Erik Brejls hjemmeside

Start

Inga Hørdum


Vosnæsgård Birkedommer
Justitsprotokol
Vosnæsgård Birk

Uddrag
1792-1820

[1792-1819] [1819-1820]
Vosnæsgård Birk
Justitsprotokol
1792-1819
B 53K-1

1. Retssag vedr. ildebrand på Rasmus Rasmussens gård i Studstrup på Vosnæsgårds gods. 18.6.1792. Fol. 2, 3b.

2. Enken Maren Andersdatter af Stenågård mødte i retten og oplyste, at hendes mand Peder Bøjesen, der var fundet død på Egå mark 2. påskedag efter at have været forsvundet siden sidste vinter. Hun havde nu skiftet med hendes medarving, afdødes søster. Enkens LV: Rasmus Jensen i Åstrup. Opgørelse over indbo i gården.18.6.1792. Fol. 3.

3. Synsforretning på afg. Peder Olesens gård i Segalt på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Birgitte Pedersdatter. Til stede var børnenes værge: Christen Olesen i Vorre. 4-6-2-11/13 htk. 16.7.1792. Fol. 4b

4. Efterlyst undvegne reserve Hans Jørgensen fra Papirfabrikken Schmidt etc. 20.8.1792. Fol. 6.

5. Efterlyst undvegne Jacob Carlsen Merring af Merringgård gods reservemandskab. 20.8.1792. Fol. 6.

6. Efterlyst undvegne reserve tilhørende lægd nr. 33 i Urlev sogn Jens Sørensen Dalbye. 20.8.1792. Fol. 6.

7. Efterlyst en student Adam Richter, der er undveget fra Viborg arrest. 20.8.1792. Fol. 6.

8. Efterlyst Erich Rasmussen af Thorsager by og sogn, der er undveget. 20.8.1792. Fol. 6.

9. Efterlyst Niels Jensen Winther af Voldby, der er undveget Skanderborg arrest. 2o.8.1792. Fol. 6.

10. Landsoldat Peder Jørgensen Rodskov af 2. jyske infanteriregiment, 3. afd. nr. 16 blev anklaget for ikke at have mødt til mønstringen sidste forår. Peder Jørgensen Rodskov mødte med to vidner: Peder Hansen Skødstrup, tjenende gårdmand Niels Helboe i Skødstrup og Laurs Jensen Vorre, tjenende Peder Bang i Følle. Begge var fra samme regiment og de bekræftede, at han var mødt i Nebel sogn og derfra var marcheret med de andre til Rendsborg. 20.8.1792. Fol. 6b.

11. Hr. Simesen på Hvitvedgård ønskede synsforretning på sin gård i Svinbo, Skødstrup sogn. 3-6-0-1 htk. Matr. 2. 10.9.1792. Fol. 6b, 7b.

12. Efterlyst undvegne reserve Laurs Olesen af Skærsø gods. 17.9.1792. Fol. 7.

13. Efterlyst reserven Anders Nielsen Uth af Tyrsted sogn. 17.9.1792. Fol. 7.

14. Efterlyst Christoph Friderich Boch ved det kgl. og storfyrstelige Hanovenske Kammer, som er undveget. 10.12.1792. Fol. 9.

15. Rasmus Jensen fæster en i denne sommer udflyttede gård fra Åstrup by, som hans mor Mette Nielsdatter har afstået. Enke efter Jens Rasmussen. 8-1-2-0 htk. og skovskyld 0-0-2-0 htk. Synsforretning 12.12.1792. Fol. 9b, 10, 12.

16. Bertel Pedersen fæster en gård i Hjelmager, som i denne sommer er udflyttet fra Hjelmager, og som tidligere var fæstet af Niels Molboe. Bertel Pedersen ægter enken. 3-7-0-0 htk. Synsforretning 10.12.1792. Fol. 9b, 10, 13.

17. Anders Nielsen Laue fæster en istandsat gård i Segalt, som tidl. var fæstet af Niels Laue. Synsforretning 10.12.1792. Fol. 9b, 10, 14.

18. Poul Jensen Meilbye fæster en gård i Skødstrup, som afd. Jens Madsen tidl. havde haft i fæste, og enken havde overladt ham. Synsforretning. 10.12.1792. Fol. 9b, 10, 14b.

19. Synsforretning på smeden Jens Pedersens hus i Studstrup i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru Anne Marie Mortensdatter. 10.12.1792. Fol. 9b, 10b, 15.

20. Pro Memoria fra amtmand Gersdorff, hvori han befaler efterlyst og anholdt en ung mand, som udgiver sig som kommissionær eller købmand fra Amsterdam under navnet Fischer og er mistænkt for falske banko sedler m.v. 14.1.1793. Fol. 11.

21. Synsforretning på Rasmus Erichsens hus i Skæring på Skæring Munkgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru Mette Jørgensdatter. Børnenes FM: Michel Madsen. 14.1.1793. Fol. 11, 11b, 16.

22. Synsforretning på Michel Madsens gård i Skæring på Skæring Munkgårds gods. 14.1.1793. Fol. 11, 11b, 16.

23. Thomas Pedersen fæster en gård i Følle på det kgl. universitets gods, som Niels Andersen fradøde i 1788. Thomas Pedersen ægter enken Ingeborg Clemmensdatter. Synsforretning 18.3.1793. Fol. 17b, 18, 20, 22, 24b, 25.

24. Boelsmand Peder Jensen i Skødstrup oplyste, at der omkring jul var kommet en årings gris til ham. Han havde tidligere oplyst det ved et kirkestævne; men ingen havde vedkendt sig grisen. 25.3.1793. Fol. 18.

25. Efterlyst reserven Søren Laursen, af Aarhus amt, 5. lægd. Gylling sogn, 25 år, 60 tommer høj, bred af ansigt, stærk af skulder og brun samt lyshåret. Ved undvigelsen var han klædt i en blå vadmelstrøje, gule bukser, blå strømper og træsko. 21.5.1793. Fol. 19.

26. Efterlyst to personer, Bette Christen og hans mulige medfølger Christopher Enøje. De var mistænkt for tyveri natten mellem den 2. og 3. maj på Rasmus Rasmussens gård i Limmer. 21.5.1793. Fol. 19.

27. Synsforretning på afg. Ole Synders gård i Åstrup på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. 8-1-2-0 htk og skovskyld 0-0-2-0. 1.6.1793. Fol. 19b, 20b.

28. Synsforretning på Ladegårds mark og vange. 1.7.1793. Fol. 20, 24.

29. Efterlyst reserven Niels Christensen Balle, 19 år. 62 tommer høj, lægd 34 i Rosmus sogn, der er undveget i sin tjeneste hos gårdmand Niels Jensen i Balle. Han er klejn af lemmer, har brunt hår og blå øjne, samt en stiv arm. Ved undvigelsen var han iført en hvid vadmelstrøje, et par vadmelsbenklæder, hvide uldne strømper samt sko og hat. 8.7.1793, Fol. 21b.

30. Efterlyst reserven i Aalborghus amt Anders Sørensen, født i Vester Hassing, 20 år, 60 1/4 tommer høj. Lægd 31, løbe nr. 246. 8.7.1793. Fol. 22.

31. Efterlyst reserven i Aalborghus amt Niels Jensen, født i Hals, 21 år, 60 ½ tommer høj. Lægd 34, løbe nr. 29. 8.7.1793. Fol. 22.

32. Efterlyst reserven i Aalborghus amt Christen Laursen, født i Hals, 20 år, 65 1/4 tommer høj. Lægd 34, løbe nr. 60. 8.7.1793. Fol. 22.

33. Efterlyst reserven i Aalborghus amt Otte Jørgensen, født i Hals, 17 år. 8.7.1793. Fol. 22.

34. Efterlyst reserven i Hald amt Jens Sørensen Vorning, 17 år, Vinkel sogn, lægd 14. 8.7.1793. Fol. 22.

35. Efterlyst reserven af Aalborghus amt Anders Christensen Kiæret, 16 år, Lild sogn, lægd. 4. Undersætsig og velproportioneret. 8.7.1793. Fol. 22.

36. Efterlyst Ole Andersen, som for begået tyveri på Brandberg, er dømt til kagstrygning og fæstningsarbejde for livstid, og natten imellem den 4. og 5. juni er udbrudt af arresten i Vejle. 8.7.1793. Fol. 22.

37. Jesper Pedersen af Kankbølle fæster den gård i Kankbølle, som Anders Sørensen fradøde og ægter enken Mette Espensdatter. Synsforretning, 8.7.1793. Fol. 23b, 24, 26b, 27b.

38. Ungkarl Peder Nielsen af Skødstrup fæster den gård i Skødstrup, som Søren Madsen har afstået. 5-5-0-0 htk. Synsforretning 8.7.1793. Fol. 23b, 24, 26b.

39. Synsforretning på Peder Rasmussen Sønders gård i Skæring under Skæring Munkgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru. 15.7.1793. Fol. 24, 28b, 30.

40. Synsforretning på afd. Michel Madsens enke Mette Marie Pedersdatters gård i Skæring på Skæring Munkgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enkens LV: Peder Jensen Øverst i Skæring. Børnenes FM: Mads Andersen. 8.7.1793. Fol. 24, 28b.

41. Efterlyst Ole Andersen, Hans Halvorsen og hans hustru Ane Kirstine Johansdatter, der er brudt ud af arresten i Vejle natten mellem den 28. og 29. juni. 19.8.1793. Fol. 31.

42. Efterlyst reserven af Halds amt, Ulbjerg sogn, lægd. 62, Christen Laursen Sundstrup, som er undveget. 19.8.1793. Fol. 31.

43. Efterlyst reserven af Aalborghus amt, Aggersborg sogn, lægd. 12, Christen Christensen, født i Vester Svendstrup, 13 år. 19.8.1793. Fol 31b.

44. Efterlyst landsoldat Peder Jensen Aarhus af Framlev sogn, Skanderborg amt, der er undveget. 19.8.1793. Fol. 31b.

45. Efterlyst landsoldat af Kalø amt Rasmus Rasmussen Segalt af 2. jyske infanteri regiment 3. afd. nr. 2. 19.8.1793. Fol. 31b.

46. Efterlyst landsoldat af Kalø amt Rasmus Jacobsen Holme af 2. jyske infanteriregiment 4. afd. nr. 43, tilhørende lægd nr. 47. 19.8.1793. Fol. 31b.

47. Peder Andersen fra Skødstrup fæster et boelsted i Skæring på Skæring Munkgårds gods, som Jørgen Jørgensen godvillig har frasagt sig. 2-0-0-0 htk. Synsforretning 23.9.1793. Fol. 31b, 32, 47b, 48.

48. Afkald fra arvingerne efter Søren Laursen i Hjortshøj: 25.11.1793. Fol. 32, 39.
Enke: Abbelone Nielsdatter i Hjortshøj.
1. Søster Ellen Laursdatter g.m. Søren Sørensen i Aarslev under Frijsenborg gods.
2. Søster afg. Maren Laursdatter g.m. Niels Nielsen i Fårup under Bidstrup gods. Deres børn:
2a. Søren Nielsen, 18 år.
2b. Maren Nielsdatter, 22 år.
3. Søster ? g.m. Peder Olesen i Kvottrup under samme gods. Deres børn:
3a. Laurs Pedersen, myndig, hjemme hos faderen.
3b. Ole Pedersen, 22 år.
3c. Jesper Pedersen, 20 år.
3d. Karen Pedersdatter, 16 år.
Enkens søn: Poul Sørensen på Ondrupgaard i Aakjær amt.
Testamente af 12.7.1787.

49. Gårdmand Christen Gregersen i Segalt mødte og meddelte, at en hoppe, ca. 20 år gl. med en klokke hængende i et reb om halsen, som han sidste Aarhus markedsdag bortbyttede til en mand synden for Aarhus, hvis bopæl og navn han ikke vidste, er kommet tilbage til hans øvrige bæster. 25.11.1793. Fol. 32.

50. Sag mod Maren Andersdatter i Segalt for flere begåede tyverier. Hun var datter af Anders Jensen Boyer og hustru Maren Rasmusdatter i Segalt og havde en søster Karen Andersdatter, der tjente i Eskerod. Arrestanten var født i Eskerod og døbt i Hornslet. 24.1.1794. Fol. 32b, 39b, 43, 44b, 48b, 53.

51. Efterlyst reserven Søren Christensen Hjelmager, 33 år, 63½ tommer høj. Kalø amt, lægd nr. 11. 3.2.1794. Fol. 39.

52. Efterlyst landsoldat Jens Nielsen Vinkel, 62 tommer høj. Halds amt, lægd nr. 14. gl. løbe nr. 85, nyt nr. 78. 3.2.1794. Fol. 39.

53. Efterlyst Jens Nielsen Taarup, 11 år. Halds amt, lægd nr. 23 nyt løbe nr. 77. 3.2.1794. Fol. 39.

54. Efterlyst landsoldat Niels Andersen Sønderhede, 23 år. Skivehus amt, lægd nr. 16, gl. løbe nr. 25, nyt nr. 17. 3.2.1794. Fol. 39.

55. Efterlyst rekrut Jens Andersen Junget, 24 år. Skivehus amt, lægd nr. 17, gl. løbe nr. 36, nyt nr. 27. 3.2.1794. Fol. 39.

56. Efterlyst landsoldat Christen Jensen Nor?, 24 år. Skivehus amt, lægd 17. gl. løbe nr. 51, nyt nr. 39. 3.2.1794. Fol. 39.

57. Efterlyst landsoldat Peder Rasmussen Dacner, 25 år, 64 tommer høj. Stjernholm amt, lægd nr. 39 nyt løbe nr. 81. 3.2.1794. Fol. 39.

58. Amtmand Gersdorff meddelte, at kapitaltaksten for afgrøder i året 1793 for Aarhus stift var sat til: Rug = 3 rd, 5 mk og 8 sk. Byg: 2 rd, 1 mk og 8 sk. Havre: 1 rd, 3 mk og 6 sk. Boghvedegryn: 5 rd, 2 mk og 8 sk. Smør, hver tønde 27 rd og 4 mk.

59. Efterlyst reserven Ole Jensen, 19 år. Koldinghus amt, lægd nr. 65, Bredsten sogn. 3.3.1794. Fol. 43.

60. Efterlyst landsoldat Christen Jensen, 23 år, 68½ tommer høj. Vestervig amt, lægd. nr. 7, Skyum sogn. 3.3.1794. Fol. 43.

61. Efterlyst en omløbende tiggerdreng ved navn Niels, der sidste efterår var kommet til lægd 62, Gjesing sogn, Kalø amt og der blevet optaget i lægdsrullen. 3.3.1794. Fol. 43.

62. Johannes Nielsen Laue fæster gård efter afg. Søren (Rasmussen) Sønder i Segalt og ægter enken. 4-5-0-0 htk. Synsforretning 17.3.1794. Fol. 20b, 44, 51b.

63. Peder Rasmussen Mørke fæster gård efter Niels Gregersen i Segalt på Vosnæsgårds gods, der godvillig har afstået den til svigersønnen. 4-5-0-0 htk. Synsforretning. 17.3.1794. Fol. 44, 44b, 51b, 52b.

64. Efterlyst reserven Kynde Pedersen af lægd nr. 6 Bodum sogn, Vestervig amt, der er undveget. 31.3.1794. Fol. 45.

65. Efterlyst reserven Christen Andersen Ilved af lægd nr. 88, Hvejsel sogn, Koldinghus amt, der er undveget. 31.3.1794. Fol. 45.

66. Efterlyst Thomas Christensen, en vanvittig person, der er undveget Horsens arrest. 31.3.1794. Fol. 45.

67. Synsforretning i Eskerod på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter Anders Rasmussen i overværelse af hans søn Rasmus Andersen. 6-0-0-0 htk. 7.7.1794. Fol. 45b, 55, 55b.

68. Synsforretning i Havhusene under Vosnæsgårds gods på Søren Vævers boelsted, som han har afstået til Niels Joensen Brandstrup. 1-0-0-0 htk. 7.7.1794. Fol. 45b, 55b, 56.

69. Synsforretning i Segalt på udflyttergården Skovgård på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter afg. Rasmus Justesens. Enke: Anne Jensdatter. LV: Peder Jensen af Følle. Børnenes FM: Afdødes bror: Jacob Justesen af Følle. 4-6-0-0 htk og skovskyld 0-0-2-1.
?.4.8.1794. Fol. 46, 56b.

70. Efterlyst reserven Jeppe Christensen, født i Erslev, 16 år. Thisted amt, Lægd nr. 4, Frøslev sogn på Mors. 25.8.1794. Fol. 46.

71. Efterlyst reserven Christen Laursen P?, sortladen af hår og øjenbryn, blå øjne og klejn af lemmer. Hald amt, lægd. nr. 62, Ulbjerg sogn. 25.8.1794. Fol. 46.

72. Synsforretning på Vosnæsgårds bygninger i forbindelse med indmeldelse i den almindelige brandkasse. 25.8.1794. Fol. 46, 57.

73. Afkald fra Karen Jørgensen, tjenende på Vosnæsgård efter hendes søster degneenken Madame Schütt i Rubbeløkke præstegård på Lolland. 6.10.1794. Fol. 47.

74. Synsforretning på Kalø ladegårds marker i forbindelse med forvalter Lemejers forpagtnings-kontrakt. 6.10.1794. Fol. 47, 53b, 57b.

75. Efterlyst en omløben dreng Jens Jensen, som var anholdt i Hassing for tyveri og derefter er undveget. 3.11.1794. Fol. 47.

76. Efterlyst landsoldat Hans Martin Christian København af Haurballegårds amt, Trige sogn, der er undveget. 3.11.1794. Fol. 47.

77. Efterlyst landsoldat Mikkel Andersen True af Silkeborg amt, Søby sogn, der er undveget. 3.11.1794. Fol. 47b.

78. Kammerherre Gersdorff på Vosnæsgård ønskede syn på rytterhopper, som han havde leveret til det slesvigske rytterregiment. 3.11.1794. Fol. 47b, 58.

79. Efterlyst Niels Sørensen Nim i Stjernholm amt, der er mistænkt for tyveri og er undveget fra Vejle arrest. 22.12.1794. Fol. 58.

80. Afkald fra Jomfru Karen Jørgensen på Vosnæsgård efter hendes fader Jørgen Jørgensen Skytte ved Herlufsholm. 20.2.1795. Fol. 58b.

81. Efterlyst Ole Laursen Ullum. Koldinghus amt, 33 lægd nr. 3/89, der er undveget. 16.3.1795. Fol. 59.

82. Efterlyst Christen Nielsen Ring af Randers amt. 16.3.1795. Fol. 59.

83. Efterlyst Anders Jensen Fla? af Thisted amt. 16.3.1795. Fol. 59.

84. Efterlyst reserven Niels Jochumsen Elsted. 16.3.1795. Fol. 59.

85. Efterlyst Sacharias Jensen ?kier af Vejle amt. 22.6.1795. Fol. 59.

86. Efterlyst Laurs Timmers søn Knud Laursen af Vejle amt. 22.6.1795. Fol. 59.

87. Efterlyst Niels Poulsens søn Niels Nielsen af Skanderborg amt. 22.6.1795. Fol. 59.

88. Efterlyst Poul Knudsen Hedehus af Randers amt. 22.6.1795. Fil. 59.

89. Synsforretning i Uggelbølle på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter afg. gårdmand Hans Jørgensen. Enke: Mette Rasmusdatter. LV: Rasmus Thomasen i Uggelbølle. Værge for børnene: Jørgen Vorre i Ommestrup. Enken blev g.m. Niels Ring i Uggelbølle. 5-5-0-0 htk. 14.9.1795. Fol. 59b, 60, 60b.

90. Synsforretning i Skødstrup på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter afg. Jørgen Bertelsen. Enke: Kirsten Rasmusdatter. LV: Niels Bonde. Børnenes FM: Anders Sønder. En søn Peder Jørgensen var til stede. 5-0-0-0 htk. 14.9.1795. Fol. 59b, 60, 61.

91. Synsforretning på et hus i Åstrup på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter afg. Peder Snedker. Enke: Anne Jensdatter. LV: Anders Rasmussen. På egne vegne og som formynder for sin umyndige søster mødte Jens Pedersen Snedker. 14.9.1795. Fol. 59b, 60, 61b.

92. Jens Poulsen overtager fæstet efter afg. Poul Pedersens enkes gård i Bendstrup, Todbjerg sogn under Skårupgårds gods som godvillig har overladt den til sønnen. Synsforretning. 21.9.1795. Fol. 59b, 62, 62b.

93. Hr. Wogelius i Hjortshøj anmodede om at få sin præstegårds bygninger takseret i forbindelse med indmeldelse i den alm. brandkasse. 5.10.1795. Fol. 59b, 63.

94. Hr. Kattrup i Skødstrup anmodede om at få sin præstegårds bygninger takseret i forbindelse med indmeldelse i den alm. brandkasse. 14.12.1795. Fol. 64, 64b.

95. Fæste til landsoldat Jens Rasmussen af Egå på en gård i Skæring under Skæring Munkgårds gods, som Therkild Pedersen godvillig har afstået til ham. Synsforretning. 5-7-2-0 htk. Aftægtskontrakt mellem Jens Rasmussen og Therkild Pedersen og hustru Anne Olesdatter. 14.3.1796. Fol. 65, 65b, 66.

96. Efterlyst reserven Peder Andersen Balle af Kolding amt. 30.5.1796. Fol. 67b.

97. Peder Schmidt til Skæring Munkgård anmodede om at få gårdens bygninger takseret i forbindelse med indmeldelse i den alm. brandkasse. 15.8.1796. Fol. 68b, 69.

98. Efterlyst landsoldat Rasmus Jensen Koed af Randers amt. 17.10.1796. Fol. 69.

99. Efterlyst reserven Jens Larsen Hvidberg af Thisted amt. 17.10.1796. Fol. 69.

100. Efterlyst reserven Søren Christensen Nørhede af Thisted amt. 17.10.1796. Fol. 69.

101. Efterlyst landsoldat Rasmus Jørgensen Fåruphuse af Koldinghus amt. 17.10.1796. Fol. 69.

102. Efterlyst arrestanten Niels Jensen Kokborg af Viborg arresthus. 17.10.1796. Fol. 69.

103. Efterlyst reserven Christen Thomasen Østerild af Thisted. 17.10.1796. Fol. 69.

104. Synsforretning på afg. Søren Nielsens gård i Skødstrup under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. 5-5-0-0 htk. Enke: Johanne Marie Pedersdatter. FM for børnene: Nærmeste fødte værge Søren Madsen i Skødstrup. 5.12.1796. Fol. 70, 72b.

105. Synsforretning på afg. Rasmus Skrivers gård i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Anne Rasmusdatter. LV: Hendes far Rasmus Pedersen i Uggelbølle. Børnenes nærmeste fødte værge: Niels Bang i Uggelbølle. 5.12.1796. Fol. 70, 70b.

106. Synsforretning på afg. Jørgen (Pedersen) Tykjærs gård i Følle under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Maren Jørgensdatter. Børnenes værge: Deres morbror Søren Jørgensen i Følle. 5-5-0-0 htk. 5.12.1796. Fol. 70, 71b.

107. Efterlyst Jens Olesen Bredstrup af Koldinghus amt. 27.2.1797. Fol. 74.

108. Efterlyst Knud Pedersen V? af Koldinghus amt. 27.2.1797. Fol. 74.

109. Efterlyst reserverne Niels Christensen Hassing, Christen Christensen Hassing, Christian Pedersen Tobøl, Niels Christensen Sundby, alle af Thisted amts reserver. 27.2.1797. Fol. 74.

110. Efterlyst reserven Peder Jensen Langskov af Koldinghus amt, lægd. 64. 27.2.1797. Fol. 74.

111. Efterlyst reserverne Thomas Eriksen Kristrup, Christen Mikkelsen Kondrup og landsoldat Jesper Olesen med hans søn Ole af Aarslev, alle af Randers amt. 27.2.1797. Fol. 74.

112. Efterlyst musketer Jens Mortensen, født på Bornholm. 27.2.1797. Fol. 74.

113. Efterlyst Søren Laursen Gylling, Jens Jensen Sveistrup og Henrik Thomasen Lystrup.
27.2.1797. Fol. 74.

114. Afkald fra Kammerjunker Christian Gersdorff på Vosnæsgård for arv efter hans moder Georgine Vilhelmine Pogrell. Skifte af 26.8.1779. Hans far: Kammerherre og amtmand Gersdorff på Vosnæsgård. 13.3.1797. Fol. 74, 74b.

115. Synsforretning på afg. Peder Molboes gård i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Karen Sørensdatter. Sønnen Anders Pedersen mødte på sin egen og sine umyndige søskendes vegne. 5-4-0-0 htk. 23.3.1797. Fol. 75, 75b, 76b.

116. Synsforretning på Skørring mølle i forbindelse med Andreas Pallesens udsættelse af møllen, der blev overladt til Søren Ostenfeld på Rosenholm. 24.4.1797. Fol. 75, 75b, 76, 77b, (slutter fol. 86.)

117. Efterlyst reserven Niels Nielsen Stenild af Randers amt. 1.5.1797. Fol. 75b.

118. Efterlyst musketer ved det 3. jyske infanteriregiment Peder Pedersen, født i Sønder Brarup.
1.5.1797. Fol. 75b.

119. Efterlyst reserven Christen Jensen Børkop af Vejle amt, Gauerslund sogn. 9.6.1797. Fol. 86b.

120. Efterlyst Hartvig Andersen Vein af Ny Ribe amt, lægd 80. 9.6.1797. Fol. 86b.

121. Synsforretning på afg. Niels Støvers gård i Brandstrup på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. På de myndige og umyndige arvingers vegne mødte deres morbror, gårdmand Jens Nielsen i Vorre. 5-6-0-0 htk. 19.6.1797. Fol. 86b, 87.

122. Rasmus Jensen fæster en gård i Vorre på Vosnæsgårds gods., som faderen Jens Sørensen afstod på grund af alderdom og skrøbelighed. Jens Sørensen havde fæstebrev af 14.6.1777. (Ved synsforretningen den 20.6.1797 oplyses, at den nye fæster var Niels Nielsen, der var på stedet). Htk var sat til 9-1-0-2 htk.; men der blev kun brugt 7.5.0.0 til gården, mens resten var henlagt og bruges under et boelsted i Brandstrup. 19.6.1797. Fol. 86b, 87, 88.

123. Efterlyst Svend Hansen Sjælland, som for at have påtaget sig som lods at besejle et skib ved Sjælland, hvilket undervejs forliste. Han er nu deserteret af frygt for straffen. 4.9.1797. Fol. 88b.

124. Efterlyst reserven Søren Clemmensen Fausing af Rolsø sogn, 14 lægd, Randers amt. 4.9.1797. Fol. 88b.

125. Efterlyst reserverne Jens Nielsen Skejby og Anders Madsen Ring af Randers amt, som er undveget. 4.9.1797. Fol. 88b.

126. Søren Nielsen fæster en gård i Åstrup under Vosnæsgårds gods, som Michel Knudsen har afstået til sin stedsøn. Synsforretning 25.9.1797. Fol. 88b, 89b, 90b.

127. Sag mod sognefoged Jens Keiser i Lyngby, som blev anklaget for at have ladet en omløber Christen Nielsen fra Hjørring amt undvige. 2.10.1797. Fol. 89, 89b

128. Efterlyst reserven Jens Knudsen Kieret af Klim sogn, lægd 6, Thisted amt. 30.10.1797. Fol. 91b.

129. Efterlyst reserven Jens Christensen Hilligsø af lægd 58, Thisted amt. 30.10.1797. Fol. 9b.

130. Efterlyst landsoldat Christen Thygesen Hedensted og reserven Søren Rasmussen ?, begge af Stjernholm amt. 13.11.1797. Fol. 91b.

131. Efterlyst landrytter Christen Terkildsen Ørsted af lægd 73, Randers amt. 13.11.1797. Fol. 91b.

132. Efterlyst reserven Rasmus Sørensen Ommestrup af lægd 1, Randers amt. 13.11.1797. Fol. 91b.

133. Jens Pedersen Snedker fæster et hus i Åstrup efter afg. Peder Snedker. Synsforretning. 22.11.1797. Fol. 92.

134. Christen Mortensen fæster en gård i Brandstrup under Vosnæsgårds gods, som Anders Skræder godvillig har afstået til ham. Synsforretning. 2.7.0.0 htk. 22.11.1797. Fol. 92, 92b.

135. Synsforretning på Laurs Thomasens hus i Hjelmager på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans hustru. Sønnen Thomas Laursen mødte på egne og medarvingers vegne. 22.11.1797. Fol. 92b.

136. Efterlyst reserven Peder Pedersen Maarup af lægd 19 i Randers amt. 18.12.1797. Fol. 93b.

137. Efterlyst reserverne Christen Sørensen Vandel og Peder Jensen Langskov i Vejle amt. 18.12.1797. Fol. 93b.

138. Efterlyst Christen Jensen Folkenberg Brorup, lægd 25, Vejle amt. 12.3.1798. Fol. 93b.

139. Efterlyst snedkerdreng Johan Smidt, som for begået tyveri var indsat i Aarhus arrest, og nu var undveget. 12.3.1798. Fol. 93b.

140. Efterlyst reserven Jørgen Michelsen Uldum, lægd 71, Vejle amt. 12.3.1798. Fol. 93b.

141. Synsforretning, (der ikke blev foretaget) på Søren Laursens gård i Hjortshøj i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Abbelone Nielsdatter. 12.3.1798. Fol. 93b, 94, 94b. Enken død 3.2.1798. (Muligvis samme gård som nr. 140).

142. Espen Pedersen af Hjortshøj fæster en gård i samme by under Skårupgårds gods. Synsforretning. 17.9.1798, 7-5-0-0 htk. Fol. 96, 96b. (Muligvis samme gård som nr. 139).

143. Ungkarl Knud Nielsen i Ommestrup mødte ved tinget, da han ved forrige års session var blevet pålagt at bevise, at han havde Slagsyge. Han kom med to vidner, Søren Pallesen og Thomas Nielsen, begge af Ommestrup, der kunne fortælle, at de kendte til hans sygdom. 19.3.1798. Fol. 94.

144. Synsforretning over den åstrækning af Egås å, som Egås mænd skal vedligeholde og rense. 9.7.1798. Fol. 95b.

145. Efterlyst Peder Enøje og Niels Andersen, som er mistænkt for tyveri. 27.8.1798. Fol.95b.

146. Efterlyst Christen Jensen og Jens Lugal, som denne sommer skal have omstrejfet på Aarhus mark. 27.8.1798. Fol. 95b.

147. Jens Sørensen af Hjortshøj fæster en gård i samme by under Skårupgårds gods, som Niels Jensen (blev også en enkelt gang kaldt Jens Jensen) havde frasagt sig. (J.J. viste sit fæstebrev af 2.3.1764). Synsforretning. 19.11.1798. 7-5-0-0 htk. Fol. 97b.

148. Efterlyst Niels Rasmussen Allrup, der er undveget fra lægd 16, Randers amt. 3.12.1798. Fol. 98b.

149. Efterlyst Niels Iversen af lægd 39, Vejle amt, der er bortgået. 3.12.1798. Fol. 98b.

150. Efterlyst Anders ? af 13 lægd, Vejle amt. 3.12.1798. Fol. 98b.

151. Efterlyst Søren Espensen Rostved, Hans Sørensen Thorsager og Peder Poulsen, Ulkær mølle. 3.12.1798. Fol. 98b.

152. Efterlyst Søren Nielsen Ørsted, Jens Christensen Hørning og Søren Pedersen Hollandsberg. 3.12.1798. Fol. 98b.

153. Efterlyst Anders Wogensen Durup af Ålborg. 7.1.1799. Fol. 99.

154. Efterlyst reserverne Anders Jespersen og Rasmus Rasmussen Ørsted, lægd 73, Randers amt. 18.3.1799. Fol. 99.

155. Efterlyst reserven Christopher Nielsen Søballe, som ulovligt er undveget. lægd 91, Skanderborg amt. 18.3.1799. Fol. 99b.

156. Efterlyst reserven Anders Christensen af lægd 17, Randers amt. 18.3.1799. Fol. 99b.

157. Efterlyst reserverne Søren Nielsen Stabrand og Christen Nielsen Rødeled, begge af Randers amt. 18.3.1799. Fol. 99b.

158. Efterlyst reserven Thyge Jensen Ørbæk, lægd 53, Vejle amt. 8.4. 1799. Fol. 100.

159. Synsforretning på afg. Jens Jørgensens gård i Uggelbølle på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke Dorthe Poulsdatter. L.V. Jens Jensen. Børnenes fødte værge. Peder Jørgensen, Brandstrup. På hans vegne mødte Peder Damsgård fra Segalt. 8.4.1799. 3-4-0-0 htk. Fol. 100.

160. Efterlyst reserverne Ole Jacobsen Thorsager og Hans Pedersen Schiffardt, lægd 61, Randers amt. 1.7.1799. Fol. 102.

161. Efterlyst reserven Laurits Jochumsen af Vamdrup, lægd 74, Ny Ribe amt. 1.7.1799. Fol. 102.

162. Efterlyst reserven Jens Nielsen Overfussing, lægd 81, Randers amt. 1.7.1799. Fol. 102.

163. Synsforretning på afg. Jørgen Jensens gård i Egå i forbindelse med skifteforretningen. Gården var ejet af Poul Sørensen i Ovdrup. Enke: Margrethe Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen. Børnenes fødte værge: Søren Jensen i Bendstrup. 6-4-0-0 htk. 11.8.1799. Fol. 102, 102b, 103.

164. Christen Olesen fæster en gård i Vorre under Vosnæsgårds gods, som faderen Ole Pedersen har afstået. Synsforretning. 5-3-0-0 htk. 19.8.1799. Fol. 102b, 104.

165. Niels Nielsen fæster en gård i Vorre under Vosnæsgårds gods, som Jens Nielsen har afstået til ham. Synsforretning. 9-1-0-2 htk. Der bruges kun de 7-5-0-0 htk. under gården, resten bruges under et boelsted i Brandstrup. 19.8.1799. Fol. 102b, 105.

166. Niels Christiansen fæster et boelsted i Skødstrup under Vosnæsgårds gods efter Christian Post, hvis enke Karen Pedersdatter har overladt stedet til ham. Enkens LV: Niels Rytter i Skødstrup. Synsforretning.
1-5-0-0 htk. 19.8.1799. Fol. 102b 105b.

167. Peder Jørgensen fæster en gård i Skødstrup under Vosnæsgårds gods, som Jørgen Bertelsens enke Kirsten Rasmusdatter har overladt sønnen. Enkens LV: Peder Skræder. Synsforretning. 5-0-0-0 htk. 19.8.1799. Fol. 102b, 106b.

168. Christian Bertelsen Smed fæster Stenaagården i Hjortshøj sogn under Vosnæsgårds gods. Synsforretning.
ca. 4-0-0-0 htk. 19.8.1799. Fol. 102b, 107b.

169. Christen Christensen Fischer fæster en gård i Eskerod under Vosnæsgårds gods, som hans stedfar Jens Jørgensen Bruus har overladt ham. ca. 6-0-0-0 htk. Synsforretning. 19.8.1799. Fol. 102b, 108b.

170. Niels Nielsen Laue fæster en gård i Følle på Vosnæsgårds gods. 5-5-0-0 htk. Synsforretning. 19-8-1799. Fol. 102b, 109b.

171. Synsforretning på Niels Thomasens gård i Hjelmager under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afg. hustru Kirsten Jensdatter. Ved skifteforretningen var mødt arvingen Thomas Nielsen. 3-7-0-0 htk. 19.8.1799. Fol. 102b, 110b.

172. Synsforretning på Peder Olesens gård i Eskerod under Vosnæsgårds gods i forbindelsen med skifteforretningen efter hans afg. hustru Dorthe Jacobsdatter. 6-0-0-0 htk. 19.8.1799. Fol. 102b, 111.

173. Synsforretning på afg. Peder Rasmussens (Han blev også kaldt Peder Groesen) gård i Hjelmager under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Anne Dorthea Pedersdatter. LV: Peder Poulsen. Børnenes fødte værge: Rasmus Rasmussen i Studstrup. 3-6-0-0 htk. 19.8.1799. Fol. 102b, 112b.

174. Efterlyst landsoldat Hans Jørgen Drammen af lægd 87, Randers amt, der er undveget. 2.12.1799. Fol. 114.

175. Efterlyst Jens Jonasen Velling, lægd 5, Vejle amt, der er undveget. 2.12.1799. Fol. 114.

176. Efterlyst reserven Hans Laursen, lægd 49, Vejle amt, der er undveget. 2.12.1799. Fol. 114.

177. Efterlyst reserven Rasmus Pedersen Østerballe, lægd 29, Randers amt, der er undveget. 2.12.1799. Fol. 114.

178. Efterlyst Niels Jørgensen Bjerre, der er udbrudt og undveget af Horsens bys arresthus. 2.12.1799. Fol. 114.

179. Efterlyst reserven Jørgen Bertelsen, lægd 14, Vejle amt, der er undveget. 2.12.1799. Fol. 114.

180. Efterlyst Peder Erichsen, der er udbrudt og undveget Vejle bys arrest. 2.12.1799. Fol. 114.

181. Efterlyst Christen Rasmussen Harritslev, lægd 77, Randers amt, der er undveget. 2.12.1799. Fol. 114.

182. Reserven Bertel Sørensen Hjelmager af lægd 96 mødte i retten med to vidner Søren Thygesen og Jens Andersen, begge af Hjelmager, der bevidnede, at de havde oplevet, at B.S.H. havde haft et tilfælde af slag. 10.2.1800. Fol. 114b.

183. Efterlyst reserven nr. 95 Poul Nielsen af Hem sogn, lægd 99, Randers amt, der er undveget. 17.2.1800. Fol. 115.

184. Efterlyst reserven Søren Bertelsen Værc af lægd 32, Vejle amt, der er undveget. 17.2.1800. Fol. 115.

185. Efterlyst reserven Laurs Jensen Torsted Kirkehus lægd 111, Vejle amt, gl. nr. 38 og nyt nr. 37, der er undveget. 17.2.1800. Fol. 115.

186. Efterlyst reserven nr. 40/35 Anders Hansen Olsted og 41/36 Jens Olesen Hallum af lægd 60, Vejle amt, der er undveget. 17.2.1800. Fol. 115.

187. Efterlyst reserven Niels Rasmussen af lægd 1, Hornslet sogn, Randers amt, som er bortrømt. 17.2.1800. Fol. 115.

188. Efterlyst reserven Hans Hansen Bøgballe, 12 år, af lægd 75, Vejle amt, der er undveget og reserven Anders Nielsen, 12 år af lægd 3, Vejle amt, der også er undveget. 17.2.1800. Fol. 115.

189. Efterlyst reserven Anders Pedersen Vinderslev, der var anklaget for deltagelse i forfærdigelse af falske bankosedler, men nu var undveget. 31.3.1800. Fol. 115b.

190. Efterlyst nr. 96-81 Niels Jensen Ollerup af lægd 52, Vejle amt og nr. 63-51 Otte Jensen Vrigsted af lægd 87, Vejle amt, der begge er undveget. 31.3.1800. Fol. 115b.

191. Efterlyses to personer, som anses for at være holstenske kræmmere, som har tilforhandlet sig en del strømper i Hammerum herred og betalt med adskillige mønter, der viste sig at være falske. 31.3.1800. Fol. 115b.

192. En meddelelse fra det kongelige danske kancelli, hvori oplyses, at der på en hovedgård i Danmark er styrtet 11 køer på en nat efter at have spist taksblade. 31.3.1800. Fol. 115b.

193. Synsforretning efter afg. boelsmand Jens Rasmussen Laue og hustru Karen Pedersdatter i Skødstrup under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Til stede var den mindreårige søn Jens Jensen med kurator Christen Mortensen i Brandstrup og på de umyndige børns vegne deres FM: Niels Rytter i Skødstrup. 3-0-0-0 htk. 21.4.1800. Ny fæster Peder Christensen, barnefødt i Kankbølle, - senere nævnes, at han var barnefødt i Eskerod. 19.8.1799. Fol. 102b, 115b, 116, 118, 120b.

194. Synsforretning på den parcel, som Secher af Kiærgården havde solgt til gårdmand Jens Rasmussen i Grøttrup, Todbjerg sogn for at fastsætte hartkornet. 5.5.1800. Fol. 115b, 116b.

195. Efterlyst reserven Christen Rasmussen Lundam, lægd 94, Aarhus amt, der er undveget. 12.5.1800. Fol. 116.

196. Efterlyst reserven Jens Villum af lægd 56, Vejle amt, Ringive sogn. 5.5.1800. Fol. 116.

197. Efterlyst landsoldat Niels Nielsen Vinding, lægd 19, Vejle amt og søelemit Karl Henrichsen ?, lægd 8, Vejle amt. 12.5.1800. Fol. 116.

198. Efterlyst reserven nr. 65-54 Jacob Nielsen Bisholt, lægd 93, Vejle amt. 12.5.1800. Fol. 116.

199. Efterlyst reserven Hans Peder Clemmensen Ødis, lægd 119 nr. 12, Vejle amt, der er undveget og reserven Peder Thomasen Vejsmark, lægd 7, litra G.I nr. 80, der er undveget. 12.5.1800. Fol. 117b.

200. Efterlyst reserven Christian Nielsen Skjød, lægd 75, Viborg amt, ny nr. 119, der er undveget. 12.5.1800. Fol. 117b.

201. Efterlyst Johan Casper Blichsmidt og Albret Andersen, der var arresteret og indsat i Vejle bys civile arrest for begået tyveri i Haderslev og nu var undveget. 12.5.1800. Fol. 117b.

202. Efterlyst reserven Hans Frederichsen, 9 år af lægd 37, Vejle amt nr. 147, der er undveget. 29.9 1800. Fol. 117b.

203. Efterlyst reserven Anders Christensen Rønde, lægd 29, Randers amt, der er bortrømt. 29.9.1800. Fol. 118.

204. Efterlyst arrestanten Jens Andersen, 30-40 år gammel, der var arresteret for tyveri og nu bortrømt fra Fredericia rådhus. 29.9.1800. Fol. 118.

205. Efterlyst reserven Christen Pedersen af lægd 28, Viborg amt nr. 87, der er undveget. 29.9.1800. Fol. 118.

206. Efterlyst Anders Wogensen Durup, lægd 70, Aalborg amt, nr. 85, der er bortrømt. 29.9.1800. Fol. 118.

207. Synsforretning efter afd. udflytter gårdmand Niels Sparre i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Anne Sørensdatter. LV: Mads Sørensen i Thorsager. De umyndiges FM: Peder Sørensen i Eskerod. Næste fæster: Thomas Rasmussen. 5-4-0-0 htk. 6.10.1800. Fol. 118, 118b, 124b, 125.

208. Christen Pedersen Møller fæster en gård i Segalt under Vosnæsgårds gods efter afd. Peder Møller. Synsforretning. 4-6-0-0 htk. og skovskyld 0-0-2-1 11/13 htk. 6.10.1800. Fol. 118, 119.

209. Niels Sørensen fæster en gård i Skødstrup under Vosnæsgårds gods efter Søren Nielsen. Enke: Johanne Marie Pedersdatter. Enken foreviste fæstebrev af 2.6.1774. 5-5-0-0 htk. Synsforretning. 6.10.1800. Fol. 118, 120.

210. Synsforretning af Løgten kro. Ny fæster: Laurs Eriksen Vendelboe af Skanderborg. 27.10.1800. Fol. 121, 121b.

211. En erklæring fra ungkarl Jacob Jacobsen, tjenende Niels Sparres enke i Uggelbølle, hvori han erkender, at han urigtigt har beskyldt gårdmand Mogens Rasmussens kone Anne Marie Madsdatter i Uggelbølle for at have stjålet 10 eller 11 rigsdaler af hans kiste. 3.11.1800. Fol. 121b.

212. Efterlyst landsoldat Christen Andersen af lægd 30, Viborg amt, der er undveget og reserven Jens Jørgensen, lægd 106, Viborg amt. 17.11.1800. Fol. 122b.

213. Efterlyst reserven Hans Pedersen af lægd 71, Viborg amt, er undveget. 17.11.1800. Fol. 122b.

214. Efterlyst reserven Anders Christensen Rønde af lægd 29, Randers amt, der er undveget. 17.11.1800. Fol. 122b.

215. Efterlyst Christen Joensen Vester Grønning af lægd 9, nr. 39, Randers amt, landsoldat ved 2. jyske infanteriregiment 4. afdeling nr. 88, der er undveget. 17.11.1800. Fol. 122b.

216. Efterlyst reserverne Christen Pedersen Jebjerg og Hans Pedersen Breum af lægd 8, Viborg amt, der er undveget. 17.11.1800. Fol. 122b.

217. Efterlyst reserven Niels Henrichsen af lægd 34, Vejle amt, der er undveget. 8.12.1800. Fol. 122b.

218. Efterlyst landsoldat Christen Thygesen Hedensted af lægd 109, Vejle amt, der er undveget. 22.12.1800. Fol. 122b.

219. Efterlyst reserverne Poul Thusen Fly af Gammelstrup sogn og Niels Christensen Vroue af Fly sogn, Viborg amt, der er undveget. 22.12.1800. Fol. 122b.

220. Efterlyst arrestanterne Christen Michelsen Høgh af natmands folk, 45 år og Anders Jensen Rytter fra Sundby ved Aalborg, 47 år og Søren Rasmussen Munk fra Hjørring amt, 34 år, der er undsluppet fra Viborg tugthus. 22.12.1800. Fol. 122b.

221. Poul Pedersen i Kankbølle udgiver en selvskyldner kaution til Michel Kaae i Graamølle på 1335 rd. I kautionen oplyses: Hr. Lindholm, saddelmager i Aarhus har af Michel Kaae i Gråmølle tilkøbt sig ejendom på Vejlby mark bestående af 1-5-0-0 htk og 10 fag hus. 20.4.1800. Fol. 123b.

222. Efterlyst en svensk rentemester Remholdsen, der er undveget. 13.6.1800. Fol. 124.

223. Efterlyst en svensk desertør Ole Larsen, som har begået mord. 13.6.1800. Fol. 124.

224. Efterlyst reserven Laurs Laursen ? i Viborg amt, der er undveget. 13.6.1800. Fol. 124.

225. En panteobligation udstedt af Michel Jensens enke Johanne Nielsdatter i Hjortshøj til gårdmand Jens Pedersen samme sted for lånte 36 rd., hvorfor er pantsat en del bohave og sengeklæder m.m. Enkens LV: Jens Sørensen i Hjortshøj. 20.7.1801. Fol. 124b.

226. Synsforretning af afd. Niels Loftmands hus i Uggelbølle på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enken Birthe Thomasdatter var nu blevet gift med Niels Madsen. FM. for den umyndige søn var afdødes bror Søren Jørgensen Loftmand i Skødstrup. 20.7.1801. Fol. 124b, 125b.

227. Synsforretning af husmand Niels Møllers hus i Skødstrup under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru Anne Nielsdatter. På egne og de øvrige arvingers vegne mødte Niels Væver af Havhusene. 20.7.1801. Fol. 124b, 126.

228. Synsforretning på den gårds jorder på Grottrup mark i Todbjerg sogn, som Espen Poulsen havde afhændet til Secher på Kiærgård og Schmidt på Skæringgård. 17.8.1801. Fol. 127.

229. Retten modtog en erklæring fra landsoldat Niels Jacobsen i Skødstrup, hvori han beklager nogle udtalelser i et brev til sin far angående skiftebehandlingen efter sin kone Louise Hansdatter, hvorved forvalter Langaa, som behandlede skiftet, blev fornærmet. Niels Jacobsen betalte derefter 2 mark til sognets fattige. 12.10.1801. Fol. 128, 128b.

230. Synsforretning af Jens Poulsens gård i Bendstrup, Todbjerg sogn under Skårupgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru. 12.10.1801. 128, 128b, 129b.

231. Synsforretning på Virup skov og dens tilhørende ejendomme, der tilhører de 6 forrige Frisenvoldsgårde i Skæring, som tidligere har hørt under Frisenvold gods og præsten i Hjortshøj. Skoven er nu under opmåling til udskiftning af fællesskabet. 16.11.1801. Fol. 130.

232. Synsforretning af afg. husmand Michel Jensens hus i Hjortshøj by under Skårupgårds gods. Ny fæster Niels Pedersen, der blev gift med enken. 14.12.1801. Fol. 132, 132b.

233. Synsforretning af afg. Jørgen Jørgensen Bødkers gård i Følle på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Kirsten Rasmusdatter. LV: Gårdmand Rasmus Vorre i Uggelbølle. Afdødes eneste barn Jens Jørgensen. Hans kurator: Niels Bang. 5-5-0-0 htk. 14.12.1801. Fol. 132, 133.

234. Synsforretning af Søren Skrivers hus i Følle på Vonæsgårds gods. i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru Anne Jørgensdatter. Værge for datteren: Jørgen Bruus i Følle. 14.12.1801. Fol. 132, 134.

235. Synsforretning af Søren Frandsens gård i Egå, der tilhørte Poul Sørensen på Oudrupgård i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru Inger Pedersdatter. Værge for børnene: Anders Jørgensen, gårdmand i Skæring. 6-4-0-0 htk. 15.2.1802. Fol. 135, 135b.

236. Sognefoged og lægdsmand Peder Skræder mødte og tilkendegav, at hans plejesøn Peder Christensen, 19 år gammel, født i Segalt og anført i Skødstrup sogns lægd nr. 3, Randers amt under ny løbe nr. 74, siden sin spæde alder var været hos ham. Peder Skræder har ikke selv nogen søn. 22.3.1802. Fol. 136b.

237. Synsforretning af Rasmus Andersen Overgårds gård i Eskerod på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru Dorthe Rasmusdatter. Afdødes bror skomager Jens Rasmussen i Eskerod mødte på egne og sin moders vegne samt værge for sin søsters umyndige børn. Husmand Jens Poulsen i Rønne og Anton Bødker i Uggelbølle mødte på deres hustruers vegne. 6-0-0-0 htk. 3.5.1802. Fol. 137, 137b.

238 Efterlyst jøderne Hirtz Russ og Hartvig Vulf, der er undveget fra Aarhus arrest. 17.5.1802. Fol. 137b.

239. Efterlyst forbryderne inspektør Dahlin og bonden Anders Mattson, der er undveget fra fængslet i Ørbro i Sverige. 2.8.1802. Fol. 139.

240. Efterlyst reserven Niels Nielsen fra Viuf i Vejle amt, der er undveget. 2.8.1802. Fol. 139.

241. Synsforretning over Svinbogårds jorder, der tilhørte Jørgen Mørk Secher til Østergård, der ønskede at udparcellere jorden. 4.10.1802. Fol. 139, 139b.

242. Niels Bruus mødte og frasagde sig sit fæste på et boelsted i Havhusene og afleverede sit fæstebrev af 8.12.1773. 4.10.1802. Fol. 139.

243. Synsforretning af afdøde Rasmus Justesens udflyttergård i Segalt kaldt Segalt Skovgård i forbindelse med skifteforretningen. Ny fæster: Niels Rasmussen. 4-6-0-0 htk. 25.10.1802. Fol. 140b, 141, 142b.

244. Peder Jensen fæster et boelsted i Havhusene på Vosnæsgårds gods, som Niels Bruus har frasagt sig. Synsforretning. 1-0-1-1½ htk. 25.10.1802. Fol. 140b, 141, 142.

245. Christen Sørensen fæster det såkaldte Træskohus i Skødstrup som afdøde Søren Balle sidst beboede. 25.10.1802. Fol. 140b, 141, 143b.

246. Synsforretning over selvejer Søren Sørensen i Skæring, hans gårds ejendomme. 22.11.1802. Fol. 140b, 141.

247. Efterlyst reserven Niels Sørensen Hadberg, lægd 123, Randers amt, der er undveget. 20.12.1802. Fol. 144.

248. Synsforretning og skøde. Jens Nielsen (Han blev først kaldt Jens Olesen) fæster en gård i Kankbølle på Vosnæsgårds gods, som Poul Pedersen på grund af alderdom har overladt sin svigersøn g.m. datteren Ellen Poulsdatter. 6-5-1-2 htk. og skovskyld 0-0-2-½ htk. 21.2.1803. Fol. 144b, 148, 148b, 152.

249. Sag mellem Rasmus Præst af Kragelund og landsdommer Hoff til Ryomgård vedr. den fædrift Kragelunds beboere havde sat i drift i Ryomgårds skove. 28.2.1803. Fol. 145, 149.

250. Oplæst en erklæring fra Mads Gravesen i Hejlskov at han ikke har udspredt noget fornærmeligt om Søren Pedersen i Rodskov i anledning af en sag, som denne har haft med politiretten i Randers, fordi han bl.a. havde solgt noget smør, der havde tilhørt en anden. 27.6.1803. Fol. 146b.

251. Synsforretning på afdøde Niels Nielsens gård i Eskerod på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Kirsten Rasmusdatter. LV: Gårdmand Anders Nielsen i Åstrup. Børnenes FM: Rasmus Nielsen i Segalt. Der nævnes to sønner: Niels og Rasmus.
6-0-0-0 htk. og skovskyld 2-0-0-1/6. 11.7.1803. Fol. 147, 150.

252. Synsforretning på afdøde Anders Ahmes hus i Eskerod på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Maren Rasmusdatter. LV: Gårdmand Anders Nielsen i Åstrup. På egne og medarvingers vegne mødte: Johannes Laue i Segalt, Rasmus Thomasen i Uggelbølle, Niels Laue i Følle, Anders Poulsen og Thomas Laursen i Hjelmager, Christen Andersen i Uggelbølle og Niels Fisker i Eskerod. 11.7.1803. Fol. 147, 151.

253. Synsforretning på afd. Jesper Pedersens gård i Kankbølle i forbindelse med skifteforretningen, og skøde fra hans enke Mette Espensdatter i Kankbølle til ungkarl Espen Sørensen af Hjordbjerggård på den hende tilhørende selvejer rettighed ved hendes i fæstehavende og iboende gård under Vosnæsgårds gods. 6.5.1.2 htk samt skovskyld 0-0-2-½ htk. Synsmænd: Niels Farre og Anders Jørgensen af Skæring. 14.11.1803. Fol. 147b, 151b, 152, 158, 158b, 160b.

254. Synsforretning på selvejer og gårdmand Niels Eløvs ejendomme på Skæring bys mark. 14.11.1803. Fol. 147b, 151b.

255. Synsforretning på afdøde Christen Gregersens gård i Segalt på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Søren Sørensen, ny fæster, der blev gift med enken. Børnenes værger: Christen Møller og Niels Gregersen i Segalt. 4-6-0-0 htk. 12.12.1803. Fol. 148, 148b, 152b.

256. Synsforretning på Peder Rasmussens gård i Skødstrup i forbindelse med skifteforretningen i forbindelse med hans hustru Margrethe Pedersdatters død. Værge for den umyndige datter Peder Skræder. Den myndige søn Rasmus Pedersen var til stede. 5-5-0-0 htk. 12.12.1803. Fol. 148, 148b, 153.

257. Synsforretning på Rasmus Pedersens gård i Uggelbølle i forbindelse med skifteforretningen i forbindelse med hans hustru Karen Jørgensdatters død. Til stede var sønnen Peder Rasmussen i Rodskov på egne og umyndige søskendes vegne. Gårdmand Anders Pedersen i Uggelbølle og Jonas Michelsen på deres hustruers vegne. 5-4-0-0 htk. 12.12.1803. Fol. 148, 148b, 154.

258. Læst skøde fra selvejer Peder Lassen på hans gård i Svinbo, Skødstrup sogn til sin søn Las Pedersen, og en obligation på 200 rd. fra Las Pedersen til sin bror Christen Pedersen. Aftægtskontrakt mellem Peder Lassen, hans hustru og Las Pedersen. 20.3.1804. Fol. 155b, 156, 385.

259. Gårdmand Anders Pedersen af Studstrup i Skødstrup sogn mødte og tilkendegav, at hans plejesøn Jacob Sørensen, 14 år, født i Dejret og anført i Skødstrup sogn, lægd 3, Randers amt, siden han var 4 år bestandig har været hos ham, og at plejefaderen ikke selv har nogle sønner. 20.3.1804. Fol. 155b.

260. Anders Ostenfeldt fæster et boelsted i Skødstrup på Vosnæsgårds gods, som hans bror Peder Ostenfeldt har afstået på grund af svaghed. Aftægtskontrakt oprettet mellem Anders Ostenfeldt og Peder Ostenfeldt g.m. Birthe Jensdatter. Peder Ostenfeldt havde fæstebrev af 24. april 1787. 3-0-0-0 htk. 7.5.1804. Fol. 157b, 164b, 165, 168b.

261. Niels Sørensen Rytter fæster en gård i Skødstrup på Vosnæsgårds gods, som Johan Smed tidl. har haft i fæste. Synsforretning. 5-5-0-0 htk. 4.6.1804. Fol. 158, 158b, 161.

262. Synsforretning på afd. Christen Gregersens gård i Segalt på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Ny fæster: Søren Sørensen. 4-6-0-0 htk. Synsmænd: Anders Farre og Anders Jørgensen i Skæring. 4.6.1804. Fol. 158, 158b, 162.

263. Synsforretning på afd. Søren Smeds udflyttede boelsted i Ommestrup på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. 1-4-3-1 htk og skovskyld 0-2-2-2 htk. Ny fæster: Anders Sørensen. 4.6.1804. Fol. 158, 158b, 161b.

264. Synsforretning af Egås hegn. Synsmændene: Gårdmændene Rasmus Jensen, Søren Frandsen og Niels Pedersen af Egå samt Peder Sønder og Peder Willadsen af Skæring. 1.10.1804. Fol. 159.

265. Syns- og taksationsforretning af Vosnæsgårds skove til brug ved indbrænding af svin. Synsmændene: Christen Fischer i Eskerod, Niels Væver i Havhusene, Rasmus Pedersen i Skødstrup og Jens Ostenfeldt i Studstrup. 8.10.1804. Fol. 159, 159b, 163.

266. Gårdmand Rasmus Ibsen af Studstrup mødte og begærede syn af 6 broer på landevejen mellem Aarhus og Ebeltoft og 2 broer på landevejen mellem Aarhus og Randers. Gårdmand Rasmus Ibsen havde efter en licitationsforretning den 10.9.1804 istandsat broerne. Synsmænd af de 6 broer: Niels Farre og Anders Jørgensen i Skæring og af de 2 broer: Rasmus Ibsen i Studstrup. 22.10.1804. Fol. 159b, 160, 163.

267. Synsforretning på noget jord, som selvejer og gårdmand Peder Rasmussen i Skæring ville afhænde. Synsmænd: Sognefoged Peder Skræder i Skødstrup og Rasmus Ibsen i Studstrup. 29.10.1804. Fol. 160, 163b.

268. Synsforretning på afd. Peder Mortensens gård i Skødstrup på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke Karen Jensdatter: LV: Husmand Niels Møller i Skødstrup. Til stede var den afdødes søster og arving Anne Mortensdatter, enke efter Poul Jensen. Hendes LV: Gårdmand Niels Helboe. 5-5-0-0 htk. Enken afstod fæstegården til tjenestekarl Peder Christensen hos sognefogden Peder Skræder i Skødstrup. Peder Mortensen havde fået fæste på gården 3.2.1773. Der blev oprettet en aftægtskontrakt. 4.2.1805. Fol. 164b, 165, 167b, 170b.

269. Synsforretning på Rasmus Pedersens fratrådte gård i Uggelbølle. Ny fæster: Jonas Michelsen. 5-4-0-0 htk. Synsmænd: Niels Farre i Skæring og Jens Pedersen i Hjortshøj. 4.2.1805. Fol. 164b, 165, 169.

270. Artillerist Jens Nielsen Beis blev arresteret for at have stjålet 2 køer fra forpagter Møller på Vosnæsgård. Sagen blev behandlet ved det jyske lette dragonregiment i Randers. 20.2.1805. Fol. 165.

271. Michel Knudsen i Åstrup mødte og tilkendegav, at hans bror Knud Knudsen, der tjente hos smeden i Blåkær på Mols, var død, og at skifteforvalteren havde krævet tingsvidne om, hvem der var hans arvinger, som blev oplyst: 1. En helbror Michel Knudsen, aftægtsmand i Åstrup på Vosnæsgårds gods. 2. Helbror Niels Knudsen i Ommestrup. Død og efterladt: 1a. Knud Nielsen, 29 år, 1b. Rasmus Nielsen, 27 år, 1c. Peder Nielsen, 21 år, alle i Ommestrup. 3. Halvsøster Anne Margrethe Rasmusdatter g.m. husmand Niels Jensen i Rodskov. 25.2.1805. Fol. 170.

272. Synsforretning på Jørgen Nielsens gård jorder i Egå. 29.4.1805. Fol. 171.

273. Skøde af 14.6.1805 udstedt af Peder Schmidt i Skæring Munkgård til Peder Jensen Øverst i Skæring by i Egå sogn på en gård i byen af 5-7-2-0 htk. og købekontrakt vedr. samme handel af 17.12.1803. En obligation udstedt til Simon Assendrup i Aarhus, hvormed han pantsætter sin gård for 1300 rd. 1.7.1805. Fol. 171b, 172b, 173b, 376b, 379b, 573b.

274. Skøde af 21.6.1805 udstedt af Peder Schmidt i Skæring Munkgård til gårdmand Jens Rasmussen Tvilling i Aarhus på en gård i Skæring, Egå sogn af hartkorn 5-7-2-0 htk, og en købekontrakt vedr. samme handel af 21.12.1803. En obligation udstedt til gårdmand Christen Olesen i Vorre. 1.7.1805. Fol. 171b, 173b, 174.

275. Søren Nielsen Smed fæster et hus i Skæring under Skæring Munkgårds gods. Synsforretning. Synsmænd: Sognefoged Peder Skræder i Skødstrup og gårdmand Anders Nielsen af Åstrup. 2.11.1805. Fol. 172, 179.

276. Fledføringskontrakt (en speciel aftægtskontrakt) oprettet mellem enken Ellen Sørensdatter, enke efter skomager Bertel Pedersen og gårdmand Jens Jensen Bruus i Uggelbølle, hvis kone hun var i familie med. Ellen Sørensdatter havde tidl. haft en fledføringskontrakt med provst Byberg i Hornslet, som var blevet ophævet ved retten. 2.12.1805. Fol. 176, 176b.

277. Købekontrakt af 17.12.1803 og skøde af 16.6.1805 på et boelsted til ungkarl Laurs Sørensen Sparre i Skæring, Egå sogn fra Peder Schmidt på Skæring Munkgård på 2-0-0-0 htk. Samt en udstedt obligation på 525 rd til fæstegårdmand Niels Rasmussen Helboe i Skødstrup. Tidligere havde gården været beboet af hans forældre Søren Sparre og Maren Laursdatter. 2.12.1805. Fol. 176, 177, 177b, 178, 271, 304b.

278. Mourits Sørensen i Skødstrup mødte og oplyste, at der var kommet en so uden noget mærke til hans bopæl. 2.12.1805. Fol. 176.

279. Synsforretning på Christian Bertelsens gård kld. Stenågård under Skæring Munkgårds gods. 3-7-2-1 htk. Synsforretning. Synsmænd: Niels Christensen Farre og Anders Jørgensen af Skæring. Christian Bertelsen afstod ifølge aftægtskontrakt gården frivilligt, da han var gammel og svag. 2.12.1805. Fol. 176, 178b, 179, 183b, 185b.

280. Synsforretning på afdøde Thomas Nielsens gård i Ommestrup på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Dorthe Poulsdatter. LV: Søren Jensen. Børnenes FM: Søren Laursen i Ommestrup. 5-6-2-0 htk. 23.12.1805. Fol. 179b, 181b, 182.

281. Synsforretning på Peder Damsgårds gård i Segalt på Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru Anne Nielsdatter. Jens Bruus af Uggelbølle mødte som FM for den umyndige datter Karen Pedersdatter. 4-6-0-0 htk. 23.12.1805. Fol. 179b, 181b, 183.

282. Købekontrakt af 21.12.1803 og skøde på en gård til Peder Rasmussen Sønder i Skæring, Egå sogn fra Peder Schmidt på Skæring Munkgård på 7-6-2-0 htk. for 2000 rd. Samt en obligation udstedt til den umyndiggjorte Jens Pedersen Kolbye (forhen gårdmand i Vejlby) og hustru Inger Christensdatter samt Hans Jensen Aabye, som kurator for sin steddatter på 1100 rd. 3.2.1806. Fol. 180, 180b, 181.

283. Skøde af 15.6.1805 på et hus i østre ende af Virup skov i Hjortshøj til gårdmændene Peder Øverst og Peder Sørensen Udsen, begge af Skæring fra selvejergårdmand Niels Groesen i Svinbo, Skødstrup sogn på skovskyld 0-3-0-0 htk. Pris: 400 rd. 24.2.1806. Fol. 180, 187.

284. Skøde af 24.2.1806 på selvejerrettigheden på en gård i Kankbølle på 4-3-3-2 htk til Niels Jensen fra hans far Jens Haarup, der var 71 år og svagelig. 3.3.1806. Fol. 181b, 182.

285. Boelsmand Peder Madsen i Havhusene erklærede at ligesom han allerede i følge den imellem ham og kammerråd Secher til Vosnæsgård oprettet aftægtskontrakt havde afstået sit fæstehavende boelsted i Havhusene, ønskede han nu, at retten ville vedgå hans afståelse. 3.3.1806. Fol. 181b

286. Sognefoged, oldermand og gårdmand Thomas Nielsen i Følle blev anklaget for krohold og salg af brændevin. Dom: Thomas Nielsen skulle betale 20 rd og sagens omkostninger. 12.5.1806. Fol. 185.

287. Synsforretning på over- og underskov, eng og tørveskær m.m. i Sortmose skov, der tilhørte Kankbølle by med hensyn til udskiftning af fællesskabet. Synsmænd: Søren Andersen Møller i Følle mølle på Kalø gods og gårdmand Thomas Pedersen af Universitetets gods i Følle. 14.7.1806. Fol. 186b.

288. Synsforretning af græsningen m.m i skovene på Vosnæsgårds hovedgårds marker. Synsmænd: Thomas Pedersen og Jens Rønde, begge af universitetets gods i Følle. 28.7.1806. Fol. 186b, 187b, 231.

289. Synsforretning af græsningen m.m. i skoven på Studstrup, Segalt og Eskerods marker tilhørende Secher til Vosnæsgård. 28.7.1806. Fol. 187, 187b, 232.
Fol. 190. Bertel Pedersens enke med lavværge Niels Rasmussen af Segalt, der også mødte på egne vegne, Rasmus Overgaard og Peder Jensen af Eskerod samt Anders Rasmussen og Søren Christophersen af Studstrup mødte, og erklærede, at de var tilfredse med den afholdte synsforretning.

290. Synsforretning på afdøde Jacob Pedersens gård i Segalt under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Birthe Pedersdatter. LV: Christen Olesen. Ved synsforretningen mødte Peder Tømmermand af Eskerod som formynder for sin søn Peder Pedersen og for sin afdødes bror Peder Pedersens umyndige børn og tillige på sin bror Bertel Pedersens vegne i dennes sygdomsforhold. 4-6-0-0 htk. 11.8.1806. Fol. 187b, 188, 233b.

291. Synsforretning på afdøde Søren ? gård i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. 11.8.1806. Fol. 187b.

292. Gårdmand Anders Jørgensen i Skæring mødte med vidnerne Niels Christensen og Jens Rasmussen, begge af Skæring for at bevidne, at han ikke længere var i stand til at passe sin gård. De fortalte, at Andersen Jørgensen den 3.12.1804 på sin rejse hjem fra Aarhus med et læs træ væltede med vognen og brækkede sin højre arm, hvorefter han ikke siden har kunnet så eller plove sin jord. 18.8.1806. Fol. 188.

293. Til at syne hegn i følge forordningen af 29.10.1794, §9 blev udnævnt følgende mænd fra Vosnæsgård birk: Skødstrup sogn, Gårdmændene Peder Gregersen i Skødstrup, Niels Helboe i Skødstrup, Anders Lau i Segalt, Anders Poulsen i Hjelmager, Rasmus Ibsen i Studstrup og Rasmus Jensen i Åstrup. Hjortshøj sogn: Gårdmændene Jens Sørensen i Hjortshøj, Jens Olesen i Kankballe, Anders Andersen i Hesselballe og Rasmus Laursen i Brandstrup. 25.8.1806. Fol. 188b.

294. Synsforretning over en lod jord af 4 skæpper hartkorn på Egå mark tilhørende gårdmændene Søren Frandsen og Rasmus Jensen i Egå, til udskiftning og parcellering imellem dem. 27.10.1806. Fol. 189, 234b.

295. Gårdmand Anders Nielsen af Åstrup mødte som entreprenør for istandsættelsen af 6 stk. træbroer på landevejen mellem Aarhus og Ebeltoft, nemlig: Skovbroen, Tagmosebroen, Kirkevadsbroen, broen ved Peder Skræders toft, broen ved Havhusene og broen ved Radskov (evt. Rodskov) mølle. Synsforretning. Synsmænd: Snedker og tømmermand Alexander Lund i Mygind og gårdmand Niels Farre i Skæring. 27.10.1806. Fol. 189, 189b.

296. Synsforretning på afd. Peder Pedersens gård i Hjortshøj under Skårupgård gods i forbindelse med skifteforretningen efter både ham og hans hustru. Tilstede var børnenes FM: Deres farbror gårdmand Niels Pedersen i Elev. 7-5-0-0 htk. Den afdøde havde fået fæstebrev 12.11.1778. 3.11.1806. Fol. 189b, 191b, 235, 237b.

297. Peder Christensen fæster en gård i Skødstrup efter Peder Mortensens enke Karen Jensdatter. Synsforretning. 5-5-0-0 htk. 23.2.1807. Fol. 190b, 191, 236.

298. Oplysning om, at sættedommer Bay fra Clausholm var konstitueret til at forrette birkedomme og skriverembederne ved Clausholms birk samt birkedommerembederne i Rosenholms og Vosnæsgårds birker. 1.6.1807. Fol. 191b.

299. Synsforretning på afd. Søren Nielsen Sønders gård i Bendstrup, Todbjerg sogn under Skårupgård gods. Enke: Anne Rasmusdatter. LV: Anders Laursen i Bendstrup. FM: Børnenes farbror Søren Nielsen, husmand i Rodskov. Enken overlod fæstet på gården til sin svigersøn, Jens Nielsen fra ?. Afdøde Søren Nielsen fik fæstebrev 22.5.1779. 3-0-0-0 htk. 1.6.1807. Fol. 191b, 192.

300. Obligation på 500 rd udstedt af Lass Pedersen, ejer af en gård i Svinbo, Skødstrup sogn på 2-7-1-2 htk. til Øster Lisbjerg herreds overformynderi, tilhørende myndlingen Claus Næss Schmidt på Skæring Munkgård. 13.7.1807. Fol. 192, 193, 385, 538b, 539.

301. Obligation læst til udslettelse på 200 rd af 18.3.1804, læst 26.3.1804, udstedt af Las Pedersen i Svinbo til Christen Pedersen i Svinbo. 26.10.1807. Fol. 192b.

302. Peder Lassens søn Las Pedersen mødte på vegne af faderen sammen med to vidner Niels Christensen og Anders Jørgensen, begge af Skæring og naboer til faderen. De bevidnede at Peder Lassens tjenestekarl Poul Christensen ikke havde evner til selvstændig at arbejde som bonde. 26.10.1807. Fol. 193.

303. Synsforretning på to broer mellem Aarhus og Ebeltoft (senere nævnes på landevejen mellem Skæring og Aarhus), kaldt Egå bro og Sønder bro. Synsmænd: Rasmus Poulsen og Jens Pedersen i Skæring. 9.11.1807. Fol. 193b, 239.

304. Synsforretning på Peder Rasmussens gård i Skødstrup. Ny fæster: Rasmus Pedersen. 5-5-0-0 htk. 14.12.1708. Fol. 194, 194b, 239b.

305. Synsforretning på afd. Anders Poulsens gård i Hjelmager under Vosnæsgårds gods til brug ved skifteforretningen. Enke: Birthe Jensdatter. LV: Jens Sørensen, gårdmand i Hjelmager. Til stede var den mindreårige søn Jens Andersen, gårdmændene Rasmus Pedersen i Skødstrup på sin hustrus vegne, Peder Jørgensen i Skødstrup som værge for sin umyndige søn Jørgen Pedersen, og gårdmand Peder Tømmermand i Eskerod på sin hustrus vegne. 3-5-0-0 htk. 14.12.1807. Fol. 194, 194b, 240.

306. Synsforretning på afd. Poul Thomsens hus i Hjelmager til brug ved skifteforretningen. Ny fæster: Søren Pedersen Skriver. 14.12.1807. Fol. 194, 194b, 241.

307. Panteobligation af 30.6.1808 på 168 rd. udstedt af Laurs Eriksen Vendelboe i Løgten kro til købmand Harboe Meulengrath i Aarhus. 1.2.1808. Fil. 195.

308. Panteobligation af 3.2.1808 på 122 rd. udstedt af Laurs Eriksen Vendelboe i Løgten kro til kammerråd Secher til Vosnæsgård. 8.2.1808. Fol. 195, 195b.

309. Synsforretning på Peder Marcussens gård i Skæring under Skæring Munkgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru Maren Sørensdatter. Tilstede ved forretningen var Christen Jørgensen på sin hustrus og de øvrige arvingers vegne. Synsmænd: Sognefoged Peder Skræder i Skødstrup og gårdmand Rasmus Ibsen i Studstrup. 8.2.1808. Fol. 195, 196b, 241.

310. Laurs Eriksen Vendelboe i Løgten kro mødte i retten og oplyste, at han havde så stor gæld, at han ikke længere kunne opfylde sine pligter på kroen og ønskede at frasige sig fæstet pr. 1. maj. 29.2.1808. Fol. 196.

311. Gårdmændene Jens Sørensen af Hjortshøj og Niels Andersen af Brandstrup mødte i retten for at indsættes som stævningsmænd i Hjortshøj sogn og blive taget i ed. 11.4.1808. Fol. 197.

312. Den konstituerede skriver Rasmus Langaa fratrådte retten og overlod protokollen til den efterfølgende konstituerede skriver forvalter Bay fra Clausholm. 11.4.1808. Fol. 197.

313. Sag mod gårdmændene Jens Nielsen, Søren Haarup, Søren Poulsen og Espen Sørensen i Kankbølle for skovhugst i Sortmose skov, der tilhørte Vosnæsgård. 11.4.1808. Fol. 197, 204b, 208b, 209b, 211, 221, 221b, 222b, 223b, 227, 229b, 238b, 242-247, 249b, 252b, 253, 254, 255b, 256b, 257-270.

314. Synsforretning af afdøde Søren Hornbeks enke Kirsten Laursdatters gård i Uggelbølle, Mørke sogn under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Hendes LV: Gårdmand Rasmus Madsen. Til stede var sønnen Rasmus Sørensen med kurator gårdmand Rasmus Thomasen i Uggelbølle. Ved synsforretningen mødte også gårdmændene Knud Bruus og Jørgen Bruus af Rønde på deres hustruers vegne. 5-4-0-0 htk. 16.5.1808. Fol. 200b, 201, 232b, 247, 248.

315. Synsforretning på afdøde Søren Hornbeks gårds jorder i Uggelbølle i forbindelse med jordens udparcellering. Synsmænd: Rasmus Pedersen og Jens Jensen i Uggelbølle. 11.7.1808. Fol. 201b, 248.

316. Stenhugger Peder Brorup af Lynge mødte og begærede synsforretning på de 4 stenkister, som han havde opsat på landevejen mellem Aarhus og Ebeltoft ved Havhusene, Lægten kro, Horshaven, ved Mejlby sogns vejpart ved Skødstrup. Synsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen i Åstrup og Peder Hansen i Skødstrup. 15.8.1808. Fol. 201b, 202, 248b.

317. Synsforretning på Løgten kros bygninger i forbindelse med overdragelsen af forpagtningen til August Techou. Synsmænd: Selvejergårdmand Rasmus Jensen i Åstrup og selvejer gårdmand Niels Christiansen i Ommestrup. 14.9.1808. Fol. 202, 209, 229, 295b.

318. Forpagter Broberg på Tannerupgård mødte på vegne af hans søsters søn reserve Peder Nicolai Jensen, som var indført i Randers amts 3. lægd, Skødstrup sogn under ny løbe nr. 71, men siden er flyttet til lægd 47 i samme amt. Han var ved sidste session blevet pålagt ved tingsvidne at bevise sin sygdom. Ved retten mødte to vidner: Thomas Pedersen og Rasmus Jensen, begge af Følle. Begge kunne bevidne, at Peder Nicolai Jensen flere gange besvimede og bagefter var syg i en periode. 3.10.1808. Fol. 202b.

319. Gårdmand Peder Bruus i Egå mødte og tilkendegav, at hans søn reserve Søren Pedersen, som var indført i Randers amt 7. lægd under ny løbe nr. 9, de sidste 2 år har haft anfald af den såkaldte Slag-sygdom. Han var ved sidste session blevet pålagt ved tingsvidne at bevise sin sygdom. Faderen mødte med to vidner: Husmændene Niels Nielsen og Jens Hansen, begge af Egå, som begge kunne bevidne Søren Pedersens sygdom. 10.10.1808. Fol. 203.

320. Gårdmand Morten Jensen i Vorre mødte og tilkendegav, at han af landmilitsens session i Randers amt var blevet pålagt ved tingsvidne at bevise at hans søn reserve Jens Mortensen Vorre, som findes i Randers amts 3. lægd under ny løbe nr. 37, har mangel på sine sansers brug eller sinds svaghed. Han mødte med to naboer, Peder Pedersen og Anders Laursen, som begge kunne bevidne sønnens svaghed. 24.10.1808. Fol. 203b.

321. Husmand Niels Elsted i Egå mødte og tilkendegav, at hans søn reserve Anders Nielsen, som findes anført i lægd nr. 7, Egå sogn, Randers amt, fra hans første ungdom har haft anfald af slag-sygdom. På sidste session var han blevet pålagt at bevise det ved tingsvidne. Vidnerne var gårdmand Søren Pedersen og husmand Niels Madsen af Egå, som begge kunne bevidne sønnens svaghed. 7.11.1808. Fol. 207.

322. Synsforretning på Niels Christensens gård i Hjelmager i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru Kirsten Christensdatter. 5.12.1808. Fol. 208.

323. Synsforretning på afd. Anders Ahmes enke Maren Rasmusdatters forhen påboede hus i Eskerod i forbindelse med skifteforretningen. 5.12.1808. Fol. 208, 209.

324. Synsforretning på afd. Niels Jensens boelsted i Følle i forbindelse med skifteforretningen. 5.12.1808. Fol. 208, 209.

325. Synsforretning på selvejer Las Pedersens gård i Svinbo. 9.1.1809. Fol. 209b.

326. Gårdmand Poul Jensen Mejlby i Skødstrup på Vosnæsgårds gods mødte og tilkendegav, at han på grund af alderdom og svagelighed ikke kunne bestyre sin fæstegård længere, og med godsejerens samtykke havde overladt den til ungkarl Poul Nielsen i Skødstrup, imod at han fik en aftægtskontrakt, som de var blevet enige om. Poul Jensen fik fæstebrev på gården 10.9.1790. 23.2.1809. Fol. 220b.

327. Niels Jensens enke Kirsten Rasmusdatter i Følle med LV: Rasmus Groesen i Hjelmager mødte og erklærede, at hun ligesom hun allerede havde aftalt med godsejeren, havde afstået sit sted i Følle under Vosnæsgårds gods. På grund af hendes store fattigdom og stedets meget forfaldne tilstand kunne hun ikke vedblive ved stedet. Hverken hun eller hendes afdøde mand havde haft et fæstebrev på stedet, da de ikke havde været i stand til at opfylde de dem foreskrevne fæstevilkår. 10.4.1809. Fol. 222.

328. Selvejergårdmand Søren Jensen i Segalt mødte og begærende synsforretning på hans gårds tilliggende jord i den hensigt at udparcellere jorden. Synsmændene: Rasmus Jensen i Åstrup og Anders Laue i Segalt. 29.5.1809. Fol. 223.

329. Et afkald udstedt af Søren Poulsen i Kankbølle af 16.6.1805 til sin svigerfar Just Laursen i Kasted for den arv, som han på sin kone Kirstine Justdatters vegne kunne arve. Senere var det et afkald for arv efter både Just Laursen og hustru Ane Jensdatter. 12.6.1809. Fol. 225b, 290.

330. Et afkald af 19.10.1802 udstedt af Rasmus Sørensen, Jørgen Hansen Trige og Søren Sørensen Aarhus til deres bror og svoger Søren Poulsen i Kankbølle, hvorved de på visse vilkår fraskriver sig deres arv efter Mette Sørensdatter, der opholder sig hos gårdmand Søren Poulsen.12.6.1809. Fol. 225b, 290.

331. Stensætter Peder Brorup mødte og begærede synsforretning på de stenkister, som han havde anlagt på landevejen mellem Aarhus og Ebeltoft på Rosenholms og Vosnæsgårds birkers jurisdiktioners vejdistrikt. 12.6.1809. Fol. 225b.

332. Stensætter Peder Brorup mødte og begærede synsforretning på stenbroen ved Vosnæsgård på landevejen mellem Aarhus og Ebeltoft. 26.6.1809. Fol. 226, 291b.

333. Synsforretning af Christen Andersens gård i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru Dorthe Jørgensdatter. Ved forretningen var til stede på egne og andre medarvingers vegne: Gårdmand Jørgen Udsen i Rodskov og gårdmand Christen Fischer i Eskerod. 5-4-0-0 htk. 26.6.1809. Fol. 226, 228, 292.

334. Synsforretning af Christen (Rasmussen) Bondes gård i Segalt under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru, (Anne Christophersdatter). 26.6.1809. Fol. 226, 228.

335. Peder Skræder i Skødstrup og Jørgen Johansen Snedker i Følle var indkaldt som vidner i en sag om tyverier begået af arrestanten Anders Gregersen. 4.7.1809. Fol. 226b, 230.

336. Proprietær Schmidt til Skæring Munkgård fremlagde en aftale mellem ham og sognepræsten i Hjortshøj sogn vedr. præstetienden af Skæring Munkgård. 17.7.1809. Fol. 228b, 293b, 294b.

337. Anders Nielsen i Følle gav afkald på sin fædrene arv 46 rd og 9 1/5 sk. dat. 24.6.1809. 17.7.1809. Fol. 228b, 295.

338. Peder Nielsen Skræder i Ommestrup gav afkald for sin hustru Maren Nielsdatters mødrene arv 23 rd og 4 3/5 sk. dat. 24.6.1809. Fol. 228b, 295.

339. Niels Pedersen i Følle gav afkald for sin hustru Karen Nielsdatters fædrene arv 23 rd og 4 4/5 sk. dat. 24.6.1809. Fol. 228b, 295b.

340. Synsforretning af afd. Søren Pedersen Skrivers hus i Hjelmager. Ny fæster: Niels Pedersen Bødker. 24.7.1809. Fol. 229, 296b.

341. Synsforretning af afd. Anders Groesens gård i Segalt under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter ham. Enke: Sidsel Sørensdatter. LV: Rasmus Ibsen, gårdmand i Studstrup. Afdødes bror Jens Groesen i Segalt mødte som formynder for de to umyndige døtre, Rasmus Andersen, som kurator for den mindste søn og gårdmand Jens Nielsen i Brandstrup på sin hustrus vegne. 4-6-0-0 htk. 24.7.1809. Fol. 229, 297b.

342. Aftægtskontrakt mellem Anders Sørensen og hustru Ane Jensdatter i Svinbo og deres søn Søren Andersen. (Anders Sørensen døde 10.11.1809 og Ane Jensdatter 25.10.1824). 14.8.1809. Fol. 229b, 299.

343. Revers fra husmand Peder Hansen i Skødstrup til forvalter Langaa på Vosnæsgård for 63 rd, hvor er pantsat med 1. prioritet adskillige i reversen opregnet løsøre. 14.8.1809. Fol. 229b, 300, 328b, 340b.

344. Anders Sørensen Sønder i Svinbo mødte i retten og afleverede sit fæstebrev af 6.12.1764 på en gård af 6-6-2-2 htk, som han frasagde sig. 14.8.1809. Fol. 229b.

345. Thomas Pedersen i Følle, Bregnet sogn blev angivet for krohold og solgt brændevin m.m. af en person, der ønskede at være anonym. Vidnerne Niels Stær og Jørgen Johansen i Følle blev indkaldt. 16.8.1809. Fol. 230b.

346. Gårdmand Søren Jensen i Bendstrup mødte og tilkendegav, at hans søn reserven Jørgen Sørensen, som findes anført i lægd nr. 8, Todbjerg sogn, Randers amt, fra hans første ungdom har haft anfald af slag eller besvimelse. På næste session skal han bevise det ved tingsvidne. Der mødte 4 vidner: Husmand Niels Nielsen af Todbjerg, gårdmand Christen Pedersen af Hårup, husmand Anders Laursen af Bendstrup og mølleren Niels Sørensen af Resenholm mølle, som alle kunne bevidne sønnens svaghed. 9.10.1809. Fol. 249b.

347. Sag mod Søren Nielsen, Hans Ammesen og hans hustru Johanne Michelsdatter, der var indsat i Randers arrest for tyveri hos Niels Sørensen i Skødstrup. 9.10.1809. Fol. 250b, 253, 254b, 255, 256, 256b.

348. Aftægtskontrakt oprettet mellem Jens Jensen Mejlby, hans hustru Birthe Ebbesdatter i Skødstrup og Rasmus Jørgensen samme sted. Der blev fremvist et fæstebrev af 28.12.1781 til Jens Jensen Mejlby på hans hidtil påboende gård, som han nu havde afstået til Rasmus Jørgensen af Skødstrup. (Jens Mejlby døde 26.12.1828 og Birthe Ebbesdatter den 15.6.1831). Fæstebrev til Rasmus Jørgensen. 16.10.1809. Fol. 252b, 301, 302.

349. Afd. husfæster Søren Johansens enke Sidsel Sørensdatter i Hjortshøj og hendes LV Jens Pedersen, i Hjortshøj mødte i retten og fremviste et fæstebrev på hendes hidtil beboede hus af 10.5.1762, der var udstedt til hendes afdøde mand fra sognepræst Erling Ramstat. Hun frasagde sig nu fæstet og overlod det til sin svigersøn Laurits Bødker. 23.10.1809. Fol. 253.

350. Købekontrakt hvorved Anders Sørensen af Svinbo sælger det meste af den i og ved hans påboende gårds værende ind- og udbo samt besætning til Søren Andersen i Svinbo. (Aftægtskontrakt fol. 299). 30.10.1809. Fol. 254, 300b.

351. Niels Sparre fæster et hus efter Jørgen Skovs enke Karen Koch i Skæring under Skæring Munkgårds gods. Synsforretning. Synsmænd: Sognefoged Jens Pedersen og gårdmand Jens Sørensen, begge selvejere i Hjortshøj. 22.1.1810. Fol. 270, 270b, 303.

352. Laurs Jensen Vorre fæster et hus efter Rasmus Erichsen i Skæring by, i Egå sogn under Skæring Munkgårds gods. Hans enke døde inden synsforretningen. Synsmænd: Sognefoged Jens Pedersen og gårdmand Jens Sørensen, begge selvejere i Hjortshøj. 22.1.1810. Fol. 270, 270b, 303b.

353. Thomas Laursen Frammelev fæster et hus i Skæring under Skæring Munkgårds gods efter Jens Andersen Preus. Synsforretning. Synsmænd: Sognefoged Jens Pedersen og gårdmand Jens Sørensen, begge selvejere i Hjortshøj. 22.1.1810. Fo. 270, 270b, 304.

354. Sognefoged Peder Rasmussen i Egå og tømmermand Peder Holm i Skæring afholdt synsforretning: a, over Skæring og Sønder broer på landevejen mellem Ebeltoft og Aarhus, som tømmermand Jens Snedker i Skæring ved offentlig licitation havde fået overdraget reparationen af rækværkerne, b, over tre nyopførte stenkister på bemeldte landevej ved Sønder bro, Bredkær og Ellekær, som ved samme licitation var overdraget til Peder Bruus og Peder Nielsen af Egå samt Jens Andersen i Skæring. 22.1.1810. Fol. 270, 302b.

355. Skøde udstedt af Laurs Sørensen Sparre til Rasmus Marcussen, begge af Skæring på et boelsted i Skæring af 2-0-0-0 htk. 5.2.1810. Fol. 271, 304b.

356. Panteobligation udstedt af Rasmus Marcussen i Skæring til gårdmand Niels Rasmussen Helboe og hans to sønner, Rasmus Nielsen Helboe og Søren Nielsen Helboe i Skødstrup på 600 rd. 5.2.1810. Fol. 271, 305b, 359.

357. Panteobligation udstedt af Rasmus Marcussen i Skæring til Laurs Sørensen Sparre i Skæring på 300 rd. 5.2.1810. Fol. 271, 306b.

358. I forbindelse med skifteforretningen efter Nicolaj Hoberg og hustru Karen Pedersdatter i Skødstrup vejrmølle efterlyses stervboets kreditorer. 19.3.1810. Fol. 271b, 307.

359. Jens Nielsen Bach fæster afd. Søren Sønders gård i Bendstrup på Skårupgårds gods. Synsforretning. 19.3.1810. Fol. 271b, 273, 308b.

360. Synsforretning af afd. Christen Fischers gård i Eskerod under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Else Jørgensdatter. LV: Gårdmand Jørgen Udsen i Rodskov. FM for børnene: Jens Bruus i Uggelbølle. 19.3.1810. Fol. 271b, 272, 307b.

361. Synsforretning af fæstegårdmand Espen Pedersens gård i Hjortshøj under Skårupgårds gods, som i hans besiddelses tid var blevet en del forringet. 21.5.1810. Fol. 272b, 273, 308, 309.

362. Sag mod gårdmand Rasmus Pedersen i Skødstrup for ulovligt krohold. Dom: Han skulle betale 20 rd og sagens omkostninger, som skulle betales til kammerråd Secher inden 8 dage. 13.6.1810. Fol. 273b.

363. Sag mod Maren Andersdatter i Skødstrup for ulovlig krohold. Indkaldte vidner: Gårdmand Peder Jørgensen, husmand Peder Knudsen, skomager Jens Hansen og smeden Søren Jensen, alle af Skødstrup. 13.6.1810. Fol. 274, 275b, 276.

364. Sag mod arrestanten Jens Frederich Rasmussen i Horsens arrest. Ca. tre år tidligere havde han tjent på Vosnæsgård som røgter og blev da kaldt for Jens Horsensdreng. Vidner mente, at han på det tidspunkt var 14-15 år gammel. Han fortalte, at han havde forladt Vosnæsgård i utide, da avlsforvalter Kaalund slog ham. 18.9.1810. Fol. 277, 279, 280.

365. Husmand og snedker Laurs Nielsen Sjælle af Skæring mødte og tilkendegav, at han formedels anden næringsvej havde besluttet at opsige sit fæste af huset, der hørte under Skæring Munkgård. Han havde fæstebrev på huset af 26.11.1799. 15.10.1810. Fol. 282.

366. Niels Jensen i Bendstrup gav afkald for sin hustru Karen Pedersdatters fædrene og mødrene arv. Hun var datter af Peder Lassen og hustru i Svinbo. Senere blev afkaldet forevist af Lass Pedersen i Svinbo. 22.10.1810. Fol. 282b, 284b, 311b.

367. Gårdmand Søren Sørensen i Segalt mødte for hans stedsøn reserven Christen Christensen Segalt af lægd nr. 3, ny nr. 44, Skødstrup sogn og tilkendegav, at han af landmilitsens session var blevet pålagt ved tingsvidne at bevise stedsønnens besvimelsesanfald. Han mødte med to vidner: Gårdmændene Niels Christensen af Bendstrup og Søren Yde af Hesselballe. 22.10.1810. Fol. 282b.

368. Sognefogden Rasmus Jensen i Åstrup mødte og begærede syn på istandsatte stenbroer og stenkister på landevejen mellem Aarhus og Ebeltoft nemlig: Stenbroerne ved Nal-engen, Rodskov mølle og ved Tagmose. Stenkisterne ved Niels Vævers mark i Havhusene, ved Skødstrup murled og ved Kirkevad. (Der blev også nævnt ved Rasmus Mortensens Dam, ved Søren Bruus' mark og ved Horshaven). Laurs Olesen i Skødstrup var stensætter og havde istandsat det synede. 5.11.1810. Fol. 283b, 284, 290b, 310b.

369. Efterlyst en betlerske Maren Carlsdatter, som ved sit ophold hos gårdmand Søren Sørensen Fiil i Segalt havde født et barn uden for ægteskab og derefter var bortgået med barnet. Inden var barnet blevet døbt i Segalt og fået navnet Kirsten. Hendes opholdssted var oplyst til at være hos Søren Tømmermand på Fiskegade i Aarhus. Hun havde en bror, der var smed og boede i Hesselballe, Hjortshøj sogn. Barnefaderen var en landeværnsmand Niels Nielsen, der tjente hos købmand Hans Raae i Aarhus. 19.11.1810. Fol. 284, 284b, 311.

370. Antoni Glarmester, hans mor Vibeke Pedersdatter og hans kæreste Anne Sophie indkaldt til forhør vedr. tyverier sidste sommer, som de muligvis var indblandet i sammen med en anden arrestant, Jens Laursen. De skulle have stjålet vadmel i Balle by og handlet med en huskone, kaldt Fut Anne og hendes datter, kaldt Pus Anne i Skødstrup. Ved forhøret kom kun Vibeke Pedersdatter og Anne Sophie, da Antoni Glarmester var bortrømt fra arresten. Som vidne blev kun indkaldt Pus Anne, da moderen nu var død. Ved forhøret oplyste Vibeke Pedersdatter og Anne Sophie, at ingen af dem havde været i Fut Annes hus og ikke vidste noget om tyveriet. 11.2.1811. Fol. 285b.

371. Fæstebrev til Jacob Hansen af Rodskov på en gård i Segalt under Vosnæsgårds gods, der nu var beboet af afd. Christen Møllers enke, Anne Dorthe Jonasdatter som han nu ægter. 4-6-0-0- htk. og 0-0-2-1 11/13 htk. skovskyld. 25.2.1811. Fol. 287, 312.

372. Fæstebrev til Søren Lassen i Estrup udstedt af selvejergårdmand Søren Haarup i Kankbølle by på et hus, som hidtil har været beboet af Jens Aaboe på 14 fag. 2-0-0-0 htk. samt en jordlod med et hus på 14 fag. 2-0-0-0 htk. 25.3.1811. Fol. 287, 313.

373. Synsforretning på Anders Ostenfeldts gård i Skødstrup under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru Karen Sørensdatter. Tilsynsværge for børnene: Niels Helboe i Skødstrup. 0-3-0-0 htk. 25.3.1811. Fol. 287b, 313b.

374. Ole Secher af Hjortshøjgård anmodede om synsforretning på hans tilhørende jorder i forbindelse med udparcellering. Jorden havde tidligere tilhørt Peder Pedersen. Synsforretning på Peder Pedersens gårds jorder. Synsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen i Åstrupgård og Anders Laue i Segalt. 1.4.1811. Fol. 288, 314b.

375. Selvejergårdmand Jens Pedersen i Hjortshøj anmodede om synsforretning på hans tilhørende gårds jorder i forbindelse med udparcellering. Synsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen i Åstrupgård og Anders Laue i Segalt. 1.4.1811. Fol. 288.

376. Synsforretning på afdøde gårdfæster Christen Pedersen Møllers gård i Segalt by under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Dorthe Jensdatter. FM for de umyndige børn: Afdødes bror Rasmus Møller i Eskerod, der også mødte på sønnerne Peder Christensen Møller og Mads Christensen Møllers vegne. Ny fæster: Jacob Hansen af Rodskov, der ægtede enken. 4-6-0-0 htk og skovskyld 0-0-2-1 1/13 htk. 29.4.1811. Fol. 288b, 289, 315b.

377. Synsforretning på afdøde Jørgen Pedersen Vorres gård i Ommestrup under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Edel Kirstine Sørensdatter. LV: Peder Skræder i Ommestrup. De to umyndige sønners FM: Afdødes bror Rasmus Vorre i Uggelbølle. 5-6-2-0 htk. 29.4.1811. Fol. 289, 317.

378. Synsmændene Niels Farre og Anders Jørgensen, begge af Skæring anmodede om at måtte indberette en synsforretning her ved Vosnæsgårds birketing for at undgå rejsen til Randers "i denne travle plovtid". Sagen drejede sig om syn over afdøde Michel Rasmussens gård i Egå under Den lærde Skole i Aarhus, og hørte under Øster Lisbjerg herreds ret. Det blev bevilget. Enke: Johanne Pedersdatter. LV: Niels Frandsen. 29.4.1811. Fol. 289b, 318b, 332, 346b .

379. Carl Pedersen Vintberg, ejer af Skødstrup vejrmølle mødte og ønskede synsforretning af møllen. Synsmænd: Snedker og møllebygger Jens Pedersen i Åstrup og tømmer og bondemand Mourits Sørensen i Skødstrup. 27.5.1811. Fol. 297, 302b, 319.

380. Synsforretning over Egå sogns fourage, der efter udskrivning skulle leveres til kongelig tjeneste. Synsmænd: Gårdmændene Søren Frandsen, Hans Nielsen, Søren Pedersen, Jens Rasmussen, alle af Egå og Peder Jensen Øverst og Christen Nielsen, begge af Skæring. 12.8.1811. Fol. 321.

381. Aftægtskontrakt mellem gårdfæster Jacob Fischer i Havhusene under Vosnæsgårds gods og hans søn Jeppe Jacobsen. 1-0-1-1 3/4 htk. 2.9.1811. Fol. 321b.

382. Synsforretning over Skødstrup sogns fourage, der efter udskrivning skulle leveres til kongelig tjeneste. Synsmænd: Gårdmændene Rasmus Ibsen i Studstrup, Niels Jensen i Åstrup, Niels Helboe og Rasmus Pedersen i Skødstrup, Anders Laue og Peder Damsgaard i Segalt, Morten Jensen i Vorre og Rasmus Groesen i Hjelmager. 16.9.1811. Fol. 322b.

383. Christen Christensen i Segalt gav afkald på arv efter sin mor på 35 rd og 5 sk, der indestod under Øster Lisbjerg herreds overformynderi. Skiftets slutning 1.5.1809. 23.9.1811. Fol. 323, 324.

384. Synsforretning på Jørgen Rasmussens enke Maren Christensdatters fæstegårds jorder i Egå under Den lærde skole i Aarhus. Enkens LV: Rasmus Jensen. 23.9.1811. Fol. 323, 332.

385. Synsforretning over Hjortshøj sogns fourage, der efter udskrivning skulle leveres til kongelig tjeneste. Synsmænd: Jens Sørensen i Hjortshøj, Anders Andersen og Rasmus Sørensen af Hesselballe, Jens Nielsen af Brandstrup, Jens Nielsen og Espen Sørensen af Kankbølle. 23.9.1811. Fol. 323.

386. Synsforretning i Vosnæsgårds skove til svins indbrænding på olden i dette efterår. Synsmænd: Selvejergårdmand Jacob Pedersen og Jens Ostenfeld, begge af Eskerod, selvejergårdmændene Anders Laue og Peder Damsgaard, begge af Segalt. 23.9.1811. Fol. 323b, 324, 333.

387. Gårdmændene, sognefoged Jens Pedersen og Jens Stenum, begge af Hjortshøj ønskede synsforretning på den stenkiste, som er opført på landevejen mellem Egå og Skæring på det sted, hvor Sønderbro tidligere har stået. Peder Jensen Øverst havde foretaget arbejdet. 25.11.1811. Fol. 325, 333b.

388. Synsforretning på Peder Rasmussen Sønders gård i Skæring med hensigt til udparcellering og hartkorns fastsættelse. 16.12.1811. Fol. 325b, 333b.

389. Synsforretning på gårdmand Peder Jørgensens gårds jorder i Brandstrup med hensigt til udparcellering og hartkorns fastsættelse. 16.12. 1811. Fol. 326, 334b.

390. Synsforretning på gårdmand Peder Bondes gårds jorder i Brandstrup med hensigt til udparcellering og hartkorns fastsættelse. 16.12.1811. Fol. 326, 334b.

391. Synsforretning på afd. fæstegårdmand Niels Andersens gård i Brandstrup i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Laursen i Brandstrup. Børnenes værge: Peder Jørgensen i Brandstrup. 3-2-2-0 htk. 7.1.1812. Fol. 326, 335.

392. Sognefoged Rasmus Jensen i Aasted mødte og begærede synsforretning efter licitation på 2 istandsatte træbroer på landevejen mellem Skæring og Vosnæsgård. Synsmænd: Gårdmændene Rasmus Ibsen i Studstrup og Rasmus Pedersen i Skødstrup. 20.1.1812. Fol. 326b, 327, 337.

393. Indkaldelse til arvingerne efter afdøde fæstegårdmand Peder Skræder og hans afdøde hustru Dorthe Clemmensdatter i Skødstrup, da godsejeren begærede synsforretning over gården. Der blev nævnt en del af arvingerne. 5-5-0-0 htk. 27.1.1812. Fol. 326b, 327b, 336b, 337.

394. Synsforretning på Rasmus Pedersens gård i Skødstrup, som han fratrådte, da han havde overtaget afd. Peder Skræders fæstegård. 5-5-0-0 htk. Synsmænd: Rasmus Jensen i Åstrup og Anders Laue i Segalt. 7.1.1812. Fol. 327, 327b, 339, 364.

395. Synsforretning over selvejer Niels Hansens påboende udflyttersted fra Grøttrup by i Todbjerg sogn til brug ved Øster Lisbjerg overformynderi for umyndiges midler. 17.2.1812. Fol. 328, 340.

396. Landinspektør Offersen til Marienhof begærede synsforretning over Kankbølle bys jorden i anledning af udstykninger fra gårdmændene Søren Haarups, Espen Sørensens og Søren Poulsens gårdes jorder. 16.3.1812. Fol. 328b, 341.

397. Landinspektør Offersen til Marienhof begærede synsforretning af Anders Ydes tilhørende parcel i Hesselballe af Stenågården. 16.3.1812. Fol. 328b.

398. Landinspektør Offersen til Marienhof begærede synsforretning over Søren Jensen Røndes gårds jorder i Vorre i anledning af udstykning. 16.3.1812. Fol. 328b, 343.

399. Landinspektør Offersen til Marienhof begærede synsforretning over Søren Sørensens gård i Studstrup i anledning af udstykning. 16.3.1812. Fol. 328b, 329.

400. Synsforretning over forholdet imellem bedste agerland på Vosnæsgårds hovedgårds mark og bedste agerland på godset, nemlig på Studstrup, Segalt og Eskerods byers marker, i anledning af udskiftningen af skoven på Vosnæsgårds hovedgårds og bøndergodsets marker, efter en af det kongelige rentekammer udskiftningsplan. Synsmænd: Gårdmændene Thomas Pedersen og Jens Rønde i Følle. 11.5.1812. Fol. 329b, 330, 343b.

401. Aftægtskontrakt af 25.5.1812 mellem Jørgen Nielsen Bonde og Peder Nielsen og hustru, som fratrædende fæster af en gård i Skødstrup. 5-5-0-0 htk. Peder Nielsen kunne "på grund af tilstødende uheld og deraf følgende fattigdom" ikke blive ved gården. 1.6.1812. Fol. 330b, 344.

402. Aftægtskontrakt af 25.5.1812 mellem Jens Andersen og hans stedfar Niels Christensen, som fratrædende fæster af en gård i Hjelmager. 3-7-0-0 htk. 1.6.1812. Fol. 330b, 345.

403. Aftægtskontrakt af 25.5.1812 mellem Thomas Nielsen og hans far Niels Thomasen, som fratrædende fæster af en gård i Hjelmager. 3-7-0-0 htk. 1.6.1812. Fol. 330b, 345b.

404. Aflevering af fæstebreve af Vosnæsgård gods fra gårdmændene Rasmus Pedersen, Peder Nielsen og Peder Jørgensen og fra husmand Thomas Thygesen, alle af Skødstrup. Gårdmand Niels Christensen, gårdmand Niels Thomasen, Andreas Nielsen og husmand Laurs Thomasen, alle af Hjelmager. 1.6.1812. Fol. 330b.

405. Husmand Peder Hansen i Skødstrup mødte og fremlagde sit fæstebrev med den påtegning, at han afstår og frasiger sig 4½ fag hus med tilhørende haveplads af det af ham påboede hus. 1.6.1812. Fol.331.

406. Aflevering af fæstebreve af Vosnæsgårds gods fra gårdmand Rasmus Nielsen i Brandstrup, gårdmændene Rasmus Pedersen, Jens Rasmussen, Jørgen Bonde og Peder Thomsen og husmændene Peder Jørgensen og Jens Jørgensen i Skødstrup, gårdmændene Jens Andersen og Thomas Nielsen og husmand Thomas Laursen i Hjelmager, boelsmand Jeppe Jacobsen i Havhusene og husmand Niels Christophersen i Uggelbølle. 1.6.1812. Fol. 331.

407. Soldat Ole Marcussen Skæring af 1. jyske infanteri regiment mødte og tilkendegav, at han på grund af svaghed for brystet og i den venstre side ikke har kunnet gøre tjeneste i de sidste 2 år. Han var nu blevet pålagt at møde ved retten med to vidner, så hans svaghed kunne bevises på lovlig måde. Vidnerne var gårdmændene Peder Rasmussen Sønder og Peder Andersen, begge af Skæring, som begge kunne bevidne hans svaghed. 8.6.1812. Fol. 331.

408. Gårdmand Søren Jensen i Segalt fremlagde et afkald udstedt af husmand i Røved af 2.4.1812 for hans hustru Kirsten Bertelsdatters fædrene og mødrene arv. (Søren Jensen var stedfar til Kirsten Bertelsdatter). 10.8.1812. Fol. 349, 350.

409. Husmand Anders Laursen i Bendstrup under Skårupgård gods mødte og tilkendegav, at han med godsejerens samtykke havde afstået sit fæste på et hus i Bendstrup til Jørgen Jensen af Krajbjerg, som ægter hans datter Else Andersdatter på vilkår, at Anders Laursen og hustru får frit husværelse i huset deres livstid. 0-2-0-2½ htk. 10.8.1812. Fol. 349.
Fæstebrev til Jørgen Jensen af Krajbjerg. 10.5.1813. Fol. 376b, 380.

410. Synsforretning på Anders Laursens hus under Skårupgård gods i Bendstrup. Ny fæster Jørgen Jensen i Krajbjerg. Synsmænd: Gårdmændene Peder Jensen og Jens Sørensen, begge af Hjortshøj. 10.8.1812. Fol. 349b, 374b, 377.

411. Husmand Niels Pedersen Smed mødte og tilkendegav, at det hus med haveplads, der tilhørte Vosnæsgårds ejer, og som han hidtil havde beboet, nu havde afstået til Christen Nielsen Skræder af Ommestrup, med husbondens samtykke, på de vilkår, at Christen Nielsen indgår i ægteskab med Niels Pedersen Smeds datter Margrethe Nielsdatter, og Niels Pedersen Smed nyder frit husværelse i huset. 17.8.1812. Fol. 349b.

412. Fæstebrev til soldat Rasmus Nielsen Helboe af Skødstrup på et boelsted i Brandstrup under Vosnæsgårds gods, som afd. Niels Andersen sidst havde haft i fæste. 3-2-2-0 htk. 31.8.1812. Fol. 350b.

413. Fæstebrev til Rasmus Pedersen i Skødstrup på en gård under Vosnæsgårds gods, som afdøde Peder Skræder tidligere havde haft i fæste. 5-5-0-0-htk. 31.8.1812. Fol. 351b.

414. Fæstebrev til Jens Rasmussen af Segalt Skovgård på en gård i Skødstrup under Vosnæsgårds gods, som Rasmus Pedersen tidligere har haft i fæste. 5-5-0-0-htk. 31.8.1812. Fol. 352.

415. Fæstebrev til Peder Thomasen af Skødstrup under Vosnæsgårds gods, som Peder Jørgensen tidligere har haft i fæste og nu frivilligt har afstået og fraflyttet. 5-0-0-0 htk. 31.8.1812. Fol. 352b, 367b.

416. Fæstebrev til Jørgen Nielsen Bonde af Skødstrup på en gård i Skødstrup under Vosnæsgårds gods, som Peder Nielsen tidligere har haft i fæste og nu frivilligt har afstået. Der var oprettet en aftægtskontrakt. 5-5-0-0- htk. 31.8.1812. Fol. 353b.

417. Fæstebrev til møllersvend Jens Jørgensen af Skødstrup vejrmølle på et jordløst hus på 4½ fag med tilhørende haveplads i den nordre ende af det hus i Skødstrup under Vosnæsgårds gods, som Peder Hansen frivilligt har afstået. 31.8.1812. Fol. 354.

418. Fæstebrev til Peder Jørgensen af Skødstrup på et hus i Skødstrup under Vosnæsgårds gods, som Thomas Thygesen hidtil har beboet og frivilligt har afstået. 0-3-0-0 htk. 31.8.1812. Fol. 354b, 387b.

419. Fæstebrev til Thomas Nielsen på en gård i Hjelmager under Vosnæsgårds gods, som hans far Niels Thomasen hidtil har beboet og nu afstået til ham. 3-7-0-0 htk. Der var oprettet en aftægtskontrakt. 31.8.1812. Fol. 355.

420. Fæstebrev til Jens Andersen på en gård i Hjelmager under Vosnæsgård gods, som Niels Christensen hidtil har beboet og nu frivilligt har afstået. 3-7-0-0- htk. Der var oprettet en aftægtskontrakt. 31.8.1812. Fol. 356.

421. Fæstebrev til Thomas Laursen Skræder på et hus i Hjelmager under Vosnæsgårds gods, som hans far Laurs Thomasen hidtil har haft i fæste og nu frivilligt har overladt ham. Faderen fik på livstid ophold hos sønnen. 0-2-1-2/3 htk. 31.8.1812. Fol. 356b.

422. Fæstebrev til Niels Christophersen af Rodskov på et hus i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods, som Christen Nielsen hidtil har haft i fæste, men nu er fraflyttet. 0-3-2-0 htk. Den i huset værende Kirsten Mogensdatter forbeholdes fri husværelse som hidtil. 31.8.1812. Fol. 357b.

423. Fæstebrev til Jeppe Jacobsen Fischer på et boelsted i Havhusene under Vosnæsgårds gods, som hidtil har været beboet af hans fader Jacob Fischer, som på grund af alderdom og svagelighed har afstået stedet til ham. 1-0-1-1 3/4 htk. Der var oprettet en aftægtskontrakt. 31.8.1812. Fol. 358.

424. Udstedt skøde af selvejergårdmand Peder Rasmussen Sønder i Skæring, Egå sogn, til ungkarl Rasmus Marcussen i Skæring på jordparcellen no. 1 af førstnævntes gård på 0-1-2-1 1/4 htk. Købesum: 50 rd. 12.10. 1812. Fol. 359, 362.

425. Obligation af 8.6.1812 udstedt af selvejer boelsmand Rasmus Marcussen af Skæring til Simon Assendrup i Aarhus på 900 rd. 12.10.1812. Fol. 359, 362b, 376b, 379b. Protokol II fol. 4.

426. Synsforretning på afdøde Peder Skræders gård i Skødstrup under Vosnæsgårds gods af 5-5-0-0 htk., som er bortfæstet til Rasmus Pedersen. 12.10.1812. Fol. 359b.

427. Synsforretning på Peder Nielsens fratrådte gård i Skødstrup under Vosnæsgårds gods på 5-5-0-0 htk., som er bortfæstet til Jørgen Nielsen Bonde. 12.10.1812. Fol. 359b, 365b.

428. Synsforretning på Rasmus Pedersens fratrådte gård i Skødstrup under Vosnæsgårds gods på 5-5-0-0 htk., som nu er bortfæstet til Jens Rasmussen. 12.10.1812. Fol. 359b, 366b.

429. Synsforretning på Peder Jørgensens fratrådte gårds besætning og inventarium m.v. for at overleveres den nye fæster Peder Thomasen i Skødstrup. 12.10.1812. Fol. 359b.

430. Synsforretning på Thomas Thygesens fratrådte hus i Skødstrup under Vosnæsgårds gods på 0-3-0-0 htk., som nu er bortfæstet til Peder Jørgensen i Skødstrup. 12.10.1812. Fol. 359b.

431. Synsforretning på 4½ fag hus af Peder Hansens iboende jordløse hus i Skødstrup under Vosnæsgårds gods, for at overleveres til den nye fæster Jens Jørgensen. 12.10.1812. Fol. 359b.

432. Synsforretning på afd. Niels Andersens gård i Bendstrup under Vosnæsgårds gods på 3-2-2-0 htk., som er bortfæstet til Rasmus Nielsen Helboe. 12.10.1812. Fol. 359b, 368.

433. Synsforretning på Niels Christensens fratrådte gård i Hjelmager under Vosnæsgårds gods. 3-7-0-0 htk., som nu er bortfæstet til Niels Andersen. 12.10.1812. Fol. 359b, 369.

434. Synsforretning på Niels Thomasens fratrådte gård i Hjelmager under Vosnæsgårds gods. 3-7-0-0 htk., som nu er bortfæstet til Thomas Nielsen. 12.10.1812. Fol. 359b, 370.

435. Synsforretning på afdøde Jens Sørensens enke, Mette Espensdatters forhen påboende gård i Hjelmager under Vosnæsgård gods på 3-7-0-0 htk., og som nu er bortfæstet til Søren Jensen. 12.10.1812. Fol. 359b, 370b, 373b.

436. Synsforretning på Jacob Fischers fratrådte boelsted i Havhusene under Vosnæsgårds gods på 1-0-0-1 3/4 htk., som nu er fæstet af hans søn Jeppe Jacobsen. 12.10.1812. Fol. 359b, 371b.

437. Synsforretning på Christen Nielsens fratrådte hus i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods på 0-2-3-0 htk., som nu er fæstet til Niels Christophersen af Rodskov. 12.10.1812. Fol. 359b.

438. Synsforretning på afdøde Rasmus Andersens gård i Eskerod i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Maren Laursdatter. LV: Jens Rasmussen, skomager i Eskerod. Formynder for den umyndige søn Anders Rasmussen: Selvejergårdmand Simon Sørensen i Segalt. 6-0-0-0 htk. og skovskyld 0-2-0-1/6 htk. 12.10.1812. Fol. 360, 361, 372b.

439. Synsforretning på afdøde Jens Sørensens enke, Mette Espensdatters forhen beboede fæstegård i Hjelmager i forbindelse med skifteforretningen. 12.10.1812. Fol. 360, 361.

440. Fæstebrev til Søren Jensen i Hjelmager på en gård under Vosnæsgårds gods på 3-7-0-0 htk. 26.10.1812. Fol. 360b, 363.

441. Synsforretning på selvejer Niels Rings gårds jorder i Uggelbølle i forbindelse med jordudskiftning. 2.11.1812. Fol. 361, 361b.

442. Synsforretning på selvejer Rasmus Madsens gårds jorder i Uggelbølle i forbindelse med jordudskiftning. Synsmænd: Jens Buus og Rasmus Vorre, begge af Uggelbølle. 2.11.1812. Fol. 361, 361b.

443. Synsforretning på selvejer Jens Rings gårds jorder i Uggelbølle. Synsmænd: Jens Buus og Rasmus Vorre, begge af Uggelbølle. 9.11.1812. Fol. 361b.

444. Synsforretning på Jens Sørensens enke, Mette Espensdatters hidtil beboede gård i Hjelmager, Skødstrup sogn under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Til stede var: Den myndige søn Bertel Sørensen. Den mindreårige Søren Jensen med Kurator gårdmand Rasmus Graaesen i Hjelmager. Gårdmand Anders Ostenfeldt i Skødstrup som værge for hans med sin afdøde hustru Karen Sørensdatters børn. Gårdmand Niels Sørensen af Rønde på egne og hans hustru Marie Sørensdatters vegne. 3-7-0-0 htk. 21.10.1812. Fol. 373b.

445. Skøde af 27.10.1812 udstedt af selvejergårdmand Peder Rasmussen Sønder i Skæring på en jordparcel af 0-3-3-2 3/4 htk til husmand Rasmus Poulsen i Skæring. 14.12.1812. Fol. 375, 377b.

446. Skøde af 27.10.1812 udstedt af selvejergårdmand Peder Rasmussen Sønder i Skæring på en jordparcel af 0-3-3-2 9/4 htk. til husmand Christen Jørgensen Buss i Skæring. 14.12.1812. Fol. 375, 378, 382.

447. Ugift indsidderske Maren Christensdatter i Studstrup var indkaldt til møde, da hun ikke havde betalt sin lejermålsbøde i anledning af, at hun havde fået et barn med Laurs Christensen i Såby. Hun forklarede, at hun ikke ejede andet end de pjalter, som hun gik i. Barnets far var lige så fattig, så hun fik ikke hjælp af ham til barnets understøttelse. 22.2.1813. Fol. 375b.

448. Synsforretning på Løgten kro i forbindelse med forpagter August Techous fratrædelse den 1.5.1813. 12.4.1813. Fol. 376, 376b, 378b.

449. Panteobligation udstedt af Jens Rasmussen Tvilling i Skæring til gårdmand Christen Olesen i Vorre på 1000 rd. 31.5.1813. Fol. 376b, 380b.

450. Synsforretning på Thomas Thygesens fratrådte hus i Skødstrup. Ny fæster: Peder Jørgensen. 14.6.1813. Fol. 380b.

451. Synsforretning på Peder Hansens fratrådte hus på 4½ fag i Skødstrup. Ny fæster: Møllersvend Jens Jørgensen. 14.6.1813. Fol. 380b.

452. Synsforretning på Laurs Thomasens fratrådte hus i Hjelmager. Ny fæster: Thomas Laursen Skræder. 0-2-1-2/3 htk. 14.6.1813. Fol. 380b, 386b.

453. Synsforretning på Christen Nielsens fratrådte hus i Uggelbølle. Ny fæster: Niels Christophersen. 14.6.1813. Fol. 380b, 386b.

454. Rasmus Bruus i Følle mødte og tilkendegav, at han var blevet pålagt ved tingsvidne at bevise, at hans søn, reserven Søren Rasmussen, anført i Randers amts lægd 10, Bregnet sogn, ny løbe nr. 41, har mangel på forstandens brug. Han mødte med sine naboer, gårdmændene Thomas Pedersen og Niels Rasmussen, begge af Følle, som kunne bekræfte hans udsagn. 14.7.1813. Fol. 381.

455. Synsforretning på Søren Rasmussen Molboes gård i Segalt under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru Maren Pedersdatter. 14.7.1813. Fol. 381, 392b.

456. Peder Poulsen i Bendstrup mødte og tilkendegav, at han på grund af sin svaghed havde aftalt med Secher på Vosnæsgård, at hans søn Poul Pedersen kunne overtage fæstet på faderens gård. Synsforretning og fæstebrev. 6-0-0-0 htk. 26.7.1813. Fol. 381b, 385b, 389, 390, 391.

457. Synsforretning på afdøde Sidsel Sørensdatters hus i Hjortshøj, der hørte under præstegården. Ny fæster: Bødker Laurs Andersen. 26.7.1813. Fol. 381b, 386, 390b, 392, 393.

458. Revers af 10.6.1812 udstedt af Peder Rasmussen Sønder i Skæring, Egå sogn, til sognefogden Peder Rasmussen i Egå på 100 rd., hvilket revers efter forordningen af 5.1.1813 er nyskreven til 30 rbd. 16.8.1813. Fol. 382b, 383.

459. Revers udstedt af Jens Rasmussen Tvilling i Skæring, Egå sogn, til sognefoged Peder Rasmussen i Egå på 150 rd., hvilket revers efter forordningen af 5.1.1813 er nyskreven til 150 rbd. 16.8.1813. Fol. 382b.

460. Panteobligation udstedt 30.6.1805 af Peder Rasmussen Sønder i Skæring, Egå sogn, til Peder Schmidt på Skæring Munkgård på 100 rd, hvilket efter forordningen af 5.1.1813 er nyskreven til 100 rbd. 23.8.1813. Fol. 382b, 383b.

461. Panteobligation udstedt 30.6.1807 af Las Pedersen i Svinbo, Skødstrup sogn, til den umyndige Claus Næss Schmidt på Skæring Munkgård på 500 rd, hvilket efter forordningen af 5.1.1813 er nyskreven til 500 rbd. 23.8.1813. Fol. 382b, 384.

462. Synsforretning på Espen Pedersens gård i Hjortshøj under Skårupgård i anledning af gårdens forringelse i fæsterens besiddelse. Sagen blev behandlet i forligelseskommissionen. Espen Pedersen erklærede sig villig til at fratræde sin fæstegård på vilkår, der blev beskrevet på fol. 397b. 27.9.1813 Fol. 386, 389, 396, 396b, 397b, 402b.

463. Reserven, husmand Ole Nielsen Skæring på Skæring mark mødte og tilkendegav, at han var blevet påbudt af landmilitsens session at bevise ved tingsvidne på hvilken måde, han havde mistet næsten sin pegefinger, og tommelfingeren på samme hånd er blevet beskadiget. Ulykken var sket hos hans svoger gårdmand Las Pedersen i Svinbo, der mødte som vidne og Ole Nielsens svigermor Peder Lassens kone, Maren Pedersdatter samme sted. 1.11.1813. Fol. 389.

464. Synsforretning på 3 stenkister opført på landevejen mellem Aarhus og Ebeltoft ved Havhusene og Rodskov mølle af stenhugger Jens Sørensen i Randers. (Senere nævnes ved Nælengs bro mellem Følle mølle og Havhusene). Synsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen i Åstrup og gårdmand Rasmus Ibsen i Studstrup. 1.11.1813. Fol. 390, 392, 410b, 415b.

465. Tyverisag mod Hans Hansen af Ebeltoft og den undveget Jacob Pedersen Glarmester af Ebeltoft. Der var indkaldt vidnerne: Peder Andersen Kromand, Peder Villadsen, Peder Marcussen samt Peder Villadsens tjenestepige Anne Sørensdatter, alle af Skæring by. 17.2.1814. 393b, 405b, 412b, 414b, 415, 421b, 422.

466. Synsforretning på Søren Sørensens gårds bygninger, besætning og inventar i Segalt under Vosnæsgårds gods. Ny fæster: Hans Jensen af Rodskov. 12.4.1814. Fol. 396b, 397b, 398.

467. Synsforretning på Søren Molboes gård i Segalt. Ny fæster: Rasmus Nielsen af Eskerod. 12.4.1814. Fol. 396b, 397b, 398.

468. Synsforretning på Afdøde Christen Pedersen Skrædders hus i Segalt. Ny fæster: Jens Christensen. 12.4.1814. Fol. 396b, 398.

469. Synsforretning på Andreas Nielsens hus i Hjelmager. Ny fæster: Frants Wulf. 12.4.1814. Fol. 396b, 398.

470. Synsforretning på Niels Nielsens enke Kirsten Rasmusdatters gård i Eskerod. Ny fæster: Niels Nielsen. 12.4.1814. Fol. 396b, 397b, 398.

471. Synsforretning på Rasmus Andersens enkes gård i Eskerod. Ny fæster: Rasmus Rasmussen. 12.4.1814. Fol. 396b, 397b.

472. Synsforretning på Peder Jensen Tømmermands gård i Eskerod. Ny fæster: Thomas Nielsen. 12.4.1814. Fol. 396b, 397b, 398.

473. Synsforretning på Christen Nielsens enkes hus på Uggelbølle mark. Ny fæster: Anders Jensen Segalt. 12.4.1814. Fol. 397, 398.

474. Synsforretning på Niels Smeds hus i Uggelbølle. Ny fæster: Christen Nielsen Skræder. 12.4.1814. Fol. 397, 398.

475. Synsforretning på Rasmus Clemmensens enkes hus i Ommestrup. Ny fæster: Skomager Troels Dalvitz. 12.4.1814. Fol. 397, 398.

476. Synsforretning på Søren Rasmussen Skrivers enke Mette Nielsdatters hus i Følle. Ny fæster: Søren Sørensen. 12.4.1814. Fol. 397, 398.

477. Synsforretning på Anders Rasmussens gård i Åstrup. Ny fæster: Søren Olesen. 12.4.1814. Fol. 397, 397b, 398.

478. Synsforretning på Jens Peitersens gård i Skødstrup. Ny fæster: Rasmus Jensen. 12.4.1814. Fol. 397, 397b, 398.

479. Synsforretning på Peder Hansens hus i Skødstrup. Ny fæster: Espen Jensen Thykier. 12.4.1814. Fol. 397, 398.

480. Synsforretning på Søren Rasmussens enke Mette Mortensdatters hus i Skødstrup. Ny fæster: Mogens Jensen Svinbo. 12.4.1814. Fol. 397, 398.

481. Fæstebrev til Hans Jensen af Rodskov på en gård i Segalt under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

482. Fæstebrev til Rasmus Nielsen af Eskerod på en gård i Segalt under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

483. Fæstebrev til Jens Christensen på et hus i Segalt under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

484. Fæstebrev til Frants Wulf på et hus i Hjelmager under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

485. Fæstebrev til Niels Nielsen på en gård i Eskerod under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397, 397b.

486. Fæstebrev til Rasmus Rasmussen på en gård i Eskerod under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

487. Fæstebrev til Thomas Nielsen på en gård i Eskerod under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

488. Fæstebrev til Anders Jensen af Segalt på et hus i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

489. Fæstebrev til Christen Nielsen Skræder på et hus i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

490. Fæstebrev til skomager Troels Dalvitz på et hus i Ommestrup under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

491. Fæstebrev til Søren Sørensen på et hus i Følle under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

492. Fæstebrev til Søren Olesen på en gård i Åstrup under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

493. Fæstebrev til Rasmus Jensen på en gård i Skødstrup under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

494. Fæstebrev til Espen Thykier på et hus i Skødstrup under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

495. Fæstebrev til Mogens Jensen Svinbo på et hus i Skødstrup under Vosnæsgårds gods. 25.4.1814. Fol. 397.

496. Aftægtskontrakt mellem Hans Jensen af Rodskov og Søren Sørensen i Segalt. 25.4.1814. Fol. 397, 398.

497. Aftægtskontrakt mellem Rasmus Nielsen af Eskerod og Søren Molboe i Segalt. 25.4.1814. Fol. 397, 398b.

498. Aftægtskontrakt mellem Niels Nielsens enke Kirsten Rasmusdatter og hendes søn Niels Nielsen. 25.4.1814. Fol. 397b, 399.

499. Aftægtskontrakt mellem Thomas Nielsen og Peder Jensen Tømmermand og hustru Kirsten Andersdatter i Eskerod. 25.4.1814. Fol. 397b, 400.

500. Aftægtskontrakt mellem Anders Rasmussen i Åstrup og hans stedsøn Søren Olesen samme sted. 25.4.1814. Fol. 397b, 400b.

501. Aftægtskontrakt mellem Jens Peitersen i Skødstrup og hans søn Rasmus Jensen samme sted. 25.4.1814. Fol. 397b, 401.

502. Aftægtskontrakt mellem Thomas Thygesen og hustru Maren Nielsdatter i Skødstrup og hans søn Peder Thomasen samme sted. 25.4.1814. Fol. 397b, 402.

503. Fæstebrev tinglæst til Jens Johansen på et hus i Studstrup under Vosnæsgårds gods. 2.5.1814. Fol. 402b.

504. Proprietær Ladiges på Vosnæsgård mødte og anklagede ladefogeden Jens Sørensen for at have gået i spidsen for 7 daglejere, der sidste lørdag gik op til godsejeren for at klage over, at denne ikke var tilfreds med deres arbejde, og at maden var dårlig. 8.8.1814. Fol. 403b.

505. Obligation dateret 7.4.1811 udstedt af Hans Jacobsen i Krajbjerg til Poul Rasmussen Tærp af Brandstrup mark på 450 rd., som nu er omskrevet til 160 rbd. 5.9.1814. Fol. 405, 405b, 564.

506. Selvejer husmand Niels Jensen i Uggelbølle mødte og tilkendegav, at han var blevet påbudt af landmilitsens session at bevise ved tingsvidne, at han søn, reserven af Randers amt, 2. lægd nr. 63, Jens Nielsen havde mangel på forstandens brug. Han mødte med to vidner: Gårdmand Rasmus Thomsen og Jonas Michelsen, begge af Uggelbølle. 24.9.1814. Fol. 409, 429.

507. Synsforretning på afdøde selvejer Peder Damsgaards gård i Segalt by i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Kirsten Andersdatter. LV: Jens Andersen den ældre, gårdmand i Hjelmager. FM: Peder Jensen af Rodskov. Synsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen af Åstrup og selvejer gårdmand Sørensen i Studstrup. 21.11.1814. Fol. 410, 415.

508. For retten mødte på Skødstrup bys vegne gårdmændene Rasmus Pedersen og Niels Sørensen Rytter, begge af Skødstrup og frasagde sig fæsteretten til smedehuset i Skødstrup, som de tidligere havde haft. 5.12.1814. Fol. 410.

509. Gårdmændene Søren Sørensen i Studstrup og Jens Rasmussen i Skødstrup blev udnævnt til stævnevidner i Skødstrup sogn. 13.2.1815. Fol. 410b.

510. Synsforretning på Anders Nielsens gård i Åstrup under Vosnæsgårds gods. Synsmænd: Selvejergårdmændene Rasmus Thomsen og Jens Bruus, begge af Uggelbølle. 3.4.1815. Fol. 411.

511. Forvalter C. Møller ved Vosnæsgård fremlagde konstitution som dommer og skriver ved Vosnæsgårds birketing på grund af kammerråd Møllers alderdom og svaghed. 24.4.1815. Fol. 411, 415b.

512. Synsforretning på sognefoged Peder Rasmussens gårds jorder i Egå under Aarhus bispeembede i forbindelse med overdragelse til arvefæste. 12.6.1815. Fol. 411b, 416.

513. Synsforretning på afdøde Peder Poulsens gård i Hjelmager i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Anne Dorthe Pedersdatter. LV. Rasmus Ibsen i Studstrup. 3-7-0-0 htk. 12.6.1815. Fol. 411b, 412, 420.

514. Synsforretning på afdøde Christen Olesens gård i Vorre i forbindelse med skifteforretningen. Enke: Anne Jensdatter. LV: Morten Jensen, selvejer gårdmand i Vorre. Ny fæster: Rasmus Mortensen. 5-3-0-0 htk. 12.6.1815. Fol. 411b, 412, 420b, 434b.

515. Læst fundats af 27.10.1813 for det Gersdorff Familie Fideikommis.
a. Fundats for afgangen gehejmekonferenceråd Poul Rosenørn von Gersdorff og Anna Rebekka Pflugs begravelse i Tvede kirke på Mols. Dat. 7.12.1811.
b. Fundats for afgangen gehejmekonferenceråd Poul Rosenørn von Gersdorff og Anna Rebekka Pflugs legat til skolelærernes lønforøgelse og skolevæsenets forbedring på Vosnæsgårds gods i Skødstrup og Mørke sogne i Århus stift. Dat. 7.12.1815. 19.6.1815. Fol. 412, 414, 417, 422b.

516. Jørgen Johansen i Følle mødte og afleverede sit fæstebrev på et hus i Følle under Vosnæsgårds gods. Ny fæster: Søren Sørensen i Følle. 19.6.1815. Fol. 412.

517. Niels Molboes enke i Eskerod mødte og afleverede sit fæstebrev på et hus under Vosnæsgårds gods. 19.6.1815. Fol. 412.

518. Synsforretning på Peder Groesens gård i Skæring under Vosnæsgårds gods. Ny fæster: Jens Nielsen i Skæring. 17.7.1815. Fol. 413b.

519. Synsforretning på afd. Peder Nielsen Skræders boelsted i Ommestrup under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. Ny fæster: Niels Andersen i Ommestrup. 1-5-3-1 htk. 17.7.1815. Fol. 413b, 435.

520. Synsforretning på Niels Fischers hus i Følle under Vosnæsgårds gods. Ny fæster: Rasmus Sørensen. 17.7.1815. Fol. 413b.

521. Synsforretning på gartner Niels Møllers hus i Eskerod under Vosnæsgårds gods. Ny fæster: Claus Henrich Malkov. 0-5-0-0 htk. Synsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen i Åstrup og selvejer gårdmand Simon Sørensen i Segalt. 17.7.1815. Fol. 414, 445, 447b.

522. Synsforretning på den nye fæster Ulrich Jensens gård i Hjortshøj by under Skårupgårds gods. 3-0-0-0 htk. 24.7.1815. Fol. 414, 425, 427b.

523. Synsforretning på den nye fæster Espen Pedersens hus på Hjortshøj mark under Skårupgårds gods. 5-0-0-0 htk. 24.7.1815. Fol. 414, 426, 427b.

524. Proprietær Schmidt på Skæring Munkgård mødte og fremlagde en taksation af 29.9.1805 på en hest, der var afleveret til Det slesvigske Rytterregiment og ikke var leveret tilbage. Han begærede nu betaling for hesten. 14.8.1815. Fol. 426b, 427.

525. Fæstebrev udstedt til ungkarl Niels Andersen på et boelsted i Ommestrup by under Vosnæsgårds gods. 1-5-3-1 htk. og skovskyld 0-2-2-2 htk. Niels Andersen ægter afdøde Peder Nielsen Skræders enke. 28.8.1815. Fil. 427b, 428b, 430.

526. Fæstebrev til ungkarl Rasmus Mortensen på en gård i Vorre by under Vosnæsgårds gods, som Christen Olesen sidst beboede. 5-3-0-0 htk. Rasmus Mortensen ægter Christen Olesens enke. 28.8.1815. Fol. 427b, 428b, 431.

527. Fæstebrev til Jørgen Andersen fra Rodskov på en gård i Segalt under Vosnæsgårds gods. 4-6-0-0 htk. og skovskyld 0-0-2-1 11/13 htk., som Hans Jensen sidst beboede. Der blev oprettet en aftægtskontrakt. 28.8.1815. Fol. 427b, 431.

528. Fæstebrev til Claus Henrich Malkov på et hus i Eskerod under Vosnæsgårds gods, som gartner Niels Møller er fradød og enken godvillig har frasagt sig. 0-5-0-0 htk. 28.8.1815. Fol. 427b, 432.

529. Fæstebrev til Rasmus Sørensen Balle på et hus udflyttet fra Eskerod under Vosnæsgårds gods, som Niels Fisker sidst beboede, men nu godvillig har afstået. Der blev oprettet en aftægtskontrakt. 0-3-0-0 htk. 28.8.1815. Fol. 427b, 432.

530. Fæstebrev til Søren Sørensen på et hus i Følle under Vosnæsgårds gods. 0-4-0-0 htk., som Jørgen Johansen sidst har haft i fæste. Der blev oprettet en opholdskontrakt. 0-4-0-0 htk. 28.8.1815. Fol. 427b, 428b, 432b, 436.

531. Fæstebrev til Jens Nielsen på en gård i Skæring under Vosnæsgårds gods, som Peder Sørensen tidligere havde i fæste. 4-4-3-1 htk. 2.10.1815. Fol. 428, 433b, 437.

532. Aftægtskontrakt mellem Jens Nielsen og Peder Sørensens enke Anne Nielsdatter, begge i Skæring. 2.10.1815. Fol. 428, 434.

533. Synsforretning på Jens Nielsens gård i Skæring. 2.10.1815. Fol. 428.

534. Sognefoged Rasmus Jensen af Åstrup mødte som lavværge for Peder Sørensens enke, Anne Nielsdatter og fremlagde hendes mands fæstebrev af 28.12.1778, som blev afleveret. 2.10.1815. Fol. 428.

535. Synsforretning og taksering på afdøde gårdmand Peder Damgaards enke Kirsten Andersdatters gård i Segalt til at fastsætte dens virkelige værdi i forbindelse med skifteforretningen. Enken var nu gift med Erich Nielsen. Børnenes FM: Deres morbror Jens Andersen den ældre, fæstegårdmand i Hjelmager. Synsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen i Åstrup og selvejergårdmand Simon Sørensen i Segalt. 2.10.1815. Fol. 428b, 438b, 440b.

536. Fæstegårdmand Hans Jensen i Segalt mødte og afleverede frivilligt sit fæstebrev. 9.10. 1815. Fol. 429.

537. Synsforretning på Søren Andersens gård på Svinbo mark, der skal overleveres til ny fæster Rasmus Pedersen af Skæring. 9.10.1815. Fol. 429b, 430, 437b.

538. Synsforretning på Søren Nielsen Smeds hus i Skæring under Skæring Munkgårds gods. Ny fæster: Jesper Sørensen i Såstrup. 0-0-2-0 htk. 9.10.1815. Fol. 429b, 443, 446.

539. Synsforretning på Rasmus Pedersen Snedkers jordløse hus i Skæring by under Skæring Munkgårds gods. Ny fæster Jens Brodersen i Kankbølle. 9.10.1815. Fol. 429b, 443.

540. Synsforretning på Laurs Nielsen (eller Jensen) Kudsk' hus i Skæring, som er bygget af proprietær Schmidt. 0-0-2-0 htk. 9.10.1815. Fol. 429b, 443.

541. Fæstebrev udstedt af selvejer gårdmand Søren Andersen i Svinbo, Skødstrup sogn, til Rasmus Pedersen af Skæring på et hus på Svinbo mark af 0-4-0-48/100 htk. 16.10.1815. Fol. 429, 436.

542. Selvejer gårdmand Niels Jensen i Åstrup mødte og begærede synsforretning på Skødstrup vejrmølle til virkelig værdi i forbindelse med udstedelse af obligation. 7-0-0-0 htk. 23.10.1815. Fol. 429b, 438, 440.

543. Fæstebrev til kudsk på Skårupgård Ulrich Jensen på en parcel nr. 4 af den gård, som Espen Pedersen i Hjortshøj var fradømt af htk. 3-0-0-0. 23.10.1815. Fol. 433.

544. Fæstebrev til Espen Pedersen på parcel nr. 1 af den gård i Hjortshøj under Skårupgård, som han tidligere havde været fæster af og var blevet fradømt 6.4.1814. 23.10.1815. Fol. 433b.

545. Fæstegårdmand Anders Rasmussen i Studstrup mødte og bad om tingsvidne ifølge anmodning fra landmilitsens session på, hvor længe hans brodersøn Søren af Randers amt, 3. lægd nr. 52 er blevet plejet og opdraget af Anders Rasmussen. Han mødte med to vidner: Sognefoged Rasmus Jensen i Åstrup og gårdmand Rasmus Pedersen i Skødstrup. Begge kunne bevidne, at Søren kom, før han var fyldt to år. 6.11.1815. Fol. 437b.

546. Tyverisag mod ungkarl Niels Jensen, der tjente fæstegårdmand Thomas Nielsen i Hjelmager. Niels Jensen blev anklaget for tyveri af noget træ. I retten blev oplyst, at han var søn af fattige forældre, husmand Jens Sørensen og hustru Kirsten Nielsdatter i Skødstrup by. 29.11.1815. Fol. 438b.

547. Husmændene Carl Peder Vindtborg og Jens Hansen samt gårdmand Jens Rasmussen, alle af Skødstrup blev anmeldt af kroholder Niels Ostenborg i Løgten for at drive ulovligt krohold. 9.12.1815. Fol. 441, 441b, 442b.

548. Fæstebrev til Jens Brodersen af Kankbølle på et jordløst hus i Skæring under Skæring Munkgaards gods. 15.1.1816. Fol. 444, 445.

549. Fæstebrev til Laurs Jensen Kudsk på et hus i Skæring på Skæring Munkgaards gods. 0-0-2-0 htk. Hvis den gamle Søren Jacobsen, der tjener godsejeren, får behov og ønsker det, skal familien tage ham på aftægt mod, at pengene og de 10 arbejdsdage, der står i kontrakten eftergives Laurs Jensen Kudsk, så længe Søren Jacobsen lever. 15.1.1816. Fol. 444, 445b.

550. Fæstebrev til Jesper Sørensen Såstrup på et hus i Skæring under Skæring Munkgaards gods. 0-0-2-0 htk. 15.1.1816. Fol. 444.

551. Søren Nielsen Smed i Skæring mødte og afleverede sit fæstebrev af 17.12.1805 på et hus i Skæring under Skæring Munkgaards gods. 15.1.1816. Fol. 444.

552. Synsforretning på den gård, der ejes og beboes af Niels Sørensen Torsager i Uggelbølle i forbindelse med en ny obligation til Det Gersdorffske Fidecommis. 15.1.1816. Fol. 444, 446b.

553. Synsforretning på afd. Jens Poulsens gård i Todbjerg. Ny fæster: Sønnen, ungkarl Poul Jensen. 3-0-1-2 1/12 htk. Synsmænd: Gårdmændene Jesper Nielsen og Poul Sørensen, begge af Todbjerg. 22.1.1816. Fol. 444b, 447.

554. Synsforretning på Rasmus Sørensen Balles udflytter hus fra Eskerod 0-3-0-0 htk. 29.a.1816. Fol. 445, 447b.

555. Rasmus Jensen i Skødstrup mødte i retten og bad om et tingsvidne for at bevise, at han natten mellem 18. og 19. december f.å. fik stjålet 2 køer. Vidner var hans naboer: Fæstegårdmand Jens Rasmussen og husmand Niels Jacobsen, begge af Skødstrup. Senere blev opklaret, at Frederich Sørensen (se sag 556) var tyven. 19.2.1816. Fol. 448b, 455, 474.

556. Sag mod Frederich Sørensen i Randers arrest for tyveri af 2 køer, som tilhørte fæstegårdmand Niels Madsen i Karlby. Vidnerne var bl.a. Peder Andersen med tilnavnet Peder Kromand, smed Peder Christian, gårdmand Jens Andersen, Jens Mogensen, alle af Skæring
24.2.1816. Fol. 449.

557. Forhør af selvejer gårdmand Jørgen Laursen og hustru Ane Jacobsdatter i Segalt vedr. deres behandling af den omløbende Gertrud Bentsdatter, der den 26.8.1815 var kommet i barselseng hos dem; men dagen efter formentlig skal være bortjaget af dem. Vidner bl.a. naboen Rasmus Christensen og hustru Mariane Danielsdatter. 7.3.1816. Fol. 453b, 456.

558. Sag mod drengen Peder Sørensen Bentsen for tyveri. Vidne: Niels Andersen, gårdmand i Egå, hos hvem den tiltalte havde tjent. 18.3.1816. Fol. 456.

559. Klage fra hr. Grønlund på Rosenholm mod kroholder Christen Balle og hustru Maren Jørgensdatter i Voskær. 25.3.1816. Fol. 457.

560. Kongelig bevilling til Christen Sørensen på et værtshushold ved stedet Træskohuset i Skødstrup sogn. 25.3.1816. Fol. 458b.

561. Obligation udstedt af proprietær Peder Scmidt af Skæring Munkgård i Egå sogn til Rigsbanken på 666 rbd. 22.4.1816. Fol. 459, 460b, 556.

562. Sag vedr. et forlig mellem selvejer gårdmand Jens Bruus i Uggelbølle, gårdmand Peder Jørgensen i Brandstrup, husmand Laurs Pedersen i Hesselballe, Samuel Laursen i Segalt og aftægtsmand Peder Christensen i Hesselbølle vedr. skiftet efter hans hustru Kirsten Jørgensdatter. 22.4.1816. Fol. 459, 459b.

563. Synsforretning på Anders Laues enkes gård i Segalt. 22.4.1816. Fol. 459b.

564. Peder Christensen i Hesselballe undsiger sig en stævning. 22.4.1816. Fol. 460b.

565. Gårdmand Espen Pedersen i Egå mødte i retten med to vidner, skolelærer Niels Nielsen Udsen og husmand Jens Nielsen, begge af Egå som kunne bevidne hans søn, reserven Peder af Randers amts 7-39, hans sinds tilstand. 20.5.1816. Fol. 461b.

566. Rasmus Pedersen i Randers arrest anklages for forskellige tyverier sammen med flere omstrejfere. Han blev anholdt hos Laurs Madsen i en udflyttergård i Bjødstrup. Rasmus Pedersen var født i Egtved sogn i et hus på Balle skovmark, Vejle amt. Hans forældre: Peder Rasmussen og hustru Bodil Cathrine Rasmusdatter. Forældrene levede af at drive handel med pjalter. Den anklagede var 17 år, havde aldrig gået i skole og var endnu ikke konfirmeret. 30.8.1816. Fol. 472b, 477, 480, 483b, 484.

567. Sag mod Rasmus Sørensen af Tostrup (i Grenå arrest) for at have bortført og ombyttet tre heste. Den ene af hestene tilhørte skræder Poul Jensen i Lystrup. Den anden Christen Pedersen, gårdmand i Hårup, Todbjerg sogn.
5.10.1816. Fol. 475, 478b.

568. Husmand Laurs Skomager i Skødstrup mødte og oplyste, at han var pålagt ved tingsvidne at bevise, at hans søn Johannes af Randers amts 3. lægd, Skødstrup sogn 13/12 er plaget af besvimelsesanfald. Vidner: Peder Thomsen, gårdmand i Skødstrup og Niels Nielsen den yngre af Vorre. 21.10.1816. Fol. 476b.

569. Synsforretning på Peder Jensen Øverst gårds jorder i Skæring by under Vosnæsgårds gods i forbindelse med udparcellering. 11.11.1816. Fol. 478, 491b, 492, 492b.

570. Synsforretning på Rasmus Marcussens boelsteds jorder i Skæring under Vosnæsgårds gods i forbindelse med udparcellering. 2-0-0-0 htk. 11.11.1816. Fol. 478, 491b, 492, 492b.

571. Synsforretning på Hans Nielsens enke, Johanne Marie Hansdatters gårds jorder i Egå. 6-4-0-0 htk. Synsmænd: Sognefoged Peder Rasmussen i Egå og Rasmus Jensen i Åstrup. 11.11.1816. Fol. 478, 492b, 494.

572. Gårdmand Peder Mogensen i Hårup mødte og oplyste, at han var pålagt ved tingsvidne at bevise, at hans stedsøn reserven Jens af Randers amts 8/46 havde anfald af besvimelse. Vidner: Peder Jensen, husmand i Hårup og Søren Jensen i Todbjerg. 11.11.1816. Fol. 478.

573. Synsforretning på Skødstrup vejrmølle. 25.11.1816. Fol. 479b.

574. Købekontrakt oprettet mellem Carl Pedersen Vintberg i Skødstrup vejrmølle og ungkarl Peder Sørensen fra Åstrup. 0-7-0-0 htk. Købesum: 4860 rbd. 2.12.1816. Fol. 479b.

575. Sag mod gårdmand Peder Rasmussen af Krajbjerg. 9.1.1817. Fol.480b.

576. Sag mod selvejer gårdmand Jens Nielsen i Kankbølle for at have udvist strafværdige forhold m.m. mod sognefogden for Hjortshøj sogn, Niels Olesen i Hesselballe. Vidne var bl.a. hans svigerfar Poul Pedersen i Kankbølle. Jens Nielsen var født i Haldum og var søn af gårdmand Niels Nielsen og hustru Mette Jensdatter. 9.1.1817. Fol. 481, 504b, 506b, 508, 511b, 513, 516, 517, 522, 523b, 526b, 528b, 529b, 531b.

577. Poul Wendelbo af Balle blev konstitueret som dommer og skriver ved Vosnæsgård og Rosenholms birketing. 20.1.1817. Fol. 482b.

578. Aftægtskontrakt oprettet mellem Carl Pedersen Vintberg, hans hustru og Peder Sørensen i Skødstrup vejrmølle. Børn af Carl Pedersen Vintberg og hustru: Marie Cathrine, født 7.10.1812 og Christian Carl, født 2.3.1804. Kautionister og selvskyldnere til aftægtskontrakten: Gårdmændene Niels Jensen i Åstrup og Niels Christensen Brandstrup i Skæring. 27.1.1817. Fol. 483.

579. Proprietær Ladiges på Vosnæsgård anklagede Peder Møller, tjenende gårdmand Søren Olesen i Åstrup for opsætsighed. 11.2.1817. Fol. 489b.

580. Synsforretning på Knud Nielsens gårds jorder i Hesselballe af Vosnæsgårds gods i forbindelse med udparcellering. 3.3.1817. Fol. 491b, 492b, 493.

581. Synsforretning på Rasmus Sørensens gårds jorder i Hesselballe under Vosnæsgårds gods i forbindelse med udparcellering. 3.3.1817. Fol. 491b, 492b, 493.

582. Gårdmændene Knud Nielsen af Hesselballe og Jens Olesen af Kankbølle blev udnævnt til stævnsvidner for Hjortshøj sogn, og Søren Nielsen af Hjortshøj blev udnævnt til deres medhjælpere i tilfælde af lovligt forfald. 3.3.1817. Fol. 492.

583. Synsforretning på Peder Jensens gårds jorder på Krajbjerg bys mark i forbindelse med udparcellering. Køber af en parcel: Søren Nielsen. Synsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen i Åstrup og Peder Jørgensen i Hornslet. 14.4.1817. Fol. 494b, 495.

584. Obligation udskrevet af Rasmus Groesen, fæstegårdmand i Hjelmager i Skødstrup sogn til skovrider Niels Osterborg i Løgten kro på 200 rbd. 14.4.1817. Fol. 495.

585. Synsforretning på den nybyggede Hjortshøj skoles bygninger. Synsmænd: Tømmermand Rasmus Poulsen ved Vosnæsgård og murermester Søren Jensen i Eskerod. 28.4.1817. Fol. 495b.

586. Sag mod Søren Sæby i Randers arrest. 7.6.1817. Fol. 496.

587. Hr. Frederichsen fra Margrethelund mødte vedr. en sag mod Hr. Møller fra Eckernförde, den forrige ejer af Ryomgård, som for tiden opholder sig på Vosnæsgård. 9.6.1817. Fol. 497, 497b, 498.

588. Sag mod Jens Just, gårdmand i Skødstrup for ulovlig krohold og brændevinssalg. 30.6.1817. Fol. 498, 498b.

589. På tingdagen oplyses, at et skøde på et stykke jord, hvor der nu er opført bygning, er udstedt fra Jens Lassen Møller i Bendstrup til Christen Lassen Møller, sammesteds; men i selve skødet oplyses, at skødet er udstedt fra Jens Sørensen Møller i Bendstrup til Christen Larsen Møller i Aarhus. (Om det er et eller to forskellige handler, kan ikke ses). 14.7.1817. Fol. 499.

590. Baron Christian Rosenkrantz bortforpagter Rosenholms hovedgårds avling i 20 år til Rasmus Conradsen til Sletterøgård på Fyn og hans bror Hans Jacob Conradsen. 14.7.1817. Fol. 499b.

591. Synsforretning på 2 nye stenkister og 4 gamles istandsættelse på landevejen mellem Århus, Ebeltoft og Grenå. Synsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen af Åstrupgård og Niels Olesen af Hesselballe. 28.7.1817. Fol. 503b, 504.

592. Gårdmændene Niels Sørensen og Anders Ostenfeldt i Skødstrup begærede syn og taksering på den skade de har lidt på deres jordlodder ved grusgravning til landevejen. 4.8.1817. Fol. 504, 505b.

593. Skolekommissionen for Skødstrup sogns skoledistrikt anmodede om synsforretning på den nyopførte skolebygning i Segalt. Synsmænd: Tømmermand Rasmus Poulsen ved Vosnæsgård og murermester Søren Jensen i Eskerod. 18.8.1817. Fol. 506, 507b.

594. Sag mod Jens Møllersvend eller hans kone i Skødstrup for ulovlig krohold. 15.9.1817. Fol. 511b, 512.

595. Sag mod Niels Ladefogeds kone Maren Andersdatter i Skødstrup for ulovlig salg af brændevin. Havde to gange tidligere fået dom for det samme. 15.9.1817. Fol. 512, 530b, 532.

596. Fæstebrev til Rasmus Andersen Groesen på en gård i Segalt under Vosnæsgårds gods. 4-6-0-0 htk. og skovskyld: 0-0-2-1 11/13 htk. Der blev oprettet en aftægtskontrakt med moderen. 13.10.1817. Fol. 512b, 513b.

597. Fæstebrev til Søren Pedersen på en gård i Hjelmager under Vosnæsgårds gods, som hans far, Peder Poulsen tidligere havde haft i fæste. 3-7-0-0 htk. Der blev oprettet en aftægtskontrakt. 13.10.1817. Fol. 513, 514.

598. Fæstebrev til Johannes Laursen på et boelsted i Segalt under Vosnæsgårds gods, som hans far Laurs Samuelsen tidligere havde haft i fæste. 1-1-1-0 htk. 13.10.1817. Fol. 513, 515.

599. Synsforretning på afdøde Anders Rasmussen Groesens gård i Segalt, der nu fæstes af sønnen Rasmus Andersen Groesen. 13.10.1817. Fol. 513.

600. Synsforretning på afdøde Laurs Samuelsens boelsted i Segalt. 13.10.1817. Fol. 513.

601. Synsforretning på afdøde Peder Poulsens gård i Hjelmager. 13.10.1817. Fol. 513.

602. Sag mod drengen Søren Hansen fra Aarhus. Vidne: Birthe Sørensdatter gift med Jens Rønde i Følle by. 25.10.1817. Fol. 516b, 520b.

603. Aftægtskontrakt oprettet mellem Jørgen Johansen og Søren Sørensen i Følle. 27.10.1817. Fol. 517 (2 steder).

604. Kontrakt oprettet mellem fæstegårdmand Jacob Hansen i Segalt, Skødstrup sogn og indsidder Peder Christensen Møller samme steds. 27.10.1817. Fol. 517, 518.

605. Aftægtskontrakt oprettet mellem Anne Dorthe Pedersdatter, enke efter fæstegårdmand Peder Poulsen i Hjelmager og hendes søn Søren Pedersen. 3-7-0-0 htk. 27.10.1817. Fol. 517, 518b.

606. Kontrakt oprettet mellem brødrene Søren Pedersen, fæstegårdmand i Hjelmager by, Skødstrup sogn og Jens Pedersen. 27.10.1817. Fol. 517, 519b.

607. Reserven Johannes Laursen i Skødstrup mødte i retten, da han på sessionen var blevet pålagt at bevise ved et tingsvidne, at han led af slagtilfælde. Vidner: Gårdmand Niels Nielsen og ungkarl Laurs Andersen, begge af Vorre. 3.11.1817. Fol. 520.

608. Gårdmand Anders Rasmussen i Studstrup mødte i retten, da reserven Søren Jensen Skødstrup på sessionen var blevet pålagt ved et tingsvidne at bevise, at han fra spæd havde været opdraget af Anders Rasmussen. Vidner: Sognefoged og gårdmand Rasmus Jensen i Åstrup, gårdmand Rasmus Pedersen i Skødstrup og husmand Henrich Olesen i Skødstrup. 3.11.1817. Fol. 520.

609. Aftægtskontrakt oprettet mellem Niels Lassen, der havde afstået sit hus i Skødstrup til Jens Kjøbenhavner. Niels Lassen og hans fire børn skulle bo på stedet. Børnene indtil de fyldte 14 år. 24.11.1817. Fol. 521b.

610. Panteobligation udstedt af selvejer husmand Niels Pedersen Ladefoged i Skødstrup til selvejer husmand Mourits Sørensen sammesteds på 300 rbd. 1.12.1817. Fol. 523.

611. Synsforretning på afdøde fæstegårdmand Christen Andersens gård i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods. 8.12.1817. Fol. 523b, 526.

612. Aftægtskontrakt oprettet mellem Peder Jørgensen og hans mor Kirsten Rasmusdatter, enke efter gårdmand Jørgen Bertelsen i Skødstrup. Oplysning: Enken flyttede til gårdmand Laurs Rasmussen i Segalt. 22.12.1817. Fol. 526b.

613. Sag mod Jens Poulsen, anholdt i Ebeltoft og hustru Mette Rasmusdatter af Skårupbækhuset. 30.12.1817. Fol. 527.

614. Synsforretning i Skødstrup over den skade, der er sket i forbindelse med kørsel over udflyttergårdmand Rasmus Sønders mark sidste vinter. Synsmænd: Sognefogederne Rasmus Jensen i Åstrup og Rasmus Rasmussen i Eskerod. 30.3.1818. Fol. 530, 531b.

615. Synsforretning på selvejer gårdmand Peder Bondes gård i Skødstrup til prioritets efterretning efter nuværende tiders gangbare priser. 30.3.1818. Fol. 530b, 531b.

616. Synsforretning på selvejergårdmand Jørgen Thykier i Følle til prioritets efterretning efter nuværende tiders gangbare priser. Synsmænd: Selvejergårdmændene Thomas Degn og Jacob Just, begge af Følle. 6.4.1818. Fol. 531b, 532.

617. Obligation udstedt af Søren Nielsen Smed i Krajbjerg til Jens Winther i Mellemmølle, Voldum sogn på 1300 rbd. 18.5.1818. Fol. 533b.

618. Udskrift af Øster Lisbjerg herreds forligskommission. Niels Ostenborg i Løgten kro mod Rasmus Groesen i Hjelmager ang. 1200 rbd . 18.5.1818. Fol. 533b.

619. Prokurator Ostenfeld på Rolsøgaard contra fæstegårdmand Thomas Sparre i Uggelbølle vedr. afdøde forpagter Jens Dinesens efterladte tiende restanceliste for Rosenholms tiende distrikt. 25.5.1818. Fol. 534, 536b, 539b.

620. Sag mod Maren Andersdatter i Skødstrup vedr. ulovlig salg af brændevin m.m. Dom: 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød. 25.5.1818. Fol. 534, 538b, 539b, 540.

621. Panteobligation udstedt af selvejer gårdmand Lass Pedersen i Svinbo til Jens Nielsen Holm og Niels Sørensen, begge af Lisbjerg på 800 rbd. 29.6.1818. Fol. 538, 539.

622. Afkald udstedt af Jens Pedersen, Poul Nielsen Helboe af Skødstrup på sin hustru Bodil Pedersdatters vegne og Anne Pedersdatter med hendes lavværge gårdmand Jens Rasmussens samtykke, til deres stedfar Peder Christensen i Skødstrup for moderens arv på 250 rbd. 20.7.1818. 541, 543b.

623. Sag mod indsidder Jens Pedersen i Studstrup, der hidtil har tjent hos afdøde gårdmand Jørgen Bonde og dennes enke i Skødstrup. Efter enkens død beskyldes han for at have borttaget ca. 1½ skæppe byggryn og 2 oste fra dødsboet. Jens Pedersen var bror til den afdøde enke. Anne Rasmusdatter, der var aftægtskone hos Jørgen Bondes bror, udflyttergårdmand Peder Bonde kunne bevidne, at enken havde lovet broderen det borttagne. Jens Pedersen var ca. 28 år og søn af skovfoged Peder Jensen og Anne Kirstine Nielsdatter, der boede i Sortmosehuset i Kankbølle, Hortshøj sogn. Jens Pedersen havde en halvsøster: Anne Rebekka Pedersdatter i Skødstrup.
Jens Pedersen tabte sagen og måtte betale. 22.7.1818. Fol. 541, 545, 547b, 554b, 555, 556b, 559, 561.

624. Syn og taksation over en skade på Søren Sørensens mark i Studstrup i forbindelse med grusgravning. 27.7.1818. Fol. 543b.

625. Synsforretning på Skødstrup gade, der benyttes til landevej mellem Aarhus, Grenå og Ebeltoft. 27.7.1818. Fol. 544, 547.

626. Sag mod arrestanten Magnus Erichsen for tyveri af et par benklæder, som tilhørte Peder Hasle. Vidne: Mette Olesdatter i Eskerod. 4.8.1818. Fol. 544, 566b.

627. Aftægtskontrakt oprettet mellem Sidsel Sørensdatter, enke efter Anders Groesen og hendes søn Rasmus Andersen Groesen i Segalt. 31.8.1818. Fol. 547b, 551b.

628. Rasmus Rasmussen Segalt henvendte sig til fattigkommissionen for at få hjælp. Han var nu ca. 60 år og var født i Segalt by, Skødstrup sogn. Ved forhøret fortalte han udførligt om hele sit livsforløb. 14.9.1818. Fol. 552b.

629. Synsforretning på den nye fæster Niels Andersens gård i Hjelmager under Vosnæsgårds gods. 5.10.1818. Fol. 553, 556.

630. Synsforretning på den nye fæster Frans Rasmussens hus i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods. 5.10.1818. Fol. 553, 556.

631. Synsforretning på den nye fæster Jens Kjøbenhavners hus i Skødstrup under Vosnæsgårds gods. 5.10.1818. Fol. 553, 556.

632. Synsforretning på den nye fæster Henrich Pedersens hus på Eskerod mark under Vosnæsgårds gods. 5.10.1818. Fol. 553, 556.

633. Synsforretning på den nye fæster Peder Jensen Smeds hus i Skødstrup under Vosnæsgård gods. 5.10.1818. Fol. 553, 556.

634. Synsforretning på den nye fæster Rasmus Knudsens hus i Ommestrup på Vosnæsgårds gods. 5.10.1818. Fol. 553, 556.

635. Synsforretning på den nye fæster Christen Triges hus i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods. 5.10.1818. Fol. 553, 556.

636. Synsforretning på afdøde gårdmand Jørgen Bondes gård i Skødstrup under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. 5.10.1818. Fol. 553b. 556.

637. Synsforretning på afdøde gårdmand Jørgen Andersens gård i Segalt under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen. 5.10.1818. Fol. 553b, 556.

638. Synsforretning på den nyopførte skolebygning med tilhørende inventar i Skæring. Opført af Laurs Christensen Kolbye i Århus. Synsmænd: Snedker og tømmermester Jens Pedersen i Åstrup og murermester Søren Lund p.t. i Balle. 5.10.1818. Fol. 553b, 554b.

639. Panteobligation udstedt af fæstegårdmand Jørgen Andersen Overgaard i Segalt, Skødstrup sogn til gårdmand Simon Sørensen i Segalt på 600 rbd. 12.10.1818. Fol. 553b, 554.

640. Fæstebrev udstedt til Niels Andersen af Uggelbølle på en gård i Hjelmager under Vosnæsgård gods, som hans svoger Søren Jensen tidligere har haft i fæste og nu godvillig har afstået. 3-7-0-0 htk. 2.11.1818. Fol. 557b.

641. Fæstebrev udstedt til Rasmus Knudsen på et hus i Ommestrup under Vosnæsgård gods, som skomager Troels Dalvitz tidligere har haft i fæste. 9.11.1881. Fol. 558.

642. Aftægtskontrakt oprettet mellem Anders Nielsen, der afstod sit fæste på en gård i Åstrup og sin svigersøn Rasmus Jensen fra Skødstrup, der overtog fæstet. 9.11.1818. Fol. 558.

643. Udskrift fra Øster Lisbjerg herreds forligskommission vedr. indgået forlig mellem Søren Yde i Hesselballe og gårdmand Peder Bonde i Skødstrup. 23.11.1818. Fol. 559, 559b.

644. Syn og taksation på den skade på Sognefoged Rasmus Jensens mark i Åstrup i forbindelse med grusgravning til landevejen. 30.11.1818. Fol. 559b, 562b.

645. Fæstebrev udstedt til Jens Kjøbenhavner på et hus i Skødstrup under Vosnæsgårds gods, som Niels Larsen frivilligt har afstået. 0-3-0-0 htk. 7.12.1818. Fol. 560.

646. Fæstebrev udstedt til Claus Henrich Malkov på et hus i Eskerod under Vosnæsgårds gods, som afdøde gartner Niels Møllers enke frivilligt har afstået. 0-2-0-0 htk. 7.12.1818. Fol. 560.

647. Fæstebrev udstedt til Peder Jensen Smed på et hus i Skødstrup under Vosnæsgårds gods, som Søren Smed har haft i fæste. Uden htk. 7.12.1818. Fol. 560, 560b.

648. Fæstebrev udstedt til Henrich Pedersen på et nybygget hus på Eskerod mark under Vosnæsgårds gods. 0-3-0-0 htk. 7.12.1818. Fol. 560, 560b.

649. Fæstebrev udstedt til Christen Trige på et hus i Uggelbølle under Vosnæsgårds gods, som Niels Næss tidligere haft i fæste. Uden htk. 7.12.1818. Fol. 560, 561.

650. Taksationsforretning på de ege og bøgetræer, som Søren Jensen i Segalt havde hugget på Segalt mark, og som proprietær Ladiges mente at være hans ejendom. 14.12.1818. Fol. 562, 575.

651. Anne Sørensdatter også kaldt Anne Wammen i Skjød by og sogn blev anklaget for tyveri. Hun var 74 år og født i Pederstrup by, Nødager sogn, Randers amt. Hendes forældre var hyrden Søren (hun kunne ikke huske faderens tilnavn) og hustru Maren Hansdatter. Anne Sørensdatter kom som spæd til sin bedstemor Birthe Pedersdatter i Pederstrup. Som ung blev hun gift med Anders Jacobsen i Thorsager by. På et tidspunkt var han rejst til Lolland for at arbejde, og hun havde i mange år vandret rundt som betlerske. Da hun blev arresteret havde hun to børn med sig. Christiane Andersdatter, 12 år og Mette Marie Poulsdatter, 7 år. Deres fælles mor Birthe Andersdatters opholdssted var ukendt, muligvis i fængsel. Christiane Andersdatter blev sendt til Skjød sogn, hvor hun var født. Mette Marie Poulsdatter var født i Studstrup, Skødstrup sogn og blev der. Hun fortalte på næste tingdag, at hun var født i Aarhus. 4.2.1819. Fol. 563, 564b, 565b, 571b, 572b, 573, 574. Protokol II fol. 17.

652. Obligation udstedt af fæstegårdmand Niels Sørensen i Skødstrup til selvejergårdmand Niels Jensen i Åstrup på 217 rbd. 22.3.1819. Fol. 564b.

653. Afkald udstedt af Peder Christian Bertelsen i Segalt for sin fædrene og mødrene arv på 200 rbd. til sin stedfar Søren Jensen samme sted. 29.3.1819. Fol. 564b, 565.

654. Synsforretning på pastor Kaarsberg i Hjortshøj, proprietær Schmidt til Skæring Munkgaard og lægdsmand Jens Andersen i Skæring tilhørende jorder i Egå til udparcellering. 19.4.1819. Fol. 567b.

655. Afkald udstedt af Jørgen Jensen, tjenende i Toggerbo, Vistoft sogn til sin far Jens Jørgensen, husmand i Skødstrup for sin arv efter moderen Maren Jensdatter på 80 rbd. sølv. 3.5.1819. Fol. 567b.

656. Forhør vedr. selvejergårdmand Peder Bondes gård på Skødstrup bys mark, der nedbrændte sidste nat. 4.6.1819. Fol. 568, 571.

657. Panteobligation oprettet af selvejer og afbygger Hans Jakobsen på Brandstrup mark i Hjortshøj sogn på 160 rbd. til Birthe Marie Laursdatter i Skødstrup, enke efter Peder Pedersen Vorre. 7.6.1819. Fol. 571b.

658. Købekontrakt oprettet mellem Niels Pedersen Ladefoged og husmand Poul Christensen i Skødstrup. 8.6.1819. Fol. 572b.

659. Synsforretning på tiltrædende fæster Rasmus Jensens gård i Åstrup. 8.6.1819. Fol. 572b. Protokol II fol. 3b.

660. Synsforretning på afdøde fæstegårdmand Søren Olesens gård i Åstrup i forbindelse med skifteforretningen. 8.6.1819. Fol. 572b. Protokol II fol. 3b.

661. Synsforretning på Hjelmager bys hyrdehuse, som er bortfæstet til Hjelmagers bymænd. 8.6.1819. Fol. 572b. Protokol II fol. 3b.

662. Afkald udstedt af Niels Andersen i Ommestrup på sin kone Maren Nielsdatters vegne for hendes fædrene og mødrene arv på 100 rbd. til hendes stedfar Thomas Degn i Følle. 12.7.1819. Fol. 573b.

663. Afkald udstedt af Anders Nielsen i Følle til hans stedfar, gårdmand Thomas Degn i Følle for fædrene og mødrene arv på 200 rbd. 12.7.1819. Fol. 573b.

664. Afkald udstedt af Jens Pedersen i Følle by på hans kone Mette Christine Nielsdatters vegne for hendes mødrene arv på 100 rbd. til hendes stedfar, gårdmand Thomas Degn i Følle. 12.7.1819. Fol. 573b, 574.

665. Afkald udstedt af Niels Pedersen i Følle by på hans kone Karen Nielsdatters vegne for hendes mødrene og fædrene arv på 150 rbd. til hendes stedfar, gårdmand Thomas Degn i Følle. 12.7.1819. Fol. 574.

666. Sag mod arrestanten Sidsel Kathrine Pedersdatter i Horsens for tyveri. 16.8.1819. Fol. 575, 575b. Protokol II fol. 10b.

667. Sag mod Thomas Christensen, Sidsel Madsdatter og Mariane Midstrup for tyveri. Vidner bl.a. Søren Sørensens kone Dorthe Jørgensdatter og Niels Bang, bege af Følle.
30.8.1819. Fol. 576.
Vosnæsgård Birk.
Justitsprotokol
1819-1820
B 53K-2

668. Obligation udstedt af fæstegårdmand Jørgen Andersens enke Birthe Jensdatter til selvejer gårdmand Simon Sørensen, begge af Segalt på 200 rbd. sølv. Birthe Jensdatters LV: Peder Jensen Bach. 13.9.1819. Fol. 2, 2b.

669. Udskrift af indgået forlig mellem Michel Mathiasens kone Margrethe Jørgensdatter i Følle, som havde lånt 50 rbd. af Jens Frederichsen Smed i Hornslet. 20.9.1819. Fol. 3.

670. Synsforretning på tiltrædende fæster Rasmus Poulsens gård på Uggelbølle mark. Synsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen i Åstrup og selvejer gårdmand Simon Sørensen i Segalt. 27.9.1819. Fol. 3b.

671. Synsforretning på tiltrædende fæster Niels Sørensens gård på Uggelbølle mark. 27.9.1819. Fol. 3b.

672. Synsforretning på tiltrædende fæster Poul Jensens gård på Uggelbølle mark. 27.9.1819. Fol. 3b.

673. Synsforretning på tiltrædende fæster Søren Thomasens gård i Åstrup. 27.9.1819. Fol. 3b.

674. Synsforretning på tiltrædende fæster Christen Boies hus' bygninger i Eskerod. 27.9.1819. Fol. 3b.

675. Synsforretning på tiltrædende fæster Niels Hansens hus' bygninger i Segalt. 27.9.1819. Fol. 3b.

676. Synsforretning på tiltrædende fæster Christen Madsens hus' bygninger i Eskerod. 27.9.1819. Fol. 3b.

677. Synsforretning på tiltrædende fæster Jens Gregersens gård i Skødstrup. 25.10.1819. Fol. 4b.

678. Forligelsesforretning mellem Thomas Rasmussen af Sparregaard i Uggelbølle og hans kone Anne Sørensdatter, samme by. Jørgen Nielsen af Grønfeld mødte på sin moders vegne. Hustruen havde bl.a. solgt korn uden mandens viden, hvorved hun havde fornærmet ham. 25.10.1819. Fol. 4b.

679. Fæstebrev til Jens Pedersen eller Gregersen af Stustrup på en gård i Skødstrup under Vosnæsgårds gods, som Rasmus Jensen frivillig har afstået. Fæstebrev og aftægtskontrakt af 21.4.1819 mellem Jens Pedersen og Rasmus Jensen. 5-5-0-0 htk. 1.11.1819, fol. 5, 5b.

680. Fæstebrev til samtlige Hjelmager bys fæstere under Vosnæsgårds gods på det hus, som Christian Knudsen forhen har haft i fæste, og som de skal bruge til hyrdehus. 1.11.1819, fol. 5, 6.

681. Fæstebrev til Christen Boje i Eskerod på det hus, samme sted, som hans fader fradøde. 1.11.1819, fol. 5, 6b.

682. Fæstebrev til Niels Hansen i Skødstrup på det hus i Segalt, som Laurs Rasmussen fradøde.
0-5-3-1 htk. 1.11.1819, fol. 5, 7.

683. Fæstebrev til Christen Jensen af Segalt på det hus i Eskerod under Vosnæsgårds gods, som skomager Jens Rasmussen fradøde. 0-3-0-0 htk. 1.11.1819, fol. 5, 7b.

684. Fæstebrev til Frans Rasmussen af Rodskov på det hus i Uggebølle, som Rasmus Thomsen fradøde. 0-2-3-0. 1.11.1819, fol. 5, 8b.

685. Fæstebrev til Rasmus Poulsen ved Vosnæsgård på den udflyttergård i Uggelbølle, som Thomas Rasmussen (Sparre) frivillig har afstået. Der blev oprettet en aftægtskontrakt. 5-4-0-0 htk. 1.11.1819, fol. 5, 9.

686. Fæstebrev til Rasmus Jensen af Skødstrup fæster en gård i Aastrup, som Anders Nielsen frivillig har afstået. Fæstebrev. 8-1-2-0 htk og skovskyld 0-0-2-0 htk. Der blev oprettet en aftægtskontrakt. 1.11.1819. Fol. 5, 9b.

687. Sag mellem Jens Sørensen i Drastrup og Søren Haarup i Kankbølle vedr. 120 rbd., som Søren Haarup blev dømt til at betale. 6.12.1819. Fol. 11b. Protokol II fol. 17b.

688. Rasmus Jensen i Egå, der havde stået for Egås skoles opbygning, ønskede synsforretning på stedet. Synsmænd: Tømmermand Rasmus Poulsen på Uggelbølle mark og murermester Søren Jensen i Eskerod. 20.12.1819. Fol. 12, 16b.

689. Niels Pedersen Stær i Følle ønskede synsforretning i forbindelse med en erstatning, som han kunne tilkomme for den grus, som beboerne i Følle havde taget af hans jordlod til at forbedre vejen mellem Fårup og Følle og mellem Fårup og Uggelbølle. 20.12.1819. Fol. 12b, 23.

690. Proprietær Ladiges på Vosnæsgård anlagt sag mod Niels Sønder Smed i Segalt, der blev anklaget for at have hugget noget træ på godsets jord. Vidne 1: Mourits Sørensen i Skødstrup udeblev den første tingdag uden lovlig grund og måtte betale 10 lod sølv til Kongen og 10 lod sølv til sagføreren. Vidne 2: Niels Væver af Havhusene, der var skovfoged ved Vosnæsgårds skov, havde anmeldt Niels Sønder efter denne havde hugget træet på trods af Niels Vævers anvisning. 20.12.1819. Fol. 12b, 15b, 19, 20b, 21b, 22, 24b (2 steder).

691. Sag vedr. Knud Knudsen Stabrand af Ebeltoft arrest, der var anklaget for tyveri. 27.12.1819. Fol. 13b.

692. Sag mod Rasmus Jensen Christensen Greve for betleri. Skovridder Niels Ostenborg af Løgten kro var vidne og fortalte, at anklagede havde i et stykke tid opholdt sig ved Løgten kro, hvor han stundom fik mad og drikke som han betalte. Ostenborg havde ikke kendskab til. at anklagede var betler. Han gik omkring og solgte fisk for Vosnæsgårds fisker og tjente derved til sin underholdning. 24.1.1820. Fol. 18b.

693. Udskrift af forlig hvorved Niels Thomsen i Mejlbye forpligter sig til at udbetale til forvalter Holbek på Vosnæsgård for Peder Pedersens stervbo i Vorre 400 rbd. sedler med renter. 7.2.1820. Fol. 19b (2 gange).

694. Udskrift af forlig hvorved Christen Thomasen i Krajbjerg forpligter sig til at udbetale 100 rbd sølv med renter til Niels Just i Segalt. 7.2.1820. Fol. 19b, 20.

695. Udskrift af forlig hvorved Niels Olesen i Hesselballe forpligter sig til at udbetale 100 rbd. til Peder Pedersens stervbo i Vorre. 7.2.1820. Fol. 19b, 20.

696. Synsforretning på Niels Vævers gård i Havhusene under Vosnæsgårds gods i forbindelse med skifteforretningen efter hans afdøde hustru. 28.2.1820. Fol. 21b, 23.

697. Afkald. Jens Jensen i Følle og hans farbror og værge Søren Andersen i Følle mølle, begge i Bregnet sogn, Randers amt, tilstår at Jens Jensen af sin farfar Jens Andersen, gårdfæster af det kgl. universitets gods, har modtaget 300 rbd. efter sin afdøde farmor Anne Katrine Olesdatter. Skifte afsluttet 23.5.1777. 6.3.1820. Fol. 22 (2 gange).

698. Afkald af Jens Pedersen Skaarup i Følle by, Bregnet sogn på sin hustru Mette Kirstine Nielsdatters vegne, har fået arven efter hendes far, Niels Anderen, gårdfæster på det kgl. universitets gods i Følle. Skifte afsluttet 10.3.1788. Hendes stedfar: Thomas Pedersen i Følle. 6.3.1820. Fol. 22 (2 gange).

699. Aftægtskontrakt af 10.12.1815 mellem Birthe Sørensdatter og søn Jens Pedersen Skaarup i Følle i forbindelse med hans overtagelse af moderens selvejergård. 6.3.1820. Fol. 22, 22b.

700. Søren Hansen Todberg og Niels Jensen i Hesselballe om begærede syn og taksering i forbindelse med udparcellering af jorderne som tilhører 12 skp. htk. på den ? mark.

701. Rasmus Sørensen på Hesselballe mark ønskede syn på den gård, som han har solgt til Niels og Pedersen Sørensen i Elsted. Synsmænd: Sognefogederne Rasmus Jensen i Åstrup og Rasmus Rasmussen i Eskerod. 20.3.1820. Fol. 23b.

702. Synsforretning på Søren Jensens gårds jorder i Uggelbølle. 10.4.1820. Fol. 23b.

703. Ifølge en skrivelse fra amtet blev en del beboere fra Skødstrup, Skæring og Kankbølle byer indkaldt til en undersøgelse vedr. en mulig forpligtelse for Skæring Munkgårds ejer til at vedligeholde en bivej, der gik fra Kankbølle over Skæring mark til Aarhus og Ebeltoft. 10.4.1820. Fol. 24.

704. Fæstebrev til Poul Jensen af Uggelbølle på afdøde Søren Jakobsens gård i samme by. 5-4-0-0 htk. Der blev oprettet en aftægtskontrakt mellem Poul Jensen og hans svigermoder. 29.5.1820, fol. 25b (2 gange).

705. Fæstebrev til Niels Sørensen af Uggelbølle på afdøde Christen Andersens gård. 5-4-0-0 htk. Der blev oprettet en aftægtskontrakt mellem Niels Sørensen og Christen Andersens enke. 29.5.1820, fol. 25b, 26.

706. Skifteslutning af 9.12.1791 efter Poul Nielsen i Kankbølle. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 26.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Peder Christensen. B:
1. Søren Poulsen.
2. Kirsten Poulsdatter.
Enken ønskede, at sønnen Søren Poulsen skulle overtage gården, imod hun fik ophold på gården, så længe hun levede.
Der nævnes børn fra enkens tidl. ægteskab:
1. Rasmus Sørensen (blev også kaldt Rasmus Sønder).
2. Maren Sørensdatter g.m. Søren Sørensen Saabye i Aarhus.
3. Kirsten Sørensdatter.
4. Mette Sørensdatter.
Enkens mor boede stadig på gården.

707. Skifteslutning af 8.10.1810 efter Anders Laursen i Vorre. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 26b.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Morten Jensen. B:
1. Laurs Andersen.
2. Christen Andersen.
FM: Rasmus Laursen.
Enken var forlovet med fæstemand Søren Pedersen.

708. Skifteslutning af 11.5.1799 efter Maren Andersdatter i Skødstrup. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 27.
E: Peder Jørgensen. B:
1. Jørgen Pedersen.

709. Skifteslutning af 12.4.1799 efter Jens Jørgensen i Uggelbølle. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 27b.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Jens Jensen. B:
1. Poul Jensen.
2. Margrethe Jensdatter.
På børnenes vegne mødte Peder Damsgaard.

710. Skifteslutning af 14.10.1800 efter Niels Sørensen Sparre i Uggelbølle. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 28.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mads Sørensen. B:
1. Rasmus Nielsen.
2. Søren Nielsen.
3. Jørgen Nielsen.
4. Anders Nielsen.
5. Maren Nielsdatter.
6. Anne Nielsdatter.
FM: Peder Sørensen.

711. Skifteslutning af 10.9.1801 efter ugift Peder Mejlbye i Skødstrup. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 28b. A:
1. Moder Birthe Jensdatter g.m. Anders Poulsen i Hjelmager.
2. Halvbror Jens Andersen.
3. Halvsøster Anne Margrethe Andersdatter g.m. Anders Poulsen, gårdmand i Hjelmager.
4. Halvsøster Maren Andersdatters søn Jørgen Pedersen. Hans far: Peder Jørgensen.

712. Skifteslutning af 25.4.1804 efter Poul Thomasen i Hjelmager . Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 29.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Anders Poulsen. B:
2 umyndige børn.
FM: Rasmus Jensen, gårdmand i Åstrup.

713. Skifteslutning af 6.12.1805 efter Karen Madsdatter i Sortmose. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 29b.
E: Anders Hald. B:
Hendes tre sønner og 2 døtre.

714. Skifteslutning af 2.12.1805 efter Anne Nielsdatter i Segalt. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 29b.
E: Peder Damsgaard.
1. Karen Pedersdatter.

715. Skifteslutning af 22.3.1808 efter Anders Poulsen i Hjelmager. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 29b.
E: Birthe Jensdatter. LV: Jens Sørensen. B:
1. Jens Andersen.
2. Kirsten Andersdatter g.m. Peder Tømmermand, gårdmand i Eskerod.
3. Anne Margrethe Andersdatter g.m. Rasmus Pedersen, gårdmand i Skødstrup.
4. Maren Andersdatter g.m. Peder Jørgensen. Død og efterladt en søn Jørgen Pedersen.

716. Skifteslutning af 16.6.1809 efter Kirsten Clemmensdatter i Skødstrup. Læst 29.5.1820. Fol. 5b, 30. B:
1. Clemmen Christiansen.
2. Jacob Christiansen.
3. Niels Christiansen.
4. Søren Christiansen.
Da sønnen Clemmen ikke var til stede, blev hans arvelod udbetalt til hans kurator Peder Skræder.

717. Skifteslutning af 29.6.1809 efter Anne Katrine Sørensdatter i Kankbølle. 29.5.1820. Fol. 25b, 30b. A:
1. Helbror Jørgen Sørensen.
2. Helbror Søren Sørensen.
3. Halvbror Espen Sørensen, gårdmand i Kankbølle.
4. Halvsøster Karen Sørensdatter g.m. Søren Jørgensen, gårdmand i Ørridslev.

718. Skifteslutning af 19.12.1809 efter Anders Gregersen i Segalt. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 30b. B:
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Rasmus Ibsen.
1. Rasmus Andersen.
2. Katrine Andersdatter g.m. Jens Nielsen i Brandstrup.
3. Else Andersdatter.
4. Bodil Andersdatter.
F.M. Jens Groesen.

719. Skifteslutning af 27.3.181? efter Christen Fisker i Eskerod. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 31.
E: Else Jørgensdatter. LV: Gårdmand Jørgen Udsen. B:
1. Christen Christensen.
2. Jørgen Christensen.
3. Jens Christensen.
4. Niels Christensen.
5. Anne Kirstine Christensdatter.
F.M. Jens Bruus.

720. Skifteslutning af 10.4.1810 efter Kirsten Pedersdatter i Ommestrup. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 31b.
E: Peder Pedersen Vorre. B:
1. Peder Pedersen.
2. Kirsten Pedersdatter g.m. Anders Sørensen, boelsmand i Ommestrup.
3. Else Marie Pedersdatter.
Værge for den umyndige datter: Niels Pedersen.

721. Skifteslutning af 2.4.1810 efter Sofie Elisabeth (Christensdatter) Techou i Løgten kro. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 32.
E: Techou. B:
1. Datter.

722. Skifteslutning af 4.9.1811 efter Nicolai Hoberg og hustru Karen Pedersdatter i Skødstrup Vejrmølle. Læst 29.5.1820. Fol. 25b. B, 32b:
1. Peder Nicolaisen.
2. Jørgen Nicolaisen.
3. Niels Nicolaisen.
4. Jens Nicolaisen.
5. Dorthe Katrine Nicolaisdatter.
Værge: J.Hoberg.

723. Skifteslutning af 30.7.1812 efter Peder Skrædder og hustru Dorthe Clemmensdatter i Skødstrup. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 32b.
1. Afdøde Nicolai Hoberg og hans afdøde hustru Karen Pedersdatters efterladte børn, som er afdøde Peder Skrædders børnebørn:
1a. Peder Nicolaisen.
1b. Jørgen Nicolaisen.
1c. Niels Nicolaisen.
1d. Jens Peter Nicolaisen.
1e. Dorthe Katrine Nicolaisdatter.
Dorthe Clemmensdatters arvinger:
2. Bror Rasmus Clemmensen, husmand i Ommestrup. Død og efterladt:
2a. Clemmen Rasmussen.
2b. Jacob Rasmussen.
2c. Jens Rasmussen.
2d. Karen Rasmusdatter.
2e. Anne Rasmusdatter.
2f. Dorthe Rasmusdatter.
3. Bror Jens Clemmensen, husmand i Mørke.
4. Søster Ingeborg Clemmensdatter g.m. Thomas Pedersen, gårdmand i Følle.
5. Søster Kirsten Clemmensdatter g.m. Christian Bertelsen i Stenå. Begge døde og efterladt:
5a. Clemmen Christiansen.
5b. Jacob Christiansen.
5c. Niels Christiansen.
5d. Søren Christiansen.
6. Søster Gjertrud Clemmensdatter g.m. Søren Nielsen, gårdmand i Ommestrup.

724. Skifteslutning af 15.1.1812 efter Niels Andersen i Brandstrup. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 33b.
E: Maren Jensdatter. Hendes forlovede, fæstemand Rasmus Nielsen Helboe. B:
1. Mette Kirstine Nielsdatter.
2. Anne Nielsdatter.
FM: Peder Jørgensen.

725. Skifteslutning af 15.1.1812 efter Jørgen Vorre i Ommestrup. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 34.
E: Edel Sørensdatter. LV: Anders Sørensen. B:
1. Søren Jørgensen.
2. Niels Jørgensen.
Værge: Rasmus Vorre.

726. Skifteslutning af 24.12.1812 efter Rasmus Andersen i Eskerod. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 34b.
E: Maren Laursdatter. LV: Hendes bror Christen Laursen, gårdmand i Segalt. B:
1. Anders Rasmussen.
Værge: Simon Sørensen.

727. Skifteslutning af 18.12.1815 efter Christen Olesen i Vorre. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 35.
E: ?. LV: Rasmus Mortensen. A:
1. Halvbror Søren Olesen i Hesselballe.
2. Halvsøster Kirsten Olesdatter. Gift.
3. Halvsøster Anne Kirstine Olesdatter g.m. Søren Bruus.
4. Halvbrorsøn Ole Pedersen. Myndig.
5. Halvbrordatter Maren Pedersdatter g.m. Jens Christensen.
6. Halvbrordatter Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Christen Laursen.
7. Halvbrordatter Birthe Pedersdatter. Ugift.
Vurderingsforretningen blev afholdt den 26.5.1815.

728. Skifteslutning af 30.7.1819 efter Peder Pedersen i Vorre. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 35b.
E: Birthe Marie Laursdatter. LV: Jens Jørgensen.
En datter.
Værge: Peder Vorre.

729. Skifteslutning af 27.6.1819 efter Søren Olesen i Åstrup. Læst 29.5.1820. Fol. 25b, 35b.
Enke: Mette Kirstine Pedersdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1. Anne Sørensdatter.
2. Kirsten Sørensdatter.
Fødte værge: Rasmus Olesen.

730. Synsforretning på Løgten kros bygninger. Synsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen i Åstrup og selvejer gårdmand Simon Sørensen i Segalt. 29.5.1820. Fol. 25b, 36.

731. Stenhugger Peder Brorup begærede synsforretning 2 nyopførte stenkister på landevejen mellem Skødstrup og Skæring på de steder, hvor træbroerne, kaldt Sønderbroen og skovbroen tidligere har været. 26.6.1820. Fol. 36.