Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Hofret
Kommissionsskifter
1683-1767Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månedervignet1
Københavns Hofret
Kommissionsskifter
1683-17671    Ditmar Bøfke, rådmand i København. 26.1.1682, opslag 2.
Enkemand efter Marie Nansen. B:
2) Hans Bøfke
3) Christine Bøfke
4) Anne Cecilie Bøfke
5) Marie Bøfke.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Bøfke.
[Afdøde døde 26.8.1681].

2) Hans Levesen, stadskaptajn og brygger i Ny Hollænderbyen uden for Vesterport i København. 12.1.1697, opslag 50.
E: Christine Gertsdatter. LV: Christian Galskyt. B:
3) Hans Hansen 9
4) Magdalene Dorthe Hansdatter 5
5) Cathrine Hansdatter 2.
FM: farbror Elias Levison.
Af første ægteskab B:
1) Marie Hansdatter g.m. Hans Meisen, brygger
2) Ellen Hansdatter 20.
Afdøde døde 12.3.1696.

3    Casper Wildhagen i Viborg, biskop i Viborg stift. Skifte København 5.10.1728, opslag 301.
E: Anne Marie Ditmer. LV: Jens Jørgensen Serup til Hald. B:
2) Sofie Dorthe Wildhagen.
FM: Johan Feddersen Højer, præst i Viborg Sortebrødre.
Første ægteskab med [Sofie Cathrine Lauridsdatter Quisling, død Christiania 6.4.1701]. B:
1) Casper Wildhagen.
(Skifte Nørlyng herred gejstlig 27.5.1720 lbnr.34).

4    Henrik Suhm, sekundløjtnant. Skifte i København 3.8.1767, opslag 425.
Å:
0) forældre Christian Suhm, guvernør på Sankt Thomas, død 11.9.1759 og Anne Ziegereth, død 1.5.1751.
1) bror Ancher Suhm, død 10.11.1750, uden børn.
Fars andet ægteskab med Marie. B:
2) halvbror Christian von Suhm
3) halvsøster Anne Marie Suhm
4) halvsøster Elisabeth Suhm
5) halvsøster Marie Suhm.
Desuden nævnes:
1 afdødes farbror Ancher Andreas von Suhm, etatsråd, assessor i Højesteret
2 Peder Frederik Suhm, etatsråd i Trondhjem i Norge.
Afdøde blev født 1748.
I skiftet er vedlagt et dokument:
Henrik von Suhm kommandørkaptajn og hustru Anne Cathrine Frørup blev gift og boede først i Åker på Bornholm og så i Svaneke. B:
1) Borchard von Suhm, døbt Åker 2.11.1718
2) Ancher Andreas von Suhm, døbt Åker 26.2.1721
3) Henrik Ernst von Suhm, døbt Åker 26.11.1723, der døde på Guinea.
Anne Cathrine Frørups første ægteskab med Ancher Møller, landsdommer. B:
1) Helene Møller, blev gift 2 gange i Vestindien, men døde der uden børn
2) Borchard Møller
3) Ancher Andreas Møller.

SLUT