Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Hofret
Eksekutorskifter
1740-1756Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månedervignet1
Københavns Hofret
Eksekutorskifter
1740-17561    Magnus Eliassen Berg, ugift hof-skildrer eller hof-ridsemester i København, der døde 31.3.1739, opslag 2.
Testamente af 22.2.1739. A:
1) bror Christen Eliassen i gården Åseren på Saal i Våge præstegæld i Nordre Gudbrandsdalen i Norge, død. E: Randi Engelbrechtsdatter. B:
a Just Christensen
b Oluf Christensen
c Hans Christensen
d Mali Christensdatter
e Ingri Christensdatter
f Ragnild Christensdatter
g Lisbeth Christensdatter
h Kari Christensdatter
i Gierken Christensdatter
j Birthe Christensdatter
k Engelbrecht Christensen
l Anne Christensdatter
2) søster Birthe Eliasdatter, død E: Oluf Grimstad i gården Grimstad i Gudsdalssogn i Søndre Gudbrandsdalen. Han var født på Hedemarken Rommedal præstegæld. 5B:
a Oluf Olufsen
b Elias Olufsen, sergent
c Niels Olufsen
d Lisbeth Olufsdatter
e Anne Olufsdatter
3) bror Niels Eliassen, død. E: Inger Lauridsdatter Friis i Borregård i Thune sogn. B:
a Elisabeth Nielsdatter g.m. Svend Lauridsen i Borregård.
b Laurids Nielsen, død uden børn
c Niels Nielsen, død uden børn
d Elias Nielsen, død uden børn
e Malene Nielsdatter, død uden børn.
Desuden nævnes afdødes svoger Severin Michael Kuur, auktionsdirektør.

2    Christine Marie Colladon i Kæbenhavn, der døde 21.5.1739, opslag 68.
Enke efter [Johan] Frederik Meyer, toldinspektør i Øresundstolden, [død 19.3.1720] i Helsingør.
Testamente af 21.12.1733. A:
1) søskendebarn madam de Castelli, født Alican, i Warszawa i Polen.
Desuden arver ikke beslægtede A:
2) Madame de Regel, født Suhm
3) Sofie Suhm
4) jomfru Walleau
5) Angelique Leer
6) Gertrud Leer.
Afdøde blev begravet i den Fransk Reformerte kirke i København.
(København Borgret Konceptskifte lbnr.14).

3    Susanne [Christine Gerhardsdatter] Wenniche i Boldhusgade i København, der døde 20.9.1756, opslag 207.
Enke efter Jacob Olufsen, kommerceråd, toldskriver, død 5.3.1736.
Fælles testamente af 18.11.1734.
Hendes testamente af 18.10.1755.
Hans A:
1) bror Steffen Olufsen, død. 6B:
a Oluf Steffensen i Ødis Bramdrup i Ødis sogn
b Ingeborg Steffensdatter g.m. Peder Hansen i Højrup i Stepping sogn
c Mette Steffensdatter g.m. Jeppe Lauridsen i Ødis Bramdrup
d Peder Steffensen i København
e Jacob Steffensen, på rejse til Trankebar
f Charlotte Steffensdatter g.m. Thyge Nissen i Højrup
2) søster Lene Olufsdatter, død, var g.m. Mads Hansen. 3B:
a Hans Madsen i Seest ved Kolding
b Oluf Madsen i Seest
c Else Madsdatter, død, var g.m. Hans Jepsen Kjær i Seest. Hendes 5 børn.
Hendes A:
00) fars forældre [Mathias Wenniche (Wienecken), tysk kapellan i København Vor Frelser, død 1654 og Ingeborg Marie Møiniche, skifte København Byting, Originale skiftebreve 13.7.1750 lbnr.393]
0) far [Gerhard Mathiassen Wenniche, præst i København Holmen, død 3.2.1702]
1) søster Anne Wenniche, enke efter Hans Morland, præst i Tønsberg i Norge
2) søster [Agnethe Wenniche, skifte Ringsted herred gejstlig 30.1.1730 lbnr.20, var g.m. Hans Mortensen Schou, præst i Nordrup og Farendløse, skifte Ringsted herred gejstlig 17.6.1726 lbnr.12]. 6B:
a [Marie Schou], død, var g.m. Niels Rosted. 1B:
1 Agnethe Nielsdatter Rosted g.m. Christian Frederik Klixbøl, degn i Jersie og Solrød
b [Gerhard Schou, brygger i København], død. 1B:
1 Agnethe Marie Schou g.m. Johan Foltmar, organist i Trinitatis kirke i København og datter
x Susanne Christine Foltmar
c Margrethe Schou, enke efter [Jochum Jochumsen] Lund, [ankersmed på Holmen], ved svigersønner:
1 Laurids Poulsen Hvalsø, brygger
2 Laurids Volsgaard
d Birgitte Schous, død, var g.m. [Joachim Didrik von Kaplau, løjtnant]. 1B:
a Agnethe Kaplau
e Karen Schou, død, var g.m. [Pedersen, overvisiterer i København]. 3B:
1 Agnethe Marie g.m. Nikolaj Christian Pedersen, kirurg
2 Susanne Christine g.m. Peder Stiern, urtekræmmer
3 Anne Pedersen
f Charlotte Schou g.m. Johan Christian Conrad
g Susanne Kirstine Schou, død, var g.m. [Johan Jacob Gotfred de Frahe], gartner Nykøbing Slot. 1B:
1 Charlotte Amalie de Frahe, død. 1B:
a en datter
3) søster Cathrine Gerhardsdatter Wenniche, død, var g.m. Christian [Sørensen] Barchmann, borgmester i Tønsberg, død [1707]. 1B:
a Marie Barchmann, enke efter [Johan Ottesen] Friis præst i Skævinge og Gørløse 1B:
1 Christine Friis, 12 år gammel, ved farbror Peder Otto Friis, fuldmægtig i Rentekammeret
[Marie Barchmanns første ægteskab med Hans Henrik Langemach, præst i Skævinge og Gørløse, død 1728].
[Marie Barchmanns andet ægteskab med [Bartholomæus Pedersen] Ferslev, successor i Skævinge. B:
2 Susanne Marie Ferslev g.m. [Jacob] Bager, urtekræmmer
4) afdødes mands brorsøn Jacob Branderup
5) afdødes mands brordatter Charlotte Branderup g.m. Thyge Nissen i Højrup
6) afdødes første mands brordatter jomfru Fiche eller Inger Sofie Horn
7) afdødes mand slægt jomfru Marie Cathrine Sidelmann
8) Elisabeth Eleonora Bracht, datter af Frederik Christian von Bracht.

SLUT