Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Hofret
Samfrændeskifter
1701-1766

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dkUdarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månedervignet1
Københavns Hofret
Samfrændeskifter
1701-17661    Bevilling at holde samfrændeskifte i København. 4.6.1701, opslag 2.
Bevilling af 4.6.1701 at afholde samfrændeskifte efter ansøgning af 15.2.1696 for Anne Slange efter afdøde mand Lambert Haven, generalbygmester i København for hende og deres sammenavlede børn, hvis navne ikke angives.

2    Cathrine Hedvig Hassen i København. 24.9.1723, opslag 8.
E: Johan Markvard Esmarch, kancelliråd og sekretær i Tyske Kancelli. B:
1) Cathrine Hedvig Esmarch 4 år 8 mdr
2) Dorthe Margrethe Esmarch 3 år og 8 mdr.
FM:
1 Frederik Esmarch, justitsråd
2 Peder Neve, justitsråd
3 Nikolas Ludvig Esmarch, sekretær.
Desuden nævnes enkemandens svigermor Madam Meybusch.

3    Anne Cathrine Kuur i København. 7.8.1726, opslag 27.
E: Sejer Mahling (Malling), kancelliråd, sekretær i Missionskollegiet. B:
1) Frederik Christian Sejersen Mahling 1 år 9 mdr.
FM:
1 morfar Jens Kuur, rådmand i København, stempletpapirsforvalter i Danmark og i Norge
2 morbror Severin Michael Kuur, auktionsdirektør.

4    Else Worm i København. 14.12.1743, opslag 33.
E: Casper Christoffer Bartholin, justitsråd, assessor i Højesteret og sekretær i Danske Kancelli. B:
1) Christoffer Bartholin
2) Kirsten Bartholin, der døde straks efter sin mor.
Enkemanden var ejer af Kaas hovedgård [i Lihme sogn] i Salling.
Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1740.
Arv i boet efter:
1 enkemandens faster justitsrådinde Jacobæus
2) [Hans] Steenbuch, professor, [død 21.6.1740].

5    Marie Franck i et hus Bag Børsen i København. 11.5.1744, opslag 40.
E: Andreas Graa, kancelliråd, kancelliforvalter. B:
1) Nikolaj [Franck] Graa.
FM: [formentlig mors farbror] Michael Franck, præst i Kirke Såby og Kisserup.
Desuden nævnes:
1 enkemandens stedfar Wieland, kancelliråd
2 enkemandens svigermor [Olave Marie Olufsdatter Tønder, datter af Oluf Christoffersen Tønder, præst i Trondhjem Frue kirke], enke efter [Nikolaj] Franck, justitsråd
3 afdødes søster.
Bevilling til uskiftet bo af 13.1.1741.

6    Charlotte Amalie Lützow i Store Kongensgade i København. 15.7.1745, opslag 45.
E: Vilhelm August von der Osten, ridder, gehejmeråd, direktør for Finanserne og for Øresundstoldkammeret. B:
1) Charlotte Dorthe von der Osten, født 19.7.1731
2) Iver von der Osten, født 16.7.1732
3) Louise Charlotte von der Osten, født 10.10.1735, der ægter Gregers Christian greve von Haxthausen
4) Eleonora Fransiska von der Osten, født 24.7.1737, der ægter Frederik Numsen.
FM:
1 Frederik Felix von der Osten
2 Johan Sigismund von Schulin, gehejmeråd
3 Otto Thott, konferensråd.
Bevilling til uskiftet bo af 28.5.1745.
Afdøde døde 11.5.1743 i Helsingør.

7    Frederik Wodroff, justitsråd, deputeret i Landetatens Generalkommissariat. 19.6.1751, opslag 70.
E: Ursula Christiane Linde. B:
1) Ursula Elisabeth Wodroff 2½.
FM: morfar Arved Christian Linde, etatsråd og kasserer.
Bevilling til uskiftet bo af 10.1.1749.

8    Agnethe Elisabeth [Hagen] i København. 1.4.1752, opslag 74.
E: Hans [Pedersen] Høyer, kaptajn, [født Trondhjem 1699, død 6.11.1769]. B:
2) Markus Hagæus Høyer 12
3) Bolette Elisabeth Høyer 10.
Første ægteskab med [Markus Frauen]. B:
1) Daniel Frauen.
Desuden nævnes [enkemandens bror] Johannes [Pedersen] Høyer, præst i Kejtum [på øen Sild].
Bevilling til uskiftet bo af 1.4.1752.

9    Margrethe Dorthe Eiklers i København. 13.6.1763m opslag 78.
E: Vilhelm Hennings, professor i Anatomi og kirurgi og generaldirektør for Anatomien og kirurgien. B:
1) Johan Christian Vilhelm Hennings 1½.
FM: morfar Johan Peder Eikler, urtekræmmer.
Bevilling til uskiftet bo af 10.6.1763.

10    Anne Cathrine Svane i København. 19.2.1766, opslag 84.
E: Frederik Christian Sevel, generalauditør. 2B:
a Hans Just Sevel 6
b [Elias Svane Sevel], der døde straks efter sin mor
Afdøde havde arv efter sin mor [Anne Christine Jørgensen, skifte Københavns Hofret. Skiftebreve i ordinære boer 4.10.1764 lbnr.110. Enke efter Elias Svane].
Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1764.

11    Sara Roje i København. 1.5.1766, opslag 87.
E: Frederik Christian Hallmann, krigsråd og sekretær i Generalkrigsdirektoratet. B:
1) Marie Elisabeth Hallmann 11.
FM: Frølund, assessor.
Bevilling til uskiftet bo af 7.2.1766.

12    Johanne Riis i København. 30.9.1766, opslag 90.
E: Jacob Rahbek, kammerråd og toldskriver. B:
1) Knud Lyhne Rahbek 5.

SLUT