Erik Brejls hjemmeside

Start

Jamie Jaconelli


Kronborg Amtstue
Søborg sogn
Skifteprotokol
1805-1823
Skifte 24. december 1805:
Ellen Torkildsdatter død 3. januar 1805 i Gilleleje
Enke: Søren Nielsen
Arvingen er enkemanden (ingen børn)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420965>

Skifte 15. November 1805
Gårdfæster Peder Pedersen i Søborg
Enke: Anna Olsdatter
Børn:
Peder 23 år
Hans 15 år
Ole 12 år
Pernille 18 år
Anne 9 år
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420966

Skifte 2 februar 1806
Husfæster af Bonderupgårdhus Peder Pedersen død 4. januar 1806 i Søborg
Ingen arvinger angivet
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420969

Registrering 22. marts 1806
IFLG FT hedder enken Dorthea Andersdatter
Husmand Rasmus Christensen død 20. marts 1806 i Dragstrup
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420970

Registrering 1. juni 1806
Husmand Gunder Rasmussen under Nakkehoved død 30 maj 1806
IFLG FT hedder enken Karen Reygelsdatter
Efterlader sig 6 umyndig arvinger
IFLG FT hedder de
Petronelle, Anna, Rasmus, Ingeborg og Jens
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420971

Registrering 22 november 1806
Degnens hustru i Søborg
Underskrevet af Lars Jonsen og Jens Madsen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420972

Registrering 12 november 1806
Johan Friderichs enke i Ferle
IFLG FT hedder hun Maren Pedersdatter og var i andet ægteskab med Johan Frederiksen
Børn & Arvinger:
Christian/Christopher Christophersen Gmd i Ferle
Peder Johansen Gmd i Drasgtrup
Saxe Johansen Dragstrup
Birthe Johansdatter tj. gmd Christen Mortensen i Ferle
Christine Johansdatter tj. hmd Anders Meelhorn?
Bodil Johansdatter 32 år, hjemme
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420973

Skifte 22 november 1806
Fisker Svend Hansen
Enke? med Laugværge Lars Svendsen i Gilleleje (IFLG FT hedder hun nok Karen Truelsdatter)
Myndige arvinger nævnes: (søskende børn tror jeg)
Bendt Larsen på Gilleleje
Peder Larsen på Nakkehoved
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420975

Skifte
Bodil Hagensdatter
Enke: Anders Thulesen?
Børn & Arvinger:
Niels Jørgen Andersen 27 år
Hans Andersen 25 år
Karen Andersdatter 32 år
Pernille Andersdatter 24 år
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420977

Skifte 13 oktober 1807
Birthe Pedersdatter i Søborg
Enke: Niels Jørgensen
Børn:
Jørgen 26 år
Peder 22 år
Hans 20 år
Rasmus 11 år
Karen som opholder sig hos Niels Henningsen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420978
Broderen til den afdøde; Søren Pedersen i Søborg nævnes som formynder

Registrering og skifte 21 oktober 1807
Jørgen Jørgensens afdøde hustru på Gilleleje (IFLG FT hedder hun Pernille Larsdatter)
Børn:
Lars Jørgensen 43 år
Jørgen Jørgensen 38 år
Bendte Katrine 30 år
En Christine nævnes
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420982

Skifte 28 december 1807
Else Nielsdatter i Munkerup
Enke: Gårdfæster Hans Nielsen
Børn:
Niels 28 år
Jørgen 22 år
Kirsten 16 år FM: Jens Andersen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420983

Skifte 11 februar 1808
Armbiørn Andersen Gilleleje død 8 februar 1808
Enke: Birthe Jørgensdatter (IFLG FT)
Arvinger:
1 dreng ved navn Jørgen Larsen 14 år (IFLG FT hedder har de børnebørn ved det navn)
Johanne Ambiørnsdatter 40 år
Frederikke Larsdatter 17 år
Else Larsdatter 6 år
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420985

Skifte 3. marts 1808
Gårdmand Niels Pedersen i Bunderup
Enke: Inger Magnusdatter (IFLG FT)
Børn:
Rasmus 28 år
Lotte g/m Sykjær? på Nakkehoved
Marie som er død; hendes børn:Hans 13 år og Inge 4 år
Maren 24 år FM: Niels Andersen af Gilleleje
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420986

Skifte 8 marts 1808
Kirsten Larsdatter i Gilleleje
Enke: Frederik Nielsen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420990

Registrering
Ane Christensdatter i Dragstrup død 8. april 1808
Enke: Johannes Truelsen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420990

Skifte 19 Maj1808
Ole Jensens Enke Dorte Andersdatter i Søborg død den 17 Maj 1808
Børn:
Peder Olesen Tømmermand på Holmen i København
Johanne Olesdatter g/m Hans Pedersen i Søborg
Anne Olesdatter enke efter Gårdmand Peder Pedersen i Søborg
Gunhild Olesdatter død og var g/m Erland Jørgensen i Søborg
Hendes børn: Jørgen 11, Anne 11 og Karen 16 år.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420991

Registrering 21 maj 1808
Afdøde Mads Jensen
Arvinger?
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420993

Registering 2 juni 1808
Gårdfæster Anders Rasmussen i Søborg
Enke: Anne Andersdatter LV: Peder Pedersen i Dragstrup
Nævnes flere navne; (søskende tror jeg)
Joen Pedersen, Peder Pedersen, Anne Pedersdatter g/m Christophersen i Ferle
Pernille Pedersdatter g/m Rasmus Laursen og Johanne Andersdatter g/m Erland Jørgensen i Søborg
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420993
---------------------
Fortsætter her
Registrering 18. juni 1808
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420997

Skifte 6 oktober 1808
Hans Pedersen i Søborg
Enke: Johanne Olesdatter LV: Lars Jensen
Hendes børn:
Peder Hansen 48
Peder Hansen 43
Jens Hansen 40
Rasmus Hansen 38
Niels Hansen 36
Ole Hansen 22
Anders Hansen 18
Svend Hansen 17
Anna Hansdatter g/m Anders Larsen i Søborg
Mette Hansdatter g/m GM Christen Larsen i Saltrup?
Birthe Hansdatter 23 år
Maren Hansdatter 13 år
Margrethe Hansdatter 11 år
Formynder Søren Pedersen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33420997

Registrering
Lars Jørgensens afdøde hustru (død 24/11 1809) af Gilleleje
(IFLG FT hedder hun Birthe Jeppesdatter)
Vurderingsmænd Niels Willingbech og Friederich Ingemandsen
FM: Jørgen Jørgensen og Peder  Pedersen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421000

Registrering
Jens Svendsens enke som døde 17/9 1809 i GIlleleje
(IFLG FT hedder hun Dorthe Jensdatter)
Vurderingsmænd:
Anders Ingmandsen og Rasmus Jørgensen
Formynder: Svend Jensen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421001

Registrering
Bendt Jensen som døde 13 februar 1807
FM: Lars Andersen
VM: Lars Bendtsen og Anders Ingemandsen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421001

Registering
Friderich Nielsen død 28 aprilis 1810 i GIlleleje
Enke: Kirsten Larsdatter (IFLG FT)
Børn:
Niels 23 år
Anders 20 år
Kirsten ugift
Værge: Niels Andersen og Niels Frederiksen
VM Anders Ingmandsen og Sognedfoged Peder Pedersen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421003

Registering 8/6 1810
Adam Hansen
Enke: Birthe (Bodil) Bjørnsdatter
VM: sognefoged Peder Pedersen og Niels Bjørnsen af Rolhede
Laugværge: Ole Brorson
Børn:
Jens 12 år
Peder 10 år
Hans 8 år
Birthe 6 år
Ane 1 år'
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421004

Registrering
Jørgen Larsen død 29 May 1810
Enke: Ingeborre Olsdatter
Børn:
Anders Jørgensen
Jens Jørgensen
Anne Jørgensdatter
Johanne Jørgensdatter
Kirsten Jørgensdatter
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421006

Registrering
Pedernille Andersdatter død 28 Februar? 1810 i Nakkehoved
Enke: Anders Nielsen (som er arving)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421007

Registering
Peder Hansen på Gilleleje død 18 februar 1810
Enke: Sidse Poulsdatter
Barn: Johanne (som er arving)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421008

Registrering 22 Juni 1811
Niels Hansen død 9 januar 1811
Enke: Bodil Pedsdatter m/værge Rasmus Hansen
Arvinger:
Hans Nielsen og Maren Hansdatter og xxxx Peder Madsen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421008

Registrering
Jens Bendtsens hustru af Nakkegård som døde 19 April 1811
 (IFLG FT hedder hedder hun Birthe Ibsdatter)
Arvinger:
Sønner:
Bendt & Peder Jensen
Døtre:
Bodil Kirstine, Pedernille og Kirsten, deres FM er Lars xxsen i Allume (græsted sogn)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421009

Registrering
Peder Sørensen 24 Maj 1811 i Søborg
Enke: Johanne Ambiørnsdatter LV: Holger Jørgensen
Børn:
Søren Pedersen
Anders Pedersen
Morten Pedersen
Larine Pedersdatter
FM for børnene: Lars Larsen af Søborg
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421010

Registrering
Niels Nielsen af Gilleleje
FM: Jens Andersen for de umyndige (som ikke bliver nævnt)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421010

Registering
Anders Hansens kone død 7 april 1812 i Dragstrup (IFLG FT hedder hun Maren Pedersdatter)
Peder Larsen er formynder for de umyndige (som ikke bliver nævnt) (IFLG FT hedder er han hendes søn)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421011

Registering 18 juli 1812
Gårdmand Peder Larsen i Søborg
Enke: Birthe Jeppesdatter
Børn:
Lars 10 år og Niels 8 år
Karen 13 år og Ane 5 år.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421012

Skifte 9 november 1812
Jeppe Nielsen i Hedsberg (Søborg sogn)
Enke: Birthe Pedersdatter LV: Jens Andersen
Børn: (formynder er Niels Hansen i Höielt)
Niels 18 år
Peder 14 år
Pernille 16 år
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421015

Registering
Ole Hansen død 30/12 1812 i Bregnerød
Enkens LV var Ole Larsen (IFLG FT hedder hun Maren Olsdatter)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421018

Registering
Husmand Svend Nielsen Fiellenstrup død 10/12 1812
Enkens LV var Anders Hansen (navnet ikke nævnt)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421018

Registrering 5/4 1813
Maren Nielsdatter
Enke: Hans Larsen i Søborg
Døtre:
Pernille og Ellen Kirstine (FM Johan Larsen)
Sønner Mads 14 år og Lars 12 år
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421019

Registrering 4/7 1813
Pernille Pedersdatter
Enke: Holger Jørgensen
Børn:
Lars 25, Margrethe 23, Johanne 20, Maren 15
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421023

Registering
Fisker Niels Nielsen af Gilleleje - død 10 maj 1813
Enke: Maren Marie Nielsdatter LV: Hans Olsen
Børn:
Rasmus og Nelle (FM: Peder Larsen)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421025

Registering
Jørgen Hansen død 29/9 1813 i Søborg
Enke: Maren Olsdatter LV: Rasmus Jensen Fiellingstrup
Børn:
Peder, Anders, Jens, Birthe og Karen FM: Rasmus Larsen Søborg
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421026

Registering
Mogens Sørensens Enke Johanne Nielsdatter død 25/4 1813
Børn:
Niels, Christian, Jens og Bendt Mogensen
FM: Hans Nielsen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421027

Registering
Fæstegårdmand Peder Hansen i Rødkilde by, Søborg
Enke: Birte Torkelsdatter LV: Anders Ingemandsen i Søborg
Børn:
Johanne Pedersdatter gm Hans Andersen i Carlsgård?
Ane Pedersdatter gm Anders Nielsen Munkerup
Terkel Pedersen 20 år
Hans Pedersen 15 år
Lars Pedersen 12 år
Bodil Pedersdatter 10 år
Karen Pedersdatter 6 år
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421028

Registering
Maren Larsdatter død 28 juni 1814
Enke: Peder Larsen af Nakkehoved
Børn:
Birthe, Bodil, Niels, Hans og Margrethe (FM Jens Ibsen)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421031

Registering
Huusmand Niels Corneliusen død 9/11 1814 i Søborg
Hans sygdom nævnes - kan ikke se noget navn børn eller hustru. Både LV og FM nævnes
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421032

Registering
Niels Nielsen 21/2 1815 i Bregnerød
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421033

Registering
Peder Larsen i Søborg
Lorentz Pedersen (død), Hans Larsen
at jeg Rasmus Pedersen en søn af afdøde Peder Lorentsen fraskriver min
arv efter min fader
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421034

Registering
Huusmand Jens Johansen i Dragstrup
Svend Jensen af Gilleleje er konens Laugværge
Arving Jens Truelsen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421035

Registering
Anders Hansens kone på Gilleleje (IFLG FT hedder hun Sidse Svensdatter)
FM for børnene: Rasmus Jørgensen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421036

Skifte 10/7 1816
Rasmus Hansen i Dragstrup (muligvis ugift med moderen på aftægt)
Ingen navne
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421037

Skifte 2/1 1817
Hans Larsen Fiellenstrup (muligvis er han et barn af Lars Jørgensen)
Ingen navn
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421039

Skifte 19/11 1817
Kirsten Rasmusdatter
Enke: Ole Andersen på Nakkegård
Datter Kirstine Olesdatter hos Rasmus Nielsen af Bonderup
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421040

Skifte 6/11 1817
Huusfæster Peder Larsen Fiellenstrup
Enke: Maren Jensdatter
Børn:
Jens Pedersen
Nvænes farbroderen Hans Larsen Gaardmand af Paarup
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421042

Skifte 10/8 1818
Birthe Terkildsdatter
Enke:Morten Christensen i Rødkilde
Forrige ægtefælle: Peder Hansen, som afdøde har børn med
Terkild 25 år
Hans 19 år
Lars 17 år
Johanne g/m Hans Andersen Carlsgaard?
Ane Pedersdatter gm Anders Nielsen af Bonderup
Bodil Pedersdatter ugift
Karen Pedersdatter ugift
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421044

Skifte 18/8 1818
Fæstegårdmand Niels Johansen
Enke: Birthe Truelsdatter LV: Hans Pedersen (også FM for de ugifte døtre)
Børn
Johannes 36 år
Lars 31 år
Penille g/m Jens Pedersen i Søborg
Ane g/m GM Anders Hansen i Søborg
Maren gm Jens Olsen i Søborg
Birte Nielsdatter ugift
Karen ugift
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421047

Registrering 28/10 1819
Karen Jørgensdatter af Nakkehoved død 4/3 1819
Enke: Ole Pedersen
Børn:
Karen Olesdatter
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421049

Skifte 7/9 1819
Fæstehusmand Peder Sørensen af Gilleleje
Enke: Johanne Marie Jensdatter
Børn:
Pernille 8 uger
Svend 11 år
Niels 9 år
Bent? 7 år
Jens 3 år
Sidse Marie Svendsdatter (enkens datter med afdøde fisker Svend Andersen)
Steddatterens LV: Søren Nielsen af Annise
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421050

Skifte 25/3 1820
Ellen Hansdatter
Enke: xxxx Hans Larsen af Strandkær
Børn: Ane og Maren Hansdatter - begge ugifte
Børn af enkemandens første ægteskab:
Penille og Kirsten LV: Lars Pedersen
Formynder: Peder Olsen af Haagendrup
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421052

Skifte 8/4 1820
Inger Erichsdatter (IFLG kirkebogen for Søborg)
Enke: Huusmand Anders Pedersen i Søborg
Husmanden var FM for de umyndige børn (ingen navne)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421055

Skifte 25/10 1820
Jens Madsen i Dragstrup
Enke: Ane Lisbeth Andersdatter
Børn:
Mads, Ole, Frederik alle myndige
Maren g/m ???? Larsen i Dragstrup
Karen ugift
Sidse gm HMD Søren Christophersen i Søborg
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421057

Registrering 29 april 1820
Fisker Christian Larsen død 2 Oktober 1819 i Gilleleje
Enke: ??? LV: Jørgen Jørgensen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421060

Registrering 7 Oktober 1820
Huusmand Haagen Ottosen i Fiellenstrup
Enke: ??? LV Jens Andersen (IFLG FT hedder hun Maren Jensdatter)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421060

Registrering 3 Oktober 1820
Huusfæster Lars Gregoriusen og hustru fra Søborg (IFLG KB hedder hun Maria Jensdatter)
(navne ikke nævnt)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421061

Registrering 16/1 1822
Fæstehusmand Johannes Nielsen
Enke: Karen Jensdatter
Søskende (arvinger):
Lars Nielsen Husmand i ?
Pernille Nielsdatter gm HMD Jens Pedersen i Søborg
Ane Nielsdatter gm Anders Hansen i Søborg
Maren Nielsdatter gm Jens Olesen i Søborg
Birthe Nielsdatter ugift
Karen Nielsdatter gm Johan Olesen fra ????
Moderen Bodil Truelsdatter, Undertagskone i Bregnerød
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421062

Skifte 19/3 1822
(IFLG FT er der anført en Svend Jensen gm Cath.Marg. Jensdatter, men ikke anført i KB)
Svend Jensen af Gilleleje
Ingen arvinger nævnt
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421064

Skifte 14/9 1822
Husmand Jens Olesens enke Maren Nielsdatter af Søborg
Børn:
Ole 17 år
Rasmus 15 år
Peder 9 år
Ane Kirstine ugift
Hanne ugift
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421066

Skiftet 11 marts 1823
Husmand Ole Madsen i Søborg - død 22 februar 1823
Enkens Laugværge var Anders Hansen (IFLG FT hedder hun Karen Larsdatter)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421067

Registeringe 17/9 1823
Maren Larsdatter på Gilleleje død 22/7 1823
Enke: Mads Jørgensen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133326#133326,33421067

SLUT