Erik Brejls hjemmeside

Start

Inga Hørdum og Vera Munkholms
skifteuddrag
fortsat af
Inga og Gerhardt Hørdum


Houlbjerg herred godsskifter

[Hagsholm gods] [Ormstrup gods]Hagsholm gods

Skifteuddrag
1741-1850

[1741-1772] [1772-1811] [1811-1825] [1825-1832] [1832-1841] [1841-1850]

[Personregister] [Stedregister]
Hagsholm skifteprotokol
1741-1772
G 242-43

1. Jens Mikkelsen Blach i Lerbjerg 8/2-1741 F. 1b
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Søren Rasmussen i Bramstrup
Børn:
• Mikkel Jensen - 12 år
• Søren Jensen - 8 år
• Peder Jensen - ½ år
• Anne Jensdatter - 15 år
• Ellen Jensdatter - 11 år
• Øllegaard Jensdatter - 6 år
• Karen Jensdatter - 3 år
FM: Afdødes bror: Peder Mikkelsen Blach, ladefoged ved Kalø.
Knud Svenningsen, ladefoged i Værum, Frisenvold gods (g.m.
afdødes søster).
Afdødes bror: Mogens Mikkelsen Blach i Aarhus.
Afdødes bror: Christen Mikkelsen Blach i Sminge.
Oplysninger:
Den afdødes mor: Anne Christensdatter.
Der omtales skifte efter den afdødes far: Mikkel Sørensen af 12/1-1708.
Mikkel Sørensen Blach og Anne Christensdatter havde 7 sønner og 1 datter ved mandens død. Siden var sønnerne Søren og Mikkel døde. Der var arv i boet, som nu deles mellem afdødes søskende.
Afdødes søster, der var g.m. Knud Svenningsen i Lerbjerg havde ikke fået sin arvelod.
Knud Svenningsen bebor gården for nærværende tid, og Jens Blachs enke beboer et hus, tilhørende gården, så længe hun forbliver i enkestand.
Se skifte nr. 155 + 195 + 224.

2, Anne Thomasdatter i Lerbjerg 5/6-1741 F. 15a
Enkemand: Christen Jensen
Arvinger:
Hendes afdøde datters børn:
• Jens Sørensen - 23 år, opholder sig ved Rygaard strand.
• Anne Sørensdatter, g.m. Rasmus Olufsen i Lerbjerg.
• Birgitte Sørensdatter, her i gården.
• Maren Sørensdatter, hos Terkild Sørensen, Taarup i Auning sogn.
• Kirsten Sørensdatter, her i gården.
F.M. Rasmus Olufsen for to af døtrene, og for de andre to blev beskikket
Peder Lauridsen Snedker i Lerbjerg
Oplysninger:
Skiftebrev af 15/11-1734 efter børnenes sal. far, Søren Andersen i Bode i Rougsø herred.
Enkemanden kunne på grund af svaghed ikke forestå gården mere, og afstod den til sin steddatters datter Birgitte Sørensdatter. Hun overtog gården sammen med Søren Madsen, og enkemanden gik på aftægt hos dem. De skulle indtil videre forsørge Kirsten Sørensdatter.

3. Jens Christensen Enggaard i Borridsø 8/3-1742 F. 18b
Ugift. Tjente og døde hos Jens Mogensen.
Arvinger:
• Farbror: Peder Jensen Kiærgaard, tjener hos Jens Jakobsen i Tostrup.
• Faster: Kirsten Jensdatter g.m. Niels Jensen Hesselberg i Nøddelund.
• Faster: Sidsel Jensdatter g.m. Søren Jensen i Hesselbjerg. Død og efterladt:
> Jens Sørensen Hesselberg.
• Faster: Maren Jensdatter g.m. Søren Jakobsen i Holmstol. Død og efterladt:
> Jens Sørensen - 24 år.
> Maren Sørensdatter - 29 år.
• Morbror: Niels Nielsen Enggaard i Gullev .
• Morbror: Christen Nielsen Enggaard i Gullev.
• Moster: Karen Nielsdatter Enggaard i Gullev.
• Moster: Maren Nielsdatter Enggaard g.m. Rasmus Nielsen Frandsen i Nøddelund.
Oplysninger:
Afdødes forældre var Christen Jensen og Anne Nielsdatter i Nøddelund. Skiftebrev af 8/2-1731.
Afdøde blev begravet i Gullev.
Afdødes F.M. Jens Nielsen Hesselberg i Nøddelund.

4. Anne Jensdatter i Vellev. 18/4-1742 F. 23b
Enkemand: Mads Andersen
Barn:
• Bodil Madsdatter - 7 uger
F.M. Afdødes bror: Christen Jensen i Hjermind.

5. Jens Nielsen og Maren Pedersdatter i Futting 18/4-1742 F. 25a
Børn:
• Niels Jensen - 5 år.
• Anne Jensdatter - 3 år
FM: Børnenes morfar: Jens Sørensen Bøeg i Tungelund, som forsørger børnene.

6. Else Madsdatter på Hagsholm. 7/6-1741 F. 28a
Enke efter Hans Termansen
Børn:
• Maren Hansdatter g.m. Søren Jensen i Mariager Færgested.
• Ingeborg Hansdatter g.m. Niels Jensen Møller i Terp Mølle. Enke.
• Edel Hansdatter g.m. Rasmus Ladefoged ved Frijsenborg.
• Kirsten Hansdatter i Todbjerg.
• Anne Katrine Hansdatter på Hagsholm.
• Bodil Hansdatter på Hagsholm.
• Dorthe Hansdatter, tjener i København.
FM: Beskikket Jens Jakobsen i Tostrup.
Oplysninger:
Hans Termansen og Else Madsdatter flyttede fra Frijsendal 1/5-1734 og kom derefter til Hagsholm, hvor de boede hos herskabet.
Datteren Maren Hansdatter var død, og hendes mand Søren Jensen fraskrev sig arv.
Ligeledes fraskrev datteren Ingeborg Hansdatter sig også arven.
7. Anne Katrine Hansdatter i Sall. 6/6-1742 F. 33b
Enkemand: Peder Nielsen Smed
Arvinger:
• Hendes mor: Anne Margrethe Møller
• Hendes søster: Anne Marie Hansdatter Møller
• Hendes søster Katrine Helvig Hansdatter Møller
• Hendes søster: Anne Margrethe Hansdatter Møller

8. Mette Jensdatter i Borridsø 9/7-1742 F. 35a
Enkemand: Christen Christensen Skovfoged
Barn:
• Maren Christensdatter - 6 uger
FM: Afdødes bror: Jens Jensen i Tind
Oplysning:
Den afdødes brødre: Jørgen Jensen og Jens Jensen.

9. Oluf Hansen Smed i Gullev 31/5-1742 F. 37a
Enke: Maren Rasmusdatter L.V. Rasmus Nielsen Frandsen, Nøddelund
Børn af hans tidligere ægteskab:
• Thomas Olufsen
• Anne Olufsdatter
• Inger Olufsdatter
FM: Deres morbror: Søren Thomsen i Danstrup.
Oplysninger:
I skiftet nævntes, at Rasmus Sørensen og hans søn Søren Rasmussen i Gullev mødte i skifteretten, som holdes efter Oluf Smed i Gullev. De oplyste, at Oluf Smed har været fæstebonde i Danstrup under Frisholt gods, og at han har en stor gæld til godset. Afdøde er ikke lovlig demitteret fra et gods til et andet.

10. Maren Mortensdatter i Gullev 6/8-1742 F. 39b
Enkemand: Hans Nielsen
Børn:
• Niels Hansen - 1 år
• Kirsten Hansdatter - 4 år

11. Karen Sørensdatter i Kongstrup 19/11-1742 F. 40b
Barn:
• Jens Jørgensen - 7 år
FM: Den afdødes bror: Anders Sørensen i Foldby.
Oplysninger:
Den afdødes mor: Ellen Nielsdatter.
Den afdødes bror: Christen Sørensen i Foldby.
Den afdøde boede i afg. Jesper Nielsens hus i Kongstrup (se nr. 12). Jesper Nielsen var afdødes morbror. Hun tjente hos ham og havde løn tilgode.
Anders Sørensen i Foldby vil forsørge drengen, til han bliver 16 år.

12. Jesper Nielsen i Kongstrup 19/11-1742 F. 41b
Arvinger:
• Eneste søster: Ellen Nielsdatter.
> Hendes søn: Anders Sørensen i Foldby.
> Hendes søn: Christen Sørensen i Foldby.
Oplysninger:
Mikkel Jørgensen fra Houlbjerg fæster gården.
Mikkel Jørgensens farbrødre: Jens Andersen Degn i Houlbjerg og Isak Andersen Degn i Aabrohuset.

13. Bodil Jensdatter i Hvorslev 23/11-1742 F. 48a
Boede i Oluf Christensens hus i Hvorslev.
Enkemand: Søren Jensen eller Søren Frandsen. Kaldes i skiftet begge dele.
Arvinger:
• Afdødes morbror: Jens Christensen i Hvorslev.
• Afdøde mosters børn:
> Christen Clemmensen.
> Mikkel Clemmensen.
> Maren Clemmensdatter.
> Kirsten Clemmensdatter.
FM: Jens Pedersen i Koudal.
Alle børnene er umyndige.

14. Anne Elsken Fosgrav i Tind 7/12-1742 F. 50b
Hos sønnen Melchior
Børn:
• (Anne Margrethe) g.m. Jens Christensen i Amstrup.
• Melchior Bachendorf, her på stedet.
• Christian Bachendorf.

15. Jens Nielsen i Borridsø Ugift 13/12-1742 F. 51b
Hos Thomas Jensen Stougaard
Arvinger:
• Bror: Jens Nielsen Stougaard, her i gården.
• Brors datter: Maren Mikkelsdatter, (også kaldet Maren Holm) g.m. Peder Nielsen i Danstrup.

16. Jørgen Andersen Degn i Houlbjerg 2/6-1742 F. 52b
Enke: Giertrud Thomasdatter L.V. Svend Nielsen i Lerbjerg
Børn fra et tidligere ægteskab med Anne Mikkelsdatter:
• Mikkel Jørgensen - 21 år
• Anne Marie Jørgensdatter - 15 år
Barn fra dette ægteskab:
• Anne Jørgensdatter - 3 år
F.M. For Mikkel: Hans morbror: Christen Mikkelsen Lund i Borridsø.
For Anne Marie: Mikkel Mikkelsen Lund i Borridsø.
For Anne: Afdødes bror: Jens Andersen Degn, Houlbjerg.
Oplysninger:
Skiftebrev af 10/2-1737 efter Anne Mikkelsdatter.
Enken forbliver ved gården.
Se skifte nr. 152 + 259.

17. Niels Jensen i Enslev - 3 år 18/4-1743 F. 61b
Arvinger:
• Hans mor: Sidsel Christensdatter g.m. Peder Lauridsen i Enslev. Tidl. g.m. Jens Nielsen (Skiftebrev 3/3-1740).
• Hans halvbror: Christen Pedersen - 23 uger
• Hans halvsøster: Karen Pedersdatter - 2 år
FM: Deres farbror: Jens Lauridsen i Tostrup
Deres morbror: Christen Christensen i Enslev
Oplysninger:
Skifte af 23/3-1740 efter afdødes farfar: Niels Jensen, der boede hos sønnen Jens Nielsen i Enslev.

18. Søren Christensen Ougsen i Hvorslev 18/1-1743 F. 62b
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Jens Pedersen i Koudal
Børn:
• Christen Sørensen - 3 år
• Kirsten Sørensdatter - 4 år
• Søren Sørensen. Født efter faderens død, og død inden moderens død samme år.
FM: Afdødes bror: Jens Christensen i Amstrup.
Joen Jensen, møller i Hagenstrup Mølle.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 19.

19. Karen Nielsdatter i Hvorslev 20/9-1743 F. 66b
Enkemand: Christen Poulsen
Børn fra hendes tidl. ægteskab:
• Christen Sørensen - 3 år
• Kirsten Sørensdatter - 4 år
FM: For datteren: Nærmeste værge: Joen Jensen i Hagenstrup Mølle.
For sønnen: Jens Christensen og Jørgen Christensen, begge i Amstrup
og Jens Pedersen i Koudal.
Oplysninger:
Enkemanden beholdt børnene hos sig og skal forsørge dem.
Se skifte nr. 18.

20. Maren Pedersdatter i Vejerslev 4/4-1743 F. 67b
Enkemand: Laurids Jensen Hesselberg
Børn:
• Anne Lauridsdatter - 21 år
• Jens Lauridsen - 19 år
• Mette Lauridsdatter - 16 år
• Anne Lauridsdatter - 13 år
FM: Afdødes far: Peder Christensen Fisker i Vejerslev.
Se skifte nr. 141.

21. Jens Christensen i Kvolbæk 25/7-1743 F. 70a
Enke: Mette Frandsdatter
Børn:
• Jens Jensen - 26 år
• Christen Jensen - 21 år
• Jens Jensen - 16 år
Oplysning:
Enken og sønnerne forbliver ved gården.

22. Birgitte Sørensdatter i Lerbjerg 1/7-1743 F. 72a
Enkemand: Søren Madsen
Barn:
• Anne Sørensdatter - 3 uger
Oplysninger:
Enkemandens bror: Jens Madsen i Haldum.
Den afdødes søster: Kirsten Sørensdatter. Der er stadig arv i boet efter hendes afdøde far ifølge skiftebrev af 15/11-1734.
Den afdødes søsters mand: Rasmus Olufsen i Lerbjerg.
Der er oprettet aftægtskontrakt mellem Christen Jensen og enkemanden Søren Madsen.

23. Laurids Jensen Maagaard i Vinge 14/8-1743 F. 75a
Enke: Maren Andersdatter L.V. Jens Christensen i Vinge
Barn af et tidl. ægteskab:
• Jens Lauridsen - 20 år
Børn af dette ægteskab:
• Anders Lauridsen - 12 år
• Jens Lauridsen - 6 år
FM: For Jens: Peder Sørensen i Vinge.
For Anders og Jens: Som nærmest besvogrede Jens Christensen i Vinge.
Oplysninger:
I skiftet oplyses, at der er en ager på Randers mark, som den ældste søn var sat i forsikring for sin mødrene arv. ”Anne Lauridsdatter salig Mads Pedersen Gassums efterladte i Randers afhænder til Jens Lauridsen i Vinge den 16/11-1728.”
Enken forbliver ved gården.

24. Birgitte Hansdatter i Borre 2/11-1743 F. 77b
Enkemand: Søren Jensen
Børn:
• Jens Sørensen - 10 år
• Maren Sørensdatter - 14 år
Oplysning:
Enkemandens bror: Peder Jensen i Borre.

25. Rasmus Jensen Lindgaard i Houlbjerg 25/1-1744 F. 80a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Thomas Olufsen i Houlbjerg
Arvinger:
• Hans mor: Maren Rasmusdatter.
• Hans bror: Søren Jensen, tjener i Over Mølle.
• Hans søster: Maren Jensdatter g.m. Niels Fisker i Houlbjerg.
Oplysninger:
Enkens bror: Hans Jensen. Enken forbliver ved gården.

26. Anne Nielsdatter i Thorsø 8/4-1744 F. 82a
Enkemand: Poul Sørensen
Børn:
• Niels Poulsen - 2 år
• Thomas Poulsen - 1 år
Oplysninger:
Den afdødes far: Niels Christensen Lindgaard.
Se skifte nr. 207.

27. Sidsel Jensdatter i Thorsø 8/4-1744 F. 84b
Enkemand: Søren Terkildsen
Børn:
• Jens Sørensen, gift og bosat i Mondrup.
• Mette Sørensdatter g.m. Jens Peder Skiøtt i Folby.
• Terkild Sørensen, hjemme.
• Kirsten Sørensdatter, hjemme.
Oplysninger:
Sønnen Terkild overtager fæstet på gården.
Se skifte nr. 257.

28. Peder Lauridsen Brøgger i Danstrup 19/10-1743 F. 85a
Til huse hos Jens Jensen.
Enke: Bodil Jensdatter L.V. Jens Nielsen Stougaard i Borridsø
Arvinger:
• Hans helbror: Søren Lauridsen i Stærkær. Død og efterladt:
> Søren Sørensen i Stærkær: Død og efterladt:
» Ellen Sørensdatter
F.M. Hendes stedfar Rasmus Nielsen i Stærkær.
> Maren Sørensdatter i Hjermind: Død og efterladt
» Søren Christensen + 3 andre sønner og 1 datter.
> Anne Sørensdatter g.m. Knud Madsen i Gerning.
> Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Jensen i Danstrup.
• Hans halvbror: Jens Lauridsen i Helstrup. Død og efterladt 2 døtre, som er g.m. forvalter Hans Adolf Høeg på Gl. Estrup og dennes bror herredsfoged Høeg i Lee.
• Hans halvbror: Rasmus Lauridsen i Helstrup.
• Hans halvbror: Anders Lauridsen i Hede Mølle. Død og efterladt 4 sønner og 3 døtre.
• Hans halvbror: Frands Lauridsen i København. Død og efterladt > børn.
• Hans halvbror: Christen Lauridsen, har boet i Vendsyssel. Der vides ikke, om han lever.
• Halvsøster: Karen Lauridsdatter i Fjellerup Mølle.
• Halvsøster: Maren Lauridsdatter i Lee.
• Halvsøster: Maren Lauridsdatter i København.
Oplysning:
Skiftebrev efter Søren Sørensen Brøgger i Stærkær af 26/9-1727.

29. Søren Sørensen Helstrup i Sølvsten 14/6-1744 F. 93a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Niels Christensen Lindgaard
Børn:
• Mette Sørensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Brundt.
• Øllegaard Sørensdatter g.m. degnen Amdi Severin Jensen i Hvorslev.
• Christiane Sophie Sørensdatter, ugift og hjemme.
• Karen Sørensdatter, hjemme.
FM: Mikkel Lauridsen Snedker i Helstrup og Amdi Jensen i Hvorslev.
Se skifte nr. 58.

30. Peder Sørensen Rytter i Sall 26/6-1744 F. 96b
Enke: Helle Christensdatter L.V. Jens Olufsen i Sall
Børn af et tidl. ægteskab:
• Anders Pedersen - 26 år
• Mette Pedersdatter - 24 år
Børn af dette ægteskab:
• Søren Pedersen - 13 år
• Christen Pedersen - 10 år
• Hans Pedersen - 2 år
• Mette Pedersdatter - 7 år
Oplysning:
Enken bliver ved gården.

31. Maren Hansdatter i Aidt 7/8-1744 F. 98b
Enkemand: Søren Jensen Smed
Børn:
• Maren Sørensdatter - 16 år
• Jens Sørensen - 14 år
• Anne Sørensdatter - 12 år
• Maren Sørensdatter - 10 år
• Inger Sørensdatter - 4 år
T.V. Enkemandens bror: Jens Jensen.

32. Jens Jensen Kock i Tostrup Ugift 10/8-1744 F. 100b
Boede hos broderen Rasmus.
Arvinger:
• Helbror: Rasmus Jensen Kock i Tostrup.
• Helsøster: Maren Jensdatter g.m. Jens Mogensen i Selling.
• Halvbror: Joen Jensen - 10 år
• Halvsøster: Mette Jensdatter - 18 år
• Halvsøster: Kirsten Jensdatter - 14 år
• Halvsøster: Mette Jensdatter - 12 år
F.M.: Deres morbror: Frands Joensen i Ødum.
Oplysning:
Skiftebrev af 24/5-1724 efter afdødes mor: Mette Nielsdatter.

33. Karen Sørensdatter i Hesselbjerg 9/11-1744 F. 102a
Enkemand: Jens Sørensen Hesselberg
Børn:
• Søren Jensen - 9 år
• Jens Jensen - 2 år
• Niels Jensen - 1 år
• Sidsel Jensdatter - 10 år
• Bodil Jensdatter - 7 år
• Mette Jensdatter - 5 år
• Anne Jensdatter - 4 år
FM: Afdødes bror: Søren Sørensen i Danstrup
Se skifte nr. 95 + 131.

34. Søren Nielsen i Lille Fuglsang (Vejrum sogn) 3/2-1745 F. 102b
Enke: Maren Madsdatter L.V. Hendes svoger Jens Pedersen i Restrup
Krog
Barn:
• Dorthe Sørensdatter – 2 år
FM: Afdødes bror: Niels Andersen i Store Torsager.
Oplysning:
Enken bliver ved stedet.

35. Kirsten Mogensdatter i Stærkær 19/2-1745 F. 103b
Enkemand: Rasmus Nielsen
Den afdødes barn af tidl. ægteskab:
• Ellen Sørensdatter, hjemme.
Oplysninger:
Den afdødes bror: Jens Mogensen i Borridsø.
Jørgen Christensen Ladefoged i Amstrup g.m. afdødes søster.
Niels Nielsen i Borridsø g.m. afdødes søster.
Barnet bliver ved stedfaderen.
Se skifte nr. 28.

36. Jens Jakobsen Smed i Houlbjerg 26/2-1745 F. 104a
Enke: Mette Nielsdatter L.V. Laurids Thomasen i Bøsbro.
Børn:
• Jakob Jensen i Houlbjerg.
• Niels Jensen, tjener i Lerbjerg.
• Birgitte Jensdatter g.m. Oluf Pedersen i Houlbjerg.
• Anne Jensdatter - ugift
• Maren Jensdatter - ugift
• Dorthe Jensdatter – ugift
Oplysning:
Jakob Jensen fæster stedet og forsørger moderen.

37. Søren Pedersen i Aidt 11/3-1745 F. 106b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Niels Pedersen i Aidt
Børn:
• Peder Sørensen - 34 år
• Niels Sørensen - 25 år
• Jens Sørensen - 19 år
• Abelone Sørensdatter - 31 år
• Anne Sørensdatter - 26 år
Oplysning:
Enken bliver ved gården.

38. Jens Jensen i Danstrup 19/3-1745 F. 108a
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Knud Madsen i Gerning
Børn:
• Søren Jensen - 21 år
• Jens Jensen - 18 år
• Christen Jensen - 12 år
• Maren Jensdatter - 19 år
• Ellen Jensdatter - 11 år
Oplysning:
Enken bliver ved stedet.

39. Maren Christensdatter i Tind 21/4-1745 F. 110b
Enkemand: Jørgen Jensen Bødker
Barn:
• Jens Jørgensen - 4 år
FM: Afdødes far: Christen Christensen i Borridsø.
Afdødes bror: Mikkel Christensen i Stærkær.
Se skifte nr. 348.

40. Kirsten Mortensdatter i Lerbjerg 13/5-1745 F. 111a
Enkemand: Peder Pedersen
Arvinger:
• Hendes mor: Johanne Rasmusdatter i Selling.
• Hendes helbror: Mogens Mortensen.
• Hendes helbror: Niels Mortensen.
• Hendes halvbror: Jens Mogensen i Selling.
• Hendes halvbror: Rasmus Mogensen i Langskov.
• Hendes halvbror: Niels Mogensen.
• Hendes halvsøster: Maren Mogensdatter i Ølst. Død, efterladt 1 søn og 1 datter, som er hos faderen, Rasmus Ludvigsen i Ølst.

41. Christen Sørensen Ladefoged og hustru i Futting 8/4-1744 F. 111b
Børn:
• Rasmus Christensen - 12 år, hjemme.
• Elisabeth Christensdatter - 22 år, tjener i Holsten.
FM: For Rasmus: Hans farbror: Rasmus Sørensen i Lynge
For Elisabeth: Mads Sørensen Aldrup i Hvorslev. Gift med deres faster.
Oplysninger:
Børnenes morbror: Jesper Sørensen i Laurbjerg
Christen Pedersen fæster stedet.

42. Christen Sørensen i Tungelund Ugift 25/6-1744 F. 122a
Boede i Rasmus Jensens hus i Tungelund.
Arvinger: (Søskendebørn:)
• Niels Pedersen Meldgaard i Tungelund.
• Jens Pedersen Meldgaard i Aidt.
• Anne Pedersdatter g.m. Søren Sørensen Bøeg i Tungelund.
• Karen Pedersdatter i Tungelund.
• Maren Pedersdatter g.m. Hans Olufsen i Mondrup.
• Kirsten Pedersdatter. Død, efterladt:
> Ellen Sørensdatter i Mondrup.
• Maren Rasmusdatter g.m. Hartvig Jensen i Thorsø.
• Anne Rasmusdatter, ugift, hos sin svoger Hartvig Jensen i Thorsø.
• Oluf Rasmussens søn, Thomas Olufsen, tjener i Selling.
• Maren Rasmusdatter. Død og efterladt:
> Niels Jensen i Granslev på Bidstrup gods.
• Peder Krog. Død og efterladt 1 søn og 1 datter
• Niels Nedergaard i Haurum. Død og efterladt børn.
• Christen Nielsen Tind i Tungelund.
Oplysninger:
Afdøde havde 6 brødre og 7 søstre.
Afdøde var hos Rasmus Jensen, der var g.m. Abelone Hartvigsdatter. Rasmus Jensens søskende: Jens Jensen og Anne Jensdatter tjente hos ham. Disse fire blev i skiftet beskyldt for at have taget afdødes penge.

43. Jens Lauridsen Maagaard i Hvorslev præstegaard 26/4-1745 F. 130b
Arvinger:
• Halvbror: Anders Lauridsen i Vinge
• Halvbror: Jens Lauridsen i Vinge
F.M. Jens Christensen af Vinge
Oplysninger:
Jens Lauridsen Maagaard døde i Jens Christensen Hesselbergs hus.
Afdøde var fra Maagaard i Vinge sogn. Han havde dels tjent præsten Buchholtz og dels holdt skole i Borridsø.

44. Jens Sørensen i Hagenstrup Mølle Ugift 26/6-1745 F. 134a
Tjente i møllen.
Arvinger:
• Bror: Niels Sørensen i Vidstrup.
• Bror: Christen Sørensen i Danstrup. Død, efterladt:
> Mikkel Christensen, tjener i Stærkær.
• Søster: Mette Sørensdatter i Randers.
• Søster: Anne Sørensdatter i Randers. Død og efterladt:
> Kirsten Hansdatter, er på Sjælland.
• Søster: Kirsten Sørensdatter i Vellev. Hendes søn,
> Søren Mikkelsen tjener i Hagenstrup Mølle
• Søster: Maren Sørensdatter i Randers.

45. Kirsten Sørensdatter i Sall 8/7-1745 F. 137b
Enkemand: Mikkel Rasmussen Kiersgaard
Børn:
• Rasmus Mikkelsen - 15 år
• Søren Mikkelsen - 7 år
• Johanne Mikkelsdatter - 18 år
• Anne Mikkelsdatter - 16 år
Se skifte nr. 187 + 200.

46. Laurids Pedersen i Enslev 27/9-1745 F. 138a
Enke: Sidsel Jensdatter
Børn:
• Jens Lauridsen i Tostrup
• Peder Lauridsen i Enslev
• Jens Lauridsen i Houlbjerg
• Christen Lauridsen, hjemme
• Rasmus Lauridsen – 14 år, hjemme
• Karen Lauridsdatter, hjemme - ugift
• Bodil Lauridsdatter, hjemme - ugift
• Maren Lauridsdatter, hjemme - ugift
• Kirsten Lauridsdatter, hjemme – ugift
Oplysninger:
Afdødes bror: Christen Pedersen i Borridsø.
Christen Lauridsen har faderens sted i fæste og forsørger moderen, broderen Rasmus og sine søstre.
Se skifte nr. 105.

47. Anne Sørensdatter i Østergaard Fiskerhus 18/1-1746 F. 139a
Enkemand: Poul Rasmussen Fisker
Børn:
• Sidsel Poulsdatter - 3 år
• Anne Poulsdatter - 2 år
FM: For Sidsel: Fasters mand Ouge Jensen i Mondrup
For Anne: Farbror: Christen Rasmussen i Borridsø
Oplysning:
Enkemandens farbror: Niels Madsen Fisker i Frisenvold Fiskerhus var g.m. afdødes søster.
Se skifte nr. 132.

48. Kirsten Jørgensdatter i Lerbjerg 18/4-1746 F. 140b
Enkemand: Jens Lauridsen Snedker
Barn:
• Maren Jensdatter - 5 år
F.M. Beskikket: Svend Nielsen i Lerbjerg.
Oplysning:
Afdødes bror: Jens Jørgensen i Vissing.

49. Mette Nielsdatter i Gullev Død: 19/4-1746 27/4-1746 F. 143b
Enkemand: Peder Kjeldsen
Arvinger:
• Hendes forældre: Niels Andersen Enggaard og hustru Kirsten Jensdatter i Gullev.

50. Jens Jensen Frue i Gullev 24/3-1746 F. 144a
Enke: Anne Christensdatter L.V. Jens Josefsen i Gullev
Arvinger:
• Hans bror: Jørgen Jensen. Død og efterladt:
> Claus Jørgensen i Gullev.
> Rasmus Jørgensen, tjener i Borridsø.
> Jens Jørgensen, tjener i Gullev.
> Maren Jørgensdatter g.m. Morten Andersen i Gullev.
> Maren Jørgensdatter, tjener i Mellerup - ugift.
> Kirsten Jørgensdatter, tjener i Hammel.
Oplysning:
Enken bliver ved stedet.

51. Birgitte Nielsdatter i Hvorslev 27/6-1746 F. 146a
Enkemand: Rasmus Skomager (skovfoged)
Børn:
• Rasmus Rasmussen - 26 år
• Hans Rasmussen - 19 år
• Inger Rasmusdatter - 24 år

52. Mette Sørensdatter i Haurum 1/7-1746 F. 147a
Enkemand: Laurids Pedersen Fog
Afdødes børn fra tidl. ægteskab:
• Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Frandsen i Voldby.
• Maren Nielsdatter g.m. Niels Christensen, skovfoged i Hadsten. Død og efterladt:
> Peder Nielsen.
> Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Haurum.
Oplysninger:
Enkemanden afgiver gården til sin steddatter Karen Nielsdatter og dennes mand Rasmus Pedersen, mod at de forsørger ham.

53. Søren Nielsen Bonde i Danstrup (Selvejer) 15/7-1746 F. 149b
Enke: Sidsel Jensdatter L.V. Jens Jensen Ougsen i Hjulhuset
Børn:
• Søren Sørensen Bonde - 26 år, hjemme.
• Karen Sørensdatter g.m. Jens Sørensen i Hesselbjerg. Død og efterladt 3 sønner og 4 døtre.
• Bodil Sørensdatter g.m. Anders Nielsen Øeland, skoleholder i Handest.
• Katrine Sørensdatter, hjemme - ugift.
• Maren Sørensdatter, i København – ugift.
F.M. Beskikket:: Joen Jensen Møller i Hagenstrup Mølle
• Kirsten Sørensdatter, hjemme - ugift.
• Karen Sørensdatter, hjemme – ugift.
Oplysninger:
Der blev fremvist et skøde af 29/1-1652, udgivet på Houlbjerg herredsting af Mads Sørensen i Danstrup til Niels Christensen Kællinghøl, på denne gårds bondeeje.
Et skøde af 11/8-1704 på denne gård af sal. Søren Nielsen Bondes 3 brødre til bemeldte Søren Nielsen Bonde.
Enken afstår gården til sønnen Søren.
Se skifte nr. 95 - 131 - 342.

54. Anne Sørensdatter i Enslev 13/12-1746 F. 164b
Enkemand: Mads Jensen
Børn:
• Ingeborg Madsdatter - 15 år
• Margrethe Madsdatter - 11 år
• Søren Madsen - 8 år
FM: Søren Jensen Lindgaard i Enslev. (Slægtning til afdøde).
Se skifte nr. 217.

55. Peder Madsen Ib i Vellev 16/9-1746 F. 165a
Hos sin stedfar: Christen Lauridsen i Vellev.
Arving:
• Karen Madsdatter - 9 år. Den afdødes halvsøster og eneste arving.
FM: Morbror: Niels Sørensen i Gerning.
Oplysning:
Skifte af 18/11-1739 efter afdødes far, Mads Ib.

56. Peder Thomasen i Kongstrup 30/1-1747 F. 166a
Enke: Mette Jørgensdatter
Børn:
• Thomas Pedersen, hjemme.
• Peder Pedersen Møller i Borum Mølle.
• Jørgen Pedersen i Labing.
• Laurids Pedersen i Tostrup Skovhus.
• Oluf Pedersen i Houlbjerg.
• Anne Pedersdatter, hjemme – ugift.
Oplysninger:
Sønnen Thomas har i mange år bestyret gården for forældrene.
Enken afstod gården til Anders Jensen Degn af Houlbjerg, der ægter datteren Anne Pedersdatter. Enken gik på aftægt hos dem. Der blev oprettet en kontrakt.

57. Mette Christensdatter i Hvorslev 10/3-1745 F. 169b
Enkemand: Søren Smed
Børn:
• Peder Sørensen
• Jens Sørensen
• Maren Sørensdatter
• Kirsten Sørensdatter
• Marie Sørensdatter
• Sidsel Sørensdatter
• Anne Sørensdatter
Oplysninger: Mormors mand: Niels Jepsen i Hvorslev (ikke deres morfar). Alle børnene er små og umyndige.

58. Anne Jensdatter i Sølvsten 18/1-1747 F. 170a
Enke efter Søren Sørensen Helstrup
Børn:
• Mette Sørensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Brundt.
• Øllegaard Sørensdatter g.m. Amdi Severin Jensen, degn i Hvorslev og Gerning.
• Christine Sophie Sørensdatter g.m. Mads Nielsen i Sølvsten.
• Karen Sørensdatter, ugift.
F.M. Søren Birch
Oplysninger:
Skiftebrev af 19/7-1744 efter Søren Sørensen Helstrup.
Der var oprettet en kontrakt mellem afdøde og svigersønnen, Mads Nielsen, og datteren Karen bliver boende på gården.
Se skifte nr. 29.

59. Niels Jensen i Nøddelund 3/6-1747 F. 171a
Enke: Mette Nielsdatter L.V. Hendes bror: Jens Nielsen Hesselberg
Børn: i Nøddelund
• Jens Nielsen - 20 år
• Kirsten Nielsdatter - 19 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Joen Jensen i Nøddelund.
Enken bliver på gården og vil klare den sammen med sin søn.

60. Niels Mortensen i Vrangstrup 15/9-1747 F. 172a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Niels Jensen Foeg i Haurum
Børn:
• Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Granslev.
• Anne Nielsdatter g.m. Morten Christensen i Granslev.
• Maren Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Vrangstrup.
• Morten Nielsen - 23 år, hjemme.
• Jens Nielsen - 17 år
• Rasmus Nielsen - 11 år
• Jørgen Nielsen - 5 år
• Bodil Nielsdatter - 20 år
• Anne Nielsdatter - 15 år
• Karen Nielsdatter - 13 år
FM: Enkens bror Søren Foeg i Haurum og Morten Lauridsen i Haurum.
Oplysning: Enken bliver ved gården.

61. Jesper Christensen i Haurum 29/2-1748 F. 175a
Enke: Maren Nielsdatter
Børn:
• Maren Jespersdatter g.m. Søren Christensen Roersen i Haurum. Død og efterladt 2 døtre.
• Niels Jespersen i Sall.
Oplysninger:
I skiftet er det lidt usikkert at se, om Niels Jespersen er søn af dette ægteskab eller kun er søn af Maren Nielsdatter.
Enken er gammel og skrøbelig og afstår huset til Laurids Sørensen fra Hammel, og han forsørger hende.
Se nr. 83 + 160.

62. Birgitte Andersdatter Cammer i Futting 18/3-1748 F. 180a Boede hos Hans Christensen
Enkemand: Enevold Jensen
Arvinger:
• Hendes bror: Jens Andersen i Grølsted. Død og efterladt:
> Maren Jensdatter i Grølsted g.m. en rytter, Didrich Horsmand, som ikke er set af sin hustru de sidste 10 år.
> Birgitte Jensdatter g.m. Niels Jensen Bødker i Grølsted på Kongens gods.
• Hendes søster: Maren Andersdatter i Futting. Død og efterladt:
> Simon Enevoldsen i Futting.
> Christen Enevoldsen i Thorsø.
> Maren Enevoldsdatter g.m. Christen Nielsen Rytter i Thorsø.
> Anne Enevoldsdatter g.m. Jens Rasmussen i Sahl på Frisholt gods.
> Giertrud Enevoldsdatter g.m. Niels Lauridsen i Gullev på Frisholt gods.

63. Bodil Jensdatter i Bøsbro 10/4-1748 F. 182b
Enkemand: Laurids Thomasen Skiøtte
Børn:
• Thomas Lauridsen - 12 år
• Christen Lauridsen - 7 år
FM: Afdødes bror: Peder Jensen i Vrangstrup.
Oplysninger:
Enkemandens bror: Jakob Thomasen i Voldby.
Peder Jensen i Vrangstrup kaldes også Peder Offersen.
Se skifte nr. 108.

64. Kirsten Poulsdatter i Vidstrup 8/7-1748 F. 186b
Enkemand: Simon Jensen
Børn:
• Poul Simonsen - 11 år
• Jens Simonsen - 6 år
• Karen Simonsdatter - 14 år
Oplysninger:
Den afdødes brødre: Rasmus Poulsen og Laurids Poulsen i Astrup
Se skifte nr. 242 + 335.

65. Maren Pedersdatter i Brundt 30/9-1748 F. 187a
Enkemand: Peder Pedersen
Børn:
• Peder Pedersen - 21 år
• Peder Pedersen - 16 år
• Karen Pedersdatter - 13 år, hjemme
• Anne Pedersdatter g.m. Peder Pedersen i Granslev.
Oplysninger:
Den afdødes brødre: Jens Smed og Peder Smed, begge i Lynge.
Enkemanden afstår gården til den ældste søn og går på aftægt hos ham.
Enkemanden ejer en kiste med initialerne: P.P.S.B. – 1718.

66. Kirsten Pedersdatter i Vellev 5/7-1748 F. 188a
Enkemand: Jens Sørensen
Hendes barn af et tidl. ægteskab:
• Peder Lauridsen - 13 år
Børn af dette ægteskab:
• Søren Jensen - 7 år
• Niels Jensen - 4 år
• Margrethe Jensdatter - 10 år
F.M. For Peder: Den afdødes søsters mand: Mads Pedersen i Borre.
Oplysninger:
Enkemandens bror: Peder Sørensen i Haurum.
Skiftebrev af 12/3-1737 efter Peder Lauridsens far. Peders arv står i boet.
Hvis det viser sig, at Peder Lauridsen ikke nyder sin ret, skal Mads Pedersen i Borre tage ham til sig.

67. Karen Lauridsdatter i Vellev 4/11-1748 F. 192a
Enkemand: Peder Pedersen
Børn:
• Peder Pedersen - 7 år
• Anne Pedersdatter - 11 år
• Maren Pedersdatter - 6 år
Oplysninger:
Børnenes morbrødre: Hans Lauridsen i Vejerslev, Christen Lauridsen i Vellev og
Rasmus Lauridsen i Tostrup.
Børnenes farbrødre: Mads Pedersen i Borre og Mikkel Pedersen i Vejerslev.
Se skifte nr. 775.

68. Anne Nielsdatter Bach i Hagenstrup Mølle 10/8-1748 F. 193b
Boede tidl. hos Søren Stougaard i Houlbjerg.
Arvinger:
• Helbror: Peder Nielsen i Hammershøj.
• Halvbror: Jens Pedersen i Hammershøj.
• Halvbror: Jens Nielsen i Hammershøj.
• Halvsøster: Maren Nielsdatter i Hammershøj.
• Halvbror: Christen Ostenfeld i Kvorning, hans efterladte børn.
• Johanne Pedersdatter i Kvorning’s børn. Der oplyses ikke, om Johanne Pedersdatters slægtsforhold til afdøde.
Oplysninger:
Afdødes ejendele findes hos: Jens Olufsen, Søren Stougaard, Peder Thomasen Hiuler, præsten Hr. Mikkel Lerche og Joen Møller i Hagenstrup mølle.
Et hængeskab var givet til afdødes stedsøn, smeden i Hvorslev.

69. Maren Sørensdatter i Gerning 9/9-1748 F. 198b
Enkemand: Niels Olufsen
Barn:
• Margrethe Nielsdatter - 2 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Niels Sørensen i Knudstrup
Enkemandens bror: Søren Olufsen i Knudstrup.
I boet fandtes en kiste med initialer: M.S.D. - 1741.

70. Ellen Sørensdatter i Tind 4/6-1749 F. 200b
Enkemand: Jens Jensen Bødker
Barn:
• Kirsten Jensdatter - 3 år
Oplysninger:
Enkemandens bror: Jens Jensen i Tind.
I boet fandtes en kiste med initialer: E.S.D.S. - 1745.

71. Anne Christensdatter i Houlbjerg 4/9-1749 F. 201b
Enkemand: Christen Jensen Hald
Børn:
• Jens Christensen - 9 år
• Anne Christensdatter - 19 år
• Maren Christensdatter - 14
• Maren Christensdatter - 11 år
• Mette Christensdatter - 5 år
Se skifte nr. 240.

72. Maren Hansdatter i Tostrup 23/1-1750 F. 202a
Enkemand: Rasmus Jensen Kock
Børn:
• Hans Rasmussen – 9 år
• Jens Rasmussen - 7 år
• Jens Rasmussen - 5 år
Oplysning:
Afdødes far: Hans Nielsen i Tostrup
Se skifte nr. 32.

73. Maren Christensdatter i Sall 28/1-1750 F. 202b
Enkemand: Peder Kiersgaard
Barn:
• Christen Pedersen
Oplysning:
Afdødes far: Christen Rasmussen Skrædder i Aptrup
Se skifte nr. 470.

74. Abelone Jensdatter i Lerbjerg 6/5-1750 F. 203a
Enkemand: Svend Nielsen
Børn:
• Niels Svendsen – 11 år
• Maren Svendsdatter - 13 år
• Bodil Svendsdatter - 17 år
Oplysninger:
Afdødes søsters mand: Søren Madsen i Lerbjerg.
Enkemandens bror: Mads Nielsen i Svejstrup.
Se skifte nr. 208.

75. Jens Christensen Hesselberg i Borridsø 4/6-1750 F. 204a
Enke: Birgitte Poulsdatter L.V. Christen Rasmussen Skovfoged i Borridsø
Børn:
• Christen Jensen - 7 år
• Maren Jensdatter - 9 år
• Maren Jensdatter - 3 år
F.M. Afdødes bror: Mikkel Christensen i Stærkær.
Enkens brødre: Rasmus Poulsen og Laurids Poulsen, begge i Astrup.
Oplysninger:
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 93 + 242 + 262 + 266.

76. Søren Jensen Lindgaard i Enslev 13/5-1750 F. 205a
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Mads Jensen i Enslev
Oplysninger:
Afdødes søster: Maren Jensdatter g.m. Niels Fisker i Houlbjerg.
Enken bliver ved stedet.

77. Thomas Nielsen Skrædder i Pitterhuset (Salpeterhuset) 22/5-1750 F. 206b
Enke: Anne Thomasdatter L.V. Søren Nielsen i Vadsted
Børn:
• Anders Thomasen - 9 år
• Maren Thomasdatter - 12 år
Oplysninger:
Enkens brødre: Peder Thomasen Møller i Skjoldelev og Laurids Thomasen i Katvad Mølle.
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 333.

78. Kirsten Sørensdatter i Vellev 17/7-1750 F. 210a
Enkemand: Anders Pedersen Svenske
Hendes børn af tidl. ægteskaber:
• Søren Mikkelsen
• Anne Jørgensdatter
Oplysning:
Datterens fædrene arv står i boet.

79. Jens Christensen i Hvorslev 18/7-1750 F. 211b
Enke: Barbara Henrichsdatter L.V. Jens Nielsen i Hvorslev
Afdødes barn af 1. ægteskab:
• Christen Jensen - 20 år
Afdødes barn af 2. ægteskab:
• Laurids Jensen - 9 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Christen Christensen i Koudal.
Enkens børn af et tidl. ægteskab med Laurids Pedersen:
• Peder Lauridsen
• Ellen Lauridsdatter
Deres fædrene arv står endnu i boet.
Enken bliver ved gården.

80. Peder Nielsen i Aptrup 25/5-1750 F. 214a
Enke: Bodil Sørensdatter
Børn:
• Niels Pedersen - 21 år
• Søren Pedersen - 15 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Christen Nielsen i Haurum.
Enken bliver ved stedet, som sønnen, Niels Pedersen, senere fæster.

81. Rasmus Skomager i Hvorslev 18/7-1750 F. 215a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Hendes bror: Niels Jensen i Enslev
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Rasmus Rasmussen - skomagersvend, som er udrejst, og som ikke vides hvor er.
• Hans Rasmussen - muligvis død.
• Inger Rasmusdatter - 25 år.
Børn fra dette ægteskab:
• Jens Rasmussen - 3 år.
• Birgitte Rasmusdatter - 16 uger.
FM: Mads Aldrup i Hvorslev.

82. Rasmus Rasmussen i Vellev 16/9-1750 F. 216b
Enke: Kirsten Nielsdatter L.V. Peder Pedersen i Vellev
Hans børn af et tidl. ægteskab: Senere: Jens Frandsen
• Rasmus Rasmussen i Aidt.
• Peder Rasmussen - 18 år.
• Margrethe Rasmusdatter g.m. en skibskarl i Århus.
• Maren Rasmusdatter, tjener i Århus.
F.M. for Maren: Peder Mikkelsen Blach i Houlbjerg.

83. Maren Nielsdatter Brod i Sall 30/6-1750 F. 218a
Børn:
• Niels Jespersen i Sall (Moderen døde hos ham).
• Maren Jespersdatter g.m. Søren Roersen i Haurum. Død og efterladt:
> Maren Sørensdatter
> Anne Sørensdatter
Se skifte nr. 61 + 160.

84. Søren Pedersen Bach i Vellev 13/5-1750 F. 221a
Enke: Sidsel Nielsdatter L.V. Christen Christensen i Enslev
Børn:
• Anne Sørensdatter - 2 år
• Søren Sørensen Bach født efter faderens død.
Oplysninger:
Afdøde søsters mand: Søren Thomasen i Vellev.
Afdødes søster: Bodil Pedersdatter havde tjent hos ham i 4 år.
Afdødes søster: Karen Pedersdatter havde lånt afdøde penge.
Enken blev på stedet.
Se skifte nr. 849.

85. Aftægtskontrakt. 16/3-1751 F. 224a
Mellem sal. Niels Lauridsens enke i Thorsø, Anne Nielsdatter, og Jørgen Sørensen fra Haurum.
Enken Anne Nielsdatter afstår hendes sal. mands fæstested til Jørgen Sørensen
i Haurum, der er g.m. hendes ældste datter, Anne Nielsdatter.
Enkens andre børn:
• Laurids Nielsen – 13 år
• Maren Nielsdatter – 16 år
• Dorthe Nielsdatter – 14 år.

86. Anne Jespersdatter i Over Mølle, Vellev 20/7-1751 F. 224b
Enkemand: Peder Nielsen Møller
Arvinger:
• Hendes helbror: Niels Jespersen i Voer Mølle.
• Hendes halvbror: Sejer Jespersen. Død og efterladt: 3 sønner og 3 døtre.
• Hendes halvsøster: Anne Jespersdatter. Død og efterladt:
> Jens Kjeldsen i Lille Torup.
> Anne Kjeldsdatter g.m. Rasmus Balle i Haar. Død og efterladt:
» Kjeld Rasmussen.
> Anne Kjeldsdatter g.m. mølleren i Rampes Mølle. Død og efterladt 4 børn. Den ældste: Kjeld Pedersen var til stede.
> Maren Kjeldsdatter g.m. Rasmus Mogensen i Lyngby

87. Gye Lauridsdatter i Vejerslev 10/5-1751 F. 225a
Enkemand: Jeppe Pedersen
Barn:
• Laurids Jepsen - 7 år
T.V. Afdødes bror: Hans Lauridsen i Vejerslev.
Oplysning:
Enkemandens bror: Niels Pedersen i Aidt
Se skifte nr. 449.

88. Else Nielsdatter i Vejerslev 10/5-1751 F. 225b
Sidder til huse i Jeppe Pedersens gård i Vejerslev.
Enkemand: Niels Pedersen Fisker
Oplysninger:
Else Nielsdatter havde ikke andre arvinger end sin moder, som ingen vidste, hvor var.
Enkemandens bror: Jens Fisker i Borre.

89. Peder Snedker i Lerbjerg 17/7-1751 F. 227a
Enke: Birgitte Jensdatter L.V. Niels Jørgensen i Bægaard
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Laurids Pedersen - 18 år
• Niels Pedersen - 14 år
• Maren Pedersdatter - 16 år
Børn af dette ægteskab:
• Dorthe Pedersdatter - 7 år
• Jens Pedersen - 5 år
Oplysninger:
Fra 1. ægteskab: Børnenes morbror: Søren Sørensen i Lerbjerg.
Den afdødes bror: Mikkel Lauridsen Snedker i Helstrup.
Skiftebrev af 25/2-1741 efter Peder Snedkers tidl. hustru og børnenes mor.
Enken blev ved gården.

90. Jens Tegl i Vellev 16/8-1751 F. 229b
Enke: Hendes navn ikke nævnt. L.V. Erik Meyersen i Vellev
Barn af hans tidl. ægteskab:
• Mikkel Jensen i Vellev

91. Søren Pedersen Karmark i Hvorslevgaard 2/12-1750 F. 230b
Enke: Anne Christensdatter Ostenfeld L.V. Jens Pedersen i Koudal
Børn:
• Maren Sørensdatter Karmark - 7 år
• Marie Kirstine Sørensdatter Karmark - 3 år
F.M.: Enkens brødre: Laurids Christensen Ostenfeld og Hans Christensen Ostenfeld, begge i Kvorning.
Oplysninger:
Afdødes bror: Albert Pedersen, ugift, opholdt sig på gården.
Afdødes søster: Kirsten Pedersdatter, ugift, opholdt sig på gården.
Der nævnes et skiftebrev af 22/12-1737 efter afdødes bror: Niels Pedersen Karmark.
Skiftebrev af 21/12-1729 efter afdødes forældre.
Der nævnes et skøde af 31/1-1691.
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 291 + 319 + 633.

92. Jens Poulsen i Amstrup 2/6-1751 F. 235b
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Christen Poulsen i Hvorslev
Børn:
• Søren Jensen - 18 år
• Kirsten Jensdatter - 16 år
• Anne Jensdatter - 14 år
F.M. Afdødes bror: Christen Poulsen i Amstrup,
enkens bror: Niels Sørensen i Tind og
Niels Jensen Frandsen af Amstrup.
Oplysning:
Enken bliver ved gården og håber, sønnen senere hen kan fæste den.
Se skifte nr. 856.

93. Peder Jensen Bødker i Borridsø 2/6-1751 F. 236b
Enke: Birgitte Poulsdatter L.V. Bror Rasmus Poulsen i Astrup
Barn:
• Sidsel Pedersdatter, født efter faderens død
Oplysninger:
Afdødes brødre: Jens Jensen Bødker og Jørgen Jensen Bødker, begge i Tind.
Enkens bror: Laurids Poulsen i Astrup.
Se skifte nr. 75 + 154 + 242 + 262.

94. Hans Sørensen Lindgaard i Houlbjerg 9/10-1751 F. 237a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Christen Bundgaard i Houlbjerg
Børn:
• Søren Hansen - 4 uger
• Kirsten Hansdatter - 6 år
Oplysning:
Afdødes brødre: Søren Lindgaard og Niels Lindgaard, begge i Houlbjerg.

95. Søren Sørensen Bonde i Danstrup 22/7-1750 F. 237a
Selvejer.
Arvinger:
• Mor: Sidsel Jensdatter. Hendes lavværge: Jens Jensen i Hjulhuset.
• Søster: Karen Sørensdatter g.m. Jens Sørensen Hesselberg. Død og efterladt 3 sønner og 4 døtre.
• Søster Bodil Sørensdatter g.m. Anders Nielsen Øeland, skoleholder i Handest.
• Søster: Katrine Sørensdatter g.m. Søren Abrahamsen i Nye Mølle.
• Søster: Maren Sørensdatter, ugift, i København.
• Søster: Kirstine Sørensdatter, hjemme, ugift.
• Søster: Karen Sørensdatter, hjemme, ugift.
F.M. Sognepræst Henrich Buchholtz i Hvorslev og
Søren Pedersen Karmark på Hvorslevgaard.
Oplysninger:
Skrivelse til Maren Sørensdatter Bonde sendt til adr. ”Hos Sr. Niels Pedersen, Tømmermand i Store Grønnegade i Tobaksspindergangen i København”
Se skifte nr. 53 + 131 + 342.

96. Bent Svenske og hustru i Sall 18/5-1751 F. 247a
Børn:
• Anders Bentsen
• Oluf Bentsen
• Morten Bentsen
• Anne Bentsdatter
F.M. Beskikket for Anne: Jens Olufsen i Sall.
Oplysninger:
Forældrene døde straks efter hinanden.
Datteren havde betalt for forældrenes husleje i et år.

97. Kirsten Nielsdatter i Bøstrup Mølle 5/6-1751 F. 249a
Enkemand: Jens Pedersen Møller
Børn:
• Peder Jensen - 10 år
• Maren Jensdatter - 12 år
• Karen Jensdatter - 8 år
Se skifte nr. 182 + 202.

98. (Kirsten Nielsdatter) i Hvorslev 26/8-1751 F. 251b
Enkemand: Søren Mogensen
Barn fra afdødes tidl. ægteskab:
• Mads Jensen
Oplysninger: Afdødes navn bliver ikke nævnt i skifteprotokollen. Hendes navn er fundet i kirkebogen. På Mads Jensens vegne mødte Laurids Jensen i Hvorslev.

99. Anne Christiane Jensdatter i Sall 20/9-1751 F. 252a
Enkemand: Rasmus Nielsen Glarmester
Børn fra afdødes tidl. ægteskab:
• Johan Frederik Jeronimussen - 32 år, rejst til udlandet.
• Henriette Margrethe Jeronimusdatter g.m. Peder Kiersgaard i Sall.
• Anne Margrethe Jeronimusdatter g.m. Søren Bak i Sall.
Oplysning:
På Johans vegne mødte Anders Podemester i Sall.

100. Jens Olufsen i Sall 29/10-1751 F. 259b
Enke: Sidsel Christensdatter L.V. Jørgen Nielsen i Sall
Børn:
• Christen Jensen - 6 år
• Oluf Jensen - 3 år
• Mette Jensdatter - 12 år
Oplysning:
Børnenes nærmeste slægtning: Jens Pedersen i Tulstrup Mølle.

101. Søren Christensen Skrædder i Snorum 27/11-1751 F. 264b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Peder Kiersgaard i Sall
Børn:
• Ingeborg Sørensdatter - 14 år
• Christen Sørensen - 6 år
• Maren Sørensdatter - 3 år
Oplysninger:
Enkens bror: Rasmus Nielsen Glarmester.
Enken fremlagde et skiftebrev af 11/8-1736 efter hendes tidl. mand, Jørgen Blytækker.
Barn fra dette ægteskab: Jørgen Jørgensen.

102. (Maren Nielsdatter) i Enslev 17/2-1752 F. 266a
Enkemand: Christen Jensen
Arvinger:
• Hendes bror: Anders Nielsen i Amstrup.
• Hendes søster: Inger Nielsdatter.
Oplysninger:
Afdødes navn ikke nævnt i skiftet. Navnet er fundet i kirkebogen.
Afdødes søskende frasagde sig arv og gæld.

103. Bodil Jensdatter i Sall 28/3-1752 F. 266a
Enkemand: Jens Hiulmand
Barn:
• Karen Jensdatter - 12 uger
F.M. Afdøde søsters mand: Christen Pedersen i Futting.
Oplysning:
Barnets mormor var også til stede, men nævnes ikke ved navn.

104. Søren Jensen Smed i Aidt 24/5-1752 F. 267a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Anders Bertelsen i Aidt
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Jens Sørensen - 22 år
• Maren Sørensdatter - 23 år
• Anne Sørensdatter - 20 år
• Maren Sørensdatter - 18 år
• Inger Sørensdatter - 14 år
Børn af dette ægteskab:
• Niels Sørensen - 7 år
• Sidsel Sørensdatter - 4 år
• Christen Sørensen - 12 uger
Oplysning:
Afdødes bror: Jens Jensen Smed i Enslev

105. Christen Jensen i Enslev 26/5-1752 F. 268b
Trolovet fæstemø: Karen Andersdatter L.V. Far Anders Christensen i Vellev
Arvinger: Søskendebørn:
• Simon Jensen, ladefoged ved Aldrup.
• Niels Clausen, tjener på Bidstrup.
• Christen Sort i Vellev.
• Laurids Pedersen i Enslev. Død og efterladt:
> Jens Lauridsen i Tostrup.
> Jens Lauridsen i Houlbjerg.
> Christen Lauridsen i Enslev.
> Peder Lauridsen i Enslev.
> Rasmus Lauridsen i Enslev.
• Peder Thomasen i Houlbjerg.
• Niels Thomasen i Houlbjerg.
Oplysning:
Afdødes trolovede, Karen Andersdatter blev ved gården.

106. Margrethe Sørensdatter i Hvorslev 2/10- 1752 F. 269b
Enkemand: Laurids Jensen
Børn:
• Jens Lauridsen - 6 år
• Maren Lauridsdatter - 3 år
Oplysninger:
Afdødes far: Søren Nielsen i Hvorslev.
Enkemandens brødre: Simon Jensen i Vidstrup og Jens Jensen i Danstrup.

107. Anne Nielsdatter på Østergaard, Vellev sogn 28/10-1752 F. 270b
Enkemand: forpagter Hans Pallesen Munch
Barn:
• Christine Sophie Hansdatter Munch - 2 år
Se skifte nr. 497 + 578.

108. Laurids Thomasen i Bøsbro 5/12-1752 F. 272b
Enke: Anne Simonsdatter L.V. Mikkel Jørgensen i Kongstrup
Børn af hans tidl. ægteskab med Bodil Jensdatter:
• Thomas Lauridsen - 16 år
• Christen Lauridsen - 12 år
Børn af dette ægteskab:
• Simon Lauridsen - 2 år
• Bodil Lauridsdatter - 4 år
F.M. Afdødes bror: Jakob Thomasen i Voldby.
Oplysninger:
Peder Jensen i Vrangstrup var tidl. F.M. for de 2 ældste børn sammen med Jakob Thomasen.
Enken ægtede Peder Jensen.
Se skifte nr. 63 + 225.

109. Karen Pedersdatter i Borridsø 22/12-1752 F. 277a
Enkemand: Niels Pedersen Skrædder
Arvinger:
• Hendes bror: Christen Pedersen i Borridsø
• Hendes bror: Søren Pedersen i Sall
• Hendes søster: Maren Pedersdatter i Danstrup

110. Christen Jensen i Vidstrup Ugift 3/1-1753 F.278a
Boede hos broderen Simon Jensen
Arvinger:
• Bror: Simon Jensen i Vidstrup - 47 år
• Bror: Laurids Jensen i Hvorslev - 40 år
• Bror: Jens Jensen i Danstrup - 35 år
• Søster: Ellen Jensdatter - 34 år. Opholdt sig hos broderen Simon.
Oplysning:
Ellen Jensdatter var ”et vanfør menneske”.

111. Karen Hansdatter i Sall 16/1-1753 F. 279b
Enkemand: Peder Poulsen Hald
Arvinger: Hendes søskendebørn:
• Hans Jensen i Snedkerhuset.
• Christen Degns hustru i Værum.
• Thomas Skrædders hustru i Aptrup.
• Hans Jørgensens hustru i Jebjerg.
• Jens Postes hustru i Randers.
• Søren Jørgensens hustru i Kongensbro.
• Jørgen Rasmussens hustru i Vejerslev.
• Søren Jensens hustru i Vejerslev.
• Jens Snedkers hustru i Svenstrup.

112. Christen Pedersen i Borre 19/12-1752 F. 281a
Enke: Kirstine Eskildsdatter Spentrup L.V. Hans Lauridsen i Vejerslev.
Børn:
• Peder Christensen Borre - 31 år. Køb- og handelsmand i Købehavn.
• Niels Christensen Borre - 29 år, hos moderen.
• Anne Bolene Christensdatter Borre - 27 år. Hos broderen i København.

113. Christen Nielsen i Aidt 2/1-1753 F. 283a
Enke: Ellen Nielsdatter L.V. Jens Lauridsen i Gullev
Børn:
• Peder Christensen - 16 år
• Maren Christensdatter - 8 år
• Anne Christensdatter - 5 år
• Mette Christensdatter - 1 år
F.M. Enkens bror: Peder Nielsen Frandsen i Aidt.
Se skifte nr. 221.

114. Christine Sophie Sørensdatter i Sølvsten 9/2-1753 F. 286b
Enkemand: Mads Nielsen
Børn:
• Niels Madsen - 7 år
• Søren Madsen - 5 år
• Elisabeth Madsdatter - 6 år
• Anne Madsdatter - 4 år
F.M. Peder Pedersen i Borum Mølle.
Oplysning:
Enkemandens søster g.m. Jens Kjeldsen i Lille Torup.

115. Søren Joensen i Sall 12/2-1753 F. 288a
Enke: Mette Christensdatter L.V. Hendes bror Søren Christensen Roersen i
Haurum.
Børn:
• Christen Sørensen - 22 år
• Kirsten Sørensdatter - 13 år
F.M. Beskikket for datteren: Mikkel Kiersgaard i Sall

116. Jens Olufsen i Lerbjerg 4/11-1752 F. 289b
Enke: Bodil Svendsdatter L.V. Mads Nielsen i Svejstrup
Arvinger:
• Hans bror: Rasmus Olufsen i Lerbjerg.
• Hans søster: Margrethe Olufsdatter g.m. Svend Nielsen i Lerbjerg.
• Hans søster: Maren Olufsdatter g.m. Niels Madsen i Tinning.
Oplysning:
Enken mødte med sin trolovede ægtemand: Rasmus Mikkelsen Kiersgaard.

117. Morten Sørensen i Haurum 3/7-1753 F. 294a
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Jens Pedersen i Haurum
Børn:
• Søren Mortensen - 8 år
• Kirsten Mortensdatter - 5 år
F.M. Enkens far: Søren Pedersen i Hammel og
afdødes bror: Peder Sørensen i Haurum

118. Anders Hansen i Thorsø 14/7-1753 F. 295a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Mikkel Brundt i Thorsølund
Barn:
• Hans Andersen - 2 år
F.M. Afdødes bror: Peder Hansen i Mondrup.

119. Margrethe Andersdatter i Sall 4/8-1753 F. 296a
Enkemand: Søren Christensen Smed
Børn:
• Anders Sørensen - 13 år
• Kirsten Sørensdatter - 9 år
• Maren Sørensdatter - 7 år
Oplysning:
Søren Christensen Smed havde tidligere boet i Vrangstrup.

120. Rasmus Sørensen i Enslev (husmand) 7/9-1753 F. 298a
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Peder Nielsen i Enslev
Arvinger: Hans halvsøskende:
• Knud Sørensen i Gullev.
• Peder Sørensen i Skivholme.
• Rasmus Sørensen i Skivholme.
• Mette Sørensdatter var g.m. Hans Jensen i Skivholme. Død og efterladt:
> Anne Hansdatter - 17 år
• Maren Sørensdatter, gift i København.
• Johanne Sørensdatter, gift i København.

121. Maren Nielsdatter i Haurum 28/12-1753 F. 299b
Enkemand: Peder Frandsen
Børn:
• Maren Pedersdatter - 12 år
• Kirsten Pedersdatter - 6 år
Oplysninger:
Enkemandens bror: Søren Frandsen i Haurum.
Se skifte nr. 340.

122. Laurids Sørensen i Aptrup 26/9-1753 F. 300b
Enke: Johanne Mortensdatter L.V. Farbror Hans Christensen i Aptrup
Arving:
• Afdødes far: Søren Lauridsen i Aptrup

123. Karen Jensdatter i Thorsølund 25/1-1754 F. 302b
Enkemand: Mikkel Christensen Brundt
Arvinger:
• Hendes bror: Simon Jensen i Voldby - 45 år
• Hendes bror: Knud Jensen i Foldby - 42 år
• Hendes søster: Lisbeth Jensdatter g.m. Jens Christensen i Skjoldelev. Død og efterladt:
> Rasmus Jensen, tjener i Foldby - 30 år
> Karen Jensdatter g.m. Laurids Jensen i Foldby.

124. Jens Madsen i Vellev 23/2-1754 F. 303b
Arvinger:
• Søster: Maren Madsdatter g.m. Peder Olufsen i Borridsø.
• Søster: Else Madsdatter g.m. Peder Jensen i Mondrup.
Oplysning:
Afdøde boede i Adam Johansens hus i Vellev. Han døde i Hagenstrup Mølle.

125. Christen Sørensen i Bøstrup 25/2-1754 F. 304b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Jens Ougsen i Hjulhuset
Børn:
• Søren Christensen - 26 år
• Niels Christensen - 17 år
• Mette Christensdatter - 28 år
• Ellen Christensdatter - 22 år
F.M. Beskikket: Søren Sørensen Lindgaard og Niels Sørensen Lindgaard,
begge i Houlbjerg

126. Kirsten Christensdatter i Gullev 4/4-1754 F. 305b
Enkemand: Peder Kjeldsen
Arvinger:
• Hendes mor: Maren Christensdatter i Tostrup Skovhus.
• Hendes søster: Anne Christensdatter i Sall - ugift.
• Hendes søster: Dorthe Christensdatter g.m. Thomas Pedersen i Tostrup Skovhus.
• Hendes søster: Christanze Christensdatter g.m. Peder Enevoldsen i Aidt.

127. Jens Josefsen i Gullev 4/4-1754 F. 306a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Mikkel Calmar i Gullev
Børn:
• Josef Jensen - 26 år
• Anne Jensdatter - 22 år
• Maren Jensdatter - 19 år
• Anne Jensdatter - 17 år - vanfør.

128. Christen Hansen i Gullev 4/4-1754 F. 306b
Enke: Karen Pedersdatter L.V. Mikkel Calmar i Gullev
Børn:
• Jens Christensen i Hvorslev
• Peder Christensen, tjener i Gerning - 18 år
• Kirsten Christensdatter - 30 år
• Anders Christensen - 16 år.

129. Maren Nielsdatter i Nøddelund 5/4-1754 F. 307a
Enkemand: Rasmus Nielsen
Arvinger:
• Hendes bror: Niels Nielsen Enggaard i Gullev.
• Hendes bror: Christen Nielsen Enggaard i Gullev. Død og efterladt:
> Jens Christensen i Gullev - 25 år.
• Hendes søster: Karen Nielsdatter. Død og efterladt:
> Peder Sørensen Enggaard i Gullev - 44 år.
> Mette Sørensdatter Enggaard i Gullev - 40 år.
Se skifte nr. 3.

130. Niels Lauridsen i Nøddelund 5/4-1754 F. 308a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Rasmus Nielsen i Nøddelund
Børn:
• Laurids Nielsen i Amstrup - 29 år
• Jens Nielsen, hjemme - 28 år
• Dorthe Nielsdatter g.m. Jens Andersen Fisker i Nøddelund.
• Kirsten Nielsdatter, hjemme - 33 år
• Johanne Nielsdatter, hjemme - 23 år.

131. Karen Sørensdatter i Danstrup 23/11-1753 F. 308b
Ugift. Boede hos sin søster Kirstine Sørensdatter
Arvinger:
• Mor: Sidsel Jensdatter på Danstrup Bundgaard
• Søster: Karen Sørensdatter g.m. Jens Sørensen Hesselberg. Død og efterladt:
> Søren Jensen - 16 år
> Jens Jensen - 10 år
> Niels Jensen - 8 år
> Sidsel Jensdatter - 18 år
> Bodil Jensdatter - 15 år
> Mette Kirstine Jensdatter - 12 år
> Anne Jensdatter - 11 år
• Søster: Bodil Sørensdatter g.m. skoleholder Anders Nielsen Øeland i Handest.
• Søster: Katrine Sørensdatter, enke og bosat i Løjstrup Ny Mølle. Enke efter Søren Abrahamsen Møller.
• Søster: Maren Sørensdatter, ugift, i København.
• Søster: Kirstine Sørensdatter, i Danstrup.
L.V. for Sidsel Jensdatter: Christen Poulsen i Hvorslev.
F.M. for Maren og Kirstine ”udi Jens Nielsen i Hvorslev’s svaghed kom Peder Sørensen i Hvorslev."
Se skifte nr. 53 + 95 + 342.

132. Poul Rasmussen Fisker i Østergaard Fiskerhus i Vellev 12/6-1754 F. 318b
Enke: Anne Marie Pedersdatter L.V. Jens Ougsen i Hjulhuset
Børn af hans tidl. ægteskab med Anne Sørensdatter.
• Sidsel Poulsdatter - 12 år
• Anne Poulsdatter - 11 år
F.M. Den afdødes farbror: Niels Madsen i Frisenvold Fiskerhus. (Gift med
enkens søster).
På grund af dennes skrøbelighed og alder mødte hans svigersøn,
forvalter Peder Dinesen på Frisenvold Børnenes morbror: Niels Sørensen i Neder Hornbæk
Børn af dette ægteskab:
• Rasmus Poulsen - 7 år
• Anne Katrine Poulsdatter - 5 år
• Margrethe Poulsdatter - 3 år
• Maren Poulsdatter - 2 år
F.M. Børnenes farbror: Christen Rasmussen i Borridsø.
Børnenes morbror: Niels Jensen i Gjern.
Se skifte nr. 47 + 832.

133. Jens Nielsen i Kvolbæk Ugift 11/6-1754 F. 320a
Arvinger:
• Helbror: Laurids Nielsen i Svejstrup. Død og efterladt:
> Niels Lauridsen i Tinning - 34 år
> Jens Lauridsen i Lynge eller Lyngå - 32 år
> Rasmus Lauridsen i Lynge eller Lyngå - 30 år
> Søren Lauridsen , tjener i Folby - 28 år
> Maren Lauridsdatter g.m. Ove Sørensen i Halling.
> Bodil Lauridsdatter g.m. Jens Rasmussen i Svenstrup.
• Helbror: Peder Nielsen i Aidt. Død og efterladt:
> Niels Pedersen Land i Aidt.
> Mette Pedersdatter g.m. Søren Pedersen i Helstrup.
• Helbror: Niels Nielsen Smed i Skjød.
• Halvbror: Jens Jørgensen i Hammel.
• Helsøster: Kirsten Nielsdatter g.m. Mikkel Lauridsen Snedker i Helstrup.

134. Peder Thomasen i Houlbjerg 20/7-1754 F. 322b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Peder Poulsen i Houlbjerg
Børn:
• Thomas Pedersen - 32 år
• Jens Pedersen - 30 år
• Søren Pedersen - 28 år
• Niels Pedersen - 21 år
• Maren Pedersdatter - 25 år
• Anne Pedersdatter - 16 år
Oplysning:
Sønnen Jens Pedersen fæster gården.

135. Bodil Nielsdatter i Vrangstrup 12/8-1754 F. 323b
Enkemand: Niels Nielsen Tørring
Børn:
• Niels Nielsen - 4 år
• Niels Nielsen - 2 år
Oplysning:
Den afdødes bror: Morten Nielsen i Vrangstrup

136. Anne Sørensdatter i Gerning 20/9-1754 F. 324a
Enkemand: Knud Madsen
Børn af hendes tidl. ægteskab med Jens Jensen:
• Jens Jensen, tjener i Gerning - 32 år
• Søren Jensen, tjener i Stærkær - 30 år
• Maren Jensdatter - 28 år, tjener hos stedfaderen.
• Ellen Jensdatter - 21 år, tjener hos stedfaderen.
Oplysninger:
Den afdødes søsters mand: Jens Jensen i Danstrup.
Se skifte nr. 315.

137. Laurids Christoffersen Falck i Houlbjerg 25/6-1754 F. 325a
Enke: Anne Marie Jørgensdatter L.V. Hendes søskendebarn Anders
Jensen i Kongstrup
Barn:
• Jørgen Lauridsen Falck - 2 år
F.M. Enkens bror: Mikkel Jørgensen i Kongstrup.
På grund af Mikkel Jørgensens fravær mødte Jens Ougsen.
Oplysninger:
Enken oplyste, at hendes fædrene og mødrene arv ikke er betalt til hendes salig mand af hendes bror, Mikkel Jørgensen i Kongstrup.
Enken blev ved gården.

138. Karen Nielsdatter i Aldrup Skovhus 11/12-1754 F. 332b
Enkemand: Christen Rasmussen
Børn af hendes tidl. ægteskab:
• Søren Jensen i Vellev - 36 år
• Niels Jensen, smedesvend, tjener i Apenrade - 35 år
• Søren Jensen, tjener i Vellev - 34 år
• Rasmus Jensen, tjener i Norring - 33 år
• Christen Jensen, tjener i Vivild - 27 år
Oplysninger:
Afdøde havde også haft 2 døtre: Mette Jensdatter og Kirsten Jensdatter, der var døde for ca. 17-18 år siden.
Se skifte nr. 331.

139. Niels Pedersen Smed i Thorsø 13/4-1754 F. 333b
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Mikkel Brundt i Thorsølund
Barn:
• Peder Nielsen - 1 år
F.M. Peder Christensen i Thorsø
Oplysninger:
Enken havde tjent på Frijsenborg, før hun blev gift.
Enken fraskrev sig arv og gæld.

140. Joen Jensen Møller i Hagenstrup Mølle 28/12-1754 F. 336b
Enke: Kirsten Andersdatter L.V. Jens Pedersen i Koudal
Børn:
• Jens Joensen - 12 år
• Anders Joensen - 4 år
• Anne Marie Joensdatter - 15 år
• Inger Katrine Joensdatter - 14 år
F.M. Enkens bror: Niels Andersen i Tostrup.
Oplysninger:
Enken fremlagde en bevilling fra Kong Frederik V af 31/1-1755, at hun må sidde i uskiftet bo så længe, hun forbliver i enkestand.
Se skifte nr. 976.

141. Søren Lauridsen i Aidt 28/4-1755 F. 339a
Enke: Anne Lauridsdatter L.V. Niels Sørensen i Aidt
Børn:
• Laurids Sørensen - 2 år
• Maren Sørensdatter - 5 år
F.M. Enkens far: Laurids Jensen Hesselberg i Vejerslev
Oplysning:
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 20 + 590 + 844.

142. Kirsten Samuelsdatter i Danstrup eller Gullev 23/5-1755 F. 339b
Enkemand: Peder Poulsen Hyrde
Børn:
• Thomas Pedersen, i Gullev - 19 år
• Jens Pedersen, i Gullev - 16 år
• Laurids Pedersen, tjener hyrden i Danstrup - 12 år
• Lisbeth Pedersdatter, tjener i Nøddelund - 21 år
• Anne Pedersdatter, i Gullev - 9 år
• Kirsten Pedersdatter, i Gullev - 6 år
Oplysning:
I begyndelsen af skiftet oplyses, at Kirsten Samuelsdatter døde i Danstrup; men i slutningen af skiftet står der ”stervboet i Gullev”.

143. Claus Jørgensen i Gullev 23/5-1755 F. 340b
Enke: Inger Andersdatter L.V. Søren Thomasen i Gullev
Børn:
• Jørgen Clausen - 11 år
• Anders Clausen - 7 år
• Maren Clausdatter - 2 år
F.M. Beskikket: Jens Hesselberg i Nøddelund
Oplysning:
Alle 3 børn "vanføre og gebrekelige".
Enken blev ved huset.

144. Rasmus Rasmussen i Brundt 16/6-1755 F. 341a
Enke: Mette Sørensdatter L. V. Hendes svoger Amdi Severin Jensen i Hvorslev
Børn:
• Søren Rasmussen - 24 år
• Rasmus Rasmussen - 22 år
• Christian Rasmussen - 12 år
• Peder Rasmussen - 8 år
• Anders Rasmussen - 3 år
• Christine Sophie Rasmusdatter - 14 år
F.M. Mads Nielsen i Sølvsten og Rasmus Pedersen i Tinning
Oplysninger:
Der nævnes afdødes bror: Christen Rasmussen i Solbjerg.
Enken blev ved gården.

145. Frands Henrichsen Lensck i Snorum (Haurum sogn) 2/5-1755 F. 344b
Enke: Kirstine Christensdatter Møller L.V. Forvalter Hans Henrich Beuck
på Frijsenborg
Arvinger:
• Hans bror: Carsten Henrichsen Lensck i Gundestrup.
• Hans søster: Margrethe Henrichsdatter Lensck g.m. Peder Levinsen i Fløjstrup på Gl. Estrup gods.
• Hans søster: Anne Henrichsdatter Lensck g.m. Peder Hansen i Gundestrup. Død for ca. 14 år siden og efterladt:
> Hans Pedersen - 15 år.
Oplysninger:
Senere bliver enkens lavværge: Peder Møller på Frijsendal.
Skrivelse af 9/5-1755 fra Kong Frederik V. Her står bl.a., at enken ikke har nogen søskende eller søskendebørn. Ægteparret har taget en datter, Mette Pedersdatter Levin til sig, og der skal ikke skiftes, når den ene dør, med mindre der indgåes nyt ægteskab. Ellers skal Mette Pedersdatter Levin arve halvdelen af arven, og den anden halvdel deles mellem Mette og arvingerne.

146. Anne Nielsdatter i Vejerslev 14/7-1755 F. 349a
Anne Nielsdatter var død for ca. 2 år siden.
Enkemand: Mikkel Pedersen
Børn:
• Søren Mikkelsen – 18 år
• Peder Mikkelsen – 15 år
• Niels Mikkelsen – 12 år
• Mads Mikkelsen – 8 år
• Jens Mikkelsen – 4 år
• Anne Mikkelsdatter – 20 år
• Maren Mikkelsdatter – 3 år
Oplysninger:
Enkemandens bror: Mads Pedersen i Borre
Se skifte nr. 353.

147. Karen Jørgensdatter i Vejerslev 14/7-1755 F. 350b
Karen Jørgensen var død for ca. 1 år siden.
Enkemand: Jesper Sørensen
Barn:
• Jørgen Jespersen – 4 år
Oplysninger:
Karen Jørgensdatter blev dræbt ved et vådeskud.
Der nævnes afdødes mor: Inger Andersdatter.
Ifølge afsagt dom på Frijsenborg grevskabs birketing den 23/4-1754 er Mons. Søren Fussing i Vejerslev præstegård tildømt at betale 20 Rd., fordi han ”af våde ihjelskød salig Karen Jørgensdatter”.
Mormoderen tager barnet til sig.
Se skifte nr. 574.

148. Jørgen Sørensen Lauridsen i Thorsø 31/8-1755 F. 352a
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Jens Pedersen i Haurum
Børn:
• Mette Jørgensdatter – 4 år
• Anne Jørgensdatter – 2 år
F.M. Afdødes bror Peder Sørensen Lauridsen i Haurum.

149. Thomas Hvass på Frijsendal 23/9-1755 F. 353a
Fuldmægtig over Favrskov gård og gods
Enke: Else Christensdatter Riis L.V. Forvalter Hans Henrich Beuck på
Frijsenborg
Børn:
• Christian Hvass – 15 år
• Wogn Hvass – 11 år
• Øllegaard Hvass – 20 år, på Sjælland
• Christine Elisabeth Sophie Hvass – 16 år
F.M. Farbror Mads Hvass på Ingstrup; men udi hans forfald og svaghed mødte hans svigersøn, Mathias Brun fra Viborg.
Oplysninger:
Der nævnes en skrivelse til afdødes bror: Jens Hvass i Viborg. Han kunne ikke være formynder for børnene p.g.a. hans alderdom og slette helbred.
Afdøde havde fået fæstebrev på Katvad Mølle den 8/12-1738.
Afdøde havde ejendele både på Katvad Mølle og på Frijsendal.
Se skifte nr. 215 + 482.

150. Jens Pedersen i Koudal (Ugift) 13/10-1755 F. 356a
Arvinger:
• Bror: Clemend Pedersen Møller i Mariager.
• Søster: (Karen Pedersdatter) g.m. Erik Christensen Buck i Rørbæk.
Oplysning:
Karen Pedersdatters navn nævnes ikke i skiftet.

151. Niels Nielsen i Borridsø 26/1-1756 F. 357a
Enke: Ellen Mogensdatter L.V. Jens Mogensen i Borridsø
Børn:
• Niels Nielsen – 30 år
• Mogens Nielsen – 27 år
• Jens Nielsen – 21 år
• Christen Nielsen – 19 år
• Karen Nielsdatter g.m. Knud Madsen i Gerning.
Oplysninger:
Enken er aldrende og skrøbelig og vil afstå gården til sin ældste søn Niels Nielsen, og han forsørger herefter sin mor og sine 3 brødre.

152. Peder Mikkelsen Blach i Houlbjerg 8/1-1756 F. 358a
Enke: Giertrud Thomasdatter L.V. Anders Jensen i Kongstrup
Børn:
• Jørgen Pedersen Blach – 10 år
• Mikkel Pedersen Blach – 7 år
F.M. Farbror Mogens Blach i Aarhus. I hans fraværelse og lovlige forfald
mødte hans svoger, Mikkel Jørgensen af Kongstrup.
Oplysninger:
Enkens 1. mand: Jørgen Andersen Degn. Skiftebrev efter ham af 15/8-1742. I dette ægteskab var en datter, Anne Jørgensdatter, hvis arv står i boet.
Se skifte nr. 16 + 259.

153. Anne Jensdatter i Vejerslev 10/4-1756 F. 369a
Død for ca. 3 år siden.
Enkemand: Christen Sørensen, husmand
Børn:
• Dorthe Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Grølsted.
• Mette Christensdatter, tjener på Lyngballe – 24 år.
• Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Skivholme.

154. Sidsel Pedersdatter i Tind 11/6-1756 F. 370a
Boede hos sin søn Jørgen Jensen.
Børn:
• Jens Jensen Braad i Tind – 50 år
• Jørgen Jensen i Tind – 43 år
• Jens Jensen, har halvgård i Tind og desuden forpagter ved Randrup – 39 år
• Peder Jensen i Borridsø. Død og efterladt:
> Sidsel Pedersdatter – i 5. år
• Karen Jensdatter g.m. Jens Mogensen i Borridsø.
Oplysning:
Den umyndige Sidsel Pedersdatters arv blev modtaget af hendes stedfar, Peder
Thomasen.

155. Anne Christensdatter i Lerbjerg 30/6-1756 F. 370b
Boede hos svigersønnen Knud Svenningsen
Enke efter Mikkel Blach.
Børn:
• Christen Blach i Sminge. Død for ca. 5 år siden og efterladt:
> Mikkel Blach i Aarhus – 25 år
> Thomas Blach i Sminge – 16 år
> Christen Blach i Sminge – 10 år
> Anne Blach i Kalundborg – 23 år
> Maren Blach i Lerbjerg – 20 år
> Miiche Marie Blach i København – 18 år
> Maren Blach i Sminge – 14 år
> Anne Blach i Sminge – 8 år
På de 4 yngste børns vegne mødte deres stedfar, Rasmus Christoffersen af Sminge.
• Jens Blach. Død for ca. 15 år siden og efterladt:
> Mikkel Blach i Skjoldelev – 28 år
> Søren Blach i Aarhus – 25 år
> Peder Blach i Aarhus – 16 år
> Anne Blach – 30 år g.m. Søren Nielsen Pelsen i Farre.
> Ellen Blach i Aarhus – 26 år
> Øllegaard Blach – 23 år g.m. Jens Nielsen Pelsen i Farre.
> Karen Blach i Lerbjerg – 20 år
• Peder Blach i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Jørgen Blach – 10 år
> Mikkel Blach – 7 år
Begge hos moderen: Giertrud Thomasdatter i Houlbjerg, på hvis vegne mødte hendes L.V. Mikkel Jørgensen i Kongstrup. (Skifte nr. 152)
• Mogens Blach, køb- og handelsmand i Aarhus – 54 år
• Maren Blach g.m. Knud Svenningsen i Lerbjerg.
Oplysninger:
Knud Svenningsen fremviste et tingsvidne udstedt på Frijsenborg Grevskabs birketing den 28/3-1741 og 24/5-1741.
Et auktionsskøde den 26/6-1742.
En kontrakt af 12/4-1741.
2 skøder, som begge var dateret 24/1-1742. Disse dokumenter viste, at Knud Henningsen ene og alene ejer hans påboede selvejergård i Lerbjerg.
Se skifte nr. 1 + 195 + 224.

156. Ellen Jensdatter i Gullev 3/7-1756 F. 372b
Enkemand: Søren Thomasen
Børn:
• Christen Sørensen – 6 år
• Anne Sørensdatter – 21 år
• Mette Sørensdatter – 8 år
• Kirsten Sørensdatter – 2 år
Oplysninger:
Afdødes far: Jens Mortensen i Gullev.
Enkemandens brødre: Frands Thomasen i Nøddelund og
Peder Thomasen i Borridsø.
Se skifte nr. 198.

157. Sophie Sørensdatter i Enslev 7/7-1756 F. 373b
Død for ca. 5 år siden.
Enkemand: Niels Jensen
Børn:
• Jens Nielsen, tjener i Salpeterhuset – 25 år
• Søren Nielsen i Vellev – 21 år
• Christen Nielsen, tjener i Vellev – 16 år
• Maren Nielsdatter i Enslev – 13 år
Oplysning:
Afdødes bror: Jakob Nielsen Rytter i Vellev

158. Ellen Sørensdatter i Haurum 12/8-1756 F. 374b
Enkemand: Peder Sørensen Ulstrup
Arvinger:
Hendes søskendebørn:
• Søren Frandsen i Haurum.
• Peder Frandsen i Haurum.
• Joen Frandsen i Vellev.
• Johanne Andersdatter g.m. Jens Sørensen i Haurum.
• Peder Andersen i Haurum – 30 år
• Else Frandsdatter g.m. Christen Jensen Knudsen. Død og efterladt 5 børn.
• Anne Christensdatter gift ved Storring.
• Søren Christensen Vasted i Sall.
• Peder Kiersgaard i Sall.
• Rasmus Jensen, tjener i Sall – 28 år
• Christen Jensen i Vitten.
• Maren Jensdatter g.m. Niels Hansen i Vitten.
• Jens Mortensen, tjener i Haurum – 32 år
• Johanne Mortensdatter. Enke i Aptrup.
• Sidsel Mortensdatter g.m. Mourits Nielsen Smed i Vellev.
• Mette Mortensdatter, opholder sig hos søsteren i Vellev.

159. Jens Pedersen Holm og hustru Anne Sørensdatter i Holm
Arvinger: 14/4-1756 F. 375b
• Hans søster Sidsel Pedersdatter. Død og efterladt:
> Maren Jochumsdatter i Voldby.
Hendes søskende:
• Bror Jens Sørensen i Vellev. Død og efterladt:
> Søren Jensen Hollerup i Vellev - 40 år.
> Søren Jensen i Vrangstrup - 25 år.
> Maren Jensdatter g.m. Niels Mouritsen i Vrangstrup.
> Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Vellev.
• Søster Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Andersen i Amstrup. Død og efterladt:
> Maren Nielsdatter g.m. Mads Christensen i Vellev.
Oplysninger:
De to gamle, afdøde ægtefæller har boet hos Aksel Frederiksen i Holm i over 28 år.
F.M. for Maren Jochumsdatter var hendes søskendebørn: Jens Jørgensen eller Sørensen (han kaldes begge dele i skiftet) i Voldby og Jens Pedersen i Haurum.
Maren Jochumsdatter kaldes både skrøbelig og gebrækkelig.

160. Søren Christensen Roersen i Haurum 27/9-1756 F. 379b
Enke: Maren Mortensdatter L.V. Rasmus Poulsen i Astrup
Barn af hans tidl. ægteskab med Maren Jespersdatter:
• Maren Sørensdatter – 18 år
F.M. Søren Christensen Roersen og Hans Madsen i Skjød.
Oplysninger:
En ældre datter, Anne Sørensdatter, er død for ca. 5 år siden.
Søren Christensen Roersens søster g.m. Jens Sørensen i Skjød .
Søren Christensen Roersen var formynder for Christen Sørensen - 26 år, og havde dennes mødrene og fædrene arv fra forældrene i Møgelby indestående. Enken lovede at betale.
Se skifte nr. 61 + 83 + 181.

161. Anne Lauridsdatter i Lerbjerg 14/10-1756 F. 381a
Sad til huse hos Rasmus Olufsen.
Enkemand: Jens Sørensen
Barn:
• Søren Jensen – ca. 20 uger.

162. Mette Sørensdatter i Tind 25/10-1756 F. 382a
Boede hos Jens Bødkers enke.
Enkemand: Rasmus Jensen
Arvinger. 2 brødre i Skive, begge døde.
Oplysninger:
Enkemanden oplyste, at det eneste, han ejede, var det tøj, han havde på kroppen, og han havde nødvendig at betle føden. Han lovede, at han i fremtiden ville forandre sig.

163. Kirsten Pedersdatter i Aidt 27/1-1757 F. 382b
Enkemand: Anders Jørgensen Horn
Barn:
• Mette Andersdatter – ca. 13 uger
Oplysning:
Afdødes far: Peder Overgaard boede i gården.

164. Else Jensdatter i Brundt (Skjød sogn) 10/3-1757 F. 383a
Enkemand: Peder Pedersen
Børn:
• Maren Pedersdatter – 7 år
• Karen Pedersdatter – 6 uger
Oplysning:
Afdødes bror: Niels Jensen i Brundt.

165. Maren Sørensdatter i Thorsø 6/4-1757 F. 384a
Enkemand: Laurids Pedersen
Børn:
• Maren Lauridsdatter – 13 år
• Kirsten Lauridsdatter – 11 år
• Anne Lauridsdatter – 8 år
• Margrethe Lauridsdatter – 5 år
• Sidsel Lauridsdatter – 3 år
Se skifte nr. 165 + 459.

166. Lene Nielsdatter i Vellev 16/4-1757 F. 385a
Enkemand: Søren Jensen
Barn:
• Kirsten Sørensdatter – 1 år

167. Mette Jensdatter i Vellev 24/10-1755 F. 385b
Enkemand: Christen Jensen Blach
Børn:
• Anne Christensdatter – 21 år
• Maren Christensdatter – 19 år
• Kirsten Christensdatter – 19 år
Oplysning:
Mette Jensdatter var død flere år før, skifteretten blev afholdt.

168. Anne Madsdatter i Enslev 27/12-1756 F. 386a
Enke efter Mogens Clemmensen
Børn:
• Anne Mogensdatter g.m. skrædder Jens Holst i København
• Kirsten Mogensdatter g.m. Jens Borre i Vellev.

169. Mette Mortensdatter i Vellev 3/6-1757 F. 391a
Boede hos Erik Meyersen.
Enkemand: Jens Eriksen
Barn:
• Kirsten Jensdatter – 5 uger
Oplysning:
Afdødes bror: Søren Mortensen i Haurum.

170. Anders Pedersen i Vellev husmand 27/6-1757 F. 392b
Boede hos Mikkel Jensen
Enke: Anne Jensdatter L.V. Adam Johansen i Vellev
Afdøde havde ingen arvinger, da han var født i Sverige og havde været her siden krigen.
Barn fra Anne Jensdatters tidl. ægteskab med Christen Christensen:
Maren Christensdatter – 7 år
Født værge for barnet: Mikkel Jensen

171. Afkaldskvittering.
Jens Rasmussen i Futting har fået hans arv efter hans mor, Karen Pedersdatter,
udbetalt af hans far, Rasmus Jensen i Futting.

172. Afkaldskvittering.
Thøger Pedersen i Tungelund på hans hustru, Birthe Rasmusdatters vegne, har fået hendes arv efter hendes mor, Karen Pedersdatter, udbetalt af hustruens far,
Rasmus Jensen i Futting.

173. Jakob Pedersen i Sall 7/7-1757 F. 394b
Boede hos Terkild Bødker
Enke: Maren Hansdatter L.V. Peder Christensen
Børn:
• Birthe Katrine Jakobsdatter – 24 år
• Maren Christina Jakobsdatter – 20 år, tjener i Voldby.
• Peder Jakobsen – 17 år, hos en snedker i Aarhus.
• Christian Jakobsen – 14 år, tjener i Koudal.
• Hans Martinus Jakobsen – 9 år, tjener i Vellev.
F.M. Farbror Anders Pedersen i Sall.
Oplysninger:
Anders Pedersen oplyste, at "enken med stor hårdhed hid til dags, nu på 2. år hun har været enke, har vel opfostret og draget omsorg for hendes børn og nu er i armod og gæld."
Enken agter at indgå nyt ægteskab.

174. Kirsten Pedersdatter i Sall 28/6-1757 F. 395a
Enkemand: Peder Jensen Leth
Barn:
• Anne Pedersdatter eller Kirsten Pedersdatter – ¾ år. Hun kaldes begge dele i skiftet.
Oplysninger:
Afdødes bror: Jens Jensen i Sall.
Afdødes far, Peder Poulsen Smed og hustru havde for 1½ år siden overladt deres ½ gård til den nu afdøde datter og Peder Jensen Leth uden at have gjort overleveringsforretning. Svigersønnen fik nu fæstebrev på gården.

175. Afkaldskvittering. 8/9-1757 F. 398b
Børn og arvinger efter Mads Thøgersens enke, Edel Rasmusdatter, som boede og døde i Aptrup, har fået deres arv udbetalt af deres stedfar og svigerfar:
Søn: Rasmus Sørensen i Aptrup.
Søn: Peder Sørensen i Aptrup
Datter: Maren Madsdatter g.m. Søren Jensen i Aptrup
Datter: Birthe Madsdatter g.m. Søren Pedersen i Sall.

176. Peder Sørensen i Haurum 8/9-1757 F. 399a
Enke: Maren Jespersdatter L.V. Jens Pedersen Bonde i Haurum
Børn:
• Bodil Pedersdatter – 17 år
• Kirsten Pedersdatter – 14 år
• Mette Pedersdatter – 13 år
• Anne Pedersdatter – 11 år
F.M. Afdødes bror: Rasmus Sørensen i Haurum
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 447.

177. Afkaldskvittering. 8/9-1757 F. 401a
Jeg, Jens Rasmussen i Voldby bekendtgør, eftersom salig Frands Pedersen ved døden er afgået og ingen nærmere arvinger er end jeg, at jeg frasiger mig al den arv, som mig kunne tilkomme, og ej i nogen måde derom at søge.

178. Kirsten Axelsdatter i Amstrup 16/1-1758 F. 401b
Enkemand: Mogens Jensen
Barn:
• Karen Mogensdatter – 2 år
Oplysninger:
Afdødes far: Axel Frederiksen fra Holm i Vellev.
Se skifte nr. 277.

179. Giertrud Nielsdatter i Enslev 13/2-1758 F. 402b
Enkemand: Søren Jensen (soldat)
Arvinger:
• Mor: Dorthe Lauridsdatter
• Bror: Peder Nielsen
• Bror: Laurids Nielsen.

180. Claus Johansen i Houlbjerg 1/4-1758 F. 402b
Enke: Anne Christensdatter L.V. Søren Jensen Hald i Houlbjerg
Barn:
• Johan Clausen – 1 år
Oplysninger:
Christen Jensen i Houlbjerg, som beskikket formynder og barnets morfar, siden den fødte værge, barnets farbror Peder Johansen ej dertil ansåes bekvem."
Enken bliver ved gården og "holder og omgås hendes salig mands mor efter den imellem dem sluttede kontrakt."
Se skifte nr. 334 + 521.

181. Afkaldskvittering. 6/4-1758 F. 405b
Afdød: Søren Christensen Roersen i Haurum
Enke: Maren Mortensdatter, nu g.m. Peder Nielsen.
Hans datter:
• Maren Sørensdatter.
Oplysninger:
Afdødes søster: > g.m. Jens Sørensen i Skjød på Bidstrup gods
Afdødes søster: > g.m. Hans Madsen i Skjød på Bidstrup gods
L.V. for Maren Sørensdatter: Jens Sørensen og Hans Madsen, begge i Skjød på Bidstrup.
Maren Sørensdatters stedmor, Maren Mortensdatter, oplyste, at hun ved skiftet havde fordulgt 80 Sld.
Se skifte nr. 61 + 83 + 160.

182. Jens Pedersen i Bøstrup Mølle i Houlbjerg 5/5-1758 F. 406b
Fæster og møller.
Enke: Maren Jakobsdatter L.V. Niels Pedersen i Knudstrup
Barn af hans tidl. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:
• Maren Jensdatter – 19 år
Børn fra dette ægteskab:
• Kirsten Jensdatter – 6 år
• Peder Jensen – 1 år
Oplysninger:
Niels Mouritsen i Vellev var søskendebarn til den afdøde.
Se skifte nr. 97 + 202.

183. Melchior Christiansen i Tind (Gerning sogn) 19/5-1758 F. 413a
Halvgårdmand
Enke: Johanne Sørensdatter L.V. Afdødes bror: Christen Christiansen i Tind
Børn:
• Christian Melchiorsen – 34 år
• Søren Melchiorsen – 30 år
• Maren Melchiorsdatter – 35 år, tjener i Aarhus.
Oplysninger:
Børnene frasagde sig arv og gæld. "Den ældste søn har formedelst gårdens slette tilstand måttet frastå sit fæste på denne halve gård. Derefter blev han af skifteforvalteren som fallit antagen."
Søren Carlsen overtog fæstet på gården.

184. Peder Nielsen i Enslev 31/5-1758 F. 414a
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Mads Jensen i Enslev.
Arving:
• Bror: Laurids Nielsen i Enslev.
Oplysning:
Enken blev ved huset.

185. Maren Christensdatter i Nøddelund 2/6-1758 F. 414b
Enkemand: Rasmus Nielsen Fisker
Arvinger:
• Søster Karen Christensdatter g.m. enkemandens bror Simon Nielsen Fisker i Randers. Død og efterladt:
> Christen Simonsen – 30 år, farer som matros med Niels Bay’s fartøj i Randers og er nu i Norge.
> Erik Simonsen – 27 år, tømrersvend og i år rejst til København.
> Jens Simonsen – 25 år, farer til søs og er på rejse til Vestindien.
• Søster Anne Christensdatter i Øe, (Viskum sogn). Enke efter Søren Sørensen Hiulmand, som døde for ca. 2 år siden.
• Søster Kirsten Christensdatter i Viborg. Enke efter Jens Nielsen Kudsk, som døde for ca. 7 år siden.
F.M. for Anne Christensdatter og Kirsten Christensdatter: Anders Andersen i Øe,
Viskum gods.

186. Mikkel Mikkelsen Smed i Thorsø 5/7-1758 F. 416a
Børn:
• Niels Mikkelsen i Thorsø
• Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Jakobsen i Skårup.
• Karen Mikkelsdatter g.m. Niels Hansen i Thorsø.
• Voldborg Mikkelsdatter. Ugift. L.V. Niels Hansen i Thorsø.
Oplysninger:
Niels Mikkelsen angav, at han havde haft udgifter både ved hans sal. fars og mors begravelse, samt haft stor bekostning ved hans sal. fars forplejning i de sidste 4 år.

187. Mikkel Rasmussen Kiersgaard i Kvolbæk 15/3-1758 F. 416b
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Mads Rasmussen i Skjød
Børn fra et tidl. ægteskab, hvor hustruen også hed Kirsten Sørensdatter:
• Rasmus Mikkelsen i Lerbjerg – 28 år
• Søren Mikkelsen, her på stedet – 20 år
• Johanne Mikkelsdatter i København – 30 år
Børn af dette ægteskab:
• Søren Mikkelsen – 10 år
• Kirsten Mikkelsdatter – 6 år
• Mikkel Mikkelsen - født efter faderens død.
F.M. Søren Pedersen i Kvolbæk og Mads Rasmussen i Skjød. Begge gift
med enkens søstre.
Oplysninger:
Enken ægtede Niels Rasmussen af Kvolbæk.
Se skifte nr. 45 + 200.

188. Anne Kirstine Christensdatter i Skjød 4/12-1758 F. 421b
Enkemand: Niels Nielsen Smed
Børn:
• Niels Nielsen, bor Tinning på Frijsenborg gods – 29 år
• Christen Nielsen, hjemme – 28 år
• Mette Nielsdatter, hjemme – 32 år
• Maren Nielsdatter – 31 år, g.m. Anders Rasmussen i Lyngå på Favrskov gods .
Se skifte nr. 223.

189. Peder Jensen i Vrangstrup 18/12-1758 F. 425a
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Peder Nielsen i Laurbjerg
Børn:
• Søren Pedersen – 14 år
• Jens Pedersen – 12 år
• Jens Pedersen – 9 år
• Bodil Pedersdatter – 2 år
F.M. Rasmus Knudsen i Lyngå, der var g.m. børnenes halvsøster.
Oplysninger:
Enkens bror: Christen Nielsen.
Indestående fædrene arv til enkens søn, Niels Sørensen, efter skifte af 3/2-1741. Enken var tidl. g.m. Søren Rasmussen i Haurum.
På barnets vegne mødte Jens Rasmussen i Haurum.
Enken forbliver ved gården.

190. Anne Nielsdatter Siøgaard i Hvorslev 18/1-1759 F. 427a
Enkemand: Mads Jensen (husmand)
Barn:
• Anne Madsdatter – 14 uger
Oplysning:
Afdødes søster: Sidsel Nielsdatter g.m. Niels Christensen Bach i Vellev.

191. Afkaldskvittering. 21/2-1759 F. 428a
Henrich Christensen i Houlbjerg er blevet g.m. salig Søren Justesens datter Ellen Sørensdatter i Houlbjerg. Afkald på hustruens fædrene og mødrene arv efter skiftebrev af 27/7-1741.

192. Christen Pedersen i Borridsø 15/3-1759 F. 428a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Peder Thomasen i Borridsø
Børn:
• Maren Christensdatter g.m. Niels Nielsen i Borridsø.
• Karen Christensdatter g.m. Niels Jepsen i Borridsø. Død og efterladt:
• Christen Nielsen.
• Niels Christensen i Borridsø. Har fæstet på gården.
Oplysninger:
Der blev oprettet en kontrakt mellem Niels Christensen og hans mor.
Se skifte nr. 194.

193. Maren Pedersdatter i Sall 7/6-1759 F. 429a
Enkemand: Niels Jakobsen
Børn:
• Jakob Nielsen – 6 år
• Birthe Nielsdatter – 14 år
• Anne Nielsdatter – 10 år
• Maren Nielsdatter – 1 år.

194. Karen Christensdatter i Borridsø 13/7-1759 F. 430b
Enkemand: Niels Jepsen
Barn:
• Christen Nielsen – 5 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Niels Christensen i Borridsø. Han lovede at opfostre hans søstersøn, Christen Nielsen, uden nogen besværing eller omkostninger for drengens far, Niels Jepsen.
Se skifte nr. 192 + 963.

195. Knud Svenningsen Ladefoged i Lerbjerg (Selvejer) 1/5-1758 F. 432a
Enke Maren Mikkelsdatter Blach
Børn:
• Birkedommer Mikkel Knudsen Blach på Boller.
• Mette Knudsdatter g.m. Mikkel Jørgensen i Kongstrup.
• Vilhelmina Augusta Knudsdatter – 23 år. Hos sin morbror, køb- og handelsmand Mogens Blach i Aarhus.
• Maren Knudsdatter, hjemme.
Oplysninger:
Sønnen Mikkel angav, at han ikke kunne påtage sig at være L.V. eller F.M. - heller ikke hans svoger. Den nærmeste født værge var enkens bror i Aarhus. Senere blev svigersønnen dog enkens L.V. for til sidst ved skiftets slutning at blive Jens Frosh fra Frijsendal.
Skiftebrev af 12/1-1708 efter enkens far, Mikkel Blach.
Skiftebrev af 15/1-1742 efter enkens bror, Jens Blach.
Der nævnes et skøde af 13/11-1717 fra præsten, Jens Rudolfsen Bulche, sognepræst for Værum og Ørum menigheder til afdøde.
Der nævnes også et skøde på 2 gadehuse i Bregnet sogn, Følle by i Øster Lisbjerg herred.
Enkens kaldes både Karen og Maren Mikkelsdatter i skiftet.
I et brev fra sønnen oplyses, at hans far var 87 år og moderen snart 60 år. Han oplyste også, at han havde en datter, Christina Sophia.
I en skrivelse fra Svenning Nielsen i København oplyses, at hans far, Niels Svenningsen og hans farbrødre Steffen Svenningsen og sal. Knud Svenningsen skulle være brødre. De var sønner af Svenning Knudsen. De var alle døde på Sjælland med undtagelse af Knud Svenningsen.
Disse brødre skulle være barnefødt i Bested og Thisted, hvor salig Svenning Knudsen i forrige tider havde sin bopæl.
Svenning Nielsen boede ved Sct. Nicolaj kirke i Svalergården i København.
Se skifte nr. 1 + 155 + 224 + 350 + 665.

196. Niels Jensen i Brundt 1/8-1759 F. 459a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Hendes far Jens Pedersen Smed i Lyngå
Børn:
• Anne Nielsdatter – 3 år
• Maren Nielsdatter – 1 år
F.M. Afdødes bror: Christen Jensen Brundt i Thorsø
Oplysninger:
Christen Brundt fra Thorsø angav, at hans og hans sal. bror, Niels Jensens søskende var fornøjet med deres arv efter deres sal. forældre, Jens Christensen og Anne Nielsdatter, da Jens Christensen afstod sin ½ gård til nu afdøde Niels Jensen.
Nu fordrede broderen, Laurids Jensen, som tjente i Aarhus, og som var til stede ved skifteforretningen, sin arv efter forældrene.
Enken agter at forblive ved gården.

197. Anne Jensdatter i Vellev 12/9-1759 F. 462b
Enkemand: Christen Pedersen Væsel
Børn:
• Peder Christensen – 17 år
• Jens Christensen – 15 år
• Søren Christensen – 10 år
• Christen Christensen – 2 år
• Kirsten Christensdatter – 7 år
Oplysninger:
Christen Væsels brødre: Søren Pedersen Væsel i Vellev og Peder Pedersen Væsel i Tungelund.
Se skifte nr. 279.

198. Søren Thomasen i Gullev 1/10-1759 F. 463b
Børn:
• Christen Sørensen – 10 år
• Anne Sørensdatter - 24 år
• Mette Sørensdatter – 11 år
• Kirsten Sørensdatter – 5 år
Oplysninger:
Afdødes brødre: Frands Thomasen i Nøddelund og Peder Thomasen i Borridsø.
Den ældste datter, Anne Sørensdatter fik tilladelse til, at den, hun giftede sig med, ville få fæstet på gården, og de skulle så forsørge de tre mindste søskende.
Se skifte nr. 156.

199. Oluf Christensen Jæger på Aldrupgaard (Hvorslev sogn) 8/4-1758 F. 466b
Forpagter på Aldrupgaard.
Børn:
• Christian Jæger – 25 år
• Øllegaard Jæger g.m. købmand Mathias Thestrup i Kalundborg den 21/9-1753.
• Christine Sophie Jæger. Var ved skiftets slutning hos Hr. Nissen i Ormslev.
• Elisabeth Sophie Jæger. Var ved skiftets slutning i København.
• Frederica Sophie Jæger. Var ved skiftets slutning på Gudumlund.
• Margrethe Henrica Jæger, tjener på Hohenholtz i Pommern. Der vides dog ikke rettere, end at hun med sin frue er flyttet fra gården til Stettin eller Berlin.
• Antonette Mariche Jæger. Var ved skiftets slutning hos birkedommer Groth på Borridsølund.
• Charlotte Birgitte Jæger, er hos sin søster i Kalundborg.
Kurator og F.M. blev konstitueret Niels Stæhr fra Hvorslev, da deres mors søsterbørn ikke kunne være til stede. Disse var: borgmester Otto Hansen Langemach, købmand Christian Hansen Langemach, vejer- og målermester Hans Christian Langemach, alle bosiddende i Kalundborg. Der vides ingen på fædrene side, der kunne være F.M.
Oplysninger:
Der var en halvbror til børnene (og afdødes stedsøn): Køb- og handelsmand Giøde Giødesen i Aarhus iflg. skrivelse fra Otto Hansen Langemach. Giøde Giødesen havde haft en bror, salig Christian Giødesen, og den 4/7-1744 havde han fået udbetalt sin arv efter sine forældre og bror af Oluf Jæger.
Oluf Christensen Jæger var afgået ved døden den 14/12-1757.
Der fandtes en skrivelse fra greve Frijs til skovridder Oluf Christensen Jæger i Fuglsang af 27/6-1747. Her står bl.a., at afdøde havde tjent greven i 38 år og derfor skulle have Aldrupgaard i forpagtning.
Skiftet sluttede først den 17/11-1759.

200. Søren Mikkelsen i Kvolbæk (Ugift) 15/3-1758 F. 542a
Døde i sin afdøde fars gård.
Arvinger:
• Helbror: Rasmus Mikkelsen Kiersgaard i Lerbjerg.
• Helsøster: Johanne Mikkelsdatter, tjener i København.
• Halvbror: Søren Mikkelsen – 10 år
• Halvsøster: Kirsten Mikkelsdatter – 6 år
• Halvbror: Mikkel Mikkelsen, født efter faderens død.
Oplysninger:
Søren Mikkelsens afdøde far: Mikkel Kiersgaard.
Søren Mikkelsens stedmor: Kirsten Sørensdatter angav at være gravid med den afdødes far, der var død kort tid før.
Se skifte nr. 45 + 187.

201. Kirsten Andersdatter i Kvolbæk (Skjød sogn) 19/11-1759 F. 544a
Enke efter Christen Jensen.
Boede hos Søren Pedersen i Kvolbæk i ca. 3 år.

202. Niels Jensen Møller i Bøstrup Mølle 23/5-1759 F. 544b
Enke: Maren Thomasdatter L.V. Jakob Smed i Houlbjerg
Senere: Laurids Thomasen i Bøstrup Mølle
Hans børn fra et tidl. ægteskab:
• Christen Nielsen, kromand i Voldby – ca. 52 år
• Datter g.m. degnen Niels Farre i Foldby – ca. 45 år
• Jørgen Nielsen i Granslev – 36 år
• (Kirsten Nielsdatter) g.m. Jens Pedersen Møller. Død og efterladt:
> Maren Jensdatter. Hendes F.M.: Niels Mouritsen i Vellev.
Oplysninger:
I Jakob Smeds lovlige forfald mødte Rasmus Jensen fra Bægård på Bidstrup gods.
Der var ingen børn i sidste ægteskab; men enken havde en søn: Jakob Sørensen, tjener i Foldby.
Se skifte nr. 97 + 182.

203. Anne Bentsdatter og Rasmus Nielsen Glarmester i Sall 25/5-1759 F. 547a
Børn:
• Niels Christian Rasmussen – ¾ år
• Karen Marie Rasmusdatter – 3 år
• Stine / Christine Rasmusdatter – 6 år (Hun kaldes begge dele).
Oplysninger:
Børnenes morbrødre: Morten Bentsen i Aptrup og Anders Bentsen i Thorsø.
Ægteparret døde kort efter hinanden.

204. Claus Jensen og Anne Margrethe Jensdatter i Danstrup
Husmand >/7-1759 F. 558a
Børn:
• Jens Clausen – 4 år
• Karen Clausdatter – 2 år
Oplysning:
Claus Jensens bror: Thomas Jensen i Hvorslev.

205. Mikkel Mikkelsen Lund i Borre (Vejerslev sogn) 23/12-1757 F. 562a
Boede hos Laurids Ladefoged
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Oluf Hansen i Borre
Børn:
• Mikkel Mikkelsen, tjener i Njær præstegård – 22 år
• Erik Mikkelsen, tjener Christen Rasmussen i Borridsø – 18 år
F.M. Da sønnernes født værge var fraværende, valgtes Peder Jørgensen i Vejerslev.

206. Peder Pedersen i Lerbjerg 3/12-1759 F. 564b
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Hendes søn, S. Blach
Hans børn af tidl. ægteskab:
• Jens Pedersen – 34 år
• Peder Pedersen – 31 år
• Karen Pedersdatter – 25 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Niels Pedersen i Lerbjerg
Der var ingen børn i dette ægteskab.
Da der intet var at arve, måtte den ældste søn, Jens Pedersen, straks antage gården i fæste og give sin stedmor, Mette Sørensdatter, frit ophold.
Skiftebrev af 13/12-1740 efter afdødes 1. hustru.
Se skifte nr. 1 efter enkens 1. mand.

207. Mikkel Christensen Brundt i Thorsølund Bundgaard (Thorsø sogn)
Fæster. 10/11-1759 F. 566a
Enke: Mariane Jensdatter L.V. Hendes svoger, Knud Jensen i Foldby
Arvinger:
• Bror: Niels Christensen i Lindgaard, Skjød sogn. Død og efterladt:
> Frands Nielsen i Glæsborg.
> Christen Nielsen Lindgaard i Lindgaard, Skjød sogn.
> Anne Nielsdatter g.m. Poul Sørensen i Thorsø. Død og efterladt:
» Niels Poulsen – 19 år, tjener Laurids Jakobsen i Borre.
» Thomas Poulsen – 15 år, er i Lindgaard.
> Mette Nielsdatter g.m. Christen Pedersen i Thorsø.
• Bror: Knud Christensen i Brundt. Død og efterladt:
> Christen Knudsen Brundt, kusk for prinsesserne i København.
> Anders Knudsen i Laasby. Død og efterladt:
» Knud Andersen i Thorsølund – 10 år
> Anne Knudsdatter g.m. Søren Poulsen i Dallerup.
> Else Knudsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Dallerup.
> Inger Knudsdatter g.m. Gregers Hjelm i Brundt.
> Maren Knudsdatter g.m. Niels Mikkelsen i Helstrup, Skjød sogn.
• Bror: Jens Christensen i Brundt: Død og efterladt:
> Christen Jensen i Thorsø.
> Laurids Jensen, tjener Niels Sielle i Aarhus.
> Niels Jensen i Brundt. Død og efterladt:
» Anne Nielsdatter – 3 år, hjemme hos stedfaderen og moderen i Brundt
» Maren Nielsdatter - 1½ år " " "
> Anne Jensdatter g.m. Hans N. Han tjener som kusk hos amtmand Bahr i Holsten.
> Maren Jensdatter g.m. Niels Thomasen i Vitten.
> Margrethe Jensdatter i København.
> Else Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Brundt. Død og efterladt:
» Karen Pedersdatter – 4 år
» Maren Pedersdatter – 10 år
> Ellen Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Grølsted.
• Søster: Anne Christensdatter g.m. Christen Saal i Skårup. Begge døde og efterladt:
> Christen Christensen i Sønderborg.
> Niels Christensen i Thorsølund. Senere i Skårup.
> Anne Christensdatter g.m. Niels Nielsen i Skårup. Død og efterladt:
» Inger Nielsdatter i Skårup – 23 år
• Søster: Karen Christensdatter g.m. Peder Hansen Bundgaard i Todbjerg.
• Søster: Maren Christensdatter. Enke efter Rasmus Rasmussen i >. Hendes søn, Jens Rasmussen af Skjød var tilstede på hendes vegne.
Oplysninger:
Enkens far: Jens Thomasen i Foldby.
Enken agter at blive ved stedet. Hun giftede sig senere med Niels Pedersen fra Hagsholm.

208. Svend Nielsen i Lerbjerg 28/12-1759 F. 575b
Enke: Margrethe Olufsdatter L.V. Hendes bror Rasmus Olufsen i Lerbjerg
Børn af hans tidl. ægteskab med Abelone Jensdatter:
• Niels Svendsen – 21 år
• Bodil Svendsdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Lerbjerg.
• Maren Svendsdatter – 23 år, tjener på Fyrendal på Sjælland.
Barn af dette ægteskab:
• Anne Margrethe Svendsdatter – 1 år
Oplysninger:
Enkens bror: Rasmus Olufsen i Lerbjerg.
Afdødes bror: Mads Nielsen i Svejstrup.
Fæstet overtages af Jens Rasmussen Kolbek i Lerbjerg.
Se skifte nr. 74.

209. Peder Pedersen i Mondrup 9/6-1760 F. 587a
Landsoldat. Boede hos gårdmand Jens Ousen.
Enke: Karen Eriksdatter L.V. Jens Sørensen i Mondrup
Barn:
• Maren Pedersdatter – 2 år.

210. Karen Olufsdatter i Tulstrup 30/6-1760 F. 588a
Enkemand: Jens Pedersen
Børn:
• Peder Jensen – 14 år
• Søren Jensen – 12 år
• Oluf Jensen – 10 år
• Johanne Jensdatter – 6 år
T.V. Andreas Andreasen i Sall.

211. Ellen Lauridsdatter i Hvorslev 1/8-1760 F. 591b
Enkemand: Jens Christensen Brok
Børn:
• Christen Jensen – 6 år
• Henrich Jensen – 4 år
• Laurids Jensen – 1 år
T.V. Afdødes bror: Peder Lauridsen i Hvorslev.
Oplysninger:
I krikebogen ved deres vielse kaldes hun Else Lauridsdatter.
Se skifte nr. 286 + 539.

212. Niels Andersen i Nøddelund 13/9-1760 F. 594a
Død for ca. 1/4 år siden.
Enke: Sidsel Jensdatter L.V. Thøger Sørensen i Nøddelund
Børn af hans tidl. ægteskab:
• Anders Nielsen i Gullev – 29 år
• Jens Nielsen, tjener i Hvorslev – 25 år
• Anne Nielsdatter i Danstrup – 40 år
Oplysning:
Jens Hesselberg fordrede for husleje.

213. Peder Hansen i Vrangstrup 29/10-1760 F. 596a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Niels Nielsen i Vrangstrup
Børn:
• Hans Pedersen – 19 år
• Kirsten Pedersdatter – 21 år
• Karen Pedersdatter – 16 år
• Anne Pedersdatter – 11 år
F.M. Peder Hansen i Mondrup og Oluf Hansen i Borre.
Oplysning:
Enken bliver ved gården, og senere vil hun afstå den til sønnen Hans Pedersen.
Se skifte nr. 263.

214. Morten Nielsen i Vrangstrup 29/10-1760 F. 599a
Enke: Giertrud Nielsdatter L.V. Hendes far Niels Mouritsen
Barn:
• Kirsten Mortensdatter – 5 år i Vellev
F.M. Afdødes bror Jens Nielsen i Glæsborg.
Oplysninger:
Der er indestående arv i boet til afdødes søskende: Jens Nielsen i Glæsborg, Rasmus Nielsen og Jørgen Nielsen og Karen Nielsdatter
Se skifte nr. 698.

215. Kirstine Elisabeth Sophie Hvass i Koudal (Vellev sogn) 22/9-1760 F. 603a
Enkemand: Claus Buchholtz
Barn:
• Thomas Hvass Buchholtz – 5 uger
Oplysninger:
Enkemandens far: Provst Buchholtz i Hvorslev.
Afdødes stedfar: Peder Møller i Katvad Mølle.
Se skifte nr. 149 + 957.

216. Anne Christensdatter i Hvorslev 8/1-1761 F. 611a
Enkemand: Jens Andersen Tapdrup
Barn:
• Dorthe Jensdatter – 4 år
Oplysninger:
Afdødes brødre: Christen Pedersen Væsel i Vellev og Søren Pedersen Væsel i Enslev
Se skifte nr. 410.

217. Mads Jensen i Enslev 17/1-1761 F. 612a
Enke: Bodil Eriksdatter L.V. Hendes bror Jens Eriksen i Sall
Børn af hans tidl. ægteskab med Anne Sørensdatter:
• Søren Madsen – 22 år, har fæstet gården efter faderens død.
• Ingeborg Madsdatter g.m. Jens Rasmussen i Sahl på Frisholt gods.
• Margrethe Madsdatter g.m. Jens Pedersen i Houlbjerg.
Barn af dette ægteskab:
• Jens Madsen – 11 år
F.M. Anders Sørensen i Haurum.
Se skifte nr. 54 + 355.

218. Niels Jespersen i Sall 6/2-1761 F. 613b
Enke: Maren Lauridsdatter L.V. Niels Jakobsen i Sall
Børn:
• Søren Nielsen – 39 år
• Laurids Nielsen – 36 år - g.m. Johanne Pedersdatter i Sall.
• Christen Nielsen – 25 år.
• Birgitte Nielsdatter g.m. Søren Vadsted i Hammel.
• Maren Nielsdatter g.m. Peder Christensen Bak i Sall.
• Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Horn i Sall.
• Anne Nielsdatter, ugift, tjener i Hinnerup Brogaard.
Oplysning:
Enken afstår gården til sønnen Søren, og hun går på aftægt hos ham.

219. Jens Nielsen Møller i Thorsølund 31/1-1761 F. 614a
Fæstemø: Mariane Jensdatter L.V. Hendes svoger Knud Jensen i Foldby
Oplysninger:
3 uger før dødsfaldet trolovet med salig Mikkel Brundt’s enke, Mariane Jensdatter.
Afdødes brødre: Hans Nielsen Møller i Hagenstrup Mølle og Peder Nielsen Møller i Terp Mølle.
Hans mor boede i Terp.
Se skifte nr. 275.

220. Thomas Rasmussen Leth i Vellev 11/3-1761 F. 616b
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Christen Lauridsen i Vellev.
Børn:
• Peder Thomasen Leth – 30 år, overtog fæstet på gården.
• Niels Thomasen – 23 år
• Rasmus Thomasen – 16 år
• Ellen Rasmusdatter, trolovet med Jens Sørensen Holm i Vellev.
• Anne Thomasdatter g.m. Christen Henrichsen i Enslev.
• Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Andersen i Vellev.
F.M. Afdødes bror: Søren Rasmussen i Vellev.
Oplysning:
Sønnen Peder overtog fæstet på gården, og moderen gik på aftægt hos ham.
Se skifte nr. 252.

221. Ellen Nielsdatter i Aidt 28/3-1761 F. 617b
Enkemand: Christen Thomasen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Christen Nielsen:
• Peder Christensen – 24 år
• Maren Christensdatter – 16 år
• Anne Christensdatter – 13 år
• Mette Christensdatter – 9 år
Oplysninger:
Ingen børn i dette ægteskab.
Afdødes bror: Peder Nielsen i Aidt.
Se skifte nr. 113.

222. Kirsten Andersdatter i Vellev 7/2-1761 F. 618b
Enkemand: Søren Christensen Holm
Børn:
• Anders Sørensen Holm i Houlbjerg.
• Jens Sørensen Holm – 22 år
• Peder Sørensen – 15 år
• Jens Sørensen – 9 år
Oplysning:
Enkemanden har p.g.a. svaghed og alderdom afstået gården (en ½ gård) til sønnen Jens Sørensen den ældre.

223. Niels Nielsen Smed i Skjød 12/6-1761 F. 622a
Børn:
• Niels Nielsen gift og bor i Tinning på Frijsenborg gods.
• Christen Nielsen, har nu huset i fæste.
• Mette Nielsdatter, ugift, bor hjemme.
• Maren Nielsdatter g.m. Anders Rasmussen i Lyngå, Faurskov gods.
Se skifte nr. 188.

224. Karen Mikkelsdatter i Thorsø 21/8-1761 F. 625a
Enkemand: Niels Hansen (husmand)
Barn:
• Else Nielsdatter – 4 år
T.V. Afdødes bror: Niels Mikkelsen i Thorsø.

225. Kirsten Thomasdatter i Sall 15/9-1761 F. 626b
Enkemand: Jens Nielsen Smed
Arvinger:
• Helbror: Jacob Thomasen i Voldby.
• Søster: Maren Thomasdatter. Enke efter Niels Møller i Voldby.
• Helbror: Laurids Thomasen i Bøsbro. Død og efterladt:
> Thomas Lauridsen, gevorbene regimenter i Rendsborg.
> Christen Lauridsen, er hos Jakob Thomasen i Voldby.
> Simon Lauridsen hos stedfaderen Peder Vitten i Bøsbro.
> Bodil Lauridsdatter hos stedfaderen i Bøsbro.
• Halvsøster: Bodil Christensdatter g.m. gørtler Anders Eriksen. Død og efterladt:
> Christen Andersen – 18 år
> Anne Johanne Andersdatter – 20 år
• Halvsøster: Anne Christensdatter g.m. skoleholderen Just Henrich i Hammel.

226. Thøger Jensen i Enslev 17/1-1761 F. 627a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Hendes bror Søren Pedersen Væsel i Enslev
Børn:
• Jens Thøgersen – 8 år
• Christen Thøgersen – 6 år
• Peder Thøgersen – 3 år
• Anne Thøgersdatter - født efter faderens død.
F.M.: Rasmus Jensen i Vellev.
Oplysning:
Søren Lauridsen af Vellev fæstede stedet og ægtede enken.
Se skifte nr. 888.

227. Niels Jensen Smed i Lerbjerg 11/10-1760 F. 629a
Enke: Vilhelmina August Knudsdatter L.V. Hendes svoger Mikkel
Jørgensen i Kongstrup
Barn:
• Niels Nielsen – født efter faderens død og døde selv kort efter.
Oplysninger:
Afdødes far: Jens Smed i Hæst.
Enkens afdøde far: Knud Svenningsen Ladefoged.
Enkens mor: Maren Mikkelsdatter Blach.
Enkens morbror: Mogens Blach i Aarhus.
Enken blev gift med ungkarl Peder Christensen Møller.
Selvejergård.
Kontrakt af 3/9-1759 vedr. Maren Mikkelsdatter Blachs aftægt.
Se skifte nr. 1 - 155 - 195 - 350 + 665.

228. Laurids Nielsen i Astrup 6/11-1761 F. 634a Enke: Anne Christensdatter L.V. Niels Ibsen i Vellev
Børn:
• Niels Lauridsen i Aidt.
• Christen Lauridsen – 18 år.
• Anne Lauridsdatter g.m. Peder Lauridsen i Granslev.
• Karen Lauridsdatter g.m. Mikkel Christensen i Nøddelund.
• Ellen Lauridsdatter, hjemme.
• Maren Lauridsdatter, hjemme.
Oplysninger:
Enken agter at blive ved gården, og når sønnen Christen Lauridsen kan forestå gården, vil hun afstå den til ham.
Se skifte nr. 249.

229. Mette Sørensdatter i Borre 11/11-1761 F. 636b
Enkemand: Mikkel Andersen
Børn:
• Frands Mikkelsen – 4 år
• Anders Mikkelsen – 2 år
• Søren Mikkelsen – 8 uger
• Maren Mikkelsdatter – 17 år
• Karen Mikkelsdatter – 8 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Jens Sørensen i Vejerslev
Se skifte nr. 368.

230. Kirsten Jensdatter i Vellev 2/12-1761 F. 639b
Enkemand: Mikkel Andersen husmand
Arvinger:
• Mor: Edel Jensdatter i Gerning.
• Bror: Jens Jensen – 50 år, tjener hos Peder Sørensen i Sahl.
• Bror: Rasmus Jensen – 25 år, tjener Knud Madsen i Gerning.
• Søster: Maren Jensdatter g.m. Peder Jensen Brorup i Vellev.
• Søster: Anne Jensdatter – 32 år, til huse hos Knud Madsen i Gerning.

231. Maren Christensdatter i Stærkær 13/1-1762 F. 640a
Enkemand: Mikkel Christensen
Børn:
• Christen Mikkelsen – 14 år
• Karen Mikkelsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Stærkær. Død og efterladt:
> Niels Rasmussen – 14 år
• Maren Mikkelsdatter g.m. Christen Rasmussen i Borridsø.
• Anne Mikkelsdatter , hjemme. (Enkemanden overdrog gården til Anne).
• Mette Mikkelsdatter, hjemme - er vanfør.

232. Birthe Christensdatter i Futting 13/2-1762 F. 642a
Enkemand: Jørgen Simonsen
Børn:
• Maren Jørgensdatter – 9 år
• Kirsten Jørgensdatter – 8 år
• Karen Jørgensdatter – ¾ år
Oplysninger:
Afdødes bror: Henrich Christensen i Aptrup
Afdødes søsters mand: Niels Andersen i Aptrup.

233. Maren Jensdatter i Aidt 23/2-1762 F. 642a
Enkemand: Christen Nielsen
Børn:
• Jens Christensen – 7 år
• Erik Christensen – 5 år
• Rasmus Christensen – 2 år
• Maren Christensdatter – 9 år.

234. Jens Sørensen i Vejerslev 30/3-1762 F. 643a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Hendes bror Thøger Jensen i Faarvang
på Kongens gods.
Børn:
• Jens Jensen – 8 uger
• Karen Jensdatter – 4 år
• Anne Jensdatter – 2 år
F.M. Jens Nielsen Ladefoged, gift med afdødes søster, Ellen Sørensdatter.
Jens Ougsen i Hjulhuset, gift med afdødes søster.
Oplysninger:
Jens Nielsen Ladefoged fordrede hans hustru medgift, der var indestående i boet.
Karen Jensdatter arver en kiste, der tilhører salig Jens Smeds mor, Karen Frandsdatter, og efter dennes død får barnet kisten.
Enken bliver ved gården og opretholder kontrakten med hendes salig mands mor, Karen Frandsdatter.

235. Anne Christensdatter i Enslev 23/4-1762 F. 647a
Enkemand: Peder Lauridsen
Arvinger: Hendes
• Søsters søn: Anders Andersen – 25 år, tjener i Knudstrup på Bidstrup gods.
• Brors søn: Christen Rasmussen i Randers.
• Halvsøsters datter g.m. Peder Andersen i Hald.
• Halvsøsters datter g.m. Anders Mikkelsen i Hald.

236. Birgitte Madsdatter i Sall 28/4-1762 F. 647a
Enkemand: Søren Pedersen Rytter
Børn:
• Peder Sørensen – 5 år
• Edel Sørensdatter – 1 år
F.M. Søren Jensen i Aptrup.
Se skifte nr. 903.

237. Peder Andersen i Vellev 24/9-1760 F. 649b
Enke: Maren Hansdatter L.V. Hendes bror Jens Hansen i Amstrup
Børn:
• Anders Pedersen, har gård i Vellev
• Hans Pedersen – 25 år
• Anne Pedersdatter – 24 år g.m. Christen Hansen
• Margrethe Pedersdatter – 22 år
• Kirsten Pedersdatter – 13 år
F.M. Afdødes bror: Mads Andersen i Vellev
Oplysninger:
Der er oprettet en kontrakt mellem enken, sønnen Hans Pedersen og svigersønnen Christen Hansen om hendes gårds afståelse og ophold til enken og forsørgelse af de 2 yngste døtre.

238. Hans Jensen i Houlbjerg Husmand 14/6-1762 F. 652a
Enke: Kirsten Pedersdatter
Barn:
• Jens Hansen – 7 år
F.M. Anders Pedersen i Houlbjerg.
Oplysninger:
Enken blev g.m. Søren Eriksen fra Houlbjerg.
Se skifte nr. 359.

239. Christen Pedersen Møller på Hvorslevgaard 2/10-1761 F. 653b
Tjente hos Anne Ostenfeld (afdødes faster)
Arvinger:
• Bror: Jens Pedersen Møller, Vosnæsgaard.
• Søster: Maren Pedersdatter g.m. Christen Simonsen i Kvorning Mølle.
• Søster: Anne Pedersdatter g.m. Christen Pedersen Roed i Hvorslev. (Han kaldes både Christen Pedersen og Christen Jensen Roed).
• Halvsøster: Kirsten Christensdatter g.m. Peder Nielsen i Vejrum.
Oplysninger:
Afdødes forældre: Peder Christensen og Maren Andersdatter, boede og døde i Kvorning Mølle, og her var afdøde født.
Afdødes farbror: Laurids Christensen Ostenfeld i Kvorning.
Afdødes farbror: Niels Christensen Ostenfeld, boede og døde i Aarhus. Hans enke er nu g.m. Jens Nielsen Hafn.
Afdødes farbror: Anders Christensen, ungkarl, døde hos Laurids Christensen Ostenfeld i Kvorning
Afdødes faster: Maren Christensdatter g.m. Visti Poulsen i Viborg.
Anne Ostenfeld var enke efter Søren Pedersen Karmark.

240. Christen Jensen Hald i Houlbjerg 18/5-1762 F. 656a
Enke: Kirsten Nielsdatter L.V. Søren Christensen Hjulmand i Houlbjerg
Børn af hans tidl. ægteskab med Anne Christensdatter:
• Jens Christensen – 23 år
• Anne Christensdatter g.m. Oluf Rasmussen i Houlbjerg.
• Maren Christensdatter – 26 år
• Maren Christensdatter – 24 år
• Mette Christensdatter – 18 år.
Børn af dette ægteskab:
• Niels Christensen – 10 år
• Anne Christensdatter – 12 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Søren Jensen Hald.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 71 + 799.

241. Elisabeth Sophie Jørgensdatter og datter Anne Bolene Hansdatter i Snedker-
huset i Houlbjerg 29/6-1762 F. 663a
Oplysninger:
Elisabeth Sophie Jørgensdatter var g.m. Hans Jensen Degn.
Anne Bolene Hansdatter var g.m. Christen Nielsen.
Barn af Hans Jensen Degn og afdøde: Jens Hansen, Rytter ved grev Friis’ Regiment.
Hans Jensen Degns søster g.m. birkeskriver Hans Jørgensen i Jebjerg.
Elisabeth Sophie Jørgensdatters bror: Søren Jørgensen i Kongensbro.
Der var oprettet en kontrakt mellem Hans Jensen Degn om stedets afståelse og
Christen Nielsen, der for kort tid siden havde overtaget fæstet og ægtet Hans Degns eneste datter.

242. Laurids Poulsen i Astrup 4/8-1762 F. 665b
Enke: Karen Sørensdatter L.V. Niels Sørensen i Gerning
Arvinger:
• Bror: Rasmus Poulsen. Død og efterladt:
> Morten Rasmussen i Astrup.
• Bror: Anders Poulsen, tjener i Tebbestrup.
• Søster: Kirsten Poulsdatter g.m. Simon Jensen i Vidstrup. Død og efterladt:
> Poul Simonsen i Astrup.
• Søster: Birgitte Poulsdatter g.m. Peder Thomasen i Borridsø.
• Søster: Anne Poulsdatter g.m. Thomas Jensen Stougaard i Borridsø.
• Søster Maren Poulsdatter g.m. Peder Hansen i Mondrup.
• Søster: Inger Poulsdatter g.m. Oluf Hansen i Borre.

243. Jens Hansen i Futting 6/9-1762 F. 667a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes bror Jens Jensen i Sall
Børn:
• Jens Jensen – 9 år
• Niels Jensen – 3 år
• Birgitte Jensdatter – 13 år
F.M. Jørgen Hansen Smed i Aptrup og Niels Hansen i Thorsø.
Oplysninger:
Enkens bror: Peder Jensen Leth i Sall
Enken bliver ved gården.

244. Mads Andersen Drejer i Vejerslev 30/1-1761 F. 669b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Jeppe Pedersen i Vejerslev
Arvinger:
• Bror: Christen Andersen Drejer, her på stedet. Tjente senere i Hvorslev præstegård, og ved skiftets slutning boede han i Vejerslev.
• Søster: Mette Andersdatter g.m. Laurids Sørensen Rytter i Vellev.
• Bror: Peder Andersen, havde fået fripas fra grevskabet. Ingen hørt fra ham i 10 år. Skulle være hyrekusk i København og g.m. sergent Møllers datter fra Tinning. De havde en datter.
Oplysning:
Enkens søn: Christen Jensen, her på stedet.

245. Rasmus Nielsen Horeboe i Houlbjerg Ugift. 28/6-1762 F. 674b
Tjente hos præsten Hr. Esmarch
Arvinger:
• Helbror: Søren Nielsen Horeboe – 47 år, tjener Niels Bach i Vellev. Senere i Haurum Skovhus.
• Halvbror: Jens Nielsen Horboe, til huse hos Søren Holm i Vellev.
• Halvsøster: Anne Nielsdatter, til huse hos Søren Siøgaard i Vellev.

246. Karen Christensdatter i Aptrup 6/12-1762 F. 677b Enkemand: Søren Andersen
Barn:
• Anders Sørensen – 4 uger
Oplysninger:
Afdødes brødre: Christen Christensen, tjener Niels Trust i Vejerslev og Erik Christensen Soldat, tjener Christen Bach i Sall.

247. Maren Christensdatter i Snorum 4/1-1763 F. 679b
Enkemand: Jens Pedersen Aabye
Børn af hendes tidl. ægteskaber:
• Jørgen Jørgensen – 26 år, tjener i Aarhus.
• Ingeborg Sørensdatter g.m. Niels Jensen Lycke i Farre.
• Christen Sørensen Møller – 13 år, tjener Rasmus Pedersen i Borum.
• Maren Sørensdatter, tjener Peder Bytt i Hammel.

248. Kirsten Andersdatter i Thorsø 5/2-1763 F. 681b
Enkemand: Niels Hansen Skrædder
Barn:
• Hans Nielsen – 5 uger
T.V. Afdødes bror: Søren Andersen i Aptrup.

249. Christen Lauridsen i Astrup Ugift 13/2-1763 F. 682a
Arvinger:
• Mor: Anne Christensdatter, enke efter Laurids Nielsen.
• Bror: Niels Lauridsen i Aidt.
• Søster: Anne Lauridsdatter g.m. Niels Jensen i Granslev på Bidstrup gods.
• Søster: Karen Lauridsdatter g.m. Mikkel Christensen i Nøddelund.
• Søster: Ellen Lauridsdatter g.m. Niels Jensen i Astrup.
• Søster: Maren Lauridsdatter – 25 år, hos Niels Jensen i Astrup.
Oplysninger:
Søsteren Maren Lauridsdatter var "i en skrøbelig tilstand".
Se skifte nr. 228.

250. Anne Sørensdatter i Houlbjerg 9/2-1763 F. 683b
Enkemand: Christen Pedersen Bundgaard
Børn:
• Søren Christensen – 21 år
• Peder Christensen – 17 år
• Hans Christensen – 15 år
• Niels Christensen – 12 år
• Rasmus Christensen – 9 år
• Kirsten Christensdatter – 19 år
Oplysning:
Afdødes bror: Peder Sørensen Lindgaard i Houlbjerg.
Se skifte nr. 630 + 934 + 966.

251. Jesper Nielsen i Borridsø 3/3-1763 F. 686b
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Hendes bror: Simon Sørensen i Granslev
Arving:
• Hans søster: Maren Nielsdatter. Enke efter Christen Pedersen i Borridsø.
Oplysninger:
Enkens bror: Simon Sørensen i Granslev.
Maren Nielsdatters søn: Niels Christensen i Borridsø.
Ægteparret havde i nogle år været til huse hos Jørgen Thøgersen i Borridsø.

252. Anne Thomasdatter i Enslev 29/3-1763 F. 687a
Enkemand: Christen Christensen Henrichsen
Børn:
• Christen Christensen – 10 år, hjemme.
• Thomas Christensen – 6 år, hjemme.
• Edel Thomasdatter – 15 år, hjemme.
Oplysninger:
Afdødes bror: Peder Thomasen Leth i Vellev.
Enkemandens bror: Søren Christensen Henrichsen i Enslev.
Se skifte nr. 220.

253. Rasmus Lauridsen i Tostrup (Vellev sogn) 15/7-1763 F. 688a
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Hendes bror Søren Sørensen Bøeg i Aidt
Børn:
• Laurids Rasmussen – 15 år
• Søren Rasmussen – 9 år
• Hans Rasmussen – 7 år
• Maren Rasmusdatter – 16 år
• Anne Rasmusdatter – 12 år
• Gyde Rasmusdatter – 10 år
• Karen Rasmusdatter – 3 år
F.M. Afdødes brødre: Hans Lauridsen i Vejerslev og Christen Lauridsen i Vellev.
Oplysning:
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 440 + 775.

254. Anne Nielsdatter i Gejlund 19/7-1763 F. 691b
Enkemand: Peder Sørensen Kiær
Børn:
• Niels Pedersen – 14 år
• Søren Pedersen – 7 år
• Mette Pedersdatter – 21 år
• Maren Pedersdatter – 19 år
• Giertrud Pedersdatter – 17 år
• Anne Johanne Pedersdatter – 9 år
• Edel Pedersdatter – 4 år
T.V. Mads Nielsen i Sølvsten.

255. Jens Nielsen i Glæsborg (Skjød sogn) 19/7-1763 F. 695a
Enke: Anne Frandsdatter
Børn:
• Niels Jensen – 2 år
• Karen Jensdatter – 4 år
F.M. Christen Nielsen i Lindgaard.
Oplysning:
Enken blev g.m. Anders Sørensen, som fæstede gården.
Se skifte nr. 426.

256. Peder Sørensen Ulstrup i Haurum 20/7-1763 F. 697b
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Jens Pedersen i Haurum
Arvinger:
• Bror: Jens Sørensen i Vellev.
• Søster: Karen Sørensdatter g.m. Jens Christensen i Vellev.
• Søster: Sidsel Sørensdatter g.m. Søren Meldgaard i Hvorslev. Død og efterladt børn.
• Bror: Niels Sørensen i Vellev.

257. Jens Sørensen Bach i Mondrup 5/8-1763 F. 700a
Enke: Ellen Jensdatter L.V. Peder Hansen fra Mondrup
Børn:
• Peder Jensen – 19 år
• Søren Jensen – 17 år
F.M. Afdødes bror: Terkild Sørensen i Thorsø.
Oplysninger:
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 27.

258. Niels Sørensen Jepsen i Hvorslev 27/9-1763 F. 703a
Enke: Birgitte Sørensdatter
Ingen livsarvinger.
Oplysninger:
Afdøde havde fæstet en fjerdepart gård.
Han var død den 25/9 ved en ulykkelig hændelse på vejen mellem Mondrup og Hvorslev, hvor et par bæster var løbet løbsk, og derved var han kommet af dage.
På gården var en kiste med soldaten Jens Nielsen Hiulers mundering.
1 ko og 1 kviekalv kunne ikke vurderes for noget, da den "desværre grasserende fæsvaghed var i byen."
Enken var forsvundet.
Ungkarlen Søren Pedersen blev befalet til at have opsigt og være ansvarlig for forretningen.

259. Giertrud Thomasdatter i Houlbjerg 6/2-1763 F. 706a
Enkemand: Anders Sørensen Holm
Hendes barn af tidl. ægteskab med Jørgen Andersen Degn:
• Anne Jørgensdatter –22 år, tjener Mogens Blach i Aarhus
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Peder Mikkelsen Blach:
• Jørgen Pedersen – 15 år, her på stedet.
• Mikkel Pedersen – 12 år, her på stedet.
Oplysninger:
Afdødes søsters søn: Erik Christensen i Borridsø.
Se skifte nr. 16 + 152.

260. Søren Jensen Fogh og Anne Pedersdatter i Haurum 10/2-1764 F. 723b
Børn:
• Jens Sørensen Fogh, har fæstet gården.
• Bodil Sørensdatter – 27 år
• Dorthe Sørensdatter – 22 år
• Maren Sørensdatter – 18 år
F.M. Børnenes morbrødre: Jens Pedersen og Rasmus Pedersen, begge i Haurum.

261. Søren Sørensen Hiulmand i Sall 10/2-1764 F. 725b
Enke: Ingeborg Tønisdatter
Børn:
• Birthe Sørensdatter
• Bodil Sørensdatter
F.M. Jens Hiulmand i Sall
Oplysning:
Enken blev g.m. Christen Pedersen i Futting, der fæstede huset.

262. Peder Thomasen i Borridsø 3/3-1763 F. 726a
Enke: Birgitte Poulsdatter L.V. Thomas Jensen Stougaard i Borridsø
Børn:
• Jens Pedersen – 10 år
• Poul Pedersen – 3 år
• Kirsten Pedersdatter – 8 år
F.M.: Afdødes bror: Frands Thomasen i Nøddelund.
Oplysninger:
Enkens børn af tidl. ægteskaber:
• Christen Jensen
• Maren Jensdatter
• Sidsel Pedersdatter
Enken blev g.m. Jesper Sørensen, der fæstede gården.
Se skifte nr. 75 + 93 + 242 + 266 + 731.

263. Dorthea Hansdatter i Haurum 22/4-1763 F. 730a
Til huse hos Jens Sørensen i Haurum.
Enkemand: Rasmus Jensen
Arvinger:
• Hendes mor: Karen Lauridsdatter.
• Bror: Niels Hansen i Vejerslev.
• Bror: Laurids Hansen i Foldby.
• Bror: Peder Hansen. Død og efterladt:
> Hans Pedersen i Vrangstrup.
> Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Nielsen i Snedkerhuset.
> Karen Pedersdatter – 18 år.
> Anne Pedersdatter – 13 år, hos broderen i Vrangstrup.
• Søster: Johanne Hansdatter g.m. Christen Sørensen, murermester, Giedhuset på Aunsbjerg gods.
• Søster: Anne Katrine Hansdatter i Thorsø g.m. Jens Nielsen i Vrangstrup.
Oplysninger:
Ved skiftets slutning er hun g.m. Jens Kudsk i Thorsø.
Søster: Elisabeth Hansdatter – 36 år, ugift, hos Peder Hansen i Mondrup.
Ved skiftets slutning er hun g.m. Rasmus Pedersen i Futting.
Se skifte nr. 213.

264. Anne Pedersdatter i Kongstrup 13/4-1764 F. 735b
Enkemand: Anders Jensen
Børn:
• Anne Marie Andersdatter – 15 år
• Peder Andersen – 13 år
• Anne Andersdatter – 12 år
• Mette Marie Andersdatter – 7 år
• Jens Andersen – 6 år
• Anders Andersen – 1 år
T.V. Afdødes bror: Thomas Pedersen i Tostrup Skovhus.
Se skifte nr. 379.

265. Anne Jensdatter i Vellev 14/4-1764 F. 738b
Enkemand: Hans Pedersen
Barn:
• Peder Hansen – ¼ år
T.V. Søren Jensen i Amstrup.

266. Maren Jensdatter i Haurum 2/6-1764 F. 739a
Enkemand: Jens Nielsen
Arvinger:
• Hendes mor: Birthe Poulsdatter g.m. Jesper Sørensen i Borridsø.
• Helbror: Christen Jensen – 20 år, tjener Jens Nielsen i Haurum.
• Halvbror: Jens Pedersen – 11 år, i Borridsø.
• Halvbror: Poul Pedersen – 4 år, hos moderen i Borridsø.
• Helsøster: Maren Jensdatter – 16 år, i Borridsø.
• Halvsøster: Sidsel Pedersdatter – 13 år, i Borridsø.
• Halvsøster: Kirsten Pedersdatter – 9 år, i Borridsø.
Se skifte nr. 75 + 93 + 242 + 262 + 540.

267. Søren Hald i Houlbjerg 19/6-1764 F. 740a
Enke: Karen Christensdatter L.V. Peder Thomasen i Houlbjerg
Børn:
• Peder Sørensen – 28 år, fæster gården
• Niels Sørensen – 25 år
• Jens Sørensen – 20 år
• Maren Sørensdatter g.m. Søren Lycke i Laurbjerg på Frisenvold gods
• Anne Sørensdatter – 17 år
Oplysning:
Den afdødes søskendebarn: Lille Christen Hald i Houlbjerg.

268. Søren Poulsen Møller i Thorsø Mølle 30/6-1764 742a
Enke: Ellen Nielsdatter L.V. Niels Pedersen Ladefoged fra Thorsølund
Børn:
• Niels Sørensen – 11 år
• Poul Sørensen – 8 år
• Christen Sørensen – 3 år
• Anne Sørensdatter – 13 år
• Anne Katrine Sørensdatter – 6 år
Oplysninger:
Afdødes søster g.m. Peder Pedersen i Grølsted.
Enken bliver ved stedet.

269. Erik Christensen Degn i Sall 16/7-1764 F. 744b
Enke: Anne Jensdatter
Arvinger:
• Hans far: Christen Degn og hustru i Sall (eneste arvinger).
Oplysninger:
Kontrakt imellem afdøde og hans forældre om gårdens afståelse.
Enken bliver ved gården sammen med hendes tilkommende mand og fæster af gården.

270. Christen Rasmussen i Borridsø 18/7-1764 F. 745a
Enke: Maren Mikkelsdatter L.V. Mads Rasmussen i Mondrup
Børn:
• Rasmus Christensen – 11 år
• Mikkel Christensen – 8 år
• Christen Christensen – ¾ år
• Karen Christensdatter – 15 år
• Sidsel Christensdatter – 13 år
• Maren Christensdatter – 5 år
Oplysninger:
Afdødes søsters søn Jens Ousen i Mondrup.
Se skifte nr. 47 + 231.

271. Maren Sørensdatter i Vellev 28/7-1764 F. 747a
Enkemand: Frands Eriksen halvgårdmand
Børn:
• Søren Frandsen – 3 år
• Anne Frandsdatter
T.V. Afdødes bror: Anders Sørensen Hvid i Vellev.

272. Karen Jørgensdatter i Borre 31/7-1764 F. 748b
Boede hos Laurids Ladefoged
Enkemand: Søren Jensen
Børn:
• Jens Sørensen – 20 år
• Ellen Sørensdatter g.m. Niels Hansen i Thorsø.

273. Maren Sørensdatter i Vellev 10/8-1764 F. 749b
Enkemand: Niels Winther Markmand
Børn:
• Peder Nielsen – 17 år
• Maren Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen i Thorsø.
• Anne Nielsdatter – 28 år
• Mette Nielsdatter – 21 år
• Bodil Nielsdatter – 19 år
• Kirsten Nielsdatter – 13 år
• Karen Nielsdatter – 11 år
T.V. Rasmus Hansen i Vellev.

274. Mikkel Andersen i Vellev (husmand) 10/8-1764 F. 750b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes bror Søren Jensen i Vellev
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Thomasdatter:
• Anders Mikkelsen – 20 år
• Christen Mikkelsen – 15 år
• Frands Mikkelsen – 10 år
Barn af dette ægteskab:
• Jens Mikkelsen – 1 år
F.M. Mads Andersen i Vellev.
Oplysning:
Enken bliver ved stedet.

275. Hans Nielsen Møller i Hagenstrup Mølle 22/8-1764 F. 752a
Enke: Anne Marie Joensdatter F.M. Niels Frandsen i Amstrup
• Enkens mor: Kirsten Andersdatter. Enke efter Joen Jensen.
• Afdødes bror: Peder Nielsen Møller i Hvorslevgaard.
• Afdødes mor: Ingeborg Hansdatter i Terp Mølle.
• Afdødes søster: Anne Katrine Nielsdatter g.m. Otte Fencker i Terp Mølle.
Oplysninger:
Et skøde af 9/3-1700 til Joen Jensen Møller, Hagenstrup Mølle fra Niels Pedersen Karmark og hustru på Aldrup, på et stk. jord kaldet "Hovedskov".
Enken ægtede C. Aaboe.
Se skifte nr. 219.

276. Mette Jensdatter i Over Mølle (Vellev sogn) 5/9-1764 F. 758b
Enkemand: Anders Pedersen Brorup Husmand, arbejdede i Over Mølle.
Børn:
• Peder Andersen – 13 år
• Peder Andersen – 3 år
• Jens Andersen – 2 år
• Anne Marie Andersdatter – 8 år
T.V. Afdødes bror: Niels Jensen i Lerbjerg.

277. Mogens Jensen i Amstrup 13/9-1764 F. 759b
Enke: Karen Thomasdatter
Barn af hans tidl. ægteskab med Kirsten Axelsdatter:
• Karen Mogensdatter – 9 år
Børn af dette ægteskab:
• Jørgen Mogensen – 5 år
• Kirsten Mogensdatter – 2 år
• Abelone Mogensdatter – ½ år
F.M. for Karen: Kirsten Axelsdatters bror: Frederik Axelsen i Holm.
F.M. for de andre børn: Afdødes bror: Mads Jensen i Vidstrup.
Oplysninger:
Enken ægtede Christen Jensen, der fæstede stedet.
Se skifte nr. 178 + 306.

278. Karen Nielsdatter i Haurum 17/9-1764 F. 762a
Enkemand: Iver Nielsen (husmand)
Barn:
• Margrethe Iversdatter
T.V. Enkemandens bror: Anders Sørensen i Haurum.

279. Christen Pedersen Væsel i Vellev 14/9-1764 F. 763b
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Hendes bror Niels Leth i Vellev
Børn af hans tidl. ægteskab med Anne Jensdatter:
• Peder Christensen – 23 år
• Jens Christensen – 18 år
• Søren Christensen – 14 år
• Christen Christensen – 7 år
• Kirsten Christensdatter – 13 år
Barn af dette ægteskab:
• Anne Christensdatter – 3 år
F.M. Afdødes bror: Søren Væsel i Enslev.
Se skifte nr. 197.

280. Hans Lauridsen i Vejerslev 24/9-1764 F. 764a
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Just Jensen i Vejerslev
Barn:
• Kirsten Hansdatter g.m. Peder Jensen Gjern i Truust, Skanderborg Rytterdistrikt.
Se skifte nr. 569 + 775.

281. Christen Jensen Sort og Maren Jensdatter i Vellev 17/11-1764 F. 764b
Børn:
• Jens Christensen – 21 år, har fæstet gården.
• Jens Christensen – 18 år
• Søren Christensen – 15 år
• Niels Christensen – 9 år
• Margrethe Christensdatter – 24 år
• Kirsten Christensdatter – 22 år
• Maren Jensdatters uægte søn: Søren Sørensen – 30 år
F.M. Mads Andersen i Vellev.
Se skifte nr. 970.

282. Christen Christensen Koudal i Enslev (husmand) 17/11-1764 F. 766a
Enke: Dorthe Jensdatter F.M. Mikkel Jensen i Vellev
Børn:
• Jens Christensen – 13 år
• Jens Christensen – 6 år
F.M. Oluf Christensen i Hvorslev født værge.

283. Søren Nielsen Tørring i Haurum 10/5-1764 F. 767b
Enke: Anne Margrethe Felten L.V. Peder Frandsen i Haurum
Børn:
• Johan Gotfred Sørensen – 8 år
• Niels Sørensen – 6 år
• Helene Marie Sørensdatter – 3 år
F.M. Afdødes bror: Niels Nielsen Tørring i Vrangstrup.
Oplysninger:
Som enkens L.V. blev efter hendes bror murermester Glees' (i Aalum) begæring valgt degnen Peder Fischer i Haurum.
Familien bor et hus.

284. Thomas Pedersen i Tostrup Skovhus (Vellev sogn) 17/11-1764 F. 770a
Enke: Dorthe Christensdatter L.V. Anders Jensen i Kongstrup
Barn:
• Mette Thomasdatter
F.M.: Afdødes bror: Oluf Pedersen i Houlbjerg.
Oplysning:
Enken ægtede Niels Amdisen, der fæstede stedet.

285. Niels Bach i Sall 24/12-1766 F. 772a
Døde på Aarhus mark.
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Niels Andersen i Aptrup
Børn af hans tidl. ægteskab:
• Christen Nielsen
• Anne Marie Nielsdatter – 16 år
F.M.: Afdødes brødre: Christen Bach og Peder Bach, begge i Sall.

286. Jens Christensen Brok i Hvorslev 29/12-1764 F. 772b
Enke: Anne Jensdatter L.V. Hendes bror Niels Jensen i Amstrup
Børn af hans tidl. ægteskab:
• Christen Jensen – 11 år
• Henrich Jensen – 7 år
• Laurids Jensen – 5 år
Barn af dette ægteskab:
• Peder Jensen
F.M.: Morbror til børnene fra 1. ægteskab: Peder Lauridsen i Mondrup.
For Peder: Enkens bror: Just Jensen i Vejerslev.
Se skifte nr. 211 + 539.

287. Mikkel Rasmussen og Karen Christensdatter i Hvorslev 29/12-1764 F. 775a
Børn:
• Rasmus Mikkelsen i Borre.
• Jens Mikkelsen – 28 år, fæster gården.
• Peder Mikkelsen – 19 år
• Søren Mikkelsen – 15 år
• Mikkel Mikkelsen – 12 år
• Anne Mikkelsdatter – 24 år
• Anne Mikkelsdatter – 21 år
• Anne Mikkelsdatter – 18 år
• Inger Mikkelsdatter – 10 år

288. Niels Amdisen i Tostrup Skovhus (Vellev sogn) 4/1-1765 F. 777a
Enke: Dorthe Christensdatter
Arvinger:
• Halvbror: Jens Amdisen Degn i Vellev.
• Halvbror: Christian Amdisen – 24 år, i København.
• Halvbror: Ancher Amdisen – 13 år
• Halvbror: Søren Amdisen – 10 år
• Halvbror: Henrich Amdisen – 8 år
• Halvbror: Amdi Amdisen – 6 år
• Halvsøster: Birgitte Amdisdatter – 25 år
• Halvsøster: Christine Sophie Amdisdatter – 20 år
• Halvsøster: Elisabeth Sophie Amdisdatter – 17 år
• Halvsøster: Anne Marie Amdisdatter – 15 år.

289. Thomas Olufsen i Houlbjerg 18/3-1765 F. 777b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes svoger Anders Nielsen i Houlbjerg
Arvinger:
• Bror: Jens Olufsen i Houlbjerg.
• Søster: Maren Olufsdatter i Laurbjerg.
• Søster: Mette Olufsdatter, hos Anders Jensen i Kongstrup.
F.M. Søren Lundgaard i Houlbjerg.
Oplysning:
Ifølge skiftebrev af 7/3-1737 er der arv indestående i boet.

290. Laurids Kiær i Glæsborg 18/3-1765 F. 778b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Mads Nielsen Bundgaard i Skjød
Barn:
• Karen Lauridsdatter
F.M. Peder Kjær i Gejlund.

291. Maren Sørensdatter Karmark på Hvorslevgaard 19/3-1765 F. 780a
Enkemand: Peder Nielsen Møller Selvejer
Barn:
• Anne Pedersdatter – 2 år
T.V. Niels Sørensen i Gerning
Oplysninger:
Afdødes mor: Anne Ostenfeld på Hvorslevgaard
Afdødes søster: Marie Kirstine Sørensdatter på Hvorslevgaard
Se skifte nr. 91 + 319.

292. Rasmus Jensen i Sall 7/10-1765 F. 785a
Enke: Mette Jensdatter L.V. Anders Horn fra Aidt der ægtede enken
og fæstede gården.
Børn:
• Niels Jensen – 12 år (må være Niels Rasmussen)
• Anne Rasmusdatter – 9 år
• Mette Rasmusdatter – 5 år
F.M. Enkens far: Jens Lauridsen i Sahl.

293. Maren Sørensdatter i Borridsø 14/10-1765 F. 786a
Enkemand: Niels Pedersen Smed
Barn:
• Birte Nielsdatter – 7 år
T.V. Afdødes bror: Jens Sørensen i Borre.

294. Maren Thomasdatter i Amstrup 23/10-1765 F. 786b
Enkemand: Søren Jensen
Barn:
• Anne Sørensdatter – 1 år
T.V. Søren Thomasen i Astrup
Oplysning:
Barnet kom i pleje hos mosteren g.m. Poul Simonsen i Astrup.
Se skifte nr. 538.

295. Kirsten Nielsdatter i Lerbjerg 13/11-1765 F. 787b
Enkemand: Jens Rasmussen Kvolbæk
Børn:
• Karen Jensdatter – 2 år
• Else Jensdatter – ¼ år
T.V. Afdødes far: Niels Pedersen i Knudstrup
Se skifte nr. 387 + 553.

296. > i Tungelund 21/1-1766 F. 788b
Enkemand: Jens Andersen husmand
Barn:
• Peder Jensen – 1 år.

297. Ellen Carlsdatter i Tungelund 21/1-1766 F. 789a
Enkemand: Søren Jensen Horn (skoleholder i Tungelund)
Børn:
• Carl Sørensen – 20 år
• Jens Sørensen – 13 år
• Niels Sørensen – 10 år
• Christian Sørensen – 8 år
• Maren Sørensdatter – 5 år
• Anne Sørensdatter – 3 år
• Mette Sørensdatter > år.

298. Sidsel Sørensdatter i Hvorslev 12/4-1766 F. 789b
Enkemand: Søren Meldgaard
Børn:
• Jens Sørensen Meldgaard – 26 år, fæstede gården.
• Søren Sørensen – 18 år.
• Margrethe Sørensdatter g.m. Frands Eriksen i Vellev.
• Else Sørensdatter g.m. Niels Joensen i Hvorslev.
• Johanne Sørensdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Futting.
Se skifte nr. 384.

299. Katrine Clementin i Enslev Ugift. 12/7-1764 F. 790b
Arvinger:
• Mor: Anne Christence Hiersing. Enke efter Søren Clementin.
• Bror: Niels Hiersing Clementin i København.
• Søster: Else Sørensdatter Clementin. Enke efter Hr. Laurids Fussing i Vejerslev. Død og efterladt:
> Søren Fussing, hos Hr. Lund i Støvring. Ved skiftets slutning er han hos Hr. Mikkel Biering på Støvringgaard.
> Jens Christian Fussing på Aarupgaard.
> Søren Nicolai Mathias Fussing i København.
> Karen Fussing g.m. Hr. Søren Hvalsøe på Samsø.
> Anne Christence Fussing, hos provst Laurids Lauridsen i Holbæk.
> Birgitte Fussing hos Anders From på Valløe Kloster på Sjælland.
> Anne Katrine Fussing, hos Hr. Hiersing i Skivholme.
• Søster: Giesche Marie Clementin g.m. Mikkel Karmark i Enslev.
• Søster: Zille Jacobæi Clementin g.m. Rasmus Sørensen Leth i Vellev.
Oplysninger:
Afdødes mor er svagelig og agter at flytte til datter og svigersøn, Rasmus Sørensen Leth i Vellev. Inden skiftet er sluttet, skriver Niels Hiersing Clementin fra København og fortæller bl.a., at moderen er død den 2/2-1765 i Enslev.

300. Niels Jensen i Amstrup 1/12-1765 F. 793b
Sad til huse hos afdødes far, Jens Aldrup i Amstrup.
Enke: Anne Joensdatter L.V. Niels Frandsen i Amstrup
Børn:
• Jens Nielsen – 7 år
• Joen Nielsen – 4 år
Oplysning:
Enken har penge tilgode hos Søren Joensen i Thorsø.
Se skifte nr. 530.

301. Jens Sørensen Holm i Vellev 20/7-1766 F. 794a
Enke: Else Thomasdatter L.V. Hendes bror Peder Thomasen Leth i Vellev
Børn:
• Søren Jensen – 4 år
• Thomas Jensen – 1 år
F.M. Afdødes bror: Anders Sørensen Holm i Houlbjerg.
Oplysninger:
Der omtales afdødes bror: Peder Holm, der har penge tilgode for 1 år.
Enken bliver ved gården.

302. Maren Andersdatter i Vellev 20/7-1766 F. 795a
Enkemand: Adam Johansen
Børn:
• Anne Adamsdatter – 17 år
• Else Adamsdatter
Oplysninger:
Gården var en helgård, og enkemanden havde indgået en akkord med Peder Væsel, at han fæster den ½ gård og ægter hans datter, Anne Adamsdatter, og hvis hans anden datter, Else Adamsdatter bliver af sådan helbred, at hun bliver gift, fæster Peder Væsel den anden ½ gård. I modsat fald Else Adamsdatter ikke bliver gift, skal Peder Væsel forsørge hende.

303. Søren Christensen Hiulmand i Houlbjerg 22/10-1766 F. 796b
Enke: Ellen Mikkelsdatter L.V. Hendes far Søren Lauridsen i Granslev
Børn:
• Christen Sørensen – 4 år
• Mikkel Sørensen – 3 år
• Søren Sørensen – 6 uger
F.M. Peder Thomasen Hjuler i Houlbjerg.
Oplysning:
Enken blev g.m. Jens Nielsen, der fæstede stedet.
Se skifte nr. 400 + 496.

304. Peder Pedersen Degn i Vejerslev 5/11-1766 F. 798a
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Just Jensen Frandsen i Vejerslev
Børn:
• Peder Pedersen – 26 år
• Anne Pedersdatter – 19 år
• Karen Pedersdatter – 16 år
F.M. Peder Jensen Gjern i Truust.
Oplysninger:
Christen Eriksen fra Aidt overtog fæstet og ægtede datteren Anne. Enken gik på aftægt hos dem.

305. Bodil Pedersdatter i Vellev 15/12-1766 F. 800a
Enkemand: Søren Jensen Brorup
Børn:
• Peder Sørensen – 10 år
• Christen Sørensen – 6 år
Se skifte nr. 346.

306. Mads Jensen i Vidstrup 3/3-1767 F. 801a
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Christen Thorsen i Vidstrup
Arvinger:
• Bror: Niels Jensen i København.
• Bror Mogens Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
> Jørgen Mogensen – 8 år
> Kirsten Mogensdatter – 6 år
> Abelone Mogensdatter – 2 år
> Karen Mogensdatter – 10 år
• Søster: Maren Jensdatter g.m. Simon Jensen i Vidstrup.
• Søster: Sidsel Jensdatter g.m. Oluf Sørensen i Sønder Onsild.
• Søster: Ellen Jensdatter g.m. Søren Lauridsen i Vidstrup.
Oplysninger:
Enken er gammel og skrøbelig og afstår fæstet til Jens Nielsen i Vidstrup mod at han giver hende ophold.
Afdøde har et slegfred barn: Christen Madsen - 11 år, og da hans mor er død, og han ingen havde at holde sig til, har han de sidste 6-7 år opholdt sig hos faderen og enken. Drengens morbror: Søren Christensen i Vidstrup er F.M.
Se skifte nr. 309.

307. Maren Mouritsdatter i Vellev 27/3-1767 F. 803a
Enkemand: Mogens Christensen Rytter
Børn:
• Christen Mogensen – 16 år
• Mourits Mogensen – 2 år
• Kirsten Mogensdatter – 6 år
T.V. Afdødes søskendebarn: Niels Christensen Bach i Vellev og
Peder Thomasen Leth.
Se skifte nr. 424 + 704.

308. Bodil Pedersdatter i Borre 14/4-1767 F. 804b
Enkemand: Jens Mikkelsen (han kaldes også Jens Nielsen)
Barn:
• Karen Jensdatter – 9 uger
T.V. Afdødes bror: Jens Pedersen i Borre
Se skifte nr. 905.

309. Kirsten Pedersdatter i Vidstrup 14/4-1767 F. 806a
Iflg. kirkebogen hedder afdøde Karen Pedersdatter. Hun var enke efter Mads Jensen.
Arvinger:
• Bror: Christen Pedersen, tjener på Danstrup Bundgaard
• Bror: Søren Pedersen, tjener i Gullev.
Oplysninger:
Søren Christensen i Vidstrup fordrede underhold for 2 år til salig Mads Jensens fattige søn, Christen Madsen. Han fik bevilget pengene.
Se skifte nr. 306.

310. Peder Thomasen Balle i Hagsholm 25/4-1767 F. 808b
Enke: Anne Hansdatter L.V. Jørgen Pallesen Munch
Barn:
• Thomas Pedersen – 2 år
F.M. Født værge: Hans Thomasen. I hans fravær mødte Niels Cramer fra
Hagsholm.
Oplysninger:
Enken ægtede Søren Nielsen / Søren Pedersen (han kaldes begge dele i skiftet),
og han fæstede gården.

311. Birthe Carlsdatter i Nøddelund 13/5-1767 F. 810a
Enkemand: Thøger Sørensen
Børn:
• Søren Thøgersen – 18 år
• Niels Thøgersen – 12 år
Oplysning:
Afdødes bror: Søren Carlsen i Tind.

312. Anne Nielsdatter i Tind 13/5-1767 F. 812a
Enkemand: Peder Pedersen
Børn:
• Peder Pedersen – 6 år
• Johanne Pedersdatter – 3 år.

313. Kirstine Grønland i Vellev 29/5-1767 F. 813b
Børn:
• Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Jensen Mahler i Randers.
• Lene Nielsdatter g.m. Søren Væver i Hammel. Død og efterladt:
> Kirsten Sørensdatter – 12 år
Oplysning:
Afdøde sad til huse i Vellev.

314. Søren Jensen Braad i Vellev 17/6-1767 F. 815a
Enke: Bodil Lauridsdatter L.V. Hendes bror: Jens Lauridsen i Tostrup
Børn:
• Jens Sørensen – 14 år
• Laurids Sørensen – 12 år
• Karen Sørensdatter – 6 år
F.M. Christen Lauridsen i Vellev, da der ingen født værge var.
Oplysninger:
Enkens mor: Sidsel Jensdatter.
Enken ægter Jens Lauridsens stedsøn Jens Jensen i Tostrup, og denne fæster stedet.
Se skifte nr. 432 + 591.

315. Knud Madsen i Gerning 31/7-1767 F. 817a
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Hendes bror, Niels Nielsen i Borridsø
Børn:
• Niels Knudsen – 9 år
• Mads Knudsen – 6 år
• Ellen Knudsdatter – 1 år
F.M. Mogens Nielsen i Danstrup, da den rette født værge, Hans Madsen i Skjød ikke var til stede.
Oplysninger:
Afdødes 1. Hustrus’ datter: Ellen Jensdatter (hans steddatter)
Fæstet blev overtaget af Jens Jensen, der ægtede enken.
Se skifte nr. 136 + 541.

316. Peder Braad i Amstrup 28/9-1767 F. 819a
Enke: Kirsten Christensdatter
Børn:
• Christen Pedersen – 15 år
• Anne Pedersdatter – 13 år
• Anders Pedersen – 10 år
• Laurids Pedersen - 10 år
F.M. Jens Hansen i Amstrup.
Oplysning:
Enken blev g.m. Anders Sørensen Smed i Hvorslev.
Se skifte nr. 380.

317. Jens Mogensen og Karen Jensdatter i Borridsø 7/1-1768 F. 819b
Børn:
• Mogens Jensen – 30 år, fæstede gården.
• Sidsel Jensdatter – 32 år, g.m. Jens Jensen i Danstrup.
• Karen Jensdatter – 28 år, g.m. Jens Mogensen i Tind.
• Maren Jensdatter - 26 år, hjemme på stedet.
• Mette Jensdatter – 23 år, tjener forpagteren på Constantinsborg.
• Kirsten Jensdatter – 20 år, hjemme på stedet.
Se skifte nr. 396.

318. Maren Thomasdatter i Amstrup 28/9-1767 F. 822a
Enkemand: Anders Sørensen Smed
Børn:
• Søren Andersen – 26 år
• Maren Andersdatter – 23 år
• Karen Andersdatter – 18 år
• Else Andersdatter – 15 år
• Anne Andersdatter
T.V. Niels Sørensen i Gerning.
Se skifte nr. 380.

319. Peder Nielsen Møller i Hvorslevgaard 27/1-1767 F. 823a
Barn:
• Anne Pedersdatter - 4 år
F.M. Niels Fogh i Skivholme (født værge)
Oplysninger:
Barnets moster: Marie Christine Sørensdatter Karmark.
Afdøde var tidl. g.m. Maren Sørensdatter Karmark.
I en skrivelse fra Niels Jensen i Granslev står der bl.a., at Søren Nielsen af Granslev agter at ægte Christine Sørensdatter Karmark i Hvorslevgaard, og at barnet, Anne Pedersdatter forbliver hos dem.
Se skifte nr. 91 + 291.

320. Thomas Jensen Stougaard i Borridsø 7/1-1768 F. 835b
Enke: Anne Poulsdatter L.V. Poul Simonsen i Astrup
Børn:
• Maren Thomasdatter g.m. Søren Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
> Anne Sørensdatter – 4 år
• Anne Thomasdatter g.m. Peder Pedersen i Borre.
• Kirsten Thomasdatter – 20 år, tjener i Amstrup.
• Kirsten Thomasdatter – 16 år, hjemme.
• Maren Thomasdatter – 10 år
• Anne Thomasdatter – 9 år
F.M. Peder Pedersen i Borre og Morten Rasmussen i Astrup.
Oplysninger:
Enken bliver ved stedet.
Se skifte nr. 242.

321. Laurids Jakobsen Ladefoged i Borre 8/1-1768 F. 839a
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Thøger Jensen i Faarvang på Tvilum gods.
Børn:
• Jakob Lauridsen – 22 år
• Peder Lauridsen – 21 år
• Jens Lauridsen – 12 år
• Kirsten Lauridsdatter – 24 år
• Kirsten Lauridsdatter – 15 år
F.M.: Enkens bror: Niels Pedersen i Faarvang på Tvilum gods.
Oplysning:
Enken bliver ved gården.

322. Peder Pedersen i Borre 8/1-1768 F. 842a
Arvinger:
• Forældre: Peder Jensen og Kirsten Pedersdatter.
• Bror: Jens Pedersen, gift i Borre.
• Bror: Christen Pedersen, gift i Tostrup Skovhus.
• Bror: Rasmus Pedersen, tjener i Borre.
• Søster: Anne Pedersdatter g.m. Jep Pedersen i Vejerslev
• Søster: Bodil Pedersdatter g.m. Jens Mikkelsen i Borre. Død og efterladt:
> Karen Jensdatter – 1 år
• Søster: Maren Pedersdatter g.m. Johannes Fisker i Borre.

323. Mette Christensdatter i Borre 9/1-1768 F. 845b
Enkemand: Søren Pedersen Fisker
Børn:
• Christen Sørensen – 21 år, hjemme.
• Maren Sørensdatter – 18 år, hjemme.
• Else Sørensdatter – 15 år, hjemme.
• Anne Sørensdatter – 11 år, hjemme.

324. Søren Sørensen Lindgaard i Houlbjerg Ugift 11/3-1768 F. 847b
Arvinger:
• Far: Søren Sørensen Lindgaard i Houlbjerg på Hagsholm gods.
• Bror: Niels Lindgaard i Houlbjerg.
• Bror: Christen Lindgaard i Houlbjerg.
• Bror: Hans Lindgaard. Død og efterladt:
> Kirsten Hansdatter – 22 år, i Houlbjerg.
• Søster: Maren Sørensdatter g.m. Jens Gammel i Houlbjerg. (Deres datter overtog fæstet)
Oplysninger:
Fæstet blev overtaget af ungkarl Christen Madsen fra Houlbjerg Skovhus, der ægtede afdødes søsterdatter i Houlbjerg, og Søren Sørensen Lindgaard går på aftægt hos dem.

325. Søren Madsen i Lerbjerg 8/4-1768 F. 849b
Enke: Anne Marie Thomasdatter L.V. Hendes svoger Peder Jensen Balle i
Lerbjerg
Børn:
• Thomas Sørensen – 17 år
• Mads Sørensen – 14 år
• Jens Sørensen – 1½ år
• Birgitte Kirstine Sørensdatter – 12 år
• Zille Marie Sørensdatter – 10 år
• Margrethe Sørensdatter – 8 år
F.M. Afdødes brodersøn: Jens Nielsen i Haldum.
Oplysning:
Enken bliver ved gården.

326. Anne Rasmusdatter på Frijsendal 30/5-1767 F. 852a
Arvinger:
• Helbror: Peder Rasmussen Møller, skovridder på Boller.
• Helbror: Niels Rasmussen i København.
• Helbror: Thomas Rasmussen, tjener på Søbygaard. Ved skiftets slutning tjener han i København.
• Helbror: Rasmus Rasmussen, tjener i Over Mølle.
• Helbror: Anders Rasmussen, tjener i Mølgaarde – 23 år
• Helsøster: Maren Rasmusdatter, tjener på Østergaard.
• Halvbror: Niels Sørensen – 12 år, bor i Vadsted.
• Halvsøster: Karen Sørensdatter – 18 år, bor i Vadsted.
F.M. for de 4 sidstnævnte: Niels Christensen Møller fra Søbygaard Mølle.
Oplysninger:
Søren Nielsen i Vadsted var far til Niels Sørensen og Karen Sørensdatter.
Laurids Sørensens enke i Haurum, Karen Thomasdatter, moster til afdøde, har bekostet begravelsen.

327. Niels Andersen Fogh i Aidt 7/4-1769 F. 860a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Søren Henrichsen i Enslev
Børn af hans tidl. ægteskab med Maren Jensdatter:
• Jens Nielsen i Haurum (kaldes: Jens Nielsen Hiulmand).
• Anders Nielsen – 30 år
• Peder Nielsen – 28 år
• Christen Nielsen – 16 år
• Karen Nielsdatter – 21 år
Oplysning:
Der omtales et skiftebrev af 5/6-1766.

328. Peder Nielsen Møller i Over Mølle 16/6-1768 F. 862a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Jens Sørensen i Østergaard Fiskerhus
Børn:
• Niels Pedersen – 14 år
• Jakob Pedersen – 10 år
• Rasmus Pedersen – 5 år
• Anne Marie Pedersdatter – 12 år
F.M. Degnen Jens Amdisen i Vellev, da den afdøde "ingen slægt for nærværende som samme kunne være."
Oplysninger:
Til boet er tilhørende halvparten af et hus i Randers på 5 fag, beliggende i Kirkegyden, skøde af 21/12-1743, og et skøde af 30/4-1734 på en ager nr. 92 på Randers byes Mark i Øster Vang.
Ved skiftets slutning har enken ægtet Jens Jensen West fra Hjulhuset, og denne har fæstet møllen.
Se skifte nr. 397 + 464 + 488.

329. Anne Andersdatter på Hagsholm 1/7-1768 F. 870a
Enkemand: Niels Cramer
Arvinger:
• Bror: Niels Andersen i Vester Vedsted syd for Ribe (selvejer).
• Bror: Mikkel Andersen, strandfoged i Sønder Farup. Død og efterladt:
> Anne Mikkelsdatter – ugift, bor i Sønder Farup.
> Birgitte Mikkelsdatter – ugift, bor i Sønder Farup.
> Jørgen Mikkelsen i Vester Vedsted.
> Mette Mikkelsdatter g.m. Jens Madsen i Sønder Farup. Død og efterladt:
» Anne Marie Jensdatter – 2 år, hos faderen.
• Bror: Knud Andersen i Vester Vedsted. Død og efterladt:
> Peder Knudsen, tjener i Veding sogn – 17 år
> Eskild Knudsen, tjener i Skærbæk – 13 år
> Karen Knudsdatter – 14 år, hjemme.
> Karen Knudsdatter – 10 år, hjemme.
• Søster: Var g.m. Anders Callesen i Farup. Begge døde og efterladt:
> Mathias Andersen – 30 år, i Sejerslev i Emmelev sogn.
> Hans Andersen – 26 år, i Ostindien.

330. Margrethe Madsdatter i Houlbjerg 4/7-1768 F. 879b
Enkemand: Jens Pedersen
Børn:
• Peder Jensen – 8 år. Død 14 dage efter moderen.
• Anne Jensdatter – 3 år
T.V. Mikkel Mogensen i Houlbjerg.
Se skifte nr. 515.

331. Christen Rasmussen i Aldrup Skovhus 16/2-1769 F. 881b
Enke: Anne Jensdatter L.V. Hendes far: Jens Lauridsen i Tostrup
Børn:
• Jens Christensen – 10 år
• Karen Christensdatter – 13 år
• Anne Christensdatter – 8 år
• Maren Christensdatter – 6 år
F.M. (Børnenes nærmeste pårørende og søskendebørn):
Rasmus Mikkelsen i Hvorslev og Jens Mikkelsen i Borre.
Oplysning:
Enken giftede sig med Claus Nielsen fra Gerning, der fæstede stedet.
Se skifte nr. 138.

332. Anne Jensdatter i Haurum 6/9-1768 F. 884b
Enkemand: Jørgen Nielsen Mondrup
Barn:
• Niels Jørgensen – 2 år
T.V. Den afdødes > mand: Jens Nielsen Kirkegaard i Haurum (svoger til
enkemanden.
Oplysning:
Enkemandens søster: Karen Nielsdatter. Hendes fædrene og mødrene arv står i boet.
Se skifte nr. 762.

333. Anne Thomasdatter i Salpeterhuset i Aidt 13/3-1769 F. 887a
Enkemand: Jens Sørensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Maren Thomasdatter g.m. Christen Jensen i Vejerslev
• Anders Thomasen.
Oplysninger:
Der blev oprettet kontrakt mellem Christen Jensen og Jens Sørensen. Christen Jensen og Maren Thomasdatter vil tage den ”skrøbelige” Anders Thomasen til sig.
Enkemandens nærmeste pårørende: Peder Thomasen og Jens Nielsen i Houlbjerg var til stede.
Salpeterhuset kaldes også "Pitterhuset".
Der omtales enkemandens søster: Anne Rasmusdatter.
Se skifte nr. 77 + 693.

334. Anne Christensdatter i Bøstrup 22/3-1769 F. 890b
Enkemand: Oluf Rasmussen
Hendes barn af tidl. ægteskab med Claus Johansen:
• Johan Clausen – 12 år
Børn af dette ægteskab:
• Rasmus Olufsen – 9 år
• Christen Olufsen – 2 år
• Anne Olufsdatter – 5 år
• Anne Olufsdatter – 14 dage
T.V. For de 4 yngste: Afdødes bror: Jens Christensen Hald i Houlbjerg.
For Johan Clausen: Peder Thomasen og Peder Lindgaard, begge i
Houlbjerg.
Se skifte nr. 180 + 521.

335. Simon Jensen i Vidstrup 31/3-1769 F. 893b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Jens Jensen i Danstrup
Hans barn af tidl. ægteskab med Kirsten Poulsdatter
• Poul Simonsen, gårdfæster i Astrup
Børn af dette ægteskab:
• Jens Simonsen – 19 år
• Kirsten Simonsdatter – 6 år
• Abelone Simonsdatter
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 64 + 306 + 363 + 460 + 661.

336. Anders Lauridsen i Hvorslev 1/4-1769 F. 897a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Rasmus Mikkelsen i Hvorslev
Ifølge Hvorslev kirkebog er hendes rigtige navn: Anne Mikkelsdatter
Børn:
• Laurids Andersen - 1 år
• Karen Lauridsdatter – 3 år (Rigtigt: Karen Andersdatter)
Oplysninger:
Afdødes farbror: Mikkel Mogensen i Houlbjerg
Der omtales afdødes søskende:
Christen Lauridsen
Maren Lauridsdatter, ugift
Karen Lauridsdatter, ugift
Kirsten Lauridsdatter, ugift
Anne Marie Lauridsdatter
> Lauridsdatter g.m. Søren Aagaard.
Enken bliver ved gården, og hun giver sin salig mands forældre: Laurids Mogensen og hustru ophold.
Se skifte nr. 446 + 673.

337. Jens Lauridsen i Vejerslev 25/7-1769 F. 899b
Enke: Karen Christensdatter L.V. Christen Eriksen i Vejerslev
Børn:
• Maren Jensdatter – 11 år
• Anne Jensdatter – 7 år
F.M. Jens Christensen Stærkær i Vejerslev.
Oplysning:
Enken giftede sig med Christen Jensen fra Hvorslevgaard.
Se skifte nr. 517.

338. Christian Soetmann i Kvolbæk (Skjød sogn) 7/11-1769 F. 902b
Birkeskriver. Boede hos Søren Pedersen.
Enke: Christine Katrine Ibsen L.V. Niels Mikkelsen i Helstrup
Børn:
• Christoffer Soetmann, købmandskarl i København
• Niels Soetmann, birkeskriver i Danstrup
• Frederik Soetmann, gartner i København
Oplysning:
Afdøde og hustru havde tidligere boet i Pøt Mølle.
Se skifte nr. 342 + 365 + 825 + 992.

339. Karen Nielsdatter i Houlbjerg 21/3-1770 F. 909a
Enkemand: Niels Sørensen Lindgaard
Arvinger:
• Bror: Peder Snedker i Vissing. Død og efterladt:
> Niels Pedersen, degn i Gjern.
> En datter i Jebjerg – ugift.
• Søster: Dorthe Nielsdatter g.m. en teglbrænder ved Aalborg. Død og efterladt en datter Else i København.
Oplysninger:
På arvingernes vegne mødte Anders Jensen i Kongstrup.
På grund af alderdom og svaghed afstod enkemanden gården til Søren Jensen Gammel, og der blev oprettet en kontrakt imellem dem.

340. Bodil Christensdatter i Haurum 14/4-1770 F. 911b
Enkemand: Peder Frandsen
Børn:
• Christen Pedersen – 14 år
• Maren Pedersdatter – 5 år (Senere i skiftet 12 år)
• Anne Pedersdatter – 12 år. Død inden skiftets slutning.
T.V. Afdødes bror: Jens Christensen i Haurum
Oplysninger:
Enkemanden afstod hans halve gård til svigersønnen Peder Smed.
Se skifte nr. 121.

341. Anne Christensdatter i Amstrup 22/6-1770 F. 916a
Enkemand: Laurids Nielsen
Børn:
• Dorthe Lauridsdatter – 4 år
• Sidsel Lauridsdatter – 2 år
T.V. Frederik Axelsen i Holm.
Se skifte nr. 590.

342. Sidsel Jensdatter på Danstrupbundgaard 21/5-1770 F. 918a
Boede hos deres datter og svigersøn: Niels Soetmann.
Enke efter Søren Nielsen Bonde.
Børn:
• Karen Sørensdatter g.m. Jens Sørensen i Hesselbjerg på Frisholt gods. Død og efterladt:
> Søren Jensen i Tind.
> Jens Jensen i Gerning.
> Bodil Jensdatter, hos Søren Jensen i Tind.
> Sidsel Jensdatter g.m. Søren Jensen Brøgger i Hesselbjerg. Død og efterladt:
» Jens Sørensen – 6 år
» Niels Sørensen – 4 år
> Mette Jensdatter g.m. Thomas Christensen Bundgaard i Borridsø.
> Anne Jensdatter. Død og efterladt:
» Anne Henrichsdatter – 5 år, bor i Amstrup.
• Bodil Sørensdatter g.m. skoleholder Anders Nielsen Øeland i Handest på Tjele gods. Død og efterladt:
> Søren Andersen – 26 år, hjemme.
> Anne Andersdatter – 24 år, tjener borgmester Vognsen i Aalborg.
> Sidsel Katrine Andersdatter – 21 år, hjemme.
• Katrine Sørensdatter g.m. Morten Qvist i Viborg.
• Kirstine Sørensdatter g.m. birkeskriver Niels Soetmann i Danstrup.
Oplysning:
Se skifte nr. 53 + 95 + 131.

343. Birthe Jensdatter i Futting 4/7-1770 F. 921b
Enkemand: Rasmus Christensen Rytter
Børn:
• Jens Rasmussen – 5 år
• Maren Rasmusdatter – 8 år
• Anne Rasmusdatter – 3 år
Oplysninger:
På grund af alderdom og svaghed havde afdødes far, Jens Pedersen Smed, afstået gården til Rasmus Christensen Rytter, der havde fået fæste på den 7/9-1761. Samtidig var der blevet oprettet aftægtskontrakt mellem ham og Jens Pedersen Smed og hustru.
Se skifte nr. 766.

344. Rasmus Nielsen Fischer i Tind 22/8-1770 F. 923a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Jens Jensen Braad i Tind
Barn:
• Maren Rasmusdatter – 10 år
F.M. Peder Nielsen i Hvorslev.

345. Anne Christensdatter eller Maren Christensdatter i Tungelund
Hun kaldes begge dele. 18/9-1770 F. 924b
Enkemand: Laurids Jørgensen
Børn:
• Christen Lauridsen – 11 år
• Maren Lauridsdatter – 21 år
• Sidsel Lauridsdatter – 8 år
• Anne Lauridsdatter – 8 år
T.V. Søren Tungelund (Søren Horn).
Se skifte nr. 443.

346. Maren Pedersdatter i Vellev 17/10-1770 F. 926a
Enkemand: Søren Thomasen
Arvinger:
• Hendes mor: Anne Christensdatter L.V. Peder Pedersen i Vellev
• Søster: Bodil Pedersdatter g.m. Søren Brorup i Vellev. Død og efterladt:
> Peder Sørensen – 15 år
> Christen Sørensen – 10 år
F.M. Mourits Nielsen i Vellev.
• Bror: Søren Pedersen i Vellev. Død og efterladt:
> Søren Sørensen – 20 år
F.M. Hans stedfar: Niels Christensen Bach i Vellev.
• Søster: Maren Pedersdatter g.m. Søren Jensen Gyldenlev i Enslev.
Se skifte nr. 305.

347. Ellen Simonsdatter i Hvorslev Ugift 17/11-1770 F. 928b
Sad til huse hos Peder Olufsen
Barn:
• Simon Christensen – 7 uger. Døde kort efter.
Arvinger:
• Bror: Jens Simonsen, husmand i Aidt.
• Bror: Niels Simonsen i Skjoldelev. Død og efterladt:
> Simon Nielsen – 9 år
F.M. Hans stedfar Rasmus Jensen i Skjoldelev.
• Bror: Jens Simonsen, husmand i Skjoldelev.
• Søster: Dorthe Simonsdatter g.m. Laurids Nielsen i Amstrup. Død og efterladt:
> Niels Lauridsen, der var død ca. 14 dage før.
Oplysning:
Afdødes barn, Simon Christensen, havde været i pleje hos Søren Pedersen i Hvorslev i 6 uger.

348. Jørgen Jensen Bødker i Tind > 1770 934a
Enke: Mette Kjeldsdatter
Barn af et tidl. ægteskab med Maren Christensdatter:
• Jens Jørgensen.
Oplysninger:
Den første del af skiftet mangler, bl.a. oplysningen om afdødes navn.
Der er også børn i dette ægteskab; men de nævnes ikke med navn.
Den ældste søn, Jens Jørgensen, fordrede sin mødrene arv.
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 39 + 442.

349. Anne Frandsdatter i Amstrup 7/12-1770 F. 936a
Enkemand: Peder Thomasen
Børn:
• Thomas Pedersen – 4 år
• Frands Pedersen – 2 år
• Kirsten Pedersdatter – 10 år
• Mette Pedersdatter – 6 år
T.V. Thomas Jensen.

350. Peder Christensen Møller i Lerbjerg (Selvejer) 21/2-1771 F. 939a
Enke: Vilhelmina Augusta Knudsdatter L.V. Hendes svoger Mikkel
Børn: Jørgensen i Kongstrup
• Christen Pedersen – 9 år
• Knud Pedersen – 7 år
• Jens Pedersen – 4 år
F.M. Afdødes bror: Jens Christensen Møller i Brunsgaard Mølle
Oplysninger:
Der oplyses, at en søn Niels Pedersen er død efter faderens død.
Enken ægtede Niels Nielsen Ladefoged fra Frijsendal.
Se skifte nr. 195 + 227 + 665.

351. Christen Snedker og Kirsten Christensdatter i Danstrup 1/3-1771 F. 942b
Husmand.
Børn:
• Søren Christensen – 24 år, fæstede huset efter forældrene.
• Niels Christensen – 22 år
• Karen Christensen – 17 år
• Maren Christensen – 16 år
• Anne Christensdatter – 12 år
F.M. For døtrene: Peder Iversen i Gerning.

352. Oplysningerne mangler F. 945b
Enke: Sidsel Andersdatter F.M. Niels Jørgensen i Danstrup.
Oplysninger:
I skiftet nævnes Søren Christensen.
L.V. Peder Iversen i Gerning.
Som vidner og vurderingsmænd: Jens Jensen og Niels Jørgensen.
Intet at dele.

353. Fæstekontrakt / Afståelsesforretning. 15/7-1771 F. 946b
Kontrakt mellem Mikkel Pedersen og søn Søren Mikkelsen i Vejerslev :
Skiftebrev af 14/7-1771.
Mikkel Pedersens børn med Anne Nielsdatter:
• Søren Mikkelsen, her på stedet.
• Peder Mikkelsen – 31 år, tjener i Borridsølund.
• Mads Mikkelsen – 23 år, her på stedet.
• Anne Mikkelsdatter – 18 år, hjemme.
• Maren Mikkelsdatter
Se skifte nr. 146.

354. Anne Madsdatter i Houlbjerg 17/7-1771 F. 947b
Enkemand: Søren Jensen Gammel
Barn:
• Anne Sørensdatter – ¼ år
T.V. Afdødes far: Mads Skovfoged i Houlbjerg Skovhus
Se skifte nr. 339 + 373 + 393.

355. Søren Madsen i Enslev 15/11-1771 F. 948b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Hendes bror Peder Pedersen i Granslev
Barn:
• Anne Sørensdatter – 6 år
F.M. Enkens bror, Jakob Pedersen i Granslev.
Oplysninger:
Afdødes halvbror, Jens Madsen, fordrede sin fædrene arv, der er indestående i boet.
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 217 + 433.

356. Frands Thomasen i Nøddelund 24/12-1771 F. 951a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Jørgen Sørensen i Sahl
Børn:
• Thomas Frandsen - 14 år
• Rasmus Frandsen – 9 år
• Kirsten Frandsdatter – 15 år
• Inger Frandsdatter - ½ år
Oplysninger:
Afdødes nærmeste pårørende: Jens Nielsen Hesselbjerg i Nøddelund.
Enken blev g.m. Laurids Christensen i Vejerslev, der fæstede stedet.
Se skifte nr. 645 + 646 + 647 + 719.

357. Maren Rasmusdatter i Vejerslev 10/2-1772 F. 952a
Enkemand: Peder Jensen
Barn:
• Anne Pedersdatter - 1 år
Oplysning:
Afdødes stedfar: Hans Hansen i Tostrup.

358. Mette Knudsdatter i Kongstrup 18/12-1771 F. 955a
Enkemand: Mikkel Jørgensen
Børn:
• Jørgen Mikkelsen – 25 år
• Knud Mikkelsen – 20 år
• Mogens Mikkelsen – 13 år
• Peder Mikkelsen – 8 år
• Jens Mikkelsen – 4 år
• Niels Hutfeldt – 2 år
• Maren Mikkelsdatter – 15 år
• Anne Mikkelsdatter – 10 år
Se skifte nr. 827.

359. Kirstine Pedersdatter i Houlbjerg 2/5-1772 F. 960a
Enkemand: Søren Eriksen (stedfar til børnene)
Børn:
• Karen Jensdatter - 28 år
• Jens Hansen – 15 år
Se skifte nr. 238.
Hagsholm skifteprotokol
1772-1811
G 242-44

360. Søren Nielsen Kirkegaard i Aidt 13/6-1772 F. 2a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Søren Sørensen Bøg i Aidt
Børn:
• Niels Sørensen - 1 år
• Mette Sørensdatter - 5 år
• Maren Sørensdatter - 2 år
F.M. Afdødes brødre: Peder Nielsen Roersen og Jens Nielsen Kirkegaard, begge af Haurum.
Oplysning: Enken bliver ved gården, der var en helgård.
Se skifte nr. 749 + 983.

361. Søren Pedersen i Kvolbæk 30/6-1772 F. 3b
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Jens Thomasen fra Lille Glæsborg på
Børn: Bidstrup gods.
• Christen Sørensen - 20 år, hjemme.
• Anne Sørensdatter - 30 år, hjemme.
F.M. Afdødes brødre: Jens Rasmussen af Lerbjerg og Peder Pedersen af Borum.
Oplysning:
Afdøde havde været F.M. for Christen Nielsen Braad i Lyngå.

362. Bodil Jensdatter i Aptrup 3/8-1772 F. 5a
Enkemand: Laurids Nielsen
Arvinger:
• Hendes far: Jens Lauridsen, på Hammel hospital.
Oplysning:
På grund af faderens dårlige helbred mødte Peder Kiersgaard i Sall.

363. Jens Simonsen i Vidstrup Ugift 30/10-1772 F. 6a
Døde hos sin stedfar halvgårdmand Christen Sørensen i Vidstrup.
Arvinger:
• Afdødes mor: Maren Jensdatter g.m. Christen Sørensen i Vidstrup.
• Helsøster: Kirsten Simonsdatter - 15 år
• Helsøster: Abelone Simonsdatter - 10 år
• Halvbror: Poul Simonsen, boende i Astrup.
Oplysning: Afdødes far: Simon Jensen.
Se skifte nr. 335.

364. Søren Sørensen Bøeg i Aidt boelsmand 2/11-1772 F. 7a
Enke: Mette Christensdatter L.V. Christen Lauridsen i Aidt
Arvinger:
• Bror: Peder Bøeg, husmand i Thorsø.
• Søster: Anne Sørensdatter g.m. Hans Hansen i Tostrup.
Oplysninger:
• Kontrakt af 20/8-1772 mellem sal. Søren Bøeg og Christen Nielsen, der nu har overtaget stedet
• Sal. Søren Bøeg havde 4 steddøtre.

365. Kirstine Sørensdatter Bonde i Danstrup Bundgaard 15/1-1773 F. 8a
Enkemand: Niels Soetmann, birkeskriver.
Arvinger:
• Søster: Karen Sørensdatter g.m. Jens Sørensen i Hesselbjerg. Død og efterladt:
> Søren Jensen i Tind.
> Jens Jensen i Gerning.
> Bodil Jensdatter, ugift, opholder sig hos broderen, Søren Jensen i Tind.
> Sidsel Jensdatter g.m. Søren Jensen Brygger i Hesselbjerg. Død og efterladt:
» Jens Sørensen - 9 år, hjemme.
» Niels Sørensen - 7 år, hjemme.
> Mette Jensdatter g.m. Thomas Christensen Bundgaard i Borridsø.
> Anne Jensdatter. død og efterladt:
» Anne Henrichsdatter - 8 år, i Hvorslev.
• Søster: Bodil Sørensdatter g.m. skoleholder Anders Nielsen Øeland i Handest på Tjele gods. Død og efterladt:
> Søren Andersen Øeland - 28 år, i Handest.
> Anne Andersdatter - 26 år, tjener på Støvringgaard.
> Sidsel Katrine Andersdatter g.m. Christen Christensen Gied i Handest på Tjele gods.
• Søster: Katrine Sørensdatter g.m. Morten Quist i Viborg.
F.M. For Anne Henrichsdatter: Sørensen Jensen i Tind.
Oplysning:
Der var oprettet testamente af 28/7-1770 mellem afdøde og enkemanden.
Se skifte nr. 338 + 342 + 825 + 992.

365a. Karen Jensdatter i Enslev 15/2-1773 F. 10a
Enkemand: Christian Borchard
Arvinger:
Afdødes far: Jens Jensen Gyldenlev i Enslev.
Oplysning:
Der er bortskyldig gæld til bl.a. Søren Gyldenlev.

366. Ellen Jensdatter i Hvorslev 3/4-1773 F. 10b
Enkemand: Jens Madsen Aldrup
Børn:
• Jens Jensen
• Mads Jensen - 3 år
• Maren Jensdatter - 12 år
• Kirsten Jensdatter - 10 år
• Karen Jensdatter - 6 år
Se skifte nr. 614.

367. Karen Andersdatter i Nøddelund 26/6-1773 F. 11b
Enkemand: Søren Albretsen
Barn:
• Maren Sørensdatter
Oplysning:
Enkemanden ønskede at blive ved gården, og senere afstå den til sin datter, når hun engang får en skikkelig karl, der kan overtage fæstet og give enkemanden aftægt.

368. Mikkel Andersen i Borre 26/6-1773 F. 12a
Enke: Bodil Lauridsdatter L.V. Jens Nielsen Hesselberg
Børn af hans tidl. ægteskab med Mette Sørensdatter:
• Frands Mikkelsen - 15 år
• Anders Mikkelsen - 13 år
• Maren Mikkelsdatter g.m. Laurids Andersen i Truust på Tvilum gods.
Børn af dette ægteskab:
• Laurids Mikkelsen - 7 år
• Søren Mikkelsen - 4 år
F.M. Afdødes halvbror Christen Eriksen i Vejerslev.
Oplysning:
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 229 + 544.

369. Anne Pedersdatter i Hvorslev 3/7-1773 F. 14b
Enkemand: Peder Christensen husmand
Arvinger:
• Bror: Søren Pedersen i Hjermind. Død og efterladt:
> Peder Sørensen - 24 år
> Maren Sørensdatter - 22 år
• Søster: Kirsten Pedersdatter i Hvorslev.
F.M. for Kirsten Pedersdatter, hendes nærmeste beslægtede: Rasmus Mikkelsen, gårdmand i Hvorslev.

370. Jens Jensen Smed i Kvolbæk (Skjød sogn) 9/7-1773 F. 15b
Enke: Karen Christensdatter L.V. Peder Pedersen i Helstrup
Børn:
• Christen Jensen - 27 år, hjemme.
• Mette Jensdatter - 25 år, hjemme.
• F.M. for Mette: Niels Mikkelsen i Helstrup
Oplysning: Enken bliver endnu en tid ved gården.

371. Karen Madsdatter i Vellev 8/1-1774 F. 16b
Enkemand: Mourits Nielsen
Børn:
• Mads Mouritsen - 6 år
• Kirstene Mouritsdatter - 15 år
• Maren Mouritsdatter - 11 år
• Mette Mouritsdatter - 9 år
• Giertrud Mouritsdatter - 2½ år
T.V. Afdødes stedfar: Christen Lauridsen i Vellev.
Se skifte nr. 579 + 775 + 949.

372. Kirstine Jensdatter i Enslev 11/2-1774 F. 18b
Enkemand: Rasmus Lauridsen
Børn:
• Anne Rasmusdatter - 12 år, hjemme.
• Sidsel Rasmusdatter - 9 år, hjemme.
• Bodil Rasmusdatter - 3 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Christen Jensen Smed i Enslev.
Se skifte nr. 390 + 529 + 639.

373. Kirsten Olufsdatter i Houlbjerg 21/2-1774 F. 19b
Enkemand: Søren Jensen Gammel
Barn:
• Niels Sørensen - 20 uger, hjemme.
T.V. Peder Thomasen i Houlbjerg udi Jens Pedersens svaghed, som på mødrene
side er barnet nærmest beslægtet.
Se skifte 354 + 393.

374. Thomas Jensen Nedergaard og siden afdøde hustru Ellen Sørensdatter i
Haurum 28/2-1774 F. 21b
Børn:
• Jens Thomasen Nedergaard - 31 år
• Niels Thomasen - 28 år, hjemme.
• Christen Thomasen - 24 år, tjener Jens Kirkegaard i Haurum.
• Karen Thomasdatter - 30 år, g.m. Søren Thomasen i Røgind.
• Kirsten Thomasdatter - 22 år
• Maren Thomasdatter - 14 år, hjemme.
• Kirsten Thomasdatter - 18 år, tjener Niels Rytter i Haurum.
F.M. for døtrene: Deres morbror, husmand Jens Sørensen i Haurum.
Oplysninger:
Jakob Pedersens enke i Granslev fordrede sin sal. mands arv, der er indestående i boet.
Sønnen Jens Thomasen fik gården i fæste og skulle forsørge sine tre umyndige søstre.
Se skifte nr. 790.

375. Laurids Svendsen i Thorsø mølle 14/10-1773 F. 23a
Han var møller.
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Hendes far Niels Christensen Møller i
Søbyvads mølle.
Børn:
• Niels Lauridsen - 5 år
• Svend Lauridsen - 2 år
• Marie Kirstine Lauridsdatter - 14 år
• Anne Elisabeth Lauridsdatter - 8 år
• Kirstine Lauridsdatter - 6 år
• Marie Anne Lauridsdatter - født efter faderens død.
F.M. Beskikket: Niels Pedersen Ladefoged fra Thorsølund, siden afdøde ingen slægt eller pårørende har her i landet.
Oplysninger:
Enken angav at være frugtsommelig.
Enken blev ved møllen.

376. Niels Sørensen og hustru Inger Thomasdatter i Anneksgården i Gerning
5/9-1774 F. 26a
Enken havde siddet i uskiftet bo i Anneksgården siden mandens død.
Børn:
• Søren Nielsen, i et hus i Enslev.
• Thomas Nielsen, i Tind.
• Niels Nielsen - 34 år, hjemme i gården.
• Claus Nielsen, i Aldrup Skovhus.
• Karen Nielsdatter g.m. Jens Mikkelsen, i Vellev.
• Peder Nielsen - 22 år, tjener her i gården.
• Niels Nielsen - 15 år, hos en skrædder i Gullev.
• Søren Nielsen - 12 år, hjemme.
Oplysninger:
Et stykke jord, kaldet Rysholt, tilhørte den gamle Peder Sørensen i Anneksgården. Den ½ del skødes til arvingen Peder Nielsen og den anden ½ del skal tilhøre dette dødsbo.
Peder Nielsen tilskødes en 4. part hus i byen.
Peder Nielsen fæster stedet, og han skal udbetale arv til brødrene. Den ældste bror Niels Nielsen og den yngste bror Søren Nielsen - og den yngste Niels Nielsen skal have underhold, føde og klæde; den yngste Niels Nielsen i den tid han skal være i lære hos skrædderen i Gullev, som skal vare 1½ år, og derefter skal han have sin arvepart.
Se skifte nr. 526 + 593 + 789.

377. Jens Rasmussen Smed i Lerbjerg husmand 20/10-1774 F. 28a
Enke: Birthe Sørensdatter L.V. Hendes bror: Jørgen Sørensen i Jebjerg
Barn: på Bidstrup gods.
• Maren Jensdatter - 7 år, hjemme.
F.M. Niels Nielsen Ladefoged i Lerbjerg.

378. Maren Christensdatter i Haurum 4/11-1774 F. 30a
Enkemand: Rasmus Nielsen
Børn:
• Niels Rasmussen - 2½ år
• Søren Rasmussen - 3 uger
T.V. Afdødes far: Christen Jensen Knudsen.
Oplysning:
Der omtales enkemandens to svogre: Jens Christensen og Søren Christensen.

379. Anders Jensen i Kongstrup 29/5-1773 F. 32a
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Hendes bror: Niels Pedersen i Knudstrup.
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Anders Andersen - 10 år, hjemme hos stedmoderen.
• Anne Marie Andersdatter g.m. Schak Knudsen Nyeborg i Bøsbro (Brohuset).
F.M. for Anders: Mikkel Jørgensen i Kongstrup, der er den sal. mands søskendebarn og nærmest beslægtede.
Oplysninger:
Der omtales afdødes to stedsønner (der er enkens sønner):
• Peder Pedersen i Essendrup
• Niels Pedersen, tjener i stervboet.
Enkens søn Niels Pedersen fik udleveret sit frihedspas.
Arvinger og F.M. fordrede, at enken straks afstår gården.
Mikkel Jørgensen i Kongstrup fæstede gården og bestyrer den, indtil Anders Andersen bliver 18 år, - og forsørger ham. Der blev oprettet en kontrakt.
Afkaldskvittering fra Oluf Jensen af Bidstrup gods på hans tilfaldne arv efter hans sal. morbror Jens Olufsen i Houlbjerg. Se nr. 381.
Der er indestående arv i boet til Anne Olufsdatter. Inden hendes død boede hun hos afdøde Anders Jensen i Kongstrup.
Enken Kirsten Pedersdatter bor senere i Essendrup.
Se skifte nr. 264 + 924.

380. Anders Sørensen Smed i Hvorslev 5/12-1772 F. 47a
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Christen Poulsen i Hvorslev
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Thomasdatter:
• Søren Andersen - 30 år, tjener i Anneksgården i Gerning.
• Maren Andersdatter g.m. Jens Jørgensen Bødker i Hvorslev.
• Anne Andersdatter, tjener Fru Gehejmrådinde Desmercières i København.
• Karen Andersdatter, tjener Jens Aldrup i Amstrup.
• Else Andersdatter, vides ikke hvor er.
Barn af dette ægteskab:
• Jørgen Andersen - 4 år, hjemme.
Oplysning:
Anders Sørensen var tidl. smed i Hvorslev.
Se skifte nr. 316.

381. Mette Olufsdatter i Kongstrup Ugift 14/6-1773 F. 49b
Arving:
• Søstersøn: Oluf Jensen af Bidstrup gods, tjener nu i Ødum.
F.M. Beskikket: Mikkel Jørgensen i Kongstrup.
Oplysninger:
Sal. Anders Jensens enke oplyste, at afdøde havde arvepart efter hendes sal. bror Jens Olufsen i Houlbjerg indestående i sal. Anders Jensens stervbo, og den fraværende Oluf Jensen har ligeledes arv indestående efter hans morbror Jens Olufsen i Houlbjerg.
Skiftet blev genoptaget 16/10-1774. Denne gang mødte arvingen Oluf Jensen og hans halvbror Thomas Jensen, tjente i Granslev
Se skifte nr. 379.

382. Niels Mouritsen i Vrangstrup 2/12-1774 F. 51a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Søren Jensen Hollerup i Haurum.
Børn:
• Jens Nielsen - 30 år, g.m. Rasmus Pedersens datter i Haurum.
• Mourits Nielsen - 27 år, hjemme.
• Peder Nielsen - 12 år, hjemme.
• Kirsten Nielsdatter - 21 år, hjemme.
Oplysning:
Enken oplyste, at hun formedelst alderdomssvaghed vil afstå gården til sønnen Mourits Nielsen mod aftægt.

383. Anders Bentsen i Thorsø husmand 1/4-1773 F. 53b
Enke: Maren Frandsdatter L.V. Niels Smed i Thorsø
Børn:
• Bent Andersen - 28 år, tjener Niels Ladefoged i Thorsølund
• Johannes Andersen - 21 år, tjener Niels Knudsens enke i Tind.
• Mads Andersen - 15 år, tjener Søren Mikkelsen i Vejerslev.
• Maren Andersdatter g.m. Kjeld Nielsen, som for nærværende tid er tagskærer ved Frijsendal.
Oplysninger:
Afdødes redskaber var pantsat til Sr. Leenhard i Tulstrup mølle.
Sønnen Bent Andersen overtog fæstet.

384. Else Sørensdatter i Hvorslev 10/5-1775 F. 55b
Enkemand: Niels Joensen
Børn:
• Joen Nielsen - 9 år, hjemme.
• Sidsel Nielsdatter - 6 år, hjemme.
• Anne Nielsdatter - 5 år, hjemme.
• Birgitte Nielsdatter - 1 år, hjemme.
T.V. Deres mosters mand: Frands Eriksen i Vellev.
Oplysning:
Der omtales enkemandens bror: Jens Joensen.
Se skifte nr. 298 + 941.

385. Mogens Christensen i Hvorslev 12/1-1775 F. 57a
Børn:
• Karen Mogensdatter - 27 år
• Ellen Mogensdatter - 25 år
• Maren Mogensdatter - 23 år
• Anne Mogensdatter - 19 år
• Birthe Mogensdatter - 16 år
• Kirsten Mogensdatter - 14 år
• Johanne Mogensdatter - 10 år
F.M. Afdødes bror: Mikkel Christensen Mogensen i Houlbjerg.
Oplysning:
Den ældste datter Karen Mogensdatter blev g.m. Jens Christensen Væsel, der fæstede gården.

386. Margrethe Jensdatter i Vellev 7/6-1775 F. 58b
Enkemand: Peder Pedersen Brorup
Barn:
• Anne Pedersdatter - 9 år, hjemme.
T.V. Degnen Jens Amdisen i Vellev.
Oplysning:
Enkemanden havde overtaget gården for 12 år siden.
Se skifte nr. 628.

387. Jens Rasmussen i Lerbjerg 31/7-1775 F. 60b
Enke: Anne Jensdatter Bonde L.V. Hendes far: Jens Sørensen Bonde i
Vissing
Børn af hans tidl. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:
• Karen Jensdatter - 12 år, hos Rasmus Jensen Møller i Bægaard.
• Else Jensdatter - 10 år, hjemme.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Jensen - 2 år, hjemme.
• Marie Katrine Jensdatter - 5 år, hjemme.
F.M. for Karen Jensdatter: Rasmus Jensen Møller i Bægaard, som har påtaget sig
hendes opdragelse.
for Else Jensdatter: Niels Pedersen i Knudstrup.
for de 2 yngste: deres halvfarbror: Peder Pedersen i Borum.
Oplysninger:
Skiftebrev af 13/11-1765 efter Kirsten Nielsdatter. Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 295 + 553.

388. Anne Pedersdatter i Hagsholm 5/8-1775 F. 63a
Enkemand: Jens Lauridsen
Børn:
• Anne Jensdatter - 9 år
• Karen Jensdatter - 7 år
• Maren Jensdatter - 4½ år
• Øllegaard Jensdatter - 3/4 år
T.V. Jens Sørensen i Granslev på Bidstrup gods.
Se skifte nr. 652.

389. Maren Lauridsdatter i Haurum 4/12-1775 F. 64b
Enkemand: Jens Madsen
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Johan Johansen Dancher - 18 år, i lære hos skrædderen i Sall.
• Laurids Johansen Dancher - 15 år, er hos sin morbror, Sr. Molboe i Aarhus.
• Karen Johansdatter Dancher - 18 år, tjener Hollænderen på Søbygaard.
Barn af dette ægteskab:
• Søren Jensen
F.M. for de 3 ældste: Deres morbror: Jens Lauridsen Molboe i Aarhus.

390. Anne Pedersdatter i Enslev 29/12-1775 F. 68a
Enkemand: Rasmus Lauridsen
Arvinger:
• Bror: Thomas Pedersen - 54 år, i Enslev.
• Bror: Jens Pedersen - 53 år, i Houlbjerg, vanfør.
• Bror: Søren Pedersen - 50 år, hyrde i Aidt.
• Bror: Niels Pedersen - 45 år, hos broderen i Houlbjerg.
Oplysninger:
Skiftebrev af 11/2-1774 efter Rasmus Lauridsens 1. hustru: Kirsten Jensdatter.
Afdødes bror, Thomas Pedersens datter: Maren Thomasdatter arvede også.
Se skifte nr. 639.

391. Maren Nielsdatter i Lerbjerg Skovhus 22/2-1776 F. 69a
Enkemand: Peder Nielsen skovfoged
Hendes børn af tidl. ægteskab med Christen Rasmussen:
• Rasmus Christensen - 16 år, tjener Niels Ladefoged i Lerbjerg.
• Voldborg Christensdatter, hos sin mors moster, der var g.m. Jens Pedersen i Vissing på Frisenvold gods.
Barn af dette ægteskab:
• Christen Pedersen - 9 år, hjemme.
F.M. for de 2 ældste: Deres morbror Peder Nielsen i Vissing.
Oplysninger:
Skiftebrev af 15/1-1766 efter Christen Rasmussen.
Enkemanden lovede at forsørge sin stedsøn Rasmus, til han bliver 20 år.
Peder Nielsen i Vissing lovede at forsørge Voldborg Christensdatter.
Se skifte nr. 545 + 603.

392. Kirsten Pedersdatter i Haurum 26/3-1776 F. 70b
Enkemand: Christen Nielsen
Børn:
• Niels Christensen - 13 år, hjemme.
• Peder Christensen - 9 år, hos sin morbror Hans Pedersen i Vrangstrup.
• Anders Christensen - 6 år, hjemme.
• Søren Christensen - 12 uger, hjemme.
• Anne Helene Christensdatter - 11 år, hjemme.
• Maren Christensdatter - 3 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Hans Pedersen i Vrangstrup.
Oplysning:
Der nævnes enkemandens svoger: Søren Pedersen i Haurum og enkemandens
bror: Iver Nielsen i Haurum.

393. Anne Sørensdatter i Houlbjerg 30/4-1776 F. 73a
Enkemand: Søren Jensen Gammel
Arvinger: Hendes
• Mor: Karen Christensdatter, hos sin søn Peder Sørensen Hald i Houlbjerg.
• Bror: Peder Sørensen Hald - 40 år, i Houlbjerg
• Bror: Niels Sørensen - 38 år, i Lyngå.
• Søster: Maren Sørensdatter g.m. Søren Lykke i Laurbjerg.
Oplysning:
Skiftebrev af 21/2-1774 efter Søren Jensen Gammels tidl. hustru Kirsten Olufsdatter
Se skifte nr. 373.

394. Jens Mikkelsen i Vellev 2/5-1776 F. 74a
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Morten Hansen i Vellev
Arvinger: Hans
• Mor: Anne Jensdatter, på aftægt her i gården.
• Søster: Maren Mikkelsdatter g.m. Christen Pedersen i Enslev.
• Søster: Kirsten Mikkelsdatter g.m. Søren Sørensen i Vellev.
L.V. for Anne Jensdatter: Degnen Jens Amdisen i Vellev.
Oplysninger:
• Enken benævnes en enkelt gang i skiftet som Kirsten Nielsdatter.
• Afdødes far: Mikkel Jensen.
• Enken lovede at beholde og forsørge sin gamle. svigermor.
• Der var penge indestående hos sal. Mikkel Jensen, tilhørende Maren Christensdatter - se skifte nr. 170. Disse penge blev enken og hendes arvinger ansvarlige at udbetale.
• Enken beholdt gården.

395. Maren Poulsdatter i Mondrup (Aidt sogn) 16/9-1776 F. 74b
Enkemand: Peder Hansen
Børn:
• Thomas Pedersen - 25 år
• Poul Pedersen - 16 år
• Rasmus Pedersen - 13 år
• Hans Pedersen - 10 år
• Maren Pedersdatter g.m. Mogens Sørensen i Snåstrup (Framlev sogn).
• Kirsten Pedersdatter - 15 år
T.V. Enkemandens bror: Oluf Hansen i Borre.
Oplysning:
Enkemanden ønsker engang at afstå gården til sin yngste datter.
Se skifte nr. 577.

396. Jens Jensen i Danstrup 21/10-1776 F. 75a
Enke: Sidsel Jensdatter F.M. Hendes bror Jens Mogensen i Borridsø
Børn:
• Kirsten Jensdatter - 10 år, hjemme.
• Karen Jensdatter - 5 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Laurids Jensen Skiemt i Hvorslev.
Oplysninger.
Enken blev ved gården.
I underskriften blev Jens Mogensen kaldt for Mogens Jensen.
Se skifte nr. 317 + 661.

397. Maren Nielsdatter i Over Aarup Mølle (Vellev sogn) 11/11-1776 F. 76b
Enkemand: Jens Jensen West
Børn med hendes tidl. mand Peder Nielsen Møller:
• Niels Pedersen Bach - 23 år, for nærværende tid i Kina, forventes at hjemkomme til Michelsdag 1777.
• Jakob Pedersen Bach - 18 år, i Kastbjerg Mølle hos en tømmermand.
• Rasmus Pedersen Bach - 14 år, hjemme hos stedfaderen.
• Anne Marie Pedersdatter Bach - 21 år, tjener Major von der Osten i Fredericia.
F.M. Børnenes nærmeste beslægtede og søskendebarn: Borger og bager i Randers, Niels Bach.
Oplysninger:
Enkemanden fremlagde et skøde af 30/4-1734, en ager nr. 92 på Randers by's mark, kaldet Øster Vang, der tilhørte stervboen.
Se skiftebrev nr. 328 + 464 + 488.

398. Rasmus Mouritsen i Sall Smed 28/12-1776 F. 80b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Jørgen Simonsen i Futting.
Barn:
• Mourits Rasmussen - 3 år.
F.M. Afdødes far: Mourits Rasmussen Smed i Vellev.
Oplysninger:
Afdøde boede i et hus, der tilhørte bymændene.
Der omtales enkens fæstemand: Søren Nielsen fra Herskind.
Se skifte nr. 914.

399. Jens Pedersen i Haurum 15/3-1777 F. 81b
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Erik Nielsen i Haurum
Børn:
• Peder Jensen - 32 år, hjemme.
• Jørgen Jensen - 25 år, tjener Jens Nielsen i Haurum.
• Mette Jensdatter - 33 år, tjener præsten i Brabrand.
• Bodil Jensdatter g.m. Jens Madsen i Haurum.
• Anne Jensdatter g.m. skoleholder Frederik Johansen i Truust.
• Else Jensdatter - 20 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Rasmus Fogh i Haurum.

400. Ellen Mikkelsdatter i Houlbjerg 26/3-1777 F. 83a
Enkemand: Jens Nielsen
Børn af hendes tidl. ægteskab med Søren Christensen Hiulmand:
• Christen Sørensen - 14 år, hjemme.
• Mikkel Sørensen - 13 år, hjemme.
• Søren Sørensen - 10 år, hjemme.
Børn af andet ægteskab med enkemanden:
• Niels Jensen - 6 år, hjemme.
• Anders Jensen - 3 år, hjemme.
F.M. For de 3 ældste børn: Deres fars søskendebarn: Peder Thomasen i Houlbjerg.
T.V. for børnene i sidste ægteskab: Afdødes bror: Jens Mikkelsen i Granslev på Bidstrup gods.
Se skifte nr. 303.

401. Niels Lauridsen og hustru Maren Jensdatter på Friisholt
3/4-1777 F- 84b
Var opholdsmand og vægter på Friisholt.
Enke: Maren Jensdatter.
Niels Lauridsens børn:
• Inger Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Borridsø.
• Johanne Nielsdatter g.m. Rasmus Lund i Gerning.
• > Nielsdatter g.m. Mikkel Svensk i Borre.
Maren Jensdatters børn:
• Maren Pedersdatter - 25 år
• Kirsten > - 20 år. Der er ikke skrevet et efternavn.
• Mette > - 12 år. Der er ikke skrevet et efternavn.
F.M. Deres morbror: Søren Jensen Hollerup i Vellev.
Oplysning:
Enken døde kort efter i Vellev.

402. Ellen Pedersdatter i Farre (Sporup sogn) 3/6-1777 F. 85b
Enkemand: Laurids Nielsen. Husmand og selvejer.
Børn:
• Peder Lauridsen - 5 år
• Anne Lauridsdatter - 13 år
• Sidsel Lauridsdatter - 10 år
T.V. Afdødes far: Peder Pedersen i Farre.
Oplysninger:
Laurids Nielsen havde et skøde af 16/6-1776.
Enkemanden fremlagde et skiftebrev af 13/10-1766. I boet er der indestående datteren Anne Lauridsdatters mødrene arv. (Hun var datter af hans tidl. ægteskab med Anne Jensdatter.
Enkemanden agtede at indgå nyt ægteskab.
Se skifte nr. 584.

403. Jens Hiort i Snorum 15/5-1773 F. 86b
Tidl. mundkok ved Frijsenborg.
Enke: Øllegaard Lyhme L.V. Hendes svoger Jens Lauridsen Høeg
i Hammel.
Børn:
• Erhardt Hiort - 19 år, hjemme hos moderen. Som 23 årig er han i Holstebro.
• Christian Hiort - 17 år. Sorenskriver og fuldmægtig hos afdødes bror: Hr. assessor Hiort i Norge.
• Ove Hiort - 15 år, hjemme hos moderen. Efter faderens død rejste han også til Norge til farbroderen.
• Otte Christian Hiort - 9 år, hjemme.
F.M. P.g.a. Hr. assessor Hiorts fraværelse: Børnenes rette værge, deres nærmeste beslægtede: Søren Voldby fra Pøt Mølle.
Se skifte nr. 425 + 627.

404. Mikkel Christensen Mogensen i Houlbjerg 20/8-1776 F. 90a
Enke: Karen Rasmusdatter L.V. Jakob Jensen Smed i Houlbjerg
Børn:
• Rasmue Mikkelsen - 21 år
• Christen Mikkelsen - 18 år
• Margrethe Mikkelsdatter - 16 år
• Karen Mikkelsdatter - 11 år
• Inger Mikkelsdatter - 9 år
• Birthe Mikkelsdatter / Birgitte Mikkelsdatter - 7 år
F.M. Christen Jensen Rhoed i Hvorslev, da ingen af den afdødes 2 brødre er bosiddende i byen og ikke kunne antages eller betroes værgemålet.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 522 + 746.

405. Jens Andersen i Gejlund (Skjød sogn) 8/7-1777 F. 94b
Enke: Dorthe Sørensdatter L.V. Jens Rasmussen Sparregaard i Skjød
Børn af hans tidl. ægteskab
• Anders Jensen - 22 år, tjener Søren Andersen i Skjød.
• Mads Jensen - 19 år, tjener i Jebjerg på Bidstrup gods.
• Christian Jensen - 16 år, tjener i Lille Torup.
• Maren Jensdatter - 13 år, tjener Rasmus Madsen i Skjød.
F.M. Søren Nielsen Nedergaard i Svejstrup.

406. Niels Pedersen i Thorsølund Ladefoged 10/7-1777 F. 95b
Enke: Mariane Jensdatter L.V. Terkild Sørensen i Thorsø
Børn:
• Mikkel Nielsen - 16 år, hjemme.
• Peder Nielsen - 7 år, hjemme.
• Jens Nielsen - 5 år, hjemme.
• Abelone Nielsdatter - 14 år, hjemme.
• Kirsten Marie Nielsdatter - 12 år, hjemme.
• Ellen Nielsdatter - 10 år, hjemme.
F.M. Enevold Christensen i Futting, da ingen af afdødes brødre p.g.a. fraværelse eller alderdom kunne antages.
Oplysninger:
Enkens bror: Niels Jensen i Foldby.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 588 + 854.

407. Christen Nielsen Nedergaard i Vrangstrup Ugift. 23/11-1775 F. 98a
Hos Niels Sørensen i Vrangstrup.
Arvinger:
• Helbror: Søren Nielsen i Knudstrup. Død og efterladt:
> Mariane Sørensdatter - 30 år
• Helbror: Jeppe Nielsen. Død og efterladt:
> Niels Jepsen - 13 år
> Maren Jepsdatter - 16 år
• Helbror: Peder Nielsen - 61 år, i Laurbjerg.
• Helbror: Laurids Nielsen - 58 år, i Boe, Rougsø herred på Bidstrup gods.
• Helbror: Niels Nielsen i Laurbjerg. Død og efterladt:
> Peder Nielsen - 20 år
> Maren Nielsdatter - 18 år
> Anne Nielsdatter - 15 år
> Kirsten Nielsdatter - 12 år
• Helsøster: Anne Nielsdatter. Sidste gang g.m. med Peder Jensen, der boede her på stedet.
• Halvbror: Poul Nielsen - 39 år, i Lille Mølle på Vindum Overgaard gods.
• Halvbror: Søren Nielsen - 36 år, i Svejstrup på Bidstrup gods.
• Halvbror: Jens Nielsen - 37 år, i Vindum by på Vindum Overgaard gods.
• Halvbror: Jørgen Nielsen, tjener hos broderen i Svejstrup.
• Halvsøster: Maren Nielsdatter g.m. en bryggersvend i København.
• Halvsøster: Sidsel Nielsdatter g.m. Niels Ladefoged i Lyngå.
• Halvsøster: Kirsten Nielsdatter, tjener i København.
F.M. for Søren Nielsens, Jespers Nielsens og Niels Nielsens børn: Peder Nielsen i Laurbjerg.
L.V. for Anne Nielsdatter: Hendes ældste søn: Niels Sørensen i Vrangstrup.
Oplysninger:
Afdøde havde været røgter på Frijsendal.
Den afdøde havde en søstersøn: Jens Pedesen.

408. Christen Knudsen Brunt i Brundt (Skjød sogn) 17/6-1774 F. 102a
Enke: Catharine Løvell
Barn:
• Frederik Brunt.
Oplysninger:
Afdøde havde tidl. været livkusk hos Prinsesse Sophie Magdalena, nu regerende dronning i Sverige. Nu var han Kgl. pensionist.
Afdøde havde opholdt sig 1 3/4 år hos Sr. Gregers Hielm i Brundt, der var afdødes svoger.
Enken var boende i "Den forgyldte Oxe" i København.

409. Niels Sørensen Nedergaard i Haurum Husmand 30/10-1777 F. 104a
Enke: Birthe Poulsdatter L.V. Jens Nielsen i Haurum
Børn:
• Maren Nielsdatter - 12 år, hjemme.
• Kirsten Nielsdatter - 8 år, hjemme.
F.M. Jens Christensen i Haurum, der var beslægtet med afdøde.
Se skifte nr. 836 + 851.

410. Jens Andersen Tapdrup i Hvorslev 6/1-1778 F. 104b
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Hendes bror: Søren Christensen i Amstrup
Børn:
• Christen Jensen - 8 år, hjemme.
• Anne Jensdatter - 10 år, hjemme.
• Kirsten Jensdatter - 5 år, hjemme.
F.M. Laurids Jensen Schiemt i Hvorslev, da ingen af afdødes pårørende formedels fraværelse og alderdom kunne antages.
Oplysninger:
Afdøde var et vanfør og meget skrøbeligt menneske, der de sidste 10 år havde været sengeliggende.
Enken ønskede at blive ved gården; men p.g.a. dens slette tilstand forsøges der at finde en duelig karl til at fæste gården.
Se skifte nr. 216.

411. Rasmus Olufsen i Lerbjerg 26/1-1778 F. 106b
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Niels Nielsen Ladefoged i Lerbjerg
Børn:
• Oluf Rasmussen - 33 år, ved snedkerhåndværk og opholdt sig i Kongstrup.
• Søren Rasmussen - 30 år, hjemme.
• Christen Rasmussen - 26 år, hjemme.
• Jens Rasmussen - 17 år, hjemme.
• Anne Rasmusdatter g.m. Peder Nielsen i Vissing.
• Giertrud Rasmusdatter - 34 år, hjemme.
F.M. for Jens og Giertrud: Thomas Jensen Balle i Lerbjerg.
Oplysninger:
Enkens søster: Maren Sørensdatter opholdt sig på gården. Hun har arv indestående i boet efter hendes salig far og 2 brødre.
En af sønnerne fæstede gården.

412. Jens Jensen i Houlbjerg 30/1-1778 F. 108b
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Hendes bror Hans Jensen Gammel
Barn:
• Jens Jensen - 3 år.
F.M. Enkens bror: Søren Jensen Gammel.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 520.

413. Niels Mikkelsen i Thorsø 13/2-1778 F. 110b
Enke: Mette Christensdatter L.V. Bent Andersen i Thorsø
Børn:
• Christen Nielsen - 9 år
• Else Nielsdatter - 11 år
F.M. Jens Rasmussen Wolstrup, ladefoged på Thorsølund.
Se skifte nr. 657.

414. Jens Joensen i Nøddelund (Gullev sogn) 30/3-1778 F. 112b
Enke: Karen Jensdatter L.V. Hendes bror: Niels Meyersen i Brorup på
Allinggård gods
Barn:
• Jens Jensen - 2 år
F.M. Sognefogeden Niels Hesselberg i Nøddelund, da ingen på afdødes side
kunne betroes det.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 664.

415. Frands Gullev i Aabrohuset (Vellev sogn) 8/5-1778 F. 113b
Enke: Kirsten Isaksdatter L.V. Mølleren Jens Jensen West i Over Mølle
Børn:
• Christian Erhardt Frandsen - 26 år
• Isak Frandsen - 22 år
• Niels Frandsen - 18 år
• Mette Marie Frandsdatter g.m. Palle Sørensen, fæster af Aabrohuset.
Oplysninger:
Senere skrives, at Jens Jensen West boede i Neder Mølle.
På de 2 yngste børns vegne mødte Mikkel Jørgensen i Kongstrup.

416. Maren Jensdatter i Haurum 1/6-1778 F. 116a
Enkemand: Jens Nielsen Kierkegaard
Børn:
• Niels Jensen - 12 år
• Jens Jensen - 10 år
• Hans Jensen - 7 år
• Mariane Jensdatter - 1½ år
Se skifte nr. 554.

417. Søren Christensen Snedker i Danstrup Ugift 3/6-1778 F. 118a
Arvinger:
• Bror: Niels Christensen - 29 år
• Søster: Karen Christensdatter g.m. Mourits Nielsen i Vellev.
• Søster: Maren Christensdatter - 24 år, tjener i Houlbjerg.
• Søster: Anne Christensdatter - 20 år, tjener degnen i Hvorslev.
F.M. for Maren og Anne: Peder Iversen i Gerning.
Oplysning:
Den afdødes bror fæstede huset.

418. Peder Pedersen i Helstrup (Skjød sogn) 29/6-1778 F. 119a
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Mads Nielsen i Sølvsten.
Børn:
• Mette Pedersdatter - 29 år
• Peder Pedersen - 24 år
• Maren Pedersdatter - 22 år
• Sidsel Pedersdatter - 17 år
• Karen Pedersdatter - 14 år
F.M. Niels Mikkelsen i Helstrup, da afdødes 2 brødre ikke kunne betroes
formynderskabet, og ingen på enkens side kunne blive anordnet.
Oplysning:
Enken blev ved gården for senere at afstå den til sønnen Peder.

419. Karen Christensdatter i Lyngå 10/8-1778 F. 121b
Enkemand: Niels Sørensen Hald Husfæster
Hendes børn af tidl. ægteskab:
• Kirsten Nielsdatter - 19 år
• Christen Nielsen - 12 år
Børn af dette ægteskab:
• Karen Nielsdatter - 9 år
• Inger Nielsdatter - 6 år
Oplysninger:
Enkemanden havde 1/6 part halvgård i Lyngå.
"Denne skifteforretning, som her er begyndt at indføres og ej vedkommer dette gods, findes i Faurskovs gods' skifteprotokol.".

420. Kirsten Sørensdatter i Amstrup 23/8-1778 F. 121b
Enkemand: Jens Pedersen Indsidder.
Børn:
• Søren Jensen - 20 år
• Kirsten Jensdatter - 16 år
• Birthe Jensdatter - 13 år.

421. Kirsten Nielsdatter i Sall 12/9-1778 F. 122a
Enkemand: Christen Kold Husmand
Hendes barn af et tidl. ægteskab:
• Mette Nielsdatter
Barn af dette ægteskab:
• Niels Christensen.

422. Jens Christensen Glargaard i Haurum 1/6-1778 F. 123a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Hendes bror Jens Nielsen i Haurum Skovhus.
Børn:
• Birgitte Jensdatter (Birthe Jensdatter) - 21 år
• Christen Jensen - 13 år
• Karen Jensdatter - 10 år
F.M. Peder Roersen i Haurum, da ingen nærmere var på afdødes side.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

423. Kirsten Jensdatter i Bøstrup Mølle (Houlbjerg sogn) 20/11-1778 F. 127a
Enkemand: Simon Simonsen Møller
Barn:
• Jens Simonsen - 8 år
T.V. Enkemandens far: Simon Jensen i Houlbjerg.
Se skifte nr. 693 + 939.

424. Maren Nielsdatter i Vellev 10/12-1778 F. 129b
Enkemand: Mogens Christensen
Børn:
• Anne Mogensdatter - 8 år
• Maren Mogensdatter - 2 år
Se skifte nr. 704.

425. Afkaldskvittering 12/8-1778 F.131b
Christian Hiort og Ove Hiort i Christiania, og Otte Christian med kurator, efter deres salig far Jean Hiort.
Se skifte nr. 403 + 627.

426. Anne Frandsdatter i Glæsborg (Skjød sogn) 10/2-1779 F. 131b
Enkemand: Anders Poulsen
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Jens Sørensen:
• Karen Jensdatter - 19 år
Andre børn. Muligvis i dette ægteskab; men efternavnet stemmer ikke:
• Frands Sørensen - 2½ år
• Anne > - 13 år
• Maren > - 8 år
T.V. Afdødes bror: Christen Nielsen fra Lindgaard.
Oplysninger:
Se skifte nr. 255 efter Jens Nielsen.

427. Anne Caspersdatter i Sall 26/4-1779 F. 133a
Enkemand: Mads Pedersen
Hendes barn:
• Peder Jensen Grønlund, forvalter på Krabbesholm.
Barn af dette ægteskab
• Kirsten Madsdatter - 15 år, hjemme.

428. Karen Jensdatter i Sall 26/4-1779 F. 135a
Enkemand: Christen Pedersen
Barn:
• Karen Christensdatter - 14 dage gl. Døde kort efter.
T.V. Afdødes far: Jens Sørensen Hiulmand i Sall.
Oplysning:
Der var oprettet kontrakt mellem enkemanden og svigerforældrene.

429. Niels Jensen i Vellev Husmand 26/7-1779 F. 136b
Enke: Margrethe Christensdatter L.V. Jens Christensen i Tostrup Skovhus.
Barn:
• Jens Nielsen - 4 år
F.M. Afdødes søsters mand: Søren Jensen Væver i Hammel.

430. Jørgen Nielsen Bødker i Aptrup (Sall sogn) 31/8-1779 F. 137b
Enke: Bodil Eriksdatter L.V. Mads Pedersen i Sall
Arvinger:
• Hans mor: Mette Jørgensdatter.
• Bror: Christen Nielsen - 36 år, tjener i Hummelure.
• Bror: Jens Nielsen - 32 år, tjener i Søften.
• Bror: Anders Nielsen - 22 år, tjener i Futting.
• Søster: Anne Nielsdatter g.m. en spækhøker i København.
• Søster: Kirsten Nielsdatter g.m. husmand Hans Pedersen i Søften.
• Søster: Johanne Nielsdatter, ugift, tjener hos præsten i Trige.

431. Kirstine Nielsdatter i Tind 29/10-1779 F. 138b
Enkemand: Niels Poulsen
Arving: Afdødes
• Faster: Maren Andersdatter. Enke efter Jørgen Sørensen Lading i Sahl.
På hendes vegne mødte sønnen Anders Jørgensen, gårdmand i Sahl.

432. Bodil Lauridsdatter i Vellev 10/11-1779 F. 139a
Enkemand: Niels Jensen Siøgaard
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Søren Jensen Braad:
• Jens Sørensen Braad - 26 år
• Laurids Sørensen - 25 år
Barn af dette ægteskab:
• Søren Nielsen - 11 år
Se skifte nr. 314 + 591.

433. Maren Pedersdatter i Enslev 10/11-1779 F. 140b
Enkemand: Peder Andersen
Hendes barn af tidl. ægteskab med Søren Madsen.
• Anne Sørensdatter - 13 år
F.M. Barnets farbror: Jens Madsen i Vellev.
Se skifte nr. 355.

434. Jens Lauridsen og hustru Kirsten Sørensdatter i Houlbjerg
Døde straks efter hinanden. 18/11-1779 F. 142b
Børn:
• Søren Jensen - 32 år, gårdmand i Houlbjerg
• Laurids Jensen - 30 år, tjener i Houlbjerg.
• Rasmus Jensen - 28 år, tjener på Østergaard.
• Peder Jensen - 26 år, her i gården, er svagelig.
• Anders Jensen - 22 år, her i gården.
Oplysninger:
På Anders Jensens vegne mødte hans farbror: Jens Lauridsen i Tostrup.
Anders Jensen fæster gården, og broderen Peder forbliver hos ham.

435. Simon Jensen i Borridsø Smed 23/11-1779 F. 144b
Enke: Else Nielsdatter L.V. Niels Jepsen i Voldby
Hans børn af et tidl. ægteskab med Else Rasmusdatter:
• Jens Simonsen - 36 år, i Torrild på Rathlousdal gods.
• Johan Simonsen - 28 år, vides ikke hvor ej.
• Mette Simonsdatter - 31 år, g.m. Christian Mathiesen, skræddersvend i Aarhus.
• Johanne Simonsdatter - 24 år, tjener i Herskind på Frijsenborg gods.
Oplysning:
Enkens bror: Laurids Nielsen i Lading.

436. Maren Andersdatter i Hvorslev 26/11-1779 F. 146b
Enkemand: Jens Jørgensen Husmand
Børn:
• Mette Marie Jensdatter - 4 år, hjemme.
• Maren Jensdatter - ½ år, hjemme.
Se skifte nr. 523.

437. Oluf Pedersen i Houlbjerg Skovfoged 29/11-1779 F. 147b
Enke: Birthe Jensdatter L.V. Hendes bror: Jakob Jensen Smed i
Houlbjerg.
Børn:
• Jens Olufsen - 28 år, hjemme.
• Mette Marie Olufsdatter - 34 år g.m. korporal Peder Corneliussen Bruun i Randers.
• Maren Olufsdatter, tjener Jakob Urmager i Randers.
• Mette Olufsdatter - 24 år, hjemme.
F.M
Enkens bror: Jakob Jensen Smed i Houlbjerg.
Oplysninger:
På Mette Marie Olufsdatters vegne mødte Christen Madsen i Houlbjerg.
Sønnen Jens Olufsen fæster stedet.
Mette Marie Olufsdatter har en datter: Anne Marie.
Se skifte nr. 532.

438. Kirsten Thomasdatter i Haurum 14/12-1779 F. 149a
Enkemand: Christen Andersen Husmand
Arvinger: Afdødes
• Søstersøn: Thomas Sørensen - 24 år, tjener i Røgen på Søbygårds gods.
• Halvbrorsøn: Thomas Pedersen, husmand i Gullev på Frisholt gods.
Oplysning:
På Thomas Pedersens vegne mødte Peder Sørensen i Røgen.

439. Kirsten Terkildsdatter i Vidstrup 5/1-1780 F. 150b
Enke efter Niels Sørensen Wilsted. Hun havde siddet i uskiftet bo.
Hans arvinger:
• Søstersøn: Søren Poulsen i Laurbjerg.
• Brordatter: Birthe Poulsdatter g.m. husmand Peder Christensen i Haurum.
• Søsterdatter: Anne Rasmusdatter. Enke efter Lyderich Pedersen i Laurbjerg.
Hendes arvinger:
• Halvsøsterdatter: Mariane Sørensdatter, trolovet med husmand Thomas Pedersen i Gullev på Frisholt gods.
Oplysning:
Afdøde havde siddet til huse hos Christen Mikkelsen / Sørensen i Vidstrup (kaldes begge dele).

440. Anne Sørensdatter i Tostrup 2/2-1780 F. 152a
Enkemand: Hans Hansen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Rasmus Lauridsen:
• Laurids Rasmussen - 30 år, tjener i Vidstrup.
• Søren Rasmussen - 24 år
• Anne Rasmusdatter - 27 år, g.m. Niels Sørensen i Vester Velling på Ulstrup gods.
• Gyde Rasmusdatter - 25 år, tjener på Østergaard.
• Karen Rasmusdatter - 19 år, hjemme.
F.M. Christen Lauridsen i Vellev.
Oplysninger:
Enkemandens bror: Christen Hansen i Vellev.
Se skifte nr. 253.

441. Maren Andersdatter i Thorsø 5/2-1780 F. 153b
Enkemand: Kjeld Nielsen Hyrde
Børn:
• Anders Kjeldsen - 1½ år
• Maren Kjeldsdatter - 4 år
T.V. Blev indsat lægdsmanden Jens Ladefoged i Thorsølund.

442. Mette Kjeldsdatter i Tind 12/2-1780 F. 154b
Enke efter Jørgen Jensen Bødker
Børn:
• Kjeld Jørgensen, gårdmand i Nøddelund.
• Peder Jørgensen, har fæstet gården.
• Sidsel Jørgensdatter - 26 år, hjemme hos broderen.
Se skifte nr. 348 + 523.

443. Laurids Jørgensen i Tungelund 15/2-1780 F. 155a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Hendes bror Christen Lauridsen i Vidstrup
Hans børn fra et tidl. ægteskab:
• Christen Lauridsen - 20 år
• Maren Lauridsdatter - 30 år, g.m. Laurids Olufsen Riis, skrædder i Høbjerg på Palstrup gods.
• Sidsel Lauridsdatter - 21 år, tjener i Høbjerg.
• Anne Lauridsdatter - 18 år, hos sin farbror Christen Eriksen i Vejerslev.
Oplysning: Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 345.

444. Maren Hansdatter i Tind (Gerning sogn) 28/3-1780 F. 156b
Enke efter Jens Braad. Hun døde hos Peder Steffensen i Gerning. Arvinger: Afdødes
• Helbror: Christian Hansen i Vidstrup. Død og efterladt:
> Thoer Christiansen, tjener i Vellev præstegård.
> Hans Christiansen, i Vidstrup.
> Jens Christiansen, tjener Peder Pedersen i Danstrup.
> Peder Christiansen, tjener Mogens Nielsen i Danstrup.
> Kirsten Christiansdatter, tjener i Houlbjerg.
• Helsøster: Anne Hansdatter g.m. Peder Jørgensen i Danstrup. Død og efterladt:
> Hans Pedersen, skræddersvend.
> Karen Pedersdatter. Enke efter Peder Stephansen i Gerning.
• Halvbror: Søren Lauridsen. Indsidder i Gerning.
• Halvsøster: Lisbeth Lauridsdatter g.m. en regimentstambur i København. Død og efterladt:
> Anne Marie Jakobsdatter g.m. Anders Pedersen i Vistad.
• Halvsøster: Kirsten Lauridsdatter i Tind.

445. Peder Pedersen Steffensen i Gerning Husmand 30/3-1780 F. 158b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Anders Jensen, tjener i Aabrohuset.
Barn:
• Anne Pedersdatter - 2 år
F.M. Husmand
Peder Jensen i Vellev, da der ikke var nogen født værge.
Se skifte nr. 514.

446. Kjeld Rasmussen i Hvorslev 30/3-1780 F. 160a
Enke: Anne Mikkelsdatter L.V. Hendes bror: Rasmus Mikkelsen i Hvorslev
Børn:
• Mikkel Kjeldsen - 4 år
• Rasmus Kjeldsen - 2 år
F.M. Thomas Rasmussen i Hvorslev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 336 + 673.

447. Rasmus Pedersen i Haurum 13/4-1780 F. 161b
Arvinger: Afdødes
• Steddatter: Bodil Pedersdatter g.m. Jens Nielsen, her på stedet.
• Steddatter: Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Rasmussen i Stevnstrup på Frijsenvold gods.
• Steddatter: Anne Pedersdatter, i København.
Oplysning:
Jens Nielsen var tilstede på sin hustru og arvingers vegne, og han frasagde sig arv og gæld.
Se skifte nr. 176.

448. Niels Christensen Bundgaard i Borridsø 28/4-1780 F. 163a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Mogens Nielsen i Danstrup
Børn:
• Jens Nielsen - 19 år, tjener i Borridsølund.
• Christen Nielsen - 16 år, hjemme.
• Søren Nielsen - 11 år, hjemme.
• Laurids Nielsen - 4 år, hjemme.
• Mette Nielsdatter - 8 år, hjemme.
F.M. Afdødes søsters mand: Niels Nielsen i Borridsø.

449. Jeppe Pedersen i Vejerslev 3/5-1780 F. 164b
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Hendes bror Peder Pedersen i Borre.
Barn af hans tidl. ægteskab:
• Laurids Jeppesen - 36 år
Barn af dette ægteskab:
• Anne Jeppesdatter - 23 år.
F.M. for Anne: Afdødes søsters søn: Christen Jensen i Salpeterhuset.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 87 + 720.

450. Maren Mikkelsdatter i Enslev 5/5-1780 F. 165a
Enkemand: Christen Pedersen
Barn:
• Anne Christensdatter - 7 år
T.V. Søren Sørensen Bach i Vellev.

451. Kirsten Christensdatter i Vidstrup 18/5-1780 F. 166b
Enkemand: Jens Nielsen
Barn:
• Mariane Jensdatter (umyndig)
T.V. Enkemandens bror: Niels Nielsen i Lerbjerg.

452. Sidsel Pedersdatter i Tostrup 17/7-1780 F. 167b
Enkemand: Niels Andersen
Børn:
• Jens Nielsen - 33 år, hjemme.
• Knud Nielsen - 16 år, hjemme.
• Inger Nielsdatter g.m. Søren Mikkelsen i Vejerslev.
• Karen Nielsdatter g.m. Jens Christian Jensen i Hjulhuset.
• Else Nielsdatter - 24 år, hjemme.
T.V. Afdødes søsters mand: Peder Pedersen i Granslev på Bidstrup gods.
Oplysning:
Faderen havde overladt fæstet på halvdelen af gården til sønnen Jens.
Se nr. 558 + 667.

453. Margrethe Thomasdatter i Borridsø 3/5-1780 F. 170a
Enke efter Christen Lund.
Børn:
• Erik Christensen - 50 år, hjemme.
• Thomas Christensen - 46 år, gift i Borridsø.
• Rasmus Christensen - 32 år, i Nøddelund.
• Zille Christensdatter - 40 år, g.m. Peder Rasmussen Lading på Frisenborg gods.
• Mariane Christensdatter - 28 år, hjemme.
• Anne Christensdatter - 24 år, tjener Joseph Sørensen i Gerning.
F.M. for døtrene: Peder Jørgensen i Vejerslev.
Oplysninger:
Mikkel Bundgaard i Nøddelund fremviste skiftebrev af 5/6-1722. Han havde endnu mødrene arv indestående i boet.
Erik Christensen har tjent i gården i 23 år, siden hans fars død. Han fæstede gården efter moderens død. Han skal udbetale til sin halvbror Mikkel Christensen dennes fordring.
Se skifte nr. 525.

454. Jens Kræmmer i Thorsø 15/8-1780 F. 171b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Terkild Sørensen i Thorsø.
Børn:
• Anders Jensen - 44 år
• Niels Jensen - 40 år
• Rasmus Jensen - 39 år
• Niels Jensen - 38 år, tjener i Randers.
• Søren Jensen - 34 år
• Dorthe Jensdatter g.m. Jens Graugaard i Sall.
Oplysninger:
Sønnen Anders Jensen har i mange år haft fæste på halvdelen af stedet og skal nu fæste hele gården. Moderen får aftægt hos ham, og han bygger et hus til hende.
Sønnen Søren Jensen, der er "svagelig i øjnene" skal blive på gården og have huset efter moderens død.

455. Mads Nielsen i Sølvsten (Skjød sogn) 27/9-1780 F. 172a
Enke: Bodil Nielsdatter L.V. Gregers Hielm i Brundt
Børn:
• Niels Madsen - 25 år, hjemme.
• Søren Madsen - 20 år, hjemme.
• Peder Madsen - 14 år, hjemme.
• Enevold Madsen - 10 år, hjemme.
• Jens Madsen - 4 år, hjemme.
• Christine Madsdatter - 21 år, hjemme.
• Maren Madsdatter - 7 år, hjemme.
F.M. Enkens bror: Jesper Nielsen i Voer Mølle på Bidstrup gods, da afdøde
ingen søskende eller søskendebørn har efterladt sig, som dertil kan antages.

456. Frands Smed og hustru Maren Sørensdatter i Houlbjerg
11/10-1780 F. 174a
Sad til huse hos Mikkel Mogensens enke i Houlbjerg. Ægtefællerne døde straks efter hinanden.
Børn:
• Søren Frandsen - 35 år, husmand i Folby på Frijsenborg gods.
• Peder Frandsen - 32 år, tjener i Lopdrup på Bidstrup gods.
• Christen Frandsen - 25 år, tjener på Østergaard.
• Niels Frandsen, tjener i Laurbjerg.
• Abelone Frandsdatter - 29 år, tjener i Houlbjerg.
• Kirsten Frandsdatter - 17 år, tjener i Haurum.
F.M. Deres morbror: Peder Lindgaard i Houlbjerg.
Se skifte nr. 966.

457. Kirstine Mikkelsdatter i Vellev 27/11-1780 F. 175b
Enkemand: Christoffer Rasmussen Skomager
Barn:
• Rasmus Christoffersen - 12 år.

458. Oluf Hansen i Borre 8/2-1781 F. 176a
Enke: Inger Poulsdatter L.V. Peder Pedersen i Borre.
Børn:
• Poul Olufsen - 31 år
• Maren Olufsdatter g.m. Søren Andersen i Naderup, Grønbæk sogn på Allinggaard gods.
• Kirsten Olufsdatter - 18 år
• Else Olufsdatter - 11 år
• Maren Olufsdatter - 6 år
F.M. Poul Simonsen i Astrup og Thomas Pedersen fra Mondrup, der begge er børnenes pårørende.
Oplysning:
Enken afstår gården til sønnen Poul Olufsen, og der blev oprettet kontrakt mellem dem.
Se skifte nr. 500 + 600 + 897.

459. Laurids Pedersen i Thorsø 23/2-1781 F. 176b
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Ung Peder Christensen i Thorsø.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Sørensdatter:
• Maren Lauridsdatter g.m. Rasmus Rytter i Futting.
• Kirsten Lauridsdatter g.m. Laurids Buch i Bjerre.
• Anne Lauridsdatter g.m. Jørgen Jespersen i Vejerslev.
• Margrethe Lauridsdatter g.m. Christen Sørensen i Vellev.
• Sidsel Lauridsdatter g.m. Rasmus Pedersen Haargaard i Vejerslev.
Børn af dette ægteskab:
• Maren Lauridsdatter - 22 år, hjemme.
• Peder Lauridsen - 19 år, hjemme.
F.M. for de to yngste børn: Gammel Peder Christensen i Thorsø.
Se skifte nr. 165 + 461.

460. Maren Jensdatter i Vidstrup 2/3-1781 F. 178a
Enkemand: Christen Sørensen
Afdødes børn af et tidl. ægteskab med Simon Jensen:
• Kirsten Simonsdatter g.m. Hans Hansen i Tostrup.
• Abelone Simonsdatter - 18 år, hjemme.
F.M. for Abelone: Hendes halvbror Poul Simonsen i Astrup.
Se skifte nr. 306 + 335 + 363.

461. Margrethe Pedersdatter i Borre Enke 24/11-1779 F. 179a
Enke efter Peder Smed. Sad til huse hos gårdmand Johannes Fisker i Borre.
Arvinger: Hendes
• Bror: Christen Pedersen. Død og efterladt:
> Johannes Christensen Fisker, her på stedet.
• Bror: Peder Pedersen Dommer, gårdmand i Vejerslev.
• Bror: Søren Pedersen, i Borre.
• Bror: Jens Pedersen, gårdmand i Haldum på Frijsenborg gods.
• Bror: Niels Pedersen, husmand i Borridsø.
• Søster: Anne Pedersdatter i Thorsø. Død og efterladt:
> Anders Sørensen i Glæsborg.
> Christen Sørensen i Herskind.
> Abelone Sørensdatter. Enke i København.
> Maren Sørensdatter g.m. Laurids Pedersen i Thorsø. Død og efterladt:
» Maren Lauridsen g.m. Rasmus Rytter i Futting.
» Kirsten Lauridsdatter g.m. Laurids Buch i Bjerre på Boller gods.
» Anne Lauridsdatter g.m. Jørgen Jespersen i Vejerslev.
» Margrethe Lauridsdatter g.m. Christen Sørensen i Vellev.
» Sidsel Lauridsdatter g.m. Rasmus Haargaard i Vejerslev.
• Søster: Maren Pedersdatter g.m. Carl Rosmand i Aarhus. Opholder sig hos Jens Pedersen i Haldum.
• Halvsøster: Maren Pedersdatter i Gullev på Frisholt gods. Død og efterladt:
> Kirsten Christensdatter g.m. Laurids Jensen, gårdmand i Gullev.
> Sidsel Christensdatter, tjener hos Laurids Jensen i Gullev.
Oplysning:
Afdøde havde en søsterdatters datter: Margrethe Lauridsdatter i Vejerslev.
Se skifte nr. 463.

462. Maren Jensdatter i Vellev 22/3-1781 F. 181b
Enkemand: Jens Eriksen
• Jens Jensen - 15 år
• Anne Jensdatter - 12 år
T.V. Afdødes brødre: Morten Jensen og Jens Jensen, begge i Vellev.

463. Afkaldskvittering. 17/4-1781 F. 182a
Jens Pedersen Fisker i Haldum efter hans sal. søster Margrethe Pedersdatter i Borre, har modtaget sin arv efter skifte af 21/3-1781. Han har samtidig modtaget sin søster Maren Pedersdatters arv, og giver afkald på hendes mand, Carl Rosmands vegne.
Se skifte nr. 461.

464. Jakob Pedersen Bach i Over Mølle (Vellev sogn) 27/11-1780 F. 182b
Stedsøn af Jens Jensen West, møller i Over Mølle.
Arvinger:
• Bror: Niels Pedersen Bach - 26 år, rejser på Kina. Brev af 5/11-1777: Opholdt sig i Holland, siden er intet hørt fra ham.
• Bror: Rasmus Pedersen Bach - 18 år, opholder sig i møllen hos sin stedfar.
• Søster: Anne Marie Pedersdatter g.m. rebslager Hans Rasmussen Langeland i Vejle.
F.M. for Niels og Rasmus: Niels Bach, Borger og bager i Randers; men da
han ikke mødte, blev beskikket Jens Amdisen i Vellev.
Se skifte nr. 328 + 397 + 488.

465. Niels Mouritsen i Vellev 4/4-1781 F. 183b
Enke: Kirsten Madsdatter L.V. Mikkel Madsen i Vellev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:
• Giertrud Nielsdatter g.m. Mikkel Madsen i Vellev.
• Mourits Nielsen, i Vellev.
• Else Nielsdatter g.m. Peder Lauridsen i Vrangstrup.
Barn af dette ægteskab:
• Karen Nielsdatter - 12 år
F.M. for Karen: Hendes halvbror: Mourits Nielsen i Vellev.

466. Søren Sørensen Sort i Sall 5/6-1781 F. 184a
Enke: Kirsten Frandsdatter L.V. Thomas Jensen i Astrup.
Barn:
• Søren Sørensen - 8 år.
F.M. Enkens bror: Niels Frandsen i Aidt.
Oplysning: Enken bliver ved gården.

467. Anne Jensdatter i Vidstrup 10/7-1781 F. 185b
Enkemand: Christen Christensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Søren Lauridsen:
• Jens Sørensen - 26 år, tjener her ved stedet.
• Laurids Sørensen - 23 år, tjener Søren Hesselberg i Tind.
• Marie Katrine Sørensdatter - 14 år, hjemme.
• Anne Marie Sørensdatter - 10 år, hjemme.
F.M. for døtrene: Hans Hansen i Tostrup og Christen Sørensen i Vidstrup.
Se skifte nr. 943.

468. Rasmus Mikkelsen Kiersgaard i Lerbjerg 2/5-1781 F. 187a
Enke: Bodil Svendsdatter L.V. Hendes søskendebarn Jens Madsen i Lyngå
Børn:
• Christen Rasmussen - 26 år
• Mikkel Rasmussen - 19 år, er i Røde Vejrmølle Kro på Sjælland.
• Svend Rasmussen - 18 år
• Peder Rasmussen - 14 år
• Jens Rasmussen - 5 år
• Abelone Rasmusdatter g.m. Christen Christensen Bording i Røde Vejrmølle Kro på Sjælland.
• Kirsten Rasmusdatter - 16 år, vanfør.
• Anne Marie Rasmusdatter - 12 år, hos søsteren på Sjælland.
• Johanne Marie Rasmusdatter - 8 år
Oplysninger:
Enkens bror: Niels Svendsen i Kraiberghuset ved Bidstrup.
Afdødes søster: Johanne Mikkelsdatter g.m. Jens Knudsen Astrup i København.
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 606.

469. Christen Nielsen i Houlbjerg 8/8-1781 F. 189b
Skrædder og indsidder.
Enke: Anne Mikkelsdatter L.V. Hendes bror Rasmus Mikkelsen i Laurbjerg
Arving:
Hans far: Niels Dreyer i Granslev på Bidstrup gods.

470. Peder Kiersgaard i Sall 27/9-1781 F. 190b
Gårdmand og lægdsmand.
Enke: Henriette Margrethe Hieronymusdatter L.V. Jens Sørensen Bach i Sall
Hans barn af et tidl. ægteskab med Maren Christensdatter:
• Christen Pedersen - 34 år, beboer en gård i Sall.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Pedersen Kiersgaard - 31 år, beboer Thorsø Mølle.
• Hieronymus Pedersen - 30 år, har fået fæstet på gården.
• Frands Pedersen Kiersgaard - 26 år, hjemme
Oplysning:
Enken går på aftægt hos sønnen Hieronymus.
Se skifte nr. 73.

471. Dorthe Lauridsdatter i Aptrup (Sall sogn) 6/10-1781 F. 191a
(I skiftet kaldes hun også Dorthe Simonsdatter)
Enkemand: Anders Lauridsen Aftægtsmand
Børn:
• Lanrids Andersen - 14 år, er i Kvolbæk
• Maren Andersdatter - 6 år, er i Sall
T.V. Afdødes bror: Peder Simonsen i Haurum.
Se skifte nr. 835 + 839.

472. Maren Jensdatter i Vellev 5/11-1781 F. 191b
Enkemand: Jens Nielsen Rytter
Hendes barn af et tidl. ægteskab:
• Jens Mikkelsen - umyndig
F.M. Afdødes søsters mand: Anders Pedersen Nedergaard i Vellev.

473. Jens Jensen i Hvorslev Smed 17/1-1782 F. 192a
Enke: Margrethe Jensdatter L.V. Hendes svigersøn Søren Christensen i
Børn: Hvorslev.
• Jens Jensen - 15 år
• Niels Jensen - 11 år
• Maren Jensdatter - 17 år
• Mette Kierstine Jensdatter - 7 år
• Maren Jensdatter - 21 år, g.m. Søren Christensen i Hvorslev.
F.M. Søren Jensen Kræmmer i Borre, siden ingen på afdødes side kunne betroes - eller var overværende.
Se skifte nr. 658.

474. Peder Christensen i Haurum 22/2-1782 F. 193b
Enke: Birthe Poulsdatter L.V. Jens Nedergaard i Haurum.
Arving: Afdødes
• Halvbror: Niels Christensen i Hadsten.
Oplysninger:
Enken fremlagde et skiftebrev af 30/10-1777 efter hendes tidl. mand Niels Sørensen Nedergaard, og der er arv indestående i boet til deres børn:
• Maren Nielsdatter
• Kirsten Nielsdatter
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 409.

475. Niels Rasmussen i Farre (Sporup sogn) Ugift 8/1-1782 F. 194b
Arvinger:
• Halvfarbror: Anders Rasmussen i Farre.
• Faster: Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen Møller i Bægaard på Bidstrup gods.
• Morbror: Gregers Nielsen i Farre.
• Morbror: Jørgen Nielsen i Farre.
• Morbror: Jens Nielsen i Voel på Silkeborg gods.
• Morbror: Søren Nielsen. Død og efterladt:
> Anne Sørensdatter, hos Peder Haugaard i Farre, som er hendes F.M.
> Mette Sørensdatter, hos Peder Haugaard i Farre, som er hendes F.M.

476. Sidsel Jensdatter i Holm Skovhus (Vellev sogn) 21/3-1782 F. 196a
Enkemand: Frederik Axelsen
Børn:
• Axel Frederiksen - 10 år
• Jens Frederiksen - 6 år
• Karen Frederiksdatter - 4 år
F.M. Afdødes bror: Laurids Jensen i Tostrup.
Se skifte nr. 764.

477. Birthe Pedersdatter i Vejerslev 10/4-1782 F. 198a
Enkemand: Jens Jensen Smed
Børn:
• Peder Jensen - 24 år, hjemme.
• Jens Jensen - 20 år
• Birthe Jensdatter g.m. Niels Jensen Aagaard, gårdmand i Horn på Tvilum gods.
• Anne Jensdatter g.m. Christen Pedersen i Enslev.
• Sidsel Marie Jensdatter - 25 år - skal være i København og g.m. en gartner på en herregård 2 mil fra København.
Oplysning:
På den fraværende datters vegne blev beskikket degnen P.Fisker i Vejerslev.

478. Erik Christensen Fisker i Vejerslev Ugift 9/6-1781 F. 199b
Arvinger:
• Bror: Christen Christensen Fisker i Vejerslev.
• Bror: Jens Christensen Fisker i Hvorslev. Død og efterladt:
> Christen Jensen -15 år. (Han kaldes fejlagtig for Christen Christensen.)
F.M. Hans morbror: Peder Sørensen i Hvorslev.
• Søster: Karen Christensdatter g.m. Søren Andersen i Aptrup. Død og efterladt:
> Anders Sørensen - 18 år
F.M. Hans far: Søren Andersen i Aptrup.

479. Jens Jensen Glad i Lerbjerg Indsidder 9/4-1778 F. 200b
Enke: Anne Jørgensdatter L.V. Niels Nielsen Ladefoged i Lerbjerg
Arving: Afdødes
• Far: Jens Glad i Aarhus.
Oplysninger:
På Jens Glads vegne mødte Rasmus Mikkelsen i Lerbjerg.
Afdøde druknede for kort tid siden i Svejstrup å.

480. Niels Rasmussen i Houlbjerg Husmand 12/4-1782 F. 202a
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Christen Madsen i Houlbjerg
Barn:
• Maren Nielsdatter - 16 år
F.M. Oluf Rasmussen i Bøstrup.
Se skifte nr. 760.

481. Kirsten Sørensdatter i Houlbjerg 13/5-1782 F. 202b
Enkemand: Hans Jensen Gammel
Arvinger: Afddødes
• Mor: Maren Pedersdatter, opholder sig i Houlbjerg.
• Helbror: Jakob Sørensen - 29 år, smedesvend i Lyngå.
• Helsøster: Karen Sørensdatter - 27 år, tjener i Houlbjerg.
• Helsøster: Anne Sørensdatter - 38 år, angives at være i Stockholm i Sverige.
• Halvbror: Søren Madsen - 48 år, i Houlbjerg.
• Halvbror: Mikkel Madsen - 45 år, i Vellev.
• Halvsøster: Karen Madsdatter - 47 år g.m. Jens Eriksen Hollerup i Vellev.
• Halvsøster: Maren Madsdatter - 40 år g.m. Jens Christensen Bundgaard i Vellev.
Oplysning: Enkemandens bror Thøger Jensen har arv efter far og mor i gården.

482. Wogn Thomasen Hvass i Katvad Mølle Møller 13/6-1781 F. 204b
(Vejerslev sogn)
Enke: Sophie Hansdatter L.V. Hr. David Borgen i Vejerslev.
barn:
• Thomas Hvass - 16 år
F.M. I den fødte værge: Christian Hvass' sted blev beskikket degnen Jens Amdisen i Vellev, som er den afdødes her på egnen nærmest beslægtede.
Oplysninger:
Afdøde var død den 5/6-1781 hos sin svoger Peder Nielsen Smed i Allerslev på Ledreborg grevskab.
Møllersvenden Peder Pedersen Væsel blev tilforpligtet at være ansvarlig for boet.
Enkens søster: Jomfru Hansen på Søbygaard.
Der er et fæstebrev på Katvad Mølle af 9/4-1756 til en af sal. Thomas Hvass' to sønner, enten Christian Carl Thomasen Hvass eller Wogn Thomasen Hvass, nu opholdende sig hos deres mor Else Nielsdatter Riis ved Frijsendal.
Afdødes svoger: David Borgen, sognepræst for Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne.
Afdødes morbror: Degn Jens Amdisen i Vellev.
Afdødes bror: Christian Thomasen Hvass, forpagter på Hvilsbjerg i Gauerslund sogn.
Der var en stor gæld i boet, og enken frasagde sig arv og gæld. Hun fik lov til at bo i møllen, så længe hun var enke.
Se skifte nr. 149.

483. Anne Pedersdatter i Aidt 18/5-1782 F. 227b
Enkemand: Jens Nielsen Kollerup Indsidder
Hendes børn:
• Peder Pedersen - 15 år
• Peder Pedersen - 12 år
• Mette Marie Pedersdatter - 21 år
• Anne Johanne Pedersdatter - 8 år
F.M. Beskikket: Sognefoged Peder Krog i Aidt.

484. Henrich Christensen Skrædder i Aptrup (Sall sogn) 4/6-1782 F. 228a
Enke: Maren Madsdatter L.V. Hendes bror Peder Madsen i Aptrup.
Børn:
• Christen Henrichsen - 16 år
• Sophie Katrine Henrichsdatter - 29 år, et jammerligt vanfør menneske.
• Karen Henrichsdatter - 28 år
• Mette Henrichsdatter - 26 år
• Anne Kirstine Henrichsdatter - 24 år
• Maren Henrichsdatter - 20 år
F.M. Christen Pedersen Skrædder i Sall.
Oplysninger:
Enken afstår gården til Poul Rasmussen af Thorsø, og han skal udbetale arven til børnene, undtagen Sophie Katrine, der bliver hos moderen og hendes søster Mette.
Afdøde var gårdmand.

485. Maren Sørensdatter i Tungelund 20/6-1782 F. 229b
Enkemand: Niels Mikkelsen
Børn:
• Søren Nielsen - 15 år, hjemme.
• Mikkel Nielsen - 7 år, hjemme.
• Peder Nielsen - 6 år, hjemme.
• Anders Nielsen - 5 år, hjemme.
• Marie Nielsdatter - 8 år, hjemme. (Hun kaldes senere i skiftet for Maren Nielsdatter)
• Anne Katrine Nielsdatter - 3 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror Søren Sørensen Leth i Aidt.

486. Søren Joensen i Sall Kromand 26/7-1782 F. 231b
Enke: Anne Margrethe Lauridsdatter Høst L.V. Jens Sørensen Bach i Sall.
Børn:
• Birthe Sørensdatter - 15 år
• Katrine Sørensdatter - 9 år
F.M. Afdødes bror: Niels Joensen i Hvorslev.
Se skifte nr. 780.

487. Jens Jensen Bach og hustru Kirsten Sørensdatter i Thorsø
Børn: 2/8-1782 F. 234a
• Jens Jensen - 30 år - har fæstet gården.
• Søren Jensen - 28 år, hjemme.
• Sidsel Jensdatter - 34 år, hjemme.
• Kirsten Jensdatter - 26 år, hjemme.
F.M. for døtrene: Deres nabo: Terkild Sørensen i Thorsø.

488. Rasmus Pedersen Bach i Over Mølle Ugift 8/8-1782 F. 234b
Jens Jensen West's stedsøn, der var i snedkerlære hos Laurids Mikkelsen i Horsens.
Arvinger:
• Bror: Niels Pedersen - 27 år. Han var rejst til Kina; men efter sidste brev af 5/11-1777 opholdt han sig i Holland, og siden er der intet nyt om ham.
• Søster: Anne Marie Pedersdatter g.m. Hans Rasmussen Langeland, rebslager i Vejle.
Se skifte nr. 328 + 397 + 464.

489. Maren Sørensdatter i Borre 21/10-1782 F. 235b
Enkemand: Jens Rasmussen Husmand
Arvinger: Afdødes
• Helbror: Jens Sørensen, i Granslev på Bidstrup gods.
• Helbror: Simon Sørensen, opholder sig hos broderen i Granslev.
• Helbror: Niels Sørensen. Død og efterladt:
> Søren Nielsen, opholder sig hos moderen i Kristrup ved Randers.
• Søster: Maren Sørensdatter i Gerning. Død og efterladt:
> Margrethe g.m. Peder Brandsen i Houlbjerg.
Oplysning:
Da ingen arvinger var mødt, blev Jens Pedersen i Borre beskikket på deres vegne.

490. Mette Pedersdatter i Sall 9/11-1782 F. 236b
I skiftet kaldes afdøde også for Maren Pedersdatter.
Enkemand: Jens Jensen Aagaard
Børn:
• Peder Jensen - 16 år, hjemme.
• Jens Jensen - 9 år, hjemme.
• Søren Jensen - 5 år, hjemme.
• Kirsten Jensdatter - 17 år, hjemme.
• Helle Jensdatter - 8 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Christen Pedersen i Sall.
Se skifte nr. 629.

491. Jens Jepsen i Haurum Kromand 24/6-1782 F. 237b
Enke: Anne Christine Lauridsdatter L.V. Hendes farbror Hans Sørensen i
Hammel
Børn:
• Laurids Jensen - 9 år
• Kirstine Jensdatter - 12 år
F.M. Afdødes bror: Niels Jepsen i Aidt.
Oplysning:
Enken blev gift med Johan Jessen.

492. Niels Jensen Kræmer i Thorsø Husmand 18/2-1783 F. 241b
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Søren Poulsen
Børn:
• Maren Nielsdatter - 16 år
• Peder Nielsen - 12 år
• Kirsten Nielsdatter - 11 år
• Mariane Nielsdatter - 7 år
• Anne Nielsdatter - 5 år
• Anne Marie Nielsdatter - 4 år
F.M. Afdødes bror: Rasmus Kræmer i Sall.

493. Christen Jensen Rhoed i Hvorslev Lægdsmand 4/4-1783 F. 242b
Enke: Anne Pedersdatter Møller L.V. Søren Nielsen på Hvorslevgaard.
Børn:
• Peder Christensen - 23 år
• Christen Christensen - 18 år
• Jens Christensen - 13 år
• Inger Christensdatter - 15 år
F.M. for de to ældste sønner: Niels Nielsen Enggaard i Gullev, som var søskende-
barn til den afdøde.
for de to yngste børn: Palle Sørensen i Aabrohuset, som er deres søskende-
barns mand.

494. Rasmus Nielsen Fogh i Gejlund (Skjød sogn) 28/4-1783 F. 244a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Peder Rasmussen i Haurum.
Børn:
• Christen Rasmussen - 16 år
• Niels Rasmussen - 2 år
• Sidsel Rasmusdatter - 12 år
F.M. Afdødes bror: Jørgen Nielsen i Voldby.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 527.

495. Kirsten Thomasdatter i Vejerslev 24/5-1783 F. 246a
Enkemand: Peder Jensen
Børn:
• Thomas Pedersen - 11 år
• Søren Pedersen - 8 år
• Jens Pedersen - 6 år
• Maren Pedersdatter - 2 år, hos Peder Pedersen i Borre.
• Poul Pedersen - 7 uger, hos Niels Madsen i Borridsø.
T.V. Afdødes bror: Peder Pedersen i Borre. (Han modtog Marens arv)
Se skifte nr. 538 + 808.

496. Jens Sørensen i Salpeterhuset i Aidt 15/11-1782 F. 248b
Enke: Anne Jørgensdatter L.V. Mads Sørensen i Aidt. Senere hendes
svoger: Niels Jensen Frandsen i Amstrup.
Arvinger: Afdødes
• Halvbror: Oluf Rasmussen i Bøstrup. Han kaldes også Otto Rasmussen.
• Halvbror: Niels Rasmussen, var husmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Maren Nielsdatter - 18 år g.m. Jens Nielsen i Houlbjerg.
• Helsøster: Mette Sørensdatter g.m. Christen Nielsen Hiulgaard i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Søren Christensen Hiulmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
» Christen Sørensen - 20 år
» Mikkel Sørensen - 18 år
» Søren Sørensen - 15 år
F.M. Deres stedfar: Jens Nielsen i Houlbjerg.
• Halvsøster: Anne eller Maren Rasmusdatter (hun kaldes begge dele) g.m. Peder Thomasen i Houlbjerg.
• Halvsøster: Anne Rasmusdatter g.m. Peder Thomasen i Houlbjerg.
Oplysning:
Der var oprettet en kontrakt mellem den afdøde og den nye fæster Christen Jensen.

497. Anne Marie Anthony (født Bagge) på Østergaard (Vellev sogn)
10/8-1783 F. 251b
Enkemand: Christoffer Anthony Forpagter
Hendes børn af et tidl. ægteskab med forpagter Hans Pallesen Munch:
• Christen Munch - 26 år, snedkersvend. Arbejder her på egnen.
• Rasmus Andreas Munch - 25 år, rejst til skibs fra København.
• Hans Høst Munch - 23 år, slagtersvend, tjener i København.
• Christian Erhardt Munch - 21 år, tjener hos amtsforvalter Thygesen i Aarhus.
• Anna Katrine Cicilia Margrethe Munch - 18 år
• Edel Mette Johanne Munch - 16 år
Barn af dette ægteskab:
• Cille Johanne Kirstine Anthony - 13 år
F.M. for de 6 ældste børn: Afdødes bror: Birkedommer og overinspektør Niels
Huitfelt Bagge på Frijsendal.
Oplysning:
Skiftebrev af 7/10-1767 efter forpagter Hans Pallesen Munch.
Se skifte nr. 107 + 578.

498. Maren Sørensdatter i Aidt 8/9-1783 F. 260b
Enkemand: Søren Christensen Smed
Børn:
• Christen Sørensen - 4 år
• Søren Sørensen - 3 år
• Ellen Sørensdatter - 5 uger gl.
T.V. Afdødes far: Søren Jensen i Tungelund.

499. Anne Pedersdatter i Tind 18/9-1783 F. 261b
Enkemand: Niels Knudsen
Barn:
• Karen Nielsdatter - 11 uger gl.
T.V. Afdødes far: Peder Lauridsen i Borridsø.
Se skifte nr. 695.

500. Inger Poulsdatter i Vejerslev 22/10-1783 F. 263a
Enkemand: Jens Jensen Smed
Afdødes børn:
• Poul Olufsen - gift i Borre.
• Maren Olufsdatter g.m. Søren Andersen i Naderup by, Grønbæk sogn på Allinggaards gods.
• Kirsten Olufsdatter - 20 år
• Else Olufsdatter - 13 år
• Maren Olufsdatter - 8 år
F.M. for Kirsten: Poul Simonsen i Astrup, og for Else og Maren:
Thomas Pedersen i Mondrup. Begge var søskendebørn til de umyndige.
Oplysninger:
Afdøde kaldes fejlagtig for Inger Pedersdatter.
Se skifte nr. 458.

501. Kirsten Frandsdatter i Sall 5/11-1783 F. 264a
Enkemand: Anders Madsen
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Søren Sort:
• Søren Sørensen - 10 år
F.M. Beskikket: Thomas Jensen i Astrup.
Oplysning:
Barnet blev hos enkemanden.
Se skifte nr. 466.

502. Thomas Poulsen i Haurum 6/2-1784 F. 265a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Søren Mortensen i Haurum.
Børn:
• Anne Thomasdatter - 5 år
• Anne Kirstine Thomasdatter - 3 år
• Thomas Thomasen - 7 uger gl.
F.M. Afdødes bror: Søren Poulsen i Thorsø.
Oplysninger:
Der var en aftægtskontrakt af 2/4-1777 mellem afdøde og Jens Nielsen og hustru, enkens forældre.
Enken blev ved gården, under tilsyn af sin far Jens Nielsen.

503. Christen Ovesen i Hvorslev Ugift 12/4-1780 F. 267b
Tjente hos Christen Poulsen.
Arvinger:
• Søster: Kirsten Ovesdatter g.m. Rasmus Andersen i Amstrup. Død og efterladt:
> Søren Rasmussen - 10 år
> Karen Rasmusdatter - 13 år
> Maren Rasmusdatter - 5 år.

504. Søren Nielsen Hiuler i Borridsø 26/4-1784 F. 268b
Enke: Bodil Rasmusdatter L.V. Hendes bror: Laurids Rasmussen i Vitten.
Børn:
• Søren Sørensen - 3 år
• Jørgen Sørensen - 1 år
F.M. Afdødes søskendebarn: Niels Thøgersen i Nøddelund.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 694.

505. Karen Jensdatter i Aidt 29/5-1784 F. 271a
Enkemand: Jens Pedersen Overgaard
Børn:
• Mette Jensdatter - 2 år
• Peder Jensen - 8 uger gl.
T.V. Niels Jensen i Aidt.

506. Maren Mikkelsdatter i Aidt 25/6-1784 F. 272b
Enkemand: Peder Krog
Børn:
• Mikkel Pedersen - 9 år
• Christen Pedersen - 6 år
• Anders Pedersen - 3 år
• Inger Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Borridsø.
• Anne Pedersdatter - 18 år
• Kirsten Pedersdatter - 15 år
T.V. Afdødes bror: Niels Mikkelsen i Tungelund.
Se skifte nr. 601 + 701 + 755 + 923 + 943.

507. Christen Pedersen i Sall 26/6-1784 F. 275a
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Hendes bror: Hans Pedersen i Vrangstrup
Børn:
• Karen Christensdatter - 4 år
• Maren Christensdatter - 2 år
• Marie Kirstine Christensdatter - 8 uger gl.
F.M. Afdødes bror: Hieronymus Pedersen i Sall.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

508. Peder Jensen i Vellev 1/10-1784 F. 277a
Enke: Kirsten Jakobsdatter L.V. Degnen Jens Amdisen i Vellev.
Børn:
• Jakob Pedersen - 12 år
• Jens Pedersen - 9 år
• Søren Pedersen - 7 år
• Niels Pedersen - 4 år
• Maren Pedersdatter - 22 år
• Sidsel Pedersdatter - 17 år
• Maren Pedersdatter - 13 år
F.M. for døtrene: Anders Pedersen i Vellev.
for sønnerne: Mogens Christensen i Vellev.
Se skifte nr. 921.

509. Niels Christensen i Vellev 1/10-1784 F. 278a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Degnen Jens Amdisen i Vellev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Marie Lauridsdatter:
• Christen Nielsen - 26 år
• Anders Nielsen - 25 år
Børn af dette ægteskab:
• Peder Nielsen - 3 år
• Anne Marie Nielsdatter - 14 år
• Maren Nielsdatter - 12 år
• Kirstine Nielsdatter - 9 år
F.M. Enkens bror: Søren Jensen i Borre, der er den eneste dertil, siden deres farbror husmand Oluf Christensen Husmand i Vellev ikke kan betroes formynderskabet.
Oplysninger:
Afdøde havde fæstet et hus i Vellev. For ca. 11 år siden havde han fået fæste på en halvgård, som han skulle opbygge på en øde plads; men der var endnu ikke bygget noget stuehus, så huset i Vellev var stadig familiens beboelsessted.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 609 + 824 + 928.

510. Mads Sørensen Bach i Sall 18/10-1784 F. 279b
Enke: Anne Marie Mikkelsdatter L.V. Erik Jensen i Sall.
Børn:
• Søren Madsen - 17 år
• Mikkel Madsen - 7 år
• Maren Madsdatter - 19 år
• Kirsten Madsdatter - 15 år
• Ellen Madsdatter - 11 år
F.M. Enkens søsters mand: Christen Bøstrup i Sall.
Se skifte nr. 923.

511. Anne Nielsdatter i Sall 28/10-1784 F. 280b
Enkemand: Søren Sørensen Hiulmand Aftægtsmand
Børn:
• Søren Sørensen - 29 år, i Sall.
• Jens Sørensen - 25 år
• Anne Marie Sørensdatter g.m. Christen Rasmussen, der har gården i fæste.
• Maren Sørensdatter - 20 år
Oplysninger:
Der er oprettet en aftægtskontrakt mellem enkemanden og svigersønnen Christen Rasmussen.
Enkemanden agtede at ingdå nyt ægteskab.

512. Karen Madsdatter i Vellev 3/11-1784 F. 281a
Hun kaldes fejlagtig for Maren Madsdatter.
Enkemand: Jens Eriksen
Hendes barn:
• Kirsten Nielsdatter - 16 år
F.M. Afdødes bror: Mikkel Madsen i Vellev.

513. Birthe Frandsdatter i Glæsborg (Skjød sogn) 13/11-1784 F. 282a
Enkemand: Morten Hansen tjener i Glæsborg
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Hansen i Lindgaard:
• Hans Jensen - 11 år
• Karen Jensdatter - 14 år
• Anne Jensdatter - 9 år
Barn af dette ægteskab:
• Jens Mortensen - 1 år
F.M. for de 3 ældste børn: Afdødes bror: Frands Frandsen i Lindgaard.
Oplysning:
De tre ældste børn bliver ved stedfaderen.

514. Anders Jensen i Gerning Husmand 6/12-1784 F. 283a
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Peder Nielsen i Hvorslev.
Børn:
• Peder Andersen - 3 år
• Anders Andersen - 1 måned.
F.M. Afdødes bror: Thomas Jensen i Astrup.
Oplysninger:
Skiftebrev af 30/3-1780 efter enkens første mand: Peder Steffensen i Gerning. Der var en søn i første ægteskab, der havde sin fædrene arv i boet.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 445.

515. Jens Pedersen i Houlbjerg 4/3-1785 F. 284a
Enke: Anne Olufsdatter L.V. Jens Nielsen i Houlbjerg
Hans barn af et tidl. ægteskab med Margrethe Madsdatter:
• Anne Jensdatter - 20 år.
F.M. Beskikket: Søren Sørensen Gammel i Houlbjerg, siden ingen af afdødes fattige og svagelige brødre dertil kunne betroes.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 330.

516. Anders Jensen Balle i Aptrup (Sall sogn) 9/3-1785 F. 286a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Peder Madsen i Aptrup.
Barn:
• Mette Andersdatter - 2 år
F.M. Afdødes bror: Anders Jensen i Balle på Faurskov gods.
Oplysning:
Enken ønskede ikke at blive ved gården.
Se skifte nr. 901 + 902.

517. Karen Christensdatter i Borre 19/10-1784 F. 287a
Enkemand: Christen Jensen Indsidder
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Lauridsen:
• Maren Jensdatter - 26 år
• Anne Jensdatter - 20 år
F.M. Afdødes bror: Laurids Christensen i Borre Skovhus.
Se skifte nr. 337.

518. Rasmus Jensen Lindgaard i Houlbjerg 7/4-1785 F. 288b
Aftægtsmand. Boede hos Rasmus Jensen.
Arvinger:
• Halvbror: Peder Gejlund i Skjød sogn. Død og efterladt:
> Maren Pedersdatter g.m. en smed i Sjørring. Vides ikke om hun er død.
> Anne Pedersdatter, vides ikke hvor er, og om hun er død.
Oplysning:
Der var oprettet en aftægtskontrakt af 8/8-1780 mellem afdøde og hustru og Rasmus Jensen og hustru, og Rasmus Jensen skal arve afdøde og hustru.

519. Sidsel Lauridsdatter i Vejerslev 23/5-1785 F. 289a
Enkemand: Rasmus Pedersen Haargaard
Børn:
• Peder Rasmussen - 4 år
• Kirsten Rasmusdatter - 9 år
T.V. Johannes Fisker i Borre, da ingen på afdødes side kunne betroes opgaven.
Se skifte nr. 459.

520. Jens Jensen i Houlbjerg 20/4-1785 F. 291a
Hos Søren Jensen.
Arvinger:
• Hans mor, der var g.m. Søren Jensen i Houlbjerg.
• Halvsøster: Kirstine Marie Sørensdatter.
F.M. Hendes stedfar: Søren Jensen i Houlbjerg.
Se skifte nr. 412.

521. Peder Thomasen i Houlbjerg 8/7-1785 F. 291a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Hendes bror: Oluf Rasmussen i Bøstrup
Arvinger:
Afdødes søskendebørn: (Efterfølgende er søskende:)
• Peder Lindgaard i Houlbjerg.
• Maren Sørensdatter. Død og efterladt:
> Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus Jensen i Houlbjerg.
• Anne Sørensdatter. Død og efterladt:
> Søren Christensen - 41 år, i Houlbjerg
> Peder Christensen - 39 år, i Sall
> Hans Christensen - 36 år, opholder sig i Houlbjerg.
> Niels Christensen - 34 år, tjener i Kongstrup.
> Kirsten Christensdatter - 40 år, g.m. Søren Jensen i Amstrup.
• Maren Sørensdatter g.m. Frands Christensen Smed (kaldes også: Frands Pedersen). Død og efterladt:
> Søren Frandsen - 37 år, husmand i Foldby på Frisenborg gods.
> Peder Frandsen - 35 år, tjener i Granslev Mølle.
> Christen Frandsen - 27 år, tjener Jens Lauridsen på Hagsholm.
> Niels Frandsen - 24 år, tjener i Aaby ved Aarhus.
> Abelone Frandsdatter - 29 år, tjener Henrich Jørgensen i Houlbjerg.
> Kirsten Frandsdatter, tjener Peder Lindgaard i Houlbjerg.
• Ellen Sørensdatter g.m. Henrich Jørgensen i Houlbjerg.
• Mette Sørensdatter har været g.m. Rasmus Simonsen i Houlbjerg.
Afdødes søskendebørn: (Efterfølgende er søskende:)
• Søren Lindgaard ved Hagsholm.
• Mette Christensdatter g.m. Jens Bonde i Bøstrup.
• Ellen Christensdatter g.m. husmand Poul Væver i Mondrup.
Afdødes søskendebørn: (Efterfølgende er søskende:)
• Peder Johansen. Død og efterladt:
> Anders Pedersen - 36 år
> Jens Pedersen - 28 år, rekrut.
> Birthe Pedersdatter gift i Vinderslev.
> Mette Pedersdatter g.m. en drejlsvæver i Galten.
• Claus Johansen. Død og efterladt:
> Johan Clausen - 28 år, tjener Jens Graugaard ved Hagsholm.
Afdødes søskendebarn:
• Søren Christensen Hiulmand. Død og efterladt:
> Christen Sørensen - 23 år, tjener i Granslev.
> Mikkel Sørensen - 22 år, tjener Jens Nielsen i Houlbjerg.
> Søren Sørensen - 19 år, tjener Jens Nielsen i Houlbjerg.
Oplysninger:
På Søren Christensens børns vegne mødte deres stedfar: Jens Nielsen i Houlbjerg.
På Frands Pedersens ugifte døtres vegne mødte deres morbror: Peder Lindgaard i Houlbjerg.
Enken blev ved gården.

522. Karen Rasmusdatter i Houlbjerg 22/7-1784 F. 292a
Enke efter Mikkel Mogensen.
Børn:
• Rasmus Mikkelsen - 28 år
• Christen Mikkelsen - 26 år, i Houlbjerg.
• Margrethe Mikkelsdatter g.m. Mikkel Jakobsen i Granslev.
• Karen Mikkelsdatter g.m. Knud Mikkelsen, gårdmand her på stedet.
• Inger Mikkelsdatter - 17 år
• Birthe Mikkelsdatter - 15 år (kaldes også Birgitte Mikkelsdatter).
Se skifte nr. 404 + 746.

523. Jens Jørgensen i Hvorslev Husmand 19/8-1785 F. 294a
Enke: Anne Marie Christensdatter L.V. Hendes søsters mand, skoleholder
Søren Giern i Skjød.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Maren Andersdatter:
• Maren Jensdatter - 6 år
Barn af dette ægteskab:
• Jørgen Jensen - ½ år
F.M. for Maren: Afdødes bror: Kjeld Jørgensen i Nøddelund på Hagsholm gods,
hvor hun nu opholder sig, - og vokser op.
F.M. for Jørgen: Afdødes bror: Peder Jørgensen i Tind.
Oplysninger:
Der omtales en datter, sal. Mette Jensdatter af afdødes 1. ægteskab.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 436.

524. Christen Andersen i Haurum Indsidder 23/9-1785 F. 294b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Hendes bror: Niels Mousen.
Arving: Afdødes
• Søster: Mette Andersdatter, vides ikke hvor er.
Oplysning:
På Mette Andersdatters vegne blev beskikket gårdmand Jørgen Nielsen Mondrup i Haurum.

525. Erik Christensen i Borridsø Ugift 27/9-1785 F. 295a
Arvinger:
• Halvbror: Mikkel Christensen, i Nøddelund.
• Halvsøster: Kirsten Christensdatter g.m. Peder Jørgensen i Vejerslev.
• Helbror: Thomas Christensen - 43 år
• Helbror: Rasmus Christensen, i Nøddelund.
• Helsøster: Zille Christensdatter g.m. Peder Rasmussen i Lading på Frijsenborg gods.
• Helsøster: Anne Christensdatter - 30 år, ugift. På hendes vegne mødte hendes forlovede: Peder Terkildsen i Borre. Han overtog fæstet på gården.
Oplysninger:
Der omtales en 7. arving: Mariane Christensdatter g.m. smeden i Borridsø. (Vedr. arven efter deres mor og bror.)

526. Karen Christensdatter i Gerning 7/10-1785 F, 295b
Enkemand: Peder Nielsen Kirkegaard
Børn:
• Inger Pedersdatter - 10 år
• Anne Pedersdatter - 8 år
• Christen Pedersen - 6 år
• Karen Pedersdatter - 4 år
• Niels Pedersen - 1 år
T.V. Afdødes stedfar: Claus Nielsen fra Aldrup Skovhus.
Se skifte nr. 376.

527. Mette Nielsdatter i Gejlund (Skjød sogn) 15/11-1785 F. 297a
Enkemand: Jens Mogensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Christen Rasmussen - 18 år, tjener Provst Borgen i Lyngaa.
• Niels Rasmussen - 4 år.
F.M. Deres farbror: Jørgen Nielsen Fogh, gårdmand i Voldby på Frijsenborg gods.
Barn af dette ægteskab:
• Rasmus Jensen - 7 uger
F.M. Afdødes halvbror: Poul Nielsen Østergaard, gårdmand i Voldby på Frijsenborg gods.
Se skifte nr. 494.

528. Maren Jensdatter i Kvolbæk (Skjød sogn) 17/11-1785 F. 298a
Enkemand: Peder Bieleth Indsidder
Barn:
• Bodil Marie Pedersdatter
Oplysninger:
Der omtales et skiftebrev af 2/1-1759.
Enkemanden har en søn: Laurids Bieleth.

529. Bodil Mouritsdatter i Enslev 7/12-1785 F. 298b
Enkemand: Rasmus Lauridsen
Børn:
• Rasmus Rasmussen - 9 år
• Laurids Rasmussen - 4 år
• Kirsten Rasmusdatter - 6 år
• Sidsel Rasmusdatter - 1½ år
T.V. Afdødes bror: Niels Mouritsen Smed i Sall.
Se skifte nr. 639.

530. Jens Nielsen Aldrup i Amstrup 8/6-1785 F. 299b
Enke: Karen Pedersdatter L.V. Hendes morbror: Just Jensen i Vejerslev.
Børn:
• Niels Jensen - 2½ år
• Kirsten Jensdatter - 5 år
F.M. Afdødes farbror: Christen Jensen Aldrup i Amstrup.
Oplysninger:
Enken var gravid ved mandens død. Da skiftet blev genoptaget ½ år senere, havde hun født et barn, som døde ved fødslen.
Enken blev g.m. Laurids Jensen, der fæstede gården.
Se skifte nr. 300 + 563.

531. Afkaldskvittering. 5/10-1785 F. 300b
Niels Jensen i Futting på sin hustru Birgitte Jensdatters vegne og Christen Christensen i Skorup har modtaget arven efter deres sal. bror og svoger: Jens Jensen, gårdmand i Aptrup af hans enke, Else Nielsdatter.

532. Birthe Jensdatter i Houlbjerg 18/1-1786 F. 300b
Enke efter Oluf Pedersen. Hun døde hos sønnen: Jens Olufsen.
Børn:
• Jens Olufsen - husmand og skovfoged i Houlbjerg.
• Mette Marie Olufsdatter - 34 år g.m. korporal Peder Corneliusen Bruun i Randers.
• Maren Olufsdatter g.m. markmand Jens Pedersen i Randers.
• Mette Olufsdatter g.m. husmand Jens Jensen i Vitten.
Oplysninger:
Afdødes datterdatter Anne er blevet forsørget af Jens Olufsen, siden sin fars død. Hun skal konfirmeret til påske. Hun var datter af Mette Marie Olufsdatter.
Se skifte nr. 437.

533. Christen Sørensen Joensen i Sall 19/1-1786 F. 301b
Enke: Anne Madsdatter L.V. Hendes bror: Peder Madsen i Aptrup
Børn:
• Mette Christensdatter - 17 år, hjemme.
• Mette Marie Christensdatter - 5 år
• Kirsten Christensdatter - 2 år
F.M. Enkens bror: Rasmus Madsen i Sjørring på Frijsenborg gods, da ingen på
afdødes side kunne betroes.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

534. Niels Jensen i Astrup 16/2-1786 F. 303a
Enke: Ellen Lauridsdatter L.V. Claus Nielsen i Aldrup Skovhus.
Børn::
• Jens Nielsen - 21 år
• Rasmus Nielsen - 9 år
F.M. Afdødes halvbror: Laurids Jensen i Tostrup.
Oplysning:
Enken ægtede Søren Rasmussen fra Tostrup, der fæstede gården.
Se skifte nr. 935.

535. Joseph Sørensen i Gerning 13/3-1786 F. 305b
Enke: Anne Jørgensdatter L.V. Hendes bror: Niels Jørgensen i Danstrup.
Børn:
• Søren Josephsen - 27 år
• Jørgen Josephsen - 25 år
• Jens Josephsen - 22 år, tjener forpagter Hans Hansen ved Liselund og Aunsbjerg.
Oplysning:
Sønnen Søren Josephsen fæster gården og skal forsørge moderen.

536. Karen Sørensdatter i Hvorslev 23/3-1786 F. 306b
Enkemand: Peder Christensen Huus Husmand
Arving: Afdødes
• Bror: Niels Sørensen Hvass, husmand i Hvorslev.

537. Anne Frandsdatter i Astrup (Aidt sogn) 1/4-1786 F. 307a
Enkemand: Thomas Jensen
Børn:
• Frands Thomasen - 15 år
• Jens Thomasen - 11 år
• Anne Thomasdatter - 8 år
• Mette Thomasdatter - 6 år
T.V. Afdødes søsters mand: Hans Christensen, husmand i Vidstrup.
Se skifte nr. 562.

538. Anne Thomasdatter i Borre 3/4-1786 F. 309a
Enkemand: Peder Pedersen
Afvinger: Afdødes
• Søster: Maren Thomasdatter g.m. Søren Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
> Anne Sørensdatter - 20 år
• Søster: Kirsten Thomasdatter g.m. Peder Jensen Truust i Vejerslev. Død og efterladt:
> Thomas Pedersen - 13 år
> Søren Pedersen - 10 år
> Jens Pedersen - 8 år
> Maren Pedersdatter - 5 år
• Søster: Kirsten Thomasdatter g.m. Niels Madsen i Borridsø.
• Søster: Maren Thomasdatter g.m. Rasmus Madsen i Mondrup
• Søster: Anne Thomasdatter - 24 år, tjener forpagter Hansen på Liselund ved Aunsbjerg gods.
F.M. for Søren Jensens datter: Anne Sørensdatter: Poul Simonsen i Astrup.
Oplysning:
Ægtemanden fremkom med et brev, dateret 5/1-1786 (underskrevet af ægteparret og 2 vidner), at afdøde ønskede, at hendes søsterdatter: Maren Pedersdatter i Vejerslev skal arve afdødes andel. De øvrige arvinger sagde nej, og arven blev ligeligt delt blandt alle.

539. Afkaldskvittering. 17/4-1785 F. 312b
Henrich Jensen og Laurids Jensen, sønner af sal. Jens Christensen Broch i Hvorslev og sal. hustru, har modtaget deres arv. Christen Jensens arv blev modtaget af hans F.M. Peder Lauridsen i Mondrup.
Se skifte nr. 286.

540. Afkaldskvittering. 4/6-1786 F. 312b
Følgende har modtaget deres arv efter sal. Christen Jensen fra Borridsø, der døde i Skjød.
• Mor: Birthe Poulsdatter i Borridsø.
• Helsøster: Maren Jensdatter g.m. Peder Mikkelsen i Nøddelund.
• Halvbror: Jens Pedersen i Borridsø.
• Halvbror: Poul Pedersen Soldat.
• Helsøster: Kirsten Pedersdatter, ugift.
• Helsøster: Sidsel Pedersdatter g.m. Peder Mundelstrup.

541. Karen Nielsdatter i Gerning 5/5-1786 F. 313a
Enkemand: Jens Jensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Knud Madsen.
• Niels Knudsen, gårdmand i Tind.
• Mads Knudsen - 24 år, hjemme hos stedfaderen.
• Ellen Knudsdatter - 20 år, hjemme hos stedfaderen.
Barn af dette ægteskab:
• Karen Jensdatter - 17 år
T.V. for Karen: Afdødes bror: Niels Nielsen i Borridsø.
Se skifte nr. 315.

542. Anne Marie Frederiksdatter i Kvolbæk 19/5-1786 F. 315a
Enkemand: Rasmus Andersen Indsidder
Afdødes slegfredbarn:
• Anne Thomasdatter - 16 år, tjener i Hasager.
F.M. Beskikket: Niels Mikkelsen i Helstrup.

543. Peder Jørgensen i Tind (Gerning sogn) 21/6-1786 F. 316a
Enke: Sidsel Nielsdatter L.V. Hendes far: Niels Olufsen, sognefoged i Tind.
Børn:
• Jørgen Pedersen - 5 år
• Niels Pedersen - 3 år
• Jens Pedersen - 3/4 år
F.M. Afdødes bror: Kjeld Jørgensen i Nøddelund.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

544. Afkaldskvittering. 4/6-1786 F. 319a
Følgende har modtaget deres arv efter Frands Andersen i Vejerslev:
• Helbror: Anders Mikkelsen. Da der skrives helbror, må han hedde Anders Andersen.
• Halvsøster: Maren Mikkelsdatter g.m. Laurids Andersen i Truust. Hun var død og havde efterladt sig børn. Laurids Andersen fik arven på børnenes vegne. Maren Mikkelsdatters far: Mikkel Andersen i Borre.
• Halvbror: Laurids Mikkelsen.
• Halvbror: Søren Mikkelsen.

545. Peder Nielsen i Lerbjerg Skovfoged 23/6-1786 F. 319b
Enke: Dorthe Pedersdatter L.V. Hendees stedfar: Karsten Pedersen i
Lerbjerg.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Maren Nielsdatter:
• Christen Pedersen - 20 år
Barn af dette ægteskab:
• Birgitte Kirstine Pedersdatter - 11 uger
F.M. for sønnen: Hans morbror: Mikkel Nielsen i Vissing.
F.M. for datteren: Enkens søskendebarn: Svend Sørensen i Svejstrup.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 391 + 603.

546. Schak Knudsen Nyeborg i Bøsbro (Houlbjerg sogn) 28/6-1786 F. 321a
Bro- og værtshusmand.
Enke: Anne Marie Andersdatter L.V. Mølleren Frijs i Nymølle på Frijsenvold
gods.
Børn:
• Anne Schaksdatter - 16 år
• Anne Kirstine Schaksdatter - 14 år
• Mette Marie Schaksdatter - 13 år
• Cecilie Schaksdatter - 10 år
• Anders Schaksen - 2 år
F.M. Enkens bror: Anders Andersen i Kongstrup.
Oplysninger:
Enken blev ved stedet.
Se skifte nr. 379 + 640 + 924.

547. Rasmus Thomasen i Vellev 5/7-1786 F. 323b
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Hendes svoger: Peder Pedersen Brorup i
Vellev.
Barn:
• Thomas Rasmussen - 7 år
F.M. Afdødes bror: Peder Thomasen i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

548. Anne Sørensdatter i Vellev 5/7-1786 F. 324a
Enkemand: Jens Madsen
Børn:
• Mads Jensen - 5 år
• Søren Jensen - 3 år
• Jens Jensen - 14 uger gl.
• Maren Jensdatter - 4 år. Hun er skrøbelig og vanfør.
T.V. Afdødes bror: Jens Sørensen Hollerup i Vellev.

549. Else Sørensdatter i Enslev (Vellev sogn) 12/7-1786 F. 326a
Enkemand: Mikkel Andersen
Børn:
• Karen Mikkelsdatter - 12 år
• Kirsten Mikkelsdatter - 10 år
• Maren Mikkelsdatter - 8 år
• Anne Mikkelsdatter - 2 år
T.V. Beskikket: Søren Sørensen i Enslev, siden ingen af afdødes slægt eller på-
rørende var levende.
Oplysning:
Der omtales en arv fra afdødes far: Søren Pedersen Væsel, der døde i Enslev.
Se skifte nr. 951 + 993.

550. Peder Rasmussen i Haurum 20/6-1786 F. 328a
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Jørgen Nielsen Fogh i Voldby.
Senere: Peder Nielsen Roersen i Haurum.
Arvinger: Afdødes
• Bror: Søren Rasmussen, gift, har været gårdmand i Brundt, hvor han nu opholder sig som indsidder.
• Bror: Rasmus Rasmussen, tjener i Lindgaard på Hagsholm gods.
• Bror: Christian Rasmussen, opholder sig i København.
• Bror: Anders Rasmussen, tjener degnen Barfoed i Hvorslev.
• Søster: Christine Sophie Rasmusdatter g.m. Oluf Jensen i Hoven. Hun kaldes "Stine". Senere i skiftet nævnes, at de bor i Hoved.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

551. Laurids Mikkelsen Anbech i Futting (Thorsø sogn) 22/9-1786 F. 330b
Hyrde.
Enke: Bodil Pedersdatter L.V. Søren Sørensen Meldgaard i Futting.
Barn:
• Ingeborg Lauridsdatter - 4 år
F.M. sognefoged Jens Rasmussen Wolstrup i Thorsølund, da ingen af afdødes
slægt var nærværende.

552. Jens Christensen i Glæsborg Indsidder 1/10-1786 F. 331b
Enke: Ikke nævnt.
Børn: Navne ikke nævnt.
Oplysning:
Der oplyses, at der intet fandtes af klæder, indbo og penge, og altså intet var at dele mellem hans efterladte enke og børn.

553. Afkaldskvittering. 9/11-1786 F. 331b
Fra Thomas Jensen, boelsmand i Lerbjerg g.m. sal. Jens Rasmussens datter Else Jensdatter i Lerbjerg. Han har modtaget hendes fædrene og mødrene arv af hendes stedfar: Christian Helmer i Lerbjerg.
Se skifte nr. 295 + 387.

554. Jens Nielsen Kirkegaard i Haurum 12/3-1782 F. 331b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Hendes bror: Christen Pedersen i Thorsø
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Nielsdatter:
• Niels Jensen - 17 år, hjemme.
• Jens Jensen - 15 år, hjemme.
• Hans Jensen - 12 år, hjemme.
• Mariane Jensdatter - 5 år, hjemme
Barn et dette ægteskab:
• Maren Jensdatter - 3 år
F.M. Afdødes bror: Peder Nielsen Roersen i Haurum.
Oplysninger:
Enken angav, at hun mulig kunne være gravid, og skiftet blev udsat til 30/6-1786: Enken var nu g.m. Christen Sørensen i Haurum. Der nævnes intet om, at enken evt. havde født et barn.
Se skifte nr. 416.

555. Mogens Nielsen i Danstrup 11/1-1787 F. 335a
Enke: Øllegaard Jensdatter L.V. Peder Pedersen i Danstrup.
Børn:
• Niels Mogensen - 18 år
• Jens Mogensen - 9 år
• Ellen Mogensdatter - 20 år
• Sidsel Mogensdatter - 6 år
F.M. Afdødes bror: Niels Nielsen i Borridsø.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

556. Anne Mikkelsdatter i Borridsø 19/1-1787 F. 337a
Enkemand: Peder Nielsen Fogh Husmand
Hendes slegfred søn:
• Jens Nielsen - 20 år
F.M. Afdødes bror: Søren Mikkelsen i Vejerslev.

557. Christen Jensen i Enslev Smed 30/1-1787 F. 338b
Enke: Maren Lauridsdatter L.V. Christen Pedersen i Enslev.
Børn:
• Jens Christensen - 28 år, hjemme.
• Anne Christensdatter g.m. Mikkel Andersen i Enslev.
• Sidsel Christensdatter g.m. Jens Madsen i Vellev.
• Kirsten Christensdatter - 13 år, hjemme.
Oplysning:
Der oprettes kontrakt mellem sønnen og moderen.

558. Forening. 8/12-1786 F. 340a
Niels Andersen i Tostrup (Vellev sogn) afstår gården til sin søn Jens Nielsen.
3 af hans børn af et tidl. ægteskab med Sidsel Pedersdatter
• Jens Nielsen
• Knud Nielsen
• Else Nielsdatter
får deres mødrene arv.
Oplysninger:
Sønnen Jens havde siden 12/5-1775 haft fæste på halvdelen af faderens gård.
Niels Andersen er nu g.m. Kirsten Jensdatter.
Se skifte nr. 452 + 667.

559. Hans Nielsen i Aidt 24/8-1784 F. 342a
Enke: Sidsel Pedersdatter L.V. Søren Sørensen Leth i Aidt.
Arvinger: Hendes
• Bror: Anders Nielsen. Død og efterladt:
> Niels Andersen
> Peder Andersen
> Bodil Andersdatter
> Maren Andersdatter.
• Bror: Christen Nielsen - 60 år
• Søster: Karen Nielsdatter
• Søster: Anne Nielsdatter.

560. Mette Nielsdatter i Vejerslev 2/4-1787 F. 342b
Enkemand: Henrich Pedersen Hyrde
Børn:
• Peder Pedersen - 12 år
• Niels Pedersen - 3 år
• Maren Pedersdatter - 14 år
• Maren Pedersdatter - 10 år
• Anne Pedersdatter - 4 år
• Else Pedersdatter 3 år
F.M. Afdødes bror: Jens Mortensen, hyrde i Gerning.
Oplysning:
Børnene bliver kaldt Pedersen / Pedersdatter, men burde hedde Henrichsen / Henrichsdatter, da de er født i dette ægteskab.

561. Maren Andersdatter i Haurum Tjenestepige 1/7-1786 F. 343b
Hos degneenken Mad. Buchholtz i Haurum.
Arving:
Far: Anders Christensen fra Mogenstrup i Salling.
Oplysning:
Afdøde var født i Mogenstrup by, Grinderslev sogn på Eskjær gods.

562. Thomas Jensen i Astrup (Aidt sogn) 4/4-1787 F. 347a
Enke: Birthe Nielsdatter L.V. Niels Sørensen i Vejerslev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Frandsdatter:
• Frands Thomasen - 16 år
• Jens Thomasen - 12 år
• Anne Thomasdatter - 9 år
• Mette Thomasdatter - 7 år
F.M. Da deres født værge og formynder: Niels Jensen ikke kunne eller ville påtage sig hvervet, blev indskrevet deres nærmeste pårørende: Hans Christiansen i Vidstrup.
Oplysninger:
Enken blev ved gården, og børnene blev hos hende.
Se skifte nr. 537.

563. Karen Pedersdatter i Amstrup 2/8-1787 F. 348b
Enkemand: Laurids Jensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Nielsen Aldrup:
• Kirsten Jensdatter - 7 år
• Niels Jensen - 5 år
Barn af dette ægteskab:
• Anne Lauridsdatter - 20 uger gammel.
F.M. for Niels: Hans farbror: Christen Jensen Aldrup i Amstrup.
for Kirsten: Afdødes bror: Jens Pedersen i Vellev.
Oplysninger:
Afdødes mor, salig Peder Pedersens enke i Vellev tog Kirsten Jensdatter til sig, og hun lovede sammen med hendes søn, Jens Pedersen, at opføde og opdrage pigen, indtil hun kan komme til konfirmation og herefter ud at tjene.
Niels Jensen blev hos enkemanden.
Se skifte nr. 530 + 595.

564. Ellen Nielsdatter i Haurum 16/11-1787 F. 351b
Enke efter Søren Frandsen.
Børn:
• Niels Sørensen - 43 år
• Frands Sørensen - 39 år, i Skorup på Søbygårds gods.
• Christen Sørensen, i Haurum.
• Søren Sørensen, tjener her i gården.
• Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Rytter i Haurum.
• Anne Sørensdatter - 41 år, tjener i Farre på Søbygårds gods.
• Birthe Sørensdatter - 34 år, tjener i Torup på Bidstrup gods.
• Else Sørensdatter - 26 år, tjener her på stedet.
Oplysning:
Niels Sørensen overtager fæstet på gården.

565. Maren Jørgensdatter i Sall 13/2-1788 F. 352a
Enkemand: Erik Jensen
Børn:
• Maren Eriksdatter - 12 år
• Helle Eriksdatter - 9 år
• Anne Kirstine Eriksdatter - 7 år
T.V. Afdødes brødre: Christen Pedersen Præst og Søren Pedersen Rytter, begge
i Sall.
Se skifte nr. 901.

566. Margrethe Olufsdatter i Lerbjerg 15/10-1787 F. 353b
Enke efter Svend Nielsen. Afdøde sad på aftægt hos Christian Frederik Helmer.
Barn:
• Anne Margrethe Svendsdatter - 23 år, skal opholde sig i København.
F.M. Hendes halvbror: Niels Svendsen i Augstruphuset ved Bidstrup.

567. Kirsten Sørensdatter i Sall 18/3-1788 F. 354b
Enkemand: Mads Pedersen
Børn:
• Anne Madsdatter - 1 år
Afdødes slegfredbarn:
• Søren Pedersen - 6 år
F.M. for Søren: Afdødes bror: Anders Sørensen i Sall.
for Anne: Afdødes bror: Laurids Sørensen, skovfoged i Sall.
Oplysning:
Søren blev hos enkemanden.

568. Ellen Jeremiasdatter i Sall 30/4-1788 F. 356a
Enkemand: Søren Sørensen Hiulmand
Børn:
• Jeremias Sørensen - 7 år
• Søren Sørensen - 1 år
• Anne Sørensdatter - 4 år
T.V. Søren Nielsen Kræmer i Sall.

569. Anne Sørensdatter i Vejerslev 2/5-1788 F. 358a
Enkemand: Jens Christensen Stærkiær
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Hans Lauridsen:
• Kirsten Hansdatter g.m. Peder Jensen Giern i Truust. Død og efterladt:
> Hans Pedersen - 20 år, hjemme.
> Jens Pedersen - 18 år, hjemme.
> Søren Pedersen - 13 år, hjemme.
> Jens Pedersen - 9 år, hjemme.
> Anne Birthe Pedersdatter - 11 år, hjemme.
F.M. Deres far: Peder Jensen Giern.
Se skifte nr. 280 + 775.

570. Niels Sørensen Aagaard i Astrup Ugift 5/6-1787 F. 360b
Arvinger:
• Helbror: Christen Sørensen Aagaard - 26 år, i Vejerslev.
• Halvbror: Søren Jensen - 20 år, hos hans farbror: Peder Post i Vinterslev på Kollerup gods.
• Helsøster: Anne Katrine Sørensdatter - 27 år, tjener i Borridsølund. Ved skiftets slutning var hun g.m. Jens Christensen i Vidstrup.
Oplysninger:
Afdøde havde fæstet sal. Thomas Jensens gård i Astrup, hvis enke, Birthe Nielsdatter, han ville have ægtet; men endnu ikke trolovet eller gift med, da han 8 dages tid efter, at han var kommet her, var blevet syg, og ca. 14 dage derefter døde.

571. Maren Olufsdatter i Kvolbæk (Skjød sogn) 14/5-1788 F. 362b
Enkemand: Anders Mikkelsen Indsidder
Børn:
• Mikkel Andersen - 27 år, ugift.
• Niels Andersen - 22 år, ugift.
• Kirsten Andersdatter - 28 år, ugift.
• Anne Andersdatter - 26 år, ugift.
• Maren Andersdatter - 14 år.

572. Karen Sørensdatter i Thorsø 15/5-1788 F. 362b
Enkemand: Jens Hansen
Børn:
• Hans Jensen - 3 år
• Elisabeth Jensdatter - 7 år
• Johanne Marie Jensdatter - 5 år.

573. Karen Pedersdatter i Enslev 15/6-1788 F. 364a
Enkemand: Peder Lauridsen Husmand
Barn:
• Laurids Pedersen - 16 år.

574. Anne Jørgensdatter i Vejerslev 11/7-1788 F. 365a
Enke efter Jens Sørensen i Salpeterhuset. Hun døde hos sin søstersøn Jørgen Jespersen.
Arvinger: Hendes
• Bror: Anders Jørgensen i Skalmstrup.
• Bror: Rasmus Jørgensen. Død og efterladt:
> Sidsel Rasmusdatter - 21 år
> Lene Rasmusdatter - 19 år
• Søster: Inger Jørgensdatter. Enke efter Mads Sørensen i Aidt.
• Søster: Karen Jørgensdatter g.m. Jesper Sørensen i Vejerslev. Død og efterladt:
> Jørgen Jespersen - 37 år
• Søster: Maren Jørgensdatter g.m. Niels Frandsen i Amstrup.
Oplysning:
Afdøde havde udstedt et gavebrev af 10/2-1788 til sin søstersøn Jørgen Jespersen og hustru Anne Lauridsdatter i Vejerslev. De arvede alt.

575. Jens Hesselberg i Nøddelund 11/7-1788 F. 365b
Enke: Anne Jensdatter L.V. Peder Mikkelsen i Nøddelund
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Niels Jensen Hesselberg i Nøddelund.
• Anne Jensdatter g.m. Niels Olufsen i Gerning.
• Kirsten Jensdatter g.m. Morten Rasmussen i Astrup.
Børn af dette ægteskab:
• Laurids Jensen - 18 år
• Christen Jensen - 12 år
• Kirsten Jensdatter - 14 år
• Dorthe Jensdatter - 5 år
F.M. for de fire yngste børn: Niels Jensen Hesselberg.
Se skifte nr. 708.

576. Rasmus Simonsen i Houlbjerg 16/7-1788 F. 366a
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Hendes bror: Peder Lindgaard i Houlbjerg
Børn:
• Søren Rasmussen - 26 år, fæster gården.
• Simon Rasmussen - 24 år, rekrut ved Det slesvigske Rytterreg.
• Kirsten Rasmusdatter - 30 år, tjener i Vissing.
• Karen Rasmusdatter - 28 år, tjener i Jebjerg.
• Anne Rasmusdatter - 19 år, hjemme.
• Dorthe Rasmusdatter - 17 år, hjemme.
Oplysning:
Der blev oprettet en kontrakt mellem Søren Rasmussen og hans mor om ophold, og han skal også forsørge sine søstre.
Se skifte nr. 966.

577. Thomas Pedersen og hustru Anne Terkildsdatter i Mondrup (Aidt sogn)
Ægteparret døde kort efter hinanden. 26/6-1788 F. 367a + 394a
Børn:
• Peder Thomasen - 8 år
• Oluf Thomasen - 4 år
• Terkild Thomasen - 10 uger gammel. Døde før skiftets slutning.
F.M. Deres fasters mand: Morten Nielsen, selvejergårdmand i Snåstrup og
deres morbror: Søren Terkildsen i Thorsø.
Oplysninger:
Mandens bror: Poul Pedersen og konens søster: Sidsel Terkildsdatter var i gården nogen tid efter dødsfaldet. Poul Pedersen fik fæstet på gården, og han tog broderens to børn til sig.
Der var arv indestående i boet til Thomas Pedersens søskende efter deres mor.
Dem, der havde indestående i boet:
• Poul Pedersen
• Rasmus Pedersen
• Hans Pedersen
• Kirsten Pedersdatter.
Se skifte nr. 395 + 598.

578. Karen Christensdatter Bagge på Frijsendal 30/6-1788 F. 368b
Arvinger:
• Helbror: Christian Bagge, Kgl. assistent ved Auktionskontoret i København.
• Helbror: Niels Huitfeld Bagge, overinspektør på Frijsendal.
• Helsøster: Anne Marie Anthony. Død og efterladt:
Hendes børn af 1. ægteskab med sal. Hans Pallesen Munch:
> Christen Bagge - opholder sig i København, myndig.
> Christian Erhardt Munch, på Østergaard, myndig.
> Anne Katrine Zecilie Margrethe Munch, hos stedfar: Forpagter Anthony på Søbygård.
> Edel Mette Johanne Munch, hos stedfar: Forpagter Anthony på Søbygård.
Hendes barn af andet ægteskab med Christoffer Anthony:
> Sille Johanne Kirstine Anthony.
• Halvbror: Oluf Worm, rektor i Horsens.
• Halvbror: Søren Bagge, sognepræst i Ousted og Taanum.
• Halvsøster: Katrine Marie Bagge g.m. købmand Poul Frausing i Aarhus.
Oplysning:
Niels Huitfeld Bagge har i 15 år underholdt sin søster.
Christian Bagge har en uforsørget svag datter.

579. Mourits Nielsen i Vellev 13/11-1788 F. 370b
Enke: Karen Christensdatter L.V. Jens Mikkelsen i Vellev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Karen Madsdatter:
• Mads Mouritsen - 20 år, hjemme.
• Kirsten Mouritsdatter g.m. Peder Andersen i Enslev.
• Maren Mouritsdatter g.m. Niels Jensen Siøgaard i Vellev.
• Mette Mouritsdatter g.m. Jens Pedersen i Vellev.
• Giertrud Mouritsdatter - 17 år, hjemme.
Børn af dette ægteskab:
• Christen Mouritsen - 9 år
• Niels Mouritsen - 4 år
• Mourits Mouritsen - 4 uger gl.
• Kirsten Mouritsdatter - 2 år
F.M. for Mads og Giertrud: Deres fasters mand: Mikkel Madsen i Vellev.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 371 + 417 + 583 + 620 + 949.

580. Karen Nielsdatter i Enslev 28/7-1788 F. 373a
Enkemand: Jens Sørensen Holm Husmand
Arving: Afdødes
Bror: Hvis navn ikke vides.
Oplysning:
Afdøde var født i Vesterbølle på Lerkenfeldt gods.

581. Peder Jørgensen i Enslev Husmand 28/7-1788 F. 374a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Peder Andersen i Enslev.
Børn:
• Peder Pedersen - 14 år
• Anne Pedersdatter - 22 år
F.M. Beskikket: Mourits Nielsen i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved huset.

582. Mads Pedersen i Haurum Inderste 15/11-1788 F. 374b
Enke: Karen Sørensdatter L.V. Hendes svoger: Peder Simonsen i Haurum.
Børn:
• Maren Madsdatter - 22 år, tjener i Randers.
• Kirsten Madsdatter - 20 år, tjener i Randers.
• Else Madsdatter - 18 år, tjener i Njær præstegård.
• Maren Madsdatter - 15 år, tjener i Pøt Mølle.
F.M. Enkens søskendebarn: Peder Roersen i Haurum.
Oplysning:
Enkens bror: Anders Smed.
Se skifte nr. 989.

583. Afkaldskvittering. 2/11-1789 F. 375a
Sal. Mourits Nielsens søn, Mads Mouritsen i Vellev har modtaget arven efter hans sal. far af skoleholder Søren Amdisen.

584. Laurids Nielsen i Farre (Sporup sogn) 23/12-1788 F. 375a
Enke: Bodil Christensdatter L.V. Søren Jørgensen i Farre.
Hans børn af 1. ægteskab med Anne Jensdatter:
• Anne Lauridsdatter - 30 år
• Niels Lauridsen - 36 år, i Borum.
Hans børn af 2. ægteskab med Ellen Pedersdatter:
• Peder Lauridsen - 16 år, har tjeneste i Holsten, nærværende ved skiftet.
• Anne Lauridsdatter - 24 år, tjener i Holsten.
• Sidsel Lauridsdatter - 21 år, tjener i Holsten.
F.M. Deres morfar: Peder Pedersen i Farre.
Oplysninger:
Afdøde var selvejerhusmand. Enken fremviste et skøde af 16/6-1776 fra Peder Pedersen i Farre til afdøde.
Enken blev ved huset.
Se skifte nr. 402.

585. Margrethe Jespersdatter i Gerning 10/3-1789 F. 376a
Enkemand: Jens Nielsen
Børn:
• Maren Jensdatter - 10 år
• Niels Jensen - 4 år
• Anne Marie Nielsdatter - 6 uger gammel.

586. Jens Mortensen i Vellev 10/1-1789 F. 376b
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Hendes bror: Søren Sørensen i Enslev.
Børn:
• Søren Jensen - 6 år
• Morten Jensen - 16 uger gammel
• Kirsten Jensdatter - 8 år
• Mette Jensdatter - 4 år
F.M. Afdødes bror: Hans Mortensen i Vellev.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 776.

587. Laurids Jensen Rytter i Futting 10/5-1789 F. 378a
Enke: Else Mikkelsdatter L.V. Søren Sørensen i Futting.
Børn:
• Birthe Lauridsdatter - 34 år, g.m. Niels Christensen i Futting.
• Ingeborg Lauridsdatter - 25 år
• Søren Lauridsen - 16 år.

588. Jens Rasmussen Wolstrup i Thorsølund Ladefoged 7/5-1789 F. 378b
Enke: Mariane Jensdatter L.V. Søren Terkildsen i Thorsø.
Arvinger: Afdødes
• Bror: Mads Rasmussen - 57 år, skoleleder i Grensten.
• Bror: Niels Rasmussen i Aarhus. Død og efterladt:
> Rasmus Nielsen - 24 år, tjener en konditor i København.
> Peder Nielsen Wolstrup - 22 år, er i Den latinske Skole i Aarhus.
• Bror: Jens Rasmussen Wolstrup - 49 år, skrædder i Hinnerup.
• Søster: Martha Rasmusdatter g.m. hoboist Johan Andreas Pebhardt af det Viborgske Infanteri Regiment, som for 2 år siden er rejst bort til Preusen, hvor han var hjemmehørende. Der er intet hørt fra ham siden.
Oplysninger:
Afdøde druknede i Aptrup dam på sin hjemrejse fra Ry marked den 5/5; men er først fundet død i dag.
Der er indestående arv efter Niels Pedersen Ladefoged til hans børn:
• Mikkel Nielsen
• Jens Nielsen
• Abelone Nielsdatter
• Kirsten Nielsdatter
Børnene har også arv tilgode efter deres to søskende:
• Peder Nielsen
• Ellen Nielsdatter.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 406.

589. Jens Pedersen i Lerbjerg 6/7-1789 F. 381b
Enke: Bodil Jensdatter L.V. Hendes bror: Mikkel Jensen i Værum på
Barn: Frisenvold gods.
• Birthe Marie Jensdatter - 1 år
F.M. Enkens bror: Søren Jensen i Vissing, Frisenvold gods og
afdødes bror: Laurids Pedersen i Vissing.
Oplysning.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 792.

590. Laurids Nielsen i Amstrup Boelsmand 24/9-1789 F. 383a
Enke: Anne Lauridsdatter L.V. Hendes søn af et tidl. ægteskab:
Laurids Sørensen i Astrup, Aidt sogn.
Hans barn af et tidl. ægteskab:
• Sidsel Lauridsdatter - 22 år
F.M. Barnets morbror: Søren Christensen i Vidstrup.
Oplysning:
Enken blev ved stedet.
Se skifte nr. 130 + 341.

591. Niels Jensen Søegaard i Vellev 9/12-1789 F. 384a
Enke: Maren Mouritsdatter L.V. Hendes stedfar: Søren Amdisen i Vellev.
Barn af et tidl. ægteskab med Bodil Lauridsdatter:
• Søren Nielsen - 21 år
Børn af dette ægteskab:
• Jens Nielsen - 8 år
• Christen Nielsen - 6 år
• Bodil Nielsdatter - 4 år
• Karen Nielsdatter - 1 år
F.M. Afdødes bror: Laurids Jensen i Tostrup.
Oplysning: Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 314 + 432 + 965.

592. Anne Madsdatter i Hvorslev 19/2-1790 F. 385b
Enkemand: Rasmus Mikkelsen
Børn:
• Mads Rasmussen - 27 år
• Mikkel Rasmussen - 18 år
• Maren Rasmusdatter - 21 år
• Karen Rasmusdatter - 13 år
T.V. Afdødes søskendebarn: Peder Steffensen i Vellev.

593. Niels Nielsen Kirkegaard i Gerning 10/3-1789 F. 386b
Indsidder hos Peder Nielsen.
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Hendes far: Peder Sørensen i Hvorslev.
Børn:
• Niels Nielsen - 12 år.
• Peder Nielsen - 2 år.
• Inger Nielsdatter - 8 år.
F.M. Afdødes bror: Claus Nielsen, skovfoged i Aldrup Skovhus.
Se skifte nr. 376 + 727.

594. Niels Leth i Vellev 11/3-1790 F. 389b
Enke: Bodil Madsdatter L.V. Hendes svoger: Peder Steffensen.
Børn:
• Mads Nielsen - 23 år
• Søren Nielsen - 20 år
• Niels Nielsen - 5 år
• Anne Nielsdatter - 17 år
• Maren Nielsdatter - 8 år
F.M. Søren Christensen Rytter i Vellev og Rasmus Axelsen i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 842 + 877.

595. Peder Pedersen i Vellev 11/3-1790 F. 390b
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Hendes bror: Just Jensen i Vejerslev.
Hans Børn af et tidl. ægteskab med Karen Lauridsdatter:
• Peder Pedersen Holm - 50 år, gift og gårdmand i Vellev.
• Maren Pedersdatter g.m. Peder Pedersen, husmand i Gerning.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Pedersen i Vellev.
• Laurids Pedersen - 36 år, er her i gården og er "tåbelig".
• Henrich Pedersen - 34 år, har fæstet gården.
• Karen Pedersdatter. Død og efterladt:
Børn af hendes 1. ægteskab med Jens Nielsen i Amstrup:
> Niels Jensen - 6 år
> Kirsten Jensdatter - 9 år
Barn af hendes 2. ægteskab med Laurids Jensen i Amstrup:
> Anne Lauridsdatter - 3 år
• Maren Pedersdatter - 26 år, her på stedet.
• Dorthe Pedersdatter - 24 år, her på stedet.
F.M. for de 2 ældste børn: Deres fars farbror: Christen Jensen Aldrup i Amstrup.
Oplysninger:
Enken havde taget Kirsten Jensdatter til sig for 3 år siden og lover fortsat at forsørge barnet.
Enken afstod gården til sønnen Henrich Pedersen, mod at han giver hende ophold og aftægt. Der blev oprettet en kontrakt, og han skal forsørge sin tåbelige bror, Laurids Pedersen, så længe han lever.
Se skifte nr. 530 + 563.

596. Enevold Terkildsen og hustru Maren Lauridsdatter i Thorsø
12/5-1789 F. 393a
Barn:
• Kirsten Enevoldsdatter - 2 år
F.M. Hendes farbror: Søren Terkildsen, som igen har fået gården i fæste.
Oplysning:
Barnets mormor, Laurids Pedersens enke, som er her i gården, har taget barnet til sig. Hvis hun senere vil overlade barnet til Søren Terkildsen, vil han sørge for det.
Se skifte nr. 598 + 634.

597. Johanne Nielsdatter i Haurum 24/3-1790 F. 395a + 412b
Enke efter husmand Jens Pedersen Pottemager.
Børn:
• Peder Jensen - 25 år, i lære hos en smed i København.
• Niels Jensen - 17 år, tjener ved Frijsenborg.
F.M. Deres nærmeste pårørende: Kro- og værtshusmand Johan Jessen i Haurum.

598. Søren Terkildsen i Thorsø Ugift 8/4-1790 F. 397a + 442b
Arvinger:
• Mor: Mette Enevoldsdatter, sidder som enke ved en gård i Thorsø.
F.M. Hendes bror: Anders Enevoldsen i Thorsø.
• Bror: Enevold Terkildsen i Thorsø. Død og efterladt:
> Kirsten Enevoldsdatter - 4 år
• Bror: Peder Terkildsen, gårdmand i Borridsø.
• Bror: Jens Terkildsen - 24 år, hos moderen.
• Søster: Anne Terkildsdatter g.m. Thomas Pedersen i Mondrup. Begge døde og efterladt:
> Peder Thomasen - 9 år
> Oluf Thomasen - 5 år
• Søster: Mariane Terkildsdatter g.m. Niels Andersen i Truust på Tvilum gods.
• Søster: Sidsel Terkildsdatter, ugift, hos moderen i Thorsø.
Ved skiftets slutning er hun g.m. Poul Pedersen i Mondrup.
• Søster: Inger Terkildsdatter, ugift, hos moderen i Thorsø.
F.M. for sin bror, sal. Thomas Pedersens og hans kones søster, sal. Anne
Terkildsdatters børn: Poul Pedersen i Mondrup.
Oplysninger:
Søren Frandsen Smed overtog fæstet på gården.
Se skifte nr. 577.

599. Christen Nielsen Kold i Sall Indsidder 19/4-1790 F. 399a + 410b
Barn:
• Niels Christensen - 21 år
Kurator: Afdødes bror: Niels Nielsen i Haurum.

600. Else Olufsdatter i Borre (Vejerslev sogn) 3/5-1790 F. 400b
Tjente og døde i Danstrup Bundgaard.
Arvinger:
• Bror: Poul Olufsen, gårdmand i Borre.
• Søster: Maren Olufsdatter g.m. Søren Andersen, gårdmand i Naderup, Grønbæk sogn, Allinggård gods.
• Søster: Kirsten Olufsdatter - 27 år, tjener på Ulstrup.
• Søster: Maren Olufsdatter - 15 år, hos søsteren i Naderup.
F.M. for Kirsten: Hendes søskendebarn: Poul Simonsen i Astrup.
Se skifte nr. 458.

601. Kirsten Sørensdatter i Aidt 5/5-1790 F. 401b
Enkemand: Peder Christensen Krog
Barn:
• Søren Pedersen - 5 år
T.V. Afdødes søskendebarn: Rasmus Pedersen, gårdmand i Borup på Frijsenborg gods.
Se skifte nr. 506 + 755.

602. Maren Poulsdatter i Mondrup (Aidt sogn) 6/5-1790 F. 404b
Enkemand: Mikkel Nielsen Husmand
Barn:
• Kirsten Mikkelsdatter - 7 uger gammel.
T.V. Afdødes morbror: Søren Christensen Lindgaard, gårdmand i Hagsholm.
Oplysning:
Barnet døde august 1790.

603. Christen Pedersen i Lerbjerg Skovhus Ugift 8/5-1790 F. 406a
Arvinger:
• Halvbror: Rasmus Christensen - 30 år, i Vissing.
• Halvsøster: Voldborg Christensdatter g.m. Peder Pedersen Meldgaard i Neder Hornbæk på Brusgaard gods.
• Halvsøster: Birthe Kirstine Pedersdatter - 4 år, i Lerbjerg Skovhus.
F.M. for Birthe Kirstine: Svend Sørensen i Svejstrup.
Oplysninger:
Afdødes stedfar: Mikkel Pedersen i Lerbjerg Skovhus.
Afdøde har indestående fædrene og mødrene arv.
Se skifte nr. 391 + 545.

604. Palle Sørensen i Aabrohuset (Vellev sogn) 25/5-1790 F. 407a + 411a
Bro- og værtshusmand
Enke: Mette Marie Frandsdatter Gullev
L.V. Hendes bror: Snedker Christian Erhardt Gullev i Lyngå
Børn:
• Frands Pallesen - 14 år
• Søren Pallesen - 8 år
• Engel Kirstine Pallesdatter - 11 år
• Mette Kirstine Pallesdatter - 1 år
F.M. Afdødes bror: Jørgen Sørensen, gårdmand i Haarup på Skårupgårds gods.
Oplysninger:
Ved skiftets slutning den 24/7-1790 tilføjes, at Søren er død.
Afdøde havde fået fæstebrev på stedet 12/8-1773.
Enken blev ved stedet.
Se skifte nr. 819 + 833.

605. Peder Christensen Bundgaard i Sall 28/5-1790 F. 409a
Enke: Else Hansdatter
Børn:
• Anne Pedersdatter - 10 år
• Maren Pedersdatter - 8 år
• Kirsten Pedersdatter - 5 år
F.M. Oluf Jensen Kiersgaard i Sall.
Se skifte nr. 630 + 896.

606. Bodil Svendsdatter i Lerbjerg 9/8-1790 F. 413a + 447b
Enkemand: Niels Jensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Rasmus Mikkelsen Kiersgaard.
• Christen Rasmussen Kiersgaard - 35 år, gift og bor i Nykøbing på Falster.
• Mikkel Rasmussen - 31 år, gift og bor i Bavelse Mølle på Sjælland.
• Svend Rasmussen - 28 år, her på stedet.
• Peder Rasmussen - 23 år, tjener på Sjælland, men vides ikke hvor.
• Abelone Rasmusdatter - 37 år g.m. Christen Christensen Bording, bor på Vestergade i København og har et værtshus, der kaldes "Skibet".
• Kirsten Rasmusdatter - 26 år, opholder sig hos sin søster Abelone i København.
• Anne Marie Rasmusdatter - 22 år, ugift, tjener i København, men hvor vides ikke.
• Johanne Marie Rasmusdatter - 17 år, her på stedet.
T.V. Deres moders næstsøskendebarn: Svend Sørensen i Svejstrup på Bidstrup gods.
Se skifte nr. 468.

607. Christen Rasmussen i Lerbjerg 22/10-1790 F. 415b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes far: Lægdsmand Jens Madsen i Lyngå.
Børn:
• Rasmus Christensen - 7 år
• Jens Christensen - 2 år
• Anne Christensdatter - 5 år
• Christiane Christensdatter - 4 uger gammel.
F.M. Afdødes bror: Søren Rasmussen i Lerbjerg.
Oplysning: Enken blev ved gården.

608. Laurids Pedersen Skrædder i Lerbjerg Husmand 23/10-1790 F. 418a
Enke: Anne Christensdatter L.V. Jens Christensen i Vissing.
Børn:
• Christen Lauridsen - 15 år
• Else Lauridsdatter - 17 år
• Kirsten Lauridsdatter - 13 år
• Anne Lauridsdatter - 9 år
F.M. Afdødes bror: Søren Pedersen Skrædder i Hadsten.
Oplysninger:
Der omtales enkens moster: Sal. Niels Haargaards enke i Lyngå.
Enken frasiger sig arv og gæld, dog begærede hun at blive ved huset, og det får hun lov til.

609. Kirsten Jensdatter i Vellev 27/10-1790 F. 419a + 438a
Enkemand: Jens Sørensen Hollerup
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Christensen:
• Peder Nielsen - 10 år
• Anne Marie Nielsdatter - 20 år
• Maren Nielsdatter - 18 år
• Kirsten Nielsdatter - 15 år
Barn af dette ægteskab:
• Maren Jensdatter - 5 år
F.M. for de 4 ældste: Afdødes bror: Søren Jensen i Borre, Vejerslev sogn.
Se skifte nr. 509 + 928.

610. Peder Lauridsen i Vrangstrup 3/12-1790 F. 421b
Enke: Else Nielsdatter L.V. Niels Sørensen Badsker i Vrangstrup.
Børn:
• Niels Pedersen - 23 år, rekrut ved Sjællandske Regiment i København.
• Laurids Pedersen - 21 år
• Morten Pedersen - 19 år
• Kirsten Pedersdatter - 12 år
Oplysning:
Ved skiftets slutning den 15/12-1790 oplyses, at Kurator for de mindste børn: Afdødes bror Søren Jensen i Haurum.
Enken bliver ved gården og vil afstå den til sønnen Niels Pedersen, når han kommer fra krigstjeneste. Der var oprettet en kontrakt mellem dem.

611. Niels Jensen Fisker og hustru Maren Rasmusdatter i Houlbjerg.
Ægteparret døde kort efter hinanden. 20/1-1791 F. 424b
Børn:
• Rasmus Nielsen Fisker - 35 år
• Jens Nielsen - 24 år
• Kirsten Nielsdatter - 37 år
• Maren Nielsdatter - 28 år
• Birthe Nielsdatter - 22 år
Oplysning:
På de umyndiges vegne var mødt deres nærmest beslægtede: Jens Sørensen Stougaard i Houlbjerg.
Ved skiftets slutning den 3/2-1791 fol. 427a oplyses, at sønnen Rasmus Nielsen Fisker overtog fæstet på gården.

612. Christen Jensen Hald i Houlbjerg 20/1-1791 F. 425b
Enke: Karen Andersdatter L.V. Peder Lindgaard i Houlbjerg
Børn:
• Jens Christensen Hald - 37 år, hjemme.
• Anders Christensen Hald - 33 år, gårdmand i Haurum.
• Anne Christensdatter - 44 år, til huse i Houlbjerg.
• Ellen Christensdatter g.m. Peder Roersen i Haurum.
• Maren Christensdatter - 40 år, hjemme.
Oplysning:
Ved skiftets slutning den 3/2-1791 fol. 428a oplyses, at enken vil afstå gården til sin søn Jens Christensen, når han kan få fæste på den, og der er oprettet en kontrakt mellem dem om aftægt. Jens Christensen skal også forsørge søstrene.
Se skifte nr. 740 + 822.

613. Maren Pedersdatter i Haurum 31/3-1791 F. 429a + 431a + 524a
Enkemand: Christen Sørensen Kirkegaard
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Jens Nielsen:
• Maren Jensdatter - 12 år, her på stedet.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Christensen - 8 år
• Søren Christensen - 1 år
• Mariane Christensdatter - 6 år
F.M. for Maren: Hendes farbror: Peder Nielsen Roersen i Haurum og
afdødes bror: Christen Pedersen i Thorsø.

614. Jens Madsen Aldrup i Hvorslev 28/4-1791 F. 432b
Enke: Bodil Nielsdatter L.V. Niels Sørensen Badsker i Vrangstrup.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Ellen Jensdatter:
• Jens Jensen - 33 år
• Mads Jensen - 22 år
• Maren Jensdatter - 30 år, tjener i Vidstrup.
• Kirsten Jensdatter g.m. Jens Hansen Hvid i Vellev.
• Karen Jensdatter - 24 år, tjener i Bøstrup.
Børn af dette ægteskab:
• Niels Jensen - 5 år
• Ellen Jensdatter - 16 år
• Maren Jensdatter - 12 år
• Dorthe Jensdatter
F.M. for de umyndige af 1. ægteskab: Søren Christensen i Vidstrup.
for de umyndige af 2. ægteskab: Niels Madsen i Borridsø.
Se skifte nr. 366.

615. Kirsten Lauridsdatter i Borre Skovhus 4/5-1791 F. 435a
Enkemand: Søren Mikkelsen
Børn:
• Anne Katrine Sørensdatter - 5 år
• Else Kirstine Sørensdatter - 3 år
T.V. Niels Sørensen i Sahl.
Se skifte nr. 691 + 755.

616. Anne Olufsdatter i Houlbjerg 3/6-1791 F. 436b
Enkemand: Niels Christensen Graugaard
Arvinger: Afdødes
• Søster: Kirsten Olufsdatter g.m. Søren Mogensen i Granslev. Begge døde og efterladt:
> Mogens Sørensen - 30 år, tjener her på stedet.
> Anne Sørensdatter - 27 år
> Johanne Sørensdatter - 24 år
> Inger Sørensdatter - 15 år, tjener her på stedet.
• Søster: Maren Olufsdatter g.m. Jens Fisker, husmand i Jebjerg. Død og efterladt:
> Jens Jensen - 15 år
> Johanne Jensdatter - 18 år
• Søster: Sara Olufsdatter g.m. Jens Pedersen i Granslev.

617. Søren Mikkelsen i Borridsø Husmand 22/6-1791 F. 439a
Enke: Bodil Jensdatter L.V. Peder Lauridsen i Borridsø.
Barn:
• Mette Marie Sørensdatter - umyndig
F.M. Afdødes søskendebarn: Peder Jensen Kiær i Borridsø.
Oplysning:
Enken blev ved stedet.
Se skifte nr. 946.

618. Thomas Sørensen Snedker i Mondrup 3/7-1791 F. 440a
(Aidt sogn) Indsidder
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Peder Christensen Krog i Aidt.
Børn:
• Anne Thomasdatter - 7 år
• Maren Thomasdatter - 3 år
F.M. Husmand Mikkel Nielsen i Mondrup.

619. Christen Christensen Fisker i Vejerslev 19/7-1791 F. 441a + 449b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Hendes bror Laurids Pedersen i Vejerslev.
Børn:
• Peder Christensen - 20 år
• Birthe Christensdatter - 14 år
• Else Christensdatter - 11 år
Curator for sønnen: Afdødes søskendebarn: Peder Jensen i Vejerslev.
F.M. for døtrene: Deres Mosters mand: Jens Pedersen i Borre.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

620. Peder Andersen i Enslev 22/7-1791 F. 444a + 450b
Enke: Kirsten Mouritsdatter L.V. Hendes stedfar: Søren Amdisen i Vellev.
Børn:
• Anders Pedersen - 8 år
• Jens Pedersen - 6 år
• Maren Pedersdatter - 10 år
• Karen Pedersdatter - 2 år
F.M. Deres mosters mand: Jens Pedersen i Vellev, da den afdøde ingen slægt
havde efterladt.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 579.

621. Christen Olufsen i Hvorslev 25/7-1791 F. 445b
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Hendes bror: Søren Christensen i Amstrup
Barn:
• Maren Christensdatter - 12 år
F.M. Afdødes bror: Husmand Peder Olufsen i Hvorslev.
Oplysninger:
Der omtales afdødes søster: Bodil Olufsdatter,
Afdøde havde en stedsøn: Christen Jensen, der har 3 års løn tilgode.
Enken blev ved gården.

622. Dorthe Pedersdatter i Haurum 11/8-1791 F. 451
Enkemand: Peder Christensen Skrædder Indsidder
Børn:
• Peder Pedersen - 23 år
• Ellen Pedersdatter - 26 år, tjener på Østergaard.
F.M. for Ellen: Peder Jensen i Haurum.

623. Søren Sørensen Gierning i Vidstrup (Hvorslev sogn) 12/8-1791 F. 452b
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Hendes bror: Søren Christensen i Vidstrup.
Børn:
• Maren Sørensdatter - 17 år
• Karen Sørensdatter - 12 år
F.M. Deres søskendebarn: Søren Christensen, sognefoged i Hvorslev.

624. Christen Madsen i Houlbjerg 15/9-1791 F. 453b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes svoger: Søren Jensen i Houlbjerg.
Børn:
• Mads Christensen - 15 år
• Jens Christensen - 12 år
• Kirsten Christensdatter - 17 år
F.M. Afdødes bror: Mikkel Madsen i Houlbjerg Skovhus.

625. Maren Danielsdatter i Houlbjerg 15/9-1791 F. 455b
Enkemand: Søren Christensen
Børn:
• Christen Sørensen - 10 år
• Daniel Sørensen - 7 år
• Just Sørensen - 17 uger gammel
• Birthe Sørensdatter - 8 år
• Anne Sørensdatter - 3 år
T.V. Afdødes bror: Christen Danielsen i Houlbjerg.

626. Søren Pedersen i Aidt Indsidder 3/1-1792 F. 457b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Anders Horn i Aidt.
Børn:
• Niels Sørensen - 17 år
• Peder Sørensen - 8 år
• Anne Sørensdatter - 13 år
F.M. Sognefoged Peder Krog i Aidt.

627. Øllegaard Lyhme i Haurum 27/1-1792 F. 458b + 472a
Enke efter Jean Hiort i Haurum.
Børn:
• Erhardt Hiort - 37 år, i Holstebro.
• Christian Hiort - 35 år, Ober-Hof-Rets-Procurator i Christiania, Norge.
• Ove Hiort - 33 år, opholder sig i Norge, men hvor, vides ikke.
• Otte Christian Hiort - 27 år, opholder sig i Norge, men hvor vides ikke.
Oplysninger:
Der omtales enkens svoger: Hr. Høeg i Hammel.
Afkald fra Laurids Nielsen Nyboe i Tværmose, Sunds sogn på hans hustru Christiane Elisabeth Lyhmes arv. Dat. 26/4-1768.
Se skifte nr. 403 + 425.

628. Anne Sørensdatter i Vellev 3/5-1792 F. 462b
Enkemand: Peder Pedersen Brorup
Børn:
• Peder Pedersen - 12 år
• Søren Pedersen - 4 år
• Anne Pedersdatter g.m. Peder Hansen, som har fæstet gården.
• Margrethe Pedersdatter - 15 år, tjener Jens Mikkelsen i Vellev.
• Karen Pedersdatter - 14 år, tjener Mikkel Madsen i Vellev.
• Kirsten Pedersdatter - 10 år, hjemme.
• Maren Pedersdatter - 8 år, hjemme.
T.V. Afdødes søsters mand: Christen Christensen Væsel i Vellev.
Oplysninger:
Der er oprettet en kontrakt mellem enkemanden og Peder Hansen, der også skal sørge for underhold til de umyndige børn.
Se skifte nr. 386.

629. Karen Christensdatter i Sall 22/5-1792 F. 465a
Enkemand: Jens Jensen Aagaard
Børn:
• Christen Jensen - 8 år
• Niels Jensen - 4 år
T.V. Afdødes bror: Kromand Niels Christensen i Sall.
Oplysninger:
Enkemanden havde afstået gården til sin ældste søn af første ægteskab: Peder Jensen Aagaard, og der er oprettet en kontrakt mellem dem.
Se skifte nr. 490 + 998.

630. Niels Christensen Bundgaard i Amstrup 4/6-1792 F. 466b + 485b
Ugift tjenestekarl, der tjente hos Jens Væsel i Hvorslev og døde hos sin søster Kirsten og dennes mand Søren Jensen i Amstrup.
Arvinger:
• Bror: Søren Christensen i Houlbjerg.
• Bror: Hans Christensen Bundgaard - 40 år
• Bror: Rasmus Christensen Bundgaard - 30 år
• Bror: Peder Bundgaard. Har boet i Sall. Død og efterladt:
> Anne Pedersdatter - 12 år
> Kirsten Pedersdatter - 10 år
> Maren Pedersdatter - 7 år. Hun døde inden skiftets slutning.
Deres stedfar: Laurids Nielsen i Sall.
• Helsøster: Kirsten Christensdatter g.m. Søren Jensen i Amstrup.
• Halvsøster: Karen Christensdatter - 17 år, ugift.
• Halvsøster: Anne Christensdatter - 23 år, ugift, boende i Houlbjerg hos broderen Søren.

631. Christen Jørgensen i Houlbjerg Ugift 2/8-1792 F. 467b + 486b
Arvinger:
• Bror: Henrich Jørgensen i Houlbjerg.
• Bror: Frands Jørgensen. Død og efterladt:
> Anne Frandsdatter - 7 år, hos Joen Jensen Harboe i Vellev, som i nogle år har haft hende som et fader- og moderløst barn for betaling af herskabet.
• Søster: Anne Jørgensdatter g.m. husmand Anders Brorup i Vellev.

632. Ellen Pedersdatter i Glæsborg (Skjød sogn) 15/8-1792 F. 468a
Enkemand: Christen Christensen Lindgaard
Barn:
• Christen Christensen - 5 år
T.V. Afdødes bror: Mads Pedersen i Brundt.
Skiftet sluttes 19/9-1792 fol. 476a.

633. Søren Nielsen i Hvorslevgaard 24/8-1792 F. 469b +
476b + 488b + 492b + 496a + 510a + 512b + 521b + 524b + 553a + 559a + 578a
Enke: Marie Kirstine Sørensdatter Karmark L.V. Birkedommer Soet-
mann i Danstrup Bundgaard. Senere: Mads Windeløv, møller i Katvad Mølle.
Børn:
• Niels Sørensen - 20 år
• Søren Sørensen - 10 år
• Bodil Marie Sørensdatter - 16 år
• Anne Marie Sørensdatter - 14 år
• Marie Kirstine Sørensdatter - 3 år
F.M. Afdødes bror: Jens Nielsen i Houlbjerg.
Kurator for Niels Sørensen: Anders Joensen i Koudal, der var g.m. afdødes søster.
Oplysninger:
Afdødes bror: Rasmus Skougaard, forpagter på Pandum, havde penge til gode ved afdøde.
Niels Fogh i Skivholme fordrede, hvad Søren Nielsen havde lovet enkens søsterdatter Anne Pedersdatter Møller for hendes renter af hendes fædrene og mødrene arv. Hun var nu g.m. Mads Jensen.
Stor gæld, og derfor blev skiftet behandlet en del gange. Den 4/4-1795 oplyses, at afdødes bror Rasmus Skougaard købte Hvorslevgård, og enken skulle forlade gården inden 1. maj 1795.
Skiftet blev sluttet 19/6-1795.
Se skifte nr. 91 + 826 + 911.

634. Maren Pedersdatter i Thorsø Indsidder 25/10-1792 F. 481a + 491b
Hun boede hos Søren Frandsen Smed.
Enke efter Laurids Pedersen i Thorsø
Barn:
• Maren Lauridsdatter. Var g.m. Enevold Terkildsen i Thorsø. Begge døde og efterladt:
> Kirsten Enevoldsdatter - 6 år
F.M. Hendes farbror: Peder Terkildsen i Borridsø, som vil sørge for hendes opdragelse.
Se skifte nr. 596.

635. Bodil Jensdatter i Tind Ugift 26/10-1792 F. 482a + 487b
Død hos hendes brors hustru Anne Stephansdatter i Tind.
Arvinger:
• Bror: Jens Jensen i Gerning.
• Bror: Søren Jensen. Var g.m. Anne Stephansdatter. Død og efterladt:
> Karen Sørensdatter - 16 år
> Anne Sørensdatter - 14 år
> Sidsel Sørensdatter - 6 år
• Søster: Mette Jensdatter g.m. Thomas Christensen Bundgaard, husmand i Borridsø.
• Søster: Sidsel Jensdatter g.m. Søren Jensen i Hesselberg. Begge døde og efterladt:
> Jens Sørensen Hesselberg - 26 år, i Hesselbjerg.
> Niels Sørensen Hesselberg - 26 år, i Hesselbjerg.
Oplysninger:
Mette Jensdatter og Thomas Christensen Bundgaard har en datter, Karen Thomasdatter.

636. Bodil Sørensdatter i Vellev 31/10-1792 F. 483a
Enkemand: Jens Hansen Indsidder
Afdødes slegfreddatter:
• Dorthe Christensdatter - 23 år, hjemme.
F.M. Antaget: Sognefogeden Søren Amdisen i Vellev.

637. Laurids Christensen Skrædder i Vellev Husmand 31/10-1792 F. 484a
Enke: Anne Eriksdatter L.V. Sognefoged Søren Amdisen i Vellev.
Afdødes børn:
• Christen Lauridsen - 32 år, landsoldat, tjener i Hvorslev.
• Jørgen Lauridsen - 25 år, rekrut, husmand i Vellev.
• Maren Lauridsdatter g.m. en tømmermand Herman Christian i København.
• Maren Lauridsdatter - 35 år, bortgået for nogle år siden. Ingen af brødrene vidste, hvor hun var.
• Kirsten Lauridsdatter g.m. en arbejdskarl Christen > i København.

638. Birthe Lauridsdatter i Aptrup (Sall sogn) 7/11-1792 F. 484b
Enkemand: Niels Christensen Indsidder
Børn:
• Christen Nielsen - 9 uger gammel
• Maren Nielsdatter - 1½ år
T.V. Afdødes stedfar: Husmand Niels Mouritsen i Futting.
Oplysning:
"Enkemanden var en fattig indsidder, der måtte flytte fra et sted til et andet."
Se skifte nr. 829.

639. Rasmus Lauridsen i Enslev Indsidder 14/11-1792 F. 487a
Hans børn med Kirsten Jensdatter (1. ægteskab)
• Anne Rasmusdatter - 30 år, bortløbet for nogle år siden, vides ikke hvor er.
• Sidsel Rasmusdatter - 28 år
• Bodil Rasmusdatter - 24 år
Hans børn med Bodil Mouritsdatter: (3. ægteskab)
• Rasmus Rasmussen - 13 år
• Laurids Rasmussen - 10 år
• Kirsten Rasmusdatter - 12 år
• Sidsel Rasmusdatter - 7 år
F.M. Deres søskendebarn: Christen Pedersen i Enslev.
Oplysninger:
Afdøde var gift 2. gang med Anne Pedersdatter. Ingen børn i dette ægteskab.
Se skifte nr. 372 + 390 + 529.

640. Afkaldskvittering. 12/11-1792 F. 491a
Christen Hansen i Kvorning Mølle g.m. Anne Schaksdatter fra Bøsbro på Frijsenborg gods har modtaget af Peder Mikkelsen i Bøsbro sin kones tilfaldne arv efter hendes sal. far.
Oplysninger:
Peder Mikkelsen er Anne Skachsdatters stedfar.
Christen Hansen er søn af Hans Andersen i Kvorning.
Se skifte nr. 379 + 546 + 924.

641. Niels Huitfelt Bagge på Frijsendal 28/11-1792 F. 491a
Birkedommer og overinspektør.
Enke: Christine Colding
Oplysning:
Kongelig bevilling af 16/4-1779 for den længstlevende at sidde i uskiftet bo.

642. Karen Rasmusdatter i Borridsø 25/1-1793 F. 493b
Enkemand: Mogens Jensen
Børn:
• Jens Mogensen - 16 år
• Rasmus Mogensen - 15 år
• Søren Mogensen - 11 år
• Jens Mogensen - 6 år
• Karen Mogensdatter - 14 år
T.V. Afdødes søsters mand: Peder Kiær i Borridsø.
Oplysning:
Faderen oplyste, at datteren "bestyrede hans hus skikkelig til hans fornøjelse", og
hun fik derfor forskelligt bohave og linned.
Se skifte nr. 964.

643. Anne Andersdatter i Aptrup 28/1-1793 F. 495b
Enkemand: Hans Nielsen Husmand
Børn:
• Anne Hansdatter - 13 år
• Dorthe Marie Hansdatter - 10 år
T.V. Afdødes bror: Christen Nielsen i Vadsted.

644. Niels Johansen i Houlbjerg Indsidder 8/3-1793 F. 497a
Enke: Karen Christensdatter L.V. Rasmus Hansen Hvid i Houlbjerg.
Børn:
• Mette Nielsdatter - 28 år
• Maren Nielsdatter - 23 år
F.M. Sognefoged Peder Sørensen i Houlbjerg.

645. Kirsten Frandsdatter i Hvorslev 25/3-1793 F. 498a
Enkemand: Jens Jensen
De sad til huse hos hendes stedfar Laurids Christensen i Nøddelund.
Arvinger: Hendes
• mor: Anne Rasmusdatter g.m. Laurids Christensen i Nøddelund.
• Helbror: Thomas Frandsen - 35 år, i Nøddelund.
• Helsøster: Inger Frandsdatter - 21 år
• Halvsøster: Mariane Lauridsdatter - 18 år
Oplysninger:
Afdødes mor: Anne Rasmusdatter er siden Kirsten Frandsdatters død selv afgået ved døden. Enkemanden Jens Jensen anmeldte for skifteretten, at han ville overlade hans arvepart til hans sal. kones arvinger, da hendes forældre bestandig havde haft hende hos dem, og han i deres korte ægteskab ikke havde haft nogen bekostning på hende.
Se skifte nr. 356 + 646 + 647 + 719.

646. Afkaldskvittering. 25/3-1793 F. 498b
Fra arvingerne efter Frands Thomasen i Nøddelund. Hans børn:
• Thomas Frandsen.
• Rasmus Frandsen. Er død som barn, og hans arv deles mellem hans mor og søskende.
• Inger Frandsdatter.
• Kirsten Frandsdatter. g.m. Jens Jensen i Hvorslev.
Se skifte nr. 356 + 647 + 719.

647. Anne Rasmusdatter i Nøddelund 26/3-1793 F. 499a + 518a
Enkemand: Laurids Christensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Frands Thomasen:
• Thomas Frandsen - 35 år
• Inger Frandsdatter - 21 år
Barn af dette ægteskab:
• Mariane Lauridsdatter - 18 år
Se skifte nr. 356 + 645 + 646 + 647 + 719.

648. Jens Nielsen Nedergaard i Thorsø 11/4-1793 F. 500b
Enke: Maren Jørgensdatter L.V. Thomas eller Jens Rasmussen i Thorsø.
Børn:
• Niels Jensen - 18 år
• Jørgen Jensen - 16 år
F.M. Peder Christensen i Thorsø eller Christen Pedersen (begge dele er skrevet).

649. Sidsel Mikkelsdatter i Aidt 3/5-1793 F. 501b
Enkemand: Søren Sørensen Leth
Børn:
• Søren Sørensen - 16 år
• Mikkel Sørensen - 15 år
• Anders Sørensen - 2 år
• Maren Sørensdatter - 12 år
• Kirsten Sørensdatter - 10 år
T.V. Afdødes bror: Peder Mikkelsen i Aidt.
Se skifte nr. 923.

650. Jens Sørensen i Nøddelund 13/5-1793 F. 503b + 516a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes bror: Thomas Jensen i Gerning.
Børn:
• Jens Jensen - 6 år
• Karen Jensdatter - 15 år
F.M. Afdødes nærmeste pårørende: Søren Jensen Kræmmer i Borre.
Oplysning:
Enken ægtede Laurids Mikkelsen, der fæstede gården.
651. Anne Pedersdatter i Vidstrup (Hvorslev sogn) 15/5-1793 F. 505a
Enkemand: Jørgen Christensen Aidt Indsidder
Barn:
• Bodil Marie Jørgensdatter - 4 år.

652. Margrethe Nielsdatter i Hagsholm 6/6-1793 F. 506a
Enkemand: Jens Lauridsen
Afdødes arvinger:
• Mor: Niels Pedersens enke, Margrethe Nielsdatter i Knudstrup.
• Søster: Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Rasmussen i Lerbjerg. Død og efterladt:
> Karen Jensdatter / Kirsten Jensdatter g.m. Thomas Nielsen i Essendrup i Laurbjerg sogn på Bistrup gods.
> Else Jensdatter g.m. Thomas Jensen i Lerbjerg på Hagsholm gods.
• Søster: Maren Nielsdatter g.m. Peder Nielsen Mundelstrup i Skjød. Død og efterladt:
> Rasmus Pedersen - 24 år, tjener i Lopdrup
> Niels Pedersen - 21 år, tjener her på stedet.
> Peder Pedersen - 19 år, tjener i Glæsborg.
> Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Thomasen i Lyngaa.
> Anne Pedersdatter - 25 år
> Kirsten Pedersdatter - 23 år
• Søster Mette Nielsdatter g.m. Søren Mortensen i Grensten på Bidstrup gods.
• Søster: Anne Nielsdatter g.m. Jens Ilsøe i Terp på Skjern gods.
• Søster: Kirsten Pedersdatter g.m. Mikkel Jensen i Terp.
• Søster: Ellen Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Knudstrup på Bidstrup gods.
Oplysninger:
Enkemanden oplyste, at hans fire døtres mødrene arv (efter skiftebrev af 5/8-1775, stod i boet.
Se skifte nr. 388.

653. Afkaldskvittering. 6/6-1793 F. 506a Se ovenstående skifte.

654. Rasmus Rasmussen Vest i Nøddelund 11/6-1793 F. 508b + 510b
Enke: Maren Rasmusdatter L.V. Hendes far: Rasmus Sørensen i Aidt.
Børn:
• Ellen Rasmusdatter - 8 år
• Anne Rasmusdatter - 4 år
F.M. Afdødes nærmeste pårørende: Jens Bøg i Aidt.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.

655. Peder Mikkelsen i Hvorslev 1/7-1793 F. 511a + 527a
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Sognefoged Søren Poulsen i Hvorslev.
Børn:
• Mikkel Pedersen - 20 år
• Johanne Pedersdatter - 12 år
F.M. Afdødes bror: Søren Mikkelsen i Borre Skovhus.
Skiftet sluttes 21/11-1793 fol. 527a.

656. Sidsel Christensdatter i Tind 18/7-1793 F. 513a
Enkemand: Niels Poulsen Lindgaard
Barn:
• Maren Nielsdatter - 8 år
T.V. Afdødes bror: Rasmus Christensen i Tind.
Se skifte nr. 931.

657. Mette Christensdatter i Thorsø 14/8-1793 F. 516b
Enkemand: Bent Andersen husmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Mikkelsen:
• Christen Nielsen - 24 år
• Ellen Nielsdatter / Else Nielsdatter - 28 år
Børn af dette ægteskab:
• Niels Bentsen - 14 år
• Anders Bentsen - 12 år
• Frands Bentsen - 5 år
• Anne Bentsdatter - 9 år
F.M. for de to ældste: Deres morbror Jakob Christensen i Skjød.
Se skifte nr. 413.

658. Margrethe Jensdatter i Hvorslev 23/9-1793 F. 518b
Enkemand: Jens Jensen Bach Smed
Børn af hendes tidl. ægteskab med Jens Jensen:
• Maren Jensdatter g.m. sognefoged Søren Christensen Poulsen i Hvorslev.
• Maren Jensdatter g.m. Hans Lauridsen i Danstrup.
• Niels Jensen - 23 år, hjemme.
• Mette Jensdatter - 19 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Søren Jensen i Borre.
Se skifte nr. 473.

659. Dorthe Jensdatter i Vellev 3/10-1793 F. 520a
Enkemand: Jens Eriksen Hollerup Indsidder
Arvinger: Afdødes
• Bror: Morten Jensen i Houlbjerg.
• Bror: Søren Jensen i Houlbjerg. Senere i skiftet står der, at han bor i Hammel.
• Søster: Anne Jensdatter g.m. Hans Nielsen i Granslev. Død og efterladt:
> Anne Hansdatter - 13 år
> Ellen Hansdatter - 11 år
• Søster: Mette Jensdatter g.m. Simon Sørensen i Granslev. Begge døde og efterladt:
> Maren Simonsdatter - 18 år, tjener i København.

660. Joen Frandsen Munch i Vellev Husmand 4/11-1793 F. 522b
Enke: Elisabeth Jensdatter L.V. Degnen Jens Amdisen i Vellev.
Børn:
• Frands Joensen - 47 år
• Johan Henrich Joensen Munch - 40 år, skoleholder i Løvskal.
• Elisabeth Sophie Joensdatter g.m. handelsmand Niels Holtzvig i København.
• Christiane Joensdatter g.m. degnen Christian Brøns i Mammen
• Anne Joensdatter - 33 år, ugift, tjener hos bogholder Lauridsen i København.
Oplysning:
På Anne Joensdatters vegne mødte hendes sal. fars pårørende og søskendebarn: Joen Jensen Harboe i Vellev.
Se skifte nr. 841.

661. Ellen Jensdatter i Hvorslev 4/11-1793 F. 523b + 530a
Enkemand: Niels Sørensen Hvass Indsidder
Arvinger: Afdødes
• Bror: Simon Jensen i Vidstrup. Død og efterladt:
> Poul Simonsen i Astrup.
> Kirsten Simonsdatter g.m. Hans Hansen i Tostrup.
> Abelone Simonsdatter - 30 år, i Tostrup.
• Bror: Laurids Jensen i Hvorslev. Død og efterladt:
> Christen Lauridsen i Hvorslev.
• Bror: Jens Jensen i Danstrup. Død og efterladt:
> Kirsten Jensdatter - 28 år, i Danstrup.
> Karen Jensdatter - 24 år, i Danstrup.
F.M. For Jens Jensens børn i Danstrup. Deres stedfar: Peder Pedersen i Danstrup.

662. Christen Nielsen Vadsted i Houlbjerg 2/12-1793 F. 527b + 528b
Enke: Dorthe Lauridsdatter L.V. Hendes svoger Niels Christensen i Sall
Børn:
• Mathies Christensen - 32 år
• Laurids Christensen - 17 år
• Anne Lisbeth Christensdatter - 30 år, tjener i Ellerup.
• Anne Marie Christensdatter - 27 år, tjener i Randers.
• Anne Kirstine Christensdatter g.m. Hans Mikkelsen i Houlbjerg.
• Øllegaard Christensdatter - 19 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Jesper Nielsen i Hammel.
Oplysning:
Enken afstod gården til sønnen Mathies og gik på aftægt hos ham.

663. Peder Hald i Houlbjerg 13/12-1793 F. 529a
Enke: Anne Marie Nielsdatter L.V. Niels Christensen i Houlbjerg
Børn:
• Mariane Pedersdatter - 27 år, tjener i Randers.
• Karen Pedersdatter - 25 år, g.m. Gert Johansen, her på stedet.
• Søren Pedersen - 18 år, tjener i Granslev.
• Mikkel Pedersen - 14 år, hjemme.
• Maren Pedersdatter - 16 år
F.M. Peder Frandsen i Houlbjerg.
Oplysning:
Enken afstod gården til sin svigersøn Gert Johansen og gik på aftægt hos ham.

664. Peder Lauridsen i Nøddelund 15/1-1794 F. 531a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Hendes bror: Niels Meyersen fra Høgdahl i Serup
Børn: sogn.
• Laurids Pedersen - 12 år
• Kirsten Pedersdatter - 11 år
• Anne Pedersdatter - 5 år.
F.M. Da den afdøde ikke havde slægtninge blev valgt: Mikkel Christensen
Bundgaard af Nøddelund.
Oplysning:
Enken havde tidl. været g.m. Jens Joensen.
Se skifte nr. 414.

665. Niels Nielsen i Lerbjerg Selvejer 13/2-1794 F. 532b + 537b
Enke: Vilhelmine Augusta Knudsdatter L.V. Hendes søstersøn: Jørgen
Barn: Mikkelsen i Kongstrup.
• Giertrud Marie Nielsdatter - 22 år
F.M. Afdødes søskendebarn: Jørgen Rasmussen Møller fra Norring mølle.
Oplysning:
Enkens sønner: Christen Pedersen Møller på Frisenborg og Knud Pedersen krævede deres indestående arv efter deres sal. far, Peder Møller, samt deres andel af arv efter deres sal. bror: Jens Pedersen.
Se skifte nr. 195 + 227 + 350.

666. Jens Eriksen i Mondrup Betler 19/2-1794 F. 534a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Poul Pedersen i Mondrup
Børn:
• Erik Jensen - 3 år
• Mette Jensdatter - 11 år
F.M. Sognefoged Peder Krog i Aidt.

667. Niels Andersen i Tostrup og hustru Kirsten Jensdatter fra Borridsø
Børn: 17/3-1794 F. 534b
• Jens Nielsen i Tostrup.
• Knud Nielsen - 28 år
• Inger Nielsdatter g.m. Søren Mikkelsen i Vejerslev.
• Karen Nielsdatter g.m. Jens Christian Jensen i Hjulhuset.
• Else Nielsdatter g.m. Søren Josephsen i Gerning.
Oplysninger:
Kirsten Jensdatters arvinger mødte og påstod, at de var berettigede til at arve halvdelen i boet. Den salig kone var en aftægtskone hos Peder Kiær i Borridsø.
Kirsten Jensdatters arvinger:
• Søster: Mette Jensdatter g.m. Jørgen Rasmussen Loumand, konsumtions-betjent i Århus.
• Søster: Johanne Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Skjød. Død og efterladt:
> Peder Nielsen - 33 år, som ikke vides hvor er.
> Mette Nielsdatter - 30 år, tjener i Århus.
• Søster: Maren Jensdatter. Enke efter Rasmus Lauridsen Bonde i Vitten.
Hendes søn: Laurids Rasmussen Bonde fra Vitten mødte på hendes vegne.
• Søster: Johanne Jensdatter g.m. Rasmus Christensen Brun i Lyngaa.
Se skifte nr. 452 + 558.

668. Søren Jensen i Borridsø Indsidder 25/3-1794 F. 535b
Enke: Anne Mikkelsdatter L.V. Rasmus Christensen i Tind
Børn:
• Maren Sørensdatter - 26 år
• Kirsten Sørensdatter - 24 år
F.M. Afdødes søstersøn: Jens Jensen Aldrup i Hvorslev.

669. Laurids Jensen Broch i Vidstrup Indsidder 26/3-1794 F. 536a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Christen Sørensen i Vidstrup.
Børn:
• Jens Lauridsen - 20 år
• Søren Lauridsen - 17 år
F.M. Deres nærmeste beslægtede: Henrich Jensen i Hvorslev.

670. Maren Lauridsdatter i Vidstrup 26/3-1794 F. 537a
Enkemand: Søren Sørensen Josephsen Indsidder
Børn:
• Søren Sørensen - 22 år
• Maren Sørensdatter - 20 år
• Anders Sørensen - 14 år
• Anne Marie Sørensdatter - 10 år
• Mette Sørensdatter - 4 år
• Kirsten Sørensdatter - 3 år.

671. Dorthe Olufsdatter i Borridsø 15/4-1794 F. 539a
Enkemand: Christen Lauridsen Indsidder
Børn:
• Mikkel Christensen - 16 år
• Maren Christensdatter - 23 år
• Kirsten Christensdatter - 20 år
• Anne Christensdatter - 18 år
T.V. Afdødes bror: Peder Olufsen i Hvorslev.

672. Niels Lauridsen i Astrup 30/4-1794 F. 539b
Skifteforvalteren mødte i Mondrup i Aidt sogn for at holde skifteforretning efter afdøde, der var død for nogle år siden.
Børn:
• Laurids Nielsen i Sall.
• Mikkel Nielsen i Mondrup.
• Maren Nielsdatter - 36 år, tjener på Frijsenborg.
• Anne Nielsdatter g.m. Jens Skriver, skovfoged ved Frijsenborg.
• Kirsten Nielsdatter - 25 år, tjener i Glæsborg i Skjød sogn.
• Karen Nielsdatter - 19 år, hos Søren Lycke i Laurbjerg.
F.M. For Karen Nielsdatter: Hendes besvogrede Søren Lycke i Laurbjerg.
Oplysninger:
Søren Rasmussens kone, Ellen Lauridsdatter fra Astrup, der var Niels Lauridsens søster, anmeldte, hvad der var leveret hende af den afdøde til den mindste datter Karen Nielsdatters opdragelse og siden er modtaget af Mikkel Nielsen i Mondrup, da han skulle opdrage hende til hendes konfirmation. Karen Nielsdatter var dog ikke fornøjet med at være der og var derfor kommet til hendes søskendebarn Søren Lycke.

673. Anne Mikkelsdatter i Hvorslev 4/6-1794 F. 540a
Enkemand: Jens Madsen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Anders Lauridsen:
• Laurids Andersen - 26 år
• Karen Andersdatter - 28 år.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Kjeld Rasmussen:
• Mikkel Kjeldsen - 18 år
• Rasmus Kjeldsen - 16 år
Barn af dette ægteskab:
• Kirstine Jensdatter - 13 år
F.M. for Mikkel og Rasmus: Afdødes bror: Rasmus Mikkelsen i Hvorslev.
T.V. for Kirstine Jensdatter: Niels Joensen i Hvorslev.
Se skifte nr. 336 + 446.

674. Else Nielsdatter i Houlbjerg 14/7-1794 F. 542b
Enkemand: Christen Andersen
Arvinger: Afdødes
• Helbror: Anders Nielsen i Aidt.
• Halvsøster: Abelone Nielsdatter - 28 år, tjener i Lyngaa.
• Helbror: Rasmus Nielsen - 60 år, vides ikke hvor er.

675. Jens Pedersen i Hvorslev 5/9-1794 F. 543b
Enke: Mette Jensdatter L.V. Christen Lauridsen i Hvorslev
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Kirsten Jensdatter g.m. Peder Lauridsen i Enslev.
• Birgitte Jensdatter - 30 år, ugift, opholder sig i Amstrup.
F.M. for Birgitte: Hendes pårørende: Jens Madsen i Vellev.
Se skifte nr. 771.

676. Engel Rasmusdatter i Sølvsten (Skjød sogn) 6/9-1794 F. 544b
Enkemand: Niels Madsen
Børn:
• Mads Nielsen - 4 år
• Rasmus Nielsen - 2 år
• Bodil Katrine Nielsdatter - 16 uger
T.V. Afdødes bror: Peder Rasmussen Munch i Sølvsten.
Oplysning:
Skifteforretningen blev udsat, og ved næste møde oplyste enkemanden, at datteren Bodil Katrine Nielsdatter var død.

677. Christen Pedersen i Vellev 3/10-1794 F. 546b
Enke: Else Mouritsdatter L.V. Jens Madsen i Vellev.
Børn:
• Sidsel Christensdatter - 11 år
• Anne Christensdatter - 1 år
F.M. Afdødes far: Peder Sørensen Smed i Nøddelund.

678. Jens Jensen Kiersgaard i Sall Indsidder 6/10-1794 F. 547b
Børn:
• Jens Jensen - 25 år
• Bodil Jensdatter - 22 år
• Kirsten Jensdatter - 20 år
F.M. for døtrene: Kromand Niels Christensen i Sall.
Se skifte nr. 984.

679. Christen Jensen Kudsk i Sall Indsidder 6/10-1794 F. 548a
Enke: Mette Pedersdatter Hald L.V. Erik Terkilsen i Sall
Børn:
• Thomas Christensen - 16 år
• Karen Christensdatter - 14 år
• Anne Marie Christensdatter - 12 år
• Kirstine Christensdatter - 8 år
F.M. Sognefoged Hieronimus Pedersen i Sall.

680. Laurids Sørensen i Vellev tjenestekarl 15/10-1794 F. 548b
Arvinger:
• Bror: Jens Sørensen, husmand i Vellev.
• Søster: Marie Katrine Sørensdatter - 30 år, opholder sig i Vellev.
F.M. for søsteren: Frands Joensen i Vellev.

681. Christen Andersen i Sall Indsidder 20/10-1794 F. 549a
Enke: Anne Christensdatter L.V. Niels Pedersen i Gjern på Tvilum gods.
Børn af hans tidl. ægteskab med Margrethe Olufsdatter
• Oluf Christensen - 32 år
• Sidsel Christensdatter - 33 år, tjener i Augstrup
• Maren Christensdatter g.m. væver Jens Nielsen i Sjelle.

682. Maren Jensdatter i Aldrup 26/1-1795 F. 550a
Enkemand: Søren Christensen
Børn:
• Christen Sørensen - 4 år
• Maren Sørensdatter - 13 år
• Karen Sørensdatter - 8 år
• Maren Sørensdatter - 6 år
• Mariane Sørensdatter - ½ år
• Margrethe Sørensdatter - 12 år
• Kirsten Sørensdatter - 10 år
T.V. Afdødes beslægtede: Søren Jensen i Borre.
Oplysning: Enkemanden, der var forpagter af gården, var kommet dertil for nylig.

683. Christen Sørensen Stougaard i Houlbjerg 6/2-1795 F. 552a + 571a
Enke: Dorthe Danielsdatter L.V. Hendes bror: Christen Danielsen i Houlbjerg
Barn:
• Maren Christensdatter - 2 år
• Anne Christine Christensdatter, født efter faderens død.
F.M. Afdødes bror: Jens Sørensen Stougaard i Houlbjerg.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.

684. Jens Pedersen på Frijsendal Røgter - Ugift 20/2-1795 F. 554b + 569b
Død hos Jens Christensens enke Maren Nielsdatter i Haurum.
Oplysning:
Afdøde var slegfredsøn af Anne Pedersdatter, som havde tjent i Haurum Skovhus for over 40 år siden og der blevet besvangret af en karl ved navn Peder Jensen i Hammel. Ingen arvinger kendt.

685. Anne Elisabeth Mortensdatter i Sall 24/2-1795 F. 555a
Enkemand: Niels Jensen Hiort Indsidder
Oplysning:
Ægteparret var kommet til sognet som betlere, og enkemanden oplyste, at afdøde ikke havde efterladt sig levende arvinger.

686. Jørgen Mikkelsen Lund i Sall Indsidder 24/2-1795 F. 555b
Enke: Maren Christensdatter Bøg L.V. Niels Jensen Hiort i Sall
Barn:
• Mikkel Jørgensen - 15 år
F.M. Søren Nielsen Kræmer i Sall.

687. Jens Christensen Krog i Sall Indsidder 24/2-1795 F. 556a
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Søren Nielsen Kræmer i Sall
Børn:
• Christen Jensen - 12 år
• Inger Marie Jensdatter - 6 år
• Anne Jensdatter - 4 år
F.M. Afdødes bror: Peder Christensen Krog i Aidt.

688. Kjeld Jørgensen i Nøddelund 1/4-1795 F. 556b
Enke: Karen Jensdatter L.V. Hendes far: Sognefoged Jens Axelsen i Gullev.
Børn:
• Jens Kjeldsen - 3 år
• Mette Marie Kjeldsdatter - 6 år
F.M. Nærmeste pårørende Rasmus Christensen i Tind (Gerning sogn).
Oplysninger:
Der omtales afdødes søster: Sidsel Jørgensdatter i Tind.
Enken blev ved gården.

689. Hans Lauridsen i Danstrup 11/5-1795 F. 561b + 567a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Søren Christensen i Aldrup
Børn:
• Laurids Hansen - 2½ år
• Gyde Hansdatter - 1 år
F.M. Afdødes brødre: Søren Lauridsen i Danstrup og smed Henrich Lauridsen i Thorsø.
Oplysninger:
Enken oplyste, at hendes svigermor Gyde Hansdatter havde aftægt på gården.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 473 + 658 + 814.

690. Jens Sørensen i Borridsø husmand 11/5-1795 F. 563a
Enke: Dorthe Sørensdatter L.V. Hends bror: Hans Sørensen i Borridsø.
Børn:
• Karen Jensdatter - 10 år
• Søren Jensen - 1 år
F.M. Peder Kiær i Borridsø.
Skiftet sluttes 29/6-1795 fol. 567b.

691. Laurids Christensen i Borre Skovhus 13/5-1795 F. 563b + 581b
Enke: Dorthe Christensdatter L.V. Hendes bror: Iver Christensen i Vejerslev.
Barn:
• Kirsten Lauridsdatter g.m. fæsteren her i skovhuset: Søren Mikkelsen. Død og efterladt:
> Anne Katrine Sørensdatter - 9 år
> Else Kirstine Sørensdatter - 6 år
Se skifte nr. 615 + 755.

692. Anne Olufsdatter i Houlbjerg 1/7-1795 F. 568a
Enkemand: Peder Frandsen
Barn:
• Anne Marie Pedersdatter - 3 år
T.V. Afdødes far: Oluf Rasmussen i Bøstrup.
Se skifte nr. 760 + 940.

693. Laurids Thomasen og hustru Maren Jakobsdatter i Bøstrup mølle 19/7-1795 F. 570a
Sad til aftægt hos møller Simon Simonsen i Bøstrup mølle.
Arvinger efter Laurids Thomasen:
• Halvbror: Peder Møller i Skjoldelev. Død og efterladt:
> Thomas Pedersen - 31 år, tjener i Terp i Lisbjerg sogn.
> Anne Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Skjoldelev. Død og efterladt:
» Jens Pedersen - 8 år
» Karen Pedersdatter - 11 år
• Søster: Karen Thomasdatter g.m. kromand Laurids Sørensen i Haurum. Død og efterladt:
> Anne Catrine Lauridsdatter g.m. Johan Jessen i Haurum.
• Søster: Karen Thomasdatter. Død og efterladt:
Børn af hendes 1. ægteskab med Rasmus Møller i Vadsted:
> Rasmus Rasmussen i Randers.
> Anders Rasmussen på Aunsbjerg.
> Thomas Rasmussen i København.
> Maren Rasmusdatter - 48 år, tjener på Skaungaard.
Børn af hendes 2. ægteskab med Søren Nielsen i Vadsted:
> Niels Sørensen - 44 år, i Tind.
> Karen Sørensdatter g.m. murermestersvend Johan David Th> i København.
• Søster: Anne Thomasdatter g.m. Thomas Nielsen i Salpeterhuset. Død og efterladt:
> Maren Thomasdatter. Enke efter Christen Jensen i Salpeterhuset.
Arving efter Maren Jakobsdatter: Hendes barn af et tidl. ægteskab med Jens Pedersen Møller i Bøstrup mølle:
• Datter: Kirsten Jensdatter g.m. Simon Simonsen Møller i Bøstrup mølle. Død og efterladt:
> Jens Simonsen - 26 år, rekrut ved det slesviske rytterreg.
Oplysninger:
Maren Jakobsdatter var den sidst afdøde.
Skiftet sluttet 31/10-1796 (fol. 603a) hvor der var mange oplysninger.

694. Bodil Rasmusdatter i Borridsø 4/11-1795 F. 572a
Enkemand: Peder Jensen Kiær
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Søren Nielsen Hiuler:
• Søren Sørensen - 16 år
• Jørgen Sørensen - 12 år
Barn af dette ægteskab:
• Rasmus Pedersen - 6 år
F.M. for Søren: Hans fars søskendebarn: Niels Thøgersen i Gerning.
for Jørgen: Afdødes bror: Laurids Rasmussen Bonde i Vitten.
Se skifte nr. 504.

695. Peder Lauridsen i Borridsø 4/11-1795 F. 573a
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Hendes bror: Peder Nielsen Roersen i Haurum.
Børn:
• Jens Pedersen - 26 år
• Anne Pedersdatter g.m. Niels Knudsen i Tind. Død og efterladt:
> Karen Nielsdatter - 11 år
• Katrine Pedersdatter - 30 år
Oplysninger:
Enken har afstået gården til sønnen Jens Pedersen mod ophold til hende selv og datteren Katrine.
Se skifte nr. 499.

696. Anne Nielsdatter i Haurum 6/11-1795 F. 574b
Enkemand: Anders Christensen Hald
Ingen livsarvinger.

697. Mette Frandsdatter i Sall 21/11-1795 F. 576a + 581a
Enkemand: Søren Sørensen Horn
Børn:
• Søren Sørensen - 10 år
• Frands Sørensen - 17 uger
• Anne Sørensdatter - 12 år
• Mette Sørensdatter - 9 år
• Maren Sørensdatter - 5 år
• Kirsten Sørensdatter - 3 år.

698. Anne Nielsdatter i Haurum 4/12-1795 F. 577a
Enkemand: Anders Christensen Hald
Arvinger: Hendes
• Bror: Morten Nielsen i Vrangstrup. Død og efterladt:
> Kirsten Mortensdatter g.m. Laurids Jensen Snedker i Lerbjerg.
• Bror: Rasmus Nielsen i Gejlund. Død og efterladt:
> Christen Rasmussen Fogh - 28 år, tjener i Haurum.
> Niels Rasmussen - 14 år, hos sin farbror: Jørgen Nielsen i Voldby.
• Bror: Jørgen Nielsen Fogh i Voldby på Frijsenborg gods.
• Søster: Maren Nielsdatter g.m. Jens Winther i Voldby. Død og efterladt:
> Niels Jensen Winther - 36 år, i Voldby.
• Halvsøster: Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Granslev. Død og efterladt:
> Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Granslev.
> Anders Pedersen i Granslev.
> Niels Pedersen i Granslev.
> Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Sørensen Bach i Væth på Bidstrup gods.
> Maren Pedersdatter g.m. Jens Simonsen i Væth på Frisenvold gods. Død og efterladt:
» Simon Jensen - 25 år, tjener hos skovridderen ved Frisenvold.
» Peder Jensen - 18 år, tjener i Væth.
» Morten Jensen - 14 år, tjener i Laurbjerg på Bidstrup gods.
» Jens Jensen - 6 år, tjener i Væth.
» Maren Jensdatter - 23 år.
» Kirsten Jensdatter - 21 år g.m. skoleholderen Jens Jørgensen i Granslev.
» Anne Jensdatter - 12 år, her i stervboet.
• Halvsøster: Anne Nielsdatter. Enke efter Oluf Sørensen i Granslev.

699. Anders Lauridsen i Magaard i Vinge 15/1-1796 F. 582b + 590b
Enke: Anne Christensdatter L.V. Laurids Jensen i Vinge
Arvinger: Afdødes
• Bror: Jens Lauridsen i Krogh på Viskum gods. Død og efterladt:
> Jens Jensen - 32 år, tjener her på stedet.
> Christen Jensen - 22 år, her på stedet.
> Anders Jensen - 8 år, i Krogh
> Maren Jensdatter - 10 år, i Krogh
Kurator for Christen Jensen: Hans morbror: Anders Christensen fra Torup.
F.M. for de umyndige arvinger: Deres morbror: Christen Andersen i Lee.
Oplysninger:
Enken bliver ved gården; men ønsker at afstå gården til Christen Jensen, når han kan få den i fæste.

700. Søren Mortensen i Haurum 20/1-1796 F. 583b + 590a
Enke: Mette Christensdatter L.V. Christen Nielsen i Haurum
Børn:
• Niels Sørensen - 16 år
• Christen Sørensen - 11 år
F.M. Jens Sørensen Fogh i Haurum.
Oplysning.
Enken bliver ved gården.

701. Kirsten Pedersdatter i Aidt 26/1-1796 F. 585a
Enkemand: Peder Christensen Krogh Sognefoged
Børn:
• Peder Pedersen - 8 uger
• Marie Kirstine Pedersdatter - 5 år
• Maren Pedersdatter - 3 år
T.V. Afdødes søsters mand: Selvejer Morten Nielsen i Snåstrup i Framlev sogn.
Oplysning:
Enkemanden fremviste skiftebrev efter hans forrige hustru af 5/5-179o.
Se skifte nr. 506 + 601 + 755 + 943.

702. Terkild Sørensen og hustru Mette Enevoldsdatter i Thorsø
Børn: 26/1-1796 F. 585b
• Peder Terkildsen, gårdmand i Borridsø
• Enevold Terkildsen. Død og efterladt:
> Kirsten Enevoldsdatter - 10 år
• Jens Terkildsen - 29 år, som havde forældrenes gård i fæste.
• Anne Terkildsdatter g.m. Thomas Pedersen i Mondrup. Død og efterladt:
> Peder Thomasen - 15 år
> Oluf Thomasen - 12 år
• Mariane Terkildsdatter g.m. Niels Andersen i Mondrup.
• Sidsel Terkildsdatter g.m. Poul Pedersen i Mondrup.
• Inger Terkildsdatter - 31 år.
F.M. for salig Thomas Pederens børn i Mondrup: Deres fasters mand: Selvejer
Morten Nielsen i Snåstrup.
for Inger Terkildsdatter: Hendes morbror: Anders Enevoldsen i Torsø.
Oplysning: Der omtales en død søn: Søren Terkildsen.
Se skifte nr. 598.

703. Søren Christensen Lindgaard og hans forhen afg. hustru Sophie Marie
Pedersdatter i Hagsholm 17/2-1796 F. 586a
Børn:
• Christen Sørensen - 26 år
• Peder Sørensen - 19 år
• Maren Sørensdatter g.m. Laurids Jensen, brændevinskarl i Randers.
• Margrethe Sørensdatter - 28 år
Kurator for Peder Sørensen: Mads Sørensen i Knudstrup.
F.M. for Margrethe Sørensdatter: Hendes søskendebarn: Niels Jørgensen i Granslev.
Oplysning:
Sønnen Christen Sørensen fæster gården og forsørger hans bror Peder og søster
Margrethe.

704. Mogens Christensen Rytter i Vellev 18/2-1796 F. 588a
Børn:
• Christen Mogensen - 48 år
• Kirsten Mogensdatter g.m. Jens Sørensen Hollerup i Vellev.
• Anne Mogensdatter - 24 år
• Maren Mogensdatter - 19 år
F.M. Deres morbror: Jens Christensen Graugaard i Hagsholm.
Oplysninger:
Christen Sørensen har fæstet gården og forsørger sine søstre Anne og Maren.
Se skifte nr. 307 + 424. + 802.

705. Maren Olufsdatter i Vellev 18/2-1796 F. 589a
Enkemand: Jørgen Lauridsen Husmand
Børn:
• Laurids Jørgensen - 22 uger
• Anne Jørgensdatter - 3 år
• Birthe Jørgensdatter - 4 år
T.V. Afdødes morbror: Husmand Jens Jensen i Vellev.

706. Kirsten Jørgensdatter i Vellev 18/3-1796 F. 591b
Enkemand: Søren Andersen Hvid
Barn:
• Kirstine Sophie Sørensdatter - ½ år.
T.V. Afdødes far: Jørgen Pedersen i Hagsholm.
Oplysning:
Ved skiftets slutning F. 593b oplyses, at barnet er død den 26/6-1796.

707. Peder Christensen Lindgaard i Brundt (Skjød sogn) 29/3-1796 F. 592b + 593b
Enke: Agnethe Thomasdatter L.V. Hendes bror: Jens Thomasen i Lyngaa.
Barn:
• Maren Pedersdatter - 6 år.
F.M. Afdødes bror: Niels Christensen i Lindgaard.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

708. Anne Jensdatter i Nøddelund 6/6-1796 F. 594b
Enke efter Jens Hesselberg.
Børn:
• Laurids Jensen - 27 år, i Nøddelund.
• Christen Jensen - 21 år, i Nøddelund.
• Christine Jensdatter - 23 år, i Nøddelund.
• Dorthea Jensdatter - 12 år, i Nøddelund.
F.M. Deres farbror: Niels Hesselberg i Nøddelund.
Se skifte nr. 575.

709. Rasmus Christensen i Nøddelund 6/6-1796 F. 595a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Thomas Jensen i Nøddelund.
Børn:
• Christen Rasmussen - 20 år, hjemme.
• Thomas Rasmussen - 12 år, hjemme.
• Søren Rasmussen - 4 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Mikkel Christensen i Nøddelund.
Oplysninger:
Senere blev enkens L.V. Peder Terkildsen i Borridsø.
Enken blev ved gården.

710. Thomas Jensen i Nøddelund 5/8-1796 F. 597a + 605b
Enke: Dorthea Katrine Christensdatter L.V. Peder Mikkelsen i Nøddelund.
Børn:
• Christen Thomasen - 7 år
• Jens Thomasen - 3 år
• Karen Thomasdatter - 9 år
F.M. Afdødes bror: Christen Jensen i Lyngby på Søbygaards gods.
Oplysninger:
Enken har gæld til Peder Krog i Udbyneder.
Enkens fæstemand Peder Pedersen fæstede gården.

711. Mariane Nielsdatter i Sall 22/8-1796 F. 598b
Enkemand: Jørgen Christensen Hiulmand Gårdmand
Hendes barn født uden for ægteskab:
• Knud Nielsen - 28 år
Barn af dette ægteskab:
• Christen Jørgensen - 18 år.

712. Søren Christensen Truust og hustru Maren Rasmusdatter i Vejerslev
24/8-1796 F. 600a
Sad til huse hos sønnen, husmand Rasmus Sørensen Truust.
Børn:
• Christen Sørensen Truust - 48 år
• Rasmus Sørensen Truust - 46 år, i Vejerslev.
• Jens Sørensen Truust - 43 år
• Maren Sørensdatter - 40 år
F.M. for Maren: Hendes søskendebarn: Peder Jensen Truust i Vejerslev.

713. Sidsel Christensdatter i Aptrup 7/9-1796 F. 600b
Enkemand: Jens Pedersen Smed
Børn:
• Peder Jensen - 38 år, smed i Sminge.
• Christen Jensen - 34 år, smed i Haar.
• Ellen Jensdatter. Enke efter Peder Pedersen i Framlev, hvor hun opholder sig.
• Anne Marie Jensdatter g.m. Jakob Andersen, til huse i Sorring.
• Ellen Jensdatter - 26 år, ugift, hjemme hos faderen.
Se skifte nr. 785.

714. Mette Lauridsdatter i Borridsø 24/9-1796 F. 601a
Enkemand: Christen Lauridsen Indsidder
Arvinger: Hendes
• Bror: Jørgen Lauridsen, husmand i Løvskal.
• Bror: Peder Lauridsen, tjener som avlskarl på en gård ved Viborg.
Oplysninger:
Begge brødre er myndige. Har givet afkald den 20/9-1796.
Enkemanden ønskede at indgå nyt ægteskab.

715. Joen Jensen Harboe i Vellev 20/10-1796 F. 601b
Enke: Maren Hansdatter L.V. Morten Rasmussen i Astrup.
Arving: Afdødes
• Søster: Mette Jensdatter, enke efter en husmand i Lisbjerg, hvor hun nu som aftægtskone sidder ved huset.
Se skifte nr. 975.

716. Peder Nielsen i Sall 28/10-1796 F. 601b + 604b
Enke: Else Jensdatter L.V. Jørgen Christensen Hiulmand i Sall
Børn:
• Jens Pedersen - 16 år
• Christen Pedersen - 13 år
F.M. Afdødes bror: Christen Nielsen i Aptrup.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 878.

717. Maren Nielsdatter i Sall 2/11-1796 F. 604a
Indsidder. Enke efter Hans Meldgaard.
Børn:
• Niels Hansen - 26 år
• Anne Hansdatter - 24 år
• Kirsten Hansdatter - 22 år
• Karen Hansdatter - 19 år
F.M. for de 3 døtre: Sognefoged Hieronimus Pedersen i Sall.

718. Maren Mogensdatter i Hvorslev 10/11-1796 F. 604a
Enkemand: Thomas Rasmussen Indsidder
Børn:
• Maren Thomasdatter - 7 år
• Anne Kirstine Thomasdatter - 2 år
Se skifte nr. 960.

719. Inger Frandsdatter i Nøddelund 9/12-1796 F. 606a
Døde hos sin stedfar: Laurids Christensen.
Arvinger: Hendes
• Halvbror: Thomas Frandsen - 38 år
• Halvsøster: Mariane Lauridsdatter - 21 år
F.M. for Mariane Lauridsdatter: Hendes far: Laurids Christensen.
Oplysninger:
Afdøde havde arveparter indestående hos Laurids Christensen i Nøddelund.
Se skifte nr. 356 + 646 + 647.

720. Anne Pedersdatter i Vejerslev 13/12-1796 F. 606b
Enke efter Jeppe Pedersen. Døde hos datteren.
Barn:
• Anne Jeppesdatter g.m. Jens Christensen i Vejerslev.
Se skifte nr. 449 + 905.

721. Peder Christensen Glargaard i Aidt Husmand 15/12-1796 F. 606b
Enke: Mette Christensdatter L.V. Jørgen Sørensen Horn
Barn:
• Maren Pedersdatter - 22 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Frands Christensen i Haurum.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

722. Benedikte Margrethe Anchersen i Haurum 17/1-1797 F. 607b +
612b + 619a + 623a + 624b + 630a.
Døde hos provstinde Tønder i Haurum, hvor hun logerede.
Enke efter forvalter Markus Lauridsen.
Arvinger. Hendes
• Bror: Anders Anchersen, i København.
• Bror: Jens Anchersen Lange i Aarhus. Død og efterladt:
> Just Anchersen Lange, i Drebach i Norge.
> Anne Margrethe Lange g.m. tømmermester Hollander i København.
> Charlotte Amalie Lange, hos moderen i Aarhus. Ved skiftets slutning var hun
i Randers hospital.
• Søster: Birgitte Anchersen. Enke efter Daniel Jakobsen i Sorring, opholder sig hos sin svigersøn, Philip Würtz, post ved Frijsenborg.
• Søster: Anne Anchersen g.m. degnen Amdi Bang i Ørum i Rougsø herred. Begge døde og efterladt:
> Jørgen Bang - 36 år, i Danzig, hos den danske konsul.
> Johanne Marie Bang - 29 år, tjener i Randers.
> Sidsel Katrine Bang - 20 år, tjener i Hollandsbjerg i Ørsted sogn, Rougsø herred.
F.M. Jens Amdisen, degn i Vellev. Ved skiftets slutning er det deres pårørende: Henrich Amdisen i Hvorslev.
Oplysninger:
Jens Anchersen, degn i Vellev, var deres nærmeste pårørende.
Philip Würtz var g.m. Kirstine Danielsdatter.
Afdøde havde tidl. opholdt sig på Sæbygaard.
Afdøde havde tidl. været gift med Markus Lauridsen, der havde 2 sønner af et tidl. ægteskab.
• Studiosus Gustav Lauridsen i Skjoldelev
• Peder Lauridsen, fuldmægtig ved Knuthenborgs skrivestue på Lolland.
Afdødes tidl. mand: Markus Lauridsen døde i Kattrup præstegård den 13/3-1797.
Se afkaldskvittering nr. 741 + 873.

723. Niels Sørensen Nørgaard i Haurum 30/1-1797 F. 608b
Enke: Maren Jørgensdatter L.V. Hendes bror: Hans Henrich Jørgensen i
Haurum
Børn:
• Ellen Nielsdatter - 7 år
• Karen Nielsdatter - 5 år
F.M. Afdødes bror: Christen Sørensen i Haurum.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

724. Jens Nielsen i Houlbjerg 1/2-1797 F. 610a + 615b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Peder Lindgaard i Houlbjerg. Senere hen-
Børn: des bror: Rasmus Pedersen i Granslev.
• Peder Jensen - 8 år
• Ellen Jensdatter - 16 år
• Anne Jensdatter - 10 år
• Bodil Jensdatter - 5 år
F.M. Afdødes bror: forpagter Skougaard på Pandum, på hans vegne, deres fasters mand: Anders Joensen i Koudal.
Oplysninger:
Enkens søster: Anne Pedersdatter tjente på stedet.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 733.

725. Thomas Christensen i Houlbjerg Husmand 1/2-1797 F. 611a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Søren Jensen i Houlbjerg
Børn:
• Christen Thomasen - 36 år, hjemme.
• Jens Thomasen - 30 år, tjener i Randers.
• Kirsten Thomasdatter g.m. husmand Johannes Frandsen i Søften.
Oplysning:
Christen Thomasen overtager huset, og moderen går på aftægt hos ham.

726. Peder Pedersen i Hvorslev Hyrde 3/2-1797 F. 611b
Indsidder.
Børn:
• Peder Pedersen. død og efterladt:
> Peder Pedersen - 8 år
> Maren Pedersdatter - 12 år
• Søren Pedersen, husmand i Hvorslev
• Oluf Pedersen
• Niels Pedersen
• Jens Pedersen
• Hans Pedersen i Hvorslev
• Anne Pedersdatter - ugift
Oplysninger:
Sønnerne er myndige.
Registreringen af boet var foretaget den 4/10-1796.

727. Peder Sørensen i Hvorslev 3/2-1797 F. 612b
Aftægtsmand.
Børn:
• Søren Pedersen, gårdmand i Hvorslev.
• Christen Pedersen, husmand i Gerning.
• Laurids Pedersen - 36 år, tjener i Hvorslev
• Kirsten Pedersdatter. Enke efter husmand Niels Kirkegaard i Gerning.
• Karen Pedersdatter g.m. Peder Hansen Hvid i Vellev.
• Anne Marie Pedersdatter g.m. Søren Christensen Væsel i Vellev.
Oplysning: Sønnen Søren Pedersen foreviste afkald af 14/1-1797.

728. Maren Jensdatter i Vellev 7/2-1797 F. 615a
Enkemand: Jens Rytter Indsidder
Arvinger: Hendes
• Bror: Peder Jensen Kroer. Død og efterladt:
> Hans Pedersen - 11 år, tjener i Volstrup smedie.
> Bodil Pedersdatter - 7 år, her i Vellev.
F.M. Husmand Jens Eriksen i Vellev.
• Søster: Inger Jensdatter. Enke efter indsidder Jens Krog i Vellev.
F.M. Jens Mikkelsen i Vellev.

729. Niels Mikkelsen i Helstrup (Skjød sogn) 2/3-1797 F. 616b + 618a
Enke: Maren Knudsdatter L.V. Jens Mogensen i Gejlund.
Børn:
• Mikkel Nielsen - 36 år, her i gården.
• Knud Nielsen - 26 år, tjener i Kvolbæk, Skjød sogn.
• Mette Nielsdatter g.m. indsidder Jokum Sørensen, her i gården.
• Ellen Nielsdatter g.m. Mads Pedersen i Brundt.
• Kirsten Nielsdatter - 30 år, tjener på Møllerup.
• Margrethe Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Helstrup.
Oplysning:
Sønnen Mikkel Nielsen fæstede gården, og han skulle forsørge moderen og
søsteren Kirsten Nielsdatter.
Se skifte nr. 207.

730. Oluf Jensen i Vellev Indsidder 8/3-1797 F. 617b
Enke: Maren Andersdatter L.V. Sognefoged Søren Amdisen i Vellev.
Barn:
• Anders Olufsen - 24 år, landsoldat.
Kurator: Afdødes bror: Niels Jensen i Vidstrup.

731. Poul Pedersen i Borridsø Ugift 27/3-1797 F. 619a
Arvinger: Hans
• Bror: Jens Pedersen i Borridsø.
• Søster: Kirsten Pedersdatter - 36 år, ugift.
• Halvsøster: Maren Jensdatter g.m. Peder Mikkelsen i Nøddelund.
• Halvsøster: Sidsel Jensdatter g.m. indsidder Peder Nielsen Mundelstrup i Skjød.

732. Frands Eriksen i Vellev 18/4-1797 F. 620a + 631b
Enke: Margrethe Sørensdatter L.V. Jens Madsen i Vellev.
Børn:
• Søren Frandsen - 30 år.
• Maren Frandsdatter g.m. Henrich Pedersen i Vellev.
• Kirsten Frandsdatter g.m. Christen Christensen i Vellev.
• Sidsel Frandsdatter - 25 år, ugift.
F.M. for Sidsel: Afdødes pårørende: Hans Mortensen i Vellev.
Se skifte nr. 298.

733. Peder Jensen i Houlbjerg 9 år 12/4-1797 F. 621a
Søn af sal. Jens Nielsen i Houlbjerg.
Arvinger: Hans
• Mor: Maren Pedersdatter
• Søster: Ellen Jensdatter - 16 år
• Søster: Anne Jensdatter - 10 år
• Søster: Bodil Jensdatter - 5 år
F.M. Deres fasters mand: Anders Joensen i Koudal.
Oplysning:
Deres mor var g.m. Rasmus Rasmussen i Houlbjerg.
Se skifte nr. 724.

734. Mette Christensdatter i Sall 10/5-1797 F. 621b + 628b
Enkemand: Søren Jensen Helboe
Børn:
• Christen Sørensen - 4 år
• Jens Sørensen - 2 år
• Peder Sørensen - 5 uger
T.V. Afdødes stedfar: Jens Sørensen Truust i Sall.

735. Anne Nielsdatter i Lindgaard (Skjød sogn) 12/5-1797 F. 622b
Enkemand Laurids Andersen Indsidder
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Pitter i Hammel:
• Anne Nielsdatter - 14 år
• Grethe Nielsdatter - 12 år
F.M. Afdødes bror: Søren Nielsen i Skjød.
Oplysninger:
Boet er fallit.

736. Anne Kirstine Jensdatter i Gerning 8/7-1797 F. 624a
Sad til huse hos Peder Simonsen i Gerning.
Enkemand: Peder Christensen Landsoldat - indsidder.
Arvinger: Afdødes
• Mor: Maren Jørgensdatter, enke efter Jens Nielsen i Faarup fra Rind.
L.V. Peder Simonsen i Gerning.
• Søster: Mariane Jensdatter Faarup - 34 år, tjener på Lethenborg.
• Søster: Bodil Jensdatter g.m. Søren Pedersen ved Kongensbro.
Oplysninger:
Afdøde havde tidl. modtaget arv efter hendes bror: Ander Jensen Faarup i Svogerslev kro efter skiftebevis fra skifteforvalteren Nørgaard ved Ledreborg.
Der omtales enkemandens bror: Søren Christensen.

737. Karen Jensdatter i Thorsø 18/8-1797 F. 627a
Enkemand: Søren Jensen Topholm Tjenestekarl i Tulstrup mølle.
Arvinger: Hendes
• Bror: Hans Jensen Lindgaard - 26 år, landsoldat.
• Søster: Anne Jensdatter - ugift.
F.M. Hendes morbror: Frands Frandsen i Lindgaard.

738. Anne Pedersdatter i Sall 22/9-1797 F. 627a + 630b
Enkemand: Jens Christensen
Børn:
• Christen Jensen – 17 år
• Peder Jensen – 4 år
• Else Jensdatter – 19 år
• Kirsten Jensdatter – 15 år
• Maren Jensdatter – 8 år
• Anne Jensdatter – 1 år
T.V. Afdødes bror: Jens Pedersen i Sall.
Oplysninger:
Den yngste datter, Anne døde inden skiftets slutning.
Enkemanden angav, at han var sygelig og ikke selv kunne bestyre gården længere og havde set sig nødsaget til at afstå den. Han havde aftalt med sit søskendebarn, landsoldat Niels Christensen i Sall, at denne overtog gården og opdragede hans umyndige børn, og Jens Christensen skulle have ophold hos ham. Der blev oprettet en kontrakt.

739. Edil Pedersdatter i Tind 31/10-1797 F. 628a
Enkemand: Jens Nielsen Hyrde
Arvinger: Afdødes
• Bror: Christen Pedersen
• Bror: Laurids Pedersen
• Bror: Jens Pedersen
• Søster: Sidsel Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Tostrup.
• Søster: Bodil Pedersdatter g.m. Jens Eriksen i Vellev.
• Søster: Karen Pedersdatter g.m. Peder Rytter i Vellev. Død og efterladt:
> Laurids Pedersen – 26 år, tjener i Vellev.

740. Ellen Christensdatter i Haurum 29/11-1797 F. 629a
Enkemand: Peder Nielsen Roersen
Børn:
• Niels Pedersen – 10 år, vandfør og skrøbelig.
• Christen Pedersen – 7 år
T.V. Afdødes brødre: Jens Christensen Hald i Houlbjerg og
Anders Christensen Hald i Haurum.
Oplysninger:
Enkemanden angav, at der var renter indestående i boet til hans sal. bror Søren Nielsen Kirkegaards børn i Aidt, som han var F.M. for. Skiftebrev af 13/6-1772. Enkemanden oplyste, at den ene af børnene, Maren Sørensdatter, havde været hos ham siden hendes 2. år.
Se skifte nr. 612 + 822.

741. Afkaldskvittering.
For Charlotte Amalia Langes arvepart fra Randers Hospital fol. 625, for arven efter sal. forvalter Markus Lauridsens enke, Madame Benedikte Anchersen, som døde i Haurum.
Se skifte nr. 722.

742. Søren Hvid i Houlbjerg 14/12-1797 F. 631a
Enke: Kirsten Jørgensdatter L.V. Peder Frandsen i Houlbjerg
Barn:
• Maren Sørensdatter – umyndig.
F.M. Søren Jensen i Houlbjerg.

743. Søren Andersen i Haurum Skovhus 19/1-1798 F. 632b
Boede hos sin bror: Hans Andersen.
Arvinger:
• Bror: Niels Andersen i Norring.
• Bror: Hans Andersen i Haurum Skovhus.
• Søster: Anne Andersdatter g.m. Niels Olesen i Hummelure.
• Søster: Johanne Andersdatter g.m. husmand Rasmus Christensen i Haar.
Oplysning:
Afdødes arv efter moderen var indestående hos broderen Niels Andersen i Norrring.

744. Jens Mikkelsen i Aidt 24/1-1798 F. 632b + 635b
Enke: Anne Christensdatter L.V. Jørgen Sørensen, husmand i Aidt.
Børn:
• Mikkel Jensen – 18 år, hjemme.
• Anne Jensdatter – 21 år, hjemme.
• Maren Jensdatter – 12 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Peder Mikkelsen i Aidt.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 923.

745. Kirsten Jensdatter i Houlbjerg 26/1-1798 F. 633b + 637a
Enkemand: Søren Jensen
Børn:
• Kirstine Marie Sørensdatter – 17 år, hjemme.
• Maren Sørensdatter – 14 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Søren Jensen Gammel i Houlbjerg.
Se skifte nr. 520.

746. Rasmus Mikkelsen i Houlbjerg Ugift 26/1-1798 F. 635a
Døde hos Knud Mikkelsen i Houlbjerg.
Arvinger:
• Bror: Christen Mikkelsen – 39 år, indsidder i Houlbjerg.
• Søster: Margrethe Mikkelsdatter g.m. Mikkel Jakobsen i Granslev.
• Søster: Karen Mikkelsdatter g.m. Knud Mikkelsen i Houlbjerg.
• Søster: Inger Mikkelsdatter g.m. indsidder Peder Jensen i Granslev.
• Søster: Birthe Mikkelsdatter – 29 år, ugift, tjener i Granslev.
Oplysning:
Knud Mikkelsen oplyste, at afdøde var kommet til dem fra Forbedringshuset i Viborg, hvor han efter dom var indsat for ”Vinkel-skriveri”.
Se skifte nr. 404.

747. Christen Jensen i Borre Indsidder 9/2-1798 F. 636a
Arvinger:
• Bror: Jens Jensen. Død og efterladt:
> Jens Jensen – 35 år, tjener i Danstrup.
> Kirsten Jensdatter – 33 år, tjener i Borridsø.
• Bror: Søren Jensen. Død og efterladt:
> Maren Sørensdatter – 28 år, tjener i Grundfør.
> Kirsten Sørensdatter – 26 år, i Sjelle.
• Søster: Ellen Jensdatter. Død og efterladt:
> Jens Jensen – 40 år, tjener i Vellev.
> Mads Jensen – 27 år, i Randers.
> Maren Jensdatter g.m. Jørgen Aidt i Tungelund.
> Kirsten Jensdatter g.m. Jens Hansen i Vellev.
> Karen Jensdatter – 25 år, tjener i Bøstrup.
Oplysning:
På salig Søren Jensens børns vegne mødte deres stedfar: Niels Sørensen i Hvorslev.

748. Christen Joensen på Østergaard Røgter 21/2-1798 F. 636b + 640b
Oplysninger:
Afdøde var et slegfredbarn, hvis forældres navne var ukendt. Han angav at have haft en søster, men der vides ikke, om hun var levende eller død. Efter annonceringen meldte ingen arvinger sig.
Afdøde var et gammelt skrøbeligt og vanfør menneske, som Erhardt Munch af Østergaard havde antaget for mange år siden.
Afdøde var 60 år.

749. Jens Sørensen Skrædermand i Aidt 28/2-1798 F. 638a
Gårdmand.
Enke: Maren Jensdatter L.V. Jens Christensen Koudal i Aidt
Børn:
• Søren Jensen – 21 år
• Birthe Jensdatter – 23 år
• Sidsel Marie Jensdatter – 17 år
• Maren Jensdatter – 16 år
• Anne Kirstine Jensdatter – 13 år
F.M. Hans Sørensen i Borridsø.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 360 + 983.

750. Søren Andersen Smed i Nøddelund 31/3-1798 F. 639b + 654b
Enke: Karen Lauridsdatter L.V. Søren Nielsen i Nøddelund.
Børn:
• Anders Sørensen – 24 år, tjener i Gullev.
• Laurids Sørensen – 13 år
• Maren Sørensdatter – 20 år
• Anne Marie Sørensdatter – 16 år
F.M. Laurids Christensen Krog i Nøddelund.
Oplysning:
Enken angav, at hun agtede at afstå huset, som hun for alderdom og skrøbeligheds skyld ikke kunne bestyre. Ved skiftets afslutning nævnes, at enken blev ved stedet.

751. Maren Andersdatter i Thorsø 3/4-1798 F. 640b
Enkemand: Anders Enevoldsen
Arvinger: Afdødes
• Bror: Laurids Andersen, gårdmand i Truust.
• Bror: Niels Andersen, gårdmand i Mondrup.

752. Niels Christensen Graugaard i Houlbjerg 19/4-1798 F. 641a + 646a
Enke: Kirsten Frandsdatter L.V. Hendes bror: Søren Frandsen i Thorsø
Børn:
• Christen Nielsen – 4 år.
• Peder Nielsen – ½ år
• Anne Nielsdatter – 6 år
• Maren Nielsdatter – 2 år
F.M. Afdødes bror: Jens Christensen Graugaard ved Hagsholm.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 781 - 958.

753. Mikkel Sørensen i Houlbjerg 19/4-1798 F. 642b
Døde hos hans enkes stedfar: Peder Sørensen Lindgaard.
Enke: Anne Christensdatter
Arvinger: Hans
• Bror: Christen Sørensen i Houlbjerg.
• Bror: Søren Sørensen i Houlbjerg.

754. Inger Kirstine Bundgaard i Tulstrup Mølle (Sall sogn) 25/4-1798 F. 642b
Enkemand: Poul Rasmussen Brahne Møller
Arving: Afdødes
• Halvbror: Søren Bundgaard, urmager fra Frijsenborg Tinghus.
Oplysning:
Der var oprettet testamente mellem afdøde og enkemanden af 26/4-1794.

755. Dorthe Christensdatter i Aidt 6/6-1798 F. 643b
Enkemand: Peder Krog Sognefoged og lægdsmand.
Hendes barn af et tidl. ægteskab med skovfoged Laurids Christensen i Borre Skovhus.
• Kirsten Lauridsdatter g.m. skovfoged Søren Mikkelsen i Borre Skovhus. Død og efterladt:
> Anne Katrine Sørensdatter – 12 år, hjemme.
> Else Kirstine Sørensdatter – 8 år, hjemme.
Oplysning:
Enkemanden havde udbetalt arveparter til sine umyndige børn efter deres mødre:
• Peder Pedersen. Skiftebrev efter hans sal. mor, Kirsten Pedersdatter af 26/1-1796.
• Søren Pedersen. Skiftebrev af 5/5-1790 efter hans sal. mor.
Se skifte nr. 506 + 601 + 691 + 701 + 755 + 1002.

756. Christen Nielsen i Aidt Skovfoged 11/7-1798 F. 645b
Enke: Sidsel Lauridsdatter L.V. Hendes søstersøn: Laurids Jørgensen i
Gullev.
Børn:
• Niels Christensen – 22 år, tjener i Borre.
• Jens Christensen – 18 år, i Vejerslev.
• Søren Christensen – 14 år, i Tostrup.
• Laurids Christensen – 10 år, i Nøddelund.
F.M. Sognefoged Just Jensen i Vejerslev.
Oplysning:
Der omtales afdødes brorsøn: Niels Nielsen i Borridsø.

757. Jens Christensen Stærkiær i Vejerslev 12/7-1798 F. 646a
Aftægtsmand hos Christen Aagaard.
Arving: Afdødes
• Søster: Maren Christensdatter. Enke efter Hartvig Christensen i Tange.
Oplysninger:
Christen Aagaard fremviste en kontrakt, oprettet i 1789 mellem ham og den afdøde.
Afdøde havde givet sine gangklæder til sin sal. kones dattersøn, Jens Pedersen, som tjente i Vejerslev.
Maren Christensdatters søn, Christen Hartvigsen, var tilstede på hendes vegne.

758. Johanne Andersdatter i Tungelund 12/9-1798 F. 647a
Enkemand: Niels Jensen Indsidder
Tjenestekarl hos sognefoged og lægdsmand Peder Krog i Aidt.
Arvinger: Hendes
• Bror: Jens Andersen, gårdmand i Dalsgaard på Randrup gods.
• Bror: Peder Andersen – 26 år, tjener i Bjerring på Viskum gods.
• Søster: Karen Andersdatter g.m. husmand Niels Koch i Selling.
• Søster: Karen Andersdatter g.m. en hosekræmmer i København.
• Søster: Kirstine Marie Andersdatter – 23 år, tjener en enkefrue i København.

759. Jens Sørensen i Tungelund Hyrde 13/10-1798 F. 648a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Jens Rasmussen i Tungelund.
Arvinger: Hans
• Bror: Niels Sørensen. Død og efterladt:
> Anne Nielsdatter – 30 år, tjener præsten i Hvorslev.
F.M. Hendes halvbror: Laurids Sørensen i Astrup.
• Søster: Anne Sørensdatter g.m. Anders Møller i Foldby. Død og efterladt:
> Søren Andersen, husmand i Skivholme.

760. Anne Rasmusdatter i Houlbjerg 19/11-1798 F. 649a
Aftægtskone. Enke efter Peder Thomasen.
Skiftet blev afholdt hos gårdmand Peder Frandsen.
Arvinger: Hendes
• Bror: Niels Rasmussen i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Maren Nielsdatter, ugift, hos sin mor i Houlbjerg.
F.M. Hendes søskendebarn: Christen Olufsen i Bøstrup.
• Bror: Oluf Rasmussen i Bøstrup.
• Halvsøster: Mette Sørensdatter g.m. Christen Hiulgaard i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Søren Christensen. Død og efterladt:
» Christen Sørensen – 38 år, i Houlbjerg.
» Søren Sørensen – 33 år, gårdmand i Houlbjerg.
Oplysninger:
Afståelseskontrakt af 8/7-1785 mellem Anne Rasmusdatter og ungkarl Peder Frandsen. Peder Frandsen var gift med Anne Olufsdatter, datter af Anne Rasmusdatters bror, Oluf Rasmussen i Bøstrup. Ved Anne Rasmusdatters død arvede Anne Olufsdatter og Peder Frandsens datter, Anne Marie Pedersdatter, der var 6 år gl.

761. Ancher Anchersen i Hvorslev Ugift 26/11-1798 F. 650a
Død hos sin bror, degnen Henrich Amdisen i Hvorslev.
Arvinger: Hans
• Bror: Jens Amdisen i Vellev.
• Bror: Søren Amdisen i Vellev.
• Bror: Amdi Amdisen i Hvorslev.
• Søster: Elisabeth Anchersen g.m. Jens Grønbech i Skanderborg.
• Søster: Christine Sophie Amdisen g.m. J.Jørgensen i Frederiksberg.
• Søster: A.M.Anchersen i Frederiksberg.
• Søster: Birgitte Anchersen g.m. mølleren i Norring Mølle. Død og efterladt:
> Erhardt Jørgensen i Norring Mølle.
• Bror: Henrich Amdisen i Hvorslev.

762. Karen Pedersdatter i Haurum 28/11-1798 F. 650b
Enkemand: Jørgen Nielsen Mondrup
Børn:
• Peder Jørgensen – 27 år, hjemme.
• Niels Jørgensen –15 år, hjemme.
• Jens Jørgensen – 13 år, hjemme.
• Anne Jørgensdatter g.m. landrekrut Søren Madsen i Haurum.
• Anne Marie Jørgensdatter – 18 år.
T.V. Afdødes bror: Hans Pedersen i Vrangstrup.
Oplysning:
Enkemanden afstod gården den sønnen Peder Jørgensen.
Se skifte nr. 332.

763. Iver Christensen i Haurum Husmand 30/11-1798 F. 651b
Enke: Anne Eriksdatter
Børn:
• Niels Iversen – 29 år
• Erik Iversen – 25 år
• Anders Iversen – 21 år.

764. Frederik Axelsen i Holm (Hvorslev sogn) 12/12-1798 F. 651b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Sognefoged Oluf Madsen i Amstrup.
Hans børn af et tidl. Ægteskab med Sidsel Jensdatter:
• Axel Frederiksen – 26 år
• Jens Frederiksen – 23 år
• Karen Frederiksdatter – 20 år
Børn af dette ægteskab:
• Christen Frederiksen – 14 år, er ”vanvittig”.
• Sidsel Frederiksdatter – 12 år
• Maren Frederiksdatter – 10 år
• Anne Frederiksdatter – 7 år
F.M. for Karen: Hendes morbror: Laurids Jensen i Tostrup.
For de 4 umyndige: Deres nærmeste pårørende: Jens Christensen i Tostrup.
Se skifte nr. 476.

765. Niels Christensen i Haurum 14/12-1798 F. 653a
Enke: Maren Jørgensdatter L.V. Hendes bror: Jens Jørgensen, skoleholder
Barn: i Granslev.
• Niels Nielsen – 1 år
F.M. Barnets oldefar: Christen Iversen i Haurum.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

766. Rasmus Christensen i Futting 16/1-1799 F. 655a + 659b
Enke: Maren Lauridsdatter L.V. Rasmus Pedersen i Vejerslev
Hans børn af et tidl. ægteskab med Birthe Jensdatter.
• Jens Rasmussen – 35 år
• Maren Rasmusdatter – 36 år
• Anne Rasmusdatter – 30 år
Børn af dette ægteskab:
• Christen Rasmussen – 27 år
• Laurids Rasmussen – 25 år
• Jens Rasmussen – 20 år
• Peder Rasmussen – 18 år
• Sidsel Rasmusdatter – 12 år
F.M. Afdødes bror: Enevold Christensen i Futting.
Oplysning:
Ved skiftets slutning mødte Christen Rasmussen på sin ældste bror Jens Rasmussens vegne, da denne var rejst til Holsten med svin.
Se skifte nr. 343.

767. Else Nielsdatter i Aptrup 18/1-1799 F. 656a + 657b
Enkemand: Jens Christensen
Børn:
• Jens Jensen – 9 år
• Christen Jensen – 8 år
• Niels Jensen – 3 år
• Mette Marie Jensdatter – 11 år
• Anne Kirstine Jensdatter – 2 år
T.V. Afdødes bror: Gregers Nielsen i Brorup.

768. Jens Joensen i Hvorslev Indsidder 8/3-1799 F. 657a
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Niels Jørgensen i Danstrup
Børn:
• Søren Jensen - 5 år
• Mette Marie Jensdatter – 15 år
• Birgitte Jensdatter – 2 år
F.M. Søren Christensen i Hvorslev.

769. Maren Nielsdatter i Vejerslev 26/3-1799 F. 658b
Enkemand: Henrich Pedersen Hyrde
Hendes barn:
• Anne Jensdatter – 24 år, tjener i Lerbjerg.
F.M. Hendes nærmeste pårørende: Jens Christensen i Vejerslev.

770. Karen Pedersdatter i Vellev 10/5-1799 F. 660a
Enkemand: Peder Hansen Hvid
Børn:
• Hans Pedersen – 15 år
• Peder Pedersen – 13 år
• Christen Pedersen – 10 år
• Jens Pedersen – 7 år
• Maren Pedersdatter – 20 år
• Kirsten Pedersdatter – 18 år
T.V. Sognefoged Oluf Madsen i Amstrup.
Oplysning:
Sønnen Jens Pedersen døde inden skiftets slutning.
Se skifte nr. 727.

771. Kirsten Jensdatter i Enslev 10/5-1799 F. 660b
Enkemand: Jens Sørensen Holm Husmand
Børn:
Hendes børn af et tidl. Ægteskab med Peder Lauridsen i Enslev:
• Peder Pedersen – 27 år, tjener i Bøstrup.
• Anne Pedersdatter – 31 år, i Enslev.
Se skifte nr. 675.

772. Mikkel Christensen Bundgaard i Nøddelund 18/5-1799 F. 661b
Enke: Karen Lauridsdatter L.V. Søren Rasmussen i Astrup.
Børn:
• Christen Mikkelsen – 42 år, i Nøddelund.
• Laurids Mikkelsen – 40 år, i Nøddelund.
• Jens Mikkelsen – 34 år, er svagelig, hjemme.
• Thomas Mikkelsen – 25 år, hjemme.
• Maren Mikkelsdatter g.m. Jens Sørensen i Rind. Død og efterladt:
> Mikkel Jensen – 10 år, hjemme.
> Anne Jensdatter – 14 år, i Houlbjerg.
• Anne Mikkelsdatter g.m. Niels Sørensen i Hvorslev.
• Karen Mikkelsdatter g.m. Joen Nielsen i Houlbjerg.
• Margrethe Mikkelsdatter – 22 år, hjemme.
Oplysninger:
Gården blev overtaget af Thomas Mikkelsen. Broderen Jens Mikkelsen fik ophold på gården.

773. Henrich Jørgensen i Houlbjerg 17/6-1799 F. 662b
Enke: Ellen Sørensdatter
Arvinger: Hans
• Bror: Frands Jørgensen, husmand i Vellev. Død og efterladt:
> Anne Frandsdatter – 18 år, tjener i Aabrohuset.
F.M. Husmand Frands Joensen i Vellev.
• Søster: Anne Jørgensdatter. Enke efter husmand Anders Pedersen Brorup i Vellev.
F.M. Rasmus Sørensen Hvid i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 971.

774. Christen Jensen i Salpeterhuset (Aidt sogn) 8/7-1799 F. 664a
Enke: Maren Thomasdatter L.V. Jens Christensen i Vejerslev
Børn:
• Jens Christensen – 22 år, tjener i Astrup.
• Thomas Christensen – 22 år, hjemme.
• Maren Christensdatter – 36 år, g.m. Thomas Pedersen i Holm.
• Anne Christensdatter – 33 år, g.m. Jens Christensen i Tostrup.
• Kirsten Christensdatter – 27 år, tjener i Holm.
• Birgitte / Birthe Christensdatter – 25 år, hjemme.
• Karen Christensdatter – 19 år, hjemme.
Oplysninger:
Enken vil afstå stedet til datteren Birgitte Christensdatter og hendes fæstemand Mogens Christensen fra Amstrup.
Datteren Karen Christensdatter blev år 1800 g.m. Peder Pedersen Smed i Aptrup.
Skiftes sluttes 17/7-1799 fol. 665b.

775. Christen Lauridsen og hans forhen afdøde hustru Dorthe Sørensdatter i Vellev Aftægtsmand 24/7-1799 F. 666b
Arvinger efter Christen Lauridsen:
• Bror: Hans Lauridsen i Vejerslev. Død og efterladt:
> Kirsten Hansdatter g.m. Peder Jensen i Truust. Død og efterladt:
» Hans Pedersen – 32 år, hjemme i Truust.
» Jens Pedersen – 28 år, tjener i Vitten.
» Søren Pedersen – 26 år, ved Tvilum.
» Jens Pedersen – 22 år, i Truust.
» Anne Birthe Pedersdatter – 24 år, hjemme.
• Bror: Rasmus Lauridsen i Tostrup. Død og efterladt:
> Laurids Rasmussen – 50 år, tjener i Torup.
> Søren Rasmussen – 37 år, boende i Astrup.
> Anne Rasmusdatter – 47 år, g.m. Niels Sørensen i Vester Velling.
> Gyde Rasmusdatter – 26 år, g.m. Frands Væver i Vellev.
> Karen Rasmusdatter g.m. smeden Jens Simonsen i Vellev.
• Bror: Søren Lauridsen. Død og efterladt:
> Jens Sørensen – 45 år, i Vellev.
> Marie Katrine Sørensdatter – 30 år, tjener i Aidt.
• Bror: Jens Lauridsen. Død og efterladt:
> Maren Jensdatter – 30 år, tjener i Søften.
> Mette Jensdatter – 28 år, i Søften.
> Karen Jensdatter – 26 år, i Houlbjerg.
• Søster: Karen Lauridsdatter g.m. Peder Pedersen i Vellev. Død og efterladat:
> Peder Pedersen – 60 år, gårdmand i Vellev.
> Maren Pedersdatter – 50 år g.m. Peder Pedersen i Nøddelund.
• Søster: Gyde Lauridsdatter g.m. Jeppe Pedersen i Vejerslev. Død og efterladt:
> Laurids Jepsen – 55 år, i Vejerslev.
Arvinger efter Dorthe Sørensdatter:
• Datter: Karen Madsdatter g.m. Mourits Nielsen i Vellev. Død og efterladt:
> Mads Mouritsen – 32 år, tjener i Enslev.
> Kirsten Mouritsdatter g.m. Thomas Christensen i Enslev.
> Maren Mouritsdatter g.m. Jens Sørensen i Vellev.
> Mette Mouritsdatter g.m. Jens Pedersen i Vellev.
> Giertrud Mouritsdatter – 28 år, tjener i Vellev.

776. Morten Hansen i Vellev 26/7-1799 F. 668a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Hendes søn Hans Mortensen i Vellev.
Børn:
• Hans Mortensen, i Vellev.
• Jens Mortensen. Død og efterladt:
> Søren Jensen – 16 år
> Morten Jensen – 10 år
> Kirsten Jensdatter – 18 år
> Mette Jensdatter – 13 år
F.M. for Jens Mortensens børn: Deres stedfar: Peder Christensen Rhoed i Vellev
Og Søren Sørensen i Enslev.
Oplysning: Sønnen Jens Mortensen havde tidl. fæstet en gård efter Jørgen Nielsen i Vellev.
Se skifte nr. 885.

777. Mette Christensdatter i Vellev 16/8-1799 F. 669b
Enkemand: Thomas Pedersen Brorup Husmand
Børn:
• Peder Thomasen – 30 år, i Haurum.
• Abraham Thomasen – 21 år
• Isach Thomasen – 18 år
• Jakob Thomasen – 14 år
• Anne Thomasdatter – 27 år
• Maren Thomasdatter – 24 år.

778. Kirsten Nielsdatter i Borre 21/11-1799 F. 671a
Enkemand: Peder Jensen
Børn:
• Mariane Pedersdatter – 3 år
• Kirsten Pedersdatter – 9 uger gl.
T.V. Afdødes bror: Jens Nielsen Hesselberg i Nøddelund.
Se skifte nr. 798.

779. Anne Sophie Ørn i Hvorslev 23/11-1799 F. 672a
Enke efter indsidder Garver.
Børn:
• 2 sønner, der opholder sig i Sverige.
• Datter, tjener på Liselund ved Aunsbjerg.
• Datter: Christine Elisabeth Ørn.
L.V. Jens Madsen i Hvorslev.

780. Anne Margrethe Lauridsdatter i Sall 26/11-1799 F. 672b
Enkemand: Niels Christensen Husmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Søren Joensen:
• Birthe Sørensdatter g.m. Niels Jensen i Ellerup.
• Anne Katrine Sørensdatter g.m. Søren Jensen Helboe i Sall.
Se skifte nr. 486.

781. Peder Nielsen i Houlbjerg 1 ½ år 27/11-1799 F. 673a
Søn af sal. Niels Christensen Graugaard. Afdødes stedfar: Søren Sørensen i Houlbjerg.
Arvinger: Hans
• Mor: Kirsten Frandsdatter
• Bror: Christen Nielsen – 5 år
• Søster: Anne Nielsdatter – 7 år
• Søster: Maren Nielsdatter – 3 år
F.M. Deres farbror: Jens Christensen fra Hagsholm.
Se skifte nr. 752.

782. Anne Jensdatter i Amstrup 27/11-1799 F. 673b
Enkemand: Rasmus Jensen
Arving: Hendes
• Far: Søren Jensen, aftægtsmand.

783. Sidsel Lauridsdatter i Hvorslev 2/12-1799 F. 673b
Enkemand: Søren Jensen Bach Indsidder på Hvorslevgaard
Hendes arvinger på fædrene side:
• Farbror: Jens Skiemt i Nøddelund.
• Søskendebarn: Anders Jensen Fisker i Nøddelund, og bror
• Søskendebarn: Niels Jensen Fisker i Sahl.
• Hendes arvinger på mødrene side:
• Moster: Kirsten Christensdatter g.m. indsidder Peder Skrædder i Vidstrup.
• Søskendebørn: Christen Sørensen i Vidstrup, og bror
• Hans Sørensen i Vidstrup.
• Søskendebarn: Sal. Jens Pottemagers sønner i Haurum:
• Peder Jensen
• Niels Jensen, som formodes at være i København.

784. Niels Fuglsang Munch på Borridsølund Fæster 11/12-1799 F. 674a
Enke: Christiane Bagge L.V. Forvalter Ambrosius Hiort fra Søbygaard.
Børn:
• Niels Frederich Bagge Munch
• Kathrine Kirstine Munch
• Cecilia Munch
Oplysning:
Enken havde tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 978.

785. Jens Pedersen Smed i Aptrup 12/12-1799
Enke: Gyde Jensdatter / Jørgensdatter L.V. Hieronimus Pedersen iSall
Børn:
• Peder Jensen - 45 år, i Sminge.
• Christen Jensen - 42 år
• Ellen Jensdatter - 49 år. Enke efter husinderste Peder Pedersen i Framlev.
• Marie Jensdatter - 36 år, g.m. husmand Anders Sørensen i Sorring.
• Ellen Jensdatter - 26 år, opholder sig i Vrangstrup.
Oplysning:
Sønnen Peder Jensen i Sminge anmeldte, at hans søsterdatter Karen Marie var tilfalden arv efter sal. Albreth Christensen i Røgind, (efter forevist skiftebrev af 25/5-1792). Denne arv havde hans sal. far, som formynder for hende, modtaget, og ved skiftets slutning var arven endnu ubetalt.
Se skifte nr. 713.

786. Gert Johansen i Houlbjerg 28/1-1800 F. 675b + 679b
Enke: Karen Pedersdatter L.V. Søren Sørensen Lykke i Over Løgstrup
Barn:
• Peder Gertsen – 20 uger.
F.M. Afdødes stedfar: Jens Jensen Podemester i Knudstrup.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Barnet død 27/3-1800.
Der omtales enkens søster Mariane Pedersdatter i Randers.

787. Niels Rasmussen i Houlbjerg 28/1-1800 F. 677a
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Søren Madsen i Houlbjerg.
Barn:
• Niels Nielsen – 17 år
F.M. Søren Sørensen i Houlbjerg.
Oplysning:
Enken, som var skrøbelig og gammel, ville afstå huset til hendes datter af et tidl. ægteskab. Hun havde også en søn.

788. Jens Jensen i Borre 12/2-1800 F. 678a + 681a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Hendes bror: Christen Sørensen i Tind.
Børn:
• Jens Jensen – 19 år, hjemme.
• Søren Jensen – 15 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Søren Jensen i Borre.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

789. Søren Nielsen i Enslev Indsidder 1/3-1800 F. 680a
Enke: Mette Jensdatter L.V. Husmand Jens Sørensen Holm i Enslev.
Arvinger: Hans
• Bror: Thomas Nielsen. Død og efterladt:
> Niels Thomasen – 34 år, i Houlbjerg.
> Niels Thomasen – 28 år, i Aarhus.
> Kirsten Thomasdatter – 30 år, tjener i Haslund.
• Bror: Niels Nielsen. Død og efterladt:
> Niels Nielsen – 27 år, ved Aldrup.
> Inger Nielsdatter – 20 år, tjener i Kvottrup.
• Bror: Claus Nielsen – 58 år, gårdmand i Aldrup.
• Bror: Peder Nielsen – 42 år, i Gerning.
• Bror: Niels Nielsen - 33 år, i Gerning.
• Bror: Søren Nielsen – 38 år, i Nøddelund.
• Søster: Karen Nielsdatter g.m. Jørgen Frandsen i Tind.
Oplysnsing.
Enken var gammel, skrøbelig og blind.
Se skifte nr. 376.

790. Jens Thomasen Nedergaard i Haurum 16/4-1800 F. 682a + 684a
Enke: Mette Christensdatter L.V. Hendes søsters mand: Niels Jensen i
Børn: Tungelund.
• Ellen Jensdatter – 24 år, hjemme.
• Kirsten Jensdatter – 22 år, tjener i Thorsø.
• Bodil Jensdatter – 17 år, i Skjoldelev.
F.M. Enkens bror: Jørgen Christensen i Tungelund.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 374.

791. Søren Lauridsen i Danstrup 23/4-1800 F. 683b
Hans stedfar: Søren Josephsen i Danstrup.
Arving:
• Bror: Jens Lauridsen – 27 år, tjener på Østergaard.
Oplysning:
Afdødes mor og bror havde delt afdødes ubetydelige efterladenskaber imellem sig.

792. Karsten Pedersen i Lerbjerg 25/4-1800 F. 683b
Boede hos skovfoged Mikkel Pedersen, hvis hustru var afdødes steddatter.
Oplysninger:
Afdøde var 85 år.
Afdøde havde tidl. været gårdmand i Lerbjerg og for 18 år siden afstået gården til sin stedsøn Jens Pedersen og var gået på aftægt hos ham. Jens Pedersen var siden død, og afdøde havde ikke været fornøjet hos den efterkommende fæster, Hans Sørensen Mondrup, og var derfor flyttet til steddatteren og dennes mand.
Afdøde havde ikke efterladt sig livsarvinger.

793. Niels Hiort i Sall 23/5-1800 F. 684b
Boede hos Anders Sørensen i Sall, der var hans søstersøn.
Afdøde havde haft en søn, men hans opholdssted kendtes ikke.

794. Anne Andersdatter i Danstrup 5/6-1800 F. 684b
Enkemand: Rasmus Andersen Indsidder
Hendes børn af tidl. ægteskaber:
• Christen Christensen Markusen i Voldby.
• Peder Rasmussen i Timming.

795. Jens Mikkelsen i Borre 11/6-1800 F. 685a
Enke: Else Pedersdatter L.V. Peder Pedersen i Danstrup
Børn:
• Peder Jensen – 26 år
• Karen Jensdatter g.m. Mikkel Jensen i Brorup.
• Bodil Jensdatter g.m. Christen Lauridsen i Sahl.
• Maren Jensdatter – 24 år, hjemme.
F.M. for Maren: Afdødes bror: Søren Mikkelsen i Borre Skovhus.
Oplysning: Enken blev ved gården.

796. Ellen Jensdatter i Mondrup 15/7-1800 F. 685b
Boede hos Niels Andersen.
Barn:
• Peder Jensen, tjener i Thorsø.
Oplysning:
Afdøde havde aftægtskontrakt med Niels Andersen.

797. Maren Frandsdatter i Vidstrup 22/7-1800 F. 685b
Enkemand: Hans Christiansen
Børn:
• Christian Hansen – 20 år
• Frands Hansen – 18 år
Kurator: Peder Thomasen i Amstrup.
Se skifte nr. 807 + 866.

798. Kirsten Christensdatter i Nøddelund 31/7-1800 F. 685b
Enkemand: Niels Jensen Hesselberg
Børn:
• Jens Nielsen – 29 år
• Christen Nielsen – 19 år
• Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Jensen i Borre. Død og efterladt:
> Mariane Pedersdatter – 3 år
> Kirsten Pedersdatter – ¾ år
F.M. Deres far: Peder Jensen i Borre.
• Mette Kirstine Nielsdatter – 25 år
• Maren Nielsdatter – 21 år
F.M. Afdødes bror: Niels Christensen i Knudstrup.
Oplysning:
Afdøde havde afstået gården til sønnen Jens Nielsen mod ophold på gården.
Se skifte nr. 778.

799. Kirsten Nielsdatter i Houlbjerg 20/8-1800 F. 686a
Enkemand: Peder Lindgaard Aftægtsmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Christen Jensen Hald:
• Anne Christensdatter g.m. Christen Pedersen, her i gården.
• Niels Christensen. Død og efterladt:
> Christen Nielsen – 6 år
> Anne Nielsdatter – 7 år
> Maren Nielsdatter – 4 år
F.M. Deres fars halvbror: Jens Christensen i Hagsholm.
Se skifte nr. 240.

800. Jens Nielsen i Houlbjerg 22/8-1800 F. 687a
Indsidder hos Mathias Christensen.
Enke: Kirsten Andersdatter
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Jakob Jensen, har et hus i Raaby.
• Mads Jensen, tjener i Enslev, Gjerlev sogn.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Jensen – 20 år.
• Anders Jensen – 13 år, hjemme.
• Christen Jensen – 8 år, hjemme.
Oplysning:
Afdøde var død for ca. 4 år siden.

801. Peder Pedersen i Nøddelund Indsidder 24/8-1800 F. 687b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Peder Mikkelsen i Nøddelund
Børn:
• Peder Pedersen – 40 år, i Gerning.
• Peder Pedersen – 30 år, gårdmand i Nøddelund.
• Johanne Pedersdatter g.m. husmand Søren Skiemt i Aidt.
• Anne Katrine Pedersdatter – 25 år, ugift, tjener i Borre.

802. Lene Pedersdatter i Hvorslev 28/8-1800 F. 688a
Enkemand: Peder Olufsen
Barn:
• Datter: g.m. husmand Christen Lauridsen i Hvorslev.

803. Christen Mogensen i Vellev ugift 30/8-1800 F. 688a
Arvinger: Hans
• Helsøster: Kirsten Mogensdatter g.m. Jens Sørensen i Vellev.
• Halvsøster: Maren Mogensdatter g.m. Peder Hansen i Vellev.
• Halvsøster: Anne Mogensdatter g.m. Jens Pedersen, der overtog fæstet på gården.
Se skifte nr. 704.

804. Peder Madsen i Sølvsten (Skjød sogn) ugift 23/10-1800 F. 689a + 693b
Døde hos broderen Niels Madsen.
Arvinger:
• Bror: Niels Madsen, her på gården.
• Bror: Søren Madsen, i Vissing.
• Bror: Enevold Madsen, gift i Farre.
• Bror: Jens Madsen – 24 år, ved Regimentet i København.
• Søster: Christine Sophie Madsdatter g.m. Jochum Sørensen i Balle.
• Søster: Maren Madsdatter – 28 år, tjener i Lerbjerg.

805. Inger Jensdatter i Vellev 28/10-1800 F. 689b
Enke efter Jens Krog. Indsidder hos husmand Søren Christensen.
Barn:
• Jens Thomasen – over 40 år.
Se skifte nr. 728.

806. Jens Jensen Schiemt i Nøddelund 22/12-1800 F. 689b
Enke: Intet navn
Børn:
• Jens Jensen – 30 år, tjener på Frijsenborg.
• Niels Jensen – 26 år, tjener i Randers.

807. Hans Christiansen i Vidstrup 27/12-1800 F. 689b
Enke: Kirstine Nielsdatter L.V. Christen Sørensen i Vidstrup.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Frandsdatter:
• Christian Hansen – 20 år
• Frands Hansen – 18 år
Kurator: Afdødes bror: Peder Christiansen.
Se skifte nr. 797 + 866.

808. Peder Jensen i Vejerslev 5/2-1801 F. 690a + 696a
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Hendes far: Peder Sørensen i Truust.
Senere: Hendes morbror: Niels Jensen Giern i Truust.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Thomasdatter:
• Thomas Pedersen – 28 år, tjener her på stedet.
• Søren Pedersen – 25 år, tjener hos sin svoger Rasmus Mortensen i Borre.
• Jens Pedersen – 22 år, tjener her på stedet.
• Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Mortensen i Borre.
Børn af dette ægteskab:
• Peder Pedersen – 11 år
• Niels Pedersen – 6 år
• Jeppe Pedersen – 2 år
• Jakob Pedersen – 3 uger.
F.M. Enkens brødre: Niels Pedersen i Faarvang og Jens Pedersen i Gjern.
Se skifte nr. 495.

809. Christen Jensen Brundt i Vejerslev 9/2-1801 F. 690b
Enke: Karen Pedersdatter Husbeboer
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Jens Christensen Brundt, i Vidstrup.
• Niels Christensen, husejer på Bruusgaard Mark.
• Daniel Christensen – 38 år, tjener præsten i Vejerslev.
• Else Christensdatter g.m. rebslager Holm i Randers Strømhus.
Se skifte nr. 837.

810. Erik Helgesen arbejdskarl 24/2-1801 F. 690b
Fundet druknet i åen ved Kongstrup.
Arving:
• Søskendebarn: Gunder Andersen, tjener på Klubben i Randers.
Oplysning:
Afdøde var afskediget rytter og logerede hos Anders Andersen i Løjstrup skov, Kongstrup.

811. Mads Vindeløv i Katvad Mølle 16/3-1801 F. 694a + 744b
Enke: Sophie Hansdatter L.V. Rasmus Christensen i Thorsø Mølle.
Hun opholdt sig ved dødsfaldet i Vestervig.
Arvinger: Hans
• Søster: Ellen Jørgensdatter g.m. bødker Jocum Jocumsen i Vejle.
• Søster: Mette Jørgensdatter g.m. på Laurids Pedersen i Hørup på Lerbæk gods.
• Søster: Birgitte Jørgensdatter, enke efter Niels Rasmussen i Fuglsang på Brandbjerggaards mark.
Oplysninger:
På Ellen Jørgensdatters vegne mødte hendes svigersøn: Jens Kiersgaard i Kiersberghuset.
Se skifte nr. 882.

812. Jens Sørensen i Østergaard Fiskerhus ugift 1/4-1801 696b
Arvinger:
• Bror: Peder Sørensen i Spentrup. Død og efterladt:
> Søren Pedersen, selvejer i Spentrup.
> Anders Pedersen – 46 år, tjener i Spentrup.
> Christen Pedersen – 40 år, tjener i Spentrup.
• Bror: Anders Sørensen, i Jennum, Spentrup sogn.
• Bror: Jens Sørensen i Østergaard Fiskerhus. Død og efterladt:
> Poul Jensen, her på stedet.
> Giertrud Jensdatter g.m. brændevinsmand Christen Andersen i Randers.
> Karen Jensdatter g.m. skomager Hans Kollerup i Randers.
> Kirsten Jensdatter g.m. Mogens Poulsen, selvejer i Hvidsten.
• Søster: Kirsten Sørensdatter g.m. Mads Espersen i Gassum. Død og efterladt:
> Mogens Madsen, i Gassum.
> Søren Madsen, i Gassum.
> Christen Madsen, i Gassum.
• Halvbror: Poul Mogensen, aftægtsmand i Hvidsten.
Oplysning:
Poul Jensen i Østergaard Fiskerhus anmeldte, at hans farbror Jens Sørensen i 30 år havde været hos ham og hans sal. far og nydt underholdning og klæder, som han ikke har kunnet gøre mindste lige for på grund af sin skrøbelighed.

813. Jens Christensen Bundgaard og hustru Maren Madsdatter i Vellev
Børn: 6/5-1801 F. 697a + 708a
• Søren Jensen – 26 år, ved Regimentet i Aarhus.
• Jens Jensen – 25 år, ved Regimentet i Fredericia.
• Mads Jensen – 19 år, hjemme.
Kurator: Deres farbror: Jens Christensen Koudal i Aidt.
Oplysninger:
Jens Christensen Bundgaards morbror: Rasmus Jensen Bundgaard var aftægtsmand på stedet.
Sønnen Søren Jensen fik fæstet på gården.
Se skifte nr. 481.

814. Anne Lauridsdatter i Hvorslev 26/4-1801 F. 698a + 721b
+ 782a
Enkemand: Jens Mortensen Husmand og skovfoged
Arvinger: Hendes
• Bror: Søren Lauridsen, i Danstrup.
• Bror: Henrich Lauridsen Smed i Thorsø.
• Bror: Hans Lauridsen, i Danstrup. Død og efterladt:
> Laurids Hansen – 9 år, hjemme hos stedfaderen Niels Mogensen.
> Gyde Hansdatter – 6 år, hjemme hos stedfaderen.
• Søster: Johanne Lauridsdatter g.m. skovfoged Søren Mikkelsen i Danstrup.
Oplysninger:
Enkemanden var 82 år.

815. Sidsel Andersdatter i Danstrup 30/5-1801 F. 701a
Enkemand: Jørgen Mikkelsen Husmand.
Arvinger: Hendes
• Søster: Karen Andersdatter. Enke efter Peder Kongensgaard i Grønbæk på Allinggaards gods.
• Søster: Kirsten Andersdatter g.m. Jens Nielsen Fogh i Vrangstrup. Død og efterladt:
> Barbara Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Vrangstrup på Hagsholm gods.
> Maren Jensdatter g.m. husmand Jens Sørensen i Foldby på Frijsenborg gods.
• Søster: Bodil Andersdatter. Enke efter Jens Bidstrup i Gentofte ved København.
• Søster: Anne Marie Andersdatter i Danstrup g.m. Jens Christensen Kvieholm i >. Om han er død eller levende vides ikke.
• Søster: Mette Andersdatter g.m. Christen Jensen Lindriksen i Voldby på Frijsenborg gods.
• Søster: Anne Andersdatter. Død og efterladt:
> Christen Markusen – 47 år. "uægte barn". Gift og bor i Voldby på Frijsenborg gods.
Hendes søn af et ægteskab med Rasmus Villadsen:
> Peder Rasmussen – 40 år, tjener Søren Hansen i Tinning.
Oplysninger:
Der omtales enkemandens bror: Søren Mikkelsen i Danstrup.
Se skifte nr. 860.

816. Sidsel Jensdatter i Thorsø 22/6-1801 F. 702b
Enkemand: Christen Pedersen
Barn:
• Peder Christensen – 19 år
Kurator: Afdødes bror: Søren Jensen i Thorsø.

817. Karen Lauridsdatter i Danstrup 29/6-1801 F. 703a
Enkemand: Peder Andersen Husmand.
Børn:
• Laurids Pedersen – 32 år, gift og bor i Harlev.
• Anders Pedersen – 26 år, tjener i Laurbjerg.
• Niels Pedersen – 24 år, tjener i Borre.
• Jens Pedersen – 20 år, tjener ved Aldrup.
• Christen Pedersen – 16 år, tjener i Danstrup.
• Maren Pedersdatter – 28 år, tjener i Aarhus.
• Anne Pedersdatter – 26 år, hjemme.
T.V. Peder Pedersen i Danstrup.

818. Anne Sørensdatter i Kongstrup 4/7-1801 F. 703a
Enkemand: Jørgen Mikkelsen
Arvinger: Hendes
• Bror: Niels Sørensen Badsker, aftægtsmand i Vrangstrup.
• Bror: Peder Sørensen i Hadsten. Død og efterladt:
> Anne Pedersdatter g.m. Niels Thomasen i Lyngaa.
> Helvig Pedersdatter – 20 år, tjener Rasmus Pedersen i Vrangstrup.
• Søster: Mette Sørensdatter g.m. Jens Pedersen i Lyngaa.
• Søster: Maren Sørensdatter g.m. aftægtsmand Søren Andersen i Skjød. Død og efterladt:
> Ellen Sørensdatter g.m. Mikkel Hansen i Skjød.
Oplysning:
Ægteparret havde enkemandens søsterdatter, Mette Christensdatter til opdragelse.

819. Hans Nielsen Alrøe i Aabrohuset (Vellev sogn) 3/9-1801 F. 704b
Værtshusholder.
Enke: Mette Marie Frandsdatter Gullev L.V. Poul Jensen i Østergaard Fiskerhus.
Barn:
• Birthe Kirstine Hansdatter – 10 år.
F.M. Enkens bror: Christian Erhardt Gullev, Frisenvold Fiskerhus.
Oplysninger:
Enken havde 4 børn fra et tidl. ægteskab, der havde arv indestående i boet.
Enkens svigersøn: Poul Jensen i Østergaard Fiskerhus.
Se skifte nr. 604 + 869 + 1000.

820. Ellen Rasmusdatter i Houlbjerg 30/9-1801 F. 706b
Enkemand: Søren Christensen Just
Børn:
• Rasmus Sørensen – 8 år
• Peder Sørensen – 4 år
• Maren Sørensdatter – 6 år
• Anne Marie Sørensdatter - ½ år
T.V. Afdødes søsters mand: Niels Jensen i Granslev.

821. Karen Nielsdatter i Enslev 13/10-1801 F. 707b
Enkemand: Peder Eriksen Husmand.
Børn:
• Niels Pedersen – 14 år
• Anne Pedersdatter – 10 år T.V. Mikkel Andersen i Enslev.

822. Peder Nielsen Roersen i Haurum 20/11-1801 F. 709a + 710b + 714b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Peder Simonsen i Haurum.
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Niels Pedersen – 14 år
• Christen Pedersen – 11 år
F.M. Deres morbrødre: Anders Christensen Hald i Haurum og
Jens Christensen Hald i Houlbjerg.
• Barn af dette ægteskab:
• Peder Pedersen – 1 ½ år.
F.M. Hans nærmeste fædrene frænde: Jens Jensen i Haurum. Senere
Hans morbror: Niels Pedersen fra Rosenlund i Granslev sogn.
Oplysninger:
Chisten Pedersen på 11 år var vanfør, og enken skulle sørge for, at han blev sat til et håndværk, som han kunne ernære sig med, da han ikke havde kræfter til at forrette bondearbejde. Enken skulle også give ham løn.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 612 + 740.

823. Peder Rasmussen i Tungelund 23/11-1801 F. 709b
Enke: Abelone Mogensdatter L.V. Peder Andersen Horn i Aidt.
Børn:
• Rasmus Pedersen – 6 år
• Karen Pedersdatter – 1 år
F.M. Enkens bror: Mogens Christensen i Salpeterhuset.
Se skifte nr. 855 + 894.

824. Anders Nielsen i Vellev Ugift 3/12-1801 F. 710a
Arvinger:
• Helbror: Christen Nielsen i Hvorslev.
• Halvbror: Peder Nielsen i Vellev.
• Halvsøster: Maren Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Enslev.
• Halvsøster: Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Vidstrup.

825. Frederich Soetmann i Danstrup Bundgaard 11/12-1801 F. 711a
Arving:
• Bror: Birkedommer Soetmann.
Oplysning:
Der var intet af arve.
Se skifte nr. 365.

826. Bodil Marie Sørensdatter i Koudal (Vellev sogn) 6/1-1802 F. 711b + 713b
Ugift. + 719b
Arvinger:
• Mor: Kirstine Sørensdatter Karmark.
• F.M. Præsten Hr. Tolstrup i Hvorslev.
• Bror: Niels Sørensen, i Hvorslev.
• Bror: Søren Sørensen – 19 år, i Kalø.
• Søster: Anne Marie Sørensdatter, ugift.
• Søster: Marie Kirstine Sørensdatter, ugift.
Se skifte nr. 612.

827. Mikkel Jørgensen i Kongstrup 8/2-1802 F. 712b
Aftægtsmand. Hos sin søn Jørgen Mikkelsen.
Børn:
• Jørgen Mikkelsen, i Kongstrup.
• Knud Mikkelsen – over 40 år, aftægtsmand i Houlbjerg.
• Mogens Mikkelsen, skovfoged og kromand i Hadsten Møllegyde.
• Jens Mikkelsen – 34 år, hestehandler.
• Niels Bagge Mikkelsen – 32 år, tjener i Kongstrup.
• Maren Mikkelsdatter g.m. indsidder Simon Lauridsen i Mondrup.
• Anne Mikkelsdatter g.m. indsidder Christen Mikkelsen i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Mikkel Christensen – 15 år, tjener i Lerbjerg.
> Mikkel Christensen – 13 år, i Kongstrup.
> Mette Christensdatter – 17 år, i Kongstrup.
> Karen Christensdatter – 12 år, hjemme.
Se skifte nr. 358.

828. Niels Nielsen i Borridsø Aftægtsmand 8/12-1802 F. 713a
Børn:
• Christen Nielsen i Borridsø.
• 1 datter g.m. Peder Jensen Kier i Borridsø.

829. Niels Mouritsen i Futting Indsidder 9/2-1802 F. 713b
Enke: Bodil Pedersdatter L.V. Hendes søn: Søren Lauridsen
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Margrethe Nielsdatter – 34 år, ugift
• Anne Nielsdatter – 26 år, ugift
• Maren Nielsdatter – 30 år, ugift
• Anne Katrine Nielsdatter – 22 år, ugift
• Maren Nielsdatter – 20 år, ugift
F.M. Peder Christensen i Futting.
Se skifte nr. 638.

830. Søren Christensen i Aldrup Ugift 31/3-1802 F. 715b
Oplysninger.
Afdødes brordatter var g.m. Søren Poulsen i Aldrup, der anmeldte dødsfaldet.
Afdødes ejendele var delt mellem de øvrige arvinger, uden skifte iflg. Testamente.

831. Peder Jakobsen i Vidstrup Ugift 3/4-1802 F.715b
Tjente hos Peder Pedersen.
Arving:
• Halvsøster: Anne Jakobsdatter g.m. > i Sahl. Han tjente på Sjælland.

832. Anne Marie Pedersdatter i Østergaard Fiskerhus 28/4-1802 F. 716a
Enke efter Jens Sørensen Fisker.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Poul Rasmussen:
• Anne Katrine Poulsdatter – 54 år, ugift.
• Margrethe Poulsdatter g.m. Jørgen Møller i Lund ved Ørslev Kloster.
• Maren Poulsdatter g.m. Søren Møller, brændevinsmand i Randers.
Hendes børn med Jens Sørensen:
• Poul Jensen – 43 år, her i Fiskerhuset.
• Giertrud Jensdatter g.m. Christen Andersen, brændevinsmand i Randers.
• Karen Jensdatter g.m. Hans Kollerup, skomager i Randers.
• Kirsten Jensdatter g.m. Mogens Poulsen i Hvidsten.
Se skifte nr. 812.

833. Søren Pallesen i Aabrohuset Ugift 28/4-1802 F. 716b
Arvinger:
• Mor: Mette Marie Frandsdatter.
• Bror: Frands Pallesen – 28 år
• Søster: Engel Kirstine Pallesdatter g.m. Poul Jensen i Østergaard Fiskerhus.
• Søster: Mette Kirstine Pallesdatter – 13 år
• Halvsøster: Birgitte Kirstine Hansdatter.
F.M. Deres morbror: Christian Erhardt Gullev i Frisenvold Fiskerhus.

834. Just Jensen i Vejerslev Aftægtsmand 1/5-1802 F. 717a
Enke: >
Den afdøde havde efterladt en søn, der var myndig og en datter, der var gift +
3 stedbørn, der også var myndige og gift.
Ægteparret havde indgået en kontrakt med alle arvingerne, så der ikke blev foretaget et skifte.
Se skifte nr. 861.

835. Anders Lauridsen i Aptrup Indsidder 3/5-1802 F. 717a
Enke: Maren Andersdatter L.V. Frederich Lauridsen i Aptrup.
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Laurids Andersen – 26 år, ved Regimentet i København.
• Maren Andersdatter
F.M. Peder Pedersen i Aptrup.
Barn af dette ægteskab:
• Dorthe Andersdatter – 14 år
F.M. Jens Christensen i Aptrup.
Se skifte nr. 471 + 839.

836. Kirsten Nielsdatter i Mondrup (Aidt sogn) 6/5-1802 F. 717b
Enkemand: Mikkel Nielsen Husmand
Børn:
• Maren Mikkelsdatter – 9 år
• Birgitte Kirstine Mikkelsdatter – 3 år
Se skifte nr. 409 + 851 + 929.

837. Karen Pedersdatter i Vejerslev 10/5-1802 F. 718a
Enke efter Christen Jensen Brundt.
Barn:
• Oluf Pedersen – 40 år, i Vejerslev.
Oplysning:
Sønnen oplyste, at hun var død hos ham uden at efterlade sig andre børn end ham.
Se skifte nr. 809.

838. Bodil Rasmusdatter i Sall 10/5-1802 F. 718b
Døde hos datteren Anne Rasmusdatter.
Børn:
• Anne Rasmusdatter g.m. Erik Jensen i Sall.
• Kirsten Rasmusdatter, tjener i Vinterslev.
F.M. Rasmus Jensen i Sall.

839. Maren Andersdatter i Aptrup (Sall sogn) Ugift 10/5-1802 F. 718b
Arvinger:
• Helbror: Laurids Andersen, i København.
• Halvsøster: Dorthe Andersdatter – 14 år, tjener i Hagsholm.
F.M. Peder Pedersen i Aptrup.
Oplysning:
Afdødes stedmor: Maren Andersdatter har forsørget afdøde i 6 uger i hendes sygdom.
Se skifte nr. 835.

840. Søren Jensen Leed i Sall Ugift 10/5-1802 F. 719a
Døde hos søsteren Else Jensdatter.
Arvinger:
• Bror: Erik Jensen Leed i Sall.
• Søster: Else Jensdatter g.m. Jørgen Hiulmand i Sall.
• Søster: Anne Jensdatter. Enke efter Søren Andersen i Aptrup.

841. Elisabeth Jensdatter i Vellev 11/5-1802 F. 719a + 724b + 733b
Enke efter Joen Frandsen Munch. Boede hos sønnen Frands Joensen.
Børn:
• Frands Joensen, 55 år, beboer stervbohuset. En fattig og uformuende mand.
• Johan Henrich Joensen, på Karmark.
• Elisabeth Sophie Joensdatter, enke efter handelsmand Holstvig i København. Skal igen være gift, men der vides ikke med hvem.
• Christiane Joensdatter g.m. degnen Christian Brøns i Mammen.
• Anne Joensdatter g.m. proviantsforvalter Barslev i København.
Oplysning:
Afdøde havde som jordemoder levet af sognets beboere.
Se skifte nr. 660.

842. Mads Nielsen i Vellev Ugift 5/6-1802 F. 719a
Arvinger:
• Mor: Bodil Madsdatter.
F.M. Peder Steffensen i Vellev.
• Bror: Søren Nielsen – 32 år.
• Bror: Niels Nielsen – 16 år.
• Søster: Anne Nielsdatter – 28 år.
• Søster: Maren Nielsdatter – 19 år.
F.M. Degnen Amdi Jensen i Vellev.
Se skifte nr. 594 + 877.

843. Barbara Jensdatter i Vrangstrup 28/6-1802 F. 720a
Enkemand: Niels Pedersen
Børn:
• Peder Nielsen – 10 år
• Jens Nielsen – 3 år
• Else Nielsdatter – 11 år
• Kirsten Nielsdatter – 8 år
• Maren Nielsdatter – 5 år
• Else Kirstine Nielsdatter – 1 år
• Johanne Nielsdatter – 5 uger. Død 1802.
T.V. Afdødes søsters mand: Jens Sørensen, indsidder her i gården.
Se skifte nr. 815 + 860.

844. Laurids Sørensen i Astrup (Aidt sogn) 29/6-1802 F. 722b
Enke: Birgitte Nielsdatter L.V. Morten Rasmussen i Astrup.
Børn:
• Søren Lauridsen – 10 år
• Mariane Lauridsdatter – 7 år
F.M. Jørgen Andersen Brorup i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 141 + 590.

845. Jens Mikkelsen i Nøddelund Hyrde 30/6-1802 F. 724a
Enke: Inger Jensdatter L.V. Hendes søsters mand: Laurids Jensen i Sahl.
Børn:
• Mette Jensdatter – 11 år
• Mette Kirstine Jensdatter – 8 år
• Anne Jensdatter – 7 år
F.M. Deres nærmeste pårørende: Jens Madsen i Hvorslev.

846. Kirsten Jensdatter i Astrup 2/10-1802 F. 724b
Enkemand: Morten Rasmussen
Børn:
• Rasmus Mortensen i Borre.
• Kirsten Mortensdatter g.m. sognefoged Oulf Nielsen i Gerning.
Se skifte nr. 951.

847. Rasmus Sørensen Leth i Vellev aftægtsmand 4/10-1802 F. 726a
Enke: Mette Eriksdatter L.V. Søren Leth i Vellev
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Trine Rasmusdatter – 36 år
• Else Rasmusdatter – 34 år
F.M. Søren Rytter i Vellev.
Oplysning:
Boet var så fattig og ussel, at det ikke kunne ansættes til nogen værdi.
Se skifte nr. 299.

848. Anders Mikkelsen i Vellev 28/10-1802 F. 726a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Degnen Amdi Jensen i Vellev
Børn:
• Søren Andersen – 21 år
• Thomas Andersen – 14 år
• Frands Andersen – 11 år
• Maren Andersdatter – 29 år
• Karen Andersdatter – 7 år
Kurator: Thomas Christensen i Vellev.
F.M. Afdødes bror: Jens Mikkelsen, fæster af Gullev Krathus.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

849. Søren Sørensen Bach i Vellev 28/10-1802 F. 727a
Enke: Kirsten Mikkelsdatter L.V. Hans Mortensen i Vellev
Børn:
• Mikkel Sørensen – 22 år
• Søren Sørensen – 19 år
• Jens Sørensen – 7 år
• Anne Sørensdatter – 15 år
Kurator: Degnen Amdi Jensen i Vellev.
F.M. Peder Steffensen i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 84 + 950.

850. Peder Thomasen i Vellev 28/10-1802 F. 727b
Enke: Kirsten Rasmusdatter L.V. Hendes bror: Jens Rasmussen i
Tungelund.
Børn:
• Thomas Pedersen, i Holm.
• Rasmus Pedersen – 35 år, tjener i Over Mølle.
• Jens Pedersen – 32 år, hjemme.
• Peder Pedersen – 30 år, i Vidstrup.
• Rasmus Pedersen – 18 år, hjemme.
• Anne Pedersdatter – 23 år, hjemme.
F.M. Enkens bror: Rasmus Rasmussen i Houlbjerg.

851. Birthe Poulsdatter i Haurum 16/11-1802 F. 728a
Enkemand: Niels Jensen Frausing Husmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Maren Nielsdatter g.m.Johannes Christensen Lindgaard i Skjød sogn.
• Kirsten Nielsdatter g.m. husmand Mikkel Nielsen i Mondrup. Død og efterladt:
> Maren Mikkelsdatter – 9 år
> Birthe Kirstine Mikkelsdatter – 3 år
Se skifte nr. 409 + 474.

852. Peder Sørensen Skov i Aidt Ugift 18/11-1802 F. 728b
Indsidder hos husmand Niels Jepsen i Aidt.
Oplysning: Den afdøde kom fra Taarupgaard gods, og hans arvinger var ukendte.

853. Maren Rasmusdatter i Thorsø 19/11-1802 F. 729a
Enkemand: Peder Christensen
Børn:
• Christen Pedersen – 32 år, hjemme. "Er dum”.
T.V. Afdødes bror: Jens Rasmussen i Thorsø.
• Rasmus Pedersen – 30 år, hjemme.
Oplysning:
Enkemanden afstod gården til sønnen Rasmus Pedersen imod aftægtskontrakt og opholdt til sin bror Christen.

854. Mikkel Nielsen i Thorsølund Sognefoged 9/12-1802 F. 729a
Enke: Mette Pedersdatter L.V. Søren Frandsen Smed i Thorsø
Barn:
• Mette Marie Mikkelsdatter – lidt over ¼ år.
F.M. Afdødes bror: Jens Nielsen.
T.V. Enkens bror: Niels Møller fra Geding (Tilst sogn).
Oplysninger:
Afdødes søster: Abelone Nielsdatter ”er et gebrækkeligt og vanfør menneske”.
Afdødes mor: Mariane Jensdatter har aftægt på gården.
Enken har en bror: Jens Møller i Høver.
Enken blev ved gården.
Senere oplyses, at barnet døde, og arven blev delt mellem moderen og en halvbror.
Afdødes bror Jens Nielsen havde fædrene arv tilgode efter deres far, Niels Pedersen, og efter hans sal. søskende Peder Nielsen og Ellen Nielsdatter, som findes i skiftet efter hans salig stedfar: Jens Rasmussen Wolstrup.
Se skifte nr. 406 + 588 + 918.

855. Karen Thomasdatter i Amstrup 2/2-1803 F. 730b
Enkemand: Christen Jensen Aldrup
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Mogens Jensen:
• Kirsten Mogensdatter – 40 år, tjener i Aarhus.
• Abelone Mogensdatter. Enkekone i Tungelund.
Børn af dette ægteskab:
• Grethe Christensdatter g.m. Laurids Jensen i Amstrup.
• Mogens Christensen. Fæster af Salpeterhuset.
• Jens Christensen – 30 år
• Maren Christensdatter – 28 år
Se skifte nr. 823.

856. Kirsten Christensdatter i Amstrup 2/2-1803 F. 731a
Enkemand: Søren Jensen
Børn:
• Maren Sørensdatter – 32 år
• Jens Sørensen – 28 år
• Christen Sørensen – 24 år, hjemme.
• Poul Sørensen – 21 år, ved Livregimentet i København.
Se skifte nr. 92 + 521.

857. Jens Christensen Væsel i Hvorslev 3/2-1803 F. 731b
Enke: Karen Mogensdatter L.V. Søren Poulsen i Aldrup.
Børn:
• Christen Jensen – 19 år
• Mogens Jensen – 11 år
• Anne Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Sahl.
• Else Jensdatter g.m. Jens Christensen i Hvorslev.
F.M. Christen Christensen i Vellev.

858. Kirsten Hansdatter i Hvorslev 3/2-1803 F. 732a
Enkemand: Søren Pedersen
Børn:
• Peder Sørensen – 35 år
• Lise Sørensen g.m. Jens Mondrup i Hammel.
• Øllegaard Sørensdatter g.m. Christen Lauridsen i Fajstrup.
• Mariane Sørensdatter g.m. Jens Christensen i Hammel.
• Birthe Sørensdatter g.m. Mads Rasmussen i Hammel.
• Hans Sørensen – 22 år.
• Ellen Marie Sørensdatter – 20 år
Oplysning:
Sønnen Peder Sørensen ventede at få gården i fæste.

859. Anne Jensdatter i Gerning 10/2-1803 F. 732b
Børn:
Oluf Nielsen, sognefoged i Gerning, anmeldte at hans mor var død. Hun havde efterladt sig to myndige sønner og 4 døtre, der alle var gifte. Han foreviste afkald fra sin bror og fire søstres mænd.
Se skifte nr. 938.

860. Afkaldskvittering. 1/5-1802 F. 732b
Vedr. skifte efter husmand Jørgen Mikkelsens hustru, Sidsel Andersdatter i Danstrup. Afkald fra:
Bodil Andersdatter. Enke efter Jens Bidstrup i Gentofte.
Mette Andersdatter g.m. Christen Lindriksen i Voldby. Som værge for hende i mandens fravær, samt på egne vegne og min bror; Christen Markusens, samt enken Karen Andersdatter i Grønbæk’s vegne, underskriver Peder Rasmussen fra Tinning.
Jens Sørensen fra Foldby på sin kone Maren Jensdatters vegne, og Niels Pedersen i Vrangstrup på sin hustrus vegne. Som L.V. for Anne Marie Andersdatter i Danstrup underskriver Oluf Nielsen i Gerning.
Se skifte nr. 815.

861. Jens Jensen Frandsen i Vejerslev Ugift 15/2-1803 F. 733a
Døde hos sin bror: Jens Justesen i Vejerslev.
Arvinger:
• Mor: Kirsten Jensdatter.
• Søster: Karen Jensdatter g.m. Poul Olufsen i Borre.
• Søster: Anne Jensdatter g.m. skoleholder Jens Madsen i Sall.
• Halvbror: Jens Justesen, her på stedet.
• Halvsøster: Maren Justdatter g.m. Christen Pedersen i Vejerslev.
Oplysning:
Arvingerne var alle myndige og havde delt arven.
Se skifte nr. 834.

862. Christen Thomasen i Houlbjerg 21/2-1803 F. 733a
Enke: Bodil Christensdatter L.V. Hendes bror: Niels Christensen i Sall
Arvinger: Hans
• Bror: Jens Thomasen, husmand i Søften.
• Søster: Kirsten Thomasdatter g.m. husbeboer Johannes Frandsen i Søften.

863. Mette Christensdatter i Bøstrup 6/3-1803 F. 733a
Enke efter Jens Bonde i Bøstrup.
Børn:
4 myndige sønner, hvoraf den yngste var 37 år.

864. Kirsten Sørensdatter i Vellev 21/3-1803 F. 733b
Enkemand: Hans Pedersen
Børn:
• Peder Hansen – 40 år, i Vellev.
• Søren Hansen – 34 år, i Vellev.
• Jens Hansen – 28 år, tjener i Hammel præstegård.
• Anne Hansdatter g.m. Søren Jensen fra Koudal.

865. Jens Christensen i Borridsø Hyrde 23/3-1803 F. 733b
Enke: Kirsten Rasmusdatter L.V. Mogens Jensen i Borridsø.
Børn:
• Rasmus Jensen – 13 år
• Christen Jensen – 11 år
• Peder Jensen – 8 år
• Mette Marie Jensdatter – 6 år
F.M. Enkens bror: Søren Rasmussen i Houlbjerg.

866. Hans Christiansen i Vidstrup 25/3-1803 F. 734a
Enke: Navnet ikke nævnt. L.V. Christen Sørensen i Vidstrup.
Hans børn:
• Christian Hansen – 20 år
• Frands Hansen – 18 år
Kurator: Afdødes bror: Peder Christiansen
Se skifte nr. 797 + 807.

867. Maren Pedersdatter i Sall 28/3-1803 F. 734b
Enke efter Anders Bensen.
Barn:
• Anne Andersdatter. Menes at være i København.
F.M. Niels Christensen i Sall.

868. Kirsten Pedersdatter i Sall 28/3-1803 F. 734b
Hendes ”uægte” datter:
• Mette Andersdatter – 40 år, i Sall.
F.M. Niels Christensen i Sall.

869. Kirsten Isaksdatter i Aabrohuset (Vellev sogn) 12/5-1803 F. 735a + 736a
Enke efter Frands Gullev. Aftægtskone. + 743b
Børn:
• Christian Erhardt Gullev, i Frisenvold Fiskerhus.
• Isak Frandsen Gullev, formodes efter rygte at opholde sig i Holsten.
• Niels Gullev, vides ikke rettere end han er smed i Haderslev.
• Mette Marie Frandsdatter. Enke efter Alrøe her i huset.
L.V. Poul Jensen Fisker af Østergaard Fiskerhus.
Oplysning:
På de fraværendes vegne mødte: Joen Møller fra Snorum.
Se skifte nr. 869 + 1000.

870. Maren Madsdatter i Thorsø 2/6-1803 F. 735b
Enkemand: Bent Olufsen Indsidder
Børn:
• Oluf Bentsen – 16 år
• Maren Bentsdatter – 26 år, g.m. Søren Hermansen, selvejer i Bøgeskov.
• Dorthe Bentsdatter – 23 år
• Birthe Bentsdatter – 19 år.

871. Rasmus Jensen Skytte i Bøstrup Mølle 3/6-1803 F. 736a
Indsidder hos Simon Møller.
Arvinger: 2 myndige søstre.

872. Thomas Thomasen i Enslev 1/7-1803 F. 736b
Enke: Anne Lauridsdatter L.V. Jens Holm i Granslev.
Børn:
• Kirsten Thomasdatter – 3 år
• Maren Thomasdatter – ½ år
F.M. Afdødes bror: Oluf Thomsen i Vrangstrup.

873. Afkaldskvittering. 11/6-1803 F. 737a
Niels N. Bay, købmand i Randers, kvitterer på Hr. Jørgen Bang i Danzig, hans vegne, efter skiftets slutning 16/8-1797, efter sin salig moster, Mad. Benedikte Lauridsen, at have fået udbetalt arven efter hende.
Se skifte nr. 722.

874. Niels Christensen i Sall 8/7-1803 F. 737b + 740a
Enkemand: Karen Christensdatter L.V. Hendes bror: Niels Christensen
Børn: Bøstrup i Sall.
Børn:
• Christen Nielsen – 3 år
• Ellen Nielsdatter – 12 år
• Anne Nielsdatter – 8 år
• Karen Marie Nielsdatter – 5 år
• Niels Nielsen – født efter faderens død.
F.M. Enkens bror: Søren Christensen Bøstrup i Sall.
Oplysninger:
Enken var gravid, så skiftet blev udsat.
Enken fik senere en ny L.V. Jens Jensen Kiersgaard i Sall, der fik gården i fæste.

875. Christen Sørensen Fisker i Tind 5/8-1803 F. 738a + 739b
Enke: Anne Jensdatter L.V. Hendes morbror: Mogens Jensen i Borridsø.
Børn:
• Søren Christensen – 16 år
• Karen Christensdatter – 12 år
F.M. Afdødes søskendebarn: Peder Pedersen i Danstrup.

876. Maren Christensen i Tind 5/8-1803 F. 738b + 743a
Enkemand: Niels Knudsen
Børn:
• Knud Nielsen – 12 år
• Christen Nielsen – 10 år
• Anne Marie Nielsdatter – 8 år
• Maren Nielsdatter – 6 år
T.V. Afdødes bror: Rasmus Christensen i Tind.

877. Bodil Madsdatter i Vellev 26/10-1803 F. 740b
Enke efter Niels Sørensen Leth
Børn:
• Søren Nielsen – 31 år
• Niels Nielsen – 18 år
• Anne Nielsdatter – 29 år, senere g.m. Niels Sørensen i Houlbjerg.
• Maren Nielsdatter – 20 år
T.V. Peder Steffensen i Vellev, der er g.m. afdødes søster.
Kurator for Niels Nielsen: Thomas Christensen i Vellev.
Oplysning:
Søren Nielsen overtog fæstet på gården.
Se skifte nr. 594 + 842.

878. Else Jensdatter i Sall 7/11-1803 F. 741a
Enkemand: Jørgen Christensen Hiulmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Peder Nielsen:
• Jens Pedersen – 23 år
• Christen Pedersen – 20 år
Kurator for den ældste: Hans morbror: Erik Jensen i Sall.
Kurator for den yngste: Hans farbror Christen Nielsen i Aptrup.
Oplysninger:
Enkemanden beholder den halve af sin påboede gård, og overlader den anden halve gård til hans kones børn, som hun med tilladelse efter hendes salig mand, Peder Nielsens fæstebrev har beholdt i fæste, og enkemanden ikke har haft fæste på. Den ældste søn, Jens Pedersen regnede med at få fæstet på gården.
Se skifte nr. 716.

879. Mads Nielsen og hustru Maren Rasmusdatter i Borridsø
Hans arving: 23/11-1803 F. 741b
• Søster g.m. Rasmus Jensen, indsidder i Norup
Hendes arvinger:
• Bror: Mogens Rasmussen i Selling.
• Søster: Anne Rasmusdatter g.m. hyrde Henrich Pedersen i Borridsø.

880. Anne Marie Sørensdatter i Sall 12/12-1803 F. 741b
Enkemand: Christen Rasmussen
Børn:
• Rasmus Christensen – 17 år, hjemme.
• Søren Christensen – 14 år, hjemme.
• Jens Christensen – 8 år, hjemme.
• Hans Christensen – 3 år, hjemme.
• Niels Christensen – 1 ½ år, hjemme.
• Karen Marie Christensdatter – 11 år, hjemme.
• Anne Christensdatter – 6 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Søren Sørensen Hiulmand i Sall.
Se skifte nr. 902.

881. Kirsten Jensdatter i Hvorslev Ugift 27/12-1803 F. 744a
Arvinger:
• Helbror: Christen Jensen Tapdrup i Hvorslev – 36 år.
• Helsøster: Anne Jensdatter g.m. Henrich Jensen i Hvorslev.
• Halvsøster: Dorthe Jensdatter. Enke efter Niels Hiuler i Borridsø.
• Halvsøster: Maren Christensdatter –30 år, ugift.

882. Mads Vindeløv i Katvad Mølle Møller 28/12-1803 F. 744b
Enke: Sophie Hansdatter L.V. Mouritz Alstrup på Hagenstrup Mølle.
Arvinger: Hans
• Søster: Mette Jørgensdatter g.m. Laurids Pedersen i Horup på Lerbæk gods.
• Søster: Ellen Jørgensdatter g.m. bødker Jørgen Jochumsen i Vejle.
• Søster: Birthe Jørgensdatter g.m. Niels Rasmussen i Fuglsang på Brandtberggaards Mark.
Oplysning:
Nærværende: Jens Kiersgaard fra Kiersberghuset g.m. afdødes søsterdatter.
Se skifte nr. 811.

883. Oluf Jensen i Sall 18/2-1804 F. 746a
Enke: Maren Andersdatter L.V. Laurids Nielsen Bundgaard i Sall.
Børn:
• Anders Olufsen – 17 år
• Jens Olufsen – 11 år
F.M. Sognefoged Hieronimus Pedersen i Sall.
Enken blev ved gården.

884. Kirsten Nielsdatter i Borre 8/3-1804 F. 747b
Enkemand: Søren Olufsen Husmand
Børn:
• Oluf Sørensen – 4 uger
• Maren Sørensdatter – 2 ½ år.

885. Hans Mortensen i Vellev 15/3-1804 F. 748a + 751a
Enke: Ellen Mogensdatter L.V. Hendes bror: Mikkel Mogensen i Langaa.
Børn:
• Morten Hansen – 13 år
• Mogens Hansen – 11 år
• Jens Hansen – 8 år
• Anne Kirstine Hansdatter – 3 år. Død kort efter faderen.
• Hans Hansen, født efter faderens død.
F.M. Afdødes farbror: Christen Hansen i Vellev.
Oplysninger:
Enken angav at være gravid, og skiftet blev udsat.
Senere mødte enken med sin fæstemand, Søren Madsen, der nu fæster gården.
Se skifte nr. 776.

886. Poul Rasmussen Brahne i Tulstrup Mølle indsidder 20/3-1804 F. 749a
Enke: Kirstine Marie Møller L.V. Johannes Nielsen Møller
Oplysning:
Der var oprettet testamente til fordel for den længstlevende.

887. Hans Pedersen Skrædder i Hvorslev Ugift 2/5-1804 F. 749b
Arvinger:
• Bror: Oluf Pedersen
• Bror: Jens Pedersen
• Bror: Søren Pedersen, husmand i Hvorslev.
• Bror: Niels Pedersen
• Bror: Peder Pedersen i Framlev. Død og efterladt:
> Maren Pedersdatter – 17 år.

888. Anne Thøgersdatter i Houlbjerg 25/5-1804 F. 750a
Enkemand: Niels Sørensen
Barn:
• Maren Nielsdatter – 3 år
T.V. Afdødes bror: Christen Thøgersen i Vellev.
Se skifte nr. 226 + 877.

889. Dorthea Elisabeth Ursin i Over Mølle 18/6-1804 F. 752a + 775a
Enke efter Jochum Henrich Roll, der var bedemand i Viborg.
Arvinger: Hendes
• Bror: Corfitz Gabriel Ursin. Død og efterladt:
> Johan Frederich Ursin, skolelærer i Sjelle.
> Ingeborg Marie Ursin g.m. Søren Jensen Smed i Bigum på Tjele gods.
Oplysninger:
Der var oprettet et testamente mellem afdøde og hendes mand. De havde ingen børn, og den længstlevende skulle arve hele boet.
Der blev annonceret efter arvinger til Jochum Henrich Roll, og der var flere, der henvendte sig pr. brev og påstod, at de var arvinger; men da ingen i første omgang beviste deres rettighed – eller mødte, blev arven efter Jochum Henrich Roll sendt til Randers Amtstue. Senere blev der fundet arvinger!
Se skifte nr. 912.

890. Thomas Christensen i Borridsø husmand 20/8-1804 F. 754a
Enke: Mette Jensdatter L.V. Henrich Lauridsen Smed i Thorsø
Børn:
• Christen Thomasen – 40 år, i Sall.
• Karen Thomasdatter – 30 år, hjemme.
• Sidsel Thomasdatter – 34 år, tjener i Gerning.

891. Søren Pedersen i Hagsholm 19/9-1804 F. 754b
Enke: Anne Hansdatter L.V. Hendes søskendebarn: Jens Sørensen Amme i
Børn: Granslev.
• Peder Sørensen – 38 år, hjemme.
• Hans Sørensen – 27 år, hjemme.
• Jens Sørensen – 29 år, er vanvittig, hjemme.
• Niels Sørensen – 27 år, hjemme.
• Søren Sørensen – 23 år, hjemme.
• Kirsten Sørensdatter – 30 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Jørgen Pedersen i Hagsholm.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 925 + 926.

892. Mourits Alstrup i Hagenstrup Mølle 7/11-1804 F. 756a
Enke: Kirstine Borup L.V. Provst Laurids Tolstrup i Hvorslev.
Børn:
• Christian Mouritsen – 12 år
• Peder Erhardt Mouritsen – 6 år
• Elisabeth Sophie Mouritsdatter – 11 år
• Karen Marie Mouritsdatter – 4 år
F.M. Ansat: Henrich Amdisen, degn i Hvorslev, indtil børnenes født værge kunne
få kendskab.
Oplysninger:
Selv om der blev indkaldt i forskellige aviser, meldte ingen af afdødes slægt sig, så ingen vidste, om børnene havde fødte værger.
Enken blev ved gården.

893. Christen Frandsen i Houlbjerg 19/11-1804 F. 760a
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Jens Mortensen i Houlbjerg
Børn:
• Christen Christensen – 7 år, hjemme.
• Frands Christensen – 2 år, hjemme.
• Maren Christensdatter – 11 år, hjemme.
• Else Marie Christensdatter – 9 år, hjemme.
• Abelone Christensdatter – 5 år, hjemme.
• Christiane Christensdatter – 8 uger, hjemme.
F.M. Afdødes brødre: Søren Frandsen i Thorsø og Peder Frandsen i Houlbjerg.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 966 + 966.

894. Christen Jensen Aldrup i Amstrup 8/12-1804 F. 761b
Børn:
• Mogens Christensen, fæster af Salpeterhuset.
• Jens Christensen, fæster af faderens gård.
• Grethe Christensdatter g.m. Laurids Jensen i Amstrup.
• Maren Christensdatter – 29 år, ugift.
Se skifte nr. 823 + 855.

895. Jens Christiansen i Hvorslev 12/12-1804 F. 762a
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Søren Christensen i Hvorslev.
Barn:
• Christian Jensen – 15 år
F.M. Afdødes bror: Peder Christiansen i Hvorslev.
Se skifte nr. 985.

896. Else Hansdatter i Sall 26/1-1805 F. 762b
Enkemand: Laurids Nielsen Bundgaard
Hendes børn:
• Anne Pedersdatter – 25 år, hjemme.
• Kirsten Pedersdatter – 20 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Husmand Anders Hansen i Horn på Tvilum gods.
Se skifte nr. 605.

897. Poul Olufsen i Borre 31/1-1805 F. 763a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Hendes søskendebarn: Jens Thøgersen i Tvilum.
Børn:
• Oluf Poulsen – 16 år, hjemme.
• Jens Poulsen – 11 år, hjemme.
• Inger Poulsdatter – 22 år, hjemme.
• Kirsten Poulsdatter – 20 år, g.m. ladefoged Niels Nielsen fra Ulstrup.
• Anne Poulsdatter – 14 år, hjemme.
• Anne Marie Poulsdatter – 8 år, hjemme.
• Maren Poulsdatter – 4 år, hjemme.
F.M. Hr. Hasager, præst i Vejerslev og
Rasmus Mortensen i Borre, da børnene ingen født værge havde.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 458 + 861.

898. Kirsten Andersdatter i Sall 8/3-1805 F. 765a
Enkemand: Jørgen Pedersen
Børn:
• Anders Jørgensen – 2 år, hjemme.
• Inger Jørgensdatter – 14 uger, hjemme.
T.V. Afdødes brødre: Peder Andersen og Jens Andersen, begge i Gjern
På Tvilum gods.

899. Anne Sophie Janssen i Thorsø Mølle 26/4-1805 F. 766b
Enkemand: Rasmus Christensen Møller
Hendes børn:
• Hans Jensen Perstrup, i Pederstrup i Sønder herred (Fjends herred).
• Jette Magdalene Jensdatter g.m. Jens Sørensen Møller i Bendstrup Mølle i Todbjerg sogn
Oplysning:
På arvignernes vegne mødte: Johannes Møller i Snorum.

900. Søren Jensen i Haurum 20/5-1805 F. 767b
Enke: Maren Jakobsdatter L.V. Peder Thomasen i Haurum.
Børn:
• Jens Sørensen – 23 år
• Jakob Sørensen – 12 år
• Kirsten Sørensdatter – 19 år
• Else Sørensdatter – 15 år
F.M. Niels Pedersen i Vrangstrup.

901. Erik Jensen og hustru Anne Rasmusdatter i Sall 28/5-1805 F. 768b
Børn af hans tidl. ægteskab med Maren Jørgensdatter:
• Maren Eriksdatter g.m. Jens Christensen i Aptrup.
• Helle Eriksdatter – 30 år g.m. Jørgen Pedersen i Sall.
• Anne Kirstine Eriksdatter – 24 år g.m. Søren Jensen i Sall. Fik fæste på gården.
Barn af hendes tidl. ægteskab med Anders Jensen i Aptrup:
• Mette Andersdatter. Enke efter Christen Rasmussen i Sall.
Barn af dette ægteskab:
• Anders Eriksen – 16 år.
F.M. Jens Sørensen i Aptrup.
Se skifte nr. 516 + 565 + 902.

902. Christen Rasmussen i Sall 12/6-1805 F. 769b
Enke: Mette Andersdatter L.V. Søren Jensen Helboe i Sall.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Marie Sørensdatter:
• Rasmus Christensen – 20 år
• Søren Christensen – 16 år
• Jens Christensen – 11 år
• Hans Christensen – 4 år
• Niels Christensen – 2 år
• Karen Marie Christensdatter – 14 år
• Anne Christensdatter – 10 år
F.M. Afdødes bror: Hans Rasmussen Bødker i Herskind.
Se skifte nr. 880 + 901.

903. Giertrud Nielsdatter i Sall 20/7-1805 F. 770b + 471b
Enkemand: Søren Pedersen Rytter
Børn:
• Else Sørensdatter – 40 år, g.m. Jens Sørensen i Aptrup
• Niels Sørensen – 38 år
• Helle Sørensdatter – 30 år, er vanvittig og skrøbelig.
• Peder Sørensen – 26 år, fæstede gården.
Oplysning:
Enkemanden havde en datter af et tidl. ægteskab med Birthe Madsdatter:
• Edel Sørensdatter – 44 år, g.m. Jens Hansen i Thorsø.
Se skifte nr. 236.

904. Margrethe Bøgild i Snorum Ugift 3/9-1805 F. 771b + 773b
Arvinger:
• Bror: Johannes Bøgild, degn og skoleholder i Todbjerg.
• Bror: Thyra Bøgild, Candidatus Filogiæ, opholder sig i Ormslev præstegård.
• Søster: Johanne Sophie Bøgild g.m. Erhardt Blichfeldt, præst i Ormslev.
• Søster: Nille Dorthe Bøgild, ugift, i Ormslev præstegård.
• Søster: Christiane Margrethe Bøgild, hos mad. Asmussen i Aarhus.

905. Peder Pedersen i Borre (Vejerslev sogn) 11/9-1805 F. 772b + 786a + 794b
Aftægtsmand hos Rasmus Mortensen. + 796b
Arvinger:
• Bror: Rasmus Pedersen, i Borre.
• Bror: Jens Pedersen. Død og efterladt:
> Peder Jensen i Borre.
> Peder Jensen Fisker, i Borre.
> Kirsten Jensdatter g.m. Jens Bering i Tange. Død og efterladt:
» Søren Jensen – 15 år
» Maren Jensdatter – 16 år
> Kirstine Jensdatter g.m. Christen Sørensen Aagaard i Vejerslev.
> Anne Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Granslev.
• Bror: Christen Pedersen. Død og efterladt:
> Peder Christensen – 20 år
• Søster: Anne Pedersdatter g.m. Jeppe Pedersen i Vejerslev. Begge død og efterladt:
> Anne Jeppesdatter g.m. sognefoged Jens Christensen i Vejerslev.
• Søster: Bodil Pedersdatter g.m. Jens Mikkelsen i Borre. Begge død og efterladt:
> Karen Jensdatter g.m. Mikkel Jensen i Brorup.
Oplysninger:
Der blev fremvist en aftægtskontrakt mellem afdøde og Rasmus Mortensen, som han har afstået gården til den 14/3-1798.
Rasmus Mortensen påstod, at afdøde havde givet hans to børn: Peder Rasmussen og Anne Kirstine Rasmusdatter et sølvbæger og en sølvkande, og han havde både præsten og degnen i Vejerslev som vidne. Arvingerne påstod, at afdøde bevisligt gik i barndom på den tid, hvor han skulle have givet sølvet til børnene. Ved skiftets slutning oplyses, at arvingerne havde afleveret en sølvkande, et sølvbæger og 6 spiseskeer til Rasmus Mortensens søn, Peder Rasmussen i Borre. Vurderet til 50 Rd.

906. Maren Thomasdatter i Enslev 20/11-1805 F. 774a
Enkemand: Peder Christensen Husmand.
Børn:
• Thomas Pedersen – 5 år
• Anne Kirstine Pedersdatter – 2 år
T.V. Søren Henrichsen i Enslev.

907. Anne Katrine Christensdatter i Aidt 14/12-1805 F. 774b
Enkemand: Niels Jensen Husmand.
Arvinger: Hendes
• Bror: Jørgen Christensen – 54 år, i Sall.
• Bror: Peder Christensen Hiulmand – 47 år, husmand i Aidt.
• Søster: Anne Christensdatter g.m. husmand Niels Thomasen i Rind.

908. Maren Christensdatter i Sall 12/2-1806 F. 777a
Enkemand: Jørgen Christensen Bøstrup
Børn:
• Christen Jørgensen – 10 år
• Christen Jørgensen – 7 år
• Anne Jørgensdatter – 12 år
• Anne Jørgensdatter – 2 år
T.V. Afdødes far: Christen Pedersen Præst i Sall.

909. Enevold Christensen i Futting (Thorsø sogn) 14/2-1806 F. 778a + 785a
Enke: Elisabeth Andreasdatter L.V. Christen Vestergaard i Skaarup
Børn: (Hendes svoger)
• Christen Enevoldsen – 13 år
• Maren Enevoldsdatter – 18 år
• Sidsel Enevoldsdatter – 15 år
F.M. Afdødes bror: Søren Rytter i Vellev.
Oplysning:
Enken afstod gården til ungkarl Niels Pedersen Hiuler fra Hagsholm, der ægtede datteren Maren. Der blev oprettet aftægtskontrakt.

910. Karen Christensdatter i Sall 15/2-1806 F. 779a
Enkemand: Peder Pedersen Smed
Barn:
• Christen Pedersen – 3 år
T.V. Afdødes bror: Mogens Christensen i Salpeterhuset.
Oplysning:
Barnet døde 19/4-1806.

911. Kirstine Sørensdatter Karmark i Hvorslevgaard 16/6-1806 F. 779b + 784a
Enke efter Søren Nielsen. Opholdt sig hos sin søn, Niels Sørensen.
Børn:
• Niels Sørensen, her på stedet.
• Søren Sørensen , snedkersvend i Graa Mølle.
• Anne Marie Sørensdatter – 28 år, tjener på Lykkesholm.
• Marie Kirstine Sørensdatter – 17 år, tjener i Svenstrup.
F.M. Deres fasters mand: Anders Joensen i Koudal.
Oplysning:
Ved skiftets slutning kaldes den ældste datter for: Anne Marie Schougaard.

912. Delingsforretning 17/6-1806 F. 781b
Over Jochum Henrich Roll og efterladte enke Dorthe Elisabeth Ursin
Arvinger: Hans
• Helbror: Jørgen Roll, kvartermester ved Holmen. Død og efterladt:
> Andreas Anthony Roll – 34 år, i København.
> Anne Marie Roll g.m. brændevinsbrænder Falchenberg i København.
• Halvsøster: Catrine Marie Roll. Enke efter Jakob Nielsen Malling i Vaisenhuset, er i København.
Se skifte nr. 889.

913. Anne Mikkelsdatter i Houlbjerg 2/7-1806 F. 782a
Enkemand: Christen Mikkelsen Husmand
Børn:
• Mikkel Christensen – 20 år, vides ikke hvor er.
• Mikkel Christensen – 18 år
• Mette Christensdatter – 22 år
• Karen Christensdatter – 14 år
T.V. Afdødes bror: Jørgen Mikkelsen i Kongstrup.
Se skifte nr. 358 + 827.

914. Jens Mortensen i Gerning 18/7-1806 F. 783a
Døde hos skoleholder Niels Rasmussen i Gerning.
Arvinger:
• Søster: Sidsel Mortensdatter g.m. Mourits Rasmussen Smed i Vellev. Død og efterladt:
> Rasmus Mouritsen Smed i Sall. Død og efterladt:
> Mourits Rasmussen - 34 år, i Grundfør.
> Niels Mouritsen Smed i Sandby.
> Bodil Mouritsdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Enslev. Død og efterladt:
» Rasmus Rasmussen – 30 år, i Kvottrup, i krigstjeneste ved Regimentet.
» Laurids Rasmussen – 25 år, i Borridsø, i krigstjeneste ved Regimentet.
» Kirsten Rasmusdatter, gift i Værum.
» Sidsel Rasmusdatter – 18 år, tjener i Koudal.
> Else Mouritsdatter g.m. skrædder Oluf Peders, husfæster i Lyngaa.
> Anne Mouritsdatter g.m. Søren Hiulmand i Sall.
• Søster: Johanne Mortensdatter g.m. Morten Bentsen, husmand i Aptrup. Død og efterladt:
> Maren Mortensdatter g.m. Jørgen Andersen, indsidder i Aidt.
• Søster: Mette Mortensdatter g.m. Jens Hollerup, husmand i Vellev. Død og efterladt:
> Kirsten Jensdatter. Død og efterladt en slegfreddatter:
» Maren Sørensdatter – 14 år.
Oplysninger:
Afdøde havde pension af Herskabet som skovfoged i 40 år.
Afdøde var enkemand.

915. Jens Christensen Sort i Vellev 30/7-1806 F. 784b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Søren Christensen af Aldrup.
Børn:
• Christen Jensen – 40 år
• Peder Jensen, i Tostrup.
• Mads Jensen – 23 år, soldat.
• Jens Jensen – 14 år
• Maren Jensdatter g.m. Christen Thøgersen i Vellev.
• Karen Jensdatter g.m. Søren Christensen ved Aldrup.
• Dorthe Jensdatter – 21 år, ugift.
F.M. Afdødes bror: Jens Christensen i Tostrup Skovhus.
Oplysning:
Sønnen Christen Jensen venter at få gården i fæste, når moderen vil afstå den til ham. Har løn tilgode for 20 år.

916. Maren Andersdatter i Houlbjerg 25/8-1806 F. 785b + 786b
Sad til huse hos sin bror: Christen Andersen Pind i Houlbjerg.
Arvinger:
• Halvbror: Christen Andersen Pind i Houlbjerg.
• Halvbror: Jakob Andersen, som for mange år siden er bortrømt og ikke vides hvor er.
• Halvsøster: Karen Andersdatter. Død og efterladt:
> Niels Jensen (formentlig fejl for Niels Jepsen) – 46 år, tjener forpagteren på Frijsenborg.
> Jens Rasmussen, husmand i Farre.
> Maren Jepsdatter g.m. husmand Niels Mogensen i Hammel.
Oplysning:
Christen Andersen Pind angav, at han havde forsørget sin sal. søster i 1 ½ år, og i den tid havde hun været syg i et år.

917. Christen Hansen i Vellev 26/8-1806 F. 785b
Aftægtsmand hos sin datter og svigersøn.
Barn:
• Maren Christensdatter g.m. Jens Nielsen i Vellev.

918. Mette Marie Mikkelsdatter i Thorsølund 4 år 26/11-1806 F. 786a
Sognefoged Jens Mikkelsens steddatter.
Arvinger:
• Mor: Mette Pedersdatter g.m. Jens Mikkelsen i Thorsølund.
• Halvbror: Mikkel Jensen – 2 år.
Afdøde af datter af Mikkel Nielsen.
Se skifte nr. 854.

919. Else Sørensdatter i Gerning 2/3-1807 F. 787a
Enkemand: Peder Pedersen Husmand.
Børn:
• Søren Pedersen – 12 år
• Peder Pedersen – 9 år
• Niels Pedersen – 5 år
• Mariane Pedersdatter – 7 år
• Maren Pedersdatter – 2 år
T.V. Afdødes bror: Jens Sørensen Skriver i Vellev.

920. Anne Dorthe Nielsdatter i Sall 21/3-1807 F. 787b + 797b
Enkemand: Niels Christensen Bøstrup
Børn:
• Christen Nielsen - 7 år
• Niels Nielsen – 2 år
T.V. Afdødes far: Niels Thomasen i Sall.

921. Kirsten Jakobsdatter i Vellev 10/4-1807 F. 788b
Enkemand: Jens Sørensen Søegaard
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Peder Jensen:
• Jakob Pedersen – 34 år
• Jens Pedersen – 32 år, i Vellev.
• Niels Pedersen – 27 år
• Sidsel Pedersdatter g.m. husmand Peder Thøgersen. Død og efterladt:
> Kirsten Pedersdatter – 5 år
• Maren Pedersdatter – 35 år
Barn af dette ægteskab:
• Peder Jensen – 21 år
Se skifte nr. 922.

922. Sidsel Pedersdatter i Vellev 10/4-1807 F. 789a
Enkemand: Peder Thøgersen Husmand
Barn:
• Kirsten Pedersdatter – 5 år
T.V. Afdødes bror: Jens Pedersen i Vellev.
Se skifte nr. 921.

923. Kirsten Nielsdatter i Aidt 12/4-1807 F. 789b
Enkemand: Jørgen Meldgaard
Arvinger: Hendes
• Faster: Mette Land. Død og efterladt:
> Peder Land, som ingen ved hvor er.
> Peder Hansen, som ingen ved hvor er.
> Sidsel, som ingen ved hvor er.
> Kirsten g.m. Niels Bødker i Houlbjerg.
• Morbror: Mikkel Krog i Aidt. Død og efterladt:
> Peder Mikkelsen i Aidt.
> Jens Mikkelsen. Død og efterladt:
» Mikkel Jensen, i Aidt.
» Anne Jensdatter, gift i Iller.
» Maren Jensdatter, gift i Vidstrup.
> Niels Mikkelsen, i Tungelund.
> Anne Marie Mikkelsdatter. Enke efter Mads Bak i Sall.
> Anne Mikkelsdatter. Var gift i Viborg. Død og har ingen børn efterladt sig.
> Maren Mikkelsdatter g.m. Peder Krog i Aidt. Død og efterladt:
» Mikkel Pedersen i Vidstrup.
» Anders Pedersen i Aidt.
» Inger Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Borridsø.
» Anne Pedersdatter, gift i Borum Mølle.
» Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Væsel i Tungelund.
• Morbror: Peder Overgaard. Død og efterladt:
> Jens Pedersen i Aidt. Død og efterladt:
» Jens Overgaard i Aidt.
> Kirsten Pedersdatter g.m. Joen Skrædder i Tungelund.
> Maren Pedersdatter g.m. Jens Andersen i Tungelund. Død og efterladt:
» Peder Svendsen i Danstrup.
> Anne Pedersdatter i Sall.
• Moster, hvis navn ikke vides. Død og efterladt:
> Mette Krags i Enslev.
> Kirsten Krags i Enslev. Død og efterladt:
» Peder Lauridsen
» Anne Lauridsdatter g.m. Bent Olufsen i Enslev.
• Mosterdatter: Kirsten Mikkelsdatter g.m. Niels Lauridsen i Aidt. Død og efterladt:
> Mikkel Væver i Mondrup.
> Laurids Bundgaard i Sall.
> Maren Nielsdatter på Lyngballe.
> Anne Nielsdatter g.m. Jens Skriver i Hadsten.
• Mosterdatter: Sidsel Mikkelsdatter g.m. Søren Leth. Død og efterladt:
> Søren Sørensen i Aidt.
> Mikkel Sørensen i Aidt.
> Anders Sørensen
> Maren Sørensdatter g.m. en skrædder i Randers.
> Kirsten Sørensdatter, tjener i Hvorslev.

924. Anne Marie Andersdatter i Bøsbrohuset 22/4-1807 F. 790b
Enkemand: Peder Meyersen Værtshusmand.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Schak Knudsen Nyeborg.
• Anders Schaksen – 24 år
• Anne Schaksdatter g.m. Christen Hansen Møller i Kvorning Mølle. Død og efterladt:
> Schak Christensen – 12 år
> Hans Christensen – 11 år
> Anders Christensen – 10 år
> Anne Kierstine Christensdatter – 14 år
> Anne Marie Christensdatter – 13 år
> Johanne Christensdatter – 9 år
• Anne Kirstine Schaksdatter g.m. skoleholder Christen Pedersen i Hedegaards skole på Mejlgaards gods.
• Mette Marie Schaksdatter g.m. købmand Christen Nielsen Bigum i Randers.
• Sidsel Schaksdatter g.m. Peder Borup i Rold Kro.
Børn af dette ægteskab:
• Else Pedersdatter – 19 år
• Margrethe Pedersdatter – 15 år
F.M. Afdødes bror: Anders Andersen i Kongstrup.
Oplysning:
Afdøde var ”omkommet på en uheldig måde”.
Se skifte nr. 546.

925. Hans Sørensen i Hagsholm Ugift 16/7-1807 F. 793b
Boede hos sin mor.
Arvinger:
• Mor: Anne Hansdatter. Enke efter Søren Pedersen i Hagsholm.
L.V. Sognefoged Jens Sørensen Amme i Granslev.
• Halvbror: Thomas Pedersen – 42 år
• Helbror: Peder Sørensen – 38 år
• Helbror: Jens Sørensen – 32 år, er svagelig.
• Helbror: Niels Sørensen – 30 år
• Helsøster: Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Eriksen i Skjød.
Se skifte nr. 891 + 926.

926. Søren Sørensen i Hagsholm Ugift 16/7-1807 F. 794a
Boede hos sin mor Anne Hansdatter. Enke efter Søren Pedersen i Hagsholm.
Arvinger:
• Mor: Anne Hansdatter. Enke efter Søren Pedersen i Hagsholm.
L.V. Sognefoged Jens Sørensen Amme i Granslev.
• Halvbror: Thomas Pedersen – 42 år
• Helbror: Peder Sørensen – 38 år
• Helbror: Jens Sørensen – 32 år, er svagelig.
• Helbror: Niels Sørensen – 30 år
• Helsøster: Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Eriksen i Skjød.
Oplysning:
Moderen vil afstå gården til en af sønnerne, og vedkommende skal underholde broderen Jens Sørensen.
Se skifte nr. 891 + 925.

927. Christian Erhardt Munch på Østergaard (Vellev sogn) 14/9-1807 F. 796a
Forvalter på Østergaard.
Enke: Maren Rosborg L.V. Pastor Monrad i Øster Velling.
Børn:
• Christopher Anthony – 15 år
• Jakob Rosborg – 14 år
F.M. Afdødes søsters mand: forvalter Hiort i Svendstrup.
Oplysning:
Enken fremlagde en bevilling af 12/9-1807 på, at hun kunne sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 948.

928. Peder Nielsen i Vellev landsoldat 2/2-1808 F. 798a
Arvinger:
• Halvbror: Christen Nielsen, i Hvorslev.
• Helsøster: Maren Nielsdatter g.m. husmand Niels Christensen i Enslev.
• Helsøster: Kirstine Nielsdatter g.m. husmand Peder Pedersen i Vidstrup.
• Halvsøster: Maren Jensdatter, hos faderen Jens Sørensen Hollerup i Vellev.
Se skifte nr. 509 + 609.

929. Mikkel Nielsen i Mondrup Husmand 3/2-1808 F. 798a + 809a
Børn:
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:
• Maren Mikkelsdatter – 14 år
• Birthe Kirstine Mikkelsdatter – 7 år
F.M. Afdødes bror: Laurids Nielsen Bundgaard i Sall.
Oplysninger:
Afdøde havde været g.m. Anne Katrine Pedersdatter; men var 25/10-1803 separeret fra hende. Der var ingen børn i dette ægteskab.
Birthe Kirstine Mikkelsdatter døde i 1813.
Se skifte nr. 836.

930. Niels Jensen i Tungelund 4/2-1808 F. 799b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Hendes bror: Jørgen Christensen i
Tungelund.
Arving: Hans
• Søster: Anne Jensdatter g.m. husmand Bent Andersen i Thorsø.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

931. Niels Poulsen Lindgaard i Tind 5/2-1808 F. 800a
Enke: Karen Thomasdatter L.V. Henrich Jensen i Hvorslev.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Sidsel Christensdatter:
• Maren Nielsdatter – 23 år, tjener i Randers.
Børn af dette ægteskab:
• Poul Nielsen – 13 år
• Thomas Nielsen – 8 år
• Jens Nielsen – 6 år
• Sidsel Kirstine Nielsdatter – 12 år
• Anne Kirstine Nielsdatter – 7 år
F.M. for de fem mindste: Christen Lauridsen i Gullev.
For Maren Nielsdatter: Rasmus Christensen i Tind.
Oplysninger:
Enken blev ved gården. Hun ægtede senere Axel Frederichsen af Hvorslev, der overtog fæstet på gården.
Se skifte nr. 656 + 997.

932. Jens Pedersen i Vellev 6/2-1808 F. 801b + 808
Enke: Mette Mouritsdatter L.V. Hendes stedfar: Søren Amdisen i Vellev.
Børn:
• Mourits Jensen – 12 år
• Peder Jensen – 10 år
• Niels Jensen - 7 år
• Karen Jensdatter – 25 år
• Dorthe Jensdatter – 15 år
F.M. Afdødes bror: Henrich Pedersen i Vellev.
Oplysning:
Enkens bror: Mads Mouritsen.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 579.

933. Sidsel Sørensdatter i Borre 8/2-1808 F. 802a
Enkemand: Peder Rasmussen
Børn:
• Rasmus Pedersen – 5 år
• Søren Pedersen – 3 mdr.
• Anne Bolene Pedersdatter – 3 år
T.V. Afdødes far: Søren Mikkelsen i Vejerslev.

934. Maren Hybertsdatter i Houlbjerg 16/2-1808 F. 803b
Enkemand: Hans Bundgaard Husmand
Børn:
• Christen Hansen – 32 år, i København.
• Frederik Hansen – 29 år, tjener i Houlbjerg.
• Søren Hansen – 25 år, ved Slesvigske Rytterregiment.
• Hybert Hansen – 19 år
• Severine Hansdatter g.m. Søren Lauridsen Snedker i Paderup.
Oplysning:
På de fraværende arvingers vegne mødte enkemandens bror: Søren Christensen i Houlbjerg.

935. Ellen Lauridsdatter i Astrup 12/1-1808 F. 804a
Enkemand: Søren Rasmussen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Jensen i Astrup:
• Jens Nielsen – 40 år
• Rasmus Nielsen – 32 år
Se skifte nr. 534.

936. Peder Borregaard i Enslev 1/3-1808 F. 804a
Enke: Stine Johansdatter L.V. Søren Sørensen i Enslev.
Børn:
• Johannes Pedersen – 26 år, soldat
• Christen Pedersen – 20 år
• Christian Pedersen – 6 år
F.M. Christen Skrædder i Enslev.

937. Anne Pedersdatter i Vellev 21/4-1808 F.804b
Enkemand: Peder Sørensen Husmand
Børn:
• Søren Pedersen – 14 år
• Peder Pedersen – 12 år
• Bodil Pedersdatter – 21 år

938. Oluf Nielsen i Gerning Sognefoged 25/4-1808 F. 805a
Enke: Kirsten Mortensdatter L.V. Christen Fisker fra Løgstrup Nygaard
Børn:
• Niels Olufsen – 13 år
• Morten Olufsen – 8 år
• Anne Kirstine Olufsdatter – 10 år, er svagelig
• Maren Olufsdatter – 4 år
F.M. Afdødes bror: Jens Nielsen i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 859 + 947.

939. Simon Simonsen i Bøstrup Mølle Møller 1/6-1808 F. 807b
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Christen Olufsen i Bøstrup.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Kirsten Jensdatter:
• Jens Simonsen Møller – 37 år, i Gammel Mølle på Estrup gods.
Børn af dette ægteskab:
• Simon Simonsen – 26 år
• Søren Simonsen – 20 år
• Anders Simonsen – 16 år
• Kirsten Simonsdatter g.m. Jørgen Pallesen ved Hagsholm.
• Mette Kirstine Simonsdatter – 23 år
Kurator for Søren og Anders: Deres søskendebarn og nærmeste pårørende: Søren Madsen i Laurbjerg.
Oplysning:
Enken agter at afstå møllen til sønnen Simon Simonsen.
Se skifte nr. 423.

940. Oluf Rasmussen og hustru Maren Pedersdatter i Bøstrup
Indsiddere og aftægtsfolk. 20/6-1808 F. 809b
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Christen Olufsen, fæster af faderens gård.
• Anne Olufsdatter g.m. Peder Frandsen i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Anne Marie Pedersdatter – 16 år
Hendes barn af et tidl. ægteskab:
• Peder Sørensen, i Granslev.
Oplysning:
Ægteparret havde ikke haft fælles børn.
Se skifte nr. 496 + 692.

941. Niels Joensen i Hvorslev 1/8-1808 F. 810b
Enke: Inger Marie Mikkelsdatter L.V. Provst Tolstrup i Hvorslev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Else Sørensdatter:
• Joen Nielsen – 44 år, selvejerhusmand i Mammen.
• Anne Nielsdatter – 40 år, g.m. Anders Hansen i Tilst.
• Birgitte Nielsdatter – 35 år, g.m. Christen Madsen Kaarup, tømmermand i Aarhus.
Børn af dette ægteskab:
• Søren Nielsen Joensen, husmand i Grønbæk på Allinggaards gods
• Else Nielsdatter – 28 år, tjener i Aarhus.
• Karen Nielsdatter – 26 år, g.m. Laurids Andersen, indsidder i Hvorslev.
• Mikkel Nielsen- 16 år, hjemme.
• Anne Nielsdatter – 12 år, hjemme.
F.M. Søren Christensen i Hvorslev. Senere enkens bror: Søren Mikkelsen i Borre
Skovhus.
Oplysninger:
Den yngste søn, Mikkel blev tillagt fri husværelse i gården i hans livstid, og om han med alderen bliver skrøbelig og trængende dertil, skal han af efterkommende fæster have fri ophold og underholdning i gården.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 384.

942. Skifteafhandling mellem
Peder Thøgersen og hans børn. 21/10-1808 F. 812a
Børn:
• Thøger Pedersen – 32 år, som har fæstet gården.
• Peder Pedersen, landsoldat ved Regimentet på Sjælland.
• Maren Pedersdatter – 28 år, tjener i Grølsted.
• Birthe Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen i Mondrup.
• Mariane Pedersdatter – 16 år, hjemme.
Oplysninger:
Peder Thøgersen anmeldte, at han for skrøbelighed og uformuenheds skyld havde været nødsaget til at afstå gården til hans ældste søn, Thøger, da den anden var borte, og han ikke selv kunne bestyre gården og dens avling. Forældrene fik aftægt hos Thøger.

943. Peder Christensen Krogh i Aidt 17/11-1808 F. 812b
Enke: Marie Katrine Sørensdatter L.V. Hendes stedfar: Christen Christensen
i Vidstrup.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Mikkelsdatter:
• Mikkel Pedersen – 33 år, i Vidstrup.
• Anders Pedersen – 27 år, hjemme.
• Inger Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Borridsø.
• Anne Pedersdatter g.m. mølleren i Borum Mølle. Død og efterladt:
> Niels Jensen - 12 år
> Jens Jensen - 1 år
> Marie Kirstine Jensdatter - 19 år
> Sidsel Jensdatter - 14 år
> Kirsten Jensdatter - 8 år
> Mette Jensdatter - 4 år
• Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Væsel i Tungelund.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Pedersdatter:
• Marie Kirstine Pedersdatter – 17 år
• Maren Pedersdatter – 15 år
Barn af dette ægteskab:
• Christen Pedersen – 4 år
F.M. for de 2 umyndige børn af 2. ægteskab: Deres morbror Poul Pedersen i Mondrup.
F.M. for Christen af sidste ægteskab: Skoleholder Iver Andreas Christiansen i Aidt.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 467 + 506 + 701 + 923.

944. Jens Eriksen Hollerup i Vellev Husmand 4/2-1809 F. 814b
Enke: Dorthe Christensdatter L.V. Hendes bror: Christen Pedersen i Enslev
Hans barn af et tidl. ægteskab med Mette Mortensdatter:
• Kirsten Jensdatter. Død og efterladt et "uægte" barn:
> Maren Sørensdatter - 16 år, i Søften.
• Jens Jensen Hvid – 45 år, indsidder i Sall.
• Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Houlbjerg.
Se skifte nr. 659 + 914.

945. Elisabeth Leth på Østergaard 15/2-1809 F. 815a
Enke efter > Rosborg. Døde hos sin datter, Maren Rosborg.
Børn:
• Jens Rosborg til Knivholt.
• Elisabeth Dorethe Rosborg g.m. forpagter Anthony på Søbygaard. Død og efterladt:
> Mads Anthony Rosborg – 18 år
> Henrich Christopher Anthony – 10 år
> Birgitte Marie Anthony – 17 år, senere g.m. > på Skårupgaard.
> Elisabeth Sophie Anthony – 15 år
• Maren Rosborg. Enke efter Christian Erhardt Munch på Østergaard.
Se skifte nr. 927.

946. Mikkel Mikkelsen på Frijsendal Ugift 20/2-1809 F. 815b
Arvinger:
• Bror: Rasmus Mikkelsen i Vitten.
• Bror: Søren Mikkelsen, husmand i Borridsø. Død og efterladt:
> Mette Marie Sørensdatter – 24 år, hos sin mor i Kongensbro.
• Søster: Maren Mikkelsdatter g.m. boelsmand Laurids Bonde i Vitten.
• Søster: Karen Mikkelsdatter g.m. husmand Rasmus Nielsen i Foldby.
Se skifte nr. 617.

947. Kirsten Mortensdatter i Gerning 2/8-1809 F. 817a
Enkemand: Niels Mogensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Oluf Nielsen:
• Niels Nielsen – 14 år
• Morten Nielsen – 9 år
• Anne Kirstine Nielsdatter – 10 år
• Maren Nielsdatter – 5 år
F.M. Deres farbror: Jens Nielsen i Vellev, og
morbror: Rasmus Mortensen i Borre.
Se skifte nr. 938.

948. Morten Rasmussen i Astrup 2/8-1809 F. 819b
Aftægtsmand.
Børn:
• Rasmus Mortensen, i Borre.
• Kirsten Mortensdatter g.m. Niels Mogensen i Gerning.
Se skifte nr. 846.

949. Karen Christensdatter i Vellev 14/8-1809 F. 819b
Enkemand: Søren Amdisen Sognefoged
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Mourits Nielsen:
• Christen Mouritsen . 29 år
• Niels Mouritsen – 24 år
• Mourits Mouritsen – 21 år
Børn af dette ægteskab:
• Øllegaard Sørensdatter – 19 år
• Christine Sophie Sørensdatter – 17 år
• Kirsten Sørensdatter – 14 år
T.V. for de 3 umyndige piger: Deres morbror: Niels Snedker i Voldby.
Oplysninger:
Enkemanden anmeldte, at hans steddatter Giertrud Mouritsdatter har fået arven efter hendes sal. far.
Se skifte nr. 371 + 579.

950. Søren Jensen Holm i Vellev 14/8-1809 F. 820b
Enke: Kirsten Mikkelsdatter L.V. Søren Madsen i Vellev.
Arvinger: Hans
• Mor: Ellen Thomasdatter. Enke efter Peder Holm i Vellev.
• Bror: Thomas Jensen Holm, i Amstrup.
• Halvbror: Jens Pedersen Holm, i Vellev.
• Halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen i Futting.
• Halvsøster: Kirsten Pedersdatter – 27 år, ugift.
• Halvsøster: Dorthe Pedersdatter – 24 år.
Oplysninger:
Enken havde børn af et tidl. ægteskab, der havde arv indestående i boet.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 849.

951. Kirsten Mikkelsdatter i Hagsholm 28/9-1809 F. 822b
Enkemand: Christen Sørensen Lindgaard
Børn:
• Søren Christensen – 9 år
• Mikkel Christensen – 4 år
• Else Christensdatter – 11 år
• Sophie Christensdatter – 7 år
T.V. Afdødes far: Mikkel Andersen i Enslev.
Oplysning:
Enkemandens bror Peder Sørensen havde arvepart indestående.
Se skifte nr. 549.

952. Else Christensdatter i Louiselund (Vejerslev sogn) 2/10-1809 F. 823a
Arvinger:
• Mor: Kirsten Pedersdatter g.m. Iver Christensen i Louiselund.
• Bror: Peder Christensen, i Astrup.
• Søster: Birthe Christensdatter g.m. Christen Lauridsen i Sahl.
Afdødes far: Christen Eriksen.

953. Niels Poulsen Volmer og hustru Karen Pedersdatter i Sall
Skrædder 12/10-1809 F. 823b
Barn:
• Anne Marie Volmer g.m. degnen > Pedersen i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Anne Katrine Pedersdatter – 21 år
> Elisabeth Sophie Pedersdatter – 18 år
> Karen Pedersdatter – 17 år
> Nicoline Petrine Pedersdatter – 15 år
Oplysning:
Nicoline Petrine voksede op hos afdøde.

954. Peder Pedersen Smed i Sall 2/2-1810 F. 825a
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Jens Sørensen Truust i Sall.
Børn:
• Karen Marie Pedersdatter – 2 år
• Peder Pedersen – 6 uger
F.M. Afdødes bror: Niels Pedersen i Futting.

955. Kirsten Jensdatter i Sall 2/2-1810 F. 825b
Enkemand: Søren (Christensen) Bøstrup Husmand
Børn:
• Jens Sørensen – 12 år
• Christen Sørensen – 9 år
• Maren Sørensdatter – 11 år
T.V. Afdødes bror: Jens Kiersgaard i Sall.

956. Peder Pedersen Giordsen i Enslev 5/2-1810 F. 826b + 827b
Enke: Giertrud Sørensdatter L.V. Husmand Christen Brorup i Vellev.
Børn:
• Søren Pedersen – 27 år
• Peder Pedersen – 23 år
• Jens Pedersen – 16 år
• Niels Pedersen – 14 år
F.M. Rasmus Andersen i Enslev.

957. Dødsanmeldelse. 5/5-1810 F. 826b
Henrich Clausen Buchholtz, snedker på Møllerup anmeldte, at hans halvbror: Thomas Hvass Buchholtz, som var ugift, var død i Hiulhuset hos hans morbror: Jens Christian.
Henrich Clausen Buchholtz var eneste arving.
Se skifte nr. 215.

958. Kirsten Frandsdatter i Houlbjerg 10/5-1810 F. 827a
Enkemand: Søren Sørensen Hiulgaard
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Christensen Graugaard:
• Christen Nielsen – 17 år
• Anne Nielsdatter – 18 år
• Maren Nielsdatter – 14 år
Børn af dette ægteskab:
• Niels Sørensen – 10 år
• Mikkel Sørensen – 8 år
F.M. for børnene af 1. ægteskab: deres morbror: Søren Frandsen i Thorsø.
T.V. Enkemandens bror: Jens Christensen Graugaard i Hagsholm.
Se skifte nr. 966.

959. Ulrich Thomasen i Kraglund (Haurum sogn) 15/7-1810 F. 828a
Skovridder
Enke: Birgitte Katrine Cadovius L.V. Forpagter Schytte på Frijsendal
Børn:
• Jens Muncheboi Thomsen – mindreårig
• Søn – umyndig
• 3 ugifte døtre.
Oplysning:
Enken fik kongelig bevilling på, at hun måtte sidde i uskiftet bo, så længe hun forblev i enlig stand.

960. Thomas Rasmussen i Vellev Husmand 16/7-1810 F. 828a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Rasmus Christensen i Tind
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Mogensdatter:
• Maren Thomasdatter – 21 år
• Anne Kirstine Thomasdatter – 15 år
F.M. Husmand Peder Christiansen i Hvorslev.
Oplysning.
Enken blev ved huset.
Se skifte nr. 718.

961. Dødsanmeldelse. 27/7-1810 F. 829a
Anmeldt, at husmand Peder Jensen Smed i Borre er død i går den 26. Han har efterladt enke og umyndige børn.

962. Dødsanmeldelse. 31/7-1810 F. 829a
Anmeldt af Jens Lauridsen i Haurum, at hans kones mor: Mette Christensdatter, der var aftægtskone i gården, var død. Efter aftægtskontrakt skal han have hendes efterladenskaber,der næppe kan bekoste begravelsen.

963. Niels Jepsen i Aidt 7/9-1810 F. 829a
Enke: Maren Christophersdatter
Hans barn af et tidl. ægteskab:
• Christen Nielsen – over 50 år, indsidder i Gullev.
Børn af dette ægteskab:
• 2 myndige sønner og 2 døtre, der begge er gift.
Oplysning:
Børnene forlangte ingen arv, men lod moderen sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 194.

964. Mogens Jensen i Borridsø 20/9-1810 F. 829b
Børn:
• Jens Mogensen, i Gerning.
• Rasmus Mogensen, selvejer i Sahl.
• Søren Rytter, ved Det Slesvigske Regiment.
• Jens Mogensen – 25 år, hjemme på fødegården.
• Karen Mogensdatter g.m. selvejer Christen Kjeldsen i Sahl.
Oplysning:
Der var indgået en kontrakt af 12/2 sidst mellem børnene og deres sal. far, at han afstod gården til den yngste søn, Jens Mogensen, når det for den kong. Millitære tjenestes skyld kunne blive bevilliget.
Se skifte nr. 317 + 642.

965. Maren Mouritsdatter i Vellev 4/10-1810 F. 830b
Enkemand: Jens Sørensen Skriver
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Jens Nielsen – 29 år
• Christen Nielsen – 27 år, ved militæret.
• Bodil Nielsdatter – 24 år
• Karen Nielsdatter – 22 år
F.M. Deres farbror: Laurids Jensen i Tostrup.
Børn af dette ægteskab:
• Niels Jensen – 19 år
• Mourits Jensen – 15 år
• Søren Jensen – 10 år
• Mariane Jensdatter – 17 år
• Maren Jensdatter – 13 år
• Anne Jensdatter – 7 år
T.V. Afdødes søsters mand: sognefoged Søren Amdisen i Vellev.
Se skifte 591 + 775.

966. Ellen Sørensdatter i Houlbjerg 4/10-1810 F. 830b + 831b
Aftægtskone hos Rasmus Lauridsen i Houlbjerg. + 837a
Arvinger:
• Søster: Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Geylund. Død og efterladt:
> Kirsten Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen i Houlbjerg.
• Søster: Anne Sørensdatter g.m. Christen Bundgaard i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Søren Christensen i Houlbjerg.
> Peder Christensen i Sall. Død og efterladt:
» Anne Pedersdatter g.m. Jens Aagaard i Naarup.
» Kirsten Pedersdatter – 20 år, ugift.
> Hans Christensen, husmand i Houlbjerg.
> Rasmus Christensen, i Houlbjerg.
> Kirsten Christensdatter g.m. Søren Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
» Christen Sørensen – 26 år
» Jens Sørensen, i Amstrup.
» Maren Sørensdatter, hjemme, ugift, siden gift.
• Søster: Maren Sørensdatter g.m. Frands Pedersen Smed. Død og efterladt:
> Søren Frandsen, i Thorsø.
> Peder Frandsen, i Houlbjerg.
> Christen Frandsen. Død og efterladt:
» Christen Christensen – 13 år
» Frands Christensen – 10 år
» Maren Christensdatter – 16 år
» Else Christensdatter – 15 år
» Abelone Christensdatter – 9 år
» Christiane Christensdatter – 5 år
F.M. Deres stedfar: Rasmus Christensen i Houlbjerg.
> Niels Frandsen, husmand i Houlbjerg.
> Kirsten Frandsdatter g.m. Niels Graugaard og Søren Sørensen Hiulgaard, begge i Houlbjerg. Død og efterladt:
» Christen Nielsen – 17 år
» Niels Sørensen – 10 år
» Mikkel Sørensen – 8 år
» Anne Nielsdatter – 18 år
» Maren Nielsdatter – 15 år
• Søster: Mette Sørensdatter g.m. Rasmus Simonsen i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Søren Rasmussen, i Houlbjerg.
> Simon Rasmussen, husmand i Søften.
> Kirsten Rasmusdatter, huskone i Borridsø.
> Karen Rasmusdatter, g.m. Søren Pedersen, karetmager i Randers.
> Anne Rasmusdatter – ugift, tjener i Randers.
> Dorthe Rasmusdatter, ugift, tjener i Vorup ved Randers.

967. Bodil Nielsdatter i Vrangstrup Ugift 28/10-1810 F. 830b
Efterladt et testamente.

968. > i Houlbjerg 3/11-1810 F. 831b
Enkemand: Anders Jensen
Efterladt 7 børn.

969. Maren Sørensdatter i Vejerslev Skovhus 11/11-1810 F. 833a + 836a
Ugift. Døde hos sin bror: Rasmus Sørensen.
Arvinger:
• Bror: Christen Sørensen. Død og efterladt:
> Laurids Christensen – 24 år, ved militæret.
> Peder Christensen – 21 år.
• Bror: Rasmus Sørensen – 59 år
• Bror: Jens Sørensen – 57 år.

970. Niels Christensen Sort i Vellev 14/11-1810 F. 833a + 835b
Enke: Anne Christensdatter L.V. Christen Christensen Væsel i Vellev.
Børn:
• Søren Nielsen – 24 år
• Christen Nielsen – 18 år
• Christen Nielsen – 15 år
• Maren Nielsdatter – 26 år
• Karen Nielsdatter – 20 år
• Mariane Nielsdatter – 14 år
F.M. Afdødes bror: Jens Christensen Sort i Tostrup Skovhus
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 281.

971. Kontrakt. 22/8-1799 F. 833b
Mellem Henrich Jørgensens enke, Ellen Sørensdatter og fæsteren Rasmus Lauridsen fra Værum, som hun har afstået gården til.
L.V. for Ellen Sørensdatter: Peder Sørensen Lindgaard.
Se skiftenr. 773.

972. Bodil Nielsdatter i Vrangstrup 26/11-1810 F. 834a
Oplysninger:
Afdøde havde efterladt sig en del arvinger; men ved testamente har hun bortgivet hendes efterladenskaber til hendes søskendebarns datter:
• Anne Sørensdatter g.m. Abraham Thomasen i Vrangstrup,
som hun havde afstået sit ifæstehavende hus til, og som derefter har plejet hende med fornøden underholdning og opvartning.
Abraham Thomasen havde haft bud til alle arvingerne her på egnen, men de eneste, der indfandt sig var:
• Hans Pedersen i Vrangstrup.
• Hans Tørring i Voldby.
• Frands Christensen i Haurum på hans hustru, Karen Simonsdatters vegne.
Abraham Thomasen kom fra Vellev og Anne Sørensdatter fra Skjød.
Afdødes F.M. Christen Olufsen i Bøstrup.

973. Anne Nielsdatter i Houlbjerg 9/1-1811 F. 838a + 840a
Enkemand: Niels Sørensen Skrædder
Hendes barn født uden for ægteskab:
• Niels Jensen
Børn af dette ægteskab:
• Anne Nielsdatter – 5 år
• Bodil Marie Nielsdatter – 2 år. Døde i juni 1811.
T.V. Afdødes bror: Søren Nielsen Leth i Vellev.
Oplysninger:
Enkemanden har en datter af første ægteskab, der har arv indestående i boet.
Se skifte nr. 888.

974. Inger Pedersdatter i Aldrup Skovhus 12/1-1811 F. 838a + 839a
Enkemand: Søren Jensen Snedker
Børn:
• Jens Sørensen – 11 år
• Claus Sørensen – 8 år
• Peder Sørensen – 2 år
• Anne Sørensdatter – 6 år
• Karen Sørensdatter – 4 år
T.V. Afdødes far: Peder Nielsen Kirkegaard i Gerning og deres moders morbror
sognefoged Jens Christensen i Vejerslev.
Se skifte nr. 526.

975. Maren Hansdatter i Vellev 25/1-1811 F. 838a
Indsidder. Enke efter Joen Harboe.
Se skifte nr. 715.

976. Constantinus Aaboe og hustru Anne Marie Joensdatter Møller på
Hvorslevgaard 7/2-1811 F. 839a + 841b
Børn:
• Jens Aaboe, har fæstet på Hvorslevgaard.
• Ingeborg Aaboe g.m. præsten Hr. Berg i Højbjerg.
• Kirstine Aaboe – 34 år
• Anne Aaboe – 30 år
• Anne Dorthe Aaboe – 30 år
F.M. Afdødes bror: Pastor Emeritus And. Højer i Brandstrup.
Oplysning: Afskrift af dokumenter til skiftet fol. 842a.
Se skifte nr. 140 + 275.

977. Karen Olufsdatter i Amstrup 14/2-1811 F. 840a + 841a
Enkemand: Henrich Pedersen
Barn:
• Marie Kirstine Henrichsdatter – 6 uger.
T.V. Afdødes far: Sognefoged Oluf Madsen i Amstrup.
Oplysning: Oluf Madsen havde for kort tid siden overladt gården til hans datter og
efterlevende mand.

978. Christen Bagge i Borridsølund 23/2-1811 F. 840a + 847b
”Den vanvittige”.
Arving:
• Søster: Christiane Bagge i Borridsølund. Enke efter Niels Fuglsang Munch.
L.V. Hendes søn: Studiosus Niels Frederik Munch.
Se skifte nr. 784.

979. Anne Marie Christensdatter i Vrangstrup 3/3-1811 F. 840a
Enkemand: Niels Sørensen Aftægtsmand
Se skifte nr. 407.

980. Anne Sørensdatter i Borre Ugift 12/3-1811 F. 840b + 842b
Døde hos Rasmus Pedersen Tydsk.
Arvinger:
• Bror: Christen Sørensen. Død og efterladt:
> Søren Christensen – 23 år, ved militæret.
> Karen Christensdatter – 20 år, ugift.
F.M. Hendes stedfar: Jens Christensen i Tind.
• Søster: Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Borre.
• Søster: Else Sørensdatter. Død og efterladt:
> Søren Christensen – 27 år
> Sidsel Christensdatter – 22 år g.m. Jens Jensen i Hammel.

981. Skifteafhandling mellem
Søren Jensen Kræmmer i Borre og hans børn. 13/3-1811 F. 840b
Efter at have været enkemand i nogen tid, havde han nu afstået gården til sin søn Jens og gået på aftægt hos ham, og nu ville han dele sin formue mellem sine børn, som er:
• Laurids Sørensen Borre, i Aarhus.
• Jens Sørensen, der har fået gården i fæste.
• Anne Sørensdatter g.m. Christen Rasmussen i Nøddelund.
• Maren Sørensdatter g.m. Søren Pedersen i Vejerslev.

982. Skifteafhandling mellem
Anne Sørensdatter i Borre og hendes børn. 16/3-1811 F. 840b
Da Anne Sørensdatter er svagelig og blind, kan hun ikke længere besidde huset og har derfor afstået det til sin søn imod underhold, og han skal dele ligeligt med søsteren efter moderens død.
Børn:
• Jens Nielsen – 29 år
• Anne Nielsdatter – 27 år
L.V. for enken: sognefoged Jens Christensen i Vejerslev.
For Anne Nielsdatter: Søren Jensen i Borre.
Oplysning:
Anne Sørensdatter var enke efter husmand Niels Jensen.

983. Maren Jensdatter i Aidt Kirkegaard 29/3-1811 F. 842a + 858a
Enke efter Jens Sørensen. Aftægtskone hos sønnen Niels.
Hendes børn:
• Niels Sørensen, her på stedet.
• Søren Jensen, i Astrup
• Mette Sørensdatter g.m. Jens Christensen Koudal i Aidt.
• Maren Sørensdatter g.m. husmand Niels Frausing i Haurum.
• Birthe Jensdatter – 30 år, tjener i Randers.
• Maren Jensdatter g.m. Søren Jensen i Skorup.
• Maren Jensdatter g.m. husmand Rasmus Truust i Vejerslev.
• Anne Kirstine Jensdatter – 24 år, ugift, hjemme.
Se skifte nr. 360 + 749.

984. Jens Jensen Kiersgaard i Sall 30/3-1811 F. 842a + 843a + 847a
Enke: Karen Christensdatter L.V. Hendes bror: Jørgen Christensen Bøstrup i
Børn: Sall.
• Jens Jensen – 5 år
• Marie Kirstine Jensdatter – 1 ½ år
F.M. Niels Christensen Bøstrup i Sall.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 678 + 874.

985. Anne Pedersdatter i Hvorslev 9/4-1811 F. 842b + 843b
Enkemand: Niels Hansen Indsidder, husmand
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Jens Christiansen:
• Christen Jensen – 20 år
T.V. Hans farbror: Peder Christiansen i Hvorslev
Se skifte nr. 895.

986. Mikkel Madsen i Vellev 10/4-1811 F. 843a
Oplysninger:
24/12-1811 mødte hos skifteforvalteren i Snorum: Gårdmand Mikkel Lauridsen fra Vellev og anmeldte, at hans plejefar, Mikkel Madsen, som han havde fået gården i fæste efter, var død, og at alle hans efterladenskaber efter kontrakt af 27/8-1806 skulle tilhøre ham.
Alle den afdødes afvinger var myndige.

987. Peder Christensen Børsting i Hagsholm 23/5-1811 F. 843b + 844a + 856a
Enke: Karen Jespersdatter L.V. Hendes morbror: Laurids Pedersen i
Barn: Vissing.
• Peder Christian Pedersen, født efter faderens død.
F.M. Afdødes bror: Christen Christensen Børsting, selvejer i Borum.
Oplysning:
Enken var gravid, og skiftet blev udskudt.
Afdødes far: Christen Børsting, aftægtsmand på gården.
Afdødes søster var g.m. Peder Jørgensen i Hagsholm.
Se skifte nr. 1801.

988. Kirsten Pedersdatter i Haurum 6/6-1811 F. 843b + 845a + 854a
Enkemand: Peder Lauridsen
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Peder Nielsen:
• Peder Pedersen – 11 år
F.M. Afdødes bror: Niels Pedersen i Granslev.

989. Karen Sørensdatter i Haurum 6/6-1811 F. 843b + 846a + 856b
Enkemand: Niels Andersen Hvid Husmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Mads Pedersen:
• Kirsten Madsdatter g.m. Peder Rasmussen, daglejer i Aarhus.
• Else Madsdatter g.m. Thomas Mortensen, kornmåler i Randers.
• Maren Madsdatter g.m. Mads Lauridsen, indsidder i Trige.
• Maren Madsdatter, som for 10 år siden kom til København, og derfra skal være kommen med et herskab til Sverige, hvorfra der aldrig siden er hørt noget om hende.
Oplysning:
På de fraværende arvingers vegne blev beskikket den afdødes søstersøn Simon Pedersen i Haurum.
Se skifte nr. 582.

990. Gregers Henrichsen i Hvorslev Ugift 20/6-1811 F. 843b + 846b
+ 847b + 850a
Døde hos Jens Madsen i Hvorslev.
Oplysning:
Afdødes arvinger er ubekendte. Jens Madsen angav, at afdøde kom her i hans sygdomstilstand den 1/5 sidst og fik hans pleje her.
Senere blev anmeldt, at afdødes halvsøsterdatter, som var eneste arving var
• Anne Pedersdatter g.m. husmand Søren Pedersen i Grønbæk.

991. Jens Madsen i Vejerslev 24/6-1811 F.843b
Dødsanmeldelse.

992. Niels Christian Soetmann i Danstrup Bundgaard 31/8-1811 F. 847b + 848a
+ 852a
Birkedommer og skriver. Selvejer.
Enke: Giertrud Marie Høst L.V. Pastor Sørensen i Hvorslev.
Børn:
• Christian Nicolaj Soetmann, vagtmester ved Prins Ferdinands Dragon Regiment.
• Christen Høst Soetmann – 34 år, hjemme.
• Jørgen Ibsen Soetmann, Præmiereløjtnant og adjudant ved 1. Jyske Infanteris Regiment.
• Frederik Otto Krag Soetmann, kirkesanger i Grønbæk.
• Christine Katrine Soetmann – 30 år.
Oplysning:
Christen Høst Soetmann overtog gården.
Skiftet indeholder bl.a. afskrift af testamentet.
Se skifte nr. 338 + 342 + 365 + 825.

993. Anne Mikkelsdatter i Enslev 5/9-1811 F. 848a + 850b
Enkemand: Peder Christensen
Børn:
• Christen Pedersen – 6 år
• Mikkel Pedersen – 2 år
T.V. Afdødes far: Mikkel Andersen i Enslev.
Oplysning:
Enkemanden har i fællesskab med sin far Christen Pedersen en gård i Enslev.
Se skifte nr. 549.

994. Jens Jensen Hvid i Vellev 6/9-1811 F. 848a
Dødsanmeldelse.
Efterladt: Enke og deres 3 børn.

995. Peder Steffensen i Vellev 12/9-1811 F. 848a
Dødsanmeldelse.
Efterladt: Enke og børn, der alle er umyndige, undtagen en datter.

996. Karen Christensdatter i Houlbjerg Ugift 14/9-1811 F. 848a
Dødsanmeldelse.
Afdødes bror: Søren Just.

997. Thomas Nielsen i Tind 12 år 14/9-1811 F. 848a + 857b
Arvinger:
• Mor: Karen Thomasdatter g.m. sognefoged Axel Frederichsen i Tind.
• Bror: Poul Nielsen – 16 år
• Bror: Jens Nielsen – 9 år
• Søster: Sidsel Kirstine Nielsdatter – 15 år
• Søster: Anne Kirstine Nielsdatter – 10 år
• Halvsøster: Maren Nielsdatter – 26 år
• Halvsøster: Sidsel Axelsdatter – 2 år
F.M. for de 5 umyndige: Rasmus Christensen i Tind.
Oplysning: Karen Thomasdatter havde tidl. været g.m. Niels Poulsen.
Se skifte nr. 931.

998. Anne Pedersdatter i Sall 16/9-1811 F. 848a + 851a
Enkemand: Peder Jensen Aagaard + 857a
Børn:
• Peder Pedersen – 17 år
• Jens Pedersen – 12 år
• Niels Pedersen – 8 år
• Mette Pedersdatter – 15 år
T.V. Afdødes bror: Christen Pedersen Sølvsten i Sall.

999. Anne Marie Christensdatter i Houlbjerg 13/10-1811 F. 851a + 855b + 857b
Enkemand: Søren Rasmussen Ladefoged Indsidder
Børn:
• Rasmus Sørensen – 12 år
• Christen Sørensen – 5 år
• Anne Dorthe Sørensdatter – 10 år
• Christiane Sørensdatter – 8 år
T.V. Afdødes far: Mathies Christensen i Houlbjerg.

1000. Niels Frandsen i Aabrohuset Ugift 29/10-1811 F. 851b + 855a
Arvinger:
• Bror: Christian Erhardt Gullev, i Frivenvold Fiskerhus.
• Bror: Isak Frandsen, nu henimod 50 år, har været skræddersvend og borte i mange år. Ingen af hans pårørende ved, hvor han er.
• Søster: Mette Marie Frandsdatter. Enke efter Hans Alrøe i Aabrohuset, hvor hun nu har aftægt. L.V. for hende: Poul Jensen i Østergaard Fiskerhus.
Se skifte nr. 869.

1001. Christen Eriksen i Vejerslev 23/11-1811 F. 856a
Dødsanmeldelse.
Efterladt en mindreårig søn.

1002. Søren Mikkelsen i Borre Skovhus 11/12-1811 F.856a
Dødsanmeldelse.
Se skifte nr. 755.

1003. Kirsten Mogensdatter i Vellev 11/12-1811 F. 856a
Enkemand: Jens Hollerup
Dødsanmeldelse.
Hun havde ingen livsarvinger.

1004. Mette Lauridsdatter i Vellev 11/12-1811 F. 856a
Enkemand: Thøger Sørensen Indsidder
Dødsanmeldelse.
Hun havde ingen livsarvinger.
Sluttet i august 1812.
Hagsholm gods
Skifteprotokol 1811-1825
G 242-45

1005. Jens Madsen Hauge, gårdmand i Vejerslev. 3.12.1811, fol.2.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Jensen Fisker i Borre. B:
1. Christen Jensen 4 år.
2. Jens Jensen, 6 uger. Født efter faderens død.
FM: (Ingen født værge). Jens Christensen i Vejerslev.
Tilsynsværge: Afdødes søsters mand skoleholder Christen Fisker i Thorsø.
Skifte efter Maren Lauridsdatter af 19.3.1836 nr. 1484.

1006. Søren Michelsen, skovfoged og husfæster i Borre skovhus. 18.12.1811, fol. 3, 16.
E: Mette Jensdatter. LV: Bror Niels Jensen i Høgdal (Them sogn). B:
Hans børn af første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter:
1. Anne Kathrine Sørensdatter 25 år.
2. Else Kirstine Sørensdatter 22 år.
Børn af sidste ægteskab med enken:
3. Kirsten Sørensdatter 10 år.
4. Karen Sørensdatter 8 år.
FM: Afdødes bror Michel Michelsen, gårdmand i Gullev.
Borre skovhus blev overtaget af Mads Christensen.
Skifte efter Mette Jensdatter af 23.5.1826 nr. 1250.

1007. Kirsten Mogensdatter. 17.1.1812, fol.4b.
E: Aftægtsmand Jens Sørensen Hollerup i Vellev. A:
1. Halvsøster Anne Mogensdatter g.m. Jens Peder Mogensen, gårdmand sst.
2. Halvsøster Maren Mogensdatter g.m. Peder Hansen Hvid, gårdmand i Vellev.
Aftægtskontrakt mellem afdøde og hendes mand og fæster af gården Peder Hansen.

1008. Mette Lauridsdatter. 17.1.1812, fol.4b, 14.
E: Aftægtsmand Tøger Sørensen i Vellev. A.
1. Helbror Jens Lauridsen i Glesborg, Skjød sogn.
2. Halvbror Mads Lauridsen i ?.
2. Halvsøster Maren Lauridsdatter g.m. Søren ?. Død og efterladt:
a. Laurids Sørensen i Randers.
b. Laurids Sørensen i Randers.
c. Jens Sørensen i Randers.

1009. Jens Madsen ?, gårdmand i Vejerslev. 21.2.1812, fol. 5b.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Jensen Fisker. B:
1. En søn, umyndig.
2. En søn, umyndig.
FM: Iver Christensen i Vejerslev.
Tilsynsværge: Skoleholder Christen Fisker i Thorsø.
Enken ønskede at beholde gården.

1010. Peder Steffensen, aftægtsmand i Vellev. 24.2.1812, fol. 6b.
E: Kirsten Madsdatter. LB: Christen Thøgersen. B:
1. Mads Pedersen, har gården i fæste.
2. Thomas Pedersen, er i det kongl. militærs tjeneste.
3. Steffen Pedersen 32 år.
4. Karen Pedersdatter g.m. Søren Jensen, gårdmand i Gjern.
5. Karen Pedersdatter g.m. Søren Hansen, gårdmand i Vellev.
6. Anne Pedersdatter 36 år, sygelig og er på stedet.
Skifte efter Kirsten Madsdatter af 24.8.1821 nr. 1155.

1011. Fæstehusmand Hans Nielsen og hustru Ingeborg Christensdatter i Aptrup. 26.2.1812, fol. 7, 24b. (Ingeborg Christensdatter døde inden skifteslutningen efter hendes mand). A:
Hans datter af et tidl. ægteskab med Anne Andersdatter:
1. Dorthe Marie Hansdatter g.m. Laurids Christensen, her på stedet.
Hendes arvinger:
2. Hendes søster Karen Pedersdatter i Lyngby Død og efterladt:
a. Jens Pedersen 44 år, tjener på Lyngbygaard.
b. Anne Marie Pedersdatter 50 år, ugift, på Sjælland.
c. Maren Pedersdatter g.m. Hans ? i Søballe.
d. Ingeborg Pedersdatter g.m. Rasmus Væng i ?.
Efter Hans Nielsens død overlod Ingeborg Pedersdatter alt til steddatteren, der lovede at pleje hende i hendes alderdom.
Ingeborg Christensdatter skulle være født i Lyngby, og været gift 3 gange.
Skifte efter Anne Andersdatter af 18.1.1793 nr. 643.

1012. Kirsten Pedersdatter. 30.5.1812, fol. 8.
E: Iver Christensen, Louiselund, gårdmand i Vejerslev sogn.
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
1. Peder Christensen, gårdmand i Astrup.
2. Birthe Christensdatter g.m. Jens Nielsen, gårdmand i Sahl.

1013. Michel Pedersen, gårdmand i Hvorslev. 15.7.1812, fol. 8b, 10b.
E: Maren Hansdatter. LV: Hendes bror Hans Hansen i Tostrup. B:
1. Peder Michelsen 2 år.
FM: Afdødes søsters mand Hans Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
Skifte efter barn: Peder Michelsen af 16.7.1813 nr. 1035.

1014. Jens Madsen, gårdfæster i Hvorslev. 15.7.1812, fol. 9b, 12.
E: Abelone Simonsdatter. LV: Hans Hansen i Tostrup. B:
1. Mads Jensen 16 år.
2. Simon Jensen 6 år.
3. Maren Jensdatter 13 år.
FM: Afdødes bror Michel Madsen i Houlbjerg skovhus.

1015. Anne Enevoldsdatter. 24.7.1812, fol. 13.
E: Anders Jensen, gårdmand i Houlbjerg. B:
1. Jens Andersen, gift i Pindstrup ved Gl. Estrup.
2. Enevold Andersen 22 år.
3. Søren Andersen 18 år.
4. Rasmus Andersen 16 år.
5. Laurids Andersen 13 år.
6. Kirsten Andersdatter g.m. Mads Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.
7. Maren Andersdatter 24 år.
Som tilsynsværge: Afdødes bror Peder Enevoldsen i Enslev.

1016. Mette Jensdatter. 30.7.1812, fol. 14b.
E: Peder Pedersen, husmand i Gerning. A:
1. Søster Karen Jensdatter g.m. Hans Christensen, indsidder i Houlbjerg.
2. Søster Maren Jensdatter 46 år, tjener i Bendstrup, Todbjerg sogn. Forlovet og skal snart have bryllup.

1017. Maren Frandsdatter. 24.8.1812, fol.15b.
E: Henrich Pedersen, gårdmand i Sparregaard i Vellev sogn. B:
1. Peder Henrichsen 15 år.
2. Frands Henrichsen 11 år.
3. Jens Henrichsen 6 år.
4. Kirsten Henrichsdatter 16 år.
5. Margrethe Henrichsdatter 12 år.
Tilsynsværge: Søren Frandsen i Vellev.

1018. Maren Andersdatter. 28.9.1812, fol.17.
E: Christen Sørensen Brorup, husmand i Vellev. B:
Hendes barn:
1. Anders Olufsen, husmand i Lyngaa.
Der var skifte efter hans far af 8.3.1797.

1019. Christen Nielsen, gårdmand i Haurum. 17.10.1812, fol. 17.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Peder Thomasen sst. B:
Børn af hans 1. ægteskab med Kirsten Pedersdatter:
1. Niels Christensen, gårdmand i Haurum. Død og efterladt:
a. Niels Nielsen 14 år.
FM: Hans stedfar Peder Thomasen i Haurum.
2. Peder Christensen, gårdmand i Haurum.
3. Anders Christensen, stående ved de annekterede bataljoner 44 år.
4. Søren Christensen 39 år, i Gylling i Hads herred.
5. Maren Christensdatter 40 år, ugift, her på stedet.
Børn af sidste ægteskab med enken:
6. Jens Christensen 31 år.
7. Kirsten Christensdatter g.m. Niels Mortensen, gårdmand i Haurum.

1020. Mette Pedersdatter. 5.11.1812, fol.18.
E: Jens Michelsen, gårdmand i Thorsølund. B:
1. Michel Jensen 8 år.
2. Peder Møller Jensen 5 år.
3. Peder Christian Jensen 1 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror selvejer Niels Møller fra G?
Se skifte nr. 1640.

1021. Karen Jensdatter. 6.11.1812, fol. 18b.
E: Søren Lauridsen, indsidder i Futting. B:
1. Laurids Sørensen 2 år.
Tilsynsværge: Barnets pårørende Peder Sørensen, husmand i Aptrup.

1022. Ugift Anne Bolene Christensdatter i Haurum. 7.11.1812, fol. 19b. A:
1. Helbror Niels Christensen. Død og efterladt:
a. Niels Nielsen 14 år.
FM: Hans stedfar Peder Thomasen i Haurum.
2. Helbror Peder Christensen, gårdmand i Haurum.
3. Helbror 3. Anders Christensen, stående ved de annekterede bataljoner 44 år.
4. Søren Christensen 39 år, i Gylling i Hads herred.
5. Maren Christensdatter 40 år, her på stedet.
6. Halvbror Jens Christensen 31 år.
7. Halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Niels Mortensen, gårdmand i Haurum.

1023. Anmeldelse. 10.10.1812, fol. 20.
Død: Laurids Pedersen Braad, husmand i Hvorslev.
E: Birthe Nielsdatter. A:
1. Bror Anders Pedersen Braad i Sall.
2. Bror Christen Pedersen Braad i Hvorslev.
3. Søster Anne Pedersdatter g.m. Niels Jensen, selvejer husmand Niels Jensen i Løvskal.
De havde selv klaret at skifte efter afdøde.

1024. Skifteanmeldelse. 19.11.1812, fol.20b.
Død: Christen Eriksen, gårdmand i Vejerslev.
Enke: (Iflg. folketællingen 1801: Anne Pedersdatter)
Eneste barn: Erik Christensen, som var på gården og bestyrede den for sin moder.

1025. Marianne Lauridsdatter. 27.11.1812, fol. 20b.
E: Christen Michelsen, gårdfæster i Nøddelund. B:
1. Michel Christensen 14 år.
2. Laurids Christensen 2 år.
3. Anne Christensdatter 12 år.
4. Marie Kirstine Christensdatter 10 år.
5. Karen Christensdatter 8 år.
6. Inger Christensdatter 4 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Thomas Frandsen, selvejer i Bøgeskov.
Skifte efter Christen Michelsen af 17.5.1836 nr, 1491.

1026. Dødsanmeldelse. 28.11.1812, fol. 21.
Død: Sidsel Jensdatter i Danstrup. B:
1. Maren (Pedersdatter) g.m. Jens Pedersen i Danstrup.
2. Kirsten (Pedersdatter) g.m. Peder Jensen i Borre.
3. Karen (Pedersdatter) g.m. Christen Nielsen i Borridsø.

1027. Inger Pedersdatter. 28.11.1812, fol. 21b.
E: Jens Pedersen, gårdmand i Borridsø. B:
1. Peder Jensen 22 år.
2. Maren Jensdatter g.m. Mads Nielsen i Borridsø.
3. Birthe Jensdatter 15 år.
Tilsynsværge. Michel Pedersen i Vidstrup.

1028. Jens Sørensen Fogh, gårdmand i Haurum. 2.12.1812, fol. 22.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Hald, gårdmand i Haurum. B:
1. Peder Jensen 29 år, her på stedet.
2. Anne Jensdatter 48 år.
3. Karen Jensdatter g.m. Jens Lauridsen, gårdfæster i Torup.
4. Sidsel Jensdatter g.m. Peder Rasmussen, gårdmand i Hammel.
5. Maren Jensdatter g.m. Christen Lauridsen, gårdmand i Fajstrup.
6. Bodil Jensdatter 31 år.

1029. Maren Steffensdatter. 4.12.1812, fol. 22b.
E: Peder Lauridsen, husmand i Tind. B:
1. Steffen Pedersen 5 år.
2. Sidsel Margrethe Pedersdatter 10 år.
3. Ulriche Ollemine Pedersdatter 8 år.
4. Kirsten Pedersdatter 2 år.
Tilsynsværge: Skoleholder Niels Rasmussen i Gerning.

1030. Anne Cathrine Danielsdatter. 21.12.1812, fol. 24.
E: Søren Rasmussen, gårdmand i Houlbjerg. B:
1. Rasmus Sørensen, gårdmand ved Hagsholm.
2. Daniel Sørensen 12 år.
3. Jens Sørensen 15 år.
4. En datter 21 år.

1031. Jens Jørgensen Kiær, aftægtsmand i Houlbjerg. 21.12.1812, fol. 24. B:
1. Marianne Jensdatter g.m. Gert Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.
2. Anne Marie Jensdatter 22 år.
FM: Jens Mortensen, gårdmand i Houlbjerg.
Aftægtskontrakt af 5.9.1798 mellem Jens Kiær og Gert Sørensen.

1032. Christine Sophie Jørgensen, født Anchersen, hos Henrich Amdisen, degn i Hvorslev. 12.2.1813, fol. 25b, 32, 38b.
Enke efter Jens Jørgensen, lakaj hos kronprinsen. Der var oprettet et testamente mellem ægtefællerne af 27.1.1779. Hun havde oprettet et nyt testamente af 28.1.1808, hvorefter begges arvinger skulle dele deres efterladenskaber.
Hans arvinger:
1. Helsøster Maren Jørgensdatter i Kristrup. Død og efterladt:
a. Jørgen Ovesen i Randers.
b. Jens Ovesen i Randers.
c. Maren Ovesdatter g.m. Vilhelm Hansen i Randers.
d. Mette Ovesdatter, enke, bor i Kristrup.
2. Halvbror Niels. Død og efterladt:
a. Jørgen Skrædder i Bidstrup bro.
b. Maren Nielsdatter g.m. degnen i Laurbjerg.
c. Kirsten Nielsdatter, enke efter en gørtler i Helstrup.
3. Halvbror Peder. Død og efterladt:
a. Jørgen Smed i Laurbjerg.
b. Ellen Pedersdatter, almisselem i et hospital i København.
Hendes arvinger:
1. Bror Søren Amdisen, sognefoged og gårdmand i Vellev.
2. Bror Henrich Amdisen, degn i Hvorslev.
3. Bror Amdi Amdisen, 50 år, værende i Vellev.
4. Søster Anne Marie Anchersen i Hvorslev, ugift.
5. Søster Birgitte, været g.m. Jørgen Møller i Norring mølle. Død og efterladt:
a. Erhardt Jørgensen, som boede i Norring mølle. Død og efterladt:
a1. Christine Erhardtsdatter, umyndig.
a2. Birgitte Erhardtsdatter, umyndig.
6. Søster Elisabeth Anchersen g.m. Jens Grønbech i Skanderborg. Død og efterladt:
a. Anne Marie Grønbech g.m. Laurids Jensen, skibstømmermand i Aarhus.
7. Halvbror Jens Amdisen, degn i Vellev. Død og efterladt:
a. Amdi Jensen.
(Hvorslev kirkebog: Christine Sophie døbt 12.2.1744. Datter af Amdi Severin Jensen, der var søn af Jens Anchersen).

1033. Peder Jensen Kiær, gårdmand i Borridsø. 26.3.1813, fol. 30, 31b, 37b.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Hendes bror Christen Nielsen, gårdmand i Borridsø. Senere hendes bror Laurids Nielsen, gårdmand i Skorup.
Barn af 1. ægteskab med Bodil Rasmusdatter:
1. Rasmus Pedersen, soldat ved 2. jydske regiment.
Barn af sidste ægteskab med enken:
2. Bodil Pedersdatter 17 år.
FM: Afdødes bror Jens Kiær, gårdmand i Vitten.

1034. Bodil Jensdatter. 3.7.1813, fol. 33.
E: Jørgen Therkelsen, indsidder i Aptrup. B:
1. Therkild Jørgensen 18 år.
Tilsynsværge: Afdødes søskendebarn Niels Jensen, selvejergårdmand i Ellerup, Gjern sogn.
(eneste pårørende).

1035. Barn Peder Michelsen, 3 år, i Hvorslev. 16.7.1813, fol. 33b.
Søn af afdøde Michel Pedersen. A:
1. Mor Maren Hansdatter g.m. Niels Pedersen Tind.
2. Halvbror Michel Nielsen 6 år. Moderens slegfredsøn, hjemme hos moderen.
FM: Moderens bror Hans Hansen, gårdmand i Tostrup.
Skifte efter Michel Pedersen af 15.7.1812 nr. 1013.

1036. Bodil Nielsdatter. 2.8.1813, fol.34b, 38b.
E: Søren Poulsen, gårdmand i Hvorslev.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Madsen Aldrup.
1. Niels Jensen 28 år.
2. Ellen Jensdatter 39 år, ugift, her på stedet.
3. Dorthe Jensdatter 30 år, her på stedet.
4. Maren Jensdatter g.m. Niels Christensen, gårdmand i Hjermind.
Skifte efter Jens Madsen Aldrup af 28.4.1791 nr. 614.

1037. Laurids Jensen, gårdmand i Amstrup. 2.8.1813, fol. 35, 39.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Bror Mogens Christensen I Salpeterhuset. B:
1. Jens Lauridsen 10 år, hjemme på stedet.
2. Karen Lauridsdatter 20 år.
3. Marianne Lauridsdatter 16 år.
FM: Farbror Hans Jensen i Amstrup.

1038. Ungkarl Peder Jensen Knudsen hos Christen Sørensen, gårdmand i Haurum. 12.8.1813,
fol. 35b, 45b, 46a. A:
1. Helbror Niels Jensen. Død og efterladt:
a. Jens Nielsen 24 år, tjener i Ugelbølle på Vosnæsgaard gods.
b. Maren Nielsdatter g.m. Christen Sørensen, her på stedet.(Blev også kaldt for Niels Sørensen)
2. Halvbror Christen Jensen. Død og efterladt:
a. Peder Christensen. Død og efterladt:
a1. Maren Pedersdatter g.m. Knud ?, Husmand og hjulmand i Mondrup.
b. Laurids Christensen, for 40 år siden bortrømt.
c. Jens Christensen, aftægtsmand i Sall.
d. Frands Christensen, aftægtsmand i Haurum.
e. Karen Christensdatter g.m. Christen Nielsen i Sall. Død og efterladt:
e1. Else Christensdatter g.m. Hans Jensen, husmand i Skjød.
e2. Maren Christensdatter g.m. Jens Pedersen, husmand i Sall.
f. Maren Christensdatter g.m. Rasmus Nielsen, sognefoged og gårdmand i Haurum. Død og efterladt:
f1. Niels Rasmussen 41 år, hjemme hos faderen.
f2. Søren Rasmussen 36 år, hjemme hos faderen.
g. Anne Christensdatter g.m. Søren Michelsen i Skjød. Død og efterladt:
g1. Niels Sørensen, boelsmand i Lyngaa.
g2. Christen Sørensen, gårdmand i Haurum.
g3. Michel Sørensen 27 år, tjener i Ødum præstegård.
3. Halvsøster Karen Simonsdatter g.m. Frands Christensen, aftægtsmand i Haurum.

1039. Sidsel Nielsdatter. 7.10.1813, fol. 37.
E: Rasmus Skovfoged i Tind.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Peder Jørgensen, gårdmand i Tind:
1. Jørgen Pedersen 32 år.
2. Niels Pedersen, 31 år, gårdmand i Hvorslev.
3. Jens Pedersen 28 år, gårdmand i Danstrup.
Børn af sidste ægteskab med enkemanden:
4. Marianne Rasmusdatter 25 år g.m. Niels Mogensen, gårdmand i Borridsø. (Han blev også kaldt Jens Mogensen).
5. Peder Rasmussen 22 år, hjemme på stedet.
6. Christen Rasmussen 19 år.
7. Christen Rasmussen 13 år.

1040. Kirsten Nielsdatter. 12.10.1813, fol. 38.
E: Rasmus Helboe, gårdmand i Sall. B:
1. Niels Rasmussen 18 år.
2. Anne Rasmusdatter 12 år.
3. Karen Rasmusdatter 10 år.
4. Maren Rasmusdatter 8 år.
5. Gjertrud Rasmusdatter.
6. Jens Rasmussen 3 år.
Skifte efter Rasmus Jensen Helbo af 10.6.1828 nr. 1279.

1041. Hans Christensen, indsidder i Houlbjerg. 1.11.1813, fol.39b.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Mortensen, gårdmand sst.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Hybertsdatter:
1. Christen Hansen, bosiddende i København.
2. Frederik Hansen, husmand i Enslev.
3. Søren Hansen, rytter i Slesvigske rytterregiment.
4. Hybert Hansen, rytter ved samme regiment.
5. Severine Hansdatter g.m. Søren Lauridsen i Paderup.
Skifte efter Maren Hybertsdatter af 16.2.1808 nr. 934.

1042. Peder Jensen, fæstegårdmand i Haurum. 4.11.1813, fol. 40b.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Pedersen i Haurum. B:
1. Jens Pedersen 33 år.
2. Anders Pedersen 31 år.
3. Søren Pedersen 19 år.
4. Jens Kristoffer Pedersen 15 år.
5. Marianne Pedersdatter 27 år.
6. Inger Kirstine Pedersdatter 25 år.
7. Mette Marie Pedersdatter 11 år.
Skifte efter Maren Andersdatter af 4.11.1822 nr. 1179.

1043. Peder Hansen Hvid, udflytter halvgårdmand fra Vellev. 17.11.1813, fol. 41b, 47a.
E: Maren Mogensdatter. LV: Christen Olufsen, gårdmand i Bøstrup.
Hans børn af første ægteskab med Karen Pedersdatter:
1. Hans Pedersen Hvid 30 år, hjemme på stedet.
2. Peder Pedersen Hvid 28 år, ved det jydske regiment p.t. i Helsingør.
3. Christen Pedersen Hvid 26 år, ved de annekterede bataljoner. Udkommanderet.
4. Mariane Pedersdatter. Ugift, hjemme på stedet.
5. Kirstine Pedersdatter g.m. Jens Davidsen, snedker i Aarhus.
Børn af sidste ægteskab med enken:
6. Mogens Pedersen 13 år.
7. Jens Pedersen 9 år.
8. Christen Pedersen 4 år.
9. Karen Pedersdatter 2 år.
Skifte efter Maren Mogensdatter af 26.2.1818 nr. 1083.

1044. Jens Hansen Hvid, husmand i Vellev. 17.11.1813, fol. 42b, 43b.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Jensen sst. B:
1. Hans Jensen 25 år, soldat i 1. jydske regiment.
Af hans familie mødte Jens Nielsen i Vellev.

1045. Johanne Pedersdatter. 1.12.1813, fol. 43b.
E: Christen Jensen, gårdmand i Haurum. B:
1. Jens Christensen 2 år.
2. Mette Marie Christensdatter 6 år.
3. Maren Christensdatter 4 år.
Tilsynsværge: Gårdmand Jens Møller, selvejer i Høver.

1046. Maren Eriksdatter. 8.12.1813, fol. 44.
E: Jens Christensen, gårdfæster i Aptrup. B:
1. Erik Jensen 9 år.
2. Søren Jensen 3 år.
3. Else Marie Jensdatter 12 år
4. Anne Jensdatter 7 år.
Tilsynsværge: Søren Jensen i Sall.
Skifte efter Jens Christensen af 7.4.1823 nr. 1194.

1047. Anne Lauridsdatter. 1.3.1814, fol.47b.
E: Jørgen Jespersen, husmand i Vejerslev. B:
1. Jens Jørgensen 18 år, i kongens tjeneste
2. Laurids Jørgensen 25 år.
3. Karen Jørgensdatter 33 år.
4. Mariane Jørgensdatter 21 år.

1048. Provstinde Helle Birgitte Munch, enke efter ? Tønder, fæster af et hus i Haurum. 9.3.1814, fol.49, 49b, 51, 54, 59b, 61, A:
Hendes søster præsteenke Olea Ericha Munch, enke efter ? Herfort i Ørum.
På hendes vegne mødte pastor Breinholm fra Niær.

1049. Maren Andersdatter. 20.4.1814, fol. 52.
E: Søren Sørensen, husfæster i Sall. B:
1. Søren Sørensen 11 år.
2. Anders Sørensen 8 år.
3. Peder Sørensen 5 år.
4. Mette Marie Sørensdatter 3 år.
FM: Afdødes far tømmermand Anders Sørensen i Mammen.

1050. Niels Fuglsang Munch, fæster af Borridsølund, Gerning sogn. 9.5.1814, fol. 52.
E: Christiane Bagge. LV: forpagter Schytte fra Frijsendal. B:
1. Niels Frederik Munch.
2. Trine Munch 28 år.
3. Anne Cecilie Munch 24 år.
FM: Afdødes bror Søren Munch i Viborg.
Bevilling af 6.12.1799 til at Christiane Bagge kan sidde i uskiftet bo efter sin mand Niels Fuglsang Munchs død.
Fol. 77. 2.2.1816 Kongelig bevilling til Anne Cecilie Munch på Lynderupgaard til, at hun må være sin egen værge. Kurator blev hendes svoger P.G.Koch på Christinedahl, Aarhus amt.

1051. Anne Marie Jensdatter. 16.8.1814, fol. 55b.
E: Peder Christensen i Enslev. B:
1. Maren Pedersdatter 6 år.
2. Kirsten Pedersdatter ½ år.
Tilsynsværge: Peder Sørensen i Aptrup.

1052. Bodil Hansdatter. 22.8.1814, fol.56b.
E: Christen Andersen, indsidder i Houlbjerg. A:
1. Helbror Rasmus Hansen, husmand i Houlbjerg.
2. Halvbror Mads Hansen, husmand i Laurbjerg.
3. Halvbror Michel Hansen. Død og efterladt:
a. Hans Michelsen, husfæster i Houlbjerg.
b. Inger Michelsdatter g.m. Jens Jacobsen, indsidder i Houlbjerg.
c. Karen Michelsdatter g.m. Peder Kiær, styrmand i Randers.
4. Halvsøster Anne Hansdatter g.m. Peder Michelsen, indsidder i Hadbjerg.

1053. Nikolette Povline Lang. 21.9.1814, fol.57b.
E: Peder Schytte, forpagter på Frijsendal.
Der var børn. Peder Schytte fik bevilling på at sidde i uskiftet bo.

1054. Tøger Jensen, indsidder i Houlbjerg. 17.10.1814, fol. 58, 60.
E: Anne Danielsdatter. LV: Søren Rasmussen, gårdmand i Houlbjerg. A:
1. Bror Hans Jensen Gammel, aftægtsmand i Houlbjerg.
2. Bror Søren Jensen Gammel, aftægtsmand i Houlbjerg.
3. Søster Maren Jensdatter g.m. Christen Jensen i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Mads Christensen Skiold i Skive 40 år.
b. Jens Christensen, underofficer ved Jydske regiment.
c. Kirsten Christensdatter g.m. Rasmus Bundgaard i Houlbjerg.
4. Søster Kirsten Jensdatter g.m. Søren Jensen, gårdmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Marie Christine Sørensdatter g.m. Christen Olufsen, gårdmand i Bøstrup.
b. Maren Sørensdatter g.m. Michel Pedersen, gårdmand i Houlbjerg.

1055. Jens Christensen Hald, gårdmand i Houlbjerg. 25.3.1815, fol. 61b, 64.
E: Anne Sørensdatter. LV: Michel Jacobsen, gårdmand i Granslev. B:
1. Christen Jensen 16 år,
2. Maren Jensdatter g.m. Jens Christensen, gårdmand i Haurum.
3. Karen Jensdatter 17 år.
4. Kirsten Jensdatter 13 år.
FM: Afdødes bror Anders Hald i Haurum.
Skifte efter Anne Sørensdatter af 3.9.1832 nr. 1401.

1056. Johanne Pedersdatter. 8.4.1815, fol. 63.
E: Hans Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
Der var oprettet et testamente til fordel for den efterlevende.

1057. Sara Johansdatter. 3.7.1815, fol. 65.
E. Jens Jensen, skovfoged i Haurum. B.
1. Johan Jensen 16 år.
2. Jens Jensen 7 år.
3. Maren Jensdatter 2 år.
FM: Afdødes søsters mand skræddermester Søren Rasmussen.

1058. Niels Sørensen, husmand i Nøddelund. 8.7.1815, fol. 65b.
E: Sidsel Jørgensdatter.
Der var oprettet et testamente til fordel for den efterlevende.
Skifte efter Sidsel Jørgensdatter af 21.10.1817 nr. 1077.

1059. Maren Michelsdatter. 12.7.1815, fol. 66b.
E: Søren Frandsen, gårdfæster i Vellev. B:
1. Frands Sørensen 16 år.
2. Else Sørensdatter 3 år.
Tilsynsværge: Michel Andersen af Enslev.

1060. Elise Jensdatter. 3.8.1815, fol. 67.
E: Thomas Sørensen, husfæster i Borridsø. B:
1. Søren Thomasen 11 år.
2. Karen Marie Thomasdatter 9 år.
3. Edel Thomasdatter 6 år.
4. Inger Thomasdatter 1½ år.
Tilsynsværge: Jens Hansen.

1061. Kirsten Jensdatter. 15.8.1815, fol. 68.
E: Erik Christensen, gårdmand i Futting. B:
1. Christen Eriksen 20 år.
2. Jens Eriksen 18 år.
3. Anne Eriksdatter 22 år.

1062. Mette Jørgensdatter. 21.10.1815, fol.69.
E: Jens Graugaard, aftægtsmand i Hagsholm.
Der var oprettet et testamente til fordel for den efterlevende.

1063. Helle Eriksdatter. 31.10.1815, fol. 70.
E: Jørgen Kræmer i Sall. B:
1. Erik Jørgensen 8 år.
2. Søren Jørgensen 6 år.
3. Jens Jørgensen 4 år.
4. Niels Jørgensen 1 år.
Skifte efter Jørgen Pedersen Kræmmer af 2.6.1831 nr. 1350.

1064. Anne Pedersdatter. 6.11.1815, fol. 71.
E: Peder Søndergaard i Sall. A:
1. Hendes farbror Peder Nielsen i Møgelby.

1065. Peder Pedersen Skrædder, gårdfæster i Aidt. 16.12.1815, fol. 71b.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Overgaard, gårdmand i Aidt. B:
1. Peder Pedersen 19 år.
2. Karen Pedersdatter 14 år.
3. Dorthe Pedersdatter 12 år.
4. Mette Pedersdatter 6 år.
FM: Deres fædrene frænde Michel Jensen, gårdmand i Aidt.

1066. Anne Sørensdatter. 4.4.1816, fol. 73, 84.
E: Christen Rasmussen, gårdmand i Nøddelund. B:
1. Rasmus Christensen 10 år.
2. Kirsten Rasmusdatter 7 år.
3. Maren Rasmusdatter 4 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Jens Sørensen, gårdmand i Borre.

1067. Jens Aaboe i Hvorslevgaard. 4.4.1816, fol.73b, 78.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Søren Sørensen i Aidt. B:
1. Konstantinus Jensen Aaboe 8 år.
2. Søren Jensen Aaboe 7 år.
3. Andreas Jensen Aaboe 5 år.
4. Frederik Jensen Aaboe 1 år.
5. Marie Jensdatter Aaboe 3 år.
FM: Mølleren Ildsø i Hagenstrup mølle.

1068. Else Sørensdatter. 1.6.1816, fol.74b, 85.
E: Jens Sørensen, fæstegårdmand i Aptrup. B:
1. Søren Jensen 20 år.
2. Søren Jensen 18 år.
3. Christen Jensen 15 år.
4. Anders Jensen 8 år.
5. Niels Jensen 6 år.
6. Peder Jensen 3 år.
7. Maren Jensdatter g.m. Søren Pedersen, gårdmand i Aptrup.
8. Karen Jensdatter 14 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Niels Sørensen, gårdmand i Sall.

1069. Søren Bøstrup, husmand og udflyttet fra Sall. 1.6.1816, fol.76, 81.
E: Anne Madsdatter. LV: Laurids Sørensen, skovfoged og boede her næst ved.
Børn af hans første ægteskab:
1. Jens Sørensen 18 år.
2. Christen Sørensen 15 år.
3. Maren Sørensdatter 17 år.
FM: Afdødes bror Niels Bøstrup, gårdmand og udflytter af Sall.

1070. Anne Pedersdatter. 2.7.1816, fol. 79b, 82.
E: Tøger Sørensen, indsidder i Vellev.
Hendes barn:
1. Peder Jensen 10 år.
FM: Anders Pedersen i Danstrup.

1071. Mette Johansdatter. 8.10.1816, fol.82b.
E: Hans Henrik Jørgensen, husfæster i Haurum. B:
1. Jørgen Hansen 8 år.
2. Karen Hansdatter 6 år.
3. Anne Kathrine Hansdatter 4 år.
4. Ingeborg Hansdatter 4 år.
5. Mette Kirstine Hansdatter 3 år.
6. Inger Kirstine Hansdatter 1 år.
Tilsynsværge: Tømmermester Peder Thomasen i Haurum.

1072. Maren Christensdatter. 22.10.1816, fol.85b.
E: Jens Nielsen Magaard, gårdfæster i Vellev. B:
1. Christen Jensen 15 år.
2. Niels Jensen 13 år.
3. Anne Jensdatter g.m. Rasmus Christensen, gårdmand i Vellev.
4. Anne Dorthe Jensdatter 23 år, hjemme på stedet.
5. Maren Jensdatter 17 år, hjemme på stedet.

1073. Anne Danielsdatter, inderste hos Niels Leth, gårdfæster i Houlbjerg. 1.12.1816, fol. 87b, 89, 100b. A:
1. Bror Christen Danielsen, gårdmand i Houlbjerg.
2. Bror Jens Danielsen, selvejer gårdmand af Hoptrup, Haderslevhus amt, Holsten.
3. Søster Maren Danielsdatter g.m. Søren Christensen, tidl. gårdmand, nu aftægtsmand i
Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Christen Sørensen, myndig.
b. Daniel Sørensen, myndig.
c. Just Sørensen, myndig.
d. Birthe Sørensdatter g.m. Niels Jensen, gårdmand i Nøddelund.
4. Søster Dorthe Danielsdatter g.m. Niels Leth, gårdmand i Houlbjerg.
5. Søster Anne Cathrine Danielsdatter g.m. Søren Rasmussen, udflytter gårdmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Rasmus Sørensen, gårdmand i Hagsholm.
b. Daniel Sørensen 24 år, hjemme hos faderen.
c. Jens Sørensen 19 år, hjemme hos faderen.
d. Mette Sørensdatter 25 år, ugift, hjemme hos faderen.
6. Søster Else Danielsdatter g.m. Anders Nielsen, selvejer gårdmand ved Brestenbro i Nim sogn.

1074. Ungkarl Laurids Pedersen i Amstrup. 17.12.1816, fol.88b, 89, 91. A:
1. Søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Kirkegaard, husmand i Gjerning.
2. Søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Søren Væsel i Vellev.
3. Bror Søren Pedersen. Død og efterladt:
a. Peder Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
b. Hans Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
c. Lise Sørensdatter g.m. Jens Mondrup, gårdmand i Hammel.
d. Birthe Sørensdatter g.m. Mads Rasmussen, gårdmand i Hammel.
e. Mariane Sørensdatter g.m. Jens Bødker, husmand i Hammel.
f. Øllegaard Sørensdatter g.m. Christen Lauridsen, gårdmand i Fajstrup. Død og efterladt:
f1. Laurids Christensen 19 år.
f2. Søren Christensen 15 år.
f3. Peder Christensen 13 år.
f4. Niels Christensen 10 år.
f5. Jens Christensen 8 år.
f6. Else Christensdatter 18 år.
g. Ellen Marie Sørensdatter g.m. Rasmus Johansen i Hvorslev.
4. Bror Christen Pedersen i Gjerning. Død og efterladt:
a. Anne Christensdatter, ugift.
5. Søster Karen Pedersdatter g.m. Peder Hvid i Vellev. Død og efterladt:
a. Hans Pedersen 35 år.
b. Peder Pedersen 30 år.
c. Christen Pedersen 28 år.
d. Maren Pedersdatter g.m. Mads Jensen i Vellev.
e. Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Snedker i Aarhus.

1075. Kirstine Borup. 2.9.1817, fol. 92b, 94b.
E: Michel Ilsøe, møller i Hagenstrup mølle.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Maurits Alstrup:
1. Christian Alstrup, opholder sig på Skaarupgard ved Aarhus.
2. Peder Erhard Alstrup, er hos sagfører Rosenørn i Randers.
3. Elisabeth Sophie Alstrup g.m. Christen Lærche, brændevinsbrænder i Randers.
4. Karen Marie Alstrup, ugift, hos sin morbror kancelliråd Borup i Hals ved Aalborg.

1076. Christen Lauridsen, opholdsmand i Fajstrup. 5.9.1817, fol.94, 98.
Fraskilt hustru: Maren Jensdatter. Hendes bror: Peder Fog, gårdmand i Haurum.
Husmand Niels Lauridsen i Fajstrup var børnenes fødte værge.

1077. Sidsel Jørgensdatter, enke efter Niels Sørensen i Nøddelund. 21.10.1817, fol. 99, 138b,141.
Niels Sørensens arvinger:
1. Helsøster Karen Sørensdatter gift i København.
2. Halvsøster Kirsten ? g.m. Enevold Hansen, gårdmand i Hammel.
3. Halvsøster Karen ? i København.
4. Halvsøster Anne Marie ? g.m. Niels Elkjær i Gjern.
5. Halvbror Anders ?, opholdssted ukendt.
6. Halvsøster, der skal være gift ved Viborg.
Sidsel Jørgensdatters arvinger:
7. Hendes søskendebørn:
a. Niels Pedersen, gårdmand i Hvorslev.
b. Jens Pedersen, gårdmand i Danstrup.
c. Jens Kieldsen i Nøddelund.
d. Mette Marie Kieldsdatter g.m. Peder Smed i Nøddelund.
e. En halvbrors datter Maren Jensdatter g.m. Søren Olufsen i Borre.

1078. Gårdmand Søren Rasmussen og hustru Anne Cathrine Danielsdatter i Houlbjerg. 29.12.1817, fol.102, 103b B:
1. Rasmus Sørensen.
2. Daniel Sørensen.
3. Jens Sørensen.
4. Mette Sørensdatter.
Kurator: Morbror Christen Danielsen, gårdmand i Houlbjerg.

1079. Aftægtsmand Christen Lauridsen og hustru Anne Christensdatter i Hvorslev. 31.12.1817, fol.104, 106b.
Hendes arvinger:
1. Bror Søren Christense Poulsen i Aldrup.
2. Bror Søren Christensen Poulsen i Hvorslev.
3. Søster Karen Christensdatter g.m. Peder Simonsen i Stærkær.
Hans arvinger: Hans søskendebørn:
1. Kirsten Simonsdatter, enke i Tostrup.
2. Abelone Simonsdatter g.m. Peder Degn i Hvorslev.
3. Poul Simonsen i Astrup. Død og efterladt:
a. Jens Poulsen, gårdmand i Astrup.
b. Jens Poulsen, gårdmand i Haurum.
c. Laurids Poulsen, selvejer i Søften.
d. Simon Poulsen i Krættrup.
e. Poul Poulsen i Krættrup.
f. Mette Poulsdatter g.m. Mads Rasmussen i Skorup.
4. Kirsten Jensdatter g.m. Peder Jensen i Borre.
5. Karen Jensdatter g.m. Christen Bundgaard i Borridsø.
6. Mads Christensen, opholdssted ukendt.
7. Christen Christensen, husmand i Futting.
8. Peder Christensen, husmand i Haldum.
9. Søren Christensen, selvejer i Søften.
10. Else Christensdatter, nu enke i Søften.
11. Anne Christensdatter g.m. Rasmus Præst i Vellev.
12. Else. Død og efterladt:
a. Karen g.m. Søren Henrichsen i Enslev.
13. Anne. Enke efter Peder Væsel i Vellev.
14. Else. Enke efter Rasmus Vægter i Mølgaard.
15. Maren g.m. Knud Knudsen i Tulstrup.
Afståelseskontrakt mellem gårdmand Christen Lauridsen og Michel Pedersen i Hvorslev af 1.8.1817 fol. 107b.

1080. Amdi Amdisen, snedker i Vellev. 19.1.1818, fol. 108b, 118.
Hans arvinger:
1. Bror Søren Amdisen, sognefoged og lægdsmand i Vellev.
2. Søster Anne Marie Amdisen, ugift, opholder sig hos degnen i Hvorslev.
3. Bror Henrich Amdisen. Død og efterladt:
a. Amdi Henrich Amdisen, kirkesanger og skolelærer i Hvorslev.
b. Øllegaard Amdisen g.m. Christen Sørensen, selvejer i Dalsgaard, Mammen sogn.
c. Inger Amdisen g.m. Niels Mogensen, gårdfæster i Gerning.
4. Halvbror Jens Amdisen. Død og efterladt:
a. Amdi Jensen, kirkesanger og skolelærer i Vellev.
5. Søster Elisabeth Grønbech. Død og efterladt:
a. Anne Marie Grønbech g.m. Laurids Jensen, skibstømmermand i Aarhus.
6. Søster Birgitte Møller. Død og efterladt:
a. Erhardt Møller. Død og efterladt:
a1. Birgitte Erhardtsdatter 10 år, i Norring mølle.
a2. Christine Sophie Erhardtsdatter 8 år, i Norring mølle.

1081. Oluf Madsen, aftægtsmand, hos Henrich Pedersen i Amstrup. 14.2.1818, fol.109b.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Søren Amdisen. B:
1. Kirsten Olufsdatter g.m. Niels Rasmussen, kirkesanger og skolelærer i Gerning.
2. Mads Olufsen, myndig, tjener i Rønge by på Ulstrup gods.
3. Jørgen Olufsen, myndig, opholder sig i København.

1082. Søren Lauridsen Astrup, soldat. 16.2.1818, fol. 111, 146b, 147.
Død ved regimentet i Frankrig. A:
1. Mor Birthe Nielsdatter g.m. Søren Jensen, gårdfæster i Astrup.
2. Søster Mariane Lauridsdatter 23 år, ugift.
FM: Michel Pedersen, gårdmand i Astrup.
(2. jydske infanterireg. 1. bataljon, 11 lægd nr. 15).

1083. Maren Mogensdatter. 26.2.1818, fol. 111b, 114b, 117.
E: Niels Pedersen, udflytter i Moesgaard, Vellev sogn.
Hendes børn af 1. ægteskab med Peder Hansen Hvid:
1. Mogens Pedersen 18 år.
2. Jens Pedersen 12 år.
3. Christen Pedersen 9 år.
4. Karen Pedersdatter 6 år.
Barn i sidste ægteskab med enkemanden:
5. Kirsten Marie Nielsdatter 3 år.
FM: Afdødes søskendebarn Christen Olufsen, gårdmand i Bøstrup.
Skifte efter Peder Hansen Hvid af 17.11.1813 nr. 1043.
Se skifte nr. 1707.

1084. Peder Christensen, smed i Hvorslev. 16.4.1818, fol. 113b, 131, 132.
Peder Christensen var gået hjemme fra smedeboligen ca. 5 uger tidligere. Var ikke fundet og havde formentlig begået selvmord.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Hendes far Christen Braad, husmand i Hvorslev. Senere Anders Braad sst.
Hans børn af et tidl. ægteskab:
1. Niels Pedersen, myndig.
2. Christen Pedersen, myndig.
Børn af sidste ægteskab:
3. Kirsten Pedersdatter 3 år.
4. Karen Marie Pedersdatter 3 uger.
FM: Niels Hansen, husmand i Hvorslev.

1085. Karen Michelsdatter. 8.5.1818, fol.115b.
E: Søren Sørensen, i Enslev. B:
1. Søren Sørensen 16 år.
2. Michel Sørensen 10 år.
3. Mette Sørensdatter g.m. Søren Frandsen i Vellev.
4. Else Sørensdatter, ugift.
5. Karen Sørensdatter, ugift.
6. Anne Sørensdatter, ugift.
Tilsynsværge: Afdødes far Michel Andersen af Vellev.

1086. Poul Drachmann, møller i Katvad mølle. 31.8.1818, fol. 121b, 168b.
E: Marie Elisabeth Møller Drachmann. LV: Stormgaard fra Søbyvad mølle. B:
1. Hans Drachmann 16 år.
2. Marie Dorthea g.m. Amdi Amdisen, skolelærer og kirkesanger i Hvorslev.
3. Sophie Magdalene Drachmann, ugift.
FM: Provst Borgen i Hvorslev.
Enken fik bevilling til at sidde i uskiftet bo.

1087. Jørgen Michelsen, gårdmand i Kongstrup. 11.11.1818, fol.123b, 125, 125b.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Mortensen, sognefoged i Houlbjerg. B:
1. Rasmus Jørgensen 11 år.
2. Michel Jørgensen 10 år.
3. Peder Jørgensen 7 år.
4. Anne Marie Jørgensdatter 15 år.
FM: Jens Michelsen, sognefoged i Thorsølund.
Oplysning: Anne Rasmusdatter var datter af Rasmus Balle i Sandby på Frijsenborg gods.

1088. Jens Therkelsen, gårdmand i Thorsø. 13.11.1818, fol.126.
E: Kathrine Pedersdatter. LV: Jens Peder Lauridsen i Borridsø. B:
1. Søren Jensen 20 år.
2. Mette Kathrine Jensdatter 15 år.
FM: Peder Therkelsen i Borridsø.

1089. Søren Christiansen, smed i Aptrup. 7.12.1818, fol.129.
E: Mette Nielsdatter. LV: Anders Braad i Sall. B:
1. Christian Sørensen, myndig.
2. Niels Sørensen, mindreårig.
3. Jens Sørensen, mindreårig.
4. Maren Sørensdatter, ugift.
5. Anne Sørensdatter, ugift.
Skifte efter Mette Nielsdatter af 5.5.1820 nr. 1123.

1090. Oluf Madsen, aftægtsmand i Amstrup. 14.12.1818, fol.130, 132.
E: (Anne Marie Pedersdatter) LV: Thomas Pedersen af Holm. B:
1. Mads Olufsen.
2. Kirsten Olufsdatter g.m. Niels Rasmussen, skoleholder og kirkesanger i Gerning.
3. Jørgen Olufsen.

1091. Hieronimus Pedersen, sognefoged i Sall. 15.12.1818, fol.132b, 135.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Jørgen Pedersen sst. B:
1. Peder Hieronimussen, gift og myndig.
2. Kirstine Hieronimusdatter g.m. Christen Jørgensen, gårdmand i Sall.
3. Rasmus Hieronimussen, fæster af stervbogården.
4. Margrethe Hieronimusdatter g.m. Jens Jensen, smed i Vitten.
5. Anne Lisbeth Hieronimusdatter g.m. Jørgen Pedersen, gårdmand i Sall.
6. Maren Hieronimusdatter 26 år, ugift, hjemme på stedet.
7. Inger Kirstine 24 år, ugift.
8. Johan Frederich Hieronimussen 22 år, hjemme på stedet.
9. Christen Hieronimussen 18 år.
10. Søren Hieronimussen 16 år, hjemme på stedet.
FM: Christen Jørgensen i Sall.

1092. Mette Andersdatter. 15.12.1818, fol.134, 136.
E: Peder Christensen, udflyttergårdmand i Sall. B:
1. Barbara Pedersdatter 5 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Anders Erichsen, tjenende i Lyngaa.

1093. Kirsten Nielsdatter. 17.12.1818, fol. 136b.
E: Anders Joensen, gårdfæster i Koudal. B:
1. Joen Andersen, boende ved Viborg kant.
2. Niels Andersen 25 år.
3. Jens Andersen 19 år.
4. Nikoline Andersdatter g.m. Knud Andersen i Vivild.
5. Bodilmarie Andersdatter, ugift.
6. Kirsten Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Koudal.
7. Annebolene Andersdatter, ugift, hjemme på stedet.
FM: Provst Borgen i Hvorslev.
Skifte efter Anders Joensen af 7.12.1820 nr. 1136.

1094. Karen Nielsdatter i Enslev. 18.12.1818, fol.138. B:
1. Dorthe Nielsdatter.
FM: Afdødes bror Anders Nielsen, smed i Enslev.

1095. Kirsten Jensdatter. 31.12.1818, fol. 140, 169b.
E: Hans Pedersen, opholdsmand hos gårdmand Conrad Jensen i Vrangstrup.
Hendes arvinger:
1. ? g.m. Karetmager Frederich Lundstrøm.
2. Christen Nielsen. Død og efterladt:
a. Niels Christian Christensen 16 år.
b. Christen Christensen 11 år.
FM: Karetmager Frederich Lundstrøm.

1096. Niels Sørensen Leth / Tørring, gårdmand i Houlbjerg. 11.2.1819, fol. 141b, 145, 146, 149b, 151, 153b, 181, 184. A:
E: Dorthe Danielsdatter. LV: Christen Danielsen, gårdmand I Houlbjerg. A:
1. Helbror Johan Gotfred Sørensen Tørring, bager I Aalborg.
2. Helbror Hans Sørensen, væver i Voldby på Frijsenborg gods. Død og efterladt:
a. Søren Hansen Tørring, bager i Frederikshavn.
b. Maren Hansdatter Tørring 25 år, ugift, i Voldby.
FM: Hendes morbror Niels Nielsen, skomager i Damhuset, Hammel sogn.
3. Helsøster Lene Sørensdatter gift med Andreas Andersen, stolemager i Hobro.
4. Halvbror Søren Sørensen i Enslev.

1097. Karen Christensdatter. 5.2.1819, fol.142b, 144b.
E: Rasmus Hansen, indsidder i Houlbjerg.
Hendes børn af tidl. ægteskab med Niels Johansen i Nedermølle:
1. Mette Nielsdatter 54 år g.m. Laurids Michelsen, gårdmand i Houlbjerg.
2. Maren Nielsdatter 50 år, ugift, tjener ved Løjstrup.

1098. Marie Jacobsdatter. 4.3.1819, fol. 143b, 148.
E: Mads Christensen, skovfoged i Borre skovhus.
Hendes barn:
1. Søren Jensen 18 år, opholder sig hos faderen Jens Sørensen i Hasagergården i Skjød sogn.
Kurator: Peder Jensen Fisker i Borre.
Barn af ægteskabet med enkemanden:
2. Christen Madsen 12 år, hjemme på stedet.

1099. Ungkarl Jens Christensen hos Christen Nielsen, gårdmand i Vejerslev. 28.4.1819, fol.150b, 155b, 173b, 180. A:
1. Helbror Christen Christensen, opholder sig i Aarhus.
2. Helsøster Anne Christensdatter g.m. Thomas ?, husmand på Gjern mark.
3. Else Marie Christensdatter g.m. afd. Husmand i Ellerup, hvor hun opholder sig nu.
LV: Niels Jensen i Ellerup.
4. Halvsøster Birthe Christensdatter, ugift, tjener i Aarhus.
5. Halvsøster Kirsten Christensdatter, opholder sig i Skorup.
6. Halvbror Poul Christensen 22 år, opholder sig i Skorup.
7. Halvbror Peder Christensen, ugift, opholder sig i Alling præstegård.

1100. Jens Sørensen Skriver, gårdfæster i Vellev. 14.5.1819, fol. 152, 158.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hendes bror Søren Leth, udflytter gårdmand i Vellev. Senere Niels Nielsen af Houlbjerg.
Hans børn fra et tidl. ægteskab med Maren Mouritsdatter:
1. Niels Jensen 28 år, hjemme på stedet.
2. Mourits Jensen 24 år, tjener i Kongstrup.
3. Søren Jensen 19 år, hjemme på stedet.
4. Mariane Jensdatter 26 år, ugift, tjener på Dronningborg ved Randers.
5. Maren Jensdatter 22 år, tjener i Grensten.
6. Anne Jensdatter 17 år, tjener i Vorup.
FM: Deres fasters mand Søren Boj, tømmermand i Houlbjerg.
Børn af sidste ægteskab med enken:
7. Maren Jensdatter 7½ år, hjemme på stedet.
8. Niels Jensen 6½ år, hjemme på stedet.
9. Mads Jensen 4 år, hjemme på stedet.
10. Jens Jensen 1 år, hjemme på stedet.
FM: Thomas Christensen Kræmmer i Vellev.

1101. Birthe Sørensdatter. 23.6.1819, fol. 156b.
E: Jens Jensen i Nøddelund. B:
1. Laurids Jensen 3 år.
Tilsynsværge: Christen Bundgaard, gårdmand i Houlbjerg.

1102. Øllegaard Michelsdatter. 12.7.1819, fol.159b.
E: Jens Poulsen, gårdmand i Haurum. B:
1. Poul Jensen 15 år.
2. Søren Jensen 12 år.
3. Michel Jensen 4 år.
4. Birthe Jensdatter 16 år.
5. Ellen Kirstine Jensdatter 7 år.
FM: Afdødes far Michel Hansen i Skjød.
Skifte efter Jens Poulsen af 6.2.1840 nr. 1581.

1103. Ungkarl Jacob Sørensen, stykkusk i Haurum. 12.7.1819, fol. 160b, 170b, 171. A:
1. Mor: Marie Jacobsdatter g.m. Peder Christensen sst.
2. Bror Jens Sørensen, myndig.
3. Søster Kirsten Sørensdatter 33 år, ugift.
4. Søster Else Sørensdatter g.m. Søren Bak sst.
Jacob Sørensen døde i Frankrig.
Afdøde blev indrulleret i 1813, 77 lægd, og udkommanderet med Det danske Armekontingent i Frankrig. Der blev efter hans død udbetalt dusørpenge for 1816-1817-1818 til hans arvinger.

1104. Karen Christensdatter. 14.7.1819, fol. 161, 170.
E: Christen Andersen, udflytter gårdmand i Sall.
Hendes børn af 1. ægteskab med Niels Christensen:
1. Ellen Nielsdatter g.m. Søren Rasmussen, gårdmand i Haurum.
2. Anne Nielsdatter 24 år, tjener i Granslev.
3. Karen Marie Nielsdatter 21½ år, hjemme på stedet.
4. Christen Nielsen 17½ år, hjemme på stedet.
5. Niels Nielsen 16 år, tjener i Haurum.
Hendes børn af 2. ægteskab med Jens Jensen:
6. Jens Jensen 12 år, tjener i Haurum.
7. Marie Kirstine Jensen 9 år, hjemme på stedet.
FM: Afdødes bror Jørgen Bødstrup, gårdmand i Sall.
Hendes barn af 3. ægteskab med enkemanden:
8. Maren Christensdatter 6 år.
Skifte efter Niels Christensen af 8.7.1803 nr. 874.
Skifte efter Jens Jensen af 30.3.1811 nr. 984.

1105. Niels Michelsen, aftægtsmand hos Jens Friedrichsen, sognefoged i Tungelund. 21.7.1819, fol.162b, 163, 163b.
E: Maren Jensdatter.
Hans børn af første ægteskab med Maren Sørensen:
1. Søren Nielsen, over 46 år, opholder sig på Constantinsborg ved Aarhus.
2. Michel Nielsen 45 år, opholder sig i Aarhus.
3. Anders Nielsen 36 år, bosat i Edslev by i Ormslev sogn.
4. Mariane Nielsdatter g.m. Jens Christensen, boelsmand i Faarvang.
5. Anne Kathrine Nielsdatter g.m. Niels Sørensen, husmand i Grølsted.
Barn af sidste ægteskab med enken:
6. Maren Nielsdatter g.m. Jens Friedrichsen, her på stedet.

1106. Kirsten Jensdatter. 6.10.1819, fol. 163d, 164.
E: Hans Pedersen i Vrangstrup, Granslev sogn.
Hendes arvinger:
1. Søster Sidsel Jensdatter. Død og efterladt:
a. Johanne Nielsdatter g.m. karetmageren i Laurbjerg.
b. Christen Nielsen. Død og efterladt:
b1. Søn
b2. Søn
2. Sophie Jensdatter i Viby. Død og efterladt:
a. Anne Villumsdatter født 1762 g.m. Hans Poulsen, husmand i Hasle.
b. Maren Villumsdatter født 1765 g.m. Jens Jensen, husmand i Viby.
c. Jens Villumsen født 24.7.1774, husmand i Viby.
d. Karen Villumsdatter født 1774 g.m. Poul Jensen, husmand i Holme.

1107. Peder Christensen Rohde, gårdmand i Vellev. 7.10.11819, fol. 164b, 172.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Hendes bror Søren Sørensen, gårdmand i Enslev. B:
1. Jens Pedersen 23 år, tjener i Houlbjerg.
2. Christen Pedersen 20 år.
3. Inger Pedersdatter g.m. Mourits Mouritsen sst.
Kurator: Jens Rohde af Tind.

1108. Gert Sørensen, gårdmand i Houlbjerg. 8.10.1819, fol. 166, 176, 178b.
E: Mariane Jensdatter. LV: Christen Pedersen sst. B:
1. Anne Gertsdatter 20 år.
2. Jesper Gertsen 18 år.
3. Karen Marie Gertsdatter 6 år.
4. Anne Kirstine Gertsdatter 5 år.
5. Anne Marie Gertsdatter 2 år.
FM: Afdødes stedfar Jesper Christensen i Selling. Senere Niels Mortensen, gårdmand i Houlbjerg.
Skifte efter Mariane Jensdatter af 20.4.1826 nr. 1248.

1109. Christen Danielsen, gårdmand i Tjærbæk, Houlbjerg sogn. 8.10.1819, fol. 167b, 175, 178b.
E: Ellen Mortensdatter LV: Niels Mortensen i Houlbjerg. B:
1. Birthe Marie Christensdatter 26 år, ugift, hjemme på stedet.
2. Daniel Christensen 16 år, hjemme på stedet.
FM: Jens Sørensen i Tjærbæk, Houlbjerg sogn.

1110. Jens Sørensen Bak, smed i Koudal. 5.11.1819, fol. 171b.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Christensen, gårdmand i Aldrup. B:
1. Søren Jensen, smed i Grensten.
2. Jens Jensen, styrmand. Vides ikke hvor er. Har engang været i København.
3. Mariane Jensdatter g.m. Gregers Pedersen boende på Frisholt mark.

1111. Dorthe Kathrine Christensdatter. 18.11.1819, fol. 172b, 176b.
E: Peder Pedersen i Tind.
Børn af hendes første ægteskab med Thomas Jensen:
1. Christen Thomasen 30 år.
2. Jens Thomasen 26 år, i Vellev.
3. Karen Thomasdatter 32 år g.m. Thomas Thomasen i Danstrup.
Børn af hendes 2. ægteskab med enkemanden:
4. Peder Pedersen 20 år, tjener i Gerning.
5. Laurids Pedersen 16 år, hjemme på stedet.
6. Thomas Pedersen 14 år, hjemme på stedet.
7. Edel Kirstine Pedersdatter 18 år, hjemme på stedet.
FM: Peder Pedersen, husmand i Gerning.

1112. Udgår.

1113. Johanne Pedersdatter. 30.11.1819, fol.174, 181b.
E: Søren Jensen Skiemt i Aidt. B:
1. Jens Sørensen 28 år, tjener i Svejstrup.
2. Simon Sørensen 22 år, hjemme på stedet.
3. Peder Sørensen 15 år, tjener i Houlbjerg.
4. Anne Sørensdatter 26 år, hjemme på stedet.
5. Maren Sørensdatter 20 år, Tjener i Værum.
6. Anne Johanne 11 år, hjemme på stedet.
FM: Afdødes bror Peder Pedersen, husmand i Gerning.
Skifte efter Søren Jensen Skiemt af 25.2.1828 nr. 1272.

1114. Jens Madsen i Vellev. 2.12.1819, fol.177b. B:
E: Sidsel Christensdatter. L.V. Thomas Kræmer.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Sørensdatter:
1. Mads Jensen.
2. Maren Jensdatter g.m. Jens Christensen, husmand i Vellev.
Hans børn i sidste ægteskab med enken:
3. Søren Jensen 23 år, hjemme på stedet.
4. Bodil Jensdatter, besidder af faderens afståede gård.
5. Maren Jensdatter, ugift.
6. Kirsten Jensdatter, ugift.
7. Jens Jensen 15 år.
FM: Søren Bundgaard, udflytter gårdmand i Vellev.
Skifte efter Anne Sørensdatter af 5.7.1786 nr. 548.

1115. Pige Ellen Christensdatter, tjener hos Peder Lauridsen i Haurum. 11.12.1819, fol.180. A:
1. Mor Kirsten Jensdatter.
2. Helsøster Maren Christensdatter g.m. Laurids Rasmussen, gårdmand i Lyngaa.
3. Halvbror Jens Christensen Kirkegaard, gårdmand i Haurum.
4. Halvsøster Mariane Christensdatter g.m. Simon Pedersen, udflytter af Haurum.

1116. Anders Braad, inderste i Sall. 7.1.1820, fol.183, 208b.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Jensen, sognefoged sst.
Der var oprettet et testamente mellem ægtefællerne af 24.5.1817 til fordel for den længstlevende.

1117. Inger Henrichsdatter. 24.1.1820, fol.184.
E: Niels Mogensen, gårdmand i Gerning. B:
1. Oluf Nielsdatter 7½ år.
2. Kirsten Nielsdatter 9 år.
3. Karen Marie Nielsdatter 5½ år.
4. Maren Nielsdatter 4 år.
5. Christine Nielsdatter 2 år.
6. Inger Nielsdatter 1 måned.
FM: Skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev.

1118. Pige Anne Sørensdatter i Aptrup. 25.1.1820, fol.186, 209b. A:
1. Mor Mette Nielsdatter.
2. Bror Christian Sørensen 28 år.
3. Bror Niels Sørensen 26 år.
4. Bror Jens Sørensen 22 år.
5. Søster Maren Sørensdatter 19 år.
FM: Jørgen Terkelsen, indsidder i Aptrup. Senere Mads Pedersen, aftægtsmand sst.

1119. Jens Mortensen, gårdmand og sognefoged i Houlbjerg. 28.2.1820, fol. 186b, 188, 193, 194.
E: Anne Sørensdatter. LV: Nellemann i Nymølle. B:
1. Morten Jensen 15 år.
2. Søren Jensen 13 år.
3. Bodil Marie Jensdatter 20 år.
4. Maren Jensdatter 18 år.
FM: Niels Mortensen af Houlbjerg.

1120. Laurids Bundgaard i Sall. 2.3.1820, fol.188.
E: Sidsel Mogensdatter. LV: Peder Aagaard i Sall. B:
1. Niels Lauridsen 13 år, hjemme på stedet.
2. Mogens Lauridsen 9 år, hjemme på stedet.
3. Michel Lauridsen 2 år, hjemme på stedet.
4. Mette Lauridsdatter 15 år, hjemme på stedet.
5. Else Lauridsdatter 11 år, hjemme på stedet.
6. Øllegaard Lauridsdatter 5 år, hjemme på stedet.
FM: Christen Jensen, gårdmand i Haurum.

1121. Thomas Michelsen, gårdfæster i Nøddelund. 9.3.1820, fol.189, 200.
E: Karen Pedersdatter. LV: Søren Kirkegaard, gårdmand i Nøddelund. B:
1. Karen Thomasdatter 11 år.
2. Peder Thomasen 9 år.
3. Christen Thomasen 6 år.
4. Karen Marie Thomasdatter 2½ år.
FM: Afdødes bror Christen Michelsen i Nøddelund.
Enken blev g.m. Jens Kieldsen.

1122. Peder Nielsen, gårdfæster i Gerning. 10.3.1820, fol. 191, 205b, 207.
E: Maren Christensdatter. LV: Aksel Friderichsen, sognefoged i Tind.
Hans børn af 1. ægteskab med Karen Christensdatter:
1. Inger Pedersdatter g.m. Søren Jensen Snedker i Aldrup skovhus. Død og efterladt:
a. Jens Sørensen 21 år.
b. Claus Sørensen 18 år.
c. Anne Sørensdatter 16 år.
d. Karen Sørensdatter 14 år.
e. Peder Sørensen 12 år.
2. Anne Pedersdatter g.m. mølleren i Thorsø mølle.
3. Karen Pedersdatter. Enke efter Thomas Michelsen i Nøddelund. Hun blev senere g.m. Jens Kieldsen af Nøddelund.
4. Niels Pedersen, husmand ved Tostrup.
Børn af sidste ægteskab med enken:
5. Niels Pedersen 26 år, hjemme på stedet, senere i Gerning, ugift.
6. Laurids Pedersen 22½ år, hjemme på stedet.
7. Karen Pedersdatter 20 år, tjener i Aldrup skovhus.
8. Sidsel Pedersdatter 16½ år, hjemme på stedet.
FM: Afdødes bror Søren Nielsen Kirkegaard i Nøddelund.
Skifte efter afdødes søn Niels Pedersen i Gerning af 17.12.1821 nr. 1165.

1123. Mette Nielsdatter i Aptrup. 5.5.1820, fol.194b, 210.
Hendes børn i ægteskab med Søren Christiansen:
1. Christian Sørensen 28 år.
2. Niels Sørensen 26 år.
3. Jens Sørensen 22 år.
4. Maren Sørensdatter 20 år.
Skifte efter Søren Christiansen af 7.12.1818 nr. 1089.
Skifte efter datteren Anne Sørensdatter af 25.1.1820 nr. 1118.
FM: Mads Pedersen af Aptrup.

1124. Pige Bodil Jensdatter i Haurum. 3.6.1820, fol. 195, 210b. .A:
1. Mor Maren Pedersdatter.
2. Bror Peder Jensen Fog, gårdmand i Haurum.
3. Søster Sidsel Jensdatter gift i Hammel.
4. Søster Karen Jensdatter gift i Torup.
5. Søster Anne Jensdatter i Haurum, ugift.
FM: Niels Mondrup.
6. Søster Maren Jensdatter, ugift i Haurum. Senere nævnes hun som enke.
FM: Bror Peder Fog.

1125. Maren Jensdatter. 10.7.1820, fol. 195b.
E: Niels Iversen, husmand i Haurum. B:
1. Iver Nielsen 10 år.
2. Jens Nielsen 5 år.
FM: Jens Christensen i Haurum.
Skifte efter Niels Iversen af 10.3.1830 nr. 1317.

1126. Sophie Magdalene Drachmann. 17.7.1820, fol. 197b.
E: Peder Jensen hos sin fader Jens Pedersen i Borridsø. B:
1. Poul Pedersen 4 uger.
FM: Afdødes søsters mand skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev.
Afdøde var datter af møller Poul Drachmann i Katvad mølle.

1127. Ungkarl Jens Christensen i Vejerslev. 18.7.1820, fol. 199. A:
1. Helbror Christen Christensen.
2. Helsøster Else Marie Christensdatter, enke.
LV: Hendes morbror Niels Jensen i Ellerup.
3. Helsøster Anne Christensdatter g.m. Thomas Jensen i Gjern.
4. Halvbror Peder Christensen.
5. Halvbror Poul Christensen.
6. Halvsøster Gitte Christensdatter.
7. Halvsøster Kirsten Christensdatter.

1128. Christen Michelsen, husmand i Houlbjerg. 9.9.1820, fol. 201, 202, 281b, 282b, 283b.
E: Birthe Christensdatter. LV: Søren Sørensen Hjulgaard sst. B:
1. Michel Christensen.
2. Michel Christensen. Bortrejst for mange år siden. Bopæl ukendt.
3. Mette Christensdatter g.m. Markus Daglejer i Randers.
4. Karen Christensdatter, ugift, opholder sig på Sjælland.

1129. Jens Nielsen, gårdfæster i Amstrup. 11.10.1820, fol. 202b.
E: Inger Christensdatter. Kurator: Deres søn Niels Jensen i Amstrup.
Enken fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Skifte efter Inger Christensdatter af 25.9.1840 nr. 1595.

1130. Ellen Jensdatter. 16.10.1820, fol. 203, 204b.
E: Rasmus Jensen i Amstrup. B:
1. Maren Rasmusdatter 17 år.
2. Jens Rasmussen 15 år.
3. Søren Rasmussen 10 år.
FM: Thomas Pedersen, gårdfæster i Holm.

1131. Ungkarl Laurids Pedersen i Gerning. 17.10.1820, fol.206b.
Arvingerne nævnt under skifte nr. 1122. Intet at arve.

1132. Jens Knudsen, aftægtsmand i Sall. 31.10.1820, fol. 208b, 209. B:
1. Else Jensdatter, ugift.
2. Kirsten Jensdatter g.m. Søren Kudsk i Sall.
3. Maren Jensdatter g.m. Laurids Jørgensen i Sall.
FM: Christen Jensen, gårdmand i Sall.

1133. Jens Skiemt, skovfoged i Haurum. 8.11.1820, fol. 211b, 223b, 225.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Pastor Breinholm i Niær.
Børn af hans 1. ægteskab
1. Johan Jensen 21 år.
2. Jens Jensen 13 år, hjemme på stedet.
3. Maren Jensdatter 8 år, hjemme på stedet.
Børn af sidste ægteskab med enken:
4. Sara Jensen 3 år
5. Birthe Marie Jensdatter.
FM: Wiinholt, overførster fra Kragelund.

1134. Maren Mogensdatter. 13.11.1820, fol. 213, 214.
E: Thomas Jensen Holm i Amstrup.
Der blev fremvist testamente af 6.10.1819 til fordel for den længstlevende.
Skifte efter Thomas Jensen Holm af 21.5.1822 nr. 1171.

1135. Birgitte Kathrine Ulrich Thomsen, født Cadovius. 16.11.1820, fol.213, 215, 230b, 231b, 262.
Enke efter skovridder Thomsen på Frijsendal. B:
1. Jens Thomsen 32 år, opholder sig på Sjælland.
2. Nicolaj Peder Christian Thomsen 25 år, i Malmø.
3. Annike Marie Thomsen, ugift.
4. Edel Kirstine Thomsen g.m. Anthony på Østergaard.
Værge: Forpagter Seitz på Frijsendal.

1136. Anders Joensen i Koudal. 7.12.1820, fol.219b, 227b, 258b, 260..
Hans børn med Kirsten Nielsdatter:
1. Joen Andersen, i Viborg. Død og efterladt:
a. Andreas Joensen 8 år.
2. Niels Andersen, hjemme på stedet.
3. Jens Andersen, hjemme på stedet.
4. Bodil Marie Andersdatter g.m. (Andreas) Veiman, gartner på Stenalt.
5. Kirsten Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Koudal.
6. Anne Bolene Andersdatter g.m. Peder Christensen Snedker, overtog stedet.
7. Nicoline Andersdatter g.m. Knud Andersen Dragstrup i Vivild. Død og efterladt:
a. Kirsten Marie Knudsdatter, der opholdt sig hos sin fader.
Skifte efter Kirsten Nielsdatter af 17.12.1818 nr. 1093.

1137. Ungkarl Niels Andersen i Koudal. 10.1.1821, fol. 228b, 256, 259b, 260b. A:
1. Bror Joen Andersen, i Viborg. Død og efterladt:
a. Andreas Joensen.
2. Bror Jens Andersen af Koudal.
3. Søster Bodil Marie Andersdatter g.m. Knud Andersen Dragstrup af Vivild.
4. Søster Kirsten Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Koudal.
5. Søster Anne Bolene Andersdatter g.m. Peder Snedker i Koudal.
Kurator og tilsynsværge: Provst Borgen i Hvorslev.

1138. Karen Mogensdatter i Hvorslev. 12.1.1821, fol. 229, 233, 253.
Enke efter Jens Christensen Væsel. B:
1. Christen Jensen, der har gården.
2. Mogens Jensen 29 år, tjener hos broderen.
3. Anne Jensdatter. Død og efterladt:
a. Jens Sørensen 18 år, tjener i Amstrup.
b. Niels Sørensen 16 år, tjener hos Laurids Sørensen i Aldrup.
c. Bodil Sørensdatter 13 år, hos Jens Christensen i Hvorslev.
d. Karen Marie Rasmusdatter 11 år, hos sin fader Rasmus Mogensen i Sahl.
Tilsynsværge. Laurids Søegaard i Aldrup.
4. Else Jensdatter g.m. Jens Christensen, gårdmand i Hvorslev.
En søn født uden for ægteskab:
5. Christen Nielsen 48 år, tosset og er almisselem i Hjermind sogn.
Datteren Anne Jensdatter gift 1. gang med Søren Nielsen i Sahl.

1139. Peder Andersen, husmand i Danstrup. 17.1.1821, fol. 229b. 235, 275b.
E: Edel Jensdatter. LV: B:
1. Anders Pedersen, hjemme på stedet.
2. Laurids Pedersen.
3. Jens Pedersen.
4. Niels Pedersen
5. Maren Pedersdatter.
6. Anne Pedersdatter. Død og efterladt:
a. Peder Jensen i Stærkjær 14 år.
FM: Anders Pedersen.

1140. Karen Pedersdatter. 24.1.1821, fol. 230.
E: Niels Pedersen i Sall. B:
1. Mariane Nielsdatter 21 år.
FM: Jørgen Kræmmer sst.

1141. Ugift Anne Marie Anchersen i Hvorslev. 13.2.1821, fol. 234, 237, 255, 257b. A:
1. Helbror Søren Amdisen i Vellev.
2. Halvbrors søn degnen Amdi Jensen i Vellev.
3. Brorsøn Amdi Amdisen i Hvorslev.
4. Broderdatter Inger ? g.m. Niels Mogensen, gårdmand i Gerning. Død og efterladt:
a. Oluf Nielsen.
b. Kirsten Nielsdatter.
c. Karen Marie Nielsdatter.
d. Maren Nielsdatter.
e. Christine Nielsdatter.
f. Inger Nielsdatter.
Degnen Amdisen fremlagde et testamente af 22.4.1820.

1142. Jens Jensen, gårdmand i Gerning. 13.2.1821, fol. 235b, 246.
E: Marie Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Magaard, gårdmand i Vellev.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Karen Nielsdatter:
1. Karen Jensdatter, enke i Skorup.
LV: Laurids Nielsen, gårdmand i Skorup.
Børn af sidste ægteskab med enken:
2. Niels Jensen 29 år.
3. Jens Jensen 26 år, bor i Iller.
4. Anne Kathrine Jensdatter, ugift, hjemme på stedet.
FM: Rasmus Christensen, gårdmand i Tind.
Skifte efter Karen Nielsdatter af 5.5.1786 nr. 541.

1143. Karen Pedersdatter. 15.2.1821, fol. 238.
E: Niels Naad, indsidder i Sall. B.
1. Maren Nielsdatter.
FM: Jørgen Kræmer, gårdmand sst.

1144. Ugift Bodil Jensdatter i Vellev. 8.3.1821, fol. 239, 244b, 258. B:
1. Søn Jens Pedersen.
FM: Jens Christensen i Tostrup.

1145. Anne Andersdatter. 13.3.1821, fol. 240, 242b.
E: Jens Poulsen, gårdmand i Haurum. A:
1. Mor Gertrud Lauridsdatter g.m. Christen Madsen i Nisset.
2. Bror Anders Andersen i Vejlby ved Aarhus.
3. Søster Karen Andersdatter g.m. Peder Jensen i Vejlby ved Aarhus.
4. Bror Laurids Andersen i Vinderslev.
5. Peder Andersen i Grønbæk. Død og efterladt:
a. Anders Pedersen 7 år.
b. Peder Pedersen 2 år.
c. ? Pedersen 4 år.
d. Jensine Pedersen 2 år.
6. Søster Maren Andersdatter g.m. Jens Jepsen i Illerhuse.

1146. Gårdmand Jens Hansen og hustru Edel Sørensdatter i Thorsø. 28.3.1821, fol. 241, 280.
Hans barn af et tidl. ægteskab:
1. Elise Jensdatter g.m. Thomas Sørensen i Borridsø. Død og efterladt 3 børn.
Børn af sidste ægteskab med enken:
2. Hans Jensen i Skjød.
3. Søren Jensen, hjemme på stedet.
4. Birthe Kirstine Jensdatter.
FM: Hans Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
Skifte efter Elise Jensdatter af 3.8.1815 nr. 1060.

1147. Peder Pedersen Degn, gårdmand i Hvorslev. 5.4.1821, fol. 242, 247, 268, 318b, 320. A:
E: Abelone Simonsdatter. LV: Hans Hansen i Tostrup.
1. Bror Søren Brundt i Bøgeskov. Død efter første skifteforretning uden at efterlade sig børn.
2. Søster Mette Pedersdatter i Tange færgehus.
3. Bror Christen Brundt i Bøgeskov. Død og efterladt sig 4 børn.
4. Bror Niels Pedersen Brundt, gårdmand i Sahl.
5. Halvbror Jens Brundt i Sahl.
6. Halvbror Peder Pedersen Brundt g.m. Abelone Henrichsdatter i Sahl. Testamente fol. 248b.
7. Halvbror Rasmus Brundt. Død og efterladt 6 børn.
8. Halvsøster Anne Pedersdatter i Kalundborg. Død og efterladt sig børn.

1148. Peder Andersen, indsidder i Vejerslev. 4.7.1821, fol. 249, 274.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Jens Christensen, gårdmand sst. B:
1. Anders Pedersen 6 år.
2. Søren Pedersen 4 år.
3. Jens Pedersen 2½ år.
4. Anne Kirstine Pedersdatter 1 år.
FM: Laurids Andersen, husmand i Gullev.

1149. Rasmus Pedersen Smed, gårdfæster i Vrangstrup udflyttergård. 7.7.1821, fol.249b, 279, 281.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Mondrup i Haurum. B:
1. Jens Rasmussen 23 år.
2. Peder Rasmussen 21 år.
3. Niels Rasmussen 19 år.
4. Morten Rasmussen 8 år.
5. Maren Rasmusdatter g.m. Therkild Nielsen, gårdmand i Mondrup.
FM: Beskikket Niels Jensen, gårdmand i Lyngaa.
Enken blev gift med Peder Christensen.
Skifte efter Karen Jensdatter af 26.6.1826 nr. 1251.

1150. Hans Sørensen, gårdmand i Hvorslev. 13.7.1821, fol. 250b, 253b.
E: Anne Kathrine Rasmusdatter. LV: Degnen Amdisen sst. B:
1. Rasmus Hansen 5 år.
2. Peder Hansen 1 år.
FM: Rasmus Johansen, husmand i Hvorslev.
Enken blev gift med Søren Sørensen.
Skifte efter sønnen Peder af 17.4.1822 nr. 1169.

1151. Maren Jensdatter. 13.7.1821, fol. 251b, 254b.
E: Christian Jensen, husmand i Hvorslev. B:
1. Anne Christiansdatter 1½ år.
FM: Mads Jensen sst.

1152. Jens Sørensen Bak i Koudal. 19.7.1821, fol. 252b, 257, 257b.
E: ?. LV: Søren Christensen i Aldrup. B:
1. Jens Jensen Bak, styrmand i København.
2. Søren Jensen.
3. Marianne Jensdatter, gift.

1153. Kirsten Sørensdatter. 7.4.1821, fol. 256b.
E: Peder Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

1154. Maren Christensdatter i Vellev. 24.8.1821, fol. 261.
Enke efter Jens Hvid. B:
1. Jens Jensen, gårdmand i Stevnstrup 40 år.
2. Christen Jensen, husmand i Vellev 30 år.
3. Maren Jensdatter 42 år, ugift.
Dødsanmeldelse efter Jens Jensen Hvid af 6.9.1811 nr. 994.

1155. Kirsten Madsdatter. 24.8.1821, fol. 261.
E: Peder Steffensen, i Vellev. B.
1. Mads Pedersen, gårdmand sst.
2. Steffen Pedersen 40 år.
3. Thomas Pedersen, gårdmand i Amstrup.
4. Karen Pedersdatter g.m. Søren Møller i Gjern.
5. Maren Pedersdatter g.m. Søren Hansen i Vellev.
6. Anne Pedersdatter 49 år, ugift.
FM: Søren Hansen i Vellev.
Skifte efter Peder Steffensen af 24.2.1812 nr. 1010.

1156. Jens Kieldsen, gårdfæster i Nøddelund. 26.10.1821, fol. 266, 278b, 333b, 335.
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Sørensen i Gullev. B:
1. Thomas Jensen.
FM: Niels Pedersen i Tostrup.
Enken blev gift med Niels Nielsen.

1157. Ugift Maren Nielsdatter i Gerning. 26.10.1821, fol. 267b, 277.
1. Hendes datter Mariane Mouritsdatter ½ år.
FM: Afdødes far Niels Thøgersen i Gerning.

1158. Andreas Aaboe i Hvorslevgaard. 26.10.1821, fol. 268, 276b. A:
Søn af afdøde Jens Aaboe og hustru Kirsten Sørensdatter.
1. Bror Konstantinus Aaboe 14 år.
2. Bror Søren Aaboe 11 år.
3. Søster Anne Marie Aaboe 8 år.
Skifte efter Jens Aaboe af 4.4.1816 nr. 1067.

1159. Abelone Nielsdatter i Thorsølund. 6.11.121, fol. 269, 274, 275. A:
1. Mor Mariane Jensdatter. LV: Jens Skytte, gårdmand i Thorsø.
2. Bror Jens Nielsen, gårdmand i Grølsted.
3. Søster Kirsten Marie Nielsdatter g.m. Mogens Jensen, gårdmand i Skjoldelev.

1160. Michel Jørgensen, husmand i Vrangstrup. 15.11.1821, fol. 269b, 271b.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Pedersen sst. A:
1. Bror Hans Henrik Jørgensen i Haurum.
2. Bror Jens Jørgensen i Granslev. Død og efterladt:
a. Jørgen Jensen 24 år.
b. Niels Jensen 23 år.
c. Søren Jensen 20 år.
d. Gert Jensen 15 år.
e. Anne Kirstine Jensdatter 17 år.
FM: Peder Thomasen i Haurum.
3. Søster Maren Jørgensdatter g.m. Peder Thomsen i Haurum.
4. Søster Ingeborg Jørgensdatter. Død og efterladt:
a. Peder Pedersen i Granslev.

1161. Laurids Jensen Bonde, gårdfæster i Bøstrup. 15.11.1821, fol. 270, 272b.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Abraham Thomsen i Vrangstrup. B:
1. Jens Lauridsen 23 år, hjemme på stedet.
2. Søren Lauridsen 19 år, hjemme på stedet.
3. Jens Lauridsen 17 år, i Bøstrup mølle.
4. Christen Lauridsen 12 år, hjemme på stedet.
5. Mette Marie Lauridsdatter 14 år, hjemme på stedet.
6. Maren Lauridsdatter 6 år, hjemme på stedet.
FM: Jens Smed, gårdmand i Tostrup.

1162. Inger Kathrine Joensdatter i Koudal. 24.11.1821, fol. 270b, 281b, 283, 325, 326.
Enke efter møller (Poul) Schmidt (i Randers). A:
1. Bror Jens Joensen i Hede mølle. Død og efterladt:
a. Joen Møller.
2. Bror Anders Joensen i Koudal. Død og efterladt:
a. Joen Andersen i Ungstrup. Død og efterladt:
2a1 Andreas Joensen 8 år.
b. Jens Andersen 23 år i Koudal.
c. Bodil Marie Andersdatter g.m. gartner Vejman på Stenalt.
d. Kirstine Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Koudal.
e. Nicoline Andersdatter. Død og efterladt:
a. Kirsten Marie i Vivild 3 år.
f. Anne Bolene Andersdatter g.m. Peder Christensen i Koudal.
3. Søster Anne Marie Joensdatter i Hvorslevgaard. Død og efterladt:
a. Jens Aabo. Død og efterladt:
3a1. Konstantin Aabo.
3a2. Søren Aabo.
3a3. Andreas Aabo. Død.
3a4. Anne Marie Aabo.
b. Ingeborg Aabo g.m. pastor Berg på Fyn.
c. Kirstine Aabo, ugift, skal på sst.
d. Anne Aabo, ? hos komtesse Scheel på Gammel Estrup.
e. Anne Dorthe Aabo g.m. hjulmager Schoengelberg I Hobro.

1163. Anne Jensdatter i Thorsø. 10.12.1821, fol.273b.
Enke efter Bent Andersen. Hans børn arvede hende.
1. Niels Bentsen.
2. Mariane Bentsdatter 37 år.
FM: Jens Michelsen, sognefoged i Thorsølund.

1164. Anne Pedersdatter. 14.12.1821, fol. 275, 284b, 287.
E: Niels Jacobsen, husmand i Houlbjerg. A:
1. Bror Peder Pedersen 61 år, gårdmand i Granslev.
2. Bror Rasmus Pedersen i Granslev. Død og efterladt enken Kirstine Michelsdatter.
3. Søster Else Pedersdatter 70 år, enke i Svejstrup.
4. Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen, aftægtsmand i Houlbjerg.
5. Maren Pedersdatter g.m. Niels Kirkegaard, husmand i Granslev.
6. Karen Pedersdatter i Granslev. Død og efterladt:
a. Maren Jensdatter i Granslev. Død og efterladt:
6a1. Peder Pedersen 12 år.
6a2. Karen Pedersdatter 8 år.

1165. Ungkarl Niels Pedersen i Gerning. 17.12.1821, fol. 277b. A:
1. Mor Maren Christensdatter, enke efter Peder Nielsen I Gerning.
2. Halvbror Niels Pedersen, husmand i Tostrup.
3. Helsøster Karen Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Gerning.
4. Helsøster Sidsel Pedersdatter 18 år.
5. Halvsøster Inger Pedersdatter g.m. Søren Snedker i Aldrup. Død og efterladt:
a. Jens Sørensen 23 år.
b. Claus Sørensen 20 år.
c. Peder Sørensen 13 år.
d. Anne Sørensdatter 17 år.
e. Karen Sørensdatter 15 år.
6. Halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Christensen i Thorsø mølle.
7. Halvsøster Karen Pedersdatter, enke efter Jens Kjeldsen i Nøddelund.
Skifte efter afdødes far Peder Nielsen af 10.3.1820 nr. 1122.

1166. Christen Pedersen, aftægtsmand i Borre. 24.12.1821, fol. 284, 285b.
Enke: ? LV: Munch af Borre. A:
1. Bror Villum Pedersen i Gødvad.
2. Søster Anne Pedersdatter, enke efter Jens Madsen, drejer i Frausing.
LV: Mads Jensen, gårdmand i Frausing.

1167. Laurids skovfoged i Sall. 28.1.1822, fol. 285b, 288.
E: Anne Kathrine Jacobsdatter. LV: Jørgen Kræmer i Sall. B:
1. Søren Lauridsen Ladefoged.
2. Anne Kathrine Lauridsdatter g.m. Søren Pedersen i Sall.
3. Bodil Lauridsdatter g.m. Poul Christensen, tjener i Gjern præstegaard.

1168. Jens Olufsen og hustru Anne Rasmusdatter i Houlbjerg. 15.4.1822, fol. 288b, 290b, 322, 323b. A:
På Jens Olufsens side:
1. Søster Mette Marie Olufsdatter gift i Randers. Død og efterladt:
a. Anne Marie g.m. Søren Lykke, aftægtsmand i Værum.
2. Søster Maren Olufsdatter, enke efter Jens Clausen i Randers.
3. Søster Mette Olufsdatter g.m. Jens Lerbjerg i Vellev. Død og efterladt 2 døtre.
a. Anne Kirstine gift med Niels Nielsen Rytter, gårdmand i Grundfør.
b. Karen Marie gift med Peder Nielsen, husmand i Grundfør.
På Anne Rasmusdatters side:
2. Bror Rasmus Rasmussen i Romalt. Død og efterladt en søn Rasmus, der er død uden arvinger.
3. Halvbror Niels Rasmussen Thor i Kristrup. Død og efterladt:
a. Jens Nielsen Thor, husmand i Kristrup.
b. Rasmus Nielsen Thor i Hastrup, ugift.
c. Marianne Nielsdatter 19 år

1169. Barn Peder Hansen i Hvorslev. 17.4.1822, fol. 289. A:
1. Mor Kathrine Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen.
2. Bror Rasmus Hansen 5 år.
FM: Rasmus Johansen, husmand i Hvorslev.
Skifte efter afdødes far Hans Sørensen af 13.7.1821 nr. 1150.

1170. Erhard Jensen West i Overmølle. 20.5.1822, fol. 289b, 292, 294, 296, 300b, 302.
E: Mette Marie Madsdatter. LV: Jens Møller i Granslev mølle. B:
1. Jensine Erhardsdatter 13 år.
2. Else Elisabeth Erhardsdatter 11 år.
FM: Peder Møller i Røde mølle.

1171. Thomas Jensen Holm, aftægtsmand i Amstrup. 21.5.1822, fol. 295, 296, 297, 298.
Thomas Jensen Holms arvinger:
1. Mor Ellen Thomasdatter i Vellev.
2. Bror Jens Pedersen Holm i Vistrup.
3. Søster Karen Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen i Futting.
4. Søster Kirsten Pedersdatter, ugift, opholdet sig i Vellev.
5. Søster Birthe Pedersdatter, ugift, opholder sig i Amstrup.
Maren Mogensdatters arvinger:
6. Søster Bodil Mogensdatter. Død og efterladt:
a. Mogens Madsen i Langaa.
b. Kirsten Madsen g.m. Rasmus Jensen i Amstrup.
c. Anne Madsdatter g.m. Søren Madsen i Langaa.
7. Søster Anne Mogensdatter. Død og efterladt:
a. Christen Christensen, tjener i Torup.
Skifte efter afdødes hustru Maren Mogensdatter af 13.11.1820 nr. 1134.

1172. Christen Jensen Tapdrup, indsidder i Hvorslev. 23.6.1822, fol. 299, 299b, 301b.
E: Anne Sørensdatter. LV: Kirkesanger Amdisen sst.
Hans barn af et tidl. ægteskab:
1. Kirstine Christensdatter g.m. Søren Sørensen i Grølsted.

1173. Christen Pedersen og hustru Anne Christensdatter i Houlbjerg.
Oprettet et testamente af 12.1.1822.

1174. Jens Sørensen i Aptrup. 16.12.1822, fol. 335. B:
1. Søren Jensen 26 år.
2. Christen Jensen 22 år.
3. Niels Jensen 11 år.
4. Peder Jensen 10. år.
5. Maren Jensdatter g.m. Søren Pedersen, gårdmand i Aptrup.
FM: Peder Sørensen i Aptrup.
Afdøde havde været svagelig og vanfør og havde for et års tid siden overladt sønnen Søren sin ejendom

1175. Thomas Jensen Holm, aftægtsmand i Amstrup. 21.5.1822, fol. 295, 296, 297, 298, 319b, 343, 345, 345b.
Thomas Jensen Holms arvinger:
1. Mor Ellen Thomasdatter i Vellev.
2. Bror Jens Pedersen Holm i Vistrup.
3. Søster Karen Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen i Futting.
4. Søster Kirsten Pedersdatter, ugift, opholdet sig i Vellev.
5. Søster Birthe Pedersdatter, ugift, opholder sig i Amstrup.
Maren Mogensdatters arvinger:
6. Søster Bodil Mogensdatter. Død og efterladt:
a. Mogens Madsen i Langaa.
b. Kirsten Madsen g.m. Rasmus Jensen i Amstrup.
c. Anne Madsdatter g.m. Søren Madsen i Langaa.
7. Søster Anne Mogensdatter. Død og efterladt:
a. Christen Christensen, tjener i Torup.
Skifte efter afdødes hustru Maren Mogensdatter af 13.11.1820 nr. 1134.

1176. Christen Jensen Tapdrup, indsidder i Hvorslev. 23.6.1822, fol. 299, 299b, 301b.
E: Anne Sørensdatter. LV: Kirkesanger Amdisen sst.
Hans barn af et tidl. ægteskab:
1. Kirstine Christensdatter g.m. Søren Sørensen i Grølsted.

1177. Søren Sørensen Leth hos sin broder Michel Leth i Aidt. ?.8.1822, fol. 302b, 304b, 305b, 335d, 341b, 386, 386b, 413, (1825-1832 fol. 4b, 23) A:
1. Bror: Anders Sørensen Leth.
2. Børn af afdødes bror Michel Sørensen:
a. Jens Michelsen 14 år.
b. Søren Michelsen 11 år.
c. Sidsel Michelsdatter 13 år.
d. Kirsten Michelsdatter 9 år.

1178. Christen Munch, snedker i Østergaard. ?.8.1822, fol.302b, 305, 306b, 344, 345b.. A:
1. Bror Christian Edvard Munch. Død og efterladt:
a. Christopher Anthony på Østergaard.
b. Jacob Rosborg på Skjern
2. Søster Mad. Høst i Svenstrup.
3. Søster Mette Munch, enke efter Laurids Pedersen i Sjørring.
4. Halvsøster Julia. Død og efterladt:
a. Christopher Madsen på ? i Vendsyssel.

1179. Claus Nielsen, aftægtsmand i Aldrup skovhus. 13.8.1822, fol. 303. 306b, 308, 355, 357, 358.
Tidl. gift med Anne Jensdatter. Der var et testamente mellem dem.
Claus Nielsens arvinger:
1. Bror Thomas Nielsen. Død og efterladt:
a. Niels Thomasen i Sahl.
b. Niels Thomasen Kirkegaard i Randers / Sørvad mark.
c. Kirsten Thomasen g.m. N. Nielsen på Askildrup mark.
2. Bror Niels Kirkegaard i Gerning. Død og efterladt:
a. Niels Nielsen Kirkegaard i Randers.
3. Bror Peder Kirkegaard i Gerning. Død og efterladt:
1. ægteskab:
a. Niels Pedersen, husmand i Tostrup.
b. Inger Pedersdatter g.m. Søren Snedker i Aldrup. Død og efterladt:
3b1. Jens Sørensen.
3b2. Claus Sørensen.
3b3. Peder Sørensen.
3b4. Karen Sørensdatter, ugift.
3b5. Anne Sørensdatter g.m. Christen Brundt i Vistrup.
c. Anne Pedersdatter g.m. mølleren i Thorsø mølle.
2. ægteskab:
d. Karen Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Gerning.
e. Sidsel Pedersdatter g.m. Christen Thomasen i Hvorslev.
f. Karen Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Nøddelund.
4. Bror Niels Nielsen i Gerning.
5. Bror Søren Nielsen Kirkegaard i Nøddelund.
6. Søster Karen Nielsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Tind. Død og efterladt:
a. Niels Jørgensen i Gerning.
b. Niels Jørgensen i Randers.
c. Jens Jørgensen. Død og efterladt:
c1. Jørgen Jensen.
d. Maren Jørgensdatter g.m. Niels Rasmussen i Sattrup.
e. Inger Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Iller.
f. Dorthe Jørgensdatter g.m. Jens Sørensen i Tind.
Anne Jensdatters arvinger: Hun havde tidligere været g.m. Christen Rasmussen:
1. Søn Jens Christensen i Vejerslev.
2. Datter Karen Christensdatter g.m. Peder Kirkegaard i Gerning. Begge døde og efterladt:
som foran nævnt.
3. Datter Anne Christensdatter g.m. Niels Thøgersen i Gerning.
4. Datter Maren Christensdatter g.m. Peder Kirkegaard i Gerning.
Skifte efter Christen Rasmussen af 16.2.1769 nr. 331.

1180. Maren Olufsdatter hos Søren Jensen Snedker, udflytter af Borre. 21.8.1822, fol. 304, 312, 323b, 326, 327. B:
1. Anders Sørensen.
2. Oluf Sørensen.
3. Anne Sørensdatter 40 år g.m. Jens Sveistrup i Grauballe.
4. Inger Sørensdatter 38 år g.m. Peder Mørup i Ingstrup mølle.
5. Maren Sørensdatter g.m. Christen Just i Naderup.
6. Ellen Sørensdatter g.m. Søren Jensen Snedker i Borre.

1181. Else Pedersdatter. 11.10.1822, fol.312b, 339b.
E: Søren Sørensen i Bøsbro. B:
1. Søren Sørensen 11 år.
2. Hans Peder Sørensen 10 år.
3. Skak Sørensen 7 år.
4. Anne Marie Sørensdatter 13 år.
5. Mette Marie Sørensdatter 8 år.
6. Anne Sørensdatter 5 år.
7. Johanne Sørensdatter 4 år.
8. Henriette Christine Sørensdatter ¾ år.
Afdøde var datter af Peder Mogensen i Bøsbro.

1182. Simon Pedersen, udflytter af Haurum. 23.10.1822, fol. 313b, 329, 367b.
E: Marianne Christensdatter. LV: Peder Thomsen sst. B:
1. Peder Simonsen 10 år.
2. Christen Simonsen 8 år.
3. Marie Kirstine Simonsdatter 12 år.
4. Simon Simonsen 8 uger. Født efter faderens død.
FM: Afdødes bror Søren Pedersen i Haurum.
Enken var frugtsommelig.
Enken blev gift med Rasmus Nielsen.

1183. Maren Andersdatter i Haurum. 4.11.1822, fol. 315, 327b.
Enke efter Peder Jensen. B:
1. Jens Pedersen, myndig, boede til leje i et hus i Kristrup mark ved Randers.
2. Anders Pedersen, boede i nærheden af Randers.
3. Søren Pedersen 27 år, hjemme på stedet.
4. Jens Kristoffer Pedersen, soldat ved 2. jydske reg.
5. Marianne Pedersdatter 37 år g.m. Søren Horn.
6. Inger Kirstine Pedersdatter 39 år, hjemme på stedet.
7. Mette Marie Pedersdatter 19 år, tjener doktor ? ved Frijsenborg.
FM: Jørgen Jensen i Haurum.
Skifte efter Peder Jensen af 4.11.1813 nr. 1042.

1184. Ungkarl Søren Pedersen i Haurum. 5.11.1822, fol. 316b, 329b.
Johanne Sørensdatter erklærede, at han inden sin død havde givet alt, hvad han ejede, til deres datter Anne Sørensdatter 11 år, der var født uden for ægteskab.
Ved skiftesamling den 4.12.1822 blev arvingerne angivet som:
1. Søster Maren Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen i Flensted.
2. Søster Kirsten Pedersdatter, enke efter Jens Pedersen, husmand i Enslev.
3. Bror Simon Pedersen. Død og efterladt:
a. Peder Simonsen 10 år.
b. Christen Simonsen 8 år.
c. Marie Kirstine Simonsdatter 12 år.
Simon Pedersens enke var frugtsommelig.
Der blev intet at arve.

1185. Jens Pedersen Haurum, husmand i Enslev. 8.11.1822, fol. 316b, 340.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Christensen sst. B:
1. Søren Jensen 9 år.
2. Karen Jensdatter 18 år.
3. Mette Marie Jensdatter 15 år.
FM: Søren Frandsen i Vellev.

1186. Aftægtskone Maren Pedersdatter. 8.11.1822, fol. 317b, 339, 340.
E: Rasmus Rasmussen i Houlbjerg.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Nielsen:
1. Ellen Jensdatter g.m. Rasmus Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
a. Jens Rasmussen 18 år.
b. Søren Rasmussen 12 år.
c. Maren Rasmusdatter 20 år.
2. Anne Jensdatter g.m. Jens Hosager i Mariager.
3. Bodil Jensdatter g.m. Søren Jacobsen i Houlbjerg.
Skifte efter Jens Nielsen af 1.2.1797 nr. 724.

1187. Ungkarl Niels Nielsen i Gerning. 11.11.1822, fol. 318, 331, 356b. A:
1. Bror Thomas Nielsen. Død og efterladt:
a. Niels Thomasen i Sahl.
b. Niels Thomasen på Sørvad mark.
c. Kirsten Thomasdatter g.m. N. Nielsen på Askildrup mark
2. Bror Niels Kirkegaard. Død og efterladt:
a. Niels Nielsen Kirkegaard i Randers.
3. Bror Peder Kirkegaard i Gerning. Død og efterladt:
1. ægteskab:
a. Niels Pedersen, husmand i Tostrup.
b. Inger Pedersdatter (g.m. Søren Snedker i Aldrup). Død og efterladt:
3b1. Jens Sørensen.
3b2. Claus Sørensen.
3b3. Peder Sørensen.
3b4. Anne Sørensdatter gift i Vistrup.
3b4. Karen Sørensdatter, ugift.
c. Anne Pedersdatter g.m. mølleren i Thorsø mølle.
d. Karen Pedersdatter g.m. Niels Nielsen, gårdmand i Nøddelund.
2. ægteskab:
e. Karen Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Gerning.
f. Sidsel Pedersdatter g.m. Christen Thomasen i Hvorslev.
4. Bror Søren Nielsen Kirkegaard i Nøddelund.
5. Søster Karen Nielsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Tind. Død og efterladt:
a. Niels Jørgensen i Gerning.
b. Niels Jørgensen i Randers / Tind.
c. Jens Jørgensen. Død og efterladt:
c1. Jørgen Jensen.
d. Maren Jørgensdatter g.m. Niels Rasmussen i Sattrup.
e. Inger Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Iller.
f. Dorthe Jørgensdatter g.m. Jens Sørensen i Tind.

1188. Husmand Christen Braad og hustru Kirsten Nielsdatter i Hvorslev. 25.11.1822, fol. 321, 341. B:
1. Kirsten Christensen, enke efter Peder Smed i ?. LV: Laurids Søgaard i Aldrup.
2. Mariane Christensdatter 30 år.
FM: Skolelærer Amdisen i Hvorslev.

1189. Ungkarl Mads Nielsen af Enslev. 30.11.1822, fol. 324b, 342, 383b. A:
1. Mor Karen Christensdatter. LV: Søren Henrichsen sst.
2. Bror Christen Nielsen 34 år, opholdssted ukendt.
3. Bror Niels Nielsen 22 år, er i Kongens tjeneste i København.
4. Bror Peder Nielsen 19 år, tjener i Hagsholm.
5. Maren Nielsdatter g.m. Christen Christensen, skomager i Randers.

1190. Birthe Nielsdatter. 10.12.1822, fol. 332.
E: Søren (Jensen) Snedker i Aldrup. B:
1. Niels Sørensen. 9 år.
2. Søren Sørensen 8 år.
3. Christen Sørensen 7 år.
4. Inger Sørensdatter 10 år.
5. Mette Kirstine Sørensdatter 9 år.
6. Anne Sørensdatter 3 år.
7. Maren Sørensdatter 1 år.
Tilsynsværge: Jens Braad af Vistrup.
Skifte efter Søren Jensen Snedker af 5.9.1838 nr. 1551.

1191. Anne Christensdatter. 17.12.1822, fol. 337, 346, 348b, 351, 351b, 352, 353, 369b, 371b.
E: Niels Thøgersen i Gerning. B:
1. Thøger Nielsen 20 år.
2. Birthe Nielsdatter g.m. Søren Jensen Snedker i Aldrup skovhus. Død og efterladt:
a. Niels Sørensen 9 år.
b. Søren Sørensen 7 år.
c. Christen Sørensen 6 år.
d. Inger Sørensdatter 11 år.
e. Mette Kirstine Sørensdatter 10 år.
f. Anne Sørensdatter 4 år.
g. Maren Sørensdatter 1 år.
3. Anne Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Gullev.
4. Karen Nielsdatter 32 år g.m. Mourits Jensen.
5. Anne Nielsdatter g.m. Søren Nielsen i Rysholt.
6. Maren Nielsdatter. Død og efterladt:
a. Mariane (Mouritsdatter) 2 år. Hun var datter af Mourits Jensen.
Ved møde den 8.7.1823 blev oplyst, at nuværende fæster af gården var Rasmus Sørensen.

1192. Anne Nielsdatter i Hvorslev. 27.1.1823, fol. 350, 354, 354b.
E: Anders Sørensen, der opholdt sig hos sin moder i Rønge. B:
1. Søren Andersen ¾ år.
FM: Afdødes far Diderich Nielsen i Hvorslev.

1193. Pigen Karen Christensdatter i Gerning. 24.2.1823, fol. 352b, 353b, 371b. A:
1. Mor Anne Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Gullev.
2. Halvbror Søren Jensen 6 år.
3. Halvbror Niels Jensen 3 år.
4. Halvsøster Maren Jensdatter 11 år.
5. Halvsøster Anne Jensdatter ¾ år.
FM: Deres mosters mand Søren (Jensen) Snedker i Aldrup.

1194. Anne Kirstine Christensdatter. 2.4.1823, fol. 360, 369, 374.
E: Hans Hvid i Houlbjerg. B:
1. Michel Hansen 20 år.
2. Christiane Hansdatter 29 år.
FM: Mathias Christensen sst.

1195. Joen Nielsen i Houlbjerg. 2.4.1823, fol. 361b, 368b, 373b, 375.
E: Karen Michelsdatter. LV: Christen Michelsen i Nøddelund. A:
1. Bror Jens Nielsen. Død og efterladt:
a. Niels Jensen i Houlbjerg.
b. Kirsten Jensdatter g.m. Søren Michelsen, gårdmand i Houlbjerg.
2. Halvbror Niels Jensen, indsidder i Houlbjerg.
3. Halvbror Oluf Jensen på Hasle mark.
4. Halvsøster Sidsel Jensdatter g.m. Peder Norup i Nørup.

1196. Rasmus Christensen Bundgaard i Houlbjerg. 2.4.1823, fol. 362b, 382, 388, 388b, 389b.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Jensen sst. B:
1. Christen Rasmussen 13 år.
FM: Michel Brandsen i Houlbjerg.
Enken havde en søn Christen Christensen.
Skifte efter Kirsten Christensdatter af 26.6.1832 nr. 1372.

1197. Kromand Niels Christensen og hustru Karen Henrichsdatter i Sall. 5.4.1823, fol. 363b.
Der var oprettet et testamente mellem ægtefællerne af 29.12.1815 til fordel for den længstlevende.

1198. Jens Christensen, aftægtsmand i Aptrup. 7.4.1823, fol. 364b, 365.
Børn af 1. ægteskab med Else Nielsdatter:
1. Jens Jensen 30 år, tjener i Søbyvad mølle.
2. Christen Jensen i Aptrup.
3. Niels Jensen 27 år, tjener i Aabro.
4. Mette Marie Jensdatter g.m. Jens Sørensen, smed i Aptrup.
5. Anne Kirstine Jensdatter g.m. Søren Jensen i Aptrup.
Børn af 2. ægteskab med Maren Eriksdatter:
6. Erik Jensen 19 år, tjener på Søbygård.
7. Søren Jensen 13 år i Aptrup.
8. Anne Jensdatter 16 år, tjener i Aptrup.
FM: Søren Graugaard i Sall.
Skifte efter Else Nielsdatter af 18.1.1799 nr. 767.
Skifte efter Maren Eriksdatter af 8.12.1813 nr. 1046.

1199. Dorthe Pedersdatter i Vellev. 24.6.1823, fol. 366, 387, 417. A:
1. Bror Henrich Pedersen, gårdmand i Sparregaard i Vellev. B:
a. Kirsten Henrichsdatter 29 år.
b. Margrethe Henrichsdatter 24 år.
c. Frands Henrichsen. Kurator: Hans morbror Søren Frandsen, gårdmand i Vellev.
d. Jens Henrichsen.
2. Søster Maren Pedersdatter, enke efter Thomas Brorup i Vellev. FM: Amdi Jensen, degn sst.
3. Bror Jens Pedersen i Vellev. Død og efterladt:
a. Mourits Jensen.
b. Peder Jensen i Vellev.
c. Niels Jensen.
d. Karen Jensdatter g.m. Ancher Amdisen i Houlbjerg.
e. Dorthe Jensdatter 30 år, ugift.
4. Halvbror Peder Pedersen i Vellev. Død og efterladt:
a. Jens Pedersen i Vistrup.
b. Karen Pedersdatter g.m. Christen Rytter i ?
c. Kirsten Pedersdatter 40 år, ugift.
d. Dorthe Pedersdatter 38 år, tjener i Vistrup.
5. Søster Karen Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Amstrup. Død og efterladt:
a. Niels Jensen, gårdmand i Houlbjerg.
b. Kirsten Jensdatter g.m. Søren Michelsen i Houlbjerg.
6. Halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Peder Pedersen i Tind. Død og efterladt:
a. Peder Pedersen, gårdmand i Tind. Død og efterladt:
a1. Peder Pedersen, gårdmand i Tind.
a2. Anne Katrine Pedersdatter g.m. Jens Bertelsen, skolelærer i Gullev. Død og efterladt:
a2a. Maren Jensdatter 13 år.
a2b. Anne Marie Jensdatter 10 år.
Testamente af 15.8.1823

1200. Aftægtsmand Michel Madsen Skovfoged i Houlbjerg. 21.7.1823, fol. 372b, 375.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Frandsen. B:
1. Kirsten Michelsdatter g.m. Søren Christensen, husmand i Laurbjerg.
2. Maren Michelsdatter 42 år, ugift.
3. Anne Michelsdatter g.m. Niels Jensen, gårdmand i Hvorslev.
4. Mette Kirstine Michelsdatter 20 år, ugift.
5. Marie Michelsdatter g.m. Christen Jensen, husmand i Hvorslev.
6. Søren Michelsen, gårdmand her på stedet.
7. Mads Michelsen, skolelærer og kirkesanger i Vejerslev.
8. Niels Michelsen, gårdmand i Linå, Todbjerg sogn.
9. Jens Michelsen, husmand i Store Serup.
10. Christen Michelsen, ugift, tjener her på stedet.

1201. Søren (Christensen) Just, aftægtsmand i Houlbjerg. 21.7.1823, fol. 374b, 379. B:
1. Christen Sørensen. Gårdmand sst.
2. Daniel Sørensen, husmand sst.
3. Just Sørensen, myndig.
4. Rasmus Sørensen, husmand sst.
5. Peder Sørensen, myndig.
6. Maren Sørensdatter 28 år, ugift.
7. Anne Marie Sørensdatter 22 år, ugift.
Skifte efter Søren Christensen Just’ 1. hustru Maren Danielsdatter af 15.9.1791 nr. 625.
Skifte efter Søren Christensen Just’ 2. hustru Ellen Rasmusdatter af 30.9.1801 nr. 820.

1202. Ugift Jacob Lauridsen Borre og Niels Pedersen med hustru Maren Lauridsdatter , fol. 375b.
Oprettet testamente af 3.7.1820 mellem ovennævnte. Jacob Lauridsen Borre gik samtidig på aftægt hos Niels Pedersen og hustru.

1203. Jens Sørensen, gårdfæster i Amstrup. 16.9.1823, fol. 376b.
E: Maren Hansdatter. LV: Jens Hansen, selvejergårdmand i Gullev. B:
1. Søren Jensen 10 år.
2. Hans Jensen 6 år.
3. Poul Jensen 1 år.
4. Kirsten Jensdatter 9 år.
FM: Afdødes bror Christen Sørensen i Hvorslev.

1204. Simon Jensen i Hvorslev. 16.9.1823, fol. 378. A:
1. Mor Abelone Simonsdatter. LV: Thomas Vellev af Amstrup.
2. Bror Mads Jensen.
3. Maren Jensdatter g.m. Christen Jensen, husmand sst. Død og efterladt:
a. Anne Christensdatter 4 år.
Simon Jensen var født 25.4.1806.
Skifte efter faderen Jens Madsen af 15.7.1812 nr. 1014.

1205. Pige Maren Sørensdatter i Houlbjerg. 18.10.1823, fol. 379, 380. A:
1. Halvbror Christen Sørensen. Gårdmand i Houlbjerg.
2. Halvbror Daniel Sørensen, husmand i Houlbjerg.
3. Halvbror Just Sørensen, tjener i Loptrup.
4. Halvsøster Birte Sørensdatter g.m. Jens Jensen, gårdmand i Nøddelund. Død og efterladt:
a. Laurids Jensen 8 år.
5. Helbror Rasmus Sørensen, husmand og skovfoged i Houlbjerg
6. Helbror Peder Sørensen i Tostrup.
7. Helsøster Anne Marie Sørensdatter 22 år, ugift.
Skifte efter afdødes far Søren Christensen Just af 21.7.1823 nr. 1201.

1206. Enke Anne Jensdatter Led i Aptrup. 25.11.1823, fol. 380b. B:
1. Peder Sørensen, husmand i Aptrup.
2. Jens Sørensen. Død og efterladt:
a. Søren Jensen, gårdmand her på stedet.
b. Christen Jensen 20 år.
c. Niels Jensen 14 år.
d. Peder Jensen 11 år.
e. Maren Jensdatter g.m. Søren Pedersen, gårdmand i Aptrup.
FM: Peder Sørensen i Aptrup.

1207. Maren Jensdatter. 29.11.1823, fol. 381, 384, 387b, 389
E: Søren Pedersen i Aptrup. A:
1. Bror Søren Jensen Rytter i Aptrup.
2. Bror Christen Jensen, tjener hos broderen Søren i Aptrup.
3. Bror Niels Jensen 14 år.
4. Bror Peder Jensen 11 år.
FM: Deres farbror Peder Sørensen, gårdmand i Aptrup.
(Se ovenstående skifte).

1208. Pige Maren Jensdatter i Houlbjerg. 22.12.1823, fol. 382b. A:
1. Mor Anne Sørensdatter, enke. LV: Niels Mortensen i Houlbjerg.
2. Søster Bodil Marie Jensdatter g.m. Christen Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.
3. Bror Morten Jensen 18 år.
4. Bror Søren Jensen 16 år.
FM: Niels Mortensen, gårdmand i Houlbjerg.

1209. Jørgen Jørgensen i Hagsholm. 17.9.1824, fol. 390, 403b.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Madsen, sognefoged i Vellev. B:
1. Jørgen Jørgensen 24 år.
2. Anne Margrethe Jørgensdatter 27 år.
3. Anne Jørgensdatter 18 år.
FM: Niels Andersen af Laurbjerg.

1210. Jens Christensen, gårdmand i Vejerslev. 2.3.1824, fol. 391b, 394, 396b, 397, 409b. B:
1. Peder Jensen i Voel, Tvilum sogn.
2. Jens Jensen, hjemme på stedet.
Kurator: Søren Jensen Trust.
3. Jeppe Jensen i Gullev. Død og efterladt:
a. Niels Jeppesen 13 år.
b. Christen Jeppesen 8 år.
c. Anne Jeppesdatter 12 år.
d. Ellen Kirstine Jeppesdatter 6 år.
FM: Jens Hansen i Gullev.

1211. Hans Pedersen, aftægtsmand i Vrangstrup. 22.3.1824, fol. 392b, 400, 425, 427, 428, 432. A:
1. Søster Anne Pedersdatter, enke efter Christen Sølvsten i Sall.
2. Søster Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Iversen i Haurum. Død og efterladt:
a. Niels Christensen. Død og efterladt:
2a1. Niels Nielsen 26 år. På hans vegne mødte hans stedfar Peder Thomasen i Haurum.
b. Peder Christensen, aftægtsmand i Haurum.
c. Anders Christensen, tjener hos Jens Iversen i Haurum.
d. Søren Christensen i Gylling, Hads herred.
e. Maren Christensdatter g.m. Rasmus Helbo i Sall.
3. Søster Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Mondrup i Haurum. Død og efterladt:
a. Peder Jørgensen i Haurum.
b. Niels Jørgensen, tjener i Randers.
c. Jens Jørgensen, tjener i Randers.
d. Anne Jørgensdatter g.m. Søren Madsen i Haurum.
e. Anne Marie Jørgensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Houlbjerg.

1212. Maren Rasmusdatter. 29.4.1824, 402, 404, 407, 407b, 415.
E: Jens Andersen Bødker, fæstegårdmand i Nøddelund, Gullev sogn.
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Rasmus Rasmussen:
1. Anne Rasmusdatter g.m. købmand Appel i Randers. Død og efterladt:
a. Bendiks 6 år.
b. Marianne 10 år.
c. Anne Sophie 12 år.
Tilsynsværge: Christen Rasmussen, gårdmand i Nøddelund.
Skifte efter Rasmus Rasmussen af 11.6.1793 nr. 654.

1213. Rasmus Michelsen, gårdmand i Hvorslev. 8.5.1824, fol. 402b, 411b.
E: Anne Sørensdatter. LV: Didrik Nielsen i Hvorslev.
Hans børn af 1. ægteskab med Anne Madsdatter:
1. Mads Rasmussen, gårdmand i Braarup.
2. Michel Rasmussen, husmand på Allinggaards mark.
3. Karen Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen på Braarup hede.
4. Maren Rasmusdatter g.m. Jørgen ? i Lynderup. Død og efterladt:
a. Rasmus Jørgensen 20 år i Lynderup.
b. Roer Jørgensen 18 år.
Børn af sidste ægteskab med enken Anne Sørensdatter:
5. Søren Rasmussen 29 år, hjemme på stedet.
6. Anne Rasmusdatter g.m. Jens Henrichsen i Hvorslev.

1214. Jens Frederichsen, sognefoged og gårdmand i Tungelund. 29.5.1824, fol. 405, 407b, 410b.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Pedersen i Tungelund. B:
1. Niels Jensen 2 måneder.
2. Sidsel Jensdatter 15 år.
3. Marianne Jensdatter 13 år.
4. Anne Jensdatter 10 år.
5. Karen Jensdatter 5 år.
6. Maren Jensdatter 2 år.
FM: Afdødes bror Aksel Frederichsen i Tind.
Skifte efter Maren Nielsdatter af 22.12.1835 nr. 1476.

1215. Johannes Nielsen og hustru Abelone Jensdatter Busch, fæster af Tulstrup mølle, Sall sogn.
1.6.1824, fol. 408b. Testamente af 18.4.1804 til fordel for den længstlevende.
Skifte efter Johannes Nielsen Møller af 21.4.1829 nr. 1301.

1216. Anne Kirstine Frederichsdatter. 23.6.1824, fol. 411b, 426.
E: Christen Nielsen, husmand i Sall. B:
1. Niels Christensen 8 uger.
Tilsynsværge. Jørgen Bøstrup i Sall.

1217. Kirsten Jensdatter. 14.7.1824, fol. 413b, 414b.
E: Christen Aagaard, gårdmand i Vejerslev. B:
1. Søren Christensen.
2. Jens Christensen.
3. Niels Christensen 14 år.
4. Peder Christensen 10 år.
5. Ellen Christensdatter g.m. Mads Christensen, skovfoged i Borre skovhus.
6. Anne Christensdatter g.m. Jens Jensen, gårdmand i Vejerslev.
7. Maren Christensdatter 22 år, ugift.
8. Anne Kirstine Christensdatter 20 år, ugift.
9. Karen Christensdatter 17 år.
FM: Mads Christensen, skovfoged i Borre skovhus.

1218. Kirsten Sørensdatter. 20.9.1824, fol. 419, 423, 433.
E: Jens Johansen, gårdmand i Futting. A:
1. Mor Mette Jensdatter, enke efter Søren Michelsen i Borre skovhus. LV: Hendes bror Michel Jensen Brorup.
2. Helsøster Karen Sørensdatter 22 år, tjener i Gullev. FM: Jacob Michelsen i Gullev.
3. Halvsøster Else g.m. Knud Christensen i Randers.
4. Halvsøster Anne Kathrine g.m. Jens Christensen i Illerhuse. Død og efterladt:
a. Søren Jensen 5 år.
b. Mads Jensen 3 år.
c. Karen Jensdatter 7 år.

1219. Ungkarl Niels Jensen Bonde hos Laurids Jensens enke i Bøstrup. 4.10.1824, fol. 420, 425. A:
1. Bror Christen Bonde i Haurum.
2. Bror Laurids Jensen i Bøstrup. Død og efterladt:
a. Jens Lauridsen, her på stedet.
b. Søren Lauridsen 22 år.
c. Joen Lauridsen 20 år.
d. Mette Marie Lauridsdatter 17 år.
e. Christen Lauridsen 15 år.
f. Maren Lauridsdatter 9 år.
3. Peder Jensen i Vellev. Død og efterladt:
a. Jens Pedersen 15 år.
b. Søren Pedersen 13 år.
FM: Deres farbror Christen Bonde i Haurum.

1220. Else Marie Sørensdatter. 13.10.1824, fol. 420b, 434, 435.
E: Simon Simonsen, møller i Bøstrup mølle. B:
1. Simon Simonsen 14 år.
2. Søren Simonsen 10 år.
3. Jørgen Simonsen 5 år.
4. Anne Simonsdatter 12 år.
5. Karen Simonsdatter 8 år.
6. Mette Marie Simonsdatter 1½ år.
FM: Nærmeste beslægtede Jørgen Pallesen, gårdmand af Hagsholm.
Skifte efter Simon Simonsen af 13.5.1831 nr. 1348.

1221. Maren Nielsdatter. 23.11.1824, fol. 429, 432b.
E: Michel Pedersen, gårdmand i Astrup. B:
1. Niels Michelsen 16 år.
2. Jens Michelsen 13 år.
3. Morten Michelsen 7 år.
4. Kirsten Michelsdatter 18 år.
5. Maren Michelsdatter 10 år.
FM: Afdødes bror Jens Hesselberg i Nøddelund.

1222. Gertrud Pedersdatter. 23.11.1824, fol. 430b, 436b, 437b.
E: Niels Pedersen, gårdmand i Vellev. B:
1. Peder Nielsen 4 år.
2. Peder Nielsen 2 år.
Tilsynsværge: Søren Andersen i Vellev.

1223. Rasmus Sørensen, aftægtsmand i Vellev. 23.11.1824, fol. 431, 436, 437.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Leth. B:
1. Kirsten Rasmusdatter g.m. Christen Lauridsen i Randers.
2. Dorthe Rasmusdatter g.m. Søren Andersen, udflytter fra Vellev.
3. Anne Rasmusdatter g.m. Thomas Rasmussen, udflytter fra Vellev.
4. Maren Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen i Houlbjerg.
5. Ellen Rasmusdatter, tjener i København.
Se skifte nr. 1641.

1224. Kirsten Jørgensdatter. 8.1.1825, fol. 438b, 445b.
E: Christen Christensen i Houlbjerg. B.
1. Christen Christensen 6 uger.
FM: Afdødes bror Christen Jørgensen, gårdmand i Torup, Vinge sogn.

1225. Christine Sophie Sørensdatter. 26.1.1825, fol. 440, 442b.
E: Anders Rasmussen i Hvorslevgaard. B:
1. Karen Marie Andersdatter 3 år.
FM: Afdødes far Søren Amdisen i Vellev.

1226. Bent Olufsen, aftægtsmand i Enslev. 1.2.1825, fol. 442, 444.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Kudsk i Enslev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Madsdatter:
1. Oluf Bentsen, husmand i Enslev.
2. Dorthe Bentsdatter g.m. Oluf Nielsen, husmand i Skjerring.
3. Birthe Bentsdatter 35 år i Søften.
FM: Peder Lauridsen, husmand i Enslev.
Skifte efter Maren Madsdatter af 2.6.1803 nr. 870.

1227. Anders Pedersen i Enslev. 7.3.1825, fol. 445, 446, (1825-1832 fol. 41)
E: Mette Marie Sørensdatter, opholder sig i Kongensbrohus, hvor deres øvrige fællesbo er. A:
1. Mor Kirsten Mouritsdatter i Enslev. LV: Christen Sort, gårdmand i Vellev.
2. Bror Jens Pedersen, gårdmand i Enslev.
3. Søster Maren Pedersdatter g.m. Niels Sørensen Skrædder i Houlbjerg.
4. Halvsøster Anne Thomasdatter g.m. Peder Christensen, gårdmand i Sall.
Afdøde var søn af Peder Andersen i Enslev. Skifte af 22.7.1791 nr. 620.

1228. Maren Sørensdatter. 5.4.1825, fol. 447, 447b, (1825-1832 fol. 4, 4b).
Enke efter Michel Madsen, skovfoged i Houlbjerg. B:
1. Kirsten Michelsdatter g.m. Søren Christensen, husmand i Laurbjerg.
2. Maren Michelsdatter 42 år, ugift.
3. Anne Michelsdatter g.m. Niels Vinter i Hvorslev.
4. Mette Kirstine Michelsdatter 20 år, ugift.
5. Marie Michelsdatter g.m. Christen Jensen, husmand i Hvorslev.
6. Søren Michelsen, skovfoged i Houlbjerg.
7. Mads Michelsen, skolelærer og kirkesanger i Vejerslev.
8. Niels Michelsen, gårdmand i Linå, Todbjerg sogn.
9. Jens Michelsen, husmand i Store Serup.
10. Christen Michelsen, ugift, tjener hos broderen Søren.

1229. Kirsten Sørensdatter. 20.6.1825, fol. 448, 449, 450b, (1825-1832 fol. 2b, 4).
E: Peder Sørensen Møller, husmand i Tungelund. A:
Hendes søn af et tidl. ægteskab:
1. Søren Nielsen Brabrand, som er myndig og bor i Bogense på Fyn.
Tilsynsværge: Rasmus Horn i Aidt.

1230. Anne Christensdatter, aftægtskone hos søn Søren Rytter i Vellev. 7.7.1825, fol. 449b, 452,
(1825-1832 fol. 3, 4, 4b).
Enke efter Niels Christensen Sort. B:
1. Søren Rytter, gårdmand i Vellev.
2. Christen Nielsen Rytter, gårdmand i Vellev.
3. Christen Nielsen, husmand i Kjellerup, Lysgaard herred.
4. Maren Nielsdatter g.m. Peder Sørensen, indsidder i Holmstol, Skannerup sogn.
5. Karen Nielsdatter, ugift, opholder sig hos broderen Christen i Vellev.
6. Mariane Nielsdatter, ugift, tjener i Randers.
FM: Jens Christensen, husmand i Tostrup skovhus.

1231. Mette Lauridsdatter, tjenestepige hos Rasmus Hjeronimussen i Sall. 18.7.1825, fol. 450, (1825-1832 fol. 17b). A:
1. Bror Niels Lauridsen 18 år.
Kurator: Søren Pedersen, gårdmand i Aptrup.
2. Bror Mogens Lauridsen 13 år.
Kurator: Søren Pedersen, gårdmand i Aptrup.
3. Bror Michel Lauridsen 7 år. Under fattigvæsenets forsørgelse. FM: Pastor Blicher.
4. Søster Øllegaard Lauridsdatter 12 år. Under fattigvæsenets forsørgelse. FM: Pastor Blicher.
Skifte efter deres far Laurids Bundgaard af 2.3.1820 nr. 1120.

1232. Maren Pedersdatter. 5.8.1825, fol. 452b, (1825-1832 fol. 5, 6).
E: Frederich Hansen, husmand i Enslev. B:
1. Hans Frederichsen 10 år.
2. Peder Frederichsen 2 år.
3. Anne Marie Frederichsdatter 4 år.
FM: Afdødes bror Peder Pedersen i Vellev.

1233. Maren Frederichsdatter. 1.9.1825, fol. 454.
E: Hans Jensen Hvid, husmand i Vellev. B:
1. Kirsten Hansdatter ½ år.
FM: Afdødes bror Aksel Frederichsen, sognefoged i Tind.

1234. Søren Christensen Smed, husmand i Aidt. 10.9.1825, fol. 455b, 457, (1825-1832 fol. 17, 18b)
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Niels Nielsen Resenlund, gårdmand i Granslev sogn. B:
1. Christen Sørensen. Død og efterladt:
a. Simon Christensen19 år.
b. Søren Christensen 18 år.
c. Maren Christensdatter 16 år.
d. Marie Kirstine Christensdatter 14 år.
Deres stedfar: Laurids Nielsen i Grønbæk.
2. Svend Sørensen Smed 22 år, hjemme på stedet.
3. Søren Sørensen Smed, myndig husmand.
4. Mariane Sørensdatter g.m. Christian Bøgh, borger og malermester i Aarhus.
5. Anne Sørensdatter 28 år, ugift.

1235. Maren Sørensdatter. 23.9.1825, fol. 456, 459, (1825-1832 fol. 10b, 17, 18).
E: Peder Sørensen Brorup, husmand i Vellev. A:
1. Bror Rasmus Sørensen. Død og efterladt:
a. Mariane Rasmusdatter g.m. Michel Christensen i Tostrup.
2. Bror Niels Sørensen. Død og efterladt:
a. Søren Nielsen i Trust.
b. Anne Nielsdatter g.m. Jens Rasmussen i Iller.
3. Bror Laurids Sørensen i Enslev.
4. Søster Anne Sørensdatter g.m. Christen ? i Enslev. Død og efterladt:
a. Søren Christensen, tjener i Enslev.
b. Anne Kirstine Christensdatter g.m. Hans Hvid i Houlbjerg.
5. Bror Thomas Sørensen i Enslev. Død og efterladt:
a. Anne Thomasdatter g.m. Christian Byrielsen i Udby ved Randers, Rougsø herred..

1236. Anne Christensdatter. 21.10.1825, fol. 460, (1825-1832 fol. 5b).
E: Michel Andersen Nedergaard, gårdmand i Vellev. B:
1. Anders Michelsen 20 år.
2. Christen Michelsen 14 år.
3. Margrethe Michelsdatter 18 år.
4. Maren Michelsdatter 15 år.
FM: Afdødes bror Peder Christensen, gårdmand i Enslev.
Hagsholm gods
Skifteprotokol 1825-1832
G 242-46

1237. Dorthea Danielsdatter. 27.10.1825, fol. 1, 11b, 18b, 26b, 28b, 36, 37b..
E: Christen Sørensen Skomager, gårdmand i Houlbjerg. A:
1. Bror Christen Danielsen i Tjærbæk, Houlbjerg sogn. Død og efterladt:
a. Daniel Christensen 22 år, i Houlbjerg.
b. Birthe Christensdatter 32 år, g.m. Enevold Andersen i Houlbjerg.
2. Bror Jens Danielsen i Hoptrup i Holsten. Død og efterladt:
a. Daniel Jensen i Brærå 13 år, Hoptrup sogn.
b. Gert Jensen i Brærå 8 år, Hoptrup sogn.
c. Jens Jensen i Brærå 4 år. Hoptrup sogn.
d. Birgitte Jensdatter i Brærå 20 år, Hoptrup sogn.
e. Mette Kirstine Jensdatter i Brærå 18 år, Hoptrup sogn. (Blev senere kaldt Anne Jensdatter).
f. Marie Jensdatter i Brærå 16 år, Hoptrup sogn.
Født værge: Niss Vartenberg, Vartenbjerg kro ved Haderslev.
3. Søster Maren Danielsdatter g.m. Søren Christensen i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Christen Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.
b. Daniel Sørensen, husmand i Houlbjerg.
c. Just Sørensen, myndig, i Skjold.
d. Birthe Sørensdatter g.m. Jens Jensen i Nøddelund. Død og efterladt:
a. Laurids Jensen 8 år, bor i Nøddelund.
4. Søster Anne Kathrine Danielsdatter g.m. Søren Rasmussen i Tjærbæk. Død og efterladt:
a. Rasmus Sørensen, gårdmand i Hagsholm.
b. Daniel Sørensen, myndig, opholder sig hos broderen i Hagsholm.
Kurator Michel Brandsen i Houlbjerg.
c. Jens Sørensen, gårdmand i Tjærbæk.
d. Mette Sørensdatter g.m. Peder Bøg på Lille Torup mark.
5. Søster Else Danielsdatter i Brestenbro. Død og efterladt:
a. Søren Lauridsen i Naldal?.
b. Anne Lauridsdatter gift med kromanden Jens Skyum i Brestenbro.
c. Maren Lauridsdatter g.m. Jørgen Kramer i Unnerup.

1238. Maren Hansdatter. 9.11.1825, fol. 6.
E: Niels Pedersen, gårdmand i Hvorslev.
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Niels Michelsen, aftægtsmand i Aidt.
1. Michel Nielsen 18 år, hjemme på stedet.
FM: Hans Hansen i Tostrup.
Børn af sidste ægteskab med enkemanden:
2. Hans Nielsen 8 år.
3. Peder Nielsen 6 år.
4. Rasmus Nielsen 3 år.
5. Sidsel Kirstine Nielsdatter 4 år.
Kurator: Søren Tind i Hvorslev.
Skifte efter Niels Pedersen af 24.12.1829 nr. 1312.

1239. Dorthea Mathiasdatter. 18.11.1825, fol. 8, 14b, 15.
E: Jens Andersen, gårdmand i Aptrup. B:
1. Anders Jensen 10 år.
2. Christen Jensen 8 år.
3. Søren Jensen 2½ år.
FM: Jens Andersen, gårdmand i ?.
Se skifte nr. 1803.

1240. Søren Christensen, gårdfæster i Aldrup, Hvorslev sogn. 21.10.1825, fol. 10.
E: Karen Jensdatter. Enken fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 1784.

1241. Anne Kathrine Sørensdatter. 12.12.1825, fol. 15b, 19.
E: Søren Jensen Helbo, gårdmand i Sall. B:
1. Laurids Høst Sørensen 20 år.
2. Niels Sørensen 17 år.
Kurator og FM: Enkemandens bror Rasmus Helbo, gårdmand og udflytter fra Sall.

1242. Kirsten Sørensdatter. 16.12.1825, fol. 19b.
E: Christen Jensen, hos sin far Jens Maagaard, gårdmand i Vellev. B:
1. Maren Christensdatter 4 år.
2. Karen Christensdatter 2 år.
3. Anne Kirstine Christensdatter 6 uger.
FM: Rasmus Christensen Væsel, udflytter gårdmand i Vellev.
Skifte efter Karen Christensdatter af 23.9.1826 fol. 49b, 50.

1243. Søren Jensen, gårdmand i Astrup. 17.12.1825, fol. 20b, 24b, 28.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Jens Poulsen, gårdmand i Astrup. A:
1. Halvbror Niels Sørensen, aftægtsmand i Aidt.
2. Helsøster Birthe Jensdatter g.m. Jens Borre i Borre.
3. Helsøster Sidsel Jensdatter g.m. Rasmus Trust i ?
4. Helsøster Maren Jensdatter g.m. Søren Jensen i Skorup.
5. Helsøster Anne Kirstine g.m. Mads Jensen i Aidt.
6. Halvsøster Mette Sørensdatter g.m. Jens Koudal i Aidt.
7. Halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Niels Frausing i Haurum.

1244. Møller Rasmus Christensen og hustru Anne Pedersdatter i Thorsø mølle. Fol. 22.
Oprettet testamente af 23.12.1825 mellem ægtefællerne til fordel for den længstlevende.

1245. Ellen Thomasdatter, aftægtskone i Holmgaard, Vellev sogn. 10.3.1826, fol. 29, 31, 32. B:
1. Jens Pedersen Holm, husmand i Vistrup
2. Karen Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen, gårdmand i Futting.
3. Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Nielsen, husmand i Laasby.
4. Dorthe Pedersdatter g.m. Laurids Rasmussen, husmand i Vistrup.
Afdøde var aftægtskone hos Peder Leth i Holmgaard.
Arvingerne forlangte ingen arv efter afdøde.

1246. Mette Nielsdatter. 13.3.1826, fol. 29b, 52.
E: Jens Pedersen, gårdmand i Sall. B:
1. Peder Jensen 19 år.
2. Niels Jensen 13 år.
3. Helle Jensdatter 11 år.
4. Else Jensdatter 8 år.
5. Anne Marie Jensdatter 3 år.
Kurator: Afdødes bror Rasmus Nielsen, gårdejer i Sall.

1247. Anne Jensdatter. 6.4.1826, fol. 31b, 32.
E: Peder Lauridsen, udflytterhusmand i Enslev. B:
1. Kirsten Pedersdatter 17 år.
2. Maren Pedersdatter 12 år.
FM: Oluf Bentsen i Enslev.

1248. Mariane Jensdatter. 20.4.1826, fol. 33, 34b, 37, 48b, 49, 50b, 51
E: Peder Rasmussen Molbo i Houlbjerg.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Gert Sørensen.
1. Jesper Gertsen 24 år.
2. Anne Gertsdatter 26 år.
3. Karen Marie Gertsdatter 12 år.
4. Anne Kirstine Gertsdatter 10 år.
5. Anne Marie Gertsdatter 7 år.
FM: Niels Mortensen, sognefoged i Houlbjerg.
Skifte efter Gert Sørensen af 8.10.1819 nr. 1108.

1249. Knud Nielsen, husmand i Aidt. 3.5.1826, fol. 34, 39b.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Smed, udflytter af Aidt. B:
1. Peder Knudsen 24 år, i København.
2. Niels Knudsen 22 år, i Aidt.
FM: Afdødes bror Christen Jørgensen, hjulmand i Sall.

1250. Mette Jensdatter, aftægtskone i Borre skovhus. 23.5.1826, fol. 38, 38b, 40b. 55b, 56.
Enke efter Søren Michelsen i Borre skovhus. B:
1. Karen Sørensdatter 22 år, i Gullev.
FM: Jacob Michelsen, gårdmand i Gullev.
Skifte efter Søren Michelsen af 18.12.1811 nr. 1106.

1251. Karen Jensdatter. 26.6.1826, fol. 41b, 42b, 43b, 51b.
E: Peder Christensen, udflytter gårdmand af Vrangstrup.
Hendes børn af tidl. ægteskab med Rasmus Pedersen:
1. Jens Rasmussen, myndig.
2. Niels Rasmussen 22 år.
3. Morten Rasmussen 12 år.
FM: Niels Jensen i Lyngaa.
4. Maren Rasmusdatter g.m. Therkild Nielsen, gårdmand i Mondrup.
Skifte efter Rasmus Pedersen af 7.7.1821 nr. 1149.

1252. Thomas Pedersen i Holm. 14.7.1826, fol. 43.
E: Maren Christensdatter. LV: Aksel Frederichsen, sognefoged i Tind. B:
1. Karen Thomasdatter g.m. Frans Sørensen.
2. Mariane Thomasdatter g.m. Niels Jensen i Amstrup.
3. Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Thomasen i Vellev.
Arvingerne forestod selv delingen.

1253. Peder Lauridsen i Haurum. 29.8.1826, fol. 46b.
E: Anne Jensdatter. LV: Hendes bror Niels Jensen, gårdmand i Lyngaa. B:
1. Kirsten Marie Lauridsdatter 5 år
2. Anne Kirstine Lauridsdatter 1 år.
FM: Laurids Rasmussen, gårdmand i Lyngaa.

1254. Ungkarl Peder Sørensen i Houlbjerg. 29.8.1826, fol. 48, 54b. A:
1. Halvbror Christen Sørensen i Houlbjerg.
2. Halvbror Daniel Sørensen i Houlbjerg.
3. Halvbror Just Sørensen i Skjød.
4. Helbror Rasmus Sørensen i Houlbjerg.
5. Helsøster Anne Marie Sørensdatter i Houlbjerg.
6. Halvsøster Birthe Sørensdatter g.m. Jens Jensen i Nøddelund. Død og efterladt:
a. Laurids Jensen i Nøddelund.

1255. Karen Jørgensdatter. 22.11.1826, fol. 52b.
E: Jens Christensen, udflytter husmand i Vejerslev. B:
1. Christen Jensen 12 år.
2. Jørgen Jensen 4 år.
3. Anne Jensdatter 10 år.
4. Maren Jensdatter 7 år.
FM: Afdødes bror Jens Jørgensen, husmand i Roe.

1256. Mette Marie Blichfeldt fra Frijsendal, død i Hagsholm. 23.12.1826, fol. 55, 56b, 71b. B:
1. Frands Blichfeldt, skovridder, boende i Hagsholm.
2. Henrich Blichfeldt, kromand i Hammel.
3. Rasmus Blichfeldt, kopist (skriver) ved ?fogedens kontor i København.
Afkald fra hendes sønner Rasmus Blichfeldt og Henrich Blichfeldt til den tredje søn, Frands Blichfeldt, der havde givet moderen 250 rigsbankdaler. Skrevet i Anbækhuset 17. april 1819.
4.1.1827 Frands Blichfeldt begærede skifteforretningen udsat indtil videre.

1257. Niels Thøgersen, aftægtsmand i Gerning. 11.1.1827, fol. 58, 59, 70. B:
1. Thøger Nielsen.
2. Birthe Nielsdatter g.m. Søren Jensen Snedker i Aldrup skovhus. Død og efterladt:
a. Niels Sørensen 13 år.
b. Søren Sørensen 12 år.
c. Christen Sørensen 11 år.
d. Inger Sørensdatter 15 år.
e. Mette Kirstine Sørensdatter 14 år.
f. Anne Sørensdatter 7 år.
g. Maren Sørensdatter 5 år.
3. Anne Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Gullev. Hendes børn:
a. Søren Jensen 10 år.
b. Niels Jensen 7 år.
c. Christen Jensen 1½ år.
d. Maren Jensdatter 15 år.
e. Anne Jensdatter 5 år.
4. Anne Nielsdatter g.m. Søren Nielsen i Rysholt.
5. Maren Nielsdatter. Død og efterladt:
a. Mariane (Mouritsdatter) 6 år. Hun var datter af Mourits Jensen.
Aftægtskontrakt læst ved Frijsenborg birk 29.4.1823 mellem Niels Thøgersen i Gerning og Rasmus Sørensen i Danstrup.
Skifte efter Anne Christensdatter af 17.12.1822 nr. 1191.

1258. Jørgen Jespersen, aftægtsmand hos Jens Christensen Hjulmand, udflytter husmand i Vejerslev. 12.1.1827, fol. 59, 59b, 89b, 90b, 91. B:
1. Jens Jørgensen, gift og bosat i Roe.
2. Laurids Jørgensen, tjener i Haurum.
3. Mariane Jørgensdatter i Bøgeskov. Død og efterladt:
a. Anne Kirstine Christensdatter, opholdssted ukendt.
LV: Hendes far Christen Sløvkrog i Hørup mølle.
4. Karen Jørgensdatter (skifte nr. 1255). Død og efterladt:
a. Christen Jensen 12 år.
b. Jørgen Jensen 4 år.
c. Anne Jensdatter 10 år.
d. Maren Jensdatter 7 år.

1259. Kirsten Jensdatter hos Jens Jensen, gårdmand i Vejerslev. 17.2.1827, fol. 60, 64b, 79b, 80. A:
1. Halvsøster Maren Jensdatter i Tind, enke. LV: Niels Pedersen i Hvorslev.
2. Halvbror Frands Jensen, i Hvejsel. (Hans søn: Laurids Frandsen, tjener på Bistrup).
3. Halvbror Christen Jensen i Kvieholm, Viborg. Død og efterladt:
a. Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Christian Mortensen i Kvieholm, Viborg.
b. Maren Kirstine Christensdatter – 14 år.
FM: Tøger Pedersen i Mistrup.
4. Helsøster Maren Jensdatter gift i Sahl. Død og efterladt:
a. Mette Jensdatter, tjener i Tind.
FM: Niels Pedersen i Hvorslev.
b. Sidsel Jensdatter g.m. Søren Bøgh i Borridsø. (Han var krøbling, og kunne ikke møde selv).
c. Anne Jensdatter, ukendt opholdssted.
FM: Niels Pedersen, gårdmand i Hvorslev.
5. Helsøster Sidsel Jensdatter i Vejlby. Død og efterladt:
a. Peder Markussen, daglejer i Bjødstrup.
b. Anne Marie Markusdatter g.m. Hans Pedersen i Vejlby.
Tilsynsværge: Søren Pedersen i Vejerslev.
Kontrakt oprettet mellem Jens Jensen og Kirsten Jensdatter 4.1.1825.

1260. Christiane Munch på Borridsølund. 11.3.1827, fol. 62b, 64, 71b. A:
1. N.F.Munch af Truust.
2. Madame Koch g.m. P.G. Koch på K??tinedal.
3. Cecilie Munch g.m. gårdmand Christen Thomasen på garden Ouslund.

1261. Ungkarl Anders Christensen I Aptrup. 20.3.1827, fol. 63b, 66, 73. A:
1. Mor Anne Michelsdatter i Thorning by. LV: Søren Eriksen, gårdmand i Aptrup.
2. Halvbror Christen Christensen, tjener i Viborg.
Halvbroderen Christen Christensen frasagde sin arv til fordel for moderen.

1262. Jørgen Nielsen i Danstrup. 9.4.1827, fol. 65, 71.
E: Anne Pedersdatter. LV: Aksel Frederichsen.
Der var oprettet testamente til fordel for den længstlevende.

1263. Laurids Jensen, udflytterhusmand og smed i Borre. 28.4.1827, fol. 67, 76, 78, 79.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Pedersen i Iller. B:
1. Peder Lauridsen 9 år.
2. Peder Lauridsen 3 år.
FM: Poul Jensen Smed i Vejerslev.
Enken ægtede Rasmus Pedersen.

1264. Maren Justdatter. 28.4.1827, fol. 68b, 77, 79. B:
E: Poul Jensen Smed i Vejerslev. B:
1. Anne Marie Poulsdatter 2 år.
2. Maren Kirstine Poulsdatter 1 år
FM: Afdødes bror Niels Just i Hindberg, Levring sogn.

1265. Ugift Anne Christensdatter i Houlbjerg (ca. 80 år). 29.7.1827, fol. 72, 74, 93b, 94. A:
Testamente af 28.2.1827 til fordel for undertegnede:
1. Bror Jens Christensen. Død og efterladt:
a. Karen Jensdatter 30 år, i Houlbjerg.
b. Kirsten Jensdatter 25 år, i Houlbjerg.
FM: Deres far Jens Hald ønskede ikke af være FM., hvorefter det blev Christen Christensen, gårdmand i Houlbjerg.
c. Christen Jensen 22 år, tjener i Knudstrup.
Kurator: Mads Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.

1266. Maren Christensdatter. 3.10.1827, fol. 81b, 83.
E: Jens Thomasen, smed i Skjød. B:
1. Christen Jensen ½ år.
2. Christiane Jensdatter 3 år.
FM: Mads Christensen, skovfoged i Borre skovhus.
Anne Jensdatter, datter af Jens Thomasen havde i arv 80 rd sølv eller 100 rd sedler efter sin mor. Anne Jensdatter døde kort efter.

1267. Maren Rasmusdatter. 29.10.1827, fol. 83b, 89.
E: Therkild Nielsen i Mondrup. B:
1. Mariane Therkildsdatter 11 år.
2. Karen Marie Therkildsdatter 5 år.
FM: Erik Pedersen i Tungelund.

1268. Maren Enevoldsdatter. 19.12.1827, fol. 84b, 90b, 91b
E: Niels Pedersen, gårdfæster i Futting. B:
1. Enevold Nielsen 17 år.
2. Elisabeth Nielsdatter 19 år.
3. Marie Kirstine Nielsdatter 13 år.
4. Sidsel Marie Nielsdatter 10 år.
5. Anne Nielsdatter 5 år.
FM: Jørgen Pedersen i Aptrup.

1269. Margrethe Jacobsdatter, enke hos sønnen Jens Gammel i Houlbjerg. 30.12.1827, fol. 85b, 87, 92, 107b, 122. B:
Enke efter Søren Jensen Gammel, gårdmand i Houlbjerg.
1. Jens Sørensen Gammel, gårdmand i Houlbjerg.
2. Jacob Sørensen, aftægtsmand i Houlbjerg.
3. Niels Sørensen, kældersvend i Frederiksborg ved Hillerød.
4. Just Sørensen, på Bidstrup, myndig.
5. Søren Sørensen, husmand i Houlbjerg.
6. Jens Sørensen Gammel, tjener på Christiansholdt, myndig.
7. Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Søren Aagaard i Tjærbæk.
Aftægtskontrakt af 16.9.1808 mellem Søren Jensen Gammel og sønnen Jens Sørensen Gammel fol. 86.

1270. Maren Christensdatter i Holm. 13.10.1827, fol. 88. 92b.
Enke efter Thomas Pedersen i Holm. B.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Frederik Akselsen:
1. Christen Frederiksen, tosset.
FM: Aksel Frederiksen, sognefoged i Tind.
2. Sidsel Marie Frederiksdatter g.m. Mads Pedersen i Vellev.
3. Anne Frederiksdatter g.m. Christian Pedersen i Vellev.
Hendes børn af sidste ægteskab med Thomas Pedersen:
4. Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Thomasen i Vellev.
5. Karen Thomasdatter g.m. Frans Sørensen i Holm.
6. Mariane Thomasdatter g.m. Niels Jensen i Amstrup.
Skifte efter Frederik Axelsen Holm af 12.12.1798 nr. 764.
Skifte efter Thomas Pedersen af 14.7.1826 nr. 1252.

1271. Søren Rasmussen Ladefoged, gårdfæster og udflytter i Houlbjerg. 17.2.1828, fol. 94b, 96b, 103, 104.
E: Anne Nielsdatter. LV: Steffen Nielsen, husmand i Vellev. Senere Niels Mortensen i Houlbjerg.
Børn af hans første ægteskab med Anne Marie Christensdatter:
1. Rasmus Sørensen, husmand i Højbjerg.
2. Christen Sørensen 20 år, hjemme på stedet.
3. Anne Dorthe Sørensdatter g.m. Jens Hansen, indsidder i Vellev.
4. Christiane Sørensdatter 21 år, tjener i Bægaard.
Barn af hans sidste ægteskab med enken:
5. Else Marie Sørensdatter 14 år, hjemme på stedet.
FM: Murmester Diderich Wamken i Bidstrup brohus.
Skifte efter Anne Marie Christensdatter af 13.10.1811 nr. 999.
Enken blev gift med Jens Rasmussen, der blev ny fæster af gården.

1272. Søren Jensen Skiemt, fæstehusmand i Aidt. 25.2.1828, fol. 95b, 100b, 102b, 117, 118, 126b, 144b, 145.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Michel Jensen, gårdmand i Aidt. Senere Niels Jensen, skovfoged i Aidt.
Senere Christen Fisker i Torsø.
Børn af han første ægteskab med Johanne Pedersdatter:
1. Jens Sørensen, boende på Hals bys ejendomme.
2. Simon Sørensen Aidt, i Hals.
3. Peder Sørensen 24 år, står i lære hos rebslager Berg i Randers.
4. Anne Sørensdatter g.m. Laurids Rasmussen Rytter, på Aidt mark.
5. Maren Sørensdatter 26 år, tjener i Værum.
6. Anne Johanne Sørensdatter 19 år, hjemme på stedet.
FM: Skolelærer og kirkesanger Heager i Aidt.
Skifte efter Johanne Pedersdatter af 30.11.1819 nr. 1113.

1273. Dorthe Sørensdatter. 9.3.1828, fol. 96b.
E: Jens Nielsen, husmand i Borridsø. B:
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Sørensen i Borridsø:
1. Søren Jensen Brundt.
2. Karen Jensdatter g.m. Niels Sørensen i Lerbjerg skov.
Børn af sidste ægteskab med enkemanden:
3. Anne Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Sall.
4. Dorthe Jensdatter, ugift, hjemme på stedet.
Skifte efter Jens Sørensen af 11.5.1795 nr. 690.

1274. Jens Nielsen, hyrde i Nøddelund, (også kaldet Jens Mortensen). 15.3.1828, fol. 98b, 129.
E: Maren Christensdatter. LV: Laurids Horn i Nøddelund.
Hans børn af et tidl. ægteskab:
1. Maren Jensdatter g.m. Niels Jacobsen, træskomand i Søballe. Død og efterladt:
a. Mette Marie Nielsdatter 22 år.
FM: Claus Sørensen i Nøddelund.
b. Anne Marie Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen i Ingerslev.
Hans børn af sidste ægteskab med enken:
2. Niels Jensen 20 år.
Kurator: Jens Jensen i Vejerslev.
3. Margrethe Jensdatter 28 år.
4. Anne Jensdatter 27 år.
5. Edel Jensdatter 22 år.
FM: Christen Mondrup i Nøddelund.
Jens Nielsen døde 3.1.1828.

1275. Søren Sørensen Horn, aftægtsmand i Sall. 16.4.1828, fol. 105, 109b, 138b.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jørgen Pedersen, gårdmand i Sall.
Hans børn af første ægteskab med Mette Frandsdatter:
1. Søren Sørensen, myndig, op Hammel hospital.
2. Frands Sørensen, myndig, tjener i Grølsted.
3. Anne Sørensdatter g.m. Frederich Hansen, husmand i Enslev.
4. Mette Sørensdatter g.m. Christen Lauridsen, hyrde i Tind.
5. Maren Sørensdatter g.m. Jens Nielsen, Hammel. Død og efterladt:
a. Niels Jensen 9 år.
b. Søren Jensen 3 år.
c. Mette Marie Jensdatter 12 år.
d. Ingeborg Jensdatter 6 år.
e. Mette Kirstine Jensdatter 1½ år.
6. Kirsten Sørensdatter g.m. Mads Levring i Løvskal. Død og efterladt børn.
a. Mette Madsdatter 5 år.
Hans børn af 2. ægteskab:
7. Mette Sørensdatter g.m. Jens Nielsen, husmand i Voldby.
8. Anne Sørensdatter g.m. Christen Jørgensen, indsidder i Sall.
Skifte efter Mette Frandsdatter af 21.11.1795 nr. 697.

1276. Thomas Andersen, tjente på Borridsølund. 30.4.1828, fol. 106, 111, 141.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Bøgh i Aidt. A:
1. Mor Maren Lauridsdatter g.m. Niels Jensen, skovfoged i Aidt.
2. Søster Anne Elisabeth Andersdatter 23 år, ugift.
3. Søster Maren Andersdatter 17 år.
FM: Peder Thomasen i Aidt.

1277. Aftægtskone Anne Marie Andersdatter. 30.4.1828, fol. 107, 111b, 135b, 137, 142, 143.
E: Christen Sørensen hos Søren Nielsen i Vistrup, Hvorslev sogn. A:
1. Halvbror Peder Andersen. Død og efterladt:
a. Anders Pedersen, gårdmand i Møgelby.
b. Anne Pedersdatter 30 år g.m. Niels Olufsen i Vadsted.
2. Bodil Andersen g.m. Jens Pedersen i Norup. Død og efterladt:
a. Peder Skovfoged i Sall.
b. Anders Jensen, myndig, tjener på Søbygaard.
c. Jens Jensen, myndig, bor på Gjern mark.
d. Else Jensdatter g.m. Jens Madsen i Voldby.
e. Anne Jensdatter g.m. Niels Hansen i Vadsted.
f. Karen Jensdatter g.m. Søren Nielsen, gårdfæster af stedet i Vistrup.

1278. Maren Pedersdatter, aftægtskone hos Peder Fogh i Haurum. 5.6.1828, fol. 112b, 117b, 119, 141b, 142. B:
1. Peder Jensen Fogh, gårdmand i Haurum.
2. Anne Jensdatter 63 år, hjemme på stedet. Døde inden moderens skifte sluttede.
3. Karen Jensdatter. Død og efterladt:
a. Maren g.m. Jens Jensen, gårdmand i Torup, Skjød sogn.
b. Sidsel g.m. Peder Rasmussen i Hammel.
c. Maren g.m. Søren Helbo, gårdmand i Sall.

1279. Rasmus Jensen Helbo, gårdmand og udflytter i Sall. 10.6.1828, fol. 113, 122b, 133.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Andersen i Sall. B:
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:
1. Niels Rasmussen, myndig, i Aptrup.
2. Anne Rasmusdatter g.m. Jacob Nielsen, gårdmand i Hammel.
3. Karen Rasmusdatter 25 år.
4. Maren Rasmusdatter 23 år g.m. Peder Pedersen.
5. Gjertrud Kathrine Rasmusdatter 21 år.
6. Jens Rasmussen 19 år, hjemme på stedet.
FM. og Kurator: Afdødes bror Søren Jensen Helbo.
Skifte efter Kirsten Nielsdatter af 12.10.1813 nr. 1040.

1280. Anne Pouline Christensdatter. 10.6.1828, fol. 114, 120.
E: Jens Andersen, gårdmand i Aptrup. B:
1. Christen Jensen 6 uger.
FM: Peder Sørensen, husmand i Aptrup.

1281. Jens Lauridsen hos sin stedfar Rasmus Pedersen i Borre. 2.7.1828, fol. 115b, 127b. A:
1. Mor: Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Borre.
2. Bror Peder Lauridsen 10 år.
FM: Poul Jensen, smed i Vejerslev.

1282. Maren Lauridsdatter. 2.7.1828, fol. 116, 123.
E: Jens Jensen i Aidt. B:
1. Jens Jensen ¾ år.
FM: Laurids Lindgaard, skovfoged i Vejerslev.

1283. Mette Christensdatter, tjenestepige på Danstrup Bundgaard. 4.7.1828, fol. 119, 121, 136, 142. A:
1. Bror Niels Christensen, i Daugbjerg.
2. Søster Kirsten Christensdatter 44 år, i Fly.
3. Søster Ellen Christensdatter 28 år, i Smollerup. Er under fattigforsorgen.
Mette Christensdatter var født i Mønsted.

1284. Jacob Pedersen i Borridsø. 29.9.1828, fol. 123b, 127b, 128b, 129.
Tjenestekarl hos Jens Peder Lauridsen, skovfoged i Borridsø. A:
1. Helbror Peder Pedersen, tjener i Trust.
2. Helbror Niels Pedersen, tjener i Borre.
3. Helbror Jeppe Pedersen, gårdmand i Sahl.
4. Halvbror Jens Pedersen, tjener i Vejerslev.
5. Halvbror Søren Pedersen, gårdmand i Vejerslev.
6. Halvbror Thomas Pedersen, gårdmand i Trust.
7. Halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Mortensen i Borre.

1285. Søren Mogensen, gårdmand i Borridsø. 2.10.1828, fol. 124b, 126, 128.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen i Borre. B:
1. Peder Sørensen 13 år.
2. Mogens Sørensen 11 år.
3. Niels Sørensen 6 år.
4. Karen Marie Sørensdatter 8 år.
5. Ellen Sørensdatter 1½ år.
FM: Afdødes bror Jens Mogensen, gårdejer i Borridsø.
Enken var datter af Peder Kiær.

1286. Ugift Maren Nielsdatter hos broderen Peder i Houlbjerg. 21.10.1828, fol. 127, 132b, 143b, 144, 147b. A:
1. Bror Niels Nielsen, husmand i Hammel.
2. Bror Peder Nielsen, gårdmand i Houlbjerg g.m. Kirsten Pedersdatter.
3. Bror Anders Nielsen, gårdmand i Kvolbæk.
4. Søster Marie Nielsdatter g.m. Niels Jørgensen i Grenaa.
5. Søster Anne Nielsdatter 33 år, tjener hos skolelærer Jensen i Haurum.

1287. Michel Andersen, aftægtsmand hos Morten Hansen, gårdmand i Enslev. 5.11.1828, fol. 129b, 140, 181.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Pedersen Enevoldsen, husmand i Enslev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Else Sørensdatter:
1. Karen Michelsdatter g.m. Søren Sørensen i Enslev. Død og efterladt:
a. Søren Sørensen, myndig, i Enslev.
b. Michel Sørensen 22 år, tjener i Vellev.
c. Mette Sørensdatter g.m. Søren Frandsen i Vellev.
d. Else Sørensdatter g.m. Anders Nielsen, smed i Enslev.
e. Karen Sørensdatter 23 år.
f. Anne Sørensdatter 18 år.
2. Kirsten Michelsdatter g.m. Christen Lindgaard i Hagsholm. Død og efterladt:
a. Michel Christensen 24 år, er tåbelig.
b. Else Christensdatter 28 år.
c. Sophie Christensdatter 26 år.
3. Maren Michelsdatter g.m. ovennævnte Søren Frandsen i Vellev. Død og efterladt:
a. Frands Sørensen, myndig, i Holm, Vellev sogn.
4. Anne Michelsdatter g.m. Peder Christensen i Enslev. Død og efterladt:
a. Christen Pedersen 23 år, tjener i Aabro.
b. Michel Pedersen 19 år, tjener i Vellev.
Børn af sidste ægteskab med enken:
5. Maren Michelsen g.m. Søren Leth i Vellev.
6. Else Michelsdatter g.m. Morten Hansen i Enslev.
Aftægtskontrakt mellem Morten Hansen og Michel Andersen fol. 131.
Skifte efter Else Sørensdatter af 12.7.1786 nr. 549.

1288. Anne Jensdatter i Haurum. 11.11.1828, fol. 131b.
Ifølge testamente var hendes broder Peder Fogh eneste arving.

1289. Maren Andersdatter. 25.11.1828, fol. 133b, 146b, 148.
E: Christen Thomasen, aftægtsmand hos Jens Olufsen, gårdfæster udflyttet fra Sall. B:
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Oluf Jensen:
1. Jens Olufsen, gårdmand her på stedet.
2. Anders Olufsen. Død og efterladt:
a. Rasmus Andersen 16 år.
b. Sidsel Marie Andersdatter 21 år.
FM: Jørgen Sørensen, husmand i Voldby.
Aftægtskontrakt mellem Oluf Jensen og Christen Thomasen fol. 134.
Skifte efter Oluf Jensen af 18.2.1804 nr. 883.

1290. Inger Nielsdatter, aftægtskone hos Christen Gertsen, gårdmand i Vejerslev. 2.12.1828, fol. 139b, 148b, 149. B:
1. Jens Sørensen, gårdmand i Dragstrup østen for Randers.
2. Sidsel Sørensdatter g.m. Peder Rasmussen i Borre. Død og efterladt:
a. Rasmus Pedersen 26 år.
b. Anne Bolene Pedersdatter g.m. Niels Sørensen, gårdmand i Sall.
3. Kirsten Sørensdatter g.m. Christen Jensen, husmand i Søften.
4. Anne Sørensdatter g.m. (ovenfor nævnt) Peder Rasmussen i Borre.
5. Maren Sørensdatter g.m. Christen Gertsen, på stedet i Vejerslev.

1291. Katrine Pedersdatter, opholdt sig hos Hans Drachmann i Katvad mølle. 25.12.1828, fol. 147, 150b, 155b. A:
1. Helbror Christen Pedersen Røjen, i Resen præstegård ved Holstebro.
2. Helsøster Stine Pedersdatter i Aalborg fattighus.
3. Halvsøster Marie Elisabeth Drachmann i Katvad mølle.
Afdøde havde i flere år opholdt sig i Katvad mølle.

1292. Mads Pedersen, aftægtsmand hos Jens Sørensen, gårdmand i Brundt. 30.12.1828, fol. 149, 151, 172b, 173.
Hans børn af 1. ægteskab med Ellen Nielsdatter:
1. Peder Madsen. Død og efterladt sig ingen arvinger.
2. Maren Madsdatter, enke, tidl. g.m. Christen Nielsen, gårdmand i Skjød.
3. Maren Madsdatter g.m. Hans Michelsen, gårdmand i Skjød.
4. Karen Madsdatter g.m. Jens Sørensen på stervbostedet. Død og efterladt:
a. Birthe Marie Jensdatter 6 år.
FM: Erhard Gregersen i Brundt.
Hans børn af 2. ægteskab med Anne Jensdatter:
4. Peder Madsen. Død og efterlod ingen arvinger.
5. Ellen Marie Madsdatter 16 år, tjener hos Laurids Rasmussen i Brundt.
6. Maren Madsdatter 13 år, hjemme på stedet.
FM: Christen Jensen, gårdmand i Lyngaa.
Aftægtskontrakt mellem Mads Pedersen og Jens Sørensen fol. 151b.

1293. Niels Thomasen, aftægtsmand hos Thomas Nielsen, gårdmand i Sall. 27.1.1829, fol. 152b, 206. B:
1. Søren Nielsen, indsidder i Sall.
2. Thomas Nielsen, her på stedet.
3. Anne Dorthe g.m. Niels Bøstrup i Sall. Død og efterladt:
a. Christen Nielsen, myndig, hjemme hos faderen.
b. Niels Nielsen 23 år, soldat, på nærværende tid ved regimentet i København.
c. Mariane Nielsdatter g.m. Jørgen Bøstrup i Sall.

1294. Aftægtsmand Christen Sørensen hos Søren Nielsen, gårdmand i Vistrup. 16.2.1829, fol. 153, 157. A:
1. Bror Hans Sørensen.
2. Halvsøster Mette. Død og efterladt:
a. Søren Aagaard i Houlbjerg.
b. Kirsten g.m. Søren Lauridsen i Futting.
c. Anne g.m. Hans Rasmussen, gårdmand i Houlbjerg.
d. Maren g.m. Laurids Pedersen i Houlbjerg.
e. Kirstine g.m. Søren Pedersen i Vellev.

1295. Søren Sørensen Nørgaard, aftægtsmand hos Jens Poulsen, gårdmand i Haurum. 21.2.1829, fol. 153b, 158b, 198. A:
Jens Poulsens børn:
1. Poul Jensen, myndig, soldat ved regimentet i København.
2. Søren Jensen 21 år, hjemme på stedet.
3. Michel Jensen 14 år, hjemme på stedet.
FM: Jens Kirkegaard, gårdmand i Haurum.
Jens Poulsen g.m. Søren Sørensen Nørgaards søsterdatter Øllegaard Michelsdatter.
Testamente af 14.7.1811 skulle Jens Poulsen, hans hustru og deres børn arve Søren Sørensen Nørgaard. Ved hans død afskrev Jens Poulsen og hans hustru deres arv til fordel for deres tre børn.

1296. Niels Jacobsen, indsidder hos Søren Sørensen Gammel, husmand i Houlbjerg. 27.1.1829, fol. 155, 160, 167b. A:
1. Bror Jens Jacobsen i Houlbjerg.
2. Søster Mette Jacobsdatter, enke efter Hans Gammel i Houlbjerg.
3. Søster Kirsten Jacobsdatter g.m. Anders Jensen i Houlbjerg.
4. Margrethe Jacobsdatter g.m. afg. Søren Gammel i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Jens Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.
b. Jacob Sørensen, aftægtsmand i Houlbjerg.
c. Niels Sørensen, på Frederiksberg på Sjælland. Senere husejer i Hillerød.
d. Just Sørensen, myndig, tjener på Poulstrup.
e. Søren Sørensen, husmand i Houlbjerg.
f. Jens Sørensen, husmand i Houlbjerg.
4. Søster Anne Kirstine Jacobsdatter g.m. Søren Aagaard i Houlbjerg.

1297. Niels Knudsen, husmand i Danstrup. 13.3.1829, fol. 156, 162, 180, 181.
E: Kirsten Marie Jensdatter. LV: Christen Sørensen i Hvorslev. A:
1. Mor Maren Nielsdatter, enke efter Knud Jensen i Almind.
2. Bror Jens Knudsen, indsidder i Danstrup.
3. Søster Anne Kirstine Knudsdatter g.m. Troels Sørensen i Almind. Død og efterladt:
a. Marie Kathrine 20 år, tjener hos Søren Jensen Brøgger i Sahl.

1298. Inger Marie Michelsdatter. 16.3.1829, fol. 157b, 163.
E: Diderich Nielsen, gårdmand i Hvorslev.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Joensen.
1. Søren Nielsen i Grønbæk. Død og efterladt børn.
a. Michel Sørensen 20 år.
Kurator: Michel Nielsen i Mammen.
b. Kirsten Sørensdatter g.m. Anders Nielsen i Klintrup.
c. Niels Sørensen 13 år.
d. Inger Marie Sørensdatter 25 år.
e. Anne Marie Sørensdatter 17 år.
f. Anne Sørensdatter 15 år.
FM: Ole Pedersen, husmand på Allingskovgaards mark.
2. Michel Nielsen, gårdmand i Mammen.
3. Karen Nielsdatter g.m. Niels Clausen, husmand i Hvorslev.
4. Anne Nielsdatter g.m. Anders Sinding, gårdmand i Rønge. Død og efterladt:
a. Søren Andersen 7 år.
Skifte efter Niels Joensen af 1.8.1808 nr. 941.

1299. Søren Nielsen Kræmer, aftægtsmand hos sin stedsøn Jørgen Pedersen Kræmer, gårdmand i Sall. 7.4.1829, fol. 161, 168b, 176b, 178b, 179. A: Søskendebørns børn:
1. Jens Olesen i Sall.
2. Anders Olesen i Voldby. Død og efterladt:
a. Rasmus Andersen 17 år.
b. Sidsel Marie Andersdatter 12 år.
FM: Jørgen Sørensen i Voldby.
3. Birthe Andersdatter g.m. Niels Pedersen Bøg i Hvorslev. På Niels Bøgs vegne mødte sønnen Anders.
4. Maren Andersdatter har været gift i Lyngaa. Død og efterladt:
a. Anders Frandsen, myndig, tjener på Løjstrup.
b. Jens Frandsen, tjener på Bidstrup. Senere omtales han som tømmermand i Borum.
c. Johanne Frandsdatter 20 år, tjener hos sognefogeden i Granslev.
d. Laurids Frandsen, myndig, i Borum.
Aftægtskontrakt mellem Søren Nielsen og Jørgen Pedersen af 13.12.1802 fol. 162.

1300. Ugift Maren Christensdatter hos Jens Lauridsen, gårdmand i Houlbjerg. 20.4.1829, fol. 165, 169b, 173. A:
1. Bror Anders Hald, gårdmand i Mammen.
2. Bror Jens Christensen. Død og efterladt:
a. Christen Jensen 24 år, tjener i Houlbjerg præstegård.
b. Maren Jensdatter g.m. Jens Kirkegaard, gårdmand i Haurum.
c. Karen Jensdatter 31 år, tjener
FM: Christen Christensen i Houlbjerg.
d. Kirsten Jensdatter g.m. Peder Rasmussen, gårdmand i Vrangstrup.
3. Søster Ellen g.m. afg. Peder Rønsen i Haurum. Død og efterladt:
a. Niels Pedersen, myndig, i Haurum.
b. Christen Pedersen i Anbækhuset.

1301. Johannes Nielsen Møller, forrige møller i Tulstrup mølle, Sall sogn. 21.4.1829, fol. 165b, 170b, 171, 203b, 205b, 207, 2o7b, 209, 209b, 212b.
Hans arvinger:
1. Bror Peder Fabech i Gjern.
2. Bror Michel. Død og efterladt:
a. Hans Henrich Michelsen, møller her i Tulstrup mølle.
3. Bror Jens Nielsen i Aa?. Død og efterladt:
a. Jensine Marie Kirstine Jensdatter g.m. Niels Thomsen Tofnæs på Frederichshøj.
Hendes arvinger:
4. Bror Søren Busch i Sønderborg.
5. Søster, enke efter skomager Somann. Hun opholdt sig på Aarhus fattigvæsens arbejdsanstalt.
6. Søster død og efterladt:
a. Johannes P. Sjelle i København.
b. Hanne Sjelle, ugift.
Afståelseskontrakt mellem Johannes Nielsen Møller og Hans Henrich Michelsen til 1. maj 1825 fol. 166.
Skifte efter Johannes Nielsens hustru Abelone Jensdatter Busch af 1.6.1824 nr. 1215. Der var oprettet testamente til fordel for den længstlevende.

1302. Maren Jensdatter. 22.5.1829, fol. 171b, 174, 181b.
E: Søren Helbo, gårdmand i Sall.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Christen Lauridsen i Fajstrup, som hun var skilt fra:
1. Jens Christensen 14 år, tjener på Bidstrup.
2. Karen Marie Christensdatter 12 år, hjemme på stedet.
FM: Peder Rasmussen, gårdmand i Hammel.
Søren Helbos søn Laurids Høst mødte på faderens vegne den 13.7.1829 på grund af faderens sygdom.

1303. Karen Simonsdatter. 29.6.1829, fol. 179, 183, 190, 200b, 202b.
E: Frands Christensen i Haurum. A:
1. Bror Niels’ børn:
a. Maren Nielsdatter g.m. Christen Sørensen i Haurum.
b. Jens Nielsen, tjener i Haurum.
2. Bror Jørgens børn:
a. Christen Jørgensen i Thorsø.
b. Birthe Jørgensdatter i Futting. Død og efterladt:
b1. Jørgen Sørensen, husmand i Ry.
b2. Søren Sørensen, rokkedrejer i Skive.
b3. Karen Sørensdatter g.m. Hans Rasmussen i Them sogn.
b4. Elisabeth Sørensdatter, tjener på Stenalt.
b5. Sidsel Sørensdatter g.m. Søren Bertelsen, indsidder i Aidt.
b6. Else Sørensdatter g.m. Christen Pedersen, tjener på Søbygaard. Død og efterladt:
b6a. Maren Christensdatter 10 år.
b6b. Birthe Christensdatter 7 år.
3. Bror Rasmus Simonsen i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Simon Rasmussen i Søften.
b. Søren Rasmussen. Død og efterladt:
b1. Rasmus Sørensen Post i Hagsholm.
b2. Jens Sørensen i Houlbjerg.
b3. Daniel Sørensen, myndig, i Houlbjerg.
b4. Mette Sørensdatter g.m. Peder Bøg i Houlbjerg.
c. Dorthe Rasmusdatter g.m. Jens Nielsen i Laurbjerg.
d. Anne Rasmusdatter g.m. Søren Hjulmand i Randers.
e. Kirsten Rasmusdatter g.m. Laurids Pedersen i Vistrup. Død og efterladt:
e1. Rasmus Jensen, myndig, i Aarhus.
e2. Christen Jensen på Vester Hinge mark.
e3. Peder Jensen i Kvolbæk.

1304. Søren Helbo, gårdmand i Sall. 21.7.1829, fol. 182, 184, 196, 197b.
Hans barn af 1. ægteskab med Mette Christensdatter:
1. Christen Sørensen, gårdmand i Nårup.
Hans børn af 2. ægteskab med Anne Kathrine Sørensdatter:
2. Laurids Høst, 24 år.
3. Niels Sørensen 20 år.
Skifte efter Mette Christensdatter af 10.5.1797 nr. 734.
Skifte efter Anne Kathrine Sørensdatter af 12.12.1825 nr. 1241
Skifte efter Maren Jensdatter (3. ægteskab) af 22.5.1829 nr. 1302.
Ved skifteforretningen 8.12.1829 blev skifterne efter Søren Helbo og hans hustru Maren Jensdatter
afsluttes fælles.
Sønnen Laurids Høst overtog fæstet på gården.

1305. Anders Christensen, tjenestekarl hos Jens Iversen i Haurum. 3.9.1829, fol. 185, 189, 198b, 199b. A:
1. Helbror Peder Christensen, aftægtsmand i Haurum.
2. Helbror Niels Christensen. Død og efterladt:
a. Niels Nielsen, (tosset), hos Peder Thomasen i Haurum.
3. Helbror Søren Christensen i Gylding, Hads herred.
4. Helsøster Maren Christensdatter, enke efter Rasmus Helbo i Sall.
5. Halvbror Jens Iversen, gårdmand i Haurum.
6. Halvsøster Kirsten Iversdatter eller Christensdatter g.m. Niels Sørensen, udflytter gårdmand i Haurum.

1306. Anne Pedersdatter. 8.9.1829, fol. 185b, 195.
E: Jens Sørensen Kræmer, gårdmand i Borre. B:
1. Søren Jensen 11 år.
2. Kirsten Jensdatter 16 år.
3. Maren Jensdatter 14 år.
4. Anne Jensdatter 9 år.
FM: Afdødes bror Michel Pedersen, gårdmand i Astrup.
Skifte efter Jens Sørensen af 25.3.1839 nr. 1566.

1307. Kirsten Pedersdatter hos Peder Jensen i Borridsø. 30.9.1829, fol. 188b, 191b, 193, 200b, 202b. A:
1. Helbror Jens Pedersen, aftægtsmand her på stedet.
2. Halvsøster Maren Jensdatter. Død og efterladt:
a. Michel Pedersen i Astrup.
b. Jens Pedersen i Vinkelholm, Sahl sogn.
c. Anne Pedersdatter g.m. Jens Sørensen i Borre. Død og efterladt:
2c1. Søren Jensen 11 år.
2c2. Kirsten Jensdatter 16 år.
2c3. Maren Jensdatter 14 år.
2c4. Anne Jensdatter 9 år.
FM: Michel Pedersen i Astrup.
d. Birthe Pedersdatter g.m. Iver Christensen, udflytter fra Vejerslev.
3. Søster Sidsel Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Sk?. Død og efterladt:
a. Jens Pedersen på Røgen mark.
b. Maren Pedersdatter g.m. Jens Rasmussen i Vindum mølle.
c. Mette Pedersdatter g.m. Laurids Jespersen i Randers. Senere nævnes af Ørum.
d. Birthe Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Skivholme.

1308. Kirsten Pedersdatter. 9.10.1829, fol. 190, 191.
E: Laurids Henrichsen, gårdmand i Thorsø.
Hendes børn:
1. Maren Andersdatter g.m. Peder Christensen Møller, gårdmand i Skivholme.
2. Anne Andersdatter g.m. Andreas Christensen, gårdmand i Skorup.
Ved skifteforretningen 19.10.1829 mødte Henrich Lauridsen i Thorsø på sin søn Laurids Henrichsens vegne.

1309. Jens Johansen, indsidder i Hvorslev huse. 28.10.1829, fol. 192, 194b.
E: Mariane Pedersdatter. Hun har siden mandens død siddet i uskiftet bo; men da hun nu skal giftes med afdødes bror Ole Johansen, ønsker hun afholdt skifteforretning. B:
1. Johan Jensen 7 år.
2. Peder Jensen 3 år.
3. Jens Jensen 16 uger.
4. Birgitte Jensdatter 4 år.
FM: Christen Olesen i Bøstrup.

1310. Kirsten Pedersdatter. 21.10.1829, fol. 191b, 193, 195b.
E: Søren Pedersen i Tungelund.
Da enkemanden anmeldte dødsfaldet, oplyste han, at arvingerne alle var myndige og ikke ønskede afholdt noget skifte. Der var afkald fra:
1. Christen Bech.
2. Peder Sørensen.
3. Christen Sørensen.
4. Peder Sørensen.

1311. Søren Sørensen Hjulmand, aftægtsmand hos Niels Lauridsen, gårdmand i Sall. 7.11.1829, fol. 193b, 195b. B:
1. Søren Sørensen i Vadsted.
2. Anne Sørensdatter g.m. Christen Terkildsen i Farre.
3. Ellen Sørensdatter g.m. Niels Lauridsen i Sall.
4. Anne Marie Sørensdatter 25 år, tjener i Kragelund.
Tilsynsværge: Jørgen Kræmer i Sall.

1312. Niels Pedersen, gårdmand i Hvorslev. 24.12.1829, fol. 204, 209b, 213b.
E: Anne Jensdatter. LV: Skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev.
Hans børn af første ægteskab med Maren Hansdatter:
1. Hans Nielsen 12 år.
2. Peder Nielsen 10 år.
3. Rasmus Nielsen 7 år.
4. Sidsel Kirstine Nielsdatter 8 år.
FM: Hans Hansen i Tostrup. Ved skiftet blev Jens Pedersen i Danstrup deres FM.
Barn af sidste ægteskab med enken:
5. Jens Nielsen 3 år.
FM: Afdødes bror Jens Pedersen i Danstrup.
Skifte efter Maren Hansdatter af 9.11.1825 nr. 1238.

1313. Anne Kirstine Pedersdatter. 3.2.1830, fol. 212b, 241b.
Hos hendes stedfar Christen Sørensen, gårdmand i Haurum. A:
1. Mor Anne Jensdatter g.m. Christen Sørensen.
2. Søster Kirsten Marie Pedersdatter 8 år.
FM: Niels Mondrup i Haurum.

1314. Søren Pedersen Bøgh og hustru Edel Sørensdatter i Houlbjerg. 23.2.1830, fol. 205, 207, 214b, 220, 227b, 256b, 259b. B:
1. Peder Sørensen Bøgh, udflytter gårdmand i Houlbjerg.
2. Jens Sørensen Bøgh i Ulstrup færgehus. Senere i Vinge.
3. Mariane Sørensdatter g.m. Niels Jensen, gårdmand i Houlbjerg.
4. Maren Sørensdatter g.m. Søren Michelsen i Lystrup, Vivild sogn.
5. Else Kathrine Sørensdatter 29 år, ugift.
6. Anne Sørensdatter 30 år.

1315. Niels Michelsen i Aidt. 1.3.1830, fol. 215, 215b.
G.m. Marie Kathrine Sørensdatter. Oprettet testamente til fordel for hustruens søn Christen Pedersen oprettet 4.3.1828.

1316. Maren Michelsdatter, aftægtskone hos Thomas Pedersen i Amstrup. 6.3.1830, fol. 216, 241, 241b. B:
1. Henrich Pedersen, gårdmand i Amstrup.
2. Michel Pedersen, gårdmand i Vellev.
3. Ellen Pedersdatter g.m. Thomas Møller i Rind.
4. Anne Kirstine Pedersdatter 58 år, hjemme på stedet.
Thomas Pedersen var afdødes stedsøn.

1317. Niels Iversen og hustru Maren Andersdatter af Haurum. 10.3.1830, fol. 217, 224, 243b.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Jensdatter:
1. Iver Nielsen 20 år.
Kurator: Niels Mondrup sst.
2. Jens Nielsen 14 år.
FM: Jens Kirkegaard sst.
Børn af sidste ægteskab med afdøde:
3. Anders Nielsen 3 år.
FM: Søren Andersen Mølgaard.
Næste fæster af huset blev Otto Friis.
Skifte efter Maren Jensdatter af 10.7.1820 nr. 1125.

1318. Anne Jørgensdatter. 18.3.1830, fol. 218, 233b.
E: Søren Andersen, udflytter gårdmand i Sall. B:
1. Anders Sørensen 16 år.
2. Jørgen Sørensen 3 år.
3. Mette Marie Sørensdatter 14 år.
4. Maren Sørensdatter 11 år.
5. Bodil Marie Sørensdatter 7 år.
6. Anne Sørensdatter 1 måned.
FM: Afdødes bror Christen Jørgensen Post i Sall.
Enkemandens brødre: Jens Andersen fra Frijsenborg og Peder Andersen i Futting.
Kontrakt mellem Søren Andersen og hans to brødre fol. 234 + 234b.

1319. Rasmus Christensen, gårdmand i Brundt. 24.3.1830, fol. 221, 239b, 240b.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Laurids Rasmussen i Brundt. B:
1. Rasmus Rasmussen 11 år.
2. Jens Rasmussen 6 år.
3. Christen Rasmussen 5 år.
4. Anders Rasmussen 3 år.
5. Else Rasmusdatter 8 år.
6. Anne Rasmusdatter 7 år.
FM: Peder Christensen i Vitten.

1320. Thomas Olesen i Vrangstrup. 24.3.1830, fol. 222b, 242, 243.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter. LV: Jesper Nielsen i Vrangstrup. B:
1. Ole Thomasen ½ år.
FM: Jens Sørensen, husmand i Vrangstrup.

1321. Iver Christensen, udflytter af Vejerslev. 20.4.1830, fol. 227, 228.
E: Birthe Pedersdatter, som fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

1322. Peder Nielsen, gårdmand i Sall. 23.4.1830, fol. 228, 245b, 264b, 265b, 266b.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Mads Jørgensen Smed sst. Senere skoleholder og kirkesanger Vestergaard i Sall. B:
1. Niels Pedersen 7 år.
2. Kirsten Marie Pedersdatter 24 år g.m. Christen Hermansen.
3. Anne Pedersdatter 21 år.
4. Anne Kirstine Pedersdatter 19 år.
5. Maren Pedersdatter 16 år.
6. Dorthe Marie Pedersdatter 10 år.
FM: Anders Nielsen Smed i Enslev.
Skrivelse fra Aarhus fattigvæsen vedlagt skiftet: Dorthe Nielsdatters søster Anne Nielsdatter, enke efter Niels Pedersen i Voldby havde fået udbetalt 20 rbd. Fol. 267.

1323. Maren Christophersdatter hos Diderich Nielsen, gårdmand i Hvorslev. 5.5.1830, fol. 229b, 231, 231b, 274b. B:
1. Diderich Nielsen, gårdmand i Hvorslev.
2. Christopher Nielsen, myndig, tjener i Vissing, Galten herred.
3. Karen Nielsdatter, enke efter Niels Eskildsen i Vejlby pr. Aarhus.
4. Maren Nielsdatter g.m. Jens Johnsen, husmand i Søften.
FM: Jens Broch i Hvorslev.

1324. Ungkarl Anders Lauridsen hos Niels Clausen, husmand i Hvorslev. 19.5.1830, fol. 230b, 234b, 260. A:
1. Mor Karen Nielsdatter nu g.m. Niels Clausen i Hvorslev.
2. Bror Søren Lauridsen 18 år, tjener hos Rasmus Thomasen i Danstrup.
3. Bror Niels Lauridsen 12 år.
4. Søster Inger Marie Lauridsdatter 24 år.
5. Søster Else Lauridsdatter 20 år.
6. Søster Anne Kirstine Lauridsdatter 16 år.
7. Søster Anne Lauridsdatter 9 år.
FM: Michel Kieldsen i Naaring.

1325. Anne Kirstine Nielsdatter. 26.5.1830, fol. 231b, 233.
E: Niels Eriksen, husmand i Aptrup, som havde siddet i uskiftet bo efter hustruens død i december forrige år. B:
1. Karen Nielsdatter 6 år.
Skifte efter Niels Eriksen af 17.3.1840 nr. 1583.
FM: Afdødes bror Rasmus Nielsen, udflytter fra Sall.

1326. Michel Jensen Bach, udflytter gårdman i Vellev. 21.6.1830, fol. 235, 239, 263.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Skolelærer og kirkesanger Amdi Jensen i Vellev. B:
1. Jens Michelsen, myndig, i Randers.
2. Rasmus Michelsen 24 år.
3. Peder Michelsen 18 år.
Kurator: Jens Lauridsen i Aldrup.
4. Søren Michelsen 14 år.
FM: Jens Andersen i Over mølle.
5. Mette Michelsdatter g.m. Anders Lauridsen på Boller gods. Død og efterladt:
a. Maren Andersdatter, 11 år.
b. Kirsten Andersdatter, 8 år.
Tilsynsværge: Gert Nielsen på Boller.
6. Kirsten Michelsdatter g.m. Niels Leth i Amstrup.
7. Margrethe Michelsdatter, 20 år, ugift.

1327. Karen Thomasdatter. 22.6.1830, fol. 237, 240b, 248b.
E: Axel Frederichsen, sognefoged i Tind.
Hendes børn af 1. ægteskab med Niels Poulsen Lindgaard.
1. Poul Nielsen i Sjelle.
2. Jens Nielsen, tjener i Borridsø, myndig.
3. Sidsel Kirstine g.m. Søren Sørensen Smed i Aidt.
4. Anne Kirstine g.m. Peder Pedersen, gårdmand i Tungelund.
Børn af 2. ægteskab med enkemanden:
5. Sidsel Axelsen 20 år.
FM: Skolelærer og kirkesanger Heager i Aidt.
Skifte efter Niels Poulsen Lindgaard af 5.2.1808 nr. 931.

1328. Rasmus Pedersen, aftægtsmand hos Søren Jensen Snedker, udflytter af Borre. 20.7.1830, fol. 245, 260, 260b. A:
1. Halvsøster Anne Pedersdatter, enke efter Søren Andersen i Skorup.
LV: Anders Sørensen i Skorup.
2. Halvsøster Maren Pedersdatter, enke efter Jens Jensen i Skorup.
LV: Jens Lauridsen i Skorup.
3. Halvsøster Karen Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Faarvang. Begge døde og efterladt:
a. Jens Jensen, tjener i Skorup præstegård.
b. Peder Jensen, gårdmand i Faarvang.
c. Sidsel Jensdatter g.m. Peder Nielsen Fisker i Faarvang.
Der var oprettet aftægtskontrakt mellem afdøde og Søren Jensen Snedker. Post 2 og 8 fol. 245b.

1329. Mette Poulsdatter. 6.8.1830, fol. 246, 250b.
E: Jens Rasmussen, gårdmand i Mondrup. B:
1. Mette Kirstine Jensdatter 5 uger.
FM: Poul Pedersen i Mondrup.

1330. Niels Sørensen Rytter, gårdmand i Sall. 19.8.1830, fol. 247b, 260b, 262.
E: Marie Kirstine Christensdatter. LV: Peder Aagaard sst. B:
1. Søren Nielsen Rytter 24 år.
2. Christen Nielsen 21 år.
3. Anders Nielsen 17 år.
4. Hans Nielsen 10 år.
5. Niels Nielsen 6 år.
FM: Jens Pedersen i Sall.

1331. Margrethe Sørensdatter. 14.9.1830, fol. 249b, 251b, 258, 258b, 259.
E: Jens Jensen i Hjulhuset. A:
1. Bror Christen Sørensen Lindgaard, aftægtsmand i Hagsholm.
2. Bror Peder Sørensen Lindgaard i Randers.
3. Søster Maren Sørensdatter g.m. Laurids Lindgaard i Vejerslev huse. Død og efterladt:
a. Søren Lauridsen, husmand på Aidt huse.
b. Jens Lauridsen, myndig, hos faderen Laurids Lindgaard i Vejerslev huse.
c. Maren Lauridsdatter g.m. Jens Koudal i Aidt. Død og efterladt:
3c1. Jens Jensen 3 år.
FM: Laurids Lindgaard i Borre skovhuse. Senere blev det faderen Jens Lindgaard.

1332. Ungkarl Søren Nielsen Rytter i Sall. 2.10.1830, fol. 251, 254, 261b. A:
1. Mor Marie Kirstine Christensdatter. LV: Peder Aagaard i Sall.
2. Bror Christen Nielsen 21 år.
3. Bror Anders Nielsen 17 år.
4. Bror Hans Nielsen 10 år.
5. Niels Nielsen 6 år.
FM: Jens Pedersen i Sall.

1333. Anne Marie Hansdatter. 2.11.1830, fol. 254b, 262b.
E: Christen Michelsen, gårdmand i Nøddelund. B:
1. Hans Christensen 14 år.
2. Thomas Christensen 10 år.
3. Christen Christensen 7 år.
4. Mariane Christensdatter 17 år.
FM: Niels Hansen, sognefoged i Gullev.
27.11.1830 mødte enkemandens søn Michel Christensen.
Skifte efter Christen Michelsen af 17.5.1836 nr. 1491.

1334. Jens Jensen, tjenestekarl hos Peder Sørensen i Thorsø. 2.11.1830, fol. 256, 264b, 267. A:
1. Mor Anne Marie Lauridsdatter, enke efter Jens Jensen Smed i Vejerslev. Bor hos datteren Karen.
2. Bror Poul Jensen Smed i Vejerslev.
3. Bror Laurids Jensen. Død og efterladt:
a. Peder Lauridsen 12 år.
4. Søster Karen Jensdatter g.m. Jens Simonsen på Grauballe mark.
5. Søster Maren Jensdatter g.m. Christen Pedersen i Højbjerg.
6. Søster Birthe Jensdatter g.m. Jens Pedersen i Tange.

1335. Christen Nielsen i Borridsø. 3.12.1830, fol. 266.
E: Karen Thomasdatter, som fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo. B:
1. Niels Christensen, soldat ved 2. jydske reg. Jægerkomp.
2. Thomas Christensen.
Skifte efter Karen Thomasdatter af 18.10.1838 nr. 1555.

1336. Christen Rasmussen, gårdmand i Tind, Gerning sogn. 14.12.1830, fol. 267b, 271b, 272, 273, 284b.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Anders Rasmussen i Hvorslevgaard. B:
1. Rasmus Christensen 8 år.
2. Rasmus Christensen 6 år.
3. Jens Christensen 5 år.
4. Jørgen Christensen 2 år.
FM: Peder Rasmussen, gårdmand i Gullev.

1337. Øllegaard Henrichsdatter. 15.12.1830, fol. 269b, 272b.
E: Christen Sørensen, husmand på Hvorslev mark. B:
1. Henrich Christensen 14 år.
2. Jens Christensen 4 år.
3. Karen Christensdatter 17 år.
4. Anne Kirstine Marie Christensdatter 12 år.
5. Anne Marie Christensdatter 10 år.
6. Inger Christensdatter 6 år.
FM: Afdødes bror skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev.
Se skifte nr. 1629.

1338. Ungkarl Erik Jensen hos Christen Jensen, gårdmand i Aptrup. 24.1.1831, fol. 275, 276b, 277b. A:
1. Bror Jens Jensen, myndig, tjener i Søbyvad mølle.
2. Bror Christen Jensen, gårdmand i Aptrup.
3. Bror Niels Jensen i Kongensbro.
4. Bror Søren Jensen 21 år, tjener i Skovladen.
5. Søster Mette Marie Jensdatter, enke efter Jens Sørensen i Sall.
6. Søster Anne Kirstine Jensdatter g.m. Søren Jensen Rytter i Aptrup.
7. Søster Anne Jensdatter 24 år, tjener Søren Pedersen i Aptrup.

1339. Frands Christensen, aftægtsmand i Haurum. 4.2.1831, fol. 275b, 279, 331, 331b. A:
1. Halvbror Jens Christensen i Sall. Død og efterladt:
a. Ellen Jensdatter 40 år, på Laasby mark, Gjern herred.
b. Kirsten Jensdatter g.m. Søren Kudsk i Sall.
c. Maren Jensdatter g.m. Laurids Rimmer, udflytter fra Sall.
2. Halvbror Peder Christensen, husmand i Aidt. Død og efterladt:
a. Maren Pedersdatter, enke efter Knud Nielsen i Aidt. Senere blev han kaldt Knud Michelsen.
Senere mødte hendes søn Niels Knudsen, der tjener i Hjulhuset.
3. Helsøster Anne Christensdatter g.m. Søren Michelsen Skrædder i Skjød. Død og efterladt:
a. Niels Sørensen, husmand i Lyngaa.
b. Christen Sørensen, gårdmand i Haurum.
c. Mette Sørensdatter g.m. Søren Nielsen, gårdmand i Skjød. Død og efterladt:
3c1. Niels Sørensen, myndig, tjener Jens Møller i Torup på Bidstrup gods.
4. Helsøster Maren Christensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Haurum. Død og efterladt:
a. Søren Rasmussen, gårdmand i Haurum.
5. Halvsøster Karen Christensdatter g.m. Christen Jespersen i Sall. Død og efterladt:
a. Niels Christensen i Sall. Død og efterladt:
5a1. Christen Nielsen, husmand i Sall.
5a2. Niels Nielsen, myndig, tjener Søren Rasmussen I Haurum.
5a3. Ellen Nielsdatter g.m. Søren Rasmussen i Haurum.
5a4. Anne Nielsdatter 30 år, tjener Søren Amdisen i Vellev.
5a5. Karen Marie Nielsdatter g.m. Søren Jensen, husmand på Houlbjerg mark.
b. Ellen Christensdatter g.m. Hans Jensen i Skjød.
c. Maren Christensdatter g.m. Jens Pedersen Leth i Sall. Død og efterladt:
5c1. Peder Jensen Leth, husmand i Sall
5c2. Niels Jensen, indsidder i Voldby.

1340. Peder Christensen Hjulmand af Hagsholm. 21.2.1831, fol. 276.
Oprettet testamente af 8.3.1818 mellem Peder Christensen Hjulmand og Anne Rasmusdatter til fordel for den længstlevende.

1341. Ellen Jensdatter. 4.3.1831, fol. 278, 295.
E: Jens Lauridsen Jacobsen, gårdmand i Haurum. B:
1. Jens Jensen, myndig.
2. Mette Jensdatter 26 år.
FM: Jens Nielsen i Grølsted.

1342. Mette Marie Frandsdatter, aftægtskone i Aabro. 23.3.1831, fol. 280b, 294b, 327, 328b.
Hendes børn med Palle Sørensen:
1. Frands Pallesen, fæster her i Aabro.
2. Engel Kirstine Pallesdatter g.m. Poul Jensen i Østergaard Fiskerhus.
3. Birthe Kirstine Pallesdatter g.m. stempelforhandler Evaldsen i Randers. Død og efterladt:
a. Marie Evaldsen 14 år.
Tilsynsværge: Forpagter Anthony på Østergaard.
Skifte efter Palle Sørensen af 25.5.1790 nr. 604.

1343. Mads Pedersen, gårdmand i Vellev. 8.4.1831, fol. 282.
E: Sidsel Marie Frederichsdatter. B:
1. Frederich Madsen.
Enken fik bevilling på at sidde i uskiftet bo.

1344. Løjtnant Selio Georg Møller hos Frands Blichfeldt på Hagsholm. 9.4.1831, fol. 282b, 287b, 289, 319b, 323. B:
1. Frederich Schinkel Møller, forvalter på præstegården i Bregninge p Ærø.
2. Arengot Sophie 46 år, tjener på Lillerupgaard ved Horsens.
3. Nicolette Sophie 44 år, tjener Hr. Ibien på Breinholt ved Lemvig.
4. Kirstine Marie Møller g.m. gæstgiver Christen Sønderholm i Løgstør.
5. Louise Charlotte g.m. Frans Blichfeldt på Hagsholm
Afskrift af vielsesattest vedr. Christen Sønderholm og Kirstine Marie Møller fol. 320b.

1345. Mette Kirstine Jensdatter. 18.4.1831, fol. 283, 293.
E: Jens Mogensen i Danstrup. B:
1. Mogens Jensen, myndig.
2. Jens Jensen 17 år.
3. Øllegaard Jensdatter g.m. Claus Sørensen, gårdmand i Nøddelund.
4. Margrethe Jensdatter 22 år.
5. Mette Jensdatter g.m. Anders Jensen i Hesselbjerg.
6. Maren Jensdatter 13 år.
FM: Hans Nielsen, gårdmand i Danstrup.
Skifte efter Jens Mogensen af 2.9.1837 nr. 1527.

1346. Christen Sørensen Lindgaard, aftægtsmand i Hagsholm. 22.4.1831, fol. 285, 297b, 298.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. LV: Peder Jørgensen af Hagsholm.
Hans børn af 1. ægteskab med Kirsten Michelsdatter:
1. Michel Christensen 26 år, vanvittig.
FM: Morten Hansen, gårdmand i Enslev.
2. Else Christensdatter 30 år.
3. Sophie Christensdatter 28 år.
Børn af 2. ægteskab med enken:
4. Jørgen Christensen 21 år, tjener Peder Nygaard i Hagsholm.
5. Kirsten Christensdatter 19 år.
6. Kirstine Sophie Christensdatter 14 år.
7. Marie Kirstine Christensdatter 13 år.

1347. Peder Christensen, aftægtsmand i Haurum. 1.5.1831, fol. 286b, 311, 312.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Jens Nielsen Hjulmand i Haurum. Senere Niels Rasmussen, husmand på Aptrup hede. A:
1. Helbror Søren Christensen i Gylling.
2. Helbror Niels Christensen. Død og efterladt:
a. Niels Nielsen, tosset.
FM: Peder Thomasen i Haurum.
3. Helsøster Maren Christensdatter. Enke efter Rasmus Helbo i Sall.
4. Halvbror Jens Iversen, gårdmand i Haurum.
5. Halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Niels Sørensen, gårdmand i Haurum.

1348. Simon Simonsen, møller i Bøstrup mølle, Houlbjerg sogn. 13.5.1831, fol. 289b, 295b, 296b.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen Bægaard i Granslev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Else Marie Sørensdatter:
1. Simon Simonsen 21 år.
2. Søren Simonsen 17 år.
3. Jørgen Simonsen 12 år.
4. Anne Simonsdatter 18 år.
5. Karen Simonsdatter 14 år.
6. Mette Marie Simonsdatter 8 år.
FM: Jørgen Pallesen i Hagsholm. Senere Jens Simonsen fra Mygind.
Ingen børn i sidste ægteskab med enken.
Skifte efter Else Marie Sørensdatter af 13.10.1824 nr. 1220.

1349. Anne Jensdatter hos stedfar i Erik Pedersen i Tungelund. 18.5.1831, fol. 291b. 296b. A:
1. Mor Maren Nielsdatter g.m. Erik Pedersen.
2. Helbror Niels Jensen 7 år.
3. Helsøster Sidsel Jensdatter 22 år.
4. Helsøster Mariane Jensdatter 20 år.
5. Helsøster Karen Jensdatter 11 år.
6. Helsøster Maren Jensdatter 9 år.
7. Halvbror Peder Eriksen 4 år.
FM: Sognefoged Axel Frederichsen i Tind.
Tilsynsværge: Søren Pedersen Væsel, gårdmand i Tungelund.

1350. Jørgen Pedersen Kræmer, gårdmand i Sall. 2.6.1831, fol. 292, 313, 314.
E: Anne Elisabeth Hieronimusdatter. LV: Sognefoged Rasmus Hieronimussen.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Andersdatter:
1. Anders Jørgensen, myndig, tjener på Frijsenborg.
2. Inger Jørgensdatter g.m. Niels Eriksen på Aptrup hede.
Hans børn af et ægteskab med Helle Eriksdatter:
3. Erik Jørgensen 24 år, tjener på Frijsenborg. Han døde inden skiftets slutning.
4. Søren Jørgensen 22 år, i Sall.
5. Jens Jørgensen 20 år, tjener i Sall.
6. Niels Jørgensen 17 år, tjener i Sall.
Børn af sidste ægteskab med enken:
7. Hieronimus Jørgensen 6 år.
8. Helle Jørgensdatter 14 år.
9. Kirsten Marie Jørgensdatter 11 år.
FM: Gårdmand Søren Grøngaard.
Skifte efter Kirsten Andersdatter af 8.3.1805 nr. 898.

1351. Anders Andersen, gårdmand i Kongstrup. 4.7.1831, fol. 298b, 305, 307b, 308, 374, 374b.
E: Inger Jonsdatter. LV: Hr. Nellemann i Nymølle.
Hans barn af 1. ægteskab med Mariane Sørensdatter:
1. Anders Andersen, tjener på Tammestrup på Estrup gods.
Tilsynsførende: Mads Sørensen i Houlbjerg.
Hans børn af ægteskab med Inger Jonsdatter:
2. Jon Andersen 5 år.
3. Gertrud Marie Andersdatter 9 år.
4. Anne Andersdatter 3 år.
FM: Peder Nielsen i Kongstrup.
Inger Jonsdatters søster Anne Jonsdatter var g.m. Søren Frederichsen i Væth.

1352. Aftægtsmand Christen Nielsen hos Niels Christensen, gårdmand i Aptrup. 11.7.1831, fol. 299b, 310, 310b.
E: Barbara Pedersdatter. LV: Hendes søn Mads Christensen. B:
1. Peder Christensen, husmand på Sall mark.
2. Niels Christensen, gårdmand her på stedet.
3. Mads Christensen, husmand på Sall mark.
4. Anne Christensdatter g.m. Christen Jespersen i Hammel. Død og efterladt:
a. Barbara Christensdatter 21 år.
FM: Hendes farbror Mads Christensen.
5. Anne Marie Christensdatter g.m. vagtmester Svenstrup i Randers.
6. Mette Marie Christensdatter g.m. Jens Christensen i Lindaa, før Randers.
7. Kirsten Christensdatter g.m. Terkild Jørgensen på Aptrup mark.
8. Karen Christensdatter g.m. skolelærer Christensen i Balle i Todbjerg sogn.
9. Mette Christensdatter g.m. Jørgen Jensen, husmand i Skjød.
Se skifte nr. 1697.

1353. Ungkarl Niels Pedersen i Tungelund. 19.7.1831, fol. 300. A:
1. Søster Maren Pedersdatter, enke efter Peder Tøgersen i Tungelund.
2. Søster Dorthe Pedersdatter, enke efter Niels Jensen i Grølsted.

1354. Peder Jensen i Borre. 15.7.1831, fol. 300b.
Hans enke Mette Kirstine Nielsdatter fik tilladelse til at side i uskiftet bo. B:
1. Jens Pedersen.
2. Niels Pedersen.
Kurator: Christen Nielsen.

1355. Søren Rasmussen, gårdmand i Hvorslev. 15.7.1831, fol. 300b.
E: Marie Katrine Nielsdatter. LV: Niels Sørensen, aftægtsmand i Hvorslev. B:
1. Anne Kirstine Sørensdatter 3 år.
FM: Jens Henrichsen, gårdmand i Hvorslev.
Skifte efter Marie Katrine Nielsdatter af 5.6.1838 nr. 1546.
Se skifte nr. 1721.

1356. Thomas Nielsen, gårdmand i Sall. 20.7.1831, fol. 303, 309b.
E: Bodil Eriksdatter. LV: Gårdmand Peder Aagaard. B:
1. Niels Thomasen 3 år.
2. Anne Kirstine Thomasdatter 6 år.
3. Karen Thomasdatter 9 år.
FM: Jens Eriksen, gårdmand i Sall.

1357. Kirsten Christensdatter, fattiglem i Sall. 25.7.1831, fol. 304.
Hendes børn af to ægteskaber:
1. Peder Pedersen 21 år.
2. Christen Nielsen 20 år.
Kurator: Niels Lauridsen, gårdmand i Sall.
3. Karen Marie Pedersdatter 23 år.
FM: Niels Pedersen, gårdmand i Futting.
Skifte efter Peder Pedersen Smed i Sall af 2.2.1810 nr. 954.

1358. Karen Michelsdatter, aftægtskone i Houlbjerg. 1.8.1831, fol. 307, 308b, 309.
Børn af afdødes ægteskab med Knud Michelsen:
1. Peder Knudsen, myndig, tjener i Granslev.
2. Michel Knudsen, myndig, tjener snedker Gyde i Aarhus.
3. Mette Knudsdatter g.m. Christen Jensen Smed i Houlbjerg.
4. Karen Knudsdatter 35 år., tjener i Granslev hos Niels Jensen ?.

1359. Mette Henrichsdatter, enke efter Poul Rasmussen i Aptrup. 31.8.1831, fol. 310b.
1. Svigersøn Søren Eriksen i Aptrup anmeldte hendes død. Hun boede hos dem.
2. Henrich Poulsen.
3. Christen Poulsen.
4. Rasmus Poulsen.
5. Peder Poulsen.
6. Maren Poulsdatter g.m. Jens Nielsen Post.
7. Svigersøn Niels Jespersen.
8. Anne Kirstine Poulsdatter g.m. F. Fischer i Horsens.
Alle børnene gav afkald på arven til fordel for Søren Eriksen og hustru.

1360. Maren Sørensdatter, aftægtskone hos Michel Leth, gårdmand i Aidt. 22.9.1831, fol. 312, 324b.
Afdøde var Michel Leths stedmor. A:
1. Bror Søren Sørensen, hjulmand i Sall. Død og efterladt:
a. Søren Sørensen på ? mark.
b. Ellen Sørensdatter g.m. Niels Lauridsen, gårdmand i Sall.
c. Anne Sørensdatter g.m. Christen Terkildsen i Farre.
d. Anne Marie Sørensdatter 23 år, hos Niels Lauridsen i Sall.
2. Bror Jens Sørensen i Brundt. Død og efterladt sig:
a. Jens Jensen ca. 16 år.
3. Søster Anne Marie Sørensdatter g.m. Christen Rasmussen i Sall. Død og efterladt:
a. Rasmus Christensen i Linaa pr. Aarhus.
b. Søren Christensen, bor på Skiveegnen. Han skal være tåbelig.
c. Jens Christensen i Enslev huse.
d. Niels Christensen i Væth.
e. Karen Marie Christensdatter, ophold ukendt.
f. Anne Christensdatter g.m. ? i Hobro.

1361. Hans Sørensen, gårdmand i Tind. 8.11.1831, fol. 314b, 329.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Jens Christensen Smed i Gullev. B:
1. Anne Kirstine Hansdatter 5 år.
2. Kirsten Hansdatter 3 år.
3. Ellen Hansdatter 1½ år.
FM: Afdødes bror Christen Sørensen i Amstrup.
Skifte efter Anne Marie Jensdatter af 15.4.1833 nr. 1418.

1362. Aftægtsmand Rasmus Christensen Skovfoged i Tind, Gerning sogn. 9.11.1831, fol. 316, 322. B:
1. Peder Rasmussen, gårdmand i Gullev.
2. Christen Rasmussen, gårdmand i Tind.
3. Christen Rasmussen i Tind. Død og efterladt:
a. Rasmus Christensen 10 år.
b. Rasmus Christensen 8 år.
c. Jens Christensen 5 år.
d. Jørgen Christensen 3 år.
FM: Peder Rasmussen i Gullev.
4. Mariane Rasmusdatter, enke efter Jens Mogensen i Borritsø.
Alle med undtagelse af Christen Rasmussen gav afkald på arven.

1363. Peder Møller, husmand i Tungelund, Aidt sogn. 9.11.1831, fol. 316b, 317b.
E: Kirsten Christiansdatter. LV: Jens Frandsen af Skorup. B:
1. Karen Pedersdatter 6 år.
2. Jørgen Pedersen 1½ år.
FM: Afdødes bror Søren Sørensen i Faarvang, Tvilum sogn.

1364. Jens Sørensen Gammel, gårdmand i Houlbjerg. 11.11.1831, fol. 318, 328.
E: Anne Marie Michelsdatter. LV: Søren Aagaard i Houlbjerg. B:
1. Søren Jensen 13 år.
FM: Christen Pedersen i Houlbjerg.

1365. Kirsten Christensdatter i Hagsholm. 11.11.1831, fol. 319, 322b. A:
1. Mor Anne Margrethe Jørgensdatter, enke efter Christen Lindgaard. LV: Peder Jørgensen af Hagsholm.
2. Halvsøster Else 33 år, ugift.
3. Halvsøster Sophie Marie 30 år, ugift.
4. Halvbror Michel 26 år, vanvittig.
5. Helbror Jørgen Christensen 22 år.
6. Helsøster Kirstine Sophie Christensdatter 14 år.
7. Helsøster Marie Kirstine Christensdatter 13 år.
FM: Morten Hansen i Enslev.

1366. Niels Rasmussen, aftægtsmand i Sall. 10.12.1831, fol. 324, 325. B:
1. Rasmus Nielsen, gårdmand i Sall.
2. Mette Nielsdatter g.m. Jens Pedersen. Død og efterladt:
a. Peder Jensen 22 år.
b. Niels Jensen 18 år.
c. Helle Jensdatter 15 år.
d. Else Jensdatter 14 år.
e. Anne Marie Jensdatter 9 år.
3. Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Niels Eriksen. Død og efterladt:
a. Karen Nielsdatter 7 år.
FM: Rasmus Nielsen i Sall.

1367. Anders Jørgensen, husmand i Vellev. 13.12.1831, fol. 325, 330b.
E: Eva Marie Lauridsdatter, som hidtil har siddet i uskiftet bo. LV: Michel Pedersen Skriver i Vellev. B:
1. Anne Andersdatter 7 år.
2. Ida Andersdatter 2 år.
FM: Jens Christensen, husmand i Vellev.

1368. Maren Sørensdatter. 13.12.1831, fol. 326.
E: Niels Jensen Brundt i Vidstrup. B:
1. Jens Nielsen 3 år.
FM: Christen Lauridsen, gårdmand i Vistrup.
Niels Jensen Brundt havde siddet i uskiftet bo efter hustruens død.

1369. Kirsten Simonsdatter, aftægtskone i Tostrup. 13.12.1831, fol. 326, 326b, 329b. B:
1. Hans Hansen i Tostrup.
2. ? g.m. Peder Pedersen Brundt i Sahl.
3. ? g.m. Jens Nielsen Sjørslev i Sahl.
4. Simon Hansen i Aarhus.
6. Maren Hansdatter g.m. Niels Pedersen i Hvorslev. Død og efterladt:
a. Hans Nielsen 14 år.
b. Peder Nielsen 10 år.
c. Rasmus Nielsen 8 år.
d. Sidsel Kirstine Nielsdatter 11 år.
FM: Jens Pedersen i Demstrup.

1370. Peder Terkildsen i Borritsø. 22.12.1831, fol. 331, 332b.
E: Anne Christensdatter i Borritsø. B:
1. Erik Pedersen.
2. Anders Pedersen i ?by.
3. ? g.m. Hans Hansen i Tostrup.
Alle arvinger gav afkald på arv.

1371. Jens Mogensen, gårdmand i Borritsø. 11.1.1832, fol. 333, 334b.
E: Mariane Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen, gårdmand i Gullev. B:
1. Rasmus Jensen 20 år.
2. Sidsel Jensdatter 17 år.
FM: Skolelærer Skovgaard i Gerning.

1372. Kirsten Christensdatter, aftægtskone hos Christen Christensen, gårdmand i Houlbjerg. 26.6.1832, fol. 335b, 361b.
Hendes børn af 1. ægteskab med Christen Frandsen:
1. Christen Christensen, gårdmand i Houlbjerg.
2. Frands Christensen, myndig, tjener i Galten.
3. Maren Christensdatter g.m. Hans Henrik Christensen, husmand i Granslev.
4. Else Marie Christensdatter g.m. Søren Degn i Houlbjerg.
5. Christiane Christensdatter g.m. Thomas Nielsen, husmand i Voldby.
6. Abelone Christensdatter 31 år., tjener i Vilstrup.
Hendes børn af 2. ægteskab med Rasmus Christensen Bundgaard:
7. Christen Rasmussen 21 år, tjener i Galten.
Tilsynsværge: Christen Sørensen Bundgaard i Houlbjerg.
Skifte efter Christen Frandsen af 19.11.1804 nr. 893.
Skifte efter Rasmus Christensen Bundgaard af 2.4.1823 nr. 1196.

1373. Anne Pedersdatter, aftægtskone hos Søren Sørensen, gårdmand i Hvorslev. 4.2.1832, fol. 336, 361. A: Hendes søskendebørn:
1. Anders Hald, gårdmand i Haurum.
2. Jens Hald i Monbjerg. Død og efterladt:
a. Christen Jensen, myndig, tjener i Vellev.
b. Maren Jensdatter g.m. Jens Kirkegaard i Haurum.
c. Karen Jensdatter 34 år, ugift.
d. Kirsten Jensdatter g.m. Peder Rasmussen i Vrangstrup.
3. Ellen Christensdatter g.m. Peder Roersen i Haurum. Begge døde og efterladt:
a. Christen Pedersen i Anbækhuset.
FM: Christen Christensen, gårdmand i Houlbjerg.

1374. Margrethe Pedersdatter. 20.2.1832, fol. 337, 370b.
E: Jens Mogensen, gårdmand i Gerning. B:
1. Mogens Jensen 25 år, ved det Slesvigske regiment.
2. Peder Jensen 21 år.
3. Simon Jensen 17 år.
4. Peder Jensen 14 år.
5. Christen Jensen 12 år.
6. Karen Jensdatter g.m. Hans Nielsen, gårdmand i Danstrup.
FM: Peder Pedersen i Stærkær.

1375. Sidsel Rasmusdatter. 22.2.1832, fol. 339, 370.
E: Peder Pedersen Nygaard i Hagsholm. B:
1. Rasmus Pedersen 4½ år.
2. Peder Pedersen 2 år.
FM: Rasmus Jensen i Sandby.

1376. Søren Amdisen og hustru Gjertrud Mouritsdatter i Vellev. 17.3.1832, fol. 341b, 344, 348b, 349, 351.
Hans børn af 1. ægteskab med Karen Christensdatter:
1. Øllegaard Sørensdatter 41 år.
2. Christine Sophie Sørensdatter g.m. Anders Rasmussen i Hvorslevgaard. Død og efterladt:
a. Karen Marie Andersdatter 9 år.
3. Kirstine Sørensdatter g.m. skolelærer og kirkesanger Schougaard i Gerning.
Barn af sidste ægteskab med enken:
3. Amdi Sørensen 22 år.
FM: Skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev.
Sønnen Amdi Sørensen fik fæstebrev på stedet.

1377. Peder Mejersen, aftægtsmand i Bøsbro. 26.3.1832, fol. 345, 350, 383b, (1832-1841 fol. 16b, 21b) . B:
Hans børn med Anne Marie Andersdatter:
1. Else Pedersdatter g.m. kromand Sejer Sørensen sst. Død og efterladt:
a. Søren Sejersen 22 år.
b. Hans Peder Sejersen 19 år.
c. Schach Sejersen 17 år.
d. Anne Marie Sejersdatter 23 år.
e. Mette Marie Sejersdatter 18 år.
f. Anne Sejersdatter 16 år.
d. Johanne Sejersdatter 14 år.
e. Henriette Cathrine Sejersdatter 10 år.
2. Magrethe Pedersdatter g.m. Niels Vitten, husmand på Nielstrup mark, Rud sogn.
Skifte efter Anne Marie Andersdatter af 22.4.1807 nr. 924.

1378. Niels Mouritsen, tjenestekarl i Vellev. 31.3.1832, fol. 345b, 352b, (1832-1841 fol. 13b. 18b, 19.) A:
1. Helbror Christen Mouritsen, myndig, tjener som bryggerkarl i København.
2. Helbror Mourits Mouritsen, husmand i Vellev.
3. Helsøster Mette Mouritsdatter g.m. Jacob Pedersen, gårdmand i Vellev.
4. Halvsøster Kirsten, enke efter Thomas Henrichsen i Enslev. Er nu i Tange.
5. Halvsøster Maren g.m. Jens Sørensen i Vellev. Begge døde og efterladt:
a. Christen Jensen, i Stevnstrup.
b. Niels Jensen, bor på Houlbjerg mark.
c. Mourits Jensen, myndig, i Enslev.
d. Søren Jensen, soldat i København. Senere i Haurum.
e. Bodil Jensdatter g.m. Christen Jensen Brask, daglejer i Randers.
f. Karen Jensdatter g.m. Søren Lauridsen på Løjstrup.
g. Mariane Jensdatter g.m. Niels Jensen i Grensten.
h. Maren Jensdatter g.m. Jens Villumsen i Langaa.
i. Anne Jensdatter g.m. Anders Sall på Løjstrup mark.
6. Halvsøster Gjertrud g.m. Søren Amdisen i Vellev. Begge døde og efterladt:
a. Amdi Sørensen 22 år.
7. Halvsøster Øllegaard Sørensdatter 41 år, i Vellev.
8. Halvsøster Stine (Christine Sophie) g.m. Anders Rasmussen på Hvorslevgaard. Død og efterladt:
a. Karen Marie Andersdatter 9 år.
9. Halvsøster Kirstene Sørensdatter g.m. skolelærer Schougaard i Gerning.

1379. Niels Rasmussen, tjenestekarl hos Rasmus Jensen Fogh, gårdmand i Gejlund. 2.4.1832, fol. 346b, 347b, 348, 352b, (1832-1841 fol. 15b, 21). A:
1. Helbror Christen Rasmussen Fogh. Død og efterladt:
a. Jens Christensen 17 år, tjener i Pøt mølle.
Tilsynsværge: Anders Jørgensen i Glesborg.
2. Halvbror Rasmus Jensen Fogh i Gejlund.

1380. Anne Sørensdatter. 9.4.1832, fol. 348, 355.
Hun tjente som husholder for gårdmand Laurids Henrichsen i Torsø.
Hendes ”uægte” børn:
1. Henrich Lauridsen 5 år.
2. Marianne Lauridsen 2 år.
FM: Laurids Henrichsen af Thorsø.

1381. Maren Jacobsdatter, aftægtskone hos Niels Helbo på Aptrup hede. 18.4.1832, fol. 349, 356.
Afdødes havde indtil for nylig boet hos Søren Bach i Haurum, hvor hendes efterladenskaber var.
Hendes børn:
1. Jens Sørensen, husmand i Haurum.
2. Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Helbo på Aptrup hede.
3. Else Sørensdatter g.m. Søren Bach i Haurum.
Tilsynsførende: Rokkedrejer Mads Sørensen i Haurum.
2. Søren Simonsen 17 år.

1382. Søren Christensen Smed i Enslev. 4.5.1832, fol. 353, 355, 361b. B:
1. Anders Sørensen, i Langaa. Død og efterladt:
Hans børn af 1. ægteskab:
a. Niels Andersen 19 år.
b. Søren Andersen 18 år.
Kurator: Christen Christensen.
Hans børn af 2. ægteskab med Karen Michelsdatter, der nu er g.m. Christen Christensen i Langaa:
c. Michel Andersen 13 år.
d. Karen Andersdatter 11 år.
e. Johanne Andersdatter 9 år.
f. Gjertrud Andersdatter 4 år.
g. Mette Marie Andersdatter ¾ år.
FM: Søren Jensen i Langaa.
2. Mette Marie Sørensdatter g.m. Peder Christensen i Enslev.

1383. Christen Tøgersen, gårdmand i Vellev. 4.5.1832, fol. 354, 379b.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Hansen, gårdmand i Vellev. B:
1. Tøger Christensen, myndig.
2. Jens Christensen 21 år.
3. Kirsten Christensdatter 30 år g.m. Peder Hansen her på stedet.
FM: Christen Sort.

1384. Anne Jensdatter, aftægtskone hos Hans Jensen, gårdmand i Kvolbæk. 21.5.1832, fol. 356b, 364.
Der var oprettet en opholdskontrakt mellem Hans Jensen og Anne Jensdatter den 11.10.1826.
Hendes børn:
1. Jens Michelsen, gårdmand i Lyngaagaard.
2. Niels Michelsen, gårdmand i Vivild, Lyngaa sogn.
3. Anne Michelsdatter g.m. Hans Jensen her på stedet.
4. Kirstine Michelsdatter g.m. Rasmus Jensen i Sabro.
5. Kirsten Marie Michelsdatter 27 år, tjener forvalter Budtz på Frijsenborg.
6. Maren Michelsdatter 19 år, tjener Hr. kammerråd Thomasen.
FM: Jens Jensen Bonde, udflytter gårdmand fra Lyngaa.

1385. Maren Jensdatter. 24.5.1832, fol. 357b, 362b.
E: Peder Hansen Amstrup, gårdmand i Vellev. Han havde haft bevilling til at sidde i uskiftet bo siden 22.12.1830. B:
1. Hans Pedersen 14 år.
2. Kirsten Pedersdatter 19 år.
FM: Anders Hansen i Amstrup.

1386. Mette Mouritsdatter. 28.5.1832, fol. 359, 364b, 365.
E: Jacob Pedersen, gårdmand i Vellev.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Pedersen:
1. Mourits Jensen, gårdmand i Lyngby.
2. Peder Jensen, gårdmand i Vellev.
3. Niels Jensen, udflytter gårdmand i Vellev.
4. Karen Jensdatter g.m. Anker Amdisen i Øster Velling.
5. Dorthe Jensdatter g.m. Peder Henrichsen, udflytter gårdmand i Vellev.
Ingen børn i sidste ægteskab med Jacob Pedersen.
Skifte efter Jens Pedersen af 6.2.1808 nr. 932.

1387. Christen Sørensen Væsel i Vellev. 29.5.1832, fol. 360, 363b.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Diderich Nielsen i Hvorslev. B:
Enken havde siddet i uskiftet bo siden mandens død.
1. Søren Christensen 11 år
2. Jens Christensen 8 år.
3. Peder Christensen 6 år.
4. Mariane Christensdatter 14 år.
5. Anne Marie Christensdatter 2½ år.
FM: Christen Mogensen, udflytter gårdmand i Hvorslev.

1388. Jens Christensen Rode og hustru Anne Mogensdatter, aftægtsfolk hos Anders Nielsen, gårdmand udflytter i Tind. 5.6.1832, fol. 362, (1832-1841 fol. 5b, 6.) A:
Hans arvinger:
1. Bror Peder Christensen. Død og efterladt:
a. Jens Pedersen Rode, myndig, i Vellev.
b. Christen Pedersen Rode, gårdmand i Vellev.
c. Inger Pedersdatter g.m. Mourits Mouritsen, husmand i Vellev.
2. Bror Christen Christensen, aftægtsmand i Hvorslev.
3. Søster Inger Christensdatter, enke efter Jens Nielsen i Amstrup.
Hendes børn af 1. ægteskab med Christen Sørensen:
4. Søren Christensen, myndig, tjener i Stærkær.
5. Karen Christensdatter 40 år g.m. Anders Nielsen her på stedet.
FM: Aksel Frederichsen i Tind.
Jens Christensen Rode havde afstået sin fæstegård og samtidig oprettet en kontrakt af 2.4.1832 med nuværende fæster Anders Nielsen.

1389. Rasmus Pedersen, aftægtsmand i Enslev huse. 10.6.1832, fol. 363b. B:
1. Kirsten Rasmusdatter g.m. Christen Jensen, husmand sst.

1390. Frands Palle, kromand i Aabro, Vellev sogn. 15.6.1832, fol. 365.
E: Susanne Sørensen fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

1391. Anne Jensdatter. 19.6.1832, fol. 366b, 389b.
E: Christen Jensen, gårdmand i Haurum. B:
1. Laurids Christensen 13 år.
2. Jens Carl Christensen 8 år.
3. Johanne Marie Christensdatter 6 år.
FM: Peder Fogh, gårdmand i Haurum.
Skifte efter Christen Jensen af 16.4.1836 nr. 1488.

1392. Niels Andersen Hvid, husmand i Haurum. 24.6.1832, fol. 368, 369, 377b, 394b, (1832-1841 fol. 52b).
E: Karen Frandsdatter. LV: Christen Skrædder, gårdmand i Haurum.
1. Søster Anne Andersdatter g.m. Søren Nielsen i Ebbestrup på Clausholm gods. Begge døde og efterladt:
a. Niels Sørensen, husmand i Haar på Frijsenborg gods.
2. Søster Maren Andersdatter g.m. Rasmus Sørensen i Krajbjerg på Rosenholm gods. Død og efterladt:
a. Maren Rasmusdatter g.m. Niels Jonassen i Mørke på Rosenholm gods. Død og efterladt:
2a1. Søren Nielsen, myndig, tjener på Vosnæsgaard. Senere i Hornslet.
2a2. Hans Nielsen 18 år, tjener i Mørke.
2a3. Anders Nielsen 12 år, i Mørke.
2a4. Jens Nielsen 7 år.
FM: Søren Jensen, husmand i Danstrup, Hvilsager sogn.
b. Anne Rasmusdatter g.m. Jørgen Jensen i Vrinders på Mols.
3. Søster Bodil Andersdatter g.m. Søren Marcussen i Uth. Død og efterladt:
a. Jens Sørensen Væver i Skjold by. Død og efterladt:
3a1. Anders Jensen 10 år.
3a2. Bodil Marie Jensdatter 13 år.
3a3. Johanne Marie Jensdatter 7 år.
FM: Rasmus Pedersen, sognefoged i Skjold.
b. Dorthea Sørensdatter g.m. Peder Mortensen, husmand i Stenderup på Bygholms gods.
c. Maren Sørensdatter 36 år, ugift, i Uth.
Nr. 3a Jens Sørensen Væver var g.m. Else Marie Andersdatter.

1393. Aftægtsmand Jens Christensen Smed hos Christen Smed, gårdmand i Tostrup. 30.6.1832, fol. 371b, (1832-1841 fol. 6b, 8.). B:
1. Christen Jensen, gårdmand i Tostrup.
2. Jens Jensen, husmand i Kragelund, Lysgaard herred.
3. Christen Jensen, husmand i Houlbjerg.
4. Thomas Jensen, myndig, tjener i Hvorslev.
5. Maren Jensdatter 36 år, tjener H. Munch i Borre.
6. Mariane Jensdatter 28 år, tjener i Houlbjerg præstegård.
FM: Jens Christensen, husmand i Vejerslev.

1394. Karen Jensdatter. 30.6.1832, fol. 372, 376, 377.
E: Christen Poulsen eller Sørensen, udflytter husmand i Hvorslev. B:
1. Søren Christensen 16 år.
2. Søren Christensen 10 år.
3. Jens Christensen 8 år.
4. Niels Christensen 6 år.
5. Poul Christensen 3 år.
FM: Michel Sørensen i Demstrup
Skolelærer Amdisen ejede huset (på 10 fag), som afdøde med familie boede i.

1395. Aftægtskone Anne Cathrine Sørensdatter. 30.6.1832, fol. 373, 377.
E: Jens Christensen Brundt, i Vidstrup. B:
1. Christen Jensen, gårdmand i Vidstrup.
2. Niels Jensen, husmand i Borritsø.
3. Karen Jensdatter g.m. Christen Poulsen eller Sørensen i Hvorslev. Død og efterladt:
a. Søren Christensen 16 år.
b. Søren Christensen 10 år.
c. Jens Christensen 8 år.
d. Niels Christensen 6 år.
e. Poul Christensen 3 år.

1396. Jens Peder Mogensen, gårdmand i Vellev. 16.7.1832, fol. 375, (1832-1841 fol. 3b).
E: Anne Mogensdatter. LV: Jacob Pedersen, gårdmand i Vellev. B:
1. Mogens Jensen, myndig.
2. Maren Jensdatter 28 år.
3. Kirsten Jensdatter 22 år
FM: Niels Pedersen, gårdmand i Vellev.
Skifte efter Anne Mogensdatter af 13.3.1839 nr. 1565.

1397. Oluf Johansen, husmand i Hvorslev huse. 31.7.1832, fol. 380, 399.
E: Mariane Pedersdatter. LV: Christen Jensen Mogensen, udflytter fra Hvorslev. A:
1. Mor Birgitte Jensdatter, aftægtskone her på stedet.
LV: Kirkesanger og skolelærer Amdisen i Hvorslev.
2. Bror Rasmus Johansen. Død og efterladt:
a. Søren Rasmussen 17 år.
b. Johan Rasmussen 15 år.
c. Hans Rasmussen 11 år.
FM: Søren Olufsen, husmand i Hvorslev g.m. Rasmus Johansens enke.
3. Bror Jens Johansen. Død og efterladt:
a. Johan Jensen 9 år.
b. Peder Jensen 5 år.
c. Jens Jensen 3 år.
d. Birgitte Jensdatter 7 år.
4. Søster Else Johansdatter g.m. Enevold Nielsen i Ans, Grønbæk sogn.
5. Søster Anne Johansdatter g.m. Rasmus Nielsen, husmand på Lille Torup mark, Vester Velling sogn.

1398. Christen Røjen hos Hans Drachmann i Katvad mølle. 4.8.1832, fol. 381, 384, (1832-1841 fol. 15, 20.)
E: Anne Wejenholt Funder på Randers hospital. B:
1. Hans Christensen, myndig, så vidt vides tjener han en farver i Aalborg.
2. Christian Christensen Røjen, gårdmand i Funder.
3. Mariane Christensdatter over 30 år., tjener på ? ved Aarhus.
4. Jordines Christensdatter. Død og efterladt:
a. Secilie Sandberg 17 år, tjener i Thorsø mølle.
b. Petrine Helene Sandberg g.m. Jens Martinussen, husmand på Allingskovgaards mark i Grønbæk sogn.
c. Martine Cathrine Gude g.m. Hans Drachmann her på stedet.
Afdøde var tidl. kromand i Knudstrup og havde opholdt sig de sidste tre år på Katvad mølle.

1399. Frands Christensen, aftægtsmand hos Christen Sørensen, gårdmand i Haurum. 13.8.1832, fol. 382b.
Der var oprettet en aftægtskontrakt mellem Frands Christensen og hans søsters søn Christen Sørensen, hvorefter Christen Sørensen arvede afdødes ejendele.

1400. Anne Ulrikke Sørensen, født Munch. 2.9.1832, fol. 384b, 394, (1832-1841 fol. 9, 17, 22.)
E: Sejer Sørensen, kromand i Bøsbro. B:
1. Christian Sejersen 7 år.
2. Johan Sejersen 4 år.
FM: Peder Nielsen, gårdmand i Kongstrup.

1401. Anne Sørensdatter. 3.9.1832, fol. 386b (1832-1841 fol.2).
E: Jens Lauridsen i Houlbjerg.
Hendes børn fra et tidl. ægteskab med Jens Christensen Hald:
1. Christen Jensen, Myndig.
2. Maren Jensdatter g.m. Jens Christensen Kirkegaard, gårdmand i Haurum.
3. Kirsten Jensdatter g.m. Peder Rasmussen, gårdmand i Vrangstrup.
4. Karen Jensdatter 34 år, ugift.
FM: Christen Christensen, gårdmand i Houlbjerg.
Skifte efter Jens Christensen Hald af 25.3.1815 nr. 1055.

1402. Kirsten Pedersdatter. 4.9.1832, fol. 388, (1832-1841 fol. 1).
E: Christen Espensen, udflytter gårdmand af Houlbjerg. B:
1. Anne Christensdatter 10 år.
2. Magdalene Christensdatter 7 år.
3. Espen Christensen 4 år.
4. Peder Christensen ? år.
Hendes slegfreddatter med Jens Nielsen i Bjerring:
5. Maren Jensdatter 12 år.
FM: Søren Michelsen, gårdmand i Houlbjerg.

1403. Karen Michelsdatter hos Peder Michelsen i Houlbjerg skovhus. 18.9.1832, fol. 390b, 392b, (1832-1841 fol. 9b, 10b.) A:
1. Bror Christen Michelsen, aftægtsmand i Nøddelund.
2. Bror Laurids Michelsen, aftægtsmand i Nøddelund.
3. Bror Thomas Michelsen. Død og efterladt:
a. Peder Thomasen 22 år, i Nøddelund.
b. Christen Thomasen 19 år, i Nøddelund.
c. Karen Thomasdatter g.m. Amdi Sørensen i Vellev.
d. Karen Marie Thomasdatter 15 år.
FM: Christen Michelsen i Nøddelund.
4. Søster Anne Michelsdatter g.m. Niels Sørensen i Hvorslev. Død og efterladt:
a. Søren Schougaard, skolelærer og kirkesanger i Gerning.
b. Niels Nielsen, gårdmand i Hvorslev.
c. Marie Katrine Nielsdatter g.m. Christen Pedersen, gårdmand i Hvorslev.
5. Søster Margrethe Michelsdatter g.m. Peder Christensen i Astrup.
6. Søster Maren Michelsdatter g.m. Jens Præst, gårdmand i Rind. Død og efterladt:
a. Michel Jensen, myndig, i Bjerring.
b. Anne Jensdatter, ugift, opholdssted ukendt.

1404. Søren Jensen Skrædder, husmand i Sall. 19.9.1832, fol. 391b, 392.
E: Marie Kirstine Jensdatter. LV: Christen Nielsen i Borritsø. B:
1. Jens Sørensen 2 år.
FM: Afdødes far Jens Poulsen i Haurum.

1405. Maren Thomasdatter, aftægtskone i Mondrup. 1.10.1832, fol. 392b, 394. B:
1. Thomas Rasmussen, gårdmand i Mondrup.
2. Søren Rasmussen i Mondrup.
3. Christen Rasmussen, gårdmand i Nøddelund.
4. Maren Rasmusdatter g.m. Thomas Pedersen i Amstrup.
5. Mariane Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Gullev.
6. Kirsten Rasmussen g.m. Rasmus Jensen; gårdmand i Aidt.
7. Anne Rasmusdatter, umyndig.
FM: Rasmus Jensen i Aidt.

1406. Niels Sørensen, aftægtsmand i Enslev. 1.10.1832, 393, (1832-1841 fol. 6, 6b.)
E: Kirsten Andersdatter. LV: Morten Hansen i Enslev. B:
1. Søren Nielsen, myndig, i Rysholt.
2. Anders Nielsen, myndig, i Enslev.
3. Maren Nielsdatter. Død og efterladt:
a. Dorthe Nielsdatter, umyndig, tjener på Frijsendal.
4. Anne Nielsdatter, enke efter Niels Pedersen i Aarhus.
5. Dorthe Nielsdatter, enke efter Peder Nielsen, gårdmand i Sall.

1407. Mads Pedersen, aftægtsmand i Aptrup. 8.12.1832, fol. 395, 396, (1832-1841 fol. 4b, 54b, 62, 65, 65b, 80b, 81b, 83.). A:
1. Bror Michel Pedersen i Hammel.
2. Søren Pedersen i Aptrup g.m. Kirsten Rasmusdatter.
3. Søster Barbara Pedersdatter, enke efter Christen Nielsen, gårdmand i Aptrup.
4. Mette Pedersdatter. Død og efterladt:
a. Peder Jensen i Langkastrup ved Randers, myndig.
b. Niels Jensen i Langkastrup ved Randers 24 år, myndig.
c. Mariane Jensdatter 28 år, ugift, tjener købmand Søren Caspersen i Randers.
Tilsynsværge: Laurids Christensen, træskomand i Aptrup.
Afdødes far hed Peder Madsen.

1408. Karen Lauridsdatter. 11.10.1832, fol. 396, 398.
E: Rasmus Hieronimussen, sognefoged i Sall. B:
1. Laurids Rasmussen 4 år.
2. Mads Rasmussen 1 år.
3. Bodil Marie Rasmusdatter 11 år.
4. Kirsten Rasmusdatter 6 år.
FM: Afdødes bror Peder Lauridsen i Vitten.

1409. Rasmus Nielsen, smed i Aptrup. 11.10.1832, fol. 397, 398b.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans Sørensen, gårdmand i Iller. B:
1. Niels Rasmussen 5 år.
2. Anne Kirstine Rasmusdatter 1 år.
FM: Søren Eriksen i Aptrup.
Hagsholm gods
Skifteprotokol 1832-1841
G 242-47

1410. Jens Rasmussen, gårdfæster i Houlbjerg udflyttergårde. 19.11.1832, fol. 2b, 7a, 10b.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Bøg i Houlbjerg. Senere Mathias Christensen, aftægtsmand i Houlbjerg. A:
1. Bror Niels Rasmussen, gårdmand i Sall.
2. Bror Morten Rasmussen, tjener i Bøstrup.
Kurator: Laurids Nielsen i Enslev.
3. Søster Maren Rasmusdatter g.m. Terkild Nielsen, gårdmand i Mondrup. Død og efterladt:
a. Mariane Terkildsdatter 16 år.
b. Karen Marie Terkildsdatter 10 år.
FM: Erik Pedersen i Tungelund.

1411. Sidsel Jensdatter. 20.12.1832, fol. 13, 46b, 47.
E: Thomas Michelsen, husmand i Borritsø. B:
1. Sidsel Thomasdatter 5 uger.
FM: Mads Nielsen i Borritsø.

1412. Søren Sørensen, aftægtsmand i Enslev. 31.12.1832, fol. 17b, 23b, 24b. B:
1. Søren Sørensen, fæster her af gården.
2. Michel Sørensen 26 år, tjener i Vellev.
3. Mette Sørensdatter g.m. Søren Frandsen, gårdmand i Vellev.
4. Else Sørensdatter g.m. Anders Nielsen, smed i Enslev.
5. Karen Sørensdatter 28 å, tjener i Enslev.
6. Anne Sørensdatter 22 år, tjener i Vellev.
Aftægtskontrakt mellem Søren Sørensen og sønnen Søren Sørensen fol. 24b.

1413. Elisabeth Andreasdatter, aftægtskone i Futting. 26.1.1833, fol. 22b, 23, 29b.
Hendes børn med Enevold Christensen:
1. Christen Enevoldsen, møller i Thorsø mølle.
2. Sidsel Enevoldsdatter 41 år, ugift.
3. Maren Enevoldsdatter g.m. Niels Pedersen, gårdmand i Futting. Død og efterladt:
a. Enevold Nielsen 22 år.
b. Elisabeth Nielsdatter 24 år, ugift.
c. Marie Kirstine Nielsdatter 19 år, ugift.
d. Sidsel Marie Nielsdatter 16 år.
e. Anne Nielsdatter 11 år.
Skifte efter Enevold Christensen af 14.2.1806 nr. 909.
Kontrakt mellem Elisabeth Andreasdatter og Niels Pedersen fol. 23.

1414. Christen Sørensen Horn, aftægtsmand i Aidt og hustru Maren Madsdatter. 24.3.1833, fol.25b 66. B:
1. Mads Christensen, myndig, bor i Vorup.
2. Søren Christensen Horn, myndig, tjener i Aidt.
3. Jens Christensen, myndig, i Aidt.
4. Rasmus Christensen aftægtsmand i Aidt.
5. Inger Christensdatter g.m. Jens Sørensen, husmand i Tind.
6. Anne Kirstine Christensdatter g.m. Peder Nielsen, husmand på Thisted hede ved Viborg.
7. Anne Christensdatter 46 år, ugift.

1415. Anne Hansdatter. 25.3.1833, fol. 26.
E: Simon Poulsen i Vrangstrup, Granslev sogn.
Testamente til fordel for den længstlevende af 28.9.1822.

1416. Peder Sørensen i Borritsø. 27.3.1833, fol. 27b, 45. A:
1. Mor Bodil Pedersdatter nu g.m. Niels Sørensen
2. Bror Mogens Sørensen 15½ år.
3. Bror Niels Sørensen 10 år,
4. Søster Karen Marie Sørensdatter 13 år.
5. Søster Ellen Sørensdatter 6 år.
FM: Aksel Friderichsen, sognefoged i Tind.
Skifte efter afdødes far Søren Mogensen af 2.10.1828 nr. 1285.

1417. Christen Nielsen, gårdmand i Borritsø. 27.3.1833, fol. 28, 47b.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Conrad Jensen i Vrangstrup. B:
1. Niels Christensen 19 år.
2. Niels Christensen 12 år.
3. Søren Nielsen 8 år.
4. Maren Nielsdatter g.m. Jens Andersen, gårdmand i Skorup.
5. Anne Marie Nielsdatter 22 år.
6. Anne Katrine Nielsdatter 16 år.
FM: Afdødes bror Jesper Nielsen i Vrangstrup.
Skifte efter Anne Marie Nielsdatter af 30.8.1841 nr. 1619.

1418. Anne Marie Jensdatter. 15.4.1833, fol. 30, 40.
E: Peder Sørensen, gårdmand i Tind.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Hans Sørensen:
1. Anne Kirstine Hansdatter 6 år.
2. Kirsten Hansdatter 4 år.
3. Ellen Hansdatter 3 år.
FM: Afdødes far Jens Christensen, gårdmand i Gullev.
Skifte efter Hans Sørensen af 8.11.1831 nr. 1361.

1419. Maren Nielsdatter. 16.4.1833, fol. 32, 48b, 55, 57b.
E: Peder Jørgensen Mondrup, gårdmand i Haurum. B:
1. Jørgen Pedersen, myndig.
2. Karen Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Lyngaa.
3. Anne Marie Pedersdatter 28 år.
4. Anne Kirstine Pedersdatter 25 år.
5. Maren Pedersdatter 22 år.
6. Peder Christian Pedersen 13 år.
FM: Afdødes bror Conrad Jensen i Vrangstrup.
Afkald fra Peder Nielsen i Lyngaa g.m. datteren Karen fol. 25b.
Skifte efter Peder Jørgensen Mondrup af 17.10.1833 nr. 1435.

1420. Søren Nielsen, gårdmand i Vidstrup. 26.4.1833, fol. 33b, 36b.
E: Karen Jensdatter. LV: Skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev. B:
1. Christen Sørensen 6 år.
2. Kirsten Marie Sørensdatter 5 år.
FM: Christen Christensen, gårdmand i Vidstrup.

1421. Aftægtsmand Jens Christensen Graugaard og hustru Mette Jørgensdatter i Hagsholm. 30.4.1833, fol. 35, 50b, 51, 74b, 75. A:
På mandens side:
1. Jørgen Pallesen i Hagsholm. Der ifølge testamente arver det halve af boet.
På konens side:
2. Bror Palle Jørgensen. Der er død og efterladt:
a. Christen Pallesen. Død og efterladt:
2a1. Palle Christensen 9 år.
2a2. Adolfine Christensdatter 7 år.
2a3. Ingeborg Christensdatter 6 år.
FM: Deres farbror Hans Pallesen.
b. Rasmus Pallesen i Foldby, myndig.
c. Hans Pallesen.
d. Øllegaard Pallesdatter g.m. Laurids Pedersen i Hesselballe.
e. Anne Marie Pallesdatter g.m. Morten Rasmussen i Snostrup.
f. Mette Margrethe Pallesdatter g.m. Søren Pedersen i ?.
3. Brordatter Else Marie Sørensdatter g.m. Simon Simonsen. Der er død og efterladt:
a. Karen Simonsdatter 16 år.
b. Simon Simonsen 24 år.
c. Søren Simonsen 20 år.
d. Jørgen Simonsen 14 år.
e. Anne Simonsdatter 22 år.
f. Mette Marie Simonsdatter 12 år.
4. Bror Jørgen Jørgensen. Død og efterladt:
a. Jørgen Jørgensen, gårdmand i Hagsholm.
b. Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Niels Jensen, gårdmand i Hjulhuset.
c. Anne Jørgensdatter g.m. Niels Nielsen Karmark i Laurbjerggaard.

1422. Jens Christensen, husmand i Enslev. 7.5.1833, fol. 37, 40b.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Jensen, husmand i Enslev. B:
1. Niels Christian Jensen 4 år.
2. Anne Marie Jensdatter 18 år.
3. Karen Jensdatter 15 år.
4. Barbara Jensdatter 12 år.
5. Maren Jensdatter 10 år.
6. Mette Marie Jensdatter 1½ år.
FM: Enkens far Niels Pedersen, aftægtsmand i Vrangstrup.
Afdødes bror Niels Christensen i Væth.

1423. Rasmus Hansen, enkemand hos Michel Lauridsen i Houlbjerg. 9.5.1833, fol. 38,49b, 50. A:
1. Halvbror Michel Hansen. Død og efterladt:
a. Inger Michelsdatter, enke efter Jens Jakobsen, fattiglem i Houlbjerg.
b. Karen Michelsdatter g.m. Peder Kjær i ?.
c. Hans Michelsen. Død og efterladt:
1c1. Michel Hansen, husmand i Laurbjerg, myndig.
1c2. Christiane Hansdatter g.m. Laurids Simonsen, indsidder i Kongstrup.
2. Halvsøster. Død og efterladt:
a. ? g.m. Anders Sørensen Hvid i Galten.

1424. Kirsten Thomasdatter, aftægtskone hos Mads Nielsen i Borritsø. 29.5.1833, fol. 39, 46b. B:
1. Mads Nielsen i Borritsø.
2. Thomas Nielsen i Lyngby.
3. Anne Nielsdatter g.m. Niels Lauridsen i Gjern.
4. Maren Nielsdatter g.m. Christen Sørensen, gårdmand i Grølsted. Død og efterladt:
a. Søren Christensen.
b. Kirsten Christensdatter.
c. Anders Christensen.
FM: Gårdmand Niels Sørensen.

1425. Tjenestekarl Christen Jensen Hørup hos Søren Lauridsen i Enslev. 29.5.1833, fol. 39b, 51, 102b, 1o3b. A:
1. Mor Kirsten Jensdatter i Hørup, enke efter Jens Pedersen.
LV: Christen Pedersen, selvejerhusmand i Dalsgaard huse.
2. Halvbror Daniel Jensen, gårdmand i Grønbæk.
3. Halvsøster Anne Margrethe Jensdatter g.m. indsidder Søren Christensen i Linaa.
4. Helsøster Maren Jensdatter 25 år.
5. Helsøster Marie Jensdatter 19 år.
FM: Niels Dyrborg i Levring Vesterskov.

1426. Anne Nielsdatter, gårdmandskone i Brundt. 6.6.1833, fol. 41b, 52b, 55, 56, 52b, 55, 56, 56b. B:
E: Erhardt Gregersen, gårdmand i Brundt, Skjød sogn.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Peder Pedersen i Skjød:
1. Rasmus Pedersen, myndig, på Grundfør mark.
2. Christen Pedersen, myndig, i Foldby.
3. Kirsten Pedersdatter 41 år, ugift, her på stedet.
FM: Jens Rasmussen i Lyngaa.
Børn af sidste ægteskab med Erhardt Gregersen:
4. Peder Erhardtsen, overtog forældrenes gård.
5. Inger Kirstine Erhardtsdatter g.m. Jens Sørensen i Brundt.
6. Anne Erhardtsdatter g.m. Laurids Rasmussen i Brundt.

1427. Jens Pedersen Nygaard, gårdfæster i Kvolbæk. 10.6.1833, fol. 42b, 74, 90b.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Niels Jensen, gårdmand i Lyngaa. B:
1. Peder Jensen 16 år.
2. Jacob Jensen 9 år.
3. Christen Jensen 6 år.
4. Niels Jensen 2½ år.
5. Kirsten Jensdatter 18 år.
6. Johanne Jensdatter 17 år.
7. Maren Jensdatter 14 år.
8. Mette Marie Jensdatter 10 år
9. Jens Jensen, født efter faderens død.
FM: Michel Pedersen, gårdmand i Granslev.

1428. Anne Katrine Pedersdatter. 10.6.1833, fol. 43b, 64.
E: Rasmus Jensen, gårdmand i Gejlund, Skjød sogn. B:
1. Jens Rasmussen 23 år.
2. Peder Rasmussen 20 år.
3. Mogens Rasmussen 18 år.
4. Jens Christian Rasmussen 9 år.
5. Anne Kirstine Marie Rasmusdatter.
FM: Christen Pedersen, husmand i Skjoldelev.

1429. Anne Marie Sørensdatter. 15.6.1833, fol. 45b, 49.
E: Anders Nielsen, indsidder i Houlbjerg. B:
1. Niels Andersen 3 år.
FM: Rasmus Sørensen Skovfoged.

1430. Kirsten Christensdatter.3.7.1833, fol. 51b, 55b.
E: Terkild Jørgensen, husmand i Aptrup. B:
1. Jørgen Terkildsen 11 år.
2. Bodil Marie Terkildsdatter 8 år.
3. Christiane Terkildsdatter 4 år.
FM: Niels Christensen, gårdmand i Aptrup.

1431. Peder Christian Pedersen i Haurum. 20.9.1833, fol. 60, 64. A:
1. Bror Jørgen Pedersen, myndig.
2. Søster Karen Pedersdatter g.m. Peder Nielsen, gårdmand i Lyngaa.
3. Søster Anne Pedersdatter 28 år.
4. Søster Anne Kirstine Pedersdatter 25 år.
5. Søster Maren Pedersdatter 22 år.
FM: Conrad Jensen i Vrangstrup.

1432. Iver Christensen, udflytter fra Vejerslev.8.10.1833, fol. 60b, 71b.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Michel Sørensen, sognefoged i Sahl, som ægtede enken. B:
1. Anne Kirstine Iversdatter 20 år.
2. Peder Iversen 19 år.
3. Maren Iversdatter 18 år. Senere g.m. Frederich Christian Hansen
4. Christen Iversen 16 år.
FM: Michel Pedersen i Astrup.
Enken blev gift med Michel Sørensen, sognefoged i Sahl.

1433. Tjenestepige Maren Christensdatter hos Peder Christensen i Vejerslev. 12.10.1833, fol.61b, 73. A:
1. Halvsøster Bodil Christensdatter 24 år, i Sahl.
FM: Hendes stedfar Jens Nielsen, gårdmand i Sahl.
Afdødes mor Bodil Jensdatter blev begravet i Sahl 6.12.1805 og hendes far Christen Lauridsen Tind den 8.6.1810 sst..

1434. Peder Sørensen i Enslev. 15.10.1833, fol. 62b, 70, 71.
Afdøde var rekrut i 2. jydske infanteriregiment og døde på garnisonshospitalet i København 7.7.1832. A:
1. Mor Maren Pedersdatter g.m. Niels Sørensen Skrædder, aftægtsmand i Houlbjerg.
2. Halvsøster Anne Kirstine Nielsdatter 18 år.
3. Halvsøster Kirsten Nielsdatter 15 år.

1435. Peder Jørgensen Mondrup i Haurum. 17.10.1833, fol. 63b, 71.
1. Jørgen Pedersen, myndig.
2. Karen Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Lyngaa.
3. Anne Marie Pedersdatter 28 år.
4. Anne Kirstine Pedersdatter 25 år.
5. Maren Pedersdatter 22 år.
Kurator: Jens Iversen i Haurum.
6. Peder Christian Pedersen 13 år. Døde inden skiftets slutning.
Skifte efter afdødes hustru Maren Nielsdatter af 16.4.1833 nr. 1419.

1436. Maren Nielsdatter. 6.10.1833, fol. 66b, 72b. B:
E: Christen Sørensen i Haurum.
1. Christian Christopher Christensen 20 år.
2. Søren Christensen 17 år.
FM: Jens Danielsen, gårdmand i Haurum.

1437. Ungkarl Eskild Pedersen hos Jens Mogensen, gårdmand i Gerning. 11.11.1833, fol. 67b, 75, 87, 98b, 99, 183, 185b, 192b. A:
Børn af afdødes bror Christen Agerholm:
1. Kaptajn Abraham Agerholm, inspektør ved Stokhuset i København.
2. Abraham Agerholms søster Mette Marie Agerholm, ugift, i Købehavn.
3. Eskild Agerholm, hvis adresse ikke vides.
Hvis deres broder Niels Agerholm, der i mange år har sejlet, stadig lever, skal han også arve.
Testamente fol. 68b.
Der var oprettet en opholdskontrakt mellem Jens Mogensen og afdøde fol. 69b.
Oplysning. Afdøde var morbror til Bodil Marie Jørgensdatter g.m. Mads Jensen i Tungelund, som modtog 100 rd.

1438. Claus Edvard Wiinholt, justitsråd og overførster i Kragelund. 26.11.1833, fol. 70b.
Enken Dorthea Marie Neergaard fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

1439. Anne Rasmusdatter hos sin søn Søren Andersen i Vellev. 30.12.1833, fol. 78b, 82b, 83. B:
1. Søren Andersen her på stedet.
2. Frands Andersen, myndig.
3. Maren Andersdatter. Død og efterladt:
a. Kirsten Rasmusdatter g.m. Christen Jensen, husmand i Enslev.
4. Karen Andersdatter g.m. Hans Pedersen, husmand i Vellev.
5. Thomas Andersen i Romalt by, Løjstrup sogn.

1440. Knud Pedersen Møller i Bøsbro. 3.1.1834, fol. 79b, 83. A:
1. Bror Christen Møller i Lerbjerg. Død og efterladt:
a. Hans Jacob Vacher i Volstrup, myndig.
Af 2. ægteskab:
b. Barbara Christensdatter 21 år.
c. Karen Marie Christensdatter 19 år.
d. Søren Christensen 15 år.
e. Augustine Marie Christensdatter 10 år.
f. Jens Christensen 8 år.
g. Niels Christensen 5 år.
h. Christiane Christensdatter 6 år.
i. Niels Christensen 4 år.
j. Søren Christensen 2 år.
2. Halvsøster Gertrud Marie Nielsdatter i Lyngaa, enke efter Jens Braad i Lyngaa.
Fattigkommissionen krævede penge af boet, da afdøde havde været almisselem.

1441. Sidsel Rasmusdatter. 6.1.1834. fol. 79b, 80.
E: Jens Frands Justsen, gårdmand i Vejerslev. Bevilling til at sidde i uskiftet bo.

1442. Søren Sørensen Kudsk, husmand i Sall. 18.2.1834, fol. 83b, 86b, 88.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christen Hieronimussen i Sall.
Hans børn af 1. ægteskab:
1. Anders Sørensen, myndig, i Hammel.
2. Peder Sørensen, myndig, tjener på Frijsenborg.
3. Mette Marie Sørensdatter 22 år, er i huset hos etatsråd Engelstoft i København.
Hans børn af 2. ægteskab:
4. Maren Sørensdatter 16 år.
5. Jens Sørensen 12 år.
FM: Anders Sørensen i Hammel.
Ifølge en skrivelse på fol. 88b var Mette Marie Sørensdatter blevet adopteret af Engelstoft og hustru i København.
Skifte efter Kirsten Jensdatter af 5.6.1838 nr. 1547.

1443. Michel Pedersen Hald, indsidder i Houlbjerg. 14.2.1834, fol. 84b, 92. A:
1. Søster Mariane Pedersdatter g.m. Christen Byrring, værthusmand i København. Død og efterladt:
a. Anne Marie Christensdatter 26 år, myndig.
b. Jens Peder Christensen 23 år, tjener i egnen omkring Rosenholm.
c. Trine Christensdatter 19 år i Randers.
2. Søster Karin Pedersen g.m. sognefoged Niels Mortensen, hos hvem afdøde opholdt sig.
3. Broder Søren Pedersen Hald, købmand i Randers. Død og efterladt:
a. Mariane Sørensdatter 30 år, i Randers.
b. Peder Sørensen, myndig, i Randers.
c. Hans Peder Sørensen 23 år, i Randers.
d. Mette Kirstine Sørensdatter 20 år, i Randers.
e. Abelone Sørensdatter 15 år, i Randers.
4. Søster ? g.m. Jens Husum, kromand i Porhuset ved Randers.

1444. Kirsten Thomasdatter, aftægtskone hos Rasmus Sørensen Post i Hagsholm. 17.2.1834, fol. 85, 86. 86b. B:
1. Christen Christensen, opholdsmand i Borum, Frijsenborg gods.
2. Anne Christensdatter g.m. Christen Eriksen, gårdmand i Borum.
3. Kirsten Christensdatter g.m. Peder Jørgensen, gårdmand i Hagsholm.
4. Peder Christensen. Død og efterladt:
a. Peder Christian Pedersen 22 år, tjener i Hagsholm.

1445. Jørgen Nielsen og hustru Karen Nielsdatter, aftægtsmand hos Jens Sørensen i Tind, Gerning sogn. 16.4.1834, fol. 89, 102. B:
1. Niels Jørgensen, gårdmand i Gerning.
2. Niels Jørgensen.
3. Inger Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Gerning.
4. Jens Jørgensen. Død og efterladt:
a. Jørgen Jensen over 20 år, i Bollerup.
b. Niels Jensen, gift og bosat i Randers.
c. Niels Jensen, gårdmand i Gerning.
d. Maren Jensdatter g.m. Niels Rasmussen, husmand i Sattrup ved Horsens.
e. Inger Jensdatter g.m. Jens Jensen, indsidder i Gerning.
f. Dorthe Jensdatter g.m. Jens Sørensen, gårdmand i Tind, hvor de afdøde opholdt sig.

1446. Tjenestekarl Niels Mortensen Thorsø hos Hans Jensen i Kvolbæk. 19.4.1834, fol. 91, 97, 104b. A:
1. Søster Anne Kirstine Mortensdatter 28 år, tjener i Vellev.
2. Søster Maren Mortensdatter 15 år, tjener i Aidt.

1447. Anne Sørensdatter. 23.5.1834, fol. 93b, 98.
E: Christen Jørgensen, husmand i Sall. A:
1. Mor Maren Nielsdatter
2. Søster Mette Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Voldby.
3. Halvbror Søren Sørensen i hospitalet i Hammel, myndig.
4. Halvbror Frands Sørensen, tjener i Aidt, myndig.
5. Halvsøster Mette Sørensdatter g.m. Christen Lauridsen i Tind.
6. Halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Jens Nielsen, gårdmand i Hammel. Død og efterladt:
a. Niels Jensen 15 år.
b. Søren Jensen 9 år.
c. Mette Marie Jensdatter 18 år.
d. Ingeborg Jensdatter 12 år.
e. Mette Kirstine Jensdatter 7 år.
7. Halvsøster Kirsten Sørensdatter gift i Randers. Død og efterladt:
a. Marie ? 11 år, i Levring.
FM: Mads Andersen i Kjersgaard.
8. Halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Frederik Hansen, husmand i Enslev.

1448. Anne Rasmusdatter. 29.5.1834, fol. 94b, 104.
E: Thomas Rasmussen, gårdmand i Vellev. B:
1. Kirsten Thomasdatter 11 år.
2. Anne Thomasdatter 8 år.
3. Dorthe Thomasdatter 4 år.
4. Anne Johanne Thomasdatter, født 8.4.1834.
Tilsynsværge: Søren Andersen i Vellev.
Skifte efter Thomas Rasmussen af 24.12.1840 nr. 1602.

1449. Niels Sørensen, halvgårdsfæster i Houlbjerg. 29.5.1834, fol. 96, 97b, 102.
E: Ane Marie Mikkelsdatter. LV: Niels Mortensen, sognefoged i Houlbjerg. A:
1. Bror Laurids Sørensen, myndig, i Lerbjerg.
2. Anne Marie Sørensdatter g.m. Anders Vitten, gårdmand i Kongstrup. Død og efterladt:
a. Anders Andersen, myndig, opholdssted ukendt.
3. Halvbror Jørgen Lauridsen i Volstrup smedje. Død og efterladt:
a. Laurids Jørgensen, myndig, i Over Løjstrup.
b. Anne Marie Jørgensdatter g.m. Jens Pedersen, gårdmand i Løjstrup.
c. Maren Jørgensdatter g.m. Vacher Møller i Volstrup smedie.
Tilsynsværge: Søren Jacobsen i Houlbjerg.
Alle arvinger gav afkald på arven.

1450. Birthe Thomasdatter. 16.7.1834, fol. 105, 106.
E: Ole Bentsen, husmand i Enslev. B:
1. Bent Olesen 18 år.
2. Thomas Olesen 16 år.
3. Mariane Olesdatter 11 år.
FM. Peder Lauridsen, husmand i Enslev huse.

1451. Karen Pedersdatter. 22.7.1834, fol. 107, 121b.
E: Michel Jensen Overgaard, gårdmand i Aidt. B:
1. Mette Kirstine Michelsdatter 10 år.
2. Jens Michelsen 5 år.
3. Abelone Michelsdatter 3 år.
FM: Afdødes bror Rasmus Pedersen, husmand i Hammel.

1452. Ungkarl og tjenestekarl Niels Pedersen i Frijsendal. 29.7.1834, fol. 108b, 116b, 132, 133. A:
1. Bror Anders Pedersen, husmand i Danstrup.
2. Bror Laurids Pedersen, husmand i Tostrup.
3. Bror Jens Pedersen Danstrup på Lolland, formentlig i Græshave sogn. Senere opholdt han sig i Halsted sogn, Tvede by under grevskabet Christiansfeld.
4. Søster Maren Pedersdatter i Aarhus fattighus, gift.
Andreas Christensen fra Skorup anmeldte, at afdøde havde et slegfred barn Ane Katrine Nielsdatter i Skorup, som var lovet en kiste. Den blev senere udleveret til hende.
Tilsynsværge: Peder Thomasen, hus- og tømmermand i Haurum.

1453. Christen Høst Soetmann i Danstrup Bundgaard. 30.7.1834, fol. 109b, 112, 116, 120b, 125b, 130b, 140, 146, 153b, 166b.
E: Marie Kirstine Soetmann. LV: Forvalter Formann på Ulstrup. B:
1. Anne Soetmann 21 år, ugift.
2. Maren Marie Soetmann g.m. skovridder Jørgensen på Ulstrup.
FM: Frederich Otto Kragh Soetmann, kirkesanger i Grønbæk.

1454. Peder Jensen Tambour, husmand på Kvolbæk mark. 1.8.1834, fol. 111, 119b.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Thomsen af ?gården.
Hans barn af 1. ægteskab:
1. Jens Pedersen 11 år.
Barn af sidste ægteskab med enken:
2. Mariane Pedersdatter 5 år.
FM: Anders Hansen af Pøt mølle.

1455. Jens Pedersen i Borritsø. 15.8.1834, fol. 115b. B:
1. Peder Jensen, her på stedet.
2. ? g.m. Mads Nielsen.
3. ? g.m. Jakob Mikkelsen.
Ved dødsanmeldelsen fremviser sønnen Peder Jensen afkaldsbrev fra sine to svogre.

1456. Ellen Nielsdatter. 30.8.1834, fol. 117b, 128.
E: Søren Rasmussen, gårdmand i Haurum. B:
1. Rasmus Sørensen 18 år.
2. Christen Sørensen 14 år.
3. Niels Sørensen 8 år.
4. Marie Kirstine Sørensdatter 11 år.
5. Ellen Sørensdatter 7 år.
FM: Afdødes bror Christen Nielsen, husmand i Borritsø.
Skifte efter Søren Rasmussen af 12.4.1836 nr. 1487.

1457. Inger Jakobsdatter.30.8.1834, fol. 119, 122.
E: Søren Jørgensen Drachmann i Aidt. B:
Hendes datter:
1. Anne Marie 19 år, tjener i Aidt.
Børn af afdøde og enkemanden:
1. Jørgen Sørensen 13 år.
2. Poul Sørensen 5 år.
3. Anne Bolene Sørensdatter 10 år.
FM: Afdødes bror Niels Jensen i Tungelund.
3. Jørgen Simonsen 12 år.
4. Anne Simonsdatter 18 år.
5. Karen Simonsdatter 14 år.
6. Mette Marie Simonsdatter 8 år.
FM: Jørgen Pallesen i Hagsholm. Senere Jens Simonsen fra Mygind.
Ingen børn i sidste ægteskab med enken.
Skifte efter Ellis Marie Sørensdatter af 13.10.1824 nr. 1220.

1458. Margrethe Lauridsdatter. 8.10.1834, fol. 123, 129b.
E: Anders Rasmussen i Hvorslevgaard. B:
1. Kirsten Sophie Andersdatter 9 år.
2. Maren Andersdatter 6 år.
FM: Afdødes bror Jens Lauridsen, gårdmand i Aldrup.

1459. Kirsten Rasmusdatter. 15.10.1834, fol. 125, 131b.
E: Jens Sørensen, indsidder i Lindgaard. B:
1. Søren Jensen 2 år.
Tilsynsværge: Christen Nielsen, gårdmand i Lindgaard.

1460. Anne Sørensdatter, aftægtskone i Hvorslev. 15.11.1834, fol. 128b, 131, 151, 151b. B:
1. Anne Rasmusdatter g.m. Jens Henrichsen, gårdmand i Hvorslev.
2. Søren Rasmussen i Hvorslev. Død og efterladt:
a. Anne Kirstine Sørensdatter i Hvorslev 6 år.
FM: Niels Nielsen i Hvorslev.

1461. Michel Pedersen, gårdfæster i Vellev. 22.12.1834, fol. 134, 137, 159b 163b, 164b. A:
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Leth i Vellev. A:
1. Helbror Henrich Pedersen, sognefoged og gårdmand i Amstrup.
2. Helsøster Anne Kirstine Pedersdatter 60 år, hos sin bror i Amstrup.
3. Helsøster Ellen Pedersdatter 58 år, enke efter Thomas Møller, gårdmand i Rind ved Viborg.
4. Halvbror Thomas Pedersen, gårdmand i Amstrup.
5. Halvbror Frands Pedersen, husmand i Vellev.
6. Halvsøster Kirsten Pedersdatter. Død og efterladt:
a. Peder Hansen, myndig, tjener i Kongstrup.
7. Halvsøster Mette Pedersdatter 45 år g.m. Jens Mortensen Hammel, i Ottesbøl by, Medolden sogn, Ribe amt.
Oplysninger vedr. Mette Pedersdatter: 1. Hun var datter af Peder Thomasen i Amstrup. 2. Hun havde i sit ægteskab med Jens Mortensen en søn Morten Jensen.

1462. Ungkarl Mads Abrahamsen hos Niels Abrahamsen, indsidder i Vellev. 26.12.1834, fol. 134b, 139, 139b. A:
1. Mor Ingeborg Poulsdatter, enke. LV: Søren Abrahamsen.
1. Bror Poul Abrahamsen Smed i Hinge sogn, myndig.
2. Bror Søren Abrahamsen, myndig, i Dalsgaard.
3. Bror Niels Abrahamsen, myndig, indsidder i Vellev.
4. Søster Marie Katrine Abrahamsdatter g.m. Niels Jensen Overgaard. Død og efterladt:
a. Abraham Jensen 20 år.
b. Anne Marie Jensdatter 17 år.
c. Agnete Nielsdatter 11 år.
FM: Poul Abrahamsen i Hinge.

1463. Rasmus Rasmussen, aftægtsmand hos Søren Jakobsen, gårdmand i Houlbjerg. 14.1.1835, fol. 136, 137, 165, 179. A:
1. Bror Jens Rasmussen, gårdmand i Tungelund. Død og efterladt:
a. Rasmus Jensen, gårdmand i Amstrup. Død og efterladt:
1a1. Jens Rasmussen, myndig, tjener i Hasager, Skjød sogn.
1a2. Søren Rasmussen, gårdmand i Amstrup.
1a3. Maren Rasmusdatter g.m. Mogens Jensen Væsel, gårdmand i Amstrup.
b. Jens Jensen, gårdmand i Thorsø.
c. Christen Jensen, husmand i Grølsted.
d. Jens Jensen, gårdmand i Tungelund.
e. Maren Jensdatter g.m. Peder Michelsen, gårdmand i Skorup. Død og efterladt:
1e1. Inger Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Skorup. Død og efterladt:
1e1a. Peder Pedersen 8 år.
1e1b. Michel Pedersen 7 år.
1e1c. Maren Pedersdatter 10 år.
1e1d. Anne Pedersdatter 4 år.
f. Abelone Jensdatter i Grølsted. Død og efterladt:
1f1. Sidsel ?.
FM: Jens Jensen i Thorsø.
2. Bror Jens Rasmussen, aftægtsmand i Thorsø.
3. Søster Maren Rasmusdatter g.m. Peder Christensen i Thorsø. Død og efterladt:
a. Rasmus Pedersen, gårdmand i Thorsø.
b. Christen Pedersen i Borre huse. Død og efterladt:
3b1. Peder Christensen 15 år.
3b2. Thøger Pedersen 12 år.
3b3. Karen Marie Pedersdatter 17 år.
3b4. Christiane Pedersdatter 3 år.
4. Søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Jensen, gårdmand Vellev. Død og efterladt:
a. Thomas Pedersen i Holm. Død og efterladt sig:
4a1. Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Thomasen i Vellev.
4a2. Mariane Thomasdatter g.m. Niels Jensen i Amstrup.
4a3. Karen Thomasdatter g.m. Frands Sørensen i Holm.
b. Rasmus Pedersen, husmand i Enslev. Død og efterladt:
a. Kirsten Rasmusdatter g.m. Christen Jensen Krat, husmand i Enslev.
c. Peder Pedersen Leth, aftægtsmand i Vellev.
d. Rasmus Pedersen, vognmand i Aalborg.
e. Jens Pedersen, gårdmand i Vellev. Død og efterladt:
4e1. Peder Jensen, gårdmand i Vellev.
4e2. Kirsten Jensdatter g.m. Christen Jensen, gårdmand i Vellev.
f. Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Thomasen i Danstrup.

1464. Karen Simonsdatter i Bøstrup mølle. 23.2.1835, fol. 145b, 162b163b. A:
1. Bror Simon Simonsen 24 år.
2. Bror Søren Simonsen 20 år i Albøge.
3. Bror Jørgen Simonsen 14 år.
4. Søster Anne Simonsdatter 22 år.
5. Søster Mette Marie Simonsdatter 12 år.
FM: Jørgen Pallesen i Hagsholm.
Jens Simonsen Møller i Mygind var farbror til afdøde.

1465. Kirsten Jensdatter, 7.3.1835, fol. 152b, 172.
E: Peder Jensen Fisker, fæstegårdmand i Borre. B:
1. Jens Pedersen, myndig.
2. Johannes Pedersen, myndig.
3. Sidsel Pedersdatter 30 år, ugift, er på stedet.

1466. Maren Jørgensdatter. 7.4.1835, fol. 156b, 161b.
E: Peder Christensen i Futting. B:
1. Karen Pedersdatter 4 år.
2. Maren Pedersdatter 7 uger.
FM: Afdødes bror Niels Jørgensen i Sall. Senere afdødes far Jørgen Bøstrup, gårdmand i Sall.

1467. Michel Pedersen Brandsen, gårdmand i Houlbjerg. 4.4.1835, fol. 157b, 160b. B:
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Olesen i Bøstrup.
1. Margrethe Michelsdatter 25 år.
2. Søren Michelsen 20 år.
3. Maren Michelsdatter 19 år.
4. Kirsten Marie Michelsdatter 17 år.
5. Peder Michelsen 14 år.
6. Kirstine Michelsdatter 11 år.
7. Niels Michelsen 9 år.
8. Jens Michelsen 7 år.
FM: Gert Nielsen i Houlbjerg.

1468. Maren Iversdatter. 24.4.1835, fol. 158b, 173.
E: Frederich Christian Hansen, fæstegårdmand i Vejerslev. B:
1. Birgitte Frederichsdatter ½ år.
FM: Hans Drachmann, møller i Katvad mølle. Senere Michel Sørensen, sognefoged i Sahl.

1469. Hans Jensen og hustru Karen Andersdatter hos søn Anders Hansen i Amstrup. 16.5.1835, fol. 159b, 182. Afkald fra deres børn:
1. Anders Hansen, gårdmand i Amstrup.
2. Søren Hansen, husfæster i Langaa.
3. Peder Hansen.
4. Maren Hansdatter g.m. Christen Sørensen i Amstrup.
5. Anne Hansdatter g.m. Søren Christiansen

1470. Thomas Jensen hos sin stedfar Niels Nielsen Danstrup i Nøddelund. 21.6.1835, fol. 162, 188b. A:
1. Mor Karen Pedersdatter g.m. Niels Danstrup.
2. Halvbror Peder Thomasen 24 år.
3. Halvbror Christen Thomasen 21 år.
4. Halvsøster Karen Thomasdatter g.m. Amdi Sørensen, gårdmand i Vellev.
5. Halvsøster Karen Marie Thomasdatter 17 år.
FM: Michel Christensen i Nøddelund.

1471. Abraham Thomasen i Vrangstrup. 5.8.1835, fol. 173b, 174b.
E: Anne Sørensdatter. LV: Skolelærer og kirkesanger Christensen i Granslev. B:
1. Thomas Abrahamsen, myndig.
2. Søren Abrahamsen 23 år.
3. Niels Christian Abrahamsen 19 år.
4. Christian Peder Abrahamsen 15 år.
5. Bodil Marie Abrahamsdatter 24 år.
6. Anne Mathilde Abrahamsdatter 21 år.

1472. Rasmus Sørensen, gårdmand i Gerning. 6.10.1835, fol. 175, 184b.
E: Maren Olesdatter. LV: Rasmus Christensen, gårdmand i Vellev. B:
1. Søren Rasmussen 17 år.
2. Ole Rasmussen 10 år.
3. Jens Rasmussen 6 år.
4. Morten Rasmussen 2 år.
5. Karen Rasmusdatter 15 år.
6. Mette Kirstine Rasmusdatter 9 år.
FM: Afdødes bror Laurids Sørensen, gårdmand i Danstrup.

1473. Marianne Jensdatter. 19.10.1835, fol. 178b, 182b.
E: Peder Andersen i Thorsø. B:
1. Anders Pedersen 14 år.
2. Johannes Pedersen 12 år.
3. Hans Martinus Pedersen 3 år.
4. Bodil Pedersdatter 8 år.
5. Ellen Pedersdatter 5 år.
6. Karen Marie Pedersdatter 4 måneder.
FM: Anders Thykjær i Haurum.

1474. Anne Madsdatter. 21.11.1835, fol. 180, 181b.
E: Jens Lauridsen, fæstegårdmand i Houlbjerg. B:
1. Jens Lauridsen 3 måneder.
FM: Afdødes far Mads Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.

1475. Laurids Lindgaard og hustru Kirsten Rasmusdatter i Vejerslev. 19.12.1835, fol. 189b, 192.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Sørensdatter:
1. Søren Lauridsen i Aidt huse, myndig.
2. Jens Lauridsen, skovfoged i Vejerslev, myndig. De afdøde havde opholdt sig hos ham.
3. Maren Lauridsdatter g.m. Jens Koudal i Aidt. Hun var død og efterladt sig:
a. Jens Jensen 8 år.
Barn af Kirsten Rasmusdatter:
4. Slegfredsøn Jens Rasmussen, gårdmand i Mondrup.

1476. Maren Nielsdatter. 22.12.1835, fol. 190b, 191b, 195, 202.
E: Erik Pedersen, fæstegårdmand i Tungelund.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Frederichsen:
1. Niels Jensen 11 år.
2. Sidsel Jensdatter 26 år, ugift.
3. Mariane Jensdatter 24 år g.m. Christen Clausen, hjulmand i Tungelund.
4. Karen Jensdatter 16 år.
5. Maren Jensdatter 13 år.
FM: Deres farbror Aksel Frederichsen i Tind.
Barn af ægteskabet med enkemanden:
6. Peder Eriksen 9 år.
FM: Hans farbror Terkild Pedersen i Borritsø.
Skifte efter Jens Frederichsen af 29.5.1824 nr. 1214.

1477. Rasmus Pedersen, husmand i Borre udflytter huse.. 3.1.1836 fol. 193, 197
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Pedersen, smed i Borre huse. A:
1. Halvbror Søren Pedersen, husmand i Vitten, myndig.
2. Halvbror Jørgen Pedersen, myndig, husmand i Haurum.
3. Halvsøster Bodil Pedersdatter g.m. Niels Sørensen, gårdmand i Borritsø.

1478. Ungkarl Christen Lauridsen i Vellev. 5.1.1836, fol. 194, 194b. A:
1. Mor Karen Jensdatter g.m. Ancher Amdisen, gårdmand i Øster Velling.
2. Halvbror Jens Anchersen, gårdmand i Vellev, hvor afdøde opholdt sig.
3. Halvbror Amdi Anchersen 21 år, tjener i Øster Velling.
4. Halvbror Christen Anchersen 18 år, tjener i Helstrup.
5. Halvbror Jakob Anchersen 16 år.
6. Halvsøster Mette Marie Anchersdatter 24 år, ugift, tjener i Øster Velling.
FM: Ancher Amdisen.

1479. Jordemoder Karen Marie Andersdatter. 17.1.1836, fol. 195.
E: Anders Tykjær, husmand i Haurum. Bevilling til at sidde i uskiftet bo. B:
1. Johan Godtfred Andersen, myndig.
2. Anders Andersen, myndig.

1480. Niels Rasmussen i Aptrup. 23.2.1836, fol. 198,210. A:
1. Mor Mette Hansdatter g.m. Anders Pedersen, smed I Aptrup.
2. Søster Anne Kirstine Rasmusdatter 4 år.
FM: Søren Eriksen, gårdmand i Aptrup.
Afdøde var søn af Rasmus Nielsen, smed i Aptrup

1481. Karen Nielsdatter i Hjulhuset. 3.3.1836, fol. 198b 240b.
Enke efter Jens Christian Jensen.
Ifølge en kontrakt af 5.1.1810 skulle deres efterladenskaber efter deres død tilhøre deres søn Jens med undtagelse af sølvtøjet, som skulle tilhøre de andre børn.
1. Jens Jensen.
2. Karen Jensdatter g.m. Mads Olesen, gårdmand i Hadsten.
3. Anne Jensdatter g.m. Søren Pedersen, selvejer i Kejlstrup ved Møllerup.
4. Sidsel Jensdatter g.m. Jens Jensen, gårdmand i Grølsted.

1482. Just Sørensen i Houlbjerg. 4.3.1836, fol. 199. A:
1. Helbror Christen Sørensen Bundgaard i Houlbjerg.
2. Helbror Daniel Sørensen i Houlbjerg.
3. Halvbror Rasmus Sørensen i Houlbjerg.
4. Helsøster Birthe Sørensdatter. Død og efterladt:
a. Laurids Jensen i Nøddelund, myndig under kurator Michel Christensen, gårdmand i Nøddelund.

1483. Morten Gjermandsen, aftægtsmand på Hvorslevgårds mark. 12.3.1836, fol. 200, 215, 216b, 220b, 221.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Michel Leth, gårdmand i Aidt. B:
1. Gjermand Mortensen 17 år, tjener i Amstrup.
2. Jens Mortensen 10 år.
3. Karen Mortensdatter 15 år.
4. Maren Mortensdatter 13 år.
FM: Mads Jensen, gårdmand i Hvorslev.
Afdøde havde tidl. ejet Hvorslevgaard.
Aftægtsbrev og opholdskontrakt af 4.9.1822 mellem Morten Gjermandsen og Anders Rasmussen i Vellev, fol. 215.

1484. Maren Lauridsdatter. 19.3.1836, fol. 201, 218.
E: Christen Nielsen, sognefoged og gårdmand i Vejerslev.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Madsen Hauge:
1. Christen Jensen 28 år.
2. Jens Jensen 24 år.
Kurator: Peder Haargaard, gårdmand i Vejerslev.
Børn af sidste ægteskab:
3. Kirsten Christensdatter 22 år.
4. Anne Christensdatter 19 år.
5. Marie Kirstine Christensdatter 17 år.
FM: Christen Overgaard, gårdmand i Grølsted.
Skifte efter Jens Madsen Hauge af 3.12.1811 nr. 1005.

1485. Anne Johanne Lauridsdatter. 23.3.1836, fol. 202b, 205b, 219b, 220.
E: Peder Andersen, husmand på Thorsø mark. A:
1. Helbror Jens Lauridsen, husmand i Riis huse, myndig.
2. Halvbror Peder Lauridsen, 12 år.
3. Halvsøster Else Kirstine Lauridsdatter 16 år.

1486. Jens Christensen Brundt, aftægtsmand i Vidstrup. 2.4.1836, fol. 203b, 219. B:
1. Christen Jensen, fæstegårdmand i Vidstrup, hvor den afdøde opholdt sig.
2. Niels Jensen, husmand i Borritsø.
3. Karen Jensdatter g.m. Christen Sørensen, husmand på Hvorslev mark. Død og efterladt:
a. Søren Christensen 20 år.
b. Søren Christensen 14 år.
c. Jens Christensen 12 år.
d. Niels Christensen 10 år.
e. Poul Christensen 7 år.

1487. Søren Rasmussen Glargaard, fæstegårdmand i Haurum. 12.4.1836, fol. 204, 207b, 212b, 231. B:
1. Rasmus Sørensen 20 år. Overtog fæstet på gården.
2. Christen Sørensen 15 år.
3. Niels Sørensen 10 år.
4. Maren Kirstine Sørensdatter 12 år.
5. Ellen Sørensdatter 2 år.
FM: Født værge: Christen Nielsen, husmand i Borritsø.
Skifte efter afdødes hustru Ellen Nielsdatter af 30.8.1834 nr. 1456.

1488. Christen Jensen, aftægtsmand hos i Haurum. 16.4.1836, fol. 205, 209b, 231.
Hans barn af første ægteskab:
1. Mette Marie Christensdatter g.m. Jens Danielsen, gårdmand i Haurum, hvor den afdøde opholdt sig.
Hans børn af 2. ægteskab med Anne Jensdatter:
2. Laurids Christensen 16 år, tjener i Vrangstrup.
3. Jens Karl Christensen 11 år.
4. Johanne Marie Christensdatter 9 år.
FM: Niels Bøstrup i Sall.
Skifte efter Anne Jensdatter af 19.6.1832 nr. 1391.

1489. Ellen Hansdatter i Tind. 3.5.1836, fol. 206b, 219. A:
1. Søster Anne Kirstine Hansdatter 9 år.
2. Kirsten Hansdatter 8 år.
FM: Afdødes morfar Jens Christensen, gårdmand i Gullev.
Deres stedfar fæstegårdmand Peder Sørensen var til stede.
Børn af Hans Sørensen, skifte nr. 1361 og hustru Anne Marie Jensdatter, skifte nr. 1418.

1490. Ida Andersdatter i Nøddelund. 9.5.1836, fol. 207b, 213b, 216b. A:
1. Mor Eva Marie Lauridsdatter. LV: Jens Sort i Nøddelund.
2. Søster Anne Johanne Andersdatter 10 år.
FM: Jens Christensen, husmand i Vellev.

1491. Christen Michelsen, aftægtsmand i Nøddelund. 17.5.1836, fol. 210, 211, 241b, 242.
Hans børn af første ægteskab med Marianne Lauridsdatter:
1. Michel Christensen, gårdmand i Nøddelund.
2. Laurids Christensen 26 år, tjener i Nøddelund.
3. Marie Kirstine Christensdatter g.m. Peder Michelsen, gårdmand i Vitten.
4. Karen Christensdatter g.m. Daniel Christensen, gårdmand i Vitten.
5. Inger Christensdatter 27 år, tjener i Vitten. Senere g.m. Rasmus Christensen i Vellev.
Hans børn af 2. ægteskab med Anne Marie Hansdatter:
6. Hans Christensen 19 år.
7. Thomas Christensen 16 år.
8. Christen Christensen 12 år.
9. Mariane Christensdatter 22 år.
FM: Niels Hansen, sognefoged i Gullev.
Opholdskontrakt mellem Christen Michelsen og Michel Christensen af 18.3.1832, fol. 211.
Skifte efter Marianne Lauridsdatter af 27.11.1812 nr. 1025.
Skifte efter Anne Marie Hansdatter af 2.11.1830 nr. 1333.

1492. Maren Christensdatter. 24.5.1836, fol. 211b, 235b.
E: Michel Madsen Ilsøe i Hagenstrup mølle.
Testamente af 25.1.1819 til fordel for den længstlevende.

1493. Kirsten Rasmusdatter, aftægtskone i Aidt. 10.6.1836, fol. 213b, 229b, 230, 236, 239. B:
1. Søren Sørensen, husmand i Aidt.
2. Svend Sørensen, smed i Aidt, hvor den afdøde opholdt sig.
3. Mariane Sørensdatter g.m. Ole Bøgh, maler i Aarhus. Død og efterladt:
a. Ole Mathias Olesen Bøgh 22 år.
b. Emil Olesen Bøgh 18 år.
c. Jens Christian Olesen Bøgh 15 år.
d. Karl Olesen Bøgh 13 år.
e. Marie Severine Kirstine Olesdatter Bøg 20 år.
4. Anne Sørensdatter Bøgh g.m. Erik Jensen, rebslager i Ebeltoft.
Opholdskontrakt mellem afdøde og Svend Sørensen af 14.12.1825 fol. 214.

1494. Søren Frandsen i Vellev. 20.4.1836, fol. 217.
E: Mette Sørensdatter. Hun fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Afdødes søn Frands Sørensen i Holm gav afkald på arv efter faderen.

1495. Margrethe Michelsdatter. 20.6.1836, fol. 218.
E: Peder Christensen Dommer fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Der var 3 myndige sønner i ægteskabet. Den ene hed Christen Pedersen.

1496. Birgitte Jensdatter i Vellev præstegård. 4.7.1836, fol. 221, 222. A:
1. Bror Laurids Jensen, gårdmand i Kvosted mark, Thorup sogn.
2. Bror Christen Jensen, gårdmand i Sønder Ørum, Ørum sogn.
3. Søster Dorthea Jensdatter g.m. Laurids Johansen, ejer af den afdødes fødegård i Vinkel, Højslev sogn.
4. Søster Anne Margrethe Jensdatter g.m. Johannes Nielsen, husmand i Vinkel.
5. Søster Mette Marie Jensdatter g.m. Niels Pedersen, husmand i Hald by, Ørslevkloster sogn.
Birgitte Jensdatter var 39 år og datter af afdøde Jens Pedersen i Vinkel by, Højslev sogn.
Afdøde var fraskilt, og hendes tidl. mand var atter gift og boede i Laanum by, Daugbjerg sogn.
Afdøde var 39 år.

1497. Anne Marie Davidsdatter. 11.7.1836, fol. 223, 228b.
E: Peder Christensen Madsen, husmand i Enslev huse. A:
1. Søster Anne Davidsdatter, opholdskone i Granslev.
2. Inger Davidsdatter g.m. Christen Jensen, indsidder i Granslev. Død og efterladt:
a. Maren ? g.m. Jens Christensen i Randers.
b. Nicolaj Nielsen, myndig.

1498. Anne Jørgensdatter. 12.7.1836, fol. 223b, 229b, 233.
E: Søren Andersen, fæstegårdmand i Sall. B:
1. Peder Sørensen 6 år.
2. Marianne Sørensdatter 3 år.
3. Anne Kirstine Sørensdatter 6 uger.
FM: Afdødes bror Christen Præst i Sall.

1499. Jens Christian Fisker hos sin stedfar Anders Nielsen i Tind. 12.7.1836, fol. 224b, 228b. A:
1. Mor ? g.m. Anders Nielsen i Tind.
2. Halvbror Christen Mouritsen 13 år.
FM: Aksel Friderichsen, sognefoged i Tind.

1500. Jens Jensen Munk, opholdsmand i Tulstrup mølle. 12.8.1836, fol. 225b, 239, 239b, 243, 243b.
E: Karen Pedersdatter Bigum, der opholder sig i Vandet, Sjørslev sogn.
Hans børn:
1. Gert Diderich Jensen, fæster af Tulstrup mølle.
2. Peder Munk, forpagter på Saralyst ved Aarhus.
3. Inger Kirstine Jensdatter g.m. Anders Andersen i Skræ.
4. Kirstine Jensdatter g.m. G.A.Villaune i København.

1501. Peder Frandsen, aftægtsmand i Houlbjerg. 22.8.1836, fol. 226.
Afkald fra børnene:
1. Frands Pedersen i Houlbjerg.
2. Anne Marie Pedersdatter g.m. Søren Bramsen i Gjødvad.
3. Søren Pedersen
Aftægtskontrakt mellem Peder Frandsen og sønnen Frands Pedersen af 16.5.1825.

1502. Christen Nielsen, gårdmand i Lindgaard. 30.8.1836, fol. 226b, 240.
E: Maren Jensdatter. LV: Michel Nielsen i Helstrup.
Hans barn af 1. ægteskab:
1. Niels Christian Christensen, myndig.
Hans børn af 2. ægteskab:
2. Jens Christensen 19 år.
3. Søren Christensen 16 år.
4. Anne Kirstine Christensdatter 23 år.
5. Else Marie Christensdatter 21 år.
6 . Inger Katrine Christensdatter 14 år.
FM: Afdødes bror Peder Nielsen i Lindgaard.
Se skifte nr. 1709.

1503. Michel Lauridsen, gårdfæster i Vellev. 22.9.1836, fol. 227b.
E: Margrethe Sørensdatter, som fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo. B:
1. Søren Michelsen.

1504. Jens Lauridsen, skovfoged i Vejerslev. 12.10.1836, fol. 233b.
E: Dorthe Marie Jensdatter. Testamente oprettet til fordel for den længstlevende.

1505. Anne Jensdatter, aftægtskone i Haurum. 12.11.1836, fol. 236b, 241. B:
1. Jens Sørensen, husmand i Haurum, hvor den afdøde havde haft ophold.
2. Niels Sørensen 48 år, tjener Jørgen Mondrup i Haurum.
3. Johanne Sørensdatter 53 år, ugift, opholder sig i Haurum.
FM: Christen Skrædder i Haurum.
4. Anne Sørensdatter. Død og efterladt:
a. Anders Jensen 29 år, tjener skovridder Christensen i Fuglsang

1506. Poul Pedersen, fæstegårdmand i Mondrup. 18.11.1836, fol. 237b, 242.
E: Sidsel Terkildsdatter. LV: Terkild Nielsen, gårdmand i Mondrup. B:
1. Peder Poulsen 39 år, tjener i Mondrup.
2. Terkild Poulsen 29 år, tjener i Mondrup.
3. Mette Poulsdatter g.m. Jens Rasmussen i Mondrup. Død og efterladt:
a. Mette Kirstine Jensdatter 7 år.
4. Marianne Poulsdatter g.m. Erik Pedersen, gårdmand i Tungelund.

1507. Kirsten Mogensdatter i Tungelund. 31.12.1836, fol. 244, 247b, 253. 255b. A:
1. Helsøster Abelone Mogensdatter 72 år g.m. Peder Henrichsen, husmand i Tungelund, hvor afdøde havde haft ophold. LV: Hendes søn Rasmus Pedersen, husmand i Hammel.
2. Halvbror Mogens Christensen, myndig, opholdsmand i Salpeterhuset. Senere i Amstrup.
3. Halvbror Jens Christensen, myndig, opholdsmand i Amstrup.
4. Halvsøster Anne Margrethe Christensdatter, opholdskone i Amstrup.
5. Halvsøster Maren Christensdatter 61år, ugift, opholdende sig hos sin broder i Amstrup.
6. Helsøster Karen Mogensdatter g.m. Thomas Kræmer i Vellev. Død og efterladt:
a. Christen Thomasen, gårdmand i Vellev.
b. Rasmus Thomasen, gårdmand i Danstrup.
c. Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Jensen, gårdmand i Tostrup.

1508. Peder Henrichsen, husmand i Tungelund. 12.1.1837, fol. 244b, 253b.
E: Abelone Mogensdatter. LV: Rasmus Pedersen, husmand i Hammel. A:
1. Søster Maren Henrichsdatter, enke efter Jens Huus, husmand i Søften.
2. Søster Anne Henrichsdatter g.m. Niels Andersen, husmand i Ødum. Senere i Tostrup.
3. Søster Maren Henrichsdatter g.m. Spilhans i Lisberg. Død og efterladt:
a. Søren Hansen på Holmstrupgaard.
4. Søster Else Henrichsdatter g.m. Rasmus Jensen Houlbjerg, daglejer i Aarhus.

1509. Karen Jensdatter, opholdskone hos sønnen Jens i Enslev. 15.1.1837, fol. 245b. B:
1. Jens Pedersen, husmand i Enslev.
2. Enevold Pedersen.
3. Anders Pedersen.
4. Laurids Pedersen.
De tre sidste sønner gav afkald på arven.

1510. Niels Lauridsen, opholdsmand i Sall. 19.1.1837, fol. 246, 247.
E: Ellen Sørensdatter, der havde siddet i uskiftet bo. LV: Peder Aagaard i Sall. B:
1. Laurids Nielsen 14 år.
FM: Peder Lerbjerg i Haurum.
Enkens forlovede: Jens Johansen i Funder.
Ved skifteforretningen mødte Christen Sørensen Poulsen vedr. en panteobligation på sin søster Margrethe Sørensdatters vegne. Hun var enke efter Michel Lauridsen i Vellev udflytter.

1511. Kirsten Pedersdatter. 28.1.1837, fol. 248, 249, 263, 270b.
E: Jens Pedersen i Enslev, der havde siddet i uskiftet bo. B:
1. Marie Jensdatter ¼ år.
FM: Afdødes far Peder Christensen Madsen i Enslev.

1512. Mette Jensdatter. 30.1.1837, fol. 249, 251.
E: Peder Andersen på Thorsø mark.
Hendes søn:
1. Jens Christian Christensen i Øster Velling.
Kurator Peder Andersen på Thorsø mark.

1513. Maren Jensdatter, aftægtskone i Aidt. 1.2.1837, fol. 249b 250b. 268b. B:
Enke efter Peder Pedersen, gårdfæster i Aidt.
1. Peder Pedersen, husmand på Thorsø mark.
2. Karen Pedersdatter g.m. Peder Thomasen, gårdmand i Aidt, hvor den afdøde havde haft ophold.
3. Mette Marie Pedersdatter g.m. Jens Christensen, indsidder i Aidt.
4. Dorthe Marie Pedersdatter 35 år, tjener i Mondrup.
FM: Michel Jensen, gårdmand i Aidt.
Opholdskontrakt mellem Maren Jensdatter og Peder Thomasen fol. 250b.

1514. Anne Katrine Pedersdatter, tjenestepige hos Anders Nielsen i Houlbjerg. 15.2.1837, fol. 251b, 254b, 268, 268b, 272b, 273, 287. A:
1. Mor Marianne Pedersdatter ? gift 2. gang med rebslager Anders Hansen i Skive, men afdøde havde ikke hørt fra hende de sidste 10 år.
2. Peder Andersen. Rebslager i Skive.
3. Andreas Andersen, avlsmand i Skive.

1515. Aftægtskone Ellen Mogensdatter. 15.2.1837, fol. 252, 257b, 271, 271b.
E: Niels Sørensen, aftægtsmand i Aidt. A:
1. Bror Jens Mogensen, gårdmand i Danstrup.
2. Bror Niels Mogensen i Danstrup. Død og efterladt:
a. Hans Nielsen, gårdmand i Danstrup.
3. Søster Sidsel Mogensdatter g.m. Laurids Bondgaard i Sall. Død og efterladt:
a. Mogens Lauridsen 25 år, tjener i Hagsholm.
b. Niels Lauridsen, myndig, tjener i Haurum.
c. Michel Lauridsen over 18 år.
d. Øllegaard Lauridsdatter 22 år, tjener i Sall.
Ved den første skifteforretning blev nævnt, at Niels Mogensen i Danstrup, der var død, havde en datter Gyde Hansdatter g.m. Peder Simonsen, gårdmand i Stærkær; men hun var ikke arving ved dette bo, da hun var Niels Mogensens steddatter.

1516. Jens Simonsen, tidl. smed, nu aftægtsmand i Vellev. 23.3.1837, fol. 256b, 260. B:
1. Gjertrud Jensdatter g.m. Peder Pedersen, indsidder i Vorup.
2. Maren Jensdatter g.m. Christen Mortensen, daglejer i Aarhus.
3. Anne Jensdatter g.m. Michel Lauridsen, husmand i Vellev.
4. Kirsten Jensdatter g.m. Jens Thomasen Smed i Vellev, hos hvem den afdøde havde opholdt sig.
5. Anne Marie Jensdatter g.m. Anders Lauridsen, boelsmand i Over Hornbæk.
Der var en kontrakt af 21.11.1833 mellem Jens Simonsen og Jens Thomasen.

1517. Jens Ramussen, aftægtsmand hos Jens Jensen i Thorsø. 12.4.1837, 257b, 264. 264b.
E: Kirsten Pedersdatter.
1. Bror Jens Rasmussen i Tungelund. Død og efterladt:
a. Rasmus Jensen, gårdmand i Amstrup. Død og efterladt:
1a1. Jens Rasmussen, tjener i Hasager, myndig. Senere bor han på Skjød mark.
1a2. Søren Rasmussen, gårdmand i Amstrup.
1a3. Maren Rasmusdatter g.m. Mogens Jensen, gårdmand i Amstrup.
b. Søren Jensen, gårdmand i Skorup.
c. Jens Jensen, gårdmand i Thorsø.
d. Christen Jensen, husmand i Grølsted.
e. Jens Jensen, gårdmand i Tungelund.
f. Maren Jensdatter g.m. Peder Michelsen, opholdsmand i Skorup. Død og efterladt:
1f1. Inger Pederdatter g.m. Peder Sørensen, gårdmand i Skorup. Død og efterladt:
1f1a. Peder Pedersen 10.
1f1b. Michel Pedersen 9 år.
1f1c. Maren Pedersdatter 12 år.
FM: Peder Michelsen.
g. Abelone Jensdatter g.m. Peder Christensen, gårdmand i Grølsted. Død og efterladt:
1g1. Sidsel Pedersdatter 25 år, tjener i Skorup, ugift. Senere i Grølsted.
FM: Jens Jensen i Thorsø.
2. Søster Maren Rasmusdatter g.m. Peder Christensen, gårdmand i Thorsø. Død og efterladt:
a. Christen Pedersen, husmand i Borre. Død og efterladt:
2a1. Peder Christensen 17 år.
2a2. Tøger Christensen 14 år.
2a3. Karen Marie Christensdatter 19 år.
2a4. Christiane Christensdatter 5 år.
FM: Rasmus Pedersen i Thorsø.
b. Rasmus Pedersen, gårdmand i Thorsø.
3. Søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Thomasen, gårdmand i Vellev. Død og efterladt:
a. Thomas Pedersen, gårdmand i Holm. Død og efterladt:
3a1. Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Thomasen i Vellev.
3a2. Marianne Thomasdatter g.m. Niels Jensen I Amstrup.
3a3. Karen Thomasdatter g.m. Frands Sørensen i Holm.
b. Rasmus Pedersen, husmand i Enslev. Død og efterladt:
3b1. Kirsten Rasmusdatter g.m. Christen Jensen i Enslev huse.
c. Jens Pedersen, gårdmand i Vellev. Død og efterladt:
3c1. Peder Jensen, gårdmand i Vellev.
3c2. Kirsten Jensdatter g.m. Christen Jensen, gårdmand i Vellev.
d. Peder Pedersen, opholdsmand i Vellev.
e. Rasmus Pedersen, vognmand i Aalborg.
f. Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Thomasen, gårdmand i Danstrup.

1518. Niels Terkildsen i Tungelund. 13.4.1837, fol. 259, 268b, 269b. B:
1. Søren Nielsen 31 år, avlskarl i Katvad mølle.
2. Anne Nielsdatter g.m. Jens Jensen, gårdmand i Tungelund.
3. Ellen Nielsdatter g.m. Peder Enevoldsen i Faarvang.
4. Anne Birthe Nielsdatter 19 år, tjener i Grølsted.
5. Ingeborg Nielsdatter 15 år, er hos Jens Jensen i Tungelund.
FM: Deres morbror Anders Sørensen, gårdmand i Skorup.

1519. Ellen Pedersdatter. 6.5.1837, fol. 260b, 279b. 280b.
E: Michel Jensen Overgaard i Aidt. B:
1. Karen Michelsdatter 1 år.
FM: Peder Broch i Aidt.

1520. Mads Jensen Bundgaard, aftægtsmand i Aidt. 6.5.1837, fol. 262, 265, 279.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Jens Koudal. B:
1. Søren Madsen 20 år.
2. Jens Madsen 14 år.
3. Jens Madsen 12 år.
4. Maren Madsdatter 22 år.
5. Mariane Madsdatter 16 år.
6. Øllegaard Madsdatter 15 år.
7. Ellen Madsdatter 10 år.
Tilsynsværge: Michel Jensen Overgaard i Aidt.

1521. Maren Rasmusdatter. 16.6.1837, fol. 265b, 290.
E: Mogens Jensen Væsel, fæstegårdmand i Amstrup. B:
1. Jens Mogensen 10 år.
FM: Søren Rasmussen.
Se skifte nr. 1631.

1522. Kirsten Pedersdatter. 23.6.1837, fol. 266b, 282b.
E: Peder Nielsen Smed, gårdmand i Houlbjerg. B:
1. Peder Pedersen 15 år.
2. Niels Pedersen 5 år.
3. Jens Pedersen 1½ år.
4. Abelone Pedersdatter 11 år.
FM: Christen Jensen i Lyngaa.
Se skifte nr. 1634.

1523. Christen Nielsen, møllersvend i Bøstrup mølle hos Peder Nielsen. 1.7.1837, fol. 269b, 275. A:
1. Faster Anne Marie Christensdatter, enke efter Søren Thomasen i Øster Velling.
LV: Jens Lauridsen.

1524. Marianne Pedersdatter, opholdskone i Thorsø. 16.7.1837, fol. 273b.
Enke efter Søren Jensen Thorsø. Deres arvinger, som selv delte boet:
1. Peder Sørensen.
2. Jens Jensen.
3. Peder Christensen.
4. Jens Olesen.
5. Jens Sørensen.

1525. Tjenestekarl Niels Jensen hos Christen Skomager, gårdmand i Houlbjerg. 4.8.1837, fol. 273b, 283, 283b A:
1. Mor Dorthe Nielsdatter g.m. Peder Pedersen Huus i Vrangstrup.
2. Helbror Niels Jensen, gårdmand i Hald.
3. Halvbror Jens Pedersen, gårdmand i Stevnstrup.
4. Helsøster Maren Jensdatter g.m. Christen Skomager.
5. Halvsøster Anne Pedersdatter, enke efter Thomas Jensen i Stevnstrup.
6. Halvsøster Bodil Pedersdatter 25 år.

1526. Niels Hansen i Hvorslev. 18.8.1837, fol. 274, 285b, 286b.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev. B:
1. Hans Nielsen 23 år.
2. Niels Peder Nielsen 19 år.
3. Rasmus Nielsen 15 år.
4. Anne Kirstine Nielsdatter 25 år. Blev gift med Niels Jensen, der overtog huset efter enken.
5. Karen Marie Nielsdatter 20 år.
FM: Jens Sørensen, fæstegårdmand i Aldrup.
Enken havde siddet i uskiftet bo efter mandens død.

1527. Jens Mogensen, fæstegårdmand i Danstrup. 2.9.1837, fol. 275b, 281.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christen Sørensen i Hvorslev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Mette Kirstine Jensdatter:
1. Mogens Jensen, myndig, tjener i Stærkjær.
2. Jens Jensen 23 år, hjemme på stedet, som overtog fæstet på gården.
3. Øllegaard Jensdatter g.m. Claus Sørensen, gårdmand i Nøddelund.
4. Margrethe Jensdatter g.m. Christen Jensen, husmand i Vejerslev.
5. Mette Jensdatter g.m. Anders Jensen, gårdmand i Hesselbjerg.
6. Maren Jensdatter 20 år, tjener i Langaa.
FM: Hans Nielsen, gårdmand i Danstrup.
Skifte efter Mette Kirstine Jensdatter af 18.4.1831 nr. 1345.

1528. Christen Jensen, tømmermand i Enslev huse. 28.9.1837, fol. 277, 281b.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Peder Leth i Vellev. B:
1. Jens Christensen 8 år.
2. Rasmus Christensen 7 år.
3. Anders Christensen 4 år.
4. Maren Christensdatter 2 år.
FM: Michel Jensen i Gullev.
Enken havde siddet i uskiftet bo efter mandens død.
Skifte efter Kirsten Rasmusdatter af 27.11.1839 nr. 1576.

1529. Jens Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Gerning. 10.10.1837, fol. 278b.
Afkald fra deres børn:
1. Datter g.m. Niels Jørgensen i Gerning, hvor afdøde opholdt sig.
2. Niels Jensen.
3. Jens Jensen.

1530. Maren Pedersdatter. 30.10.1837, fol. 284b, 288b.
E: Peder Pedersen, husmand i Vellev huse. B:
1. Anne Pedersdatter 12 år.
2. Sidsel Marie Pedersdatter 6 år.
FM: Enkemandens bror Christian Pedersen, husmand i Vellev.

1531. Maren Thomasdatter i Haurum. 10.11.1837, fol. 286b.
Afkald fra hendes børn:
1. Kirsten Nielsdatter.
2. Christen Nielsen.
3. Thomas Nielsen.
4. Christian Ulrik Nielsen.
5. Jens Nielsen.

1532. Maren Christensdatter i Amstrup. 5.12.1837, fol. 287b, 289b. B:
1. Anne Marie Madsdatter 38 år.
FM: Jens Lauridsen, træskomand i Amstrup.
Afdøde havde opholdt sig hos sin bror Jens Aldrup, aftægtsmand i Amstrup

1533. Maren Pedersdatter i Tungelund. 8.12.1837, fol. 288b.
Afkald fra hendes børn:
1. Peder Pedersen.
2. ? g.m. Christen Sørensen i Grølsted.
3. ? g.m. Peder Christensen i Grølsted.
4. ? g.m. Rasmus Jensen i Mondrup.

1534. Hans Jensen, husmand i Vellev. 22.12.1837, fol. 291b, 293b, 310, 324, 325. A:
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Hansen.
1. Søskendebarn Hans Hansen, gårdmand i Tostrup.
2. Søskendebarn Simon Hansen, vognmand i Aarhus.
3. Søskendebarn Anne Hansdatter g.m. Peder Brundt i Sahl.
4. Søskendebarn Maren Hansdatter g.m. Niels Pedersen, gårdmand i Hvorslev. Død og efterladt:
a. Michel Nielsen, myndig.
b. Hans Nielsen 20 år.
c. Peder Nielsen 16 år.
d. Rasmus Nielsen 13 år.
e. Sidsel Kirstine Nielsdatter 15 år.
5. Søskendebarn Dorthe Hansdatter g.m. Jens Sjørslev i Mammen. Død og efterladt:
a. Hans Jensen 10 år.
6. Søskendebarn Jens Mortensen i Vellev. Død og efterladt:
a. Søren Rohde, gårdmand i Haurum.
b. Morten Jensen, gårdmand i Vidstrup.
c. Kirsten Jensdatter. Død og efterladt:
6c1. Jens ?, myndig.
6c2. Søren Leth, skolelærer i Aidt.
6c3. Sidsel ? g.m. Jens Christensen i Aptrup.
6c4. Kirsten ? gift med en gårdmand i Aidt.
d. Mette Jensdatter g.m. Peder Søgaard i Vellev.
7. Søskendebarn Hans Mortensen. Død og efterladt:
a. Morten Hansen, gårdmand i Enslev.
b. Mogens Hansen, gårdmand i Torup.
c. Jens Hansen, skolelærer i Langaa.
d. Hans Hansen, gårdmand i Laurbjerg.
8. Søskendebarn Maren ? g.m. Jens Magaard i Vellev. Død og efterladt:
a. Christen Jensen, gårdmand i Vellev.
b. Anne Dorthe Jensdatter g.m. Jens Eriksen, gårdmand i Laurbjerg.
c. Anne Jensdatter g.m. Rasmus Væsel i Vellev.
d. Maren Jensdatter g.m. Jørgen Sørensen i Futting.
9. Søskendebarn Søren Degn. Død og efterladt:
a. Rasmus Sørensen, husmand i Granslev.
b. Søren Sørensen, husmand i Houlbjerg.
c. Dorthe Sørensdatter g.m. Frands Pedersen i Vellev.
10. Søskendebarn Rasmus Sørensen. Død og efterladt:
a. Kirsten Rasmusdatter g.m. Christen Lauridsen, kludehandler i Randers.
b. Dorthe Rasmusdatter g.m. Søren Andersen, gårdmand i Vellev.
c. Maren Rasmusdatter g.m. Jens Fisker, indsidder i Houlbjerg.
d. Anne Rasmusdatter g.m. Thomas Rasmussen i Vellev. Død og efterladt:
10d1. Kirsten Thomasdatter 14 år.
10d2. Anne Thomasdatter 12 år.
10d3. Dorthe Thomasdatter 9 år.
10d4. Johanne Thomasdatter 4 år.
e. Ellen Rasmusdatter gift i København.
11. Søskendebarn Dorthe ? gift i Borritsø. Død og efterladt:
a. Søren ? på Lyngaa mark.
b. ? g.m. Christen Nielsen, husmand i Borritsø.
12. Søskendebarn Hans Kræmer, aftægtsmand i Vester Velling. Død og efterladt:
a. Niels Hansen, myndig, i Vester Velling.
b. Laurids Hansen, så vidt vides i Tapdrup.
c. Anders Hansen i Vester Velling.
13. Søskendebarn Maren ? g.m. Jens Snedker i Vester Velling. Død og efterladt:
a. Niels Jensen snedker i Vester Velling sogn.
14. Søskendebarn Christen. Død og efterladt:
a. Peder Christensen i Enslev.
b. Anne Christensdatter. Død og efterladt:
14b1. Anders Lauridsen, gårdmand i Vellev.
14b2. Kirsten Lauridsdatter i Vellev.
14b3. Margrethe Lauridsdatter g.m. Anders Rasmussen i Hvorslevgaard.
14b4. Maren Lauridsdatter, ugift.
15. søskendebarn Laurids Pedersen. Død og efterladt:
a. Niels Lauridsen. Død og efterladt:
15a1. Johanne Kirstine Nielsdatter.
b. Peder Lauridsen i Kongstrup. Død og efterladt sig børn.
c. Laurids Lauridsen i Aalborg. Død og efterladt 2 børn.
d. Jens Lauridsen, gårdmand i Holmstol.
e. Maren Lauridsdatter. Død og efterladt sig børn.
f. Sidsel Lauridsdatter i Skjød.
g. Mette Lauridsdatter gift i Skivholme.
h. Karen Lauridsdatter gift i Vellev.
16. Søskendebarn Bodil Pedersdatter. Død og efterladt:
a. Steffen Sørensen. Død og efterladt børn.
17. Søskendebarn Sidsel ?. Død og efterladt:
a. Sidsel ?.
18. Søskendebarn Anne Christensdatter. Død og efterladt:
a. Inger ? g.m. Jens Bonde i Bondesholm.
b. Maren ? g.m. Peder Amme i Granslev.
19. Søskendebarn Rasmus Lauridsen. Død og efterladt:
a. Rasmus Rasmussen i Kvattrup. Død og efterladt sig 2 døtre.
b. Laurids Rasmussen i Vidstrup.
c. Anne Rasmusdatter. Død og efterladt:
19c1. Hanne ? g.m. Niels Lauridsen i Borum.
d. Sidsel Rasmusdatter. Død og efterladt:
19d1. Niels ?, gift.
19d2. Anne ?, gift.
20. Søskendebarn Bodil Rasmusdatter i Vellev.
21. Søskendebarn ? g.m. Søren Sørensen i Væth.
22. Søskendebarn Sidsel ?, ugift i Vellev.
23. Søskendebarn Laurids Jensen. Død og efterladt:
a. Laurids Lauridsen i Houlbjerg.
b. Jens Lauridsen, aftægtsmand i Houlbjerg.
c. Niels Lauridsen, gårdmand i Tostrup.
d. Rasmus Lauridsen, gårdmand i Granslev.
e. Peder Lauridsen ? i Bjerregrav.
f. Maren Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen i Vellev.
24. Søskendebarn Rasmus ?. Død og efterladt:
a. Hans Rasmussen, gårdmand i Houlbjerg.
25. Søskendebarn Søren ?. Død og efterladt:
a. Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Christen Olesen i Vidstrup.
b. Maren Sørensdatter, enke i Houlbjerg.
26. Søskendebarn Anders ? i Houlbjerg.
27. Søskendebarn Sidsel ?. Død og efterladt:
a. Aksel Friderichsen, sognefoged i Tind.
b. Jens Friderichsen. Død og efterladt:
27b1. Niels Jensen 14 år.
27b2. Sidsel Jensdatter 26 år.
27b3. Maren Jensdatter gift i Grølsted.
27b4. Karen Jensdatter 18 år.
27b5. Maren Jensdatter 15 år.
c. Karen ? g.m. Degnen i Gullev.
28. Søskendebarn Søren Nielsen. Død og efterladt:
a. Niels Sørensen i Jebjerg.
b. Niels Sørensen i Lyngaa.
c. Jens Sørensen i Tind.
d. Hans Sørensen i Tind. Død og efterladt:
28d1. Anne Kirstine Hansdatter 10 år.
28d2. Kirstine Hansdatter 10 år.
e. Peder Sørensen, gårdmand i Tind.
f. Christen Sørensen, gårdmand i Amstrup.
g. Søren Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
29. Søskendebarn Jens Søgaard. Død og efterladt:
a. Peder Jensen, gårdmand i Vellev.
30. Søskendebarn Laurids Søgaard i Aldrup. Død og efterladt:
a. Jens Lauridsen, gårdmand i Aldrup.
b. ? Lauridsdatter g.m. Peder Jensen i Borritsø.
c. Margrethe Lauridsdatter. Død og efterladt:
30c1. Kirstine ? i Hvorslevgaard.
30c2. Maren ? i Hvorslevgaard.
31. Søskendebarn Jens Smed i Tostrup. Død og efterladt:
a. Christen Jensen, aftægtsmand i Houlbjerg.
b. Christen Jensen, husmand i Houlbjerg.
c. Jens Jensen, husmand i Danstrup.
d. Thomas Jensen, tjener i Hollerup.
e. Maren Jensdatter, tjener i Nøddelund.
f. Mariane Jensdatter g.m. degnen i Vejerslev.
32. Søskendebarn Anne Christensdatter. Død og efterladt:
a. Maren ? g.m. Søren Leth i Vellev.
b. Ellen ? g.m. Morten Hansen i Enslev.
33. Søskendebarn Sidsel ? i Vellev fattighus.
34. Kirsten Christensdatter, enke i Bøstrup.
35. Søskendebarn Laurids Rasmussen i Grensten.
36. Søskendebarn Ellen Sørensdatter g.m. Peder Frandsen i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Frands Pedersen i Houlbjerg.
b. Søren Frandsen.
37. Søskendebarn Niels ? i Taanum. Død og efterladt:
a. Rasmus Nielsen i Taanum.
b. Dorthe Nielsdatter g.m. Jens Bøgh i Lille Torup.
38. Søskendebarn Anders ? på Fyn.
39. Søskendebarn Anne ? g.m. Niels Høj i Tapdrup.
40. Søskendebarn Ellen ? i Langaa. Død og efterladt:
a. Hans Høj. Død og efterladt:
40a1. Morten Hansen i Vorup.
Enken fik bevilget at sidde i uskiftet bo, og skifteforretningen blev sluttet.
Der kan muligvis være flere arvinger.

1535. Karen Sørensdatter. 31.12.1837, fol. 293, 296. 339.
E: Peder Nielsen, møller i Bøstrup mølle. A:
1. Mor Anne Elsebeth Jensdatter, enke i Granslev.
2. Halvbror Søren Rasmussen i Vedskov, Skannerup sogn.
3. Halvbror Niels Rasmussen, gårdmand i Granslev.
4. Helsøster Kirsten Sørensdatter g.m. Christen Andersen, gårdmand i Sall.
5. Helsøster Sophie Sørensdatter g.m. Niels Nielsen, gårdmand i Knudstrup.
6. Helsøster Johanne Sørensdatter g.m. Peder Rasmussen, gårdmand i Houlbjerg.
7. Helsøster Inger Sørensdatter g.m. med Rasmus Pedersen, husmand i Jebjerg.
8. Halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Søren Pedersen i Granslev.

1536. Anne Catharina Jensdatter. 6.2.1838, fol. 296b, 314.
E: Niels Jørgensen, gårdmand i Gerning. B:
1. Jørgen Nielsen 5 år.
2. Karen Nielsdatter 13 år.
3. Maren Nielsdatter 3 år.
FM: Afdødes bror Niels Jensen, fæstegårdmand i Gerning.

1537. Johan Jensen i Hvorslev huse. 6.2.1838, fol. 298b, 309b. A:
1. Mor Marianne Pedersdatter g.m. Jens Michelsen.
2. Bror Peder Jensen 11 år.
3. Bror Jens Jensen 9 år.
4. Søster Birgitte Kirstine Jensdatter 13 år.
5. Halvbror Ole Jensen 1½ år.
FM: Christen Olesen.

1538. Frederich Hansen, husmand i Enslev huse. 10.2.1838, fol. 299, 304.
E: Anne Sørensdatter. LV: Ole Bentsen i Enslev huse. B:
1. Hans Frederichsen 23 år.
2. Peder Frederichsen 15 år.
FM: Deres morbror Peder Pedersen, husmand i Vellev.

1539. Kirsten Pedersdatter, aftægtskone i Thorsø. 27.3.1838, fol. 300b, 304b, 305. A:
1. Søskendebørn Peder Christensen, gårdmand i Thorsø.
2. Søster Marianne Pedersdatter g.m. Søren Jensen, gårdmand i Thorsø. Død og efterladt:
a. Peder Sørensen, gårdmand i Thorsø.
b. Jens Sørensen, husmand i Hammel.
c. Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Christensen i Thorsø.
d. Anne Marie Sørensdatter g.m. Jens Jensen, gårdmand i Thorsø.
e. Maren Sørensdatter g.m. Jens Olesen, gårdmand i Sall.
3. Søster Maren Pedersdatter g.m. Jens Kirkegaard, gårdmand i Haurum. Død og efterladt:
a. Jens Kirkegaard, gårdmand i Haurum.
b. Marianne Jensen g.m. Rasmus Nielsen, sognefoged i Haurum.
4. Søster Maren Pedersdatter g.m. Niels Iversen, husmand i Haurum. Død og efterladt:
a. Iver Nielsen 30 år, tjener i Lyngaa.
b. Jens Nielsen 25 år, i Lyngaa.

1540. Kirsten Sørensdatter. 30.3.1838, fol. 301b, 308b.
E: Peder Sørensen i Hvorslev. Han havde bevilling til at sidde i uskiftet bo af 7.4.1821. B:
1. Christen Pedersen 33 år, tjener i Njær præstegård.
2. Søren Pedersen 30 år, hjemme på stedet.
3. Niels Pedersen 20 år, hjemme på stedet.
4. Kirsten Pedersdatter g.m. Hans Pedersen, gårdmand i Vellev.
5. Maren Pedersdatter 24 år, tjener i Hammel.
6. Karen Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Gerning.
7. Anne Kirstine Pedersdatter 23 år.
FM: Christen Sørensen, husmand i Hvorslev.

1541. Abelone Simonsdatter, aftægtskone i Hvorslev. 20.3.1838, fol. 302b, 309. B:
1. Mads Jensen, gårdmand i Hvorslev, hvor den afdøde opholdt sig.
2. Maren Jensen g.m. Christian Jensen, husmand i Hvorslev. Død og efterladt:
a. Anne Christiansdatter 18 år.

1542. Tjenestekarl Jens Andersen i Koudal. 9.4.1838, fol. 303, 309b, 310b, 317b, 336b, 338. A:
1. Bror Joen Andersen. Død og efterladt:
a. Andreas Joensen Møller 25 år, murersvend i Mariager.
2. Søster Bodil Marie Andersdatter g.m. Andreas Vejmand i Løjstrup. Død og efterladt:
a. Jacob Andreasen 18 år.
b. Hanne Sophie Andreasdatter 19 år.
c. Nicoline Andreasen.
3. Kirsten Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Koudal.
4. Nicoline Andersdatter g.m. Knud Andersen Drastrup i Vivild. Død og efterladt:
a. Kirstin Marie Knudsdatter 18 år.
5. Ane Bodil Lene Andersdatter g.m. Peder Christensen i Koudal.

1543. Nille Christensdatter. 7.5.1838, fol. 305b, 332.
E: Anders Nielsen, fæstegårdmand i Kvolbæk. B:
1. Abelone Andersdatter 8 år.
FM: Peder Nielsen fæstegårdmand i Houlbjerg.

1544. Anne Sørensdatter. 8.5.1838, fol. 306b, 313.
E: Anders Michelsen Nedergaard, gårdmand i Vellev. B:
1. Michel Andersen 5 år.
FM: Søren Leth, fæstegårdmand i Vellev.

1545. Anders Pedersen, aftægtsmand i Danstrup. 18.5.1838, fol. 307b, 329.
E: Anne Katrine Andersdatter. LV: Laurids Sørensen i Danstrup. B:
1. Peder Andersen 25 år.
2. Edel Andersdatter 27 år.
3. Anne Andersdatter 23 år.
4. Inger Andersdatter 15 år.
FM: Laurids Meldgaard af Danstrup Bundgaard.

1546. Marie Nielsdatter. 5.6.1838, fol. 311, 314b.
E: Christen Pedersen, gårdmand i Hvorslev.
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Søren Rasmussen:
1. Ane Kirstine Sørensdatter 10 år.
Barn af det sidste ægteskab med enkemanden:
2. Søren Christensen 5 år.
FM: Niels Nielsen, gårdmand i Hvorslev.
Skifte efter Søren Rasmussen af 15.7.1831 nr. 1355.

1547. Kirsten Jensdatter, aftægtskone i Sall. 5.6.1838, fol. 312, 329. B:
1. Jens Sørensen 16 år.
2. Maren Sørensdatter g.m. Thomas Pedersen i Sall, hvor den afdøde havde opholdt sig.
FM: Anders Sørensen, husmand i Hammel.
Skifte efter Søren Sørensen af 18.2.1834 nr. 1442.

1548. Pige Anne Marie Jensdatter i Vellev. 28.6.1838, fol. 313b, 333. A:
1. Søster Maren Jensdatter 22 år, i Vellev.
FM: Gårdmand Tøger Christensen.
Pigernes stedfar var Christen Pedersen.

1549. Søren Rasmussen, fæstegårdmand i Amstrup. 7.7.1838, fol. 315b, 316b, 318. B:
E: Kirstene Frandsdatter. LV: Skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev.
1. Ellen Sørensdatter 5 år.
FM: Jens Stephensen af Vellev huse, der er gift med enkens søster.
Enkens far: Frands Pedersen. På hans vegne mødte hans bror Christen Pedersen, gårdmand i Enslev.

1550. Margrethe Michelsdatter i Houlbjerg. 23.7.1838, fol. 318b, 328. A:
1. Mor Maren Sørensdatter. LV: Christen Olesen, fæstegårdmand i Vidstrup.
2. Bror Søren Michelsen, myndig.
3. Bror Peder Michelsen 18 år.
4. Bror Niels Michelsen 12 år.
5. Bror Jens Michelsen 10 år.
6. Søster Maren Michelsdatter 22 år, tjener i Houlbjerg.
7. Kirsten Marie Michelsdatter 20 år.
8. Kirstine Michelsdatter 15 år.
9. Halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Gert Nielsen, sognefoged i Houlbjerg.
Afdøde var datter af Michel Pedersen Brandsen.

1551. Søren Jensen Snedker, fæstegårdmand i Aldrup skovhus. 5.9.1838, fol. 319b, 321b, 329b, 330b, 335b, 346b, 348.
E: Bodil Christensdatter. LV: Jens Kudsk, husmand på Gerning mark. Senere skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev.
Hans børn af første ægteskab med Inger Pedersdatter:
1. Jens Sørensen, husmand i Vrangstrup.
2. Claus Sørensen, gårdmand i Nøddelund.
3. Peder Sørensen Skov 30 år, tjener Listrup teglværk pr. Nysted på Lolland.
4. Anne Sørensdatter g.m. Christen Brundt, husmand i Aidt.
5. Karen Sørensdatter g.m. Niels Pedersen, indsidder i Gullev.
Børn af 2. ægteskab:
6. Niels Sørensen 24 år, i snedkerlære i Gerning.
7. Søren Sørensen 23 år, tjener Jens Lauridsen i Aldrup.
8. Christen Sørensen 22 år, tjener i Gerning.
9. Inger Sørensdatter 26 år, tjener i Hagenstrup mølle.
10. Mette Kirstine Sørensdatter 25 år, tjener i Hvorslev.
11. Anne Sørensdatter 21 år, hjemme på stedet.
12. Maren Sørensdatter 16 år, tjener i Hesselbjerg.
Børn af 3. ægteskab med Bodil Christensdatter:
13. Birthe Katrine Sørensdatter 10 år, hjemme på stedet.
Skifte efter Inger Pedersdatter af 12.1.1811 nr. 974.
Skifte efter Birthe Nielsdatter af 10.12.1822 nr. 1190.

1552. Karen Pedersdatter. 20.9.1838, fol. 320b 336.
E: Peder Jensen, tjenestekarl i Gerning. B:
1. Jens Pedersen 6 uger.
FM: Afdødes bror Søren Pedersen i Hvorslev.

1553. Christian Albert Sadolin Timmermann, tjenestekarl på Christiansholt i Vellev sogn. 9.10.1838, fol. 325b, 334, 341, 342b. A:
1. Helsøster Jacobine Albertine Verdich, født Timmermann, enke i Viborg.
2. Halvbror Jacob Timmermann, gårdmand i Resdal, Serup sogn. Død og efterladt:
a. Frederich Christian Timmermann, gårdmand i Resdal.
b. Peder Andreas Timmerman, myndig, tjener i Alling præstegård.
c. Niels Timmermann 16 år, i Resdal.
d. Nicoline Timmermann g.m. Henrik Thorman, lejehusmand i Resdal.
e. Anne Katrine Timmermann, ugift.
Den afdøde var søn af Peder Timmermann og hustru Karen Sophie Sadolin, præst i Blære, hvor den afdøde var født.
Den afdødes husbond skovridder Nissen på Christiansholt.

1554. Christen Thomasen, husmand i Enslev huse. 16.10.1838, fol. 326, 332b, 334b, 335. A:
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Peder Pedersen, fæstegårdmand og udflytter af Vellev.
1. Mor Anne Lauridsdatter i Værum.
2. Bror Laurids Peder Thomasen 20 år
3. Søster Maren Thomasdatter 22 år, ugift.
FM: Christen Jensen Sort i Vellev.

1555. Karen Thomasdatter hos Niels Brundt, aftægtskone i Borritsø. 18.10.1838, fol. 327b, 333, 333b, 342, 345. Enke efter Christen Nielsen, husmand i Borritsø. B:
1. Niels Christensen 28 år, i København.
2. Thomas Christensen 25 år, på Store Købmandsgade 68 i København.
Tilsynsværge: Afdødes bror Christen Thomasen, aftægtsmand i Sall.
Christen Nielsens bror var Niels Nielsen Danstrup i Nøddelund.
Skifte efter Christen Nielsen af 3.12.1830 nr. 1335.

1556. Pedes Hansen, aftægtsmand i Vellev. 19.11.1838, fol. 336b. B:
1. ? Pedersdatter g.m. Christen Præst i Sall.
2. Christen Pedersen i Aptrup.
Ingen af arvingerne krævede skifte.

1557. Maren Madsdatter, aftægtskone i Kvolbæk. 22.12.1838, fol. 339, 340b, 342b. B:
1. Rasmus Christensen, husmand i Voldby.
2. Mads Christensen, boelsmand i ?
3. ? g.m. Anders Nielsen i Kvolbæk. Død og efterladt:
a. Abelone Andersdatter 10 år.
Afdøde var enke efter Christen Sørensen, gårdfæster i Kvolbæk.

1558. Peder Christensen Madsen, aftægtsmand i Enslev. 27.12.1838, fol. 340, 351, 351b. B:
1. Thomas Pedersen, husmand i Øster Tørslev.
2. Maren Pedersdatter g.m. Niels Abrahamsen, indsidder i Vellev

1559. Jacob Lauridsen i Kvolbæk. 28.12.1838, fol. 341b. B:
1. ? Jacobsdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Kvolbæk.
2. ? Jacobsdatter g.m. Johannes Pedersen i Damhuset.
3. ? Jacobsdatter g.m. Christian Christensen i Hadsten.

1560. Christen Sørensen Brorup og hustru Maren Pedersdatter i Vellev. 29.12.1838, fol. 346b.
Oprettet testamente af 18.4.1826 til fordel for den længstlevende.

1561. Søren Pedersen, fæstegårdmand i Aptrup, Sall sogn. 10.1.1839, fol. 350b, 352b, 373b, 374, 383.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Anders Pedersen smed i Aptrup. A:
1. Bror Michel Pedersen, husmand i Hammel.
2. Søster Barbara Pedersdatter, aftægtskone i Aptrup.
3. Mette Pedersdatter g.m. Jens ? i Langkastrup. Død og efterladt:
a. Peder Jensen, myndig.
b. Niels Jensen, myndig.
c. Mariane Jensdatter.
Der var et mundtligt testamente, som enken søgte om at få godtaget.
Enken blev gift med Poul Jensen.

1562. Michel Nielsen, fæstegårdmand i Helstrup. 28.1.1839, fol. 351b, 363.
E: Else Nielsdatter. LV: Niels Nielsen af Lindgaard. B:
1. Niels Michelsen 28 år.
2. Christen Michelsen 24 år.
3. Maren Michelsdatter 35 år.
FM: Peder Nielsen i Lindgaard.

1563. Morten Jensen, fæstegårdmand i Vidstrup. 18.2.1839, fol. 353, 365b.
E: Ellen Jensdatter. LV: Peder Pedersen, gårdmand i Vidstrup. B:
1. Jens Mortensen 17 år.
2. Jens Mortensen 15 år.
3. Peder Mortensen 13 år.
4. Marianne Mortensdatter 10 år.
5. Kirsten Mortensdatter 8 år.
FM: Søren Rohde, gårdmand i Haurum.

1564. Maren Jørgensdatter. 1.3.1839, fol. 354, 375, 376, 382.
E: Peder Thomasen i Haurum. B:
1. Ellen Nielsdatter g.m. Søren Jensen Rohde i Haurum.
2. Niels Nielsen 39 år, tosset.
FM: Jens Christensen i Haurum.

1565. Anne Mogensdatter, aftægtskone i Vellev. 13.3.1839, fol. 355b, 359. B:
1. Mogens Jensen, gårdfæster i Vellev.
2. Maren Jensdatter 34 år.
3. Kirsten Jensdatter g.m. Ole Pedersen, husmand i Vellev.
FM: Niels Pedersen i Vellev.
Afdøde var enke efter Jens Peder Mogensen. Skifte efter ham af 16.7.1832 nr. 1396.

1566. Jens Sørensen, aftægtsmand hos Niels Kieldsen i Borre. 25.3.1839, fol. 356. B:
1. Søren Jensen 21 år.
2. Anne Jensdatter 19 år.
FM: Michel Pedersen i Astrup.
Skifte efter Jens Sørensens hustru Anne Pedersdatter af 8.9.1829 nr. 1306.

1567. Maren Rasmusdatter, aftægtskone i Danstrup. 29.3.1839, fol. 356b.
Gift med Søren Lauridsen
B:
1. Rasmus Sørensen i Danstrup.
2. Laurids Sørensen.

1568. Tjenestekarl Mads Jensen Skriver i Vellev. 20.4.1839, fol. 357, 359b, 361, 362b. A:
1. Mor Maren Nielsdatter. LV: Mogens Pedersen. A:
2. Bror Niels Jensen 27 år.
3. Bror Mourits Jensen, husmand i Houlbjerg.
3. Søster Maren Jensdatter 29 år.
4. Halvbror Niels Jensen, husmand i Houlbjerg.
5. Halvbror Søren Jensen Skriver, husmand i Haurum.
6. Halvsøster Mariane Jensdatter g.m. Niels Jensen, gårdmand i Grensten.
7. Halvsøster Maren Jensdatter g.m. Jens Nielsen, gårdmand i Langaa.
8. Halvsøster Anne Jensdatter g.m. Anders Frandsen i Laurbjerg.
FM: Gårdmand Peder Søgaard. Senere Søren Nielsen Leth i Vellev.

1569. Kirsten Mouritsdatter, aftægtskone hos Peder Christensen i Sall udflytter huse. 29.5.1839, fol. 358b, 364, 368b, 371b, 372, 372b, 374b. B:
1. Jens Pedersen i Vindum. død og efterladt:
a. Jens Jensen 14 år.
b. Anders Jensen 12 år.
c. Kirsten Jensdatter 24 år.
d. Anne Jensdatter 21 år.
e. Anne Marie Jensdatter 17 år.
f. Karen Marie Jensdatter 8 år.
FM: Christen Pedersen i Enslev.
2. Maren ? g.m. Niels Sørensen Skrædder i Houlbjerg.
3. Anne ? g.m. Peder Christensen, husmand i Sall.
Afdøde var enke efter Peder Andersen i Enslev. Skifte efter ham af 22.7.1791 nr. 620.
Opholdskontrakt mellem Kirsten Mouritsdatter og Jens Pedersen i Enslev af 29.12.1824, fol 369
Jens Pedersens enke blev senere gift med Peder Christian i Vindum.

1570. Kirstine Frandsdatter. 6.6.1839, fol. 360, 366b.
E: Hans Pedersen, fæstegårdmand i Amstrup. B:
1. Ellen Sørensdatter 6 år.
FM: Jens Stephensen i Vellev.

1571. Henrich Jensen i Hvorslev. 17.6.1839,fol. 364. B:
1. Jens Henrichsen, gårdmand i Hvorslev.
2. Christen Henrichsen i Gerning.
3. ? Henrichsdatter g.m. Thomas Pedersen i Grølsted.
De to sidste arvinger havde givet afkald i 1824 og 1839.

1572. Ellen Nielsdatter. 27.6.1839, fol. 364b.
E: Søren Jensen Rode, gårdmand i Haurum, som fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

1573. Mette Jensdatter. 2.8.1839, fol. 370, 370b.
E: Søren Peder Espensen, smed i Thorsø. B:
1. Ellen Kirstine Sørensdatter 5 år.
FM: Jens Lauridsen, fæstegårdmand i Haurum.

1574. Maren Sørensdatter. 18.12.1839, fol. 373, 376, 376b, 383, 384, 388, 389.
E: Anders Jensen i Hvorslev huse. B:
1. Jens Michael Andersen 10 år.
2. Jens Andersen 6 år.
FM: Jens Sørensen, fæstegårdmand i Aldrup.
Afdødes bror: Henrich Sørensen

1575. Jens Christensen i Enslev. 27.11.1839, fol. 377, (se også under moderens skifte, nr. 1576). A:
1. Mor Kirsten Rasmusdatter. Død siden begravelsen.
2. Bror Rasmus Christensen 10 år.
3. Bror Anders Christensen. Død i Gullev siden begravelsen.
4. Søster Maren Christensdatter 5 år.
FM: Michel Jensen i Gullev.
Afdøde havde været under fattigforsørgelse.

1576. Kirsten Rasmusdatter i Enslev. 27.11.1839, fol. 378, 379. B:
1. Rasmus Christensen 10 år.
2. Anders Christensen. Død i Gullev efter moderens død.
3. Maren Christensdatter 5 år.
FM: Michel Jensen i Gullev.
Skifte efter afdødes mand Christen Jensen af 28.9.1837 nr. 1528.
Afdøde havde været under fattigforsørgelse. B:

1577. Ungkarl Morten Rasmussen hos Peder Christensen, udflytter fæstegårdmand i Vrangstrup. 11.12.839, fol. 381b, 382b, 384, 385, 396b, 397b. A:
1. Bror Niels Rasmussen, husmand i Enslev, g.m. Bodil Eriksdatter.
2. Søster Maren Rasmusdatter g.m. Terkild Nielsen i Mondrup. Død og efterladt:
a. Mariane Terkildsdatter 23 år, ugift.
b. Karen Marie Terkildsdatter 17 år, ugift.
FM: Erik Pedersen, gårdmand i Tungelund. Senere Terkild Nielsen i Mondrup.

1578. Michel Sørensen Bak i Vellev. 30.12.1839, fol. 383b.
E: Maren Sørensdatter, som ønskede at sidde i uskiftet bo.

1579. Christiane Chatrine Soetmann på Danstrup Bundgaard. 6.1.1840, fol. 384b, 385b, 398.
Enke efter Andreas Behr i Danstrup Bundgaard. B:
1. Christian Behr 26 år, her på stedet, ellers i Aarhus.
2. Georgine Christine Marie Behr 23 år, her på stedet.
3. Thomas Christian Behr.
FM: Laurids Melgaard, gårdmand i Danstrupgaard.

1580. Karen Pedersdatter i Houlbjerg. 27.1.1840, fol. 386, 427b, 461.
E: Niels Mortensen i Houlbjerg. B:
1. Gert Nielsen, sognefoged i Houlbjerg, hvor forældrene opholdt sig.
2 Maren Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen i Asferg.
3. Anne Kathrine Nielsdatter g.m. Michel Sørensen i Houlbjerg.
De to døtre gav afkald på deres arv efter forældrene. Ved Niels Mortensens død i 1841 var det kun sønnen Gert Nielsen, der var arving, fol. 461.

1581. Jens Poulsen i Haurum. 6.2.1840, fol. 386b, 387.
E: Marie Kirstine Nielsdatter. LV: Søren Jensen Rode i Haurum.
Hans børn af 1. ægteskab med Øllegaard Michelsdatter:
1. Søren Jensen. Død og efterladt:
a. Jens Sørensen 10 år, i Høver.
2. Michel Jensen 25 år
Børn af 2. ægteskab med enken:
3. Øllegaard Jensdatter 16 år.
4. Laurids Jensen 13 år.
5. Niels Jensen 12 år.
6. Anne Kirstine Jensdatter 9 år.
FM: Jens Poulstrup, aftægtsmand i Astrup.
Afdøde havde tidl. været fæstegårdmand; men var fradømt fæstet ved dom den 23.7.1839 på Frijsenborg birketing.
Skifte efter Øllegaard Michelsdatter af 12.7.1819 nr. 1102.
Enken blev g.m. Søren Nielsen, der overtog fæstet på gården.

1582. Christen Sørensen Brorup, aftægtsmand i Vellev.. 5.3.1840, fol. 389b, 399b, 400.
Der var oprettet et testamente mellem afdøde og hans afdøde hustru Maren Pedersdatter.
Maren Pedersdatters arvinger:
1. Bror Jacob Pedersen 67 år.
2. Bror Jens Peder Mogensen. Død og efterladt:
a. Mogens Jensen 34 år.
b. Maren Jensdatter 36 år, ugift.
c. Kirsten Jensdatter 30 år g.m. husmand Ole Pedersen.
3. Bror Niels Pedersen 59 år.
4. Halvbror Peder Jensen 55 år, sømand.
Christen Sørensen Brorups arvinger:
5. Peder Sørensen. Død og efterladt:
a. Søren Pedersen 48 år.
6. Søster Bodil Pedersdatter 52 år g.m. Laurids Jørgensen, glarmester i Hjermind.

1583. Niels Eriksen, husmand i Aptrup, Sall sogn.17.3.1840, fol. 390b, 395b.
E: Inger Jørgensdatter. LV: Mads Jørgensen, smed i Sall.
Hans Barn af 1. ægteskab med Anne Kirstine Nielsdatter:
1. Karen Nielsdatter 15 år.
FM: Rasmus Nielsen, gårdmand i Sall.
Hans børn af 2. ægteskab med enken:
2. Jørgen Nielsen 6 år.
3. Anne Kirstine Nielsdatter 3 år.
4. Kirsten Nielsdatter ½ år.
FM: Søren Eriksen, gårdmand i Aptrup.
Skifte efter Anne Kirstine Nielsdatter af 26.5.1830 nr. 1325.

1584. Karen Sørensdatter, aftægtskone hos Jens Eriksen i Sall. 23.3.1840, fol. 391b, 393b, 393b, 431b. B:
Enke efter Erik Terkildsen.
1. Terkild Eriksen i Viborg. Død og efterladt:
a. Karoline Terkildsdatter 23 år, tjener i Randers.
Værge: Carl Nicolajsen i Randers.
2. Søren Eriksen 55 år, i Aptrup, Sall sogn.
3. Niels Eriksen i Aptrup, Sall sogn. Død og efterladt:
a. Karen Nielsdatter 16 år.
FM: Gårdmand Rasmus Nielsen.
b. Jørgen Nielsen 6 år.
c. Anne Kirstine Nielsdatter 3 år.
d. Kirsten Nielsdatter ½ år.
4. Jens Eriksen 52 år, gårdmand udflytter af Sall.
5. Bodil Eriksdatter 49 år g.m. Niels Rasmussen i Enslev.
6. Maren Eriksdatter 46 år g.m. Søren Nielsen i Sall.
Aftægtskontrakt mellem Jens Eriksen og forældrene Erik Terkildsen og Karen Sørensdatter fol. 392b.

1585. Michel Sørensen i Vellev. 28.3.1840, fol. 393.
E: Maren Sørensdatter. Enken fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Forevist af sønnen Søren Michelsen.

1586. Jørgen Pallesen, fæstegårdmand i Hagsholm. 15.4.1840 fol. 394, 395, 442.
E: Kirsten Simonsdatter. Der var oprettet et testamente til fordel for den længstlevende.

1587. Christen Christensen Lindgaard, fæstegårdmand i Glesborg. 10.6.1840, fol. 398, 428.
E: Ellen Jensdatter. LV: Niels Nielsen, gårdmand i Lyngaa. B:
1. Christen Christensen 53 år, i Lyngaa.
2. Peder Christensen 43 år, her på stedet.
3. Jens Christensen 41 år, her på stedet.
4. Else Christensdatter 45 år g.m. Niels Jensen, gårdmand på Hammel mark.
5. Karen Christensdatter 35 år, ugift, hjemme på stedet.

1588. Karen Henrichsdatter, aftægtskone hos Rasmus Poulsen, gårdmand i Sall. 15.6.1840, fol.400b, 405b, 413b, 419, 423, 435b, 440b.
Enke efter Niels Christensen, kromand i Sall.
Niels Christensens arvinger:
1. Bror Jens Christensen i Aptrup. Død og efterladt:
a. Christen Jensen 50 år, gårdmand i Aptrup.
b. Jens Jensen 52 år, tjener i Hvorslev præstegård.
c. Niels Jensen. Død og efterladt:
1c1. Jens Nielsen 10 år, i Vellev.
1c2. Else Marie Nielsdatter 13 år, opholder sig hos Christen Jensen i Aptrup.
1c3. Anne Marie Nielsdatter 9 år, i Vellev.
FM: Jens Stephensen, husmand i Vellev.
d. Søren Jensen 30 år, tjener i Snorum. Senere i Aptrup.
e. Mette Marie Jensdatter 55 år, i fattighuset.
f. Anne Kirstine Jensdatter 40 år g.m. Søren Jensen, gårdmand i Aptrup.
g. Anne Jensdatter 33 år, ugift, tjener i Laurbjerg.
2. Bror Peder Christensen i Futting. Død og efterladt:
a. Christen Pedersen 48 år, gårdmand i Futting.
b. Rasmus Pedersen 46 år, gårdmand i Tostrup, Vellev sogn.
c. Niels Pedersen 44 år, husmand på Futting mark.
3. Søster Karen Christensdatter g.m. Jens Jensen Aagaard, gårdmand i Sall. Død og efterladt:
a. Christen Jensen 57 år, indsidder i Sall g.m. Maren Christensdatter.
b. Niels Jensen 54 år, på Boeslund, Hellevad sogn.
4. Søster Karen Christensdatter. Død i Houlbjerg. Om hun har efterladt børn, vides ikke.
Karen Henrichsdatters arvinger:
5. Søster Mette Henrichsdatter g.m. Poul ?. Død og efterladt:
a. Elisabeth Poulsdatter 56 år g.m. Niels Jespersen, aftægtsmand i Hammel.
b. Henrich Poulsen 55 år, i Egebjerg.
c. Maren Poulsdatter 53 år g.m. Jens Nielsen, post i Hammel.
d. Rasmus Poulsen 52 år, fæstegårdmand i Sall.
e. Christen Poulsen. Død i Lading, ugift.
f. Anne Kirstine Poulsdatter 48 år g.m. Frederich Fischer, snedkersvend i Horsens.
g. Peder Poulsen 44 år, tjener i Njær præstegård. Senere i Iller.
h. Karen Marie Poulsdatter 43 år g.m. Søren Eriksen, gårdmand i Aptrup.
6. Søster Maren Henrichsdatter g.m. Niels Aagesen, høker i København. Død og efterladt:
a. Johanne Kirstine Marie Nielsdatter g.m. øltapper Ole Andersen, Peder Hvidtfeldt stræde nr. 92-93 i stuen, København.
7. Bror Christen Henrichsen i København. Død uden livsarvinger.
8. Søster Anne Kirstine Henrichsdatter i København. Død uden livsarvinger.
9. Søster Sophie Cathrine Henrichsdatter i Aptrup. Død uden livsarvinger.
Carl Svendsen modtog 1/3 af arven af Karen Henrichsdatters bo ifølge testamente.

1589. Gertrud Marie Soetmann, født Høst, aftægtskone i Danstrup Bundgaard. 30.6.1840, fol. 401b, 410, 423b, 434b, 441, 443, 444b, 446b, 450, 453, 453.
Enke efter Niels Christian Soetmann, birkedommer og birkeskriver. B:
1. Christian Soetmann. Død og efterladt:
a. Poul Christian Arentz Soetmann, ansat i Livgarden til hest.
2. Christen Høst Soetmann. Død og efterladt:
a. Anne Soetmann g.m. Laurids Sørensen, indsidder i Bjerring.
b. Marie Soetmann g.m. skovfoged/skovridder Jørgensen i Vatersleben ved Flensborg. Senere oplyses i Klusriis pr. Flensborg.
3. Jørgen Ibsen Soetmann. Død og efterladt:
a. Hans Bech Soetmann, studiosus theo.
b. Marie Soetmann, ugift.
c. Pederikke Soetmann, ugift.
d. Nicoline Soetmann, ugift.
e. Andrea Soetmann, ugift.
f. Gine Soetmann, ugift.
4. Frederich Otto Kragh Soetmann, kirkesanger i Grønbæk.
5. Christiane Cathrine Behr i Aarhus. Død og efterladt:
a. Christian Behr, konditor i Aarhus.
b. Georgine Christine Marie Behr 23 år.
Skifte efter Niels Christian Soetmann af 31.8.1811 nr. 992.

1590. Jens Henrichsen, gårdmand i Hvorslev. 9.7.1840, fol. 403b, 407, 415b.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev. B:
1. Henrich Jensen 20 år, hjemme på stedet.
2. Mariane Jensdatter 18 år, hjemme på stedet.
FM: Christen Henrichsen, gårdmand i Gerning.
Kurator: Christen Pedersen, gårdmand i Hvorslev.

1591. Maren Jensdatter. 15.7.1840, fol. 406b, 417.
E: Jørgen Sørensen, gårdmand i Futting, der fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

1592. Mette Christensdatter. 10.8.1840, fol. 412b.
E: Søren Nielsen, tjenestekarl i Hadsten. B:
1. Johanne Sørensdatter.
Tilsynsværge: Søren Rode, fæstegårdmand i Haurum.

1593. Rasmus Mortensen, aftægtsmand i Borritsø. 27.8.1840, fol. 413b.
E: Maren Pedersdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Peder Rasmussen i Borritsø.
2. Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Kjeld Nielsen i Sahl.
3. Maren Rasmusdatter 31 år.
4. Bodil Rasmusdatter 28 år.
Født værge: Christen Nielsen, sognefoged i Vejerslev.

1594. Anne Marie Jørgensdatter. 17.9.1840, fol. 414, 417.
E: Rasmus Sørensen, skovfoged i skovfogedhuset i Houlbjerg. Har siddet i uskiftet bo. B:
1. Ellen Kathrine Rasmusdatter 21 år.
2. Karen Rasmusdatter 19 år.
FM: Jørgen Pedersen Mondrup, fæstegårdmand i Haurum.

1595. Inger Christensdatter, aftægtskone i Amstrup. 25.9.1840, fol. 415. B:
1. Niels Jensen i Amstrup, hvor den afdøde opholdt sig.
2. Christen Jensen i Amstrup.
3. Dorthe Jensdatter g.m. Hans Jensen.
4. Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen.
Skifte efter Jens Nielsen af 11.10.1820 nr. 1129.

1596. Mette Andersdatter i Vellev. 7.11.1840, fol. 418, 430.
Enke efter Niels Nielsen Thybo. B:
1. Niels Nielsen 41 år, i Pederstrup.
2. Anders Nielsen 35 år, i Faarup.
3. Karen Nielsdatter 37 år g.m. Christen Sørensen, husmand på Gerning mark.
4. Mariane Nielsdatter 30 år, ugift, her på stedet.
FM: Anders Sørensen, husmand i Vellev.

1597. Christen Nielsen Bundgaard, aftægtsmand i Borritsø. 16.11.1840, fol. 422b, 431b, 432.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Jensen i Borritsø. A:
1. Bror Laurids Nielsen Bundgaard 61 år, i Almind sogn.
2. Søster Mette Nielsdatter 68 år g.m. Jens Pedersen Holm, aftægtsmand i Vidstrup.

1598. Maren Jensdatter hos Jens Jensen i Nøddelund. 29.11.1840, fol. 427b. B:
1. Jens Jensen i Nøddelund.
2. ? Jensdatter g.m. Peder Lauridsen Bødker på Trust mark, Tvilum sogn.
3. ? Jensdatter g.m. Christen Sørensen i Houlbjerg.
Skifte efter Maren Jensdatters første mand Jens Sørensen af 13.5.1793 nr. 650.

1599. Kirsten Pedersdatter hos Christian Gertsen, gårdfæster i Vejerslev. 3.12.1840, fol. 428b, 431.
Enke efter Gert Christiansen, møller i Rampes mølle på Søbygaards gods. B:
1. Christian Gertsen 55 år, i Vejerslev.
2. Maren Gertsdatter 52 år, i Farre. Fraskilt fra sin mand Peder Weng.
3. Grethe Gertsdatter 49 år g.m. Johan Bek i Grauballe.
4. Peder Gertsen 47 år, i Hammel.
5. Christen Gertsen 44 år, på Hammel mark.
Tilsynsværge. Frederich Christian Hansen, gårdfæster i Vejerslev.

1600. Peder Andersen Nedergaard aftægtsmand hos Christen Pedersen, gårdfæster i Enslev. 6.12.1840, fol. 429b, 434. B:
1. Katrine Pedersdatter 50 år g.m. Diderich Nielsen, gårdfæster i Hvorslev.
2. Christen Pedersen 48 år, beboer af fødegården.
3. Margrethe Pedersdatter 46 år g.m. Jens Christensen, husmand i Vellev.
4. Ole Pedersen 44 år, husmand i Vellev.
5 Peder Pedersen 42 år, i Randers.
6. Maren Pedersdatter 38 år g.m. Mourits Jensen i Lyngby.
7. Sidsel Pedersdatter 35 år, ugift, i Stærkær, Gerning sogn.
8. Jens Pedersen 32 år, hjemme på stedet.
FM: Anders Rasmussen, gårdfæster i Enslev.

1601. Jens Nielsen og hans fraskilte hustru Anne Nielsdatter i Haurum. 15.12.1840, fol. 432, 439b.
I forbindelse med skilsmissen ønskede ægteparret at dele boet.
Anne Nielsdatters LV: Skolelærer og kirkesanger Christensen i Granslev.
Jens Nielsen var søn af afdøde Niels Jensen Kirkegaard.
Jens Nielsens bror Niels Nielsen af Linaa mødte ved skifteforretningen den 7.1.1841, da Jens Nielsen var syg.

1602. Thomas Rasmussen, indsidder hos Hans Michelsen, fæstegårdmand i Vellev. 24.12.1840, fol. 437b, 441.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Lauridsen, aftægtsmand i Houlbjerg.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Rasmusdatter:
1. Kirsten Thomasdatter 18 år, tjener i Over mølle.
2. Anne Thomasdatter 15 år, tjener ved degnen Mollerup i Vellev.
3. Dorthe Thomasdatter 10 år, hjemme på stedet.
4. Anne Johanne Thomasdatter 6 år, hjemme på stedet.
FM: Rasmus Christensen, fæstegårdmand i Vellev.
Skifte efter Anne Rasmusdatter af 29.5.1834 nr. 1448.

1603. Hans Berg, pensionist i Thorsø mølle. 31.12.1840, fol. 439, 442, 459.
Fledføringskontrakt oprettet 20.3.1838, tinglæst 8.1.1839 mellem Hans Berg og møller Christen Enevoldsen.
Afskrift af kontrakten findes på fol. 459b.
Den afdødes hustru Anne Margrethe Berg havde samtykket kontrakten fol.460.

1604. Margrethe Rasmusdatter, aftægtskone hos Michel Jensen, gårdfæster i Aidt. 28.1.1841, fol. 442b. B:
1. Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Michel Jensen i Aidt.

1605. Sejer Sørensen, aftægtsmand hos møller A. Zacho i Bøsbro, Houlbjerg sogn. 6.3.1841, fol. 444, 444b, 446. B:
1. Hans Peder Sejersen, myndig, på rejse som snedkersvend.
2. Skak Sejersen, soldat i København.
3. Christian Sejersen 16 år.
4. Johan Sejersen 12 år.
5. Maren Sejersdatter g.m. Johannes Lauridsen i Laurbjerg.
6. Mette Marie Sejersen g.m. Rasmus Adamsen Birch i Skjoldborg.
7. Anne Sejersdatter 24 år.
8. Johanne Sejersdatter 23 år.
9. Henriette Sejersdatter 19 år.

1606. Birthe Kirstine Nielsdatter. 15.4.1841, fol. 448, 471b.
E: Peder Sørensen, fæstegårdmand i Thorsø. B:
1. Søren Pedersen 11 år.
2. Niels Pedersen 8 år.
3. Mariane Pedersdatter 2 år.
4. Søren Pedersen 1 år.
FM: Peder Christensen, fæstegårdmand i Thorsø.

1607. Birthe Christensdatter, aftægtskone i Salpeterhuset, Aidt sogn. 20.4.1841, fol. 449, 472.
E: Mogens Christensen. Testamente af 7.7.1810 til fordel for den længstlevende.

1608. Ungkarl Peder Jørgensen hos Michel Lauridsen i Houlbjerg. 5.5.1841, fol. 450, 451, 468.
Tidligere ladefoged på Bidstrup.
Ifølge testamente er hans arvinger:
1. Bror Niels Jørgensen. Død og efterladt:
a. Maren Nielsdatter g.m. Peder Nielsen Snedker i Væth, Ørum sogn.
b. Jørgen Nielsen.
c. Svend Nielsen.
2. Brorsøn Jens Nielsen, gårdmand i Granslev.
3. Søster Maren Nielsdatter g.m. Ole ?. Hendes datter:
a. Maren Olesdatter g.m. Michel Lauridsen, hvor den afdøde opholdt sig.

1609. Maren Pedersdatter. 9.5.1841, fol. 452.
E: Christen Pedersen i Vellev.
Testamente af 14.12.1838 til fordel for den længstlevende.

1610. Maren Jensdatter, aftægtskone hos Mads Jensen i Tungelund. 8.6.1841, fol. 454b, 467b. A:
1. Bror Mads Jensen, aftægtsmand I Hammel.
2. Halvbror Niels ? i Hvorslev.
3. Halvsøster g.m. Søren Rytter i Vellev.
4. Halvsøster gift i Hjermind.
5. Bror Jens. Død og efterladt:
a. Søn på Kollerup mark.
6. Halvsøster i Vellev. Død og efterladt:
a. Hans Hvid, husmand i Vellev.

1611. Henrich Pedersen i Vellev. 16.6.1841, fol. 456b. B:
1. Peder Henrichsen, i Vellev, hos hvem den afdøde opholdt sig.
2. Frands Henrichsen, i Vellev.
3. Jens Henrichsen, i Vellev.
4. Margrethe Henrichsdatter g.m. Peder Pedersen i Vellev.
5. Kirsten Henrichsdatter g.m. Christen Jensen.

1612. Maren Frederichsdatter, aftægtskone hos Anders Stephensen, fæstegårdmand på Aptrup hede, Sall sogn. 18.6.1841, fol. 456b, 461b.
Enke efter fæstehusmand, senere aftægtsmand Niels Jensen. B:
1. Jens Nielsen 37 år, i Aptrup.
2. Søren Nielsen 29 år, vanvittig og hjemme på stedet.
FM: Jens Frederichsen, husmand i Thorsø.

1613. Ungkarl Niels Nielsen hos Peder Thomasen, husmand i Haurum. 30.6.1841, fol. 457b, 461b, 470b. A:
1. Halvsøster Ellen Nielsdatter. Hendes børn:
a. Marie Kirstine Sørensdatter 24 år, ugift.
b. Anne Kathrine Sørensdatter 22 år, ugift.
c. Ingeborg Sørensdatter 19 år.
d. Nicoline Sørensdatter 14 år.
e. Jens Sørensen 12 år.
f. Peder Sørensen 8 år.
FM: Søren Jensen Rode, gårdmand i Haurum.
Afdøde var hospitalslem og fik pension fra Horsens hospital.

1614. Kirsten Pedersdatter, fæstehusmandsenke i Aidt udflytterhuse. 5.7.1841, fol. 458, 468b. B:
1. Anne Kathrine Rasmusdatter g.m. Frederich Hansen, husmand på Faarvang mark.
2. Niels Rasmussen i Skrydstrup skovhuse.
3. Sidsel Marie Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen Søgaard, fæstehusmand i Aidt.
4. Ellen Marie Rasmusdatter 32 år, ugift, hjemme på stedet.
5. Mariane Rasmusdatter g.m. Niels Joensen, indsidderhusmand her på stedet. Senere i Aidt huse.
6. Anne Rasmusdatter g.m. Peder Christian Frederichsen i Vissing.
7. Søren Rasmussen 24 år, tjener i Vellev præstegård.
FM: Peder Brok, fæstegårdmand i Aidt.
De seks søskende gav afkald på arv efter moderen til fordel for søsteren Ellen Marie Rasmusdatter.

1615. Michel Sørensen Leth i Aidt. 10.7.1841, fol. 460b, 468. B:
1. Jens Michelsen i Aidt, hos hvem den afdøde opholdt sig.
2. ? g.m. Peder Christensen i Aidt.
Der er muligvis flere arvinger.

1616. Ungkarl Jens Pedersen i Enslev. 18.7.1841, fol. 461, 463, 463b.
Ifølge testamente skal hans bror gårdmand Christen Pedersen og dennes hustru, hvor Jens Pedersen har opholdt sig, arve hele hans bo.

1617. Christen Bonde i Haurum. 1.8.1841, fol. 462b. B:
E: ? som sidder i uskiftet.
1. Jens Christensen i Faurskov.
2. Søren Christensen i Skjød.
3. Niels Christensen.
4. Bodil Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Dallerup.

1618. Anne Marie Nielsdatter, gårdkone i Borritsø. 30.8.1841, fol. 464, 472b.
Enke efter Christen Nielsen i Borritsø. B:
1. Niels Christensen 28 år, myndig. Han overtog fæstet på gården.
2. Niels Christensen 21 år.
3. Søren Christensen 17 år.
4. Maren Christensdatter g.m. Jens Andersen, gårdmand i Skorup.
5. Anne Marie Christensdatter 30 år.
6. Anne Kathrine Christensdatter 24 år.
FM: Deres farbror Jesper Nielsen i Vrangstrup.
Skifte efter Christen Nielsen af 27.3.1833 nr. 1417.

1619. Ellen Nielsdatter. 1.9.1841, fol. 466, 469b.
E: Søren Jensen i Haurum. Havde siddet i uskiftet bo siden hustruens død 1839. B:
1. Marie Kirstine Sørensdatter 25 år.
2. Anne Kathrine Sørensdatter 23 år.
3. Ingeborg Sørensdatter 21 år.
4. Nicoline Sørensdatter 14 år.
5. Jens Sørensen 11 år.
6. Peder Sørensen 8 år.
FM: Jens Simonsen, husmand og kromand i Haurum.

1620. Ugift Jens Jørgensen i Haurum. 22.9.1841, fol. 467. A:
1. Far Jørgen Jensen i Haurum.
2. Søster ? g.m. Peder Pedersen, gårdmand i Haurum.
Der er muligvis flere søskende.

1621. Inger Terkildsdatter. 5.11.1841, fol. 468b.
E: Jens Peder Lauridsen i Borritsø. Fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo. B:
1. Terkild Jensen i Vejerslev. Han gav sit samtykke til, at faderen kunne sidde i uskiftet bo.
2. Peder Jensen.
2. Mette Cathrine Jensdatter g.m. Just Jensen i Borritsø.Hagsholm gods
Skifteprotokol 1841-1850
G 242-48

1622. Aksel Frederiksen, aftægtsmand i Tind. 2.12.1841, fol. 1b, 2b. B:
1. Datter g.m. Jens Jensen i Tind.

1623. Peder Jensen Fogh, fæstegårdmand i Haurum. 3.12.1841, fol. 1b, 6b, 21.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Laurids Jensen i Torup, Skjød sogn. B:
1. Laurids Pedersen, 8 år.
2. Jens Pedersen, 5 år.
3. Bodil Cathrine Pedersdatter, 14 år, er på døvstuminstituttet i København.
4. Maren Pedersdatter, 7 år.
5. Karen Pedersdatter, 1 år.
FM: Enkens bror: Jens Lauridsen, gårdmand i Torup.

1624. Niels Pedersen, tjenestekarl på Østergaard. 16.12.1841, fol. 1b. A:
1. Mor.
2. Bror Christen Pedersen i Laurbjerg.

1625. Gertrud Rasmusdatter. 24.12.1841, fol. 2.
E: Jens Nielsen, smed og husmand i Houlbjerg, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 1761.

1626. Jens Christensen i Glæsborg, Skjød sogn. 28.12.1841, fol. 2, 3b, 5b. A:
1. Mor Ellen Jensdatter, enke. LV: Niels Nielsen, gårdmand i Lindgaard.
2. Halvbror Christen Christensen i Lyngaa.
3. Helbror Peder Christensen.
4. Søster Else Christensdatter g.m. Niels Jensen i Hammel.
5. Søster Karen Christensdatter, ugift.
6. Halvsøster Anne Christensdatter g.m. Johan Nicolaisen, husmand i Lading.
Se skifte nr. 1780.

1627. Niels Sørensen, aftægtsmand hos gårdfæster Peder Broch i Aidt. 6.1.1842, fol. 2a, 5b, 6. A:
1. Søster Mette Sørensdatter, enke efter Jens Christensen Koudal i Aidt. På hendes vegne mødte
hendes søn Jens Jensen Koudal i Aidt.
2. Søster Maren Sørensdatter, enke efter Niels Frausen i Haurum.
3. Halvsøster Birthe Jensdatter g.m. Jens Nielsen, husmand i Borre.
4. Halvsøster Sidsel Jensdatter, enke efter Rasmus Truust i Vejerslev.
5. Halvsøster Maren Jensdatter g.m. Søren Jensen i Skorup.
6. Halvsøster Anne Kirstine Jensdatter, enke efter Mads Jensen Bundgaard i Aidt.

1628. Poul Jensen i Østergaard fiskerhus. 12.1.1842, fol. 3, 3b.
Enke: ?, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Eksaminatus juris P. Poulsen i Randers.
2. Anne Marie Poulsdatter g.m. kirkesanger og skolelærer Jensen i Lyngaa.
3. Jens Poulsen, hjemme på stedet.
4. Søren Poulsen, hjemme på stedet.
5. Christian Erhard Poulsen, gårdejer på Laurbjerg mark.

1629. Christen Sørensen, husmand i Hvorslev. 1.2.1842, fol. 4, 11b.
E: Maren Jensdatter: LV: Thomas Jensen, husmand i Tostrup skovhus.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Øllegaard Henrichsdatter:
1. Henrich Christensen, 25 år.
2. Jens Christensen, 16 år.
3. Karen Christensdatter, 29 år, ugift.
4. Anne Kirstine Marie Christensdatter, 24 år, ugift.
5. Anne Marie Christensdatter, 22 år, ugift.
6. Inger Christensdatter, 18 år, ugift.
FM: Kirkesanger og skolelærer Amdisen i Hvorslev.
Se skifte nr. 1337.

1630. Ellen Marie Christensdatter. 27.4.1842, fol. 8b, 17b.
E: Christen Rasmussen, gårdmand på Nøddelund Udflytter. B:
1. Rasmus Christensen, 11 år.
2. Christen Christensen, 3½ år.
3. Anders Peder Christensen, 1 år.
4. Barbara Christensdatter, 6 år.
5. Maren Christensdatter, 2½ år.
FM: Afdødes bror Rasmus Christensen, selvejergårdmand i Trust.

1631. Mogens Jensen Væsel, fæstegårdmand i Amstrup, Hvorslev sogn. 22.5.1842, fol. 10, 28.
E: Karen Michelsdatter. LV: Jens Michelsen, gårdmand i Hammel.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Maren Rasmusdatter:
1. Jens Mogensen, 15 år.
FM: Afdødes bror Christen Jensen, gårdmand i Hvorslev.
Se skifte nr. 1521.

1632. Jens Christensen Broch i Hvorslev. 28.5.1842, fol. 12b, 13.
E: Else Jensdatter.
Der var et testamente af 13.2.1828 til fordel for den længstlevende.

1633. Peder Jensen, smedesvend hos smeden Michel Jensen i Haurum. 28.5.1842, fol. 13, 14, 22, 23b, 25, 33.
E: Anne Michelsdatter. A:
1. Bror Michel Jensen Tøstrup, Store Kongensgade nr. 45, i gården, 2. sal, København.
2. Bror Søren Jensen i Randers.
3. Bror Peder Jensen i Randers.
4. Slegfredsøn Jens Pedersen. Hans mor: Pigen Helle/Helene Jensdatter i Sall. Barnets værge: Hans morfar Jens Pedersen, gårdmand i Sall.

1634. Peder Nielsen Smed, fæstegårdmand i Houlbjerg. 30.5.1842, fol. 15, 18b, 19.
E: Johanne Marie Michelsdatter. LV: Peder Nygaard, gårdmand i Hagsholm.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Pedersdatter:
1. Peder Pedersen, 19 år.
2. Niels Pedersen 9 år.
3. Jens Pedersen, 6 år.
4. Abelone Pedersdatter, 16 år.
Børn af sidste ægteskab med enken:
5. Michel Pedersen, 3 år.
6. Kirsten Pedersdatter, 2 år.
Se skifte nr. 1522.

1635. Anders Andersen, tjenestekarl hos Peder Thomasen, udflytterhusmand i Haurum. 8.7.1842, fol. 20, 22b, 31b. A:
1. Afdødes slegfredsøn Hans Peder Andersen, 4 år, der var til opdragelse hos Peder Thomasen.
2. Bror Christian Svenstrup, 20 år, i Randers.
3. Søster Inger Marie Svenstrup, 16 år.

1636. Mariane Christensdatter i Nøddelund. 19.7.1842, fol. 22. A:
1. Bror Michel Christensen, gårdmand i Nøddelund.
2. Bror Rasmus Christensen.
3. Bror Daniel Christensen.
4. Bror Laurids Christensen.
5. Bror Hans Christensen.
6. Bror Thomas Christensen.
7. Bror Christen Christensen.
Der var muligvis flere søskende.
De tre yngste brødre, nr. 5, 6 og 7 skulle arve.

1637. Sidsel Pedersdatter. 21.7.1842, fol. 22b, 34b.
E: Christen Thomasen, gårdmand i Hvorslev. B:
1. Thomas Christensen, 17 år, tjener Rasmus Pedersen i Tostrup.
2. Peder Christensen, 14½ år, tjener Amdi Sørensen i Vellev.
3. Peder Christian Christensen, 10 år, hjemme på stedet.
4. Niels Christensen, 2½ år, hjemme på stedet.
5. Maren Christensdatter, 13 år, hjemme på stedet.
6. Dorthe Cathrine Christensdatter, 6 år, hjemme på stedet.
Den afdødes søn født uden for ægteskab med Anders Teglbrænder i Sahl:
7. Christen Andersen, 20 år, tjener Anders Sørensen Hvid i Vellev.

1638. Niels Pedersen Smed hos Niels Jensen i Hvorslev. 6.8.1842, fol. 24, 26, 42b. A:
1. Helbror Christen Pedersen Smed i Hammel.
2. Halvbror Peder Nielsen Smed i Lyngbye.
3. Halvsøster Ellen Nielsdatter, enke efter Niels Hansen i Hvorslev. LV: Niels Jensen i Hvorslev.
4. Halvsøster Dorthe Nielsdatter, enke efter Niels Rasmussen i Aarhus.
5. Helsøster Karen Marie Pedersdatter, 25 år, ugift. FM: Hendes stedfar Jens Pedersen, husmand i Hvorslev.
Oplysning: Ifølge skifte nr. 1526 var Niels Jensen i Hvorslev g.m. en datter af Niels Hansen og Ellen Nielsdatter i Hvorslev.

1639. Maren Sørensdatter. 7.8.1842, fol. 25.
E: Christen Jensen, gårdmand i Hvorslev. B:
1. Jens Christensen i Hvorslev.
2. Maren Christensdatter g.m. Niels Nielsen i Hvorslev.
Arvingerne ønskede selv at dele.

1640. Jens Michelsen, aftægtsmand i Thorsølund, Thorsø sogn. 8.9.1842, fol. 27, 29.
E: Else Nielsdatter. Parret var skilt. Der var en separationsbevilling af 12.4.1826.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Mette Pedersdatter:
1. Michel Jensen, myndig, i Villendrup, Halling sogn.
2. Peder Jensen Møller, huslærer på Estruplund.
3. Peder Christian Jensen, myndig, i Halling.
Børn af det sidste ægteskab med Else Nielsdatter:
4. Niels Jensen, 28 år, vanvittig, hos Jørgen Terkildsen i Hadsten mølle.
5. Knud Jensen, 25 år, i Randers.
6. Hans Jacob Jensen, 19 år, tjener i Aldrup.
7. Mette Johanne Jensen g.m. Jørgen Terkildsen i Hadsten mølle.
8. Jensine Jensdatter, 18 år, tjener i Tyrsted præstegård,

1641. Aftægtskone Anne Christensdatter hos Hans Michelsen, gårdfæster i Vellev udflytter. 2.11.1842, fol. 30, 31, 45b, 46, 47, 47b.
Enke efter Rasmus Sørensen. B:
1. Maren Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen Fisker, husmand i Houlbjerg.
2. Dorthe Rasmusdatter g.m. Søren Andersen i Vellev.
3. Kirsten Rasmusdatter g.m. Christen Berring i ? (Senere Christen Lausen Nadrup).
4. Ellen Rasmusdatter, rejst til København i 1827.
5. Anne Rasmusdatter g.m. Thomas Rasmussen. Død og efterladt:
a. Kirsten Thomasdatter, 20 år.
b. Anne Thomasdatter, 17 år.
c. Dorthe Thomasdatter, 12 år.
d. Anne Johanne Thomasdatter, 8½ år.
FM: Rasmus Christensen Væsel i Vellev udflytter.
Oplysning: Rasmus Christensen Væsel var halvbror til Thomas Rasmussen.
Se skifte nr. 1223.

1642. Jens Andersen Nedergaard, aftægtsmand hos Anders Michelsen, gårdmand i Vellev. 15.11.1842, fol. 33b, 44, 44b, 66b, 67. A:
1. Bror Michel Andersen, aftægtsmand i Vellev.
2. Bror Peder Andersen. Død og efterladt:
a. Christen Pedersen, gårdmand i Enslev.
b. Peder Pedersen, husmand i Knestrup ved Randers.
c. Ole Pedesen, husmand i Vellev.
d. Cathrine Pedersdatter g.m. Didrik Nielsen, gårdmand i Hvorslev.
e. Margrethe Pedersdatter g.m. Jens Sahl, husmand i Vellev.
f. Maren Pedersdatter g.m. Mourits Jensen, gårdmand i Lyngby.
g. Sidsel Pedersdatter, 38 år, ugift, tjener i Overmølle.
3. Søster Karen Andersdatter, enke efter Rasmus Andersen i Enslev. Nu boende i Tind. For hende mødte Christen Rasmussen i Tind.

1643. Aftægtsmand Jens Andersen Bødker hos Claus Sørensen, gårdfæster i Nøddelund, Gullev sogn. 25.11.1842, fol. 36b, 38, 40, 53, 54. A:
1. Bror Christen Andersen. Død og efterladt:
a. Niels Christensen i Mausing. Tidl. boet i Lemming.
b. Bodil Marie Christensdatter g.m. Peder Severin Nielsen i Borup.
2. Søster Anne Andersdatter. Død og efterladt:
3. Søster Else Andersdatter. Død og efterladt:
? Søstersøn Morten Andersen på Tinning mark.
? Søstersøn Andreas Andersen i Aarhus.
? Søsterdatter Anne Johanne Andersdatter, 37 år, ugift, tjener i Aarhus.
? Søstersøn Jens Lauridsen i Ris, Grønhæk sogn. Død og efterladt:
?a. Jens Jensen, ¾ år.
?b. Else Jensdatter, 4 år.

1644. Maren Sørensdatter. 2.12.1842, fol. 38b, 39.
E: Jens Nielsen Graugaard, indsidder i Hammel. B:
1. Niels Jensen, 23 år.
2. Søren Jensen, 18 år.
3. Mette Marie Jensdatter g.m. Rasmus Jørgensen, indsidder i Farre.
4. Ingeborg Jensdatter, 20 år, ugift.
5. Mette Kirstine Jensdatter, 16 år.
Kurator: Søren Sørensen Horn i Murmesterhuset ved Frijsenborg.
Efter Maren Sørensdatters død fik Jens Nielsen Graugaard fast ophold på Frijsendal.

1645. Bodil Jensdatter. 29.12.1842, fol. 48, 48b, 50.
E: Rasmus Pedersen, gårdfæster i Tostrup. B:
1. Peder Rasmussen, 3 år.
FM: Christen Pedersen i Futting.

1646. Jordemoder Helene Birk. 21.1.1843, fol. 48b, 50.
E: Niels Christensen Birk i Haurum. B:
1. Christian Valentin Birk, 18 år.
Enkemanden ønskede at sidder i uskiftet bo.

1647. Ugift Anne Andersdatter hos Anders Nielsen, gårdfæster i Kongstrup. 14.2.1843, fol. 51, 62b, 63, 74. A:
1. Mor Inger Johnsdatter g.m. Anders Nielsen, gårdfæster i Kongstrup.
2. Helbror John Andersen, 16½ år.
3. Helsøster Gertrud Marie Andersdatter, 20½ år, ugift.
4. Halvbror Anders Andersen, myndig, hans opholdssted vides ikke.
5. Halvsøster Christiane Andersdatter, 10½ år.
6. Halvsøster Anne Andersdatter, 10½ år.
FM: Peder Nielsen i Kongstrup.
Oplysning: Inger Johnsdatters bror: Peder Johnsen, gårdmand i Væth.

1648. Aftægtsmand Johannes Christensen i Lindgaard, Skjød sogn. 1.3.1843, fol. 52, 77. A:
1. Bror Christen Christensen i Glæsborg. Død og efterladt:
1a. Christen Christensen, husmand i Lyngaa.
1b. Peder Christensen, hjemme i Glæsborg.
1c. Else Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Hammel.
1d. Karen Christensdatter g.m. Jens Rasmussen i Glæsborg.
2. Bror Niels Christensen i Lindgaard. Død og efterladt:
2a. Niels Nielsen, gårdmand i Lindgaard.
2b. Peder Nielsen, husmand på Skjød hede.
2c. Christen Nielsen, gårdmand i Lindgaard. Død og efterladt:
2c1. Niels Christian Christensen, husmand i Skjød.
2c2. Jens Christensen, myndig, hjemme.
2c3. Søren Christensen, myndig, tjener i Brundt.
2c4. Anne Kirstine Christensen, 29 år, ugift.
2c5. Else Marie Christensen, 27 år., ugift.
2c6. Inger Cathrine Christensen, 20 år, ugift.
2d. Else Nielsdatter, enke efter Michel Nielsen i Helstrup. LV: Hendes søn Niels Michelsen.

1649. Anne Pedersdatter. 16.3.1843, fol. 56, 64, 74b, 76b.
E: Christen Enevoldsen, fæster af Thorsø mølle. A:
1. Bror Niels Pedersen, husmand i Tostrup.
2. Helsøster Inger Pedersdatter. Død og efterladt:
a. Jens Sørensen, gårdmand i Vrangstrup.
c. Claus Sørensen, gårdmand i Nøddelund.
c. Peder Sørensen Skov, bestyrer af Øster Ulslev teglværk på Lolland.
d. Anne Sørensdatter g.m. Christen Jensen Brundt, gårdmand i Aidt.
e. Karen Sørensdatter g.m. Niels Peder Hansen på Gullev mark.
3. Helsøster Karen Pedersdatter g.m. Niels Nielsen Danstrup, gårdmand i Nøddelund.
4. Halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Niels Jensen, gårdmand i Gerning.
5. Halvsøster Sidsel Pedersdatter i Hvorslev, enke efter husmand Christen Thomsen. Død og efterladt:
a. Slegfredsøn Christen Andersen.
b. Thomas Christensen.
c. Peder Christensen.
d. Peder Christian Christensen.
e. Niels Christensen.
f. Maren Christensdatter.
g. Dorthe Cathrine Christensdatter.

1650. Søren Lauridsen Hvorslev, tjenestekarl i København. 20.3.1843, fol. 58b, 63b. A:
1. Mor Karen Nielsdatter g.m. Niels Nielsen, husmand i Hvorslev.
2. Bror Niels Lauridsen Hvorslev, ved 9. Bat. I København.
3. Søster Inger Marie Lauridsdatter g.m. Lars Lauridsen Sjørup i Hjorthede.
4. Søster Else Lauridsdatter, ca. 28 år, ugift.
5. Søster Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Jens Pedersen, indsidder i Hvorslev.

1651. Conrad Jensen, gårdmand i Vrangstrup. 27.3.1843, fol. 61, 62, 95.
E: Maren Christensdatter, som ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Jens Christian Conradsen i Vrangstrup.
2. Anne Marie Conradsdatter g.m. Niels Sørensen, gårdmand i Torup.
Se skifte nr. 1879.

1652. Maren Pedersdatter. 29.3.1843, fol. 61b, 84.
E: Jens Christensen, husmand i Vellev. A:
1. Helbror Peder Pedersen, husmand i Vellev.
2. Helbror Søren Pedersen, opholdssted ukendt.
3. Helsøster Karen Pedersdatter, enke efter Hans Jensen i Vellev.
4. Helsøster Margrethe Pedersdatter, enke efter Christen Farre i Randers.
5. Helsøster Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Fjeldsted i Knastrup.
6. Halvsøster Anne Pedersdatter, enke efter Peder Hansen, gårdmand i Sophienlund.

1653. Else Cathrine Jørgensdatter. 10.4.1843, fol. 62b.
E: Niels Sørensen Balle, aftægtsmand i Hagsholm, som ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Jørgen Nielsen, tjener i Hagsholm.
Se skifte nr. 1827.

1654. Margrethe Sørensdatter af Vellev udflytter. 15.4.1843, fol. 65, 97b, 102.
Enke efter Michel Lauridsen af Juullund, Vellev sogn. B:
1. Søren Michelsen af Juullund i Vellev.
2. Laurids Michelsen, gårdmand i Enslev.
3. Michel Michelsen, myndig.
4. Jens Michelsen, myndig.
5. Datter g.m. Peder Jensen.
Se skifte nr. 1503.

1655. Aftægtskone Johanne Jensdatter hos Mogens Jensen, gårdmand i Haurum udflytter. 17.4.1843, fol. 65b, 67b, 78b.
Enke efter Peder Jensen Snedker. B:
1. Jens Christian Pedersen, 8 år.
2. Mette Pedersen g.m. Mogens Jensen, fæster af gården.
3. Maren Pedersen, 19 år.
4. Abelone Pedersen, 18 år.
5. Anne Pedersen, 16 år.
6. Karen Marie Pedersen, 10 år.
FM: Jens Jensen, skovfoged i Vitten.

1656. Ugift Sidsel Hansen hos Johanne Jensdatter, indsidderske i Sall. 18.4.1843, fol. 68b, 69, 95. A:
1. Far Hans Jensen, selvejerhusmand i Ejstrup, teglbrænder, der var bror til Johanne Jensdatter.
Hans Jensen oplyste 6.10.1843, at skiftet efter hans hustru Mette Thomasdatter nu er sluttet.

1657. Maren Thomasdatter. 27.4.1843, fol. 69.
E: Michel Christensen, husmand i Tostrup, som ønskede at sidde i uskiftet bo.

1658. Ugift Peder Christensen i Glæsborg. 2.5.1843, fol. 69. A:
1. Mor: ? LV: Niels Nielsen i Lundgaard.
2. Bror Christen Christensen i Lyngaa.
3. Søster ? g.m. Johan Nicolai i Lading.
4. Søster ? g.m. Niels Jensen i Hammel.
5. Søster Kirsten Christensdatter g.m. Jens Rasmussen i Glæsborg.

1659. Jens Jensen, tjenestekarl hos gårdmand Thomas Pedersen i Tind, Gerning sogn. 30.5.1843, fol. 70, 71b, 88, 88b, 92. A:
1. Mor Maren Pedersdatter. Enke efter Jens Rasmussen i Tind.
2. Bror: Peder Jensen i Andi ved Randers.
3. Bror Søren Jensen, gårdmand i Sahl.
4. Bror Jens Jensen, gårdmand i Faarup.
5. Søster Cecilie Jensdatter g.m. Thomas Pedersen i Tind.
6. Søster Maren Jensdatter g.m. Peder Rasmussen i Vinkel ved Viborg. Død og efterladt:
a. Anne Kirstine Pedersdatter, 4 år.
Tilsynsværge: Peder Pedersen i Tind.

1660. Anne Kirstine Poulsdatter. 5.6.1843, fol. 71b, 183, 184b.
E: Laurs Lassen i Houlbjerg, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Kirsten Lauridsdatter, 10 år.
2. Karen Lauridsdatter, 2 år.
FM: Søren Jacobsen, gårdmand i Houlbjerg.

1661. Sidsel Pedersdatter. 7.6.1843, fol. 72, 77b.
E: Peder Pedersen Nygaard, gårdfæster i Hagsholm. B:
1. Peder Pedersen, 7 år.
2. Sidsel Pedersdatter, 10 år.
3. Johanne Marie Pedersdatter, 4 år.
FM: Afdødes far Peder Rasmussen, gårdfæster i Borre.
Se skifte nr. 1918.

1662. Maren Jensdatter i Vellev. 23.6.1843, fol. 76.
Enke efter Christen Thøgersen, gårdmand i Vellev. B:
1. Thøger Christensen, der nu har gården i Vellev.
2. Jens Christensen.
3. Datter g.m. Peder Hansen.
Afkald af 13.5.1843.

1663. Anne Marie Rasmusdatter. 16.7.1843, fol. 78b.
E: Christen Sørensen, aftægtsmand i Sall. B:

1664. Johanne Sørensdatter. 20.7.1843, fol. 80, 86b, 102b.
E: Peder Rasmussen, gårdmand i Houlbjerg. A:
1. Helsøster Inger Sørensdatter, enke efter Rasmus Pedersen, husmand i Jebjerg, Ørum sogn.
2. Halvsøster Kirsten Sørensdatter g.m. Christen Andersen i Sall.
3. Halvsøster Sophie Sørensdatter g.m. Niels Nielsen, gårdmand Knudstrup. Død og efterladt:
a. Niels Nielsen, 23 år, ugift, i Knudstrup.
b. Ellen Nielsdatter g.m. Peder Michelsen i Rosenlund, Granslev sogn.
c. Anne Elisabeth Nielsdatter, 25 år, ugift.
d. Kirsten Marie Nielsdatter, 24 år, ugift.

1665. Anne Marie Rasmusdatter. 22.7.1843, fol. 81b.
E: Christen Sørensen, aftægtsmand i Sall, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Anders Christensen i Sall.
Der var flere arvinger.

1666. Niels Jensen, fæstegårdmand i Gerning. 31.7.1843, fol. 81b, 99b.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Jensen, gårdmand i Tind. B:
1. Jens Nielsen, 20 år.
2. Maren Nielsdatter, 16 år.
3. Sidsel Kirstine Nielsdatter, 13 år.
4. Maren Nielsdatter, 10½ år.
5. Margrethe Nielsdatter, 6½ år.
FM: Afdødes bror Jens Jensen, husmand i Gullev og tjener på Ulstrup, var den fødte værge, men han bad sig fri. FM: blev derefter Niels Jørgensen, gårdmand i Gerning.

1667. Niels Pedersen, aftægtsmand hos Peder Rasmussen, gårdfæster i Vrangstrup. 11.8.1843, fol. 85, 87, 88b, 89, 104b.
Enkemand efter Karen Christensdatter, der døde i 1839. B:
1. Hans Nielsen, nu tjener hos Niels Jespersen i Todberg, myndig.
2. Christen Nielsen, tjener i Vrangstrup, myndig.
3. Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Jens Bonde, indsidder i Vrangstrup.
4. Christiane Nielsdatter g.m. Thomas Olesen, indsidder i Vrangstrup.
5. Gertrud Nielsdatter, 26 år, ugift.
6. Kirsten Nielsdatter, 24 år, ugift.
7. Karen Nielsdatter g.m. Jens Olesen, husmand i Ødum.
Hans børn af første ægteskab med Barbara Jensdatter:
8. Peder Nielsen, indsidder i Vissing.
9. Jens Nielsen, myndig, i Skjervad ved Grenaa.
10. Else Nielsdatter g.m. Johan Frederik Hjeronimussen i Vitten.
11. Kirsten Nielsdatter g.m. Thomas Jensen Knorborg i Enslev.
12. Maren Nielsdatter g.m. Jens Søbye i Hadbjerg.
13. Else Kirstine Nielsdatter g.m. Frands Kok i Bjerre herred. Død og efterladt:
a. Niels Frandsen, 13 år.
b. Susanne Frandsdatter, 19 år.
c. Barbara Cathrine Frandsdatter, 18 år.
Der var en aftægtskontrakt af 20.4.1828 mellem afdøde og Peder Rasmussen.
Se skifte nr. 843.
Se skifte nr. 1752.

1668. Maren Pedersdatter, aftægtskone hos Rasmus Kjærs enke i Borre huse. 28.8.1843, fol. 89b, 95b.
Enke efter Rasmus Mortensen. B:
1. Peder Rasmussen, gårdmand i Borridsø.
2. Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Kjeld Nielsen, husmand på Vinkelholms mark, Sahl sogn.
3. Maren Rasmusdatter, 33 år, ugift.
4. Bodil Rasmusdatter, 30 år, ugift.
FM: Christen Nielsen, sognefoged i Vejerslev.

1669. Hans Henrich Jørgensen, aftægtsmand hos kromand Jens Simonsen i Haurum. 29.8.1843, fol. 90b, 95b.
Børn af Hans Henrich Jørgensen af et tidl. ægteskab med Mette Johansdatter:
1. Jørgen Hansen, sognefoged i Skjød.
2. Karen Hansdatter g.m. Niels Bundgaard, husmand i Skjød.
3. Anne Cathrine Hansdatter g.m. kromand Jens Simonsen i Haurum.
4. Mette Kirstine Hansdatter g.m. Jens Pedersen på Søften mark.
5. Ingeborg Hansdatter, 31, ugift.
6. Inger Kirstine Hansdatter, 28 år, ugift.
Børn af sidste ægteskab med Anne Cathrine Gam eller Christiansdatter:
1. Christian Hansen, myndig.
2. Anne Mette Hansdatter, 18 år, ugift.
Se skifte nr. 1071.

1670. Christen Andersen, aftægtsmand hos sønnen Anders Christensen i Borridsø. 31.8.1843, fol. 91b. B:
1. Anders Christensen, gårdmand i Borridsø.
2. Anne Christensdatter g.m. Laurids Henrichsen, gårdmand i Thorsø.
3. Karen Christensdatter g.m. Søren Peder Espensen, smed i Faarvang, tidl. Thorsø.

1671. Anne Sørensdatter. 5.9.1843, fol. 92.
E: Rasmus Thomasen, indsidder i Haurum, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1672. Kirsten Nielsdatter. 13.9.1843, fol. 92.
E: Jens Jacobsen, husmand i Vellev, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1673. Margrethe Jensdatter. 27.9.1843, fol. 93b, 96, 101b.
E: Christen Jensen, husmand i Vejerslev, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Maren Christensdatter, 10 år.
2. Mette Kirstine Christensdatter, 7 år.
FM: Afdødes bror Jens Jensen, gårdmand i Danstrup.

1674. Svend Sørensen, husmand og smed i Aidt. 4.10.1843, fol. 93b, 100.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen i Thorsø. B:
1. Søren Svendsen, 16 år.
2. Rasmus Svendsen, 12 år.
3. Marie Kirstine Svendsdatter, 14 år.
FM: Søren Sørensen i Aidt.

1675. Mette Nielsdatter. 6.11.1843, fol. 97b, 106.
E: Jesper Nielsen, gårdfæster i Vrangstrup. B:
1. Niels Jespersen, tjener på Østergaard.
2. Søren Jespersen, myndig, hjemme på stedet.
3. Jens Jespersen, 24 år, hjemme på stedet.
4. Niels Jespersen, 19 år, tjener hos Jens Rasmussen i Granslev.
5. Christen Jespersen, 13 år, hjemme på stedet.
6. Anne Marie Jespersdatter, 28 år, ugift.
7. Maren Jespersdatter, 21 år, ugift.
8. Anne Kirstine Jespersdatter, 17 år.
9. Ellen Jespersdatter, 15 år.
FM: Niels Christensen, gårdmand i Borridsø.
Se skifte nr. 1758.

1676. Else Kathrine Sørensdatter. 27.11.1843, fol. 102.
E: Niels Pedersen, husmand i Futting, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 1698.

1677. Margrethe Christensdatter hos Thomas Pedersen Vellev i Amstrup. 11.12.1843, fol. 103b, 104. B:
1. Jens Lauridsen.
2. Karen Lauridsdatter g.m. Thomas Pedersen Vellev, gårdmand i Amstrup.
3. Mariane Lauridsdatter g.m. Peder Jensen Smed i Langaa.
Se skifte nr. 1037.

1678. Søren Pedersen, fæstegårdmand i Vejerslev. 16.12.1843, fol. 104b.
E: ?, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Peder Sørensen.
2. Søren Sørensen.
3. Kirsten Sørensdatter g.m. Christen Rasmussen i Hvorslev.

1679. Søren Jensen Bøgh, fæstegårdmand i Aidt. 24.12.1843, fol. 109, 111b, 150, 162, 163b.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Thomasen i Aidt. B:
1. Christen Sørensen Bøgh i København.
2. Jens Sørensen, myndig, hjemme på stedet.
3. Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Jørgensen, indsidder i Borridsø.
4. Inger Marie Sørensdatter, 28 år, ugift, hjemme på stedet.

1680. Else Andersdatter, indsidder hos Jens Rasmussen, gårdmand i Gejlund. 5.1.1844, fol. 110b, 135, 136.
Enke efter Søren Hansen i Skjød. B:
1. Anne Cathrine Sørensdatter, enke efter snedker Jens Pedersen i Skjød.
2, Anne Sørensdatter, ca. 32 år, ugift.
3. Maren Sørensdatter, 31 år, ugift.
FM: Møller A. Hansen i Pøtmølle.

1681. Kirsten Nielsdatter. 9.2.1844, fol. 113, 126b, 166, 167.
E: Jens Jacobsen, udflytter husmand i Vellev. B:
1. Ellen Marie Jensdatter, 2½ år.
FM: Christen Nielsen i Vrangstrup.

1682. Michel Lauridsen i Vellev. 16.2.1844, fol. 114b, 115b, 126b.
Han var død 28.5.1842.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Jensen, husmand i Vellev. B:
1. Laurids Michelsen, 20 år.
2. Jens Michelsen, 17 år.
3. Erhardt Michelsen, 14 år.
4. Karen Marie Michelsdatter, 23 år.
FM: Jens Thomasen i Vellev.

1683. Jens Pedersen, fæstegårdmand i Sall. 25.2.1844, fol. 116, 122b.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Christensen, gårdmand i Sall.
Børn af et tidl. ægteskab med Mette Nielsdatter:
1. Peder Jensen, gårdmand i Haurum.
2. Niels Jensen i Hammel.
3. Helle Jensdatter, 29 år, ugift, tjener i Niær præstegård.
4. Else Jensdatter, 26 år, ugift, tjener på Bidstrup.
5. Anne Marie Jensdatter, 21 år, ugift, tjener i Granslev.
Hans barn af sidste ægteskab med enken:
6. Peder Christian Jensen, 16 år, hjemme på stedet.
Se skifte nr. 1246.
Se skifte nr. 1683.

1684. Kirsten Sørensdatter, aftægtskone hos Christen Pedersen Rohde, gårdfæster i Vellev. 29.2.1844, fol. 117b, 126, 127b.
Enke efter Peder Christensen Rohde.
Børn af hendes tidl. ægteskab med Jens Mortensen.
1. Søren Jensen Rohde, gårdmand i Haurum.
2. Morten Jensen i Vittrup. Død og efterladt:
a. Jens Mortensen, 23 år, soldat i København.
b. Jens Mortensen, 22 år, tjener i Stærkær.
c. Peder Mortensen, ca. 18 år.
d. Mariane Mortensdatter, 5 år, tjener i Borridsø.
e. Kirsten Mortensdatter, 13½ år, hjemme i Vittrup.
3. Mette Jensdatter g.m. Peder Søgaard, gårdmand i Vellev.
4. Kirsten Jensdatter i Aidt. Død og efterladt:
a. Jens Michelsen, gårdmand i Aidt.
b. Søren Michelsen, skolelærer i Aidt.
c. Sidsel Michelsdatter g.m. Niels Michelsen, gårdmand i Astrup.
d. Kirsten Michelsdatter g.m. Jacob Jensen, gårdmand i Aidt.
Børn af sidste ægteskab med Peder Christensen Rohde:
5. Jens Pedersen, husmand i Vinkel.
6. Christen Pedersen, gårdmand i Vellev.
7. Inger Pedersdatter g.m. Mourits Mouritsen, husmand i Vellev.
Se skifte nr. 586 og skifte nr. 1107.
Afskrift af aftægtskontrakt mellem afdøde og sønnen Christen Pedersen Rhode af 28.12.1829 ses i skiftet.

1685. Anders Jensen, aftægtsmand i Houlbjerg. 1.3.1844, fol. 118b, 148. B:
1. Rasmus Andersen, fæstegårdmand i Houlbjerg.
2. Jens Andersen.
3. Søren Andersen.
4. Christen Andersen.
5. Laurids Andersen.
6. Enevold Andersen.
7. Datter g.m. Mads Sørensen.
Anders Jensen havde været på aftægt hos sønnen Ramus til hvem, de andre søskende gav afkald.

1686. Kirsten Pedersdatter. 19.3.1844, fol. 119, 121b, 134b, 136.
E: Anders Nielsen, gårdfæster i Kvolbæk, Skjød sogn. A:
1. Bror Rasmus Pedersen, boelsmand i Grundfør.
2. Bror Christen Pedersen, gårdmand i Folby.
3. Halvbror Peder Erhardsen, gårdmand i Brundt.
4. Halvsøster Anne Erhardsdatter g.m. Laurids Rasmussen, gårdmand i Brundt.
5. Halvsøster Inger Kirstine Erhardtsdatter g.m. Jens Sørensen, gårdmand i Brundt.
6. Halvbror Jens Pedersen i Skjød. Død og efterladt:
a. Peder Jensen, gårdmand i Skjød.
b. Rasmus Jensen, gårdmand i Skivholme.
c. Sidsel Jensdatter g.m. Anders Jørgensen, gårdmand i Ølst.
d. Øllegaard Jensdatter g.m. Peder Levring, gårdmand i Ølst.
e. Nille Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Lindgaarde.
f. Karen Jensdatter g.m. Jens Skovfoged i Fajstrup.
g. Margrethe Jensdatter g.m. Peder Enevoldsen, gårdmand i Fajstrup.
7. Halvsøster Margrethe Pedersdatter g.m. Niels Dreier i Neder Hadsten. Død og efterladt:
a. Sidsel Nielsdatter g.m. Jens Nielsen, husmand i Hadsten.

1687. Søren Jensen Bundgaard, aftægtsmand i Vellev. 23.3.1844, fol. 121, 122, 128b, 425.
Enke: Kirsten Villumsdatter (rettet til Kirsten Nielsdatter), der blev anmeldt død 11.11.1849, fol. 425, 434b.
Der var oprettet en kontrakt tinglæst 8.11.1836 på Frijsenborg birketingsret mellem afdøde og sønnen Jens Sørensen Bundgaard, gårdmand i Vellev.
To af den afdødes svigersønner blev nævnt: Christen Pedersen i Iller g Christen Pedersen i Vadsted.

1688. Søren Sørensen Bach, gårdfæster i Haurum. 23.3.1844, fol. 121b, 131.
E: Else Sørensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1689. Niels Pedersen, fæstegårdmand i Vellev Udflytter. 7.4.1844, fol. 122b.
E: Maren Lauridsdatter. L.V. Peder Jensen Søgaard i Vellev. B:
1. Peder Nielsen, Vellev Udflytter.
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 1789.

1690. Ungkarl Christen Nielsen Roballe i Haurum. 13.4.1844, fol. 123b, 128b, 135b, 136b, 143b.
Afdøde var fundet druknet i Granslev sogn på Bidstrup gods. A:
1. Søster Anne Marie Nielsdatter g.m. Rasmus Hansen, gårdmand i Granslev.
2. Søster Anne Nielsdatter g.m. Peder Pedersen Svejstrup, gårdmand i Granslev.
3. Søster Maren Nielsdatter g.m. Jens Nielsen, gårdmand og opholdsmand i Granslev. Død og efterladt:
a. Maren Jensdatter, ca. 20 år, ugift.
b. Kirsten Marie Jensdatter, 18 år, ugift.
FM: Søren Nielsen, gårdmand i Granslev.

1691. Christen Christensen Bundgaard, sognefoged og fæstegårdmand i Houlbjerg. 29.4.1844, fol. 128b, 138, 139.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Michel Lauridsen. A:
1. Helbror Frands Christensen, husmand i Stautrup.
2. Helsøster Maren Christensdatter g.m. Hans Henrich Christensen, husmand i Granslev.
3. Helsøster Else Marie Christensdatter g.m. Søren Sørensen Degn, husmand i Houlbjerg.
4. Helsøster Abelone Christensdatter g.m. Jens Pedersen, husmand i Ølst. Død og efterladt:
a. Peder Christian Jensen, ca. 10 år.
b. Maren Andersdatter, 17 år, født uden for ægteskab.
c. Mette Jensdatter, ca. 7 år.
5. Helsøster Christiane Christensdatter g.m. Thomas Nielsen, husmand i Voldby. Død og efterladt:
a. Michel Michelsen, 14 år, født uden for ægteskab.
b. Niels Thomasen, ca. 8 år.
8. Halvbror Christen Rasmussen i Vrangstrup. Død og efterladt:
a. Rasmus Christensen, 4 år.
b. Jens Christensen, 1½ år.

1692. Ugift Anne Kirstine Nielsdatter hos Anders Sørensen, husfæster i Aptrup. 9.5.1844, fol. 131, 137, 138. A:
1. Mor Inger Jørgensdatter nu g.m. Anders Sørensen, her på stedet.
2. Bror Jørgen Nielsen.
3. Søster Kirsten Nielsdatter.
FM: Søren Erichsen i Aptrup.
Oplysning: Inger Jørgensdatters søster Karen Nielsdatter var død forrige år.

1693. Ellen Marie Hansdatter. 23.5.1844, fol. 132, 132b, 157, 161b.
E: Niels Michelsen, gårdfæster i Helstrup. B:
1. Else Marie Nielsen, 3 år.
FM: Jens Rasmussen, gårdmand i Gejlund.

1694. Niels Christensen, indsidder i Thorsø. 31.5.1844, fol. 132, 186.
E: Mette Marie Jensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. Hun blev senere g.m. Jørgen Pedersen. B:
1. Jens Christensen.
2. Anne Marie Christensdatter g.m. Thomas Christensen i Hagsholm.
3. Anne Margrethe Christensdatter.
4. Jensine Christensdatter.
5. Christine Christensdatter.
FM: Søren Jensen.

1695. Cathrine Pedersdatter, enke i Thorsø. 31.5.1844, fol. 132. B:
1. Søren Jensen, sognefoged i Thorsø.
2. Datter g.m. Niels Nielsen der gav afkald på arv.

1696. Barbara Pedersdatter, enke og aftægtskone i Aptrup. 21.6.1844, fol. 134.
Enke efter Christen Nielsen. B:
1. Niels Christensen, gårdfæster i Aptrup.
Afkald fra følgende. (Skrevet 31.8.1831).
2. Peder Christensen.
3. Mads Christensen.
4. Vagtmester Svendstrup.
5. Jens Christensen.
6. Terkild Jørgensen.
7. Jørgen Jensen.
8. Skolelærer Christensen.
Siden datoen for afkaldet er følgende afgået ved døden.
Vagtmester Svendstrup og Terkild Jørgensens kone.
Se skifte nr. 1352.

1697. Peder Jensen Aagaard, aftægtsmand hos Peder Pedersen Aagaard, fæstegårdmand i Sall. 2.7.1844, fol. 139b, 140b, 141b. Børn, som gav afkald:
1. Jens Pedersen.
2. Peder Pedersen i Sall.
3. Niels Pedersen.
4. Søren Pedersen i Søften.
5. Datter g.m. Henrich Poulsen, boelsmand i Vitten.
Der var testamente til fordel for to børnebørn:
a. Peder Pedersen, 17 år, søn af Peder Pedersen Aagaard i Sall.
b. Anne Mette Henrichsdatter g.m. Peder Olesen i Sønder Galten. Datter af Henrich Poulsen og hustru i Vitten.
Oplysning: Afdøde havde boet i Søften.

1698. Else Kathrine Sørensdatter. 22.7.1844, fol. 142, 158b.
E: Niels Pedersen, husfæster i Futting. B:
1. Søren Nielsen, 8 år.
2. Peder Nielsen, 6 år.
3. Jens Nielsen, 3 år.
FM: Deres farbror Christen Pedersen i Futting.
Se skifte nr. 1676.

1699. Dorthe Rasmusdatter. 26.7.1844, fol. 143, 143b.
E: Søren Andersen, indsidder i Vellev. B:
1. Anders Sørensen.
2. Michel Sørensen.
Fik understøttelse af fattigvæsenet og ønskede intet skifte. Børnene gav afkald.

1700. Jørgen Christensen Bøstrup, aftægtsmand hos Niels Jørgensen, gårdmand i Sall. 17.8.1844, fol. 146, 161, 167, 168.
E: Mariane Nielsdatter. LV: Thomas Pedersen i Sall. B:
1. Niels Jørgensen, gårdmand i Sall.
2. Peder Jørgensen, husmand i Faarvang.
3. Søren Jørgensen, tjener på Frijsendal.
4. Christen Jørgensen Præst, husmand i Sall.
5. Christen Jørgensen, indsidder i Sall.
6. Maren Jørgensdatter g.m. Peder Holm, gårdmand i Futting. Død og efterladt:
a. Maren Pedersdatter, 10 år.
7. Anne Dorthe Jørgensdatter g.m. Søren Sørensen i Enslev huse.
8. Ellen Jørgensdatter g.m. Peder Christensen Holm, gårdmand i Futting.
9. Anne Jørgensdatter g.m. Søren Andersen, gårdmand i Sall. Død og efterladt:
a. Anders Sørensen, husmand på Aptrup mark.
b. Jørgen Sørensen, ca. 18 år, hjemme hos faderen.
c. Mette Marie Sørensdatter.
d. Maren Sørensdatter.
e. Bodil Marie Sørensdatter.
10. Anne Jørgensdatter g.m. Søren Andersen, gårdmand i Sall. Død og efterladt:
a. Peder Sørensen, 12 år, tjener i Aptrup.
b. Anne Sørensdatter, 14 år, hjemme hos faderen.
c. Mariane Sørensdatter, 9 år, hjemme hos faderen.

1701. Karen Jensdatter. 26.8.1844, fol. 147b.
E: Søren Jensen Horn, gårdmand i Aidt, som ønskede at sidde i uskiftet bo.

1702. Rasmus Pedersen, gårdfæster i Thorsø. 30.8.1844, fol. 147b.
E: Maren Christensdatter. B:
1. Peder Rasmussen i Thorsø.
Følgende børn gav afkald:
2. Christen Rasmussen.
3. Niels Rasmussen.
4- Datter g.m. Svend Sørensen.
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo.

1703. Else Cathrine Nielsdatter, tjenestepige hos Jens Rasmussen i Mondrup. 12.9.1844, fol. 148, 158, 164b. B:
1. Slegfredbarn Adam Andreasen. Døde kort efter.
FM: Thomas Rasmussen i Mondrup.
Barnefar: Ungkarl Andreas Adamsen i Aidt.
Moderen døde ved fødselen.

1704. Ellen Jensdatter i Gerning huse. 24.5.1844, fol. 132, 149b, 174.
Afdøde blev ved skifteforretningen kaldt Ellen Christensdatter. Rettet senere af sønnen.
Enke efter Søren Christensen. B:
1. Christen Sørensen, husmand på Gerning mark.
2. Peder Christian Sørensen.
3. Jens Sørensen.
4. Datter g.m. Jens Jensen Kudsk.
Aftægtskontrakt mellem afdøde og sønnen Christen.

1705. Jens Christensen i Tostrup skovhus. 18.9.1844, fol. 150. B:
1. Thomas Jensen.
2. Maren Jensdatter g.m. Christen Sørensen.
3. Anne Jensdatter g.m. Christen Pedersen.

1706. Kirsten Andersdatter, aftægtskone i Enslevhuse. 24.9.1844, fol. 151b, 153b, 163.
Enke efter Niels Sørensen. B:
1. Anders Nielsen Smed i Enslevhuse.
2. Søren Nielsen i Rysholt g.m. Anne Nielsdatter. Død og efterladt:
a. Anne Sørensdatter, 22 år.
b. Birthe Kirstine Sørensdatter, 15 år.
c. Sidsel Marie Sørensdatter, 9 år.
FM: Søren Sørensen Hvid i Enslev.

1707. Niels Pedersen Moesgaard, gårdfæster i Vellev. 5.10.1844, fol. 151b, 154b, 164.
Niels Pedersen Moesgaard døde 6.4.1844.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Christensen, husmand i Vellev udflytter.
Barn af hans tidl. ægteskab med Maren Mogensdatter:
1. Kirsten Marie Nielsdatter, 29 år, ugift, tjener i Haurum.
Børn af sidste ægteskab med enken:
2. Peder Nielsen, 23 år, hjemme på stedet.
3. Laurids Nielsen, 21 år, tjener i Aabro.
4. Maren Kirstine Nielsdatter, 18 år, ugift, hjemme på stedet.
5. Sara Nielsdatter, 12 år, hjemme på stedet.
FM: Peder Jensen Søgaard i Vellev.

1708. Karen Jensdatter. 28.9.1844, fol. 154b.
E: Søren Jensen Horn, sognefoged og gårdmand i Aidt, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1709. Maren Jensdatter i Lindgaard, Skjød sogn. 9.10.1844, fol. 155, 168.
Enke efter Christen Nielsen, gårdfæster i Lindgaard. B:
1. Jens Christensen, myndig, hjemme på stedet.
2. Søren Christensen, 24 år, tjener i Brundt.
3. Anne Kirstine Christensdatter, 31 år, ugift, tjener i Aarhus.
4. Else Marie Christensdatter, 29 år, ugift, tjener i Kvolbæk.
5. Inger Cathrine Christensdatter, 22 år, ugift, hjemme på stedet.
FM: Peder Nielsen, husmand på Skjød mark.
Se skifte nr. 1502.

1710. Marie Jensdatter. 14.10.1844, fol. 157, 159, 171b, 172b.
E: Peder Pedersen Aagaard, gårdfæster i Sall. B:
1. Niels Pedersen, myndig, tjener hos sognefogeden i Sall.
2. Jens Pedersen, 23 år, i København.
3. Peder Pedersen, 18 år, hos snedker Zako i ?.
4. Christen Pedersen, 13 år, tjener hos Niels Aagaard i Sall.
5. Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Henrich Sørensen på Koksminde.
6. Karen Pedersdatter, 16 år, hjemme på stedet.
7. Kirsten Marie Pedersdatter, 11 år, hjemme på stedet.
8. Mette Pedersdatter, 9 år, hjemme på stedet.
FM: Henrich Sørensen i Koksminde.

1711. Sidsel Kirstine Nielsdatter. 24.10.1844, fol. 162b, 173.
E: Søren Sørensen Smed i Aidt, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1712. Jens Sall, indsidder i Thorsø mølle. 5.11.1844, fol. 164b.
Den afdødes søster var g.m. major Ingversen til Viufgaard. Hans søn Rasmus Ingversen boede på Stougaard.

1713. Maren Jensdatter. 30.11.1844, fol. 169, 170b.
E: Mads Nielsen, aftægtsmand i Borridsø, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1714. Bodil Cathrine Pedersdatter i Haurum. 13.12.1844, fol. 170b, 171, 172b, 173, 174.
Hun døde på Døvstummeinstituttet i København 2.6.1844. A:
1. Mor Anne Lauridsdatter g.m. Peder Jensen, gårdmand i Haurum.
2. Bror Laurids Pedersen, 11 år.
3. Bror Jens Pedersen, 7 år.
4. Søster Maren Pedersen, 9 år.
5. Søster Karen Pedersen, 3 år.
Se skifte nr. 1623.

1715. Kirsten Jensdatter. 19.1.1845, fol. 174b, 176b, 185.
E: Søren Michelsen, gårdfæster i Houlbjerg, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
Jens Sørensen, over 25 år og 3 ugifte døtre.

1716. Niels Christensen, indsidder hos Jens Sørensen Skøt i Thorsø. 23.1.1845, fol. 174b.
E: Mette Marie Jensdatter. LV: Jens Sørensen Skøt. B:
1. Jens Christian Nielsen, 7 år.
2. Anne Marie Nielsdatter g.m. bysmed Thomas Christensen i Hagsholm.
3. Anne Margrethe Nielsdatter, 16 år.
4. Jensine Nielsdatter, 13 år.
5. Christine Nielsdatter, 11 år.
FM: Søren Jensen i Thorsø.

1717. Pigen Anne Marie Jensdatter hos Thomas Jensen, udflytter husmand i Enslevhuse. 29.1.1845, fol. 175b, 207b, 208b. B:
1. Slegfredsøn Christen Mortensen, født april 1843. Hans far Morten Christensen tjener i Mariager.
FM: Søren Frandsen, husmand i Enslevhuse.
Afdødes mor: Kirsten Nielsdatter g.m. Thomas Jensen.

1718. Jacob Pedersen, aftægtsmand hos Jens Ankersen, gårdfæster i Vellev. 13.2.1845, fol. 178b, 215, 216. A:
1. Helbror Jens Pedersen. Død og efterladt:
a. Mogens Jensen, gårdmand i Vellev.
b. Maren Jensdatter, 40 år, ugift.
c. Kirsten Jensdatter g.m. Ole Pedersen, husmand i Vellev.
2. Helbror Niels Pedersen. Død og efterladt med sin 1. hustru Maren Mogensdatter:
a. Kirsten Nielsdatter g.m. Jørgen Pedersen Mondrup, gårdmand i Haurum.
Efterladt med Maren Lauridsdatter, hans 2. hustru:
b. Peder Nielsen, 24 år.
c. Laurids Nielsen, 22 år.
d. Marie Kirstine Nielsdatter, ca. 19 år, ugift.
e. Sara Nielsdatter, 12 år.
3. Halvbror Peder Jensen Søgaard, gårdmand i Vellev.

1719. Maren Rasmusdatter. 27.2.1845, fol. 180.
E: Hans Christensen, husmand i Houlbjerg.

1720. Pige Marie Kirstine Svendsdatter hos Mourits Mouritsen i Aidt. 4.3.1845, fol. 180, 186b. A:
1. Mor Maren Rasmusdatter g.m. Mourits Mouritsen.
2. Bror Søren Svendsen, 17 år.
3. Bror Rasmus Svendsen, 14 år.
FM: Søren Sørensen i Aidt.
Kurator: Jens Michelsen, gårdmand i Aidt.

1721. Pige Anne Kirstine Sørensdatter hos Niels Nielsen, gårdmand i Hvorslev. 4.3.1845, fol. 180b, 218. A:
1. Halvbror Søren Rasmussen Christensen, 12 år.
FM: Niels Nielsen, gårdmand i Hvorslev.
Se skifte nr. 1355.

1722. Karen Jensdatter. 18.3.1845, fol. 181b.
E: Hans Nielsen, gårdfæster i Danstrup, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1723. Laurids Rasmussen Rytter, indsidder i Aidt.
23.3.1845, fol. 181b.
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo. 2 ugifte døtre.

1724. Christen Sørensen Aagaard, aftægtsmand i Vejerslev. 11.4.1845, fol. 181b, 190, 194b, 195b, 197b, 198, 204, 211b, 214, 215b. B:
1. Jens Christensen Aagaard, fæster af gården.
2. Søren Christensen, gårdmand i Horn.
3. Niels Christensen, gårdmand i Gjern.
4. Peder Christensen Vejerslev, underkorporal i Livgarden i København.
5. Ellen Christensdatter, enke efter Mads Christensen i Borre skovhuse.
6. Anne Christensdatter g.m. Jens Jensen i Vejerslev.
7. Maren Christensdatter g.m. Peder Christensen i Vejerslev.
8. Anne Kirstine Christensdatter g.m. Christen Pedersen i Astrup.
9. Karen Christensdatter g.m. Frederik Hansen i Vejerslev.
Der var en aftægtskontrakt af 12.12.1836 mellem afdøde og sønnen Jens. Afskrift fol. 191.

1725. Pige Mette Marie Pedersdatter hos Johanne Sørensdatter i Haurum. 18.4.1845, fol. 182, 187. A:
1. Mor Johanne Sørensdatter, ugift, 65 år.
FM: Christen Sørensen i Haurum.
2. Halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Michel Andreasen, som nu er død.
LV: Jens Sørensen, husmand i Haurum.

1726. Pige Maren Christensdatter hos Else Michelsdatter, Morten Hansens enke i Enslev. 26.5.1845, fol. 188, 193b, 208, 208b, 223b, 249b, 250, 257b. A:
1. Bror Rasmus Christensen, 14 år.
FM: Søren Madsen i Vellev.

1727. Dreng Niels Christian Jensen hos Thomas Jensen i Enslevhuse. 26.5.1845, fol. 189 207, 208b. A:
1. Mor Kirsten Nielsdatter g.m. Thomas Jensen.
2. Søster Barbara Jensdatter, 26 år.
3. Søster Maren Jensdatter, 24 år.
4. Søster Mette Marie Jensdatter, 14 år.
5. Søster Anne Marie Jensdatter. Død og efterladt:
a. Christen Mortensen, 2 år.
FM: Søren Frandsen, husmand i Enslevhuse.

1728. Anne Andersdatter. 14.6.1845, fol. 193.
E: Anders Nielsen, husmand, der ønskede at sidde i udskiftet bo. Efterlader 2 sønner.

1729. Anne Jensdatter. 23.6.1845, fol. 193, 205b.
E: Christen Jensen, husmand i Vellev, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Jens Christensen, 10 år.
2. Jens Christian Christensen, 8 år.
3. Marie Cathrine Christensdatter, 5 år.
FM: Jens Steffensen, husmand i Vellev.
Se skifte nr. 1769.

1730. Karen Rasmusdatter, enke i Vellev. 23.6.1845, fol. 193, 219.
Afkald fra børnene:
1. Datter g.m. Jens Thomasen Smed i Vellev.
2. Datter g.m. Anders Lassen Hvid (afkald af 17.11.1840).
3. Anne Jensdatter g.m. Søren Christensen, indsidder i Vellev. Enke efter Jens Simonsen, smed i Vellev.

1731. Christen Sørensen Lindgaard i Houlbjerg. 27.6.1845, fol. 194.
E: ?, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Laurids Christensen Lindgaard, havde overtaget gården, men ikke fået fæstebrev endnu.
2. Jens Christensen gav afkald på arv.
3. Laurids Christensen i Horn gav afkald på arv.
Der var evt. flere børn.

1732. Maren Jensdatter. 30.6.1845, fol. 194, 196, 197, 197b. B:
E: Jørgen Sørensen, gårdfæster i Futting. B:
1. Jens Jørgensen på Samsø, 25 år.
2. Søren Jørgensen, tjener på Søbygaard, 23 år.
3. Jens Jørgensen, 20 år.
4. Maren Jørgensdatter g.m. Christen Nielsen i Aptrup.
5. Karen Jørgensdatter, 6 år.
FM: Niels Christensen, gårdmand i Aptrup.
Maren Jensdatter døde i 1840.

1733. Maren Sørensdatter. 7.8.1845, fol. 198b.
E: Christen Gertsen, gårdmand i Vejerslev, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Efterladt 3 børn.

1734. Margrethe Michelsdatter. 14.8.1845, fol. 198b.
E: Anders Rasmussen, gårdfæster af Hvorslevgaard, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Efterladt 2 sønner og 1 datter.

1735. Maren Sørensdatter. 19.8.1845, fol. 199.
E: Christen Jensen, gårdmand i Vejerslev, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Efterladt 2 sønner og 1 datter.

1736. Aftægtsmand Søren Nielsen Rytter og hustru Ellen Jensdatter i Kalstrup, Vellev sogn.
19.8.1845, fol. 199, 200, 206b, 220, 222.
Der var oprettet testamente til fordel for den længstlevende. Når den sidste døde skulle pigen Anne Marie Christiansdatter arve en del. Parret havde opdraget hende som barn. De døde med få dages mellem-rum.
Hans arvinger:
1. Helbror Christen Nielsen Rytter, indsidder i Vellev fattighus.
2. Helbror Christen Nielsen, husmand i Thorning, Lysgaard herred.
3. Søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Sørensen, husmand i Holmstol.
4. Søster Karen Nielsdatter g.m. Peder Sørensen, husmand i Vellev.
5. Søster Mariane Nielsdatter g.m. Niels Mammen, børstenbinder i Randers.
Hendes arvinger:
6. Helbror Niels Jensen Vinter, gårdfæster i Hvorslev. Død og efterladt:
a. Søren Nielsen, 29 år, hjemme hos moderen.
b. Michel Nielsen, 28 år, tjener i Rønge ved Ulstrup.
c. Peder Nielsen, 26 år, hjemme hos moderen.
d. Hans Nielsen, ca. 20 år, tjener i Hvorslev.
e. Maren Nielsdatter, ca. 15 år, tjener i Danstrup.
7. Halvbror Mads Jensen Aldrup, aftægtsmand i Hammel.
8. Halvbror Jens Jensen på Kollerup mark.
9. Søster Maren Jensdatter g.m. Niels Christensen Kudsk, aftægtsmand i Hjermind. Død og efterladt:
a. Jens Nielsen, husmand i Bjerring.
b. Christen Nielsen, gårdmand i Hjermind.
c. Christian Nielsen, husmand på Hjermind mark.
d. Søren Nielsen, tjener på Ladegaarden ved Randers.
e. Anne Nielsdatter, hjemme hos faderen.
f. Bodil Marie Nielsdatter, tjener i Hvorslev.
10. Søster Dorthea Jensdatter g.m. Christen Bach, boelsmand i Bjerring.
11. Halvbror Jens Jensen.
12. Halvsøster Kirsten Jensdatter g.m. Jens Hansen Hvid, husmand i Vellev. Død og efterladt:
a. Hans Jensen Hvid, husmand i Vellev.

1737. Elisabeth Nielsdatter. 24.8.1845, fol. 200, 320.
E: Frands Pedersen, udflyttergårdmand i Sall, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Efterladt 3 sønner.
Se skifte nr. 1787.

1738. Karen Marie Pedersdatter hos Jens Pedersen, husmand på Hvorslev mark. 1.9.1845, fol. 203b, 216. A:
1. Mor Kirsten Christensdatter g.m. Jens Pedersen på stedet.
2. Halvbror Christen Pedersen, smed i Hammel.
3. Halvsøster Kirsten Nielsdatter, tjener på Ulstrup.

1739. Kirsten Jensdatter. 11.9.1845, fol. 205.
E: Peder Rasmussen, gårdmand i Vrangstrup. B:
1. Rasmus Pedersen, 6 år.
2. Jens Pedersen, 1 år.
3. Anne Pedersdatter, 12 år.
4. Ellen Pedersdatter, 10 år.
FM: Christen Jensen, gårdmand i Houlbjerg.
Se skifte nr. 1878.

1740. Kirsten Sørensdatter. 27.9.1845, fol. 209, 209b.
E: Jens Sørensen Bundgaard af Vellev udflytter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Kirsten Marie Jensdatter, 4 år.

1741. Anne Jensdatter i Astrup. 3.10.1845, fol. 209b. A:
1. Bror Søren Jensen, tjenestekarl i Vejerslev.

1742. Marie Kirstine Sørensdatter. 6.10.1845, fol. 210b, 219, 303b.
E: Jens Rasmussen, indsidder hos sin svigerfar Søren Sørensen i Hvorslev.
Enkemanden ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Marie Kirstine Jensdatter, 2 år i 1847.
FM: Søren Sørensen, aftægtsmand i Hvorslev.
Ved skifteforretningen var enkemanden gårdfæster i Hvorslev.

1743. Christen Lauridsen, aftægtsmand hos Niels Knudsen, husmand på Hvorslev mark. 13.10.1845, fol. 210b, 223, 261, 263b, 264.
E: Anne Pedersdatter, her på stedet. B:
1. Mads Christensen, husmand i Hjermind.
2. Christen Christensen, opholder sig i København.
3. Jens Christensen, husmand på Hvorslev mark.
4. Birthe Christensdatter g.m. Michel Poulsen, husmand på Hvorslev præstegårdsmark.
5. Malene (Maren Lene) Christensdatter g.m. Niels Knudsen, her på stedet.

1744. Jordemoder Mette Olesdatter. 23.10.1845, fol. 212b, 214. B:
1. Ole Nielsen Kjær i Vellev.
2. Frands Nielsen.

1745. Jens Mogensen, aftægtsmand hos Peder Jensen, gårdmand i Gerning. 25.10.1845, fol. 213, 216b, 217. B:
1. Mogens Jensen, gårdmand i Ans.
2. Peder Jensen, her på stedet.
3. Simon Jensen, her på stedet.
4. Peder Jensen, husmand i Faarup.
5. Christen Jensen, tjener i Gerning.
6. Karen Jensdatter g.m. Hans Nielsen, gårdmand i Danstrup. Død og efterladt:
a. Niels Hansen, 18 år.
b. Jens Hansen, 16 år.
c. Mogens Hansen, 9 år.
d. Margrethe Hansdatter, ugift.

1746. Karen Nielsdatter. 28.11.1845, fol. 217, 217b, 231.
E: Jens Rasmussen, gårdmand i Mondrup, som ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Birthe Jensdatter, 14 år.
2. Anne Jensdatter, 12 år.
3. Sidsel Jensdatter, 9 år.
FM: Peder Jensen, gårdmand i Grølsted.
Enkemanden havde en datter af et tidl. ægteskab med Mette Poulsdatter: Kirstine Jensdatter.

1747. Anne Jensdatter Borre i Astrup. 14.12.1845, fol. 217b. A:
1. Bror Søren Jensen Borre i Vejerslev.

1748. Ungkarl Peder Christensen Præst hos Rasmus Nielsen, gårdmand i Sall. 16.12.1845, fol. 219, 226b, 267, 288b, 298b, 299. A:
Ifølge testamente skulle Rasmus Nielsens børn arve:
1. Peder Rasmussen, 12 år.
2. Helle Rasmusdatter, 15 år.

1749. Anders Sørensen Huus, aftægtsmand i Vellev. 3012.1845, fol. 223b. B.
1. Christen Andersen.
Der var andre børn.

1750. Michel Andersen, der døde i Thorsø 1844 og hustru Anne Sørensdatter hos Jens Sørensen, husmand i Haurum. 31.12.1845, fol. 224b, 226, 230, 244b, 246.
Enke efter Michel Andersen, der døde i Thorsø.
Skifteforretningen foregik hos den afdødes mor, huskone Johanne Sørensdatter Tonnis i Haurum. B:
1. Andreas Michelsen, 12 år.
2. Anne Kathrine Michelsdatter, 9 år.
3. Søren Michelsen, 5 år.
FM: Niels Christensen, husmand i Haurum.

1751. Tjenestekarl Gregers Nielsen på Katvad mølle. 12.1.1846, fol. 225b, 237, 237b, 244, 251, 257, 260b, 264b.
Søn af gårdmand Niels Clausen og hustru Mette Gregersdatter i Midstrup, Levring sogn. Begge døde. A:
1. Helbror Claus Nielsen, ca. 29 år, vanvittig.
2. Helsøster Inger Kirstine Nielsdatter, 24 år, i Levring sogn.
3. Helsøster Maren Nielsdatter, 22 år, i Levring sogn.
4. Halvbror Niels Peder Nielsen, 5 år, i Roe hos stedfaderen.
5. Halvbror Jacob Nielsen, 4 år, i Roe hos stedfaderen.
6. Halvbror Laurids Christian Nielsen, ca. 3 år, i Roe hos stedfaderen.
7. Halvsøster Mette Nielsdatter, 22 år, i Roe hos stedfaderen.
Den afdødes stedfar Johannes Hansen i Roe Levring sogn.

1752. Anne Margrethe Mogensdatter hos Laurids Simonsen, indsidder i Houlbjerg. 16.2.1846, fol. 227b, 259b, 260b. B:
1. Mette Marie Pedersdatter, 3 år. Kom i pleje ved Laurids Simonsen.
2. Et barn, 2 dage gammel. Fik navnet Anne Margrethe Michelsdatter.
FM: Michel Hansen Hvid, husmand i Laurbjerg.
Anne Marie Michelsdatter kom i pleje hos en enke i Laden, der var mor til barnets slegfredsfar.

1753. Ugift Gertrud Nielsdatter hos Jens Christensen, indsidder i Vrangstrup. 23.2.1846, fol. 228b, 247, 247b, 248. A:
1. Halvbror Peder Nielsen, husmand i Vissing.
2. Halvbror Jens Nielsen, husmand i Skjervad.
3. Helbror Hans Nielsen, myndig.
4. Helbror Christen Nielsen, myndig, på Frijsendal.
5. Halvsøster Else Nielsdatter g.m. Johan Frederik Hieronymussen, husmand i Vitten.
6. Halvsøster Kirsten Nielsdatter g.m. Thomas Jensen, husmand i Enslev.
7. Halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Jens Søbye, husmand i Hadberg.
8. Halvsøster Else Kirstine Nielsdatter g.m. Frands Koch ved Møgelkær. Død og efterladt:
a. Niels Frandsen, 15 år.
b. Susanne Frandsdatter, 21 år.
c. Barbara Kathrine Frandsdatter, 20 år.
9. Helsøster Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Jens Christensen, her på stedet.
10. Helsøster Christiane Nielsdatter g.m. Thomas Olesen, indsidder i Vrangstrup.
11. Helsøster Karen Nielsdatter g.m. Jens Olesen, husmand i Ødum.
12. Helsøster Kirsten Nielsdatter, 26 år, ugift.
Se skifte nr. 1667.

1754. Mette Thomasdatter hos søn Thomas Jensen i Tostrup skovhus. 2.4.1846, fol. 230b, 236b.
Enke efter Jens Christensen Sort i Tostrup skovhus.
Afkald fra børnene ved faderens død fremvist.
Se skifte nr. 1705.

1755. Peder Jensen, fæstegårdmand i Haurum. 7.4.1846, fol. 232, 241, 241b.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Laurids Jensen, gårdmand i Torup. A:
Børn af Jens Pedersen og Mette Nielsdatter.
1. Helbror Niels Jensen, husmand i Voldby.
2. Helsøster Helle Jensdatter, ugift.
3. Helsøster Else Jensdatter g.m. Niels Sørensen, husmand i Granslev.
4. Helsøster Anne Marie Jensdatter, ugift.
Barn af Jens Pedersen og Maren Christensdatter:
5. Halvbror Peder Christian Jensen, 18 år.
FM: Rasmus Nielsen, gårdmand i Sall.
Se skifte nr. 1683.

1756. Peder Sørensen, aftægtsmand hos Søren Pedersen i Hvorslev. 17.4.1846, fol. 234b. B.
1. Søren Pedersen, her på stedet.
Afkald fra:
2. Christen Pedersen.
3. Niels Pedersen.
4. Maren Pedersdatter g.m. Mads Jensen.
5. Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Peder Jensen.
6. Kirsten Pedersdatter g.m. Hans Pedersen.

1757. Peder Jensen Fisker, aftægtsmand hos Johannes Pedersen, gårdfæster i Borre. 20.4.1846, fol. 235, 238, 243b, 244. B:
1. Johannes Pedersen, her på stedet.
2. Jens Pedersen, gårdmand i Borridsø.
3. Marie Anne (Mariane) Pedersdatter g.m. Jeppe Pedersen, gårdmand i Sahl.
4. Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Jensen, gårdmand i Sahl. Død og efterladt:
a. Margrethe Sørensdatter, ugift.
b. Peder Sørensen, 22 år.
c. Kirsten Marie Sørensdatter, ugift.
d. Nicoline Sørensdatter, 13 år.
e. Jens Sørensen, 12 år.
f. Anders Sørensen, 9 år.
5. Sidsel Pedersdatter g.m. Niels Jørgensen, gårdmand i Gerning.
Se skifte nr. 1540.

1758. Pige Anne Kirstine Jespersdatter hos Jesper Nielsen, gårdmand i Vrangstrup. 22.4.1846, fol. 236b, 262. A:
1. Far: Jesper Nielsen, her på stedet.
2. Bror Niels Jespersen, 33 år.
3. Bror Søren Jespersen, 32 år, husmand på Granslev mark.
4. Bror Jens Jespersen, 26 år, hjemme på stedet.
5. Bror Niels Jespersen, 22 år, hjemme på stedet.
6. Bror Christen Jespersen, 15 år, hjemme på stedet.
7. Søster Ellen Jespersdatter, ugift.
FM: Jens Christian Conradsen, gårdmand i Vrangstrup.
Se skifte nr. 1675.

1759. Maren Jensdatter, aftægtskone hos Christen Jensen, husmand i Vejerslev huse. 17.5.1846, fol. 238, 255. B:
1. Christen Jensen, her på stedet.

1760. Ungkarl Søren Christensen hos Niels Mogensen, gårdmand i Gerning. 17.5.1846, fol. 238, 239, 255, 256b.
Afdøde havde oprettet testamente til fordel for Niels Mogensens datter Maren Nielsdatter.
Værge: Hendes bror Ole Nielsen, indsidder i Gerning.
Afdøde var søn af Christen Sørensen på Hvorslev mark.

1761. Jens Nielsen, smed i Houlbjerg. 30.6.1846, fol. 242b, 253b.
Børn af Jens Nielsen og afdøde hustru Gertrud Rasmusdatter:
1. Maren Jensdatter, 22 år. Der blev g.m. Jens Jensen.
2. Niels Jensen, 17 år.
3. Rasmus Jensen, 13 år.
4. Jens Jensen, 11 år.
5. Anne Jensdatter, 6 år.
FM: Laurids Rasmussen, gårdmand i Houlbjerg udflytter.
Den afdødes mor Maren Jensdatter havde ophold i huset. Hun påtog sig at sørge for børnene indtil videre.
Se skifte nr. 1625.

1762. Maren Christensdatter hos Peder Rasmussen i Thorsø. 15.7.1846, fol. 24b.
1. Peder Rasmussen, her på stedet.
De øvrige børn gav afkald. (Deres navne nævnes ikke).

1763. Jens Poulsen, aftægtsmand hos Poul Jensen, fæstegårdmand i Astrup. 21.7.1846, fol. 247b, 248.
E: ?, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Poul Jensen, her på stedet.
Der var andre arvinger.

1764. Jørgen Jensen, aftægtsmand hos Peder Pedersen, gårdmand i Haurum. 24.7.1846, fol. 248b. B:
1. Datter g.m. Peder Pedersen, her på stedet.
2. Datter g.m. Jens Knudsen, gårdmand i Skjoldelev.

1765. Søren Pedersen Hiuler, husmand i Sall.8.8.1846, fol. 248b, 249.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Peder Sørensen.
2. Laurids Sørensen.

1766. Anne Kirstine Mortensdatter. 7.9.1846, fol. 249, 250, 373b.
E: Niels Sørensen Leth, gårdmand i Vellev udflytter. B:
1. Anne Kirstine Nielsdatter.
FM: Søren Madsen, aftægtsmand i Vellev.

1767. Jordemor Else Sørensdatter. 8.9.1846, fol. 249.
E: Christen Jensen, husmand i Haurum, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Efterladt 2 børn.

1768. Maren Madsdatter. 22.10.1846, fol. 249b, 258b.
E: Jens Rasmussen, gårdmand i Mondrup. A:
1. Forældre: Mads Jensen og hustru i Tungelund.

1769. Christen Jensen, husmand i Vellev. 2.11.1846, fol. 250b, 259.
E: Edel Andersdatter.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Jensdatter:
1. Jens Christensen, 11 år.
2. Jens Christian Christensen, 9 år.
3. Marie Kathrine Christensdatter, 6 år.
FM: Jens Steffensen, husmand i Vellev.
Se skifte nr. 1729.

1770. Ugift Christiane Jensdatter hos Maren Hieronimussen i Sall. 7.11.1846, fol. 252b, 258. B:
1. Jørgen Christian Nielsen, 2 mdr.
FM: Peder Pedersen Aagaard, gårdmand i Sall.
Barnefar: Ungkarl Niels Jørgensen i Voldby, der påtog sig at sørge for barnets opdragelse og den afdødes begravelse.

1771. Mette Marie Jensdatter hos Thomas Jensen i Enslevhuse. 13.11.1846, fol. 253, 261. A:
1. Mor: Kirsten Nielsdatter g.m. Thomas Jensen, her på stedet.
2. Søster Barbara Jensdatter g.m. Niels Thomasen, indsidder i Hadsten.
3. Søster Maren Jensdatter, 25 år, ugift, tjener i Vejerslev.
4. Søster Anne Marie Jensdatter. Død og efterladt:
a. Christen Mortensen, 4 år.
FM: Søren Frandsen i Enslevhuse.
Se skifte nr. 1727.

1772. Birthe Jensdatter. 18.11.1846, fol. 254b.
E: Jens Nielsen, aftægtsmand i Borre, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Der var oprettet en kontrakt tinglæst 20.12.1842 mellem Jens Nielsen og hans stedsøn Ole Jacobsen.
Se skifte nr. 1834.

1773. Anne Sørensdatter. 24.11.1846, fol. 255.
E: Jens Sørensen Skytte, aftægtsmand i Thorsø, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 1807.

1774. Tjenestedreng Jens Christensen hos Mads Jensen, gårdmand i Thorsø, 19.12.1846, fol. 263, 286b, 287. A:
1. Forældre: Christen Clausen, husmand på Sahl mark og hustru Maren/Mariane Jensdatter.
2. Bror Søren Christensen, 9 år.
3. Bror Niels Peder Christensen, 6 år.
4. Bror Frederik Christensen, 3 år.
5. Søster Anne Marie Christensdatter 5 år.

1775. Bodil Jensdatter. 26.12.1846, fol. 266b, 283b, 284b.
E: Niels Pedersen, husmand i Vellev. A:
1. Bror Jens Jensen, aftægtsmand i Voldby.
2. Bror Anders Jensen, ca. 60 år, tjener på Sporuplund.
3. Søster Maren Jensdatter g.m. Christen Jensen Markmann, aftægtsmand i Torsted under Torstedlund gods i Aalborg amt.

1776. Niels Sørensen Skrædder, aftægtsmand i Houlbjerg. 30.12.1846, fol. 267, 277b, 278b.
E: Maren Pedersdatter.
Barn af den afdøde fra et tidl. ægteskab med Anne Nielsdatter:
1. Anne Nielsdatter, ugift. LV: Niels Nielsen Leth i Vellev.
Børn af den afdøde og enken:
2. Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Vestergaard i Foldby.
3. Kirsten Nielsdatter, 27 år, ugift.
FM: Frands Pedersen, gårdmand i Houlbjerg udflytter.
Barn nr. 1, Anne Nielsdatters morbror var Søren Leth i Vellev.

1777. Søren Jørgensen Drachmann i Thorsø fattighus. 12.1.1847, fol. 269, 283.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Broch, gårdmand i Aidt.
Børn af den afdøde fra et tidl. ægteskab med Inger Jacobsdatter:
1. Jørgen Sørensen, 26 år.
2. Poul Sørensen, 16 år, tjener i Vrangstrup.
3. Anne Bolene Sørensdatter, 23 år, ugift.
Barn af den afdøde med enken:
Inger Sørensdatter, 10 år, hjemme.
FM: Mads Jensen, gårdmand i Tungelund.
Afdøde boede i Fattighuset, men havde ikke modtaget undersøttelse. De boede der for at pleje et svagt fattiglem.

1778. Kirsten Nielsdatter. 1.2.1847, fol. 270b.
E: Jens Christensen, gårdmand i
Hun døde samtidig med et dødfødt barn.

1779. Ellen Jensdatter. Aftægtskone hos Jens Rasmussen i Glæsborg. 9.2.1847, fol. 270b, 272b. B:
1. Karen Christensdatter g.m. Jens Rasmussen, her på stedet.
2. Else Christensdatter g.m. Niels Jensen i Hammel.
3. Anne Christensdatter g.m. Johan Nicolaisen i Lading.
Se skifte nr. 1626.
Afdøde var enke efter Christen Christensen.

1780. Jens Andersen, rygter på Frijsendal. 10.2.1847, fol. 270b, 271, 271b, 274. A:
1. Bror Laurids Andersen i Hammel fattighus.
2. Bror Rasmus Andersen i Laven.
3. Søster Anne Christine Andersdatter g.m. Niels Knudsen i Laven.
4. Søster Maren Andersdatter g.m. Andreas Frederiksen i Laven.

1781. Jens Andersen, gårdmand i Aptrup. 18.2.1847, fol. 272, 282b.
E: Kirsten Nielsdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Christen Jensen i Aptrup og 2 sønner.

1782. Søren Nielsen, aftægtsmand i Nøddelund. 25.2.1847, fol. 272, 288.
E: Kirsten Pedersdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Niels Sørensen, gårdmand her på stedet.
2. Anders Sørensen, her på stedet.

1783. Aftægtskone Karen Jensdatter og hendes tidl. afdøde mand Søren Christensen, gårdmand i Aldrup. 1.3.1847, fol. 272b, 285b, 286b. B:
1. Jens Sørensen i Voer mølle.
2. Jens Sørensen, gårdmand i Borridsø.
3. Søren Sørensen i Viborg.
4. Mads Sørensen, fæster af stervbogården.
5. Niels Sørensen, indsidder i Borridsø.
6. Peder Sørensen, tjener i ?
7. Christen Sørensen i Vinge.
8. Maren Sørensdatter g.m. Anders Jensen i Granslev. Død og efterladt:
a. Jens Michael Andersen, 17 år.
b. Jens Andersen, 12 år.
FM: Jens Sørensen i Voer mølle.
Aftægtskontrakt af 14.9.1828 mellem afdøde og sønnen Mads Sørensen.
Se skifte nr. 1240.

1784. Jens Frandsen, husmand på Tungelund mark. 4.3.1847, fol. 275, 311.
E: Kirsten Christiansdatter. A:
1. Bror Søren Frandsen, husmand i Enslevhuse.
2. Søster Ellen Frandsdatter g.m. Peder Jensen Leth, vægter på Frijsenborg.
3. Søster Karen Marie Frandsdatter g.m. Hans ? i Hemstok. Død og efterladt:
a. Anne Katrine Hansdatter.
Der var oprettet et testamente af 28.2.1847 til fordel for enken.

1785. Tjenestepige Maren Andersdatter hos Søren Jensen, gårdfæster i Houlbjerg. 9.3.1847, fol. 276b, 290b, 291b. A:
1. Halvbror Peder Christian Jensen, 13 år.
2. Halvsøster Mette Jensdatter, 10 år.
Værge: Søren Sørensen Degn, husmand i Houlbjerg.
Børn af Jens Pedersen i Ølst.
Se skifte nr. 1691.

1786. Hans Pedersen, gårdmand i Vellev udflytter. 11.3.1847, fol. 277b, 282.
E: Kirsten Pedersdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1787. Elisabeth Nielsdatter. 30.3.1847, fol. 279, 319, 322b.
E: Frands Pedersen, udflyttergårdmand i Sall. B:
1. Niels Frandsen, ca. 10 år.
2. Peder Frandsen, 7 år.
3. Jens Frandsen, 4 år.
Se skifte nr. 1737.

1788. Anne Rasmusdatter i Hvorslev. 9.4.1847, fol. 280b, 285.
Enke efter Jens Henrichsen i Hvorslev. B:
1. Henrich Jensen, gårdmand i Hvorslev.
2. Datter g.m. Mads Sørensen, gårdmand i Aldrup.

1789. Maren Lauridsdatter i Vellev. 10.4.1847, fol. 280b, 281b, 282, 315 317b, 318b.
Afdøde var enke efter Niels Pedersen Moesgaard og havde siddet i uskiftet bo.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Maren Mogensdatter:
1. Kirsten Marie Nielsdatter g.m. Jørgen Pedersen Mandrup, gårdmand i Haurum.
Hans børn med Maren Lauridsdatter:
2. Peder Nielsen, 26 år, havde fæstet på gården.
3. Laurids Nielsen, 24 år.
4. Marie Kirstine Nielsdatter, 22 år, ugift.
5. Sara Nielsdatter, 14 år.
FM: Jens Lauridsen i Houlbjerg.
Der var en aftægtskontrakt mellem afdøde og sønnen Peder Nielsen af 11.1.1847.
Se skifte nr. 1689 og 1707.

1790. Ungkarl Peder Madsen hos Ellen Christensdatter, indsidder i Vejerslev. 19.4.1847, fol. 284b, 292, 296.
Ellen Christensdatter var enke efter Mads Christensen, skovfoged i Borre, efter hvem hun sidder i uskiftet bo. A:
1. Mor Ellen Christensdatter, her på stedet. LV: Jens Jensen i Vejerslev.
2. Helbror Christen Madsen, 17 år.
3. Helsøster Marie Kirstine Madsdatter, 27 år, ugift.
3. Halvbror Christen Madsen.
FM: Jens Christensen Aagaard i Vejerslev.
Ved skifteforretningen blev fremvist en afregningsbog for dragon Peder Madsen af Borre skovhus.
Se skifte nr. 1098 og 1217.

1791. Drengen Jens Jørgen Christensen hos Anders Christensen, husmand i Sall. 27.5.1847, fol. 289, 297b. A:
1. Mor Abelone Jørgensdatter g.m. Anders Christensen, her på stedet.
2. Bror Rasmus Christensen, ca. 6 år.
FM: Hans Henrich Christensen i Granslev.
Se skifte nr. 1691.

1792. Mariane Sørensdatter. 5.6.1847, fol. 290.
E: Niels Jensen, aftægtsmand i Houlbjerg, der ønskede at sidde i uskiftet bo. Hans steddatters mand, Søren Christensen i Bøstrup, samtykkede.

1793. Michel Jensen, gårdmand i Aidt. 11.6.1847, fol. 290, 294.
E: Anne Kirstine Sørensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1794. Christen Pedersen, gårdfæster i Houlbjerg. 20.6.1847, fol. 290b.
E: Maren Hansdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Peder Christensen i Houlbjerg.

1795. Christen Sørensen Skrædder, gårdmand i Haurum. 23.6.1847, fol. 291b, 293.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Jørgen Pedersen Mondrup, gårdmand i Haurum.
Børn af afdødes tidl. ægteskab med Maren Nielsdatter:
1. Christian Christopher Christensen, myndig.
2. Søren Christensen.
Barn af afdødes sidste ægteskab med enken:
3. Anne Marie Christensdatter, 12 år.
FM: Anders Nielsen Smed, husmand i Enslev.
Se skifte nr. 1436.

1796. Pige Kirsten Marie Michelsdatter hos Søren Michelsen, fæstegårdmand i Houlbjerg. 9.7.1847, fol. 292, 296b. A:
1. Mor Maren Sørensdatter, enke efter Michel Pedersen Brandsen.
2. Bror Søren Michelsen her på stedet.
3. Bror Peder Michelsen i Houlbjerg.
4. Bror Niels Michelsen, 22 år.
5. Bror Jens Michelsen, 19 år.
6. Søster Maren Michelsdatter, 31 ugift.
7. Søster Kirstine Michelsdatter, 24 år, ugift.
FM: Gert Nielsen, gårdmand i Houlbjerg.
Se skifte nr. 1467.

1797. Frands Pedersen, aftægtsmand i Vellev. 27.7.1847, fol. 294b, 327.
E: (Dorthe Sørensdatter), der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Følgende gav afkald:
2. Jens Steffensen.
2. Jens Sørensen i Granslev.

1798. Maren Nielsdatter. 30.7.1847, fol. 294b, 301b, 303 327.
E: Rasmus Sørensen, skovfoged i Houlbjerg. A:
1. Helbror Christen Nielsen, husmand på Lerbjerg mark.
2. Halvbror Niels Sørensen, husmand i Houlbjerg.
3. Halvbror Michel Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.
4. Helsøster Anne Nielsdatter g.m. Jens Sørensen, husmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Niels Jensen, 22 år.
b. Søren Jensen, 17 år.
c. Søren Hjulgaard, 11 år.
d. Anne Cathrine Jensdatter, 28 år, ugift.
e. Kirsten Jensdatter, 25 år.
f. Anne Margrethe Jensdatter, 20 år.
g. Mette Jensdatter, 13 år.

1799. Anders Michelsen Nedergaard, gårdmand i Vellev. 31.7.1847, fol. 296 309.
E: Lise Amdisdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Michel Andersen.
FM: Niels Sørensen Leth, gårdmand i Vellev.

1800. Aftægtsmand Mogens Christensen og hustru Birthe Christensdatter hos Peder Kjeldsen i Salpeterhuset, Aidt sogn. 21.8.1847, fol. 300, 301, 306b, 307b 317.
Der var oprettet et testamente, hvor Peder Kjeldsens hustru Maren Thomasdatter var hovedarving. Desuden skulle der af boet udbetales 100 rd til deres arvinger.
Mogens Christensens arvinger:
1. Bror Jens Christensen Aldrup, aftægtsmand i Amstrup.
2. Søster Maren Christensdatter i Amstrup. Død og efterladt:
a. Anne Marie Madsdatter, ugift.
3. Søster Anne Margrethe Christensdatter g.m. Laurids Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
a. Jens Lauridsen, sognefoged i Amstrup.
b. Karen Lauridsdatter g.m. Thomas Vellev i Amstrup.
c. Mariane Lauridsdatter g.m. Peder Jensen Smed i Langaa.
4. Halvsøster Abelone Mogensdatter gift 1. med Peder Rasmussen i Tungelund, gift 2. med Peder Henrichsen i Tungelund. Død og efterladt:
a. Rasmus Pedersen, husmand på Hammel mark.
b. Karen Pedersdatter g.m. Michel Overgaard i Aidt. Død og efterladt:
4b1. Jens Michelsen, 20 år.
4b2. Mette Kirstine Michelsdatter, 25 år.
4b3. Abelone Michelsdatter, 18 år.
Birthe Christensdatters arvinger:
5. Bror Jens Christensen, aftægtsmand i Vejerslev.
6. Bror Thomas Christensen i Vejlby. Død og efterladt:
a. Christen Thomasen, myndig.
7. Søster Maren Christensdatter gift 1. med Frederik Axelsen og gift 2 med Thomas Pedersen i Holm. Død og efterladt:
a. Christen Frederiksen, vanvittig.
b. Sidsel Marie Frederiksdatter, enke i Vellev.
c. Anne Frederiksdatter g.m. Christian Pedersen i Vellev.
d. Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Thomasen i Vellev.
e. Mariane Thomasdatter g.m. Niels Jensen i Amstrup.
f. Karen Thomasdatter g.m. Frands Sørensen i Holm.
8. Søster Anne Christensdatter g.m. Jens Smed i Tostrup. Død og efterladt:
a. Christen Smed, aftægtsmand i Tostrup.
b. Christen Jensen Smed, husmand i Houlbjerg.
c. Jens Smed, husmand i Danstrup.
d. Thomas Jensen, myndig, i Helstrup.
e. Maren Jensdatter, ugift.
f. Mariane Jensdatter g.m. Mads ? i Vejerslev. Død og efterladt:
8f1. Mariane Madsdatter, 5 år.
9. Søster Kirsten Christensdatter gift 1. med Peder Degn og gift 2. med Niels Smed i Sall. Død og efterladt:
a. Peder Pedersen i Aptrup.
b. Christen Nielsen Smed i Enslev.
c. Karen Marie Nielsdatter eller Pedersdatter g.m. Søren Pedersen, husmand i Aptrup.

1801. Karen Jespersdatter. 31.8.1847, fol. 303.
E: Rasmus Sørensen Post, gårdmand i Hagsholm, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Barn af Karen Jespersen og Peder Christensen Børsting:
1. Peder Christian Pedersen i Danstrup.
Børn af den afdøde og enkemanden:
2. Datter g.m. Laurids Sørensen, gårdmand i Haurum og
3 ugifte døtre.

1802. Peder Simonsen, skovfoged i Vejerslev. 5.5.1847, fol. 288, 304.
E: Dorthe Marie Jensdatter. A:
1. Bror Christen Simonsen, gårdmand i Sall.
2. Bror Simon Simonsen, tjenestekarl i Haurum.
3. Søster Marie Kirstine Simonsdatter g.m. Jens Jensen, skovfoged i Aidt.

1803. Jens Andersen, gårdmand i Aptrup. 12.4.1847, fol. 282b, 304b.
E: Mette Kirstine Nielsdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Enken blev senere gift med gårdfæster Jens Mortensen, og derfor blev der holdt skifteforretning.
Afdødes børn af et tidl. ægteskab med Dorthea Mathiasdatter:
1. Anders Jensen, myndig.
2. Christian Jensen, myndig.
3. Søren Jensen, mindreårig.
Afdødes børn med enken:
4. Niels Jensen, 16 år.
5. Jens Jensen, 4 år.
6. Anne Dorthe Jensdatter, 18 år.
Se skifte nr. 1239.

1804. Anne Bolene Andersdatter. 5.10.1847, fol. 309.
E: Peder Christensen, gårdmand i Koudal, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Efterladt 3 børn.

1805. Sidsel Kirstine Jensdatter. 18.10.1847, fol. 310, 312b.
E: Niels Pedersen, gårdmand i Borre. B:
1. Jens Peder Nielsen, 9 år.
2. Søren Nielsen, 8 år.
3. Andreas Nielsen, 7 år.
Se skifte nr. 1840.

1806. Niels Andersen, husmand i Sall. 23.10.1847, fol. 310, 316b.
E: Bodil Marie Rasmusdatter. LV: Rasmus Hieronimussen, sognefoged i Sall. A:
1. Far Anders Nielsen, aftægtsmand i Sall.
2. Helbror Anders Andersen, 25 år, tjener i Njær præstegård.
3. Helsøster Mariane Andersdatter, 22 år, ugift.

1807. Jens Sørensen Skytte, aftægtsmand i Thorsø. 26.10.1847, fol. 311, 313b, 326b. B:
1. Datter g.m. Jørgen Pedersen, gårdmand i Thorsø.
Afkald fra følgende børn:
2. Søren Jensen, husmand i Thorsø.
3. Peder Jensen, husmand i Thorsø.
4. Søren Jensen, vognmandsfabrikant i Hammel.
5. Frands Jensen, smedelærling i Hagsholm.
6. Datter g.m. Christen Lauridsen, vognfabrikant i Svenstrup.
7. Datter g.m. Christen Christiansen, avlsbruger på Svenstrup mark.
Se skifte nr. 1773.

1808. Mette Marie Jensdatter. 15.11.1847, fol. 312.
E: Johannes Pedersen, gårdfæster i Borre. B:
1. Peder Johannesen, 8½ år.
2. Jens Johannesen, 5 år.
3. Kirsten Marie Johannesdatter, 2 år.

1809. Niels Nielsen også kaldet Niels Klausen, husmand i Hvorslev huse. 22.11.1847, fol. 313b, 315b, 317.
E: Karen Nielsdatter. LV: Didrik Nielsen, gårdmand i Hvorslev. A:
1. Bror Jens Nielsen, husmand i Laurbjerg. Død og efterladt:
a. Anne Jensdatter g.m. Peder Lauridsen ? i Houlbjerg.
2. Søster Anne Nielsdatter, enke efter Mads Nielsen, boelsmand i Sabro.
Der var en kontrakt tinglæst 17.1.1826 mellem afdøde og Didrik Nielsen.

1810. Christen Nielsen Kold, gårdmand i Vrangstrup, Granslev sogn. 4.12.1847, fol. 315b, 319b, 320, 320b, 352, 357b, 358b.
E: Anne Nielsdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Niels Christensen, 13½ år.
2. Mette Marie Christensdatter, 11½ år.
3. Maren Christensdatter, 8 år.
FM. Thomas Nielsen Kold i Vrangstrup.
Afdødes bror: Jens Nielsen Kold, hjulmand i Haurum.
Der var oprettet et testamente af 10.12.1832 mellem Simon Poulsen og hustru Anne Hansdatter (begge døde), der var aftægtsfolk hos Christen Nielsen Kold og hustru Anne Nielsdatter.

1811. Anne Nielsdatter. 13.12.1847, fol. 317b, 426b.
E: Jens Sørensen, husmand i Houlbjerg, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 1905.

1812. Anne Andersdatter. 23.12.1847, fol. 323b, 325b.
E: Christen Pedersen, boelsmand i Bilethuset.
Datter af Anne Andersdatter:
1. Mariane Pedersdatter, 19 år, ugift.
FM: Niels Andersen, husmand i Vadsted.

1813. Mette Sørensdatter, aftægtskone hos sønnen gårdmand og skovfoged Jens Jensen i Aidt.
24.12.1847, fol. 323b, 340b, 342b.
Enke efter Jens Christensen Koudal, gårdmand og skovfoged i Aidt. Hun havde siddet i uskiftet bo.
Børn af Mette Sørensdatter og Jens Christensen Koudal:
1. Søren Jensen, husmand i Stevnstrup.
2. Christen Jensen, gårdmand på Gjern mark. Død og efterladt:
a. Søren Christensen, 19 år.
b. Jens Christensen, 17 år.
c. Peder Christensen, 15 år.
d. Christen Christensen, 13 år.
e. Birgitte Christensdatter, 8 år.
f. Mette Sophie Christensdatter, 6 år.
g. Anne Kirstine Christensdatter, 2 år.
3. Jens Jensen, gårdmand og skovfoged her på stedet.
4. Dorthe Marie Jensdatter g.m. Søren Christensen, skovfoged ved Boskov.
5. Anne Kirstine Jensdatter g.m. Laurids Jensen, husmand på Ellerup mark. Død og efterladt:
a. Mette Marie Lauridsdatter, 10 år.
b. Mette Lauridsdatter, 8 år.
c. Hanne Lauridsdatter, 6 år.
6. Maren Jensdatter g.m. Søren Fisker, gårdmand i Langaa.
7. Karen Jensdatter g.m. Christen Jensen, gårdmand på Grønbæk mark.
Barn af Mette Sørensdatter og Rasmus Christensen, gårdmand i Aidt:
8. Christen Rasmussen, husmand i Lyngaa.

1814. Maren Jensdatter, aftægtskone i Houlbjerg. 25.12.1847, fol. 324b, 343b. B:
1. Jens Nielsen i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Niels Jensen, 18 år.
b. Rasmus Jensen, 15 år.
c. Jens Jensen, 13 år.
d. Maren Jensdatter g.m. Jens Jensen, smed i Houlbjerg.
e. Anne Jensdatter, 8 år.
FM: Laurids Rasmussen, gårdmand i Houlbjerg udflytter.
2. Anne Marie Nielsdatter g.m. Ole Nielsen, gårdmand i Værum.
3. Anne Nielsdatter g.m. Søren Rode i Haurum.
4. Ellen Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen Molboe i Houlbjerg.

1815. Fattiglem Søren Christiansen i Houlbjerg. 31.12.1847, fol. 326, 326b, 336, 337, 358b, 376b, 379. A:
1. Morbror Niels Sørensen i Vellev. Død og efterladt:
a. Søren Nielsen på Truust mark.
2. Morbror Thomas Sørensen i Enslev. Død og efterladt:
a. Maren Thomasdatter g.m. Michel Christensen i Tostrup. Død og efterladt:
2a1. Thomas Michelsen, mindreårig, er hjemme hos faderen.
b. Anne Thomasdatter g.m. Hans Christian Byrresen, (også kaldet Christian Byrresen Falk), snedker og tømmermand i Udby, Rougsø herred. Død og efterladt:
Hendes børn født uden for ægteskab:
2b1. Mariane Nielsdatter g.m. Christian Thygesen, husmand på Lystrup mark, Vivild sogn.
2b2. Anne Sørensdatter, født 23.3.1819 i Udby, ugift.
Hendes børn med ægtemanden:
2b3. Karen Hansdatter, født i Udby 18.10.1821, ugift, tjener i Ingerslev præstegård.
2b4. Thomas Christiansen Udby, født i Udby 8.11.1823, på hospitalet i København.
2b5. Byrge Christiansen, født i Udby 1.8.1828, tjener i Ingerslev præstegård.

1816. Mette Marie Nielsdatter. 31.12.1847, fol. 326b, 388b.
E: Thomas Michelsen i Tostrup, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1817. Anne Kirstine Pedersdatter. 14.1.1848, fol. 327b, 330, 369b.
E: Peder Jensen, gårdmand i Gerning. B:
1. Jens Pedersen, 6 år.
2. Peder Pedersen, 3 år.
3. Karen Pedersdatter, ca. 3 måneder.
FM: Søren Pedersen, gårdmand i Hvorslev.

1818. Aftægtskone Kirsten Frandsdatter. 25.1.1848, fol. 327b.
E: Christen Christensen i Futting, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1819. Jens Nielsen Hesselbjerg, aftægtsmand i Nøddelund. 28.1.1848, fol. 327b, 336.
E: Anne Jensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Afdøde havde stadig fæstet på gården ved sin død. Næste fæster blev Thomas Jensen.

1820. Peder Jensen Leth, husmand i Sall. 29.1.1848, fol. 328.
E: ?, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1821. Jens Pedersen, fæstehusmand i Hvorslev. 2.2.1848, fol. 328, 353.
E: Kirsten Christensdatter, der i testamentet afstod for sin arv efter manden.
Testamente af 11.9.1847 til fordel for hans steddatter Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Sørensen, træskomand her på stedet.

1822. Ugift Christen Sørensen hos sin bror Rasmus Sørensen i Haurum. 11.2.1848, fol. 329, 367b 368. A:
1. Bror Rasmus Sørensen, gårdmand her på stedet.
2. Bror Niels Sørensen, 21 år, tjenestekarl i Bøstrup mølle.
3. Søster Marie Kirstine Sørensdatter, 26 år, ugift.
4. Søster Ellen Sørensdatter, 13 år.
FM: Christen Nielsen, husmand i Borridsø.
Kurator: Johan Jensen, skovfoged i Haurum.

1823. Anne Kirstine Christendatter. 12.2.1848, fol. 329b, 339b.
E: Laurids Rasmussen, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Rasmus Lauridsen, 5 år.
2. Christen Lauridsen, ca. 3 år.
3. Anne Kirstine Lauridsdatter, 1 år.
FM: Søren Christensen, gårdmand i Bøstrup.

1824. Peder Pedersen Leth, aftægtsmand i Vellev. 24.2.1848, fol. 330, 335, 356b.
E: Ellen Frandsdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Søn Christen Pedersen i Sall.

1825. Jensine Nielsdatter hos Jørgen Pedersen, gårdfæster i Thorsø. 3.3.1848, fol. 332, 341. A:
1. Mor Mette Marie Jensdatter g.m. Jørgen Pedersen her på stedet.
2. Søster Anne Marie Nielsdatter g.m. Thomas Christensen i Hagsholm.
3. Søster Anne Margrethe Nielsdatter, 19 år.
4. Søster Christine Nielsdatter, 14 år.
5. Bror Jens Christian Nielsen, 11 år.
Værge: Søren Jensen, husmand i Thorsø.
Se skifte nr. 1694.

1826. Maren Sørensdatter, aftægtskone hos Niels Poulsen, husmand i Haurum. 3.3.1848, fol. 332b, 335b, 362. B:
1. Birthe Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Sørensen, boelsmand på Tvilum mark (også nævnt i Faarvang). Død og efterladt:
a. Søren Pedersen, 18 år.
b. Niels Pedersen, 14 år.
c. Søren Pedersen, 7 år.
d. Mariane Pedersdatter. 9 år.
FM: Otto Friis, husmand i Haurum.

1827. Niels Sørensen Balle, husmand på Hagsholm mark. 8.3.1848, fol. 333b, 341b.
Enkemand efter Else Cathrine Jørgensdatter. B:
1. Jørgen Nielsen, 31 år.
2. Anne Kirstine Nielsdatter, 36 år, ugift.
3. Kirsten Sophie Nielsdatter g.m. Jens Jørgensen, indsidder i Skjød.
4. Kirsten Nielsdatter, 26 år, ugift.
FM: Jørgen Jørgensen, gårdmand i Hagsholm.
Se skifte nr. 1653.

1828. Ugift Mette Cathrine Madsdatter hos Anders Steffensen, husmand på Aptrup mark. 9.3.1848, fol. 334, 338, 343, 364. B:
1. Anne Johanne Mette Cathrine Hieronimussen, nyfødt.
FM: Niels Pedersen Aagaard i Sall.
Anders Steffensen g.m. Bodil Marie Madsdatter.

1829. Ungkarl Peder Nielsen hos Jens Christensen, gårdfæster i Lindgaard. 15.3.1848, fol. 334, 347b, 355b, 366b, 375b, 378b. A:
1. Bror Niels Nielsen, gårdmand i Lindgaard.
2. Bror Christen Nielsen i Lindgaard. Død og efterladt:
a. Niels Christian Christensen, husmand på Lindgaard mark.
b. Jens Christensen, gårdmand i Lindgaard.
c. Søren Christensen, 28 år, tjener i Glæsborg.
d. Anne Kirstine Christensdatter g.m. Anders Christensen, tjenestekarl på Frijsenborg.
e. Else Marie Christensdatter, 33 år, ugift, tjener på Frijsenborg.
f. Inger Cathrine Christensdatter, 26 år, ugift, tjener i Lyngaa præstegård.
3. Søster Else Nielsdatter, aftægtsenke i Helstrup. På hendes vegne mødte hendes søn Niels Michelsen, gårdmand i Lyngaa.
FM: Niels Nielsen, gårdmand i Lindgaard.

1830. Fattiglem Jens Pedersen Holm i Vidstrup. 22.3.1848, fol. 335b.
Enkemand efter fattiglem Mette Nielsdatter.
Hans arvinger:
1. Dorthe Pedersdatter g.m. Laurids Rasmussen, husmand i Vidstrup.
2. Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Nielsen, husmand i Låsby.
3. Maren Pedersdatter. Hendes søn:
a. Peder Christensen, gårdmand i Futting.
Mette Nielsdatters barn:
4. Hans Jensen, husmand i Vidstrup.

1831. Anne Pedersdatter. 27.3.1848, fol. 336.
E: Jens Knudsen i Gerning, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1832. Ungkarl Michel Michelsen hos bror Søren Michelsen, gårdmand i Vellev. 29.3.1848, fol. 336 360.
Broderen Søren Michelsen blev ifølge en overenskomst med de andre arvinger den eneste, der overtog afdødes bo.

1833. Jens Nielsen, aftægtsmand i Borre huse. 6.4.1848, fol. 337b, 361b.
Niels Christian Jensen i København gav afkald på arv til halvbroderen Ole Jacobsen i Borre.
Se skifte nr. 1772.

1834. Sidsel Marie Sørensdatter hos sin bror Jacob Søren Sørensen, gårdmand i Haurum. 14.4.1848, fol, 337b, 342b, 348. A:
1. Mor enke Else Sørensdatter.
2. Bror Jacob Søren Sørensen, gårdmand her på stedet.
3. Bror Jens Sørensen, 20 år, ugift.
4. Søren Sørensen, ca. 16 år.
FM: Jens Sørensen Bach, gårdmand i Hagsholm.
Se skifte nr. 1907.

1835. Kirstine Madsdatter, aftægtsenke i Amstrup. 30.4.1848, fol. 339, 368b.
Enke efter Rasmus Jensen, gårdfæster i Amstrup. B:
1. Mogens Madsen i Langaa.
2. Anne Madsdatter i Langaa.

1836. Peder Christensen Holm, gårdfæster i Futting. 30.4.1848, fol 339, 351.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Jens Nielsen Balleby i Grølsted.
Hans barn af 1. ægteskab:
1. Maren Pedersdatter, 13 år.
Børn af 2. ægteskab:
2. Jørgen Pedersen, 4 år.
3. Christine Pedersdatter, 10 år.
FM: Niels Jørgensen Bøstrup, gårdmand i Sall.

1837. Anne Marie Christiansdatter. 16.5.1848, fol. 339.
E: Niels Pedersen, husmand i Hagsholm, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1838. Mads Jensen, fæstegårdmand i Tungelund, Aidt sogn. 18.5.1848, fol. 340, 350b.
E: Bodil Marie Jørgensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Jørgen Madsen.
2. N. Madsen, murer i Randers.
Muligvis flere børn.

1839. Niels Pedersen, gårdmand i Borre. 6.6.1848, fol. 344, 348b, 352, 363, 371, 372, 387b, 402414b, 416. B:
Enkemand efter Sidsel Kirstine Jensdatter. B:
1. Jens Peder Nielsen, 9 år.
2. Søren Nielsen, 8 år.
3. Andreas Nielsen, 7 år.
FM: Jens Pedersen, gårdmand i Danstrup.
Se skifte nr. 1805.
Næste fæster: Assessor Ditzen på Frijsenborg.

1840. Christen Olufsen, aftægtsmand i Bøstrup. 6.6.1848, fol. 344, 353.
E: Kirstine Marie Sørensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1841. Frands Thomasen i Helstrup, Skjød sogn. 12.6.1848, fol. 346b.
E: Anne Poulsdatter.
Testamente oprettet til fordel for den længstlevende.

1842. Peder Jensen Søgaard, gårdmand i Vellev. 23.6.1848, fol. 349, 357.
E: Mette Jensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Peder Pedersen i Vellev.
Der er muligvis flere børn.

1843. Jens Rasmussen i Glæsborg. 24.6.1848, fol. 349 373, 375.
E: Karen Christensdatter. B:
1. Jens Jensen, smed i Glæsborg.
Følgende arvinger, der gav afkald:
2. Rasmus Jensen Bagaard.
3. Laurids Jensen Lyngaa.
4. Peder Erhardsen Brundt.
5. Anne Cathrine Jensdatter g.m. Jens Christensen, gårdmand i Lyngaa.

1844. Kirsten Sørensdatter i Hvorslevgaard. 30.6.1848, fol. 349b 380b, 381b.
Hendes børn med Jens Aaboe af Hvorslevgaard.
1. Constantinus Jensen Aaboe, husmand i Grauballe.
2. Søren Jensen, husmand i Stærkær.
3. Anne Marie Jensdatter, 34 år, ugift.
Hendes børn med Morten Germansen:
4. German Mortensen, 28 år. Teglbrænder i Grauballe.
5. Jens Mortensen Aaboe, 23 år, soldat i København.
6. Karen Mortensdatter, 27 år, ugift.
7. Maren Mortensdatter, 25 år, ugift.
FM: Anders Rasmussen af Hvorslevgaard.

1845. Maren Pedersdatter hos sin mor i Sall. 5.8.1848, fol. 353b, 367. A:
1. Mor Ellen Frandsdatter, enke efter Peder Pedersen Leth på Sall mark (afdødes far).
2. Bror Christen Pedersen, 25 år.
3. Bror Frands Pedersen, 23 år.
4. Bror Jens Pedersen, 8 år.
5. Søster Karen Marie Pedersdatter, 11 år.
FM: Peder Aagaard, gårdmand i Sall.

1846. Ugift Maren Nielsdatter hos Erik Christensen, gårdmand i Vejerslev. 8.8.1848, fol. 354, 369.
Der var oprettet et testamente til fordel for Erik Christensen, der var afdødes svoger.

1847. Abelone Jørgensdatter. 13.8.1848, fol. 354b, 363.
E: Anders Christensen, husmand i Sall. B:
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Christen Rasmussen i Vrangstrup.
1. Rasmus Christensen, 8 år.
FM: Hans Henrich Christensen, husmand i Granslev.
Hendes barn med enkemanden:
2. Anne Marie Andersdatter, 2 år.
FM: Christopher Zacho, husmand i Sall.

1848. Jørgen Pedersen, gårdfæster i Thorsø. 4.9.1848, fol. 356b, 357.
E: Mette Marie Jensdatter. LV: Thomas Christensen, smed i Hagsholm. A:
1. Bror Jørgen Jørgensen i Hagsholm.
2. Bror Christen Pedersen, ugift, i Hagsholm.
3. Bror Jørgen Møller Pedersen i Hagsholm.
Afdøde var søn af Peder Jørgensen, gårdmand i Hagsholm.

1849. Mette Cathrine Sørensdatter. 14.9.1848, fol. 358b.
E: Jens Jensen Kudsk, husmand i Danstrup, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1850. Anne Marie Jensdatter. 19.9.1848, fol. 358b, 367b, 398b, 414.
E: Niels Pedersen, husmand i Sall, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Jens Peder Nielsen.

1851. Jens Hansen Kollerup, skomager i Aidt. 2.10.1848, fol. 359, 360, 364b, 366, 382b, 391b, 392b, 394b, 396b. B:
1. Karen Jensdatter g.m. Mogens Christian Sørensen, skomagermester i Randers.
2. Anne Margrethe Jensdatter g.m. nålemager Christian Frederik Mosegaard i Randers.
Afdøde havde været gift, men var skilt for en del år siden.
Karen Jensdatter blev født 19.5.1819, døbt i Sct. Mortens kirke i Randers.
Anne Margrethe Jensdatter blev født 21.9.1821, døbt i Sct. Mortens kirke i Randers.

1852. Cecilie Jensdatter. 12.10.1848, fol. 361b, 368b, 390b, 431.
E: Thomas Pedersen, gårdmand i Tind, der ønskede at sidde i uskiftet bo. Ønskede senere skifte afholdt. B:
1. Jens Thomasen, 6 år.
2. Jens Thomasen, 2 år
e. Dorthe Cathrine Thomasdatter, 4 år.

1853. Kirsten Sørensdatter. 3.11.1848, fol. 364b.
E: Christen Andersen, aftægtsmand i Sall udflytter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1854. Anne Simonsdatter. 5.11.1848, fol. 364b 402b, 428.
E: Carsten Pedersen, tjenestekarl (senere gårdfæster) i Hagsholm, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Jørgen Carstensen.
2. Inger Kirstine Carstensdatter.

1855. Christine Nielsdatter hos sin mor i Thorsø. 7.11.1848, fol. 365b, 374. A:
1. Mor Mette Marie Jensdatter, enke efter Jørgen Pedersen.
2. Søster Anne Marie Nielsdatter g.m. Thomas Christensen, forrige smed i Hagsholm.
3. Søster Anne Margrethe Nielsdatter, 20 år, ugift.
4. Bror Jens Christian Nielsen, 11 år.
FM: Søren Jensen i Thorsø.
Se skifte nr. 1694.

1856. Bodil Pedersdatter. 11.11.1848, fol. 366b 277b, 445, 446b.
E: Niels Sørensen, gårdmand i Borridsø, der ønskede at sidde i uskiftet bo. Senere afholdt skifteforretning.
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
1. Mogens Sørensen, gårdmand i Hadsten.
2. Niels Sørensen på Frijsenborg.
3. Karen Marie Sørensdatter, 27 år.
4. Else Sørensdatter, 24 år.
Børn af sidste ægteskab med enkemanden:
5. Søren Nielsen, 16 år.
6. Maren Nielsdatter, 14 år.

1857. Maren Christensdatter. 15.11.1848, fol. 367, 380b.
E: Christen Espensen, gårdmand i Houlbjerg, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1858. Karen Christensdatter. 21.11.1848, fol. 367b.
E: Søren Pedersen i Sall, der ønskede at sidde i uskiftet bo, som enken Kirsten Christensdatter i Skjød accepterede.

1859. Steffen Nielsen, fæstegårdmand i Vellev. 24.11.1848, fol. 368, 382, 388b.
E: Anne Christensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1860. Anne Rasmusdatter hos Thomas Rasmussen, gårdmand i Mondrup. 1.12.1848, fol. 369, 375.
Afdøde var datter af afd. gårdmand Rasmus Madsen og afd. hustru Maren Thomasdatter i Mondrup. A:
1. Bror Thomas Rasmussen, her på stedet.
2. Bror Søren Rasmussen.
3. Bror Rasmus Rasmussen.
4. Søster g.m. Christen Rasmussen i Nøddelund.
5. Søster g.m. Rasmus Jensen.
6. Søster g.m. Jens Jensen.

1861. Anne Margrethe Poulsdatter i Thorsø. 2.12.1848, fol. 369b, 370, 377b.
Enke efter Jens Frederiksen, der døde i 1842. B:
1. Ellen Jensdatter g.m. Steffen Clausen i Gjern.
2. Maren Jensdatter, 34 år, ugift, hjemme hos moderen.
FM: Skolelærer Ørum i Thorsø.

1862. Enkemand Niels Jensen Kirkegaard, aftægtsmand i Haurum. 14.12.1848, fol. 377b, 380b. B:
1. Niels Nielsen, snedker i Linaa. Senere Skjællerup hedehus.
2. Afdøde Jens Nielsen g.m. Birthe Marie Sørensdatter, ved hvem afdøde opholdt sig.

1863. Karen Jørgensdatter, aftægtskone hos Anders Sørensen Hvid i Vellev. 5.1.1849, fol. 385b, 410, 410b. B:
1. Jørgen Sørensen, gårdmand i Futting.
2. Anders Sørensen, gårdmand i Vellev.
3. Søren Sørensen, husmand i Enslev.
4. Kirsten Sørensdatter g.m. Christen Jensen i Vellev. Død og efterladt:
a. Maren Christensdatter g.m. Søren Michelsen, gårdmand i Juullund i Vellev.
b. Anne Kirstine Christensdatter, 23 år, ugift. Ved skiftets slutning g.m. Thomas Pedersen.
FM: Rasmus Christensen Væsel, gårdmand i Vellev.

1864. Ugift Anne Pedersdatter hos Mads Pedersens enke i Vellev. 8.1.1849, fol. 386b, 412b, 430b, 432b, 465b. A:
1. Bror Mads Pedersen, gårdfæster i Vellev. Død og efterladt:
a. Frederik Madsen, gårdmand i Vellev.
b. Peder Madsen, 34 år, hjemme hos moderen.
c. Thomas Madsen, 25 år, hjemme hos moderen.
d. Jens Madsen, 22 år, hjemme hos moderen.
e. Kirsten Madsdatter g.m. Christian Vilstrup Andersen, gårdmand i Hvorslev.
2. Bror Steffen Pedersen, gårdmand i Hvorslev.
3. Bror Thomas Pedersen Vellev, gårdmand i Amstrup. Død inden skiftets slutning og efterladt:
a. Laurids Thomasen i Amstrup.
4. Søster Karen Pedersdatter g.m. Søren Jensen Møller, aftægtsmand i Gjern. Død og efterladt:
a. Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Jens Jensen, gårdmand i Gjern.
b. Kirsten Marie Sørensdatter, g.m. Niels Andersen, husmand på Røgen mark.
5. Søster Karen Pedersdatter, enke efter Søren Hansen, gårdmand i Vellev.
Afdøde var datter af afd. Peder Steffensen.

1865. Rasmus Jensen, aftægtsmand i Mondrup. 27.1.1849, fol. 387b, 407. B:
1. Jens Rasmussen, gårdfæster i Mondrup.

1866. Ungkarl Hans Ulrik Nielsen hos sin mor i Hvorslev. 3.2.1849, fol. 388, 418. A:
1. Mor Anne Michelsdatter, enke efter Niels Jensen Vinter, gårdmand i Hvorslev.
2. Bror Søren Nielsen, 33 år, gift, hjemme hos moderen.
3. Bror Michel Nielsen, 31 år, tjener på Ulstrup.
4. Bror Peder Nielsen, 27 år, militærtjeneste i Aalborg.
5. Søster Maren Kirstine Nielsdatter, 18 år.

1867. Maren Jensdatter. 4.2.1849, fol. 388, 407b.
E: Frederik Madsen, fæstegårdmand i Vellev.
Der var oprettet et testamente til fordel for den længstlevende.

1868. Dorthe Christensdatter, enke i Haurum. 4.2.1849, fol. 388, 389, 412. B:
1. Jens Christensen, husmand i Vrangstrup.
2. Niels Christensen, husmand her på stedet.
3. Søren Christensen, 35 år, tjener på Faurskov.
4. Mette Christensdatter g.m. Niels Pedersen, boelsmand i Dallerup.
5. Bodil Christensdatter, 55 år, ugift.
FM: Smedemester Bentsen i Haurum.

1869. Mette Marie Nielsdatter. 6.2.1849, fol. 388b, 410b.
E: Thomas Michelsen, indsidder i Tostrup huse. B:
1. Michel Thomasen, 2-3 år.
FM: Claus Holm, gårdmand i Vellev.

1870. Anne Simonsdatter hos Jørgen Pallesens enke i Hagsholm. 7.2.1849, fol. 389b.
E: Carsten Pedersen, bestyrer af stervbostedet. B:
1. Jørgen Carstensen, 3 år.
2. Inger Kirstine Carstensdatter, 1 år.
FM: Peder Nielsen, møller i Bøstrup mølle.

1871. Thomas Pedersen Vellev, fæstegårdmand i Amstrup. 8.2.1849, fol. 390b, 407b.
E: Karen Lauridsdatter.
Sønnen Laurids Thomasen samtykkede i at moderen sad i uskiftet bo.

1872. Thomas Pedersen i Vrangstrup. 11.2.1849, fol. 390b. A:
1. Far

1873. Karen Christensdatter. 25.2.1849, fol. 391b, 419.
E: Frederik Christian Hansen Vildrik, gårdfæster i Vejerslev, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Hans Christian Frederiksen, 13 år.
2. Peder Frederiksen, 2 år.
3. Maren Frederiksdatter, 10 år.
4. Christine Frederiksdatter, 7 år.
FM: Jens Christensen Aagaard, gårdmand i Vejerslev udflytter.

1874. Christen Thomasen, fæstegårdmand i Vellev. 11.3.1849, fol. 391b, 399b.
E: Kirsten Thomasdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1875. Pigen Else Marie Jensdatter i Tungelund. 12.3.1849, fol. 392b.

1876. Johan Jensen, skovfoged i Haurum. 15.3.1849, fol. 394, 398.
E: Kirsten Jørgensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Søn Jens Johansen i Haurum mødte på moderens vegne.

1877. Anne Zacho. 15.3.1849, fol. 394, 401, 443.
E: Andreas Zacho i Bøsbro, der ønskede at sidde i uskiftet bo. Senere afholdt skifte. B.
1. Anders Zacho.
2. Carl Zacho.
3. Maria Frederikke Charlotte Zacho.
FM: Jens Andersen, gårdmand i Vadsted.

1878. Rasmus Pedersen hos sin far i Vrangstrup. 17.3.1849, fol. 394, 408. A:
1. Far Peder Rasmussen, fæstegårdmand i Vrangstrup.
2. Bror Jens Pedersen, 4 år.
3. Søster Anne Pedersdatter, 15 år.
4. Søster Ellen Pedersdatter, 13 år.
FM: Christen Jensen, gårdmand i Houlbjerg.
Se skifte nr. 1739.

1879. Maren Christensdatter. 19.3.1849, fol. 396b, 416b (2 gange). B:
1. Jens Christian Conradsen i Vrangstrup.
2. Anne Marie Conradsdatter g.m. Niels Sørensen i Torup.
Afdøde havde tidl. været g.m. Conrad Jensen.
Niels Sørensens datter Anne Mette Nielsdatter skulle bo hos og forsørges af Jens Christian Conradsen til sin konfirmation iflg. afkald af Niels Sørensen.
Se skifte nr. 1651.

1880. Ole Pedersen, husmand i Vellev. 25.3.1849, fol. 398, 417, 420.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mogens Jensen i Vellev. B:
1. Jens Olesen, 10 år.
2. Anne Olesdatter, 8 år.
3. Anne Marie Olesdatter, ca. 5 år.
4. Kirsten Marie Olesdatter, 7 måneder.
FM: Christen Pedersen i Enslev.

1881. Anne Margrethe Michelsdatter. 28.3.1849, fol. 398, 403b, 411.
E: Jens Hansen, gårdmand i Aidt. A:
1. Mor Anne Kirstine Sørensdatter.
2. Søster Inger Marie Michelsdatter g.m. Jens Michelsen, gårdmand i Aidt.
3. Søster Christiane Michelsdatter, 19 år, ugift.
FM: Jens Michelsen i Aidt.

1882. Peder Christensen, smed i Thorsø. 28.3.1849, fol. 398, 402 457b.
E: Anne Cathrine Christensen, der ønskede at sidde i uskiftet bo. Senere blev afholdt skifteforretning. B:
1. Christen Pedersen.
2. Jens Christian Pedersen.
3. Else Kirstine Pedersdatter.
FM: Rasmus Christensen, smed i Hammel.
Enken blev g.m. smed Christen Pedersen.

1883. Tjenestekarl Peder Christensen i Hvorslev. 29.3.1849, fol. 398b, 405b, 439b, 442.
Død af en langvarig brystsvaghed og fået understøttelse af fattigvæsenet indenfor den tid.
Far: Christen Knudsen, smed i Snestrup i Ørre Sogn, Hammerum herred.
Forældrene var skilt, og moderen Karen Pedersdatter var nu g.m. Anders Larsen Sjællander, husmand i Sunds sogn.

1884. Inger Marie Christensdatter. 1.4.1849, fol. 399.
E: Jens Lauridsen, gårdmand i Aldrup, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1885. Karen Jensdatter, aftægtskone hos Hans Michelsen, gårdmand i Vellev. 3.4.1849, fol. 399b, 409, 409b. A:
1. Bror Christen Jensen Hald, gårdmand i Houlbjerg.
2. Søster Maren Jensdatter g.m. Jens Christensen Kirkegaard, gårdmand i Haurum.
3. Søster Kirsten Jensdatter g.m. Peder Rasmussen, gårdmand i Vrangstrup. Død og efterladt:
a. Jens Pedersen, 4-5 år.
b. Anne Pedersdatter, 15 år.
c. Ellen Pedersdatter, 13 år.
FM: Christen Jensen, gårdmand i Houlbjerg.

1886. Øllegaard Jensdatter. 24.4.1849, fol. 401b, 403.
E: Claus Sørensen, gårdmand i Nøddelund, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1887. Anders Jensen, aftægtsmand i Hvorslev huse. 3.5.1849, fol. 402, 421
E: Inger Kirstine Nielsdatter.
Børn af hans 1. ægteskab:
1. Jens Michael Andersen.
2. Jens Andersen.
Barn af hans 2. ægteskab:
3. Maren Andersdatter, 9 år.

1888. Terkild Jensen, gårdmand i Vejerslev. 17.5.1849, fol. 403, 405, 447b, 448b.
E: Ellen Kirstine Jensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. Senere afholdt skifte.
LV: Hendes bror Just Jensen i Borridsø. B:
1. Sidsel Terkildsdatter, 10 år.
2. Inger Terkildsdatter, 6 år.
3. Anne Marie Terkildsdatter, 3 år.
FM: Peder Jensen, gårdmand i Grølsted.

1889. Kirsten Thomasdatter. 21.5.1849, fol. 403.
E: Christen Jensen, aftægtsmand i Danstrup, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1890. Kirsten Jacobsdatter, aftægtsenke i Houlbjerg. 6.6.1849, fol. 403b, 407b, 408.
Følgende arvinger gav afkald til fordel for Rasmus Andersen i Houlbjerg.
1. Jacob Sørensen.
2. Søren Sørensen.
3. Søren Aagaard.
4. Jacob Jensen.
5. Otto Friis.
6. Just Sørensen.
7. Jens Sørensen.
8. Søren Jensen.
9. Niels Jensen.
10. Terkild Nielsen.
11. Severin Møller.
12. Birthe Jensdatter, sal. Pederen.
13. Mette Jacobsdatter.

1891. Tjenestekarl Christen Nielsen hos Peder Pedersen, gårdfæster i Haurum. 12.6.1849, fol. 403b, 413b, 417b, 419b. A:
1. Far Niels Caspersen, inddømt til Viborg tugthus i 2 år.
2. Bror Peder Nielsen, 24 år, for tiden ved militæret. Senere bosat i Sahl.
3. Bror Jens Nielsen, 23 år, tjenestekarl i Haurum.
4. Søster Kirsten Marie Nielsdatter, 15 år, på Vinderslevgaard i Lysgaard herred.

1892. Else Jensdatter, enke i Hvorslev. 12.6.1849, fol. 403b, 405b.
Ifølge testamente var gårdmand Christen Jensens hustru Bodil Sørensdatter i Hvorslev eneste arving.

1893. Jørgen Nielsen Mondrup, gårdmand i Haurum. 24.6.1849, fol. 406b.
E: Karen Marie Nielsdatter. LV: Søren Christensen, gårdmand i Sall. B:
1. Niels Christian Jørgensen, 1 år.

1894. Thomas Thomasen, husmand i Danstrup. 4.7.1849, fol. 406, 422.
E: Karen Thomasdatter. LV: Søren Svendsen, gårdmand i Stærkjær. B:
1. Anne Thomasdatter, 30 år.
2. Dorthe Cathrine Thomasdatter g.m. Peder Jensen på Faarup mark.
3. Anne Kirstine Thomasdatter g.m. Søren Sørensen i Danstrup.
4. Marie Caroline Thomasdatter, 19 år, ugift.

1895. Gertrud Michelsdatter. 27.7.1849, fol. 407, 453.
E: Peder Jensen i Holmris, udflytter fra Vellev, der ønskede at sidde i uskiftet bo. Senere afholdt skifteforretning. B:
1. Jens Pedersen, ca. 17 år.
2. Niels Pedersen, 13 år.
3. Michel Pedersen, 7 år.
4. Søren Pedersen, 1 år.
5. Anne Margrethe Pedersdatter, 10 år.
6. Anne Pedersdatter, 5 år.
FM: Laurids Michelsen, gårdfæster i Enslev.

1896. Christen Jensen Aagaard, indsidder i Sall. 11.8.1849, fol. 411b, 430b.
Enkens søn Peder Pedersen Aagaard mødte og fortalte, at enken efter afdøde nød understøttelse af fattigvæsenet.

1897. Niels Lauridsen, gårdfæster i Tostrup. 7.9.1849, fol. 416, 423.
E: Kirsten Enevoldsdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo. B:
1. Laurids Nielsen i Tostrup.
Muligvis flere børn.

1898. Sidsel Marie Terkildsdatter hos Peder Poulsen i Mondrup. 19.9.1849, fol. 417, 417b, 432. B:
1. Peder Poulsen, gårdmand i Mondrup.
2. Terkild Poulsen, 40 år, tjener i Tungelund.
3. Mariane Poulsdatter g.m. Erik Pedersen, gårdmand i Tungelund.
4. Mette Poulsdatter g.m. Jens Rasmussen i Mondrup. Død og efterladt:
a. Mette Kirstine Jensdatter ca. 20 år.
Se skifte nr. 1506.

1899. Fæstegårdmand Christen Jensen Sort og hustru Karen Sørensdatter i Vellev. 28.9.1849, fol. 420, 425, 433b, 449b (2 gange). B:
1. Jens Christensen, husmand i Almind.
2. Søren Christensen, 32 år, ugift, i Vellev.
3. Niels Christensen, 29 år, ugift, i Vellev.
4. Mads Christensen, 27 år, tjener hos præsten i Vellev.
5. Maren Christensdatter, 34 år, ugift, tjener i Vester Velling.
5. Kirsten Christensdatter, 24 år, ugift, hjemme på stedet.
FM: Jens Sørensen, gårdmand i Borridsø.

1900. Christen Jensen Hinge, husmand i Hvorslev. 30.6.1849, fol. 405b, 420.
Afdøde var forsørget af fattigvæsenet; men præsten mente ikke, at boet skulle på auktion, da enken derved ville udsættes for øjeblikkelig mangel.

1901. Peder Pedersen, boelsmand og smed i Nøddelund. 17.10.1849, fol. 423, 430.
E: Mette Marie Kjeldsdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Søn Kjeld Pedersen i Nøddelund mødte for sin mor.

1902. Michel Pedersen, aftægtsmand i Astrup. 18.10.1849, fol. 423, 423b. B:
1. Niels Michelsen, gårdmand i Astrup.
2. Jens Michelsen.
3. Morten Michelsen.

1903. Thøger Christensen, fæstegårdmand i Vellev. 30.10.1849, fol. 423b, 430b.
E: Barbara Michelsdatter. LV: Hendes bror Søren Michelsen, gårdmand i Vellev.
Afkald fra følgende brødre:
1. Peder Hansen.
2. Jens Christensen.
3. Søster, der tidl. havde givet afkald.

1904. Mette Christensdatter, aftægtsenke hos Michel Sørensen i Houlbjerg. 9.11.1849, fol. 424.
Der var oprettet et testamente til fordel for hendes stedsøn Michel Sørensen, gårdfæster i Houlbjerg.
Afdøde var enke efter Søren Sørensen Hjulgaard.

1905. Anne Nielsdatter. 14.11.1849, fol. 426b.
E: Jens Sørensen, husmand i Houlbjerg, der tidl. havde siddet i uskiftet bo. Se skifte nr. 1811. B:
1. Niels Jensen, 25 år.
2. Søren Jensen, 19 år.
3. Søren Hjulgaard Jensen, 13 år.
4. Anne Cathrine Jensdatter, 30 år.
5. Kirsten Jensdatter, 27 år.
6. Anne Margrethe Jensdatter, 23 år.
7. Mette Jensdatter, 15 år.
FM: Michel Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.

1906. Maren Jensdatter i Tostrup. 15.11.1849, fol. 427b. A:
1. Bror Thomas Jensen i Tostrup skovhus.
2. Søster g.m. Christen Pedersen i Taarup.

1907. Søren Sørensen i Haurum. 30.7.1849, fol. 407b, 428b, 434.
Arvingerne: Se under skifte nr. 1834.

1908. Karen Christensdatter. 16.12.1849, fol. 430b, 435.
E: Jens Rasmussen, gårdmand i Glæsborg.

1909. Sidsel Jensdatter. 26.12.1849, fol. 432b, 434b.
E: Peder Sørensen, gårdfæster i Tind, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1910. Peder Michelsen, fæstegårdmand i Houlbjerg. 15.7.1849, fol. 406, 432b, 434.
E: Johanne Marie Michelsdatter. LV: Svoger Mads Pedersen i Moesgaard, Lyngaa sogn. B:
1. Michel Pedersen, 3 år.
2. Petrine Pedersen, 5 år.
3. Pedersine Pedersen, 3 år (født efter faderens død).
FM: Søren Michelsen Brandsen, gårdfæster i Houlbjerg.

1911. Ole Nielsen, indsidder i Gerning. 31.12.1849, fol. 434.
E: Maren Jensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1912. Laurids Rasmussen i Vidstrup. 7.1.1850, fol. 434b.
E: ?, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Søn Peder Lauridsen i Vidstrup, der mødte på moderens vegne.

1913. Christen Nielsen Eiland, aftægtsmand i Sølvsten. 17.1.1850, fol. 435, 437b, 447, 464, 464b. A:
1. Helbror Laurids Nielsen, gårdmand i Tinning. B:
a. Niels Lauridsen.
b. Ellen Lauridsen.
2. Helsøster Karen Nielsdatter g.m. Jens Nielsen, aftægtsmand i Sølvsten. B:
a. Niels Jensen.
b. Ellen Jensen.
c. Maren Jensen.
3. Helsøster Kirsten Marie Nielsdatter g.m. Jens Pedersen, boelsmand i Haldum. Død og efterladt:
a. Niels Jensen, gårdmand i Tinning.
4. Helsøster Johanne Nielsdatter g.m. Christen Christensen, gårdmand i Hadsten. Død og efterladt:
a. Niels Christensen, 27 år.
b. Christen Christensen, 24 år.
c. Jacob Christensen, ca. 12 år.
d. Mette Christensen, 19 år.
e. Ellen Christine Christensen, ca. 10 år.
5. Halvbror Peder Nielsen, gårdmand i Vivild. Død og efterladt:
a. Jens Pedersen, gårdmand i Vivild.
Afdøde var tidl. skovfoged i Tinning.

1914. Laurids Rasmussen, gårdfæster i Brundt. 29.1.1850, fol. 441, 446.
E: Anne Erhardtsdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
Sønnen Rasmus Lauridsen mødte på moderens vegne.

1915. Jens Sørensen Mollerup, skolelærer og kirkesanger i Vellev. 5.2.1850, fol. 442, 444, 449.
Følgende børn døde af tyfus i løbet af kort tid:
1. Christine Jensen Mollerup.
2. Søren Jensen Mollerup.
3. Amdi Severin Jensen Mollerup.
4. Jens Christian Jensen Mollerup.
Skiftet ses under den gejstlige skiftejurisdiktion.

1916. 10.2.1850, fol. 444. Jørgen Jørgensen, gårdmand i Hagsholm anmeldte, at hans hustru Kirstine Sophie Pedersdatter havde modtaget sin arv efter moderen Kirsten Christensdatter, hvis enkemand Peder Jørgensen i Hagsholm siden 1837 havde siddet i uskiftet bo.

1917. Anne Marie Lauridsdatter. 12.2.1850, fol. 444, 450.
E: Christen Jensen, husmand i Vejerslev. B:
1. Margrethe Christensdatter, 5 år.
2. Marie Kirstine Christensdatter, 3 år.
3. Lise Christensdatter, ½ år.
FM: Peder Lauridsen, gårdmand i Nøddelund.

1918. Barn Sidsel Pedersdatter i Hagsholm. 17.2.1850, fol. 444, 470. A:
1. Far Peder Nygaard, gårdfæster i Hagsholm.
2. Helbror Peder Pedersen, 14 år.
3. Helsøster Johanne Marie Pedersdatter, 10 år.
4. Halvbror Rasmus Pedersen, 22 år.
5. Halvbror Jørgen Pedersen 5-6 år.
Skifte efter moderen Sidsel Pedersdatter. Se skifte nr. 1661.

1919. Karen Sørensdatter. 18.3.1850, fol. 447, 452 456b.
E: Jens Michelsen, smed i Gerning. A:
1. Far Søren Sørensen, aftægtsmand i Aidt huse.
2. Bror Niels Sørensen, snedker og indsidder i Gerning.
3. Bror Søren Sørensen, 29 år, tjener i Gerning.
4. Bror Iver Sørensen, 25 år, boelsmand i Aidt.
5. Bror Aksel Sørensen, 17 år, tjener i Torup.
6. Søster Marie Kirstine Sørensdatter, 31 år, ugift.
7. Søster Kirsten Sørensdatter, 22 år.
8. Søster Mariane Sørensdatter 15 år.
9. Søster Christiane Sørensdatter, 13 år.

1920. Hans Mathiasen i Borridsølund. 18.3.1850, fol. 447.

1921. Bodil Hansdatter. 2.4.1850, fol. 449b, 462, 470b.
E: Søren Frandsen, husmand i Enslev huse, der ønskede at sidde i uskiftet bo. Senere afholdt skifteforretning. B:
1. Hans Sørensen, 9 år.
2. Jens Carl Sørensen, 8 år.
3. Gertrud Sørensdatter, 12 år.
FM: Afdødes far Hans Christensen, aftægtsmand i Enslev huse.

1922. Tjenestekarl Hans Nielsen hos Jens Christian Conradsen, gårdfæster i Vrangstrup. 14.4.1850, fol. 451, 459, 460. A:
1. Mor Marie Kirstine Christensdatter i Sall.
2. Bror Christen Nielsen Sølvsten, gårdmand i Sall.
3. Bror Anders Nielsen, tjener på Faurskov.
4. Bror Niels Nielsen, militærtjeneste i Nyborg.
Afdøde var søn af afd. Niels Sørensen Rytter.

1923. Karen Jensdatter, aftægtsenke hos Jens Pedersen, husmand i Borridsø. 19.4.1850, fol. 451b. A:
Hendes søsters børn:
1. Jens Pedersen på stervbostedet.
2. Johannes Pedersen.
3. Sidsel Pedersdatter g.m. Niels Jørgensen.
4. Maren Pedersdatter g.m. Jens Pedersen.
Afdøde havde en halvsøster i Danstrup.

1924. Jens Pedersen, aftægtsmand i Danstrup. 27.4.1850, fol. 453, 454, 471b, 473.
E: Maren Pedersdatter. LV: Skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev. B:
1. Peder Jensen, 37 år.
2. Peder Jensen, 28 år.
3. Sidsel Jensdatter g.m. Peder Sørensen, gårdmand i Tind. Død og efterladt:
a. Hans Pedersen, 14 år.
4. Sidsel Kirstine Jensdatter g.m. gårdmand Niels Pedersen. Død og efterladt:
a. Jens Peder Nielsen, 12 år.
b. Søren Nielsen, 11 år.
c. Andreas Nielsen, 9 år.
5. Mette Marie Jensdatter g.m. Johannes Pedersen, gårdfæster i Borre. Død og efterladt:
a. Peder Johannesen, 11 år.
b. Jens Johannesen, 7 år.
c. Kirsten Marie Johannesdatter, 4 år.
6. Margrethe Jensdatter g.m. Jens Pedersen, gårdfæster i Borre.

1925. Niels Sørensen, aftægtsmand hos sin søn Niels i Hvorslev. 29.4.1850, fol. 454, 455, 471b, 473b. B:
1. Niels Nielsen, gårdfæster af stervboen.
2. Søren Nielsen Schougaard i Gerning.
3. Marie Cathrine Nielsdatter g.m. Christen Pedersen, gårdfæster i Hvorslev. Død og efterladt:
a. Søren Rasmussen Christensen, 17½ år.

1926. Jens Peder Lauridsen i Borridsø. 12.5.1850, fol. 456b, 458. B:
1. Peder Jensen, gårdmand i Grølsted.
2. Terkild Jensen, gårdmand i Vejerslev. Død og efterladt:
a. Sidsel Terkildsdatter, 10 år.
b. Inger Terkildsdatter, 6 år.
c. Anne Marie Terkildsdatter, 3 år.
3. Mette Cathrine Jensdatter g.m. Just Jensen, gårdfæster i Borridsø.

1927. Jens Frandsen, aftægtsmand hos Poul Nielsen i Vejerslev. 21.5.1850, fol. 458b. B:
1. Just Jensen, gårdfæster i Borridsø.
2. Ellen Kirstine Jensdatter g.m. Poul Nielsen, gårdfæster i Vejerslev udflytter.
3. Kirsten Marie Jensdatter, 37 år, ugift.

1928. Maren Jensdatter, aftægtskone hos Jørgen Jørgensen i Hagsholm. 1.6.1850, fol. 460b, 469b. B:
1. Jørgen Jørgensen, fæster af stervbogården.
2. Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Niels Jensen, gårdfæster i ?
3. Anne Jørgensdatter g.m. Niels Nielsen på Karmark udflytter i Laurbjerg. Død og efterladt:
a. Jørgen Nielsen, ca. 18 år.
b. Niels Nielsen, 9 år.
c. Anne Nielsdatter, 21 år, ugift.
d. Maren Nielsdatter, 15 år.
e. Anne Marie Nielsdatter, ca. 12 år.
Aftægtskontrakt mellem afdøde og hendes søn Jørgen af 14.12.1834.

1929. Jens Thomsen, smed i Vellev. 1.6.1850, fol. 461, 467.
E: Kirsten Jensdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1930. Ugift Kirstine Sørensdatter i Vellev udflytter. 5.6.1850, fol. 461, 472b. A:
1. Mor Karen Pedersdatter, enke efter Søren Hansen på stervbostedet.
2. Bror Hans Sørensen, 41 år.
3. Bror Peder Sørensen, 30 år.
4. Søster Maren Sørensdatter, 26 år, ugift.
5. Søster Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Sørensen Bundgaard i Vellev. Død og efterladt:
a. Kirsten Marie Jensdatter, 9 år.

1931. Marie Louise Nielsen. 8.6.1850, fol. 462b, 463.
E: Møller Løvskal, fæster af Hagenstrup mølle.
Datter af skovridder Nissen og hustru på Christiansholt.

1932. Snedker Anders Nielsen Tykjær i Nøddelund. 10.6.1850, fol. 462b, 463, 463b, 467.
Enkemand efter jordemoder Karen Marie Andersdatter. Han boede i Haurum og var nu hos sin datter Elisabeth Dorthea i Nøddelund. B:
1. Peder Andersen, husmand i Mejlby ved Randers.
2. Anders Andersen, teglbrænder ved Randers.
3. Johan Henrich Andersen, 20 år, opholder sig hos sin bror Anders.
4. Mads Christian Andersen, ca. 16 år.
5. Johan Godtfred Andersen, teglbrænder ved Fussingø.
6. Marie Andersdatter, gift i København.
7. Elisabeth Dorthea Andersdatter g.m. Jens Christensen Thygesen, gårdfæster i Nøddelund.
8. Bodil Cathrine Marie Andersdatter g.m. Jens Jensen, teglbrænder ved Bentzon.

1933. Jens Pedersen Smed, aftægtsmand i Borre. 28.6.1850, fol. 463b.
E: Karen Rasmusdatter, der ønskede at sidde i uskiftet bo.

1934. Jens Johansen i Haurum skovhus. 3.7.1850, fol. 463b, 467b. A:
1. Mor Kirsten Jørgensdatter, enke efter skovfoged Johan Jensen.
2. Bror Jens Johansen, 22 år.
3. Bror Jørgen Johansen, 20 år.
4. Søster Sara Johansdatter, 25 år, ugift.
5. Søster Anne Marie Johansdatter, 18 år.
6. Søster Karen Marie Johansdatter, 12 år.
FM: Jens Andersen, gårdmand i Haurum.

1935. Karen Nielsdatter. 1.9.1850, fol. 467b, 469b.
E: Christen Rhode, aftægtsmand ved sønnen Christen i Hvorslev. B:
1. Christen Christensen Rhode, gårdfæster af stervbogården.
2. Niels Christensen, 54 år.
3. Inger Marie Christensdatter g.m. Jens Lauridsen, gårdfæster i Aldrup. Død og efterladt:
a. Laurids Jensen, 29 år.
b. Christen Jensen, 25 år, i militærtjeneste.
c. Jens Jensen, 23 år, i militærtjeneste.
d. Søren Jensen, 22 år, hjemme.
e. Niels Jensen, 21 år, hjemme.
f. Karen Marie Jensdatter, 27 år.
Aftægtskontrakt mellem Christen Christensen Rhode og forældrene tinglæst 26.6.1832.

Hagsholm skifteprotokol
Personregister 1741-1811

Aidt, Jørgen Christensen, Vidstrup 651
Albretsen, Søren, Nøddelund 367
Aldrup, Christen Jensen, Amstrup 855-894
- Jens Madsen, Hvorslev 366-614
- Jens Nielsen, Amstrup 530
Alrøe, Hans Nielsen, Aabrohuset 819
Alstrup, Mourits, Hagenstrup Mølle 892
Amdisen, Niels, Tostrup Skovhus 288
- Søren, Vellev 949
Anbech, Laurids Mikkelsen, Futting 551
Anchersen, Ancher, Hvorslev 761
- Benedikte Margrethe, Haurum 722
Andersdatter, Anne, Aptrup 643
- Anne, Danstrup 794
- Anne, Hagsholm 329
- Anne Marie, Bøsbro 546-924
- Inger, Gullev 143
- Johanne, Tungelund 758
- Karen, Enslev 105
- Karen, Houlbjerg 612
- Karen, Nøddelund 367
- Kirsten, Houlbjerg 800
- Kirsten, Hagenstrup Mølle 140
- Kirsten, Kvolbæk 201
- Kirsten, Sall 898
- Kirsten, Thorsø 248
- Kirsten, Vellev 222
- Maren, Aptrup 835-839
- Maren, Haurum 561
- Maren, Houlbjerg 916
- Maren, Hvorslev 436
- Maren, Sall 883
- Maren, Thorsø 441-751
- Maren, Vellev 302-730
- Maren, Vinge 23
- Mette, Sall 902
- Sidsel, Danstrup 815
- Sidsel, > 352
Andersen, Bent, Thorsø 657
- Christen, Haurum 438-524
- Christen, Houlbjerg 674
- Christen, Sall 681
- Jens, Gejlund 405
- Jens, Tungelund 296
- Laurids, Lindgaard 735
- Mads, Vellev 4
- Mikkel, Borre 229-368
- Mikkel, Enslev 549
- Mikkel, Vellev 230-274
- Niels, Nøddelund 212
- Niels, Tostrup 452-558-667
- Peder, Danstrup 817
- Peder, Enslev 433-620
- Peder, Vellev 237
- Rasmus, Danstrup 794
- Rasmus, Kvolbæk 542
- Søren, Aptrup 246
- Søren, Haurum Skovhus 743
Andreasdatter, Elisabeth, Futting 909
Anthony, Anne Marie, Østergaard 497
- Christoffer, Østergaard 497

Axelsdatter, Kirsten, Amstrup 178
Axelsen, Frederik, Holm Skovhus 476-764

Bach, Anne Nielsdatter, Hagenstrup Mølle 68
- Jakob Pedersen, Over Mølle 464
- Jens Jensen, Hvorslev 658
- Jens Jensen, Thorsø 487
- Jens Sørensen, Mondrup 257
- Mads Sørensen, Sall 510
- Niels, Sall 285
- Rasmus Pedersen, Over Mølle 488
- Søren Jensen, Hvorslev 783
- Søren Pedersen, Vellev 84
- Søren Sørensen, Vellev 849
Bagge, Anne Marie, Østergaard 497
- Christiane, Borridsølund 784-978
- Karen Christensdatter, Frijsendal 578
- Niels Huitfelt, Frijsendal 641
Balle, Anders Jensen, Aptrup 516
- Peder Thomasen, Hagsholm 310
Bensen, Anders, Sall 867
Bentsdatter, Anne, Sall 203
Bentsen, Anders, Thorsø 383
Blach, Christen Jensen, Vellev 167
- Jens Mikkelsen, Lerbjerg 1
- Maren Mikkelsdatter, Lerbjerg 195
- Mikkel, Lerbjerg 155
- Peder Mikkelsen, Houlbjerg 152
Bieleth, Peder, Kvolbæk 528
Bonde, Anne Jensdatter, Lerbjerg 387
- Kirstine Sørensdatter, Danstrup 365
- Søren Nielsen, Danstrup 53-342
- Søren Sørensen, Danstrup 95
Borchard, Christian, Enslev 365A
Borregaard, Peder, Enslev 936
Borup, Anders Pedersen, Over Mølle 276
- Kirsten, Hagenstrup Mølle 892
- Peder Pedersen, Vellev 386
Brahne, Poul Rasmussen, Tulstrup Mølle 754-886
Broch, Laurids Jensen, Vidstrup 669
Brod, Maren Nielsdatter, Sall 83
Brok, Jens Christensen, Hvorslev 211-286
Brorup, Peder Pedersen, Vellev 628
- Søren Jensen, Vellev 305
- Thomas Pedersen, Vellev 777
Brundt, Christen Jensen, Vejerslev 809
- Christen Knudsen, Brundt 408
- Mikkel Christensen, Thorsølund 123-207
Brøgger, Peder Lauridsen, Danstrup 28
Braad, Jens, Tind 444
- Peder, Amstrup 316
- Søren Jensen, Vellev 314
Buchholtz, Claus, Koudal 215
- Thomas Hvass, Hiulhuset 957
Bundgaard, Christen Pedersen, Houlbjerg 250
- Hans, Houlbjerg 934
- Inger Kirstine, Tulstrup Mølle 754
- Jens Christensen, Vellev 813
- Laurids Nielsen, Sall 896
- Mikkel Christensen, Nøddelund 772
- Niels Christensen, Amstrup 630
- Niels, Christensen, Borridsø 448
- Peder Christensen, Sall 605


Bødker, Jens Jensen 70
- Jørgen Jensen, Tind 39-348-442
- Jørgen Nielsen, Aptrup 430
- Peder Jensen, Borridsø 93
Bøeg, Søren Sørensen, Aidt 364
Bøg, Maren Christensdatter, Sall 686
Bøgild, Margrethe, Snorum 904
Børsting, Peder Christensen, Hagsholm 987
Bøstrup, Jørgen Christensen, Sall 908
- Niels Christensen, Sall 920
- Søren Christensen, Sall 955

Cadovius, Birgitte Katrine, Kraglund 959
Cammer, Birgitte Andersdatter, Futting 62
Carlsdatter, Birthe, Nøddelund 311
- Ellen, Tungelund 297
Caspersdatter, Anne, Sall 427
Clementin, Katrine, Enslev 299
Christensdatter, Anne, Aidt 744
- Anne, Amstrup 341
- Anne, Astrup 228
- Anne, Bøstrup 334
- Anne, Enslev 235
- Anne, Gullev 50
- Anne, Houlbjerg 71-180-753
- Anne, Hvorslev 216
- Anne , Lerbjerg 155-608
- Anne, Sall 681
- Anne, Tungelund 345
- Anne, Vellev 970
- Anne, Vinge 699
- Anne Katrine, Aidt 907
- Anne Kirstine, Skjød 188
- Anne Marie, Houlbjerg 999
- Anne Marie, Hvorslev 523
- Anne Marie, Vrangstrup 979
- Birthe, Futting 232
- Bodil, Farre 584
- Bodil, Haurum 340
- Bodil, Houlbjerg 862
- Dorthe, Aidt 755
- Dorthe, Borre Skovhus 691
- Dorthe, Tostrup Skovhus 284-288
- Dorthe, Vellev 944
- Dorthea Katrine, Nøddelund 710
- Ellen, Haurum 740
- Else, Louiselund 952
- Helle, Sall 30
- Karen, Amstrup 856
- Karen, Aptrup 246
- Karen, Borre 517
- Karen, Borridsø 194
- Karen, Gerning 526
- Karen, Houlbjerg 267-644-996
- Karen, Hvorslev 287
- Karen, Kvolbæk 370
- Karen, Lyngaa 419
- Karen, Sall 629-874-910-984
- Karen, Vejerslev 337
- Karen, Vellev 579-949
- Kirsten, Amstrup 316
- Kirsten, Danstrup 351
- Kirsten, Gullev 126
- Kirsten, Houlbjerg 893
- Kirsten, Hvorslev 380-410-621
- Kirsten, Nøddelund 798
- Kirsten, Sall 954
- Kirsten, Vidstrup 451-623
- Maren, Enslev 226
- Maren, Glæsborg 290
- Maren, Gullev 127
- Maren, Haurum 378
- Maren, Holm 764
- Maren, Mondrup 666
- Maren, Nøddelund 185
- Maren, Sall 73-908
- Maren, Snorum 101-247
- Maren, Stærkær 231
- Maren, Tind 39-876
- Maren, Tungelund 345-443-930
- Maren, Vellev 960
- Margrethe, Vellev 429
- Mette, Aidt 364-721
- Mette, Borre 323
- Mette, Bøstrup 863
- Mette. Haurum 700-790-962
- Mette, Hvorslev 57
- Mette, Sall 115-734
- Mette, Thorsø 413-657
- Mette, Vellev 777
- Sidsel, Aptrup 713
- Sidsel, Sall 100
- Sidsel, Tind 656
Christensen, Christen, Borridsø 8
- Christen, Vidstrup 467
- Enevold, Futting 909
- Erik, Borridsø 525
- Iver, Haurum 763
- Jens, Aptrup 767
- Jens, Borridsø 865
- Jens, Glæsborg 552
- Jens, Hvorslev 79-895
- Jens, Kvolbæk 21
- Jens, Sall 738
- Jesper, Haurum 61
- Laurids, Borre Skovhus 691
- Laurids, Nøddelund 647
- Mikkel, Houlbjerg 404
- Mikkel, Stærkær 231
- Mogens, Hvorslev 385
- Mogens, Vellev 424
- Niels, Aptrup 638
- Niels, Haurum 765
- Niels, Sall 780-874
- Niels, Vellev 509
- Peder, Enslev 906-993
- Peder, Gerning 736
- Peder, Haurum 474
- Peder, Hvorslev 369
- Peder, Thorsø 853
- Rasmus, Futting 766
- Rasmus, Nøddelund 709
- Rasmus, Thorsø Mølle 899
- Søren, Aidt 498
- Søren, Aldrup 682-830
- Søren, Houlbjerg 625
- Søren, Hvorslev 18
- Thomas, Borridsø 890
- Thomas, Houlbjerg 725

Christiansen, Hans, Vidstrup 797-807-866
- Melchior, Tind 183
Christophersdatter, Maren, Aidt 963
Clemmensen, Mogens, Enslev 168
Colding, Christine, Frijsendal 641
Cramer, Niels, Hagsholm 329

Danielsdatter, Dorthe, Houlbjerg 683
- Maren, Houlbjerg 625
Degn, Erik Christensen, Sall 269
- Jørgen Andersen, Houlbjerg 16
- Peder Pedersen, Vejerslev 304
Drejer, Mads Andersen, Vejerslev 244

Enevoldsdatter, Mette, Thorsø 702
Enevoldsen, Anders, Thorsø 751
Enggaard, Jens Christensen, Borridsø 3
Eriksdatter, Anne, Haurum 763
- Anne, Vellev 637
- Bodil, Aptrup 430
- Bodil, Enslev 217
- Karen, Mondrup 209
- Mette, Vellev 847
Eriksen, Christen, Vejerslev 1001
- Frands, Vellev 271-732
- Jens, Mondrup 666
- Jens, Vellev 169-462-512
- Peder, Enslev 821
- Søren, Houlbjerg 359

Falck, Laurids Christoffersen, Houlbjerg 137
Felten, Anne Margrethe, Haurum 283
Fischer, Rasmus Nielsen, Tind 344
Fisker, Christen Christensen, Vejerslev 619
- Christen Sørensen, Tind 875
- Erik Christensen, Vejerslev 478
- Niels Jensen, Houlbjerg 611
- Niels Pedersen, Vejerslev 88
- Poul Rasmussen, Østergård Fiskerhus 47-132
- Rasmus Nielsen, Nøddelund 185
- Søren Pedersen, Borre 323
Fog, Laurids Pedersen, Haurum 52
Fogh, Niels Andersen, Aidt 327
- Peder Nielsen, Borridsø 556
- Rasmus Nielsen, Gejlund 494
- Søren Jensen, Haurum 260
Fosgrav, Anne Elsken, Tind 14
Frandsdatter, Anne Amstrup 349
- Anne, Astrup 537
- Anne, Glæsborg 255-426
- Birthe, Glæsborg 513
- Inger. Nøddelund 719
- Kirsten, Houlbjerg 645-752-958
- Kirsten, Sall 466-501
- Maren, Thorsø 383
- Maren, Vidstrup, 797
- Mette, Kvolbæk 21
- Mette, Sall 697
Frandsen, Christen, Houlbjerg 893
- Jens Jensen, Vejerslev 861
- Niels, Aabrohuset 1000
- Peder, Haurum 121-340
- Peder, Houlbjerg 692
- Søren, Hvorslev 13-564
Frausing, Niels Jensen, Haurum 851
Frederiksdatter, Anne Marie, Kvolbæk 542
Frue, Jens Jensen, Gullev 50

Gammel, Hans Jensen, Houlbjerg 481
- Søren Jensen, Houlbjerg 354-373-393
Gierning, Søren Sørensen, Vidstrup 623
Giordsen, Peder Pedersen, Enslev 956
Glad, Jens Jensen, Lerbjerg 479
Glargaard, Jens Christensen, Haurum 422
- Peder Christensen, Aidt 721
Glarmester, Rasmus Nielsen, Sall 99-203
Graugaard, Niels Christensen, Houlbjerg 616-752
Grønland, Kirstine, Vellev 313
Gullev, Frands, Aabro 415-869
- Mette Marie Frandsdatter, Aabro 604-819

Hald, Anders Christensen, Haurum 696-698
- Christen Jensen, Houlbjerg 71-240-612
- Mette Pedersdatter, Sall 679
- Niels Sørensen, Lyngaa 419
- Peder, Houlbjerg 663
- Peder Poulsen, Sall 111
- Søren, Houlbjerg 267
Hansdatter, Anne, Hagsholm 310-891
- Anne Bolene, Houlbjerg 241
- Anne Katrine, Sall 7
- Birgitte, Borre 24
- Dorthea, Haurum 263
- Else, Sall 605-896
- Karen, Sall 111
- Kirsten, Hvorslev 858
- Maren, Aidt 31
- Maren, Sall 173
- Maren, Tind 444
- Maren, Tostrup 72
- Maren, Vellev 237-715-975
- Sophie, Katvad Mølle 482-811-882
Hansen, Anders, Thorsø 118
- Christen, Gullev 128
- Christen, Vellev 917
- Hans, Tostrup 440
- Jens, Futting 243
- Jens, Thorsø 572
- Jens, Vellev 636
- Morten, Glæsborg 513
- Morten, Vellev 776
- Niels, Hvorslev 985
- Niels, Thorsø 224
- Oluf, Borre 458
- Oluf, Gullev 9
- Peder, Mondrup 395
- Peder, Vrangstrup 213
Harboe, Joen Jensen, Vellev 715-975
Helboe, Søren Jensen, Sall 734
Helgesen, Erik, Kongstrup 810
Helstrup, Søren Sørensen, Sølvsten 29-58
Henrichsdatter, Barbara, Hvorslev 79
Henrichsen, Christen Christensen, Enslev 252
- Gregers, Hvorslev 990
Hesselberg, Jens, Nøddelund 575
- Jens Christensen, Borridsø 75
- Jens Sørensen, Hesselbjerg 33
- Laurids Jensen, Vejerslev 20
- Niels Jensen, Nøddelund 798
Hieronymusdatter, Henriette Margrethe, Sall 470
Hiort, Jens, Snorum 403
- Niels, Sall 793
- Niels Jensen, Sall 685
Hiuler, Søren Nielsen, Borridsø 504
Hiulgaard, Søren Sørensen, Houlbjerg 958
Hiulmand, Jens, Sall 103
- Jørgen Christensen, Sall 711-878
- Søren Christensen, Houlbjerg 303
- Søren Sørensen, Sall 261-511-568
Hollerup, Jens Eriksen, Vellev 659-944
- Jens Sørensen, Vellev 609
Holm, Anders Sørensen, Houlbjerg 259
- Jens Pedersen, Holm 159
- Jens Sørensen, Enslev 580-771
- Jens Sørensen, Vellev 301
- Søren Christensen, Vellev 222
- Søren Jensen, Vellev 950
Horeboe, Rasmus Nielsen, Houlbjerg 245
Horn, Anders Jørgensen, Aidt 163
- Søren Jensen, Tungelund 297
- Søren Sørensen, Sall 697
Huus, Peder Christensen, Hvorslev 536
Hvass, Kirstine Elisabeth Sophie, Koudal 215
- Niels Sørensen, Hvorslev 661
- Thomas, Frijsendal 149
- Wogn Thomasen, Katvad Mølle 482
Hvid, Jens Jensen, Vellev 994
- Niels Andersen, Haurum 989
- Peder Hansen, Vellev 770
- Søren, Houlbjerg 742
- Søren Andersen, Vellev 706
Hybertsdatter, Maren, Houlbjerg 934
Hyrde, Peder Poulsen, Danstrup 142
- Peder Poulsen, Gullev 142
Haargaard, Rasmus Pedersen, Vejerslev 519
Høst, Anne Margrethe Lauridsdatter, Sall 486

Ib, Peder Madsen, Vellev 55
Ibsen, Christine Katrine, Kvolbæk 338
Isaksdatter, Kirsten, Aabrohuset 415-869

Jakobsdatter, Kirsten, Vellev 508-921
- Maren, Bøstrup mølle i Houlbjerg 182-693
- Maren, Haurum 900
Jakobsen, Niels, Sall 193
- Peder, Vidstrup 831
Janssen, Anne Sophie, Thorsø Mølle 899
Jensdatter, Abelone, Lerbjerg 74
- Anne, Aidt 327
- Anne, Aldrup Skovhus 331
- Anne, Amstrup 782
- Anne, Borridsø 448
- Anne, Gerning 859
- Anne, Haurum 332
- Anne, Houlbjerg 25
- Anne, Hvorslev 286
- Anne, Nøddelund 575-708
- Anne, Sall 269-502
- Anne, Sølvsten 29-58
- Anne, Tind 875
- Anne, Tungelund 759
- Anne, Vejerslev 153
- Anne, Vellev 4-170-197-265
- Anne, Vidstrup 467
- Anne Christiane, Sall 99
- Anne Kirstine, Gerning 736
- Anne Margrethe, Danstrup 204
- Barbara, Vrangstrup 843
- Birgitte, Lerbjerg 89
- Birthe, Futting 343
- Birthe, Houlbjerg 437-532
- Bodil, Aptrup 362
- Bodil Borridsø 617
- Bodil, Bøsbro 63
- Bodil, Danstrup 28
- Bodil, Hvorslev 13
- Bodil, Lerbjerg 589
- Bodil, Sall 103
- Bodil, Tind 635
- Dorthe, Enslev 282
- Dorthe, Vellev 659
- Elisabeth, Vellev 841
- Ellen, Gullev 156
- Ellen, Hvorslev 366-661
- Ellen, Mondrup 257-796
- Elisabeth, Vellev 660
- Else, Brundt 164
- Else, Sall 716-878
- Gyde, Aptrup 785
- Inger, Nøddelund 845
- Inger, Vellev 805
- Karen, Aidt 505
- Karen, Borre 897
- Karen, Borridsø 317
- Karen, Brundt 196
- Karen, Enslev 365A
- Karen, Nøddelund 414-664-688
- Karen, Sall 428
- Karen, Thorsø 737
- Karen, Thorsølund 123
- Kirsten, Astrup 846
- Kirsten, Borridsø 667
- Kirsten, Bøstrup Mølle 423
- Kirsten, Enslev 372-581-771
- Kirsten, Houlbjerg 412-745
- Kirsten, Hvorslev 81-881
- Kirsten, Sall 955
- Kirsten, Vejerslev 234
- Kirsten, Vellev 230-509-595-609-776
- Maren, Aidt 233-360
- Maren, Aidt Kirkegaard 983
- Maren, Aldrup 682
- Maren, Danstrup 689
- Maren, Frisholt 401
- Maren, Futting 243
- Maren, Haurum 266-416
- Maren, Houlbjerg 134-289-624-725
- Maren, Kvolbæk 528
- Maren, Lerbjerg 607
- Maren, Nøddelund 130-650
- Maren, Vellev 274-281-462-472-728
- Maren, Vidstrup 335-460
- Maren, Vrangstrup 382
- Margrethe, Hvorslev 473-658
- Margrethe, Vellev 386
- Mariane, Thorsølund 207-219-406-588
- Mette, Borridsø 8-890
- Mette, Enslev 789
- Mette, Hvorslev 675
- Mette, Over Mølle 276
- Mette, Sall 292
- Mette, Vellev 167
- Sidsel, Danstrup 53-342-396
- Sidsel, Enslev 46
- Sidsel, Holm Skovhus 476
- Sidsel Nøddelund 212
- Sidsel, Thorsø 27-816
- Øllegaard, Danstrup 555
Jensen, Anders, Gerning 514
- Anders, Houlbjerg 968
- Anders, Kongstrup 264-379
- Christen, Borre 517-747
- Christen, Enslev 102-105
- Christen, Kvolbæk 201
- Christen, Lerbjerg 2
- Christen, Salpeterhuset 774
- Christen, Vidstrup 110
- Claus, Danstrup 204
- Enevold, Futting 62
- Erik, Sall 565-901
- Hans, Houlbjerg 238
- Jens, Borre 788
- Jens, Danstrup 38-396
- Jens, Gerning 541
- Jens, Houlbjerg 412-520-645
- Jens, Hvorslev 473
- Jens, Vejerslev 477-500
- Joen, Hagenstrup Mølle 140
- Just, Vejerslev 834
- Laurids, Amstrup 563
- Laurids, Hvorslev 106
- Mads, Enslev 54-217
- Mads, Hvorslev 190
- Mads, Vidstrup 306
- Mogens, Amstrup 178-277
- Mogens, Borridsø 642-964
- Niels, Aidt 907
- Niels, Amstrup 300
- Niels, Astrup 534
- Niels, Brundt 196
- Niels, Enslev 17-157
- Niels, Lerbjerg 606
- Niels, Nøddelund 59
- Niels, Tungelund 758-930
- Niels, Vellev 429
- Oluf, Sall 883
- Oluf, Vellev 730
- Peder, Borre 778
- Peder, Houlbjerg 733
- Peder, Vejerslev 357-495-808
- Peder, Vellev 508
- Peder, Vrangstrup 189
- Rasmus, Amstrup 782
- Rasmus, Haurum 263
- Rasmus, Sall 292
- Rasmus, Tind 162
- Simon, Borridsø 435
- Simon, Vidstrup, 64-335
- Søren, Amstrup 294-856
- Søren, Borre 24-272
- Søren, Borridsø 668
- Søren, Enslev 179
- Søren, Haurum 900
- Søren, Houlbjerg 745
- Søren, Hvorslev 13
- Søren, Vellev 166
- Thomas, Astrup 537-562
- Thomas, Nøddelund 710
- Thøger, Enslev 226
Jepsen, Jens, Haurum 491
- Niels, Aidt 963
- Niels, Borridsø 194
- Niels Sørensen, Hvorslev 258
Jeremiasdatter, Ellen, Sall 568
Jespersdatter, Anne, Over Mølle i Vellev 86
- Karen, Hagsholm 987
- Maren, Haurum 176
- Margrethe, Gerning 585
Jespersen, Niels, Sall 218
Joensdatter, Anne, Amstrup 300
- Anne Marie, Hagenstrup Mølle 275
Joensen, Christen, Østergaard 748
- Christen Sørensen, Sall 533
- Jens, Hvorslev 768
- Jens, Nøddelund 414
- Niels, Hvorslev 384-941
- Søren, Sall 115-486
Johansdatter, Stine, Enslev 936
Johansen, Adam, Vellev 302
- Claus, Houlbjerg 180
- Gert, Houlbjerg 786
- Niels, Houlbjerg 644
Josefsen, Jens, Gullev 127
Josephsen, Søren Sørensen, Vidstrup 670
Just, Søren Christensen, Houlbjerg 820
Jæger, Oluf Christensen, Aldrupgaard 199
Jørgensdatter, Anne, Gerning 535
- Anne, Lerbjerg 479
- Anne, Salpeterhuset 496
- Anne, Vejerslev 574
- Anne Marie, Houlbjerg 137
- Elisabeth Sophie, Houlbjerg 241
- Gyde, Aptrup 785
- Karen, Borre 272
- Karen, Vejerslev 147
- Kirsten, Houlbjerg 742
- Kirsten, Lerbjerg 48
- Kirsten, Vellev 706
- Maren, Haurum 723-765
- Maren, Sall 565
- Maren, Thorsø 648
- Mette, Kongstrup 56
Jørgensen, Christen, Houlbjerg 631
- Claus, Gullev 143
- Henrich, Houlbjerg 773-971
- Jens, Hvorslev 436-523
- Kjeld, Nøddelund 688
- Laurids, Tungelund 345-443
- Mikkel, Kongstrup 358-827
- Peder, Enslev 581
- Peder, Tind 543

Karmark, Maren Sørensdatter, Hvorslevgaard 291
- Kirstine Sørensdatter, Hvorslevgaard 911
- Marie Kirstine Sørensdatter, Hvorslevgaard 633
- Søren Pedersen, Hvorslevgaard 91
Kiersgaard, Jens Jensen, Sall 678-984
- Mikkel Rasmussen, Kvolbæk 187
Kiersgaard, Mikkel Rasmussen, Sall 45
- Peder, Sall 73-470
- Rasmus Mikkelsen, Lerbjerg 468
Kirkegaard, Christen Sørensen, Haurum 613
- Jens Nielsen, Gerning 526
- Jens Nielsen, Haurum 416-554
- Niels Nielsen, Gerning 593
- Søren Nielsen, Aidt 360
Kiær, Laurids, Glæsborg 290
- Peder Jensen, Borridsø 694
- Peder Sørensen, Gejlund 254
Kjeldsdatter, Mette, Tind 348-442
Kjeldsen, Peder, Gullev 49-126
Knudsdatter, Maren, Helstrup 729
- Mette, Kongstrup 358
- Vilhelmina Augusta, Lerbjerg 227-350-665
Knudsen, Niels, Tind 499-876
Kock, Jens Jensen, Tostrup 32
- Rasmus Jensen, Tostrup 72
Kold, Christen, Sall 421
- Christen Nielsen, Sall 599
Kollerup, Jens Nielsen, Aidt 483
Koudal, Christen Christensen, Enslev 282
Krog, Jens Christensen, Sall 687
- Peder, Aidt 506-755
- Peder Christensen, Aidt 601-701-943
Kræmmer, Jens, Thorsø 454
- Niels Jensen, Thorsø 492
- Søren Jensen, Borre 981
Kudsk, Christen Jensen, Sall 679
Kvolbæk, Jens Rasmussen, Lerbjerg 295

Ladefoged, Christen Sørensen, Futting 41
- Knud Svenningsen, Lerbjerg 195
- Laurids Jakobsen, Borre 321
- Søren Rasmussen, Houlbjerg 999
Lauridsdatter, Anne, Aidt 141
- Anne, Amstrup 590
- Anne, Enslev 872
- Anne, Hvorslev 814
- Anne, Lerbjerg 161
- Anne Christine, Haurum 491
- Anne Margrethe, Sall 780
- Birthe, Aptrup 638
- Bodil, Borre 368
- Bodil, Vellev 314-432
- Dorthe, Aptrup 471
- Dorthe, Houlbjerg 662
- Ellen, Astrup 534-935
- Ellen, Hvorslev 211
- Gye, Vejerslev 87
- Karen, Danstrup 817
- Karen, Nøddelund 750-772
- Karen, Vellev 67
- Kirsten, Borre Skovhus 615
- Maren, Futting 766
- Maren, Haurum 389
- Maren, Sall 218
- Maren, Thorsø 596
- Maren, Vidstrup 670
- Mette, Borridsø 714
- Mette, Vellev 1004
- Sidsel, Aidt 756
- Sidsel, Vejerslev 519
Lauridsen, Anders, Aptrup 471-835
- Anders, Hvorslev 336
- Anders, Vinge 699
- Christen, Astrup 249
- Christen, Borridsø 671-714
- Christen, Vellev 775
- Hans, Danstrup 689
- Hans, Vejerslev 280
- Jens, Hagsholm 388-652
- Jens, Houlbjerg 434
- Jens, Lerbjerg 43
- Jens, Vejerslev 337
- Jørgen, Vellev 705
- Jørgen Sørensen, Thorsø 148
- Niels, Astrup 672
- Niels, Frisholt 401
- Niels, Nøddelund 130
- Peder, Borridsø 695
- Peder, Enslev 235-573
- Peder, Haurum 988
- Peder, Nøddelund 664
- Peder, Vrangstrup 610
- Rasmus, Enslev 372-390-529-639
- Rasmus, Tostrup 253
- Søren, Aidt 141
- Søren, Danstrup 791
Leed, Søren Jensen, Sall 840
Lensck, Frands Henrichsen, Snorum 145
Leth, Elisabeth, Østergaard 945
- Niels, Vellev 594
- Niels Sørensen, Vellev 877
- Peder Jensen, Sall 174
- Rasmus Sørensen, Vellev 847
- Søren Sørensen, Aidt 649
- Thomas Rasmussen, Vellev 220
Lindgaard, Christen Christensen, Glæsborg 632
- Christen Sørensen, Hagsholm 951
- Hans Sørensen, Houlbjerg 94
- Niels Poulsen, Tind 656-931
- Niels Sørensen, Houlbjerg 339
- Peder, Houlbjerg 799
- Peder Christensen, Brundt 707
- Rasmus Jensen, Houlbjerg 25-518
- Søren Christensen, Hagsholm 703
- Søren Jensen, Enslev 76
- Søren Sørensen, Houlbjerg 324
Lund, Christen, Borridsø 453
- Jørgen Mikkelsen Sall 686
- Mikkel Mikkelsen, Borre 205
Lyhme, Øllegaard, Haurum 627
- Øllegaard, Snorum 403
Løvell, Catharine, Brundt 408

Madsdatter, Anne, Enslev 168
- Anne, Houlbjerg 354
- Anne, Hvorslev 592
- Anne, Sall 533
- Bodil, Vellev 594-877
- Birgitte, Sall 236
- Else, Hagsholm 6
- Karen, Aptrup 484
- Karen, Vellev 371-512
- Kirsten, Vellev 465
- Maren, Lille Fuglsang 34
- Maren, Thorsø 870
- Maren, Vellev 813
- Margrethe, Houlbjerg 330
Madsen, Anders, Sall 501
- Christen, Houlbjerg 624
- Jens, Haurum 389
- Jens, Hvorslev 673
- Jens, Vejerslev 991
- Jens, Vellev 124-548
- Knud, Gerning 136-315
- Mikkel, Vellev 986
- Niels, Sølvsten 676
- Peder, Sølvsten 804
- Søren, Enslev 355
- Søren, Lerbjerg 22-325
Markmand, Niels Winther, Vellev 273
Meldgaard, Jørgen, Aidt 923
- Søren, Hvorslev 298
Meyersen, Peder, Bøsbro 924
Mikkelsdatter, Anne, Borridsø 556-668
- Anne, Enslev 993
- Anne, Houlbjerg 469-913
- Anne, Hvorslev 446-673
- Anne Marie, Sall 510
- Ellen, Houlbjerg 303-400
- Else, Futting 587
- Inger Marie, Hvorslev 941
- Karen, Thorsø 224
- Kirsten, Hagsholm 951
- Kirsten, Vellev 849-950
- Kirstine, Vellev 457
- Maren, Aidt 506
- Maren, Borridsø 270
- Maren, Enslev 450
- Mette Marie, Thorsølund 918
- Sidsel, Aidt 649
Mikkelsen, Anders, Kvolbæk 571
- Anders, Vellev 848
- Christen, Houlbjerg 913
- Jens, Aidt 744
- Jens, Borre 308-795
- Jens, Nøddelund 845
- Jens, Vellev 394
- Jørgen, Danstrup 815
- Jørgen, Kongstrup 818
- Mikkel, Frijsendal 946
- Niels, Helstrup 729
- Niels, Thorsø 413
- Niels, Tungelund 485
- Peder, Hvorslev 655
- Rasmus, Houlbjerg 746
- Rasmus, Hvorslev 592
- Søren, Borre Skovhus 615-1002
- Søren, Borridsø 617
- Søren, Kvolbæk 200
- Søren, Vejerslev 353
Mogensdatter, Abelone, Tungelund 823
- Ellen, Borridsø 151
- Ellen, Vellev 885
- Karen, Hvorslev 857
- Kirsten, Stærkær 35
- Kirsten, Vellev 1003
- Maren, Hvorslev 718
Mogensen, Christen, Vellev 803
- Jens, Borridsø 317
- Jens, Gejlund 527
- Mikkel, Houlbjerg 522
- Mikkel Christensen, Houlbjerg 404
- Niels, Gerning 947
- Søren, Hvorslev 98
Mondrup, Jørgen Nielsen, Haurum 332-762
Mortensdatter, Anne Elisabeth, Sall 685
- Else, Vellev 677
- Johanne, Aptrup 122
- Kirsten, Gerning 938-947
- Kirsten, Lerbjerg 40
- Maren, Gullev 10
- Maren, Haurum 160
- Mette, Vellev 169
Mortensen, Hans, Vellev 885
- Jens, Gerning 914
- Jens, Hvorslev 814
- Jens, Vellev 586
- Søren, Haurum 700
Mouritsdatter, Bodil, Enslev 529
- Kirsten, Enslev 620
- Maren, Vellev 307-591-965
- Mette, Vellev 932
Mouritsen, Niels, Futting 829
- Niels, Vellev 465
- Niels, Vrangstrup 382
- Rasmus, Sall 398
Munch, Christian Erhardt, Østergaard 927
- Hans Pallesen, Østergaard 107
- Joen Frandsen, Vellev 669
- Niels Fuglsang, Borridsølund 784
Møller, Anne Pedersdatter, Hvorslev 493
- Anne Marie Joensdatter, Hvorslevgaard 976
- Christen Pedersen, Hvorslevgaard 239
- Hans Nielsen, Hagenstrup Mølle 275
- Jens Nielsen, Thorsølund 219
- Jens Pedersen, Bøstrup Mølle 97
- Joen Jensen, Hagenstrup Mølle 140
- Kirstine Christensdatter, Snorum 145
- Kirstine Marie, Tulstrup Mølle 886
- Niels Jensen, Bøstrup Mølle 202
- Peder Christensen, Lerbjerg 350
- Peder Nielsen, Hvorslevgaard 291-319
- Peder Nielsen, Over Mølle i Vellev 86-328
- Søren Poulsen, Thorsø Mølle 268
Maagaard, Jens Lauridsen, Hvorslev 43
- Laurids Jensen, Vinge 23

Nedergaard, Christen Nielsen, Vrangstrup 407
- Jens Nielsen, Thorsø 648
- Jens Thomasen, Haurum 790
- Niels Sørensen, Haurum 409
- Thomas Jensen, Haurum 374
Nielsdatter, Anne, Gejlund 254
- Anne, Haurum 256-550-696-698
- Anne, Houlbjerg 973
- Anne, Lindgaard 735
- Anne, Sall 285-511
- Anne, Thorsø 2-148
- Anne, Tind 312
- Anne, Vejerslev 146
- Anne, Vrangstrup 189
- Anne, Østergaard 107
- Anne Dorthe, Sall 920
- Anne Marie, Houlbjerg 663
- Birgitte, Astrup 844
- Birgitte, Hvorslev 51
- Birthe, Astrup 562
- Bodil, Hvorslev 614
- Bodil, Sølvsten 455
- Bodil, Vrangstrup 135-967-972
- Ellen, Aidt 113-221
- Ellen, Haurum 564
- Ellen, Thorsø Mølle 268
- Else, Aptrup 767
- Else, Borridsø 435
- Else, Houlbjerg 674
- Else, Vejerslev 88
- Else, Vrangstrup 610
- Giertrud, Enslev 179
- Giertrud, Sall 903
- Giertrud, Vrangstrup 214
- Johanne, Haurum 597
- Karen, Aldrup Skovhus 138
- Karen, Borre 205
- Karen, Borridsø 618-695
- Karen, Enslev 120-184-580-821
- Karen, Gerning 315-541
- Karen, Haurum 278
- Karen, Houlbjerg 339
- Karen, Hvorslev 18, 19
- Karen, Vellev 394
- Kirsten, Aidt 923
- Kirsten, Borre 778-884
- Kirsten, Bøstrup Mølle 97
- Kirsten, Houlbjerg 240-799
- Kirsten, Hvorslev 98
- Kirsten, Lerbjerg 295
- Kirsten, Mondrup 836
- Kirsten, Sall 421
- Kirsten, Vellev 82
- Kirstine, Tind 431
- Kirstine, Vidstrup 807
- Lene, Vellev 166
- Maren, Aidt 37-104-626
- Maren, Borridsø 192
- Maren, Enslev 102
- Maren, Gejlund 494
- Maren, Haurum 61-121-422-524
- Maren, Lerbjerg Skovhus 391
- Maren, Nøddelund 129
- Maren, Over Mølle 328-397
- Maren, Sall 717
- Maren, Thorsø 118-454
- Maren, Thorsø Mølle 375
- Maren, Vejerslev 769
- Maren, Vellev 424
- Margrethe, Hagsholm 652
- Mariane, Sall 711
- Mette, Gejlund 527
- Mette, Gullev 49
- Mette, Houlbjerg 36
- Mette, Nøddelund 59
- Mette, Vejerslev 560
- Sidsel, Tind 543
- Sidsel, Vellev 84
Nielsen, Anders, Vellev 824
- Christen, Aidt 113-233-756
- Christen, Haurum 392
- Christen, Houlbjerg 469
- Hans, Aidt 559
- Hans, Aptrup 643
- Hans, Gullev 10
- Iver, Haurum 278
- Jens, Borre 308
- Jens, Borridsø 15
- Jens, Futting 5
- Jens, Gerning 585
- Jens, Glæsborg 255
- Jens, Haurum 266
- Jens, Houlbjerg 400-724-800
- Jens, Kvolbæk 133
- Jens, Tind 739
- Jens, Vidstrup 451
- Jesper, Borridsø 251
- Jesper, Kongstrup 12
- Kjeld, Thorsø 441
- Laurids, Amstrup 341-590
- Laurids, Aptrup 362
- Laurids, Astrup 228
- Laurids, Farre 402-584
- Mads, Borridsø 879
- Mads, Sølvsten 114-455
- Mads, Vellev 842
- Mikkel, Mondrup 602-836-929
- Mikkel, Thorsølund 854
- Mogens, Danstrup 555
- Morten, Vrangstrup 214
- Mourits, Vellev 371-579
- Niels, Borridsø 151-828
- Niels, Lerbjerg 665
- Oluf, Gerning 938
- Peder, Aptrup 80
- Peder, Enslev 184
- Peder, Houlbjerg 781
- Peder, Lerbjerg Skovhus 391-545
- Peder, Sall 7-716
- Peder, Vellev 928
- Rasmus, Haurum 378
- Rasmus, Nøddelund 129
- Rasmus, Sall 99-203
- Rasmus, Stærkær 35
- Svend, Lerbjerg 74-208-566
- Søren, Enslev 789
- Søren, Hvorslevgaard 633
- Søren, Lille Fuglsang 34
- Thomas, Tind 997
Nyeborg, Schak Knudsen, Bøsbro 546
Nørgaard, Niels Sørensen, Haurum 723

Olufsdatter, Anne, Houlbjerg 515-616-692
- Dorthe, Borridsø 671
- Else, Borre 600
- Karen, Amstrup 977
- Karen, Tulstrup 210
- Kirsten, Houlbjerg 373
- Maren, Kvolbæk 571
- Maren, Vellev 705
- Margrethe, Lerbjerg 208-566
- Mette, Kongstrup 381
Olufsen, Bent, Thorsø 870
- Christen, Hvorslev 621
- Jens, Lerbjerg 116
- Jens, Sall 100
- Niels, Gerning 69
- Peder, Hvorslev 802
- Poul, Borre 897
- Rasmus, Lerbjerg 411
- Søren, Borre 884
- Thomas, Houlbjerg289
Ostenfeld, Anne Christensdatter, Hvors-
levgaard 91
Ougsen, Søren Christensen, Hvorslev 18
Overgaard, Jens Pedersen 505
Ovesen, Christen, Hvorslev 503

Pallesen, Søren, Aabrohuset 833
Pedersdatter, Anne, Aidt 483
- Anne, Borre 321
- Anne, Enslev 390
- Anne, Hagsholm 388
- Anne, Haurum 260
- Anne, Hvorslev 369-655-895-985
- Anne, Kongstrup 264
- Anne, Sall 507-738-998
- Anne, Thorsø 139-492
- Anne, Tind 499
- Anne, Vejerslev 449-720
- Anne, Vellev 220-937
- Anne, Vidstrup 651
- Anne Marie, Østergaard Fiskerhus 132-832
- Birthe, Vejerslev 477
- Bodil, Borre 308
- Bodil, Futting 551-829
- Bodil, Vellev 305
- Dorthe, Haurum 622
- Dorthe, Lerbjerg 545
- Edil, Tind 739
- Ellen, Farre 402
- Ellen, Glæsborg 632
- Else, Borre 795
- Inger, Aldrup Skovhus 974
- Karen, Amstrup 530-563
- Karen, Borridsø 109
- Karen, Enslev 573
- Karen, Gullev 128
- Karen, Haurum 762
- Karen, Houlbjerg 786
- Karen, Sall 953
- Karen, Vejerslev 809-837
- Karen, Vellev 770
- Kirsten, Aidt 163-701
- Kirsten, Gerning 445-514-593
- Kirsten, Haurum 822-988
- Kirsten, Helstrup 418
- Kirsten, Houlbjerg 238
- Kirsten, Kongstrup 379
- Kirsten, Sall 174-868
- Kirsten, Vejerslev 244-304-619
- Kirsten, Vellev 66-915
- Kirsten, Vidstrup 309
- Kirstine, Houlbjerg 359
- Lene, Hvorslev 802
- Maren, Brundt 65
- Maren, Bøstrup 940
- Maren, Enslev 355-433
- Maren, Futting 5
- Maren, Haurum 554-613
- Maren, Houlbjerg 480-724-787
- Maren, Nøddelund 801
- Maren, Sall 193-398-490-867
- Maren, Thorsø 634
- Maren, Vejerslev 20-808
- Maren, Vellev 346
- Maren, Vidstrup 306
- Margrethe, Borre 461
- Mette, Sall 490
- Mette, Thorsølund 854
- Sidsel, Aidt 559
- Sidsel, Tind 154
- Sidsel, Tostrup 452
- Sidsel, Vellev 922
- Sophie Marie, Hagsholm 703
Pedersen, Anders, Vellev 170
- Christen, Borre 112
- Christen, Borridsø 192
- Christen, Enslev 450
- Christen, Lerbjerg Skovhus 603
- Christen, Sall 428-507
- Christen, Thorsø 816
- Christen, Vellev 677
- Hans, Vellev 265-864
- Heinrich, Amstrup 977
- Henrich, Vejerslev 560-769
- Jakob, Sall 173
- Jens, Amstrup 420
- Jens, Aptrup 713
- Jens, Bøstrup Mølle i Houlbjerg 182
- Jens, Frijsendal 684
- Jens, Haurum 399
- Jens, Houlbjerg 330-515
- Jens, Hvorslev 675
- Jens, Koudal 150
- Jens, Lerbjerg 589
- Jens, Tulstrup 210
- Jens, Vellev 932
- Jeppe, Vejerslev 87-449
- Jørgen, Sall 898
- Karsten, Lerbjerg 792
- Laurids, Enslev 46
- Laurids, Haurum 52
- Laurids, Thorsø 165-459-634
- Mads, Haurum 582
- Mads, Sall 567
- Mikkel, Vejerslev 146-353
- Niels, Borridsø 109
- Niels, Thorsølund 406
- Niels, Vrangstrup 843
- Oluf, Houlbjerg 437-532
- Peder, Borre 322-538-905
- Peder, Brundt 65-164
- Peder, Gerning 445-919
- Peder, Helstrup 418
- Peder, Hvorslev 726
- Peder, Lerbjerg 40-206
- Peder, Mondrup 209
- Peder, Nøddelund 801
- Peder, Sall 910
- Peder, Tind 312
- Peder, Vellev 67-595
- Poul, Borridsø 731
- Rasmus, Haurum 447
- Søren, Aidt 37-626
- Søren, Hagsholm 891
- Søren, Hvorslev 858
- Søren, Kvolbæk 361
- Thomas, Mondrup 577
- Thomas, Tostrup Skovhus 284
Poulsdatter, Anne, Borridsø 320
- Birgitte, Borridsø 75-93-262
- Birthe, Haurum 409-474-851
- Inger, Borre 458
- Inger, Vejerslev 500
- Kirsten, Vidstrup, 64
- Maren, Mondrup 395-602
Poulsen, Anders, Glæsborg 426
- Christen, Hvorslev 19
- Jens, Amstrup 92
- Laurids, Astrup 242
- Niels, Tind 431
- Peder, Danstrup 142
- Peder, Gullev 142
- Thomas, Sall 502

Rasmusdatter, Anne, Aptrup 516
- Anne, Frijsendal 326
- Anne, Houlbjerg 521-760
- Anne, Hvorslev 336
- Anne, Nøddelund 356-647
- Anne, Sall 901
- Anne, Vellev 848
- Bodil, Borridsø 504-694
- Bodil, Sall 838
- Ellen, Houlbjerg 820
- Engel, Sølvsten 676
- Karen, Borridsø 642
- Karen, Houlbjerg 404-522
- Kirsten, Borridsø 865
- Kirsten, Vellev 850
- Maren, Borridsø 879
- Maren, Gullev 9
- Maren, Houlbjerg 611
- Maren, Nøddelund 654
- Maren, Thorsø 853
- Maren, Vejerslev 357-712
Rasmussen, Christen, Aldrup Skovhus 138-331
- Christen, Borridsø 270
- Christen, Lerbjerg 607
- Christen, Sall 880-902
- Christoffer, Vellev 457
- Jens, Borre 489
- Jens, Lerbjerg 387
- Kjeld, Hvorslev 446
- Mikkel, Hvorslev 287
- Morten, Astrup 846-948
- Niels, Farre 475
- Niels, Houlbjerg 480-787
- Oluf, Bøstrup 334-940
- Peder, Borre 933
- Peder, Haurum 550
- Peder, Tungelund 823
- Poul, Østergård Fiskerhus 47
- Rasmus, Brundt 144
- Rasmus, Vellev 82
- Søren, Astrup 935
- Thomas, Hvorslev 718
- Thomas, Vellev 960
Rhoed, Christen Jensen, Hvorslev 493
Riis, Else Christensdatter, Frijsendal 149
Roersen, Peder Nielsen, Haurum 740-822
- Søren Christensen, Haurum 160
Roll, Jochum Heinrich, Viborg 889-912
Rosborg, Maren, Østergaard 927
Rytter, Jens, Vellev 728
- Jens Nielsen, Vellev 472
- Laurids Jensen, Futting 587
- Mogens Christensen, Vellev 307-704
- Peder Sørensen, Sall 30
- Rasmus Christensen, Futting 343
- Søren Pedersen, Sall 236-903

Samuelsdatter, Kirsten, Danstrup 142
- Kirsten, Gullev 142
Schiemt, Jens Jensen, Nøddelund 806
Simonsdatter, Anne, Bøsbro 108
- Ellen, Hvorslev 347
Simonsen, Jens, Vidstrup 363
- Jørgen, Futting 232
- Rasmus, Houlbjerg 576
- Simon, Bøstrup Mølle 423-939
Siøgaard, Anne Nielsdatter, Hvorslev 190
- Niels Jensen, Vellev 432-591
Skiøtte, Laurids Thomasen 63
Skovfoged, Christen Christensen, Borridsø 8
Skomager, Rasmus, Hvorslev 51-81
Skov, Peder Sørensen, Aidt 852
Skriver, Jens Sørensen, Vellev 965
Skrædder, Hans Pedersen, Hvorslev 887
- Henrich Christensen, Aptrup 484
- Laurids Christensen, Vellev 637
- Laurids Pedersen, Lerbjerg 608
- Niels Hansen, Thorsø 248
- Niels Pedersen, Borridsø 109
- Niels Sørensen, Houlbjerg 973
- Peder Christensen, Haurum 622
- Søren Christensen, Snorum 101
- Thomas Nielsen, Pitterhuset 77
Skrædermand, Jens Sørensen, Aidt 749
Skytte, Rasmus Jensen, Bøstrup Mølle 871
Smed, Anders Sørensen, Amstrup 318
- Anders Sørensen, Hvorslev 380
- Frands, Houlbjerg 456
- Jens Jakobsen, Houlbjerg 36
- Jens Jensen, Kvolbæk 370
- Jens Nielsen, Sall 225
- Jens Pedersen, Aptrup 785
- Jens Rasmussen, Lerbjerg 377
- Mikkel Mikkelsen, Thorsø 186
- Niels Jensen, Lerbjerg 227
- Niels Nielsen, Skjød 188-223
- Niels Pedersen, Borridsø 293
- Niels Pedersen, Thorsø 139
- Oluf Hansen, Gullev 9
- Peder Jensen, Borre 961
- Peder Nielsen, Sall 7
- Peder Pedersen, Sall 954
- Søren, Hvorslev 57
- Søren Andersen, Nøddelund 750
- Søren Jensen, Aidt 31-104
Snedker, Christen, Danstrup 351
- Jens Lauridsen, Lerbjerg 48
- Peder, Lerbjerg 89
- Søren Christensen, Danstrup 417
- Søren Jensen, Aldrup Skovhus 974
- Thomas Sørensen, Mondrup 618
Soetmann, Christian, Kvolbæk 338
- Frederich, Danstrup Bundgaard 825
Soetmann, Niels, Danstrup 365
- Niels Christian, Danstrup Bundgaard 992
Sort, Christen Jensen, Vellev 281
- Jens Christensen, Vellev 915
- Niels Christensen, Vellev 970
- Søren Sørensen, Sall 466
Spentrup, Kirstine Eskildsdatter, Borre 112
Steffensen, Peder, Vellev 995
- Peder Pedersen, Gerning 445
Stougaard, Christen Sørensen, Houlbjerg 683
- Thomas Jensen, Borridsø 320
Stærkiær, Jens Christensen, Vejerslev 569-757
Svendsdatter, Bodil, Lerbjerg 116-468-606
Svendsen, Laurids, Thorsø Mølle 375
Svenske, Anders Pedersen, Vellev 78
- Bent, Sall 96
Søegaard, Jens Sørensen, Vellev 921
Sørensdatter, Anne, Borre 980-982
- Anne, Bøstrup Mølle 939
- Anne, Enslev 54
- Anne, Gerning 136
- Anne, Haurum 117
- Anne , Holm 159
- Anne, Houlbjerg 250-393
- Anne, Kongstrup 818
- Anne, Lerbjerg 411
- Anne, Tostrup 253-440
- Anne, Vejerslev 280-569
- Anne, Vellev 548-628
- Anne, Østergård Fiskerhus 47
- Anne Marie, Sall 880
- Birgitte, Hvorslev 258
- Birgitte, Lerbjerg 22
- Birthe, Lerbjerg 377
- Bodil, Aptrup 80
- Bodil, Vellev 636
- Bodil Marie, Koudal 826
- Christine Sophie, Sølvsten 114
- Dorthe, Borridsø 690
- Dorthe, Gejlund 405
- Dorthe, Vellev 775
- Ellen, Haurum 158-374
- Ellen, Houlbjerg 773-966-971
- Ellen, Tind 70
- Else, Enslev 549
- Else, Gerning 919
- Else, Hvorslev 384
- Giertrud, Enslev 956
- Johanne, Tind 183
- Karen, Astrup 242
- Karen, Danstrup 131
- Karen, Haurum 582-989
- Karen, Hesselbjerg 33
- Karen, Hvorslev 536
- Karen, Kongstrup 11
- Karen, Thorsø 572
- Kirsten, Aidt 601
- Kirsten, Amstrup 420
- Kirsten, Danstrup 38
- Kirsten, Haurum 399
- Kirsten, Houlbjerg 434-481
- Kirsten, Kvolbæk 187
- Kirsten, Sall 45-567-687
- Kirsten, Thorsø 487
- Kirsten, Vellev 78-547-586-864
- Maren, Aidt 498
- Maren, Borre 489-788
- Maren, Borridsø 251-293
- Maren, Gerning 69
- Maren, Houlbjerg 94-456
- Maren, Kvolbæk 361
- Maren, Nøddelund 709
- Maren, Thorsø 165-459
- Maren, Tind 344
- Maren, Tungelund 485
- Maren, Vejerslev Skovhus 969
- Maren, Vellev 271-273-279
- Maren, Vidstrup 669
- Maren, Vrangstrup 213
- Margrethe, Hvorslev 106
- Margrethe, Vellev 732
- Marie Katrine, Aidt 943
- Mette, Amstrup 92
- Mette, Borre 229
- Mette, Brundt 144
- Mette, Enslev 76
- Mette, Haurum 52
- Mette, Houlbjerg 576
- Mette, Hvorslev 768
- Mette, Lerbjerg l-206
- Mette, Tind 162
- Sidsel, Borre 933
- Sidsel, Hvorslev 298
- Sophie, Enslev 157
Sørensen, Christen, Futting 41
- Christen, Tungelund 42
- Christen, Vejerslev 153
- Christen, Vidstrup 460
- Hans, Hagsholm 925
- Jens, Borridsø 690
- Jens, Hagenstrup mølle 44
- Jens, Lerbjerg 161
- Jens, Nøddelund 650
- Jens, Salpeterhuset Aidt 333-496
- Jens, Tungelund 759
- Jens, Vejerslev 234
- Jens, Vellev 66
- Jens, Østergaard Fiskerhus 812
- Jesper, Vejerslev 147
- Joseph, Gerning 535
- Jørgen, Thorsø 148
- Laurids, Aptrup 122
- Laurids, Astrup 844
- Laurids, Vellev 780
- Mikkel, Houlbjerg 753
- Morten, Haurum 117
- Niels, Gerning 376
- Niels, Houlbjerg 888
- Niels, Vrangstrup 979
- Palle, Aabrohuset 604
- Peder, Haurum 176
- Peder, Hvorslev 727
- Peder, Vellev 937
- Poul, Thorsø 26
- Rasmus, Enslev 120
- Søren, Hagsholm 926
- Søren, Sall 466
- Terkild, Thorsø 702
- Thøger, Nøddelund 311
- Thøger, Vellev 1004

Tapdrup, Jens Andersen, Hvorslev 216-410
Tegl, Jens, Vellev 90
Terkildsdatter, Anne, Mondrup 577
- Kirsten, Vidstrup 439
Terkildsen, Enevold, Thorsø 596
- Søren, Thorsø 27-598
Termansen, Hans, Hagsholm 6
Thomasdatter, Agnethe, Brundt 707
- Anne, Borre 538
- Anne, Enslev 252
- Anne, Lerbjerg 2
- Anne, Pitterhuset 77-333
- Anne Marie, Lerbjerg 325
- Else, Vellev 301
- Giertrud, Houlbjerg 16-152-259
- Inger, Gerning 376
- Karen, Amstrup 277-855
- Karen, Tind 931
- Kirsten, Haurum 438
- Kirsten, Sall 225
- Kirsten, Vejerslev 495
- Maren, Amstrup 294-318
- Maren, Bøstrup Mølle 202
- Maren, Enslev 906
- Maren, Salpeterhuset 774
- Margrethe, Borridsø
Thomasen, Christen, Aidt 221
- Christen, Houlbjerg 862
- Frands, Nøddelund 356
- Laurids, Bøsbro 108
- Laurids, Bøstrup Mølle 693
- Peder, Amstrup 349
- Peder, Borridsø 262
- Peder, Houlbjerg 134-521
- Peder, Kongstrup 56
- Peder, Vellev 850
- Rasmus, Vellev 547
- Søren, Gullev 156-198
- Søren, Vellev 346
- Thomas, Enslev 872
- Ulrik, Kraglund 959
Thøgersdatter, Anne, Houlbjerg 888
Thøgersen, Peder 942
Thøgersen, Peder, Vellev 922
Topholm, Søren Jensen, Thorsø 737
Truust, Søren Christensen, Vejerslev 712
Tønisdatter, Ingeborg, Sall 261
Tørring, Niels Nielsen, Vrangstrup 135
- Søren Nielsen, Haurum 283

Ulstrup, Peder Sørensen, Haurum 156-256
Ursin, Dorthea Elisabeth, Over Mølle 889-912

Vadsted, Christen Nielsen, Houlbjerg 662
West, Jens Jensen, Over Mølle 397
Vest, Rasmus Rasmussen, Nøddelund 654
Wildsted, Niels Sørensen, Vidstrup 439
Vindeløv, Mads, Katvad Mølle 811-882
Volmer, Niels Poulsen, Sall 953
Wolstrup, Jens Rasmussen, Thorsølund 588
Væsel, Christen Pedersen, Vellev 197-279
- Jens Christensen, Hvorslev 857

Ørn, Anne Sophie, Hvorslev 779

Aaboe, Constantinus, Hvorslevgaard 976
Aabye, Jens Pedersen, Snorum 247
Aagaard, Jens Jensen, Sall 490-629
- Niels Sørensen, Astrup 570
- Peder Jensen, Sall 998
Hagsholm skifteprotokol
Stedregister 1741-1811

Aidt sogn
Aidt
31-37-104-113-141-163-221-233-327-360-364-483-498-505-506-559-601-626-649-701-721-744-749-755-756-852-907-923-943-963-983
Astrup
228-242-249-534-537-562-570-672-844-846-935-948
Mondrup
209-257-395-577-602-618-666-796-836-929
Salpeterhuset / Pitterhuset
77-333-496-774
Tungelund
42-296-297-345-443-485-758-759-823-930

Gerning sogn
Borridsø
3-8-15-75-93-109-151-192-194-251-262-270-293-317-320-435-448-453-504-525-556-617-642-667-668-671-690-694-695-714-731-784-828-865-879-890-964-978
Danstrup
28-38-53-95-131-142-204-342-351-365-396-417-555-689-791-794-815-817-825-992
Gerning
69-136-315-376-445-514-526-535-541-585-593-736-859-914-919-938-947
Hesselbjerg
33
Stærkær
35-231
Tind
14-39-70-154-162-183-312-344-348-431-442-444-499-543-635-656-739-875-876-931-997

Granslev sogn
Vrangstrup
60-135-189-213-214-382-407-610-843-967-972-979

Gullev sogn
Gullev
9-10-49-50-126-127-128-142-143-156-198
Nøddelund
59-129-130-185-212-311-356-367-414-575-647-650-654-664-688-708-709-710-719-750-772-798-801-806-845

Haurum sogn
Frijsendal
149-326-578-641-684-946
Haurum
52-61-117-121-158-160-176-256-260-263-266-278-283-332-340-374-378-389-392-399-409-416-422-438-447-474-491-502-524-550-554-561-564-582-597-613-622-627-696-698-700-722-723-740-762-763-765-790-822-851-900-962-988-989
Haurum Skovhus
743

Kraglund
959
Snorum
101-145-247-403-904

Houlbjerg sogn
Bøsbro
63-108-924
Bøstrup
125-334-546-863-940
Bøstrup Mølle
97-182-202-423-693-871-939
Hagsholm
6-310-329-388-652-703-891-925-926-951-987
Houlbjerg
16-25-36-71-94-134-137-152-180-238-240-245-250-259-267-289-303-324-330-339-354-359-373-393-400-404-412-434-437-456-469-480-481-515-518-520-521-522-532-576-611-612-616-624-625-631-644-662-663-674-683-692-724-725-733-742-745-746-752-753-760-773-781-786-787-799-800-820-862-888-893-913-916-934-958-966-968-973-996-999
Kongstrup
11-12-56-264-358-379-381-810-818-827
Snedkerhuset
241

Hvorslev sogn
Aldrup
830
Aldrupgaard
199
Aldrup Skovhus
138-331-682-974
Amstrup
92-178-277-294-300-316-318-341-349-420-530-563-590-630-782-855-856-894-977
Hagenstrup Mølle
44-68-140-275-892
Holm
764
Hvorslev
13-18-19-43-51-57-79-81-91-98-106-190-211-216-258-286-287-298-336-347-366-369-380-384-385-410-436-446-473-493-503-523-536-592-614-621-645-655-658-661-673-675-718-726-727-761-768-779-783-802-814-857-858-881-887-895-941-985-990
Hvorslevgaard
239-291-319-633-911-976
Vidstrup
64-110-306-309-335-363-439-451-460-467-623-651-669-670-797-807-831-866

Lerbjerg sogn
Lerbjerg
1-2-22-40-48-74-89-116-155-161-195-206-208-227-295-325-350-377-387-391-411-468-479-545-566-589-603-606-607-608-665-792

Lyngå sogn
Lyngå
419

Sahl sogn
Frisholt
401

Sall sogn
Aptrup
80-246-362-430-471-484-516-638-643-713-767-785-835-839
Sall
7-30-45-73-83-96-99-100-103-111-115-119-122-173-174-193-203-218-225-236-261-269-285-292-398-421-427-428-466-470-486-490-501-507-510-511-533-565-567-568-599-605-629-678-679-681-685-686-687-697-711-716-717-734-738-780-793-838-840-867-868-874-878-880-883-896-898-901-902-903-908-910-920-953-954-955-984-998
Tulstrup
210
Tulstrup Mølle
754-886

Skjød sogn
Brundt
65-144-164-196-408-707
Gejlund
254-405-494-527
Glæsborg
255-290-426-513-552-632
Helstrup
418-729
Kvolbæk
21-133-187-200-201-338-361-370-528-542-571
Lindgaard
735
Skjød
188-223-804
Sølvsten
29-58-114-455-676

Sporup sogn
Farre
402-475-584

Thorsø sogn
Futting
5-41-62-232-243-343-551-587-766-829-909
Thorsø
26-27-118-139-148-165-186-224-248-383-413-441-454-459-487-492-572-596-598-634-648-657-702-737-751-816-853-870
Thorsølund
123-207-219-406-588-854-918
Thorsø Mølle
268-375-899


Vejerslev sogn
Borre
24-112-205-229-272-308-321-322-323-368-458-461-489-517-538-600-747-778-788-795-884-897-905-933-961-980-981-982
Borre Skovhus
615-691-1002
Katvad Mølle
482-811-882
Louiselund
952
Vejerslev
20-87-88-146-147-153-234-244-280-304-337-357-449-477-478-495-500-519-560-569-574-619-712-720-757-769-808-809-834-837-861-969-991-1001

Vellev sogn
Enslev
17-46-54-76-102-105-120-157-168-179-184-217-226-235-252-282-299-355-365a-372-390-433-450-529-549-557-573-580-581-620-639-771-789-821-872-906-936-956-993
Holm
159-476
Koudal
150-215-826
Over Mølle
86-276-328-397-464-488-889
Tostrup
32-72-253-440-452-558
Tostrup Skovhus
284-288
Vellev
4-55-66-67-78-82-84-90-124-166-167-169-170-197-220-222-230-237-265-271-273-274-279-281-301-302-305-307-313-314-346-371-386-394-424-429-432-457-462-465-472-508-509-512-547-548-579-586-591-594-595-609-628-636-637-659-660-677-680-704-705-706-715-728-730-732-770-775-776-777-803-805-813-824-841-842-847-848-849-850-864-877-885-915-917-921-922-928-932-937-944-949-950-960-965-970-975-986-994-995-1003-1004
Østergaard
107-497-748-927-945
Østergaard Fiskerhus
47-132-812-832
Aabrohuset
415-604-819-833-869-1000

Vejrum sogn
Lille Fuglsang
34

Vinge sogn
Vinge
23-699Ormstrup gods

Skifteuddrag
1778-1806

[1778-1806]    [Personregister] [Stedregister]
Ormstrup skifteprotokol
1778-1806
G 241-3

Frisholt gods (Ormstrup) 1778-1806

1. Anne Thomasdatter i Sahl 3/8-1778 F. 1
(Begyndelsen på skiftet mangler)
Enkemand: Peder Enevoldsen Smed
Børn:
• Enevold Pedersen
• Thomas Pedersen
• Jens Pedersen
• Bodil Pedersdatter
• Kirsten Pedersdatter
• Anne Pedersdatter
F.M. Niels Nielsen Enggaard og Christen Thomasen, begge af Gullev.

2. Søren Joensen i Sahl 19/6-1779 F. 3b
Enke: Anne Jensdatter L.V. Hendes bror: Jens Jensen Krog i Sahl
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Joen Sørensen, i København.
• Christen Sørensen - 26 år, tjener i Sahl.
• Hans Sørensen - 22 år, tjener i Sahl.
• Jørgen Sørensen - 18 år, tjener podemester Becker i Viborg.
• Margrethe Sørensdatter - 24 år, tjener i Skjellerup på Skovsgaard gods ved Hobro.
T.V. Søren Jensen Rantzau og Laurids Sørensen Kirkedal, begge af Sahl.

3. Jens Pedersen Kræmer i Sahl 19/10-1779 F. 3b
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Niels Sørensen Iversen i Sahl
Arvinger:
• Hans mor: Maren Christensdatter L.V. Hendes søn: Niels Pedersen Kræmer.
Oplysninger:
Afdødes søster: Anne Pedersdatter g.m. > Ladefoged i Sahl.
Enken blev ved stedet.

4. Kirsten Rasmusdatter i Sahl 20/10-1779 F. 4a
Enkemand: Christen Jensen Rantzau
Barn:
• Maren Christensdatter - 15 år
F.M. Hendes søskendebarn: Christen Sørensen i Sahl.

5. Jens Pedersen Mand i Sahl 25/10-1779 F. 4b
Enke: Anne Jeppesdatter L.V. Niels Pedersen Kræmer i Sahl
Hans barn af et tidl. ægteskab med Anne Rasmusdatter:
• Karen Jensdatter
F.M. Anders Jørgensen Lading i Sahl.

6. Maren Jensdatter Søevaldt i Sahl 6/10-1779 F. 5a
Enkemand: Anders Simonsen
Barn:
• Simon Andersen - 11 år
T.V. Enkemandens bror: Søren Simonsen i Sahl.

7. Ellen Michelsdatter i Gullev 16/10-1779 F. 5b
Enkemand: Peder Christensen Broch
Børn:
• Michel Pedersen - 10 år
• Christen Pedersen - 4 år
• Karen Pedersdatter - 14 år
• Kirsten Pedersdatter - 6 år
T.V. Anders Nielsen Bødker i Gullev.

8. Anne Christensdatter i Sahl 25/10-1779 F. 5b
Enkemand: Niels Pedersen Kræmer
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Kield Pedersen:
• Kirsten Kieldsdatter - 22 år
F.M. Hendes mosters mand: Søren Jensen Rantzau
• Maren Pedersdatter - 19 år
F.M. Niels Sørensen.

9. Anne Sørensdatter i Sahl 27/10-1779 F. 6a
Enkemand: Peder Degn Brundt
Barn:
• Karen Pedersdatter - 1 år og 6 uger gammel.
T.V. Enkemandens bror: Laurids Sørensen Kirchedal i Sahl.

10. Søren Lauridsen og hustru Anne Carlsdatter i Gullev
Afdøde havde ingen børn. 10/9-1779 F. 6b
Hans arvinger:
• Halvbror: Niels Lauridsen, i Gullev.
• Christen Lauridsen. død og efterladt:
> Christen Christensen, i Gullev.
> Kirsten Christensdatter. Død og efterladt:
» Niels Sørensen Ellerup, i Gullev.
• Halvbror: Jens Lauridsen, i Bøgeskov. død og efterladt:
> Laurids Jensen, i Gullev.
> Maren Jensdatter, tjener på Hagsholm.
> Karen Jensdatter, tjener præsten i Sahl.
> Anne Jensdatter
> Maren Jensdatter
• Halvsøster: Kirsten Lauridsdatter, i Gullev.
Hendes arvinger:
• Bror: Søren Carlsen, i Tind.
• Bror: Niels Carlsen, i Randers.
• Søster: Birgitte Carlsdatter g.m. Thøger Sørensen i Nøddelund. Død og efterladt:
> Niels Thøgersen - 25 år
• Søster: Ellen Carlsdatter g.m. Søren Jensen Horn, skoleholder i Tungelund. Død og efterladt:
> Carl Sørensen - 34 år
> Jens Sørensen - 25 år
> Niels Sørensen - 23 år
> Christian Sørensen - 21 år
> Maren Sørensdatter - 28 år g.m. Søren Christensen Smed i Aidt.
> Mette Sørensdatter - 21 år (opfostret af de to afdøde her i stervboet)
> Anne Sørensdatter - 17 år
• Søster: Kirsten Carlsdatter g.m. Lorentz Lorentzen, skomager i København.

11. Maren Christensdatter i Bøgeskov Ugift 14/10-1779 F. 9b
Arvinger:
• Bror: Christen Christensen
• Søstersøn: Niels Sørensen Ellerup
T.V. Jens Hansen i Bøgeskov.

12. Peder Enevoldsen Smed i Sahl 2/10-1780 F. 12a
Børn:
• Enevold Pedersen - 28 år
• Thomas Pedersen - 20 år
• Jens Pedersen - 19 år
• Bodil Pedersdatter - 26 år
• Kirsten Pedersdatter - 25 år
• Anne Pedersdatter - 23 år
F.M. Deres morbror: Christen Thomasen i Gullev og
mosters mand Niels Nielsen Enggaard i Gullev.
Oplysninger:
Kirsten Pedersdatter havde dårligt syn, og faderen havde derfor bygget et 2 fags hus, hvor hun skulle have ophold så længe, hun havde behov for det.

13. Maren Nielsdatter i Gullev april > F. 15b
Enkemand: Søren Pedersen Dalbye
Børn:
• Peder Sørensen - 15 år
• Niels Sørensen - 12 år
T.V. Laurids Jensen i Gullev.

14. Margrethe Joensdatter i Bøgeskov 19/10-1779 F. 16a
Enke efter Laurids Andersen.
Arvinger:
• Søster: Maren Joensdatter g.m. Peder Kudsk i Gullev.
• Søster: Anne Joensdatter g.m. en podemester, der for 20 år siden tjente på Ledreborg på Sjælland.
• Halvsøster: Mette Joensdatter g.m. Anders Jensen i Sahl. Begge døde og efterladt:
> Maren Andersdatter i Sahl.
Se skifte nr. 15.

15. Anders Jensen og hustru Mette Joensdatter samt hans søster Maren Jensdatter i Sahl 16/10-1779 eller 1780 F. 17b
Arving:
Ægteparrets barn:
• Maren Andersdatter - 14 år
F.M. Hendes mosters mand: Peder Pedersen Kudsk i Gullev.
Se skifte nr. 14.

16. Anna Maria Bloch i Skibelundgaard 4/5-1782 F. 22a
Enkemand: Laurids Lauridsen Lange
Børn:
• Søren Lauridsen - 7-8 år
• Jørgen Lauridsen - 5 uger.

17. Bodil Erichsdatter i Sahl 29/8-1782 F. 44b
Enkemand: Søren Jørgensen Lading
Børn:
• Maren Sørensdatter - 12 år
• Ellen Sørensdatter - 8 år
• Anne Kirstine Sørensdatter - 4 år
• Jørgen Sørensen - født ved moderens død.
T.V. Enkemandens bror: Anders Jørgensen Lading.

18. Maren Pedersdatter i Skibelundgaard 14/11-1784 F. 50a
Enkemand: Peder Jensen
Barn:
• (Maren Pedersdatter) - nyfødt
Se skifte nr. 49.

19. Herman Jensen i Sønder Onsild 13/9-1785 F. 52a
Enke: Inger Michelsdatter L.V. Niels Pedersen i Sdr. Onsild
Børn:
• Kirsten Hermansdatter - 21 år
• Anne Marie Hermansdatter - 19 år
• Maren Hermansdatter - 16 år
F.M. Afdødes ældste bror: Peder Jensen i Sahl. Da han ikke var til stede, blev beskikket Jens Pedersen Høygaard i Sønder Onsild.

20. Jens Jensen i Hesselbjerg 1/11-1785 F. 55b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Hendes bror: Niels Enggaard i Gullev.
Arving:
• Bror: Søren Jensen i Hesselbjerg.
Oplysning:
Enken frasagde sig halvgården. Hun var aldrende og skrøbelig. Søren Jensen overtog gælden på gården, mod at en af hans sønner fik fæstet på gården. Senere skulle hans anden søn overtage hans egen halvgård.

21. Christen Pedersen i Stærkær 1/2-1786 F. 57b
Enke: Else Olufsdatter L.V. Niels Enggaard.
Børn: Senere Christen Andersen i Sahl.
• Peder Christensen
• Oluf Christensen
• Jens Christensen
• Søren Christensen
• Niels Christensen
• Christian Christensen
• Isak Christensen
• Anne Dorthea Christensdatter
• Ellen Kirstine Christensdatter
F.M. Enkens bror: Niels Olufsen i Stærkær.

22. Anders Jørgensen Lading i Sahl 18/4-1786 F. 61b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Anders Simonsen i Sahl.
Børn:
• Peder Andersen - 20 år
• Maren Andersdatter - 19 år, tjener på Frisholt.
• Anne Margrethe Andersdatter - 15 år, tjener i Skibelund.
• Anne Andersdatter - 12 år
• Ellen Andersdatter - 9 år
F.M. Afdødes ældste bror: Søren Jørgensen Lading, fæster af Hyhøjgården.

23. Maren Pedersdatter i Sahl 5/7-1786 F. 63b
Enkemand: Peder Pedersen Brundt
Børn:
• Peder Pedersen - 16 år
• Anne Pedersdatter - 13 år
• Maren Pedersdatter - 10 år
T.V. Enkemandens bror: Jens Pedersen Brundt i Sahl.

24. Anne Jensdatter i Sahl 5/7-1786 F. 65b
Enkemand: Laurids Kirkedal
Arvinger:
• Søren Jensen
• Søren Christensen
• Niels Frandsen i Amstrup
• Just i Vejerslev
• Krog Jens.

25. Christen Sørensen Joensen i Gullev 6/7-1786 F. 67a
Enke: Maren Josephsdatter L.V. Thomas Enggaard
Børn:
• Søren Christensen - 4 år
• Else Christensdatter - 1 år
F.M. Afdødes bror: Hans Sørensen Joensen
Oplysninger:
Udskrift af skifte af 14/11-1785 efter skibstømmermand Jonas Sørensen i København. Hans arvinger:
• Bror: Christen Sørensen, gårdmand i Gullev.
• Bror: Hans Sørensen, hos sin bror Christen.
• Bror: Jørgen Sørensen, tjener på Frisholt.

26. Birthe Nielsdatter i Sønder Onsild 19/8-1786 F. 69b
Enkemand: Jens Rasmussen
Børn:
• Rasmus Jensen - 32 år, overtog faderens fæste.
• Niels Jensen - 26 år, tjener i stervboet.

27. Enevold Pedersen Smed i Sahl 25/9-1786 F. 71a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Hendes far: Gårdmand Jens Peder-
Arvinger: sen i Borre.
• Bror: Thomas Pedersen, gårdmand i Sahl
• Bror: Jens Pedersen, smed i Truust.
• Søster: Bodil Pedersdatter g.m. Peder Rasmussen, gårdmand i Sahl.
• Søster: Kirsten Pedersdatter, ugift, opholder sig i stervboet.
• Søster: Anne Pedersdatter, hos sin bror Thomas.

28. Peder Pedersen Brundt i Sahl 26/1-1787 F. 73b
Enke: Karen Jensdatter L.V. Hendes bror: Laurids Jensen, husmand i Gullev
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Peder Pedersen - 17 år, hjemme.
• Anne Pedersdatter - 14 år, hjemme.
• Maren Pedersdatter, hos degnen Peder Pedersen i Aarhus.
F.M. Afdødes bror: Jens Pedersen i Sahl.

29. Jens Jensen Skov i Gullev Husfæster 26/3-1787 F- 74b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Christen Lauridsen.
Oplysninger:
Intet at arve.
Afdøde havde en datter: Anne Jensdatter.

30. Niels Michelsen i Vinkelholm 4/4-1787 F. 75a
Enke: Karen Sørensdatter L.V. Peder Michelsen i Nøddelund
Børn:
• Kirsten Nielsdatter - 13 år
• Else Katrine Nielsdatter - 11 år
• Søren Nielsen - 7 år
• Michel Nielsen - 1½ år
F.M. Beskikket: Christen Lauridsen i Gullev.

31. Thomas Pedersen i Gullev Husmand 8/3-1790 F. 77a
Enke: Marianne Sørensdatter L.V. Jørgen Pedersen
Børn af hans tidl. ægteskab med Maren Nielsdatter:
• Niels Thomasen - 18 år, tjener i Vinkel.
• Mette Thomasdatter - 24 år, tjener Peder Lauridsen i Nøddelund.
• Kirsten Thomasdatter - 20 år, tjener Peder Jensen i Skibelund.
F.M. Afdødes bror: Laurids Pedersen i Sahl.
Se skifte nr. 36.

32. Jens Jensen Krog i Sahl 22/7-1790 F. 80b + 84b
Enke: Kirsten Andersdatter L.V. Antagen: Laurids Sørensen i Sahl.
Børn:
• Jens Jensen - 26 år
• Maren Jensdatter - 20 år
• Anders Jensen - 19 år
• Søren Jensen - 11 år
• Mette Katrine Jensdatter - 7 år.

33. Niels Mogensen i Gullev Indsidder 19/3-1791 F. 81b
Enke: Kirsten Frandsdatter L.V. Peder Christensen Brok
Afdødes børn:
• Mads Nielsen - 32 år, tjener Christen Lading i Sahl.
• Anne Nielsdatter - 25 år, tjener i Brorup på Allinggaard gods.
• Rasmus Nielsen - 20 år, opholdsted ukendt af enken.
T.V. Beskikket: Christen Pedersen Smed.

34. Anders Kirkedal i Gullev Husfæster 12/5-1791 F. 83a + 85b
Børn:
• Dorthe Andersdatter - 31 år, hjemme.
• Søren Andersen
• Jens Andersen
• Maren Andersdatter - 26 år, tjener i Aldrup Skovhus.
F.M. Christen Lauridsen i Gullev.
Oplysning:
Afdøde levede i stor fattigdom.

35. Hans Pedersen på Frisholt Vægter 15/9-1791 F. 86b
Børn:
• Peder Hansen, i Gullev.
• Maren Hansdatter, i København.

36. Marianne Sørensdatter i Gullev 27/2-1792 F. 87
Enkemand: Jens Michelsen Husfæster
Ingen børn.
Hendes arvinger fraskrev sig retten til arv.
Se skifte nr. 31.

37. Magdalena Holbech i Sahl Husfæster 3/5-1793 F. 88b
Oplysninger:
Afdøde var enke efter Iver Madsen Holbech.
Afdøde fik fæstebrev på huset 25/6-1779.
Afdøde havde et afkald fra afg. Jacob Rosborg til Haraldslund af 29/7-1771 og et afkald af 7/5-1771 fra Christian Ludvig Rosborg på Frisholt.

38. Maren Sørensdatter i Sahl 28/5-1793 F. 95b
Enkemand: Peder Jensen Husfæster
Arvinger:
• Bror: Jens Sørensen, husmand i Amstrup.
• Søster: Anne Sørensdatter, i Bjerregrav.
• Søster: Maren Sørensdatter, i Bjerregrav.
• Søster: Inger Sørensdatter gift og bor i København.
Oplysninger:
På Maren Sørensdatters vegne mødte hendes svigersøn skomager Anders Lauridsen i Bjerregrav.
Kirsten Henriksdatter i Bjerregrav var søsterdatter til afdøde.

39. Søren Jensen Rantzau i (Sahl) 5/9-1795 F. 97b
Enke: Helvig Christiansdatter
Børn:
• Christian Sørensen - 27 år
• Jens Sørensen - 24 år
• Peder Sørensen - 21 år
• Sidsel Sørensdatter - 28 år
• Maren Sørensdatter - 19 år
F.M. Husmand Christen Jensen (Rantzau) i Sahl.

40. Kirsten Nielsdatter i Snorsang (Mammen sogn) 9/9-1795 F. 98b
Enkemand: Niels Christensen Husmand
Børn:
• Niels Nielsen - 28 år
• Anne Marie Nielsdatter - 39 år
Oplysninger:
Enkemanden havde fæstebrev af 4/4-1750, udstedt af Christian Friis til Frijsenborg m.fl.
Niels Christensen var barnefødt på ovennævntes gods og fik fæstet efter sin far Christen Danielsens hidtil beboede sted Snorsang.
Christen Danielsen var g.m. Mette Sørensdatter.

41. Anders Simonsen i Sahl gårdmand 9/1-1796 F.99b + 103b
Enke: Margrethe Pedersdatter L.V. Hendes bror, gårdmand Peder Pedersen i
Danstrup.
Hans søn af et tidl. ægteskab:
• Simon Andersen - 28 år, tjener i Borre.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Fæstebrev til Simon Andersen på en gård i Sahl, som Søren Lauridsen tidl. har haft i fæste. Hartkorn: 4-2-3-1 2/11 + skovskyld: 0-0-1-1 7/11.

42. Christian Ludvig Rosborg 27/10-1796 F. 101b + 119b
Opgørelse over hans bo. Ingen arvinger nævnt.

43. Jens Axelsen Holm i Gullev Sognefoged 18/1-1797 F. 104a
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Enevold Andersen i Sahl
Børn:
• Karen Jensdatter g.m. Søren Kirkegaard i Nøddelund.
• Ellen Jensdatter g.m. Jens Christensen Smed i Sahl.
• Anne Jensdatter.
F.M. for Anne: Født værge: Frederik Axelsen fra Holm i Vellev sogn.
Oplysninger:
Afdøde var født i Holm i Vellev sogn.
Fæstebrev af 24/10-1760 til Jens Axelsen Holm af Hagsholm gods. Gården var tidl. beboet af Søren Thomasen, hvis datter Jens Axelsen Holm ægtede.
Hartkorn: 4-6-2-2.

44. Anne Jensdatter i Gullev 20/5-1797 F. 109b
Enkemand: Christen Pedersen Smed - husmand.
Børn:
• Jens Christensen Smed i Sahl - 33 år
• Peder Christensen - 25 år, hjemme.
• Maren Christensdatter - 40 år, g.m. gårdmand Hans Nielsen i Gullev.
• Maren Christensdatter - 31 år, g.m. husmand Jens Michelsen i Gullev.
• Anne Christensdatter - 28 år, hjemme.

45. Kirsten Christensdatter i Sahl 11/7-1797 F. 112a
Enkemand: Søren Lauridsen Husmand
Barn:
• Laurids Sørensen. Døbt 2. juledag 1768 i Sahl.

46. Jørgen Pedersen Kudsk i Gullev 6/10-1797 F. 112b + 118a
Enke: Maren Lauridsdatter L.V. Christen Pedersen Smed i Gullev
Børn:
• Laurids Jørgensen - 30 år
• Peder Jørgensen - 28 år
• Karen Jørgensdatter - 34 år
• Maren Jørgensdatter - 32 år
• Ingeborg Jørgensdatter - 16 år
Oplysninger:
Fæstebrev af 18/12-1766 fra Frisholt gods til Jørgen Pedersen Kudsk på Anneksgården i Gullev, som Christen Ibsen sidst påboede og nu var forflyttet til en halvgård i Sahl. Anneksgårdens hartkorn: 3-7-2-1.
En af døtrene var g.m. Niels Jensen i Vissing.

47. Kirsten Thomasdatter i Gullev 2/4-1798 F. 114b
Enkemand: Peder Christensen Brok
Hendes barn:
• Thomas Jensen i Bøgeskov.
Oplysning:
Fæstebrev af 8/10-1776 fra Frisholt til Peder Brok på den halvgård, som Anders Kirkedal i Gullev sidst beboede. Hartkorn: 4 td.

48. Ellen Nielsdatter i Gullev 30/3-1802 F. 120a
Enkemand: Peder Hansen Husfæster
Barn:
• Hans Pedersen - 15 år, tjener i Borre.
Oplysning:
Ægtemanden havde siddet i uskiftet bo siden hustruens død; men han agtede nu at indgå et nyt ægteskab.

49. Peder Jensen i Skibelund 7/9-1802 F. 121a
Enke: Kirstine Sørensdatter L.V. Jens Christensen i Sahl.
Barn af hans tidl. ægteskab med Maren Pedersdatter:
• Maren Pedersdatter - 18 år, hjemme.
Barn af sidste ægteskab:
• Mariane Pedersdatter - 11 år, hjemme.
F.M. for Maren: Sognefoged Thomas Pedersen i Sahl, da der ingen født værge fandtes.
F.M. for Mariane: Født værge: Rasmus Sørensen i Skibelund.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 18.

50. Kirsten Sørensdatter i Sahl 11/10-1802 F. 123a
Enkemand: Enevold Andersen
Børn:
• Anne Enevoldsdatter - 24 år, hjemme.
• Søren Enevoldsen - 21 år, hjemme.
• Anders Enevoldsen - 15 år, tjener i Gullev.
• Christen Enevoldsen - 12 år, hjemme.
• Peder Enevoldsen - 9 år, hjemme.
• Thomas Enevoldsen - 5 år, hjemme.

51. Anne Pedersdatter i Sahl 24/2-1803 F. 125a + 128a
Enkemand: Niels Hansen Kock Husmand
Børn:
• Jens Nielsen - 22 år, tjener i True
• Hans Nielsen - 17 år
• Birthe Nielsdatter - 26 år, ugift.
• Karen Nielsdatter - 14 år
• Kirsten Nielsdatter - 32 år, ugift.
F.M. Afdødes bror: Jens Pedersen i Stevnstrup.
Oplysning:
Enkemanden havde siddet i uskiftet bo, men agtede nu at indgå et nyt ægteskab.

52. Jens Thomasen i Pralborg Skovhus 25/4-1803 F. 125a
Enke: Mette Nielsdatter L.V. Sognefoged Thomas Pedersen i Sahl.
Børn: Senere: Christen Hermansen i Gullev
• Thomas Jensen - 21 år, tjener i Skjød.
• Niels Jensen - 19 år, hjemme.
• Peder Christian Jensen - 10 år, tjener hos sin farbror Hans Thomasen i en udflyttergård i Lyngaa sogn.
• Christian Frederich Jensen - 8 år, hjemme.
• Hans Jensen - 2½ år, hjemme.
• Anne Jensdatter _ 13 år, hjemme.
• Inger Marie Jensdatter - 5 år, hjemme.
F.M. Antagen: Søren Michelsen, Borre Skovhus. Senere: Hans Thomasen fra Tranberggaard i Lyngaa sogn.

53. Laurids Poulsen i Gullev Husmand 25/1-1804 F. 128b
Enke: Anne Johansdatter L.V. Niels Hansen i Sahl.
Børn:
• Peder Lauridsen - 14 år
• Thomas Lauridsen - 12 år
• Kirsten Lauridsdatter - 9 år
F.M. Enevold Andersen, selvejergårdmand i Sahl.
Oplysning:
Enken havde et stykke tid opholdt sig hos Niels Hansen i Sahl. Hun havde siddet i uskiftet bo siden mandens død.

54. Hans Michelsen i Gullev 7/5-1805 F. 129b
Enke: Anne Jakobsdatter L.V. Selvejer Jens Christensen i Gullev.
Arvinger:
• Halvbror: Christen, husmand i Løvel ved Viborg. Død og efterladt:
> Christen Christensen, myndig.
> Dorthe Christensdatter
> Datter >>
• Helsøster: Anne Michelsdatter g.m. husmand Jens Rasmussen i Kahre i Rougsø herred. Død og efterladt:
> Rasmus Jensen - 21 år, fra Søbygaard
> Jens Jensen - 12 år
> Dorthe Jensdatter - 18 år
Oplysninger:
Senere oplyses, at halvbroderen Christens børn ikke havde ret til at arve, da deres fader var født uden for ægteskab, før den afdødes mor kom i ægteskab med hans far.
Rasmus Jensen fortalte, at de havde en halvfarbror: Peder Rasmussen, gårdmand i Bode i Rougsø herred.
Ormstrup skifteprotokol
Personregister

Andersdatter, Kirsten, Sahl 32
Andersen, Enevold, Sahl 50
- Laurids, Bøgeskov 14

Bloch, Anna Maria, Skibelundgaard 16
Broch, Peder Christensen, Gullev 7-47
Brundt, Peder Degn, Sahl 9
- Peder Pedersen, Sahl 23-28

Carlsdatter, Anne, Gullev 10
Christensdatter, Anne, Sahl 8
- Kirsten, Sahl 45
- Maren, Bøgeskov 11
Christensen, Niels, Snorsang (Mammen sogn) 40
Christiansdatter, Helvig, Sahl 39

Dalbye, Søren Pedersen, Gullev 13

Erichsdatter, Bodil, Sahl 17

Frandsdatter, Kirsten, Gullev 33

Hansen, Peder, Gullev 48
Holbech, Iver Madsen 37
- Magdalena, Sahl 37
Holm, Jens Axelsen, Gullev 43

Jakobsdatter, Anne, Gullev 54
Jensdatter, Anne, Gullev 44
- Anne, Sahl 2-24
- Karen, Sahl 28
- Kirsten, Sahl 27
- Maren, Sahl 15
Jensen, Anders, Sahl 15
- Herman, Sønder Onsild 19
- Jens, Hesselbjerg 20
- Peder, Sahl 38
- Peder, Skibelund 18-49
Jeppesdatter, Anne, Sahl 5
Johansdatter, Anne, Gullev 53
Joensdatter, Margrethe, Bøgeskov 14
- Mette, Sahl 15
Joensen, Christen Sørensen, Gullev 25
- Søren, Sahl 2
Josephsdatter, Maren, Gullev 25

Kirkedal, Anders, Gullev 34
- Laurids, Sahl 24
Kock, Niels Hansen, Sahl 51
Krog, Jens Jensen, Sahl 32
Kræmer, Jens Pedersen, Sahl 3
- Niels Pedersen, Sahl 8
Kudsk, Jørgen Pedersen, Gullev 46

Lading, Anders Jørgensen, Sahl 22
- Søren Jørgensen, Sahl 17

Lange, Laurids Lauridsen, Skibelundgaard 16
Lauridsdatter, Maren, Gullev 46
Lauridsen, Søren, Gullev 10
- Søren, Sahl 45

Mand, Jens Pedersen, Sahl 5
Michelsdatter, Ellen, Gullev 7
- Inger, Sønder Onsild 19
Michelsen, Hans, Gullev 54
- Jens, Gullev 36
- Niels, Vinkelholm 30
Mogensen, Niels, Gullev 33

Nielsdatter, Birthe, Sønder Onsild 26
- Ellen, Gullev 48
- Kirsten, Snorsang (Mammen sogn) 40
- Maren, Gullev 13-29
- Maren, Hesselbjerg 20
- Mette, Pralborg Skovhus 52

Olufsdatter, Else, Stærkær 21

Pedersdatter, Anne, Sahl 51
- Kirsten, Sahl 22
- Maren, Sahl 23
- Maren, Skibelund 18
- Margrethe, Sahl 41
Pedersen, Christen, Gullev 44
- Christen, Stærkær 21
- Hans, Frisholt, 35
- Thomas, Gullev 31
Poulsen, Laurids, Gullev 53

Rantzau, Christen Jensen, Sahl 4
- Søren Jensen, Sahl 39
Rasmusdatter, Kirsten, Sahl 4
Rasmussen, Jens, Sønder Onsild 26
Rosborg, Christian Ludvig 42

Simonsen, Anders, Sahl 6-41
Skov, Jens Jensen, Gullev 29
Smed, Enevold Pedersen, Sahl 27
- Peder Enevoldsen, Sahl 1-12
Søevaldt, Maren Jensdatter, Sahl 6
Sørensdatter, Anne, Gullev 43
- Anne, Sahl 9
- Karen, Vinkelholm 30
- Kirsten, Sahl 50
- Kirstine, Skibelund 49
- Maren, Sahl 3-38
- Marianne, Gullev 31-36

Thomasdatter, Anne, Sahl 1
- Kirsten, Gullev 47
Thomasen, Jens, Pralborg Skovhus 52
Ormstrup skifteprotokol
Stedregister

Gullev sogn
Bøgeskov
11-14
Hesselbjerg
20
Gullev
7-10-13-25-29-31-33-34-36-43-44-46-47-48-53-54

Gerning sogn
Hesselbjerg
20
Stærkær
21

Mammen sogn
Snorsang
40

Sahl sogn
Frisholt
35
Sahl
1-2-3-4-5-6-8-9-12-15-17-22-23-24-27-28-32-37-38-39-41-45-50-51
Skibelund
16-18-49
Vinkelholm
30

Sønder Onsild sogn
Sønder Onsild
19-26

Sogn ukendt
Pralborg skovhus
52