Erik Brejls hjemmeside

Start

Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1682-1814

[1682-1695]    [1695-1708]    [1708-1717]    [1717-1724]    [1731-1754]    [1750-1768]    [1783-1804]    [1804-1809]    [1809-1814]    [1811-1814]   

Skiftedokumenter

[1720-1728]    [1729-1730]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1682-16951    Cathrine Pedersdatter i Kalundborg. 12.1.1682, fol.18B.
E: Christen Svendsen, smed. B:
1) Elisabeth Christensdatter 18
2) Jacob Christensen 16
3) Svend Christensen 13
4) Ellen Christensdatter 9
5) Peder Christensen 6
6) Malene Christensdatter 3.

2    Niels Sørensen Grindø i Kalundborg. 21.2.1682, fol.20B.
E: Karen Madsdatter. LV: Mads Havnsø. B:
1) Gertrud Nielsdatter 2.
FM: Jens Vintmølle.

3    Henrik Lauridsen, skomager i Kalundborg. 23.2.1682, fol.21B.
E: Else Christensdatter. B:
6) Christen Henriksen 5
7) Marie Henriksdatter 3.
Første ægteskab med Dorthe Sørensdatter, død 17.9.1667. B:
1) Laurids Henriksen 17
2) Anders Henriksen 16.
Andet ægteskab med Maren Clemensdatter, død 9.11.1676. B:
3) Dorthe Henriksdatter 12
4) Clemen Henriksen 11
5) Mare Henriksdatter 9.

4    Rasmus Christensen i Kalundborg. 2.3.1682, fol.22.
A:
1) bror Christen Hansen, amtsforvalter i Kalundborg amt, død. E: [Maren Lauridsdatter Hesselbjerg]. 2B:
a Laurids Christensen
b Sofie Christensdatter.
FM: stedfar Jens Nielsen Bisholt, rådmand i Kalundborg
2) bror Hans Hansen i Køge. død. 2B:
a Sofie Hansdatter i Norge
b Anne Hansdatter på Herlufsholm.

5    Hans Thomsen Bonum, rådmand i Kalundborg. 14.8.1682, fol.27B.
E: Maren Nielsdatter. LV: David Christensen. A:
1) mor Bodil Hansdatter på Sankt Jørgensbjerg her ved Kalundborg
2) søster Cathrine Thomasdatter Bonum g.m Niels Christoffersen Graa, kapellan i Kalundborg.
[Mors andet ægteskab med Peder [Jensen] Trellund, rådmand i Kalundborg]
3) [halv]bror Thomas Trellund i Holland
4) [halv]bror Johan Trellund i Kalundborg
5) [halv]bror Mathias Trellund i København
6) [halv]bror Villum Trellund i Jylland
7) [halv]søster Anne Trellund g.m. Hr. Otto, hæderlig og vellærde i Øved i Skåne
8) [halv]søster Marie Trellund.
Litteratur: Peder Jensen Trellund, borgmester i Kalundborg med nogle oplysninger om hans efterkommere af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65 side 145-153.

6    Claus Stoltelein, skrædder i Kalundborg. 28.2.1682, fol.68.
E: Abigael Vitusdatter. LV: Thomas Andersen. B:
1) Vitus Clausen 12.

7    Mette Rasmusdatter i Kalundborg. 8.6.1682, fol.70B.
E: Christen Jensen, kræmmer.
Afdøde efterlader arvinger på Mols.

8    Karen Mortensdatter i Kalundborg. 16.6.1682, fol.71.
E: Hans Rasmussen, byskriver. B:
1) Johann e Marie Hansdatter 13
2) Otto Hansen 12.
Arv i boet efter enkemandens søster til hendes B:
1) Anne Cathrine Jensdatter
2) Maren Jensdatter.

9    Thomas Sørensen, klokker i Kalundborg. 11.4.1682,
Afdøde efterlader enke og 2 sønner.

10    Peder Hald, skomager i Kalundborg. 6.7.1682, fol.75.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Madsen Lollik. B:
1) Christen Pedersen Hald, degn i Raklev
2) Anne Pedersdatter gift i Sverige
3) Kirsten Pedersdatter i København.

11    Hans Sørensen, smed i Kalundborg. 7.3.1682, fol.76.
E: Bodil Sørensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter 22
2) Anne Hansdatter 17.
FM: Hans Mortensen, bødker.
Arv i boet til Anne Nielsdatter Puch efter far Niels Nielsen, skifte 17.7.1677.

12    Henning Sørensen Brunsvig i Kalundborg. 11.5.1682, fol.79B.
Enkemand efter Els Sørensdatter død kort tid før ham.
Hans A:
1) søster Kirsten Sørensdatter, død. E: Christen Holst. 1B:
a Christen Christensen Holst
2) [halv]bror Casper Eggertsen, visiterer i Køge, død. 4B:
a Lisbeth Caspersdatter 14
b Ove Caspersen 12
c Casper Caspersen 8
d Hans Caspersen 6.
Hendes A:
1) Dorthe Christensdatter, død. E: Rasmus Nielsen i Torpe. 2B:
a Niels Rasmussen 13
b Maren Rasmusdatter 8.
FM: Niels Jensen i Torpe.
[I Holbæk amt findes Torpe i Bregninge sogn og i Hallenslev sogn].

13    Hans Lauridsen, smed i Kalundborg. 23.1.1683, fol.83B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jørgen Sørensen. B:
1) Søren Hansen 14
2) Laurids Hansen 13
3) Peder Hansen 7
4) Johanne Hansdatter, født efter fars død.
FM: Erik Hattemager.
Arvi boet til Margrethe Rasmusdatter efter far Rasmus Nielsen i Saltofte, skifte 1.3.1670.
Arv i boet til børn af Jochum [Jensen] Bruun, præst [i Søby og Gershøj af første ægteskab med Elisabeth Augusta Andersdatter].

14    Hans Jensen, kornmåler i Kalundborg. 16.1.1683, fol.88.
E: Maren Ibsdatter. A:
1) bror Peder Jensen, borgmester, død. 1B:
a Johan Pedersen
2) søster Maren Jensdatter i Viby, død. Hendes børn.

15    Use Sørensdatter i Kalundborg. 22.2.1683, fol.89B.
E: Rasmus Pedersen Havnsø. B:
1) Søren Rasmussen 2
2) Anne Rasmusdatter 28 uger.
(Sml. lbnr.49).

16    Peder Bring (Brinch), byfoged i Kalundborg. 31.7.1683, fol.90B.
A:
1) bror Søren Bring, død. 1B:
a Anne Sørensdatter i Jylland
2) søster Anne Troelsdatter g.m. Jens Pedersen Pillemark
3) søster Maren Sørensdatter i Ballum i Riberhus amt
4) Barbara Sørensdatter, død. 1B:
a Kirsten Hansdatter Vinding i Koldinghus amt
5) søster Mette Troelsdatter g.m. Peder Nielsen, kræmmer i Ballum
6) søster Else Troelsdatter.
Afdøde døde 11.5.1683.
(Uvist hvilke af arvingerne, der er halvsøskende).

17    Hans Rasmussen, rådmand og købmand i Kalundborg. 9.8.1683, fol.96B.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Søren Jespersen. B:
2) Jens Hansen 10
3) Anders Hansen, der døde
4) Hans Hansen 5
5) Niels Hansen 3
6) Hans Hansen 6 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Hansen 19.
Arv i boet til Elisabeth Pedersdatter.

18    Hans Rasmussen, skomager i Kalundborg. 14.8.1683, fol.119B.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Niels Madsen Lollik. B:
1) Jens Hansen 13
2) Sidsel Hansdatter 10
3) Maren Hansdatter 5
4) Rasmus Hansen 2.

19    Anne Christensdatter i Kalundborg. 22.3.1683, fol.121B.
E: Oluf Hansen, skrædder. B:
1) Mette Olufsdatter 16
2) Kirsten Olufsdatter 12
3) Christen Olufsen 6.

20    Karen Sørensdatter i Kalundborg. 18.9.1683, fol.123.
E: Hans Mortensen, bødker. B:
1) Lisbeth Hansdatter 6.

21    Anne Jacobsdatter i Kalundborg. 11.10.1683, fol.124.
E: Laurids Sørensen, murer. B:
1) Søren Lauridsen 11.

22    Mette Jørgensdatter i Kalundborg. 25.10.1683, fol.125.
E: Jørgen Jensen, bødker. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 15
2) Dorthe Jørgensdatter 13
3) Jørgen Jørgensen 12
4) Elias Jørgensen 10
5) Karen Jørgensdatter 4
6) Christen Jørgensen 2
7) Anne Margrethe Jørgensdatter 2.

23    Rasmus Pedersen Havnsø, skipper i Kalundborg. 24.1.1684, fol.127.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Jørgen Sørensen
Første ægteskab med [Use Sørensdatter, skifte 22.2.1683 lbnr.15]. B:
1) Søren Rasmussen 3.
FM: Mads Havnsø, skipper.
Enken har arv efter Anne Bertelsdatter.
(Sml. lbnr.49).

24    Anders Jørgensen, skrædder i Kalundborg. 21.3.1684, fol.131.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Anne Andersdatter, gift i København
2) Marie Andersdatter
3) Sofie Andersdatter i København
4) Maren Andersdatter i København.

25    Maren Ibsdatter i Kalundborg. 17.4.1684, fol.131B.
E: Jens Hansen, snedker. B:
1) Bo Jensen 12
2) Gertrud Jensdatter 9½
3) Hans Jensen 7.
Arv i boet til Mads Kobbersmeds datter Dorthe Madsdatter
Arv i boet til Maren Godskesdatter.

26    Hans Lauridsen Kaastrup i Kalundborg. 1.5.16584, fol.133B.
E: Maren.
Arvinger angives ikke.
Enkens første ægteskab med Mads Kobbersmed. Arv til B:
1) Dorthe Madsdatter.
FM: Jens Hansen, snedker.

27    Inger Jensdatter i Kalundborg. 5.6.1684, fol.134.
E: Søren Pedersen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Holland.
Registrering 10.2.1683.

28    Anders Mogensen, skomager i Kalundborg. 1.7.1684, fol.135.
E: Anne Tønnesdatter. B:
1) Mogens Andersen, stud theol.
2) Tønnes Andersen
3) Herkules Andersen
4) Mathias Andersen
5) Morten Andersen
6) Anne Andersdatter 26
7) Ellen Andersdatter 22.

29    Jørgen Jørgensen, skibsbygger i Kalundborg. 15.7.1684, fol.136B.
E: Karen Poulsdatter. A:
1) søster Margrethe Jørgensdatter g.m. Niels Nielsen i Gåsetofte [i Raklev sogn]
2) søster Kirsten Jørgensdatter, gift på Samsø
3)søster Kirsten Jørgensdatter den yngre, gift på Samsø.
Arv i boet til Karen Jacobsdatter efter far Jacob Kotte. skifte 22.7.1679 ved FM: Johan Buntmager.

30    Søren Jensen, murer i Kalundborg. 22.7.1684, fol.138.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 1½.

31    Poul Olufsen, skibstømrer i Kalundborg. 24.7.1684, fol.139.
E: Bodil Ibsdatter. B:
1) Johanne Poulsdatter 4½.

32    Niels Jespersen, købmand i Kalundborg. 23.8.1684, fol.141B.
E: Maren. LV: Jens Sadelmager.
Afdøde havde tidligere boet i Kåstrup [i Tømmerup sogn] på Skanderborg Ladegård gods.
Arv i boet til Hans Helsinges søn Søren Hansen.

33    Karen Madsdatter i Kalundborg. 15.1.1685, fol.159. 204.
E: Søren Pedersen Møller.
Første ægteskab med Niels Sørensen Grindø, skifte 21.2.1682 lbnr.2. B:
1) Gertrud Nielsdatter 5.
FM: farbror Jens Grindø.
Desuden nævnes:
1 første mands søster [Maren Sørensdatter] g.m. Mads Havnsø
2 første mands søster g.m. Jens Vintmølle, skomager
3 første mands søster g.m. Laurids Andersen Sejerbo.

34    Mads Jensen Møller i Kalundborg. 24.2.1685, fol.161B.
Enkemand. B:
1) Gertrud Madsdatter i København
2) en datter g.m. Niels Feldbereder, begge døde. 1B:
a Christen Nielsen i København.
Afdøde døde 8.1.1685.

35    David Christensen i Kalundborg. 10.3.1685, fol.163.
Enkemand. B:
1) Niels Davidsen
2) Søren Davidsen 22
3) Maren Davidsdatter g.m. Tønnes Andersen.
Arv i boet efter børnenes morfar Jens Pedersen, klejnsmed.

36    Thomas Jørgensen Agerup, skipper i Kalundborg. 14.5.1685, fol.166B.
E: Anne Andersdatter Vissing. LV: Jørgen Rasmussen, skipper. B:
1) Karen Thomasdatter 14
2) Jørgen Thomsen 12
3) Anders Thomsen 7
4) Søren Thomsen 4.
Desuden nævnes afdødes bror Laurids Agerup på Samsø.

37    Anne Lauridsdatter i Kalundborg. 15.5.1685, fol.169B.
E: Laurids Eriksen, rebslager. B:
1) Oluf Lauridsen 11
2) Anne Lauridsdatter 6
3) Erik Lauridsen 5
4) Marie Lauridsdatter 3.
Arv i boet til afdødes stedsøn Laurids Lauridsen 14.

38    Margrethe Olufsdatter i Kalundborg. 10.7.1685, fol.170.
E: Jørgen Sørensen. B:
1) Søren Jørgensen 12
2) Maren Jørgensdatter 8½
3) Rasmus Jørgensen 4
4) Anne Cathrine Jørgensdatter 1½.
FM: Jochum [Jensen] Bruun, præst [i Søby og Gershøj].

39    Andreas Jensen, maler i Kalundborg. 14.7.1685, fol.173B.
E: Maren Hansdatter. LV: Laurids Hansen, skrædder i Kindertofte. A:
1) bror Jacob Jensen, bager i Slagelse
2) bror Carsten Jensen, bagersvend i Slagelse
3) søster Cathrine Jensdatter i København
4) søster Sidsel Jensdatter i København.

40    Anders Møller i Kalundborg. 23.7.1685, fol.176.
E: Bodil Jensdatter. B:
1) Kirsten Andersdatter 6
2) Maren Andersdatter 2.
FM: Laurids Jensen Møller.
Arv i bort til enkens børn af første ægteskab B:
1) Bodil Nielsdatter
2) Jens Nielsen
3) Kirsten Nielsdatter.

41    Eva Clausdatter i Kalundborg. 28.4.1685, fol.178B.
E: Christen Svendsen, smed.
Arvinger kendes ikke.
Enkemandens første ægteskab med [Cathrine Pedersdatter, skifte 12.1.1682 lbnr.1]. Arv til børn.

42    Bodil Nielsdatter i Kalundborg. 10.12.1685, fol.180.
E: Mikkel Odsing. B:
1) Alhed Mikkelsdatter 17
2) Niels Mikkelsen 14.
Arv i boet til 2 børn af Oluf Lauridsen, spillemand, skifte 25.4.1671. Da børnene nu er døde arver deres mor Abigael.

43    Jens Jensen Rørby, snedker i Kalundborg. 18.3.1685, fol.181B.
E: Anne Eriksdatter.
Skifte efter første hustru 9.5.1676. B:
1) Jens Jensen 19.

44    Peder Hansen, tømrer i Kalundborg. 16.9.1686, fol.183.
Enke efter Margrethe Ditlevsdatter, der døde 18.9.1676 på Sankt Jørgensbjerg på Vartov Hospital gods. B:
1) Elisabeth Pedersdatter 24
2) Kirsten Pedersdatter 22, gift i København.
3) en søn, død uden børn.

45    Oluf Hansen i Kalundborg. 11.1.1687, fol.186B.
E: Mette Melchiorsdatter. LV: Søren Christensen.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 22.3.1683 lbnr.19. B:
1) Mette Olufsdatter 21
2) Kirsten Olufsdatter 17
3) Christen Olufsen 10.
FM: Jens Christensen Køge.

46    Rasmus Pedersen Pillemark i Kalundborg. 20.1.1687, fol.188B.
E: Anne Jensdatter. A:
1) bror Jens Pedersen Pillemark
2) bror Oluf Pedersen i København
3) bror Laurids Pedersen i København
4) bror Tønnes Pedersen, død. 1B:
a Maren Tønnesdatter, enke efter Niel Løjensen i København
5) søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Nielsen, skrædder i København
6) halvsøster Kirsten Pedersdatter i Holland
7) halvsøster Mette Pedersdatter på Samsø.

47    Maren Jørgensdatter i Kalundborg. 24.1.1687, fol.191.
E: Erik Christensen, rådmand og købmand.
Af første ægteskab B:
1) Hans Eliassen Svane, der blev 21 år den 11.12.1686.
FM:
1 farbror Hans Hansen Svane i Vadstrup [i Onsbjerg sogn] på Samsø
2 morbror Oluf Jørgensen, præst i Ubby
3 mosters mand Poul Pedersen, ridefoged på Sandbygård.
Desuden nævnes første mands far på Samsø.

48    Hans Frandsen, dansk skolemester og bedemand i Kalundborg. 20.4.1687, fol.193.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Karen Hansdatter, gift i Norge
2) Frands Hansen i Norge
3) Agnethe Hansdatter 26, hos sin halvsøster i Gjorslev
4) Dorthe Hansdatter.

49    Mads Havnsø, skipper i Kalundborg. 16.8.1687, fol.194B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Laurids Jensen, skibsbygger, der ægter enken. B:
1) Rasmus Madsen 4
2) Mads Madsen 30 uger.
Arv i boet efter Rasmus [Pedersen] Havnsø, skifte 24.1.1684 lbnr.23. Første ægteskab med Use Sørensdatter, [skifte 22.2.1683 lbnr.15]. B:
1) Søren Rasmussen, død. Hans A:
a farbror Oluf Havnsø, i udlandet
b farbror Jørgen Havnsø, død. 1B:
1 Morten Jørgensen Havnsø 11, hos in mor i Niløse.
c moster Else Sørensdatter g.m. Oluf Sørensen, skibspræst
d morbror Mads Sørensen
e moster Karen Sørensdatter
f mors halvbror Sejer Sørensen
g mors halvbror Anders Sørensen
h mors halvbror Søren Sørensen
i mors halvbror Jens Sørensen
j mors halvsøster Anne Sørensdatter
k mors halvsøster Lisbeth Sørensdatter
l mors halvsøster Karen Sørensdatter
m) mors halvsøster Maren Sørensdatter ved LV: Erik Thomsen, præst i Gjern og Skanderup med fuldmagt til Jens Christensen Bjerregaard i Røgen i Gjern sogn.

50    Maren Madsdatter i Kalundborg 3.2.1688, fol.199.
E: Jens Thomsen, væver. B:
1) Mathias Jensen 22½
2) Karen Jensdatter 20
3) Thomas Jensen 18.

51    Udlæg for arv i Kalundborg. 29.5.1688, fol.200.
Udlæg for arv efter Kirsten Christensdatter i Kalundborg, efter skifte 7.10.1679.
E: Peder Clausen bager. til B:
1) Christoffer Pedersen 22.
FM: Christoffer Madsen, bager.

52    Oluf Nielsen, skibsbygger i Kalundborg. 30.6.1687, fol.201B.
E: Maren Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Olufsen, præst i Lillebrænde på Falster
2) Birgitte Olufsdatter
3) Anne Olufsdatter, på Fyn
4) Maren Olufsdatter i København
5) Maren Olufsdatter, enke efter Niels Knitz i Kalundborg.

53    Anne i Kalundborg. 13.8.1688, fol.202.
Enke efter Niels Poulsen. B:
1) Laurids Nielsen 28
2) Rasmus Nielsen 26
3) Kirsten Nielsdatter 26.
Afdøde døde 21.6.1688.

54    Margrethe Pedersdatter i Kalundborg. 30.8.1688, fol.205B.
E: Ernst Caspersen. B:
1) Casper Ernstsen 12
2) Peder Ernstsen 9
3) Christian Ernstsen 6
4) Sara Ernstsdatter 3.
FM:
1 morfar Peder Johansen
2 fasters mand Mads Simonsen, væver.
Arv i boet efter Oluf Tømrer, skifte 9.9.1679 til 2 døtre og til steddatteren Maren Pedersdatter.

55    Thomas Andersen, postmester i Kalundborg. 4.9.1688, fol.207B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Pedersen Pillemark. A:
1) søster Johanne Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Snarup i Krarup son på Fyn
2) søster Anne Andersdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Nybølle i Hillerslev sogn på Fyn.

56    Søren Madsen Møller i Kalundborg. 27.11.1688, fol.213B.
E: Margrethe Sørensdatter. B:
1) Maren Sørensdatter 10
2) Mads Sørensen 8
3) Anne Sørensdatter 6.

57    Karen Olufsdatter i Kalundborg. 30.7.1689, fol.214.
E: Laurids Eriksen, rebslager. B:
1) Mette Lauridsdatter 3.
Enkemandens første ægteskab med Anne Lauridsdatter i Kalundborg. 15.5.1685, lbnr.37. Arv til B:
1) Laurids Lauridsen
2) Oluf Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter, død
4) Erik Lauridsen
5) Marie Lauridsdatter.

58    Mikkel Reinfleisch i Kalundborg. 31.7.1689, fol.215, næste protokol fol.214B.
E: Christence Olufsdatter. LV: Thomas Jensen. A:
1) bror Lorents Vilchen i Bergen i Norge
2) søster Anne g.m. Peder Hansen, possementmager i København.
Enkens første ægteskab med Peder Jacobsen. Arv til B:
1) Reinholt Pedersen
2) Oluf Pedersen
3) Jacob Pedersen, død efter sin far
4) Anne Pedersdatter g.m. Lorents Simonsen
5) Maren Pedersdatter, død efter sin far
6) Gedske Pedersdatter g.m. Johan Knuth
7) Villemke Pedersdatter.
(Enkens børn meddelt juli 1701).

59    Otto Christoffer Eriksen i Kalundborg. 13.8.1689, fol.233.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Olufsen Vindekilde.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes
1) afdødes far Erik Ottesen, byskriver i Horsens, [skifte Horsens 3.8.1687 lbnr.32]
2) enkens mor Anne Jensdatter, enke efter Thomas Andersen, [skifte 4.9.1688 lbnr.55]. LV: Jens Pedersen Pillemark.

60    Anne Jensdatter i Kalundborg. 9.10.1689, fol.235B.
E: Jens Christensen, drejer. B:
1) Jens Jensen 10
2) Morten Jensen 6
3) Karen Jensdatter 4.
Desuden nævnes enkemandens fasters datter Ellen Pouls.

61    Anne Jørgensdatter i Kalundborg. 10.10.1689, fol.237.
E: Mads Pedersen, skibsbygger. B:
1) Peder Madsen 14
2) Jørgen Madsen 10.

62    Laurids Rasmussen Duus, byens tjener i Kalundborg. 25.2.1690, fol.238.
E: Mette Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

63    Anne Andersdatter [Vissing] i Kalundborg. 27.2.1690, fol.240B.
E: Simon Olufsen Ussing. B:
5) Thomas Simonsen 6 mdr.
Første ægteskab med Thomas Jørgensen Agerup, skifte 14.5.1685 lbnr.36. B:
1) Karen Thomasdatter 19
2) Jørgen Thomsen 16
3) Anders Thomsen 12
4) Søren Thomsen 10.
FM:
1 farbror Laurids Jørgensen i Agerup på Samsø
2 fasters mand Søren Jensen på Samsø.

64    Birgitte Jensdatter, 17 år gammel i Kalundborg. 7.8.1690, fol.248, 256B.
A:
1) mor Anne Jensdatter g.m. Mourids Jørgensen
2) søster Ellen Jensdatter g.m. Andreas Frørup
3) søster Margrethe Jensdatter g.m. Niels Hansen
4) bror Jens Jensen.
Afdøde far var Jens Jensen, borgmester i Kalundborg.

65    Bodil Nielsdatter i Kalundborg. 27.6.1690, fol.250B.
Enke efter Simon Markussen, væver. B:
1) Mads Simonsen, væver
2) Elias Simonsen, bager
3) Kirsten Simonsdatter, død, var g.m. Peder Rasmussen. 5B:
a Rasmus Pedersen 9
b Anne Pedersdatter 8
c Niels Pedersen 5
d Mette Pedersdatter 4
e Else Pedersdatter 6 mdr.
Registrering 28.4.1690.
Arv i boet til Karen Jacobsdatter efter far Jacob Kotte.

66    Margrethe Sørensdatter i Kalundborg. 18.9.1690, fol.261.
E: Søren Sørensen Nyrup. B:
1) Søren Sørensen 4
2) Jens Sørensen 14 uger.
FM: mosters mand Hans Mortensen, bødker.

67    Oluf Jensen, kræmmer i Kalundborg. 23.9.1690, fol.263B.
E: Johanne Simonsdatter. LV: Mathias Trellund. B:
3) Elisabeth Eleonora Olufsdatter g.m. Niels Jensen
4) Simon Olufsen
5) Søren Olufsen
6) Ellen Olufsdatter
7) Karen Olufsdatter
8) Sofie Olufsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jens Olufsen, kræmmer
2) Kirsten Olufsdatter g.m. Thomas Pedersen i Århus.

68    Ellen Jensdatter i Kalundborg. 28.10.1690, fol.271B.
E: Poul Nielsen, skomager. A:
1) bror Christen Jensen, død. 4B:
a Jens Christensen, drejer
b Anders Christensen, rytter i Gislinge
c Niels Christensen, møller
d Dorthe Christensdatter
2) halvbror Anders Jensen, død. 2B:
a Jens Andersen i København
b Maren Andersdatter g.m. Niels Andersen i København.

69    Jens Pedersen Pillemark i Kalundborg. 4.12.1690, fol.276.
E: [Navn angives ikke]. B:
7) Peder Jensen 9, der døde.
Skifte efter første hustru 11.12.1677. B:
1) Niels Jensen, skipper
2) Jens Jensen
3) Rasmus Jensen
4) Oluf Jensen
5) Anne Jensdatter
6) Dorthe Jensdatter.
FM: Jens Ibsen, skrædder.
Enkens første ægteskab med Laurids Jørgensen i Højby, skifte 25.7.1677. B:
1) Else Lauridsdatter, død for 8 år siden.

70    Karen Rasmusdatter i Kalundborg. 22.12.1690, fol.295.
E: Christen Sørensen, slagter. B:
1) Hans Christensen 6
2) Rasmus Christensen 5
3) Anne Marie Christensdatter 3.
FM: mosters mand Søren Nyrup.
Arv i boet til afdødes søster Else Rasmusdatter på stedet.

71    Clemen Nielsen Vastrup (Vadstrup), skipper i Kalundborg. 13.1.1691, fol.296B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: søn Peder Mikkelsen Vastrup. A:
1) halvbror Jens, skipper i Kerteminde. 2B:
a Niels Jensen
b Thyra Jensdatter g.m. Anders Holm i Kerteminde
2) halvsøster Thyra Nielsdatter, død, var g.m. Hans Pedersen i Pillemark [i Kolby sogn] på Samsø. 4B:
a Anne Hansdatter på Samsø
b Hans Hansen på Samsø
c Peder Oluf Hansen på Samsø
d Dorte Hansdatter på Samsø
3) halvsøster Anne Nielsdatter, død. 1B:
a Morten Jensen i Brundby [i Tranebjerg sogn] på Samsø.

72    Hans Jørgensen, skibsbygger i Kalundborg. 19.1.1691, fol.303B.
E: Birgitte Ibsdatter. B:
1) Jens Hansen 7
2) Bodil Hansdatter 6
3) Søren Hansen 4
4) Thomas Hansen 32 uger.

73    Laurids Jensen, skibsbygger i Kalundborg. 13.3.1691, fol.305B.
E: Maren Sørensdatter Grinders. LV: Søren Jensen, kræmmer. B:
1) bror Tønnes Jensen, skomager
2) halvbror Hans Jensen, skibsbygger, søs. 4B:
a Jens Hansen
b Søren Hansen
c Tønnes Hansen
d Bodil Hansdatter
3) halvsøster Anne Jensdatter, enke efter Rasmus Skrædder.
Enkens første ægteskab med [Mads Havnsø], skifte 16.8.1687 lbnr.49. Arv til B:
1) Rasmus Madsen
2) Mads Madsen, der døde 27.7.1690.

74    Mikkel Nielsen Odsing i Kalundborg. 7.5.1691, fol.313B.
Enkemand efter [Bodil Nielsdatter, skifte 10.12.1685 lbnr.42]. B:
1) Alhed Mikkelsdatter 24, i København
2) Niels Mikkelsen 22, i snedkerlære i Århus, nu uvist hvor.
FM: Niels Christensen, møller.

75    Jens Pedersen Flensborg i Kalundborg. 16.6.1691, fol.316B.
E: Else Christoffersdatter Brasch. LV: Niels Madsen Lollik. A:
1) bror Peder Pedersen i Hark på Samsø
2) bror Laurids Pedersen, skipper i København
3) bror Søren Pedersen i Gåsetofte, død. 5B:
a Peder Sørensen
b Jørgen Sørensen
c Anders Sørensen
d Bertel Sørensen
e Margrethe Sørensdatter
4) halvbror Jens Pedersen Langemark.
Arv i boet til afdødes moster Mette Jensdatter efter Anne Bertels.

76    Niels Jensen i Kalundborg. 15.7.1691, fol.327B.
E: Lisbeth Olufsdatter. LV: bror Simon Olufsen. B:
1) Mette Kirstine Nielsdatter 4
2) Anne Nielsdatter 2.
FM: fasters mand Christoffer Schultz, stadskirurg.
Desuden nævnes afdødes afdøde far Jens Nielsen, rådmand.

77    Erik Christensen Møller i Kalundborg. 22.7.1691, fol.333.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Valentin Corneliussen, glarmester. B:
1) Ingeborg Eriksdatter 24.
FM: fasters søn Christian Pedersen, bager.

78    Jens Andersen Møller, farver i Kalundborg. 4.8.1691, fol.335B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jørgen Sørensen. B:
1) Karen Jensdatter 8
2) Maren Jensdatter 1½
3) Anne Kirstine Jensdatter 14 uger.
FM: Bertel Tamdrup, farver i Slagelse, som beslægtet.

79    Mogens Poulsen, borgmester og købmand og hustru Anne Hermansdatter i Kalundborg. 20.10.1691, fol.341.
B:
1) Christoffer Mogensen 20½
2) Anne Cathrine Mogensdatter 14.
Hans øvrige A:
1) søster g.m Hans Vitus Ravn, brygger i København
2) søster Karen Poulsdatter
3) søster Valborg Poulsdatter i Hørdal
4) søster Sidsel Poulsdatter i København.
Hendes øvrige A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Herman Christoffersen Brasch
2) Sofie Elisabeth Christoffersdatter Brasch
3) Else Christoffersdatter Brasch.
Registrering 7.9.1691.

80    Maren Bertelsdatter i Kalundborg. 2.3.1692, fol.393.
E:Søren Christensen Vidring. B:
1) Bertel Sørensen 16
2) Anne Sørensdatter 17½
3) Margrethe Sørensdatter 12
4) Else Sørensdatter 7.

81    Søren Christensen Vidring i Kalundborg. 6.9.1692, fol.396.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: Morten Mortensen, bødker, der ægter enken.
Første ægteskab med [Maren Bertelsdatter, skifte 2.3.1692 lbnr.80]. B:
1) Bertel Sørensen 16½
2) Anne Sørensdatter 18
3) Margrethe Sørensdatter 12½
4) Else Sørensdatter 7½.

82    Anne Jensdatter i Kalundborg. 6.9.1692, fol.403.
E:Mathias Trellund. B:
1) Jens Jørgen Mathiassen 3.
FM: farbror Villum Trellund.

83    Bodil Ibsdatter i Kalundborg. 27.3.1693, fol.404.
E: Niels Davidsen. B:
2) Poul Nielsen 6
3) David Nielsen 4.
Første ægteskab med Poul Olufsen, skifte 24.7.1684 lbnr.31. B:
1) Johanne Poulsdatter 13.

84    Christoffer Weie, visiterer i Kalundborg. 20.4.1693, fol.405B.
E: Bente Christensdatter. LV: bror Erik Christensen, købmand. B:
1) Else Christoffersdatter 1.
FM: farbror Conrad Weie, forvalter på baron Gyldencrones gods i amtet.

85    Morten Pedersen Wulf, grovsmed i Kalundborg. 29.4.1693, fol.415B.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger angives ikke.

86    Jens Pedersen Langemark i Kalundborg. 21.6.1693, fol.418B.
E: Else. A:
1) halvbror Peder Pedersen Samsø, død. 4B:
a Jens Pedersen, 10 år da hans far døde
b Ellen Pedersdatter, 4 år da hendes far døde
samt 2 børn
3) halv bror Søren Pedersen i Gåsetofte, død. Hans børn
(Sml. lbnr.75).

87    Jens Lauridsen Hesselbjerg, borgmester i Kalundborg. 1.9.1693, fol.421.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jørgen Sørensen. A:
1) søster Maren Hesselbjerg, enke efter Jens Nielsen Bisholt ved søn [af første ægteskab] Laurids [Christensen] Hesselbjerg
2) halvbror Eskild Jensen i Ostindien
3) halvsøster Mette Jensdatter, død. 2B:
a Jens Lorentsen, præst i Kundby
b Abelone Lorentsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen Hvidding i Roskilde. 2B:
1 [Jens Rasmussen] 6
2 [Mette Rasmusdatter] 5.

88    Peder Nielsen Møller i Kalundborg. 6.9.1693, fol.441B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Niels Pedersen 12
2) Peder Nielsen 10.

89    Karen Rasmusdatter i Kalundborg. 9.1.1694, fol.442B.
E: Peder Germansen. B:
1) Rasmus Pedersen 5½
2) Anne Pedersdatter 3.
FM: svoger Reinholt Otto, smed.

90    Jens Christensen, drejer i Kalundborg. 6.6.1694, fol.443.
E: Martha Jacobsen. LV: far Jacob Engelsmann.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 9.10.1689 lbnr.60]. B:
1) Jens Jensen 16
2) Morten Jensen 11
3) Karen Jensdatter 8.
FM: Jacob Hofmann, guldsmed.

91    Mads Rasmussen Sterm, skomager i Kalundborg. 13.6.1694, fol.445B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Mikkel Jørgensen, skomager. B:
2) Mette Madsdatter 12
3) Rasmus Madsen 3.
FM: fasters mand Johan Pedersen, buntmager.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Madsdatter 24.
Arv i boet til Laurids Christensen efter far [Christen Hansen, amtsforvalter i Kalundborg amt]. E: Maren Lauridsdatter Hesselbjerg, nu enke efter Jens Nielsen Bisholt.

92    Bodil Henriksdatter i Kalundborg. 25.7.1694, fol.446B.
E: Christen Christensen Blalund. B:
1) Henrik Christensen 22
2) Søren Christensen 16
3) Karen Christensdatter 11.

93    Claus Olufsen Popping, postmester i Kalundborg. 6.11.1694, fol.448.
E: Johanne [Lorentsdatter].
Afdøde efterlader 1 søn og 2 døtre.

94    Niels Jørgensen, klokkestøber i Kalundborg. 7.11.1694, fol.452.
E: [Navn angives ikke].
Af børn angives B:
1) Claus Nielsen.

95    Rasmus Gregersen Hjort, skomager i Kalundborg. 25.4.1695, fol.452B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Jørgensen, skomager. B:
1) Gregers Rasmussen 4.

96    Niels Nielsen Siersted, borgmester i Kalundborg og forvalter på Kalundborg Ladegård. 23.5.1695, fol.454B.
E: Anne Hansdatter. LV: svoger Søren Nielsen, rådmand i København.
Første ægteskab med [Sofie Eleonora Andersdatter, begravet Kalundborg 23.2.1686]. B:
1) Søren Nielsen Sigersted 16
2) Anders Bentsen Sigersted 14
3) Birgitte Sofie Nielsdatter Sigersted 10.
FM:
1 farbror Laurids Nielsen i Sigersted
2 farbror Bertel Nielsen i Østrup
3 farbror Hans Nielsen på Sankt Jørgensbjerg.
Desuden nævnes enkens mor Johanne Nielsdatter, enke efter Hans Hansen i Randers.
[Enkens første ægteskab med Niels Madsen Tvede i Randers, skifte Randers 9.7.1687 lbnr.178].
Litteratur: Niels Larsen Siersteds agnatiske descendens af Finn H. Blædel i: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 121-146.

97    Maren Davidsdatter i Kalundborg. 6.7.1695, fol.472.
E: Tønnes Andersen, skomager. B:
1) Hans Tønnesen 12
2) Kirsten Tønnesdatter 7
3) [Margrethe Tønnesdatter 6]
4) Ottel Tønnesdatter 5
5) Maren Tønnesdatter 9 mdr.
FM: morbror Niels Davidsen.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1695-1708


98    Bertel Henriksen i Kalundborg. 5.5.1696, fol.1.
E: Else Christoffersdatter. LV: Hans Zachariassen, toldkontrollør. A:
1) far Henrik Bertelsen Kloch, stadsmusikant og instrumentist i Århus.

99    Jens Mortensen, kandestøber i Kalundborg. 14.5.1696, fol.4B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Jacob Hofmann, guldsmed. B:
1) Johanne Marie Jensdatter 12
2) Hans Jensen 9
3) Peder Jensen 6.
FM: Knud Jensen.
Arv i boet efter Mikkel Nielsen Odsing, skifte 7.5.1691 lbnr.74 til B:
1) Alhed Mikkelsdatter
2) Niels Mikkelsen 22.

100    Anne Lauridsdatter i Kalundborg. 19.5.1696, fol.5B.
E: Peder Hansen [Germann]. A:
1) halvbror Peder Lauridsen 38
2) halvsøster Karen Lauridsdatter
3) halvsøster Anne Lauridsdatter.
FM: stedfar Niels Pedersen i Birkende [i Værslev sogn].
Arv i boet til børn af enkemandens første ægteskab med [Karen Rasmusdatter]. (Sml. lbnr.153).

101    Kirsten Pedersdatter i Kalundborg. 1.10.1696, fol.7.
E: Jørgen Sørensen, kirkeværge og fattigforstander. B:
1) Peder Jørgensen 10
2) Birgitte Margrethe Jørgensdatter 9
3) Margrethe Jørgensdatter 6.
Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Olufsdatter, skifte 10.7.1685 lbnr.38]. Arv til B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Rasmus Jørgensen
3) Anne Cathrine Jørgensdatter.

102    Christine Jørgensdatter i Kalundborg. 27.10.1696, fol.11B.
E: Christian Pedersen, bager. B:
1) Peder Christiansen 3½
2) Niels Christiansen 1.
FM: mors stedfar Christoffer Madsen, bager.

103    Peder Nielsen Fynbo, ugift arbejdskarl i Kalundborg. 10.12.1696, fol.12B.
Uden ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter i Viskinge.
Afdøde døde 26.8.1696.

104    Maren Clemensdatter i Kalundborg. 18.2.1697, fol.14.
E: Ernst Caspersen. A:
1) mor Anne Nielsdatter Basse i Århus, enke efter [Rasmus Nielsen Friis, præst i Årslev og Tilst, død før 1672]
2) søster Karen Clemensdatter, enke efter Jesper Jensen i Skippinge
3) søster Anne Clemensdatter i Århus
4) bror Niels Clemensen, død. 1B:
a Hans Nielsen, soldat
5) søster Ellen Clemensdatter, død. var g.m. Søren Klog, [skifte Ålborghus amt 12.2.1694 lbnr.11]. Hendes 3 børn
6) halvbror Jens Rasmussen Friis i Århus
7) halvsøster Sidsel Rasmusdatter Friis i Århus, enke efter Jens [Sørensen] Grenaa, præst i Årslev og Tilst, [død 1692].

105    Christian Andersen, urtegårdsmand i Kalundborg. 18.5.1697, fol.16B.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Poul Sørensen.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkens bror Mathias Sørensen Harbo i Århus.
Afdøde var født på Als.

106    Jens Thomsen, væver i Kalundborg. 1.7.1697, fol.17B.
E: Anne Jensdatter. LV: Ernst Caspersen.
Første ægteskab med [Maren Madsdatter, skifte 3.2.1688 lbnr.50]. B:
1) Mathias Jensen i Ostindien
2) Karen Jensdatter g.m. Mads Pedersen Møller
3) Jens Thomsen i Jyderup.

107    Søren Jensen Kræmmer, skipper i Kalundborg. 14.7.1697, fol.19.
E: Rebekka Pedersdatter. LV: Hans Kjeldsen. A:
1) bror Peder Jensen, død. 3B:
a Henrik Pedersen i Vestindien
b Maren Pedersdatter 35, i Besser på Samsø
c Ellen Pedersdatter 30, gift i Bergen i Norge
2) bror Mikkel Jensen på Samsø, død. 1B:
a Maren Mikkelsdatter 20, hos sin mor i Besser.
Arv i boet efter Peder Havnsø til sønnen Oluf Pedersen.

108    Gerbrand Christoffer Schultz, kirurg og badskær i Kalundborg. 30.9.1697, fol24.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Davidsen. B:
1) Lukas Schultz 23
2) Jens Schultz 21
3) Lorents Schultz 16
4) Mette Schultz 14.

109    Søren Madsen Sejerbo i Kalundborg. 1.10.1697, fol.27.
E: Maren Thomasdatter. LV: Niels Davidsen. B:
1) Anne Sørensdatter 15
2) Karen Sørensdatter 12.
FM: Knud Jensen.

110    Kirsten i Kalundborg. 18.10.1697, fol.28B.
Enke efter Christen Degn. B:
1) Kirsten Christensdatter 25, i Antvorskov
2) Jacob Christensen 22, i Vindekilde
3) Marie Christensdatter 21, i København.

111    Mads Nielsen i Kalundborg. 3.11.1697, fol.29B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Vorndran. B:
1) Peder Madsen 9.
Desuden nævnes afdødes søster Margrethe Nielsdatter.

112    Laurids Sørensen, købmand i Kalundborg. 5.11.1697, fol.31.
E: Ellen Olufsdatter. LV: bror Simon Olufsen. B:
1) Oluf Lauridsen 7
2) Søren Lauridsen 3.
FM: fasters mand Peder Mikkelsen Gønge.

113    Margrethe Sørensdatter i Kalundborg. 7.12.1697, fol.37.
E: Jens Nielsen Samsing. A:
1) søster Mette Sørensdatter i Århus, død. 2B:
a Anders Andersen Hollænder i Århus
b Dorthe Andersdatter g.m. Anders Normann i Århus
2) søster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Laurids Lauridsen i Nørre Sundby. 1B:
a Maren Lauridsdatter g.m. Anders Nielsen i Kalundborg.

114    Anne Tønnesdatter i Kalundborg. 15.12.1697, fol.39.
Enke efter Anders Mogensen, skomager, [skifte 1.7.1684 lbnr.28]. B:
1) Mogens Andersen, degn i Reerslev, død. 1B:
a Anders Mogensen 5.
FM: stedfar successor Hans Pedersen
2) Tønnes Andersen
3) Herkules Andersen
4) Mathias Andersen i Vindekilde
5) Morten Andersen
6) Anne Andersdatter g.m. Tønnes Jensen, skomager
7) Ellen Andersdatter.

115    Maren Mikkelsdatter i Kalundborg. 8.1.1698, fol.40B.
E: Poul Sørensen. B:
1) Margrethe Poulsdatter 6
2) Marie Poulsdatter 4
3) Clemen Poulsen 3.
FM: farbror Mathias Sørensen Harbo i Århus.

116    Morten Mortensen, bødker i Kalundborg. 1.2.1698, fol.41.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: Just Pedersen. B:
1) Martha Mortensdatter 4
2) Lisbeth Mortensdatter 16 uger.
FM: farbror Hans Mortensen, fattigforstander.
Enkens første ægteskab med [Søren Christensen Vidring, skifte 6.9.1692 lbnr.81]. Hans første ægteskab med [Maren Bertelsdatter, skifte 2.3.1692 lbnr.80]. Arv til B:
1) Bertel Sørensen 22
2) Anne Sørensdatter, der døde 23.5.1696
3) Margrethe Sørensdatter 18
4) Else Sørensdatter 13.

117    Sidsel i Kalundborg. 27.4.1698, fol.45B.
Enke efter Niels Guldsmed. B:
1) Anders Nielsen
2) Johanne Nielsdatter.
Afdøde døde 26.4.1698.

118    Ernst Caspersen i Kalundborg. 26.5.1698, fol.47.
Enkemand efter [Maren Clemensdatter], skifte 18.2.1697 lbnr.104.
Første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter, skifte 30.8.1688 lbnr.54]. B:
1) Casper Ernstsen 22, i badskærlære
2) Peder Ernstsen 18
3) Christian Ernstsen 16.
FM: fasters mand Mads Simonsen, væver.

119    Jens Rasmussen Lund i Kalundborg. 31.5.1698, fol.50.
E: Margrethe Caspersdatter. A:
1) bror Niels Rasmussen i Gerlev
2) bror Hans Rasmussen i Gerlev
3) bror Søren Rasmussen i Gerlev
4) søster Bodil Rasmusdatter g.m. Niels Lauridsen i Glumsø
5) søster Anne Rasmusdatter i Gerlev
6) halvsøster Maren Jensdatter 16
7) halvbror Oluf Jensen 10.
FM: far Jens Olufsen i Lundforlund.

120    Mette Pedersdatter i Kalundborg. 31.5.1698, fol.52.
E: Jens Sørensen, sadelmager. B;
1) Jesper Jensen 14½
2) Niels Jensen 8
3) Johanne Jensdatter 3½.
FM:
1 mosters mand Hans Jacobsen, snedker
2 mosters mand Jens Ibsen, skrædder.

121    Herman Christoffersen Brasch, ugift karl i Kalundborg. 29.6.1697, fol.52B.
A:
1) søster Sofie Lisbeth Christoffersdatter g.m. Hans Vitus Ravn, købmand
2) søster Else Christoffersdatter, enke efter Bertel Henriksen, [skifte 5.5.1696 lbnr.98]
3) halvbror Christoffer Mogensen, rådmand
4) halvsøster Anne Cathrine Mogensdatter.

122    Hans Mortensen, bødker og fattigforstander i Kalundborg. 7.7.1698, fol.56.
E: Maren Mortensdatter. LV: Just Pedersen. B:
2) Morten Hansen 14
3) Claus Hansen 9
4) Christoffer Hansen 4
5) Karen Hansdatter 1.
FM:
1 farbror Bertram Mortensen i Slagelse
2 farbror Jacob Mortensen i Slagelse.
Første ægteskab med [Karen Sørensdatter], skifte 18.9.1683 lbnr.20. B:
1) Lisbeth Hansdatter 20, der ægter Mads Nielsen.
Arv i boet efter Hans Sørensen, smed, [skifte 7.3.1682 lbnr.11] til B:
1) Maren Hansdatter, forlovet med Stig Jensen Pors
2) Anne Hansdatter g.m. Christen Jacobsen, skomager.

123    Poul Sørensen i Kalundborg. 12.7.1698, fol.58B, 181B
E: Gedske Pedersdatter. LV: svoger Lorents Simonsen. Ved skiftet 8.1.1698 er hun g.m. Johan Knuth.
Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, skifte 8.1.1698 lbnr.115]. B:
1) Margrethe Poulsdatter 6
2) Marie Poulsdatter 4½, der døde 24.4.1699, skifte 17.3.1700
3) Clemen Poulsen 3.
FM:
1 farbror Mathias Sørensen Harbo i Århus
2 morbror Peder Mikkelsen Vastrup i Brevik i Norge.

124    Maren Nielsdatter i Kalundborg. 13.7.1698, fol.65.
E: Kjeld Christensen. B:
1) Anne Kjeldsdatter 13½
2) Kirsten Kjeldsdatter 11
3) Gertrud Marie Kjeldsdatter 7
4) Christen Kjeldsen 3.

125    Karen Christensdatter i Kalundborg. 22.7.1698, fol.66.
E: Elias Simonsen, bager. B:
1) Simon Eliassen 13
2) Christen Eliassen 11
3) Karen Eliasdatter 16 uger.

126    Jacob Zachariassen Hofmann, guldsmed i Kalundborg. 23.8.1698, fol.67.
E: Anne Cathrine Dinesdatter. LV: Peder Olufsen Vindekilde. B:
1) Zacharias Jacobsen 16
2) Anne Margrethe Jacobsdatter 11
3) Lorents Jacobsen 6.
FM: Just Pedersen.

127    Gertrud Sørensdatter i Kalundborg. 25.8.11698, fol.70.
Enke efter Jens Hansen, byskriver. B:
1) Stig Jensen Pors, der døde kort tid efter sin mor, forlovet med Maren Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.

128    Christen Jacobsen, skomager i Kalundborg. 31.8.1698, fol.73.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Vorndran. B:
1) Anne Christensdatter 2½.
FM: Just Pedersen.

129    Knud Jensen, overformynder, samt vejer og måler i Kalundborg. 30.8.1698, fol.74B.
Enkemand efter [Helvig Lauridsdatter Gram]. B:
1) Peder Knudsen 25, i København
2) Anne Marie Knudsdatter 14½
3) Karen Knudsdatter 12.
FM:
1 Christoffer Skive, præst i Refsnæs g.m. moster Elisabeth [Sofie] Lauridsdatter Gram
2 Niels Holgersen i Rørby g.m. mosters datter [Maren Sørensdatter Gram].
Arv i boet efter enkens mor [Maren Pedersdatter] til børn af første ægteskab med Laurids Nielsen Gram, kapellan i Kalundborg, død 16.5.1661 til B:
1) [Birgitte Lauridsdatter Gram] g.m. Niels Trudsen [Hvid], byfoged
2) [Helvig Lauridsdatter Gram] g.m. afdøde Knud Jensen
3) Elisabeth [Sofie] Lauridsdatter Gram g.m. Christoffer [Christensen] Skive, præst i Refsnæs.
Litteratur: Danmarks Kirker. Holbæk amt. Kalundborg Vor Frue Kirke. Nationalmuseet 1994. Heri side 3194. Epitafium no. 3: Laurids Nielsen Gram].

130    Herman Sørensen, købmand i Kalundborg. 6.9.1698, fol.77B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Nielsen Fuglede i Ubberup. B:
1) Barbara Hermansdatter 4
2) Anne Lisbeth Hermansdatter 2.
FM: Just Pedersen.

131    Voldborg Pedersdatter i Kalundborg. 8.9.1698, fol.83.
Enke efter Rasmus Jensen. B:
2) Jens Rasmussen 18.
Uden ægteskab B:
1) Peder Hansen i København.

132    Maren Lauridsdatter Hesselberg i Kalundborg. 13.9.1698, fol.83B.
Enke efter Jens Nielsen Bisholt, rådmand og købmand.
Første ægteskab med Christen Hansen, amtsforvalter i Kalundborg amt, skifte 14.10.1681. B:
1) Laurids Christensen Hesselbjerg,
2) Sofie Christensdatter, [skifte Stevns herred gejstlig 9.11.1698 lbnr.18], var g.m. Niels [Madsen] Foss, præst i Strøby og Varpelev. 1B:
a Bodil Marie Nielsdatter 5.
Arv i boet efter afdødes bror Jens Lauridsen Hesselbjerg, borgmester, [skifte 1.9.1693 lbnr.87] til halvsøsterdatter Abelone Lorentsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen Hvidding i Roskilde. 2B:
1) [Jens Rasmussen] 10
2) [Mette Rasmusdatter] 9.

133    Jørgen Nielsen, amtsskriver i Kalundborg. 18.10.1698, fol.105B.
E: Anne Børgesdatter. LV: Hans Zachariassen, toldkontrollør. B:
1) Niels Jørgensen 12
2) Frederikke Jørgensdatter 10½
3) Else Marie Jørgensdatter 9.
FM:
1 morbror Oluf Børgesen i Skanderborg
2 Folmer Thomsen i Gramrode, herredsfoged i Bjerre og Hatting herreder, enke efter enkens søster [Birgitte Børgesdatter, begravet Urlev 3.5.1706].

134    Karen Rasmusdatter i Kalundborg. 5.11.1698, fol.110.
E: Valentin Corneliussen, glarmester. B:
1) Rasmus Valentinsen 27, soldat
2) Alhed Valentinsdatter 26
3) Gabriel Valentinsen 24, skræddersvend.

135    Mads Simonsen, væver i Kalundborg. 15.12.1698, fol.111B.
E: Bodil Caspersdatter. LV: LV: Søren Madsen Lund på Sankt Jørgensbjerg, herredsfoged i Ars herred. A:
0) forældre [Simon Markussen, væver og Bodil Nielsdatter, skifte 27.6.1690 lbnr.65]
1) bror Elias Simonsen, bager
2) søster Kirsten Simonsdatter, død, var g.m. Peder Rasmussen, skipper. 5B:
a Rasmus Pedersen 17
b Anne Pedersdatter 16
c Niels Pedersen 14
d Mette Pedersdatter 12
e Else Pedersdatter 9½.
Arv i boet til enkens søster Margrethe Caspersdatter, enke efter Jens Rasmussen Lund, skifte 31.5.1698 lbnr.119.

136    Bente Christensdatter i Kalundborg. 12.1.1699, fol.115B.
E: Elias Simonsen, bager.
Første ægteskab med Christoffer Weie, borgmester og rådmand, [skifte 20.4.1693 lbnr.84]. B:
1) Else Christoffersdatter 12.
FM:
1 morbror Erik Christensen, købmand
2 mosters mand Oluf Jørgensen i Udby.
Enkemandens første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 22.7.1698 lbnr.125. Arv til B:
1) Simon Eliassen
2) Christen Eliassen.

137    Peder Madsen Møller i Kalundborg. 15.2.1699, fol.118B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Iver Rasmussen, klejnsmed.
Arvinger kendes ikke.

138    Elisabeth Sofie Hansdatter i Kalundborg. 22.2.1699, fol.120.
E: Peder Clausen, bager. B:
1) Hans Pedersen 11.
FM: halvbror Christian Pedersen, bager.

139    Conrad Weie, forvalter over Gyldencrones gods i Kalundborg og Holbæk amter. 27.4.1699, fol.122.
Enkemand. B:
1) Margrethe Weie g.m. Gotfred Røbel, kirurg
2) Henrik Weie.
Arv i boet efter afdødes bror Christoffer Weie, [skifte 20.4.1693 lbnr.84] til B:
1) Else Christoffersdatter.

140    Henning Iversen, smed i Kalundborg. 23.5.1699, fol.129.
E: Kirsten Mathiasdatter. LV: Mikkel Jørgensen, skomager. B:
1) Anne Margrethe Henningsdatter 9½.
FM:
1 farbror Christen Iversen, smed i Slagelse
2) farbror Jens Iversen, smed i Korsør.

141    Mogens Christoffersen, havnefoged og toldbetjent i Kalundborg. 6.6.1699, fol.133B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jacob Christensen i Viskinge. B:
1) Christoffer Mogensen 18.

142    Niels Pedersen Eigger i Kalundborg. 15.8.1699, fol.138B.
Forlovet med Bodil Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 28.5.1697.

143    Anne Sørensdatter i Kalundborg. 7.9.1699, fol.140B.
E: Reinholt Otto, grovsmed.
Første ægteskab med Hans Lauridsen, smed, skifte 23.1.1683 lbnr.13. B:
1) Søren Hansen i Værslev
2) Laurids Hansen i Kalundborg.
3) Peder Hansen, død, efter hvem, der er arv.

144    Morten Adsersen i Kalundborg. 8.9.1699, fol.146.
E: Karen Andersdatter. LV: Peder Mikkelsen i Vadstrup. A:
1) bror Claus Adsersen.

145    Christoffer Jensen Blanch, organist i Kalundborg. 17.10.1699, fol.148B.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Thyge Christoffersen, skomager, der ægter enken. B:
1) Dorthe Kirstine Christoffersdatter 10
2) Jens Nikolaj Christoffersen 7
3) Laurids Christoffersen 5
4) Massia Marie Christoffersdatter 1½.
FM: Peder Festersen.

146    Søren Lauridsen, murer i Kalundborg. 12.12.1699, fol.156.
E: Valborg Nielsdatter. LV: Niels Davidsen. B:
1) Bodil Sørensdatter 3
2) Anne Sørensdatter 2.
FM:
1 farfar Laurids Sørensen, murer
2 morbror Hans Nielsen på Sejerø.

147    Niels Trudsen Hvid, byfoged i Kalundborg. 11.1.1700, fol.160.
Enkemand efter [Birgitte Lauridsdatter Gram, død 1687]. B:
1) Cathrine Nielsdatter g.m. Niels Sørensen Raklev
2) Gertrud Marie Nielsdatter g.m. Peder Olufsen Vindekilde, rådmand
3) Sara Nielsdatter 18
4) Trude Nielsen 16.
Arvi boet efter Peder Nielsen Fynbo, skifte 10.12.1696 lbnr.103 til B:
1) Anne Pedersdatter.
Afdøde døde 26.11.1698.
Litteratur: Nationalmuseet. Danmarks kirker: Kalundborg Frue kirke. Heri side 3231: Gravsten for Niels Trudsen Hvid

148    Laurids Eriksen, rebslager i Kalundborg. 6.7.1700, fol.183, 189.
E:Karen Nielsdatter. B:
5) Anne Lauridsdatter 10
6) Barbara Lauridsdatter 8.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, [skifte 15.5.1685, lbnr.37]. B:
1) Oluf Lauridsen, rebslager, der døde, skifte 5.1.1700. E: Karen Andersdatter
2) Erik Lauridsen 20, sejler på Norge
3) Marie Lauridsdatter18.
Andet ægteskab med Anne Nielsdatter.
Tredje ægteskab med Karen Olufsdatter, skifte 30.7.1689 lbnr.57. B:
4) Mette Lauridsdatter 13.

149    Maren Pedersdatter i Kalundborg. 14.9.1700, fol.190B.
E: Hans Kjeldsen. B:
1) Kjeld Hansen 20
2) Peder Hansen 17
3) Dorthe Hansdatter 15.
FM: Peder Bentsen.
Arv i boet efter Kirsten Pedersdatter, skifte 1.10.1696 lbnr.101. E: Jørgen Sørensen. [Hans første ægteskab med Margrethe Olufsdatter, skifte 10.7.1685 lbnr.38] til B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Rasmus Jørgensen
3) Anne Cathrine Jørgensdatter.

150    Laurids Jensen Møller i Kalundborg. 14.9.1700, fol.193.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Davidsen.
B:
2) Anne Kirstine Lauridsdatter 19.
FM: Peder Hansen, skomager.
Uden ægteskab B:
1) Jens Lauridsen.
Afdøde døde 23.7.1700.

151    Hieronymus Reinholtsen, kandestøber i Kalundborg. 6.6.1699, fol.196B.
E: Bodil Hansdatter.LV: Tønnes Jensen, skomager. A:
1) far Reinholt Pedersen i Trondhjem i Norge.
Enkens første ægteskab med Jens Mortensen, kandestøber, skifte 14.5.1696 lbnr.99. I dette skifte arv efter Mikkel Nielsen Odsing, [skifte 7.5.1691 lbnr.74] til B:
1) Alhed Mikkelsdatter.

152    Hans Madsen, skrædder i Kalundborg. 4.9.1700, fol.198B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Anders Olufsen, tømrer. A:
1) halvbror Mads Madsen 21, skrædder i Svenstrup.
Afdøde døde 6.10.1699.

153    Elisabeth Christensdatter i Kalundborg. 11.1.1701, fol.201.
E: Peder Hansen Germann. B:
1) Cathrine Pedersdatter 2¾.
FM:
1 morfar Christen Svensen, smed
2 morbror Peder Christensen Gullandsen.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Rasmusdatter]. Arv til B:
1) Rasmus Pedersen 14
2) Anne Pedersdatter 11¼,
meddelt i skifte efter anden hustru Anne Lauridsdatter, skifte 19.5.1696 lbnr.100.

154    Karen Andersdatter i Kalundborg. 13.1.1701, fol.205.
Enke efter Oluf Lauridsen, rebslager, skifte 5.1.1700 lbnr.148. A:
1) mor Anne Lauridsdatter g.m. Søren Nielsen, brygger.
Afdøde, der var forlovet med Hans Frederiksen, feldberedersvend, døde 16.12.1700.

155    Anne Sypige i Kalundborg. 1.2.1701, fol.208.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.1.1701.

156    Maren Sørensdatter i Kalundborg. 1.2.1701, fol.209.
E: Jørgen Jacobsen Cort. B:
2) Hans Jacob Jørgensen 13
3) Margrethe Jørgensdatter 9.
FM: mosters enkemand Søren Sørensen Nyrup.
Uden ægteskab B:
1) Karen Hansdatter 23.

157    Søren Pedersen, murer i Kalundborg. 19.7.1701, fol.211B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jørgen Christiansen. A:
1) bror Oluf Pedersen i Besser på Samsø
samt nogle broder- og søsterbørn.

158    Margrethe Pedersdatter i Kalundborg. 19.7.1701, fol.213.
Enke efter Clemen Nielsen Vastrup, [skifte 13.1.1691 lbnr.71].
Hendes B:
1) Peder Mikkelsen Vastrup, på stedet
2) Maren Mikkelsdatter, [skifte 8.1.1698 lbnr.115], var g.m. Poul Sørensen. 2B:
a Margrethe Poulsdatter 9
b Clemen Poulsen 7.
FM: farbror Mathias Sørensen Harbo i Århus.

159    Simon Olufsen i Kalundborg. 21.7.1701, fol.215B.
E: Inger Christensdatter. LV: Hans Zachariassen. B:
1) Christen Simonsen 9
2) Oluf Simonsen 5.
FM:
1 farbror Søren Olufsen, købmand
2 fasters mand Just Pedersen, byfoged.
Afdøde døde 24.6.1701.

160    Jens Lauridsen Hammer i Kalundborg. 7.3.1702, fol.224.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Helvig Jensdatter g.m. Niels Olufsen Vindekilde
2) Kirsten Jensdatter 24.

161    Jørgen Jørgensen, ugift i Kalundborg. 7.3.1702, fol.225.
A:
0) forældre [Jørgen Jensen, bødker, død og Mette Jørgensdatter, skifte 25.10.1683 lbnr.22]
1) søster Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Abraham Funch på Sankt Jørgensbjerg. 2B:
a Else Elisabeth Abrahamsdatter
b Jørgen Abrahamsen
2) søster Dorthe Jørgensdatter g.m. Niels Mikkelsen, tømrer
3) bror Elias Jørgensen, der døde, skifte 7.3.1702
4) søster Karen Jørgensdatter
5) søster Anne Margrethe Jørgensdatter.
Fars andet ægteskab med Maren Jørgensdatter i Eggeslevmagle
6) halvbror Jørgen Jørgensen
7) halvbror Johan Jørgensen
8) halvbror Jens Jørgensen hos sin mor i Eggeslevmagle.

162    Karen Terkildsdatter i Kalundborg. 4.5.1702, fol.227.
E: Christoffer Madsen, bager. B:
4) Niels Christoffersen 23.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jørgensdatter g.m. Jens Nielsen Samsing
2) Kirsten Jørgensdatter, skifte 27.10.1696 lbnr.102. E: Christian Pedersen, bager. B:
a Peder Christiansen9
b Niels Christiansen 6.
Andet ægteskab med Niels Christensen, bager, skifte 3.7.1677. B:
3) Jørgen Nielsen, skrædder i Ubberup i Tømmerup sogn.

163    Laurids Jensen, fisker i Kalundborg. 11.7.1702, fol.233B.
E: Mette Madsdatter. B:
1) Jens Lauridsen, sejler fra København
2) Dorthe Lauridsdatter g.m. Peder Sørensen, skipper
3) Karen Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter.
Registrering 19.6.1702.

164    Niels Olufsen Vindekilde i Kalundborg. 9.1.1703, fol.234B.
E: Helvig Jensdatter. LV: Niels Mikkelsen, tømrer. B:
1) Maren Nielsdatter 8
FM: farbror Peder Olufsen Vindekilde, rådmand.

165    Christen Sørensen, slagter i Kalundborg. 27.2.1703, fol.238.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: Knud Andersen, skipper. B:
4) Søren Christensen 11
5) Karen Christensdatter 9.
Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter, skifte 22.12.1690 lbnr.70]. B:
1) Hans Christensen 18
2) Rasmus Christensen 15
3) Anne Marie Christensdatter 14.
FM: mosters mand Søren Sørensen Nyrup.

166    Dorthe Sørensdatter i Kalundborg. 5.7.1703, fol.240B.
Enke efter Hans Madsen, skrædder, [skifte 4.9.1700 lbnr.152]. A:
1) bror Jørgen Sørensen
2) halvsøster Karen Sørensdatter g.m. Oluf Pedersen Havnsø
3) halvsøster Karen Jørgensdatter, enke efter Jens Mortensen i Ørby på Samsø.
Afdøde døde 20.6.1703.

167    Bertel Nielsen, snedker i Kalundborg. 5.7.1703, fol.242.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Ibsen, skrædder. B:
1) Anne Bertelsdatter 19
2) Niels Bertelsen 17
3) Rasmus Bertelsen 12.
FM:
1 Jens Rasmussen Friis
2 Mathias Pedersen, klejnsmed.
Afdøde døde 8.6.1703.

168    Christence Olufsdatter i Kalundborg. 13.7.1702, fol.246.
Enke efter Mikkel Reinfleisch, [skifte 31.7.1689 lbnr.58]. A:
Første ægteskab med [Peder Jacobsen]. B:
1) Reinholt Pedersen
2) Oluf Pedersen
3) Anne Pedersdatter g.m. Lorents Simonsen, forvalter på Dragsholm
4) Gedske Pedersdatter g.m. Johan Knuth
5) Villemke Pedersdatter.

169    Tønnes Jensen, skomager i Kalundborg. 14.2.1704, fol.249.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Meyer, guldsmed. B:
1) Bodil Tønnesdatter 11
2) Anne Tønnesdatter 5.
FM: Niels Madsen Lollik.

170    Valentin Corneliussen, glarmester i Kalundborg. 14.2.1704, fol.253.
E: Christence Pedersdatter. LV: Niels Mikkelsen, tømrer. B:
4) Karen Valentinsdatter 4
5) Peder Valentinsen 2
6) Cornelius Valentinsen 9 mdr.
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 5.11.1698 lbnr.134. B:
1) Rasmus Valentinsen, soldat
2) Alhed Valentinsdatter g.m. Rasmus Sørensen, snedker
3) Gabriel Valentinsen, i København

171    Niels Hansen Hegelund, ugift student i København, der døde i Kalundborg. 31.7.1704, fol.257B.
A:
0) forældre [Hans Rasmussen, skifte 9.8.1683 lbnr.17 og Ingeborg Jensdatter Hegelund, død 1698]
1) bror Jens Hansen Hegelund, forpagter på Hirschholm
2) bror Hans Hansen Hegelund i Kalundborg
3) bror Hans Rasmus Hansen Hegelund i Kalundborg
Af fars første ægteskab B:
4) halvbror Rasmus Hansen, parykmager i København
Mors andet ægteskab med [Thomas Jensen, borgmester, død 10.5.1699]
5) halvsøster Margrethe Marie Thomasdatter
6) halvbror Jens Thomsen [Saaby] 14
7) halvsøster Birgitte Thomasdatter [Saaby] 13
8) halvbror Jørgen Thomsen 9
9) halvbror Thomas Thomsen 8.
Afdøde døde 5.9.1703.

172    Mogens Jensen, ugift vejer og måler i Kalundborg. 3.6.1704, fol.269B.
A:
1) mor Johanne Mikkelsdatter, enke efter Rasmus Pedersen Winther i Århus. Første ægteskab med afdødes far Jens Nielsen, skifte Århus 5.11.1672 lbnr.25
2) søster Sidsel Jensdatter, enke efter Laurids Jensen i Århus, [skifte Århus 9.5.1694 lbnr.327]
3) søster Maren Jensdatter g.m. Søren Pedersen Ladefoged i Århus
Afdøde døde 16.4.1704.

173    Anne Hansdatter i Kalundborg. 7.10.1704, fol.277.
E: Jørgen Henrik Schmidt, organist. B:
1) Hans Jørgensen Schmidt 1 år 18 uger.

174    Søren Jespersen Raklev i Kalundborg. 27.11.1704, fol.280B.
E: Karen Ibsdatter. LV: svoger Niels Pedersen Broch, forpagter på Bøstrup [i Drøsselbjerg sogn].
Første ægteskab med [Abelone Christensdatter, skifte 27.4.1671]. B:
1) Jens Sørensen Raklev på Kærup [i Benløse sogn], regimentsskriver
2) Niels Sørensen Raklev i Kalundborg
3) Oluf Sørensen Raklev i København
4) Jacob Sørensen i København
5) Mette Sørensdatter, enke efter Jacob [Christensen] Birch, præst i Tømmerup, [død 17.1.1703]
6) Maren Sørensdatter på Kærup
7) Abelone Sørensdatter g.m. Laurids Jacobsen, degn i Raklev.
Enkens første ægteskab med [Mads Simonsen, skifte 18.6.1667]. B:
1) Mads Madsen i København
2) Maren Madsdatter g.m. Jørgen Christensen.
Afdøde døde 24.8.1704.
(Se overformynderiprotokollen fol.20B, 28, 103).

175    Helvig Thomasdatter i Kalundborg. 27.1.1705, fol.285B.
E: Bartholus Kyblich, apoteker.
Første ægteskab med Frederik Gerulf, apoteker. B:
1) Abelone Frederiksdatter Gerulf 21
2) Eleonora Frederiksdatter Gerulf 19.
FM:
1 farbror Henrik Aagesen Gerulf i Næstved ved søn Frederik Henriksen
2 Hans Zachariassen.
Afdøde døde 30.9.1704.

176    Jacob Frederiksen, væver i Kalundborg. 24.2.1705, fol.296.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Eriksen. A:
1) søster Anne Frederiksdatter, enke efter Hans Frederiksen i Slagelse.

177    Dorthe Lauridsdatter i Kalundborg. 21.8.1704, fol.299.
E: Peder Bentsen, skrædder.
Første ægteskab med Christian Pilegaard. B:
1) Peder Christiansen Pilegaard, aftensangspræst og rektor i Drammen i Norge, død. 1B:
a Petronelle Pedersdatter Pilegaard 2.
FM: Christen Hansen, smed
2) Hans Christiansen Pilegaard, i udlandet
3) Cathrine Rubensdatter, død, var g.m. Mathias Bentsen i Moss i Norge. 2B:
a Bent Mathiassen 12
b Anne Cathrine Mathiasdatter 7.
FM: Gregorius Mathiassen Crone
4) Cathrine Christiansdatter Pilegaard, død uden børn, var g.m. Christian Hedenhof, guldtrækker i København.
Afdøde døde 9.5.1704.

178    Helvig Cathrine Munkgaard i Kalundborg. 26.2.1705, fol.304.
E: Ove Paulin, købmand. B:
1) Else Kirstine Paulin 1¾
2) Helvig Cathrine Paulin 9 mdr.
FM: morfar Poul [Jensen] Munkgaard, (Munchgaard), præst i Herlufsholm.
Afdøde var opdraget hos sin faster Johanne [Jensdatter] Munkgaard g.m. Christen [Jensen] Blichfeldt, præst i Ringsted.
Johanne Munkgaards første ægteskab med Carsten Hansen Atke, rådmand i Slangerup, [død 1692], [tidligere ejer af Nørager i Buerup sogn, og kendt fra Thomas Kingos digt fra 1669: Hr. Karsten Hansen Atkes afsked fra Løve herred].
Johanne Munkgaard er ejer af et gravsted for Carsten Hansen Atke i Slangerup kirke tillige med et gravsted for [dennes bror] Hans [Hansen] Atke, borgmester i Slangerup.
Arv i boet efter Frederik Gjerulf, apoteker til B: Abelone Frederiksdatter Gjerulf.
Arv i boet efter Jacob Zachariassen Hofmann, guldsmed, [skifte 23.8.1698 lbnr.126] til B:
1) Anne Margrethe Jacobsdatter
2) Lorents Jacobsen.

179    Maren Pedersdatter i Kalundborg. 5.3.1705, fol.310.
E: Mads Nielsen. B:
2) Niels Madsen 4.
FM: farbror Jens Nielsen i Skambæk mølle.
Første ægteskab med [Mads Nielsen, skifte 3.11.1697 lbnr.111]. B:
1) Peder Madsen16.
FM:
1 fasters mand Hans Dinesen
2 farbror Søren Nielsen.

180    Anders Nielsen, skrædder i Kalundborg. 7.10.1704, fol.313.
Afdøde efterlader enken, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.

181    Clemen Bentsen, feldbereder i Kalundborg. 21.4.1705, fol.314.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: bror Jørgen Mikkelsen, skomager. B:
1) Mikkel Clemensen 2½.
FM: Herkules Andersen, skomager.

182    Dorthe Lauridsdatter i Kalundborg. 12.5.1705, fol.315B.
E: Peder Sørensen, skomager og skipper. B:
1) Mette Pedersdatter 15½
2) Dorthe Pedersdatter 14
3) Søren Pedersen 8½
4) Marie Pedersdatter 8½
5) Mathias Pedersen 5¾.

183    Knud Andersen, skipper i Kalundborg. 20.1.1705, fol.317.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Anders Knudsen 14½
2) Karen Knudsdatter 9.

184    Kirsten i Kalundborg. 12.5.1705, fol.318B.
Enke efter Niels Olufsen. B:
1) Oluf Nielsen, skipper i Århus
2) Anne Nielsdatter g.m. Kjeld Christensen i Kalundborg
3) Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Iversen i Bergen i Norge
4) Dorthe Nielsdatter i Bergen
5) Birgitte Nielsdatter.

185    Søren Nielsen Brygger i Kalundborg. 16.6.1705, fol.319B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Pedersen Møller. B:
1) Maren Sørensdatter 24.
FM: Niels Pedersen, snedker.

186    Christoffer Mathiassen Gottschalck, klokker og bedemand i Kalundborg. 29.10.1705, fol.321.
E: Ingeborg Sørensdatter. B:
1) Else Marie Christoffersdatter 29
2) Maren Christoffersdatter g.m. Just Herman Stork, klejnsmed
3) Dorthe Christoffersdatter 21
4) Mathias Christoffersen 19
5) Villum Christoffersen 16
6) Karen Christoffersdatter 14
7) Ingeborg Christoffersdatter 10
8) Bodil Christoffersdatter 6.
FM: Casper Ernstsen, væver.

187    Søren Olufsen, ugift købmand i Kalundborg. 4.2.1706, fol.325.
A:
1) mor Johanne Simonsdatter, enke efter Oluf Jensen, kræmmer, skifte 23.9.1690 lbnr.67. LV: Hans Fuglede
2) søster Elisabeth Augusta Olufsdatter g.m. Peder Jacobsen, degn i Rørby
3) bror Simon Olufsen, [skifte 21.7.1701 lbnr.159. E: [Inger Christensdatter], nu g.m. Søren Jensen Bay, købmand. 2B:
a Christen Simonsen 13
b Oluf Christian Simonsen 9
4) søster Ellen Olufsdatter g.m. Just Pedersen, byfoged
5) søster Karen Olufsdatter g.m. Søren Rasmussen Røhr, degn i Helsinge og Dragsbæk
6) søster Sofie Olufsdatter g.m. Peder Bentsen, skrædder
Af fars første ægteskab B:
7) halvbror Jens Olufsen, måler og vejer
8) halvsøster Kirsten Olufsdatter, [skifte Århus 6.8.1700 lbnr.442], var g.m. [Thomas Pedersen] i Århus. 4B:
a Peder Thomsen, degn i Gylling
b Ellen Thomasdatter g.m. Jacob Olufsen Hammer i Århus
c Gertrud Thomasdatter, død, var g.m. [Christen Videsen i Kalundborg], begge døde. 1B:
1 Christen Christensen 1
d Anne Kirstine Thomasdatter g.m. Laurids Rasmussen Brendstrup.
Arv i boet til Bodil Marie Nielsdatter Foss, datter af Niels [Madsen] Foss, præst i Strøby og Varpelev, der har arv efter sin mormor Maren [Lauridsdatter Hesselbjerg, skifte 13.9.1698 lbnr.132], enke efter Jens [Nielsen] Bisholt, [rådmand].

188    Mads Pedersen, skibsbygger i Kalundborg. 18.3.1706, fol.413B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Gregorius Crone.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 10.10.1689 lbnr.61. B:
1) Peder Madsen, skomager
2) Jørgen Madsen i Amsterdam i Holland.

189    Registrering i Kalundborg. 17.9.1706, fol.417.
Registrering af boet hos Frands Hansen Stockenberg, guldsmed, der er bortrejst august 1705, uvist hvorhen.

190    Herkules Andersen, skomager i Kalundborg. 25.11.1706, fol.419.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Lauridsen Borg, skomager. B:
1) Laurids Herkulessen 19
2) Anders Herkulessen 16
3) Anne Herkulesdatter 14.
FM: farbror Tønnes Andersen, skomager.

191    Jens Nielsen Samsing, havnefoged i Kalundborg. 3.12.1706, fol.421B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Hans Zachariassen. B:
1) Niels Jensen 6¾
2) Jørgen Jensen 5
3) Thomas Jensen 2½
4) Else Cathrine Jensdatter, 23 uger den 17.8.1707.
FM: Anders Nielsen Knie.
[Første ægteskab med Margrethe Sørensdatter, skifte 7.12.1697 lbnr.113].

192    Rasmus Nielsen Find, skipper i Kalundborg. 3.12.1706, fol.424.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mathias Pedersen. B:
1) Niels Rasmussen 20
2) Jens Rasmussen 15
3) Barbara Rasmusdatter 13.
FM: Laurids Andersen Sejerbo.

193    Bodil Pedersdatter i Kalundborg. 6.4.1707, fol.426.
E: Hans Christoffersen. B:
1) Christoffer Hansen 5
2) Peder Hansen 3.

194    Peder Sørensen, skipper og skomager i Kalundborg. 26.3.1707, fol.427B.
Enkemand efter Dorthe Lauridsdatter, skifte 12.5.1705 lbnr.182. B:
2) Mette Pedersdatter 18
3) Dorthe Pedersdatter 16
4) Søren Pedersen 8, [formentlig 12]
5) Marie Pedersdatter 12
6) Mathias Pedersen 12 [formentlig 8].
FM: farbror Jens Sørensen på Samsø.
Af hans første ægteskab B:
1) Karen Pedersdatter 24, i Århus.
Desuden nævnes afdødes hustrus mor Mette [Madsdatter], enke efter Laurids Jensen, [skifte 11.7.1702 lbnr.163].

195    Margrethe Lauridsdatter, ugift i Kalundborg. 19.5.1707, fol.431B.
A:
1) bror Hans Lauridsen, smed i Tjørnelunde [i Finderup sogn]
2) søster Birgitte Lauridsdatter, enke efter Christen Sørensen, slagter, [skifte 27.2.1703 lbnr.165]
3) halvbror Bertel Bertelsen, smed i Viskinge.

196    Johanne Lorentsdatter i Kalundborg. 5.7.1707, fol.435.
E: Oluf Hansen, bager. B:
4) Cathrine Olufsdatter 12
5) Anne Kirstine Olufsdatter 11.
Første ægteskab med Claus Olufsen Popping, postmester, skifte 6.11.1694 lbnr.93. B:
1) Barbara Sofie Clausdatter 28, i København
2) Anne Marie Clausdatter 26
3) Herman Clausen Popping 21.
FM:
1 Niels Madsen Lollik
2 Niels Hansen Bech.
Afdøde døde 21.51707.

197    Morten Andersen, skomager i Kalundborg. 6.7.1707, fol.439B.
E: Maren Nielsdatter. LV: svoger Aage Bendixen, snedker. B:
1) Anders Mortensen 6½.
FM: farbror Tønnes Andersen, skomager.

198    Kirsten Mathiasdatter i Kalundborg. 28.7.1707, fol.441B.
E: Niels Adriansen, smed.
Første ægteskab med Henning Iversen, smed, skifte 23.5.1699 lbnr.140. B:
1) Anne Margrethe Henningsdatter 18.
FM: Niels Mikkelsen, tømrer.

199    Anders Eriksen i Kalundborg. 20.9.1707, fol.444, næste protokol fol.61.
E: Lisbeth Rasmusdatter. LV: Hans Zachariassen. B:
1) Mogens Andersen 4
2) Voldborg Marie Andersdatter 1½, der døde 28.4.1710, skifte 30.5.1710.
FM: Casper Ernstsen, væver.

200    Gertrud Jensdatter i Kalundborg. 7.7.1707, fol.450.
E: Knud Enevoldsen, skomager.
Første ægteskab med Hans Rasmussen, skomager, skifte 14.8.1683 lbnr.18
1) Jens Hansen i Ostindien, død. 1B:
a Rasmus Hansen 10
2) Sidsel Hansdatter 30
3) Maren Hansdatter g.m. Jacob Rasmussen, drejer
4) Rasmus Hansen, skomager i Stigs Bjergby.

201    Else Lachmann i Kalundborg. 3.4.1700, fol.453B.
E: Christoffer Mogensen, rådmand. B:
1) Mogens Christoffersen, student.

202    Frederik Gerulf, apoteker i Kalundborg. 22.4.1699, fol.454.
E: Helvig Thomasdatter. B:
1) Abelone Frederiksdatter. Ved afkald 12.1707 g.m. Erik Vilhelm, trompeter
2) Eleonora Frederiksdatter 13. Ved afkald 20.7.1706 g.m. Vandal Klovmand i Næstved.

203    Maren Sørensdatter i Kalundborg. 18.4.1701, fol.454B.
E: Niels Madsen Lollik, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Søren Hansen Lollik, præst i Hyllinge og Marvede
2) Peder Hansen Lollik, præst i Gyrstinge og Flinterup
3) Rasmus Hansen Lollik i Næstved.

204    Jacob Borthig (Bortvig), amtsskriver i Kalundborg. Samfrændeskifte 17.9.1702, fol.455.
E: Thomine von Schepsel. LV: Johan Christoffer von Schønbach [til Birkendegård, amtmand]. B:
2) Abraham Borthig
3) Christoffer Carl Borthig
4) Jørgen Isak Borthig
5) Frederik Vilhelm Borthig
6) Ludvig Borthig
7) Charlotte Amalie Borthig
8) Sabine Borthig.
Første ægteskab med [Sabine Jørgensdatter]
1) Jacob Jacobsen Borthig.
FM:
1 Ove Paulin
2 Lorents Simonsen på Dragsholm.

205    Karen Sørensdatter i Kalundborg. 19.6.1708, fol.457B, 460.
E: Jørgen Nielsen, klokkestøber.
Af første ægteskab med B:
1) Mette Madsdatter g.m. Nikolaj Jensen
2) Rasmus Madsen 17, i skomagerlære.
FM: Johan Pedersen, buntmager.

206    Mette Mikkelsdatter i Kalundborg. 25.7.1701, fol.459.
E: Mads Lauridsen Gønge, købmand.
Bevilling af 22.7.1707 at skifte med kommissarier.
Afdøde døde 12.5.1707.
(Sml. lbnr.249).

207    Johan Lauridsen Møller i Kalundborg. 22.8.1708, fol.460B.
E: Anne Jensdatter. LV: Mikkel Jørgensen, skomager. A:
1) bror Jens Lauridsen
2) søster Maren Lauridsdatter i udlandet g.m. en korporal
3) søster Kirsten Lauridsdatter gift i Roskilde.

208    Peder Rasmussen, skipper og havnefoged i Kalundborg. 18.7.1708, fol.462B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Olufsen, skrædder. B:
7) Kirsten Pedersdatter 16
8) Maren Pedersdatter 13.
Af første ægteskab B:
1) Poul Pedersen 28, i Ostindien
2) Rasmus Pedersen 26, soldat
3) Anne Pedersdatter 25
4) Niels Pedersen 22
5) Mette Pedersdatter 21
6) Else Pedersdatter 17.
FM: Laurids Lauridsen, klejnsmed.

209    Søren Pedersen, skrædder i Kalundborg. 29.11.1708, fol.465B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Mette Sørensdatter 28, i Roskilde
2) Regine Sørensdatter g.m. Mads Jørgensen i Roskilde
3) Peder Rasmussen 21, skibskarl.
FM: svoger Jens Ibsen, skrædder.

210    Søren Christensen Bloch i Kalundborg. 29.11.1708, fol.466B.
E: Cathrine Madsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Christen Sørensen Bloch
2) Anne Sørensdatter 30
3) Ingeborg Sørensdatter 24.

211    Mette Madsdatter i Kalundborg. 20.10.1708, fol.467.
Enke efter Laurids Jensen, fisker, [skifte 11.7.1702 lbnr.163]. B:
1) Jens Lauridsen
2) Dorthe Lauridsdatter, [skifte 12.5.1705 lbnr.182. E: Peder Sørensen, skomager. Hendes børn
3) Karen Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter.
Afdøde døde 26.9.1708.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1708-1717212    Hans Zachariassen, rådmand og toldkontrollør i Kalundborg. 12.3.1710, fol.25.
E: Anne Cathrine Mogensdatter. LV: Laurids Hesselbjerg, apoteker. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 11¼
2) Zacharias Hansen 10
3) Mogens Hansen 4
4) Frederik Hansen 2.
FM: Ove Paulin.

213    Jesper Hansen Møller i Kalundborg. 4.7.1709, fol.41.
E: Johanne Andersdatter. B:
1) Hans Jespersen 9
2) Anders Jespersen 6½
3) Oluf Jespersen 4
4) Mads Jespersen 2.
FM: morfar Anders Olufsen Møller.

214    Kirsten Jensdatter i Kalundborg. 18.6.1709, fol.43B.
E: Gert Frederik Vangelin. A:
1) bror Peder Jensen i Frankerup i Ubby sogn på Birkendegård gods
2) bror Søren Jensen i Ubby på ryttergodset
3) søster Bodil Jensdatter g.m. Jørgen Jensen i Ubby.

215    Niels Nielsen Møller i Kalundborg. 4.7.1709, fol.46.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Mikkelsen, tømrer. B:
1) Karen Nielsdatter 28
2) Christen Nielsen 26.

216    Birgitte Andersdatter i Kalundborg. 4.9.1709, fol.46B.
E: Peder Mikkelsen Vastrup. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 14
2) Mikkel Pedersen 9
3) Ingeborg Pedersdatter 6
4) Maren Pedersdatter 17 uger.

217    Anders Olufsen, tømrer i Kalundborg. 16.10.1709, fol.48.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Søren Andersen 27, skomagersvend
2) Johanne Andersdatter Jesper Hansen Møller, [skifte 4.7.1709 lbnr.213].
3) Ingeborg Andersdatter 22.

218    Maren Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. Tillysning 6.12.1709, fol.50.
A:
1) bror Morten Lauridsen, soldat, uvist hvor
2) bror Peder Lauridsen i Kelleklinte
3) bror Hans Lauridsen, bødker i Svebølle
4) bror Jørgen Lauridsen 16
5) søster Birgitte Lauridsdatter.
Afdøde var opdraget hos sit søskendebarn Jørgen Hansen i Ellede i Raklev sogn.

219    Jens Rasmussen Friis, bedemand i Kalundborg. 20.8.1709, fol.51B.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Niels Pedersen, snedker.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Jensen Friis
2) Jens Jensen Friis.
Afdøde døde 28.5.1709.

220    Anne Johansdatter i Kalundborg. 16.10.1709, fol.56.
E: Jens Nielsen Tanum Ladefoged. B:
1) Anne Jensdatter 24, vanfør
2) Niels Jensen 23, i København
3) Johan Jensen 14.
FM: Peder Lauridsen Borg, skomager.

221    Maren Pedersdatter, jordemoder i Kalundborg. 18.10.1709, fol.57.
Enke efter Søren Pedersen, skrædder, [skifte 29.11.1708 lbnr.209]. B:
2) Mette Sørensdatter 27, i Roskilde
3) Regine Sørensdatter g.m. Mads Jørgensen i Roskilde
4) Peder Rasmussen 19, sejler på Norge.
Af første ægteskab B:
1) Maren Andersdatter g.m. Jens Ibsen, skrædder.

222    Mads Nielsen i Kalundborg. 5.12.1709, fol.58.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Hansen Bech. B:
2) Maren Madsdatter 4
3) Anne Margrethe Madsdatter 2½
4) Peder Madsen 1.
FM: farbror Jesper Nielsen, møller.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 5.3.1705 lnr.179. B:
1) Niels Madsen 8¾.
FM: farbror Jens Nielsen, møller.
Arv i boet efter Søren Pedersen, skomager til B:
a Karen Sørensdatter
b Mette Sørensdatter
c Dorthe Sørensdatter
d Marie Sørensdatter
e Mathias Sørensen
f Søren Sørensen.
FM: Anders Nielsen Krey.

223    Niels Pedersen, snedker i Kalundborg. 18.6.1710, fol.62.
E: Maren Thomasdatter. LV: Hans Hansen Bastian. B:
1) Kirsten Nielsdatter 10.
FM: Peder Hansen Germann.
Enkens første ægteskab med [Søren Madsen Sejerbo, skifte 1.10.1697 lbnr.109]. Arv til 2 døtre.

224    Peder Hansen Germann, skrædder i Kalundborg. 24.7.1710, fol63B.
E: Karen Hansdatter. LV: Johan Knuth.
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter. B:
1) Rasmus Pedersen Germann 24, hører i Kalundborg latinskole
2) Anne Pedersdatter 20¾, i Undløse præstegård.
FM: svoger Christian Hansen, bager.
Andet ægteskab med [Anne Lauridsdatter], skifte 19.5.1695 lbnr.100.
Tredje ægteskab med Elisabeth Christensdatter, skifte 11.1.1701 lbnr.153. B:
1) Cathrine Pedersdatter 12¼.
FM: morfar Christen Svensen, smed.

225    Peder Christensen Gullandsfar, færgeløbsskipper i Kalundborg. 25.7.1710, fol.65B.
E: Kirsten Jensdatter LV: Knud Jensen Vinding. B:
1) Anne Pedersdatter 10.
FM: farfar Christen Svendsen, smed.

226    Kirsten Mikkelsdatter i Kalundborg. 25.9.1710, fol.67B.
E: Knud Jensen, feldbereder. B:
2) Clemen Knudsen 4 år 7 mdr.
FM: morfar Mikkel Jørgensen, skomager.
Første ægteskab med [Clemen Bentsen], skifte 21.4.1705 lbnr.181. B:
1) Mikkel Clemensen 8.

227    Christen Pedersen Møller i Kalundborg. 5.8.1710, fol.69.
E: Anne Pedersdatter. LV: Knud Jensen Vinding. A:
1) bror Peder Pedersen i Asmindrup i Værslev sogn på Kalundborg latinskoles gods
2) bror Iver Pedersen i Bjørnstrup [i Røsnæs sogn], død. E: Maren Ibsdatter, nu g.m. Jens Andersen sst. 7B:
a Peder Iversen
b Jeppe Iversen
c Christen Iversen
d Laurids Iversen
e Ingeborg Iversdatter
f Johanne Iversdatter
g Maren Iversdatter
3) bror Niels Pedersen i Bjørnstrup, død. E: Maren Pedersdatter. 4B:
a Christen Nielsen
b Bodil Nielsdatter
c Ingeborg Nielsdatter
d Karen Nielsdatter
4) bror Christen Pedersen på Samsø, død. 1B:
a Ingeborg Christensdatter
5) søster Maren Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Kalundborg.
Arv i boet efter Laurids Eriksen, rebslager, skifte 6.7.1700 lbnr.148 til 2B:
1) Barbara Lauridsdatter
2) Marie Lauridsdatter.

228    Sidsel Albertsdatter i Kalundborg. 27.9.1710, fol.73B.
E: Søren Rasmussen, snedker. B:
1) Rasmus Sørensen, snedker
2) Jens Sørensen 24, snedkersvend i Jylland
3) Anne Sørensdatter g.m. Peder Sørensen Berg
4) Bodil Sørensdatter 33.

229    Anne Hansdatter i Kalundborg. 14.10.1710, fol.75.
E: Christen Jensen, fattigforstander. B:
1) Gertrud Christensdatter 17
2) Jens Christensen 15.

230    Anne Andersdatter i Kalundborg. 16.10.1710, fol.77.
E: Mikkel Jørgensen, skomager. B:
1) Jørgen Mikkelsen, skomager
2) Henrik Mikkelsen, skomagersvend
3) Maren Mikkelsdatter g.m. Peder Hansen, skomager
4) Kirsten Mikkelsdatter, skifte 25.9.1710 lbnr.226. E: Knud Jensen, feldbereder. 1B:
b Clemen Knudsen 4 år.
Kirsten Mikkelsdatters første ægteskab med [Clemen Bentsen, skifte 21.4.1705 lbnr.181]. 1B:
a Mikkel Clemensen 8.

231    Ellen Olufsdatter i Kalundborg. 20.3.1708, fol.80, 127.
Enke efter Just Pedersen, byfoged.
Første ægteskab med [Laurids Sørensen, skifte 5.11.1697 lbnr.112]. B:
1) Oluf Lauridsen 17
2) Søren Lauridsen 13.
FM:
1 Peder Bentsen
2 Henrik Feldsen, købmand.
I skiftet 4.2.1706 lbnr.187 efter afdødes bror Søren Olufsen, nævnes afdødes mor Johanne Simonsdatter, enke efter Oluf Jensen, kræmmer, [skifte 23.9.1690 lbnr.67].
Testamente af 11.6.1706. Medunderskrevet af afdødes mands mor Maren Justsdatter, enke efter Christian [Jensen] Bruun, præst på Endelave, [død 24.12.1689].
Afdøde døde 23.11.1707.

232    Ove Paulin, købmand i Kalundborg. 24.5.1712, fol.97B.
E: Anne Hornemann. LV: far Hans Hornemann, købmand i Næstved.
3) Jacob Paulin 6
4) Margrethe Christine Paulin 5’
5) Dorthe Paulin 3
6) Ovenia Paulin 3 uger.
Første ægteskab med Helvig Cathrine Munkgaard, skifte 26.2.1705 lbnr.178. B:
1) Else Kirstine Paulin 9
2) Helvig Cathrine Paulin 8.
FM: farbror Peder [Jacobsen] Paulin, præst i Ringsted.
Gavebrev fra første hustrus søster Johanne [Jensdatter] Munkgaard g.m. Christen [Jensen] Blichfeldt, præst i Ringsted.
Johanne Munkgaards første ægteskab med Carsten Hansen Atke, borgmester i Slangerup, [død 1692], der har købt et gravsted i Slangerup kirke.
Arv i boet efter Mads Lauridsen Gønges søn Søren Madsen.
Litteratur: Aalborg-præster og deres efterkommere. Af Flemming Aagaard Winther, manuskript 2017. Heri:
Ove Jacobsen Paulin


233    Cathrine Nielsdatter Hvid i Kalundborg. 4.5.1713, fol.150B.
E: Niels Sørensen Raklev. B:
1) Niels Nielsen 11
2) Birgitte Nielsdatter 8
3) Abelone Nielsdatter 2
4) Søren Nielsen 1.
Arv i boet efter enkemandens far Søren Jespersen Raklev i Kalundborg. 27.11.1704 lbnr.174 til enkemandens [halv]søster Maren Sørensdatter g.m. Søren Haard i Kolding.

234    Gertrud Henriksdatter i Kalundborg. 15.6.1713, fol.155.
E: Erik Henriksen, hattemager. B:
1) Anne Eriksdatter på stedet, enke efter Niels Jacobsen Meyer, guldsmed.

235    Elisabeth Sørensdatter Bay, 6½ år gammel i Kalundborg. 27.4.1713, fol.158.
A:
1) mor Inger Christensdatter g.m. Lennart Nielsen Birch.
Mors andet ægteskab med afdødes far Søren Jensen Bay, købmand, skifte 29.8.1710.
2 bror Simon Sørensen Bay 9
3) søster Anne Sørensdatter Bay 4¾.
FM: farbror Hans Jensen Bay, købmand.
Mors første ægteskab med [Simon Olufsen, skifte 21.7.1701 lbnr.159]:
1) halvbror Christen Simonsen Calundan, student
2) halvbror Oluf Christian Simonsen 16.
Gavebrev fra afdødes farmor Elisabeth [Sørensdatter] Bay i Kelleklinte [i Ubby sogn], enke efter [første mand] magister Jens [Hansen Othinian, præst i Fuglede, død 1683].
Litteratur: Nationalmuseet. Danmarks kirker: Kalundborg Frue kirke. Heri side 3237: Gravsten for Elisabeth Sørensdatter Bay

236    Karen Andersdatter i Kalundborg. 7.6.1714, fol.159.
E: Jens Jensen Endelave, skipper. B:
1) Jens Jensen 10
2) Anne Christine Jensdatter 8.
FM: mors søskendebarn Christoffer Christoffersen i Tømmerup.
Afdøde døde 30.4.1714.

237    Jens Jensen Pister i Kalundborg. 30.8.1714, fol.161B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Jensen Endelave, der ægter enken. B:
1) Rasmus Jensen 6.
FM: fars halvbror Jacob Børgesen.

238    Laurids Andersen Sejerbo i Kalundborg. 15.11.1714, fol.163B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Jensen, skrædder. B:
1) Maren Lauridsdatter 22
2) Mette Christine Lauridsdatter 19.
FM: Rasmus Poulsen, vognmand.

239    Hans Lauridsen, hattemager i Kalundborg. 22.11.1714, fol.166.
E: Anne Christensdatter. LV: Casper Ernstsen, væver. B:
1) Christen Hansen 14
2) Anne Hansdatter 12
3) Laurids Hansen 10
4) Hans Hansen 8.
FM: Peder Lauridsen.
Desuden nævnes Gudmand Johansen i København, en svoger af dette hus.
Afdøde døde 13.10.1714.

240    Tønnes Andersen, skomager i Kalundborg. 23.8.1715, fol.170B.
E: Maren Simonsdatter. LV: Knud Jensen Vinding. B:
6) Mogens Tønnesen 17, i skomagerlære
7) Maren Tønnesdatter 13.
Første ægteskab med Maren Davidsdatter, skifte 6.7.1695 lbnr.97. B:
1) Hans Tønnesen, skomager i Ruds Vedby
2) Kirsten Tønnesdatter 27
3) Margrethe Tønnesdatter 26
4) Ottilie Tønnesdatter 23
5) Maren Tønnesdatter, der døde et år efter sin mor.
Afdøde døde 5.7.1715.

241    Peder Madsen, skomager i Kalundborg. 23.8.1715, fol.175.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Knud Jensen, feldbereder. B:
1) Peder Pedersen 14
2) Mads Pedersen 9
3) Anne Pedersdatter 6
4) Bodil Pedersdatter 3.
FM: Jens Sørensen, sadelmager.
Afdøde døde 4.6.1715.

242    Christian Nielsen, slagter i Kalundborg. 10.1.1716, fol.178.
E: Ingeborg Eriksdatter. LV: Christen Nielsen Møller. B:
1) Bodil Christiansdatter 15
2) Niels Christiansen 13.
FM: Christian Pedersen, bager.
Afdøde døde 29.10.1715.

243    Peder Olufsen Vindekilde, rådmand i Kalundborg. 12.9.1715, fol.179B.
E: Gertrud Marie [Nielsdatter Hvid]. LV: Bagge Laugesen Rohde, rådmand, der ægter enken. B:
1) Margrethe Pedersdatter Vindekilde
2) Niels Trudsen Vindekilde
3) Dorthe Margrethe Pedersdatter Vindekilde
4) Birgitte Pedersdatter Vindekilde
5) Marie Pedersdatter Vindekilde.
Bevilling til uskiftet bo af 10.2.1708.
Slutningen af kommisarieskifte indført 27.1.1716.

244    Ellen Andersdatter i Kalundborg. 12.6.1716, fol.180B.
E: Niels Madsen Lollik. A:
0) forældre [Anders Mogensen, skifte 1.7.1684 lbnr.28 og Anne Tønnesdatter, skifte 15.12.1697 lbnr.114]
1) bror Mathias Andersen, skomager i Vindekilde
2) bror Herkules Andersen, [skifte 25.11.1706 lbnr.190]. 3B:
a Laurids Herkulessen, skomager
b Anders Herkulessen 25, skomagersvend
c Anne Herkulesdatter 23, i København
3) bror Morten Andersen, skomager, [skifte 6.7.1707 lbnr.197]. 1B:
a Anders Mortensen 16
4) bror Tønnes Andersen, [skifte 23.8.1715 lbnr.240]. E: Maren Simonsdatter. 2B:
e Mogens Tønnesen 19, i skomagerlære
f Maren Tønnesdatter 14.
Tønnes Andersens første ægteskab med Maren Davidsdatter, skifte 6.7.1695 lbnr.97]. 4B:
a Hans Tønnesen, skomager i Ruds Vedby
b Kirsten Tønnesdatter 28, i Norge
c Margrethe Tønnesdatter 27, i Vig
d Ottilie Tønnesdatter 24, i Egebjerg præstegård
5) søster Anne Andersdatter g.m. Peder Lauridsen Borrich, skomager.
Arv i boet efter [Johanne Lorentsdatter, skifte 5.7.1707 lbnr.196] til B:
1) Barbara Sofie Clausdatter g.m. Søren Madsen Gønge, bager.

245    Didrik Jacobsen Braes, borgmester og tolder i Kalundborg. 28.7.1716, fol.187B.
E: Dorthe Christiansdatter Bruun. B:
1) Lorents Didrik Braes, borgmester
2) Didrik Christian Braes til Kokkedal [i Torslev sogn] i Jylland
3) Christine Braes, [skifte Næstved 3.9.1696 lbnr.381], var g.m. Hans Hornemann i Næstved. 4B:
a Anne Hornemann g.m. Thomas [Nikolaj] Behr til Skaføgård [i Hvilsager sogn] i Jylland
b Dorthe Hornemann g.m. Ludvig Switzer, købmand i Næstved
c Christine Hornemann g.m. Bernt [Frederiksen] Suhr, præst [i Købelev og Vindeby] på Lolland
d Didrik Christian Hornemann.
Afdøde døde 14.6.1716.

246    Niels Sørensen Raklev i Kalundborg. 21.7.1716, fol.212B.
E: Sofie Margrethe Laugesdatter. LV: Lennert Nielsen Birch.
Første ægteskab med Cathrine Nielsdatter [Hvid, skifte 4.5.1713 lbnr.233]. B:
1) Niels Nielsen Raklev 14
2) Birgitte Nielsdatter 11
3) Søren Nielsen 5.
FM: farbror Jens Sørensen Raklev (Rachlow), regimentskvartermester til Kærup [i Benløse sogn].
Desuden nævnes afdødes søster Abelone Sørensdatter.

247    Inger Christensdatter i Kalundborg. 3.8.1713, fol.220B.
E: Iver Rasmussen, bådsmand. B:
1) Birgitte Iversdatter, [dødt 8.2.1711].

248    Jens Andersen i Kalundborg, der døde 17.2.1714, fol.221.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Laurids Jensen, myndig.

249    Peder Mikkelsen Gønge, skomager i Kalundborg. 7.6.1714, fol.222, næste protokol fol.282.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Jørgensen Bagge. A:
1) søster Mette Mikkelsdatter, skifte 25.7.1701, fol.459. E: Mads Lauridsen Gønge, købmand. 6B:
a Mikkel Madsen Gønge
b Søren Madsen Gønge 21
c Laurids Madsen 16
d Ellen Madsdatter 13, der døde, skifte 13.1.1718
e Niels Madsen 10
f Jens Madsen 9.

250    Maren Jensdatter i Kalundborg. 28.6.1714, fol.224B.
Forlovet med Jens Ibsen.
Afdøde efterlader B:
1) en søn hos afdødes mor i Kongsted ved Sorø
2) en datter i Årby.
Afdøde døde 26.1.1714.

251    Jesper Nielsen Møller i Kalundborg. 30.8.1714, fol.225B.
E: Sofie Madsdatter. B:
1) Anne Jespersdatter 1, vanvittig.
Afdøde døde 4.5.1714.

252    Christen Lauridsen i Kalundborg. 8.6.1714, fol.226B.
E: Marie Lorentsdatter. B:
1) Laurids Christensen 3
2) Jacob Christensen 2.

253    Christen Nielsen, ugift i Kalundborg. 10.1.1716, fol.227B.
Arvinger angives ikke. Dog nævnes afdødes bror Rasmus Nielsen.
Afdøde døde 21.3.1714.

254    Anne Pedersdatter i Kalundborg. 6.4.1714, fol.228B.
E: Hans Jacobsen, snedker. B:
1) Jacob Hansen 40
2) Johan Hansen 32, rektor i Nykøbing Sjælland
3) Cathrine Hansdatter g.m. Jens Rasmussen, portner i København
4) Peder Hansen 26
5) Margrethe Hansdatter 25.

255    Niels Hansen, murer i Kalundborg. 9.4.1715, fol.229B.
Enkemand. B:
1) Maren Nielsdatter, død. 1B:
a Augusta Pedersdatter 7
2) Lene Nielsdatter g.m. Niels Sørensen, murer
3) Simon Nielsen 21, murersvend i København.
Arv i boet efter Christoffer Jensen Blanch, organist, [skifte 17.10.1699 lbnr.145] til B:
1) Dorthe Kirstine Christoffersdatter
2) Massia Marie Christoffersdatter.
FM: stedfar Thyge Christoffersen, skomager.

256    Henrik Henriksen Knoch, ugift skomager i Kalundborg. 24.8.1715, fol.232.
A:
1) bror Erik Henriksen, hattemager, død, var g.m. [Gertrud Henriksdatter, skifte 15.6.1713 lbnr.234]. B:
a Anne Eriksdatter.
FM: fætter Jørgen Mikkelsen, skomager.

257    Johan Villumsen, feldbereder i Kalundborg. 24.8.1715, fol.233.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Knud Jensen Vinding. B:
1) Villum Johansen 24
2) Jens Johansen 23
3) Henrik Johansen 22
4) Lisbeth Johansdatter 18.
FM: Christen Jørgensen, skomager.
Afdøde døde 13.7.1715.

258    Bodil Sørensdatter i Kalundborg. 30.8.1715, fol.235.
E: Søren Pedersen. A:
1) bror Jens Sørensen i Raklev, død. 2B:
a Poul Jensen i Vollerup
b Jens Jensen i Solbæk
2) [halv]søster Maren Nielsdatter, død. 2B:
a Jens Jensen i Kindertofte
b Gertrud Jensdatter g.m. Søren Andersen i Kalundborg.

259    Maren Rasmusdatter i Kalundborg. 10.4.1716, fol.235B.
E: Søren Sørensen Nyrup. B:
1) Rasmus Sørensen 25
2) Margrethe Sørensdatter 22.
Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Sørensdatter, skifte 18.9.1690 lbnr.66]. Arv til B:
1) Søren Sørensen.
Afdøde døde 25.11.1715.

260    Hans Olufsen, skrædder i Kalundborg. 27.2.1716, fol.236B.
E: Birgitte Svendsdatter. A:
1) far Oluf Bentsen i Odense.
Desuden nævnes afdødes farbror Peder Bentsen i Kalundborg.

261    Mette Jacobsdatter i Kalundborg. 16.4.1716, fol.240.
E: Hans Christensen, fisker.
Af første ægteskab B:
1) Anders Andersen Frost, handskemager i Slagelse
2) Helvig Andersdatter.
Afdøde døde 30.3.1716.

262    Jens Jensen Friis, ugift skipper i Kalundborg. 23.12.1716, fol.241B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Maribo, [begravet Maribo 22.5.1716].

263    Jens Jensen Rørby, snedker i Kalundborg. 13.6.1716, fol.247.
E: Karen Troelsdatter. LV: Jesper Gregersen Switzer. B:
1) Maren Jensdatter 15
2) Dorthe Jensdatter 12
3) Jens Jensen 9.

264    Anne Marie Clausdatter i Kalundborg. 17.6.1716, fol.250B.
E: Christian Carstensen, bager. A:
0) forældre [Claus Olufsen Popping, postmester, skifte 6.11.1694 lbnr.93 og Johanne Lorentsdatter, skifte 5.7.1707 lbnr.196]
1) søster Barbara Sofie Clausdatter Popping g.m. Søren Madsen Gønge
2) bror Herman Clausen Popping i Århus
Mors andet ægteskab med Oluf Hansen, bager
3) halvsøster Cathrine Olufsdatter 21
4) halvsøster Anne Kirstine Olufsdatter 17.

265    Jørgen Mikkelsen, skomager i Kalundborg. 10.7.1716, fol.253B.
E: Gertrud Andersen. LV: Knud Jensen Vinding. B:
1) Mikkel Jørgensen 13
2) Jacob Jørgensen 7
3) Anders Jørgensen 3.

266    Dorthe Pedersdatter i Kalundborg. 17.9.1716, fol.255B.
E: Abraham Samuelsen Funch. B:
1) Isak Abrahamsen 10
2) Jacob Abrahamsen.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter på Sankt Jørgensbjerg. Arv til B:
1)  Else Elisabeth Abrahamsdatter 22
2) Jørgen Abrahamsen 19.
Afdøde døde 28.7.1716.

267    Bodil Caspersdatter i Kalundborg. 18.9.1716, fol.257B.
E: Laurids Hansen, smed. A:
1) søster Margrethe Caspersdatter g.m. Gregers Crone
2) bror Ernst Caspersen, [skifte 26.5.1698 lbnr.118. Første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter, skifte 30.8.1688 lbnr.54]. 3B:
a Casper Ernstsen, væver i Kalundborg
b Peder Ernstsen, degn i Asnæs
c Christian Ernstsen, væver i Slagelse
3) bror Henrik Caspersen, bødker, død. 2B:
a Casper Henriksen
b Christen Henriksen
4) bror Jørgen Caspersen, bødker i Vedby, død. 3B:
a Bodil Jørgensdatter
b Voldborg Jørgensdatter
c Mads Jørgensen 16.

268    Mourids Lorentsen, klejnsmed i Kalundborg. 17.12.1716, fol.261B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Niels Adriansen, smed. B:
1) Margrethe Marie Mouridsdatter 24
2) Anne Cathrine Mouridsdatter 21, i København
3) Lorents Mouridsen 20
4) Frederik Mouridsen 14
5) Ellen Mouridsdatter 8.

269    Niels Christensen, hyrde i Kalundborg. 10.12.1716, fol.263B.
E: Kirsten Jensdatter. B:
3) Jens Nielsen 4.
Første ægteskab med Bodil Bodilsdatter. B:
1) Anne Marie Nielsdatter, gift i København
2) Mette Nielsdatter, gift i København.

270    Anne Cathrine Mogensdatter i Kalundborg. 18.1.1717, fol.264.
E: Frands Pedersen Flor, byskriver. B:
5) Peder Frandsen Flor 3½
6) Hans Frandsen Flor 2.
Første ægteskab med Hans Zachariassen, [skifte12.3.1710 lbnr.212]. B:
E: Anne Cathrine Mogensdatter. LV: Laurids Hesselbjerg, apoteker. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 18
2) Zacharias Hansen 16½
3) Mogens Hansen 11
4) Frederik Hansen 8½.

271    Kirsten Rasmusdatter i Kalundborg. 17.10.1716, fol.269.
E: Johan Pedersen, buntmager. B:
1) Laurids Johansen, buntmager
2) Sidsel Johansdatter g.m. Jens Lauridsen.

272    Sara Nielsdatter Hvid i Kalundborg. 18.12.1716, fol.272B.
E: Oluf Lauridsen Bjerg. A:
0) far [Niels Trudsen Hvid, skifte 11.1.1700 lbnr.147 og Birgitte Lauridsdatter Gram, død 1687]
1) søster Cathrine Nielsdatter [Hvid, skifte 4.5.1713 lbnr.233], var g.m. Niels Sørensen Raklev. 3B:
a Niels Nielsen Raklev
b Birgitte Nielsdatter
c Søren Nielsen
2) søster Gertrud Marie Nielsdatter g.m. Bagge Laugesen Rohde, rådmand
3) bror Trude Nielsen.

273    Niels Iversen, ugift i Kalundborg. 10.4.1717, fol.274B.
A:
1) far i Vinterslev [i Galten sogn] ved Randers.

274    Frederik Jensen, bødker i Kalundborg. 6.8.1717, fol.276.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Mikkelsen, guldsmed. B:
1) Jens Frederiksen 21
2) Anne Frederiksdatter 18.

275    Christen Svendsen, smed i Kalundborg. 6.8.1717, fol.277.
E: Maren Clausdatter. LV: Christian Carstensen. B:
1) Jacob Christensen 32, i Flensborg
2) Claus Christensen 30
3) Bertel Christensen, degn i Ferslev på Sjælland.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1717-1724


Dele af siderne mangler fol.425-fol.503.


276    Maren Christensdatter i Kalundborg. 2.10.1718, fol.278.
E: Peder Nielsen Bjøstrup.
Første ægteskab med Christen Lassen, skifte 17.11.1707. B:
1) Ellen Christensdatter 19.
FM: Peder Lassen Borup.

277    Thale Christine Jacobsdatter i Kalundborg. 17.2.1718, fol.284.
E: Jes Caspersen, skrædder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 9.1.1718.

278    Jens Riber, bedemand i Kalundborg. 18.2.1718, fol.285.
E: Maren Nielsdatter Graa. LV: Frands Trojel, rektor, [g.m. søster Bonne Nielsdatter Graa]. B:
1) Peder Jensen Riber 25, kvartermester
2) Cathrine Jensdatter Riber 21
3) Niels Graa Riber 18
4) Birgitte Jensdatter Riber 13.
FM: Hans Amundin, kapellan i Kalundborg, [g.m. enkens søster Helvig Nielsdatter Graa].

279    Laurids Ingvardsen i Kalundborg. 2.4.1718, fol.286.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Mogens Pedersen Højberg, snedker. B:
1) Maren Lauridsdatter 2
2) Kirsten Lauridsdatter 1.

280    Niels Caspersen Valerius [Fedler], [borgmester] i Kalundborg. 23.2.1717, fol.287B.
E: Anne Hansdatter. LV: Børge Mogensen Bring i Holbæk. A:
1) søster Anne Christine Caspersdatter Valerius g.m. Christian Liebst i Sorø.
Desuden nævnes enkens svigerinde Maren Hansdatter.
Enkens første ægteskab med [Niels Madsen Tvede i Randers, skifte Randers 9.7.1687 lbnr.178]. Arv til B:
1) Hans Nielsen Tvede.
Enkens andet ægteskab med Niels Nielsen Siersted, [borgmester i Kalundborg, skifte 23.5.1695 lbnr.96].
Afdøde havde været forpagter af Agersvold.

281    Anders Jensen, hjulmand i Kalundborg. 20.-5.1718, fol.299.
E: Ingeborg Terkildsdatter. LV: Niels Christoffersen Rudkøbing. B:
1) Jens Andersen, smed i Åby
2) Kirsten Andersdatter g.m. Peder Nielsen, smed i Svebølle
3) Maren Andersdatter i København
4) Karen Andersdatter, død, 1B:
a Karen Christensdatter.
FM: Laurids Jensen, skrædder.

282    Christen Eriksen Oleus, der døde på Sankt Thomas i Vestindien. 20.5.1719, fol.300B.
A:
0) far [Erik Christensen, rådmand], død
1) bror Jens Eriksen Laasby i Amsterdam
2) bror Elias Eriksen Svane i København
3) søster Inger Marie Eriksdatter i Kalundborg.

283    Opbudsbo i Kalundborg. 13.6.1718, fol.301B.
Registrering af fallitbo hos Oluf Sletting i Kalundborg.
Desuden nævnes hans svigerfar Børge Mogensen Bring i Holbæk.

284    Hans Jensen Bay i Kalundborg. 19.11.1717, fol.302B.
E: Abelone Poulsdatter. LV: Bagge Laugesen Rohde, rådmand. A:
1) mor Elisabeth [Sørensdatter] i Kelleklinte [i Ubby sogn], enke efter Jens Bay
2) bror Søren Jensen Bay, skifte 29.8.1710. E: [Inger Christensdatter], nu g.m. Lennart Nielsen Birch. 2B:
a Simon Sørensen Bay
b Anne Sørensdatter Bay
3) søster Anne Jensdatter, enke efter Søren Olufsen Pochsteen.
Arv i boet til Niels Sørensen Raklev, [skifte 21.7.1716 lbnr.246] til hans 2 sønner.
Afdøde døde i Ringsted, [begravet Ringsted 8.9.1717].

285    Søren Olufsen Pochsteen i Kalundborg. 28.6.1718, fol.333.
E: Anne Jensdatter. LV: Gregers Thomsen, der ægter enken. B:
1) Elisabeth Sørensdatter Pochsteen 9
2) Anne Sørensdatter Pochsteen.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Elisabeth [Sørensdatter] i Kelleklinte [i Ubby sogn], enke efter Jens Bay
2 enkens bror Hans Jensen Bay, der døde oktober 1717
3 enkens bror Søren Jensen Bay, [skifte 29.8.1710. E: Inger Christensdatter], nu g.m. Lennart Nielsen Birch.

286    Jens Nielsen Lollik, skomager i Kalundborg. 12.8.1718, fol.335B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Niels Hansen Bech. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Laurids Johansen, handskemager
2) søster Bodil Nielsdatter g.m. Jørgen Madsen, kældermand i København
3) halvsøster Maren Andersdatter g.m. Rasmus Madsen, glarmester i Slagelse.
Arv i boet efter Christen Jacobsen, [skifte 31.8.1698 lbnr.128] til B:
1) Anne Christensdatter.

287    Anders Hansen Valkær, ugift snedkersvend i Kalundborg. 12.5.1718, fol.341.
Afdøde efterlader arvinger i København.

288    Anne Sørensdatter i Kalundborg. 2.12.1718, fol.342B.
E: Laurids Simonsen, klejnsmed. B:
1) Lisbeth Lauridsdatter 7¾
2) Søren Lauridsen 3
3) Anne Lauridsdatter 15 uger, der døde.
FM: mosters mand Iver Rasmussen, klejnsmed.

289    Anne Jensdatter i Kalundborg. 23.12.1718, fol.345.
E: Rasmus Poulsen. B:
2) Poul Rasmussen 11
3) Anne Rasmusdatter 7.
Uden ægteskab B:
1) Jens Jespersen 16, på Samsø.

290    Inger Jørgensdatter i Kalundborg. 20.1.1719, fol.349B.
E: Jens Jørgensen, skrædder. B:
4) Jørgen Jensen 4
5) Johan Christensen Jensen, nyfødt
6) Elias Jensen nyfødt.
Første ægteskab med Mikkel Danielsen, skrædder. B:
1) Daniel Mikkelsen 15
2) Jørgen Mikkelsen 13
3) Niels Mikkelsen 10.
Afdøde døde 17.12.1718.

291    Lorents Braes, borgmester i Kalundborg. 14.2.1719, fol.351.
E: Sofie Schrøder. LV: Simon Glud, tolder.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.12.1718 i København og er der begravet.
Registrering i København Magistrat, Skiftekommission, Forseglingsprotokol 16.12.1718.

292    Elisabeth Rasmusdatter i Kalundborg. 2.6.1719, fol.351B.
E: Thomas Jensen. A:
1) søster Anne Rasmusdatter g.m. Jørgen Albertsen Lybsk i København
2) søster Maren Rasmusdatter g.m. Herman Pedersen, soldat i Korsør
3) halvsøster Margrethe Rasmusdatter g.m. Peder Christensen i Stigsnæs på Basnæs gods
4) halvsøster Birthe Rasmusdatter, enke i Jylland.
Afdøde døde 30.4.1719.

293    Ingeborg Sørensdatter i Kalundborg. 27.4.1719, fol.355B.
Enke efter Christoffer Mathiassen Gottschalck, [skifte 29.10.1705 lbnr.186]. B:
1) Maren Christoffersdatter, død, skilt fra Just Herman Stork, klejnsmed. 3B:
a Christoffer Justesen
b Margrethe Justsdatter
c Anne Cathrine Justsdatter
2) Dorthe Christoffersdatter, krokone, g.m. Frederik Casper i Soderup ved Elverdam
3) Mathias Christoffersen Gottschalck, degn i Viskinge ved søn Christoffer Mathiassen
4) Villum Christoffersen Gottschalck, skrædder i Kolby på Samsø
5) Karen Christoffersdatter g.m. Hans Olufsen i Krogsmølle i Tybjerg sogn
6) Ingeborg Christoffersdatter
7) Bodil Christoffersdatter i København.
Afdøde døde 28.3.1719.

294    Niels Madsen Lollik, skomager i Kalundborg. 11.8.1719, fol.364.
Arvinger kendes ikke.
Fledføringskontrakt af 25.4.1718 med Peder Christensen Hjort, skomager.

295    Marie Pedersdatter Vindekilde og søster Dorthe Margrethe Pedersdatter Vindekilde i Kalundborg. 2.9.1719, fol.364B.
A:
1) mor Gertrud Marie Nielsdatter Hvid g.m. Bagge Laugesen Rohde, borgmester
2) søster Margrethe Pedersdatter Vindekilde 20½
3) bror Niels Trudesen Vindekilde 19½
4) søster Birgitte Pedersdatter Vindekilde 13½
5) halvbror Lauge Baggesen Rohde 3.
Arv i boet efter afdødes far Peder Olufsen Vindekilde, skifte 12.9.1715 lbnr.243.
Marie Pedersdatter Vindekilde døde 13.12.1715.
Dorthe Margrethe Pedersdatter Vindekilde døde 3.8.1719.

296    Maren Sørensdatter i Kalundborg. 2.9.1719, fol.366.
Enke efter Anders Olufsen, tømrer, [skifte 16.10.1709 lbnr.217. B:
1) Søren Andersen 37, skomagersvend i Ruds Vedby
2) Johanne Andersdatter, enke efter Jesper Hansen Møller, [skifte 4.7.1709 lbnr.213]
3) Ingeborg Andersdatter 33.
FM:
1 næstsøskendebarn Jens Nielsen i Svebølle
2 næstsøskendebarn Niels Jacobsen Gad.

297    Stineke Jans i Kalundborg. 13.10.1719, fol.368B.
E: Jens Lauridsen, grovsmed, Nu allerede forlovet med [Lisbeth Iversdatter]. B:
1) Agnethe Jensdatter g.m. Christen Andersen
2) Johanne Jensdatter 18
3) Jan Jensen 9.
FM:
1 Børge Mogensen Bring, rådmand i Holbæk
2 Jørgen Lauridsen.

298    Kjeld Christensen, fisker i Kalundborg. 15.9.1719, fol.379B.
E: Anne Nielsdatter. B:
5) Maren Kjeldsdatter 18
6) Karen Kjeldsdatter 12.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 13.7.1698 lbnr.124. B:
1) Anne Kjeldsdatter g.m. Peder Skytte i skovhuset i Kattrup [i Sæby sogn] ved Tissø
2) Kirsten Kjeldsdatter 36, i København
3) Gertrud Marie Kjeldsdatter g.m. Oluf Knudsen, matros i Nyhavn i København
4) Christen Kjeldsen 26.

299    Maren Thomasdatter i Kalundborg. 15.9.1719, fol.382B.
E: Niels Pedersen, snedker. B:
3) Kirsten Nielsdatter 19.
Første ægteskab med [Søren Madsen] Sejerbo, [skifte 1.10.1697 lbnr.109]. B:
1) Anne Sørensdatter
2) Karen Sørensdatter g.m. Oluf Hansen, bager.

300    Christen Aagesen, rodemester i Kalundborg. 6.12.1719, fol.388B.
E: Karen Nielsdatter. A:
0) mor Lisbeth Pedersdatter, død, efter hvem, der er arv
1) bror Søren Aagesen.
(Arvingen kaldes også Søren Jochumsen].

301    Hans Christensen, fisker i Kalundborg. 6.12.1719, fol.391.
E: Birgitte Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

302    Christian Pedersen, bager i Kalundborg. 21.12.1719, fol.392.
E: Anne Jensdatter [Pillemark]. LV: Knud Jensen Vinding. B:
3) Jens Christiansen 22
4) Anne Christine Christiansdatter 19
5) Rasmus Christiansen 16
6) Søren Christiansen 13
7) Laurids Christiansen 13.
Første ægteskab med Christine Jørgensdatter, [skifte 27.10.1696 lbnr.102]. B:
1) Peder Christiansen, skomager
2) Niels Christiansen 24, skomagersvend.

303    Malene Mortensdatter i Kalundborg. 21.12.1719, fol.395.
E: Jens Hansen [Barfred], ladefoged. B:
1) Hans Jensen 10
2) Frederik Jensen 8
3) Ulrik Antonius Jensen 6.

304    Christian Carl Weiberg, kirurg i Kalundborg. 7.1.1720, fol.400B.
E: Christine Pedersdatter Herckes. LV: Peder Lauridsen Borich. A:
1) søster Anne Cathrine Weiberg g.m. en overofficer på Fyn
2) søster Christine Margrethe Weiberg, død. Efterlader 2 fader- og moderløse børn hos Poul Badstuber, kobbersmed i København
3) halvbror Johan Gynther Franck, parykmager, uvist hvor.
Afdøde døde 18.12.1719.

305    Esben Pedersen, postrider i Kalundborg. 16.2.1720, fol.405B.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Laurids Esbensen 11
2) Peder Esbensen 8
3) Christen Esbensen 4
4) Anne Esbensdatter 14 uger.

306    Christen Jensen, vognmand i Kalundborg. 11.5.1720, fol.407.
E: Sofie Christensdatter. LV: Lennert Nielsen Birch. B:
1) Anne Christensdatter 8 uger.

307    Anders Andersen, klejnsmed i Kalundborg. 10.4.1720, fol.409B.
E: Anne Pedersdatter, der døde 31.3.1720. B:
1) Ingeborg Andersdatter 6
2) Kirsten Andersdatter 3
3) Margrethe Andersdatter 2.
Desuden nævnes:
1 enkens stedmor Kirsten [Hansdatter], enke efter enkens far Peder Rasmussen, [skifte 18.7.1708 lbnr.208]
2 enkens halvsøster Maren Pedersdatter.
Afdøde døde 20.3.1720.

308    Anne Margrethe Bendixdatter i Kalundborg. 16.8.1720, fol.417.
E: Niels Jørgensen, snedker, der er flyttet til København. B:
1) Svend Nielsen 1.
FM: morfar Bendix Svendsen.

309    Maren Jørgensdatter i Kalundborg. 16.8.1720, fol.419.
E: Niels Adriansen, smed. B:
1) Karen Nielsdatter 8.
Første ægteskab med Jens Nielsen [Samsing], havnefoged, [skifte 3.12.1706 lbnr.191]. B:
1) Niels Jensen 20
2) Jørgen Jensen 18
3) Thomas Jensen 16
4) Else Cathrine Jensdatter 13.
FM: mors halvbror Niels Christoffersen Rudkøbing.

310    Anders Madsen, vognmand i Kalundborg. 22.12.1720, fol.425.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Anders Nielsen Bagge. B:
1) Maren Andersdatter 4½
2) Peder Andersen 6 mdr.

311    Peder Christensen Hjort, skomager i Kalundborg. 31.1.1721, fol.426B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christian Carstensen. B:
1) Maren Pedersdatter 3
2) Johanne Pedersdatter 9 uger.

312    Jens Poulsen, Daugaard i Kalundborg. 23.6.1721, fol.429.
E: Inger Margrethe Rasmusdatter. LV: Mogens Pedersen, snedker. A:
1) mor Mette Jensdatter, 80 år gammel, på stedet
2) bror Ulrik Poulsen i Jylland
3) bror Jørgen Poulsen i Jylland
4) søster Karen Poulsdatter i Daugaard i Jylland.
Afdøde døde 20.4.1721.

313    Gyde Enevoldsdatter i Kalundborg. 20.11.1721, fol.432.
E: Hans Andersen Riber. B:
1) Anders Hansen 24
2) Enevold Hansen 14.

314    Laurids Jensen, skrædder i Kalundborg. 20.11.1721, fol.434.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Søren Lauridsen 15
2) Anne Lauridsdatter 11
3) Anders Lauridsen 8
4) Christoffer Lauridsen 3
5) Peder Lauridsen 6 mdr.
FM: Jens Nikolaj [Christoffersen] Blanch.
Arv i boet til enkens [halv]søster Massia Marie Christoffersdatter Blanch efter dennes mands far.

315    Opbudsbo i Kalundborg. 4.3.1721, fol.438.
Registrering af fallitbo hos Henrik Sørensen, købmand i Kalundborg, der nu er flyttet til Fredericia.
Desuden nævnes:
1 hans hustru Dorthe Marie Prom
2 hans hustrus søsters mand Niels Bertelsen i Ågerup mølle
3 hans hustrus svoger Oluf Lauridsen Berg i Kalundborg.

316    Mathias Pedersen, klejnsmed i Kalundborg. 20.2.1722, fol.463.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Lauridsen Borrich. B:
1) Dorthe Mathiasdatter, forlovet med Peder Jørgensen
2) Gertrud Mathiasdatter 14
3) Else Cathrine mathiasdatter 12
4) Karen Mathiasdatter 10.
FM: Anders Nielsen Bagge.

317    Jens Lauridsen, grovsmed i Kalundborg. 13.8.1722, fol.465.
E: Lisbeth Iversdatter. LV: far Iver Rasmussen, smed.
Første ægteskab med Stineke Jans, [skifte 13.10.1719 lbnr.297]. B:
1) Agnethe Jensdatter g.m. Christen Andersen i København
2) Johanne Jensdatter i København
3) Jan Jensen 12.
FM: Jørgen Lauridsen.
Afdøde døde 13.7.1722.

318    Dorthe Sørensdatter i Kalundborg. 18.12.1722, fol.475.
E: Jens Ibsen. B:
1) Maren Jensdatter 5
2) Jeppe Jensen 2½.

319    Reinholt Pedersen i Kalundborg. 8.4.1723, fol.476B, 479.
E: Abelone Poulsdatter. LV: svoger Christian Vorndran, rådmand. A:
1) bror Oluf Pedersen i Jylland
2) søster Gedske Pedersdatter g.m. Johan Knuth, rådmand i Kalundborg
3) søster Vilhelmine Pedersdatter g.m. Pedersen Flor, i Kalundborg
4) søster Anne Pedersdatter, død. E: Lorents Simonsen på Dragsholm. 6B:
a Peder Lorentsen
b Frederik Lorentsen
c Jacob Lorentsen
d Hans Lorentsen
e Christence Lorentsdatter g.m. Erik Guldbæk i Vindekilde
f Mette Lorentsdatter, enke.

320    Maren Jensdatter i Kalundborg. 18.3.1723, fol.477.
E: Dodo Lauridsen, skoleholder. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Niels Jensen, rytter i Dalby i Skanderup sogn Gjern herred
2) søster Else Jensdatter i Højby i Framlev herred.

321    Jacob Hansen, snedker i Kalundborg. 8.4.1723, fol.478, 480.
E: Ingeborg Eriksdatter. LV: Lennert Nielsen Birch. A:
1) far Hans Jacobsen, snedker ved søn Peder Hansen, snedker.
Enkens første ægteskab med [Christian Nielsen, skifte 10.1.1716]. Arv til B:
1) Bodil Christiansdatter.

322    Kirsten i Kalundborg. 1.6.1723, fol.480B.
E: Clemen Jensen, bager. B:
1) Maren Clemensdatter 38
2) Anne Clemensdatter 22.

323    Anne Nielsdatter i Kalundborg. 5.8.1723, fol.480B.
E: Hans Villumsen, vognmand. B:
1) Villum Hansen.

324    Jens Nikolaj Blanch i Kalundborg. 5.8.1723, fol.481B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Christian Carstensen. B:
1) Karen Jensdatter
2) Sidsel Jensdatter 5½
3) Anne Jensdatter 2½.
FM: Anders Nielsen Bagge.

325    Jesper Gregersen Switzer i Kalundborg. 10.11.1723, fol.483.
E: Anne Pedersdatter. LV: LV: Niels Hansen Bech. A:
1) Aarsele Gregersdatter g.m. Hans Nielsen Odense, feldbereder i Næstved.
Enkens første ægteskab med [Mads Nielsen, skifte 5.12.1709 lbnr.222]. Arv til B:
1) Anne Margrethe Madsdatter
2) Peder Madsen.

326    Thomas Pedersen, hyrde i Kalundborg. 24.2.1724, fol.483B.
E: Ellen Nielsdatter.LV: Niels Nielsen Møller. B:
1) Niels Thomsen 17½
2) Dorthe Marie Thomasdatter 12
3) Maren Thomasdatter 9½.

327    Knud Jensen, feldbereder i Kalundborg. 25.2.1724, fol.484.
E: Karen Hansdatter. LV: Christian Carstensen, bager.
Første ægteskab med Kirsten Mikkelsdatter, [skifte 25.9.1710 lbnr.226]. B:
1) Clemen Knudsen 18.
FM: Gregers Rasmussen Hjort.
Afdøde døde 7.2.1724.

328    Jørgen Christensen, ugift i Kalundborg. 16.3.1724, fol.487.
A:
1) mor Kirsten Rasmusdatter g.m. Niels Mikkelsen i Bjergager
2) bror Niels Christensen
3) bror Rasmus Christensen på Tunø
4) bror Rasmus Christensen den yngre
5) halvbror Mikkel Nielsen, krambodskarl i Norge.
Desuden nævnes Rasmus Jørgensen, hvis mor er søskendebarn til afdødes mor.

329    Mikkel Pedersen, ugift tjenestekarl i Kalundborg. 21.4.1724, fol.488B.
A:
1) mor Karen Jensdatter
2) søster Mette Pedersdatter
3) søster Maren Pedersdatter
4) søster Anne Pedersdatter i Helsingør.
Afdøde var født i Jylland.

330    Anne Jensdatter i Kalundborg. 31.3.1724, fol.490.
E: Jens Nielsen Post. B:
1) Jens Jensen 23
2) Niels Jensen21.

331    Peder Nielsen, bådsmand i Kalundborg. 31.3.1724, fol.490B.
E: Gertrud Andersdatter. B:
1) Niels Pedersen 20
2) Søren Pedersen 17
3) Karen Pedersdatter 12.

332    Maren Andersdatter i Kalundborg. 31.3.1724, fol.490B.
E: Søren Nielsen, maltgører. A:
1) bror Morten Andersen i Skippinge herred
2) søster Anne Andersdatter g.m. Thomas Eriksen ved Roskilde
3) søster Karen Andersen, død. E: Jesper Svendsen i Stokkebjerg [i Hjembæk sogn]. 3B:
a Else Jespersdatter
b Anne Jespersdatter g.m. Jørgen Pedersen i Stokkebjerg
c Maren Jespersdatter.

333    Mette Nielsdatter i Kalundborg. 28.4.1724, fol.491B.
Enke efter Laurids Jensen, skrædder, [skifte 20.11.1721 lbnr.314]. Af børn angives B:
1) Anne Lauridsdatter
2) Anders Lauridsen.

334    Karen Simonsdatter i Kalundborg. 7.4.1724, fol.492B.
Enke efter Tønnes Andersen, [skifte 23.8.1715 lbnr.240]. B:
1) Mogens Tønnesen 27, skomager i Ruds Vedby
2) Maren Tønnesdatter 23.
FM: Peder Lauridsen Borrich.
Desuden nævnes børnenes fætter Laurids Hansen.

335    Niels Jacobsen Gad i Kalundborg. 14.7.1724, fol.494B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Christian Carstensen. B:
1) Jacob Nielsen 4.

336    Anders Terkildsen, klokker i Kalundborg. 29.4.1724, fol.495B.
E: Kirsten Andersdatter. B:
1) Sidse Andersdatter 23, g.m. Niels Sørensen, soldat i København.

337    Cathrine Madsdatter i Kalundborg. 16.6.1720, fol.496.
Enke efter Søren Christensen Bloch, [skifte 29.11.1708 lbnr.210].
Skiftet næsten ulæseligt.

338    Bodil Sørensdatter, ugift i Kalundborg. 16.6.1724, fol.498.
A:
0) forældre [Søren Rasmussen og Sidsel Albertsdatter 27.9.1710 lbnr.228]
1) bror Rasmus Sørensen, snedker
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Sørensen Berg.

339    Hans Sørensen Kølsen (Kølsing) i Kalundborg. 7.7.1724, fol.498.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Christian Rasmussen, bager. B:
1) Just Hansen 17, i Århus
2) Maren Hansdatter 15
3) Anne Margrethe Hansdatter
4) Karen Hansdatter 10
5) Anne Kirstine Hansdatter 9
6) Søren Hansen 7
7) Jørgen Hansen 5
8) Kirsten Hansdatter 2.
FM: farbror Peder Sørensen Kølsen.
Arv i boet efter Hans Lauridsen til B:
1) Lorents Hansen
2) Hans Selmer Hansen
3) Hans Christian Hansen.
FM: stedfar Niels Jørgensen Bagge.

340    Fortegnelse over 55 ikke indførte skifter med angivelse af navn og dato, men uden arvinger. Dog angives ægtefællens navn i nogle tilfælde.
Nogen af disse skifter er indført som skiftedokumenter; se lbnr.1254 ff.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1731-1754341    Anne Mette Sørensdatter Lund i Kalundborg. 13.2.1731, fol.23.
E: Niels Christoffersen Rudkøbing. A:
1) søster Susanne Sørensdatter, nu i København, enke efter Mikkel Schmidt
2) søster Gertrud Sørensdatter, død. E: Niels Hansen Bech. 6B:
a Margrethe Cathrine Nielsdatter g.m. Frederik Vilhelm Borthig (Bortvig)
b Hans Nielsen Bech 25, student
c Severin Nielsen Bech 24
c Christian Paludan 19
d Johan Etter Paludan Nielsen 16
e Niels Nielsen Bech 14
3) søster Cathrine Sørensdatter Lund, død, var g.m. Poul [Poulsen] Rosenkilde, degn i Rørby, [død 24.6.1729]. 2B:
a Jacoba Poulsdatter 11
b Gertrud Poulsdatter 7.
(Skiftet også indført som lbnr.1331).

342    Niels Sørensen, feldbereder i Kalundborg. 13.2.1731, fol.26.
E: Ingeborg Marie Jørgensdatter. LV: bror Søren Jørgensen. B:
1) Søren Nielsen 15, i feldberederlære i Århus
2) Jørgen Nielsen 14, i Kalundborg latinskole
3) Maren Nielsdatter 13
4) Anne Margrethe Nielsdatter 9
5) Karen Nielsdatter 4, der døde efter sin far.

343    Jens Hansen Lund, vægter i Kalundborg. 14.2.1731, fol.28.
E: Maren Svendsdatter.
B:
1) Maren Jensdatter g.m. Christian Olufsen i Mastrup på Sejerø
2) Hans Jensen 20
3) Anne Christine Jensdatter 18
4) Mette Jensdatter 10.

344    Maren Jespersdatter Amdrup i Kalundborg. 14.2.1731, fol.29.
E: Christian Hansen Alrum, skrædder. B:
1) Hans Christiansen Alrum 5½
2) Anne Birgitte Christiansdatter 25 uger.
FM: morbror Jens Amdrup i København.
Desuden nævnes:
1 enkemandens søster Cornelia Lisbeth Hansdatter i København
2 enkemandens svoger Laurids Hansen i Kalundborg.

345    Hans Christoffersen i Kalundborg. 2.4.1731, fol.31B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Ditmer Bentsen. B:
3) Bodil Hansdatter, der døde efter sin far. E: Søren Jørgensen Endelave.
Første ægteskab med Bodil Pedersdatter, [skifte 6.4.1707 lbnr.193]. B:
1) Christoffer Hansen, skomager i Holbæk
2) Peder Hansen, rytter i Århus.

346    Bodil Hansdatter i Kalundborg. 14.4.1731, fol.35B.
E: Søren Jørgensen [Endelave]. A:
1) mor Kirsten Nielsdatter, enke efter Hans Christoffersen, [skifte 2.4.1731 lbnr.345].
Fars første ægteskab med [Bodil Pedersdatter, skifte 6.4.1707 lbnr.193]. B:
2) halvbror Christoffer Hansen [Møller], skomager i Holbæk
3) halvbror Peder Hansen [Møller], rytter i Århus.

347    Jeppe Sørensen, skipper i Kalundborg. 18.4.1731, fol.38B.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Laurids Nielsen, vognmand.
Første ægteskab med Malene Christensdatter. B:
1) Lucie Jepsdatter 28
2) Cathrine Jepsdatter 20.
FM: Niels Adriansen.

348    Bodil Madsdatter i Kalundborg. 2.5.1731, fol.41.
E: Peder Christensen, vægter. A:
1) halvsøster Maren i en landsby ved Holbæk.

349    Niels Lauridsen Svarre, instrumental musikant i Kalundborg. 2.5.1731, fol.42.
E: Karen Sørensdatter Lind. LV: Johan Kuhr. B:
1) Anne Nielsdatter 13
2) Laurids Nielsen 11.
FM: Peder Sørensen, skrædder.

350    Anders Herkules, skomager i Kalundborg. 26.10.1730, fol.43.
E: Eleonora Johanne Johansdatter. LV: Niels Adriansen, smed. B:
1) Herkules Andersen 11, i Kalundborg latinskole
2) Bodil Andersdatter 5½
3) Anne Marie Andersdatter 4
4) Johan Andersen 1¼.

351    Anders Lauridsen, toldbetjent i Kalundborg. 2.5.1731, fol.45.
E: Gundel Christensdatter. LV: Clemen Knudsen. B:
1) Ida Malene Andersdatter 12.
FM: Søren Jørgensen.

352    Børge Johansen i Kalundborg. 13.6.1731, fol.46B.
E: Karen Kjeldsdatter. B:
1) Johan Børgesen 1.
FM: farfar Johan Henriksen Post.

353    Anne Nielsdatter i Kalundborg. 13.6.1731, fol.47.
E: Christen Nielsen, drejer. B:
1) Christen Christensen 19, skrædderdreng
2) Margrethe Christensdatter 17
3) Niels Christensen 11.

354    Peder Mikkelsen i Kalundborg. 14.6.1731, fol.48.
E: Karen Christensdatter. LV: Christian Carstensen, bager. A:
1) mor Christine Mikkelsdatter, enke efter afdødes far Mikkel Pedersen i Harlev i Framlev herred
2) søster Maren Mikkelsdatter i Harlev
3) søster Karen Mikkelsdatter 20 i Harlev.
Arv i boet efter enkens første mand til dennes bror, død. 1B:
a Christen Mortensen.
FM: Knud Jensen Vinding.

355    Rasmus Nielsen Bøstrup i Kalundborg. 15.6.1731, fol.51.
E: Ingeborg Pedersdatter Vastrup. LV: Mikkel Pedersen Vastrup. B:
1) Dorthe Birgitte Rasmusdatter 4.
FM: fars farbrors søn Søren Sørensen, møller.
Arv i boet til Clemen Pedersen Vastrup.

356    Thomas Jensen, ugift krambodkarl i Kalundborg. 20.7.1731, fol.54.
A:
0) forældre Jens Nielsen [Samsing], havnefoged, skifte 3.12.1706 lbnr.191 og Maren Jørgensdatter, skifte 16.8.1720 lbnr.309
1) bror Niels Jensen
2) bror Jørgen Jensen
3) søster Else Cathrine Jensdatter, sindssvag.
Mors andet ægteskab med Niels Adriansen, smed, der lever.
4) halvsøster Karen Nielsdatter.

357    Peder Jensen Møller i Kalundborg. 11.7.1731, fol.57B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Knud Jensen Vinding. B:
1) Barbara Marie Pedersdatter 17
2) Anne Johanne Pedersdatter 12.
FM: Clemen Knudsen, feldbereder.
Enkens første ægteskab med [Mads Nielsen, skifte 5.12.1709 lbnr.222]. Arv til B:
1) Peder Madsen.

358    Anders Nielsen Bagge, overformynder i Kalundborg. 5.9.1731, fol.59B.
E: Ellen Christensdatter Lassen. LV: Christian Carstensen, bager. B:
1) Niels Andersen 11
2) Maren Andersdatter 8
3) Sidsel Andersdatter 7
4) Christen Andersen 4.
Andrea Andersdatter, født efter fars død.
FM: Knud Jensen Vinding.

359    Anne Marie Frederiksdatter Vilsbæk, ugift i Kalundborg. 9.1.1731, fol.62B.
A:
0) forældre [Frederik Rasmussen Vilsbæk, præst i Torslev og Lendum, skifte Ålborg bisp 2.1.1689, lbnr.69 og Anne Thomasdatter Jetsmark, skifte Ålborg bisp 20.6.1682 lbnr.31]
1) søster Ida Frederiksdatter Vilsbæk på Kettrupgård i Ingstrup sogn, enke efter Jordan [Henriksen] til Kettrupgård, [død 4.12.1712]
2) bror Frederik Frederiksen Vilsbæk, [kapellan i Sæby, skifte Ålborg Bisp 23.5.1714 lbnr.253] g.m. Susanne Nielsdatter Borum. 1B:
a Frederik Frederiksen Vilsbæk på Kettrupgård
Desuden nævnes:
1 afdødes farbror Otto Rasmussen Vilsbæk, præst i Bregninge og Bjergsted.
2 Jacob Jochumsen Vilsbæk, feldbereder i København, der kalder afdøde for sit søskendebarn.

360    Søren Pedersen Møller i Kalundborg. 19.9.1731, fol.94.
E: Else Jensdatter. B:
1) Anne Sørensdatter 22.
FM: Peder Sørensen, skrædder.

361    Peder Jensen Feilberg i Kalundborg. Samfrændeskifte 18.2.1732, fol.95.
E: Anne Kirstine Woller. LV: Jørgen Clausen Blymester, der ægter enken. B:
1) Jens Pedersen Feilberg
2) Peder Pedersen Feilberg
3) Kirsten Pedersdatter Feilberg.
FM: født værge Henrik Jensen Feilberg.
Bevilling til uskiftet bo af 17.11.1730.

362    Kirsten Andersdatter i Kalundborg. 5.12.1731, fol.97.
E: Johan Henriksen Friis.
Ved skiftet mødte Casper Ernstsen, væver son værge for afdødes sønnekone.

363    Laurids Lauridsen Møller i Kalundborg. 6.6.1732, fol.97.
E: Maren Christensdatter. LV: Clemen Knudsen. B:
1) Christian Lauridsen i Randers
2) Christen Lauridsen, skomager i Skælskør
3) Laurids Lauridsen 31, tømrer, på stedet
4) Peder Lauridsen 26, i tømrerlære i København
5) Jens Lauridsen 22, i Randers
6) Sofie Lauridsdatter 20
7) Birgitte Marie Lauridsdatter 18.

364    Jens Lauridsen Thurø, bådsmand i Kalundborg. 6.6.1732, fol.98B.
E: Gertrud Marie Jensdatter. LV: far Jens Hjort. B:
1) Christen Jensen 3
2) Laurids Jensen 6 mdr.
FM: Niels Jørgensen Bagge.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Lauridsen Thurø.
Afdøde blev begravet på Thurø 26.3.1732.

365    Lisbeth Iversdatter Milling i Kalundborg. 15.8.1732, fol.99.
E: Ditmer Bentsen.
[Første ægteskab med Jens Lauridsen, skifte 13.8.1722 lbnr.317].
Andet ægteskab med [Nikolaj Pedersen]. B:
1) Anne Marie Nikolajsdatter 9
2) Jens Nikolajsen 7
3) Anne Margrethe Nikolajsdatter 6.
FM:
1 morbror Rasmus Iversen
2 morbror Søren Iversen.
Enkemandens første ægteskab med Dorthe Nielsdatter Vejle. Arv til B:
1) Kirsten Ditmersdatter.

366    Jørgen Schmidt, organist i Kalundborg. 16..8.1732, fol.101.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Søren Jørgensen Endelave.
Arvinger kendes ikke.

367    Cathrine Iversdatter Milling i Kalundborg. 12.9.1732, fol.102.
E: Jørgen Jørgensen Stub. B:
1) Karen Jørgensdatter Stub 9 uger.
FM: Rasmus Iversen.
Desuden nævnes afdødes mor Maren [Sørensdatter], enke efter Iver Rasmussen, smed.

368    Maren Andersdatter i Kalundborg. 13.9.1732, fol.103.
E: Christen Sørensen Bloch.
Arvinger kendes ikke.

369    Peder Borchard, slagter i Kalundborg. 12.12.1732, fol.103B.
E: Helle Rasmusdatter. LV: Elias Hofmann. B:
1) Cathrine Elisabeth Pedersdatter 2.

370    Peder Pedersen Møller, skipper i Kalundborg. 17.12.1732, fol.104.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christian Carstensen, bager. B:
1) Peder Pedersen 15
2) Anne Pedersdatter 13
3) Laurids Pedersen 8
4) Kirsten Pedersdatter 5
5) Peder Christian Pedersen 11 uger.

371    Laurids Nielsen, vognmand i Kalundborg. 18.8.1732, fol.105B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jørgen Tvede, handskemager. A:
1) bror Jens Nielsen den ældre
2) bror Jens Nielsen den yngre
3) søster Else Nielsdatter
4) søster Kirsten Nielsdatter,
alle i Tånum i Sønderlyng herred

372    Mads Lauridsen, snedkersvend i Kalundborg. 27.6.1733, fol.107.
Afdøde efterlader sin far på Kærsholm gods i Torning sogn ved Mikkel Nielsen i Århus.

373    Niels Olufsen Skov i Kalundborg. 24.4.1733, fol.107B.
E: Anne Marie Sørensdatter Møller. LV: Ditmer Bentsen. B:
1) Oluf Burchard Nielsen Skov 4½ måned.

374    Christen Kjeldsen, bådsmand i Kalundborg. 11.9.1733, fol.109.
E: Anne Ulsdatter. LV: Tord Lauridsen Møller, bager. A:
1) søster Anne Kjeldsdatter g.m. Peder Skytte ved Kongens Mølle i Skippinge herred
2) søster Kirsten Kjeldsdatter g.m. Svend Nielsen i København
3) søster Gertrud Marie Nielsdatter g.m. en kommandersergent i Stettin
4) halvsøster Maren Kjeldsdatter g.m. Gotfred Klejnsmed, skrædder i Helsingør
5) halvsøster Karen Kjeldsdatter g.m. Søren Nielsen Bastrup, bådsmand i Kalundborg.

375    Søren Jørgensen i Kalundborg. 1.6.1733, fol.109B.
E: Sidsel Christensdatter, der døde 13.3.1733.
Hans A:
1) bror Peder Jørgensen
2) bror Samuel Jørgensen i Kolby på Samsø
3) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Jørgen Sørensen
4) søster Ingeborg Marie Jørgensdatter, enke efter Niels Sørensen, feldbereder, [skifte 13.2.1731 lbnr.342]
5) søster Maren Jørgensdatter g.m. Jeppe Rasmussen, tømrer
6) søster Margrethe Jørgensdatter g.m. Rasmus Sørensen, skomager.
Hendes A:
1) mor Anne Lauridsdatter, enke efter Christen Pedersen i Over Kærby [i Drigstrup sogn] ved Kerteminde
2) bror Peder Christensen i Revninge ved Kerteminde
3) bror Laurids Christensen i Over Kærby ved Kerteminde.
Afdøde mand døde 24.2.1733.

376    Søren Simonsen, skipper i Kalundborg. 17.3.1734, fol.113B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Lennert Nielsen Birch. B:
1) Simon Sørensen 12½.

377    Jens Hansen Barfred i Kalundborg. 12.5.1734, fol.114B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Carsten Kruse.
Første ægteskab med [Malene Mortensdatter, skifte 21.12.1719 lbnr.303]. B:
1) Hans Jensen Barfred 25, feldberedersvend
2) Frederik Jensen Barfred 24, vintappersvend i Frankfurt am Main
3) Ulrik [Anton] Jensen Barfred 22, købmandskarl i Holbæk.
FM: Niels Barfred.

378    Inger Christensdatter Juul i Kalundborg. 10.7.1733, fol.116B.
E: Lennart Nielsen Birch.
Første ægteskab med [Simon Olufsen, skifte 21.7.1701 lbnr.159]. B:
1) Christen Simonsen Calundan, død. E: Antoinette. 8B:
a Frederik Christensen Calundan
b Simon Christensen Calundan
c Ulrik Christian Christensen Calundan
d Christen Christensen Calundan
e Charlotte Eleonora Christensdatter Calundan g.m. Oluf Thidemann i Larvik
f Inger Christensdatter Calundan
g Anne Hedvig Christensdatter Calundan
h Margrethe Christensdatter Calundan, alle børn i Norge
2) Oluf Christian Simonsen Calundan i Sandefjord i Norge.
Andet ægteskab med Søren Jensen Bay, skifte 29.8.1710. B:
3) Simon Sørensen Bay i Larvik ved Jørgen Jacobsen Friis, byfoged i Ringsted
4) Anne Sørensdatter Bay g.m. Laurids Gynge i Kalundborg.
Christen Simonsen har arv efter:
1 farmor Johanne Simonsdatter, var g.m. [Oluf Jensen, skifte 23.9.1690 lbnr.67]
2 farbror Søren Olufsen.

379    Jens Christensen Pihl, murer i Kalundborg. 23.7.1734, fol.127.
Afdøde var forlovet med Bodil Jensdatter, der var frugtsommelig, men der nævnes ikke noget barn. LV: Johan Kuhr.
Arvinger angives ikke.

380    Johan Nielsen, skoflikker og slagter i Kalundborg. 15.9.1734, fol.127.
E: Helene Rasmusdatter. LV: Elias Hofmann, kirurg. A:
1) bror Hans Nielsen, skomager i Pedersborg ved Sorø
2) søster Gertrud Nielsdatter g.m. Morten Hansen i Nykøbing Sjælland
3) halvbror Bertel Nielsen i Kalundborg.,
Arv i boet til enkens barn af første ægteskab B:
1) Cathrine Elisabeth Pedersdatter.

381    Mette Lauridsdatter i Kalundborg. 14.1.1735, fol.128.
E: Andreas Hansen, urtegårdsmand i Lindegårdens have. A:
1) far Laurids Christensen Morsing i Ravnstrup ved Viborg.

382    Maren Sørensdatter i Kalundborg. 9.2.1735, fol.129B.
Enke efter Iver Rasmusdatter, smed. B:
1) Rasmus Iversen
2) Søren Iversen
3) Hans Iversen, snedkersvend, uvist hvor
4) Peder Iversen Milling, student på Langeland
5) Lisbeth Iversdatter Milling, [skifte 15.8.1732 lbnr.365]. [Andet] ægteskab med Nikolaj Pedersen. 3B:
a Anne Marie Nikolajsdatter 10½
b Jens Nikolajsen 9½
c Anne Margrethe Nikolajsdatter 8
6) Cathrine Iversdatter Milling, [skifte 12.9.1732 lbnr.367]. E: Jørgen Jørgensen Stub. 1B:
a Karen Jørgensdatter Stub 2½
7) Kirsten Iversdatter 15.

383    Mette Marie Poulsen i Kalundborg. 28.7.1734, fol.131B.
E: Ernst [Joachimsen] Soltwedel, tolder. A:
1) mor Maren Sørensdatter, enke efter Oluf Poulsen i Fredericia
2) søster Gertrud Poulsen g.m. Conrad Ryder, student på Frederiksberg ved København
3) søster Anne Poulsen g.m. Frederik Elling, snedker i Fredericia.

384    Christian Hansen Alrum, skrædder i Kalundborg. 13.5.1735, fol.134.
E: Anne Sørensdatter Schmidt. B:
3) Ingeborg Marie Christiansdatter Alrum 2.
Første ægteskab med Maren Jespersdatter Amdrup, [skifte 14.2.1731 lbnr.344]. B:
1) Hans Christiansen Alrum 9½
2) Anne Birgitte Christiansdatter Alrum 4½.
FM: fars svoger Laurids Hansen Smed, klokker i Kalundborg.
Desuden nævnes enkens søsterdatter Kirsten Sørensdatter.
Afdøde døde 29.33.1735.

385    Registrering i Kalundborg. 20.6.1732, fol.135.
Registrering af boet hos Johan Christian Grotholtz, rytter og Maren Lauridsdatter, der har levet sammen i 9 år uden ægteskab og er dømt til Bremerholm.
Enkemandens lille søn Markus Johansen opdrages af husets tjenestepige Else Markusdatter.

386    Maren Hansdatter Høring i Kalundborg. 17.6.1735, fol.136B.
E: Peder Nielsen Viborg. B:
1) Anne Marie Pedersdatter Viborg 16
2) Niels Pedersen Viborg 15
3) Bodil Pedersdatter Viborg 13
4) Hans Pedersen Viborg 10
5) Rasmus Høring Pedersen Viborg 8.

387    Niels Nielsen Juul, ugift i Kalundborg. 30.9.1728, fol.137.
A:
1) bror Rasmus Nielsen Juul, betjent på Antvorskov Ladegård
2) bror Søren Nielsen i Hollandsbjerg [i Ørsted sogn] i Rougsø herred mellem Randers og Grenå
3) bror Søren Nielsen Juul i Rougsø herred, død. 3B:
a Anne Sørensdatter 22 i præstegården på Sejerø
b Maren Sørensdatter 19
c Niels Sørensen 16
4) søster Mette Nielsdatter Juul i Hollandsbjerg, død. 3B:
a Niels Rasmussen, ridefoged på Hellestrup på Sjælland
b Maren Rasmussen 28, der ægter Peder Lauridsen Slangerup
c Anne Rasmusdatter i Slagelse.

388    Peder Nielsen Viborg, toldbetjent i Kalundborg. 14.10.1735, fol.160.
Enkemand efter [Maren Hansdatter Høring, skifte 17.6.1735 lbnr.386]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter Viborg 16
2) Niels Pedersen Viborg 15, i snedkerlære
3) Bodil Pedersdatter Viborg 13
4) Hans Pedersen Viborg 10
5) Rasmus Høring Pedersen Viborg 8.
FM:
1 fars svoger Sivert Jespersen, snedker
2 fars svoger Niels Johansen, tømrer i Roskilde.

389    Mads Nielsen, gårddreng i Kalundborg. 20.1.1735, fol.163B.
Arvinger angives ikke.

390    Karen Jensdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 19.3.1735, fol.163B.
Arvinger angives ikke.

391    Tobias Tobiassen, skomager i Kalundborg. 12.12.1735, fol.163B.
E: Karen Nielsdatter.
Afdøde efterlader umyndige børn.

392    Anne Hansdatter i Kalundborg. 27.3.1736, fol.164.
Enke efter Niels Caspersen Valerius, [borgmester, skifte 23.2.1717 lbnr.280].
Første ægteskab med [Niels Madsen Tvede i Randers, skifte Randers 9.7.1687 lbnr.178]. B:
1) Hans Nielsen Tvede, død. 2B:
a Michael Hansen Tvede, tømrer i København
b Anne Elisabeth Hansdatter Tvede g.m. Oluf Aagaard, hørkræmmer i København.
[Andet ægteskab med Niels Nielsen Siersted, borgmester, skifte 23.5.1695 lbnr.96].
Til stede ved skiftet var:
1 Anne Dorthe, enke efter Hans Hansen Møller, degn i Årby, død 1733.
Afdøde døde 27.1.1736.

393    Mette Margrethe Nielsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 15.5.1736, fol.165B.
Arvinger angives ikke.

394    Christen Jørgensen, skomager i Kalundborg. 18.7.1736, fol.166.
E: Ingeborg Andersdatter. LV: Mathias Andersen, feldbereder. B:
1) Anne Christensdatter 11.

395    Maren Jensdatter Krøger i Kalundborg. 20.7.1736, fol.167.
E: Laurids Mogensen, skoleholder. B:
1) Dodo Lauridsen 4.
[Første ægteskab med Dodo Lauridsen, dansk skoleholder, skifte 27.6.1727 lbnr.1281].
Afdøde døde 26.5.1736.

396    Birgitte Olufsdatter i Kalundborg. 28.10.1735, fol.168B.
E: Niels Jørgensen Bagge, overformynder. B:
3) Rebekka Marie Nielsdatter Bagge 23
4) Jørgen Nielsen Bagge 20.
Første ægteskab med Hans Lauridsen. B:
1) Hans Selmer Hansen 31
2) Hans Christian Hansen 28.
Afdøde døde 19.8.1735.

397    Jens Sørensen Dørup i Kalundborg. 2.11.1735, fol.172B.
A:
1) mor Anne Jensdatter, enke efter afdødes far Søren Christensen i Dørup i Voerladegård sogn under Skanderborg Rytterdistrikt
2) bror Christen Sørensen, rytter i Ørslev, født i Dørup
3) bror Niels Sørensen i Dørup
4) bror Søren Sørensen i Dørup 20
5) søster Karen Sørensdatter.
Afdøde døde 20.5.1735.

398    Jacob Rasmussen, drejer i Kalundborg. 14.12.1736, fol.176.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Jens Jacobsen 29
2) Hans Jacobsen, drejer i Finderup
3) Niels Jacobsen 23, i tømrerlære i København
4) Mikkel Jacobsen, drejer i Vedby på Sjælland
5) Maren Jacobsdatter g.m. Mads Pedersen, værtshusmand i København
6) Gertrud Jacobsdatter g.m. Jacob Wasnik, væversvend i København
7) Elisabeth Jacobsdatter 21, i København.

399    Poul Pedersen, vognmand i Kalundborg. 12.12.1736, fol.177.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Carstensen, bager. B;
1) Niels Poulsen 15.
FM: Hans Villumsen, vognmand.

400    Eleonora [Johanne] Johansdatter i Kalundborg. 12.12.1736, fol.178.
E: Peder Sørensen, skomager. B:
5) Anders Pedersen 4½
6) Søren Pedersen, 12 uger.
Første ægteskab med Anders Herkules, skomager, [skifte 26.10.1730 lbnr.350]. B:
1) Herkules Andersen 17
2) Bodil Andersdatter 11
3) Anne Marie Andersdatter 9
4) Johan Andersen 7.

401    Anne Margrethe Sørensdatter i Kalundborg. 11.4.1736, fol.179.
E: Niels Jensen Vitting. B:
1) Maren Nielsdatter 7½
2) Jens Nielsen 6½
3) Anne Sofie Nielsdatter 3½.

402    Bendix Svendsen, toldbetjent i Kalundborg. 23.9.1737, fol.179B.
E: Helene Rasmusdatter. LV: Christen Carstensen, bager. B:
12) [Anne Margrethe Bendixdatter, skifte 16.8.1720 lbnr.308, var g.m. Niels Jørgensen]. 1B:
a Svend Nielsen.
FM: Mogens Højbjerg.

403    Rasmus Jensen Nygaard, ugift tjenestekarl i Kalundborg. 9.11.1737, fol.180.
A:
1) far Jens Nielsen Salling i Store Sjørup [i Estruplund sogn] på Estruplund gods.

404    Hans Bonum Fuglede i Kalundborg. 28.1.1738, fol.180B.
E: Mette Mathiasdatter Unruh. LV: Peder Hansen Paludan, præst i Kalundborg. B:
1) Mathias Hansen Fuglede
2) Hans Hansen Fuglede
3) Peder Hansen Fuglede
4) Marie Hansdatter Fuglede.

405    Marie Andersdatter Tamdrup i Kalundborg. 20.1.1738, fol.182, 295.
E: Frederik Gottlieb Nikolaj, apoteker. B:
1) Vincent David Nikolaj 10
2) Susanne Theodora Nikolaj 8
3) Margrethe Elisabeth Nikolaj 5
4) Ernst Christian Nikolaj 4.
FM:
1 morbror Hans Tamdrup, krigsråd og regimentskvartermester ved svigerfar Johan Clementin Bartskær, præst i Slagelse
2 mosters mand Peder [Helt Jensen] Raklev, kapellan i Korsør og Tårnborg.
3 mosters mand Christian Steenholm, farver i Slagelse
Arv i boet efter afdødes far Anders [Bertelsen] Tamdrup, farver i Slagelse, [skifte Slagelse 1.7.1737 lbnr.484].
Testamente af 21.10.1735.
[Afdøde første ægteskab med Vincent David Fischer, apoteker i Kalundborg, skifte 1.5.1725 lbnr.1265].

406    Laurids Simonsen, klejnsmed i Kalundborg. 8.5.12738, fol.182B.
E: Helvig Nikolajsdatter. LV: Mogens Pedersen Højbjerg, snedker. B:
3) Anne Birgitte Lauridsdatter.
FM: Jesper Nielsen, tømrer.
Første ægteskab med Anne Sørensdatter, [skifte 2.12.1718 lbnr.288]. B:
1) Lisbeth Lauridsdatter
2) Søren Lauridsen.
FM: Søren Iversen, som beslægtet.

407    Maren Jensdatter i Kalundborg. 26.2.1738, fol.184B.
E: Peder Andersen Møller, færgeskipper. B:
1) Anders Pedersen 15
2) Jørgen Pedersen 13
3) Sidsel Pedersdatter 11
4) Anne Malene Pedersdatter 9
5) Christen Pedersen 6 mdr.
Afdøde døde 18.8.1737.

408    Anne Margrethe Jørgensdatter i Kalundborg. 25.7.1738, fol.185B.
E: Clemen Knudsen.
Første ægteskab med Niels Nielsen, Hammer, møller. B:
1) Mette Cathrine Nielsdatter Hammer g.m. Oluf Pedersen Nordager
2) Dorthe Nielsdatter Hammer 12.
FM: farbror Christen Nielsen Hammer.

409    Maren Hansdatter Schiønning i Kalundborg. 3.11.1738, fol.189B.
E: Jens Christensen Hjort, skipper. B:
1) Hans Jensen Hjort i København
2) Mette Jensdatter Hjort g.m. Jens Poulsen, prammand i København
3) Gertrud Marie Jensdatter Hjort g.m. Søren Pedersen Ørby, sejlingsmand i Kalundborg.

410    Rasmus Poulsen, vognmand og træskohandler i Kalundborg. 10.5.1730, fol.192.
Enkemand efter [Margrethe Frandsdatter, skifte 21.7.1729 lbnr.1311]. B:
3) [Søren Rasmussen]
4) [Kirsten Rasmusdatter]
5) [Anne Marie Rasmusdatter]
6) [Anne Rasmusdatter].
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 23.12.1718 lbnr.289]. B:
2) [Poul Rasmussen]
3) [Anne Rasmusdatter].
De yngste børn sættes til opfostring hos Søren Nielsen, maltgører og hustru Cathrine Hansdatter.

411    Niels Jensen, væver i Kalundborg. 15.8.1730, fol.129B.
Enkemand efter Anne Marie Sørensdatter, der døde 17.6.1730. B:
1) Jacob Nielsen 20, der døde af samme feber som forældrene
2) Anne Nielsdatter 13
3) Søren Nielsen 10.

412    Anne Sørensdatter Pochsteen i Kalundborg. 2.3.1739, fol.195.
E: Laurids Mogensen, dansk skoleholder. B:
1) Maren Lauridsdatter 7 uger.
FM: mors stedfar Gregers Thomsen.

413    Johanne Mogensdatter [Levin] i Kalundborg, der døde 7.3.1739, fol.197.
E: Burchard von der Burg.
Første ægteskab med Jacob [Christensen] Gamst, [præst i Store- og Lille Fuglede, død 20.6.1709]. B:
1) Christen Jacobsen Gamst, successor i Store- og Lille Fuglede
2) Mogens Jacobsen Gamst, [kirurg i Næstved, skifte Næstved 12.1.1723 lbnr.585]. 2B:
a Johan Mogensen Gamst, kirurg i København
b Mogens Mogensen Gamst, kirurg i København
3) Herman Jacobsen Gamst, købmand i Nykøbing Sjælland
4) Else Margrethe Jacobsdatter Gamst i Kalundborg, enke efter Johan Henrik von Staden, løjtnant i København. Gave til 2B:
a Christiane von Staden g.m. Ditmer Bentsen
b Johanne von Staden g.m. Christen Jacobsen Aarestrup
5) Leviche Jacobsdatter Gamst g.m. Christian Edvard Rosenberg, kaptajn i København
6) Christine Jacobsdatter Gamst g.m. Jens Sørensen Bøsholt, hørkræmmer i København. Hendes første ægteskab med Peder Hemmet.

414    Peder Andersen, færgeskipper og skibstømrer i Kalundborg. 21.6.1739, 210B.
E: Ursula Cathrine Rauberg. LV: Hans Frederik Wørpel.
Arvinger angives ikke.

415    Jørgen Jacobsen Cort i Kalundborg. 10.8.1739, fol.214.
E: Anne Berntsdatter. LV: Jørgen Jørgensen Stub. B:
1) Hans Jacob Jørgensen Cort, død, var g.m. Karen Mikkelsdatter. 1B:
a Jacob Hansen 28, klejnsmedesvend i Norge
2) Jørgen Jørgensen Cort 31, skomagersvend i København
3) Bernt Jørgensen Cort 26, farer til skibs fra Åbenrå.

416    Gertrud Christensdatter i Kalundborg. 11.10.1739, fol.216B.
Arvinger angives ikke.

417    Karen Nielsdatter i Kalundborg. 12.12.1739, fol.217.
E: Jørgen Jensen Samsing. A:
1) far Niels Adriansen, smed.

418    Margrethe Nielsdatter i Kalundborg. 10.12.1739, fol.217B.
E: Peder Lauridsen, tømrer.  B:
1) [Margrethe] Pedersdatter 4 uger.

419    Christence Christiansdatter Stub i Kalundborg. 2.12.1739, fol.219B.
Enke efter Johan Zitzow i Undløse. B:
1) Anne Johansdatter g.m. Jens Pedersen Møller
2) Cathrine Johansdatter 20
3) Margrethe Johansdatter 14
4) Johan Johansen 8
5) Anne Johansdatter 6
6) Christian Johansen 4.
FM: mosters mand Mikkel Clemensen.

420    Laurids Hansen, bødker i Kalundborg. 9.1.1740, fol.222.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Iversen. B:
1) Hans Andreas Lauridsen 6
2) Johanne Lauridsdatter 4
3) Jens Lauridsen.

421    Kommissionsafgørelse i Kalundborg. 6.12.1737, fol.224.
Kommissionsafgørelse vedrørende fordring i boet efter
Otto Pedersen Friis, byfoged i Kalundborg.
Af kreditorerne nævnes:
1 nu afdøde Laurids Hansen Thurø
2 Jørgen Jørgensen Friis.
I boet findes børnepenge til:
1) Marie Lauridsdatter Thurø, der har arv efter sin mor (29 rdl)
2) Hans Lauridsen Thurø, der har arv efter sin far (31 rdl)
3) Jens Lauridsen Thurø, [skifte 6.6.1732 lbnr.364], der har arv efter sin far, der går til hans børn (31 rdl)
4) Marie Lauridsdatter Thurø, har arv efter sin far (15 rdl)
5) Niels Jensens børn, der har arv efter deres far og mor (9 rdl)
6) Rebekka Lauridsdatter Thurøs børn ved hendes forrige mand, der har arv efter deres mor (51 rdl)
7) Jens Dyrups arvinger (31 rdl).

422    Kommissionsafgørelse i Kalundborg. 21.11.1738, fol.230B.
Kommissionsafgørelse vedrørende fordring i boet efter
Frands Pedersen Floor, by-og rådstueskriver samt kirkeværge i Kalundborg.
I boet findes børnepenge til:
1) Peder Frandsen Floor (107 rdl)
2) Hans Zachariassen Floor (107 rdl).
Enken og hendes børn kræver penge til deres underhold.

423    Laurids Nielsen, skoflikker i Kalundborg. 5.11.1739, fol.237.
E: Karen Hansdatter. LV: Mikkel Pedersen Vastrup. B:
1) Malene Lauridsdatter 5
2) Kirsten Lauridsdatter 1½.

424    Karen Christensdatter i Kalundborg, der døde 23.11.1739, fol.237B.
E: Mads Lauridsen Nyrup. A:
1) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Jørgen Thomsen i Bjerring i Bjerring sogn [i Middelsom herred]. 2B:
a Christen Bjerring
b Kirsten Jørgensdatter 18
c Jens Jørgensen 15.

425    Edel Christensdatter i Kalundborg. 24.11.1739, fol.243.
E: Nikolaj Lorentsen. B:
1) Lorents Laurids Nikolajsen 5
2) Christian Nikolajsen 1.

426    Jens Christensen Hjort, skipper i Kalundborg. 9.12.1739, fol.246.
Enkemand efter Maren Hansdatter Schiønning, skifte 3.11.1738 lbnr.409.
Af børn nævnes B:
1) Gertrud Marie Jensdatter Hjort g.m. Søren Pedersen Ørby.

427    Claus Christensen, smed i Kalundborg. 9.12.1739, fol.248B.
E: Marie Christine Christensdatter. LV: Christen Nielsen Vejle. A:
1) bror Bertel Christensen Schmidt, degn i Rønnebæk og [Holme] Olstrup ved Næstved
2) Anne Pedersdatter, [familieskab angives ikke], enke efter Jens Hansen Barfred, [skifte 12.5.1734 lbnr.377] ved stedsøn Ulrik [Anton] Jensen Barfred.

428    Christian Weinholt, ugift i Kalundborg, der døde 1.2.1740, fol.250.
A:
1) mor Cathrine Sofie Bonsach i Hamborg.

429    Margrethe Nikolajsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 29.3.1740, fol.251.
A:
0) forældre Nikolaj Pedersen, tobaksspinder, død og Lisbeth Iversdatter [Milling], skifte 15.8.1732 lbnr.365
1) søster Anne Marie Nikolajsdatter
2) bror Jens Nikolajsen.
Afdøde havde arv efter sin mormor Maren Sørensdatter, skifte 9.2.1735 lbnr.382, der hav været g.m. Iver Rasmusdatter, smed.

430    Frederik Andersen, ugift krambodkarl i Kalundborg, der døde 31.3.1740, fol.252.
A:
1) [søster] Henriette Margrethe Andersdatter g.m. Sivert Jespersen, snedker.

431    Jesper Nielsen, tømrer i Kalundborg. 26.4.1740, fol.252B.
E: Birgitte Nilausdatter. LV: Knud Sørensen, klejnsmed. A:
1) bror Søren Nielsen, sognefoged i Kirke Flinterup ved Sorø
2) søster g.m. Laurids Pedersen i Tystrup
3) søster g.m. Jens Ibsen i Lynge
4) søster g.m. Jens Mikkelsen i Kirke Flinterup.

432    Søren Aalum, skrædder i Kalundborg. 26.4.1740, fol.254.
E: Mette Eriksdatter. LV: Knud Sørensen, klejnsmed. B:
1) Anne Marie Sørensdatter.

433    Rasmus Sørensen Elskov, skomager i Kalundborg. 29.4.1740, fol.255.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Mikkel Pedersen Vastrup. B:
2) Marie Rasmusdatter 12
3) Margrethe Rasmusdatter 8
4) Søren Rasmussen 7
5) Anne Cathrine Rasmusdatter 5.
Første ægteskab med [Maren Sørensdatter, skifte 9.10.1727 lbnr.1287]. B:
1) Maren Rasmusdatter.
[Første hustrus første ægteskab med] Peder Christensen Hjort, [skifte 31.1.1721 lbnr.311]. Arv til B:
1) Johanne Pedersdatter 19, vanfør.
Desuden nævnes Christen Hjort, ridefoged på Frydendal.

434    Hans Nielsen, væver i Kalundborg. 17.5.1740, fol.258B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Jørgen Jørgensen Stub. B:
1) Christian Hansen 18.
Arv i boet til enkens B:
1) Søren Josvasen Lechau 22.

435    Mads Lauridsen Nyrup i Kalundborg, er døde 10.6.1740, fol.259B.
Forlovet 6.5.1740 med Anne Christensdatter. LV: Hans Ottesen Langemach. A:
1) halvbror Søren Lauridsen i Nyrup
2) halvbror Oluf Lauridsen i Raklev ved søn Søren Olufsen
3) halvbror Christoffer Lauridsen i Nyrup, død. 1B:
a Jens Christoffersen i Nyrup
4) halvsøster Maren Lauridsdatter g.m. Rasmus Ibsen i Raklev
5) halvsøster Dorthe Lauridsdatter g.m. Laurids Pedersen i Bjørnstrup.
Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 23.11.1739 lbnr.424]. Arv til søster [Maren Christensdatter, død, var g.m. Jørgen Thomsen i Bjerring i Bjerring sogn i Middelsom herred] hendes B:
a Jens [Jørgensen] Bjerring.

436    Anders Nielsen Knie i Kalundborg. 1.8.1740, fol.263.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Niels Andersen Knie
2) Laurids Andersen Knie
3) Oluf Andersen Knie.

437    Peder Andersen i Kalundborg. 15.6.1740, fol.263B.
E: Anne Christine Jensdatter. LV: Mogens Pedersen Højberg. B:
1) Peder Pedersen, født 25 uger efter fars død, der også døde.

438    Karen Hansdatter i Kalundborg. 20.6.1740, fol.263.
E: Søren Jacobsen, kræmmer.
Uden ægteskab B:
1) Karen Hansdatter.
FM: Mikkel Pedersen Vastrup.

439    Edel Olufsdatter i Kalundborg. 3.8.1740, fol.264B.
E: Natanael Nold, skomager. B:
1) Esther Natanaelsdatter g.m. Svend Jensen, feldbereder i Skælskør.

440    Albert Albertsen Goische, 28 år gammel i Kalundborg. 7.9.1739, fol.265.
A:
0) morfar [Jacob Borthig (Bortvig), amtsskriver, skifte 17.9.1702 lbnr.204]
1) mor Charlotte Amalie Borthig g.m. Iver Olufsen Boeslunde, præst i Lundforlund og Gerlev.
Mors første ægteskab med [Albert Goische, amtsskriver i Kalundborg, begravet 18.3.1723].
1) bror Henrik Goische, præst i Tanderup ved Assens på Fyn
2) bror Johan Christoffer Goische, købmand i Middelfart
3) søster Cathrine Sofie Goische g.m. Christian Ditlev Berg i Sørbymagle, skovrider i Antvorskov distrikt
4) bror Peder Goische, bogtrykkersvend i København.
Gavebrev af 2.9.1739 til børn af afdødes morbror Frederik Vilhelm Borthig B:
1) Jacob Borthig 13
2) Gertrud Borthig 11
3) Niels Borthig 10
4) Hans Severin Borthig 7
5) Christian Carl Borthig 5
6) Lucie Thomine Borthig 3
ved morfar Niels Hansen Bech.

441    Mogens Joensen, undermåler i Kalundborg. 14.9.1740, fol.270B.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Peder Sørensen, skomager. B:
1) Anne Johanne Mogensdatter 8
2) Jonas Mogensen 7
3) Marie Mogensdatter 5.

442    Anders Jensen Worm, hattemager i Kalundborg. 11.10.1740, fol.271.
E: Maren Madsdatter. LV: stedfar Carsten Kruse. B:
1) Anneke Andersdatter 16
2) Karen Andersdatter 14
3) Jens Andersen 12
4) Christine Andersdatter 10
5) Mathias Andersen 8
6) Christen Andersen 2.

443    Martha Danielsdatter [Gentz] i Kalundborg. 14.10.1740, 272B.
E: Rasmus Pedersen Borup. B:
1) Inger Marie Rasmusdatter 3.
FM: morbror Frederik Danielsen.

444    Jes Caspersen Muschort, skrædder i Kalundborg. 25.1.1740, fol.273B.
E: Edel Mette Christensdatter. LV: Thomas Mejlby, skrædder.
[Første ægteskab med Thale Christine Jacobsdatter i Kalundborg. 17.2.1718 lbnr.277].
Andet ægteskab med [Cathrine Pedersdatter, skifte 5.11.1727, skiftebrev no.28]. B:
1) Thale Lisbeth Jesdatter.
FM: [mosters mand] Christian Carstensen, bager.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Sofie Jensdatter, enke efter Christen Andersen, [skifte 21.7.1729 lbnr.1309].
2 Magdalene [Christoffersdatter] Lime, enke efter [Peder Pedersen] Kragelund, præst [i Kalvehave, død 19.2.1729].

445    Hans Jespersen, skrædder i Kalundborg, der døde 30.9.1740, fol.277.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Clemensen, feldbereder. A:
1) bror Sivert Jespersen, snedker
2) bror Peder Jespersen i Nylars sogn på Bornholm
3) bror Rasmus Jespersen i Vestermarie sogn på Bornholm.

446    Peder Mathiassen Unruh, rådmand i Kalundborg. 31.1.1741, fol.280.
E: Margrethe Elisabeth von Aspern. LV: Peder Hansen Paludan, præst i Kalundborg. B:
1) Anne Adelgunde Pedersdatter Unruh 18.
Desuden nævnes Mathias Vilhelm von Aspern, justitsråd i København.
Afdøde døde 24.6.1736.

447    Jens Rasmussen Find, der farer til søs fra Kalundborg. 28.8.1741, fol.287B.
E: Anne Christensdatter. LV: Sivert Jespersen, snedker. B:
1) Anne Mette Jensdatter Find 16.
FM: Jørgen Christoffersen Tvede, handskemager.
Afdøde døde 3.7.1741.

448    Christian Hansen Hyre i Kalundborg. 13.7.1740, fol.289.
E: Anne Christensdatter. LV: Clemen Knudsen. B:
4) Maren Christiansdatter 10.
Af første ægteskab B:
1) Johan Christiansen, bagersvend i København
2) Cathrine Christiansdatter g.m. en skomagersvend i København
3) Peder Christiansen.

449    Laurids Danielsen, skoflikker i Kalundborg. 30.4.1742, fol.289B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Iversen. B:
1) Karen Lauridsdatter 22
2) Helvig Lauridsdatter 20.
FM: Hans Jespersen Tornemark, skomager.

450    Anne Cathrine Mikkelsdatter, ugift i Kalundborg. 20.7.1742, fol.291B.
Testamente af 14.12.1736. A:
1) moster Magdalene [Jørgensdatter] With, [død 3.2.1717], var g.m. Niels [Lauridsen] Barfoed, admiral, [begravet København Petri 6.3.1730]. 2B:
a Niels Barfoed, præst i Christiania og provst i Bragernes provsti i Norge
b Lucie Barfoed g.m. Niels Hansen Bech, [vejer og måler samt toldforpagter] på stedet. [Hendes første ægteskab med Mads Hansen Trane, præst i Viborg Domkirke, skifte Nørlyng herred gejstlig 6.7.1717 lbnr.29]. 1B:
1 Niels Barfoed Trane i Ostindien

451    Bagge Laugesen Rohde, borgmester og postmester i Kalundborg. 13.9.1742, fol.292B.
Enkemand efter [Gertrud Marie Nielsdatter Hvid]. B:
1) Lauge Baggesen Rohde, student.

452    Poul Bastian Raben, forvalter i Kalundborg. 23.6.1738, fol.292B.
A:
1) søster Sofie Magdalene Pedersen Raben, død var g.m. Reinholt Pedersen i Haderslev. 3B:
a Lorents Pedersen 21, student i Jena
b Magdalene Pedersen 19
c Kirsten Pedersen 15.
2) bror Mathias Raben, amtsforvalter [over Kalundborg, Sæbygård og Dragsholm amter].

453    Christence Lorentsdatter i Kalundborg. 24.10.1742, fol.293.
Enke efter Erik Guldbæk. B:
1) Anne Eriksdatter Guldbæk 21
2) Karen Eriksdatter Guldbæk 20
3) Christence Eriksdatter Guldbæk 18
4) Anders Eriksen Guldbæk 16
5) Lorents Eriksen Guldbæk 11.
FM: mosters mand Jen Poulsen, forvalter i Tommerup.
Afdøde døde 8.8.1742.

454    Marie Andersdatter Tamdrup i Kalundborg. Samfrændeskifte 20.1.1738, fol.295B.
E: Frederik Gottlieb Nikolaj, apoteker. B:
1) Vincent David Nikolaj 10
2) Susanne Theodora Nikolaj 8
3) Margrethe Elisabeth Nikolaj 5
4) Ernst Christian Nikolaj 4.
FM:
1 mosters mand Peder Helt Jensen Raklev, kapellan i Korsør og Tårnborg
2 mosters mand Christian Steenholm, farver i Slagelse.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Anders [Bertelsen] Tamdrup, farver i Slagelse, [skifte Slagelse 1.7.1737 lbnr.484]
2 afdødes bror Hans [Andersen] Tamdrup, krigsråd og regimentsskriver
3 Johan [Clementin] Bartsker, præst i Slagelse Sankt Mikkel, [hvis datter Johanne Sofie Bartsker er gift med afdødes bror Hans Andersen Tamdrup, krigsråd]]
Bevilling til uskiftet bo af 21.10.1735.

455    Oluf Jørgensen Testrup i Kalundborg. 2.3.1743, fol.296.
A:
1) far Jørgen Testrup.

456    Søren Christensen, skrædder i Kalundborg. 29.1.1743, fol.296B.
E: Margrethe Marie Knudsdatter. LV: Jørgen Clausen Blymester, farver.
Af første ægteskab B:
1) Christen Sørensen Friis i Viborg, død. Efterlader 3 børn
2) Anne Margrethe Sørensdatter, [skifte 11.4.1736 lbnr.401]. E: Niels Jensen Vitting. 3B:
a [Maren Nielsdatter]
b [Jens Nielsen]
c [Anne Sofie Nielsdatter].

457    Karen Nielsdatter Landgrav i Kalundborg. 8.5.1743, fol.298B.
E: Rasmus Pedersen Borup, tømrer.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.3.1743.

458    Bodil Madsdatter i Kalundborg. 29.5.1743, fol.299B.
E: Peder Jensen, bødker. B:
1) Jens Pedersen 6½
2) Dorthe Margrethe Pedersdatter 4½.

459    Oluf Nielsen, underkornmåler i Kalundborg. 10.9.1742, fol.300.
Enkemand efter Kirsten Nielsdatter, død 9.3.1742.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 6.5.1742.

460    Oluf Andersen, fuldmægtig og skriverkarl i Kalundborg. 28.6.1743, fol.301.
A:
0) forældre Anders Olufsen og Anne Andersdatter i København, begge døde
1) søster Margrethe Andersdatter g.m. Ove Knudsen, rodhugger på Bremerholm i København.

461    Frederik Gottlieb Nikolaj, apoteker i Kalundborg. 9.1.1743, fol.304B, 331.
E: Else Johansdatter Knuth. LV: svoger Jens Poulsen, forvalter. B:
5) Marie Nikolaj Frederiksdatter Nikolaj 5
6) Johanne Eleonora Nikolaj 3
7) Anders Tamdrup Nikolaj 2.
FM: Jørgen Clausen, farver i Kalundborg.
Første ægteskab med Marie Andersdatter Tamdrup, skifte 20.1.1738 lbnr.454. B:
1) Vincent David Nikolaj 15
2) Susanne Theodora Nikolaj 13
3) Margrethe Elisabeth Nikolaj 10
4) Ernst Christian Nikolaj 9.
FM:
1 mosters mand Peder Helt Jensen Raklev, kapellan i Korsør og Tårnborg
2 mosters mand Christian Steenholm, farver i Slagelse.
Desuden nævnes:
1 enkens far Johan Knuth, borgmester i Kalundborg
2 Maren [Pedersdatter Øes], enke efter Christian Bertelsen Tamdrup, farver i Næstved, [begravet Næstved Sankt Peder 17.7.1735].

462    Maren Sørensdatter Winther i Kalundborg. 15.10.1743, fol.317B.
E: Jens Jensen, skomager. B:
1) Marie Elisabeth Jensdatter, der havde vævert opdraget hos [Margrethe Elisabeth von Aspern], enke efter Peder Mathiassen Unruh, rådmand, [skifte 31.1.1741 lbnr.446], hvis datter [Anne Adelgunde Pedersdatter Unruh] nu er g.m. Carl Ulrik Amundin, præst i Kalundborg, der blev hendes værge.
FM: Carl Ulrik [Hansen] Amundin, præst i Kalundborg.
Afdøde blev dræbt under sin mands fravær.

463    Sivert Jespersen, snedker i Kalundborg. 18.12.1743, fol.320B.
E: Henrikke Margrethe Andersdatter. LV: Mikkel Pedersen Vastrup. B:
1) Dorthe Marie Sivertsdatter 12.
FM: Mikkel Rasmussen Balle, skrædder.

464    Niels Adriansen, grovsmed i Kalundborg. 3.11.1743, fol.322B.
E: Margrethe Tønnesdatter. LV: svoger Nikolaj Lorents Rasmussen. B.
2) Anne Marie Nielsdatter 15.
Første ægteskab med [Kirsten Mathiasdatter, skifte 28.7.1707 lbnr.198].
Andet ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 16.8.1720 lbnr.309].
Tredje ægteskab med Gertrud Kirstine Frederiksdatter Due. B:
1) Frederik Nielsen 22.

465    Peder Lauridsen, tømrer i Kalundborg. 10.12.1743, fol.324B.
E: Birgitte Nilausdatter. LV: Peder Hansen, Paludan, præst i Kalundborg. A:
1) bror Christen Lauridsen i Randers
2) bror Christian Lauridsen i Skælskør
3) bror Laurids Lauridsen i Kalundborg
4) bror Jens Lauridsen, rytter
5) søster Sofie Lauridsdatter
6) søster Birgitte Marie Lauridsdatter.

466    Søren Christiansen, skrædder i Kalundborg. 4.11.1743, fol.326.
E: Mette Marie Augustinusdatter. B:
1) Anne Sørensdatter 2½
2) Søren Sørensen, født 11.9.1743.
FM: farbror Rasmus Christiansen, skomager.

467    Kirsten Rasmusdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 29.5.1743, fol.327.
A:
1) mor Mette Rasmusdatter i Århus.
Afdøde var født i Århus.

468    Jens Jensen, møllersvend i Kalundborg. 30.12.1743, fol.427B.
Arvinger angives ikke.

469    Kirsten Jensdatter i Kalundborg. 30.11.1743, fol.327B.
E: Niels Andersen Ladefoged.
Hendes B:
1) Anne Pedersdatter, enke efter Jens Hansen Barfred, [skifte 12.5.1734 lbnr.377].
Enkemandens testamente af 2.10.1743.
Desuden nævnes enkemandens søsterdatter Else Marie i Christiania i Norge.

470    Karen Nielsdatter i Kalundborg. 4.3.1744, fol.328B.
E: Peder Ibsen, vægter. A:
1) bror Rasmus Nielsen i Kallerup [i Raklev sogn]
2) bror Christen Nielsen i Bjørnstrup [i Røsnæs sogn].

471    Cathrine Themmen i Kalundborg. Samfrændeskifte 9.3.1744, fol.329.
E: Jesper Kærgaard, rådmand, byfoged og toldkontrollør. B:
1) Charlotte Amalie Jørgensdatter 3½
2) Hans Christian Jørgensen 2½.
FM:
1 Mads Lerager i Svallerup
2 Niels Jørgensen Bagge i Kalundborg.
Bevilling til uskiftet bo af 24.8.1742.

472    Anders Pedersen, søfarende på Volden i Kalundborg. 3.9.1744, fol.343B.
E: Anne Christensdatter. LV: Hans Ottesen Langemach, købmand. B:
1) Anders Andersen.
FM: Mikkel Sørensen.
Afdøde døde 12.12.1743 i Korsør.

473    Elisabeth Pedersdatter i Kalundborg. 6.10.1744, fol.345.
E: Christen Sørensen Bloch.
Første ægteskab med Jeppe Sørensen, skipper, [skifte 18.4.1731 lbnr.347].
Arvinger kendes ikke.

474    Karen Sørensdatter i Kalundborg, der døde 5.2.1744, fol.346.
E: Hans Lauridsen Thurø.
Første ægteskab med Oluf Hansen, bager, skifte 28.7.1730. B:
1) Christine Olufsdatter.
FM: Hans Christian Højberg, snedker.

475    Hans Frederik Wørpel, havne- og brofoged i Kalundborg. 28.10.1744, fol.347.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: svigersøn Peder Christiansen, bager. B:
1) Frederik Hansen Wørpel 12.
FM: Søren Iversen, købmand.
Afdøde døde 22.11.1743.

476    Petronelle Sørensdatter i Kalundborg, der døde 5.11.1743, fol.348B.
E: Elias Pachel (Pagel), kobbersmed. B:
1) Søren Pachel.
Desuden nævnes afdødes søster Mette Sørensdatter på stedet.

477    Casper Ernstsen, væver i Kalundborg. 19.12.1744, fol.349.
Enkemand. B:
1) Margrethe Caspersdatter g.m. Mads Pedersen, væver
2) Inger Caspersdatter
3) Sara Caspersdatter
4) Cathrine Caspersdatter
5) Dorthe Caspersdatter
6) Mette Caspersdatter g.m. Rasmus Hansen Schmidt, skoleholder i Køng ved Vordingborg
7) Anne Caspersdatter.
Afdøde døde 15.2.1744.

478    Abelone Poulsdatter i Kalundborg. 13.8.1743, fol.350.
Enke efter Reinholt Pedersen, skifte 8.4.1723 lbnr.319.
Første ægteskab med Hans Jensen Bay, skifte 19.11.1717 lbnr.284.
A:
1) søster Karen Poulsdatter, [begravet Kalundborg 22.4.1707], var g.m. Christian Vorndran, [begravet Kalundborg 7.10.1735], (hans første hustru). 3B:
a [Cathrine Christiansdatter Vorndran] g.m. Johan Velten Venulet, [skovrider på Østrupgård] i Viskinge sogn
b Casper Christiansen Vorndran
c Sofie Christiansdatter Vorndran, [skifte Randers 14.3.1737 lbnr.543], var g.m. Morten [Jensen] Brøchner, farver i Randers, [skifte Randers 17.10.1740 lbnr.613]. 6B:
1 Karen Brøchner
2 Maren Brøchner
3 Kirsten Brøchner
4 Jens Brøchner
5 Malene Brøchner
6 Johanne Marie Brøchner
[Christian Vorndran gift Kalundborg 22.5.1708 med Karen Jensdatter Woller. 2B:
1 Karen Christiansdatter Vorndran, begravet Værslev 7.7.1746, gift Kalundborg 4.7.1730 med Peder Hansen Fuglede, præst i Værslev og Jorløse, død 29.1.1760
2 Casper Christiansen Vorndran på Åstrup, gift Soderup 29.11.1743 med Karen Jensdatter Faaborg. Hendes andet ægteskab med Helge Bruun]
2) bror Peder Poulsen i Hugholm i Stouby sogn i Bjerre herred i Jylland, [skifte Bollerup og Møgelkær godser 8.6.1702 lbnr.44], død uden børn
3) bror Niels Poulsen på Sjælland, død uden børn
4) søster Gertrud Poulsdatter, død, var g.m. Mikkel Esbensen i Stouby. 3B:
a Esben Mikkelsen i Stouby
b Poul Mikkelsen i Stouby
c Karen Mikkelsdatter, død, var g.m. Rasmus Tønning i Stouby. 2B:
1 Peder Rasmussen i Stouby
2 Niels Rasmussen i Stouby.
Afdøde, der var født i Hugholm i Stouby sogn, døde 8.5.1743.

479    Amalie Elisabeth [Exing] i Kalundborg. 19.2.1745, fol.356B.
E: Christian Arent Passau, [tobaksspinder]. B:
1) Dorthe Elisabeth Christiansdatter 1½.

480    Bonne Nielsdatter Graa i Kalundborg. 25.2.1745, fol.357B.
E: Elias Hofmann, kirurg.
Første ægteskab med Frands Trojel, rektor. A:
1) søster [Helvig Nielsdatter Graa], enke efter [Hans Amundin, kapellan i Kalundborg, død 10.3.1739] ved søn Carl [Ulrik Hansen] Amundin, successor som kapellan i Kalundborg.
(Sml. lbnr. 278).

481    Hans Andreassen, hattemager i Kalundborg. 12.7.1745, fol.358,
E: Bodil Hansdatter. B:
1) Hans Hansen 26
2) Kirsten Hansdatter 25
3) Birgitte Hansdatter 24.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten, enke efter afdødes far Andreas Feldbereder i Holbæk.

482    Ingeborg Rasmusdatter i Kalundborg. 14.7.1745, fol.359.
E: Jens Jacobsen, drejer. B:
1) Bodil Jensdatter 4
2) Anne Martie Jensdatter 1½.
Arv i boet efter afdødes mor til afdødes søster Kirsten Rasmusdatter.
Afdøde døde 23.4.1745.

483    Carsten Jensen Kruse, købmand og kirkeværge i Kalundborg. 24.11.1745.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Lerager i Svallerup.
Arvinger angives ikke.

484    Søren Sørensen, ugift toldbetjent i Kalundborg. 20.4.1746, fol.363.
A:
1) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Molger [i Tamdrup sogn]. 2B:
a Christen Jensen i Lund
b Anne Jensdatter i Lund [i Tamdrup sogn]
2) halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Henriksen i Enner [i Tamdrup sogn]
3) halvsøster Birthe Sørensdatter g.m. Laurids Christensen, skrædder i Lund.

485    Maren Jørgensdatter i Kalundborg. 4.8.1746, fol.365B.
E: Jeppe Rasmussen, tømrer. B:
1) Mikkel Ibsen 25
2) Jørgen Ibsen 14
3) Rasmus Ibsen 12.
Afdøde døde 8.4.1746.

486    Jørgen Sørensen Kølsen (Kølsing) i Kalundborg. 31.8.1746, fol.366B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Mikkel Pedersen Vastrup. A:
1) søster Maren Sørensdatter, enke efter Bertel Bertelsen i Østerby på Samsø
2) bror Jeppe Sørensen, død. 2B:
a Søren Ibsen på Samsø
b Bodil Ibsdatter 16, på samsø.
Enkens første ægteskab med Hans Sørensen Kølsen, [skifte 7.7.1724 lbnr.339]. Arv til B:
1) Jørgen Hansen Kølsen.

487    Albert Rasmussen, vognmand i Kalundborg. 21.4.1746, fol.369.
E: Mette Nisdatter. LV: Søren Sørensen Møller.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Hollandsbjerg i Ørsted sogn i Rougsø herred i Dronningborg amt.
Afdøde døde 30.5.1745.

488    Christen Pedersen Kortegaard, skomager i Kalundborg. 25.11.1745, fol.370, 382.
E: Margrethe Jørgensdatter.
Afdøde skal efterlade A:
1) en bror, der er skomagersvend i Skive
2) en søster gift med en vognmand i Thisted i Thy.
Afdøde kaldes også Christen Pedersen Thisted.

489    Mette Jensdatter i Kalundborg. 22.3.1746, fol.371.
E: Rasmus Iversen. B:
1) Elisabeth Rasmusdatter 12
2) Jens Rasmussen 10
3) Maren Rasmusdatter 3
4) Mette Rasmusdatter 2 mdr.
FM: morbror Mikkel Jensen Qvist.
Desuden nævnes afdødes stedfar Hans Hansen Qvist.
Afdøde døde 29.1.1746.

490    Peder Hansen, snedker i Kalundborg. 28.5.1746, fol.374.
E: Bodil Christiansdatter. LV: Niels Christensen Møller. B:
1) Anne Pedersdatter 22
2) Ingeborg Pedersdatter 20
3) Christiane Pedersdatter 18
4) Cathrine Pedersdatter 15
5) Dorthe Pedersdatter 12
6) Mette Margrethe Pedersdatter 4.

491    Christen Christensen, feldbereder i Kalundborg. 10.6.1746, fol.374B.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Niels Christensen Møller. B:
1) Birgitte Christine Christensdatter 4
2) Anne Christensdatter 2
3) Maren Christensdatter 6 mdr.
FM: Mathias Andersen, feldbereder.
Afdøde døde 10.5.1746.

492    Sidsel Rasmusdatter i Kalundborg. 18.8.1745, fol.375B.
E: Gregers Rasmussen Hjort, skomager. B:
1) Rasmus Gregersen 16
2) Margrethe Elisabeth Gregersdatter 13
3) Niels Gregersen 10
4) Christian Gregersen 8
5) Anne Marie Gregersdatter 5.
Afdøde døde 20.7.1745.

493    Peder Christensen, vægter i Kalundborg. 30.1.1746, fol.376.
E: Anne Andersdatter. LV: Thomas Mejlby, skrædder.
Arvinger angives ikke.

494    Peder Madsen, toldbetjent i Kalundborg. 23.3.1746, fol.377B.
E: Else Pedersdatter. LV: Nikolaj Rasmussen. B:
1) Cathrine Pedersdatter 15
2) Mads Pedersen 11.
FM: fasters mand Villads Hansen Kløen, hattemager.
Afdøde døde 20.2.1746.

495    Kirsten Sørensdatter i Kalundborg, der døde 30.9.1746, 378B.
E: Peder Christensen Ladefoged.
Kontrakt med arvingerne af 233.10.1746.

496    Sidsel Rasmusdatter i Kalundborg. 11.11.1746, fol.379.
E: Niels Hansen Svallerup, underkornmåler. B:
1) Hans Nielsen 11.

497    Christen Nielsen Frost, rådstuetjener i Kalundborg, der døde 7.6.1746, fol.379.
E: Mette Andersdatter. LV: Christen Sørensen Skive, skrædder. B:
1) Frederik Conrad Christensen Frost
2) Ulrik Christian Christensen Frost
3) Andreas Nikolaj Christensen Frost.

498    Margrethe Cathrine Nielsdatter Bech i Kalundborg. 22.7.1743, fol.380B.
E: Frederik Vilhelm Borthig (Bortvig). B:
1) Jacob Frederiksen Borthig 20
2) Gertrud Frederiksdatter Borthig 18
3) Niels Frederiksen Borthig 17
4) Hans Severin Frederiksen Borthig 13
5) Christian Carl Frederiksen Borthig 12
6) Lucie Thomine Frederiksdatter Borthig 10.
FM: morfar Niels Hansen Bech.
Afdøde døde 22.6.1743.

499    Anne Marie Jensdatter i Kalundborg. 6.7.1747, fol.382B.
E: Laurids Hansen, skomager. B:
1) Hans Lauridsen Bech 2.
FM: farbror Peder Hansen, handskemager.

500    Niels Pedersen Birch, købmand i Kalundborg. 27.9.1747, fol.383B.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Hans Ottesen Langemach. B:
1) Anne Sofie Nielsdatter Birch 9
2) Margrethe Cathrine Nielsdatter Birch 7
3) Nille Marie Nielsdatter Birch 10 uger.
FM: farbror Laurids Pedersen Birch, snedker.
Desuden nævnes afdødes svoger Laurids Mogensen, fattigforstander og skoleholder.

501    Peder Christiansen Bagge, skomager i Kalundborg. 20.12.1747, fol.385B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Mikkel Pedersen Vastrup. A:
1) bror Niels Christiansen, skoflikker i Odense
2) halvbror Jens Christiansen, bødkersvend i Rotterdam i Holland
3) halvbror Rasmus Christiansen, skomager i Kalundborg
4) halvbror Søren Christensen, skrædder i København, død. 1B:
a Søren Sørensen
5) halvbror Laurids Christiansen, snedkersvend i København
6) halvsøster Anne Christine Christiansdatter g.m. Bernt Nielsen, bager i København, begge døde. 3B:
a Christian Berntsen Holm i København
b Niels Berntsen Holm i København
c Rasmus Berntsen Holm i København.
Afdøde døde 26.8.1747.

502    Anne Pedersdatter Møller, ugift i Kalundborg. 27.2.1748, fol.387.
A:
1) mor Maren Lauridsdatter g.m. Christen Jacobsen, færgeskipper
Mors første ægteskab med afdødes far Peder Pedersen Møller, færgeskipper, [skifte 17.12.1732 lbnr.370]
2) bror Laurids Pedersen Møller
3) søster Kirsten Pedersdatter Møller
4) bror Peder Christian Pedersen Møller.
Afdøde døde i Vartov Hospital i København.

503    Jens Frederiksen, bødker i Kalundborg. 30.4.1748, fol.387.
E: Anne Kirstine Mikkelsdatter. LV: Mikkel Rasmussen Balle.
Første ægteskab med Margrethe Poulsdatter. B:
1) Frederik Jensen
2) Poul Frederiksen.

504    Karen Hansdatter Kølsen (Kølsing) i Kalundborg. 7.6.1748, fol.388.
E: Jens Nielsen Vejleby, glarmester og hestemøller. B:
1) Niels Jensen Vejleby 11
2) Hans Jensen Vejleby 9
3) Jørgen Jensen Vejleby 7
4) Kirsten Jensdatter Vejleby 4.
Afdøde døde 20.4.1748.

505    Anne Pedersdatter i Kalundborg. 14.6.1748, fol.389B.
E: Thor Lauridsen Møller, bager. B:
1) Anne Marie Thorsdatter Møller 15
2) Karen Thorsdatter Møller 10.
Afdøde døde 9.5.1748.

506    Maren Andersdatter i Kalundborg. 22.7.1748, fol.391.
E: Peder Sørensen, skrædder. A:
1) halvbror Peder Sørensen, matros, død uden børn
2) halvsøster Regine Sørensdatter g.m. en skrædder i Nakskov
3) halvsøster Mette Sørensdatter i København, død. 1B:
a Bendix Svendsen, der farer på Kina.
Afdøde døde 17.4.1748.

507    Cathrine Christiansdatter Stub i Kalundborg. 4.9.1748, fol.392B.
E: Mikkel Clemensen, feldbereder.  A:
1) søster Margrethe Christiansdatter Stub g.m. Jonas Pedersen Børkop, degn i Snøde og Stoense på Langeland
2) søster Christence Christiansdatter Stub, [skifte 2.12.1739 lbnr.419], var g.m. Johan Mortensen Zitzow, skrædder i Undløse, død. 6B:
a Anne Johansdatter Zitzow g.m. Jens Pedersen Møller
b Cathrine Johansdatter Zitzow, i København
c Margrethe Johansdatter Zitzow
d Johan Johansen Zitzow
e Anne Johansdatter Zitzow
f Christian Johansen Zitzow.
Afdøde døde 5.7.1748.

508    Gyde Mikkelsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 19.7.1748, fol.395B.
A:
1) bror Jens Mikkelsen i Nordby på Samsø
2) bror Mikkel Mikkelsen
3) søster Maren Mikkelsdatter.
Afdøde døde 6.3.1748.

509    Anne Margrethe Hansdatter i Kalundborg, der døde 26.2.1749, fol.397B.
Enke efter Hans Nielsen Ryberg, forvalter på Søgård. B:
1) Adam Christoffer Hansen Ryberg, student.

510    Karen Jørgensdatter i Kalundborg. 27.2.1749, fol.399.
E: Hans Hansen Qvist, møller. B:
3) Maren Hansdatter Qvist g.m. Mathias Andersen, feldbereder.
Første ægteskab med Jens Mikkelsen. B:
1) Mikkel Jensen Qvist, hestemøller
2) Mette Jensdatter, [skifte 22.3.1746 lbnr.489], var g.m. Rasmus Iversen, købmand. 2B:
a Elisabeth Rasmusdatter Milling 14
b Jens Rasmussen Milling 12.
Afdøde døde 21.10.1748.

511    Kirsten Jensdatter i Kalundborg. 24.3.1749, fol.404B.
E: Jens Rasmussen Schiellerup, snedker. B:
1) Rasmus Jensen Schiellerup3.

512    Hans Jacob Jørgensen Lund, fisker i Kalundborg. 26.3.1749, fol.405B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Vibeke Benedikte Cathrine Hansdatter Lund 19
2) Jørgen Hansen Lund 17
3) Jens Casper Hansen Lund 15
4) Sofie Kirstine Hansdatter Lund 8.
FM: morbror David Jensen, sadelmager.

513    Mikkel Rasmussen Loft, toldbetjent i Kalundborg. 16.4.1749, fol.406.
E: Henrikke Margrethe Andersdatter. LV: Mikkel Clemensen, feldbereder. A:
1) bror Jens Rasmussen i Ravnholt i Tiset sogn på Stadsgård gods (nu Constantinsborg gods). 1B:
a Erik Jensen i Ravnholt
2) bror Peder Rasmussen i Tiset på Århus bisps gods
3) bror Rasmus Rasmussen, tingskriver i Østerby i Tranbjerg sogn på Hutfelds gods
4) søster Anne Rasmusdatter g.m. Søren Ovesen i Testrup i Mårslet sogn på Vilhelmsborg gods.
Enkens første ægteskab med Sivert Jespersen, skifte 18.12.1743 lbnr.463. Arv til B:
1) Dorthe Marie Sivertsdatter.

514    Christen Nielsen Vejle, købmand i Kalundborg. 30.8.1746, fol.409.
E: Ingeborg Pedersdatter Vastrup. LV: svoger Mads Lerager i Svallerup. B:
1) Maren Christensdatter 15
2) Niels Christensen 8
3) Birgitte Christensdatter 6
4) Peder Christensen 2.
FM: morbror Mikkel Pedersen Vastrup.
Enkens første ægteskab med Rasmus Nielsen Bøstrup, [skifte 15.6.1731 lbnr.355]. Arv til B:
1) Dorthe Birgitte Rasmusdatter Bøstrup.
FM: [fars farbrors søn] Søren Sørensen, møller.

515    Villum Johansen, feldberedersvend i Kalundborg. 30.4.1749, fol.410B:
A:
0) forældre Johan Villumsen, [skifte 24.8.1715 lbnr.257] og Anne Cathrine Jensdatter, død
1) bror i Holbæk, død. Hans børn
2) søster [Lisbeth Johansdatter] g.m. Christen Funch i Holbæk.

516    Christen Sørensen Sams, arbejdsmand i Kalundborg. 11.7.1749, fol.411.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Nikolaj Rasmussen, købmand.
Arvinger angives ikke.

517    Hans Villumsen, vognmand i Kalundborg. 12.7.1749, fol.412.
E: Maren Nielsdatter.LV: bror Christen Nielsen Tømmerup, købmand. B:
1) Villum Hansen 33
2) Niels Hansen 25
3) Peder Hansen 23
4) Christen Hansen 19
5) Jens Hansen 10.

518    Else Abrahamsdatter Funch i Kalundborg. 12.3.1750, fol.413.
E: Christoffer Christiansen, slagter. B:
1) Christian Christoffersen 25
2) Abraham Christoffersen 12.
FM: fars svoger Mikkel Rasmussen Balle.
Desuden nævnes Jørgen Funch i Kundby mølle.

519    Maren Hansdatter Qvist i Kalundborg. 9.12.1749, fol.414.
E: Mathias Andersen, feldbereder. B:
1) Anders Mathiassen 16
2) Johanne Mathiasdatter 15
3) Anne Cathrine Mathiasdatter 7
4) Hans Mathiassen 1¼.
FM: mors halvbror Mikkel Jensen Qvist, hestemøller.
Desuden nævnes afdødes svoger Oluf Pedersen Nordager.

520    Rasmus Pedersen Børup, tømrer i Kalundborg. 19.2.1750, fol.415.
E: Abel Sofie Halvorsdatter. B:
2) Martha Rasmusdatter 3.
Første ægteskab med Martha Danielsdatter Gentz, [skifte 14.10.1740 lbnr.443]. B:
1) Inger Marie Rasmusdatter 13
[Andet ægteskab med Karen Nielsdatter Landgrav, skifte 8.5.1743 lbnr.457].

521    Anne Jensdatter i Kalundborg. Samfrændeskifte 18.12.1749, fol.416.
E: Mourids Høberg, rådmand, byfoged og toldkontrollør. B:
1) Frederikke Louise Mouridsdatter 15
2) Ingeborg Christine Mouridsdatter 14
3) Søren Mouridsen 13
4) Marie Helvig Mouridsdatter 11
5) Johan Boye Mouridsen 10
6) Birthe Mouridsdatter 8
7) Margrethe Mouridsdatter 6
8) Otto Mouridsen 5
9) Elisabeth Mouridsdatter 4
10) Jens Mouridsen 3.
Bevilling til uskiftet bo af 21.7.1747.

522    Ingeborg Margrethe Soltwedel, ugift i Kalundborg. 15.5.1750, fol.416.
0) forældre [Jochum Soltwedel, borgmester i Haderslev, død Haderslev 28.12.1729, begravet Åstrup 10.1.1730 og Anne Margrethe Schrøder, begravet Haderslev Frue 25.9.1736]
1) bror Peder Soltwedel
2) bror Jacob Soltwedel, død [Haderslev 2.7.1738, var g.m. Sofie Cathrine Syhling]. 1B:
a Anne Margrethe Jacobsdatter.
FM: stedfar Hans Rudolf Feddersen, [rådmand og købmand i Haderslev]
3) søster Anne Marie Soltwedel g.m. Bernt Stub, borgmester
4) søster Barbara Soltwedel g.m. Niels Jørgensen Bagge, måler og vejer
5) bror Johan Gotfred Soltwedel.
Litteratur: Grene af omslagsforvalter, rådmand i Haderslev Gottfriedt Schrøders efterslægt af Olav Christensen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1970, side 27-34.

523    Gregers Thomsen, købmand i Kalundborg. 1.6.1750, fol.418.
E: Anne Jensdatter Bay. LV: Laurids Mogensen. A:
1) Jens Andersen Aggerup i Århus.

524    Anne Marie Christensdatter i Kalundborg. 2.6.1750, fol.419.
E: Laurids Mogensen, fattigforstander og skoleholder. B:
1) Christen Lauridsen 7.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Jensdatter Krøger, skifte 20.7.1736 lbnr.395]. Arv til B:
1) Dodo Lauridsen.
Afdøde døde 7.3.1750.

525    Ulrik Christian Lauridsen Wulf, købmand i Kalundborg. 28.11.1749, fol.420B.
Enkemand efter Anne Marie Sørensdatter Møller. B:
1) Maren Ulrik Christian Wulf 15
2) Johanne Marie Ulrik Christian Wulf 14
3) Jacob Ulrik Christian Wulf 13
4) Anne Cathrine Ulrik Christian Wulf 10
5) Niels Ulrik Christian Wulf 8
6) Sidsel Cathrine Ulrik Christian Wulf 7.
Afdødes hustrus første ægteskab med [Niels Olufsen Skov, skifte 24.4.1733 lbnr.373]. Arv til B:
1) Oluf Burchard Nielsen Skov.
Desuden nævnes:
1 afdødes kones mor Anne Cathrine i Hobro, enke efter Søren Jensen Møller
2 afdødes kones søster Elisabeth Sørensdatter Møller.
Afdøde, der var forpagter af Kalundborg Ladegård og Birkendegårde, døde 15.5.1749.
(Se skifte efter Søren Sørensen og hustru Anne Marie Pedersdatter Alrø i Vadsmølle, skifte Åkær gods 5.6.1747 lbnr.179).

526    Maren Knudsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 30.9.1750, fol.424B.
Afdøde efterlader en bror i København, en svoger i Rendsborg, en svoger i Nyborg og en svoger i Korsør.
Afdøde døde 11.1.1750.

527    Abel Bertelsdatter i Kalundborg. 9.12.1750, fol.425B.
E: Thomas Pedersen, daglejer.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.11.1750.

528    Cathrine Elisabeth Pedersdatter Borchard i Kalundborg. 28.1.1751, fol.426.
E: Mikkel Clemensen, feldbereder. B:
1) Cathrine Mikkelsdatter 1½.
FM: mors stedfar Christen Nielsen Tømmerup.

529    Peder Hansen Bech, handskemager i Kalundborg. 8.2.1751, fol.429, 439B, 465.
E: Elisabeth Ditlevsdatter Mørch. LV: Rasmus Jørgensen, handskemager, der ægter enken. B:
1) Ditlev Pedersen Bech 16
2) Karen Pedersdatter Bech 11, der døde 8.6.1752, skifte 28.7.1752
3) Anne Pedersdatter Bech 9
4) Hans Mathias Pedersen Bech 4, der døde, skifte 13.8.1751.
FM: farbror Laurids Hansen Bech, skomager.

530    Inger Pedersdatter, jordemoder i Kalundborg. 23.2.1751, fol.430.
E: Oluf Madsen, daglejer.
Af første ægteskab B:
1) Hans Nielsen
2) Mikkel Nielsen
3) Peder Nielsen
4) Niels Nielsen
5) Henrik Nielsen
6) Ingeborg Nielsdatter, død, var g.m. Oluf Bentsen i Udby. 4B:
a Bent Olufsen
b Oluf Olufsen
c Johanne Olufsdatter
d Inger Olufsdatter.
Afdøde døde 28.9.1750 i Udby.

531    Niels Andersen Knie, skipper i Kalundborg. 24.3.1751, fol.431B.
E: Elisabeth Sørensdatter Pochsteen (Popsteen). LV: stedfar Gregers Thomsen. B:
1) Anne Nielsdatter Knie 11
2) Kirsten Nielsdatter Knie 9
3) Søren Nielsen Knie 6
4) Laurids Nielsen Knie 1½.
FM: farbror Oluf Andersen Knie, skibstømrer.

532    Johan Frederik Greve, købmand i Kalundborg. 31.1.1751, fol.432B.
E: Lydia Charlotte Hess. LV: svoger Carl Ulrik Amundin, præst i Kalundborg. B:
1) Johan Henrik Greve 8
2) Anne Elisabeth Greve 7.
Arv i boet efter Johan Henrik Hess til B:
1) Johan Christian Hess.
Afdøde, der var blevet ansat som bogholder på fortet Christiansborg på kysten Guinea, døde der 20.1.1748.

533    Natanael Nold, skomager i Kalundborg. 29.4.1751, fol.434.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Gregers Rasmusen Hjort.
[Første ægteskab med Edel Olufsdatter, skifte 3.8.1740 lbnr.439].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.4.1751.

534    Frederik Vilhelm Borthig (Bortvig), købmand i Kalundborg. 24.3.1751, fol.435.
Enkemand efter Margrethe Cathrine Nielsdatter Bech, [skifte 22.7.1743 lbnr.498]. B:
1) Jacob Frederiksen Borthig 24
2) Gertrud Frederiksdatter Borthig 22
3) Niels Frederiksen Borthig 21
4) Hans Severin Frederiksen Borthig 17
5) Christian Carl Frederiksen Borthig 16
6) Lucie Thomine Frederiksdatter Borthig 14.

535    Helene Rasmusdatter i Kalundborg. 21.7.1751, fol.437.
E: Christen Nielsen Tømmerup.
Første ægteskab med [Peder Borchard, skifte 12.12.1732 lbnr.369]. B:
1) [Cathrine Elisabeth Pedersdatter Borchard, skifte 28.1.1751 lbnr.528]. 1B:
a Cathrine Mikkelsdatter.
FM: far Mikkel Clemensen, feldbereder.
Afdøde døde 17.5.1751.

536    Mogens Sørensen, bådsmand i Kalundborg. 30.6.1751, fol.439.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Christen Sørensen Skive.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 30.1.1749.

537    Sinne Hansdatter i Kalundborg. 17.6.1751, fol.440.
E: Mogens Pedersen Højberg, snedker. B:
1) Hans Christian Mogensen Højberg, snedker
2) Anne Christine Mogensdatter Højberg g.m. Christen Pedersen, snedker
3) Sofie Cathrine Mogensdatter Højberg.

538    Mette Iversdatter i Kalundborg. 29.10.1751, fol.441.
E: Peder Bøyesen. B:
1) Peder Pedersen 1½.
Afdøde døde 5.9.1751.

539    Peder Jensen Post, hestemøller i Kalundborg. 29.4.1751, fol.442.
E: Sara Caspersdatter. LV: Mads Pedersen. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 8
2) Christine Pedersdatter 6 mdr.

540    Sidsel Pedersdatter i Kalundborg. 8.11.1751, fol.443.
E: Søren Iversen, købmand og kirkeværge. B:
1) Margrethe Sørensdatter Milling 20
2) Iver Sørensen Milling 15½
3) Peder Sørensen Milling 13
4) Maren Sørensdatter Milling 11½.

541    Gertrud Nielsdatter i Kalundborg. 25.6.1751, fol.443B.
Enke efter Peder Andersen [Sejerbo], skipper, [skifte 25.11.1729 lbnr.1310]. B:
1) Anne Pedersdatter [Morup] gift [Trondhjem Domkirke 16.8.1736] med Erik Nielsen Berg, præst i Vega i Helgeland i Trondhjem stift i Norge
2) Karen Pedersdatter g.m. Dines With, købmand i Kalundborg.
Afdøde døde 17.6.1751.

542    Sidsel Lauridsdatter i Kalundborg, der døde 9.11.1751, fol.444B.
E: Johan Henrik Giersting, feldbereder.
Første ægteskab med [Christen Christensen, skifte 10.6.1746 lbnr.491. B:
1) Birgitte Christine Christensdatter 10
2) Anne Christensdatter 8.
FM: mors svoger Hans Hansen, hattemager.

543    Hans Ammundsen Opdal, i skrædderlære i Kalundborg. 3.4.1750, fol.446.
A:
00) morfar [Hans Christensen Alrum, kapellan i Maribo og Hillested, skifte Musse herred gejstlig 23.2.1699 lbnr.33 g.m. mormor Birthe Andersdatter Boesel]
0) forældre Ammund Opdal i Maribo, [begravet Maribo 31.10.1729] og Sofie [Hansdatter Alrum]
1) morbror Christian Hansen Alrum, død. 3B:
a Hans Christiansen Alrum, student og hører i Bergen latinskole i Norge
b Anne Birgitte Christiansdatter Alrum i København
c Ingeborg Marie Christiansdatter Alrum i Kalundborg
2) moster Else Boesel Hansdatter Alrum, død, var g.m. Anders Madsen Vorgod i København. 1B:
a Karen Andersdatter Vorgod g.m. Eggert Rasmussen, krigskasserer
3) moster Cathrine Marie Hansdatter Alrum g.m. Jacob Faaborg i Kalundborg.
Mormor [forlovet Maribo 25.2.1701 med Peder Rasmussen Schmidt, degn i Hunseby, begravet Hunseby 12.9.1737]
4) mors halvsøster Cornelia Elisabeth Pedersdatter Schmidt g.m. Christen Christensen Nordager, brændevinsmand i København
5) mors halvsøster Maren Pedersdatter Schmidt g.m. Abraham Isaksen, kobbersmed i Holbæk.
Afdøde, der blev døbt Maribo 10.10.1727, døde 28.3.1750.

544    Hans Nielsen Sejerbo i Kalundborg. 4.1.1752, fol.448.
E: Anne Mette Jensdatter Find. LV: Dines With. B:
1) Mette Marie Hansdatter Sejerbo 2.
FM: farfar Niels Hansen Sejerbo.
Afdøde blev fundet ilanddrevet på Anholt 3.12.1751.

545    Peder Madsen Hvalsø på Sankt Jørgensbjerg i Kalundborg, der døde 29.11.1751, fol.449.
E: Barbara Marie Pedersdatter. LV: svoger Jens Nielsen Bastrup snedker. B:
1) en søn født 3 uger efter fars død, der døde få dage gammel.
Desuden nævnes:
1) afdødes svoger Oluf Sørensen i København
2) afdødes søsters datter Ann e Johanne Madsdatter
3) enkens første mand Jørgen Jensen Samsing.
Afdøde havde været ladefoged på Birkendegård.

546    Mathias Andersen, feldbereder i Kalundborg, der døde 9.11.1751, fol.451.
Enkemand efter Maren Hansdatter Qvist, skifte 9.12.1749 lbnr.519.

E: Mathias Andersen, feldbereder. B:
1) Anders Mathiassen
2) Johanne Mathiasdatter g.m. Mikkel Clemensen, feldbereder
3) Anne Cathrine Mathiasdatter 11
4) Hans Mathiassen 3¼.

547    Niels Hansen, bager i Kalundborg. Samfrændeskifte 17.7.1752, fol.458B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Casper Vorndran. B:
1) Mette Margrethe Nielsdatter 21, forlovet med Bernt Rasmussen, bager i Korsør
2) Karen Nielsdatter 15.
FM:
1 Niels Jørgensen Bagge, vejer og måler
2 Christian Carstensen, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 4.9.1750.

548    Hans Hansen, hattemager i Kalundborg, der døde 23.11.1751, fol.459.
E: Mette Lauridsdatter. B:
1) Bodil Hansdatter, 12 uger den 12.7.1752.
FM:
1 mors svoger Johan Henrik Giersting, feldbereder
2 mors svoger Peder Graversen.

549    Elisabeth Pedersdatter i Kalundborg. 8.6.1752, fol.461.
E: Peder Jensen, bødker. B:
1) Jørgen Pedersen 9
2) Sidsel Pedersdatter 5.
FM: morbror Christen Pedersen i Ågerup i Røsnæs sogn.
Afdøde døde 4.6.1752.

550    Christoffer Christiansen Funch, slagter i Kalundborg. 7.3.1752, fol.462.
Enkemand efter [Else Abrahamsdatter Funch, skifte 12.3.1750 lbnr.518]. B:
1) Christian Christoffersen 27
2) Abraham Christoffersen 14.
FM: fasters mand Mikkel Rasmussen Balle.

551    Cathrine Lauridsdatter i Kalundborg. 21.9.1751, fol.463.
E: Lorents Mouridsen, der døde 1.65.1752. B:
1) Karen Lorentsdatter 30, der ægter Enevold Hansen Riber
2) Mette Lorentsdatter g.m. Cornelius Lauridsen, rytter.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Knud Sørensen, klejnsmed.
Afdøde døde 30.8.1751.

552    Jacob Lorentsen, toldbetjent i Kalundborg. 15.2.1753, fol.465B.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes Lorents Lorentsen på stedet.

553    Johan Conrad Kryger, rytter i Kalundborg. 12.4.1752, fol.466.
E: Else Sørensdatter. B:
1) Hans Johansen Conradsen 18
2) Anne Johansdatter Conradsen 12
3) Mette Johansdatter Conradsen 9
4) Søren Johansen Conradsen 6.

554    Mikkel Jensen Qvist i Kalundborg. Samfrændeskifte 22.9.1752, fol.466B.
E: Stinne Iversdatter Milling. LV: Rasmus Iversen, købmand. B:
1) Karen Mikkelsdatter Qvist 3½.
FM:
1 morbror Søren Iversen
2 fars svoger Jørgen Jørgensen Stub, tolder.
Bevilling til uskiftet bo af 19.11.1751.

555    Niels Hansen Sejerbo, skipper i Kalundborg. 19.6.1752, fol.467B.
E: Karen Knudsdatter. LV: Casper Vorndran, købmand. B:
1) Hans Nielsen Sejerbo, [skifte 4.1.1752 lbnr.544]. E: Anne Mette Jensdatter Find. 1B:
a Mette Marie Hansdatter Sejerbo 2
2) Knud Nielsen Sejerbo, skrædder i Århus
3) Jørgen Nielsen Sejerbo 21
4) Peder Nielsen Sejerbo 19, i sejlmagerlære i Bergen i Norge
5) Anne Nielsdatter Sejerbo g.m. Simon Sørensen Gylling, snedker.
Enken har arv efter bror Anders Knudsen, færgeskipper
Afdøde døde 7.6.1752.

556    Margrethe Jørgensdatter i Kalundborg. 17.1.1753, fol.469B.
E: Ditlev Steffensen, skomager. B:
5) Johanne Ditlevsdatter 6.
Første ægteskab med Rasmus Sørensen Elskov, [skifte 29.4.1740 lbnr.433]. B:
1) Marie Rasmusdatter 25, i København
2) Margrethe Rasmusdatter 21, i København
3) Søren Rasmussen 20, rytter
4) Anne Cathrine Rasmusdatter 18, hos sin afdøde fars slægt i Århus.
Afdøde døde 13.1.1753.

557    Maren Nielsdatter Nissen i Kalundborg. 2.4.1753, fol.471.
E: Daniel Andersen, rebslager. B:
1) Anne Marie Danielsdatter 20
2) Christiane Danielsdatter 18
3) Anders Danielsen 7.
Afdøde døde 22.3.1753.

558    Hans Iversen, snedker i Kalundborg, der døde 16.4.1753, fol.472.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Casper Vorndran. A:
0) forældre [Iver Rasmusdatter, smed, død og Maren Sørensdatter, skifte 9.2.1735 lbnr.382]
1) bror Rasmus Iversen, købmand
2) bror Søren Iversen, købmand
3) bror Peder Iversen [Milling], klokker i Moss i Norge
4) søster Lisbeth Iversdatter Milling, [skifte 15.8.1732 lbnr.365]. E: Nikolaj Pedersen. 2B:
a Anne Marie Nikolajsdatter
b Jens Nikolajsen
5) søster Cathrine Iversdatter [Milling, skifte 12.9.1732 lbnr.367]. E: Jørgen Jørgensen Stub. 1B:
a Karen Jørgensdatter Stub
6) søster Kirsten Iversdatter.

559    Jens Gødesen Boldkær, løjtnant i Kalundborg, der døde 31.5.1753, fol.473B.
Arvinger angives ikke.

560    Anne Kirstine Mikkelsdatter Pase i Kalundborg, der døde 15.8.1753, fol.474B.
E: Niels Hansen Svallerup underkornmåler. A:
1) bror Johan Filip Didriksen Pase 29, hattemagersvend i Århus
2) bror Mikkel Mikkelsen Pase 25, i Ågerup i Røsnæs sogn
3) søster Maren Mikkelsdatter Pase gift i Alling i Jylland.

561    Susanne Theodora Gottlieb Nikolaj i Kalundborg. Samfrændeskifte 31.1.1754, fol.475B.
E: Christian Hansen Langemach. B:
1) Hans Otto Langemach, født 3.4.1753.
FM:
1 farfar Hans Ottesen Langemach
2 farbror Otto Hansen Langemach
3 morbror Vincent David Nikolaj Gottlieb.
Bevilling til uskiftet bo af 25.5.1753.
Afdøde døde 20.4.1753.

562    Gravers Pedersen, kongelig indrulleret matros i Kalundborg. 14.7.1777, fol.477.
E: Anne Sørensdatter. Niels Lind. B:
1) Maren Graversdatter 16
2) Karen Graversdatter 14.

563    Anne Mikkelsdatter i Kalundborg. 12.12.1753, fol.477B.
E:Mikkel Jensen, ringer. B:
1) Jens Mikkelsen 19, i lære hos Knud Nielsen Sejerbo i Århus.

564    Niels Andersen Møgeltønder, matros i Kalundborg. 5.3.1754, 478B.
E: Bodil Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.

565    Anne Pedersdatter Gullandsfar i Kalundborg. 1754, fol.479.
Enke efter Jens Hansen Barfred, [skifte 12.5.1734 lbnr.377].
Hendes testamente af 8.5.1754. A:
1) hendes stedsøn Ulrik [Anton] Jensen Barfred.

566    Laurids Pedersen Møller, færgeskipper i Kalundborg. 14.5.1754, fol.479B.
E: Anne Bendixdatter. LV: LV: Dines With.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1 afdødes bror Peder Pedersen Møller
2 afdødes stedfar Christen Jacobsen.
(Sml. lbnr.502).

567    Frands Hansen, rytter i Kalundborg. 26.8.1754, fol.481.
E: Cathrine Elisabeth Jensdatter. B:
1) Hans Frandsen, trompeter
2) Birgitte Cathrine Frandsdatter 23
3) Karen Frandsdatter 20
4) Mikkel Frandsen 17, trompeter.

568    Peder Lauridsen Rosengaard, glarmester i Kalundborg. 22.9.1754, fol.482.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jørgen Kahlbrecht. B:
1) Anne Christine Pedersdatter Rosengaard 22
2) Laurids Pedersen Rosengaard 20, i snedkerlære
3) Johanne Pedersdatter Rosengaard 18
4) Marie Pedersdatter Rosengaard 14.
FM: Ulrik Anton Barfred.
[Første ægteskab med Christine Pedersdatter, skifte 23.11.1729 lbnr.1318].

569    Testamente i Kalundborg. 1754, fol.483B.
Testamente af 22.6.1834 for Lennart Nielsen Birch, købmand i Kalundborg og hustru Margrethe Cathrine Christensdatter Bring.
Hans
første ægteskab med Inger Christensdatter [Juul, skifte 10.7.1733 lbnr.378].

570    Testamente i Kalundborg. 1754, fol.484B.
Testamente af 25.2.1746 for Christian Carstensen og hustru Anne.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1750-1768571    Jørgen Jensen Samsø på Sankt Jørgensbjerg ved Kalundborg. 17.3.1750, fol.485.
E: Barbara Marie Pedersdatter. LV: svoger Jens Nielsen Badstrup. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Christoffer Hansen Møller i Holbæk
og afkald fra øvrige arvinger på Samsø.
Desuden nævnes enkens [halv]bror Mads Lauridsen i Kalundborg.

572    Jens Pedersen Lykke, gårdskarl i Kalundborg, der døde 13.3.1752.
Arvinger angives ikke.

573    Niels Christensen Ambech, skomager i Kalundborg. 9.2.1753, fol.486.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Christensen Møller. B:
1) Gregorius Nielsen Ambech, skoleholder i Stenstrup
2) Christen Nielsen Ambech 24, student
3) Else Nielsdatter Ambech g.m. Andreas Boe, rebslager i København
4) Maren Nielsdatter Ambech 27
5) Cathrine Nielsdatter Ambech 21.
Afdøde døde 4.2.1753.

574    Henrik Schrøder, indrulleret matros i Kalundborg, der døde 22.5.1753, fol.487.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Lind. B:
1) Christen Hansen Schrøder 15
2) Hedvig Cathrine Hansdatter Schrøder 14
3) Cathrine Hansdatter Schrøder 13
4) Henrik Christian Henriksen Schrøder 7.

575    Maren Jensdatter i Kalundborg. 8.5.1754, fol.487.
E: Peder Jensen, bødker. A:
1) forældre Jens Nielsen og Anne Eriksdatter på Kokkedal i Torslev sogn i [Øster] Han herred.
Afdøde døde 5.5.1754.

576    Mads Esbensen, afskediget rytter, tambur i Kalundborg. 6.6.1754, fol.488B.
E: Lisbeth Hansdatter. LV: Niels Lind, prokurator. B:
1) Esben Madsen 16
2) Maren Madsdatter 10
3) Johan Madsen 6
4) Christen Madsen 4.
Afdøde døde 8.5.1754.

577    Maren Pedersdatter i Kalundborg. 9.10.1754. fol.489.
E: Mikkel Jensen Nyrup. B:
1) Peder Mikkelsen Nyrup, 10 uger den 19.12.1754.
FM: farbror Oluf Jensen Nyrup.

578    Christen Sørensen Bloch, fisker i Kalundborg. 7.1.1755, fol.489B.
E: Cathrine Andersdatter. LV: Dines With. A:
1) søster Ingeborg Sørensdatter, enke efter Jens Rold.

579    Niels Jensen Vitting, underkornmåler i Kalundborg. 12.1.1755, fol.490B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Carsten Christiansen, bager. B:
4) Christen Nielsen Vitting 15.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Sørensdatter, skifte 11.4.1736 lbnr.401]. B:
1) Maren Nielsdatter Vitting g.m. Alexander Grutter
2) Jens Nielsen Vitting 25
3) Anne Nielsdatter Vitting 22

580    Steffen Clausen på Sankt Jørgensbjerg, toldforpagter i Kalundborg. 17.5.1753, fol.491, 579.
B:
1) Elisabeth Steffensdatter g.m. Otto Jens Langemach, toldforpagter
2) Anne Jensdatter g.m. Niels Hansen Paludan
3) Lorents Steffensen, skriverkarl
4) Villumke Steffensdatter 22
5) Marie Steffensdatter 21
6) Anne Magdalene Steffensdatter 20
7) Mette Christine Steffensdatter 17½.
FM:
1 Christen Nielsen Tommerup
2 Oluf Pedersen Nørager.

581    Anne Cathrine Pedersdatter Thisted i Kalundborg, der døde 12.3.1753, fol.498, 744.
Enke efter Simon Nielsen Glud, tolder, død 4.8.1747.
Hans A:
0) forældre Niels Simonsen, snedker i Odense, [skifte Odense 31.12.1670 lbnr.557] og Johanne Madsdatter, død
01) farbror Hans Simonsen, kunstdrejer i Odense, [skifte Odense 6.11.1703 lbnr.1085]. Første ægteskab med [Elisabeth Hansdatter, skifte 27.1.1690 lbnr.847]. 2B:
1) Elisabeth Marie Hansdatter Drejer, [skifte Odense 26.6.1734 lbnr.1905], var g.m. Knud Hansen i Odense. 1B:
a Hans Knudsen i København
2) Hans Hansen Drejer, postmester i Frederiksstad i Norge. 2B:
a Hans Hansen Drejer, købmand i Odense
b Arnold Hansen Drejer i København.
[Hans Simonsens andet ægteskab med Voldborg Jensdatter]. 2B:
3) Jens Hansen Drejer til Raschenberg [i Avnslev sogn på Fyn], død [1753], var g.m. [Anne Elisabeth Christiansdatter Haman] 4B:
a Sara Jensdatter Drejer g.m. [Jacob Christiansen] Ramus, præst i Odense Sankt Knud
b Hans Jensen Drejer, præst i Tranekær og Tullebølle
c Christian Haman Drejer, købmand i Odense
d Voldborg Jensdatter Drejer g.m. Laurids Scheby på Raschenberg
4) Hans Peder Hansen Drejer, farver i Odense, [skifte Odense 26.9.1748 lbnr.2485, var g.m. Deliane Lund]. 4B:
a Hans Hansen Drejer, forpagter på Wedellsborg [i Husby sogn på Fyn]
b Gertrud Kirstine Hansdatter Drejer g.m. Christen [Jensen] Ørbæk, kapellan i Odense Sankt Knud
c Voldborg Hansdatter Drejer, hos sin mor i Odense
d Jacob Hansen Drejer 11, hos sin mor i Odense.
Hendes A:
01) morbror Rasmus Jensen, død.4B:
1) Anders Rasmussen i Sædder på Vallø gods, død. 1B:
a Jens Andersen g.m. Sidsel Isaksdatter, begge døde. 3B:
1 Karen Jensdatter 8 (i 1763)
2 Mette Jensdatter 6 (i 1763)
3 Anders Jensen 4 (i 1763)
2) Sidsel Rasmusdatter i Kalundborg
3) Karen Rasmusdatter g.m. Hans Graver i Køge
4) Sidsel Rasmusdatter i Tune ved Roskilde, død. 4B:
a Rasmus Jespersen
b Anders Jespersen
c Niels Jespersen
d Peder Jespersen
02) moster Inger Jensdatter, død, var g.m. Peder Bager i Ringsted. 3B:
1) Peder Pedersen, død. 2B:
a Peder Pedersen Helsing, bagersvend på Proviantgården i København. der døde. 1B:
1 Maren Pedersdatter g.m. Johan Michael Buch, tømrer i København
b Lene Pedersdatter i Jyderup, død. 3B:
1 Peder Hansen 22 (i 1763)
2 Anne Cathrine Hansdatter
3 Karen Hansdatter, der ægter Claus Thygesen, rytter
2) Hans Pedersen, død. 4B:
a Anneke Hansdatter, der døde, [begravet Rislev 27.9.1755], var g.m. Rasmus Sørensen Lund, degn i [Fensmark og] Rislev, [begravet Rislev 18.5.1751]. 5B:
1 Søren Lund, degn i Slaglille og Bjernede
2 Hans Lund, degn i [Fensmark og] Rislev
3 [Dorthe] Lund g.m. [Christian] Hofmann, kirurg i Kalundborg
4 en datter g.m. [Hans Christian] Hauch, farver i Frederiksborg
5 Peder Rasmussen Lund, bagersvend i Ringsted
b Inger Hansdatter, død. 1B:
1 Johanne i Ringsted
c Carsten Hansen, død. 3B:
1 Johan Carstensen, død. 2B:
x Marie Elisabeth Johansdatter hos stedfar Hans Jensen, skomager i Ringsted. Hun ægter Johan Christoffer Vandel i Sorø
y Maren Johansdatter
2 Maren Carstensdatter, [skifte Korsør 20.6.1744 lbnr.420], var g.m. Peder [Christensen] Langeland i Korsør. 1B:
x Dorthe Christence Pedersdatter, der ægter [Peder] Bischoff, klokker i Korsør
3 Vendel Carstensdatter, der døde, var g.m. Christian Fich, skoleholder i Kværkeby. 3B:
x Carsten Fich 15 (i 1763)), i Kerteminde
y Vibeke Fich, i Fakse præstegård
z Maren Fich, hos forpagteren på Lellinge
d Maren Hansdatter g.m. Peder Jacobsen i Kirke Værløse
3) Niels Pedersen, uvist hvor
03) moster Sidsel Jensdatter i Glim, død. 2B:
1) en søn i Jyderup, død uden børn
2) Jens Evertsen, uvist hvor.

582    Søren Jacobsen, kræmmer i Kalundborg. 20.6.1752, fol.513B.
E: Bodil Jensdatter. B:
1) Karen Sørensdatter 10.
Afdøde døde 13.6.1752.

583    Henrik Gotfredsen, skomager i Kalundborg. 23.4.1753, fol.514.
E: Mette Pedersdatter Hjort. LV: Mikkel Clemensen. B:
1) Maren Henriksdatter.
Afdøde døde 22.4.1753.

584    Oluf Madsen i Kalundborg, der døde 14.4.1754, fol.515.
E: Karen Brixdatter. LV: Christen Sørensen Skive.
Hans B:
1) Anne Olufsdatter g.m. Christen Risgaard
2) Else Olufsdatter.

585    Anne Kirstine Rasmusdatter Fjellerup, ugift i Kalundborg. 11.6.1754, fol.515B.
A:
1) mor Maren Jensdatter, fattiglem, enke efter Rasmus Fjellerup.
Desuden nævnes afdødes moster Anne Jensdatter.

586    Anne Cathrine Mikkelsdatter i Kalundborg. 26.4.1753, fol.516B.
E: Niels Andersen Møgeltønder, [skibsmand].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 21.4.1753.


kalundborg.docx
588    Poul Joensen, bødker i Kalundborg. 29.7.1754, fol.517B.
E:Anne Christine Mikkelsdatter.
Afdøde, der døde 29.6.1754, efterlader 3 børn.

589    Johan Georg Beyer, murersvend i Kalundborg. 16.12.1754, fol.517B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.12.1754.

590    Maren Jensdatter i Kalundborg. 21.2.1755, fol.518.
E: Mathias Poulsen, blegemand. B:
2) Helene Mathiasdatter.
Hendes B:
1) Kirsten Olufsdatter.
FM: svoger Hans Nielsen Korsør.
Arv i boet til Laurids Gynges afdøde hustru Anne Sørensdatter Bays arvinger efter testamente.

591    Ditlev Steffensen, skomager i Kalundborg. 7.4.1755, fol.518B.
E: Maren Jensdatter. LV: Villum Hansen.
Afdøde efterlader et barn, der har Thomas Meilby som formynder.
Afdøde døde 1.4.1755.

592    Jeppe Rasmussen, tømrer i Kalundborg. 21.5.1755, fol.519B.
E: [Navn angives ikke]. B:
Afdøde efterlader 2 børn med enken.
Første ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 4.8.1746 lbnr.485]. B:
1) Mikkel Ibsen i Århus
2) Jørgen Ibsen
3) Rasmus Ibsen.

593    Nikolaj Rasmussen, toldbetjent og købmand i Kalundborg. 23.5.1755, fol.521.
E: Maren Tønnesdatter. LV: Jørgen Kahlbrecht. B:
1) Rasmus Nikolajsen 13.
FM: Christian Nikolaj Harhorn.

594    Dorthe Kirstine Lauridsdatter i Kalundborg. 29.5.1755, fol.523B.
E: Christian Hansen Vilstrup, tømrer. B:
1) Hans Vilstrup
2) Laurids Vilstrup.

595    Christen Esbensen, skomager i Kalundborg. 18.8.1755, fol.524.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Nielsen Tømmerup. B:
1) Peder Christensen 8
2) Esben Christensen 4
3) Jens Christensen 1.
FM: Christen Jensen Been.
Afdøde døde 18.7.12755.

596    Anne Mette Jensdatter Find i Kalundborg, der døde 23.9.1755, fol.525.
E: Jørgen Pedersen Møller, skipper.
Første ægteskab med [Hans Nielsen Sejerbo, skifte 4.1.1752 lbnr.544]. B:
1) Mette Marie Hansdatter Sejerbo 5.
FM: Simon Sørensen Gylling, som beslægtet.

597    Villads Hansen Kløen, hattemager i Kalundborg. 5.11756, fol.526B.
E: Maren Madsdatter. LV: Johan Gertsting, feldbereder. B:
1) Peder Villadsen 12.
Enkens første ægteskab med [Anders Jensen Worm, skifte 11.10.1740 lbnr.442]. Af børn nævnes B:
1) Jens Andersen Worm i København.

598    Thor Lauridsen, bager i Kalundborg. 4.2.1756, fol.528.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Johan Kuhr, parykmager. B:
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 14.6.1748 lbnr.505]. B:
1) Anne Marie Thorsdatter 22
2) Karen Thorsdatter 17.
FM: Hans Rasmussen Svendborg, skomager.

599    Hans Rasmussen Hansen Hegelund i Kalundborg. 24.1.1756, fol.529B.
E: Barbara Spend. LV: Jørgen Jørgensen Stub, tolder. B:
1) Marie Elisabeth Hansdatter Hegelund g.m. Laurids Mikkelsen, tolder i Haderslev
2) Ingeborg Hansdatter Hegelund
3) Thomas Hansen Hegelund., bogtrykkersvend, uvist hvor
4) Niels Hansen Hegelund, på Møn
5) Barbara Hansdatter Hegelund, i København
6) Johan Lorents Hansen Hegelund, i Guinea
7) Kilian Hansen Hegelund på stedet.

600    Poul Jensen, parykmagersvend i Kalundborg. 28.1.1756, fol.530B.
A:
1) far Jens Poulsen i Nykøbing Sjælland.

601    Mikkel Nielsen, toldbetjent i Kalundborg. 15.6.1756, fol.531.
E: Maren Knudsdatter. LV: Frands Sørensen Baastrup. B:
1) Dorthe Kirstine Mikkelsdatter 16
2) Anne Marie Mikkelsdatter 12.
Afdøde døde 8.6.1756.

602    Jørgen Clausen Blymester, farver i Kalundborg, [begravet 19.1.1756], fol.531B, 536.
E: Anne Kirstine Jensdatter Woller.
Testamente af 10.12.1736. Af mange arvinger arver kun A:
1) morbrors søn Jens Jensen Bering.
Testamentet underskrevet af beslægtede:
1 Jens Friis Galten, præst i Feldballe og Nødager
2 Andreas Stæhr, rådmand i Århus.

603    Mette Lauridsdatter i Kalundborg, der døde 9.3.1756, fol.532.
E: Niels Jensen, hattemager. A:
1) søster [Sidsel Lauridsdatter, skifte 9.11.1751 lbnr.542]. E: Johan Henrik Giersting, feldbereder. Første ægteskab med [Christen Christensen, skifte 10.6.1746 lbnr.491. 2B:
a Birgitte Christine Christensdatter
b Anne Christensdatter.

604    Bertel Nielsen, daglejer i Kalundborg. 6.4.1756, fol.533B.
E: Helvig Pedersdatter. LV: Jens Bastrup, snedker. B:
1) Anne Bertelsdatter g.m. Niels Hansen på Avnsøgård.
Afdøde døde 4.4.1756.

605    Laurids Madsen, matros i Kalundborg. 21.5.1756, fol.534.
E: Mette Christensdatter. LV: Dines With. B:
1) Karen Lauridsdatter 10
2) Christen Lauridsen 5
3) Hans Lauridsen 2.

606    Simon Simonsen, skipper. 28.7.1756, fol.535.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Hans Richardsen Glostrup. B:
1) Anne Margrethe Simonsdatter.
FM: Oluf Pedersen Nørager.

607    Regine Thuesdatter Hoffgaard vi Kalundborg, [begravet 9.4.1756], fol.536B.
E: Jørgen Jørgensen Stub, tolder.
Testamente af 2.8.1755.
Enkemandens første ægteskab med [Cathrine Iversdatter Milling, skifte 12.9.1732 lbnr.367]. B:
1) Karen Jørgensdatter Stub.

608    Karen Lauridsdatter i Kalundborg. 20.9.1756, fol.537B.
E: Laurids Hansen Bech, skomager. B:
1) Laurids Lauridsen 7
2) Anne Marie Lauridsdatter 5.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Marie Jensdatter, skifte 6.7.1747 lbnr.499]. Arv til B:
1) Hans Lauridsen.
Afdøde døde 5.9.1756.

609    Steffen Jensen, bager i Kalundborg. 26.8.1756, fol.538.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Mikkel Balle. B:
1) Mette Cathrine Steffensdatter 9 mdr.

610    Casper Vorndran, købmand i Kalundborg. Samfrændeskifte 30.9.1756, fol.539B.
E: Karen Jensdatter Faaborg. LV: Rasmus [Rasmussen] Salten, amtsforvalter. B:
1) Christian Vorndran 12
2) Jens Woller Vorndran 9
3) Anne Cathrine Vorndran 8
4) Peder Vorndran 4.
FM:
1 Jens Feilberg, farver, beslægtet på fars side
2 morbror Jacob Faaborg.
Bevilling til uskiftet bo af 15.10.1751.

611    Anne Marie Baltsersdatter i Kalundborg. 22.11.1756, fol.540.
E: Jens Nielsen, hattemager. B:
1) Niels Jensen, hattemager
2) Baltser Jensen 22
3) Anne Mette Jensdatter 19.

612    Søren Sørensen Møller i Kalundborg. Samfrændeskifte 14.4.1757, fol.542.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Marie Sørensdatter
2) Mette [Cathrine] Sørensdatter g.m. Peder Bøyesen
Desuden nævnes enkens søn Anders Møller.

613    Hans Frandsen, byens tjener i Kalundborg. 2.1.1757, fol.542.
E: [Navn angives ikke].
A:
1) far, [navn angives ikke].
Afdøde var blevet ombragt.

614    Mathias Poulsen, blegemand i Kalundborg, der døde 4.5.1757, fol.542B.
Enkemand efter [Maren Jensdatter, skifte 21.2.1755 lbnr.590]. B:
1) Helene Mathiasdatter g.m. Hans Nielsen Korsør.
Arv til [Maren Jensdatters] B:
1) Kirsten Olufsdatter. der ægter Johan Lauridsen.

615    Niels Hansen [Svallerup], kornmåler i Kalundborg. 7.5.1757, fol.543.
E: Engel Elisabeth Schrøder. LV: Christen Skive, skrædder.
Første ægteskab med [Sidsel Rasmusdatter, skifte 11.11.1746 lbnr.496]. B:
1) Hans Nielsen.
[Andet ægteskab med Anne Kirstine Mikkelsdatter Pase, skifte 15.8.1753 lbnr.560].
Afdøde døde 6.5.1757.

616    Ellen Bjørnsdatter i Kalundborg. 14.6.1757, fol.544.
E: Henrik Pflug, glarmester. B:
1) Conrad Henriksen Pflug 12
2) Henrik Bjørn Henriksen Pflug 10.
Afdøde døde 17.5.1757.

617    Margrethe Marie Knudsdatter i Kalundborg. 16.7.1757, fol.545B.
E: Bent Pedersen Ferløv, skrædder.
Afkald for arv efter afdøde fra:
1) Nikolaj Lindqvist i København for arv til sin hustru
2) Jens Sørensen i Ugerløse.
Afdøde døde 11.7.1757.

618    Anders Pedersen Harbo, ugift tjenestekarl i Kalundborg. 10.1.1757, fol.547.
Arvinger angives ikke.

619    Karen Poulsdatter i Kalundborg, der døde 25.6.1757, fol.547B.
E: Alexander Andreassen, afskediget rytter.
Afdøde efterlader to spæde sønner.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Poulsdatter.

620    Laurids Madsen, væver i Kalundborg, der døde 25.8.1757, fol.548.
E: Mette Mogensdatter. LV: Niels Paludan. B:
1) Ellen Marie Lauridsdatter 6 mdr.

621    Peder Andersen, ugift gårdskarl i Kalundborg. 13.6.1757, fol.548B.
Arvinger angives ikke.

622    Niels Sørensen, kornmåler i Kalundborg. 25.8.1757, 549.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Carsten Christiansen, bager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 19.8.1757.

623    Testamente i Kalundborg. 1757, fol.549B.
Testamente af 31.8.1753 for Niels [Jørgensen] Bagge og Barbara Soltwedel i Kalundborg.

624    Trude Nielsen Hvid, guldsmed i Kalundborg. 20.9.1757, fol.550.
E: Elisabeth Adamsdatter. LV: Hans Richardsen Glostrup.
Afkald fra [afdødes søstersøn] Niels Trudsen [Pedersen] Vindekilde, præst i Nørre Lyndelse på Fyn.
Afdøde døde 13.9.1757.
(Sml. lbnr.147, 243).

625    Jørgen Jørgensen Kahlbrecht, købmand i Kalundborg. 28.9.1757, fol.551B.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Jacob Faaborg ved bror A. Faaborg. B:
1) Anne Gertrud Jørgensdatter 8.
Enkens første ægteskab med Niels Pedersen Birch, [skifte 27.9.1747 lbnr.500]. Arv til 3 døtre.
Afdøde døde 22.7.1757.

626    Johanne Margrethe Christensdatter i Kalundborg. 23.11.1757, fol.552B.
E: Mikkel Rasmussen Balle. B:
1) Rasmus Mikkelsen, Balle 15.
Afdøde døde 25.10.1757.

627    Peder Pedersen Trane, ugift købmandskarl i Kalundborg. 17.1.1757, fol.554.
A:
1) mor Sofie Sørensdatter i Hals i Jylland
og afdødes søskende, hvis navne ikke angives.

628    Børge Olufsen Sletting i Kalundborg. 24.9.1756, fol.555.
E: Cecilie Bergen. LV: Johan Otto Vejgaard, postmester.
Arvinger angives ikke.

629    Søren Iversen, købmand og kirkeværge i Kalundborg, der døde 27.2.1757, fol.559.
E: Anne Margrethe [Christensdatter] Paludan. LV: Rasmus [Rasmussen] Salten, amtsforvalter. B:
5) Sidsel Sørensdatter Milling 5.
FM: Jørgen Stub, tolder.
Første ægteskab med [Sidsel Pedersdatter], skifte 8.11.1751 lbnr.540. B:
1) Margrethe Sørensdatter Milling 24
2) Iver Sørensen Milling 23
3) Peder Sørensen Milling 21
4) Maren Sørensdatter Milling 19.
FM: farbror Rasmus Iversen.

630    Marie Rettig i Kalundborg. Samfrændeskifte 30.10.1758, fol.564B, 579.
E: Johan Otto Vejgaard, postmester. B:
1) Johan Peder Vejgaard 1.
FM:
1 Hans Vejgaard i Løjesmølle [i Reerslev sogn]
2 Otto Langemach, borgmester
3 Reinholt [Bertram] Zelling, toldforpagter.
Barnet har gave fra sin mormor Anne Basse, enke efter [Johan August] Rettig, [regimentsfeltskær i Fredericia].
[Afdøde var datter af Christen Jensen Aarre og Anne Basse, men antog sin stedfars navn].
Bevilling til uskiftet bo af 20.1.1758.

631    Sinne Andersdatter i Kalundborg. 2.11.1757, fol.565.
E: Hans Rasmussen, grovsmed. B:
1) Rasmus Hansen, smed
2) Anders Hansen 22
3) Jens Hansen 17.
Afdøde døde 2.10.1757.

632    Karen [Nielsdatter] i Kalundborg. 12.9.1757, fol.566B.
Enke efter Poul Hansen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.9.1757.

633    Jonas Mogensen, ugift skibskarl i Kalundborg. 8.9.1757, fol.567.
A:
1) mor Dorthe [Lauridsdatter], enke efter Mogens [Joensen, skifte 14.9.1740 lbnr.441]. LV: Thomas Mejlby
2) søster Marie Mogensdatter
3) halvsøster Karen Christensdatter.
Afdøde var blevet ombragt.

634    Anne Gietvoldsdatter Sæde i Kalundborg. 17.10.1757, fol.568.
E: Jens Højer, rådmand samt by-og rådstueskriver. B:
3) Hans Jensen Højer 26
4) Johan Christian Jensen Højer 24
5) Edel Marie Jensdatter Højer 23
6) Else Cathrine Jensdatter Højer 20
7) Regine Zacharia Jensdatter Højer 15
8) Anne Cathrine Jensdatter Højer 13.
Første ægteskab med Hans Markussen Tranby i Drammen i Norge. B:
1) Markus Hansen Tranby i Drammen
2) Randi Hansdatter Tranby 33 i København.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Sæde.
Afdøde døde 15.9.1757.

635    Johanne Margrethe Pedersdatter i Kalundborg. 28.11.1757, fol.568B.
E: Jens Sørensen, skoflikker.
Af første ægteskab B:
1) Johan Andreassen, knapmager.

636    Isak Frandsen Kyhn, toldbetjent i Kalundborg. 1.9.1757, fol.569B.
E: Kirsten Bendixdatter. LV: Henrik flug, glarmester. A:
1) bror Blasius Kyhn
2) bror Mathias Kyhn
3) bror Jens Kyhn.

637    Laurids Pedersen Birch, snedker i Kalundborg. 11.1.1758, fol.570.
E: Marie Lauridsdatter. LV: Hans Richardsen Glostrup. B:
1) Niels Lauridsen Birch 25, snedkersvend
2) Anne Mette Lauridsdatter Birch 23
3) Karen Lauridsdatter Birch 16.

638    Johanne Steffensdatter i Kalundborg. 7.2.1758, fol.571.
E: Rasmus Christensen Bagge, skomager. B:
1) Steffen Rasmussen Bagge, skomager i Slagelse
2) Christian Rasmussen Bagge 28, student
3) Niels Rasmussen Bagge 26, sømand
4) Jens Rasmussen Bagge 23, student i Frederikshald i Norge
5) Oluf Rasmussen Bagge 21, skomagersvend
6) Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Rudolf Lange, kromand i Boeslunde.
Afdøde døde 1.1.1758.

639    Maren Andersdatter Saaby i Kalundborg. 25.2.1758, fol.572.
E: Christen Nielsen Møller.
Afkald 5.1.1741 fra B:
1) Niels Christensen Møller
2) Anne Birgitte Christensdatter, enke efter A. Knie i Nostrup [i Raklev sogn].

640    Karen Brixdatter i Kalundborg. 2.3.1758, fol.572B.
Enke efter Oluf Madsen, [skifte 14.4.1754 lbnr.584]. A:
1) søster Maren Brixdatter g.m. Christen Pedersen i Kærby
2) søster Bodil Brixdatter g.m. Jens Snedker i Kærby.
Afdøde døde 1.3.1758.

641    Sabine Jacobsdatter Borthig (Bortvig) i Kalundborg. 9.6.1757, fol.573.
E: Christian Arent Passow.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkemandens svoger Rasmus Hansen, smed.
Afdøde døde 8.6.1757.

642    Christen Jacobsen, færgeskipper i Kalundborg. 20.2.1758, fol.574.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jørgen Jørgensen Stub, tolder. B:
1) Jacob Christensen Rugtved 22.
Afdøde døde i København.

643    Jens Nielsen, hattemager i Kalundborg. 12.9.1757, fol.575B.
Enkemand efter [Anne Marie Baltsersdatter, skifte 22.11.1756 lbnr.611]. B:
1) Niels Jensen, hattemager
2) Baltser Jensen, bagersvend
3) Anne Mette Jensdatter.
FM:
1 Anders Møller
2 Laurids Pedersen Birch, snedker.

644    Jens Andersen, brolægger i Kalundborg. 4.7.1758, fol.578.
E: Anne Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.

645    Engelbrecht Haraldsen i Kalundborg. 22.7.1758, fol.578B.
E: Helle Lauridsdatter. LV: Jens Feilberg.
Arvinger angives ikke.

646    Otto Jens Langemach, [borgmester] i Kalundborg, [begravet 21.10.1758], fol.579B.
E: Elisabeth [Steffensdatter] Clausen.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.580).

647    Mikkel Rasmussen Balle, skrædder i Kalundborg, der døde 12.10.,1758, fol.579B.
E: Margrethe Sørensdatter Milling. LV: Mourids Høberg, byfoged.
Første ægteskab med [Johanne Margrethe Christensdatter, skifte 23.11.1757 lbnr.626]. B:
1) Rasmus Mikkelsen, Balle 16.
FM: Rasmus Jensen, skrædder.
Arv i boet efter Else Abrahamsdatter Funch, skifte 12.3.1750 lbnr.518, var g.m. [Christoffer Christiansen] til B:
1) Abraham Christoffersen.
Arv i boet efter Ulrik Christian Lauridsen Wulf, skifte 28.11.1749 lbnr.525, var g.m. [Anne Marie Sørensdatter Møller] til B:
1) Johanne Marie Ulrik Christian Wulf
2) Sidsel Cathrine Ulrik Christian Wulf.

648    Casper Gultzau, musikant og organist i Kalundborg. 19.4.1758, fol.582B.
Enkemand efter [Kirstine Malene]. B:
1) Eleonora Christine Gultzau, enke efter Johan Michael Møller, degn i Gørlev og Bakkendrup, [skifte Løve herred gejstlig 6.6.1757 lbnr.41]
2) Henrik Daniel Gultzau, højesteretsprokurator i København. [København Borgret konceptskifte 18.3.1744 lbnr.69]. 1B:
a en søn.
Testamente af 19.3.1758.

649    Oluf Jensen, urtegårdsmand i Kalundborg, der døde 5.7.1758, fol.584B.
Afdøde efterlader en bror i Gislinge.

650    Oluf Hansen Fischer, musikantsvend i Kalundborg, der døde 31.5.1758, fol.585B.
Afdøde efterlader sin mor i Birkenæs i Holmstrup sogn.

651    Knud Sørensen, klejnsmed i Kalundborg, der døde 1.5.1758, fol.587.
E: Helvig i Vartov i København. B:
1) Søren Knudsen 18, skriverkarl i København.
FM: Jens Feilberg, farver.

652    Jørgen Jensen Wulf, skomager i Kalundborg. 27.11.1758, fol.588B, 791B.
E: Cathrine Zachariasdatter. LV: Jørgen Zitzow, der ægter enken. B:
1) Jørte Marie Jørgensdatter 7 uger, der døde 1765.

653    Jørgen Pedersen, tobaksspinder i Kalundborg. 6.4.1759, fol.591.
E: Ingeborg Marie Mikkelsdatter. LV: Oluf Pedersen Nørager. B:
1) Peder Jørgensen 16
2) Bodil Jørgensdatter 14
3) Anne Jørgensdatter 10
4) Ulrik Jørgensen 8
5) Nikolaus Jørgensen 4.
Afdøde døde 17.2.1759.

654    Maren Hansdatter, ugift i Kalundborg. 2.10.1759, fol.592B.
Afdøde efterlader arvinger i Odsherred.

655    Jørgen Pedersen, færgeskipper i Kalundborg. 15.6.1759, fol.594.
Enkemand efter Anne Mette Jensdatter [Find, skifte 23.9.1755 lbnr.596]. A:
1) bror Anders Pedersen i Svendborg
2) bror Christen Pedersen i Svendborg
3) søster Anne Malene Pedersdatter i Kalundborg
4) søster Sidsel Pedersdatter g.m. Johan Olufsen, garder i København
Anne Mette Jensdatter [Finds] første ægteskab med Hans Nielsen Sejerbo, [skifte 4.1.1752 lbnr.544]. Arv til B:
1) Mette Marie Hansdatter.
Desuden nævnes afdødes stedmor, enke efter Peder Andersen, skipper i Svendborg.

656    Hans Hansen, slagter i Kalundborg. 14.11.1759, fol.602B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var afskediget rytter.

657    Niels Pedersen Ring i Kalundborg. 4.2.1760, fol.604.
E: Helle Lauridsdatter.
Afdøde skal efterlade en bror i Stubberup ved Næstved.

658    Peder Kjær, ugift krambodkarl i Kalundborg. 18.5.1759, fol.605, 618B.
A:
1) mor [Anne Kirstine Pedersdatter] g.m. Andreas [Edvardsen] Friis i Ravndrup [i Gislev sogn] på Fyn.
Mors første ægteskab med afdødes far [Bernt Hansen Kjær, forpagter på Klingstrup]
2) søster Gertrud Berntsdatter Kjær g.m. Henrik Grønbæk, skoleholder i Maderup i Særslev sogn på Fyn
3) søster Anne Kjær g.m. Rasmus [Alexander] Lang, degn i Gestelev og Højrup på Fyn.
Fars første ægteskab med [Gertrud Jespersdatter, begravet Gislev 3.8.1722]
4) halvbror Jørgen [Henning Berntsen] Kjær, forpagter [på Egeløkke] på Langeland, [begravet Bøstrup 2.8.1752]. E: [Karen Christiansen Basballe] nu g.m. [Jeppe] Krogsgaard, forpagter på Egeløkke på Langeland. Hans 3 sønner og 2 døtre
5) halvbror Hans Kjær, død uden børn
6) halvsøster Sidsel [Berntsdatter] Kjær, [begravet Vigerslev 24.2.1758], var g.m. Niels Lerche, forpagter på Margård [i Vigerslev sogn] på Fyn. Hendes 3 sønner og 5 døtre.

659    Kirsten Jensdatter i Kalundborg. 13.2.1760, fol.609B.
E: Jens Jensen Holmgaard. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 9
2) Jens Jensen 4.

660    Laurids Hansen Bech, skomager i Kalundborg. 19.1.1760, fol…611.
E: Johanne Pedersdatter. B:
4) Peder Lauridsen 2.
Første ægteskab med [Anne Marie Jensdatter], skifte 6.7.1747 lbnr.499. B:
1) Hans Lauridsen Bech 14.
Andet ægteskab med [Karen Lauridsdatter, skifte 20.9.1756 lbnr.608]. B:
2) Laurids Lauridsen 10
3) Anne Marie Lauridsdatter 8.
FM: Oluf Pedersen Nørager.

661    Laurids Pedersen, tobaksspinderi Kalundborg. 3.5.1760, fol.613.
E: Anne Lauridsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde i Holsten som stykknægt.

662    Laurids Tobaksspinder i Kalundborg. 3.5.1760, fol.614.
E: Sidsel Marie Jensdatter. LV: Christen Tømmerup. B:
1) Peder Lauridsen 14
2) Anne Johanne Lauridsdatter 9
3) Else Marie Lauridsdatter 5.
Afdøde døde i Holsten som stykknægt.

663    Anne Cathrine Mathiasdatter i Kalundborg. 22.5.1760, fol.615B.
E: Henrik Pflug, glarmester. B:
1) Mathias Henriksen 3 mdr.
FM: morbror Anders Mathiassen Møller.

664    Anne Jensdatter Blanch i Kalundborg, samfrændeskifte 25.2.1761, fol.616B, 639B.
E: Peder Christiansen Bagge, toldforpagter. B:
1) Anne Kirstine Bagge 19
2) Hans Frederik Bagge 15
3) Karen Bagge 10½
4) Christiane Bagge.
FM:
1 farbror Carsten Christiansen Bagge, rådmand, byfoged og toldkontrollør
2 farbror Mourids Høberg
3 morbror Frederik Wørpel
4 Oluf Pedersen Nørager g.m. afdødes brors kones søster.
Bevilling til uskiftet bo af 14.10.1757.

665    Karen Nielsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 19.9.1760, fol.617B.
A:
1) far Niels Andersen på Constantinsborg gods i Jylland.
Desuden nævnes afdødes søster Gertrud Nielsdatter i Kalundborg.

666    Anne Guldbæk i Kalundborg. Samfrændeskifte 30.3.1761, fol.619B, 641.
E: Reinholt Zelling, toldforpagter. B:
1) Sofie Amalie Zelling 9.
FM:
1 Johan Otto Vejgaard, postmester g.m. afdødes søskendebarn
2 Niels Paludan, g.m. afdødes søskendebarn
3 Anders Lorentsen Bech, apoteker, beslægtet på mors side
4 Nikolaj Nissen, beslægtet på mors side.
Desuden nævnes fars moster, enke efter [Mathias] Raben amtsforvalter, der tager barnet til sig.

667    Thomas Hansen Skov, musikant i Kalundborg. 1.9.1760, fol.620.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Feilberg, farver. A:
1) bror Johan Bernt Skov, skrædder i Åbenrå
2) søster Johanne Engel Skov g.m. Jacob Henriksen, skrædder i Kalundborg.

668    Anne Lauridsdatter i Kalundborg. 17.1.1759, fol.623.
Uden ægteskab B:
1) Adam, der tjener i Tornved.

669    Maren Rasmusdatter i Kalundborg. 1.10.1760, fol.624B.
E: Hans Lauridsen Rudkøbing. B:
1) Laurids Hansen 19
2) Rasmus Hansen 16
3) Oluf Hansen 9
4) Anne Hansdatter 6.
FM: Christian Funch, slagter.

670    Jens Rasmussen, væver. 1.10.1760, fol.626.
E: Karen Jensdatter. LV: Reinholt Zelling, toldforvalter. B:
1) Rasmus Jensen 21
2) Anne Jensdatter 18
3) Peder Jensen 16
4) Mette Jensdatter 11
5) Jens Jensen 8.

671    Kirsten Winther i Kalundborg, der døde 12.6.1760, fol.627B.
Enke efter Niels Sørensen. A:
1) søster, død. 3B:
a Søren Jørgensen i Asmindrup [i Værslev sogn]
b Knud Jørgensen i Snuderup [i Bjergsted sogn]
c Kirsten Jørgensdatter g.m. Frederik Christiansen i Asmindrup,
alle på Birkendegård gods.

672    Niels Christoffersen Rudkøbing. 25.6.1760, fol.629B.
Enkemand efter [Anne Mette Sørensdatter Lund, skifte 13.2.1731 lbnr.341].
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter afdødes kones søster [Gertrud Sørensdatter, der var g.m. Niels Hansen Bech] til B:
a Hans Nielsen Bech i Norge
b Severin Nielsen Bech, død, ved søn Jens Bech i Bregninge
c Johan Etter Paludan Nielsen Bech i Norge.

673    Anne Kirstine Woller i Kalundborg, der døde 20.12.1760, fol.632B.
Enke efter Jørgen Clausen Blymester, [skifte 19.1.1756].
Første ægteskab med [Peder Jensen Feilberg, skifte 18.2.1732 lbnr.361]. B:
1) Jens Pedersen Feilberg i Kalundborg
2) Peder Pedersen Feilberg, farver i Nykøbing Falster
3) [Christine] Pedersdatter Feilberg g.m. [Christian Ulrik] Abildgaard, rektor i Helsingør.

674    Maren Nielsdatter Møller i Kalundborg. 28.12.1760, fol.635B.
E: Jørgen Kølsen, skipper. B:
1) Hans Martin Jørgensen Kølsen, 15 uger den 13.4.1761.
FM: morfar Niels Christensen Møller.

675    Karen Rasmusdatter i Kalundborg. 23.1.1761, fol.537B.
E: Jørgen Christensen, skrædder.
Arvinger angives ikke.

676    Birthe Lauridsdatter i Kalundborg. 20.2.1761, fol.639.
Enke. B:
1) Laurids Hansen i Fuglede
2) Anne Hansdatter.

677    Villumke Clausen i Kalundborg. Samfrændeskifte 11.11.1761, fol.642B, 658.
E: Nikolaj Nissen, købmand. B:
1) Elisabeth Sofie Nissen 1½
2) Villumke Nissen 6 mdr.
FM:
1 mosters mand Jens Otto Vejgaard, postmester
2 mosters mand Niels Paludan, købmand
3 mosters mand Reinholt Zelling, toldforpagter.
Desuden nævnes enkemandens far Nissen, kaptajn i København.
Bevilling til uskiftet bo af 3.4.1761.

678    Clemen Knudsen i Kalundborg, [begravet 4.4.1761], fol.643.
E: Karen Jensdatter Blanch.
Testamente af 10.2.1755.
Medunderskrevet af ”vore svogre”:
1 Peder Christian Bagge
2 Oluf Pedersen Nørager.

679    Laurids Madsen Gønge i Kalundborg, [begravet 25.3.1761], fol.644.
E: Margrethe Marie Jensdatter Vissing.
Testamente af 20.10.1752.

680    Johanne Nielsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 3.9.1760, fol.644B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 31.8.1760.

681    Søren Kornmåler i Kalundborg. 2.10.1760, fol.646.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Rauberg. B:
1) Barbara Sørensdatter 25
2) Christen Sørensen 18.

682    Ulrik Anton Barfred, købmand i Kalundborg. 19.5.1760, fol.647, 664.
E: Anne Johanne. LV: Rasmus [Rasmussen] Salten, amtsforvalter.
Afdøde efterlader umyndige børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes:
0) [afdødes forældre Jens Hansen Ladefoged og Malene Mortensdatter, skifte 21.12.1719 lbnr.303]
1 afdødes ældste bror Hans Jensen Barfred i Århus
2) afdødes bror Frederik Jensen Barfred i København
3) afdødes [halv]bror Didrik Barfred i København
4) afdødes stedmor Anne Pedersdatter, enke efter afdødes far Jens Hansen Barfred, [skifte 12.5.1734 lbnr.377], hvor det nævnes af Anne Pedersdatter er steddatter af Niels Ladefoged
5) enkens bror Peder Bagge, toldforpagter i Kalundborg.

683    Christen Nielsen Tømmerup, [begravet 9.9.1761], fol.656B.
E: Dorthe Pedersdatter.
Testamente af 19.4.1755.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Maren Nielsdatter, enke efter Hans Villumsen, [skifte 12.7.1749 lbnr.517]
2 afdødes bror Peder Nielsen Tømmerup.

684    Hans Hansen Møller, tømrer i Kalundborg. 3.11.1760, fol.661.
E: Drude Cathrine Sigvardsdatter. LV: Oluf Pedersen Nørager. B:
1) Anne Marie Hansdatter 3
2) Hans Hansen 1.

685    Christian Nikolaj Harhorn, bødker i Kalundborg. 1.5.1761, fol.662.
E: Maren Hansdatter Boes. LV: Hans Richardsen Glostrup. B:
1) Rasmus Nikolajsen Harhorn 11
2) Andreas Nikolajsen Harhorn 10
3) Johannes Nikolajsen Harhorn 4.
Arv i boet efter Nikolaj Rasmussen, toldbetjent og købmand i Kalundborg. 23.5.1755 lbnr.593]. til B:
1) Rasmus Nikolajsen.
(Sml. lbnr.930).
686    Gertrud Christensdatter på Sankt Jørgensbjerg ved Kalundborg. 3.11.1761, fol.666.
E: Christen Jensen Jyde. B:
1) Mette Christensdatter 12.
Afdøde døde 26.10.1761.

687    Anne Christensdatter i Kalundborg. 24.1.1761, fol.667.
E: Jens Jensen Nyrup, snedker. B:
1) Jens Jensen Nyrup 15.

688    Mette Nielsdatter i Kalundborg. 29.10.1761, fol.668.
E: Peder Sørensen, sejlingsmand. B:
1) Maren Pedersdatter 22.
FM: farbror Jørgen Sørensen.
Afdøde døde 8.10.1761.

689    Abelone Thomasdatter, ugift i Kalundborg. 2.11.1761, fol.668B.
A:
0) far Thomas Friis, skoleholder i Vollerup i Raklev sogn
1) søster Anne Margrethe Thomasdatter
2) halvbror Anders Thomsen Friis 9 mdr hos sin mor i Kalundborg, hvor afdøde boede og døde.

690    Peder Hansen, ugift skomagersvend i Kalundborg. 11.9.1761, fol.670.
Arvinger angives ikke.

691    [Anne Birgitte Pedersdatter] i Kalundborg. 17.12.1761, fol.671.
E: Jens Mortensen, stenhugger og toldbetjent.
Hendes B:
1) Christen 16, i skrædderlære i Horsens.

692    Christen Hansen i Kalundborg. Samfrændeskifte 16.2.1762, fol.672B.
E: Anne Christensdatter. LV: Henrik Vilhelm Pflug, der ægter enken. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 14
2) Andreas Peder Christensen 12
3) Hans Mads Christensen 8.
FM:
1 født værge Jacob Hansen i Ubberup
2 Niels Christensen Møller, som beslægtet.
Bevilling til uskiftet bo af 7.8.1761.

693    [Karen Mortensdatter] i Kalundborg. 6.2.1762, fol.673.
Enke efter Anders Knudsen, færgeskipper. B:
1) datter, død uden børn, var g.m. Hofmann, kirurg.
Arvinger kendes ikke.

694    Peder Sørensen, skrædder i Kalundborg. 19.1.1762, fol.675B.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Peder Nielsen Sejerbo.
Arvinger kendes ikke.

695    Barbara Soltwedel i Kalundborg, der døde 14.1.1761, fol.677.
Enke efter Niels Jørgensen Bagge, måler og vejer, testamente af 31.8.1753 lbnr.623. B:
3) Anne Marie Nielsdatter Bagge 17
4) Margrethe Marie Nielsdatter Bagge 16
5) Niels Nielsen Bagge 14
6) Jochum Nielsen Bagge 13
7) Peder Nielsen Bagge 11
8) Dorthe Elisabeth Nielsdatter Bagge 9
9) Ernst Gotfred Nielsen Bagge 8.
FM:
1 mosters mand Bernt Stub, borgmester i Kalundborg
2 fasters søn Piper, generalauditør i Christiania i Norge.
Første ægteskab med [Birgitte Olufsdatter, skifte 28.10.1735 lbnr.396]. B:
1) Rebekka Marie Nielsdatter Bagge g.m. Oluf Lund Suhr i København
2) Jørgen Nielsen Bagge, bager i Kalundborg.

696    Stine Iversdatter Milling i Kalundborg. 19.12.1761, fol.684B.
E: Knud Pedersen Møller. B:
2) Iver Knudsen 8.
Første ægteskab med Mikkel Jensen Qvist, [skifte 22.9.1752 lbnr.554]. B:
1) Karen Mikkelsdatter Qvist 12.
FM: morbror Rasmus Iversen.

697    Jens Jensen, skomager og litsenbroder i Kalundborg. 24.5.1762, fol.688, 791B.
E: [Maren Pedersdatter Winther]. LV: Niels Christensen Møller. B:
2) Jens Jensen 17, skibsdreng, der døde
3) Birthe Marie Jensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Marie Jensdatter g.m. Elias Pachel, kobbersmed.

698    Svend Jensen, grovsmed i Kalundborg. 7.1.1762, fol.690B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Hans Richardsen Glostrup. B:
1) Jens Svendsen 31
2) Malene Svendsdatter 25
3) Albert Svendsen 21
4) Ellen Cathrine Svendsdatter 13.

699    Karen Hansdatter i Kalundborg. 7.1.1762, fol.692.
Enke efter Niels Christensen Ambech, skomager, [skifte 9.2.1753 lbnr.573]. B:
1) Gregorius Nielsen Ambech, skoleholder i Stenstrup i Ods herred
2) Christen Nielsen Ambech, skoleholder i Saltø By [i Vallensved sogn] ved Næstved på det Plessenske gods
3) Else Nielsdatter Ambech g.m. Andreas Boe, rebslager på Holmen i København
4) Maren Nielsdatter Ambech i København
5) Anne Cathrine Nielsdatter Ambech.

700    Cathrine [Elisabeth Jensdatter], jordemoder i Kalundborg, der døde 20.11.1761, fol.694.
Enke efter Frands [Hansen, skifte 26.8.1754 lbnr.567]. B:
1) Hans Frandsen 34, trompeter
2) Birgitte Cathrine Frandsdatter 29, der ægte Niels Gath
3) Karen Frandsdatter 26
4) Mikkel Frandsen 24, trompeter.

701    Anne Cathrine Germann i Kalundborg, der døde 20.12.1762, fol.696, 798B.
Enke efter Skovsbøl, prokurator. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 14
2) Kirsten Nielsdatter 12.
FM: født værge Carsten Bagge.

702    Jens Højer, rådmand i Kalundborg. 26.3.1761, fol.698B.
Enkemand efter [Anne Gietvoldsdatter Sæde, skifte 17.10.1757 lbnr.634]. B:
1) Hans Jensen Højer 30, kirurgsvend, på rejse til Vestindien
2) Johan Christian Jensen Højer 28, bagersvend i Kolding
3) Edel Marie Jensdatter Højer 26, i København
4) Else Cathrine Jensdatter Højer 24, på Tjørnelund
5) Regine Zacharia Jensdatter Højer 19, i Jylland
6) Anne Cathrine Jensdatter Højer 17.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Sæde.

703    Dorthe Wiimb i Kalundborg, [begravet 13.8.1762], fol.702.
E: Hans Christian Langemach.
Bevilling til uskiftet bo af 27.8.1762.

704    [Ingeborg Sternfeldt] i Kalundborg. 27.10.1761, fol.702B.
E: Poul Trane. vagtmester.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

705    Johanne Christensdatter i Kalundborg. 8.1.1762, fol.704.
Enke efter Niels Jensen Vitting, [skifte 12.1.1755 lbnr.579]. B:
1) Christen Nielsen Vitting 23, feldberedersvend på Fyn.

706    Kirsten Jørgensdatter i Kalundborg. 18.10.1762, fol.705B.
Enke efter Jørgen Sørensen Kølsen, [skifte 31.8.1746 lbnr.486].
Første ægteskab med [Hans Sørensen Kølsen, skifte 7.7.1724 lbnr.339]. B:
1) Just Hansen Kølsen, død, efterlader enke og børn
2) Maren Hansdatter, enke i København
3) Anne Margrethe Hansdatter, enke efter Mikkel Vastrup
4) Karen Hansdatter Kølsen, [skifte 7.6.1748 lbnr.504]. E: Jens Nielsen Ladefoged. Hendes børn
5) Anne Kirstine Hansdatter Kølsen g.m. Joen Slagter i København
6) Søren Hansen Kølsen, død uden børn
7) Jørgen Hansen Kølsen, skipper
8) Kirsten Hansdatter g.m. Jens Jacobsen, drejer.
Afdøde opholdt sig hos sin datterdatter g.m. Frands Sørensen Baastrup.

707    Peder Ibsen, vægter i Kalundborg. 29.4.1762, fol.706B.
E: Bodil Gertsdatter. LV: Jørgen Bagge, bager. B:
1) Karen Marie Pedersdatter 16
2) Gert Pedersen 13
3) Johanne Marie Pedersdatter 6.

708    Enevold Hansen, klejnsmed i Kalundborg. 22.5.1762, fol.707B.
E: Karen Lorentsdatter. B:
1) Hans Enevoldsen 9.FM: Henrik Pflug.
Afdøde døde for nogen tid siden som stykkusk på Tøjhuset i København.

709    [Maren Sørensdatter] i Kalundborg. 8.7.1762, fol.708B.
E: Tobias Jensen, sadelmager. B:
1) Marie Elisabeth Tobiasdatter 12
2) Karen Tobiasdatter 2.

710    Karen Nielsdatter i Kalundborg. 22.4.1762, fol.709B.
Enke efter Søren Sørensen Møller, skifte 14.4.1757 lbnr.612. B:
3) Marie Sørensdatter Møller 30
4) Mette Cathrine Sørensdatter Møller g.m. Peder Boyesen, hestemøller.
Første ægteskab B:
1) Anders Andersen Møller
2) Margrethe Andersdatter Møller g.m. Søren Jensen Tostrup.

711    Maren Lauridsdatter i Kalundborg. 10.4.1762, fol.711.
E: Hans Rasmussen Svendborg. B:
1) Rasmus Hansen Svendborg, skomager
2) Laurids Hansen Svendborg, i kongens tjeneste i Holsten
3) Helvig Hansdatter Svendborg.

712    Anders Mortensen, skomager i Kalundborg. 10.4.1762, fol.712B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jørgen Lauridsen, feldbereder. B:
1) Mette Marie Andersdatter 12
2) Morten Andersen 10.

713    Karen Jensdatter Hinnerup, en sindssvag kvinde ankommet til Kalundborg. 19.6.1762, fol.714B, 718B.
Afdøde medbragte sin søn.

714    Christen Knudsen, skibstømrer i Kalundborg. 8.1.1762, fol.715.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) en datter g.m. Christen Christensen, skipper.

715    Maren Tønnesdatter i Kalundborg. 4.5.1762, fol.716B
Enke efter Nikolaj Rasmussen, [skifte 23.5.1755 lbnr.593]. B:
1) Rasmus Nikolajsen 19.

716    Rasmus [Rasmussen] Salten i Kalundborg, amtsforvalter over Kalundborg, Dragsholm og Søborg amter. 6.8.1762, fol.719B, 846B.
E: Albertine Marie Langejann.
Bevilling testamente at gøre af 10.7.1761.
Hans A:
1) bror Eggert Rasmussen, bogholder i København
2) bror, død. 1B:
a Rasmus Jensen Salten på Lerchenborg
3) søsterdatter Albertine Henriette, som de har haft i huset til opdragelse
4) søstersøn Søren Nygaard
5) søsterdatter Elisabeth.

717    Frands Hammer Møller, ugift apotekersvend i Kalundborg. 17.2.1763, fol.721.
A:
1) mor Karen g.m. Jens Boyehave i Krebshuset i Sorø.

718    Barbara Marie Pedersdatter i Kalundborg, der døde 18.3.1763, fol.721B.
E: Morten Sørensen Baastrup. A:
1) søster [Anne Johanne Pedersdatter] g.m. Jens Bastrup, snedker
2) halvbror Mads Lauridsen Møller.

719    Laurids Jensen, daglejer i Kalundborg. 8.12.1762, fol.722B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Christensen Møller. A:
1) morbror, død. 2B:
a Johan Lauridsen, bager
b Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Jens Lauridsen, landsoldat på Sankt Jørgensbjerg.

720    Oluf Pedersen Nørager i Kalundborg, [begravet 21.2.1763], fol.723B.
E: Mette Cathrine Nielsdatter. LV: Reinholt Zelling.
Bevilling til uskiftet bo af 8.4.1763.

721    Elsebeth Jensdatter Low i Kalundborg. 16.11.1762, fol.724B.
E: David Jensen, sadelmager. B:
1) Peder Frederik Davidsen 22
2) Hans Casper Davidsen 21
3) Jens Davidsen 16
4) Else Cathrine Davidsdatter 8.
FM: Henrik Pflug.

722    Bernt [Andersen] Stub, borgmester og hustru [Anne Marie Soltwedel] i Kalundborg. 12.1.1762, fol.726B.
B:
1) Johannes Andreas Stub, bogholder i København
2) Anne Margrethe Stub 25
3) Maren Stub 23, i Roskilde
4) Elisabeth Marie Stub 21
5) Nikolaj Henrik Stub 17.
Desuden nævnes Jørgen Stub, tolder.

723    Anne Jensdatter i Kalundborg. 16.2.1763, fol.729.
E: Christen Nielsen, handskemager. B:
2) Kirsten Christensdatter.
Hendes barn:
1) Cathrine g.m. Mikkel Nyrup.

724    Maren Jensdatter i Kalundborg, der døde 16.10.1762, fol.730.
Enke efter Søren Smed, kornmåler, [skifte 2.10.1760 lbnr.681]. B:
1) Barbara Sørensdatter 75
2) Christen Sørensen 20.

725    Knud Pedersen Møller i Kalundborg. 16.3.1763, fol.730B.
Enkemand efter [Stine Iversdatter Milling, skifte 19.12.1761 lbnr.696]. B:
1) Iver Knudsen 10.
FM: farfar Peder Jørgensen i Odense ved svoger Anders Jensen Faaborg i Kalundborg.
[Stine Iversdatter Millings] første ægteskab med [Mikkel Jensen Qvist, skifte 22.9.1752 lbnr.554]. Arv til B:
1) Karen Qvist.
FM: morbror Rasmus Iversen.

726    Nille Marie Birch, vanfør i Kalundborg. 27.9.1763, fol.733B.
A:
1) mor Bodil [Lauridsdatter], enke efter Jørgen Kahlbrecht, [skifte 28.9.1757 lbnr.625]
og afdødes søskende.
Afdøde havde arv efter sin far Niels Pedersen Birch, skifte 27.9.1747 lbnr.500.

727    Christian Skov, guldsmed i Kalundborg. 30.4.1763, fol.734.
E: Elisabeth Adamsdatter. LV: Reinholt Zelling, toldforpagter.
Afdøde efterlader arvinger i Viborg.

728    Mathias Testrup. 15.8.1762, fol.735B.
E: Øllegaard [Olufsdatter Jæger]. LV: Reinholt Zelling. B:
1) Anne Marie Testrup.

729    Christen Christoffersen Funch, slagter i Kalundborg. 21.1.1764, fol.737B.
E: Gertrud Olufsdatter. LV: Hans Richardsen Glostrup. A:
1) bror Abraham Christoffersen Funch, skoflikker.

730    Christen Pedersen, ugift gårdskarl i Kalundborg. 4.10.1763, fol.737B.
A:
0) far Peder Andersen i Vium i Hjerk sogn i Salling, død
1) bror Anders Pedersen i Århus,
2) Jens Pedersen, døbt i Hjerk sogn i 1740
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Mads Smed i Vester Grønning i Salling.

731    Jens Nielsen Vejleby, hestemøller i Kalundborg. 7.12.1762, fol.739B.
E: Sidsel Rasmusdatter Faber. LV: Frederik Sørensen. B:
5) Anne Sofie Jensdatter 9
6) Henrik Jensen 7
7) Elsebeth Jensdatter 4
8) Hans Jacob Jensen 1½.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter Kølsen, skifte 7.6.1748 lbnr.504]. B:
1) Niels Jensen 25, skibskarl
2) Hans Jensen 22
3) Jørgen Jensen 20
4) Kirsten Jensdatter 18.

732    Christen Risgaard, nyansat som byens tjener i Kalundborg. 18.5.1763, fol.740B.
E: [Anne], [begravet 14.5.1763].
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der havde frihedspas fra Lerchenborg, [blev begravet 27.4.1763].

733    Sidsel Marie Jensdatter i Kalundborg. 4.6.1763, fol.741.
Enke efter Laurids Tobaksspinder, [skifte 3.5.1760 lbnr.662]. B:
1) Peder Lauridsen 16
2) Anne Johanne Lauridsdatter 12
3) Else Marie Lauridsdatter 7.
FM: mosters mand Jens Hansen, skomager.

734    Niels Pedersen Kollerød i Kalundborg. 12.7.1763, fol.742B.
E: Karen Mathiasdatter. LV: Reinholt Zelling. B:
1) Peder Nielsen Kollerød 24
2) Marie Kirstine Nielsdatter
3) Else Nielsdatter i København
4) Cathrine Marie Nielsdatter i København.

735    Jens Mikkelsen, vægter i Kalundborg. 12.7.1763, fol.743B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen, skomager. B:
1) Anne Mette Jensdatter 6 mdr.

736    Mourids Høberg, rådmand i Kalundborg, der døde 31.5.1763, fol.748.
E: Karen Christiansdatter. LV: Jens Feilberg, farver. B:
11) Anne Høberg
12) Anne Elisabeth Høberg
13) Marie Elisabeth Høberg.
FM: morbror Carsten Bagge, rådmand.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 18.12.1749 lbnr.521]. B:
1) Frederikke Louise Mouridsdatter Høberg g.m. Vincent Gottlieb
2) Ingeborg Christine Mouridsdatter g.m. Jens Ortved i Holbæk
3) Søren Mouridsen Høberg
4) Marie Helvig Mouridsdatter Høberg g.m. Rosborg i Sorø
5) Johan Boye Mouridsen Høberg, i København
6) Birthe Mouridsdatter Høberg g.m. Niels Brenøe i København
7) Margrethe Mouridsdatter Høberg
8) Otto Mouridsen Høberg
9) Elisabeth Mouridsdatter Høberg
10) Jens Mouridsen Høberg, på rejse til Kina.
Desuden nævnes Christen Kjeldsen, enkemand efter første hustrus søster.

737    Niels Jensen, hattemager i Kalundborg. 16.11.1762, fol.754.
E: Engel Elisabeth Schrøder. LV: Christen Kjeldsen. A:
0) forældre [Jens Nielsen, skifte 12.9.1757 lbnr.643 og Anne Marie Baltsersdatter, skifte 22.11.1756 lbnr.611]
1) bror Baltser Jensen, bagersvend
2) søster Anne Mette Jensdatter g.m. Jens Mortensen, toldbetjent.

738    Anne Nielsdatter i Kalundborg. 4.12.1762, fol.754B.
Enke efter Rasmus Pister. B:
1) Jens Rasmussen Pister 23
2) Anne Kirstine Rasmusdatter Pister.

739    Hans Nielsen Korsør, stykknægt i Kalundborg. 6.9.1763, fol.755.
E: Anne Malene Mathiasdatter.
Arvinger angives ikke.

740    Christiane Thomasdatter i Kalundborg. 12.7.1763, fol.755B.
E: Laurids Holm, skrædder. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 10
2) Johanne Lauridsdatter 4.

741    Christen Harbo, skipper i Kalundborg. 14.1.1764, fol.756B.
E: E: Anne Bendixdatter. LV: Dines With. A:
1) mor Kirsten i Kettingskov [i Asserballe sogn] på Als, enke efter Harbo
2) bror Rasmus Harbo på Åls
3) bror Hans Harbo på Als
4) søster g.m. Poul
5) søster gift på Als.
Afdøde på rejse til Norge.

742    Frederik Hansen Wørpel, skipper i Kalundborg. 26.4.1764, fol.758.
Afdøde efterlader kone, mor og [halv]søskende.
Afdøde på rejse til Norge.

743    Dorthe Lund i Kalundborg. 29.3.1764, fol.759.
E: Christian Hofmann, stadskirurg. B:
1) Anne Martie Hofmann 13
2) Christian Hofmann 11
3) Gottlieb Hofmann 8.

744    Cathrine [Christiansdatter] Vorndran i Kalundborg. 14.1.1764, fol.760.
Enke efter Johan Velten Venulet, [skovrider på Østrupgård i Viskinge sogn, død Viskinge 1.4.1744], [gift Kalundborg 7.11.1730, hvor han kaldes Johan van Felten]. B:
1) Cathrine Hedvig Johansdatter 28
2) Ulrikke Antoinette Johansdatter 20.
FM:
1 halvbror [Frederik Johansen] Velten Venulet, præst i Refsnæs, [søn af fars første ægteskab med Cathrine Hedvig Ibsen, død 3.1.1728, gravminde i Årby kirke]
2 Helge Bruun g.m. [Karen Jensdatter Faaborg]. Hendes første ægteskab med [Casper Christiansen Vorndran], bror til afdøde.
(Sml.lbnr.478).

745    Christen Pedersen, snedker i Kalundborg. 30.4.1764, fol.762.
E: Sofie Cathrine Mogensdatter. LV: Søren Jensen Tostrup. B:
1) Peder Christensen 26, snedker i Kerteminde
2) Hans Christensen 23, snedkersvend
3) Anne Johanne Christensdatter 20
4) Anders Christensen 18
5) Maren Christensdatter 15
6) Christen Christensen 9.

746    Jens Tanum, skoflikker i Kalundborg. 23.3.1764, fol.762B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jacob Faaborg. B:
1) Terkild Tanum 23
2) Cathrine Marie Jensdatter.

747    Kirsten Hansdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 1.11.1763, fol.763.
Arvinger angives ikke.

748    Maren Mikkelsdatter i Kalundborg. 14.8.1764, fol.763B.
Enke efter Mogens Tønnesen. B:
1) Tønne Mogensen i Kragerup
2) Hans Mogensen i Ruds Vedby
3) Maren Mogensdatter i København
4) Mette Mogensdatter, enke efter Laurids Madsen, væver, [skifte 25.8.1757 lbnr.620].

749    Hans Christian Højberg, snedker i Kalundborg. 14.11.1763, fol.764.
E: Marie Lauridsdatter Turø. LV: Peder Nielsen Sejerbo. B:
1) Laurids Hansen Højberg 26, på rejse til Kina
2) Mogens Hansen Højberg 25
3) Jens Hansen Højberg 23
4) Christian Hansen Højberg 20
5) Gertrud Hansdatter Højberg.

750    Simon Hansen, gårdskarl i Kalundborg. 16.4.1764, fol.764B.
A:
1) bror Christen Hansen 40, i Veddinge [i Fårevejle sogn]
2) Niels Hansen 30, i Veddinge
3) Oluf Hansen 20
4) Søren Hansen 16
5) Peder Hansen 14
6) Sidsel Hansdatter g.m. Niels Lauridsen i Hunstrup ved Nykøbing Sjælland,
alle født i Hølkerup i Egebjerg sogn i Ods herred.

751    Jens Rasmussen Schiellerup, snedker i Kalundborg, der døde 28.7.1764, fol.765.
E: []. LV: Hans Richardsen Glostrup. A:
1) bror Jens Rasmussen Schiellerup i Skellerup i Linå sogn i Silkeborg amt
2) søster Anne Rasmusdatter g.m. Søren Nielsen Bruun, parykmager i Århus
3) søster Ellen Rasmusdatter, enke i Skellerup
4) søster Maren Rasmusdatter, død. 1B:
a Marie Pedersdatter Frølund i København
5) søster Mette Rasmusdatter, død. 2B:
a Ellen Holm i København
b Maren Mogensdatter g.m. Hans Svensk i Besser på Samsø.

752    Bodil [Christiansdatter] i Kalundborg. 13.8.1764, fol.767.
Enke efter Peder Hansen, snedker, [skifte 28.5.1746 lbnr.490]. B:
1) [Anne Pedersdatter] g.m. Niels Gotfredsen, skomager
2) [Ingeborg Pedersdatter], død, var g.m. Markus Møller, brændevinsbrænder i København, der efterlader 2 døtre
3) [Christiane Pedersdatter Mørch] g.m. Peder Hansen Møller i Nykøbing Sjælland
4) Dorthe Pedersdatter, enke efter Christen Nielsen Tømmerup, [skifte 9.9.1761 lbnr.683]
5) [Mette Margrethe Pedersdatter] g.m. Anders Nielsen Sejerø.

753    Rasmus Iversen i Kalundborg. 17.5.1764, fol.768.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Rauberg. B:
2) Jens Milling Rasmussen 6 mdr.
Første ægteskab med [Mette Jensdatter, skifte 22.3.1746 lbnr.489]. B:
1) [Elisabeth Rasmusdatter] Iversen g.m. Anders Jensen Faaborg, købmand.
Afdøde døde 12.5.1764.

754    Kirsten i Kalundborg. 11.8.1764, fol.772.
Enke efter Natanael Nold, [skifte 29.4.1751 lbnr.533].
Arvinger angives ikke.

755    Hans Jespersen, skomager i Kalundborg. 14.11.1763, fol.773B.
E: Ingeborg Hansdatter. B:
1) Ingeborg Hansdatter i København
2) Maren Hansdatter
3) Karen Hansdatter g.m. Jens Nielsen Gandrup, skomager.

756    Niels Jensen Kølsen, skibskarl i Kalundborg. 28.4.1764, fol.774B.
A:
1) moster [Anne Margrethe Hansdatter], enke efter Mikkel Vastrup.

757    Hans Christiansen, skrædder i Kalundborg. 28.3.1764, fol.775B.
E: Maren [Thomasdatter].
Arvinger angives ikke.

758    Thomas Hansen Mejlby, skrædder i Kalundborg. 28.3.1764, fol.776.
B:
1) [Maren Thomasdatter], enke efter Hans Christiansen, skrædder, [skifte 28.3.1764 lbnr.757].

759    Anders Olufsen., tømrer i Kalundborg. 30.4.1764, 776B.
E: Inger Nielsdatter. B:
1) Oluf Andersen, hattemager
2) Jørgen Andersen i Odby
3) Niels Andersen 24
4) Jens Andersen 13.

760    Kirsten i Kalundborg. 8.12.1763, fol.776, 785B.
E: Mikkel Sørensen, der også døde.
Hans Arvinger:
1) bror Jens Sørensen i Randlev, [skifte Dybvad gods 22.11.1763 lbnr.71]. 5B:
a Søren Jensen, [skifte Dybvad gods 21.5.1763 lbnr.64]. 1B:
1 Peder Sørensen 4
b Simon Jensen i Randlev, [skifte Dybvad gods 24.11.1762 lbnr.63]. 3B:
1Morten Simonsen 13
2 Jens Simonsen 11
3 Anne Simonsdatter 9
c Rasmus Jensen, [skifte Dybvad gods 8.11.1753 lbnr.40]. 2B:
1 Jens Rasmussen 14
2 Anne Rasmusdatter 12
d Jens Jensen i Randlev på Dybvad gods
e Margrethe Jensdatter g.m. Jørgen Christensen, skrædder, på stedet i Kalundborg
2) søster Karen Sørensdatter, enke efter Peder Jørgensen i Randlev på pastor Hartmanns gods
3) søster Margrethe Sørensdatter, død, var g.m. Rasmus Nielsen i Randlev på Rodsteenseje gods. 2B:
a Niels Rasmussen i Randlev
b Margrethe Rasmusdatter, [skifte Dybvad gods 1.4.1760 lbnr.55]. E: Søren Mortensen. 4B:
1 Anne Margrethe Sørensdatter
2 Rasmus Sørensen
3 Niels Sørensen
4 Mikkel Sørensen.
Hendes A:
1) søster Karen, død, var g.m. Peder Christoffersen. 3B:
a Maren Pedersdatter, død, var sidst gift med Anders Carlsen. 6B:
1 Anders Jensen i Kåstrup [i Tømmerup sogn]
2 Anne g.m. Christoffer Jensen i Istebjerg [i Tømmerup sogn]
3 Karen, død. 4B:
x Niels Hansen
y Anders Hansen
z Oluf Hansen
æ Jens Hansen
4 Ellen [Andersdatter], død, var g.m. [Mads Pedersen]. 1B:
x Kirsten Madsdatter i Tømmerup
5 Hans Andersen i Istebjerg
6 Dorthe Andersdatter, gift i Holbæk, nu formentlig på Lolland
b Christoffer Pedersen, død. 3B:
1 Peder Christoffersen i Kåstrup
2 Laurids Christoffersen i Tømmerup
3 Dorthe Christoffersdatter i Kåstrup
c Niels Pedersen, død. 5B:
1 Christoffer Nielsen i Kåstrup
2 Christen Nielsen i Kåstrup
3 Karen Nielsdatter i Istebjerg
4 Peder Nielsen i Istebjerg
5 Dorthe Nielsdatter i Kåstrup.
Desuden nævnes enkemandens brordatter g.m. Jørgen Skrædder i Kalundborg.
Arvingerne befinder sig på Lerchenborg og Kalundborg Ladegård godser.

761    Mette Margrethe Pedersdatter i Kalundborg. 2.3.1765, fol.779.
E: Anders Nielsen Sejerø. B:
1) Christen Andersen 5 uger.
FM: mosters mand Niels Gotfredsen, skomager.
Desuden nævnes afdødes søster madam Tømmerup.
Afdøde døde 28.1.1765.

762    Rasmus Gennerup, mønsterskriver i Kalundborg. 11.2.1765, fol.779.
B:
1) N. Gennerup.

763    Terkild Jensen, litsenbroder i Kalundborg. 11.12.1764, fol.779B.
E: Karen Knudsdatter. LV: Jørgen Stub, tolder. A:
1) søster Kirsten Jensdatter g.m. Ulrik Christiansen, tømrer i København
2) søster, død. 2B:
a Jens Andersen Bay i Kolby på Samsø
b Knud Andersen 20, i Kolby.

764    Elisabeth Rasmusdatter Iversen i Kalundborg. Samfrændeskifte 15.11.1765, fol.780B, 792.
E: Anders Jensen Faaborg. B:
1) Karen Andersdatter Faaborg 4½
2) Jens Andersen Faaborg 1½
3) Mette Cathrine Andersdatter, nyfødt, der døde.
FM:
1 Iver Sørensen Milling
2 Jørgen Jørgensen Stub, tolder
3 Helge Brun, købmand
4 Jacob Faaborg, købmand,
de to første af mødrene slægt og de to sidste af fædrene slægt.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1764.
Afdøde døde 8.5.1765.

765    Maren Sørensdatter i Kalundborg. 29.3.1765, fol.780B.
E: Villum Hansen, vognmand.
Hendes B:
1) Maren Bendixdatter g.m. Peder Rasmussen, tømrersvend.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten g.m. Jens Eriksen, hjulmand i Drammelstrup ved Århus.
Afdøde, der var født i Holme ved Århus, død 28.3.1765.

766    Rasmus Nikolajsen, ugift skibskarl i Kalundborg. 14.8.1764, fol.781.
A:
0) forældre [Nikolaj Rasmussen, skifte 23.5.1755 lbnr.593 og Maren Tønnesdatter, død]
1) fars halvbror Oluf Rasmussen, tømrersvend i København, død, var g.m. Mette. 1B:
a Rasmus Olufsen, hos sin mor i København
2) fars halvbror Søren Rasmussen, smed i Angel ved Flensborg, død uden børn.
3) fars halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Anders Henriksen i Tornved i Jyderup sogn ved Holbæk.
00) mors forældre Tønnes Andersen, [skifte 23.8.1715 lbnr.240 og Maren Simonsdatter, død]
4) morbror Mogens Tønnesen, død, var g.m. [Maren Mikkelsdatter, skifte 14.8.1764 lbnr.748]. 4B:
a Tønne Mogensen i Kragerup
b Hans Mogensen i Ruds Vedby
c Maren Mogensdatter i København
d Mette Mogensdatter i Kalundborg, enke efter [Laurids Madsen, væver, skifte 25.8.1757 lbnr.620].
[Fars første ægteskab med Maren Davidsdatter, skifte 6.7.1695 lbnr.97]
5) mors halvbror Hans Tønnesen i Ruds Vedby, død. 6B:
a Tønnes Hansen i Ruds Vedby
b Cornelius Hansen i Herslev
c Maren Hansdatter g.m. Peder Hansen i Vedby
d Ottilie Hansdatter g.m. Levin, gartner på Hørbygård [i Hørby sogn]
e Karen Hansdatter g.m. Christen Svendsen, tømrer på Holmen i København
f Dorthe Hansdatter g.m. Jens Hansen i Lestrup [i Egebjerg sogn] i Ods herred på kongens gods
6) mors halvsøster Kirsten Tønnesdatter, død uden børn
7) mors halvsøster Margrethe Tønnesdatter, enke efter Niels Adriansen, smed, [skifte 3.11.1743 lbnr.464]
8) mors halvsøster Ottilie Tønnesdatter, død uden børn.

767    Birgitte Cathrine Frandsdatter i Kalundborg. 15.10.1764, fol.783.
E: Niels Nielsen Gath, skipper. B:
1) Johanne Cathrine Nielsdatter 1¼.

768    Niels Olufsen, gårdskarl i Kalundborg, der døde 26.2.1765, fol.784.
A:
1) mor Johanne Olufsdatter, enke efter Oluf Svendsen i Velling
2) søster Maren Olufsdatter g.m. Peder Nielsen, skomager i Velling
3) søster Cathrine Olufsdatter g.m. Niels Pedersen, soldat i Ry
4) halvbror Jens Olufsen i Velling.
Afdøde var født i Vinding på Skanderborg rytterdistrikt.

769    Karen Hansdatter Fage, ugift tjenestepige i Kalundborg. 18.3.1765, fol.787B.
Arvinger angives ikke.

770    Anne Johanne Pedersdatter i Kalundborg. 20.3.1765, fol.788B.
E: Jens Bastrup, snedker. B:
1) Lucie Jensdatter Bastrup 21
2) Anne Jensdatter Bastrup 19
3) Peder Jensen Bastrup 18
4) Niels Søren Jensen Bastrup 7.
Afdøde døde 17.2.1765.

771    Rasmus Madsen. væver i Kalundborg, der døde 10.3.1765, fol.789.
A:
0) forældre Mads Pedersen, væver og Margrethe Caspersdatter, der døde i januar 1765
00) morfar Casper Ernstsen, væver, skifte 19.12.1744 lbnr.477
1) moster Inger Caspersdatter g.m. Poul Pedersen, skrædder i Stege på Møn
2) moster Sara Caspersdatter, enke efter Peder Jensen Post, hestemøller i Kalundborg, skifte 29.4.1751 lbnr.539
3) moster Cathrine Caspersdatter i København, død. 1B:
a Frands Blichfeldt Hornborg, skoleholder i Gerlev i Jægerspris amt
4) moster Dorthe Caspersdatter, enke efter Christian Vægter i Kalundborg
5) moster Mette Caspersdatter g.m. [Rasmus Hansen Schmidt], skoleholder i Køng ved Vordingborg
6) moster [Anne] Caspersdatter, død. 1B:
a Inger Johansdatter.
Krav om arv fra afdødes fars søskendebørn:
1) Jens Bertelsen i Bregninge på Lerchenfeld gods
2) Niels Bertelsen i Røsnæs på Lerchenfeld gods

772    Erik Eriksen Skov, snedker i Kalundborg. 20.3.1765, fol.792B.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Anders Jensen Faaborg. B:
1) Johan Frederik Eriksen 11
2) Mikkel Eriksen 7
3) Andreas Eriksen 4
4) Anne Cathrine Eriksdatter 6 mdr.

773    Lauridse Lauridsdatter, et barn i Kalundborg. 31.12.1765, fol.793.
A:
1) mor [Mette Dixen] g.m. Peder Møller, færgeskipper
og afdødes 2 halvsøskende. med deres fasters mand Jørgen Jørgensen Stub, tolder i Kalundborg, som formynder.
Arv efter afdødes far Laurids Pedersen, skipper i Århus, skifte Århus 3.9.1760 lbnr.1745.

774    Johanne Marie Høst i Kalundborg, [begravet 21.12.1765], fol.793.
E: Jens Feilberg, farver.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1766 for enkemanden og deres umyndige barn.

775    Kirsten Kyhn, ugift tjenestepige i Kalundborg. 1.12.1765, fol.793B.
A:
1) mor Else Kyhns i Århus.

776    Terkild Hansen, sadelmager i Kalundborg, der døde 9.11.1765, fol.794.
Enkemand efter [Maren Jacobsdatter], død 25.10.1765. B:
1) Hans Terkildsen, sadelmagersvend
2) Jacob Terkildsen 20
3) Marie Terkildsdatter
4) Maren Terkildsdatter
5) Mette Terkildsdatter.

777    Laurids Mogensen i Kalundborg. 25.11.1765, fol.796B.
Enkemand efter [Anne Marie Christensdatter, skifte 2.6.1750 lbnr.524]. B:
2) Christen Lauridsen, bagersvend i Helsingør.
[Første ægteskab med Maren Jensdatter Krøger, skifte 20.7.1736 lbnr.395]. B:
1) Dodo Lauridsen, underfoged i Helsingør.
Desuden nævnes afdødes svoger H. Skov i Eskilstrup.

778    Hans Lauridsen [Bech] i Kalundborg. 7.7.1766, fol.798B.
Arvinger angives ikke.
Afdødes stedfar angav at afdøde havde arv efter sin mor [Anne Marie Jensdatter], skifte 6.7.1747 lbnr.499 og efter sin far Laurids Hansen, skomager.

779    Karen Knudsdatter i Kalundborg. 16.5.1766, fol.799.
Enke efter Terkild Jensen, [skifte 11.12.1764 lbnr.763].
Første ægteskab med [Niels Hansen Sejerbo, skifte19.6.1752 lbnr.555]. B:
1) Hans Nielsen Sejerbo, [skifte 4.1.1752 lbnr.544]. 1B:
a Mette Marie Hansdatter Sejerbo
2) Knud Nielsen Sejerbo i Skårup i Jylland, død og efterlader 3 døtre
3) Peder Nielsen Sejerbo, sejlmager i Kalundborg
4) Anne Nielsdatter Sejerbo g.m. Simon Sørensen Gylling, snedker i Kalundborg.

780    Peder [Pedersen] Feilberg i Kalundborg13.3.1766, fol.800.
Afdøde, der havde været farver i Nykøbing Falster døde hos sin bror Jens Feilberg, farver i Kalundborg [og blev begravet Kalundborg 19.3.1766].
[Skifte Nykøbing Falster 3.4.1766 lbnr.799].

781    Barbara Johansdatter i Kalundborg. 28.10.1766, fol.801.
E: Christoffer Gødsel, sadelmager. A:
1) bror Hans Højer, tømrersvend i København
2) søster Stine Johansdatter g.m. Frederik Christiansen, under-arkelimester på Holmen i København.
Afdøde døde 23.9.1766, fol.

782    Maren Sørensdatter i Kalundborg. 28.10.1766, fol.801B.
E: Filip Hartmann, murer. B:
1) Grethe Filipsdatter 18
2) Filip Filipsen Hartmann 11.
Afdøde døde 28.5.1766.

783    Niels Nielsen Gath, skipper i Kalundborg. 9.5.1766, fol.802.
Enkemand efter [Birgitte Cathrine Frandsdatter, skifte 15.10.1764 lbnr.767]. B:
1) Johanne Cathrine Nielsdatter 3.
FM: mosters mand Abraham Funch, skomager.
Desuden nævnes afdødes bror Jacob Gath.

784    Kirsten Christiansdatter i Kalundborg. 29.12.1766, fol.804.
E: Christian Aagesen, tømrer. A:
1) søster, død, var g.m. Svend Svendsen, tømrer. 1B:
a Svend Svendsen 19, i klejnsmedelære i København.
Afdøde døde 27.12.1766.

785    Sidsel Pedersdatter i Kalundborg, der døde 19.11.1766, fol.804B.
E: Jørgen Aagesen. A:
1) søster, død. 1B:
a en datter g.m. Mads Sørensen, bødker.

786    Niels Bloch, skibsmand i Kalundborg. 1.10. 1766, fol.806.
E: Cathrine Andreasdatter. LV: Dinbes With.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i egnen omkring Viborg, døde 21.9.1766.

787    Christian Wiirn, dragon i Viborg. 30.3.1767, fol.807.
E: Mette Christensdatter. LV: Iver Milling. B:
1) Johan Frederik Christiansen 8.

788    Conrad [Hansen] Wohnsen, rådmand, byfoged og toldkontrollør samt auditør i Kalundborg. 29.8.1766, fol.807B.
E: Mette Sofie [Jensdatter Holmann]. LV: Jørgen Jørgensen Stub, tolder. B:
1) Johanne Margrethe Conradsdatter Wohnsen 23
2) Carl Christian Conradsen Wohnsen 21
3) Hans Henrik Conradsen Wohnsen 5.
Afdøde døde 24.8.1766.

789    Mette Sørensdatter i Kalundborg. 4.2.1767, fol.813.
E: Mads Lauridsen Møller, skoflikker. B:
1) Peder Madsen, drager i København
2) Jens Madsen Møller, skomagersvend
3) Ingeborg Madsdatter g.m. Anders Jørgensen i Nyrup
4) Anne Johanne Madsdatter i Sorø.
Afdøde døde 21.12.1766.

790    Cathrine Pedersdatter i Kalundborg. 20.5.1767, fol.814.
E: Hans Nielsen, skibsmand. B:
1) Anne Marie Hansdatter 4 uger.

791    Peder Perell, kandestøber i Kalundborg. 21.1.1767, fol.815.
E: Lene Hansdatter. LV: Anders Møller.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Italien.

792    Peder Christen Ladefoged, avlsmand i Kalundborg. 28.3.1767, fol.816B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christian Hansen Langemach. B:
1) Christen Pedersen 18¼, farer til søs.
FM: Hans Baastrup.

793    Laurids Hansen Svendborg, skomager i Kalundborg. 6.4.1767, fol.819.
B:
1) Mette Lauridsdatter 11.
FM:
1 farbror Rasmus Hansen Svendborg
2 fasters mand Niels Holm, skomager.

794    Peder Rauberg, herredsfoged i Kalundborg, der døde 14.4.1767, 819B.
E: [Erika Marie Henriksdatter Lyth]. LV: H. C. H. Langemach. B:
3) Carl Rauberg i København
4) Henrik [Claus] Rauberg i København
5) Christiane Rauberg g.m. Rasmus Grønbjerg, herredsfoged
6) Frederikke Rauberg
7) Elisabeth Christine Rauberg.
Første ægteskab med [Valborg Cathrine Christensdatter Schiønning]. B:
1) Ane Elisabeth Rauberg, enke efter [Enevold Peder Nielsen] Holst, præst [i Rørby, begravet 25.6.1761]
2) [Valborg Cathrine Rauberg] g.m. Krag, overvisiterer i København.
Arv i boet til Anne Elisabeth Blücher.
[Se skifte efter Anne Elisabeth Rauberg i Rørby, skifte Ars herred gejstlig 17.1.1807 lbnr.2].

795    Dorthe Christensdatter i Kalundborg. 21.11.1766, fol.827, 831B.
E: Svend Svendsen, tømrer, der også døde, skifte 7.7.1767. B:
1) Svend Svendsen 18, i klejnsmedelære i København.
Desuden nævnes afdødes mands søster Margrethe, enke efter Niels Smed.
Afdøde døde 29.9.1766.

796    Sponneck, løjtnant i Kalundborg. 14.4.1767, fol.827B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.4.1767.

797    [Else Marie] i Kalundborg. 25.5.1767, fol.832.
Enke efter Jens Pedersen, aftakket rytter. B:
1) Peder Jensen
2) Jørgen Jensen 18
3) Baltser Jensen, bagersvend i Jylland
4) Tobias Jensen, snedkersvend i Korsør
5) Frederik Jensen, bødkersvend, uvist hvor
6) Marie Jensdatter g.m. en soldat, uvist hvor.
Afdøde døde 17.5.1767.

798    Marie Hedvig i Kalundborg. 31.7.1767, fol.833.
Enke efter Christian Grim i København. A:
1) søster g.m. Peder Kalenberg, toldbetjent
2) søster Engel Elisabeth, enke efter Niels Hattemager
3) søster Dorthe Margrethe g.m. Møller, sværdfeger i København.
Afdøde havde været enke i 28 år og boet det sidste årstid i Kalundborg.
Afdøde døde 28.7.1767.

799    Rasmus Pedersen, skomager i Kalundborg. 16.7.1767, fol.833B.
E: Ida Malene Andersdatter. LV: H. S. Baastrup. B:
1) Anne Rasmusdatter 26
2) Birthe Marie Rasmusdatter 23
3) Gundel Rasmusdatter.
Afdøde døde 27.6.1767.

800    Anne Margrethe Nielsdatter i Kalundborg. 22.9.1767, fol.834B.
E: Jørgen Nielsen Bagge, bager. A:
1) halvsøster Kirsten Nielsdatter g.m. Anders Nielsen i Gjern i Silkeborg amt.

801    Maren Pedersdatter [Winther] i Kalundborg. 31.8.1767, fol.836B.
Enke efter Jens Jensen, skomager, [skifte 24.5.1762 lbnr.697]. B:
1) Birthe Marie Jensdatter på Samsø.
FM: halvsøsters mand Elias Pachel, kobbersmed.

802    Jens Engelbrechtsen, daglejer i Kalundborg. 26.3.1766, fol.838AB.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) Engelbrecht Jensen 4.
Afdøde døde 24.3.1766.

803    Peder Rasmussen, tømrer i Kalundborg. 26.9.1767, fol.838AB.
E: Maren Bennedsdatter. LV: Anders Andersen Møller. B:
1) Jens Pedersen 3.

804    Jens Pedersen, drejer i Kalundborg. 3.11.1767, fol.838BB.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Jørgen Bagge. B:
2) Mette Jensdatter 7
3) Mads Jensen 3.
Af første ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Morten Baastrup.

805    Mikkel Clemensen, feldbereder i Kalundborg. 17.6.1767, fol.839.
E: Johanne Mathiasdatter. LV: Anders Faaborg. B:
2) Clemen Knudsen Mikkelsen 10
3) Kirstine Marie Mikkelsdatter 2½
4) Maren Mikkelsdatter 9 uger.
FM: morbror Anders Mathiassen Møller.
Første ægteskab med [Cathrine Elisabeth Pedersdatter Borchard, skifte 28.1.1751 lbnr.528]. B:
1) Cathrine Mikkelsdatter.

806    Anne Margrethe Kølsen i Kalundborg, der døde 11.12.1767, fol.841B.
Enke efter Mikkel Pedersen Vastrup. B:
1) Peder Vastrup, købmandskarl i København
2) Birthe Vastrup g.m. Frands Sørensen Baastrup
3) Kirsten Vastrup g.m. Hans Baastrup
4) Margrethe Vastrup g.m. Anders Hansen, smed
5) Anne Birgitte Vastrup.
FM: Niels Christensen Møller.

807    Christian Hansen Langemach, købmand i Kalundborg, der døde 22.12.1767, fol.842.
E: Anne Høst. LV: Feilberg.
Første ægteskab med [Susanne Theodora Gottlieb Nikolaj, skifte 31.1.1754 lbnr.561]. B:
1) Hans Otto Langemach.
FM: H. C. H. Langemach, vejermester.
Bevilling til uskiftet bo af 18.12.1767.

808    Bodil Lauridsdatter i Kalundborg. 10.9.1768, fol.843B.
Enke efter Jørgen Jørgensen Kahlbrecht, [skifte 28.9.1757 lbnr.625]. B:
3) Anne Gertrud Jørgensdatter 18.
Første ægteskab med Niels Pedersen Birch, [skifte 27.9.1747 lbnr.500]. B:
1) Anne Sofie Nielsdatter Birch 31
2) Margrethe Cathrine Nielsdatter Birch 27.
FM: Jacob Faaborg.

809    Anne Margrethe Sørensdatter Milling i Kalundborg. 13.9.1768, fol.845.
E: Jens Malling.
Testamente af 11.9.17658. A:
0) forældre [Søren Iversen, skifte 27.2.1757 lbnr.629 og Sidsel Pedersdatter, skifte 8.11.1751 lbnr.540]
1) bror Iver Sørensen Milling, købmand
2) bror Peder Sørensen Milling
3) søster Maren Sørensdatter Milling g.m. [Laurids Lauridsen] Schmidt, degn i Ubby i Kalundborg amt.
Fars andet ægteskab med [Anne Margrethe Christensdatter Paludan]
4) halvsøster Sidsel Sørensdatter Milling 16.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1783-1804

Register medtager ikke skifterne side 958-1108.810    Søren Jensen Tostrup, værtshusmand i Kalundborg. 22.8.1783, side 1.
E: Johanne Margrethe [Andersdatter] Møller. LV: bror Anders Møller. B:
1) Johanne Cathrine Sørensdatter Tostrup 28
2) Anders Sørensen Tostrup 25, i Vestindien
3) Jens Sørensen Tostrup 24, student, i Slagelse.
FM: fars brorsøn Niels Tostrup.

811    Johanne Margrethe [Andersdatter] Møller i Kalundborg. 10.1.1789, side 10, 139.
Enke efter Søren Jensen Tostrup, [skifte 22.8.1783 lbnr.1]. B:
1) Johanne Cathrine Sørensdatter Tostrup 35, vanvittig, på stedet
2) Anders Sørensen Tostrup 31, på rejse til Ostindien
3) Jens Sørensen Tostrup 29, på stedet.
FM:
1 farbror Niels Tostrup, hestemøller
2 morbror Anders Møller.

812    Anne Margrethe Mikkelsdatter Vastrup i Kalundborg. 9.11.1786, side 19, 145, 183.
Enke efter Anders Hansen, grovsmed. B:
1) Hans Andersen Schmidt 25, fuldmægtig
2) Sinne Margrethe Andersdatter 23
3) Anne Margrethe Andersdatter 19
4) Birthe Kirstine Andersdatter 16
5) Mikkel Vastrup 14
6) Sidse Marie Andersdatter 10
7) Kirsten Andersdatter 7
8) Andrea Andersdatter 5.
FM:
1 farbror Rasmus Hansen, smed ved Knabstrup [i Sønder Jernløse sogn]
2 farbror Jens Hansen, smed i Restrup ved Løvenborg [i Butterup sogn]
3) mosters mand Hans Baastrup.

813    Hans Jørgensen Saaby, vognmand og træskohandler i Kalundborg. 1.5.1789, side 29, 59.
A:
1) bror Jens Jørgensen, sadelmager
2) bror Peder Jørgensen i Kirke Såby
3) bror Jørgen Jørgensen, død. 4B:
a Jørgen Jørgensen i Kirke Såby
b Peder Jørgensen i Vester Såby
c Hans Jørgensen i Vester Såby
d Anders Jørgensen 14, i Kirke Såby
4) søster Anne Jørgensdatter, død, var g.m. Peder Hørup, arbejdskarl i København. 2B:
a Otto Mandrup Hørup, tobaksspindersvend i Ålborg
b Peder Hørup, der farer på Kina.

814    Opbudsbo i Kalundborg. 15.6.1789, side 36, 75.
Registrering af fallitbo hos Lorents Hansen, købmand i Kalundborg.

815    Karen Poulsdatter i Kalundborg. 28.7.1789, side 49, 81.
E: Christen Pedersen Salling, skipper. B:
1) Maren Christensdatter 10
2) Ingeborg Christensdatter 5
3) Poul Christensen 3.
Afdøde døde 19.7.1789.

816    Peder Christian Orry, provisor i Kalundborg. 14.1.1790, side 52, 178.
E: Anne Kirstine Bech. LV: Gottlieb Hofmann. B:
1) Andreas Georg Orry 5.
FM: fars svoger [Adolf Christian] Vinderslev til Lerchenfeld.

817    Jens Kronberg, forvalter i Kalundborg, der døde 10.4.1790, side 55.
Arvinger angives ikke.

818    Casper [Pedersen] Klemp, i Kalundborg, der døde 6.6.1790, side 56, 149.
Enkemand efter [Abelone Rasmusdatter, begravet Vallekilde 7.5.1790]. B:
1) [Jørgen Berger] Klemp, degn i Vallekilde.
Afdøde havde været toldkontrollør [i Middelfart].

819    Mads Andersen Herrestrup i Kalundborg. 9.8.1790, side 64.
E: Anne Mette Aarby. LV: A. Vinderslev. B:
1) Anne Mette Herrestrup 19
2) Anders Ibsen Herrestrup 17
3) Christen Aaby Herrestrup 7.
FM: Anders Møller, junior.
Bevilling til uskiftet bo af 11.4.1783.

820    Anne Marie Nielsdatter i Kalundborg. 5.11.1790, side 68, 71, 74, 153.
E: Anders Andersen, kornmåler. B:
1) Didrik Andersen 42, skibsmand i Kerteminde
2) Niels Andersen 25, møllersvend i Kerteminde
3) Peder Andersen Holst 25, rebslager i Kalundborg.

821    Niels Mortensen, snedker i Kalundborg. 20.11.1790, side 69, 361, 366.
E: Karen Lauridsdatter Birch. LV: Jens Angersbach. B:
1) Cathrine Marie Nielsdatter 19
2) Anne Marie Nielsdatter 14
3) Morten Nielsen 14
4) Laurids Nielsen 9
5) Anne Mette Nielsdatter 8
6) Bodil Nielsdatter 6.
FM: Jens Pedersen, handskemager.

822    Oluf Eriksen, vægter og politibetjent i Kalundborg. 10.12.1790, side 72, 151.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Asmussen. B:
1)Niels Olufsen 13.

823    Niels Andersen Møller, hestehandler i Kalundborg. 26.2.1791, side 82, 107, 157, 161, 283, 313, 318.
A:
1) far Anders Møller, senior.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Anders Møller, junior
2 fars svigersøn Niels Tostrup på Vesterbro i København.
Afdøde døde 18.2.1791 på Vesterbro i København.

824    Oluf Andersen, vognmand i Kalundborg. 21.3.1791, side 91, 99, 464, 469.
E: Marie Margrethe Møller. LV: August Rasmussen Møller. A:
1) halvsøster g.m. Hans Drejer i Nykøbing Sjælland.

825    Johannes Markussen, brændevinsbrænder i Kalundborg, der døde 20.4.1791, side 93, 102, 109, 111, 116, 135, 138, 431.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Jacob Johansen 18
2) Hans Peder Johansen 13.

826    Marie Sørensdatter Møller, svag på sindet i Kalundborg. 28.5.1791, side 109.
A:
1) søster, død, var g.m. Niels Tostrup. 2B:
a Mette Cathrine Nielsdatter 18
b Peder Boyesen Tostrup 16.
Afdøde døde 8.5.1791.

827    Jacob Nielsen, sadelmager i Kalundborg. 27.6.1791, side 112, 137, 154.
E: Karen Nielsdatter. LV: Gottlieb Hofmann. A:
1) søster Anne Nielsdatter g.m. Jens Bastrup, tømrersvend i København
2) søster Karen Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Frederiksborg eller Kronborg amt.

828    Hans Hansen i Kalundborg, der døde 5.7.1791, side 115, 144.
E: [Navn angives ikke].
Afdøde havde boet et par år i Kalundborg, men kom fra Aggersvold gods og efterlader 2 sønner og en datter. heraf sønnen Bondo Hansen. der tjener i Marke [i Kundby sogn] på Aggersvold gods.

829    Christen Thurø, færgeskipper i Kalundborg. 11.8.1791, side 117, 123, 216, 243.
E: Giørthe [Jørte] Andersdatter Møller. LV: bror Anders Møller, junior. B:
5) Rakel Christensdatter Thurø 9
6) Anne Marie Christensdatter Thurø 4.
Første ægteskab med Rakel [Jacobsdatter] von Emden, [død 19.5.1779]. B:
1) Jens Christensen Thurø 39, færgeskipper
2) Søren Christensen Thurø 25, styrmand i København
3) Cathrine Christensdatter Thurø g.m. Henrik Falch, bådsmand i København
4) Jacobe Christensdatter Thurø 23.

830    Karen Hansdatter i Kalundborg. 15.8.1791, side 118, 155.
E: Jens Gandrup, toldbetjent. B:
1) Hans Jensen 27, skomagersvend i København
2) Cathrine Marie Jensdatter 25
3) Peder Jensen 22, skomagersvend
4) Reinholt Jensen 17
5) Johannes Nikolaj Jensen 15.

831    Anne Cathrine Grønbæk i Kalundborg. 17.8.1791, side 119, 357.
E: Frederik Christian Pedersen, kirurg. B:
1) Anne Cathrine Frederiksdatter 8
2) Lorents Frederiksen 4
3) Dorthe Marie Frederiksdatter 2.
FM: Anders Møller, junior.

832    Else Marie Hjort i Kalundborg, der døde 17.8.1791, side 121, 127, 175.
E: Christian Henrik Finstad, købmand. A:
1) søster Marianne Hjort g.m. Iver Hjort i Djørup [i Bislev sogn] ved Lundbæk i Jylland
2) søster Christiane Hjort i Christiania i Norge
3) bror Frands Hjort, eskadron-sadelmager i Randers.
Arvi i boet til afdødes 2 søsterbørn: en pige på 18 år og en dreng på 16 år.
(Se skifte efter afdødes bror Peder Nikolaj Hjort, snedker i Viborg, skifte Viborg 5.4.1771 lbnr.1201).

833    Peder Knudsen, slagter i Kalundborg. 5.9.1791, side 136, 363.
E: Karen Hansdatter. LV: Johan Angersbach. B:
1) Andreas Pedersen 24, snedkersvend i København
2) Maren Pedersdatter 21, i København
3) Christian Pedersen 17, sejlmagerdreng i København
4) Adam Pedersen 16
5) Knud Pedersen 11
6) Morten Pedersen 8.
FM: Jørgen Svensen, skrædder.

834    Peder Dam, tømrer i Kalundborg. 15.12.1791, side 146, 359.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jacob Gath, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Christian Dam 27, arbejdsmand i Højby i Ods herred.

835    Mette Kirstine Paludan i Kalundborg, der døde 27.12.1791, side 148, 152.
Enke efter Holger Olivarius, købmand. B:
1) Henrik Elias Olivarius 21, student i København.

836    Anne Cathrine Vammen i Kalundborg. 16.3.1792, side 159, 358.
E: Peder Rasmussen Møller, færgeskipper. B:
1) Christian Pedersen 37, sejlmagersvend
2) Hans Pedersen 36, købmand i Arendal i Norge
3) Kirstine Øllegaard Pedersdatter 34, g.m. Steenfeldt, postmester
4) Johanne Otteline Pedersdatter 27, på Algestrup
5) Gertrud Marie Pedersdatter 25, i Føllenslev præstegård.

837    Peder Lerager, borgmester og rådstueskriver i Kalundborg, der døde 23.4.1792, side 168.
Boet overgives til kommissarierne.

838    Jens Woller Vorndran, købmand i Kalundborg, der døde 13.12.1792, side 188, 220, 230.
E: Magdalene Marie Fellum. B:
1) Casper Vorndran 9
2) Caroline Kirstine Vorndran 8,
begge til opdragelse hos Madam Selmer i Århus.
FM:
1 farbror Christian Vorndran
2 morbror Fellum, byfoged i Ebeltoft
3 morbror Kaj Fellum, sømand i Helsingør
4 fars morbror Anders Faaborg, købmand.

839    Opbudsbo i Kalundborg. 17.12.1792, side 203, 211, 221, 231, 233, 246, 252, 294, 302, 311, 319, 324, 331, 356, 376, 395, 402, 410, 416, 421, 426, 432, 705, 892, 899, 901, 907.
Registrering af fallitbo hos Marie, enke efter Frederik Slangerup, købmand i Kalundborg. LV: Asmussen, farver.
Desuden nævnes:
1 hendes søn Hans Slangerup
2 hendes datter Anne Slangerup.

840    Jens Rasch, købmand i Kalundborg, der døde 19.12.1792, side 209.
E: Marie Elisabeth Johansdatter. LV: Herskind, tolder.
Afdødes eneste arving er en bror, uvist hvor.

841    Sofie Caroline Wegemann i Kalundborg. 27.1.1793, side 232.
E: Christen Christensen Lund.
Testamente af 23.3.1789.

842    Karen Olufsdatter i Kalundborg, der døde 28.3.1793, side 251, 278, 281.
E: Laurids Madsen, bødker. A:
1) bror Jørgen Olufsen, drejer i Jyderup, død. Hans børn
2) søster Johanne Olufsdatter g.m. en møllersvend i Ubberup
3) søster Dorthe [Marie] Olufsdatter g.m. Just [Pedersen Skabeling], toldbetjent i Kalundborg.

843    Karen Jensdatter i Kalundborg, der døde 10.4.1793, side 260, 281.
E: Søren Jensen Mørch, hattemager. A:
1) halvbror Oluf Jensen på Arnakkegård [i Svinninge sogn] på Sjælland.

844    Christoffer Gøssel, sadelmagersvend i Kalundborg. 11.4.1793, side 261, 367, 505, 553.
A:
1) mor Johanne, enke efter Gøssel i Sorninge
2) søster Stine Gøssel i Sorninge.
Afdøde havde logi hos [Karen Nielsdatter], enke efter farbror Jacob Nielsen.

845    Christen Kjeldsen i Kalundborg, der døde 15.4.1793, side 261, 282.
E: Maren Lauridsdatter. B:
4) Laurids Kjeldsen, grovsmed
5) Maren Kjeldsen g.m. Jens Jørgensen Ørslev, brændevinsmand i København
6) Anne Margrethe Kjeldsen g.m. Hans Pedersen Godske, snedker
7) Bodil Kjeldsen g.m. Jacob Øberg, grovsmed, med hvem afdøde havde fledføringskontrakt af 9.3.1793.
Tredje ægteskab med Maren Jensdatter. B:
1) Kjeld Christensen, kursmed hos husarerne på Jægersborg
2) Ellen Christensdatter g.m. Andreas Holm, styrmand i København, begge døde. 2B:
a Johanne Marie Holm
b Maren Holm
3) Anne Marie Christensdatter i Svinninge ved Holbæk.

846    Lorents, en rejsende, der døde i Kalundborg 19.4.1793, side 263, 368.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var på rejse fra Slagelse til Jylland.

847    Hans Bruun, snedker i Kalundborg. 29.4.1793, side 279, 308, 467.
E: Karen Qvist. LV: Didrik Gerdes. B:
1) Mikkel Bruun 23, skriver på Kalundborg toldkontor
2) Christian Bruun 22, skomagerdreng i Sorø
3) Anne Kirstine Bruun 15, hos sin farbror Anders Bruun, bager i København.

848    Kirsten [Hansdatter] Kølsen, 80 år gammel i Kalundborg, der døde 16.5.1793, side 288, 296, 304, 310, 434.
Enke efter Jens Jacobsen, drejer. B:
1) Jacob Jensen 45, møller i Stenstrup mølle ved Holbæk
2) Hans Jensen 42, drejer, på stedet
3) Jørgen Jensen 32, møllersvend i Aurup mølle ved Ågård [i Gørlev sogn]
4) Marie Jensdatter 34, på Trudsholm, enke efter Rasmus Molbo, vognmand i Kalundborg
5) Maren Jensdatter 30, i København
6) Niels Jensen, tømrersvend i København.

849    Ellen Nielsdatter i Kalundborg. 16.5.1793, side 290, 362.
E: Nikolaj Valentin, garver og skomager. B:
1) Birthe Dorthe Nikolajsdatter 4
2) Anne Margrethe Nikolajsdatter 3
3) Maren Nikolajsdatter 1¼
4) Jens Nikolajsen 7 uger.

850    Anne Kirstine Pedersdatter i Kalundborg. 24.6.1793, side 298, 306.
E: Jens Christensen Lund, maler og værtshusholder. B:
1) Dorthe Jensdatter 7.

851    Christian Albert Massow von der Osten, major i Kalundborg. 3.10.1793, side 317, 320, 330, 423, 430, 438, 440.
Afdøde, der var erklæret umyndig efter bevis af 28.9.1793, døde 27.9.1793 i Frederiks Hospital i København.
Arvinger angives ikke.
(Se skifte efter afdødes far Vilhelm August von der Osten, skifte Københavns Hofret. Skiftebreve i ordinære boer 15.1.1764 lbnr.105).

852    Jochum Frederik Holm, skræddersvend i Kalundborg. 11.11.1793, side 323, 364.
A:
1) mor Anne Margrethe [Jochumsdatter Hintzpeter] gift [Kalundborg 16.11.1774] med Jørgen Svendsen, skrædder.
Mors første ægteskab med [Laurids Nielsen Holm, skrædder, begravet Kalundborg 23.3.1773, gift Viby på Fyn 15.6.1764]
2) halvsøster Anne Kirstine Holm over 30, g.m. Harbo, parykmager i København
3) halvsøster Johanne Holm 30, g.m. Braes, skoleholder ved Nikolaj Kirke i København
4) bror Hans Christian Holm 26, på Hirschholm
5) bror Nikolaj Holm 25, student i København
København
6) halvbror Svend Holm Svendsen 17
7) halvsøster Christiane Svendsen 14.
FM: Johan Angersbach, knapmager.

853    Mathias Andersen, vejrmøller i Kalundborg. 21.11.1793, side 325, 365, 892, 899, 901, 907.
A:
1) mor Anne Margrethe Johansdatter, enke efter Anders Mathiassen
2) søster Maren Andersdatter 37, g.m. Peder Andersen, daglejer
3) bror Johan Andersen 34, møllersvend
4) søster Christence Andersdatter 28, g.m. Oluf Hansen, daglejer
5) søster Anne Margrethe Andersdatter g.m. Frederik Mørch, klejnsmed.
Afdøde døde 15.11.1793.

854    Jacob Faaborg, købmand og kirkeværge i Kalundborg, der døde 7.12.1793, side 332, 367, 369, 377, 400, 417, 435, 442, 469.
Enkemand efter Dorthe Pedersdatter.
Hans A:
0) forældre Jens Jacobsen Faaborg, skomager i Odense, skifte Odense 4.10.1728 lbnr.1654 og Karen Hansdatter, skifte Odense 3.6.1729 lbnr.1720]
1) søster Anne Marie [Jensdatter] Faaborg, død, var g.m. Peder Jørgensen, kromand i Odense, [skifte Odense 19.3.1771 lbnr.3690]. 1B:
a Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Christensen, værtshusmand i Odense.
2) søster Karen [Jensdatter] Faaborg, død, var g.m. Casper Vorndran, [skifte 30.9.1756 lbnr.610]. 4B:
a Christian Vorndran. købmand
b Jens Woller Vorndran, [skifte 13.12.1792 lbnr.838]. 2B:
1 Casper Vorndran
2 Caroline Kirstine Vorndran
c Anne Cathrine Vorndran, død, var g.m. Køln, tolder. 1B:
1 Ludvig Georg Køln, kopist i Rentekammeret
d Peder Vorndran, kommitteret i Rentekammeret
3) bror Jørgen [Jensen] Faaborg, vejer og måler i Ebeltoft, [skifte Ebeltoft 29.3.1777 lbnr.385]. 3B:
a Mette Marie Faaborg g.m. Mikkel Hals i Ebeltoft
b Cathrine Casperine Faaborg 40, i Ebeltoft
c Elisabeth Mette Faaborg 37, i Ebeltoft
4) bror Anders Faaborg, købmand
Hans første ægteskab med [Cathrine Marie Hansdatter Alrum, formentlig datter af Hans Christensen Alrum, kapellan i Maribo og Hillested, skifte Musse herred gejstlig 23.2.1699 lbnr.33].
Cathrine Marie Hansdatter Alrums første ægteskab med Laurids Hansen Schmidt, klokker i Kalundborg]. Arv til B:
1) Anne [Lauridsdatter] Schmidt, enke efter Jens Mortensen Møller
2) Else [Lauridsdatter Schmidt] g.m. Carsten [Bagge]
3) Birthe [Lauridsdatter Schmidt] g.m. afdødes bror Anders Faaborg.
Hendes A:
0) forældre [Peder Hansen, snedker, skifte 28.5.1746 lbnr.490 og Bodil [Christiansdatter, skifte 13.8.1764 lbnr.752]
1) søster Ingeborg Pedersdatter], død, var g.m. Markus [Møller], brændevinsbrænder i København. 2B:
a Karen Markusdatter g.m. Christian Pedersen, møller på Rosenborg
b Dorthe Markusdatter g.m. Christian Ludvig Braht, apoteker i Christiansfeld
2) søster Christiane Pedersdatter [Mørch, skifte Nykøbing Sjælland 3.5.1766 lbnr.130], var g.m. Peder Hansen Møller i Nykøbing Sjælland. 1B:
a Hans Pedersen, møllersvend i Kalundborg
3) søster Anne Pedersdatter, død. Første ægteskab med [Christen Esbensen, skifte 18.8.1755 lbnr.595]. 2B:
a Esben Christensen Lund, bager i Sorø
b Jens Christensen Lund, maler i Kalundborg
Anne Pedersdatters andet ægteskab med Niels Gotfredsen, skomager. 2B:
c Ann Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Olufsen Nørager i Kalundborg
d Ingeborg Nielsdatter g.m. Andreas Svella, på stedet.

855    Jens Hansen Sange, skomager i Kalundborg. 22.4.1794, side 396, 402, 404.
E: Mette Nielsdatter Hjort. LV: Laurids Nikolaj Jørgensen. B:
1) Dorthe Marie Jensdatter 5
2) Sofie Frederikke Jensdatter 2
3) Hans Nielsen 6 uger.
FM: morbror Gregers Hjort.

856    Hans Pedersen, møllersvend i Kalundborg. 6.4.1794, side 405, 487, 490.
A:
1) halvbror Peder Qvist i Egebjerg mølle
2) halvbror Christian Pedersen Qvist i Nykøbing Sjælland
3) halvsøster Christiane Qvist
4) halvsøster Anne Marie Qvist
5) halvsøster Cathrine Marie Qvist.

857    Søren Jensen Mørch, hattemager i Kalundborg. 24.4.1794, side 408, 423.
E: Anne Christensdatter. LV: Anders Faaborg.
Arvinger kendes ikke.

858    Øllegaard [Olufsdatter Jæger] i Kalundborg. 26.5.1794, side 412, 422, 431, 433, 437.
Enke efter Mathias Testrup, [skifte 15.8.1762 lbnr.728]. A:
0) far Oluf Jæger, på Frijsenborg grevskab i Jylland, død
1) søster Antoinette Marie Jæger, død, var g.m. Hans Otto Bruun i Kerteminde. 2B:
a datter g.m. Rigels, kaptajn i søetaten
b datter, ugift
2) en bror, død, der efterlader en datter gift med en bonde i Jylland.

859    Christian Ludvig Stolle, toldbetjent i Kalundborg. 16.7.1794, side 424.
E: Kirsten Hemmingsdatter. B:
1) Johan Christian Stolle 26, matros ved færgeløbet
2) Marie Hedvig Stolle 24.
FM: Hans Peder Godske, snedker.

860    Jørgen Kølsen, skipper i Kalundborg. 7.10.1794, side 439, 504, 620.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter Møller, skifte 28.12.1760 lbnr.674]. B:
1) Hans Martin Jørgensen Kølsen 36, forvalter på Østergaard på Fyn.

861    Jacob Øberg, grovsmed i Kalundborg, der døde 15.12.1794, side 442, 450.
E: Bodil Kjeldsdatter. B:
1) Sara Marie Jacobsdatter 2¼.
FM: født værge Laurids Kjeldsen, grovsmed.
Desuden nævnes enkens mor Maren [Lauridsdatter], enke efter Christen Kjeldsen. [skifte 15.4.1793 lbnr.845].

862    Birthe Vastrup i Kalundborg, der døde 16.2.1795, side 449, 451, 458.
Enke efter Frands Baastrup. B:
1) Søren Baastrup 37
2) Anne Marie Baastrup, død, var g.m. Anders Møller senior. 2B:
a Anne Mette Andersdatter 12
b Frandsine [Berteline] Andersdatter 11
3) Mikkel Vastrup 27, foged på Eskilstrup
4) Mette Malene Baastrup 23
5) Birgitte Frandsdatter g.m. Jacob Lund, med hvem afdøde havde fledføringskontrakt af 11.8.1794
6) Mads Lerager Baastrup 20

863    Ingeborg Nielsdatter i Kalundborg, der døde 27.2.1795, side 451, 452, 457.
E: Andreas Svella, købmand. B:
1) Dorthe Marie Eleonora Andreasdatter 1¾
2) Jacobine Andreasdatter 17 uger.

864    Anne Mette Daugaard, ugift i Kalundborg. 13.4.1795, side 459, 493, 502.
A:
1) bror Peder Daugaard, skomager i Norge
2) søster Marie Daugaard, død. 1B:
a Hans Jochum Plagmann, skomager i Nørhede ved Kalundborg
3) søster Dorthe Daugaard, død, var g.m. Johan Venner, snedker. Hendes børn.

865    Peder Lind, feldbereder i Kalundborg, der døde 29.4.1795, side 460.
E: Vilhelmine Ahlgren. LV: Vinderslev.
Testamente af 11.4.1795.

866    David Bernsteen, murer i Kalundborg, der døde 14.6.1796, side 461, 493, 500.
E: Dorthe Kirstine Verner. B:
1) Regine Davidsdatter 19
2) Knud Verner Davidsen 16
3) Sanne Sofie Davidsdatter 15
4) Frederikke Berteline Davidsdatter 9.
FM: farbror Johan Lorents Bernsteen, murer.

867    Maren Pedersdatter Meyer, ugift tjenestepige i Kalundborg, der døde 11.7.1795, side 463, 494, 503.
Arvinger angives ikke.

868    Karen [Mikkelsdatter] i Kalundborg. 15.8.1795, side 486.
E: Anders Naumann, på Lerchenborg. B:
1) Offer Andersen
2) en datter i København.

869    Jacob Gath, skomager i Kalundborg. 28.8.1795, side 488, 495.
E: Anne Kirstine. B:
1) Jens Gath 32
2) Niels Gath 32
3) Andreas Gath 29, i Grumstrup i Skanderborg amt
4) Sidse Marie Gath, død, var g.m. Jens Jørgensen Saaby, sadelmager. 1B:
a Jørgen Jensen 17
5) Sofie Amalie Gath g.m. Henrik Lauridsen, feldbereder i Nykøbing Sjælland.

870    Rasmus Møller, murersvend, der døde 1.12.1795, side 496, 551.
A:
1) bror Hans Møller, vejrmøller i Roskilde
og to søstre på Lolland.

871    Nikolaj Valentin, skomager og garver i Kalundborg. 29.12.1795, side 497, 506, 513, 517, 547.
Enkemand efter Ellen Nielsdatter, [skifte 16.5.1793 lbnr.849]. B:
3) Birthe Dorthe Nikolajsdatter 6
4) Anne Margrethe Nikolajsdatter 4
5) Maren Nikolajsdatter 2.
Første ægteskab med Dorthe Madsdatter. B:
1) Mads Nikolajsen 11
2) Ellen Kirstine Nikolajsdatter 9.
FM: Laurids Madsen, bødker.
Desuden nævnes afdødes mor, enke efter Jens Nikolajsen.

872    Anne Sofie Isaksdatter, ugift kokkepige i Kalundborg, de døde 14.3.1796, side 506, 549.
Afdøde efterlader en halvsøster i Udby.
Afdøde far Isak Lauridsen i Udby døde for en ugestid siden.
Desuden nævnes afdødes fars svigerfar Frederik Andersen.

873    Søren Ennersen Lund, købmand i Kalundborg, der døde 9.4.1796, side 508, 514, 520.
E: Ingeborg Nielsdatter Varberg. LV: Henrik Herbst. B:
1) Frederik Sørensen Lund, forvalter på Antvorskov ved Slagelse
2) Rasmus Sørensen Lund, urtekræmmersvend i København
3) Niels Sørensen Lund, forpagter af Falkenhøj ved Sæbygård [i Sæby sogn]
4) Nikolaj Rudolf Lund 28, uvist hvor.

874    Barbara Poulsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 15.4.1796, side 511, 550, 608, 612.
Uden ægteskab barn ved Jens Nielsen, landsoldat B:
1) Cathrine Jensdatter 1½.
FM:
1 morbror Erik Poulsen i Kirke Helsinge
2 morbror Henrik Poulsen i Kirke Helsinge.

875    Nikolaj Nissen, købmand i Kalundborg. 15.8.1796, side 514, 552, 744, 748.
Enkemand efter Mette Marie Dørup. B:
2) Frederik Rasmus Nissen 30, i Lille Helsingegården i Kalundborg
3) Albertine Marie Nissen 28, på Kragerupgård
4) Christiane Lorentse Nissen 23, på Lerchenborg.
Første ægteskab med Villumke Clausen, [skifte 11.11.1761 lbnr.677]. B:
1) Elisabeth Sofie Nissen, over 30 år, g.m. Engel, forvalter på Lille Hovgård i Svenstrup

876    Gotfred Kryger, pensioneret vagtmester i Kalundborg, der døde 21.8.1796, side 516, 551, 563.
B:
1) Christen Gotfredsen Kryger 51, der farer til søs fra København.

877    Edel Cathrine Nikoline Ostermann i Kalundborg. 13.10.1796, side 518.
E: Jens Christensen Lund, maler. B:
1) Ellen Cathrine Jensdatter Lund 2.
FM: morfar Henrik Ostermann.

878    Johanne Cathrine Taastrup, vanvittig, ugift i Kalundborg, der døde 9.12.1796, side 525, 542, 605.
A:
0) mor Johanne Margrethe Møller, der døde for 8 år siden, efter hvem, der er arv
1) bror Jens Taastrup, købmand
2) bror Anders Taastrup, farer til skibs fra Holland
3) bror Jens Taastrup, død uden børn.

879    Hans Baastrup, købmand i Kalundborg, der døde 18.12.1796, side 526, 544, 555, 560, 576, 592, 608, 623, 626, 627, 633, 636, 653.
Enkemand efter Kirsten Vastrup.
Testamente konfirmeret 12.3.1773.
Hans A:
0) forældre [Søren Mortensen, lægdsmand i Båstrup i Hylke sogn, begravet Hylke 18.11.1731, gift Hylke 16.2.1710 med Maren Frandsdatter, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 14.10.1754 lbnr.2403]
1) bror Frands Sørensen Baastrup, død, var g.m. Birthe Vastrup, afdøde kones søster, [skifte 16.2.1795 lbnr.862]. 6B:
a Søren Baastrup, stiftsforvalter i Vallø stift
b Anne Marie Baastrup, død, var g.m. Anders Møller senior. 2B:
1 Anne Mette Andersdatter 13
2 Frandsine Berteline Andersdatter 11
c Mikkel Vastrup 28, forvalter på Eskilstrup
d Mette Malene Baastrup g.m. Andreas Svella
e Birgitte Frandsdatter g.m. Jacob Lund
f Mads Lerager Baastrup 21
2) bror Morten Baastrup, død. 2B:
a Anne Marie Baastrup 29
b Mette Marie Baastrup 25, der ægter Niels Worm, købmand
3) søster Mette Sørensdatter Baastrup, død, var g.m. Anders Andersen Hørring i København. 3B:
a Frands Hørring, forpagter på Cathrineberg [i Sengeløse sogn]
b Cathrine Marie Hørring gift med Engelbrecht i København
c Søren Hørring i Rotterdam, der døde. og efterlader en datter.
Mette Sørensdatter Baastrups g.m. Johan Lassen Wahl. 1B:
d Laurids Wahl
4) søster Maren Sørensdatter Baastrup, død, var g.m. Mikkel Hansen Neergaard ved Skanderborg. 1B:
a Anne Susanne Neergaard
5) søster Anne Sørensdatter Baastrup, død. 3B:
a Jørgen Christiansen i Kolding
b Maren Christiansdatter
c Søren Thomsen i Tebstrup
6) søster Kirsten Sørensdatter, død. 2B:
a Søren Nielsen Kærsgaard
b Rasmus Nielsen Kærsgaard.
Desuden arver Lars, en brordattersøn i in mors sted.
Hendes A:
0) forældre [Mikkel Pedersen Vastrup, død og Anne Margrethe Kølsen, skifte 11.12.1767 806]
1) søster Birthe Vastrup, [skifte 16.2.1795 lbnr.862], var g.m. afdøde mands bror Frands Sørensen Baastrup. 6B:
a Søren Baastrup, stiftsforvalter i Vallø stift
b Anne Marie Baastrup, død, var g.m. Anders Møller senior. 2B:
1 Anne Mette Andersdatter 13
2 Frandsine Berteline Andersdatter 11
c Mikkel Vastrup 28, forvalter på Eskilstrup
d Mette Malene Baastrup g.m. Andreas Svella
e Birgitte Frandsdatter g.m. Jacob Lund
f Mads Lerager Baastrup 21
2) søster Anne Margrete Vastrup, skifte 9.11.1786 lbnr.812, var g.m. Anders Hansen, smed, død. 8B:
a Hans Andersen Schmidt 34, sekretær på Løvenborg
b Sinne Margrethe Andersdatter Schmidt 32, på Højstrup
c Anne Margrethe Andersdatter Schmidt 28 på Liliendal [i Øster Egesborg sogn] på Sjælland
d Birthe Kirstine Andersdatter Schmidt 26, i Herfølge
e Mikkel Vastrup Schmidt 25, malersvend i København
f Sidse Marie Andersdatter Schmidt 21
g Kirsten Andersdatter Schmidt 17
h Andrea Andersdatter Schmidt 15
3) søster Anne Birgitte Vastrup, enke efter Poul Neergaard i Kalundborg.

880    Jens Christian Been, organist i Kalundborg, der døde 28.12.1796, side 542, 546, 555, 556.
E: Sara Eleonora Wessel. LV: [Didrik Iversen] Schaltz, prokurator. B:
1) Frederikke Christine Jensdatter 10
2) Christen Jensen 6
3) Cathrine Margrethe Jensdatter 1.
FM: farbror Laurids Christensen Been, på Lerchenborg.

881    Anne Christine Jensdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg, der døde 7.12.1796, side 553, 607, 609.
A:
1) mor Birthe Mortensdatter g.m. Mads Hansen i Sørninge [i Skamstrup sogn] på Frydendal gods
2) søster Karen Jensdatter 29 i Rørby
3) søster Ingeborg Jensdatter 26, g.m. Jørgen Jensen i Holmstrup på Adelersborg gods
4) bror Emmike Jensen 24, i Sørninge
5) halvsøster Anne Madsdatter 18.

882    Opbudsbo i Kalundborg. 4.2.1797, side 558, 579, 594, 609, 623, 628, 683, 697.
Registrering af fallitbo hos Jacob Lund, værtshusholder i Kalundborg.
Desuden nævnes hans hustru Birgitte Baastrup og hans B:
1) Frands Lund 1½
2) Birthe Kirstine Lund 6 mdr.
FM: Hans Baastrup.

883    Maren Thomasdatter Mejlby i Kalundborg. 20.2.1797, side 561.
E: Christian Drachardt Fabricius, skrædder. B:
1) Thomas Schrøder Fabricius
2) Abel Cathrine Fabricius.

884    Opbudsbo i Kalundborg. 28.3.1797, side 565, 574, 577, 582, 587.
Registrering af fallitbo hos Sigvard Hesselberg, købmand i Kalundborg.

885    Christen Svendsen Gjørup, væver i Kalundborg. 30.3.1797, side 573, 625, 743, 746.
Arvinger angives ikke, da afdøde havde ombragt sig selv.

886    Morten Sivertsen Friis, klejnsmed i Kalundborg, der døde 2.6.1797, side 581, 583, 591.
E: Anne Margrethe Thomasdatter. LV: Hofmann. B:
1) Sofie Cecilie Friis 22
2) Marianne Friis 18
3) Andreas Dyrberg Friis 12.

887    Gertrud Anne Sørensdatter Ørby i Kalundborg. 22.7.1797, side 589, 595.
E: Oluf Knudsen Dahl, skibsmand, nu daglejer i København.
Første ægteskab med Sivert Holm, skipper. B:
1) Anne Marie Sivertsdatter 30, i København.
FM: født værge Jens Thurø, færgeskipper.

888    Anne Kirstine Nielsdatter i Kalundborg, der døde 23.11.1797, side 600, 619.
E: Hans Faksholm, hårskærer. A:
1) far Niels Rasmussen i Fausing ved Randers.

889    Sille Christensdatter i Kalundborg. 1.12.1797, side 602, 613.
E: Jacob Jensen, vejrmøller. B:
1) Maren Jacobsdatter 18
2) Jens Christian Jacobsen 12
3) Christen Jacobsen 10
4) Hans Kølsen Jacobsen 8
5) Niels Jacobsen 6
6) Abraham Jacobsen 4
7) Isak Jacobsen 1.

890    Anne Margrethe Qvist i Kalundborg. 2.12.1797, side 604.
E: Mathias Scharling, feldbereder. B:
1) Nikolaj Mathiassen 2
2) Mette Cathrine Mathiasdatter 3 uger.
FM: morfar Hans Qvist, feldbereder.

891    Anne Marie [Svaber] i Kalundborg. 30.12.1797, side 613.
E: Johan Weidenbach, snedker. B:
1) Anne Magdalene Johansdatter 22
2) Susanne Johanne Johansdatter 17.
Afdøde døde 1.4.1797.

892    Jacob Christensen i Kalundborg. 30.12.1797, side 614.
E: Barbara Elisabeth Pachel. B:
1) Else Marie Jacobsdatter 4.

893    Oluf Stoltenberg, matros i Kalundborg. 30.12.1794, side 615.
E: Mette Marie [Jensdatter]. B:
1) Hans Olufsen 26
2) Anne Olufsdatter 20
3) Jens Peder Olufsen 18
4) Søren Olufsen 15
5) Karen Olufsdatter 12
6) Marianne Olufsdatter 6.
Afdøde døde 1.11.1797.

894    Karen Sørensdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 30.12.1797, side 616.
Afdøde, der døde 3.10.1797, efterlader en bror, hvis navn ikke angives.

895    Anders Nielsen Nyrup i Kalundborg. 30.12.1797, side 617, 622, 742, 745.
E: Inger Hansdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.2.1797.

896    Jonas Nielsen i Kalundborg. 30.12.1797, side 618.
E: Else Margrethe Adamsdatter.
Arvinger angives ikke.

897    Jens Lund, lods i Kalundborg. 30.12.1797, side 619.
E: Dorthe Johansdatter. B:
1) Albertine Jensdatter 30
2) Mette Kirstine Jensdatter 23
3) Hans Peder Jensen 18.

898    Christen Kirketerp, amtsforvalter i Kalundborg, der døde 16.1.1798, side 621, 623, 625, 627.
E: Caroline Louise Sofie Brøgger. LV: Vinderslev. B:
1) Anne Marie Christensdatter 25 uger.

899    Karen Frandsdatter, jordemoder i Kalundborg, der døde 11.5.1798, side 628, 744, 747, 752, 754, 765, 770.
Enke efter Abraham Funch, slagter. A:
0) forældre
[Frands Hansen, skifte 26.8.1754 lbnr.567 og Cathrine Elisabeth Jensdatter, skifte 20.11.1761 lbnr.700]
1) bror Hans Frandsen, trompeter i Slagelse, død. 1B:
a Cathrine Elisabeth Hansdatter, enke efter Hans Høgh i København
2) søster [Birgitte Cathrine Frandsdatter, skifte 15.10.1764 lbnr.767, var g.m. Niels Nielsen Gath, skifte 9.5.1766 lbnr.783]. 1B:
a Johanne Cathrine Nielsdatter Gath. i København
3) bror Mikkel Frandsen, død. 2B:
a Cathrine Elisabeth Mikkelsdatter i Ishøj, død. Efterlader 4 børn
b Christian Mikkelsen, trompeter på Jægersborg.

900    Anne Magdadalene Clausen, ugift i Kalundborg. 31.5.1798, side 634, 660.
Testamente af 13.5.1798.

901    Anders Andersen Møller den ældre i Kalundborg. 10.6.1798, side 637, 661, 684, 700, 702, 720, 724, 749, 756, 763, 778, 793.
Enke efter Anne Marie Baastrup. B:
8) Anne Mette Møller
9) Frandsine Berteline Møller.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Olufsdatter Nørager, død 15.2.1778]. B:
1) Anders Møller, junior
2) Oluf Møller i Have mølle i Ringsted landsogn
3) Karen Sofie Møller g.m. Niels Taastrup i Kalundborg
4) Marie Elisabeth Møller g.m. Søren Nielsen Møller
5) Johanne Margrethe Møller g.m. [Niels Peder] Neergaard, forpagter på Birkendegård [i Værslev sogn]
6) Giørthe Andersdatter Møller, enke efter Christen Thurø, [skifte 11.8.1791 lbnr.829]
7) Mette Cathrine Andersdatter Møller, død, var g.m. Jens Lassen. 1B:
a Anne Margrete Jensdatter Lassen.

902    Jørgen Iversen i Kalundborg. 8.8.1798, side 694.
E: Anne Mette [Ibsen]. LV: bror Oluf Ibsen, købmand.
Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B:
1) Søren Jørgensen Bront 42, i København.
Andet ægteskab med Maren Mikkelsdatter. B:
2) Iver Michael Jørgensen 22.
Afdøde døde 13.7.1798.

903    Stine [Pedersdatter] i Kalundborg. 10.9.1798.
Enke efter [Jens] Nikolajsen, [vangevogter]. B:
1) Nikolaj Valentin [Jensen] Nikolajsen
2) Christian [Jensen] Nikolajsen, marskandiser i København, død. Hans børn
3) Anne Kirstine [Jensdatter] Nikolajsen g.m. Hans Vilhelm Junge, slagter
4) Mette Elisabeth Jensdatter.

904    Karen Pedersdatter i Kalundborg. 21.9.1798, side 703.
E: Jens Gandrup, toldbetjent. B:
1) Peder Wulf 5
2) Reinholt Zelling 3.
Afdøde døde 6.7.1798.

905    Frederik Holmstrup, vejer og måler i Kalundborg, der døde 21.10.1798, side 721, 726, 653, 754, 773.
Enke efter Anne Marie Møller, død 17.6.1798. B:
4) Cathrine Marie Frederiksdatter 17
5) Karen Frederiksdatter 15
6) Laurine Jacobe Frederiksdatter 12
7) Laurids Jacob Frederiksen 7
8) Isak Frederiksen 6
9) Jens Mortensen 5
10) Peder Frederiksen 3
11) Benjamin Frederiksen 6 mdr.
Første ægteskab med Cathrine Mikkelsdatter. B:
1) Cathrine Elisabeth Frederiksdatter 26, i Randers
2) Hans Christian Frederiksen 25, der farer til søs fra Randers
3) Johanne Frederiksdatter 24, g.m. Andreas Jensen Bruun, skipper i København.
Desuden nævnes:
1 afdødes sidste hustrus mor Anne [Lauridsdatter Schmidt], enke efter Jens Mortensen Møller
2 afdødes sidste hustrus moster [Else Lauridsdatter Schmidt] g.m. Carsten [Bagge]
3 afdødes sidste hustrus moster [Birthe Lauridsdatter Schmidt] g.m. [Anders] Faaborg.
(Sml. lbnr.854).

906    Helvig Mortensdatter i Kalundborg, der døde 23.10.1798, side 723, 751.
Uden ægteskab B:
1) Anne Marie Jochumsdatter, der tjener hos kammerråd Bech i Jylland.

907    Sofie Amalie Raben, ugift i Kalundborg. 7.11.1798, side 724.
A:
1) Sofie Amalie Zelling.

908    Johan Frederik Swings (Schwings, Svings), ritmester i Kalundborg. 8.12.1798, side 734.
E: Johanne Eleonora Frederiksdatter Gottlieb Nikolaj. LV: Vinderslev, kammerråd. B:
1) [Elise Margrethe Swings] g.m. Frederik Carl Swings, major, [døbt København Petri 1.4.1745, sømn af Gert Didrik Swings og Frederikke Christiane Wartenbach]
2) Andreas Lorents Swings, [født Skælskør 22.10.1766]
3) Røtger Frederik Swings, [født Skælskør 21.11.1768]
4) Frederikke Christiane Swings, [født Skælskør 6.8.1775].
[Enkens far er Frederik Gottlieb Nikolaj, apoteker i Kalundborg, skifte 9.1.1743 lbnr.461]

909    Frederikke Lorentse Bech i Kalundborg. 8.12.1798, side 735.
E: [Adolf Christian] Vinderslev, [apoteker]. B:
Testamente af 22.8.1793.
Arvingerne er afdødes søskende.

910    Anne Christensdatter i Kalundborg. 10.12.1798, side 736.
E: Oluf Jespersen, vægter. B:
1) Christiane Olufsdatter 12.

911    Christiane Friis i Kalundborg. 10.12.1798, fol.736.
E: [Hans Peder] Willer, prokurator. B:
1) Anne Cathrine Willer 8
2) Augustine Willer 7.

912    Hans Jochum Plagmann, skomager i Kalundborg. 10.12.1798, side 738, 741.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Johan Jacob Hansen 15
2) Mikkel Hansen 11
3) Marianne Dorthe Hansdatter 4½.
FM: [Hans Peder] Willer, prokurator.

913    Søren Christensen, daglejer i Kalundborg. 10.12.1798, side 739.
E: Cathrine Poulsdatter. B:
1) Anne Sørensdatter 13
2) Christen Sørensen 8.

914    Nikolaj Nissen, bedemand i Kalundborg. 27.12.1798, side 743, 748.
Arvinger angives ikke.

915    Jens Madsen Møller og hustru Karen Pedersdatter, fattiglemmer i Kalundborg. 31.12.1798, side 750.
Arvinger angives ikke.

916    Johanne Ottoline Møll i Kalundborg. 28.3.1799, side 755.
E: Hans Faksholm, hårskærer. B:
1) Peder Rasmussen Faksholm 8 uger.
FM: morfar Peder Rasmussen Møll.

917    Bodil Kirstine, amme i Kalundborg. 3.6.1799, side 762, 832.
E: Peder Andreassen i Bjergby, der er rejst fra hende for 4 år siden. B:
1) Søren Pedersen 11
2) Andreas Pedersen 9
3) Christian Pedersen 6
4) David Pedersen 3.
FM: Jørgen Frederik Bagge i Viskinge.
Arv i boet til afdødes steddatter Anne Marie Pedersdatter.

918    Jens Christensen Lund, bager i Kalundborg. 12.7.1799, side 764, 766, 832.
E: Dorthe Cecilie Buchwald. B:
2) Henrik Sørensen Jensen 1½
3) Martin Esbensen Jensen ¼.
FM: Søren Nielsen Møller.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Pedersdatter, skifte 24.6.1793 lbnr.850]
Andet ægteskab med Edel Cathrine Nikoline Ostermann, [skifte 13.10.1796 lbnr.877]. B:
1) Ellen Cathrine Jensdatter Lund.
Afdøde døde 11.7.1799.

919    Agnethe Cathrine Kirstine Plum i Kalundborg. 10.12.1799, side 775.
E: Jens Korsgaard, proprietær.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Kirstine Kvistgaard 13
2) Christian Peder Kvistgaard 12
3) Morten Kvistgaard 8.
FM:
1 morfar [Claus] Plum, krigsråd
2 Iver Kvistgaard, sekretær på Ågård.

920    Niels Fuglede, købmand i Kalundborg, der døde 27.10.1799, side 782.
E: Margrethe Cathrine [Nielsdatter Birch]. LV: Jens Hansen Kjær. B:
1) Peder Fuglede
2) Christian Fuglede.

921    Anne Margrethe Nielsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 23.1.1800, side 786, 800, 831, 841.
A:
0) far Niels Poulsen i Sobjerg i Skellebjerg sogn, død
1) bror Hans Nielsen, døbt Skellebjerg 22.1.1769
2) søster Marie Nielsdatter, døbt Skellebjerg 19.3.1775
3) bror Niels Nielsen, døbt Skellebjerg 31.10.1779
4) halvsøster Karen Nielsdatter, døbt Skellebjerg 8.8.1790
5) halvsøster Kirsten Nielsdatter, døbt Skellebjerg 26.8.1792,
alle på Kragerupgård gods.

922    Mette Marie Baastrup i Kalundborg. 19.2.1800, side 786, 798,829, 832.
E: Niels Worm, købmand. B:
1) Martin Nielsen Worm 10 uger.
FM: Søren Nielsen Møller.

923    Cathrine Marie Gandrup i Kalundborg. 20.2.1800, side 787, 792.
E: Leonard Zennichsen, skomager. B:
1) Anne Caroline Leonardsdatter 5
2) Karen Sofie Leonardsdatter 4
3) Frederikke Marie Leonardsdatter 2.
FM: morfar Jens Gandrup, toldbetjent.

924    Conrad Pflug, glarmester i Kalundborg. 20.2.1800, side 789.
E: Anne Christine Hansen. B:
1) Christen Hansen Pflug 25
2) Ellen Marie Pflug g.m. Ballin, købmand.
Desuden nævnes afdødes far Henrik Pflug

925    Dines With, købmand i Kalundborg. 3.3.1800, side 790, 802, 804, 817, 830, 837, 854, 856.
Enkemand. B:
1) Anne With g.m. Laurids Knudsen i Rudersdal Kro
2) Cathrine With
3) Gertrud With g.m. Hans Jacob Rasmussen i Sofienhøj ved Helsingør
4) Maren With, der ægter Jørgen F. Bagger.

926    Anders Rasmussen, vægter i Kalundborg. 22.3.1800, side 800.
E: Kirstine Marie. LV: Leonard Zennichsen. B:
1) Anne Marie Andersdatter 16
2) Inger Margrethe Andersdatter 13.

927    Henrik Christoffer Neumann, distriktskirurg i Kalundborg. 25.3.1800, side 803, 804, 821.
Testamente af 11.3.1800 A:1
1) Madam Marie Møller.

928    Johan Zitzow, feldbereder i Kalundborg. 24.4.1800, side 805.
E: Cathrine Zachariasdatter.
Testamente af 23.8.1783.

929    Peder Testrup, guldsmed i Kalundborg, der døde 25.4.1800, side 806, 830, 838, 850, 855, 860.
E: Cathrine Bodil Mai.
Første ægteskab med Johanne Kirstine von den Westen. B:
1) Amalie Dorthe Sofie Testrup.
FM: Jens Taastrup, brændevinsbrænder.
Desuden nævnes enkens far? Mathias von den Westen, havde været degn [i Kirke Hvalsø].

930    Peder Rasmussen, bødker i Kalundborg, der døde 17.6.1800, side 818, 826, 854.
Enkemand efter Maren Andersdatter, der døde 26.11.1789.
Testamente af 9.4.1891. A:
Maren Andersdatters første ægteskab med [Christian Nikolaj Harhorn, skifte 1.5.1761 lbnr.685]. B:
1) Rasmus Christiansen Harhorn, død uden børn
2) Andreas Christiansen Harhorn i Ålborg
3) Johannes Christiansen Harhorn, bødker.

931    Henrik Christoffer Ostermann, købmand i Kalundborg. 28.6.1800, side 819.
E: Kirsten Dyrlund. B:
1) Niels Dyrlund Christoffersen Ostermann.
Bevilling til uskiftet bo af 24.6.1800.

932    Helene Pedersdatter i Kalundborg. 3.7.1800, side 824.
E: Henrik Poulsen Bruun, toldkontrollør.
Testamente af 9.9.1791. A:
1) hendes mor Sidse Peders
2) hans søster Susanne Marie Bruun
3) hans bror Enevold Bruun.

933    Kirstine Sofie Havnelev, husholderske i Kalundborg. 28.8.1800, side 834, 841, 848, 877.
A:
1) søster Elisabeth Marie Havnelev g.m. Esben Sørensen Hjerrild, skoleholder i Holmstrup
2) søster Petronelle Havnelev g.m. Gottlieb Rose, murersvend i København
3) søster Maren Havnelev g.m. Jørgen [Sørensen] Lund, degn i Asnæs
4) søster Anne Havnelev, [begravet Hyllested Randers amt 19.5.1777] g.m. Iver Guldmann, skovrider på Rugård i Hyllested sogn, død. 3B:
a Peder Guldmann, vinhandler i København
b Else Kirstine Guldmann g.m. [Svend] Bruun, kirkesanger og skoleholder i Villingerød [i Esbønderup sogn] ved Helsingør
c Birgitte Guldmann i Pibemølle ved København.

934    Laurids Jensen, arbejdskarl i Kalundborg. 28.8.1800, side 835.
B:
1) Johanne Lauridsdatter g.m. Jens Gertsen.
Attest fra præsten i Reerslev i Løve herred at Johanne Lauridsdatter er eneste barn af afdøde.

935    Maren Rasmusdatter i Kalundborg. 12.9.1800, side 838, 847.
E: Jens Christensen, kornmåler. B:
1) Niels Jensen 30
2) Ellen Jensdatter.

936    Niels Salomonsen, graverkarl i Kalundborg. 12.9.1800, side 839.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Anne Dorthe Nielsdatter 32
2) Salomon Nielsen 31, graverkarl
3) Maren Nielsdatter
4) Christiane Nielsdatter 27
5) Hanne Rikke Nielsdatter.

937    Pernille Rasmusdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 13.10.1800, side 847, 851, 881, 883.
A:
1) bror Ditlev Rasmussen, død. E: Mette. 2B:
a Karen Ditlevsdatter g.m. [Andreas] Wien, skoleholder i Gislinge
b Søren Ditlevsen i København
2) søster Anne Rasmusdatter g.m. Jesper Aarestrup, begge døde. 2B:
a Marie Elisabeth Jespersdatter g.m. Baumbach, korporal
b Dorthe Jespersdatter i København.

938    Karen Sørensdatter i Kalundborg. 8.11.1800, side 849.
Enke efter Jens Olufsen. B:
1) Oluf Jensen 29, i Nordruplund
2) Søren Jensen 27, snedkersvend
3) Peder Jensen 23
4) Hans Jensen Richard 19, i lære i København.

939    Mette Cathrine Betzer i Kalundborg. 18.3.1801, side 864.
E: Vilhelm Hein, skrædder. B:
1) Anne Margrethe Hein 6 uger.

940    Bodil [Christensdatter] Kjeldsen i Kalundborg. 18.3.1801, side 866.
E: Peder Valentin, smed. B:
2) Christian Kjeldsen Valentin 2
3) Christiane Valentin 1.
Første ægteskab med Jacob Øberg, [skifte 15.12.1794 lbnr.861]. B:
1) Sara Marie Jacobsdatter.
FM: født værge Laurids Kjeldsen, grovsmed.

941    Johan Henrik Wanner, snedker. 19.3.1801, side 871, 881, 887, 896.
E: Deliane Marie Meyer. LV: [Didrik Iversen] Schaltz, prokurator. B:
1) Anne Margrethe Wanner 15
2) Johan Peder Wanner 11.

942    Richard Glostrup, toldbetjent i Kalundborg. 21.3.1801, side 875, 882, 886.
E: Karen Salten. LV: Herskind, toldkasserer. B:
1) Søren Herskind Glostrup 16
2) Hans Glostrup
3) Gottlieb Glostrup 7
4) Anne Helene Glostrup 3.

943    Hans Hansen, daglejer i Kalundborg. 16.5.1801, side 888.
E: Marie Jacobsdatter. LV: Hane Nielsen, værtshusmand. A:
1) søster Johanne Kirstine Hansdatter, enke efter Niels Christoffersen.
Afdøde døde 2.4.1801 i søslaget ved København.

944    Niels Jensen Odsing i Kalundborg. 18.5.1801, side 890, 932.
E: Maren Madsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anders Nielsen, smed i Krøjerup på Knabstrup gods.
Afdøde døde 2.4.1801 i søslaget ved København.

945    Niels Pedersen, daglejer i Kalundborg. 18.5.1801, side 891, 933.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Jens Pedersen Karlstrup. B:
1) Søren Nielsen 6
2) Laurids Nielsen 3
3) Anne Nielsdatter 3 mdr.
Afdøde døde 2.4.1801 i søslaget ved København.

946    Ellen Hansdatter i Kalundborg.1.4.1801, side 898,934.
E: Frederik Jensen, vægter. B:
1) Jens Frederiksen 20
2) Hans Frederiksen 13
3) Karen Frederiksdatter
4) Mette Kirstine Frederiksdatter 5.

947    Margrethe Jespersdatter i Kalundborg. 21.7.1801, side 901, 910, 913.
A:
1) bror Rasmus Jespersen, skomager i København
2) søster Cathrine Jespersdatter g.m. Jens Corell, sadelmager i Slagelse
3) søster Anne Marie Jespersdatter g.m. Peder Didriksen, forvalter i Kalundborg.

948    Anne Margrethe Wager i Kalundborg, der døde 14.8.1801, side 902, 911, 914.
E: Jens Hansen Betzer, toldbetjent. B:
1) Anne Birgitte Betzer g.m. Jes Hans Jørgensen, degn i Høje Tåstrup
2) Mette Cathrine Betzer i Kalundborg. 18.3.1801 lbnr.939. E: Vilhelm Hein, skrædder. 1B:
a Anne Margrethe Hein 6 måneder
3) Hans Betzer 26, købmandskarl i Køge
4) Simon Betzer 19, købmandskarl i Korsør.
Desuden nævnes afdødes mor, enke efter Wørpel, skipper.

949    Barbara Elisabeth Pachel i Kalundborg.9.8.1801, side 903, 912, 934, 954.
Enke efter Jacob Christensen, skifte 30.12.1797 lbnr.892]. B:
1) Else Marie Jacobsdatter 8, hos sin morbror Jens Elias Pachel, bager i Århus.

950    Johanne Eleonora Frederiksdatter Gottlieb i Kalundborg, der døde 5.9.1801, side 904.
Enke efter [Johan Frederik] Swings, ritmester, [skifte 8.12.1798 lbnr.908]. B:
1) Elise Margrethe Swings g.m. Frederik Carl Swings, major i København
2) Andreas Lorents Swings, vejer og måler i Kalundborg
3) Røtger Frederik Swings
4) Frederikke Christiane Swings.

951    Lene Eliasdatter Pachel, ugift tjenestepige i Kalundborg. 7.9.1801, side 905, 935.
A:
1) bror Jens Elias Pachel, bager i Århus.

952    Registrering i Kalundborg.15.10.1801, side 915.
Registrering hos Anders Nielsen, møllersvend g.m. Karen Olufsdatter i Kalundborg til betaling af lejermålsbøde for hor begået med Anne Christensdatter i Svallerup, efter dom Kalundborg 25.8.1800.

953    Jens Christensen Thurø, smakkeskipper i Kalundborg, der døde 28.12.1801, side 919, 931, 970, 993, 1002.
A:
0) forældre [Christen Thurø, skifte 11.8.1791 lbnr.829 og Rakel Jacobsdatter von Emden, død 19.5.1779]
1) bror Søren Christensen Thurø i København, død uden børn
2) Cathrine Christensdatter Thurø g.m. Henrik Nielsen Falch, matros i København
3) Jacobe Christensdatter Thurø g.m. Jens Lauridsen Thurø, skipper.

954    Jens Jensen Malling, møllersvend i Kalundborg. 29.1.1802, side 930, 937, 956.
A:
1) mor Anne Mette Jensdatter, enke efter Jens Mortensen
2) bror Morten Jensen Malling, købmand i Helsingør.

955    Johan Henrik Brunst i Kalundborg. 16.2.1802, side 936.
E: Cathrine Dorthe. LV: Laurids Madsen, bødker. B:
1) Johan Brunst, bager i Kalundborg.
Afdøde var kommet fra Svensk Pommern.

956    Birgitte Baastrup i Kalundborg. 8.3.1802, side 938.
E: Jacob Lund, politibetjent. B:
1) Frands Jacobsen Lund 7.

957    Niels Bamberg, murersvend i Kalundborg. 9.3.1802, side 942, 948.
E: [Anne] Kirstine [Johansdatter].
Arvinger kende ikke.
(Se skifte efter afdødes stedsøn Jens Madsen, matros i Århus, skifte Århus 28.3.1800 lbnr.3224).

958    Mette Sofie Schiøler i Kalundborg. 20.3.1802, side 943, 959.
Enke efter Herman Zachariassen, skrædder. B:
1) Johannes Hermansen, arrestant, nu overført til Forbedringshuset i København.

959    Johan Angersbach, rådstuetjener og knapmager i Kalundborg. 22.3.1802, side 944, 949, 990.
E: Marie Lorentsdatter. LV: Hartvig Dietmann, skrædder. B:
1) Rasmus Grønbæk Angersbach 31, i København
2) Lorents Bremer Angersbach 26, i Vestindien
3) Christine Louise Elisabeth Angersbach g.m. Svend Holm Svendsen, skomager.

960    Anne Christine Pedersdatter i Kalundborg. 23.3.1802, side 947, 951.
Enke efter Jens Jensen Post, skibsmand. B:
1) Anne Mette Jensdatter, enke efter Abraham [Johansen] Passer, [skibsmand], nu forlovet med Jørgen Jensen i København.

961    Christian Schmidt, pensioneret vagtmester i Kalundborg. 24.4.1802, side 953.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Niels Taastrup, møller. B:
1) Anne Marie Christiansdatter g.m. Johan Hartmann, rebslager.

962    Marie Neergaard, ugift i Kalundborg, der døde 17.5.1802, side 958.
A:
1) bror Friske Neergaard, møllersvend i København
2) bror Mikkel Neergaard, skriverkarl i København
3) bror Niels Neergaard på Frederiksgave på Fyn
4) søster Severine Petrine Neergaard g.m. Henrik Harbo i Kalundborg
5) søster Grethe Neergaard i Helsingegård
6) søster Pouline Neergaard, husholderske på Lerchenborg.

963    Jørgen Meyer Stæhr, skrædder i Kalundborg. 4.6.1802, side 961, 994, 1008.
E: Anne Mette Herrestrup. LV: Niels Mortensen. B:
1) Hans Jørgensen 4.
Desuden nævnes afdødes mor Marie Abrahamsdatter, enke efter Hans Jørgensen Stæhr.

964    Niels Lauridsen, hestegilder, ugift i Kalundborg. 4.6.1802, side 962.
Enken er rejst fra ham for 2 år siden, uvist hvorhen. A:
1) mor Else Kirstine Poulsdatter g.m. Hans Christian, skorstensfejer
2) bror Poul Lauridsen på Adelersborg
3) bror Ludvig Lauridsen i Vejleby.

965    Sigvard Jansen i Kalundborg. 29.6.1802, fol.963, 997.
E: Frederikke Kejser. LV: Funder, forvalter. B:
1) Christian Frederik Sigvardsen 8
2) Henrik Vilhelm Sigvardsen 6
3) Jan Egidius Sigvardsen 3.
FM: Johan Faksholm, hårskærer.

966    Bodil Olufsdatter i Kalundborg. 5.7.1802, side 968.
E: Jørgen Andersen. B:
1) Oluf Jørgensen 25, i Kastrup
2) Anders Jørgensen 13
3) Anne Jørgensdatter.
FM: Niels Jørgensen i Kastrup.

967    Karen Christensdatter i Kalundborg. 9.7.1802, side 969, 975, 999.
Enke efter Clemen Poulsen, der døde i Kerteminde, [skifte Kerteminde 1.9.1792 lbnr.465].
Af første ægteskab B:
1) Karen Mortensdatter g.m. Jens Berntsen
2) Mette Mortensdatter g.m. Henrik Clausen, murer.

968    Jens Olufsen, ugift tjenestekarl i Kalundborg. 1.9.1802, side 976.
A:
1) bror Hans Olufsen på Hedvigslyst i Årby sogn
2) bror Niels Olufsen i Årby
3) bror Laurids Olufsen hos afdødes stedfar Christen Pedersen i Årby.

969    Kirsten Pedersdatter i Kalundborg. 5.10.1802, side 978.
E: Abraham Jensen, daglejer. B:
1) Jens Abrahamsen 6
2) Niels Abrahamsen 3.

970    Hans Lauridsen, væver i Kalundborg. 8.10.1802, side 978.
E: Sidse Olufsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 10.9.1802 for enken og hendes barn.

971    Niels Andersen Schiøtt, matros i Kalundborg. 10.11.1802, side 980.
A:
1) mor Cathrine [Gertsdatter] Hosekræmmers
2) søster [Birgitte] Andersdatter 18.
FM: Niels Odderbo.
Afdøde døde 7.11.1802.

972    Maren [Lauridsdatter] i Kalundborg. 20.11.1802, side 981.’
Enke efter Laurids [Olufsen]. B:
1) Søren Lauridsen 36, i Svallerup
2) Anne Lauridsdatter g.m. Niels Madsen i Hestehavehuset.
Afdøde døde 19.11.1802.

973    Anne Christensdatter Kløcker i Kalundborg, der døde 6.12.1802, side 982, 1010, 1970.
Enke efter Christian Jensen, pranger. B:
1) Marie Christiansdatter, enke efter Poul Christensen, maltgører i København.

974    Sigvard Thomas Pallesen Neergaard, ugift prokurator i Kalundborg. 8.12.1802, side 984, 1001.
A:
0) forældre [Palle Sivertsen Neergaard, forpagter af Aggersvold, død 13.5.1779, uvist hvor og Severine Petrine Sadolin, begravet Hjembæk10.2.1764]
1) bror Neergaard, forpagter på Birkendegård
2) søster g.m. Hallesen, urtekræmmer i København.
Arv til:
1 Anne Elisabeth Neergaard [13 år gammel]
2 Søren Thomsen Neergaard [10 år gammel].

975    Niels Lauridsen i Kalundborg. 24.12.1802, side 1000.
E: Karen Jochumsdatter. A:
1) mor g.m. Hans Christensen.

976    Andreas Rindum, bødkersvend i Kalundborg, der døde 15.1.1803, side 1011, 1020, 1048, 1061.
Forlovet med Christiane Nielsdatter Lund.
Testamente af 14.1.1803. A:
1) bror Søren Rindum brændevinsbrænder i København
2) bror, møllersvend i København
3) søster g.m. Niels Bech, tobaksspinder i København.

977    Peder Rosenstand Goische, auditør [og teaterkritiker] i Kalundborg, der døde 6.2.1803, side 1012, 1024, 1052.
E: Frederikke Amalie Kaas. LV: Peder Stub til Kalundborg Ladegård. B:
2) Frederikke Amalie Rosenstand Goische 9.
FM: farbror Johan Filip Rosenstand Goische, kommittereret i Generaltoldkammeret i København.
Første ægteskab med [Sara Dorothea Mühlhausen, død København Petri 4.1.1786]. B:
1) Peder Rosenstand Goische 20, søkadet i København.

978    Claus Plum, krigsråd i Kalundborg. 8.2.1803, side 1014, 1030, 1049.
Enkemand efter [Johanne Marie Rud, begravet Sæby i Holbæk amt 4.2.1768]. B:
4) Claudine Marie Plum, død [begravet Søllerød sogn 13.6.1797]. E: Adam Gottlob Wiimh på Lundbygård [i Lundby sogn]. 4B:
a Sofie Amalie Wiimh 14
b Johanne Cathrine Wiimh 12
c Peder Lassen Wiimh 9
d Claudine Marie Wiimh 7.
Første ægteskab med [Christine Dinesdatter Krag, [begravet Vejstrup 10.9.1760, datter af Dines Christian Frandsen Krag, præst i Tranekær og Tullebølle, begravet 4.5.1749]. B:
1) Frederik Christian Plum, regimentskvartermester, død 16.3.1796. E: Christine Marie Bagge i Næstved. 3B:
d Christian Frederik Ludvig Plum 10
e Carl Gustav Plum 9
f Georg Carl Adolf Plum 8.
[Frederik Christian Plums første ægteskab med Lykke Marie Schmidt, død Gierslev 4.2.1788]. 3B:
a Claudine Jacobine Plum 18
b Henriette Cathrine Plum 16
c Frederik Christian Plum 15
2) Dines Christian Plum, sø-kaptajnløjtnant
3) Agnethe Cathrine Kirstine Plum, [skifte 10.12.1799 lbnr.919]. E: Jens Korsgaard, proprietær i Løjtegård [i Tårnby sogn] på Amager. 1B:
d Jørgen Jensenius Kortegaard 5.
Agnethe Cathrine Kirstine Plums første ægteskab med Iver [Pedersen] Qvistgaard [til Nøragergård i Sæby sogn i Holbæk amt, begravet Sæby 14.5.1796]. 3B:
a Cathrine Kirstine Kvistgaard 16
b Christian Peder Kvistgaard 14
c Morten Kvistgaard 10.

979    Jens Christensen Faksholm, daglejer i Kalundborg. 18.2.1803, side 1023.
E: Martha Marie [Hansdatter]. LV: Hans Nielsen, værtshusmand. B:
1) Hans Faksholm 32, bedemand
2) Christian Faksholm, matros i Århus
3) Mads Faksholm 25, musikant på Samsø
4) Søren Faksholm 19, matros i Århus
5) Maren Faksholm, i Kalundborg
6) Johan Faksholm, i Kalundborg.

980    Cathrine Marie Thurø i Kalundborg. 22.3.1803, side 1047.
E: Henrik Nielsen Falch, matros. B:
1) Anne Martha Falch 7.
FM: født værge Jens Lauridsen Thurø.

981    Jens Bay, bagersvend i Kalundborg. 12.4.1803, side 1048, 1057,1090.
A:
1) søskendebarn Arent Lund, bager i Nyborg.
Desuden nævnes afdødes stedmor i Korsør.

982    Jens Nielsen Rold, ugift skibskarl i Kalundborg. 20.4.1803, side 1051, 1058, 1074.
A:
1) søster Mette Margrethe Nielsdatter Rold.

983    Else Nielsdatter i Kalundborg. 10.5.1803, side 1053, 1065.
E: Rasmus Nielsen, værtshusmand. B:
1) Niels Rasmussen 16, i urtekræmmerlære i København
2) Laurids Rasmussen 14
3) Anne Cathrine Rasmusdatter 12
4) Peder Rasmussen 10.
FM: morbror Ernst Nielsen i Kirke Helsinge.

984    Abelone Lauridsdatter Møller i Kalundborg, der døde 5.6.1803, side 1059, 1063.
Enke efter Niels Holst, bager.
Testamente af 21.6.1799. A:
1) Abelone Møller g.m. Betzer
2) Mette Marie Svendborg g.m. Peder Møberg, sadelmager
3) Laurids Christian Sørensen, bagersvend
4) Marie Cathrine Møller.
FM: Anders Møller, købmand.

985    Casper Johansen, arbejdskarl i Kalundborg. 5.6.1803, side 1061, 1067, 1091.
Afdøde, der var født i egnen omkring Århus, skal have været gift, men efterlader ikke børn.

986    Hans Christian Johansen, natmand og skorstensfejer i Kalundborg. 25.6.1803, side 1062, 1076, 1084.
E: Else Kirstine Poulsdatter. A:
1) mor Charlotte Sofie Jensdatter, enke i Rumperup i Bregninge sogn.
Arv i boet til enkens B:
1) Poul Lauridsen på Adelersborg gods.

987    Anne Marie Baastrup i Kalundborg. 3.7.1803, side 063.
E: Mikkel Qvist Bruun, fuldmægtig.
Testamente af 2.12.1802.

988    Lorents Jochumsen, skomagersvend i Kalundborg. 5.7.1803, side 1068, 1092.
A:
1) bror Jens Jochumsen, daglejer
2) søster Mette Kirstine Jochumsdatter g.m. Peder Henriksen, slagtersvend i København.

989    Oluf Hansen Rudkøbing i Kalundborg. 6.7.1803, side 1069, 1079, 1089, 1100.
Enkemand. B:
1) Kirstine Marie Olufsdatter 11
2) Maren Olufsdatter 8.
FM:
1 farbror Rasmus Hansen Rudkøbing i Kalundborg
2 fasters mand Visti Raae, købmand i Kalundborg
3 morbror Holm, murer i København

990    Gøde Cathrine Møller i Kalundborg. 10.11.1803, side 1078, 1082.
E: Christen Thurø, smakkeskipper. B:
1) Rakel Christensdatter Thurø 20
2) Anne Marie Christensdatter Thurø 16.
FM: mørbror Anders Møller, købmand.

991    Karen Sofie Pedersdatter Holst i Kalundborg. 28.12.1803, side 1085, 1098.
E: Niels Jørgen Møller, daglejer. B:
1) Johanne Nielsdatter
2) Else Marie Nielsdatter i København
3) Else Nielsdatter.
LV: Laurids Kjeldsen, grovsmed.

992    Marie Jensdatter i Kalundborg. 31.12.1803, side 1087.
E: Niels Hansen, arbejdsmand. B;
1) Jens Nielsen 40, skipper i Hamborg.
Arv i boet til afdødes steddatter Birthe Jacobsdatter 60, g.m. Jørgen Rasmussen, skibstømrer i København.

993    Jeronimus Iversen, fisker i Kalundborg. 5.1.1804, side 1094.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Bastrup, skipper. B;
1) Iver Jeronimussen 19
2) Peder Jeronimussen 16
3) Mette Elisabeth Jeronimusdatter 14.
FM: Rasmus Hansen, sømand.

994    Karen [Christiansdatter] i Kalundborg, der døde 21.1.1804, side 1096, 1103.
Enke efter Mourids Høberg, [skifte 31.5.1763 lbnr.736]. B:
1) Anne Høberg 52, i Lynge ved Sorø
2) Anne Elisabeth Høberg g.m. [Johan Jørgen] Wild, degn i Lynge og Vester Broby
3) Marie Elisabeth Høberg, på stedet.

995    Peder Nyrup, matros i Kalundborg. 22.2.1804, side 1105.
E: Sidse Andersdatter. LV: Christian Nyrup.
Af første ægteskab B:
1) Niels Michael Pedersen Nyrup 24, smedesvend på Lerchenborg.
FM: morbror Frederik Nielsen, smed i Eskebjerg [i Bregninge sogn].

996    Anne Kirstine Nielsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 23.3.1804, side 1107.
Uden ægteskab B:
1) Niels 15 i Rumperup.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1804-1809997    Anne Eliasdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 26.3.1804, fol.2, 4B.
A:
1) søster Karen Eliasdatter g.m. Oluf Poulsen i Svallerup.
Afdøde, der var født i Svallerup, døde 25.3.1804.

998    Kirsten Pedersdatter i Kalundborg, der døde 15.4.1804, fol.5.
E: Jens Bagge. bødker. A:
1I) far Peder Joensen.

999    Karen Christensdatter i Kalundborg, der døde 21.4.1804, fol.7, 8B.
E: Morten Jensen, gårdskarl.
Afdødes forældre er døde og en broder Peder Christensen, er død uden børn.

1000    Jens Frølund, skrædder i Kalundborg. 20.5.1804, fol.7B, 11B, 47B.
E: Anne Elisabeth Christensdatter. LV: Jens Taastrup, brændevinsbrænder.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Frølund, skrædder i Holbæk
2) Jens Frølund, skrædder i Holbæk
3) Engel Johanne Frølund i Rørby
4) Mette Marie Frølund i København.

1001    Christian Voigt Staal fra København. 27.6.1804, fol.13, 16, 35.
Arvinger angives ikke.

1002    Guldbrand Holmstrøm, styrmand fra København, der døde 27.6.1804, fol.13, 16, 36.
Arvinger angives ikke.

1003    Knud Pedersen Møller, feldbereder i Kalundborg. 25.8.1804, fol.23, 29, 42, 72, 90, 93.
1) mor Karen Hansdatter, enke efter Peder Knudsen, slagter, [skifte 5.9.1791 lbnr.833]
2) Andreas Pedersen Møller, snedker
3) Maren Pedersdatter Møller, gift i København
4) Christian Pedersen, sejlmagersvend i København
5) Adam Pedersen Møller, søfarende fra København
6) Morten Pedersen Møller 22, skræddersvend i Helsingør.

1004    Laurids Peder Bernstein, murer i Kalundborg. 9.11.1804, fol.32, 67.
E: Sara Eleonora Wiese. LV: Henrik Herbst, købmand. B:
1) Jens Been 6
2) Sofie Jensine Marie Bernstein 4.
FM:
1 farfar Johan Lorents Bernstein, brandinspektør
2 fars søskendebarn Knud Verner Bernstein, murer.

1005    Karen Sigvardsdatter i Kalundborg, der døde 15.11.1804, fol.34, næste protokol fol.70B.
E: Søren Pedersen Hesselberg. B:
1) Sigvard Hesselberg, brændevinsbrænder
2) Peder Hesselberg i Horsens
3) Jens Hesselberg i København
4) Maren Hesselberg gift i Jylland
5) Lene Hesselberg g.m. en møller ved Holstebro
6) Anne Hesselberg i Jylland.

1006    Niels Herrestrup, daglejer i Kalundborg. 19.12.1804, fol.38, 71.
E: Bodil Johansdatter. LV: Niels Jensen Kold, værtshusmand. B:
1) Sidse Marie Nielsdatter 6½
2) Kirsten Nielsdatter 6½.
FM: Jørgen Jacobsen, politibetjent.

1007    Giørthe Cathrine [Andersdatter Møller] i Kalundborg. 27.12.1804, fol.41, 54.
Enke efter Christen Thurø, [skifte 11.8.1791 lbnr.829]. B:
1) Rakel Christensdatter Thurø
2) Anne Marie Christensdatter Thurø.
FM: morbror Anders Møller, købmand.

1008    Registrering i Kalundborg. 28.12.1804, fol.42, 58B, 88, 114B.
Registrering af boet hos Hans Christian Reventlow, sadelmager, der er bortrejst uden pas, hos hans hustru Karen Marie Nürnberg. LV: Johan Harhorn, købmand.

1009    Hans Schovert, toldbetjent i Kalundborg. 4.1.1805, fol.45, 60.
E: Cecilie Johanne Klein. LV: Knud Bernstein, murer. B:
1) Johan Amon Schovert 10
2) Hansine Christiane Hansdatter 3½.
FM: [Hans] Almstrup, degn i Snesere ved Næstved enke efter faster [Else Marie Schovert, død 1.8.1803].

1010    Andreas Christian Møller, værtshusmand i Kalundborg. 4.1.1805, fol.46, 242, 253, 257.
E: Anne Marie Frederikke Duche. LV: Frands Christian Schlage, murer, der ægter enken, gift Kalundborg 19.8.1808].
Arvinger angives ikke.

1011    Jung Andreassen, tømrersvend i Kalundborg. 9.2.1805, fol.58B, 71.
E: Birthe Marie Christoffersdatter. LV: Jens Jørgensen, tømrer.
Arvinger angives ikke.

1012    Anne Sofie [Nielsdatter Birch] i Kalundborg. 17.4.1805, fol.62.
Enke efter L. Højsgaard, [kirurg]. B:
1) Agnethe Bolene Højsgaard 29.
Afdøde, der var berøvet sin forstand, boede hos sin søster [Margrethe Cathrine Nielsdatter Birch], enke efter Niels Fuglede, købmand, [skifte 27.10.1799 lbnr.920 og dennes søn Peder Fuglede.

1013    Engelbrecht Jensen Sommer, matros i Kalundborg. 5.5.1805, fol.62B, 74, 100.
E: Engel Malene Jensdatter Bernth. A:
1) mor Karen Engelbrechts, fattiglem.
2) halvsøster Marianne Christiansdatter g.m. Mikkel Pedersen, matros.
Afdøde døde i Århus.

1014    Mette Nielsdatter Hjort i Kalundborg. 18.5.1805, fol.63B, 68B, 70B, 77, 81.
E: Niels Gath, skomager. B:
3) Jens Peder Gath 7
4) Jacob Gath 5
5) Nikoline Gath 3.
FM: morbror Gregers Hjort, skomager.
Første ægteskab med [Jens Hansen Sange, skifte 22.4.1794 lbnr.855]. B:
1) Dorthe Marie Jensdatter
2) Sofie Frederikke Jensdatter.

1015    Jens Lauridsen Thurø, smakkeskipper i Kalundborg. 25.5.1805, fol.64B, 98B.
E: Jacobe. LV: Vorndran. B:
1) Christine Jentonine Thurø 7
2) Gertrud Marie Thurø4
3) Jens Christian Thurø 2.
FM: Jørgen Frederik Bagge, værtshusmand.

1016    Anne Mette Jensdatter i Kalundborg, der døde 19.6.1805, fol.69B, 75, 91, 96.
E: Jørgen Jensen, daglejer.
Af første ægteskab B:
1) Barbara Hansdatter Poser 19.

1017    Registrering i Kalundborg. 13.7.1805, fol.74, 91B, 93B.
Registrering af boet hos Peder Christensen, tjenestekarl i Kalundborg, der er bortrejst, uvist hvorhen.
Hans hustru Mette Poulsdatter tjener på Lerchenborg.

1018    Christian Drachardt Fabricius, skrædder i Kalundborg. 21.7.1805, fol.76B, 78, 82, 150B.
E: Anne Aarestrup. LV: Andreas Svella.
Første ægteskab med [Maren Thomasdatter Mejlby, skifte 20.2.1797 lbnr.883]. B:
1) Thomas [Schrøder] Fabricius, bogbinder i Århus.

1019    Mette Elisabeth Jensdatter i Kalundborg. 29.8.1805, fol.80, 82.
E: Henrik Bønnelykke, murer. B:
1) Cathrine Henriksdatter 6
2) Kirsten Henriksdatter 5
3) Christiane Henriksdatter 2½
4) Jens Peder Henriksen, spæd.
FM: Hans Vilhelm Junge, slagter.
Afdøde døde 23.8.1805.

1020    Peder Rasmussen Møll, havnefoged og færgeskipper i Kalundborg. 27.9.1805, fol.82B, 133B, 161.
Enkemand. B:
1) Christian Pedersen Møll 47, sejlmager, uvist hvor
2) Hans Pedersen Møll 39, købmand i Arendal
3) Kirsten Øllegaard Møll g.m. H. Steenfeldt, postmester.
Desuden nævnes afdødes svigersøn Hans Faksholm, bedemand, enkemand efter afdødes datter [Johanne Ottoline Møll, skifte 28.3.1799 lbnr.916].

1021    Opbudsbo i Kalundborg. 5.11.1805, fol.84B, 108B,110B, 117, 128, 130, 132B, 136.
Registrering af fallitbo hos Jeremias Sachmann, tømrer i Kalundborg.
Desuden nævnes hans bror Jørgen Frederik Sachmann, gæstgiver.

1022    Anne Mortensdatter i Kalundborg. 13.11.1805, fol.86, 103.
E: Jens Jochumsen, daglejer. B:
1) Hans Jochum Jensen 10½.
Af første ægteskab B:
1) Peder Hansen Filip, kvartermester på Holmen i København
2) Cathrine Frederikke Hansdatter g.m. Christian Jørgensen, kontrollør på Teatret i København
3) Margrethe Hansdatter g.m. Hans Olufsen Stoltenberg.
FM: Hans Grønborg, købmand.

1023    Karen Lauridsdatter Birch i Kalundborg. 22.11.1805, fol.86B, 103.
Enke efter Niels Mortensen, snedker, [skifte 20.11.1790 lbnr.821].
1) Cathrine Marie Nielsdatter 33
2) Anne Marie Nielsdatter 32
3) Morten Nielsen 30, snedker
4) Laurids Nielsen 28, snedker
5) Anne Mette Nielsdatter 25
6) Bodil Nielsdatter 21.

1024    Anne Johanne Madsdatter i Kalundborg. 21.11.1805, fol.87, 152B.
E: Jørgen Henningsen, hestemøller. B:
1) Mette Marie Henningsen 30
2) Peder Henningsen 25.

1025    Christen Hansen, ugift tjenestekarl i Kalundborg. 12.12.1805, fol.89B, 108, 134B.
A:
1) bror Laurids Hansen 43, toldbetjent
2) søster Anne Hansdatter 42, g.m. Frederik Christensen i Hallenslev
3) bror Jens Hansen 41
4) søster Dorthe Hansdatter 36, g.m. Christoffer Lauridsen i Hallenslev
5) bror Hans Hansen 34
6) søster Karen Hansdatter 30, g.m. Jens Mikkelsen, hestemøller i Høng.
Afdøde døde 7.12.1805 i Almindeligt Hospital i København.

1026    Johan Andreas Lübeck Rips, apoteker i Kalundborg. 14.1.1806, fol.104, 149B, 182.
E: Johanne Augusta Becher. LV: Jacob Ring, student, som beslægtet. B:
1) Andreas Lübeck Rips.
Bevilling til uskiftet bo af 21.10.1806.

1027    Anders Andersen, kniplingskræmmer i Kalundborg, der døde 17.1.1806, fol.105, 110, 131, 153.
E: Ellen Lauridsdatter. LV: Peder Pedersen, slagter. B:
1) Bodil Marie Andersdatter 23
2) Lorents Frederik Andersen 18, i smedelære i Nykøbing Sjælland
3) Marie Cathrine Andersdatter 14
4) Marie Kirstine Andersdatter 4.
FM: Christian Nyrup, værtshusholder.

1028    Niels Gath, skomager i Kalundborg, der døde 19.1.1806, fol.106B, 131B, 159B, 164.
Enkemand efter [Mette Nielsdatter Hjort, skifte 18.5.1805 lbnr.1014]. B:
1) Jens Peder Nielsen 9
2) Jacob Nielsen 6
3) Nikoline Nielsdatter 4.
FM: morbror Gregers Hjort, skomager.
Mette Nielsdatter Hjorts første ægteskab med [Jens Hansen Sange, skifte 22.4.1794 lbnr.855]. Arv til B:
1) Dorthe Marie Jensdatter 18
2) Sofie Frederikke Jensdatter 16.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Kirstine, jordemoder, enke efter afdødes far
Jacob Gath, [skifte 28.8.1795 lbnr.869].

1029    Opbudsbo i Kalundborg. 5.3.1806, fol.111B, 118, 128B, 143, 158B, 173B, 181, 182, 185, 190, 192, 205.
Registrering af fallitbo hos Nikolaj Venuleth, købmand i Kalundborg.

1030    Jørgen Holm, daglejer i Kalundborg. 30.6.1806, fol.136B, 168.
E: Birthe Cathrine Nikolajsdatter. LV: Søren Sørensen, møller. B:
1) Peder Jørgensen 18
2) Søren Jørgensen 16
3) Nikolaj Jørgensdatter 9.
FM: Jens Mathiassen, værtshusholder.

1031    Hans Steenfeldt, postmester og gæstgiver i Kalundborg. 4.7.1806, fol.137B.
E: Kirstine Øllegaard Pedersdatter Møll.
bevilling til uskiftet bo af 20.12.1805.

1032    Anne Marie Nielsdatter, ugift i Kalundborg. 12.7.1806, fol.138.
A:
1) søster Sofie Cathrine Nielsdatter 35
2) bror Morten Nielsen 30, snedker
3) bror Laurids Nielsen 28, snedker
4) søster Anne Mette Nielsdatter 22
5) søster Bodil Nielsdatter 20.

1033    Bernt Rosenmeyer Billeschou, bogholder i Kalundborg. 7.8.1806, fol.139B, 144, 175B, 184, 190.
A:
1) mor Engel Cathrine Steenberg i Ikast, enke efter [Peder Mulvad] Billeschou, forpagter [af Nygård i Øster Suderbæk i Ikast, begravet Ikast 13.3.1796]
2) bror Laust Billeschou 37, portbetjent i Viborg
3) bror Peder Billeschou 35, ved handelen i København
4) bror Jørgen Billeschou 28, student i Viby præstegård ved Århus
5) søster Abel Cathrine Billeschou i Søndbjerg præstegård på Thyholm
6) søster Clara Marie [Mulvad] Billeschou på Skivehus.

1034    Maren Mikkelsdatter i Kalundborg. 14.8.1806, fol.140.
E: Mathias Scharling, feldbereder. B:
1) Michael Mathiassen Scharling 7.
FM: Morten Nielsen, snedker.

1035    Peder Olufsen, arbejdsmand i Kalundborg. 12.9.1806, fol.146B.
E: Anne Cathrine Holst. LV: Laurids Madsen. B:
1) Karen Cathrine Pedersdatter 25
2) Birthe Pedersdatter 21
3) Jensine Pedersdatter 12
4) Johanne Sofie Pedersdatter 8.
FM: Jens Mathiassen, værtshusholder.

1036    Opbudsbo i Kalundborg. 17.9.1806, fol.147, 149, 174, 181B, 192B, 200.
Registrering af fallitbo hos Jens Jørgensen, tømrer i Kalundborg.

1037    Fordeling af arv i Kalundborg. 22.0.1806, fol.1458B.
Ved skifte efter Johanne Margrethe Møller 30.12.1791, enke efter Søren Taastrup var der arv til sønnen Anders Tåstrup, som man nu ikke har hørt fra i 15 år, hvorfor hans arv overføres til dennes bror Jens Taastrup, brændevinsbrænder i Kalundborg.
(Sml. lbnr. 878).

1038    Anne Kirstine Nielsdatter i Kalundborg. 15.11.1806, fol.150.
Enke. B:
1) Anne [Salomonsdatter] g.m. Jens Børgesen, gørtler på stedet
2) Dorthe [Salomonsdatter] g.m. Jacob Jørgensen, kusk på Antvorskov
3) Christian Salomonsen.

1039    Laurids Hansen [Løve], toldbetjent i Kalundborg. 22.12.1806, fol.155B. 182.
E: Abelone Marie Christensdatter. LV: Herskind, toldkasserer. B:
1) Anne Hansdatter
2) Hans Henrik Hansen 8
3) Ellen Marie Hansdatter 4½.

1040    Enevold Lauridsen, matros fra Hjerting, der døde 7.1.1807 i Kalundborg, fol.163.
Afdøde efterlader enke og børn i Hjerting.

1041    Else [Lauridsdatter] Schmidt i Kalundborg. 20.2.1807, fol.169, 176B, 182, 202.
Enke efter Carsten [Christiansen] Bagge, [rådmand]. B:
1) Christian Carstensen 51, bagersvend i Skælskør
2) Anne Carstensdatter 46.
Afdøde boede hos sin søster, enke efter Jens Mortensen Møller.

1042    Oluf Ertmann, skomagersvend i Kalundborg. 24.2.1807, fol.171B, 180, 196.
A:
1) mor, enke i Holbæk
2) bror Hans Daniel Ertmann, skomagersvend i Holbæk
3) bror Christian Daniel Ertmann, vognmandskarl i København
4) søster Ellen Ertmann g.m. Michael, postrytter i Holbæk.

1043    [Anne] Kirstine [Johansdatter], fiskerkone i Kalundborg. 3.3.1807, fol.172B, 180B, 221.
Enke efter Niels Bamberg, murersvend, [skifte 9.3.1802 lbnr.957].
Hendes B:
1) Johannes Madsen 30, matros i Århus
2) halvsøster Anne Poulsdatter.

1044    Marie Helmuth i Kalundborg. 23.3.1807, fol.185B, 193, 244B.
Separeret fra Niels Hallensen, gørtler. B:
1) Mathias Nielsen 24, på Falster
2) Erik Nielsen 20, skomagersvend i København
3) Louise Nielsdatter 16
4) Cathrine Nielsdatter 14
5) Andreas Nielsen 12
6) Anne Kirstine Nielsdatter 9.
FM: Jens Pedersen Karlslund.

1045    Sidsel Cathrine Pedersdatter i Kalundborg. 26.5.1707, fol.186.
E: Søren Sørensen Møller. B:
1) Kirsten Sørensdatter g.m. Karup, købmand i Kalundborg
2) Søren Peder Sørensen 26
3) Hans Christian Sørensen 23, i Ranglemølle [i Holmstrup sogn]
4) Niels Paderup Sørensen 20, i rebslagerlære
5) Cathrine Sørensdatter 18
6) Søren Boysen Sørensen 17, døvstum og vanvittig
7) Marie Sørensdatter 13.
FM: Jens Taastrup.

1046    Marie Jespersdatter i Kalundborg. 26.6.1807, fol.193B, 198B, 199, 217, 235B, næste protokol fol.7, 10B, 12Bmø.
E: Peder Didriksen, forvalter, der også døde, skifte 14.7.1807. B:
1) Rasmus Pedersen, tømrersvend i København
2) Jesper Pedersen Didrik, bødker på Valbygård i Sorø amt
3) Bertel Pedersen Didrik 20, smedesvend i Ellede
4) Frederik Pedersen Didrik 16, skriverdreng på Billesborg.
FM: fars søstersøn Thim, forvalter på Elisasminde.

1047    Frederik Christian Pedersen, barber i Kalundborg. 4.7.1807, fol.197B, 211, 223.
E:Juliane Marie Meyer. LV: Rasmus Angersbach. B:
4) Otto Didrik Frederiksen 11
5) Frederik Christian Frederiksen 7
6) Cecilie Marie Birgitte Cathrine Frederiksdatter 4.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Grønbæk, skifte 17.8.1791 lbnr.831]. B:
1) Cathrine Margrethe Frederiksdatter g.m. Anders August, værtshusholder
2) Lorents Peder Frederiksen 18, i bagerlære
3) Dorthe Marie Frederiksdatter 16.
FM: Vilhelm Harn, skrædder.

1048    Andreas Conrad Errebo, toldbetjent i Kalundborg. 18.7.1807, fol.202, 213B, 236B, 274.
A:
1) mor justitsrådinde Errebo
2) bror Errebo i Kiel
3) bror Christian Errebo, konsulatssekretær i Algier
4) søster Eleonora Errebo på Ulriksholm [i Kølstrup sogn] på Fyn
5) søster Annette Errebo i Kiel.
FM: Erik Johan Pontoppidan, toldbetjent.

1049    Niels Taastrup, hestemøller i Kalundborg. 26.7.1807, fol.211, 214, 217B, 235B, 241B, 282, 283B, 286, næste protokol fol.1B.
E: Karen Sofie Møller, der døde 31.8.1807. B:
3) Anne Margrethe Taastrup
4) Berteline Christiane Taastrup g.m. Filip Schnegelsberg.
5) Frederikke Taastrup
6) Cathrine Marie Taastrup
7) Mette Cathrine Taastrup
8) Andrea Taastrup.
Fødet værge Anders Møller.
Af hans første ægteskab B:
1) Peder Boysen Taastrup
2) Mette Cathrine Taastrup g.m. Peder Wederkinch, degn i Sønderby på Fyn.

1050    Laurids Bødker, matros, der døde i Kalundborg. 12.8.1807, fol.212B.
Afdøde efterlader hustru og børn i Ærøskøbing.

1051    Magdalene Bergbusk i Kalundborg. 21.9.1807, fol.215B, 224B.
E: Johan Gotfred Tyrk, stolemager. B:
1) Johan Tobias Tyrk 11
2) Christian Adolf Tyrk 8
3) Kirstine Marie Tyrk 5.
FM: farbror Johan Tobias Tyrk, fuldmægtig på Vallø.

1052    Dorthe Kirstine Verner i Kalundborg. 11.11.1807, fol.220B, 273B.
Enke efter David Bernsteen, [skifte 14.6.1796 lbnr.866]. B:
1) Regine Davidsdatter g.m. Abelrod, væver
2) Knud Verner Davidsen 30, murer
3) Susanne Sofie Davidsdatter g.m. Gottlieb Riedel, skrædder i København
4) Frederikke Berteline Davidsdatter.

1053    Ellen Cathrine Sørensdatter i Kalundborg. 9.1.1808, fol.222B, 245.
E: Jens Schmidt, snedker. B:
1) Søren Jensen 3.
FM: Christian Nyrup, brændevinsbrænder.
Arv efter afdødes far Søren Jensen, som eneste arving.

1054    Vilhelmine [Ahlgren] i Kalundborg. 1.2.1808, fol.226.
Enke efter Peder Lind, [skifte 29.4.1795 lbnr.865].
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Frederik Bagge, politibetjent
2) Jens Hansen Bagge, bødker
3) Karen Bagge g.m. Frederik Møller, skipper.
Afdøde døde 31.1.1808.

1055    Peder Skriver Aggerup fra Århus, der døde i Kalundborg. 6.2.1808, fol.226B, 240, 266.
[Skifte Århus 16.11.1808 lbnr.3491].

1056    Hans Vilhelm Junge, slagter i Kalundborg. 9.2.1808, fol.227, 231, 271B.
Enkemand efter [Anne Kirstine Jensdatter Nikolajsen]. B:
1) Jens Christian Junge 18
2) Dorthe Margrethe Junge 20.
FM: Oluf Ottesen, værtshusholder.

1057    Birthe Marie [Danielsdatter] Wessel i Kalundborg. 22.3.1808, fol.229.
E: Jonas Lundin, handskemager. B:
1) Morten Daniel Jonassen 21
2) Christiane Jonasdatter.
FM: Jens Mathiassen, brændevinsbrænder.
Afdøde døde 10.3.1808.

1058    Opbudsbo i Kalundborg. 30.3.1808, fol.231, 237, 253, 257.
Registrering af fallitbo hos Anne Marie [Frederikke Duche] i Kalundborg, enke efter [Andreas Christian] Møller, [skifte 4.1.1805 lbnr.1010].

1059    Anne Jespersdatter, ugift i Kalundborg. 25.8.1807, fol.233B.
A:
Testamente af 15.8.1807.
1) Christian Fuglede, købmand
2) Peder Fuglede
3) Anne Mette Birk, de tjener i Vinstrup mølle.

1060    Bolette Møller i Kalundborg, der døde 25.11.1807, fol.234B.
E: Oluf Christian Pedersen, premierløjtnant.
Bevilling til uskiftet bo af 31.10.1807.

1061    Anne Margrethe [Christensdatter] Kjeldsen i Kalundborg. 12.5.1808, fol.238B, 277.
E: Hans Peder Godske, snedker. A:
0) forældre [Christen Kjeldsen, skifte 15.4.1793 lbnr.845 og Maren Lauridsdatter, død]
1) bror Laurids Kjeldsen, grovsmed
2) søster Maren Kjeldsen, enke efter Jens Jørgensen Ørslev, brændevinsmand i København
3) søster Bodil Kjeldsen, [skifte 18.3.1801 lbnr.940], i første ægteskab med Jacob Øberg, [skifte 15.12.1794 lbnr.861]. 1B:
a Sara Marie Jacobsdatter.
[Bodil Kjeldsens andet ægteskab med Peder Valentin, smed, død]. 1B:
b Christen Kjeldsen Pedersen.
Fars tredje ægteskab med [Maren Jensdatter]. B:
4) halvbror Kjeld Kjeldsen, uvist hvor.

1062    Anders Dørup i Kalundborg. 17.5.1808, fol.239B, 245.
Enkemand. B:
1) Mette Kirstine Andersdatter g.m. Niels Nielsen, værtshusholder
2) en datter g.m. Jens Pedersen i Hagendrup på Algestrup gods
3) Deliane Dørup, der tjener i Tjørnelunde.

1063    Christen Andersen, kornmåler i Kalundborg. 21.5.1808, fol.239B, 246.
E: Malene Lauridsdatter. LV: Anders Møller, købmand. B:
1) Anders Christensen 28
2) Anne Christensdatter 25
3) Else Cathrine Christensdatter 22
4) Laurids Christensen 19.
FM: Thor Jørgensen.
Afdøde døde 23.2.11808.

1064    Ove Thomsen, artillerist, der døde ved Kalundborg. 22.5.1808, fol.240, 255.
Afdøde, der kom fra Mjallerup i Løgsted sogn, døde 3.2.1808.

1065    Peder Christensen, matros, der døde ved Kalundborg. 22.5.1808, fol.240B, 255B.
Afdøde, der kom fra Hemdrup i Skarp Salling i Ålborg amt, døde 3.2.1808.

1066    Anders Rasmussen, matros, der døde ved Kalundborg. 22.5.1808, fol.241, 256B.
Afdøde, der kom fra Århus, døde 3.2.1808.

1067    Christoffer Thorsen, matros, der døde ved Kalundborg. 22.5.1808, fol.241, 267.
Afdøde, der kom fra Århus, døde 3.2.1808.

1068    Sidse Pedersdatter, der døde i Kalundborg. 23.6.1808, 242.
Enke efter Christoffer Valentin. B:
1) Peder Valentin, grovsmed
2) Johan Valentin
3) Kirsten Valentin g.m. Jørgen Christensen, hjulmand i Viskinge.
Afdøde, der boede i Viskinge, døde under besøg i Kalundborg.

1069    Sofie Margrethe i Kalundborg. 7.7.1808, fol.243.
E: Johan Bartholomæus Førster, organist. B:
1) Christian Førster 32
2) Christiane Førster g.m. [Christen Hansen] Pflug, glarmester.

1070    Rasmus Pedersen, ugift tjenestekarl i Kalundborg. 12.7.1808, fol.243.
Arvinger angives ikke.

1071    Hans [Poulsen] Hammer i Kalundborg. 16.7.1808, fol.243B.
E: [Barbara Maximiliane Sevel].
Testamente af 29.5.1806.
Afdøde havde været præst [i Store og Lille Fuglede].

1072    Gertrud Christensdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 20.7.1808, fol.243B, 270.
Arvinger kendes ikke.

1073    Benjamin Christensen, grovsmed i Kalundborg. 19.8.1808, fol.248B, 275.
E: Frederikke Nielsdatter. LV: Christen Bruun, snedker. B:
1) Carl Christian Benjaminsen 17, i smedelære
2) Niels Benjaminsen 15
3) Karen Sofie Benjaminsdatter 8
4) Christen Andreas Benjaminsen 7
5) Anne Kirstine Benjaminsdatter.
FM: Hein, skrædder.

1074    Jørgen Andersen, arbejdsmand i Kalundborg. 8.10.1808, fol.250, 269B.
E: Sidsel. LV: Anders Møller, snedker. B:
5) Jørgen Peder Jørgensen 5
6) Carl Jørgensen 2.
Første ægteskab med [Bodil Olufsdatter, skifte 5.7.1802 lbnr.966]. B:
1) Oluf Jørgensen 22
2) Anders Jørgensen 12
3) Anne Jørgensdatter g.m. Niels Andersen i Andaks [i Tømmerup sogn]
4) Dorthe Jørgensdatter gift i Årby [muligvis af særligt ægteskab].

1075    Maren Nielsdatter, der døde i Kalundborg. 11.10.1808, fol.250B.
Enke efter Hans Christensen i Ugerløse i Rørby sogn på Lerchenborg gods. B:
1) [Anne Hansdatter] g.m. Laurids Nielsen i Kalundborg.

1076    Anne Kirstine Adriansdatter i Kalundborg. 21.10.1808, fol.251, 262.
E: Christoffer Bülow, vægter, der også døde. skifte 9.1.1809. B:
1) Maren Christoffersdatter
2) Anne Mette Christoffersdatter.
FM: Jørgen Jacobsen.

1077    Anne Hansdatter i Kalundborg. 22.10.1808, fol.251B, 254, 256, 260.
E: Niels Hansen, værtshusmand. B:
1) Hans Nielsen 10
2) Rasmus Nielsen 6
3) Christian Nielsen 4.
FM: Jørgen Jørgensen, købmand.

1078    Niels Pedersen, hjulmand i Kalundborg. 24.12.1808, fol.258B.
E: Sofie Amalie Pedersdatter. FM: [Didrik Iversen] Schaltz, prokurator. B:
1) Peder Nielsen Schmidt 9.
FM: født værge Christen Pedersen Schmidt i Nykøbing Sjælland.

1079    Mette Magdalene Braadt i Kalundborg. 3.1.1809, fol.259B.
E: Salomon Svella, kordegn og klokker.
Testamente af 14.12.1808. A:
1) bror Peder Braadt på Hirschholm
2) søster, død, var g.m. Buch, tobaksspinder i København. Hendes børn.
Desuden nævnes enkemandens søn Andreas Svella, vejer og måler.

1080    Cathrine Hansdatter i Kalundborg. 5.1.1809, fol.261B, 267B.
Afdøde var lem i Vartov Hospital.

1081    Jeppe Christensen Sejlstrup, musketer i Kalundborg. 1.2.1809, fol.164B.
Afdøde kom fra Ribe amt.
Arvinger angives ikke.

1082    Lave Lauridsen Guldballe, musketer i Kalundborg. 1.2.1809, fol.164B.
Afdøde kom fra Århus amt.
Arvinger angives ikke.

1083    Søren Christensen, musketer i Kalundborg. 1.2.1809, fol.164B.
Afdøde kom fra Århus amt.
Arvinger angives ikke.

1084    Christian Wentzel, arbejdsmand i Kalundborg. 10.2.1809, fol.267B.
E: Anne Margrethe Nikolajsdatter. LV: Søren Sørensen, møller. B:
1) Niels Christiansen 26, på Aggersvold
2) Hans Christiansen 20, smedesvend på Kaldred Hede [i Bregninge sogn]
3) Karen Christiansdatter 15
4) Anne Christiansdatter 12
5) Rasmus Christiansen 11.
FM: Jonas Lundin, handskemager.

1085    Anders Madsen, daglejer i Kalundborg. 14.2.1809, fol.268B.
E: Mette Kirstine Mathiasdatter. LV: Frederik Verner, skomager. B:
1) Peder Andersen 3½
2) Birthe Sofie Andersdatter 1½.
FM: Jørgen Henningsen, hestemøller.

1086    Rasmus Lauridsen, daglejer i Kalundborg. 14.3.1809, fol.269.
E: Maren Christensdatter. LV: Rasmus Henriksen på Sankt Jørgensbjerg. B:
1) Maren Rasmusdatter 19 uger.
FM: Henrik Trane, bødker.

1087    Niels Nielsen Kneisted, sergent i Kalundborg. 3.4.1809, fol.270B.
Afdøde kom fra Randers amt.
Arvinger angives ikke.

1088    Iver Hieronymus, fisker i Kalundborg. 11.4.1809, fol.271.
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter, enke efter Hieronymus Iversen
2) søster Mette Lisbeth Hieronymus, der tjener på Lerchenborg.

1089    Jens Hansen Betzer, toldbetjent i Kalundborg. 8.5.1809, fol.278B.
E: Abelone Hassing.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Wager, skifte 14.8.1801 lbnr.948]. B:
1) Anne Birgitte Betzer, enke efter Jes Hans Jørgensen, degn i Høje Tåstrup, [død 10.9.1803]
2) Simon Betzer.

1090    Barbara Maximiliane Sevel i Kalundborg. 30.5.1809, fol.278B, 282B, 284, 285B.
Enke efter [Hans Poulsen] Hammer, præst [i Store og Lille Fuglede, skifte Kalundborg 16.7.1808 lbnr.1071].
Testamente af 29.5.1806. B:
1) Gunner Veggerslev Hammer, født i Korsør, præst i Tostrup og Roum i Viborg stift, [skifte Rinds herred gejstlig 12.4.1806 lbnr.41]. E: Magdalene Frank. 2B:
a Hans Poul Hammer
b Johanne Kirstine Barbara Hammer.
Desuden nævnes afdødes bror Sevel, professor.

1091    Rasmus Pedersen, ugift tjenestekarl i Kalundborg. 19.7.1809, fol.285.
A:
1) far Peder Rasmussen i Svenstrup.

1092    Christiane Danielsdatter i Kalundborg. 7.8.1809, fol.285B.’
Enke efter [Johan Andreas Schultz]. B:
1) Johan Daniel Schultz, rebslager.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1809-1823
her: 1809-18141093    Anne [Lauridsdatter] Schmidt i Kalundborg. 10.1.1810, fol.6, 8, 11, 62B.
Enke efter Jens Mortensen Møller. B:
1) Anne Marie Møller, [død 17.6.1798]. var g.m. Frederik Holmstrup, vejer og måler, [skifte 21.10.1798 lbnr.905]. 8B:
a Cathrine Marie Frederiksdatter 28
b Karen Frederiksdatter 26
c Laurine Jacobe Frederiksdatter 23½
d Laurids Jacob Frederiksen 18
e Isak Frederiksen 17
f Jens Mortensen 15½
g) Peder Frederiksen 14
h Benjamin Frederiksen 12.
FM: Johannes Harhorn, købmand.

1094    Kirsten Nielsdatter i Kalundborg. 2.3.1810, fol.17, 31B.
Enke efter Kjeld Bastrup. B:
1) Børge Kjeldsen Bastrup
2) Karen Kjeldsdatter Bastrup39, der døde. skifte 12.11.1811.
FM: farbror Niels Gotfred Bastrup.

1095    Jørgen Zachariassen i Kalundborg. 6.3.1810, fol.18.
Hedvig Rasch. LV: [Didrik Iversen] Schaltz.
Testamente af 30.12.1799.

1096    Jørgen Hansen, gårdskarl i Kalundborg. 7.3.1810, fol.18, 61.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Udby.

1097    Jens Jørgensen Saaby, sadelmager i Kalundborg. 27.4.1810, fol.18B, 21, 85B.
E: Anne Marie. LV: Hans Jørgen Moser.
Bevilling til uskiftet for for enken og hendes børn.

1098    Mette Malene Kryger i Kalundborg, der døde 7.5.1810, fol.1B, 24.
Enke efter Hans Pedersen, skrædder. B:
1) Johan Pedersen
2) Else Pedersen g.m. Jorgen Zennichsen, skomager
3) Juliane Marie Pedersen, g.m. Johan Martin Lerche
4) Caroline Pedersen 24.

1099    Carl Berg. kompagnikirurg, der døde i Kalundborg. 9.5.1810, fol.18B.
A:
1) mor Anne Cathrine, enke efter Berg i København
samt 3 brødre, heraf:
2) bror Samuel Christian Berg.

1100    August Rasmussen Møller i Kalundborg, der døde 12.5.1810, fol.19B, 21.
E: Karen [Jacobsdatter]. LV: Søren Jensen, snedker. A:
1) Anne Lisbeth Rasmusdatter, død. 1B:
a Anders Hansen på Lundby mark i Tjæreby sogn
2) søster Ingeborg Rasmusdatter, død, var g.m. Ha ns Halling i Tømmerup der efterlader 4 sønner og 2 døtre
3) halvbror Niels Rasmussen på Basnæs.

1101    Anders Peder, væver, der døde i Kalundborg. 19.5.1810, fol.20, 51B.
Afdøde, der var matros fra Reersø, efterlader søskende.
Dødsanmeldelse.

1102    Niels Rasmussen, de døde i Kalundborg. 19.5.1810, fol.20B.56B.
Afdøde var matros fra Reersø.
Dødsanmeldelse.

1103    Frederik Sorgenfrei, tømrersvend i Kalundborg. 19.5.1810, fol.20B, 62.
Dødsanmeldelse.

1104    Søren Sørensen, vejrmøller i Kalundborg. 17.6.1810, fol.23.
Enkemand efter [Sidsel Cathrine Pedersdatter, skifte 26.5.1707 lbnr.1045]. B:
1) Kirsten Sørensdatter g.m. Christen Karup
2) Søren Peder Sørensen
3) Hans Christian Sørensen, vejrmøller
4) Niels Paderup Sørensen
5) Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Peder Dandanell
6) Søren Boysen Sørensen, krøbling
7) Anne Marie Sørensdatter.
FM: Gregers Hjort, skomager.

1105    Niels Lauridsen Yderby, matros, der døde i Kalundborg. 20.9.1810, fol.23, 57.
Arvinger angives ikke.

1106    Julie Marie Meyer i Kalundborg. 20.9.1810, fol.24B, 36, 37.
Enke efter Frederik Christian Pedersen, barber, [skifte 4.7.1807 lbnr.1047]. B:
1) Otto Didrik Frederiksen 15
2) Frederik Christian Frederiksen 11
3) Cecilie Marie Birgitte Cathrine Frederiksdatter 7.
FM: Christian Nyrup, værtshusholder.

1107    Hans Agersø, matros, der døde i Kalundborg. 22.10.1810, fol.25, 57B.
Arvinger angives ikke.

1108    Anders Enevoldsen, musketer, der døde i Kalundborg. 22.10, 1801, fol.25, 52.
Arvinger angives ikke.

1109    Conrad Pedersen i Kalundborg. 22.10.1810, fol.26.
A:
1) far Poul Pedersen, hattemager.

1110    Dorthe Marie [Olufsdatter] i Kalundborg. 21.11.1810, fol.26B, 47.
Enke efter Just Pedersen Skabeling, toldbetjent. B:
1) Peder Just Skabeling 31, skrædder i Kaldred
2) Oluf Jørgen Just Skabeling, gårdskarl
3) Anne Kirstine Just Skabeling 29
3) Maren Just Skabeling i København
4) Karen Just Skabeling i København.

1111    Marie Jochumsdatter i Kalundborg. 22.11.1810, fol.27.
E: Peder Jensen Karlslund. B:
1) Jens Madsen 9
2) Søren Pedersen 5
3) Dorthe Margrethe Pedersdatter 3.
FM: Jens Pedersen Karlslund, rådstuetjener.

1112    Johan Berent, slagter i Kalundborg. 11.12.1810, fol.27B.
E: Anne Rasmusdatter.
Af første ægteskab B:
1) Andreas Berent
2) Peder Berent
3) Anne Johanne Berent.

1113    Mathias Rasmussen, matros, der døde i Kalundborg. 24.12.1810, fol.28, 58.
Arvinger angives ikke.

1114    Jens Pedersen Floor, musketer, der døde i Kalundborg. 24.12.1810, fol.28B, 58B.
Arvinger angives ikke.

1115    Jens Jensen Sønderlev, musketer, der døde i Kalundborg. 24.12.1810, fol.28B, 48B.
Arvinger angives ikke.

1116    Peder Christensen Østrup, matros, der døde i Kalundborg. 24.12.1810, fol.29, 52B.
Arvinger angives ikke.

1117    Mette i Kalundborg. 25.12.1810, fol.29.
Enke efter Niels Salomonsen, [skifte 12.9.1800 lbnr.936].
Af arvinger angives B:
1) [Maren Nielsdatter] g.m. [Johannes] Harhorn.

1118    Peder Jensen Karlby, musketer, der døde i Kalundborg. 12.1.1811, fol.30, 49.
Arvinger angives ikke.

1119    Carl August Hagested, matros, der døde i Kalundborg. 12.1.1811, fol.30, 59.
Arvinger angives ikke.

1120    Peder Clemensen, matros, der døde i Kalundborg. 12.1.1811, fol.30B, 53B.
Arvinger angives ikke.

1121    Jens Davidsen Lund, matros, der døde i Kalundborg. 12.1.1811, fol.30B, 54.
Arvinger angives ikke.

1122    Johan Vilhelm, tømrer, matros, der døde i Kalundborg. 12.1.1811, fol.30B, 60B.
Arvinger angives ikke.

1123    Bernt Jens Jørgensen, matros, der døde i Kalundborg. 12.1.1811, fol.30B, 54B.
Arvinger angives ikke.

1124    Jens Pedersen, matros, der døde i Kalundborg. 12.1.1811, fol.31, 55.
Arvinger angives ikke.

1125    Jens Jensen Furland, matros, der døde i Kalundborg. 12.11.1811, fol.31, 55B.
Arvinger angives ikke.

1126    Oluf Hansen, matros, der døde i Kalundborg. 12.1.1811, fol.31.
Arvinger angives ikke.

1127    Jonas Christensen, skibsmand i Kalundborg. 12.1.1811, fol.32.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. B:
1) Karen Sofie Jonasdatter g.m. Oluf Halgren i Løgtved ved Nørager [i Buerup sogn]
2) Hans Mikkelsen 16
3) Dorthe Jonasdatter 11
4) Jacobine Jonasdatter 11.
FM: Jens Pedersen Karlslund.

1128    Peder Rabin, slagter i Kalundborg. 13.1.1811, fol.32B, 40B.
E: Dorthe Ambjørn. LV: Hans Pedersen Karlslund.
Præsteattest med afdødes vielse 3.7.1798, men sognet angives ikke.

1129    Anne Kirstine Lauridsdatter i Kalundborg. 24.1.1811, fol.33.
E: Andreas Schrøder, væver.
Testamente af 18.1.1811.

1130    Opbudsbo i Kalundborg. 2.2.1811, fol.33, 42B.
Registrering af fallitbo hos Peder Wellejus, købmand i Kalundborg.

1131    Oluf Hansen Bildsø, soldat i Kalundborg. 16.2.1811, fol.37B.
A:
1) mor Dorthe Olufsdatter
2) bror Jens Hansen i Bildsø [i Kirke Stillinge sogn].

1132    Jens Andersen Benneby, underofficer, der døde i Kalundborg. 22.2.1811, fol.38, 59B.
Arvinger angives ikke.

1133    Christen Johansen Lønholt, piber, der døde i Kalundborg. 22.2.1811, fol.38B, 60.
Arvinger angives ikke.

1134    Laurids Pedersen Lild, matros, der døde i Kalundborg. 22.2.1811, fol.38B, 56.
Arvinger angives ikke.

1135    Laurids Gravers Sørensen, skomager i Kalundborg. 23.2.1811, fol.39, 80B.
E: Anne Kirstine. LV: far Gravers Pedersen, skomager. B:
1) Peder Graversen Lauridsen 10
2) Sille Marie Lauridsdatter 7.
FM: farfar Søren Lauridsen.

1136    Niels Gotfred Bastrup i Kalundborg. 23.2.1811, fol.41.
E: Anne Lauridsdatter Baadsgaard.
Testamente af 1.3.1810.

1137    Peder Jensen Karlslund, murerarbejdsmand i Kalundborg. 23.2.1811, fol.41B.
Enke efter Marie Jochumsdatter i Kalundborg. 22.11.1810 lbnr.1111. B:
1) Jens Madsen 9
2) Søren Pedersen 5
3) Dorthe Margrethe Pedersdatter 3.
FM: Jens Pedersen Karlslund, rådstuetjener.

1138    Hans Peder Godske, snedker i Kalundborg. 6.3.1811, fol.42.
Enkemand efter [Anne Margrethe Christensdatter Kjeldsen, skifte 12.5.1808 lbnr.1061. A:
1) søster [Bodil Kirstine Mortensdatter] g.m. [Hans Jørgen] Moser, skomager.

1139    Jørgen Henningsen, hestemøller i Kalundborg. 31.3.1811, fol.43.
Enkemand efter [Anne Johanne Madsdatter, skifte 21.11.1805 lbnr.1024]. B:
1) Mette Marie Henningsen 29
2) Peder Henningsen 28.

1140    Mikkel Qvist Bruun, fuldmægtig i Kalundborg. 13.4.1811, fol.44.
E: Anne Marie Baastrup, skifte 3.7.1803 lbnr.987. A:
1) bror Christen Bruun, skomager
2) søster Anne Kirstine Bruun g.m. Søren Jensen Møller i København.

1141    Maren Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 20.4.1811, fol.48, 76B.
A:
0) forældre Laurids Rasmussen og Karen Johanne Nielsdatter i Kirke Helsinge, begge døde
1) søster Anne Lauridsdatter.

1142    Claus Jochum Rich, skipper fra Korsør, der døde i Kalundborg. 10.5.1811. fol.49B.
Arvinger angives ikke.

1143    Afgifts betaling i Korsør. 6.6.1811, fol.51.
Afgift for samfrændeskifte 25.5.1811 efter [Vibeke Juliane Flindt, død 21.4.1808]. E: [Jonas Andreassen] Collin, præst i Kalundborg, kræves af børnenes formynder Hansen, vinhandler og kystmilitsbefalingsmand i Kalundborg.

1144    [Margrethe Cathrine Nielsdatter Birch] i Kalundborg. 20.7.1811, fol.67.
Enke efter Niels Fuglede, [skifte 27.10.1799 lbnr.920]. B:
1) Fuglede, borgmester.

1145    Christine Louise Elisabeth Angersbach i Kalundborg. 1.8.1811, fol.67.
E: Svend Holm Svendsen, skomager.
Bevilling til uskiftet bo.

1146    Laurids Nikolaj Jørgensen, hestemøller i Kalundborg. 2.8.1811, fol.67B.
Attest fra sønner og svigersønner.

1147    Jacob Nielsen Ring, musketer, der døde i Kalundborg. 19.8.1811, fol.67B.
Arvinger angives ikke.

1148    Jeppe Jepsen, underofficer, der døde i Kalundborg. 19.8.1811, fol.68.
Afdøde kom fra Øster Hassing i Ålborg amt.
Arvinger angives ikke.

1149    Niels Andersen Nørhaa, musketer, der døde i Kalundborg. 19.8.1811, fol.68.
Arvinger angives ikke.

1150    Jens Clemensen Haarup, musketer, der døde i Kalundborg. 1.9.1811, fol.68B.
Arvinger angives ikke.

1151    Mette Marie Jeronimusdatter i Kalundborg. 23.9.1811, fol.69.
E: Jørgen Svendsen, skrædder.
Testamente af 9.1.1809.

1152    Dorthe Arvesdatter i Kalundborg. 26.9.1811, fol.70.
E: Rasmus Nielsen, værtshusholder. A:
1) søster Christiane Arvesdatter g.m. Søren Frandsen i Langerød i Merløse sogn
2) søster Abel Arvesdatter g.m. Peder Nielsen på Svinninge mark.

1153    Ellen Sofie Hansdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 9.12.1811, fol.73B, 94B.
A:
1) far Hans Lavesen.

1154    Mikkel Pedersen, matros i Kalundborg. 9.10.1811, fol.74.
E: Marianne Christiansdatter. B:
1) Peder Christian Mikkelsen 10
2) Niels Mikkelsen 7
3) Johanne Cathrine Mikkelsdatter 6
4) Jens Christian Mikkelsen 5
5) Engelbrecht Mikkelsen 4.
FM: Jens Pedersen Karlslund, handskemager.
Desuden nævnes enkens mor Karen, enke efter Engelbrecht [Jensen Sommer, skifte 5.5.1805 lbnr.1013].

1155    Birgitte Marie Dinesen i Kalundborg. 14.10.1811, fol.74B, 77B, 80, 85.
E: Christen Dam, guldsmed.
Første ægteskab med Jens Jansen, murer i København. B:
1) Josef Jansen, løjtnant i et jægerkorps
2) Anne Gustine Jansen g.m. Liebing, materialforvalter på Løvenborg
3) Vilhelm Dominikus Jansen 23, sadelmagersvend der rejste til Amerika
4) Sofie Gustine Jansen g.m. Mathiassen i Klovby [i Ubby sogn]
5) Jens Dominikus Jansen 21, sadelmagersvend.
FM: farbror Abraham Jansen.

1156    Gert Gertsen Kollerup, musketer, der døde i Kalundborg. 15.11.1811, fol.78B.
Arvinger angives ikke.

1157    Jørgen Jensen, daglejer i Kalundborg. 28.11.1811, fol.79.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Frederikk Verner.
Arvinger angives ikke.

1158    Jonas Lundin, handskemager i Kalundborg. 28.12.1811, fol.81.
E: Cathrine Jørgensdatter. LV: Hans Christian Sørensen, møller.
Første ægteskab med [Birthe Marie Danielsdatter Wessel, skifte 22.3.1808 lbnr.1057]. B:
1) Morten Daniel Jonassen Lundin 24
2) Christiane Jonasdatter Lundin 19.
FM: Johan Daniel Schaltz, rebslager.

1159    Karen Bagge i Kalundborg. 28.1.1812, fol.82B.
E: Frederik Møller, færgeskipper.
Afdøde efterlader 4 børn.
FM: morbror Jens Hansen Bagge, bødker i Særslev.

1160    Cathrine Marie Nielsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 6.2.1812, fol.83, 96.
A:
0) forældre [Niels Mortensen, skifte 20.11.1790 lbnr.821 og Karen Lauridsdatter Birch, skifte 22.11.1805 lbnr.1023]
1) bror Morten Nielsen, snedker
2) bror Laurids Nielsen, snedker
3) søster Anne Mette Nielsdatter
4) søster Bodil Nielsdatter.

1161    Jørgen Pedersen, daglejer i Kalundborg. 12.2.1812, fol.84.
E: Inger Pedersdatter. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 15.
FM: Jens Pedersen Karlslund.

1162    Engel Malene Jensdatter [Bernt] i Kalundborg. 21.2.1812, fol.86.
Enke efter Engelbrecht Jensen Sommer, [skifte 5.5.1805 lbnr.1013]. A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Rasmus Poulsen, skibstømrer i Århus
2) søster Kirsten Jensdatter, enke efter en gørtler i Torsager ved Århus.

1163    Jens Henriksen, matros, der døde i Kalundborg. 2.3.1812, fol.87B.
Arvinger angives ikke.

1164    Jørgen Svendsen, skrædder i Kalundborg. 31.3.1812, fol.
Enkemand efter [Anne Margrethe Jochumsdatter Hintzpeter]. B:
1) Svend Holm Svendsen, skomager
2) Christiane Sofie Svendsen g.m. Jens Christian Bastrup, lods.

1165    Hans Holm, bager i Kalundborg. 14.4.1812, fol.88B.
E: Anne Marie Lauridsdatter. B:
1) Christen Bentsen Holm
2) Nikoline Kirstine Holm
3) Maren Holm.

1166    Karen Nielsdatter i Kalundborg. 24.4.1812, fol.89.
Enke efter Christoffer Gødsel, sadelmager. B:
1) Hans Gødsel
2) Niels Gødsel.

1167    Christian Iversen, skipper fra Ålborg, der døde i Kalundborg. 12.6.1812, fol.89B.
E: Anne Marie Rohde i Ålborg. B:
1) Sofie Marie Iversen.
FM: Anders Svella, overmåler.

1168    Niels Sørensen Hedegaard 31 år gammel grenader, der døde i Kalundborg. 8.7.1812, fol.89B.
Arvinger angives ikke.

1169    Hans Lauridsen Stouby, musketer, der døde i Kalundborg. 11.8.1812, fol.90.
Afdøde var født i Stouby sogn i Vejle amt.

1170    Frederikke Dorthe Hansen i Kalundborg. 28.7.1812, fol.90.
E: Vitussen, skovrider.
Arvinger angives ikke.

1171    Christen Jensen Hvidberg, musketer, der døde i Kalundborg. 3.8.1812, fol.90.
Arvinger angives ikke.

1172    Børge Kjeldsen Bastrup, ugift fisker i Kalundborg. 4.8.1812, fol.90.
Testamente af marts 1812. A:
1) Johan Andreas Hoff, skrædder
2) Jens Christian Bastrup, lods.

1173    Niels Troldberg, grenader, der døde i Kalundborg. 15.8.1812, fol.91B.
Arvinger angives ikke.

1174    Niels Tulstrup, musketer, der døde i Kalundborg. 18.8.1812, fol.92.
Arvinger angives ikke.

1175    Anne Mette Ibsen i Kalundborg. 21.8.1812, fol.92.
Enke efter Jørgen Iversen, [skifte 8.8.1798 lbnr.902].
Testamente 4.10.1803. A:
1) bror Oluf Ibsen, købmand.

1176    Iver Madsen Tyvskær, jægersoldat, der døde i Kalundborg. 21.8.1812, fol.92.
Arvinger angives ikke.

1177    Christen Winther Møller, soldat, der døde i Kalundborg. 25.8.1812, fol.92B.
Arvinger angives ikke.

1178    Christen Koch, artillerist, der døde i Kalundborg. 27.8.1812, fol.92B.
Arvinger angives ikke.

1179    Laurids Nielsen Spjellerup, skytte, der døde i Kalundborg. 8.9.1812, fol.92B.
Arvinger angives ikke.

1180    Jens Rasmussen Kold, musketer, der døde i Kalundborg. 22.9.1812, fol.92B.
Arvinger angives ikke.

1181    Jørgen Nielsen Strandby, musketer, der døde i Kalundborg. 23.9.1812, fol.92B.
Arvinger angives ikke.

1182    Jens Fronning, musketer, der døde i Kalundborg. 16.10.1812, fol.93.
Arvinger angives ikke.

1183    Knud Verner Bernstein i Kalundborg. 16.10.1812, fol.93, 102, 114B, 146, 147.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. B:
1) David Knudsen Bernstein.
FM: Jens Pedersen Karlslund.

1184    Christen Hansen Hønsinge, musketer, der døde i Kalundborg. 17.11.1812, fol.92B.
Arvinger angives ikke.

1185    Oluf Nielsen Pibe i Kalundborg. 22.11.1812, fol.93B.
Arvinger angives ikke.

1186    Jacob Olufsen Rønneklint, matros, der døde i Kalundborg. 30.11.1812, fol.94.
Afdøde var født af forældrene Oluf Nielsen og Karen Lauridsdatter i Roneklint i Jungshoved sogn.

1187    Jørgen Frederik Bagge, politibetjent i Kalundborg. 31.12.1812, fol.98B.
Enkemand efter Maren With. B:
1) Hansine Frederikke Jørgensdatter 9.
FM: Johannes Harhorn, købmand.

1188    Johan Rasmussen Schubert, politibetjent i Kalundborg. 31.12.1812, fol.100.
E: Christiane Dorthe Berg. LV: Johannes Gandrup, skomager. B:
1) Mette Kirstine Schubert 12
2) Ellen Cathrine Schubert 6.
F; Jeppe Jepsen, kornmåler.

1189    Hans Abel, dragon, der døde i Kalundborg. 4.1.1813, fol.101B.
Afdøde var født i Holsten.
Arvinger angives ikke.

1190    Jens Rasmussen Lorup, musketer, der døde i Kalundborg. 15.1.1813, fol.101B.
Arvinger angives ikke.

1191    Hans Thomsen Rugaard, musketer, der døde i Kalundborg. 18.2.1813, fol.101B, 125.
Arvinger angives ikke.

1192    Rasmus Hansen Saaby, musketer, der døde i Kalundborg. 19.2.1813, fol.101B, 124B.
Arvinger angives ikke.

1193    Opbudsbo i Kalundborg. 22.2.1813, fol.102, 130B.
Registrering af boet hos Niels Schiøtt, præst i Kalundborg, nu præst i Væggerløse.

1194    Kirsten Svendsdatter i Kalundborg. 1.3.1813, fol.102B.
E: Laurids Hansen Rudkøbing, skipper.
Hendes B:
1) Malene Kirstine Godske, død. 1B:
a Bodil Kirstine Mortensdatter g.m. Hans Jørgen Moser.
Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Hansen Rudkøbing, skibstømrer.

1195    Sille Marie [Bech] i Kalundborg, der døde 8.3.1813, fol.104B.
Enke efter Helge Bruun. B:
1) [Andrea Caroline Bruun] g.m. Andreas Lorents Schringe, apoteker.

1196    Cathrine Zachariasdatter i Kalundborg. 8.3.1813, fol.104B, 112B, 117B.
Enke efter Johan [Johansen] Zitzow, feldbereder, [skifte 24.4.1800 lbnr.928].
Testamente af 12.2.1812.
Hans A:
0) forældre [Johan Mortensen Zitzow, skrædder i Undløse, død, og Christence Christiansdatter Stub, [skifte Kalundborg 2.12.1739 lbnr.419]
1) søster Anne Johansdatter Zitzow, død, var g.m. Jens Pedersen Møller, vejrmøller. 3B:
a Johan Møller, død. 2B:
1 Jens Peder Møller, politibetjent
2 Anne Møller, enke efter Poul Lauridsen, slagter i Helsingør
b Jens Møller, skrædder i København
c Peder Møller, snedker i København, død. 3B:
1 Peder Møller, skrædder i København
2 Jens Møller, skomagersvend i København
3 Frederik Møller, uvist hvor
2) søster Margrethe Johansdatter Zitzow, død, var g.m. Anders Mathiassen, vejrmøller. 4B:
a Johan Andersen, møllersvend
b Anne Margrethe Andersdatter g.m. Frederik Mørch, klejnsmedesvend
c Christence Andersdatter g.m. Oluf Hansen
d Maren Andersdatter, enke efter Peder Andersen, arbejdsmand.
Hendes A:
1) søster Lisbeth Zachariasdatter.

1197    Jens Gandrup, toldbetjent i Kalundborg. 14.3.1813, fol.109, 111. 125B.
E: Mette Marie Rasmusdatter. B:
6) Anne Johanne Gandrup 11.
FM: Hans Jørgen Moser, skomager.
Første ægteskab med Karen [Hansdatter, skifte 15.8.1791 lbnr.830]. 3B:
1) Cathrine Marie Jensdatter Gandrup, [skifte 20.2.1800 lbnr.923]. E: Leonard Zennichsen, skomager. 2B:
a Anne Caroline Leonardsdatter
b Karen Sofie Leonardsdatter
2) Peder Jensen Gandrup, skomagersvend i Viskinge
3) Johannes Nikolaj Jensen Gandrup, skomager.
Andet ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 21.9.1798 lbnr.904]. B:
4) Peder Wulf Gandrup 20, skomagersvend i Slagelse
5) Reinholt Zelling Gandrup 18, handelsbetjent

1198    Niels Nielsen, værtshusholder i Kalundborg. 17.3.1813, fol.110.
E: Mette Kirstine Marie Dørup. LV: Henrik Herbst. B:
1) Nikoline Cathrine Nielsdatter, født 29.8.1793
2) Cathrine Marie Nielsdatter, født 26.4.1796
3) Anders Severin Nielsen, født 9.6.1798
4) Niels Peder Nielsen, født 8.7.1800
5) Anne Marie Nielsdatter, født 3.4.1803.
FM: [Didrik Iversen] Schaltz, prokurator.

1199    Christen Karup, købmand i Kalundborg. 19.3.1813, fol.112B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Anders Møller, købmand.
Ved samfrændeskiftet 2.1.1812 var FM:
1 Brunst, bager, som beslægtet
2 Hesselberg, købmand.

1200    Niels Andersen Svogerslev, artillerist, der døde i Kalundborg. 16.6.1813, fol.113B, 132.
Arvinger angives ikke.

1201    Jørgen Evers, dragon, der døde i Kalundborg. 28.6.1813, fol.114, 132.
Arvinger angives ikke.

1202    Laurids Eliassen Vallensved, soldat, der døde i Kalundborg. 30.10.1813, fol.114B, 133.
Arvinger angives ikke.

1203    Niels Hansen Hastrup, underkorporal, der døde i Kalundborg. 30.11.1813, fol.114B, 133B.
Arvinger angives ikke.

1204    Marie [Lorentsdatter] Bremer i Kalundborg. 30.11.1813, fol.115, 148B.
Enke efter Johan Angersbach, [skifte22.3.1802 lbnr.959]. B:
1) Rasmus Grønbæk Angersbach 31, i København
2) Lorents Bremer Angersbach 26, i Vestindien
3) Christine Louise Elisabeth Angersbach, [skifte 1.8.1811 lbnr.1145], var g.m. Svend Holm Svendsen, skomager. 7B:
a Johan Jørgen Svendsen 13
b Lorents Frederik Svendsen 11½
c Anne Margrethe Svendsdatter 10
d Mette Marie Svendsdatter 9
e Rasmus Grønbæk Angersbach Svendsen 7½
f Nikolaj Holm Svendsen 5
g Mette Kirstine Holm Svendsen3.

1205    Jacob Roskilde, handelsbetjent i Kalundborg. 2.12.1813, fol.115.
A:
1) far Niels Roskilde, porcelænsfabrikant i København, nu i Nykøbing Sjælland.
Desuden nævnes afdødes bror Tønnes Ditlev Roskilde i Jonstrup ved København.

1206    Bodil Marie Serup, ugift tjenestepige i Kalundborg. 3.12.1813, fol.116B.
A:
1) mor Sofie Regine, enke efter Serup
2) søster Sofie Regine Serup i Lyngby.
FM: Johan Gandrup, skomager.

1207    Johan Friis, pensionist i Kalundborg. 7.12.1813, fol.122.
A:
1) Anne Cathrine Willer
2) Augustine Willer,
ved Hans Peder Willer, toldbetjent som beslægtet.

1208    Hans Peder Bertramsen, musketer, der døde i Kalundborg. 22.12.1813, fol.125.
Afdøde var født i Klostermølle by i Århus amt.
Arvinger angives ikke.

1209    von Meza, løjtnant, der døde i Kalundborg. 22.12.1813, fol.129.
Arvinger angives ikke.

1210    Marie eller Maren Nielsdatter i Kalundborg. 22.12.1813, fol.130.
E: Johan Hansen, farer til søs.
Arvinger angives ikke.

1211    Johanne Cathrine Lorentsdatter i Kalundborg. 31.12.1813, fol.131, 139B.
E: Mikkel Smidstrup, matros. A:
1) bror Niels Lorentsen, barber i Holbæk
2) bror Simon Lorentsen, i Helsingør.

1212    Rasmus Hansen Refsvindinge, musketer, der døde i Kalundborg. 31.12.1813, fol.131B.
Arvinger angives ikke.

1213    Edel Boline Benedikte Svendsen i Kalundborg. 28.5.1814, fol.133.
E: Voigt, distriktskirurg. B:
1) Carl Vilhelm Theodor Voigt
2) Christian Ludvig Voigt
3) Fransiska Nikoline Sofie Dorthe Voigt.

1214    Hans Rasmussen, daglejer i Kalundborg. 10.12.1814, fol.134.
A:
1) bror Jørgen Rasmussen, død. 1B:
a Laurids Jørgensen, kommandersergent.

1215    Jørgen Frederik Wien, skomagersvend i Kalundborg. 14.12.1814, fol.135.
E: Marie Kalvel. LV: Johan Jensen, skomager.
Arvinger angives ikke.

1216    Jesper Nielsen Blokhus, matros, der døde i Kalundborg. 31.12.1814, fol.135B.
Arvinger angives ikke.

1217    Hans Andersen Kerte, musketer, der døde i Kalundborg. 31.12.1814, fol.136.

1218    Anders Johansen, matros, der døde i Kalundborg. 31.12.1814, fol.136B.
Afdøde kom fra Overby sogn i Bergens distrikt.
Arvinger angives ikke.

1219    Søren Lauridsen, arbejdsmand i Kalundborg. 31.12.1814, fol.137.
Enkemand. B:
1) Peder Sørensen, drejer
2) Sidse Marie Sørensdatter g.m. Peder Graversen, skomager
3) Laurids Sørensen, død. 2B:
a Peder Gravers Sørensen
b Sidse Marie Sørensen.
FM: Johan Jensen, skomager.

1220    Niels Clausen Hundevad i Kalundborg. 31.12.1814, fol.140.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger angives ikke.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1811-1822
her: 1811-18141221    Peder Jensen, tømrersvend i Kalundborg. 23.8.1811, fol.6, 21.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Broch, kobbersmed. B:
1) Jens Christian Pedersen 5.
FM: født værge H. R. Olufsen, toldbetjent i Slagelse.
Enkens første ægteskab med Niels Pedersen, skifte 18.5.1801 lbnr.945. Arv til B:
1) Søren Nielsen 16
2) Laurids Nielsen 12
3) Anne Nielsdatter 11.

1222    Niels Hallengreen, gørtler i Kalundborg. 10.10.1811, fol.8B.
E: [Marie Mathiassen].
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

1223    Oluf Nielsen, kludesamler i Kalundborg. 10.10.1811, fol.8B.
Arvinger angives ikke.

1224    Jacob Christensen, daglejer i Kalundborg. 22.10.1811, fol.9.
E: Dorthe. B:
1) Birthe Jacobsdatter g.m. Thomas Christensen Agger.

1225    Just [Pedersen] Skabeling, toldbetjent i Kalundborg. 22.11.1811, fol.11B.
Enkemand efter [Dorthe Marie Olufsdatter, skifte 21.11.1810 lbnr.1110]. B:
1) Peder Just Skabeling
og øvrige børn.

1226    Mette Marie Hieronymusdatter i Kalundborg. 31.12.1811, fol.13B.
E: Jørgen Svendsen, skrædder.
Testamente af 27.12.1811.

1227    Karen Sørensdatter i Kalundborg. 25.4.1812, fol.19B.
E: Oluf Olufsen, daglejer. B:
1) Oluf Olufsen 17
2) Anne Margrethe Olufsdatter 14
3) Kirsten Olufsdatter 5.

1228    Anne Nielsdatter, arrestant i Kalundborg, der døde 2.5.1812, fol.22, 79B.
Arvinger angives ikke.

1229    Hans Hasselbalch, købmand i Kalundborg. 5.5.1812, fol.25B, 59.
E: Sidse Marie Jørgensen. LV: Omø, købmand. B:
1) Jacobine Laurea Hasselbalch 4.
FM: Nikolaj Venuleth, købmand.

1230    Christian Vorndran, købmand i Kalundborg. 2.7.1812, fol.27.
Testamente af 16.8.1881.
Arvingerne er to navngivne tjenestefolk og øvrige tjenestefolk.

1231    Registrering i Kalundborg. 7.10.1812, fol.37.
Registrering af gods, der tilhørte en tjenestekarl på Særslevgård i Særslev sogn, der forrettes af Skippinge herredsfoged.

1232    Niels Christensen fra Nørre Bork, musketer, der døde i Kalundborg. 6.11.1812, fol.37.
Arvinger angives ikke.

1233    Peder Nørring, musketer, der døde i Kalundborg. 9.11.1812, fol.37.
Arvinger angives ikke.

1234    Claus Meyer, dragon, der døde i Kalundborg. 13.31813, fol.49.
Arvinger angives ikke.

1235    Kirsten Andersdatter i Kalundborg. 22.4.1813, fol.51.
Enke efter Jacob Andersen på Sankt Jørgensbjerg. B:
1) Karen Jacobsdatter 39, g.m. Jens Jørgensen Flostrup, musketer
2) Anders Jacobsen 22.

1236    Jens Mathiassen, værtshusholder i Kalundborg. 28.5.1813, fol.53B.
E: Bodil Lisbeth Jørgensen.
Testamente af 26.5.1809.

1237    Andrea Caroline Bruun i Kalundborg. 16.7.1813, fol.54B.
Enke efter Andreas Lorents Swings, [vejer og måler].
Bevilling til uskiftet bo af 18.6.1813.

1238    Frederik Müllertz, købmand i Kalundborg. 18.7.1813, fol.54B.
E: [Karen Andersdatter Faaborg]. B:
2) Elias Müllertz
og dennes søskende.
Af første ægteskab B:
1) Johan Müllertz og dennes søskende.

1239    Peder Frederik Moberg, sadelmager i Kalundborg. 29.7.1813, fol.55B.
E: Mette Marie [Lauridsdatter Svendborg]. LV: [Jens Nielsen] Høj, skolelærer. B:
1) Johanne Moberg.
FM: Hans Jørgen Moser, skomager.
Bevilling til uskiftet bo af 31.7.1813.

1240    Afkald i Kalundborg. 19.10.1813, fol.56B.
Afkald til Johanne Kirstine [Hansdatter] fra B:
1) Elisabeth Christine Nielsdatter g.m. Isak Lundgren
2) Frederik Nielsen
3) Hans Christian Nielsen
4) Ludvig Nielsen
for arv efter far: Niels Christoffersen, kusk.

1241    [Søren] Hee, amtsforvalter i Kalundborg, der døde 16.11.1813, fol.56B, 59, 65B.
E: Karen Klog. LV: Schnell til Skanderborg Ladegård. B:
1) Christian Peder Hee
2) Jørgen Mathias Hee
3) Jacob Hee
4) Karen Abelone Hee
5) Louise Frederikke Hee
6) Anne Thomine Hee.
FM: Christian Ludvigsen, købmand.

1242    Mette Marie Hansdatter i Kalundborg. 18.11.1813, fol.59.
E: Gottlieb Hofmann.
Testamente af 22.12.1795.

1243    Johan Lorents Bernstein, brandinspektør i Kalundborg. 3.1.1814, fol.60, 75.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Laurids Peder Bernstein, [skifte 9.11.1804 lbnr.1004. E: Sara Eleonora Wiese. 2B:
a Jens Bernstein 14
b Sofie Jensine Marie Bernstein
2) Andreas Bernstein, død. 2B:
a Lorents Christian Bernstein
b Jørgen Bernstein
3) Kirstine Lisbeth Bernstein g.m. Lundstrøm på bomuldsfabrikken i Usserød ved Hørsholm
4) Louise Augusta Bernstein g.m. Hofmann, kommandersergent
5) Cathrine Caroline Bernstein g.m. Jacob Frederik Bruun, skolelærer i Svebølle.

1244    Christen Pflug, glarmester i Kalundborg, der døde 23.3.1814, fol.63B.
E: Christiane Margrethe Førster.
Afdøde efterlader 4 døtre
FM: Hartvig Ditmann, skrædder.

1245    Hans Rasmussen, daglejer i Kalundborg, der døde 12.4.1814, fol.64B.
Afdøde døde hos sin brorsøn Laurids Jørgensen, sergent.
Arvinger angives ikke.

1246    Niels Gødsel, sadelmagersvend i Kalundborg. 18.4.1814, fol.64B.
A:
1) bror Hans Gødsel. sadelmager.

1247    Kirsten Møller i Kalundborg. 24.5.1814, fol.66, 69.
E: Carl Pedersen, slagter. B:
1) Niels Peder Carlsen 2
2) Jacob Gotfred Carlsen 16 uger.
FM: Christian Nyrup.
Desuden nævnes afdødes mor Dorthe Hansdatter g.m. Peder Møller, skibsmand.

1248    Carl Frederik Langebæk (Langebech), skipper fra København, ilanddrevet i Kalundborg. 19.6.1814, fol.67, 76, 82B.
E; Kirsten Christensdatter.
Testamente af 1.8.1813.
Afdøde var gift København Holmen 30.8.1805.

1249    Samuel Hertel Sonne, skipper fra København, ilanddrevet i Kalundborg. 19.6.1814, fol.68B, 69.
A:
1) mor [Maren Samuelsdatter] g.m. afdødes stedfar [Johan Vilhelm] Armand, urmager i Rønne på Bornholm
2 bror Peder H. Sonne i Rønne
3) Herman Filip Sonne, købmand i Rønne.

1250    Maren Nielsdatter i Kalundborg. 11.7.1814, fol.71, 75, 113.
Enke efter Johan Lorents Bernstein, [skifte 3.1.1814 lbnr.1243]. B:
1) Laurids Peder Bernstein, [skifte 9.11.1804 lbnr.1004. E: Sara Eleonora Wiese. 2B:
a Jens Bernstein 14
b Sofie Jensine Marie Bernstein
2) Andreas Bernstein, død. 2B:
a Lorents Christian Bernstein
b Jørgen Bernstein
3) Kirstine Lisbeth Bernstein g.m. Lundstrøm på bomuldsfabrikken i Usserød ved Hørsholm
4) Louise Augusta Bernstein g.m. Hofmann, kommandersergent
5) Cathrine Caroline Bernstein g.m. Jacob Frederik Bruun, skolelærer i Svebølle.

1251    Jacob Jensen Møller i Kalundborg. 14.8.1814, fol.76B.
Enkemand efter [Sille Christensdatter, skifte 1.12.1797 lbnr.889].
Af børn nævnes B:
1) Jens Christian Jacobsen.

1252    Bodil Jørgensdatter i Kalundborg, der døde 21.8.1814, fol.77, 80.
E: Villum Lauridsen.
Testamente af 11.3.1780. A:
1) bror Christen Jørgensen i Eskebjerg [i Bregninge sogn]
2) bror Jens Jørgensen i Eskebjerg
3) bror Niels Jørgensen i Kaldred, død. 1B:
a Oluf Nielsen i Kaldred
4) bror Oluf Jørgensen i Eskebjerg, død. 2B:
a Kirsten Olufsdatter g.m. Jeppe Enevoldsen i Rumperup
b Dorthe Olufsdatter, enke efter Anders Pedersen i Eskebjerg ved søn Peder Andersen sst.
5) bror Peder Jørgensen i Jorløse [i Skippinge herred], død. 4B:
a Jørgen Pedersen i Jorløse
b Jens Pedersen
c Jacob Pedersen
d Maren Pedersdatter g.m. Søren Rasmussen i Sønderød [i Reerslev sogn].

1253    Else Marie Pedersen i Kalundborg. 20.9.1814, fol.77B.
E: Jørgen Senniksen, skomager.
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1814.Kalundborg Byfoged
Skiftedokumenter
1720-17281254    Krav om kvittering i Kalundborg. 8.3.1717, opslag 7.
Krav om kvittering for husleje fremsat i skiftet efter Jacob Fiskers hustru i Jorløse.

1255    Kvittering i Kalundborg. 16.10.1716, opslag 7.
Kvittering for mulkt til Vor Frelser kirke på Christianshavn, indført i skiftet 27.2.1704 efter Gudmund [Hansen] Paaske, [Poscolan], præst i Kalundborg.

1256    Mette Jacobsdatter i Kalundborg. 28.7.1717, opslag 8.
E: Gunder Engelbrechtsen i Asmindrup i Værslev sogn. B:
1) Karen Gundersdatter 22
2) Maren Gundersdatter 19
3) Jacob Gundersen 14
4) Christen Gundersen 11.

1257    Peder Christensen, vægter i Kalundborg. 19.8.1720, no.1, opslag 10.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Christen Andersen. B:
1) Søren Nielsen Raklev.
FM: Niels Andersen Ladefoged.

1258    Maren Jensdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. 31.13.1722, no.2, opslag 14.
A:
1) søster Karen Jensdatter.

1259    Peder Hansen Hjort, skomager i Kalundborg. 6.7.1724, no.3, opslag 18.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jørgen Lauridsen. B:
1) Mette Pedersdatter Hjort 24.
FM: Christen Jørgensen, skomager.
Desuden nævnes enkens søn af første ægteskab Gregers Rasmussen Hjort, skomager.

1260    Hustru i Kalundborg. 16.6.1724, no.4, opslag 29.
E: Søren Iversen, hyrde. B:
1) Anne Hansdatter 29
2) Søren Hansen
3) Bodi Hansdatter 26.

1261    Sirille Pedersdatter i Kalundborg. 16.6.1724, no.5, opslag 30.
E: Hans Nyrup, [kornmåler].
Arvinger angives ikke.

1262    Anne Hansdatter i Kalundborg. 19.10.1724, no.6, opslag 30.
Jens Nielsen Møller. B:
1) Niels Jensen 9½
2) Jens Jensen 5
3) Kirsten Jensdatter 7.

1263    Jens Jørgensen, skrædder i Kalundborg. 19.11.1724, no.7, opslag 35.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christian Carstensen. A:
0) forældre [Jørgen Jensen, bødker og Maren Jørgensdatter], begge døde
1) bror Jørgen Jørgensen i Gierslev.
Fars første ægteskab med [Mette Jørgensdatter, skifte 25.10.1683 lbnr.22]
2) halvbror Christen Jørgensen, skomager
3) halvsøster Dorthe Jørgensdatter g.m. Rasmus Nielsen
4) halvsøster Karen Jørgensdatter g.m. Hans Qvist
5) halvsøster Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Niels Nielsen Møller
6) halvsøster Kirsten Jørgensdatter, død. E: Abraham Funch. 2B:
a Else Elisabeth Abrahamsdatter Funch g.m. Christoffer Christiansen
b Jørgen Abrahamsen Funch.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Niels Mikkelsen. i skrædderlære.

1264    Anne Nielsdatter i Kalundborg. 26.2.1725, no.8, opslag 43.
E: Christen Jørgensen, skomager. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Troels Bertelsen, skomager
2) halvbror Niels Jensen, skrædder.

1265    Vincent David Fischer, apoteker i Kalundborg. 1.5.1725, no.9, opslag 4.
E: Marie Andersdatter Tamdrup. LV: Peder Jensen Feilberg, farver.
Testamente, konfirmeret 7.5.1725.
Desuden nævnes enkens svoger Christian Vorndran.

1266    Laurids Hansen Bastian i Kalundborg. 23.6.1725, no.10, opslag 7.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Knud Jensen Vinding. B:
1) Hans Lauridsen 24
2) Anne Lauridsdatter 22
3) Cathrine Lauridsdatter 18
4) Herman Lauridsen 16.
FM: farbror Poul Hansen i Viborg.

1267    Sofie Margrethe Laugesdatter Rohde i Kalundborg, der døde 29.4.1725, no.11 opslag 17.
E: Laurids Hansen Schmidt. A:
1) bror Bagge Laugesen Rohde, borgmester
2) søster Maren Laugesdatter, enke efter Nis Nansen
3) halvbror Jørgen Baggesen i København
4) halvbror Peder Lagonis i Schackenborg mølle ved Tønder
5) halvbror Hans Laugesen i Schackenborg mølle ved Tønder.

1268    Dorthe Jørgensdatter i Kalundborg. 28.11.1725, no.12, opslag 34.
E: Rasmus Nielsen Bøstrup.
Første ægteskab med [Niels Mikkelsen, tømrer]. B:
1) Mikkel Nielsen
2) Karen Mikkelsdatter g.m. Christian Sørensen, smed.

1269    Frederik Carstensen Warpel, fisker i Lundehuset ved Kalundborg. 12.11.1725, no.13, opslag 37.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christian Carstensen. B:
1) Hans Frederiksen Warpel
2) Ditlev Frederiksen Warpel, væversvend i Holsten.

1270    Jens Nielsen Møller i Hestemølle i Kalundborg, der døde 26.6.1726, no.14, opslag 42.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Lennert Nielsen Birch.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jensen 12
2) Kirsten Jensdatter 9
3) Jens Jensen 7.
FM:
1 farbror Jesper Nielsen Møller og
2 dennes søskendebarn Mikkel Nielsen Møller.

1271    Peder Bentsen, skrædder i Kalundborg. 29.7.1726, no.15, opslag 50.
E: Sofie Olufsdatter.
Testamente 7.8.1706.

1272    Birgitte Christoffersdatter i Kalundborg. 13.12.1726, no.16, opslag 52.
E: Christen Christensen Skagbo. B:
2) Rasmus Christensen.
Hendes B:
1) Sidsel Jensdatter g.m. Bertel Pedersen på Sankt Jørgensbjerg.

1273    Oluf Tønnesen, snedkerlærling i Kalundborg. 24.1.1727, no.17, opslag 54.
Afdøde var født i Særslev.
Arvinger angives ikke.

1274    Mette Madsdatter Sterm i Kalundborg. 12.3.1727, no.18, opslag 56.
E: Nikolaj Jensen, brolægger. B:
1) Simon Nikolajsen Buch 25, skomagersvend i København
2) Ursula Nikolajsdatter Buch 23, i København
3) Jens Nikolajsen Buch 11.

1275    Maren Jensdatter i Kalundborg. 9.10.1726, no.19, opslag 61.
Enke efter [Gerbrand] Christoffer Schultz, kirurg, [skifte 30.9.1697 lbnr.108]. A:
1) søster, død. 3B:
a Sivert Hansen Højberg, trompeter i Ubby
b Jens Hansen Højberg, islandsk købmand i København
c en datter g.m. Amdi Olufsen i Forsinge i Ubby sogn.

1276    Maren Nielsdatter i Kalundborg. 24.3.1727, no.20, opslag 71.
E: Anders Rasmussen, fisker. B;
1) Sidsel Andersdatter g.m. Jens Hansen, væver
2) Rasmus Andersen 44, i Hamborg
3) Niels Andersen 30, i København
4) Anne Andersdatter i København.

1277    Oluf Eriksen, Sletting i Kalundborg. 14.10.1726, no.21, opslag 80.
E: Margrethe Cathrine Børgesdatter Bring. LV: Niels Jørgensen Bagge, købmand. B:
1) Erik Olufsen 8
2) Børge Olufsen 6
3) Olave Anne Margrethe Olufsdatter, 2 mdr. den 17.1.1727.
FM: morfar Børge Mogensen Bring, rådmand i Holbæk.

1278    Gertrud Christine Troelsdatter Due i Kalundborg. 30.4.1727, no.22, opslag 94.
E: Niels Adriansen, smed. B:
1) Frederik Adrian Nielsen 6
2) Troels Nielsen 11 uger, der døde.
Enkemandens første ægteskab med Maren Jørgensdatter, [skifte 16.8.1720 lbnr.309]. B:
1) Karen Nielsdatter.
Maren Jørgensdatters første ægteskab med [Jens Nielsen Samsing, skifte 3.12.1706 lbnr.191]. Arv til B:
1) Niels Jensen
2) Jørgen Jensen
3) Thomas Jensen
4) Else Cathrine Jensdatter.

1279    Peder Mikkelsen Vastrup i Kalundborg. 25.4.1727, no.23, opslag 106.
E: Birgitte Olufsdatter. LV: Carsten Jensen Kruse. B:
4) Oluf Pedersen 17, i bagerlære på Christianshavn
5) Mikkel Pedersen 14
6) Birgitte Pedersdatter 10
7) Clemen Pedersen 9
8) Johan Christian Pedersen 4
9) Hans Pedersen 1½.
Første ægteskab med [Birgitte Andersdatter, skifte 4.9.1709 lbnr.216]. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter på Tanderup i Thy
2) Mikkel Pedersen 27, i Jylland
3) Ingeborg Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen Bøstrup.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Gertrud Jensdatter, enke efter Oluf Borum
2 Christen Nielsen Møller g.m. første hustrus søster.

1280    Peder Sørensen Kølsen i Kalundborg. 29.5.1727, no.24, opslag 119.
E: Cathrine Christiansdatter Stub. LV: Niels Hansen Bech.
Første ægteskab med Kirsten Mikkelsdatter. B:
1) Niels Pedersen Kølsing 28, skræddersvend i København
2) Mikkel Pedersen Kølsing 24, smed i Kundby
3) Maren Pedersdatter Kølsing 22, i København
4) Søren Pedersen Kølsing 20, student
5) Anne Christine Pedersdatter Kølsing 19, i Holbæk
6) Birgitte Marie Pedersdatter Kølsing 18, i København.

1281    Dodo Lauridsen, dansk skoleholder i Kalundborg. 27.6.1727, no.25, opslag 135.
E: Maren Jensdatter [Krøger]. LV: Peder Lauridsen Borch. B:
1) Ellen Dodosdatter 1.
[Første ægteskab med Maren Jensdatter. skifte 18.3.1723 lbnr.320].

1282    Albert Godske, amtsskriver i Kalundborg. 13.5.1727, no.26, opslag 150.
E: Charlotte Amalie Jacobsdatter Borthig (Bortvig). LV: Iver Boeslund, der ægter enken. B:
1) Henrik Albertsen Godske 21, stud. theol, præceptor i Drammen på Bragernes i Norge
2) Jacob Albertsen Godske 19
3) Johan Christoffer Albertsen Godske 18
4) Cathrine Sofie Albertsdatter Godske 16
5) Albert Albertsen Godske 15
6) Peder Albertsen Godske 13.
FM:
1 morbror Christian Carl [Jacobsen] Borthig (Bortvig), præst i Rørby
2 Frederik Vilhelm Borthig, negotiant i Kalundborg.

1283    Anne Rasmusdatter i Kalundborg. 18.7.1727, no.27, opslag 219.
E: Casper Ernstsen, væver. B:
1) Margrethe Caspersdatter g.m. Mads Pedersen på Sankt Jørgensbjerg
2) Inger Caspersdatter 25
3) Sara Caspersdatter 22
4) Cathrine Caspersdatter 19
5) Dorthe Caspersdatter 15
6) Mette Caspersdatter 11
7) Anne Caspersdatter 9
8) Ernst Caspersen 6.

1284    Cathrine Pedersdatter i Kalundborg. 11.9.1727, no.28, opslag 233.
E: Jes Caspersen Musschort, skrædder. B:
1) Casper Jessen 7
2) Thale Lisbeth Jesdatter 2.
FM: mosters mand Christian Carstensen.

1285    Hans Andersen Riber i Kalundborg. 23.9.1727, no.29, opslag 239.
E: Inger Pedersdatter. B:
1) Gyde Hansdatter 4.
Første ægteskab med Gyde Enevoldsdatter, [skifte 20.11.1721 lbnr.313]. B:
1) Anders Hansen Riber 29, skræddersvend
2) Enevold Hansen Riber 20, i klejnsmedelære.
FM: Christian Carstensen, bager.

1286    Anne Pedersdatter i Kalundborg. 23.9.1727, no.30, opslag 246.
E: Gregers Rasmussen Hjort, skomager. A:
1) søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Søren Rasmussen i Svallerup.2B:
a Christen Sørensen i Svallerup
b Laurids Sørensen, dragon
2) halvbror Peder Sørensen, skoflikker, der døde. 4B:
a Laurids Pedersen 18
b Ellen Pedersdatter 16
c Kirsten Pedersdatter 11
d Sidsel Pedersdatter 8
3) halvbror Laurids Sørensen, [skifte 5.11.1697 lbnr.112]. E: [Ellen Olufsdatter]. 2B:
1) Oluf Lauridsen Berg, birkefoged i Egholm og Selsø birk
2) Søren Lauridsen Berg, student, præceptor på Antvorskov.

1287    Maren Sørensdatter i Kalundborg. 9.10.1727, no.31, opslag 261.
E: Rasmus Sørensen, skomager. B:
3) Maren Rasmusdatter 4.
Første ægteskab med Peder Christensen Hjort, skomager, [skifte 31.1.1721 lbnr.311]. B:
1) Maren Pedersdatter 9
2) Johanne Pedersdatter 7.

1288    Ellen Nielsdatter Lind i Kalundborg. 10.9.1727, no.32, opslag 271.
A:
1) bror Jens Nielsen i Store Lind i Karise sogn, død. 1B:
a Elisabeth Jensdatter g.m. Hans Adsersen, kongens staldbetjent
2) søster Anne Nielsdatter, død. 2B:
a Henrik Madsen i Ring
b Niels Christensen i Avedøre.
Tingsvidne af Dragsholm birketing af 10.10.1727 med udsagn fra:
1 Mads Nielsen Lind, borgmester i Holbæk
2 Lennert Nielsen Birch.

1289    Jens Sørensen, sadelmager i Kalundborg. 23.9.1727, no.33, opslag 288.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Adriansen, grovsmed.
Første ægteskab med Mette Pedersdatter, [skifte 31.5.1698 lbnr.120]. B:
1) Jesper Jensen Møller på Samsø
2) Niels Jensen 37
3) Johanne Jensdatter 32.

1290    Christoffer Sørensen i Kalundborg. 15.11.1727, no.34, opslag 301.
E: Cathrine Rasmusdatter. LV: Lennert Nielsen Birch. A:
1) søster Maren Sørensdatter g.m. Habakuk Pedersen, feldbereder
2) søster Ingeborg Sørensdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Trige ved Skanderborg.

1291    Karen Lauridsdatter i Kalundborg. 25.10.1727, no.35, opslag 309.
E: Hans Christian Hansen Holm. A:
1) mor Anne g.m. Hans Andersen i Kongskilde mølle
2) bror Peder Rasmussen i Raklev
3) søster Cathrine Rasmusdatter g.m. Laurids Pedersen i Suserup mølle.
Arvi boet til:
1 enkemandens bror Claus Hansen Holm, brygger i København
2 enkemandens bror Severin Hansen Holm, præst i Vejbirke og Tibirke.
efter deres far, mor og morbror.
Afdøde døde i Nykøbing Sjælland, [begravet Nykøbing Sjælland 28.10.1727].

1292    Sofie Amalie Friis i Kalundborg. 3.1.1728, no.36, opslag 330.
E: Søren Christensen, skrædder. B:
1) Christian Sørensen 28
2) Anne Margrethe Sørensdatter 21.

1293    Sofie Sørensdatter i Kalundborg. 12.1.1728, no.37, opslag 334.
E: Laurids Bertelsen. B:
1) Susanna Marie Lauridsdatter g.m. Henrik Stub i Ringsted
2) Anne Margrethe Lauridsdatter g.m. Anders Lund på Strømø i Norge.

1294    Gertrud Jensdatter i Kalundborg. 12.1.1728, no.38, opslag 345.
E: Laurids Hansen Thurø, skipper. B:
1) Hans Lauridsen 25
2) Jens Lauridsen 21
3) Marie Lauridsdatter 16.

1295    Margrethe Olufsdatter i Kalundborg. 28.1.1728, no.39, opslag 357.
E: Søren Olufsen Normann. B:
1) Claus Sørensen 24, der farer på Ostindien fra Holland
2) Eva Christiane Sørensdatter 13.

1296    Maren Sørensdatter i Kalundborg. 22.11.1727, no.40, opslag 358.
E: Christian Hansen, hyrde. B:
1) Cathrine Christiansdatter 20, i København
2) Søren Christiansen 18
3) Peder Christiansen 11.

1297    Birgitte Svendsdatter i Kalundborg. 12.1.1728, no.41, opslag 360.
E: Laurids Simonsen, klejnsmed.
Enkemandens første ægteskab med Anne Sørensdatter, [skifte 2.12.1718 lbnr.288]. Arv til B:
1) Lisbeth Lauridsdatter 17
2) Søren Lauridsen 12.

1298    Anders Mortensen, ugift tjenestekarl i Kalundborg, der døde 2.4.1727, no.42, opslag 370.
A:
1) far Morten Pedersen, skrædder i Roslev i Salling i Jylland på Grinderslevkloster gods.

1299    Kirsten Nielsdatter i Kalundborg, der døde 7.7.1728, no.43, opslag 372.
E: Laurids Johansen, handskemager. A:
1) søster Bodil Nielsdatter g.m. Jørgen Madsen, bagersvend i København
2) halvsøster Maren Andersdatter g.m. Rasmus Madsen, glarmester i Slagelse.

1300    Nikolaj Pedersen, tobaksspinder i Kalundborg. 10.7.1728, no.44, opslag 382.
E: Lisbeth Iversdatter. LV: far Iver Rasmussen, smed. B:
1) Anne Marie Nikolajsdatter 4
2) Jens Nikolajsen 3
3) Margrethe Nikolajsdatter 1½.
FM:
1 farbror Markus Pedersen Jørgensen, sadelmager i Randers
2 farbror Jørgen Pedersen Jørgensen, tobaksspindersvend i Sønderborg.

1301    Else Hansdatter Paludan, ugift i Kalundborg. 21.3.1728, no.45, opslag 395.
A:
0) forældre [Hans Lukassen Paludan, præst i Jetsmark og Hune, død 12.10.1676 og Johanne Nielsdatter Bech, begravet Kalundborg 11.5.1716]
1) søster [Maren Hansdatter Paludan], død, var g.m. Hans Prebensen Vandel, præst i Gauerslund, død 1710]. 4B:
a Preben Hansen Vandel, student og hører i Kalundborg latinskole, nu degn i Bregninge
b Maren Hansdatter 23
c Christian Paludan, kornet
d Hans Paludan, student.

1302    Anne Jensdatter Pillemark i Kalundborg. 23.12.1728, no.46, opslag 409.
Enke efter Christian Pedersen, bager, [skifte 21.12.1719 lbnr.302]. B:
1) Jens Christiansen, bødkersvend i Holland
2) Anne Christine Christiansdatter g.m. Bernt Nielsen, bager i København
3) Rasmus Christiansen, skomager, på stedet
4) Søren Christiansen 25, skræddersvend i København
5) Laurids Christiansen 25, snedkersvend i København.
Christian Pedersens første ægteskab med [Christine Jørgensdatter, skifte 27.10.1696 lbnr.102]. Arv til B:
1) Peder Christiansen.

1303    Clemen Jensen Akselholm i Kalundborg, der døde 6.9.1728, no.47, opslag 416.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Anders Nielsen Knie. A:
1) bror Jørgen Jensen i Herstedøster, død. 4B:
a Jens Jørgensen i Brøndbyøster på præsten Jens Coldings anneksgård
b Maren Jørgensdatter g.m. Claus Clausen, betjent på Silkehuset i København
c Kirsten Jørgensdatter i Herlev i Københavns amt
d Margrethe Jørgensdatter g.m. Vilhelm Madsen i Herlev
2) søster Anne Jensdatter, død. 2B:
a Jeppe Sørensen i Mou
b Jens Sørensen i Randrup
begge på Thøger Larsens gods i følge tingsvidne af Fleskum og Hornum herredsting af 18.11.1728.

1304    Johan Christoffer Fischer, kirurg i Kalundborg. 1.6.1728, no.48, opslag 434.
E: Christine Herke Pedersdatter. LV: Peder Lauridsen Borthig (Bortvig). A:
0) far Hans Peder Fischer, borgmester i Weinberg ved Rhinen, død
1) søster g.m. Johan Koch i Weinberg.Kalundborg Byfoged
Skiftedokumenter
1729-17301305    Anne Christensdatter i Kalundborg, der døde 25.5.1729, no.49, opslag 2.
E: Jens Nielsen, hattemager.
Første ægteskab med Hans Lauridsen, hattemager, [skifte 22.11.1714 lbnr.239]. B:
1) Christen Hansen Rohde 30, i Asnæs
2) Anne Hansdatter g.m. Adam Christian Blum, kirurg i Skælskør
3) Laurids Hansen Rohde 28, hattemager i Skælskør
4) Hans Hansen Rohde 24, student, præceptor i Nykøbing Sjælland.

1306    Niels Nielsen Møller i Kalundborg. 25.5.1729, no.50, opslag 13.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. LV: Christian Carstensen, bager. B:
1) Mette Nielsdatter 10
2) Dorthe Nielsdatter 3½.
FM:
1 farbror Christen Nielsen Hammer
2 morbror Christen Jørgensen, skomager.
Afdøde døde 13.5.1729.

1307    Cathrine Margrethe Schøn i Kalundborg. 4.7.1729, no.51, opslag 29.
E: Jørgen Pedersen, toldbetjent. B:
1) Peder Jørgensen 7¼.

1308    Inger Pedersdatter i Kalundborg. 4.6.1729, no.52, opslag 35.
Enke efter Mourids Lorentsen, klejnsmed, [skifte 17.12.1716 lbnr.268]. B:
1) Margrethe Marie Mouridsdatter g.m. Søren Jensen, smedesvend i København
2) Anne Cathrine Mouridsdatter, død uden børn
3) Lorents Mouridsen, klejnsmed
4) Frederik Mouridsen 25
5) Ellen Mouridsdatter 20.

1309    Christen Andersen i Kalundborg. 21.7.1729, no.53, opslag 53.
E: Sofie Jensdatter. LV: Niels Jensen, væver. B:
1) Edel Mette Christensdatter g.m. Jes Caspersen, skrædder
2) Anders Christensen 17.

1310    Peder Andersen Sejerbo, skipper i Kalundborg. 25.11.1729, no.54, opslag 61.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Peder Pedersen Møller, skipper. B:
1) Anne Pedersdatter 20
2) Anders Pedersen 15
3) Niels Pedersen 12
4) Karen Pedersdatter 5½.
FM: Niels Hansen Sejerbo.

1311    Margrethe Frandsdatter i Kalundborg. 21.7.1729, no.55, opslag 69.
E: Rasmus Poulsen, vognmand. B:
1) Søren Rasmussen 8
2) Kirsten Rasmusdatter 6
3) Anne Marie Rasmusdatter 4
4) Mette Rasmusdatter 2.

1312    Rosine Magdalene Johansdatter i Kalundborg. 9.8.1729, no.56, opslag 77.
E: Mads Christensen, tolder. B:
1) Anne Marie Madsdatter 8 uger.

1313    Jacob Jensen, bødker. 27.8.1729, no. 57, opslag 83.
E: Maren Christensdatter. LV: far Christen Rasmussen i Bregninge. B:
1) Mette Jacobsdatter 6
2) Margrethe Jacobsdatter 9 uger.

1314    Jens Jensen Dun, skipper i Kalundborg. 13.10.1729, no.58, opslag 89.
A:
1) far Jens Rasmussen Dun i Esby i Helgenæs sogn i Jylland ved dennes søn Rasmus Jensen Juul.

1315    Nikolaj Jensen, brolægger i Kalundborg, der døde 27.8.1729, no.59, opslag 97.
E: Karen Hansdatter. LV: Anders Andersen Knie. B:
4) Hans Nikolajsen 1¼.
Første ægteskab med Mette Madsdatter Sterm, [skifte 12.3.1727 lbnr.1274]. B:
1) Simon Nikolajsen [Buch] 25, skomagersvend i København
2) Ursula Nikolajsdatter [Buch] 23, i København
3) Jens Nikolajsen [Buch] 13, i Kalundborg latinskole.

1316    Mikkel Nielsen, møller i Kalundborg. 29.8.1729, no.60, opslag 107.
E: Inger Margrethe Rasmusdatter. LV: Mathias Andersen. B:
1) Anne Mette Mikkelsdatter 7
2) Dorthe Mikkelsdatter 5
3) Marie Mikkelsdatter 2.
FM: fars morbror Christen Jørgensen skomager.

1317    Maren Mikkelsdatter Krabbens i Kalundborg. 18.9.1729, no.61, opslag 119.
A:
1) søster Johanne Mikkelsdatter, død. 1B:
a Mette Eriksdatter g.m. Søren Aalum, skrædder på Gammel Estrup i Jylland. Gavebrev til B:
1 Anne Marie Sørensdatter.

1318    Christine Pedersdatter i Kalundborg. 23.11.1729, no.62, opslag 124.
E: Peder Lauridsen Rosengaard, glarmester. A:
1) mor, enke efter Peder Pedersen i København
2) søster Malene Pedersdatter g.m. Morten Christensen, skibstømrer i København.

1319    Maren i Kalundborg. 20.10.1729, no.63, opslag 128.
Enke efter Rold. B:
1) Jens Rold g.m. Ingeborg Sørensdatter
2) Laurids Rold, fra sine sanser
3) Mette Nielsdatter 26.

1320    Anders Andersen Møller i Kalundborg. 13.6.1729, no.64, opslag 132.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christian Carstensen, bager. B:
1) Anne Margrethe Andersdatter 6
2) Anders Andersen, nyfødt.

1321    Iver Rasmussen, smed i Kalundborg. 20.1.1730, no.65, opslag 147.
Maren Sørensdatter. B:
1) Rasmus Iversen
2) Søren Iversen 26
3) Lisbeth Iversdatter, enke efter Nikolaj Pedersen, tobaksspinder
4) Hans Iversen 20, snedkersvend
5) Peder Iversen 18, student
6) Cathrine Iversdatter 16
7) Stine Iversdatter 10.
Arv i boet efter Erik Christensen, rådmand til B:
1) Mette Marie Eriksdatter
2) Elias Eriksen [Svane]
3) Jens Eriksen Laasby
4) Inger Marie Eriksdatter g.m. N. C. Bang.

1322    Peder Lauridsen Borch, skomager i Kalundborg. 20.2.1730, no.66, opslag 169.
E: Anne Andersdatter. LV: Mogens Pedersen Højberg, snedker. A:
1) moster, død. 1B:
a Bonde Pedersen, skrædder i København.
Enkens første ægteskab med [Tønnes Jensen, skifte 14.2.1704 lbnr.169]. Arv til dennes B:
1) Bodil Tønnesdatter, død, var g.m. Rasmus Lauridsen, skomager
2) Margrethe Tønnesdatter g.m. Niels Adriansen, smed.

1323    Birgitte Olufsdatter i Kalundborg. 7.1.1730, no.67, o0pslag 185.
Enke efter Peder Mikkelsen Vastrup, [skifte 25.4.1727 lbnr.1279]. B:
1) Oluf Pedersen 19, i bagersvend i København
2) Mikkel Pedersen 15, i Kalundborg Latinskole
3) Birgitte Pedersdatter 12
4) Clemen Pedersen 9
5) Johan Christian Pedersen 6
6) Hans Pedersen 4.
Peder Mikkelsen Vastrups første ægteskab med [Birgitte Andersdatter, skifte 4.9.1709 lbnr.216]. Arv til B:
1) Mikkel Pedersen, sejlingsmand
2) Ingeborg Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen Bøstrup.
Desuden nævnes:
1 Peder Mikkelsen Vastrup søster [Maren Mikkelsdatter, skifte 8.1.1698 lbnr.115, var g.m. Poul Sørensen] deres B: Margrethe Poulsdatter g.m. Jens Sørensen Vissing, skipper
2 Christen Nielsen Møller g.m. Peder Mikkelsen Vastrups første hustrus søster.

1324    Thomas Jensen i Kalundborg. 14.6.1730, no.68, opslag 212.
E: Karen Christensdatter. A:
1) bror Poul Jensen i København
2) bror Morten Jensen i Fielsø?, død. 2B:
a Christen Mortensen på Sankt Thomas i Vestindien
b en søn.
Desuden nævnes enkens søsters søn: Christen Jørgensen på Akademiet i København.

1325    Peder Andersen i Kalundborg. 19.4.1730, no.69, opslag 235.
E: Johanne Hansdatter. LV: Rasmus Iversen. B:
1) Christen Hansen 16
2) Hans Hansen 12.

1326    Oluf Hansen, bager i Kalundborg. 19.7.1730, no.70, opslag 247.
E: Karen Sørensdatter. LV: Knud Jensen Vinding.
Første ægteskab med [Johanne Lorentsdatter, skifte 5.7.1707 lbnr.196]. B:
1) Cathrine Olufsdatter g.m. Christen Henriksen Barfoed, bådsmand
2) Anne Kirstine Olufsdatter 27.
FM: farbror Christian Hansen.

1327    Dorthe Nielsdatter Vejle i Kalundborg. 27.7.1730, no.71, opslag 259.
E: Ditmer Bentsen, skoleholder. B:
1) Kirsten Ditmersdatter 4½
2) Ditmer Ditmersen 1.
FM: morfar Niels Christensen i Vejlehuset.

1328    Maren Bertelsdatter i Kalundborg. 28.8.1730, no.72, opslag 6.
E: Hans Nikolaj Kløhn, guldsmed. B:
1) Sara Hansdatter 17
2) Bertel Hansen 15
3) Villads Hansen 13
4) Hans Hansen 9.

1329    Laurids Herkules, skomager i Kalundborg. 30.8.1730, no.73, opslag 12.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: bror Lennert Nielsen Birch, negotiant. B:
1) Herkules Lauridsen 14
2) Niels Lauridsen 13
3) Sofie Elisabeth Lauridsdatter 9
4) Maren Lauridsdatter 7
5) Lennert Lauridsen 1.

1330    Peder Nielsen Bøstrup i Kalundborg. 29.8.1730, no.74, opslag 19.
E: Mette Nisdatter. A:
1) bror Rasmus Nielsen Bøstrup i Kalundborg
2) bror Rasmus Nielsen i Hylke i Skanderborg amt
3) bror Søren Nielsen i Bjødstrup i Ovsted sogn i Skanderborg amt
4) søster Else Nielsdatter g.m. Rasmus Eriksen i Bjødstrup
5) søster Karen Nielsdatter g.m Knud Kræmmer i Bro ved Oregård [i Ore sogn] på Fyn
6) søster Maren Nielsdatter g.m. Fabricius, rytter på Lystagergård [i Krummerup sogn] på Sjælland ves hendes søskendebarn Søren Sørensen Møller
Desuden nævnes enkens mor, enke efter Claus Jensen på Kalundborg Ladegård gods. Arv til B:
1) Frederik Clausen.
[Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 2.10.1718 lbnr.276].

Skifter no.75-94 fra 1731 er indført i skifteprotokollen 1731-1754 som lbnr.341-360.

SLUT