Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1679-1771

[1679-1705]    [1706-1723]    [1725]    [1727-1733]    [1737-1739]    [1740-1741]    [1743-1745]   

[1746-1747]    [1748-1749]    [1750-1751]    [1752-1754]    [1755]    [1756]    [1757-1758]    [1759]   

[1760-1761]    [1762]    [1763]    [1764]    [1765-1766]    [1767]    [1768-1771]   

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dkUdarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månedervignet1


Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1679-17051    Christine Justsen i Snaregade i København. 12.3.1679, opslag 2.
E: Lorents Tuxen, vicepræsident i Hofretten og hofkammerer. B:
1) Christian Tuxen
2) Sofie Amalie Tuxen g.m. Henrik Meincke, amtsforvalter over Frederiksborg og Kronborg amter og fiskemester i København og Frederiksborg amter.
Afdøde blev begravet i Petri kirke.

2    Gregers Daa, viceamtmand i Rugård amt, boende i Lille Kongensgade i København, der døde 19.4.1689, opslag 18.
Afdøde var forlovet med Sofie Amalie Parsberg.
Afdødes søskende frasagde arv og gæld.
(Konceptskifte lbnr.5).

3    Holger Thott, etatsråd i København, der døde 19.5.1695, opslag 31.
E: Helvig Rosenkrantz. LV: morbror Niels Krabbe til Hverringe [i Viby sogn på Fyn], oberstløjtnant. B:
1) Oluf Thott
2) Dorthe Thott.
FM: T. Thott.

4    Johan van Hemert, vinhandler i København, der døde 3.2.1697, opslag 36.
A:
0) far Jost van Hemert i Bommel i Holland og Schønhenne? Brugsten
1) søster Anne van Hemert g.m. Henrik Otten von Pal
Fars andet ægteskab med Petronelle von Hervünen.
2) halvsøster Arnolda van Hemert g.m. Adrian Brugsten
Fars tredje ægteskab med Gylberti van Bommen.
3) halvsøster Eeltyen van Hemert g.m. Johannes de Val
4) halvsøster Petronelle van Hemert.
Desuden nævnes Peder van Hemert, købmand i København.

5    Vilhelm Mechlenburg, ugift bergrad og vicelaugmand over Trondhjem laugstol, boende på Slotsholmen i København, der døde 7.6.1697, opslag 2.
Følgende arvinger frasiger arv og gæld. A:
1) Christian Stockfleth, etatsråd g.m. afdødes søster [Isabella Villumsdatter Mechlenburg]
2) Nikolaus de Seve g.m. afdødes søster [Christine Margrethe Villumsdatter Mechlenburg]
3) afdødes søster Sofie Amalie [Villumsdatter] Mechlenburg enke efter Peder Grüner [den yngre, møntmester]
4) Mathias Tønsberg g.m. afdødes søster [Anne Cathrine Villumsdatter Mechlenburg].
(Konceptskifte lbnr.18).

6    Henrik Ehm, assessor på Kongens Nytorv i København. 19.12.1701, opslag 17.
E: Elisabeth Gudmandsdatter Brochmann.
Af første ægteskab B:
1) Hans Henriksen Ehm, landsdommer over Sjælland og Møn.
Afdøde døde i Hamborg for få dage siden.
(Konceptskifte lbnr.26).

7    Christian [Hansen] Mule, assessor og sekretær i Danske Kancelli, boende i Møntergade i København, der døde 21.8.1705, opslag 126.
E: Margrethe Hansdatter Nansen. B:
2) Hans Christiansen Mule
3) Peder Christiansen Mule
4) Claus Christiansen Mule
5) Lisbeth Margrethe Christiansdatter Mule
6) Sofie Regitse Christiansdatter Mule
7) Jens Christiansen Mule
8) Laurids Christiansen Mule
9) Mikkel Christiansen Mule.
FM: morfar Hans Nansen, præsident i København.
Første ægteskab med Margrethe Dysseldorf, død [20.9.1690]. B:
1) Ellen Christiansdatter Mule.
FM: halvbror Albert Deichmann.
I oversigt over dokumenter i boet nævnes et skifte af 12.10.1652 efter Else Hansdatter [Riber eller Svane]. E: Hans [Madsen] Husvig, præst i [Frederiksborg og Herlev]. (Skiftet ses dog ikke).
(Konceptskifte lbnr.37).

8    Hans Nielsen Arenfeldt, kammerjunker, boende Ved Stranden i København, der døde 22.5.1702, opslag 151.
0) forældre [Niels Hansen Arenfeldt og Karen Hansdatter Dyre]
1) bror Otto Arenfeldt, kommandør til Knivholt [i Flade sogn] og Lerbæk [i Elling sogn]
2) søster Anne Arenfeldt g.m. Claus Pors, begge døde. 4B:
a Claus Herluf Pors
b Hans Aksel Pors
c Anne Cathrine Pors g.m. Christoffer Henrik Moltke, kaptajn
d Birgitte Cathrine Pors
3) søster Karen Arenfeldt, død, var g.m. Markor [Knudsen] Rodsteen [til Lengsholm i Lendum sogn, død 1671]. 1B:
a Else Cathrine Rodsteen g.m. Ove Budde til Lengsholm
4) søster Birgitte Cathrine Arenfeldt g.m. von Normann, oberstløjtnant. 1B:
a Sofie Cathrine von Normann g.m. Frederik Parsberg, ritmester.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Lave Arenfeldt.
(Konceptskifte lbnr.27).

9    Jacob Poulsen Riis, kommissær, sidste logi i et hus ved Nikolaj kirkegård i København, der døde 25.12.1702.
E: Kirsten Hansdatter.
Afkald fra afdødes svigersøn Michael Bonefeld, søkaptajn.
Arvinger angives ikke.
I boet findes adskillige pakker med dokumenter, hvori følgende ses:
1 Skiftebrev af 30.8.1683 efter Henrik Hansen Ravn i Kristiansand i Norge
2 Skiftebrev af 16.8.1686 efter Mads Christensen, borgmester
3 Breve fra Bartholomæus Riis til dennes søster Antoinette Riis.
Skiftet foretages i Kristiansand.
(Konceptskifte lbnr.29).

10    Marie Jespersdatter i Ny Kongensgade i København, der døde 6.9.1703, opslag 198.
E: Erik [Madsen] Lorck, amtmand i Finmarken i Norge. B:
1) Alhed Lorck g.m. Frands Trojel, kommandørkaptajn.
2) Cathrine Lorck, død, var g.m. Halsteen. 1B:
a en datter g.m. Mikkel Hofnagel, kirurg i Bergen.

11    Opbudsbo i København. 25.9.1705, opslag 229.
Registrering af fallitbo hos Severin Rasmussen Ved Stranden i København g.m. Sofie Amalie Tuxen.
(Konceptskifte lbnr.42).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1706-172312    Gustav Adolf von Klenow, kammerjunker og rejsestaldmester i Trompetergangen i København, der døde 1.3.1706, opslag 2.
A:
1) bror Georg Christoffer von Klenow, oberstløjtnant
2) søster Anne Juliane von Klenow til Sandhost
3) søster Barbara Marie von Klenow
4) søster Hedvig Elisabeth von Klenow på Güstrow
5) søster Sofie Cathrine von Klenow til Øelst i Schlesien
6) søster Marie Eleonora von Klenow i Kolding
7) halvsøster Magdalene Sybille von Klenow g.m. Ludvig Ernst von Woyda i Kolding, amtmand i Koldinghus amt.

13    Niels [Hansen] Meyer, krigskommissær i Norge, boende i København, der døde 22.5.1706, opslag 29.
E: [Anne Cathrine Sørensdatter Schjelderup]. LV: bror Ove Schjelderup, amtmand. B:
1) [Søren Nielsen Meyer]
2) [Margrethe Nielsdatter Meyer].
Desuden nævnes afdødes bror Anders [Hansen] Meyer, magister, [kapellan i København Helliggejst], der døde [23.3.1707].
(Konceptskifte lbnr.41).

14    Else Pedersdatter Berg i Vimmelskaftet i København, der døde 27.4.1708, opslag 37.
Enke efter Nikolaj Poulsen, landkommissær.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes sønnesøn Nikolaj Poulsen.
(Konceptskifte lbnr.46).

15    Johan Adam Hofstetter, professor, og livmedicus samt assessor i Konsistoriet, boende i Borgergade i København, der døde i Glückstadt 4.5.1716, opslag 44.
E: Johanne Kaulich. B:
1) Christian August Hofstetter 25.

16   Abraham Wust, ugift assessor i Kammerkollegiet, boende i Klosterstræde i København, der døde 26.11.1717, opslag 160.
A:
1) søster [Elisabeth Wust, død 1655, var g.m. Erik Munch, brygger og islandsk købmand i København, død 1673]. 3B:
a Cathrine [Eriksdatter] Munch, død [21.8.1692], var g.m. [Hans Sørensen Lynge, præst i Bårse og Beldringe, død 21.10.1703]. 5B:
1 Erik Lynge i Hamborg
2 Hans Lynge, barber i København
3 Søren Lynge i Helsingør
4 Maren Lynge g.m. Lorents Linde, urtekræmmer i København
5 Elisabeth Lynge g.m. Frands Reich, toldkontrollør i København
b Anne [Eriksdatter] Munch. Enke efter Martin Rahn apoteker i Roskilde, [død 1717]. Første ægteskab med Jacob Bartholomæus, apoteker i Roskilde, [død 1698], hvis første hustru døde 1683. 1B:
1 Jacob Bartholomæus, apoteker på Christianshavn.
c [Margrethe Eriksdatter Munch, død, var g.m. Johan Pedersen Steenstrup, præst i Tårs og Vigsnæs, død 18.9.1675. Ingen børn].
Litteratur: Bårse kirke. Danmarks kirker. Præstø amt bd. VI,2. Nationalmuseet 1933-35. Heri side 868: Margrethe Eriksdatter Munch.
(Konceptskifte lbnr.68).

17    Elisabeth Evertsdatter i København, der døde 3.4.1718, opslag 274.
Enke efter Hans Hansen Rosencreutz, etatsråd.
Afdøde efterlader søsterbørn.
Desuden nævnes afdødes mands bror Adam Hansen Trallov.
Afdøde og hendes mand er begravet i Nikolaj kirke.
(Konceptskifte lbnr.70).
Litteratur: Hans Hansen Rosencreutz af G. L. Wad i Personalhistorisk Tidsskrift 1899 side 131-140.

18    Didrik Christoffer Eisenberg, kancelliråd i København. 21.4.1732, opslag 360.
E: Margrethe Regelsdatter. LV: Peder Lauridsen Schmidt. B:
1) Frederik Eisenberg.
FM: morbror R. Regelsen, kancellist.
Afdøde havde arv efter sin far, død 1712 og sin mor død 1724.
Enken havde arv efter sin far Regel Rasmussen, død 1714, der endnu står hos enkens mor.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1722.

19    Elisabeth Vigant i Stormgade i København, der døde 17.7.1722, opslag 393.
Enke efter Albert Dysseldorf, kancelliråd, borgretspræsident og slotsfoged.
B:
1) Christian Dysseldorf 28, løjtnant i Norge
2) Albert Dysseldorf 25, kornet
3) Sigfred Ulrik Dysseldorf, løjtnant i Norge
4) Anne Elisabeth Dysseldorf g.m. Nikolaj Frederik Schultz
5) Christine Margrethe Dysseldorf
6) Frederikke Sofie Dysseldorf
7) Louise Dysseldorf
8) Sofie Amalie Dysseldorf.
FM:
1 mosters mand von Hagen, etatsråd
2 mosters mand Vilhelm Edinger
3 farbror J. Dysseldorf.
(Konceptskifte lbnr.81).

20    Elisabeth Gudmandsdatter Brochmann i København. 21.4.1723, opslag 419.
Enke efter Henrik Ehm, [skifte 19.12.1701 lbnr.6]. A:
0) forældre Gudmann Svendsen, præst i Jørlunde, [begravet 7.1.1665] og Anne [Sørensdatter] Brochmann, [død 27.11.1682]. Hendes andet ægteskab med successor Sigvard [Andersen Bilde, død 19.10,1681]
1) bror Christian Gudmannsen Brochmann, præst i Ude- og oppe Sundby, [død 27.5.1705]. 3B:
a Birgitte Cathrine Christiansdatter Brochmann. Første ægteskab med Laurids [Pedersen] Jordhøj, præst i Ude- og Oppe Sundby, [død 1710]. Andet ægteskab med Amdi Trampe
b Steen Daniel Christiansen Brochmann, garnisonsfeltskær i Fladstrand
c Elisabeth Rebekka Christiansdatter Brochmann g.m. Jacob Nielsen Højer, visiterer i København
2) bror Svend Gudmannsen Brochmann i Slangerup og sidst i København, hvor han døde. 2B:
a Anne Svendsdatter Brochmann g.m. Hagen Andersen, degn i Græse
b Edel Dorthe Svendsdatter Brochmann g.m. Jens Pedersen i Ude Sundby
3) søster Magdalene Gudmannsdatter Brochmann, [død 1715] g.m. Hans Jensen Poscolan, præst i Torup i Frederiksborg amt, [død 1694]. 3B:
a Gudmann Hansen Poscolan, præst i Kalundborg, [død 1715]. 2B:
1 Daniel Severin Gudmannsen Poscolan, hører i Christiania i Norge
2 Magdalene Margrethe i Torup præstegård
b Jens Hansen Poscolan, student i København
c Anne Medea Hansdatter Poscolan g.m. Peder Jørgensen, skoleholder i Torup i Frederiksborg amt.
(Konceptskifte lbnr.82).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
172521    Christian von Lente, gehejmeråd, boende i Kalveboderne på Christianshavn, der døde 2.11.1725, opslag 2.
Testamente af 18.6.1711. A:
0) forældre [Theodor von Lente, begravet København Sankt Petri 3.4.1668 og Magdalene Johansdatter Schønbach, begravet København Sankt Petri 18.4.1670]
1) bror Johan Hugo von Lente, ridder og arveherre til Fresenburg og Sahlhausen og amtmand i Segeberg og hans børn B:
a Henriette Margrethe von Lente g.m. [Frederik] Christian Adeler. Hendes 2 sønner:
1 Christian Adeler, der må bære hans navn og kalde sig Christian von Lente Adeler
2 Theodor Adeler
b Caritas Emilie von Lente g.m. oberst [Hans Joachim] von Holstein [til Fresenburg, død 14.4.1720]
2) søster Anne Cathrine von Lente g.m. Hessen. Hendes 2 børn: en søn og en datter
3) bror Frederik von Lente g.m. von Støcken og hendes B:
a Margrethe Hedvig von Støcken
Desuden arver:
4) Kirstine Marie Calundan, enke efter Frederik Meyer, toldinspektør i Helsingør, [død 9.3.1720]
5) madame Elisabeth [Vigant, skifte 17.7.1722 lbnr.19, var g.m. Albert] Dysseldorf, hos hvem afdøde tidligere havde logeret, hendes 2B:
a Anne Elisabeth Dysseldorf g.m. [Nikolaj Frederik] Schultz i Frederikshald i Norge
b Christine Margrethe Dysseldorf.
Afdøde ejede et gravkapel i Sankt Petri kirke.Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1727-173322    Hans Voskamp, overkammertjener og justitsråd i København. 29.4.1726, opslag 2.
E: Anne Margrethe Weiberg.
Testamente af juni 1706. B:
1) Christian Voskamp, kanonikus i Lübeck
2) Charlotte Frederikke Voskamp g.m. Christian von Støcken.
Arv i boet efter enkens bror Frederik Weiberg, envoye ved Det kejserlige hof i Wien.

23    Elisabeth Sechmann i København, der døde 29.3.1727, opslag 73.
Enke efter Christian Braëm, kommerceråd, død i december 1716. B:
1) Thale Magdalene Braëm, død, var g.m. Didrik Sechmann, justitsråd. 3B:
a Mechtele Dorthe Sechmann, født 4.6.1723
b Sofie Sechmann, født 29.5.1724
c Elisabeth Sechmann, født 11.12.1725.
Arv i boet efter:
1 afdødes bror Baltser Sechmann
2 afdødes søster Margrethe Sechmann, enke efter Lorents Holm.

24    Anne [Pedersdatter] Slange i Stormgade i København, der døde 28.8.1729, opslag 141.
Enke efter Lambert von Haven, generalbygmester. B:
1) Peder Nikolaj von Haven, møntinspektør
2) Salomon von Haven, kaptajnløjtnant
3) Christian Frederik von Haven, student
4) Charlotte Amalie von haven, enke efter Gerlach, auditør
5) Helene Vilhelmine von Haven.

25    Marie Licht i København. 9.1.1737, opslag 209.
E: Mathias Vilhelm von Aspern, kancelliråd og doktor med. B:
1) Jacob Vilhelm von Aspern 14.
FM: farbror Jacob Frederik von Aspern, kancelliråd.
Bevilling til uskiftet bo af 14.2.1729.

26    Anne Margrethe von Støcken i Løvstræde i København, der døde 22.5.1732, opslag 26.
Enke efter Martin Conrad Biermann von Ehrenschield til Enggård, etatsråd. B:
1) Frederik von Ehrenschield, legationssekretær
2) Henrik von Ehrenschield, kancelliråd
3) Carl von Ehrenschield, ritmester
4) datter, død, var g.m. Brandt, etatsråd. 1B:
a Peder Brandt.

27    Henrik Scheffer (Schæffer), justitsråd og livmedicus i Vigantsgade i København, der døde 4.10.1732, opslag 104.
Enkemand efter [Marie Cathrine Lobedantz].
Testamente af 6.6.1728. B:
1) Johan Vilhelm Scheffer, kancellisekretær
2) Elisabeth Charlotte Scheffer g.m. Peder Jacobi, præst [i Asminderød, Grønholt og Fredensborg Slotskapel]
3) Mathias Scheffer, student i Jena
4) Henrik Scheffer 17
5) Margrethe Cathrine Scheffer 11, hos sin fars stedmor i Flensborg.

28    Hans Meyer, etatsråd i Boldhusgade i København, der døde 7.2.1733, opslag 332.
B:
1) Christian Meyer 31, i Ostindien, g.m. Elisabeth
2) Frederik Meyer 30, løjtnant i søetaten
3) Bendix Meyer, 28, præst i Daler i Ribe stift
4) Otto Meyer 25, løjtnant i søetaten.
Desuden nævnes afdødes bror Johan Meyer.
(Konceptskifte lbnr.101).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1737-173929    Christian Gaulcken, livmedicus og justitsråd, boende i Det kongelige Palæ i København, der døde 20.6.1737, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.104).

30    Casper Vilhelm Schmidt, kancelliråd og generalfiskal, boende på Nytorv i København, der døde 9.4.1738, opslag 266.
A:
1) mor Ellen [Pedersdatter] Kaasbøl, enke efter [Troels] Schmidt, justitsråd, død [31.7.1730]
2) bror Peder Schmidt, magister [i Holbæk]
3) bror Frederik Schmidt, generalfiskal
4) søster Mille Johanne Schmidt g.m. Mathias von Westen
5) søster Anne Dorthe Schmidt g.m. [Bredo] Munthe, kancelliråd.
Afdøde var ejer af en begravelse i Vor Frue kirke i København.
(Konceptskifte lbnr.106).

31    Jacob Frands von der Osten, der døde 8.11.1739 på Frederiksberg Slot, opslag 362.
Enkemand efter [Eleonora Christine Basse, død Køge 8.11.1737]. B:
1) Frederik Felix von der Osten 31, kaptajn
2) Ludvig Christian von der Osten 30, kaptajn
3) Helene Cathrine von der Osten g.m. Thomas Lillienskjold, etatsråd
4) Carl von der Osten 23, i udlandet
5) Christoffer Casimir von der Osten 19, kongelig page
6) Frands von der Osten 16, kongelig page
7) Adolf Sigfred von der Osten 14.
(Konceptskifte lbnr.109).
Litteratur: Stiftsrelationer indsendt til Klevenfeldt. Sjællands stift. i Personalhistorisk Tidsskrift 1883 side 297-331. Heri side 300: Christoffer Casimir von der Osten.

32    Mette von Løwenhielm, boende Bag Børsen i København, der døde 24.9.1738, opslag 405.
Enke efter Christian Frederik Marshall, oberst. A:
0) far Hans Løwenhielm til Vejrup [i Marslev sogn] og Selleberg [i Birkende sogn], død [1699]
1) søster, død, var g.m. Casper Brockenhuus, generalmajor. 5B:
a Hans [Brockenhuus] von Løwenhielm til Vejrup, generalmajor, død [22.9.1734]. 7B:
1 Johan Frederik Løwenhielm, major
2 Edel Margrethe Løwenhielm g.m. Jørgen Ernst von Hobe
3 Cathrine Hedvig Løwenhielm g.m. Mathias Leth, major
4 Erik [Brockenhuus von] Løwenhielm, ritmester
5 Vibeke Magdalene Løwenhielm g.m. Christian von Bülow, major
6 Hans Løwenhielm, ritmester
7 Casper Christoffer Løwenhielm, ritmester
b Brockenhuus på Bramstrup på Fyn, generalløjtnant
c en datter g.m. Lützau, general
d en datter g.m. Brockenhuus, oberst
e Sofie Brockenhuus g.m. Schlangenbusch, oberst i Bergen i Norge
2) søster, død, var g.m. Frederik Gedde, gehejmeråd. 3B:
a Gedde, major
b Charlotte Amalie Gedde, død, var g.m. Henrik Klingenberg, justitsråd. 3B:
1 Poul von Klingenberg, kornet i Husum
2 Frederik von Klingenberg
3 Sofie von Klingenberg
c Frederikke Louise Gedde g.m. Johan Frederik Brockenhuus til Bramstrup [i Nørre Lyndelse sogn], generalløjtnant. 2B:
1 Casper Christoffer Brockenhuus
2 Frederik Brockenhuus.
(Konceptskifte lbnr.107).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1740-174133    Sofie Hedvig Bromberg i København, der døde 13.1.1740, opslag 2.
Enke efter Niels Ørncrone, svensk envoye i København.
Hendes Testamente af 16.6.1738. A:
1) hendes halvbror Ludvig Elert Bromberg i Berlin
2) hendes svoger Joel Bremer, stadssekretær i Stockholm og dennes søn
a Niels Bremer
3) hendes mands bror, ritmester i Sverige. Hans B:
a Kirstine Elisabeth Ørncrone
4) hendes mands søster, der var g.m. en kaptajn i Sverige. Hendes eneste barn:
a en søn på omkring 20 år.
Ved deres fælles testamente af 24.4.1715 kaldes afdødes mand: Nikolaus Bonnet.
(Konceptskifte lbnr.110).

34    Martha de Barbier de la Borde i København, der døde 8.5.1740, opslag 136.
Enke efter Johan Henrik Schørt, oberstløjtnant og direktør i Det Aardalske og Semdalske Kobberværk [i Sogn i Norge]. B:
1) Johan Henrik Schørt, løjtnant
2) Brostrup Gerhard Schørt, sergent.
Arv efter afdødes mands søster Emilie Sybille Schørt i Kassel.
(Konceptskifte lbnr.112).

35    Urban [Jacobsen] Bruun, etatsråd og deputeret for de kongelige finanser, boende i Åbenrå i København, der døde 15.4.1742, opslag 162.
E: Elisabeth Steen.
Første ægteskab med Anne [Falchsdatter] Leth, [død 1.6.1736], skifte Antvorskov amt sluttet 7.9.1736 fol.332.
B:
1) Hans Leth Bruun, student, i Jena
2) Urban Bruun, amtsforvalter i Antvorskov og Korsør amter
3) Anne Marie Bruun g.m. [Hieronymus Lauridsen] Aaskov, præst [i Brønshøj og Rødovre]
4) Peder Mathias Bruun 17, i Ribe skole
5) Jacob Bruun 16
6) Jørgen Christian Bruun 15
7) Mette Johanne Bruun 12
8) Christian Frederik Bruun 10.
Afdøde var ejer af Ødemark [i Bromme sogn] og [Kirke] Stillinge Kirke og dens gods.
Enken har ingen børn af sine 2 ægteskaber.
Enkens testamente 6.2.1738.
Desuden nævnes enkens søster Anne Cathrine Steen, enke efter [Mikkel Malling Hansen] Winther, [begravet København Helliggejst 31.7.1739].
Første hustrus første ægteskab med Johan Adolf Bechmann, silke-. og klædekræmmer i København, [død 13.5.1736]
Afdøde havde være amtsforvalter i Antvorskov og Korsør amter.
Litteratur: Th. Hauch-Fausbøll & H. R. Hiort-Lorenzen: Patriciske Slægter III. København 1915. Heri side 30-65: Bruun og heri side 34: Urban Jacobsen Bruun.

36    Nikolaus Lambrecht, kommerceråd og generalfabrikant i København, der døde 18.8.1741, opslag 293.
E: Hendrine Deckers. LV: Søren Balling, prokurator. B:
2) Just Carstens Lambrecht
3) Henrik Vilhelm Lambrecht
4) Sara Hendrine Lambrecht
5) Hendrine Agathe Lambrecht
6) Nikolaj Lambrecht.
Af første ægteskab B:
1) Hugo Lambrecht.
(Konceptskifte lbnr.118).

37    Anne Sofie Ulfeldt, ugift i København, der døde 10.3.1741, opslag 374.
Testamente af 25.4.1738.
Arvinger angives ikke, men oplyses at være 24 i tallet.
Afdøde ønsker jordpåkastelse i København Nikolaj kirke og nedsættelse i sin farfars gravsted i Kværndrup, hvor 29 af afdødes familie hviler.
Desuden nævnes afdødes morbror greve Christoffer Parsberg g.m. Birthe Scheel, der senere blev gift med Knud Thott, gehejmeråd, hvis datter frøken Dorthe Thott bor i Roskilde Jomfrukloster.
(Konceptskifte lbnr.114).

38    Christian Schiønning, kommerceråd, toldkontrollør i København, der døde 30.12.1742, opslag 424.
E: Martha. B:
1) Nikolaj Schiønning 31
2) Ellen Marie Schiønning g.m. Ebbe Nissen, fuldmægtig hos sølvpoppen
3) Christine Ulrikke Schiønning 25
4) Frederik Christian Schiønning 21, på rejse til Ostindien
5) Martha Schiønning 18.
FM:
1 farbror Nikolaus Schiønning
2 fars halvbror Nikolaus Bøg.
(Konceptskifte lbnr.126).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1743-174539    Anne Cecilie Bøfke i København, der døde 21.3.1743, opslag 2.
Enke efter Oluf Hansen, etatsråd.
Fælles testamente af 18.5.1700.
Hendes testamente af 16.8.1739.
Hans A:
0) forældre [Hans Jensen, færgemand i Helsingør og Anne Pedersdatter]
1) bror Jens Hansen, amtsforvalter i Thy og Mors, død [1719], døbt Helsingør Olai [2.4.1643, begravet Thisted 25.7.1719], var g.m. [Karen Christensdatter Holst]. 4B:
a Hans Hansen, magister
b Peder Hansen, kommandør, død. 2B:
1 Oluf Hansen, premierløjtnant i søetaten
2 Dorthe Hansen g.m. Johan Christoffer Holst, søkaptajn
c Anne Hansen g.m. Frederik von der Maase, konferensråd i Slesvig
d [Else Jensdatter Hansen, skifte Ulfborg herred gejstlig 22.2.1717 lbnr.38]. Enke efter Søren [Sørensen] Lugge, [præst i Holstebro og Måbjerg, skifte Ulfborg herred gejstlig 13,7,1730 lbnr.59]. 2B:
1 Anne Søe Lugge g.m. Fogh, justitsråd
2 Anne Cecilie Lugge g.m. Mahling, justitsråd.
Desuden nævnes en søster og en bror, der af en eller anden grund ikke arver.
2) søster Anne Hansdatter, [skifte Morsø herred gejstlig 9.9.1738 lbnr.7]. Enke efter Jens Iversen Holst, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, [død 1716]. 2B:
a [Hans Jensen Holst]
b [Birgitte Marie Holst g.m. Peder Skytte, degn i Klim]
3) bror Jeppe Hansen i Frederiksborg amt.
Hendes A:
0) far [Ditmer Bøfke, død København 26.8.1681]
1) søstersøn Christian von Støcken
2) brorsøn [Conrad] Bøfke, kancelliråd, landsdommer, død. 2B:
a Sara Marie Bøfke
b Charlotte Elisabeth Bøfke
3) søsterdatter g.m. Samland i Sønderborg
4) søsterdatter g.m. von Mutschefall i Brandenborg
5) brordatter [Charlotte Amalie Bøfke], død, var g.m. [Casper Martin] Schøller, konferensråd, [amtmand over Vordingborg amt]. 3B:
a Schøller, løjtnant
b Schøller, enke efter Ehrenschield, landsråd
c Johanne Schøller.
Afdøde er født 9.1.1668 og gift 4.2.1686.
(Konceptskifte lbnr.127).

40    Lorents Kreyer (Laurids Kreyer), justitsråd, købmand i København, der døde 6.5.1743, opslag 2.
Enkemand, hvis hustru døde 15.11.1734, [begravet København Petri 23.11.1734, hvor navn ikke angives].
Testamente af 4.5.1700.
B:
1) Lorents Kreyer, kancelliråd, død [1737]. Enken [Anne Christine Judichær] er nu g.m. kaptajn [Frederik] Gyntelberg
2) Sara Kreyer
3) Magdalene Kreyer, død [1735], var g.m. [Conrad] Bøfke, kancelliråd. 2B:
a Sara Marie Bøfke
b Charlotte Elisabeth Bøfke
4) Elisabeth Lucie Kreyer g.m. [Nikolaj Peder] Judichær, kaptajn.
Afdøde var medejer af et sæbesyderi og en oliemølle i kompagniskab med assessor Hans Nielsen g.m. Kirsten.
[Afdøde var søn af Lorents Kreyer, skifte København Byting. Konceptskifte 31.3.1705 lbnr.469].
(Konceptskifte lbnr.129).
Litteratur: Bidrag til dansk personalhistorie under Christian V og Frederik IV. Uddrag af St. Petri kirkes begravelsesregnskaber for årene 1667-1725. Slutning i: Personalhistorisk Tidsskrift 1889 side 1- 32. Heri side 9: Laurids Kreyer, købmand, stadskaptajn, død 21.2.1704.

41    Henrik Hansen Holm, kancelliråd og kasserer i Det kongelige militære Uldmanufaktur i København, der døde 22.8.1743, opslag 94.
E: Johanne Cathrine von Erden i Skamstrup præstegård. LV: Christoffer Rohde. B:
7) Hans Henrik Holm
8) Antoinette Augusta Holm
9) Ludvig Christian Holm.
Første ægteskab med [Antoinette Augusta Lambertsdatter Blauenhau, død 26.11.1733]. B:
1) Henrik Christian Holm, løjtnant
2) Peder Vilhelm Holm, løjtnant i Jylland
3) Johan Jacob Holm, hoffourer
4) søster, død. E: Manniche regimentsfeltskær i Rendsborg. 1B:
a [Frederik Manniche] 18
5) Hans Lambert [Henriksen] Holm, præst i Vinding, Bryrup og Vrads, der døde efter sin far uden at efterlade børn, [skifte Tyrsting herred gejstlig 8.11.1748 lbnr.50]
6) Frederik Holm, underkonduktør.
Afdøde døde 22.8.1745 i Skamstrup præstegård [hos sin søstersøn Jacob Jacobsen Bagger, præst i Skamstrup og Frydendal].
(Konceptskifte lbnr.134).

42    Johan Gotfred Hector Masius, ugift sekretær i København, der døde 20.4.1745, opslag 258.
Afdøde efterlader A:
1) en søster i Mechlenborg
2) en søster i Itzeho
3) en bror i Tønningen,
hvis navne ikke angives.
(Konceptskifte lbnr.133).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1746-174743    Marie Schalck i Købmagergade i København, der døde 17.4.1747, opslag 2.
E: Christian Ludvig Harbo, kancelliråd.
Første ægteskab med Johan Ludvig Clare, assessor, [død 8.7.1735]. B:
1) Marie Christine Clare g.m. Johan Mathias Bruun, klædekræmmer i København
2) Daniel Clare, silke- og klædekræmmer, [København Byting. Originale skiftebreve 3.5.1735 lbnr.124]. 1B:
a Marie Sofie Clare
3) Frederik Clare, juvelerer
4) Margrethe Elisabeth Clare g.m. Nikolaj Kettel, købmand
5) Johan Ludvig Clare i Frankfurt am Main
6) Sofie Amalie Clare g.m. Adam Walt i Hamborg.
Desuden nævnes afdødes bror Henrik Andreas Schalck, amtskirurg.
Litteratur: Louis Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen. København 1925. Heri: Geschlechterbuch der Gemeinde. Heri side 421: Clare.

44    Opbudsbo i København. 8.4.1747, opslag 190.
Registrering af fallitbo hos Niels Horrebow, højesteretsassessor g.m. Karen.

45    Peder Backer, justitsråd i København, der døde 29.3.1747, opslag 290.
Afdøde var separeret fra Marie Stockmann i Amsterdam, død. A:
0) far Herman Backer i Bremen, død september 17747
1) bror Melchior Backer i Bremen, der døde. Hans testamente af 24.12.1750. A:
1) fætter Didrik Schmidt, dommer og rådmand i Bremen
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.45).

46    Adelgunde Margrethe Wilchen i København, der døde 28.6.1746, opslag 527.
Enke efter Christian Tausan, etatsråd, deputeret i søetatens generalkommissariat, [død Skallerup 4.1.1733].
Første ægteskab med [Erik Krabbe til Grundet i Hornstrup sogn, begravet Fredericia Michaelis 7.5.1709 og liget overført til Grundet]
B:
1) Christian Krabbe, kaptajn, [død 25.3.1744 i fæstningen Munkholm i Norge, begravet Trondhjem Vor Frue 3.4.1744]. 2B:
a Iver Christoffer Krabbe, født i juli 1716
b Erik Christian Krabbe, født i oktober 1727, uvist hvor.
FM: født værge Wilchen, major i Rendsborg
Testamente af 11.8.1725 for Christian Tausan, der gør sin hustrus arvinger til eneste arvinger, da han hverken efterlader børn eller søskende og med ønske om at blive begravet i sine forældres grav i Bremerholm kirke.
Arv i boet efter Elisabeth Amalie Wilchen, samfrændeskifte af 15.5.1725, der var g.m. Gyntelberg til B:
1) Christiane Claudia Gyntelberg.
(Konceptskifte lbnr.138).
Litteratur: Forglemte adelsslægter af A. Thiset i Personalhistorisk Tidsskrift 1880 side 18-25. Heri side 19: Krabbe med vedføjet stamtavle.Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1748-174947    Jørgen Grubbe Kaas, kongelig kammerjunker i København, der døde 3.5.1749, opslag 2.
A:
0) forældre [Hans Jørgensen Kaas, kommandør i Odense, skifte Odense 21.8.1737 lbnr.2054 og Agathe Rodsteen Timsdatter Banner, død Fraugde 11.4.1733]
1) bror Tim Banner Kaas løjtnant
2) søster Birgitte Kaas, på Fyn
3) søster Sofie [Hedvig] Kaas, på Fyn.
4) bror Frederik Christian Kaas, løjtnant
5) søster Christiane Eleonora Kaas, på Fyn.
Major Kaas ordnede begravelsen.

48    Opbudsbo i København. 18.3.1749, opslag 114.
Registrering af fallitbo hos Peder Brandt, hofjunker i København.

49    Johan Gustav Sechmann, justitsråd, højesteretsassessor i København, der døde 14.4.1748, opslag 265.
E: [Bolette Nicolle Andreasdatter Frølund]. B:
1) Margrethe Magdalene Sechmann.
FM: farbror Jørgen Sechmann, regimentskvartermester.
Desuden nævnes: Birthe Marianne, enke efter enkens bror Henrik Frølund.
Arv i boet efter Jens [Jensen] Jensenius, hofpræst [i Vemmetofte Kloster] i sidste ægteskab med Margrethe Pedersen til B:
1) Carl Jensenius
2) Jens Jensenius.
FM: Baltser [Jørgensen] Sechmann, præst i Ålborg [Budolfi] og efter hans død, [begravet Ålborg Budolfi 28.2.1746], hans 2 sønner B:
1) [Johan Gustav] Sechmann, justitsråd, som er afdøde
2) [Jørgen] Sechmann, regimentskvartermester.

50    Opbudsbo i København. 3.5.1748, opslag 418.
Registrering af fallitbo hos Bendix von Ahlefeldt, kammerjunker og kaptajn.
Desuden nævnes hans bror kaptajn von Ahlefeldt.

51    Susanne Pog ved Holmens Kanal i København, der døde 6.1.1748, opslag 535.
E: Andreas Holm, krigsråd og kommissariatskriver.
Første ægteskab med Jochum Lentz, [skifte København Borgret. Konceptskifte 14.3.1740 lbnr.21].
Børn af begge ægteskaber, hvis navne ikke angives.
FM: morfar Adrian Pog ved svigersøn [Anton] Raff, justitsråd g.m. afdødes søster [Dorthe Pog].
(Se afdødes børn i skiftet i København Byting. Originale skiftebreve 18.8.1753 lbnr.590 efter Adrian Pog).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1750-175152    Just Christoffer Voigt, regimentskvartermester i København, der døde 27.8.1750, opslag 2.
Enkemand efter [Margrethe Sofie Weber]. B:
1) Johan Henrik Voigt
2) Christian Frederik Voigt i Nyborg.
Arv efter afdødes bror Nikolaj Voigt i Præstø, skifte Præstø 12.7.1743.
Arv til afdødes brordatter Charlotte Amalie Voigt, [død Præstø 27.12.1749]. Første ægteskab med Nathanael Benter, [byfoged i Præstø, død Præstø 22.7.1742]. 1B:
a Cathrine Christine Margrethe Benter.
[Charlotte Amalie Voigt gift anden gang med Christian Carlsen, skovrider, død Præstø 14.2.1749. Ingen børn].
(Konceptskifte lbnr.146).
Litteratur: En slekt Voigt fra Holsten ved Per v. Hirsch i: Personalhistorisk tidsskrift 1975 side 53-68 og 93-116.


53    Bolette Nicolle [Andreasdatter] Frølund i København, der døde 2.10.1750, opslag 21.
Enke efter Johan Gustav Sechmann, justitsråd, [skifte 14.4.1748 lbnr.49]. B:
1) Margrethe Magdalene Sechmann.
FM: Didrik Christian Lemvig.
(Konceptskifte lbnr.145).

54    Peder Heins, ugift junker i København, der døde 19.8.1750, opslag 88.
A:
0) forældre Poul Heins, etatsråd og kongelige envoi i Moskva og Marie Elisabeth Gyldensparre, begge døde.
På fars side A:
00) farfar Albert Heins, kancelliråd i København, [begravet 15.8.1672 København Sankt Petri] og Magdalene Klingenberg, [død 23.10.1691]
001) farbror Hans Joachim Heins, præsident i Christiania i Norge, død. 1B:
1) Elisabeth Magdalene Heins g.m. Peder Voigt, konferensråd, laugmand i Christiania i Norge
002) faster Elisabeth Heins g.m. [Casper Amelung] Hønnemann, begge døde. 2B:
1) Magdalene Hønnemann, der døde [29.11.1750], var g.m. Niels [Lauridsen] Barchmann, præst i Rorup og Glim, [skifte Ramsø herred gejstlig 19.1.1745 lbnr.10]. 2B:
a Poul Christian Barchmann, kontrollør i Holmestrand
b Barbara Laurentia Barchmann g.m. Steffen [Didriksen] Dresing, præst i Tranderup på Ærø
2) Gustav Vilhelm Hønnemann, byfoged i Roskilde, død. 1B:
a Albertine Magdalene Hønnemann g.m. Johan Rudolf Testrup, præst i Dragstrup og Skallerup på Mors
003) farbror Albert Heins, professor juris i Rostock død uden børn.
På mors side A:
001) morfar Albert [Schumacher, der blev adlet] Gyldensparre, etatsråd, justitsråd, kancelliråd, assessor i Højesteret, død [21.6.1696, begravet i København Nikolaj] g.m. [Anna Margrethe Iserberg, død 24.5.1696]
0011) moster Karen Gyldensparre på Lejregård [i Allerslev sogn], død [1711], var g.m. [Henrik] Fincke, [død 6.3.1705]. Ingen børn
0012) moster Christiane Gyldensparre på Ørholm Krudtmølle, død, var g.m. Ditlev von Buchwald, oberst. Ingen børn
0013) moster Charlotte Amalie Gyldensparre på Asmildkloster [i Asmild sogn] i Jylland, der døde, var g.m. Hans Lange, justitsråd, landsdommer, til Asmildkloster, [død 1711]. 1B:
1) Anne Margrethe Lange g.m. Johan Braem, kaptajn
0014) moster Edel Elisabeth Gyldensparre, død på Skovsgård [i Tapdrup sogn] i Jylland, var g.m. Christian Braem, konferensråd. 2B:
1) Gothard Albert Braem, etatsråd til Baggesvogn [i Sindal sogn] i Vendsyssel
2) Johan Braem, kaptajn, til Asmild kloster.
(Konceptskifte lbnr.148).

55    Christian Frederik von Haven, hofretsassessor og borgretspræsident i København, der døde 19.2.1751, opslag 287.
A:
1) bror Peder Nikolaus von Haven, kammerråd.
(Konceptskifte lbnr.154).

56    Birgitte Cathrine Printz i København, der døde 13.5.1751, opslag 380.
Enke efter von Helmich, kaptajn. B:
1) Andreas Vilhelm Helmich 22, sekundløjtnant i søetaten
2) Peder Helmich 21, fændrik i Helsingør
3) Johan Henrik Helmich 20.
FM: morbror Printz, major.
(Konceptskifte lbnr.155).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1752-175457    Dorthe Marie Christiansdatter Berg i København, der døde 8.4.1754, opslag 2.
Enke efter [Cort] Lemvig, kaptajnløjtnant. B:
1) Marie Lemvig g.m. Andreas Ramløse, visiterer i København
2) Christian Frederik Lemvig 23, fuldmægtig
3) Poul Lemvig 16, kadet i søetaten.
Arv i boet efter afdødes mor Maren Ulriksdatter Helt, [skifte Tuse herred gejstlig 3.12.1754 lbnr.34], enke efter Christian Berg, præst i Torslunde og Ishøj, [skifte Smørum herred gejstlig 12.1.1729 lbnr.40], der havde ophold hos sin søn, afdødes bror Andreas Ulrik Berg, skoleholder i Tuse.
Desuden nævnes afdødes morbror, [dvs. mosters mand], Knud Arild Christensen Friis, præst i Sæby og Gershøj, enkemand efter [Johanne Ulriksdatter Helt, skifte Voldborg herred gejstlig 21.7.1745 lbnr.19] ved svigersøn [Peder Herman] von Ham, rådmand i Roskilde.

58    Christian Helt, kancelliråd, regimentskvartermester og arkivar i Krigskancelliet i København, der døde 15.5.1754, opslag 82.
E: Margrethe [Regelsdatter]. LV: Munch, justitsråd. B:
1) Didrik Christoffer Helt 20, fændrik
2) Anne Marie Helt 19.
FM: født værge R. Regelsen, krigsråd.
[Enkens første ægteskab med Didrik Christoffer Eisenberg, skifte 21.4.1732 lbnr.18].

59    Christian Edvard Rosenberg, kaptajn, fyrværker i Vandkunsten i København, der døde 7.8.1753, opslag 174.
E: Vibeke [Liveke] Gamst. B:
2) Jacob Christian Rosenberg, stykjunker
3) Johanne Dorthe Rosenberg g.m. Jørgen Carsten [Mathiasen] Bloch, slotspræst på Christiansborg
4) Christiane Margrethe Rosenberg, død, var g.m. Hans Adolf Besselin, løjtnant. 3B:
a Cecilie Cathrine Besselin, [døbt København Garnison dansk 12.5.1741]
b Adolf Christian Besselin, [døbt København Garnison dansk 26.11.1746]
c Sofie Dorthe Besselin
5) Inger Cathrine Rosenberg.
Af første ægteskab B:
1) Ingeborg Rosenberg.
Desuden nævnes enkens bror [Johannes] Gamst, amtsbarber.
(Konceptskifte lbnr.170).

60    Poul Eggers, etatsråd, assessor i Højesteret og sekretær i Danske kancelli i København, der døde 30.11.1752, opslag 215.
E: Sofie Amalie Gyldenkrone.
Testamente af 26.3.1748.
A:
0) forældre [Poul Eggers, assessor i højesteret og i hofretten, død 1723 og Sofie Amalie Moth, skifte Næstved 2.6.1741lbnr.728]
1) søster Else Margrethe Eggers i Næstved
2) søster Elsebeth Christiane Eggers i Næstved
3) søster Kirsten Eggers.
Desuden nævnes:
1 enken mor Amalie Margrethe Moth på Vilhelmsborg i Mårslet sogn, enke efter [Christian] Gyldenkrone, [død 10.3.1746]
2 enkens bror Mathias Gyldenkrone til Vilhelmsborg.
(Konceptskifte lbnr.163).

61    Christiane Charlotte Grubbe i Landemærket i København, der døde 2.4.1752, opslag 405.
Enke efter Poul Mathias Harbo, major. B:
1) Andreas Harbo, løjtnant
2) Anne Elisabeth Harbo
3) Magdalene Sofie Harbo
4) Charlotte Louise Harbo.
(Konceptskifte lbnr.160).

62    Margrethe Hedvig Juul i København, der døde 6.3.1752, opslag 23.
Enke efter Christian Frederik greve af Haxthausen, ridder Dannebrog, kammerherre og landdrost i Oldenborg.
Fælles testamente af 16.12.1740
Hendes testamente af 19.1.1752. B:
1) Gregers Christian Haxthausen
2) Clemen August Haxthausen
3) Vibeke Margrethe Haxthausen
4) Sofie Hedvig Haxthausen
5) Charlotte Elisabeth Haxthausen
6) Dorthe Haxthausen
7) Vilhelmine Haxthausen.
(Konceptskifte lbnr.159).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
175563    Anne Sofie Grønhagen i København, der døde i marts 1754, opslag 2.
Enke efter Wodroff, regimentskvartermester. B:
1) Henrik Julius Wodroff, kommandørkaptajn, der døde
2) Herman Johan Casper Wodroff, kaptajn
3) Sofie Cathrine Wodroff g.m. Johan Herman Behrens, etatsråd
4) Juliane Wodroff, i Slagelse Hospital
5) Cathrine Elisabeth Wodroff.
(Konceptskifte lbnr.176).

64    Johan Cornelius Krieger, justitsråd, over-landbygmester i København. der døde 21.9.1755, opslag 44.
E: Anne Mathiassen. B:
1) Johan Cornelius Krieger
2) Severin Krieger
3) Christian Ditlev Krieger 27, i udlandet
4) Frederik Christian Ditlev, svag i sindet, på fæstningen Munkholm i Norge
5) Johanne Margrethe Krieger g.m. Fischer, kaptajn i søetaten
6) Anne Lueger Krieger g.m. Lund, kommandør, begge døde. 1B:
a Jacob Frederik Lund, student
7) Charlotte Amalie Krieger.
(Konceptskifte lbnr.187).

65    Cathrine Kirstine Koch i København, der døde 10.6.1755, opslag 197.
Enke efter Jens Poller, regimentskvartermester.
Hans A:
1) bror Mads Poller, graver i Vor Frue kirke, død. 4B:
a Ingeborg Poller 10
b Johan Georg Poller 8
c Marie Poller 7
d Gregorius Poller 2
2) søster Anne Margrethe Poller g.m. Jens Lorendal, bødker i Det islandske Kompagni.
Hendes A:
1) mor Barbara Helene, enke efter Koch
2) bror Hans Koch
3) bror Lorents Koch.
(Konceptskifte lbnr.185).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
175666    Ulrik Christian Nissen Benzon, til Skærsø i Dråby sogn på Mols, ugift amtmand over København amt, ridder, der døde 5.10.1756, opslag 2.
A:
1) bror von Nissen Benzon, oberst ved svigersøn [Jacob Ludvig] Wauvert, kaptajn
2) søster Sofie Amalie Nissen Benzon, død, var g.m. Horst, justitsråd og krigskasserer. 5B:
a Andreas Horst, justitsråd, der døde, uden børn
b F. Horst, krigsråd
c Frederik Ernst Horst, kaptajn i København
d Frederikke Amalie Horst g.m. Grølou, major
e Ida Sofie Horst i Rendsborg.

67    Inger [Nielsdatter] i København, der døde 28.10.1756, opslag 138.
Enke efter Gregorius Wulf, justitsråd. B:
1) Jacob Gregersen Wulf, kapellan i København Helliggejst
2) Frands Georg Wulf, præst i Vesterborg på Lolland g.m. [Susanne Elisabeth Hansdatter Sidelmann, søster til søsters mand]
3) Nikolaj Ernst Wulf, kaptajn i Norge, død. 2B:
a Christian Frederik Wulf
b Hedvig Wulf
4) [Regine Christine] Wulf, enke efter [Hans Hansen] Sidelmann, kapellan i København Helliggejst, død [1727].
(Konceptskifte lbnr.197).

68    Eleonora Christine von Qualen i Østergade i København, der døde 8.9.1756, opslag 160.
Enke efter Michael Christoffer von Schnitter, generalmajor, [begravet Helsingør Marie 17.4.1738]. B:
1) Frederik von Schnitter, oberstløjtnant
2) Carl Ludvig von Schnitter, kaptajn i Norge
3) Christian von Schnitter. løjtnant g.m. Sidse Eleonora
4) Frederikke Eleonora von Schnitter.
(Konceptskifte lbnr.193).

69    Jens [Jensen] Bang, kammerråd, renteskriver i København, der døde 15.8.1756, opslag 278.
E: Mette Holmsted Schurmann. B:
1) Corfitz Schurmann Jensen Bang, født 22.5.1736
2) Jens Jensen Bang, født 1.8.1737
3) Thomas Jensen Bang, født 7.9.1738
4) Anders Jensen Bang, født 7.3.1740
5) Johanne Jensdatter Bang, født 2.2.1742.
FM: farbror Anders Jensen Bang, præst i Gjesing og Nørager.
Desuden nævnes:
1 afdødes søstersøn Vilhelm Fahrenhafen, fuldmægtig i København
2 Andreas Andreassen, enkemand efter afdødes søskendebarn.
(Konceptskifte lbnr.191).

70    Marie Louise Tritschler, ugift i København, der døde 17.5.1756, opslag 346.A:
1) bror Christian Tritschler, kaptajn, død. E: Margrethe Fürup i Haderslev. 6B:
a Charlotte Amalie Christiansdatter Tritschler 32
b Frederikke Louise Christiansdatter Tritschler 27
c Anne Margrethe Christiansdatter Tritschler 24
d Christian Frederik Christiansen Tritschler 22
e Birgitte Christiansdatter Tritschler 18
f Johanne Christiansdatter Tritschler 16.
(Konceptskifte lbnr.190).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1757-175871    Jens Adslev, konferensråd på Ulfeldts Plads i København, der døde 11.1.1757, opslag 2.
E: Cathrine, der døde 8.2.1757. B:
3) Anne Margrethe Adslev 15.
FM: Peder Ludvig Munch, kancelliforvalter.
Af første ægteskab B:
1) Johannes Adslev 37
2) Gertrud Elisabeth Adslev 25.
(Konceptskifte lbnr.199).

72    Olave Marie Tønder på hjørnet af Laksegade og Ulkegade i København. 1.5.1757, opslag 144.
Enke efter [Nikolaj] Franck, justitsråd. B:
1) [Marie Franck], samfrændeskifte 11.5.1744 lbnr.5. E: Andreas Graa, justitsråd, kancelliforvalter. 1B:
a Nikolaj Franck Graa.
[Afdøde var datter af Oluf Christoffersen Tønder, præst i Trondhjem Frue kirke].
(Konceptskifte lbnr.200).

73    Carl von Passow, oberst i København. der døde 17.9.1757, opslag 219.
E: D. M. von Coucheron. B:
1) Iver Theodor von Passow, løjtnant
2) Christian Albert von Passow, premierløjtnant i Ostindien
3) Hans Jørgen von Passow 22, i Rendsborg.
(Konceptskifte lbnr.204).

74    Anne Cathrine Steensdatter i København, der døde 21.9.1757, opslag 336.
Enke efter Thomas Hansen, kammerråd og regimentsskriver.
Testamente af 18.3.1741 og testamente af 18.11.1745. A:
1) hans [halv]bror Thomas Christensen Andrup, præst i Hjortlund og Kalvslund, død 1741. E: Helvig Kirsten Melchiorsdatter Hjardemaal. 7B:
a Maren Thomasdatter Andrup, døbt Sæby 11.2.1718, hos sin mor i Sæby
b Birgitte Cathrine Thomasdatter Andrup, døbt Sæby 25.3.1719, hos sin mor i Sæby
c Christiane Marie Thomasdatter Andrup, døbt Sæby 28.7.1720, hos sin mor i Sæby
d Christen Thomsen Andrup, døbt Sæby 19.11.1721, i Ørsø i Dronninglund sogn
e Melchior Christian Thomsen Andrup, døbt Sæby 2.5.1725, student i Sæby
f Magdalene Meyer Thomasdatter Andrup, døbt Sæby 11.1.1728, g.m. Laurids Krog på Lengsholm
g Thomas Thomsen Andrup, døbt Sæby 4.3.1733, student, hos Løwenhielm, amtmand i Norge.
2) jomfru Maren Budtz, datter af Johan Budtz, borgmester i Randers, [skifte Randers 24.8.1733 lbnr.496].
Afdøde havde bevilling af drive krohold og værtshus i kroen Flaskekroen i Vigerslev i Hvidovre sogn.
(Konceptskifte lbnr.205).

75    Christine Eleonora von Lehrbach i København, der døde 2.3.1758, opslag 458.
Enke efter Gyldenkrone, baron, major.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.211).

76    Charlotte Amalie von Hagen i Nørregade i København, der døde 14.3.1758, opslag 497.
Enke efter Michael Frederik Thomsen, justitsråd. B:
1) Frands Michaelsen, død.
Fælles testamente 31.10.1711. Hendes testamente af 22.4.1757. A:
0) forældre [Frands von Hagen, sekretær i tyske Kancelli, død 10.1.1701 og Cathrine Fischer, død 20.12.1696]
1) søster [Marie Elisabeth Frandsdatter von Hagen, skifte Ringsted herred gejstlig 21.6.1734 lbnr.30, var g.m. Erik Christiansen Lemvig, præst i Ringsted og Benløse, skifte Ringsted herred gejstlig 1.6.1740 lbnr.50]. 1B:
a Cathrine [Eriksdatter] Lemvig g.m. Christian Engell, præst [i Øsby i Haderslevhus amt]
2) søster [Anne Dorthe von Hagen, død 17.12.1704. E: Frederik Christian von Esmark] 1B:
a Cathrine Dorthe von Esmark, enke efter Mathias Valentiner, købmand i Flensborg, død [1.2.1753].
Afdøde blev begravet i sine forældres grav i Sankt Petri kirke i København.
(Konceptskifte lbnr.212).

77    Margrethe Schrøder, ugift i Helsingørgade i København. 9.5.1758, opslag 616.
A:
0) far Schrøder, kaptajn, død
1) søster
a Sofie Dorthe Datten, døbt Oldenborg 6.11.1711, g.m. Henrik Zuckerbecher i Oldenborg.
Afdøde blev begravet i Garnison kirkegård.
(Konceptskifte lbnr.215).

78    Christoffer Frederik Winterfeldt, kaptajn i København, der døde 9.6.1758, opslag 648.
A:
1) bror Johan Bernhard von Winterfeldt i Oldenborg.
(Konceptskifte lbnr.217).

79    Niels Benzon, justitsråd i Lille Købmagergade i København, der døde 20.7.1758, opslag 694.
A:
1) mor Anne Sofie Vissing, enke efter Benzon, justitsråd
2) søster A. E. Benzon, g.m. Jacobi
3) bror Christian von Benzon, major.
(Konceptskifte lbnr.219).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
175980    Jens Aagaard, ugift justitsråd, kancellisekretær på Amagertorv i København, der døde 30.6.1759, opslag 2.
A:
0) mor Dorthe Christoffersdatter, død
1) farbror Joen Baadsen, død. 4B:
a Baad Joensen, død, var g.m. Anne. 5B:
1 Joen Baadsen
2 Sevald Baadsen
3 Oluf Baadsen
4 Ellen Baadsdatter
5 Ellen Baadsdatter
b Hans Joensen, død. 2B:
1 Peder Hansen
2 Anne Hansdatter
c Oluf Joensen, død. 1B:
1 en datter, hvis navn ikke angives
d Anne Joensdatter, død. 4B:
1 Anders Andersen
2 Peder Andersen
3 Ellen Andersdatter
4 Karen Andersdatter
2) farbror Niels Baadsen, død. 3B:
a Ingeborg Nielsdatter, død. 5B:
1 Joen Nielsen, død. 3B:
x Niels Joensen
y Ingeborg Joensdatter
z Birthe Joensdatter
2 Peder Nielsen
3 Thor Nielsen
4 Jedda Nielsdatter, død. 1B:
x en datter, hvis navn ikke angives
5 Anne Nielsdatter
b Birthe Nielsdatter, død. 2B:
1 Thora Olufsdatter, død 6B:
x Henrik Pedersen
y Oluf Pedersen
z Karen Pedersdatter
æ Birthe Pedersdatter
ø Dorthe Pedersdatter
å Janne Pedersdatter
c Gertrud Nielsdatter, død. 1B:
1 Margrethe Esthersdatter
3) farbror Ejner Baadsen, død. 2B:
a Niels Ejnersen, død. 2B:
1 Johan Nielsen
2 Karen Nielsdatter
b Oluf Ejnersen, død. 3B:
1 Gertrud Olufsdatter
2 Karen Olufsdatter
3 Olava Olufsdatter
4) faster Karen Baadsdatter, død. 1B:
a Hans Kaldal, død. 4B:
1 Oluf Hansen
2 Rani Hansdatter
3 Anne Hansdatter
4 Guri Hansdatter
5) faster Margrethe Baadsdatter, død. 1B:
a Ingeborg, død. 4B:
1 Torsten Thomsen, død. 3B:
x Thomas Torstensen
y Ingeborg Torstensdatter
z Margrethe Torstensdatter
2 Anne Thomasdatter, død. 2B:
x Thomas Olufsen
y Ingeborg Olufsdatter
3 Karen Thomasdatter
4 Sofie Thomasdatter
6) faster Gunild Baadsdatter, død. 1B:
a Baad Olufsen, død. 1B:
1 Steen Baadsen
7) morbror Joen Christoffersen Sundli, død. 3B:
a Johanne Joensdatter, død. 5B:
1 Jacob Jørgensen
2 Henrik Jørgensen
3 Karen Jørgensdatter
4 Margrethe Jørgensdatter
5 Martha Jørgensdatter
8) morbror Mathias Christoffersen Sundli, død. 5B:
a Erik Mathiassen
b Johanne Mathiasdatter, død 7B:
1 Christoffer Lauridsen
2 Halsteen Lauridsen, død. 5B:
x Erik Lauridsen
y Jacob Lauridsen
z Birthe Lauridsen
æ Johanne Lauridsen
ø Randi Lauridsen
c Martha Mathiasdatter, død 2B:
1 Hans Hansen
2 Dorthe Hansdatter
d Birthe Mathiasdatter, død. 1B:
x Karen Lauridsdatter
e Dorthe Mathiasdatter
9) morbror Rasmus Christoffersen Sundli, død. 2B:
a Bolette Rasmusdatter g.m. Hans Krey
b Maren Rasmusdatter, død. 1B:
1 Karen Christensdatter
10) morbror Christoffer Christoffersen Sundli, død 5B:
a Martinus Christoffersen
b Christoffer Christoffersen
c Lisbeth Christoffersdatter
d Bodil Christoffersdatter
e Ranney Christoffersdatter.
Afdødes mor boede i Sundli i Ørkedal i Trondhjem amt.
(Konceptskifte lbnr.233).

81    Bjørn Bertelsen Bjørnsen, assessor i Højesteret og Hofretten, boende i Nørregade i København, der døde 9.1.1759, opslag 87.
Enkemand efter Charlotte Amalie Esmark, [begravet Sankt Petri 26.1.1751]. B:
1) Anne Cathrine Bjørnsdatter 11
2) Bertel Bjørnsen 10.
Obligation af 2.1.1740 fra Henrik Christian Esmark som formynder for justitsrådinde Anne Cathrine umyndige børn:
1) Anne Cathrine Esmark, nu g.m. Møller, professor i Flensborg
2) Marie Dorthe Esmark, var afdødes hustru
3) Charlotte Amalie Esmark, nu g.m. Christoffer Lysholm, professor i Sorø
4) Johanne Elisabeth Esmark.
Disse børn har arv efter deres halvsøster Cathrine Hedvig Esmark.
Desuden nævnes afdødes søster Madam Lunde.
(Konceptskifte lbnr.220).

82    Albert Vogelsang i København, der døde 8.7.1759, opslag 38.
Enkemand. B:
1) Frands Vilhelm Otto Vogelsang 20
2) Susanne Elisabeth Vogelsang 18
3) Henrik Christian Vogelsang 17
4) Anne Cathrine Vogelsang 16
5) Johan Vincent Engelbrecht Vogelsang 9.
FM: fasters mand Frands Rausch.
Afdøde havde været sekretær i Kongsberg Sølvværk i Norge.
(Konceptskifte lbnr.225).

83    Christen Jensen Klarup, justitsråd, postkasserer i København, der døde 29.12.1759, opslag 73.
Enkemand efter Lene Jensdatter Bjerring.
Testamente af 12.3.1759.
Hans A:
1) søster, død. B:
a Gunner Alfast, død. 3B:
1 Peder Gunnersen Alfast
2 Lene Gunnersdatter Alfast
3 Dorthe Gunnersdatter Alfast g.m. Didrik Stilling
b Enevold Alfast, død. 1B:
1 Anne Marie Enevoldsdatter g.m. Linsch.
Hendes A:
1) søster Karen Lindberg, død. Første ægteskab med Børge Nygaard, brygger. B:
a Ellen Nygaard, enke efter Laurids Findt, brygger.
Karen Lindbergs andet ægteskab med Sommer, herredsfoged. B:
b Christen Sommer. løjtnant
c Otto Sommer, ritmester
d Laurids Sommer
Ida Marie Margrethe Sommer
2) søster Margrethe Lindberg, død, var g.m. Christen Mikkelsen Lange, brygger. B:
a Jens Lange, kancelliråd, postforvalter
b Peder Lange
c Søren Lange
d Michael Lange
e Bordeline Lange g.m. Hammer, kancelliråd
f Ellen Marie Lange, enke efter Holm, kaptajn
3) søster Anne Lindberg, Første ægteskab med Angelberg. B:
a Johanne Angelberg g.m. Michael Skibsted.
Anne Lindbergs andet ægteskab med Poul Frederik Paulli, bager. B:
b Johan Frederik Paulli, postkasserer
c Ellen Paulli g.m. Didrik Bechmann, brygger
d Lene Marie Paulli g.m. Langebech, justitsråd.
(Konceptskifte lbnr.232).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1760-176184    Margrethe Hedvig Vejlø på hjørnet af Kompagnistræde og Badstuestræde i København, der døde 2.3.1760, opslag 2.
Enke efter Mathias Helt, justitsråd, kancelliforvalter i Danske Kancelli.
Testamente af 22.4.1757.
Hans A:
0) far [Nikolaj Pedersen Helt, præst i Torslunde og Ishøj, død 27.8.1689 og Margrethe Johansdatter Bruun, skifte Sømme herred gejstlig 14.4.1704 lbnr.28]
1) søster Karen Nikolajsdatter Helt, [skifte Falster Sønder herred gejstlig 21.10.1746 lbnr.47]. Første ægteskab med Knud [Andersen] Assens, præst i Horbelev og Falkerslev på Falster, [skifte Falster Sønder herred gejstlig 18.5.1712 lbnr.29m]. 3B:
a Anders Knudsen Assens, købmand i Nykøbing Falster, død, var g.m. [Marie Jørgensdatter, skifte Nykøbing Falster 28.5.1741 lbnr.438]. 2B:
1 Karen Assens 22, på stedet
2 Sofie Amalie Assens 21, i Viborg
b Iver Knudsen Assens, præst i Gamborg på Fyn, [død 20.6.1759 og Marie Cathrine Christensdatter Luja, død 1759]. 3B:
1 Rasmus Winther Iversen Assens 13
2 Mathia Margrethe Iversdatter Assens 10
3 Hans Christoffer Iversen Assens 9
c Else Kirstine Knudsdatter Assens, enke efter Oluf [Lauridsen] Brasen, præst i Sønder Kirkeby og Sønder Alslev på Falster, [skifte Falster Sønder herred gejstlig 1.4.1748 lbnr.48].
Karen Nikolajsdatter Helts andet ægteskab med Peder [Simonsen] Aarhus, præst i Horbelev og Falkerslev, [død 27.4.1716]. 2B:
d Anne Margrethe Pedersdatter Aarhus g.m. Hans Christian Holm, kandestøber i Nyborg
e Birgitte Pedersdatter Aarhus 43.
Karen Nikolajsdatter Helts tredje ægteskab med Hans Christoffer Ehlers, præst i Horbelev og Falkerslev.
Hendes A:
0) forældre [Jacob Pedersen Vejlø, præst i Skørpinge og Fårdrup, død 1698 og Karen Lerche]
1) søster [Beathe Hedvig Christine Vejlø] g.m. [Ernst Frederik] Waltersdorff, major
2) søster [Cecilie Vejlø, der blev kaldt Cecilie Lerche], død. var g.m. [Poul Christoffer Jacobsen] Michelet, kaptajn i Norge. 2B:
a Laurentia Christine Michelet gift [København Vor fru 17.5.1740] med Niels [Henriksen] Holbye, [præst i Skjold]
b Elisabeth Cathrine Michelet, død 30.5.1750, var g.m. Niels [Roaldsen] Bernhoft, præst i Sigdal i Norge, [tidligere præst i Tugt- og forbedringshuset i København]. 4B:
1 Roald Bernhoft i Sigdal præstegård
2 Ellen Cathrine Bernhoft i Kongsberg
3 Martha Bernhoft i gården Hubsted i Vang sogn i Norge
4 Pouline Bernhoft i Sigdal præstegård.
(Konceptskifte lbnr.234).
Litteratur: Slegten Michelet ved S. H. Finne-Grøn, Christiania 1919.

85    Anne Mathiassen på hjørnet af Store Købmagergade og Skindergade i København, der døde 13.4.1760, opslag 95.
Enke efter Johan Casper Krieger, justitsråd, [skifte 21.9.1755 lbnr.64]. B:
1) [Johanne Margrethe Krieger] g.m. Fischer, kommandørkaptajn
2) [Johan Cornelius] Krieger, kaptajn i søetaten
3) Vilhelm Severin Krieger, materialbygningsforvalter ved Frederiks kirke
4) Frederik Christian Krieger, fændrik
5) Christian [Ditlev] Krieger
6) [Anne Lueger Krieger], død, var g.m. Lund
a Jacob Frederik Lund, løjtnant.
(Konceptskifte lbnr.238).

86    Helene Cathrine [Albertsdatter] With i København, der døde 19.7.1760, opslag 174.
Enke efter [Laurids Lauridsen] Thura, biskop i Ribe stift, [død Ribe 1.4.1731]. B:
1) Albert Lauridsen Thura, [præst i Lejrskov og Jordrup, skifte Anst herred gejstlig 25.4.1740 lbnr.27]. Første ægteskab med [Jacobe Marie Jacobsdatter Hansen, skifte 29.12.1732 lbnr.20]. 3B:
a [Laurids Albertsen Thura]
b [Hans Albertsen Thura]
c [Christen Henrik Albertsen Thura].
Albert Lauridsen Thuras [andet ægteskab med Cathrine Margrethe Andersdatter Anchersen]. 4B:
d [Marie Elisabeth Albertsdatter Thura]
e [Helene Cathrine Albertsdatter Thura]
f [Jacobine Marie Albertsdatter Thura]
g [Barbara Margrethe Albertsdatter Thura]
2) Didrik Lauridsen de Thura, kommandør
3) Laurids Lauridsen de Thura, generalmajor, død. 1B:
a Mette Benzon de Thura
4) Barbara Margrethe Lauridsdatter Thura, død [Ringkøbing 1.8.1738], var g.m. Hans Lauridsen Allerup, [præst i Ringkøbing og Rindum, død 7.10.1744]. 3B:
a [Barbara Helene Allerup, død Gauerslund 7.7.1760]. E: [Thies Martin Ovesen] Steenberg, [præst i Gauerslund. død 3.8.1760]. Hendes børn
b [Laurids Albertin Allerup, degn i Helsinge og Drøsselbjerg]
c Laurids Thura Allerup i Nykøbing Falster
5) Christine Lauridsdatter Thura.
(Konceptskifte lbnr.241).

87    Christian Ludvig Falbe, kammerråd, sekretær og toldkasserer i København, der døde 6.4.1760, opslag 269.
Enkemand. B:
1) Johan Christian Falbe
2) Carl Vigant Falbe
3) Ferdinand Vilhelm Falbe
4) Ulrik Anton Falbe.
(Konceptskifte lbnr.236).

88    August Ludvig Carl Marvede (Mervede). kancelliråd i København, der døde 8.2.1761, opslag 337.
Testamente af 26.1.1760. A:
1) Thomas Julius Seifert de Marvede, søn af Johan Christian Seifert, postmester i Flensborg.
(Konceptskifte lbnr.244).

89    Sofie Ehlers i København, der døde 28.3.1761, opslag 424.
Enke efter Jens Rahr, kancelliråd. A:
1) søster Else Margrethe Ehlers g.m. Anton Georg Muxoll, kirurg.
Afdøde ejede en begravelse i Helliggejst kirke.
(Konceptskifte lbnr.).
247
90    Hans Adolf [Joachimsen] Ahlefeldt, geheimekonferensråd, kammerherre og Ridder af Elefanten, boende i København, der døde 3.10.1761, opslag 467.
Enke efter Dorte [Mogensdatter) Krag, [død 10.10.1754]. B:
1) [Anne Joachimine Hansdatter Ahlefeldt] g.m. Frederik Ludvig Danneskjold Laurvig.
(Konceptskifte lbnr.251).
Litteratur: Slægten Ahlefeldts historie ved Louis Bobé. 3. del. København 1903.

91    Johan Gottlieb Linck, konferensråd i København, der døde 14.10.1761, opslag 2.
Testamente af 18.8.1761. A:
1) Frederik Hardong, fuldmægtig, for 30 år tro tjeneste, død. 1B:
a Jacobine Volrathine Mathea Antoinette Christine Beathe Hardong.
FM: Bjørn, prokurator.
(Konceptskifte lbnr.252).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
176292    Cathrine Margrethe Evald på hjørnet af Gothersgade og Adelgade i København, der døde 27.10.1762, opslag 2.
E: Frands Skytte Aarestrup, krigsråd. B:
2) Margrethe Elisabeth Aarestrup, nyfødt, der døde.
Første ægteskab med Henrik Christian Balch, regimentskvartermester. Samfrændeskifte 12.8.1762. B:
1) Anne Balch.
FM:
1 farbror Steffen Balch, superkargo i Det asiatiske Kompagni
2 farbror Christoffer Balch, guldsmed.
(Konceptskifte lbnr.265).

93    Anne Sofie Vissing i København, der døde 5.3.1762, opslag 36.
Enke efter Peder Benzon, konferensråd, [til Vår i Farstrup sogn og Gjeddesdal i Greve sogn], død [1735]. B:
1) Anne Elisabeth Benzon, g.m. [Georg Christian] Jacobi
2) Christian von Benzon, oberstløjtnant.
(Konceptskifte lbnr.257).

94    Charlotte Amalie Krieger, ugift i København, der døde 10.8.1762, opslag 78.
Testamente af 22.10.1761. A:
0) forældre Johan Casper Krieger, justitsråd, over-landbygmester, [skifte 21.9.1755 lbnr.64 og Anne Mathiassen, skifte 13.4.1760 lbnr.85]
1) søster [Johanne Margrethe Krieger] g.m. Fischer, kommandørkaptajn
2) bror [Johan Cornelius] Krieger, kaptajn i søetaten
3) bror Vilhelm Severin Krieger, materialbygningsforvalter ved Frederiks kirke
4) bror Christian [Ditlev] Krieger
5) bror Frederik Christian Krieger, fændrik
6) søster [Anne Lueger Krieger], død, var g.m. Lund
a Jacob Frederik Lund, kaptajn.
(Konceptskifte lbnr.264).

95    Marie Margrethe Rosencrone i København, der døde 30.5.1762, opslag 123.
Enke efter Christian Hoff, oberstløjtnant. B:
1) Hans Edvard Henrik Hoff, løjtnant i Holsten
2) Marie Kirstine Hoff på Ryumgård
3) Sofie Amalie Hoff på Ryumgård
4) Anne Kirstine Hoff på Ryumgård
5) Edvardine Marie Hoff.
FM: morbror Rosencrone i Jylland.
(Konceptskifte lbnr.263).

96    Christina Frederikke Amalie [Eggertsdatter] Rampe i København. 20.2.1762, opslag 246.
Enke efter Holger Vind, major, [død 19.7.1757]. B:
1) [Margrethe Christine Holgersdatter Vind]
2) [Mette Holgersdatter Vind]
3) [Eggert Christoffer Vind].
Afdøde var priorinde i Det Harboeske enkefruekloster i København.

97    Nikolaus Richert, krigsråd i Peder Hvidtfeldtstræde i København.11.2.1762, opslag 283.
Enkemand. B:
1) Johan Henrik Richert, kaptajn, død. 1B:
a en datter, enke efter Gedde, kaptajn i søetaten
2) Nikolaus Richert, kaptajn
3) Julius Christoffer Richert, løjtnant
4) Ditlev Richert
5) Charlotte Anne Elisabeth Richert g.m. Ludvig Didrik Byhring, kaptajn
6) Sofie Amalie Richert, død, var g.m. Alexander Carøe, kaptajn. 1B:
a Vilhelm Carøe
7) Christiane Richert, død, var g.m. Edelack. 1B:
a Elisabeth Cathrine Hedvig von Edelack 17.
(Konceptskifte lbnr.255).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
176398    Anne Cathrine von Bülow i København. 27.10.1763, opslag 2.
Enke efter Filip Gotfred von Samitz til Blistrup [i Blistrup sogn på Mors] og Lund [i Øster Assels sogn på Mors], [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 28.6.1762 lbnr.384].
[Første ægteskab med Frederik Christian Klingenberg til Lund, Glomstrup og Blistrup, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 1750 lbnr.278].
Testamente af 29.5.1758, fornyet 23.1.1759. A:
1) bror Carl Ulrik von Bülow, oberst, kommandant på Bornholm
2) bror Frederik Lorents von Bülow, død. 2B:
a Christian Rubech von Bülow, løjtnant
b Louise von Bülow i Christiania i Norge
3) søster Sofie Hedvig von Bülow, enke efter von Bech, major
4) søster [Louise von Bülow], død, var g.m. Frands Christoffer von Bülow, oberst. 3B:
a Frederik Christian von Bülow, løjtnant
b Henrik Vilhelm von Bülow, løjtnant
c Louise Charlotte Amalie von Bülow
5) søster Charlotte Amalie von Bülow g.m. Wedel, baron, kammerherre.
(Konceptskifte lbnr.283).

99    Nikolaj Baltsersen, kaptajn i København, der døde 22.9.1763, opslag 121.
Enkemand efter Else Margrethe [Jacobsdatter] Lerche, [død i Lyngby, skifte Københavns amt 20.1.1747].
Hans Testamente af 7.6.1753.
Hans A:
1) bror Jacob Baltsersen
2) søster Anne Christine Baltsersdatter, enke efter Bremer.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Hans Clausen, skifte Københavns amt 25.11.1739 fol.86B. B:
1) Amalie Margrethe Hansdatter Clausen g.m. Laurids Rude, [gartner på Sorgenfri]
2) Anne Kirstine Hansdatter Clausen g.m. Peder Grove [Valentinsen] Beyer, [præst i Glumsø og Bavelse]
3) Jacobine Hansdatter Clausen g.m. Nikolaj Beyer [på Kongsholm i Hanning sogn ved Ringkøbing]
4) Birgitte Christine Hansdatter Clausen g.m. Peder Rist, [borgmester i Næstved]
5) Marie Dorthe Hansdatter Clausen g.m. Jens Wedege, brygger og negotiant
6) Claus Hansen Clausen.
Desuden nævnes [afdødes hustrus bror] Laurids Lerche, galanterihandler.
(Konceptskifte lbnr.279).

100    Frederik Christian Krag, kammerjunker på Ulfeldts Plads i København, 12.7.1763, opslag 170.
A:
1) mor Sofie [Justsdatter] Juel, enke efter [Niels] Krag, [død 1740], etatsråd til Egeskov på Fyn.
Afdøde døde 26.5.1763 i Paris.
(Konceptskifte lbnr.277).

101    Christian Ludvig Vilhelm von Flotow, kammerjunker i Dronningens Bredgade i København. 30.6.1763, opslag 248.
E: Sofie Amalie Frederikke Vilhelmine. B:
1) en datter, der døde 27.2.1764.
(Konceptskifte lbnr.275).

102    Margrethe Schmidt i Gothersgade i København, der døde 22.6.1763, opslag 282.
Enke efter Simon Krüger, justitsråd, generaldirektør i kirurgien.
Testamente af 9.5.1760.
Hans A:
1) søster Anne Helene Krüger g.m. Bernt Henriksen Kempe, stadskirurg.
Hendes A:
0) forældre Casper Schmidt og Abigael i Tønder
1) bror Baltser Schmidt, rådmand i Tønder
2) bror Casper Schmidt, død. 2B:
a Cathrine Schmidt. 35 år gammel, g.m. Johannes Bendixen i Tønder
b Johan Frederik Schmidt 23, i Tønder
Mors andet ægteskab med Lytge Nissen i Åbenrå. 1B:
3) halvbror Nikolaus Nissen, rådmand i Åbenrå.
Mors tredje ægteskab med Johan Frederik Langhein, borgmester i Tønder, død. 1B:
4) halvbror Ludolf Langhein.
(Konceptskifte lbnr.274).

103    Charlotte Louise von Waldau, ugift kammerfrøken hos enkefyrstinden af Østfriesland, boende i København, der døde 23.4.1763, opslag 389.
Afdøde skal efterlade en bror, der er kaptajn i Holsten.
(Konceptskifte lbnr.273).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1764104    Anne Elisabeth Creutzer i København, der døde 25.8.1764, opslag 2.
E: Johannes Behrens, kammerråd bogholder i Pensionskassen.
Første ægteskab med Adrian van Beverhaut. B:
1) Peder Clausen van Beverhaut 12
2) Johan Jacob Clausen van Beverhaut 9.
FM: mosters mand Peder Clausen, oberst.
(Konceptskifte lbnr.289).

105    Vilhelm August von der Osten, geheimekonferensråd, direktør i Øresunds toldkammer, der døde 15.1.1764, opslag 88.
Enkemand efter Frederikke Anne Sofie Massow. B:
3) Christian Albert Massow von der Osten, løjtnant.
Første ægteskab med Charlotte Amalie Lützow, [samfrændeskifte 15.7.1745 lbnr.6]. B:
1) Louise Charlotte von der Osten g.m. [Gregers Christian] greve Haxthausen
2) Eleonora Fransiska von der Osten, der døde. E: Frederik Numsen, kammerherre, oberstløjtnant i Århus.
(Registrering af en lystgård i Lyngby, der tilhørte afdøde i: København amt skifteprotokol 16.1.1764 lbnr. 178).
(Konceptskifte lbnr.285).

106    Harrier Felchenhauer, justitsråd, forhenværende kommandør på Sankt Thomas i Vestindien, i Højbrostræde i København. 23.2.1764, opslag 514.
Afdøde efterlader en enke i Delft og 2 sønner, heraf en i Haag.
(Konceptskifte lbnr.286).

107    Jørgen Hansen von Leegaard, major i Store Kongensgade i København, der døde 11.8.1764, opslag 604.
E: Mette Kirstine Brodersdatter Landorph, der bor i Bogense.
Testamente af 6.8.1764. A:
1) bror Hans Peder Leegaard. Hans 3B:
a Jørgen Hansen Leegaard 9
og 2 døtre.
Afdøde blev gift med enken i Pjedsted 1.8.1730.
(Konceptskifte lbnr.288).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1765-1766108    Niels Krabbe Vind, geheimekonferensråd, overhofmester i København, der døde 29.6.1766, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.305).

109    Casper Christoffer Bartholin Eichel, justitiarius i Højesteret, konferensråd, stamherre til Åstrup [i Kirke Såby sogn], boende i København, der døde 26.1.1765, opslag 199.
Enkemand efter [Elisabeth Hedvig Eichel, død 24.5.1755]. B:
2) Johan Bartholin Eichel, sekretær
3) Just Valentin Eichel Bartholin
4) Thomas Bartholin
5) Else Bartholin, der ægter Hansen, justitsråd i Helsingør
6) Marianne Malene Bartholin
7) Christiane Bartholin.
Første ægteskab med [Else Worm, død 19.5.1740], samfrændeskifte 14.12.1743 lb nr.4. B:
1) Christoffer Bartholin.
FM: mors [halv]bror Peder [Jensen] Aagaard, justitsråd.
Ældste søn har arv efter [Hans] Steenbuch, professor, [død 21.6.1740].
(Konceptskifte lbnr.293).

110    Anne Christine Jørgensen i Naboløs i København, der døde 4.10.1764, opslag 97.
Enke efter Elias Svane, kammerråd, renteskriver. B:
1) Anne Cathrine Svane, [Københavns Hofret. Samfrændeskifte 19.2.1766 lbnr.10]. E: [Frederik Christian] Sevel, generalauditør. 2B:
a Hans Just Sevel
b Elias Svane Sevel, der døde efter sin mor
2) Erik Christian Svane.
(Konceptskifte lbnr.290).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1767111    Christian Walther, etatsråd, sekretær i Danske Kancelli, boende på Nytorv i København. 22.4.1767, opslag 2.
Enkemand. B:
1) [Edel Margrethe Walter, begravet 15.4.1753 i Fåborg], var g.m. [Thomas Saur, skifte Mariager 17.7.1768 lbnr.255]. B:
a Thomas [Christian Walter] Sauer sekretær i København.
2) Walther, sekretær.

112    Gotthilf Henrik Dyrkop, kammerråd i København, der døde 7.5.1767, opslag 188.
Afdøde efterlader umyndige børn, hvis navne ikke angives.
(Konceptskifte lbnr.313).

113    Johan Frederik Barisien, kancelliråd, konsul i Salé i Marokko. Skifte i København 9.5.1768, opslag 208.
A:
0) far Ernst Georg Barisien, død
1) bror Frederik Hartmann Barisien, kunstmaler i Saalfeldt
2) søster Magdalene Sofie Barisien
3) søster Anne Marie Barisien
4) søster Johanne Elisabeth Barisien g.m. Heinier Dervist, præst i Lorentsberg i Schlesien.

114    Sofie Amalie Gyldenkrone i København. 28.6.1767, opslag 326.
Enke efter Poul Eggers, etatsråd, assessor i Højesteret og sekretær i Danske kancelli i København, [skifte 30.11.1752 lbnr.60]. A:
0) forældre [Christian Gyldenkrone til Vilhelmsborg i Mårslet sogn, død 10.3.1746 og Amalie Margrethe Moth, død 3.2.1755]
1) bror Vilhelm Gyldenkrone til Vilhelmsborg [i Mårslet sogn], stiftamtmand, død [16.8.1747, var g.m. Frederikke Knuth, død 3.2.1755]. 2B:
a Sofie Magdalene Gyldenkrone g.m. [Georg Christoffer] Krabbe, oberst
b Christiane Gyldenkrone
2) bror Mathias Gyldenkrone, konferensråd, død [Haderslev 13.10.1753]. 1B:
a Christian Frederik Gyldenkrone, baron
3) bror Jens Gyldenkrone, schoutbynacht
4) søster Regitse Sofie Gyldenkrone, enke efter [Holger] Skeel, stiftamtmand, [begravet København Vor Frue 26.3.1764]
5) søster Kirsten Gyldenkrone g.m. [Constantin Augustus] Charisius, konferensråd.
(Konceptskifte lbnr.314).Københavns Hofret
Skiftebreve i ordinære boer
1768-1771115    Anne Cecilie Lugge i Stormgade i København, der døde 26.3.1771, opslag 2.
Enke efter [Sejer] Mahling (Malling), etatsråd, [død 26.6.1754]. [Kisteplade København Nikolaj 3.7.1754]. A: 0) forældre [Søren Sørensen] Lugge, præst i Holstebro og Måbjerg, skifte Ulfborg herred gejstlig 13.7.1730 lbnr.59 og Else Jensdatter Hansen, skifte Ulfborg herred gejstlig 22.2.1717 lbnr.38] 1) søster Anne Søe Lugge, enke efter [Hans] Fogh, justitsråd, viceborgmester i København, [død 1756, se København Byting. Originale skiftebreve 17.12.1765 lbnr.1882] 2) halvsøster g.m. [Johan Henrik] Dumreicher, kommandør 3) halvbror [Enevold Berregaard] Lugge, etatsråd. Desuden nævnes afdødes farbror Christian Berregaard. Skiftet begyndte som fallitbo 16.12.1765, men afdøde døde 26.3.1771. [Kisteplade for afdøde København Nikolaj 2.4.1771]. [Afdøde mands første hustru Anne Cathrine Kuur, skifte Københavns Hofret. Samfrændeskifte 7.8.1726 lbnr.3]. [Kisteplade for afdødes mands anden hustru København Nikolaj 15.7. 1741]. [Frederik Christian Mahling, afdødes mands søn af dennes første ægteskab, ansøger på faderens dødsdag om at blive sin fars successor som stemplet papirforvalter]. (Konceptskifte lbnr.300).
(Skiftebreve i ordinære boer lbnr.115).
116    Victor Christian von Plessen, gehejmekonferensråd, overceremonimester og ordenssekretær i København, der døde 24.1.1771.opslag 129.
Testamente af 30.8.1764. A:
0) far [Bernt Hartvig von Plessen til Retchendorff, Flessenau og Gottesgabe i Mechlenborg, død]
1) bror Christian Sigfred von Plessen, ridder i Mechlenborg, død. 3B:
a Marie Isabelle Margrethe von Plessen, død, var g.m. Hartvig Frederik von der Lühe, vicepræsident. 3B:
1 Marie Davidia von der Lühe
2 Henriette Sofie Elisabeth von der Lühe
3 Sofie Dorthe von der Lühe g.m. August von Lützow
b Juliane von Plessen, død, var g.m. von Kappelow, hauptmann i Møhlenbach. 1B:
1 Sofie Elisabeth von Kappelow
c Bernhardine von Plessen, død uden børn, var g.m. von Kappelow, overjæger
2) søster, død. 5B:
a Joachim Didrik von Lewitzau, hofjunker og arveherre til Tvissel
b Bernhard Hartvig von Lewitzau, major på Schanhagen i Slesvig
c Gert Ditlev von Lewitzau
d Henrik von Lewitzau, kammerherre, amtmand
e Anne Cathrine von Lewitzau g.m. Usedom.

117    Laurids Jensen Kirksteen, kammerråd og bogholder i Rentekammeret på hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv i København, der døde 10.8.1768, opslag 28.
Enke efter Christiane Solberg.
Testamente af 12.7.1762.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) hendes søster Madam Bredenfeldt
2) hendes søster Madam Ziegler
3) hendes søster madam Frich.
(Konceptskifte lbnr.320, se der).

118    Ancher Dorschæus, kancellisekretær i Dronningens Tværgade i København, der døde 27.2.1769, opslag 64.
A:
0) forældre [Johannes Pedersen Dorschæus, præst i København Vor Frue, død 19.11.1706 og Dorthe Anchersdatter, skifte Smørum herred gejstlig 30.7.1742 lbnr.46]
1) bror Peder [Johansen] Dorschæus, præst i Ballerup og Måløv
2) søster Anne Cathrine [Johansdatter] Dorschæus, død [januar 1746], var g.m. Mikkel [Clausen] Mule, præst i Nørre Broby på Fyn, [skifte Sallinge herred gejstlig 29.5.1743 lbnr.90]. 2B:
a Johannes Mikkelsen Mule, præst i Nørre Broby
b Mette Mikkelsdatter Mule, død, var g.m. Anders Lauridsen i Vester Åby på Fyn. 3B:
1 Dorthe Conradine Andersdatter Pilegaard 24
2 Michael Andersen Pilegaard 21
3 Mette Andersdatter Pilegaard 20.

119    Oluf Nielsen, kammerråd og renteskriver i København. 29.7.1768, opslag 100.
A:
1) Gundel Klou, enke efter Didrik Munch
2) Berner, etatsråd
3) Klagenberg, etatsråd
4) Malene Ejstrup,
som er afdødes søsters børnebørn.
(Konceptskifte lbnr.319).

120    Opbudsbo i København. 7.7.1768, opslag 209.
Registrering af fallitbo hos Johan Christoffer Weyse, etatsråd, assessor i Højesteret og i Hofretten i København, der boede hos sin mor på Christianshavn, enke efter etatsråd Weyse.
(Konceptskifte lbnr.317).

SLUT