Erik Brejls hjemmeside

Start

Inga Hørdums uddrag af

Vosnæsgård Birk justitsprotokol 1792-1820

[Vosnæsgår birk]
Inga Hørdum og Vera Munkholms skifteuddrag

Inga Hørdum og Vera Munkholm har udgivet bogen

1.900 godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslev-egnen 1715-1815.
Udgivet af Slægten 2002 og Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn.

Skifteuddragene kan ses her:

[Houlbjerg herred] [Middelsom herred]

Inga og Gerhardt Hørdum har foretaget uddrag af skifterne fra Ulstrup til 1842 og fra Hagsholm til 1850.


Der er skifteuddrag fra følgende godser:

Ulstrup, Himmestrup, Viskumgaard og Skjern 1715-1740 (G 228-12)
Ulstrup, Himmestrup, Viskumgaard og Skjern 1740-1779 (G 228-13)
(Himmestrup og Viskumgaard kun til 1749)
Skjern og Ulstrup 1779-1802 (G 227-1)
Skjern og Karmark 1802-1815 (G 227-2)
Hagsholm 1741-1772, nr. 1-359 (G 242-43)
Hagsholm 1772-1811, nr. 360-1004 (G 242-44)
Frisholt (nuværende Ormstrup) 1778-1806 (G 241-3)

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige oplyste familierelationer. Person- og stednavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurids, Laurs, Lars og Las som Laurids, og Oluf og Ole angives som Oluf. Stednavnene er angivet efter Trap Danmark og Viborg Amts Stednavne.

Personregistrene omfatter arvelader og ægtefælle.

I uddragene er følgende forkortelser anvendt:
F. folio
F.M. formynder
g.m. gift med
L.V. lavværge
Opl. oplysninger
sl. salig
T.V. tilsynsværge