Erik Brejls hjemmeside

Start

Jamie Jaconelli


Kronborg Amtstue
Søborg sogn
Skifteprotokol
1805-1823
Skifte 24. december 1805:
Ellen Torkildsdatter død 3. januar 1805 i Gilleleje
Enke: Søren Nielsen
Arvingen er enkemanden (ingen børn)
Kilde

Skifte 15. November 1805
Gårdfæster Peder Pedersen i Søborg
Enke: Anna Olsdatter
Børn:
Peder 23 år
Hans 15 år
Ole 12 år
Pernille 18 år
Anne 9 år
Kilde

Skifte 2 februar 1806
Husfæster af Bonderupgårdhus Peder Pedersen død 4. januar 1806 i Søborg
Ingen arvinger angivet
Kilde

Registrering 22. marts 1806
IFLG FT hedder enken Dorthea Andersdatter
Husmand Rasmus Christensen død 20. marts 1806 i Dragstrup
Kilde

Registrering 1. juni 1806
Husmand Gunder Rasmussen under Nakkehoved død 30 maj 1806
IFLG FT hedder enken Karen Reygelsdatter
Efterlader sig 6 umyndig arvinger
IFLG FT hedder de
Petronelle, Anna, Rasmus, Ingeborg og Jens
Kilde

Registrering 22 november 1806
Degnens hustru i Søborg
Underskrevet af Lars Jonsen og Jens Madsen
Kilde

Registrering 12 november 1806
Johan Friderichs enke i Ferle
IFLG FT hedder hun Maren Pedersdatter og var i andet ægteskab med Johan Frederiksen
Børn & Arvinger:
Christian/Christopher Christophersen Gmd i Ferle
Peder Johansen Gmd i Drasgtrup
Saxe Johansen Dragstrup
Birthe Johansdatter tj. gmd Christen Mortensen i Ferle
Christine Johansdatter tj. hmd Anders Meelhorn?
Bodil Johansdatter 32 år, hjemme
Kilde

Skifte 22 november 1806
Fisker Svend Hansen
Enke? med Laugværge Lars Svendsen i Gilleleje (IFLG FT hedder hun nok Karen Truelsdatter)
Myndige arvinger nævnes: (søskende børn tror jeg)
Bendt Larsen på Gilleleje
Peder Larsen på Nakkehoved
Kilde

Skifte
Bodil Hagensdatter
Enke: Anders Thulesen?
Børn & Arvinger:
Niels Jørgen Andersen 27 år
Hans Andersen 25 år
Karen Andersdatter 32 år
Pernille Andersdatter 24 år
Kilde

Skifte 13 oktober 1807
Birthe Pedersdatter i Søborg
Enke: Niels Jørgensen
Børn:
Jørgen 26 år
Peder 22 år
Hans 20 år
Rasmus 11 år
Karen som opholder sig hos Niels Henningsen
Kilde
Broderen til den afdøde; Søren Pedersen i Søborg nævnes som formynder

Registrering og skifte 21 oktober 1807
Jørgen Jørgensens afdøde hustru på Gilleleje (IFLG FT hedder hun Pernille Larsdatter)
Børn:
Lars Jørgensen 43 år
Jørgen Jørgensen 38 år
Bendte Katrine 30 år
En Christine nævnes
Kilde

Skifte 28 december 1807
Else Nielsdatter i Munkerup
Enke: Gårdfæster Hans Nielsen
Børn:
Niels 28 år
Jørgen 22 år
Kirsten 16 år FM: Jens Andersen
Kilde

Skifte 11 februar 1808
Armbiørn Andersen Gilleleje død 8 februar 1808
Enke: Birthe Jørgensdatter (IFLG FT)
Arvinger:
1 dreng ved navn Jørgen Larsen 14 år (IFLG FT hedder har de børnebørn ved det navn)
Johanne Ambiørnsdatter 40 år
Frederikke Larsdatter 17 år
Else Larsdatter 6 år
Kilde

Skifte 3. marts 1808
Gårdmand Niels Pedersen i Bunderup
Enke: Inger Magnusdatter (IFLG FT)
Børn:
Rasmus 28 år
Lotte g/m Sykjær? på Nakkehoved
Marie som er død; hendes børn:Hans 13 år og Inge 4 år
Maren 24 år FM: Niels Andersen af Gilleleje
Kilde

Skifte 8 marts 1808
Kirsten Larsdatter i Gilleleje
Enke: Frederik Nielsen
Kilde

Registrering
Ane Christensdatter i Dragstrup død 8. april 1808
Enke: Johannes Truelsen
Kilde

Skifte 19 Maj1808
Ole Jensens Enke Dorte Andersdatter i Søborg død den 17 Maj 1808
Børn:
Peder Olesen Tømmermand på Holmen i København
Johanne Olesdatter g/m Hans Pedersen i Søborg
Anne Olesdatter enke efter Gårdmand Peder Pedersen i Søborg
Gunhild Olesdatter død og var g/m Erland Jørgensen i Søborg
Hendes børn: Jørgen 11, Anne 11 og Karen 16 år.
Kilde

Registrering 21 maj 1808
Afdøde Mads Jensen
Arvinger?
Kilde

Registering 2 juni 1808
Gårdfæster Anders Rasmussen i Søborg
Enke: Anne Andersdatter LV: Peder Pedersen i Dragstrup
Nævnes flere navne; (søskende tror jeg)
Joen Pedersen, Peder Pedersen, Anne Pedersdatter g/m Christophersen i Ferle
Pernille Pedersdatter g/m Rasmus Laursen og Johanne Andersdatter g/m Erland Jørgensen i Søborg
Kilde
---------------------
Fortsætter her
Registrering 18. juni 1808
Kilde

Skifte 6 oktober 1808
Hans Pedersen i Søborg
Enke: Johanne Olesdatter LV: Lars Jensen
Hendes børn:
Peder Hansen 48
Peder Hansen 43
Jens Hansen 40
Rasmus Hansen 38
Niels Hansen 36
Ole Hansen 22
Anders Hansen 18
Svend Hansen 17
Anna Hansdatter g/m Anders Larsen i Søborg
Mette Hansdatter g/m GM Christen Larsen i Saltrup?
Birthe Hansdatter 23 år
Maren Hansdatter 13 år
Margrethe Hansdatter 11 år
Formynder Søren Pedersen
Kilde

Registrering
Lars Jørgensens afdøde hustru (død 24/11 1809) af Gilleleje
(IFLG FT hedder hun Birthe Jeppesdatter)
Vurderingsmænd Niels Willingbech og Friederich Ingemandsen
FM: Jørgen Jørgensen og Peder  Pedersen
Kilde

Registrering
Jens Svendsens enke som døde 17/9 1809 i GIlleleje
(IFLG FT hedder hun Dorthe Jensdatter)
Vurderingsmænd:
Anders Ingmandsen og Rasmus Jørgensen
Formynder: Svend Jensen
Kilde

Registrering
Bendt Jensen som døde 13 februar 1807
FM: Lars Andersen
VM: Lars Bendtsen og Anders Ingemandsen
Kilde

Registering
Friderich Nielsen død 28 aprilis 1810 i GIlleleje
Enke: Kirsten Larsdatter (IFLG FT)
Børn:
Niels 23 år
Anders 20 år
Kirsten ugift
Værge: Niels Andersen og Niels Frederiksen
VM Anders Ingmandsen og Sognedfoged Peder Pedersen
Kilde

Registering 8/6 1810
Adam Hansen
Enke: Birthe (Bodil) Bjørnsdatter
VM: sognefoged Peder Pedersen og Niels Bjørnsen af Rolhede
Laugværge: Ole Brorson
Børn:
Jens 12 år
Peder 10 år
Hans 8 år
Birthe 6 år
Ane 1 år'
Kilde

Registrering
Jørgen Larsen død 29 May 1810
Enke: Ingeborre Olsdatter
Børn:
Anders Jørgensen
Jens Jørgensen
Anne Jørgensdatter
Johanne Jørgensdatter
Kirsten Jørgensdatter
Kilde

Registrering
Pedernille Andersdatter død 28 Februar? 1810 i Nakkehoved
Enke: Anders Nielsen (som er arving)
Kilde

Registering
Peder Hansen på Gilleleje død 18 februar 1810
Enke: Sidse Poulsdatter
Barn: Johanne (som er arving)
Kilde

Registrering 22 Juni 1811
Niels Hansen død 9 januar 1811
Enke: Bodil Pedsdatter m/værge Rasmus Hansen
Arvinger:
Hans Nielsen og Maren Hansdatter og xxxx Peder Madsen
Kilde

Registrering
Jens Bendtsens hustru af Nakkegård som døde 19 April 1811
 (IFLG FT hedder hedder hun Birthe Ibsdatter)
Arvinger:
Sønner:
Bendt & Peder Jensen
Døtre:
Bodil Kirstine, Pedernille og Kirsten, deres FM er Lars xxsen i Allume (græsted sogn)
Kilde

Registrering
Peder Sørensen 24 Maj 1811 i Søborg
Enke: Johanne Ambiørnsdatter LV: Holger Jørgensen
Børn:
Søren Pedersen
Anders Pedersen
Morten Pedersen
Larine Pedersdatter
FM for børnene: Lars Larsen af Søborg
Kilde

Registrering
Niels Nielsen af Gilleleje
FM: Jens Andersen for de umyndige (som ikke bliver nævnt)
Kilde

Registering
Anders Hansens kone død 7 april 1812 i Dragstrup (IFLG FT hedder hun Maren Pedersdatter)
Peder Larsen er formynder for de umyndige (som ikke bliver nævnt) (IFLG FT hedder er han hendes søn)
Kilde

Registering 18 juli 1812
Gårdmand Peder Larsen i Søborg
Enke: Birthe Jeppesdatter
Børn:
Lars 10 år og Niels 8 år
Karen 13 år og Ane 5 år.
Kilde

Skifte 9 november 1812
Jeppe Nielsen i Hedsberg (Søborg sogn)
Enke: Birthe Pedersdatter LV: Jens Andersen
Børn: (formynder er Niels Hansen i Höielt)
Niels 18 år
Peder 14 år
Pernille 16 år
Kilde

Registering
Ole Hansen død 30/12 1812 i Bregnerød
Enkens LV var Ole Larsen (IFLG FT hedder hun Maren Olsdatter)
Kilde

Registering
Husmand Svend Nielsen Fiellenstrup død 10/12 1812
Enkens LV var Anders Hansen (navnet ikke nævnt)
Kilde

Registrering 5/4 1813
Maren Nielsdatter
Enke: Hans Larsen i Søborg
Døtre:
Pernille og Ellen Kirstine (FM Johan Larsen)
Sønner Mads 14 år og Lars 12 år
Kilde

Registrering 4/7 1813
Pernille Pedersdatter
Enke: Holger Jørgensen
Børn:
Lars 25, Margrethe 23, Johanne 20, Maren 15
Kilde

Registering
Fisker Niels Nielsen af Gilleleje - død 10 maj 1813
Enke: Maren Marie Nielsdatter LV: Hans Olsen
Børn:
Rasmus og Nelle (FM: Peder Larsen)
Kilde

Registering
Jørgen Hansen død 29/9 1813 i Søborg
Enke: Maren Olsdatter LV: Rasmus Jensen Fiellingstrup
Børn:
Peder, Anders, Jens, Birthe og Karen FM: Rasmus Larsen Søborg
Kilde

Registering
Mogens Sørensens Enke Johanne Nielsdatter død 25/4 1813
Børn:
Niels, Christian, Jens og Bendt Mogensen
FM: Hans Nielsen
Kilde

Registering
Fæstegårdmand Peder Hansen i Rødkilde by, Søborg
Enke: Birte Torkelsdatter LV: Anders Ingemandsen i Søborg
Børn:
Johanne Pedersdatter gm Hans Andersen i Carlsgård?
Ane Pedersdatter gm Anders Nielsen Munkerup
Terkel Pedersen 20 år
Hans Pedersen 15 år
Lars Pedersen 12 år
Bodil Pedersdatter 10 år
Karen Pedersdatter 6 år
Kilde

Registering
Maren Larsdatter død 28 juni 1814
Enke: Peder Larsen af Nakkehoved
Børn:
Birthe, Bodil, Niels, Hans og Margrethe (FM Jens Ibsen)
Kilde

Registering
Huusmand Niels Corneliusen død 9/11 1814 i Søborg
Hans sygdom nævnes - kan ikke se noget navn børn eller hustru. Både LV og FM nævnes
Kilde

Registering
Niels Nielsen 21/2 1815 i Bregnerød
Kilde

Registering
Peder Larsen i Søborg
Lorentz Pedersen (død), Hans Larsen
at jeg Rasmus Pedersen en søn af afdøde Peder Lorentsen fraskriver min
arv efter min fader
Kilde

Registering
Huusmand Jens Johansen i Dragstrup
Svend Jensen af Gilleleje er konens Laugværge
Arving Jens Truelsen
Kilde

Registering
Anders Hansens kone på Gilleleje (IFLG FT hedder hun Sidse Svensdatter)
FM for børnene: Rasmus Jørgensen
Kilde

Skifte 10/7 1816
Rasmus Hansen i Dragstrup (muligvis ugift med moderen på aftægt)
Ingen navne
Kilde

Skifte 2/1 1817
Hans Larsen Fiellenstrup (muligvis er han et barn af Lars Jørgensen)
Ingen navn
Kilde

Skifte 19/11 1817
Kirsten Rasmusdatter
Enke: Ole Andersen på Nakkegård
Datter Kirstine Olesdatter hos Rasmus Nielsen af Bonderup
Kilde

Skifte 6/11 1817
Huusfæster Peder Larsen Fiellenstrup
Enke: Maren Jensdatter
Børn:
Jens Pedersen
Nvænes farbroderen Hans Larsen Gaardmand af Paarup
Kilde

Skifte 10/8 1818
Birthe Terkildsdatter
Enke:Morten Christensen i Rødkilde
Forrige ægtefælle: Peder Hansen, som afdøde har børn med
Terkild 25 år
Hans 19 år
Lars 17 år
Johanne g/m Hans Andersen Carlsgaard?
Ane Pedersdatter gm Anders Nielsen af Bonderup
Bodil Pedersdatter ugift
Karen Pedersdatter ugift
Kilde

Skifte 18/8 1818
Fæstegårdmand Niels Johansen
Enke: Birthe Truelsdatter LV: Hans Pedersen (også FM for de ugifte døtre)
Børn
Johannes 36 år
Lars 31 år
Penille g/m Jens Pedersen i Søborg
Ane g/m GM Anders Hansen i Søborg
Maren gm Jens Olsen i Søborg
Birte Nielsdatter ugift
Karen ugift
Kilde

Registrering 28/10 1819
Karen Jørgensdatter af Nakkehoved død 4/3 1819
Enke: Ole Pedersen
Børn:
Karen Olesdatter
Kilde

Skifte 7/9 1819
Fæstehusmand Peder Sørensen af Gilleleje
Enke: Johanne Marie Jensdatter
Børn:
Pernille 8 uger
Svend 11 år
Niels 9 år
Bent? 7 år
Jens 3 år
Sidse Marie Svendsdatter (enkens datter med afdøde fisker Svend Andersen)
Steddatterens LV: Søren Nielsen af Annise
Kilde

Skifte 25/3 1820
Ellen Hansdatter
Enke: xxxx Hans Larsen af Strandkær
Børn: Ane og Maren Hansdatter - begge ugifte
Børn af enkemandens første ægteskab:
Penille og Kirsten LV: Lars Pedersen
Formynder: Peder Olsen af Haagendrup
Kilde

Skifte 8/4 1820
Inger Erichsdatter (IFLG kirkebogen for Søborg)
Enke: Huusmand Anders Pedersen i Søborg
Husmanden var FM for de umyndige børn (ingen navne)
Kilde

Skifte 25/10 1820
Jens Madsen i Dragstrup
Enke: Ane Lisbeth Andersdatter
Børn:
Mads, Ole, Frederik alle myndige
Maren g/m ???? Larsen i Dragstrup
Karen ugift
Sidse gm HMD Søren Christophersen i Søborg
Kilde

Registrering 29 april 1820
Fisker Christian Larsen død 2 Oktober 1819 i Gilleleje
Enke: ??? LV: Jørgen Jørgensen
Kilde

Registrering 7 Oktober 1820
Huusmand Haagen Ottosen i Fiellenstrup
Enke: ??? LV Jens Andersen (IFLG FT hedder hun Maren Jensdatter)
Kilde

Registrering 3 Oktober 1820
Huusfæster Lars Gregoriusen og hustru fra Søborg (IFLG KB hedder hun Maria Jensdatter)
(navne ikke nævnt)
Kilde

Registrering 16/1 1822
Fæstehusmand Johannes Nielsen
Enke: Karen Jensdatter
Søskende (arvinger):
Lars Nielsen Husmand i ?
Pernille Nielsdatter gm HMD Jens Pedersen i Søborg
Ane Nielsdatter gm Anders Hansen i Søborg
Maren Nielsdatter gm Jens Olesen i Søborg
Birthe Nielsdatter ugift
Karen Nielsdatter gm Johan Olesen fra ????
Moderen Bodil Truelsdatter, Undertagskone i Bregnerød
Kilde

Skifte 19/3 1822
(IFLG FT er der anført en Svend Jensen gm Cath.Marg. Jensdatter, men ikke anført i KB)
Svend Jensen af Gilleleje
Ingen arvinger nævnt
Kilde

Skifte 14/9 1822
Husmand Jens Olesens enke Maren Nielsdatter af Søborg
Børn:
Ole 17 år
Rasmus 15 år
Peder 9 år
Ane Kirstine ugift
Hanne ugift
Kilde

Skiftet 11 marts 1823
Husmand Ole Madsen i Søborg - død 22 februar 1823
Enkens Laugværge var Anders Hansen (IFLG FT hedder hun Karen Larsdatter)
Kilde

Registeringe 17/9 1823
Maren Larsdatter på Gilleleje død 22/7 1823
Enke: Mads Jørgensen
Kilde

SLUT