Erik Brejls hjemmeside

Start

Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1682-1814

[1682-1695]    [1695-1708]    [1708-1717]    [1717-1724]    [1731-1754]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1682-16951    Cathrine Pedersdatter i Kalundborg. 12.1.1682, fol.18B.
E: Christen Svendsen, smed. B:
1) Elisabeth Christensdatter 18
2) Jacob Christensen 16
3) Svend Christensen 13
4) Ellen Christensdatter 9
5) Peder Christensen 6
6) Malene Christensdatter 3.

2    Niels Sørensen Grindø i Kalundborg. 21.2.1682, fol.20B.
E: Karen Madsdatter. LV: Mads Havnsø. B:
1) Gertrud Nielsdatter 2.
FM: Jens Vintmølle.

3    Henrik Lauridsen, skomager i Kalundborg. 23.2.1682, fol.21B.
E: Else Christensdatter. B:
6) Christen Henriksen 5
7) Marie Henriksdatter 3.
Første ægteskab med Dorthe Sørensdatter, død 17.9.1667. B:
1) Laurids Henriksen 17
2) Anders Henriksen 16.
Andet ægteskab med Maren Clemensdatter, død 9.11.1676. B:
3) Dorthe Henriksdatter 12
4) Clemen Henriksen 11
5) Mare Henriksdatter 9.

4    Rasmus Christensen i Kalundborg. 2.3.1682, fol.22.
A:
1) bror Christen Hansen, amtsforvalter i Kalundborg amt, død. E: [Maren Lauridsdatter Hesselbjerg]. 2B:
a Laurids Christensen
b Sofie Christensdatter.
FM: stedfar Jens Nielsen Bisholt, rådmand i Kalundborg
2) bror Hans Hansen i Køge. død. 2B:
a Sofie Hansdatter i Norge
b Anne Hansdatter på Herlufsholm.

5    Hans Thomsen Bonum, rådmand i Kalundborg. 14.8.1682, fol.27B.
E: Maren Nielsdatter. LV: David Christensen. A:
1) mor Bodil Hansdatter på Sankt Jørgensbjerg her ved Kalundborg
2) søster Cathrine Thomasdatter Bonum g.m Niels Christoffersen Graa, kapellan i Kalundborg.
[Mors andet ægteskab med Peder [Jensen] Trellund, rådmand i Kalundborg]
3) [halv]bror Thomas Trellund i Holland
4) [halv]bror Johan Trellund i Kalundborg
5) [halv]bror Mathias Trellund i København
6) [halv]bror Villum Trellund i Jylland
7) [halv]søster Anne Trellund g.m. Hr. Otto, hæderlig og vellærde i Øved i Skåne
8) [halv]søster Marie Trellund.
Litteratur: Peder Jensen Trellund, borgmester i Kalundborg med nogle oplysninger om hans efterkommere af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65 side 145-153.

6    Claus Stoltelein, skrædder i Kalundborg. 28.2.1682, fol.68.
E: Abigael Vitusdatter. LV: Thomas Andersen. B:
1) Vitus Clausen 12.

7    Mette Rasmusdatter i Kalundborg. 8.6.1682, fol.70B.
E: Christen Jensen, kræmmer.
Afdøde efterlader arvinger på Mols.

8    Karen Mortensdatter i Kalundborg. 16.6.1682, fol.71.
E: Hans Rasmussen, byskriver. B:
1) Johann e Marie Hansdatter 13
2) Otto Hansen 12.
Arv i boet efter enkemandens søster til hendes B:
1) Anne Cathrine Jensdatter
2) Maren Jensdatter.

9    Thomas Sørensen, klokker i Kalundborg. 11.4.1682,
Afdøde efterlader enke og 2 sønner.

10    Peder Hald, skomager i Kalundborg. 6.7.1682, fol.75.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Madsen Lollik. B:
1) Christen Pedersen Hald, degn i Raklev
2) Anne Pedersdatter gift i Sverige
3) Kirsten Pedersdatter i København.

11    Hans Sørensen, smed i Kalundborg. 7.3.1682, fol.76.
E: Bodil Sørensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter 22
2) Anne Hansdatter 17.
FM: Hans Mortensen, bødker.
Arv i boet til Anne Nielsdatter Puch efter far Niels Nielsen, skifte 17.7.1677.

12    Henning Sørensen Brunsvig i Kalundborg. 11.5.1682, fol.79B.
Enkemand efter Els Sørensdatter død kort tid før ham.
Hans A:
1) søster Kirsten Sørensdatter, død. E: Christen Holst. 1B:
a Christen Christensen Holst
2) [halv]bror Casper Eggertsen, visiterer i Køge, død. 4B:
a Lisbeth Caspersdatter 14
b Ove Caspersen 12
c Casper Caspersen 8
d Hans Caspersen 6.
Hendes A:
1) Dorthe Christensdatter, død. E: Rasmus Nielsen i Torpe. 2B:
a Niels Rasmussen 13
b Maren Rasmusdatter 8.
FM: Niels Jensen i Torpe.
[I Holbæk amt findes Torpe i Bregninge sogn og i Hallenslev sogn].

13    Hans Lauridsen, smed i Kalundborg. 23.1.1683, fol.83B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jørgen Sørensen. B:
1) Søren Hansen 14
2) Laurids Hansen 13
3) Peder Hansen 7
4) Johanne Hansdatter, født efter fars død.
FM: Erik Hattemager.
Arvi boet til Margrethe Rasmusdatter efter far Rasmus Nielsen i Saltofte, skifte 1.3.1670.
Arv i boet til børn af Jochum [Jensen] Bruun, præst [i Søby og Gershøj af første ægteskab med Elisabeth Augusta Andersdatter].

14    Hans Jensen, kornmåler i Kalundborg. 16.1.1683, fol.88.
E: Maren Ibsdatter. A:
1) bror Peder Jensen, borgmester, død. 1B:
a Johan Pedersen
2) søster Maren Jensdatter i Viby, død. Hendes børn.

15    Use Sørensdatter i Kalundborg. 22.2.1683, fol.89B.
E: Rasmus Pedersen Havnsø. B:
1) Søren Rasmussen 2
2) Anne Rasmusdatter 28 uger.
(Sml. lbnr.49).

16    Peder Bring (Brinch), byfoged i Kalundborg. 31.7.1683, fol.90B.
A:
1) bror Søren Bring, død. 1B:
a Anne Sørensdatter i Jylland
2) søster Anne Troelsdatter g.m. Jens Pedersen Pillemark
3) søster Maren Sørensdatter i Ballum i Riberhus amt
4) Barbara Sørensdatter, død. 1B:
a Kirsten Hansdatter Vinding i Koldinghus amt
5) søster Mette Troelsdatter g.m. Peder Nielsen, kræmmer i Ballum
6) søster Else Troelsdatter.
Afdøde døde 11.5.1683.
(Uvist hvilke af arvingerne, der er halvsøskende).

17    Hans Rasmussen, rådmand og købmand i Kalundborg. 9.8.1683, fol.96B.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Søren Jespersen. B:
2) Jens Hansen 10
3) Anders Hansen, der døde
4) Hans Hansen 5
5) Niels Hansen 3
6) Hans Hansen 6 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Hansen 19.
Arv i boet til Elisabeth Pedersdatter.

18    Hans Rasmussen, skomager i Kalundborg. 14.8.1683, fol.119B.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Niels Madsen Lollik. B:
1) Jens Hansen 13
2) Sidsel Hansdatter 10
3) Maren Hansdatter 5
4) Rasmus Hansen 2.

19    Anne Christensdatter i Kalundborg. 22.3.1683, fol.121B.
E: Oluf Hansen, skrædder. B:
1) Mette Olufsdatter 16
2) Kirsten Olufsdatter 12
3) Christen Olufsen 6.

20    Karen Sørensdatter i Kalundborg. 18.9.1683, fol.123.
E: Hans Mortensen, bødker. B:
1) Lisbeth Hansdatter 6.

21    Anne Jacobsdatter i Kalundborg. 11.10.1683, fol.124.
E: Laurids Sørensen, murer. B:
1) Søren Lauridsen 11.

22    Mette Jørgensdatter i Kalundborg. 25.10.1683, fol.125.
E: Jørgen Jensen, bødker. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 15
2) Dorthe Jørgensdatter 13
3) Jørgen Jørgensen 12
4) Elias Jørgensen 10
5) Karen Jørgensdatter 4
6) Christen Jørgensen 2
7) Anne Margrethe Jørgensdatter 2.

23    Rasmus Pedersen Havnsø, skipper i Kalundborg. 24.1.1684, fol.127.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Jørgen Sørensen
Første ægteskab med [Use Sørensdatter, skifte 22.2.1683 lbnr.15]. B:
1) Søren Rasmussen 3.
FM: Mads Havnsø, skipper.
Enken har arv efter Anne Bertelsdatter.
(Sml. lbnr.49).

24    Anders Jørgensen, skrædder i Kalundborg. 21.3.1684, fol.131.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Anne Andersdatter, gift i København
2) Marie Andersdatter
3) Sofie Andersdatter i København
4) Maren Andersdatter i København.

25    Maren Ibsdatter i Kalundborg. 17.4.1684, fol.131B.
E: Jens Hansen, snedker. B:
1) Bo Jensen 12
2) Gertrud Jensdatter 9½
3) Hans Jensen 7.
Arv i boet til Mads Kobbersmeds datter Dorthe Madsdatter
Arv i boet til Maren Godskesdatter.

26    Hans Lauridsen Kaastrup i Kalundborg. 1.5.16584, fol.133B.
E: Maren.
Arvinger angives ikke.
Enkens første ægteskab med Mads Kobbersmed. Arv til B:
1) Dorthe Madsdatter.
FM: Jens Hansen, snedker.

27    Inger Jensdatter i Kalundborg. 5.6.1684, fol.134.
E: Søren Pedersen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Holland.
Registrering 10.2.1683.

28    Anders Mogensen, skomager i Kalundborg. 1.7.1684, fol.135.
E: Anne Tønnesdatter. B:
1) Mogens Andersen, stud theol.
2) Tønnes Andersen
3) Herkules Andersen
4) Mathias Andersen
5) Morten Andersen
6) Anne Andersdatter 26
7) Ellen Andersdatter 22.

29    Jørgen Jørgensen, skibsbygger i Kalundborg. 15.7.1684, fol.136B.
E: Karen Poulsdatter. A:
1) søster Margrethe Jørgensdatter g.m. Niels Nielsen i Gåsetofte [i Raklev sogn]
2) søster Kirsten Jørgensdatter, gift på Samsø
3)søster Kirsten Jørgensdatter den yngre, gift på Samsø.
Arv i boet til Karen Jacobsdatter efter far Jacob Kotte. skifte 22.7.1679 ved FM: Johan Buntmager.

30    Søren Jensen, murer i Kalundborg. 22.7.1684, fol.138.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 1½.

31    Poul Olufsen, skibstømrer i Kalundborg. 24.7.1684, fol.139.
E: Bodil Ibsdatter. B:
1) Johanne Poulsdatter 4½.

32    Niels Jespersen, købmand i Kalundborg. 23.8.1684, fol.141B.
E: Maren. LV: Jens Sadelmager.
Afdøde havde tidligere boet i Kåstrup [i Tømmerup sogn] på Skanderborg Ladegård gods.
Arv i boet til Hans Helsinges søn Søren Hansen.

33    Karen Madsdatter i Kalundborg. 15.1.1685, fol.159. 204.
E: Søren Pedersen Møller.
Første ægteskab med Niels Sørensen Grindø, skifte 21.2.1682 lbnr.2. B:
1) Gertrud Nielsdatter 5.
FM: farbror Jens Grindø.
Desuden nævnes:
1 første mands søster [Maren Sørensdatter] g.m. Mads Havnsø
2 første mands søster g.m. Jens Vintmølle, skomager
3 første mands søster g.m. Laurids Andersen Sejerbo.

34    Mads Jensen Møller i Kalundborg. 24.2.1685, fol.161B.
Enkemand. B:
1) Gertrud Madsdatter i København
2) en datter g.m. Niels Feldbereder, begge døde. 1B:
a Christen Nielsen i København.
Afdøde døde 8.1.1685.

35    David Christensen i Kalundborg. 10.3.1685, fol.163.
Enkemand. B:
1) Niels Davidsen
2) Søren Davidsen 22
3) Maren Davidsdatter g.m. Tønnes Andersen.
Arv i boet efter børnenes morfar Jens Pedersen, klejnsmed.

36    Thomas Jørgensen Agerup, skipper i Kalundborg. 14.5.1685, fol.166B.
E: Anne Andersdatter Vissing. LV: Jørgen Rasmussen, skipper. B:
1) Karen Thomasdatter 14
2) Jørgen Thomsen 12
3) Anders Thomsen 7
4) Søren Thomsen 4.
Desuden nævnes afdødes bror Laurids Agerup på Samsø.

37    Anne Lauridsdatter i Kalundborg. 15.5.1685, fol.169B.
E: Laurids Eriksen, rebslager. B:
1) Oluf Lauridsen 11
2) Anne Lauridsdatter 6
3) Erik Lauridsen 5
4) Marie Lauridsdatter 3.
Arv i boet til afdødes stedsøn Laurids Lauridsen 14.

38    Margrethe Olufsdatter i Kalundborg. 10.7.1685, fol.170.
E: Jørgen Sørensen. B:
1) Søren Jørgensen 12
2) Maren Jørgensdatter 8½
3) Rasmus Jørgensen 4
4) Anne Cathrine Jørgensdatter 1½.
FM: Jochum [Jensen] Bruun, præst [i Søby og Gershøj].

39    Andreas Jensen, maler i Kalundborg. 14.7.1685, fol.173B.
E: Maren Hansdatter. LV: Laurids Hansen, skrædder i Kindertofte. A:
1) bror Jacob Jensen, bager i Slagelse
2) bror Carsten Jensen, bagersvend i Slagelse
3) søster Cathrine Jensdatter i København
4) søster Sidsel Jensdatter i København.

40    Anders Møller i Kalundborg. 23.7.1685, fol.176.
E: Bodil Jensdatter. B:
1) Kirsten Andersdatter 6
2) Maren Andersdatter 2.
FM: Laurids Jensen Møller.
Arv i bort til enkens børn af første ægteskab B:
1) Bodil Nielsdatter
2) Jens Nielsen
3) Kirsten Nielsdatter.

41    Eva Clausdatter i Kalundborg. 28.4.1685, fol.178B.
E: Christen Svendsen, smed.
Arvinger kendes ikke.
Enkemandens første ægteskab med [Cathrine Pedersdatter, skifte 12.1.1682 lbnr.1]. Arv til børn.

42    Bodil Nielsdatter i Kalundborg. 10.12.1685, fol.180.
E: Mikkel Odsing. B:
1) Alhed Mikkelsdatter 17
2) Niels Mikkelsen 14.
Arv i boet til 2 børn af Oluf Lauridsen, spillemand, skifte 25.4.1671. Da børnene nu er døde arver deres mor Abigael.

43    Jens Jensen Rørby, snedker i Kalundborg. 18.3.1685, fol.181B.
E: Anne Eriksdatter.
Skifte efter første hustru 9.5.1676. B:
1) Jens Jensen 19.

44    Peder Hansen, tømrer i Kalundborg. 16.9.1686, fol.183.
Enke efter Margrethe Ditlevsdatter, der døde 18.9.1676 på Sankt Jørgensbjerg på Vartov Hospital gods. B:
1) Elisabeth Pedersdatter 24
2) Kirsten Pedersdatter 22, gift i København.
3) en søn, død uden børn.

45    Oluf Hansen i Kalundborg. 11.1.1687, fol.186B.
E: Mette Melchiorsdatter. LV: Søren Christensen.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 22.3.1683 lbnr.19. B:
1) Mette Olufsdatter 21
2) Kirsten Olufsdatter 17
3) Christen Olufsen 10.
FM: Jens Christensen Køge.

46    Rasmus Pedersen Pillemark i Kalundborg. 20.1.1687, fol.188B.
E: Anne Jensdatter. A:
1) bror Jens Pedersen Pillemark
2) bror Oluf Pedersen i København
3) bror Laurids Pedersen i København
4) bror Tønnes Pedersen, død. 1B:
a Maren Tønnesdatter, enke efter Niel Løjensen i København
5) søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Nielsen, skrædder i København
6) halvsøster Kirsten Pedersdatter i Holland
7) halvsøster Mette Pedersdatter på Samsø.

47    Maren Jørgensdatter i Kalundborg. 24.1.1687, fol.191.
E: Erik Christensen, rådmand og købmand.
Af første ægteskab B:
1) Hans Eliassen Svane, der blev 21 år den 11.12.1686.
FM:
1 farbror Hans Hansen Svane i Vadstrup [i Onsbjerg sogn] på Samsø
2 morbror Oluf Jørgensen, præst i Ubby
3 mosters mand Poul Pedersen, ridefoged på Sandbygård.
Desuden nævnes første mands far på Samsø.

48    Hans Frandsen, dansk skolemester og bedemand i Kalundborg. 20.4.1687, fol.193.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Karen Hansdatter, gift i Norge
2) Frands Hansen i Norge
3) Agnethe Hansdatter 26, hos sin halvsøster i Gjorslev
4) Dorthe Hansdatter.

49    Mads Havnsø, skipper i Kalundborg. 16.8.1687, fol.194B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Laurids Jensen, skibsbygger, der ægter enken. B:
1) Rasmus Madsen 4
2) Mads Madsen 30 uger.
Arv i boet efter Rasmus [Pedersen] Havnsø, skifte 24.1.1684 lbnr.23. Første ægteskab med Use Sørensdatter, [skifte 22.2.1683 lbnr.15]. B:
1) Søren Rasmussen, død. Hans A:
a farbror Oluf Havnsø, i udlandet
b farbror Jørgen Havnsø, død. 1B:
1 Morten Jørgensen Havnsø 11, hos in mor i Niløse.
c moster Else Sørensdatter g.m. Oluf Sørensen, skibspræst
d morbror Mads Sørensen
e moster Karen Sørensdatter
f mors halvbror Sejer Sørensen
g mors halvbror Anders Sørensen
h mors halvbror Søren Sørensen
i mors halvbror Jens Sørensen
j mors halvsøster Anne Sørensdatter
k mors halvsøster Lisbeth Sørensdatter
l mors halvsøster Karen Sørensdatter
m) mors halvsøster Maren Sørensdatter ved LV: Erik Thomsen, præst i Gjern og Skanderup med fuldmagt til Jens Christensen Bjerregaard i Røgen i Gjern sogn.

50    Maren Madsdatter i Kalundborg 3.2.1688, fol.199.
E: Jens Thomsen, væver. B:
1) Mathias Jensen 22½
2) Karen Jensdatter 20
3) Thomas Jensen 18.

51    Udlæg for arv i Kalundborg. 29.5.1688, fol.200.
Udlæg for arv efter Kirsten Christensdatter i Kalundborg, efter skifte 7.10.1679.
E: Peder Clausen bager. til B:
1) Christoffer Pedersen 22.
FM: Christoffer Madsen, bager.

52    Oluf Nielsen, skibsbygger i Kalundborg. 30.6.1687, fol.201B.
E: Maren Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Olufsen, præst i Lillebrænde på Falster
2) Birgitte Olufsdatter
3) Anne Olufsdatter, på Fyn
4) Maren Olufsdatter i København
5) Maren Olufsdatter, enke efter Niels Knitz i Kalundborg.

53    Anne i Kalundborg. 13.8.1688, fol.202.
Enke efter Niels Poulsen. B:
1) Laurids Nielsen 28
2) Rasmus Nielsen 26
3) Kirsten Nielsdatter 26.
Afdøde døde 21.6.1688.

54    Margrethe Pedersdatter i Kalundborg. 30.8.1688, fol.205B.
E: Ernst Caspersen. B:
1) Casper Ernstsen 12
2) Peder Ernstsen 9
3) Christian Ernstsen 6
4) Sara Ernstsdatter 3.
FM:
1 morfar Peder Johansen
2 fasters mand Mads Simonsen, væver.
Arv i boet efter Oluf Tømrer, skifte 9.9.1679 til 2 døtre og til steddatteren Maren Pedersdatter.

55    Thomas Andersen, postmester i Kalundborg. 4.9.1688, fol.207B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Pedersen Pillemark. A:
1) søster Johanne Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Snarup i Krarup son på Fyn
2) søster Anne Andersdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Nybølle i Hillerslev sogn på Fyn.

56    Søren Madsen Møller i Kalundborg. 27.11.1688, fol.213B.
E: Margrethe Sørensdatter. B:
1) Maren Sørensdatter 10
2) Mads Sørensen 8
3) Anne Sørensdatter 6.

57    Karen Olufsdatter i Kalundborg. 30.7.1689, fol.214.
E: Laurids Eriksen, rebslager. B:
1) Mette Lauridsdatter 3.
Enkemandens første ægteskab med Anne Lauridsdatter i Kalundborg. 15.5.1685, lbnr.37. Arv til B:
1) Laurids Lauridsen
2) Oluf Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter, død
4) Erik Lauridsen
5) Marie Lauridsdatter.

58    Mikkel Reinfleisch i Kalundborg. 31.7.1689, fol.215, næste protokol fol.214B.
E: Christence Olufsdatter. LV: Thomas Jensen. A:
1) bror Lorents Vilchen i Bergen i Norge
2) søster Anne g.m. Peder Hansen, possementmager i København.
Enkens første ægteskab med Peder Jacobsen. Arv til B:
1) Reinholt Pedersen
2) Oluf Pedersen
3) Jacob Pedersen, død efter sin far
4) Anne Pedersdatter g.m. Lorents Simonsen
5) Maren Pedersdatter, død efter sin far
6) Gedske Pedersdatter g.m. Johan Knuth
7) Villemke Pedersdatter.
(Enkens børn meddelt juli 1701).

59    Otto Christoffer Eriksen i Kalundborg. 13.8.1689, fol.233.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Olufsen Vindekilde.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes
1) afdødes far Erik Ottesen, byskriver i Horsens, [skifte Horsens 3.8.1687 lbnr.32]
2) enkens mor Anne Jensdatter, enke efter Thomas Andersen, [skifte 4.9.1688 lbnr.55]. LV: Jens Pedersen Pillemark.

60    Anne Jensdatter i Kalundborg. 9.10.1689, fol.235B.
E: Jens Christensen, drejer. B:
1) Jens Jensen 10
2) Morten Jensen 6
3) Karen Jensdatter 4.
Desuden nævnes enkemandens fasters datter Ellen Pouls.

61    Anne Jørgensdatter i Kalundborg. 10.10.1689, fol.237.
E: Mads Pedersen, skibsbygger. B:
1) Peder Madsen 14
2) Jørgen Madsen 10.

62    Laurids Rasmussen Duus, byens tjener i Kalundborg. 25.2.1690, fol.238.
E: Mette Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

63    Anne Andersdatter [Vissing] i Kalundborg. 27.2.1690, fol.240B.
E: Simon Olufsen Ussing. B:
5) Thomas Simonsen 6 mdr.
Første ægteskab med Thomas Jørgensen Agerup, skifte 14.5.1685 lbnr.36. B:
1) Karen Thomasdatter 19
2) Jørgen Thomsen 16
3) Anders Thomsen 12
4) Søren Thomsen 10.
FM:
1 farbror Laurids Jørgensen i Agerup på Samsø
2 fasters mand Søren Jensen på Samsø.

64    Birgitte Jensdatter, 17 år gammel i Kalundborg. 7.8.1690, fol.248, 256B.
A:
1) mor Anne Jensdatter g.m. Mourids Jørgensen
2) søster Ellen Jensdatter g.m. Andreas Frørup
3) søster Margrethe Jensdatter g.m. Niels Hansen
4) bror Jens Jensen.
Afdøde far var Jens Jensen, borgmester i Kalundborg.

65    Bodil Nielsdatter i Kalundborg. 27.6.1690, fol.250B.
Enke efter Simon Markussen, væver. B:
1) Mads Simonsen, væver
2) Elias Simonsen, bager
3) Kirsten Simonsdatter, død, var g.m. Peder Rasmussen. 5B:
a Rasmus Pedersen 9
b Anne Pedersdatter 8
c Niels Pedersen 5
d Mette Pedersdatter 4
e Else Pedersdatter 6 mdr.
Registrering 28.4.1690.
Arv i boet til Karen Jacobsdatter efter far Jacob Kotte.

66    Margrethe Sørensdatter i Kalundborg. 18.9.1690, fol.261.
E: Søren Sørensen Nyrup. B:
1) Søren Sørensen 4
2) Jens Sørensen 14 uger.
FM: mosters mand Hans Mortensen, bødker.

67    Oluf Jensen, kræmmer i Kalundborg. 23.9.1690, fol.263B.
E: Johanne Simonsdatter. LV: Mathias Trellund. B:
3) Elisabeth Eleonora Olufsdatter g.m. Niels Jensen
4) Simon Olufsen
5) Søren Olufsen
6) Ellen Olufsdatter
7) Karen Olufsdatter
8) Sofie Olufsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jens Olufsen, kræmmer
2) Kirsten Olufsdatter g.m. Thomas Pedersen i Århus.

68    Ellen Jensdatter i Kalundborg. 28.10.1690, fol.271B.
E: Poul Nielsen, skomager. A:
1) bror Christen Jensen, død. 4B:
a Jens Christensen, drejer
b Anders Christensen, rytter i Gislinge
c Niels Christensen, møller
d Dorthe Christensdatter
2) halvbror Anders Jensen, død. 2B:
a Jens Andersen i København
b Maren Andersdatter g.m. Niels Andersen i København.

69    Jens Pedersen Pillemark i Kalundborg. 4.12.1690, fol.276.
E: [Navn angives ikke]. B:
7) Peder Jensen 9, der døde.
Skifte efter første hustru 11.12.1677. B:
1) Niels Jensen, skipper
2) Jens Jensen
3) Rasmus Jensen
4) Oluf Jensen
5) Anne Jensdatter
6) Dorthe Jensdatter.
FM: Jens Ibsen, skrædder.
Enkens første ægteskab med Laurids Jørgensen i Højby, skifte 25.7.1677. B:
1) Else Lauridsdatter, død for 8 år siden.

70    Karen Rasmusdatter i Kalundborg. 22.12.1690, fol.295.
E: Christen Sørensen, slagter. B:
1) Hans Christensen 6
2) Rasmus Christensen 5
3) Anne Marie Christensdatter 3.
FM: mosters mand Søren Nyrup.
Arv i boet til afdødes søster Else Rasmusdatter på stedet.

71    Clemen Nielsen Vastrup, skipper i Kalundborg. 13.1.1691, fol.296B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: søn Peder Mikkelsen Vastrup. A:
1) halvbror Jens, skipper i Kerteminde. 2B:
a Niels Jensen
b Thyra Jensdatter g.m. Anders Holm i Kerteminde
2) halvsøster Thyra Nielsdatter, død, var g.m. Hans Pedersen i Pillemark [i Kolby sogn] på Samsø. 4B:
a Anne Hansdatter på Samsø
b Hans Hansen på Samsø
c Peder Oluf Hansen på Samsø
d Dorte Hansdatter på Samsø
3) halvsøster Anne Nielsdatter, død. 1B:
a Morten Jensen i Brundby [i Tranebjerg sogn] på Samsø.

72    Hans Jørgensen, skibsbygger i Kalundborg. 19.1.1691, fol.303B.
E: Birgitte Ibsdatter. B:
1) Jens Hansen 7
2) Bodil Hansdatter 6
3) Søren Hansen 4
4) Thomas Hansen 32 uger.

73    Laurids Jensen, skibsbygger i Kalundborg. 13.3.1691, fol.305B.
E: Maren Sørensdatter Grinders. LV: Søren Jensen, kræmmer. B:
1) bror Tønnes Jensen, skomager
2) halvbror Hans Jensen, skibsbygger, søs. 4B:
a Jens Hansen
b Søren Hansen
c Tønnes Hansen
d Bodil Hansdatter
3) halvsøster Anne Jensdatter, enke efter Rasmus Skrædder.
Enkens første ægteskab med [Mads Havnsø], skifte 16.8.1687 lbnr.49. Arv til B:
1) Rasmus Madsen
2) Mads Madsen, der døde 27.7.1690.

74    Mikkel Nielsen Odsing i Kalundborg. 7.5.1691, fol.313B.
Enkemand efter [Bodil Nielsdatter, skifte 10.12.1685 lbnr.42]. B:
1) Alhed Mikkelsdatter 24, i København
2) Niels Mikkelsen 22, i snedkerlære i Århus, nu uvist hvor.
FM: Niels Christensen, møller.

75    Jens Pedersen Flensborg i Kalundborg. 16.6.1691, fol.316B.
E: Else Christoffersdatter Brasch. LV: Niels Madsen Lollik. A:
1) bror Peder Pedersen i Hark på Samsø
2) bror Laurids Pedersen, skipper i København
3) bror Søren Pedersen i Gåsetofte, død. 5B:
a Peder Sørensen
b Jørgen Sørensen
c Anders Sørensen
d Bertel Sørensen
e Margrethe Sørensdatter
4) halvbror Jens Pedersen Langemark.
Arv i boet til afdødes moster Mette Jensdatter efter Anne Bertels.

76    Niels Jensen i Kalundborg. 15.7.1691, fol.327B.
E: Lisbeth Olufsdatter. LV: bror Simon Olufsen. B:
1) Mette Kirstine Nielsdatter 4
2) Anne Nielsdatter 2.
FM: fasters mand Christoffer Schultz, stadskirurg.
Desuden nævnes afdødes afdøde far Jens Nielsen, rådmand.

77    Erik Christensen Møller i Kalundborg. 22.7.1691, fol.333.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Valentin Corneliussen, glarmester. B:
1) Ingeborg Eriksdatter 24.
FM: fasters søn Christian Pedersen, bager.

78    Jens Andersen Møller, farver i Kalundborg. 4.8.1691, fol.335B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jørgen Sørensen. B:
1) Karen Jensdatter 8
2) Maren Jensdatter 1½
3) Anne Kirstine Jensdatter 14 uger.
FM: Bertel Tamdrup, farver i Slagelse, som beslægtet.

79    Mogens Poulsen, borgmester og købmand og hustru Anne Hermansdatter i Kalundborg. 20.10.1691, fol.341.
B:
1) Christoffer Mogensen 20½
2) Anne Cathrine Mogensdatter 14.
Hans øvrige A:
1) søster g.m Hans Vitus Ravn, brygger i København
2) søster Karen Poulsdatter
3) søster Valborg Poulsdatter i Hørdal
4) søster Sidsel Poulsdatter i København.
Hendes øvrige A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Herman Christoffersen Brasch
2) Sofie Elisabeth Christoffersdatter Brasch
3) Else Christoffersdatter Brasch.
Registrering 7.9.1691.

80    Maren Bertelsdatter i Kalundborg. 2.3.1692, fol.393.
E:Søren Christensen Vidring. B:
1) Bertel Sørensen 16
2) Anne Sørensdatter 17½
3) Margrethe Sørensdatter 12
4) Else Sørensdatter 7.

81    Søren Christensen Vidring i Kalundborg. 6.9.1692, fol.396.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: Morten Mortensen, bødker, der ægter enken.
Første ægteskab med [Maren Bertelsdatter, skifte 2.3.1692 lbnr.80]. B:
1) Bertel Sørensen 16½
2) Anne Sørensdatter 18
3) Margrethe Sørensdatter 12½
4) Else Sørensdatter 7½.

82    Anne Jensdatter i Kalundborg. 6.9.1692, fol.403.
E:Mathias Trellund. B:
1) Jens Jørgen Mathiassen 3.
FM: farbror Villum Trellund.

83    Bodil Ibsdatter i Kalundborg. 27.3.1693, fol.404.
E: Niels Davidsen. B:
2) Poul Nielsen 6
3) David Nielsen 4.
Første ægteskab med Poul Olufsen, skifte 24.7.1684 lbnr.31. B:
1) Johanne Poulsdatter 13.

84    Christoffer Weie, visiterer i Kalundborg. 20.4.1693, fol.405B.
E: Bente Christensdatter. LV: bror Erik Christensen, købmand. B:
1) Else Christoffersdatter 1.
FM: farbror Conrad Weie, forvalter på baron Gyldencrones gods i amtet.

85    Morten Pedersen Wulf, grovsmed i Kalundborg. 29.4.1693, fol.415B.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger angives ikke.

86    Jens Pedersen Langemark i Kalundborg. 21.6.1693, fol.418B.
E: Else. A:
1) halvbror Peder Pedersen Samsø, død. 4B:
a Jens Pedersen, 10 år da hans far døde
b Ellen Pedersdatter, 4 år da hendes far døde
samt 2 børn
3) halv bror Søren Pedersen i Gåsetofte, død. Hans børn
(Sml. lbnr.75).

87    Jens Lauridsen Hesselbjerg, borgmester i Kalundborg. 1.9.1693, fol.421.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jørgen Sørensen. A:
1) søster Maren Hesselbjerg, enke efter Jens Nielsen Bisholt ved søn [af første ægteskab] Laurids [Christensen] Hesselbjerg
2) halvbror Eskild Jensen i Ostindien
3) halvsøster Mette Jensdatter, død. 2B:
a Jens Lorentsen, præst i Kundby
b Abelone Lorentsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen Hvidding i Roskilde. 2B:
1 [Jens Rasmussen] 6
2 [Mette Rasmusdatter] 5.

88    Peder Nielsen Møller i Kalundborg. 6.9.1693, fol.441B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Niels Pedersen 12
2) Peder Nielsen 10.

89    Karen Rasmusdatter i Kalundborg. 9.1.1694, fol.442B.
E: Peder Germansen. B:
1) Rasmus Pedersen 5½
2) Anne Pedersdatter 3.
FM: svoger Reinholt Otto, smed.

90    Jens Christensen, drejer i Kalundborg. 6.6.1694, fol.443.
E: Martha Jacobsen. LV: far Jacob Engelsmann.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 9.10.1689 lbnr.60]. B:
1) Jens Jensen 16
2) Morten Jensen 11
3) Karen Jensdatter 8.
FM: Jacob Hofmann, guldsmed.

91    Mads Rasmussen Sterm, skomager i Kalundborg. 13.6.1694, fol.445B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Mikkel Jørgensen, skomager. B:
2) Mette Madsdatter 12
3) Rasmus Madsen 3.
FM: fasters mand Johan Pedersen, buntmager.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Madsdatter 24.
Arv i boet til Laurids Christensen efter far [Christen Hansen, amtsforvalter i Kalundborg amt]. E: Maren Lauridsdatter Hesselbjerg, nu enke efter Jens Nielsen Bisholt.

92    Bodil Henriksdatter i Kalundborg. 25.7.1694, fol.446B.
E: Christen Christensen Blalund. B:
1) Henrik Christensen 22
2) Søren Christensen 16
3) Karen Christensdatter 11.

93    Claus Olufsen Popping, postmester i Kalundborg. 6.11.1694, fol.448.
E: Johanne [Lorentsdatter].
Afdøde efterlader 1 søn og 2 døtre.

94    Niels Jørgensen, klokkestøber i Kalundborg. 7.11.1694, fol.452.
E: [Navn angives ikke].
Af børn angives B:
1) Claus Nielsen.

95    Rasmus Gregersen Hjort, skomager i Kalundborg. 25.4.1695, fol.452B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Jørgensen, skomager. B:
1) Gregers Rasmussen 4.

96    Niels Nielsen Siersted, borgmester i Kalundborg og forvalter på Kalundborg Ladegård. 23.5.1695, fol.454B.
E: Anne Hansdatter. LV: svoger Søren Nielsen, rådmand i København.
Første ægteskab med [Sofie Eleonora Andersdatter, begravet Kalundborg 23.2.1686]. B:
1) Søren Nielsen Sigersted 16
2) Anders Bentsen Sigersted 14
3) Birgitte Sofie Nielsdatter Sigersted 10.
FM:
1 farbror Laurids Nielsen i Sigersted
2 farbror Bertel Nielsen i Østrup
3 farbror Hans Nielsen på Sankt Jørgensbjerg.
Desuden nævnes enkens mor Johanne Nielsdatter, enke efter Hans Hansen i Randers.
[Enkens første ægteskab med Niels Madsen Tvede i Randers, skifte Randers 9.7.1687 lbnr.178].
Litteratur: Niels Larsen Siersteds agnatiske descendens af Finn H. Blædel i: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 121-146.

97    Maren Davidsdatter i Kalundborg. 6.7.1695, fol.472.
E: Tønnes Andersen, skomager. B:
1) Hans Tønnesen 12
2) Kirsten Tønnesdatter 7
3) [Margrethe Tønnesdatter 6]
4) Ottel Tønnesdatter 5
5) Maren Tønnesdatter 9 mdr.
FM: morbror Niels Davidsen.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1695-1708


98    Bertel Henriksen i Kalundborg. 5.5.1696, fol.1.
E: Else Christoffersdatter. LV: Hans Zachariassen, toldkontrollør. A:
1) far Henrik Bertelsen Kloch, stadsmusikant og instrumentist i Århus.

99    Jens Mortensen, kandestøber i Kalundborg. 14.5.1696, fol.4B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Jacob Hofmann, guldsmed. B:
1) Johanne Marie Jensdatter 12
2) Hans Jensen 9
3) Peder Jensen 6.
FM: Knud Jensen.
Arv i boet efter Mikkel Nielsen Odsing, skifte 7.5.1691 lbnr.74 til B:
1) Alhed Mikkelsdatter
2) Niels Mikkelsen 22.

100    Anne Lauridsdatter i Kalundborg. 19.5.1696, fol.5B.
E: Peder Hansen [German]. A:
1) halvbror Peder Lauridsen 38
2) halvsøster Karen Lauridsdatter
3) halvsøster Anne Lauridsdatter.
FM: stedfar Niels Pedersen i Birkende [i Værslev sogn].
Arv i boet til børn af enkemandens første ægteskab med [Karen Rasmusdatter]. (Sml. lbnr.153).

101    Kirsten Pedersdatter i Kalundborg. 1.10.1696, fol.7.
E: Jørgen Sørensen, kirkeværge og fattigforstander. B:
1) Peder Jørgensen 10
2) Birgitte Margrethe Jørgensdatter 9
3) Margrethe Jørgensdatter 6.
Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Olufsdatter, skifte 10.7.1685 lbnr.38]. Arv til B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Rasmus Jørgensen
3) Anne Cathrine Jørgensdatter.

102    Christine Jørgensdatter i Kalundborg. 27.10.1696, fol.11B.
E: Christian Pedersen, bager. B:
1) Peder Christiansen 3½
2) Niels Christiansen 1.
FM: mors stedfar Christoffer Madsen, bager.

103    Peder Nielsen Fynbo, ugift arbejdskarl i Kalundborg. 10.12.1696, fol.12B.
Uden ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter i Viskinge.
Afdøde døde 26.8.1696.

104    Maren Clemensdatter i Kalundborg. 18.2.1697, fol.14.
E: Ernst Caspersen. A:
1) mor Anne Nielsdatter Basse i Århus, enke efter [Rasmus Nielsen Friis, præst i Årslev og Tilst, død før 1672]
2) søster Karen Clemensdatter, enke efter Jesper Jensen i Skippinge
3) søster Anne Clemensdatter i Århus
4) bror Niels Clemensen, død. 1B:
a Hans Nielsen, soldat
5) søster Ellen Clemensdatter, død. var g.m. Søren Klog, [skifte Ålborghus amt 12.2.1694 lbnr.11]. Hendes 3 børn
6) halvbror Jens Rasmussen Friis i Århus
7) halvsøster Sidsel Rasmusdatter Friis i Århus, enke efter Jens [Sørensen] Grenaa, præst i Årslev og Tilst, [død 1692].

105    Christian Andersen, urtegårdsmand i Kalundborg. 18.5.1697, fol.16B.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Poul Sørensen.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkens bror Mathias Sørensen Harbo i Århus.
Afdøde var født på Als.

106    Jens Thomsen, væver i Kalundborg. 1.7.1697, fol.17B.
E: Anne Jensdatter. LV: Ernst Caspersen.
Første ægteskab med [Maren Madsdatter, skifte 3.2.1688 lbnr.50]. B:
1) Mathias Jensen i Ostindien
2) Karen Jensdatter g.m. Mads Pedersen Møller
3) Jens Thomsen i Jyderup.

107    Søren Jensen Kræmmer, skipper i Kalundborg. 14.7.1697, fol.19.
E: Rebekka Pedersdatter. LV: Hans Kjeldsen. A:
1) bror Peder Jensen, død. 3B:
a Henrik Pedersen i Vestindien
b Maren Pedersdatter 35, i Besser på Samsø
c Ellen Pedersdatter 30, gift i Bergen i Norge
2) bror Mikkel Jensen på Samsø, død. 1B:
a Maren Mikkelsdatter 20, hos sin mor i Besser.
Arv i boet efter Peder Havnsø til sønnen Oluf Pedersen.

108    Gerbrand Christoffer Schultz, kirurg og badskær i Kalundborg. 30.9.1697, fol24.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Davidsen. B:
1) Lukas Schultz 23
2) Jens Schultz 21
3) Lorents Schultz 16
4) Mette Schultz 14.

109    Søren Madsen Sejerbo i Kalundborg. 1.10.1697, fol.27.
E: Maren Thomasdatter. LV: Niels Davidsen. B:
1) Anne Sørensdatter 15
2) Karen Sørensdatter 12.
FM: Knud Jensen.

110    Kirsten i Kalundborg. 18.10.1697, fol.28B.
Enke efter Christen Degn. B:
1) Kirsten Christensdatter 25, i Antvorskov
2) Jacob Christensen 22, i Vindekilde
3) Marie Christensdatter 21, i København.

111    Mads Nielsen i Kalundborg. 3.11.1697, fol.29B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Vorndran. B:
1) Peder Madsen 9.
Desuden nævnes afdødes søster Margrethe Nielsdatter.

112    Laurids Sørensen, købmand i Kalundborg. 5.11.1697, fol.31.
E: Ellen Olufsdatter. LV: bror Simon Olufsen. B:
1) Oluf Lauridsen 7
2) Søren Lauridsen 3.
FM: fasters mand Peder Mikkelsen Gønge.

113    Margrethe Sørensdatter i Kalundborg. 7.12.1697, fol.37.
E: Jens Nielsen Samsing. A:
1) søster Mette Sørensdatter i Århus, død. 2B:
a Anders Andersen Hollænder i Århus
b Dorthe Andersdatter g.m. Anders Normann i Århus
2) søster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Laurids Lauridsen i Nørre Sundby. 1B:
a Maren Lauridsdatter g.m. Anders Nielsen i Kalundborg.

114    Anne Tønnesdatter i Kalundborg. 15.12.1697, fol.39.
Enke efter Anders Mogensen, skomager, [skifte 1.7.1684 lbnr.28]. B:
1) Mogens Andersen, degn i Reerslev, død. 1B:
a Anders Mogensen 5.
FM: stedfar successor Hans Pedersen
2) Tønnes Andersen
3) Herkules Andersen
4) Mathias Andersen i Vindekilde
5) Morten Andersen
6) Anne Andersdatter g.m. Tønnes Jensen, skomager
7) Ellen Andersdatter.

115    Maren Mikkelsdatter i Kalundborg. 8.1.1698, fol.40B.
E: Poul Sørensen. B:
1) Margrethe Poulsdatter 6
2) Marie Poulsdatter 4
3) Clemen Poulsen 3.
FM: farbror Mathias Sørensen Harbo i Århus.

116    Morten Mortensen, bødker i Kalundborg. 1.2.1698, fol.41.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: Just Pedersen. B:
1) Martha Mortensdatter 4
2) Lisbeth Mortensdatter 16 uger.
FM: farbror Hans Mortensen, fattigforstander.
Enkens første ægteskab med [Søren Christensen Vidring, skifte 6.9.1692 lbnr.81]. Hans første ægteskab med [Maren Bertelsdatter, skifte 2.3.1692 lbnr.80]. Arv til B:
1) Bertel Sørensen 22
2) Anne Sørensdatter, der døde 23.5.1696
3) Margrethe Sørensdatter 18
4) Else Sørensdatter 13.

117    Sidsel i Kalundborg. 27.4.1698, fol.45B.
Enke efter Niels Guldsmed. B:
1) Anders Nielsen
2) Johanne Nielsdatter.
Afdøde døde 26.4.1698.

118    Ernst Caspersen i Kalundborg. 26.5.1698, fol.47.
Enkemand efter [Maren Clemensdatter], skifte 18.2.1697 lbnr.104.
Første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter, skifte 30.8.1688 lbnr.54]. B:
1) Casper Ernstsen 22, i badskærlære
2) Peder Ernstsen 18
3) Christian Ernstsen 16.
FM: fasters mand Mads Simonsen, væver.

119    Jens Rasmussen Lund i Kalundborg. 31.5.1698, fol.50.
E: Margrethe Caspersdatter. A:
1) bror Niels Rasmussen i Gerlev
2) bror Hans Rasmussen i Gerlev
3) bror Søren Rasmussen i Gerlev
4) søster Bodil Rasmusdatter g.m. Niels Lauridsen i Glumsø
5) søster Anne Rasmusdatter i Gerlev
6) halvsøster Maren Jensdatter 16
7) halvbror Oluf Jensen 10.
FM: far Jens Olufsen i Lundforlund.

120    Mette Pedersdatter i Kalundborg. 31.5.1698, fol.52.
E: Jens Sørensen, sadelmager. B;
1) Jesper Jensen 14½
2) Niels Jensen 8
3) Johanne Jensdatter 3½.
FM:
1 mosters mand Hans Jacobsen, snedker
2 mosters mand Jens Ibsen, skrædder.

121    Herman Christoffersen Brasch, ugift karl i Kalundborg. 29.6.1697, fol.52B.
A:
1) søster Sofie Lisbeth Christoffersdatter g.m. Hans Vitus Ravn, købmand
2) søster Else Christoffersdatter, enke efter Bertel Henriksen, [skifte 5.5.1696 lbnr.98]
3) halvbror Christoffer Mogensen, rådmand
4) halvsøster Anne Cathrine Mogensdatter.

122    Hans Mortensen, bødker og fattigforstander i Kalundborg. 7.7.1698, fol.56.
E: Maren Mortensdatter. LV: Just Pedersen. B:
2) Morten Hansen 14
3) Claus Hansen 9
4) Christoffer Hansen 4
5) Karen Hansdatter 1.
FM:
1 farbror Bertram Mortensen i Slagelse
2 farbror Jacob Mortensen i Slagelse.
Første ægteskab med [Karen Sørensdatter], skifte 18.9.1683 lbnr.20. B:
1) Lisbeth Hansdatter 20, der ægter Mads Nielsen.
Arv i boet efter Hans Sørensen, smed, [skifte 7.3.1682 lbnr.11] til B:
1) Maren Hansdatter, forlovet med Stig Jensen Pors
2) Anne Hansdatter g.m. Christen Jacobsen, skomager.

123    Poul Sørensen i Kalundborg. 12.7.1698, fol.58B, 181B
E: Gedske Pedersdatter. LV: svoger Lorents Simonsen. Ved skiftet 8.1.1698 er hun g.m. Johan Knuth.
Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, skifte 8.1.1698 lbnr.115]. B:
1) Margrethe Poulsdatter 6
2) Marie Poulsdatter 4½, der døde 24.4.1699, skifte 17.3.1700
3) Clemen Poulsen 3.
FM:
1 farbror Mathias Sørensen Harbo i Århus
2 morbror Peder Mikkelsen Vastrup i Brevik i Norge.

124    Maren Nielsdatter i Kalundborg. 13.7.1698, fol.65.
E: Kjeld Christensen. B:
1) Anne Kjeldsdatter 13½
2) Kirsten Kjeldsdatter 11
3) Gertrud Marie Kjeldsdatter 7
4) Christen Kjeldsen 3.

125    Karen Christensdatter i Kalundborg. 22.7.1698, fol.66.
E: Elias Simonsen, bager. B:
1) Simon Eliassen 13
2) Christen Eliassen 11
3) Karen Eliasdatter 16 uger.

126    Jacob Zachariassen Hofmann, guldsmed i Kalundborg. 23.8.1698, fol.67.
E: Anne Cathrine Dinesdatter. LV: Peder Olufsen Vindekilde. B:
1) Zacharias Jacobsen 16
2) Anne Margrethe Jacobsdatter 11
3) Lorents Jacobsen 6.
FM: Just Pedersen.

127    Gertrud Sørensdatter i Kalundborg. 25.8.11698, fol.70.
Enke efter Jens Hansen, byskriver. B:
1) Stig Jensen Pors, der døde kort tid efter sin mor, forlovet med Maren Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.

128    Christen Jacobsen, skomager i Kalundborg. 31.8.1698, fol.73.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Vorndran. B:
1) Anne Christensdatter 2½.
FM: Just Pedersen.

129    Knud Jensen, overformynder, samt vejer og måler i Kalundborg. 30.8.1698, fol.74B.
Enkemand. B:
1) Peder Knudsen 25, i København
2) Anne Marie Knudsdatter 14½
3) Karen Knudsdatter 12.
FM:
1 Christoffer Skive, præst i Refsnæs g.m. moster [Elisabeth Sofie Lauridsdatter Gram]
2 Niels Holgersen i Rørby g.m. mosters datter [Maren Sørensdatter Gram].
Arv i boet efter enkens mor [Maren Pedersdatter] til børn af første ægteskab med Laurids Nielsen Gram. kapellan i Kalundborg, død 16.5.1661 til B:
1) datter g.m. Niels Svendsen
2) datter g.m. afdøde
3) [Elisabeth Sofie Lauridsdatter Gram] g.m. Christoffer Skive, præst i Refsnæs.

130    Herman Sørensen, købmand i Kalundborg. 6.9.1698, fol.77B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Nielsen Fuglede i Ubberup. B:
1) Barbara Hermansdatter 4
2) Anne Lisbeth Hermansdatter 2.
FM: Just Pedersen.

131    Voldborg Pedersdatter i Kalundborg. 8.9.1698, fol.83.
Enke efter Rasmus Jensen. B:
2) Jens Rasmussen 18.
Uden ægteskab B:
1) Peder Hansen i København.

132    Maren Lauridsdatter Hesselberg i Kalundborg. 13.9.1698, fol.83B.
Enke efter Jens Nielsen Bisholt, rådmand og købmand.
Første ægteskab med Christen Hansen, amtsforvalter i Kalundborg amt, skifte 14.10.1681. B:
1) Laurids Christensen Hesselbjerg,
2) Sofie Christensdatter, [skifte Stevns herred gejstlig 9.11.1698 lbnr.18], var g.m. Niels [Madsen] Foss, præst i Strøby og Varpelev. 1B:
a Bodil Marie Nielsdatter 5.
Arv i boet efter afdødes bror Jens Lauridsen Hesselbjerg, borgmester, [skifte 1.9.1693 lbnr.87] til halvsøsterdatter Abelone Lorentsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen Hvidding i Roskilde. 2B:
1) [Jens Rasmussen] 10
2) [Mette Rasmusdatter] 9.

133    Jørgen Nielsen, amtsskriver i Kalundborg. 18.10.1698, fol.105B.
E: Anne Børgesdatter. LV: Hans Zachariassen, toldkontrollør. B:
1) Niels Jørgensen 12
2) Frederikke Jørgensdatter 10½
3) Else Marie Jørgensdatter 9.
FM:
1 morbror Oluf Børgesen i Skanderborg
2 Folmer Thomsen i Gramrode, herredsfoged i Bjerre og Hatting herreder, enke efter enkens søster [Birgitte Børgesdatter, begravet Urlev 3.5.1706].

134    Karen Rasmusdatter i Kalundborg. 5.11.1698, fol.110.
E: Valentin Corneliussen, glarmester. B:
1) Rasmus Valentinsen 27, soldat
2) Alhed Valentinsdatter 26
3) Gabriel Valentinsen 24, skræddersvend.

135    Mads Simonsen, væver i Kalundborg. 15.12.1698, fol.111B.
E: Bodil Caspersdatter. LV: LV: Søren Madsen Lund på Sankt Jørgensbjerg, herredsfoged i Ars herred. A:
0) forældre [Simon Markussen, væver og Bodil Nielsdatter, skifte 27.6.1690 lbnr.65]
1) bror Elias Simonsen, bager
2) søster Kirsten Simonsdatter, død, var g.m. Peder Rasmussen, skipper. 5B:
a Rasmus Pedersen 17
b Anne Pedersdatter 16
c Niels Pedersen 14
d Mette Pedersdatter 12
e Else Pedersdatter 9½.
Arv i boet til enkens søster Margrethe Caspersdatter, enke efter Jens Rasmussen Lund, skifte 31.5.1698 lbnr.119.

136    Bente Christensdatter i Kalundborg. 12.1.1699, fol.115B.
E: Elias Simonsen, bager.
Første ægteskab med Christoffer Weie, borgmester og rådmand, [skifte 20.4.1693 lbnr.84]. B:
1) Else Christoffersdatter 12.
FM:
1 morbror Erik Christensen, købmand
2 mosters mand Oluf Jørgensen i Udby.
Enkemandens første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 22.7.1698 lbnr.125. Arv til B:
1) Simon Eliassen
2) Christen Eliassen.

137    Peder Madsen Møller i Kalundborg. 15.2.1699, fol.118B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Iver Rasmussen, klejnsmed.
Arvinger kendes ikke.

138    Elisabeth Sofie Hansdatter i Kalundborg. 22.2.1699, fol.120.
E: Peder Clausen, bager. B:
1) Hans Pedersen 11.
FM: halvbror Christian Pedersen, bager.

139    Conrad Weie, forvalter over Gyldencrones gods i Kalundborg og Holbæk amter. 27.4.1699, fol.122.
Enkemand. B:
1) Margrethe Weie g.m. Gotfred Røbel, kirurg
2) Henrik Weie.
Arv i boet efter afdødes bror Christoffer Weie, [skifte 20.4.1693 lbnr.84] til B:
1) Else Christoffersdatter.

140    Henning Iversen, smed i Kalundborg. 23.5.1699, fol.129.
E: Kirsten Mathiasdatter. LV: Mikkel Jørgensen, skomager. B:
1) Anne Margrethe Henningsdatter 9½.
FM:
1 farbror Christen Iversen, smed i Slagelse
2) farbror Jens Iversen, smed i Korsør.

141    Mogens Christoffersen, havnefoged og toldbetjent i Kalundborg. 6.6.1699, fol.133B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jacob Christensen i Viskinge. B:
1) Christoffer Mogensen 18.

142    Niels Pedersen Eigger i Kalundborg. 15.8.1699, fol.138B.
Forlovet med Bodil Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 28.5.1697.

143    Anne Sørensdatter i Kalundborg. 7.9.1699, fol.140B.
E: Reinholt Otto, grovsmed.
Første ægteskab med Hans Lauridsen, smed, skifte 23.1.1683 lbnr.13. B:
1) Søren Hansen i Værslev
2) Laurids Hansen i Kalundborg.
3) Peder Hansen, død, efter hvem, der er arv.

144    Morten Adsersen i Kalundborg. 8.9.1699, fol.146.
E: Karen Andersdatter. LV: Peder Mikkelsen i Vastrup. A:
1) bror Claus Adsersen.

145    Christoffer Jensen Blanch, organist i Kalundborg. 17.10.1699, fol.148B.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Thyge Christoffersen, skomager, der ægter enken. B:
1) Dorthe Kirstine Christoffersdatter 10
2) Jens Nikolaj Christoffersen 7
3) Laurids Christoffersen 5
4) Massia Marie Christoffersdatter 1½.
FM: Peder Festersen.

146    Søren Lauridsen, murer i Kalundborg. 12.12.1699, fol.156.
E: Valborg Nielsdatter. LV: Niels Davidsen. B:
1) Bodil Sørensdatter 3
2) Anne Sørensdatter 2.
FM:
1 farfar Laurids Sørensen, murer
2 morbror Hans Nielsen på Sejerø.

147    Niels Trudsen Hvid, byfoged i Kalundborg. 11.1.1700, fol.160.
Enkemand efter [Birgitte Lauridsdatter Gram, død 1687]. B:
1) Cathrine Nielsdatter g.m. Niels Sørensen Raklev
2) Gertrud Marie Nielsdatter g.m. Peder Olufsen Vindekilde, rådmand
3) Sara Nielsdatter 18
4) Trude Nielsen 16.
Arvi boet efter Peder Nielsen Fynbo, skifte 10.12.1696 lbnr.103 til B:
1) Anne Pedersdatter.
Afdøde døde 26.11.1698.
Litteratur: Nationalmuseet. Danmarks kirker: Kalundborg Frue kirke. Heri side 3231: Gravsten for Niels Trudsen Hvid

148    Laurids Eriksen, rebslager i Kalundborg. 6.7.1700, fol.183, 189.
E:Karen Nielsdatter. B:
5) Anne Lauridsdatter 10
6) Barbara Lauridsdatter 8.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, [skifte 15.5.1685, lbnr.37]. B:
1) Oluf Lauridsen, rebslager, der døde, skifte 5.1.1700. E: Karen Andersdatter
2) Erik Lauridsen 20, sejler på Norge
3) Marie Lauridsdatter18.
Andet ægteskab med Anne Nielsdatter.
Tredje ægteskab med Karen Olufsdatter, skifte 30.7.1689 lbnr.57. B:
4) Mette Lauridsdatter 13.

149    Maren Pedersdatter i Kalundborg. 14.9.1700, fol.190B.
E: Hans Kjeldsen. B:
1) Kjeld Hansen 20
2) Peder Hansen 17
3) Dorthe Hansdatter 15.
FM: Peder Bentsen.
Arv i boet efter Kirsten Pedersdatter, skifte 1.10.1696 lbnr.101. E: Jørgen Sørensen. [Hans første ægteskab med Margrethe Olufsdatter, skifte 10.7.1685 lbnr.38] til B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Rasmus Jørgensen
3) Anne Cathrine Jørgensdatter.

150    Laurids Jensen Møller i Kalundborg. 14.9.1700, fol.193.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Davidsen.
B:
2) Anne Kirstine Lauridsdatter 19.
FM: Peder Hansen, skomager.
Uden ægteskab B:
1) Jens Lauridsen.
Afdøde døde 23.7.1700.

151    Hieronymus Reinholtsen, kandestøber i Kalundborg. 6.6.1699, fol.196B.
E: Bodil Hansdatter.LV: Tønnes Jensen, skomager. A:
1) far Reinholt Pedersen i Trondhjem i Norge.
Enkens første ægteskab med Jens Mortensen, kandestøber, skifte 14.5.1696 lbnr.99. I dette skifte arv efter Mikkel Nielsen Odsing, [skifte 7.5.1691 lbnr.74] til B:
1) Alhed Mikkelsdatter.

152    Hans Madsen, skrædder i Kalundborg. 4.9.1700, fol.198B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Anders Olufsen, tømrer. A:
1) halvbror Mads Madsen 21, skrædder i Svenstrup.
Afdøde døde 6.10.1699.

153    Elisabeth Christensdatter i Kalundborg. 11.1.1701, fol.201.
E: Peder Hansen Germann. B:
1) Cathrine Pedersdatter 2¾.
FM:
1 morfar Christen Svensen, smed
2 morbror Peder Christensen Gullandsen.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Rasmusdatter]. Arv til B:
1) Rasmus Pedersen 14
2) Anne Pedersdatter 11¼,
meddelt i skifte efter anden hustru Anne Lauridsdatter, skifte 19.5.1696 lbnr.100.

154    Karen Andersdatter i Kalundborg. 13.1.1701, fol.205.
Enke efter Oluf Lauridsen, rebslager, skifte 5.1.1700 lbnr.148. A:
1) mor Anne Lauridsdatter g.m. Søren Nielsen, brygger.
Afdøde, der var forlovet med Hans Frederiksen, feldberedersvend, døde 16.12.1700.

155    Anne Sypige i Kalundborg. 1.2.1701, fol.208.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.1.1701.

156    Maren Sørensdatter i Kalundborg. 1.2.1701, fol.209.
E: Jørgen Jacobsen Cort. B:
2) Hans Jacob Jørgensen 13
3) Margrethe Jørgensdatter 9.
FM: mosters enkemand Søren Sørensen Nyrup.
Uden ægteskab B:
1) Karen Hansdatter 23.

157    Søren Pedersen, murer i Kalundborg. 19.7.1701, fol.211B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jørgen Christiansen. A:
1) bror Oluf Pedersen i Besser på Samsø
samt nogle broder- og søsterbørn.

158    Margrethe Pedersdatter i Kalundborg. 19.7.1701, fol.213.
Enke efter Clemen Nielsen Vastrup, [skifte 13.1.1691 lbnr.71].
Hendes B:
1) Peder Mikkelsen Vastrup, på stedet
2) Maren Mikkelsdatter, [skifte 8.1.1698 lbnr.115], var g.m. Poul Sørensen. 2B:
a Margrethe Poulsdatter 9
b Clemen Poulsen 7.
FM: farbror Mathias Sørensen Harbo i Århus.

159    Simon Olufsen i Kalundborg. 21.7.1701, fol.215B.
E: Inger Christensdatter. LV: Hans Zachariassen. B:
1) Christen Simonsen 9
2) Oluf Simonsen 5.
FM:
1 farbror Søren Olufsen, købmand
2 fasters mand Just Pedersen, byfoged.
Afdøde døde 24.6.1701.

160    Jens Lauridsen Hammer i Kalundborg. 7.3.1702, fol.224.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Helvig Jensdatter g.m. Niels Olufsen Vindekilde
2) Kirsten Jensdatter 24.

161    Jørgen Jørgensen, ugift i Kalundborg. 7.3.1702, fol.225.
A:
0) forældre [Jørgen Jensen, bødker, død og Mette Jørgensdatter, skifte 25.10.1683 lbnr.22]
1) søster Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Abraham Funch på Sankt Jørgensbjerg. 2B:
a Else Elisabeth Abrahamsdatter
b Jørgen Abrahamsen
2) søster Dorthe Jørgensdatter g.m. Niels Mikkelsen, tømrer
3) bror Elias Jørgensen, der døde, skifte 7.3.1702
4) søster Karen Jørgensdatter
5) søster Anne Margrethe Jørgensdatter.
Fars andet ægteskab med Maren Jørgensdatter i Eggeslevmagle
6) halvbror Jørgen Jørgensen
7) halvbror Johan Jørgensen
8) halvbror Jens Jørgensen hos sin mor i Eggeslevmagle.

162    Karen Terkildsdatter i Kalundborg. 4.5.1702, fol.227.
E: Christoffer Madsen, bager. B:
4) Niels Christoffersen 23.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jørgensdatter g.m. Jens Nielsen Samsing
2) Kirsten Jørgensdatter, skifte 27.10.1696 lbnr.102. E: Christian Pedersen, bager. B:
a Peder Christiansen9
b Niels Christiansen 6.
Andet ægteskab med Niels Christensen, bager, skifte 3.7.1677. B:
3) Jørgen Nielsen, skrædder i Ubberup i Tømmerup sogn.

163    Laurids Jensen, fisker i Kalundborg. 11.7.1702, fol.233B.
E: Mette Madsdatter. B:
1) Jens Lauridsen, sejler fra København
2) Dorthe Lauridsdatter g.m. Peder Sørensen, skipper
3) Karen Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter.
Registrering 19.6.1702.

164    Niels Olufsen Vindekilde i Kalundborg. 9.1.1703, fol.234B.
E: Helvig Jensdatter. LV: Niels Mikkelsen, tømrer. B:
1) Maren Nielsdatter 8
FM: farbror Peder Olufsen Vindekilde, rådmand.

165    Christen Sørensen, slagter i Kalundborg. 27.2.1703, fol.238.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: Knud Andersen, skipper. B:
4) Søren Christensen 11
5) Karen Christensdatter 9.
Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter, skifte 22.12.1690 lbnr.70]. B:
1) Hans Christensen 18
2) Rasmus Christensen 15
3) Anne Marie Christensdatter 14.
FM: mosters mand Søren Sørensen Nyrup.

166    Dorthe Sørensdatter i Kalundborg. 5.7.1703, fol.240B.
Enke efter Hans Madsen, skrædder, [skifte 4.9.1700 lbnr.152]. A:
1) bror Jørgen Sørensen
2) halvsøster Karen Sørensdatter g.m. Oluf Pedersen Havnsø
3) halvsøster Karen Jørgensdatter, enke efter Jens Mortensen i Ørby på Samsø.
Afdøde døde 20.6.1703.

167    Bertel Nielsen, snedker i Kalundborg. 5.7.1703, fol.242.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Ibsen, skrædder. B:
1) Anne Bertelsdatter 19
2) Niels Bertelsen 17
3) Rasmus Bertelsen 12.
FM:
1 Jens Rasmussen Friis
2 Mathias Pedersen, klejnsmed.
Afdøde døde 8.6.1703.

168    Christence Olufsdatter i Kalundborg. 13.7.1702, fol.246.
Enke efter Mikkel Reinfleisch, [skifte 31.7.1689 lbnr.58]. A:
Første ægteskab med [Peder Jacobsen]. B:
1) Reinholt Pedersen
2) Oluf Pedersen
3) Anne Pedersdatter g.m. Lorents Simonsen, forvalter på Dragsholm
4) Gedske Pedersdatter g.m. Johan Knuth
5) Villemke Pedersdatter.

169    Tønnes Jensen, skomager i Kalundborg. 14.2.1704, fol.249.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Meyer, guldsmed. B:
1) Bodil Tønnesdatter 11
2) Anne Tønnesdatter 5.
FM: Niels Madsen Lollik.

170    Valentin Corneliussen, glarmester i Kalundborg. 14.2.1704, fol.253.
E: Christence Pedersdatter. LV: Niels Mikkelsen, tømrer. B:
4) Karen Valentinsdatter 4
5) Peder Valentinsen 2
6) Cornelius Valentinsen 9 mdr.
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 5.11.1698 lbnr.134. B:
1) Rasmus Valentinsen, soldat
2) Alhed Valentinsdatter g.m. Rasmus Sørensen, snedker
3) Gabriel Valentinsen, i København

171    Niels Hansen Hegelund, ugift student i København, der døde i Kalundborg. 31.7.1704, fol.257B.
A:
0) forældre [Hans Rasmussen, skifte 9.8.1683 lbnr.17 og Ingeborg Jensdatter Hegelund, død 1698]
1) bror Jens Hansen Hegelund, forpagter på Hirschholm
2) bror Hans Hansen Hegelund i Kalundborg
3) bror Hans Rasmus Hansen Hegelund i Kalundborg
Af fars første ægteskab B:
4) halvbror Rasmus Hansen, parykmager i København
Mors andet ægteskab med [Thomas Jensen, borgmester, død 10.5.1699]
5) halvsøster Margrethe Marie Thomasdatter
6) halvbror Jens Thomsen [Saaby] 14
7) halvsøster Birgitte Thomasdatter [Saaby] 13
8) halvbror Jørgen Thomsen 9
9) halvbror Thomas Thomsen 8.
Afdøde døde 5.9.1703.

172    Mogens Jensen, ugift vejer og måler i Kalundborg. 3.6.1704, fol.269B.
A:
1) mor Johanne Mikkelsdatter, enke efter Rasmus Pedersen Winther i Århus. Første ægteskab med afdødes far Jens Nielsen, skifte Århus 5.11.1672 lbnr.25
2) søster Sidsel Jensdatter, enke efter Laurids Jensen i Århus, [skifte Århus 9.5.1694 lbnr.327]
3) søster Maren Jensdatter g.m. Søren Pedersen Ladefoged i Århus
Afdøde døde 16.4.1704.

173    Anne Hansdatter i Kalundborg. 7.10.1704, fol.277.
E: Jørgen Henrik Schmidt, organist. B:
1) Hans Jørgensen Schmidt 1 år 18 uger.

174    Søren Jespersen Raklev i Kalundborg. 27.11.1704, fol.280B.
E: Karen Ibsdatter. LV: svoger Niels Pedersen Broch, forpagter på Bøstrup [i Drøsselbjerg sogn].
Første ægteskab med [Abelone Christensdatter, skifte 27.4.1671]. B:
1) Jens Sørensen Raklev på Kærup [i Benløse sogn], regimentsskriver
2) Niels Sørensen Raklev i Kalundborg
3) Oluf Sørensen Raklev i København
4) Jacob Sørensen i København
5) Mette Sørensdatter, enke efter Jacob [Christensen] Birch, præst i Tømmerup, [død 17.1.1703]
6) Maren Sørensdatter på Kærup
7) Abelone Sørensdatter g.m. Laurids Jacobsen, degn i Raklev.
Enkens første ægteskab med [Mads Simonsen, skifte 18.6.1667]. B:
1) Mads Madsen i København
2) Maren Madsdatter g.m. Jørgen Christensen.
Afdøde døde 24.8.1704.
(Se overformynderiprotokollen fol.20B, 28, 103).

175    Helvig Thomasdatter i Kalundborg. 27.1.1705, fol.285B.
E: Bartholus Kyblich, apoteker.
Første ægteskab med Frederik Gerulf, apoteker. B:
1) Abelone Frederiksdatter Gerulf 21
2) Eleonora Frederiksdatter Gerulf 19.
FM:
1 farbror Henrik Aagesen Gerulf i Næstved ved søn Frederik Henriksen
2 Hans Zachariassen.
Afdøde døde 30.9.1704.

176    Jacob Frederiksen, væver i Kalundborg. 24.2.1705, fol.296.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Eriksen. A:
1) søster Anne Frederiksdatter, enke efter Hans Frederiksen i Slagelse.

177    Dorthe Lauridsdatter i Kalundborg. 21.8.1704, fol.299.
E: Peder Bentsen, skrædder.
Første ægteskab med Christian Pilegaard. B:
1) Peder Christiansen Pilegaard, aftensangspræst og rektor i Drammen i Norge, død. 1B:
a Petronelle Pedersdatter Pilegaard 2.
FM: Christen Hansen, smed
2) Hans Christiansen Pilegaard, i udlandet
3) Cathrine Rubensdatter, død, var g.m. Mathias Bentsen i Moss i Norge. 2B:
a Bent Mathiassen 12
b Anne Cathrine Mathiasdatter 7.
FM: Gregorius Mathiassen Crone
4) Cathrine Christiansdatter Pilegaard, død uden børn, var g.m. Christian Hedenhof, guldtrækker i København.
Afdøde døde 9.5.1704.

178    Helvig Cathrine Munkgaard i Kalundborg. 26.2.1705, fol.304.
E: Ove Paulin, købmand. B:
1) Else Kirstine Paulin 1¾
2) Helvig Cathrine Paulin 9 mdr.
FM: morfar Poul [Jensen] Munkgaard, (Munchgaard), præst i Herlufsholm.
Afdøde var opdraget hos sin faster Johanne [Jensdatter] Munkgaard g.m. Christen [Jensen] Blichfeldt, præst i Ringsted.
Johanne Munkgaards første ægteskab med Carsten Hansen Atke, rådmand i Slangerup, [død 1692], [tidligere ejer af Nørager i Buerup sogn, og kendt fra Thomas Kingos digt fra 1669: Hr. Karsten Hansen Atkes afsked fra Løve herred].
Johanne Munkgaard er ejer af et gravsted for Carsten Hansen Atke i Slangerup kirke tillige med et gravsted for [dennes bror] Hans [Hansen] Atke, borgmester i Slangerup.
Arv i boet efter Frederik Gjerulf, apoteker til B: Abelone Frederiksdatter Gjerulf.
Arv i boet efter Jacob Zachariassen Hofmann, guldsmed, [skifte 23.8.1698 lbnr.126] til B:
1) Anne Margrethe Jacobsdatter
2) Lorents Jacobsen.

179    Maren Pedersdatter i Kalundborg. 5.3.1705, fol.310.
E: Mads Nielsen. B:
2) Niels Madsen 4.
FM: farbror Jens Nielsen i Skambæk mølle.
Første ægteskab med [Mads Nielsen, skifte 3.11.1697 lbnr.111]. B:
1) Peder Madsen16.
FM:
1 fasters mand Hans Dinesen
2 farbror Søren Nielsen.

180    Anders Nielsen, skrædder i Kalundborg. 7.10.1704, fol.313.
Afdøde efterlader enken, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.

181    Clemen Bentsen, feldbereder i Kalundborg. 21.4.1705, fol.314.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: bror Jørgen Mikkelsen, skomager. B:
1) Mikkel Clemensen 2½.
FM: Herkules Andersen, skomager.

182    Dorthe Lauridsdatter i Kalundborg. 12.5.1705, fol.315B.
E: Peder Sørensen, skomager og skipper. B:
1) Mette Pedersdatter 15½
2) Dorthe Pedersdatter 14
3) Søren Pedersen 8½
4) Marie Pedersdatter 8½
5) Mathias Pedersen 5¾.

183    Knud Andersen, skipper i Kalundborg. 20.1.1705, fol.317.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Anders Knudsen 14½
2) Karen Knudsdatter 9.

184    Kirsten i Kalundborg. 12.5.1705, fol.318B.
Enke efter Niels Olufsen. B:
1) Oluf Nielsen, skipper i Århus
2) Anne Nielsdatter g.m. Kjeld Christensen i Kalundborg
3) Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Iversen i Bergen i Norge
4) Dorthe Nielsdatter i Bergen
5) Birgitte Nielsdatter.

185    Søren Nielsen Brygger i Kalundborg. 16.6.1705, fol.319B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Pedersen Møller. B:
1) Maren Sørensdatter 24.
FM: Niels Pedersen, snedker.

186    Christoffer Mathiassen Gotschalck, klokker og bedemand i Kalundborg. 29.10.1705, fol.321.
E: Ingeborg Sørensdatter. B:
1) Else Marie Christoffersdatter 29
2) Maren Christoffersdatter g.m. Just Herman Stork, klejnsmed
3) Dorthe Christoffersdatter 21
4) Mathias Christoffersen 19
5) Villum Christoffersen 16
6) Karen Christoffersdatter 14
7) Ingeborg Christoffersdatter 10
8) Bodil Christoffersdatter 6.
FM: Casper Ernstsen, væver.

187    Søren Olufsen, ugift købmand i Kalundborg. 4.2.1706, fol.325.
A:
1) mor Johanne Simonsdatter, enke efter Oluf Jensen, kræmmer, skifte 23.9.1690 lbnr.67. LV: Hans Fuglede
2) søster Elisabeth Augusta Olufsdatter g.m. Peder Jacobsen, degn i Rørby
3) bror Simon Olufsen, [skifte 21.7.1701 lbnr.159. E: [Inger Christensdatter], nu g.m. Søren Jensen Bay, købmand. 2B:
a Christen Simonsen 13
b Oluf Christian Simonsen 9
4) søster Ellen Olufsdatter g.m. Just Pedersen, byfoged
5) søster Karen Olufsdatter g.m. Søren Rasmussen Røhr, degn i Helsinge og Dragsbæk
6) søster Sofie Olufsdatter g.m. Peder Bentsen, skrædder
Af fars første ægteskab B:
7) halvbror Jens Olufsen, måler og vejer
8) halvsøster Kirsten Olufsdatter, [skifte Århus 6.8.1700 lbnr.442], var g.m. [Thomas Pedersen] i Århus. 4B:
a Peder Thomsen, degn i Gylling
b Ellen Thomasdatter g.m. Jacob Olufsen Hammer i Århus
c Gertrud Thomasdatter, død, var g.m. [Christen Videsen i Kalundborg], begge døde. 1B:
1 Christen Christensen 1
d Anne Kirstine Thomasdatter g.m. Laurids Rasmussen Brendstrup.
Arv i boet til Bodil Marie Nielsdatter Foss, datter af Niels [Madsen] Foss, præst i Strøby og Varpelev, der har arv efter sin mormor Maren [Lauridsdatter Hesselbjerg, skifte 13.9.1698 lbnr.132], enke efter Jens [Nielsen] Bisholt, [rådmand].

188    Mads Pedersen, skibsbygger i Kalundborg. 18.3.1706, fol.413B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Gregorius Crone.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 10.10.1689 lbnr.61. B:
1) Peder Madsen, skomager
2) Jørgen Madsen i Amsterdam i Holland.

189    Registrering i Kalundborg. 17.9.1706, fol.417.
Registrering af boet hos Frands Hansen Stockenberg, guldsmed, der er bortrejst august 1705, uvist hvorhen.

190    Herkules Andersen, skomager i Kalundborg. 25.11.1706, fol.419.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Lauridsen Borg, skomager. B:
1) Laurids Herkulessen 19
2) Anders Herkulessen 16
3) Anne Herkulesdatter 14.
FM: farbror Tønnes Andersen, skomager.

191    Jens Nielsen Samsing, havnefoged i Kalundborg. 3.12.1706, fol.421B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Hans Zachariassen. B:
1) Niels Jensen 6¾
2) Jørgen Jensen 5
3) Thomas Jensen 2½
4) Else Cathrine Jensdatter, 23 uger den 17.8.1707.
FM: Anders Nielsen Knie.
[Første ægteskab med Margrethe Sørensdatter, skifte 7.12.1697 lbnr.113].

192    Rasmus Nielsen Find, skipper i Kalundborg. 3.12.1706, fol.424.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mathias Pedersen. B:
1) Niels Rasmussen 20
2) Jens Rasmussen 15
3) Barbara Rasmusdatter 13.
FM: Laurids Andersen Sejerbo.

193    Bodil Pedersdatter i Kalundborg. 6.4.1707, fol.426.
E: Hans Christoffersen. B:
1) Christoffer Hansen 5
2) Peder Hansen 3.

194    Peder Sørensen, skipper og skomager i Kalundborg. 26.3.1707, fol.427B.
Enkemand efter Dorthe Lauridsdatter, skifte 12.5.1705 lbnr.182. B:
2) Mette Pedersdatter 18
3) Dorthe Pedersdatter 16
4) Søren Pedersen 8, [formentlig 12]
5) Marie Pedersdatter 12
6) Mathias Pedersen 12 [formentlig 8].
FM: farbror Jens Sørensen på Samsø.
Af hans første ægteskab B:
1) Karen Pedersdatter 24, i Århus.
Desuden nævnes afdødes hustrus mor Mette [Madsdatter], enke efter Laurids Jensen, [skifte 11.7.1702 lbnr.163].

195    Margrethe Lauridsdatter, ugift i Kalundborg. 19.5.1707, fol.431B.
A:
1) bror Hans Lauridsen, smed i Tjørnelunde [i Finderup sogn]
2) søster Birgitte Lauridsdatter, enke efter Christen Sørensen, slagter, [skifte 27.2.1703 lbnr.165]
3) halvbror Bertel Bertelsen, smed i Viskinge.

196    Johanne Lorentsdatter i Kalundborg. 5.7.1707, fol.435.
E: Oluf Hansen, bager. B:
4) Cathrine Olufsdatter 12
5) Anne Kirstine Olufsdatter 11.
Første ægteskab med Claus Olufsen Popping, postmester, skifte 6.11.1694 lbnr.93. B:
1) Barbara Sofie Clausdatter 28, i København
2) Anne Marie Clausdatter 26
3) Herman Clausen Popping 21.
FM:
1 Niels Madsen Lollik
2 Niels Hansen Bech.
Afdøde døde 21.51707.

197    Morten Andersen, skomager i Kalundborg. 6.7.1707, fol.439B.
E: Maren Nielsdatter. LV: svoger Aage Bendixen, snedker. B:
1) Anders Mortensen 6½.
FM: farbror Tønnes Andersen, skomager.

198    Kirsten Mathiasdatter i Kalundborg. 28.7.1707, fol.441B.
E: Niels Adriansen, smed.
Første ægteskab med Henning Iversen, smed, skifte 23.5.1699 lbnr.140. B:
1) Anne Margrethe Henningsdatter 18.
FM: Niels Mikkelsen, tømrer.

199    Anders Eriksen i Kalundborg. 20.9.1707, fol.444, næste protokol fol.61.
E: Lisbeth Rasmusdatter. LV: Hans Zachariassen. B:
1) Mogens Andersen 4
2) Voldborg Marie Andersdatter 1½, der døde 28.4.1710, skifte 30.5.1710.
FM: Casper Ernstsen, væver.

200    Gertrud Jensdatter i Kalundborg. 7.7.1707, fol.450.
E: Knud Enevoldsen, skomager.
Første ægteskab med Hans Rasmussen, skomager, skifte 14.8.1683 lbnr.18
1) Jens Hansen i Ostindien, død. 1B:
a Rasmus Hansen 10
2) Sidsel Hansdatter 30
3) Maren Hansdatter g.m. Jacob Rasmussen, drejer
4) Rasmus Hansen, skomager i Stigs Bjergby.

201    Else Lachmann i Kalundborg. 3.4.1700, fol.453B.
E: Christoffer Mogensen, rådmand. B:
1) Mogens Christoffersen, student.

202    Frederik Gerulf, apoteker i Kalundborg. 22.4.1699, fol.454.
E: Helvig Thomasdatter. B:
1) Abelone Frederiksdatter. Ved afkald 12.1707 g.m. Erik Vilhelm, trompeter
2) Eleonora Frederiksdatter 13. Ved afkald 20.7.1706 g.m. Vandal Klovmand i Næstved.

203    Maren Sørensdatter i Kalundborg. 18.4.1701, fol.454B.
E: Niels Madsen Lollik, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Søren Hansen Lollik, præst i Hyllinge og Marvede
2) Peder Hansen Lollik, præst i Gyrstinge og Flinterup
3) Rasmus Hansen Lollik i Næstved.

204    Jacob Borthig, amtsskriver i Kalundborg. Samfrændeskifte 17.9.1702, fol.455.
E: Thomine von Schepsel. LV: Johan Christoffer von Schønbach [til Birkendegård, amtmand]. B:
2) Abraham Borthig
3) Christoffer Carl Borthig
4) Jørgen Isak Borthig
5) Frederik Vilhelm Borthig
6) Ludvig Borthig
7) Charlotte Amalie Borthig
8) Sabine Borthig.
Første ægteskab med [Sabine Jørgensdatter]
1) Jacob Jacobsen Borthig.
FM:
1 Ove Paulin
2 Lorents Simonsen på Dragsholm.

205    Karen Sørensdatter i Kalundborg. 19.6.1708, fol.457B, 460.
E: Jørgen Nielsen, klokkestøber.
Af første ægteskab med B:
1) Mette Madsdatter g.m. Nikolaj Jensen
2) Rasmus Madsen 17, i skomagerlære.
FM: Johan Pedersen, buntmager.

206    Mette Mikkelsdatter i Kalundborg. 25.7.1701, fol.459.
E: Mads Lauridsen Gønge, købmand.
Bevilling af 22.7.1707 at skifte med kommissarier.
Afdøde døde 12.5.1707.
(Sml. lbnr.249).

207    Johan Lauridsen Møller i Kalundborg. 22.8.1708, fol.460B.
E: Anne Jensdatter. LV: Mikkel Jørgensen, skomager. A:
1) bror Jens Lauridsen
2) søster Maren Lauridsdatter i udlandet g.m. en korporal
3) søster Kirsten Lauridsdatter gift i Roskilde.

208    Peder Rasmussen, skipper og havnefoged i Kalundborg. 18.7.1708, fol.462B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Olufsen, skrædder. B:
7) Kirsten Pedersdatter 16
8) Maren Pedersdatter 13.
Af første ægteskab B:
1) Poul Pedersen 28, i Ostindien
2) Rasmus Pedersen 26, soldat
3) Anne Pedersdatter 25
4) Niels Pedersen 22
5) Mette Pedersdatter 21
6) Else Pedersdatter 17.
FM: Laurids Lauridsen, klejnsmed.

209    Søren Pedersen, skrædder i Kalundborg. 29.11.1708, fol.465B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Mette Sørensdatter 28, i Roskilde
2) Regine Sørensdatter g.m. Mads Jørgensen i Roskilde
3) Peder Rasmussen 21, skibskarl.
FM: svoger Jens Ibsen, skrædder.

210    Søren Christensen Bloch i Kalundborg. 29.11.1708, fol.466B.
E: Cathrine Madsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Christen Sørensen Bloch
2) Anne Sørensdatter 30
3) Ingeborg Sørensdatter 24.

211    Mette Madsdatter i Kalundborg. 20.10.1708, fol.467.
Enke efter Laurids Jensen, fisker, [skifte 11.7.1702 lbnr.163]. B:
1) Jens Lauridsen
2) Dorthe Lauridsdatter, [skifte 12.5.1705 lbnr.182. E: Peder Sørensen, skomager. Hendes børn
3) Karen Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter.
Afdøde døde 26.9.1708.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1708-1717212    Hans Zachariassen, rådmand og toldkontrollør i Kalundborg. 12.3.1710, fol.25.
E: Anne Cathrine Mogensdatter. LV: Laurids Hesselbjerg, apoteker. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 11¼
2) Zacharias Hansen 10
3) Mogens Hansen 4
4) Frederik Hansen 2.
FM: Ove Paulin.

213    Jesper Hansen Møller i Kalundborg. 4.7.1709, fol.41.
E: Johanne Andersdatter. B:
1) Hans Jespersen 9
2) Anders Jespersen 6½
3) Oluf Jespersen 4
4) Mads Jespersen 2.
FM: morfar Anders Olufsen Møller.

214    Kirsten Jensdatter i Kalundborg. 18.6.1709, fol.43B.
E: Gert Frederik Vangelin. A:
1) bror Peder Jensen i Frankerup i Ubby sogn på Birkendegård gods
2) bror Søren Jensen i Ubby på ryttergodset
3) søster Bodil Jensdatter g.m. Jørgen Jensen i Ubby.

215    Niels Nielsen Møller i Kalundborg. 4.7.1709, fol.46.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Mikkelsen, tømrer. B:
1) Karen Nielsdatter 28
2) Christen Nielsen 26.

216    Birgitte Andersdatter i Kalundborg. 4.9.1709, fol.46B.
E: Peder Mikkelsen, Vastrup. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 14
2) Mikkel Pedersen 9
3) Ingeborg Pedersdatter 6
4) Maren Pedersdatter 17 uger.

217    Anders Olufsen, tømrer i Kalundborg. 16.10.1709, fol.48.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Søren Andersen 27, skomagersvend
2) Johanne Andersdatter Jesper Hansen Møller, [skifte 4.7.1709 lbnr.213].
3) Ingeborg Andersdatter 22.

218    Maren Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Kalundborg. Tillysning 6.12.1709, fol.50.
A:
1) bror Morten Lauridsen, soldat, uvist hvor
2) bror Peder Lauridsen i Kelleklinte
3) bror Hans Lauridsen, bødker i Svebølle
4) bror Jørgen Lauridsen 16
5) søster Birgitte Lauridsdatter.
Afdøde var opdraget hos sit søskendebarn Jørgen Hansen i Ellede i Raklev sogn.

219    Jens Rasmussen Friis, bedemand i Kalundborg. 20.8.1709, fol.51B.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Niels Pedersen, snedker.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Jensen Friis
2) Jens Jensen Friis.
Afdøde døde 28.5.1709.

220    Anne Johansdatter i Kalundborg. 16.10.1709, fol.56.
E: Jens Nielsen Tanum Ladefoged. B:
1) Anne Jensdatter 24, vanfør
2) Niels Jensen 23, i København
3) Johan Jensen 14.
FM: Peder Lauridsen Borg, skomager.

221    Maren Pedersdatter, jordemoder i Kalundborg. 18.10.1709, fol.57.
Enke efter Søren Pedersen, skrædder, [skifte 29.11.1708 lbnr.209]. B:
2) Mette Sørensdatter 27, i Roskilde
3) Regine Sørensdatter g.m. Mads Jørgensen i Roskilde
4) Peder Rasmussen 19, sejler på Norge.
Af første ægteskab B:
1) Maren Andersdatter g.m. Jens Ibsen, skrædder.

222    Mads Nielsen i Kalundborg. 5.12.1709, fol.58.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Hansen Bech. B:
2) Maren Madsdatter 4
3) Anne Margrethe Madsdatter 2½
4) Peder Madsen 1.
FM: farbror Jesper Nielsen, møller.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 5.3.1705 lnr.179. B:
1) Niels Madsen 8¾.
FM: farbror Jens Nielsen, møller.
Arv i boet efter Søren Pedersen, skomager til B:
a Karen Sørensdatter
b Mette Sørensdatter
c Dorthe Sørensdatter
d Marie Sørensdatter
e Mathias Sørensen
f Søren Sørensen.
FM: Anders Nielsen Krey.

223    Niels Pedersen, snedker i Kalundborg. 18.6.1710, fol.62.
E: Maren Thomasdatter. LV: Hans Hansen Bastian. B:
1) Kirsten Nielsdatter 10.
FM: Peder Hansen German.
Enkens første ægteskab med [Søren Madsen Sejerbo, skifte 1.10.1697 lbnr.109]. Arv til 2 døtre.

224    Peder Hansen Germann, skrædder i Kalundborg. 24.7.1710, fol63B.
E: Karen Hansdatter. LV: Johan Knuth.
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter. B:
1) Rasmus Pedersen Germann 24, hører i Kalundborg latinskole
2) Anne Pedersdatter 20¾, i Undløse præstegård.
FM: svoger Christian Hansen, bager.
Andet ægteskab med [Anne Lauridsdatter], skifte 19.5.1695 lbnr.100.
Tredje ægteskab med Elisabeth Christensdatter, skifte 11.1.1701 lbnr.153. B:
1) Cathrine Pedersdatter 12¼.
FM: morfar Christen Svensen, smed.

225    Peder Christensen Gullandsfar, færgeløbsskipper i Kalundborg. 25.7.1710, fol.65B.
E: Kirsten Jensdatter LV: Knud Jensen Vinding. B:
1) Anne Pedersdatter 10.
FM: farfar Christen Svendsen, smed.

226    Kirsten Mikkelsdatter i Kalundborg. 25.9.1710, fol.67B.
E: Knud Jensen, feldbereder. B:
2) Clemen Knudsen 4 år 7 mdr.
FM: morfar Mikkel Jørgensen, skomager.
Første ægteskab med [Clemen Bentsen], skifte 21.4.1705 lbnr.181. B:
1) Mikkel Clemensen 8.

227    Christen Pedersen Møller i Kalundborg. 5.8.1710, fol.69.
E: Anne Pedersdatter. LV: Knud Jensen Vinding. A:
1) bror Peder Pedersen i Asmindrup i Værslev sogn på Kalundborg latinskoles gods
2) bror Iver Pedersen i Bjørnstrup [i Røsnæs sogn], død. E: Maren Ibsdatter, nu g.m. Jens Andersen sst. 7B:
a Peder Iversen
b Jeppe Iversen
c Christen Iversen
d Laurids Iversen
e Ingeborg Iversdatter
f Johanne Iversdatter
g Maren Iversdatter
3) bror Niels Pedersen i Bjørnstrup, død. E: Maren Pedersdatter. 4B:
a Christen Nielsen
b Bodil Nielsdatter
c Ingeborg Nielsdatter
d Karen Nielsdatter
4) bror Christen Pedersen på Samsø, død. 1B:
a Ingeborg Christensdatter
5) søster Maren Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Kalundborg.
Arv i boet efter Laurids Eriksen, rebslager, skifte 6.7.1700 lbnr.148 til 2B:
1) Barbara Lauridsdatter
2) Marie Lauridsdatter.

228    Sidsel Albertsdatter i Kalundborg. 27.9.1710, fol.73B.
E: Søren Rasmussen, snedker. B:
1) Rasmus Sørensen, snedker
2) Jens Sørensen 24, snedkersvend i Jylland
3) Anne Sørensdatter g.m. Peder Sørensen Berg
4) Bodil Sørensdatter 33.

229    Anne Hansdatter i Kalundborg. 14.10.1710, fol.75.
E: Christen Jensen, fattigforstander. B:
1) Gertrud Christensdatter 17
2) Jens Christensen 15.

230    Anne Andersdatter i Kalundborg. 16.10.1710, fol.77.
E: Mikkel Jørgensen, skomager. B:
1) Jørgen Mikkelsen, skomager
2) Henrik Mikkelsen, skomagersvend
3) Maren Mikkelsdatter g.m. Peder Hansen, skomager
4) Kirsten Mikkelsdatter, skifte 25.9.1710 lbnr.226. E: Knud Jensen, feldbereder. 1B:
b Clemen Knudsen 4 år.
Kirsten Mikkelsdatters første ægteskab med [Clemen Bentsen, skifte 21.4.1705 lbnr.181]. 1B:
a Mikkel Clemensen 8.

231    Ellen Olufsdatter i Kalundborg. 20.3.1708, fol.80, 127.
Enke efter Just Pedersen, byfoged.
Første ægteskab med [Laurids Sørensen, skifte 5.11.1697 lbnr.112]. B:
1) Oluf Lauridsen 17
2) Søren Lauridsen 13.
FM:
1 Peder Bentsen
2 Henrik Feldsen, købmand.
I skiftet 4.2.1706 lbnr.187 efter afdødes bror Søren Olufsen, nævnes afdødes mor Johanne Simonsdatter, enke efter Oluf Jensen, kræmmer, [skifte 23.9.1690 lbnr.67].
Testamente af 11.6.1706. Medunderskrevet af afdødes mands mor Maren Justsdatter, enke efter Christian [Jensen] Bruun, præst på Endelave, [død 24.12.1689].
Afdøde døde 23.11.1707.

232    Ove Paulin, købmand i Kalundborg. 24.5.1712, fol.97B.
E: Anne Hornemann. LV: far Hans Hornemann, købmand i Næstved.
3) Jacob Paulin 6
4) Margrethe Christine Paulin 5’
5) Dorthe Paulin 3
6) Ovenia Paulin 3 uger.
Første ægteskab med Helvig Cathrine Munkgaard, skifte 26.2.1705 lbnr.178. B:
1) Else Kirstine Paulin 9
2) Helvig Cathrine Paulin 8.
FM: farbror Peder [Jacobsen] Paulin, præst i Ringsted.
Gavebrev fra første hustrus søster Johanne [Jensdatter] Munkgaard g.m. Christen [Jensen] Blichfeldt, præst i Ringsted.
Johanne Munkgaards første ægteskab med Carsten Hansen Atke, borgmester i Slangerup, [død 1692], der har købt et gravsted i Slangerup kirke.
Arv i boet efter Mads Lauridsen Gønges søn Søren Madsen.
Litteratur: Aalborg-præster og deres efterkommere. Af Flemming Aagaard Winther, manuskript 2017. Heri:
Ove Jacobsen Paulin


233    Cathrine Nielsdatter Hvid i Kalundborg. 4.5.1713, fol.150B.
E: Niels Sørensen Raklev. B:
1) Niels Nielsen 11
2) Birgitte Nielsdatter 8
3) Abelone Nielsdatter 2
4) Søren Nielsen 1.
Arv i boet efter enkemandens far Søren Jespersen Raklev i Kalundborg. 27.11.1704 lbnr.174 til enkemandens [halv]søster Maren Sørensdatter g.m. Søren Haard i Kolding.

234    Gertrud Henriksdatter i Kalundborg. 15.6.1713, fol.155.
E: Erik Henriksen, hattemager. B:
1) Anne Eriksdatter på stedet, enke efter Niels Jacobsen Meyer, guldsmed.

235    Elisabeth Sørensdatter Bay, 6½ år gammel i Kalundborg. 27.4.1713, fol.158.
A:
1) mor Inger Christensdatter g.m. Lennart Nielsen Birch.
Mors andet ægteskab med afdødes far Søren Jensen Bay, købmand, skifte 29.8.1710.
2 bror Simon Sørensen Bay 9
3) søster Anne Sørensdatter Bay 4¾.
FM: farbror Hans Jensen Bay, købmand
4) halvbror Christen Simonsen
Mors første ægteskab med [Simon Olufsen, skifte 21.7.1701 lbnr.159]:
1) Christen Simonsen Calundan, student
2) Oluf Christian Simonsen 16.
Gavebrev fra afdødes farmor Elisabeth [Sørensdatter] Bay i Kelleklinte [i Ubby sogn], enke efter [første mand] magister Jens [Hansen Othinian, præst i Fuglede, død 1683].
Litteratur: Nationalmuseet. Danmarks kirker: Kalundborg Frue kirke. Heri side 3237: Gravsten for Elisabeth Sørensdatter Bay

236    Karen Andersdatter i Kalundborg. 7.6.1714, fol.159.
E: Jens Jensen Endelave, skipper. B:
1) Jens Jensen 10
2) Anne Christine Jensdatter 8.
FM: mors søskendebarn Christoffer Christoffersen i Tømmerup.
Afdøde døde 30.4.1714.

237    Jens Jensen Pister i Kalundborg. 30.8.1714, fol.161B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Jensen Endelave, der ægter enken. B:
1) Rasmus Jensen 6.
FM: fars halvbror Jacob Børgesen.

238    Laurids Andersen Sejerbo i Kalundborg. 15.11.1714, fol.163B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Jensen, skrædder. B:
1) Maren Lauridsdatter 22
2) Mette Christine Lauridsdatter 19.
FM: Rasmus Poulsen, vognmand.

239    Hans Lauridsen, hattemager i Kalundborg. 22.11.1714, fol.166.
E: Anne Christensdatter. LV: Casper Ernstsen, væver. B:
1) Christen Hansen 14
2) Anne Hansdatter 12
3) Laurids Hansen 10
4) Hans Hansen 8.
FM: Peder Lauridsen.
Desuden nævnes Gudmand Johansen i København, en svoger af dette hus.
Afdøde døde 13.10.1714.

240    Tønnes Andersen, skomager i Kalundborg. 23.8.1715, fol.170B.
E: Maren Simonsdatter. LV: Knud Jensen Vinding. B:
6) Mogens Tønnesen 17, i skomagerlære
7) Maren Tønnesdatter 13.
Første ægteskab med Maren Davidsdatter, skifte 6.7.1695 lbnr.97. B:
1) Hans Tønnesen, skomager i Ruds Vedby
2) Kirsten Tønnesdatter 27
3) Margrethe Tønnesdatter 26
4) Otilia Tønnesdatter 23
5) Maren Tønnesdatter, der døde et år efter sin mor.
Afdøde døde 5.7.1715.

241    Peder Madsen, skomager i Kalundborg. 23.8.1715, fol.175.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Knud Jensen, feldbereder. B:
1) Peder Pedersen 14
2) Mads Pedersen 9
3) Anne Pedersdatter 6
4) Bodil Pedersdatter 3.
FM: Jens Sørensen, sadelmager.
Afdøde døde 4.6.1715.

242    Christian Nielsen, slagter i Kalundborg. 10.1.1716, fol.178.
E: Ingeborg Eriksdatter. LV: Christen Nielsen Møller. B:
1) Bodil Christiansdatter 15
2) Niels Christiansen 13.
FM: Christian Pedersen, bager.
Afdøde døde 29.10.1715.

243    Peder Olufsen Vindekilde, rådmand i Kalundborg. 12.9.1715, fol.179B.
E: Gertrud Marie [Nielsdatter Hvid]. LV: Bagge Laugesen Rohde, rådmand, der ægter enken. B:
1) Margrethe Pedersdatter Vindekilde
2) Niels Trudsen Vindekilde
3) Dorthe Margrethe Pedersdatter Vindekilde
4) Birgitte Pedersdatter Vindekilde
5) Marie Pedersdatter Vindekilde.
Bevilling til uskiftet bo af 10.2.1708.
Slutningen af kommisarieskifte indført 27.1.1716.

244    Ellen Andersdatter i Kalundborg. 12.6.1716, fol.180B.
E: Niels Madsen Lollik. A:
0) forældre [Anders Mogensen, skifte 1.7.1684 lbnr.28 og Anne Tønnesdatter, skifte 15.12.1697 lbnr.114]
1) bror Mathias Andersen, skomager i Vindekilde
2) bror Herkules Andersen, [skifte 25.11.1706 lbnr.190]. 3B:
a Laurids Herkulessen, skomager
b Anders Herkulessen 25, skomagersvend
c Anne Herkulesdatter 23, i København
3) bror Morten Andersen, skomager, [skifte 6.7.1707 lbnr.197]. 1B:
a Anders Mortensen 16
4) bror Tønnes Andersen, [skifte 23.8.1715 lbnr.240]. E: Maren Simonsdatter. 2B:
e Mogens Tønnesen 19, i skomagerlære
f Maren Tønnesdatter 14.
Tønnes Andersens første ægteskab med Maren Davidsdatter, skifte 6.7.1695 lbnr.97]. 4B:
a Hans Tønnesen, skomager i Ruds Vedby
b Kirsten Tønnesdatter 28, i Norge
c Margrethe Tønnesdatter 27, i Vig
d Otilia Tønnesdatter 24, i Egebjerg præstegård
5) søster Anne Andersdatter g.m. Peder Lauridsen Borrich, skomager.
Arv i boet efter [Johanne Lorentsdatter, skifte 5.7.1707 lbnr.196] til B:
1) Barbara Sofie Clausdatter g.m. Søren Madsen Gønge, bager.

245    Didrik Jacobsen Braes, borgmester og tolder i Kalundborg. 28.7.1716, fol.187B.
E: Dorthe Christiansdatter Bruun. B:
1) Lorents Didrik Braes, borgmester
2) Didrik Christian Braes til Kokkedal [i Torslev sogn] i Jylland
3) Christine Braes, [skifte Næstved 3.9.1696 lbnr.381], var g.m. Hans Hornemann i Næstved. 4B:
a Anne Hornemann g.m. Thomas [Nikolaj] Behr til Skaføgård [i Hvilsager sogn] i Jylland
b Dorthe Hornemann g.m. Ludvig Switzer, købmand i Næstved
c Christine Hornemann g.m. Bernt [Frederiksen] Suhr, præst [i Købelev og Vindeby] på Lolland
d Didrik Christian Hornemann.
Afdøde døde 14.6.1716.

246    Niels Sørensen Raklev i Kalundborg. 21.7.1716, fol.212B.
E: Sofie Margrethe Laugesdatter. LV: Lennert Nielsen Birch.
Første ægteskab med Cathrine Nielsdatter [Hvid, skifte 4.5.1713 lbnr.233]. B:
1) Niels Nielsen Raklev 14
2) Birgitte Nielsdatter 11
3) Søren Nielsen 5.
FM: farbror Jens Sørensen Raklev (Rachlow), regimentskvartermester til Kærup [i Benløse sogn].
Desuden nævnes afdødes søster Abelone Sørensdatter.

247    Inger Christensdatter i Kalundborg. 3.8.1713, fol.220B.
E: Iver Rasmussen, bådsmand. B:
1) Birgitte Iversdatter, [dødt 8.2.1711].

248    Jens Andersen i Kalundborg, der døde 17.2.1714, fol.221.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Laurids Jensen, myndig.

249    Peder Mikkelsen Gønge, skomager i Kalundborg. 7.6.1714, fol.222, næste protokol fol.282.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Jørgensen Bagge. A:
1) søster Mette Mikkelsdatter, skifte 25.7.1701, fol.459. E: Mads Lauridsen Gønge, købmand. 6B:
a Mikkel Madsen Gønge
b Søren Madsen Gønge 21
c Laurids Madsen 16
d Ellen Madsdatter 13, der døde, skifte 13.1.1718
e Niels Madsen 10
f Jens Madsen 9.

250    Maren Jensdatter i Kalundborg. 28.6.1714, fol.224B.
Forlovet med Jens Ibsen.
Afdøde efterlader B:
1) en søn hos afdødes mor i Kongsted ved Sorø
2) en datter i Årby.
Afdøde døde 26.1.1714.

251    Jesper Nielsen Møller i Kalundborg. 30.8.1714, fol.225B.
E: Sofie Madsdatter. B:
1) Anne Jespersdatter 1, vanvittig.
Afdøde døde 4.5.1714.

252    Christen Lauridsen i Kalundborg. 8.6.1714, fol.226B.
E: Marie Lorentsdatter. B:
1) Laurids Christensen 3
2) Jacob Christensen 2.

253    Christen Nielsen, ugift i Kalundborg. 10.1.1716, fol.227B.
Arvinger angives ikke. Dog nævnes afdødes bror Rasmus Nielsen.
Afdøde døde 21.3.1714.

254    Anne Pedersdatter i Kalundborg. 6.4.1714, fol.228B.
E: Hans Jacobsen, snedker. B:
1) Jacob Hansen 40
2) Johan Hansen 32, rektor i Nykøbing Sjælland
3) Cathrine Hansdatter g.m. Jens Rasmussen, portner i København
4) Peder Hansen 26
5) Margrethe Hansdatter 25.

255    Niels Hansen, murer i Kalundborg. 9.4.1715, fol.229B.
Enkemand. B:
1) Maren Nielsdatter, død. 1B:
a Augusta Pedersdatter 7
2) Lene Nielsdatter g.m. Niels Sørensen, murer
3) Simon Nielsen 21, murersvend i København.
Arv i boet efter Christoffer Jensen Blanch, organist, [skifte 17.10.1699 lbnr.145] til B:
1) Dorthe Kirstine Christoffersdatter
2) Massia Marie Christoffersdatter.
FM: stedfar Thyge Christoffersen, skomager.

256    Henrik Henriksen Knoch, ugift skomager i Kalundborg. 24.8.1715, fol.232.
A:
1) bror Erik Henriksen, hattemager, død, var g.m. [Gertrud Henriksdatter, skifte 15.6.1713 lbnr.234]. B:
a Anne Eriksdatter.
FM: fætter Jørgen Mikkelsen, skomager.

257    Johan Vilhelmsen, feldbereder i Kalundborg. 24.8.1715, fol.233.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Knud Jensen Vinding. B:
1) Vilhelm Johansen 24
2) Jens Johansen 23
3) Henrik Johansen 22
4) Lisbeth Johansdatter 18.
FM: Christen Jørgensen, skomager.
Afdøde døde 13.7.1715.

258    Bodil Sørensdatter i Kalundborg. 30.8.1715, fol.235.
E: Søren Pedersen. A:
1) bror Jens Sørensen i Raklev, død. 2B:
a Poul Jensen i Vollerup
b Jens Jensen i Solbæk
2) [halv]søster Maren Nielsdatter, død. 2B:
a Jens Jensen i Kindertofte
b Gertrud Jensdatter g.m. Søren Andersen i Kalundborg.

259    Maren Rasmusdatter i Kalundborg. 10.4.1716, fol.235B.
E: Søren Sørensen Nyrup. B:
1) Rasmus Sørensen 25
2) Margrethe Sørensdatter 22.
Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Sørensdatter, skifte 18.9.1690 lbnr.66]. Arv til B:
1) Søren Sørensen.
Afdøde døde 25.11.1715.

260    Hans Olufsen, skrædder i Kalundborg. 27.2.1716, fol.236B.
E: Birgitte Svendsdatter. A:
1) far Oluf Bentsen i Odense.
Desuden nævnes afdødes farbror Peder Bentsen i Kalundborg.

261    Mette Jacobsdatter i Kalundborg. 16.4.1716, fol.240.
E: Hans Christensen, fisker.
Af første ægteskab B:
1) Anders Andersen Frost, handskemager i Slagelse
2) Helvig Andersdatter.
Afdøde døde 30.3.1716.

262    Jens Jensen Friis, ugift skipper i Kalundborg. 23.12.1716, fol.241B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Maribo, [begravet Maribo 22.5.1716].

263    Jens Jensen Rørby, snedker i Kalundborg. 13.6.1716, fol.247.
E: Karen Troelsdatter. LV: Jesper Gregersen Switzer. B:
1) Maren Jensdatter 15
2) Dorthe Jensdatter 12
3) Jens Jensen 9.

264    Anne Marie Clausdatter i Kalundborg. 17.6.1716, fol.250B.
E: Christian Carstensen, bager. A:
0) forældre [Claus Olufsen Popping, postmester, skifte 6.11.1694 lbnr.93 og Johanne Lorentsdatter, skifte 5.7.1707 lbnr.196]
1) søster Barbara Sofie Clausdatter Popping g.m. Søren Madsen Gønge
2) bror Herman Clausen Popping i Århus
Mors andet ægteskab med Oluf Hansen, bager
3) halvsøster Cathrine Olufsdatter 21
4) halvsøster Anne Kirstine Olufsdatter 17.

265    Jørgen Mikkelsen, skomager i Kalundborg. 10.7.1716, fol.253B.
E: Gertrud Andersen. LV: Knud Jensen Vinding. B:
1) Mikkel Jørgensen 13
2) Jacob Jørgensen 7
3) Anders Jørgensen 3.

266    Dorthe Pedersdatter i Kalundborg. 17.9.1716, fol.255B.
E: Abraham Samuelsen Funch. B:
1) Isak Abrahamsen 10
2) Jacob Abrahamsen.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter på Sankt Jørgensbjerg. Arv til B:
1)  Else Elisabeth Abrahamsdatter 22
2) Jørgen Abrahamsen 19.
Afdøde døde 28.7.1716.

267    Bodil Caspersdatter i Kalundborg. 18.9.1716, fol.257B.
E: Laurids Hansen, smed. A:
1) søster Margrethe Caspersdatter g.m. Gregers Crone
2) bror Ernst Caspersen, [skifte 26.5.1698 lbnr.118. Første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter, skifte 30.8.1688 lbnr.54]. 3B:
a Casper Ernstsen, væver i Kalundborg
b Peder Ernstsen, degn i Asnæs
c Christian Ernstsen, væver i Slagelse
3) bror Henrik Caspersen, bødker, død. 2B:
a Casper Henriksen
b Christen Henriksen
4) bror Jørgen Caspersen, bødker i Vedby, død. 3B:
a Bodil Jørgensdatter
b Voldborg Jørgensdatter
c Mads Jørgensen 16.

268    Mourids Lorentsen, klejnsmed i Kalundborg. 17.12.1716, fol.261B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Niels Adriansen, smed. B:
1) Margrethe Marie Mouridsdatter 24
2) Anne Cathrine Mouridsdatter 21, i København
3) Lorents Mouridsen 20
4) Frederik Mouridsen 14
5) Ellen Mouridsdatter 8.

269    Niels Christensen, hyrde i Kalundborg. 10.12.1716, fol.263B.
E: Kirsten Jensdatter. B:
3) Jens Nielsen 4.
Første ægteskab med Bodil Bodilsdatter. B:
1) Anne Marie Nielsdatter, gift i København
2) Mette Nielsdatter, gift i København.

270    Anne Cathrine Mogensdatter i Kalundborg. 18.1.1717, fol.264.
E: Frands Pedersen Flor, byskriver. B:
5) Peder Frandsen Flor 3½
6) Hans Frandsen Flor 2.
Første ægteskab med Hans Zachariassen, [skifte12.3.1710 lbnr.212]. B:
E: Anne Cathrine Mogensdatter. LV: Laurids Hesselbjerg, apoteker. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 18
2) Zacharias Hansen 16½
3) Mogens Hansen 11
4) Frederik Hansen 8½.

271    Kirsten Rasmusdatter i Kalundborg. 17.10.1716, fol.269.
E: Johan Pedersen, buntmager. B:
1) Laurids Johansen, buntmager
2) Sidsel Johansdatter g.m. Jens Lauridsen.

272    Sara Nielsdatter Hvid i Kalundborg. 18.12.1716, fol.272B.
E: Oluf Lauridsen Bjerg. A:
0) far [Niels Trudsen Hvid, skifte 11.1.1700 lbnr.147 og Birgitte Lauridsdatter Gram, død 1687]
1) søster Cathrine Nielsdatter [Hvid, skifte 4.5.1713 lbnr.233], var g.m. Niels Sørensen Raklev. 3B:
a Niels Nielsen Raklev
b Birgitte Nielsdatter
c Søren Nielsen
2) søster Gertrud Marie Nielsdatter g.m. Bagge Laugesen Rohde, rådmand
3) bror Trude Nielsen.

273    Niels Iversen, ugift i Kalundborg. 10.4.1717, fol.274B.
A:
1) far i Vinterslev [i Galten sogn] ved Randers.

274    Frederik Jensen, bødker i Kalundborg. 6.8.1717, fol.276.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Mikkelsen, guldsmed. B:
1) Jens Frederiksen 21
2) Anne Frederiksdatter 18.

275    Christen Svendsen, smed i Kalundborg. 6.8.1717, fol.277.
E: Maren Clausdatter. LV: Christian Carstensen. B:
1) Jacob Christensen 32, i Flensborg
2) Claus Christensen 30
3) Bertel Christensen, degn i Ferslev på Sjælland.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1717-1724


Dele af siderne mangler fol.425-fol.503.


276    Maren Christensdatter i Kalundborg. 2.10.1718, fol.278.
E: Peder Nielsen Bjøstrup.
Første ægteskab med Christen Lassen, skifte 17.11.1707. B:
1) Ellen Christensdatter 19.
FM: Peder Lassen Borup.

277    Thale Christine Jacobsdatter i Kalundborg. 17.2.1718, fol.284.
E: Jes Caspersen, skrædder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 9.1.1718.

278    Jens Riber, bedemand i Kalundborg. 18.2.1718, fol.285.
E: Maren Nielsdatter Graa. LV: Frands Trojel, rektor. B:
1) Peder Jensen Riber 25, kvartermester
2) Cathrine Jensdatter Riber 21
3) Niels Graa Riber 18
4) Birgitte Jensdatter Riber 13.
FM: Hans Amundin, kapellan i Kalundborg.

279    Laurids Ingvardsen i Kalundborg. 2.4.1718, fol.286.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Mogens Pedersen Højberg, snedker. B:
1) Maren Lauridsdatter 2
2) Kirsten Lauridsdatter 1.

280    Niels Caspersen Valerius [Fedler], [borgmester] i Kalundborg. 23.2.1717, fol.287B.
E: Anne Hansdatter. LV: Børge Mogensen Bring i Holbæk. A:
1) søster Anne Christine Caspersdatter Valerius g.m. Christian Liebst i Sorø.
Desuden nævnes enkens svigerinde Maren Hansdatter.
Enkens første ægteskab med [Niels Madsen Tvede i Randers, skifte Randers 9.7.1687 lbnr.178]. Arv til B:
1) Hans Nielsen Tvede.
Enkens andet ægteskab med Niels Nielsen Siersted, [borgmester i Kalundborg, skifte 23.5.1695 lbnr.96].
Afdøde havde været forpagter af Agersvold.

281    Anders Jensen, hjulmand i Kalundborg. 20.-5.1718, fol.299.
E: Ingeborg Terkildsdatter. LV: Niels Christoffersen Rudkøbing. B:
1) Jens Andersen, smed i Åby
2) Kirsten Andersdatter g.m. Peder Nielsen, smed i Svebølle
3) Maren Andersdatter i København
4) Karen Andersdatter, død, 1B:
a Karen Christensdatter.
FM: Laurids Jensen, skrædder.

282    Christen Eriksen Oleus, der døde på Sankt Thomas i Vestindien. 20.5.1719, fol.300B.
A:
1) bror Jens Eriksen Laasby i Amsterdam
2) bror Elias Eriksen Svane i København
3) søster Inger Marie Eriksdatter i Kalundborg.

283    Opbudsbo i Kalundborg. 13.6.1718, fol.301B.
Registrering af fallitbo hos Oluf Sletting i Kalundborg.
Desuden nævnes hans svigerfar Børge Mogensen Bring i Holbæk.

284    Hans Jensen Bay i Kalundborg. 19.11.1717, fol.302B.
E: Abelone Poulsdatter. LV: Bagge Laugesen Rohde, rådmand. A:
1) mor Elisabeth [Sørensdatter] i Kelleklinte [i Ubby sogn], enke efter Jens Bay
2) bror Søren Jensen Bay, skifte 29.8.1710. E: [Inger Christensdatter], nu g.m. Lennart Nielsen Birch. 2B:
a Simon Sørensen Bay
b Anne Sørensdatter Bay
3) søster Anne Jensdatter, enke efter Søren Olufsen Pochsteen.
Arv i boet til Niels Sørensen Raklev, [skifte 21.7.1716 lbnr.246] til hans 2 sønner.
Afdøde døde i Ringsted, [begravet Ringsted 8.9.1717].

285    Søren Olufsen Pochsteen i Kalundborg. 28.6.1718, fol.333.
E: Anne Jensdatter. LV: Gregers Thomsen, der ægter enken. B:
1) Elisabeth Sørensdatter Pochsteen 9
2) Anne Sørensdatter Pochsteen.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Elisabeth [Sørensdatter] i Kelleklinte [i Ubby sogn], enke efter Jens Bay
2 enkens bror Hans Jensen Bay, der døde oktober 1717
3 enkens bror Søren Jensen Bay, [skifte 29.8.1710. E: Inger Christensdatter], nu g.m. Lennart Nielsen Birch.

286    Jens Nielsen Lollik, skomager i Kalundborg. 12.8.1718, fol.335B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Niels Hansen Bech. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Laurids Johansen, handskemager
2) søster Bodil Nielsdatter g.m. Jørgen Madsen, kældermand i København
3) halvsøster Maren Andersdatter g.m. Rasmus Madsen, glarmester i Slagelse.
Arv i boet efter Christen Jacobsen, [skifte 31.8.1698 lbnr.128] til B:
1) Anne Christensdatter.

287    Anders Hansen Valkær, ugift snedkersvend i Kalundborg. 12.5.1718, fol.341.
Afdøde efterlader arvinger i København.

288    Anne Sørensdatter i Kalundborg. 2.12.1718, fol.342B.
E: Laurids Simonsen, klejnsmed. B:
1) Lisbeth Lauridsdatter 7¾
2) Søren Lauridsen 3
3) Anne Lauridsdatter 15 uger, der døde.
FM: mosters mand Iver Rasmussen, klejnsmed.

289    Anne Jensdatter i Kalundborg. 23.12.1718, fol.345.
E: Rasmus Poulsen. B:
2) Poul Rasmussen 11
3) Anne Rasmusdatter 7.
Uden ægteskab B:
1) Jens Jespersen 16, på Samsø.

290    Inger Jørgensdatter i Kalundborg. 20.1.1719, fol.349B.
E: Jens Jørgensen, skrædder. B:
4) Jørgen Jensen 4
5) Johan Christensen Jensen, nyfødt
6) Elias Jensen nyfødt.
Første ægteskab med Mikkel Danielsen, skrædder. B:
1) Daniel Mikkelsen 15
2) Jørgen Mikkelsen 13
3) Niels Mikkelsen 10.
Afdøde døde 17.12.1718.

291    Lorents Braes, borgmester i Kalundborg. 14.2.1719, fol.351.
E: Sofie Schrøder. LV: Simon Glud, tolder.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.12.1718 i København og er der begravet.
Registrering i København Magistrat, Skiftekommission, Forseglingsprotokol 16.12.1718.

292    Elisabeth Rasmusdatter i Kalundborg. 2.6.1719, fol.351B.
E: Thomas Jensen. A:
1) søster Anne Rasmusdatter g.m. Jørgen Albertsen Lybsk i København
2) søster Maren Rasmusdatter g.m. Herman Pedersen, soldat i Korsør
3) halvsøster Margrethe Rasmusdatter g.m. Peder Christensen i Stigsnæs på Basnæs gods
4) halvsøster Birthe Rasmusdatter, enke i Jylland.
Afdøde døde 30.4.1719.

293    Ingeborg Sørensdatter i Kalundborg. 27.4.1719, fol.355B.
Enke efter Christoffer Mathiassen Gotschalck, [skifte 29.10.1705 lbnr.186]. B:
1) Maren Christoffersdatter, død, skilt fra Just Herman Stork, klejnsmed. 3B:
a Christoffer Justesen
b Margrethe Justsdatter
c Anne Cathrine Justsdatter
2) Dorthe Christoffersdatter, krokone, g.m. Frederik Casper i Soderup ved Elverdam
3) Mathias Christoffersen Gotschalck, degn i Viskinge ved søn Christoffer Mathiassen
4) Villum Christoffersen Gotschalck, skrædder i Kolby på Samsø
5) Karen Christoffersdatter g.m. Hans Olufsen i Krogsmølle i Tybjerg sogn
6) Ingeborg Christoffersdatter
7) Bodil Christoffersdatter i København.
Afdøde døde 28.3.1719.

294    Niels Madsen Lollik, skomager i Kalundborg. 11.8.1719, fol.364.
Arvinger kendes ikke.
Fledføringskontrakt af 25.4.1718 med Peder Christensen Hjort, skomager.

295    Marie Pedersdatter Vindekilde og søster Dorthe Margrethe Pedersdatter Vindekilde i Kalundborg. 2.9.1719, fol.364B.
A:
1) mor Gertrud Marie Nielsdatter Hvid g.m. Bagge Laugesen Rohde, borgmester
2) søster Margrethe Pedersdatter Vindekilde 20½
3) bror Niels Trudesen Vindekilde 19½
4) søster Birgitte Pedersdatter Vindekilde 13½
5) halvbror Lauge Baggesen Rohde 3.
Arv i boet efter afdødes far Peder Olufsen Vindekilde, skifte 12.9.1715 lbnr.243.
Marie Pedersdatter Vindekilde døde 13.12.1715.
Dorthe Margrethe Pedersdatter Vindekilde døde 3.8.1719.

296    Maren Sørensdatter i Kalundborg. 2.9.1719, fol.366.
Enke efter Anders Olufsen, tømrer, [skifte 16.10.1709 lbnr.217. B:
1) Søren Andersen 37, skomagersvend i Ruds Vedby
2) Johanne Andersdatter, enke efter Jesper Hansen Møller, [skifte 4.7.1709 lbnr.213]
3) Ingeborg Andersdatter 33.
FM:
1 næstsøskendebarn Jens Nielsen i Svebølle
2 næstsøskendebarn Niels Jacobsen Gad.

297    Stineke Jans i Kalundborg. 13.10.1719, fol.368B.
E: Jens Lauridsen, grovsmed, Nu allerede forlovet med [Lisbeth Iversdatter]. B:
1) Agnethe Jensdatter g.m. Christen Andersen
2) Johanne Jensdatter 18
3) Jan Jensen 9.
FM:
1 Børge Mogensen Bring, rådmand i Holbæk
2 Jørgen Lauridsen.

298    Kjeld Christensen, fisker i Kalundborg. 15.9.1719, fol.379B.
E: Anne Nielsdatter. B:
5) Maren Kjeldsdatter 18
6) Karen Kjeldsdatter 12.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 13.7.1698 lbnr.124. B:
1) Anne Kjeldsdatter g.m. Peder Skytte i skovhuset i Kattrup [i Sæby sogn] ved Tissø
2) Kirsten Kjeldsdatter 36, i København
3) Gertrud Marie Kjeldsdatter g.m. Oluf Knudsen, matros i Nyhavn i København
4) Christen Kjeldsen 26.

299    Maren Thomasdatter i Kalundborg. 15.9.1719, fol.382B.
E: Niels Pedersen, snedker. B:
3) Kirsten Nielsdatter 19.
Første ægteskab med [Søren Madsen] Sejerbo, [skifte 1.10.1697 lbnr.109]. B:
1) Anne Sørensdatter
2) Karen Sørensdatter g.m. Oluf Hansen, bager.

300    Christen Aagesen, rodemester i Kalundborg. 6.12.1719, fol.388B.
E: Karen Nielsdatter. A:
0) mor Lisbeth Pedersdatter, død, efter hvem, der er arv
1) bror Søren Aagesen.
(Arvingen kaldes også Søren Jochumsen].

301    Hans Christensen, fisker i Kalundborg. 6.12.1719, fol.391.
E: Birgitte Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

302    Christian Pedersen, bager i Kalundborg. 21.12.1719, fol.392.
E: Anne Jensdatter. LV: Knud Jensen Vinding. B:
3) Jens Christiansen 22
4) Anne Christine Christiansdatter 19
5) Rasmus Christiansen 16
6) Søren Christiansen 13
7) Laurids Christiansen 13.
Første ægteskab med Christine Jørgensdatter, [skifte 27.10.1696 lbnr.102]. B:
1) Peder Christiansen, skomager
2) Niels Christiansen 24, skomagersvend.

303    Malene Mortensdatter i Kalundborg. 21.12.1719, fol.395.
E: Jens Hansen Ladefoged. B:
1) Hans Jensen 10
2) Frederik Jensen 8
3) Ulrik Antonius Jensen 6.

304    Christian Carl Vejberg, kirurg i Kalundborg. 7.1.1720, fol.400B.
E: Christine Pedersdatter Herckes. LV: Peder Lauridsen Borich. A:
1) søster Anne Cathrine Vejberg g.m. en overofficer på Fyn
2) søster Christine Margrethe Vejberg, død. Efterlader 2 fader- og moderløse børn hos Poul Badstuber, kobbersmed i København
3) halvbror Johan Gynther Franck, parykmager, uvist hvor.
Afdøde døde 18.12.1719.

305    Esben Pedersen, postrider i Kalundborg. 16.2.1720, fol.405B.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Laurids Esbensen 11
2) Peder Esbensen 8
3) Christen Esbensen 4
4) Anne Esbensdatter 14 uger.

306    Christen Jensen, vognmand i Kalundborg. 11.5.1720, fol.407.
E: Sofie Christensdatter. LV: Lennert Nielsen Birch. B:
1) Anne Christensdatter 8 uger.

307    Anders Andersen, klejnsmed i Kalundborg. 10.4.1720, fol.409B.
E: Anne Pedersdatter, der døde 31.3.1720. B:
1) Ingeborg Andersdatter 6
2) Kirsten Andersdatter 3
3) Margrethe Andersdatter 2.
Desuden nævnes:
1 enkens stedmor Kirsten [Hansdatter], enke efter enkens far Peder Rasmussen, [skifte 18.7.1708 lbnr.208]
2 enkens halvsøster Maren Pedersdatter.
Afdøde døde 20.3.1720.

308    Anne Margrethe Bendixdatter i Kalundborg. 16.8.1720, fol.417.
E: Niels Jørgensen, snedker, der er flyttet til København. B:
1) Svend Nielsen 1.
FM: morfar Bendix Svendsen.

309    Maren Jørgensdatter i Kalundborg. 16.8.1720, fol.419.
E: Niels Adriansen, smed. B:
1) Karen Nielsdatter 8.
Første ægteskab med Jens Nielsen [Samsing], havnefoged, [skifte 3.12.1706 lbnr.191]. B:
1) Niels Jensen 20
2) Jørgen Jensen 18
3) Thomas Jensen 16
4) Else Cathrine Jensdatter 13.
FM: mors halvbror Niels Christoffersen Rudkøbing.

310    Anders Madsen, vognmand i Kalundborg. 22.12.1720, fol.425.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Anders Nielsen Bagge. B:
1) Maren Andersdatter 4½
2) Peder Andersen 6 mdr.

311    Peder Christian Hjort, skomager i Kalundborg. 31.1.1721, fol.426B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christian Carstensen. B:
1) Maren Pedersdatter 3
2) Johanne Pedersdatter 9 uger.

312    Jens Poulsen, Daugaard i Kalundborg. 23.6.1721, fol.429.
E: Inger Margrethe Rasmusdatter. LV: Mogens Pedersen, snedker. A:
1) mor Mette Jensdatter, 80 år gammel, på stedet
2) bror Ulrik Poulsen i Jylland
3) bror Jørgen Poulsen i Jylland
4) søster Karen Poulsdatter i Daugaard i Jylland.
Afdøde døde 20.4.1721.

313    Gyde Enevoldsdatter i Kalundborg. 20.11.1721, fol.432.
E: Hans Andersen Riber. B:
1) Anders Hansen 24
2) Enevold Hansen 14.

314    Laurids Jensen, skrædder i Kalundborg. 20.11.1721, fol.434.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Søren Lauridsen 15
2) Anne Lauridsdatter 11
3) Anders Lauridsen 8
4) Christoffer Lauridsen 3
5) Peder Lauridsen 6 mdr.
FM: Jens Nikolaj [Christoffersen] Blanch.
Arv i boet til enkens [halv]søster Massia Marie Christoffersdatter Blanch efter dennes mands far.

315    Opbudsbo i Kalundborg. 4.3.1721, fol.438.
Registrering af fallitbo hos Henrik Sørensen, købmand i Kalundborg, der nu er flyttet til Fredericia.
Desuden nævnes:
1 hans hustru Dorthe Marie Prom
2 hans hustrus søsters mand Niels Bertelsen i Ågerup mølle
3 hans hustrus svoger Oluf Lauridsen Berg i Kalundborg.

316    Mathias Pedersen, klejnsmed i Kalundborg. 20.2.1722, fol.463.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Lauridsen Borrich. B:
1) Dorthe Mathiasdatter, forlovet med Peder Jørgensen
2) Gertrud Mathiasdatter 14
3) Else Cathrine mathiasdatter 12
4) Karen Mathiasdatter 10.
FM: Anders Nielsen Bagge.

317    Jens Lauridsen, grovsmed i Kalundborg. 13.8.1722, fol.465.
E: Lisbeth Iversdatter. LV: far Iver Rasmussen, smed.
Første ægteskab med Stineke Jans, [skifte 13.10.1719 lbnr.297]. B:
1) Agnethe Jensdatter g.m. Christen Andersen i København
2) Johanne Jensdatter i København
3) Jan Jensen 12.
FM: Jørgen Lauridsen.
Afdøde døde 13.7.1722.

318    Dorthe Sørensdatter i Kalundborg. 18.12.1722, fol.475.
E: Jens Ibsen. B:
1) Maren Jensdatter 5
2) Jeppe Jensen 2½.

319    Reinholt Pedersen i Kalundborg. 8.4.1723, fol.476B, 479.
E: Abelone Poulsdatter. LV: svoger Christian Vorndran, rådmand. A:
1) bror Oluf Pedersen i Jylland
2) søster Gedske Pedersdatter g.m. Johan Knuth, rådmand i Kalundborg
3) søster Vilhelmine Pedersdatter g.m. Pedersen Flor, i Kalundborg
4) søster Anne Pedersdatter, død. E: Lorents Simonsen på Dragsholm. 6B:
a Peder Lorentsen
b Frederik Lorentsen
c Jacob Lorentsen
d Hans Lorentsen
e Christence Lorentsdatter g.m. Erik Guldborg i Vindekilde
f Mette Lorentsdatter, enke.

320    Maren Jensdatter i Kalundborg. 18.3.1723, fol.477.
E: Dodo Lauridsen, skoleholder. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Niels Jensen, rytter i Dalby i Skanderup sogn Gjern herred
2) søster Else Jensdatter i Højby i Framlev herred.

321    Jacob Hansen, snedker i Kalundborg. 8.4.1723, fol.478, 480.
E: Ingeborg Eriksdatter. LV: Lennert Nielsen Birch. A:
1) far Hans Jacobsen, snedker ved søn Peder Hansen, snedker.
Enkens første ægteskab med [Christian Nielsen, skifte 10.1.1716]. Arv til B:
1) Bodil Christiansdatter.

322    Kirsten i Kalundborg. 1.6.1723, fol.480B.
E: Clemen Jensen, bager. B:
1) Maren Clemensdatter 38
2) Anne Clemensdatter 22.

323    Anne Nielsdatter i Kalundborg. 5.8.1723, fol.480B.
E: Hans Villumsen, vognmand. B:
1) Villum Hansen.

324    Jens Nikolaj Blanch i Kalundborg. 5.8.1723, fol.481B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Christian Carstensen. B:
1) Karen Jensdatter
2) Sidsel Jensdatter 5½
3) Anne Jensdatter 2½.
FM: Anders Nielsen Bagge.

325    Jesper Gregersen Switzer i Kalundborg. 10.11.1723, fol.483.
E: Anne Pedersdatter. LV: LV: Niels Hansen Bech. A:
1) Aarsele Gregersdatter g.m. Hans Nielsen Odense, feldbereder i Næstved.
Enkens første ægteskab med [Mads Nielsen, skifte 5.12.1709 lbnr.222]. Arv til B:
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Hansen Bech. B:
1) Anne Margrethe Madsdatter
2) Peder Madsen.

326    Thomas Pedersen, hyrde i Kalundborg. 24.2.1724, fol.483B.
E: Ellen Nielsdatter.LV: Niels Nielsen Møller. B:
1) Niels Thomsen 17½
2) Dorthe Marie Thomasdatter 12
3) Maren Thomasdatter 9½.

327    Knud Jensen, feldbereder i Kalundborg. 25.2.1724, fol.484.
E: Karen Hansdatter. LV: Christian Carstensen, bager.
Første ægteskab med Kirsten Mikkelsdatter, [skifte 25.9.1710 lbnr.226]. B:
1) Clemen Knudsen 18.
FM: Gregers Rasmussen Hjort.
Afdøde døde 7.2.1724.

328    Jørgen Christensen, ugift i Kalundborg. 16.3.1724, fol.487.
A:
1) mor Kirsten Rasmusdatter g.m. Niels Mikkelsen i Bjergager
2) bror Niels Christensen
3) bror Rasmus Christensen på Tunø
4) bror Rasmus Christensen den yngre
5) halvbror Mikkel Nielsen, krambodskarl i Norge.
Desuden nævnes Rasmus Jørgensen, hvis mor er søskendebarn til afdødes mor.

329    Mikkel Pedersen, ugift tjenestekarl i Kalundborg. 21.4.1724, fol.488B.
A:
1) mor Karen Jensdatter
2) søster Mette Pedersdatter
3) søster Maren Pedersdatter
4) søster Anne Pedersdatter i Helsingør.
Afdøde var født i Jylland.

330    Anne Jensdatter i Kalundborg. 31.3.1724, fol.490.
E: Jens Nielsen Post. B:
1) Jens Jensen 23
2) Niels Jensen21.

331    Peder Nielsen, bådsmand i Kalundborg. 31.3.1724, fol.490B.
E: Gertrud Andersdatter. B:
1) Niels Pedersen 20
2) Søren Pedersen 17
3) Karen Pedersdatter 12.

332    Maren Andersdatter i Kalundborg. 31.3.1724, fol.490B.
E: Søren Nielsen, maltgører. A:
1) bror Morten Andersen i Skippinge herred
2) søster Anne Andersdatter g.m. Thomas Eriksen ved Roskilde
3) søster Karen Andersen, død. E: Jesper Svendsen i Stokkebjerg [i Hjembæk sogn]. 3B:
a Else Jespersdatter
b Anne Jespersdatter g.m. Jørgen Pedersen i Stokkebjerg
c Maren Jespersdatter.

333    Mette Nielsdatter i Kalundborg. 28.4.1724, fol.491B.
Enke efter Laurids Jensen, skrædder, [skifte 20.11.1721 lbnr.314]. Af børn angives B:
1) Anne Lauridsdatter
2) Anders Lauridsen.

334    Karen Simonsdatter i Kalundborg. 7.4.1724, fol.492B.
Enke efter Tønnes Andersen, [skifte 23.8.1715 lbnr.240]. B:
1) Mogens Tønnesen 27, skomager i Ruds Vedby
2) Maren Tønnesdatter 23.
FM: Peder Lauridsen Borrich.
Desuden nævnes børnenes fætter Laurids Hansen.

335    Niels Jacobsen Gad i Kalundborg. 14.7.1724, fol.494B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Christian Carstensen. B:
1) Jacob Nielsen 4.

336    Anders Terkildsen, klokker i Kalundborg. 29.4.1724, fol.495B.
E: Kirsten Andersdatter. B:
1) Sidse Andersdatter 23, g.m. Niels Sørensen, soldat i København.

337    Cathrine Madsdatter i Kalundborg. 16.6.1720, fol.496.
Enke efter Søren Christensen Bloch, [skifte 29.11.1708 lbnr.210].
Skiftet næsten ulæseligt.

338    Bodil Sørensdatter, ugift i Kalundborg. 16.6.1724, fol.498.
A:
0) forældre [Søren Rasmussen og Sidsel Albertsdatter 27.9.1710 lbnr.228]
1) bror Rasmus Sørensen, snedker
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Sørensen Berg.

339    Hans Sørensen Kølsing i Kalundborg. 7.7.1724, fol.498.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Christian Rasmussen, bager. B:
8) Kirsten Hansdatter 2.
Af første ægteskab B:
1) Just Hansen 17, i Århus
2) Maren Hansdatter 15
3) Anne Margrethe Hansdatter
4) Karen Hansdatter 10
5) Anne Christine Hansdatter 9
6) Søren Hansen 7
7) Jørgen Hansen 5.
FM: farbror Peder Sørensen Kølsing.
Arv i boet efter Hans Lauridsen til B:
1) Lorents Hansen
2) Hans Selmer Hansen
3) Hans Christian Hansen.
FM: stedfar Søren Bagge.

340    Fortegnelse over 55 ikke indførte skifter med angivelse af navn og dato, men uden arvinger. Dog angives ægtefællens navn i nogle tilfælde.Kalundborg Byfoged
Skifteprotokol
1731-1754341   Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.276-340