Erik Brejls hjemmeside

Start

Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1682-1771

[1682-1735]    [1727-1751]    [1736-1744]    [1737, 1750-1758]    [1745-1747]    [1748-1758]    [1752-1753]   

[1754]    [1755]    [1756]    [1757]    [1758]    [1759]    [1759-1767]    [1760]    [1761]    [1762]   

[1763]    [1764]    [1765]    [1766]    [1767]    [1768]    [1769-1771]   

Nedlagte gader i København ses på indenforvoldene.dkUdarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månedervignet1


Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1682-17351    Sofie Jensdatter Bruun, i et hus ved materialgården ved Østerport i København. 5.7.1682, uden nummer, opslag 2.
E: Gunde Vosbein, materialskriver ved Fortifikationen. B:
1) Sofie Gundesdatter Vosbein 6 mdr.
FM: Vilhelm Christian Eschenberg, vinhandler.

2    Christian Møller, hofmaler i Ny Vestergade i København. 14.7.1691, uden nummer, opslag 12.
E: Cathrine Marie Haarkin. LV: Christian van Bracht, hoflakerer. B:
3) Dorthe Malene Christiansdatter Møller 3
4) Christian Christiansen Møller 1½.
FM: Vilhelm Ludvig Schmidt, hofmaler.
Af første ægteskab B:
1) Anne Barbara Møller 20
2) Cathrine Hedvig Møller 15.
FM: Jørgen Berndrup, urtekræmmer.

3    Magdalene Klingenberg i Pilestræde i København. 7.1.1794, uden nummer, opslag 28.
Enke efter Albert Heintz, stempletpapirsforvalter. B:
1) Poul Heintz, legationssekretær ved Det franske Hof
2) Hans Jochum Heintz
3) Albert Heintz, på Rostock Universitet
4) Elisabeth Heintz g.m. Høhnemann, oberstløjtnant.

4    Jørgen Nielsen, tidligere borgmester i Assens. Skifte i København 11.3.1695, uden nummer, opslag 86.
E: Karen Gabrielsdatter. LV: Søren Vestesen, kongelig kancelliforvalter. B:
1) Cathrine Jørgensdatter, enke efter Jens Ebbesen, borgmester i Slagelse
2) Valborg Jørgensdatter, [døbt København Holmen 7.10.1664], g.m. Arnold Hofgaard, præst i Nykøbing og Rørvig
3) Ellen Jørgensdatter 30
4) Anne Beathe Jørgensdatter 24
5) Rakel Jørgensdatter 18.
FM:
1 Oluf Lauridsen
2 Schweder Christensen, tøjhusmester
3 Jacob Nielsen, tøjhusskriver.

5    Peder Christensen Flensborg, fyrbøder i Krigskancelliet, boende i Stormgade i København. 13.4.1712, uden nummer, opslag 131.
Enkemand efter Annike. B:
1) Hans Pedersen Flensborg 8.
FM: Laurids Schiellerup, prokurator.
Arv i boet til afdødes brorsøn Christian Pedersen Flensborg.

6    Sofie i Snaregade i København. 31.3.1712, uden nummer, opslag 151.
E: Adolf August Heich, kancellist i Krigskancelliet.
Første ægteskab med Theodor Harder. B:
1) Johannes Harder 7
2) Theodor Harder 6.
FM:
1 Henrik Holst, renteskriver
2 Hans Knudsen Sølling.
Desuden nævnes enkemandens bror Christian Vilhelm Heich.

7    Opbudsbo i København. 26.7.1713, uden nummer, opslag 164.
Registrering af fallitbo hos afdøde Abraham Lampe og efterlevende interessent Anton Werner g.m. Elisabeth i Guldhuset i København.

8    Gertrud Nielsdatter i Vigantgaden i København. 19.3.1715, uden nummer, opslag 308.
E: Peder Troelsen, arbejdskarl i køkkenskriveriet på København Slot. A:
1) bror Jens Nielsen, brændevinsbrænder på Christianshavn
2) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Haagen Falch, skrædder i Danzig
3) søster Johanne Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen i Skelstrup på Lolland
4) søster Lucie Nielsdatter, død, var g.m. Iver Christensen i Bandholm på Lolland. 3B:
a Karen Iversdatter
b Else Iversdatter
c Kirsten Iversdatter.

9    Andreas Harder, kammertjener på København Slot. 7.4.1722, uden nummer, opslag 315.
A:
0) far [Claus Harder], død.
Mors første ægteskab med [Lorents Corbianus, snedker i Laksegade], død
1) halvbror Christian Corbianus, snedker
2) halvsøster Anne Corbianus g.m. Morten Hansen, ankersmed
3) halvsøster Dorthe Corbianus g.m. Svend Hansen, murer
4) halvsøster Marie Corbianus g.m. Christian Kutscher, hofsnedker
5) halvsøster Lisbeth Corbianus, død, var g.m. Christian Milou (Milo). 3B:
a Christian Milou 20
b Laurids Milou 17
c Claus Milou 15.

10    Karen Wartberg ved Holmens Kanal i København. 2.9.1726, uden nummer, opslag 332.
E: Rasmus Hansen Errebo (Ærebo), Notarius Publicus. BV:
1) Marie Rasmusdatter Errebo
2) Peder Rasmussen Errebo
3) Hans Rasmussen Errebo
4) Andreas Rasmussen Errebo.
FM: morfar Peder Wartberg.

11    Niels Jensen, materialkusk på Prinsens gård uden for Nørreport i København. 4.10.1737, uden nummer, opslag 345.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 30.4.1730 og blev begravet 3.5.1730.

12    Henrik Gustav Stahlmann, ugift fuldmægtig i Rentekammeret, boende i Magstræde i København, der døde 26.1.1735, uden nummer, opslag 364.
Arvinger kendes ikke.

13    Peder Pedersen Ramshart, kongelig købmand på Færøerne. Skifte i København 11.6.1735, uden nummer, opslag 3.
E: Cornelia Tillesen i Nørregade i København. B:
1) Peder Pedersen Ramshart, kabinetssekretær
2) Goris Ramshart, kaptajn, død, gift [Frederiksberg 16.4.1722] med Lene, [dvs. Bodilene Lorentsdatter, døbt København Vor frue 3.10,1696, datter af Lorents Jørgensen Bruun, skrædder og Margrethe Kirstine Christensdatter, skifte begyndt 4.6.1701, sluttet 7.4.1702]. 4B:
a Peder Ramshart 12
b Marie Gregoria Ramshart 10
c Charlotte Amalie Ramshart 6
d Christian Frederik Carl Ramshart 4, der døde.
FM:
1 kancelliråd Ramshart
2 Gregers Klauman.
Afdøde havde arv efter Damianus Pedersen, islandsk købmand.

14    Aners Mikkelsen, kusk i København. 3.10.1735, uden nummer, opslag 97.
A:
0) forældre Mikkel Jensen og Anne Andersdatter i fredbjerg i Farsø sogn i Gislum herred, begge døde.
Mors første ægteskab med Thomas Thomsen. B:
1) halvsøster Else Thomasdatter g.m. Peder Ørbæk, aftakket rytter i Tolstrup i Næsborg sogn i Slet herred.
Afdøde døde 2.10.1735.

15    Jens Holm, lakaj på Fredensborg. Skifte i København 25.10.1735, uden nummer, opslag 128.
A:
1) bror Sibrandt Vendelbo.

16    Christen Christensen Bjergby, skæremester i de kongelige stalde i København, der døde 28.1.1735, uden nummer opslag 155.
Testamente af 24.5.1733.
A:
1) bror Anders Christensen, død. 5B:
a Niels Andersen, kongelig staldkarl. død. 3B:
1 Sidsel Nielsdatter
2 Marie Nielsdatter
3 Cathrine Nielsdatter
b Hans Andersen i Bjergby [i Slots Bjergby sogn]
c Christen Andersen i Lille Valby
d Søren Andersen, skomager i København
e Karen Andersdatter g.m. Peder Tobiassen i Egerup i Boeslunde sogn
2) bror Andreas Christensen, død. 1B:
a Hans Andreassen, død. E: Bodil Nielsdatter nu g.m. Christen Nielsen i Sørbylille i Sludstrup sogn. 2B:
1 Karen Hansdatter
2 Anne Hansdatter.Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1727-175117    Jens Jensen Lund, borgretsbud i København. 2710.1727, no.1, opslag 2.
E:Karen Andersdatter. B:
1) Jens Jensen.
FM: Niels Andersen.

18    Mathias Banche, politifiskal i København. 2.1.1751, no.2, opslag 15.
E: Birthe Marie. LV: Knud Lyhne.
Arvinger angives ikke.

19    Christen Madsen, ugift kusk i København. 24.1.1751, no.3, opslag 143.
A:
1) mor Ingeborg Nielsdatter, nu i København, enke efter afdødes far Mads Andersen i Grønbæk på Allinggård gods
2) bror Anders Madsen, døbt Grønbæk 10.9.1699, på faderens gård i Grønbæk
3) søster Anne Madsdatter, døbt Grønbæk 4.12.1701, g.m. Anders Andersen i København
4) søster Maren Madsdatter, døbt Grønbæk 1705, død, var g.m. Terkild Sørensen, skrædder i Grønbæk. 1B:
a Inger Kirstine Terkildsdatter
5) søster Mette Madsdatter, døbt Grønbæk 15.8.1709, gift i København
6) søster Else Madsdatter, døbt Grønbæk 13.2.1718, g.m. en drejer i København.
Afdøde blev begravet fra Nikolaj kirke.
(Konceptskifte lbnr.190).

20    Otto Munthe Mathiassen, kammeradvokat og højesteretsprokurator i København. 7.2.1751, no.4, opslag 185.
Arvinger angives ikke, dog nævnes justitsråd Munthe.

21    Joachim Daniel Voigt, ugift fuldmægtig i København. 3.3.1751, no.5, opslag 400.
A:
0) forældre Daniel Asmussen Voigt og Anne Callesen på godset Buckhagen i Angel, begge døde.
01) faster Margrethe Asmussen, død, var gift 1683 Hans Thomsen, først organist i Kappel, senere organist i Flensborg Sankt Johannes kirke. 4B:
1) Thomas Thomsen, døbt Kappel 2.8.1686, i Kappel
2) Cathrine Margrethe Thomsen, døbt Kappel 22.3.1684, begravet Sønderborg 26.6.1747, var g.m. Otto Poulsen Møller, møller i Sønderborg. 3B:
a Peder Poulsen Møller, døbt Flensborg 29.8.1708, i vejrmøllen i Stevning [i Svenstrup sogn] på Als
b Thomas Poulsen Møller, døbt Sønderborg 13.6.1717, skipper i Nordborg på Als
c Poul Poulsen Møller, døbt Sønderborg 11.2.1720, i Ostindien
3) Anne Thomsen, død, var gift 1714 med Frands Nissen i Flensborg. 6B:
a Thomas Nissen, døbt Flensborg 8.12.1715, skrive- og regnemester i Maria kirke i Flensborg, død, gift med Anne Elisabeth, enke efter Hans Blatt. 2B:
1 Magdalene Marie Blatt Nissen 5
2 Hans Blatt Nissen 3
b Hans Nissen, døbt Flensborg 5.9.1716 i Ostindien
c Anne Christine Nissen, døbt Flensborg 6.4.1719 i Flensborg
d Frands Nissen, døbt Flensborg 15.3.1722, i Tønder
e Margrethe Nissen, døbt Flensborg 25.4.1725
f Jacob Nissen, døbt Flensborg 13.3.1729, i Stenstrup ved Svendborg
4) Margrethe Dorthe Thomsen, døbt Flensborg 14.10.1690 enke efter Alarch, organist i Flensborg
02) morbror Peder Callesen, død. 2B:
a Daniel Callesen, døbt Kappel12.9.1700, på Buckhagen gods
b Alhed Callesen, døbt Kappel 29.8.1705, død. 1B:
1 Dorthe Jørgensdatter i Schwackendorf på Buckhagen gods
03) moster Margrethe Callesen g.m. Frederik Thomsen, snedker på Buckhagen
04) moster Synne Callesen, død. Første ægteskab med Henning Ebbe på Buckhagen gods B:
1) Asmus Henningsen, døbt Kappel 4.2.1677.
Synne Callesens andet ægteskab med Peder Lausen. B:
2) Anne Cathrine Lausen, døbt Kappel 4.10.1696, g.m. Henrik Jerksen i Rabel på Buckhagen gods
05) moster Cathrine Callesen, død, var g.m. Markussen i Schwackendorf i Gelting sogn. 1B:
1) Mette Markussen i byen Gundel på Ohe gods.
Afdøde var født 1697 i Kappel.
(Konceptskifte lbnr.160).

22    Niels Nielsen, ugift materialkusk i Henrik Fyhrens gang i København, der døde 7.6.1751, no.6, opslag 170.
A:
0) forældre Niels Nielsen og Kirsten Jensdatter i Tørslev i Estruplund sogn, begge døde
1) søster Dorthe Nielsdatter i Hollandsbjerg i Ørsted sogn i Rougsø herred.
FM: Rasmus Rasmussen i Tørslev.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

23    Christian Wichmann, renteskriver i Vandkunsten i København. 20.8.1751, no.7, opslag 190.
E: Christine Dorthe. LV: Frederik Hansen. B:
1) Regine Magdalene Christiansdatter Wichmann 10.
FM: morbror Lambert Mandal.

24    Anne Filipsdatter, pensioneret vaskerpige på Rosenborg slot i København. der døde 16.9.1751, no.8, opslag 260.
A:
1) søster Margrethe Filipsdatter g.m. Nikolaj Bally, skrædder
2) søster, død. E: Staal i Helsingør. Hendes børn
3) søster, død. E: Hans Taraldsen, konstabelmat. 1B:
a Tarald Hansen, matros.Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1736-174425    Niels Hansen Kaas, ugift livkusk på Amagertorv i København. 9.5.1737, uden nummer, opslag 2.
A:
1) bror Christoffer Hansen Kaas i Roskilde
2) søster Bodil Hansdatter Kaas g.m. Jochum Olufsen brobygger i Korsør
3) søster Anne Hansdatter Kaas g.m. Niels Hermansen, rebslager i Nivå.
Afdøde døde 24.5.1736.

26    Hedvig Sofie Prang i Bremen, Skifte i København 29.6.1737, uden nummer, opslag 24.
Enke efter Andreas Gercken, kongelig stenhugger i København. B:
1) Carl Vilhelm Gercken, stenhuggersvend i København
2) Johan Didrik Gercken
3) Mette Cathrine Gercken
4) Elisabeth Sofie Gercken, skifte sluttet 15.12.1745, efter hvem, der er arv.
Desuden nævnes:
1 Jørgen Gercken, stenhugger i Bremen
2 Didrik Gercken, [billedhugger] i København.

27    Anne Marie i Gothersgade i København. 12.9.1736, uden nummer, opslag 40.
Enke efter Felix Dysart.
Arvinger kendes ikke.

28    Peder Berg, medaljør i København, der døde 5.1.1737, uden nummer, opslag 76.
Enke efter Rebekka Brøer. B:
1) Bernt Pedersen Berg, i Amsterdam
2) Augustus Pedersen Berg 15
FM: Oluf Borch.

29    Sofie Hansdatter Lemming, ugift på hjørnet af Frederiksberggade og Gammeltorv i København, der døde 23.2.1737, uden nummer, opslag 128.
A:
1) søster Johanne Hansdatter Lemming g.m. Jochum Finholdt i København
2) søster Else Hansdatter Lemming g.m. Peder Smed på Christian Fischers gods i Jylland.

30    Rasmus Andersen, tjener, i Boldhuskælderen ved Stranden i København. 11.4.1737, uden nummer, opslag 150.
E: Ingeborg Mikkelsdatter. LV: Claus Harder. B:
1) Rasmus Andersen 14
2) Gundel Rasmusdatter 11.
FM: Rasmus Finmann.

31    Christen Jacobsen Friis, fuldmægtig på Postkontoret i København. 16.5.1737, uden nummer, opslag 158.
Arvinger kendes ikke.

32    Maren Hansdatter Bratfisch i København. 1.12.1739, uden nummer. opslag 197.
E: Poul Frølund, slotsforvalter på Københavns Slot. B:
1) John Filip Poulsen Frølund 5
2) Sara Poulsdatter Frølund 4.
FM: mors [sted]far Georg Christoffer Frøde, garver i Helsingør.

33    Thomas Svendsen, materialkusk på Det kongelige Lystslot Jægersborg.22.3.1738, uden nummer, opslag 217.
Enkemand. B:
1) Ellen Margrethe Thomasdatter 13
2) Jens Thomsen 7
3) en datter, hvis navn og alder ikke angives.
FM: morbror Søren Rasmussen Møller.

34    Susanne i København, der døde 5.4.1738, uden nummer, opslag 226.
Enke efter Ludvig Engelskirchen, kok.
Arvinger angives ikke.
Skiftet blev anmeldt af [Frands Jochel] Vogelsang, præst i Den tysk reformerte Kirke.

35    Kirstine Marie i Vandkunsten i København, der døde 5.7.1738, uden nummer, opslag 255.
Enke efter Mathias Thomsen, kongelige livkusk. B:
1) Thomas Mathiassen 22
2) Margrethe Dorthe Mathiasdatter 19
3) Conrad Mathiassen 16.
FM: Andreas Schrøder.

36    Christen Lauridsen, staldkarl i De kongelige Stalde i København. 10.9.1742, uden nummer, opslag 282.
E: Anne Margrethe Mortensdatter. LV: Oluf Jensen. skomager. B:
1) Laurids Christensen 6
2) Karen Christensdatter 4.
FM: mors [halv]bror Henning Henningsen Koch, skrædder.
Afdøde døde i december 1738.

37    Jørgen Hansen, skurmester i De kongelige Rustvognsstalde i København. 8.3.1743, uden nummer, opslag 286.
Enkemand. B:
1) Hans Jørgensen, rideknægt samme sted
2) en datter, død. E: Jens Christensen Bagger, grovsmed. 1B:
a Johanne Jensdatter.
Afdøde døde 1.11.1740.

38    Louise Sofie Holmann i København. 15.4.1741, uden nummer, opslag 323.
E: Andreas Kellinghusen. B:
1) Christian Anton Andreassen Kellinghusen 1½, der døde.
FM: Andreas Bruun, prokurator.

39    Nikolaj Carstensen, sekretær i Økonomi- og Kommercekollegiet, i Lille Kongensgade i København. 27.10.1741, uden nummer, opslag 332.
A:
1) mor Engel Cathrine i Lübeck.
Afdøde døde 26.10.1741.

40    Rasmus Hansen, pensioneret kongelig staldkarl i Lavendelstræde i København. 5.9.1742, uden nummer, opslag 338.
Skiftet blev begæret afholdt af:
1) Mette Mortensdatter
2) Edel Mortensdatter
3) Jacob Karmark, bødkers hustru, der er en afdødes brordatter.
Afdøde døde 17.11.1741.

41    Skifte overleveret til magistraten, som er hofretten uvedkommende. Begyndt København. 29.12.1741, uden nummer, opslag 370.
Skifte efter etatsråd Ernsts hustru den 29.12.1741, begæret afholdt af døtrene:
1) Christiane Sofie Ernst
2) Juliane Helene Ernst
udleveret til Københavns magistrat som hofretten uvedkommende, da afdødes mand var politimester og borgmester.

42    Niels Bentsen, arbejdskarl ved Københavns slot. 12.2.1743, uden nummer, opslag 373.
Enkemand efter Margrethe Nielsdatter. B:
1) Mette Nielsdatter 10.
FM: Jens Nielsen.

43    Poul de la Garde, kancelliråd i Krigskancelliet i København, der døde 28.6.1742, uden nummer, opslag 398.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.40).

44    Hannibal Gustav Børgesen, ugift fuldmægtig i Kommissariatet i København. 22.7.1742, uden nummer, opslag 459.
A:
1) far Børge Rasmussen, degn i Føns.
Desuden nævnes afdødes bror Christian Børgesen.
Afdøde døde 3.7.1742.
(Konceptskifte lbnr.42).

45    Christian Børgesen, ugift fuldmægtig i København, der døde 7.7.1742, uden nummer, opslag 498.
A:
1) far Børge Rasmussen, degn i Føns.
Desuden nævnes afdødes bror Hannibal Gustav Børgesen.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.41).

46    Frands Adolf Walther, taksadør ved Toldboden i København, der døde 20.8.1742, uden nummer, opslag 542.
Enkemand. Skifte efter afdødes hustru 6.5.1726. B:
1) Anne Walther, død 1735. E: Carl Wilders
2) Johan Ernst Walther
3) Frands Adolf Walther, død 1736.

47    Charlotte Elisabeth i Nørregade i København, der døde 10.12.1742, uden nummer, opslag 557.
E: Frederik Levin, kongelig hofleverandør.
Af første ægteskab B:
1) Eleonora Christine Folchmann g.m. Jens Olufsen Vinsløv
2) Johan Jørgen Folchmann, bager
3) Frederik Folchmann i Riga
4) Peder Folchmann, på stedet
5) Elisabeth Folchmann g.m. Siebenhart?
6) Bernhard Folchmann
7) Sofie Amalie Folchmann g.m. Soly? i Oldenborg.

48    Peder Jansen, renteskriver i Rentekammeret i København, der døde 13.4.1743, uden nummer, opslag 562.
A:
1) søster g.m. Hans Henrik Hagen skomager
2) søster g.m. Johan Reusner, buntmager
3 halvbror Hartvig Crone, skriverkarl i rentekammeret.
(Konceptskifte lbnr.60).

49    Peder Schønberg, politibetjent i Kompagnistræde i København, der døde 4.10.1744, uden nummer, opslag 611.
B:
1) Birthe Sofie Schønberg
2) Iver Schønberg, der døde, skifte 21.2.1753
3) Cathrine Schønberg, der døde, skifte 10.10.1757
4) Johanne Schønberg.
FM: farbror Niels Schønberg, possementmager.
(Konceptskifte lbnr.49).Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1737, 1750-175850    Maren Madsdatter, ugift kokkepige i Store Kongensgade, der døde 14.8.1758, no.276, opslag 2.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde blev begravet i Garnison kirkegård.

51    Elisabeth Pedersdatter i Store Kongensgade i København, der døde 16.6.1758, no.275, opslag 13.
Enke efter Johan Tørper, kontrollør. B:
1) Sofie Magdalene Johansdatter Tørper gift [Gentofte 24.10.1749] med Carl Graner, skovrider i Jørlunde
2) Margrethe Johansdatter Tørper 24
3) Charlotte Amalie Johansdatter Tørper 20
4) Anne Cathrine Johansdatter Tørper 18
5) Johan Peder Johansen Tørper 14.
FM:
1 Rasmus Nielsen, kontrollør
2 Bechmann, kirurg.
(Konceptskifte lbnr.350).

52    Peder Lange, tjener, boende i Prinsensgade i København. 13.5.1758, no.274, opslag 31.
 Enkemand efter Margrethe, død for 3 mdr siden. B:
1) Filip Pedersen Lange 19, opløber på Kina
2) Frederik Pedersen Lange 14, i latinskolen
3) Christian Pedersen Lange 10
4) Charlotte Christiane Pedersdatter Lange 4.
Afdøde døde 12.5.1758.

53    Henrik Olufsen, ugift kongelig staldkarl, boende i Pilestræde i København. 24.4.1758, no.273, opslag 46.
A:
1) bror Peder Olufsen
2) Svend Olufsen, død
3) bror Frederik Olufsen, død. E: Anne Sofie. Han efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives
4) bror, død. Hans efterlader en brorsøn i Næstved, hvis navn ikke angives.
Afdøde døde 23.4.1758.

54    Maren Simonsdatter i Lars Leistræde i København. 18.2.1758, no.272, opslag 64.
Enke efter Anders Jensen, staldkarl. B:
1) Mette Magdalene Andersdatter [Wieder, skifte Fakse herred gejstlig 7.11.1754 lbnr.42]. E: Lorents Storm, skoleholder i Spjellerup ved Vemmetofte. Hendes 4 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 14.2.1758.

55    Simon Simonsen, materialkusk i Ulkegade i København, der døde 4.12.1757, no.271, opslag 86.
Enkemand efter Marie Olufsdatter, død for 3 uger siden. B:
1) Oluf Simonsen 12
2) Anne Sofie Simonsdatter 10.
Desuden nævnes afdødes [halv]søster Anne Olufsdatter, enke efter Niels Christensen. (Måske fejl for afdødes hustrus søster).

56    Christian Broholm, ugift højesteretsadvokat ved Gammelstrand i København, der døde 8.9.1757, no.270, opslag 97.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.332).

57    Ingeborg Ibsen, ugift husholderske på Kultorvet i København, der døde 6.9.1757, no.269, opslag 113.
Arvinger angives ikke.

58    Ellen Marie Iversdatter Horsted, ugift stuepige i Admiralgade i København. 6.8.1757, no.268, opslag 125.
A:
0) forældre Iver Sørensen, farver Horsens, skifte Horsens 6.12.1741 lbnr.905 og Barbara Nielsdatter Høgh, skifte Horsens 13.12.1740 lbnr.886
1) bror Søren Iversen Horsted, parykmager i København
2) søster Mette Marie Iversdatter
3) søster Marie Johanne Iversdatter.
FM: Peder Jørgensen Høgh, juvelerer i Horsens.
Desuden nævnes afdødes afdøde morbror Peder Nielsen Høgh.
(Konceptskifte lbnr.326).

59    Jens Hansen Møller, kusk i Kruses Mølle i København, der døde 7.6.1757, no.267, opslag 152.
Enkemand efter Anne Margrethe Olufsdatter, død for 4 år siden. B:
1) Kirsten Jensdatter 23
2) Hans Jensen 16, i Holløse [i Skelby sogn] ved Næstved
3) Søren Jensen 12
4) Anne Lisbeth Jensdatter 10
5) Anne Sofie Jensdatter 8
6) Peder Jensen 5.
(Konceptskifte lbnr.319).

60    Joen Pedersen, pensioneret slotsvægter i Badstuestræde i København. 14.5.1757, no.266, opslag 160.
E: Anne Cathrine Pedersdatter.
Første ægteskab med Maren Frederiksdatter, [skifte 6.10.1752 lbnr.111]. B:
1) Anne Dorthe Joensdatter g.m. Jørgen Pedersen, tømrersvend
2) Pernille Kirstine Joensdatter 16.
FM: mosters mand Christian Jacobsen, hof-arbejdskarl.
(Konceptskifte lbnr.317).

61    Frederik Retz, ugift lakaj i Laksegade i København, der døde 8.5.1756, no.265, opslag 179.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.288).

62    Henrikke Margrethe i København. 26.11.1755, no.264, opslag 191.
Enke efter Svale. A:
1) søster Ingeborg g.m. Arent Eriksen.

63    Poul Nielsen, toldskriver i Store Grønnegade i København. 19.9.1755, no.263, opslag 211.
Enkemand efter Margrethe Elisabeth Emmiche. B:
1) Bodil Cathrine Poulsdatter 11.
FM: morfar Jacob Emmiche.
(Konceptskifte lbnr.274).

64    Christen Pedersen, ugift Staldkarl i København, der døde 21.8.1755, no.262, opslag 242.
Arvinger angives ikke.

65    Jacob Jacobsen, arbejdskarl i Det kongelige proviantskriveri på Fredensborg slot. 28.7.1755, no.261, opslag 259.
Afdøde havde hængt sig selv 28.7.1755.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.267).

66    Jens Reerslev, pensioneret ridelærer i Lille Købmagergade i København. 30.6.1755, no.260, opslag 279.
E: Johanne Sofie. B:
1) Frederik Jensen Reerslev 8
2) Marie Jensen Reerslev 7.
FM: farbror Adolf Reerslev, bedemand i København.
Afdøde døde 29.6.1755 og bebegravet i København Sankt Petri 2.7.1755.

67    Anne Madsdatter i København, der døde 30.3.1755, no.259, opslag 305.
E: Anders Andersen, materialkusk. B:
1) Anne Marie Andersdatter g.m. Johan Pedersen, grenader
2) Anders Andersen 21, tømrer på Holmen
3) Stine Andersdatter 19
4) Maren Andersdatter 15.

68    Jacob Jensen, materialkusk i København. 1.9.1754, no.258, opslag 311.
Enkemand.
Arvinger angives ikke, dog nævnes Anne, enke efter afdødes bror Jørgen Jensen.
Afdøde døde 31.8.1754.
(Konceptskifte lbnr.240).

69    Anne Gertrud Henriksdatter i København, der døde 1.7.1754, no.257, opslag 317.
Enke efter Peder Normann, kusk hos prinsesse Charlotte. B:
1) Charlotte Amalie Pedersdatter
2) en datter, død. E: Hans Restrup, skovfoged i Stangmoseled [i Vejstrup sogn] ved Kolding. Hendes 5 børn, hvis navne ikke angives.

70    Andreas Dahl, kopist i Politikammeret i Lars Bjørnstræde i København. 19.4.1754, no.256, opslag 333.
E: Anne Margrethe Nercke. B:
1) Niels Thomsen Dahl 20
2) Elisabeth Marie Dahl 15
3) Gertrud Dahl 12
4) Øllegaard Margrethe Dahl 10.
FM: David Engell, fyrbøder på Politikammeret.
Afdøde døde 11.4.1754.
(Konceptskifte lbnr.225).

71    Johan Henningsen, visiterer i København. 10.4.1754, no.255, opslag 246.
Enkemand efter Mette Pedersdatter.
Fordeling af arv efter skifte efter ham sluttet 28.11.1753.
A:
0) forældre Hans Henningsen og Ellen Jeebe i Bustrup, begge døde
1) bror Mark Henningsen, død uden børn
2) bror Reimer Henningsen, død uden børn
3) søster Franke Henningsen g.m. Jacob Ditlevsen i Bustrup, begge døde. 4B:
a Hans Ditlevsen i Welspang
b Jacob Ditlevsen i Store Dannevirke
c Elisabeth Ditlevsen g.m. Johan Pedersen i Bustrup
d Jochum Ditlevsen i Bustrup, død. 1B:
1 Anne Margrethe Ditlevsen.

72    Søren Jensen, ugift materialkusk i København. 21.2.1754, no.254, opslag 368.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.218).

73    Peder Parelius, ugift kongelig lakaj i Dybensgade i København, der døde 28.8.1753, no.253, opslag 372.
Arvinger angives ikke.

74    Gertrud Christine i Dybensgade i København, der døde 8.8.1753, no.252, opslag 391.
Enke efter Swabheuser, hoftrompeter.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.206).

75    Marie Elisabeth Wilkens, ugift kokkepige i København. 13.3.1753, no.251, opslag 406.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.3.1753.

76    Johanne Henriksdatter la Haye, ugift tjenestepige i København. 13.2.1753, no.250, opslag 415.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde havde arv efter et søskendebarn Anne, der døde pinsedag 1752.

77    Nikolaj Jørgensen Gram, ugift ved Vestervold i København, der døde 3.2.1753, no.249, opslag 432.
A:
1) mor Anne Jørgensdatter i Nyborg, enke efter Jørgen Nielsen, hjulmand i Bogense, [skifte Bogense 14.12.1747 lbnr.226]
1) søster Hedvig Jørgensdatter Gram g.m. Erik Tornø, klokker og bedemand i Nyborg.
(Konceptskifte lbnr.195).

78    Peder Pedersen Møller, fuldmægtig i Dybensgade i København. 18.11.1752, no.248, opslag 476.
E: Birthe. LV: Hans Paus.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) afdødes bror Jan Pedersen Møller
2) enkens søster Ellen Kirstine Gundersdorff.
Afdøde døde 19.10.1752.
(Konceptskifte lbnr.183).

79    Ingeborg Hansdatter Overberg på Mønten i København, der døde 19.10.1752, no.247, opslag 507.
Enke efter Jens Mosberg, sølvpop hos prins Carl.
Testamente af 26.7.1728.
Arvinger angives ikke, dog næves:
1 afdøde bror u Holmestrand i Norge
2 Hans Mosberg.
Afdøde blev begravet på Nikolaj Kirkes tårnkirkegård.
(Konceptskifte lbnr.184).

80    Johan Bollart, ugift hoftrompeter i Laksegade i København. 3.3.1752, no.246, opslag 532.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Haag i Holland, døde 2.3.1752.
(Konceptskifte lbnr.170).

81    Jørgen Jensen, rustvognskusk i København, der døde 12.2.1752, no.245, opslag 558.
Enkemand. B:
1) Jens Jørgensen 22, der farer på Guinea
2) Peder Jørgensen 20.
FM: Thomas Balle, hvis hustru [Maren Jensdatter, død 1751] var af afdødes slægt.

82    Isak Hybsch, toldskriver i Den lille Accisebod i Bådsmandsstræde på Christianshavn. 7.2.1752, no.244, opslag 573.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.2.1752.
(Konceptskifte lbnr.167).

83    Hans Lassen, skriverkarl i Danske Kancelli i København, der døde 21.10.1751, no.243, opslag 588.
Enkemand efter Kirsten Christensdatter, der døde for nylig.
Hans B:
1) Lorents Hauberg 13.
Hendes A:
1) Karen Christensdatter
2) søster g.m. Frederik Nielsen, lærredskræmmer
3) søster g.m. Rasmus Pedersen, skipper.

84    Johan Sørensen Myhre, ugift pensioneret svejtser (skildvagt) ved det kongelige herskab i København. 28.6.1751, no.242, opslag 605.
A:
1) Karen Jacobsdatter og dennes søster
2) Else Jacobsdatter.
(Konceptskifte lbnr.164).

85    Jonas Gath, tjener i Prammandens Gang i København. 8.1.1751, no.241, opslag 627.
Arvinger angives ikke.

86    Jens Andersen Lund, ugift kusk i København. 30.12.1750, no.240, opslag 648.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.158).

87    Cathrine Mikkelsdatter i Store Fiolstræde i København. 29.11.1737, no.234, opslag 658.
E: Anders Jørgensen Thorsager (Torager). B:
1) Jørgen Andersen Thorsager, islandsk arbejdskarl
2) Anders Andersen Thorsager
3) Maren Andersdatter Thorsager 17.
Afdøde døde 1.3.1737.Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1745-174788    Carl Henrik Brenno, hof-stukkatør i København. 9.12.1745, uden nummer, opslag 2.
Arvinger angives ikke.

89    Casper Ejler Grill, postforvalter i København, der døde 31.3.1745, uden nummer, opslag 2.
Arvinger angives ikke, dog nævnes Andreas Grill.

90    Urban Fribert, hof-tapet- og teltmager i København. 25.11.1745, uden nummer, opslag 62.
E: Barbara Kirstine Comolo.
Testamente af 16.8.1744. A:
1) søster Anne Rengelmuth i Abel Cathrines Boliger i København
2) søster Anne Sofie, død. 1B:
a Poul Hansen, rebslagersvend.
Desuden nævnes Johannes Pedersen Comolo, guldsmed i København.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

91    Johannes Davidsen Beyer, hof-proviantinspektør i København. 22.3.1746, uden nummer opslag 70.
A:
1) søster Valborg Cathrine Beyer g.m. Goldenstedt ved Hirschholm
2) halvbror Peder Jørgensen i København
3) halvbror, død. 1B:
a en datter, død. E: Bertel Jæger. 2B:
1 Else Bertelsdatter Jæger
2 Daniel Peder Bertelsen Jæger 14
4) halvsøster Birthe Pedersdatter, død. 3B:
a Sofie Amalie Balle g.m. Knud Hauballe
b Anne Cathrine Balle
c Anne Kirstine Balle.

92    Johan Vilhelm Kolbe, ugift mundskænk hos prinsesse Sofie Hedvig, i København, der døde 25.9.1746, uden nummer, opslag 351.
Arvinger angives ikke.

93    Niels Fischer, ugift kongelig mundskænk i København. 28.3.1747, uden nummer, opslag 388.
A:
0) far [Christen Nielsen Fischer i Vostrup i Lønborg sogn], død
1) bror [David Christensen] Fischer, hospitalsforstander [og postmester] i Helsingør, død [19.4.1731]. E: [Elisabeth Garben]. LV: kancelliråd Sonne. [Hans første ægteskab med Alexandrine Wenniche, død 28.10.1720]. 2B:
a [Anne Alexandrine Davidsdatter Fischer, født 30.11.1706]
b [Louise Davidsdatter Fischer, født 13.5.1708]
2) bror Jens Christensen Fischer, [herredsskriver i Øster Horne herred] i Jylland
3) søster Mette Christensdatter Fischer g.m. Christen Laugesen
4) bror Nis Christensen Fischer, død. 4B:
a Christen Nissen Fischer, [herredsfoged i Nørtarp i Strellev sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 3.8.1740 lbnr.131]. 2B:
1 Nis Christensen Fischer
2 Niels Christensen Fischer
b Jens Nissen Fischer
c Hans Nissen Fischer
d Anne Nisdatter Fischer g.m. Niels Pedersen Møller [i Tarm i Egvad sogn]
5) søster Kirsten Christensdatter Fischer, død. 1B:
a Mette Jensdatter (muligvis fejl for Mette Jepsdatter) g.m. Cornelius Christensen.

94    Karen [Henriksdatter] Uttrup i København. 21.11.1747, uden nummer, opslag 423.
Enke efter Søren Lauridsen Munch, forhen forvalter [på Dronninglund]. B:
1) Henrik Sørensen Munch, kommerceråd, [født i Dronninglund 30.6.1695, borgmester og rådmand i Viborg, begravet Viborg Gråbrødre 5.7.1742]
2) [Laurids] Sørensen Munch, justitsråd, [prokurator i København, født Ålborg 1697]
3) [Frederik Severin Munch, født Ålborg 24.4.1702]
4) Bernt Sørensen Munch. Afkald 16.9.1741
5) Kirsten Sørensdatter Munch. Afkald 20.11.1741
6) [Maren] Sørensdatter Munch, [født ca.1704, begravet København Holmen 3.8.1736], gift [København Vor Frue 27.10.1732] med [Jens Frederik] Bircherod, herredsskriver. Afkald 12.11.1732
Afdøde døde 21.6.1747.
(Se skifte efter afdødes far Henrik Jensen Uttrup, købmand i Ålborg, skifte Ålborg 25.2.1691 lbnr.1274).
Litteratur: Søren Lauridsen Munch, forvalter på Dronninglund omkring 1695 og hans efterslægt af C. J. Pape i: Personalhistorisk Tidsskrift 1977 side 175-217.

95    Elisabeth i København. 12.7.1747, uden nummer, opslag 433.
Enke efter Hans Adsersen Holm.
Arvinger angives ikke.

96    Johanne Marie Reinholt i Store Fiolstræde i København. 1.8.1747, uden nummer, opslag 445.
E: Peder Madsen Faarbech, undervisitør.
Arvinger angives ikke.

97    Susanne Albertsdatter i København. 30.8.1747, uden nummer, opslag 479.
Enke efter Nikolaj Lundius, undervisitør. B:
2) Johan Albert Lundius, kongelig bådsmand i Stockholm i Sverige
3) Christian Conrad Lundius
4) Ulrikke Eleonora Lundius i Haderslev
5) Inger Cathrine Lundius 13, i Stenderupskov i Haderslevhus amt.
Hendes barn:
1) Engelke g.m. Anders Hansen Beyerholm, skovfoged i Stenderupskov.

98    Bertel Andersen, auktionsbud ved Hofetaten. 28.9.1747, uden nummer, opslag 565.
Arvinger angives ikke.Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1748-175899    Oluf Lauridsen Damstrøm, borgretsskriver i København, der døde 2.3.1748, uden nummer opslag 2.
E: Cathrine Lydia. LV: Hans Mariager. B:
1) Peder Lime Damstrøm 16
2) Maren Damstrøm 14
3) Kirstine Vilhelmine Damstrøm 10
4) Laurids Vilhelm Damstrøm 9
5) Lydia Cathrine Damstrøm 5
6) Birgitte Louise Damstrøm 1.
FM: Johan Vilhelm Becher, materialforvalter.

100    Frederik Ehbisch, hof-billedhugger i København. 6.5.1748, uden nummer, opslag 127.
Enke efter Salome Cathrine. B:
1) Hans Henrik Ehbisch 33 i Potsdam
2) Peder Christian Ehbisch 27, i Hacheborg
3) Christine Elisabeth Ehbisch 19, på stedet.
FM: Anchersen, prokurator.

101    Johanne Marie Ditmar, ugift i København. 17.8.1748, uden nummer, opslag 2.
A:
1) mor Gertrud Reinhard, enke efter Johan Casper Schneider. Første ægteskab med Lorents Ditmar, lakaj, skifte sluttet 13.9.1745. LV: Villads Gertsen von Netter
2) bror Johan Henrik Carl Ditmar.
FM: Johan Casper Lieber.
Afdøde blev begravet i Den tysk reformerte kirke i København 1.7.1748.

102    Hans Jørgen Strøgaard, rideknægt i De kongelige stalde i København, der døde 3.7.1748, uden nummer, opslag 8.
Arvinger angives ikke.

103    Frands Reich, toldkontrollør i København. 26.7.1748, uden nummer, opslag 38.
E: Elisabeth [Lynge]. B:
1) Nikolaj Reich 32
2) Charlotte Sofie Reich 29
3) David Reich 24.
FM: Nikolaj Linde.
(Konceptskifte lbnr.129).

104    Ulrikke Sofie Danchel, ugift kammerpige i Store Kongensgade i København, der døde 8.10.1748, uden nummer, opslag 120.
A:
0) forældre Claus [Poulsen] Danchel, præst i Tårs og Vigsnæs, skifte Musse herred gejstlig 27.4.1716 lbnr.65 og Abel Dorthe Berg, skifte sluttet 8.12.1722
1) søster Johanne Birgitte Clausdatter Danchel, skifte Voldborg herred gejstlig 1741 lbnr.12, var g.m. Anders [Christoffersen] Textorf, degn i Tårs, [begravet Tårs 8.1.1739]. 3B:
a Sofie Dorthe Andersdatter Textorf
b Johanne Elisabeth Andersdatter Textorf
c Poul Danchel Andersen Textorf
2) [bror Poul Clausen Danchel, kapellan i Skovlænge, Gurreby og Søllested, begravet Skovlænge 8.3.1731, uden børn]
3) søster Dorthe Magdalene Clausdatter Danchel, skifte sluttet 12.11.1742, efter hvem, der er arv
4) bror Frederik Clausen Danchel, degn i Hyllinge og Lyngby, [skifte Voldborg herred gejstlig 21.4.1748 lbnr.22]. 2B:
a [Claus Danchel]
b [Charlotte Eleonora Danchel].
Fars første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 19.9.1684 lbnr.5]. B:
5) halvsøster Kirsten Clausdatter Danchel, skifte 12.10.1716 fol.713, efter hvem, der er arv.
Fars andet ægteskab med Birgitte Jørgensdatter Staalhof i Tårs. 18.2.1695 lbnr.24. B:
6) halvsøster Anne Clausdatter Danchel, enke efter Iver Kræmmer, [skifte Sakskøbing 10.11.1739 lbnr.45]
7) halvsøster Marie Hedvig Clausdatter Danchel, [skifte Sallinge herred gejstlig 17.2.1747 lbnr.93. E: [Jens Rasmussen Krag], degn [i Vester Åby] på Fyn. 1B:
a [Birthe Marie Jensdatter].

105    Jørgen Lauridsen Munch, ugift kongelig staldkarl i København, der døde 2.1.1749, uden nummer, opslag 167.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.136).

106    Anne Sofie på hjørnet af Rosengården og Fiolstræde i København. 14.3.1749, uden nummer, opslag 185.
Enke efter Gottlob Bendixen, døbt jøde og pensionist. B:
1) Frederik Immanuel Bendixen, rådstuetjener i København
2) Christian Constantin Bendixen, skrædder i København
3) Christian Felix Bendixen 22, farer på Trankebar
4) Charlotte Amalie Bendixen 20
5) Johannes Bendixen 14
6) Ulrikke Sofie Bendixen 12.
Afdøde døde 11.3.1749.
(Konceptskifte lbnr.138).

107    Thomas Callesen, fuldmægtig i Købmagergade i København, der døde 27.3.1749, uden nummer, opslag 211.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.139).

108    Jochum Lorentsen, tjener i Købmagergade i København. 21.6.1749, uden nummer, opslag 244.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.144).

109    Jens Olufsen, kongelig hejduk i København. 7.12.1749, uden nummer, opslag 274.
Arvinger angives ikke.

110    Henrik Brinkmann, dansemester i København, der døde 7.8.1750, uden nummer, opslag 300.
E: Louise Rosette. LV: Claudi Rosette. B:
1) Claudi Brinkmann
2) Frederik Brinkmann
3) Sofie Hedvig Brinkmann
4) Charlotte Amalie Brinkmann.
5) [Antoinette Brinkmann] g.m. Frederik Cleve, guldsmed
6) [Marianne Brinkmann] g.m. Michael Hansen Becher, overvisitør.
7) Louise Brinkman, der vedlagde afkald fra arv og gæld af 14.7.1736 efter sin mand Sinnel Brandt.
(Konceptskifte lbnr.153).

111    Maren Frederikdatter i København. 6.10.1752, uden nummer, opslag 372.
E: Joen Pedersen, vægter på Christiansborg slot. B:
1) Anne Dorthe Kirstine Joensdatter 15
2) Pernille Kirstine Joensdatter 12.
FM: mors [halv]bror Hans Rasmussen, matros.
(Konceptskifte lbnr.181).

112    Hans Martin Møller, visitør i København, der døde 20.7.1755, uden nummer, opslag 380.
E: Lisbeth Jørgensdatter Rosmann. LV: Niels Balle. B:
1) Gertrud Hansdatter 16
2) Inger Hansdatter 14.
(Konceptskifte lbnr.268).

113    Anders Johansen, materialskriver i et hus ved Den kongelige Maltmølle i København, der døde 13.9.1755, uden nummer, opslag 386.
E: Else Nielsdatter. LV: Ditlev Christian Vibe. B:
1) Karen Andersdatter Johansen 15.
FM: Andreas Isaksen, skipper.
(Konceptskifte lbnr.273).

114    Laurids Hansen Skive, arbejdskarl i Det kongelige Sølvkammer i København. 23.8.1758, uden nummer, opslag 393.
E: Else Marie Christensdatter. B:
1) Hans Christian Lauridsen 16
2) Eva Cathrine Lauridsdatter 13
3) Else Cathrine Lauridsdatter 11
4) Mads Nikolaj Lauridsen 10
5) Dorthe Marie Lauridsdatter 5.
Arv i boet efter afdødes søskendebarn Erik Andersen Wiinberg i Nebbelunde på Lolland, der døde i fasten 1757, g.m. Anne Sofie Schiøtt, skifte sluttet 8.12.1760.
Slægtskabet ses af denne slægtsopstilling:
0) Knud Lauridsen Wiinberg, gartner på Antvorskov, 3B:
1) Anders Knudsen Wiinberg, skrædder i Grenå, død. E: [Anne Lauridsdatter Gadbjerg, skifte Djurs sønder herred gejstlig 21.4.1732 lbnr.42]. 1B:
a Erik Andersen Wiinberg g.m. Anne Sofie Schiøtt
[Anne Lauridsdatter Gads] andet ægteskab med Laurids Nielsen Solrød, degn i Lyngby og Albøge. Hans børn af første ægteskab [med Lene Thomasdatter, skifte Djurs sønder herred gejstlig 14.9.1728 lbnr.39]. 3B:
a Mette Marie Lauridsdatter Solrød g.m. [Christen] Brandt, degn i Lyngby og Albøge
b Niels Lauridsen Solrød, død uden børn
c Peder Lauridsen Solrød, død uden børn
2) Else Cathrine Knudsdatter, [død 12.4.1730], var g.m. Hans Sørensen, skrædder i Skive, [død 8.4.1729]. 6B:
a Laurids Hansen Skive i København, som er afdøde
b Jens Hansen Skive i København
c Knud Hansen Skive i København
d Anne Marie Hansdatter Skive g.m. Michael Olufsen Møller i København
e Christian Hansen Skive i Viborg Hospital
f Søren Hansen Skive i skrædder i Christiania i Norge
3) [Laurids Knudsen Wiinberg, skifte Slagelse 19.4.1699 lbnr.6. Uden børn]
(Se skifte efter Anne Knudsdatter i København Byret Originale skiftebreve 3.5.1763 lbnr.1586, enke efter Jens Hansen Skive).Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1752-1753


115    Maren Nielsdatter i København, der døde 9.3.1752, no.10. opslag 2.
E: Peder Jensen Fisker, husgerådskarl.
Arvinger kendes ikke, da afdødes eneste søster, der var gift med en tømrer på Holmen, døde i pestens tid.
(Konceptskifte lbnr.171).

116    Jacob Borthig, kopist i Rentekammeret i København, boende på hjørnet af Nytorv og Rådhusstræde i København. 28.4.1752, no.11, opslag 16.
A:
1) søster Gertrud Borthig g.m. H. C. Knudsen, kancellist
2) søster Lucie Thomine Borthig
3) bror Niels Borthig
4) bror Hans Severin Borthig
5) bror Carl Christian Borthig.
(Konceptskifte lbnr.174).

117    Knud Hansen Brorup i Vestindien. Skifte i København 30.8.1752, no.12, opslag 62.
A:
1) bror Poul Hansen Brorup, skifte København Borgret konceptskifte 16.3.1742 lbnr.32 efter hvem, der er arv
2) bror Christen Hansen Brorup i Køng
3) søster Marie Christine Hansdatter Brorup g.m. Christian [Clausen] Kaspelhof (Caspergaard), skoleholder i Store Rørbæk [i Snostrup sogn]
4) søster Kirstine Marie Hansdatter Brorup, død. E: D. M. Rose. 5B:
a Christian Rose
b David Rose
c Anne Frederikke Rose
d Johanne Christiane Rose
e Else Marie Rose.

118    Christian Neumann, pensioneret kongelig mundkok i Wigantsgade i København, der døde 1.12.1752, no.13, opslag 74.
Enkemand efter Anne Kirstine Brambech, død 4.11.1751. B:
1) Christian Gotfred Neumann 24
2) Johan Frederik Neumann 7
3) Theodor Neumann 5.
FM: morfar Brambech.
(Konceptskifte lbnr.188).

119    Mette Pedersdatter i Frederiksberggade i København, der døde 11.1.1753, no.15, opslag 209.
Enke efter Johan Henningsen, visiterer.
Testamente af 4.12.1736.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Søren Pedersen Nørhald, skipper i Ålborg, sidst tømrer i København, død, var g.m. Regine Clausdatter i Ålborg., nu g.m. Jacob Jensen. 2B:
a Peder Sørensen Aalborg, døbt Ålborg Budolfi 8.6.1716
b Maren Sørensdatter, døbt København Holmen 20.12.1720 g.m. Tønnes Jansen i København
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Poul Christensen, matros, begge døde, 2B:
a Niels Poulsen i Ladegårdens Hospital
b Karen Margrethe Poulsdatter g.m. Børge Lauridsen, matros
3) søster Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Jens Troelsen, konstabel. 2B:
a Peder Jensen, arkelimester-mat, døbt Christiansø 31.8.1710
b Margrethe Jensdatter g.m. Hans Pedersen matros, i Børnehuset på Christianshavn
4) halvsøster Maren Svendsdatter, død, var g.m. Peder Didrik Helt. 3B:
a Rasmus Holm Helt 33, på Sankt Croix i Vestindien
b Claus Vilhelm Helt 31, på Holmen
c Frederik Helt 27, i Trankebar i Ostindien.
(Konceptskifte lbnr.191).

120    Ferdinand Anton Goth, ugift kongelig lakaj med sidste logi i Frederiksberggade i København. 3.2.1753, no.16, opslag 329.
A:
0) forældre Jørgen Groth og Maren, der ankom for 36 år siden fra Gråsten til Langeland, begge døde
1) søster Marie Elisabeth Goth g.m. Morten Hansen i Tranekær
2) søster Anne Marie Goth, død, var g.m. Jørgen Johansen i Tranekær. 2B:
a Anne Jørgensdatter i Magleby degnebolig
b Maren Jørgensdatter i Humble præstegård
3) søster Armgard Margrethe Goth i Pæregård i Tranekær sogn, enke efter Jørgen Hansen, forpagter af Korsebøllegård i Tranekær sogn
4) søster Gundel Goth g.m. Hans Ditlev Hejgaard, forpagter af Pæregård
5) søster Maren Goth g.m. Oluf Pedersen Refsgaard, forrige forpagter af Nordenbrogård [i Magleby sogn på Langeland]
6) bror Frederik Groth, på de lange rejser, uvist om i live
7) bror Peder Groth, på de lange rejser, uvist om i live.
Afdøde døde 24.1.1753 i Korsebøllegård.

121    Marie Sejer i København, der døde 3.7.1753, no.17, opslag 390.
Enke efter Johan Herman Been, hofviolon. B:
1) Christian Frederik Been 13
2) Sofie Been 9
3) Frederik Christian Been 8
4) Louise Charlotte Been 6.
FM: Funch.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands bror Bernt Adolf Been i Køge.
2 afdødes mands søster i Pretz Kloster.
Bevilling til uskiftet bo af 20.12.1748.
(Konceptskifte lbnr.204).

122    Joachim Hassing, bygningsskriver på Christiansborg Slot, boende i Frederiksberggade i København, der døde 31.7.1753, no.18, opslag 451.
E: Bodil Cathrine. B:
1) Mette Kirstine Hassing, der ægter Daniel Schiøn, skrædder
2) Marie Elisabeth Hassing
3) Anne Gertrud Hassing g.m. Hans Lauridsen Holm, præst i Nautrup, Sæby og Vile
4) Johan Christian Hassing, garver i Randers
5) Frederik Hassing, parykmager, død. 2B:
a Bagge Hassing, parykmagersvend
b Cathrine Hassing.
(Konceptskifte lbnr.205).

123    Anders Poulsen, ugift arbejdskarl på Slottet, boende i Rådhusstræde i København, der døde 18.8.1753, no.19, opslag 488.
A:
0) forældre Poul Jensen, død i Ting Jellinge for 50 år siden og Karen Andersdatter, død for 30 år og begravet i Herfølge, Han kom siden til Klemmenstrup i Herfølge sogn, i Ting Jellinge i Antvorskov Rytterdistrikt
01) morbror Niels Andersen i Klemmenstrup, død, begravet i Sædder kirkegård. 4B:
1) Wauo Nielsen i Ejby ved Køge på Vallø Stift gods
2) Anders Nielsen i Egøje [i Herfølge sogn] på Vallø stift gods, død, var g.m. Karen Christensdatter, der blev g.m. Morten Olufsen i Egøje. 6B:
a Christen Andersen i Egøje
b Hans Andersen i Ejby
c Maren Andersdatter i Vedskølle [i Herfølge sogn]
d Mette Andersdatter i Egøje
e Marie Andersdatter
f Else Andersdatter
3) Karen Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Sædder på Vallø stift gods
4) Kirsten Nielsdatter i Rapperuphus på Vallø stift gods
02) morbror Hans Andersen i Ting Jellinge kirkehus, skrædder, død. Ingen børn af første ægteskab. Andet ægteskab med Anne Hansdatter fra Hammers mølle. 1B:
1) Anders Hansen, møller i Enegårds mølle ved Præstø.
Hans Andersens tredje ægteskab med Dorthe Pedersdatter fra Ting Jellinge. 6B:
2) Hans Hansen, rytterbonde i Haldagermagle i Krummerup sogn
3) Niels Hansen, rytterbonde i Ting Jellinge
4) Jørgen Hansen i Ting Jellinge
5) Laurids Hansen i Sørbylille [i Sludstrup sogn]
6) Karen Hansdatter g.m. Laurids Nielsen, smed i Eggeslevmagle
7) Gundel Hansdatter g.m. Andreas Andersen i Ting Jellinge
03) moster Anne Andersdatter, død, var g.m. Peder Mikkelsen i Hårlev. 4B:
1) Knud Pedersen i Tornemark i Fyrendal sogn på Holsteinborg gods
2) Anders Pedersen i Tornemark på Holsteinborg gods
3) Hans Pedersen i Tornemark på Holsteinborg gods
4) Karen Pedersdatter g.m. Laurids Thomsen i Tornemark på Holsteinborg gods.
Afdødes far havde ingen søskende.
(Konceptskifte lbnr.208).

124    Jens Mortensen Kæmpe, pensioneret tysk postbud i Laksegade i København. 1.9.1753, no.20, opslag 577.
Enkemand efter Margrethe Jesdatter Hassing.
Testamente af 9.8.1751.
Hans A:
1) søster Karen Mortensdatter Kæmpe i Rødding i Salling, født samme sted.
Hendes A:
0) forældre Jens Mortensen og Johanne Andersdatter i Vester Hassing i Kær herred, begge døde.
1) bror Morten Jensen i Hals, død. 2B:
a Jens Mortensen, skrædder i Mariager
b Oluf Mortensen, skomager i Hals
2) bror Christen Jensen i Hals
3) bror Peder Jensen, død uden børn.
(Konceptskifte lbnr.209).

125    Opbudsbo i København. 25.10.1753, no.21, opslag 646.
Registrering af fallitbo hos Bernhard Delarche, kongelig dansemester i Pilestræde g.m. Anne Cathrine.Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1754126    Nikolaj Dajon, materialforvalter i Den kongelige Civiletat i København, der døde 22.5.1754 no.27, opslag 2.
Enkemand efter [Marie Ulriksdatter Eggers, gift København Vor Frue 8.9.1728, enke efter Johan Poulsen, brygger].
[Første ægteskab med Magdalene Elisabeth Jensdatter Ferslev, begravet København Vor frue 6.10.1727]. B:
1) Johan Dajon, præst i Hyllested og Rosmus
2) Frederik Dajon, hof-klejnsmed
3) Frands Dajon, materialforvalter
4) Nikolaj Dajon, ejer af Asminderød kirke
5) Sofie Amalie Dajon, død. E: Laurids Bentsen, bogholder. 4B:
a Nikolaj Bentsen 16
b Annike Marie Bentsen 15
c Marie Elisabeth Bentsen 11
d Frederikke Louise Bentsen 6.
Litteratur:
1 Optegnelser om familien Dajon i Danmark af H. P. F. Barfod i: Personalhistorisk Tidsskrift 1915 side 45-53.
2 Ferslew-slægten fra Skagen af Anna Levin. København 1927. Heri side 36: Nikolaj Dajon.

(Konceptskifte lbnr.230).

127    Peder Skovstrup, landmålingskonduktør i Vandkunsten i København, der døde 13.5.1754, no.26, opslag 119.
Enkemand. B:
1) Peder Skovstrup
2) Marie Skovstrup 24, der ægter J. C. Godet, auditør
3) Elsebeth Skovstrup 14.
(Konceptskifte lbnr.229).

128    Rasmus Olufsen Bondesen, ugift skriverkarl i Det kongelige Sølvkammer i København, der døde 26.4.1754, no.25, opslag 214.
A:
0) forældre Oluf Jacobsen og Margrethe Clausdatter, fæster af Bossegård i Valby sogn [i Holbo herred], begge døde
1) bror Claus Olufsen 41, i Bossegård
2) bror Herluf Olufsen 34, rytterbonde i Nejlinge i Helsinge sogn
3) søster Kirsten Olufsdatter g.m. Peder Jacobsen, rytterbonde i Alme i Græsted sogn
4) søster Mette Olufsdatter g.m. Niels Olufsen i Nejlinge
5) søster Karen Olufsdatter g.m. Christoffer Tietgen, spækhøker i København.
(Konceptskifte lbnr.226).

129    Jeppe Pedersen Vejlby, ugift kusk i København, der døde 2.4.1754, no.24, opslag 254.
A:
1) mor Karen Jepsdatter g.m. Niels Hansen i Vejlby ved Fredericia
Mors første ægteskab med Afdødes far Peder Jensen i Vejlby
2) søster Johanne Pedersdatter g.m. Lauge Nielsen i Vejlby.
Fars første ægteskab med Johanne Lauridsdatter Lomholt.
3) halvbror Jens Pedersen, mester i Ladegårdens valkemølle uden for Københavns Nørreport
4) halvsøster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Jens Jepsen i Trelde [i Vejlby sogn]. 6B:
a Jeppe Jensen 14
b Peder Jensen 9
c Johanne Jensdatter g.m. Niels Nielsen Lausen i Trelde
d Karen Jensdatter
e Sidsel Jensdatter
f Anne Jensdatter
5) halvsøster Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. Hans Sørensen i Trelde. 3B:
a Søren Hansen 20
b Johanne Hansdatter
c Anne Hansdatter.
Mors andet ægteskab med Niels Hansen i Vejlby.
6) halvbror Peder Nielsen 21
7) halvbror Hans Nielsen 12
8) halvbror Jens Nielsen 11
9) halvsøster Karen Nielsdatter
10) halvsøster Maren Nielsdatter.
(Konceptskifte lbnr.224).

130    Hans Lauridsen Viby, ekstra-arbejdskarl på Slottet, boende i Farvergade i København, der døde 29.3.1754, no.23, opslag 294.
Enkemand efter Maren.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.221).

131    Dorthe Nielsdatter, kongelig køkkenpige, i Frederiksberggade i København, der døde 29.3.1754, no.22, opslag 331.
A:
0) forældre Niels Mikkelsen, kaldt Sav-Niels, i Boeslum i Dråby sogn ved Ebeltoft og Dorthe Pedersdatter, begge døde
1) bror Peder Nielsen i Holme i Dråby sogn på Skærsø gods
2) bror Mikkel Nielsen i Boeslum på Skærsø gods
3) bror Jens Nielsen, døbt Dråby 30.5.1723, farer til søs fra Ebeltoft
4) søster Anne Nielsdatter g.m. Niels Jensen Lang i Boeslum.
Ingen levende børn af fars første ægteskab med Anne Olufsdatter.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn g.m. Niels Pedersen, staldkarl i København.
(Konceptskifte lbnr.222).

132    Anne Pedersdatter, ugift, 88 år gammel pensioneret husholderske i Laksegade i København, der døde 17.10.1754, no.34, opslag 2.
A:
1) søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Just Jørgensen Zetner, feldbereder i Fredericia, [skifte Fredericia 14.4.1725 lbnr.416]. 2B:
a Anne Cathrine Justsdatter Zetner g.m. Peder Lauridsen Guldberg, matros
b Jørgen Justesen Zetner, ugift, død 1739 i Holland
2) søster Maren Pedersdatter, [skifte Fredericia 24.10.1737 lbnr.569], var g.m. Jørgen Carstensen, matros. Ingen børn
3) søster Kirsten Pedersdatter, død 1752, var g.m. Johannes Gievert, skomager. Ingen børn.
(Konceptskifte lbnr.243).

133    Jens Christian Kjærulf, ugift kopist i Danske Kancelli, boende i Hummergade i København, der døde 2.10.1754, no.33, opslag 92.
A:
1) en bror i Bergen i Norge hos biskop Pontoppidan
2) en søster, der tjener hos frue grevinde Knuth
3) en søster, der tjener hos frue grevinde Knuth
4) en søster på Gavnø.
(Konceptskifte lbnr.242).

134    Niels Bentsen, pensioneret renteskriver i Lille Kongensgade i København, der døde 20.6.1754, no.31, opslag 134.
E: Maren Jensdatter. LV: L. With. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 13
2) Bent Nikolaj Nielsen 12
3) Jens Nielsen 11
4) Johanne Marie Nielsdatter 9
5) Ingvar Nielsen 5
6) Sidse Magdalene Nielsdatter 3.
Desuden nævnes afdødes søster Bente Marie Bentsen.

135    Niels Jensen Randrup, gartner hos greve Pless i Blågård uden for Københavns Nørreport, der døde 20.6.1754, no.30, opslag 188.
Enkemand efter Elisabeth Krutshieg, død for 3½ år siden. B:
1) Johan Henrik Nielsen Randrup, gartner på Turebyholm
2) Elisabeth Sofie Marie Nielsdatter Randrup 20, der tjener på Vemmetofte Kloster
3) Frederikke Charlotte Christiane Nielsdatter Randrup 16
4) Christiane Louise Sofie Nielsdatter Randrup 13
5) Frederik Ulrik Nielsen Randrup 7.
FM: Christian Hansen, gartner i Den botaniske Have på Amalienborg.

136    Catherine Marie Alsberg i København, der døde 14.6.1754, no.29, opslag 245.
Enke efter Rasmus Errebo (Ærebo), Notarius Publicus, [skifte Københavns Borgret. Konceptskifte oktober 1744 lbnr.75]. B:
1) Karen Errebo 24
2) Marie Johanne Georgia Errebo g.m. Jørgen [Alexandersen] Lassen, præst i Hejls og Vejstrup ved Kolding
3) Mette Errebo 21
4) Jens Severin Errebo 17
5) Justine Sofie Errebo 15.

137    Andreas Christiansen Bruusgaard, gartnersvend hos greve Pless i Blågård uden for Københavns Nørreport, der døde 31.5.1754, no.28, opslag 295.
Enkemand. A:
1) mor Kirsten Andersdatter g.m. Christen Nielsen, murer i Kallerup ved Thisted. Hendes første ægteskab med afdødes far Christian Podemester
2) bror Jacob Christiansen Bruusgaard, gartner i Ålborg
3) søster Karen Christiansdatter Bruusgaard g.m. Mads Nielsen i Skjoldborg
4) søster Maren Christiansdatter Bruusgaard i Kallerup.
Desuden nævnes afdødes hustrus søsters mand Christian Hansen, gartner i Den botaniske Have på Amalienborg, hos hvem afdødes hustrus mor død for7 uger siden.
(Konceptskifte lbnr.232).


Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1755138    Anne Marie [Wildwasser] i Skidenstræde i København, der døde 12.12.1755, no.47, opslag 2.
Enke efter Zacharias Filip [Christiansen] Getreuer, hofmaler, [begravet København Helliggejst 29.12.1730]. B:
1) Christiane Frederikke Getreuer, enke efter [Frederik] Krügel, [død 13.4.1738]
2) Margrethe Sofie Getreuer, enke efter [Lorents] Rogenbuch, maler i Ålborg, [skifte Ålborg 15.11.1754 lbnr.2489]
3) Ulrikke Eleonora Getreuer på Lundbæk [i Bislev sogn]
4) Louise Getreuer.
FM: søskendebarn Nikolaj Christian Getreuer.
Afdøde ejede et gravsted i København Vor Frue kirke.
Litteratur: Familien Getreuer af Gregers Hvidkjær Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 163-189. Heri side 175: Zacharias Philip Getreuer.
(Konceptskifte lbnr.278).

139    Niels Christensen Falch, pensioneret kok i det kongelige køkken i København. 3.12.1755, no.46, opslag 38.
E: Sidsel [Lauridsdatter Bjørn]. LV: Regner Meurs. A:
1) mor Else Christiansdatter
2) søster Anne Marie Falch g.m. Reinette, løjtnant
3) bror Falch, musketer.
Afdøde døde 15.12.1750.
(Konceptskifte lbnr.156).

140    Johan Baptist Lambert, pensioneret dansemester i København. 3.12.1755, no.45, opslag 95.
Enkemand. B:
1) Jean Baptist Lambert i Vestindien
2) Antoinette Lambert g.m. Fossati
3) Charlotte Helene Lambert g.m. Rocheburg.
4) Marie Lambert.
(Konceptskifte lbnr.155).

141    Johan Abrahamsen Blix, tjener i Åbenrå i København, der døde 9.11.1755, no.44, opslag 19.
E: Anne Margrethe Kopper. B:
1) Abraham Johansen Blix 14, i bogtrykkerlære
2) Elisabeth Johansdatter Blix 5.
FM: Ditlev Christian Vibe.
Børnene har efter Kopper, sværdfeger.
Desuden nævnes Else Kirstine Mikkelsdatter i Vartov Hospital, der er søster til afdødes første hustru.
(Konceptskifte lbnr.276).

142    Maren Jensdatter Aggersborg, tjenestepige i Store Regnegade i København, der døde 5.8.1755, no.42, opslag 48.
Hendes B:
1) Jens Christoffersen Aggersborg 13.
FM: plejefar Christen Gyldenlund g.m. Dorthe Cathrine.
Afdøde kaldes også Maren Iversdatter.
(Konceptskifte lbnr.269).

143    Johan Jacob Rosch, slotsforvalter i Det kongelige Palæ, boende i Stormgade i København, der døde 5.2.1755, no.37, opslag 87.
Enkemand efter Anne Cathrine Vilhelmine von Schrøder.
Testamente af 9.7.1754. A:
Hans A:
1) bror, død. 1B:
a Sofie Frederikke Rosch g.m. Carl Frederik Ende. Hendes 3B:
1 Sofie Frederikke Louise Ende 6
2 Carl Vilhelm Ende 4
3 Johan Jacob Ende 2.
Hendes A:
1) bror Georg Daniel Vilhelm von Schrøder, premierløjtnant
2 bror Christian Frederik Vilhelm von Schrøder, løjtnant
3 Stefan Vilhelm von Schrøder.
(Konceptskifte lbnr.257).

144    Bernt Lauridsen, ugift gående post til Rungsted, boende i Gothersgade i København, der døde 14.2.1755, no.38, opslag 264.
A:
1) mor Cathrine Lauridsdatter g.m. Evan Jacobsen i Sørum i Norge.
(Konceptskifte lbnr.259).

145    Otto Christoffer Ludvigsen Cabin, ugift i Pilestræde i København, der døde 12.5.1755, no.39, opslag 292.
Afdøde var pensioneret kammertjener hos Rantzau, stiftamtmand på Fyn.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.262).

146    Mathias Seibold, ugift pensioneret kongelig hejduk i Hummergade i København, der døde 17.5.1755, no.40, opslag 332.
A:
0) forældre Conrad Seibold og Christine i Walburg i Röttenbach, begge døde
1) bror Mauritius Seibold, døbt 8.2.1687
2) søster Barbara Marie Seibold, 16.8.1693, død. 2B:
a Marie
b Muriel
3) søster Cathrine Seibold, døbt 12.5.1700, g.m. Frederik Körber, gartner i Kalmbach
4) søster Anne Hylleborg Seibold, døbt 9.8.1704, g.m. Peder Suntzner, daglejer i Kalmbach.
Afdøde var døbt 8.3.1698.

147    Karen i Fiolstræde i København, der døde 21.1.1755, no.35, opslag 371.
Enke efter Casper Nath, kongelig staldkarl.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes Charlotte Cathrine Hansdatter 16 år gammel, der har været opdraget af afdøde siden hun var 4 uger gammel, født på Sjælland, men uvist hvor.
(Konceptskifte lbnr.252).Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1756148    Jørgen Mikkelsen, ugift fuldmægtig i Rentekammeret, boende i Hummergade i København, der døde 28.3.1756, no.48, opslag 2.
A:
1) bror Herman Mikkelsen, hørkræmmer i København
2) bror Rasmus Mikkelsen, forvalter på grevskabet Samsø
3) bror Jeremias Mikkelsen, forpagter på Rosenlund på Sjælland
4) søster Mette Sofie Mikkelsdatter g.m. Frederik Knudsen i Alsted
5) søster Karen Mikkelsdatter g.m. Niels Klokker i Næsby
6) søster Marie Mikkelsdatter g.m. Peder Vium, forpagter på Bavelse på Sjælland
7) søster [Helene Mikkelsdatter, skifte Smørum herred gejstlig 7.7.1754 lbnr.127]. E: Jens Lauridsen Munch, degn i Ledøje og Smørum, [gift Bråby 16.9.1735, dengang skoleholder i Valby ved København]. Hendes 2 børn.
(Konceptskifte lbnr.285).

149    Elisabeth Jørgensdatter Rosmann i Åbenrå i København, der døde 27.5.1756, no.49, opslag 54.
Enke efter Hans Martin Møller, visitør, død 20.7.1755. B:
1) Gertrud Hansdatter Møller 18
2) Inger Hansdatter Møller 14.
Desuden nævnes afdødes mands søsterdatter Marie Helene Holst.
(Konceptskifte lbnr.289).

150    Anne Margrethe Nercke (Nerger) i Teglgårdstræde i København, der døde 7.6.1756, no.50, opslag 84.
Enke efter Andreas Dahl, politikopist, [skifte 19.4.1754 lbnr.70]. B:
1) Niels Thomsen Dahl 22, malersvend i England
2) Elisabeth Marie Andreasdatter Dahl 17
3) Gertrud Andreasdatter Dahl 15
4) Øllegaard Margrethe Andreasdatter Dahl 12.
FM: morfar Christian Nercke, degn i Brøndbyvester og Brøndbyøster.

151    Christian Meinert, overskærer i Børnehuset på Christianshavn, boende i Store Købmagergade i København, der døde 7.6.1756, no.51, opslag 116.
Enkemand. B:
1) Johan Traugott Meinert, klædefabrikant på Christianshavn
2) Johanne Sofie Meinert, død. E: Henrik Egidius Gercken, gartner på Charlottenborg. 6B:
a Christian Conrad Gercken 23, i Frankrig
b Henrik Egidius Gercken 21, Braunschweig
c Frederik Adolf Gercken 18
d Johan Carl Gercken 16
e Sofie Hedvig Gercken g.m. Jens Louis Nouvelle, farver på Guldhuset
f Johanne Rosine Gercken g.m. Junghans.
(Konceptskifte lbnr.291).

152    Cathrine Mentz i Nørregade i København, der døde 10.6.1756, no.52, opslag 228.
Enke efter Ditlev Coppy, kongelige mundkok. B:
1) Henrik Coppy, brygger i Nørregade
2) Ditlev Otto Coppy, købmand
3) Ferdinand Coppy
4) Johan henrik Coppy i Vestindien
5) Margrethe Coppy g.m. Christian Frederik Mouridsen, brygger, på stedet.
(Konceptskifte lbnr.294).

153    Anne Lauridsdatter i Kompagnistræde, der døde 29.6.1756, no.53, opslag 306.
Enke efter Peder Enevoldsen, arbejdskarl i den kongelige vinkælder.
A:
0) forældre Laurids Poulsen og Kirsten Jensdatter i Gelballe i Sanderum sogn, begge døde
1) søster Dorthe Lauridsdatter, død uden børn
2) søster Kirsten Lauridsdatter, død uden børn
3) søster Anne Lauridsdatter, død uden børn
4) søster Maren Lauridsdatter g.m. Otto Skrædder i Haderslev, begge døde. 1B:
a Sara Ottesdatter g.m. Christian Madsen i Haderslev
5) søster Mette Lauridsdatter i Haderslev.
(Konceptskifte lbnr.295).

154    Christian Sørensen Schiønning, ugift fuldmægtig i Det kongelige Sølvkammer i København, der døde 24.10.1756, no.56, opslag 362.
A:
1) bror Niels Sørensen Schiønning.
(Konceptskifte lbnr.300).

155    Louise Rosette på hjørnet af Højbrostræde og Gammelstrand i København, der døde 5.11.1756, no.57, opslag 469.
Enke efter Henrik Brinkmann, hof-dansemester, [skifte 7.8.1750 lbnr.110]. B:
1) Claudi Brinkmann, købmand
2) Frederik Brinkmann, hof-dansemester
3) Antoinette Brinkmann g.m. Frederik Cleve, juvelerer
4) Charlotte Amalie Brinkmann g.m. Johan Mathias Rose, vintapper
5) Marianne Brinkmann, død. E: Michael Hansen Becher, overvisitør. 2B:
a Ferdinand Anton Becher
b Christian Frederik Becher
6) Louise Brandt, der døde. Enke efter Sinnel Brandt, brygger. 1B: a Anne Louise Brandt, francoise for et herskab på landet.
(Konceptskifte lbnr.301).

156    Marie Armgard på hjørnet af Regnegade og Gothersgade i København, der døde 4.12.1756, no.58, opslag 45.
Enke efter Didrik Rohde, farver i Børnehuset på Christianshavn. B:
1) Dorthe Christine Rohde 16.
FM: Thomas [Nikolajsen] Winther i Maribo, entlediget præst i Skovlænge, Gurreby og Søllested, g.m. faster Margrethe Diderikke Rohde.
(Konceptskifte lbnr.302).

157    Celestin Henrik Wegner, kongelig skoleholder i Landetatens Sy- og Strikkeskole, boende i Regnegade i København, der døde 10.12.1756, no.59, opslag 77.
Enkemand efter Marie Magdalene Møller, død for 6 uger siden.
Arvinger angives ikke.
Attest fra afdødes hustrus bror Georg Møller i Lübeck, hvis far døde 1698 og mor døde 1711.

158    Andreas Lund, mundkok hos enkedronningen, boende i Kattesundet i København, der døde 26.12.1756, no.61, opslag 182.
Enke efter Maren Bessel, der døde for 6 år siden. B:
1) Andreas Lund 16
2) Johan Henrik Lund 15
3) Christian Frederik Lund 13
4) Laurids Valentin Lund 11
5) Sofie Magdalene Lund 6.
FM: mosters mand Mikkel Knudsen, silkestrømpe-fabrikant.
(Konceptskifte lbnr.307).Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1757159    Thomas Balle, visiterer i Studiestræde i København, der døde 22.9.1757, no.73, opslag 2.
Enkemand efter Maren Jensdatter, død 1751, efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B:
1) Bodil Thomasdatter Balle 32
2) Søren Thomsen Balle 27
3) Johan Georg Thomsen Balle 24
4) Jens Thomsen Balle 22
5) Sofie Hedvig Thomasdatter Balle 16.
(Konceptskifte lbnr.333).

160    Johan Jacob Bischoff, 16 år gammel i København, der døde 14.12.1757, no.76, opslag 30.
A:
0) forældre Christian Bernhard Bischoff, undermester i Det asiatiske Kompagni, død 21.5.1748 og Dorthe Johansdatter Mæhr.
Fars andet ægteskab med Anne Hoe nu g.m. Jørgen Knap í Nysted
001) fars farbror Jacob Bischoff, slotsforvalter på Charlottenborg g.m. Charlotte Amalie Møller, skifte sluttet 24.2.1756, efter hvem, der er arv
01) farbror Johan Bischoff
002) morfar Johan Mæhr og Johanne i København, begge døde
02) morbror Hans David Johansen Mæhr, væver i København
03) moster Annike Johansdatter Mæhr, enke efter Johan Henrik Pless, arbejdskarl i Det kongelige Sølvkammer, [skifte 1746 lbnr.106].
(Konceptskifte lbnr.338).

161    Odvardt Helmoldt von Lode, kongelig kobberstikker i København, der døde 3.9.1757, no.72, opslag 135.
E: Karen Nordrup. A:
1) mor Anne Marie, enke efter [Gustav] de Lode
2) bror Fromholt Lode, løjtnant
3) søster Anne Alexa Constantia von Lode.

162    Knud Vindekilde, pensioneret oplagsskriver ved Toldboden i København. der døde 20.8.1757, no.71, opslag 235.
Enke efter Anne Marie Bøgvad.
Af arvinger nævnes A:
1) søstersøn [Andreas] Graa, kancelliforvalter
2) brorsøn Hans Vindekilde, student.

163    Marie Gamborg, husholderske i Pilestræde i København, der døde 19.8.1757, no.70, opslag 326.
Enke efter Simon Rasmussen Randers, [død i Bragernes i Norge]. B:
2) [Else Helene Simonsdatter] hos farfar [Rasmus Simonsen, købmand] i Randers
3) [Rasmus Simonsen], der farer til skibs
4) [Jens Simonsen] i Randers.
Første ægteskab med Peder Hoevig. B:
1) Barbara Marie Hoevig g.m. Peder [Hansen] Ring præst i Nesodden ved Christiania i Norge.
Desuden nævnes afdødes mands søster Lene [Rasmusdatter], enke efter Dines Pedersen i Randers.
[Registrering af afdødes gods i Oslo Skifteprotokol 1749-1757 fol.485].
(Konceptskifte lbnr.328).

164    Johan Carl Hencke, portner i Børnehuset på Christianshavn, der døde 8.8.1757, no.69, opslag 378.
E: Anne Kirstine. LV: Peder Henriksen. A:
1) mor Hanne, enke efter Hencke
2) søster Magdalene Hencke, enke efter Svend Niedersee stenhugger
3) bror Mathias Hencke, inspektør ved Perlefangsten i Norge
4) bror Erik Vilhelm Hencke, kok hos grev Wedell på Fyn
5) søster Anne Marie Hencke.

165    Frederikke Sofie Rasmussen, francoise i Nørregade i København, der døde 31.7.1758, no.68, opslag 425.
A:
1) bror Christian Rasmussen i Rudkøbing
2) bror Frederik Rasmussen, skoleholder i Strømsø i Norge
3) søster Ingeborg Sofie Rasmussen, der tjener på Antvorskov.

166    Johan Bølling, ugift lakaj hos enkedronningen, boende i Laksegade i København, der døde 29.7.1757, no.67, opslag 461.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.325).

167    Sinnel Brandt, konditor i Dronningens Tværgade i København, der døde 23.7.1757, no.66, opslag 497.
E: Marie Jæger. LV: svoger Peder Pedersen, hjulmand. B:
1) Louie Margrethe Sinnelsdatter Brandt 4½
2) Margrethe Sinnelsdatter Brandt 17 uger.
FM: mors svoger Jens Andersen Skellerup.
(Konceptskifte lbnr.324).

168    Johan Peder Hofmeister, dugmagersvend i Børnehuset, boende i Kirkestræde på Christianshavn. 10.7.1757, no.65, opslag 536.
E: Johanne Jacobsdatter, der døde 14.9.1757.
Af første ægteskab B:
1) Marie Kirstine Johansdatter 28
2) Elisabeth Sofie Johansdatter 21.
FM: Christian Klipping, dugmagersvend.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Cathrine gift Schurmann
2 enkens søsterdatter Martha Kirstine g.m. Christen Øster Evens, kældermand.
(Konceptskifte lbnr.322).

169    Jens Nielsen Holst, undervisiterer i Brøndstræde i København, der døde 19.2.1757, no.63, opslag 570.
E: Anne Margrethe. B:
1) Sejer Jensen Holst 7
2) Anne Marie Jensdatter Holst 3.
(Konceptskifte lbnr.314).

170    Thomas Berg, ugift konditorsvend i København, der døde 24.2.1757, no.64, opslag 601.
A:
0) forældre [Jacob Sørensen Berg, bager, skifte København originale skiftebreve 6.4.1754 lbnr.606 og Anne Margrethe Bloch]
1) bror Peder Berg, præst i Trankebar i Ostindien
2) søster [Karen] Berg, g.m. Laurids Gelstrup, kræmmer i København.
(Konceptskifte lbnr.315).

171    Peder Møller, ugift revisor i Postamtet i København. der døde i Tyrsting præstegård. Skifte i Snaregade i København 9.2.1757, no.62, opslag 629.
Testamente af 27.11.1753. A:
0) far Søren Nielsen, rådmand
1) søster Marie Møller i Snaregade
2) søster Johanne Møller i Snaregade
3) bror Nikolaj Møller, direktør i Postamtet i København
4) bror Jens Møller til Rønnebæksholm [i Rønnebæk sogn], død [1753], 1B:
a Gerhardine Kirstine Møller.
Afdøde, der døde 24.8.1756 i Tystrup præstegård, er begravet [1.9.1756] i Tystrup.Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1758172    Christine Elisabeth Leonardi i Studiestræde i København, der døde 8.1.1758, no.77, opslag 3.
Enke efter Daniel Heimrich (Heinrich), overmester i Guldhuset. B:
1) Bernhard Leonard Heimrich 19
2) Christine Regine Sabine Heimrich 18
3) Johan Conrad Pipgras Heimrich 16
4) Leonard Daniel Frederik Heimrich 13.
Desuden nævnes afdødes søster Regine Cathrine, enke efter Lerager, postkontrollør.

173    Henrik Typping, ugift pensioneret hus på Dronninglund, boende i Rosengården i København. A:
1) bror, død. 3B:
a Henrik Frederik Magnus, portner på Charlottenborg g.m. Ida Pedersdatter
b Johannes Magnus, stadstambur
c Anne Marie Magnus g.m. Peder Jacobsen, livgarder
2) bror, død. 1B:
a Frederik Christian Jensen, arkelimester.

174    Henning Trolle Ermandinger, styrmand i København. 21.6.1758, no.79, opslag 140.
Afdøde var forlovet med Dorthe Marie Hansdatter Møller.
Testamente af 27.7.1756. A:
1) afdødes forlovede.
Afdøde døde 21.6.1757 på rejse fra Guinea til Vestindien.

175    Jens Lauridsen Møller, ugift lakaj hos dronning Juliane Marie, boende i Brolæggerstræde i København, der døde 18.2.1758, no.80, opslag 181.
A:
1) søster Margrethe Lauridsdatter Møller 45, kammerpige hos den regerende dronning
2) søster Dorthe Lauridsdatter g.m. Christen Lauridsen Hald, melhandler, på stedet
3) søster Ingeborg Lauridsdatter g.m. Søren Jensen Alstrup, brændevinsbrænder
4) søster Maren Lauridsdatter, enke efter Jørgen Nielsen, skrædder
5) søster Anne Lauridsdatter g.m. Niels Nielsen, brændevinsbrænder
6) søster Ida Anne Marie Lauridsdatter 29
7) søster Kirsten Lauridsdatter 24
8) bror Jens Lauridsen Møller i Ørsø i Dronninglund sogn.

176    Birthe Cathrine Rasmusdatter i Pilestræde i København, der døde 5.4.1758, no.81, opslag 286.
Enke efter Johan Arentsen, politifuldmægtig.
Testamente af 3.1.1730.
Hendes testamente af 19.9.1754.
Hans A:
0) forældre Rasmus Arentsen, negotiant og Anne Mikkelsdatter, begge døde
1) søster Marie Rasmusdatter Arentsen, døbt Helsingør Olai 17.7.1694, enke efter Alqvist, feltskær i Hälsingborg i Skåne
2) søster Cathrine Rasmusdatter Arentsen, døbt Helsingør Olai 28.7.1696, død uden børn.
Hendes A:
1) søster, død. 1B:
a Cathrine Tamsdatter, svag og skrøbelig.
FM: svoger Johan Jagenreuter, trompetmager og guldsmed.
Desuden nævnes hans mors halvsøster Karen Christensdatters barn Marie Poulsdatter g.m. Hans Pedersen Hjerting.
Afdøde blev døbt Helsingør Olai 11.4.1691.

177    Registrering i København. 24.4.1758, no.82, opslag 399.
Registrering af boet hos Peder Jørgensen Holdesø i Dronningens Bredgade eller Kongensgade i København, der er indsat i Frederiksholm fangetårn for tyveri fra de kongelige slotte.

178    Abraham Thomsen, ugift ko-hyrde i København, der døde 6.6.1758, no.83, opslag 436.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.349).

179    Jens Bruun, visiterer i Strandstræde i København. 5.7.1758, no.84, opslag 466.
E: Else Christensdatter. B:
1) Andreas Bruun, skoleholder på broen uden for Nørreport
2) Christine Bruun g.m. Oluf Terkildsen, rytter
3) Else Margrethe Bruun g.m. Oluf Pedersen Sundby, skræddersvend.
Afdøde døde mellem påskedag og pinsedag 1757.

180    Sara Rebekka i Lille Færgestræde i København. 23.7.1758, no.85, opslag 544.
Enke efter Peder Mathiassen Stenderup, toldskriver. A:
1) afdødes steddatter Anne Elisabeth g.m. Jørgen Hansen, brændevinsbrænder.

181    Maren Pedersdatter Møller, vaskerpige på Rosenborg i København, der døde 6.10.1758, no.86, opslag 599.
Arvinger angives ikke.
Begyndelsen af skiftet mangler på nettet.
(Konceptskifte lbnr.357).

182    Claus Kajsen Herzberg, ugift Sukkersvend på Sukkerraffinaderiet på Christianshavn. 14.10.1758, no.87, opslag 616.
A:
1) mor Kirsten Lauridsdatter i Bested i Thy, enke efter Kaj Clausen, sergent. LV: Lorents Mathiassen Hvid, degn i Bested
2) søster Elsebeth Kajsdatter g.m. Niels Poulsen i Svankær i Hvidbjerg vesten Å på Lyngholm gods
3) søster Else Kajsdatter g.m. Peder Christensen Østergaard i Jestrup i Sønderhå sogn på Ulstrup gods
4) Margrethe Kajsdatter 28
5) Marie Kajsdatter 24
6) Johanne Kajsdatter 23.
(Konceptskifte lbnr.358).

183    Jens Rasmussen Hald, ugift fuldmægtig i Store Kongensgade i København, der døde 24.10.1758, no.88, opslag 645.
A:
0) forældre Rasmus Sørensen og Maren Jensdatter i Hald på Dronningborg Rytterdistrikt, begge døde
1) søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen Hoe i Hald, begge døde. 2B:
a Niels Rasmussen, på Dronningborg rytterdistrikt
b Kirsten Rasmusdatter
2) søster Maren Rasmusdatter.
(Konceptskifte lbnr.359).Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1759184    Christen Nielsen Helt, bødker på Vestindien. Skifte i København 29.12.1759, no.97, opslag 2.
E: Christiane Jespersdatter Vinkel (Winkler), der døde 21.7.1760.
B:
1) Bodil Christensdatter 17
2) Dorthe Christensdatter 13
3) Maren Christensdatter 11
4) Anne Christensdatter 5.
FM: morbror Peder Vinkel.
Afdøde døde 20.11.1759 på rejse fra Vestindien.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.382).

185    Frederik Jensen, materialkusk i Mikkel Brøggergade i København, der døde 28.11.1759, no.95, opslag 31.
Enkemand. B:
1) Oluf Frederiksen 5.
FM: morfar Jochum Jørgensen, skoflikker.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.383).

186    Peder Rosenmeyer (Rosenmeier), islandsk købmand ved Nørreport i København. 22.10.1759, no.94, opslag 44.
E: Marie Kirstine. LV: Hans Schack de Behr (Hans Schack de Bæhr), urtekræmmer.
A:
1) far Frederik Rosenmeyer, islandsk købmand.
(Konceptskifte lbnr.380).

187    Peder Christian Ebbisch, kongelig plantagegartner, dedikeret for Marokko. Skifte i København 19.9.1759, no.93, opslag 136.
Afdøde døde 25.7.1758.
Arvinger angives ikke.

188    Andreas Winther, fuldmægtig i Helliggejststræde i København, der døde 19.7.1759, no.92, opslag 27.
A:
1) bror Henrik Winther, islandsk købmand
2) halvbror Frederik Winther i Bergen, senere i Holland, nu uvist hvor
3) halvsøster Anne Winther g.m. Knud Knudsen, ekvipagemester
4) halvsøster Johanne Christine Winther g.m. Jesper Junge, på stedet.
(Konceptskifte lbnr.377).

189    Maren Andersdatter Hurtigkarl i Hummergade i København. 19.3.1759, no. 91, opslag 85.
Enke efter Jens Madsen Hov (Hough), under-visiterer. A:
Hans A:
1) søster Kirsten Madsdatter i Korsør, enke efter Gunder Mogensen, skibsmand
2) halvbror Rasmus Madsen, snedker i Nøbbet [i Horslunde sogn], ½ mil fra Nakskov
3) halvbror Mads Madsen, skomager i Slagelse, død. E: Johanne Hansdatter. 2B:
a Laurids Madsen, døbt Slagelse Sankt Mikkel 6.3.1746
b Mette Kirstine Madsdatter, døbt Slagelse Sankt Mikkel 4.5.1749
4) halvsøster Johanne Madsdatter i Lübeck, død uden børn
5) halvsøster Sidsel Madsdatter Hov g.m. Erik Clausen Wulf, snedker i Nyborg.
Afdøde mand var født i Hov på Langeland.
Hendes A:
0) forældre Anders Jensen Hurtigkarl og Pernille Clemensdatter i Nibe, begge døde.
Mors andet ægteskab med Clemen Jacobsen i Nibe, død
1) halvsøster Kirsten Clemensdatter, enke efter Christen Jensen Grøn i Nibe, ved hendes 2B:
a Christian Gørup Grøn
b Clemen Grøn
2) halvsøster Pernille Clemensdatter, død, var g.m. Hans Fiche i København. 2B:
a Johanne Marie Hansdatter g.m. Rasch Mathiassen i København
b Sidsel Johanne Marie Hansdatter g.m. Jens Jensen, tømrer i København
(Konceptskifte lbnr.366).

190    Johan Casper Leefeldt, ugift løber i Det Bernstorffske Palæ i København, der døde 27.1.1759, no.90, opslag 230.
Afdøde var forlovet med Anne Cathrine Wulf. A:
0) forældre Joachim Christoffer, brygger og Marie Elisabeth Hulen i Strelitz i Mechlenburg, begge døde
1) bror Joachim Christian Leefeldt, døbt Strelitz 13.10.1724, amtsbager i Strelitz
2) søster Cathrine Marie Leefeldt, døbt Strelitz 27.12.1731, g.m. Weidemann, gefreiter
3) søster Marie Charlotte Leefeldt, døbt Strelitz 7.8.1734, g.m. Jacob Deuntzer, stenhuggersvend i København
4) søster Regine Dorthe Leefeldt.
Afdøde blev døbt Strelitz 11.5.1729.
(Konceptskifte lbnr.361).Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1759-1767191    Else Cathrine Hoemann, ugift kongelig pensionist i Mikkel Bryggergade. 31.8.1767, no.319, opslag 2.
A:
1) søster Birgitte Hoemann, død, enke efter Christian Fromholt, skrædder. 1B:
a Sofie Magdalene Fromholt.
(Konceptskifte lbnr.522).

192    Thomas Clausen Maas, pensioneret garderobekarl i afdøde kong Frederik den femtes garderobe. der døde 20.3.1767, no.318, opslag 12.
A:
1) halvbror Claus Nissen, tjener.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

193    Jørgen Andersen, kongelige staldkarl i København, der døde 9.3.1767, no.317, opslag 31.
Enkemand. A:
0) forældre Anders Jørgensen og Karen Hansdatter i Passebæk i Søborg sogn., begge døde
1) søster Dorthe Andersdatter, døbt Søborg 19.2.1719, g.m. Anders Haagensen, fisker i Gilleleje
2) søster Anne Andersdatter, døbt Søborg 21.6.1722, g.m. Peder Nielsen, fisker i Gilleleje.
Afdøde blev døbt Søborg 2.8.1711.

194    Jens Hentzen, fuldmægtig i Det kongelige Hofbageri i København, der døde 30.9.1766, no.316, opslag 41.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

195    Birgitte Kirstine Thygesdatter i København, der døde 11.9.1766, no.315, opslag 62.
Enke efter Cerelius Bruun, husgerådskarl. B:
1) Louise Sofie Bruun 24
2) Andreas Bruun 22, bogbinderdreng
3) Jens Bruun 16, garverdreng
4) Ellen Margrethe Bruun 10.

196    Jens Holst, kongelig svejtser ved Vestervold i København, der døde 24.8.1766, no.314, opslag 88.
E: Anne Margrethe Jensdatter Wismer. B:
1) Niels Holst 31, skriverkarl i Rentekammeret
2) Jens Holst 25, malersvend i Berlin
3) Marie Henrikke Holst 20
4) Anne Kirstine Holst 18.

197    Peder Kohl, ugift pensionist ved Vestervold i København, der døde 24.11.1765, no.313, opslag 105.
Arvinger angives ikke.

198    Peder Pedersen Bloch, sukkerdreng i Det Schimmelske Sukkerraffinaderi på Christianshavn, der døde 12.8.1765, no.311, opslag 140.
A:
1) bror Jens Pedersen i Østrup i Sverige
samt en bror og en brordatter, hvis navne ikke angives.

199    Hans Henrik Milatz, ugift sukkersvend i Det Schimmelske Sukkerraffinaderi på Christianshavn, der døde 6.7.1765, no.310, opslag 150.
A:
1) mor Cathrine Margrethe Sontag, født Schurholtz, enke efter afdødes far Johan Jacob Milatz i Vellahn i Mechlenborg
2) bror Johan Peder Milatz
3) bror Otto Christoffer Milatz
4) bror Christian Frederik Milatz.
Afdøde var født 1738 i Vellahn.
(Konceptskifte lbnr.496).

200    Johan Didrik Imberg, ugift kirurg i Store Kongensgade i København, der døde 5.1.1765, no.309, opslag 166.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.486).

201    Helene Elisabeth Henchen ved Vestervold i København, der døde 11.9.1764, no.308, opslag 189.
Enke efter Jochum Christian Rose, løber hos fyrstinden af Østfrisland. B:
1) Caroline Jochumsdatter 7.
Desuden nævnes afdøde mands søster Cathrine Elisabeth Bøtcher.
(Konceptskifte lbnr.478).

202    Johan Christian Hechler, skibskirurg i Vestindien. Skifte i København 15.8.1764, no.307, opslag 205.
Testamente af 19.9.1761. A:
1) Anne Dorthe Kobiche.

203    Peder Mogensen Frisch, ugift koffardimatros i Vestindien. Skifte i København 15.8.1764, no.306, opslag 13.
A:
1) mor Birthe Jensdatter, enke efter afdødes far Mogens Nielsen i Skovshoved, begravet Gentofte 13.3.1763
2) bror Christen Mogensen i Skovshoved
3) bror Jens Mogensen i Skovshoved
Afdøde blev døbt i Gentofte 1739.

204    Otto Frederik Koch, kirurg på Kysten Guinea. Skifte i København 12.4.1764, no.305, opslag 27.
E: Dorthe Margrethe Johansdatter Lytken. B:
1) Christine Marie Elisabeth Ottesdatter Koch 17
2) Johan Frederik Ottesen Koch 14, assistent på Christiansborg i Guinea
3) Carl Adolf Ottesen Koch 5.
FM: morbror Arp Johansen Lytken Kop, kapellan i Højby på Sjælland.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Lene Johansdatter Lytken
2 Arp Johansen Lytken Kops kones søster Dorthe [Margrethe] Schou.

205    Niels Andersen Hauge, ugift kongelig staldkarl i København, der døde 5.2.1764, no.304, opslag 56.
A:
1) bror David Andersen, skræddersvend i København
2) søster Ellen Andersdatter, uvist hvor
3) en søster, uvist hvor.
(Konceptskifte lbnr.470).

206    Jens Sørensen, forrider hos prinsesse Charlotte Amalie i København. 1.12.1763, no.303, opslag 64.
E: Cathrine Elisabeth Ottesen, der døde 18.11.1763. B:
1) Dorthe Marie Jensdatter 14.
FM: morbror Johan Otto Jansen.
Afdøde døde 11.11.1763.
(Konceptskifte lbnr.464).

207    Søren Knudsen, materialkusk i København, der døde 7.10.1763, no.302, opslag 92.
E: Kirsten Jørgensdatter. B:
4) Christiane Bolette Sørensdatter 27
5) Jørgen Sørensen 23, kokkedreng i det kongelige køkken.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Knud Sørensen, klejnsmed i Vejstruprød ved Kolding
2) Niels Sørensen, kok
3) Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Carl Sørnemann, fuldmægtig.
(Konceptskifte lbnr.463).

208    Mette Clausdatter i København. 25.7.1763, no.301, opslag 125.
E: Hans Mogensen, arbejdskarl.
Første ægteskab med Laurids Andersen, hyrekusk. B:
1) Frands Lauridsen, døbt København Vor Frelser 3.6.1746.
Afdøde døde 6.7.1763.
(Konceptskifte lbnr.457).

209    Christian Andreas Dam, undervisiterer i Lille Kannikestræde i København, der døde 24.6.1763, no.300, opslag 146.
E: Sofie Getreuer. LV: Christian Otto Getreuer. B:
1) Johan Daniel Dam 7
2) Christian Getreuer Dam 3.
Desuden nævnes enkens mor Charlotte Amalie [Köcher], enke efter [Johan Daniel Johansen] Getreuer, [død 31.8.1757].
(Konceptskifte lbnr.455).

210    Jan Rolow, koffardimatros. Skifte i København 22.6.1763, no.299, opslag 160.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde 17.1.1760 på rejse til Vestindien.
(Konceptskifte lbnr.389).

211    Henrik Hagen, koffardimatros. Skifte i København 22.6.1763, no.298, opslag 164.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 5.2.1758 på rejse til Vestindien.
(Konceptskifte lbnr.343).

212    Hans Wulf, ugift pensioneret fuldmægtig i Rentekammeret, boende i Christen Bernikowstræde i København, der døde 12.6.1763, no.297, opslag 168.
A:
1) søster Maren Wulf, på stedet
2) bror Ulrik Christian Lauridsen Wulf, købmand i Kalundborg, [skifte Kalundborg 28.11.1749 lbnr.525. Enkemand efter Anne Marie Sørensdatter Møller]. 6B:
a Maren Wulf g.m. Laurids [Christoffersen] Brøndlund, præst i Stadsbygden i Trondhjem stift i Norge, [tidligere kapellan i Asminderød, Grønholt og Fredensborg i Danmark]
b Johanne Marie Wulf g.m. Christian Friis Højer, kapellan i Toreby på Lolland
c Jacob Wulf, købmand i Kalundborg
d Anne Cathrine Wulf
e Niels Wulf 22, student i København
f Sidsel Cathrine Wulf 21.
Litteratur: Optegnelser om Vendsysselske præstefamilier før ca. år 1700 af C. Klitgaard. 1945. Heri side 57: Laurids Christoffersen Brøndlund.
(Konceptskifte lbnr.453).

213    Christian Sivert Pedersen, trompeter i København. 11.5.1763, no.296, opslag 186.
A:
1) forældre Peder Pedersen smed og Cathrine Marie i Læk på Lütjenhorn gods syd for Tønder.
Afdøde, der blev døbt i Læk 12.1731, døde 21.8.1758 på rejse til Vestindien.

214    Laurids Nielsen Tornbak, koffardimatros, Skifte i København 30.3.1763, no.295, opslag 195.
A:
0) far Niels Pedersen i Hulerød i Søborg sogn, død.
Fars andet ægteskab med Else Lauridsdatter.
1) halvbror Anders Nielsen i Helsingør, døbt Søborg 12.11.1730
2) halvsøster Birthe Nielsdatter, forlovet i Tikøb [29.5.1763 med Arv Isaksen].
Afdøde, der blev døbt i Søborg 15.10.1724, døde 22.1.1760 på rejse til Vestindien.
(Konceptskifte lbnr.393).

215    Hans Mouridsen, korporal på fortet Christiansborg i Guinea. Skifte i København 12.1.1763, no.294, opslag 206.
E: Maren Nielsdatter, nu g.m. Jacob Pedersen Brynne, tømrersvend.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes svoger Børge Joensen Lundbæk.
Afdøde døde 19.10.1760.
(Konceptskifte lbnr.412).

216    Martha Cathrine Rasmusdatter Hassing, 33 år gammel ugift kokkepige i Gothersgade i København, der døde 4.1.1763, no.292, opslag 238.
A:
1) mor Barbara Jensdatter i Allese, født i Slagelse, enke efter Rasmus Knudsen Hassing, skifte Fynske Rytterdistrikt 30.12.1741
2) bror Knud Rasmussen Hassing i Slagelse
3) bror Jens Rasmussen Hassing
4) bror Søren Rasmussen Hassing i København.
(Konceptskifte lbnr.442).

217    Vibeke Rosborg i Kejsergade i København, der døde 13.6.1762, no.290, opslag 261.
Enke efter Peder Juul, kammerlakaj hos afdøde prinsesse Sofie Hedvig.
Arvinger angives ikke.

218    Nikolaj Sinnichsen Farup, ugift jæger i København. 22.6.1762, no.291, opslag 283.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der døde 20.6.1762, blev begravet på Sankt Nikolaj kirkegård.

219    Inger Kirstine Mathiasdatter, ugift tjenestepige i Vestergade i København. 2.5.1762, no.289, opslag 299.
A:
1) bror Mathias Mathiassen, der blev kaldt Halvorsen, skræddersvend.
Afdøde blev begravet på Fangernes kirkegård uden for Østerport.
(Konceptskifte lbnr.432).

220    Mette Rebekka Thomasdatter i Åbenrå, der døde 28.1.1762, no.288, opslag 312.
Enke efter Eberich, slotsforvalter på Frydenlund. A:
1) bror David Negland i Norge, død. Hans børn
2) søster, død. 1B:
a Anne Marie Frich
3) søster, død. 1B:
a Oluf Johan Drovland, drejersvend i Ålborg
4) halvbror Hans Henrik Bruun, tjener
5) halvsøster Cathrine Elisabeth g.m. Benchler, skomager i Åbenrå i København
(Konceptskifte lbnr.427).

221    Peder Sparkær, hofviolon i København, der døde 31.12.1761, no.287, opslag 331.
Enkemand. B:
1) Anne Sofie Sparkær g.m. Lund, kantor i Citadellet Frederikshavn i København
2) Johanne Christine Sparkær 32
3) Christiane Sofie Sparkær 29
4) Christian Sparkær 23.

222    Christian Frederiksen Herskov, kongelig staldkarl i København. 3.6.1761.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.423).

223    Registrering i København. 3.6.1761, no.285, opslag 365.
Registrering af bo, der tilhører Henrik Thomsen Hjort, skriverkarl, indsat i Blåtårn for tyveri.

224    Peder Winther, ugift skriverkarl i Renteklammeret i Laksegade i København, der døde 13.10.1760, no.284, opslag 387.
Arvinger angives ikke, dog nævnes Henrik Hoe og dennes datter Charlotte Amalie Hoes, som beslægtede.
(Konceptskifte lbnr.411).

225    Dorthe Christine Elisabeth Bartelsen, ugift husholderske i København, der døde 19.5.1760, no.283, opslag 401.
A:
0) forældre [Asmus Frederik Bartelsen, rådsherre i Slesvig og Sofie Amalie]
1) søster Sabine Elisabeth Cathrine Bartelsen
2) søster [Frederikke Amalie Bartelsen], død, var g.m. [Johan Henriksen] Dose, præst i Neuendorf i Holsten. Hendes barn
3) søster, død, var g.m. Haupt, kantor i Neuendorf, Hendes 3 børn.

226    Jens Christensen Bay, arbejdskarl i Proviantgården, boende på hjørnet af Frederiksberggade og Lars Leistræde i København, der døde 28.11.1759, no.282, opslag 427.
E: Else Cathrine Jensdatter. LV: Niels Rasmussen Berg, øltapper.
Arvinger angives ikke.

227    Jens Svendsen, ugift gårdskarl på Amalienborg i København, der døde 11.11.1759, no.281, opslag 429.
A:
0) forældre Svend Troelsen og Karen Pedersdatter i Borsholm i Tikøb sogn, begge døde
1) bror Peder Svendsen, portner i Det Harboeske Fruekloster i Stormgade i København
2) søster Maren Svendsdatter g.m. Peder Nielsen i Lille Esbønderup i Tikøb sogn
3) søster Else Svendsdatter g.m. Oluf Pedersen, fisker i Ålsgårde i Tikøb sogn.
(Konceptskifte lbnr.381).

228    Vilhelm Peder Cordes, undermåler. Skifte København 25.7.1759, no.280, opslag 447.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 5.7.1756 på rejse til Vestindien.

229    Christian Rasmussen Brøyel, ugift arbejdskarl i Det kongelige Sølvkammer, boende i Grønnegade i København, der døde 20.6.1759, no.279, opslag 459.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.375).

230    Oluf Lauridsen, undervisiterer i Kattesundet i København, der døde 15.5.1759, no.278, opslag 464.
E: Mette Cathrine Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen, islandsk arbejdskarl. B:
1) Niels Olufsen 6
2) Laurids Olufsen 3.
FM: morfar Niels Pedersen, kældermand.
(Konceptskifte lbnr.374).

231    Peder Mingotti, pensionist i Helliggejststræde i København, der døde 28.4.1759, no.277, opslag 476.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.371).Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1760232    Oluf Nielsen Hedegaard, ugift biløber i De kongelige Stalde, boende i Pilestræde i København, der døde 14.1.1760, no.98, opslag 3.
A:
1) søster Karen Nielsdatter Hedegaard g.m. Niels Pedersen Lund i Nørre Thise i Thise sogn ved søn Niels Nielsen Lund, kusk i København
2) søster Inger Nielsdatter Hedegaard g.m. Peder Nielsen Toft i Næstild [i Oddense sogn]
3) søster Dorthe Nielsdatter Hedegaard g.m. Peder Nielsen Aagaard i Nørre Thise
4) søster Maren Nielsdatter Hedegaard g.m. Søren Sørensen Dalgaard i Dalgård i Nautrup sogn
5) bror Christen Nielsen Hedegaard i Hedegård i Thise sogn på Hvids gods, død 10.2.1760. 2B:
a Niels Christensen
b Anne Christensdatter.
(Konceptskifte lbnr.391).

233    Magnus Gustav Arbien, kongelig medaljør i Færgestræde i København, der døde 27.1.1760, no.99, opslag 46.
E: Margrethe. B:
1) Johanne Marie Magnusdatter 15.
FM: farbror Hans Arbien, hofskildrer.
[Afdøde var født 25.9.1716 i Oslo].
(Konceptskifte lbnr.394).

234    Christian Danielsen Buus, undervisiterer i Kresten Bernikowstræde i København, der døde 12.4.1760, no.100, opslag 142.
Enke efter Cathrine Krøyer, død for 2 år siden. B:
1) Morten Buus 13.
FM: morbror Jens Krøyer, urtekræmmer.
(Konceptskifte lbnr.397).

235    Jens Jørgensen Kofoed, fuldmægtig i Rentekammeret og brygger i København. 26.4.1760, no.101, opslag 181.
E: Charlotte Sofie Dølner.
Af første ægteskab B:
1) Jens Ursin Kofoed 26, prokurator i Larvik i Norge.
Af andet ægteskab B:
2) Frederik Christian Kofoed 17
3) Hans Jacob Kofoed 14
4) Peder Kofoed 11
5) Mathias Kofoed 8.
Ingen børn af tredje ægteskab.
FM: Christoffer Halden.
Testamentarisk arv i boet efter Oluf Kofoed, student på Christiansø, skifte sluttet 11.10.1741 til afdøde og til Hedvig Christensdatter Holstebro g.m. Poul Zacharias Grønvold, degn [i Klemensker] på Bornholm ved svoger Johan Schiøtt, skriver på Holmen i København.
Enkens testamente af 16.10.1761 med arv til A:
1) bror Henrik Anton Dølner, slotsforvalter på Charlottenlund
2) søster Elisabeth Rebekka Dølner g.m. Søren Trelde, stadshauptmand.
(Konceptskifte lbnr.399).

236    Peder Jørgensen, kongelig staldkarl, boende Vandkunsten i København, der døde 19.5.1760, no.102, opslag 449.
E: Karen Andersdatter, der døde 26.5.1760.
Testamente af 7.8.1749.
Hans A:
0) forældre Jørgen Pedersen og Margrethe Lauridsdatter i Fønsskov i Føns sogn, gift Føns 29.11.1685
1) bror Jeppe Jørgensen, kongelig staldkarl, født Føns 24.6.1689, død i København. 1B:
a Anne Margrethe Jepsdatter g.m. Peder Christensen Høj, kongelig staldkarl
2) bror Mikkel Jørgensen, død uden børn
Mors første ægteskab med Jeppe Olufsen i Føns, død Føns 29.3.1685.
3) halvsøster Karen Jepsdatter, døbt Føns 6.6.1675, død. Første ægteskab med Finn Pedersen i Føns, død 24.6.1711, gift Føns 21.11.1700. 1B:
a Jeppe Finnsen i Føns på Wedellsborg gods, døbt Føns 30.3.1704.
Karen Jepsdatters andet ægteskab med Laurids Lauridsen i Føns, gift Føns 20.12.1711. 1B:
b Kirsten Lauridsdatter i Middelfart, døbt Føns 13.11.1712, enke efter Peder Samuelsen
4) halvbror Laurids Jepsen i Middelfart, døbt Føns 26.8.1682, død uden børn.
Hendes A:
1) bror Jens Harbo Andersen Schiøtt i Hvidding i Vorning sogn, død. 7B:
a Peder Jensen Schiøtt i Hammershøj på Fussingø gods
b Christen Jensen Schiøtt i Hvidding på Fussingø gods
c Anne Jensdatter gift Citadellet København 6.11.1746 med Johan Aboer, musketer
d Kirsten Jensdatter gift København Holmen 18.8.1751 med David Ohnmark, arbejdsmand
e Maren Jensdatter g.m. Casper Pedersen, bøssemager i Kronborg Geværfabrik
f Johanne Jensdatter gift København Holmen 28.4.1751 med Johan Anton Rose, kongelige arbejdskarl
g Mette Jensdatter gift København Nikolaj 1.9.1735 med Hans Christensen, værtshusmand i København
2) bror Esben Andersen Schiøtt i Hviding, død. 4B:
a Christen Esbensen i Hvidding, død. 3B:
1 Kirsten Christensdatter
2 Margrethe Christensdatter
3 Karen Christensdatter
b Mette Esbensdatter g.m. Christen Madsen i Vorning
c Maren Esbensdatter g.m. Anders Mortensen i Hvidding
d Kirsten Esbensdatter g.m. Christen Christensen i Rise i Tjele sogn
3) bror Niels Andersen Schiøtt, værtshusmand i Gammelstrand i København, død. Første ægteskab med Birthe Nielsdatter. 2B:
a Anders Nielsen, død uden børn
b Mette Kirstine Nielsdatter, død. var g.m. Johan Peder Nichelmann, skomager i København. 4B:
1 Johan Andreas Johansen
2 Frederik Ditlev Johansen
3 Anne Marie Johansdatter g.m. Carl Christian Lesche, skomager i København
4 Birthe Cathrine Johansdatter.
Niels Andersen Schiøtts andet ægteskab med Karen Pedersdatter Tim, der lever. 4B:
c Johan Andreas Nielsen, død uden børn
d Frederik Ditlev Nielsen, død uden børn
e Anne Marie Nielsdatter, død uden børn, var g.m. en skomager i København
f Birthe Cathrine Nielsdatter, død uden børn.
Afdøde mand var født i Føns 22.5.1687.
(Konceptskifte lbnr.402).

237    Josef Johan Mentzel, kongelig klejnsmed i et hus ved Blåtårn i København, der døde 3.6.1760, no.106, opslag 2.
Enkemand efter Ingeborg Cathrine Christensdatter, død for 3 år siden. B:
1) Anne Cathrine Mentzel, død 10.8.1759. E: von Wurdel. Ingen børn.
Desuden nævnes afdødes kones bror Peder Christensen, værtshusmand.
(Konceptskifte lbnr.417).

238    Frederik With, højesteretsadvokat i København, der døde 26.5.1760, no.105, opslag 377.
Arvinger angives ikke.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

239    Rasmus Mikkelsen, ugift portner i Stormgade i København. 24.5.1760, no.104, opslag 386.
A:
1) bror Peder Mikkelsen i Øm i Kirke Syv sogn
2) søster Marie Mikkelsdatter g.m. Niels Jensen i Manderup i Osted sogn
3) søster Margrethe Mikkelsdatter g.m. Hans Christoffersen i Osted
4) søster Kirsten Mikkelsdatter g.m. Niels Poulsen i Osted
5) søster Maren Mikkelsdatter g.m. Oluf Lauridsen i Allerslev
6) halvbror Laurids Mikkelsen 13 hos forældrene i Manderup.
Begge afdødes forældre er døde.
(Konceptskifte lbnr.401).

240    Hans Jørgen Jansen, ugift tjener i Nørregade i København, der døde 23.5.1760, no.103, opslag 399.
1) bror Claus Jansen, glarmester i Helsingør g.m. Cathrine Pedersdatter
2) søster Anne Cathrine Jansen g.m. Villum Andersen, skytte på grebe Holsteins gods på Sjælland
3) halvbror Herman Jansen, billedhugger i Odense
4) halvbror Andreas Jansen, glarmester i Husum, død 2.10.1748. E: Frederikke Anne Sofie. 1B:
a Peder Jansen, født 2.3.1742.

241    Dorthe Jacobsdatter i København, der døde 12.12.1760, no.114, opslag 2.
Enke efter Søren Christensen, rustvognskusk.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.414).

242    Anne Marie Pedersdatter i Gammelmønt i København, der døde 1.12.1760, no.113, opslag 14.
Enke efter Rasmus Pedersen Krey, visiterer. B:
1) Maren Rasmusdatter Krey g.m. Laurids Nielsen Svarre, bogtrykker
2) Elisabeth Rasmusdatter Krey g.m. Johan Gotfred Pøtsch, skriftstøber
3) Sara Rasmusdatter Krey 28, der ægter Johan Mathæus Emmiche
4) Marie Rasmusdatter Krey 21.
Afdøde blev begravet på Nikolaj kirkegård.

243    Cathrine Kirstine Bruchmann i København. 21.11.1760, no.112, opslag 133.
E: Vilhelm Steen, arbejdskarl på Proviantgården. B:
1) Christine Vilhelmsdatter 9 mdr.
Afdøde døde 10.8.1760.

244    Jacob Knudsen Thillerup, jæger i Klareboderne i København. 7.11.1760, no.111, opslag 136.
A:
0) forældre [Knud Jensen, foged og Margrethe Thillerup i Sorø], begge døde
1) bror Jens Knudsen Thillerup, præst i Magleby ved Skælskør
2) bror Rasmus Thillerup, død. E: Hylleborg i Sorø. 3B:
a Knud Rasmussen Thillerup
b Jens Rasmussen Thillerup
c Jørgen Rasmussen Thillerup
3) søster Anne Cathrine Knudsdatter Thillerup i Magleby
4) søster Anne Margrethe Knudsdatter Thillerup, husholderske på Vallø
5) søster Karen Knudsdatter Thillerup, husholderske i København.
Afdøde døde 21.10.1760 på Fredensborg.

245    Abraham Pothée, underfabrikant i Det kongelige militære Uldmanufaktur i Børnehuset på Christinhavn, der døde 15.9.1760, no.110, opslag 186.
Enkemand efter Anne Christine Jacobsdatter, skifte sluttet 15.10.1737. B:
1) Jacob Pothée 32, der farer på Island
2) Johan Henrik Pothée, død. 1B;
a Nikolaj Johansen Pothée 4
3) Marie Pothée g.m. Peder Frimann, maler
4) Helene Pothée g.m. Georg Julius Liebe, bogbinder.
(Konceptskifte lbnr.409).

246    Bolette Falkenberg, ugift stuepige i København. der døde 12.9.1760, no.109, opslag 250.
Afdøde skal efterlade søskende i Jylland og i Helsingør.
(Konceptskifte lbnr.408).

247    Frederikke Louise Didriksdatter Schultz i Rådstuestræde i København, der døde 8.9.1760, no.108, opslag 268.
Enke efter Elias Bruun, overvisiterer. Hans arvinger bor i Sverige og skal ikke arve.
Første ægteskab med Jens Pedersen, Prammand. Af dette første ægteskab 2 børn, der begge er døde.
Testamente af 19.12.1730. A:
0) forældre [Didrik Schultz og Johanne Jensdatter Bech], begge døde.
Mors første ægteskab med [Jochum Frederik Phister, kok i København]
1) halvbror Jørgen Phister, major, g.m. [Anne Bruun. Første ægteskab med Marie Margrethe Folsach]
2) halvbror Ferdinand Jochumsen Phister, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby på Mors, død [10.10.1752]. E: Anne [Henriksdatter] Kræfting i Nykøbing Mors. 6B:
a Henrik Phister, død i Norge, uden børn
b Jørgen Kræfting, død i Holsten, uden børn
c Johanne Phister g.m. Christian Vils, købmand i Nykøbing Mors
d Joachim Frederik Phister, født 1735, stud. theol. i København
e Anne Helene Phister
f Louise Phister
g Susanne Phister
h Helle Kræfting Phister [dvs. Helge Kræfting Phister], født 1747.
3) halvsøster Engelke Phister i København, enke efter Hans Aastrup, birkedommer [i Røstofte, begravet Øster Egesborg 22.4.1739].
Af fars første ægteskab B:
4) halvsøster Ellen Didriksdatter Schultz, død, var g.m. Henrik Kretzmer, nu g.m. Elisabeth Magdalene, 66 år gammel. 2B:
a Frederik Henriksen Kretzmer, død uden børn
b Didrik Frands Kretzmer, auktionsmand i København
5) halvsøster Charlotte Didriksdatter Schultz, død, var g.m. Jacob Knudsen Berg, overvisiterer i København. 1B:
a Didrik Jacob Berg, konditor i Danzig
6) halvsøster Susanne Didriksdatter Schultz, død, var g.m. [Poul] Glad, overvisiterer i København, [København Borgret Konceptskifte lbnr.321]. 1B:
a Frederikke Charlotte Glad, [død 8.12.1759], var g.m. Peder Balle Leonardsen Pegmann (Pechmann), kapellan i Præstø, [død 15.11.1759]. 3B:
1 Leonard Pedersen Pegmann, døbt Præstø 26.5.1747
2 Christine Kirstine Conradine Pedersdatter Pegmann, døbt Præstø 7.10.1750
3 Poul Glad Pegmann, døbt Præstø 17.12.1754.
(Konceptskifte lbnr.407).

248    Peder Tobiassen Brandt, postkontrollør og lotterikollektør ved Gammelstrand i København, der døde 8.8.1760, no.107, opslag 422.
E: Cathrine Holm. B:
1) Anne Dorthe Pedersdatter Brandt 8
2) Tobias Valentin Pedersen Brandt 5
3) Christian Peder Pedersen Brandt 3.
FM: morfar Christian Holm.
(Konceptskifte lbnr.405).Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1761249    Marie Lauridsdatter i Møntergade i København. 1.7.1761, no.119, opslag 3.
Enke efter Niels Hansen Juul, født Fåborg 14.10.1695, taffeldækker, gift København Nikolaj 20.2.1728.
Testamente af 21.12.1745.
Hans A:
0) far Hans Nielsen Juul købmand i Fåborg, [skifte Fåborg 12.12.1733 lbnr.167].
Første ægteskab med Malene Rasmusdatter, [skifte Fåborg 3.9.1704 lbnr.79]
1) søster Mette Cathrine Hansdatter Juul, født 27.7.1691, død i København, var g.m. Andreas With, oboist i Helsingør. 1B:
a Marie Eleonora With, gift København Sankt Petri 21.7.1762 med Samuel [Tollesen] Svella, skoleholder i Mern
2) bror Niels Hansen Juul, født 30.10.1695, [murersvend i København], død uden børn
3) søster Ellen Marie Hansdatter Juul, død 22.1.1737, begravet Garnison 26.1.1737, uden børn, var g.m. [Otto Rudolf Riise i København]
Fars andet ægteskab med Marie Hansdatter Hoff, død, datter af [Hans Andersen Hoff, birkeskriver i Ulriksholms birk og ridefoged på Skovsbo og Ellen Steffensdatter]
4) halvsøster Malene Kirstine Hansdatter Juul, født 15.2.1717, i Kerteminde hos sin moster [Anne Hansdatter Hoff, begravet Kerteminde 17.9.1751, enke efter Mathias Lauridsen Hoff], præst i Svanninge, [død 1720], nu i København.
Hendes A:
00) morfar og mormor Jørgen Thorsen og Ellen Villadsdatter i Nyborg, begge døde
0) mor Sidsel Jørgensdatter, døbt Nyborg 7.7.1650, død 10.2.1733, begravet på Nikolaj Urtegård, gift København Nikolaj 31.10.1682 med far Laurids Jensen, taffeldækker i København, død 13.8.1707, begravet Nikolaj Urtegård 18.8.1707. 3B:
1) bror Jens Lauridsen, født 16.11.1683, død 27 uger gammel
2) bror Jens Lauridsen, født 24.4.1685, død 9.9.1711
Afdøde Marie Lauridsdatter, født 223.2.1688
01) moster Maren Jørgensdatter, døbt Nyborg 8.11.1657, g.m. Christen Pedersen Fischer, vandkigger i Roskilde, begge døde.  4B:
1) søskendebarn Jørgen Christensen Fischer, skomager i Roskilde, død, var g.m. [Birthe, skifte Roskilde 10.9.1736 lbnr.109]. 1B:
a Christoffer Jørgensen Fischer, skomagersvend, uvist hvor
2) søskendebarn Peder Christensen Fischer, murer i Roskilde, [skifte Roskilde 20.1.1733 lbnr.59]. 4B:
a Rasmus Pedersen Fischer, murer i Roskilde
b Dines Pedersen Fischer, murer i Roskilde, [skifte Roskilde 5.10.1754 lbnr.325], var g.m. [Lisbeth Madsdatter]. 1B:
1 Maren Dinesdatter Fischer g.m. Thomas Nielsen, snedker i Roskilde
c Ellen Pedersdatter g.m. Christian Kyhn, murer i Roskilde
d Anne Dorthe Pedersdatter, enke efter Andreas Christensen, grovsmed i Roskilde, [skifte Roskilde 3.4.1760 lbnr.436]
3) søskendebarn Dorthe Marie Christensdatter, enke efter Mads Christensen Esmark i København
4) søskendebarn Thyra Christensdatter g.m. Jens Hansen, tømrersvend i København, begge døde. 2B:
a Hans Christian Jensen, snedkersvend i København
b Andreas Jensen, silkevæversvend i København.
(Konceptskifte lbnr.424).

250    Johan Christoffer Mann, ugift mesterkok i Det Bernstorffske Palæ i København, der døde 27.4.1761, no.118, opslag 392.
A:
1) bror Cornelius Mann i Libau i Oberlausitz.
(Konceptskifte lbnr.422).

251    Karen Jespersdatter Vinkel i Vingårdstræde i København, der døde 6.4.1761, no.117, opslag 474.
Enke efter Jens Mikkelsen, islandsk købmand, død 1760 på rejse til Island. B:
1) Anne Jensdatter 12
2) Birthe Jensdatter 11
3) Jesper Jensen 9
4) Andreas Jensen 7
5) Louise Jensdatter 3.
FM: morbror Peder Vinkel.
(Konceptskifte lbnr.421).

252    Mads Lauridsen, pensioneret postbud på Hamborg, boende på hjørnet af Laksegade og Ulkegade i København, der døde 30.3.1761, no.116, opslag 552.
Enkemand. B:
1) Johanne Christiane Abigael Madsdatter, født 17.6.1744
2) Christian Henrik Madsen. født 6.9.1746.

253    Ulrik Christian Højsager, ugift lens-skriver i Danske Kancelli i København, der døde 6.1.1761, no.115, opslag 608.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.418).

254    Niels Eskildsen Holm, toldskriver ved Østerport i København. 31.12.1761, no.126, opslag 2.
E: Birthe Cathrine Gerlev. LV: Jacob Slagter, urtegårdsmand. A:
0) forældre [Eskild Nielsen Sønderholm og hustru Karen Christensdatter i Nibe, skifte Nibe 19.7.1730 lbnr.877]
1) søster Mette Eskildsdatter Holm, enke efter Peder Andersen Fanø, skipper
2) søster g.m. Mads Restrup i Nibe.
Afdøde døde 31.3.1758.
(Konceptskifte lbnr.346).

255    Erland Ibsen, ugift kongelig staldkarl i København, der døde 12.11.1761, no.125, opslag 53.
A:
0) forældre Jeppe Nielsen og Anne i Fjellenstrup, begge døde
1) bror Niels Ibsen, død uden børn.
Mors første ægteskab med Erland Børresen.
2) halvsøster Maren Erlandsdatter g.m. Peder Pedersen i Fjellenstrup
3) halvsøster Karen Erlandsdatter, død, 3B:
a Jørgen Andersen i de kongelige stalde i København
b Dorthe Andersdatter g.m, Anders Haagensen i Gilleleje
c Anne Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Gilleleje
4) halvbror Bent Erlandsen, død. 4B:
a Peder Bentsen, død. 3B:
1 Laurids Pedersen 14
2 Børre Pedersen 11
3 Pernille Pedersdatter 8
b Erland Bentsen i København
c Bodil Bentsdatter g.m. Bent Jørgensen i Gilleleje
d Sofie Bentsdatter 52, i Græsted, der har et uægte barn
5) halvbror Børre Erlandsen, kongelig forrider i København, død, var g.m. Helvig, skifte 10.2.1757. 1B:
a Erland Børresen 30.
Afdøde blev døbt Søborg 1.10.1702.
Desuden nævnes at Aage Christensens mor i Græsted er søster til afdødes far.

256    Margrethe Charlotte Dedeken på hjørnet af Regnegade og Gammelmønt i København, der døde 18.10.1761, no.124, opslag 93.
Enke efter Conrad Bauer, køkkenmester.
Testamente af 30.4.1742.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet på Sankt Petri kirkegård.

257    Hans Krag, undervisiterer i Gammelmønt i København, der døde 5.10.1761, no.123, opslag 111.
Enkemand. B:
1) Verner Krag 12.
FM: farbror Terkild Krag.
Arv i boet efter Karen Mortensdatter, skifte 15.7.1761. E: Otto Krag, islandsk arbejdskarl.

258    Jens Hansen Tikøb, ugift islandsk købmand på hjørnet af Færgestræde i København. 3.10.1761, no.122, opslag 123.
A:
1) bror Peder Hansen Tikøb
2) bror Laurids Hansen Tikøb i Plejelt [i Tilkøb sogn]
3) bror Jørgen Hansen Tikøb i Nødebo
4) bror Jens Hansen Tikøb, pensioneret kongelig svejtser, død for 4 år siden. 6B:
a Christoffer Jensen Tikøb, hører i Frederiksborg Latinskole
b Inger Jensdatter 29
c Kirsten Jensdatter 27
d Ellen Regine Jensdatter 24
e Marie Jensdatter 18
f Hans Jensen Tikøb 17, i Frederiksborg Latinskole.

259    Sidsel Hansdatter i Vimmelskaftet i København, der døde 19.9.1761, no.121, opslag 155.
Enke efter Jens Christian Lassen, islandsk købmand.
Af første ægteskab B:
1) Michael Bløcher, bager på Sankt Croix
2) Christian Bløcher, der farer til søs
3) Anne Margrethe Bløcher g.m. Jens West på Vokslysfabrikken i København
4) Ingeborg Jacobsdatter Bløcher g.m. Peder Møller, kontrollør.
Afdødes mands testamente af 20.4.1758.
(Konceptskifte lbnr.425).

260    Lene Pedersdatter i København. 1.9.1761, no.120. opslag 129.
E: Peder Mogensen, kongelig rideknægt. B:
1) Dorthe Margrethe Pedersdatter 8.
Afdøde døde 1.2.1761.Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1762261    Peder Christensen Schou, student og informator i Dronningens Tværgade i København, der døde 23.1.1762, no.127, opslag 2.
A:
0) forældre Christen Andersen Schou og Lauridse Sofie Wind, begge døde
1) søster Drude Hedvig Schou g.m. Niels Hansen Bech, købmand i Århus
2) søster Anne Sofie Schou i Sørbymagle præstegård.
FM: Jens Maltesen Radier, præst i Sørbymagle og Kirkerup, havde været gift med [Ingeborg Andersdatter Wind].
Afdøde blev begravet på Trinitatis kirkegård.

262    Anne Kirstine Klinge, død 22.5.1761 og søster Maren Klinge, død 31.5.1761, i København. 24.2.1762, no.128, opslag 27.
A:
00) morfar Hans Steffen Graner, skovrider på Jægerspris [i Dråby sogn], skifte sluttet 21.1.1744, i andet ægteskab med mormor Maren Hansdatter, skifte sluttet 1.4.1751
0) forældre Andreas Klinge, pensioneret skovrider på Als, skifte 3.12.1759 og Helvig Hansdatter Graner, død
1) fars halvbror Hans Bjørnsen, død 7.10.1750 i Vestindien, uden børn
2) fars halvsøster Kirsten Bjørnsdatter g.m. Christoffer Clausen Friis, smedesvend på Holmen
3) morbror Johan Graner
4) morbror Peder Graner
5) morbror Christian Graner
6) morbror Frederik Graner
7) morbror Hans Frederik Graner
8) moster Anne Marie Graner, død, var g.m. Lesberg, parforcejæger. 1B:
a Steffen Lesberg hos sin far i Farum
Morfars første ægteskab med Helvig Pedersdatter Randlev.
9) mors halvbror Steffen Frederik Graner, i udlandet, død. Efterlader en søn
10) mors halvbror Hans Casper Graner, skovfoged på Jægerspris
11) mors halvbror Jørgen Ernst Graner, overjæger på Jægersborg [i Gentofte sogn]
12) mor halvbror Terkild Graner
13) mors halvbror Carl Graner
14) mors halvsøster Anne Margrethe Graner g.m. Jens Lauridsen, skovfoged på Jægerspris
15) mors halvsøster Kirsten Graner, død, var g.m. Niels Andersen, møller på Jægerspris. 2B:
a Peder Nielsen i København
b Helvig Nielsdatter, død, var g.m. Christen Rasmussen, forpagter på Holmegård. 4B:
1 Steffen Christensen
2 Niels Christensen
3 Karen Christensdatter
4 Anne Christensdatter
16) mors halvsøster Dorthe Graner g.m. Christian [Jensen] Graver, degn i Herstedøster og Herstedvester
17) mors halvsøster Birgitte Graner g.m. Peder Høgh, møller i Ove mølle i Kronborg amt
18) mors halvsøster Magdalene Sofie Graner, død, var g.m. Hieronymus Rasmussen, skovfoged. 4B:
a Rasmus Lund
b Hans Lund
c Peder Lund
d Helvig Lund g.m. Nikolaj Pedersen på Jægersborg
19) mors halvsøster Sofie Hedvig Graner g.m. Anders Nielsen, møller på Jægerspris.

263    Lene Cathrine Bech i Dybensgade i København, der døde 27.3.1762, no.129, opslag 92.
Enke efter Hans Jørgen Holm, fuldmægtig i Landetatens generalkommissariat.
Hans A:
0) forældre [Hans Mikkelsen Holm, brygger og Marie Clausdatter Olrog i København], begge døde
1) bror Hans Christian Holm i Trankebar, død uden børn
2) bror Søren [Hansen] Holm, præst i Vejby og Tibirke, [død april 1724], var g.m. [Inger Svendsdatter Falkenberg, død i Helsingør, skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 28.10.1747 lbnr.100]. 3B:
a Svend Sørensen Holm, kandestøber i Helsingør
b Hans Sørensen Holm, sværdfeger i Breslau i Schlesien
c Jens Bagge Sørensen Holm i Hillerød Hospital
3) søster Gundel Holm, død. Første ægteskab med Conrad Francke, hofmester. 2B:
a Marie Elisabeth Conradsdatter Francke, enke efter Jacob Bøgvad, degn [i Magleby] på Møn, [skifte Mønbo herred 10.2.1756 lbnr.98]
b Conradine Conradsdatter Francke, enke efter [Benjamin Jonassen] Falch, degn i Jørlunde, begravet 21.2.1756.
Gundel Holms andet ægteskab med Corfitz Nielsen Almontan, præst [i Strø, død ca. 1722]. 1B:
c Anne Georgine Corfitsdatter Almontan, død, var gift i Hillerød. 3B:
1 Corfitz Almontan, deserteret soldat
2 Anne Marie Nielsdatter Almontan 16, gift København Garnison 6.12.1764 med Peder Jensen,
3 Gundel Marie Almontan 12, i Vajsenhuset.
Hendes A:
1) halvbror Niels Thorsen Asch
2) halvbror Jens Thorsen Asch
3) halvsøster Sara Thorsdatter Asch
4) halvsøster Sofie Thorsdatter Asch.
(Konceptskifte lbnr.429).

264    Bernhard Henchen, ugift tjener i Det kongelige Palæ i København, der døde 14.4.1762, no.130, opslag 142.
A:
1) bror Johan Michael Henchen, taffeldækker
2) bror Jacob Henchen i Aurich i Østfrisland
3) søster Helene [Elisabeth] Henchen, enke efter Jochum Rose, løber.
(Konceptskifte lbnr.430).

265    Karen Hansdatter i København. 22.4.1763, no.131, opslag 215.
E: Christian Jensen Skarup, islandsk arbejdskarl. B:
1) Daniel Skarup 10
2) Anne Johanne Skarup 6
3) Hans Skarup 3½.
FM: mosters mand Jens Odderbæk.
Afdøde døde 17.4.1763.
(Konceptskifte lbnr.451).

266    Oluf Hansen, fejer på Slottet i København. 28.4.1762, no.132, opslag 246.
E: Bente Hansdatter, der døde 29.4.1762. B:
1) Hans Olufsen 6
2) Albert Olufsen 3
3) Christian Olufsen 9 mdr.
FM: Niels Albertsen, beslægtet på fars side.
Desuden nævnes enkens søster Martha Hansdatter g.m. Peder Frandsen, tømrer på Holmen.

267    Gertrud Elisabeth Zøllner (Zølner), ugift pensioneret syjomfru, i Sankt Pederstræde i København, der døde 24.5.1762, no.133, opslag 266.
A:
1) bror Johan Martin Zøllner, hof-tapetmester
2) bror Henrik Zøllner, tapetmager, [skifte København byret originale skiftebreve sluttet 28.12.1758 lbnr.927]. 3B:
a Henrik Zøllner 21
b Didrik Christian Zøllner 14
c Christian Gerhardt Zøllner 11
3) bror Bendix Zøllner, uvist hvor
4) søster Cathrine Dorthe Zøllner g.m. Giæve, skildrer i Slesvig.
(Konceptskifte lbnr.433).

268    Jens Tovager, islandsk købmand, på hjørnet af Skindergade og Skoubogade i København. 14.6.1762, no.134, opslag 293.
E: Birgitte Kirstine Herms, der døde 7.2.1763. B:
1) Cathrine Tovager 26.
FM: Z. Meinertsen, inspektør.
Afdøde døde 10.6.1762 i Helsingør på rejse til Island.

269    Carl Jacob Prosch, politiadjudant i København, der døde 17.6.1762, no.135, opslag 420.
E: Anne Margrethe Birch. B:
1) Karen Prosch, død. E: Christoffer Budde, vicepræst i Hevne sogn i Trondhjem stift i Norge, der efterlader 2 piger
2) Casper Tobias Prosch, præst i Flesberg i Norge.

270    Johan Daniel Deno, underassistent på fortet Christiansborg i Guinea. Skifte i København 25.8.1762, no.136, opslag 462.
A:
1) mor Anne Pouline, enke efter Deno
2) søster Susanne Dorthe Deno, død. E: Niels Langsted, renteskriver. 5B:
a Hans Langsted 17
b Johanne Langsted
c Anne Cathrine Langsted
d Else Dorthe Langsted
e Anne Pouline Langsted.

271    Johan Andreas Pheill (Pfeil), ugift lakaj hos prinsesse Charlotte Amalie, boende i Studiestræde i København, der døde 2.10.1762, no.137, opslag 473.
A:
1) mor Ellen Kirstine [Svendsdatter Morbech], enke efter Johan Hildebrandt Pheill, maler i Næstved, [skifte Næstved 23.1.1731 lbnr.638]
2) søster Marie Elisabeth Johansdatter, døbt Næstved Sankt Peder 18.6.1723, død. E: Prip, kaptajn i gården Holt i Ullensaker sogn i Norge. 1B:
a Margrethe Marie Prip i Christiania
3) bror Didrik Hildebrandt Johansen, døbt Næstved Sankt Peder 14.6.1726, negotiant i Frederikshald i Norge
4) søster Else Cathrine Johansdatter, døbt Næstved Sankt Peder 29.3.1730, begravet samme sted 1.3.1756, uden børn.
Afdøde blev døbt Næstved Sankt Peder 24.9.1724.

272    Johan Casper Schønbech, kongelig brademester, boende i Lille Kongensgade i København, der døde 17.10.1762, no.138, opslag 502.
Enkemand efter Marie Christine Bentsdatter.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svigerfar Bent Thomsen.

273    Nis Nissen, overvisiterer i Store Kongensgade i København, der døde 8.12.1762, no.139, opslag 539.
Enkemand efter Anne Dorthe Nissen.
Hans A:
1) mor Inger, enke efter Niels Madsen i [Sønder] Bjert i Tyrstrup herred i Haderslevhus amt
2) halvbror Niels Eriksen Bramsen, i Vejstruprød
3) halvbror Jens Eriksen Bramsen
4) halvbror Jeppe Eriksen Bramsen i Skanderup i Koldinghus amt, død. 4B:
a Hans Jepsen 22
b Erik Jepsen 18
c Iver Jepsen 9
d Inger Kirstine Jepsen 8
5) halvsøster Dorthe Eriksdatter g.m. Mads Mikkelsen i Bjert
6) halvsøster Maren Eriksdatter i Bjert.
Hendes A:
0) far Thomas Nissen i Slesvig, død
1) bror Asmus Nissen i Slesvig, død. 2B:
a Peder Nissen, murersvend i Hamborg
b Thomas Nissen i Husum, død uden børn
2) søster Sofie Nissen, død, var g.m. [Jacob] Bremer, [brygger i Slesvig]. 2B:
a Cathrine Dorthe Bremer ved svoger Hans Henrik Sellenschlo, skomager
b Marie Bremer, kongelige gemakpige i København.
(Se næste skifte lbnr.274).

274    Cathrine Schrøder. Skifte København 5.12.1778, no.140, opslag 719.
Som er den nyligt opdagede 3 søsterdatter af Anne Dorthe Nissen g.m. Niels Nissen, overvisiterer i København, skifte Københavns Borgret Skiftebreve 8.12.1762 lbnr.273. A:
1) morbror Asmus Nissen i Slesvig, død. 2B:
a Peder Nissen, murersvend i Hamborg, død. E: Anne Ursula. 2B:
1 Joachim Peder Nissen
2 Anne Mette Nissen.
FM: Bendix Bruun i Slesvig
b Thomas Nissen i Husum, død. E: Anne Schram. Ingen børn
2) moster Sofie Nissen, død, var g.m. [Jacob] Bremer, [brygger i Slesvig]. 2B:
a Cathrine Dorthe Bremer
b Marie Bremer, kongelige gemakpige i København, ved halvsøsters mand Hans Henrik Sellenschlo, skomager.Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1763
275    Peder Mariager, ugift renteskriver på Christianshavn. 3.2.1764, no.149, opslag 2.
A:
0) forældre [Christen Lauridsen Mariager, øverste kapellan i København Vor Frue, begravet København Frue 30.8.1706 og Anne Marie Pedersdatter Glud, begravet København Frue 1.2.1725]
1) bror Laurids Mariager, præst i Tjæreby, skifte sluttet 15.2.1732. var g.m. Dorthe Marie Grønnegaard, skifte sluttet 16.2.1742. 6B:
a Christen Lauridsen Mariager, død uden børn
b Iver Lauridsen Mariager, død uden børn
c Mathias Lauridsen Mariager
d Anne Marie Lauridsdatter Mariager g.m. Werner, skovrider i Kalundborg
e Cathrine Lauridsdatter Mariager, enke efter Søren [Rasmussen] Lund, degn i Bjernede og Slaglille, [skifte Alsted herred gejstlig 18.8.1764 lbnr.13]
f Kirsten Lauridsdatter Mariager, død. E: Henrik Johan Wolder, stadsmusikant i Oldenborg. 1B:
1 Henrik Johan Henriksen Wolder, født 24.9.1756
2) bror Villum Mariager, degn i Odden, skifte Ods herred gejstlig 5.4.1741 lbnr.13]. E: Martha [Pedersdatter]. 2B:
a Anne Marie Villumsdatter Mariager, døbt Odden 5.12.1734, g.m. Oluf Busch, brændevinsbrænder på Christianshavn
b Christen Worm Villumsen Mariager, døbt Odden 18.1.1739, skomagersvend i København
3) søster Mette Marie [Christensdatter] Mariager, død [1730], var g.m. Christian [Caspersen] Kølichen, øverste kapellan i København Vor Frue, død [februar 1747]. 7B:
a Casper Christiansen Kølichen, præst i Torup på Sjælland, [begravet 8.4.1742]. 1B:
1 Mette Caspersdatter Kølichen 20
b Filip Julius Christiansen Kølichen, skoleholder i København, begravet København Vor Frue 14.3.1764, gift København Vor Frue 10.2.1751, død. E: Eleonora Christine Knudsdatter. Ingen børn
c Cosmus Christiansen Kølichen, student
d Thyra Sofie Christiansdatter Kølichen, død uden børn, var g.m. Munthe, professor
e Anne Marie Christiansdatter Kølichen, enke efter [Jørgen Hansen] Bagger, præst i Fladstrand, [begravet Fladstrand 21.1.1755]
f Else Christiansdatter Kølichen, død, var g.m. [Ludvig de] Hemmer, rektor i Ålborg latinskole, [skifte Ålborg by provsti gejstlig 16.1.1763 lbnr.36]. 1B:
1 [Sofie Christiane de Hemmer] i Ålborg
g Hedvig Dorthe Christiansdatter Kølichen g.m. [Hans Didriksen Caspersen] Bruun, kapellan i Rødby.
(Konceptskifte lbnr.469).

276    Malene Gotfredsdatter Holst i Dybensgade i København, der døde 30.11.1763, no.148, opslag 71.
Enke efter Jens Mikkelsen, kongelig staldkarl.
Afdødes testamente af 28.11.1763. A:
1) bror Hans Gotfredsen Holst, husgerådskarl hos enkedronningen på Hirschholm
2) søster Cecilie Gotfredsdatter Holst, på stedet.
Hendes øvrige arvinger arver ikke ifølge testamentet.

277    Valentin Schønfeldt, kaptajn på Vestindien. Skifte København 11.11.1763, no.147, opslag 127.
A:
1) mor Bodil Marie, enke efter Schønfeldt
2) bror Peder Schønfeldt, kandestøber, død. E: Sara. 3B:
a Johan Peder Schønfeldt
b Morten Henrik Schønfeldt
c Niels Valentin Schønfeldt
3) søster Anne Marie Schønfeldt g.m. Christian Sødring, kongelige berider
4) bror Magnus Schønfeldt
5) søster Christiane Amalie Schønfeldt
6) søster Johanne Sofie Schønfeldt.
(Konceptskifte lbnr.426).

278    Kirsten Bjørnsdatter ved Vestervold i København, der døde 22.6.1763, no.146, opslag 231.
Enke efter Niels Pedersen, kontrollør i Øster Risør i Norge. B:
1) Anne Johanne Nielsdatter 20, der ægter Gunner Jacobsen, livgarder København Vor Frue 4.10.1763
2) Marie Eleonora Amalie Nielsdatter 18, der ægter Andreas Sørensen, bagersvend, København Vor Frue 29.7.1763
3) Birgitte Nielsdatter 17
4) Louise Nielsdatter 12.
FM: morfar Bjørn Andersen på stedet.
(Konceptskifte lbnr.454).

279    Herman Adam, koffardimatros på Vestindien. Skifte København 24.1.1763, no.145, opslag 295.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 15.4.1759 i hospitalet på Sankt Croix.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.369).

280    Johan Frederik Mathiassen, ugift skibskirurg på Vestindien. Skifte København 11.5.1763, no.144, opslag 298.
A:
1) mor Cathrine Margrethe i Bredstedt, der døde 26.1.1760, enke efter Didrik Mathiassen, kunstmaler
2) søster Diderikke Cathrine Mathiassen
3) halvsøster Anne Dorthe Mathiassen i Ditmarsken.
Afdøde døde 16.10.1757.
(Konceptskifte lbnr.336).

281    Andreas Bøsbier, ugift taffeldækker i Vingårdstræde i København, der døde 22.4.1763, no.143, opslag 310.
Afdøde skal efterlade arvinger i Tyskland.
(Konceptskifte lbnr.452).

282    Christoffer Koch, hoftrompeter på Gammelstrand i København. 5.3.1763, no.142, opslag 344.
Enkemand. B:
1) Thomas Koch 30, styrmand
2) Agath Koch (en søn) 20, tjener
3) Nikolaj Christoffer Koch 17
4) Frederik Koch 15
5) Jens Koch 10
6) Cathrine Sofie Koch 8.
Desuden nævnes afdødes bror Carl Koch, hoftrompeter og dennes datter g.m. Bagger, arkivar.
(Konceptskifte lbnr.448).

283    Cathrine Pedersdatter, ugift kokkepige i Admiralsgade i København, der døde 12.1.1763, no.141, opslag 390.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.445).Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1764284    Nikolaj Voigt, ugift sekretær i Kalveboderne i København, der døde 28.9.1764, no.156, opslag 2.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes bror Overgaard.
(Konceptskifte lbnr.479).

285    Jochum Ejlersen, fuldmægtig i Silkegade i København, der døde 21.10.1764, no.157, opslag 81.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes moster Cathrine, husholderske, enke efter Peder Jensen.
(Konceptskifte lbnr.480).

286    Johan Helmann, portner i København. 4.9.1764, no.155, opslag 111.
Testamente af 28.8.1764. A:
0) forældre Han Helmann og Sofie Hoberschaaten i Schønburg amt i Mecklenburg, begge døde.
1) bror Jochum Helmann, død. 2B:
a Asmus Helmann i Schønburg
b Cathrine Helmann g.m. Peder Bonhof i Retelsdorph
2) bror Claus Helmann i Store Kuntz, død. E: Marie. 6B:
a Hans Helmann
b Jochum Helmann
c Henrik Helmann
d Johan Helmann
e Engel Helmann
f Cathrine Elske Helmann.

287    Johannes [Bertelsen] Lind, ugift falkonersvend. Skifte i København 27.8.1764, no.154, opslag 199.
Testamente underskrevt i Lissabon 31.12.1763.
1) bror Peder Christian Lind, bødkersvend
2) bror Frederik Vilhelm Lind 23
3) søster Stine Lind g.m. Morten Panch i Lynge Kro
4) søster Anne Margrethe Lind 26
5) søster Helene Lind 20.
Desuden nævnes afdødes moster Stine Engelbrecht.
Afdøde døde 1.1.1764 i Lissabon på rejse til Marokko.
(Konceptskifte lbnr.468).

288    Johan Adolf Benediktus, ugift kammertyrk på Fredensborg slot, boende ved Gammelstrand i København. 16.7.1764, no.153, opslag 340.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde på Fredensborg slot 15.7.1764.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.475).

289    Elisabeth Jacobsdatter ved Gammelstrand i København, der døde 23.6.1764, no.152, opslag 370.
Enke efter Johan Andersen, kongelig staldkarl.
Testamente af 17.4.1757.
Hans A:
0) far Anders Nielsen Lammehave i Ørridslev i Skeby sogn, død
1) bror Niels Andersen, døbt Skeby 12.12.1680, begravet Skeby 8.1.1693
2) søster Anne Andersdatter, døbt Skeby 25.6.1682, begravet Norup20.5.1748, enke efter Aners Skytte
3) bror Peder Andersen, døbt Skeby 4.1.1685, skomager i Fåborg, død. 2B:
a Mads Pedersen i Fåborg
b Marie Cathrine Pedersdatter g.m. Thomas Jensen, feldbereder i Fåborg
4) bror Johan Andersen, døbt Skeby 26.9.1686, begravet Skeby 2.10.1688
5) søster Dorthe Andersdatter, døbt Skeby 11.10.1691, nu enke efter Christen Jørgensen, bødker i Østrup på Østrup gods på Fyn ved datter
a Anne Christensdatter g.m. Bent Christian Viborg, bådsmand på Vestindien.
Afdødes mand blev døbt Skeby 29.7.1688.
Hendes A:
1) bror Jacob Holst, musikant i Haderslev, død. 1B:
a Peder Holst, øltapper.
(Konceptskifte lbnr.474).

290    Johan Filip Zeppelin, ugift kok i København, der døde 18.3.1764, no.151, opslag 407.
A:
0) forældre Johan Filip Zeppelin, kasserer på Lutgenhoff og mor født Buschin, begge døde
1) søster Margrethe Cathrine Zeppelin g.m. Casper Henrik von Schrøder, livmedicus, begge døde. 2B:
a Susanne Elisabeth von Schrøder i Bayreuth
b Casper Henrik Adolf von Schrøder i Bayreuth
2) søster Ida Hedvig Zeppelin, g.m. Peder Preushoff, postmester i Dassau, begge døde. 1B:
a Hedvig Preushoff i Wismar.
(Konceptskifte lbnr.472).

291    Else Mikkelsdatter, ugift pensionist i Skvaldergården i København, der døde 24.2.1764, no.150, opslag 493.
A:
01) [Søren Sørensen Due, degn i Dråby, død 13.3.1748. Første ægteskab med og Marie Cathrine Hansdatter, skifte Horns herred gejstlig 23.9.1743 lbnr.10. Hans andet ægteskab med Lydia Holm. Af første ægteskab] 5B:
1) Hans Due, kapellan i Sandefjord i Norge
2) Rise Due, g.m. Johan Christian Franck, pensioneret hoboist i København
3) Søren Due, skoleholder på Sjælland, død. 1B:
a Regine Due i Sandefjord
4) Charlotte Due, hos sin bror i Sandefjord i Norge
5) Caroline [Hedvig] Due, [skifte København Byret. Originale skiftebreve
2.12.1760 lbnr.1117]. E: [Gottlieb] Wilchen, urtekræmmer i København, Ingen børn
6) Carl Due, skoleholder i [Vor Frue kirkes fattige skole] i København
02)
6) Peder Fischer Bruun, degn i Sørbymagle, nu værende i København
7) Kirsten Pedersdatter Bruun, enke efter Johan David Busbach
8) Cathrine Pedersdatter Bruun, enke efter Leberwurst
9) Lykke Pedersdatter Bruun g.m. Gudmand Thorbjørnsen, væver i Guldhuset i København
03) Sara Christensdatter i Vartov, død. 2B:
10) Rise Nielsdatter g.m. Johan Georg Knuth, skrædder i København
11) Dorthe Nielsdatter, enke efter Peder Nielsen, bukseskrædder i København.
04) [Maren Christensdatter eller Jensdatter, søster til 03)]. B:
12) Hans Hansen, skibstømrer på Holmen.
[Afdødes moster, død, var g.m. Hans Becher, staldofficer på Charlottenborg]. 1B:
1) Filip Becher, skrædder, [skifte København Byret originale skiftebreve 20.1.1764 lbnr.1524].
(Sml. lbnr.313).
(Konceptskifte lbnr.471).Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1765292    Johan Filip Langhans, overassistent på Christiansborg i Guinea. Skifte i København 18.12.1765, no.167, opslag 2.
A:
1) bror Frederik Vilhelm Langhans.
Afdøde døde 8.3.1765 på rejse fra Guinea.

293    Bertel Ottesen Møller, tømrer i Lille Brøndstræde i København. 13.11.1765, no.166, opslag 11.
E: Kirsten Poulsdatter. B:
1) Otto Bertelsen 7.
Afdøde døde 16.6.1765 på rejse til Vestindien.

294    Anders Hansen Kjær, kongelig geschirrmester i de kongelige stalde i København, der døde 3.10.1765, no.165, opslag 22.
E: Magdalene Willer. LV: Hans Eriksen.
Første ægteskab md [Bodil Pedersdatter]. B:
1) Kirsten Andersdatter Kjær g.m. Ernst Clemen Schuster, trompeter
2) Dorthe Andersdatter Kjær 16, vanvittig og stum
3) Hans Andersen Kjær 14.
FM: Niels Lynge, geschirrmester.
(Konceptskifte lbnr.500).

295    Vilhelm Steen, ekstra-arbejdskarl i enkedronningens vinkælder, boende i Kattesundet i København, der døde 29.6.1765, no.164, opslag 110.
Enkemand efter Cathrine Kirstine Bruchmann. død 10.8.1760, [skifte 21.11.1760 lbnr.243].
Afdøde var forlovet med Anne Margrethe Riis.
Arvinger kendes ikke.
(Konceptskifte lbnr.495).

296    Erik Christian Kern, ugift hof-pousserer i Landemærket i København. 14.6.1765, no.163, opslag 125.
A:
1) bror Gregers Kern
2) halvsøster Maren Klemp 17.
FM: far Andreas Klemp.

297    Jacob Basballe, ugift, renteskriver på hjørnet af Gammeltorv og Klædeboderne i København, der døde 22.3.1765, no.162, opslag 152.
A:
0) forældre Alexander [Jacobsen] Basballe, præst i Nautrup, Sæby og Vile, [død 10.10.1737] og Anne Marie [Andersdatter] Højer, [skifte Harre herred gejstlig 20.10.1755 lbnr.12]
1) søster Pia Cecilie Basballe, enke efter [Adolf Casper] Merch, kirurg i Nykøbing Mors
2) søster Marianne Margrethe Basballe, g.m. Jens Christensen Brasch, parykmager i Randers
3) søster Abelone Basballe
4) bror Andreas Højer Basballe, student
5) søster Karen Basballe på Fyn, død uden børn
6) søster Sidsel Basballe på Valløkloster.
(Konceptskifte lbnr.490).

298    Sofie Valborg Deckern i Gammelmønt i København. 3.7.1765, no.157b, opslag 298.
E: Nikolaus Henrik Thiesen, visiterer. B:
1) Peder Frederik Thiesen, født 30.6.1752.
Afdøde døde 16.12.1764.Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1766299    Anne Hansdatter Dahl i København, der døde 29.8.1766, no.173, opslag 2.
Enke efter Hans Jensen Allerup, kongelig staldkarl.
Testamente af 7.5.1751.
Hans A:
1) bror Niels Jensen Allerup i Ringsted, død, uden børn
2) bror Peder Jensen Allerup, toldbetjent i Bergen i Norge, død for 20år siden. 2B:
a Johan Gerken Pedersen Allerup, underofficer i Norge
b Øllegaard Cathrine Pedersdatter Allerup i Bergen
3) søster Karen Jensdatter Allerup i Alsted Flinterup, død. 2B:
a en datter, død. 1B:
1 Sidsel Christensdatter
b en datter, død. E: Niels Pedersen i Alsted. 1B:
1 Anne Kirstine Nielsdatter.
Hendes A:
1) en søster, død uden børn
2) søster død. 1B:
a Hans Nielsen Dahl, kongelig staldknægt, død for et år siden. 3B:
1 Karen Hansdatter Dahl, der ægter Laurids Christoffersen Knudsvig, brændevinsbrænder
2 Christen Hansen Dahl 22
3 Niels Hansen Dahl 19.

300    Birthe Svendsdatter Folchersen i Studiestræde i København, der døde 16.7.1766, no.172, opslag 91.
Enke efter Christen Christensen Schou, geschirrmester.
Testamente af 12.9.1737.
Hans A:
0) forældre Christen Knudsen og Dorthe Christensdatter i Skov i Junget sogn, begge døde
1) bror Niels Christensen Schou i Hedegård i Thise sogn, død. 4B:
a Karen Nielsdatter g.m. Niels Lund i Nørre Thise
b Inger Nielsdatter, enke efter Peder Nielsen Toft i Næstild
c Dorthe Nielsdatter g.m. Peder Nielsen Aagaard i Nørre Thise
d Maren Nielsdatter g.m. Søren Sørensen Dalgaard i Nautrup sogn
2) bror Peder Christensen Schou, død. 4B:
a Esben Pedersen i Junget sogn
b Peder Pedersen i Skovby i Junget sogn
c Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Andersen Schou
d Birthe Pedersdatter g.m. Jeppe Christensen i Jebjerg
3) bror Jens Christensen Schou, død. 9B:
a Knud Jensen Schou i Børstinggård
b Christen Jensen i Skovby i Junget sogn
c Christen Jensen i Grættrup i Junget sogn
d Niels Jensen i Junget sogn
e Christen Jensen i Hinnerup i Torum sogn
f Lisbeth Jensdatter g.m. Jens Thy i Hinnerup
g Dorthe Jensdatter g.m. Anders Nielsen, smed i Nørre Thise
h Johanne Jensdatter i Hinnerup
i Maren Jensdatter i Skovby
4) søster Mette Christensdatter Schou g.m. Knud Pedersen i Skov, begge døde. 4B:
a Peder Knudsen Schou, stadskaptajn i København
b Kirsten Knudsdatter Schou i København
c Christoffer Knudsen Schou i Nørre Thise, død. 2B:
1 Knud Christoffersen i Nørre Thise
2 Karen Christoffersdatter i Junget
d Sofie Knudsdatter Schou, enke efter Jens Aagaard i Skov.
Hendes A:
0) forældre Svend Folchersen, skoleholder i København og Maren, enke efter Niels Ravn, begge døde
1) bror Carl Svendsen Folchersen eller Folcher, student.

301    Eggert Christoffer Brygmann, hofskriver i Vingårdstræde i København, der døde 17.4.1766, no.171, opslag 259.
E: Marie Schmidt. B:
1) Cathrine Eggertsdatter Brygmann g.m. [Bernhard Casper] Kamphøvener, hofmester
2) Christine Eggertsdatter Brygmann 19
3) Anne Sofie Eggertsdatter Brygmann 17
4) Victor Christian Eggertsen Brygmann 16
5) Dorthe Margrethe Eggertsdatter Brygmann 10.
(Konceptskifte lbnr.503).

302    Barbara Elisabeth, oldfrue i Det kongelige Vaskehus i København, der døde 13.4.1766, no.170, opslag 324.
Enke efter [Peder Arvidsen] Fischer, [toldskriver]. B:
1) [Gedske Pedersdatter] Fischer g.m. [Nikolaj Pedersen] Jonge, præst i Allerslev.
Desuden nævnes [Christen] Hellesen, oldermand i skipperlauget g.m. pastor Jonges søster.
(Konceptskifte lbnr.502).

303    Oluf Bodelsen Holm, pensioneret kongelig staldkarl i Lille Kirkestræde i København, der døde 17.æ3.1766, no.169, opslag 427.
E: Cathrine Lauridsdatter.
Testamente af 5.5.1738.
Arvinger angives ikke.

304    Hans Gjøder. kongelig berider i København, der døde 3.2.1766, no.168, opslag 23.
E: Birgitte Tordrup. LV: Jens Hornemann, hørkræmmer.
Første ægteskab med Birgitte Grimeton. B:
1) Hans Peder Hansen Gjøder 9
2) Conrad Hansen Gjøder 7
3) Anne Cathrine Hansdatter Gjøder 5
4) Poul Hansen Gjøder 4
5) Frederik Christian Hansen Gjøder 3.
FM: farfar Peder Gjøder, pensioneret berider.

305    Hans Arbien, skildrer og tegnemester ved Landkadetakademiet, boende i Pilestræde i København, der døde 4.12.1766, no.184, opslag 2-246 og 417-433.
Enkemand efter Charlotte Amalie Ertmann, [døbt København Holmen 28.11.1703, datter af Peder Ertmann, smedesvend og Kirsten Mogensdatter. Hendes første ægteskab med Mathias Witthusen, død 1749], gift med afdøde mand København Helliggejst 8.4.1750].
Testamente af 28.3.1763. A:
0) forældre Peder [Eriksen] Arbien, vinhandler i Christiania og [Johanne Holm, begge døde]
1) bror Jens Arbien, kommissær i Eutin, død, var g.m. Anne Magdalene Bødecke. 5B:
a Peder Henrik Arbien 26
b Sara Elisabeth Arbien 24
c Cathrine Frederikke Arbien 22
d Johanne Magdalene Arbien 19
e Frederik August Arbien 17
2) bror Erik Nikolaj Arbien, rektor i Christiania latinskole, død. 2B:
a Peder Arbien, hører i Christiania latinskole
b Nikolaj Erik Arbien, student, ved akademiet i København
3) bror Magnus Gustav Arbien, medaljør i København, [skifte 27.1.1760 lbnr.233]. 1B:
1) Johanne Marie Arbien, gift København Vor Frue 23.9.1768 med Thomas Stockfleth, byfoged i Frederikshald i Norge
4) søster Sara Britta Arbien, skifte 5.4.1756. Første ægteskab med Tochenstrøm, kaptajn i Stockholm. 1B:
a Carl Tochenstrøm, født 1.11.1740, løjtnant.
Sara Britta Arbiens andet ægteskab med Erik Winberg i Stockholm, nu i Fröaby? i Jämtland. 2B:
b Anne Erika Winberg
c Magdalene Gustava Winberg, død 20.2.1740 uden børn
5) søster Else Marie Arbien, (også kaldt Marie Elisabeth Arbien), begravet Christiania 29.1.1759. E: Jacob Kræfting, toldbetjent i Christiania. 1B:
a Petronelle Helene Kræfting, døbt Christiania Vor Frelser 22.6.1746.
Desuden nævnes afdødes kones søster Anne Marie [Pedersdatter Ertmann], enke efter [Hans] Panch, byfoged i Ribe og dennes datter Kirsten Panch i Kolding.
(Konceptskifte lbnr.511).

306    Elisabeth Magdalene Buchenhoffer i Østergade i København, der døde 3011.1766, no.183, opslag 247.
Enke efter Henrik Cretschmer, toldkontrollør. B:
1) Peder Cretschmer, silke- og klædekræmmer i København
2) Joachim Cretschmer, præst i Haderslev
3) Henrik Cretschmer, bogholder på Sankt Croix i Vestindien
4) Christian Cretschmer, købmand på Moss i Norge
5) Kirstine Margrethe Cretschmer, enke efter Christian Henrik Lund, isenkræmmer i København.

307    Johan Frederik Breyer, arbejdskarl ved Toldboden, boende i Store Kongensgade i København, der døde 29.11.1766, no.182, opslag 379.
Enkemand. B:
1) Frederik Johansen Breyer 23, bogtrykkersvend
2) Jens Johansen Breyer 17, skomagerdreng
3) Anne Johansdatter Breyer 15.
(Konceptskifte lbnr.510).

308    Johan Georg Leitlof, gartner i Det kongelige Palæ i København, der døde 18.11.1766, no.181, opslag 457, samt bilag opslag 417-433.
E: Salome Torneer.
2) Frederik Vilhelm Leitlof 30, barber, sidst statist i Komediehuset, der døde 19.1.1780, var g.m. Sofie Marie Henriksdatter på Ladegården. Desuden nævnes hans B:
a Johan Georg Leitlof
b Frederik Ernst Leitlof
3) Frands Magnus Leitlof 23, i Vestindien.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Elisabeth Leitlof, enke efter von Bracht.

309    Christen Pedersen, kongelig rustvognskusk i Mikkel Bryggersgade i København, der døde 4.10.1766, no.180, opslag 526.
Enkemand efter Anne Rasmusdatter, død for et år siden. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 19
2) Peder Christensen 15
3) Johanne Kirstine Christensdatter 14.

310    Martin Rehs, hofmusikant ved Vestervold i København, der døde 20.9.1766, no.179, opslag 566.
E: Dorthe Lucie Gercke.
Af første ægteskab B:
1) Martha Elisabeth Rehs, enke efter Henrik Krag, stadsmusikant i Århus
2) Frederik Rehs 19, musikantsvend.

311    Johan Daniel Steuben, ugift informator for de kongelige pager i København, der døde 8.9.1766, no.178, opslag 596.
A:
1) bror Peder Martin Steuben, feltskærsvend.

312    Johan Peder Grader, ugift lakaj i Rådhusstræde i København, der døde 4.9.1766, no.177, opslag 626.
A:
1) søster Margrethe Grader i Glückstadt.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

313    Fordeling af arv i København. 3.9.1766, no.176, opslag 672.
Fordeling af arv efter Else Mikkelsdatter, ugift pensionist i København til A:
1) Søren Due, død. 3B:
a Marie Cathrine Due 21
b Caroline Due 14
c Søren Sørensen Due 10, hos sin mor i Roskilde.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Sml. lbnr.291).

314    Karen Falenkamp i Vestergade i København. 31.8.1766, no.175, opslag 674.
Enke efter Johan Rich, visiterer. B:
1) Hedvig Sofie Rich 17, i Hillerød
2) Anne Cecilie Rich 12, i København.
(Konceptskifte lbnr.506).

315    Otto Terkildsen, slotsvægter på hjørnet af Magstræde og Rådhusstræde i København, der døde 28.8.1766, no.174, opslag 711.
E: Margrethe Bondesdatter, der døde 30.8.1766. B:
1) Frederik Christian Ottesen 16.
FM: Anton Mains, som beslægtet.
Desuden nævnes afdødes kones halvbror Jens Pedersen, melmand.Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1767316    Sara Andersdatter Torp, ugift tjenestepige i København. 19.6.1767, no.191, opslag 2.
A:
1) søster Karen Andersdatter Torp g.m. Niels Knudsen Schou
2) søster Anne Andersdatter Torp g.m. Oluf Hansen, fyrbøder i Landetatens generalkommissariat
3) søster Maren Andersdatter Torp, død, var sidst g.m. Niels Jensen Aaby, tømrersvend. Første ægteskab med Peder Andersen. B:
a Mette Cathrine Pedersdatter 16
b Anne Helene Nielsdatter 5
4) bror Jens Andersen Torp, brændevinsbrænder, død. 1B:
a Marie Jensdatter
5) søster Else Andersdatter Torp.
(Konceptskifte lbnr.516).

317    Johan Salomon Henrici, kongelig pensionist i Slippen i København, der døde 19.6.1767, no.190, opslag 35.
Arvinger angives ikke.

318    Niels Knudsen, visiterer i Kruses Maltmølle i København. 21.4.1767, no.189, opslag 47.
E: Hedvig Eleonora Siersted. B:
1) Christine Sofie Nielsdatter 18
2) Hans Nikolaj Nielsen 16
3) Joachim Nielsen 15
4) Frederik Christian Nielsen 10.
(Konceptskifte lbnr.515).

319    Georg Frederik Heine, ugift renteskriver i Hummergade i København. 19.4.1767, no.188, opslag 95.
A:
0) forældre Daniel Heine, død Delmenhorst 9.4.1716, gift Delmenhorst i Odenburg 27.11.1688 med Cathrine Margrethe Bielefeldt, død Delmenhorst 14.4.1741
1) søster Eleonora Marie Heine, døbt Delmenhorst 3.10.1689, død 190.11.1751, var g.m. Johan Conrad Anton Ahlers, kaptajn, igen gift Sankt Martin i Braunschweig 29.7.1766 med Sofie Magdalene Dunckern, datter af Johan Christoffer Dunckern. 1B:
a Conrad Anton Ahlers, døbt Logabieram i Østfrisland 19.6.1727, kaptajn i Braunschweig
2) søster Susanne Magdalene Heine, døbt Delmenhorst 15.3.1692, død Hamborg 7.11.1749, var g.m. Johan Just Kevel i Springe i Braunschweig. 1B:
a Elsebeth Cathrine Sofie Eleonora Kevel gift 15.9.1767 med Johan Henrik Julius Engell, kaptajn i Braunschweig
3) bror Cort With Heine, døbt Delmenhorst 1.1.1694, død. 1B:
a Heine, magister, uvist hvor
4) søster Anne Sofie Heine, døbt Delmenhorst 3.3.1696, død uden børn
5) søster Juliane Cathrine Heine, døbt Delmenhorst 27.2.1698, død uden børn
6) bror Johan Daniel Heine, døbt Delmenhorst 8.10.1700, død uden børn.
Afdøde blev døbt Delmenhorst 27.1.1703.

320    Laurids Pedersen Gummeløse, ugift forvalter på greve Moltkes palæ i København, der døde 19.3.1767, no.187, opslag 239.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.514).

321    Johan Henrik Riise, lakaj i Rådhusstræde i København, der døde 21.2.1767, no.186, opslag 383.
Enkemand efter Johanne Elisabeth Møller. B:
1) Susanne Dorthe Riise g.m. Breugel, kammertjener
2) Christiane Charlotte Riise 28
3) Christian Henrik Riise 25, kok
4) Johan Frederik Riise 22, løber
5) Sofie Magdalene Riise 21
Frederikke Louise Riise 19.

322    Lorents Kjeldstrup, ugift kongelig lakaj i Springgade i København, der døde 4.1.1767, no.185, opslag 430.
Testamente af 29.8.1766. A:
1) søster Anne Kjeldstrup, husholderske
2) søster, død. 1B:
a Michael Thiel hos sin far Frederik Thiel i Haderslev.
(Konceptskifte lbnr.513).

323    Carl Gottlob Resch, guvernør på Fortet Christiansborg på Kysten Guinea. Skifte Højbrostræde i København 30.12.1767, no.197, opslag 2.
E: Anne Cathrine Wetzel.
Testamente af 24.12.1762. B:
1) Caroline Amalie Resch, født på Sankt Croix 23.10.1755, g.m. Johan Christian Rummelhoff
2) Anne Marie Cathrine Resch, født på Sankt Croix 20.11.1757, g.m. Hans Henrik Dynsch, matros
3) Christian Frederik Resch, født på Sankt Croix 20.8.1759, snedkerdreng i København
4) Carl Gottlob Resch, født på Kysten Guinea 14.8.1761, kandestøberdreng i København.
Afdøde døde 10.3.1767 på rejse fra Kysten Guinea til Vestindien.

324    Opbudsbo i København. 21.12.1767, no.196, opslag 203.
Registrering af fallitbo hos Peder Reenberg Mørch, kancellist i Lille Kongensgade i København.
(Konceptskifte lbnr.524).

325    Johan Løje, overstyrmand på Vestindien. Skifte i København 7.9.1767, no.195, opslag 281.
A:
1) mor, død 6.1.1767, enke efter Peder Løje, skipper
2) bror Peder Pedersen Løje, sejlmagersvend
2) søster Anne Pedersdatter Løje.

326    Ernst Christian Ludvig Wilchen, ugift kongelig lakaj i Fortunstræde i København, der døde 19.9.1767, no.194, opslag 315.
Arvinger angives ikke.

327    Nikolaj Henrik Thiesen, undervisiterer i Borgergade i København, der døde 25.7.1767, no.193, opslag 2.
Enkemand efter Sofie Valborg Deckern, [skifte 3.7.1765 lbnr.298].
1) Peder Frederik Thiesen 16, skrædderdreng.
FM: Knud Møller, snedker i Kiel.
Arv i boet efter:
1 afdødes mor Anne Christine Brochsted, enke efter Thiesen i Slesvig og efter
2 afdødes mors søster Margrethe Ursula Brochsted, var g.m. Qventzelm.
Desuden nævnes:
1 Johan Frederik Thiesen
2 afdødes hustrus søster Anne Sofie g.m. Frederik Schiøtt, kvartermand på Holmen
3 afdødes kones søster Anne Cathrine, enke efter Kirchhof, sergent.

328    Marie Bremer, slotspige ved Gammelstrand i København, der døde 21.6.1767, no.192, opslag 73.
A:
0) far Jacob Bremer, brygger i Slesvig i andet ægteskab med [Sofie Nissen], begge døde
1) søster Cathrine Dorthe Bremer g.m. Meyer i Fridrichsruhe.
Af fars første ægteskab:
2) halvsøster Martha Bremer g.m. Hans Henrik Sellenschlo, skomageri Slesvig.
(Konceptskifte lbnr.518).Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1768329    Fordeling af arv i København. 27.1.1768, no.199, opslag 2.
Fordeling af Anne Madsdatters arv efter Kirsten Sørensdatter, skifte 6.10.1752, enke efter Christen Dam, Lollandsk postmester, da de ikke har hørt fra hende i 15 år efter skiftet.
A:
1) halvsøster Kirsten Madsdatter g.m. Mads Iversen i Bindeballe
2) halvsøster Marie Madsdatter, enke efter Niels Thomsen Grønbæk i København
3) halvbror Johan Madsen på Boltinggård gods på Fyn.
Vedlagt ekstrakt af skifte efter Kirsten Sørensdatter. 6.10.1752.
Enke efter Christen Dam, Lollandsk postmester. A:
1) bror Hans Sørensen, død. 2B:
a Valdemar Sørensen i Arensbak
b Dorthe Margrethe Hansdatter g.m. Claus Timmer, skomager
2) bror Mads Sørensen, død. Første ægteskab med Lene Thygesdatter. 1B:
a Anne Madsdatter, der var bortrejst 30 år før skiftet, hvis arv nu fordeles
Mads Sørensens andet ægteskab med Maren Iversdatter. 2B:
b Kirsten Madsdatter g.m. Mads Iversen i Bindeballe
c Marie Madsdatter, enke efter Niels Thomsen Grønbæk i København.
Mads Sørensens tredje ægteskab med Kirsten Jensdatter. 1B:
d Johan Madsen, fanesmed i Slagelse
3) søster Mette Sørensdatter, død. Første ægteskab med Mikkel Mortensen. 1B:
a Anne Cecilie Mikkelsdatter g.m. Lorents Thorsen i Slesvig.
Mette Sørensdatters andet ægteskab med Frands Hattemager. 2B:
b Mikkel Frandsen, død. Uvist om børn
c Morten Frandsen i Holland.
Mette Sørensdatters tredje ægteskab med Hans Jørgen Fallenbaum. 1B:
d Anne Marie Fallenbaum i Slesvig
4) søster Maren Sørensdatter, død. Første ægteskab med Frands Harberger. 1B:
a Frands Harberger, soldat.
Maren Sørensdatters andet ægteskab med David Jørgensen. 2B:
b Jørgen Davidsen, kongelig staldkarl
c Abelone Davidsdatter, i København.

330    Anne Cathrine Pedersdatter i Fiolstræde i København, der døde 12.4.1768, no.200, opslag 31.
Enke efter Joen Pedersen Helleberg, slotsvægter.
Testamente af 1.5.1762. A:
Af afdødes mands første ægteskab B:
1) Pernille Christine Joensdatter Helleberg g.m. Christian Frederik Silchmüller, fabrikant i Frederikshald i Norge nu i København.
(Afdøde kaldes også Birthe Cathrine Pedersdatter).
(Konceptskifte lbnr.533).

331    Johan Conrad Kiefer, toldbetjent i Lille Regnegade i København, der døde 3.5.1768, no.201, opslag 51.
Enkemand. B:
1) Charlotte Sofie Johansdatter g.m. David Møller, skrædder
2) Vilhelmine Johansdatter 19
3) Cathrine Marie Johansdatter 18
4) Dorthe Christiane Johansdatter 11.
(Konceptskifte lbnr.535).

332    Jens Andersen Haahr, politiadjutant på hjørnet af Ulkegade og Dybensgade i København, der døde 2.8.1768, no.202, opslag 73.
Enkemand. B:
1) Andreas Jensen Haahr 15.
(Konceptskifte lbnr.540).

333    Fransiscus Darbes, hofviolon i København, der døde 30.8.1768, no.203, opslag 115.
E: Charlotte Kejser. B:
1) Josef Darbes 20
2) Johan Darbes 17, i Venedig
3) Birgitte Darbes 12.
(Konceptskifte lbnr.541).

334    Sinne Christiansdatter i Dronningensgade på Christianshavn. 23.9.1768, no.204, opslag 138.
Enke efter Iver Jensen Holm, overskærer i Børnehuset, død for 2 år siden. B:
1) Rasmus Iversen
2) Helene Rebekka Iversdatter, enke efter Frederik Hvas, overskærer.
(Konceptskifte lbnr.543).

335    Anne Bernhof, pensionist i København. 28.9.1768, no.205, opslag 202.
Enke efter Oluf Christian Myhre, groshandler i Norge. B:
1) Jens Olufsen Myhre 17
2) Frederik Fabech Olufsen Myhre 16, opløber på Holmen
3) Elisabeth Olufsen Myhre 10
4) Karen Olufsen Myhre 8.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).
(Konceptskifte lbnr.542).

336    Marie Øllegaard Zelling på hjørnet af Store Strandstræde og Nyhavn, der døde 28.10.1768, no.207, opslag 214.
Enke Frands Toxværd, kongelig tegnemester, der døde for 26 år siden. B:
1) Hans Toxværd, der døde 7 år gammel.
A:
1) halvbror Reinholt Zelling, købmand og toldforpagter i Kalundborg
2) halvbror Johan Zelling. postherberger i Nyborg
3) halvbror Christian Ulrik Zelling i Holsten
4) halvsøster g.m. Thorup, kammerråd.
(Konceptskifte lbnr.546).
Københavns Borgret
Skiftebreve i ordinære boer
1769-1771337    Johan Gottlieb Melhorn, kongelig porcelænsmester på hjørnet af Ulfeldts Plads og Helliggejststræde i København, der døde 2.1.1769, no.209, opslag 240.
Enkemand. B:
1) Johan Georg Melhorn, porcelænsfabrikant i Meisen ved Dresden
2) Amalie Christine Melhorn, enke efter Gylling.
(Konceptskifte lbnr.551).

338    Hans von Erden, pakhusforvalter i Det Islandske og Det Finmarkske Kompagni, i København, der døde 11.2.1769, no.210, opslag 1.
E: Anne Margrethe Jacobæus. LV: Jacob Holder, fuldmægtig i Rentekammeret. B:
1) Johan Henrik von Erden 9
2) Thomine Christiane von Erden 4, der døde i april 1771.
FM: morbror Henrik Jacobsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Madam Thaae
2 Holger Jacobsen i Island og dennes svoger Jørgen Serup.

339    Anne Hansdatter Bergen i Sankt Pederstræde i København, der døde 5.4.1770, no.219, opslag 2.
Enke efter Jens Jacobsen, toldkontrollør.
Testamente af 4.3.1763.
Hans A:
0) forældre Jacob Pedersen, væver og Anne Jensdatter i Stensballe i Vær sogn, begge døde
1) bror Peder Jacobsen [Stensballe] i Solbjerg på Rantzausgave gods, [skifte Rantzausgave 12.1.1767 lbmnr.70]. 4B:
a Jacob Pedersen i Solbjerg
b Mikkel Pedersen i Solbjerg
c Rasmus Pedersen i Solbjerg
d Frands Pedersen i Solbjerg.
Fars andet ægteskab med Johanne Sørensdatter.
2) halvbror Oluf Jacobsen i Fregerslev i Hørning sogn
3) halvbror Søren Jacobsen i Stilling, død. 1B:
a Jacob Sørensen Stilling, skoleholder i Skanderup
4) halvsøster Anne Jacobsdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen i Fregerslev. 1B:
a Maren Rasmusdatter i Solbjerg.
Hendes A:
1) mor Achte (Agathe) Olufsdatter, enke efter Laurids Hemmingsen Hald i Stege, [skifte Stege 17.4.1756 lbnr.151]. Første ægteskab med afdødes far Hans Lauridsen Bergen, skipper
2) søster Cina Bergen, enke efter Knud [Pedersen] Dalwitz, præst i Gammel Haderslev
3) søster Gertrud Bergen i Haderslev
4) halvsøster Anne Marie Hemmingsen Hald, enke efter Niels Knag i Stege, [skifte Stege 23.3.1768 lbnr.268].
(Konceptskifte lbnr.564).

340    Peder Lauridsen Bülow, kongelig arbejdskarl i Lavendelstræde i København, der døde 31.1.1770, no.218, opslag 212.
E: Bodil Poulsdatter, der døde 21.5.1770. B:
1) Conrad Pedersen Bülow 30, skibskaptajn
2) Laurids Pedersen Bülow, dragon i Næstved
3) Poul Pedersen Bülow 18
4) Cathrine Pedersdatter Bülow g.m. Podenfant, hårskærer
5) Lene Anne Kirstine Pedersdatter Bülow 20.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

341    Reinhardt Woge, fyrbøder i Det kongelige Geheimekonseil i København. 16.1.1770, no.217, opslag 233.
E: Anne Dorthe Hadler. LV: Frands Madsen, hattemager.
Første ægteskab med Anne Hedvig Rogenkamp, skifte 3.9.1753. B:
1) Joachim Nikolaus Woge 27, snedkersvend i Berlin
2) Johan Melchior Woge, farversvend i Lübeck
3) Christine Margrethe Woge 24.
(Konceptskifte lbnr.558).

342    Jens Pedersen Boch, matros i Vestindien, Skifte i København 13.12.1769, no.216, opslag 348.
E: Maren Rasmusdatter, boende på Nytorv i København. A:
1) moster Kirsten Christensdatter, enke efter Villumsen.

343    Else Cathrine Høgh i Lille Kongensgade i København, der døde 29.11.1769, no.215, opslag 353.
A:
0) forældre Peder Christensen Høgh, rustvognskusk, død og Anne Margrethe Møller, død 8.10.1769
1) bror Christen Pedersen Høgh 17, der farer til søs.

344    Kirsten Andreasdatter i Prinsensgade på Christianshavn, der døde 4.10.1769, no.214, opslag 387.
Enke efter Børre Andersen, kongelig kok.
Testamente af 7.5.1765.
Hans A:
1) brorsøn eller søstersøn Anders Sørensen, gårdskarl.
Hendes A:
0) forældre Andreas Mikkelsen, snedker i Randers og Else Svenningsdatter, begge døde
1) bror Thomas Andreassen, snedker i Randers.
Afdøde blev Randers Sankt Morten 3.12.1710.

345    Magdalene Willer i Store Fiolstræde i København, der døde 22.7.1769, no.213, opslag 433.
Enke efter Anders Hansen Kjær, geschirrmester, [skifte 3.10.1765 lbnr.294]. A:
0) far Christian Willer, død for 20 år siden i en fynsk købstad
1) bror Magnus von Willer (Wihler), premierløjtnant i søetaten, død. E: Margrethe Andersdatter, død for 4½ år siden, i andet ægteskab med Poneck. 2B:
a Andrea Willer, død, E: Henrik Klitgaard i København. 2B:
1 Jens Klitgaard 14
2 Herman Klitgaard 12
b Rebekka Margrethe Willer g.m. Anders Nielsen Gross, brændevinsbrænder i København
Arv i boet til børn af afdødes mand af hans første ægteskab B:
1) Kirsten Andersdatter Kjær g.m. [Ernst Clemen] Schuster, trompeter
2) Dorthe Andersdatter Kjær, vanvittig og stum
3) Hans Andersen Kjær.

346    Johan Rewald, undervisiterer i Gothersgade i København, der døde 11.5.1769, no.211, opslag 473.
Enkemand efter Ellen Pedersdatter Hahn.
Testamente af 10.5.1751.
Hans A:
0) forældre Christian Rewald, livgarder og Anne Madsdatter, begge døde
1) søster Engel Cathrine Rewald i Stege, enke efter Lindvig.
Hendes A:
0) forældre Peder Hahn i Flecheburg i Kassel sogn, død. 2B:
1) søster Anne Cathrine Pedersdatter Hahn, død, var g.m. Claus Joensen i Flecheburg. 2B:
a Claus Joensen, døbt Kassel 4.5.1732, nu i Bobuy
b Anne Cathrine Joensdatter, døbt Kassel 3.3.1737.

347    Johan Carl Christoffer Hansen, ugift kongelig reservekirurg i Møntergade i København, der døde 17.5.1769, no.212, opslag 534.
A:
1) en søster, død, var g.m. Eggers, major. B:
a Ditlev Eggers i Altona
b Johan Frederik Eggers
c Benedikte Sofie Eggers
d Charlotte Amalie Eggers
e Hedvig Christine Eggers
f Cathrine Sofie Eggers.

348    Niels Pedersen, ugift pensioneret livgarder i Teglgårdstræde i København, der døde 6.7.1771, no.229, opslag 2.
A:
1) bror Peder Pedersen, portner i Brøndstrædets Hospital og Else Steig, begge døde. 1B:
a Helene Cathrine Pedersdatter, døbt i Brøndstrædets Hospital 2.11.1747
2) søster Kirsten Pedersdatter, død 1770, 67 år gammel, var g.m. Morten Andersen i Sankt Klemens sogn på Bornholm. 1B:
a Karen Mortensdatter g.m. Hans Arristen.
(Konceptskifte lbnr.591).

349    Kirsten Christensdatter, ugift tjenestepige på Amalienborg i København, der døde 3.6.1771, no.228, opslag 22.
Uden ægteskab B:
1) Christen hos Søren Christensen, murersvend i Ålborg.
(Konceptskifte lbnr.590).

350    Dorthe Melchiorsdatter i Kresten Bernikowstræde i København, der døde 31.5.1771, no.227, opslag 42.
Enke efter Hans Hansen, kammerbud. A:
Hans A:
1) bror Peder Hansen Østrup i Gammel Haderslev
2) søster Bodil Hansdatter, død, var g.m. Hans Hansen i Fjelstrup ved Haderslev. 3B:
a Hans Hansen Fjelstrup, slotforvalter på Hirschholm slot
b Margrethe Hansdatter g.m. en bonde i Fjelstrup
c Elisabeth Hansdatter, død, var g.m. Jørgen Bech, købmand i København. 1B:
1 Anne Marie Bech 17.
Hendes A:
1) søster Maren Melchiorsdatter i København, enke efter Jens Nielsen, norsk postbud
2) søster Anne Margrethe Melchiorsdatter, død, var g.m. Peder Zacharias Crener, brændevinsbrænder. 2B:
a Simon Crener
b Anne Margrethe Crener g.m. Laurids Lund, brændevinsbrænder på Christianshavn
(Konceptskifte lbnr.589).

351    David Engell, politiadjutant i Springgade i København. 7.2.1771, no.226, opslag 79.
E: Dorthe Cathrine [Nielsdatter] Friis, der døde 4.4.1771. B:
1) Johan Georg Engell 12
2) Niels Martin Engell 6
3) Marie Magdalene Engell 4
4) Daniel Gotfred Engell, født 4.1.1771.
FM: morbror Niels Friis, sadelmager.
Afdøde døde 11.1.1771.
(Konceptskifte lbnr.584).

352    Frederik Gottlieb Wohlgemuth Giese, ugift kancellist i Landetatens Generalkommissariat, boende i Store Købmagergade i København, der døde 12.12.1770, no.225, opslag 134.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.578).

353    Fordeling af arv i København. 17.10.1770, no.224, opslag 199.
Fordeling af arv i skiftet efter Kirsten Sørensdatter, skifte 6.10.1752, som afslutning på tidligere fordeling 27.1.1768 no.199 lbnr.329, hvor arven efter Mette Sørensdatters alene deles mellem hendes 2 døtre:
1) Anne Cecilie Mikkelsdatter g.m. Lorents Thorsen i Slesvig
2) Anne Marie Fallenbaum i Slesvig,
da hendes to sønner
1) Mikkel Frandsen
2) Morten Frandsen
anses for at være døde.

354    Christence Reiffenstein på Nytorv i København, der døde 8.5.1770, no.223, opslag 211.
Enke efter John Rasmussen Busch, kongelig instrumentmager, der døde marts 1770.
Testamente af 11.7.1764.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) far Ditlev Reiffenstein, hofsmed i Sorø g.m. afdødes mor Ovidia Kirstine.
(Konceptskifte lbnr.570).

355    Peder Jørgensen, undervisiterer på hjørnet af Tornebuskegade og Nørrevold i København, der døde 29.4.1770, no.222, opslag 289.
Enkemand efter Inger Marie Bertelsdatter, død 25.12.1769. B:
1) Claus Jørgensen 13, i latinskolen.
(Konceptskifte lbnr.568).

356    Anne Christensdatter, ugift kokkepige i Børnehuset på Christianshavn, der døde 6.4.1770, no.221, opslag 2.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.565).

357    Anders Madsen Lund, postbud i Helsingør Postkontor, boende i Hummergade i København, der døde 6.4.1770, no.220, opslag 12.
E: Charlotte Jensdatter Wulf.
Arvinger angives ikke.
(Konceptskifte lbnr.566).

SLUT