Erik Brejls hjemmeside

Start

Kalø amts skifteuddrag
1709 - 1795

[1709-1723]  [1723-1756]  [1758-1775] 

[1774-1794]  [1790-1794]  [1790-1795] 

[bilag 1776-1778]  [bilag 1779-1787]  [bilag 1788-1794]  [Boer] 

[Jordebøger]

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Bilag til skifter, der er indført i skifteprotokollen anføres med ordet Bilag.
Konceptskifter med bilag ligger i pakken i læg for hvert år.
Extraordinære boer med bilag, der i forvejen er indført i skifteprotokollen er mærket Ekstraordinært bo.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med:
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedJordebøger over hovedgårde:

Ingvorstrup 1723 lbnr.23
Ingvorstrup 1736 lbnr.43
Mejlgård 1711 lbnr.5
Ryomgård 1709 lbnr.1
Skaføgård 1778 lbnr.145
Skæring Munkgård 1711 lbnr.7
Skærsø 1711 lbnr.6
Sødal 1711 lbnr.5
Vedø 1759 lbnr.71
Vosnæsgård 1705 lbnr.18


Kalø amt
Skifteprotokol
1709-1723
B4A - 87


1 Ingeborg Broberg på Ryomgård. 28.5.1709, side 1.
Enke efter Rasmus Bording til Ryomgård. A:
1) Hans Nansen, amtmand
2) Peder Fogh
3) Anders Bruun
4) Poul Glud, amtmand på Bragernes i Norge, død. Børn, hvis navne ikke angives.
Jordebog over Ryomgård 1709 side.23.

2 Hans Jacobsen Hollænder, forpagter på Lykkesholm [i Lyngby sogn]. 9.12.1709, side 41.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Bertel Markussen i Emmelev [i Rimsø sogn], Niels Sørensen i Skrejrup [ i Thorsager sogn]. B: Johan 20, Else 18, Margrethe 16, Birgitte 14, Jacob 12, Anne Marie 10, Hedvig 8, Peder 6. FM: Hans Sørensen Vitved i Thorsager.

3 Stygge Themsen på Søholt [i Fuglslev sogn], herredsfoged i Mols og Djurs Sønder herred. 22.1.1710, side 66.
E: Cathrine Vesterholtz. LV: Hans Jacobsen til Lyngsbækgård [i Dråby sogn], Adrian Becher, ridefoged og fuldmægtig på Skærsø [i Dråby sogn], der ægter enken. B: Niels Christian 12, Herman 9, Helle 7. FM: farbrødre Peder Themsen, kontrollør i Grenå, Anders Themsen, ridefoged og fuldmægtig på Sostrup [i Gjerrild sogn] og byfoged i Ebeltoft og herredsfoged i Sønderhald herred. Desuden nævnes afdødes søster Margrethe Themsdatter.

4 Peder Andersen Hvid i Stånum i Kristrup sogn. 30.6.1710, side 80.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Andersen i Paderup [i Kristrup sogn]. B: Kirsten 7, Anders 5, Rasmus 4, Søren 1. FM: farbror Søren Andersen Hvid i Haslund, fars søstersøn Peder Jensen Skriver i Borup.

5 Henrik Bille til Mejlgård [i Glesborg sogn] og Sødal [i Rødding sogn]. 19.3.1711, side 95.
E: Ingeborg Kirstine Pentz. LV: Jørgen Arenfeldt til Rugård [i Rosmus sogn]. B: Joachim Frederik 19, Cathrine Sofie 18, Holger 17, Henrikke Kirstine 16, Kirstine Normann 14, Frederikke Louise 13. FM: farbrødre Christian Bille i Fladstrand, Sten Bille til Burholt [i Øster Brønderslev sogn], morbror Adam Ernst Pentz til Nøragergård [i Durup sogn i Gislum herred].
Jordebog over Sødal 1711 side 131.
Jordebog over Mejlgård 1711 side 159.

6 Hans [Madsen] Benzon til Skærsø. 16.4.1711, side 237.
E: Christine Glud. B:
1) Sofie Amalie Benzon g.m. Anders Rosenpalm til Brorupgård [i Sankt Mikkels landsogn ved Slagelse]
2) Johan Severin Benzon 20
3) Christian Benzon 16.
FM: født værge Poul Rosenørn til Tvilumgård [i Tvilum sogn], Mathias Poulsen til Søbygård [i Søby sogn], Hans Jacobsen på Lyngsbækgård.
Bevilling til uskiftet bo af 17.2.1705.
Jordebog over Skærsø 1711, side 261.

7 Frands Conrad Riise og hustru Dorthe [Bertelsdsatter] Trane til Skæring Munkgård [i Egå sogn]. 28.4.1711, side 309.
B:
1) Lucie Johanne Riise g.m. Ramshart, kaptajn
2) Eva Birthe Riise 20.
FM: Mads [Hansen] Trane, præst i Ormslev og Kolt, Hans Nansen, amtmand i Lystrupgård [i Uvelse sogn på Sjælland].
Af hendes første ægteskab B:
1) Hans Mortensen Wolff, kaptajn.
Bevilling til uskiftet bo af 15.1.1707.
Jordebog over Skæring Munkgård 1711 side 314.
(Se skifte efter hendes forældre Bertel Madsen, rådmand i Korsør og Johanne Pedersdatter, skifte Korsør 10.10.1702 lbnr.114).

8 Oluf Henriksen Assens, herredsfoged i Sønderhald, Øster Lisbjerg og Rougsø herreder i Andi [i Skørring sogn]. 8.8.1712, side 372.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: Anders Sørensen Bay, købmand i Randers.
Af første ægteskab B:
1) Henrik Olufsen Assens på Hellebæk på Sjælland
2) Knud Olufsen Assens, forpagter på Demstrup [i Råby sogn]
3) Gjerrild Olufsdatter g.m. Peder [Jørgensen] Marquard, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj.
Enkens første ægteskab med Christen Jørgensen, præst i Harridslev og Albæk, skifte 28.2.1709. Af børn nævnes B: Jørgen Christensen Horsens.

9 Rasmus Jensen Mou i Glesborg. 17.10.1712, side 547.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Jensen Mou i Glesborg. B: Maren 9, Jens 6, Anne 3. FM: farbror Anders Jensen sst.

10 Rasmus Sørensen i Rimsø. 8.12.1712, side 556.
E: Anne Nielsdatter. LV: far Niels Lauridsen i Thorsø [i Voldby sogn]. B: Jens 7, Niels 6 uger. FM: fasters mand Søren Mouridsen i Rimsø.

11 Bertel Markussen i Emmelev i Rimsø sogn. 9.12.1712, side 567.
E: Sille Caspersdatter. LV: Herman Ponich, by- og herredsskriver i Grenå. B: Markus 11, Casper 7, Niels 4, Søren 15 uger. FM: farbror Rasmus Markussen i Emmelev.
Desuden nævnes afdødes brordatter Karen Nielsdatter i Grenå.

12 Laurids Andersen, herredsfoged i Mols herred og herredsskriver i Sønder herred og hustru Anne Poulsdatter i Begtrup i Vistoft sogn. 27.4.1713, side 676.
B:
1) Johan Lauridsen Begtrup, præst på Helgenæs
2) Bodil Lauridsdatter g.m. Mogens [Christian Jacobsen] Hirtznach, præst [dvs. kapellan] i Ebeltoft
3) Christen Lauridsen, degn i Odder og Tulstrup
4) Jens Lauridsen i Begtrup
5) Peder Lauridsen på Ingvorstrup [i Vejlby sogn i Djurs sønder herred]
6) Anders Lauridsen i Elsegårde
7) Poul Lauridsen
8) Anne Kirstine Lauridsdatter
9) Sidsel Lauridsdatter g.m. Søren Thomsen på Eskilstrup på Sjælland
10) Margrethe Lauridsdatter g.m. Niels Sørensen Tange i Bogense på Fyn.
Afdødes bror Søren Andersen, skifte 8.6.1684. Afkald fra B:
1) Anders Sørensen
2) Jens Sørensen
3) Peder Sørensen
4) datter g.m. Johan Søften
5) datter g.m. Mathias Nielsen
6) Maren Sørensdatter.

13 Ellen Rasmusdatter, ugift i Hjortshøj. 19.9.1712, side 701.
A:
1) søster Inger Rasmusdatter, enke efter Rasmus Christensen, ankersmed i Århus, [skifte Århus 10.3.1687 lbnr.206] ved datter Mette Rasmusdatter Hjortshøj. LV: Simon Nielsen i Ovstrup
2) bror Christoffer Rasmussen i København, død. 2B:
a Rasmus Christoffersen, silkevæversvend
b Svend Christoffersen, uvist hvor
3) søster Sille Rasmusdatter i København, død. 3B:
a Rasmus Jensen, underofficer
b Jacob Pedersen Rohde
c Mikkel Pedersen Rohde.

14 Rasmus Sørensen Fævejle i Bredstrup i Gammelsogn. 4.12.1714, side 793.
E: Karen Rasmusdatter. LV: svoger Jens Jensen Bang, købmand i Grenå. B: Søren 9, Maren 5. FM: morbrødre Peder Rasmussen i Albøge, Jørgen Rasmussen i Grenå.

15 Peder Pedersen Møller i Mårup mølle [i Nødager sogn]. 3.4.1716, side 951.
E: Karen Sørensdatter. LV: Laurids Rasmussen i Nødager. B:
1) Bodil Pedersdatter g.m. Mogens Pedersen i Såstrup i Elsted sogn
2) Anne Pedersdatter 21.
FM: farbror Søren Pedersen Møller i Ebeltoft.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Pedersen Møller i Kolding.

16 Thomas Pedersen Hørup, herredsskriver i Sønderhald herred, i Nielstrupgård [i Vivild sogn]. 16.6.1716, side 985.
E: Anne Sibylle von Reichstorff. LV: Knud Henrik Blichfeldt i Grenå. B: Barbara Margrethe 13, Christoffer Filip 8, Cathrine Sybille 7, Peder 3, Anne Dorthe 2. FM: Thomas Christensen i Store Kørup som beslægtet på fars side.

17 Inger Sørensdatter i Nødager. [dato mangler].1711, side 1055.
E: Jens Hansen. B: Søren Jensen, Hans Jensen 17, Laurids Jensen 13, Gertrud Jensdatter g.m. Christen Pedersen i Albøge, Maren Jensdatter. FM: farbror Hans Pedersen i Skårup.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Sørensdatter g.m. Peder Pedersen i Mårup mølle.

18 Margrethe Krabbe på Rosenholm. 31.3.1717. [Egen protokol B4A-61.
Enke efter Erik Rosenkrantz til Rosenholm [i Hornslet sogn] og Vosnæsgård [i Skødstrup sogn]. B:
4) Iver Rosenkrantz, amtmand i København amt
5) Mette Margrethe Rosenkrantz, enke efter Frederik Christian Holck til Holckenhavn [i Vindinge sogn] på Fyn. 3B:
a Ejler Holck til Holckenhavn
b Iver Holck 15
c Mogens Holck 13.
Første ægteskab med Peder Jacobsen, strandrider i Følle [i Bregnet sogn]. B:
1) Jacob Pedersen, musketer
2) Johan Pedersen
3) Niels Pedersen 27.
Børn af første ægteskab har arv efter faster Birgitte Jacobsdatter i Fladstrand, skifte 26.1.1703.
Testamente af 27.6.1682.
Fundats af 2.3.1678 for Århus skole, skænket af:
Holger Rosenkrantz til Rosenholm, Danmarks rigsråd.
Bevidnet af B:
1) Gunde Rosenkrantz til Skaføgård [i Hvilsager sogn]
2) Jørgen Rosenkrantz til Kjeldgård [i Selde sogn]
3) Erik Rosenkrantz til Rosenholm
4) Christian Thomsen til Skovgård på hustrus vegne
5) Henrik Thott til Boltinggård [i Ringe sogn] på hustrus vegne
6) Otte Thott på Sølvitsborg
7) Steen Brahe på Knudstrup [i Gierslev sogn?].
Jordebog for Vosnæsgård 1705 side 131-174.
Ekstraordinært bo.

19 Lodseddel i Ebeltoft. 5.5.1717, side 1064.
Lodseddel på arv til Søren Ebbesen i Albøges 2 B: Sille Sørensdatter, Bodil Sørensdatter efter deres mormor Kirsten Jensdatter [Skovgaard, skifte Ebeltoft 11.4.1711 lbnr.96].

20 Hans Nansen til Skæring Munkgård, amtmand i Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter. 21.7.1718, side 1066.
E: Maren Thygesdatter Jespersen. LV: Tønnes Mikkelsen i Århus. B: Elisabeth 11, Ingeborg Christine 3. FM:
1) farbror Mikkel Nansen, landsdommer på Bornholm
2) fasters mand Johan Schrader, kasserer i København
3) enkens mosters mand Peder Fogh på Ryomgård.

21 Niels Sørensen i Strands i Vistoft sogn. 29.11.1718, side 1073.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Hans 21, Inger 19. FM: Rasmus Rasmussen Søgaard i Strands, Peder Lauridsen, skrædder sst.
Skøde 6.5.1695 fra afdødes far Søren Jørgensen i Ebeltoft.

22 Mads Jørgensen, rytter i Mårup i Nødager sogn. 21.8.1722, side 1079.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Laurids Rasmussen. A:
1) halvsøster Anne Jørgensdatter i København, død i pestens tid. Børn, hvis navne ikke angives
2) halvsøster Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Sørensen i Stabrand [i Nødager sogn].

23 Joachim Frederik Bille på Ingvorstrup. 12.7.1723, side 2002.
E: Frederikke Amalie. LV: Henrik Hoff til Hessel [i Ålsø sogn]. B: Ingeborg Kirstine 7, Palle 4. FM: farbror Holger Bille, løjtnant.
Jordebog over Ingvorstrup 1723, side 2018.


Kalø amt
Skifteprotokol
1723-1756
B4A - 88


24 Karen Andersdatter i Vejlby. 13.7.1723, side 1
E: Rasmus Jensen.
Første ægteskab med Niels Rasmussen. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen i Albøge
2) Maren Nielsdatter g.m. Anders Nielsen Busk i Såstrup
3) Anne Nielsdatter.
FM: Iver Eriksen Colding, præst i Vejlby og Homå.

25 Rasmus Jensen i Vejlby. 3.11.1724, side 5.
Enkemand efter [Karen Andersdatter], skifte 13.7.1723 lbnr.24.
A:
1) bror Søren Jensen i Trustrup skovhus
2) bror Peder Jensen, død. 3B:
a Jens Pedersen i Lyngby 27
b Kirsten Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen i Vejlby
c Bodil Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen Koch i Lyngby
3) søster Anne Jensdatter, død. 1B:
a Anders Andersen i Allelev [i Lyngby sogn]
4) søster Maren Jensdatter, død. 3B:
a Jens Berent i Øksenmølle [i Tirstrup sogn]
b Kirsten Rasmusdatter, enke efter Rasmus Kejser i Lyngby
c datter g.m. Niels Rasmussen i Høbjerg [i Ålsø sogn]
5) søster Kirsten Jensdatter, død. 1B:
a Jens Christensen i Skalmstrup [i Tvede sogn] på Gjessinggård gods.

26 Anne Rasmusdatter i Mårup. 23.3.1725, side 22.
E: Peder Rasmussen. B: Rasmus 16, Rasmus 12, Jørgen 11, Peder 8, Karen 5. FM: morbror Oluf Rasmussen i Kolind, Peder Rasmussen i Bugtrup [i Kolind sogn].

27 Jørgen Jensen i Horstved i Nødager sogn. 3.5.1725, side 24.
E: Inger Sørensdatter. LV: Niels [Pedersen] Galten, præst i Feldballe og Nødager. B:
8) Søren Jørgensen i Stabrand
9) Rasmus Jørgensen, smed i Kolind
10) Niels Jørgensen 20.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Jørgensen i Albøge
2) Søren Jørgensen i Bugtrup
3) Jens Jørgensen i Østerballe [i Hoed sogn]
4) Mikkel Jørgensen i Pederstrup [i Nødager sogn]
5) Laurids Jørgensen i Horstved
6) Anne Jørgensdatter g.m. Oluf Ibsen i Stabrand
7) Maren Jørgensdatter g.m. Peder Pedersen i Pederstrup.
(Sml. lbnr.41).

28 Bodil Sørensdatter i Albøge. 25.11.1726, side 37.
E: Søren Nielsen. B: Anne Kirstine, født 23.10.1726. FM: morfars halvbrødre Ebbe Rasmussen i Kelstrup [i Nødager sogn], Laurids Rasmussen sst.
Afdødes morfar Casper Jørgensen i Skovgård, skifte 10.3.1704, var g.m. Kirsten Jensdatter, der ægtede Peder Joensen, organist i Ebeltoft. 2B:
1) Jens Caspersen i Skovgård
2) Anne Caspersdatter, død, var g.m. Søren Ebbesen i Albøge. 2B:
a Sille Sørensdatter
b Bodil Sørensdatter, (afdøde).

29 Laurids Jensen, smed i Pederstrup. 5.5.1728, side 47.
E: Malene Madsdatter. LV: Niels [Pedersen] Galten, præst i Feldballe og Nødager. B: Jens 14, Anne 12, Peder 8, Mads 7, Inger 5, Niels 1½. FM: morfar Mads Pedersen, farbrødre Søren Jensen i Kelstrup på Hagsholm gods, Anders Jensen, soldat.

30 Jørgen Christensen Horsens, student i Andi i Skørring sogn. 22.2.1730, side 51.
[Forlovet med Elisabeth Hasselbalch]. A:
1) mor Margrethe Mikkelsdatter, enke efter Oluf Henriksen Assens, [skifte 8.8.1712 lbnr.8]. LV: Jacob [Christensen] Hasselbalch, præst i Øster og Vester Alling
2) søster Birthe Christensdatter g.m. Peder [Sørensen] Sommer, præst i Mørke og Hvilsager
3) søster Anne Christensdatter, død. 1B:
a Oluf Christian Assens 18. FM: far Knud Olufsen, uvist hvor og uvederheftig, Christian Gjørup, pårørende på fars side, mors søskendebørn Jens Sørensen Bay, Anders Sørensen Bay, begge købmænd i Randers.

31 Maren Thygesdatter [Jespersen]] på Skæring Munkgård. 16.11.1730, side 97.
E: Rasmus Randlev til Skæring Munkgård. B:
3) Magdalene Cathrine Randlev 12
4) Hans Nansen Randlev 11
5) Anne Randlev 10
6) Anne Kirstine Randlev 7.
FM: morbror Niels Thygesen til Mattrup.
Første ægteskab med Hans Nansen, amtmand, [skifte 21.7.1718 lbnr.20]. B:
1) Elisabeth Nansen 21
2) Ingeborg Christine Nansen 15.
FM: Peder Fogh til Ryomgård.

32 Jens Pedersen Møller i Nødager. 18.7.1731, side 158.
E: Maren Andersdatter. LV: Herman Ponich, byskriver i Grenå. A:
1) bror Søren Pedersen i Ebeltoft g.m. Karen Ludvigsdatter
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Peder Jacobsen i Mårup mølle
3) søster Bodil Pedersdatter g.m. Mogens Pedersen i Såstrup
4) bror Mads Pedersen, død. 2B:
a Bodil Madsdatter g.m. Anders Slot i Kolind
b Anne Madsdatter, død. 1B:
1 Birthe Nielsdatter
5) søster Karen Pedersdatter, død. 4B:
a Oluf Rasmussen i Kolind
b Jens Rasmussen i Kolind
c Peder Rasmussen i Bugtrup
d Anne Rasmusdatter, død. 5B:
1 Rasmus Pedersen i Mårup
2 Jørgen Pedersen i Mårup
3 Peder Pedersen i Mårup
4 Rasmus Pedersen i Albøge
5 Karen Pedersdatter i Kolind.

33 Rasmus Pedersen, hjulmand i Hoed. 2.8.1731, side 170.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Mathiassen, byskriver i Ebeltoft. B: Niels, Bodil 10. FM: Rasmus Hjort i Balle mølle [i Rosmus sogn], birkeskriver i Rugård birk.

34 Helvigkus Knudsen i Årslev mølle. 11.4.1731, side 174.
E: Mette Terkildsdatter. LV: Peder Bloch, degn i Hørning, Lime og Årslev. B:
1) Knud Helvigkussen Smerup 9
2) Margrethe Helvigkusdatter 3
3) Peder Helvigkussen 6 mdr.
FM: farbror Knud Knudsen Skalstrup, kongelig dansk skoleholder i Voldum skole.
Skøde på møllen fra Iver Knudsen Aagaard i Mele? mølle.

35 Anne Christensdatter Mårup i Nødager. 16.7.1734, side 193.
E: Søren Jensen. B: Hans 20, Karen 17, Jens 14, Maren 5, Inger 2. FM: morfar Christen Sørensen i Mårup.

36 Margrethe Mikkelsdatter i Mørke præstegård. 15.9.1731, side 202.
Enke efter Oluf Henriksen Assens i Andi, herredsfoged i Sønderhald, Øster Lisbjerg og Rougsø herreder, [skifte 8.8.1712 lbnr.8]. B:
1) Birthe Christensdatter g.m. Peder [Sørensen] Sommer, præst i Mørke og Hvilsager, der døde december 1732. 2B: Niels, Peder
2) Anne Christensdatter Horsens, død, var g.m. Knud Olufsen på Demstrup. 1B:
a Oluf Christian Assens, døbt Råby kirke 5.6.1711, på Løvenholm. FM: Christian Gjørup i Randers.
3) Jørgen Christensen Horsens, [skifte 22.2.1730 lbnr.30, forlovet med Elisabeth Hasselbalch

37 Christian Benzon til Skærsø. 26.8.1735, side 244.
Skiftet findes i en separat protokol, der ikke ses.

38 Karen Lauridsdatter Verninge i Følle. 30.3.1735, side 245.
E: Erik Rasmussen, birkefoged på Vosnæsgård. A: far Laurids Nielsen i Birkende på Fyn.

39 Hylleborg [Knudsdatter] Gyldenstjerne på Ryegård [i Rye sogn] på Sjælland. 23.12.1734, side 247.
Enke efter oberst [Christian] Trolle til Ryegård. B:
1) Knud Trolle til Møllerup [i Feldballe sogn]
2) Helle Pallene Trolle
3) Ingeborg Trolle
4) [Elisabeth] Trolle, død, var g.m. [Christian Sigfred] von Plessen til Næsbyholm [i Næsby sogn] og Bavelse [i Bavelse sogn]. 1B:
a [Christian Frederik].

40 Peder Helvigkussen Skalstrup i Årslev mølle. 25.9.1736, side 254.
A:
1) mor Mette Terkildsdatter g.m. Laurids Aaby i Årslev Mølle, birkedommer i Clausholm birk
2) bror Knud Helvigkussen 14
3) søster Margrethe Helvigkusdatter 9.
FM: farbror Knud Knudsen Skalstrup, kongelig dansk skoleholder i Voldum skole
4) halvbror Helvigkus Lauridsen Aaby 4.
Afdødes far var Helvigkus Knudsen i Årslev mølle, skifte 11.4.1731 lbnr.34.

41 Laurids Jørgensen i Horstved i Nødager sogn. 12.11.1736, side 256.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Morten Christensen i Ebdrup. B: Maren 16, Anne 12, Inger 8.
Skøde fra afdødes tre halvbrødre som eneste børn af deres mor Inger Sørensdatter, enke efter Jørgen Jensen på stedet, [skifte 3.5.1725 lbnr.27]:
1) Søren Jørgensen i Stabrand
2) Rasmus Jørgensen, smed i Kolind
3) Niels Jørgensen i Horstved.

42 Maren Andersdatter i Nødager. 2.8.1737, side 262.
E: Laurids Jensen.
Første ægteskab med Jens Pedersen, skifte 18.7.1731 lbnr.32. A:
1) morbrors søn Rasmus Sørensen i Ommestrup i Mørke sogn ved søn Jochum Rasmussen i Ugelbølle
2) morbrors datter Dorthe Sørensdatter, enke efter Jørgen Bagger i Mørke
3) morbrors datter Anne Sørensdatter, død, var g.m. Søren Mikkelsen i Hornslet. 2B:
a Søren Sørensen i Hornslet
b Gertrud Sørensdatter, død, var g.m. Niels Pedersen Balskov i Hornslet. 2B: Hans, Maren
4) mors halvsøsters datter Kirsten Pedersdatter g.m. Knud Sørensen i Feldballe.

43 Anne Fischer, der døde på Lyngsbækgård. 31.10.1738, side 265.
Enke efter Peder Rasmussen Lime, assessor i Ebeltoft. Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1712. B:
1) Rasmus Pedersen Lime, præst i Them
2) Christian Pedersen Lime i København
3) Jochum Pedersen Lime
4) Birgitte Pedersdatter Lime, enke efter Jacob Hansen til Lyngsbækgård, præst [i Agri og Egens]
5) Johanne Pedersdatter Lime, død, var g.m. Lukas Kjærulf, justitiarius i overhofretten i Christiania i Norge. 3B:
a Peder Kjærulf
b Jens Christian Kjærulf
c Johanne Dorthe Kjærulf.
Jordebog 1736 over Ingvorstrup side 302-307.

44 Christen Munch i Lime, herredsskriver i Sønderhald, Øster Lisbjerg og Rougsø herreder. 26.8.1736, side 336.
E: Margrethe Christensdatter Bech. LV: Søren Jensen, degn i Lime. B: Margrethe Marie 16, Christen 14, Anne Cathrine 12, Marie Elisabeth 10. FM: Laurids Aaby, birkedommer i Clausholm birketing, fasters mand Christen Knudsen Bay i Tranebjerg på Samsø.
Arv efter afdødes bror Laurids Munch i Norge, skifte sluttet 27.8.1736. Hans enke er nu g.m. Job Christensen Arveskov i Porsgrunn ved Skien i Norge.
Laurids Munchs enke er søster til Hans Bloch, præst i Hviteseid.

45 Christen Andersen og hustru Maren Nielsdatter i Andi i Skørring sogn. 1.5.1739, side 349.
B:
1) Anders Christensen 30 i Andi
2) Maren Christensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Dagstrup på Skaføgård gods
3) Anne Christensdatter i Andi.

46 Mette Terkildsdatter i Årslev mølle. 14.4.1739, side 352.
E: Laurids Aaby, birkedommer i Clausholm birk. B:
3) Helvigkus Lauridsen 7
4) Helene Christine Lauridsdatter 4
5) Margrethe Lauridsdatter 3
6) Karen Lauridsdatter 1½.
FM: Hans Tornsøn, forvalter på Hevringholm og Tustrup.
Første ægteskab med Helvigkus Knudsen, [skifte 11.4.1731 lbnr.34].B:
1) Knud Helvigkussen 16
2) Anne Margrethe Helvigkusdatter 12.
FM: farbror Knud Knudsen Skalstrup, kongelig dansk skoleholder i Voldum skole.

47 Laurids Aaby i Årslev mølle, birkedommer i Clausholm, Rosenholm og Vosnæsgård birker. 27.4.1741, side 361.
E: Marie Elisabeth Lauridsdatter. LV: Hans Tornsøn, forvalter på Hevringholm og Tustrup. B:
5) Inger Lauridsdatter Aaby 12 (uger/dage?).
Første ægteskab med Mette Terkildsdatter, skifte 14.4.1739 lbnr.46. B:
1) Helvigkus Lauridsen 9
2) Helene Christine Lauridsdatter Aaby 6
3) Margrethe Lauridsdatter Aaby 5
4) Karen Aaby 3.
FM: Niels Ring, organist i Hørning.
Desuden nævnes Knud Skalstrup i Voldum's datter Johanne Margrethe Knudsdatter.

48 Peder Saaby, kornet i Følle. 19.7.1742, side 372.
E: Margrethe [Nielsdatter] Borch. LV: Søren Grønfeld i Ebeltoft. B: Niels, student i København. FM: Niels Saaby, forvalter på Clausholm.
Bevilling til uskiftet bo af 15.8.1729.

49 Søren Nielsen i Albøge. 27.7.1741, side 375.
E: Agnethe Helene Becher. LV: Jens Madsen i Pismølle. B: Niels 14. FM: morbror Adam Becher i Albøge. Desuden nævnes enkens bror Filip Becher.

50 Maren Hansdatter i Søby. 27.10.1745, side 381.
E: Søren Jensen Brøgger. B: Jens 12, Hans 10, Mikkel 9, Maren 8, Joen 6, Mette 3, Gertrud 1.

51 Maren Sørensdatter i Søby i Albøge sogn. 8.12.1746, side 383.
A:
1) bror Rasmus Sørensen, død. 6B:
a Søren Rasmussen 26 i Høbjerg på Katholm gods
b Rasmus Rasmussen 19 i Albøge på Høgholm gods
c Jens Rasmussen 16 i Vejlby på Katholm gods. FM: Jens Sørensen Homaa i Albøge
d Anne Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen i Tolstrup
e Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Andersen i Trustrup på Høgholm gods
f Sidsel Rasmusdatter g.m. Søren Jensen Brøgger i Såby
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Terkildsen, begge døde. 3B:
a Søren Rasmussen 34 i Ålsrode
b Niels Rasmussen 32 i Ålsrode
c Jens Rasmussen 25 i Høbjerg på Katholm gods
3) halvbror Laurids Sørensen i Søby
4) halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Mads Markussen i Nødager.

52 Hans Frederik Reinfranch i Bredstrup. 15.8.1746, side 386.
E: Helle Birgitte Bagge. LV: Niels Saaby, forpagter på Vedø. B: Nille Ulrikke 5, Frederik Mathias 4, Inger Kirstine 2½. FM: morfar Oluf [Sørensen] Bagge, præst i Kerteminde og Drigstrup, fars farbror og mosters mand Thomas Lyngby på Hvitvedgård [i Thorsager sogn].

53 Malene Madsdatter i Pederstrup. 6.2.1748, side 401.
E: Rasmus Hansen, smed. B:
7) Kirsten Rasmusdatter 14
8) Laurids Rasmussen 12.
Første ægteskab med Laurids Jensen, skifte 5.5.1728 lbnr.29. B:
1) Jens Lauridsen på stedet
2) Anne Lauridsdatter g.m. Niels Rasmussen i Kannikkemølle [i Agri sogn] i Mols herred
3) Peder Lauridsen, snedkersvend i København
4) Mads Lauridsen i Pederstrup
5) Inger Lauridsdatter 25
6) Niels Lauridsen 22.

54 Laurids Jensen i Søby. 8.2.1745, side 405.
E: (Navn angives ikke). A:
1) bror Christen Jensen i Krogsgård på Hans Rosborgs gods
2) bror Peder Jensen i Lånum i Smollerup sogn, død. 2B:
a Anne Pedersdatter i Viborg
b Maren Pedersdatter i Lånum
3) bror Peder Jensen den yngre i Smollerup på præsten Peder [Christian Frederiksen] Busch, præst i Daugbjerg [Mønsted og Smollerup]'s gods
4) søster Johanne Jensdatter i Rosgårde i Mønsted sogn på Hald gods, død. 5B:
a Søren Pedersen i Krogsgård i Mønsted sogn på Hans Rosborgs gods
b Anders Pedersen i Krogsgård på Hans Rosborgs gods
c Mads Pedersen i Rosgårde på Hald gods
d Kirsten Pedersdatter i Rosgårde
e datter g.m. Søren Andersen i Holsten
5) søster Anne Jensdatter g.m. Peder Christensen Tougaard
6) bror Iver Jensen, død uden livsarvinger
7) bror, død uden livsarvinger
8) søster Marie Jensdatter, død uden livsarvinger
Afdøde var født i Resen sogn og by.

55 Peder Schalle i Mørke præstegård. 7.6.1748, side 408.
Testamente. A:
1) søsterdatter Elisabeth Magdalene Kehrweider, der døde i Allerslev præstegård i Vordingborg amt, enke efter Johan Christoffer Tim. 6B:
a Frederik Carl Tim, døbt 8 p. Tr. 1731
b Frederik Ludvig Tim, døbt 10 p. Tr. 1728
c Carl Christian Tim, døbt Remin. 1726
d Johan Christoffer Tim, døbt 13 p. Tr. 1724
e Louise Tim, døbt 10 p. Tr. 1717 g.m. Albert Hofmann, degn i Snesere på Sjælland
f Andreas Peder Tim i København, døbt Sexages. 1716.

56 Anders Christensen i Glatved i Hoed sogn. 24.12.1751, side 419.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Jacob Nielsen, skoleholder i Glatved. B:
1) Christen Andersen i Hoed
2) Anders Andersen i Ørum
3) Mette Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Drammelstrup
4) Inger Andersdatter, død, var g.m. Laurids Rasmussen i Østerballe. 1B: Rasmus 6.

57 Søren Clausen Trane, forpagter på Clausholm. 20.1.1752, side 421.
E: Elisabeth Wegner. LV: Poul Kolstrup, forvalter på Rosenholm. 5B: Else 25, Claus 24, Frederikke Sofie Caroline 20, Anne 13, Henrik 8. FM: morbror Christian Wegner, postmester i Århus og dennes svoger Ulrik Christian Møller, rådmand og by- og rådstueskriver i Århus.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1748 (i pakken Konceptskifter 1776-1778).
Bevilling til uskiftet bo af 23.4.1725 for Søren Clausen Trane og hustru Else Madsdatter (i pakken Konceptskifter 1776-1778).
Ekstraordinært bo.

58 [Anders] Rosenpalm til Skærsø, der døde i København. 24.1.1754, side 424.
E: [Sofie Amalie Benzon]. LV: Christian Hasselbalch i Vistoft.
Vurdering af indbo.
Arvinger angives ikke.

59 Jørgen Sørensen Homaa i Søby. 7.10.1749, side 450.
E: Bodil Christensdatter. LV: Mikkel Joensen. B: Anne 18, Bodil 16, Edel 16, Christen 11. FM: farbrødre Jens Sørensen Homaa i Albøge, Frederik Sørensen Homaa i Albøge, morbrødre Rasmus Christensen sst, Mikkel Christensen i Allelev.

60 Inger Mogensdatter i Andi i Skørring sogn. 1.6.1754, side 452.
E: Anders Christensen. B: Mogens 7, Anne 4, Christen 2. FM: morbror Rasmus Mogensen i Bøjen [i Hvilsager sogn] på Løvenholm gods.
Skifte 1.5.1739 lbnr.45 efter enkemandens far Christen Andersen.

61 Peder Jacobsen i Mårup mølle. 20.6.1750, side 455.
[Enkemand efter Anne Pedersdatter]. B:
1) Jacob Møller , fuldmægtig ved Gemsø Kloster savværk i Norge
2) Jørgen Pedersen i Norge
3) Søren Pedersen 17
4) Karen Pedersdatter i Norge
5) Anne Kirstine Pedersdatter 19.
FM: fasters søn Oluf Ladefoged i Mollerup.

62 Jens Sørensen Homaa i Albøge. 21.5.1755, side 492.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Jørgen Rasmussen Bang i Grenå. B: Søren 21, Anne 15, Maren 9. FM: farbror Frederik Sørensen Homaa i Albøge.

63 Søren Jørgensen , birkedommer i Hagsholm birk, i Albøge. 6.10.1755, side 495.
E: Kirstine Marie Gjørup. LV: Thomas Christensen i Grenå. B: Niels Erik 11, Jørgen Severin 9, Kirstine Mette Marie 7, Claus Christian 2. FM: fars stedfar Erik Sørensen i Ommestrupgårde.

64 Christian Ulrik von Nissen Benzon, amtmand i Københavns amt til Skærsø. 22.10.1756, side 538.
Vurdering af indbo.
Arvinger angives ikke.

65 Mette Marie Pedersdatter Schmidt i Albøge. 8.4.1756, side 541.
E: Oluf Bering. B: Peder 2½, Gertrud Marie 9 mdr.


Kalø amt
Skifteprotokol
1758-1775
B4A - 89


66 Anders Christensen i Andi. 15.2.1758, fol.1.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Frands Pedersen, korporal i Randers, Niels Christensen Hedegaard i Bygballe. Testamente af 13.6.1757.
Første ægteskab med Inger Mogensdatter, skifte 1.6.1754 lbnr.60. B: Mogens 12, Anne 9. FM: morbror Rasmus Mogensen i Bøjen. Afdødes far var Christen Andersen, skifte 1.5.1739 lbnr.45.

67 Peder Christensen Mulvad, forpagter på Mejlgård [i Glesborg sogn, der døde 1.8.1758], fol.17
E: Cathrine Hansdatter Tørslev.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1758.

68 Søren Smed i Rimsø. 5.10.1758, fol.17B.
E: Anne Markusdatter. LV: Peder Mogensen i Emmelev. B: Jens 16. FM: farbror Peder Jensen, ladefoged på Katholm.
Desuden nævnes enkens far Markus Tegler og enkens mors første mand Rasmus Jensen Krog i Rimsø.

69 Margrethe Elisabeth Krabbe på Møllerup [i Feldballe sogn]. 23.10.1758, fol.24.
Enke efter Restorff. Afkald af 18.11.1758 fra B:
1) Birgitte Restorff g.m. Knud Trolle til Holmgård, Broksø og Møllerup.
2) søn, død. 1B:
a Margrethe Elisabeth Restorff g.m. Peder Lassen von Post, kaptajn i Hval i Lier sogn ved Bragernes i Norge.

70 Anne Sofie Harlev [i Grenå]. 7.10.1757, fol.24B.
E: [Peder Bertelsen] Bay, birkedommer. B:
1) Christian Bay
2) Laurids Bay
3) Lene Margrethe Bay
4) Inger Sofie Bay
5) Bertel Bay
6) Cathrine Elisabeth Bay.
(Litt: Familieoptegnelser 1643-1771 vedrørende præsteslægterne Harlev i Harlev-Framlev og Gyberg i Linaa-Dallerup af Mogens Seidelin. i: Personalhistorisk tidsskrift 1990 side 53-90, heri side 86).

71 Nille Marie Behr til Vedø [i Koed sogn]. 12.11.1759, fol.25B, 193B.
Enke efter Frederik Thomsen Lyngby til Vedø og præst i Lyngby og Albøge, [død september 1734].
2B:
1) Niels Erik Behr, død for over 25 år siden uden livsarvinger
2) Thomas Lyngby Behr g.m. Engel Malene Bagge, [datter af Oluf Sørensen Bagge, præst i Kerteminde og Drigstrup], død for 2 år siden uden livsarvinger.
Testamente af 23.12.1758. A:
0) Afdødes far Niels Thomsen på Rygård i Nørager sogn g.m. afdødes mor Anne Svendsdatter, der blev gift anden gang med Erik Henriksen til Vedø. Af første ægteskab B:
1) bror Andreas Nikolaj Behr, død. 3B:
a Andreas [Nikolaj] Behr, præst i Feldballe [og Nødager], død. 5B:
1 Søren Behr
2 Andreas Behr
3 Anne Thobyren Behr
4 Maren Behr
5 Karen Behr g.m. Peder [Christoffersen] Rytzow, præst i Feldballe [og Nødager]
b Anne Lucie Behr, død, var g.m. [Thomas Todbjerg, præst i Hjortshøj, Elev og Egå]. 7B:
1 Thomas [Behr Thomsen] Todbjerg, kapellan i Elling [og Tolne] i Vendsyssel
2 Andreas Todbjerg i Århus
3 Frederik Todbjerg i Norge
4 Nille Todbjerg g.m. Udsen, forpagter på Overgård
5 Marianne Todbjerg g.m. Ostenfeldt, skildrer i Sæby
6 Anne Svends [Thomasdatter] Todbjerg g.m. Frands [Testrup Michael Nielsen] Mygind, præst i Råbjerg i Vendsyssel
7 Mette Todbjerg g.m. Jacob Wirenfeldt, forpagter på Skårupgård i Vendsyssel
c Maren Svends [Thomasdatter] Todbjerg i København
2): bror Thomas Nikolaj Behr [til Skaføgård], død. 2B:
a Anne Svends Thomasdatter Behr g.m. [Jens Pedersen] Olrog, kapellan i København Trinitatis
b Niels Behr til Skaføgård.
Afdødes mand Frederik Thomsen Lyngbys første ægteskab med Elisabeth Margrethe Reinfranch, datter af Mathæus Rudolf Reinfranch på Fævejle, sekretær i tyske kancelli. 2B:
1) Peder Christian Reinfranch, død uden livsarvinger
2) Mathæus Rudolf Reinfranch, [København konceptskifte 22.7.1717 lbnr.1310]. 1B:
a Hans Reinfranch, gartner, [skifte 15.8.1746 lbnr.52]. 2B:
1 Frederik Lyngby Reinfranch
2 Nille Ulrikke Reinfranch g.m. Henrik Jacob Boesen, [søn af Morten Boesen, præst i Ebeltoft], fuldmægtig på Vedø.
Jordebog for Vedø 1759 fol 31B.
(Supplerende kilde: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 31-42: Lidt personalhistorie fra Rygård og Vedø på Djursland).

72 Gert Mortensen Niemann i Marie Magdalene præstegård. 9.11.1759, fol.53.
Afkald af 28.12.1754 fra søn Ulrik Christian Niemann i København ved skiftet efter hans mor 13.5.1754.

73 Christian Hasselbalch, forvalter på Isgård, Rolsø og Kvelstrup og hustru Sofie Kirstine [Johansdatter] Begtrup i Vistoft. 30.12.1759, fol.68, 200.
B:
1) Johanne Christine Hasselbalch 25
2) Anne Elisabeth Hasselbalch 24
3) Maren Hasselbalch 22
4) Johan Hasselbalch 21
5) Sofie Amalie Hasselbalch 19
6) Christian Hasselbalch 16
7) Jørgen Hasselbalch 14
8) Hans Hasselbalch 13
9) Marie Christiane Hasselbalch 12.
FM:
1) Erik Gjørup [Pedersen] Begtrup, præst i Vistoft
2) farbror Christen Hasselbalch til Nørbæk
3) farbror Hans Hasselbalch i Randers
4) Niels Hasselbalch i Randers.

74 Frederik Sørensen Homaa i Albøge. 30.1.1761, fol.176B.
E: Karen Joensdatter. LV: Christen Brandt, degn i Albøge. B: Joen 16, Anne Marie 12, Maren 9, Anne 7. FM: morbrødre Mikkel Joensen i Søby i Albøge sogn, Rasmus Joensen i Østerballe i Hoed sogn på Katholm gods.
Desuden nævnes afdødes afdøde bror Jens Homaa, [skifte 21.5.1755 lbnr.62].

75 Rasmus Simonsen i Thorsø i Voldby sogn. 5.2.1761, fol.181B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Andreasen Møller. B: Niels 2½. FM: morbror Søren Nielsen i Røghus? på Løvenholm gods.
Af første ægteskab B: Simon 27, farer til søs, Karen 25 i København. FM: næstsøskendebarn Niels Christensen i Thorsø.

76 Marie Elisabeth Lauridsdatter i Årslev mølle. 18.12.1761, fol.188B.
E: Laurids Møller. B: Christian 18.
[Første ægteskab med Laurids Aaby, skifte 27.4.1741 lbnr.47].

77 Malte Sehested Hoff til Hessel [i Ålsø sogn]. 10.4.1761, fol.199.
E: Anne [Meulengracht] Schou [Banner von Heye]. Bevilling til uskiftet bo.

78 Iver Hanson til Lyngsbækgård [i Dråby sogn]. 10.6.1763, fol.212.
E: Marie Elisabeth Hutfeld. Bevilling til uskiftet bo.

79 Kirsten Rasmusdatter i Stabrand. 22.6.1763, fol.212B.
E: Oluf Nielsen. B: Dorthe 24, Niels 22, Karen 20, Rasmus 17. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Mårup.
Første ægteskab med Jens Madsen. B: Anne g.m. Niels Pedersen i Trustrup i Lyngby sogn.

80 Mads Pedersen Offersen i Stabrand i Nødager sogn. 26.7.1763, fol.215.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: far Niels Rasmussen i Stabrand. B: Birthe 8, Niels 6. FM: farbror Christen Pedersen i Attrup [i Koed sogn] på Ryomgård gods.

81 Anne Margrethe Lassen på Østergård [i Fjellerup sogn]. 24.1.1764, fol.217.
E: Hans Mollerup til Østergård. B: Niels 9, Karen Vraa 8, Johanne Christiane 7, Thøger Lassen 5, Ida Helvig Birgitte 3, Anne Elisabeth Margrethe 1½. FM: farfar Niels Mollerup til Østerågård [i Hals sogn], morbror Peder Thøgersen Lassen på Høstemark [i Mou sogn].
Desuden nævnes afdødes mor Karen Vraa , enke efter Thøger Lassen.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1763, fol.216B.

82 Niels Rasmussen i Horstved i Nødager sogn. 8.6.1764, fol.219.
E: Inger Lauridsdatter. B: Anne Johanne 4. Inger Kirstine 2½, Mette 9 mdr. FM: fasters mand Søren Madsen i Stabrand, Peder Hansen i Skårup.
Første ægteskab med Johanne Rasmusdatter.
Hendes første ægteskab med Laurids Jørgensen, skifte 12.11.1736 lbnr.41. B:
1) [Maren Lauridsdatter] g.m. Jens Madsen Møller i Pismølle
2) [Anne Lauridsdatter] g.m. Jens Christian Hejgaard i Kongsgårde på Helgenæs
3) [Inger Lauridsdatter] g.m. Rasmus Hansen Møller i Pederstrup.

83 Oluf Christian Assens i Andi i Skørring sogn. 28.3.1763, fol.225.
A: moster Birthe Christensdatter i Horsens, der døde, enke efter Peder [Sørensen] Sommer, præst [i Mørke og Hvilsager].
Arvinger kendes ikke.
(Sml.lbnr.30).

84 Frederik Carl Fischer, murer i Søby. 30.6.1764, fol.242B.
E: Marie Cathrine Mikkelsdatter. LV: stedfar Jens Lauridsen, klejnsmed i Randers, Johannes Bornemann, birkedommer i Clausholm birk og forvalter på Clausholm. B: Birgitte Cathrine 1. FM: farbror S. Fischer, degn i Søby.

85 [Christian] Gersdorff, amtmand på Vosnæsgård. 17.1.1765, fol.247.
B:
1) Joachim Gersdorff, fændrik
2) Poul [Rosenørn] Gersdorff
3) Anne Margrethe Gersdorff
4) Dorthe Mønsted Gersdorff.
Dette er kun slutningen af skiftet.

86 Elisabeth Cathrine Markussen på Skaføgård. 22.2.1765, fol.251.
E: Niels Behr til Skaføgård.
Bevilling til uskiftet bo.

87 Søren Andersen Hegedal ved Rygård Strand [i Nørager sogn]. 29.3.1765, fol.251B.
E: Anne Christensdatter. LV: Morten Andersen i Nymølle. B: Edel 9, Andreas Christian 6, Niels 2½. FM: farbror Christian Andersen Hegedal i Rygårde.

88 [Navn mangler] Christiansdatter Johansen Piper i Mørke præstegård. 11.8.1766, fol.256.
Enke efter Hans Hansen Guldager. B:
1) Hans Hansen Guldager i Århus, [skifte Århus 8.6.1767 lbnr.2071]
2) [Helene Sofie Guldager], død, var g.m. Rasmus Pedersen Storm, præst i Mørke og Hvilsager. B: Knud Storm, præst i Feldballe [og Nødager på egne og søskendes vegne. (Se Århus skiftet).
Afdøde, der havde haft ophold i Mørke præstegård i 30 år, var datter af Christian Johansen Piper, regimentsfeltskær og postmester i Randers.

89 Evald Christian Claudi, ritmester i Kolind. 28.11.1766, fol.257B.
A:
1) søster Gundel Marie Claudi
2) søster Louise Claudi.
FM: Søren [Mortensen] Munch, præst i Kolind [og Ebdrup], hos hvem afdøde døde.

90 Marie Kirstine Aarestrup i Årslev mølle. 25.2.1767, fol.259B.
E: Laurids Møller. B: Marie Kirstine, Marie Elisabeth, begge født 27.1.1767.
Enkemandens første ægteskab med Marie Elisabeth Lauridsdatter, skifte 18.12.1761 lbnr.76. B: [Christian].

91 Anne Margrethe Randers i Årslev. 6.9.1764, fol.265.
A:
1) bror Jens Nielsen Randers, guldsmedesvend i København
2) bror Jens Nielsen Kramer, død. 3B:
a Mette Kirstine Kramer g.m. Johan Gottlieb Lange, parykmager i Randers
b Bodil Kramer g.m. Rasmus Jørgensen i Hedegård, skriver på Mejlgård gods
c Anne Margrethe Kramer. FM: Frederik Christian Knabe i Randers.

92 Hans Olufsen, tidligere rådmand i Viborg, til Hessel [i Ålsø sogn]. 2.11.1765, fol.286B.
E: Gertrud Marie Lund. LV: Behr, by- og herredsfoged i Grenå. B: Martin Rasmus 2, Kirstine Magdalene 1. FM: mosters mand [Jens Christiansen] Windelin, præst i Staby, Rasmus Nielsen, birkedommer i Pedersborg ved Hagsholm.
Første ægteskab med Kirsten Testrup, skifte slut 6.8.1763. B: Cathrine Marie 4, Oluf Christian 3. FM: morbror Søren Testrup til Viffertsholm [i Solbjerg sogn i Hellum herred].
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1764.
Afdøde var forvalter for Skagen og Anholt fyr.

93 Rasmus Hansen Møller i Pederstrup. 16.1.1768, fol.354B.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Jens Christian Hejgaard i Kongsgårde på Helgenæs. B: Johanne 14, Magdalene 10, Ida Sofie 8, Jørgen 4½. FM: halvbror Laurids Rasmussen.

94 Rasmus Sørensen i Følle i Bregnet sogn. 18.6.1768, fol.358B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Thyrresen i Følle. B: Søren 21, Margrethe 17. FM: farbror Jørgen Sørensen sst.

95 Søren Ahrenkiel på Kalø. 15.6.1768, fol.361.
E: Kirsten Jacobsdatter.
Testamente af 30.1.1756.

96 Søren Frandsen Voldby i Thorsø i Voldby sogn. 22.11.1766, fol.362B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Pedersen i Thorsø. B: Anne Marie 5, Karen 3. FM: farfar(!) Anders Sørensen sst.

97 Mogens Arenfeldt på Møllerup. 1.10.1765, fol.377B.
A:
1) søster Anne Marie [Grubbe] von Arenfeldt, [skifte Københavns Hofret. Konceptskifte 26.10.1751 lbnr.157], var g.m. Adam Ernst [Christian] von Pentz. 2B:
a Birthe Kirstine von Pentz g.m. Palle Iver von Arenfeldt
b Ida Dorthe von Pentz
2) halvbror Axel Arenfeldt, major, død. 5B:
a Hans Wulff Arenfeldt, oberstløjtnant i Åbenrå
b Jørgen Arenfeldt, major i Stege på Møn
c Balthazar Levin Arenfeldt, major i kavaleriet, død. Efterladt kone og børn
d Palle Iver Arenfeldt, major i infanteriet i Rendsborg. Efterladt kone og børn
e Thale Marie Arenfeldt, død, var g.m. Motzfeldt, oberst i det nordenfjeldske dragonregiment. 10B:
1 Axel Motzfeldt, kaptajn ved østre skiløberkompagni
2 Johan Motzfeldt, kaptajn i det nordenfjeldske dragonregiment
3 Peder Motzfeldt, premierløjtnant i det søndenfjeldske dragonregiment
4 Ulrik Anton Motzfeldt, premierløjtnant i første Trondhjemske infanteriregiment
5 Carl Motzfeldt, premierløjtnant i det nordenfjeldske dragonregiment
6 Christiane Anne Dorthe Motzfeldt
7 Marie Sofie Motzfeldt g.m. Hanning, løjtnant i det nordenfjeldske dragonregiment
8 Anne Stygge Motzfeldt
9 Thale Charlotte Motzfeldt g.m. Gertz, løjtnant i det nordenfjeldske dragonregiment
10 Ellen Kirstine Motzfeldt g.m. Henrik Bull, sorenskriver.

98 Albert Herman Frederik Milahrt i Fjellerup præstegård. 25.7.1763, fol.391B.
A: søster [Magdalene Amalie Milahrt], enke efter Christen Bering, præst i Fjellerup og Glesborg. LV: Niels Erik Behr, kammerråd i Grenå.
Afdøde, der havde været kaptajn i preussisk tjeneste, havde haft ophold i Fjellerup præstegård de sidste 10 år og har muligvis børn i Damgarten i svensk Pommern.

99 Claus Mathiasen Lomborg, der døde i Skæring Munkgård. 4.12.1767, fol.393.
A:
1) bror Christen Fischer Lomborg, degn i Thorsager og Bregnet
2) bror Peder Lomborg, lakaj hos dronning Juliane Marie
3) søster Marie Lomborg, enke i Grimlishauge? på Fyn
4) søster Maren Rebekka Lomborg på Fyn, men uvist hvor
5) søster Mette Lomborg g.m. Jørgen Nikolaj [Henriksen] Achen, præst i Gimlinge på Sjælland
6) søster Anne Nikoline Lomborg i Gimlinge præstegård
7) Elisabeth Lomborg g.m. Boye, løjtnant og herredsfoged i Gammelby i Holsten.

100 Testamente i Vistoft. 22.2.1765, fol.396.
Testamente for Jens Erik Hauch, justitsråd i Vistoft og hustru Barbara Juliane Kirstine Holck.
Hans A:
1) bror Frederik Hauch, amtmand
2) bror Holger Vind Holch.
Hendes arvinger angives ikke.

101 Anne Marie Lime i Knebel. 4.1.1769, fol.397.
E: Rasmus Sørensen Høgskarl. B: Dorthe Cathrine 7, Jørgen Severin 4. FM: morbrødre Christian Lime i Tved, Kjeld Lime i Knebel.

102 Bevilling til uskiftet bo i Ebeltoft. 1769, fol.399.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1742 for Jens Jensen Rohde og hustru Elisabeth Helles i Ebeltoft.
(Se skifte i Ebeltoft 27.1.1770 lbnr.322 efter sønnen Jens Jensen Rohde).

103 Mikkel Joensen i Søby i Albøge sogn. 29.4.1769, fol.399B.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Laurids Jørgensen i Søby. B: Joen 21, Laurids 19, Maren 15, Hans 13, Anne 10. FM: farbror Rasmus Joensen i Østerballe.

104 Iver Hanson til Lyngsbækgård. 22.10.1769, fol.402.
E: Marie Elisabeth Hutfeld. LV: Peder Knudsen Hoff.
Bevilling til uskiftet bo af 10.6.1763 lbnr.78. B:
1) Jacob Hanson, løjtnant, nu til Lyngsbækgård
2) Hans Hanson
3) Anne Dorthe Hanson g.m. [Niels] Behr til Skaføgård
4) Birgitte Hanson g.m. Christen [Thomsen] Hee, præst i Borum og Hald
5) Charlotte Amalie Hanson g.m. Andreas Fischer til Allinggård
6) Ingeborg Hanson, der døde.
Enkens første ægteskab med [Rasmus Hirtznach, præst i Helgenæs]. B:
1) Hirtznach, løjtnant
2) Christian Hirtznach
3) [Sidsel Rasmusdatter Hirtznach] g.m. [Peder Lukassen] Kjærulf, præst [i Hornslet]
4) [Erasmine Rasmusdatter Hirtznach] g.m. [Laurids Daniel] Staal, præst i Agri og Egens.
Gavebrev fra afdødes mor Birgitte [Pedersdatter] Lime i Ebeltoft, var g.m. Jacob Hansen, præst [i Agri og Egens].

105 Cathrine Henriksen på Mejlgård. 20.12.1769, fol.405B.
E: Christian Kallager til Mejlgård. B: Johan 7, Dorthe 5½. FM: morbrødre Søren Henriksen i Hårslev, Claus Tommerup Henriksen i Skovs Højrup.
Desuden nævnes afdødes far Niels Henriksen, forvalter på Gyldensten på Fyn.
Bevilling til uskiftet bo af 10.8.1764 efter hendes død 23.7.1764.

106 Elisabeth Cathrine Markussen på Skaføgård. 16.9.1765, fol.407.
E: Niels Behr til Skaføgård. B: Thomas 12, Poul 11, Mette Sofie 6. FM: morfar Poul Markussen til Ørumgård [i Ørum sogn i Bjerre herred].

107 Johanne Kirstine Gjøe på Østergård [i Fjellerup sogn]. 30.11.1770, fol.408.
E: Christian Barfoed til Østergård. Bevillig til uskiftet bo.

108 Marie Pedersdatter Spørring, der døde på Ingvorstrup. 24.6.1769, fol.408B.
Enke efter Thomas Hansen. A:
1) far Peder Nielsen Spørring, krigskommissær og amtsforvalter for Kalø, Havreballegård og Stjernholm amter, død
2) faster , død. 2B:
a Niels Sørensen, forpagter på Todbøl [i Kallerup sogn] i Thy
b Anne Sørensdatter, enke efter Anders Hadslund til Ingvorstrup. 1B:
1 Jens Severin Hadslund til Ingvorstrup.

109 Elisabeth Wegner på Rolsøgård [i Rolsø sogn]. 22.2.1771, fol.413.
E: Thorn Thornsohn til Rolsøgård.
Første ægteskab med [Søren Clausen Trane, skifte 20.1.1752 lbnr.57]. B:
1) [Else Trane]
2) Claus Trane, birkeskriver
3) Frederikke Sofie Caroline Trane
4) [Anne Trane] g.m. Niels Rohde til Hjortshøjlund
5) Henrik Trane på Isgård [i Tved sogn].
Ekstraordinært bo.

110 Søren Brøgger i Søby. 18.10.1771, fol.414B.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Jens Lauridsen i Søby. B:
6) Søren Sørensen 21
7) Rasmus Sørensen 19, grovsmedesvend i Grenå
8) Anne Marie Sørensdatter 14.
Af første ægteskab B:
1) Jens Sørensen 38 i Søby på Løvenholm gods
2) Hans Sørensen 37 i Strands [i Vistoft sogn] på Mols på Løvenholm gods
3) Jørgen Sørensen 30 i Grenå
4) Gertrud Sørensdatter i Mørup på Vedø gods
5) Mette Sørensdatter i Strands på Isgård gods.

111 Oluf Nielsen Lunde i Stabrand. 13.3.1772, fol.418.
B:
1) Niels Olufsen
2) Rasmus Olufsen
3) Karen Olufsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Horstved
4) Dorthe Olufsdatter g.m. Jens Rasmussen i Stabrand.

112 Bevilling til uskiftet bo. 20.12.1771, fol.418B.
Bevilling til uskiftet bo for Peder Rosenørn, stiftsbefalingsmand i Århus Stift, og amtmand i Havreballegård of Stjernholm amter og hustru Ulrikke Hedvig von Heinen.

113 Ingeborg Jensdatter Høgh på Ingvorstrup. 3.3.1772, fol.419.
E: Jens Severin Hadslund til Ingvorstrup, der også døde. A:
1) mor Anne Andersdatter Basse, enke efter Jens Høgh i Grenå
2) bror Jens Fævejle Høgh i Grenå
3) bror Anders Høgh, sejlmagersvend i København
4) søster Cathrine Høgh g.m. Johan Joachim Schmidt, garnisonskirurg i fæstningen Frederiksort i Holsten
5) søster Maren Jensdatter Høgh g.m. Jens Rasmussen Bang i Grenå
6) halvsøster Emerentze Høgh, død, var g.m. Jonas Johan Møller, skrædder i København. 1B: en datter.
Testamente af 8.11.1766 for enkemandens mor Anne Sørensdatter, enke efter Anders Hadslund til Ingvorstrup. A:
1) hendes søn Jens Severin Hadslund til Ingvorstrup g.m. afdøde
2) hendes mands bror Jens Nielsen Hadslund i Mariager
3) hendes mands søster Margrethe Nielsdatter Hadslund g.m. Hans Sørensen Møller, brændevinsmand i København, begge døde. 1B:
a Anders Hansen Hadslund
4) hendes mands søster Karen Nielsdatter Hadslund g.m. Peder Rasmussen, hyrekusk i København
5) hendes mands bror Christen Nielsen Hadslund, død. 6B:
a Peder Christensen, smed i Hadslund
b Sivert Pauli Christensen Hadslund i Mariager
c Anders Christensen Hadslund, feldbereder
d Jens Christensen Hadslund i København
e Edel Kirstine Christensdatter
f Mette Margrethe Christensdatter
6) hendes morbror Niels Nielsen Spørring i Østrup skovhus [i Albæk sogn] ved Støvringgård.

114 Else Trane på Løvenholm. 14.5.1773, fol.437.
E: Hans Fønss til Løvenholm.
Bevilling til uskiftet bo.

115 Bevilling til uskiftet bo. 15.3.1771, fol.438B.
Bevilling til uskiftet bo for Jacob Ludvig Wauvert-Benzon til Skærsø og hustru Christine Sofie Nissen-Benzon.

116 Peder Nielsen i Elsegårde [i Ebeltoft landsogn]. 18.2.1774, fol.439.
E: Maren Jensdatter. LV: Poul Helles Rohde, købmand i Ebeltoft. B: Niels 25, Jens 21, Tove 32, vanvittig, Maren, Margrethe, Dorthe. FM: fars frænder Hans Jacob Sørensen på Skovgård i Ebeltoft sogn, Rasmus Sørensen sst, og Anders Helles i Elsegårde.

117 Kirsten Nielsdatter i Stabrand. 12.4.1774, fol.443.
E: Peder Jensen. B: Mads 9. FM: farbror Hans Jensen sst.
Første ægteskab med [Mads Pedersen Offersen, skifte 26.7.1763 lbnr.80]. B: Birthe 17, Niels 16. FM: morbror Rasmus Basballe i Stabrand.

118 Marie Anne Margrethe Nissen på Isgård på Mols. 30.11.1774, fol.445.
E: Oluf Markussen til Isgård og Kvelstrup. B: Clemen 1. FM: mors farbror Hans Rosenkvist [Terkildsen Nissen], præst i Søften [og Folby], mors beslægtede Jacob [Nielsen Friis] Møller, præst i Ormslev og Kolt.
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1777, fol.444B.

119 Mette Pedersdatter i Andi. 22.1.1773, fol.446.
[Enke efter Anders Christensen, skifte 15.2.1758 lbnr.66]. A: søster Sara Pedersdatter.
Afdøde havde fledføringskontrakt af 2.8.1758 med stedbørn Mogens Andersen i Århus, Anne Andersdatter i Randers.

120 Jytte Kirstine Brysting på Lyngsbækgård. 10.6.1775, fol.448B.
E: Jacob Hanson til Lyngsbækgård. B: Iver 4, Anne Elisabeth 2. FM: morbror Claus Brysting, købmand i Næstved.
Bevilling til uskiftet bo af 29.10.1773 fol.438.

121 Bevilling til uskiftet bo. 10.3.1775, fol.450.
Bevilling til uskiftet bo for Poul Rosenørn Gersdorff [til Vosnæsgård] og hustru Georgine Vilhelmine Pogrell.

122 Bevilling til uskiftet bo. 12.10.1770, fol.450B.
Bevilling til uskiftet bo for Oluf Jensen Schiøtz i Rygårdsholm og hustru Maren Jensdatter.

123 Thomas Hansen Bering, ugift i Stødov på Helgenæs. 28.11.1766, fol.451B.
På fars side A:
0) farfar Thomas [Mikkelsen] Bering, [købmand] i Randers, [begravet Randers 19.4.1734] g.m. farmor Ingeborg Andersdatter, [begravet Randers 30.1.1722.
I) Ingeborg Andersdatter første ægteskab med Otte Lauridsen [i Hevring mølle i Estruplund sogn, død 1690]. 5B:
1) fars halvbror Laurids Ottesen, død. 5B:
a Otte Lauridsen Darjes, sorenskriver
b Ingeborg Darjes g.m. Frederik Møller, kaptajn i det søndenfjeldske infanteri i Norge
c Cathrine Darjes g.m. Frederik von Schindel, bjergråd i Kongsberg
d Magdalene Darjes g.m. Jørgen von Cappelen på Fossesholm i Norge
e Elisabeth Darjes g.m. Søren Serup Monrad, konrektor i Christiania latinskole
2) fars halvbror Ditlev Bering, [købmand i Randers], død. 4B:
a [Magnus Blach Ditlevsen] Beringskjold, generalkrigskommissær i Århus
b Mikkel Bering, forpagter på Støvringgård
c [Ingeborg Marie] Bering g.m. [Niels] Schelde, kammerråd i Randers
d Else Kirstine Bering g.m. [Frederik] Vesterholt, forvalter på Bådesgård [i Græshave sogn] på Lolland
3) fars halvbror Andreas Bering, tolder i Ålborg, død. 6B:
a Mourids Bering, apoteker i Århus
b Ingeborg Bering g.m. [Ludvig Valentin] Thyme, femte lektiehører i Ålborg latinskole
c Dorthe Kirstine Bering g.m. Jens Budtz, købmand i Randers
d Christiane [Barbara] Bering g.m. [Hans Vilhelm Lauridsen] Kaalund, præst i Kattrup, [Ørridslev og Tolstrup]
e Frederikke Bering i København
f Margrethe Elisabeth Bering i Randers
4) fars halvsøster Elisabeth Ottesdatter g.m. Anders Anchersen i Randers, begge døde. 2B:
a [Inger Kirstine Anchersen, skifte Slet herred gejstlig 8.6.1744 lbnr.42, var g.m. Hans Henrik Obenhausen, præst i Vilsted og Vindblæs]
b Jens Anchersen, student i København
5) fars halvsøster Karen Ottesdatter g.m. Peder Nielsen Baadsted i Hevring Mølle, begge døde. 4B:
a Thomas Baadsted i Nimtofte mølle
b Ingeborg Pedersdatter Baadsted, [skifte Rødding herred gejstlig 29.3.1745 lbnr.74], var g.m. Jens [Rasmussen] Nybro, præst i Balling og Volling, [skifte Rødding herred gejstlig 7.6.1759 lbnr.82]. 2B:
1 Peder Nybro i Kalundborg
2 Elisabeth Nybro i Randers
c Karen Pedersdatter Baadsted g.m. Christian Pedersen i Ingerslev i Rougsø herred
d Anne Marie Pedersdatter Baadsted g.m. Hans Møller i Hevring mølle
II) Ingeborg Andersdatters andet ægteskab med Thomas Bering. 3B:
6) fars bror Peder Thomsen Bering, købmand i Horsens, [skifte Horsens 16.1.1743 lbnr.980]. 3B:
a Bodil Bering g.m. Hans [Dreyer de] Hofman, [til Skerrildgård] præsident i Fredericia
b Ingeborg Bering g.m. [Hans Didrik] Brinch Seidelin i København
c Marie Kirstine Bering, [skifte Skivehus amt 28.11.1761 lbnr.291] g.m. ritmester [Johan] Glud til Kærgårdsholm [i Håsum sogn], [skifte Skivehus amt 13.2.1766 lbnr.320]. 4B:
1 [Elisabeth Glud 15]
2 [Søren Glud 12]
3 [Gert Glud 7]
4 [Peder Glud 6]
FM: Hans [Poulsen] Glud, præst i Glud og på Hjarnø
7) fars bror Mikkel Thomsen Bering, præst i Vroue, død. 2B:
a Peder Bering til Havbrogård [i Havbro sogn] i Års herred
b Ingeborg Bering g.m. Jens de Hofman til Kås [i Lihme sogn] i Salling, begge døde. B: (Navne angives ikke). FM: Hans [Henriksen] Holst, præst i Knebel og Rolsø
8) far Hans Thomsen Bering, præst i Agri og Egens, død. 1B:
a Thomas Bering, som er afdøde.
På mors side A:
Anne Cathrine Elisabeth Stenfeldt, enke efter Hans Poul Aagaard i Vrinders, erklærer at være datter af afdødes fars hustru Anne Cathrine Kampmann, der var skilt fra Thomas Stenfeldt. Vel er det sandt at provst Hans Bering ægtede Anne Cathrine Kampmann, men skilsmissedommen 20.1.1730 angiver hendes første mand som løjtnant Stensel, hvorfor kravet afvises.
Bilag 1781.


Kalø amt
Skifteprotokol
1774-1794
B4A - 90


124 Anders Pedersen Hvid og hustru Anne Christensdatter i Stånum. 23.4.1777, fol.2.
B:
1) Kjeld Andersen 30
2) Maren Andersdatter g.m. Peder Jespersen i Ejstrup
3) Mette Andersdatter 26, der ægter Peder Pedersen i Essendrup.
FM: farbror Rasmus Pedersen Hvid i Paderup.
Arv efter afdødes far Peder Andersen Hvid, skifte 30.6.1710 lbnr.4, g.m. afdødes mor Mette Rasmusdatter.
Bilag.

125 Johan Welov Begtrup ved Rygård Strand. 17.11.1777,fol.8B.
E: Anne Sommer. LV: Rasmus [Sørensen] Bredgaard på stedet. B:
1) Christiane 25 i Sinding præstegård i Vendsyssel
2) Petrine Dorthe 23 i Århus
3) Laurids 18 i Århus.
FM: Christen Olufsen i Nørager, farbror [Erik Gjørup Pedersen] Begtrup, præst i Vistoft.
Bilag.

126 Kirstine Birgitte [Pedersdatter] i Mygind præstegård. 17.12.1776, fol.11.
Enke efter Poul Kolstrup, forvalter på Rosenholm. B:
1) Birgitte Dorthe g.m. Christian Albert [Jørgensen] Copmann, præst i Mygind, Krogsbæk og Skørring
2) Kirstine Margrethe Kolstrup. FM: Christoffer Friis på Clausholm, birkedommer.
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1774.
Bilag.

127 Laurids Christensen Møller, birkeskriver og møller i Årslev mølle. 20.6.1777, fol.24.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Hansen på Clausholm. B: Christen 8, Jens 7, Peder 6, Frederik 4, Søren 3. FM: Jens Henriksen i Årslev.
Første ægteskab med Marie Elisabeth [Lauridsdatter, skifte 18.12.1761 lbnr.76]. B: Laurids Christian i Hinnerup Brogård på Frijsenborg gods, men er rejst for 8 år siden.
Andet ægteskab med Marie Kirstine Aarestrup, [skifte 25.2.1767 lbnr.90]. B: Marie Kirstine 11.
Bilag.

128 Marie Christiane [Johansdatter] Begtrup i Feldballe præstegård. 29.10.1777, fol.37.
Enke efter Søren Skov, forpagter på Fussingø.
[Første ægteskab med Hans Jensen Tvede]. B:
1) Jens [Hansen] Tvede, i København, tidligere skibspræst
2) Johan Tvede, student, klokker, graver og bedemand på St. Croix i Vestindien
3) Hans Christian Tvede, forvalter på Beldringe på Sjælland
4) Kirstine Cathrine Tvede g.m. Sletting, forvalter på Christiansholm på Lolland
5) Maren Tvede g.m. Søren Holst, forvalter på Højbygård på Lolland
6) Elisabeth Anne Tvede g.m. Knud [Rasmussen] Storm, præst i Feldballe [og Nødager].
Testamente af 29.10,1762. Heri nævnes Knud Storms søster Christiane Sofie Storm, afdødes søsterdatter Johanne Kirstine Hasselbalch og Søren Skovs bror Laurids Skov, hospitalsforstander i Århus.
Bilag.

129 Maren Rasmusdatter i Søby. 3.8.1778, fol.41.
E: Joen Mikkelsen. B: Mikkel 4 uger.

130 Karen Christensdatter i Skindbjerg. 9.1.1779, fol.42.
E: Søren Pedersen Tækker. B: Dorthe Marie 40. FM: farbror Niels Pedersen i Kastbjerg.
Bilag nr.5.

131 Elisabeth Broch, ugift på Vosnæsgård i Skødstrup sogn. 22.1.1779, fol.45B.
A: brordatter Sofie Hedvig Broch i Ellidshøj ved Ålborg.
Bilag nr.6.

132 Maren Nielsdatter i Dolmer [i Gammelsogn ved Grenå]. 4.2.1779, fol.48B.
E: Peder Knie. B: Bodil 8, Niels 6. FM: svoger Jens Tekston på Rygård Strand.
Bilag nr.7.

133 Margrethe Lentz Thygesen, ugift på Isgård. 23.8.1779, fol.56.
Skiftet efter hendes far Mourids Thygesen, præst i Hvirring og Hornborg er under behandling i Nim herred gejstlige jurisdiktion, hvortil dette skifte overføres. Begravelsen betaltes af Jens Thygesen, amtsforvalter i Århus.
Bilag nr.8.

----------------------------------
Nim herred gejstlig skifteprotokol 1740-1813. C 30 E - 1.
133A Mourids Meyer [Jespersen] Thygesen, præst i Hvirring og Hornborg. 1.6.1778, fol.262B.
Enkemand efter Agathe [Elisabeth Rasmusdatter] Stage, der døde 1768. B: Rasmus 13, Margrethe, [skifte Kalø amt 23.8.1779 lbnr.133], Anne Kirstine, Maren Karine. FM: farbrødre Jens Thygesen i Århus, amtsforvalter over Kalø, Havreballe og Stjernholm amter, Thyge Jespersen Thygesen, præst i Klim, [Vester] Torup og Vust.
----------------------------------

134 Laurids Skalstrup, forvalter på Hevringholm og Tulstrup. 30.10.1779, fol.58.
E: Mette Madsdatter Udby.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1774.
Bilag nr.9.

135 Jens Hansen i Pederstrup. 22.12.1779, fol.58B.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Rasmus Nielsen, birkedommer i Høgholm birk. B: Rasmus, der døde 14 dage efter faderen.
Enkens første ægteskab med [Rasmus Hansen Møller, skifte 16.1.1768 lbnr.93]. B:
1) Johanne Rasmusdatter 24
2) Magdalene Rasmusdatter g.m. Jens Hansen, møller i Balle mølle
3) Jørgen Rasmussen 18.
FM: halvbror Laurids Rasmussen i Horstved.
Bilag nr.10.

136 Testamente. 3.5.1780, fol.62.
Testamente af 4.9.1775 for Oluf Markussen og hustru Johanne Marie Rohde til Isgård. Underskrevet af svoger Jens Thygesen i Århus.
Bilag nr.11.

137 Anne Pedersdatter i Nødager. 12.2.1780, fol.62B.
E: Laurids Rasmussen. B: Rasmus 5, Peder 2. FM: morfar Peder Nielsen i Hallendrup, morbror Jens Pedersen i Pederstrup.
Bilag nr.12.

138 Margrethe Rasmusdatter i Thorsø i Voldby sogn. 8.8.1780, fol.63B.
Enke efter Anders Nielsen. B:
1) Niels Andersen 43 i København
2) Søren Andersen 40 på stedet
3) Eskild Andersen 34 i København
4) Peder Andersen 31, smed i Voldby
5) Anne Andersdatter 25.
Bilag.

139 Anne Cathrine Krøyer (Krøger) på Hvitvedgård. 1.7.1768, fol.66B.
E: Jacob Eriksen Frisenberg til Hvitvedgård. Bevilling til uskiftet bo.

140 Johanne Christensdatter på Rygård Strand. 2.10.1779, fol.67.
E: Peder Villadsen. B:
1) Jens Pedersen 31, rejst til Vestindien som styrmand
2) Christen Pedersen 29 i Skovshoved ved København
3) Søren Pedersen 20
4) Birthe Marie Pedersdatter 15.
FM: Jens Olufsen på Rygård Strand.
Bilag nr.15.

141 Maren Pedersdatter i Pederstrup. 22.10.1781, fol.69B.
E: Rasmus Lauridsen. B: Laurids 3. FM: morfar Peder Jensen i Nødager.
Bilag nr.16.

142 Søren Pedersen i Thorsø. 9.5.1781, fol.70B.
E: Anne Dorthe Christensdatter. LV: Jens Fævejle Høgh i Thorsø. B:
1) Johanne Sørensdatter 28 i København
2) Anne Marie Sørensdatter 27 i København
3) Kirsten Sørensdatter 26 i Battrupholt i Vivild sogn, [nu i Nimtofte sogn]
4) Gertrud Sørensdatter 25 i Thorsø
5) Peder Sørensen 24, bryggerkarl i København
6) Karen Sørensdatter 22 i Grenå
7) Jens Sørensen 16.
FM: Rasmus Christensen i Thorsø.
Af enkens første ægteskab nævnes af B: Jens Jensen Bang 30.
Bilag nr.17.

143 Mette Pedersdatter i Pederstrup. 16.1.1782, fol.74.
E: David Pedersen. A: far Peder Pedersen på stedet.
Bilag nr.18.

144 Elisabeth Cathrine [Hansdatter] Becher, ugift på Søholt. 16.5.1781, fol.74B.
A:
1) far Johan Frederik Becher, anden bogholder ved den kongelige girobank i København, enke mand efter mor Else Cathrine Glerup
2) søster Johanne Becher
3) søster Rosine Becher
4) søster Frederikke Becher.
FM: morbrødre [Frederik Christian] Glerup, borgmester i Århus, Christoffer Glerup, købmand i København.
Arv efter afdødes mormor Johanne [Christensdatter] Trap i Ålborg, skifte 30.7.1779, enke efter [Hans] Glerup, kommerceråd.
Bilag nr.19.

145 Niels Behr til Skaføgård. 27.7.1778, fol.77.
E: Anne Dorthe Hanson. LV: [Palle Krag] Hoff til Ryumgård. B:
4) Nikoline Elisabeth Behr 8 uger den 5.10.1778. FM: [Jacob] Hanson til Lyngsbækgård.
Første ægteskab med Elisabeth Cathrine Markussen, skifte 16.9.1765 lbnr.106. B:
1) Thomas Behr på Lolland
2) Poul Behr til Ingvorstrup
3) Mette Sofie Behr, der ægter Peder Worsøe, præst i Ålsø og Hoed.
Jordebog over Skaføgård 1778 fol.121B-127B, også i bilag.
Bilag, heri reversal over dokumenter vedrørende Skaføgård.

146 Christen Christensen Lindberg, skrædder i Andi. 16.4.1781, fol.195.
Enkemand efter Marie Eva Danielsdatter. Bevilling til uskiftet bo af 14.2.1775. A:
1) bror Niels Christensen i Mellerup, død. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Anders Rasmussen i Mellerup på Demstrup gods
2) søster Anne Christensdatter g.m. Anders Jensen i Østrup, begge døde. 4B:
a Jens Andersen 35 i Hald på Randers kirkes gods
b Christen Andersen 32 i Jennum
c Maren Andersdatter], i Jennum hyrdehus, enke efter Christen True
d Kirsten Andersdatter, død. 1B: Bodil Rasmusdatter
3) søster Karen Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Støvring på Støvringgård gods, begge døde. 3B:
a Christen Jensen 45 i Støvring
b Peder Jensen 42, klokker og graver i Århus Frue kirke
c Kirsten Jensdatter g.m. Niels Bach på Støvringgård.
Afdøde skulle have være forlovet på sin dødsdag med Dorthe Marie Hjort på Gammel Estrup, enke efter Jens Karlby, degn.
Desuden nævnes afdødes kones bror Johan Danielsen, murer i Andi.
Bilag nr.20.

147 Barbara Juliane Christine Holck i Vistoft. 13.12.1776, fol.206B.
E: Jens Erik Hauch, justitsråd. Testamente af 22.2.1765, der hermed fornys. A: hans 4 kusiner:
1) Elisabeth Hauch
2) Christiane Ulrikke Hauch
3) Nikoline Hauch
4) Sofie Hauch
alle i Viborg og døtre af Frederik Hauch, amtmand i Hald amt og stiftsbefalingsmand i Viborg Stift.
Desuden nævnes enkemandens fætter Herik Rosenauer Hauch, regimentskvartermester.
Bilag.

148 Hedvig Margrethe Møller, ugift i Skødstrup præstegård. 26.10.1781, fol.208.
A:
1) bror Jacob Møller, præst i Ølstrup og Hover
2) bror Niels Cort Møller i København, død. 1B:
a Jens Møller 5 i Århus
3) søster Karen Møller g.m. Christoffer Becher i Århus
4) søster Sofie Benedikte Møller 39, tjener i Støvring Kloster.
Bilag nr.23.

149 Jens Jacobsen Bie, birkedommer på Løvenholm [i Gjesing sogn]. 19.7.1776, fol.211.
E: Christiane Lauridsdatter Borup.
Bevilling til uskiftet bo.
Bilag.

150 Anne Marie Nielsdatter i Pederstrup. 8.2.1783, fol.211B.
E: Anders Rasmussen. B: Niels 6 mdr. FM: morbror Niels Nielsen i Albøge.
Bilag nr.25.

151 Jørgen Nielsen i Stabrand. 11.3.1783, fol.212B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Jens Rasmussen i Stabrand. B: Inger Kirstine 7, Oluf 6 mdr. FM: farbror Søren Nielsen i Horstved.
Bilag nr.26.

152 Simon Groth Errebo til Østergård [i Fjellerup sogn]. 28.5.1783, fol.214.
E: Elisabeth Thorbjørnsen. LV: [Niels Erik] Behr, byfoged i Grenå. B: Sofie 7, Johanne Georgine 6, Christiane 5, Eleonora Marie 3, Elisabeth Margrethe 2. LV: Rasmus Christensen i Mejlgård, farbror Peder Gommesen Errebo til Kattrup [i Buerup sogn] på Sjælland. Desuden nævnes afdødes svoger Oluf Rye i Nyborg.
Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1780.
Bilag.

153 Anders Thomsen i Albøge. 29.12.1781, fol.217.
E: Karen Nielsdatter. LV: Joen Frederiksen i Albøge. B: Thomas Andersen i Drammen i Norge, død, var g.m. Ingeborg Margrethe, der døde i Allelev i [Tirstrup sogn] på Høgholm gods. 3B: Inger Karen Thomasdatter 11, Anne Kirstine Thomasdatter 7, Oluf Nikolaj Thomsen 6, alle i Allelev.
Bilag nr.2.

154 Ernst Adolf Hess, hollænderiejer og forpagter på Rosenholm. 24.11.1783, fol.219B.
E: Kirstine Marie Jørgensdatter. LV: E. Christensen, birkedommer og forvalter på Rosenholm. B: Ernst Adolf, nyfødt, der døde.
Testamente af 7.11.1783.
Bilag.

155 Johan Frederik Sehested til Høgholm [i Tirstrup sogn]. 18.6.1785, fol.223.
[E: Pouline Fabritius-Tengnagel].
Afdøde døde i København.
Arvinger angives ikke.
Bilag.

156 Anne Mortensdatter i Vejlby. 9.11.1785, fol.230B.
E: Markus Pedersen. A:
1) næstsøskendebarn Sidsel Falk i Hollandsbjerg [i Ørsted sogn] på Stenalt gods
2) næstsøskendebarn Niels Mosekær i Bode [i Ørsted sogn] på Stenalt, død. 2B:
a Jens Mosekær i København
b Søren Mosekær i Ørsted på Stenalt gods.
Bilag.

157 Søren Jensen, hjulmand i Romalt. 5.5.1786, fol.231.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Jensen Winther. B: Else 9, Gertrud 7, Niels 4. FM: Laurids Fabrich, degn i Kristrup.
Bilag.

158 Søren [Jensen] Mønsted til Hessel. 1786, fol.235.
E: Bolette Engelbrecht.
Bevilling til uskiftet bo af 30.9.1774.
Bilag.

159 Inger Lauridsdatter i Horstved. 9.5.1786, fol.236.
E: Laurids Rasmussen. B:
4) Magdalene Lauridsdatter 18
5) Rasmus Lauridsen 17.
FM: født værge Laurids Madsen i Pederstrup.
Første ægteskab med Niels Rasmussen, [skifte 8.6.1764 lbnr.82]. B:
1) Anne Johanne Nielsdatter g.m. Laurids Jensen i Horstved
2) Inger [Kirstine] Nielsdatter 23
3) Mette Nielsdatter 21.
Bilag.

160 Christian Hirtznach, forpagter på Rugård. 7.5.1786, fol.241B.
E: Kirsten Bonne.
B: [Henrik Hirtznach, født 1777]. FM: farbror Jacob Hanson til Lyngsbækgård.
Hendes første ægteskab [med Henrik Tram, forpagter på Grundet i Hornstrup sogn. 1B: Christian Albert Tram, døbt 23.5.1772].
Bevilling til uskiftet bo af 30.6.1786.
Bilag.

161 Peder Villadsen på Rygård Strand i Nørager sogn. 17.1.1786, fol.242.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Jens Tekston på Strandkærholm på Rygård Strand.
Første ægteskab med Johanne Christensdatter, [skifte 2.10.1779 lbnr.140]. B:
1) Christen Pedersen Skovgaard 34, brændevinsbrænder Store Kongensgade 214 i København
2) Søren Pedersen Skovgaard 28 i København
3) Birthe Marie Pedersdatter Skovgaard 22 i København.
Bilag.

162 Maren Pedersdatter Kattrup, ugift i Skødstrup præstegård. 24.11.1783, fol.254B.
A:
1) søster Karen Pedersdatter i Hansted hospital
2) bror [Thomas Pedersen Kattrup, præst i Hylke], død. 2B:
a [Henrik Peder] Kattrup, præst i Skødstrup
b Johannes Kattrup 25, student.
Arv efter afdødes bror Jens Pedersen Dumme, skifte Skanderborg og Åkær amter 14.8.1784 lbnr.597.
Bilag.

163 Karen Olufsdatter på Kalø. 2.8.1786, fol.258.
Enke efter Niels Andersen Bircherod, skovfoged på Marselisborg.
Testamente af 18.11.1785. A:
1) Anne Rasmusdatter, [skifte Marselisborg 3.1.1783 lbnr.693], var g.m. Søren Bach i Skåde på Marselisborg gods. 2B:
a Rasmus Sørensen 19 i Skåde på Marselisborg gods
b Lisbeth Sørensdatter g.m. David Pedersen i Skåde på Marselisborg gods
2) Grethe Rasmusdatter g.m. Jørgen Jørgensen på Engelsholm gods.

164 Poul Behr til Skaføgård [i Hvilsager sogn]. 24.11.1786, fol.264B.
E: Anne Mørk.
Bevilling til uskiftet bo.
Bilag.

165 Johanne Marie Mørk på Hjortshøjlund [i Hjortshøj sogn]. 29.2.1788, fol.265B.
E: Thomas Secher til Hjortshøjlund.
Bevilling til uskiftet bo.
Bilag.

166 Bevilling til uskiftet bo på Møllerup [i Feldballe sogn]. 18.2.1780, fol.266.
Bevilling til uskiftet bo af 18.2.1780 for Hans Christian Zimsen, forvalter på Møllerup og hustru Erika Kirstine Harbo.
Bilag.

167 Carl Leopold Bibow, major på Vedø [i Koed sogn]. 18.10.1786, fol.266B.
E: Sofie Charlotte Briand. LV: [Palle Krag] Hoff til Ryomgård og Vedø. B:
1) Vilhelm Bibow, premierløjtnant i Randers
2) Carl Bibow, løjtnant i Horsens
3) Charlotte Cathrine Esther Bibow i Randers.
Bilag.

168 Karen Rasmusdatter, ugift hønsepige på Rugård. 15.3.1787, fol.278B.
Afdøde var født i Ringe ved Hellerup på Fyn.
Arvinger kendes ikke.
Bilag.

169 Søren Sørensen, ugift røgter på Kalø. 12.3.1788, fol.281B.
Arvinger kendes ikke.
Bilag.

170 Anders Mikkelsen i Assentoft. 5.8.1788, fol.283.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Niels Sørensen i Assentoft. B: Peder 31, Jens 29, Mikkel 26, Søren 25.
Bilag.

171 Mogens Jensen i Assentoft. 16.7.1788, fol.287.
E: Voldborg Christensdatter. LV: Groes Christensen i Assentoft. B: Jens 8½, Karen 7. FM: Niels Sørensen sst.
Bilag.

172 Jens Madsen, smed i Romalt. 5.5.1788, fol.291B.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Simonsen. B:
1) Frands Jensen 40, der overtager fæstet hos Christian Frederik Juul til Dronningborg
2) Christen Jensen 36
3) Hedvig Jensdatter 29
4) Jens Jensen 27
5) Peder Jensen 25.
Bilag.

173 Maren Christensdatter i Vejlby. 15.5.1788, fol.294B.
E: Rasmus Rasmussen Kolind. A:
1) bror Jens Christensen i Homå. død. 2B:
a Anne Jensdatter g.m. Anders Smed i Homå
b Christen Jensen, død. 2B: Jens 18, Kirsten 8
2) bror Christen Christensen i Lund, død. 3B:
a Dorthe Marie Christensdatter g.m. Niels Sørensen Buch i Vejlby
b Anne Christensdatter g.m. Anders Olufsen, smed i Nørre Fabjerg i Nørre Nissum sogn
c Edel Christensdatter g.m. Anders Nielsen i Ålsø
3) bror Søren Christensen, død. 1B:
a Bodil Cathrine Sørensdatter hos stedfar Thomas Høst i Fladstrup.
Bilag.

174 Søren Christensen i Assentoft i Essenbæk sogn. 29.12.1788, fol.302B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Christen Jensen i Assentoft. B: Ellen Margrethe 13. FM: farbror Groes Christensen i Assentoft.
Bilag.

175 Anne Kirstine Holgersdatter i Lime. 19.1.1789, fol.307.
E: Simon Pedersen. B: Christian 3, Peder 2, Anders 10 uger. FM: farbror Niels Holgersen i Fårup.
Bilag.

176 Anne [Andersdatter] Basse i Thorsø. 10.12.1788, fol.312.
Enke efter Jens Høgh, købmand i Grenå. B:
1) Jens Fævejle Høgh i Thorsø
2) Cathrine Marie Høgh g.m. [Johan Joachim] Schmidt, garnisonskirurg i fæstningen Frederiksort i Holsten
3) Maren Høgh, død, var g.m. Jens Rasmussen Bang i Grenå. 2B:
a Marianne Bang
b Anne Severine Bang.
Bilag.

177 Thorn Thornsohn til Rolsøgård [i Rolsø sogn]. 4.5.1789, fol.316B.
[Enkemand efter Elisabeth Wegner, skifte 22.2.1771 lbnr.109]. A:
1) bror, død. 4B:
a Frederik Thornsohn
b Marie Elisabeth Thornsohn på Estrup
c Hans Thornsohn, byfoged i Nibe
d Samuel Thornsohn, foged i Neder Telemarken og Bamble i Norge.
Ekstraordinært bo.

178 Bolette Cathrine Schmidt, ugift i Mørke præstegård. 23.6.1789, fol.320B.
A:
1) søster Cathrine Schmidt, ugift i Mørke præstegård
2) søster Mikkeline Dorthe Schmidt, ugift i København
Afdøde havde arv efter sin mors farbror kaptajn Schifter i København.
Bilag.

179 Anders Olufsen Svenstrup i Vejlby. 22.4.1789, fol.321B.
E: Anne Kirstine Meincke. LV: [Frederik Christian Sørensen] Worsøe, præst i Vejlby [og Homå]. B: Thomas Meincke 5. FM: Christen Thomsen, degn i Vejlby.
Første ægteskab med Margrtehe Jacobsdatter. B: Hans Christian 18, Stig 14.
Bilag.

180 Albert Sørensen i Drastrup i Essenbæk sogn. 28.9.1789, fol.328.
E: Mette Poulsdatter. LV: bror Laurids Poulsen i Paderup. A: far Søren Pedersen i Vorup i Dronningborg amt.
Bilag.

181 Rasmus Sørensen Pagter i Assentoft. 12.12.1789, fol.330B.
B:
1) Anne Margrethe Rasmusdatter 29
2) Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Lund på Estrup gods
3) Niels Rasmussen 27.
FM: Peder Knudsen på Ladegården som beslægtet.
Bilag.

182 Birgitte Johan Adolfsdatter Restorff på Møllerup. 30.6.1790, fol.332B.
Enke efter [Knud] Trolle til Møllerup og Bogensholm.
Afdøde døde på Holmgård 26.6.1790.
A: Rosenkrantz i Næstved.
Bilag.

183 Morten Christensen i Hørning. 25.11.1789, fol.357.
E: Anne Frandsdatter. LV: Søren Olufsen i Årslev. B: Karen 24, der ægter Peder Sørensen. FM: farbror Søren Christensen i Mosekær [i Hørning sogn].
Bilag.

184 Christiane Charlotte Louise Olufsen på Østergård. 5.3.1790, fol.361B.
E: Johan Bøjesen, hollænderiforpagter på Østergård. B: Elisabeth Cathrine 3, Hans Peder 1¼. FM: farfar Peder Bøjesen i Varnits(?).
Bevilling til uskiftet bo af 30.1.1789, fol.316.
Bilag.

185 Jørgen Thomsen i Essenbæk Ladegård. 20.2.1790, fol.363.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Knudsen i Essenbæk Ladegård. B: Niels 4, Jens 3, Mette 1. FM: fars halvbror Niels Knudsen i Tebbestrup i Dronningborg amt, farbror Søren Thomsen sst.
Af første ægteskab B: Thomas 14, Peder 13, Anne 9.
Bilag.

186 Christen Knudsen, ugift på Sofiekloster i Essenbæk sogn. 15.5.1790, fol.369B.
A:
1) mor Karen Sørensdatter på stedet. LV: Søren Christensen i Essenbæk Ladegård
2) søster Kirsten Knudsdatter g.m. Rasmus Rasmussen på stedet
3) søster Mette Knudsdatter g.m. Søren Jensen i Drastrup
4) søster Anne Knudsdatter g.m. Peder Jensen i Assentoft
5) søster Ingeborg Knudsdatter, død, var g.m. Jens Mikkelsen i Assentoft. 2B: Mikkel 9, Karen 7.
Bilag.

187 Rasmus Sørensen Bredgaard i gården Bjørnsholm på Rygård Strand.23.2.1791, fol.373B.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Jensen Møller i Fjellerup. B: Søren 24, Charlotte Louise 12. FM: farbror Hans Sørensen Bredgaard i Hemmed.
Enkens første ægteskab med [Søren Andersen Hegedal], skifte 29.3.1765 lbnr.87. Arv til B: Niels, Edel.
Arv på Ulstrup gods til afdødes stedsøn Andreas Christian.
Bilag.

188 Christiane Christensdatter i Dolmer i Gammelsogn sogn. 6.8.1791, fol.378.
E: Anders Pedersen. B; Anne 5. FM: Rasmus Basland i Dolmer.
Bilag.

189 Fledføringskontrakt i Gunnestrup. 1791, fol.379.
Fledføringskontrakt af 8.12.1767 for Anne Elisabeth Højer, enke efter Carsten Lensch i Gunnestrup til hendes mands søstersøn Niels Pedersen Levinsen, der har overtaget gården. LV: Levinsens svoger Anders Ring i Hørning.
Bilag.

190 Testamente i Hvitvedgård. 21.12.1791, fol.380B.
Testamente for Dines Simesen til Hvitvedgård og hustru Johanne Helene Lange.
Bilag.

191 Johanne Amalie Mule, ugift på Ryomgård. 4.6.1793, fol.381, 383, 385B.
A:
1) halvbror Mule, oberstløjtnant i København
2) halvsøster Eva Henrikke Mule
3) halvsøster Anne Mule
4) halvsøster Mette Margrethe Mule i Husum.
Bilag.

192 Juliane Frederikke Christiane Reventlow til Kalø. 10.6.1793, fol.381B, 388.
E: Carl August von Hardenberg, [preussisk statskansler].
Afdøde døde i Regensburg 17.5.1793.
Hendes søn [Christian Heinrich August] Hardenberg Reventlow overtager hendes ejendom.
Bilag.

193 Bent Dal på Kalø ladegård. 15.8.1793, fol.382, 384B, 386, 389B.
A:
1) mor Anne, enke efter Anders Madsen i gården Eskedal i Fjære sogn ved Grimstad i Norge
2) bror Christoffer Dal 16, student
3) søster Anne Dal g.m. Hans Salversen i gården Huleland i Fjære sogn
4) halvbror Jørgen Dal 50 på gården Torum ved Larvik.
Boet efter halvbror Peder Dal, kaptajn er endnu ikke afsluttet, men har afdøde og dennes bror Christoffer Dal som universalarvinger.
Afdøde døde i Fjære sogn i Norge den 28.7.1793.
Bilag.Kalø amt
Skifteprotokol
1790-1794
B4A - 91


194 Peder Jespersen i Linå i Mejlby sogn. 7.12.1790, fol.2, 6.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Pedersen i Essendrup. B: Mette g.m. Adam Thuesen, skipper i Randers, Anders 27, Jesper 25, Niels 10.

195 Christen Rasmussen i Gunnestrup i Hørning sogn. 3.1.1791, fol.4B, 39.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders Christensen Møller i Gunnestrup. B: Christen 33, rømt for 14 år siden, Anne Sofie 31, Rasmus 27 i Hørning, Kirsten 23. FM: fars [halv]bror Jens Pedersen Fasti i Kastrup.

196 Peder Pedersen i Assentoft i Essenbæk sogn. 5.2.1791, fol.8B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Christen Nielsen i Kastrup. B: Peder 30, Niels 25, Kirsten 25, Kjeld 20, Christen 17.

197 Rasmus Christensen i Romalt i Kristrup sogn. 13.5.1791, fol.12.
E: Karen Amorsdatter. LV: Peder Nielsen i Romalt. B: Christen 13, Christiane 10, Kirsten 9. FM: Jens Jensen i Romalt, som beslægtet.

198 Cathrine Marie Kusk på Essenbækgård. 1.7.1791, fol.14B, 22.
E: Peder Andersen. B: Sofie Marie 5 uger. FM: morfar Niels Christensen Kusk.

199 Mette Andersdatter i Stampehuset i Essenbæk sogn. 6.7.1791, fol.15B, 24B.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 9. FM: morbror Hans Andersen i Virring.

200 Maren Mikkelsdatter i Assentoft. 28.7.1791, fol.25B, 34B, 38.
E: Jens Svenningsen. B: Jens 22, Morten 19, Niels 16, Bodil 13, Mads 6, Kirsten 3. FM: mosters mand Jens Olufsen i Hørning.

201 Maren Nielsdatter i Gunnestrup i Hørning sogn. 20.8.1791, fol.30, 36B.
E: Anders Hansen. B:
1) Kirsten Andersdatter g.m. Christen Mikkelsen i Lime
2) Hans Andersen 16.
FM: morbror Mads Nielsen i Søby.

202 Peder Rasmussen i Hørning. 23.4.1792, fol.40.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Jens Lauridsen Grønbæk i Drammelstrup. B: Maren 5, Birgitte 2. FM: farbror Søren Rasmussen på stedet.

203 Bodil Jensdatter i Mosekær i Hørning sogn. 25.5.1792, fol.48, 59B.
E: Peder Sørensen. B: Anne 5, Mette 2. FM: morfar Jens Knudsen Møller i Spørring.

204 Anne Olufsdatter i Sjelbro kro i Lime sogn. 26.5.1792, fol.53.
E: Jens Sørensen Kjeldsen, kromand. B: Oluf 8. FM: mors halvbror Niels Pedersen i Munkdrup [i Kristrup sogn].

205 Anne Margrethe Christensdatter i Kristrup. 1.6.1792, fol.58.
Enke. B:
1) Jens Jensen 36 i Kristrup
2) Anders Jensen 28, brændevinsmand i Randers
3) Christen Jensen, død. 1B:
a Mette Christensdatter 5
4) Birthe Jensdatter g.m. Laurids Rasmussen i Kjellerup ladegård.

206 Mette i Hørning. 20.8.1792, fol.62B, 66B, 98.
Enke efter Laurids Skalstrup, forvalter på Tustrup. B:
1) Joachim Skalstrup 25, forvalter på Vosnæsgård
2) Vilhelm Skalstrup 23 på Frijsenborg
3) Mette Kirstine Skalstrup 18.

207 Bodil Rasmusdatter i Assentoft. 10.9.1792, fol.65.
Enke. B:
1) Peder Sørensen 48 i Randers
2) Rasmus Sørensen 36
3) Margrethe Sørensdatter 26.

208 Dorthe Hansdatter i Uggelhuse. 4.11.1792, fol.79B, 91B.
E: Niels Hansen.
Af første ægteskab B: Søren Thomsen 20. FM: Christen Jensen i Assentoft.

209 Christen Jensen, smed i Hørning. 21.1.1793, fol.81B, 91B, 107.
Enkemand. B: Jens 26, rømt for 5 år siden, Dorthe 16, Jørgen 14. FM: morbror Rasmus Jepsen i Fløjstrup.

210 Rasmus Nielsen, bødker i Langkastrup i Virring sogn. 2.3.1793, fol.83, 89bB, 92B.
Enkemand. B: Laurids 19, Peder 16. FM: morbror Niels Pedersen i Vester Alling, Anders Udby i Uggelhuse som beslægtet på fars side.
Bilag.

211 Birgitte Pedersdatter i Assentoft i Essenbæk sogn. 25.4.1793, fol.85, 91B.
E: Niels Sørensen. B:
1) Peder Nielsen 36
2) Jens Nielsen 35
3) Birthe Nielsdatter g.m. Peder Jensen i Kristrup
4) Ellen Nielsdatter g.m. Mogens Sørensen i Stånum
5) Maren Nielsdatter i Allestrup.

212 Rasmus Jensen Tustrup, smed i Romalt i Kristrup sogn. 27.8.1793, fol.93, 103..
E: Helvig Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Romalt. A:
1) næstsøskendebarn Niels Pedersen i Gjesing på Løvenholm gods
2) næstsøskendebarn Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen, ladefoged på Sørvad.

213 Jens Rasmussen Mols i Fårup [i Krogsbæk sogn]. 5.10.1793, fol.95B, 97B.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Lisbeth Jensdatter g.m. Peder Mortensen i Ovtrup
2) Karen Jensdatter 16.
FM: morbror Søren Møller i Lime.
Bilag.

214 Hans Jacob Eilertz, afskediget underofficer i Hørning. 5.10.1793, fol.97, 101B, 106, 110B.
Arvinger kendes ikke.

215 Jens Rasmussen, hjulmand i Assentoft. 20.12.1793, fol.104, 109B.
Enkemand. B:
1) Christen Jensen 45 i Lystrup på Løvenholm gods
2) Maren Jensdatter g.m. Peder Andreasen Gøttrup, skomager i København
3) Ellen Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Assentoft.Kalø amt
Skifteprotokol
1790-1795
B4A - 92


216 Kirsten Sørensdatter i Fuglslev. 24.4.1790, fol.2.
E: Mads Nielsen. B: Niels 10.
Bilag.

217 Søren Jensen Homaa i Albøge. 24.11.1790, fol.3B, 8B, 25B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Niels Kruse i Trustrup skovhus. B: Jens 22, Gertrud Marie 20, Bodil Cathrine 17, Rasmus 14. FM: fars halvbror Joen Frederiksen i Albøge.
Skøde af 15.11.1769 fra afdødes mor Gertrud Pedersdatter, enke efter Jens Sørensen Homå, [skifte 21.5.1755 lbnr.62]. LV: farbrors søn Christen Broch på Hessel.
Skøde af 17.1.1732 fra afdødes morfar Peder Rasmussen i Albøge til afdødes mor.
Skøde af 28.5.1689 fra Laurids Sørensen og hustru Ellen Pedersdatter i Nødager til Rasmus Jørgensen og hustru Gertrud Jørgensdatter i Albøge.
Bilag.

218 Maren Markusdatter i Horstved. 28.12.1790, fol.5B, 29B.
E: Laurids Rasmussen, smed. B: Inger Marie 3 mdr.
Af første ægteskab B: Anne 6, Marie Kirstine 3. FM: morfar Markus Jensen i Stabrand.
Bilag.

219 Joen Mikkelsen i Søby. 20.4.1791, fol.10B, 20, 30.
E: Anne Sørensdatter. LV: [Henrik de] Hemmer, præst i Lyngby. B: Maren 8, Mikkel 7, Dorthe 5, Birthe 3, Anne 1. FM: farbror Laurids Søby i Bredstrup, morfar Søren Jensen i Trustrup.
Bilag.

220 Laurids Rasmussen i Nødager. 24.9.1791, fol.14.
E: Magdalene Lauridsdatter. LV: far Laurids Rasmussen i Horstved. B: Søren 3, Jens 8 uger. FM: farbror Jacob Rasmussen i Grønfeld.

221 Rasmus Sørensen Højkarl i Knebel. 29.11.1791, fol.15B, 22, 30B.
E: Mette Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen i Vistoft på Skærsø gods. B:
3) Marianne Rasmusdatter 22 i Knebel.
FM: næstsøskendebarn Mikkel Lauridsen i Skellerup.
Første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter. B:
1) Jørgen Severin Højekarl 27 i København
2) Dorthe Cathrine Rasmusdatter g.m. Søren Pedersen Pind i Knebel.
Afdøde døde i København.
Bilag.

222 Bodil Mortensdatter i Krajbjerg [i Hornslet sogn]. 16.1.1792, fol.19B, 23.
E: Søren Hansen. B:
3) Anne Sørensdatter 32 g.m. Jens Jensen i Krajbjerg
4) Hans Sørensen 28.
Første ægteskab med Anders Sørensen. B:
1) Morten Andersen 35 i Krajbjerg
2) Maren Andersdatter, død. 1B:
a Anders Olufsen 23 i Termestrup på Skaføgård gods.

223 Birthe Rasmusdatter i Søby. 4.2.1792, fol.21B, 36.
Enke efter Søren Bloch. B: Niels 20, Rasmus 17, Maren 15. FM: morbror Mikkel Molbo i Ålsø på Hessel gods.
Bilag.

224 Dorthe Marie Thomasdatter i Albøge. 19.6.1793, fol.36B.
E: Mikkel Nielsen. A:
1) søster Karen Thomasdatter, enke efter Christian Danielsen i Thorsager. LV: Niels Lauridsen i Albøge.
2) halvsøster Maren Thomasdatter 10.

225 Mads Andersen Møller i Pederstrup. 23.9.1793, fol.39, 42.
E: Inger Christensdatter. LV: Hans Jensen i Pederstrup. B:
1) Anders Madsen i København, død. 2B:
a Mads Andersen Møller 18, farer til skibs
b Karen Andersdatter 16.
FM: stedfar Iver Udby i København, halvbror Hans Høgh, skipper i København.

226 Christen Nielsen i Krajbjerg. 29.10.1793, fol.41.
E: Maren Nielsdatter. LV: Thomas Justesen i Krajbjerg. A: far Niels Ibsen i Brandstrup.


Kalø amt
Konceptskifter med bilag
1755, 1776-1778
B4A - 93


227 Rasmus Randlev til Skæring Munkgård. 17.3.1755.
[Enkemand efter Maren Thygesdatter, skifte 16.11.1730 lbnr.31]. B:
1) Magdalene Cathrine Randlev g.m. Christen Kvist i Grenå
2) Hans Nansen Randlev
3) Anne Kirstine Randlev i Rimsø præstegård.

228 Overførsel af arv. 1778.
Arv efter Maren Jensdatter i Brunsmølle [i Agri sogn], skifte 19.9.1763 til A:
1) Peder Hansen, der tjener i Lystrup på Løvenholm gods
2) Karen Hansdatter.
FM: Poul Andersen i Allestrup.Kalø amt
Konceptskifter med bilag
1779-1787
B4A - 94


229 Mads Andersen Kjærsgaard i Begtrup. 8.3.1780.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Christian Redlich [Thomsen] Boserup, præst på Helgenæs.
Testamente af 8.1.1779.
[Enkens første ægteskab med Laurids Jensen i Begtrup, begravet Vistoft 19.2.1755, skifte Isgård side 642]. Hendes B:
1) Ingeborg Begtrup g.m. Niels Eg, degn i Vistoft
2) Elisabeth Begtrup g.m. Christen Hejgaard.

230 Indkaldelse af arving. 15.3.1782.
Efter Balthazar Johansen, glarmester i Fredericias død indkaldes hans søster i Skødstrup kro 2 mil fra Århus til skiftet i Fredericia 11.4.1782.

231 Anne Sørensdatter i Horstved. 15.7.1783.
B:
1) Søren Nielsen i Horstved
2) Jørgen Nielsen i Stabrand, [skifte 11.3.1783 lbnr.151]. 2B:
a Inger Kirstine Jørgensdatter 8
b Oluf Jørgensen 1.
FM: mosters mand Jens Møller i Stabrand.

232 David Pedersen i Pederstrup. 18.11.1783.
A:
1) mor Mette Andersdatter, [enke efter Peder Nielsen] i Drammelstrup. LV: Skonager, forvalter på Høgholm
2) søster Anne Dorthe Pedersdatter g.m. Niels Andersen i Drammelstrup på Høgholm gods
3) søster Else Pedersdatter g.m. Søren Hansen i Ørup [i Rosmus sogn] på Rugård gods
4) Erik Pedersen 50 i København.

233 Afkald. 7.3.1783.
Afkald for arv til Johan Kallager for arv efter mor [Cathrine Henriksen, skifte 20.12.1769 lbnr.105] til far [Christian] Kallager, generalauditør, [til Mejlgård].

234 Afkald. 9.12.1783.
Afkald fra Kirstine Margrethe Kolstrup for arv [efter mor Kirstine Birgitte Pedersdatter, skifte 17.12.1776 lbnr.126] til svoger Christian [Albert Jørgensen] Copmann, præst [i Mygind, Krogsbæk og Skørring].
Bilag.

235 Johan Nikolaus von Burchard, pensioneret løjtnant i Femmøller i Agri sogn. 18.2.1784.
B: Christine Cecilie Burchard g.m. Johan Jacob Bernhard, sergent.

236 Dødsanmeldelse. 29.2.1784.
Dødsanmeldelse for Elisabeth Margrethe Hansen, ugift husholderske på Katholm.

237 Rasmus Lauridsen i Pederstrup. 11.4.1785.
E: Anne Sørensdatter. LV: halvbror Christen Sørensen i Stabrand.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 22.10.1781 lbnr.141]. B: Laurids 6. FM: morfar Peder Jensen i Nødager.

238 Ansøgning om overførsel af arv. 9.5.1785.
Ansøgning om at overføre arv fra Skien i Norge til Kalø amt for arv til Lorents Frederik Frisenberg for arv efter mor Anne Cathrine Krøyer.
Bevilling til uskiftet bo af 1.7.1768 lbnr.139 for Jacob Eriksen Frisenberg til Hvitvedgård og hustru Anne Cathrine Krøyer.
Bilag 1788.

239 Testamentarisk arv. 7.4.1785.
Afdøde kommerceråd Lime i København har testamenteret arv til bror Holger Rasmussen i Lime på Tustrup gods, død. 1B: Niels Holgersen.

240 Anmodning om formynderskab. 13.7.1785.
Laurids [Lauridsen] Lassen, præst i Holbæk og Udby [i Randers amt], anmodes af Søren Fussing i Hevring Mølle om at være formynder for hans steddatter Helene Hansdatter Møller. (Sml. lbnr.123 5d).

241 Testamente. 2.8.1786.
Testamente af 18.11.1785 for Karen Olufsdatter på Kalø, enke efter Niels Andersen Bircherod, skovfoged på Marselisborg, [skifte Marselisborg 16.5.1752 lbnr.435]. A:
0) søster, død 2B:
1) Anne Rasmusdatter, [skifte Marselisborg 3.1.1783 lbnr.693] g.m. Søren [Christensen] Bagger i Skåde, [skifte Marselisborg 7.3.1776 lbnr.620] 2B:
a Lisbeth Sørensen g.m. David Pedersen i Skåde
b Rasmus Sørensen 19
2) Grethe Rasmusdatter g.m. Jørgen Jørgensen på Engelsholm gods.

242 Dødsanmeldelse. 6.3.1786.
Dødsanmeldelse for Jørgen Scheel til [Gammel] Estrup.Kalø amt
Konceptskifter med bilag
1788-1794
B4A - 95


243 Afkald. 4.5.1789.
Afkald fra Markus Gjøe Barfoed for arv efter Jens Andreasen til morbror [Michael Wulff] Gjøe til Gjeddesdal [i Greve sogn på Sjælland].

244 Dødsanmeldelse. 10.8.1789.
Dødsanmeldelse for [Jens] Thygesen i Århus, amtsforvalter [for Havreballegård, Kalø og Stjernholm amter].

245 Krav om arv på Løvenholm. 31.3.1790.
Hans Rasmussen Hellesen 28 år gammel, gør krav på arv efter far Rasmus Hellesen i Allestrup, hvis enke ægtede Søren Jensen Bach, der nu er anklaget for kvaksalveri i Fjellerup på Østergård gods.
Udskrift af Løvenholm gods' fæstebrev til Søren Jensen Bach 30.6.1764

246 Arv i Hørning. 6.6.1790.
Arv til Peder Nikolaj Nielsen Levinsen i Viborg latinskole, har arv efter mor [Birgitte Kirstine Ring], der var g.m. Niels [Pedersen] Levinsen i Gunnestrup i Hørning sogn. FM: morbrødre Anders Ring i Hørning, Jacob Ring i Skive.

247 Formynder i Kolstrup. 23.8.1791.
Niels Pedersen i Kalstrup i Mejlby sogn anmeldes som formynder for sine børn.

248 Registrering i Vejlby. 13.5.1793.
Registrering hos Arild Andersen, tjenestekarl i Vejlby, der ulovligt er bortgået fra tjeneste og forlovede Bodil Sørensdatter Bloch, enke.

249 Hans Pedersen i Skårup. 22.10.1793.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Jørgensen i Skårup, der ægter enken. B: Peder Hans, Maren.
(Meddelelse om nyt ægteskab for enken).

250 Formynder i Holstebro. 15.3.1793.
[Kirstine Magdalene] Olufsen har efter sin mor [Gertrud Marie Lund]'s død, opholdt sig i Holstebro med FM: svoger [Frederik] Stiernholm til Kjeldgaard [i Selde sogn] i Salling.
(Sml. lbnr.92).

251 Niels Olufsen [i Skæring i Egå sogn] på Skæring Munkgård gods. 4.9.1776.
E: Dorthe Jørgensdatter, skifte Skæring Munkgård 22.4.1782. B: Oluf, Jørgen, Mette.
Meddelelse til Kalø amt, at børnepengene står på Skæring Munkgård.

252 Indberetning om skifte. 30.1.1794.
Indberetning fra Munkeberg i Skanderborg til Kalø amt, at der er holdt skifte efter Jens Jensen i Trust.

253 Indberetning om skifte. 5.2.1794.
Indberetning fra Styr i Randers til Kalø amt, at der er afholdt skifte i Sønderlyng herred efter Hempel, birkeskriver.

254 Indberetning om testamente. 27.1.1794.
Indberetning fra Lilienskjold i Randers til Kalø amt, at have modtaget genpart af testamente for Laurids Klit og hustru i Fårup.


Kalø amt
Ekstraordinære boer
1711-1791


Kalø amt
Likvidationsforretning. Henning Bang udgiver sin regning for værgemål for sine stedbørn.
1711
B4A-60

255 Jens Friis, forpagter på Tustrup [i Hørning sogn]. Bevilling til uskiftet bo 19.5.1694.
E: Cathrine Hedvig Poulsdatter Lorents, nu g.m. Henning Bang, forvalter på Skovgård [ved Rygård Strand i Nørager sogn]. B:
1) Dorthe Cathrine Jensdatter Friis på Vestervig Kloster, nu i Rosholm præstegård [i Harring sogn i Thy]
2) Anne Jensdatter Friis, der døde januar 1710.
FM:
1) farbror Niels Friis, løjtnant ved Holmen i København
2) farbror Jørgen Nielsen Friis i Århus
3) farbror Christen Friis i Århus.
Jens Bay undskylder sig som formynder, da han i forvejen er værge for sin bror Thomas Bay på Rygård Strand's søn Terkild Thomsen Bay og for sine tre søsterbørn i Dalstrup i Nørre herred, hvis mor er død og hvis far Peder Rasmussen er fange i Göteborg i Sverige.
Dorthe Cathrine Jensdatter Friis har arv efter Hans Friis, oberst [til Haraldskær og Tustrup], der døde 1697.


Kalø amt
Skifteakt i boet efter Hans Fønss til Løvenholm.
1791
B4A-70

256 Hans Fønss til Løvenholm [i Gjesing sogn]. 12,2,1791.
[Enkemand efter Else Trane, bevilling til uskiftet bo af 14.5.1773 lbnr.114]. B:
1) Karen Basse Fønss g.m. C[hristian] H[olger] Adler til Hindsgavl på Fyn
2) Frederik Jørgen Fønss, assessor i over hofretten i Norge
3) Peder Severin Fønss til Løvenholm, landsdommer
4) Armgard Sofie Fønss, enke efter [Jens] Thygesen, amtsforvalter i Århus.

SLUT