaard 10
3) Marianne Olufsdatter Hulegaard 9
4) Utilie Olufsdatter Hulegaard 8
5) Thomas Christian Olufsen Hulegaard 7
6) Helene Sofie Olufsdatter Hulegaard 6
7) Christen Olufsen Hulegaard 3
8) Anne Olufsdatter Hulegaard 1.
FM:
1 Hans Nikolaj Nissen, rådmand og rådstueskriver
2 Hans Hansen, renteskriver.

60    Christine Margrethe Møller på hjørnet af Springgade og Møntergade i København. 4.5.1754, no.61, opslag 167.
E: Mathias Rosener, perlestikker. B:
1) Johan Josef Mathiassen Rosener 17
2) Johan Filip Mathiassen Rosener 9
3) Christine Dresia Mathiasdatter Rosener 2.
FM: Jens Randers, guldsmed.

61    Marie Elisabeth Ambrosius i København. 15.5.1754, no.62, opslag 171.
E: Johan Vesterberg, klejnsmed. B:
1) Jørgen Erik Vesterberg 5.
FM: Didrik Haye, klejnsmed.
Afdøde døde 18.4.1753.

62    Ludolf Frederik Fritscher i Dronningens Tværgade i København. 22.6.1754, no.63, opslag 174.
E: Cathrine Marie Bechmann. LV: Claus Pedersen, bager. B:
1) Johan Christoffer Fritscher 1½.
FM: født værge Daniel Jochum Cort, bager.

63    Maren Jørgensdatter i København. 11.7.1754, no.64, opslag 177.
E:Peder Mathiassen, brygger. B:
1) Mathias Jørgen Pedersen 1.
FM: Claus Gertsen, klejnsmed.

64    Anne Cathrine Sass i Højbrostræde i København. 30.10.1754, no.65, opslag 180.
E: Jens Esmark, købmand. B:
1) Cathrine Esmark 7
2) Mathias Esmark 6.
FM:
1 morfar Christian Frederik Sass, købmand
2 farbror Christian Esmark, købmand.

65    Cathrine Margrethe Madsdatter i Adelgade på hjørnet af Hjortelængden i København. 8.11.1754, no.66, opslag 184.
E: Peder Berntsen, brændevinsbrænder. B:
1) Bernt Pedersen 12
2) Laurids Pedersen 3.
FM:
1 Johan Ludvig Berntsen, informator for de kongelige pager
2 Laurids Berntsen.

66    Anne Margrethe i et hus på farveplantagen ved Vesterport i København. 28.11.1754, no.67, opslag 185.
E: Gottlob Svertner. B:
1) Helene Svertner 3.
FM:
1 morfar Claus Kølmer g.m. mormor Anne Dorthe på Kildendal
2) fars morbror Andreas Berntsen på Ravnsborg uden for Nørreport.

67    Niels Davidsen, bødker i Kirkestræde, på hjørnet af Store Torvegade og Prinsensgade på Christianshavn. 13.12.1754, no.68, opslag 187.
E: Kirsten Ibsdatter. LV: Torbjørn Ibsen, bødker. B:
1) Kirsten Nielsdatter, der døde 4.8.1754, blev gift Vor Frelser 21.10.1750 med Hans Clausen, bødker. 3B:
a Bodil Kirstine Hansdatter 4
b Niels David Hansen 3
c Claus Hansen, født 25.7.1754
2) Sidsel Nielsdatter gift Vor Frelser 30.10.1754 med Hans Pedersen Lundholt, brændevinsbrænder
3) David Nielsen 18, på rejse til Kina
4) Anne Elisabeth Nielsdatter 16.

68    Cathrine Margrethe Franck i Frederiksberggade i København. 18.2.1755, no.69, opslag 196.
E: Them Ratchen Møller, hørkræmmer. B:
1) Johannes Franck Møller 6
2) Anne Cathrine Møller 4.
FM:
1 farbror Jens Ditlev Møller, farver
2 mosters mand Johannes Haagen, brygger
3 mosters mand Christian Liebenberg, buntmager.

69    Mette Bering i København. 26.2.1755, no.70, opslag 200.
E: Ulrik Frederik Edinger. B:
1) Else Margrethe Edinger
2) Vilhelm Edinger
3) Inger Margrethe Edinger
4) Vitus Edinger.
FM:
1 Johan Frederik Friis, direktør i Danmarks Fattigvæsen
2 Johan Edinger, rådmand i København.
Desuden nævnes:
1 enkemandens søster Anne Marie Edinger
2 enkemandens svoger Blume.
Afdøde døde 15.12.1747.

70    Jacob Brasen., assistent i Det asiatiske Kompagni på Christianshavn. 12.3.1755, no.71, opslag 202.
E: Anne Marie Borch. LV: Peder Bendixen, vinhandler, der ægter enken. B:
1) Hans Elias Brasen 5.
FM: Peder Brandorff.

71    Ditlev Thorsen Lind, grovsmed i København. 15.3.1755, no.72, opslag 206.
E: Bente Cathrine Dalberg. B:
1) Ditlev Ditlevsen Lind 1½.
FM:
1 Hans Dalberg
2 Meller.

72    Ellen Kirstine Andersdatter i Laksegade i København. 12.4.1755, no.73, opslag 210.
E: Bent Thomsen, værtshusholder. B:
1) Marie Kirstine Bentsdatter g.m. Johan Schønbech, hof-kok
2) Magdalene Bentsdatter 21
3) Andreas Bentsen 18
4) Sofie Magdalene Bentsen 13.
FM:
1 Egert Thomsen, værtshusholder
2 Andreas Sahl, porcelænshandler.
Afdøde døde 9.11.1750.

73    Anne Olufsdatter i Stormgade i København. 12.6.1755, no.74, opslag 214.
E: Jacob Lobæk, bager. B:
1) Inger Marie Jacobsdatter 13
2) Oluf Jacobsen Lobæk 11
3) Johanne Kirstine Jacobsdatter 5
4) Albert Jacobsen 2½.
FM:
1 Otto Frederik Gertsen, bager
2 Christian Rasmussen, bager.

74    Bolette Pedersdatter Heerup i Vimmelskaftet i København. 18.6.1755, no.75, opslag 217.
E: Hans Christian Broch, købmand. B:
1) Dorthe Marie Broch g.m. Johan Zünchenberg, bogholder i Det islandske Kompagni
2) Peder Christian Broch, død, var g.m. [Anne Marie Vesling]. 1B:
a Antoinette Bolette Broch
3) Georg Julius Broch 25.

75    Jacob Klog, købmand i Nørregade i København. 4.8.1755, no.76, opslag 220.
E: Adelheit de Behr (de Bæhr). LV: Jens Drejer, urtekræmmer. B:
1) Cathrine Barbara Klog 10.
FM:
1 farbror Jens Klog, islandsk købmand
2 Søren Rasmussen, prokurator
3 David Mohr, stadsmægler.

76    Andreas Olufsen Tofte på Christianshavn. 6.8.1755, no.77, opslag 224.
E: Elvig. LV: Peder Vinkel. B:
1) Oluf Anton Andreassen 9
2) Lorents Andreassen 6
3) Andreas Andreassen 5.
FM:
1 Gregers Nielsen, sæbesydermester
2 Jacob Didriksen, segl- og kompasmager.

77    Arnold Stockton, smed i København. oktober 1755, no.78. opslag 228.
E: Abel Cathrine. LV: David Sunbrech, dugmagersvend. B:
1) Abel Elisabeth Arnoldsdatter 13
2) Johannes Arnoldsen 5.
FM:
1 David Qverner, gibser
2 Peder Andersen, murersvend.

78    Maren Nielsdatter i Åbenrå i København. 13.1.1756, no.90, opslag 232.
E: Carl Frederik Kryske, øltapper. B:
1) Christian Carlsen 9
2) Mette Marie Carlsdatter 7.
FM:
1 Mikkel Nitz, oldermand i grovsmedelauget
2 Oluf Olufsen Hylling, brændevinsbrænder
3 Johan Christoffer Collatz, skomager.

79    Michael Nissen i København. 20.2.1756, no.81, opslag 234.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jens Kyel. B:
1) Hans Bertel Nissen 16
2) Anne Marie Nissen 12.
FM:
1 fasters mand Poul Esbjørnsen
2 Niels Pedersen Schiøtt
3 Morten Knudsen.

80    Gullich Eriksen Tane, feldbereder i Lille Købmagergade i København. 25.2.1756, no.82, opslag 238.
E: Inger Kirstine Jensdatter. B:
1) Jens Gullichsen Tane 4, der døde, begravet København Vor Frue 5.2.1756
2) Erik Gullichsen Tane 2.
FM:
1 fasters mand Christian Bruun, graver ved Vor Frue kirke
2 Egert Rasmussen, bogholder
3 Jens Christensen, murer.

81    Anne Cathrine Bertelsdatter i København. 4.3.1756, no.83, opslag 240.
E: Laurids Madsen, brygger. B:
1) Bertel Lauridsen 5
2) Anne Marie Lauridsdatter 4
3) Inge borg Lauridsdatter 1½.
FM:
1 farfar Mads Svendsen, skipper
2 morfar Bertel Rasmussen, skipper.

82    Ingeborg i Laksegade i København. 24.3.1756, no.84, opslag 242.
E: Andreas Pedersen. B:
1) Thade Andreasdatter 15
2) Peder Andreassen 2.
FM:
1 Oluf Andreas Bang
2 Rasmus Andersen, klædefabrikant
3 Jens Jensen Koch.

83    Christine Cathrine Chombardt i København. 29.3.1756, no.85, opslag 244.
E: Peder Wasserfall, silke- og klædekræmmer. B:
1) Cathrine Isabella Pedersdatter, født 29.10.1751
2) Christine Elisabeth Pedersdatter, født 23.7.1753
3) Peder Pedersen, født 15.4.1755, død 5.5.1755.
FM:
1 Reinhard Iselin, grosserer
2 Johan Conrad Kersting, silke- og klædekræmmer.
Afdøde døde 21.4.1755.

84    Else Mikkelsdatter i Gammelmønt i København. 2.6.1756, no.86, opslag 248.
E: Christen Krøyer, skriverkarl. B:
1) Anne Marie Krøyer 5.
FM:
1 Niels Juul
2 Jens Pedersen Sundby, brændevinsbrænder
3 Peder Gundersen.
Afdøde døde 25.5.1753.

85    Jens Hellemann i Klædeboderne i København. 4.6.1756, no.87, opslag 251.
E: Cathrine Jacobsdatter Vilsbech. LV: Christian Ritter. B:
1) Johannes Jensen Hellemann 12.
FM:
1 Christian Bruun, undergraver i Vor Frue kirke.
Enkens første ægteskab med C. Kramer, skifte 1744. Arv til 4 af hendes børn B:
1) Baltser Kramer 25
2) Christoffer Kramer 22
3) Otto Kramer 20
4) Cathrine Cramer.
Desuden nævnes enkens svigersøn Andreas Vilsbech.
Afdøde døde 5.5.1755.

86    Jens Jensen, hesteslagter i København. 6.7.1756, no.88, opslag 256.
E: Anne Hansdatter. LV: Immanuel Thygesen. B:
1) Jens Jensen, født 11.2.1745
2) Hans Jensen, født 1.1.1748
3) Simon Jensen, født 2.1.1749
4) Christian Jensen, født 23.1.1751.
FM:
1 farbror Oluf Jensen
2 fars søskendebarn Bernt Anton Plochross.

87    Lyder Rider Holmann, kaptajn i Det asiatiske Kompagni, ved Nyhavns Kanal i København. 23.7.1756, no.89, opslag 260.
E: Anne Cathrine. LV: Michael Drejer, oplagsskriver ved Toldboden. B:
1) Maren Holmann 7.
FM:
1 mors stedfar Hans Jacobsen Toft, skipper
2 Henrik Fæster, brygger.

88    Samuel Møller, brændevinsbrænder i Store Kongensgade i København. 24.7.1756, no.90, opslag 262.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Pedersen Voldby. B:
1) Sara Marie Samuelsdatter 1½.
FM: Anders Ibsen.

89    Anne Marie Lynge i Dybensgade i København. 4.9.1756, no.91, opslag 264.
E: Christoffer Holders. B:
1) Frederik Christoffersen, født 30.6.1751.
FM:
1 fars svoger Asmus Frederik Holling, guldsmed
2 Peder Holders.

90    Niels Christoffersen Sjørup, styrmand i Det asiatiske Kompagni, i Overgaden over Vandet på Christianshavn. 7.9.1756, no.92, opslag 268.
E: Maren Hansdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Marie Nielsdatter 8
2) Birgitte Marie Nielsdatter 4.
FM:
1 Christen Poulsen Noer
2 Andreas Poulsen, hørkræmmer
3 Laurids Vejle, silkefarver.

91    Jens Pedersen Holm, styrmand i Det asiatiske Kompagni, i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 25.9.1756, no.93, opslag 270.
E: Anne Kirstine. LV: Hans Lemming. B:
1) Mogens Rabe Holm 8
2) Peder Holm 6.
FM:
1 Laurids Pedersen Holm, kvartermand i Det asiatiske Kompagni
2 Adrian Pog, bager
3 Jesper With, kaptajn i Det asiatiske Kompagni.

92    Anne Madsdatter Krag i København. 30.9.1756, no.94, opslag 272.
E: Didrik Ancher. B:
1) Morten Didriksen 4.
FM: Oluf Pedersen Sanggaard, kompas og seglmager.

93    Gundel Marie Pedersdatter i Lille Købmagergade i København. 11.3.1757, no.95, opslag 276.
E: Henrik Carstensen Højer, urtekræmmer. B:
1) Aage Højer 17
2) Diderikke Birgitte Højer 11.
FM:
1 Niels Tischen, urtekræmmer
2 David Bang, the- og porcelænshandler.
Desuden nævnes afdødes mor [Diderikke Düsseldorf], enke efter Aage Busch.

94    Cathrine Olufsdatter i København. 23.3.1757, no.96, opslag 278.
E: Anders Knudsen, brændevinsbrænder. B:
1) Laurids Andersen 21, student
2) Anne Elisabeth Andersdatter 16.
FM:
1 Oluf Rasmussen, brændevinsbrænder
2 Conrad Becher, slagter.

95    Sofie Eleonora Becher i Dronningens Bredgade i København. 4.4.1757, no.97, opslag 280.
E: Daniel Frederik Reichard. B:
1) Frederikke Sofie Danielsdatter 3
2) Susanne Marie Danielsdatter 2.
FM: mors farbror Johan Conrad Becher.
Afdøde døde 26.2.1756.

96    Marie Anne i København. 26.4.1757, no.98, opslag 290.
E: Frederik Hofmann. B:
1) Marie Frederikke Hofmann 6
2) Anne Elisabeth Henriette Hofmann 4.
FM:
1 Johan Jessen.
2 Jacque Salomon Courtone

97    Charlotte Amalie Brinkmann i København. 31.7.1757, no.99, opslag 292.
E: Johan Mathias Rose. B:
1) Marie Louise Rose, født 26.8.1754
2) Charlotte Sofie Rose, født 19.10.1755.
FM:
1 morbror Frederik Brinkmann, hof-dansemester
2 Claudi Rose, silke- og klædekræmmer
3 Hans Peder Top, bogholder.

98    Riemann Thorsen, overstyrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 10.9.1757, no.100, opslag 298.
E: Marianne. LV: Laurids Madsen, brygger. B:
1) Jens Thorsen 13
2) Johannes Thorsen 11.
FM:
1 Kaj Henrik Nielsen Killendal, bødker
2 Peder Vinkel, køremester i Sæbesyderierne.

99    Susanne Caillate i København, no.101, opslag 300.
E: Jacque André Girode, urmager. B:
1) Cathrine Girode 4
2) Susanne Girode 2.
FM:
1 Bartholomæus Caillate, urmager og oldermand i urmagerlauget
2 Arnold de Fione Olivarius, kontrollør i Den kongelige Bank.

100    Martha Marie Andersdatter i København. 29.10.1757, no.102, opslag 303.
E: Jørgen Hansen, overstyrmand i Det asiatiske Kompagni. B:
1) Cathrine Margrethe Jørgensdatter 6
2) Hans Jørgensen 5
3) Martha Marie Jørgensdatter 1½.
FM:
1 Peder Poulsen, urtegårdsmand
2 Niels Halkjær, skibsbygger.
Afdøde døde i juni 1757.

101    Mette Marie Jensdatter i København. 4.11.1757, no.103, opslag 306.
E: Oluf Riis, skrædder. B:
1) Johannes Riis 5.
FM:
1 morfar Jens Mathiassen
2 Hans Holbæk, købmand
3 Peder Thomsen, snedker.

102    Anne Giersdatter i København. 11.11.1757, no.104, opslag 309.
E: Carl Gustav Reiser, marskandiser. B:
2) Anne Cathrine Carlsdatter Reiser 11.
FM:
1 Jens Bergenhammer, fuldmægtig
2 Andreas Hermansen, brændevinsbrænder.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Kirstine Archeli g.m. Jochum Christian Martens, brændevinsbrænder.

103    Eva Dorthe Møller i et hus ud til Sølvgade og Klerkegade i København. 26.11.1757, no.105, opslag 311.
E: Jens West, kongelig vokslysleverandør. B:
1) Beathe Vilhelmine Jensdatter West 9.
FM:
1 Peder Ludvig Munch, krigsråd
2 Egert Rasmussen, fuldmægtig.
Afdøde døde 24.3.1756.

104    Nikolaj Christian Degn, styrmand i Det asiatiske Kompagni, i Store Kongensgade i København. 24.12.1757, no.106, opslag 316.
E: Margrethe Helene. B:
1) Cecilie Degn 9
2) Christian Degn 7.
FM:
1 Johan Bjørn, hof-konditor
2 Peder Meyer, silkefarver.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Samfrænde- og kommissariatsskifter
1758-1761105    Søren Solberg i København. 13.1.1758, no.107, opslag 3.
E: Else Marie Stampe. LV: bror Henrik Stampe, generalprokurør og professor. B:
1) Edel Cathrine Severine Solberg 3.
FM:
1 født værge Christian Solberg
2 Hans Nikolaj Nissen, rådmand
3 Henrik Christensen Stampe, kancellist i Danske Kancelli.

106    Mette Martie Bechmann i København. 21.1.1758, no.108, opslag 12.
E: Johan Hallensen, urtekræmmer. B:
1) Anne Cathrine Hallensen 8
2) Peder Hallensen 7
3) Hans Christian Hallensen 6.
FM:
1 morbror Jacob Bechmann, kaptajn i Det asiatiske Kompagni
2 Just Winther, juvelerer
3 Mathias Hundevad. galanterikræmmer.
Afdøde døde 3.10.1757.

107    Ingeborg Christine Toftegaard i København. 26.1.1758, no.109, opslag 18.
E: Jens Mortensen Colding, pottemager. B:
1) Johanne Margrethe Jensdatter 12
2) Peder Martin Jensen 9
3) Christian Ulrik Jensen 7
4) Marie Elisabeth Jensdatter 6
5) Johan Adam Jensen 1½.
FM:
1 Peder Ulrik Toftegaard
2 Lorents Pedersen, lærredshandler
3 Peder Andersen Møn, tømrersvend.
Afdøde døde 18.11.1757.

108    Birgitte Marie i København. 4.3.1758, no.110, opslag 21.
E: Gudmand Lauridsen Kaletz, remmesnider. B:
1) Marie Elisabeth Gudmandsdatter 9.
FM:
1 Hans Thomsen Thisted
2 Erik Mortensen Løje, islandsk købmand
3 Niels Pedersen Fynbo, korporal.
Afdøde døde 19.2.1757.

109    Jens Pedersen, vognmand i Gothersgade i København. 13.4.1758, no.111, opslag 27.
E: Karen Sofie Christensdatter. LV: Peder Jensen Nørager, vognmand. B:
1) Mette Sofie Jensdatter 8.
FM:
1 Laurids Madsen, brændevinsbrænder
2 Niels Pedersen, skoleholder
3 Gotfred Kleinschmidt, skrædder.
Afdøde døde 11.12.1757.

110    Anne Birgitte Lauridsdatter i København. 25.4.1758, no.112, opslag 31.
E: Rasmus Sørensen. B:
1) Hans Rasmussen 15
2) Cathrine Rasmusdatter 12
3) Laurids Rasmussen 9.
FM:
1 Michael Andersen, karmager
2 Peder Stiern, urtekræmmer
3 Rasmus Knudsen, overgraver i Helliggejst kirke.

111    Inger Pedersdatter i Adelgade i København. 6.5.1758, no.113, opslag 33.
E: Christen Thomsen, brændevinsbrænder. B:
1) Thomas Christensen 12
2) Karen Christensdatter 11
3) Helvig Christensen 10
4) Maren Christensdatter 9
5) Peder Christensen 7
6) Bent Christensen 6
7) Christen Christensen 2
8) Anders Christensen 9 mdr.
FM:
1 Jens Cronland, stadskaptajn
2 Joen Andersen Kolstrup, skipper.

112    Niels Pedersen West, brændevinsbrænder i København. 11.5.1758, no.114, opslag 38.
Anne Andersdatter Bjerregaard.
Arvinger angives ikke.

113    Kirsten Hansdatter i Rigensgade i København. 18.5.1758, no.115, opslag 39.
E: Peder Nielsen Krog. B:
1) Hans Pedersen 11
2) Niels Pedersen 8.
FM:
1 Søren Madsen, kandestøber
2 Laurids Christensen, bødker.

114    Laurids Jensen Griis, ugift brygger på hjørnet af Sankt Gertrudstræde og Rosenborggade i København. Eksekutorskifte 19.6.1758, no.116, opslag 42.
Testamente af 26.3.1757.
Adskillige navngivne arvinger, der ikke er beslægtede samt beslægtede arvinger hvis navne ikke angives.

115    Denice Francoise d’Huart i Pilestræde i København. 28.7.1758, no.117, opslag 176.
E: Tobias Martin, båndfabrikant. B:
1) Isak Tobiassen 7
2) Marie Magdalene Francoise Tobiasdatter 5
3) Susanne Denice Tobiasdatter 4.
FM:
1 Niels Falch, fuldmægtig i Rentekammeret
2 Jean Courtaud, vinhandler
3 Charles Tellier, værtshusholder.

116    Marie Elisabeth Garnesi i København. 4.10.1758, no.118, opslag 180.
E: Georg Julius Liebe, hof-bogbinder. B:
1) Balthazar Liebe 22
2) Jacob Vilhelm Liebe 18
3) Georg Christian Liebe 9.
FM:
1 fars stedfar Johan Frederik Plüer, bogbinder
2 fars svoger August Henrik Helmuth, bogbinder.
Litteratur: Svar på spørgsmål XI: Slægten Liebe i: Personalhistorisk Tidsskrift 1880 side 294-299.

117    Maren Jensdatter i København. 6.10.1758, no.119, opslag 184.
Enke efter Niels Jensen Gedsted, brygger. B:
2) Annike Cathrine Nielsdatter Gedsted, død, var g.m. Christian Christensen Borup, brygger. 1B:
a Niels Gedsted Borup 1¾.
Første ægteskab med Morten Jensen Kjærulf. B:
1) Christiane Martine Kjærulf g.m. Johannes Haagen, islandsk købmand og brygger på Christianshavn.

118    Hedvig Marie Christoffersdatter i Farvergade i København. 12.10.1758, no.120, opslag 189.
E: Jesper Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) Anne Marie Jespersdatter 10
2) Inger Jespersdatter 6
3) Jens Jespersen 3½
4) Maren Jespersdatter 1½.
FM:
1 Oluf Holm, maler
2 Anders Pedersen Stevn.

119    Rider Folmer, murer i Studiestræde i København. 28.10.1758, no.121, opslag 191.
E: Cathrine Marie Pedersdatter. LV: Didrik Bechmann, brygger. B:
1) Anne Cathrine Rider 14
2) Christine Rider 11.
FM:
1 morfar Peder Pedersen, brændevinsbrænder
2 Laurids Clausen Schmidt, glarmester
3 Jacob Gørtz, slagter.

120    Poul Daniel Franch, possementmager i København. 13.11.1758, no.122, opslag 193.
E: Anne Cathrine Nikolajsdatter Fuchs. LV: Henrik Pedersen Bolio. B:
1) Poul Daniel Franch 22
2) Nikolaj Franch 20
3) Marie Margrethe Franch 18
4) Christence Sofie Franch 16
5) Johan Daniel Franch 13
6) Gottlob Franch 10
7) Marie Elisabeth Franch 7
8) Hans Henrik Franch 5.
FM:
1 Michael Carl Trochel, klokkestøber
2 Johan Sylow, possementmager
3 Andreas Schienck, possementmager.

121    Anders Madsen, bødker i Rosengården i København. 9.12.1758, no.123, opslag 197.
E: Mette Lisbeth Christensdatter. B:
1) Christian Andersen 6
2) Mathias Andersen 5.
FM:
1 fasters mand Jacob Stendersen, skibstømrer
2 Christen Jensen, løjtnant
3 Børge Knap, brygger.

122    Mikkel Christoffer Dørup i Kristen Bernikowstræde i København. 11.1.1759, no.124, opslag 204.
E: Martha Sofie. LV: Hans Holck. B:
1) Christian Mikkelsen Dørup 16.
FM:
1 farbror Søren Christiansen Dørup, skomager
2 Simon Nikolaj Buch, skomager.

123    Aage Gundersen, brændevinsbrænder i Lavendelstræde i København. 21.2.1759, no.125. opslag 206.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Kyel. B:
1) Anders Aagesen 8
2) Gunder Aagesen 4½.
FM:
1 fars farbror Sønne Pedersen Holm, brygger
2 Christen Visborg
2 Søren Johansen.
Desuden nævnes Torsten Gundersen.

124    Anne Nielsdatter i København. 28.2.1759, no.126, opslag 212.
E: Niels Lauridsen Kruse, snedker. B:
1) Hans Jørgen Kruse 25, snedkersvend
2) Anne Elisabeth Kruse 17.
FM:
1 Jørgen Lauridsen Kruse, spækhøker
2 Frederik Ludvig Voigt, snedker.
Afdøde døde 24.7.1757.

125    Jens Christian Torup, regimentskvartermester og brygger i Købmagergade i København. 10.3.1759, no.127, opslag 216.
E: Lene Kirstine Leegaard. LV: Erik Torm, postmester og politimester. B:
1) Christian Jørgen Torup 13.
FM:
1 Hans Henrik Bech, bogholder
2 Johan Julin, protokollist i Krigskancelliet.
Afdøde døde 3.12.1750.

126    Niels Lime, kasserer i Brandforsikringskassen i København. 2.4.1759, no.128, opslag 220.
E: Marie Elisabeth Evertsen. LV. Christian Ulrik Dam. B;
1) Christian Lime 7½
2) Dorthe Lime 6½.
FM:
1 Tilemann Evertsen
2 Kraft.

127    Peder Jacob Lassow, nålemager i København. 2.4.1759, no.129, opslag 224.
E: Anne Cathrine. LV: Hans Jacob Meyer. B:
1) Sofie Elisabeth Pedersdatter 8
2) Carl Ludvig Pedersen 6
3) Peder Jacob Pedersen 4
4) Johan Christian Pedersen 2.
FM:
1 Nikolaj Barch, perlestikker
2 Hans Henrik Wulf, nålemager.

128    Mette Marie Andersdatter i København.19.5.1759, no.130, opslag 226.
E: Andreas Bodenhoff, skipper. B:
1) Laurids Bodenhoff 9.
FM:
1 mosters mand Martin Frederik Dumstrei, skipper
2 Peder Kønig, konstruktør på Holmen, g.m. afdødes søskendebarn.

129    Søren Andersen Blech, brændevinsbrænder i Studiestræde i København. 30.6.1759, no.131, opslag 228.
E: Dorthe. LV: Niels Rosendal. B:
1) Sofie Dorthe Sørensdatter 10
2) Birthe Sørensdatter 9
3) Dorthe Sørensdatter 7
4) Mads Sørensen Blech 5.
FM: farbror Niels Andersen Blech.

130    Peder Sørensen, spækhøker i København. 18.7.1759, no.132, opslag 231.
E: Abelone Christensdatter. LV: Jens Nielsen. B:
1) Mette Marie Pedersdatter 6
2) Søren Christian Pedersen 4.
FM:
1 Hans Christensen Vandel, spækhøker
2 Rasmus Jørgensen, brændevinsbrænder
3 Christian Lerche, spækhøker.

131    Elisabeth Kjær i Norgesgade i København. 3.9.1759, no.133, opslag 234.
E: Niels Tietgen, urtekræmmer. B:
1) Gævert Tietgen, urtekræmmer
2) Peder Tietgen 22
3) Henrik Tietgen 19
4) Anders Tietgen 18
5) Niels Tietgen 13
6) Gottlieb Tietgen 10.
FM: Henrik Højer, urtekræmmer.

132    Ingeborg Pedersdatter i Sønder Voldstræde ved Vartov Kirkegård i København. 10.9.1759, no.134, opslag 243.
E; Markus Christensen Møller, brændevinsbrænder. B:
1) Karen Markusdatter Møller 7½
2) Anne Dorthe Markusdatter Møller 3.
FM:
1 Lorents Peder Steenberg, parykmager
2 Hans Grono, bogbinder
3 Jacob Kaare, snedker.

133    Kirstine Margrethe Schierff i København. 19.9.1759, no.135, opslag 248.
E: Valentin Peder Falsen, hørkræmmer. B:
1) Anne Marie Falsen 9½
2) Elisabeth Falsen 4.
FM:
1 mors halvbror Knud Nielsen Møller, snedker
2 mors halvbror Laurids Nielsen Møller, juvelerer.

134    Alexander Brygmann i Prinsensgade på Christianshavn. Kommissarieskifte sluttet 20.9.1759, no.136, opslag 251.
A:
0) forældre [Homfred Hieronymussen Brygmann i Trondhjem, død 1690 i København og Sara Andersdatter Riber, født Trondhjem 1733, død Trondhjem 1715]
1) bror Homfred Brygmann, student (i 1729)
2) bror Anders Brygmann, uvist hvor, formentlig død
3) søster Anne Margrethe Brygmann, død, var g.m. Thomas Brix i Trondhjem i Norge. 2B:
a Laurids Brix i Trondhjem
b Johan Brix i Lille Fossen i Norge
4) søster Sara Brygmann, enke efter Thomas Hammond, i Trondhjem, [død 1719]
5) søster Sofie Brygmann, enke efter Johan Hammond i Trondhjem, [død 1722]
6) søster Irmgard Brygmann g.m. Johan Barner, forrige forvalter på Østerås gods
7) søster Gedske Brygmann i København.
FM: Morten Vesling, advokat.
Afdøde døde 24.5.1729, hvor skiftet er forrettet.

135    Johanne Marie Mogensdatter i Laksegade i København. 22.10.1759, no.137, opslag 27.
E: Andreas Pedersen, spækhøker. B:
1) Ingeborg Kirstine 2.
FM: født værge Johan Jørgen Roland, tøjfabrikant.

136    Jacob Ramløse, grovsmed i Skidenstræde i København. 13.11.1759, no.138, opslag 29.
E: Christiane Ditlevsdatter. LV: Poul Christoffersen, hjulmand. B:
1) Peder Christian Ramløse 9
2) Ditlev Ramløse 6, død for kort tid siden
3) Anne Marie Ramløse 5
4) Karen Ramløse 1½.
FM:
1 Mogens Sandberg, skoleholder i Helliggejst kirkes fattige skole
2 Christian Møller, fuldmægtig
3 Peder Christian Hovby, bager.

137    Bodil Thomasdatter i København. 3.1.1760, no.139, opslag 33.
E: Hans Henrik From, gibser. B:
1) Anne Elisabeth From 15
2) Birthe Cathrine From 8
3) Johannes From 3.
FM:
1 Christoffer Schmidt, skrædder
2 Johan Christoffer Bartholl, parykmager
3 Hans Grono, bogbinder.

138    Casper Hansen Rosenhof, marskandiser i København. 4.1.1860, no.140, opslag 35.
E: Anne Margrethe. LV: Jens Kofoed, marskandiser. B:
1) Johanne Marie Rosenhof 12
2) Johan Frederik Rosenhof 10
3) Baltazar Jensen Rosenhof 8.
FM:
1 farbror Jens Hansen Tostrup
2 Abraham Zahle, urtekræmmer
3 Immanuel Ryge, fuldmægtig.

139    Kirsten Christensdatter Nørgaard i København. 25.2.1760, no.141, opslag 38.
E: Thomas Mathiassen, vognmand. B:
1) Inger Thomasdatter 5
2) Ellen Thomasdatter 4.
FM:
1 farfar Mathias Pedersen, stadskaptajn
2 Christen Olufsen Nørgaard, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes enkemandens bror Peder Mathiassen, brygger.

140    Johanne Barbara Lem i Klædeboderne i København. 26.2.1760, no.142, opslag 40.
E: Albert Frederik Gnutzmann, skrædder. B:
1) Poul Henrik Gnutzmann
2) Casper Ludvig Gnutzmann
3) Niels Peder Gnutzmann
4 Jens Weidemann Gnutzmann.
FM:
1 Niels Pilegaard, juvelerer
2 Jens Clausen Brøndsø, værtshusmand
3 Peder Reenberg Mørch, kopist i Danske Kancelli.

141    Carl Stypmann, maler i København. 26.4.1760, no.143, opslag 46.
E: Anne Sofie Margrethe Eichmann.
Arvinger angives ikke.

142    Johan Didrik Masmann, bager i Store Kongensgade i København. 1760, no.144, opslag 48.
E: Anne Christine. B:
1) Cathrine Kirstine Johansdatter 2.
FM:
1 Christian Dreves
2 Vilhelm Pletin.

143    Kirstine Cathrine Strømer i København. 17.6.1760, no.145, opslag 52.
E: Niels Pilegaard, juvelerer. B:
1) Marie Lucie Nielsdatter Pilegaard
2) Jens Nielsen Pilegaard
3) Kirsten Nielsdatter Pilegaard.
FM:
1 Albert Frederik Gnutzmann, skrædder
2 Poul Copmann, renteskriver
3 Jørgen Jørgensen, fuldmægtig.
Desuden nævnes enkemandens bror Jens Pilegaard, købmand i Rudkøbing.

144    Daniel Joachim Cort i Fiolstræde in København. 18.6.1760, no.146, opslag 56.
E: Dina Bente Pribos. B:
1) Anne Dorthe Danielsdatter Cort, født 30.5.1748
2) Juliane Frederikke Danielsdatter Cort, født 26.4.1751.
FM:
1 Jens Mikkelsen, bager
2 Mathias Winther, urtekræmmer
3 fars søstersøn Joachim Frederik Zilmer, bagersvend.
Afdøde døde 3.1.1760.

145    Søren Krag, snedker på Christianshavn. 9.7.1760, no.147, opslag 61.
E: Lucie. LV. Jacob Nielsen Berg. B:
1) Marie Sørensdatter Krag 17
2) Sofie Sørensdatter Krag 9
3) Cathrine Sørensdatter Krag 6.
FM:
1 morbror Michael Klauen, blokkedrejer
2 Peder Vinkel, køremester i Sæbesyderierne.

146    Dorthe Bentsdatter i Kattesundet i København. 16.8.1760, no.148, opslag 63.
E: Peder Simonsen, glarmester. B:
1) Antoinette Pedersdatter 14.
FM:
1 Laurids Thomsen Schmidt, kandestøber
2 Jørgen Pedersen, graver i Sankt Petri kirke.

147    Anne Knudsdatter i Sankt Pederstræde i København. 1760, no.148½, opslag 65.
Enke efter Oluf Berg, skildrer. B:
1) Anne Elisabeth Olufsdatter Berg g.m. Niels Falch, glarmester.
FM:
1 afdødes søstersøn Knud Gregersen
2 afdødes søstersøn Peder Gregersen.
Afdøde døde 2.10.1759.
Skiftet blev forrettet af magistraten i Kristiansand i Norge.

148    Margrethe Young ved Christianshavn Bro. 24.10.1760, no.149, opslag 144.
E: Robert Ogilvie, tobaksfabrikant. B:
1) Robert Robertsen Ogilvie 13
2) Bessie Robertsdatter Ogilvie 12
3) Elisabeth Robertsdatter Ogilvie 5.
FM: William Brown, købmand i Helsingør.
Desuden nævnes enkemandens far Robert Ogilvie i Skotland.
Afdøde døde 2.9.1759.

149    Bendix Bendixen, klædekræmmer på hjørnet af Klosterstræde og Skindergade i København. 29.8.1760, no.149½, opslag 147.
E: Anne Malene Jørgensdatter. B:
1) Susanne Marie Bendixdatter 13.
FM: født værge Hans Henrik Saltau, skriverkarl.

150    Maren Jensdatter i Klosterstræde i København. 25.11.1760, no.150, opslag 152.
E: Peder Henriksen, skomager. B:
1) Henrik Pedersen 13.
FM:
1 farbror Christen Henriksen
2 morbror Laurids Gelstrup.

151    Niels Hansen Gram, groshandler i København. 8.12.1760, no.151, opslag 155.
E: Maren Broch. B:
1) Hans Nielsen Gram
2) Anne Marie Nielsdatter Gram
3) Marie Kirstine Nielsdatter Gram.
FM:
1 fasters mand Knud Christian Ütrecht, kaptajn
2 fasters mand Jørgen Nielsen Kramer, negotiant
3 mosters mand Peder Fenger, grosserer.
Desuden nævnes afdødes bror Søren Hansen i Strømsø i Norge.
Afdøde døde 16.2.1760.

152    Gertrud Marie Weide i Skindergade i København. 15.12.1760, no.152, opslag 163.
E: Oluf Jensen, brygger. B:
1) Marie Cathrine Olufsdatter 4.
FM:
1 morfar Christian Weide
2 Jens Heug, postmester
3 Berent Anton Broderos, brygger.

153    Andreas Nikolajsen Gøe, skomager i Klosterstræde i København. 19.1.1761, no.153, opslag 169.
E: Anne Mortensdatter. LV: Daniel Clausen, skomager. B:
1) Salomon Andreassen Gøe 17
2) Nikolaj Andreassen Gøe 15.
FM:
1 søskendebarn Laurids Nikolaj Simonsen, skomager
2 Gert Caspersen, klejnsmed
3 Peder Henriksen, skomager.

154    Maren Jensdatter ved Gammelstrand i København. 17.2.1761, no.154, opslag 171.
E: Jens Mortensen, marskandiser. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Hans Pedersen, lærredshandler
2) Ellen Marie Jensdatter 13
3) Christian Jensen 9
4) Maren Jensdatter 8.
FM:
1 Martin Frederik Veh, marskandiser
2 Filip Johansen Sture, skoleholder.
Afdøde døde i oktober 1754.

155    Sofie Jæger i København. 28.3.1761, no.156, opslag 173.
E: Bent Olufsen, hjulmand. B:
1) Malene Bentsdatter 4½
2) Oluf Bentsen 2½
3) Casper Bentsen 6 mdr.
FM:
1 mosters mand Jens Andreassen Skelstrup, hjulmand
2 fars svoger Peder Pedersen, hjulmand
3 farbror Søren Olufsen, hjulmand.

156    Barbara Hansdatter Nygaard på Gråbrødre Torv i København. 4.4.1761, no.157, opslag 176.
E: Jens Knudsen Vandel, stolemager. B:
1) Hans Jensen Vandel 19
2) Frederik Jensen Vandel 9.
FM:
1 Gabriel Hansen Bredenfelt, thehandler
2 Just Højer, skrædder.

157    Christiane Lauridsdatter i København. 22.5.1761, no.158, opslag 180.
E: Niels Schiøtt, renovationsinspektør. B:
1) Peder Schiøtt 3
2) Laurids Schiøtt 12 uger
3) Hans Schiøtt 12 uger.
FM:
1 morfar Laurids Johansen på Hjortespring
2 mors farbror Jens Johansen i Gentofte.

158    Elisabeth Cathrine Ericius i København. 3.8.1761, no.159, opslag 185.
E: Christian Liebe, klædekræmmer. B:
1) Helmer Georg Liebe 2.
FM:
1 morfar Georg August Ericius, grosserer
2 Johan Conrad Colsmann, købmand
3 Jens Hansen, fuldmægtig i Højesteret.
Afdøde døde 11.2.1760.

159    Jens Mikkelsen Lindberg, supercargo i København. 24.8.1761, no.160, opslag 193.
Af arvinger nævnes efter testamente A:
1) søster Else, enke efter Gerhard Schaft
2) Lindberg i Vestindien.

160    Christen Jepsen Hald, melmand i Brolæggerstræde i København. 9.10.1761, no.161, opslag 198.
E: Dorthe Lauridsdatter Møller. LV: Didrik Bechmann, brygger. B:
1) Laurids Christensen Hald 7
2) Margrethe Christensdatter Hald 5
3) Marie Christensdatter Hald 3.
FM: Søren Jensen Alstrup.

161    Bagge Poulsen, tømrersvend i København. 1.12.1761, no.162, opslag 203.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Peder Vinkel, køremester i Sæbesyderierne. B:
1) Poul Bagge Rosensteen 19
2) Maren Begge Rosensteen 16.
FM:
1 Henrik Hansen, isenkræmmer
2 Søren Lauridsen, slagter.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Samfrænde- og kommissariatsskifter
1762-1766162    Andreas Nielsen Møller i Store Regnegade i København. 18.1.1762, no.163, opslag 3.
E: Anne Marie Nielsdatter Kaas. LV: M. Pram. B:
1) Niels Andreassen Møller.
FM:
1 Johan Nielsen Kaas
2 Christian Esmark, the- og porcelænshandler
3 Bertel Christensen, spækhøker.

163    Dorthe Nielsdatter i København. 10.2.1762, no.164, opslag 7.
E: Christen Nielsen, spisemester på Børnehuset på Christianshavn. B:
1) Niels Christensen 11.
FM:
1 morbror Andreas Rees, islandsk købmand
2 Andreas Jensen Bugge
3 Peder Vinkel, køremester i Sæbesyderierne.

164    Peder Mogensen, møller på Vesterbro uden for København. 14.4.1762, no.165, opslag 9.
E: Gundel Svendsdatter. LV: Niels Holm. B:
1) Johanne Pedersdatter g.m. Laurids Dybe, møllersvend
2) Laurids Pedersen 25, guldsmedesvend
3) Abigael Pedersdatter 19
4) Ingeborg Pedersdatter 15.
FM:
1 Andreas Hartvig Godishe, bogtrykker
2 Peder Baltzer, tømrersvend på Holmen.

165    Anne Margrethe Bjørnsen i København. 17.4.1762, no.166, opslag 13.
E: Nikolaj Carstensen, brygger. B:
1) Knud Nikolaj Carstensen, født 24.10.1752.
FM:
1 Hans Christian Anchersen, brygger
2 Johan Adolf Nissen, brygger.

166    Charlotte Frederikke Fogh i Gothersgade i København. 27.4.1762, no.167, opslag 15.
E: Peder Hansen Brandt, sadelmager. B:
1) Cathrine Marie Pedersdatter 12
2) Johan Henrik Pedersen 8.
FM:
1 Niels Jensen Zahle, garver
2) Magnus Andersen, garver
3 Oluf Henningsen Zeye, tobaksspinder.

167    [Herman] de Place, agent i København. 16.6.1762, no.168, opslag 20.
E: [navn mangler], nu g.m. van Deurs. B:
3) Frederikke de Place
2) Henrik de Place, født efter fars død, der døde.
Første ægteskab med [Cathrine Nielsdatter Nysom, skifte 29.1.1754 lbnr.56]. B:
1) Herman Lengerchen de Place
2) Niels Nysom de Place.
FM:
1 fars svoger Hans Holst de Place, rådmand
2 Bechmann
3 Abraham Pelt.

168    Johan Vilhelm Sauer, amtskirurg i København. 14.7.1762, no.169, opslag 23.
E: Anne Marie Egholm. LV: Ejler Martinsen, guldsmed. B:
1) Johan Lorents Sauer 10
2) Johan Vilhelm Sauer, der døde
3) Elisabeth Sauer 7
4) Johanne Vilhelmine Sauer 3.
FM:
1 H. C. Egholm
2 Ferdinand Anton Fischer, regimentskvartermester
3 Hans Wesling, regimentskvartermester.
Afdøde blev begravet i en ny begravelse i Helliggejst Kapel.

169    Johan Bertram Romer, brygger på hjørnet af Løvstræde og Ulfeldts Plads i København. 1762, no.170, opslag 26.
E: Else Margrethe Ramshart. LV: morbror Andreas Berg, stadsinstrumentist. B:
1) Marie Cathrine Romer 19.
FM:
1 Rasmus Pedersen Reuter, urtekræmmer
2 Jens Wedege.

170    Christine Sørensdatter i Store Kongensgade i København. 4.8.1762, no.171, opslag 29.
E: Martin Johansen, grovsmed. B:
1) Johan Henrik Martinsen 8
2) Martin Knudsen Martinsen 3½.
FM:
1 Jens Andersen, grovsmed
2 Søren Andersen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 30.7.1762.

171    Daniel Walcher, vinhandler på Amagertorv i København. 6.8.1762, no.172, opslag 33.
Cathrine Elisabeth Colsmann. B:
1) Marie Amalie Danielsdatter Walcher 7
2) Johan Danielsen Walcher 5.
FM:
1 morbror Johan Vilhelm Colsmann
2 Johan Gerhard Aschoff, bror til Johan Vilhelm Colsmanns hustru.

172    Anne Hansdatter på hjørnet af Store Torvegade og Amagerstræde på Christianshavn. 15.9.1762, no.173, opslag 37.
E: Cort Nielsen, øltapper. B:
1) Peder Cortsen 26
2) Niels Cortsen 25
3) Jens Cortsen 22
4) Bodil Cortsdatter 16
5) Hans Cortsen 5.
FM: morbror Oluf Hansen, foged i Tårnby
2 morbror Hans Hansen i Sundbyvester.
Afdøde og hustru boede tidligere i Sundbyvester.

173    Karen Jørgensdatter i København. 22.9.1762, no.174, opslag 41.
E: Claus Gertsen Gullich, thehandler. B:
1) Mette Marie Clausdatter Gullich 4.
FM:
1 morbror Jens Jørgensen, hyrekusk
2 Lauge Christensen Sønderby
3 Hans Bjørn, prokurator.

174    Elisabeth Dyrkop i Vimmelskaftet i København. 27.9.1762, no.175, opslag 44.
E: Johan Didrik Bechmann, rådmand. B:
1) Elsebeth Johansdatter Bechmann 13
2) Dorthe Johansdatter Bechmann 11
3) Anne Cathrine Johansdatter Bechmann 9
4) Bartholda Johanne Johansdatter Bechmann 4
5) Henrik Johansen Bechmann 1.
FM:
1 farbror Didrik Bechmann
2 svoger Hans de Place.

175    Anne Cathrine Gedsted i Vestergade i København. 29.11.1762, no.176, opslag 46.
E: Christen Christensen Borup, krigsråd og brygger. B:
1) Niels Gedsted Borup.
FM: Hans Busch, prokurator.

176    Johannes Luschert, marskandiser ved Gammelstrand i København. 10.12.1762, no.177, opslag 54.
E: Martha Marie Poulsdatter. LV: Oluf Munch. B:
1) Anne Marie Johannesdatter Luschert g.m. Josef Anton Videmann, sadelmager
2) Marie Gertrud Johannesdatter Luschert 16
3) Cathrine Johannesdatter Luschert 14
4) Johannes Johannesdatter Luschert 12
5) Sebastian Johannesdatter Luschert 6
6) Christiane Johannesdatter Luschert 4.

177    Niels Westberg, skrædder i Klosterstræde i København. 11.1.1763, no.178, opslag 61.
E: Anne Dorthe Arendrup. LV: Daniel Herman Linchmeyer, der ægter enken. B:
1) Peder Nielsen Westberg 10
2) Holger Nielsen Westberg 7.
FM:
1 Johan Herman Biermann, parykmager
2 Carsten Gersdorff, skrædder
3 Isak Prom, skrædder.

178    Gustav Adolf Trant, eksekutorskifte 10.3.1763, no.179, opslag 65.
Testamente af 14.7.1759. A:
1) bror Gabriel Sigismund Trant, kammerråd, død 12.11.1758, efter hvem, der er arv
2) bror August Carl Trant, divisionskirurg, død. E: Amalie Margrethe Bergmann. Hans B:
a Carl Frederik Trant 12 år gammel
b Ulrikke Dorthe Trant
c Elisabeth Cathrine Trant
3) bror Frederik Carl Trant, amtsfoged, død.  E: A. Voltelen. 4B:
a Frederik Carl Trant
b Elisabeth Hedvig Trant i Neuenberg i Oldenborg
c Anne Margrethe Trant i Neuenberg i Oldenborg
d Dorthe Vilhelmine Trant gift Schmedes
4) søster Anne Margrethe Trant, død. B:
a Bernhard Christian Berlin, borgmester i Ueckermünde i preussisk
Pommern
b Carl Frederik Berlin, rådmand i Wolgast i svensk Pommern
c Filip Ludvig Berlin, kateket i Sankt Petri kirke i København
5) søster Hedvig Charlotte Trant g.m. Carl Henrik Zachariæ, superintendent i Parchim i Mecklenburg og overprædikant i Sankt Georg kirke i Parchim
FM:
1 Valentin Nikolas Klagenberg, renteskriver i Det holstenske Distriktskontor
2 Georg Frederik Hein, renteskriver i Det oldenborgske og delmenhorstske Distriktskontor.

179    Anne Knudsdatter Leegaard i København. 18.5.1763, no.180, opslag 80.
E; Martin Mathiassen Røstofte, brændevinsbrænder. B:
1) Ingeborg Magdalene Martinsdatter Røstofte 10
2) Magdalene Martinsdatter Røstofte 6
3) Maren Martinsdatter Røstofte 4.
FM:
1 Martin Johansen, grovsmed
2 Mads Mortensen, brændevinsbrænder.

180    Jørgen Pedersen på Christianshavn. 25.5.1763, no.181, opslag 83.
E: Anne Christine Christensdatter. LV: Peder Vinkel, køremester i Sæbeværkerne. B:
1) Peder Jørgensen 3½
2) Margrethe Jørgensdatter 9 mdr.
FM:
1 Jørgen Madsen Vorgod, farver
2 Bertel Hørvisch på Christianshavn.

181    Niels Valerius Georg, kaptajn i Det vestindiske Kompagni i Store Kirkestræde på Christianshavn. 28.5.1763, no.182, opslag 85.
E: Karen. B:
1) Valerius Nielsen 12
2) Ellen Marie Nielsdatter 10
3) Elisabeth Nielsdatter 4.
FM:
1 Christian Valerius Georg, skipper
2 Hans Poulsen Grum.

182    Johan Christian Hovi, skipper i Overgaden neden Vandet på Christianshavn. 28.5.1763, no.183, opslag 87.
E: Margrethe. LV: Niels Halkjær, skibsbygger. B:
1) Ellen Johansdatter Hovi 16
2) Anne Elisabeth Johansdatter Hovi 10.
FM:
1 Hans Peder Thomsen, billardmand
2 Jens Sørensen, skibsbygger.

183    Maren Sørensdatter i Store Købmagergade i København. 7.6.1763, no.184, opslag 89.
E: Peder Jensen Hammerum, hestekræmmer. B:
1) Edel Marie Pedersdatter 18
2) Lorents Pedersen 16
3) Jens Pedersen 12
4) Søren Pedersen 10
5) Johanne Magdalene Pedersdatter 8
6) Peder Pedersen 4
7) Anne Cathrine Pedersdatter 2.
FM:
1 farbror Jens Jensen, hosekræmmer
2 Mikkel Andersen, karmager, som beslægtet.

184    Karen Christensdatter i Prinsensgade på Christianshavn. 14.6.1763, no.185, opslag 93.
E: Peder Rasmussen Lund, brændevinsbrænder. B:
1) Birgitte Marie Pedersdatter 4
2) Rasmus Pedersen 2.
FM:
1 Niels Jensen, brændevinsbrænder
2 Peder Pedersen, spækhøker.

185    Gotfred Schiøtz, buntmager i Pilestræde i København. 16.7.1763, no.186, opslag 96.
E: Johanne Dorthe Buus. LV: Johan Christian Qvade, buntmager. B:
1) Christian Frederik Schiøtz 12
2) Dorthe Sofie Schiøtz 10
3) Margrethe Schiøtz 7
4) Marie Elisabeth Schiøtz 3½.
FM:
1 født værge Hans Buus, prokurator
2 Christen Christensen Borup, krigsråd og brygger
3 Laurids Berth, junior, grosserer.
Desuden nævnes enkens bror Ludvig Buus, kobbersmed i Næstved.
(Se skifte efter enkens mor Dorthe Sofie Christensdatter Vibro i København originale skiftebreve 29.1.1743 lbnr.586, enke efter Jochum Frederik Buus, brygger).

186    Jørgen Segelcke, linnedvæver i Sankt Pederstræde i København.20.7.1763, no.187, opslag 102.
E: Anne Marie. LV: Laurids Lund, brændevinsbrænder. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 14
2) Anne Marie Jørgensdatter 3.
FM:
1 Ejler Berg, glarmester
2 Hans Christian Anchersen, brygger
3 Henrik Taulov., fuldmægtig.

187    Elisabeth Cathrine Guterding. 2.8.1763, no.188, opslag 106.
E: Frederik Frederiksen, kandestøber. B:
1) Anne Elisabeth Frederiksdatter 13
2) Christian Frederiksen 5
3) Frederik Frederiksen 2.
FM:
1 Niels Vandel, urtekræmmer
2 Tham Frederik
3 Tham Colding, urtekræmmer.

188    Marie Margrethe Henriksdatter i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 19.8.1763, no.189, opslag 110.
E: Hans Peder Schmidt, kuchenbager. B:
1) Anne Cathrine Elisabeth Hansdatter 1½.
FM:
1 morfar Henrik Michael Pau, skrædder
2 svoger Nikolaj Hansen Lange, skomager i Opfostringshuset.

189    Hans Højer i Gothersgade i København. 13.9.1763, no.190, opslag 113.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Søren Hansen Højer 18½
2) Kirsten Hansdatter Højer 16
3) Laurids Hansen Højer 8
4) Peder Hansen Højer 6¾.

190    Mette Kirstine Nikolajsdatter i Prinsensgade på Christianshavn. 13.10.1763, no.191, opslag 115.
E: Peder Eskildsen Tofte, brændevinsbrænder. B:
1) Martha Pedersdatter 11
2) Eskild Pedersen 9
3) Anne Pedersdatter 3.
FM:
1 Jochum Frederik Buus, prokurator
2 Henrik Tscherning, kaptajn på Vestindien
3 Mourids Qvist, farver.

191    Marie Bechmann i København. 15.10.1763, no.192, opslag 120.
E: Johannes Gabe, glarmester. B:
1) Georg Magnus Johansen Gabe 9
2) Cathrine Marie Johansdatter Gabe 6
3) Frederikke Louise Johansdatter Gabe 4.
FM:
1 Peder Sørensen, skriver i Det islandske Pakhus
2 Oluf Olufsen Bagge, arkivar i Krigskancelliet
3 Laurids Lund, brændevinsbrænder.

192    Cathrine i Farvergade i København. 16.10.1763, no.193, opslag 124.
E: Christen Madsen Gram, brændevinsbrænder. B:
1) Mads Christensen Gram
2) Anne Kirstine Christensdatter Gram.
FM:
1 Niels Vindelev, prokurator
2 Laurids Møller.

193    Johanne Kirstine Archeli i Landemærket. 6.11.1763, no.194, opslag 129.
E: Jochum Christian Martens, brændevinsbrænder. B:
1) Carl Christian Jochumsen 9
2) Johan Schiønning Jochumsen 4.
FM:
1 Carl Gustav Reiser, marskandiser
2 Oluf Olufsen Bagge, arkivar i Landetatens Kommissariat
3 Schiønning Andersen.

194    Hans Lauridsen, lærredshandler i København. 17.11.1763, no.195, opslag 133.
E: Marie Didriksdatter. B:
1) Karen Hansdatter 6
2) Laurids Hansen 3½
3) Anne Hansdatter 1½.
FM:
1 Christian Birch. thehandler
2 Conrad Daniel Kramer, skoleholder.

195    Throne Andersdatter i Adelgade i København. 3.12.1763, no.196, opslag 136.
E: Bendix Olufsen, hattemager. B:
1) Niels Bendixen 7½
2) Stine Bendixdatter 2½.
FM:
1 Jens Andersen, Skelstrup, hjulmand
2 Nikolaj Conrad Rango, kandestøber
3 Bent Olufsen, hjulmand.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedfar Andreas Pipper
2 afdødes bror Jørgen Andersen.
Afdøde døde 10.3.1763.

196    Immanuel Meyer, kobbersmed i København. 18.1.1764, no.197, opslag 141.
E: Mette Alhed Leonora Dannenberg. LV: Andreas Jensen, der ægter enken. B:
(Børnenes navne mangler, da begyndelsen af skiftet mangler på nettet)
FM:
1 morfar Dannenberg
2 farbror Meyer.

197    Jørgen Jensen Mørch, overstyrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 22.1.1764, no.198, opslag 145.
E: Mette Margrethe. LV: Adam Thomsen, inspektør på Vokstrup [i Esbønderup sogn]. B:
1) Jens Jørgensen Mørch 12½.
FM:
1 Niels Gude, proviantforvalter
2 Peder Jørgensen Ambo, klejnsmed
3 Peder Vinkel, køremester på Sæbesyderierne.

198    Anne Dorthe Schou i København. 22.1.1764, no.199, opslag 147.
E: Peder Schmidt. B:
1) Peder Pedersen Schmidt 14¼
2) Johanne Marie Pedersdatter Schmidt 10
3) Hans Pedersen Schmidt 8.
FM:
1 mors svoger Andreas Lund, student
2 Christian Schmidt, negotiant
3 Peder Vinkel, køremester på Sæbesyderierne.

199    Anders Mikkelsen, brændevinsbrænder i København. 28.1.1764, no.200, opslag 149.
E: Maren Madsdatter. LV: Mathias Bruun. B:
1) Michael Andersen Bonde 11.
FM:
1 Jens Jensen, skrædder
2 Niels Vindelev, prokurator
3 Jens Frandsen Bay, brændevinsbrænder.

200    Kirsten Jørgensdatter på hjørnet af Farvergade og Kattesundet i København. 20.2.1764, no.201, opslag 153.
E: Laurids Møller, brygger. B:
1) Mette Lauridsdatter Møller, født 16.1.1754
2) Anders Lauridsen Møller, født 12.5.1756
3) Anne Lauridsdatter Møller, født 2.10.1759
4) Jørgen Lauridsen Møller, født 23.2.1763.
FM:
1 Hans Tausen
2 Laurids Lund.
Afdøde døde 10.9.1763.

201    Marie Juliane Albertin i Laksegade i København. 22.2.1764, no.202, opslag 155.
E: Gotfred Gliese, renovermester. B:
1) Augusta Elisabeth Gotfredsdatter Gliese 19
2) Dorthe Juliane Gotfredsdatter Gliese 16
3) Cornelius Frederik Gotfredsen Gliese 14
4) Christian Gotfredsen Gliese 12.
FM:
1 Frands Leth, brændevinsbrænder
2 Andreas Pedersen
3 Johannes Pedersen, øltapper.

202    Frederik Bergsø, kongelig flådemaler på hjørnet af Skindergade og Trompetergangen i København. 6.4.1764, no.203, opslag 161.
E: Sofie Elisabeth Deden. LV: Laurids Nielsen Svarre, bogtrykker. B:
1) Andreas Frederiksen Bergsø 16
2) Frederikke Frederiksdatter Bergsø 11
3) Christiane Frederiksdatter Bergsø 5
4) Hans Frederiksen Bergsø 4.
FM:
1 farbror Christian Bergsø, maler
2 Claus Pind, prokurator
3 Johan Herman Kyster, kommissionær.

203    Johan Bartram Lassen, klædefabrikant i København. 28.4.1764, no.204, opslag 166.
E: Dorthe Elisabeth. LV: Johan Christoffer Schule. B:
1) Johan Henrik Johansen 7
2) Lorents Nikolaj Johansen 5.
FM:
1 Lyder Holm
2 Johan Georg Bauer, klædefabrikant
3 Johan Christian Wulf, klædefabrikant.

204    Hans Pedersen, stadskaptajn og bager på Christianshavn. 2.5.1764, no.205, opslag 169.
E: Karen Frie. LV: Hans Buus, prokurator. B:
1) Anne Marie Hansdatter Pedersen 11.
FM:
1 født værge Jacob Købke, bager
2 Hans Pedersen Scheffer, hørkræmmer
3 Carl Købke, bager.

205    Kirstine Margrethe Christensdatter ved Toldbodvejen i København. 8.5.1764, no.206, opslag 174.
E: Oluf Jensen, møller. B:
1) Christen Olufsen 4.
FM:
1 Laurids Holm
2 Laurids Pedersen Wahl.
Desuden nævnes afdødes bror Christian Breslev.

206    Birgitte Marie Jacobsen i Stormgade i København. 16.5.1764, no.207, opslag 178.
E: Laurids Berth junior, købmand. B:
1) Margrethe Rebekka Berth 3.
FM:
1 Hans Buus, prokurator
2 Christen Nielsen Waage, kirkeværge og købmand
3 Hans Meyer, købmand.

207    Johan Lytken, snedker i Lille Regnegade i København. 14.8.1764, no.208, opslag 184.
E: Cathrine Marie. LV: Christen Olufsen. B:
1) Henrik Levin Lytken 8
2) Johan Christian Lytken 4.
FM:
1 Christian Frederik Edelmann, snedker
2 Laurids Mathiassen Møller, snedker
3 Remondus Sølling, snedker.

208    Bolette Trane i København. 15.8.1764, no.209, opslag 188.
E: Hans Holch, agent, der ægter Charlotte Sofie Top. B:
1) Peder Hansen Holch, født 9.8.1756
2) Gundel Marie Hansdatter Holch, født 17.8.1758
3) Johannes Hansen Holch, født 26.9.1759
4) Johanne Marie Hansdatter Holch, født 1.11.1761
5) Casper Herman Hansen Holch, født 27.4.1764.
FM:
1 Peder Brandorff
2 Peder Hassing.
Afdøde døde 12.5.1764.

209    Marie Oda Nagant ved Gammelstrand i København. 22.8.1764, no.210, opslag 192.
E: Johan Gotfred Wagner, negotiant. B:
1) Anne Nanette Francoise Johansdatter Wagner 16
2) Christian Frederik Johansen Wagner 15
3) Anne Judit Johansdatter Wagner 14
4) Marianne Johansdatter Wagner 12.
FM:
1 Søren Rohde, kongelig mundskænk
2 Jens Hansen, fuldmægtig i Højesteret.
Desuden nævnes afdødes mor Madam Nagant, født Grojean, enke efter Hignar med LV Isak Larpent, urmager, som nærmeste pårørende.

210    Niels Christensen Agerskov, ugift hosekræmmer Ved Gammelstrand i København. 27.8.1764, no.211, opslag 198.
Testamente af 3.3.1764. A:
1) faster Else Nielsdatter, nu g.m. Thomas Christensen i Guldforhoved [i Bording sogn] og hendes 2B:
a Morten Pedersen Guldforhoved, møller i Sinding mølle
b Maren Pedersdatter i Guldforhoved
2) bror Jens Christensen Agerskov, graver ved kirkegården uden for København Nørreport
3) bror Christen Christensen, død. Enken Kirsten Poulsdatter nu g.m. Mads Hansen i Agerskov [i Bording sogn]. Hendes 2 B:
a Christen Christensen Agerskov på stedet
b Kirsten Christensdatter
4) Jens Pedersen i Hammerum og hans 2B:
a Jørgen Jensen i Hammerum
b Maren Jensdatter
5) Mette Pedersdatter, enke efter Peder Nielsen Ruskær i Frølund [i Gjellerup sogn] og hendes 2B:
a Christen Pedersen
b Birthe Pedersdatter g.m. Christen Andersen i Gjellerup
6) Niel Jepsen i Gjellerup, død. 1B:
a Maren Nielsdatter.
Afdøde døde 15.3.1764.

211    Christen Pedersen, brygger i Magstræde i København. 15.10.1764, no.212, opslag 208.
E: Christiane Thiesen. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 3½
2) Christen Pedersen 1.
FM:
1 Nikolaj Christensen
2 Andreas Thomsen, urtekræmmer.

212    Oluf Nielsen Taasby, overstyrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 13.12.1764, no.215, opslag 211.
E: Christiane Sofie Hjort. LV: Niels Simonsen Munch, bogholder. B:
1) Marie Taasby, død 30.10.1764
2) Johan Nikolaj Taasby 6.
FM: Mads Tybring.
Afdøde døde 18.41763 på rejse til Kina.

213    Magnus Møller, bødker på Christianshavn. 21.12.1764, no.216, opslag 214.
E: Else Cathrine. LV: Henrik Svendsen Bjørnsgaard. B:
1) Niels Magnussen Møller 13
2) Cathrine Martie Magnusdatter Møller 9.
FM:
1 Jørgen Klow, bødker
2 Peder Sivertsen Hammer, brændevinsbrænder.

214    Peder Thurin, korduan-bereder på Halmtorvet i København. 5.1.1765, no.217, opslag 217.
E: Marie. LV: Didrik Seeland, snedker. B:
1) Cathrine Sofie Pedersdatter 11
2) Marie Helene Pedersdatter 8
3) Elisabeth Marie Pedersdatter 5.
FM:
1 Jacob Thurin, kandestøber
2 Jørgen Vissing.

215    Johanne Cathrine Nielsdatter på hjørnet af Fiolstræde og Skidenstræde i København. 19.1.1765, no.218, opslag 219.
E: Niels Jensen Ginderup, spækhøker. B:
1) Cecilie Cathrine Nielsdatter 9 mdr.
FM:
1 Niels Volling, brændevinsbrænder
2 Hans Pedersen Rohde, bødker.

216    Thomas Pedersen Vendelbo, korporal i Det asiatiske kompagni. Skifte i København 9.2.1765, no.219, opslag 223.
E: Anne Marie. LV: Ejler Martinsen, guldsmed. B:
1) Peder Thomsen Vendelbo.
FM:
1 Hans Christian Egholm
2 Poul Røn, student
3 Christian Bagge, brygger.

217    Christen Hansen Nør, fiskebløder på hjørnet af Ulfeldts Plads og Lille Helliggejststræde i København. 7.3.1765, no.220, opslag 225.
E: Karen Sofie Lund. LV: Laurids Clemen Vejle, silkefarver. B:
1) Hans Christensen Nør 19
2) Bodil Kirstine Christensdatter Nør 17
3) Knud Christensen Nør 14.
FM:
1 Christen Poulsen Nør, møller i Lille mølle på Christianshavn
2 Jonas Jensen, silkefabrikant
3 Rasmus Rasmussen, bager.

218    Erik Pedersen Lind, brændevinsbrænder i Skindergade i København. 25.4.1765, no.221, opslag 228.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Søren Christensen, brændevinsbrænder. B:
1) Steffen Eriksen 11.
FM:
1 Jacob Pedersen, hosekræmmer
2 Oluf Pedersen, brygger
3 Niels Pedersen Lynge, slagter.

219    Marie Holst i Store Helliggejststræde i København. 9.8.1765, no.222, opslag 232.
E: Carl Schrøder. B:
1) Joen Carlsen Schrøder 3½.
FM:
1 Jesper Junge, skoleholder i Helliggejst skole
2 Michael Møller, fabrikant.

220    Margrethe Andersdatter i København. 15.8.1765, no.223, opslag 234.
E: Anders Jochumsen Kofoed. B:
1) Jochum Andersen Kofoed 9
2) Anders Dech Andersen Kofoed 5
3) Cathrine Elisabeth Andersdatter Kofoed 4
4) Else Marie Andersdatter Kofoed 3.
FM:
1 Peder Ebbesen, brændevinsbrænder
2 Martin Kronborg, brændevinsbrænder.

221    Johanne Christine La Foret i København. 16.9.1765, no.224, opslag 236.
E: Jørgen Copmann, garver. B:
1) Anne Elisabeth Jørgensdatter 7½.
FM:
1 Poul Copmann, renteskriver
2 Christian La Foret.

222    Peder Christensen, guldsmed i Pilestræde i København. 1.10.1765, no.225, opslag 237.
E: Anne Marie Jacobsdatter. B:
1) Anders Christian Pedersen 20
2) Jacob Pedersen 13.
FM:
1 mosters mand Jacob Andreas Bohmfeide, maler
2 fasters mand Hans Jacob Meyer
3 Christoffer Joensen, guldsmed
4 Magnus Jacobsen Lemohn, maler.

223    Johan Gregersen Flücher, brændevinsbrænder på hjørnet af Gothersgade og Borgergade i København. 11.10.1765, 226, opslag 239.
E: Johanne Pedersdatter Øland. LV: Laurids Andersen. B:
1) Frederik Ludvig Flücher 2.
FM:
1 Søren Lund, skrædder
2 David Bang, the- og porcelænshandler
3 Hans Hansen, prokurator.

224    Just Carl Krøyer, overstyrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 12.10.1765, no.227, opslag 241.
E: Cecilie Marie Olufsdatter. LV: Frederik Næstved, apotekersvend. B:
1) Caroline Marie Justsdatter Krøyer 6
2) Charlotte Amalie Justsdatter Krøyer 4.
FM:
1 morbror Frands Rasmussen Sæby, tømrersvend
2 Peder Ogelby Lynge, isenkræmmer
3 Knud Langsted. sliber i Guldhuset.

225    Søren Klitgaard, guldsmed i Store Grønnegade i København. 18.11.1765, no.228, opslag 246.
E: Magdalene Dessau. B;
1) Margrethe Cathrine Sørensdatter 8.
FM:
1 Andreas Klitgaard
2 Frederik Schmidt, møller
3 Andreas Lauridsen, guldsmed.

226    Vilhelm Schurmann på 4. blegdam uden for Nørreport i København. 20.11.1765, no.229, opslag 248.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Anders Sørensen på 5.blegdam. B:
1) Johannes Vilhelmsen Schurmann 14
2) Engelbrecht Vilhelmsen Schurmann 8.
FM: Benjamin Hans Jørgensen på 3. blegdam.
Afdøde døde 22.12.1764.

227    Agnethe Elisabeth Rich i Vimmelskaftet i København. 13.1.1766, no.230, opslag 252.
E: Jørgen Serup, isenkræmmer.
Første ægteskab med Frederik Ludvig Raupach. B:
1) Johan Casper Raupach 17.
FM:
1 født værge Lorents Lorentsen Herman, isenkræmmer
2 Hans Jørgen Lorentsen
3 Christian Riber.

228    Christian Lukassen Weyse, brændevinsbrænder i Læderstræde i København. 12.2.1766, no.231, opslag 255.
E: Karen Thomasdatter. LV: Christian Ritter, feldbereder. B:
1) Mette Cathrine Christiansdatter Weyse g.m. Hans Henrik Wendorff, murer
2) Christian Christiansen Weyse 15, i kobbersmedelære.
FMN:
1 morbror Niels Thomsen Sølberg
2 Laurids Olufsen Bergdahl, brændevinsbrænder
Peder Sørensen.
Afdøde døde 18.5.1764.

229    Abraham Boch, skomager i Strandgade på Christianshavn. 25.2.1766, no.232, opslag 259.
E: Inger. LV: Peder Sivertsen Hammer. B:
1) Johan Carl Abrahamsen Boch 15
2) Louise Abrahamsdatter Boch 5.
FM:
1 Christian Ulrik Dam
2 Christian Holst, bager
3 Johannes Grøngaard, privilegeret sæbesyder.

230    Maren Dam på Lilletorv på Christianshavn. 26.2.1766, no.233, opslag 261.
E: Hans Storch, glarmester. B:
1) Cathrine Hansdatter Storch 17
2) Johanne Hansdatter Storch 16
3) Martha Hansdatter Storch 14
4) Elisabeth Hansdatter Storch 11
5) Johan Frederik Hansen Storch 6½
6) Sofie Hansdatter Storch 4½.
FM:
1 Mathias Henchel, tømrer i København
2 Peder Sivertsen Hammer, thehandler i København.

231    Else Buchholtz i Badstuestræde i København. 12.3.1766, no.234, opslag 263.
E: Laurids Pedersen, skrædder. B:
1) Mourids Lauridsen 13
2) Frederik Lauridsen 7.
FM: Carl Henrik Orm, skrædder.

232    Jørgen Henrik Højer, glarmester i Gothersgade i København. 14.3.1766, no.235, opslag 265.
E: Ingeborg. B:
1) Elisabeth Helene Jørgensdatter Højer 12½
2) Frederikke Christiane Louise Jørgensdatter Højer 10
3) Jørgen Vilhelm Jørgensen Højer 6.
FM:
1 Mikkel Jensen
2 Jens Ibsen
3 Niels Jensen Albæk.

233    Anne Cathrine Schmidt i Vimmelskaftet i København. 24.3.1766, no.236, opslag 275.
E: Rasmus Kjersing (Kærsing), klædekræmmer. B:
1) Dorthe Christine Rasmusdatter Kjersing 6 mdr.
FM: Christian Helsberg.

234    Birgitte Charlotte Balling i Skidenstræde i København. 29.3.1766, no.237, opslag 278.
E: Johan Ernst Magnus, drejer. B:
1) Susanne Marie Johansdatter Magnus 9
2) Anne Elisabeth Johansdatter Magnus 2½.
FM:
1 Peder Holm, possementmager, beslægtet på mors side
2 Johan Gottlieb Irmischer, possementmager, beslægtet på mors side.

235    Øllegaard Hansen i København. 9.4.1766, no.238, opslag 281.
E: Frands Henrik Kreutzfeldt, grosserer. B:
1) Frands Henrik Kreutzfeldt 5.
FM:
1 Hans Meyer, skibskaptajn
2 Søren Sørensen, købmand.

236    Rasmus Hansen Haagen, skipper ved Nyhavn Kanal i København. 18.4.1766, no.240, opslag 284.
E: Birthe. LV: Andreas Vilsbech, stadskaptajn. B:
1) Anne Magdalene Rasmusdatter Haagen, født 25.5.1758
2) Andreas Rasmussen Haagen, født 25.4.1761.
FM:
1 Baltser Kramer, feldbereder
2 Laurids Møller
3 Christoffer Kramer.

237    Niels Jacobsen Hinnerup, i Sankt Annægade i København. 19.4.1766, no.241, opslag 289.
E: Mette. LV: Christian Jensen Hald. B:
1) Jacob Nielsen Hinnerup 8½
2) Hans Andreas Nielsen Hinnerup 6.
FM:
1 Bernhard Christoffer Kelberlade
2 Jacob Andreas Bohmfeide
3) Aage Christian Riber.

238    [Pernille Carlsdatter] på hjørnet af Store Torvegade og Amagergade på Christianshavn. 3.6.1766, no.242, opslag 293.
E: Christian Eriksen Birch, garver. B:
1) Anne Elisabeth Christiansdatter Birch 14
2) Karen Marie Christiansdatter Birch 11
3) Inger Louise Christiansdatter Birch 9.
FM:
1 Hans Storch, glarmester
2 Peder Sivertsen Hammer.

239    Johanne Marie Christensdatter i Store Kongensgade i København. 13.6.1766, no.243, opslag 295.
E: Jens Hansen Skovby, brændevinsbrænder. B:
1) Marie Jensdatter Skovby 18
2) Christen Jensen Skovby 16
3) Hans Jensen Skovby 7
4) Carl Andreas Jensen Skovby 4
5) Cathrine Dorthe Jensdatter Skovby 2.
FM:
1 morbror Rasmus Nørlev
2 Martin Knudsen, brændevinsbrænder
3 Niels Jensen, brændevinsbrænder.

240    Christiane Martine Kjærulf på Christianshavn. 24.6.1766, no.244, opslag 298.
E: Johannes Haagen, agent. B:
1) Maren Johansdatter Haagen 13½
2) Susanne Johansdatter Haagen 12½
3) Hans Johansen Haagen 11½
4) Morten Kjærulf Johansen Haagen 10½
5) Andreas Nikolaj Johansdatter Hagen, død 25.3.1764, 4½ år gammel
6) Johannes Christian Johansen Haagen, død 16.9.1763, 1 år gammel.
FM:
1 farbror Jacob Haagen
2 fars svoger H. D. Bechmann.

241    Niels Olufsen Lind på Vesterbro i København. 1.8.1766, no.245, opslag 300.
E: Augusta Dorthe Louise Pedersdatter. LV: Hans Tausan. B:
1) Peder Nielsen Lind, student
2) Oluf Nielsen Lind, hyrekusk
3) Helene Nielsdatter Lind 18
4) Cathrine Nielsdatter Lind 15.
FM:
1 Claus Roloff
2 Jens Sørensen.

242    Inger Kirstine Jensdatter i Lille Købmagergade i København. 19.8.1766, no.246, opslag 302.
E: Christian Berntsen Holm, kobbersmed. B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter Holm 8½
2) Bent Christiansen Holm 5.
FM:
1 Jens Rasmussen Rysensteen, spækhøker
2 Søren Jæger
3 Poul Mørch Praem.

243    Magdalene Elisabeth i København. 29.11.1766, no.248, opslag 304.
E: Hans Grono, bogbinder. B:
1) Sofie Elisabeth Grono
2) Johannes Grono
3) Jacob Grono
4) Hans Grono
5) Lorents Grono.
FM:
1 Andreas Losseus Drekjær, renteskriver
2 Christian Grono, bogbinder
3 Søren Schmidt.

244    Hans Ottesen, hofglarmester i Store Grønnegade 18.10.1766, no.247, opslag 310.
E: Barbara Christine Mørch. LV: Frands Dajon, bygningskommissionær og materialforvalter. B:
1) Frederik Hansen 12.
FM:
1 Steffen Pedersen, glarmester
2 Frederik Møller, købmand
3 Hans Frederik Fritz, fuldmægtig i Rentekammeret.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Samfrænde- og kommissariatsskifter
1767245    Laurids Frederiksen Kronskjold, bager i København. 10.1.1767, no.249, opslag 2.
E: Dorthe [Sørensdatter] Fugl. LV: Jacob Lobbæk. B:
1) Cathrine Marie Kronskjold 2½.
FM:
1 Cort Leegaard, bager
2 Christen Rasmussen, bager.
Arv i boet efter enkens far [Søren Lauridsen] Fugl, brygger, [skifte København originale skiftebreve 28.10.1766 lbnr.1755].

246    Cathrine Elisabeth Jansen i Lille Strandstræde i København. 6.2.1767, no.250a, opslag 7.
E: Peder Mathias Pedersen. B:
1) Maren Christine Pedersdatter 12.
FM:
1 morfar Johan Johansen, bager
2 Oluf Andersen Busch.

247    Hans Henrik Vogt, gæstgiver på Tuborg uden for København Østerport. Kommissarieskifte 28.2.1767, no.250b, opslag 11.
Enkemand efter Rebekka Markusdatter. B:
1) Arina Voigt 20, g.m. Lorents Nikolaj Clausen
2) Margrethe Voigt 18, død, var g.m. Johan Lorents Licht
3) Henrik Voigt 13
4) Andreas Voigt 10
5) Louise Voigt 7, g.m. Henrik Christian Conradi, regimentskvartermester.
(Alder ved fars død i 1756).
FM:
1 farfar Hans Henrik Voigt
2 farbror Christian Voigt
3 Peder Abraham Overkamp
4 Sorterup
5 Poul Poulsen.
Desuden nævnes børnenes moster madam Overkamp.
Arv i boet efter Mathias Pedersen, visiterer, skifte sluttet maj 1742, var g.m. afdøde søster Mette Margrethe Voigt til deres 5B:
1) Peder Mathiassen Voigt, visiterer i København
2) Henrik Mathiassen Voigt, skovrider på Skjoldenæsholm
3) Jubel Christian Mathiassen Voigt, der døde
4) Arine Margrethe Mathiassen Voigt, der døde.
Oplysninger ved afkald 28.10.1760 til deres mor.
Afdøde døde 17.11.1756.

248    Christiane From i København. 30.3.1767, no.251, opslag 231.
E: Oluf Pedersen Køling. B:
1) Peder Christian Olufsen Køling 14
2) Sidsel Cathrine Olufsdatter Køling 11.
FM:
1 Johan Martin Kopp, vinkyper
2 Isak Prom, skrædder.
Desuden nævnes afdødes bror Nikolas From i Amsterdam.
Afdøde døde 24.10.1763.

249    Helene Rabe på Christianshavn. 22.7.1767, no.252, opslag 234.
E: Bernt Jensen Mørch, kaptajn. B:
1) Anne Marie Berntsdatter Mørch 13
2) Helene Berntsdatter Mørch 10
3) Bernt Berntsen Mørch 6.
FM:
1 Knud Leth, overgraver ved Vor Frelser kirke
2 Andreas Flor, bager
3 Erik Poeg, skomager.

250    Filippine Mette Margrethe Welmann i Store Kongensgade i København. 5.8.1767, no.253, opslag 236.
E: Jørgen Otto Schumann, skomager. B:
1) Filippine Mette Margrethe Jørgensdatter Schumann 23
2) Marie Elisabeth Jørgensdatter Schumann 20.
FM:
1 Johannes Bademer, murer
2) Martin Klevehov, høker.

251    Jens Hansen Staarup, klejnsmed i Vandkunsten i København. 11.8.1767, no.254, opslag 239.
E: Karen Marie. LV: Jens Lyders. B:
1) Hans Jensen Staarup 15
2) Dorthe Jensdatter Staarup 10
3) Lisbeth Jensdatter Staarup 8.
FM:
1 Daniel Jensen Adser, som beslægtet
2 Jacob Randers styrmand, som beslægtet.

252    Charlotte Fabricius på hjørnet af Store Købmagergade og Klareboderne i København. 28.8.1767, no.255, opslag 241.
E: Peder van Hemert, agent. B:
1) Marianne van Hemert, født 15.8.1765.
FM:
1 farfar Just van Hemert, bankokommissær
2 Hieronymus Johan Schultz, generalkrigskommissær
3 Gisbert Behagen, bankokommissær.
Afdøde døde 17.10.1766.

253    Maren Sørensdatter i København. 1.9.1767, no.256, opslag 246.
E: Tønnes Jansen, lysestøber. B:
1) Maren Tønnesdatter 23.
FM:
1 Andreas Nørager, højesteretsprokurator
2 Rasmus Henriksen Skov, høker.

254    Anne Elisabeth Thams i Klosterstræde i København. 16.10.1767, no.257, opslag 249.
E: Søren Kærgaard, guldsmed. B:
1) Tham Frederik Sørensen Kærgaard 1½.
FM:
1 morfar Tham Frederiksen, bud i Urte- og Isenkræmmerlauget
2 Frederik Frederiksen, kandestøber
3 Jacob Lynge, fuldmægtig.

255    Christoffer Jacobsen Holm, skipper i Store Strandstræde i København. 2.11.1767, no.258, opslag 252.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Christian Rosenberg. B:
1) Christian Holm, født i juli 1765.
FM:
1 Valentin Stockenschneider, glarmester
2 Peder Jørgensen Ambo, klejnsmed.

256    Peder Mohr, brændevinsbrænder i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 14.11.1767, no.259, opslag 254.
E: Anne. LV: Niels Vindelev, prokurator. B:
1) Peder Christian Mohr 9 mdr.
FM:
1 morbror Hans Conrad Schlichting, skriverkarl i Rentekammeret
2 Niels Møller, bedemand
3 Jacob Nebe, betjent i Børnehuset.

257    Hans Jørgensen, bogholder i Sukkerraffinaderiet, boende i Vimmelskaftet i København. Eksekutorskifte 11.12.1767, no.260, opslag 257.
Enkemand.
Testamente af 15.4.1760. A:
1) afdødes hustrus søster madam Brylovs 2B:
a Peder Schade
b Jytte Margrethe Brylov.
FM:
1 Peder Pedersen Nygaard, blytækker
2 Hans Christian Broch, købmand.

258    Inger Kirstine Burmann i Laksegade i København. 17.12.1767, no.261, opslag 295.
E: Niels Gregersen Scherning, understyrmand i Det asiatiske Kompagni. B:
1) Hans Gregers Nielsen Scherning 6.
FM:
1 Niels Lauridsen Worm, glarmester
2 Christen Nielsen Waage, grosserer
3 Hans Henrik Wied, skibskaptajn.

259    Birthe Christensdatter i Borgergade i København. 30.12.1767, no.262, opslag 297.
E: Simon Jensen, brændevinsbrænder. B:
1) Marie Simonsdatter 12
2) Jens Simonsen 10.
FM:
1 Thomas Møller, snedker
2 Niels Jensen Albæk, brændevinsbrænder.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Samfrænde- og kommissariatsskifter
1768-1771260    Christen Nielsen Kjærsgaard, brændevinsbrænder i Adelgade i København. 14.1.1768, no.263, opslag 3.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Mads Pedersen Spentrup ved søn Peder Spentrup, student. B:
1) Dorthe Cathrine Kjærsgaard 17.
FM:
1 Hans Jørgensen Gade, brændevinsbrænder
2 Jens Frydentorp, prokurator
3 Mogens Christensen.

261    Peder Christensen Nørgaard i København. 23.1.1768, no.264, opslag 9.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Stine Pedersdatter Nørgaard 6
2) Niels Pedersen Nørgaard 2.
FM:
1 farfar Christen Olufsen Nørgaard
2 Niels Jensen Hald, brændevinsbrænder
3 Laurids Andersen Leegaard, gæstgiver.

262    Elisabeth Libanon i Store Strandstræde i København. 26.5.1768, no.265, opslag 13.
E: Peder Jørgensen, brændevinsbrænder. B:
1) Marie Elisabeth Pedersdatter 3
2) Johan Casper Pedersen 3 mdr.
FM:
1 Jens Frandsen Bay, brændevinsbrænder
2 Andreas Vesberg, sergent.

263    Carl Decher, skrædder i Skidenstræde i København. 15.7.1768, no.266, opslag 15.
E: Anne Cathrine. B:
1) Martin Carlsen Decher 10
2) Agnethe Carlsdatter Decher 6.
FM:
1 Frederik Henrik Schiøtt, kvartermand ved skibsbyggeriet på Holmen, g.m. afdødes søster Anne Sofie Decher
2 Johan Vilhelm Keil, skomager, g.m. Frederik Henriks Schiøtts søster.

264    Anne Lisbeth Brandt i Borgergade i København. 15.7.1768, no.267, opslag 17.
E: Niels Jensen Schiøtt, melhandler. B:
1) Elisabeth Nielsdatter 5½.
FM:
1 mosters mand Hans Schade, arbejdskarl på Christiansborg slot
2 Frederik Henrik Schiøtt, kvartermand ved skibsbyggeriet på Holmen.

265    Anne Dorthe Helmer i Vognmagergade i København. 1.8.1768, no.268, opslag 19.
E: Ernst Jochum Fiedt (Viedt), snedker. B:
1) Concordia Sofie Ernstsdatter 12.
FM:
1) Johan Christian Helmer, sadelmager
2 Claes Henrik Fiedt
3 Søren Jensen Lund.

266    Christian Andreassen Kastrup på Vesterbro i København. 3.8.1768, no.269, opslag 28.
E: Maren Sørensdatter Bech. LV: Carl Sørensen Bech. B:
1) Andreas Christiansen Kaastrup 4.
FM: Daniel Kyse, slagter.

267    Birgitte Pedersdatter ved Nyhavn Kanal i København. 4.8.1768, no.270, opslag 30.
E: Hans Jørgen Morthorst, rebslager. B:
1) Otto Christoffer Hansen Morthorst 16
2) Laurids Jørgen Hansen Morthorst 4.
FM:
1 Niels Christensen Mariager, rebslager
2 Gynther Gertsen, rebslager.

268    Agnethe Cecilie Rasmusdatter i Laksegade i København. 25.8.1768, no.271, opslag 32.
E: Peder Bechmann, øltapper. B:
1) Christiane Marie Pedersdatter Bechmann 6
2) Frederik Christian Pedersen Bechmann 2.
FM:
1 Oluf Lyngager, urmager
2 Jens Frydentorp, prokurator
3 Knud Peder Jensen.

269    Christian Gabriel Keil, thehandler i Ulkegade i København. 26.8.1768, no.272, opslag 34.
E: Margrethe Hedvig.LV: H. H. Riis. B:
1) Johan Christian Christiansen Keil 7
2) Carl Frederik Christiansen Keil 5
3) Sofie Amalie Christiansdatter Keil 2.
FM:
1 Gerhard Beyven, forhen hofskriver hos fyrstinden af Frisland
2 Laurids Heiden, bogtrykker.

270    Anne Cathrine Pedersdatter i Badstuestræde i København. 3.9.1768, no.273, opslag 36.
E: Laurids Madsen Baslev, brændevinsbrænder. B:
1) Mathias Lauridsen Baslev 7
2) Peder Lauridsen Basslev 5.
FM:
1 Jens Frydentorp, prokurator
2 Knud Peder Jensen.
Afdøde døde for 5 år siden.

271    Anne Judith Sivers i København. 14.10.1768, no.274, opslag 40.
E: Valentin Stackenschneider, glarmester. B:
1) Frederik Christian Valentinsen Stackenschneider 7
2) Else Sofie Valentinsdatter Stackenschneider 6.
FM:
1 Carl Adolf Lind, urtekræmmer
2 Christian Rasmussen Lime, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 3.9.1768.

272    Anne Kirstine Jensdatter i København. 15.10.1768, no.275, opslag 44.
E: Niels Nielsen Tøssel. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter Tøssel 2.
FM:
1 Peder Andersen, brændevinsbrænder
2 Rasmus Mogensen, spækhøker.

273    Anne Hedvig Lago i København. 29.10.1768, no.276, opslag 46.
E: Jean la Porte, fransk sprogmester.
Afdøde efterlader et barn.
(Slutningen af skiftet mangler på nettet).

274    Christiane Dalberg i Brolæggerstræde i København. 29.10.1768, no.277, opslag 47.
E: Ulrik Lauridsen Bruun, bødker. B:
1) Mette Ulriksdatter Bruun 5
2) Maren Ulriksdatter Bruun 3.
FM:
1 Stensel Thomasen Dalberg, gørtler
2 Søren Jensen, grovsmed
3 Christen Lime, brændevinsbrænder.
Afdøde døde for ¾ år siden.

275    Anne Margrethe Galskyt på hjørnet af Nygade og Gammeltorv i København. 3.11.1768, no.277a, opslag 49.
E: Rudolf Henrik Grøn, underfoged og brygger. B:
1) Dorthe Rudolfsdatter Grøn g.m. Peder Falch, brygger
2) Hans Rudolfsen Grøn 15
3) Margrethe Rudolfsdatter Grøn 13
4) Jens Andreas Rudolfsen Grøn 12
5) Rudolf Henrik Rudolfsen Grøn 7.
FM: morbror Christian Galskyt, købmand i Det almindelige Handelsselskab.

276    Anne Marie Pedersdatter i Møntergade i København. 15.12.1768, no.278, opslag 53.
E: Poul Christoffersen Wahl, hjulmand. B:
1) Christoffer Poulsen Wahl
2) Eva Johanne Poulsdatter Wahl.
FM:
1 fars svoger Johan Michael Møller
2 Vogn Lauridsen, købmand.

277    Jens Olufsen Vig i Klerkegade i København. 15.2.1769, no.279, opslag 56.
E: Marie Cathrine. LV: H. Hansen. B:
1) Christiane Jensdatter 13
2) Cathrine Marie Jensdatter 10.
FM:
1 morfar Johan Mathias Gattung
2 Johan Uttenthal, brandkaptajn
3 Poul Jørgensen, brændevinsbrænder.

278    Thomas Spiger, bud i Det afrikanske Handelskompagni, boende i Borgergade i København. 27.2.1769, no.280, opslag 58.
E: Anne Marie Olufsdatter Møller. LV: Hans Jørgen Warniche, juvelerer. B:
1) Jean Just Frederik Thomsen Spiger 12.
FM: Hartvig Steinmann, skomager.

279    Peder Jensen Bering i Bryggernes længde i København. 28.2.1769, no.281, opslag 62.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Olufsen, tømrersvend, der ægter enken. B:
1) Peder Pedersen 14.
FM:
1 mors farbror Oluf Christensen Høgild, tobaksspinder
2 Oluf [Jørgensen] Pind, prokurator
3 Peder Jensen Faarby.

280    Dorthe Marie Schmidt i Stormgade i København. 29.3.1769, no.282, opslag 66.
E: Jochum Dose, bager. B:
1) Johan Nikolaj Dose 6
2) Jochum Rudolf Dose 4½.
FM:
1 født værge Johan Daniel Schmidt, blikkenslager
2 Ulrik Richard, bager
3 Hans Hansen Low, bager.

281    Maren Jørgensdatter i Studiestræde i København. 29.4.1769, no.283, lbnr.70, opslag 70.
E: Niels Henningsen, høker. B:
1) Christiane Nielsdatter 2½
2) Antoinette Nielsdatter 6 mdr.
FM:
1 morfar Jørgen Hansen Møller på Egholm gods ved søn Henrik Jørgensen Møller
2 Laurids Andersen Leegaard
3 Laurids Rasmussen Bruun.

282    Anne Cathrine Conrad i Vognmagergade i København. 5.8.1769, no.284, opslag 74.
E: Jens Hammer, skrædder. B:
1) Johanne Frederikke Jensdatter Hammer 13
2) Ida Bolene Jensdatter Hammer 11
3) Ursula Marie Jensdatter Hammer 4
4) Nathanael Jensen Hammer 2.
FM:
1 Jochum Frederik Conrad, tobaksfabrikant
2 Johan Henrik Hammer, skrædder
3 Hans Bjørn, prokurator.

283    Niels Thomsen Lund, skrædder i København. 5.9.1769, no.285, opslag 76.
E: Elisabeth Lepper. LV: far Christian Lepper. B:
1) Anne Marier Nielsdatter Lund 9
2) Thomas Nielsen Lund 7
3) Johanne Nielsdatter Lund 5.
FM:
1 Thomas Jacobsen Friis, skomager
2 Peder Anton, bogbinder
3 Christian Anton Lepper, skrædder.

284    Elisabeth Johansdatter i Store Kannikestræde i København. 8.9.1769, no.286, opslag 81.
E: Søren Pedersen Vilhelm, klejnsmedesvend. B:
1) Peder Sørensen Vilhelm 23
2) Johan Sørensen Vilhelm 22
3) Karen Sørensdatter Vilhelm 17½
4) Jacob Sørensen Vilhelm 15
5) Christiane Sørensdatter Vilhelm 2.
FM:
1 Christen Testrup, fuldmægtig i Lollands Postkontor
2 Jens Skovgaard.
Afdøde døde 24.4.1768.

285    Cathrine Elisabeth Uhl i Frederiksberggade i København. 30.9.1769, no.287, opslag 83.
E: Poul Duus, bager. B:
1) Marie Cathrine Poulsdatter Duus 3
2) Maren Poulsdatter Duus 1.
FM:
1 Jens Ulstrup, bager
2 Hans Jacob Hjort, assessor i Højesteret
3 Rasmussen, bogholder.
Afdøde døde 17.3.1769.

286    Andreas Arentsen. auktionsmand i København. 3.10.1769, no.288, opslag 87.
E: Anne Christine Olufsdatter. LV: J. Holm. B:
1) Andreas Andreassen 10
2) Anne Christine Andreasdatter 8
3) Oluf Andreassen 5½.
FM:
1 Peder Uldal, advokat i Højesteret
2 Frederik Gram, prokurator.

287    Johan Frederik Hagemann, bager i Vestergade i København. 9.11.1769, no.289, opslag 90.
E: Christine Marie. LV: Peder Herlev Vieck, bager. B:
1) Jacob Johansen 7
2) Charlotte Amalie Johansdatter 5.
FM: Mathias Pedersen, stadskaptajn.

288    Anne Cathrine von der Lied i København. 27.11.1769, no.290, opslag 92.
E: Joachim Henrik Pryssing, blytækker. B:
1) Carl Lorents Joachimsen Pryssing 9
2) Peder Andreas Joachimsen Pryssing 5.
FM:
1 Peder Andreas Mariager
2 Johannes Svendsen, murer.

289    Birthe Bonde i Lille Kongensgade i København. 25.1.1770, no.291, opslag 3.
E: Christen Pedersen Skelund, brændevinsbrænder. B:
1) Maren Marie Christensdatter 12
2) Hans Peder Christensen 10½
3) Peder Christian Christensen 7
4) Anne Christensdatter 2½.
FM:
1 Christen Jensen Strand, møller på Christianshavn
2 Peder Sørensen Hammelev, brændevinsbrænder i København.

290    Cort Riis, stolemager på hjørnet af Skindergade og Trompetergangen i København. 3.2.1770, no.291a, opslag 5.
E: Anne Marie Bigum. LV: Laurids Møller, guldsmed. B:
1) Cort Cortsen Riis 9
2) Johanne Cathrine Cortsdatter Riis 5.
FM:
1 farbror Knud Nielsen Møller, snedker
2 Jens Frydentorp, prokurator
3 Knud Peder Jensen.

291    Jochum Frederik Knebusch, remmesnider i Store Kongensgade i København. 8.3.1770, no.292, opslag 8.
E: Gundel Marie Lundemann. LV: Gottlieb Benjamin Knøfer, gørtler. B:
1) Johan Frederik Jochumsen 12
2) Marie Elisabeth Jochumsdatter 10
3) Anne Dorthe Jochumsdatter 8.
FM:
1 Jørgen Alme, skomager
2 Martin Johansen, grovsmed.

292    Ellen Christensdatter i Åbenrå i København. 14.3.1770, no.293, opslag 18.
E: Niels Olufsen Heining, brændevinsbrænder. B:
1) Oluf Nielsen Heining 4.
FM:
1 mors mosters mand Christoffer Scheffer
2 Dines Hansen, brændevinsbrænder
3 Hans Lauridsen, brændevinsbrænder.

293    Niels Eriksen Møller, skrædder i København. 26.3.1770, no.294, opslag 22.
E: Dorthe Lund. B:
1) Erin Nielsen Møller 2½.
FM:
1 morfar Laurids Lund
2 farbror Knud Møller, snedker.

294    Johan Frederik Plüer (Plier), bogbinder i København. 29.3.1770, no.294a, opslag 25.
Enkemand efter [Anne Margrethe Schlichtkrull, begravet København Sankt Petri 11.7.1760]. Hendes første ægteskab med [Johan Daniel Liebe].
Testamente af 16.4.1769. A:
1) bror Hans Henrik Plüer, skifte København originale skiftebreve 25.10.1769 lbnr.2174. Hans 4 børn
2) bror Just [Vilhelm] Plüer, [degn i Hannover], død. 1B:
a Carl Christoffer Plüer, præst i Altona
3) bror Anton Georg Plüer, død. Hans 5 børn
4) søster Margrethe Elisabeth Plüer. Hende 5 børn af 2 ægteskaber
5) søster Anne Hedvig Plüer. Hendes sønnesøn Johan Henrik Jacob Pardei
6) steddatter, død. 2B:
a Frederik Vilhelm Schütz
b Lucie Schütz
7) steddatter Anne Cathrine Liebe g.m. August Henrik Helmuth, bogbinder
8) stedsøn Georg Julius Liebe, hof-bogbinder, [enkemand efter Marie Elisabeth Garnesi, samfrændeskifte 4.10.1758 lbnr.116].

295    Anne Bertelsdatter på hjørnet af Dybensgade og Ulkegade i København. 21.4.1770, no.295, opslag 145.
E: Christen Christensen Randrup, brændevinsbrænder. B:
1) Christen Christensen Randrup 11
2) Bertel Christensen Randrup 8.
FM:
1 morfar Bertel Christensen, brændevinsbrænder
2 Jens Suhr, tømrer
3 Johan Bernhard Skotmann, murer.

296    Peder Nissen, silke- og klædekræmmer i København. 14.5.1770, no.295a, opslag 151.
E: Else Margrethe Edinger. B:
1) Ulrik Pedersen Nissen 9
2) Johan Pedersen Nissen 8.
FM:
1 Ulrik Frederik Edinger
2 Johan Adolf Nissen, silke- og klædekræmmer.

297    Kirsten Pedersdatter Højer på Kongens Nytorv ud til Kanalen i København. 23.5.1770, no.296, opslag 153.
E: Niels Olufsen Hjelte, kaptajn i Det asiatiske Kompagni. B:
1) Peder Nielsen Hjelte 20, student
2) Oluf Nielsen Hjelte 17.
FM: fars halvbror Søren Poulsen Fallendal, færgemand i København.

298    Frands Ulsted, forrige byfoged i Store Heddinge og herredsfoged i Stevns og Fakse herreder. Skifte i København 28.5.1770, no.297, opslag 161.
E: Else Cathrine [Gabrielsdatter] Borchsenius, [født Holbæk 18.9.1728]. LV: Markus [Rasmussen] Lampe, præst i Nes i Hallingdalen i Akershus stift i Norge, der ægter enken, [indsat som præst i Aversi og Teestrup 8.6.1770]. B:
1) Andreas Gabriel Ulsted 9½.
FM: morbror Johannes Borchsenius, forpagter af Juellinge [i Hellested sogn] på Sjælland.
Afdøde døde 14.2.1766.

299    Anders Jensen Alle, hosekræmmer i Lille Helliggejststræde i København. 21.6.1770, no.297a, opslag 167.
E: Sidse Jacobsdatter. LV: Laurids Pedersen Lind, hosekræmmer i København. B:
1) Anne Catherine Andersdatter 7½
2) Jens Christian Andersen 3¼.
3) Kirsten Andersdatter 1¼.
FM: Jens Nielsen Alle, hosekræmmer i Tovstrup [i Snejbjerg sogn] i Hammerum herred.

300    Marie Kirstine König på hjørnet af Ulkegade og Hummergade i København. 14.7.1770, no.298, opslag 171.
E: Christoffer Frederik Jürgensen, forrige tolder på Trankebar i Ostindien. B:
1) Johan Jacob Christoffersen 19
2) Johan Didrik Christoffersen 16
3) Nikolaj Frederik Christoffersen 14.
FM:
1 Johan Vilhelm Keil skomager
2 Frederik Henrik Schiøtt, kvartermand på Holmen.

301    Jens Hansen Mørch, skipper i Toldbodgade i København. 16.7.1770, no.299, opslag 174.
E: Johanne Marie B:
1) Maren Jensdatter Mørch 12
2) Hans Jensen Mørch 6
3) Jonas Jensen Mørch 3.
FM:
1 Jørgen Morthorst, rebslager
2 Sander Rusch, skrædder.

302    Marie Jensdatter på Christianshavn. 20.7.1770, no.300, opslag 176.
E: Henrik Mathias Foss, styrmand. B:
1) Anne Marie Henriksdatter Foss 5.
FM:
1 Albert Trojel, aftensangspræst i Vor Frelser kirke
2 Jens Peder Rosted, hårfrisør
3 Laurids Borre, skriver i Pramlauget.

303    Mathias Westh i Store Fiolstræde i København. 23.7.1770, no.301, opslag 178.
E: Elisabeth. LV: Niels Brochmann Hornemann, hørkræmmer. B:
1) Johanne Marie Mathiasdatter Westh 10
2) Anne Mathea Mathiasdatter Westh 5.
FM:
1 født værge Hans Westh, skriverkarl
2 Christoffer Helsberg
3 Oluf Lauridsen Elsberg.

304    Mathias Silberloh, krigskancellisekretær og kasserer og skriver i Brand- og Vandkommissionen, i Lille Strandstræde i København. 26.7.1770, no.302, opslag 184.
E: Ellen Hørby. LV: Ejler Høfding, brand- og vandkommissionskasserer. B:
1) Mathias Silberloh 10½.
FM: mors morbror Lorents Storp.
Desuden nævnes:
1 afdødes svigermor Cecilie Cathrine [Jensdatter Storp], originale skiftebreve 25.7.1770, lbnr.2223, enke efter [Christen Christensen Hørby, brygger]
2 enkens søster [Cecilie Elisabeth Hørby] g.m. Søren [Hansen] Mossin, præst i Køge og Ølsemagle.

305    Aksel Holm, kaptajn i København. 2.8.1770, no.303, opslag 193.
E: Kirsten. LV: Laurids Borre. B:
1) Jacob Akselsen Holm 13
2) Jens Akselsen Holm 10
3) Marie Akselsdatter Holm 7.
FM: Henrik Mathias Foss, styrmand.

306    Bodil Marie Svane i Borgergade i København. 6.8.1770, no.304, opslag 195.
E: Otto Henriksen, slagter. B:
1) Birthe Johanne Ottesdatter 9
2) Johanne Marie Ottesdatter 8
3) Henrik Thomas Ottesen 7
4) Inger Marie Ottesdatter 3
5) Jørgen Henrik Ottesen 1.
FM:
1 morbror Lauge Thomsen Svane, slagtersvend
2 mors halvbror Jens Jensen Holm, slagter.
Afdøde døde 18.11.1769.

307    Mourids Møller, brændevinsbrænder i Peder Hvidtfeldtstræde i København. 25.8.1770, no.305, opslag 199.
E: Anne. LV: bror Hans Christian Schlichtkrull, kopist i Rentekammeret. B:
1) Frederik Christian Mouridsen Møller 6 mdr.
FM:
1 farbror Jørgen Møller, brygger
2 Niels Møller, bedemand
3 Jens Lund, brændevinsbrænder.

308    Nikolaj Lundgren, tobaksspinder i København. 30.8.1770, no.306, opslag 205.
E: Christine Rogert. LV: far Henrik Rogert, skrædder. B:
1) Anne Christine Nikolajsdatter Lundgren 2½
2) Helene Nikolajsdatter Lundgren 6 mdr.
FM:
1 farbror J. Rasmussen Lund
2 Johan Conrad Fribert, guldsmed
3 Joen Sivertsen, urmager.

309    Christine Madsdatter i København. 28.9.1770, no.307, opslag 207.
Enke efter Mathias Christoffer Schmidt, kinakaptajn.
Testamente. A:
Hans A:
1) bror Paaske Schmidts enke Maren Erlandsdatter i Nysted og søn B:
a Erland Paaske Schmidt, kvartermester på Kina
2) bror Peder Schmidts enke Sidsel
3) søster, hendes søn B:
a Frederik Foss, på Christianshavn, overstyrmand på Kina. hans datter B:
1 Anne Marie Foss
b Mathias Foss, der farer som matros på Kina
4) Christoffer Discher, søn af Hr. Discher i Birkerød.
Hendes A:
1) søster Margrethe Madsdatter g.m. Hans Tevsen Vebech i København
2) bror Oluf Madsen, B:
a Erik Olufsen på Masnedø
3) halvbror Christian Iversen, død. 3B:
a Jørgen Christiansen på Lolland
b Iver Christiansen på Lolland
c Peder Christiansen, hjulmagersvend i København.

310    Else Jensdatter i Rosengade i København. 15.10.1770, no.308, opslag 211.
E: Jens Nielsen Steen, brændevinsbrænder. B:
1) Anne Marie Jensdatter Steen 4
2) Jens Jensen Steen 2½.
FM:
1 Peder Jensen Faarby
2 Niels Lauridsen Kærsgaard.

311    Peder Carlsen, melmand i Landemærket i København. 19.10.1770, no.309, opslag 214.
E: Mette Lene Christensdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Carl Christian Pedersen 21
2) Frederik Vilhelm Pedersen 19
3) Louise Juliane Pedersdatter 12
4) Henrik Gottlieb Pedersen 9.
FM:
1 Jens Carlsen, pensionist
2 Hans Nielsen, melmand.

312    Claus Henrik Kruse, vinhandler i København. 24.10.1771, no.310, opslag 216.
E: Sara. LV: Adam Plum, oldermand i vinhandlerlauget. B:
1) Cathrine Clausdatter Kruse 11
2) Arnold Henrik Clausen Kruse 1½.
FM: farbror Valentin [Arnoldsen] Kruse, præst i Grevinge.

313    Ellen Johanne Richard i København. 27.11.1770, no.310a, opslag 219.
E: Michael Bälchow, oldermand i murerlauget. B:
1) Anne Marie Michaelsdatter 8.
FM:
1 Christian Sigfred Eller, klokker i Vor Frelser kirke
2 Hans Nikolaj Basse.

314    Mads Mortensen Klejtrup, brændevinsbrænder i Borgergade i København. 8.1.1771, no.311, opslag 222.
E: Ellen Nielsdatter Bidsted. LV: Mads Hansen Bjerregaard, brændevinsbrænder. B:
1) Maren Madsdatter Klejtrup 7.
FM: født værge Hans Klejtrup, segl- og kompasmager.
Afdøde døde 16.6.1770.

315    Johan Christian Vastrup, bager på hjørnet af Adelgade og Balsamgade i København. 9.1.1771, no.312, opslag 225.
E: Anne Sofie Clausdatter Pedersen. LV: Peder Pedersen. B:
1) Claus Peder Johansen Vastrup 2½.
FM:
1 Hans Gandrup, porcelæns. og thehandler
2 Poul Jørgensen, brændevinsbrænder.

316    Josef Schierer, glashandler i Pilestræde i København. 15.1.1771, no.313, opslag 230.
E: Elisabeth Kiersmacher. LV: Josef Seemann, glashandler. B:
1) Josef Fransiskus Wenceslaus Josefsen Schierer 17
2) Ignatius Paulus Josefsen Schierer 15
3) Peder Ignatius Josefsen Schierer 15
4 Fransiska Cathrine Josefsdatter Schierer 8
5) Marianus Fransiskus Antonius Josefsen Schierer 6
6) Marie Zavenia Theresia Josefsdatter Schierer 2.
FM: morbror Mathias Kiersmacher.

317    Anne Margrethe Olufsdatter i Grønnegade i København. 31.1.1771, no.314, opslag 236.
E: Lorents Hansen Bolt, høker. B:
1) Hans Lorentsen Bolt 8
2) Lorents Lorentsen Bolt 3.
FM:
1 F. Fjellerup
2 A. Olufsen.

318    Hans Hofgaard Jansen, skibskaptajn og købmand på Christianshavn. 2.2.1771, no.315, opslag 240.
E: Cecilie Marie. B:
1) Dorthe Marie Hansdatter Hofgaard 13
2) Cecilie Birgitte Hansdatter Hofgaard 10
3) Hans Hansen Hofgaard 9
4) Anne Marie Hansdatter Hofgaard 6.
FM:
1 farbror Johan Frederik Jansen i Norge
2 fasters mand Groes Rasmussen Meys, sukkerraffinadør
3 Ade Hans Bruun, silke- og klædekræmmer
4 Torup Schmidt, kommissionær.

319    Peder Olufsen Kastrup, the- og porcelænshandler i Store Grønnegade i København. 19.2.1771, no.316, opslag 224.
E: Ingeborg Andersdatter. B:
1) Cathrine Pedersdatter Kastrup 7
2) Christian Pedersen Kastrup 4
3) Oluf Nikolaj Pedersen Kastrup 2.
FM:
1 Niels Jensen Grøn, brændevinsbrænder
2 Henning Madsen, arbejdskarl.

320    Andreas Pedersen, på hjørnet af Klareboderne og Springgade i København. 21.2.1771, no.317, opslag 248.
E: Dorthe Kohlsdatter. LV: Søren Nikolajsen. B:
1) Elisabeth Margrethe Andersdatter 12.
FM:
1 farbror Anders Pedersen i Holsten
2 Christen Schifter.

321    Claus Skive, fuldmægtig i Højbrostræde i København. 8.3.1771, no.318, opslag 252.
E: Frederikke Sofie Werner. LV: Johan Jacob Milche, cand. jur. B:
1) Johan Conrad Clausen Skive 7.
FM:
1 farbror Jens Skive, sergent
2 J. Schiøtt, skriver på Holmen
3 Jacob Lynge, fuldmægtig.

322    Peder Høj, bager i København. 30.4.1771, no.319, opslag 254.
E: Margrethe Marie. LV: Laurids Madsen, kaptajn og brygger. B:
1) Christian Bolle Høj 27, bagersvend
2) Helene Marie Høj g.m. Rasmus Rasmussen Hvid, sergent
3) Rose Marie Høj 22
4) Elisabeth Marie Høj 19
5) Anne Marie Høj 15
6) Margrethe Marie Høj 11.
FM:
1 Niels Schiøtt, renovationsinspektør
2 Gabriel Borchhorst, bager.

323    Peder Hansen Lauenborg, fiskebløder i Adelgade i København. 13.5.1771, no.320, opslag 258.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Niel Jensen Holm, thehandler. B:
1) Hans Pedersen Lauenborg 14
2) Poul Pedersen Lauenborg 7
3) Jacob Pedersen Lauenborg 4.
FM: fars [halv]bror Hans Pedersen Lauenborg.

324    Hedvig Louise From i Lille Grønnegade i København. 22.5.1771, no.321, opslag 263.
E: Andreas Rosborg, hof-gørtler. B:
1) Andreas Conrad Andreassen Rosborg 14
2) Johan Bernhard Andreassen Rosborg
3 Christian Frederik Rosborg 2½.
FM:
1 Peder Otto Friis, fuldmægtig i Rentekammeret
2 Benjamin Knypfer, gørtler
3 Nathanael Falken gren, juvelerer.

325    Anne Jacobe Gabel i Østergade i København. 27.5.1771, no.322, opslag 269.
E: Johan Barthold Uch, galanterihandler. B:
1) Tobias Peder Uch 15
2) Christian Ludvig Uch 8.
FM:
1 Christen Schifter, fuldmægtig
2 Morten Panch.

326    Morten Jespersen Lund, spækhøker i Teglgårdstræde i København. 28.5.1771, no.323, opslag 272.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Christian Anchersen. B:
1) Morten Mortensen Lund 10 uger.
FM:
1 født værge Jens Nielsen, spækhøker i Lars Bjørnstræde
2 fars svoger Niels Jensen, spækhøker i Rigensgade
3 Nikolaj Ussing, cand. jur.

327    Ingeborg Lauridsdatter Møller i Store Regnegade i København. 1.7.1771, no.324, opslag 277.
E: Søren Jensen Alstrup, brændevinsbrænder. B:
1) Else Sørensdatter 11
2) Maren Sørensdatter 7.
FM:
1 Jens Hansen, brygger
2 Anders Jensen Alstrup, arbejdskarl i Vejerboden.

328    Morten Knudsen, brændevinsbrænder i Adelgade i København. 22.7.1771, no.325, opslag 279.
E: Anne Marie de Bauer. LV: Ægidius Ludvig Jacobsen, prokurator. B:
1) Kirsten Mortensdatter Gerding 15.
FM:
1 farbrors søn Knud Poulsen, brændevinsbrænder
2 Nikolaj Vilhelm Holst, drejer
3 Laurids Sørensen Lund, brændevinsbrænder.

329    Kirstine Catherine Valby i København. 22.7.1771, no.326, opslag 281.
E: Ejler Møller, brændevinsbrænder. B:
1) Anders Ejlersen Møller 15
2) Jens Ejlersen Møller 3.
FM:
1 morfar Jens Pedersen Valby
2 Nikolaj Vilhelm Holst, drejer
3 Ægidius Ludvig Jacobsen, prokurator.


SLUT