Erik Brejls hjemmeside

Start

København Amt
Skifteprotokol
1730-1795

[1730-1737]    [1738-1753]    [1753-1771]    [1771-1787]    [1787-1795]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månederLitteratur:
Videnskabernes Selskabs Kort 1766

Mølleåen eller Fuursø-Møllestrøms 9 gamle møller af Steffen Linvald. København 1981.

Hestetangsmøllerne

vignet1


Københavns Amt
Skifteprotokol
1730-17371    Martinus Vilhelm Nürnberg, ejer af Fuglevad Mølle i Sorgenfri i Lyngby sogn i Sokkelund herred. 24.1.1730, fol.1.
E: Gertrud. LV: Laurids Nielsen, forvalter på Frederiksdal. B:
1) Laurids Nürnberg
2) Anne Marie Nürnberg 28
3) Marie Dorthe Nürnberg 27
4) Helene Nürnberg 26
5) Kunigunde Nürnberg 22
6) Anne Nürnberg 18.
FM: Poul Badstuber i Brede Kobbermølle.
Enkens første ægteskab med [Mathias Høvinghoff, møller i Ågerup Mølle i Svallerup sogn, begravet Svallerup 25.5.1700]. B:
1) Just Høvinghoff i Jonstrup Mølle
2) Gregorius Høvinghoff i Usserød Mølle
3) Elisabeth Høvinghoff g.m. Jochum Jørgensen, kobbersmed i Nymølle.
Afdøde døde 17.1.1729.

2    Jacob Pedersen i Frederiksberg by. 10.12.1732, fol.16.
E: Else Poulsdatter. LV: Andreas Christiansen, der ægter enken. B:
3) Mathias Jacobsen 9
4) Martha Jacobsdatter 6
5) Anne Johanne Jacobsdatter 2.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Jacobsen 12
2) Peder Jacobsen 11.
FM:
1 Johan Thaisen, foged
2 Tønnes Joensen Bakke
3 Peder Børgesen.
Afdøde døde 28.7.1732.

3    Anne Elisabeth i Frederiksberg by. 16.12.1733, fol.22.
Enke efter Løvenclau, oberstløjtnant.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 7.12.1733 og boede i huset hos degnen Joachim Christian Hauge i Frederiksberg by.

4    Christine Corfitzdatter i Frederiksberg by. 24.11.1734, fol.33.
E: Vilhelm Verhugen, falkoner. B:
1) Ferdinand Anton Verhugen 9.
Afdøde døde for 3 år siden.

5    Laurids Solgaard, værtshusmand på Jægersborg. 22.9.1735, fol.34B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Theodor Christian Schmidt.
Afdøde efterlader en søster i København.

6) Johan Drewsen, papirmester i Strandmøllen. 20.12.1735, fol.44B.
E: Anne Kirstine Finckenhoff. LV: Laurids Nielsen, forvalter på Frederiksdal. B:
1) Jacob Drewsen 7
2) Abelone Drewsen 3
3) Johan Drewsen 1.
FM:
1 fars brorsøn Johan Drewsen
2 morbror Laurids Finckenhoff
3 mosters mand Henrik Fohlmann, mønsterskriver på Merløsegård.
Bevilling til uskiftet bo af 24.4.1734.

7    Svend Hollesen i Frederiksberg by. 14.12.1735, fol.50.
E: [Navn angives ikke]. LV: Oluf Nielsen Lind. B:
1) Ingeborg Svendsen 15
2) Kirsten Svendsdatter 13
3) Abelone Svendsdatter 5.
FM:
1 farbror Rasmus Hollesen i Frederiksberg by
2 farbror Thomas Hollesen i København.
Afdøde døde 13.12.1735.

8    Cathrine Bruun i Frederiksberg by. 28.5.1736, fol.55.
E: Immanuel Wiese, teglværksejer. B:
1) Immanuel Wiese 8½
2) Frederikke Augusta Wiese 7
3) Cathrine Wiese 1 år 3 mdr.
Afdøde døde i september 1735.

9    Bertel Jensen i Frederiksberg by. 13.1.1736, fol.57B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Gunner Nielsen i København. A:
1) bror Niels Jensen, død. 3B:
a Karen Nielsdatter g.m. Didrik Pedersen i Gimlinge
b Anne Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen i Vollerup
c Birgitte Nielsdatter i Gimlinge
2) bror Hans Jensen, uvist hvor
3) søster Johanne Jensdatter g.m. Jens Andersen i Gimlinge på Kommunitetets gods
4) søster Kirsten Jensdatter, enke, ved søn Jens Lauridsen
5) søster Birgitte Jensdatter i Høve, død. 2B:
a Hans Jensen
b Jens Jensen.
Afdøde døde 7.1.1736.

10    Hustru i lystgården Bellevue i Klampenborg. 7.3.1736, fol.63.
E: Christian Hansen, værtshusmand.
Afdøde efterlader en umyndig søn.

11    Christian Lauridsen i Frederiksberg by. 28.1.1737, fol.76.
E: Ellen Andersdatter. LV: Hans Bennike. B:
1) Cathrine Christiansdatter.
FM: Hans Andersen i Frederiksberg by.Københavns Amt
Skifteprotokol
1738-175312    Birgitte Nielsdatter i Valby Kro. 7.1.1738, fol.1.
E: Frederik Pedersen, kromand. B:
1) Peder Frederiksen 15
2) [navn ulæseligt] Frederiksen 11
3) Johan Frederiksen 8
4) Mette Cathrine Frederiksdatter 6
5) Peiter Frederiksen 5
6) [navn ulæseligt] Frederiksdatter 4
7) Andreas Frederiksen 2.

13    Kirsten Andersdatter Rømer (Romer) i Gladsakse degnebolig. 13.9.1737, fol.2B.
Enke efter Jacob Lerche, postforvalter i København, [død19.4.1721]. B:
1) Mathias Lerche, islandsk købmand i Kompagnistræde i København
2) Andreas Lerche, sekretær på Sankt Thomas i Vestindien
3) Rasmus Lerche, uvist hvor
4) Laurids Lerche, galanterihandler-dreng
5) Kirsten Lerche g.m. Christian Christoffer [Frandsen] Reenberg, præst i Finderup på Sjælland
6) Else Margrethe Lerche g.m. Hans Clausen i Gladsakse
7) Christine Lerche g.m. Niels Knudsen, købmand i Nyborg
8) Ingeborg Lerche
9) Christiane Lerche på Stadsgård [i Ormslev sogn] i Jylland
Desuden nævnes:
1 afdødes far Anders Gregersen Rømer g.m. afdødes mor [Kirsten Hansdatter Leegaard, begravet København Helliggejst 3.7.1732]
2 afdøde stedfar Laurids Nielsen Fogh, [begravet København Helliggejst 5.12.1735]
Afdøde var i 1725 flyttet fra Finderup præstegård til Joachim [Frederik Clausen] Switzer, degn i Gladsakse.

14    Laurids Rasmussen, indsidder i Frederiksberg by. 5.2.1738, fol.16.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christen Nielsen i Skidenstræde i København. B:
1) Peder Lauridsen 14
2) Laurids Lauridsen 7
3) Marie Lauridsdatter 4.
FM: Jens Gudmandsen.

15    Jørgen Pedersen, indsidder i Frederiksberg by. 25.1.1738, fol.20.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Peder Jørgensen 14
2) Carl Jørgensen 13
3) Anne Johanne Jørgensdatter 4.

16    Peder Schrøder, gårdmand i Frederiksberg. 5.2.1738, fol.21B.
E: Sabine Christoffersdatter. B:
1) Marie Cathrine Pedersdatter 3, der døde 5.9.1739.
FM: Peder Fladstrup i Frederiksberg by.

17    Peder Nikolaj, indsidder i Frederiksberg by. 6.2.1735, fol.22B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Oluf Sørensen. B:
1) Sofie Magdalene Pedersdatter 6
2) Charlotte Amalie Pedersdatter 6.
FM: Peder Fladstrup.

18    Frederik Christian Rosbach, student, hovmester i Emdrup. 21.3.1738, fol.24B.
A:
0) forældre [Christian Rosbach, herredsfoged i Tyrstrup herred og Cathrine Magdale Scheel]
1) søster Amalie Rosbach g.m. Christian Jantsen, pensionær på Starupgård [i Sønder Starup sogn] i Haderslevhus amt
2) søster Marie Cathrine Rosbach, død, var g.m. Adam [Hansen] Jantsen, præst i Olderup i Husum provsti, [død 18.3.1731]. 4B:
a Christfried Ehregott Jantsen
b Gottlob Leberecht Jantsen
c Marie Magdalene Jantsen
d Cathrine Elisabeth Jantsen
3) søster Anne Susanne Rosbach g.m. Abraham Jantsen
4) søster Frederikke Christiane Rosbach g.m. Gotfred Schumacher, herredsfoged i Grønninghoved [i Vejstrup sogn] i Haderslevhus amt
5) søster Sofie Elisabeth Rosbach g.m. Mikkel Svendsen, købmand i Flensborg
6) søster Tobias Rosbach, ingeniørløjtnant i Rendsborg
7) søster Magdalene Rosbach.

19    Thomas Lauridsen, smed i stedet Det fynske Våben på Vesterbro. 9.10.1738, fol.30.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Bech. B:
1) Birthe Christine Thomasdatter 9
2) Ellen Thomasdatter 7
3) Henrik Frederik Thomsen 2.
FM: Peder Jansen i Frederiksberg by.

20    Marie Jessen, ugift på Frydenlund i Søllerød sogn. 21.12.1737, fol.33.
A:
1) søster Ida Margrethe Jessen g.m. Jacob Finch i Itzeho
2) søster Cecilie Jessen i Itzeho.
Afdøde døde 9.5.1737.

21    Cathrine Hansdatter Wegner (Weimer) i Frederiksberg by. 27.10.1738, fol.49.
E: Laurids Thomsen Strømberg. A:
0) forældre Hans og [Cathrine Christiansdatter Wegner, skifte Vordingborg 16.4.1715 lbnr.21A herunder]
1) bror Christoffer [Hansen] Wegner, præst i Odden, [død 1720], var g.m. [Kirsten Jacobsdatter Bircherod]. 3B:
a) Niels Haahr Christoffersen Wegner, [født 25.3.1699], rektor i Nykøbing Sjælland
b Kirstine Sofie Christoffersdatter Wegner, [døbt Vordingborg 6.8.1702], g.m. [Henning Knudsen] Trochmann, præst i Odden. [Hendes første ægteskab med forgængeren Anders Grønbjerg, skifte Ods herred gejstlig 26.7.1734 lbnr.2]
c Birgitte Marie Christoffersdatter Wegner, [døbt Vordingborg 11.12.1704], enke efter Kjærulf
2) søster Sofie Hansdatter Wegner, død, var g.m. [Rasmus Jacobsen, sadelmager i Vordingborg]. 6B:
a Andreas Rasmussen Fosberg, sadelmager i Nykøbing Falster
b Hans Rasmussen, sadelmager i Vordingborg
c Martha Rasmusdatter g.m. Søren Pedersen Qvist, forrider i Den kongelige Rejsestald
d Sofie Cathrine Rasmusdatter g.m. Henrik Christian Kalchoff, skomager i Vordingborg
e Lisbeth Rasmusdatter g.m. Johan Christoffer Schneidewind, ridefoged i Kræmmervænge?
f Birthe Rasmusdatter i København
3) søster Bodil Hansdatter Wegner, enke efter Søren Andersen Bang i Vordingborg, der lever. Hendes 3B:
a Hans Bang
b Anders Sørensen
c Cathrine Sørensdatter.Vordingborg Byfoged
Skifteprotokol
1713-1731


21A    Cathrine Christiansdatter Wegner i Vordingborg. 16.4.1715, fol.36B.
Enke. B:
1) Christoffer Wegner, præst i Odden
2) Sofie Hansdatter g.m. Rasmus Jacobsen, sadelmager i Vordingborg
3) Bodil Hansdatter g.m. Søren Andersen, smed i Vordingborg
4) Cathrine Hansdatter.
Afdøde døde 18.2.1715.


22    Anders Christensen i Frederiksberg by. 1.8.1739, fol.64.
E: Mette Olufsdatter. A:
1) far Christen Hansen på Vesterbro.

23    Registrering i Frederiksberg by. 9.4.1739, fol.64B.
Registrering af bo der tilhørte Laurids Thomsen Strømberg, der var flyttet fra Frederiksberg by til København, [enkemand efter Cathrine Hansdatter Wegner 27.10.1738 lbnr.21].
Afdøde efterlader arvinger i Jylland, i Norge og i Skåne.
Desuden nævnes som beslægtet:
1) Peder Helverskov, skrædder
2) Morten Wegners kone.
(Se København originale skiftebreve 15.5.1739 lbnr.219).

24    Christoffer Pedersen i Valby Kro i Hvidovre sogn. 29.1.1739, fol.70.
A:
1) bror Frederik Pedersen, kroholder på stedet
2) bror Mathias Pedersen i Valby
3) søster Inger Pedersdatter i Ske Mølle [i Tåstrup sogn].

25    Niels Pedersen, ugift møllersvend i Kongens Lyngby mølle. 14.1.1739, fol.75.
A:
0) far Peder Adsersen i Lyngby, født i Ordrup, død
01) farbror, død. 2B:
1) Niels Hansen i Gentofte
2) Lucie Hansdatter i Vangede
02) faster Karen Adsersdatter, enke i Bagsværd, der døde. 2B:
1) Peder Jørgensen i Bagsværd
2) Maren Jørgensdatter, død. Hendes 5 børn
03) faster Birthe Adsersdatter, død. 1B:
1) Jens Mikkelsen i Lyngby.

26    Hans Clausen i Gladsakse. 25.11.1739, fol.86B.
E: Else Margrethe [Jacobsdatter] Lerche. LV: [Nikolaj] Baltsersen, kaptajn, der ægter enken. B:
1) Amalie Margrethe Hansdatter 17
2) Anne Christine Hansdatter 14
3) Jacobine Hansdatter 13
4) Birgitte Christiane Hansdatter 11
5) Marie Dorthe Hansdatter 10
6) Claus Hansen 7.
FM:
1 morbror Mathias Lerche, islandsk købmand i København
2 Poul Badstuber, fabrikant i Brede Fabrik
3 fasters enkemand Bertel Jacobsen, rebslager i Lille Færgestræde i København
4 mors morbror [Andreas] Fogh til Kragerup [i Ørslev sogn i Holbæk amt].
Boet var ejer af en plantage i Vestindien, hvor afdøde var født.
Bevilling til uskiftet bo af 7.2.1738.

27    Even Evensen i Frederiksberg by. 5.11.1739, fol.39.
E: Anne Mathiasdatter. LV: Hans Munch i Frederiksberg. B:
1) Even Evensen 6
2) Mathias Evensen 4.
FM: Jens Gudmandsen.
Registrering 22.8.1739.

28    Andreas Høj, slotsforvalter på Frydenlund [i Søllerød sogn]. 25.5.1740, fol.97B.
E: Anne Marie. LV: Laurids Nielsen, forvalter på Frederiksdal. B:
1) Christian Frederik Høj 7.
FM: Bernt Clodius, overførster på Nærum.

29    Else Iversdatter til Farumgård, der døde 20.7.1741, fol.107B.
Enke efter Jens [Madsen] Rostgaard, krigs- og landkommissær og rådmand i København, [død 11.11.1715].
Hendes testamente af 4.1.1735. A:
Hans A:
00) farfar [Ove Madsen i Roostgaard i Roost i Arrild sogn, død 1659, gift med farmor Kirsten Ibsdatter Bennich, død 1655]
0) far [Mads Outsen i Roost, død 1689 og Margrethe Jensdatter, død 1708]
01) farbror [Hans Rostgaard, død Humlebæk 31.12.1684, i første ægteskab med Marie Reich]. B:
1) fætter Frederik Rostgaard til Krogerup [i Humlebæk sogn, dengang Asminderød sogn] og Conradine Revenfeldt. 2B:
a Conradine Sofie Rostgaard g.m. [Oluf] Bruun, kancelliassessor. Hendes første ægteskab med Frederik von der Maase, [død 1728]. 4B:
1 Anne Cathrine von der Maase
2 Frederikke Conradine von der Maase
3 Frederik von der Maase
4 Gottfred Frederik von der Maase
b Adolfine Christine Rostgaard g.m. Christian de Stockfleth til Brahesholm [i Vedtofte sogn på Fyn] og Krengerup i Ørsted på Fyn, begge døde uden børn
Desuden nævnes afdødes mands søster, som ikke er nævnt i testamentet. A:
2) søster Anne Madsdatter Rostgaard, [død 1723], car g.m. Christen Hansen, [død 1732]. 6B:
a Hans Christensen Rostgaard, sognefoged i Roost
b Mads Christensen i Rurup
c Hans Christensen i Branderup
d Ellen Christensdatter g.m. Hans Sørensen i Vellerup
e Marie Christensdatter i Roost, enke efter Peder Enemark
f Merret (Margrethe) Christensdatter g.m. Hans Pedersdatter Enemark.
Hendes A:
1) søster, død 1B:
a datter g.m. Vilhelm Helt. Hendes 3B:
1 Else Cathrine Helt g.m. Mikkelsen, bogholder
2 Anne Helene Helt
3 Johanne Dorthe Helt
2) søster, død. 1B:
a datter Else Cathrine Starup, enke efter Johan Conrad Wolf, etatsråd, ved svigersøn Simon Pauli.
Arv i boet efter afdødes bror Christoffer Iversen, rådmand.

30    Erhard Kejser, forpagter på Holtegård. 7.11.1741, fol.146B.
E: Marie. LV: A. L. Lassen, der ægter enken. B:
1) Nikolaj Kejser 1¾.
FM: mosters mand Jens Andersen Hostrup.

31    Enke i Gladsakse degnehus. 12.2.1742, fol.153B.
Enke efter von Mehrn, kaptajn. B:
1) Carl Frederik von Mehrn 26
2) Henrik Levin von Mehrn 24.
Afdøde sad til leje hos [Joachim Frederik Clausen] Switzer, degn i Gladsakse.

32    Kirsten Jensdatter i Frederiksberg by. 12.4.1742, fol.155.
Enke. B:
1) Sofie Magdalene 11
2) Charlotte Amalie 11.
FM:
1 Jonas Frederiksen, g.m. mors halvsøster
2 mors halvbror Rasmus Jensen.

33    [Ellen Lauridsdatter] i Frederiksberg by. 20.6.1742, fol.158B.
E: Anders Svendsen.
Afdøde efterlader en datter, der er enkemandens steddatter.

34    Christian Gotschalck i Frederiksberg by. 14.8.1742, fol.161.
E: Sidse Nielsdatter. LV: Christian Davidsen, prokurator. B:
1) Birthe Cathrine Christiansdatter 4
2) Maren Christiansdatter 3
3) Karen Christiansdatter 3.
FM: farbror Hartvig Frederik Gotschalck, snedkersvend i København.

35    Andreas Sindelsen i Frederiksberg. 31.5.1743, fol.162B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christian Davidsen, prokurator. A:
1) bror Søren Sindelsen, brændevinsbrænder i København
2) bror Niels Sindelsen, død. 2B:
a Sindel Nielsen 22
b Peder Nielsen 16.

36    Hustru i Frederiksberg by. 31.5.1743, fol.164.
E: Hans Munch.
Af første ægteskab B:
1) Abel Cathrine Svendsdatter g.m. Arnold Stochter i København
2) Niels Svendsen 30, skomager i Slesvig
3) Marie Elisabeth Svendsdatter 24.

37    Johan Vilhelm Schiønzahl, værtshusmand i Frederiksberg. 10.4.1743, fol.167B.
E: [Navn angives ikke].
A:
1) søster Lucie Schiønzahl g.m. Mikkel Jensen i Pinneberg
2) søster Abel Dorthe Schiønzahl
3) bror Hans Christian Schiønzahl
4) bror Claus Frederik Schiønzahl, død, der efterlader 3 børn.
alle i Oldenborg.
Afdøde er født i Wagrien i Oldenborg.

38    Albert Carstensen, [kromand og møller] i Ulriks Mølle [i Herstedøster sogn]. 27.9.1743, fol.172.
E: Else Elisabeth Esbensdatter, [forlovet Herstedøster 15.11.1737]. LV: Jacob Sørensen Berg. [Enken gift 19.2.1744 med Hans Nielsen Askelund fra Roskilde, der overtog Møllekroen, der senere blev kaldt Røde Vejrmølle]. B:
1) en søn.
FM: Bent Andersen.

39    Johan Ebeling i Frederiksberg by. 15.8.1744, fol.173.
Arvinger angives ikke.

40    Hans Peder Gvambus, le-smed i Fuglevad Mølle. 19.10.1744, fol.173B.
E: Anne Cathrine Wilkens. LV: P. Beyer. B:
1) en søn.
FM: F. Weinschenck.

41    Hans Poulsen, værtshusmand i Jægersborg Værtshus. 12.2.1744, fol.174B.
E: Kirsten. LV: Jacob Sørensen Berg.
Afdøde efterlader 2 halvsøstre og 3 halvbrødre heraf: Niels Poulsen i København.

42    Kirsten Jørgensdatter i Kollekolle Kro [i Kirke-Værløse sogn]. 14.10.1745, fol.179.
E: Poul Andersen, værtshusmand. B:
2) Sidsel Poulsdatter g.m. Villum Grønbæk, udrider i Løgten, der overtager Kollekolle Kro.
Af første ægteskab B:
1) Niels Poulsen,

43    Maren Jacobsdatter i Flaskekroen [i Hvidovre sogn]. 29.12.1745, fol.180.
E: Anders Jensen, kromand. B:
2) Hans Andersen 12.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter 15.
FM: Hans Madsen i Vigerslev.

44    Hustru i Frederiksberg. 5.1.1746, fol.182B.
E: Peder Hanne. B:
1) Agnethe Pedersdatter.

45    Just Ringskov i Ballerup Kro. 7.9.1745, fol.183.
E: [Navn angives ikke]. LV: bror Claus Harbo. B:
1) Mette Marie Justsdatter Ringskov 5
2) en søn født efter fars død, der straks døde.
FM: Damstrøm.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Mette Marie i Lyngby, enke efter afdødes far Anton Ringskov i Ballerup Kro
2 afdødes morbror Peder Worm i Birkerød
3 afdødes moster Elsebeth Ringskov.

46    Gottlob Christian, slotsforvalter på Jægersborg. 27.2.1744, fol.190B.
E: [Navn angivers ikke]. LV: Laurids Nielsen, forvalter på Frederiksdal.
Arvinger angives ikke.

47    Laurids Sørensen, fæster af Rødovre Præstegård. 25.4.1746, fol.194.
Enkemand.
Arvinger angives ikke, dog angives afdødes formand i ægteskabet: Bentsen, hvis svoger Peder Nielsen g.m. Cathrine Nielsdatter også boede i præstegården, der tilhørte Peder Herslev, biskop i Sjællands stift.
Afdøde døde 10.12.1745.

48    [Else Margrethe Jacobsdatter Lerche] i Lyngby. 20.1.1747, fol.201.
E: [Nikolaj] Baltsersen, kaptajn.
Første ægteskab med Hans Clausen i Gladsakse, [skifte 25.11.1739 lbnr.26]. B:
1) Amalie Margrethe Hansdatter Clausen g.m. Laurids Rude, gartner i Sorgenfri
2) Anne Christine Hansdatter Clausen g.m. Peder [Grove Valentinsen] Beyer, præst i Glumsø og Bavelse
3) Jacobine Hansdatter Clausen g.m. Nikolaj Beyer på Kongsholm [i Hanning sogn] i Jylland
4) Birgitte Christiane Hansdatter 19, der ægter [Peder Knudsen] Rist, borgmester [i Næstved]
5) Marie Dorthe Hansdatter 16
6) Claus Hansen Clausen 14.
FM: morbror Mathias Lerche, islandsk købmand i København.
Boet var ejer af en plantage i Vestindien.

49    Anne Jesdatter [Riber] i Farumgård. 10.11.1746, fol.210B.
Enke efter Jacob [Christensen] Dahl, præst [i Fårevejle, død 1718]. B:
1) Christen Jacobsen Dahl, præst i Asnæs
2) Hans Jørgen Jacobsen Dahl, regimentsskriver, på stedet
3) Jacob Jacobsen Dahl, forvalter på Egholm
4) Mette Jacobsdatter Dahl g.m. Poul Frederik Spleth i Højby
5) Dorthe Jacobsdatter Dahl, enke efter Hans [Barach] Schanche, præst i Fårevejle [og Dragsholm Kapel, skifte Ods herred gejstlig 12.6.1737 lbnr.4]
6) Else Jacobsdatter Dahl g.m. Svend [Caspersen] Skive, præst i Vig og Asminderød.

50    Johan Plump, sejldugsfabrikant på Vodroffsgård [uden for København syd for Ladegården], der døde 30.1.1746, fol.217.
Enkemand. B:
1) Johan Plump
2) Jørgen Plump, død. 3B:
a Marie Jørgensdatter 8
b Johan Henrik Jørgensen 6
c Jørgen Peder Jørgensen 4,
alle hos deres mor i Hamborg.

51    Bodil Mortensdatter i Frederiksberg by. 3.8.1747, fol.240.
E: Jacob Jochumsen Funch. A:
1) søster Anne Mortensdatter i Rosengården i København
2) søster Anne Mortensdatter i Vartov i København
3) søster Dorthe Mortensdatter, død, var g.m. Otto, hjulmagersvend. 1B:
a Sidse Ottesdatter
4) søster Birthe Mortensdatter, død, var g.m. Anders Henningsen på Sankt Jørgensbjerg ved Roskilde. 4B:
a Henning Andersen
og hans 3 brødre.

52    Dorthe Poulsdatter i Frederiksberg by. 1.3.1747, fol.243B.
A:
1) [halv]søster Maren i Skåne.
Desuden nævnes afdødes søskendebarns datter Barbara Linne.

53    Jacob Frigast, udrider i Frederiksberg by. 16.3.1747, fol.246B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Andersen, smed. A:
1) søster, død. 1B:
a Cathrine g.m. Georg Ernst Rohde, parykmager i Vognmagergade.
Forsegling 6.3.1747.

54    Trine Jansdatter i Frederiksberg. 5.7.1747, fol.251.
E: Tønnes Bacher. B:
1) Christian Bacher 13
2) Sofie Bacher 8
3) Jan Bacher 5.
FM: Peder Jansen, foged.

55    Augusta Sofie i Frederiksberg. 1.2.1748, fol.253.
Enke efter [Jørgen Frederik Lorents] Voigt, slotsforvalter på Frederiksberg slot. B:
1) Nikolaj Voigt, slotsforvalter efter sin far
2) Ulrik Voigt, gartner på Frydendal
3) Christian Frederik Voigt i Ansbach
4) Frederik Voigt, præst i Torup, død [8.3.1741]. E: [Anne Cathrine Reimer]. 2B:
a Frederikke Frederiksdatter Voigt
b Johan Georg Frederiksen Voigt
begge børn hos deres mor i Maribo
5) Anne Christine Voigt g.m. [Niels] Siersted, byfoged i Maribo.

56    Christine i Frederiksberg by. 1.3.1747, fol.259.
E: Henrik Kobe, falkoner. B:
1) Marie Christine Henriksdatter 22
2) Jacob Henriksen 20
3) Margrethe Henriksdatter 17
4) Johanne Henriksdatter 17
5) Ursula Henriksdatter 4.
FM: Anders Andersen, smed.

57    Marchen Jansdatter i Frederiksberg by. 23.7.1748, fol.260B.
E: Christen Christensen.
Første ægteskab med Jens Mogensen, skifte 14.4.1731. B:
1) Mogens Jensen 27
2) Ellen Sofie Jensdatter 25
3) FM: Peder Jansen, foged.
Afdøde døde 13.2.1748.

58    Tønnes Bacher i Frederiksberg. 29.4.1748, folæ.263.
E: Else Villumsdatter. LV: Christian Røring.
Første ægteskab med Trine Jansdatter, skifte 5.7.1747 lbnr.54. B:
1) Christian Bacher 14
2) Sofie Bacher 9
3) Jan Bacher 6.
FM:
1 Christen Jansen
2 Christen Christensen.
Enkens første ægteskab med Jacob Frigast, [skifte 16.3.1747 lbnr.53].
Desuden nævnes enkens faster Anne Poulsdatter, enke efter Niels Andersen, smed.
I boet et skøde fra Sofie Mogensdatter, enke efter Jan Bacher til dennes søn Cornelius Jansen på en ejendom i Frederiksberg by.

59    Frederik Jacobsen i Frederiksberg by. 2.4.1748, fol.295B.
E: Cathrine Olufsdatter. LV: Peder Pedersen, brændevinsbrænder i Studiestræde i København. B:
1) Anne Helvig Frederiksdatter 10
2) Tønnes Frederiksen 7
3) Cathrine Frederiksdatter 3.
FM:
1 morbror Hans Olufsen 2
2 fars svoger Niels Pedersen.

60    Jacob Holman, væver i Frederiksberg by. 9.2.1748, fol.317.
E: Anne Marie Didriksdatter. LV: Hans Andersen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Lübeck blev 74 år.

61    Laurids Hansen i Store Fortunen på Vesterbro uden for Vesterport i København, der døde 14.10.1748, fol.323.
E: Magdalene Dorthe. LV: Reimer van Meurs, brygger i København. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter g.m. Johan Christian Dannenberg i Frederiksberg
2) Anne Lauridsdatter g.m. Jens Christensen i Den lille Fortum på Vesterbro
3) Bodil Christine Lauridsdatter 16
4) Johan Hansen 14.
Desuden nævnes:
1 enkens far Johan Beyer, løjtnant på Fyn
2 enkens bror Johan Henrik Beyer på Fyn.

62    Gødert Lauridsen, hjulmand i Frederiksberg by. 29.5.1749, fol.340.
E: Kirsten Mathiasdatter. LV: Kaj Mikkelsen Klingenberg. B:
1) Laurids Gødert 21
2) Anne Dorthe Gødert 18
3) Abelone Gødert 7
4) Mathias Gødert 3.
FM: Christen Christensen i Frederiksberg.
Desuden nævnes afdødes [halv]søster Mette Nielsdatter.

63    Enke i Frederiksberg by. 6.8.1749, fol.345.
Enke efter Peder Sørensen Kurrepind, [privilegeret instrumentist (musikant over Københavns amt på landet]. B:
1) Anne Sofie Pedersdatter 33, g.m. Jacob Christian Koch, korporal i Stralsund
2) Conrad Pedersen 26, i Nakskov.

64    Sidsel Poulsdatter i Kollekolle Kro [i Kirke Værløse sogn]. 25.8.1749, fol.349.
E: Villum Jensen Grønbech, værtshusholder. B:
1) Jens Villumsen 17
2) Anders Villumsen 15
3) Jørgen Villumsen 12
4) Poul Villumsen 5
5) Hans Jørgen Villumsen 3
6) Kirsten Villumsdatter 6 uger.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Jørgensdatter, skifte 14.10.1745 lbnr.42.
Afdøde døde 25.7.1749.

65    Christian Frederik von Holstein til Cathrineberg [i Sengeløse sogn], gehejmeråd og rider af Dannebrog. 2.1.1748, fol.360B.
Enkemand efter [Berta Scheel von Schack, død 21.9.1729]. B:
1) Birgitte von Holstein, død. E: [Frederik] Ahlefeldt, greve [til Tranekær] på Langeland. 1B:
b greve [Christian] Ahlefeldt-[Laurvig].
Birgitte von Holsteins første ægteskab med Frederik Johan Bothmer, generalmajor, død [29.3.1729]. B:
a baron Bothmer
2) Niels Rosenkrantz von Holstein, kammerjunker, på Nysø
3) Adam Christoffer von Holstein, i Sachsen
4) Cathrine Kirstine von Holstein, enke efter Danneskiold-Samsøe til Nysø
5) Carl von Holstein på Nysø
6) Sofie Hedvig von Holstein på Cathrineberg
7) Dorthe Sofie von Holstein g.m. greve [Christian Conrad] Danneskiold-Laurvig
8) Joachim von Holstein, kaptajn
9) Christian Frederik von Holstein, ritmester i Kolding
10) Conrad von Holstein, løjtnant i København.
Jordebog 1748 over Cathrinebergs gods i Sengeløse, Nybølle, Smørumovre, Herringløse, Hvestrup, Gundsømagle, Vridsløsemagle, Fløng, Baldersbrønde og Klovtoft med angivelse af bondens navn, gårdens hartkorn og tilstand, fol.381-388.
Afdøde døde 25.7.1749.

66    Ingeborg Svendsdatter Hollesen i Frederiksberg. 19.1.1750, fol.426.
A:
1) mor Maren Mortensdatter g.m. Hans Holst, husgerådskarl på Hirschholm
2) søster Kirsten Svendsdatter Hollesen g.m. Johan Godske, knapmager i Kalundborg
3) søster Abelone Svendsdatter Hollesen.
Afdøde var datter af Svend Hollesen. i Frederiksberg.

67    Niels Pedersen i Frederiksberg. 7.12.1750, fol.427B.
E: Trine Jacobsdatter. LV: Peder Isbrandsen i Frederiksberg. B:
1) Else Nielsdatter 17
2) Trine Lisbeth Nielsdatter 15
3) Anne Elisabeth Nielsdatter 10
4) Frederikke Nielsdatter 1½.
FM: Hans Olufsen Lind.
Registrering 4.11.1750.

68    Martha Marie Danielsdatter i Valby Kro. 4.11.1750, fol.430.
E: Henrik Buchholtz, kromand. B:
1) Anne Margrethe Buchholtz, enke efter Henrik Højer, knapmager i Hamborg, gift 6.11.1750 med Johan Frederik Christoffersen i København
2) Hans Jørgen Buchholtz 22.

69    Sara Jansdatter i Frederiksberg by, der døde 12.3.1750, fol.433B.
Enke efter Peder Pedersen.
Testamente af 13.9.1740.
Hans A:
0) forældre Peder Børgesen i Frederiksberg og Inger Andersdatter, der kom fra Skåne, begge døde
1) en halvsøster i Nyboder, død uden børn.
Hendes A:
1) bror Tønnes Jansen [Bacher], [skifte 5.7.1747 lbnr.54]. 3B:
a Christian Tønnesen 16
b Sofie Tønnesdatter 16
c Jan Tønnesen 7
2) bror Christian Jansen, død. 1B:
a Anne Marie Christiansdatter g.m. Anders Gundersen i Veksø i Frederiksborg amt
3) søster Nille Jansdatter g.m. Peder Jansen, foged
4) søster Marchen Jansdatter, [skifte 23.7.1748 lbnr.57]. 2B:
a Mogens Jensen i Frederiksberg
b Ellen Sofie Jensdatter 27.
Afdøde kaldes også Sara Jensdatter.

70    Oluf Lauridsen i Svaneleje eller Rødegård på Amager. Samfrændeskifte 19.7.1750, fol.463.
E: Elisabeth. LV: Niels Dinesen, brygger i København. B:
1) Else Cathrine Olufsdatter g.m. Malthe Christian Bruun, på stedet
2) Marie Elisabeth Olufsdatter 20
3) Anne Kirstine Olufsdatter 17.
FM:
1 Niels Schiøtt
2 Peder N. Schiøtt
3 Mourids Daldorph.

71    Christiane Westerholt i Frederiksberg by. Samfrændeskifte 21.1.1751, fol.467.
E: Nikolaj Voigt, gartner og forvalter på Frederiksberg Slot. B:
1) Anne Cathrine Nikolajsdatter Voigt 8½, der døde 9.12.1750
2) Christiane Frederikke Louise Nikolajsdatter Voigt 7
3) Christian Frederik Nikolajsen Voigt 4
4) Jørgen Frederik Nikolajsen Voigt 2
5) Markus Frederik Nikolajsen Voigt, født 7.8.1750, død 19.8.1750.
Bevilling til uskiftet bo af 4.9.1750.
Arv i boet efter enkemandens forældre efter skifte 1.2.1748 lbnr.55 til:
1 enkemandens bror Christian Frederik Voigt
2 enkemandens afdøde bror Frederik Voigts børn.
FM:
1 Jens Michael Sonne, højesteretsprokurator
2 Christian Frederik Westerholt, protokollist i Politikammeret i København.
Afdøde døde 9.8.1750.

72    Jørgen Wilchen, valkemester i Stubbemølle i Dyrehaven. 20.6.1750, fol.474.
E: Mette. LV: Drewsen i Strandmøllen. B:
1) Lorents Frederik Wilchen 23
2) Gottlieb Wilchen 20
3) Hans Jørgen Wilchen 19
4) Anton Wilchen 17
5) Johan Henrik Wilchen 11
6) Anne Dorthe Wilchen g.m. Christian Holst, bager i København
7) Anne Cathrine Wilchen i København.
FM: Jen Olufsen i Klampenborg.
Afdøde, der var valkemester i Stubbemølle, hvor kongens militære uldne klæde og baj blev valket, døde 16.6.1750.

73    Dorthe Elisabeth i Frederiksberg by. 14.4.1751, fol.485.
E: Peder Fladstrup. B:
1) Werner Jørgen Pedersen Fladstrup, født 24.8.1716. boende i Holmestrand i Norge
2) Agnethe Marie Dorthe Pedersdatter Fladstrup g.m. Kruse, hof-murer i København.

74    Testamente på Jægersborg Slot. 1751, fol.487B.
Testamente af 6.2.1749 for Johannes Wagner, slotsforvalter og gartner på Jægersborg Slot og hustru Maren Hutfeld.

75    Testamente i Frederiksberg by. 1751, fol.488.
Testamente af 28.12.1741 for Frederik Møller og hustru Sabine Christoffersdatter i Frederiksberg by.

76    Hans Mortensen i et hus ved Gammel Vartov. 7.7.1751, fol.489.
E: Anne Jespersdatter. LV: Hans Jacob Mark, konstabel, der ægter enken. B:
1) Jens Hansen 9.
FM: Adam Levin Sommer i København.
Af første ægteskab B:
1) Niels Hansen.
Huset tilhørte Fogt i Tuborg, og lå på Københavns amts grund.

77    Sidse Nielsdatter i Frederiksberg by. 5.7.1751, fol.490B.
E: Rasmus Pedersen Lund, tømrer.
A:
1) bror Frands Nielsen i Tyskland
2) søster Karen Nielsdatter g.m. Niels Lauridsen Torup
3) søster Mette Marie Nielsdatter, død. 1B:
a Vibeke Jørgensdatter 24.

78    Anne Jansdatter i Frederiksberg by. 19.5.1751, fol.495.
E: Peder Isbrandsen.
Af første lægteskab B:
1) Act Jansdatter g.m. Jan Jansen, kurvemager i Dragør
2) Trine Jansdatter 38, i Dragør, der døde 25.6.1751.

79    Thomas Høgh i Frederiksberg by. 4.8.1751, fol.498.
Enke efter Thyra Pedersdatter, De døde begge i september 1750. B:
3) Henrik Peder Thomsen 22
4) Anne Thomasdatter 12
5) Frederik Thomsen 5.
Hans første ægteskab med Anne Didriksdatter, skifte 3.10.1727. B:
1) Agnethe Marie Thomasdatter g.m. Jens Nielsen, bryggersvend i København
2) Maren Thomasdatter g.m. Rasmus Juul, korporal.

80    Peder Johan Henrik Wissel, jagtsmed på Jægersborg.17.3.1751, fol.504B.
E: Bodil Christensdatter. LV: German Albæk, gæstgiver på Jægersborg.
Afdøde, der var født i Hannover, skal efterlade sin mor, 2 brødre og 2 søstre.
Afdøde døde 25.2.1751.

81    Steffen Breunlein, ugift papirmagersvend i Strandmøller i Søllerød sogn. 19.3.1750, fol.514B.
A:
0) far Hans Breunlein, vognmand i Mühlhofen i Reichersdorph ved Nürnberg, død
1) bror Hans Leonard Breunlein i Bartelmesaurach
2) bror Johan Frederik Breunlein i Prück, død. 1B:
a Georg Leonard Breunlein
3) søster Cathrine Breunlein, død, var g.m. Georg Peder Engell, papirmager i Hirschbach. 4B:
a Elisabeth Barbara Engell, enke efter Georg Böhm
b Anne Barbara Engell g.m. Poul Heldrich i Esnenweldern
c Elisabeth Engell
d Steffen Engell, barber på Møn.

82    Testamente i Frederiksberg. 1751, fol.522B.
Testamente af 11.5.1751 for Johan Wendt og Ellen Mikkelsdatter Knuf i Frederiksberg.

83    Niels Svendsen, skomager i Frederiksberg by11.11.1751, fol.523.
Enkemand. B:
1) Nikolaj Nielsen 11
2) Anne Nielsdatter 7.
FM: Arnold Stochter, smed i København g.m. faster Abel Cathrine.
Afdøde døde 29.5.1751.

84    Niels Sørensen i Frederiksberg by. 13.2.1751, fol.525B.
E: Karen Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

85    Engelbrecht Hartkopf afgået mester på Ørholm Høle- og Knivfabrik i Kongens Lyngby sogn. 22.12.1751, fol.526.
E: Anne Gertrud. LV: L. Stub. B:
1) Peder Engelbrechtsen Hartkopf mester på Ørholm fabrik
2) Daniel Engelbrechtsen Hartkopf mester på Ørholm fabrik
3) en datter, død. E: Johannes Biers. 1B:
a Gertrud Biers.
Afdøde døde 11.12.1751.

86    Henrik Kroll, forvalter på Dronninggård. 25.5.1752, fol.531.
E: Anne. B:
1) Johan Rudolf Henriksen Kroll 24
2) Henrik Andreas Henriksen Kroll 22, i Holland
3) Sofie Henriksdatter Kroll
4) Elisabeth Henriksdatter Kroll 16
5) Frederikke Henriksdatter Kroll
6) Mathias Arent Henriksen Kroll 12
7) Margrethe Hedvig Henriksdatter Kroll 9
8) Frederikke Ulrikke Henriksdatter Kroll 2½.

87    Henrik Nielsen Askelund i Vejrmøllekroen [i Herstedøster sogn], der døde 18.10.1751, fol.532.
Enkemand efter Else Elisabeth Esbensdatter, død 3.10.1751.
Hans A:
1) søster Anne Nielsdatter Askelund g.m. Just Højer, skrædder i København
2) søster Beathe Nielsdatter Askelund 45, i København
3) søster Maren Nielsdatter Askelund 40, i Vartov Hospital i København
4) søster Karen Nielsdatter Askelund 29, i København
5) søster Anne Helvig Nielsdatter Askelund 26, i København.
Hendes A:
Første ægteskab med [Albert Carstensen]. B:
1) Esben Albertsen 9.
Desuden nævnes:
1 hendes bror Carsten Esbensen Frich
2 hendes halvsøster Birthe Esbensdatter Frich
3 barnets faster Johanne Carstensdatter g.m. Bent Andersen, favnsætter i København
4 Dines Sivertsen i Køge g.m. afdøde kones søster
5 [Johan] Weischer, degn i Frederiksberg g.m. afdødes kones første mands søster [Kirsten Carstensdatter].
(Se skifte efter Carsten Eskildsen, degn i Herstedøster og Herstedvester, skifte Smørum herred gejstlig 26.9.1730 lbnr.109).

88    Opbudsbo i Gentofte sogn. 30.3.1753, fol.557B.
Registrering af fallitbo hos Julius Frøichen i Sølyst i Hvidøre i Gentofte sogn.

89    Peder Starch, urtegårdsmand på Emdrupgård [i Brønshøj sogn]. 16.4.1753, fol.560B.
E: Anne Madsdatter. LV: Niels Poulsen, udrider i Løgten. B:
1) Regine Pedersdatter 1½.
FM: Christen Madsen Gram, brændevinsbrænder i Farvergade i København.
Afdøde døde 5.10.1752.
Københavns Amt
Skifteprotokol
1753-177190    Henrik Kobe, falkoner, boende i Frederiksberg by. 23.2.1753 side 3.
E: Kirsten Weidemann. LV: Frederik Hansen.
Af første ægteskab med [Christine, skifte 1.3.1747 lbnr.56]. B:
1) Jacob Henriksen Kobe 26, falkonersvend
2) Margrethe Henriksdatter Kobe 23
3) Johanne Henriksdatter Kobe 23
4) Ursula Henriksdatter Kobe 10.
FM: morbror Jens Knudsen Wandkif på Gråbrødretorv i København.

91    Rasmus Pedersen [Lund], tømrer i Frederiksberg by. 6.6.1753, side 12.
E: Anne Margrethe Sørensdatter Kruse. B:
1) Peder Rasmussen 25 uger.
FM: fars stedfar Johan Henrik Lund i København.
Første ægteskab med Sidsel Nielsdatter, [skifte 5.7.1751 lbnr.77].
Arv i boet til første hustrus [søsterdatter] Vibeke Jørgensdatter.
Registrering 12.4.1753.

92    Helvig Kirstine Graner på Jægersborg. 19.9.1753, side 19.
E: Andreas Klinge, underjæger. B:
1) Anne Kirstine Andreasdatter 6
2) Maren Andreasdatter 2.
FM: morbror Jørgen Ernst [Hansen] Graner, oberjæger.

93    Marie Albertsdatter i huset ”Smørtyndtpå” i Jægersborg Fasanhave. 28.12.1751, side 25.
Enke. B:
1) Jacob Engenatius
2) Johannes Engenatius, rytter i Næstved
3) Elisabeth Engenatius i København
4) Bodil Marie Pedersdatter g.m. Christoffer Christensen i Nykøbing Falster
5) Oluf Pedersen 20, i København.

94    Maren Sørensdatter Birch i Hedehusene. Samfrændeskifte 24.10.1753, side 32.
E: Thomas Wildschiøtt. B:
1) Maren Thomasdatter Wildschiøtt, født 28.6.1753.
FM:
1 fars morbror Jørgen Thomsen, regimentskvartermester
2 Niels Borup i København.

95    Registrering i Lyngby. 14.2.1754, side 35.
Registrering af effekter der tilhørte [Anders] Rosenpalm, admiral [til Skærsø i Dråby sogn på Mols, der døde i København. 24.1.1754. Registrering Kalø amt lbnr.58. E: Sofie Amalie Benzon].

96    Elisabeth Marie i papirfabrikken Strandmøllen. 11.3.1754, side 36.
Enke efter [Christian] Toftegaard i København. B:
1) Peder Ulrik Toftegaard, isenkræmmersvend
2) Andreas Toftegaard, soldat i København.
Arv i boet efter Thøger Toftegaard, [assistent i Det almindelige Handelskompagni i kolonien Frederikshåb i Grønland, [skifte København. Originale skiftebreve 24.2.1752 lbnr.436].

97    Elen Mikkelsdatter Knub i Frederiksberg, der døde 4.10.1752, side 38.
Enke efter Johan Wendt, død ved sidste påsketide, [testamente af 11.5.1751 lbnr.82].
Hans A:
1) søster Gedske Wendt g.m. Baltser Hulsen i Bremen
2) søster Mette Wendt g.m. Johan Henrik Perl i Bremen.
Hendes A:
1) søster i Nyborg, død. 1B:
a Anne Kirstine Johansdatter Eschoff.

98    Anne Pedersdatter Koch på Ørholm Le-fabrik. 2.1.1754, side 50.
E: Christen Olufsen Schmidt, fuldmægtig på fabrikken. A:
1) mor Mette Jensdatter ved Randers
2) bror Jens Østrup ved Randers
3) bror Jens Koch ved Randers
4) søster Ellen Pedersdatter Koch i København
5) søster Margrethe Pedersdatter Koch i Jylland
6) søster Karen Pedersdatter Koch i Jylland
7) søster Johanne Pedersdatter Koch i Jylland.
FM: Thomas Eger, hof-violong.
Registrering 20.8.1753.

99    Peder Jørgensen, messingbrænder i Brede Kobbermølle. 23.7.1754, side 53.
E: Lisbeth Køster. LV: Peder Sørensen, messingbrænder på fabrikken. B:
1) Marie Lisbeth Pedersdatter 9
2) Johan Pedersen 7
3 Christian Frederik Pedersen 5
4) Gregorius Pedersen 3
5) Anne Hedvig Pedersdatter 1.
FM: farbror Bertel Jørgensen i Bagsværd.
Afdøde døde 17.4.1754.

100    Johan Dyssing, skomager i Frederiksberg by. 23.7.1754, side 56.
E: Kirsten Knudsdatter. B:
1) Johan Christian Dyssing 23
2) Marie Kirstine Dyssing 14.
FM: Frederik Hansen i Frederiksberg.
Desuden nævnes enkens svoger Thyge Mortensen Haasum i Frederiksberg.

101    Elisabeth i Ballerup Kro. 17.9.1754, side 62.
Enke efter Gabriel Ringskov, skrædder i København. B:
1) Severin Gabrielsen Ringskov 36, guldsmedesvend i udlandet
2) Birthe Marie Gabrielsdatter Ringskov g.m. Claus Harbo, værtshusmand på stedet
3) Elisabeth Christine Gabrielsdatter Ringskov 32
4) Benjamin Gabrielsen Ringskov 18, i skrædderlære i København.
Afdøde døde 8.9.1754.

102    Sofie Ulrikke Nielsdatter i Frederiksberg by. 18.2.1755, side 64.
E: Laurids Christensen. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 16
2) Sidse Lauridsdatter 14
3) Sofie Lauridsdatter 12
4) Anne Cathrine Lauridsdatter 10
5) Søren Lauridsen 4.
FM: Hans Olufsen Lind i Frederiksberg.
Registrering 26.6.1754.

103    Søren Nielsen i Frederiksberg by. 18.2.1755, side 68.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Olufsen Lind. B:
1) Niels Sørensen 17.
FM: Hans Jochum Mumme i Frederiksberg.

104    Birthe Marie Ringskov i Ballerup Kro. 13.3.1755, side 72.
E: Claus Harbo, kromand. B:
1) Birgitte Kirstine Clausdatter Harbo 4
2) Mette Marie Clausdatter Harbo 3
3) Anton Clausen Harbo 1 år 3 mdr
4) Elisabeth Clausdatter Harbo 20 uger.
Registrering 13.1.1755.

105    Opbudsbo på Jægersborg. 22.6.1755, side 76.
Registrering af fallitbo hos Christian Schultz, undveget præceptor på Jægersborg.
Fallenten kaldes også Christian Endorph.

106    Peder Fladstrup i Frederiksberg. 6.5.1755, side 94.
Enkemand efter [Dorthe Elisabeth, skifte 14.4.1751 lbnr.73]. B:
1) [Agnethe Marie Dorthe Pedersdatter Fladstrup] g.m. Krause, murer
2) Verner Jørgen Fladstrup.
Arv i boet efter Peder Nikolaj, skifte 6.2.1735 lbnr.17 til B:
1) Sofie Magdalene Pedersdatter
2) Charlotte Amalie Pedersdatter.

107    Agnethe Stutz i Nymølle. 17.5.1755, side 96.
E: Hans Henrik Køster. B:
1) Cathrine Hedvig Hansdatter Køster 7
2) Johanne Frederikke Hansdatter Køster 3.
Afdøde døde 15.4.1753.

108    Anne Cathrine Wilchen i Nymølle Messingtrådværksfabrik. 17.5.1755, side 97.
E: Gotfred Holst, svend i fabrikken. B:
2) Markus Holst 9.
Førte ægteskab med Hans Peder Qvambus. B:
1) Henrik Peder Qvambus 14.
FM: Jochum Jørgensen på fabrikken.
Registrering 9.5.1755.

109    Else Aagaard i Dragør Kro. 13.6.1755, side 100.
Enke efter Johan Lassen, forrige kromand. B:
1) Jens Johansen Lassen 33, kromand på stedet
2) Theodora Beathe Johansdatter Lassen g.m. Ernst Klejtrup i Dragør
3) Johanne Johansdatter Lassen 22
4) Holdfan Johansen Lassen 18.
Forsegling 3.2.1755.

110    Henrik Køster, messingbrændemester og forpagter af Brede Kobbermølle. 11.3.1755, side 112.
E: Cecilie Margrethe Løber. LV: Hans Fischer, kedelbereder i Brede fabrik, der ægter enken. B:
5) Cathrine Elisabeth Henriksdatter Køster 11
6) Johan Ditlev Henriksen Køster 10.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Marie Henriksdatter Køster g.m. Oluf Jacobsen i Lyngby
2) Margrethe Henriksdatter Køster g.m. Christen Jacobsen, kobbersmed i Helsingør
3) Engel Henriksdatter Køster i København
4) Anne Hedvig Henriksdatter Køster.
Arv i boet efter skifte sluttet 20.4.1743 til Hans Henrik Køster, hammersmed i Nymølle efter dennes far.
Forsegling 3.2.1755.

111    Ingeborg Regine Haberdorph på Jægersborg, der døde 4.2.1755, side 131.
Enke efter Gottlob Christian, slotsforvalter på Jægersborg. A:
0) forældre [Johan Nielsen, renteskriver, død 8.3.1702 og Karen Schou]?
1) bror Mathias Albert Haberdorph, professor i Bergen i Norge.
Af fars første ægteskab B:
3) halvbror Nikolaj [Johansen] Haberdorph, [præst i Tåstrup og Ugerløse, skifte Merløse herred gejstlig 11.5.1735 lbnr.47]. 2B:
a Ulrikke Louise Haberdorph (dvs. Frederikke Louise Haberdorph), enke efter [Frederik] Bast, degn i Stokkemarke, [begravet Stokkemarke 30.3.1754]
b Dorthe Sofie Haberdorph i Tåstrup præstegård i Merløse herred.

112    Cathrine Lisbeth Muus i Nymølle. 15.9.1755, side 149.
E: Lorents Berg. B:
1) Poul Lorentsen Berg 12
2) Mikkel Christian Lorentsen Berg 11
3) Christine Malene Lorentsdatter Berg 8
4) Maren Elisabeth Lorentsdatter Berg 4.
Registrering 25.8.1755.

113    Frederik Vilhelm Thiel, gartnersvend på Frederiksberg Slot. 26.10.1755, side 151.
A:
1) far ved søn pog afdødes bror Johan Ludvig Thiel, kontrollør i Tønder.
Afdøde, der var født i Berlin, døde i 1752.
Registrering 8.8.1752.

114    Laurids Lauridsen Schmidt i Nordre Hedehus i Hedehusene. 8.10.1755, side 153.
Enkemand efter Johanne Mortensdatter, død kort tid før sin mand.
Hans A:
1) søster Else Kirstine Schmidt g.m. Zacharias Joensen, kromand i Vedbæk.
Hendes A:
1) bror Thyge Mortensen i Valby, død. E: Anne Pedersdatter, nu g.m. Jeppe Pedersen sst. 5B:
a Niels Thygesen 18
b Knud Thygesen 17
c Laurids Thygesen 13
d Karen Thygesdatter 12
e Hans Thygesen 10.
Forsegling 28.6.1754.

115    Opbudsbo i Frederiksberg by. 27.4.1755, side 180.
Registrering af fallitbo hos undvegne Johan Leonhardt Keith, linnedvæver i Frederiksberg by.

116    Johan Køster, messingbrænder i Brede Mølle. 7.1.1756, side 182.
E: Anne. LV: Hans Holst. A:
1) bror Claus Køster i Itzeho
2) bror Henrik Køster, forpagter af Brede Mølle, [skifte 11.3.1755 lbnr.110]. 9B:
a Hans Henrik Køster, hammersmed i Nymølle
b Anne Dorthe Køster g.m. Poul Rørt i Nymølle
c Anne Elisabeth Køster g.m. Peder Sørensen i Brede Mølle
d Cathrine Marie Køster g.m. Oluf Jacobsen i Lyngby
e Margrethe Køster g.m. Christen Jacobsen, kobbersmed i Helsingør
f Engel Køster
g Anne Hedvig Køster
h Cathrine Elisabeth Køster 13
i Ditlev Køster 12
3) søster Anne Lisbeth Køster, enke i Hamborg
4) søster Marie Køster i Bildwarter i Marshlandene
5) søster Margrethe Køster, død. 3B:
a Henrik Schmidt i kobbermøllen de Bech ved Lübeck
b Cathrine Marie Schmidt i kobbermøllen de Bech ved Lübeck
c Anne Lisbeth Schmidt, død. E: Johan Foss i møllen Pokwisch i Oldesloe. Hendes børn, hvis navne ikke kendes.

117    Marie Thulesen Schelde på Jægersborg. Samfrændeskifte 26.1.1756, side 187.
E: Jørgen Ernst Graner, oberjæger på Jægersborg. B:
1) Hans Steffen Graner 18
2) Anne Marie Graner 12
3) Louise Graner 9
4) Frederik Graner 5
5) Juliane Marie Graner 3.
FM: morbror Nikolaj Schelde i København.
Arv i boet efter enkemandens første hustru efter skifte af 12.6.1737.
Bevilling til uskiftet bo af 24.10.1755.

118    Anne Sørensdatter Køhlen på Ørholm Fabrik. 31.5.1756, side 189.
E: Christen Olufsen Schmidt, forpagter af Ørholm fabrik og kro. B:
1) Søren Christensen Schmidt 6 mdr.
FM: Laurids Stub, ejer af Ørholm Fabrik.

119    Niels Justesen i Frederiksberg by. 28.6.1756, side 193.
E: Sidse Nielsdatter. LV: Laurids Pedersen. B:
1) Cathrine Nielsdatter 2
2) Birthe Nielsdatter 23 uger.
FM:
1 mosters mand Jens Jensen Høgild, hosekræmmer
2 morbror Christen Nielsen, bryggersvend.

120    Registrering i Farum. 6.7.1756, side 99.
Registrering af bohave tilhørende Otto Bjelke, der var flyttet til København og der døde.

121    Karen Vidsted i Ballerup. 22.7.1756, side 198.
E: Conrad Hegelund, birkeskriver i Københavns amts birketing. B:
1) Anne Barbara Conradsdatter Hegelund 13
2) Charlotte Conradsdatter Hegelund 9
3) Christine Conradsdatter Hegelund 6½.
[Afdøde var datter af Peder Jensen Vidsted og Kirsten Jensdatter].
Litteratur:
1 Birketing i Gl. Københavns amt 1521-1965 af Axel H. Pedersen. København 1968. Heri side 244: Conrad Pedersen Hegelund.
2 Øvre Værebro Mølle af Arne Sundbo side 65-105 i: Fra Frederiksborg Amt 1949. Heri side 72: Peder Jensen Vidsted.


122    Karen Christensdatter, ugift tjenestepige på Bellevue, der døde 21.3.1756, side 203.
Arvinger kendes ikke.

123    Abelone Meinertsdatter i Lyngby. 22.2.1757, side 209.
E: Johan Conrad Mentz, bager. B:
1) Michael Johansdatter Mentz 8.
FM: mors stedfar Frederik Jørgen Skov.

124    Opbudsbo på Hollændermarken. 14.1.1757, side 214.
Registrering af fallitbo hos Lyder Stiftken på Hollændermarken.

125    Jacob Jochumsen Funch i Frederiksberg by. 31.8.1757, side 215.
E: Anne Cathrine Wulfsdatter LV: Johan Weischer. B:
1) Anne Sofie Jacobsdatter 4½.
FM: morfar Wulf Ottesen Holm i København.
[Første ægteskab med Bodil Mortensdatter, skifte 3.8.1747 lbnr.51].

126    Else Winther på Fasangården i Frederiksberg.22.9.1757, side 219.
Enke efter Ernst Samuel Rosum (Rose), fasanmester. B:
1) Frederik Rosum, fasanmester
2) Eva Bereigna Rosum g.m. A. Rehfeldt, postmester i Frederiksborg
3) Frederik Carl Rosum
4) Charlotte Margrethe Rosum.

127    Marie Dorthe i Nymølle. 4.4.1758, side 221, 286.
E: Melchior Walchmann, kobbersmed i Brede mølle. B:
1) Anne Cathrine Melchiorsdatter 15
2) Else Melchiorsdatter 7
3) Christian Melchiorsen 6 mdr.
FM:
1 Hans Holst, kommerceråd
2 Christoffer Rørs.

128    Anne Elisabeth Jacobsdatter på Gammel Kongevej uden for Københavns Vesterport. 3.4.1758, side 223.
E: Peder Mogensen. B:
1) Mogens Pedersen 2.

129    Jacob Henriksen, falkonersvend på Frederiksberg. 5.4.1758, side 226.
E: Anne Margrethe Sørensdatter. B:
1) Henrik Jacobsen 3
2) Rasmus Jacobsen 1½.
FM: Hans Olufsen Lind.

130    With Christian Lintner (Lindtner), oberjæger og skovrider i Søllerød 14.10.1757, side 231.
A:
1) bror Frederik Christian Lintner, skovrider i Kronborg amt ved søn Christian Lintner, hederider
2) bror Johan Otto Lintner, oberjæger hos hertugen af Pløn
3) søster Else Lintner, enke efter Rasmus [Olufsen] Rorslev, degn i Fakse, [skifte Fakse herred gejstlig 29.3.1753 lbnr.39] ved søn Hans Rorslev
4) søster Kirsten Lintner, enke efter Markus Jansen, birkeskriver på Holckenhavn på Fyn
5) søster Emerentze Lintner, enke efter Jacob Henriksen i Asminderød
6) søster Margrethe Sofie Lintner i Asminderød, enke efter en skomager.
Afdøde, der ejede en gård i Nærum, men var flyttet til et hus i Søllerød, døde 22.6.1756.
Ernst Graner blev udnævnt til afdødes successor som skovrider.

131    Andreas Lowson, etatsråd og kirkeværge i Nærum. 20.6.1758, side 257.
Arvinger angives ikke, dog nævnes [Jacob] Lowson, amtsforvalter.

132    Peder Isbrandsen i Frederiksberg by. 9.10.1758, side 260.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Bente Pedersdatter 4½
2) Anne Elisabeth Pedersdatter 1, der døde efter sin far.
FM: mors [sted]far Niels Nielsen.

133    Claus Harbo, kromand i Ballerup kro. 12.10.1758, side 265.
Enkemand efter Birthe Marie Ringskov, skifte 13.3.1755 lbnr.104. B:
1) Birgitte Kirstine Clausdatter Harbo 7
2) Anton Clausen Harbo 4½
3) Elisabeth Clausdatter Harbo 4.
FM:
1 fars søskendebarn Mads Nielsen Dystrup
2 fars søskendebarn Nikolaus Nielsen Dystrup
3 fars søskendebarn Jens Nielsen Dystrup
4 mors mosters mand Rasmus Værn i Birkerød.
Arv i boet til Mette Marie Ringskov ved stedfar Holm.
Afdøde døde 3.5.1758.

134    Christian Weldingh på Edelgave [i Smørum sogn]. 15.9.1758, fol.287.
E: Karen [Rasmusdatter]. LV: Lindam, forvalter. B:
6) Karen Christiansdatter Weldingh g.m. Laurids [Munch Mathiassen] Thy, præst i Hvedstrup og Fløng
7) Christiane Christiansdatter Weldingh
8) Christian Christiansen Weldingh
9) Anne Sofie Christiansdatter Weldingh
10) Frederik Christiansen Weldingh
11) Charlotte Amalie Christiansdatter Weldingh g.m. [Johannes Pedersen] Kruse, præst i Snostrup
12) Carl Christiansen Weldingh
13) Vibeke Margrethe Christiansdatter Weldingh
14) Niels Vilhelm Christiansen Weldingh
15) Hans Christiansen Weldingh
16) Henriette Regine Christiansdatter Weldingh.
Første ægteskab med [Karen Ottesdatter, død oktober 1718]. B:
1) Regine Magdalene Christiansdatter Weldingh g.m. Johan Adolf [Holgersen] Jacobæus, præst i Ledøje og Smørum
2) Henrik Christiansen Weldingh
3) Otto Christiansen Weldingh
4) Helmuth Christoffer Christiansen Weldingh
5) Johan Ernst Christiansdatter Weldingh.

135    Michael Mentz på Frederiksberg. 28.4.1759, side 310.
E: Benedikte Louise [Brandt]. B:
1) Johan Conrad Mentz
2) Henrik Mentz, hos hvem afdøde havde boet de sidste mange år, men boede tidligere i København
3) Johanne Mentz g.m. Volkmar Bruun, løjtnant
4) Margrethe Helene Mentz g.m. Johan Rudiger i Lyngby
5) Anne Cathrine Mentz, [skifte Hindborg-Rødding herred gejstlig 28.1.1754 lbnr.15]. E: Vilhelm [Henrik] Padberg (Patberg), præst i Jebjerg og Lyby. 1B:
a Frederik Vilhelm Padberg 5.

136    Laurids de Thura, generalmajor på Holtegård. 7.9.1759, side 315.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svigersøn Schack, kammerjunker.
Skiftet overgives til kommissoriet.

137    Dorthe Johansdatter, ugift tjenestepige i Valby Kro. 18.10.1759, side 318.
Arvinger angives ikke.

138    Christian Plath i Fuglevad mølle. Samfrændeskifte 8.9.1760, side 319.
E: Kirsten Cronberg. B:
1) Christine Elisabeth Christiansdatter Plath 4
2) Christian Frederik Christiansen Plath 2.
FM:
1 morbror Niels Hansen i Nysted
2 morbror Henrik Cronberg
3 Hans Brysting.
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1758.
Afdøde var tømrermester i Brede Kobber- og Messingværk og forpagter af Fuglevad Melmølle.

139    Gunild Andersdatter i Frederiksberg. 18.9.1760, side 326.
E: Nikolaj Hanskov, vægter. B:
1) Marie Magdalene Nikolajsdatter Hanskov 7
2) Dorthe Kirstine Nikolajsdatter Hanskov 6
3) Andreas Frederik Nikolajsen Hanskov 5
4) Anne Cathrine Nikolajsdatter Hanskov 1 år 3 mdr.

140    Jørgen Lauridsen, kromand i Ballerup Kro, der døde 26.5.1759, side 329.
E: [Navn angives ikke]. LV: Sundby, vicebirkedommer.
Arvinger angives ikke.

141    Madam With i jomfru Lindbergs hus i Lyngby. 30.5.1759, side 337.
Arvinger angives ikke.

142    Hans Jørgen Stoud, tømrersvend i Stubbemølle. 11.3.1761, side 339.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Adam Hansen Stoud 16
2) Anne Dorthe Hansdatter Stoud 15
3) Conrad Hansen Stoud 13
4) Markus Hansen Stoud 7.

143    Frederik Ernst Rosum, fasanmester i Frederiksberg. Samfrændeskifte 13.3.1761, side 340.
E: Regine Sofie [Namanni, gift Frederiksberg 22.8.1748]. LV: Michael Garben, der ægter enken. B:
1) Ernst Samuel Rosum 11
2) Agnes Rosum 10
3) Cathrine Rosum 4
4) Kirsten Rosum 4.
FM:
1 fars svoger A. Rehfeldt, postmester i Frederiksborg
2 Carl Frederik Meyer
3 J. Kinast.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1758.
[Enken var datter af Johan Namanni, bager i Sønderborg].

144    Tham Masmann, hof-oberjæger på Frederiksberg. 14.4.1761, side 343.
Boet overgives til Jørgen Burchæus Zeuthen, skriver i Rentekammeret, som eksekutor.

145    Svend Møller, en svensk ilanddrevet mand ved Skodsborg. 18.4.1761, side 344.
Arvinger angives ikke.

146    Oluf Jensen i Frederiksberg. 8.6.1761, side 344.
E: Aarsele Marie. LV: Nikolaj Paludan, forpagter af Blågård. B:
1) Jens Olufsen Lind 47
2) Else Cathrine Olufsdatter g.m. Jens Nielsen, fyrbøder på Maleværket s kontor i København
3) Anne Dorthe Olufsdatter
4) Mette Sofie Olufsdatter
5) Anne Kirstine Olufsdatter
6) Christian Olufsen 27.
Registrering 1.12.1760.

147    Laurids Christensen, tømrersvend i Frederiksberg by. 8.5.1761, side 346.
E: Gunild Hansdatter. LV: Hans Andersen. B:
6) Larsette Ulrikke Lauridsdatter, født efter fars død.
Skifte 18.2.1755 efter første hustru. B:
1) Anne Christine Lauridsdatter
2) Sidse Lauridsdatter
3) Anne Sofie Lauridsdatter
4) Anne Cathrine Lauridsdatter
5) Søren Lauridsen.

148    Eva Malene i Dragør på Amager. Samfrændeskifte 18.4.1761, side 350.
E: Jens Lassen. B:
1) en datter 2.
FM:
1 M. Bruun
2 N. F. Brinch.
Bevillig til uskiftet bo af 18.7.1760.

149    Johan Filip Steinbach, besuchtknægt og pantesvend på Jægersborg. 6.7.1761, side 353.
E: [Navn angives ikke]. LV: Graner, oberjæger. B:
1) Johan Peder Johansen Steinbach 7
2) Marie Johansdatter Steinbach 1.
FM: Lisberg, oberjæger.

150    Anne Margrethe Buchholtz i Valby Kro. Samfrændeskifte 25.4.1769, side 358.
E: Johan Frederik Christoffersen, kromand. B:
1) Stine Marie Johansdatter 9
2) Christoffer Johansen 7
3) Martha Marie Johansdatter 4
4) Anne Margrethe Johansdatter 2.
FM: morfar Henrik Buchholtz.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1759.
Afdøde døde 4.11.1759.

151    Anne Mandal i teglgården i Frederiksberg by. 27.7.1761, side 361.
E: Morten Knudsen. B:
1) Hans Mortensen
og øvrige arvinger i Norge, hvoraf nævnes Erik Tellefsen Tofte.

152    Karen Jacobsdatter i Farum Kro. 28.9.1761, side 362.
E: Christen Andersen, kromand. A:
1) bror Niels Jacobsen, møller i Hestetangsmøllen
og øvrige arvinger.

153    Marie Dorthe Hansdatter på Jægersborg. 24.4.1762, side 365.
Enke efter Christian Nissen.
Arvinger angives ikke.

154    Andreas Christensen Weidemann, slagter i Frederiksberg by, der døde 9.9.1760, side 366.
B:
1) Peder Andreassen, der rejste til Kina for 20 år siden
2) Jacob Andreassen 30
3) Christine Andreasdatter g.m. Oluf Jacobsen Coldsen, bager
4) Anne Andreasdatter g.m. Nikolaj Henrik Heitmann (Hedemann), possementmager
5) Margrethe Andreasdatter g.m. Johan Joachim Kistenmacher.

155    Jonas Klarup, kobbersmedesvend på Brede Værk. 10.5.1762, side 373.
A:
1) søstersøn Jens Christensen Romdrup
på egne og øvrige arvingers vegne.

156    Oluf Hansen Svane i Frederiksberg. 11.5.1762, side 376.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Bjerring. B:
1) Elisabeth Olufsdatter 5
2) Hans Olufsen 1 år 3 mdr.
FM: Hans Smed.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Martha, enke.

157    Anne Margrethe på Frederiksdal, der døde 6.12.1759, side 382.
Enke efter Laurids Nielsen, forvalter.
Testamente af 22.3.1754.
Hans A:
1) bror Peder Nielsen i Frøslev på Stevns på Juellinge gods
2) bror Henrik Nielsen, snedker i Hillerød
3) bror Oluf Nielsen, smed i Saltofte på Sorø gods
4) bror Hans Nielsen i Lille Heddinge på Stevns, død. 5B:
a Niels Hansen i Lille Heddinge
b Bodil Hansdatter g.m. Anders Pedersen i Frøslev på Bregentved gods
c Inger Hansdatter g.m. Hans Nielsen i Frøslev
d Anne Marie Hansdatter g.m. Villads Pedersen i Magleby på Stevns
e Mette Hansdatter, død. 1B:
1 Inger
5) søster Bodil Nielsdatter g.m. Jens Jensen i Totterup [i Karise sogn] ved Turebyholm
6) søster Sidse Nielsdatter g.m. Henrik Pihl, farver i København.

158    Christine i Frederiksberg. 3.12.1761, side 406.
Enke efter Dyssing. B:
1) Johan Christian Dyssing
2) Marie Christine Dyssing

159    Registrering i Stubbemølle. 13.1.1763, side 413.
Registrering af boet efter Anne [Nielsdatter] i Stubbemølle, enke efter [Hans Jørgen] Stoud, [skifte 11.3.1761 lbnr.142].

160    Registrering i Strandmøllen. 19.1.1763, side 415.
Registrering i boet efter Maren Mortensdatter i Strandmøllen.

161    Frederik Pedersen, kromand i Roskilde Kro [i Herstedvester sogn]. 19.9.1761, side 415.
E: Kirsten. LV: Sundby, vicebirkedommer. B:
1) Jochum Frederiksen, død. 2B:
a Jørgen Jochumsen
b Frederik Jochumsen
2) Andreas Frederiksen i Stralsund
3) Peder Frederiksen i Finmarken
4) Niels Frederiksen, kinafarer
5) Peter Frederiksen [With, der overtager kroen]
6) Cathrine Marie Frederiksdatter, enke
7) Mette Cathrine Frederiksdatter, enke
8) Birgitte Frederiksdatter.
Tilsted var:
1 Peder Jensen i Herstedvester
2 Laurids Svendsen i Herstedvester.

162    Mette Martinsdatter i Lyngby. 3.3.1763, side 454.
E: Mathias Filipsen, smedesvend.
Arvinger angives ikke.

163    Christoffer Drewsen i Strandmøllen. 24.3.1763, side 455.
Afdøde døde hos Johan Drewsen i Strandmøllen.
Arvinger angives ikke.

164    Anne Cathrine Lauridsdatter i Frederiksberg. Samfrændeskifte 29.3.1763, side 455.
E: Johan Christian Danneberg, klædefabrikant. B:
1) Vilhelm Conrad Johansen 16
2) Johan David Johansen 14
3) Johan Christian Johansen 12
4) Maren Johansdatter 6
5) Hans Johansen 4
6) Immanuel Johansen 1.
FM:
1 fars svoger Johan Gottlieb Kramer, overskærer i Frederiksberg
2 fars svoger Andreas Grønvald, kobbersmed i København.
Bevilling til uskiftet bo af 4.3.1763.

165    Hans Olufsen Lind, smed i Frederiksberg. 1.2.1762, side 458.
E: Mette Rasmusdatter, der også døde. B:
1) Oluf Hansen Lind 20
2) Anne Christine Olufsdatter 18
3) Sidsel Anne Olufsdatter 17
4) Rasmus Olufsen 15
5) Anne Marie Olufsdatter 11
6) Filip Olufsen 5, der døde.
FM:
1 Jochum Koch
2 Hartvig Stegmann, skomager i Store Grønnegade i København.

166    Elisabeth Pedersdatter i Frederiksberg. 22.4.1763, side 472.
E:Peder Nielsen. A:
1) søstersøn Henrik Jensen i Grønholt i Kronborg amt.

167    Christian Ludvig Hansen, papirmagersvend i Strandmøllen. 25.1.1763, side 474.
A:
1) bror Laurids Hansen i Trørød [i Søllerød sogn]
2) søster, uvist hvor.

168    Registrering i Vedbæk. 20.5.1763, side 475.
Registrering af indbo og et hus i Vedbæk, der tilhørte Jens Michael Sonne, justitsråd og byfoged i København.

169    Registrering i Tårbæk. 4.6.1763, side 477.
Registrering af lystgården Sølyst i Tårbæk, der tilhørte Edinger, justitsråd.
Til stede var afdødes enke og søn.

170    Casper Veksø, skrædder, der døde i Jægersborg Værtshus. 23.8.1763, side 481.
Arvinger angives ikke.

171    Conrad [Pedersen] Hegelund, birkeskriver, boende i Ballerup, der døde 20.3.1763, side 483.
E: Mette Sofie Breth. LV: Jens Gyrstinge, birkedommer. B:
4) Frederik Conradsen Hegelund.
FM: Heile Pedersen.
Første ægteskab med [Karen Vidsted, skifte 22.7.1756 lbnr.121]. B:
1) Anne Barbara Conradsdatter Hegelund g.m. Niels Sundby, birkedommer
2) Charlotte Conradsdatter Hegelund 16
3) Christine Conradsdatter Hegelund 14.
(Se skifte efter afdødes halvbror Jens Pedersen Hegelund, herreds- og birkeskriver i Vallø birk g.m. Birthe Margrethe Sigvardsdatter, boende i Herfølge, skifte Vallø Stift gods skifteprotokol 12.6.1767 lbnr.171A herunder).Vallø Stift gods
Skifteprotokol
1763-1778171A    Birthe Margrethe Sigvardsdatter i Herfølge. 12.6.1767, side 262, 328.
Enke efter Jens Pedersen Hegelund, herreds- og birkeskriver i Vallø birk, født på Clausholm i Voldum sogn, døbt Voldum 24.3.1698, død 17.7.1763.
Testamente af 9.10.1738.
Hans A:
000) farfars far [Søren Pedersen Hegelund, præst i Skærbæk i Tønder amt, død 24.8.1678 g.m. farfars mor Margrethe Hansdatter Havervad]
00) farfar Jens Hermansen, præst i Vodder i Hviding herred i Tønder amt [død 1666], g.m. farmor [Barbara Sørensdatter Hegelund, død 1711]
0) far Peder Jensen Hegelund, birkedommer i Københavns Rytterdistrikt Birk, boende i Ballerup, døbt Vodder 25.10.1661, død Ballerup 26.10.1744 og mor, (fars første ægteskab).
Ingen børn af fars andet ægteskab.
Af fars tredje ægteskab B:
1) halvbror Conrad Pedersen Hegelund, birkeskriver i Ballerup, [skifte 20.3.1763 lbnr.171]. 4B:
a Anne Barbara Conradsdatter Hegelund g.m. Niels Sundby, vicebirkedommer og birkeskriver i Ballerup
b Charlotte Conradsdatter Hegelund 20
c Christine Conradsdatter Hegelund 18
d Frederik Conradsen Hegelund 10
2) halvsøster Anne Barbara Conradsdatter Hegelund, død 1738, uden børn.
Hendes A:
0) forældre Sigvard Pedersen, forpagter i Hesede Ladegård [i Bråby sogn] og Mette Eriksdatter.
Hendes første ægteskab med Sigvard, forpagter på Spanager [i Ejby sogn i København amt]. Ingen børn
Hendes andet ægteskab med Anders Mouridsen i Borup mølle. Ingen børn
Hendes tredje ægteskab med Jens Pedersen Hegelund. Ingen børn.
1) søster Anne Margrethe Sigvardsdatter g.m. Sigvard Hansen Lund, møller i Undløse mølle, begge døde. 3B:
a Sigvard Sigvardsen Lund, fuldmægtig i Korsør
b Gregers Sigvardsen Lund i Vejrmøllekroen på landevejen mellem København og Roskilde
c Dorthe Sofie Lund i Undløse på Kongsdal gods
Af Sigvard Hansen Lunds første ægteskab B:
a Dines Sigvardsen Lund, møller i Køge
2) bror Peder Sigvardsen, døbt Bråby 2.8.1691, forpagter af Rønneberg præstegård, død, nar g.m. [Dominica Josefsdatter Svane]. 1B:
a Hans Pedersen, døbt Rønneberg 5.7.1722, smed i Øster Egesborg i Vordingborg amt, død, g.m. Birthe Cathrine Juul. 3B:
1 Laurids Juul Hansen 9
2 Birthe Sofie Hansdatter 7
3 Bente Cathrine Hansdatter 1.
Peder Sigvardsens enke [Dominica Josefsdatter Svane] gift anden gang med [Anders Nielsen] Thorn, degn i Øster Egesborg.
Desuden nævnes afdødes første mands søn af første ægteskab B: Christen [Sigvardsen] Følsch, skoleholder i Hallenslev.
Afdøde blev døbt 25.11.1694.
172    Dorthe Sofie Søbøtker i Ballerup. 27.4.1763, side 503.
Enke efter Vincent Merchel. A:
1) søster [Anne Barbara Søbøtker g.m. Peder Jensen Hegelund, birkedommer i København Rytterdistrikts birketing], begge døde. 1B:
a Conrad [Pedersen] Hegelund, [skifte 20.3.1763 lbnr.171. E: Mette Sofie Breth]. B:
4 Frederik Conradsen Hegelund.
Conrad Hegelunds første ægteskab med [Karen Vidsted, skifte 22.7.1756 lbnr.121]. B:
1 Anne Barbara Conradsdatter Hegelund g.m. Niels Sundby, birkedommer
2 Charlotte Conradsdatter Hegelund 16
3 Christine Conradsdatter Hegelund 14.

173    Rudolf Didrik Mehl, fuldmægtig i Brede Mølle. 6.9.1752, side 510.
A:
0) forældre [Ditlev Nikolaj Mehl, badskær, prokurator og toldforvalter og Inger Pedersdatter Vinde i Rudkøbing]
1) bror Nikolaj Mehl, guldsmed i København
2) bror Ditlev Mehl. præst i Barrit [og Vrigsted]
3) bror Johan Mehl, guldsmed i Viborg
4) bror Rasmus Mehl, købmandskarl i Kongsberg i Norge
5) bror Florian Mehl i Rudkøbing.

174    Johan Graner, pladsburs på Jægersborg. 14.3.1763, side 520.
A:
0) forældre [Hans Steffen Graner, skovrider på Jægerspris, skifte Jægerspris amt. Skifteakter 1732-1744 opslag 152 og Maren Hansdatter, begravet Dråby sogn 16.11.1750]
1) bror Peder Graner
2) bror Christian Graner
3) bror Frederik Graner
4) bror Hans Frederik Graner
5) søster Anne Marie Graner, død. E: Jørgen Lisberg, parforcejæger i Farum. 1B:
a Steffen Lisberg
Fars første ægteskab med [Helvig Pedersdatter Randlev, begravet Dråby sogn i Horns herred 31.5.1723]
6) halvbror Steffen Frederik Graner
7) halvbror Hans Casper Graner, skovfoged på Jægerspris
8) halvbror Jørgen Ernst Graner, oberjæger på Jægerspris
9) halvbror Terkild Graner
10) halvbror Carl Graner
11) halvsøster Anne Margrethe Graner g.m. Jens Lauridsen, skovfoged på Jægerspris
12) halvsøster Kirsten Graner, død. var g.m. Niels Andersen, møller på Jægerspris. 2B:
a Peder Nielsen i København
b Helvig Nielsdatter, død, var g.m. Christian Rasmussen, forpagter på Holmegård på Sjælland. 4B:
1 Steffen Christiansen
2 Niels Christiansen
3 Karen Christiansdatter
4 Anne Christiansdatter
13) halvsøster Dorthe Graner g.m. Christian [Jensen] Graner, degn i Herstedøster
14) halvsøster Birgitte Graner g.m. Peder Høgh, møller i Ove Mølle i Kronborg amt
15) halvsøster Magdalene Sofie Graner g.m. Hieronymus Rasmussen, begge døde. 4B:
a Rasmus Lund
b Hans Lund
c Peder Lund
d Helvig Lund g.m. Nikolaj Pedersen på Jægerspris
16) halvsøster Helvig Graner g.m. Anders Nielsen, møller på Jægerspris.

175    Opbudsbo i Lyngby. 14.1.1763, side 526.
Registrering af fallitbo hos Andreas Kjær, værtshusmand i kroen Holland i Lyngby.

176    Vilhelm Verhuven på Frederiksberg. 27.9.1763, side 557.
E: [Navn angives ikke]. LV: Martin Knudsen. B:
2) Marie Lisbeth von Verhuven.
Af første ægteskab B:
1) Ferdinand Anton von Verhuven i Amsterdam.

177    Gottlob Wilchen, urtekræmmer, der døde på Jessens fabrik i Jægersborg Dyrehave. 12.3.1764, side 560.
Arvinger angives ikke.

178    Registrering i Lyngby. 16.1.1764, side 561.
Registrering af en lystgård i Lyngby, der tilhørte August von der Osten, gehejmekonferensråd.
Københavns Hofret. Skiftebreve i ordinære boer 15.1.1764 lbnr.105.

179    Opbudsbo i Frederiksberg. 22.12.1763, side 568.
Registrering af fallitbo hos Johan Christian Danneberg, fabrikant på Frederiksberg.

180    Regine Sofie [Namanni] i Frederiksberg. 20.8.1764, side 577.
E: Michael Garben, fasanmester. B:
5) Zacharias Garben 2
6) Frederikke Elisabeth Garben 14 dage.
Første ægteskab med [Frederik Ernst Rosum, skifte 13.3.1761 lbnr.143]. B:
1) Ernst Samuel Rosum 15
2) Agnes Rosine Rosum 14
3) Cathrine Rosum 8
4) Kirsten Rosum 8.
FM: født værge Carl Frederik Meyer.
Afdøde døde 14.8.1764.

181    Mads Rasmussen Kruse, værtshusmand i Frederiksberg, der døde 16.4.1765, side 590.
E: Anne Cathrine Wulf. LV: Gotfred Ramben. B:
1) Jacob Madsen Kruse 6
2) Peder Madsen Kruse 5.
FM: morbror Peder Wulf.
Enkens første ægteskab med [Jacob Jochumsen Funch, skifte 31.8.1757 lbnr.125]. Arv til B:
1) Anne Sofie Jacobsdatter Funch.

182    Jacob Nielsen i Frederiksberg. 5.7.1764, side 596.
E: Tregn Jacobsdatter. LV: Frands Dannig. B:
1) Niels Jacobsen 12.

183    Hedvig Marie Brun (Brunov) i Ballerup Kro, side 599.
E: Heile Pedersen. B:
1) Engelke Christence Heilesdatter 7
2) Peder Heilesen 6
3) Anne Christiane Heilesdatter 3
4) Mathias Heilesen 1.

184    Jens Andersen Hylletoft i Frederiksberg. 16.9.1765, side 603.
E: Anne Cathrine Heusenrus. B:
1) Johanne Jørgen Jensen Hylletoft 22
2) Inger Margrethe Jensdatter Hylletoft g.m. Hans Pløn.
Afdøde døde for 8 år siden i København.

185    Anders Christiansen i Frederiksberg. 12.5.1765, side 606.
E: Else Poulsdatter. B:
1) Poul Andersen 29
2) Christian Andersen 26
3) Agathe (Agt) Andersdatter 23
4) Niels Andersen 22.
Afdøde døde for 8 år siden.

186    Christoffer Cirkel, papirsvend i Papirfabrikken [i Strandmøllen]. 24.3.1763, side 610.
Afdøde var forlovet med Dorthe Storm.
Arvinger angives ikke.

187    Johan David Wagner i Papirmøllen (Strandmøllen). 24.3.1763, side 612.
A:
1) bror Christoffer Wagner i Hof i Tyskland
2) bror Salomon Wagner i Hof i Tyskland
3) bror Adam Carl Wagner i Hof i Tyskland.

188    Maren Nielsdatter, ugift tjenestepige i Frederiksberg. 6.6.1763, side 614.
Arvinger angives ikke.

189    Peder Walstrøm, møllersvend i kammertjener H Jessens fabrik i Jægersborg Dyrehave. 23.8.1763, side 617.
E: Ellen Olufsdatter.
Arvinger angives ikke.

190    Maren Sørensdatter, ugift tjenestepige i Fasangården ved Frederiksberg. 1.9.1763, side 620.
Arvinger angives ikke.

191    Jørgen Ernst Graner, oberjæger på Jægersborg, der døde 11.5.1765, side 622.
E: Dorthe [Jochumsdatter] Paaske. LV: C. N. Laurup, sekretær. B:
9) Christiane Jørgensdatter Graner 9
10) Margrethe Kirstine Jørgensdatter Graner 6
11) Joachime Jørgensdatter Graner 5
12) Clara Vilhelmine Jørgensdatter Graner 3
13) Mette Christine Jørgensdatter Graner 1.
Første ægteskab med Ingeborg Cathrine Ütrecht. B:
1) Michael Christian Jørgensen Graner, skovrider
2) Helvig Marie Jørgensdatter Graner g.m. Lisberg, underjæger
3) Ingeborg Cathrine Jørgensdatter Graner, enke efter Steinbach.
Andet ægteskab med Marie [Thulesen] Schelde, [skifte 26.1.1756 lbnr.117]. B:
4) Hans Steffen Graner 26
5) Anne Marie Graner
6) Louise Graner
7) Frederik Graner
8) Juliane Marie Graner.

192    Johan Vilhelm Homan, pantesvend på Jægersborg. 15.6.1765, side 643.
A:
1) mor Marie Dorthe Schubert i Gebuchenstein i Tyskland.

193    Peder Hylling Lesberg, underjæger på Jægersborg.3.7.1765, side 647.
E: Hedvig Marie. B:
1) Jørgen Ernst Pedersen Lesberg 9
2) Marie Dorthe Pedersdatter Lesberg 8
3) Hans Jørgen Pedersen Lesberg 7
4) Carl Christian Pedersen Lesberg 6
5) Ingeborg Cathrine Pedersdatter Lesberg 3
6) Michael Christian Pedersen Lesberg 9 mdr.

194    Jens Mikkelsen, spisemester i Rådvad Fabrik i Jægersborg Dyrehave. 28.12.1765, side 654.,
E: Johanne Bentsdatter. B:
1) Niels Jensen
2) Marianne Jensdatter.
FM: mors stedfar Niels Knudsen.
Afdøde døde i januar 1765.

195    Inger Pedersdatter i Frederiksberg. 7.1.1766, side 655.
E: Niels Pedersen. B:
1) Johanne Marie Nielsdatter 39
2) Peder Nielsen 34.

196    Anne Pedersdatter, en soldaterkone i Frederiksberg. 7.1.1766, side 657.
Arvinger angives ikke.

197    Jens Christensen Egendal, tjenestekarl i Frederiksberg by. 7.1.1766, side 657.
Arvinger angives ikke.

198    Anders Jensen, tjenestekarl i Frederiksberg by. 7.1.1766, side 658.
Arvinger angives ikke.

199    Alhed Pebersdatter i Frederiksberg by. 10.9.1766, side 659.
E: Johan Danneberg, fabrikant. B:
1) Nicolle Lucie Danneberg g.m. Grønvald, mester
2) Johan Christian Danneberg, uvist hvor
3) Hans Danneberg i København
4) Dorthe Danneberg g.m. Kramer på Frederiksberg
5) Alhed Danneberg g.m. Jens, kobbersmed i København.
Afdøde døde 6.9.1766.

200    Helene Henningsdatter på Frederiksberg. 16.1.1767, side 665.
E: Johan Frederik Dingen.
Arvinger angivers ikke.

201    Dorthe Margrethe Arnett i Store Kro i Lyngby. 30.1.1767, side 667.
E: Jens Dalhof, krovært. B:
1) Else Alette Dalhof 16 uger.
FM:
1 morfar Johan Frederik Arnett, slotsforvalter
2 morbror Christoffer Arnett.

202    Inger Hansdatter i Frederiksberg. 6.3.1767, side 672.
Enke. B:
1) Laurids Nielsen.
Registrering 16.8.1765.

203    Anne Olufsdatter i Frederiksberg. 6.3.1767, side 673.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i 1763.

204    Anne Nielsdatter i Brønshøjgård. 15.4.1767, side 674.
E: Jens Christensen Bundgaard. B:
1) Anne Marie Jensdatter Bundgaard g.m. Christen Hansen Agersnap, værtshusmand i Ribe
2) Karen Jensdatter Bundgaard 10, i Ribe.
Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1762.
Afdøde døde 1764 på Frederiksberg.

205    Johanne Sofie Pedersdatter i Vejrmøllekroen kaldt Ulrikshus. Samfrændeskifte 14.2.1767, side 677.
E: Henrik Cronberg, kroejer. B:
1) Anne Cathrine Henriksdatter Cronberg 8
2) Margrethe Dorthe Henriksdatter Cronberg 8.
FM:
1 Nikolaj Dystrup i København
2 Just Højer i København.
Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1766.

206    Jens Christensen, rytter i Holtegård. 15.4.1767, side 679.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.1.1767.

207    Johanne Pedersdatter Schou i Sundbyøster. 10.4.1767, side 680.
E: Niels Knudsen Buch, værtshusholder i Kroen i Svanelejegård i Sundbyøster.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.3.1767.

208    Bent Svendsen, papirmagersvend i Strandmøllen. 4.11.1767, side 683.
A:
1) søster Maren Svendsdatter, død. 1B:
a et barn, død.
2) halvsøster Sara Jacobsdatter g.m. Christen Andersen i Igelsø [i Kvanløse sogn] i Holbæk amt på Søgård gods.
Afdøde døde 19.8.1766.

209    Henrik Mentz, bager i Frederiksberg by. 4.2.1766, side 688.
E: [Navn angives ikke]. LV: Albert Trøyel. B:
1) Henrik Henriksen Mentz 14
2) Louise Henriksdatter Mentz 11
3) Birgitte Henriksdatter Mentz 6
4) Dorthe Henriksdatter Mentz 4.
Arv i boet efter afdøde far Michael Mentz, skifte 28.4.1759 lbnr.135 til:
1) afdødes bror Johan Conrad Mentz
2) afdødes søster Anne Cathrine Mentz, [skifte Hindborg-Rødding herred gejstlig 28.1.1754 lbnr.15]. E: Vilhelm [Henrik] Padberg, [præst i Jebjerg og Lyby]. 1B:
a Frederik Vilhelm Padberg.

210    Else Poulsdatter i Frederiksberg. 28.12.1767, side 704.
Enke efter Anders Christiansen, [skifte 12.5.1765 lbnr.185]. B:
4) Poul Andersen
5) Christian Andersen
6) Agathe (Agt) Andersdatter
7) Niels Andersen.
Første ægteskab med Jacob Pedersen, skifte 10.12.1732 lbnr.2. B:
1) Mathias Jacobsen, der døde, [skifte 1.2.1768 lbnr.212]
2) Martha Jacobsdatter
3) Anne Johanne Jacobsdatter.

211    Hans Joachim Wendt [dvs. Hans Jørgen Wendt], pantesvend på Jægersborg. 26.1.1767, side 708.
Enkemand. B:
1) Charlotte Amalie Hansdatter 24
2) Anne Marie Hansdatter g.m. Ølstein, dugmagersvend i København.
Desuden nævnes afdødes [halv]søster [Anne Cathrine Claudi] g.m. Bertelsen, kirurg.
[Afdøde blev begravet Gentofte 29.1.1767].

212    Mathæus Jacobsen i Frederiksberg. 1.2.1768, side 711.
E: [Navn angives ikke]. LV: Mogens Jensen.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: fars [halv]bror Poul Andersen.
Afdøde havde arv efter sin mor Else Poulsdatter, skifte 28.12.1767 lbnr.210.

213    Johan Kraft, afskediget soldat i Frederiksberg by. 12.3.1768, side 713.
Arvinger angives ikke.

214    Gertrud Elisabeth Klinge i Nymølle. 6.11.1766, side 714.
E: Frederik Ludvig Lemvig, amtsforvalter i Københavns amt. B:
1) Elisabeth Vilhelmine Frederiksdatter Lemvig 20
2) Jacob Frederiksen Lemvig 19
3) Kirstine Sofie Frederiksdatter Lemvig 18.
FM:
1 født værge [Albert Christensen] Lemvig, præst i [Ørsted og Dåstrup]
2 Thura, kommandør.
Afdøde døde i marts 1766.
Litteratur: Stamtavle over slægten Lemvigh ved L. Kragballe. København 1875. Heri side 13: Frederik Ludvig Christensen Lemvig.

215    Bertram Hansen, tjenestekarl på Jægersborg. 22.9.1768, side 733.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 29.5.1767.

216    Hans Henrik Garben, kaptajn i Frederiksberg by, der døde 1.7.1767, side 736.
Enkemand efter [Cathrine Hallensen]. B:
1) Cathrine Elisabeth Hansdatter Garben, der ægter Otto Westh, kongelig lakaj
2) Anne Margrethe Hansdatter Garben g.m. Stub, krigsråd og auditør
3) Nikolaj Hansen Garben på Sankt Croix i Vestindien, der døde i maj 1764, uden børn
4) Anne Elisabeth Hansdatter Garben 25, i Flensborg
5) Johanne Henrikke Hansdatter Garben 23
6) Anne Hansdatter Garben 20, i Flensborg
7) Victorine Christiane Hansdatter Garben 15.
FM: morbror Johan Henrik Hallensen, sekretær.

217    Opbudsbo i Søborghus. 15.12.1768, side 761.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Hansen Birch i Søborghus Kro.

218    Cathrine Margrethe i Frederiksberg. 17.2.1769, side 765.
E: Christian Schultz, slagter. B:
1) Johan Urban Christiansen Schultz 23, dragon på Fyn
2) Anne Christine Christiansdatter Schultz 17
3) Christian Christiansen Schultz 15.

219    Maren Nielsdatter Braad på Sorgenfri. 10.3.1769, side 767.
E: Andreas Christoffer Ramme. B:
1) Elisabeth Sofie Andreasdatter Ramme 9 mdr.
Registrering 14.10.1768.

220    Niels Andersen, kusk på Frederiksberg slot. 31.3.1769, side 770.
Enkemand. B:
1) Anders Nielsen 25, uvist hvor
2) Anne Marie Nielsdatter, skifte fra Herman, en deserteret musketer.

221    Johanne Stud i Gentofte. 8.4.1769, side 773.
Afdøde efterlader søskende, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 25.2.1769.

222    Jens Christensen Bundgaard på Brønshøjgård. 15.4.1768, side 775.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Tødsel, der ægter enken.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 15.4.1767 lbnr.204]. B:
1) Anne Marie Jensdatter Bundgaard g.m. Christen Hansen Agersnap, værtshusmand i Ribe
2) Karen Jensdatter Bundgaard 13.
Afdøde døde 23.3.1768.

223    Bevilling til uskiftet bo i Kongens Lyngby. 22.7.1769, side 782.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1769 for Anne Margrethe efter sin afdøde mand Martin von Dockum i Kongens Lyngby.

224    Alette Jacobsdatter på Sorgenfri. 22.8.1769, side 783.
E: Johan Frederik Arnett, gartner på Sorgenfri. B:
1) Dorthe Margrethe Johansdatter Arnett, [skifte 30.1.1767 lbnr.201]. E: Jens Dalhof, krovært i Store Kro i Lyngby. 1B:
1) Else Alette Dalhof 3.
FM: Johan Christian Groth.

225    Peder [Engelbrechtsen] Hartkopf, mester på Ørholm fabrik. 28.11.1769, side 785.
E: Cathrine. LV: Stub.
B:
1) Susanne Marie Hartkopf 24
2) Agnethe Cathrine Hartkopf 21, g.m. Klein, graver ved Den reformerte Kirke.
FM: farbror Daniel Hartkopf.

226    Johan Frederik Becker, løjtnant i Frederiksberg by. 28.11.1769, side 790.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde blev fundet druknet 4.1.1752 i Frederiksberg Slots have.

227    Amme Kirstine Trane i Frederiksberg by. 3.5.1770, side 793.
E: Johan Frederik Johansen Winkler, gartner. B:
1) Andreas Frederik Johansen Winkler 5.
Registrering 2.3.1770.

228    Claus Iversen, værtshusholder og udrider i Sundbyvester på Amager. 26.4.1770, side 797.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Knud Langsted i Prinsensgade på Christianshavn. B:
3) Johanne Clausdatter 7
4) en dreng 5.
FM: Jørgen Lauridsen på Christianshavn.
Første ægteskab med Johanne Sørensdatter, skifte 28.8.1760. B:
1) Karen Clausdatter 21
2) Iver Clausen 19.
FM: født værge Laurids Olufsen, kromand på Amager.

229    Mette Frederikke Minchesdatter på Rådvad Fabrik. 1.8.1770, side 808.
E: Peder Pedersen Nagelsmed.
Afdøde var født i Nyborg, af fader Sergian Minche, og begge forældre flyttede først til Brøndbyøster og derfra til Frederiksberg, hvor de begge blev slået ihjel.
Afdøde efterlader en søster og en søstersøn i Norge.
Desuden nævnes branddirektør Minche i Købmagergade i København.

230    Hans Jørgen Lesberg, oberførster i Lille Værløse. 2.4.1770, side 813.
E: Marie Hylling, der døde midt i december 1769. B:
1) Jørgen Lesberg 56, i Farum
2) Karen Lesberg, død, E: Johan Valentin Suhm
3) Bodil Lesberg g.m. [Anders] Olufsen, oberførster i Kirke Værløse
4) Corfitz Lesberg, skovrider ved Kolding, [begravet Jordrup 16.2.1768. E: Cathrine Pedersdatter Lobedantz]. 1B:
a Marie Corfitzdatter Lesberg
5) Peder Hylling Lesberg, underjæger, skifte 3.7.1765 lbnr.193. 3B:
a Marie Dorthe Pedersdatter Lesberg 13
b Carl Christian Pedersen Lesberg 10
c Ingeborg Cathrine Pedersdatter Lesberg 8
6) Petrea Kirstine Lesberg 40
7) Johan Nikolaj Lesberg 30
8) Sofie Lisbeth Lesberg g.m. Wiebel, begge døde. 5B:
a Hans Jørgen Wiebel 24
b Marianne Wiebel 23
c David Wiebel 21
d Peder Hylling Wiebel 17
e Niels Wiebel 13.
Afdøde ejede skovridergården i Lille Værløse og var fæster af Knardrup mølle, fritaget for landgilde og øvrige afgifter.
(Se skifte efter afdøde kones far Peder Hansen Hylling, præst i Ballerup og Måløv, skifte Smørum herred gejstlig 13.9.1728 lbnr.39).

231    Karen Svendsdatter i Øster Mølle på Amager. 29.8.1770, side 830.
E: Laurids Pedersen Wahl. B:
1) Peder Lauridsen Wahl 23, guldsmedesvend
2) Ellen Kirstine Lauridsdatter Wahl 18
3) Svend Lauridsen Wahl 16, tømrerdreng.
FM: Steffen Svendsen, brændevinsbrænder på Christianshavn.

232    Søren Hansen, møllersvend på Rådvad Fabrik. 7.3.1770, side 839, næste protokol fol.545B.
A:
0) forældre Hans Lauridsen og Karen Hansdatter i Fuglevad mølle i Vissenbjerg sogn. Skifte foretaget af præsten i Vissenbjerg
1) søster Edel Hansdatter, nu i Sankt Hans Hospital, gift med Peder Olufsen Følle, tobaksarbejder i København
2) søster Voldborg Hansdatter, der tjener i Heden sogn og by på Fyn.

233    Anne Lauridsdatter i Holtegård. 28.12.1770, side 855.
E: Niels Thygesen.
Uden ægteskab B:
1) Laurids Pedersen 5
avlet med en dragon fra Næstved.
FM: Troels Pedersen i Emdrup.
Barnet opdrages hos sin moster g.m. Mathias Andersen i Blangslev i Mogenstrup sogn på Herlufsholm skoles gods.

234    Mette Sofie Breth i Ballerup. 16.3.1770, side 860.
Enke efter Conrad [Pedersen] Hegelund, birkeskriver, [skifte 20.3.1763 lbnr.171]. B:
1) Frederik Conradsen Hegelund 13.
FM: Niels Sundby, vice-birkedommer i København Rytterdistrikt Birketing.
Arv i boet til afdødes steddatter Christine Conradsdatter Hegelund.

235    Henrik Antonsen Pram, værtshusmand i Nordre Hedehuse. 11.12.1770, side 885.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Johan Anton Henriksen Pram 11
2) Jens Peder Henriksen Pram 5
3) Niels Juel Henriksen Pram 1.
Afdøde ejede et hus i Skælskør.
Desuden nævnes [Barbara Johansdatter Neergaard], enke efter [Johannes Nikolaj Jacobsen] Prom, præst i Krummerup og Fuglebjerg og hendes to vanføre sønner Jacob Prom og Sebastian Prom.

236    Oluf Lauridsen Lund, møller på Rådvad Fabrik i Jægersborg Dyrehave. 8.4.1771, side 901.
E: Anne Sofie. LV: J. Ørnstrup, fuldmægtig på fabrikken. A:
1) søster Else Lauridsdatter Lund g.m. Johan Svendsen, skomager i København.

237    Marie Jensdatter Pedersen i Ørholm Mølle. 18.2.1770, side 902.
E: Laurids Stub, ejer af Ørholm Mølle.
Testamente af 16.11.1769.

238    Kirsten Mathiasdatter i Frederiksberg. 14.2.1771, side 903.
Enke efter Gødert Lauridsen, [skifte 29.5.1749 lbnr.62]. B:
1) Laurids Gødertsen
2) Anne Dorthe Gødertsdatter, enke
3) Abelone Gødertsdatter 29
4) Mathias Gødertsen

239    Marie i Frederiksberg by. 5.11.1770, side 905.
E: Johan Jacob Zeep, gårdskarl. B:
1) Sofie Carelia Johansdatter Zeep 7
2) Magnus Bernhard Johansen Zeep 4
3) Nikolaj Martin Johansen Zeep 3.

240    Marie Sørensdatter, tjenestepige i Holtegård. 14.1.1771, side 906.
A:
1) far Søren Christensen, prammand i Randers ved søn Søren Sørensen i København.

241    Karen Pedersdatter i Frederiksberg. 3.7.1771, side 909.
E: Niels Simonsen Jetsmark.
Første ægteskab med [Søren Nielsen, skifte 18.2.1755 lbnr.103]. B:
1) Niels Sørensen Gerlev.

242    Magnus Sandberg, snedkersvend i Rådvad Fabrik. 6.1.1771, side 910.
Arvinger angives ikke.

243    Anne Christensdatter i Giesegård [i Nordrupøster sogn]. 28.4.1770, side 910.
E: Hans Albertsen, forpagter af Giesegård, der nu er flyttet ind i Emdrup Ladegård.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 26.4.1770.

244    Mette Hansdatter i Øverød. 2.10.1771, side 937.
E: Peder Jensen, skovfoged. B:
1) Jens Pedersen i Øverød
2) Niels Pedersen i Holte
3) Hans Pedersen, skytte på Birkholm gods
4) Poul Pedersen 43, skovfoged, på stedet
5) Maren Pedersdatter, død. var g.-m. Niels Joensen. 1B:
a Hans Nielsen.
FM: farbror Peder Joensen i Holte.

245    Jeppe Andersen, smedesvend i Rådvad Fabrik. 2.10.1771, side 962.
Arvinger angives ikke.

246    Jesper Søltoft, sekretær på Jægersborg, der døde 7.9.1770, side 962.
Arvinger kendes ikke.

247    Kirsten Madsdatter i Sundbyvester på Amager. 1.10.1770, side 1003.
Enke efter Claus Iversen, udrider. B:
1) Gabriel Clausen Iversen
2) Johanne Clausdatter.
FM: morbror Jørgen Lauridsen, brændevinsbrænder på Christianshavn.Københavns Amt
Skifteprotokol
1771-1787248    Frederikke Amalie i Frederiksberg. 16.4.1771, fol.1.
Enke efter Westerholt. B:
1) Frederik Christian Westerholt, landsvæsensinspektør
2) Christiane Frederikke Louise Westerholt, død. E: Nikolaj Voigt, slotsforvalter og gartner på Frederiksberg slot. 3B:
a Christiane Frederikke Louise Voigt g.m. Jacob Møller, livkusk hos prins Frederik
b Christian Frederik Voigt 25, i England
c Jørgen Frederik Voigt 23.

249    Sigismund Møller. klædefabrikant i Frederiksberg by. 26.8.1772, fol.21.
E: Anne Marie. LV: Laurids Gødertsen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sachsen.

250    Laurids Jepsen, tjenestekarl i Lyngby, der døde 14.3.1771, fol.24B.
Arvinger kendes ikke.

251    Abel Marie Poulsen på Rådvad Fabrik i Jægersborg Dyrehave, der døde 13.5.1772, fol.27B, 34.
E: Johan Georg Zahrn, pakhusskriver. B:
1) Vilhelmine Agnethe Johansdatter Zahrn 8.
FM: T. Ørnstrup, fuldmægtig på Rådvad fabrik.
Afdøde blev begravet på Lyngby kirkegård 17.5.1772.

252    Jens Jensen, tjenestekarl på Godthåb. 2.12.1772, fol.30.
E: Bente Jepsdatter ved Hälsingborg i Sverige.
Afdøde efterlader 3-4 børn, hvis navne ikke angives.

253    Maren Lauridsdatter i Stubbemølle i Jægersborg Dyrehave. 22.2.1774, fol.31.
E: Jens Nielsen Melby. B:
1) Laurids Jensen 26
2) Karen Jensdatter 22
3) Marie Jensdatter 18
4) en datter, død. E: Johan Frederik Drejer, stampemester i Stubbemølle. Ingen børn.

254    Peder Nielsen i Frederiksberg by. 3.2.1773, fol.32.
E: Karen Hansdatter. LV: Laurids Tved Lund. A:
1) brordatter Inger Jepsdatter g.m. Jørgen Rasmussen, matros i København
2) søstersøn Jens Jepsen, afskediget soldat, i Plejehuset i Store Kongensgade i København.
Afdøde var født i Øster Stillinge ved Slagelse.

255    Jens Jensen og hustru Mette Nielsdatter i Ishøj. 14.5.1774, fol.33B, 50B, 178B.
B:
1) Oluf Jensen 13
2) Kirsten Jensdatter 9
3) Johanne Jensdatter 7
4) Jens Jensen 3, der døde 12.4.1778, skifte på Jyllingegård 27.6.1778.
FM: morbror Hans Nielsen på Jyllingegård.
Desuden nævnes afdøde mands søster Ellen Jensdatter g.m. Laurids Poulsen i Hvidovre.
(Der henvises til Registreringsprotokollen side 4).

256    Lorentse Hansdatter i Rådvad Fabrik. 15.6.1774, fol.34.
E: Johan Christian Ramspat.
B:
1) Anne Margrethe Johansdatter 12
2) Johan Adolf Johansen 8
3) Johan Christian Johansen 3.
Afdøde døde 24.5.1774.
(Der henvises til Registreringsprotokollen side 7).

257    Laurids Stub, ejer af Ørholm Fabrik. 19.12.1773, fol.35.
Enkemand efter [Marie Jensdatter Pedersen, skifte 18.2.1770 lbnr.237
Arvinger angives ikke.

258    Vilhelm Farenhusen, [uden sted] i København amt. 20.5.1774, fol.40.
(Der henvises til Registreringsprotokollen side 4).

259    Oluf Pedersen, smed i Øverød. 8.9.1774, fol.40B.
Arvinger angives ikke.
(Der henvises til Registreringsprotokollen side 1).

260    Johan Olufsen Bruun, hjulmand [uden sted] i København amt. 8.9.1774, side 41.
Arvinger angives ikke.
(Der henvises til Registreringsprotokollen side 6).

261    Freja Jacobsdatter i Frederiksberg, der døde 23.1.1772, fol.41.
E: Michael Hansen.
Første ægteskab med Niels Pedersen. B:
1) Else Nielsdatter g.m. Tolle Olufsen, matros
2) Freja Lisbeth Nielsdatter, enke efter Johanne Andersen, matros
3) Anne Elisabeth Nielsdatter g.m. Jacob Christensen
4) Frederikke Nielsdatter 21.
Andet ægteskab med Jacob Nielsen. B:
5) Niels Jacobsen 20.

262    Opbudsbo i Frederiksberg sogn. 25.6.1772, fol.42B.
Registrering af fallitbo hos Steffen Kruse, ejer af gården Grønnedal i Frederiksberg sogn.

263    Birthe Sørensdatter Mellerup på Jægersborg. 26.2.1772, fol.48B.
A:
1) bror Frederik Sørensen Mellerup, skrædder i København
2) halvbror Peder Stensballe
3) halvsøster Johanne Christine Sørensdatter g.m. Jens Eriksen [i Haldrup] på Stensballegård gods.

264    Anne Cathrine Wulf i Det gamle Sukkerhus i Frederiksberg by. 9.1.1775, fol.52B, 180.
E: Georg Helmer. B:
4) Christiane Georgsdatter Helmer 6.
FM: morbror Peder Wulf.
Første ægteskab med Jacob Jochumsen Funch, [skifte 31.8.1757 lbnr.125]. B:
1) Anne Sofie Jacobsdatter Funch 22.
Andet ægteskab med Mads Rasmussen Kruse, [skifte 16.4.1765 lbnr.181]. B:
2) Jacob Madsen Kruse 16
3) Peder Madsen Kruse 15.

265    Christine Margrethe Jacobæus i Ballerup Kro. 13.6.1775, fol.57.
E: Heile Pedersen, kromand. B:
1) Margrethe Kirstine Heilesdatter 18, nylig gift med Møller
2) Christoffer Heilesen 9
3) Bolette Heilesdatter 6
4) Holger Heilesen 2.
FM: morbror Vitus Jacobæus, skoleholder i Ganløse.

266    Andreas Høvinghoff, skoleholder for arbejderne på Bredeværk, boende i Nymøllegård. 7.9.1772, fol.61.
A:
0) far [Henrik Høvinghoff i Kongens Lyngby, begravet Kongens Lyngby 27.5.1710, gift Kongens Lyngby 25.5.1697 med Cathrine Badstuber, begravet Kongens Lyngby, 27.1.1735]
1) bror Johan Høvinghoff, [døbt Kongens Lyngby 1699], død. 6B:
a Henrik Høvinghoff, kongelig sølvpop
b Cathrine Høvinghoff 36
c Gertrud Høvinghoff 34
d Anne Elisabeth Høvinghoff 33, g.m. Fogh, garver i København
e Engelke Margrethe Høvinghoff 30 g.m. Johan Henrik Sæby, kobbersmed i Brede Værk
f Johanne Marie Høvinghoff
2) bror Jacob Høvinghoff, kobbersmed i København, død. 3B:
a Engelke Cathrine Høvinghoff g.m. Henrik Høvinghoff, kongelig sølvpop
b Henrik Høvinghoff 30
c Peder Høvinghoff 20
3) bror Mathias Høvinghoff, [døbt Kongens Lyngby 17.3.1707], skoleholder i Virum i Lyngby sogn, død. 3B:
a Henrik Høvinghoff 30, skoleholder [i Aborre i Gamtofte sogn] på Fyn
b Poul Høvinghoff 28, matros
c Johan Jacob Høvinghoff, [døbt Kongens Lyngby 13.10.1748], skomagersvend i København.

267    Jens Andreassen, etatsråd i Høje Tåstrup. 15.7.1772, fol.73B.
Testamente af 14.11.1770. A:
1) Markus Andersen Gjøe, præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø på Mors g.m. [Else Susanne Kattenberg]. 3B:
a Maren Hegelund Markusdatter Gjøe
b Andreas Markussen Gjøe, præst i Høje Tåstrup g.m. [Anne Sofie Christoffersdatter Heerfordt]. 1B:
1 ældste søn Jens Andreassen Gjøe
c [Johanne Kirstine Gjøe] g.m. Christian Barfoed på Østergård [i Fjellerup sogn]. 5B:
1 Karen Christiansdatter Barfoed
2 Ida Amalie Christiansdatter Barfoed
3 Jens Christiansen Barfoed
4 Markus Gjøe Christiansen Barfoed
5 Anders Christiansen Barfoed
2) Anders [Ibsen] Barfoed præst i Lumby på Fyn, [skifte Lunde herred gejstlig 29.11.1761 lbnr.36]. Første ægteskab med [Karen Christensdatter Morland, død 3.4.1752]. 1B:
a Carl Frederik Andersen Barfoed, præst i Vallensved. 2B:
1 Ida Amalie Barfoed
2 Maren Hegelund Barfoed.
Anders [Ibsen] Barfoeds andet ægteskab med [Anne Magdalene Jørgensdatter Bloch, død 20.11.1761]. 1B:
b Jens Andersen Barfoed.

268    Anne Elisabeth på Brede Kobberværk. 25.8.1775, fol.77.
E: Hans Henrik Lohmann, brændersvend på værket. B:
1) Hans Henrik Hansen 4.
FM: Johan Henrik Sæby.

269    Hans Ernst von Dagenbolt, løjtnant og landmåler på Hjortespring [i Herlev sogn]. 28.9.1775, fol.78.
E: Johanne Lauridsdatter Johansen. LV: Heile Pedersen, kromand i Ballerup Kro. B:
1) Christiane Margrethe Hansdatter 2
2) Johanne Marie Hansdatter 15 uger.
FM: morbror Jens Lauridsen.
Desuden nævnes enkens forældre Laurids Johansen og Marie Jensdatter, ejere af Hjortespring.

270    Christian Vilhelm Jansen, kammager på Rådvad Fabrik. 24.6.1775, fol.81.
Arvinger angives ikke.

271    Anne Olufsdatter på Rådvad Fabrik.10.1.1776, fol.81B.
E: Peder Ludvig, smedesvend på fabrikken. B:
1) Christian Pedersen Ludvig 5.

272    Enke i [sted angives ikke] i Københavns amt. 24.6.1776, fol.82B.
Enke efter Weidemann.
Arvinger angives ikke.

273    Cathrine Sofie Runchel i Ny Roskilde Kro, der døde 26.6.1776, fol.83, 212.
E: Peder Frederiksen With, kromand. A:
1) mor Elisabeth [Eleonora von Bracht], enke efter [Peder Christian Hansen] Runchel, [præst i Sengeløse, skifte Smørum herred gejstlig 16.4.1755 lbnr.54]
2) bror C. Runchel
3) bror P. C. Runchel
4) bror Jens Christian Runchel
5) søster [Christiane Dorthe Sofie Runchel], død. E: [Peder Andreas] Wittendorff, klokker i Fredensborg. 1B:
a Christian Wittendorff
6) søster [Marie Pedersdatter Runchel], død [10.3.1775]. E: [Peder Mathiassen] Hansen, præst i Skanderborg. 2B:
a Christian Hansen
b Mathias Hansen.

274    Maren Christensdatter i Frederiksberg. 5.9.1776, fol.83B.
E: Hans Jørgen Sørmann, slagter.
Afdøde efterlader arvinger i Frederiksborg, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 3.8.1776.

275    Johannes Lauridsen, udrider i Hjortespring. 21.3.1776, fol.85.
E: Maren Olufsdatter. LV: Anders Mouridsen. B:
1) Christiane Johansdatter
2) Anne Johansdatter.
FM: ældste farbror Jens Lauridsen.

276    Nikolaj Voigt, slotsforvalter og gartner på Frederiksberg. 5.9.1774, fol.87B.
E: Kirsten Møller. B:
4) Anne Cathrine Christiane Voigt g.m. Schimte, slotsforvalter på Frederiksberg
5) Markus Frederik Voigt 17
6) Frederikke Christine Sofie Voigt.
Af første ægteskab B:
1) Christian Frederik Voigt 28
2) Jørgen Frederik Voigt 26
3) Christiane Frederikke Louise Voigt g.m. Møller, livtjener hos kronprins Frederik.

277    Marie Jensdatter i Hjortespring. 29.1.1777, fol.128.
E: Laurids Johansen. B:
1) Jens Lauridsen i Hjortespring
2) Thomas Lauridsen
3) Johanne Lauridsdatter, enke efter Hans Ernst von Dagenbolt, [skifte 28.9.1775 lbnr.269]
4) Christiane Lauridsdatter, død. E: Schiøtt, kornskriver. 3B:
a Peder Schiøtt 18
b Laurids Schiøtt 15
c Hans Schiøtt 15
5) Johannes Lauridsen, [skifte 21.3.1776 lbnr.275]. E: Maren Olufsdatter. 2B:
a Christiane Johansdatter 12
Anne Johansdatter 9.

278    Anne Jensdatter i Frederiksberg. 1.12.1777, fol.136B.
E: Jochum Koch, snedker. B:
3) Jørgen Jochumsen Koch 30, i København
4) Anne Margrethe Jochumsdatter Koch g.m. August Reimann.
Af første ægteskab B:
1) Mette Marie Bech g.m. Kønigsfeldt, skrædder, begge døde. 8B:
a, b, c 3 myndige børn
d en datter g.m. Johannes Libano
e Sara Marie Kønigsfeldt 20
f Magdalene Kønigsfeldt
g Iver Salomon Kønigsfeldt 14
2) Anne Kirstine, død. 1B:
a Magdalene 13.

279    Johan Frederik Arnett, gartner på Sorgenfri, boende i Lyngby. 27.5.1777, fol.138B.
E: Anne Marie Nielsdatter. B:
3) Peder Simonsen Arnett 8.
FM: Eigtved, gartner på Sorgenfri.
Første ægteskab med [Alette Jacobsdatter, skifte 22.8.1769 lbnr.224]. B:
1) Dorthe Margrethe Johansdatter Arnett, [skifte 30.1.1767 lbnr.201]. E: Jens Dalhof, krovært i Store Kro i Lyngby. 1B:
1) Else Alette Dalhof.

280    Christine Hegelund, ugift i Ballerup by. 8.6.1776, fol.151.
A:
0) forældre Conrad [Pedersen] Hegelund, [skifte 20.3.1763 lbnr.171] og Karen [Pedersdatter] Vidsted, [skifte 22.7.1756 lbnr.121]
1) søster Anne Barbara Conradsdatter Hegelund g.m. Niels Sundby, birkedommer i Københavns Rytterdistrikt
2 søster Charlotte Conradsdatter Hegelund g.m Jens Sørensen, præst i Linnerup og Hammer.
Fars andet ægteskab med [Mette Sofie Breth]. B:
3) halvbror Frederik Conradsen Hegelund 19.
Arv i boet efter:
1 farfar Peder Jensen Hegelund, birkedommer i København Rytterdistrikts birketing g.m. farmor [Anne Barbara Søbøtker]
2 farmors søster [Dorthe Sofie Søbøtker, skifte 27.4.1763 lbnr.172], enke efter Vincent Merchel.

281    Anne Sara i sejldugsfabrikken Vodroffsgård uden for Københavns Vesterport. 24.7.1777, fol.155.
E: Elias Wulf, mester på fabrikken. B:
1) Anne Christence Wulf g.m. Niels Hansen, rokkedrejer i København
2) Samuel Wulf 19.
Afdøde døde 27.9.1774.

282    Opbudsbo i Rådvad Fabvrik.12.4.1775, fol.161B.
Registrering af fallitbo hos Andreas Botelle, kromand i Rådvad Fabrik.

283    Mikkel Bentsen, formskærer i Kastrup Værk på Amager. 7.11.1766, fol.173B.
E: Marie Nielsdatter. LV. Fuglebjerg.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 7.2.1769. B:
1) Lucie Bentsdatter g.m. Hans Sørensen på Kastrup Værk
2) Johan Jochum Mikkelsen 24, død
3) Peder Mikkelsen 18, i Holland
4) Anne Marie Bentsdatter 15
5) Anne Dorte Bentsdatter 12.
FM:
1 Jacob Harder, formskærer på Kastrup Fabrik
2 Frands Formann, pottemager i Kastrup.

284    Nikolaj Sørensen, arbejdskarl på Rådvad Fabrik. 15.12.1777, fol.177.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Børge Nielsen i Trørød. B:
1) Peder Nikolajsen 17
2) Lene Nikolajsdatter 12½
3) Maren Nikolajsdatter 9
4) Christen Nikolajsen 7
5) Jens Nikolajsen 4.
FM: Hans Sørensen i Vartov ved Østerport.

285    Testamente på Frederiksberg. 1777, fol.177B.
Testamente af 5.3.1777 for Knud Carlsen, fiskemester og hustru Anne Elisabeth Fossen i huset Allenlyst ved Falkonergården på Frederiksberg.

286    Bevilling til uskiftet bo på Jægersborg. 1778, fol.179B.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1778 for Ernst Anton Bruun på Jægersborg og fælles barn efter afdøde døde hustru Antoinette Sofie Bonde.

287    Peder Schou, portner og havevogter i Frederiksberg Slotshave. 5.11.1778, fol.184.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.9.1774.

288    Jacob Lytke, bager i Frederiksberg. 1.4.1778, fol.189B.
A:
1) søster Gertrud Marie, enke efter Bruun
2) halvsøster Stinne i København
3) halvsøster Agnethe i København.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Margrethe Møller.

289    Sofie Amalie Lohse, husholderske på Sorgenfri. 9.5.1775, fol.192.
Uden ægteskab B:
1) Frederik Christian Lohse,
der er til opdragelse hos Johan Jacob Kofeldt, skomager i København.
Afdøde var født i Korsør.
Desuden nævnes afdødes søstersøn i Norge.

290    Bevilling til uskiftet bo i Lundehuset. 1779, fol.197.
Bevilling til uskiftet bo af 29.1.1779 for Cecilie Gertrud Koch i Lundehuset, enke efter Hans Henrik Møller for hendes og deres umyndige børn.
Desuden nævnes hendes steddatters mand Michael Christian Graner, [skovrider i Københavns amt, boende i Søllerød].

291    Karen Eriksdatter i Strandmøllen. 11.3.1778, fol.198.
E:Daniel Gotfred, bonde i Lars Bjørnstræde i København.
Ingen børn af dette og hendes forrige ægteskab.
Afdøde blev gift København Holmen 31.5.1765.
Arvinger angivers ikke.

292    Tønnes Mogensen i Frederiksberg. 18.3.1779, fol.199B.
E: Trine Pedersdatter. LV: bror Frederik Pedersen, falkonersvend. A:
1) far Mogens Jensen, foged på Frederiksberg.
Desuden nævnes enkens søn Peder Gunnersen.

293    Testamente i Frederiksberg. 1779, fol.200B.
Testamente af 3.9.1773 for Laurids Gødersen og hustru Anne Margrethe Kruse i Frederiksberg.
Hans A:
1) bror Mathias Gødersen.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Rasmus Pedersen Lund, [skifte 6.6.1753 lbnr.91]. B:
1) Peder Rasmussen Lund 28.
Hendes andet ægteskab med Jacob Goevers. 2B:
2) Henrik Jacobsen Goevers 25
3) Rasmus Jacobsen Goevers 23.

294    Marie Magdalene Lauridsdatter i Lyngby. 1.6.1779, fol.202B.
E: Knud Mikkelsen Splid, skomager.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.4.1779.
(Der henvises til behandlingsprotokollen side 619 og side 650).

295    Anne Marie Pedersdatter på Rådvad Fabrik. 18.9.1779, fol.203.
E: Svend Abraham Engmann, gørtlersvend på Rådvad Fabrik.
Arvinger angives ikke.
(Der henvises til behandlingsprotokollen side 669).

296    Laurids Lorentsen. sporemager i Rådvad Fabrik i Jægersborg Dyrehave. 18.9.1779, fol.203.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.6.1779.
(Der henvises til behandlingsprotokollen side 669).

297    Gotfred Hubert, tøj-smed i Rådvad Fabrik i Jægersborg Dyrehave.18.9.1779, fol.203B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.6.1779.
(Der henvises til behandlingsprotokollen side 670).

298    Andreas Nielsen, rebslager i Dragør. 14.4.1778, fol.204.
E: Else Cathrine Lindbak. LV: Carsten Nielsen, skoleholder i Dragør. B:
1) Malene Dorthe Andreasdatter
2) Niels Andreassen.
Enken ægter Erik Knudsen.
Desuden nævnes enkens bror Lindbak, guldsmed.

299    Kirstine Elisabeth Plath i Fuglevad Mølle. 7.12.1779, fol.207.
E: Ejler [Poulsen] Møller, møller. B:
1) Frederikke Ejlersdatter Møller 19 uger.
FM: mors stedfar [Niels Jensen] Nysom på Rudersdal Kro.

300    Testamente i Brede Kobber- og Messingværk. 1779, fol.210.
Testamente af 13.10,1779 for Morten Pedersen Hjort, forpagter af Brede Kobber- g Messingværk og Sara Cathrine Pedersdatter.

301    Johan Georg von Langen, ugift oberjæger på Jægersborg, der døde 25.5.1776, fol.210B.
Testamente af 3.3.1769.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var søn af [friherre Johannes Ludvig von Langen og Anne Charlotte von Seebach i grevskabet Henneberg i Tyskland].

302    Maren Kirstine Sørensdatter i Frederiksberg by. Samfrændeskifte 6.12.1779, fol.213, 224.
E: Mogens Jensen. foged.
B:
1) Jens Mogensen, 29, ved den kongelige falkonerjagt
2) Martha Kirstine Mogensdatter 22
3) Anne Sofie Mogensdatter 17.
FM: Jacob
Weidemann på Vesterbro.
Bevilling til uskiftet bo af 16.11.1770.

303    Poul Jespersen, ugift tjenestekarl på Charlottenlund. 11.10.1779, fol.215.
Afdøde skal efterlade en søster ved Ringsted og have et søskendebarn Poul Pedersen, saltdrager i København.
(Der henvises til behandlingsprotokollen side 801).

304    Hans Henrik Møller i Lundehuset. Samfrændeskifte 10.3.1780, fol.215B.
E: Cecilie Gertrud Koch. LV: Mathias Foss de Hemmer, studiosus philosophiæ, der ægter enken. B:
2) Anne Elisabeth Hansdatter 12
3) Henrik Hansen 10
4) Christiane Hansdatter 8
5) Hedvig Hansdatter 6.
Af hans første ægteskab B:
1) Johanne Hansdatter g.m. Michael [Christian Jørgensen] Graner, skovrider
Bevilling til uskiftet bo af 29.1.1779 lbnr.290.

305    August Carl Kreidal, student i Vedbæk. 31.7.1779, fol.218.
Arvinger angives ikke.

306    Sofie Iversdatter på Hjortespring. 12.11.1778, fol.218B.
E: Erik Eriksen. B:
1) Marie Eriksdatter 22
2) Frederik Eriksen 20
3) Cathrine Eriksdatter 11
4) Peder Eriksen 8
5) Stine Grethe Eriksdatter 4
6) Jacob Eriksen 1
7) Sara Johanne Eriksdatter 9 uger.
Afdøde døde 20.10.1778.

307    Johan Christian Ramspott, gørtler på Rådvad Fabrik i Jægersborg Dyrehave. 6.4.1780, fol.220.
E: Ellen Thomasdatter. LV: Børge Pedersen. B:
4) Anne Magdalene Johansdatter 2½
5) Frederik August Johansen 1.
FM: Morten Isop.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Johansdatter 18
2) Johan Adam Johansen 14
3) Johan Christian Johansen 9.
FM: Jørgen Andersen, murer.
Afdøde døde 22.3.1780.

308    Anne Sofie Lauridsdatter i Rådvad Fabrik. 6.4.1780, fol.222.
E: Christoffer Kuns, arbejdsmand.
Første ægteskab med Christian Bau. B:
1) en søn, matros på de lange rejser.
Registrering 13.1.1780.

309    Søren Kalø, fuldmægtig på Kalkfabrikken på Saltholm, der døde 16.9.1774, fol.222B.
E: Magdalene Hansdatter.
Afdøde efterlader et barn, der sammen med sin mor opholder sig hos dennes søster på Lolland.

310    Peder Nikolaj Viander i Gentofte. 8.5.1780, fol.225B.
Arvinger angives ikke.
Registrering 14.4.1777.

311    Bevilling til uskiftet bo i Frederiksberg. 1780, fol.226B.
Bevilling til uskiftet bo af 11.9.1778 for Christian Preisler og hustru Dorthe i Frederiksberg.

312    Opbudsbo på Kastrup Værk. 14.10.1776, fol.227.
Registrering af fallitbo hos Jacob Stensler og medinteressent Jes Didriksen på Kastrup Værk.
(Der henvises til behandlingsprotokollen side 125 og 847).

313    Michael Garben, fasanmester i Fasangården. 25.10.1780, fol.231, 273.
E: Else Magdalene Bro. LV: G. Buch. B:
1) Zacharias Michaelsen Garben.

314    Peder Mikkelsen, kromand i Rådvad Fabrik. 15.8.1780, fol.233.
E: Sofie Hedvig Wulf. LV: Laurids Pedersen, Vilstrup, spisemester i Stokhuset. B:
1) Anne Kirstine Mikkelsdatter 2.
FM: fars [halv]bror Michael Nielsen Møller.

315    Dorthe Christine Binder på Frydenlund, der døde 21.11.1780, fol.237, 243, 253B, 299B, 412.
Enke efter Frederik Ludvig Bruun, gartner.
Hans A:
1) bror Christian Bruun, slotsforvalter og gartner på Skanderborg Slot, [skifte Skanderborg og Åkær amter 22.2.1779 lbnr.409]. E: Mette Magdalene [Trane]. 2B:
b Hans Severin Brun, landinspektør i Skanderborg amt
c Carl Frederik Brun, gartnersvend i udlandet.
Første ægteskab med [Anne Hørning, skifte Skanderborg og Åkær amter 14.12.1740 lbnr.28]. 1B:
a Henriette Lucie Brun, hos sin mor i Skanderborg.
Hendes A:
0) forældre Binder, major og Ellen Kirstine Hillert, begge døde
01) morbror Martin Hillert, farver, død. 4B:
1) Martin Hillert, død. 1B:
a Christine Hillert g.m. Peder Hansen Bergmann, snedker
2) Ejler Hillert, død. 1B:
a Barbara Christine Hillert g.m. Knud Nielsen i Fakse, begge døde. 1B:
1 Elisabeth Marie Knudsdatter i København
3) Anne Elisabeth Hillert g.m. Henrik Christoffer Becher, begge døde. 2B:
a Hans Peder Becher, grenader
b Marie Elisabeth Becher, enke efter Klejs, dugmager
4) Barbara Hillert g.m. Schmidt, regimentsfeltskær.

316    Ulrikke i Frederiksberg. 14.12.1780, fol.241B, 251.
Enke efter Kønig, kaptajnløjtnant i søetaten, død for 34 år siden. B:
1) Christian Kønig, premierløjtnant i søetaten, uvist hvor
2) Nille Kønig.
Arv i boet efter afdødes mands far admiral Kønig i Svendborg.

317    Anders Jensen, kromand i Flaskekroen i Hvidovre sogn. 24.11.1780, fol.251.
E: Ingeborg Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

318    Else Jensdatter, stuepige på Sankt Hans Hospital. 15.1.1781, fol.253, 260B.
Afdøde efterlader sin mand i Viborg arrest og en bror i Vokslev sogn ved Nibe.

319    Anne Hansdatter på Sankt Hans Hospital. 1.3.1781, fol.262.
Enke efter Riber. B.
1) en der, der var guldsmed i Flensborg, død. 4B:
a Jens, parykmagersvend i København
b en søn, der farer til søs
og de to yngste børn hos deres mor i Flensborg.
Desuden nævnes en nær slægtning Gynge, løjtnant i Nakskov, død 1777.

320    Opbudsbo ved Kongevejen i Gelskov. 28.4.1781, fol.263.
Registrering af fallitbo hos Frederik Bager i Opsynsmandshuset ved Kongevejen i Gelskov.

321    Mogens Mølmann. grosserer i Frederiksberg, der døde 4.6.1781, fol.264, 285B.
Følgende underskriver som arvinger.
1) Angel
2) Bett
3) Peder Møller
4) Knud Groth
5) Markmann, rådmand.

322    Nikolaj Thilo i Svanelejegård på Amager, der døde 19.5.1781, fol.270, 279, 282B.
E: Margrethe Steenberg. B:
1) Sara Nikolajsdatter Thilo, død, var g.m. Jacob Brylo, købmand i Roskilde. 1B:
a Laurids Christian Jacobsen Brylo 12
2) Johan Hjob Nikolajsen Thilo 38, i orkestret på ”Comedien”
3) Birgitte Regine Nikolajsdatter Thilo 27, forlovet med Fox
4) Cathrine Nikolajsdatter Thilo 23
5) Margrethe Nikolajsdatter Thilo 22
6) Ann Birgitte Nikolajsdatter Thilo 19.
Afdøde var pensioneret organist i Roskilde Domkirke.

323    Peder Gregorius Klauman. Slutning af skiftet 14.8.1781, fol.275.
Arvinger angives ikke.
Skiftet er begyndt 16.3.1779, men begyndelsen ses ikke i denne protokol.

324    [Frederik Ludvig Christensen] Lemvig, justitsråd. Slutning af skiftet 9.8.1781, fol.276B.
Enkemand efter [Gertrud Elisabeth Klinge, skifte 6.11.1766 lbnr.214]. B:
1) Elisabeth Vilhelmine Lemvig g.m. [Jeppe] Prætorius, bogholder i [Det Guineiske Kompagni]
2) Jacob Lemvig, student
3) Christiane Sofie Lemvig.
Skiftet er begyndt 18.9.1779, men begyndelsen ses ikke i denne protokol.

325    Antoinette Sofie Bonte på Jægersborg. Samfrændeskifte 13.9.1781, fol.281B.
E: Ernst Anton Bruun, parforcejæger. B:
1) Johan Henrik Bruun 8½.
FM: farbror Johan Otto Bruun, kongelig jæger.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1778.

326    Børge Pedersen, tøjsmed på Rådvad Fabrik, der døde 11.8.1781, fol.295B.
E: Hedvig Lauridsdatter. LV: Niels Hansen. B:
1) Johan Peder Børgesen 12
2) Ulrikke Børgesdatter 8
3) Anne Børgesdatter 4
4) Johan Frederik Børgesen 14 dage.
FM: Johan Frederik Lylow.

327    Birthe Johanne Pedersdatter i Rådvad Fabrik i Dyrehaven. 7.5.1781, fol.299B.
E: Andreas Weimar, nagelsmed. B:
1) Johan Andreassen Weimar 18
2) Andreas Andreassen Weimar 8
3) Adolf Andreassen Weimar 2.

328    Marie Christine Pedersdatter i Rådvad Fabrik i Dyrehaven. 7.5.1781, fol.303.
E: Steffen Olufsen, tøjsmedesvend.
Arvinger angives ikke.

329    Kølle, forpagter af Godthåb. 1.5.1782, fol.304B.
E: Margrethe. LV: Carl Ørding.
Arvinger angives ikke.

330    [Inger Margrethe Cramer i Gentofte sogn]. Skifte sluttet 15.5.1782, fol.312.
Enke efter [Johan Gotfred] Erhard, skovrider, [død 22.10.1768 i Eskemosegård i Birkerød sogn]. B:
1) Inger Dorthe Johansdatter Erhard g.m. Graner, pensioneret parforcejæger
2) Engelke Dorthe Johansdatter Erhard g.m. [Niels] Lassen, toldkontrollør i Hjørring
3) Eleonora Hjermine Johansdatter Erhard
4) Cathrine Johanne Johansdatter Erhard
5) Christoffer Johansen Erhard 32, parforcejæger.
Skiftet er begyndt 20.6.1781, men ses ikke i denne protokol.

331    Andreas von Raiser, svensk landshøvding og ridder på lyststedet Bonne Esperance, der døde 27.7.1782, fol.315B.
Enkemand.
Testamente af 23.8.1781.
Arvinger angives ikke.

332    Hans Jørgen Dahl, regimentsskriver og ejer af gården Kollekolle. Skifte sluttet 17.6.1782, fol.330, 400.
Arvinger angives ikke.
Skiftet er begyndt 16.9.1779, men ses ikke i denne protokol.

333    Christoffer Arnett i gården Holland i Lyngby. Samfrændeskifte 23.11.1782, fol.332B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Niels Sundby, birkedommer. B:
1) Karen Christoffersdatter Arnett 17
2) Johan Frederik Christoffersen Arnett 16
3) Adam Christoffersen Arnett 10.
FM: Jens Dalhof, strandvisitør, enkemand efter afdødes søster [Dorthe Margrethe Arnett, skifte 30.1.1767 lbnr.201].
Bevilling til uskiftet bo af 12.5.1781.

334    Opbudsbo i Frederiksberg. 10.12.1782, fol.334B, 341, 347B, 413B.
Registrering af fallitbo hos Georg Helmer g.m. Mette Magdalene Marqvard i Frederiksberg.

335    Anne Nielsdatter i Skovlunde. 12.12.1782, fol.338.
E: Jens Nielsen Lund, brændevinsbrænder. B:
1) Marie Hedvig Jensdatter Lund 27, g.m. Carl Rudolf Klein, brændevinsbrænder
2) Niels Jensen Lund 25, i Ålborg
3) Christian Jensen Lund 20, på kysten Guinea
4) Anne Cathrine Jensdatter Lund 14.
Bevilling til uskiftet bo af 2.12.1768.

336    Jacob Bilsted, grosserer på sin lystgård i Lyngby. 16.1.1783, fol.346B.
Arvinger angives ikke.

337    Opbudsbo i Frederiksberg. 23.5.1783, fol.349.
Registrering af fallitbo hos Anne Magdalene Hjort, enke efter Nyrup, der logerede hos degnen Vibe i Frederiksberg.

338    Opbudsbo i Frederiksberg. 30.7.1783, fol.350, 400B.
Registrering af fallitbo hos Schneider, etatsråd og fabrikant i Frederiksberg, efter anmodning fra Hof- og Stadsretten i København.
Hans ejendomme:
1 Godthåb, der er forpagtet af Adam Mølmann
2 Jonstrup Uld-Manufaktur.

339    Peder Suhr, ejer af Preislers lyststed i Lyngby. 17.1.1784, fol.367B.
Arvinger angives ikke dog nævnes:
1 Anton Frederik Wemheyer på Børnehuset, hvis mor er født på Lolland
2 Anne Sofie Madsdatter, født samme sted
skal være beslægtede.

340    Jacob Werhuven, falkonermester i Falkonergården på Frederiksberg. 22.2.1784, fol.372B, 398B.
Enkemand. B:
1) Henrik Werhuven 27, falkonersvend i dansk tjeneste
2) Johannes Werhuven, falkonersvend i portugisisk tjeneste
3) Simon Josef Werhuven, i vinhandlerlære i København
4) Engelke Werhuven g.m. Giønner, fortifikationsskriver
5) Petronelle Werhuven g.m. Bonfils, vinhandler i København
6) Vilhelm Werhuven
7) Antoinette Werhuven i et kloster i Dudenstadt
8) Marie Werhuven g.m. Sancti, marskandiser i København.

341    Anne Cathrine Claudi på Jægersborg. 10.3.1784, fol.380B.
Enke efter Bertelsen, jagtkirurg. A:
0) forældre [Verner Bent Claudi, fasanmester på Jægersborg boende
1) bror [Johan Carl] Claudi, [døbt Gentofte 7.1.1717], skovrider på Vesterbro
2) søster Johanne Sofie Claudi g.m. [Henrik] Bruun, oberjæger
3) søster Karen Claudi, [døbt 13.11.1715], g.m. Aaris, torvemester i København
4) halvbror Hans Jørgen Wendt, pantesvend, [skifte 26.1.1767 lbnr.211]. 2B:
a [Charlotte Amalie Hansdatter]
b [Anne Marie Hansdatter] g.m. Øhlstein
Desuden nævnes:
1 afdødes mands søstersøn, regimentsfeltskær i Glückstadt
2 Verner Bruun, pantesvend
3 Ernst Bruun, oberjæger.

342    Villum Andersen, papirmagersvend i Strandmøllen. 3.4.1784, fol.382B, 389.
A:
1) Laurids Andersen
2) Hans Johansen.
Registrering 19.12.1783.

343    Anne i Frederiksberg. 12.9.1781, fol…387.
Enke efter Frederik Daniel Pillay. B:
1) en datter g.m. Frederik. C. Hunnæus.
Afdøde døde 14.9.1781.

344    Peder Simonsen, gårdskarl i Sankt Hans Hospital, der døde 8.3.1783, fol.390.
A:
0) forældre Simon Sørensen og Dorthe i Englerup [i Kirke Sonnerup sogn] på Trudsholm gods, begge døde
1) bror Knud Simonsen i Englerup, død. 4B:
a Laurids Knudsen 16
b Simon Knudsen 9
c Anne Dorthe Knudsdatter
d Sidse Knudsdatter g.m. Laurids Møller i Kirke Hyllinge
2) søster Sidse Simonsdatter, død. var g.m. Hans Christensen i Rye. 1B:
a Dorthe Hansdatter
3) søster Margrethe Simonsdatter g.m. Anders Olufsen i Englerup
4) søster Ellen Simonsdatter i Nedre Vintremøller
5) halvsøster Margrethe Simonsdatter, død. var g.m. Christen Hansen i Ordrup [i Kirke Sonnerup sogn]. 2B:
a Markus Christensen i Ordrup
b Anne Christensdatter.

345    Laurids Nielsen Gandrup, kusk i Strandmøllen. 12.7.1784, fol.396B.
A:
0) forældre [Niels Nielsen, skoleholder i Gandrup, død og Maren Jensdatter, skifte Kær herred gejstlig 22.1.1774 lbnr.50]
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Jens Andersen i Gandrup
2) bror Jens Nielsen Gandrup, skoleholder i Gandrup i Vester Hassing sogn
3) søster Margrethe Nielsdatter g.m. Oluf Andersen i Gåser i Øster Hassing sogn
4) søster Johanne Nielsdatter g.m. Simon Sørensen i Øster Hassing by
5) søster Anne Nielsdatter 18 i Gandrup.

346    Peder Andersen Lyngby i Sankt Hans Hospital [i Ladegården uden for Københavns Vesterport]. 27.7.1784, fol.399.
E: [Regine Hansdatter Lemming].
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der døde 19.7.1784 blev begravet [23.7.1784] i Nikolaj kirkegård.

347    Registrering i Københavns amt. 12.11.1784, fol.400.
Registrering af bo der tilhører Niels Harris, købmand i Københavns amt.


348    Opbudsbo på Jonstrup Fabrik. 20.1.1785, fol.400B.
Registrering af fallitbo hos Schneider, etatsråd, ejer af Jonstrup Uldmanufakturfabrik.

349    Opbudsbo i Frederiksberg. 5.2.1785, fol.406B.
Registrering af fallitbo hos Michael Henrik Sternberg, købmand i Frederiksberg.

350    Jørgen Frederik Bech, værtshusholder i Frederiksberg. 6.4.1785, fol.407B.
E: Inger Marie. LV: svoger Niels Sachmann, slagter i København. B:
1) Alhed Jørgensdatter Bech 9
2) Jeremias Jørgensen Bech 3
3) Cathrine Sofie Jørgensdatter Bech 9 mdr.

351    Anne Abildgaard på Rådvad. 12.1.1785, fol.415B.
E: Hans Markussen, kromand på Rådvad.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkemandens bror Jacob Markussen.
Forsegling 7.9.1781.

352    Marie Holst i Nymølle. 25.5.1785, fol.417B.
E: Lorents Barg, pensioneret kedelslager.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes Mikkel Barg g.m. Kirsten Andersdatter.
Afdøde døde 4.4.1785.

353    Opbudsbo på Sorgenfri i Lyngby. 18.6.1785, fol.419.
Registrering af fallitbo hos baron Henrik Bolten på lyststedet Sorgenfri i Lyngby.

354    Registrering på Sølyst ved Vedbæk. 14.9.1785, fol.425B.
Registrering af bo der tilhørte Johan Jacob Dumreicher, kasserer ved Ekstraskatten efter skrivelse fra Hof- og Stadsrettet hos afdødes enke og datter.

355    Jens Nikolaj Schmidt, birkedommer i Tårnby Birk, boende på Rødegård i Sundbyøster på Amager, der døde 17.11.1785, fol.427B, 439.
E: Mectelle Cathrine Ernst.
Af første ægteskab B:
1) Lucie Cathrine Jensdatter Schmidt g.m. Anton Grundel, kirurg i Frederiks Hospital.

356    Gertrud Frederikke Klotsen på Kastrup Værk. 25.11.1785, fol.430.
E: Jacob Mantzius, fabrikant. B:
1) Johan Nikolaj Jacobsen Mantzius
2) Charlotte Sofie Jacobsdatter Mantzius.
FM: Peder Gertsen, foged i Kastrup.
Desuden nævnes Jens Thisted, organist i Kastrup.

357    Opbudsbo på Jægersborg. 29.11.1785, fol.433B, 442.
Registrering af fallitbo hos Valentin Knudsen, boomforpagter og fuldmægtig på Jægersborg.

358    Opbudsbo på Christianslyst på Gladsakse Mark. 10.12.1785, fol.436, 441B.
Registrering af fallitbo hos Adam Mølmann på Christianslyst på Gladsakse Mark.

359    Opbudsbo på lystgården Falkenberg ved Falkonergården på Frederiksberg. 18.6.1785, fol.419.
Registrering af fallitbo hos Jacob Dahl, ejer af lystgården Falkenberg ved Falkonergården på Frederiksberg.

360    Johan Gotfred Kremer, fabrikant i Frederiksberg. 21.1.1786, 449.
Enkemand. B:
1) August Kremer, klædefabrikant på Vesterbro
2) Gotlieb Kremer, klædefabrikant på Vesterbro
3) Henrik Kremer, buntmager i København
4) Jacob Kremer, fabrikant i Frederiksberg
5) Alhed Eleonora Kremer g.m. Schrøder, traktør i Frederiksberg
6) Margrethe Elisabeth Kremer g.m. Rostock, fabrikant i Frederiksberg
7) Juliane Dorthe Kremer g.m. Jens Mogensen Nyborg, falkoner
8) Mette Lucie Kremer
9) Rosine Dorthe Kremer, død, var g.m. Schmidt, rektor i latinskolen i Volmar i Gulland. Hendes børn.

361    Richard Berg, kaptajn, ejer af lyststedet Christiansro i Tårbæk. 16.3.1786, fol.460B.
Arvinger angives dog nævnes afdødes svigermor Else Marie, enke efter Kjær.

362    Opbudsbo i Kollekolle Kro. 29.5.1786, fol.465, 468.
Registrering af fallitbo hos Hans Lind, kromand i Kollekolle Kro.

363    Tybring, postkommissær, ejer af et lyststed i Tårbæk. 14.7.1786, fol.471B, 540.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Magdalene Tybring.

364    Johan Frederik Becher, kontrollør i Vekselbanken, ejer af gården Kongsvillie [i Lyngby]. 15.8.1786, fol.488B.
Enkemand. B:
1) Johanne Rosine Cathrine Becher
2) Johanne Frederikke Becher g.m. [Christian] Degen, farver i Viborg.

365    Amy Nielsen, ejer af Ørholm Le- og skæreknivfabrik. 4.12.1786, fol.497B.
Enke efter Johanne Hunnæus, død 11.10.,1786. B:
1) Adolf Arvesen Nielsen 15.
FM: Hunnæus.
Desuden nævnes:
1 afdødes kones søster Anne Marie
2 Iver Bentsen.

366    Registrering på Kirke Værløse Mark. 13.1.1787, fol.536B.
Registrering af kantor Hanckes gård på Kirke Værløse Mark.
(Se skifte efter Johan Gotfred Hancke, kantor i Petri kirke i København, skifte Københavns skiftekommission. Hof- og Stadsretten. 3. klasse. Forseglingsprotokol 1771-1797 10.1.1787 lbnr.252).Københavns Amt
Forseglings- og registreringsprotokol
1787-1795367    [Anne Margrethe Jean] i Lyngby. 27.6.1787, side 1.
Enke efter [Martin] von Dockum. [Bevilling til uskiftet bo af [5.5.1769 lbnr.223] B:
1) Just von Dockum, kaptajnløjtnant
2) Frederik von Dockum, styrmand på Kina
3) Elisabeth von Dockum
4) Esther Christiane von Dockum g.m. Rachellet, professor i Sankt Petersborg
5) Charlotte Henriette von Dockum, enke efter Marmillod, vejinspektør i Frankrig
6) Cornelia Vilhelmine von Dockum g.m. Scheidtmann, fabrikant i København
7) Louise von Dockum, på stedet
8) Isidora von Dockum g.m. Cort Unger i København
9) Susanne Mari von Dockum, død. E: [Arent Henrik] Dodt, agent. 7B:
a Arent Dodt
b Frands Dodt
c Jean Dodt
d Just Dodt
e Marianne Dodt
f Susanne Dodt Marmillod
g Justine Dodt.

368    Peder Brumbech, kopist det Det fynske Kontor i Det kongelige Generaltoldkammer. 21.7.1787, side 16.
Afdøde var født i Kristiansand i Norge og efterlader 1 bror of 2 søstre, hvis navne ikke angives.

369    Opbudsbo i Tårbæk. 1.9.1787, side 27, 81, 118.
Registrering af fallitbo hos Johannes Markussen, kromand i Tårbæk Kro.

370    Christian Gotfred Richter, pantesvend på Jægersborg. 29.9.1787, side 29.
E: Anne Christine. LV: Verner Bruun. B:
1) Christian Gottlob Richter 7
2) Gotfred Richter 3
3) Christiane Sofie Richter 6 mdr.
FM: Jørgen Lund, jæger.

371    Susanne Marie Hartkopf på Rådvad Fabrik. 28.11.1787, side 41.
E: Martin Isoph, nagelsmed på fabrikken, separeret.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på Sankt Hans Hospital.

372    Didrik Christian Frincke, sliber på Rådvad Fabrik. 28.11.1787, side 43.
E: Johanne Sørensdatter.
Afdøde var født i Tyskland og efterlader ingen levende arvinger.
Enken er født i Skive.
Desuden nævnes:
1 enkens søsterdatter Else Marie, der tjener i Jægersborg Kro
2 enkens søstersøn Christoffer Jørgensen Thyregod, i bødkerlære i København.

373    Registrering i Bakkegården. 17.1.1788, side 46.
Registrering af Bakkegården, der tilhørte afdøde [Hans Schierven] Knoph, møntdirektør, [København. Hof-og Stadsretten. Samfrændeskifte 28.1.1788 lbnr.1005].
På stedet mødte enken [Dorthe Cathrine Lyng] og 2 sønner:
1) Troels Lyng Knoph
2) Erik Otto Knoph.

374    Bodil Marie i Stampemøllen på Sankt Hans Hospital. 19.1.1788, side 52.
E: Vilhelm Lefland, valkemester i stampemøllen. B:
1) Salomon Lefland 14.
FM: farbror Peder Lefland.

375    Opbudsbo i Casses oliemølle på Sundbyøster fælled. 5.2.1788, side 57.
Registrering af fallitbo hos Johan Casse, urtekræmmer i København, der ejer en tredjedel af Oliemøllen med dens bygninger. De andre to tredjedele ejes af:
1 fallentens bror Christian Casse, isenkræmmer
2 fallentens bror Carsten P. Casses enke ved dennes bror Carsten Hansen.

376    Rebekka Jensdatter på Jægersborg. 2.6.1788, side 67.
Enke efter J. C. Grøndal.
Arvinger, heraf nogle i Tyskland, angives ikke.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands brorsøn Gotfred Grøndal, der nu bebor stedet
2 Johan Grøndal
3 Adser, vejkasserer og dennes svigerfar F. W. Grøndal i København.

377    Marie Carstensen i en lystgård i Frederiksberg. 1788, side 83.
E: Johan Andreas Meitting, brygger.
Af første ægteskab B:
1) Dixen, brygger.
Det meste af skiftet er ulæseligt på nettet.

378    Rasmus Henriksen på Ørholm Fabrik. 11.8.1788, side 88.
E: Anne Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

379    Svend Hansen Bomann, gartner i Holte. 11.8.1788, side 92.
E: Anne. B:
1) Sara Svendsdatter Bomann 21.
FM: farbror Lave Hansen Bomann, skomager i Roskilde, der nu flytter sammen med enken, der flytter til Vedbæk.
Desuden nævnes enkens børn af hendes første ægteskab B:
1) en datter g.m. Møller, bager i Hvidovre
2) Christoffer Dems, skomager
3) Isak Dems, kasserer i Banko-kommissionen
4) en datter g.m. Anders Lauridsen i Helsingør.

380    Jens Rostgaard, ejer af Skovshoved Kro. 14.9.1788, side 97.
E: Sofie Malene. B:
11) Else Dorthe Jensdatter 2.
Første ægteskab med Kirstine Elisabeth. B:
1) Frederik Rostgaard 36, sejlmagersvend
2) Susanne Rostgaard´, enke efter Peder Andersen Boring på Christianshavn.
Andet ægteskab med Helene Sofie Stilling. B:
3) Conrad Rostgaard 26
4) Jens Rostgaard 24, bødkersvend i Grønland
5) Oluf Rostgaard 22, skrøbelig på forstanden
6) Christian Rostgaard 20
7) Andreas Rostgaard 9
8) Anne Elisabeth Rostgaard, der tjener i København
9) Kirsten Rostgaard 13
10) Lene Rostgaard 10.

381    Opbudsbo i Lyngby. 19.11.1788, side 120, 146.
Registrering af fallitbo hos Villum Herrested, bomforpagter af de tre bomme på Fredensborg Landevej: Vibenshus, Vangede og Røjel.
(Se billede og beskrivelse hos Dansk Vejhistorisk Selskab).

382    Margrethe Hedin på Brede Værk. 5.1.1789, side 138.
E: J. Siang, forpagter af Brede Værk. B:
1) Godille Birgitte Siang
2) Margrethe Petronelle Siang.
FM: morbror Hedin på Hirschholm.

383    Enke i Frederiksberg. 9.2.1789, side 142, 263.
Enke efter Simon Danielsen. B:
1) Daniel Simonsen 55, slagter i Frederiksberg
2) Poul Simonsen 42, brændevinsbrænder i Brogade 13 på Christianshavn
3) Jens Simonsen, død. 1B:
a Louise Margrethe Jensdatter 11
4) Inger Cathrine Simonsdatter g.m. Hans Mouridsen, foged på Frederiksberg
5) Ellen Kirstine Simonsdatter g.m. Peder Danielsen, skomager i Frederiksberg
6) Johanne Cathrine Simonsdatter g.m. Johan Christian Reys, slagter i Frederiksberg.

384    Georg Nikolaj von Almer, kaptajn i Farum. 23.2.1789, side 155, 170.
Arvinger angives ikke.
Afdødes bohave stod i Farum præstegård, da han havde opsagt sit lejemål i et hus i Farum, der tilhører Farumgård, da afdøde ville flytte til Norge.
Desuden nævnes Jens [Lauridsen] Tulle, degn i Farum.

385    Thomas Jørgensen på Brede. 24.3.1789, side 168.
Enkemand. B:
1) en datter g.m. Asmus Eversen
2) Malene Hedvig Thomasdatter Jørgensen.
FM:
1 farbror Poul Jørgensen, skovrider
2 farbror Jochum Jørgensen.

386    Grevinde Sponneck hos skildrer Davidsen. 18.9.1789, side 176.
Enke efter greve Sponneck. Arvinger angives ikke.
Afdøde havde pension i Admiralitetskollegiet.

387    Opbudsbo i Lyngby. 25.1.1790, side 179, 185.
Registrering af fallitbo hos Peder Evertsen, krovært og ejer af Store Kro i Lyngby g.m. Anne Elisabeth.

388    Registrering i Lille Værløse. 26.2.1790, side 192.
Registrering af Lyststedet i Lille Værløse, der tilhørte justitsråd Wivet.

389    Jens Lintrup [Linderup], gartner i lyststedet Enrum i Vedbæk. 3.5.1790, side 193, 247.
Enkemand efter Johanne Holst. B:
1) Anne Marie Lintrup g.m. Nissen
2) Johanne Dorthe Lintrup g.m. Grum på Toldboden
3) Frederikke Helvigmine Lintrup
4) Christiane Birgitte Lintrup g.m. Platou, overstyrmand
5) Pouline Christine Lintrup
6) Bastian Vilhelm Lintrup 18, toldskriverdreng
7) Johan Christian 16
8) Conrad Lintrup 12
9) Hans Lintrup 12.
Enrum tilhørte [Conrad Alexander] Fabritius de Tengnagel.

390    Niels Nysom, værtshusholder og ejer af Rudersdal Værtshus. 1.6.1790, side 208, 232, 242, 302.
E: Christine Nielsdatter. LV: svigersøn Ejler Møller i Fuglevad. B:
1) Sara Nysom g.m. J. Siang, forpagter af Brede
2) Henrik Nysom 22.

391    Opbudsbo på Rudegård. 17.7.1790, side 218.
Registrering af fallitbo hos Erik Eriksen, candidatus juris og ejer af Rudegård.
Opgørelsen underskrevet af Margrethe Elise Eriksen.

392    Opbudsbo i kroen på Jonstrup Fabrik. 27.7.1790, side 225, 235.
Registrering af fallitbo hos Hans Holst, lejer af kroholdet på Jonstrup Fabrik.

393    Marie Jensdatter på Brede Værk. 29.7.1790, side 228.
E: Christoffer Møller, smed på værket. B:
1) Johan Møller 8
2) Marie Møller 4
3) Johanne Møller 2.
FM: farbror Johan Peder Møller, trådtrækkersvend på Brede Værk.

394    Oluf Ahlstrøm, ugift trådtrækkersvend på Brede Værk. 29.7.1790+, side 231.
Arvinger angives ikke.

395    Hans Hansen Verengreen, grovsmed på Ølholm. 26.8.1790, side 244.
E: Anne Olufsdatter, der er flyttet til Lundtofte. B:
1) Oluf Verengreen 16
2) Hans Verengreen 11
3) Karen Verengreen 7
4) Lene Verengreen 4
5) Cathrine Verengreen 2.
FM: Niels Hansen i Lundtofte.

396    Opbudsbo i Godthåb. 5.1.1791, side 250, 268.
Registrering af fallitbo hos Oluf Adriansen Kølle, forpagter af Godthåb g.m. Johanne Nielsdatter.

397    Niels Andersen Møller i Frederiksberg by. 18.1.1791, side 259.
E: Margrethe. LV: Gotfred Kamphøvener. B:
1) Jørgen Andersen Møller 17.
FM: Samuel Frederik Engell.

398    Laurids Sveede, smed i Tårbæk. 11.2.1791, side 264.
E: Lise, der rejste fra ham for 3 år siden og nu bor i Lyngby.
Afdøde efterlader to døtre, uvist hvor.

399    William Nisbeth, blegemand i Blegegården i Lyngby. 8.3.1791, side 266, 269.
Enkemand efter Caroline Neuter. B:
1) Jacob William Nisbeth 5.
FM: Frederik Rosum, købmand i Lyngby.

400    Opbudsbo i Lyngby. 30.5.1791, side 283.
Registrering af fallitbo hos Leonard Christian Reinhard, gartner på gården Hummeltofte i Lyngby.

401    Opbudsbo på Amager. 7.7.1791, side 285, 343, 353, 417, 436, 493, 516, 531, 571, 587, 650, 714.
Registrering af fallitbo hos Carl Frederik Roggou, der ejer en tredjedel af Limfabrikken på Amager.

402    Andreas Rosenkilde, snedkersvend på Frederiksberg Slot. 29.8.1791, side 303, 313.
Enkemand efter Frederikke Husum Jørgensdatter, død 26.5.1777. B:
1) Peder Andreassen Rosenkilde, død
2) Anne Charlotte Andreasdatter Rosenkilde, født 4.5.1776
3) Ingeborg Frederikke Andreasdatter Rosenkilde, født 26.5.1777.
FM: Oehlenschlæger.
Afdøde havde permissionspas af 5.4.1774 fra Fynske Kavaleriregiment.

403    Laurids Lauridsen, lejer af Slotskroen ved Roskilde Landevej under Frederiksberg Slot. 19.9.1791, side 306, 344.
E: Mette Cathrine. LV: Orm, ejer af Det gamle Bakkehus ved Frederiksberg.
Afdøde efterlader 4 børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Ørding på Frederiksberg Alle.

404    Karen Johanne Kingo i Rådvad Dams Fabrik i Jægersborg Dyrehave, der døde 29.9.1791, side 315, 359.
E: Hans Olufsen, klejnsmed. B:
1) Diderikke Johanne Hansdatter 13
2) Oluf Kingo Hansen 2½.

405    Christian Mittag, tøjsmed i Rådvad Dams Fabrik i Jægersborg Dyrehave. 1.10.1791, side 321, 363.
E: Marie Jacobsdatter. B:
1) Christoffer Christiansen 28, i Jylland
2) Birgitte Christine Christiansdatter 26, g.m. Peder Mørch, sliber på Rådvad Fabrik
3) Johan Frederik Christiansen 20, i København.
Afdøde døde sommeren 1791 i København.

406    Opbudsbo i Lyngby. 15.10.1791, side 322.
Registrering af fallitbo hos Gude, bager i Lyngby g.m. Cecilie Margrethe.

407    Johan Henrik Sæby, kobbersmed i Brede Kobberværk. 21.10.1791, side 333, 414, 442, 447.
E: Engelke Margrethe Høvinghoff. LV: Høvinghoff, revisor. B:
1) Kirstine Marie Sæby
2) Jens Christian Sæby 20
3) Johan Peder Sæby 15.
FM: farbror Jens Sæby, pensioneret jæger på Jægersborg.

408    Margrethe, arbejdskone på Strandmøllen Papirmølle i Jægersborg Dyrehave. 24.11.1791, side 347.
E: Oluf Rasmussen, arbejdsmand, boende i Vedbæk. B:
1) Peder Olufsen 20, i Helsingør
2) Kirsten Olufsdatter 16
3) Ellen Olufsdatter 12.

409    Elias Wulf, mester i Vodroffsgård sejldugsfabrik mellem Københavns Nørreport og Vesterport, der døde 5.12.1791, side 350, 365.
E: Marie Margrethe Pedersdatter.
Første ægteskab med Anne Sara, skifte 24.7.1777 lbnr.281. B:
1) Anne Christence Wulf, død, var g.m. Niels Hansen, rokkedrejer i København. 3B:
a Hans Nielsen 20
b Christian Nielsen 18
c Frederik Nielsen 14
2) Samuel Wulf 33, skoleholder i Smørumovre på Edelgave gods.

410    Opbudsbo i Københavns amt. 20.12.1791, side 355.
Registrering af fallitbo hos Ulrik Nikolaj Fugl, prokurator og hustru Kirsten Sandberg.

411    Marie Cathrine Assendrup i Nærum. 20.1.1792, side 369, 384.
E: [Ferdinand August] Frantz. holzførster. A:
1) mor Maren [Nielsdatter Hvidt] i Store Regnegade i København, enke efter [Andreas Andreassen] Assendrup, kapellan [i Skærbæk i Tønder amt, død 5.12.1771].

412    Jørgen Guldberg, tolder og strandinspektør, boende i Dragør på Amager. 27.1.1792, side 374.
E: Elisabeth Friborg. B:
1) Eggert Christian Guldberg 4½.

413    Susanne Marie Johansdatter i Ørholm Le- og skæreknivfabrik i Lyngby sogn. 13.2.1792, side 376.
E: Jens Lauridsen Eybech, gartner ved fabrikken. A:
1) mor Marie Cathrine Clausdatter g.m. afdødes stedfar Niels Eriksen, arbejdsmand på Østerbro.

414    Registrering i Springforbi. 17.2.1792, side 379.
Registrering af landstedet Springforbi ved Strandmøllen hos Schwarzenau, stads- og amtskirurg, der 13.2.1792 havde ihjelskudt sig med en pistol.

415    Anne Christine Teubner i Lyngby. 17.2.1792, side 381.
E: Mathias Kjær, skrædder.
Afdøde, der var født i Dansk Holsten efterlader nogle søskende samme sted.

416    Conrad Pop, kongelig udrider i Kirke Værløse, der døde 16.2.1792, side 391, 399, 460.
E: Dorthe Margrethe Pedersdatter. LV: Hans Jacobsen i Kirke Værløse. A:
1) bror Henrik Pop, kontrollør i Holsten
2) søster [Anne] Cathrine Pop, i Slagelse Kloster
3) søster Sofie Pop, enke.

417    Oluf Henriksen, ladefoged på Cathrineberg. 24.2.1792, side 396.
E: Anne Jørgensdatter, der bor i Kolding. B:
1) Kirsten Olufsdatter 22
2) Henrik Olufsen 15
3) Mette Olufsdatter 14
4) Søren Olufsen 13.
FM: Hans Højer, brændevinsbrænder i København.

418    Henriette Henriksdatter Switzer, ugift i Lyngby. 15.3.1792, side 403.
A:
0) far Henrik Switzer, feltskær i Helsingør, død [15.6.1716]
1) bror Hans Casper Switzer, feltskær i Helsingør, død [7.2.1752]. 2B:
a Johanne Elisabeth Hansdatter Switzer i Vognmandsgade i København
b Henrik Hansdatter Switzer, feltskærsvend i udlandet
2) søster Cathrine Margrethe Switzer, død, var g.m. Jens Thunø (Thune), overgraver i København Nikolaj kirke, [skifte København gejstlig 7.2.1772 lbnr.12]. 1B:
a Johanne Cathrine Jensdatter Thunø
3) søster Ursula Cathrine Switzer g.m. [Ludvig Timoteus] Weise, toldkasserer i Helsingør, begge døde. 1B:
a Charlotte Weise g.m. [Christoffer] Lütken, kommandør, begge døde,
der efter lader 2 døtre, hvis navne ikke kendes.
Afdøde døde 19.2.1792.

419    Johan Georg Jacobsen, skriverkarl på Vrede Kobberværk i Lyngby sogn. 13.6.1792, side 408.
A:
1) bror Mathias Gerhard Jacobsen
2) bror Frederik Ludvig Jacobsen
3) en søster i Holsten.
Afdøde, der var 30 år gammel, var født i Kiel.

420    Juliane Schmidt, ugift tjenestepige i Lyngby. 13.6.1792, side 411.
A:
0) far Conrad Schmidt, skræddersvend i København, død
1) søskendebarn på mor side Else Marie, enke efter Green.

421    Karen Madsdatter Mathiassen i Sankt Hans Hospital. 29.6.1792, side 420.
Arvinger kendes ikke.

422    Anne Hansdatter i Ørholm Le- og skæreknivfabrik i Jægersborg Dyrehave i Lyngby sogn. 5.7.1792, side 423.
E: Jørgen Lauridsen Lund, smedesvend på fabrikken.
Første ægteskab med Hans Werngreen. B:
1) Oluf Hansen Werngreen 17, smededreng
2) Hans Hansen Werngreen 12
3) Karen Hansdatter Werngreen 10
4) Lene Hansdatter Werngreen 8
5) Cathrine Hansdatter Werngreen 4.
FM: Rasmus Andersen, smed.

423    Peder Kramer, hof-violong i Frederiksberg, der døde 29.7.1792, side 426.
A:
1) bror Peder Kramer, 11, i malerlære i København
2) søster Johanne Kramer i København.

424    Bodil Elsgaard på Schleyers mølle uden for Amagerport, der døde 31.8.1792, side 438, 453, 498.
E: Jens Poulsen, ejer af møllen.
Første ægteskab med Christian Schleyer, møller. B:
1) Christen Christiansen Schleyer 16
2) Grethe Christiansdatter Schleyer 16
3) Birgitte Christiansdatter Schleyer 15
4) Jochum Christiansen Schleyer 12
5) Marie Christiansdatter Schleyer 8
6) Cathrine Christiansdatter Schleyer 6.
FM: farbror Christian Schleyer, bager i Grønnegade i København ved søn Casper Frederik Schleyer, kopist i Generaltoldkammeret.
Desuden nævnes afdødes moster Anne Sørensdatter, enke efter Mikkel Sørensen.

425    Peder Edelberg, urmager, på Sankt Hans Hospital, der døde 20.9.1792, side 446.
Afdøde efterlader en søster i Østergade i København.
Afdøde var indsat i Sankt Hans Hospital 3.9.1773 på grund af sindets svaghed.

426    Johan Frederik Bæths, kusk hos dronning Sofie Magdalene i Gynges hus på Edelgaves Mark. 2.10.1792, side 449.
Arvinger kendes ikke.

427    Opbudsbo på gården Godthåb. 16.10.1792, side 462.
Registrering af fallitbo hos Peder Bjørn hos sin svigersøn baron von Bretton på gården Godthåb.

428    Opbudsbo på Frederiksberg. 21.11.1792, side 473, 489.
Registrering af fallitbo hos Georg Otto Lemhagen, bager på Frederiksberg.

429    Gudrun Jensdatter, tjenestepige i Schleyers mølle uden for Amagerport. 17.12.17092, side 477.
Arvinger kendes ikke.

430    Anne Margrethe Hansdatter i Rådvad Dams Fabrik i Jægersborg Dyrehave i Lyngby sogn. 18.12.1792, side 478.
E: Daniel Kominsky, nagelsmed.
Afdøde skal have en søster i Kalundborg, men hun er formentlig død.

431    Daniel Simonsen, slagter i Frederiksberg. 7.1.1793, side 483, 495.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Kamphøvener, bager i Frederiksberg. B:
1) Sidse Cathrine Danielsdatter 19½
2) Simon Danielsen 17¾
3) Anne Cathrine Danielsdatter 16
4) Dorthe Johanne Danielsdatter 14¼.

432    Opbudsbo i Valby. 26.1.1793, side 487.
Salg af et hus i Valby, der til fallenten Jørgen Frederik, Kofoed, pensioneret lakaj, g.m. Sofie Frederikke.

433    Casper Fischer, messingtrådtrækker på Brede Kobberværk i Lyngby sogn. 25.3.1793, side 500.
E: Anne Margrethe Christine Rolf. A:
1) bror Hans Fischer, kobbersmed i Hamborg
2) bror Claus Fischer, messingbrændemester på Hagedorn Kobber- og Messingværk i Holsten
3) en søster g.m. en hederider i Holsten
4) en søster i Holsten.
Afdøde døde 6.3.1793.

434    Peder Sørensen i Frederiksberg 11.5.1793, side 503.
E: Martha Cathrine Schwartz. LV: Hans Dam i Frederiksberg. A:
1) en bror i Jylland
2) en søster, død. Uvist om børn.

435    Anne Christine Schrøder i Rudegård. 13.5.1793, side 507, 539.
E: E: Henrik Scholle, forpagter af Rudegård.
Første ægteskab med Peder Rasmussen Schierff, skipper. B:
1) Rasmus Pedersen Schierff 24, i København
2) Anne Dorthe Pedersdatter Schierff 22
3) Andreas Pedersen Schierff 20, i vinhandlerlære i København.

436    Kirsten Nielsdatter i Fuglevad. 17.5.1793, side 510.
E: Joachim Frederik Weis, kedelslagersvend. AS:
1) søster, enke efter Mads Pedersen Simmelkær i Sankt Pederstræde i København.

437    Kirsten Pedersdatter Schiøtt i Nymølle. 12.5.1793, side 512.
E: Laurids Pedersen, smedesvend. B:
1) Karen Marie Lauridsdatter 8 uger.
Afdøde døde 22.4.1793.

438    Anne Jensdatter i Roskilde Kro. 23.5.1793, side 515, 548.
E: Oluf Hansen Brandt. B:
1) Jens Olufsen Brandt, død. 1B:
a Niels Lauridsen Brandt 15.
FM: stedfar Mejsling, graver i Assistenskirkegården uden for Nørreport
2) Marianne Olufsdatter Brandt g.m. Hald, på stedet.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

439    Birgitte Judith Cimber i Frederiksberg. 6.6.1793, side 518.
Enke efter Hammer, kancelliråd. B:
1) Benedikte Frederikke Hammer 35
2) Cathrine Hammer, død, var g.m. Johan David Graff, klædehandler i København. 2B:
a Cathrine Graff 19, hos sin halvsøster g.m. en farver i Trondhjem i Norge
b Herman Graff 11, hos sin halvsøster Birgitte Sofie Graff i København.
Afdøde døde 17.5.1793.

440    Opbudsbo i Københavns amt. 13.6.1793, side 524.
Registrering af fallitbo hos Frederik Adolf Walert, kongelig mundskænk, g.m. Sofie Magdalene.

441    David Eberhardt Bradt, kancellisekretær og fuldmægtig i Frederiksberg. 4.7.1793, side 551, 570.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes bror [Peder Daniel] Bradt, hof- og stadsretsprokurator i København.

442    Andreas Bergmann, kammager i Rådvad Fabrik i Jægersborg Dyrehave. 5.7.1793, side 562.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jonas Heilberg, drejer.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Russisk Finland.

443    Maren Christensdatter i Ørholm Fabrik i Jægersborg Dyrehave. 27.8.1793, side 566.
E: Carl Martin Køhler, snedker. A:
1) søster Kirsten Christensdatter i egnen ved Viborg.

444    [Johan Theodor] Holmskjold, gehejmeråd og generalpostamtsdirektør, ejer af lyststedet Aldershvile ved Bagsværd, der døde 15.9.1793, side 573, 593.
E: Sofie Magdalene Schrødersee. B:
1) Juliane Marie Holmskjold 15.

445    [Nikolaj] Iversen, forstforvalter og landvæsenskommissær i Kirke Værløse. 19.9.1793, side 585.
E: Marie [Rasmusdatter]. B:
5) Frederik Vilhelm Iversen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Nikolaj Iversen 27, kavalerist i Horsens
2) Hans Iversen 25, uvist hvor
3) Severin Iversen i Vestindien
4) en datter 26.
FM: Oluf Andersen i Værløse.

446    [Georg] Ratz, værtshusholder i Frederiksberg. 21.12.1793, side 595.
E: Sidse Olufsdatter B:
1) Cathrine Elisabeth Ratz g.m. Josef Bonfils, vinhandler i København
2) Anne Marie Ratz 25
3) Gottlieb Ratz 21, i Grønland
4) Cecilie Ratz 17
5) Julie Dorthe Ratz 16.

447    Claus Clausen Holmer, fuldmægtig på Sankt Hans Hospital. 4.2.1794, side 603.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i dansk Holsten.

448    Jacob Mantzius, porcelænsfabrikant i Porcelænsfabrikken Kastrup på Amager, der døde 19.2.1794, side 606, 623, 634, 645, 661, 667, 716, 763, 783.
E:Marie Armand. B:
3) Abraham Christian Ernst Mantzius 7½
4) Carl Johan Peder Mantzius 2½.
Første ægteskab med Gertrud Kludt. B:
1) Johan Mantzius 19
2) Charlotte Mantzius 17.

449    Benjamin Haae, kommissær eller betjent ved renovationen i København, nu lidende af mangel på fornuft, boende i degneboligen i Brønshøj. 3.3.1794, side 620.
Arvinger kendes ikke.

450    Thor Christensen i Sengeløse degnebolig. 12.3.1794, side 632, 655.
Enkemand. B:
1) Johanne Margrethe Thorsdatter, enke efter Kruse, der tjener i Pretz Kloster i Holsten.
Afdøde havde været borger i København

451    Birgitte Holgersen i Virum i Lyngby sogn. 31.3.1794, side 644, 651, 825.
E: Hans Vandel. A:
1) søster Elisabeth Magdalene Holgersen.

452    Opbudsbo i Frederiksberg. 7.7.1794, side 674, 703, 718.
Registrering af fallitbo hos Jochum Gotfred Kamphøvener, bager i Frederiksberg.

453    Opbudsbo i Kollekolle. 9.7.1794, side 681.
Registrering af gården Dalsgård i Kollekolle by, der tilhører fallenten Kinchel, kancelliråd i København.
Underskrevet af
1 Johannes Kinchel
2 Herman Kinchel.

454    Poul Herring, hammersmed i Brede Kobberværk. 9.9.1794, side 705.
E: Cathrine Marie Franck. B:
1) Anton Geronymus Poulsen Herring 6
2) Christoffer Poul Jacob Poulsen Herring 4
3) Peder Henrik Poulsen Herring 18 uger.
FM: farbror Herman Herring.
Afdøde døde 20.8.1794.

455    Daniel August Luplau, pensioneret pantesvend, boende i Ermelundshuset i Jægersborg Dyrehave, der døde 27.9.1794, side 733, 768.
Enkemand. B:
1) Carl August Luplau 24, styrmand på Vestindien
2) Mette Dorthe Luplau 23
3) Christian Ludvig Luplau 21
4) Charlotte Luplau 17
5) Johan Daniel Luplau 16
6) Henrik Gotfred Luplau 14
7) Erik Gottlob Luplau 11
8) Frederikke Jacobine Luplau 10
9) Anders Samuel Luplau 6.
FM:
1 farbror Anton Carl Luplau, modelmester på Den kongelige Porcelænsfabrik i København
2 mosters mand Marker, skipper i København.

456    Kirsten Jensdatter i Hjortespring, der døde 4.10.1794, side 744.
E: Esben Albert Møller, ejer af en gård i Hjortespring
Første ægteskab Rasmus Clemensen. B:
1) Clemen Rasmussen 40, rytter i Pløhn
2) Jens Rasmussen Clemensen, skipper i København. 3B:
a Birthe Jensdatter 20
b Maren Jensdatter 16
c Mette Jensdatter 14.

457    Niels Christensen Alster, møllersvend i Strandmøllen papirfabrik i Jægersborg Dyrehave. 22.10.1794, side 761.
Arvinger angives ikke, dog nævnes et næstsøskendebarn på mors side Joen Christensen Autrup.

458    Christiane Børkop på Charlottenlund slot, der døde 11.11.1794, side 801, 807.
Enke efter Henrik Anton Dølner, slotsforvalter på det kongelige lystslot Charlottenlund i Gentofte sogn. B:
1) Nikolaj Dølner 44, revisor i Den kongelige grønlandske og færøske Handel
2) Jonas Dølner 42, bogholder
3) Christian Dølner 35, løjtnant, nu kontrollør ved Maleværket i København
4) Carl Emil Dølner, gartner på Rosenborg Slot, død. 1B:
a Charlotte Amalie Carlsdatter 13.

459    Møller, tømrersvend i Vodroffsgård sejldugsfabrik. 17.11.1794, side 805.
Arvinger angives ikke.

460    Hektor Iversen, pensionist i Brede Kobberværk i Lyngby sogn. 2.12.1794, side 820.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var 71 år gammel., var født i Klosterø, 7 mil fra Bergen i Norge.

461    Johan Simon Gottlieb Hutlinger, ejer af traktørstedet Bellevue i Gentofte sogn. 20.12.1794, side 826.
E: Anne Cathrine.
Afdøde var født i Tyskland og hans arvinger angives ikke.
Hendes første ægteskab med Georg Henrik Becher. Arv til B:
1) Frederik Bernhard Becher 36
2) Lucie Frederikke Becher g.m. Weie.

462    Martha Cathrine Schwarz i Frederiksberg. 20.1.1795, side 835.
Enke efter Peder Sørensen, skifte 11.5.1793 lbnr.434.
Hende B:
1) Peder Jacobsen 21.

463    Jens Ohnsorg, ugift i Brøndbyvester, der døde 24.6.1795, side 843.
Arvinger angives ikke.

SLUT