Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Samfrænde- og kommissariatsskifter
1728-1771

[1728-1751]    [1752]    [1753-1757]   

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dk
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder

Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Samfrænde- og kommissariatsskifter
1728-17511    Anne Cathrine Andersdatter i København. Skifte sluttet 3.5.1728, no.1B, opslag 2.
E: Laurids Eriksen, hof-murer. B:
1) Anne Sofie Lauridsdatter 18
2) Andreas Lauridsen 12
3) Anne Cathrine Lauridsdatter 10.
FM:
1 Christoffer Bremer
2 Poul Olufsen, tømrer
3 Søren Jørgensen, købmand.

2    Rasmus Schiøtt, brygger i Nørregade i København, der døde 6.3.1731, no.1C, opslag 7.
E: Anne Kirstine Lindberg. LV: svoger Johan Henrik Ferslev. B:
1) Rasmus Schiøtt 7
2) Anne Dorthe Schiøtt 3.
FM:
1 morfar Morten Andersen Lindberg
2 Hans Pipper, hvis hustru er beslægtet.

3    Marie Elisabeth Jørgensdatter i Adelgade i København. 4.4.1736, no.2, opslag 13.
E: Søren Sørensen, murer. B:
1) Anne Cathrine Sørensdatter, enke efter Oluf Poulsen, [skifte 26.4.1736 lbnr.4]
2) Nikolaj Sørensen 16, i Holland.
FM:
1 morbror Martin Jørgensen, murer
2 Lorents Hartmann, hof-violong.

4    Oluf Poulsen, tømrer i Adelgade i København. 26.4.1736, no.3, opslag 26.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Martin Jørgensen, murer. B:
1) Lisbeth Marie Olufsdatter 2
2) Cathrine Marie Olufsdatter, nyfødt, der døde 10 uger gammel.
FM:
1 farbror Haagen Poulsen
2 Lorents Hartmann, hof-violong.

5    Peder Bladt på Christianshavn. 24.10.1739, no.4, opslag 65.
E: Anne Lange. B:
1) Margrethe Eleonora Bladt 12½.
FM:
1 farbror Hans Christian [Pedersen] Bladt, præst på Agersø og Omø
2 morbror Oluf Lange på Lystrup [i Kongsted sogn]
3) Jens Lange til Rødkilde [i Ulbølle sogn] på Fyn.

6    Johan Købke, bager i Lille Købmagergade i København. 2.3.1746, no.5, opslag 71.
E: Dorthe Pog, LV: Didrik Munch, negotiant. B:
3) Marie Købke g.m. Jørgen Frederik Werlin, apoteker i Slagelse
4) Eva Kirstine Købke g.m. Oluf Mandix, hørkræmmer i København
5) Anne Dorthe Købke 22
6) Adrian Købke 18
7) Jacob Købke 12.
Af første ægteskab B:
1) Svend Købke, urtekræmmer og sukkerbager i København
2) Erik Købke, hørkræmmer i København.
Afdøde døde 5.6.1745.

7    Andrea Cathrine Ursin i Nørregade i København. 20.9.1747, no.6, opslag 81.
E: Niels Mortensen Lindberg, brygger. B:
1) Morten Andersen Lindberg 13
2) Jacob Andersen Lindberg 12.
FM:
1 farbror Søren Mortensen Lindberg, farver i Roskilde
2 morbror Laurids Christoffer Ursin, student.
Enkemanden har arv efter sin mor Anne Lucie Nielsdatter, der døde 20.12.1744, originale skiftebreve, sluttet 14.9.1745 lbnr.264, enke efter Morten Andersen Lindberg, brygger.
Afdøde døde 29.7.1741.

8    Peder Stender i Laksegade i København. 23.9.1747, no.7, opslag 88.
E: Marie Elisabeth Vejmannsdatter B:
1) Elisabeth Margrethe Stender g.m. Johan Jacob Linch
2) Frederikke Agnethe Stender g.m. Efraim Linch
3) Johan Albert Stender 16.
FM: Johan Gottlieb Nietsch.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

9    Marie Christine Augustinusdatter i København. 3.10.1747, no.8, opslag 100.
E: Michael Nietsch, grovsmed. B:
1) Michael Nietsch 9.
FM:
1 mosters mand Niels Sørensen, grovsmed
2 Johan Gottlieb Nietsch.
Afdøde døde 18.2.1747.

10    Esther Nielsdatter i København. 8.11.1747, no.9, opslag 103.
E: Christian Jepsen, skipper. B:
1) Christian Christiansen 2¼.
FM:
1 Henrik Schade, skipper i Sønderborg
2 Peder Lassen i Sønderborg.
Afdøde døde først i oktober 1745.

11    Henrik Vogelsang, købmand i København. 18.12.1747, no.10, opslag 105.
E: Marie Renate. LV: Alexander Ross, regimentskvartermester. B:
1) Susanne Marie.
FM: født værge Daniel Walcher.
Desuden nævnes afdødes stedfar Johan Vilhelm Engelbrecht.

12    Ellen Madsdatter i København. 26.11.1748, no.11, opslag 111.
E: Niels Frederiksen Halkær, skibstømrer. B:
2) Frederik Christian Halkær 19
3) Peder Halkær 9.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe g.m. Johan Christian Howe, styrmand.
Afdøde døde 5.4.1747.

13    Martha Elisabeth Busch i København. 28.1.1749, no.12, opslag 116.
E: Jørgen Conrad, kobbersmed. B:
1) Marie Elisabeth Conrad 14
2) Anne Margrethe Conrad 12
3) Johan Jochum Conrad 11
4) Johanne Cathrine Conrad 10
5) Anne Magdalene Conrad 7.
FM:
1 Johan Conrad, mønsterskriver
2 Hans Wiedemann, oldermand i kobbersmedelauget.
Afdøde døde 30.1.1747.

14    Ernst Clausen, skibsbygger i Lille Torvegade på Christianshavn. 8.8.1749, no.13, opslag 125.
E: Matte Cathrine Markusdatter. LV: Peder Hansen Vinding, brændevinsbrænder. B:
1) Hans Ernstsen 21, på rejse til Kina
2) Carl Christian Ernstsen 19
3) Megdale Cathrine Ernstsdatter 8.
FM:
1 Jens Frydenstorp, prokurator
2 Clemen Elvig.

15    Anne Kirstine [Clausdatter] Lange i Store Torvegade på Christianshavn. 12.8.1749, no.14, opslag 128.
E: Isak Davidsen Middelthon, bager. B:
1) Anne Marie Middelthon 16
2) Emerentze Middelthon 13
3) Elsebeth Margrethe Middelthon 7.
FM:
1 Jens Frydenstorp, prokurator
2 Clemen Elvig.
[Afdøde blev begravet Vor Frelser 27.7.1745].

16    Peder Christensen Lakjer, taxadør i Den kongeligt oktrojerede Bank i København, i Badstuegade i København. 10.9.1749, no.15, opslag 132.
E: Johanne Marie Hansdatter Høgsbro. LV: Hans Kilmann, urtekræmmer. B:
1) Christen Pedersen Lakjer 21, født Ringkøbing [13.10.1729], i isenkræmmerlære
2) Peder Bagges Lakjer 16, stud. theol, født Ringkøbing [9.10.1733].
FM: Christian Falch, urtekræmmer.
Bevilling til uskiftet bo Ringkøbing 5.12.1738.

17    Christen Andersen Holm, garver i København. 23.9.1749, no.16, opslag 138.
E: Anne Haagensdatter. LV: Christen Westphalen. B:
1) Anders Christensen Holm, garver
2) Hans Christensen Holm, død. E: Gundel Margrethe Speilberg, nu g.m. Thomas Munch. 1B:
a Niels Hansen Holm
3) Nikolaj Christensen Holm 19.
FM: Erland Thorsen, garver.

18    Maren Madsdatter i København. 12.11.1749, no.17, opslag 153.
E: Johan Johansen, bager. B:
4) Cathrine Elisabeth Johansdatter
5) Johan Henrik Johansen 10
6) Hans Henrik Johansen 8.
Første ægteskab med David Strahlendorff, bager. B:
1) Casper David Strahlendorff, bager
2) Martha Marie Strahlendorff g.m. Rasmus Sørensen, bager
3) Marie Strahlendorff g.m. Andreas Adam Kolmitz, brygger.
Desuden nævnes enkemandens afdøde bror Albert Johansen.

19    Jacob Gude, skibskaptajn i København. 29.11.1749, no.18, opslag 160.
E: Bente Margrethe [Jacobsdatter]. B:
1) Henrik Jacobsen Gude 3
2) Niels Jacobsen Gude 2.

20    Kirsten Pedersdatter Kølmer ved Nørrevold i København. 28.3.1750, no.19, opslag 162.
E: Hans Pedersen Hofmann, garver. B:
1) Marie Elisabeth Hansdatter Hofmann 19
2) Peder Hansen Hofmann 16.
FM:
1 Jonas Lund, garver
2 Jens Andersen Møller, garver
3 Peder Dorn Hofmann, garver.

21    Johanne Christiane Hessen i Dronningensgade på Christianshavn. 8.5.1750, no.20, opslag 176.
E: Johan Traugot Meiner, dugmager. B:
1) Johan Traugot Meiner 14
2) Christian Gottlieb Meiner 13
3) Johanne Rosine Meiner 7.
FM:
1 farfar Christian Meiner, tidligere overmester på Børnehusets fabrik
2 Johan Henrik Beisel, skrædder i København.
Afdøde døde 17.9.1748.

22    Anne Christiane Lund på Amagertorv i København. 18.9.1750, no.21, opslag 181.
E: Jens Lousø, hørkræmmer. B:
1) Jens Gregers Lousø 3.
FM:
1 Christian Henrik Lund
2 Hans Wiedemann
3 Andreas Henriksen.

23    Andreas Munch, brygger i København. 17.11.1750, no.22, opslag 185.
E: Mette. LV: Nikolaj Fink, brygger. B:
1) Martha Munch g.m. Niels Lindberg, brygger
2) Elisabeth Munch 9.
FM: farbror Didrik Munch.

24    Cathrine Mathiasdatter i Laksegade i København. 1.12.1750, no.23, opslag 203.
E: Egert Thomsen, øltapper. B:
1) Bodil Egertsdatter 16
2) Inger Cathrine Egertsdatter 4.
FM:
1 Jens Lauridsen, købmand
2 Christen Thomsen, sejlmager.

25    Marie Hansdatter i København. 18.12.1750, no.24, opslag 207.
E: Niels Rasmussen Leegaard, skrædder. B:
1) Rasmus Leegaard 14½
2) Johanne Marie Leegaard 11½
3) Hans Leegaard 7¾.
FM:
1 søskendebarn Hans Jørgensen Birch
2 næstsøskendebarn Lorents Christian Fastrup.

26    Johan Georg Buchler i København. 11.3.1751, no.25, opslag 211.
E: Beathe. B:
1) Gertrud Cathrine Buchler, født 31.1.1735
2) Johan Georg Buchler, født 23.3.1736
3) Helene Cathrine Buchler, født 21.9.1740.
FM:
1 Conrad Løve, assessor i hofretten
2 Peder Wartberg, doktor juris.

27    Christoffer Klog, brygger i Trompetergangen ved Gråbrødre Torv i København. 17.4.1751, no.26, opslag 215.
E: Johanne Angelberg.
LV: Johan Frederik Pauli, arkivar i Postamtet. B:
1) Anne Elisabeth Klog 12
2) Jacob Klog 11.
FM:
1 Poul Frederik Pouli
2 Jens Klog, islandsk købmand.

28    Kirsten Esmark på Nørre Torv i København. 26.4.1751, no.27, opslag 221.
E: Andreas Børgesen Schultz, tobaksspinder. B:
1) Anne Malene Andreasdatter 3.
FM:
1 morbror Jens Esmark
2 morbror Christian Esmark.

29    Svend Lauridsen i København. 24.5.1751, no.28, opslag 225.
E: Karen. B:
1) Laurids Svendsen Rosendal.
FM:
1 farbrorsøn Andreas Rosendal, tobaksspinder
2 Christian Frederik Mouridsen, brygger
3 Herman Grimstrup, urtekræmmer.
Afdøde døde 11.12.1750.

30    Cathrine Lisbeth Hadtmann i København. 4.9.1751, no.29, opslag 229.
E: Henrik Rudolf Møller, brændevinsbrænder. B:
1) Johan Peer Møller 7.
FM:
1 Peder Hammerum, hosekræmmer
2 Claus Buch, negotiant
3 Johan Christian Møller, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 11.4.1751.

31    Christine Margrethe Metsche i Lille Kongensgade i København. 18.10.1751, no.30, opslag 233.
E: Bernt Henrik Stedefreund, klejnsmed. B:
1) Johan Frederik Stedefreund 10
2) Margrethe Elisabeth Stedefreund 3½.
FM:
1 Johan Herman Metsche
2 Claus Harm, snedker
3 Tollag Bernt Rosland, klejnsmed.

32    Oluf Hansen Aagaard, købmand på Gammeltorv i København. 5.12.1751, no.31, opslag 235.
Enkemand efter [Anne Elisabeth Tvede, begravet København Vor Frue 13.11.1747]. B:
2) Just Michael Aagaard
3) Anne Dorthe Aagaard g.m. Johan Peder Suhr
4) Elisabeth Cathrine Aagaard g.m. Mathias Wassard
5) Sofie Aagaard g.m. Peder Borre
6) Johanne Marie Aagaard, død uden børn.
Første ægteskab med [Anne Dorthe Høgh]. B:
1) Peder Andreas Aagaard.

33    Gertrud Rasmusdatter i Store Brøndstræde i København. 29.11.1751, no.32, opslag 299.
E: Jochum Bisterfelt, bager. B:
1) Henrik Jochumsen 3
2) Gertrud Jochumsdatter, nyfødt.
FM:
1 morbror Peder Rasmussen, snedker
2 Bernt Frederik Bisterfelt.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Samfrænde- og kommissariatsskifter
175234    Anne Margrethe Overby i Frederikssund. Kommissariatskifte 12.2.1752, no.32a, opslag 2.
Enke efter Søren Rasmussen, [skifte Slangerup 28.11.1745 lbnr.29].
Hans A:
1) bror Amdi Rasmussen Worm, snedker i København
2) søster Kirsten Rasmusdatter [Worm] i København, enke efter Samuel Nielsen Friborg, degn i Kirke Værløse, [skifte Smørum herred gejstlig 22.2.1746 lbnr.117]. [Hendes første ægteskab med formanden Peder Pedersen, skifte Smørum herred gejstlig 3.8.1723 lbnr.104]
3) halvbror Joen Nielsen i Kirke Værløse, død for et halvt år siden, der efterlader enke og børn, hvis navne ikke angives.
Hendes A:
1) bror Peder Olufsen, visiterer i København
2) søster Karen Olufsdatter g.m. Christian Schmidt i Frederikssund
3) søster Sofie Olufsdatter, enke efter Laurids Storm i Hillerød
4) søster Maren Olufsdatter, enke efter Aksel Pedersen i Frederikssund ved søn Bertel Akselsen
5) søster Dorthe Olufsdatter, død. E: Frederik Børgesen i Roskilde. 9B:
a Sofie Frederiksdatter g.m. Peder Kornerup, købmand i Roskilde
b Børge Frederiksen 22
c Hans Frederiksen 14
d Niels Frederiksen 12
e Oluf Frederiksen 10
f Anne Margrethe Frederiksdatter 9
g Søren Frederiksen 8
h Frederik Christian Frederiksen 7
i Birgitte Kirstine Frederiksdatter 4.
Kommissarier:
1 Jacob Lowson, amtsforvalter i Frederiksborg og Kronborg amter
2 Jørgen Brandt i Frederiksborg.
Afdøde døde 28.3.1751 i Frederikssund.
(Skiftet er indført Slangerup 12.2.1752 lbnr.75).

35    Jørgen Giessing, isenkræmmer i Store Købmagergade i København. 15.3.1752, no.34, opslag 99.
E: Dorthe Marie Freese LV: Hans Christian Anchersen, brygger. B:
1) Pouline Giessing 10.
FM:
1 farbror Niels Mortensen Giessing
2 Christian Poul Freese.

36    Anders Nielsen, brændevinsbrænder på hjørnet af Møntergade og Gammelmønt i København. 12.5.1752, no.35, opslag 104.
E: Anne Margrethe Hjort. LV: Oluf Rasmussen, slagter. B:
1) Anne Marie Andersdatter.
FM:
1 mosters mand Bertel Christensen, brændevinsbrænder
2 Anders Knudsen, brændevinsbrænder
3 Hans Christian Egholm, brændevinsbrænder.

37    Cathrine Christoffersdatter i Nyhavn i København. 5.6.1752, no.36, opslag 108.
E: Haagen Lauridsen. B:
1) Laurids Haagensen 6
2) Christine Haagensdatter 3.
FM:
1 morfar Christoffer Saxe, koffardimatros i Rønne på Bornholm
2 Søren Klow på Rentekammeret
3 Søren Homann, fuldmægtig i Admiralitetskollegiet.
Desuden nævnes afdødes eneste bror, der farer til skibs fra Holland.

38    Alexander Brygmann i Prinsensgade på Christianshavn. Kommissariatskifte 17.,11.1752, no.40b, opslag 113.
A:
1) bror Homfred Brygmann
2) søster Anne Margrethe Brygmann g.m. Thomas Brix, købmand i Trondhjem i Norge, begge døde, deres børn
3) søster Sara Brygmann, enke efter Thomas Hammond i Trondhjem
4) søster Sofie Brygmann, enke efter Johan Hammond i Trondhjem
5) søster Irmgard Brygmann g.m. Jochum Barner, forrige forvalter på Østeråd gods
6) søster Gedske Brygmann i København.
7) bror Anders Brygmann, uvist hvor, formentlig død.

39    Frands Jensen, garver i Rosenborggade i København. 23.11.1752, no.41, opslag 213.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Jens Frandsen 17
2) Inger Frandsdatter 14
3) Gertrud Marie Frandsdatter 12
4) Maren Frandsdatter 9
5) Andreas Elisabeth Frandsdatter 5
6) Ellen Frandsdatter 3.

40    Ulrikke Jørgensdatter Bergmann i København. 27.11.1752, no.42, opslag 218.
E: Johan Christian Wilchen, klejnsmed. B:
1) Johan Christian Johansen Wilchen 7
2) Ulrikke Johansdatter Wilchen 6 mdr.
FM:
1 mosters mand Knud Møller, skomager
2 Jens West, voksbleger
3 Jacob Nielsen Prehn.

41    Simon Bischoff, købmand i København. 23.12.1752, no.43, opslag 222.
E: Anne Cathrine Kellinghusen, der også døde.
Testamente af 4.8.1747, af 25.3.1749 og af 6.3.1750.
Hans A:
0) forældre [Peder Simonsen Bischoff, borgmester i Flensborg, død 11.7.1721, og Anne Magnusdatter Poulsen, død 19.11.1698]
1) søster Christine Margrethe Bischoff, død, var g.m. Johan Bremer. 2B:
a Cathrine Johansdatter Bremer g.m. Magnus Mølmann i København
b Anne Margrethe Bremer i Flensborg
2) søster Gertrud Bischoff, død, var g.m. David Møller, købmand i Flensborg. 6B:
a Peder Møller, silke- og klædekræmmer i København
b Simon Møller, kræmmersvend
c Helene Møller, enke efter Sigbrandt Pedersen, byfoged i Flensborg, død [21.5.1747]
d Agathe Elisabeth Møller g.m. Knud Groth i Horsens
e Margrethe Møller, i Horsens
f Christine Margrethe Møller g.m. Jasper Benniche, silke- og klædekræmmer i København
3) søster Birgitte Bischoff, enke efter Thomas [Lorentsen] Lorch i Flensborg, død [24.2.1733]. Hendes B:
a Marie Magdalene Thomasdatter Lorch, død [13.4.1739], var g.m. [Lorents Johansen] Prehn 1B:
1 Anne Prehn
b Anne Margrethe Thomasdatter Lorch g.m. [Gothard Johan] Zwergius, præst i Moltrup og Bjerning
c Christine Margrethe Thomasdatter Lorch g.m. [Michael Ludvig] Esmarch, præst i Rastede [i Oldenburg]
d Cathrine Thomasdatter Lorch g.m. Knud Andersen i Flensborg
e Birgitte Thomasdatter Lorch g.m. Peder [Johansen] Prehn i Flensborg.
Hendes A:
1) bror Peder Kellinghusen g.m. Anne Cathrine Hartmann. B:
a Karen Pedersdatter Kellinghusen g.m. [Mathias] de Place, apoteker på Christianshavn
2) bror Daniel Kellinghusen. B:
a Anne Cathrine Danielsdatter Kellinghusen
b Henninga Andrea Danielsdatter Kellinghusen
3) bror Hans Kellinghusen i Kerteminde. B:
a Hans Hansen Kellinghusen
b Knud Hansen Kellinghusen
c Simon Hansen Kellinghusen
4) halvbror Christian Kellinghusen, død. 1B:
a Andreas Kellinghusen i Sorø.
Litteratur: Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kall: deres for- og efterslægt. Del IV. Jørgen Wangel. Acta nr.8. Ulkebøl 1996.Københavns Byting
Københavns skiftekommission
Samfrænde- og kommissariatsskifter
1753-175742    Søren Sørensen, murer i Adelgade i København. 5.2.1753, no.44, opslag 3.
E: Maren Jørgensdatter Køller. LV: Søren Henriksen, stadskaptajn. B:
1) Cathrine Marie Sørensdatter 15
2) Georgiane Sørensdatter 5.
FM: Christian Fæddersen, urtekræmmer.

43    Sofie Margrethe Danielsdatter i København. 28.2.1753, no.45a, opslag 11.
E: Christian Sorterup, gæstgiver. B:
1) Birgitte Sorterup 6
2) Jørgen Sorterup 2.
FM:
1 Christian Falch Broch, kaptajn
2 Hans Hansen Grimeton, stadskaptajn og urtekræmmer.

44    Anne Kirstine Møller i Nørregade i København. 28.3.1753, no.45b, opslag 14.
E: Johan Jacob Mylius, brygger. B:
1) Lorentse Marie Johansdatter 21
2) Johanne Hedvig Johansdatter 17
3) Anne Kirstine Johansdatter 11.
FM:
1 morfar Andreas Møller, garver
2 Hans Pedersen Hofmann, garver
3 Peder Dorn Hofmann.

45    Anne Christine Dorthe Milan i Knabrostræde i København. 3.4.1753, no.46, opslag 68.
E: Jens Christensen Brædstrup, maler. B:
1) Johanne Marie Brædstrup 9
2) Carl Christian Brædstrup 7½
3) Anne Marie Brædstrup 6
4) Gabriel Felix Brædstrup 4½
5) Juliane Birgitte Brædstrup 2.
FM:
1 Gabriel Ferdinand Milan, borgmester i Helsingør
2 Frederik Carl Milan, maler i København.

46    Jens Hansen, skibskaptajn i Det vestindisk-guineiske Kompagni. Skifte i København 16.4.1753, no.47, opslag 72.
E: Marie Kirstine. LV: Oluf Pedersen Sandgaard, sejlmager. B:
1) Else Marie Hansdatter 3.
FM:
1 Lennert Jensen, skipper
2 Jens Jensen, skrædder.
Afdøde døde 24.6.1751 på Sankt Thomas i Vestindien.

47    Bent Jensen, brændevinsbrænder i Badstuestræde i København. 14.5.1753, no.48, opslag 76.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Henrik Pedersen Boliø. B:
1) Ellen Bentsdatter 14
2) Jens Bentsen 9
3) Poul Bentsen 8.
FM: Laurids Lauridsen Falch, skrædder.

48    Søren Lauridsen Rømer i København. 16.5.1753, no.49, opslag 79.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. B:
1) Karen Sørensdatter Rømer 15
2) Dorthe Sørensdatter Rømer 1½.
FM:
1 farbror Niels Lauridsen Rømer, gæstgiver i Århus
2 Carl Frederik Westling, bror til afdødes søsters mand.

49    Martha Davidsdatter Strahlendorff i Store Kongensgade i København. 5.7.1753, no.50, opslag 85.
E: Rasmus Sørensen, bager. B:
1) Cathrine Marie Rasmusdatter 10
2) Johan Albert Rasmussen 9
3) Søren Rasmussen 5.
FM:
1 Casper David Strahlendorff, bager
2 Andreas Adam Kolmitz, brygger.
Afdøde døde 23.12.1752.

50    Andreas Buchholtz, thehandler i København. 18.,8.1753, no.51, opslag 90.
E: Kirstine Marie Nielsdatter Studsgaard. LV: far Niels Jensen, Studsgaard. B:
1) Christen Andreassen Buchholtz 10
2) Helene Andreasdatter Buchholtz 9.
FM:
1 David Bang, the- og porcelænshandler
2 Frands Leth, brændevinsbrænder
3 Clemen Elvig.

51    Karen Moss i Møntergade i København. 6.9.1753, no.52, opslag 94.
E: Johan Christoffer Bartholl, parykmager. B:
1) Marie Johansdatter Bartholl 5
2) Inger Cathrine Johansdatter Bartholl 3.
FM: morbror Svend Jensen Moss, kaptajn, farende på England
2 Lorents Peder Stenberg, parykmager
3 Peder Jensen Hammerum, hosekræmmer.

52    Michael Lærmundt, bager i Klosterstræde i København. 12.9.1753, no.53a, opslag 96.
E: Karen Christensdatter Hoby. B:
1) Rakel Michaelsdatter 12
2) Christian Michaelsen 9
3) Jøren Vilhelm Michaelsen 8
4) Jacob Petri Michaelsen 5
5) Anne Cathrine Michaelsdatter 3
6) Regine Sofie Michaelsdatter 2.
FM:
1 Johan Jørgen Schwarzkopf, stadskaptajn
2 Isak Davidsen Middelthon, oldermand i bagerlauget.
Afdøde døde 19.1.1753.

53    Opbudsbo i København. Kommissarieskifte sluttet 13.10.1753, no.53b, opslag 110.
Registrering af fallitbo hos Hans Christian Broch, hørkræmmer i København.

54    Niels Jensen Drejer, murersvend på Ulfeldts Plads i København. 8.11.1753, no.54, opslag 138.
E: Bodil Jonasdatter. LV: Laurids Fischer, der ægter enken. B:
1) Anne Johanne Nielsdatter 10.
FM: Christoffer Frederik, auktionsmand.

55    Marie Elisabeth Terkildsdatter i Adelgade i København. 16.11.1753, no.55, opslag 143.
E: Mads Tostensen, spækhøker. B:
1) Johanne Madsdatter 6.
FM:
1 Peder Christian Beyerholt, klejnsmed
2 Simon Carl, spækhøker,
begge beslægtet på mors side.
Afdøde døde 3.2.1753.

56    Cathrine [Nielsdatter] Nysom i København. 29.1.1754, no.57, opslag 148.
E: Herman de Place, agent. B:
1) Herman Lengerchen de Place 5
2) Niels Nysom de Place 3.
FM:
1 fars svoger Hans Holst de Place, rådmand
2 fars svoger Henrik Peder Werner, købmand.

57    Martha Marie Lund i Badstuestræde i København. 4.2.1754, no.58, opslag 151.
E: Knud Jacob Brunov, urtekræmmer. B:
1) Birgitte Brunov 9
2) Pouline Brunov 5.
FM: Alexander Dudin, urtekræmmer.

58    Eva Kirstine Købke i Vestergade i København. 5.4.1754, no.59, opslag 156.
E: Oluf [Jørgensen] Mandix, brygger og hørkræmmer. B:
1) Dorthe Mandix 7
2) Edel Kirstine Mandix 6.
FM:
1 farbror Mourids [Jørgensen] Mandix, regimentskvartermester
2 morbror Adrian Købke, regimentskvartermester.
Afdøde døde 30.10.1750.

59    Oluf Hulegaard, hørkræmmer i København. 8.4.1754, no.60, opslag 161.
E: Anne Benedikte Borup. LV: far Christen Pedersen Borup. B:
1) Anne Arendse Olufsdatter Hulegaard 11
2) Christiane Benedikte Olufsdatter Hulegaard 10
3) Marianne Olufsdatter Hulegaard 9
4) Utilie Olufsdatter Hulegaard 8
5) Thomas Christian Olufsen Hulegaard 7
6) Helene Sofie Olufsdatter Hulegaard 6
7) Christen Olufsen Hulegaard 3
8) Anne Olufsdatter Hulegaard 1.
FM:
1 Hans Nikolaj Nissen, rådmand og rådstueskriver
2 Hans Hansen, renteskriver.

60    Christine Margrethe Møller på hjørnet af Springgade og Møntergade i København. 4.5.1754, no.61, opslag 167.
E: Mathias Rosener, perlestikker. B:
1) Johan Josef Mathiassen Rosener 17
2) Johan Filip Mathiassen Rosener 9
3) Christine Dresia Mathiasdatter Rosener 2.
FM: Jens Randers, guldsmed.

61    Marie Elisabeth Ambrosius i København. 15.5.1754, no.62, opslag 171.
E: Johan Vesterberg, klejnsmed. B:
1) Jørgen Erik Vesterberg 5.
FM: Didrik Haye, klejnsmed.
Afdøde døde 18.4.1753.

62    Ludolf Frederik Fritscher i Dronningens Tværgade i København. 22.6.1754, no.63, opslag 174.
E: Cathrine Marie Barchmann. LV: Claus Pedersen, bager. B:
1) Johan Christoffer Fritscher 1½.
FM: født værge Daniel Jochum Cort, bager.

63    Maren Jørgensdatter i København. 11.7.1754, no.64, opslag 177.
E:Peder Mathiassen, brygger. B:
1) Mathias Jørgen Pedersen 1.
FM: Claus Gertsen, klejnsmed.

64    Anne Cathrine Sass i Højbrostræde i København. 30.10.1754, no.65, opslag 180.
E: Jens Esmark, købmand. B:
1) Cathrine Esmark 7
2) Mathias Esmark 6.
FM:
1 morfar Christian Frederik Sass, købmand
2 farbror Christian Esmark, købmand.

65    Cathrine Margrethe Madsdatter i Adelgade på hjørnet af Hjortelængden i København. 8.11.1754, no.66, opslag 184.
E: Peder Berntsen, brændevinsbrænder. B:
1) Bernt Pedersen 12
2) Laurids Pedersen 3.
FM:
1 Johan Ludvig Berntsen, informator for de kongelige pager
2 Laurids Berntsen.

66    Anne Margrethe i et hus på farveplantagen ved Vesterport i København. 28.11.1754, no.67, opslag 185.
E: Gottlob Svertner. B:
1) Helene Svertner 3.
FM:
1 morfar Claus Kølmer g.m. mormor Anne Dorthe på Kildendal
2) fars morbror Andreas Berntsen på Ravnsborg uden for Nørreport.

67    Niels Davidsen, bødker i Kirkestræde, på hjørnet af Store Torvegade og Prinsensgade på Christianshavn. 13.12.1754, no.68, opslag 187.
E: Kirsten Ibsdatter. LV: Torbjørn Ibsen, bødker. B:
1) Kirsten Nielsdatter, der døde 4.8.1754, blev gift Vor Frelser 21.10.1750 med Hans Clausen, bødker. 3B:
a Bodil Kirstine Hansdatter 4
b Niels David Hansen 3
c Claus Hansen, født 25.7.1754
2) Sidsel Nielsdatter gift Vor Frelser 30.10.1754 med Hans Pedersen Lundholt, brændevinsbrænder
3) David Nielsen 18, på rejse til Kina
4) Anne Elisabeth Nielsdatter 16.

68    Cathrine Margrethe Franck i Frederiksberggade i København. 18.2.1755, no.69, opslag 196.
E: Them Ratchen Møller, hørkræmmer. B:
1) Johannes Franck Møller 6
2) Anne Cathrine Møller 4.
FM:
1 farbror Jens Ditlev Møller, farver
2 mosters mand Johannes Haagen, brygger
3 mosters mand Christian Liebenberg, buntmager.

69    Mette Bering i København. 26.2.1755, no.70, opslag 200.
E: Ulrik Frederik Edinger. B:
1) Else Margrethe Edinger
2) Vilhelm Edinger
3) Inger Margrethe Edinger
4) Vitus Edinger.
FM:
1 Johan Frederik Friis, direktør i Danmarks Fattigvæsen
2 Johan Edinger, rådmand i København.
Desuden nævnes:
1 enkemandens søster Anne Marie Edinger
2 enkemandens svoger Blume.
Afdøde døde 15.12.1747.

70    Jacob Brasen., assistent i Det asiatiske Kompagni på Christianshavn. 12.3.1755, no.71, opslag 202.
E: Anne Marie Borch. LV: Peder Bendixen, vinhandler, der ægter enken. B:
1) Hans Elias Brasen 5.
FM: Peder Brandorff.

71    Ditlev Thorsen Lind, grovsmed i København. 15.3.1755, no.72, opslag 206.
E: Bente Cathrine Dalberg. B:
1) Ditlev Ditlevsen Lind 1½.
FM:
1 Hans Dalberg
2 Meller.

72    Ellen Kirstine Andersdatter i Laksegade i København. 12.4.1755, no.73, opslag 210.
E: Bent Thomsen, værtshusholder. B:
1) Marie Kirstine Bentsdatter g.m. Johan Schønbech, hof-kok
2) Magdalene Bentsdatter 21
3) Andreas Bentsen 18
4) Sofie Magdalene Bentsen 13.
FM:
1 Egert Thomsen, værtshusholder
2 Andreas Sahl, porcelænshandler.
Afdøde døde 9.11.1750.

73    Anne Olufsdatter i Stormgade i København. 12.6.1755, no.74, opslag 214.
E: Jacob Lobæk, bager. B:
1) Inger Marie Jacobsdatter 13
2) Oluf Jacobsen Lobæk 11
3) Johanne Kirstine Jacobsdatter 5
4) Albert Jacobsen 2½.
FM:
1 Otto Frederik Gertsen, bager
2 Christian Rasmussen, bager.

74    Bolette Pedersdatter Heerup i Vimmelskaftet i København. 18.6.1755, no.75, opslag 217.
E: Hans Christian Broch, købmand. B:
1) Dorthe Marie Broch g.m. Johan Zünchenberg, bogholder i Det islandske Kompagni
2) Peder Christian Broch, død, var g.m. [Anne Marie Vesling]. 1B:
a Antoinette Bolette Broch
3) Georg Julius Broch 25.

75    Jacob Klog, købmand i Nørregade i København. 4.8.1755, no.76, opslag 220.
E: Adelheit de Behr. LV: Jens Drejer, urtekræmmer. B:
1) Cathrine Barbara Klog 10.
FM:
1 farbror Jens Klog, islandsk købmand
2 Søren Rasmussen, prokurator
3 David Mohr, stadsmægler.

76    Andreas Olufsen Tofte på Christianshavn. 6.8.1755, no.77, opslag 224.
E: Elvig. LV: Peder Vinkel. B:
1) Oluf Anton Andreassen 9
2) Lorents Andreassen 6
3) Andreas Andreassen 5.
FM:
1 Gregers Nielsen, sæbesydermester
2 Jacob Didriksen, segl- og kompasmager.

77    Arnold Stockton, smed i København. oktober 1755, no.78. opslag 228.
E: Abel Cathrine. LV: David Sunbrech, dugmagersvend. B:
1) Abel Elisabeth Arnoldsdatter 13
2) Johannes Arnoldsen 5.
FM:
1 David Qverner, gibser
2 Peder Andersen, murersvend.

78    Maren Nielsdatter i Åbenrå i København. 13.1.1756, no.90, opslag 232.
E: Carl Frederik Kryske, øltapper. B:
1) Christian Carlsen 9
2) Mette Marie Carlsdatter 7.
FM:
1 Mikkel Nitz, oldermand i grovsmedelauget
2 Oluf Olufsen Hylling, brændevinsbrænder
3 Johan Christoffer Collatz, skomager.

79    Michael Nissen i København. 20.2.1756, no.81, opslag 234.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jens Kyel. B:
1) Hans Bertel Nissen 16
2) Anne Marie Nissen 12.
FM:
1 fasters mand Poul Esbjørnsen
2 Niels Pedersen Schiøtt
3 Morten Knudsen.

80    Gullich Eriksen Tane, feldbereder i Lille Købmagergade i København. 25.2.1756, no.82, opslag 238.
E: Inger Kirstine Jensdatter. B:
1) Jens Gullichsen Tane 4, der døde, begravet København Vor Frue 5.2.1756
2) Erik Gullichsen Tane 2.
FM:
1 fasters mand Christian Bruun, graver ved Vor Frue kirke
2 Egert Rasmussen, bogholder
3 Jens Christensen, murer.

81    Anne Cathrine Bertelsdatter i København. 4.3.1756, no.83, opslag 240.
E: Laurids Madsen, brygger. B:
1) Bertel Lauridsen 5
2) Anne Marie Lauridsdatter 4
3) Inge borg Lauridsdatter 1½.
FM:
1 farfar Mads Svendsen, skipper
2 morfar Bertel Rasmussen, skipper.

82    Ingeborg i Laksegade i København. 24.3.1756, no.84, opslag 242.
E: Andreas Pedersen. B:
1) Thade Andreasdatter 15
2) Peder Andreassen 2.
FM:
1 Oluf Andreas Bang
2 Rasmus Andersen, klædefabrikant
3 Jens Jensen Koch.

83    Christine Cathrine Chombardt i København. 29.3.1756, no.85, opslag 244.
E: Peder Wasserfall, silke- og klædekræmmer. B:
1) Cathrine Isabella Pedersdatter, født 29.10.1751
2) Christine Elisabeth Pedersdatter, født 23.7.1753
3) Peder Pedersen, født 15.4.1755, død 5.5.1755.
FM:
1 Reinhard Iselin, grosserer
2 Johan Conrad Kersting, silke- og klædekræmmer.
Afdøde døde 21.4.1755.

84    Else Mikkelsdatter i Gammelmønt i København. 2.6.1756, no.86, opslag 248.
E: Christen Krøyer, skriverkarl. B:
1) Anne Marie Krøyer 5.
FM:
1 Niels Juul
2 Jens Pedersen Sundby, brændevinsbrænder
3 Peder Gundersen.
Afdøde døde 25.5.1753.

85    Jens Hellemann i Klædeboderne i København. 4.6.1756, no.87, opslag 251.
E: Cathrine Jacobsdatter Vilsbech. LV: Christian Ritter. B:
1) Johannes Jensen Hellemann 12.
FM:
1 Christian Bruun, undergraver i Vor Frue kirke.
Enkens første ægteskab med C. Kramer, skifte 1744. Arv til 4 af hendes børn B:
1) Baltser Kramer 25
2) Christoffer Kramer 22
3) Otto Kramer 20
4) Cathrine Cramer.
Desuden nævnes enkens svigersøn Andreas Vilsbech.
Afdøde døde 5.5.1755.

86    Jens Jensen, hesteslagter i København. 6.7.1756, no.88, opslag 256.
E: Anne Hansdatter. LV: Immanuel Thygesen. B:
1) Jens Jensen, født 11.2.1745
2) Hans Jensen, født 1.1.1748
3) Simon Jensen, født 2.1.1749
4) Christian Jensen, født 23.1.1751.
FM:
1 farbror Oluf Jensen
2 fars søskendebarn Bernt Anton Plochross.

87    Lyder Rider Holmann, kaptajn i Det asiatiske Kompagni, ved Nyhavns Kanal i København. 23.7.1756, no.89, opslag 260.
E: Anne Cathrine. LV: Michael Drejer, oplagsskriver ved Toldboden. B:
1) Maren Holmann 7.
FM:
1 mors stedfar Hans Jacobsen Toft, skipper
2 Henrik Fæster, brygger.

88    Samuel Møller, brændevinsbrænder i Store Kongensgade i København. 24.7.1756, no.90, opslag 262.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Pedersen Voldby. B:
1) Sara Marie Samuelsdatter 1½.
FM: Anders Ibsen.

89    Anne Marie Lynge i Dybensgade i København. 4.9.1756, no.91, opslag 264.
E: Christoffer Holders. B:
1) Frederik Christoffersen, født 30.6.1751.
FM:
1 fars svoger Asmus Frederik Holling, guldsmed
2 Peder Holders.

90    Niels Christoffersen Sjørup, styrmand i Det asiatiske Kompagni, i Overgaden over Vandet på Christianshavn. 7.9.1756, no.92, opslag 268.
E: Maren Hansdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Marie Nielsdatter 8
2) Birgitte Marie Nielsdatter 4.
FM:
1 Christen Poulsen Noer
2 Andreas Poulsen, hørkræmmer
3 Laurids Vejle, silkefarver.

91    Jens Pedersen Holm, styrmand i Det asiatiske Kompagni, i Overgaden oven Vandet på Christianshavn. 25.9.1756, no.93, opslag 270.
E: Anne Kirstine. LV: Hans Lemming. B:
1) Mogens Rabe Holm 8
2) Peder Holm 6.
FM:
1 Laurids Pedersen Holm, kvartermand i Det asiatiske Kompagni
2 Adrian Pog, bager
3 Jesper With, kaptajn i Det asiatiske Kompagni.

92    Anne Madsdatter Krag i København. 30.9.1756, no.94, opslag 272.
E: Didrik Ancher. B:
1) Morten Didriksen 4.
FM: Oluf Pedersen Sanggaard, kompas og seglmager.

93    Gundel Marie Pedersdatter i Lille Købmagergade i København. 11.3.1757, no.95, opslag 276.
E: Henrik Carstensen Højer, urtekræmmer. B:
1) Aage Højer 17
2) Diderikke Birgitte Højer 11.
FM:
1 Niels Tischen, urtekræmmer
2 David Bang, the- og porcelænshandler.
Desuden nævnes afdødes mor [Diderikke Düsseldorf], enke efter Aage Busch.

94    Cathrine Olufsdatter i København. 23.3.1757, no.96, opslag 278.
E: Anders Knudsen, brændevinsbrænder. B:
1) Laurids Andersen 21, student
2) Anne Elisabeth Andersdatter 16.
FM:
1 Oluf Rasmussen, brændevinsbrænder
2 Conrad Becher, slagter.

95    Sofie Eleonora Becher i Dronningens Bredgade i København. 4.4.1757, no.97, opslag 280.
E: Daniel Frederik Reichard. B:
1) Frederikke Sofie Danielsdatter 3
2) Susanne Marie Danielsdatter 2.
FM: mors farbror Johan Conrad Becher.
Afdøde døde 26.2.1756.

96    Marie Anne i København. 26.4.1757, no.98, opslag 290.
E: Frederik Hofmann. B:
1) Marie Frederikke Hofmann 6
2) Anne Elisabeth Henriette Hofmann 4.
FM:
1 Johan Jessen.
2 Jacque Salomon Courtone

97    Charlotte Amalie Brinkmann i København. 31.7.1757, no.99, opslag 292.
E: Johan Mathias Rose. B:
1) Marie Louise Rose, født 26.8.1754
2) Charlotte Sofie Rose, født 19.10.1755.
FM:
1 morbror Frederik Brinkmann, hof-dansemester
2 Claudi Rose, silke- og klædekræmmer
3 Hans Peder Top, bogholder.

98    Riemann Thorsen, overstyrmand i Det asiatiske Kompagni. Skifte i København 10.9.1757, no.100, opslag 298.
E: Marianne. LV: Laurids Madsen, brygger. B:
1) Jens Thorsen 13
2) Johannes Thorsen 11.
FM:
1 Kaj Henrik Nielsen Killendal, bødker
2 Peder Vinkel, køremester i Sæbesyderierne.

99    Susanne Caillate i København, no.101, opslag 300.
E: Jacque André Girode, urmager. B:
1) Cathrine Girode 4
2) Susanne Girode 2.
FM:
1 Bartholomæus Caillate, urmager og oldermand i urmagerlauget
2 Arnold de Fione Olivarius, kontrollør i Den kongelige Bank.

100    Martha Marie Andersdatter i København. 29.10.1757, no.102, opslag 303.
E: Jørgen Hansen, overstyrmand i Det asiatiske Kompagni. B:
1) Cathrine Margrethe Jørgensdatter 6
2) Hans Jørgensen 5
3) Martha Marie Jørgensdatter 1½.
FM:
1 Peder Poulsen, urtegårdsmand
2 Niels Halkjær, skibsbygger.
Afdøde døde i juni 1757.

101    Mette Marie Jensdatter i København. 4.11.1757, no.103, opslag 306.
E: Oluf Riis, skrædder. B:
1) Johannes Riis 5.
FM:
1 morfar Jens Mathiassen
2 Hans Holbæk, købmand
3 Peder Thomsen, snedker.

102    Anne Giersdatter i København. 11.11.1757, no.104, opslag 309.
E: Carl Gustav Reiser, marskandiser. B:
2) Anne Cathrine Carlsdatter Reiser 11.
FM:
1 Jens Bergenhammer, fuldmægtig
2 Andreas Hermansen, brændevinsbrænder.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Kirstine Archeli g.m. Jochum Christian Martin, brændevinsbrænder.

103    Eva Dorthe Møller i et hus ud til Sølvgade og Klerkegade i København. 26.11.1757, no.105, opslag 311.
E: Jens West, kongelig vokslysleverandør. B:
1) Beathe Vilhelmine Jensdatter West 9.
FM:
1 Peder Ludvig Munch, krigsråd
2 Egert Rasmussen, fuldmægtig.
Afdøde døde 24.3.1756.

104    Nikolaj Christian Degn, styrmand i Det asiatiske Kompagni, i Store Kongensgade i København. 24.12.1757, no.106, opslag 316.
E: Margrethe Helene. B:
1) Cecilie Degn 9
2) Christian Degn 7.
FM:
1 Johan Bjørn, hof-konditor
2 Peder Meyer, silkefarver.

105    Søren Solberg i København. 13.1.1758, no.107, opslag 3.
E: Else Marie Stampe. LV: bror Henrik Stampe, generalprokurør og professor. B:
1) Edel Cathrine Severine Solberg 3.
FM:
1 født værge Christian Solberg
2 Hans Nikolaj Nissen, rådmand
3 Henrik Christensen Stampe, kancellist i Danske Kancelli.

106    Mette Martie Bechmann i København. 21.1.1758, no.108, opslag 12.
E: Johan Hallensen, urtekræmmer. B:
1) Anne Cathrine Hallensen 8
2) Peder Hallensen 7
3) Hans Christian Hallensen 6.
FM:
1 morbror Jacob Bechmann, kaptajn o Det asiatiske Kompagni
2 Just Winther, juvelerer
3 Mathias Hundevad. galanterikræmmer.
Afdøde døde 3.10.1757.

107    Ingeborg Christine Toftegaard i København. 26.1.1758, no.109, opslag 18.
E: Jens Mortensen Colding, pottemager. B:
1) Johanne Margrethe Jensdatter 12
2) Peder Martin Jensen 9
3) Christian Ulrik Jensen 7
4) Marie Elisabeth Jensdatter 6
5) Johan Adam Jensen 1½.
FM:
1 Peder Ulrik Toftegaard
2 Lorents Pedersen, lærredshandler
3 Peder Andersen Møn, tømrersvend.
Afdøde døde 18.11.1757.

108    Birgitte Marie i København. 4.3.1758, no.110, opslag 21.
E: Gudmand Lauridsen Kaletz, remmesnider. B:
1) Marie Elisabeth Gudmandsdatter 9.
FM:
1 Hans Thomsen Thisted
2 Erik Mortensen Løje, islandsk købmand
3 Niels Pedersen Fynbo, korporal.
Afdøde døde 19.2.1757.

109    Jens Pedersen, vognmand i Gothersgade i København. 13.4.1758, no.111, opslag 27.
E: Karen Sofie Christensdatter. LV: Peder Jensen Nørager, vognmand. B:
1) Mette Sofie Jensdatter 8.
FM:
1 Laurids Madsen, brændevinsbrænder
2 Niels Pedersen, skoleholder
3 Gotfred Kleinschmidt, skrædder.
Afdøde døde 11.12.1757.

110    Anne Birgitte Lauridsdatter i København. 25.4.1758, no.112, opslag 31.
E: Rasmus Sørensen. B:
1) Hans Rasmussen 15
2) Cathrine Rasmusdatter 12
3) Laurids Rasmussen 9.
FM:
1 Michael Andersen, karmager
2 Peder Stiern, urtekræmmer
3 Rasmus Knudsen, overgraver i Helliggejst kirke.

111    Inger Pedersdatter i Adelgade i København. 6.5.1758, no.113, opslag 33.
E: Christen Thomsen, brændevinsbrænder. B:
1) Thomas Christensen 12
2) Karen Christensdatter 11
3) Helvig Christensen 10
4) Maren Christensdatter 9
5) Peder Christensen 7
6) Bent Christensen 6
7) Christen Christensen 2
8) Anders Christensen 9 mdr.
FM:
1 Jens Cronland, stadskaptajn
2 Joen Andersen Kolstrup, skipper.

112    Niels Pedersen West, brændevinsbrænder i København. 11.5.1758, no.114, opslag 38.
Anne Andersdatter Bjerregaard.
Arvinger angives ikke.

113    Kirsten Hansdatter i Rigensgade i København. 18.5.1758, no.115, opslag 39.
E: Peder Nielsen Krog. B:
1) Hans Pedersen 11
2) Niels Pedersen 8.
FM:
1 Søren Madsen, kandestøber
2 Laurids Christensen, bødker.

114    Laurids Jensen Griis, ugift brygger på hjørnet af Sankt Gertrudstræde og Rosenborggade i København. Eksekutorskifte 19.6.1758, no.116, opslag 42.
Testamente af 26.3.1757.
Adskillige navngivne arvinger, der ikke er beslægtede samt beslægtede arvinger hvis navne ikke angives.

115    Denice Francoise d’Huart i Pilestræde i København. 28.7.1758, no.117, opslag 176.
E: Tobias Martin, båndfabrikant. B:
1) Isak Tobiassen 7
2) Marie Magdalene Francoise Tobiasdatter 5
3) Susanne Denice Tobiasdatter 4.
FM:
1 Niels Falch, fuldmægtig i Rentekammeret
2 Jean Courtaud, vinhandler
3 Charles Tellier, værtshusholder.

116    Marie Elisabeth Garnesi i København. 4.10.1758, no.118, opslag 180.
E: Georg Julius Liebe, hof-bogbinder. B:
1) Balthazar Liebe 22
2) Jacob Vilhelm Liebe 18
3) Georg Christian Liebe 9.
FM:
1 fars stedfar Johan Frederik Plüer, bogbinder
2 fars svoger August Henrik Helmuth, bogbinder.
Litteratur: Svar på spørgsmål XI: Slægten Liebe i: Personalhistorisk Tidsskrift 1880 side 294-299.

117    Maren Jensdatter i København. 6.10.1758, no.119, opslag 184.
Enke efter Niels Jensen Gedsted, brygger. B:
2) Annike Cathrine Nielsdatter Gedsted, død, var g.m. Christian Christensen Borup, brygger. 1B:
a Niels Gedsted Borup 1¾.
Første ægteskab med Morten Jensen Kjærulf. B:
1) Martine Christiane Kjærulf g.m. Johannes Haagen, islandsk købmand og brygger på Christianshavn.

118    Hedvig Marie Christoffersdatter i Farvergade i København. 12.10.1758, no.120, opslag 189.
E: Jesper Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) Anne Marie Jespersdatter 10
2) Inger Jespersdatter 6
3) Jens Jespersen 3½
4) Maren Jespersdatter 1½.
FM:
1 Oluf Holm, maler
2 Anders Pedersen Stevn.

119   

Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.1-16.