Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Hofret
Konceptskifter
1684-1771

[1684-1694]    [1695-1699]    [1703-1706]    [1707]    [1708-1710]    [1711-1716]    [1717-1718]   

[1719-1721]    [1722-1723]    [1724-1726]    [1727-1733]    [1737]    [1738-1740]    [1741]    [1742]   

[1743-1744]    [1745-1746]    [1747-1748]    [1749]    [1750]    [1751-1752]    [1753-1755]    [1756]    [1757]   

[1758]    [1759]    [1760]    [1761]    [1762]    [1763]    [1764]    [1765]    [1766]    [1767]    [1768-1769]    [1770-1771]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månedervignet1

Renselsesattest i pestens tid som bilag i lbnr.61 opslag 51
sundhedsattest

Københavns Hofret
Konceptskifter
1684-16941    Otto Pogwisch til Frydendal [i Frydendal sogn i Holbæk amt], gehejmeråd, ridder, boende i København, der døde 9.2.1684, opslag 2.
Enkemand efter [Anne Cathrine Parsberg]. B:
1) Christian Frederik Pogwisch.

2    Jens Clausen, generalfiskal i Nørregade i København. Forsegling 17.2.1687, opslag 11.
A:
0) far Claus Hansen, præst i Vordingborg og Kastrup, død [ca. 1657] og [Johanne Jensdatter, skifte Vordingborg 20.10.1641. lbnr.2A herunder]
1) søster Hilleborg Clausdatter, enke efter Søren Clemensen
2) søster Birgitte Clausdatter, enke efter Jacob Ejlersen
3) bror Stygge Clausen
4) søster Christine Clausdatter g.m. Hans Knudsen [Viborg], assessor i Admiralitetskollegiet, boende på Gammeltorv.
Fars andet ægteskab med Helvig Ejlersdatter, død
5) halvbror Morten Clausen
6) halvsøster Lisbeth Clausdatter g.m. Thomas [Rasmussen] Ranch, [præst i Ågerup og Kirkerup, skifte Sømme herred gejstlig 15.3.1689 lbnr.2]
7) halvsøster Johanne Clausdatter g.m. Cornelius Nissen.
Arv i boet efter afdødes halvbror Ejler Clausen.Vordingborg Byfoged
Skifteprotokol
1637-1664


2A    Johanne Jensdatter i Vordingborg. 20.10.1641, fol.100B.
E: Claus Hansen, præst i Vordingborg [og Kastrup]. B:
1) Hilleborg Clausdatter
2) Hans Clausen 12
3) Birgitte Clausdatter
4) Jens Clausen 9
5) Eske Clausen 8
6) Aksel Clausen 6
7) Stygge Clausen 4
8) Kirsten Clausdatter 3.
FM: Henrik Staal.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten [Jensdatter] g.m. Morten Mikkelsen, kongens proviantskriver i København.3    Henrik Rantzau, kammerherre, boende ved Stranden i København, der døde 30.3.1687, opslag 56.
A:
0) forældre [Frederik Rantzau til Asdal, død Odense 13.1.1645 og Margrethe Clausdatter Podebusk, død 1632].
Fars andet ægteskab med [Ida Ottesdatter Skeel, død 1684]
1) [halv]bror Otto Rantzau, greve
2) [halv]søster [Birgitte Rantzau], enke efter [Corfitz] Trolle, [død 21.3.1684]
3) [halv]søster Margrethe Rantzau, enke efter Enevold Parsberg, [begravet Århus Domkirke 4.12.1680.

4    Marie i Højbrostræde i København. 16.9.1689, opslag 59.
Enke efter Jacob Becher, sekretær.
Første ægteskab med Sendsmeyer. B:
1) Knud Leonard Sendsmeyer
og øvrige søskende.

5    Gregers Daa, viceamtmand i Rugård amt, boende i Lille Kongensgade i København, der døde 19.4.1689, opslag 61.
Afdøde var forlovet med Sofie Amalie Parsberg.
Afdødes forældre var [Christian Clausen Daa, død 1673] og Vibeke [Gregersdatter] Krabbe, skifte 23.9.1686 på Rygård [i Ry sogn i Roskilde amt].
Afdødes søskende, hvis navne ikke angives er arvinger.
Desuden nævnes afdødes moster Ingeborg Krabbe
Afdøde døde 19.4. 1689 [i branden på Operahuset på Amalienborg].
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.2).

6    Registrering i København. 24.6.1690, opslag 110.
Registrering af bo der tilhører Christoffer Ranche, sekretær i Danske Kancelli og udpegning af en værge for ham.
Arv i boet efter Thomas Ranche, skifte 15.3.1689.
I boet findes en ring hans stedmor fik i brudegave.

7    Andreas von Engberg, justitsråd og landsdommer. boende på Amagertorv i København, der døde 17.8.1690, opslag 178.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var ejer af en gård i Ravnstrup.

8    Laurids Windelin, ugift sekretær i Danske Kancelli, boende i Købmagergade, der døde 23.12.1690, opslag 185.
A:
0) forældre Ludvig Joensen, præst i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup, [død 3.12.1660] og [Ingeborg Lauridsdatter begravet 3.3.1684] i andet ægteskab med successor Jacob Ottesen
1) bror Jonas Ludvigsen Vendelin, tiendeskriver i Kristiansand Stift i Norge
2) søster Kirsten Ludvigsdatter g.m. Reimer Madsen, præst i Tornby og Vidstrup
samt afdøde halvsøskende.
Desuden nævnes afdødes stedfars bror Steen Ottesen g.m. Cathrine i København.

9    Sidsel Grubbe, hovmesterinde for de kongelige børn, boende i Vimmelskaftet i København, der døde 19.3.1691, opslag 245.
Enke efter Aksel Urup. A:
1) Ingeborg Grubbe, ugift
og medarvinger.

10    Laurids Eskildsen, tolddirektør, boende på Frederiksholm i København, der døde 22.4.1691, opslag 271.
E: Cathrine Bonen. B:
1) Charlotte Amalie Lauridsdatter 19
2) Christian Lauridsen 15
3) Vilhelm Lauridsen 11.

11    Immanuel Junge, kammerråd og krigskommissær i København. 10.5.1692, opslag 293.
E: Bodil [Sørensdatter] Hjort. LV: Poul Vinding. B:
2) Søren Junge 19
3) Nikolaj Junge 13.
FM:
1 Peder Hjort, justitsråd
2 Hans Vandel, teologisk professor.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Junge, forlovet med Liebhart With.
Arv i boet efter afdødes første hustrus mor i Ditmarsken.
Enkens første ægteskab med [Hans Hagensen til Hagestedgård.
Arv i boet efter enkens søn af første ægteskab Hans Hagensen, sekretær.
Desuden nævnes afdødes brordatter Anne Cathrine Junge.
Afdøde var ejer af Sonnerupgård [i Kirke Hvalsø sogn].

12    Karen Rosenmeyer i Købmagergade i København, der døde 4.11.1693, opslag 341.
E: Laurids Schiering, kammerskriver.
Arvinger angives ikke.
Vidner i en sag mod enkemanden vedrørende arvegods i skiftet efter afdødes mor:
1 Christian Schiering
2 Anders Lauridsen, prokurator
3 Hans Lauridsen Schiering
4 Peder Thormann
5 Anne Frandsdatter
6 Lisbet Madsdatter
7 Dorthe Christiansdatter
8 Magnus Gabriel
9 Nikolaj Koch.

13    Sofie Faber i København, der døde 27.3.1694, opslag 388.
Enke efter Henrik Ernst, assessor i Højesteret og Kancellikollegiet og professor honorarius på Sorø Akademi. B:
1) Anne Sofie Ernst, død. B:
a Sofie Amalie Mathesius 23
b Daniel Mathesius 22
c Jacob Mathesius 20.
FM: Hjort, kancelliråd.
Desuden nævnes Johan Conrad Ernst, stadsbygmester i København.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1695-169914    Ingeborg Grubbe, ugift i København, der døde 27.10.1695, opslag 2.
A:
1) søster Sidsel Grubbe, enke efter Wittberg, oberst
2) bror Gabriel Grubbe, oberstløjtnant, død. E: Anne Dyre. 4B:
a Edel Hylleborg Grubbe 10
b Jacob Grubbe 9
c Dorthe Helvig Grubbe 7
d Claudiane Grubbe 5.
FM: morbror Jens Dyre.

15    Abel Sandberg på Kongens Nytorv i København. 9.12.1695, opslag 36.
Enke efter Melchior Oldeland, renteskriver. AQ:
1) bror, død. 1B:
a Cathrine Margrethe Sandberg, enke efter Mandrup Parsberg
2) søster Helvig Sandberg, enke efter Sigvard Brockenhuus.
Afdøde død for nogle få dage siden på Rygård.

16    Margrethe Grubbe i København, der døde 18.4.1696, opslag 68.
Enke efter Steen Hohendorff til Rønneholm i Skåne, [død 1687].
6) Lave Hohendorff
7) Margrethe Hohendorff
8) Martha Hohendorff
9) Sidsel Hohendorff
10) Anne Hohendorff.
Første ægteskab med Lave Bech, død 1659]. B:
1) Agathe Christine Bech, død. E: Otto Ahrenfeldt. Hendes børn
2) Jørgen Bech
3) søn, død. B:
a Lene Margrethe Bech
4) Elisabeth Bech i Mechlenborg
5) en datter g.m. Jørgen Bilde.
Arv i boet efter Steen Bech til dennes enke Ida Lindenow og hendes børn, hvis arv stod hos Lave Bech.
(Uvist om der er flere arvinger, men begyndelsen af skiftet mangler).

17    Albert Gyldensparre, etatsråd i København, der døde 28.6.1696, opslag 107.
Arvinger angives ikke.
Skiftet blev overdraget til kommissarierne.

18    Vilhelm Mechlenburg, ugift bergrad og vicelaugmand over Trondhjem laugstol, boende på Slotsholmen i København, der døde 7.6.1697, opslag 109.
Arvinger angives ikke.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.5).

19    Beathe Ingeborg [Poulsdatter] Moth på Frederiksholm eller Slotsholmen i København, der døde 23.10.1697, opslag 153.
Enke efter Holger Parsberg, etatsråd, [død 3.5.1692], efter hvem, der ikke er afholdt skifte.
Første ægteskab med Jens [Andersen] Hals, [præst i20     Øde Ferslev og Sneslev, begravet 8.11.1675]. B:
1) Poul Moth, amtmand i Ringsted amt og assessor i Kammerkollegiet.
Andet ægteskab med [Frederik Mechlenborg, død København 23.6.1684]. B:
2) Christian Frederik Mechlenborg, volontør i kongens krigstjeneste
3) Sofie Amalie Mechlenborg.
FM:
1 mors halvbror Mathias Moth, gehejmeråd
2 Jacob Lerche.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Poul Moth, livmedicus.
2 Verner Parsberg, der har medejerskab til begravelsen i Nikolaj kirke
3 Elisabeth Parsberg, der har medejerskab til begravelsen i Nikolaj kirke.

20    Nikolaj Jansen Arff, assessor i Kammerkollegiet og kammerråd i København, der døde 18.12.1698. opslag 283.
Arvinger angives ikke.

21    Vilhelm Piper, kammerråd, boende ved Den ny Børs i København, der døde 7.6.1699, opslag 393.
E: Cathrine Jørgens. LV: far Johan Jørgens. B:
5) Jacob Piper, student i Kiel
6) Peder Vilhelm Piper 12
7) Augusta Piper
8) Alexandrine Piper
9) Engel Marie Piper
10) Helmare Piper.
Første ægteskab med [Felicitas Jensdatter]. B:
1) Ulrik Christian Piper
2) Frederik Filip Piper, præst i Wilster
3) Sofie Hedvig Piper g.m. Markus Dau, amtsskriver i Rendsborg
4) Susanne Gertrud Piper g.m. Wesenborg, regeringsråd i Oldenborg.
Afdøde havde løn til gode som amtsskriver i Sønderborg amt 1672-1680.

22    Christian Kruse, amtmand [i Nordlandene i Norge], boende i Skipperboderne i Hummergade i København, der døde 29.10.1699, opslag 415.
Enkemand. Af børn angives B:
1) Christian Kruse, page ved Det kongelige Hof
2) Jørgen Kruse, page ved Det kongelige Hof.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1701-170223    Poul Zachariassen Grønneval, amts- og proviantforvalter i Nyborg og Tranekær amter, boende i Lille Sankt Nikolajstræde i København, der døde 2.4.1701, opslag 2.
Af børn angives B:
1) Poul Grønneval.
[Afdøder var ejer af Hesselagergård på Fyn].

24    [Anne Cathrine] Compotella på Amagertorv i København. 4.11.1701, opslag 14.
Enke efter Jens [Nielsen Toller] Rosenheim, [død 1790]. A:
0) forældre [Hans Jørgen Compoteller i Flensborg, død 1699 og Sofie Amalie Hausmann, død 19.6.1682]
1) søster [Augusta Rebekka Compoteller g.m. Johan Peer Cubach, bogtrykker]
2) søster [Cathrine Hedvig Compoteller] g.m. Hans Bertelsen Holst, præst [i Toten i Norge] ved dennes bror Peder Bertelsen Holst
3) søster Ida Compotella. FM: Hannibal Stockfleth.
Mors andet ægteskab med [Mathias Lobedantz]. B:
4) halvbror Mathias Lobedantz, viceamtsforvalter i Sønderborg.

25    Frands von Hagen, kancelliråd Ved Stranden i København, der døde 9.11.1701, opslag 25.
Enkemand. B:
1) Frands von Hagen
2) Tobias von Hagen
3) datter g.m. Michael Frederik Thomsen
4) datter g.m. Adolf Rumpler
5) datter g.m. Frederik Esmark, sekretær
6) Marie Elisabeth von Hagen.
Afdøde og hustru blev begravet i Sankt Petri kirke.

26    Henrik Ehm, assessor på Kongens Nytorv i København. 19.12.1701, opslag 36.
E: Elisabeth Gudmandsdatter Brochmann.
Af første ægteskab B:
1) Hans Henriksen Ehm, landsdommer over Sjælland og Møn.
Afdøde døde i Hamborg for få dage siden.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.6).

27    Hans Nielsen Arenfeldt, kammerjunker, boende Ved Stranden i København, der døde 22.5.1702, opslag 151.
0) forældre [Niels Hansen Arenfeldt og Karen Hansdatter Dyre]
1) bror Otto Arenfeldt, kommandør til Knivholt [i Flade sogn] og Lerbæk [i Elling sogn]
2) søster Anne Arenfeldt g.m. Claus Pors, begge døde. 4B:
a Claus Herluf Pors i Jylland
b [Hans Aksel] Pors, ritmester
c Anne Cathrine Pors, død, var g.m. [Christoffer Henrik] Moltke, kaptajn. Hendes 3 børn
d Birgitte Cathrine Pors
3) søster Karen Arenfeldt, død, var g.m. Markor [Knudsen] Rodsteen [til Lengsholm i Lendum sogn, død 1671]. 1B:
a Else Cathrine Rodsteen g.m. Ove Budde til Lengsholm
4) søster Birgitte Cathrine Arenfeldt g.m. von Normann, oberstløjtnant. 1B:
a Sofie Cathrine von Normann g.m. Frederik Parsberg, ritmester.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Lave Arenfeldt.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.8).

28    Frederikke Amalie Pentz i København, der døde 30.9.1702, opslag 64.
Enke efter Ove Lange amtmand [i Hedemarken og Gudbrandsdalen i Norge]. A:
1) søster [Ingeborg Cathrine von Pentz]
2) søster Eva Margrethe Pentz, enke efter Otto [Thygesen] Kruse til Østergård i Djurs Nørre herred
3) bror Adam Ernst Pentz til Åstrup.

29    Jacob Poulsen Riis, kommissær, sidste logi i et hus ved Nikolaj kirkegård i København, der døde 25.12.1702, opslag 79.
E: Kirsten Hansdatter.
Afkald fra afdødes svigersøn Michael Bonefeld, søkaptajn.
Arvinger angives ikke.
I boet findes adskillige pakker med dokumenter, hvori følgende kan nævnes:
1 Skiftebrev af 30.8.1683 efter Henrik Hansen Ravn i Kristiansand i Norge
2 Skiftebrev af 16.8.1686 efter Mads Christensen, borgmester
3 Breve fra Bartholomæus Riis til dennes søster Antoinette Riis.
Skiftet foretages i Kristiansand.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.9).

30    Gunder Vosbein, kongelig materialforvalter [på Holmen], boende i Kompagnistræde i København. 3.11.1702, opslag 2.
E: Eva Vinterberg. B:
3) Amalie Margrethe Vosbein 16
4) Abigael Marie Vosbein 13
5) Charlotte Sofie Vosbein 9.
Første ægteskab med [Sofie Amalie Holst]. B:
1) Jørgen Vosbein 20
2) Christian Vosbein 17.
FM: morbror Christian Holst, ingeniørkaptajn.
[Afdøde havde været ejer af Annebjerggård i Højby sogn i Ods herred].
Afdøde døde 29.10.1702 i Oldenborg.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1703-170631    Hans Liljenskjold, amtmand [i Finmarken i Norge], boende i Hummergade i København, der døde 12.1.1703, opslag 2.
E: [Marie Pedersdatter Lem], boende i Finmarken i Norge. B:
1) Peder Liljenskjold på gården Sletten ved Bergen i Norge.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Hans Rus.

32    Christoffer Heidemann, amtmand i Finmarken i Norge, boende Ved Stranden i København, der døde 20.3.1703, opslag 44.
E: Sofie Amalie Pfeiffel i Langeland i Sundhor fogderi i Norge. B:
1) Johan Daniel Heidemann, løjtnant
og øvrige søskende.

33    Margrethe Ulfeldt i København, der døde 1.5.1703, opslag 60.
Enke efter Niels Juel, generalløjtnant.
Fælles testamente af 20.3.1690 og hendes testamente af 14.1.1699.
Af børn angives B:
1) Knud Juel, etatsråd
2) Gregers Juel, oberst
3) [Sofie Juel] g.m. Niels Krag.
Afdøde var ejer af Totterupholm og en del gods på Tåsinge.
[Afdøde var medstifter af Roskilde adelige jomfrukloster].

34    Marie Jespersdatter i Ny Kongensgade i København, der døde 6.9.1703, opslag 198.
E: Erik [Madsen] Lorck, amtmand i Finmarken i Norge. B:
1) Alhed Lorck g.m. Frands Trojel, kommandørkaptajn.
2) Cathrine Lorck gift Halsteen, død. 1B:
a en datter g.m. Mikkel Hofnagel, kirurg i Bergen.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.10).

35    Kirsten i København, der døde 22.3.1704, opslag 102.
Enke efter Herman Meyer, etatsråd. B:
1) Christian Albert Meyer, løjtnant
2) Christine Meyer.
FM: Casper Bartholin.
(Min tydning af skiftet er usikker)

36    Georg Frank von Frankenau, livmedicus, justitsråd i København, der døde 14.6.1704, opslag 105.
E: Anne Cathrine Wilde. LV: Kjeld Krag, prokurator.
Af første ægteskab B:
1) Georg Frederik Frankenau, professor
2) Gerhard Ernst Frankenau, kongelig sekretær
3) Marie Elisabeth Frankenau g.m. Johan Johansen i Hadeln.
Desuden nævnes Bernhard Wilde, kammerråd.

37    Christian [Hansen] Mule, assessor og sekretær i Danske Kancelli i København, der døde 21.8.1705, opslag 187-224, 235-261.
E: Margrethe Hansdatter Nansen.
[2) Hans Christiansen Mule]
[3) Peder Christiansen Mule]
[4) Claus Christiansen Mule]
[5) Lisbeth Margrethe Christiansdatter Mule]
[6) Sofie Regitse Christiansdatter Mule]
[7) Jens Christiansen Mule]
[8) Laurids Christiansen Mule]
[9) Mikkel Christiansen Mule].
Første ægteskab med Margrethe Dysseldorf, død 20.9.1690. B:
1) Ellen Christiansdatter Mule.
FM: halvbror Albert Deichmann.
Margrethe Dysseldorfs første ægteskab med Peder Villumsen Deichmann, byfoged i København, skifte 29.6.1686. Arv til B:
1) Edvard Deichmann
2) Else Cathrine Deichmann, død 1693, efter hvem, der er arv.
Disse børn havde arv efter deres morbror Albert Dysseldorf, kongelig mundskænk
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.7).

38    Henrik Bladt, assessor i København, der døde 11.10.1705, opslag 262.
Arvinger angives ikke, dog nævnes Peder Bladt, overformynder.

39    Margrethe Gjedde i Kannikestræde i København. der døde 19.1.1706, opslag 283.
Enke efter Holger Vind til Gjeddesdal [i Greve sogn] og Harrestedgård [i Hyllinge sogn], kansler, [død 1683]. Af børn angives B:
3) Christian Vind, amtmand
4) Ove Vind, oberst
5) Vilhelm Carl Vind.
Afdøde døde på Gjeddesdal, [der har navn efter afdøde].

40    Gustav Adolf von Klenow, kammerjunker og rejsestaldmester i Trompetergangen i København, der døde 1.3.1706, opslag 289.
A:
1) bror Georg Christoffer von Klenow, oberstløjtnant
2) søster Anne Juliane von Klenow til Sandhost
3) søster Barbara Marie von Klenow
4) søster Hedvig Elisabeth von Klenow på Güstrow
5) søster Sofie Cathrine von Klenow til Øelst i Schlesien
6) søster Marie Eleonora von Klenow i Kolding
7) halvsøster Magdalene Sybille von Klenow g.m. Ludvig Ernst von Woyda i Kolding, amtmand i Koldinghus amt.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.12).

41    Niels [Hansen] Meyer, krigskommissær i Norge, boende i København, der døde 22.5.1706, opslag 351.
E: [Anne Cathrine Sørensdatter Schjelderup]. LV: bror Ove Schjelderup, amtmand. B:
1) [Søren Nielsen Meyer]
2) [Margrethe Nielsdatter Meyer].
Desuden nævnes afdødes bror Anders [Hansen] Meyer, magister, [kapellan i København Helliggejst], der døde [23.3.1707].
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.13).

42    Opbudsbo i København. 25.9.1705, opslag 229.
Registrering af fallitbo hos Severin Rasmussen Ved Stranden i København g.m. Sofie Amalie Tuxen.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.11).

Københavns Hofret
Konceptskifter
170743    Magdalene Pedersdatter Ridemann i København, der døde 18.2.1707, opslag 2.
Enke efter Peder Lassen, justitsråd. [død 5.10.1681].
Testamente af 20.8.1675.
Hans A:
1) gehejmeråd Niels Benzons børn
2) licentiat Niels Hofmanns arvinger
3) kancelliråd Rosenørns arvinger
4) assessor Peder [Sørensen] Hofmann [i Ålborg, ejer af Hammergård]
5) landkommissær Thøger Hofmanns arvinger
6) kancelliråd Peder Benzons arvinger
7) magister Oluf von Lassen Benzons arvinger
8) kancelliråd Niels Jespersens arvinger
9) Laurids Jespersens arvinger
10) Magdalene Ægidiusdatters, salig Hr Hans Olufsens arvinger
Aksel Mogensen
11) Mette Akselsdatters arvinger
12) Karen Akselsdatters arvinger
13) Elisabeth Akselsdatters arvinger
14) frue Anne Hedvig Lassen
15) Karen Madsdatter, enke efter Niels Mogensen, borgmester i Randers
16) Maren Madsdatter, enke efter Jens Poulsen
17) søsterdatter Maren Jespersdatter arv, der deles i 2 halvdele:
a Mikkel Sørensen, amtsskriver i Randers
b afdøde Hans Villumsens umyndige børn.
Dele af skiftet ligger i læg med påskrift:
1 Begges testamente, opslag 26
2 Journal over hvad der er passeret under behandlingen af Peder Lassens og hustrus fællesbo, opslag 30
3 Diverse breve fremlagt i skifteretten ordnede efter fremlæggelsesdato, opslag 68
4 Salget af boets ejendele
5 Sagen med rådmand Elovius Mangor om de i Peder Lassens hus fundne penge
6 Diverse processer med
a etatsråd Vincent Lerche
b Johan Woldenberg
7 Skifterettens korrespondance med indkomne breve og koncepter vedrørende Peder Lassens bo
8 Korrespondance med Rentekammeret om kongens krav på at der lægges beslag på forrige amtmand i Randers Mikkel Sørensens arvepart på sin hustrus vegne efter justitsråd Peder Lassens enke
9 Gældsbreve
10 Kvitteringer for udbetalte arvelodder mm.
11 Blandede sager.
-
Arvingerne er forsøgt puslet ind i Peder Lassen slægtsskema, men min tolkning er usikker
-
0) forældre [Niels Jacobsen, borgmester i Randers, død 5.4.1624 og Maren Pedersdatter Lassen, død 25.2.1635]
1) søster [Karen Nielsdatter, død 19.2.1675. Første ægteskab med Aksel Christensen]. 3B:
a Mette Akselsdatter
b Karen Akselsdatter
c Elisabeth Akselsdatter, [død 2.8.1668, g.m. Søren Hansen Benzon i Randers, død 23.6.1668]. 5B:
[1 Aksel Sørensen Benzon i Ørsted, død 1728]
[2 Hans Sørensen Benzon i København, død 12.3.1715]
[3 Bent Sørensen Benzon i Randers, død 1703]
[4 Maren Sørensdatter Benzon i Ørsted, død 1719]
[5 Søren Benzon i Visborg, død 1726]
[Karen Nielsdatters andet ægteskab med Jesper Lauridsen]. 3B:
d Niels Jespersen [i Ålborg, død 11.9.1696]. 1B:
1 Jesper Nielsen de Jespersen, borgmester i Randers, død 26.2.1746
2 Hans Jespersen
3 Henrik Jespersen
e Laurids Jespersen
f Maren Jespersdatter, hvis arv deles mellem:
x Mikkel Sørensen, amtsskriver i Randers g.m. Karen Samand
y Hans Villumsens umyndige børn
2) bror [Søren Nielsen Hofmann, død Randers 1649, g.m. Gertrud Pedersdatter Thøgersen, død København 1658]. B:
a Niels Sørensen Hofmann
b Peder [Sørensen] Hofmann til Hammergård, død 1690. [Første ægteskab med Margrethe Brochmann] 2B:
1 Gertrud Hofmann g.m. Peder Eriksen, borgmester i Viborg
2 Anne Lorentse Hofmann g.m. Frands von Ahlefeldt, ritmester.
[Peder Hofmanns andet ægteskab med Johanne Henriksdatter de Hemmer, død 1695]. 2B:
3 Margrethe Hofmann g.m. Lydik [Jensen] Lassen, præst i Korsør
4 Maren Hofmann g.m. Clemen [Jensen] Poulsen, præst i Linå og Dallerup i Jylland
c Thøger de Hofmann, død Gunderupgård i Strandby sogn 7.7.1692
d Mette Marie Hofmann g.m. Peder Anchersen, præst i Karlby og Voldby i Århus stift
3) søster [Anne Vestenie Nielsdatter, død Tvilumgård i Tvilum sogn 24.4.1763, g.m. Mads Poulsen til Tvilumgård, død Randers 1678]. 1B:
a Peder Madsen Rosenørn til Tvilumgård, død Tvilumgård 26.8.1706. B:
1 Poul Madsen Rosenørn til Tvilum, oberstløjtnant og søskende
b Kirsten Rosenørn, død, var g.m. Peder Lerche til Lerkenfeld [i Vesterbølle sogn]. 1B:
1 Vincent Lerche
4) søster [Margrethe Nielsdatter, død 2.11.1677, g.m. Ægidius Jensen, 1656]. 1B:
a Magdalene Ægidiusdatter, død, var g.m. Hans Olufsen, præst [i Randers Gråbrødre, skifte Støvring herred gejstlig 31.5.1698 lbnr.13]. 1B:
1 Barbara Hansdatter Olavia g.m. Johan Woldenberg
5) søster [Mette Nielsdatter, Ålborg, død Ålborg 23.6.1687, g.m. Niels Benzon til Vår, død Ålborg 12.8.1674]. 2B:
a Niels Benzon til Vår, Astrup og Aggersvold og Mørkegård, [død København 14.1.1708]
b Peder Benzon [til Havnø, død Havnø, Visborg sogn 23.6.1701].
c datter, død. 2B:
1 Oluf Worm de Lassen til Bustrup [i Ramsing sogn]
2 Anne Helvig Lassen g.m. Holstein, ritmester.

44    Johanne Elisabeth von Gabel, ugift i København. 28.11.1707, opslag 312, forrige protokol opslag 225-234.
A:
1) mor Ermgard [Johansdatter] Badenhaupt, enke efter Christoffer von Gabel til Bavelsegård, [død 13.10.1673]
2) søster Ermgard Sofie Gabel, enke efter Didrik Schult [til Finstrup i Diernæs sogn], gehejmeråd, [død 30.11.1704]
og øvrige søskende.
I skiftet er vedlagt et fæstebrev af 16.4.1689 på Strids mølle under Bavelsegård.

45    Just Hansen, amtsskriver i Skanderborg og Åkær amter, der logerede i København, død 16.12.1707, opslag 362.
Af børn angives:
1) Hans Justesen, student.
Afdøde efterlod gods i Skanderborg.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1708-171046    Else Pedersdatter Berg i Vimmelskaftet i København, der døde 27.4.1708, opslag 2.
Enke efter Nikolaj Poulsen, landkommissær.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes sønnesøn Nikolaj Poulsen.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.14).

47    Cornelia Bickers på Amagertorv i København, der døde 14.5.1708, opslag 10.
Enke efter Jochum Irgens, [død 29.8.1675].
Arvinger angives ikke.
Dokument, hvor afdøde anmelder at hendes søn Gerhard Irgens van Vestervig døde 3.12.1698 i Købmagergade i København.
Vedlagt jordebog 1697 over gods i Thy der tilhørte denne søn, med angivelse af navn sted og hartkorn.

48    Jørgen Thormøhlen, kommerceråd i Lille Kongensgade i København, der døde 25.12.1708, opslag 123.
E: Gertrud [Henriksdatter Magers] i Bergen
Af børn angives B:
1) [Anne Jørgensdatter Thormøhlen] g.m. Claus Fasting, borgmester i Bergen
2) Megtele Jørgensdatter Thormøhlen i Bergen, enke efter Henrik [Rolfsen] Greve
3) Marie Elisabeth Jørgensdatter Thormøhlen i Bergen, enke efter [Laurids Hansen] Weiner.

49    Barbara Hedvig von Dragsted i København, der døde 1.8.1709, opslag 167.
Enke efter Laurids [Nielsen] Munch, generalmajor, [død København 2.3.1702]. B:
1) Christian Lauridsen Munch, død [1700]. 1B:
a Charlotte Louise Munch i København.
2) [Christiane Elisabeth Munch, død 13.2.1699, var g.m. Ambrosius Charisius, død 21.9.1700]. B:
a Christian Charisius i Ålborg
b Barbara Sofie Charisius g.m. August von Knaphengst
c Marie Dorthe Charisius g.m. Vilhelm de Stockfleth, kaptajn
3) [Anne Dorthe Munch, død 22.8.1698, var g.m. Wulf Henrik von Kalnein]. B:
a Christian von Kalnein, kaptajnløjtnant
b Frederik von Kalnein.
Afdøde døde på Veddelevgård ved Roskilde.

50    Niels Justesen, justitsråd, krigskommissær i København, der døde 3.5.1710, opslag 200.
Enkemand efter [Sara Christoffersdatter, begravet Holmen 16.2.1703]. B:
1) Christoffer Justesen 23, kornet i Brabant
2) Just Justesen 21, søkadet
3) Carl Justesen 14, søkadet
4) Justine Justesen g.m. Jacob Lindberg, kancelliråd
5) Mette Justesen, forlovet med Johan Christoffer Lindberg
6) Sara Justesen
7) Rebekka Justesen
8) Charlotte Amalie Justesen g.m. Christian Ehlers, søkaptajn
9) Anne Marie Justesen
10) Abigael Marie Justesen
11) Christiane Justesen
12) Karen Justesen.

51    Johan Joachim Mechen, doktor, tidligere hofprædikant for prins Georg, der døde 25.10.1710, opslag 342.
Skiftet blev stillet i bero, da der var uklarhed om det skulle afholdes af den gejstlige skifteret, nu da han ikke var i embede.

52    Frederik von Gabel, gehejmeråd, vice-statholder i Norge, boende i København, død 21.6.1708, opslag 2.
Enkemand efter Anne Cathrine Juel, [død 24.8.1707]. B:
1) Christian Carl von Gabel, kommandør, ejer af Bregentved og Arenfeldtsborg
2) Valdemar von Gabel
3) Frederik Vilhelm von Gabel
4) Ovidia Christine von Gabel
4) Ermgard Margrethe von Gabel.
Jordebog 1708 for Bregentved og Arenfeldtsborg med angivelse f navn, sted, hartkorn og landgilde, opslag 19-43.
Jordebog over Arenfeldtsborg 1709 med angivelse af navn, sted, og hartkorn, opslag 176-180.

53    Hans Hansen Rosenkreutz, overkrigskommissær i Norge, boende i København, død 15.2.1708, opslag 2.
E: Elisabeth Eversdatter (Iversdatter) i Frederiksberg by. LV: svoger Peder Møiniche.
Testamente af 8.2.1676.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1 afdødes bror Adam Hansen Trallov
2 Samuel Trallov, tolder.
Afdøde blev ved udnævnelse til landskommissær Søndenfjelds i Norge 24.8.1677 kaldt Hans Hansen Trallov.
Afdøde døde 15.2.1708 på Tybjerggård, hvor enken og afdødes brorsøn Trallov var tilstede.

54    Christen Skeel, etatsråd, ridder, vice-stiftsbefalingsmand over Sjællands Stift, amtmand i Tryggevælde amt, der døde 1.5.1709.opslag 2.
E: Charlotte Eleonora von Plessen. LV: far Christian Sigfred von Plessen, gehejmeråd. V:
2) Charlotte Christensdatter Skeel 7
3) Otto Christian Skeel 6.
FM: Jørgen Bille, justitsråd
Første ægteskab med Magdalene Sybille Holck, skifte 3.6.1799. B:
1) Christian Frederik Scheel.
FM: morbror Holck, greve.
Desuden nævnes afdødes forældre Otto Skeel og Kirsten Bille.

55    Peder Klauman, kommerceråd, brygger i Kongens Bryghus, der døde 25.7.1710, opslag 2.
Enkemand efter [Dorthe Mathiassen, død 1709].
Første ægteskab med Eleonora du Lieu. Ingen børn.
Andet ægteskab med Maren Frederiksdatter Seenders, skifte 16.7.1683. B:
1) Eleonora Marie Pedersdatter Klauman 3
2) Peder Klauman 2.
FM: farbror Nikolaj Klauman.
Maren Frederiksdatter Seenders første ægteskab med Goris Thilufsen (Gørris Tillesen), skifte 22.11.1679. Arv til B:
1) Johanne Cathrine Gorisdatter 24. FM: Anders Jacobsen, amtsforvalter i København
2) Margrethe Gorisdatter g.m. Samuel Bischoff i København
3) Anne Gorisdatter 21. FM: Vigant Mechelbecher, kongens kældermester
4) Frederik Gorissen 19, der døde
5) Thiluf Gorissen 17, der døde. FM: Mikkel Abelstein
6) Goris Gorissen 15
7) Cornelia Gorisdatter 14. FM: Jens Jensen Portuan, præst i Karlebo
8) Pernille Gorisdatter 13. FM: Evert Weidemann, købmand.
Afdøde ejede lystgården Grøndal, tidligere kaldt Kalthus, [oprindelig et vogterhus på den gamle Islevvej] i Ny Hollænderbyen på Frederiksberg.
(Skiftet efter afdødes anden hustru ses opslag 529).
Litteratur: Genealogiske oplysninger om slægter af navnet Klauman. Ved Holger Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1918 side 23-40.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1711-171656    Liberius Christoph von Weisberg, overkammerjunker hos prins Carl, boende i Kompagnistræde i København, der døde 14.1.1711, opslag 2.
A:
1) far Christoph von Weisberg i Braunsweig-Lüneburg.

57    Johanne Streuss i København, der døde 15.1.1711, opslag 44
Enke efter Jochum Schæffer, kancelliråd og præsident i Glückstadt. B:
1) Christian Carl Jochumsen Schæffer, født 20.11.1690
2) Filippine Jacobe Jochumsdatter Schæffer, født 18.5.1695
3) Sofie Theodora Jochumsdatter Schæffer, født 23.12.1696
4) Joachim Frederik Jochumsen Schæffer, født 4.9.1698.
FM: Johan Bertram Ernst, politimester.

58    Muus, sekretær i København, der døde 12.5.1711, opslag 143.
A:
1) far Christian Muus, biskop i Ribe.

59    Johan Christian Mutzmann, krigskommissær i København. 26.5.1711, opslag 146.
Arvinger angives ikke.

60    Cathrine Wilde i København, der døde 25.8.1711, opslag 155.
Enke efter Laurids Snecher, kancelliråd på Christianshavn.
Testamente af 21.11.1710. A:
1) bror Reimer Wildes, vicestadshauptmand, hvis arv overdrages til Herman Henrik Könemanns børn
2) bror Nikolaj Wilde, garder, død. E: Else. 1B:
a Nikolaj Wilde
3) bror Henrik Wilde, død. 1B:
a en datter, død. E: Ditlev Møller, købmand i København. 3B:
1 Margrethe Cathrine Møller g.m. Andreas Hansen
2 Marie Elisabeth Møller 19
3 Frederik Møller
4) søster Anne Marie Wilde, [skifte Københavns Byting. Konceptskifte 30.3.1713 lbnr.1067], enke efter Johan Sterck. 2B:
a [Susanne Johansdatter Sterck, død. E: Herman Henrik Könemann. 3B:
1 Anne Marie Könemann g.m. Didrik Barthold Bechmann, købmand på Amagertorv
2 Herman Henrik Könemann
3 Johan Könemann 17, student
b Dorthe Sterck g.m. Johan Rehling.
I boet et bilag fra Københavns Sundhedskommission om renselse af indbo i pestens tid, opslag 198.

61    Christine Rasmusdatter i Løvstræde i København, der døde 13.9.1711, opslag 34.
Enke efter Gerhard Neve, sekretær. B:
4) Christian Gerhard Neve.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Magdalene Lund g.m. Jørgen Carstensen, magister
2) Henrik Lund
3) Rasmus Lund, magister
Desuden nævnes følgende af afdødes børn:
1 Rotger Neve, begravet Nikolaj kirke 17.5.1711
2 Johan Ditlev Neve, begravet Garnison kirke 2.9.1711
3) en datter, begravet Nikolaj Kirke 5.8.1718.
Afdøde blev begravet Holmens kirke 14.9.1711.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Rasmussen, kancelliforvalter.
I boet et bilag fra Københavns Sundhedskommission om renselse af indbo i pestens tid, opslag 51.

62    Anne Jacobsdatter i København, der døde 29.9.1711, opslag 118.
Enke efter Hans [Sørensen] Leth, kongelig konfessionarius og hofprædikant, [død 23.3.1688]. [Første ægteskab med Anne Christoffersdatter Henning. Se skifte efter dennes søster Margrethe Christoffersdatter Assens 26.2.1699 lbnr.64]. B:
2) Anne Hansdatter Leth, død, var g.m. Søren Glud, professor og rektor. 2B:
a Mette Sørensdatter Glud
b Anne Sørensdatter Glud.
FM: Søren Mathiassen Leth, justitsråd.
Første ægteskab med Frederik Frederiksen [Colding], ridefoged i Københavns amt. B:
1) Kirsten Frederiksdatter g.m. Jens [Nielsen] Hov, præst i Lynge og Uggeløse.
Litteratur: Dansk biografisk leksikon. Heri: Hans Sørensen Leth.

63    Thomas Jørgensen Hørning, kammerråd, kommercesekretær i København, der døde 28.11.1711, opslag 311.
E: Inger Vindekilde. LV: Joachim Wieland, der ægter enken. B:
1) Edel Cathrine Thomasdatter.
FM:
1 farbror Anders Jørgensen Hørning.
2 morbror Jørgen Vindekilde.
Enkens første ægteskab med [Jacob Sørensen Graa], skifte København Byting. Originale skiftebreve 14.5.1705 lbnr.77. Arv til B:
1) Maren Graa
2) Gertrud Graa
3) Anders Graa
4) Karen Graa, død, efter hvem, der er arv.
Enkens børn af første ægteskab har også arv efter deres halvbror Søren Graa

64    Peder Rodsteen, baron, ejer af Constantinsborg [i Ormslev sogn], stiftsbefalingsmand over Ålborg stift og amtmand i Ålborghus amt, der døde 22.10.1714, opslag 2.
Enkemand efter Sofie Elisabeth Charisius, [død 21.5.1706]. A:
1) bror Christian Rodsteen i Rendsborg
2) søster [Margrethe Markorsdatter Rodsteen, død 18.8.1711]. [Første ægteskab med Holger Rosenkrantz, død Kalundborg 28.7.1690]. 1B:
a [Charlotte Amalie Rosenkrantz] g.m. Børge Trolle til Nakkebølle.
Margrethe Markorsdatter Rodsteens andet ægteskab med Flemming Holck, død 13.7.1701]. 2B:
b [Christian Christoffer Holck]
c Sofie Dorthe Holck
d Flemine Holck.
FM: Christian Lerche til Nielstrup og Engestofte.
Testamente af 15.2.1703 med ændringer 8.5.1706, opslag 431, for Sofie Elisabeth Charisius, enke efter Constantin von Marselis til Marselisborg, Stadsgård og Nygård, hvorefter Constantinsborg skal overgå til hendes brorsøn Christian Charisius.
(Se Regnskab for Marselisborg og Constantinsborg 1704 til 1705 i Private personarkiver: Peder Rodsteen lbnr.1848).

65    Christian Braem, kommerceråd og stempelpapirsforhandler i København, der døde 13.12.1716, opslag 2.
E: Elisabeth Sechmann. LV: Didrik Sechmann, justitssekretær. B:
1) Vilhelm Braem 26
2) en datter g.m. Vilhelm Resen, kommandør
3) Thale Magdalene Braem.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1717-1718


66    Magdalene Moss, ugift i København, der døde 10.10.1716, opslag 2.
A:
1) mor Marie [Norup] g.m. Peder Neve. Første ægteskab med afdødes far Niels Moss, skifte 28.12.1713
2) søster Sara Moss.
FM: farbror Laurids Moss i Strømstad i Norge
3) halvbror Johan Neve
4) halvbror Niels Neve.
Arv i boet efter afdødes farfar Peder Sørensen Moss, hvis enke Alhed stadig lever.
Afdøde blev begravet i Holmens kirke.
(Se skifte efter Marie Norup i Nykøbing Falster 21.8.1757 lbnr.594).
Litteratur: En slægt Norup fra Ribe af Flemming Aagaard Winther. Manuskript 2017

67    Anton de Paw, kommerceråd i København. 6.2.1717, opslag 32.
Arvinger angives ikke.

68    Abraham Wust, ugift assessor i Kammerkollegiet, boende i Klosterstræde i København, der døde 26.11.1717, opslag 107.
A:
1) søster [Elisabeth Wust, død 1655, var g.m. Erik Munch, brygger og islandsk købmand i København, død 1673]. 3B:
a Cathrine Munch, død [21.8.1692], var g.m. [Hans Sørensen Lynge, præst i Bårse og Beldringe, død 21.10.1703]. 5B:
1 Erik Lynge i Hamborg
2 Hans Lynge, barber i København
3 Søren Lynge i Helsingør
4 Maren Lynge g.m. Lorents Linde, urtekræmmer i København
5 Elisabeth Lynge g.m. Frands Reich, toldkontrollør i København
b Anne Munch. Enke efter Martin Rahn apoteker i Roskilde, [død 1717]. Første ægteskab med Jacob Bartholomæus, apoteker i Roskilde, [død 1698], hvis første hustru døde 1683. 1B:
1 Jacob Bartholomæus, apoteker på Christianshavn.
c [Margrethe Eriksdatter Munch, død, var g.m. Johan Pedersen Steenstrup, præst i Tårs og Vigsnæs, død 18.9.1675. Ingen børn].
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.16).
Litteratur: Bårse kirke. Danmarks kirker. Præstø amt bd. VI,2. Nationalmuseet 1933-35. Heri side 868: Margrethe Eriksdatter Munch.

69    Anne Marie Heidemann i Gothersgade i København, der døde 19.2.1718, opslag 320.
Enke efter Hans Christoffersen Hjort, justitsråd og landkommissær i Norge. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter Hjort 36, på stedet
2) Abel Cathrine Hansdatter Hjort i Norge.
Skøde af 4.7.1683 fra Det tyske Hansekontor på et gravsted i Bergen Sankt Marie kirke.
Notabilitationsbrev af 8.4.1682.
Afdøde blev begravet 1.3.1718 i Brønshøj kirke.

70    Elisabeth Evertsdatter i København, der døde 3.4.1718, opslag 91.
Enke efter Hans Hansen Rosencreutz, etatsråd.
Testamente konfirmeret 8.2.1676.
Hans A:
1) bror Adam Hansen Trallov.
Hendes A:
1) søster Cathrine Evertsdatter, død, var g.m. Peder Ludvig Munch. 2B:
a Elisabeth Marie Munch
b Gertrud Munch g.m. Henrik Falcheysen.
Afdøde og hendes mand er begravet i Nikolaj kirke.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.17).
Litteratur: Hans Hansen Rosencreutz af G. L. Wad i Personalhistorisk Tidsskrift 1899 side 131-140.

71    Johan Worm, konferensråd i København, der døde 3.12.1718, opslag 234.
Enkemand efter [Marie Georgine Crone, død 25.7.1714]. B:
1) [Magdalene Jacobine Worm] g.m. Oluf de Lassen til Bustrup [i Ramsing sogn i Salling]
2) Susanne Marie Worm, på stedet.
FM: farbror Peder Worm, justitsråd.

72    Anne Mortensdatter Thune i Admiralsgade i København, der døde 19.12.1718, opslag 2.
Enke efter Vilhelm Mule, etatsråd.
Testamente af 10.7.1673 med tillæg af 17.8.1709.
Hans A:
0) forældre [Jens Hansen Mule, død 26.5.1633 og Anne Villumsdatter, skifte Odense 8.12.1652 lbnr.322]
1) bror Hans [Jensen] Mule, løjtnant i Norge, død ugift
2) søster Mette [Jensdatter] Mule, død, var g.m. [Henrik Jørgensen Rosenvinge, død 29.12.1673]. 1B:
a Mathias [Henriksen] Rosenvinge til Ørbæklunde [i Ørbæk sogn], justitsråd og landsdommer, død 12.4.1714]. 4B:
1 Margrethe Elisabeth Mathiasdatter Rosenvinge g.m. Iver Andersen til Hollufgård [Fraugde sogn], justitsråd, amtmand
2 Mette Sofie Mathiasdatter Rosenvinge
3 Dorthe Mathiasdatter Rosenvinge
4 Anne Margrethe Mathiasdatter Rosenvinge
3) søster Elsabeth [Jensdatter] Mule, død [begravet Odense Sankt Knud 15.4.1678], var g.m. Hans Pedersen Samsing, købmand i Odense, død 1661]. 2B:
a Anne Elisabeth [Hansdatter Mule] g.m. Hans Clausen [Højelse], præst i Snoldelev og Tune
b Barbara [Hansdatter Mule], nu i Snoldelev, enke efter Mikkel [Andersen Højelse], præst [i Fåborg og Diernæs, 7.11.1696]
4) søster Anne [Jensdatter] Mule, død, var g.m. [Henrik Hansen, præst i Skamby, død 20.10.1658]. 1B:
a Barbara [Henriksdatter Hansen], enke efter Albert Fochsen With, præst [i København Trinitatis, død 29.3.1715]]
5) søster Birgitte [Jensdatter] Mule, død, var g.m. [Jens Sørensen Kaalund, præst i Herfølge og Sædder, død 10.10.1669]. 2B:
a Jens [Jensen] Kaalund, præst i Jersie og Solrød
b Hans Vilhelm [Jensen] Kaalund, justitsråd
6) søster Christine [Jensdatter] Mule, død, var g.m. [Morten Pedersen Cheitum, præst i Hyllested og Venslev, død 1.1.1672], der efterlod 2 sønner, begge døde ugifte og en datter, død uden børn
7) søster Barbara Mule, død ugift.
Mors andet ægteskab med [Christoffer Schultz, apoteker, skifte Odense 2.4.1650 lbnr.284].
8) halvbror Jens Schultz, død ugift
9) halvsøster Anne Elisabeth Schultz, død. 2B:
a en søn, død ugift
b Rebekka Helt, g.m. Jens Sørensen Rachlow til Kærupgård [i Benløse sogn] ved Ringsted
10) halvsøster Cathrine Schultz, [begravet Jyllinge 25.2.1709], var g.m. [Hein Henriksen Lucht]. 2B:
a Christian Lucht, død uden børn
b Anne Marie Lucht, død uden børn, var g.m. Johannes Sørensen, [præst] i Jyllinge og Gundsømagle, [død 29.10.1714].
Hendes A:
0) forældre Morten Mikkelsen Thune, rådmand og Kirsten Jensdatter, begge døde
1) bror Jens Mortensen Thune, død ugift
2) bror Mikkel Mortensen Thune, ritmester i Norge, død. 1B:
a Morten Thune, præst, [dvs. personlig kapellan med suksession] i Skogn [i Nord-Trøndelag i Innherred provsti] i Norge, død. 3B:
1 Ellen Kirstine Thune
2 Raphael Thune, købmand i Trondhjem
3 Morten Thune
3) bror Frederik Mortensen Thune, død ugift
4) bror Morten Mortensen Thune, død ugift
5) bror Christian Mortensen Thune, død ugift
6) søster Hilleborg Mortensdatter Thune, [død 25.8.1675], var g.m. Bertel Jensen, assessor, død, uden børn
7) søster Kirsten Mortensdatter Thune g.m. Mourids Mandix, begge døde. 1B:
a Hans Mandix, [født 27.4.1672] på Fyn
8) søster Johanne Mortensdatter Thune, nu enke efter [Casper Christensen] Schøller, gehejmeråd, [død 29.12.1719]. Gave til B:
a Vilhelmine Mule Schøller
b Casper Martin Schøller, postmester, gehejmeråd
c Christine Schøller g.m. von Bülow, kammerjunker.
Jordebog 1718 over gods i Kalø amt der tilhørte afdøde, opslag 199-202, 223-24, og 322-332.
Litteratur: Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede af Svend Larsen. Odense 1965. Heri bind II side 62-63: Anne Villumsdatter.

73    Frederik von Walther, gehejme- og etatsråd i Dronningens Bredgade i København, der døde 9.12.1718, opslag 2.
E: Anne Christine von Knuth. LV: Hans Pedersen Kalundborg.
Ægtepagt af 7.2.1714, hvor nævnes hendes børn af første ægteskab med Bielche, brigader.
A:
1) søster Ida von Walther g.m. Støcken i Holsten
2) søster Dorthe von Walther g.m. Møinichen i Holsten
3) søster Magdalene Sybille von Walther i Holsten.
Afdøde var hofmester hos kronprinsen på Københavns slot.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1719-172174    Nikolaj Boywarth, justitsråd Ved Stranden i København. 28.1.1719, opslag 3.
Afdøde efterlader ugifte døtre.
(Store dele af skiftet ulæseligt på nettet).

75    Peder Worm, justitsråd i Silkegade i København, der døde 6.2.1719, opslag 13.
E: [Sofie Amalie Mathesius]. LV: Hans Scavenius, kancelliråd.
Som arvinger indkaldes:
1) biskop Worm
2) søstersøn Oluf Bornemann, kancelliråd og landsdommer
3) og dennes søskende
4) magister Testrups børn
5) madam Nielsen
6) Marie Worm, død, var g.m. Nummesen, generalmajor. 3B:
a Inger Margrethe Nummesen
b Michael Nummesen, oberst
c Christian Vilhelm Nummesen, kaptajn.

76    Jørgen Christoffer Lützow, kancelli- og hofjunker, boende i Højbrostræde i København, der døde 6.3.1719, opslag 39.
A:
1) søster Cathrine Margrethe von Lützow
2) bror Cort? Frederik von Lützow i Helsingør.
Desuden nævnes Valentin von Lützow, løjtnant i Fredericia.

77    Mathias [Poulsen] Moth, ridder af Dannebrog, gehejme- etats- justits og kammerråd i København, der døde 19.5.1719, opslag 169-399, 426-444.
Enkemand efter [Ida Kirstine Aagaard, død 6.2.16598]. B:
1) Sofie Amalie Moth g.m. Poul Eggers, etatsråd
2) Amalie Margrethe Moth g.m. Christian Gyldenkrone. baron.
Afdøde var ejer af en lystgård i Søllerød.
Afdøde var ejer af et gravsted i Odense Sankt Knud, skøde af 16.4.1678, hvori er nedsat:
[afdødes bror] Rudolf [Poulsen] Moth, vicebiskop og præst i Odense Sankt Knud, [død 16.11.1675] og hustru [Magdalene Dorthe Rittern, død 11.2.1678].

78    Valentin Eichstedt, ridder, gehejmeråd, kammerherre og oberkrigssekretær, boende i Kompagnistræde i København, 16.6.1720, opslag 400-425, 445-537.
E: Edel Cathrine Kaas.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1718. B:
1) Frederikke Valentinsdatter Eichstedt 10
2) Alexander Ernst Valentinsen Eichstedt 7½
3) Dorthe Sofie Valentinsdatter Eichstedt 6
4) Hans Henrik Valentinsen Eichstedt 5.
FM:
1 farbror von Eichstedt, oberst i Rendsborg
2 farbror Jørgen von Eichstedt, major i Pommern
3 morbror Henrik Bielke Kaas til Boltinggård [i Ringe sogn] på Fyn
4 morbror Hans Christoffer Kaas.

79    Nikolaj Friis, amtmand, boende i Åbenrå i København, der døde 28.8.1721, opslag 538.
E: Marie. B:
1) Villads Andreas Friis, der døde i pestens tid.
Testamente af 22.9.1711.
A:
1) bror Friis, kommerceråd.
Desuden meldte sig som arving: Knud Rønnov. kavalerist.

80    Anne Christine West i København, der døde 22.2.1719, opslag 2.
Enke efter Niels Leth, etatsråd. B:
1) Anne Margrethe Leth
2) Johannes Kirchhof Leth
3) Mathias Leth.
FM:
1 Braem, renteskriver
Niels Christensen, brevkammerskriver.
Boet har reluitionsret til gården Stensgård [i Svanninge sogn] på Fyn.
Desuden nævnes afdødes mands bror Falch Hansen Leth.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1722-172381    Elisabeth Vigant i Stormgade i København, der døde 17.7.1722, opslag 2.
Enke efter Albert Dysseldorf, kancelliråd, borgretspræsident og slotsfoged. B:
1) Christian Dysseldorf 28, løjtnant i Norge
2) Albert Dysseldorf 25, kornet
3) Sigfred Ulrik Dysseldorf, løjtnant i Norge
4) Anne Elisabeth Dysseldorf g.m. Nikolaj Frederik Schultz
5) Christine Margrethe Dysseldorf
6) Frederikke Sofie Dysseldorf
7) Louise Dysseldorf
8) Sofie Amalie Dysseldorf.
FM:
1 mosters mand von Hagen, etatsråd
2 mosters mand Vilhelm Edinger.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.19).

82    Elisabeth Gudmandsdatter Brochmann i København. 21.4.1723, opslag 84.
Enke efter Henrik Ehm, assessor, [skifte 19.12.1701 lbnr.26]. A:
0) forældre Gudmann Svendsen, præst i Jørlunde, [begravet 7.1.1665] og Anne [Sørensdatter] Brochmann, [død 27.11.1682]. Hendes andet ægteskab med successor Sigvard [Andersen Bilde, død 19.10,1681]
1) bror Christian Gudmannsen Brochmann, præst i Ude- og oppe Sundby, [død 27.5.1705]. 3B:
a Birgitte Cathrine Christiansdatter Brochmann. Første ægteskab med Laurids [Pedersen] Jordhøj, præst i Ude- og Oppe Sundby, [død 1710]. Andet ægteskab med Amdi Trampe
b Steen Daniel Christiansen Brochmann, garnisonsfeltskær i Fladstrand
c Elisabeth Rebekka Christiansdatter Brochmann g.m. Jacob Nielsen Højer, visiterer i København
2) bror Svend Gudmannsen Brochmann i Slangerup og sidst i København, hvor han døde. 2B:
a Anne Svendsdatter Brochmann g.m. Hagen Andersen, degn i Græse
b Edel Dorthe Svendsdatter Brochmann g.m. Jens Pedersen i Ude Sundby
3) søster Magdalene Gudmannsdatter Brochmann, [død 1715] g.m. Hans Jensen Poscolan, præst i Torup i Frederiksborg amt, [død 1694]. 3B:
a Gudmann Hansen Poscolan, præst i Kalundborg, [død 1715]. 2B:
1 Daniel Severin Gudmannsen Poscolan, hører i Christiania i Norge
2 Magdalene Margrethe i Torup præstegård
b Jens Hansen Poscolan, student i København
c Anne Medea Hansdatter Poscolan g.m. Peder Jørgensen, skoleholder i Torup i Frederiksborg amt.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.20).

83    Anne Christine von Knuth, der døde 10.12.1723, opslag 307.
Enke efter Frederik von Walther, gehejmeråd og overhofmester i København, skifte 9.12.1718 lbnr.73].
Første ægteskab med Christian Frederik Christian Bielke til Næsbyholm i Næsby sogn, [død 14.9.1709], kisten overført il Næsby kirke. B:
1) Frederikke Bielke
2) Edel Bielke
3) Henrik Christoffer Bielke 18.
FM: [morbror] Adam Christoffer von Knuth til Knuthenborg, Meltz og Sørup.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1724-172684    Johan Henrik Munch, assessor i København, der døde 28.9.1724, opslag 2.
E: [Birgitte Marie Jensdatter]. B:
1) [Jens Henrik Johansen Munch, konstabel]
samt en søn og en datter.
Desuden nævnes afdødes søster Madam Drejer.
Litteratur: Personalhistorisk Tidsskrift 1890. Heri side 178: Johan Henrik Munch.

85    Andreas Weyse, konferensråd i Stormgade i København, der døde 15.5.1725, opslag 9.
E: Marie Elisabeth Gasmann. B:
1) Frederikke Louise Andreasdatter Weyse 14.
FM: farbror Daniel Benjamin Weyse.
Afdøde blev begravet i Sankt Petri kirke.
Testamente af 4.1.1725.

86    Helene Margrethe [Eriksdatter] Munch i Lille Strandstræde i København, der døde 26.7.1725, opslag 86.
E: Hans [Hansen] Seidelin, etatsråd og amtmand i Københavns amt. A:
0) forældre [Erik Munch, brygger og islandsk købmand i København, død 1673 og Magen Hagensen, død]
1) bror Hans Munch, død. 4B:
a Johannes Lassen Munch
b Marie Anne Munch
c Andreas Munch, i Island
d Didrik Munch
Fars første ægteskab med Elisabeth Wust, død 1655. 3B:
2) halvsøster Cathrine Munch, død [21.8.1692], var g.m. [Hans Sørensen] Lynge, [præst i Bårse og Beldringe, død 21.10.1703]. 5B:
a Erik Lynge, materialist i Hamborg
b Elisabeth Lynge g.m. [Frands] Reich, toldkontrollør i København
c Maren Lynge g.m. Lorents Linde, apoteker i Holbæk
d Hans Lynge
e Søren Lynge.
3) halvsøster [Anne Munch. Enke efter Martin Rahn apoteker i Roskilde, død 1717]. Første ægteskab med Jacob Bartholomæus, apoteker i Roskilde, [død 1698]. 1B:
a Jacob Bartholomæus, apoteker på Christianshavn.
Første ægteskab med Johan Gotfred Becher, apoteker, død [17.5.1711]. Hans Første ægteskab med [Elisabeth Ehrenreich, død 1645]. 2B:
a Gotfred Becher, død
b Johan Gotfred Becher, apoteker
4) halvsøster [Margrethe Eriksdatter Munch, død, var g.m. Johan Pedersen Steenstrup, præst i Tårs og Vigsnæs, død 18.9.1675. Ingen børn].
Testamente for afdøde og første mand 7.8.1706.
Desuden nævnes enkemandens bror Frederik Seidelin.
(Se skifte efter afdødes stedmors bror Abraham Wust, skifte 26.11.1717 lbnr.68).
Litteratur: Den Seidelinske slægtsbog af Mogens Seidelin. Bind 1 1943 side 120: Lene Margrethe Munch.

87    Christian Wernicke, etatsråd i Fiolstræde i København, der døde 5.9.1725, opslag 165.
A:
1) Conrad Wernicke.

88    Opbudsbo i København. 16.3.1726, opslag 221.
Registrering af fallitbo hos Christian von Støcken, justitsråd, g.m. Charlotte Frederikke Voskamp.
Desuden nævnes et skifte efter admiral von Støcken.

89    Conrad Justesen Schultz, ugift sekretær og gehejmeregistrator i Tyske Kancelli i København, der døde 28.2.1724, opslag 2.
A:
00) farfar Cort Schultz, også kaldt Cort Volmer i Pölle ved Weser i kurfyrstendømmet Hannover, død 28.5.1668, var gift 1649 med Anne Nissen, død
0) forældre Just Schultz, kongelige mundkok i København og Hilleborg Rasmusdatter, begge døde
01) farbror Ludvig Cortsen Schultz, stadskok i Flensborg, død. B:
1) Henning Ludvigsen Schultz, barber, død uden børn
2) Ida Christine Ludvigsdatter Schultz g.m. Nikolaj Henrik Suboh, bogbinder i Flensborg
3) Anne Margrethe Ludvigsdatter Schultz. Første ægteskab med Just Levenstein. 2 sønner.
4) Anne Margrethe Ludvigsdatter Schultz andet ægteskab med Bernhard Kandt, sergent i København. 2 sønner og en datter
5) Cathrine Magdalene Ludvigsdatter Schultz g.m. Erik Posche, juvelerer i Altona
02) farbror Cort Cortsen Schultz, født 24.4.1650, død i Brabant, uden børn
03) farbror Johan Ludolf Cortsen Schultz, født 9.1.1656. B:
1) Sigmund Johansen Schultz, død, var, præst i Eschershausen 1713-1722, var g.m. Marie Elisabeth Warneken, født i Helmerstad. 1B:
a en datter 7 år gammel
04) faster Anne Marie Cortsdatter Schultz, født 16.5.1661, død, var g.m. Just Hemmer
1) Anne Margrethe Justsdatter Hemmer g.m. Johan Herman Winden i Hameln
05) faster Cathrine Margrethe Cortsdatter Schultz, født 4.4.1664, død, var g.m. Ernst Møller i Celle. 6B:
1) Johan Ernst Møller
og øvrige 5 børn
06) faster Anne Sabine Cortsdatter Schultz, fød 19.2.1668, g.m. Arent Fleschel, sværdfeger i Celle i fyrstendømmet Lyneborg
07) faster Anne Elisabeth Cortsdatter Schultz, konfirmeret 1667, enke efter With Pfankuchen i Holzminden
001) morfar Rasmus Sørensen g.m. mormor Karen Jacobsdatter i Bejerholm i Ollerup sogn
0011) morbror Hans Rasmussen i Hågerup [i Brahetrolleborg sogn], død. 1B:
1) Karen Hansdatter, død, var g.m. Jørgen Jensen i Hågerup. 3B:
a Anne Jørgensdatter i Åby
b Karen Jørgensdatter g.m. Hans Pedersen i Nybo [i Brahetrolleborg sogn]
c Kirsten Jørgensdatter g.m. Mads Pedersen i Nybo
0012) morbror Jesper Rasmussen i Lyndelse, død. 1B:
1) Niels Jespersen i Diernæs
0013) moster Sara Rasmusdatter i Kværndrup, død. 2B:
1) Rasmus Nellemann i Kværndrup
2) Anne Hansdatter i Kværndrup
0014) moster Sidsel Rasmusdatter i Nybogårde, død. 2B:
1) Susanne Andersdatter, enke på Skarø
2) Magdalene Andersdatter gift i Skerningsbølle.
Mormors første ægteskab med Peder Pedersen i Bejerholm. 1B:
0015) mors halvbror Peder Pedersen i Sørup, død. 2B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Tobias Brodtkorb, spejlmager i København
2) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Carl Knudsen, skomager i København.

90    Valdemar Christoffer von Gabel til Hvidkilde, ugift gehejmeråd, kammerherre i Løvstræde i København. 16.7.1725, opslag 2.
A:
0) [forældre Christoffer Gabel, død 13.10.1673 og Ermgard Johansdatter Badenhaupt, død 1699]
1) bror [Frederik Gabel, skifte 21.6.1708 lbnr.52]. 4B:
a Christian Carl Gabel
b Valdemar Gabel
c Frederik Vilhelm Gabel
d [Ermgard Margrethe Gabel] g.m. Vincent Budde, generalmajor
2) søster [Anne Margrethe Gabel, død 26.8.1678, var g.m. Conrad Reventlow, lensgreve]. 2B:
a Christian Ditlev greve af Reventlow
b [Christine Sofie Reventlow] g.m. Ulrik Adolf von Holstein
3) søster [Sofie Armfart Gabel, død marts 1719, var g.m. Didrik von Schulte til Findstrup, Christiansdal og Hellerup]. 1B:
a Christine Charlotte [von Schulte] g.m. [Frederik] von Winterfeldt
4) søster Marsille Gabel g.m. [Jørgen] von Rantzau,
der alle frasiger arv og gæld, opslag 175.
Jordebog 1725 for Hvidkilde [i Egense sogn på Fyn], opslag 12-47.
Jordebog for Hvidkilde og halvdelen af Lundskovgård 1725, opslag 45-57.
Landgildejordebog 1725, opslag 102-118.
Skovsyn 1711, opslag 290-385.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1727-173391    Christian Lassen, kancelliråd i Skindergade i København, der døde 8.1.1727, opslag 2.
Skiftet overdrages til kommissarierne i Odense.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes bror Frederik Lassen, kaptajn.

92    Severin Rasmussen, justitsråd i København, der døde 10.1.1727, opslag 9.
Enkemand efter Sofie Amalie Tuxen.
Arvinger angives ikke, dog nævnes Rasmus Rasmussen, justitsråd som arving.

93    Erasmus Vinding i Kompagnistræde i København, der døde 20.7.1727, opslag 12.
A:
1) bror A. Vin9ng, oberstløjtnant
2) søster g.m. Løvenørn, major.

94    Johan Sechmann, kammerassessor i Lille Kongensgade i København, der døde 6.8.1727, opslag 16.
B:
1) Anne Dorthe Sechmann g.m. Johan Sechmann, regimentskvartermester
2) Magdalene Anne Marie Sechmann, død. var g.m. Filip Herman Fleischer, kaptajn. 4B:
a Filip Fleischer, løjtnant
b Lorents Holmer Fleischer
c Johan Fleischer, løjtnant
d Baltser Sechmann Fleischer.
FM: Frederik Sechmann, krigskancelliforvalter.
95    Frederik Hessekær, kammerråd i København. 26.9.1727, opslag 60.
Enkemand.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 Hans Albert Hessekær
2 Cort Helmer Wasmer
3 Arent Henrik Lescher
alle som beslægtede.

96    Else Majoner i København, der døde 7.2.1728, opslag 67.
E: Christian Møinichen, obersekretær.
Første ægteskab med [Just Nielsen Arctander, skifte Viborg 14.5.1710 lbnr.222] B:
1) [Mette Cathrine Justsdatter Arctander] g.m. Andreas Lund, [amtsforvalter i Skive]
2) Just Arctander.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedsøn Henrik Møinichen, sekretær
2 afdødes søstersøn Hans Wessel.
Litteratur: Beslægtede Personer Bøhm, Franch, Rhode, Majoner, Bang. Af Flemming Aagaard Winther (Manuskript, marts 2014).

97    Elisabeth Trolle, ugift i Roskilde Jomfrukloster, der døde 10.3.1728, opslag 71.
A:
0) forældre [Anders Trolle, begravet Flinterup 5.4.1715 og Charlotte Amalie Vind, død maj 1717]
1) søster fru Pernille Trolle
2) søster [Margrethe Andersdatter Trolle] g.m. Hans Henrik Ermandinger
3) søster Anne Cathrine Trolle
4) søster Helle Trolle
5) bror Frederik Trolle.

98    Laurids Grønbæk Fyn, assessor i Hofretten, boende i Pilestræde i København, der døde 13.3.1728, opslag 83.
E: Fransiska Kjelstrup.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes mor Madam Fleischer.

99    Gregorius Clausen, kammerråd, boende i Østergade i København. 22.4.1728, opslag 96-100, 104-107.
B:
1) Peder Clausen, sekretær
2) Jens Gregorius Clausen, løjtnant.
Desuden følgende (formentlig også børn eller børnebørn)
3) justitsråd Braem
4) Madam Normann og
5) dennes bror
6) Peder Resen, legationssekretær
7) Sigfred Hammelev, købmand i Trondhjem
8) Rasmus Hammelev, kaptajn
9) Erik Hammelev, kaptajn.
der alle er myndige os elv skifter indbyrdes.
(I skiftet ligger et fragment af et skifte fra 1828, se lbnr.99A).

99A    Frederikke Sofie Schultz, 4.7.1828, opslag 101-103.
E: Søren Jørgensen, maler.
Afdøde blev begravet København Trinitatis assistentskirkegård 30.6.1828.
(Dette fragment ligger i lbnr.99).

100    [Joachim] Wieland, kancelliråd og bogtrykker i København, der døde 17.12.1730, opslag 108.
E: Inger Vindekilde. B:
4) Trone Margrethe Wieland 16.
Enkens første ægteskab med [Jacob Sørensen Graa, skifte København Byting. Originale skiftebreve 14.5.1705 lbnr.77]. B:
1) Gertrud Cathrine Graa g.m. Gregorius Nielsen, rådmand
2) Anders Graa 30.
Enkens andet ægteskab med [Thomas Jørgensen Hørning, skifte 28.11.1711 lbnr.63. B:
3) Edel Cathrine Thomasdatter Hørning.

101    Hans Meyer, etatsråd, toldinspektør i Boldhusgade i København, der døde 7.2.1733, opslag 151.
B:
1) Christian Meyer 31, i Ostindien, g.m. Elisabeth
2) Frederik Meyer 30, løjtnant i søetaten
3) Bendix Meyer, 28, præst i Daler i Ribe stift
4) Otto Meyer 25, løjtnant i søetaten.
Desuden nævnes afdødes bror Johan Meyer.
Afdøde var ejer af et gravsted i Holmens kirke.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.28).

102    Claus Holm, krigskommissær og højesteretsadvokat i Købmagergade i København, der døde 23.12.1733.
B:
1) Olaus Gerhard Holm 27
2) Christian Mathias Holm 25, prokurator.
Afdøde havde været krigskommissær i Det vesterlenske distrikt i Norge.


Københavns Hofret
Konceptskifter
1737Københavns Hofret
Konceptskifter
1737103    Louise Charlotte von Schlabendorff i København. 1737, opslag 2.
Enke efter Niels Krabbe, brigader.
Testamente af 30.6.1704. A:
1) Louise Dorthe Brandt, død 10.8.1738, var g.m. Georg Vilhelm von Mühlheim i Zimmersdorf. 6B:
a Esther Louise von Mühlheim g.m. Reinholt Casimir
b Dorthe Levin von Mühlheim, enke efter Gersdorff
c Hedvig Charlotte von Mühlheim g.m. Otto von Bröschen, kaptajn
d Amalie Henriette von Mühlheim, død, var g.m. von Gram. 6B:
1 Christian von Gram
2 Vilhelm von Gram
3 Otto von Gram
4 Georg von Gram
5 Dorthe Levin von Gram
6 Charlotte von Gram
e Frederik Vilhelm von Mühlheim, død. 4B:
1 Georg Ludvig von Mühlheim
2 Otto Frederik von Mühlheim
3 Anton Bugislav von Mühlheim
4 Louise Sabine von Mühlheim
f Ludvig von Mühlheim, efterlader 2 døtre
2) Sabine Clara Schlabendorff, død 1.9.1733, var g.m. Wolf Ludvig von Südow i Adamsdorf. 2B:
a Eleonora Henriette von Südow, enke efter Berent Vilhelm von Waldau
b Dorthe Sabine von Südow g.m. Frederik Vilhelm von Mühlheim.

104    Christian Gaulcken, livmedicus og justitsråd, boende i Det kongelige Palæ i København, der døde 20.6.1737, opslag 25.
Arvinger angives ikke.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.29).

105    Hans Scavenius, assessor i Hofretten, højesteretsadvokat og kancelliråd i København, der døde 24.8.1737, opslag 244.
E: Cecilie Cathrine Wordemann. B:
1) Anne Hansdatter Scavenius
2) Rebekka Bolette Hansdatter Scavenius
3) Martine Jacobe Hansdatter Scavenius.
Arv efter afdødes forældre Morten Lauridsen Scavenius, kongelig justitssekretær og Veronika Fleischer til
afdødes søster Christine Scavenius.
Afdøde var ejer af et skøde på en begravelse i Trinitatis kirke af 6.3.1683 udstedt til afdødes far.
Desuden nævnes:
1enkens mor Anne, enke efter Wordemann
2 enkens bror Jacob Wordemann
3 enkens bror Claus Wordemann
4 Christian Scavenius, justits- og kancelliråd
5 jomfru Anne Christine Fleischer.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1738-1740106    Casper Vilhelm Schmidt, kancelliråd og generalfiskal, boende på Nytorv i København, der døde 9.4.1738, opslag 2.
A:
1) mor Ellen [Pedersdatter] Kaasbøl, enke efter [Troels] Schmidt, justitsråd, død [31.7.1730]
2) bror Peder Schmidt, magister [i Holbæk]
3) bror Frederik Schmidt, generalfiskal
4) søster Mille Johanne Schmidt, der døde. E: Mathias von Westen
5) søster Anne Dorthe Schmidt g.m. [Bredo] Munthe, kancelliråd.
Afdøde var ejer af en begravelse i Vor Frue kirke i København.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.30).

107    Mette von Løwenhielm, boende Bag Børsen i København, der døde 24.9.1738, opslag 19.
Enke efter Christian Frederik Marshall, oberst. A:
0) far Hans Løwenhielm til Vejrup [i Marslev sogn] og Selleberg [i Birkende sogn], død [1699]
1) søster, død, var g.m. Casper Brockenhuus, generalmajor. 5B:
a Hans [Brockenhuus] von Løwenhielm til Vejrup, generalmajor, død [22.9.1734]. 7B:
1 Johan Frederik Løwenhielm, major
2 Edel Margrethe Løwenhielm g.m. Jørgen Ernst von Hobe
3 Cathrine Hedvig Løwenhielm g.m. Mathias Leth, major
4 Erik [Brockenhuus von] Løwenhielm, ritmester
5 Vibeke Magdalene Løwenhielm g.m. Christian von Bülow, major
6 Hans Løwenhielm, ritmester
7 Casper Christoffer Løwenhielm, ritmester
b Brockenhuus på Bramstrup på Fyn, generalløjtnant
c en datter g.m. Lützau, general
d en datter g.m. Brockenhuus, oberst
e Sofie Brockenhuus g.m. Schlangenbusch, oberst i Bergen i Norge
2) søster, død, var g.m. Frederik Gedde, gehejmeråd. 3B:
a Gedde, major
b Charlotte Amalie Gedde, død, var g.m. Henrik Klingenberg, justitsråd. 3B:
1 Poul von Klingenberg, kornet i Husum
2 Frederik von Klingenberg
3 Sofie von Klingenberg
c Frederikke Louise Gedde g.m. Johan Frederik Brockenhuus til Bramstrup [i Nørre Lyndelse sogn], generalløjtnant. 2B:
1 Casper Christoffer Brockenhuus
2 Frederik Brockenhuus.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.32).

108    Carl Brandt, konferensråd i Klædeboderne i København, der døde 27.10.1738.
E: Else Berregaard. LV: Fogh, rådmand. B:
2) Christian Brandt 15
3) Enevold Brandt 13
4) Sofie Magdalene Brandt.
FM: morbror Berregaard, kammerherre.
Første ægteskab med Anne Cathrine Ehrenschield, død 1724. B:
1) Peder Brandt.
FM: født værge Frederik Ehrenschild.
Arv i boet efter første hustrus mor Anne Margrethe von Støcken, skifte sluttet København 8.8.1732, enke efter Conrad Biermann von Ehrenschild i Odense, skifte sluttet 20.5.1721.
Desuden nævnes:
1 enkens far Christian Berregaard, konferensråd, amtmand over Antvorskov og Korsør amter
2 enkens farmor justitsrådinde Berregaard til Kølbygård [i Hunstrup sogn]
3 afdødes bror Henrik Brandt, schoutbynacht
4 afdødes svoger Henrik von Ehrenschild, kancelliråd.

109    Jacob Frands von der Osten, gehejmeråd, der døde 8.11.1739 på Frederiksberg slot, opslag 264.
Enkemand efter [Eleonora Christine Basse, død Køge 8.11.1737]. B:
1) Frederik Felix von der Osten 31, kaptajn
2) Ludvig Christian von der Osten 30, kaptajn
3) Helene Cathrine von der Osten g.m. Thomas Lillienskjold, etatsråd
4) Carl von der Osten 23, i udlandet
5) Christoffer Casimir von der Osten 19, kongelig page
6) Frands von der Osten 16, kongelig page
7) Adolf Sigfred von der Osten 14.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.31).
Litteratur: Stiftsrelationer indsendt til Klevenfeldt. Sjællands stift. i Personalhistorisk Tidsskrift 1883 side 297-331. Heri side 300: Christoffer Casimir von der Osten.

110    Sofie Hedvig Bromberg i København, der døde 13.1.1740, opslag 314.
Enke efter Niels Ørncrone, svensk envoye i København.
Hendes Testamente af 16.6.1738. A:
1) hendes halvbror Ludvig Elert Bromberg i Berlin
2) hendes svoger Joel Bremer, stadssekretær i Stockholm og dennes søn
a Niels Bremer
3) hendes mands bror, ritmester i Sverige. Hans B:
a Kirstine Elisabeth Ørncrone
4) hendes mands søster, der var g.m. en kaptajn i Sverige. Hendes eneste barn:
a en søn på omkring 20 år.
Ved deres fælles testamente af 24.4.1715 kaldes afdødes mand: Nikolaus Bonnet.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.33).

111    Ulrikke Christiane von Raben i København, der døde 27.3.1740, opslag 134.
Enke efter Adrian Godske von Schmieden, major i artilleriet. B:
1) Hans Cornelius von Schmieden.
FM: farbror Frederik Vilhelm von Schmieden, premierløjtnant.
Desuden nævnes afdødes faster frue gehejmerådinde
von Buchwald.

112    Martha de Barbier de la Borde i København, der døde 8.5.1740, opslag 170.
Enke efter Johan Henrik Schørt, oberstløjtnant og direktør i Det Aardalske og Semdalske Kobberværk [i Sogn i Norge]. B:
1) Johan Henrik Schørt, løjtnant
2) Brostrup Gerhard Schørt, sergent.
Arv efter afdødes mands søster Emilie Sybille Schørt i Kassel.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.34).

113    Kaj Frederik Schnell, justitsråd og amtmand på Bornholm, boende i Østergade i København, der døde 14.4.1740, opslag 2.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1 afdødes stedmor Cathrine Eva Klinggraf nu g.m. Regemann
2 afdødes stedmors bror Joachim Vilhelm Klinggraf til Schrepkow [i Priegnitz]
3 afdødes moster g.m. Hans Seidelin
4 afdødes søskendebarn Barbara Edinger, død, var g.m. Mathias Jensen. 1B:
a Marianne.
Afdøde ejede gods på sin gård i Nordstrand [vest for Husum] og gods i Glückstadt.
---
Her forsøgsvis en oversigt over afdødes arvinger, dog uden børn af fars søskende.
A:
0) forældre Vilhelm Johansen Schnell, født Agerskov 25.1.1671 og Dorthe Christine Kajsdatter Ahlefeldt, fars andet ægteskab med Cathrine Eva Klinggraf bror til Joachim Vilhelm Klinggraf til Schrepkow. Eva Klinggrafs andet ægteskab med Regemann
01) farfar Johan Jonassen Schnell, præst i Agerskov, død 5.11.1675 g.m. farmor Margrethe Lange, død 4.2.1712 efter andet ægteskab med successor Anton Davidsen Foss, død 29.4.1696
011) farbror Jonas Jonassen Schnell, født Agerskov 24.6.1663
012) farbror Henrik Jonassen Schnell, født Agerskov 3.3.1665, død 1718, præst i Nørre Nebel og Lydum var g.m. Else Knudsdatter, skifte Vester Horne herred gejstlig 30.4.1720 lbnr.2. Hendes første ægteskab med forgængeren Christen Lauridsen Bang, død 31.5.1689
013) faster Cathrine Johansdatter Schnell, født Agerskov6.8.1666
014) faster Anne Johansdatter Schnell, født Agerskov 4.6.1668, død Nordborg sogn 20.7.1739, var g.m. Christian Ottesen Riese, præst i Agerskov
015) farbror Gert Jonassen Schnell, født Agerskov 20.3.1673
02) morfar Kaj Ahlefeldt, overførster og amtsforvalter i Frederiksborg sogn, død februar 1704 g.m. mormor Anne Valeria Hansdatter Freintz, begravet Hillerød 4.7.1702
021) moster Marie Anne Kajsdatter Ahlefeldts, død 6.4.1739. E: Nikolaj Edinger, præst i Vestenskov og Kappel. B:
a Barbara Nikolajsdatter Edinger, død 1740. E: Mathias Jensen, præst i Vestenskov og Kappel. 1B:
a Marianne.
022) moster Dorthe Sofie Kajsdatter Ahlefeldt g.m. Hans Frederiksen Seidelin, præst i Gloslunde og Græshave. Hendes første ægteskab med Claus Nielsen Forbus, præst i Sønder Kirkeby og Sønder Alslev, begravet 22.9.1724. Hendes andet ægteskab med Anders Simonsen Aarhus, præst i Gloslunde og Græshave, død 1727
023) morbror Frederik Kaj Ahlefeldt, kaptajn
024) morbror Reinholt Ahlefeldt, kaptajn.
Litteratur: Slægten Ahlefeldts historie af Louis Bobé. København 1899.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1741114    Anne Sofie Ulfeldt, ugift i København, der døde 10.3.1741, opslag 2.
Testamente af 25.4.1738.
Arvinger angives ikke, men oplyses at være 24 i tallet.
Afdøde ønsker jordpåkastelse i København Nikolaj kirke og nedsættelse i sin farfars gravsted i Kværndrup, hvor 29 af afdødes familie hviler.
Desuden nævnes afdødes morbror greve Christoffer Parsberg g.m. Birthe Scheel, der senere blev gift med Knud Thott, gehejmeråd, hvis datter frøken Dorthe Thott bor i Roskilde Jomfrukloster.
Schoutbynacht Ulfeldt bekostede begravelsen.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.37).

115    Johan Christoffer Lindberg, kancelliråd og bogholder i Landetatens generalkommissariat, boende i Store Kongensgade i København, der døde 8.5.1741, opslag 45.
Enkemand efter [Mette Nielsdatter Justesen, begravet Helliggejst 22.8.1736]. B:
1) Else Elisabeth Johansdatter Lindberg 29
2) Andreas Jacobsen Lindberg 15, i Roskilde latinskole.
FM: farbror Adam Levin Lindberg, kammerråd og renteskriver.
Arv i boet til afdødes brorsøn Søren West Lindberg efter dennes morfar Søren Vestesen, kancelliforvalter, [død 10.12.1712], skifte sluttet 3.11.1719.
Litteratur: Kammerskriver Søren Jensen Hellekande, hans efterslægt af F. C. Bretteville-Plum i: Personalhistorisk Tidsskrift 1935 side 104-145. Heri side 127: Johan Christoffer Lindberg.

116    Johan Vilhelm Schrøder, konferensråd i København, der døde 27.5.1741, opslag 167.
A:
1) søster Margrethe Schrøder, død. 2B:
a Frederik Vilhelm Eichler, toldskriver uden for Nørreport i København
b Johan Peder Eichler, urtekræmmer i København
2) søster Anne Beathe Schrøder, enke efter Bunch
3) bror Johan Christoffer Schrøder, konferensråd, død. 2B:
a Anne Esther Schrøder g.m. Hans Henrik Bøsch i Altona
b Marie Elisabeth Schrøder i Altona
4) søster Gertrud Anne Schrøder g.m. Henrik Helmann, kirurg i Wilster.

117    Bertel Hauch, justitsråd, tidligere krigs- og landkommissær og amtsforvalter i Ålborg, Åstrup, Børglum og Sejlflod amter, boende i Springgade i København, der døde 7.11.1741, opslag 276.
Enkemand efter Elisabeth Vestengaard. B:
1) Christian Ulrik Hauch, sekretær i Danske Kancelli g.m. Margrethe Cathrine Rosenauer, ejer af Klarupgård
2) Frederik Hauch, major
3) Jens Erik Hauch, fyrforvalter
4) Marie Bertelsdatter Hauch i Ålborg, skifte Ålborghus amt 26.6.1742 lbnr.135
Enke efter Laurids Hauch, amtsforvalter, [død 12.10.1739]. 5B:
a Bertel Hauch 14
b Johannes Hauch 13
c Claus Hauch 10
d Christiane Frederikke Hauch 9
e Christence Hauch 7
FM: morbror

118    Nikolaus Lambrecht, kommerceråd og generalfabrikant i København, der døde 18.8.1741, opslag 86.
E: Hendrine Deckers. LV: Søren Balling, prokurator. B:
2) Just Carstens Lambrecht
3) Henrik Vilhelm Lambrecht
4) Sara Hendrine Lambrecht
5) Hendrine Agathe Lambrecht
6) Nikolaj Lambrecht.
Af første ægteskab B:
1) Hugo Lambrecht.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.36).

Københavns Hofret
Konceptskifter
1742119    Carl Emil von Schack, justitsråd og borgretspræsident i København, der døde 1.1.1742, opslag 2.
E: Louise von Kalnein. B:
1) Ludvig Bartram von Schack 2
2) Hans von Schack 1.
bevilling til uskiftet bo af 9.2.1742.

120    [Sofie Christine Bormann] i København, der døde 20.2.1742, opslag 10.
Enke efter [Peder] Ryssel, assessor. Af børn angives B:
1) Frands Ryssel
2) Mourids Ryssel.
[Afdøde var datter af Hans Jensen Bormann, præst i Marslev og Birkende, død 5.6.1690].

121    Urban [Jacobsen] Bruun, etatsråd og deputeret for de kongelige finanser, boende i Åbenrå i København, der døde 15.4.1742, opslag 13.
E: Elisabeth Steen.
Første ægteskab med Anne [Falchsdatter] Leth, [død 1.6.1736], skifte Antvorskov amt sluttet 7.9.1736 fol.332.
B:
1) Hans Leth Bruun, student, i Jena
2) Urban Bruun, amtsforvalter i Antvorskov og Korsør amter
3) Anne Marie Bruun g.m. [Hieronymus Lauridsen] Aaskov, præst [i Brønshøj og Rødovre]
4) Peder Mathias Bruun 17, i Ribe skole
5) Jacob Bruun 16
6) Jørgen Christian Bruun 15
7) Mette Johanne Bruun 12
8) Christian Frederik Bruun 10.
Afdøde var ejer af Ødemark [i Bromme sogn] og [Kirke] Stillinge Kirke og dens gods.
Enken har ingen børn af sine 2 ægteskaber.
Enkens testamente 6.2.1738.
Desuden nævnes enkens søster Anne Cathrine Steen, enke efter [Mikkel Malling Hansen] Winther, [begravet København Helliggejst 31.7.1739].
Første hustrus første ægteskab med Johan Adolf Bechmann, silke-. og klædekræmmer i København, [død 13.5.1736]
Afdøde havde være amtsforvalter i Antvorskov og Korsør amter.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.35).
Litteratur: Th. Hauch-Fausbøll & H. R. Hiort-Lorenzen: Patriciske Slægter III. København 1915. Heri side 30-65: Bruun og heri side 34: Urban Jacobsen Bruun.

122    Peder Scavenius, hofretsassessor i København, der døde 27.4.1742, opslag 97-106, 164-168.
A:
1) bror [Christian Scavenius, død 30.11.1732], var g.m. Ingeborg Kirstine Hjort. 2B:
a [Søster Christiansdatter Scavenius], død. E: Nikolaj Frederik Reichwein, generalmajor. 2B:
1 Ingeborg Kirstine Reichwein
2 Else Cathrine Reichwein 6
b Anne Elisabeth Scavenius g.m. Jens Poulsen Drejer, kammerråd.
Bevilling 1.5.1742 at skifte indbyrdes med samfrænder.
Desuden nævnes
1 Peder Scavenius, generalmajor g.m. Helene Benzon
2 Jacob Hjort, justitsråd.

123    Mathias Eggers, major i København, der døde 18.6.1742, opslag 107.
Afdøde efterlader en bror og 3 søster, hvis navne ikke angives.

124    Daniel Ditlev Dreesen, etatsråd og generalauditør i København, der døde 13.10.1742, opslag 125.
E: Else Mansholt.
Afdøde efterlader 1 søn og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

125    Ulrikke Eleonora Meyer i Det Harboeske Enkefruekloster i København, der døde 29.12.1742, opslag 169.
Enke efter Reine de Thehillac.

126    Christian Schiønning, kommerceråd, toldkontrollør i København, der døde 30.12.1742, opslag 186.
E: Martha. B:
1) Nikolaj Schiønning 31
2) Ellen Marie Schiønning g.m. Ebbe Nissen, fuldmægtig hos sølvpoppen
3) Christine Ulrikke Schiønning 25
4) Frederik Christian Schiønning 21, på rejse til Ostindien
5) Martha Schiønning 18.
FM:
1 farbror Nikolaus Schiønning
2 fars halvbror Nikolaus Bøg.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.38).

Københavns Hofret
Konceptskifter
1743-1744127    Anne Cecilie Bøfke i København, der døde 21.3.1743, opslag 2.
Enke efter Oluf Hansen, etatsråd.
Fælles testamente af 18.5.1700.
Hendes testamente af 16.8.1739.
Hans A:
0) forældre [Hans Jensen, færgemand i Helsingør og Anne Pedersdatter]
1) bror Jens Hansen, amtsforvalter i Thy og Mors, død [1719], døbt Helsingør Olai [2.4.1643, begravet Thisted 25.7.1719], var g.m. [Karen Christensdatter Holst]. 4B:
a Hans Hansen, magister
b Peder Hansen, kommandør, død. 2B:
1 Oluf Hansen, premierløjtnant i søetaten
2 Dorthe Hansen g.m. Johan Christoffer Holst, søkaptajn
c Anne Hansen g.m. Frederik von der Maase, konferensråd i Slesvig
d [Else Jensdatter Hansen, skifte Ulfborg herred gejstlig 22.2.1717 lbnr.38]. Enke efter Søren [Sørensen] Lugge, [præst i Holstebro og Måbjerg, skifte Ulfborg herred gejstlig 13,7,1730 lbnr.59]. 2B:
1 Anne Søe Lugge g.m. Fogh, justitsråd
2 Anne Cecilie Lugge g.m. Malling, justitsråd.
Desuden nævnes en søster og en bror, der af en eller anden grund ikke arver.
2) søster Anne Hansdatter, [skifte Morsø herred gejstlig 9.9.1738 lbnr.7]. Enke efter Jens Iversen Holst, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, [død 1716]. 2B:
a [Hans Jensen Holst]
b [Birgitte Marie Holst g.m. Peder Skytte, degn i Klim]
3) bror Jeppe Hansen i Frederiksborg amt.
Hendes A:
0) far [Ditmer Bøfke, død København 26.8.1681]
1) søstersøn Christian von Støcken
2) brorsøn [Conrad] Bøfke, kancelliråd, landsdommer, død. 2B:
a Sara Marie Bøfke
b Charlotte Elisabeth Bøfke
3) søsterdatter g.m. Samland i Sønderborg
4) søsterdatter g.m. von Mutschefall i Brandenborg
5) brordatter [Charlotte Amalie Bøfke], død, var g.m. [Casper Martin] Schøller, konferensråd, [amtmand over Vordingborg amt]. 3B:
a Schøller, løjtnant
b Schøller, enke efter Ehrenschield, landsråd
c Johanne Schøller.
Afdøde er født 9.1.1668 og gift 4.2.1686.
Jordebog 1694 for Ullerup i Galtrup sogn på Mors, der tilhørte afdødes mands bror Jens Hansen, opslag 79-85.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.39).

128    Henrik Wegner, krigssekretær på Amagertorv i København, der døde 1.3.1743, opslag 190.
A:
1) mor Marie, enke efter Henrik Wegner, postmester i Århus, [skifte Århus 4.6.½1731 lbnr.1005]
2) bror Christian Wegner
3) søster Elisabeth Wegner g.m. Søren Clausen Trane, forpagter på Clausholm Ladegård [i Voldum sogn]
4) søster Marie Wegner i Århus.

129    Lorents Kreyer (Laurids Kreyer), justitsråd, købmand i København, der døde 6.5.1743, opslag 195.
Enkemand, hvis hustru døde 15.11.1734, [begravet København Petri 23.11.1734, hvor navn ikke angives].
Testamente af 4.5.1700.
B:
1) Lorents Kreyer, kancelliråd, død [1737]. Enken [Anne Kirstine Judichær] er nu g.m. kaptajn [Frederik] Gyntelberg
2) Sara Kreyer
3) Magdalene Kreyer, død [1735], var g.m. [Conrad] Bøfke, kancelliråd. 2B:
a Sara Marie Bøfke
b Charlotte Elisabeth Bøfke
4) Elisabeth Lucie Kreyer g.m. [Nikolaj Peder] Judichær, kaptajn.
Afdøde var medejer af et sæbesyderi og en oliemølle i kompagniskab med assessor Hans Nielsen g.m. Kirsten.
[Afdøde var søn af Lorents Kreyer, skifte København Byting. Konceptskifte 31.3.1705 lbnr.469].
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.40).
Litteratur: Bidrag til dansk personalhistorie under Christian V og Frederik IV. Uddrag af St. Petri kirkes begravelsesregnskaber for årene 1667-1725. Slutning, i: Personalhistorisk Tidsskrift 1889 side 1- 32. Heri side 9: Laurids Kreyer, købmand, stadskaptajn, død 21.2.1704.

130    Margrethe [Andreasdatter] Trolle i Vestergade i København, der døde 17.6.1743, opslag 262.
Enke efter Hans Henrik Ermandinger, regimentskvartermester og højesteretsadvokat. B:
1) en datter g.m. Laurids Christian Lauridsen
2) Charlotte Amalie Hansdatter Ermandinger g.m. [Hans Mikkelsen] Darre, kaptajn i Norge
3) Andreas Hansen Ermandinger 22, løjtnant i søetaten
4) Henning Hansen Ermandinger 16.
Desuden nævnes Anne Cathrine Trolle.

131    Jacob Klinge, justitsråd og toldinspektør i Gothersgade i København, der døde 7.3.1744, opslag 447.
B:
1) Gertrud Elisabeth Jacobsdatter klinge 21, der ægter [Frederik Ludvig] Lemvig, kancelliråd
2) Kaj Anton Jacobsen Klinge 18, i Haderslev
3) Sofie Elisabeth Jacobsdatter Klinge 13.
FM:
1 farbror [Frederik] Klinge, byfoged og postmester i Haderslev
2 næstsøskendebarn Jørgen Albert Ratenburg.
Boet ejede herregården Bonderup.

132    Anne Juul i København, der døde 28.9.1744, opslag 476.
Enke efter Johan [Christiansen] Frauen, kongelig konfessionarius, [født Trondhjem 31.5.1688, død København 20.12.1736. Epitafium 4 i Kapellet i Holmens kirke].
Testamente af 14.9.1736.
Hans A:
0) forældre [Christian Frauen, læge i Trondhjem og Elisabeth Marie Dalhuus]
1) bror [Markus Haggæus Frauen, justitsråd, toldinspektør i København, død 1735]. [Første ægtekab med Benedicte Christine Falsen, død 1728]. 2B:
a Christian Valentin Frauen, [født Christiania 16.3.1717], løjtnant, [kisteplade 52 i Holmens kirke]
b Elisabeth Marie Frauen g.m. Poul [Hansen] Egede, præst i København Vartov Hospital.
[Markus Haggæus Frauens andet ægteskab med Agnethe Elisabeth Hagen, skifte Københavns Hofret. Samfrændeskifte 1.4.1752 lbnr.8]. B:
c Daniel Frauen 14
[Agnete Elisabeth Hagens andet ægteskab med Hans Pedersen] Høyer, kaptajn og regimentskvartermester, [død 6.11.1769]. 2B:
a [Markus Hagæus Høyer]
b [Bolette Elisabeth Høyer].
[Hans Høyers andet ægteskab med Johanne Frederiksdatter Holmsted, enke etter Frands Fæddersen, begravet København Vor Frelser 15.7.1750]. (Se København Byting. Originale skiftebreve lbnr.286 og 1151)
2) [bror Peder Lorents Christiansen Frauen, født Trondhjem 1696, præst i Dronninglund, død 17.11.1748]
Hendes A:
[Første ægteskab med Bendix Henriksen Lyster (Luster), præst i Gerlev og Dråby, død 11.3.1721]
2) søstersøn Niels Vinge, løjtnant
3) søsterdatter Ellen Christine, enke efter Niels Ibsen
4) Anne Cathrine Vinge
5) søstersøn Bendix Vinge i Holland
6) søstersøn Christian Vinge i Holland
7) brordatter [Johanne] Elisabeth Vinge, [født ca 1711] gift [København Trinitatis 11.6.1738] med [Niels Jensen] Møller, præst i Gierslev ved Slagelse.
Skiftet overgives til den gejstlige skiftejurisdiktion, [og virker derfor noget foreløbigt].

Københavns Hofret
Konceptskifter
1745-1746133    Johan Gotfred Hector Masius, ugift sekretær i København, der døde 20.4.1745, opslag 2.
Afdøde efterlader A:
1) en søster i Mechlenborg
2) en søster i Itzeho
3) en bror i Tønningen,
hvis navne ikke angives.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.42).

134    Henrik Hansen Holm, kancelliråd og kasserer i Det kongelige militære Uldmanufaktur i København, der døde 22.8.1743, opslag 41.
E: Johanne Cathrine von Erden i Skamstrup præstegård. LV: Christoffer Rohde. B:
7) Hans Henrik Holm
8) Antoinette Augusta Holm
9) Ludvig Christian Holm.
Første ægteskab med [Antoinette Augusta Lambertsdatter Blauenhau, død 26.11.1733]. B:
1) Henrik Christian Holm, løjtnant
2) Peder Vilhelm Holm, løjtnant i Jylland
3) Johan Jacob Holm, hoffourer
4) søster, død. E: Manniche regimentsfeltskær i Rendsborg. 1B:
a [Frederik Manniche] 18
5) Hans Lambert [Henriksen] Holm, præst i Vinding, Bryrup og Vrads, der døde efter sin far uden at efterlade børn, [skifte Tyrsting herred gejstlig 8.11.1748 lbnr.50]
6) Frederik Holm, underkonduktør.
Afdøde døde 22.8.1745 i Skamstrup præstegård [hos sin søstersøn Jacob Jacobsen Bagger, præst i Skamstrup og Frydendal].
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.41).

135    [Elise Veronika Foss] i København, der døde 18.11.1745, opslag 153.
Enke efter [Oluf] Judichær, admiral, død [Næstved 29.9.1729]. [Kisteplade nr.10 i Holmens kirke]. B:
1) [Nikolaj Peder] Judichær
2) [Anne Christine Judichær] i andet ægteskab med [Frederik] Gyntelberg. Første ægteskab med [Lorents Kreyer, død 1737].
(Sml. skiftebreve i ordinære boer lbnr.49)

136    Henning Georg Blumenberg, kongelig livmedicus i København, der døde i november 1745, opslag 157.
E: Christiane Dorthe. LV: svoger Markus Herfordt Pekel, doctor medicinæ. B:
1) Christiane Sofie Blumenberg, der blev 6 år den 29.3.1747
2) Frederikke Augusta Blumenberg, der blev 4 år den 21.7.1747.
Alder meddelt ved samfrændeskifte 10.5.1747.
FM:
1 Adam Ludvig Giese, tysk præst i København Garnison
2 Jeremias Frederik Reusch.

137    Inger Margrethe Numsen, ugift i København, der døde 9.1.1745, opslag 161.
A:
0) forældre [Mathias von Numsen til Brusgård [i Galten herred], død 17.4.1731 og Marie Olufsdatter Worm, død 1715]
1) bror [Michael] Numsen, generalløjtnant
2) bror [Christian Vilhelm] Numsen, generalmajor i Horsens
3) søster [Magdalene Susanne Numsen] g.m. [Christian Masius] von der Maase, justitsråd på Clausholm.
Mors første ægteskab med [Peder Madsen Lassen, død 1676]
4) halvbror Oluf von Lassen til Bustrup [i Ramsing sogn] i Salling.

138    Adelgunde Margrethe Wilchen i København, der døde 28.6.1746, opslag 166.
Enke efter Christian Tausan, etatsråd, deputeret i søetatens generalkommissariat, [død Skallerup 4.1.1733].
Første ægteskab med [Erik Krabbe til Grundet i Hornstrup sogn, begravet Fredericia Michaelis 7.5.1709 og liget overført til Grundet]
B:
1) Christian Krabbe, kaptajn, [død 25.3.1744 i fæstningen Munkholm i Norge, begravet Trondhjem Vor Frue 3.4.1744]. 2B:
a Iver Christoffer Krabbe, født i juli 1716
b Erik Christian Krabbe, født i oktober 1727, uvist hvor.
FM: født værge Wilchen, major i Rendsborg
Testamente af 11.8.1725 for Christian Tausan, der gør sin hustrus arvinger til eneste arvinger, da han hverken efterlader børn eller søskende og med ønske om at blive begravet i sine forældres grav i Bremerholm kirke.
Arv i boet efter Elisabeth Amalie Wilchen, samfrændeskifte af 15.5.1725, der var g.m. Gyntelberg til B:
1) Christiane Claudia Gyntelberg.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.46).
Litteratur: Forglemte adelsslægter af A. Thiset i Personalhistorisk Tidsskrift 1880 side 18-25. Heri side 19: Krabbe med vedføjet stamtavle.

139    [Ingeborg Augusta Kreyer] i København. 26.10.1746, opslag 287.
E: Frederik Ludvig Brøer, kancelliråd. B:
1) Dorthe Augusta Brøer 2½.
FM: Christian Brøer.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1747-1748140    Adam Levin Lindberg, kammerråd i København, der døde 6.3.1747, opslag 2.
Testamente af 4.3.1747. A:
1) bror Jacob Lindberg, amtmand. død. 1B:
a Sara Jacobsdatter Lindberg g.m. Jens [Henriksen] Schou, præst i Kippinge og Brarup på Falster
2) bror Søren Lindberg, rådstueskriver, død. 2B:
a Christian Lindberg, løjtnant
b Søren West Lindberg på Vognserup
3) bror [Johan Christoffer] Lindberg, kancelliråd, [skifte 8.5.1741 lbnr.115]. 2B:
a Andreas Jacobsen Lindberg
b Else Elisabeth Lindberg.

141    Peder Backer, justitsråd i København, der døde 29.3.1747, opslag 9.
Afdøde var separeret fra Marie Stockmann i Amsterdam, død. A:
0) far Herman Backer i Bremen, død september 17747
1) bror Melchior Backer i Bremen, der døde. Hans testamente af 24.12.1750. A:
1) fætter Didrik Schmidt, dommer og rådmand i Bremen
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.45).

Københavns Hofret
Konceptskifter
1749142    Peder Mule, kammerråd i København, der døde 26.1.1749, opslag 2.
A:
1) bror Jens Mule, major
2) søster Sofie Birgitte Mule
3) søster Elisabeth Margrethe Mule
4) halvsøster Ellen Mule, død. E: Hansen. 1B:
a Jens Hansen, guvernør på Sankt Croix.
Desuden nævnes at Jens Hansen på Sankt Croix har hustru og 2B:
1 Hans Jensen 2
2 Ellen Mule Jensdatter 6 mdr.
Arv i boet efter Jochum [Henriksen] Lafrents, amtmand på Island til dennes A:
1) bror Vilhelm Lafrentz, borgmester i Næstved, skifte Næstved 22.2.1732 lbnr.651
E: Ellen [Clausdatter] Mule, død [1746]. 4B:
a Magdalene Christence Lafrentz
b Ellen Cathrine Lafrentz
c Else Lafrentz, død. E: Christoffer Didrik [Jacobsen] Hjort, kapellan i Stubbekøbing
d Henrik Lafrentz, student, død København 5.3.1747, efter hvem, der er arv.

143    Jens Severin Wartberg, etatsråd, generalprokurør i København, der døde 11.9.1749, opslag 2.
A:
0) forældre [Peder Wartberg, vejermester i søetaten og Marie Bentsen]
1) bror Peder Wartberg, doktor, højesteretsadvokat
2) søster [Karen Wartberg, skifte Københavns Borgret. Skiftebreve 2.9.1726 lbnr.10, var g.m. Rasmus Hansen Errebo (Ærebo)] 4B:
1) Marie Rasmusdatter Errebo
2) Peder Rasmussen Errebo
3) Hans Rasmussen Errebo
4) Andreas Rasmussen Errebo.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1750144    Edvard Holst, kammerråd, renteskriver i København, der døde 19.4.1750, opslag 2.
E: Amalie Elisabeth Solberg. LV: far [Hans Jørgen] Solberg, justitsråd. B:
1) Hans Jørgen Holst 11.
FM: morbror Johan Solberg.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1750.

145    Bolette Nicolle [Andreasdatter] Frølund i København, der døde 2.10.1750, opslag 15.
Enke efter Johan Gustav Sechmann, justitsråd, [skiftebrev i ordinære boer14.4.1748 lbnr.49]. B:
1) Margrethe Magdalene Sechmann.
FM: Didrik Christian Lemvig.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands bror Jørgen Sechmann, regimentskvartermester
2 afdødes bror Laurentius Michael Frølund, præst i Fakse
3 afdødes mors søskendebarn frøken Foss i Ribe.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.53).

146    Just Christoffer Voigt, regimentskvartermester i København, der døde 27.8.1750, opslag 53.
Enkemand efter [Margrethe Sofie Weber]. B:
1) Johan Henrik Voigt
2) Christian Frederik Voigt i Nyborg.
Arv efter afdødes bror Nikolaj Voigt i Præstø, skifte Præstø 12.7.1743.
Arv til afdødes brordatter Charlotte Amalie Voigt, [død Præstø 27.12.1749]. Første ægteskab med Nathanael Benter, [byfoged i Præstø, død Præstø 22.7.1742]. 1B:
a Cathrine Christine Margrethe Benter.
[Charlotte Amalie Voigt gift anden gang med Christian Carlsen, skovrider, død Præstø 14.2.1749. Ingen børn].
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.52).
Litteratur: En slekt Voigt fra Holsten ved Per v. Hirsch i: Personalhistorisk tidsskrift 1975 side 53-68 og 93-116.

147    Christian de Stockfleth til Brahesholm og Krenkerup, boende i København, der døde 25.11.1750, opslag 183.
E: [Margrethe von Heinen].
Ægteskabskontrakt 15.4.1749 med enken.
Første ægteskab med [Adolfine Christine Rostgaard, død 1740]. Ingen børn.
Afkald fra svigerfar Frederik Rostgaard.
Testamente 23.11.1750, hvori afdødes fætter Frederik Schøller gøres til formynder for det forventede barn [Christiane Stockfleth].

148    Peder Heins, ugift junker i København, der døde 19.9.1750, opslag 197.
A:
0) forældre Poul Heins, etatsråd og kongelige envoi i Moskva og Marie Elisabeth Gyldensparre, begge døde.
På fars side A:
00) farfar Albert Heins, kancelliråd i København, [begravet 15.8.1672 København Sankt Petri] og Magdalene Klingenberg, [død 23.10.1691]. (Se tabel 1 herunder)
001) farbror Hans Joachim Heins, præsident i Christiania i Norge, død. 1B:
1) Elisabeth Magdalene Heins g.m. Peder Voigt, konferensråd, laugmand i Christiania i Norge
002) faster Elisabeth Heins g.m. [Casper Amelung] Hønnemann, begge døde. 2B:
1) Magdalene Hønnemann, der døde [29.11.1750], var g.m. Niels [Lauridsen] Barchmann, præst i Rorup og Glim, [skifte Ramsø herred gejstlig 19.1.1745 lbnr.10]. 2B:
a Poul Christian Barchmann, kontrollør i Holmestrand
b Barbara Laurentia Barchmann g.m. Steffen [Didriksen] Dresing, præst i Tranderup på Ærø
2) Gustav Vilhelm Hønnemann, byfoged i Roskilde, død. 1B:
a Albertine Magdalene Hønnemann g.m. Johan Rudolf Testrup, præst i Dragstrup og Skallerup på Mors
003) farbror Albert Heins, professor juris i Rostock død uden børn.
På mors side A:
001) morfar Albert [Schumacher, der blev adlet] Gyldensparre, etatsråd, justitsråd, kancelliråd, assessor i Højesteret, død [21.6.1696, begravet i København Nikolaj] g.m. [Anna Margrethe Iserberg, død 24.5.1696]. (Se tabel 2 herunder)
0011) moster Karen Gyldensparre på Lejregård [i Allerslev sogn], død [1711], var g.m. [Henrik] Fincke, [død 6.3.1705]. Ingen børn
0012) moster Christiane Gyldensparre på Ørholm Krudtmølle, død, var g.m. Ditlev von Buchwald, oberst, skifte sluttet 16.1.1737. Ingen børn. (Se tabel 3 herunder).
0013) moster Charlotte Amalie Gyldensparre på Asmildkloster [i Asmild sogn] i Jylland, der døde, var g.m. Hans Lange, justitsråd, landsdommer, til Asmildkloster, [død 1711]. 1B:
1) Anne Margrethe Lange g.m. Johan Braem, kaptajn
0014) moster Edel Elisabeth Gyldensparre, død på Skovsgård [i Tapdrup sogn] i Jylland, var g.m. Christian Braem, konferensråd. 2B:
1) Gothard Albert Braem, etatsråd til Baggesvogn [i Sindal sogn] i Vendsyssel
2) Johan Braem, kaptajn, til Asmild kloster.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.54).

Billederne bliver lidt større, hvis de åbnes i en ny fane

Tabel 1, opslag 221
tabel 1


Tabel 2, opslag 234
tabel2


Tabel 3, opslag 231
tabel1149    Magnus Henning Miles, sekretær i Tyske Kancelli, boende på hjørnet af Fortunstræde og Adelgade i København, der døde 10.12.1750, opslag 345.
A:
1) far Georg Vilhelm Miles, toldinspektør i Rendsborg.
Desuden nævnes afdødes bror Frederik Miles, sekretær.

150    Peder Ramshart, etatsråd, toldinspektør i København, der døde 29.10.1750, opslag 2.
Enkemand efter Jacobe Johanne de Møiniche, død 29.9.1750.
Afdødes hustrus testamente af 26.9.1750.
Arvinger angives ikke, dog nævnes hendes ældste datter Cornelia Jacobe.
Desuden nævnes et skifte efter hendes far [Christian Møiniche] i Norge og
et skifte efter hendes tante frue Byssing, hvor hun af sin arv tilgodeser den vanføre Christian Kjærulf.
Desuden at Charlotte Amalie Ramshart, der har arv efter sin farfar Peder Pedersen Ramshart, [skifte i Københavns Borgret, skiftebreve i ordinære boer 11.6.1735 lbnr. 13], nu er gift med løjtnant Frisch.

151    Frederik Sechmann, justitsråd, kancelliforvalter i Krigskancelliet i København, der døde 27.8.1750.
Testamente af 11.9.1750.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) krigskommissær Sechmann i Norge
2 to frøkner Sechmann med Buchwald som værge.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1751-1752152    Frederik Brockenhuus, kammerjunker i København, der døde 1.1.1751, opslag 2.
A:
1) far [Johan Frederik] Brockenhuus til Bramstrup [i Nørre Lyndelse sogn], general.

153    Johan Henrik Ambrosius, sekretær i København, der døde 22.1.1751, opslag 7.
A:
1) bror Thomas Balthasar Ambrosius i Flensborg.

154    Christian Frederik von Haven, hofretsassessor og borgretspræsident i København, der døde 19.2.1751, opslag 11.
A:
1) bror Peder Nikolaus von Haven, kammerråd.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.55).

155    Birgitte Cathrine Printz i København, der døde 13.5.1751, opslag 136.
Enke efter von Helmich, kaptajn. B:
1) Andreas Vilhelm Helmich 22, sekundløjtnant i søetaten
2) Peder Helmich 21, fændrik i Helsingør
3) Johan Henrik Helmich 20.
FM: morbror Printz, major.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.56).

156    Mathias Vilhelm von Aspern, justitsråd og livmedicus i København, der døde 23.8.1751, opslag 229.
E: Dorthe Magdalene Pipenbring. LV: von Aspern, justitsråd.
Første ægteskab med [Sofie Elisabeth von Hacqvart]. B:
1) Cathrine Hedvig von Aspern, [skifte Tuse herred gejstlig 16.12.1749 lbnr.23]. E: Jacob [Jacobsen] Bagger, præst i Skamstrup og Frydendal. 1B:
a Hans Jacobsen Bagger 10.
[Andet ægteskab med Marie Henriksdatter Licht]. B:
2) Jacob Vilhelm von Aspern, sekretær.

157    Anne Marie Grubbe Arenfeldt i Det Harboeske Enkefruekloster i Stormgade i København, der døde 26.10.1751, opslag 303.
Enke efter Adam Ernst Christian von Pentz til Åstrup [i Sankt Hans sogn i Hjørring amt], kammerjunker, [død Sæby 31.1.1729]. B:
1) [Birthe Kirstine von Pentz] g.m. Palle Iver Arenfeldt
2 [Ida Dorthe von Pentz].

158    Marie Kirstine Mentz i København, der døde 28.2.1752, opslag 325.
Enke efter [Alexander] Woisolofsky, løjtnant. B:
1) Christian Frederik Woisolofsky, løjtnant i Ditmarsken
2) Anne Marie Woisolofsky
3) Charlotte Christine Woisolofsky, [døbt Roskilde Domkirke 28.9.1725].
FM: mors [sted]far [Peder] Stub.

159    Margrethe Hedvig Juul i København, der døde 6.3.1752, opslag 331.
Enke efter Christian Frederik greve af Haxthausen, ridder Dannebrog, kammerherre og landdrost i Oldenborg.
Fælles testamente af 16.12.1740
Hendes testamente af 19.1.1752. B:
1) Gregers Christian Haxthausen
2) Clemen August Haxthausen
3) Vibeke Margrethe Haxthausen
4) Sofie Hedvig Haxthausen
5) Charlotte Elisabeth Haxthausen
6) Dorthe Haxthausen
7) Vilhelmine Haxthausen.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.62).

160    Christiane Charlotte Grubbe i Landemærket i København, der døde 2.4.1752, opslag 373.
Enke efter Poul Mathias Harbo, major. B:
1) Andreas Harbo, løjtnant
2) Anne Elisabeth Harbo
3) Magdalene Sofie Harbo
4) Charlotte Louise Harbo.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.61).

161    Hans Seidelin, konferensråd, i Lille Strandstræde i København, der døde 18.4.1752, opslag 397.
Enkemand efter [Charlotte Syling, død 22.2.1744].
Testamente af 2.11.1751. A:
1) søster, død. 2B:
a Anne Christine Syling
b Louise Syling
2) søster. B:
a Hans Didrich Brinch [-Seidelin]
b Iver Brinch.
Skiftet overdrages til kommissarierne.
Litteratur: Den Seidelinske slægtsbog af Mogens Seidelin. Bind 1 1943 side 177: Hans Seidelin.

162    Christian Arent Rasch, kammerråd, højesteretsadvokat i København, der døde 17.11.1752, opslag 403.
E: Birthe Marie Vindekilde.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

163    Poul Eggers, etatsråd, assessor i Højesteret og sekretær i Danske kancelli i København, der døde 30.11.1752, opslag 2.
E: Sofie Amalie Gyldenkrone.
Testamente af 26.3.1748.
A:
0) forældre [Poul Eggers, assessor i højesteret og i hofretten, død 1723 og Sofie Amalie Moth, skifte Næstved 2.6.1741lbnr.728]
1) søster Else Margrethe Eggers i Næstved
2) søster Elsebeth Christiane Eggers i Næstved
3) søster Kirsten Eggers.
Desuden nævnes:
1 enken mor Amalie Margrethe Moth på Vilhelmsborg i Mårslet sogn, enke efter [Christian] Gyldenkrone, [død 10.3.1746]
2 enkens bror Mathias Gyldenkrone til Vilhelmsborg.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.60).

Københavns Hofret
Konceptskifter
1753-1755164    Frederik Christian Revenfeldt, justitsråd på Amagertorv i København, der døde 12.1.1753, opslag 2.
A:
1) bror Revenfeldt, kammerjunker i Husum.

165    Vilhelm Langfeldt, sekretær i Krigskancelliet, boende i Vimmelskaftet i København, der døde 25.1.1753, opslag 8.
A:
1) mor [Anne Kirstine Jessen], enke efter [Jørgen Langfeldt, krigsråd].
Mors første ægteskab med [Bolle Wichmannsen Hasebart]
2) [halv]søster Charlotte Helene Wichmannsdatter Hasebart g.m. Jens Paludan, præst i Torslunde og Ishøj.

166    [Anne] i København, der døde 12.2.1753, opslag 37.
Enke efter Dammann, drabant.
Arvinger angives ikke.

167    [Cathrine] i København, der døde 24.3.2753, opslag 42.
Enke efter Pappenberg, løjtnant. B:
1) en datter g.m. Markus Hartmann
2) Lisbeth Pappenberg 38
3) Hedvig Pappenberg 30, i København.

168    Thomas Dahlin, krigsråd i Badstuestræde i København, der døde 8.5.1753, opslag 49.
E: Maren Nielsdatter Juul, der døde 2.5.1754, skifte lbnr.178.
Testamente konfirmeret 29.10.1725.
Arvinger angives ikke.

169    Cathrine Margrethe Bruin (Bruun) på Christianshavn, der døde 17.5.1753, opslag 110.
Enke efter Nikolaj Barthold Landsberg, generalløjtnant.
Testamente af 9.5.1753. A:
1) søster Anne Sofie Bruun g.m. Schlüter, kommandørkaptajn
2) Fleischer, kadet med FM: Fleischer, overauditør.

170    Christian Edvard Rosenberg, kaptajn, fyrværker i Vandkunsten i København, der døde 7.8.1753, opslag 123.
E: Vibeke [Liveke] Gamst. B:
2) Jacob Christian Rosenberg, stykjunker
3) Johanne Dorthe Rosenberg g.m. Jørgen Carsten [Mathiasen] Bloch, slotspræst på Christiansborg
4) Christiane Margrethe Rosenberg, død, var g.m. Hans Adolf Besselin, løjtnant. 3B:
a Cecilie Cathrine Besselin, [døbt København Garnison dansk 12.5.1741]
b Adolf Christian Besselin, [døbt København Garnison dansk 26.11.1746]
c Sofie Dorthe Besselin
5) Inger Cathrine Rosenberg.
Af første ægteskab B:
1) Ingeborg Rosenberg.
Desuden nævnes enkens bror [Johannes] Gamst, amtsbarber.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.59).

171    Elisabeth Nansen, ugift i Skidenstræde i København, der døde 28.8.1753, opslag 143.
Testamente af 3.7.1751. A:
0) forældre [Hans Nansen til Skæring Munkgård, amtmand i Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter, skifte Kalø amt 21.7.1718 lbnr.20 og Maren Thygesdatter Jespersen, skifte Kalø amt 16.11.1730 lbnr.31]
1) søster Ingeborg Christine Nansen.

172    Hieronymus Laub, etatsråd, livmedicus i København, der døde 5.12.1753, opslag 147.
Enkemand. B:
1) Frederik Laub, sekretær
2) Michael Georg Laub, løjtnant
3) Christian Laub
4) Vilhelm Frederik Laub
5) Anne Dorthe Laub g.m. Edinger, justitsråd.

173    [Anne Margrethe Brochmann] i København, der døde 15.12.1753, opslag 151.
Enke efter [Henrik Julius] Timm, major. A:
1) søster Anne Kirstine g.m. Jacob Harras, boende i Stormgade
2) søster, død. 1B:
a Louise Cathrine Sanders g.m. Peder Møller
3) søster, død. 1B:
a en datter, død. 1B:
1 Christian.

174    Tycho de Hofmann, højesterets- og hofretsassessor, boende Ved Gammelstrand i København, der døde 14.2.1754, opslag 159.
A:
1) far Hofmann, justitsråd.
Desuden nævnes landsdommer Hofmann.

175    Enke i København, der døde 2.3.1754, opslag 163.
Enke efter Schubert, løjtnant.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Garnisons kirkegård.

176    Anne Sofie Grünhagen i København, der døde i marts 1754, opslag 169.
Enke efter [Georg Julius] Wodroff, regimentskvartermester. B:
1) Henrik Julius Wodroff, kommandørkaptajn, der døde
2) Herman Johan Casper Wodroff, kaptajn
3) Sofie Cathrine Wodroff g.m. Johan Herman Behrens, etatsråd
4) Juliane Wodroff, i Slagelse Hospital
5) Cathrine Elisabeth Wodroff.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.63).

177    Conrad de la Roche Gallichong, major i Dybensgade i København, der døde 12.4.1754, opslag 203.
Enkemand. B:
1) Frederik Christian de la Roche Gallichong, kornet i Glückstadt.
Desuden nævnes afdødes søster Christiane Charlotte de la Roche Gallichong g.m. Henrik Sigismund Ziervogel, kammerråd i Ålborg og deres jomfrudatter i København.

178    Maren Nielsdatter Juul i Badstuestræde i København, der døde 2.5.1754, opslag 212.
Enke efter Thomas Dahlin, krigsråd, skifte 8.5.1753 lbnr.168.
Testamente af 12.10.1725. A:
1) Scherning, kaptajn
2) Eggert Rasmussens, bogholders hustru.

179    Christian Helt, kancelliråd, regimentskvartermester og arkivar i Krigskancelliet i København, der døde 15.5.1754, opslag 227.
E: Margrethe [Regelsdatter]. LV: Munch, justitsråd. B:
1) Didrik Christoffer Helt 20, fændrik
2) Anne Marie Helt 19.
FM: født værge Rasmus Regelsen, krigsråd.
[Enkens første ægteskab med Didrik Christoffer Eisenberg, skifte 21.4.1732 lbnr.18].
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.58).

180    Nikolaj Eigtved, oberst, hof- og bygmester og kirkeinspektør i Det sjællandske Rytterdistrikt, boende i København, der døde 7.6.1754, opslag 262.
E: Sofie Christiane Walther. LV: Schrøder, etatsråd.
Bevilling til uskiftet bo af 5.7.1754.
Afdøde efterlader umyndige børn, hvis navne ikke angives.

181    Cathrine Kirstine i København, der døde 31.10.1754, opslag 270.
Enke efter Spleth, amtmand.
Arvinger angives ikke, dog nævnes en regning af 11.7.1754 for en ligkiste til afdødes datter Johanne Birgitte Spleth.

182    Lechto (Lechtog), kammerråd i Vestergade i København, der døde 25.12.1754, opslag 285.
Arvinger angives ikke.

183    Kjeld Jensen Knopf, løjtnant i Drabantgarden i København, der døde 26.4.1755, opslag 291.
Arvinger angives ikke

184    Brygmann, etatsråd ved Holmens Bro i København, der døde 22.5.1755, opslag 293.
Enkemand. B:
1) Marie Elisabeth Brygmann g.m. Blume, kancelliråd, ved bror [Christoffer Johansen] Blume, [tysk] hofpræst
2) Marie Dorthe Brygmann forlover med Top, bogholder
3) Gregorius Brygmann 20 ved Brygmann, hofskriver.

185    Cathrine Kirstine Koch i København, der døde 10.6.1755, opslag 303.
Enke efter Jens Poller, regimentskvartermester.
Hans A:
1) bror Mads Poller, graver i Vor Frue kirke, død. 4B:
a Ingeborg Poller 10
b Johan Georg Poller 8
c Marie Poller 7
d Gregorius Poller 2
2) søster Anne Margrethe Poller g.m. Jens Lorendal, bødker i Det islandske Kompagni.
Hendes A:
1) mor Barbara Helene, enke efter Koch
2) bror Hans Koch
3) bror Lorents Koch.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.65).

186    Karen Høgh, ugift i Springgade i København, der døde 12.6.1755, opslag 406.
A:
1) husværten Jens Pedersen Steen.

187    Johan Cornelius Krieger, justitsråd, over-landbygmester i København. der døde 21.9.1755, opslag 412.
E: Anne Mathiassen. LV: Horn, politimester. B:
1) Johan Cornelius Krieger
2) Severin Krieger
3) Christian Ditlev Krieger 27, i udlandet
4) Frederik Christian Ditlev, svag i sindet, på fæstningen Munkholm i Norge
5) Johanne Margrethe Krieger g.m. Fischer, kaptajn i søetaten
6) Anne Lueger Krieger g.m. Lund, kommandør, begge døde. 1B:
a Jacob Frederik Lund, student
7) Charlotte Amalie Krieger.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.64).

188    Christlieb von Clausberg, etatsråd i København. 24.9.1753, opslag 2.
E: Anne Margrethe Heymann. LV: [Johan Frederik] Bothmer, der ægter enken. B:
1) Christian Frederik von Clausberg
2) Johan Carl von Clausberg
3) Christian Magdalus Frederik Ludvig Charles von Clausberg
4) Frederik Ludvig Ernst von Clausberg
5) Frederikke Louise von Clausberg
6) Charlotte Amalie von Clausberg
7) Christiane Margrethe von Clausberg
8) Frederikke Elisabeth von Clausberg.
FM: mosters mand Carl Ludvig von Donop. kaptajn.
Litteratur: Dansk biografisk leksikon. 3. udgave. Heri: Christlieb von Clausberg.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1756189    Casper [Martin] Schøller, konferensråd i Frederiksberggade i København, der døde 6.5.1756, opslag 2.
Enkemand efter [Charlotte Amalie Bøfke, død 12.9.1741]. B:
1) Casper Schøller
2) [Johanne Marie] Schøller g.m. [Georg Statius] Becher, kaptajnløjtnant ved søster Christiane Magdalene Becher på stedet.
Boet var ejer af et begravelsesbrev af 4.7.1721, på en grav i Lellinge kirke, hvor afdøde blev nedsat.

190    Marie Louise Tritschler, ugift i København, der døde 17.5.1756, 14.
A:
1) bror Christian Tritschler, kaptajn, død. E: Margrethe Fürup i Haderslev. 6B:
a Charlotte Amalie Christiansdatter Tritschler 32
b Frederikke Louise Christiansdatter Tritschler 27
c Anne Margrethe Christiansdatter Tritschler 24
d Christian Frederik Christiansen Tritschler 22
e Birgitte Christiansdatter Tritschler 18
f Johanne Christiansdatter Tritschler 16.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.70).

191    Jens [Jensen] Bang, kammerråd, renteskriver i København, der døde 15.8.1756, opslag 74.
E: Mette Holmsted Schurmann. B:
1) Corfitz Schurmann Jensen Bang, født 22.5.1736
2) Jens Jensen Bang, født 1.8.1737
3) Thomas Jensen Bang, født 7.9.1738
4) Anders Jensen Bang, født 7.3.1740
5) Johanne Jensdatter Bang, født 2.2.1742.
FM: farbror Anders Jensen Bang, præst i Gjesing og Nørager.
Desuden nævnes:
1 afdødes søstersøn Vilhelm Fahrenhafen, fuldmægtig i København
2 Andreas Andreassen, enkemand efter afdødes søskendebarn.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.69).

192    Anne Dorthe Braem i Østergade i København, der døde 6.9.1756, opslag 121.
Enke efter Falch Fursmann, major, [død 25.9.1741]. B:
1) Fursmann, assessor
2) Niels Fursmann, regimentskvartermester
3) Anne Margrethe Sofie Fursmann
4) [Karen Sofie] Fursmann g.m. Niels Horrebow, assessor
5) [Gothard] Fursmann, prokurator i Vestindien
6) [Else Cathrine] Fursmann, død. E: [Johannes] Pedersen, kammerråd i Helsingør. Hendes børn.
Boet var ejer af en begravelse i Roskilde Domkirke, af 22.10.1708.

193    Eleonora Christine von Qualen i Østergade i København, der døde 8.9.1756, opslag 133.
Enke efter Michael Christoffer von Schnitter, generalmajor, [begravet Helsingør Marie 17.4.1738]. B:
1) Frederik von Schnitter, oberstløjtnant
2) Carl Ludvig von Schnitter, kaptajn i Norge
3) Christian von Schnitter. løjtnant g.m. Sidse Eleonora
4) Frederikke Eleonora von Schnitter.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.68).

194    Marie Herfordt Ved Holmens Kanal i København, der døde 12.9.1756, opslag 215.
Enke efter Terkild Terkildsen, justitsråd. B:
1) Sofie Hedvig Terkildsdatter, enke efter Thomas Zimmer, rådmand
2) Christian Carl Terkildsen, præst i Gørlev og Bakkendrup, død [1740]. E: Marie Frederiksdatter Holmsted, nu g.m. [Lyder] Schellerup. B:
a Martha Marie Christiansdatter Terkildsen 18.
FM: morfar Holmsted, etatsråd.
Afdødes mands søster [Cecilie Lauridse Terkildsdatter, begravet 13.11.1713], var g.m. Hans Madsen Bruun, præst i Nykøbing og Rørvig, skifte Odsherred gejstlig 11.8.1722 lbnr.7]. Arv til B:
1) Cecilie Kirstine Hansdatter Bruun, [skifte Ods herred gejstlig 11.4.1740 lbnr.20], var g.m. Hans Vilhelm Eller, forvalter på Jægerspris, død 14.6.1751. 1B:
a Hans Bruun Eller.

195    Martha Beyer i Grønnegade i København, der døde 24.9.1756, opslag 248.
Enke efter Sigfred Lillienskjold, hofjunker. B:
1) Magdalene Sigfredsdatter Lillienskjold i Bergen, enke efter Kjærgaard, skipper
2) Peder Montagne Lillienskjold, søkadet, der døde samme dag som sin mor.

196    Conrad Løve, hofretsassessor i Dronningens Tværgade i København. 17.10.1756, opslag 259.
Testamente. A:
1) søster, død 1B:
a Laurids Svindt, isenkræmmer, skifte 2.10.1756, g.m. Anne Cathrine Stubsach, 6B:
1 Anne Beathe Lauridsdatter Svindt, døbt København Sankt Petri 27.7.1739
2 Peder Georg Lauridsen Svindt, døbt København Sankt Petri 2.12.1740, begravet 30.1.1741
3 Peder Georg Lauridsen Svindt, døbt København Sankt Petri 26.1.1742
4 Mathias Lauridsen Svindt, døbt København Sankt Petri 12.6.1743, begravet 18.5.1744
5 Johannes Lauridsen Svindt, døbt København Sankt Petri, begravet 18.5.1744
6 Mathias Lauridsen Svindt, døbt København Sankt Petri 26.10.1752
2) søster, død, var g.m. Christian Thorup. 1B:
a Niels Thorup, isenkræmmer g.m. Anne Margrethe Stubsach. 6B:
1 Thomas Thorup, døbt København Sankt Petri 21.8.1747, begravet 27.11.1747
2 Thomas Thorup, døbt København Sankt Petri 25.8.1749
3 Georg Laurids Thorup, døbt København Sankt Petri 26.8.1750
4 Conrad Thorup, døbt København Sankt Petri
5 Anne Cathrine Thorup, døbt København Sankt Petri 14.7.1754
6 Helene Kirstine Thorup, Thorup, døbt København Sankt Petri 7.11.1755
3) bror Johan Henrik Løve, død, var g.m. Vendel. 5B:
a Johan Herman Johansen Løve 26, urtekræmmersvend
b Andreas Johansen Løve 23, possementmagersvend, i udlandet
c Lucie Johansdatter Løve 20
d Grethe Johansdatter Løve 18
e Christoffer Johansen Løve 16, skrædderdreng
4) søster, død. 2B:
a Mette Cathrine Seelkirch i Abel Cathrine Hospital
b Herman Seelkirch, død, efter hvem der er arv
5) søster, død. 5B:
a Frederik Eberhardt
b Johan Daniel Eberhardt
c Carl Ditlev Eberhardt
d Frederik Christian Eberhardt, skifte Helsingør 30.9.1756
e Cathrine Margrethe Eberhardt g.m. Christen [Thomsen] Thorup, præst i Kornum og Løgsted
6) søster, enke efter Collett, amtmand

197    Inger [Nielsdatter] i København, der døde 28.10.1756, opslag 253.
Enke efter Gregorius Wulf, justitsråd. B:
1) Jacob Gregersen Wulf, kapellan i København Helliggejst
2) Frands Georg Wulf, præst i Vesterborg på Lolland g.m. [Susanne Elisabeth Hansdatter Sidelmann, søster til søsters mand]
3) Nikolaj Ernst Wulf, kaptajn i Norge, død. 2B:
a Christian Frederik Wulf
b Hedvig Wulf
4) [Regine Christine] Wulf, enke efter [Hans Hansen] Sidelmann, kapellan i København Helliggejst, død [1727].
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.67).

198    Ulrik Christian Nissen Benzon, til Skærsø i Dråby sogn på Mols, ugift stiftsbefalingsmand over Århus stift og amtmand over København amt, ridder, der døde 5.10.1756, opslag 2.
A:
1) bror Christian Sigfred Nissen Benzon, oberst ved svigersøn [Jacob Ludvig] Wauvert, kaptajn
2) søster Sofie Amalie Nissen Benzon, død, var g.m. Horst, justitsråd og krigskasserer. 5B:
a Andreas Horst, justitsråd, der døde, uden børn
b F. Horst, krigsråd
c Frederik Ernst Horst, kaptajn i København
d Frederikke Amalie Horst g.m. Grølou, major
e Ida Sofie Horst i Rendsborg.
Afdøde var ejer af Skærsø i Dråby sogn efter sin kusine Sofie Amalie Benzon, enke efter [Anders] Rosenpalm.
Jordebog 1756 over Skærsø, opslag 205-213.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.66).

Københavns Hofret
Konceptskifter
1757199    Jens Adslev, konferensråd på Ulfeldts Plads i København, der døde 11.1.1757, opslag 2.
E: Cathrine, der døde 8.2.1757. B:
3) Anne Margrethe Adslev 15.
FM: Peder Ludvig Munch, kancelliforvalter.
Første ægteskab med [Anne Margrethe von Lengerken]. B:
1) Johannes Adslev 37
2) Gertrud Elisabeth Adslev 25.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.71).

200    Olave Marie Tønder på hjørnet af Laksegade og Ulkegade i København. 1.5.1757, opslag 80.
Enke efter [Nikolaj] Franck, justitsråd. B:
1) [Marie Franck], originale skiftebreve 11.5.1744 lbnr.5. E: Andreas Graa, justitsråd, kancelliforvalter. 1B:
a Nikolaj Franck Graa.
[Afdøde var datter af Oluf Christoffersen Tønder, præst i Trondhjem Frue kirke].
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.72).

201    Henrik Linderoth, kaptajn på hjørnet af Laksegade og Admiralgade i København, der døde 1.6.1757, opslag 121.
Arvinger angives ikke.

202    Christine Sofie Reventlow på Kongens Nytorv i København, der døde 27.6.1757, opslag 129.
Enke efter Ulrik Adolf Holstein, groshandler og greve. B:
1) Frederik Conrad von Holstein, greve, død. Hans børn.
Første ægteskab med Nikolas Friis til Frijsenborg, død 1699. Arv til hans B:
1) Christian Friis til Frijsenborg
Afdøde blev tildelt Boller og Møgelkær i 1739.

203    Ida Margrethe Reventlow i Vingårdstræde i København, der døde 13.9.1757, opslag 144.
Enke efter [Adam Christoffer] Knuth, greve til Knuthenborg på Lolland, [død 23.1.1736]. B:
1) [Eggert Christoffer] Knuth, greve
2) [Sofie Magdalene Knuth] g.m. [Georg Frederik] von Holstein, kammerråd
3) [Christian Frederik] Knuth, baron
4) Conrad Ditlev Knuth, baron.
Afdøde døde på sit gods på Lolland.

204    Carl von Passow, oberst i København. der døde 17.9.1757, opslag 148.
E: Dorthe Marie von Coucheron. LV: Christian Hasling. B:
1) Iver Theodor von Passow, løjtnant
2) Christian Albert von Passow, premierløjtnant i Ostindien
3) Hans Jørgen von Passow 22, i Rendsborg.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.73).

205    Anne Cathrine Steensdatter i København, der døde 21.9.1757, opslag 218.
Enke efter Thomas Hansen, kammerråd og regimentsskriver.
Testamente af 18.3.1741 og testamente af 18.11.1745. A:
1) hans [halv]bror Thomas Christensen Andrup, præst i Hjortlund og Kalvslund, død 1741. E: Helvig Kirsten Melchiorsdatter Hjardemaal. 7B:
a Maren Thomasdatter Andrup, døbt Sæby 11.2.1718, hos sin mor i Sæby
b Birgitte Cathrine Thomasdatter Andrup, døbt Sæby 25.3.1719, hos sin mor i Sæby
c Christiane Marie Thomasdatter Andrup, døbt Sæby 28.7.1720, hos sin mor i Sæby
d Christen Thomsen Andrup, døbt Sæby 19.11.1721, i Ørsø i Dronninglund sogn
e Melchior Christian Thomsen Andrup, døbt Sæby 2.5.1725, student i Sæby
f Magdalene Meyer Thomasdatter Andrup, døbt Sæby 11.1.1728, g.m. Laurids Krog på Lengsholm
g Thomas Thomsen Andrup, døbt Sæby 4.3.1733, student, hos Løwenhielm, amtmand i Norge.
2) jomfru Maren Budtz, datter af Johan Budtz, borgmester i Randers, [skifte Randers 24.8.1733 lbnr.496].
Afdøde havde bevilling af drive krohold og værtshus i kroen Flaskekroen i Vigerslev i Hvidovre sogn.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.74).

206    Georg Christian Jacobi, justitsråd i Østergade i København, der døde 5.10.1757, opslag 295.
E: Anne Elisabeth Benzon. LV: Benzon, justitsråd. B:
1) Elias Jacobi, født 19.-3.1737, sekretær
2) Peder Jacobi, født 18.11.1739
3) Christian Jacobi, født 2.6.1741.
FM: Bolle Vilhelm Luxdorph.
Arv i boet til Niels Benzon ved FM: Jacob Benzon, gehejmeråd og vicestatholder i Norge.

207    Severin Junge, konferensråd og deputeret i Generallandetatens Kommissariat, boende på Kongens Nytorv i København. 14.10.1757, opslag 48.
Enkemand efter [Else Bartholin, død 22.4.1757]. B:
2) Marianne Cathrine Junge g.m. Schønnemann, løjtnant
3) Else Magdalene Junge g.m. [Nikolaj] Brygmann, kaptajn.
4) Casper Junge, løjtnant i Fladstrand Fæstning
Første ægteskab med [Catharine Wissing, begravet København Vor Frue 18.9.1724]. B:
1) Anne Bolette Junge g.m. [Bolle Villum] Luxdorph, etatsråd.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1758208    Hedvig Susanne Bornemann i Skidenstræde i København, der døde 12.1.1758, opslag 2.
Enke efter Didrik Sechmann, justitiarius.
Testamente af 18.6.1728.
Eneste arving er asessor Ramus på sin hustrus vegne.
Gavebrev til jomfru Magdalene Margrethe Sechmann.

209    Leegaard, justitsråd i Store Kongensgade i København, der døde 19.1.1758, opslag 14.
Testamente af 15.1.1758. A:
1) søster L. K. Leegaard, enke efter Thorup. LV: Hans Munch, rådmand.

210    Carl Adolf von Plessen, oberkammerherre i København. Forsegling 13.2.1758, opslag 18-49, 50.
A:
1) halvbror Christian Sigfred von Plessen, kammerherre i Paris
2) søster frue etatsrådinde Scheel
3) brorsøn generalmajor von Plessen
4) brorsøn Mogens von Plessen, overceremonimester, hans sønner og døtre
5) brordatter g.m. kammerherre Schenck, deres søn kammerjunker og ritmester Schenck
6) brordatter g.m. grev Rantzau, gehejmekonferensråd
7) brordatter g.m. grev Scheel.

211    Christine Eleonora von Lehrbach i Gothersgade i København, der døde 2.3.1758, opslag 53.
Enke efter Gyldenkrone, baron, major.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet Garnison kirkes [urtegård 6.3.1758].
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.75).

212    Charlotte Amalie von Hagen i Nørregade i København, der døde 14.3.1758, opslag 69.
Enke efter Michael Frederik Thomsen, justitsråd. B:
1) Frands Michaelsen, død.
Fælles testamente 31.10.1711. Hendes testamente af 22.4.1757. A:
0) forældre [Frands von Hagen, sekretær i tyske Kancelli, død 10.1.1701 og Cathrine Fischer, død 20.12.1696]
1) søster [Marie Elisabeth Frandsdatter von Hagen, skifte Ringsted herred gejstlig 21.6.1734 lbnr.30, var g.m. Erik Christiansen Lemvig, præst i Ringsted og Benløse, skifte Ringsted herred gejstlig 1.6.1740 lbnr.50]. 1B:
a Cathrine [Eriksdatter] Lemvig g.m. Christian Engell, præst [i Øsby i Haderslevhus amt]
2) søster [Anne Dorthe von Hagen, død 17.12.1704. E: Frederik Christian von Esmark] 1B:
a Cathrine Dorthe von Esmark, enke efter Mathias Valentiner, købmand i Flensborg, død [1.2.1753].
Afdøde blev begravet i sine forældres grav i Sankt Petri kirke i København.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.76).

213    Anne Sybille i Sankt Pederstræde i København, der døde 4.3.1758, opslag 99, samt 49, 51-52.
Enke efter Nikolaj Styrup, major, fra hvem afdøde var fraskilt efter forening af 27.3.1748.
Første ægteskab med Jørgen Vilhelm Plenge, kandestøber. B:
1) Frederik Christian Plenge, matros i Dybensgade, der døde. E: Cathrine.
Frederik Ludvig Plenge, skoleholder i Grønholt, nu med kaldsbrev at være degn i Gadstrup.

214    Magdalene Susanne Numsen i København, der døde 4.4.1758, opslag 134.
Enke efter [Christian Masius] von der Maase, justitsråd. B:
1) Henning von der Maase, oberstløjtnant
2) Mathias von der Maase, major
3) Frederik Christian von der Maase, landsdommer på Fyn
4) [Marie Elisabeth von der Maase] død 20.7.1746. E: [Carl Rudolf] Schubart, oberstløjtnant [i Odense]. 1B:
a Herman Christian Schubart 12.

215    Margrethe Schrøder, ugift i Helsingørgade i København. 9.5.1758, opslag 139.
A:
0) far Schrøder, kaptajn, død
1) søster, død. E: J. F. von Datten, løjtnant. 1B:
a Sofie Dorthe von Datten, døbt Oldenborg 6.11.1711, g.m. Henrik Zuckerbecher. knapmager i Oldenborg.
Pastor Schrøder var fadder ved afdødes søsters dåb.
Afdøde blev begravet i Garnison kirkegård.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.77).

216    Claus Reventlow, gehejmekonferensråd og præsident i Højesteret i København, der døde 10.5.1758, opslag 166.
E: Charlotte Dorthe von Plessen.
Testamente af 20.11.1756.
A:
1) Frederik Christian baron af Reichenbach, major i Rendsborg
2) Anne Sofie Amalie baronesse af Reichenbach, i Utensee Kloster
3) Bendix Balthazar von Ahlefeldt, landråd i Krummersdich og amtmand i Hohenburg
4) Adelheid Benedikte Rantzau g.m. Pentz, oberjæger i Bosendorff, 2 mil fra Schwerin.
Afdøde var ridder af elefanten og herre til Osterrode og Kalorensach.

217    Christoffer Frederik Winterfeldt, kaptajn i København, der døde 9.6.1758, opslag 180.
Enkemand efter Dorthe Tugendreich. Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1757. A:
0) forældre Ulrik Ernst von Winterfeldt og Cathrine Lucretia von Schencken i Treplitz, begge døde
1) bror Johan Bernhard von Winterfeldt, løjtnant i Oldenborg
2) søster Juliane Margrethe von Winterfeldt, døbt 16.5.1701, død, var g.m. Johan Peder Grapengils. Ingen børn.
Stor slægtstavle opslag 204.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.78).

218    Andreas Lowson, ugift etatsråd, assessor i Højesteret, boende i København, der døde 19.6.1758, opslag 289.
Testamente af 19.6.1758. A:
1) bror Jacob Lowson, amtsforvalter i Frederiksborg amt og dennes 2B:
a Anne Johanne Jacobsdatter Lowson g.m. Christian Ludvig Schultz, justitsråd
b Jens Jacobsen Lowson, født 14.11.1749, i Sorø Akademi
2) søster Anne Lowson i Ålborg
3) bror Jens Lowson.
Desuden arver
4) afdødes søsterdatter Gertrud Sternberg.
Jordebog 1764 over Møllegård i Longelse sogn på Langeland opslag 301-302
Jordebog 1768 over Sankt Knuds Kloster i Odense med det meste af dets underliggende bøndergods, opslag 302-304.

219    Niels Benzon, justitsråd i Lille Købmagergade i København, der døde 20.7.1758, opslag 306.
A:
1) mor Anne Sofie Vissing, enke efter [Peder] Benzon, konferensråd
2) søster Anne Elisabeth Benzon, enke efter [Georg Christian] Jacobi, [skifte 5.10.1757 lbnr.206]
3) bror Christian von Benzon, major.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.79).

Københavns Hofret
Konceptskifter
1759220    Bjørn Bertelsen Bjørnsen, assessor i Højesteret og Hofretten, boende i Nørregade i København, der døde 9.1.1759, opslag 2.
Enkemand efter Charlotte Amalie Esmark, [begravet Sankt Petri 26.1.1751]. B:
1) Anne Cathrine Bjørnsdatter 11
2) Bertel Bjørnsen 10.
Obligation af 2.1.1740 fra Henrik Christian Esmark som formynder for justitsrådinde Anne Cathrine umyndige børn:
1) Anne Cathrine Esmark, nu g.m. Møller, professor i Flensborg
2) Marie Dorthe Esmark, var afdødes hustru
3) Charlotte Amalie Esmark, nu g.m. Christoffer Lysholm, professor i Sorø
4) Johanne Elisabeth Esmark.
Disse børn har arv efter deres halvsøster Cathrine Hedvig Esmark.
Desuden nævnes afdødes søster Madam Lunde.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.81).

221    Joachim Richard Pauli, kammerråd, arkivar og justitssekretær i Rentekammeret i København, der døde 31.3.1759, opslag 139.
E: Henrikke Cathrine Aspach. LV: svoger Just Henrik Voltelin, kirurg. B:
1) Simon Holger Pauli.
FM: Treld, stadthauptmand.
Gavebrev af 8.6.1742 til afdøde Martin Aspach g.m. Anne Kirstines B:
1) en datter. Hendes B:
a Henrik Vilhelm Pauli
b Mette Cathrine Pauli.

222    Dudenreich Sofie Zepelin i København, der døde 7.4.1759, opslag 180.
E: Printz, major. A:
1) mor, enke efter Zepelin, etatsråd.

223    Nikolaj Burmester, assessor i Højesteret, boende i Vimmelskaftet i København. 8.5.1759, opslag 184.
E: Margrethe Raff. LV: Didrik Munch.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1759 for enken og hendes umyndige børn, hvis navne ikke angives.

224    Mette Holmsted Schurmann i København, der døde 15.6.1759, opslag 236, omslag opslag 183.
Enke efter Jens [Jensen] Bang, kammerråd, renteskriver, [skifte 15.8.1756 lbnr.191]. B:
1) Corfitz Schurmann Jensen Bang 23
2) Jens Jensen Bang 22
3) Thomas Jensen Bang 21
4) Anders Jensen Bang 19
5) Johanne Jensdatter Bang 17.
FM: farbror Anders Jensen Bang, præst i Gjesing og Nørager.
Desuden nævnes enkens svoger Hilmann, justitsråd.

225    Albert Vogelsang i København, der døde 8.7.1759, opslag 270.
Enkemand. B:
1) Frands Vilhelm Otto Vogelsang 20
2) Susanne Elisabeth Vogelsang 18
3) Henrik Christian Vogelsang 17
4) Anne Cathrine Vogelsang 16
5) Johan Vincent Engelbrecht Vogelsang 9.
FM: fasters mand Frands Rausch.
Afdøde havde været sekretær i Kongsberg Sølvværk i Norge.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.82).

226    Magnus [Pedersen] Langhorn, oberstløjtnant, kommandant på Rosenborg, der døde 3.8.1759, opslag 297.
Enkemand efter [Dorthe Elisabeth Reinholdtsdatter Wagner, begravet København Sankt Petri 19.1.1743]. B:
1) Sofie Magdalene Langhorn g.m. Jens Kraft, professor
2) Anne Barbara Langhorn g.m. Christian Horrebow, professor
3) Ulrikke Eleonora Langhorn
4) Louise Charlotte Langhorn.

227    [Laurids] de Thura, generalmajor på Kongens Nytorv i København, der døde 6.9.1759, opslag 316.
E: [Christiane Marie Kærskjold]. LV: Barchmann, justitsråd.
[Første ægteskab med Anne Poulsdatter von Rosenørn, død 23.1.1748].
Arvinger angives ikke.
Til stede var:
1) Schack, kammerjunker og hustru
2 frøken Mette Benzon de Thura.
Boet var ejer af en gård på Amalienborg og af Holtegård i Søllerød med underliggende ejendomme.
Skiftet blev overdraget til eksekutorerne.

228    Georg Tycho Holm, doctor med. professor oeconomiæ i København. der døde 25.9.1759, opslag 323.
A:
1) far Wulf Godske Holm, præst i Trøstrup-Korup og Ubberød ved søn og afdødes bror Andreas Wulfsen Holm, student.

229    Niels Erik Alstrup, kancelliråd, boende uden for Vesterport i København, der døde 22.10.1759, opslag 327.
E: [Navn angives ikke].
Enken ønskede at hensidde i uskiftet bo.

230    Christoffer Vilhelm von Schlegel, kammerherre, oberhofmester hos enkefyrstinde Sofie Caroline till Østfrisland, boende i Det kongelige Palæ i Kalveboderne i København, der døde 6.11.1759, opslag 343.
Enkemand efter Christiane Sofie von Geismar.
Testamente af 9.5.1754.
Hans A:
1) Christiane Eleonora von Schlegel, enke efter Christoffer von Trebra i Farrenstadt
2) Gotfred Lebrecht von Schlegel, kaptajn
3) Christian Ludvig von Schlegel, markgreve i Brandenborg
4) Cathrine Amalie Dorthe von Schlegel stiftsfrøken Cöthen
5) Armgard Sofie Helene von Schlegel i Farrenstedt
6) Rudolf Ernst von Schlegel, ritmester i Mittelhausen.
Hendes A:
1) bror Henrik von Geismar, død. Hans efterlevende 2 døtre.

231    Christian Ditlev Reventlow, greve i København, der døde 10.12.1759, opslag 396.
E: Ida Lucie von Plessen.
Afdøde efterlader en datter og enken er frugtsommelig.
Desuden nævnes afdødes farbror Christian Ditlev Reventlow til Christiansæde.
Skiftet overdrages til kommissarierne.
Afdøde var baron til Brahetrolleborg og Brændegård og stamherre til Krenkerup og Frisenvold.

232    Christen Jensen Klarup, justitsråd, postkasserer i København, der døde 29.12.1759, opslag 405.
Enkemand efter Lene Jensdatter Bjerring.
Testamente af 12.3.1759.
Hans A:
1) søster, død. B:
a Gunner Alfast, død. 3B:
1 Peder Gunnersen Alfast
2 Lene Gunnersdatter Alfast
3 Dorthe Gunnersdatter Alfast g.m. Didrik Stilling
b Enevold Alfast, død. 1B:
1 Anne Marie Enevoldsdatter g.m. Linsch.
Hendes A:
1) søster Karen Lindberg, død. Første ægteskab med Børge Nygaard, brygger. B:
a Ellen Nygaard, enke efter Laurids Findt, brygger.
Karen Lindbergs andet ægteskab med Sommer, herredsfoged. B:
b Christen Sommer. løjtnant
c Otto Sommer, ritmester
d Laurids Sommer
Ida Marie Margrethe Sommer
2) søster Margrethe Lindberg, død, var g.m. Christen Mikkelsen Lange, brygger. B:
a Jens Lange, kancelliråd, postforvalter
b Peder Lange
c Søren Lange
d Michael Lange
e Bordeline Lange g.m. Hammer, kancelliråd
f Ellen Marie Lange, enke efter Holm, kaptajn
3) søster Anne Lindberg, Første ægteskab med Angelberg. B:
a Johanne Angelberg g.m. Michael Skibsted.
Anne Lindbergs andet ægteskab med Poul Frederik Paulli, bager. B:
b Johan Frederik Paulli, postkasserer
c Ellen Paulli g.m. Didrik Bechmann, brygger
d Lene Marie Paulli g.m. Langebech, justitsråd.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.83).

233    Jens Aagaard, ugift justitsråd, kancellisekretær på Amagertorv i København, der døde 30.6.1759, opslag 2.
A:
0) mor Dorthe Christoffersdatter, død
1) farbror Joen Baadsen, død. 4B:
a Baad Joensen, død, var g.m. Anne. 5B:
1 Joen Baadsen
2 Sevald Baadsen
3 Oluf Baadsen
4 Ellen Baadsdatter
5 Ellen Baadsdatter
b Hans Joensen, død. 2B:
1 Peder Hansen
2 Anne Hansdatter
c Oluf Joensen, død. 1B:
1 en datter, hvis navn ikke angives
d Anne Joensdatter, død. 4B:
1 Anders Andersen
2 Peder Andersen
3 Ellen Andersdatter
4 Karen Andersdatter
2) farbror Niels Baadsen, død. 3B:
a Ingeborg Nielsdatter, død. 5B:
1 Joen Nielsen, død. 3B:
x Niels Joensen
y Ingeborg Joensdatter
z Birthe Joensdatter
2 Peder Nielsen
3 Thor Nielsen
4 Jedda Nielsdatter, død. 1B:
x en datter, hvis navn ikke angives
5 Anne Nielsdatter
b Birthe Nielsdatter, død. 2B:
1 Thora Olufsdatter, død 6B:
x Henrik Pedersen
y Oluf Pedersen
z Karen Pedersdatter
æ Birthe Pedersdatter
ø Dorthe Pedersdatter
å Janne Pedersdatter
c Gertrud Nielsdatter, død. 1B:
1 Margrethe Esthersdatter
3) farbror Ejner Baadsen, død. 2B:
a Niels Ejnersen, død. 2B:
1 Johan Nielsen
2 Karen Nielsdatter
b Oluf Ejnersen, død. 3B:
1 Gertrud Olufsdatter
2 Karen Olufsdatter
3 Olava Olufsdatter
4) faster Karen Baadsdatter, død. 1B:
a Hans Kaldal, død. 4B:
1 Oluf Hansen
2 Rani Hansdatter
3 Anne Hansdatter
4 Guri Hansdatter
5) faster Margrethe Baadsdatter, død. 1B:
a Ingeborg, død. 4B:
1 Torsten Thomsen, død. 3B:
x Thomas Torstensen
y Ingeborg Torstensdatter
z Margrethe Torstensdatter
2 Anne Thomasdatter, død. 2B:
x Thomas Olufsen
y Ingeborg Olufsdatter
3 Karen Thomasdatter
4 Sofie Thomasdatter
6) faster Gunild Baadsdatter, død. 1B:
a Baad Olufsen, død. 1B:
1 Steen Baadsen
7) morbror Joen Christoffersen Sundli, død. 3B:
a Johanne Joensdatter, død. 5B:
1 Jacob Jørgensen
2 Henrik Jørgensen
3 Karen Jørgensdatter
4 Margrethe Jørgensdatter
5 Martha Jørgensdatter
8) morbror Mathias Christoffersen Sundli, død. 5B:
a Erik Mathiassen
b Johanne Mathiasdatter, død 7B:
1 Christoffer Lauridsen
2 Halsteen Lauridsen, død. 5B:
x Erik Lauridsen
y Jacob Lauridsen
z Birthe Lauridsen
æ Johanne Lauridsen
ø Randi Lauridsen
c Martha Mathiasdatter, død 2B:
1 Hans Hansen
2 Dorthe Hansdatter
d Birthe Mathiasdatter, død. 1B:
x Karen Lauridsdatter
e Dorthe Mathiasdatter
9) morbror Rasmus Christoffersen Sundli, død. 2B:
a Bolette Rasmusdatter g.m. Hans Krey
b Maren Rasmusdatter, død. 1B:
1 Karen Christensdatter
10) morbror Christoffer Christoffersen Sundli, død 5B:
a Martinus Christoffersen
b Christoffer Christoffersen
c Lisbeth Christoffersdatter
d Bodil Christoffersdatter
e Ranney Christoffersdatter.
Afdødes mor boede i Sundli i Ørkedal i Trondhjem amt.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.80).

Københavns Hofret
Konceptskifter
1760234    Margrethe Hedvig Vejlø på hjørnet af Kompagnistræde og Badstuestræde i København, der døde 2.3.1760, opslag 2.
Enke efter Mathias Helt, justitsråd, kancelliforvalter i Danske Kancelli.
Testamente af 22.4.1757.
Hans A:
0) far [Nikolaj Pedersen Helt, præst i Torslunde og Ishøj, død 27.8.1689 og Margrethe Johansdatter Bruun, skifte Sømme herred gejstlig 14.4.1704 lbnr.28]
1) søster Karen Nikolajsdatter Helt, [skifte Falster Sønder herred gejstlig 21.10.1746 lbnr.47]. Første ægteskab med Knud [Andersen] Assens, præst i Horbelev og Falkerslev på Falster, [skifte Falster Sønder herred gejstlig 18.5.1712 lbnr.29m]. 3B:
a Anders Knudsen Assens, købmand i Nykøbing Falster, død, var g.m. [Marie Jørgensdatter, skifte Nykøbing Falster 28.5.1741 lbnr.438]. 2B:
1 Karen Assens 22, på stedet
2 Sofie Amalie Assens 21, i Viborg
b Iver Knudsen Assens, præst i Gamborg på Fyn, [død 20.6.1759 og Marie Cathrine Christensdatter Luja, død 1759]. 3B:
1 Rasmus Winther Iversen Assens 13
2 Mathia Margrethe Iversdatter Assens 10
3 Hans Christoffer Iversen Assens 9
c Else Kirstine Knudsdatter Assens, enke efter Oluf [Lauridsen] Brasen, præst i Sønder Kirkeby og Sønder Alslev på Falster, [skifte Falster Sønder herred gejstlig 1.4.1748 lbnr.48].
Karen Nikolajsdatter Helts andet ægteskab med Peder [Simonsen] Aarhus, præst i Horbelev og Falkerslev, [død 27.4.1716]. 2B:
d Anne Margrethe Pedersdatter Aarhus g.m. Hans Christian Holm, kandestøber i Nyborg
e Birgitte Pedersdatter Aarhus 43.
Karen Nikolajsdatter Helts tredje ægteskab med Hans Christoffer Ehlers, præst i Horbelev og Falkerslev.
Hendes A:
0) forældre [Jacob Pedersen Vejlø, præst i Skørpinge og Fårdrup, død 1698 og Karen Lerche]
1) søster [Beathe Hedvig Christine Vejlø] g.m. [Ernst Frederik] Waltersdorff, major
2) søster [Cecilie Vejlø, der blev kaldt Cecilie Lerche], død. var g.m. [Poul Christoffer Jacobsen] Michelet, kaptajn i Norge. 2B:
a Laurentia Christine Michelet gift [København Vor fru 17.5.1740] med Niels [Henriksen] Holbye, [præst i Skjold]
b Elisabeth Cathrine Michelet, død 30.5.1750, var g.m. Niels [Roaldsen] Bernhoft, præst i Sigdal i Norge, [tidligere præst i Tugt- og forbedringshuset i København]. 4B:
1 Roald Bernhoft i Sigdal præstegård
2 Ellen Cathrine Bernhoft i Kongsberg
3 Martha Bernhoft i gården Hubsted i Vang sogn i Norge
4 Pouline Bernhoft i Sigdal præstegård.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.84).
Litteratur: Slegten Michelet ved S. H. Finne-Grøn, Christiania 1919.

235    Anne Elisabeth i Frederiksberggade i København. 7.2.1760, opslag 65.
Enke efter Lehmann, kaptajn. B:
1) Anne Elisabeth Lehmann, enke efter Henrik Rose, fabrikant
2) Johan Frederik Lehmann, i kejserlig tjeneste.

236    Christian Ludvig Falbe, kammerråd, sekretær og toldkasserer i København, der døde 6.4.1760, opslag 68.
Enkemand. B:
1) Johan Christian Falbe
2) Carl Vigant Falbe
3) Ferdinand Vilhelm Falbe
4) Ulrik Anton Falbe.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.87).

237    Poul Frølund, kammerråd, slotsforvalter på Christiansborg, boende i Vandkunsten i København, der døde 10.4.1760, opslag 164.
E: [Navn angives ikke].
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Bratfisch, skifte København Borgret, skiftebreve i ordinære boer 1.12.1739 lbnr.32]. B:
1) [Johan Filip] Poulsen Frølund, assessor
2) Sara Poulsdatter Frølund.
FM: Christian Fædder, borgmester i København.

238    Anne Mathiassen på hjørnet af Store Købmagergade og Skindergade i København, der døde 13.4.1760, opslag 215.
Enke efter Johan Casper Krieger, justitsråd, [skifte 21.9.1755 lbnr.64]. B:
1) [Johanne Margrethe Krieger] g.m. Fischer, kommandørkaptajn
2) [Johan Cornelius] Krieger, kaptajn i søetaten
3) Vilhelm Severin Krieger, materialbygningsforvalter ved Frederiks kirke
4) Frederik Christian Krieger, fændrik
5) Christian [Ditlev] Krieger
6) [Anne Lueger Krieger], død, var g.m. Lund
a Jacob Frederik Lund, løjtnant.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.85).

239    Anne Cathrine Voltmar, ugift i København, der døde 17.4.1760, opslag 268.
Arvinger angives ikke.

240    Jomfru Fogh i Lars Bjørnstræde i København, der døde 10.4.1760, opslag 270.
Arvinger angives ikke.

241    Helene Cathrine [Albertsdatter] With i København, der døde 19.7.1760, opslag 273.
Enke efter [Laurids Lauridsen] Thura, biskop i Ribe stift, [død Ribe 1.4.1731]. B:
1) Albert Lauridsen Thura, [præst i Lejrskov og Jordrup, skifte Anst herred gejstlig 25.4.1740 lbnr.27]. Første ægteskab med [Jacobe Marie Jacobsdatter Hansen, skifte 29.12.1732 lbnr.20]. 3B:
a [Laurids Albertsen Thura]
b [Hans Albertsen Thura]
c [Christen Henrik Albertsen Thura].
Albert Lauridsen Thuras [andet ægteskab med Cathrine Margrethe Andersdatter Anchersen]. 4B:
d [Marie Elisabeth Albertsdatter Thura]
e [Helene Cathrine Albertsdatter Thura]
f [Jacobine Marie Albertsdatter Thura]
g [Barbara Margrethe Albertsdatter Thura]
2) Didrik Lauridsen de Thura, kommandør
3) Laurids Lauridsen de Thura, generalmajor, død. 1B:
a Mette Benzon de Thura
4) Barbara Margrethe Lauridsdatter Thura, død [Ringkøbing 1.8.1738], var g.m. Hans Lauridsen Allerup, [præst i Ringkøbing og Rindum, død 7.10.1744]. 3B:
a [Barbara Helene Allerup, død Gauerslund 7.7.1760]. E: [Thies Martin Ovesen] Steenberg, [præst i Gauerslund. død 3.8.1760]. Hendes børn
b [Laurids Albertin Allerup, degn i Helsinge og Drøsselbjerg]
c Laurids Thura Allerup i Nykøbing Falster
5) Christine Lauridsdatter Thura.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.86).

242    Anne Sofie Rantzau på Kongens Nytorv i København, der døde på Giesegård 28.9.1760, opslag 349.
Enke efter Hans greve Schack til Giesegård, Juellund, Spanager, Ottestrup samt Gram og Nybøl.
Testamente af 20.9.1760.
Godserne overdrages til afdødes sønnesøn Frederik Christian Schack og hvis han død uden livsarvinger, da de sjællandske godser til Frederiks Hospital i København og de 2 jyske godser til Ribe Hospital.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1761243    Niels Benzon, junker i Østergade i København, der døde 21.1.1761, opslag 2.
A:
0) forældre [Laurids Benzon til Benzonsdal og Charlotte Amalie Adeler]
01) farbror [Peder Benzon g.m. Anne Sofie Vissing]. 3B:
011) Niels Benzon, skifte 20.7.1758 lbnr.219
012) [Christian] Benzon, major, [til Christiansdal ved Odense]
013) [Anne Elisabeth Benzon], enke efter [Georg Christian] Jacobi, justitsråd, [skifte 5.10.1757 lbnr.206].
02) morbror Frederik Adeler, gehejmeråd og stiftsbefalingsmand g.m. Anne Beathe Rosenkrantz i Kristiansand i Norge
03) morbror Theodor Lente Adeler, gehejmeråd til Lykkesholm [i Ellested sogn] på Fyn g.m. [Leopoldine Cathrine Rosenkrantz].
Litteratur: Stamtavle over den adelige slægt Benzon ved Th. Hauch-Fausbøll. 1914.

244    August Ludvig Carl Marvede (Mervede), kancelliråd i København, der døde 8.2.1761, opslag 12.
Testamente af 26.1.1760. A:
1) Thomas Julius Seifert von der Marvede, søn af Johan Christian Seifert, postmester i Flensborg.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.88).

245    Cathrine Marie Cicignon i København, der døde 6.3.1761, opslag 83.
E: Christian Carl Gabel, kammerherre og hofmester hos fyrstinden af Østfrisland. A:
1) far Cicignon, stiftamtmand i Bergen.

246    Gustav Vilhelm Gelskov, kaptajn i København. 24.3.1761, opslag 86.
B:
1) en datter g.m. Laurids Kirk, student
og 2 små døtre.

247    Sofie Ehlers i København, der døde 28.3.1761, opslag 88.
Enke efter Jens Rahr, kancelliråd. A:
1) søster Else Margrethe Ehlers g.m. Anton Georg Muxoll, kirurg.
Afdøde ejede en begravelse i Helliggejst kirke.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.89).

248    Enke i København, der døde 17.5.1761, opslag 4.
Enke efter Steenhof, krigsråd.
Arvinger angives ikke.

249    Marie Boyntin i Sankt Pederstræde i København. der døder 17.9.1761, opslag 6.
Enke efter Ziegler, kaptajn. B:
1) Gregorius Ziegler, renteskriver i Det tyske Assignationskontor, død.
Derfor arver A:
1) søster Ursula Boyntin, død, var g.m. Reinche i Hamborg. 1B:
a Christine Margrethe Reinche g.m. Popp i Hamborg.

250    Sofie Fiehn, ugift i København, der døde 21.9.1761, opslag 36.
Arvinger angives ikke.

251    Hans Adolf Ahlefeldt, gehejmekonferensråd, kammerråd, ridder af Elefanten i København, der døde 3.10.1761, opslag 45.
Enkemand efter Dorte [Mogensdatter) Krag, [død 10.10.1754]. B:
1) Anne Joachimine Hansdatter Ahlefeldt g.m. Frederik Ludvig Danneskjold Laurvig.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.90).
Litteratur: Slægten Ahlefeldts historie ved Louis Bobé. 3. del. København 1903.

252    Johan Gottlieb Linck, konferensråd i København, der døde 14.10.1761, opslag 158.
Testamente af 18.8.1761. A:
1) Frederik Hardong, fuldmægtig, for 30 år tro tjeneste, død. 1B:
a Jacobine Volrathine Mathea Antoinette Christine Beathe Hardong.
FM: Bjørn, prokurator.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.91).

253    Frøken Lilienkrone i Borgergade i København, der døde 5.12.1761, opslag 267.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Sankt Petri urtegård.

254    Charlotte Frederikke Voskamp i København. 10.7.1761, opslag 2.
E: Christian von Støcken, gehejmeråd, der døde 29.4.1762, skifte lbnr.261.
Testamente af 5.3.1728. A:
HOVEDLINJEN - afdødes fars slægt
0) forældre Hans Voskamp, [begravet Sankt Petri 19.3.1713, skiftebreve i ordinære boer 29.4.1726 lbnr.22] og Anne Margrethe Weiberg [Weyberg], (se Weiberg- og Lorentsen-linjerne herunder)
01) farbror Claus Voskamp, død. B:
1) Cathrine Sofie Voskamp g.m. Krieger i Strelitz i Mechlenborg, død uden børn
02) faster Anne Voskamp, gift 12.11.1679 med Cort Wedderkopp. 3B:
1) Cort Wedderkopp, født 17.3.1684, død. 4B:
a Cort Wedderkopp, døbt 26.12.1714, død. 1B:
1 Anne Sofie Wedderkopp, født 3.6.1748
b Hans Joachim Wedderkopp, født 8.12.1716, død, var g.m. Elsabe. 2B:
1 Johan Joachim Wedderkopp, født 1.2.1750
2 Dorthe Marie Wedderkopp, født 18.2.1752
c) Anne Sofie Wedderkopp, født 28.1.1720
d Dorthe Cathrine Wedderkopp, født 22.9.1728, død, var g.m. Køhler. 2B:
1 Johan Christian Conrad Køhler
2 Sofie Margrethe Køhler
2) Eleonora Sofie Wedderkopp, født 11.3.1687, enke efter Johan Joachim Sahr
3) Anne Margrethe Wedderkopp, født 31.3.1690, enke efter Grevsmuhlen1
03) faster Augusta Eleonora Voskamp g.m. Hans Reyern, trompeter i Strelitz. 2B:
1) Hans Adolf Reyern, døbt Pløn 10.1.1673, død, var g.m. Ernestine Magdalene. 1B:
a Dorthe Sofie Reyern, døbt 15.1.1701, død 25.5.1754, gift 18.10.1737 med Johan Henrik Vølcher, sekretær i Strelitz i Mechlenborg. 2B:
1 Adolf Frederik Vølcher, født 20.10.1738, død 25.11.1744
2 Carl Ludvig Frederik Vølcher, født 8.11.1741
2) Dorthe Eleonora Reyern, født 1.8.1667, død 11.8.1702. liget nedsat i Sønder Kirkeby på Falster, gift 12.2.1690 med Casper Ernst Møller, født 10.5.1646, husfoged på Nykøbing slot, død 20.12.1720, liget nedsat i Sønder Kirkeby. 8B:
a Hans Christian Møller, døbt 22.7.1691, død
b Anne Sofie Møller, døbt 12.3.1693, død, gift 3.7.1710 med Jens Gymoes, husfoged på Nykøbing Slot. 8B:
1 Casper Ernst Gymoes, døbt 28.1.1716, begravet 27.9.1716
2 Abigael Marie Gymoes, døbt 25.8.1711, begravet Korsør 9.8.1734, var g.m. Søren Sørensen i Korsør. Ingen børn
3 Dorthe Eleonora Gymoes, døbt 9.9.1712, begravet 20.1.1722
4 Marie Magdalene Gymoes, døbt 19.9.1713, begravet 30.6.1717
5 Anne Magdalene Gymoes, døbt 19.11.1714, begravet 4.6.1716
6 Dorthe Eleonora Gymoes, døbt 26.1.1717, begravet 16.4.1723
7 Marie Sofie Gymoes, døbt 21.4.1718, begravet 4.6.1732
8 Magdalene Gymoes, døbt 8.4.1719, begravet 17.5.1719
[Jens Gymoes gift anden gang med Inger Dorthe Jørgensdatter Hvalsøe]. B:
1 [Christiane Sophie Jensdatter Gymoes, døbt Nykøbing Falster 15.6.23, gift med Jørgen Sørensen Busch, præst i Sønder Kirkeby og Alslev]
c Augusta Eleonora Møller, døbt 16.9.1694, begravet 22.8.1695
d Christoffer Bernhard Møller, døbt 22.4.1697, gift 12.4.1733 med Anne Dorthe Bliskov, datter af Asmus Bliskov, kunstmaler i Nykøbing Falster og Cathrine Jacobsdatter Degner, født i Rostock, død 3.3.1739. 6B:
2 Casper Ernst Møller, døbt 6.9.1743
3 Cathrine Dorthe Møller, døbt 9.3.1736
4 Anne Sofie Møller, døbt 19.8.1739
5 Christiane Møller, døbt 4.6.1749, enke i Nykøbing Falster
6 Casper Ernst Møller, døbt 4.8.1734
7 Jens Gymoes Møller, døbt 23.3.1746, død 25.8.1752
Christoffer Bernhard Møllers første ægteskab med Anne Cathrine Schumacher, født 23.5.1679, [skifte Nykøbing Falster 6.3.1733 lbnr.430], datter af Jørgen Schumacher, toldkontrollør i Helsingør, død 1679 og Anne Hermansdatter, død 1699, død 1.12.1732. 1B:
1 Dorthe Eleonora Møller, døbt i Stokkemarke 9.5.1724, nu i Nykøbing Falster
Anne Cathrine Schumachers første ægteskab, gift 1697, med Hans Jacobsen Forbus, kromand i Stokkemarke Kro på Lolland, død 21.12.1722, [skifte Lundegård gods 2.4.1723 side 57]. 3B:
x [Jørgen Forbus]
y [Anne Cathrine Forbus]
z [Cort Jochum Forbus].
[Af Hans Jacobsen Forbus første ægteskab] 6B:
x [Johannes Forbus, borgmester i Nakskov]
y [Jacob Forbus, snedker i Kældernæs, død]. 1B:
y1 [Margrethe Jacobsdatter]
z [[Frederik Forbus, skifte Nakskov 3.2.1706 lbnr.943, var g.m. Karen Mortensdatter. Ingen levende børn]]
æ [Anne Cathrine Forbus, død, var g.m. Jens Sørensen i Frejlev]. 3B:
æ1 [Anne Jensdatter]
æ2 [Cathrine Jensdatter]
æ3 [Johanne Jensdatter]
ø [Elisabeth Forbus g.m. Niels Andersen, rebslager i Nakskov]
å [Johanne Forbus g.m. Rasmus Nielsen, skomager i Nakskov]
åa [Cathrine Forbus, død, var g.m. Adam Urkevitz på Wintherborg gods]. 1B:
åa1 [Jacob Adamsen]
e Cathrine Margrethe Møller, døbt 5.5.1698, gift 29.4.1717 med Henrik Gymoes i Elkenøre. 3B:
1 Gotfred Gymoes, døbt 13.11.1718, farer til søs fra Nykøbing Falster
2 Dorthe Eleonora Gymoes, døbt 30.6.1717 g.m. Jens Frandsen i Korsør
3 Anne Marie Gymoes, født 1720, begravet 30.11.1733
f Eva Marie Møller, døbt 14.11.1699, gift 7.6.1726 med Laurids Hansen Grønbæk, skrædder i København, begge døde. Ingen børn.
g Charlotte Amalie Møller, døbt 3.2.1701, begravet 8.3.1707
h en dødfødt datter 11.8.1702
Casper Ernst Møllers første ægteskab med Cathrine Taysen, død 29.1.1689, 40 år gammel, gift 7.9.1671.7B:
a Cathrine Elsabe Møller, født 26.7.1672
b Hans Møller, født 7.3.1674
c Ida Hedvig Møller, født 26.3.1676
d Joachim Møller, født 29.10.1677, død 23.4.1678
e Joachim Møller 23.3.1679
g Elsabe Møller, født 30.3.1682
h Eva Marie Møller, født 12.4.1685
WEIBERG-LINJEN - afdødes morfars slægt
1)  Johan Gynther Weiberg, hofbarber, død, var g.m. Margrethe [Andersdatter] Knocken 4B:
a Christian Carl Weiberg, [barber i Kalundborg] g.m. en datter af Peder Herckers død uden børn
b Frederik Weiberg, død ugift
c Anne Cathrine Weiberg, død, var g.m. Jacob Gudenrath, kaptajn og birkedommer. 3B:
1 Schack Just Jacobsen Gudenrath, præst [i Næstved Sankt Peder, død 7.6.1758]. 2B:
x Christence Margrethe Gudenrath, døbt Børnehuset 1.12.1756
y Jacob Just Gudenrath, døbt Børnehuset 29.6.1758
2 Charlotte Augusta Gudenrath g.m. Johan Henrik Thessen, informator i Søkadetakademiet
3 Sofie Elisabeth Gudenrath, død januar 1752 i København g.m. Gabriel Vilhelm Torkos, ritmester. 3B:
x Gabriel Torkos, landkadet
y Louise Torkos, i Krigshospitalets plejehus
z Vilhelmine Torkos i Ringsted
d Kirstine Margrethe Weiberg, [Københavns Byret. Konceptskifte 27.3.1716 lbnr.1211], var g.m. Peder la Rose, parykmager, begravet Sankt Petri 1757. 3B:
1 Herman la Rose, kobbersmed i Frederiksberggade
2 Peder la Rose g.m. Inger Jensdatter. B:
x Else la Rose, døbt København Vor frue 26.9.1738
y Anne Elisabeth la Rose, døbt København Vor frue 26.4.1742
z Johanne la Rose, døbt København Vor frue 19.3.1744
æ Eva Cathrine la Rose, døbt København Vor frue 5.1.1746
ø Kirstine Margrethe la Rose, døbt København Vor frue 26.3.1748
å Agnethe la Rose, døbt København Vor frue 8.8.1755
3Anne Cathrine la Rose, enke efter Hans Luders
2) Herman Weiberg, kongens kammertjener og hofskrædder, død, var g.m. Anne Lorentsen. 2B:
a Frederik Weiberg, envoi i Wien, død ugift
b Anne Margrethe Weiberg, død, var g.m. justitsråd, kammertjener Hans Voskamp. 2B:
1 Christian Voskamp, domherre i Lübeck, død, var g.m. admiralinde Poulsen. Inge børn
2 Charlotte Frederikke Voskamp, som er afdøde, død 4.5.1760. E: Christian von Støcken, kammerherre. Ingen børn
LORENTSEN-LINJEN - afdødes mormors slægt
Lorents Andersen, købmand i Flensborg g.m. Anne Jensdatter, datter af Jens Pedersen, begge døde. 4B:
1) Niels Lorentsen, født 29.9.1628, i Flensborg, død 30.6.1681, var g.m. Margrethe, der var i andet ægteskab med Claus Hartvigsen i København. Ingen børn
2) Christian Lorentsen, købmand i Flensborg gift 29.4.1661 med Else Pedersen, begge døde 2B:
a Lorents Lorentsen, født 6.5.1676, død uden børn
b Anne Margrethe Lorentsen, født 10.4.1670, død 22.11.1688. Første ægteskab med Hans Henrik Nørck, købmand i København. 2B:
1 Christian Nørck, døbt Sankt Petri kirke 4.7.1692, generalmajor, død. efterlader en datter
2 Johanne Henrikke Nørck, døbt Sankt Petri kirke 30.10.1694, død, var g.m. Becher, hofapoteker i København, efterlader en datter
Anne Margrethe Lorentsens andet ægteskab med Claus Rasch, politimester. 1B:
3 Charlotte Amalie Rasch, døbt Christiansborg Slotskirke 7.8.1696, skifte Nyborg amt 20.6.1761, der døde på Flintholm på Fyn, enke efter etatsråd [Christian Schouboe, landsdommer i Odense. 4B:
x Jens Schouboe, løjtnant
y Margrethe West Schouboe, enke efter [Niels Pedersen] Aagaard, rådmand i Odense, [skifte Odense 18.8.1749 lbnr.2737]
z Anne Schouboe, g.m. Andreas Knudsen i Frederiksborg
æ Christiane Charlotte Schouboe i København
Anne Margrethe Lorentsens tredje ægteskab med Ulfeldt. Ingen børn
3) Frederik Lorentsen, født 27.4.1633, købmand i Flensborg, død, var gift 26.4.1669 med Birgitte Gothardsdatter von Lutten, født 23.1.1629, død 19.5.1690. 6B:
a Anne Lorentsen, født 21.6.1671, død 1709, var g.m. Olaus Alter, præst i Grumtoft i Angel. 6B:
1 Johan Herman Alter, præst i Hütten, død 1753. Første ægteskab med Marie Elisabeth Jacobsdatter Pantel. 4B:
x Anne Rosine Johansdatter Alter, død
y Jacob Olaus Johansen Alter, født 12.8.1732, stud. theol.
z Charlotte Birgitte Johansdatter Alter, født 19.8.1740
æ Marie Margrethe Johansdatter Alter, død.
Johan Herman Alters andet ægteskab med Birgitte Christine Kaas. 1B:
ø Charlotte Louise Johansdatter Alter, død.
2 Birgitte Alter, død, var g.m. Johan [Svendsen] Højer, degn i Holtug og Magleby på Stevns, [død 15.1.1753]. 4B:
x Christian Højer, bager i Store Heddinge
y Anne Helvig Johansdatter Højer g.m. [Joachim Augustinus] Grandjean, skovrider i Vemmetofte
z Barbara Kirstine Højer g.m. Spleth, skytte hos frue grevinde Lerche
æ Margrethe Højer
3 Anne Elisabeth Alter, død, var g.m. Gerhard Lange i Akkebro ved Bredstedt. 2B:
x Henrik Lange
y Margrethe Dorthe Lange
4 Frederik Alter, død
5 Anne Alter
6 Anne Margrethe Alter, [første ægteskab med Peder Christensen Præstø, degn i Lyderslev og Frøslev, skifte Stevns herred gejstlig 18.3.1722 lbnr.44]. [Andet ægteskab med successor Gøde] Halling
b Gothard Lorentsen, født 9.11.1672, præst i Ulsnæs i Angel, var g.m. Margrethe Magdalene Zesche, datter af Alexander Zesche, præst i Ulsnæs, [død 1715]. 3B:
1 Lorents Gothardsen Lorentsen, død 1733
2 Frederik Gothardsen Lorentsen, kancelliråd og landsskriver i Krempe, død 16.10.1760. Ingen børn
3 Margrethe Elisabeth Gothardsdatter Lorentsen, i Slesvig
c Lorents Lorentsen, født 10.5.1675, købmand i Flensborg, død 1709, var g.m. Marie Cathrine Stricker. 1B:
1 Laurette Lorentsdatter Lorentsen, døbt 18.1.1709, død 1745, første ægteskab med Poul Magnussen købmand i Flensborg. Andet ægteskab med Balthazar Asmussen, købmand i Flensborg Ingen børn af begge ægteskaber
d Birthe Lorentsen, født 10.9.1677, død, g.m. Jørgen Sorterup, præst i Lyderslev og Frøslev på Stevns, [skifte Stevns herred gejstlig 2.11.1723 lbnr.47]. 10B:
1 Herman Frederik Jørgensen Sorterup, døbt 24.1.1698, garnisonsdegn på Christiansø, død 26.2.1736, var g.m. Ulrikke Antoinette Skram. Ingen børn
2 Jens Frederik Jørgensen Sorterup, født 18.4.1703 g.m. Mette Spleth, begge døde. 3B:
x Karen Sorterup, født 16.3.1730, g.m. Christoffer Ermandinger
y Jørgen Sorterup, født 27.10.1734, styrmand
z Thomas Sorterup, født 22.5.1739
3 Christian Jørgensen Sorterup, født 5.5.1706, i København
4 Jørgen Mathias Jørgensen Sorterup, født 27.6.1709, i København
5 Thomas Gothard Jørgensen Sorterup, født 15.12.1719, død uden børn
6 Anne Cathrine Jørgensdatter Sorterup, født 23.12.1711, død, gift 21.9.1730 med Hans Hansen Grimmeton, borgerkaptajn og urtekræmmer i København. 2B:
x Birgitte Grimmeton, født 3.7.1733, gift 12.11.1756 med Johan Grøder, berider
y Inger Sofie Grimmeton, født 5.12.1738
7 Anne Birgitte Sorterup, født 12.3.1700, begravet 10.7.1712
8 Jørgen Mathias Sorterup, født 11.12.1701, begravet 3.10.1704
9 Jørgen Mathias Sorterup, født 19.9.1714, begravet 17.12.1714
10 Anne Birgitte Sorterup, født 19.9.1714, begravet 17.12.1714
e Anne Margrethe Lorentsen, født 29.1.1682. Første ægteskab med Frederik Bendix Møller, købmand i Sønderborg. 2B:
1 Dorthe Frederiksdatter Møller g.m. Mathias Christian Peckmann i Sønderborg
2 Birgitte Sofie Frederiksdatter Møller g.m. Peder Henriksen i Sønderborg.
Anne Margrethe Lorentsdatters andet ægteskab med Thomas Clausen, købmand i Sønderborg. 1B:
3 Anne Sofie Thomasdatter, død, var g.m. Poul Karberg i Sønderborg.5B:
x Thomas Poulsen Karberg
y Poul Poulsen Karberg
z Valentin Poulsen Karberg
æ Henrik Poulsen Karberg
ø Anne Karberg g.m. Christian Jeppesen i Sønderborg
f Herman Lorentsen, født 13.5.1687, købmand i Ekernførde, gift 13.11.1714 med Anne Badendix. 2B:
1 Frederik Lorentsen, død uden børn
2 Anne Birgitte Lorentsen, født 24.9.1716, død, gift 1.9.1735 med Carl Albert Qvade i Ekernførde. 3B:
x Johan Volker Qvade, født 4.3.1737
y Frederik Conrad Qvade, født 26.7.1745
z Birgitte Frederikke Qvade, født 12.2.1741
4) Anne Lorentsen, død, var g.m. Herman Weiberg, kongelig kammertjener i København. 2B:
a Frederik Weiberg, etatsråd, envoi i Wien
b Anne Margrethe Weiberg, død, var g.m. Hans Voskamp, kongelig kammertjener. 2B:
1 Christian Voskamp, domherre i Lübeck, død ude børn
2 Charlotte Frederikke Voskamp, som er afdøde, død 4.5.1760. E: Christian von Støcken, gehejmeråd. Ingen børn
I skiftet er vedlagt 14 oversigtstavler over slægterne, opslag 17, 18, 30, 40, 41, 165, 175, 191, 196, 217, 218, 219, 222, 223.
Litteratur: En formue samles og spredes. Skifterne efter hofskrædder, kammertjener Hans Voskamp og hans datter i: Personalhistorisk Tidsskrift 1990 side 21-51. Heri sider 33-51: Tre efterslægtstavler: Voskamp, Weyberg, og Lorentzen.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1762255    Nikolaus Richert, krigsråd i Peder Hvidtfeldtstræde i København.11.2.1762, opslag 2.
Enkemand. B:
1) Johan Henrik Richert, kaptajn, død. 1B:
a en datter, enke efter Gedde, kaptajn i søetaten
2) Nikolaus Richert, kaptajn
3) Julius Christoffer Richert, løjtnant
4) Ditlev Richert
5) Charlotte Anne Elisabeth Richert g.m. Ludvig Didrik Byhring, kaptajn
6) Sofie Amalie Richert, død, var g.m. Alexander Carøe, kaptajn. 1B:
a Vilhelm Carøe
7) Christiane Richert, død, var g.m. Edelack. 1B:
a Elisabeth Cathrine Hedvig von Edelack 17.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.97).

256    Christina Frederikke Amalie [Eggertsdatter] Rampe i København. 20.2.1762, opslag 53.
Enke efter Holger Vind, major, [død 19.7.1757]. B:
1) [Margrethe Christine Holgersdatter Vind]
2) [Mette Holgersdatter Vind]
3) [Eggert Christoffer Vind].
Afdøde var priorinde i Det Harboeske enkefruekloster i København.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.96).

257    Anne Sofie Vissing i København, der døde 5.3.1762, opslag 96.
Enke efter Peder Benzon, konferensråd, [til Vår i Farstrup sogn og Gjeddesdal i Greve sogn], død [1735]. B:
1) Anne Elisabeth Benzon, g.m. [Georg Christian] Jacobi
2) Christian von Benzon, oberstløjtnant.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.93).

258    Madam Pfenninger i København, der døde 15.3.1762, opslag 127.
Enke efter Mathias Løve, søkaptajn, fra hvem, hun var separeret. A:
1) bror Frederik Pfenninger, kældermester
2) bror, død. 2B:
a Bernhard Pfenninger
b Frederik Pfenninger
3) søster, død. 1B:
a monsør Zwerg.

259    Abel Cathrine von Schack, ugift i København. 29.3.1762, opslag 129.
Testamente af 30.3.1751. A:
1) frøken hofmesterinde von der Osten.

260    Hedvig Sofie Thott, ugift i Studiestræde i København, der døde 28.4.1762, opslag 137.
A:
1) mor, hvis navn ikke angives
2) bror i russisk militærtjeneste.
Begravelsen blev bekostet af gehejmeråd Thott.

261    Christian von Støcken, gehejmeråd i Store Købmagergade, der døde 29.4.1762, opslag 148.
Enkemand efter Charlotte Frederikke Voskamp, [skifte 10.7.1761 lbnr.254].
Testamente af 15.10.1747. A:
1) Adam Gottlob Moltke, overhofmarskal.
Desuden nævnes afdødes moster Anne Cecilie Bøfke, enke efter Oluf Hansen, etatsråd.

262    Enke i København, der døde 30.5.1762, opslag 223.
Enke efter Fischer, løjtnant.
Arvinger angives ikke.

263    Marie Margrethe Rosencrone i København, der døde 30.5.1762, opslag 226.
Enke efter Christian Hoff, oberstløjtnant, død i Helsingør 15.2.1746. B:
1) Cathrine Margrethe Hoff, død, (15 år i 1746
2) Marie Kirstine Hoff på Ryumgård, (14 år i 1746)
3) Sofie Amalie Hoff på Ryumgård, (13 år i 1746)
4) Edvardine Marie Hoff, (9 år i 1746)
5) Hans Edvard Henrik Hoff, løjtnant i Holsten, (7 år i 1746)
6) Anne Kirstine Hoff på Ryumgård, (5 år i 1746).
FM i 1746: morfar Edvard Londemann Rosencrone til Nøragergård og Gunderupgård.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.95).

264    Charlotte Amalie Krieger, ugift i København, der døde 10.8.1762, opslag 135.
Testamente af 22.10.1761. A:
0) forældre Johan Casper Krieger, justitsråd, over-landbygmester, [skifte 21.9.1755 lbnr.64 og Anne Mathiassen, skifte 13.4.1760 lbnr.85]
1) søster [Johanne Margrethe Krieger] g.m. Fischer, kommandørkaptajn
2) bror [Johan Cornelius] Krieger, kaptajn i søetaten
3) bror Vilhelm Severin Krieger, materialbygningsforvalter ved Frederiks kirke
4) bror Christian [Ditlev] Krieger
5) bror Frederik Christian Krieger, fændrik
6) søster [Anne Lueger Krieger], død, var g.m. Lund
a Jacob Frederik Lund, kaptajn.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.94).

265    Cathrine Margrethe Evald på hjørnet af Gothersgade og Adelgade i København, der døde 27.10.1762, opslag 180.
E: Frands Skytte Aarestrup, krigsråd. B:
2) Margrethe Elisabeth Aarestrup, nyfødt, der døde.
Første ægteskab med Henrik Christian Balch, regimentskvartermester. Samfrændeskifte 12.8.1762. B:
1) Anne Balch.
FM:
1 farbror Steffen Balch, superkargo i Det asiatiske Kompagni
2 farbror Christoffer Balch, guldsmed.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.92).

266    Joachim Daniel Preisler, brandmajor i København. 28.10.1762, opslag 195.
E: Marie Svane.
Testamente af 6.9.1755, og 9.10.1757.
Hans A:
1) halvbror Christian Jacob Preisler.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Jean Ferdinand Mazar]. 2B:
1) Jean Guillaume Mazar de la Garde, brandmajor
2) Anne Henriette Mazar de la Garde, død, var g.m. Mourier. 4B:
a Frederik Moise Mourier, præst i Den fransk reformerte kirke i København
b Charles Henri Mourier, præst i Den reformerte kirke
c Ferdinand Mourier
d Marie Mourier g.m. Pierre Poul Eyraud, præst i Den reformerte kirke.

267     Margrethe Birgitte Schrøder i København. 8.11.1762, opslag 220.
Enke efter von der Weide, major.
Arvinger angives ikke.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1763268    Charlotte Amalie Scheel i København, der døde 6.1.1763, opslag 2.
Enke efter Iver [Eriksen] Rosenkrantz, gehejmeråd, til Rosenholm i Hornslet sogn, død 13.11.1745.
Hendes testamente af 14.2.1761. B:
1) Frederik Christian Rosenkrantz til Rosenholm i Hornslet sogn
2) Birgitte Rosenkrantz g.m. Frederik Christian von Plessen, kammerherre
3) Margrethe Charlotte Rosenkrantz g.m. [Frederik Christian] von Plessen, kammerjunker.

269    Hedvig Margrethe Engell i København. 9.1.1763, opslag 8.
Enke efter Johan David Heller, justitsråd og stempelpapirsforvalter. A:
1) bror Frederik Ludvig Engell i Hohenlohe, død. 4B:
a Frederik Ernst Engell
b Christiane Albertine Engell g.m. Schafter
c Sofie Caroline Engell g.m. Leinzin
d Juliane Marie Engell g.m. Krause, slotsforvalter på det kongelige lystslot Sophienberg ved Hirschholm
2) bror Johan Henrik Engell i Mechlenborg, død. 5B:
a Johan Frederik Engell, præst
b Cathrine Marie Engell
c Elisabeth Henriette Engell
d Eleonora Charlotte Engell
e Hedvig Christiane Engell
3) bror Johan Christian Engell, død. 2B:
a Frederik Ludolf Henrik Engell
b Jobst Henrik Engell
4) søster Sofie Henriette Amalie Engell, død, var g.m. Raben i Eisleben. 1B:
a Georg Raben.

270    Elisabeth i København. 11.4.1763, opslag 19.
Enke efter Eller, kaptajn. B:
1) en datter
2) en søn, drabant, løjtnant i Slagelse, død. Uvist om børn.
Desuden nævnes afdødes farbror Hans Jørgen [Mortensen] Kofoed, præst i Rubjerg og Mårup.

271    Tode, drabant, løjtnant, boende i Ulkegade i København. 17.4.1763, opslag 40.
Arvinger angives ikke.

272    Magdalene i København. der døde 21.7.1763, opslag 45.
Enke efter [Simon Carl] Stanley, professor, [død 17.2.1761]. B:
1) en datter, enke efter Schou, kaptajn
2) Carl Frederik Stanley
3) Filus Stanley g.m. Heindorph, billedhugger i London.

273    Charlotte Louise von Waldau, ugift kammerfrøken hos enkefyrstinden af Østfriesland, boende i København, der døde 23.4.1763, opslag 389.
Afdøde skal efterlade en bror, der er kaptajn i Holsten.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.103).

274    Margrethe Schmidt i Gothersgade i København, der døde 22.6.1763, opslag 97.
Enke efter Simon Krüger, justitsråd, generaldirektør i kirurgien.
Testamente af 9.5.1760.
Hans A:
1) søster Anne Helene Krüger g.m. Bernt Henriksen Kempe, stadskirurg.
Hendes A:
0) forældre Casper Schmidt og Abigael i Tønder
1) bror Baltser Schmidt, rådmand i Tønder
2) bror Casper Schmidt, død. 2B:
a Cathrine Schmidt. 35 år gammel, g.m. Johannes Bendixen i Tønder
b Johan Frederik Schmidt 23, i Tønder.
Mors andet ægteskab med Lytge Nissen i Åbenrå. 1B:
3) halvbror Nikolaus Nissen, rådmand i Åbenrå.
Mors tredje ægteskab med Johan Frederik Langhein, borgmester i Tønder, død. 1B:
4) halvbror Ludolf Langhein.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.102).

275    Christian Ludvig Vilhelm von Flotow, kammerjunker i Dronningens Bredgade i København. 30.6.1763, opslag 194.
E: Sofie Amalie Frederikke Vilhelmine. B:
1) en datter, der døde 27.2.1764.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.101).

276    [Cecilie Cathrine] Petresch i Boldhusgade i København. 8.7.1763, opslag 225.
Enke efter [Jens] Ebbesen, renteskriver. 4B.
1) Thomas Jacob Ebbesen
2) Christine Marie Ebbesen
3) Anders Ebbesen
4) Marie Cecilie Ebbesen.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Dorthe Petresch på stedet.
(Se skifte efter afdødes far, Andreas Petresch, organist og klokker i Assens, skifte Båg herred gejstlig 18.7.1771 lbnr.58, enke efter Sidsel Hansdatter Ravn, begravet 24.6.1727).

277    Frederik Christian Krag, kammerjunker på Ulfeldts Plads i København, 12.7.1763, opslag 247.
A:
1) mor Sofie [Justsdatter] Juel, enke efter [Niels] Krag, [død 1.11.1740], etatsråd til Egeskov på Fyn.
Arv i boet efter afdødes faster Sofie Krag, priorinde i Pretz Kloster.
Desuden nævnes afdødes [moster Helvig Eleonora Juul g.m. Frederik Eriksen Krag til Stensballegård i Kværndrup sogn]. 2B:
a Vibeke Cathrine Krag
b Charlotte Amalie Krag til Stensballegård.
Afdøde døde 26.5.1763 i Paris.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.100).

278    Nikolaj Bernhard Ambders, justitsråd og kancellisekretær i København, der døde 19.6.1763, opslag 334.
A:
00) [farfar Andreas Ambders, præst i Burkal, død 23.11.1687 og Elsabe Carstensdatter, død 10.1.1675]
01) [morfar Andreas Andreassen Højer, død 20.6.1689, præst i Karlum g.m. mormor Cathrine Johansdatter Breckling, død 19.4.1724]
0) forældre Christian [Andreassen] Ambders, præst i Burkal, [død 23.12.1725] og Birgitte Margrethe [Andreasdatter Højer], død
1) bror Andreas Christian Ambders, successor i Burkal, [død 8.1.1749] var g.m. Mette Giestine [Johannesdatter Højer], død. 4B:
a Christian Ambders, regimentskvartermester
b Cathrine Gude Ambders g.m. Johan Casimir Clausen, præst i Hohn i Gottorp amt
c Johannes Ambders, afskediget kornet
d Birgitte Margrethe Ambders g.m. Christian Herman Brinkmann i Slesvig
2) bror Johannes Ambders, kammerråd, renteskriver
3) bror Johan Christian Ambders, amtsforvalter i Nordborg
4) bror Christian Ambders, præst i Ubjerg i Tønder amt
5) bror Andreas Ambders, inspektør på Sattrupholm [i Østbirk sogn]
6) søster [Elsabe Margrethe Ambders] enke efter etatsråd [Andreas] Højer, [død 1782, gift 1735, hendes fætter]
7) søster Cathrine Ambders, død [1760], var g.m. [Peder] Petræus, præst [i Dedsbøl, død 15.12.1745]. 3B:
a Cathrine Margrethe Petræus, enke efter Numsen i Garding i Ejderstedt
b Marie Elisabeth Petræus
c Peder Christian Petræus.
Litteratur:
1 Svar om Ambders af Hauch Fausbøll i: Personalhistorisk Tidsskrift 1928 side 79.
2 Erich Johan Jessen og slægtskab og nepotisme i Danske Kancelli anno 1743 af Michael Dupont i: Personalhistorisk Tidsskrift 2023 side 147-171. Heri side 159: Nikolaus Bernhard Ambders.


279    Nikolaj Baltsersen, kaptajn i København, der døde 22.9.1763, opslag 387.
Enkemand efter Else Margrethe [Jacobsdatter] Lerche, [død i Lyngby, skifte Københavns amt 20.1.1747 lbnr.48].
Hans Testamente af 7.6.1753.
Hans A:
1) bror Jacob Baltsersen
2) søster Anne Christine Baltsersdatter, enke efter Bremer.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Hans Clausen, [skifte Københavns amt 25.11.1739 lbnr.26]. B:
1) Amalie Margrethe Hansdatter Clausen g.m. Laurids Rude, [gartner på Sorgenfri]
2) Anne Kirstine Hansdatter Clausen g.m. Peder Grove [Valentinsen] Beyer, [præst i Glumsø og Bavelse]
3) Jacobine Hansdatter Clausen g.m. Nikolaj Beyer [på Kongsholm i Hanning sogn ved Ringkøbing]
4) Birgitte Christine Hansdatter Clausen g.m. Peder Rist, [borgmester i Næstved]
5) Marie Dorthe Hansdatter Clausen g.m. Jens Wedege, brygger og negotiant
6) Claus Hansen Clausen.
Desuden nævnes [afdødes hustrus bror] Laurids Lerche, galanterihandler.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.99).

280    Anne Randulf i København, der døde 6.10.1763, opslag 435.
Enke efter de Villars, kaptajn. B:
1) Anne Sofie Villars, død, E: kaptajn Villars. 2B:
a Gertrud Dorthe Vilars g.m. Ferslin i Norge
b Else Kirstine Villars g.m. Kempe i Nordlandene i Norge
samt 2 fraværende døtre.

281    Steffen Caspersen Kruse, sekretær i Hofretten i København, der døde 17.10.1763, opslag 441.
Enkemand efter Else Sofie Danchel. B:
1) Steffen Kruse
2) Poul Casper Kruse, løjtnant
3) Hans Casper Kruse, studiosus medicinæ
4) Folmer Danchel Kruse, kapellan i Emmerlev
5) Casper Kruse, forvalter på Kongsberg Saltværk i Norge
6) Anne Margrethe Kruse
Else Sofie Kruse.
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirke.

282    Marie Sabine Vilhelmine von Sponneck, komtesse i København. 22.10.1763, opslag 475.
Testamente af 29.5.1754. A:
1) [halv]bror Carl Ulrik von Bülow, oberst, kommandant på Bornholm
2) [halv]bror Frederik Lorents von Bülow, død. 2B:
a Christen Rubech von Bülow, løjtnant
b Louise von Bülow, i Norge
3) [halv]søster Sofie Hedvig von Bülow
4) [halv]søster [Louise von Bülow], død, var g.m. Frands Christoffer von Bülow, oberstløjtnant. 3B:
a Frederik Christian von Bülow
b Henrik Vilhelm von Bülow
c Louise Charlotte Amalie von Bülow
5) [halv]søster Charlotte Amalie von Bülow g.m. kammerherre baron [Frederik Vilhelm] von Wedel-[Jarlsberg].
6) [halvsøster Anne Cathrine von Bülow, skifte 27.10.1763 lbnr.283]. Ingen børn.
Desuden nævnes afdødes søster Christiane Amalie von Sponneck.

283    Anne Cathrine von Bülow i København, der døde 27.10.1763, opslag 504.
Enke efter Filip Gotfred von Samitz til Blistrup [i Blistrup sogn på Mors] og Lund [i Øster Assels sogn på Mors], [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 28.6.1762 lbnr.384].
Første ægteskab med Frederik Christian Klingenberg til Lund, Glomstrup og Blistrup, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 1750 lbnr.278].
Testamente af 29.5.1758, fornyet 23.1.1759. A:
1) bror Carl Ulrik von Bülow, oberst, kommandant på Bornholm
2) bror Frederik Lorents von Bülow, død. 2B:
a Christian Rubech von Bülow, løjtnant
b Louise von Bülow i Christiania i Norge
3) søster Sofie Hedvig von Bülow, enke efter von Bech, major
4) søster [Louise von Bülow], død, var g.m. Frands Christoffer von Bülow, oberst. 3B:
a Frederik Christian von Bülow, løjtnant
b Henrik Vilhelm von Bülow, løjtnant
c Louise Charlotte Amalie von Bülow
5) søster Charlotte Amalie von Bülow g.m. [Frederik Vilhelm] von Wedel, baron, kammerherre.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.98).

284    Anne Kirstine i Vingårdstræde i København. 3.12.1763, opslag 613.
Enke efter Filip von Halle, premierløjtnant.
Afdøde efterlader 3 små børn.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1764285    Vilhelm August von der Osten, geheimekonferensråd, direktør i Øresunds toldkammer, der døde 15.1.1764, opslag 2.
Enkemand efter Frederikke Anne Sofie Massow. B:
3) Christian Albert Massow von der Osten, løjtnant.
Første ægteskab med Charlotte Amalie Lützow, [samfrændeskifte 15.7.1745 lbnr.6]. B:
1) Louise Charlotte von der Osten g.m. [Gregers Christian] greve Haxthausen
2) Eleonora Fransiska von der Osten, der døde. E: Frederik Numsen, kammerherre, oberstløjtnant i Århus.
(Registrering af en lystgård i Lyngby, der tilhørte afdøde i: København amt skifteprotokol 16.1.1764 lbnr. 178).
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.105).

286    Harrier Felchenhauer, justitsråd, forhenværende kommandør på Sankt Thomas i Vestindien, boende i Højbrostræde i København. 13.2.1764, opslag 272.
W: Jacoba Møller i København, nu i Delft. B:
2 sønner, heraf en i Haag.
Desuden nævnes afdødes bror Filip Felchenhauer.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.106).

287    Rasmus Regelsen (Reguelsen), krigsråd i København, der døde 23.3.1764, opslag 2.
Enkemand. B:
1) [Margrethe Regelsen] g.m. Neuspitzen?
2) Ingeborg Sofie Regelsen.
(Sml. lbnr.179).

288    Jørgen Hansen von Leegaard, major i Store Kongensgade i København, der døde 11.8.1764, opslag 15.
E: Mette Kirstine Brodersdatter Landorph, der bor i Bogense.
Testamente af 6.8.1764. A:
1) bror Hans Peder Leegaard. Hans 2B:
a Jørgen Hansen Leegaard 9
b en datter.
Afdøde blev gift med enken 1.8.1730 i Pjedsted kirke.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.107).

289    Anne Elisabeth Creutzer i København, der døde 25.8.1764, opslag 289.
E: Johannes Behrens, kammerråd bogholder i Pensionskassen.
Første ægteskab med Adrian van Beverhaut, generalkrigskommissær. B:
1) Peder Clausen van Beverhaut 12
2) Johan Jacob Clausen van Beverhaut 9.
FM: mosters mand Peder Clausen, oberst.
Desuden nævnes enkemandens søster Johanne enke efter Knub.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.104).

290    Anne Christine Jørgensen i Naboløs i København, der døde 4.10.1764, opslag 226.
Enke efter Elias Svane, kammerråd, renteskriver. B:
1) Anne Cathrine Svane, [Københavns Hofret. Samfrændeskifte 19.2.1766 lbnr.10]. E: [Frederik Christian] Sevel, generalauditør. 2B:
a Hans Just Sevel
b Elias Svane Sevel, der døde efter sin mor
2) Erik Christian Svane.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.110).

291    Karen Mule Prytz, ugift i Store Grønnegade i København, der døde 14.10.1764, opslag 319.
Forlovet med Hans Højer, præst i Det Asiatiske Kompagni. A:
1) bror D. D. von Prytz i Christiania
2) søster C. L. Prytz g.m. C. L. Berg.

292    Christiane Charlotte Schouboe, ugift i København, der døde 3.12.1764, opslag 333.
A:
1) bror Schouboe, løjtnant ved de Schouboe, justitsråd.
Støvingkloster betalte en del af begravelsen.
Afdøde blev begravet i Trinitatis kirke [7.12.1764, nedsat i Albertins begravelse].

Københavns Hofret
Konceptskifter
1765293    Casper Christoffer Bartholin Eichel, justitiarius i Højesteret, konferensråd, stamherre til Åstrup [i Kirke Såby sogn], boende i København, der døde 26.1.1765, opslag 2.
Enkemand efter [Elisabeth Hedvig Eichel, død 24.5.1755]. B:
2) Johan Bartholin Eichel, sekretær
3) Just Valentin Eichel Bartholin
4) Thomas Bartholin
5) Else Bartholin, der ægter Hansen, justitsråd i Helsingør
6) Marianne Malene Bartholin
7) Christiane Bartholin.
Første ægteskab med [Else Worm, død 19.5.1740], samfrændeskifte 14.12.1743 lbnr.4. B:
1) Christoffer Bartholin 29, svagelig.
FM: mors [halv]bror Peder [Jensen] Aagaard, justitsråd.
Ældste søn har arv efter [Hans] Steenbuch, professor, [død 21.6.1740].
Gravminde for Anne Marie Bartholin, født 4.10.1663, død 22.10.1694, gift 21.9.1681 med Olle [Christensen] Rømer, [død 19.9.1710], datter af Erasmus Bartholin [til Lindholm], justitsråd, [død 4.11.1696] og Anne Johansdatter Kjærulf, [død 20.1.1684].
Gravminde for Anne Johannesdatter, født 11.1.1642, død 20.1.1684, datter af Johannes Frederiksen, rektor i Roskilde og Marie Glob.
Gravminde for Thomas Albertsen Bartholin, født 7.3.1702, død 24.8.1717, søn af Albert Bartholin, konsul i København og Johanne Marie Dobbelsteen.
Skøde på Aastrup 18.1.1737 opslag 436-472. Heri:
Jordebog 1737 for Aastrup, opslag 436-448.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.109).

294    Enke i Dronningens Tværgade i København. 6.7.1765, opslag 2.
Enke efter Schrøder, major.
Arvinger angives ikke.

295    Pedersen, løjtnant i København. 23.8.1765, opslag 5.
E: Vibeke.
Testamente af 27.8.1761.
Arvinger angives ikke.

296    Rose, kaptajn i København. 6.9.1765, opslag 10.
Arvinger angives ikke.

297    Karen Harbo (Harbou) i Kattesundet i København, der døde 3.10.1765, opslag 13.
Enke efter Ditlev Johan von Reusch, oberstløjtnant. B:
1) [Ditlev Christian] Reusch, løjtnant, der bor i gården Aarem i Stryen, Skibred og Nordfjord fogderi i Norge, der ejes af Else Cathrine Frimann, enke efter Peder Henriksen Finde, præst i Indviken præstegæld i Bergen stift.

298    Anne Margrethe på Ulfeldts Plads i København. 22.10.1765, opslag 32.
Enke efter [Jørgen] Luttermann, drabant.
Arvinger ses ikke, men dele af skiftet er ulæseligt på nettet.
Afdøde blev begravet [26.10.1765] i Helliggejst kirkegård.

299    Joachim Frederik Schildknecht, boende på hjørnet af Ulkegade og Laksegade i København. 14.11.1765, opslag 44.
A:
1) far Johan Ditlev Schildknecht, amtsforvalter i Slesvig Domkapitels distrikt.

300    Anne Cecilie Lugge i Stormgade i København. 16.12.1765, opslag 53.
Enke efter [Sejer] Mahling (Malling), etatsråd, [død 26.6.1754]. [Kisteplade København Nikolaj 3.7.1754]. A:
0) forældre [Søren Sørensen] Lugge, præst i Holstebro og Måbjerg, skifte Ulfborg herred gejstlig 13.7.1730 lbnr.59 og Else Jensdatter Hansen, skifte Ulfborg herred gejstlig 22.2.1717 lbnr.38]
1) søster Anne Søe Lugge, enke efter [Hans] Fogh, justitsråd, viceborgmester i København, [død 1756, se København Byting. Originale skiftebreve 17.12.1765 lbnr.1882]
2) halvsøster g.m. [Johan Henrik] Dumreicher, kommandør
3) halvbror [Enevold Berregaard] Lugge, etatsråd.
Desuden nævnes afdødes farbror Christian Berregaard.
Skiftet begyndte som fallitbo 16.12.1765, men afdøde døde 26.3.1771.
[Kisteplade for afdøde København Nikolaj 2.4.1771].
[Afdøde mands første hustru Anne Cathrine Kuur, skifte Københavns Hofret. Samfrændeskifte 7.8.1726 lbnr.3].
[Kisteplade for afdødes mands anden hustru København Nikolaj 15.7.1741].
[Frederik Christian Mahling, afdødes mands søn af dennes første ægteskab, ansøger på faderens dødsdag om at blive sin fars successor som stempletpapirsforvalter].
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.115).
Københavns Hofret
Konceptskifter
1766301    [Barbara Sofie Didriksdatter von der Lühe] i København. 9.1.1766, opslag 2.
Enke efter [Volrath Levin] von Grambow, general, [død Helsingør 19.6.1761]. B:
1) [Didrik Otto] von Grambow, kammerjunker
2) [Elisabeth Tugendreich von Grambow], enke efter [Joachim Hartvig Johan] Barner [til Vedbygård på Sjælland], amtmand, [død Ruds Vedby 17.12.1768]
3) [Charlotte Amalie von Grambow] g.m. [August Frederik] von Wackenitz, major
4) Frederikke Christiane Ludovica von Grambow g.m. Nikolaus Casper Hartvig von Barner, løjtnant
5) Henriette Juliane Grambow.

302    Else i København. 28.1.1766, opslag 9.
Enke efter Budde, drabant, løjtnant.
Arvinger angives ikke.

303    Ulrikke Henriette Buggenhagen i København. 13.3.1766, opslag 12.
Enke efter Fink, general.
Arvinger angives ikke.
Boet overdrages til kommissarierne.

304    Marie Broch, ugift i et hus ved Nikolaj Kirke i København. 29.3.1766, opslag 16.
A:
0) forældre [Vitus] Broch, regimentskvartermester og [Kirsten Holst], begge døde
1) søster [Bolette Broch, skifte Ølstykke herred gejstlig 27.5.1748 lbnr.38, var g.m. [Christoffer Holgersen] Jacobæus, præst i Slagslunde og Ganløse, [skifte Ølstykke herred gejstlig 20.6.1765 lbnr.57]. 3B:
a Holger Jacobæus, løjtnant i Rendsborg
b Kirstine Margrethe Jacobæus g.m. Holger Pedersen, værthusmand i Ballerup
c Vitus Jacobæus, skoleholder i Ganløse
2) søster Sofie Broch, ugift, død uden børn.

305    Niels Krabbe Vind, geheimekonferensråd, overhofmester i København, der døde 29.6.1766, opslag 22.
Arvinger angives ikke.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.108).

306    Dorthe Sofie Holstein i København, der døde 9.7.1766, opslag 215.
E: Christian Conrad greve Danneskiold-Samsøe, admiral, der forbliver i uskiftet bo.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svigersøn kammerherre Bülow.

307    Peder Kléen, overkrigskommissær, boende i Nørregade i København. 27.9.1766, opslag 219.
E: Cecilie.
Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1766.
Arvinger angives ikke.

308    Peder Mikkelsen Lund, konferensråd i København. 4.12.1766, opslag 224.
Testamente af 10.7.1748. A:
1) Andreas Mikkelsen Lund, amtsforvalter i Skive, død [13.1.1765]. E: Marie Sofie
2) Ingeborg, enke efter Weise
3 Michael Tvede [i Skive].

309    Francisca Felicitas van der Veckenen i København, der døde 24.12.1766, opslag 228.
Enke efter [Gerhard Christian] von Støcken, general, død [13.8.1728].
Testamente.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet og dele af skiftet er ulæseligt på nettet).

Københavns Hofret
Konceptskifter
1767310    Christian Banner von Hey, major i København, der døde 31.3.1767, opslag 2.
A:
0) forældre [Jacob Alexander Preben von Hey, død 13.1.1751 og Anne Cathrine Christensdatter], død
1) bror [Jacob Alexander Preben] Banner von Hey [til Tallerup Tommerup sogn]
2) bror Christoffer von Hey, præst i Saksild og Nølev
3) bror Baltser Frederik von Heye, løjtnant
4) bror Mogens Michael von Heye, i Vestindien
5) søster Anne Sofie von Heye gift [Tommerup 13.10.1751] med Christian [Eliassen] Grüner, kapellan i Odense Sankt Hans.
Afdøde blev begravet [4.4.1767] i Trinitatis assistentskirkegård.

311    Gabriel Christian Schreiber Cronstern, sekretær i Tyske Kancelli, der døde 7.4.1767, opslag 18.
A:
1) far Cronstern, kaptajn.

312    Johan Frederik Friis, konferens- etats- og justitsråd i København. 2.5.1767, opslag 2.
B:
1) en fatter g.m. Wodroff i Slesvig
2) en datter g.m. Linde, etatsråd.

313    Gotthilf Henrik Dyrkop, kammerråd i København, der døde 7.5.1767, opslag 11.
Afdøde efterlader umyndige børn, hvis navne ikke angives.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.112).

314    Sofie Amalie Gyldenkrone i København. 28.6.1767, opslag 33.
Enke efter Poul Eggers, etatsråd, assessor i Højesteret og sekretær i Danske kancelli i København, [skifte 30.11.1752 lbnr.60]. A:
0) forældre [Christian Gyldenkrone til Vilhelmsborg i Mårslet sogn, død 10.3.1746 og Amalie Margrethe Moth, død 3.2.1755]
1) bror Vilhelm Gyldenkrone til Vilhelmsborg [i Mårslet sogn], stiftamtmand, død [16.8.1747, var g.m. Frederikke Knuth, død 3.2.1755]. 2B:
a Sofie Magdalene Gyldenkrone g.m. [Georg Christoffer] Krabbe, oberst
b Christiane Gyldenkrone
2) bror Mathias Gyldenkrone, konferensråd, død [Haderslev 13.10.1753]. 1B:
a Christian Frederik Gyldenkrone, baron
3) bror Jens Gyldenkrone, schoutbynacht
4) søster Regitse Sofie Gyldenkrone, enke efter [Holger] Skeel, stiftamtmand, [begravet København Vor Frue 26.3.1764]
5) søster Kirsten Gyldenkrone g.m. [Constantin Augustus] Charisius, konferensråd.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.114).

315    Erland Christoffersen. kancelliråd, sorenskriver i Karmsund of Hesby fjerdinger i Ryfylke i Stavanger amt i Norge, død i København. 19.7.1767.opslag 114.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Holmen kirkegård.

316    Christian Walther, etatsråd, sekretær i Danske Kancelli, boende på Nytorv i København. 22.4.1767, opslag 2.
Enkemand. B:
1) [Edel Margrethe Walter, begravet 15.4.1753 i Fåborg], var g.m. [Thomas Saur, skifte Mariager 17.7.1768 lbnr.255]. B:
a Thomas [Christian Walther] Sauer sekretær i København.
2) Walther, sekretær.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.111).

Københavns Hofret
Konceptskifter
1768-1769317    Opbudsbo i København. 7.7.1768, opslag 209.
Registrering af fallitbo hos Johan Christoffer Weyse, etatsråd, assessor i Højesteret og i Hofretten i København, der boede hos sin mor på Christianshavn, enke efter etatsråd Weyse.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.120).

318    Anne Marie Helt, ugift, boende i Citadellet i København, der døde 26.6.1768, opslag 65.
A:
1) bror C. F. Helt, død. 1B:
a en søn
FM: morfar Harling, kaptajn.

319    Oluf Nielsen, kammerråd og renteskriver i København. 29.7.1768, opslag 76.
A:
1) Gundel Klou, enke efter Didrik Munch
2) Berner, etatsråd
3) Klagenberg, etatsråd
4) Malene Ejstrup,
som er afdødes søsters børnebørn.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.119).

320    Laurids Jensen Kirksteen, kammerråd og bogholder i Rentekammeret på hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv i København, der døde 10.8.1768, opslag 189.
Enke efter Christiane [Hansdatter] Solberg.
Testamente af 12.7.1762.
Hans A:
0) forældre Hans Jørgen Kirksteen, bogholder i Rentekammeret og Marie Johanne Georgia Hansdatter Carstensen, død 1739]
1) bror Henrik Kirksteen, købmand og bogholder i Christiania i Norge
2) bror Hans Nathanael [Hansen] Kirksteen, præst i Pedersborg og Kindertofte, [død 8.4.1750]. E: Anne Sofie Lassen. 3B:
a Hans Jørgen Kirksteen
b Jens Lassenius Kirksteen
c Johanne Nathalie Kirksteen
3) søster Anne Margrethe Kirksteen, enke efter Bredenfeldt, the- og porcelænshandler
4) søster Anne Elisabeth Kirksteen, enke efter [Daniel Didrik] Frich, købmand
5) søster Sofie Amalie Kirksteen, enke efter [Gregorius] Ziegler, renteskriver
[Mors første ægteskab med Laurids Jensen Alsberg, død 22.8.1711]
6) halvsøster Catherine Marie [Alsberg, skifte Københavns Borgret. Skiftebreve 14.6.1754 lbnr.136], var g.m. Rasmus [Hansen] Errebo (Ærebo), [Notarius Publicus, skifte Københavns Borgret, Konceptskifte oktober 1744 lbnr.75]. 5B:
a Karen Errebo gift [5.3.1768] med [Conrad Casper Rudolfsen] Hauser i Marseilles
b Marie Johanne Georgia Errebo g.m. Jørgen Alexander Lassen, præst i Hejls og Vejstrup
c Mette Errebo g.m. [Johan Christian] Grove, registrator
d Jens Severin Errebo, dansk konsul i Algier
e Justine Sofie Errebo.
Hendes A:
Hendes arvinger gør krav på halvdelen af arven, men deres navne angives ikke.
Årlig gave til afdødes moster Elisabeth Magdalene, enke efter Brønsdorph, underskrevet af:
1 A. E. salig Holst
2 A. Falch
3 E. Birch
4 L. J. Kirksteen.
(Sml.lbnr.329).
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.117).

321    Johan Frederik Vilhelm von Jessen, etatsråd, kommitteret i Generaltoldkammeret i København, der døde 14.9.1768, opslag 307.
E: [Ulrikke Antoinette Johansdatter Bøhne]. B:
1) [Johan Christian von Jessen]
2) [Augusta Amalie von Jessen] g.m. [Johan Henrik] Schlegel, professor
3) [Frederikke Vilhelmine von Jessen]
4) Charlotte Reinholdine von Jessen].
Litteratur: Slægten von Jessen af Franz von Jessen. København 1937. Heri side 29: Johan Frederik Vilhelm Jessen.

322    Ancher Dorschæus, kancellisekretær i Dronningens Tværgade i København, der døde 27.2.1769, opslag 327.
A:
0) forældre [Johannes Pedersen Dorschæus, præst i København Vor Frue, død 19.11.1706 og Dorthe Anchersdatter, skifte Smørum herred gejstlig 30.7.1742 lbnr.46]
1) bror Peder [Johansen] Dorschæus, præst i Ballerup og Måløv
2) søster Anne Cathrine [Johansdatter] Dorschæus, død [januar 1746], var g.m. Mikkel [Clausen] Mule, præst i Nørre Broby på Fyn, [skifte Sallinge herred gejstlig 29.5.1743 lbnr.90]. 2B:
a Johannes Mikkelsen Mule, præst i Nørre Broby
b Mette Mikkelsdatter Mule, død, var g.m. Anders Lauridsen i Vester Åby på Fyn. 3B:
1 Dorthe Conradine Andersdatter Pilegaard 24
2 Michael Andersen Pilegaard 21
3 Mette Andersdatter Pilegaard 20.
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.118).

323    Christian Ludvig Harbo, kancelliråd, med-kommissær ve Det stemplede Papir, boende i Magstræde i København, der døde 3.3.1769, opslag 349.
Testamente af 16.6.1767. A:
1) Ludvig Harbo, biskop
2) Niels Kaades datter Christiane Louise, som afdøde har været fadder for.

324    Sigvard Jørgen Ziege, kaptajn, boende i Åbenrå i København, der døde 16.3.1769, opslag 358.
B:
1) Johan Christian Ziege
2) Sigvard Jørgen Ziege.

325    Eva Marie i København, der døde 5.7.1769, opslag 378.
Enke efter Johan Frederik Oldeland, drabantløjtnant.
Ab børn angives ældste søn B:
1) Maximilianus Oldeland.

326    Vilhelm Berregaard, gehejmeråd, justitiarius i Højesteret i København, der døde 1.12.1769, opslag 382.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Berregaard 19.

327    Dorthe i København. der døde 21.12.1769, opslag 395.
Enke efter Kejser, løjtnant.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet [23.12.1769] i Garnison kirkegård.

Københavns Hofret
Konceptskifter
1770-1771328    Sofie Cathrine Wodroff ved Nørrevold i København, der døde 27.2.1771, opslag 2.
Enke efter Johan Herman Behrens (Bærens), konferensråd, kommitteret i Kammerkollegiet. B:
1) Behrens, justitsråd, toldforvalter i Flensborg
2) Behrens, kammerråd
3) Henrikke Cathrine Behrens g.m. Jørgensen, justitsråd, renteskriver
4) Beathe Elisabeth Behrens, død, var g.m. Johan Kirchhof, justitsråd. 3B:
a Johan Christian Kirchhof
b Charlotte Sofie Kirchhof
c Frederikke Kirchhof
FM: farbror Kirchhof, stadsmusikant
5) Frederikke Behrens
6) frøken Behrens.
Afdøde blev begravet i Frederiks tyske kirke [på Christianshavn].

329    Amalie Elisabeth Solberg (Soelberg) i København, der døde 9.11.1770, opslag 281.
Enke efter Edvard Holst, kammerråd, renteskriver i København, [skifte 19.4.1750 lbnr.144]. B:
1) Hans Jørgen Holst i Thisted.
FM: født værge [Jacob] Bornemann, søn af [Filip Julius] Bornemann, død 18.6.1740 g.m. Anne Marie Holst til Edelgave [i Smørumovre sogn].
Desuden nævnes:
00 [afdødes morfar Søren Sørensen, toldskriver, begravet København Nikolaj 28.7.1709 og Anne Elisabeth Ütrecht, begravet København Nikolaj 8.9.1701]
0) mor [Edel Cathrine Sørensdatter, skifte Københavns Byret. Originale skiftebreve 4.10.1762 lbnr.1357, var g.m. afdødes far Hans Jørgen Solberg, begravet København Nikolaj 18.4.1753]
01) afdødes moster Elisabeth Magdalene [Sørensdatter], enke efter [Søren Rasmussen] Brønsdorff
1) afdødes søster [Anne Elisabeth Solberg] g.m. Abraham Falch, rådmand
2) afdødes søster [Louise Solberg] g.m. Erik Birch, justitsråd, [toldkasserer]
3) afdødes søster [Christiane Hansdatter Solberg] g.m. Laurids Jensen Kirksteen, [skifte 10.8.1768 lbnr.320]
4) afdødes bror [Søren Severin Solberg, brygger, begravet København Nikolaj 31.1.1755, var g.m. Else Marie Stampe] B:
a Edel Cathrine Severine Solberg, der ægter [Casper Peder] Rothe, generalauditør.

330    Steffen Hansen, generalkrigskommissær til Frydendal i Frydendal sogn. Skifte i København 28.2.1771, opslag 328.
E: Dorthe Sofie Ravn, der også døde. B:
1) Hansen, justitsråd
2) [Vilhelm August] Hansen, kancelliråd, til Frydendal
3) [Anne Sofie] Hansen g.m. [Hans Georg] Krogh, kommandørkaptajn
4) [Antoinette] Hansen g.m. [Peder] Uldall, advokat
5) [Birgitte Cathrine Hansen, død 26.1.1765], var g.m. [Jan Christoffer] van Deurs i Helsingør. 3B:
a Steffen Arent van Deurs
b Christian Frederik van Deurs
c Frederikke Dorthe van Deurs.

331    John Hurdd Schmidt, generalagent og konsul i Tripolis. Skifte i København 1771, opslag 415.
A:
1) bror Nathanael Hurdd, degn i Longford i grevskabet derby i England
2) bror Christoffer Hurdd, hattekræmmer i London i England
3) bror Francis Hurrd, købmand i Birmingham i grevskabet Warwick i England.
Brødrene kaldes også Schmidt.

332    Louis August le Clerc, professor i Skildre- Billedhugger og Bygningsakademiet i København, der døde 8.3.1771, opslag 428.
Enkemand efter Jacobine Louise le Fevre, [død 12.5.1757].
Testamente af 8.5.1757. A:
1) enkens bror, død. 2B:
a Frederik Ludvig le Fevre 21, løjtnant
b Johan Peder le Fevre 19, søkadet
FM: morfar von Hirsch etatsråd
2) ukendt familie, død. 3B:
a Jean Philibert Briand de Crevecoeur
b Elisabeth Sofie
c Vilhelmine Louise Briand de Crevecoeur

333    Johan Christoffer Weissenborn, major i København, der døde 1.4.1771, opslag 456.
E: Clara Themsen.
Testamente af 23.2.1763.
Første ægteskab med Birgitte Marie Werdelin (Verdel), skifte 25.10.1759 opslag 487. B:
1) Christian Frederik Weissenborn 25, fændrik
2) Johan Christoffer Weissenborn 22, nu i Jylland
3) Margrethe Sofie Weissenborn 20, nu enke efter Hofmann
4) Christian Nikolaus Ludvig Weissenborn 16.
(Alder i 1759).
Arv i boet til enkens søster madam Jacobi.
Afdøde blev begravet i Garnison kirkegård.
(Se skifte efter første hustrus far Johannes Verdel, degn i Hatting, skifte Hatting herred gejstlig 8.5.1748 lbnr.25).

334    Qvist, regimentskvartermester i København. 27.5.1771, opslag 2.
E: [Navn angives ikke.]
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: farbror Qvist, farver på Christianshavn.

335    Hans Nimb, auditør i Løngangsstræde i København. 15.6.1771, opslag 6.
A:
1) bror Jens Nimb
2) en bror.
Afdøde blev begravet på Vor Frue kirkes assistentskirkegård.

336    Dorthe Louise Magdalene Ulbrecht, ugift i København, der døde 30.6.1771, opslag 12.
Testamente af 21.6.1771. A:
1) Cathrine Dorthe Elisabeth von Hellfriedt ved bror sekretær Hellfriedt.
Afdøde var datter af afdøde løjtnant Ulbrecht.

337    Christian Frederik Moltke, gehejmekonferensråd på Moltkes Palæ i København. 26.4.1771, opslag 2.
E: Ida Hedvig Buchwald, fra Trøjborg LV: Uldal, prokurator. B:
1) Frederik Moltke.
FM: farfar Adam Gottlob Moltke.
Afdøde havde kontrakt af 1.5.1762 fra far Adam Gottlob Moltke til Bregentved og Turebyolm om bestyrelse, benyttelse og istandholdelse af Turebyholm med underliggende skove og bøndergods, opslag 292.
Afdøde døde 25.4.1771 på Turebyholm.

SLUT