Erik Brejls hjemmeside

Start

Horsens byfoged
Skifteprotokol
1683-1812


[1683-1694]  [1694-1698]  [1697-1705]  [1705-1712]  [1713-1719]  [1719-1725]  [1725-1732] 

[1732-1739]  [1739-1747]  [1747-1765]  [1766-1780]  [1780-1791]  [1791-1813] 
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

I skifteprotokollen angives som regel i hvilken gade afdøde boede, og ofte hvem der ejede naboejendommene, men det er ikke medtaget her.
Jordebøger over afdødes gods ved lbnr.110, 156, 303, 441, 981

Skifter, der også findes som originalskifter i pakken Originale skiftebreve 1743-1793, B 66-330, mærkes (Originalskifte).

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedHorsens byfoged
Skifteuddrag
1683-1694
B 66 - 249


1 Jens Sørensen Monbjerg i Horsens. 26.3.1683, fol.1.
E: Maren Sørensdatter. LV: Oluf Justesen i Horsens. B: Maren 11, Sidsel 9, Søren 5, Anne Marie 2. Første ægteskab med Maren Jensdatter. B: Søren 20, Mogens 18, Karen 16, Birgitte 14. FM: farbror Knud Sørensen Monbjerg i Horsens. Desuden nævnes afdødes bror Rasmus Sørensen i Torp.

2 Jens Rasmussen, stenhugger i Horsens. 21.7.1683, fol.16B.
E: Karen Madsdatter. LV: Jens Rasmussen Tyrsted. A:
1) bror Hans Rasmussen i Hvolbæk i Fruering sogn
2) [halv]bror [Rasmus Jensen i Vestermølle, skifte Skanderborg Rytterdistrikt (G Ryt 4-12) 28.11.1681 lbnr.35]. 5B:
a Jens Rasmussen i Skårup i Fruering sogn
b Rasmus Rasmussen
c Anders Rasmussen
d Anne Rasmusdatter
e Maren Rasmusdatter. FM: Poul Knudsen i Vestermølle
3) halvbror Niels Jensen, død. 1B:
a Maren Nielsdatter
4) halvsøster Birgitte Jensdatter.

3 Anders Eskildsen og hustru Johanne Pedersdatter i Horsens. 30.7.1683, fol.26.
B: Eskild. FM: Peder Jens Adsersen, feldbereder i Horsens.

4 Margrethe Dorthe Pedersdatter, der døde for 2½ år siden på Palsgård. 30.10.1683, fol.55B.
A: Peder Pedersen, Maren Pedersdatter, Bodil Pedersdatter, Helene Marie Pedersdatter, Anne Elisabeth Pedersdatter, Ellen Marie Luxdorph. FM: Christen Nielsen Thonbo, Jens Nielsen Thonbo, Anders Jensen Thonbo, Peder Jørgensen Flensborg, Jesper Eriksen. Afdøde var steddatter af Peder Luxdorph, landsdommer til Fjællebro. Afdøde havde arv efter faster Bodil Hansdatter, enke efter Johan Andersen iflg. skifte i Vejle.

5 Terkild Nielsen, pottemager i Horsens. 4.2.1684, fol.68.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Hansen, pottemager. B: Sidsel 15. FM: Jacob Pedersen, klejnsmed i Horsens.

6 Maren Lauridsdatter i Horsens. 24.3.1684, fol.70.
E: Baltser Breidt, kobbersmed. B: Baltser 5 uger. FM: Rasmus Andersen, guldsmed i Horsens. [Afdøde var født i byen Herzberg i Schlessingen].

7 Anne Christensdatter i Horsens. 6.5.1684, fol.74.
E: Frands Jochumsen. B: Margrethe 10, Gunder Frandsdatter 9, Knud 6, Lisbeth 4, Jochum 3, Mette 1.

8 Henrik Jochumsen Rodenborg i Horsens. 14.6.1684, fol.96B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Mikkel Madsen sst. A: mor Anne Nielsdatter, enke efter Jochum Rodenborg, borgmester i Horsens, bror Jochum Jochumsen Rodenborg i Bogense på Fyn, halvsøskende Hans Jochumsen, Kirsten Jochumsdatter, Anne Jochumsdatter, Lene Jochumsdatter. FM: Anders Jensen, forrige rådmand i Horsens.

9 Peder Hansen Benzon, borgmester i Horsens. 15.10.1684, fol.109.
E: Else Eliasdatter. Arv og gæld for:
1) arv efter farbror frasiges af Hans Benzon til Skærsø
2) arv efter morbror og svoger frasiges af arvinger efter Henrik de Hemmer, borgmester i Ålborg. Underskrevet af:
a Thøger Houmann og bror Peder Houmann
b Henrik Werkmester på børns vegne
c Søren Brunau
d Christoffer de Hemmer i Ålborg.

10 Mads Eriksen og hustru Johanne Jørgensdatter, kandestøber i Horsens. 3.11.1684, fol.148B.
B: Erik 12, Maren 11. FM: farbror Jens Eriksen i Århus.

11 Niels Jacobsen i Horsens. 22.12.1684, fol.163B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Jørgen Hansen, forrige borgmester i Horsens. B: Thomas 1. FM: Søren Maltesen, købmand sst.

12 Søren Madsen, klejnsmed i Horsens. 31.1.1685, fol.179.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen Tyrsted. B: Peder, Mads, Anne 20, Rasmus 17, Birgitte 11. FM: Jens Nielsen Top, skomager i Horsens.

13 Otte Olufsen, ugift skipper i Horsens. 30.4.1684, fol.187B.
Arvinger angives ikke.

14 Jens Jensen Hobro i Horsens. 18.5.1685, fol.193B.
B: Maren 12.

15 Morten Jørgensen, snedker i Horsens. 4.7.1685, fol.201B.
E: Karen Mogensdatter. B: Margrethe 7, Mogens 5, Bertel 1. FM: farbror Anders Jørgensen, feldbereder i Horsens.

16 Jørgen Knudsen, snedker i Horsens. 20.7.1685, fol.212.
B: Anders Jørgensen, feldbereder sst, Morten Jørgensen, snedker sst, død. 3 børn, Anne Jørgensdatter i København, Anne Jørgensdatter sst.

17 Casper Witte i Horsens. 12.12.1685, fol.214B.
E: Bodil Sørensdatter. B: Søren 10, Jørgen 8. FM: Christen Jensen i Østergård.

18 Ejler Silman, farver i Horsens. 22.2.1686, fol.225B.
E: Kirsten Johansdatter. LV: Didrik Cortsen i Horsens. B:
1) Ejler Silman 8
2) Marie Silman 7
3) Karen Silman 5
4) Elsebeth Silman 4
5) Cathrine Silman 2.
FM: Jens Rasmussen Tyrsted i Horsens.
Desuden nævnes afdødes bror Cort Silman.

19 Morten Luther i Horsens. 24.4.1686, fol.242B.
E: Bodil Eskildsdatter. LV: Peder Jensen, hattemager sst. Af første ægteskab B: Karen 32, Morten 25, Lisbeth 22, Christen 18, Cathrine 16. FM: Niels Eskildsen, Eskild Hansen. (Sml. lbnr.56).

20 Jacob Pedersen, klejnsmed i Horsens. 26.11.1685, fol.269.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Rasmussen, bøssemager. B: Kirsten 10, Anne 7, Peder 5. (Afkald lbnr.261).

21 Hans Jensen Fly i Horsens. 8.3.1686, fol.274.
E: Else Egersdatter. LV: Peder Jørgensen. B: Jens 4, Anne 2. FM: farbror Jens Jensen Fly i Kolding, fasters mand Morten Hansen sst.

22 Hans Nielsen, skrædder i Horsens. 12.4.1686, fol.282B.
E: Cathrine Jensdatter Loss. LV: Erik Ottesen i Horsens. B: Anne 13, Augustus 11, Karen 9. FM: Christen Jensen, skolemester.

23 Abelone Christensdatter i Horsens. 13.8.1686, fol.293B.
E: Peder Sørensen Maler. B: Karen 9, Anne 1.

24 Johanne Hansdatter i Horsens. 10.9.1686, fol.295.
E: Søren Jensen Skjold, købmand. B: Jens 1. FM: Mads Thomsen i Vormstrup.

25 Maren Jensdatter i Fugholm. 24.9.1686, fol.299.
E: Jens Jørgensen Drejer. B: Jørgen 3, Dorthe 6 mdr. FM: Jens Rasmussen Fisker i Fugholm.

26 Oluf Pedersen Trans, skrædder i Horsens. 21.5.1687, fol.300B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Jens Rasmussen Tyrsted i Horsens. B: Peder 3. FM: Rasmus Pedersen Borup, skrædder i Horsens.

27 Jens Mikkelsen Molbo, skomager i Horsens. 15.3.1687, fol.302.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Lauridsen, bøssemager i Horsens. B: Søren, skomager sst, Mikkel 26, skomagersvend, Mette g.m. Steffen Sørensen, skomager sst.

28 Peder Rasmussen, feldbereder i Horsens. 10.8.1687, fol.308B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Peder Jensen, feldbereder sst. B: Søren 24, Karen 18, forlovet med Jens Rasmussen Krag, feldberedersvend, Maren 17. FM: Peder Obbi Nielsen, feldbereder.

29 Johanne Frandsdatter i Horsens. 5.6.1685, fol.311.
E: Anders Pedersen Roed, hattemager sst. B: Jørgen 22, Frands 15.

30 Peder Jensen, murer i Horsens. 12.3.1686, fol.315B.
E: Abelone Ibsdatter. LV: Peder Jørgensen Flensborg, købmand sst. B: Mette 19, Anne 16, Gertrud 15, Maren 13, Maren 9. FM: Rasmus Knudsen, murer.

31 Elisabeth Knudsdatter i Horsens. 22.8.1687, fol.321.
E: Jørgen Mikkelsen. B: Søren 24, dragon. FM: Jens Rasmussen Tyrsted i Horsens.

32 Erik Ottesen, byskriver i Horsens. 3.8.1687, fol.325B.
B:
1) Otte Christoffer Eriksen, [skifte Kalundborg 13.8.1689 lbnr.59] 2) en datter, død.

33 Kirsten Pedersdatter i Horsens. 30.11.1687, fol.327.
E: Jochum Krambeck, købmand. B: Peder Krambeck, præst i Breklum, Claus 33 i Åbenrå, Anne 28 i Flensborg, Jochum 26, Margrethe 24, Christian 22 i Hamborg, Daniel 20, Marinke Jochumsdatter 18, Kirsten 15.

34 Lene Madsdatter i Fugholm. 10.5.1687, fol.330B.
E: Laurids Offersen Fisker. B: Anne g.m. Jens Christensen, klejnsmed, Maren g.m. Niels Mortensen i Horsens, Mads 19.

35 Jens Frandsen, købmand i Horsens. 3.7.1688, fol.332B.
E: Gundel Herlufsdatter. LV: Søren Maltesen sst, far Urban Jacobsen, rådmand sst. B: Herluf 8, Karen 7, Maren 4. FM: farbror Anders Frandsen, præst i Rårup, Jens Sørensen, skipper og købmand i Horsens.

36 Rasmus Christensen Grenaa i Horsens. 25.2.1689, fol.358B.
B: Anne Cathrine 27, Peder 25. FM: Didrik Cortsen, købmand i Horsens.

37 Sidsel Nielsdatter i Horsens. 8.3.1689, fol.372B.
E: Søren Pedersen Klokker. B: Marie 4.

38 Maren Christoffersdatter i Horsens. 26.3.1689, fol.374B.
E: Peder Olufsen Dahl, feldbereder. B: Else 3, Christoffer 1.

39 Margrethe Christoffersdatter i Horsens. 1.5.1689, fol.377.
Enke efter Christoffer Wegner, bartskær. B: Lylof ved oberst Friis' regiment til fods, Cathrine g.m. Jochum Krambeck i Horsens, Margrethe g.m. Hans Nielsen på Rysensten, Ryborg, enke efter Mads Bredal i Vejle, Peder i Vejle, Henrik, fuldmægtig på Frisholt, Oluf, bartskær i Horsens.

40 Peder Christensen, byfoged i Horsens. 9.9.1689, fol.380B.
B: Anne Cathrine.

41 Johanne Marie Painck i Horsens. 7.10.1689, fol.381B.
Enke efter løjtnant von Kamp. Arvinger angives ikke.

42 Thale Nielsdatter i Horsens. 7.11.1689, fol.389B.
E: Hans Olufsen Grøn, købmand. A:
1) 1 broderlod til
a Søren Fugl i Assens
2) en broderlod til
a Christen Nielsen Fogh, amtsskriver i Middelfart og Assens Amter på hustrus vegne
b Søren Rasmussen, bror til 2a
3) 1 søsterlod til
a Anders Andersen Fugl, hører i Assens Skole
b Peder Hansen Klokker i Holbæk, bror til 3a.

43 Søren Poulsen Sandgraver, ugift tjenestekarl i Horsens. 7.1.1690, fol.406.
A: mors halvbror Jørgen Jensen Holm i Tingstedholm [i Østbirk sogn] i Voer herred.

44 Voldborg Hansdatter i Horsens. 25.4.1690, fol.407B.
E: Jørgen Rasmussen Fogh. B: Maren 26, Karen 24, Rasmus 14, Hans 8.

45 Anne Jochumsdatter Rodenborg i Horsens. 28.3.1690, fol.408.
E: Søren Clemensen. A:
1) mor Anne Nielsdatter, enke efter Jochum Rodenborg, borgmester i Horsens. LV: Anders Jensen Thonbo
2) bror Hans Jochumsen, tjener i Fredericia
3) søster Kirsten Jochumsdatter g.m. Knud Thomsen i Horsens
4) søster Lene Jochumsdatter. FM: Søren Bentsen.
5) halvbror Jochum Jochumsen i Bogense på Fyn ved svoger Peder Jørgensen Flensborg i Horsens
Desuden nævnes enkemandens bror Christen Clemensen, forpagter på Boller.

46 Frands Jochumsen Ploghøft i Horsens. 1.3.1686, fol.413.
[Enkemand efterAnne Christensdatter, skifte 6.5.1684 lbnr.7]. B: Margrethe 12, Gunder Frandsdatter 11, Knud 8, Lisbeth 6, Jochum 5, Mette 3. FM og ophold: fars farbror Morten Luther, postmester i Horsens, Steffen Rasmussen, rådstueskriver, Maren Rasmusdatter, enke efter Eskild Nielsen i Horsens, Bodil [Eskildsdatter], enke efter Morten Luther sst.

47 Søren Jensen Skjold, købmand i Horsens. 9.12.1689, fol.424.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Madsen. Første ægteskab med [Johanne Hansdatter], skifte 10.9.1686 lbnr.24. B: Jens 21. FM: Hans Olufsen Grøn, købmand sst, Otte Knudsen, forpagter på Hvolgård.

48 Jens Nielsen Thonbo, købmand i Horsens. 19.9.1689, fol.443.
E: Anne Thomasdatter [Winther]. LV: Thomas 17, Niels 15, Marie 14, Søren 12, Anne 11, Vibeke 9. FM: farbror Christen Nielsen Thonbo, rådmand i Horsens, morbror Knud Thomsen, købmand sst.

49 Søren Jensen Thonbo. 19.7.1690, fol.494.
A: mor Anne Thomasdatter Winther, enke efter Jens Nielsen Thonbo, [skifte 19.9.1689 lbnr.48]. LV: Søren Clemensen, søskende Thomas Jensen 18, Niels Jensen 16, Marie Jensdatter 15, Anne Jensdatter 12, Vibeke Jensdatter 10. FM: Hans Olufsen Grøn i Horsens, Jens Sørensen Krag sst.

50 Knud Thomsen, købmand i Horsens. 3.7.1690, fol.497.
E: Kirsten Jochumsdatter Rodenborg. LV: Søren Clemensen Ussing, købmand i Horsens. B: Thomas 3, Nikolaj 2. FM: Peder Jørgensen Flensborg, postmester og købmand i Horsens.

51 Maren Mikkelsdatter, bogbinderske i Horsens. 6.6.1690, fol.517B.
Enke efter Claus Koch. A:
1) fætter Jens Eriksen i Århus
2) fætter Jens Nielsen Gjesing i Århus
3) Anne Casamerusdatter g.m. Christen Lauridsen, kandestøber i Horsens
4) Erik Casamerussen i Norge, bror til 3 og svoger til 1 og 2.

52 Christen Nielsen, grovsmed i Horsens. 27.10.1690, fol.519.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Jensen, feldbereder sst. B: Niels 22 i Bergen i Norge, Karen 19, Søren 16, Maren 9, Morten 6. FM: Jens Rasmussen Tyrsted, købmand i Horsens.

53 Anders Knudsen, murer i Horsens. 17.3.1691, fol.525.
E: Maren Frandsdatter. B: Sofie 22, Karen 15.

54 Kirsten Jensdatter i Horsens. 11.1.1690, fol.526.
E: Peder Jensen, skipper. B: Anne 12, Søren 10, Jens 5, Barbara 2, Karen 9 uger. FM: Peder Adsersen i Horsens.

55 Frands Sørensen Skoland, handskemager i Horsens. 16.7.1692, fol.527.
E: Abelone Christensdatter. LV: Peder Jacobsen, bager sst. B: Johanne 8, Søren 6. FM: Niels Christensen Skoland.

56 Cathrine Mortensdatter i Horsens. 11.8.1692, fol.529.
A: søster Lisbeth Mortensdatter g.m. Clemen Sørensen, pottemager i Horsens, bror Christen Mortensen Luther i Christiania i Norge, halvsøster Karen Mortensdatter i København. FM: Eskild Hansen, hattemager i Horsens, Niels Eskildsen, feldbereder sst. Afdøde var datter af Morten Luther, postmester i Horsens, [skifte 24.4.1686 lbnr.19].

57 Erik Rasmussen ved Horsens Hospital. 10.1.1691, fol.531B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Thomas Poulsen Vendelbo i Horsens. B: Peder 4, Anneke 20 uger. FM: Jens Sørensen Krag i Horsens.

58 Jørgen Pedersen Thonbo, købmand i Horsens. 23.1.1693, fol.539.
E: Inger Jørgensdatter. LV: Jens Rasmussen Tyrsted i Horsens. A:
1) broder [Jens Pedersen Thonbo], død, var g.m. [Lisbeth Andersdatter]. 2B:
a Anders Jensen Thonbo
b [Maren Jensdatter Thonbo], død. E: Jørgen Hansen [Høgsbro]. 1B: 1 Bodil Jørgensdatter
2) søster, død, var g.m. [Peder Jacobsen Top, major i Vester Karleby på Lolland]. 3B:
a Bent Pedersen Top, præst i Kerteminde på Fyn
b Jacob Pedersen Top, præst i Købelev på Lolland
c Maren Pedersdatter Top i Nakskov.
(Sml. lbnr.150).

59 Peder Enevoldsen i Horsens. 8.2.1693, fol.545.
E: Anne Markusdatter. B: Enevold 6, Maren 5. FM: farbror Thomas Enevoldsen i Horsens.

60 Ellen Pedersdatter i Horsens. 22.2.1693, fol.547.
E: Rasmus Jørgensen Noer. B:
1) Lene Rasmusdatter 3
2) Jørgen Rasmussen, der døde.
FM: morfar Peder Mogensen, feldbereder i Horsens.

61 Anne Ovesdatter Pilgaard i Horsens. 13.6.1687, fol.549B.
E: Christian Nielsen Toldorph. B: Inger 12, Ove 11, Lene Cathrine 6. FM: Urban Jacobsen, rådmand i Horsens.

62 Maren Nielsdatter i Horsens. 28.7.1693, fol.556B.
E: Jørgen Christensen, sporemager. B: Christen 19, Niels 16, Søren 14, Mette 12, Anne Marie 8, Jørgen 6. FM: farbror Jens Christensen, klejnsmed i Horsens.

63 Jacob Jensen og hustru Kirsten Andersdatter, feldbereder i Horsens. 25.1.1693, fol.566.
Hans A:
1) Rasmus Thomsen i Brund i Skjold sogn
2) Maren Thomasdatter, død. 1B: en datter g.m. Hans Dallerup i Kirkeby i Hornstrup sogn
Hendes A:
1) Søren Jørgensen, sadelmager i Vejle, død. Hans børn.
Registrering efter ham 21.2.1687.
Registrering efter hende 29.7.1690.

64 Karen Rasmusdatter i Horsens. 10.7.1693, fol.568.
E: Jacob Juulsen. B: Rasmus 15, Niels 12, Jens 8. FM: Peder Sørensen, maler i Horsens.

65 Karen Jensdatter i Horsens. 13.7.1693, fol.575B.
E: Eskild Sørensen Høgh. B: Jens 4, Kirsten 9 mdr. FM: Eskild Hansen, hattemager i Horsens.

66 Thomas Poulsen Vendelbo i Horsens. 30.8.1693, fol.583.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen Tyrsted i Horsens. B: Niels 13, Poul 8. FM: farbror på Lolland, farbror på Sjælland, Mourids Rasmussen i Horsens.

67 Maren Jensdatter i Horsens. 11.9.1693, fol.596B.
E: Laurids Nielsen Hatting. B: Niels 10, Anne 9. FM: Oluf Pedersen Munch, skrædder i Horsens.

68 Hans Hansen, klokmester og klejnsmed i Horsens. 25.11.1693, fol.603B.
E: Mette Thomasdatter. LV: Erik Pedersen. B: Anne 20, Hans 19. FM: Henrik Helmer, glarmester. [Af første ægteskab] B: Maren 24.

69 Søren Mikkelsen, skipper i Horsens. 16.12.1693, fol.610B.
E: Karen Ibsdatter. LV: Rasmus Jacobsen sst. B: Ib 12. FM. Søren Jacobsen, skipper i Horsens.

70 Karen Nielsdatter i Horsens. 14.2.1694, fol.616.
Arvinger angives ikke. Afdøde var født i Seldrup sogn og by på Sjælland.

71 Henrik Steenbloch, kirurg i Horsens. 7.10.1689, fol.618B.
E: Inger Jacobsdatter. LV: Jens Rasmussen Tyrsted. B: Villum Steenbloch, stud theol, [senere præst i Højslev, Dommerby og Lundø], Lene Alhed Steenbloch.

72 Peder Jensen, hattemager i Horsens. 27.8.1690, fol.620B.
E: Johanne Eskildsdatter. LV: svoger Jørgen Hansen Aldum, postmester i Horsens. B: Gunde Pedersdatter 8, Eskild 5, Johanne 3, Morten 2, Jens 9 mdr. FM: Torsten Jørgensen i Horsens.

73 Hans Nielsen, sømand i Horsens. 18.12.1693, fol.625B.
E: Karen Nielsdatter. LV: svoger Jørgen Christensen, skomager sst. B: Niels 11.

74 Oluf Justesen i Horsens. 31.5.1694, fol.630B.
E: Inger Jensdatter. LV: Knud Sørensen Monbjerg. B: Inger 4, Oluf 13 uger.

75 Hans Christensen i Horsens. 1.6.1694, fol.639.
E: Abel Jacobsdatter. LV: Jens Christensen Bager i Horsens. B: Maren 1.

76 Christen Hansen, handskemager i Horsens. 6.6.1694, fol.645B.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Sørensen Bech. B: Hans 16, Mette 11. FM: Johan Pedersen, handskemager sst.

77 Rasmus Andersen, guldsmed i Horsens. 22.5.1694, fol.655.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Jens Rasmussen Tyrsted i Horsens. B: Kirsten 10, Jacob 9, Anders 8, Margrethe 7, Johanne 6, Peder Rasmussen Munch 3. FM: morbror Jens Jacobsen i Horsens.

78 Adser Mikkelsen, skomager i Horsens. 28.4.1684, fol.667.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Peder Nielsen, hattemager. B: Birgitte 3. FM: Peder Jensen, hattemager sst. Første ægteskab med Anne Jørgensdatter. B: Laurids 15, Maren 11.

79 Søren Christensen Kollemand, byens tjener i Horsens. 28.7.1684, fol.668.
B: Birgitte, Margrethe.

80 Hans Jensen, rebslager i Horsens. 28.2.1685, fol.670B.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: bror Frands Lauridsen. B: Anne 6. FM: Jens Rasmussen Fisker i Horsens.

81 Jens Hansen, pottemager i Horsens. 8.1.1686, fol.671B.
E: Anne Nielsdatter. A: mor Karen Sørensdatter, søskende Peder Hansen, skomager sst, Christen Hansen, rebslager sst, Maren Hansdatter.

82 Claus Lauridsen, bøssemager i Horsens. 6.2.1696, fol.672B.
B: Laurids i Hundslund i Hads herred, Johanne, tjener i Køge. FM: farbror Mads Lauridsen, bøssemager i Horsens.

83 Else Eliasdatter i Horsens. 8.6.1686, fol.673.
Enke efter Peder Hansen Benzon, borgmester i Horsens, [skifte 15.10.1684 lbnr.9]. [Af første ægteskab] B: Maren Olufsdatter, Elias Olufsen, Frederik Olufsen Svane.

84 Karen Ludvigsdatter Norsk i Horsens. 18.9.1693, fol.674B.
B: Margrethe Christensdatter 1. FM: Rasmus Pedersen, snedker i Horsens. Til stede var afdødes mor Karen Jensdatter.

85 Niels Ludvigsen, dansk skoleholder i Horsens. 10.1.1694, fol.675B.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Anders Jensen, rådmand sst. Af første ægteskab B: Kirsten gift i Lybæk, Lisbeth gift i Hamborg, Ludvig, sergent ved Kongens tropper mod England, Wendel Nielsdatter 28, Christence 21, Maren 18. FM: Søren Jensen Fransmand, skomager i Horsens.

86 Anne Nielsdatter i Horsens. 12.4.1694, fol.677B.
Enke efter Knud Broch. Arvinger angives ikke.


Horsens byfoged
Skifteuddrag
1694-1698
B 66 - 250


87 Birgitte Sørensdatter i Horsens. 15.6.1694, fol.6.
E: Benjamin Andersen, der ægter Anne Enevoldsdatter. B: Jens 1.

88 Afkald i Horsens. 23.9.1694, fol.10.
Afkald fra Jens Christensen, klejnsmed i Tolstrup for arv efter faster Karen Nielsdatter, der var g.m. Jens Sørensen Bech.

89 Gertrud Nielsdatter i Horsens. 18.10.1694, fol.11.
B: Maren Pedersdatter i Holland.

90 Mette Nielsdatter i Horsens. 6.11.1694, fol.14.
Enke efter Jens Christensen. A:
1) hendes sønnesøn Eskild Andersen. FM: Peder Jensen, feldbereder,
2) hans brorsøn Christen Lauridsen, kandestøber.

91 Jens Rasmussen Fisker i Horsens. 30.1.1695, fol.25.
E: Karen Christensdatter. LV: Rasmus Mortensen sst. B: Anne Jensdatter 27 g.m. Anders Jensen Alrø i Horsens, Claus Jensen Fisker 26, Jens Jensen 24, Anne Cathrine Jensdatter 19 i København, Rasmus Jensen 10. FM: MOrten Mortensen i Horsens.

92 Thomas Jensen Thonbo i Horsens. 29.3.1695, fol.34, 171B, 268B.
A: mor Anne Thomasdatter g.m. Johan Reiche, søskende Niels Jensen Thonbo 21, Marie Jensdatter 20, Anne Jensdatter 17, Vibeke Jensdatter 15. FM: Jens Sørensen Krag, Hans Olufsen Grøn i Horsens. Arv efter afdødes far Jens Nielsen Thonbo, [skifte 19.9.1689 lbnr.48] og efter bror Søren Jensen Thonbo, [skifte 19.7.1690 lbnr.49]. (Sml. lbnr.173).

93 Karen Jørgensdatter i Horsens. 17.5.1695, fol.41.
E: Villads Nielsen. [Af første ægteskab] B: Birgitte Pedersdatter, Mette Pedersdatter. FM: Jens Christensen, bager i Horsens.

94 Anne Lauridsdatter i Horsens. 3.7.1695, fol.43.
E: Laurids Sørensen Bjørn. B: Søren 14, Maren 11, Laurids 9 mdr. FM: Jens Christensen Svejstrup.

95 Mads Pedersen, ugift i Horsens, 26.10.1694, fol.54.
A:
1) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Anders Svendsen, rytter i oberst Schack Brockdorffs regiment til hest i ritmester Bülows kompagni på Fyn
2) søster Maren Pedersdatter i Langæble i Frørup sogn på Fyn, men er nu flyttet til Vindinge.
Afdøde var født i Vindinge sogn [Svendborg Amt] af forældre Peder Andersen Brosgaard og hustru Anne Madsdatter.

96 Karen Christensdatter i Fugholm. 20.9.1695, fol.81.
E: Jens Fisker. B: Anne 28, Claus 27, Jens 25, Cathrine 20, Rasmus 11. FM: Anders Jensen Alrø i Horsens.

97 Anders Jørgensen, feldbereder i Horsens. 28.8.1695, fol.86.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Eriksen. B: Johanne 10, Bertel 5, Morten 3. FM: Rasmus Pedersen, snedker.

98 Cathrine Nielsdatter i Horsens. 30.9.1695, fol.89.
E: Nikolaj Mortensen. B: Jørgen 16, Anne Marie 15, Cathrine 10. FM: Søren Jensen Fransmand.

99 Maren Bentsdatter i Horsens. 14.2.1696, fol.94B.
E: Oluf Rasmussen, skipper. B: Karen 10. FM: Jens Rasmussen Tyrsted.

100 Anders Frandsen, murer i Horsens. 13.12.1695, fol.108B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Jensen, skolemester. B: Frands 11, Rasmus 8. FM: Johan Corneliussen, skrædder i Horsens.

101 Thomas Jensen, bager ved Horsens Hospital. 17.4.1696, fol.116.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mourids Rasmussen. B: Voldborg 2, Erik 6 mdr. FM: Jens Sørensen Krag i Horsens.

102 Niels Jensen Thonbo, ugift i Horsens. 21.4.1696, fol.126, 268B.
A: mor Anne Thomasdatter g.m. Johan Reiche, apoteker i Horsens, født i Tyskland, søskende Anne Marie Jensdatter 21, Anne Jensdatter 18, Vibeke Jensdatter 16. FM: Jens Sørensen Krag, Hans Olufsen Grøn. Arv efter afdødes far Jens Nielsen Thonbo, [skifte 19.9.1689 lbnr.48] og efter bror Søren Jensen Thonbo, [skifte 19.7.1690 lbnr.49].

103 Karen Jensdatter i Horsens. 5.5.1696, fol.140.
E: Jens Sørensen Krag. B: Anne 6, Johanne 3. FM: Anders Jensen, forrige rådmand, Niels Rasmussen, murer.

104 Lisbeth Mortensdatter i Horsens. 23.5.1696, fol.156.
E: Clemen Sørensen, pottemager. B: Anne 3. FM: Jørgen Hansen Aldum.

105 Anne Knudsdatter i Horsens. 14.3.1696, fol.168.
E: Morten Sørensen. A: søster Maren Knudsdatter i Haderslev. FM: Hans Rasmussen, bøssemager i Horsens.

106 Anne Margrethe Jochumsdatter i Horsens. 25.1.1697, fol.175.
Arvinger angives ikke. Afdøde var født i Norge.

107 Anne Lauridsdatter i Horsens. 16.4.1697, fol.176.
E: Jens Eriksen, handskemager. B: Erik 8. FM: Jørgen Mikkelsen.

108 Rasmus Eskildsen i Horsens. 4.5.1696, fol.180B.
A: mor Maren [Rasmusdatter], enke efter Eskild Nielsen, søskende Johanne Eskildsdatter g.m. Niels Rasmussen, Bodil Eskildsdatter g.m. Jørgen Hansen Aldum, Anne Eskildsdatter.

109 Mads Hansen, feldbereder i Horsens. 3.8.1696, fol.189B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Steffen Jacobsen. B: Christence 14, Maren 7. FM: Hans Sørensen.

110 Jørgen Hansen [Høgsbro], borgmester i Horsens. 5.2.1697, fol.200.
[Enkemand efter Maren Jensdatter Thonbo]. B: Bodil 14. FM: morbror Anders Jensen Thonbo til Hanstedgård, Søren Maltesen i Horsens.

Jordebog over afdødes gods.

Der angives sted, fæster og hartkorn efter den ny matrikel

Koldinghus amt.
Nørvang herred
Sønder Omme sogn
Hallundbæk
Jens Pedersen, Hans Gaardmand og Jens Jensen 3332
Christen Pedersen og Niels Andersen 4030
Omvrå
Peder Olufsen, Niels Olufsen, Jens Jensen, Peder Andersen og Jens Sørensen, en selvejergård 7221
Lille Brande
Las Jensen 4010
Jens Lassen 3410
Østerby
Peder Nielsen og Jens Andersen 4001
Stakroge
Peder Mogensen, et hus 0630
Simmelshus
Christen Sørensen 0530

Lundenæs amt
Nørre Tørrild herred
Hoven sogn
Ørbæk
Peder Bertelsen, Christen Bertelsen og Jacob Bertelsen 7400
Dyrvig
Thomas Nielsen, Christen Hansen, Niels Pedersen og Eskild Nielsen, en selvejergård 8620

Brande sogn
Skærlund
Jens Nielsen 3130

Bøvling amt
Hind herred
Gammelsogn sogn
Gammelsogn
Jens Christensen 2231
Bollerup
Jeppe Jacobsen og Jens Tullesen 3620
Ved Vejlegård
Hans Jensen. et hus

Hammerum herred
Arnborg sogn
Fasterholt
Jens Nielsen, Anders Jensen og Clemen Mikkelsen 5032
Fasterholt Bjerge
Christen Christensen 1422

Rind sogn
Fjederholt
Mikkel Andersen 2212
Kollund
Kjeld Nielsen og Mikkel Jacobsens enke 4010
Niels Nielsen og Niels Christensen 5011
Christen Jensen skrædders enke 2211½

Snejbjerg sogn
Kærsgård
Niels Andersen 4131

Gjellerup sogn og by
Niels Lassen 2200

Vrads herred
Bording sogn
Guldforhoved
Christen Andersen og Jens Jensen Sejl 4432
Christen Hampen og Jens Jensen 5021

Vrads sogn
Kærshoved
Søren Nielsen og Mads Nielsen 2620
Kolpensig
Mads Madsen 3212

Lysgård-Hids herred
Kragelund sogn
Elbæk
Christen Christensen, et selvejerhus 1300
Klode
Christen Mikkelsen, frarømte øde hus, til hobe med bondeejet og herligheden 1321
Stenholt
Jørgen Madsen Skovrider og Niels Pedersen 2330
Christen Andersen og Peder Christensen 2131
Refshale
Peder Baltsersens enke og Niels Simonsen 5110
Hjøllund
Jens Sørensen og Baltser Pedersen 2600
Kragelund
Rasmus Winther og Niels Rasmussen, en selvejergård 3032
Jens Klod, Anders Winther og Frands Eskildsen, en selvejergård 3132
Christen Andersen og Niels Lassen, en selvejergård 3330
Mads Andersens enke, et hus 0020

Skanderborg Amt
Voer herred
Ovsted sogn
Ejer
Anders Jacobsen og Rasmus Christensen, en gård, hvor bondeejet tilhører afdøde, står tilhobe i den ny matrikel 4412
Morten Jensen i lige måde 2211
Tebstrup
Jens Poulsen og Christen Nielsen 4132
Christen Pedersen, et jordløst hus

Tolstrup sogn
Gjedvedmølle
Poul Sørensen Møller 3120
Eldrup
Søren Mikkelsen 6202

Hansted sogn
Egebjerg Mølle
Enevold Pedersen 7020

Nebel sogn
Bleld
Anders Pedersens enke og Oluf Rasmussen 7122
Niels Pedersen og Mikkel Jensen 6622
Jens Mortensen og Anders Knudsen 5620
Las Olufsen, et hus 0520

Bjerre herred
Bjerre sogn
Bjerre
Brixen Hansen 5700
Thomas Nielsen 5011
Boye Ebbesen 6620
Hyrup
Niels Sørensen 3310

Hatting herred
Stenderup sogn og by
Jens Christensen 3611
Niels Eskildsen, et hus 1330

ialt 196 td 1 skp 2 fjk 2½ alb.

111 Christoffer Bismarck, ugift i Horsens.27.4.1697, fol.264B.
A: bror Jochum Bismarck. Afdøde var hummelfører (humle-opkøber), født i Skederhorst i Oldemark Brandenburg og havde borgerskab i Fredericia.

112 Jørgen Pedersen i Horsens. 28.4.1697, fol.269.
Thomas Andersen i København optræder på arvingernes vegne.

113 Karen Jensdatter, ugift i Horsens. 7.7.1697, fol.270B.
Arvinger angives ikke. Afdøde var født i Amstrup? i Olstrup sogn?.

114 Gertrud Nielsdatter i Horsens. 28.7.1697, fol.272B.
Enke efter Niels Krag, magister. Af arvingerne nævnes en søster g.m. Søren Jacobsen i Horsens.

115 Lyderik Lyderiksen, sadelmager i Horsens. 3.9.1697, fol.274.
E: Karen Thygesdatter. LV: Hans Jørgensen sst. B: Cathrine 27, Bodil 21. FM: Jørgen Andersen, sadelmager sst.

116 Lene Jørgensdatter Winther i Horsens. 6.9.1697, fol.282B.
E: Jens Sørensen Bech. B: Jørgen 2. FM: morbror Jørgen Jørgensen Winther i Nørre Aldum.

117 Peder Jacobsen Bager i Horsens. 13.9.1697, fol.294.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Hans Nielsen Riber. B: Rasmus 25, Jacob 14. FM: Niels Pedersen i Horsens.

118 Anne Sørensdatter i Horsens. 22.10.1697, fol.306.
E: Hans Ibsen. B: Oluf 9, Søren 6, Ib 3. FM. Christen Lauridsen, kandestøber i Horsens.

119 Hans Rasmussen, bøssemager i Horsens. 22.1.1698, fol.315.
E: Else Rasmusdatter. LV: Niels Eskildsen, feldbereder. B: Cathrine 24, Bodil 21, Marie 16. FM: Jens Sørensen Bech.

120 Barbara Nielsdatter Høgh i Horsens. 27.9.1697, fol.323.
E: Peder Jørgensen Flensborg. B: Maren 17, Niels 16, Jørgen 15, Peder 9, der døde. Til stede var afdødes søster Anne Nielsdatter, enke efter [Jochum] Rodenborg, borgmester i Horsens. Afdøde døde 2.10.1694.

121 Thomas Enevoldsen i Horsens. 12.2.1698, fol.364.
E: Maren Jensdatter. LV: Steffen Jacobsen. B: Maren 5, Karen 4. FM: Mogens Løwenhertz, guldsmed i Horsens.

122 Jacob Juulsen i Horsens. 1.2.1698, fol.373.
[Enkemand efter Karen Rasmusdatter, skifte 10.7.1693 lbnr.64]. B: Rasmus 20, Niels 16, Jens 12. FM: farbror Hans Jacobsen i Nim.

123 Albert Eskildsen, ugift bogbinder i Horsens. 19.2.1698, fol.374B.
Arvinger angives ikke.

124 Knud Sørensen Monbjerg i Horsens. 2.3.1698, fol.377.
E: Mette Frandsdatter. LV: Søren Jensen Monbjerg. B: Søren, Frands.

125 Rasmus Jacobsen i Horsens. 5.3.1698, fol.378.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Andersen Kruse. B: Carsten 16, Christen 10, Anne 7. FM: Jens Rasmussen Rye, feldbereder i Horsens. Enkens første ægteskab med Carsten Andersen. B: Maren. FM: farbror Johan Andersen.

126 Malene Christensdatter i Horsens. 21.3.1698, fol.398B.
E: Søren Jacobsen, skomager. A: Søren Jacobsen, Jørgen Christensen, sporemager, Jens Christensen, klejnsmed.

127 Dorthe Pedersdatter i Horsens. 23.3.1698, fol.401.
E: Hans Mortensen, klokmester. B: Morten 6, Marie 3, Peder 9 uger. FM: Rasmus Pedersen, snedker.

128 Anne Magdalene Johansdatter i Horsens. 22.2.1698, 407B.
E: Arvinger angives ikke.

129 Gedske Lichtenberg i Horsens. 13.4.1698, fol.410.
E: Hans Christensen [Thonbo (Tonboe)]. B:
1) Gert Hansen Lichtenberg 1.
FM:
1 morbror Henrik Lichtenberg i Horsens
2 morbror Broder Lichtenberg.

130 Anne Mikkelsdatter i Horsens. 16.5.1698, fol.421B.
E: Anders Sørensen Brædstrup. B: Kirsten 5, Søren 4, Sidsel 10 uger. FM: morbror Søren Mikkelsen.

131 Jens Nielsen Top i Horsens. 8.8.[1698], fol.456B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Christen Jensen Gimming. B: Birthe Jensdatter, Mads Jensen på Samsø, Else Jensdatter, død, var g.m. Christen Pedersen. 4B: Maren, Peder, Niels, Didrik, alle i Brundby på Samsø. Øvrige A: Didrik Madsen, Niels Madsen. FM: Rasmus Rasmussen Top.

132 Jens Nielsen, skomager i Horsens. 17.5.1698, fol.458.
E: Else Jensdatter. LV: Laurids Justesen. B: Bodil 12, Johanne 7. FM: Herluf Dalhof.

133 Kirsten Caspersdatter i Horsens. 15.10.1698, fol.461B.
E: Jens Mikkelsen, pottemager. B: Karen 5.


Horsens byfoged
Skifteuddrag
1697-1705
B 66 - 251134 Ellen Clemensdatter Ussing i Horsens. 15.3.1697, fol.1.
E: Christian Nielsen Toldorph, tolder i Horsens. B: Clemen 5, Niels 4, Anne 2. FM: morbror Søren Clemensen sst, Niels Jensen til Ussinggård. Enkemandens første ægteskab med Anne Ovesdatter Pilgaard, [skifte 13.6.1687 lbnr.61]. B: Inger, Ove, Lene.

135 Jørgen Christoffersen Blimester, borgmester i Horsens. 9.9.1698, fol.22.
E: Margrethe Pedersdatter Bering. LV: Didrik Cortsen Flensborg. A:
1) bror Christen [Christoffersen] Blymester, præst i Ålborg [Budolfi], død. 4B:
a Christoffer Christensen Blymester 23
b Anne Cathrine Blymester g.m. Oluf Jørgensen
c Birgitte Christensdatter Blymester g.m. Knud Hansen i Ålborg
d Susanne Christensdatter Blymester
2) bror Niels [Christoffersen] Blymester, præst i Næstved [Skt. Peder], død. 2B:
a Christoffer Nielsen Blymester 13
b Anne Nielsdatter Blymester 12.
3) halvbror Mads Jørgensen Kølholt i Horsens.

136 Maren Jensdatter i Horsens. 28.1.1699, fol.102B.
E: Bendix Ibsen, kobbersmed. B: Bodil 8. FM: Anders Hansen Flensborg i Horsens.

137 Peder Nielsen, murer i Horsens. 14.3.1699, fol.109.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup i Horsens. B: Karen 11, Mette 6, Anne 2. FM: Niels Snedker.

138 Jens Andersen, skrædder i Horsens. 15.3.1699, fol.111B.
E: Lene Madsdatter. LV: Jørgen Andersen, sadelmager. B: Anders 18, Birgitte 16, Ellen 12, Jens Jørgen 8. FM: Oluf Pedersen Munch, skrædder i Horsens.

139 Inger Troelsdatter i Horsens. 24.3.1699, fol.113B.
E: Rasmus Nielsen, drejer. B: Anne Elisabeth 4. FM: Erik Jensen Due.

140 Maren Sørensdatter i Horsens. 24.4.1699, fol.119.
E: Hildebrandt Sørensen. B: Søren 14, Søren 8, Niels 4. FM: Erik Jensen Due.

141 Mads Nielsen i Horsens. 31.5.1699, fol.121.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Erik Jensen Due. A: Anne Christensdatter g.m. Just Rasmussen Hornsyld i Horsens.

142 Niels Obbisen og hustru Lene Jensdatter, feldbereder i Horsens. 9.7.1699, fol.125B.
B: Anne 4. FM: farbror Søren Obbisen, feldbereder i Horsens, fars svoger Jacob Bendixen, bager sst, Mads Jensen, pottemager sst.

143 Kirsten Jacobsdatter i Horsens. 15.9.1699, fol.141B.
E: Laurids Nielsen, tømrer. B: Margrethe 6, Niels 3. FM: Christen Christensen Svejstrup i Horsens.

144 Hans Nielsen Riber i Horsens. 28.6.1699, fol.145.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Sørensen Krag. B: Ingeborg 9. FM: Jens Terkildsen i Horsens.

145 Søren Jacobsen, skipper i Horsens. 29.11.1699, fol.163.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Anders [Andersen] Vinding, præst i [Horsens]. A:
1) bror Jørgen Jacobsen i Esby på Helgenæs, død. 3B:
a Peder Jørgensen
b Maren Jørgensdatter g.m. Søren Obbisen, feldbereder i Horsens
c Anne Jørgensdatter g.m. Anders Sørensen Grafmann i Stødov på Helgenæs
2) søster Johanne Jacobsdatter, død, var g.m. Søren Pedersen i Stødov på Helgenæs. 2B:
a Peder Sørensen
b Kirsten Sørensdatter
3) halvsøster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Anders Mogensen i Århus. 2B:
a Sidsel Andersdatter g.m. Oluf Gaase i København
b Anne Andersdatter i Århus.

146 Oluf Christoffer Wegner, badskær i Horsens. 27.6.1699, fol.201.
E: Else Cathrine Hansdatter. LV: Christen Jensen. B: Anne Margrethe 12, Christoffer 10, Maren 8, Malene 2. FM: farbror Peder Christoffersen i Alling.

147 Jens Rasmussen Tyrsted, købmand i Horsens. 23.11.1699, fol.209.
E: Maren Hansdatter Fædder. LV: Anders Hansen Flensborg i Horsens. B: Bertel Jensen Fædder 7. FM: Jens Terkildsen i Horsens.

148 Johan Corneliussen, skrædder i Horsens. 9.2.1700, fol.225.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Sørensen Brædstrup i Horsens. B: Niels 20, Maren 16, Alhed 11, Elisabeth 8, Malene 3, Johanne 8 uger. FM: Knud Jørgensen, feldbereder sst.

149 Jørgen Brad, badskær i Horsens. 30.1.1700, fol.235B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Erik Jensen Due. B: Maren 13, Agnethe 9. FM: Jørgen Lauridsen, handskemager.

150 Lisbeth Andersdatter i Horsens. 29.3.1700, fol.241.
Enke efter [Jens Pedersen Thonbo]. B:
1) Anders Jensen Thonbo til Hanstedgård, død, var g.m. Dorthe Hansdatter [Lottrup]. 1B:
a Hans Andersen Thonbo. FM: Laurids Eriksen Riber
2) Maren Jensdatter Thonbo, død, var g.m. Jørgen Hansen [Høgsbro], borgmester i Horsens, [skifte 5.2.1697 lbnr.110]. 1B:
a Bodil Jørgensdatter. FM: Hans Jørgensen i Horsens, Søren Maltesen sst.

151 Maren Nielsdatter i Horsens. 5.4.1700, fol.253.
E: Johan Rasmussen, skrædder. B: Alhed 20, Maren 14. FM: Jens Pedersen sst.

152 Søren Pedersen, billedskærer i Horsens. 14.4.1700, fol.255.
E: Mette Mathiasdatter. LV: Christen Jensen. B: Peder 17, Mathias 15, Jens 10. FM: Mathias Jørgensen i Horsens. Afdøde døde 8.2.1694 i Horsens.

153 Hildebrandt Sørensen i Fugholm. 26.7.1700, fol.258.
E: Marie Pedersdatter. LV: Jacob Olufsen, skibsbygger sst. Første ægteskab med [Maren Sørensdatter, skifte 24.4.1699 lbnr.140]. B: Søren Hildebrandtsen Bruun 11, Niels Hildebrandtsen 6. FM: farbror Morten Sørensen, Erik Jensen Due i Horsens.

154 Maren Sørensdatter i Horsens. 4.11.1700, fol.264B.
E: Knud Hansen. Første ægteskab med Jens Sørensen Monbjerg, [skifte 26.3.1683 lbnr.1]. B: Maren 30 g.m. Johan Christensen, rytter i oberst Brockdorffs kompagni i Ørskov, Sidsel 28 g.m. Jens Rasmussen i Horsens, Søren 22, Anne Marie 19.

155 Morten Mortensen i Horsens. 9.12.1700, fol.278B.
E: Mette Olufsdatter. LV: Jacob Olufsen. B: Morten 18, Johanne 9, Oluf 7. FM: Niels Mortensen.

156 Karen Jensdatter i Horsens. 23.11.1700, fol.289B.
E: Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens. B: Anne, der døde, Gertrud 5, Erik 4. FM: morfar Jens Sørensen, købmand i Horsens, mosters mand Peder Jørgensen Flensborg, købmand sst.

Jordebog over afdødes gods.

Der angives sted, fæster, gammel matrikels hartkorn og ny matrikels hartkorn
Silkeborg Amt
Vrads herred
Ejstrup sogn
Sønder Gludsted
1 gård Niels Villadsen og Erik Sørensen 7 1 2/3 0 5702
1 gård Christen Christensen Søe,
Jens Pedersen Brejl og Las Christensen 7102 5710

Nørre Hvillum
1 gård Peder Andersen og Peder Hansen 4 4 2½ 0 2330

Store Thorlund
1 gård Niels Jørgensen 6711 3302
1 gadehus Villads Pedersen

Vrads sogn
Store Bredlund
1 gård Søren Jensen og Anders Jensen 6000 5100

Godrum
1 gård øde 1400 1030

Lundenæs amt
Bording sogn
Sigten
1 gård Andreas Jensen og Jens Lauridsen 3400 4500

Rønkilde
1 gård Jens Sørensen og Mads Jensen 3400 4000

Bondeejet udlagt til Voerbjerggård som Oluf Christensen nu bebor samt et halvt bondehus i Torp som Jens Rasmussen nu beboer. Samme halve gårds htk ny matr
6 0 2½ 0

Summa Htk ny matrikel 38 td 4 skp 2 fjk 2½ alb.

157 Karen Sørensdatter i Horsens. 12.1.1701, fol.306.
E: Gregers Andersen. B: Peder 12, Jørgen 6, Kirsten 3. FM: Peder Jacobsen.

158 Nikolaj Mortensen, skomager i Horsens. 14.1.1701, fol.310.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Steffen Sørensen. B: Anne 5, Jens 20 uger. Første ægteskab med [Cathrine Nielsdatter, skifte 30.9.1695 lbnr.98]. B: Jørgen 22, Anne Marie 20, Anne Cathrine 15. FM: Hans Jørgensen, skomager.

159 Hans Jørgensen, skomager i Horsens. 8.3.1701, fol.316.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Dahl, feldbereder sst. B: Jørgen 5, Birgit 3, Niels 2. FM: Jens Rasmussen Rye, feldbereder sst.

160 Anne Jørgensdatter i Horsens. 5.4.1701, fol.322.
E: Jesper Nielsen Krabbe. A: søskende Jens Jørgensen, Maren Jørgensdatter i Langagerkær i Gram i Bjerre herred ved Jens Christensen Svejstrup i Horsens.

161 Thomas Lauridsen ved Horsens Hospital. 24.4.1701, fol.329.
E: Mette Pedersdatter. LV: svoger Jens Sørensen Krag. B: Thomas 2. FM: Søren Jensen Monbjerg. Enkens første ægteskab med Erik Rasmussen, [skifte 10.1.1691 lbnr.57]. B: Peder, Anneke, der er død.

162 Urban Jacobsen, rådmand i Horsens. 27.4.1701, fol.341.
E: Bodil Olufsdatter, der også døde. B: Herluf Urbansen, død, var g.m. Dorthe Christensdatter Kjærgaard. LV: morbror Christen Ugelris. 1B: Kirsten 6, nu i Viborg. FM: morbror Knud Christensen Kjærgaard i Viborg, Peder Jensen, feldbereder i Horsens. Af enkens første ægteskab B: Oluf Hansen, farver i Randers, død. 3B: Karen 19, Bodil 15, Elsebeth 12. FM: Christen Jensen, skolemester, Niels Mortensen, Hans Pertou. Af enkens andet ægteskab B: Gundel Herlufsdatter g.m. Claus Voigt, rådstueskriver i Horsens.

163 Karen Sørensdatter i Horsens. 22.6.1701, fol.392B.
E: Joen Simonsen, skipper. B: Simon 29, Kirsten 26 g.m. Claus Clausen From, Maren 24 g.m. Peder Lauridsen, Søren 21, Niels 19.

164 Anne Kirsten N. i Horsens. 24.6.1701, fol.414.
Arvinger kendes ikke. Afdøde var født på Sjælland.

165 Karen Ovesdatter i Horsens. 14.9.1701, fol.415B.
E: Jens Jacobsen. A:
1) bror Hans Ovesen Pilgaard i Århus, død. 1B:
a datter g.m. Jens Nielsen Bech i Børkop i Koldinghus amt.
2) bror Jens Ovesen Pilgaard i Ballum, død. 1B:
a Lene Marie Jensdatter g.m. Ditlev Henriksen
3) søster Marie Ovesdatter i København, død. 2B:
a Lene Andersdatter
b Eskild Andersen
4) søster Anne Ovesdatter Pilgaard, [skifte 13.6.1687 lbnr.61], var g.m. Christian Nielsen Toldorph. 3B:
a Ove Christiansen Toldorph
b Inger Christiansdatter g.m. Bertel Boye
c Lene Christiansdatter Toldorph

166 Niels Iversen i Horsens. 14.12.1701, fol.427.
E: Maren Olufsdatter. LV: Jørgen Hansen Aldum. B: Søren Iver 11, Anne Cathrine 6. FM: Søren Jensen Monbjerg.

167 Søren Pedersen, skomager i Horsens. 21.10.1701, fol.431.
E: Elsebeth Jensdatter. Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.564).

168 Abelone Christensdatter i Horsens. 26.10.1701, fol.432B.
E: Søren Lauridsen, handskemager. B: Frands 8, Laurids 4. FM: Anders Billedsnider. Første ægteskab med Frands Sørensen, [skifte 16.7.1692, fol.527]. B: Søren 14. FM: Søren Dansius.

169 Gotfred Gelster, broksnider i Horsens. 12.4.1702, fol.443B.
E: Anneke Gelster. A: mor Marie Skermesser, søster Anne Margrethe Gelster, farbror Viste Gelster i Ribe.

170 Ellen Pedersdatter i Horsens. 3.7.1702, fol.446B.
E: Anders Nielsen [Møller]. B: Niels 7 uger. FM: morfar Peder Jensen, feldbereder.

171 Anne Markusdatter i Fugholm. 29.5.1702, fol.455B.
E: Jørgen Jensen [Enevoldsen]. Første ægteskab med Peder Enevoldsen, [skifte 8.2.1693 lbnr.59]. B: Enevold 15, Maren 14. FM: Knud Jensen.

172 Joen Simonsen, skipper i Horsens. 20.3.1702, fol.463B.
[Enkemand efter Karen Sørensdatter, skifte 22.6.1701 lbnr.163]. B: Simon, udenlands, Kirsten g.m. Claus [Clausen] From, feldbereder, Maren g.m. Peder Lauridsen, Søren, Niels.

173 Johan Christoffer Reiche i Horsens. 22.4.1702, fol.482B.
E: Anne Thomasdatter Winther. LV: Søren Terkildsen. Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.92).

174 Bendix Ibsen, kobbersmed i Horsens. 29.5.1702, fol.491B.
E: Magdalene Sybille Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Lauridsen, rådmand i Horsens. B: Maren 9 mdr. FM: farbror Peder Ibsen, kobbersmed i Århus. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 28.1.1699 lbnr.136]. B: Bodil 11.

175 Anne Eskildsdatter i Horsens. 30.6.1702, fol.510B.
E: Jens Pedersen Alrø. B: Eskild 29, Peder 24, Ellen 22, Anne 20, Karen 18, Kirsten 16, Jens 14, Niels 8, Morten 3. FM: Peder Olufsen Dahl, Niels Andersen Kanderup i Horsens.

176 Peder Lauridsen Dalhof, skoleholder i Horsens. 12.7.1702, fol.513B.
E: Trine Hansdatter Ros. LV: Arent Hag, billedhugger. B: Laurids Pedersen Dalhof 37, uvist hvor, Herluf Pedersen Dalhof, [skifte 7.10.1702 lbnr.181]. 3B: Jonas, Peder, Ulla, Hans Pedersen Dalhof 29, Cathrine Pedersdatter i Ystad i Skåne, Margrethe Pedersdatter Dalhof 27 i København, Mette Pedersdatter Dalhof 22, tjener i Odense. FM: Laurids Nielsen Hatting i Horsens.

177 Maren Olufsdatter i Horsens. 31.7.1702, fol.525B.
Arvinger angives ikke.

178 Mette Olufsdatter i Horsens. 8.7.1702, fol.527.
Enkemand efter Morten Mortensen, [skifte 9.12.1700 lbnr.155]. B: Morten 19, Johanne 12, Oluf 10. FM: farbror Rasmus Mortensen på Samsø, morbror Jacob Olufsen, skibsbygger i Horsens.

179 Rasmus Pedersen Nørregaard i Horsens. 10.7.1702, fol.541B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Søren Jensen Monbjerg. B: Oluf 11, Mette 10. FM: Hans Ibsen i Horsens.

180 Peder Andersen Koch i Horsens. 31.7.1702, fol.552B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Anders Hansen Flensborg. B: Anne 17, Maren 12. FM: Peder Sørensen Maler i Horsens.

181 Herluf Pedersen Dalhof i Horsens. 7.10.1702, fol.567.
E: Anne Cathrine Jonasdatter. LV: Jonas Svendsen. B: Jonas 5, Peder 3, Ulla 1. FM: Jacob Bendixen Bager.

182 Jens Sørensen i Horsens. 25.8.1702, fol.572.
E: Johanne Sørensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

183 Christian Carstensen, hattemager i Horsens. 7.10.1702, fol.573.
E: Marie Hansdatter. LV: Knud Jørgensen, feldbereder. B: Lisbeth 15, Cathrine 13, Sofie 11, Kirsten 3, Carsten 16 uger. FM: Torsten Jørgensen.

184 Maren Pedersdatter i Horsens. 7.11.1702, fol.575B.
E: Claus Thomsen. B: Peder 10, Thomas 7, Jørgen 5, Jens 2, Didrik 10 uger. FM: mosters mand Morten Cortsen.

185 Johanne Eskildsdatter i Horsens. 23.1.1703, fol.580B.
E: Niels Rasmussen, hattemager. B: Magdalene 10, Rasmus 4, Knud 1. Første ægteskab med [Peder Jensen, hattemager, skifte 27.8.1690 lbnr.72]. B: Gunde 20, Eskild 17, Johanne 16, Morten 14, Jens 12, Maren 11. FM: mosters mand Jørgen Hansen Aldum, Rasmus Jørgensen Noer.

186 Vibeke Jensdatter, ugift i Horsens. 6.2.1703, fol.596B.
A: mor Anne Thomasdatter Winther, enke efter Jens [Nielsen] Thonbo, [skifte 19.9.1689 lbnr.48], søster Marie Jensdatter Thonbo g.m. Søren Terkildsen, Anne Jensdatter Thonbo. FM: Mourids Rasmussen i Horsens, Knud Pedersen Smed sst.

187 Ejler Ejlersen Silman i Horsens. 23.2.1703, fol.598.
A:
1) mor Kirsten Johansdatter, enke efter Ejler Silman, skifte 22.2.1686 lbnr.18
2) søster Marie Ejlersdatter
3) søster Karen Ejlersdatter
4) Elsebeth Ejlersdatter
5) Cathrine Ejlersdatter.
FM: Jens Terkildsen.

188 Søren Knudsen Monbjerg i Horsens. 23.3.1703, fol.599.
E: Maren Christensdatter. LV: Eskild Hansen i Horsens. A: mor Mette Frandsdatter, [enke efter Knud Sørensen Monbjerg i Horsens. 2.3.1698 lbnr.124]. LV: Søren Jensen Monbjerg, bror Frands Knudsen Monbjerg.

189 Jens Christensen Svejstrup og hustru Sidsel Olufsdatter i Horsens. 16.4.1703, fol.607.
B: Maren. FM: farbror Christen Christensen.

190 Hans Henriksen Borregaard i Horsens. 2.5.1703, fol.614B.
E: Margrethe Mogensdatter. LV: Peder Sørensen Maler. B: Marie 2. FM: Christen Jensen.

191 Sidsel Hansdatter i Horsens. 2.11.1703, fol.616B.
E: Johan Schmidt, linnedvæver. B: Hans i Vendsyssel, Anders i København.

192 Trine Hansdatter i Horsens. 26.11.1703, fol.619.
B: Gabriel Eriksen, død, var g.m. Margrethe Johansdatter. 2B: Anne Sofie Gabrielsdatter 22, Hans Markussen Gabrielsen 18. FM: Christen Jensen.

193 Maren Sørensdatter i Horsens. 23.2.1704, fol.623B.
E: Christen Christensen Lech. B: Andreas 20. Første ægteskab med Anders Kjeldsen. B: Kjeld 33 på Engelsholm, Birgitte 32, g.m. Frands Pedersen Alrø, Jens 26, udenlands, Dorthe 24.

194 Clemen Sørensen, pottemager i Horsens. 8.3.1704, fol.634.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Eskild Hansen. B: Mikkel 7, Søren 4, Clemen 8 uger. FM: farbror Steffen Sørensen, Peder Olufsen Dahl, feldbereder i Horsens.

195 Elias Nielsen, ugift skomagersvend i Horsens. 4.2.1704, fol.648B.
Arvinger angives ikke.

196 Jørgen Bruun i Horsens. 9.9.1704, fol.650.
E: Mette Kirstine Andersdatter. LV: Mogens Løwenhertz. B: Anders 8, Jens 6. FM: farfar Mikkel Lauridsen.

197 Peder Jensen, skipper i Horsens. 4.10.1704, fol.652.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Jacobsen. B: Jens 11, Kirsten 8, Peder 6, Hans 3. FM: morbror Oluf Jensen i Kattrup. Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 11.1.1690 lbnr.54]. B: Anne 28, Søren 25, Jens 18, Barbara 16, Karen 14.

198 Søren Lauridsen, handskemager i Horsens. 9.1.1705, fol.657.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Rasmus Noe. B: Frands 10. FM: farbror Jørgen Lauridsen, handskemager sst.

199 Karen Rasmusdatter i Horsens. 10.1.1705, fol.664B.
Enke efter Peder Jacobsen Bager, [skifte 13.9.1697 lbnr.117]. B: Rasmus Pedersen Bager 33, Jacob Pedersen Bager 21.

200 Kirsten Bering i Horsens. 28.2.1705, fol.668.
Enke efter Søren Bruun. B: Birgitte Marie, Maren, Karen g.m. Morten Sørensen i Nøttrup. FM: Morten Cortsen i Horsens.

201 Karen Hansdatter i Horsens. 16.1.1705, fol.681B.
E: Oluf Jensen, skrædder. A: mor Cathrine Jensdatter, [enke efter Hans Nielsen, skrædder sst, skifte 12.4.1686 lbnr.22]. B: Anne, Augustus. FM: Peder Sørensen Maler, Laurids Bjørnsen.

202 Margrethe Nielsdatter i Horsens. 24.3.1705, fol.685.
Enke efter Mads Nielsen, [skifte 31.5.1699 lbnr.141]. På arvingernes vegne Erik Jensen Due.

203 Jens Andersen Kruse, skipper i Horsens. 5.4.1705, fol.686B.
E: Lene Marie Carstensdatter. LV: Peder Jørgensen Flensborg i Horsens. B: Anders 11, Carsten 9, Johan 6, Maren 2, Jens 4 uger. FM: Rasmus Pedersen, snedker i Horsens, Iver Poulsen, skrædder sst. Første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter], skifte Århus 5.10.1692, [B 56-416 fol.509, lbnr.303]. B: Bartholomæus 20, Elisabeth 16, Peder 15. Arv til de 3 ældste børn efter morfar Peder Mikkelsen på Åbygård.

204 Peder Mogensen i Horsens. 16.5.1705, fol.697B.
E: Inger Jensdatter, der døde for kort tid siden. B:
2) Jens Pedersen
3) Mogens Pedersen
4) Anne Pedersdatter 22.
FM: Erik Jensen Due.
Af første ægteskab B:
1) Ellen Pedersdatter, [skifte 22.2.1693 lbnr.60]. 1B:
a Lene Rasmusdatter 13.
FM: far Rasmus Jørgensen Noer.

205 Testamente i Horsens. 7.9.1696, fol.703.
Testamente for Mourids Rasmussen og hustru Karen Madsdatter.

206 Laurids Andersen, ugift i Horsens. 20.7.1705, fol.704.
A: søster Karen Andersdatter.

207 Peder Hansen, skomager i Horsens. 10.9.1705, fol.706.
E: Else Jensdatter. LV: Jørgen Pedersen Loss. B: Christen.


Horsens byfoged
Skifteuddrag
1705-1712
B 66 - 252


208 Gedske [Lukasdatter Fædder] på Tyrrestrup. 17.10.1705, fol.1.
Enke efter Laurids Friis, [forvalter og forpagter på Tyrrestrup]. Arvinger angives ikke. Afdøde havde en gård i Horsens.

209 Jens Sørensen Bech i Horsens. 24.11.1705, fol.5B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Hansen i Overby. B: Lene Cathrine 6. Første ægteskab med [Lene Jørgensdatter Winther, skifte 6.9.1797 lbnr.116]. B: Jørgen Jensen Winther 10. FM: Knud Jensen i Horsens.

210 Nis Jepsen, skipper i Fugholm. 26.11.1705, fol.7B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Simon Braad. A: bror Søren Jepsen ved kobberværket på den anden side af Trondhjem i Norge, halvsøster Senne Jepsdatter i Haderslev, halvsøster Margrethe Jepsdatter sst. FM: Christen Jensen i Horsens.

211 Maren Jensdatter i Horsens. 7.12.1705, fol.9B.
E: Jacob Henriksen Hegelund. Første ægteskab med [Johan Corneliussen, skifte 9.2.1700 lbnr.148]. B: Niels 25, Maren 21 g.m. Christen Christensen Lech, Alhed 21, Lisbeth 14, Malene 8. FM: Jørgen Hansen Aldum.

212 Jacob Tiser, ugift konsumptionsbetjent i Horsens. 11.1.1706, fol.18B.
Arvinger angives ikke.

213 Søren Jørgensen, skibstømrer i Fugholm. 6.2.1706, fol.20B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Christen Jensen. A:
1) bror Morten Jørgensen, død. 1B:
a [Navn angives ikke]
2) søster Anne Jørgensdatter i Kalundborg
3) søster Dorthe Jørgensdatter i Langemark på Samsø.

214 Hans Lauridsen, handskemager i Horsens. 8.2.1706, fol.26B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Laurids 3, Anne 1. FM: farbror Clemen Lauridsen, handskemager sst.

215 Hans Pertou, bager i Horsens. 9.4.1706, fol.28B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Jensen Verling. B: Jochum 8, Malene 6, Jens 4. FM: Jens Sørensen Krag, overskytte.

216 Jacob Lauridsen Riber, ugift i Horsens. 13.4.1706, fol.38B.
A:
1) [Laurids Pedersen] Brix, [borgmester] og præsident i Trondhjem, [død 1699]. Hans børn
2) Niels Thomsen [Wisløff], byskriver i Trondhjem
3) Mette, enke efter Clemen Nissen i Yder Bjergum Hede ved Ribe, [skifte Ribe 22.2.1655 lbnr.73]
4) Peder Andersens børn i Hillerup ved Ribe
[Anders Jacobsen, byfoged i Ribe, død 1655 og Johanne Madsdatter Roed]. 2B:
5) Jacob Andersen [Riber], præst i Husby og [Sønder Nissum]
6) Gunder Andersdatter i Husby, søster til 5).
[Morten Lassen Hillerup, borgmester i Ribe i andet ægteskab med Ingeborg Christensdatter Friis, død 1703]. 3B:
7) Hans [Mortensen] Friis, præst i Vilslev [og Hunderup]
8) Christen Mortensen Friis, [præst i Torstrup og Horne]'s børn
9) Laurids Mortensen Friis, byfoged i Ribe.

217 Mathias Wenniche (Wienecken), rådmand i Horsens. 13.2.1706, fol.52B.
E: Maren Fædder. LV: Anders Hansen Flensborg i Horsens. Bevilling til uskiftet bo.

218 Mads Jørgensen [Kølholt] i Horsens. 2.5.1706, fol.53.
E: Maren Pedersdatter [Stauning].
Testamente af 1.8.1701.
Hendes første ægteskab med Niels Lauridsen [Lindvig, forpagter af Alsted i Øster Nykirke sogn, død.1689]. 1B:
1) Jens [Jørgen Lindvig].
[Afdøde døde 24.2.1706].

219 Karen Nielsdatter i Horsens. 22.3.1706, fol.54B.
E: Jacob Pedersen Bager. A: søskende Oluf Nielsen i Vejle, Mads Nielsen sst, [mangler] Nielsdatter. FM: Christen Christensen Lech i Horsens.

220 Anders Jensen, rådmand i Horsens. 4.9.1706, fol.59B.
E: Maren Thomasdatter. LV: Claus Thomsen sst. B: Jens 41 på Kristiansand i Norge, Anne 39, Thomas 35, løjtnant i udenrigstjeneste, Søren 32 på Strømsø i Norge, Elsebeth 29 gift i Frederiksborg, Vibeke 26. FM: Jens Sørensen Krag i Horsens.

221 Jens Jacobsen, købmand i Horsens. 8.9.1706, fol.64B.
E: Anne Margrethe Sørensdatter. LV: Christian Hansen. B: Karen 3. FM: fasters mand Bent Christoffersen, guldsmed i Horsens.

222 Dorthe Pedersdatter i Horsens. 7.10.1706, fol.74B.
E: Laurids Madsen. På arvingernes vegne Rasmus Rasmussen Snedker i Horsens.

223 Laurids Frederiksen, ugift konsumptionsbetjent i Horsens. 19.3.1706, fol.77, 91
A: forældre Frederik Lauridsen og hustru Birgitte Mortensdatter i Klakring i Bjerre herred.

224 Abelone Bendixdatter i Horsens. 24.1.1707, fol.83.
E: Jørgen Andersen, sadelmager. B: Anders 20, Else Marie 15, Cathrine 12, Anne Margrethe 10.

225 Søren Jacobsen, skomager i Horsens. 7.3.1707, fol.91B.
Arvinger kendes ikke.

226 Simon Joensen Boesmann, der døde 4.12.1703 i Duchni i Ostindien. 30.3.1707, fol.93.
A: søskende Søren Joensen, sømand i Horsens, Niels Joensen, sømand sst, Kirsten Joensdatter g.m. Claus From, feldbereder, Maren Joensdatter g.m. Peder Lauridsen, sømand i Horsens.

227 Mikkel Andersen Samsø i Fugholm. 22.1.1707, fol.95.
E: Ellen Jensdatter. A: søstersøn Christen Hansen i Staksrode.

228 Anders Pedersen Rohde, hattemager i Horsens. 25.1.1707, fol.97.
E: Ingeborg Carstensdatter. LV: Thomas Panch. B: Peder 20, Johanne 19. Første ægteskab med [Johanne Frandsdatter, skifte 5.6.1685 lbnr.29]. B: Jørgen 45, Frands 37. FM: Laurids Nielsen Ammitsbøl.

229 Ellen Pedersdatter i Fugholm. 9.4.1707, fol.99B.
Enke efter Søren Jørgensen, [skifte 6.2.1706 lbnr.213]. A: søskendebørn Maren Christensdatter i Horsens, Kirsten Christensdatter sst, Marie Christensdatter i Egebjerg. FM: Laurids Christen Jensen i Horsens.

230 Christian Nielsen Toldorph, tolder og hospitalsforstander i Horsens. 14.6.1706, fol.104B.
Enkemand efter [Ellen Clemensdatter Ussing, skifte 15.3.1697 lbnr.134]. B: Clemen 14, Niels 13, Anne 11. FM: Søren Clemensen i Horsens, Eskild Hansen, Steffen Jacobsen. Første ægteskab med [Anne Ovesdatter Pilgaard, skifte 13.6.1687 lbnr.61]. B: Ingeborg g.m. Bertel Bay i Ørum, Ove, Lene Cathrine g.m. Niels Winther i Horsens.

231 Peder Nielsen, urmager i Horsens. 17.6.1707, fol.133.
Arvinger angives ikke.

232 Søren Christensen i Horsens. 27.9.1707, fol.137B.
A: mor Karen Jensdatter g.m. Jens Terkildsen, søskende Niels Christensen, Karen Christensdatter, Maren Christensdatter, Morten Christensen. FM: Peder Jensen, feldbereder.

233 Oluf Pedersen Munch i Horsens. 4.12.1707, fol.139.
Afkald fra Rasmus Pedersen, A.S.S, Peder Sørensen, Frands Sørensen, Niels Andersen Kragelund, Christen Sørensen Kragelund, E.S.S, Søren Andersen, X.C.D.

234 Gertrud Kock i Horsens. 4.1.1708, fol.139B.
Arvinger kendes ikke.

235 Testamente i Horsens. 12.1.1708, fol.142.
Testamente for Rasmus Hansen Beder, kobbersmed i Horsens, og hustru Magdalene Sybille Mikkelsdatter. Af arvinger nævnes hans mor Anne Madsdatter g.m. Rasmus Jensen i Lille Fulden og hans bror Mathias Hansen Beder. (Sml. lbnr.269, 270).

236 Erik Jacobsen Elbogen, apoteker i Horsens. 1.8.1708, fol.143.
E: Sofie Pedersdatter Møller. LV: Christen Jensen. A: søster Karen Jacobsdatter, [skifte Sallinge herred gejstlig 18.3.1698 lbnr.17], var g.m. Jørgen Pedersen [Tranekær], præst i Vester Hæsinge [og Lyndelse] på Fyn. 1B: Anne. FM: Jens Nielsen Fester i Fredericia. Afdøde døde i Haderslev.

237 Anne Jensdatter i Horsens. 23.7.1708, fol.157, 224.
Enke efter [Andreas] Kollemorten, [rådmand i Horsens]. A:
1) bror Anders Jensen, rådmand og vejermester i Horsens, [skifte 4.9.1706 lbnr.220]. 6B:
a Jens Andersen på Kristiansand i Norge
b Anne Andersdatter i Horsens
c Thomas Andersen, ved militæret i udenrigstjeneste
d Søren Andersen Winther i Horsens
e Elsebeth Andersdatter i Frederiksborg
f Vibeke Andersdatter i Frederiksborg
2) bror Søren Jensen [Horsens], præst i Egtved og [Ødsted]. Til stede hans datter Anne Sørensdatter g.m. Mikkel Badskær i Vejle
3) halvbror Terkild Jensen [Horsens] i Balle [præstegård], præst i [Bredsten]. Til stede hans datter Kirsten Terkildsdatter
4) halvsøster Inger Jensdatter, død, var g.m. Peder Mogensen, [skifte 16.5.1705 lbnr.204]. 3B:
a Jens Pedersen, præst [i Marvede og Hyllinge] på Sjælland
b Mogens Pedersen, tjener på Sjælland
c Anne Pedersdatter g.m. [Bent Joensen, skrædder] i Holbæk
(Se brev til Thomas Andreassen Winther med oplysninger om hans familie i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 2419).

238 Karen Christensdatter i Horsens. 9.7.1708, fol.166B.
E: Jens Pedersen, skipper. B:
1) Christen Jensen 16
2) Mads Jensen 15
3) Maren Jensdatter 13
4) Jørgen Jensen 11
5) Karen Jensdatter 8
6) Jens Jensen 3
7) Ellen Jensdatter 9 mdr.
FM:
1 Jens Terkildsen i Horsens
2 Peder Jensen, feldbereder i Horsens.

239 Andreas Hansen Flensborg, byskriver i Horsens. 18.8.1708, fol.173.
E: Anne Thomasdatter. LV: Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens. B: Niels 21, Anne 19, Dorthe 14. FM: Jens Terkildsen i Horsens. Arv til enkens søn af første ægteskab med [Niels Jacobsen, skifte 22.12.1684 lbnr.11]: Thomas Nielsen Thenoer.

240 Maren Olufsdatter i Horsens. 25.6.1708, fol.188B.
Enke efter Laurids Jensen, kobbersmed. Arvinger angives ikke.

241 Afkald i Horsens. 24.9.1708, fol.190.
Afkald fra Signe Jensdatter for arv efter mor Maren Hansdatter, der var g.m. Peder Jørgensen, skomagersvend sst.

242 Afkald i Horsens. 26.11.1708, fol.191.
Afkald fra Knud Jørgensen, feldbereder i Horsens for arv efter datter Karen Knudsdatter, der var g.m. Søren Lauridsen Bjørn, skrædder sst.

243 Afkald i Horsens. 11.12.1708, fol.191B.
Afkald fra Bodil Lyderiksdatter g.m. Mourids Rasmussen i Horsens for arv efter far Lyderik Lyderiksen, sadelmager sst, skifte 3.9.1697 lbnr.115.

244 Jens Hansen, skipper i Horsens. 15.12.1708, fol.192.
E: Anne Poulsdatter. LV: Christen Jensen. B: Hans 5. FM: Claus Fisker i Horsens. Desuden nævnes enkens bror Søren Pedersen, landsoldat i Stensballe.

245 Benjamin Andersen i Horsens. 18.12.1708, fol.196.
E: Anne Enevoldsdatter. LV: Christen Jensen, skolemester i Horsens. B: Birgitte 14, Anders 9, Jacob 7. Første ægteskab med Birgitte Sørensdatter, [skifte 15.6.1694 lbnr.87]. B: Jens 15. FM: Peder Sørensen Maler sst.

246 Hans Jørgensen, vinhandler og kirkeværge i Horsens. 22.12.1708, fol.204.
E: Lene Jochumsdatter Rodenborg. LV: Didrik von Ham. B: Jørgen 9, Jochum 7, Jens 3. FM: Hans Jochumsen Rodenborg i Horsens, Anders Nielsen Møller sst.

247 Peder Udsen, hollandsk øksnekøbmand, der døde i Horsens. 8.2.1709, fol.224B.
Til stede var Didrik Klejbrok, hollandsk købmand, Jacob Hannumann, hollandsk øksnekøbmand og afdødes skaffer Johan Hagsted.

248 Sidsel Pedersdatter Trane i Horsens. 10.4.1709, fol.225B.
E: Rasmus Sørensen Ernst. B: Sidsel 13. FM: Jørgen Lauridsen, handskemager sst.

249 Nikolaj Johansen, feldbereder i Horsens. 10.4.1709, fol.227.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Jensen, skolemester i Horsens. B: Barbara 10. FM: Knud Jørgensen, feldbereder sst.

250 Mads Jensen, pottemager i Horsens. 13.4.1709, fol.227B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Christensen Lech. B: Johanne 14, Lene 8, Jens 7. FM: farbror Niels Jensen Lottrup i Horsens.

251 Karen Rasmusdatter i Horsens. 24.4.1709, fol.228B.
B: Mette Jesdatter i Brund i Skjold sogn.

252 Mikkel Nissen Roy i Horsens. 24.4.1709, fol.230.
E: Maren Jensdatter Gyde. LV: Jens Terkildsen. B: Dorthe 16, Jens 13, Anne 12. FM: Jacob Frederiksen Hegelund, sadelmager i Horsens, Mogens Jensen, hattemager sst. Afdøde døde på hjemrejse fra Ostindien marts 1707.

253 Afkald i Horsens. 3.7.1709, fol.236B.
Afkald fra Søren Frandsen for arv efter forældre til stedfar Jørgen Lauridsen, der dog også kaldes farbror.

254 Anne Nielsdatter i Horsens. 3.7.1709, fol.237.
E: Steffen Jacobsen. Første ægteskab med [Thomas Poulsen Vendelbo, skifte 30.8.1693 lbnr.66]. B: Niels Thomsen Vendelbo ved Hytteværket i Skien i Norge, Poul Thomsen Vendelbo i Moskovitisk tjeneste. FM: Peder Sørensen Maler i Horsens.

255 Bodil Nielsdatter i Horsens. 4.7.1709, fol.252.
Enke efter Oluf Pedersen Munch. [Af første ægteskab] B: Niels Hansen Munch, amtsforvalter i Kolding, Karen Hansdatter g.m. Peder Christensen, klejnsmed.

256 Niels Sørensen Gylling, købmand i Horsens. 22.7.1709, fol.254.
E: Karen Nielsdatter. LV: Laurids Eriksen Riber, rådmand i Horsens. B: Anne 14, Anne Lisbeth 13, Karen 11, Ellen 8, Birgitte 6. FM: morbror Niels Sørensen i Horsens.

257 Arent Slag [dvs. Slache], billedskærer i Horsens. 25.2.1709, fol.287B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Christen Lech, feldbereder i Horsens. B: Frederik Slag 36 på Bornholm, Jørgen Slag 31, Adrian Slag 28, Anne Marie Arentsdatter 27, Henrik Slag 25, Armgard Arentsdatter 19. FM: Steffen Jacobsen i Horsens.

258 Maren Knudsdatter i Horsens. 24.7.1709, fol.296.
E: Dines Lauridsen. B: Maren 32, Christen 30 i Trondhjem, Poul 28 sst, Frederik 25,
Birgitte 17.

259 Anders Jensen i Horsens. 7.8.1709, fol.299.
E: Anne Simonsdatter. LV: Thomas Snedker sst. Af første ægteskab B: Peder 17. FM: Christen Jensen, skolemester.

260 Else Rasmusdatter i Horsens. 4.8.1709, fol.301.
[Enke efter Hans Rasmussen, skifte 22.1.1698 lbnr.119]. B: Cathrine 35, Bodil 31 g.m. Jacob Jacobsen, hattemager i Horsens, Marie 26. FM: Christen Christensen Svejstrup i Horsens.

261 Afkald i Horsens. 24.8.1709, fol.303.
Afkald fra Peder Jacobsen, handskemager i Horsens, fra Kirsten Jacobsdatter og fra Anne Jacobsdatter g.m. Hans Christensen Skrædder i Horsens for arv efter far Jacob Pedersen, klejnsmed sst, [skifte. 26.11.1685 lbnr.20].

262 Afkald i Horsens. 26.8.1709, fol.303B.
Afkald fra Jochum Hatting for arv efter mor Maren Jensdatter Fillerup til far Mikkel Lauridsen.

263 Margrethe Mortensdatter i Horsens. 28.8.1709, fol.304.
E: Jørgen Pedersen Las, skomager. B: Karen 9, Elsebeth 4. FM: morfar Rasmus Pedersen Snedker.

264 Peder Jensen Verling i Horsens. 11.9.1709, fol.315.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup i Horsens. A: far Jens Jensen Verling den ældre i Vejle ved søn Rasmus Jensen Verling i Horsens. Enkens første ægteskab med Erik Rasmussen, [skifte 10.1.1691 lbnr.57]. Arv til søn Peder Eriksen, der også har arv efter søster Anneke Eriksdatter. Enkens andet ægteskab med [Thomas Jensen Bager, skifte 17.4.1696 lbnr.101]. Arv til B: Voldborg Thomasdatter, Erik Thomsen.

265 Søren Bentsen, købmand i Horsens. 19.8.1709, fol.322.
E: Anne Hansdatter. LV: Jonas Svendsen sst. B:
1) Anne Margrethe Sørensdatter, enke efter Jens Jacobsen, [skifte 8.9.1706 lbnr.221]. LV: Bent Christoffersen, guldsmed i Horsens
2) Birgitte Sørensdatter 23
3) Maren Sørensdatter, død, var g.m. Jens Høstmark, præst i Urlev, [Stenderup og Dalby]. 2B:
a Anders Jensen Thonbo 9
b Mette Jensdatter 8.

266 Søren Clemensen Ussing, købmand i Horsens. 15.11.1709, fol.349.
A:
1) bror Christen Clemensen Ussing
2) søster Maren Clemensdatter Ussing, død, var g.m. Niels Jensen til Ussinggård. 2B:
a Clemen Nielsen
b Ellen Cathrine Nielsdatter
3) søster Ellen Clemensdatter Ussing, [skifte 15.3.1697 lbnr.134], var g.m. Christian Nielsen Toldorph, tolder i Horsens, [skifte 14.6.1706 lbnr.230]. 3B:
a Clemen Christiansen Toldorph
b Niels Christiansen Toldorph
c Anne Christiansdatter Toldorph.
FM: Eskild Hansen i Horsens, Steffen Jacobsen sst.
Også arv til Christian Nielsen Toldorph børn af første ægteskab med [Anne Ovesdatter Pilgaard, skifte 13.6.1687 lbnr.61].
d Inger Toldorph g.m. Bertel [Jensen] Bay, præst i [Ørum og Daugård]
e Ove Toldorph
f Lene Cathrine Toldorph g.m. Niels Winther

267 Lisbeth Frandsdatter i Horsens. 31.1.1710, fol.377.
A: søskende Jochum Frandsen, bartskær i Horsens, Margrethe Frandsdatter, Gunder Frandsdatter, Mette Frandsdatter.. FM: Jens Krag, drejer i Horsens. (Sml. lbnr.7).

268 Jens Mikkelsen, pottemager i Horsens. 14.12.1709, fol.380.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Peder Olufsen Dahl i Horsens. B: Maren 5, Mikkel 3, Søren 7 uger. Første ægteskab med Kirsten Caspersdatter, [skifte 15.10.1698 lbnr.133]. B: Karen.

269 Rasmus Hansen Beder, kobbersmed i Horsens. 16.2.1708, fol.385B.
E: Magdalene Sybille Mikkelsdatter. LV: Oluf Christensen, skipper i Århus.
Afkald fra A:
1) mor Anne Madsdatter g.m. Rasmus Jensen i Lille Fulden
2) søster Maren Hansdatter Beder g.m. Oluf Rasmussen i Lille Fulden.
(Sml. lbnr.235, 270).

270 Afkald i Horsens. 9.1.1710, fol.386.
Afkald fra Mathias Hansen for arv efter bror Rasmus Hansen Beder til søster g.m. Casper Vestermark. (Sml. lbnr.235, 269).

271 Peder Jørgensen Dallerup, ugift i Horsens. 8.3.1710, fol.386.
A:
1) mor Maren Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Ribe
2) bror Rasmus Jørgensen Dallerup i Vrigsted
3) bror Søren Jørgensen den ældre, der tjener i Hornumkær
4) bror Søren Jørgensen den yngre i Hornum
5) søster Gertrud Jørgensdatter g.m. Søren Juul i Hornum
6) Karen Jørgensdatter, død, var g.m. Laurids Madsen i Korning. 3B:
a Mads Lauridsen
b Jørgen Lauridsen den ældre
c Jørgen Lauridsen den yngre
7) søster Anne Jørgensdatter, død, var g.m. Hans Madsen i Hatting. 2B:
a Mette Hansdatter
b Anne Hansdatter
8) halvsøster Anne Marie Nielsdatter. FM: Hans Andersen Tykær i Horsens.

272 Johanne Sørensdatter i Horsens. 15.3.1710, fol.394.
Enke efter Jens Sørensen, købmand i Horsens, bevilling til uskiftet bo 25.8.1702 lbnr.182. B: Niels Jensen Munch 34 i Horsens, Karen Jensdatter, [skifte 23.11.1700 lbnr.156], var g.m. Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens. 2B: Gertrud 14, Erik 13. Af afdødes første ægteskab B: Gertrud Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen Flensborg.

273 Broder Lichtenberg, købmand i Horsens. 24.3.1710, fol.405B.
E: Dorthe Didriksdatter. LV: Didrik Cortsen Flensborg i Horsens. B:
1) Abel Brodersdatter Lichtenberg 8.
FM: farbror Henrik Lichtenberg i Horsens.

274 Karen Hansdatter i Horsens. 31.3.1710, fol.412B.
E: Søren Sørensen Lundum. Af første ægteskab B: Christen Sørensen, Anne Sørensdatter. FM: Anders Frandsen.

275 Bodil Hansdatter i Horsens. 31.3.1710, fol.414B.
E: Jacob Jacobsen, hattemager. B: Laurids 2. FM: Jens Jacobsen Rye, feldbereder i Horsens.

276 Hans Poulsen, træskomand i Horsens. 9.4.1710, fol.419.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders Vognmand. B: Karen 11. Af første ægteskab B: Karen Hansdatter 22, Kirsten Hansdatter 20, Maren Hansdatter 19, Jørgen Hansen 18. FM: Søren Sørensen.

277 Sidsel Madsdatter i Horsens. 10.4.1710, fol.420.
A: mor Else Knudsdatter, søskende Jørgen Madsen i Bisholt, Søren Madsen i Glud, Signe Madsdatter i Skjold, Kirsten Madsdatter i Bisholt.

278 Anne Sørensdatter i Fugholm. 30.4.1710, fol.421B.
E: Hans Johansen. B: Anne Marie 24. FM: Jens Eriksen, handskemager i Horsens.

279 Rasmus Pedersen Skaarup i Horsens. 14.5.1710, fol.426.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Peder Rasmussen Skaarup i London i England, Jens Rasmussen Skaarup i Lundumskov, Anders Rasmussen Skaarup i Horsens, Søren Rasmussen Skaarup, udenlands i militæret, Christen Rasmussen Skaarup i Vejle, død. 2B: Karen, Kirsten, Birgitte Rasmussen Skaarup i Skien i Norge.

280 Knud Henriksen Bager i Horsens. 2.1.1710, fol.430B.
E: Sidsel Steffensdatter. LV: Søren Andersen Monbjerg i Horsens. B: Jens 27, Steffen 26. Af første ægteskab B: Laurids, udenlands, Karen i Holbæk på Sjælland, Claus i militæret, Bodil 29. FM: farbror Jens Henriksen i Horsens.

281 Jens Sørensen Krag, købmand i Horsens. 7.6.1710, fol.432B.
E: Mette Christensdatter. LV: Rasmus Jensen Verling. B: Karen 14, Søren 11, Anne Cathrine 9, Mette 4. Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 5.5.1696 lbnr.103]. B: Anne 20, Johanne 18. FM: Søren Pedersen Bager i Horsens.

282 Jørgen Mikkelsen Friis, skipper i Horsens. 8.10.1710, fol.439.
E: Cathrine Lyderiksdatter. LV: Mourids Rasmussen sst. B: Johanne 8, Lyder 6. FM: Laurids Andersen Tykær.

283 Søren Andersen Winther i Horsens. 22.7.1710, fol.447.
E: Ellen Mikkelsdatter. LV: Anders Sørensen Brædstrup.
Arv i boet til
1) børn af afdødes mor Maren Thomasdatter, enke efter Anders Jensen, rådmand i Horsens, [skifte 4.9.1706 lbnr.220]
a Elsebeth Andersdatter
b Vibeke Andersdatter
der har arv efter deres faster Anne Jensdatter [Kollemorten, skifte 23.7.1708 lbnr.237]
2) børn af enken Ellen Mikkelsdatters første ægteskab med Simon Pedersen Alrø, [formentlig død på Alrø før 1697, medhjælper hos sin far Peder Simonsen Alrø, præst på Alrø, entlediget 6.7.1697, død 13.3.1701].
a Niels Simonsen. FM: Niels Sørensen, præst i Glud [og Hjarnø]
b Peder Simonsen. FM: Anders Sørensen Brædstrup i Horsens
c Mikkel Simonsen. FM: Mikkel Madsen ved søn Søren Mikkelsen, nu i Vrigsted
d Sidsel Marie Simonsdatter.

284 Afkald i Nebsager. 20.8.1710, fol.455B.
Afkald for arv til Maren Hansdatter g.m. Simon Pedersen i Nebsager for arv efter far Hans Christensen Ladefoged i Horsens til hendes stedfar Jørgen Mikkelsen i Bjerre.

285 Peder Nielsen i Horsens. 25.8.1710, fol.456.
E: Dorthe Sofie Henriksdatter, nu i København. B: Niels 9, der nu er hos sin farmor Maren Jørgensdatter Wichmann g.m. Aksel Christensen [Zeuthen], præst i Egense på Fyn. FM: Anders Jensen i Horsens. [Afdødes far var Niels Pedersen, præst i Egense på Fyn].

286 Maren Nielsdatter i Horsens. 1.9.1710, fol.459B.
E: Nikolaj Nielsen Lund, skomager. B: Maren 7. FM: morbror Gregers Nielsen i Lund i Tamdrup sogn. Første ægteskab med [Hans Jørgensen, skomager, skifte 8.3.1701 lbnr.159]. B: Birgitte 13, Niels. 10.

287 Poul Hartmann, kaptajnløjtnant i Horsens. 15.9.1710, fol.466B.
Registrering og vurdering.

288 Bendix Hansen Graa, fuldmægtig hos toldinspektøren i Horsens. 22.9.1710, fol.467B.
E: Abel Lauridsdatter. LV: Rasmus Pedersen i Skanderborg. B: Dorthe 8, Hans 5, Laurids 3, der døde.

289 Karen Jensdatter i Horsens. 3.10.1710, fol.476.
E: Søren Jensen Monbjerg. B: Jens 17, Søren 15, Maren 12. FM: Mogens Jensen, hattemager i Horsens.

290 Karen Bisholt i de fattiges boder i Fugholm. 10.10.1710, fol.485.
Registrering og vurdering.

291 Jørgen Hansen Aldum, postmester i Horsens. 18.10.1710, fol.486.
E: Bodil Eskildsdatter. LV: Simon Braad i Horsens. B: Kirsten 23, Eskild 18, Hans 18, Maren 17, Anne 13, Morten Luther 10. FM: Rasmus Jørgensen Noer, købmand og skipper i Horsens.

292 Maren Troelsdatter ved Åen i Fugholm. 22.10.1710, fol.497B.
E: Niels Rasmussen Glud. B: Rasmus 3, Maren 6 mdr. FM: Mads Lauridsen i Horsens.

293 Jørgen Pedersen Krag i Fugholm. 25.10.1710, fol.501B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jacob Olufsen, skibsbygger. A:
1) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus Sørensen i Sejet i Bjerre herred. 1B:
a Maren Rasmusdatter
2) bror Bent Pedersen på Sjælland
3) bror Jens Pedersen på Sjælland
4) halvbror Thomas Pedersen i militsen

294 Mads Jørgensen Mitzen, ugift toldfuldmægtig i Horsens, der døde i Århus. 26.11.1710, fol.504.
A: søskende Jørgen Jørgensen Mitzen i Klakring, Christen Jørgensen Mitzen sst. FM: Jens Todbjerg , fuldmægtig på Palsgård.

295 Afkald i Rybjerg sogn. 27.11.1710, fol.529.
Afkald for arv til Elsebeth Olufsdatter g.m. Laurids Andersen i Ilbjerg i Rybjerg sogn i Salling for arv efter farmor Bodil Olufsdatter g.m. Urban Jacobsen, rådmand i Horsens, [skifte 27.4.1701 lbnr.162] til hendes formynder Palle Pedersen, feldbereder i Horsens.

296 Jens Frandsen i Horsens. 9.2.1711, fol.529B.
E: Anne Pedersdatter. Afkald fra afdødes forældre: Frands Lauridsen og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Horsens.

297 Maren Jensdatter i Fugholm. 25.10.1710, fol.530.
E: Jørgen Jensen Enevoldsen. B: Folmer 3. Arv i boet efter enkemandens første hustrus første mand [Peder Enevoldsen], skifte 29.5.1702 lbnr.171 til B: Enevold Pedersen, Maren Pedersdatter.

298 Sidsel Nielsdatter i Horsens. 3.12.1710, fol.534B.
Enke efter Poul Nostitz. A: søsters B: Voldborg Pedersdatter 29, Pernille Pedersdatter 24, der tjener i København.

299 Jens Mikkelsen, ugift skipper i Horsens. 19.12.1710, fol.537B.
A:
1) søster Karen Mikkelsdatter g.m. Niels Pedersen Smed i Mastrup i [Ginnerup sogn], Nørre herred , Kalø Amt ved Niels Jensen Munch i Horsens, som nærmeste slægt
2) bror Søren Mikkelsen, født i Grenå, skibstømrer på Bremerholm i København, derfra rejst til Hollandsk Guinea, hvor han døde i juni 1697.

300 Anne Cathrine Jørgensdatter Hjerrild i Horsens. 9.2.1711, fol.551.
E: Hans Andersen Tykær. B: Jørgen 4. FM: morbror Otte Jørgensen Hjerrild i Belle i Bjerre herred.

301 Peder Jensen, købmand i Horsens. 20.2.1711, fol.561.
E: Maren Jensdatter Winther. LV: Jens Terkildsen sst. B: Jens Pedersen i Horsens, Esben Pedersen, præst på Alrø, Palle Pedersen, feldbereder i Horsens, Adser Pedersen sst, Ellen Pedersdatter, død, var g.m. Anders Nielsen Møller i Horsens. 1B: Niels 9, Ellen Marie Pedersdatter g.m. Niels Pedersen Høgh, købmand i Horsens.

302 Afkald i Horsens. 11.8.1711, fol.586B.
Afkald for arv til Bodil Olufsdatter g.m. Steffen Jacobsen i Horsens for arv efter farmor Bodil Olufsdatter g.m. Urban Jacobsen, rådmand i Horsens, [skifte 27.4.1701 lbnr.162] til Hans Andersen Tykær, der er hendes formynder i stedet for Niels Mortensen.

303 Dorthe Hansdatter [Lottrup] i Horsens. 22.4.1711, fol.587.
Enke efter Anders Jensen Thonbo til Hanstedgård. A:
0) forældre [Hans Nielsen Lottrup (Lopdrup), præst i Gudbjerg på Fyn og Anne Christensdatter]
1) bror Christian Hansen, købmand i Horsens
2) søster Karen Hansdatter, enke efter Søren Maltesen i Horsens ved søn Niels Sørensen Maltesen. [Første ægteskab med Niels Madsen Lørup, præst i Gudme og Brudager]
3) søster Anne Hansdatter, enke efter Søren Bentsen, [købmand i Horsens, skifte 19.8.1709 lbnr.265]
4) søster Elisabeth Hansdatter g.m. Hans [Hansen] Møller, præst i Gudbjerg på Fyn
5) søster Birgitte Hansdatter, død, var g.m. Claus [Christensen Hvirring, præst i Hvirring, Hornborg og Tamdrup]. 1B:
a Elisabeth Kirstine Clausdatter g.m. Laurids Eriksen Riber, rådmand i Horsens.
Det meste af arven skænkes til det af afdøde oprettede Hospital i Hansted. Fundats kongeligt konfirmeret 3.8.1705 indført i skifteprotokollen.
Testamente af 10.5.1710. Her anføres de personer, der modtager særlig arv. (testamentets punkt 3-11).
3) Afdødes mands søsterdatter Bodil Jørgensdatter g.m. Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens, deres børn
4) [Elisabeth Kirstine Clausdatter] g.m. Laurids Eriksen Riber, rådmand i Horsens
5A) Afdødes søsterdatter Karen Nielsdatter, enke efter Niels [Sørensen] Gylling, [skifte 22.7.1709 lbnr.256], deres datter Anne Lisbeth, der er opkaldt efter afdødes barn
5B) Afdødes søstersøn Mathias Nielsen [Lørup (Gudme), præst i Sønder Broby] på Fyn
6) Afdødes søster Anne Hansdatter, enke efter Søren Bentsen, [købmand i Horsens, skifte 19.8.1709 lbnr.265], deres 3B:
a Maren Sørensdatter, død, var g.m. Jens [Høstmark], præst i Urlev, [Stenderup og Dalby], deres 2B: Anders Jensen Thonbo, der er opkaldt efter afdødes mand, Mette Jensdatter
b Anne Margrethe Sørensdatter, enke efter Jens Jacobsen, [købmand] i Horsens, [skifte 8.9.1706 lbnr.221]
c Birgitte Sørensdatter
7) afdødes søster Elisabeth Hansdatter g.m. Hans [Hansen] Møller, præst i [Gudbjerg] på Fyn, deres 3B, hvoraf nævnes Anne Cathrine
8) afdødes bror Christian Hansens datter Maren, der er opkaldt efter afdødes datter
9) Christen [Christoffersen] Blymester, præst i Ålborg [Budolfi], død [24.1.1680, skifte Ålborg Bisp 13.6.1685 lbnr.42], hans 4B.
10) Anders Maltesens 3 børn i Kørup, hvoraf nævnes Malte og Cathrine
11) forældreløse børn i Gudme sogn, hvor afdøde er født.

Jordebog over Hanstedgård, 1705

Der angives sted, fæster og hartkorn

Skanderborg amt
Voer herred

Hansted Hovedgård 27 4 2 1

Hansted sogn
Hansted
Niels Hansen 6330
Søren Jørgensen 4120
Rasmus Olufsen 5100
Johanne Frandsdatter 4131
Simon Jensen 8300
Anders Knudsen 5201
Morten Jensen 6631
Niels Lauridsen 6631
Enevold Nielsen 4722
Jens Mikkelsen 3422
Terkild Madsen 2230
Peder Hansens enke 0010
Jens Voigt 6422
Søren Jensen 2730
Anne Andersdatter 6421
Jens Jensen 0310
Niels Rasmussen 0010
Jens Lauridsen 6412

Egebjerg
Peder Sørensen 6131
Jens Pedersen 6100
Søren Pedersen 6202
Anders Nielsen 5602
Oluf Rasmussen 5430
Jens Lauridsen 4330
Hans Rasmussen
Mikkel Madsen
Rasmus Jensen
gamle Jens Pedersen
Hans Nielsen
Tyrejorden
Jørgen Pedersen htk af kirkejord til Hansted kirke 1300
Skanderup
Anders Jensen 5502
Jens Rasmussen 5321

Nebel sogn
Bleld
Anders Jacobsen og
Jens Knudsen 5720
Jens Justesen 0632

Tolstrup sogn
Tolstrup
Jens Olufsen 363?

Tyrsting herred
Ring sogn
Brædstrup
Knud Nielsen 4631
skov til denne 0011

Føvling sogn
Føvling
Jens Pedersen 4001

Stjernholm amt
Bjerre herred
Klakring sogn
Klakring
Oluf Vindelev 6431

Stouby sogn
Hostrup
Søren Bork 7732
Rasmus Jørgensen 7732

Hatting herred
Løsning sogn
Stubberup
Søren Andersen 4300
Hans Andersen 2620
Herman Sørensen 4731½
Knud Andersen 1731½
Christen Christensen 2421
Peder Bendixen hus 000½
Niels Henriksen hus 0011½
Mogens Christensen hus 0001½
Bendix Landfris' enke 000½

Bjerre herred
Nebsager sogn
Hornsyld
Søren Nielsen 401½
Oluf Madsen 2311

Desuden en del jordegods og tiender som er udi comunion med rådmand Laurids Eriksen Riber og Mourids Hansen til Rask.

304 Søren Rasmussen Krag i Fugholm. 5.5.1711, fol.630B.
E: Karen Svendsdatter. Af første ægteskab B: Hans Sørensen, død. 2B: Søren Peder, Ingeborg. FM: Claus Fisker.

305 Anne Thomasdatter i Horsens. 13.6.1711, fol.631B.
Enke efter Andreas Hansen Flensborg, [skifte 18.8.1708 lbnr.239]. B: Niels, vejer og måler i Horsens, Anne g.m. Christen Christensen Svejstrup, byskriver i Horsens, Dorthe 17. Af første ægteskab med [Niels Jacobsen, skifte 22.12.1684 lbnr.11]: Thomas Nielsen Thenoer i Norge.

306 Morten Nielsen, bådsmand i Horsens. 17.6.1711, fol.641.
E: Elisabeth Frederiksdatter. LV: Christen Jensen. B: Morten 9 mdr. FM: farfar Niels Mortensen i Horsens.

307 Peder Jensen Krogerøn i Horsens. 17.6.1711, fol.643.
E: Anne Ottesdatter. LV: Jens Pedersen. A: søskende Anders Jensen, Levi Jensdatter, Niels Jensen, alle i Norge. FM: Christen Jensen i Horsens.

308 Peder Madsen, bådsmand i Horsens. 29.6.1711, fol.645.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Christen Jensen. A: bror Anders Madsen på Holmen ved Fladstrand, en søster sst. FM: Thomas Jensen Snedker.

309 Morten Rasmussen i Horsens. 24.7.1711, fol.647.
E: Inger Jensdatter. LV: Jens Rasmussen Rye, feldbereder i Horsens. B: Maren 15. FM: Søren Jensen Monbjerg i Horsens. Enkens første ægteskab med Oluf Justesen, [skifte 31.5.1694 lbnr.74]. B: Inger, Oluf, der er død.

310 Hans Johansen i Fugholm. 8.8.1711, fol.654B.
Enke efter Anne Sørensdatter, [skifte 30.4.1710 lbnr.278]. B: Anne Marie. FM: Jens Eriksen, handskemager i Horsens.

311 Johan Schmidt, væver i Horsens. 31.10.1711, fol.660.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Anders Sørensen Brædstrup. B: Hans, skomager i Vorså ved Sæby, Andreas i København. FM: Eskild Hansen-

312 Karen Mikkelsdatter i Horsens. 10.5.1712, fol.662.
Enke efter Rasmus Pedersen Skaarup, [skifte 14.5.1710 lbnr.279]. B: Peder Rasmussen Skaarup i England, Jens Rasmussen Skaarup i Lundumskov, Anders Rasmussen Skaarup, feldbereder i Horsens, Søren Rasmussen Skaarup, udenlands i militæret, Christen Rasmussen Skaarup i Vejle, død. 2B: Karen, Kirsten, Birgitte Rasmussen Skaarup, enke efter Søren Joensen i Skien i Norge.

313 Jacob Rasmussen ved Åen. 23.5.1712, fol.668.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Christen Jensen. A: søster Johanne Rasmusdatter 20, halvsøster Anne Rasmusdatter 16. FM: farbror Oluf Bødker i Horsens.

314 Laurids Panch i Århus. 24.5.1712, fol.669.
B: Anne Dorthe. Afdøde døde hos bror Thomas Panch i Horsens.

315 Thomas Jensen, snedker i Horsens. 27.6.1712, fol.670.
E: Maren Thomasdatter. LV: Christen Jensen sst. A: Rasmus Gregersen i Tyrsted i Bjerre-Hatting herred, Maren Gregersdatter i Hvirring i Nim herred. død. Tilsyn: Jørgen Jensen, drejer i Horsens.

316 Maren Madsdatter i Horsens. 29.6.1712, fol.673.
E: Niels Jensen Lottrup, handskemager. B: Mads 2. FM: Jens Jensen, feldbereder sst.

317 Frederik Mikkelsen Ledseler, klokkestøber og rotgeter [dvs. bronzestøber] i Horsens. 9.7.1712, fol.676B.
E: Pernille Nielsdatter. LV: Peder Jørgensen Flensborg. B: Mikkel 16.

318 Peder Olufsen Dahl i Horsens. 11.7.1712, fol.678B.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Niels Kandrup, feldbereder i Horsens. B: Oluf 15, Anne Marie 14. Første ægteskab med [Maren Christoffersdatter, skifte 26.3.1689 lbnr.38]. B: Else g.m. Jens Pedersen, feldbereder sst.

319 Birgitte Nielsdatter i Horsens. 3.7.1712, fol.685B.
E: Rasmus Pedersen Krag. B: Oluf 2. FM: Jens Pedersen Krag, drejer i Horsens. Arv efter afdødes brors kone Cathrine Thygesdatter i Århus.

320 Anne Jensdatter i Horsens. 25.7.1712, fol.688B.
E: Mikkel Jensen Molbo. A: søskende Peder Jensen Hvas i Horsens, Maren Jensdatter g.m. Peder Jensen Glud i Horsens, Dorthe Jensdatter i Kristianstad i Skåne.

321 Mette Frandsdatter i Horsens. 31.8.1712, fol.691B.
Enke efter Knud Sørensen Monbjerg, [skifte 2.3.1698 lbnr.124]. B: Frands Knudsen Monbjerg g.m. Marie Nielsdatter Krabbe.

322 Bendix Hansen Graae i Horsens. 19.4.1712, fol.693.
Hustru: Abel Lauridsdatter. Boopgørelse, da han er rømt på grund af gæld.

323 Peder Jørgensen, skipper i Larvik i Norge. 24.9.1712, fol.694B.
E: Bodil Olufsdatter. LV: Peder Christensen, handelsmand i Sandefjord, svoger Peder Olufsen May på Bragernes. De umyndige børn angives ikke. Afdøde druknede ved et forlis på Horsens Red.

324 Anne Bertelsdatter i Horsens. 26.10.1712, fol.702.
E: Terkild Jensen. B: Bertel 13, Jens 10, Mads 8, Gedske 6, Rasmus 4, Broder 6 uger. FM: Mourids Rasmussen i Horsens.Horsens byfoged
Skifteuddrag
1713-1719
B 66 - 253


325 Genned Jensdatter i Horsens. 17.3.1713, fol.1.
E: Søren Rasmussen Hellebo, skomager. B: Genned 6 uger. FM: morbror Jørgen Jensen, drejer sst.

326 Jens Christensen Hildebrandt i Fugholm. 28.3.1713, fol.4.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Horsens. A: mor Karen Thomasdatter g.m. Morten Carlsen i Horsens, bror Niels Christensen i Klakring, søster Anne Christensdatter på Ribeegnen, halvsøskende Anders Mortensen, fange i Vismar, Niels Mortensen, konstabel i København, Dorthe Mortensdatter g.m. Jens Nielsen i København.

327 Jens Rasmussen Rye i Horsens. 24.9.1712, fol.7B.
E: Margrethe Frandsdatter. LV: Anders Nielsen Møller i Horsens. A: bror Poul Rasmussen i Rye, død. 4B: Rasmus 25, Niels 23, Anders 14, Jens 12, bror Laurids Rasmussen på Sjælland, søster Sidsel Rasmusdatter i Rye.

328 Niels Christensen Svejstrup i Horsens. 29.11.1712, fol.20B.
E: Marie Mouridsdatter Drejer. LV: Søren Jensen Monbjerg i Horsens. B: Maren g.m. Hans Mikkelsen, skrædder i Næstved på Sjælland, Mourids 22, Christen 18. FM: farbror Christen Svejstrup den ældre.

329 Margrethe Hansdatter i Horsens. 20.12.1712, fol.23B.
E: Jens Christensen. A: bror Peder Hansen, død. 1B: Hans 20. FM: Christen Svejstrup den ældre.

330 Afkald i Horsens. 31.12.1712, fol.25B.
Afkald fra Margrethe Frandsdatter g.m. Nikolaj Lauridsen i Ålborg for arv efter mor [Anne Christensdatter, skifte 6.5.1684 lbnr.7], efter far [Frands Jochumsen] og efter søster Lisbeth Frandsdatter, skifte 31.1.1710 lbnr.267 til FM: Jens Pedersen Krag, drejer i Horsens, Christen Christensen Lech.

331 Jens Rasmussen, pottemagersvend i Horsens. 24.4.1713, fol.26.
A: bror Benjamin Rasmussen Holst, skrædder i Asmildgårde i Grønbæk sogn, [dvs. Svostrup sogn] ved svoger Laurids Poulsen sst, søster Anne Rasmusdatter i Grønbæk sogn.

332 Maren Mikkelsdatter i Fugholm. 25.4.1713, fol.27B.
E: Jens Pedersen Blegmand. B: Maren g.m. Henrik Schwoms i Skanderborg, Kirsten, Sofie. FM: Morten Sørensen Hildebrandt i Horsens.

333 Jacob Henriksen Hegelund i Horsens. 6.5.1713, fol.28B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Anders Nielsen Møller. B: Inger Marie 6, Henrik 4, Rasmus 2. FM: Christen Christensen Lech, feldbereder i Horsens. [Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 7.12.1705 lbnr.211]. Arv til hendes datter af første ægteskab: Lisbeth Johansdatter.

334 Knud Jensen i Horsens. 27.5.1713, fol.36.
E: Maren Jensdatter. Afkald fra A: Anders Jensen i Torp, Albert Jensen i Horsens, Johanne Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Horsens.

335 Karen Mogensdatter i Horsens. 27.6.1713, fol.36B.
E: Rasmus Pedersen, snedker. Første ægteskab med [Morten Jørgensen, snedker sst, skifte 4.7.1685 lbnr.15]. B: Mogens Mortensen i Christiania i Norge, Bertel Mortensen sst, Margrethe Mortensdatter, [skifte 28.8.1709 lbnr.263], var g.m. Jørgen Pedersen Loss i Horsens. 2B: Karen 12, Elsebeth 8.

336 Søren Sørensen Lundum i Horsens. 29.6.1713, fol.53.
A:
1) bror Thomas Sørensen i Lund
2) bror Jens Sørensen, død. 4 børn
3) søster Anne Sørensdatter i Lundum. 3B:
a i Hansted
b i Egebjerg
c i Lundum
4) søster Karen Sørensdatter i Egebjerg, død. 4 børn
5) halvbror Anders Sørensen i Rådved
6) halvbror Rasmus Sørensen i Stensballe
7) halvbror Knud Sørensen i Hansted.

337 Niels Mortensen Lund i Horsens. 1.2.1713, fol.54B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Laurids Frandsen. B: Morten Nielsen, [skifte 17.6.1711 lbnr.306], var g.m. Elsebeth Frederiksdatter. 1B: Morten 3. FM: Christen Jensen i Horsens.

338 Christian Hansen, købmand i Horsens. 7.7.1713, fol.56.
E: Kirsten Nielsdatter. B: Birgitte g.m. Jens Høstmark, præst i Urlev, Stenderup og Dalby, Ellen g.m. Christian Lunde, rådstueskriver i Fredericia, Niels, Maren 20. FM: Niels Sørensen Maltesen.

339 Karen Jensdatter i Horsens. 10.7.1713, fol.65B.
Enke efter Jens Terkildsen. Første ægteskab med [Christen Nielsen, skifte 27.10.1690 lbnr.52]. B: Niels Christensen i København, Maren Christensdatter g.m. Adser Pedersen, Karen Christensdatter, [skifte 9.7.1708 lbnr.238], var g.m. Jens Pedersen. 6B: Christen, Mads, Maren, Jørgen, Karen, Jens.

340 Maren Thomasdatter i Horsens. 12.7.1713, fol.75.
E: Laurids Madsen. B: Thomas 4. FM: farbror Markus Madsen, skomager i Horsens, farbror Anders Madsen sst, morbror Mogens Thomsen Løwenhertz, guldsmed sst.

341 Maren Rasmusdatter i Horsens. 8.8.1713, fol.81.
E: Knud Christensen, pottemager. B: Karen 16, Christen 14. FM: Christen Christensen Lech, feldbereder.

342 Jens Jørgensen Drejer i Horsens. 12.7.1713, fol.84B.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Sørensen Maler. B: Genned Jensdatter, [skifte 17.3.1713 lbnr.325], var g.m. Søren Rasmussen Hellebo. 1B: Genned, Anders Jensen, musikantsvend. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 24.9.1686 lbnr.25]. B: Jørgen Jensen Krabbe, drejer i Horsens, Dorthe Jensdatter i København.

343 Maren Jensdatter Winther i Horsens. 29.8.1713, fol.86B.
Enke efter Peder Jensen Feldbereder, [skifte 20.2.1711 lbnr.301]. B: Jens Pedersen, Esben Pedersen, præst på Alrø, død. 3B: Peder Esbensen Alrø, Peder Esbensen Horsens, Ellen Marie Esbensdatter, Palle Pedersen, Adser Pedersen, Ellen Pedersdatter, død, var g.m. Anders Nielsen Møller. 1B: Niels 12, Ellen Marie Pedersdatter g.m. Niels Pedersen Høgh.

344 Anne Rasmusdatter i Horsens. 16.10.1713, fol.105B.
Arvinger kendes ikke.

345 Afkald i Horsens. 1.8.1713, fol.106B.
Afkald fra Anne Marie Hansdatter g.m. Claus Sørensen Lange i København for arv efter mor [Anne Sørensdatter, skifte 30.4.1710 lbnr.278] og far [Hans Johansen, skifte 8.8.1711 lbnr.310] til tidligere FM: Jens Eriksen, handskemager i Horsens.

346 Anne Pedersdatter i Horsens. 9.12.1713, fol.106B.
A: mor, bror Hans Pedersen, forvalter på Clausholm ved hans fætter Hans Jørgen Sperling og hans svoger Laurids Lauridsen.

347 Karen Jensdatter i Horsens. 29.1.1714, fol.108.
E: Laurids Jacobsen. B: Jens 3.

348 Karen Mikkelsdatter Due i Horsens. 17.1.1714, fol.109B.
E: Laurids Jensen, pottemager. B: Elsebeth 5, Niels 4. FM: mors stedfar Erik Jensen Due, mors halvbrødre Mikkel Eriksen, Jens Eriksen Due. Første ægteskab med Clemen Sørensen, [skifte 8.3.1704 lbnr.194]. B: Mikkel 16, Søren 14, Clemen 10. FM: farbror Steffen Sørensen, skomager i Horsens.

349 Peder Ibsen, ugift skipper i Horsens. 20.12.1713, fol.119.
A:
1) bror Rasmus Ibsen i Hejls sogn og by i Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt
2) bror Anders Ibsen i Hejls sogn og by i Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, død for længe siden
3) bror Christen Ibsen i Holsten, død for længe siden
4) halvsøster Kirsten Ibsdatter, enke i Allese sogn på Fyn
5) halvsøster Maren Ibsdatter, enke efter Peder Andersen Smed i Åby i Skårup sogn på Fyn.
Afdøde døde i Christiania i Norge 12.1.1713.

350 Maren Pedersdatter i Horsens. 26.3.1714, fol.129B.
E: Eskild Sørensen Høgh. B: Peder 18. FM: Jens Eriksen, handskemager i Horsens. Enkemandens første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 13.7.1693 lbnr.65]. B: Jens, Kirsten.

351 Kirsten Johansdatter, farverske i Horsens. 24.4.1714, fol.135.
Enke efter Ejler Silman, skifte 22.2.1686 lbnr.18. B:
1) Marie Silman. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre i Horsens
2) Karen Silman g.m. Jochum Herbst, farver i Randers
3) Elsebeth Silman g.m. Jens Pedersen, købmand i Horsens.

352 Else Egertsdatter Fly i Horsens. 3.7.1714, fol.144.
E: Torsten Jørgensen. B: Lene 24. FM: Jens Sørensen Skjold i Horsens.

353 Peder Jørgensen Flensborg, købmand i Horsens. 19.10.1714, fol.149.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Thomas Panch i Horsens. B: Barbara Pedersdatter Høgh 16. FM: Niels Jensen Munch i Horsens. Første ægteskab med [Barbara Nielsdatter Høgh, skifte 27.9.1697 lbnr.120]. B: Maren Pedersdatter Høgh g.m. Hans Svane i Vejle, Niels Pedersen Høgh i Horsens, Jørgen Pedersen Høgh sst.

354 Knud Jørgensen, feldbereder i Horsens. 20.2.1715, fol.159B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Knudsen. B: Jørgen, feldbereder sst, Anne g.m. Johan Henriksen, hattemager i Århus.

355 Hans Olufsen Grøn i Horsens. 19.3.1715, fol.162.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre i Horsens. A: søster Anne Grøn, død, men uvist om der er børn. FM: Niels Andersen Kandrup, feldbereder i Horsens. (Sml. lbnr.364).

356 Bodil Eskildsdatter i Horsens. 9.3.1716, fol.165B.
Enke efter Jørgen Hansen Aldum, [skifte 18.10.1710 lbnr.291]. B: Kirsten g.m. Jens Jensen Skov, postmester i Horsens, Eskild 23, Hans 23, Maren 22, Anne 18, Morten Luther 15. FM: Rasmus Jørgensen Noer, Simon Braad.

357 Morten Sørensen Hildebrandt i Horsens. 15.3.1715, fol.185.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup. A: bror Hildebrandt Sørensen, [skifte 26.7.1700 lbnr.153]. 2B: Søren i Horsens, Niels sst. FM: Christen Jensen.

358 Eskild Hansen, hattemager i Horsens. 16.5.1715, fol.192.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre. B: Anne g.m. Henrik SchritzMeyer i København, Bodil g.m. vellærde Clemen Christiansen Toldorph i Horsens.

359 Else Nielsdatter i Horsens. 14.6.1715, fol.197B.
E: Peder Nielsen. B: Niels 1. FM: mors halvbror Niels Nielsen Bonde.

360 Laurids Sørensen Juul i Horsens. 27.6.1715, fol.198B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Christen Jensen. B: Kirsten 9, Søren 5. FM: Jacob Olufsen Besser, skibsbygger i Horsens.

361 Mette Rasmusdatter i Horsens. 7.9.1715, fol.204.
E: Poul Nielsen Neuhaus, sadelmager. B: Mette, der døde. Første ægteskab med [Jacob Henriksen Hegelund, skifte 6.5.1713 lbnr.333]. B: [Inger] Marie 8, Henrik 6, Rasmus 4. FM: Mourids Rasmussen i Horsens, morbrødre Mikkel Rasmussen i Grumstrup, Rasmus Rasmussen i Hadrup.

362 Claus Thomsen, købmand i Horsens. 30.7.1715, fol.214B.
E: Maren Hansdatter Harding. LV: Oluf Jørgensen i Horsens. B: Hans 9. FM: Jens Pedersen sst. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 7.11.1702 lbnr.184]. B: Peder 23, Thomas 19, Jørgen 17, Jens 14. FM: Knud Pedersen Smed sst, Christen Jensen sst.

363 Hans Mortensen., klokmester i Horsens. 30.9.1715, fol.229B.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Svejstrup. Første ægteskab med Dorthe Pedersdatter, [skifte 23.3.1698 lbnr.127]. B: Marie 21 g.m. Anders Andersen Buch. Desuden nævnes enkens bror Lukas Jensen i Oldrup.

364 Abelone Jørgensdatter i Horsens. 9.11.1715, fol.236B.
Enke efter Søren Thomsen Smed. B: Anne, enke efter Hans Olufsen Grøn, [skifte 19.3.1715 lbnr.355], Else g.m. Jens Vrønding i Horsens, Kirsten på Køge-egnen på Sjælland, Cathrine g.m. Anders Jensen i Nørby i Glud sogn.

365 Niels Bertelsen i Horsens. 6.11.1715, fol.239B.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre. B: Voldborg 11. FM: Thor Nielsen, murer i Horsens.

366 Jens Sørensen Vintapper i Horsens. 8.11.1715, fol.243B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre i Horsens. A: 2 brødre og 2 søstre. (Navne angives ikke).

367 Søren Mortensen, feldbereder i Horsens. 24.3.1716, fol.247B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Niels Sørensen Klejs i Horsens. B: Karen 9, Maren 4. FM: farbror Rasmus Mortensen i Hundslund i Hads herred.

368 Margrethe Jacobsdatter i Horsens. 30.3.1716, fol.253B.
E: Bent Christoffersen der Veide, guldsmed i Horsens. Første ægteskab med [Rasmus Andersen, guldsmed i Horsens, skifte 22.5.1694 lbnr.77]. B: Kirsten g.m. Markus Jensen List i Ølgod sogn på Hospitalets gods, Jacob 30, i militæret, Anders 29, i militæret, Margrethe 28 g.m. Christoffer Ernst [Klingsohr], organist i Holstebro, Johanne 27 i Holland, Peder Rasmussen Munch 25, guldsmedesvend i Århus. FM: Jens Pedersen, købmand i Horsens.

369 Jens Nielsen Vrønding i Horsens. 7.4.1716, fol.257B.
E: Else Sørensdatter. LV: Christen Svejstrup den ældre. B: Søren 15, Oluf 13. FM: Laurids Adsersen, skomager i Horsens.

370 Mette Sørensdatter i Horsens. 3.2.1716, fol.260B.
Enke efter Jeppe Vægter. B: Maren. Af første ægteskab B: Søren Villumsen, Rasmus Villumsen, Maren Villumsdatter, død. 1B: Anders Jensen, vanfør.

371 Kirsten Gødesdatter i Horsens. 20.1.1716, fol.261B.
Af arvinger nævnes kun: søsterdatter Maren Pedersdatter, der tjener i Kattrup præstegård.

372 Sidsel Steffensdatter i Horsens. 11.4.1716, fol.262.
Enke efter Knud Henriksen, [skifte 2.1.1710 lbnr.280]. B: Jens på Sjælland, Steffen i Horsens.

373 Maren Andersdatter i Horsens. 15.5.1716, fol.263B.
Arvinger angives ikke.

374 Maren Henriksdatter i Horsens. 27.5.1716, fol.264.
B: Niels Mikkelsen, Johanne Mikkelsdatter, Karen Mikkelsdatter, Christence Mikkelsdatter.

375 Karen Jacobsdatter i Horsens. 31.3.1716, fol.265.
E: Gotfred Gundel. Afkald fra afdødes bror Peder Jacobsen den ældre i Horsens.

376 Rasmus Pedersen Krag i Horsens. 20.4.1716, fol.265.
E: Sidsel Rasmusdatter. Afkald fra afdødes bror Peder Pedersen Krag i Uldum.

377 Anne Ibsdatter i Horsens. 1.8.1716, fol.265B.
E: Knud Gunnarsen. A: stedsøn Niels Ovesen. FM: Christen Johansen, pottemager.

378 Kirsten Sørensdatter i Horsens. 4.8.1716, fol.266B.
Enke efter Jacob Pedersen. B: Peder, handskemager i Horsens, Anne Cathrine g.m. Hans Christensen i Dagnæs i Tyrsted sogn i Bjerre herred, Kirsten i Horsens. FM: Niels Sørensen Klejs, feldbereder i Horsens..

379 Anders Sørensen Brædstrup, købmand i Horsens. 4.5.1716, fol.268.
E: Sara Kirstine Jørgensdatter. B: Anne 12. FM: morbror Jørgen Jørgensen Hatting, præst i [Hatting]. Første ægteskab med Anne Mikkelsdatter, [skifte 16.5.1698 lbnr.130]. B: Kirsten 24, Søren 22, Sidsel 18. FM: Mikkel Tæbring i Horsens, Niels Jensen Munch sst.

380 Søren Pedersen Klokker i Horsens. 25.7.1716, fol.301.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Jensen i Horsens. B: Sidsel 27, Maren 19, Niels 17, Anne 14. Første ægteskab med [Sidsel Nielsdatter, skifte 8.3.1689 lbnr.37]. B: Marie 31. FM: Hans Pedersen Dalhof i Horsens.

381 Nille Jensdatter i Horsens. 12.9.1716, fol.305B.
E: Jørgen Hansen Meyer. B: Hans 11 uger. FM: morfar Jonas Svendsen, kirkesanger i Horsens.

382 Adser Pedersen, købmand i Horsens. 1.10.1716, fol.315B.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Pedersen Høgh, købmand i Horsens. B: Christen 5, Peder 2, Maren 2. FM: farbrødre Jens Pedersen, købmand i Horsens, Palle Pedersen, købmand sst.

383 Erik Jensen Due i Horsens. 2.10.1716, fol.326.
E: Maren Knudsdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre. B: Mikkel Eriksen Due i Horsens, Jens Eriksen Due sst.

384 Torsten Jørgensen, skipper i Horsens. 20.10.1716, fol.332.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Jørgen Mandix i Horsens. B: Mourids 2. FM: Jørgen Pedersen Las sst, Rasmus Jørgensen Noer sst. Første ægteskab med Else Egertsdatter Fly, [skifte 3.7.1714 lbnr.352]. B: Lene 27. FM: Jens Sørensen Skjold i Horsens.

385 Maren Sørensdatter, der døde i Horsens. 13.9.1716, fol.345.
B: Karen Sørensdatter 12, Maren Sørensdatter 10, Anne Sørensdatter 8. FM: morbror Laurids Sørensen Bjørnsen i Horsens. Afdøde var fra Ansø.

386 Jens Jensen Møllmann og hustru Maren Thomasdatter i Horsens. 2.1.1717, fol.346.
B: Anne 12, Maren 8, Jens 5. FM: Mogens Jensen, hattemager i Horsens, faster Anne Jensdatter g.m. Søren Andersen i Boring i Hvirring sogn, farbror Christen Christensen i Eriknauer. Desuden nævnes afdøde kones mor Johanne Knudsdatter.

387 Anne Sørensdatter i Horsens. 16.9.1716, fol.358.
E: Niels Jensen Lottrup, handskemager. Afkald fra A: Anne Sørensdatter g.m. Mogens Jensen, hattemager i Horsens, Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Jørgensen i Sattrup, Hans Sørensen i Enner, Søren Sørensen i Horsens.

388 Maren Davidsdatter i Horsens. 3.2.1717, fol.359.
E: Niels Henriksen. B: David 7, Lene 3. FM: Jens Hornsyld i Horsens.

389 Maren Hansdatter Fædder i Horsens. 16.3.1717, fol.360B.
Enke efter Mathias Wenniche, rådmand, [skifte 13.2.1706 lbnr.217]. B: Gedske Helvig 16, Gert 14. FM: Jens Pedersen, købmand i Horsens, Jørgen Pedersen Fædder sst. Første ægteskab med [Jens Rasmussen Tyrsted, skifte 23.11.1699 lbnr.147]. B: Bertel Jensen Fædder i Vordingborg.
Arv i boet til afdøde kones brors børn: Jørgen Fædder, Hans Fædder, Christine Fædder efter deres morbror Oluf Jørgensen Juul i Århus Mølle, skifte 30.11.1699 og efter Peder [Andersen Bøgvad], præst i Gedsted og Fjelsø.

390 Johanne Christensdatter i Horsens. 19.3.1717, fol.413B.
E: Rasmus Jensen Verling. Første ægteskab med Hans Nielsen Riber, [skifte 28.6.1699 lbnr.144]. B: Ingeborg 36. FM: Oluf Jørgensen, købmand i Horsens.

391 Kirsten Ovesdatter Møller i Horsens. 2.4.1717, fol.436B.
E: Jacob Bendixen Bager. B: Ove 22, Jens 20, Mette 13, Maren 11, Johanne 8. FM: fasters mand Knud Pedersen Smed, købmand i Horsens.

392 Birgitte Andersdatter i Horsens. 15.4.1717, fol.448B.
A: søskende Kirsten Andersdatter i Lund, Anne Andersdatter i Vrigsted i Bjerre herred.

393 Margrethe Jacobsdatter i Horsens. 26.5.1717, fol.448B.
E: Jens Thomsen, bådsmand. A: søskendebørn Jørgen Nielsen i Hornum, Anders Nielsen Brun i Horsens, Jens Christensen i Løsning Mølle. Tilsyns FM: Hans Rasmussen Hellebo i Horsens, Anders Jensen Høj sst.

394 Kirsten Mortensdatter i Horsens. 26.5.1717, fol.450B.
E: Niels Steffensen. B: Johanne 2.

395 Jens Hansen i Horsens. 13.3.1717, fol.451B.
A: mor Lene Jochumsdatter Rodenborg, enke efter Hans Jørgensen, skifte 22.12.1708 lbnr.246. LV: Didrik von Ham, søskende Jørgen Hansen, Jochum Hansen. FM: morbror Hans Jochumsen Rodenborg i Horsens, Anders Nielsen Møller sst.

396 Birgitte Sørensdatter i Horsens. 1.3.1717, fol.454.
E: Oluf Lauridsen Fogh. A:
1) mor Anne Hansdatter, enke efter Søren Bentsen, [skifte 19.8.1709 lbnr.265]
2) søster Anne Margrethe Sørensdatter, enke efter Jens Jacobsen i Horsens, [skifte 8.9.1706 lbnr.221]. LV: Hans Jochumsen Rodenborg
3) søster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Jens Høstmark, præst i Urlev, [Stenderup og Dalby]. 2B:
a Anders Jensen Thonbo 17
b Mette Jensdatter Høstmark i Urlev.

397 Kirsten Clemensdatter i Horsens. 27.5.1717, fol.458.
E: Niels Mikkelsen. B: Maren 11. FM: Otte Ditmer, tinstøber i Horsens.

398 Jørgen Jensen Enevoldsen i Fugholm. 8.6.1717, fol.460B.
E: Kirsten Andersdatter. Første ægteskab med Anne Markusdatter, [skifte 29.5.1702 lbnr.171]. Hendes første ægteskab med Peder Enevoldsen i Horsens, [skifte 8.2.1693 lbnr-59]. B: Enevold, Maren. Andet ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 25.10.1710 lbnr.297. B: Folmer.
Afdøde og hustru var for kort tid siden flyttet til Lund i Tamdrup sogn i et hus tilhørende Hansted hospital.

399 Anne Lauridsdatter i Horsens. 8.6.1717, fol.462.
E: Christen Pedersen Krejbjerg, vægter. A: datter af første ægteskab: Anne Grim i Norge, søstersøn Jacob Sørensen Maler i Horsens, søsters slegfreddatter Kirsten Videsdatter i Horsens. FM: Hans Clausen, snedker sst. Desuden nævnes enkemandens første hustru Bodil Pedersdatter.

400 Peder Eriksen i Horsens. 29.6.1717, fol.467B.
A: mor Mette Pedersdatter, enke efter [Peder Jensen Verling], skifte 11.9.1709 lbnr.264, halvsøskende Voldborg Thomasdatter 23 forlovet med Jens Olufsen i Horsens, Erik Thomsen 22, guldsmedesvend. FM: Søren Pedersen Bager. Arv efter afdødes far [Erik Rasmussen, skifte 10.1.1691 lbnr.57].

401 Afkald i Horsens. 11.6.1715, fol.468B.
Afkald fra Jens Pedersen, der døde, fra dennes halvbror Christen Jensen, fra halvbror Peder Jensen, fra halvsøster g.m. Anders Jensen i Torp og fra halvsøster g.m. Niels Pedersen Møller i Lundum for arv efter deres mor Karen Jensdatter i Horsens efter skiftebevis 15.1.1715 til Niels Andersen Kandrup.

402 Johan Richter, organist i Horsens. 3.7.1717, fol.469.
E: Bodil Olufsdatter. LV: Morten Mortensen. B: Martha 28 på Stenalt, Anne g.m. Jens Bredal i Nebsager, Margrethe g.m. Andreas Wenniche, guldsmed i Horsens, Johanne 18, Marie 14.

403 Maren Poulsdatter i Horsens. 12.7..1717, fol.474B.
[Enke efter Søren Mortensen, skifte 24.3.1716 lbnr.367]. B: Karen, Maren.

404 Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens. 27.7.1716, fol.475.
E: Bodil Jørgensdatter Høgsbro. LV: Didrik von Ham. B: Maren, Lisbeth Cathrine, Bodil. Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 23.11.1700 lbnr.156]. B: Gertrud g.m. Claus Cortsen i Horsens ved Didrik Cortsen Flensborg i Horsens, Erik 19. FM: Niels Sørensen Maltesen, Niels Jensen Munch.

405 Christen Jensen, konsumptionsforpagter i Horsens. 14.6.1717, fol.477B.
E: Barbara Mikkelsdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre. A:
1) farbror Anders Hansen i Bjerndrup i Gørding sogn og herred, død. 3B:
a Hans Andersen i Bjerndrup, død. 1B: Maren Hansdatter
b Maren Andersdatter g.m. Anders Eriksen i Tange i Gørding sogn
c Anne Andersdatter g.m. Søren Gregersen i Bjerndrup, begge døde. 4B: Maren Sørensdatter g.m. Mads Madsen i Sønder Vejrup, Gyde Sørensdatter, Gregers Sørensen i søværnet, Anders Sørensen g.m. Karen Andersdatter i Skærbæk i Hviding herred
2) faster Margrethe Hansdatter, død, var g.m. Niels Hansen i Bjerndrup. 2B:
a Hans Nielsen i Gørding sogn, død. 3B: Laurids Hansen i Ajke i Gørding sogn, Margrethe Hansdatter i Ribe, Ingeborg Hansdatter, død, var g.m. Morten Andersen i Sønder Vejrup. 1B: Else
b Ellen Nielsdatter g.m. Jeppe Nielsen Kirkeby i Ribe
3) farbror Christen Hansen i Ribe, død. 1B:
a Hans Christensen i Ribe, død. 1B: Dorthe
Tilsynsformynder: Christen Hansen Friis, ridefoged på Bramminge.
Afdøde var født i Bjerndrup i Gørding sogn og herred.

406 Mourids Rasmussen, købmand i Horsens. 20.8.1717, fol.495.
E: Bodil Lyderiksdatter. LV: Steffen Jacobsen i Horsens. B: Anne Cathrine 8, Dorthe 7, Karen 6, Bodil 2. FM: farbror Oluf Rasmussen, skipper i Horsens, Jens Pedersen sst, fars svoger Hans Svane sst.

407 Sidsel Jensdatter Winther i København. 24.9.1717, fol.531.
Enke efter Niels Jacobsen Binderup, urtekræmmer. A: søster [Maren Jensdatter Winther i Horsens, skifte 29.8.1713 lbnr.343, var g.m. Peder Jensen, skifte 20.2.1711 lbnr.301]. B: Jens Pedersen, købmand i Horsens, Esben Pedersen, præst på Alrø, død. 3B: Peder Esbensen Alrø, Peder Esbensen Horsens, Ellen Marie Esbensdatter, Palle Pedersen, Ellen Pedersdatter, [3.7.1702 lbnr.170], var g.m. Anders Nielsen Møller. 1B: Niels 12, Ellen Marie Pedersdatter g.m. Niels Pedersen Høgh.
Denne samling i Horsens er krav om arv iflg. skifte 28.11.1714 i København efter afdøde.

408 Anders Nielsen Møller, købmand i Horsens. 9.9.1717, fol.535.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Jochumsen Rodenborg. Første ægteskab med Ellen Pedersdatter, skifte 3.7.1702 lbnr.170. B: Niels 17. FM: morbrødre Jens Pedersen, Palle Pedersen, begge købmænd i Horsens. Arv efter morfar Peder Jensen Feldbereder, [skifte 20.2.1711 lbnr.301] og efter mormor Maren Jensdatter Winther, [skifte 29.8.1713 lbnr.343].

409 Søren Jørgensen i Horsens. 2.10.1717, fol.566.
E: Johanne Mikkelsdatter. B: (Navne angives ikke).

410 Karen Svendsdatter i Fugholm. 19.10.1717, fol.566B.
Enke efter Søren Rasmussen Krag, [skifte 5.5.1711 lbnr.304]. A:
1) søskendebarn Maren Rasmusdatter g.m. Mogens Christensen i Haldrup
2) søskendebarn Mads Rasmussen i Nebel, søn af afdødes morbror Rasmus Madsen i Haldrup
3) søskendebarn [Jens Rasmussen] i Træden, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 12.10.1718 lbnr.995]. 3B: Mette, Søren, Inger
3) brordatter Mette Mathiasdatter, enke efter Søren Billedhugger i Horsens, [skifte 14.4.1700 lbnr.152]. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre. Hun er datter af Mathias Sørensen, herredsfoged i Middelsom herred, der er bror til afdødes far Svend Sørensen
4) brorsøn Søren Frandsen, handskemager i Horsens, søn af Frands Sørensen, handskemager sst, der er bror til Svend Sørensen, der er far til afdøde
5) søskendebarn Maren Jørgensdatter g.m. Mads Jørgensen, begge døde. 1B: Anne Madsdatter g.m. Anders Cortsen, handskemager i Horsens
6) søskendebarn Jørgen Knudsen i Bisholt, død. 1B: Jacob Jørgensen sst.
Afdødes farfar var Søren Sørensen i Neder Vrigsted i Bjerre herred, senere i Bisholt. Han havde 4 sønner: Svend Sørensen , som var afdødes far, Jens Sørensen i Tømmerhøj ved Palsgård, Mathias Sørensen, der boede nær ved Randers, Frands Sørensen, handskemager i Horsens.

411 Kirsten Jacobsdatter i Horsens. 15.11.1717, fol.573.
E: Claus Skefner, glarmester. B: Anders 20, i guldsmedelære, Evert 17, Jacob 14, Albert 11. FM: Niels Nielsen Maler i Horsens.

412 Else Jensdatter i Horsens. 24.11.1717, fol.576.
E: Laurids Frandsen Fisker. B: Anne 7, Maren 5, Jens 2. FM: farbror Søren Frandsen i Horsens.

413 Søren Steffensen i Horsens. 25.11.1717, fol.580.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christoffer Rohweder. B: Kirsten 4. FM: Jørgen Jensen Drejer.

414 Jochum Hansen i Horsens. 3.12.1717, fol.585.
A: mor Kirsten Jensdatter g.m. Søren Pedersen Bager, søskende Malene Hansdatter 18, Jens Hansen 15. Arv efter far Hans Pertou, skifte 9.4.1706 lbnr.215.

415 Mette Sørensdatter i Horsens. 8.12.1717, fol.586.
Arvinger kendes ikke.

416 Maren Sørensdatter i Horsens. 18.8.1717, fol.587.
E: Søren Andersen Grovsmed ved Christen Nielsen Klejnsmed i Horsens. B: Bent, Bodil.

417 Jørgen Andersen Høgh i Horsens. 3.1.1718, fol.588B.
E: Margrethe Folmersdatter. B: Kirsten, Anders, Folmer i Viborg.

418 Maren Lauridsdatter i Horsens. 25.1.1718, fol.589B.
E: Jens Jensen Falster. B: Laurids 12, Thyra 10.

419 Kirsten Esbensdatter, strøkvinde i Horsens. 31.1.1718, 592B.
A: søskendebarn Jørgen Smed i Hatting ved søn Jens Jørgensen sst.

420 Mette Thomasdatter i Horsens. 23.1.1718, fol.594.
Enke efter Hans [Hansen] Klokmester, [skifte 25.11.1693 lbnr.68]. B: Anne g.m. Knud Friis, degn i Skanderup i Koldinghus Amt, Hans, klejnsmed i Odense på Fyn. Desuden nævnes afdødes steddatter Maren Hansdatter.

421 Lisbeth Johansdatter, der døde i København. 19.2.1718, fol.600.
A: søskende Niels Johansen, skrædder i Horsens, Maren Johansdatter g.m. Christen Bech, feldbereder sst, Alhed Johansdatter i Christiania i Norge, Malene Johansdatter i Horsens. FM: Niels Sørensen Klejs, feldbereder i Horsens. Afdødes FM: Jens Pedersen, feldbereder sst. Afdøde var født i Horsens. (Sml. lbnr.148).

422 Kirsten Jensdatter ved Åen. 22.2.1718, fol.602.
E: Knud Sørensen. B: Anne Cathrine 4, Jens 2. FM: farbror Christen Sørensen i Horsens. Første ægteskab med Mads Farver. B: Clara 8. FM: mosters mand Frederik Terkildsen, forvalter på Rosenvold i Bjerre herred.

423 Søren Nielsen ved Åen. 11.3.1718, fol.613B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Rasmussen Glud. B: Niels 3, Jens 17 uger. FM: Christen Sørensen i Horsens.

424 Afkald i Horsens. 23.5.1712, fol.616.
Afkald fra Jacob Rasmussen Hjort, sergent i major van der Lücks kompagni for arv efter far Rasmus Andersen, guldsmed i Horsens, [skifte 22.5. 1694 lbnr.77] til stedfar Bent Christoffersen der Veide, guldsmed sst. (Sml. lbnr.368).

425 Afkald i Horsens. 25.2.1716, fol.616B.
Afkald fra Peder Rasmussen, guldsmed for arv efter far Rasmus Andersen, guldsmed i Horsens, [skifte 22.5. 1694 lbnr.77] til stedfar Bent Christoffersen der Veide, guldsmed sst. (Sml. lbnr.368).

426 Afkald i Horsens. 7.3.1716, fol.617.
Afkald fra Margrethe Rasmusdatter g.m. Christoffer Ernst Klingsohr, organist i Holstebro for arv efter far Rasmus Andersen, guldsmed i Horsens, [skifte 22.5. 1694 lbnr.77] til stedfar Bent Christoffersen der Veide, guldsmed sst. (Sml. lbnr.368).

427 Afkald i Horsens. 7.8.1716, fol.617B.
Afkald fra Kirsten Rasmusdatter g.m. Markus Jensen List for arv efter far Rasmus Andersen, guldsmed i Horsens, [skifte 22.5. 1694 lbnr.77] til stedfar Bent Christoffersen der Veide, guldsmed sst. (Sml. lbnr.368).

428 Mikkel Lauridsen, rådmand i Horsens. 23.3.1718, fol.617B.
Enkemand efter Anne Pedersdatter. B:
1) Laurids Mikkelsen Halling i Kristiansand i Norge
2) Jochum Mikkelsen Halling i Tårnby på Amager ved København
3) Jørgen Mikkelsen, død i kongens tjeneste
4) Jens Mikkelsen Halling i Varde
5) Birgitte Mikkelsdatter Halling i Sverige
6) Magdalene Sybille Mikkelsdatter Halling g.m,. Casper Vestermark i Horsens
7) Maren Mikkelsdatter Halling i Kristiansand i Norge
Tilsyns FM: Hans Andersen, hattemager i Horsens
Arv efter afdøde hustru Anne Pedersdatter
Arv efter afdødes første hustru Maren Jespersdatter, skifte 30.7.1675
Arv efter Jesper Rasmussen Fillerup.

429 Barbara Mikkelsdatter i Horsens. 18.2.1718, fol.624, 633B.
E: Christen Jensen. B: Maren Christensdatter, der døde i København i 1714, var g.m. Nikolaj Johansen, feldbereder i Horsens, [skifte 10.4.1709 lbnr.249]. B: Barbara g.m. Christen Jensen Eggers på stedet.

430 Niels Andersen Kruse i Horsens. 20.4.1718, fol.625B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen, snedker sst. A:
1) bror Jens Andersen Kruse i Horsens, [skifte 5.4.1705 lbnr.203]. 7B:
a Lisbeth Jensdatter, der er gift
b Peder Jensen
c Anders Jensen Kruse 21
d Carsten Jensen 20
e Johan Jensen 17
f Maren Jensdatter 14
g Jens Jensen 13
2) bror Søren Andersen Kruse i Flensborg
3) søster Maren Andersdatter Kruse, død, var g.m. Mikkel Mogensen på Vorsø. 1B:
a Margrethe Marie Mikkelsdatter
Af første ægteskab 2B:
b Peder Paaskesen
c Bodil Paaskesdatter

431 Bodil Terkildsdatter i Horsens. 20.4.1718, fol.630.
B:
1) Jacob Brasen, død. 2B:
a Anders Brasen, guldsmedesvend
b Søren Brasen, guldsmedesvend. FM: Johan Casper Bernich i Horsens
2) Christen Andersen Brasen i Kongens Lyngby ved København
3) Elias Brasen i Hansted Kloster
4) Dorthe Andersdatter g.m. Mogens Thomsen Løwenhertz, guldsmed i Horsens
5) Mette Kirstine Andersdatter, enke efter Jørgen Bruun i Horsens, [skifte 9.9.1704 lbnr.196]

432 Maren Jensdatter i Horsens. 11.6.1718, fol.633B.
E: Albert Jensen. B: Jens 13, Birgitte 7. FM: morbror Eskild Jensen Møllmann i Horsens.

433 Afkald i København. 21.6.1718, fol.648.
Afkald fra Enevold Pedersen Brask i København, der er født i Horsens, for arv efter far Peder Enevoldsen, [skifte 8.2.1693 lbnr.59] og efter mor Anne Markusdatter, [skifte 29.5.1702 lbnr.171] til Jacob Jacobsen, hattemager i Horsens.

434 Abelone Murmands i Horsens. 25.7.1718, fol.648B.
Enke efter Morten Murmand. A: søster Anne Købmands i Århus ved Terkild Olufsen i Horsens.

435 Jens Eriksen, handskemager i Horsens. 16.8.1718, fol.649B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Johan Pedersen, handskemager sst. Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 16.4.1697 lbnr.107. B: Erik, handskemager sst.

436 Enne Sørensdatter i Horsens. 8.11.1718, fol.656.
E: Peder Eriksen. A: mor Maren Pedersdatter, enke i Holme i Ning herred, søster Sofie Sørensdatter g.m. Søren Andersen sst.

437 Maren Vognsdatter i Horsens. 30.12.1718, fol.660.
Arvinger angives ikke.

438 Anders Jensen Vægter i Horsens. 11.1.1719, fol.660B.
Arvinger angives ikke.

439 Laurids Madsen, matros i Horsens. 13.1.1719, fol.661.
E: Mette Andersdatter. LV: Christen Calmer på Egen, Claus Jensen Fisker. Første ægteskab med Maren Thomasdatter, [skifte 12.7.1713 lbnr.340]. B: Thomas 9. FM: [morbror] Mogens Thomsen Løwenhertz, guldsmed i Horsens, farbrødre Anders Madsen sst, Markus Madsen sst.

440 Terkild Jensen i Horsens. 27.1.1719, fol.670.
E: Marie Hansdatter, nu i Ring i Tyrsting herred. B: Navne angives ikke. FM: Mikkel Jensen Molbo, skomager i Horsens. Registrering af en del løsøre, som afdøde havde pantsat hos godtfolk i Horsens.

441 Maren Steffensdatter Hofgaard i Horsens. 16.2.1719, fol.671B.
A:
1) mor Bodil Jørgensdatter Høgsbro i Horsens, enke efter [Steffen Rasmussen] Hofgaard, borgmester i Horsens, [skifte 27.7.1716 lbnr.404]. LV: Didrik von Ham
2) søster Lisbeth Cathrine Steffensdatter Hofgaard
3) søster Bodil Steffensdatter Hofgaard
4) halvsøster Gertrud Steffensdatter Hofgaard g.m. Claus Cortsen, købmand i Horsens
5) halvbror Erik Hofgaard
FM: Hans Jochumsen Rodenborg i Horsens, Niels Jensen Munch sst, Niels Sørensen Maltesen sst.
Der angives en del jordegods boet tilhørende.

442 Jørgen Christensen, sporemager i Horsens. 20.3.1719, fol.678B.
Arvinger angives ikke. Afdøde nød Hospitalets velgerning.

443 Anne Christensdatter i Horsens. 3.4.1719, fol.679.
Arvinger angives ikke undtagen en søster Maren Christensdatter.

444 Anne Nielsdatter i Horsens. 1.5.1719, fol.680.
E: Peder Jørgensen Stauning. B: Niels Pedersen Gylling 6 uger. FM: Niels Sørensen Maltesen i Horsens.

445 Anne Lauridsdatter i Horsens. 12.5.1719, fol.685.
E: Nikolaj Mathiassen Bødker. [Første ægteskab med Anders Frandsen, murer sst, skifte 13.12.1695 lbnr.100]. B: Frands, hattemager i Holstebro. FM: Jens Falster i Horsens.

446 Jens Olufsen, skomager i Horsens. 24.5.1719, fol.688.
E: Lisbeth Christensdatter. LV: Hans Loge, skomager i Horsens. B: Bodil 2. FM: Jørgen Knudsen, feldbereder sst.

447 Anton Berg, parykmager i Horsens. 9.6.1719, fol.692B.
E: Magdalene Sybille Christensdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre. B: Cathrine Helene 8, Margrethe Marie 4. FM: Hans Rodenborg i Horsens, Iver Poulsen sst.

448 Peder Sørensen Fisker i Fugholm. 28.6.1719, fol.696B.
E: Mette Mortensdatter. LV: Christoffer Rohweder. B: Hans i Horsens, Kirsten 28, Lene 21, Morten 15.

449 Christoffer Jørgensen ved Åen. 11.7.1719, fol.703B.
Arvinger angives ikke.


Horsens byfoged
Skifteuddrag
1719-1725
B 66 - 254


450 Christen Mogensen og hustru Anne Justsdatter i Horsens. 8.5.1719, fol.1.
A:
1) hans far Mogens Christensen i Haldrup ved søn Jens Mogensen
2) hendes mor Karen Knudsdatter i Enner. LV: Christen Svejstrup den ældre.

451 Steffen Sørensen, skomager i Horsens. 7.8.1719, fol.22.
E: Mette Jensdatter. LV: Søren Jensen Molbo, skomager sst. B: Jens i Ringkøbing, Hans, tjener på Skerrildgård, Kirsten i Horsens. FM: morbror Mikkel Jensen Molbo i Horsens.

452 Peder Jacobsen i Horsens. 5.7.1719, fol.27B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre. B: Jacob i København, Laurids i Christiania i Norge, Maren i Horsens.

453 Ernst Olufsen Svane, kontrollør i Horsens. 14.9.1719, fol.30B.
E: Mette Knudsdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Elise Marie 24, Karen 22, Anne Margrethe 13, Marie Kirstine 9. FM: farbror Elias Olufsen Svane, præst i Horsens Hospital og Torsted, farbror Frederik Olufsen Svane i Bisgård i Tamdrup sogn, Rasmus Pedersen Snedker i Horsens, Christoffer Eriksen Hoved i Horsens. Enken havde en søn i København, der døde omkring Fastelavn 1719.

454 Karen Pedersdatter i Horsens. 16.10.1719, fol.38.
Arvinger angives ikke. Afdøde var født på Ålborg kanten.

455 Mette Madsdatter i Horsens. 21.11.1719, fol.39.
A:
1) søster Karen Madsdatter, enke efter Jens Andersen i Torsted
2) søster Maren Madsdatter, var g.m. Søren Mortensen i Nørre Aldum, begge døde. 5B:
a Mette Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Nørre Aldum
b Morten Sørensen i Nørre Aldum
c Jens Sørensen i Store Dalby
d Kirsten Sørensdatter g.m. Mikkel Olufsen i Store Dalby
e Karen Sørensdatter, enke efter Peder Olufsen i Store Dalby
3) søster Anne Madsdatter, død. 1B:
a Anne Mikkelsdatter, enke efter Niels Lauridsen i Store Dalby.

456 Maren Thomasdatter i Horsens. 22.11.1719, fol.40B.
Enke efter Anders Jensen, rådmand, [skifte 4.9.1706 lbnr.220]. B: Jens, Anne g.m. Jens Fly, Thomas, i militæret, Elsebeth i Frederiksborg på Sjælland, Vibeke. LV: Christen Svejstrup den ældre.

457 Anne Marie Nielsdatter i Fugholm. 27.11.1719, fol.41B.
Enke efter skipper Nissen. (Sml. lbnr.210). A:
1) bror Hans Nielsen i Andkær, død. 6B:
a Just Hansen i København
b Hans Hansen 30 i Holsten
c Peder Hansen 27, avlskarl i Andkær
d Lene Hansdatter i Grejs
e Magdalene Hansdatter i Fredericia
f Anne Hansdatter i Fredericia
2) søster Magdalene Nielsdatter i Vejle, død. 2B:
a Christen Harbo, kaptajn i Norge
b Ellen Sørensdatter i Andkær
3) søster Christine Sofie Nielsdatter, død, var g.m. Rasmus Knudsen, kornet i Asperup på Fyn. 3B:
a Birgitte Rasmusdatter g.m. Niels Nielsen i Asperup
b Anne Margrethe Rasmusdatter i Asperup
c Niels Rasmussen på Fyn
4) søster Lisbeth Nielsdatter, død, var g.m. Oluf Lauridsen, kvartermester på Fyn
5) halvsøster Karen Harbo, (hun levede for 3 år siden) g.m. løjtnant Bech i Tyskland. 2B:
a en søn, der tjener hos Kirsten Hieronimusdatter i Angel i Holsten, der en søster til Christen Thomsens kone i Flensborg
b Anne Margrethe, der er skipperkone i Flensborg.
Afdøde var født i København.

458 Niels Rasmussen, murer i Horsens. 11.12.1719, fol.46B.
E: Sofie Thorsdatter. LV: Egidius Carstensen i Horsens. B: Laurids i Randers, Anders i Hagelshuset, Karen gift i Randers, Thor, murer i Horsens, Jens i København, Margrethe i Horsens, Mette, Sofie.

459 Jens Jensen Skov, postmester i Horsens. 12.12.1719, fol.47B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Simon Braad, hospitalsforstander i Horsens, Peder Pedersen [Saxe], postmester sst, der ægter enken. B: Jørgen 7, Jens 9 mdr. FM: morbror Eskild Jørgensen Aldum i Horsens. Arv i boet til enkens søster Anne Jørgensdatter. (Sml. lbnr.291).
(Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 2010 side 43-73: Kirstin Nørgaard-Pedersen: En Saxeslægt i Danmark og Norge).

460 Rasmus Jensen Verling i Horsens. 9.11.1719, fol.57B.
E: Anne Christensdatter Hurtigkarl. LV: Jens Pedersen. Testamente af 20.10.1719. Første ægteskab med Johanne Christensdatter, skifte 19.3.1717 lbnr.390. Hendes barn af første ægteskab: Ingeborg Hansdatter.

461 Jens Hansen, tjenestekarl i Horsens. 24.12.1719, fol.61B.
A: søsterdatter Alhed Christensdatter g.m. Rasmus Madsen i Remmerslund i Hedensted sogn.

462 Sidsel Sørensdatter i Horsens. 12.1.1720, fol.62B.
E: Simon Braad, hospitalsforstander sst. B: Simon 28, Karen 22, Anne Marie, død, var g.m. Hein Justesen. 1B: Sidsel 5.

463 Jens Hansen Fly i Horsens. 6.2.1720, fol.86.
E: Anne Andersdatter [Winther]. LV: Christen Svejstrup den ældre. A: halvsøster Lene Torstensdatter i Norge. FM: Jørgen Pedersen Loss i Horsens.

464 Oluf Pedersen, bedemand i Horsens. 12.3.1720, fol.87B.
E: Karen Jensdatter. LV: Mogens Jensen, hattemager sst. B: Ellen g.m. Laurids Nielsen Møllmann sst, Inger 16. FM: Rasmus Pedersen Snedker sst.

465 Anders Christensen, pottemagersvend i Horsens. 20.3.1720, fol.93.
E: Cathrine Jensdatter. Af første ægteskab B: en datter 13, der opholder sig i Ejer. Enkens barn af første ægteskab: en søn 3.

466 Jørgen Bødker i København. 27.5.1720, fol.93B.
E: Anne Jensdatter Gaasvig. LV: Niels Rasmussen Glud ved Aaen, hvor afdøde døde. Enken var født i Nibe.

467 Margrethe Poulsdatter i Horsens. 29.6.1720, fol.94.
E: Peder Pedersen, skrædder. B: Margrethe 12, Lene 7, Abraham 3. FM: Rasmus Skanderborg, skrædder i Horsens.

468 Poul [Nielsen] Neuhaus, sadelmager i Horsens. 1.7.1720, fol.96.
E: Anne Christensdatter. LV: Christoffer Rohweder, sinkelmager [remmesnider] i Horsens. B: Hans 4, Mette 2, Anne 4 uger. FM: Jens Pedersen, købmand i Horsens. Første ægteskab med Mette Rasmusdatter, skifte 7.9.1715 lbnr.361. Hendes første ægteskab med [Jacob Henriksen Hegelund, skifte 6.5.1713 lbnr.333]. B: [Inger] Marie, Henrik, Rasmus.

469 Mette Pedersdatter ved Åen. 9.7.1720, fol.106.
E: Hans Pedersen Hjarnø. A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Laurids Frandsen i Horsens
2) halvbror Hans Mikkelsen i Brørup i Hylke sogn
3) halvbror Søren Mikkelsen i kavaleriet.

470 Anne Simonsdatter i Horsens. 30.7.1720, fol.108B.
Enke efter Anders Jensen. Arvinger angives ikke.

471 Ellen Marie Pedersdatter i Horsens. 8.7.1720, fol.113.
E: Niels Pedersen Høgh. B: Barbara 10, Peder 8. FM: morbrødre Jens Pedersen i Horsens, Palle Pedersen sst. Desuden nævnes Jørgen Pedersen Høgh i Horsens og Gertrud Nielsdatter, enke efter Peder Høgh. (Sml. lbnr.353). Arv i boet til Ellen Marie Esbensdatter efter farmor Maren Jensdatter Winther, [skifte 29.8.1713 lbnr.343] og efter Niels Jacobsen Binderup i København. (Sml. lbnr.407, 516).

472 Margrethe Folmersdatter i Horsens. 16.8.1720, fol.144.
Enke efter Jørgen [Andersen] Høgh, [skifte 3.1.1718 lbnr.417]. B: Kirsten, Anders, Folmer.

473 Mette Andersdatter i Fugholm. 26.8.1720, fol.145, 222B.
Enke efter Laurids Madsen, matros, [skifte 13.1.1719 lbnr.439]. A: far Anders Jensen Degn i Læsten sogn og by på Fussingø gods ved Christen Svejstrup den ældre i Horsens. [Laurids Madsens første ægteskab med Maren Thomasdatter, skifte 12.7.1713 lbnr.340]. B: Thomas 9. Afdøde døde i København.

474 Anne Marie Simonsdatter Braad i Horsens. 29.5.1720, fol.153B.
E: Hein Justesen, købmand. B: Sidsel. FM: morfar Simon Braad, forstander i Horsens Hospital. Desuden nævnes enkemandens bror Hans Justesen og svoger Ulrik Christian Schandorff, amtsforvalter i Skanderborg.

475 Jens Pedersen Krag, rokkedrejer i Horsens. 18.12.1720, fol.180.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Pedersen sst. A: [bror] Peder [Pedersen] Krag i Uldum.

476 Ib Sørensen i Horsens. 28.1.1721, fol.186B.
E: Ellen Markusdatter. B: David 11, Søren 9, Markus 6, Maren 9 mdr.

477 Johan Jansen Vorsenborg, øksnekøbmand i Holland, der døde i Horsens. 31.1.1721, fol.187.
Til stede var afdødes søn Cornelius Jansen. Arvinger angives ikke.

478 Peder Rasmussen, tjenestekarl i Horsens. 4.2.1721, fol.187B.
Arvinger angives ikke.

479 Else Mathiasdatter i Horsens. 25.2.1721, fol.190B.
E: Hans Sørensen Godske. B: Hans, Anne g.m. Jens Sørensen, pottemager i Horsens. Af første ægteskab B: Benjamin Hansen.

480 Albert Jensen i Horsens. 26.2.1721, fol.191.
E: Anne Frandsdatter. LV: Bertel Jensen Fædder i Horsens. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 11.6.1718 lbnr.432]. B: Jens 16, Birgitte 10. FM: morbror Eskild Jensen Møllmann i Horsens.

481 Juliane Hansdatter i Horsens. 22.4.1721, fol.206.
Enke efter Niels Rasmussen Snedker. B: Anne i København, Else, Rasmus, Juliane 8. FM: Rasmus Pedersen Snedker i Horsens.

482 Rasmus Nielsen, drejer i Horsens. 16.4.1721, fol.208.
E: Karen Pedersdatter. LV: far Peder Sørensen Maler. B: Inger 20, Peder 18, Cathrine 6. FM: Niels Nielsen Maler i Horsens.

483 Niels Andersen Kandrup i Horsens. 8.5.1721, fol.213B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Mogens Jensen, hattemager sst. B: Niels 4 uger. FM: farbror Jens Andersen Fogh, feldbereder i Horsens. Arv i boet til Jørgen Andersen, sadelmagers børn: Cathrine og Else Marie efter deres mor [Abelone Bendixdatter, skifte 24.1.1707 lbnr.224]

484 Sidsel Madsdatter i Horsens. 7.6.1721, fol.217B.
Til stede var en søsterdatter Anne Sørensdatter i Dagnæs. Arvinger angives ikke.

485 Mikkel Christensen Torsted, hattemager i Horsens. 12.6.1721, fol.218B.
E: Ingeborg Carstensdatter. LV: Peder Jacobsen, handskemager. Arvinger angives ikke.

486 Karen Rasmusdatter i Horsens. 1.7.1721, fol.220.
Enke efter [Jens Lukassen] degn i Hundslund. B: Lukas Jensen i Oldrup i Hads herred, Birgitte Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen, Anne Jensdatter. FM: Christen Svejstrup den ældre.

487 Mikkel Eriksen i Horsens. 24.7.1721, fol.222.
E: Anne Nielsdatter. A: mor Maren Knudsdatter, enke efter Erik Jensen Due, [skifte 2.10.1716 lbnr.383], søskende. (Navne angives ikke).

488 Jonas Svendsen Halmstad og hustru Anne Pedersdatter Bering i Horsens. 11.6.1721, fol.223.
B: Vitus i Viborg i Finland, Jørgen Christoffer, blymester i Ristem ved Moss i Norge. Første ægteskab med Lisbeth Bentsdatter. B: Svend i Ostindien, Jonas i København, Anne Cathrine, enke efter Herluf Dalhof i Horsens. Hendes første ægteskab med Henrik Popp. Desuden nævnes første hustrus bror Jørgen Bentsen.

489 Karen Madsdatter i Horsens. 3.11.1721, fol.237.
Arvinger angives ikke. Afdøde var født i Slagballe.

490 Maren Johansdatter i Horsens. 4.11.1721, fol.237.
E: Christen Bech. B: Johan 16, Maren 11, Bodil 9, Jens 3. FM: morbror Niels Johansen, skrædder i Horsens.

491 Johan Carstensen i Horsens. 3.11.1721, fol.242B.
E: Margrethe Frandsdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre i Horsens. B: Jens 8, Johanne 6, Anders 3, Johan Carsten 9 uger. FM: Søren Andersen Monbjerg i Horsens, farbror Frederik Carstensen i Rådved.

492 Voldborg Thomasdatter i Horsens. 14.11.1721, fol.254B.
E: Jens Olufsen. B: Thomas 3. Desuden nævnes afdødes mor Mette Pedersdatter på stedet, [enke efter Thomas Jensen, skifte 17.4.1696 lbnr.101]. LV: Søren Pedersen Bager i Horsens.

493 Hedvig Jacobsdatter Sperling i Horsens. 5.12.1721, fol.260.
E: Laurids Olufsen Lindholm, dansk skoleholder. B: Hedvig 37.

494 Jørgen Andersen, sadelmager i Horsens. 29.10.1721, fol.261B.
E: Margrethe Jørgensdatter. B: Anders, sadelmager på stedet, Cathrine, Margrethe.
"...et pigebarn som for kort tid siden er ankommet til Horsens ved navn Abelone, mens moderen for nogen tid siden fra den salig mand her fra byen er bort flyttet og ej vides hvor er." Formynder for barnet og lavværge for enken: Peder Jacobsen, handskemager i Horsens.

495 Afkald i Horsens. 27.7.1721, fol.263.
Afkald fra Maren Pedersdatter g.m. Claus Sørensen i København ved Peder Sørensen Brædstrup i Horsens for arv efter far Peder Enevoldsen, [skifte 8.2.1693 lbnr.59] og efter mor Anne Markusdatter, [skifte 29.5.1702 lbnr.171] til Jacob Jacobsen, hattemager i Horsens.

496 Maren Christensdatter i Horsens. 20.1.1722, fol.263B.
E: Rasmus Hansen. B: Cathrine Marie 3. Første ægteskab med Adser Pedersen, skifte 1.10.1716 lbnr.382. B: Christen 11, Peder 7, Maren 7. FM: farbrødre Jens Pedersen, Palle Pedersen.

497 Enevold Nielsen, krambodtjener i Horsens. 9.3.1722, fol.277.
A:
1) bror Peder Nielsen i Vrigsted
2) bror Rasmus Nielsen i Rue
3) bror Rasmus Nielsen Tønning i Vrigsted, død. 3B:
a Niels Rasmussen
b Jens Rasmussen
c Mads Rasmussen
4) bror Christen Nielsen i Horsens, død. 1B:
a Maren Christensdatter 11
5) søster Anne Nielsdatter i Damgård i Vrigsted
6) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Eskildsen i Vrigsted
7) søster Maren Nielsdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 24.7.1705 lbnr.665, var g.m. Niels Rasmussen i Vrigsted]. 1B:
a Niels Nielsen, der tjener i Vrigsted.
[Afdødes far var Niels Rasmussen i Vrigsted, skifte Marselisborg gods 26.3.1686 lbnr.83].

498 Niels Christensen Haubjerg, ugift i Horsens. 16.1.1722, fol.279B.
A: far Christen Nielsen Haubjerg.

499 Kirsten Jensdatter i Horsens. 30.1.1722, fol.280B.
Af arvinger nævnes kun en søsterdatter Ellen Olufsdatter g.m. Laurids Nielsen Møllmann i Horsens. (Sml. lbnr.464).

500 Afkald i Horsens. 17.3.1722, fol.283B.
Afkald fra Johanne Rasmusdatter for arv efter far Rasmus Andersen, guldsmed i Horsens, [skifte 22.5.1694 lbnr.77] til stedfar Bent Christoffersen der Veide, guldsmed sst. (Sml. lbnr.368].

501 Hans Christensen, handskemagersvend i Horsens. 24.3.1722, fol.284.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Jensen Monbjerg. A: far Christen Hansen i Lund i Tamdrup sogn ved Jørgen Zetner, slagter i Horsens.

502 Oluf Rasmussen, ugift sergent i det Bamliske Vesterlandske Regiment i Norge. 31.3.1722, fol.285.
A: mor Maren Olufsdatter, enke efter Jens Sørensen, [skifte 8.11.1715 lbnr.366]. LV: Christen Svejstrup den ældre, søster Mette Rasmusdatter g.m. Hans Pedersen Hjarnø. Arv efter afdødes far Rasmus Pedersen Vintapper i Horsens, [skifte 10.7.1702 lbnr.179. Afdødes FM: Niels Pedersen Høgh i Horsens.

503 Henrik Jensen, væver i Horsens. 10.4.1722, fol.287.
E: Johanne Jørgensdatter. B: Jørgen, i handskemagerlære, Anne Kirstine 10, Clara Eleonora 20, Karen 20. FM: Hans Hansen Godske i Horsens.

504 Anne Poulsdatter i Horsens. 10.4.1722, fol.287B.
B: Maren skolemesters i Ølsted ved Hans Krabbe. Afdøde var født på Fyn.

505 Mette Nielsdatter i Horsens. 17.4.1722, fol.288.
E: Laurids Jacobsen. A: bror Peder Nielsen i Vinding i Tyrsting-Vrads herred ved Mads Sørensen, klejnsmed i Horsens.

506 Anne Pedersdatter i Horsens. 5.5.1722, fol.289B.
Enke efter Jens Pedersen Krag, drejer sst, [skifte 18.12.1720 lbnr.475]. Arvinger kendes ikke. Afdødes LV: Jens Pedersen sst.

507 Margrethe Lauridsdatter i Horsens. 27.5.1722, fol.295.
E: Henrik Jochumsen, sømand. B: Henrik 4. FM: Steffen Jacobsen sst. Desuden nævnes afdødes mor Maren Hansdatter. Enkemanden er for tiden i Trondhjem i Norge.

508 Søren Jensen Molbo, skomager i Horsens. 27.5.1722, fol.301.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Pedersen sst. Af første ægteskab B: Jens Sørensen Molbo i Norge, Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Rasmussen Glud i Horsens. FM: morbror Iver Poulsen sst.

509 Peder Pedersen Saxe, postmester i Horsens. 29.6.1722, fol.306B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Jens Jacobsen Norup, postmester sst, der ægter enken, Simon Braad den ældre. B: Bodil 2. FM: farbror Søren Pedersen Bager. Enkens første ægteskab med Jens Jensen Skov, skifte 12.12.1719 lbnr.459. Arv til B: Jørgen og Jens ved FM: Eskild Jørgensen Aldum, og arv til enkens søster Anne Jørgensdatter.
(Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 2010 side 43-73: Kirstin Nørgaard-Pedersen: En Saxeslægt i Danmark og Norge).

510 Rasmus Pedersen Skanderborg, skrædder i Horsens. 16.5.1722, fol.315B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre i Horsens. B: Lene g.m. Lorents Stadtzen i Nyborg på Fyn, Dorthe g.m. Peder Jensen. Tilsyn af farbror Peder Pedersen, skrædder i Horsens.

511 Susanne Børresdatter i Horsens. 10.7.1722, fol.317B.
E: Christoffer Rohweder. B: Anne Cathrine 24.

512 Ellen Olufsdatter i Horsens. 8.8.1722, fol.320B.
E: Laurids Nielsen Møllmann. A: mor Karen Jensdatter. LV: Mogens Jensen, hattemager i Horsens, søster Inger Olufsdatter. FM: Rasmus Pedersen, snedker sst. Arv efter afdødes far Oluf Pedersen, skifte 12.3.1720 lbnr.464.

513 Anders Frandsen i Horsens. 10.8.1722, fol.324B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre. Arvinger kendes ikke. Desuden nævnes afdødes svoger Jens Lauridsen, der tjener i Harlev Mølle.

514 Anne Christensdatter i Horsens. 9.9.1722, fol.329.
E: Oluf Eriksen Brask. A: søskende Else Christensdatter i Underup, Herman Christensen, Peder Christensen.

515 Karen Nielsdatter i Horsens. 15.9.1722, fol.329B.
Enke efter Jens Eriksen, handskemager, [skifte 16.8.1718 lbnr.435]. Første ægteskab med [Hans Nielsen, skifte 18.12.1693 lbnr.73]. B: Niels, handskemager ved Niels Sørensen Klejs, feldbereder i Horsens. Jens Eriksens første ægteskab med [Anne Lauridsdatter, skifte 16.4.1697 lbnr.107]. B: Erik, handskemager sst.

516 Niels Pedersen Høgh, købmand i Horsens. 17.10.1722, fol.333B, 588.
Enkemand efter Ellen Marie Pedersdatter, [skifte 8.7.1720 lbnr.471]. B: Barbara 12, Peder 11. FM: farbror Jørgen Pedersen Høgh, morbror Jens Pedersen. Arv i boet til datter af Ellen Marie Pedersdatters bror Esben Pedersen, [præst på Alrø]: Ellen Marie Esbensdatter efter farmor Maren Jensdatter, [skifte 29.8.1713 lbnr.343], enke efter Peder Jensen, feldbereder i Horsens, og efter farmors søster Sidsel Jensdatter, enke efter Niels Jacobsen Binderup i København. (Sml. lbnr.407).

517 Dorthe Jacobsdatter i Horsens. 21.11.1722, fol.356.
E: Christen Calmer. B: Mette 15, Jens 12, Gedske 10, Maren 8, Karen 6, Dorthe 3. Desuden nævnes afdødes søster Anne Margrethe Jacobsdatter på stedet.

518 Knud Rasmussen i Horsens. 25.11.1722, fol.367.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Eskild Albertsen. B: Rasmus 18. FM: Simon Helgesen.

519 Afkald i Horsens. 18.11.1711, fol.368B.
Afkald fra Jens Pedersen for arv efter mor Johanne Eskildsdatter, [skifte 23.1.1703 lbnr.185] til FM: Rasmus Jørgensen Noer og til Bodil Eskildsdatter, enke efter Jørgen Hansen Aldum, [skifte 18.10.1710 lbnr.291].

520 Afkald i Horsens. 20.11.1722, fol.368B.
Afkald fra Maren Pedersdatter for arv efter mor Johanne Eskildsdatter, [skifte 23.1.1703 lbnr.185], enke efter Niels Rasmussen, hattemager til morbror Rasmus Noer, skipper i Horsens.

521 Otte Ditmer, tinstøber i Horsens. 29.10.1722, fol.369.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre i Horsens. Arvinger kendes ikke.

522 Karen Viborg i Horsens. 25.1.1723, fol.370B.
Arvinger angives ikke.

523 Kirsten Nielsdatter i Horsens. 28.1.1723, fol.371.
Enke efter Jacob Bødker. Af børn nævnes Anne Jacobsdatter.

524 Laurids Jacobsen, tømrer i Horsens. 9.2.1723, fol.371.
Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 29.1.1714 lbnr.347]. B: Jens 11. FM: farbrødre Niels Jacobsen i Torsted i Hatting herred, Anders Jacobsen sst. (Sml. lbnr.505).

525 Maren Jensdatter i Horsens. 13.3.1723, fol.375.
E: Jørgen Hansen, smed. B: Hans 22, Maren g.m. Peder Nielsen, smed i Rådved i Hansted sogn, Karen 16.

526 Rasmus Nielsen, tjenestekarl i Horsens. 14.4.1723, fol.378B.
Arvinger angives ikke.

527 Erik Laveberg Svensk i Horsens. 22.4.1723, fol.379.
Boet forevist af Anders Buch Svensk, skoflikker i Horsens. Arvinger angives ikke.

528 Jørgen Olufsen Mandix, købmand i Horsens. 26.4.1723, fol.379B.
E: Edel Mouridsdatter Høyer. LV: søsters mand Jørgen Pedersen Fædder. B: Gertrud Margrethe 14, Oluf 13, Marie Sofie 11, Anne Cathrine [alder mangler], Judith 9, Mourids 6, Jens 1.
FM: fasters mand Hans Andersen Tykær, Jørgen Jørgensen Lindvig i Horsens, Offer Mouridsen præst i Uldum, Mourids Mouridsen Høyer, præst i Jelling. Arv efter enkens forældre Mourids Hansen og hustru Gertrud Mouridsdatter [Borchart] til Rask.

529 Peder Rasmussen Helle, tolder i Horsens. 15.9.1723, fol.391B.
E: Margrethe Voigt. LV: Hein Justesen i Horsens. B: Mette 9 mdr ved registreringen 18.9.1716. FM: Claus Thomsen Voigt. Afdødes mor og bror bor i Ebeltoft.

530 Jesper Nielsen Krabbe i Horsens. 1.5.1723, fol.403B.
[Enkemand efter Anne Jørgensdatter, skifte 5.4.1701 lbnr.160]. A:
1) søster Anne Marie Nielsdatter g.m. Frands Knudsen Monbjerg
2) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Henrik Salomonsen, murer
3) Hans Nielsen Krabbe, [skifte 19.5.1723 lbnr.532]. 2B:
a Niels Hansen
b Christen Hansen.

531 Bodil Jørgensdatter Høgsbro i Horsens. 11.5.1723, fol.405.
Enke efter Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens, skifte 27.7.1716 lbnr.404. B: Lisbeth Cathrine 14, Bodil 10. FM: [halv]bror Erik Steffensen Hofgaard 24, Claus Cortsen g.m. [halv]søster [Gertrud Steffensdatter], Niels Sørensen. Arv efter børnenes søster Maren Steffensdatter Hofgaard, skifte 16.2.1719 lbnr.441.

Jordebog over afdødes gods med sted, fæster, landgilde og hartkorn + evt. skov. (Her angives ikke landgilde).

STJERNHOLM AMT
Nim herred
Tamdrup sogn
Vinten
Jens Christensen og Peder Hansen 13,721

[Hatting herred]
Stenderup sogn
Stenderup
Jens Christensen 4010
Hans Nielsen et bol

[Bjerre herred]
Bjerre sogn
Bjerre
Brix Hansen 5700 + 0030
Niels Sørensen 6621 + 0030
Rasmus Brixen 5001 + 0022

Bjerre herred
Rårup sogn
Ravnholt
Jørgen Hansen og Enevold Due 10,111

Stouby sogn
Hyrup
Rasmus Jensen 3311

SKANDERBORG AMT
Voer herred
Nebel sogn
Bleld
Peder Andersen og Anders Jensen Busk 7122
Jens Andersen og Anders Poulsen 6622
Jens Jensen og Jesper Jensen 5620
Laurids Olufsen 0502

Nim herred
Underup sogn
Vorbjerg
Oluf Christensen 5631 + 013½
herligheden af ovenstående tilhører Hansted hospital

Voer herred
Tolstrup sogn
Gjedvedmølle
Søren Poulsen mølleskyld 3120

Ovsted sogn
Tebstrup
Christen Nielsen og Peder Christensen 4132
Jens Christensen Grønholt et hus
Ejer
Rasmus Christensen Grønholt 4200
Jens Mortensen 2100
herligheden af ovenstående til kongen

KOLDINGHUS AMT
Nørvang-Tørrild herred
[Sønder] Omme sogn
Hallundbæk
Jacob Christensen og Jens Jensen Thybo 3332
Peder Christensen og Anders Nielsen 4030
Omvrå
Ebbe Pedersen Hovborg, Terkild Knudsen,
Jacob Jensen Kastoft og Anders Clemensen 7221
Anders Lauridsen 4010
Jens Lauridsen 3410
Stakroge
Peder Mogensen 0630

Brande sogn
Skærlund
Jens Nielsen Skærlund 3230
Simmelshus
Niels Nielsen 0530

[LUNDENÆS AMT]
Hammerum herred
Arnborg sogn
Fasterholt
Anders Sørensen og Mikkel Clemensen 5030
Fasterholt Bjerge
Christen Christensen 1422

Rind sogn
Fjederholt
Mikkel Andersen og Christen Kjeldsen 2212
Kollund
Kjeld Nielsen og Jacob Mikkelsen 4010
Niels Jensen Lundgaard Mads Nielsen 5011

Snejbjerg sogn
Kærsgård
Jens Nielsen 4131

Vrads herred
Bording sogn
Guldforhoved
Søren Sørensen og Peder Mortensen 4432
Christen Hampen og Niels Jensen 5021

BØVLING AMT
Hind herred
Holmsland
Gammelsogn
Peder Jensen Stræde 2221
Bollerup
Jacob Jensen og Jens Tullesen 4120

Nysogn
Vejlegård
Hans Jensen og Iver Nielsen 0131

SILKEBORG AMT
Lysgård-Hids herred
Kragelund sogn
Elbæk
Morten Nielsen selveje 1300
Christen Sørensen 2600
Stenholt
Christen Jørgensen, skovrider og Christen Nielsen 2330
Peder Holgaard og Peder Christensen Emhitz 2131
Kragelund
Christen Andersen Bonde selveje 153½ + 0010
Søren Nielsen Elling 133,2½

Vrads herred
Vrads sogn
Kærshoved
Søren Nielsen og Mads Nielsen 2620
Mads Lauridsen 3212

Ejstrup sogn
Sønder Gludsted
Niels Villumsen og Erik Sørensen 5702
Nør Hvillum
Anders Pedersen og Peder Hansen 2330
Store Thorlund
Laurids Pedersen Pig 3302

HALD AMT
Fjends-Lyng herred
Resen sogn
Høgild
en øde gård 3200

Desuden gods, der tilhørte Maren Steffensdatter Hofgaard

STJERNHOLM AMT
Bjerre-Hatting herred
Bjerre sogn
Bjerre
Jens Mikkelsen 7212

[LUNDENÆS AMT]
Hammerum herred
Gjellerup sogn
Gjellerup
Poul Mikkelsen 2201

SUMMA 199 td 2 skp 2 fjk 2 alb

532 Hans Nielsen Krabbe og hustru Maren Christensdatter i Horsens. 19.5.1723, fol.497B.
B: Niels 23, Christen 11. FM: Henrik Murmand i Horsens.

533 Hans Jensen, stadsmusikant i Horsens. 29.5.1723, fol.503.
E: Dorthe Henriksdatter. LV: Iver Poulsen, skrædder sst. B: Mette Christine 7, Hans Henrik 6, Mette Leonora 4, Christoffer 3. FM: Christen Svejstrup, byskriver sst.

534 Niels Jacobsen, feldbereder i Horsens. 31.5.1723, fol.512.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Pedersen, feldbereder sst. B: Karen 12, Kirsten 10, Jacob 9, Mads 3. FM: Jens Andersen Fogh, feldbereder sst.

535 Laurids Frandsen Fisker i Fugholm ved Åen. 5.[6].1723, fol.518B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre. B: Peder 4, Else Marie 2. Første ægteskab med Else Jensdatter, [skifte 24.11.1717 lbnr.412]. B: Anne 13, Maren 10. FM: farbror Søren Frandsen, sømand i Horsens.

536 Christen Villadsen, knapmager i Horsens. 12.7.1723, fol.522B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: bror Niels Mikkelsen, knapmager sst. B: Jens, kyrasser i Kongens Sjællandske Regiment, Christoffer 23, skomagersvend i Horsens, Anne g.m. Eggert Christensen Loss, kyrasser i Lüttichaus Regiment, Mette 22.

537 Maren Knudsdatter i Horsens. 27.7.1723, fol.523B.
Enke efter Erik Jensen Due, [skifte 2.10.1716 lbnr.383]. B: Erik i Horsens. Af første ægteskab B: Knud Mikkelsen Due i København, Peder Mikkelsen Due i Horsens, død. 2B: Carsten 20, Maren 17, Karen Mikkelsdatter, [skifte 17.1.1714 lbnr.348].Af første ægteskab med [Clemen Sørensen, skifte 8.3.1704 lbnr.194]. 2B: Mikkel, Clemen, pottemagersvend. Af andet ægteskab med [Laurids Jensen, pottemager]. 2B: Elsebeth, Niels.

538 Anne Mikkelsdatter i Horsens. 8.9.1723, fol.527.
E: Jørgen Pedersen Høgh. B: Barbara 7, Peder 5, Steffen 3, Mikkel 3 mdr. FM: Johan Mathiassen Hvolbæk, toldkontrollør i Horsens g.m. mors [halv]søster Barbara Pedersdatter. Arv efter enkemandens bror Niels Pedersen Høgh, skifte 17.10.1722 lbnr.516 til B: Barbara, Peder.

539 Afkald i Horsens. 11.10.1723, fol.543.
Afkald fra Anders Benjaminsen, handskemagersvend i Horsens for arv efter far Benjamin Andersen, skipper i Horsens, [skifte 18.12.1708, 245] til FM: Niels Nielsen Maler i Horsens.

540 Afkald i Horsens. 12.10.1723, fol.543.
Afkald fra Jørgen Jensen Bech i Horsens for arv efter mor Lene Jørgensdatter Winther, [skifte 6.9.1797 lbnr.116] og far Jens Sørensen Bech, skifte 24.11.1705 lbnr.209 til FM: Hans Sørensen Dagnæs, feldbereder i Horsens.

541 Sidsel Pedersdatter i Horsens. 13.10.1723, fol.543B.
E: Markus Madsen, skomager. B: Karen 26, Mads 24, Peder 18, Laurids 15. FM: farbror Anders Madsen, skomager, mosters mand Claus Lauridsen i Horsens.

542 Anne Jensdatter i Horsens. 8.11.1723, fol.548.
E: Thomas Knudsen. A:
1) bror Jens Jensen, død ugift i Christiania
2) bror Iver Jensen, død ugift på rejse fra Christiania til Spanien
3) søster, død i Horsens
4) [halv]bror Hans Jørgensen, [skifte 22.12.1708 lbnr.246], var g.m. Lene Jochumsdatter Rodenborg. LV: Didrik von Ham. 2B:
a Jørgen Hansen 26
b Jochum Hansen 23, fuldmægtig i Skanderborg
FM: født værge Hans Jochumsen Rodenborg.

543 Niels Eskildsen, feldbereder i Horsens. 4.12.1723, fol.552B.
E: Mette Christensdatter. LV: Mikkel Mikkelsen, købmand i Horsens. B: Eskild 44, Henrik 38, Ellen 36, Hans 32, Kalle 27.

544 Afkald i Horsens. 11.2.1724, fol.556.
Afkald fra Jacob Benjaminsen, feldbereder i Horsens for arv efter Benjamin Andersen, skipper i Horsens, [skifte 18.12.1708, 245] til FM: Niels Nielsen Maler i Horsens.

545 Afkald i Horsens. 12.6.1708, fol.556.
Afkald fra Morten Pedersen for arv efter far [Peder Jensen, hattemager i Horsens, skifte 27.8.1690 lbnr.72] og efter mor [Johanne Eskildsdatter, skifte 23.1.1703 lbnr.185] til FM: Jørgen Hansen Aldum sst.

546 Afkald i Horsens. 9.11.1716, fol.556.
Afkald fra Lene Rasmusdatter Noer g.m. Bent Christoffersen der Veide, guldsmed i Horsens, for arv efter mor Ellen Pedersdatter til far Rasmus Jørgensen Noer, skipper i Horsens, nu g.m. Anne Eskildsdatter.

547 Afkald i Århus. 10.11.1716, fol.556B.
Afkald fra Gunder Pedersdatter g.m. Thomas Jacobsen Gesius for arv efter mor til svoger Rasmus Noer.

548 Afkald i Horsens. 2.3.1724, fol.556B.
Afkald fra Maren Jørgensdatter g.m. Oluf Mathiasen for arv efter far Jørgen Hansen Aldum, postmester i Horsens, [skifte 18.10.1710 lbnr.291] og efter mor Bodil Eskildsdatter, skifte 9.3.1716 lbnr.356. til Rasmus Jørgensen Noer.

549 Afkald i Horsens. 31.3.1724, fol.557.
Afkald fra Birgitte Benjaminsdatter for arv efter Benjamin Andersen, skipper i Horsens, [skifte 18.12.1708, 245] til FM: Niels Nielsen Maler i Horsens.

550 Anne Cathrine Jørgensdatter i Horsens. 27.3.1724, fol.557B.
E: Henrik Schultz, kontrafejer (portrætmaler). B: Jørgen 6, Sara Cathrine 4, Johan 2.

551 Afkald i Christiania. 8.2.1724, fol.560.
Afkald fra Lene Torstensdsatter g.m. Eskild Gjesing, kornet i Christiania for arv efter mor Else Egertsdatter Fly, [skifte 3.7.1714 lbnr.352] og efter far Torsten Jørgensen, skipper i Horsens, [skifte 20.10.1716] til FM: Jens Sørensen Skjold, købmand i Horsens.

552 Maren Thomasdatter Sparre i Horsens. 3.4.1724, fol.560.
E: Laurids Olufsen Linde Svensk. Af første ægteskab B: Helvig Mikkelsdatter i Kolby på Samsø. FM: Niels Henriksen i Horsens.

553 Margrethe Pedersdatter Fisker i Fugholm. 25.4.1724, fol.562.
A: bror Peder Sørensen Fisker, [skifte 28.6.1719 lbnr.448], var g.m. Mette Mortensdatter i Horsens. 4B: Hans i Horsens g.m. Karen Olufsdatter, Kirsten i København, Lene g.m. August Lyder i Horsens, Morten 20. En halvsøster til afdøde er død uden livsarvinger.

554 Jørgen Pedersen Fædder i Horsens. 29.5.1724, fol.565B.
E: Maren Mouridsdatter Høyer. LV: LV: Jens Pedersen sst. B: Christian 12. FM: farbrødre Hans Pedersen Fædder på Brusgård ved Randers, Bertel Fædder.
Enkens første ægteskab med Christian Fischer til Lavengård. Arv til B: Mourids Fischer, Gertrud Marie Fischer, Johanne Kirstine Fischer.
Arv efter enkens far Mourids Hansen Høyer til Rask ved enkens bror Mourids [Mouridsen] Høyer, præst i Jelling.
Desuden nævnes enkens søster Edel Mouridsdatter Høyer, enke efter Jørgen Mandix i Horsens, skifte 26.4.1723 lbnr.528.
Arv til afdødes søster Kirstine Marie Fædder efter Mette Christensdatter, enke efter Poul Ibsen i Ålborg, skifte 7.11.1709.

555 Peder Hansen. krambodsvend i Horsens. 14.6.1724, fol.581.
A: søster Margrethe Hansdatter i Ringkøbing. FM: farbror Fædder Andersen sst, [halvbror Anders Pedersen Stork, over 25 i Hamborg]. Afdøde var født i Ringkøbing.
[Skifte Ringkøbing 10.7.1724 lbnr.364].

556 Anne Cathrine Jonasdatter i Horsens. 15.6.1724, fol.582.
Enke efter Herluf [Pedersen] Dalhof, [skifte 7.10.1702 lbnr.181]. B: Jonas Herlufsen Dalhof, guldsmed i Horsens, Peder Herlufsen Dalhof, præst i Horsens Hospital og Torsted, Ulla Herlufsdatter Dalhof 23.

557 Afkald i Horsens. 7.6.1724, fol.588.
Afkald fra Jørgen Clausen Blimester i Horsens for arv efter forældre til Jens Pedersen, købmand i Horsens.

558 Anne Thomasdatter Winther i Horsens. 13.5.1724, fol.588B.
Enke efter Johan Reiche, apoteker sst. Første ægteskab med [Jens Nielsen] Thonbo, [skifte 19.9.1689 lbnr.48]. B: Anne Jensdatter Thonbo, Maren Jensdatter Thonbo g.m. Søren Terkildsen, degn i Øster Snede.

559 Hans Andersen, hattemager i Horsens. 8.7.1724, 589B.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Svejstrup den ældre. A: [søskende]
1) Maren Andersdatter g.m. Laurids Madsen i Nørre Broby på Fyn på Gelskov gods
2) Anne Sofie Andersdatter i Dalby
3) Kirsten Andersdatter i Bromølle? i Bjerre herred.
Tilsyns FM: Jens Sørensen Monbjerg i Horsens.

560 Niels Henriksen, skoflikker i Horsens. 26.7.1724, fol.594.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Hans Leegaard, skomager i Horsens. B: Henrik 6. Første ægteskab med [Maren Davidsdatter, skifte 3.2.1717 lbnr.388]. B: David 16, Lene 11.

561 Afkald i Horsens. 8.8.1724, fol.596.
Afkald fra Jens Jacobsen, guldsmedesvend for arv efter mor Kirsten Ovesdatter, skifte 2.4.1717 lbnr.391 til far Jacob Bendixen, bager i Horsens.

562 Senne Jensdatter i Horsens. 7.9.1724, fol.596B.
Arvinger kendes ikke.

563 Karen Hansdatter Riber i Horsens. 9.9.1724, fol.597B.
Arvinger kendes ikke.

564 Else Jensdatter Schudes i Horsens. 28.9.1724, fol.599.
Enke efter Søren Pedersen, skomager, [skifte 21.10.1701 lbnr.167].
A:
1) søster Maren Jensdatter, død. 1 steddatter:
a Birgitte Clausdatter i Rye
2) søster Karen Jensdatter, død. 1B:
Maren Clausdatter ved Frederiksstad i Holsten, halvsøster til Birgitte Clausdatter i Rye
3) søskendebarn, var g.m. [Knud Henriksen Bager i Horsens, skifte 2.1.1710 lbnr.280]. B:
a Laurids Knudsen i Kattrup
b Claus Knudsen i Tyrsted
c Henrik Knudsen i Holbæk, død. 3B: 2 sønner og 1 datter
d datter på Sjælland
e Bodil Knudsdatter i Gjesing på den anden side af Århus, død. 1B: Thomas Albertsen
4) søskendebarn Søren Thomsen, død. 1B:
a Anne Sørensdatter g.m. Markus Vingaard, skomager i Horsens.

565 Dines Lauridsen i Horsens. 14.11.1724, fol.606.
Arvinger angives ikke.

566 Else Torbensdatter i Horsens. 14.11.1724, fol.606.
Arvinger angives ikke.

567 Jens Pedersen Alrø, dansk skoleholder i Horsens. 30.11.1724, fol.607B.
E: Karen Ibsdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre. Første ægteskab med Anne Eskildsdatter, skifte 30.6.1702 lbnr.175]. B: Eskild i Vestindien, Peder, handskemager i Århus, Anne g.m. Jens Andersen Saaby, feldbereder i Them, Karen g.m. Peder Christensen København i Horsens, Kirsten g.m. Claus Reiniche i København, Jens 28 i militæret i København, Niels, handskemager i Århus. Tilsyns FM: Didrik von Ham i Horsens.

568 Mikkel Jensen Molbo, skomager i Horsens. 9.12.1724, fol.618B.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Christen Christensen Svejstrup den ældre. A: søster Mette Jensdatter på Skanderborg Ladegård. LV: Niels Mogensen i Horsens, bror Søren Jensen Molbo, [skifte 27.5.1722 lbnr.508]. 2B: Jens Sørensen Molbo, Kirsten Sørensdatter Molbo g.m. Niels Rasmussen Glud.

569 Gertrud Nielsdatter Munch i Horsens. 10.2.1725, fol.624B.
Enke efter Peder Jørgensen Flensborg, [skifte 19.10.1714 lbnr.353]. B: Barbara g.m. Johan Mathiassen Hvolbæk, toldkontrollør i Horsens. Af første ægteskab B: Anne Mikkelsdatter, [skifte 8.9.1723 lbnr.538], var g.m. Jørgen Pedersen Høgh. 4B: Barbara 8, Peder 7, Steffen 4, Mikkel 2. FM: morbror Niels Jensen Munch i Horsens.

570 Peder Pedersen i Horsens. 27.3.1725, fol.660.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christian Hansen Guldberg. B: Stine 8, Margrethe 6. FM: morbror Christoffer Eriksen Hoved i Horsens. Enken opholder sig hos sin mor Margrethe, enke efter Clemen Hansen. Afdøde døde 3.2.1723 i tjeneste i flåden i København.

571 Johanne Holgersdatter i Horsens. 23.4.1725, fol.664B.
E: Christen Havbjerg. B: Abelone. FM: Peder Christensen Klokmester. Afdøde boede hos afdødes søster Karen Holgersdatter g.m. Søren Nebel.

572 Christian Hansen Guldberg i Horsens. 7.5.1725, fol.665.
E: Marie Hansdatter. LV: Christen Svejstrup den ældre sst, Søren Andersen Monbjerg, Christen Pedersen Munch. B: Else Margrethe 1. FM: Jacob Jacobsen, hattemager i Horsens, farbrødre Hans Jørgen Hansen Guldberg, degn i Stenderup, Urlev og Dalby, Hans Hansen Guldberg, degn i Engbjerg og Harboør. Desuden nævnes enkens søster Cathrine Hansdatter i Horsens.

573 Søren Jensen Bleld, ugift tjenestekarl i Horsens. 21.2.1725, fol.669.
A: søskende Jens Jensen i Serridslev, Rasmus Jensen i Hansted, Anders Jensen i Bleld, død, var g.m. Karen Olufsdatter. 6B: Oluf, Jens, Rasmus, Karen, Maren, Anne, Kirsten Jensdatter, død. 2B: Jørgen Lauridsen 22, Rasmus Lauridsen 21, Johanne Jensdatter, enke efter Laurids Jensen i Egebjerg.

574 Karen Nielsdatter i Horsens. 31.1.1725, fol.672.
Til stede B: Christian Hansen, landsoldat g.m. Kirsten Rasmusdatter.

575 Margrethe Jacobsdatter, ugift i Horsens. 11.8.1725, fol.672B.
A: søster Dorthe Jacobsdatter, [skifte 21.11.1722 lbnr.517], var g.m. Christen Calmer. B: Mette 17, Jens 14, Gedske 12, Maren 10, Karen 8, Dorthe 5.

576 Rasmus Kjær, drejersvend i Fugholm. 3.5.1725, fol.676.
E: Maren Bertelsdatter Kjær. B: Jens 9, Bertel 5, Rasmus 2.

577 Eskild Albertsen i Horsens. 14.5.1725, fol.676B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Christen Svejstrup den ældre. A: søskende Dorthe Albertsdatter g.m. Markus Hansen i Vejle, Kirsten Albertsdatter g.m. Jacob Nielsen i Bjerlev i Hvejsel sogn.

578 Thomas Christensen og hustru i Horsens. 17.5.1725, fol.681B.
Arvinger angives ikke.

579 Bodil Olufsdatter i Horsens. 19.6.1725, fol.683.
Enke efter Johan Richter, [skifte 3.7.1717 lbnr.402]. B: Martha g.m. Christian [Pedersen] Vinding, præst i Voer sogn i Rougsø herred, Anne g.m. Jens Bredal, degn i Nebsager og Bjerre, Margrethe g.m. Anders Wenniche, guldsmed i Horsens, Johanne, Marie. FM: Morten Mortensen sst.

580 Anne Marie Jørgensdatter i Horsens. 27.6.1725, fol.692B.
E: Hans Them, dansk skoleholder. B: Anne Marie 3 mdr. FM: morfar Jørgen Setner, slagter i Horsens.

581 Clemen Lauridsen Rommedal i Horsens. 28.6.1725, fol.695.
A: bror g.m. Dorthe Lugekone i Horsens.

582 Mette Rasmusdatter i Horsens. 14.9.1725, fol.695B.
Afdøde var født i Sønderby i Glud sogn. Arvinger angives ikke.

583 Kirsten Mouridsdatter i Horsens. 26.11.1725, fol.696B.
E: Søren Villumsen, uvist hvor. B: Anne Kirstine.

584 Niels Nielsen, rebslager i Horsens. 14.4.1725, fol.697.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Svejstrup den ældre i Horsens. B: Niels 27 i Viborg, Hans 22, rebslagersvend, Peder 18 i sadelmagerlære.

585 Maren Pedersdatter i Fugholm. 1.9.1725, fol.700.
Enke efter Jens Christensen, [skifte 28.3.1713 lbnr.326]. A: søster, død. 5B: Peder Sørensen Dam i Elling, Karen Sørensdatter g.m. Peder Rasmussen i Ris, Claus Sørensen, tjener i Jordbjerg, Jørgen Sørensen, tjener i København, Anne Sørensdatter g.m. en matros i København. Afdøde boede hos stedsøn Niels Hildebrandtsen i Fugholm.


Horsens byfoged
Skifteuddrag
1725-1732
B 66 - 255


586 Oluf Rasmussen Bødker i Horsens. 31.1.1725, fol.1.
E: Maren Sørensdatter. B: Maren g.m. Niels Christensen Løve i Lund i Tamdrup sogn.

587 Mette Pedersdatter i Horsens. 7.8.1725, fol.1.
Enke efter Peder Jensen Verling, [skifte 11.9.1709 lbnr.264]. [Første ægteskab med Erik Rasmussen, skifte 10.1.1691 lbnr.57]. Andet ægteskab med [Thomas Jensen Bager, skifte 17.4.1696 lbnr.101]. B: Voldborg Thomasdatter, [skifte 14.11.1721 lbnr.492], var g.m. Jens Olufsen. 1B: Thomas 7, Erik Thomsen, guldsmedesvend i Horsens.

588 Dorthe Henriksdatter [Meyer] i Horsens. 22.8.1725, fol.2.
E: Christen Svejstrup. musikant. Første ægteskab med Hans Jensen, [skifte 29.5.1723, fol.533]. B: Marie Kirstine 10, Hans Henrik 9, Mette Leonora 7, Christoffer 6. FM: Christen Svejstrup, byskriver i Horsens.

589 Peder Sørensen Fisker og hustru Mette Mortensdatter i Fugholm. 15.9.1725, fol.10.
B: Hans, Morten, Lene g.m. August Lyder, Kirsten. FM: Christen Christensen Svejstrup den ældre i Horsens.

590 Thomas Jensen Glattrup i Horsens. 26.10.1725, fol.16.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Svejstrup den ældre i Horsens. A: mor Maren Thomasdatter g.m. Rasmus Jensen i Glattrup, søskende Jens Jensen i Sønderby, søster g.m. Jens Sørensen i Sønderby, Hans Jensen i Ravnholt, søster g.m. Iver Enevoldsen i Klakring, Jørgen Jensen i Lund, Mette Jensdatter, halvsøster Mette Rasmusdatter.

591 Knud Christensen, pottemager i Horsens. 7.1.1726, fol.21.
E: Maren Christensdatter. LV: Rasmus Pedersen, snedker sst. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 8.8.1713 lbnr.341]. B: Karen g.m. Johan Blom, tømrer i København, Christen, pottemager i Horsens.

592 Mette Christensdatter i Horsens. 11.1.1726, fol.26.
Enke efter Niels Eskildsen, feldbereder, [skifte 4.12.1723, fol.543]. B: Eskild i Bredvad Mølle, Henrik 40 på stedet, Ellen 38, Hans 34, Calle 29.

593 Maren Olufsdatter i Horsens. 19.1.1726, fol.31B.
E: Mads Nielsen Haubjerg. B: en søn.

594 Mette Jensdatter i Horsens. 25.1.1726, fol.32.
E: Iver Sørensen, farver. A: søster Barbara Jensdatter g.m. Mikkel Mikkelsen, Maren Pedersdatter, død, var g.m. Hans Svane i Vejle. 3B: Jens 13, Peder 12, Margrethe 8.

595 Niels Andersen Tykær, afskediget soldat i Horsens. 20.4.1726, fol.36B.
E: Maren Hansdatter. B: Niels Hofgaard. Afdøde boede hos sin halvbror Hans Andersen Tykær.

596 Laurids Nielsen Møllmann i Horsens. 6.5.1726, fol.37.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Jens Jensen, feldbereder sst. A:
1) bror Jens Nielsen på Fur, død. Der er børn
2) bror [mgl.] Nielsen, der tjener på Fur ved Peder Christensen København i Horsens. [Første ægteskab med Ellen Olufsdatter], skifte 8.8.1722 lbnr.512. Arv til [Ellen Olufsdatters mor] Karen Jensdatter g.m. Oluf Pedersen, bedemand i Horsens.

597 Elisabeth Lauridsdatter i Horsens. 7.5.1726, fol.39B.
E: Hans Pedersen Dalhof. B: Abelone Cathrine 21, Ida Anne 18. FM: Peder [Herlufsen] Dalhof, præst i Horsens Hospital og Torsted.

598 Anders Madsen, skomager i Horsens. 10.5.1726, fol.41.
E: Maren Sørensdatter. LV: Svejstrup, byskriver i Horsens. B: Karen 24, Mads 22, Søren 18, Peder 16, Johanne Marie 14, Else 12, Kirsten 10. FM: farbror Markus Madsen, skomager i Horsens.

599 Dorthe Carlsdatter i Horsens. 18.5.1726, fol.43.
Enke efter Rasmus Skrædder. Arvinger angives ikke.

600 Maren Terkildsdatter i Horsens. 11.7.1726, fol.43B.
Afdøde havde ophold hos datter Maren Nielsdatter g.m. Niels Hellebo. Arvinger angives ikke.

601 Peder Jørgensen, skoflikker i Horsens. 17.7.1726, fol.44.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Jens 14, Anne 11. FM: Thomas Madsen sst.

602 Margrethe Jensdatter, ugift i Horsens. 27.7.1726, fol.45.
Afdøde var født i Jetsmark sogn i Vendsyssel. Arvinger angives ikke.

603 Anders Pedersen Buch, skoflikker i Horsens. fredag [11.7.].1727, fol.46.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Pedersen sst. Afdøde var født i Sverige. Arvinger angives ikke.

604 Oluf Jensen, sadelmager og hustru Anne Christensdatter i Horsens. 3.8.1726, fol.48B.
B: Poul 4. FM: Anders Jørgensen, sadelmager sst.
Hendes første ægteskab med Poul Neuhaus, sadelmager sst, [skifte 1.7.1720 lbnr.468]. B: Hans 10, Mette 8. FM: Jens Pedersen i Horsens. Arv i boet til Jacob Sadelmagers børn, hvoraf nævnes Marie ved FM: morbror Mikkel Rasmussen i Grumstrup. (Se lbnr.468).

605 Johan Casper Bernink, tobaksspinder i Horsens, der lever. 10.8.1726, fol.78B.
Registrering af fallitbo. Til stede hans hustru Marie Elisabeth. Desuden nævnes hans svoger Johan Henrik Bork.

606 Henrik Uke, ugift aftakket rytter i Horsens. 7.9.1726, fol.104.
Afdøde døde hos sin søster Anne Sofie Linne i Horsens.

607 Mette Carstensdatter i Horsens. 12.11.1726, fol.104.
Enke efter Peder Due. B: Carsten 23, Maren 21.

608 Laurids Olufsen Lindholm i Horsens. 21.11.1725, fol.106.
[Enkemand efter Hedvig Jacobsdatter Sperling, skifte 5.12.1721 lbnr.493]. B: Hedvig. FM: Peder Hansen, dansk skoleholder i Horsens.

609 Hans Sørensen Godsk i Horsens. 23.12.1726, fol.108.
[Enkemand efter Else Mathiasdatter, skifte 25.2.1721 lbnr.479]. B: Anne, Hans.

610 Christen Pedersen, vægter i Horsens. 28.12.1726, fol.108B.
E: Kirsten Christensdatter. Arvinger angives ikke.

611 Ellen Andersdatter i Fugholm. 4.3.1727, fol.109B.
Afdøde havde ophold hos sin søster g.m. Peder Lauridsen Nim.

612 Maren Jensdatter i Horsens. 7.3.1727, fol.109B.
E: Peder Sørensen, drejer. B: Søren 17, Jens 12, Nikolaj 6. FM: Jens Jensen, feldbereder i Horsens, Erik Jensen, handskemager sst.

613 Hans Clausen, snedker og hustru Maren Pedersdatter i Horsens. 11.3.1727, fol.112B.
Arvinger angives ikke.

614 Esther Olufsdatter i Horsens. 20.3.1727, fol.113B.
Arvinger angives ikke.

615 Jens Hornsyld i Horsens. 9.4.1727, fol.114B.
E: Malene Davidsdatter. LV: Christoffer Eriksen Hoved i Horsens. B: Rasmus 11, David 6. FM: Peder Nielsen Holm.

616 Inger Andersdatter i Horsens. 12.5.1727, fol.116.
Arvinger angives ikke.

617 Maren Thomasdatter i Horsens. 4.6.1727, fol.116B.
E: Peder Sørensen Brædstrup. B: Søren 2, Thomas 3 mdr. FM: Jens Sørensen Monbjerg i Horsens. Desuden nævnes Søren Andersen Brædstrup i Horsens.

618 Niels Jensen Hellebo, skomager i Horsens. 18.6.1727, fol.121.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Rasmussen, skomager sst. B: Anne 14, Jens 9, Maren 5, Johanne 2. FM: Hans Rasmussen Hellebo. Desuden nævnes Søren Rasmussen Hellebo i Horsens.

619 Anne Hansdatter i Horsens. 28.7.1727, fol.122B.
E: Christen Christensen Svejstrup. B: Christen Svejstrup, byskriver, Maren Christensdatter g.m. Iver Poulsen, Inger Christensdatter g.m. Niels Joensen, Christoffer Christensen Svejstrup i Christiania i Norge ved Oluf Jørgensen i Horsens.

620 Hans Lytken Friis, organist i Horsens. 1.8.1727, fol.130.
E: Marie Kirstine Andersdatter [Raarup]. LV: Jens Foss [Olufsen Zeuthen], præst i Gangsted og Søvind. B: Otte Hansen Friis 4, Hans Friis Lytken 3 mdr. FM: farbror Anders Lytken Friis, organist i Horsens, Oluf Lauridsen Fogh sst.

621 Hans Hansen Svane, skipper i Horsens. 8.8.1727, fol.135B.
E: Cathrine Lyderiksdatter. LV: Oluf Pedersen Dahl sst. A:
1) bror Hans Hansen Svane i Bergen i Norge, død. Hans enke Gertrud
2) bror Jens Hansen Svane på Samsø, død. Hans børn
3) bror Elias Hansen Svane på Samsø, død. Hans børn
Søren Svane i Brundby på Samsø underskriver

622 Barbara Albertsdatter i Horsens. 16.10.1727, fol.143B.
Enke efter Jens Monbjerg. Af første ægteskab B: Albert Thomsen, pottemager i Gjesing ved Randers.

623 Jacob Olufsen Besser, skibsbygger og hustru Anne Thomasdatter i Fugholm. 7.11.1727, fol.144B.
B: Oluf Jørgen, sejlingskarl i Flensborg, Bodil g.m. Mikkel Jensen Samsø, skibstømrer i Horsens, Maren i Vejle. FM: morbror Morten Mortensen i Horsens, Iver Poulsen.

624 Mette Iversdatter i Horsens. 15.12.1727, fol.148B.
E: Christian Jørgen Hansen Skov, billedhugger. B: Cathrine Elisabeth 7, Maren 4. FM: morfar Iver Poulsen, skrædder sst.

625 Anne Fyns, betler i Horsens. 29.1.1728, fol.158.
Enke efter Søren Christensen Fyn. Afdøde døde hos sin moster Lene, enke efter Jens Andersen, skrædder. Arvinger angives ikke.

626 Maren Sørensdatter, betler i Horsens. 31.1.1728, fol.158B.
A: bror Rasmus Sørensen kaldet Rasmus Ernstsen i Hvilsted i Hads herred ved Anders Bertelsen.

627 Claus Voigt, rådstueskriver i Horsens. 14.2.1728, fol.159.
E: Gundel Herlufsdatter. LV: Mikkel Mikkelsen, købmand i Horsens. B: Jens Voigt til Kvistrup og Kabbel, Margrethe Clausdatter Voigt, enke efter Peder Rasmussen Hellesø, tolder i Horsens.
Oversigt over rådstuens protokoller og dokumenter.

628 Rasmus Jørgensen Noer, skipper i Horsens. 27.2.1728, fol.169B.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Oluf Mathiasen sst. B: Jørgen i Århus, Eskild, sejlingskarl i Horsens, sine fulde 25 år, Ove 23. FM: søskendebarn Eskild Jørgensen Aldum i Horsens. Første ægteskab med [Ellen Pedersdatter, skifte 22.2.1693 lbnr.60]. B: Lene g.m. Bent Christoffersen, guldsmed i Horsens.

629 Anne Pedersdatter Stauning i Horsens. 4.3.1728, fol.177.
A:
1) bror Jørgen Pedersen Stauning, død, præst i Grejs og Sindbjerg. 6B:
a Peder Jørgensen Stauning, købmand i Horsens
b Niels Jørgensen Stauning, købmand i Horsens
c Jens Jørgensen Stauning i København
d Otte Jørgensen Stauning i Helsingør
e Maren Jørgensdatter Stauning g.m. Bertel Dons i Hvejsel
f Anne Jørgensdatter Stauning g.m. Peder Vormstrup i Viborg
2) bror Peder Pedersen Stauning, præst i Borris og Faster, død. 3B:
a Peder Pedersen Stauning
b Jens Jørgen Pedersen Stauning
c Kirstine Pedersdatter Stauning
FM: morfar Christian [Jensen] Møborg, præst i Tim og Madum
3) bror Søren [Pedersen] Stauning, præst i Gørding, [Vemb og Bur]
4) søster Maren Pedersdatter Stauning, enke efter Mads Jørgensen Kølholt i Horsens, [død 24.2.1706, se lbnr.218]. LV: søn [af første ægteskab med Niels Lauridsen Lindvig, forpagter af Alsted i Øster Nykirke sogn, død 1689]: Jens Jørgen Lindvig i Horsens
5) søster Sofie Pedersdatter Stauning, død, var g.m. Jacob Kruse til Hvolgård, forpagter af Møgelkær, (hans første hustru). 4B:
a Stine Jacobsdatter Kruse
b Sofie Dorthe Jacobsdatter Kruse
c Kirstine Jacobsdatter Kruse
d Ulrik Jacobsen Kruse
Hendes første ægteskab med [Oluf Pedersen Mandix]. 3B:
e Maren Olufsdatter Mandix g.m. Hans Andersen Tykær, købmand i Horsens. (Sml. lbnr.528)
f Peder Mandix i Holland
g Jens Mandix på Tamdrup Bisgård
6) søster Inger Pedersdatter Stauning, død, var g.m. Rasmus [Olufsen Aale], præst i Åle og Tørring. [Første ægteskab med Christen Thott]. 1B:
a Anne Margrethe Thott g.m. Hans Hansen Cramer, præst i Åle og Tørring
7) søster Kirsten Pedersdatter Stauning, enke efter Poul Pedersen, præst i Stauning.

630 Maren Thomasdatter i Horsens. 20.2.1728, fol.181.
E: Peder Nielsen Maler. A: søster Cathrine Thomasdatter, død. 1B: Maren Jochumsdatter g.m. Jørgen Jørgensen, drejer i Horsens, bror [navn mangler]. Enkemandens første ægteskab med Else Nielsdatter, [skifte 14.6.1715 lbnr.359]. 1B: Niels.

631 Anders Jørgensen, sadelmager i Horsens. 28.4.1728, fol.183B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Jensen, hattemager sst. B: Abelone 14, Anne 13, Claus 11, Anne Marie 7. FM: Peder Jacobsen, handskemager i Horsens, Søren Lauridsen Bjørn, skrædder sst.

632 Niels Mikkelsen, knapmager i Horsens. 4.5.1728, fol.190B.
E: Mette Pallesdatter. LV: Christen Calmer i Horsens. B: Kjeld 7, Johanne Kirstine 2. FM: Frands Sørensen, skrædder sst. Første ægteskab med Kirsten Clemensdatter, skifte 27.5.1717 lbnr.397. B: Maren. FM: Peder Brandt, tinstøber sst.

633 Jens Pedersen Blegmand i Horsens. 9.5.1728, fol.194.
E: Mette Frederiksdatter. LV: Jørgen Mortensen sst. B: Mette Marie 7. FM: Henrik Jensen sst. Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, [skifte 25.4.1713 lbnr.332]. B: Kirsten, enke efter Peder Alrø, Sofie i København.

634 Andreas Wenniche, guldsmed i Horsens. 13.5.1728, fol.195.
E: Margrethe Johansdatter Richter. LV: Morten Mortensen sst. B: Johan 11, Elisabeth, Anne Helene, Baltser. FM: Mogens Jensen i Horsens.

635 Afkald i Ålborg. 14.8.1724, fol.201B.
Afkald fra Kirstine Marie Fædder for arv efter Poul Ibsen i Ålborg, før i Horsens, til sin afdøde formynder Jørgen Fædder i Horsens' enke Marie Høyer ved Laurids Pedersen, foged på Oksholm. (Sml. lbnr.554).

636 Bodil Olufsdatter i Horsens. 1.4.1728, fol.202.
E: Hans Didriksen. A: søskende Christen Olufsen i Klakring, Henrik Olufsen sst.

637 Karen Mikkelsdatter i Horsens. tirsdag [mangler] april 1727, fol.203.
B: Rasmus Thomsen Dahl, i militæret. FM: Søren Hermansen i Horsens.

638 Bent Knudsen i Horsens. 7.6.1728, fol.205B.
E: Cathrine Gabrielsdatter. LV: Jens Pedersen, købmand i Horsens. B: Gabriel 4, Dorthe 4, Knud 1. FM: Niels Rasmussen Hofgaard i Horsens, farbrødre Søren Knudsen i Hedensted, Peder Knudsen sst.

639 Lene Pedersdatter i Horsens. 23.7.1728, fol.213B.
E: August Lyder. B: Mette Kirstine.

640 Jens Rasmussen, hjulmand i Horsens. 24.7.1728, fol.215.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Jensen Bloch. B: Rasmus 14, Oluf 10, Jens 5. FM: Laurids Andersen.

641 Mette Pedersdatter i Horsens. 10.8.1728, fol.216.
Enke efter Anders Frandsen, [skifte 10.8.1722 lbnr.513]. A: bror Jens Lauridsen, der tjener hos præsteenken i Rårup. FM: Christen Calmer, prokurator i Horsens.

642 Niels Sørensen Kvist i Horsens. 18.9.1728, fol.223.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. A: bror Morten Jensen i Yding, død. B: 4 umyndige børn.

643 Kirsten Lauridsdatter i Horsens. 20.9.1728, fol.224B.
Enke efter Peder Jacobsen, [skifte 5.7.1719 lbnr.452]. Arvinger angives ikke. FM: Laurids Nielsen Torup, skrædder i Horsens.

644 Anne Nielsdatter i Horsens. 20.10.1728, fol.225B.
E: Jacob Jacobsen, hattemager. B: Bodil 13, Hans 8, Birgitte 8, Cathrine Marie. FM: Erik Jensen, handskemager i Horsens. Enkemandens første ægteskab med Bodil Hansdatter, skifte 31.3.1710 lbnr.275. B: Laurids 21.

645 Maren Madsdatter i Horsens. 6.11.1728, fol.230B.
E: Jørgen Jensen, feldbereder. Første ægteskab med Niels Jacobsen, feldbereder, [skifte 31.5.1723 lbnr.534]. B: Karen, Kirsten, Jacob, Mads.

646 Hans Them, skoleholder i Horsens. 7.1.1729, fol.236B.
E: [navn mangler]. LV: far Laurids Bjørn. B: Anne 1, Hans 3 mdr. FM: morbror Søren Lauridsen Bjørn. (Sml. lbnr.580).

647 Maren Mikkelsdatter i Horsens. 8.1.1729, fol.240B.
E: Jens Lech, feldbereder. B: Rasmus 15, Maren 12, Anne 7, Ingeborg 5, Kirsten 2. FM: Reier Rasmussen i Horsens.

648 Christence Madsdatter i Horsens. 10.1.1729, fol.245B.
E: Jens Fogh, feldbereder. B: Anders 12, Karen 10, Kirsten 8. FM: Peder Christensen sst.

649 Knud Sørensen Gylling, skipper og hustru Dorthe Andreasdatter i Horsens. 4.1.1729, fol.249.
B: Andreas 8, Jørgen 5, Christian 3. FM: farbror Christen Sørensen, købmand i Horsens, fars svoger Christen Svejstrup, byskriver i Horsens, Søren Skaaning, Jens Mikkelsen på Tunø. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter Rohden, skifte 22.2.1718 lbnr.422. B: Anne Cathrine 14, Jens 12. Desuden nævnes Erik Jensen Rohden, afdødes mands svoger Frederik Terkildsen på Rosenvold.

650 Johanne Sørensdatter i Horsens. 18.2.1729, fol.257.
E: Christen Knudsen. pottemager. A: søskende Jens Sørensen, kusk på Skerrildgård, Maren Sørensdatter i Horsens, Cathrine Sørensdatter på stedet, Anne Sørensdatter i Skanderborg, halvsøster Maren Sørensdatter hos stedfar Jens Frederiksen i Ørum. FM: Jens Fogh, feldbereder i Horsens.

651 Christen Christensen Dahl, købmand i Horsens. 4.2.1729, fol.261B.
E: Malene Hansdatter Pertou. LV: stedfar Søren Pedersen Bager. A:
1) søster g.m. Niels Pedersen Hjørring, blytækker i Århus
2) søster
3) søster
FM: Christen Brædstrup i Horsens.
Stævningen forkyndt for:
Niels Pedersen, murermester i Ålborg i hustrus påhør
Hans Ernstsen
Morten Jensen som FM for datter af afdøde Christen Christensen i Lundergård
Anders Jespersen i Liere?
Christen Lauridsen, der tjener i Nøtten
Laurids Smed
Christen Christensen
Peder Mikkelsen i hustrus påhør
Niels Nøvling og hans kones søster Sofie og hendes bror Kjeld Lauridsen, alle i Serridslev
Jens Mortensen i ?
Laurids Christensen i Abildstrup.

652 Jens Pedersen Dahl, feldbereder og hustru Else Pedersdatter i Horsens. 21.2.1729, fol.277B.
B: Peder 16, Søren 14, Niels 8, Else 6, Christoffer 16 uger. FM: morbror Oluf Dahl , skipper i Horsens, fars farbror Niels Møller i Lundum, Henrik Nielsen, Peder Jacobsen, Peder Lauridsen, feldbereder, forældres svoger Rasmus Sørensen Klejs, feldbereder.

653 Christen Christensen Svejstrup, byskriver i Horsens. 17.1.1729, 285B.
E: Anne Andreasdatter. LV: Niels Andreasen. B: Andreas 20, Hans 15, Jørgen 11, Dorthe Marie 6, Christen 2, Anne 1. FM: Mourids Svejstrup.

654 Inger Christensdatter Svejstrup i Horsens. 2.4.1729, fol.294B.
E: Niels Joensen Rørby. B: Christen 9, Anne Cathrine 6, Joen 3, Mette Elisabeth 8 uger. FM: svogre Iver Poulsen i Horsens, Mourids Svejstrup.

655 Maren Christensdatter i Horsens. 9.4.1729, fol.304.
E: Morten Nielsen, bådsmand. Af første ægteskab B: Maren Hansdatter g.m. Laurids Poulsen, skipper, datter i Vordingborg.

656 Jørgen Pedersen Setner, slagter i Horsens. 23.4.1729, fol.306.
E: Karen Steffensdatter. LV: Søren Jensen Monbjerg i Horsens. B: Steffen 18, i sadelmagerlære, Ingeborg g.m. Jacob Pedersen Helms, tobaksspinder sst, Margrethe 15.

657 Hans Andersen Tykær i Horsens. 18.1.1729, fol.310B.
E: Maren Olufsdatter Mandix. LV: bror Jens Mandix til Bisgård. B: Oluf 14, Anne Cathrine 13, Anders 12, Jørgen 9. FM: Jens Sørensen Skjold, købmand i Horsens, Peder Jørgensen Stauning i Horsens, Søren Jensen Monbjerg sst. Første ægteskab med Anne Cathrine Jørgensdatter Hjerrild, skifte 9.11.1711. B: Jørgen Hansen Tykær, 4 år i 1711. FM: morbrødre Otte Jørgensen i Belle, Søren Jørgensen, forpagter på Rosenvold. Arv til Jørgen Hansen Tykær efter mormor Maren Sørensdatter i Belle. Desuden nævnes enkens bror Peder Mandix i Vestindien.

658 Niels Hofgaard i Horsens. 30.4.1729, fol.324B.
E: Lene Knudsdatter. LV: Peder Restorf. B: Steffen 1. FM: Erik Hofgaard.

659 Rasmus Pedersen, snedker og konsumptionsforpagter i Horsens. 16.2.1729, fol.333B.
E: Cathrine Andersdatter. LV: Niels Sørensen. B: Anders 12, Bodil 7, Mette Cathrine 5, Inger Christine 3, Maren nyfødt. FM: morbror Malte Andersen i Kørup, Mogens Jensen, hattemager, Jens Sørensen Monbjerg, Søren Andersen, Erik Jensen, handskemager, Casper Bornemann. [Første ægteskab med] Karen Mogensdatter, [skifte 27.6.1713 lbnr.335. Hendes første ægteskab med Morten Jørgensen, skifte 4.7.1685 lbnr.15]. Arv til datter [Margrethe Mortensdatter, skifte 28.8.1709 lbnr.263], var g.m. Jørgen Las. 2B: Karen, Elsebeth.

660 Steffen Jacobsen og hustru Bodil Olufsdatter i Horsens. 26.3.1729, fol.366B.
B: Thomas 16, Oluf 15, Jacob 9, Anne Cathrine 8, Bodil 6, Urban Jacob 4. FM: Peder Jørgensen Stauning i Horsens, Palle Pedersen, Iver Poulsen, Søren Pedersen Bager, Mogens Thomsen Løwenhertz, Thomas Madsen, Poul Rasmussen, Adam Helms, Jacob Lauridsen. Desuden nævnes afdøde mands svoger Rasmus Jensen i Horndrup under Skanderborg Rytterdistrikt.

661 Anders Hansen Mørk, skomager i Horsens. 29.4.1729, fol.392.
E: Anne Simonsdatter. LV: Niels Nielsen Mørk i Horsens. B: Anders 7 uger. FM: Niels Jensen Farver, skomager.

662 Frederik Schuster, skomager i Horsens. 7.6.1729, fol.394B.
E: Sofie Christiansdatter. LV: Søren Rasmussen Hellebo. B: Anne Dorthe 7, Christian 5, Marie 2, Frederikke 7 uger. FM: morfar Hans Knudsen Leegaard, skomager.

663 Henrik Schultz, kontrafejer i Horsens. 27.5.1729, fol.400B.
E: Margrethe Marie Mikkelsdatter Voigt. LV: Niels Mogensen Voigt. B: Maren 5, Mikkel 4, Henrikke Cathrine 5 uger. FM: Oluf Lauridsen Voigt. Første ægteskab med [Anne Cathrine Jørgensdatter, skifte 27.3.1724 lbnr.550]. B: Jørgen 11, Sara Cathrine 8. FM: Peder Schütting, knapmager.

664 Anne Cathrine Blymester i Horsens. 27.6.1729, fol.409.
E: Oluf Jørgensen. B: Anne Margrethe g.m. Niels Pedersen i København, Jørgen 29, Jørgen Blymester 24, Christen 20, Claus Riber 11.

665 Niels [Jensen] Lottrup i Horsens. 21.7.1729, fol.421B.
E: Else Pedersdatter. LV: Peder Christensen. B: Jens 6, Maren 3. FM: Jens Lech, feldbereder i Horsens. Første ægteskab med Maren Madsdatter, [skifte 29.6.1712 lbnr.316]. B: Mads 19.

666 Peder Pedersen Vrold, skrædder i Horsens. 8.8.1729, fol.426.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Mogensen Voigt. B: Jens 7, Abraham 6. FM: Iver Poulsen. Første ægteskab med [Margrethe Poulsdatter, skifte 29.6.1720 lbnr.467]. B: Margrethe 20 i Moss i Norge, Lene 16 i Århus.

667 Kirsten Madsdatter i Horsens. 20.6.1729, fol.429.
E: Andreas Lemmike, glarmester. B: Birthe g.m. Niels Ovesen i Ustrup på Boller gods.

668 Peder Nielsen, bager i Horsens. 20.7.1729, fol.431.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Peder Jørgensen Stauning, svoger Peder Pedersen Vibling i Middelfart. B: Cathrine Marie 10, Elisabeth Marie 9, Jørgen 7. FM: Jochum Frandsen. Arv til afdødes bror Elias Nielsen Bager i Overmølle ved Frederiksborg på Sjælland efter mor Karen, enke efter Niels Bager. FM: Peder Sørensen Bylle i Middelfart. Desuden nævnes enkens bror Niels Jørgensen i Harridslevgård.

669 Maren Christensdatter Spicker, betler i Horsens. 7.9.1729, fol.438.
Arvinger angives ikke.

670 Christian Hieronimus i Horsens. 19.10.1729, fol.439.
E: Anne Cathrine Ulriksdatter. LV: Søren Rasmussen Hellebo. B: Casper 3, Anne Marie 7 uger. FM: Peder Hansen Vang.

671 Inger Jensdatter i Horsens. 22.11.1729, fol.440B.
Enke efter Morten Rasmussen Naldal, [skifte 24.7.1711 lbnr.309]. B: Maren Mortensdatter, [skifte 13.12.1729 lbnr.672], var g.m. Anders Poulsen Rye, feldbereder. 2B: Inger 4, Poul 1. Maren Mortensdatters første ægteskab med Niels Andersen Kandrup, [skifte 8.5.1721 lbnr.483]. 1B: Niels 9. Afdødes første ægteskab med [Oluf Justesen, skifte 31.5.1694 lbnr.74]. B: Inger g.m. Peder Rasmussen Naldal på stedet.

672 Maren Mortensdatter i Horsens. 13.12.1729, fol.446.
E: Anders Poulsen Rye, feldbereder. B: Inger 3, Poul 2. FM: Jens Andersen Voigt. Første ægteskab med Niels Andersen Kandrup, [skifte 8.5.1721 lbnr.483]. B: Niels 9. FM: Anders Gaarup, feldbereder i Horsens. Arv i boet efter afdødes mor Inger Jensdatter, [skifte 22.11.1729 lbnr.671].

673 Claus Jensen Fisker i Horsens. 7.1.1730, fol.456.
E: Else Thorsdatter. LV: Søren Rasmussen Hellebo, skomager sst. B: Jens, skipper i Horsens, Mette g.m. Peder Poulsen, kandestøber sst, Christen 15.

674 Margrethe Frandsdatter i Horsens. 11.1.1730, fol.462.
E: Anders Lauridsen Riber. Første ægteskab med Johan Carstensen, skifte 3.11.1721 lbnr.491. B: Jens Johansen Rye 16, Johanne Malene Johansdatter 14, Anders Johansen Rye 10, Johan Johansen Rye 6. FM: farbror Frederik Carstensen, skrædder i Rådved, mosters mand Jens Simonsen i Hansted, Jens Skovgaard, købmand i Horsens. Arv efter børnenes farmor Magdalene Carstensen.

675 Kirsten Pedersdatter i Fugholm. 13.1.1730, fol.479B.
E: Frands Sørensen, skrædder. B: Kirsten 3, Abelone 23 uger. FM: Søren Frandsen. Desuden nævnes afdødes bror Peder Pedersen på Stensballegård, afdødes mor Anne Jensdatter og hendes vanvittige søn Hans Pedersen.

676 Maren Udesdatter i Horsens. 4.2.1730, fol.486.
E: Anders Mogensen Løwenhertz, guldsmed. B: Dorthe Margrethe 7, Øllegaard 4, Ude Andersen 3. Desuden nævnes Laurids Udsen i Præstholm, [præst i Gosmer og Halling], Thomas Løwenhertz, guldsmed i Horsens.

677 Maren Rasmusdatter Krag i Fugholm. 8.4.1730, fol.491B.
E: Mads Sørensen Krag. A:
1) bror Thomas Krag
2) søster Anne Krag g.m. Peder Christensen i Sejet
3) bror Knud Krag, død. 4B:
a Kirsten Knudsdatter 17 i København
b Søren Knudsen 15 i Uth
c Maren Knudsdatter 12 i København
d Cathrine Marie Knudsdatter 11. FM: Claus Pedersen, degn i Uth, hvis kone er af slægt
4) bror Jørgen Krag, død. 4B:
a Rasmus Jørgensen i Brund
b Niels Jørgensen i Sejet
c Rasmus Jørgensen i Sejet
d Dorthe Jørgensdatter g.m. Jørgen Fisker i Sejet
5) Niels Krag, død. 4B:
a Rasmus Nielsen i Sejet
b Søren Nielsen i Sejet
c Jens Nielsen i Bisholt
d Knud Nielsen 16.

678 Anne Jensdatter i Horsens. 6.6.1730, fol.499.
Enke efter Hans Mortensen, klokmester, [skifte 30.9.1715 lbnr.363]. A: søskende Lukas Jensen i Oldrup, Birgitte Jensdatter i Hadrup, FM: Henrik Muhle på Serridslevgård, Casper Bormann. Afdøde blev dræbt i København 3.7.1728. Mistænkt er Jens Pedersen og hustru Maren Christensdatter.

679 Nikolaj Mathiasen, bødker i Horsens. 28.6.1730, fol.517B.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen, snedker sst. A:
1) bror, død. 1B:
a Niels Mathiasen ved livgarden i København
2) bror, død. 1B:
a Ingeborg Valentinsdatter g.m. Stenboch.

680 Søren Nielsen, prammand i Horsens. 14.8.1730, fol.522B.
E: Karen Frandsdatter. LV: Bent Sørensen, smed sst. B: Anne 28, Niels 26.

681 Maren Lauridsdatter i Horsens. 14.8.1730, fol.530B.
E: Thomas Sørensen Donner, landsoldat i Fredericia. B: 1 myndig og 2 umyndige børn. FM: Peder Restorf.

682 Nikolaj Knudsen, ugift i Horsens. 23.8.1730, fol.532.
A:
1) morbror Hans Jochumsen Rodenborg, rådmand i Horsens
2) moster Lene Jochumsdatter Rodenborg ved søn Jochum Rodenborg
3) faster Maren Thomasdatter, [skifte 22.11.1719 lbnr.456], var g.m. Anders Jensen, rådmand i Horsens, [skifte 4.9.1706 lbnr.220]. 4B:
a Thomas Andersen Winther, løjtnant i Galten
b Anne Andersdatter [Winther], enke efter Jens Hansen Fly, [skifte 6.2.1720 lbnr.463]. LV: Poul Rasmussen, bogholder ved toldvæsenet i Horsens
c Vibeke Andersdatter [Winther] i Horsens. FM: Thomas Madsen, købmand i Horsens
d Elsebeth Andersdatter g.m. Kjeld Jensen i Holbæk
4) faster Anne Thomasdatter, [skifte 13.5.1724 lbnr.558], var g.m. Johan Apoteker. Første ægteskab med [Jens Nielsen Thonbo, skifte 19.9.1689 lbnr.48]. B: Anne Jensdatter Thonbo. LV: Didrik von Ham i Horsens, Maren Jensdatter Thonbo, enke efter Søren Terkildsen, degn i Øster Snede. LV: Niels Andersen Vonge i Øster Nykirke.

683 Mads Lauridsen, fisker i Horsens. 29.8.1730, fol.565B.
E: Johanne Troelsdatter. B: Søren, Lene g.m. Laurids Jonasen i Horsens, Johanne g.m. Jørgen Hansen Bornholm, livgarder til hest på Esrum Kloster på Sjælland, Anne, Maren.

684 Mads Rasmussen, pottemager i Horsens. 18.9.1730, fol.569B.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Christen Munch. A: søskende Jens Rasmussen i Hobro, Christoffer Rasmussen sst.

685 Karen Pedersdatter i Horsens. 17.10.1730, fol.576.
E: Palle Pedersen, købmand og feldbereder. B: Anne g.m. Jørgen Schonmann, Johanne 31, Ellen Marie 28. FM: farbror Jens Pedersen, købmand i Horsens. Arv i boet til datteren Anne Pallesdatters barn Benedikte Brodersdatter, og efter enkemandens bror Adser Pedersen, [skifte 1.10.1716 lbnr.382] til 3B: Christen, Peder, Maren, der også har arv efter deres mor Maren Christensdatter, skifte 20.1.1722 lbnr.496.

686 Hans Pedersen Dalhof, dansk skoleholder i Horsens. 9.10.1730, fol.589.
[Enkemand efter Elisabeth Lauridsdatter, skifte 7.5.1726 lbnr.597]. B: Abelone Cathrine 26, Ida Anne 21. FM: Peder Restrup i Horsens. Desuden nævnes afdødes brorsøn Jonas Dalhof.

687 Marie Grubbe, betler i Horsens. 17.10.1730, fol.592.
Arvinger angives ikke.

688 Anne Nielsdatter, betler i Horsens. 19.10.1730, fol.592B.
Arvinger angives ikke.

689 Jørgen Lauridsen, handskemager i Horsens. 15.11.1730, fol.593.
E: Anne Knudsdatter. LV: Hans Christensen, handskemager sst. B: Margrethe gift i Bergen, Kirsten g.m. Peder Jacobsen, handskemager i Horsens, Maren g.m. Christian Grodt, kirurg i Rendsborg.

690 Afkald i Horsens. 12.2.1731, fol.595.
Afkald fra Jens Albertsen, sadelmager i Horsens for arv efter far Albert Jensen, skifte 26.2.1721 lbnr.480 og mor Maren Jensdatter, [skifte 11.6.1718 lbnr.432] til FM: Christen Sørensen, købmand sst.

691 Johanne Nielsdatter Bang i Horsens. 13.1.1731, fol.595.
E: Thor Nielsen Ask, murermester. B: Sara 22, Sofie 19, Marie Kirstine 15, Niels 11, Jens 8. FM: Peder Jacobsen, handskemager sst. Første ægteskab med Jens [Sørensen] Bech, [skifte 24.11.1705 lbnr.209]. B: Lene Cathrine g.m. Jørgen Hansen Holm, kopist ved landetatens generalkommissariat i København.

692 Ingeborg Carstensdatter i Horsens. 15.1.1731, fol.604.
E: Jens Pedersen, hattemager. Første ægteskab med [Anders Pedersen Rode, skifte 25.1.1707 lbnr.228]. B: Johanne g.m. Rasmus Fisker, Peder, død. 1B: Ingeborg.

693 Peder Jensen Ejstrup i Horsens. 19.2.1731, fol.606.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Pedersen. B: Søren 16. FM: Oluf Jørgensen sst.

694 Thomas Nielsen Thenoer i Horsens. 3.4.1731, fol.611B.
E: Anne Knudsdatter. LV: far Knud Pedersen. B: Anne 13, Niels 5, Knud 4, Thomas 8 uger. FM: farbror Niels Andreasen.

695 Søren Frandsen i Fugholm. 9.5.1731, fol.616.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Calmer, prokurator i Horsens. B: Johanne 22. FM: Frands Sørensen, skrædder sst. Arv i boet efter afdødes bror Laurids Frandsen, skifte 5.6.1723 lbnr.535 til 2B: Anne, Maren, begge i København.

696 Christen Nielsen Svejstrup, stadsmusikant i Horsens. 19.5.1731, fol.621B.
E: Bodil Cathrine Løwenhertz. LV: far Mogens Løwenhertz, guldsmed i Horsens. A: bror Mourids Svejstrup i Horsens, søster Maren Nielsdatter g.m. Hans Nielsen i Næstved. Desuden nævnes byskriver Svejstrups enke Anne Andreasdatter. Afdødes første ægteskab med Dorthe Henriksdatter Meyer, skifte 22.8.1725 lbnr.588. Hendes første ægteskab med [Hans Jensen, skifte 29.5.1723, fol.533]. 4B: Marie Kirstine, Hans Henrik, Mette Leonora, Christoffer. FM: mostres mænd Thomas Hansen Kollund i Flensborg, Nikolaj Krigsmand i Sønderborg, Anders Pedersen sst.

697 Anne Troelsdatter i Horsens. 20.6.1731, fol.637.
Enke efter Jesper Krabbe. A:
1) bror Thomas Troelsen i Lundumskov
2) søster g.m. Christian Andersen i Horsens
3) søster Kirsten Troelsdatter g.m. Nikolaj Lovs, murermester i København
4) søster Maren Troelsdatter, død. 4B:
a Niels Jensen Verling, degn i Vinding, Bryrup og Vrads
b Troels Jensen på landet
c Anders Jensen i den latinske skole i Horsens
d Mette Jensdatter Virring, der tjener i Sejet.

698 Karen Ibsdatter i Horsens. 13.8.1731, fol.641.
Enke efter Jens Pedersen Alrø, [skifte 30.11.1724 lbnr.567]. Første ægteskab med [Søren Mikkelsen, skifte 16.12.1693 lbnr.69]. B: Ib Sørensen, [skifte 28.1.1721 lbnr.476], var g.m. Ellen Markusdatter. 3B: David 20, Søren 18, Markus 14. FM: Steffen Knudsen Bager i Horsens.

699 Karen Mogensdatter Løwenhertz i Horsens. 25.9.1731, fol.645B.
E: Eskild Jørgensen Aldum, skipper. B: Bodil Marie 9, Jørgen 7. FM: morbror Thomas Mogensen Løwenhertz. Arv i boet til enkemandens søstre Kirsten Jørgensdatter, enke efter Peder Saxe, postmester sst, [skifte 29.6.1722 lbnr.509] og Anne Jørgensdatter Aldum, der tjener på Bækkeskov på Sjælland. (Sml. lbnr.291).

700 Niels Olufsen, garver i Horsens. 26.10.1731, fol.656.
Arvinger angives ikke.

701 Andreas Mordstat, kirurg i Horsens. 30.11.1731, fol.658.
A: søskende Jacob Mordstat, Anne Marie Mordstatinde, Anne Barbara Mordstatinde, Ursula Mordstatinde, Marie Magdalene Mordstatinde, død. 4B: Johan Jacob Schaler, Andreas Schaler, Frederik Schaler, Marie Magdalene Schaler. Alle bor i byen Lohr i Elsas i Tyskland.

702 Abelone Nielsdatter i Horsens. 11.12.1731, fol.670.
Arvinger angives ikke.

703 Johan Nikolaj Heidemann, en gammel tysk skolemester i Horsens. 22.12.1731, fol.670B.
Arvinger angives ikke.

704 Maren Nielsdatter i Horsens. 9.1.1732, fol.671.
E: Rasmus Rasmussen, snedker. B: Thomas 34 i København, Rasmus 32 sst, Anne, Sidsel, Karen 20 i København, Kirsten 20, Maren 16. FM: Thomas Madsen, købmand i Horsens.

705 Hans Christensen, handskemager i Horsens. 14.1.1732, fol.675B.
E: Ellen Johanne Christensdatter. LV: Peder Jacobsen, handskemager sst. A: søster Mette Christensdatter i Christiania, enke efter August Kreidal. LV: mosters mand Johan Pedersen Buntmager, handskemager i Horsens, Søren Andersen. Desuden nævnes enkens bror Jacob Christensen, handskemagersvend på stedet.

706 Anne Cathrine Jagen Reuter i Horsens. 14.3.1731, fol.688B.
E: Jesper Akselsen, borgmester. A: bror Alexander Jagen Reuter, proviantforvalter på Christiansø, søster Eva Dorthe, enke efter Berner. 1B: Helvig. FM: Peder Stauning.

707 Peder Holm og hustru Kirsten Andersdatter i Horsens. 5.3.1732, fol.692B.
Til stede var hendes søstersøn Anders Markussen.

708 Peder Eriksen i Horsens. 23.1.1732, fol.693.
E: Anne Andersdatter. LV: Erik Jensen. B: Anders 11, Steffen 7, Anne Cathrine 4. FM: Søren Hellebo.

709 Jens Pedersen Skovgaard, købmand i Horsens. 21.3.1732, fol.696B.
E: Anne Cathrine Jensdatter Krag. LV: Anker Jacobsen, købmand sst. B: Johanne 7. FM: morbror Søren Jensen Krag, købmand sst.


Horsens byfoged
Skifteuddrag
1732-1739
B 66 - 256


710 Søren Jensen Monbjerg, købmand i Horsens. 19.4.1732, fol.1.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mourids Svejstrup, skrædder i Horsens. B: Knud 18, Karen 16. Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 3.10.1710 lbnr.289]. B: Jens, Søren, hattemager i Horsens, Maren g.m. Oluf Mortensen, skipper sst.

711 Christian Krøning, daglejer i Horsens. 15.5.1732, fol.18B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Johan Lindberg, kobbersmed sst. B: Marichen Christiansdatter 9, Anne Christine 6 mdr. FM: Jens Sørensen Monbjerg, morbror Niels Davidsen.

712 Johanne Andersdatter Rohde i Horsens. 21.5.1732, fol.22B.
E: Rasmus Jensen Fisker, skomager. B: Andreas 18, i skomagerlære.

713 Else Jørgensdatter Holm i Horsens. 26.1.1732, fol.25.
B: Laurids Nielsen Ammitzbøll, Margrethe Nielsdatter Ammitzbøll, Niels Ammitzbøll, toldbetjent i Horsens. FM: Frederik Bormann Desuden nævnes afdødes nu afdøde søn Jørgen Ibsen Holm.

714 Anne Madsdatter i Horsens. 20.6.1732, fol.28.
E: Anders Cortsen, handskemager. B: Maren 16, Anne 7.

715 Maren Jensdatter i Horsens. 4.8.1732, fol.30.
E: Peder Lauridsen, feldbereder. B: Laurids 4, Jens 6 uger. FM: farbror Claus Lauridsen, skomager i Horsens.

716 Jens Hansen, urmager i Horsens. 4.8.1732, fol.36B.
E: Mette Pallesdatter. LV: Rasmus Rasmussen, snedker. A: søskende Maren Hansdatter g.m. Jørgen Nielsen i Barrit i Bjerre herred, Anne Hansdatter, der tjener på Samsø, Dorthe Hansdatter, der tjener hos sin farbror i Trelde ved Fredericia. FM: Niels Davidsen i Horsens.

717 Thomas [Mogensen] Løwenhertz, guldsmed i Horsens. 11.8.1732, fol.44.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Jensen, farver. B:
1) Dorthe Cathrine Løwenhertz 7
2) Cathrine Marie Løwenhertz 6
3) Karen Løwenhertz 5
4) Mogens Løwenhertz 3
5) Bodil Løwenhertz 2
6 Thomas Løwenhertz.
FM:
1 Jens Pedersen
2 Mogens Løwenhertz.

718 Karen Rasmusdatter i Horsens. 22.8.1732, fol.53.
E: Anders Mathiasen Winther. B: Maren 11, Anne Marie 7, Mathias 5. FM: farbror Oluf Mathiasen.

719 Jens Andersen Alrø, handskemagersvend og hustru Else [Pedersdatter] Lottrup i Horsens. 29.7.1732, fol.59B.
Hendes første ægteskab med Niels Lottrup, [skifte 21.7.1729 lbnr.665]. B: Jens 9, Maren 5. FM: Jacob Rasmussen, handskemager. På hans fraværende arvingers vegne var til stede Anders Cortsen.

720 Anders Rasmussen Skaarup, feldbereder i Horsens. 26.8.1732, fol.65B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christoffer Rohweder. N: Niels 31, Rasmus 22, Birthe g.m. Peder Rasmussen Maler i Horsens.

721 Poul Rasmussen, bogholder i toldvæsenet i Horsens. 17.9.1732, fol.74.
E: Mette Hansdatter. LV: Didrik von Ham. B: Rasmus 14, Søren 6. FM: farbror Laurids Rasmussen i Nebel, Godske Vilhelm Bentsen, købmand i Horsens.

722 Søren Andersen i Horsens. 24.9.1732, fol.91.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Brædstrup, købmand i Horsens. A:
1) bror Hans Andersen i Rejsby
2) bror Jens Andersen i Rejsby
3) bror Malte Andersen i Råhede i Hviding sogn. 3B:
a Anders Maltesen
b Niels Maltesen, købmand i Horsens
c Søren Maltesen i Råhede
4) søster Anne Andersdatter i Rejsby, død. 4B:
a Niels Christensen
b Anders Christensen i Horsens
c Søren Christensen
d Karen Christensdatter. FM: Anders Hansen i Hviding sogn, Jesper Andersen i Råhede
5) søster Maren Andersdatter i Råhede, død. 2B:
a Anders Mikkelsen
b Thomas Mikkelsen.

723 Anne Hansdatter i Horsens. 14.10.1732, fol.113.
Enke efter Søren Bentsen, [skifte 19.8.1709 lbnr.265]. B: Anne Margrethe g.m. Thomas Madsen, købmand i Horsens, Maren Sørensdatter, død, [var g.m. Jens Høstmark, præst i Urlev, Stenderup og Dalby]. 2B: Anders [Thonbo Jensen] Høstmark, præst i Ølsted, Mette g.m. Christian Jørgen Skov, billedhugger i Horsens.

724 Mads Sørensen, klejnsmed i Horsens. 15.10.1732, fol.123.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Christoffer Rohweder. A:
1) Peder Sørensen, præst i Skåne på Clemendgård
2) Rasmus Sørensen, klejnsmedesvend
3) Anne Sørensdatter.
FM: Jørgen Pedersen Las, skomager i Horsens, Jens Olufsen skomager.
Krav på arv til afdødes søskendebarns datter Maren Madsdatter g.m. Peder Rasmussen, skibstømrer i Århus, tidligere i Randers, hvis far Mads Eriksen, kandestøber i Horsens, [skifte 3.11.1684 lbnr.10] var g.m. [Johanne Jørgensdatter] en søster til afdødes mor.

725 Elisabeth Johansdatter i Horsens. 14.11.1732, fol.130.
E: Peder Møinichen, parykmager. B: Johan Henrik 7, Sidsel 4, Christian 7 uger. FM: Knud Pedersen Hjort.

726 Anne [Enevoldsdatter], tigger i Horsens. 5.12.1732, fol.136B.
[Enke efter Benjamin Andersen, skifte 18.12.1708 lbnr.245]. B: Jacob, Andreas, Birgitte, alle i Kattrup.

727 Joen Christensen, skomager fra Fåborg. 18.3.1733, fol.137.
Afdøde døde på gaden i Horsens. Arvinger angives ikke.
[Skifte Fåborg 7.12.1735 lbnr.188].

728 Anne Margrethe Mortensdatter i Horsens. 8.4.1733, fol.138.
E: Hans Lauridsen, tømrer. A: søskende Kirsten Mortensdatter i Nølev i Hads herred, Maren Mortensdatter g.m. Søren Veng, skrædder i Århus, Margrethe Mortensdatter g.m. Hans Christoffersen i Nølev, Mette Mortensdatter, død, var g.m. Mikkel Sørensen Koch i Torrild. 1B: Morten 9. FM: Knud Pedersen Hjort i Horsens. Tilsynsformynder Anders Sørensen Møllmann i Horsens.

729 Peder Jørgensen Tysk i Horsens. 12.5.1733, fol.143B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jens Pedersen. A: brorsøn, der døde på rejse fra Lolland til København. Afdøde var født i Stubbekøbing på Falster.

730 Iver Poulsen i Horsens. 5.6.1733, fol.148.
E: Maren Christensdatter Svejstrup. LV: Andreas Zimmermann, bogbinder i Horsens. B: Poul Iversen 26, Christian Iversen 23. FM: Mourids Svejstrup, Mette Iversdatter, [skifte 15.12.1727, fol.624]. 2B: Cathrine Elisabeth, Maren.

731 Maren Nielsdatter i Horsens. 5.6.1733, fol.158.
E: Niels Sørensen Klejs. B: Anne Lisbeth 23, Niels 17. FM: Jochum Frandsen, barber i Horsens.

732 Lene Knudsdatter Ølsted i Horsens. 8.7.1733, fol.160.
E: Knud Pedersen Hjort. B: Bodil Marie 2. Første ægteskab med Niels Hofgaard, [skifte 30.4.1729 lbnr.658]. B: Steffen 6. FM: Erik Steffensen Hofgaard, købmand i Horsens.

733 Maren Jensdatter Gyde i Horsens. 10.7.1733, fol.172.
[Enke efter Mikkel Nissen Roy, skifte 24.4.1709 lbnr.252]. B: Dorthe g.m. Peder Pedersen, løjtnant ved de Frigaardske dragoner i Tønsberg i Norge, Anne g.m. Hans Jørgensen Smed i Horsens. Tilsynsformynder: Christoffer Rohweder, limsyder i Horsens.

734 Jens Jensen Falster, skipper i Horsens. 24.8.1733, fol.174B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christoffer Rohweder. B: Jens 11. FM: Frands Sørensen, skrædder i Horsens. Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, [skifte 25.1.1718 lbnr.418]. B: Laurids 26, Thyra g.m. Thomas Bredal, degn i Daugård.

735 Karen Nielsdatter Grundet i Horsens. 2.10.1733, fol.180.
A: stedsøskendebørn Jens Sørensen Grundet, feldbereder i Skive, Erik Sørensen, slagter sst, Christen Sørensen, handskemager sst. Tilsynsformynder Bertel Terkildsen, klejnsmed i Horsens.

736 Mette Rasmusdatter, en blind og vanfør pige i Horsens. 30.9.1733, fol.183B.
A: søster Maren Rasmusdatter i Tvingstrup.

737 Hans Nielsen Vejle i Horsens. 21.10.1733, fol.183B.
E: Karen Sørensdatter Skaarup. LV: Niels Degn. B: Birthe 9 mdr. FM: farbror Mikkel Nielsen Plyck.

738 Maren Mortensdatter i Horsens. 21.10.1733, fol.187.
E: Jørgen Arentsen Slache, billedhugger (dvs. billedskærer). A: søster Karen Mortensdatter, død. 1: Anne Kirstine, der tjener på Bygholm, halvbror Søren Mortensen, død. 1B: Anne 2 i Dagnæs. FM: Rejer Rasmussen, tømrer i Horsens.

739 Oluf Mathiasen i Horsens. 22.10.1733, fol.192.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Eskild Jørgensen. B: Marie Kirstine 9, Bodil 6. FM: farbror Anders Mathiasen Winther, hattemager.

740 Karen Olufsdatter i Horsens. 2.12.1733, fol.196B.
E: Hans Pedersen Fisker. Første ægteskab med Laurids Sørensen, [skifte 27.6.1715, lbr.360]. B: Kirsten på stedet, Søren i Horsens. FM: Frederik Bormann, skipper sst.

741 Laurids Poulsen i Horsens. 5.12.1733, fol.203.
E: Maren Hansdatter. LV: Knud Pedersen Hjort. B: Martha g.m. Knud Pedersen Leth i Horsens, Kirsten Cathrine 2. FM: Thomas Madsen, købmand sst.

742 Else Thorsdatter i Horsens. 17.12.1733, fol.208B.
Enke efter Claus Jensen Fisker, [skifte 7.1.1730 lbnr.673]. B: Jens Clausen, skipper i Horsens g.m. Maren Rasmusdatter, Christen Clausen 19. FM: Søren Rasmussen Hellebo, skomager sst, Mette Cathrine Clausdatter, [skifte 18.12.1733, lbnr.743], var g.m. Peder Poulsen, kandestøber sst. 2B: Poul 6, Else 4.

743 Mette Cathrine Clausdatter i Horsens. 18.12.1733, fol.214B.
E: Peder Poulsen Brandt, [kandestøber]. B: Poul 6, Else 4. FM: morbror Jens Clausen, skipper i Horsens. Arv efter afdødes mor Else Thorsdatter, [skifte 17.12.1733 lbnr.742].

744 Anne Marie Rommedag, 40 år og ugift i Horsens. 22.12.1733, fol.220B.
Afdøde nød af de fattiges kasse, der arver.

745 Johanne Rasmusdatter i Horsens. 11.1.1734, fol.221.
E: Thomas Christian Gregersen, rebslager. B: Johanne 8, Maren 3, [Anne] 23 uger. FM: Søren Rasmussen Hellebo.

746 Claus Schefmann (Skefner), glarmester i Horsens. 10.2.1734, fol.226.
E: Kirsten Videriksdatter. LV: Niels Nielsen Maler. [Første ægteskab med Kirsten Jacobsdatter, skifte 15.11.1717 lbnr.411]. B: Andreas Schefmann, guldsmed i Århus, Evert Clausen Schefmann, glarmester i Horsens, Jacob Clausen Schefmann sst, Albert Clausen Schefmann, glarmester sst.

747 Anne Nielsdatter i Horsens. 12.2.1734, fol.230.
E: Gert Gertsen, handskemagersvend. Første ægteskab med Peder Thomsen. B: Niels på Samsø, Jens 20, Maren g.m. Anders Nielsen i Yding, [mangler] 36 i København, Anne 23. FM: Oluf Mortense i Horsens.

748 Jens Pedersen, ugift skibskarl i Horsens. 13.2.1734, fol.232.
A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Jacob Pedersen Lillerup i Horsens
2) bror Søren Pedersen i Larvik, død. 2B: Peternille, Kirsten,
3) søster Barbara Pedersdatter i Amsterdam i Holland
4) søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Eskild Madsen i Ørridslev. 5B: Kirsten, Anne, Peder, Mads, Maren
5) halvbror Jens Pedersen i Flakkebjerg på Sjælland
6) halvbror Peder Pedersen, skrædder i Flakkebjerg
7) halvsøster Kirsten Pedersdatter, [skifte 13.1.1730 lbnr.675], var g.m. Frands Sørensen, skrædder i Horsens. 2B: Kirsten, Abelone
8) halvbror Hans Pedersen hos Frands Sørensen.

749 Kirsten Jensdatter i Horsens. 27.2.1734, fol.234B.
Enke efter Jens Jensen Falster, [skifte 24.8.1733 lbnr.734]. B: Jens 11. FM: Niels Rasmussen Degn i Horsens, Frands Sørensen, skrædder sst.

750 Oluf Pedersen Dahl i Horsens. 26.3.1734, fol.241.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Christian Frydenberg. B: Karen 9, Anne Cathrine 4, Bodil 1. FM: fasters mand Rasmus Sørensen Klejs, feldbereder i Horsens, Jens Lorentsen.

751 Henrik Jensen, skipper i Horsens. 9.4.1734, fol.253.
E: Anne Hansdatter. LV: Søren Rasmussen Hellebo, skomager i Horsens. A: afdødes mors søsterdatter Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Niels Andersen i Tinnet i Øster Nykirke sogn. FM: Steffen Knudsen, bager i Horsens.

752 Peder Sørensen Due, drejer i Horsens. 12.5.1734, fol.258.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Andreas Hansen, drejer. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 7.3.1727 lbnr.612]. B: Søren ved Hollænderiet i København, Jens 19, Nikolaj 12. FM: Jens Jensen, feldbereder i Horsens.

753 Laurids Sørensen Bjørn , skrædder i Horsens. 6.5.1734, fol.261.
E: Anne Hansdatter. B: Anne Cathrine g.m Christen Villumsen, skoleholder i Horsens, Engel g.m. Erik Thomsen, guldsmed sst. Første ægteskab med [Anne Lauridsdatter, skifte 3.7.1695 lbnr.94]. B: Søren, skrædder sst, Maren 48 i København, Laurids 32 sst, ved Søren Pedersen, grovsmed i Horsens.

754 Mogens Løwenhertz, guldsmed i Horsens. 8.5.1734, fol.265.
E: Dorthe Andersdatter Brasen. LV: Christoffer Rohweder sst. B:
1) Anders Løwenhertz, guldsmed i Horsens
2) Thomas Løwenhertz, [skifte 11.8.1732 lbnr.717], var g.m. Maren Jensdatter. 6B: Dorthe Cathrine 8, Cathrine Marie 7, Karen 6, Mogens 4, Bodil 3, Thomas 2. FM: morfar Jens Pedersen i Horsens
3) Karen Mogensdatter Løwenhertz, [skifte 25.9.1731 lbnr.699], var g.m. Eskild Jørgensen i Horsens. 2B: Bodil Marie 12, Jørgen 9. FM: Jørgen Skov
4) Bodil Cathrine Løwenhertz, enke efter Christen Svejstrup, musikant i Horsens, [skifte 19.5.1731 lbnr.696]. LV: Mathias Buskill
5) Dorthe Marie Løwenhertz g.m. Søren Eriksen, guldsmed i Horsens ved Anker Jacobsen sst.

755 Elisabeth Sofie i Horsens. 10.7.1734, fol.279.
Enke efter Otte Frederik von Calven, løjtnant. B: Frederik von Calven, korporal, Magnus Ernst von Calven, korporal, Johan Filip von Calven 10. FM: Mogens Svejstrup i Horsens.

756 Trinke Lucht i Horsens. 12.7.1734, fol.283.
E: Johan Jørgen Nasemann. A: søskende Anne Lucht i Slesvig, Grethe Lucht, gift i Ejderstedt. FM: Anders Sørensen Møllmann i Horsens.

757 Johanne Jensdatter i Horsens. 2.8.1734, fol.284.
Uden for ægteskab B: Christen Jensen, konstabel ved artilleriet i København. FM: Jørgen Vilhelm Isensee, snedker i Horsens.

758 Valentin Prøytz og hustru Johanne Hansdatter i Horsens. 21.8.1734, fol.286B.
B: Anne Marie 8, Peder 5, Grethe 5. FM: Jacob Christensen, skoflikker sst.

759 Frederik Knopper, ugift barbersvend i Horsens. 28.8.1734, fol.289.
Afdøde var født i Gierslev Præstegård på Jægerspris gods. Arvinger kendes ikke.

760 Anne Jørgensdatter i Horsens. 6.9.1734, fol.291.
E: Agatius Loumann, urmager. Første ægteskab med Peder Nielsen, bager, [skifte 20.7.1729 lbnr.668]. B: Cathrine Marie 14, Elisabeth Marie 13, Jørgen 11. FM: Jørgen Knudsen Nebel i Horsens.

761 Jørgen Pedersen Kolding i Horsens. 18.9.1734, fol.296.
E: Ellen Jacobsdatter. LV: Henrik Nielsen, feldbereder. B: Anne Cathrine. FM: morfar Jacob Christensen i Bobæk i Stovby sogn, farbror Hans Pedersen Kolding.

762 Eskild Jørgensen Aldum i Horsens. 24.10.1734, fol.302B.
E: Johanne Pallesdatter. LV: far Palle Pedersen, farbror Jens Pedersen. B: Karen 3 mdr. Første ægteskab med Karen Mogensdatter Løwenhertz, [skifte 25.9.1731 lbnr.699]. B: Bodil Marie 12, Jørgen 9. FM: Jørgen Rasmussen Noer, skipper i Horsens, morbror Anders Mogensen Løwenhertz, guldsmed sst, Peder Restorf, Peder Rasmussen Skrædder.

763 Anne Jensdatter Thonbo i Horsens. 17.11.1734, fol.310.
E: Anders Frandsen, skipper. B: Kjeld 3. FM: Mikkel Mikkelsen, købmand i Horsens.

764 Johan Filip Kyhn, tolder i Horsens. 24.11.1734, fol.321.
Enke efter Charlotte Amalie Scheffer. B: Filip 14, Charlotte Amalie 13, Sofie Hedvig 12, Amalie Elisabeth 11. FM: morbror Carl Ulrik Scheffer.

765 Nikolaj Nielsen Lund, skomager i Horsens. 8.12.1734, fol.344B.
E: Anne Ottesdatter. LV: Hans Christian Poulsen Ammitzbøll, skrædder i Horsens. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 1.9.1710 lbnr.286]. B: Maren 30. FM: Søren Rasmussen Hellebo i Horsens.

766 Knud Pedersen Schmidt i Horsens. 26.1.1735, fol.350B.
E: Else Bendixdatter Sperling. LV: Niels Jensen Møller, købmand sst. B: Peder Knudsen Schmidt i Fredericia, død. 1B: Knud 9. Margrethe Knudsdatter Schmidt, enke efter Jørgen Groth i Vejle, Anne Knudsdatter Schmidt, enke efter Thomas Nielsen Thenoer i Horsens, [skifte 3.4.1731 lbnr.694], Anne Cathrine Knudsdatter Schmidt g.m. Vilhelm Bentsen i Horsens, Rebekka Knudsdatter Schmidt sst. LV: Christian Krag, rådmand og byskriver sst. Arv i boet efter [Kirsten Obisdatter Møller], var g.m. Jacob Bendixen Bager til B: Obi, Mette, Karen, Johanne.

767 Søren Hermansen i Horsens. 12.2.1735, fol.355B.
E: Margrethe Cathrine Sørensdatter. LV: Jacob Reinholt, bendrejer sst. B: Niels 24. FM: Christen Nielsen, knapmager.

768 Rasmus Sørensen Klejs, feldbereder i Horsens. 26.2.1735, fol.360.
E: Anne Marie Pedersdatter Dahl. LV: Anker Jacobsen, købmand i Horsens. B: Marie 13, Søren 9, Anne 7, Else 2. FM: Søren Rasmussen Hellebo, Henrik Nielsen, feldbereder, farbror Søren Sørensen i Klejs. Arv i boet efter Jens Pedersen, feldbereder, [skifte 21.2.1729 lbnr.652] til B: Peder Jensen Dahl, Else Jensdatter Dahl.

769 Niels Davidsen i Horsens. 22.2.1735, fol.372.
E: Kirsten Hansdatter Skiøtting. LV: Christian Rohweder. B: Anne g.m. Hans Nielsen Bro, tobaksspinder i Horsens, Niels 14.

770 Anders Andersen Hjarnø i Horsens. 12.5.1735, fol.378B.
E: Lene Jensdatter. LV: Christoffer Rohweder. B: Karen 12, Jens 6, Anders 4. FM: morbrødre Christen Jensen, Offer Jensen.

771 Jochum Frandsen, barber i Horsens. [dato mangler].1735, fol.382.
E: Maren Henriksdatter. LV: Lyder Hansen Kærgaard i Horsens. A: søskende Mette Frandsdatter g.m. Søren Sørensen Skovgaard i Horsens, Margrethe Frandsdatter sst. FM: Christian Calmer, prokurator sst, Jens Sørensen Monbjerg.

772 Baltser Henrik Wagenführer, ugift barbersvend i Horsens. 13.4.1733, fol.421B.
Arvingerne fra Tyskland angives ikke.

773 Johan Casper Pop, major i Horsens. 8.6.1733, fol.422.
A: søster på Falster, halvbror, ritmester på Sjælland.

774 Johanne Christensdatter, 73 år og ugift i Horsens. 8.8.1733, fol.422B.
Arvinger angives ikke. Nød fattighjælp.

775 Mette Rasmusdatter, ugift betler i Horsens. 30.9.1733, fol.423B.
A: søster Maren Rasmusdatter i Tvingstrup. FM: Mikkel Nielsen Sandmand i Horsens. Afdøde var blind og vanfør.

776 Maren Rasmusdatter i Horsens. 12.6.1734, fol.424.
Enke efter Anders Nielsen. B: Mads Andersen Horsens, præst i Grindersdal sogn i Norge, Birgitte Andersdatter g.m. Christen Kolderup, klejnsmed i Horsens.

777 Jens Due, snedker i Horsens. 26.3.1734, fol.424B.
E: Cathrine Malene Lorentsdatter. B: Lorents, skomagersvend i Haderslev 27, Karen 20, Maren. FM: Jens Olufsen Riis.

778 Simon Lauridsen i Horsens. 23.3.1734, fol.225.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Rasmussen. B: Jens i København g.m. Kirsten Hansdatter, Maren g.m. Laurids Jensen, tømrer.

779 Maren Mortensdatter i Horsens. 27.5.1734, fol.426.
Uden for ægteskab B: Karen Hansdatter 40.

780 Gabriel Keiler i Horsens. 2.11.1734, fol.426B.
Afdøde var født i Danzig. Arvinger angives ikke.

781 Edel Lauridsdatter i Horsens. 31.1.1735, fol.427.
Afdøde blev henrettet. Arvinger angives ikke.

782 Johanne Mikkelsdatter i Horsens. 3.3.1735, fol.428.
E: Christen Pedersen, skomager. B: Hans, skomager i Hemmet sogn ved Ringkøbing.

783 Bodil Bendixdatter i Horsens. 21.3.1735, fol.428B.
B: Bendix 13 hos farbror i Århus.

784 Laurids Adsersen, skomager i Horsens. 10.5.1735, fol.428B.
E: Mette Rasmusdatter, der også døde. LV: Peder Lauridsen. B: Anne g.m. Claus Hansen Bragernes, Anne Cathrine g.m. Hans Nielsen Griis.

785 Rasmus Sørensen, bådsmand i Horsens. 7.6.1735, fol.432.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Kjeld Andersen. B: Ellen 7. FM: Claus Lauridsen, skomager.

786 Godske Vilhelm Bentsen, købmand i Horsens. 24.5.1735, fol.433.
E: Cathrine Knudsdatter Schmidt. LV: Jens Pedersen. B: Lorents, Margrethe, Knud. FM: Peder Hansen Muhle. Desuden nævnes enkens søsters mand Jørgen Grotum i Vejle.

787 Johan Henrik Foss i Horsens. 21.7.1735, fol.436.
E: Karen Hansdatter. LV: Anders Poulsen. Afdøde var født i Amsterdam i Holland. Arvinger kendes ikke.

788 Anne Christensdatter i Horsens. 1.9.1735, fol.437B.
E: Jens Mathiasen Stensballe. B: Mathias 4, Christen 2. FM: Clemen Clemensen, pottemager sst.

789 Christian Jørgen [Hansen] Skov, billedhugger i Horsens. 13.10.1735, fol.442.
E: Mette Jensdatter Høstmark. LV: Henrik Mule til Serridslevgård, Søren Nielsen, bror Anders [Thonbo Jensen] Høstmark, præst i Ølsted. Første ægteskab med Mette Iversdatter, [skifte 15.12.1727 lbnr.624]. B: Cathrine Elisabeth 15, Maren 11. FM: Mourids Svejstrup, mormors mand Sebastian Frederik Degn i Horsens. Arv i boet efter børnenes morfar Iver Poulsen, skifte 5.6.1733 lbnr.730.

790 Christian Thim, skoleholder i Horsens. 5.11.1735, fol.452B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Johan Dancher, kobbersmed. B: Marie Kirstine. Af første ægteskab B: Marikke 25, Christian 23, Anne Lisbeth 15. FM: Peder Jacobsen, handskemager sst.

791 Laurids Jensen, tømrer i Horsens. 15.12.1735, fol.454.
E: Maren Simonsdatter. LV: Rasmus Rasmussen, snedker. B: Jens 5, Anne 17 uger. FM: Mikkel Jensen, tømrer. (Det nævnes flere steder at der er 3 børn, men der angives kun 2).

792 Maren Lykkes i Horsens. 3.3.1736, fol.455.
B: Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Nielsen, skoflikker, Karen Mikkelsdatter g.m. Erik Olufsen i København.

793 Søren Pedersen Saxe, bager i Horsens. 11.3.1735, fol.455B.
E: Mette Christensdatter. B: Peder, [døbt 6.12.1730]. FM: farbror Frederik Saxe i Vejle, Peder Paaske, [birkedommer] i Hastrup Mølle. Arv i Boet til Bodil Pedersdatter Saxe efter hendes far [Peder Pedersen Saxe, skifte 29.6.1722 lbnr.509].
(Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 2010 side 43-73: Kirstin Nørgaard-Pedersen: En Saxeslægt i Danmark og Norge).

794 Peder Rasmussen, skrædder i Horsens. 4.3.1736, fol.462B.
E: Mette Cathrine Mikkelsdatter. LV: Peder Møinichen, parykmager sst. A: mor Maren Lauridsdatter g.m. Jens Madsen i Breth.

795 Laurids Andersen Svensk i Horsens. 25.1.1736, fol.463.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Carl August. B: Anders, i skomagerlære. FM: Niels Degn.

796 Mette Christensdatter i Horsens. 6.4.1736, fol.463B.
E: Oluf Pedersen, bager. Første ægteskab med Søren Pedersen [Saxe], bager, skifte 11.3.1735 lbnr.793. B: Peder 5. FM: farbror Frederik Pedersen Saxe i Vejle, Thomas Lorck i Horsens. Arv i Boet til Bodil Pedersdatter Saxe efter hendes far [Peder Pedersen Saxe, skifte 29.6.1722 lbnr.509].

797 Else Troelsdatter i Horsens. 19.3.1736, fol.492B.
Enke efter Christian Andersen Nobel. B: Nikolaj Berck, perlestikker i København, Troels Jensen Berck, soldat i København, Mette Cathrine Flaum 20. FM: Bertel Terkildsen, klejnsmed.

798 Karen Henriksdatter i Horsens. 26.3.1736, fol.494B.
E: Jacob Bendixen, bager. B: Mette Kirstine 15, Anne 11. FM: Mathias Lauridsen.

799 Maren Nielsdatter i Horsens. 6.4.1736, fol.497.
Enke efter Otte Ditmer, kandestøber, [skifte 29.10.1722 lbnr.521]. A: søskende Jens Nielsen, snedker i Århus, Agnethe Nielsdatter, enke efter Jens Jensen, bødker i Århus, Christen Nielsen på "Fægøe", død. 2B: uvist om de lever. Desuden nævnes afdødes steddatter Anne Jensdatter på stedet.

800 Karen Olufsdatter i Horsens. 16.3.1736, fol.501B.
E: Anders Mathiasen Winther, hattemager. B: Oluf 2. FM: Peder Jacobsen, handskemager.

801 Mathias Lauridsen i Horsens. 10.4.1736, fol.503.
E: Maren Sørensdatter. LV: Henrik Gertsen. B: Laurids 6, Peder 4. FM: Christen Nielsen.

802 Jørgen Jensen Skov, 24 år og ugift i Horsens. 12.5.1736, fol.504.
A: mor Kirsten Jørgensdatter, enke efter Peder Saxe, [skifte 29.6.1722 lbnr.509]. LV: Simon Braad den ældre, bror Jens Skov 18, halvsøster Bodil Pedersdatter Saxe 16. FM: Jens Pertou. Afdødes far var Jens Skov, skifte 12.12.1719 lbnr.459.
(Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 2010 side 43-73: Kirstin Nørgaard-Pedersen: En Saxeslægt i Danmark og Norge).

803 Rasmus Rasmussen, avlskarl i Horsens. 5.4.1736, fol.504B.
A: bror Erik Rasmussen, fuldmægtig hos konferentsråd Gersdorff, søster Mette Rasmusdatter, der tjener i Århus. FM: Christoffer Hørup på Palsgård, halvbror Peder Rasmussen. FM: stedfar Jens Nielsen i Bjerager. Afdøde havde mødrene arv hos Jens Mørk i Randlev.

804 Clemen Clemensen Due, pottemager i Horsens. 29.5.1736, fol.510B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Mathias Hansen, Hans Nielsen Griis. B: Christen 11, Mette Cathrine 8, Karen 3, Clemen 1. FM: Mikkel Kjeldsen i Horsens, farbror Niels Lauridsen.

805 Niels Nielsen Maler i Horsens. 3.3.1736, fol.516.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Rasmussen, snedker. B: Anne 27 uger. Første ægteskab med Anne Pedersdatter. B: Maren g.m. Simon Elkær, parykmager sst.

806 Jesper Akselsen, borgmester og hustru Elsebeth Hansdatter Kørup i Horsens. 21.3.1736, fol.520B.
Hans A: mor Mette, enke efter Aksel Rasmussen i København
Hendes A: Af første ægteskab B: Frederik Christian Munch, guldsmed i Tønder, Cathrine Munch g.m. Christian Staal, skipper i Horsens.

807 Karen Olufsdatter, ugift i Horsens. 26.6.1736, fol.537.
A: brordatter Johanne Sørensdatter, der tjener i Urlev. FM: Jacob Lillerup i Horsens.

808 Thomas Jensen Kolding i Horsens. 27.6.1736, fol.540.
E: Kirstine Christoffersdatter. LV: Jens Eskildsen Høgholm. B: Jens 22, i guldsmedelære i København, Jørgen 9. FM: Hans Jensen Tore.

809 Stineke Jørgensdatter i Horsens. 3.7.1736, fol.542B.
E: Thomas Panch, rådmand. B:
3) Peder Panch, amtsforvalter i Århus
4) Hans Panch, birkedommer i Håstrup.
Første ægteskab med Peder Nielsen [i Rudkøbing, skifte Rudkøbing 13.2.1693 lbnr.143]. B:
1) Peder Pedersen i Horsens, død. 2B:
a Kirsten Pedersdatter
b Margrethe Pedersdatter
FM: Christoffer Eriksen Hoved, skipper i Horsens
2) Johanne Cathrine Pedersdatter, død, var g.m. Peder Madsen, bager i Rudkøbing. 4B:
a Peder Pedersen 33, i København
b Mads Pedersen 31, bagersvend i Rudkøbing
c Kirstine Margrethe Pedersdatter g.m. Jørgen Poulsen i Svendborg
d Anne Dorthe Pedersdatter 24, g.m. Claus Bloch i Rudkøbing.

810 Karen Rasmusdatter i Horsens. 6.8.1736, fol.549.
E: Anders Pedersen, daglønner. Første ægteskab med Jacob Davidsen. B: Kirsten, der tjener i Flensborg, Anne Margrethe, der tjener på Hjarnø, Anne Cathrine på Alrø. FM: Thomas Madsen i Horsens, mors halvbror Jørgen Andersen på Alrø, mosters mand Rasmus Jørgensen Paaske på Alrø.

811 Kirsten Nielsdatter i Horsens. 21.8.1736, fol.551B.
E: Søren Hildebrandtsen Bruun. A: bror Niels Nielsen i Åstrup i Ring sogn g.m. Mette Nielsdatter Haubjerg ved Jacob Reinholt, bendrejer i Horsens, søster, død. 2B: [Peder Hansen], møller i Ulkær Mølle [i Give sogn], Niels Hansen, ladefoged på Hammergård.

812 Niels Pedersen Spragaard i Horsens. 27.8.1736, fol.557.
E: Ellen Jacobsdatter. LV: Henrik Nielsen, feldbereder sst. A: bror Søren Pedersen Spragaard i Brændstrup i Rødding sogn ved Ribe, brorsønner Jeppe Nielsen i Brændstrup, Jens Nielsen 26 til søs, Claus Nielsen 16 i Brændstrup. Arv i boet efter enkens første mand [Jørgen Pedersen Kolding], skifte 18.9.1734 lbnr.761 til mandens brødre: Peder Jepsen, Hans Pedersen.

813 Adrian Andreas Saasen, ugift kedelfører, der døde i Horsens. 20.8.1736, fol.565.
Afdøde var fra Lüchgaster i Lücherland. Arvinger kendes ikke.

814 Karen Jensdatter Krag i Horsens. 11.9.1736, fol.565B.
E: Erik Jensen, handskemager. A:
1) bror Søren Jensen Krag, købmand i Horsens
2) søster Anne Cathrine Jensdatter Krag g.m. Hans Gjesing, købmand i Horsens. Første ægteskab med Jens Skovgaard, skifte 21.3.1732 lbnr.709. 1B: Johanne
3) søster Mette Jensdatter Krag g.m. Anker Jacobsen, købmand i Horsens
4) halvsøster Anne Jensdatter Krag g.m. Jens Eskildsen Høgholm, skrædder i Horsens
5) halvsøster Johanne Jensdatter Krag, død. 5B:
a Jens Hansen i Horsens
b Ingeborg Hansdatter i København
c Voldborg Hansdatter i Horsens
d Karen Hansdatter i Horsens
e Johanne Hansdatter i Horsens.

815 Niels Mogensen Fogh i Horsens. 22.10.1736, fol.579.
E: Lene Marie Carstensdatter. LV: Frederik Nikolajsen sst, Jørgen Pedersen Høgh. B: Mogens, Christen 23, Maren i Århus. FM: Christen Jensen i Horsens.

816 Claus [Hansen] Bragernes, skoflikker i Horsens. 22.10.1736, fol.581B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Nielsen Griis i Horsens. Arvinger kendes ikke.

817 Søren Hildebrandtsen Bruun i Horsens. 21.11.1736, fol.583B.
[Enkemand efter Kirsten Nielsdatter, skifte 21.8.1736 lbnr.811]. A: bror Niels Hildebrandtsen Bruun i Horsens.

818 Rasmus Bindeballe, avlsmand i Horsens. 4.2.1737, fol.588B.
E: Margrethe Sommer. LV: Christen Calmer. B: Johan i Rotterdam i Holland, Jens, tjener på Skerrildgård, Mette i Hem i [Voer]ladegård sogn, Maren i Amsterdam i Holland. FM: farbrødre Mads Jensen i Ørnstrup, Jacob Jensen sst.

819 Anne Sørensdatter i Horsens. 8.1.1737, fol.589B.
E: Søren Lauridsen Bjørn. A: søskende Karen Sørensdatter g.m. gartneren på Barritskov, Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Sørensen, skrædder i Kristiansand i Norge. Testamente af 4.8.1734.

820 Mette Madsdatter i Horsens. 13.2.1737, fol.591.
E: Johan Pedersen, buntmager. B: Hans Johansen Schultz i Horsens, Ellen g.m. Peder Trane, handskemager sst, Peder i Hedemarken i Norge, Mads i Christiania i Norge, Anne, enke efter Krybell, regimentskvartermester på Totten i Norge. FM: Henrik Nielsen, feldbereder i Horsens.

821 Gert Wenniche, ugift guldsmed i Horsens. 27.2.1737, fol.596B.
A: søster Gedske Helvig Wenniche i København. FM: Jens Albertsen, sadelmager i Horsens, halvbror Bertel Fædder sst.

822 Andreas Hansen, trædrejer i Horsens. 20.3.1737, fol.601.
E: Karen Pedersdatter. LV: Erik Jensen Addit. A: mor Abelone Mikkelsdatter g.m. Søren Sørensen i Stourup i Skjold sogn. Enkens første ægteskab med [Rasmus Nielsen, skifte 16.4.1721 lbnr.482]. Af børn var tilstede Peder Rasmussen Maler i Horsens.

823 Didrik von Ham i Horsens. 20.3.1737, fol.601B. (Originalskifte).
Enkemand efter Kirstine Jochumsdatter Rodenborg. A: hendes søn af første ægteskab, der også døde. Testamente af 30.6.1730

824 Jens Eskildsen Høgholm i Horsens. 10.5.1737, fol.603B.
E: Anne Jensdatter. LV: Anker Jacobsen, købmand i Horsens. A: halvbror Peder Eskildsen Høgholm, kyrasser på Antvorskov på Sjælland. ved Christen Nielsen Elkær, knapmager i Horsens.

825 Jørgen Linnet i Horsens. 3.5.1737, fol.608B.
E: Anne Dura i Krebitz. B: Jørgen i Danmark, Elias sst, Johanne i Krebitz. Afdøde, der handlede med tabulet-kram var fra Bemmen i Krebitz.

826 Christoffer Eriksen Hoved i Horsens. 7.6.1737, fol.609.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christoffer Rohweder i Horsens, Georg Christian Frederik Eberhertz. B: Erik i Skanderborg, Peder i Århus, Anne Margrethe. FM: Søren Nielsen Tafteberg i Horsens.

827 Bodil Lyderiksdatter i Horsens. 6.4.1736, fol.623.
E: Rasmus Jørgensen Wulff. Første ægteskab med Mourids Rasmussen, [skifte 20.8.1717 lbnr.406]. B: Anne Cathrine g.m. Christian Frydenberg i Horsens, Dorthe g.m. Jens Lorentsen sst, Karen 23, Bodil 20.

828 Anne Cathrine Lauridsdatter i Horsens. 27.6.1737, fol.672.
E: Niels Nielsen, klejnsmed. Afkald fra:
1) bror Erik Lauridsen i Kørup
2) bror Morten Lauridsen i Nølev
3) søster Maren Lauridsdatter i Horndrup, enke efter Anders Jacobsen. LV: Niels Christoffersen i Kørup
4) halvsøster Else Kirstine Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen i Rude i Saksild sogn.

829 Anders Frandsen, skipper i Horsens. 3.7.1737, fol.673.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mourids Svejstrup i Horsens. Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 17.11.1734 lbnr.763]. B: Kjeld 5. FM: Mikkel Mikkelsen, købmand i Horsens.

830 Søren Frandsen, pottemager i Horsens. 5.7.1737, fol.687B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Andersen Fogh, feldbereder. A: søskende Jacob Frandsen i Kristrup, Poul Frandsen sst, Kirsten Frandsdatter sst, Dorthe Frandsdatter på Fyn, Mette Frandsdatter gift i Randers. FM: Christen Knudsen, pottemager i Horsens.

831 Christen Nielsen Kollerup, klejnsmed i Horsens. 27.8.1737, fol.691.
E: Birthe Andersdatter. LV: Hans Jørgensen, smed i Horsens. B: Niels 23. FM: Jørgen Rasmussen Noer.

832 Karen Nielsdatter i Horsens. 3.9.1737, fol.692B.
A: søskende Jacob Nielsen 20, Mads Nielsen 16, Kirsten Nielsdatter i Flensborg. FM: Henrik Nielsen i Horsens. feldbereder. Afdødes stedfar er Jørgen Jensen i Horsens. [Afdødes mor var Maren Madsdatter, skifte 6.11.1728 lbnr.645].

833 Johan Pedersen, buntmager i Horsens. 6.9.1737, fol.694B.
[Enkemand efter Mette Madsdatter], skifte 13.2.1737 lbnr.820. B: Hans Johansen Schultz, købmand og skipper i Horsens, Ellen Johansdatter g.m. Peder Christensen Trane, handskemager sst, Peder Johansen Schultz i Hedemarken i Norge, Mads Johansen Schultz i Christiania i Norge, Anne Johansdatter, enke efter Krybell, regimentskvartermester på Totten i Norge. FM: Thomas Madsen i Horsens.

834 Jørgen Hansen Tykær i Horsens. 11.9.1737, fol.700.
Afdøde var søn af Hans Andersen Tykær i Horsens, skifte 18.1.1729 lbnr.657 og hustru Anne Cathrine Jørgensdatter Hjerrild, [skifte 9.11.1711]. Afdødes stedmor er Maren Olufsdatter [Mandix]. LV: bror Jens Mandix til Bisgård. Hendes børn er
1) Oluf Hansen Tykær, der døde 21 år gammel på rejse til Vestindien
2) Anne Cathrine Hansdatter 21. FM: morbror Peder Mandix, købmand i Horsens
3) Anders Hansen Tykær 18. FM: Peder Jørgensen Stauning i Horsens
4) Jørgen Hans Hansen Tykær 17
Afdøde havde arv efter mormor Maren Sørensdatter, enke efter Søren Ibsen i Belle.
Afdødes FM var: morbrødre Otte Jørgensen i Belle, Søren Jørgensen, forpagter på Rosenvold.
Afdøde døde 22.5.1728 på rejse fra Holland til Ostindien.

835 Barbara Jensdatter i Horsens. 11.9.1737, fol.702B.
E: Mikkel Mikkelsen, der har siddet i uskiftet bo efter bevilling 28.4.1736. B: Jens 13, Anne Marie 7, Mikkel 2. FM: Johan Hulbech, kongelig kontrollør sst, Jørgen Pedersen, købmand sst, Peder Nielsen Høgh, købmand sst.

836 Søren Jespersen i Horsens. 23.10.1737, fol.704B.
E: Anne Cathrine [navn mangler]. LV: Søren Hellebo. A: bror Niels Jespersen i Daugbjerg, søster Bodil Jespersen i Fiskbæk ved Viborg. FM: Thomas Christiansen, rebslager i Horsens.

837 Laurids Jørgensen, snedker i Horsens. 23.10.1737, fol.706B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Rasmussen, snedker sst. B: Johanne 23, Niels 17, Jørgen 11. FM: Jens Jensen, snedker sst.

838 Niels Simonsen i Horsens. 23.10.1737, fol.708.
E: Anne Henriksdatter. LV: Simon Elkær, parykmager sst. B: Maren 12, Elisabeth 6, Mads 1. FM: Otte Rasmussen sst.

839 Karen Mikkelsdatter i Horsens. 27.1.1738, fol.709B.
E: Jens Olufsen, daglønner. B: Karen 16, Kirsten 3, Karen 5 uger. FM: Anders Sørensen Møllmann.

840 Marie Hansdatter i Horsens. 15.2.1738, fol.710B.
E: Hans Knudsen Leegaard. B: Else g.m. Jens Didriksen, skomager i Horsens. [Første ægteskab med Christian Hansen, skifte 7.5.1725 lbnr.572]. B: Elisabeth Christiansdatter, enke efter Jens Olufsen, skomager i Horsens, [skifte 24.5.1719 lbnr.446], Anne Cathrine Christiansdatter, død, var g.m. Hans Hørning i Fredericia. 1B: Birthe 7, Sofie Christiansdatter, enke efter Frederik Schuster, skomager i Horsens, [skifte 7.6.1729 lbnr.662], Kirsten Christiansdatter g.m. Jens Rasmussen Bach i København, Carsten Christiansen, soldat i Glückstadt. Desuden nævnes Knud Leegaard i Skanderborg.

841 Peder Sørensen Brædstrup i Horsens. 24.2.1738, fol.718B.
E: Sofie Olufsdatter. LV: Anders Sørensen Møllmann sst. B: Maren 7, Oluf 4. FM: Jens Sørensen Monbjerg i Horsens. Første ægteskab med [Maren Thomasdatter], skifte 4.6.1727 lbnr.617. B: Thomas 11.

842 Peder Vinding i Horsens. 16.6.1738, fol.722.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Sørensen, Niels Maltesen. A: søskende Anders Christensen i Vinding, Jens Christensen i Sejt i Bryrup sogn, Rasmus Christensen i Løve, død. 3B: [navne angives ikke], Johanne Christensdatter g.m. Roer Andersen i Løve, Anne Christensdatter, [Skifte Skanderborg Rytterdistrikt 4.4.1735 lbnr.1680], var g.m. Hans Jensen i Vinding. B: [navne angives ikke], Mette Christensdatter, uvist hvor, halvbror Peder Christensen, død. 1B: Frederik Henrik, halvsøster Gertrud Christensdatter i Lille Thorlund. FM: Jacob Reinholt, bendrejer i Horsens.

843 Johanne Madsdatter i Horsens. 17.7.1738, fol.727B.
E: Albert Clausen, glarmester. B: Jens 3. FM: Jens Albertsen, sadelmager sst. Første ægteskab med Jens Christensen. B: Anne 7.

844 Elisabeth Ejlersdatter Silman i Horsens. 22.7.1738, fol.730B.
E: Jens Pedersen. B:
1) Karen Jensdatter 26
2) Peder Jensen 25
3) Ellen Marie Jensdatter 22
4) Ejler Jensen 19
5) Adser Jensen 15.
FM:
1 farbror Palle Pedersen
2 søskendebarn Niels Andersen Møller.

845 Jacob Pedersen Helms, tobaksspinder i Horsens. 30.7.1738, fol.738B.
E: Ingeborg Jørgensdatter. LV: Mourids Svejstrup. B: Peder 10, Anne Cathrine 8, Mette 6, Anne Marie 4, Jørgen 6 mdr. FM: Jens Mathiasen, sadelmager i Horsens.

846 Maren Christensdatter i Horsens. 21.8.1738, fol.766.
E: Frederik Bormann, skipper. B: Hans Henrik. FM: farbror Casper Bormann.

847 Claus Lauridsen, skomager i Horsens. 20.8.1738, fol.779B.
E: Else Pedersdatter. LV: Jens Olufsen Riis, skomager i Horsens. B: Maren. FM: farbror Peder Lauridsen, feldbereder sst.

848 Bertel Thuesen i Horsens. 20.8.1738, fol.783.
E: Mette Thomasdatter. LV: Christian Calmer, prokurator. B: Thue 10, Thomas 8, Birthe Marie, nyfødt. FM: Knud Monbjerg.

849 Søren Andersen Brædstrup i Horsens. 14.11.1738, fol.785B.
E: Ellen Cathrine Henriksdatter Hatting. LV: Jesper Norup. B: Susanne 10, Anne 8, Anders 6, Søren Henrik 2. FM: morbror Hans [Henriksen] Hatting, præst i Hatting, fasters mand Peder Stauning, købmand i Horsens.

850 Hans Nielsen Bro, tobaksspinder i Horsens. 13.10.1738, fol.789.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Sørensen Monbjerg i Horsens. B: Margrethe 5, Kirsten 4, Niels 2, Hans 9 mdr. FM: Johan Lindberg, kobbersmed i Horsens.

851 Frands Pedersen Alrø i Horsens. 6.9.1738, fol.803B.
E: Birthe Andersdatter. LV: Peder Madsen. B: Kjeld 7. FM: Mikkel Mikkelsen.

852 Mogens Thomsen Løwenhertz i Horsens. 15.10.1738, fol.804B.
A: mor Maren Jensdatter, enke efter Thomas Løwenhertz, skifte 11.8.1732 lbnr.717. LV: Mads Jensen, konsumptionsbogholder i Horsens, søskende Thomas Thomsen Løwenhertz, Dorthe Cathrine Løwenhertz, Cathrine Marie Løwenhertz, Karen Thomasdatter Løwenhertz, Bodil Thomasdatter Løwenhertz. FM: morfar Jens Pedersen. Arv efter farfar Mogens Løwenhertz, [skifte 8.5.1734 lbnr.754].

853 Dorthe Andersdatter Brasen i Horsens. 8.11.1738, fol.805B.
Enke efter Mogens Løwenhertz, [guldsmed i Horsens, skifte 8.5.1734 lbnr.754]. B:
1) Anders Mogensen Løwenhertz, guldsmed i Horsens, [skifte 24.1.1739 lbnr.854], var g.m. Margrethe Borchart. LV: Lyder Kærgaard. 1B: Marie Sofie 4. Første ægteskab med Maren Uddesdatter, [skifte 4.2.1730 lbnr.676]. 2B: Dorthe Margrethe 16, Udde 11.
2) Thomas Løwenhertz, [skifte 11.8.1732 lbnr.717, var g.m. Maren Jensdatter]. 6B: Dorthe Cathrine 12, Cathrine Marie 11, Karen 9, Mogens 9, [skifte 5.10.1738 lbnr.852], Bodil 7, Thomas 7. FM: Jens Pedersen, købmand i Horsens
3) Karen Mogensdatter Løwenhertz, [skifte 25.9.1731 lbnr.699], var g.m. Eskild Jørgensen Aldum i Horsens. 2B: Bodil Marie 15, hos faster på Lolland, Jørgen 14. FM: Jørgen Noer, skipper i Horsens, Niels Nielsen, klejnsmed
4) Bodil Cathrine Løwenhertz g.m. Hans Christian [Jørgensen] Bang, kapellan på Læsø
5) Dorthe Marie Mogensdatter Løwenhertz, død, var g.m. Søren Eriksen, guldsmed i Århus. 1B: Cathrine Winther 8, hos Anders Brasen, guldsmeds enke i Randers. FM: Christoffer Rohweder.

854 Anders Mogensen Løwenhertz, [guldsmed] i Horsens. 24.1.1739, fol.812B.
E: Margrethe Borchart. LV: Niels Jensen Møller, Lyder Hansen Kærgaard. B: Marie Sofie Løwenhertz 4. FM: Jens Pedersen i Horsens. Første ægteskab med Maren Uddesdatter, [skifte 4.2.1730 lbnr.676]. B: Dorthe Margrethe Løwenhertz 16, Udde Andersen Løwenhertz 11. Desuden nævnes enkens bror Jacob Borchart i København.

855 Anne Sofie Lehns i Horsens. 14.1.1739, fol.824B.
Enke efter kornet Lehn. A: søster g.m. Christen Olufsen Nysted i Vejle ved Jens Andersen Fogh i Horsens.

856 Niels Jørgensen Glud, der blev kaldt Niels Ovesen, og hustru Mette Sørensdatter i Horsens. 29.4.1739, fol.829.
B: Maren 24, Søren 21 i Norge, Mette 14. FM: Offer Jensen, Steffen Henriksen.

857 Erik Thomsen, guldsmed i Horsens. 9.5.1739, fol.855B.
E: Engel Lauridsdatter. LV: Christen Villumsen. B: Mette 10, Thomas 8, Laurids 4. FM: Søren Bjørnsen, skrædder i Horsens.

858 Maren Frandsdatter i Horsens. 16.7.1739, fol.858.
E: Anders Mikkelsen. B: Frands 3. FM: morfar Frands Thomsen.


Horsens byfoged
Skifteuddrag
1739-1747
B 66 - 257


859 Christiane Sofie [Thomasdatter] Carl i Horsens. 18.7.1739, fol.1.
Enke efter Lauge Hansen Lund, borgmester i Assens på Fyn. B:
1)Thomas Lund, studiosus, noget over 40 år gammel
2) Hans Lund, løjtnant
3) Frederik Jørgen Lund
4) Hans Christian Lund, kaptajnløjtnant ved søetaten
5) Mette Lund g.m. Jens [Nielsen] Graver, [værtshusholder] i København
6) Hedvig Sofie Lund g.m. Jens Bisgaard, musikant i Horsens,
hvor afdøde har haft ophold siden 1731.
FM: Søren Jensen Krag, købmand i Horsens.

860 Rasmus Hansen, købmand i Horsens. 27.7.1739, fol.6.
A: søster g.m. en drejer i Århus, søster i Flensborg. FM: Jens Pedersen i Horsens, Peder Lauridsen sst.

861 Peder Lauridsen, feldbereder i Horsens. 22.9.1739, fol.11B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Sørensen Maltesen. B: Karen 4. FM: Jens Jensen Grumstrup. [Første ægteskab med Maren Jensdatter], skifte 4.8.1732 lbnr.715. Iflg. dette skifte arv efter Jens Pedersen, feldbereder til B: Niels Jensen, Søren Jensen Dahl 25. FM: mosters mand Rasmus Andersen Skaarup.

862 Hans Jørgensen, podemester i Horsens. 5.10.1739, fol.20.
E: Ida Sofie Hansdatter. LV: Anders Sørensen Møllmann. B: Johan Rudolf 13, Ida Sofie Alhed 12, Margrethe 8, Oluf 7. FM: Hans Jørgensen, smed i Horsens.

863 Maren Christensdatter i Horsens. 7.10.1739, fol.25B.
Enke efter Søren Frandsen, pottemager, [skifte 5.7.1737 lbnr.830]. A: søskende Morten Christensen i Sejt, Hans Christensen på Boller, Karen Christensdatter i Hansted Hospital. LV: Jacob Christensen.

864 Anne Nielsdatter i Horsens. 26.10.1739, fol.34.
A: søskende Niels Nielsen, klejnsmed i Horsens, Dorthe Margrethe Nielsdatter, død, var g.m. Hans Nielsen, klejnsmed i Århus. 2B: Christian 12, Mette Marie 10, Cathrine Elisabeth Nielsdatter g.m. Hans Lund, forrige fuldmægtig på Lønborggård, søster Lene Nielsdatter, der tjener på Åkær.

865 Christoffer Brejer i Horsens. 6.5.1739, fol.40.
Afdøde var født i Bøhmen i byen Hennedorph, 10 mil fra Prag. Arvinger kendes ikke.

866 Johan Frederik Jørgensen i Horsens. 15.6.1739, fol.41.
E: Dorthe Frandsdatter. LV: Anders Sørensen Møllmann. B: Bodil Marie 9, Anne Cathrine 8, Jørgen 4, Kirsten 2, Karen, nyfødt. FM: Niels Krabbe, murermester i Horsens.

867 Birthe Marie Sørensdatter Bruun i Horsens. 26.10.1739, fol.42B.
E: Theophilus Fursman, løjtnant. A: søstersøn Peder Mortensen i Nøttrup i Rårup sogn.

868 Anne Henriksdatter Schmidt, der lever i Horsens. 22.1.1740, fol.51.
Forlovet med Jacob Tæss. Hendes første ægteskab med Niels Simonsen Stouby, [skifte 23.10.1737 lbnr.838]. B: Maren, Elisabeth. Hendes LV: Morten Jensen i Horsens. Desuden nævnes hendes første mands søsters mand Christian Sørensen, hans søster g.m. Hans Frederik Bredal, rytter i Kolding, hans søster Marie g.m. Ditlev Troelsen, skovfoged på Møn. Afdøde sælgerkone var deserteret på grund af gæld, men tilbagebragt.

869 Sidsel Sørensdatter i Horsens. 1.2.1740, fol.68B.
E: Frands Thomsen. B: Søren Frandsen i Kolt, Maren Frandsdatter, [skifte 16.7.1739 lbnr.858], var g.m. Anders Mikkelsen. 1B: Frands 4.

870 Maren Jensdatter i Horsens. 5.2.1740, fol.71.
[Enke efter Thomas Enevoldsen, skifte 12.2.1698 lbnr.121]. B: Karen Thomasdatter g.m. Jens Sørensen Monbjerg i Horsens, Maren Thomasdatter, [skifte 4.6.1727 lbnr.617], var g.m. Peder [Sørensen] Brædstrup, [skifte 24.2.1738 lbnr.841]. 1B: Thomas 13.

871 Karen Monbjerg i Horsens. 21.10.1739, fol.73.
Enke efter Jørgen Pedersen. A:
1) bror [Søren Jensen Monbjerg, skifte 19.4.1732 lbnr.710]. 4B:
a Jens Sørensen Monbjerg
b Søren Sørensen Monbjerg
c Knud Sørensen Monbjerg
d Maren Sørensdatter Monbjerg g.m. Oluf Mortensen i Horsens
2) søster Birthe Jensdatter, død. 3B:
a Jørgen Rasmussen i Sejt
b Anne Marie Rasmusdatter i Sejt
c Knud Rasmusdatter i Bisholt
3) halvbror Søren Jensen, hattemager i Århus
4) halvsøster Sidsel Monbjerg, enke efter Jens Rasmussen i Himmerigsboderne
5) halvsøster Anne Margrethe Jensdatter, enke efter Jens Esbensen. 2B:
a Kirsten Esbensdatter g.m. Jens Thomsen i Århus
b Johanne Thomasdatter g.m. Christen Bloch i Århus.

872 Mette Pallesdatter i Horsens. 1.3.1740, fol.75B.
Enke efter Jens [Hansen] Urmager, [skifte 4.8.1732 lbnr.716]. Første ægteskab med [Niels Mikkelsen, skifte 4.5.1728 lbnr.632]. B: Kjeld 18, Kirstine, der døde. FM: Peder Rasmussen. Desuden nævnes afdødes far Palle Nielsen, afdødes morbror Mads Christensen.

873 Palle Pedersen, købmand i Horsens. 29.4.1740, fol.85.
E: Anne Jensdatter. LV: Thomas Madsen, Anders Poulsen, feldbereder i Horsens. B:
4) Peder Pallesen 3.
Første ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 17.10.1730 lbnr.685]. B:
1) Anne Pallesdatter g.m. Jørgen Schonmann, vagtmester
2) Johanne Pallesdatter, enke efter Eskild Jørgensen. LV: Niels Andersen Møller
3) Ellen Marie Pallesdatter.
FM:
1 farbror Jens Pedersen
2 Peder Høgh.
Arv i boet til:
1 datteren Anne Pallesdatters barn Benedikte Brodersdatter
2 efter afdødes bror Adser Pedersen, [skifte 1.10.1716 lbnr.382] til 3B:
1) Christen Adsersen
2) Peder Adsersen
3) Maren Adsersdatter,
der også har arv efter deres mor Maren Christensdatter, skifte 20.1.1722 lbnr.496.

874 Jens Jacobsen Lech, feldbereder i Horsens. 16.5.1740, fol.102B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Mikkelsen. B: Maren 10. FM: Reier Rasmussen, tømrer i Horsens. Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, skifte 8.1.1729 lbnr.647. B: Rasmus 26, Maren 23, Anne 18, Ingeborg 15.

875 Maren Sørensdatter Monbjerg i Horsens. 20.5.1740, fol.116.
E: Oluf Mortensen, skipper. B: Mette Cathrine. FM: morbrødre Jens Sørensen Monbjerg, Knud Sørensen Monbjerg, Søren Sørensen Monbjerg, hattemager.

876 Just Riga Bager, aftakket rytter i Horsens. 19.1.1740, fol.126B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: bror Søren Lauridsen. B: Anne Cathrine 1. FM: Thomas Madsen.

877 Niels Nielsen, klejnsmed i Horsens. 3.6.1740, fol.129.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Anker Jacobsen. B: Niels 1. FM: Mathias Busk.

878 Laurids Rasmussen Blegmand i Horsens. 9.4.1740, fol.138B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Herman Christensen. Arvinger kendes ikke.

879 Lucie Sørensdatter i Horsens. 26.7.1740, fol.140.
E: Knud Lauridsen, skrædder. B: Bodil Cathrine 1. FM: morbror Jacob Sørensen.

880 Knud Terkildsen, postridder i Horsens. 28.7.1740,fol.144.
E: Maren Sørensdatter. LV: Knud Sørensen Monbjerg. B: Maren 1. FM: Hans Jensen Farre, parykmager.

881 Martha Poulsdatter i Horsens. 23.8.1740, fol.145.
E: Hans Rasmussen Schiødt, skomager. B: Margrethe 15, Karen 10, Ingeborg 8, Mette 6 mdr. FM: morfar Poul Ammitzbøll, morbror Hans Poulsen, skrædder.

882 Niels Sørensen, prammand i Horsens. 18.10.1740, fol.147.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Anders Nielsen. A: mor Karen Frandsdatter, [enke efter Søren Nielsen, prammand i Horsens, skifte 14.8.1730 lbnr.680], søster Anne Sørensdatter. FM: Bertel Klejnsmed, Anders Christensen.

883 Søren Rasmussen Aldum, tømrer i Horsens. 16.6.1740, fol.151.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Jensen, skomager. B: Niels 8. FM: Søren Nebel.

884 Anne Hansdatter i Horsens. 19.10.1740, fol.152B.
Enke efter Niels [Nielsen] Rebslager, [skifte 14.4.1725 lbnr.584]. B: Peder, sadelmager i Amsterdam, Hans, rytter.

885 Anne Marie Christensdatter i Horsens. 8.11.1740, fol.156.
E: Jens Poulsen. Uden for ægteskab B: Laurids Germandsen 22, Froca Pedersdatter 13. FM: Offer Jensen.

886 Barbara Nielsdatter Høgh i Horsens. 13.12.1740, fol.157.
E: Iver Sørensen, farver. B: Søren 11, Mette Marie 9, Marie Johanne 5, Ellen Marie 2. FM: morbror Peder Nielsen Høgh.

887 Mette Christoffersdatter i Horsens. 27.1.1741, fol.162B.
E: Søren Jonasen Maler. B: Gertrud Margrethe 4, Karen 9 mdr. FM: Isak Mathiasen, snedker.

888 Jens Olufsen, toldbetjent i Horsens. 14.3.1741, fol.160.
E: Inger Pedersdatter. LV: Christen Calmer, Jørgen Arentsen. B: Peder 12. FM: Peder Hansen Muhle. Første ægteskab med Voldborg Thomasdatter, [skifte 14.11.1721 lbnr.492]. B: Thomas 21. FM: Jens Hansen Pertou.

889 Maren Pedersdatter i Horsens. 25.5.1740, fol.177.
E: Christian Fromberg. B: Anne Marie 15, Eva 13, Cathrine 10, Christoffer 8, Peder 4. FM: mosters mand Christen Knudsen, pottemager.

890 Kirsten Sørensdatter, der lever i Horsens. 14.4.1741, fol.179B.
E: Morten Jensen, kræmmer. Hun havde skudt Oluf Nikolaj Bruun, korporal i Oberst Norsks Kompagni, for hvilken ugerning hun sad i Horsens Arresthus. (Se lbnr.903).

891 Maren Henriksdatter i Horsens. 25.4.1741, fol.191B.
Enke efter Jochum Frandsen, [skifte 1735 lbnr.771]. Arvinger angives ikke.

892 Jens Rasmussen Bank, skomager i Horsens. 17.5.1741, fol.197B.
E: Gedske Terkildsdatter. LV: Søren Rasmussen Hellebo. B: Anne 7, Terkild 6, Mikkel 3, Maren 1. FM: morbror Bertel Terkildsen.

893 Christen Munch i Horsens. 8.5.1741, fol.200.
E: Gyde Sørensdatter. LV: Laurids Nielsen. B: Anne Cathrine 14. FM: farfar Peder Christensen Munch.

894 Christen Villumsen, skoleholder i Horsens. 12.6.1741, fol.200B.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Jens Sørensen Monbjerg. B: Villum 8, Laurids 7, Anne Marie 5, Hans 4. FM: morbror Søren Bjørnsen.

895 Anders Jensen Dahl, ugift i Horsens. 1.7.1741, fol.206.
A:
1) søster Anne Jensdatter Dahl g.m. Morten Hansen i Lund på Madam Cortsens gods
2) søster Karen Jensdatter Dahl g.m. Hans Pedersen, fisker i Horsens
3) søster Maren Jensdatter Dahl, død, var g.m. Peder Hansen i Vinten på salig Peder Berings gods. 1B:
a Jens Pedersen 15
4) halvbror Jens Markussen Dahl i Lund på borgmester Rodenborgs gods
5) halvbror Laurids Markussen Dahl i Hornborg på Hvolgård gods.

896 Maren Jensdatter i Horsens. 14.1.1741, fol.208.
E: Jacob Evertsen, der opholder sig i Sorring i Lined sogn(?). Første ægteskab med Rasmus Thomsen. B: Mikkel, rytter med kvarter i Århus, Johan Jacob 21, Anne Cathrine. FM: Jens Fogh, feldbereder.

897 Hans Poulsen, skrædder i Horsens. 21.7.1741, fol.209.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christoffer Rohweder. B: Mette Kirstine 3. FM: farbror Christian Poulsen.

898 Jens Jensen Grumstrup i Horsens. 24.7.1741, fol.213.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Nyland. B: Kirstine Marie 3. FM: Christen Andersen, feldbereder.

899 Søren Lauridsen Bjørn, skrædder i Horsens. 19.9.1741, fol.219B.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Thomas Madsen. B: Hans Jørgen 3. FM: Jacob Ustrup.

900 Andreas Skrædder i Horsens. 4.7.1741, fol.224B.
Arvinger angives ikke.

901 Kirsten Nielsdatter i Horsens. 22.9.1741, fol.225.
Enke efter Niels Nielsen Maler, [skifte 3.3.1736 lbnr.805]. B: Anne 6. FM: Thomas Madsen.

902 Bertel Terkildsen, klejnsmed i Horsens. 21.11.1741, fol.228B.
E: Margrethe Pedersdatter. B: Anne 11, Peder 3. FM: Niels Jensen Molbo, skomager i Horsens, morfar Peder Christensen Eggers, klejnsmed i Horsens.

903 Kirsten Sørensdatter i Horsens. 22.11.1741, fol.237.
E: Morten Jensen Kræmmer. A:
1) bror Søren Sørensen i Ågård ved Kolding
2) bror Peder Sørensen, bendrejer i Rendsborg i Elefanten i Ny Værk, død, enken nu g.m. Claus. 2B: Severin, søn
3) søster Mette Sørensdatter g.m. Hans Adam Rosenkrantz, afskediget rytter eller fanesmed i Skovby, 5 mil fra København. FM: Andreas Jensen Haderslev.
Afdøde var af Højesteret idømt 6 år i Spindehuset i København, hvor hun døde, for manddrab ved et vådeskud på korporal Oluf Nikolaj Bruun.

904 Anne Sørensdatter i Horsens. 22.10.1741, fol.250.
E: Markus Vingaard. B: Hedvig 23, Maren 21, Dorthe 19. FM: Peder Jacobsen, handskemager i Horsens.

905 Iver Sørensen, farver i Horsens. 6.12.1741, fol.253.
[Enkemand efter Barbara Nielsdatter Høgh, skifte 13.12.1740 lbnr.886]. B: Søren 12, Mette Marie 9, Marie Johanne 6, Ellen Marie 3. FM: morbror Peder Nielsen Høgh, mors morbror Jens Pedersen. (Se også lbnr.594).

906 Jens Lauridsen Egholm, hattemagersvend i Horsens. 11.8.1741, fol.290.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Jacob Jacobsen, hattemager i Horsens. B: Laurids Peder 6 mdr. FM: Jens Sørensen Monbjerg i Horsens.

907 Adam Svekofer, regimentsfeltskær i Horsens. 4.2.1742, fol.292.
Ingen arvinger.

908 Mette Rasmusdatter i Horsens. 20.2.1742, fol.293B.
E: Morten Frederiksen, drejer. B: Frederik 13, Rasmus 12, Margrethe 8, Niels 5, Barbara 2. FM: Jens Mathias Zetner.

909 Anders Hansen, ugift snedkersvend i Horsens. 11.1.1742, fol.294B.
Forlovet med Ingeborg Sørensdatter. A: søskende Thomas Hansen, Hans Hansen, tjener i Hornborg, Jens Hansen, tjener på Mattrup, Terkild Hansen i Norge, Anne Hansdatter g.m. Villads i Klovborg. FM: Christen Nielsen. Afdøde var født i Hornborg.

910 Anne Cathrine Frandsdatter i Horsens. 16.4.1742, fol.298B.
E: Rasmus Rasmussen. A: søskende Karen Frandsdatter 21, Anne Frandsdatter 13. FM: Søren Rasmussen Hellebo, Oluf Pedersen, kobbersmed i Horsens.

911 Isak Mathiasen, snedker i Horsens. 24.4.1742, fol.303B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Otte Christian Hennel, sadelmager. B: Dorthe Marie 9, Mathias 8, Marie Cathrine 4, Mette Kirstine 3, Isak, nyfødt. FM: Jens Jensen, snedker.

912 Anne Cathrine Knudsdatter i Horsens. 19.5.1742, fol.310.
A: bror Jens Knudsen i Flensborg, halvsøskende Clara Madsdatter g.m. Jeppe Jensen, skipper i Horsens, Jørgen Knudsen 18 i Arendal i Norge, Christen Knudsen 16 på Tunø. FM: Niels Nyland, der har ægtet enken efter forrige formynder Christen Sørensen. Afdøde døde i Vær Præstegård, hvor hun tjente. (Sml. lbnr.422, 649).

913 Hans Lauridsen, tømrer i Horsens. 24.5.1742, fol.314B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Hans Jørgensen Smed. B: Anne Margrethe 8, Gertrud Cathrine 2. FM: Jens Pedersen Drejer.

914 Morten Pedersen Fisker, undvigt og falleret skipper i Horsens. 22.5.1742, fol.318B.
Hustru: Maren Eriksdatter. Til stede: bror Hans Pedersen Fisker. Arvinger angives ikke.

915 Rasmus Andersen Skaarup, feldbereder i Horsens. 4.6.1742, fol.330B.
E: Anne Marie Pedersdatter Dahl. LV: Peder Rasmussen Maler. B: Maren 4, Rasmus 3, Birgitte 9 mdr. FM: farbror Niels Andersen Skaarup. Enkens første ægteskab med Rasmus Sørensen Klejs, [skifte 26.2.1735 lbnr.768]. B: Marie, Søren, Anne, Else.

916 Jens Olufsen Bødker i Horsens. 6.6.1742, fol.338B.
E: Anne Madsdatter. LV: Christen Klejnsmed. Afdøde var født mellem Ribe og Kolding. Arvinger angives ikke.

917 Ingeborg Jensdatter i Horsens. 6.6.1742, fol.339.
E: Anders Jørgensen Høgh. B: Anne 3. FM: Peder Skifter.

918 Poul Ammitzbøll i Horsens. 18.6.1742, fol.339B.
E: Mette Kirstine Nielsdatter. B: Hans Poulsen, skrædder, død. 1B: Mette Kirstine 4. FM: stedfar Jørgen Rasmussen, Christian Poulsen Ammitzbøll, skoleholder i Horsens, Martha Poulsdatter, [skifte 23.8.1740 lbnr.881], var g.m. Hans Rasmussen Schiødt, skomager. 3B: Margrethe 16, Ingeborg 7, Mette 3.

919 Sofie Olufsdatter i Horsens. 8.8.1742, fol.344.
E: Knud Jensen Brunsing. Første ægteskab med Peder [Sørensen] Brædstrup, [skifte 24.2.1738 lbnr.841]. B: Maren 11. FM: farbror Frands Christensen, handskemager. [Peder Brædstrups første ægteskab med Maren Thomasdatter, skifte 4.6.1727 lbnr.617]. B: Thomas. FM: Jens Sørensen Monbjerg.

920 Bodil Rasmusdatter i Horsens. 10.8.1742, fol.350.
E: Thomas Hansen Lorck. B: Cathrine 12, Gedske 11, Hans Henrik 9, Rasmus 8, Lorents 7. FM: farbror Lorents Hansen Lorck i Flensborg.

921 Mikkel Jørgensen, aftakket korporal i Horsens. 14.9.1742, fol.352.
A:
1) bror Laurids Jørgensen i Blirup, død. 4B:
a Jørgen Lauridsen i Blirup
b Rasmus Lauridsen 13
c Mette Lauridsdatter 12
d Karen Lauridsdatter 9. FM: stedfar Rasmus Knudsen
2) bror Søren Jørgensen, død. 2B:
a Anders Sørensen i Yding ved Niels Mikkelsen i Horsens
b [Jørgen Sørensen], død. 3B: Søren Jørgensen 15, Karen Jørgensdatter 13, Johanne Jørgensdatter 3. FM: stedfar Anders Rasmussen i Elbæk.

922 Jørgen Rasmussen Noer, skipper i Horsens. 4.12.1742, fol.354B.
E: Margrethe Johansdatter. LV: Jørgen Mortensen, Andreas Zimmermann, bogbinder i Horsens. B: Anne Cathrine 17 hos sin mormor i Århus, Anne Marie 16, Maren 10, Johan 6, Jørgen, nyfødt. FM: farbror Eskild Jørgensen Noer, Ditlev Skanderup.

923 Jens Jensen Brixen, snedker i Horsens. 15.12.1742, fol.363.
E: Elisabeth Christensdatter. LV: Andreas Flensborg. B: Ellen Cathrine 5, Jens Frederik 3, Dorthe 9 mdr. FM: Jacob Ustrup i Horsens.

924 Reier Rasmussen i Horsens. 15.12.1742, fol.368.
E: Inger Jacobsdatter Lech. LV: Andreas Flensborg. B: Ellen Reiersdatter Stavanger 16. FM: Peder Hansen Muhle.

925 Cathrine Knudsdatter Schmidt i Horsens. 14.11.1742, fol.375B.
Enke efter Godske Vilhelm Bentsen, [skifte 24.5.1735 lbnr.786]. B: Lorents 13, Margrethe 10. FM: Knud Groth, købmand i Horsens, mosters mand Røtger Dich, købmand sst, mosters mand Jørgen Jørgensen Groth i Vejle.

926 Anne Jensdatter i Horsens. 29.1.1743, fol.392B.
E: Jens Olufsen Riis, skomager. B: Anne Cathrine 17, Oluf 15. FM: morbror Offer Jensen.

927 Mikkel Gylling i Horsens. 31.1.1743, fol.396B.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Thomas Madsen. B: Bodil Lene 16, Niels 12, Karen 8, Jens 3. FM: Niels Nyland.

928 Anne Cathrine Jensdatter Krag i Horsens. 30.1.1743, fol.401.
E: Hans Gjesing. B: Anne Mette 7, Jens Skovgaard 5. FM: morbror Søren Krag i Horsens, mosters mand Anker Jacobsen i Horsens. Første ægteskab med Jens Skovgaard, [skifte 21.3.1732 lbnr.709]. B: Johanne 18.

929 Anne Gregersdatter i Horsens. 30.1.1743, fol.420.
E: Otte Christian Hennel, sadelmager. B: Marie Cathrine 13, Karen Elisabeth 12, Poul Christian 8. FM: Jens Mathiasen Zetner. Desuden nævnes enkemandens svoger Gregers Gregersen, skipper i Mariager, der døde i Horsens 8.5.1741.

930 Mette Jensdatter Krag i Horsens. 12.2.1743, fol.428.
E: Anker Jacobsen. A:
1) bror Søren Jensen Krag i Horsens
2) søster Anne Cathrine Jensdatter Krag, [skifte 30.1.1743 lbnr.928], var g.m. Hans Gjesing. 2B:
a Anne Mette Hansdatter Gjesing 7
b Jens Skovgaard Gjesing 5
Første ægteskab med Jens Skovgaard, [skifte 21.3.1732 lbnr.709]. 1B:
c Johanne Jensdatter Skovgaard
3) halvsøster Johanne Jensdatter Krag, død, var g.m. Hans Sørensen Lynge, drejer. 4B:
a Ingeborg Hansdatter Lynge
b Karen Hansdatter Lynge
c Voldborg Hansdatter Lynge
d Johanne Hansdatter Lynge.
FM: Jens Hansen Pertou.

931 Verner Christensen, skomagersvend i Horsens. 5.2.1743, fol.442.
E: Anne Marie. A: bror Gregorius Christensen, sømand i København.

932 Anne Jensdatter Krag i Horsens. 8.2.1743, fol.442B.
Enke efter Jens [Eskildsen] Høgholm, [skrædder]. A:
1) søster Johanne Jensdatter Krag, død, [var g.m. Hans Sørensen Lynge, drejer]. 4B:
a Ingeborg Hansdatter Lynge
b Karen Hansdatter Lynge
c Voldborg Hansdatter Lynge
d Johanne Hansdatter Lynge.
FM: Jens Hansen Pertou, bager i Horsens.
2) halvbror Søren Jensen Krag, [købmand i Horsens]
3) halvsøster Anne Cathrine Jensdatter Krag, [skifte 30.1.1743 lbnr.928], var g.m. Hans Andersen Gjesing. 2B:
a Anne Mette Hansdatter Gjesing 7
b Jens Skovgaard Gjesing 5
Første ægteskab med Jens Skovgaard, [skifte 21.3.1732 lbnr.709]. 1B:
c Johanne Jensdatter Skovgaard]
4) halvsøster Mette Jensdatter Krag, [skifte 12.2.1743 lbnr.930], var g.m. Anker Jacobsen, købmand i Horsens

933 Inger Pedersdatter i Horsens. 13.2.1743, fol.444.
Enke efter Jens Olufsen, skifte 14.3.1741 lbnr.888. B: Peder 13. FM: Peder Hansen Muhle. Enkemandens første ægteskab med Voldborg Thomasdatter, skifte 14.11.1721 lbnr.492. B: Thomas, der også har arv efter sin mormor Mette Pedersdatter, [skifte 7.8.1725 lbnr.587], enke efter Peder Jensen Verling, [skifte 11.9.1709 lbnr.264]. Desuden nævnes afdødes svoger Jørgen Arentsen.

934 Adam Medelby, ugift musikantsvend i Horsens. 16.2.1743, fol.449B.
A: mor Kirstine i Ringsted på Sjælland, enke efter Peder Medelby.

935 Otte Rasmussen i Horsens. 19.2.1743, fol.453.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Anders Sørensen Møllmann. B: Niels 5, Rasmus 3, Anne 6 mdr. FM: Laurids Hansen.

936 Birthe Christensdatter i Horsens. 7.3.1743, fol.457.
E: Mads Markussen, skomager. B: Sidsel 9, Markus 4. FM: Frands Christensen Brædstrup. Første ægteskab med Jørgen Wulff. B: Anneke 20, Wulff 15. FM: morbror Frands Christensen, handskemager, [formentlig samme som Frands Christensen Brædstrup].

937 Gregers Gregersen, skipper i Mariager, der døde i Horsens. 20.3.1743, fol.461.
A:
1) søster Anne Gregersdatter, [skifte 30.1.1743 lbnr.929], var g.m. Otte Christian Hennel, sadelmager i Horsens, hendes arvinger
2) søster Sofie Gregersdatter g.m. Hans Kjeldsen Basbøl i Hovtved
3) søster Mette Gregersdatter, død, var g.m. Christen Nielsen Lang i Vitve ( Vive ?) ved Mariager. 2B: Niels, Kirstine
4) halvbror Christian Ulriksen i Ovegård Mølle eller hans arvinger.

938 Hans Peder Schütting, knapmager i Horsens. 22.3.1743, fol.472B.
E: Engel Marie. LV: Christian Poulsen, skoleholder. B: Cathrine Margrethe 20 i Flensborg, Engel 14, Hans Peder 10, Marie 8, Anne Dorthe 3. FM: Thomas Lorck.

939 Mikkel Pedersen, ugift i Horsens. 22.3.1743, fol.476B.
A: mor Kirsten Jensdatter, enke efter Peder Pedersen i Viborg, søskende Peder Pedersen, handskemagersvend, Else Pedersdatter g.m. Laurids Dahl, skomager i Viborg, Anne Pedersdatter, søskendebarn Anne Andersdatter, tjener i Horsens.

940 Kirsten Christensdatter i Horsens. 23.3.1743, fol.477B.
E: Mikkel Nielsen Sandmand. B: Christen, skipper, Maren g.m. Gert Eriksen Torp, tobaksspinder i Horsens, Kirsten 20, Anne 17, Karen 12.

941 Peder Jensen Skifter i Horsens. 23.3.1743, fol.480.
E: Kirsten Iversdatter. LV: Jens Bering, skoflikker sst. B: Jens 13, Gertrud Marie 7. FM: Jacob Skoflikker sst

942 Peder Gustav Restorff i Horsens. 27.3.1743, fol.481B.
E: Abelone Randlev. LV: Mikkel Mikkelsen. B: Rasmus Pedersen Restorff, forvalter på gehejmeråd Rabens gods på Lolland, Johan Pedersen Restorff 28, billedhuggersvend i København, Karen Pedersdatter Restorff 27, Ingeborg Cathrine Pedersdatter 25, Johanne Cathrine Restorff 23. FM: Mathias Busk i Horsens.

943 Hans Jørgensen, smed i Horsens. 3.4.1743, fol.483B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Christoffer Rohweder i Horsens. B: Mikkel 18, på den latinske skole, Jørgen 17, på den latinske skole, Maren 15.

944 Mads Holgersen, post i Horsens. 4.4.1743, fol.489.
E: Anne Kirstine. LV: Jens Mathiasen Stensballe. B: Holger 19, Anders 16. FM: Anders Sørensen Møllmann.

945 Morten Sørensen, tømrer i Horsens. 4.4.1743, fol.491B.
E: Mette Christensdatter. LV: Anders Sørensen Møllmann. B: Søren 4. FM: Jens Fogh, feldbereder.

946 Karen Olufsdatter i Horsens. 4.4.1743, fol.493.
E: Niels Johansen. B: Cornelius Nielsen, skrædder i Horsens ved hustru Anne Hansdatter, Oluf Nielsen i Vejle, Karen Nielsdatter, død, var g.m. Jens Nielsen Køge, arkelimester [d.v.s. artillerimester] i København. 2B: Rasmus, Niels, Dorthe Nielsdatter g.m. Andreas Christensen, købmand i København, Mourids Nielsen 16. FM: Niels Andersen Skaarup.

947 Laurids Hansen Brandt i Horsens. 5.4.1743, fol.494B.
E: Utilie Kirstine Henriksdatter. LV: Johan Dancher. B: Sidsel Cathrine 6, Hans Henrik 1. FM: farbror Niels Hansen Brandt, murermester i Horsens.

948 Søren Jonasen Maler i Horsens. 8.4.1743, fol.498B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Christensen Sommer. Første ægteskab med Mette Christoffersdatter, [skifte 27.1.1741 lbnr.887]. B: Gertrud Margrethe 6, Karen 3. FM: Christen Mikkelsen, farfar Jonas Sørensen Vandel i Klejs i Rårup sogn.

949 Maren Mikkelsdatter i Horsens. 29.4.1743, fol.501.
E: Frands Joensen. Første ægteskab med Christen Villadsen, [skifte 12.7.1723 lbnr.536]. B: Christoffer, skoflikker i Horsens, Anne g.m. en rytter, Mette g.m. en knapmager, uvist hvor.

950 Dorthe Nielsdatter, huekone, [d.v.s. huesyerske] i Horsens. 29.4.1743, fol.504B.
[Enke efter Hans Lauridsen, skifte 8.2.1706 lbnr.214]. B: Laurids, hattemager i Nakskov på Lolland, Anne g.m. Peder Nikolajsen, skomager i Horsens.

951 Anne Else i Horsens. 29.4.1743, fol.506B.
E: Oluf Brask. B: Kirsten 24 i København, Anne Cathrine 22.

952 Margrethe Jensdatter i Horsens. 29.4.1743, fol.507B.
A: slegfreddatter Kirsten Nielsdatter 7. FM: Rasmus Rasmussen, snedker i Horsens.

953 Christen Christiansen, klejnsmed og hustru Anne Jacobsdatter i Horsens. 4.5.1743, fol.508B.
B: Christen 1, Jacob 7 uger, der døde. FM: Knud Pedersen Hjort.

954 Frands Christensen, handskemager i Horsens. 11.5.1743, fol.511B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Jacobsen, handskemager. B: Christen 5. FM: Knud Lauridsen Vissing. Arv i boet til Maren Pedersdatter, datter af [afdødes bror] Peder Brædstrup [g.m. Sofie Olufsdatter], skifte 8.8.1742 lbnr.919.

955 Mads Jensen i Horsens. 17.5.1743, fol.514B.
E: Karen Nielsdatter. B: Maren 6, Else Marie 2. FM: Frands Sørensen.

956 Niels Lauridsen, pottemager i Horsens. 27.5.1743, fol.515B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Johan Dancher. A: søster Elisabeth Lauridsdatter gift i Århus, halvsøskende Mikkel Clemensen i Fredericia, [mangler] Clemensen, billedhugger i København. FM: Thor Nielsen, murer.

957 Maren Nielsdatter i Horsens. 5.6.1743, fol.516B.
A: [halv]bror Kjeld Nielsen. Afdøde, der var datter af Niels Mikkelsen, knapmager i Horsens, skifte 4.5.1728 lbnr.632, døde i Holland efter skrivelse af 23.9.1742. Desuden nævnes Kjeld Nielsens moster Anne Pallesdatter.

958 Karen Pedersdatter Guldbech i Horsens. 6.6.1743, fol.518.
E: Steffen Knudsen Bager. B: Peder Steffensen Bager, rytter på Sjælland ved Oluf Pedersen i Horsens.

959 Rasmus Jørgensen Wulff, købmand i Horsens. 12.6.1743, fol.519B.
E: Anne Jensdatter, der opholder sig i Halle. LV: Jens Pedersen, Anker Jacobsen. A: søster Anne Dorthe Wulff i Halle i Rendsborg Amt, enke efter Andreas Westfalen. LV: ældste søn Mathias Westfalen, skovrider i Halle.

960 Anne Jensdatter Thonbo i Horsens. 3.7.1743, fol.529.
A: søster Maren Jensdatter Thonbo, degneenke i Øster Snede. LV: Niels Andersen i Vonge, Laurids Torup, skrædder i Horsens. (Sml. lbnr.558).

961 Jens Vinding, skoleholder og hustru Anne Cathrine Lauridsdatter i Horsens. 3.7.1743, fol.532B.
Hans A:
1) bror Knud Rasmussen, smed i Vinding ved Jørgen Rasmussen i Horsens
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Christen Villumsen, [skifte 12.6.1741 lbnr.894]. B: Villum 9, Laurids 8, Anne Marie 6, Hans 5. FM: Niels Molbo i Horsens, mosters mand David Bro, guldsmed.

962 Christen Pedersen Gødvad, ugift i Horsens. 5.7.1743, fol.537.
A: mor Mette Christensdatter, enke efter Peder Andersen Gødvad i Dalsgård i Haderup sogn i Lundenæs Amt, søskende Abelone Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Sevel, Anne Pedersdatter g.m. Poul Madsen i Haderup.

963 Anne Marie Andersdatter Hougaard i Horsens. 13.7.1743, fol.542.
E: Jens Mathiasen Stensballe. B: Anne 4, Mette Cathrine 2, Anders 3 mdr. FM: Hans Nielsen, feldbereder.

964 Søren Davidsen, avlskarl i Horsens. 29.7.1743, fol.546.
A: søskende Hans Davidsen, gift i Holsten, Birthe Davidsdatter g.m. Jens Christensen i Lundum, halvsøskende Niels Davidsen 26, tjener i Breth, Anne Davidsdatter 14, Maren Davidsdatter, Anne Marie Davidsdatter.

965 Maren Jacobsdatter i Horsens. 2.8.1743, fol.547B.
E: Henrik Nielsen, feldbereder. B: Niels 9, Mette 8, Jacob 6, Christen 5, Sidsel Cathrine 4, Ellen 2, Eskild 7 uger. FM: morfar Jacob Christensen Bobæk.

966 Henrik Feldsen og hustru Augusta Dorthe. 17.8.1743, fol.553.
B: Anne 25. FM: Andreas Flensborg i Horsens.

967 Ellen Jacobsdatter i Horsens. 6.6.1743, fol.555.
E: Christen Adsersen, snedker. Første ægteskab med Jørgen Pedersen Kolding, skifte 18.9.1734 lbnr.761. B: Anne Cathrine 9. FM: Henrik Nielsen, feldbereder. Andet ægteskab med [Niels Pedersen Spragaard], skifte 27.8.1736 lbnr. 812. Arv til Peder Jepsen efter de tidligere skiftebreve.

968 Jens Sørensen Skjold i Horsens. 23.9.1743, fol.558.
E: Anne Marie Hatting. LV: Hans Nyland. A: søskendebarn Hans [Andersen] Tykær, [skifte 18.1.1729 lbnr.657]. B: Anders 24, købmandskarl i Horsens, Anne Cathrine g.m. Steffen Zetner i Vejle, Jørgen 22 i Norge. FM: Peder Stauning.

969 Hans Jensen Farre, parykmager i Horsens. 28.9.1743, fol.563B.
E: Anne Margrethe. LV: Christian Hennel, sadelmager i Horsens. B: Anne 12, Karen 7, Martha 4, Jens 2, Hanne 6 uger. FM: Christen Mikkelsen.

970 Birthe Bentsdatter i Horsens. 9.10.1743, fol.569.
Enke efter Oluf Rasmussen. B: Rasmus 48 i København, Maren gift sst, Karen, gift sst. FM: Christen Knudsen, pottemager i Horsens.

971 Niels Jochumsen Bøgelund, 26 år gammel købmandskarl i Horsens. 12.11.1743, fol.570B.
A: mor i Hjørring, søster g.m. Thomas Jensen Møller i Asdal. Brev fra afdødes farbror Peder Bøgelund i Hjørring.

972 Karen Nielsdatter i Horsens. 19.11.1743, fol.573.
Enke efter Niels [Sørensen] Gylling, [skifte 22.7.1709 lbnr.256]. B:
1) Anne Nielsdatter Gylling, [skifte 1.5.1719 lbnr.444], var g.m. Peder Jørgensen Stauning. 1B:
a Niels Gylling Stauning
2) Anne Elisabeth Nielsdatter, [skifte 18.3.1744 lbnr.989], var g.m. Søren Nielsen Taftenberg. 4B:
a Niels Sørensen Gylling Taftenberg
b Niels Sørensen Taftenberg
c Mathias Sørensen Taftenberg
d Karen Sørensdatter Taftenberg
FM: mors morbror Niels Sørensen Maltesen
3) Karen Nielsdatter Gylling, enke efter Niels Andersen Møller
4) Ellen Nielsdatter Gylling, enke efter Peder Nielsen Høgh
5) Birgitte Nielsdatter Gylling g.m. Niels Lauridsen Nyland i Horsens.

973 Anders Mikkelsen, karl i Horsens. 29.8.1743, fol.579.
A:
1) bror Jens Mikkelsen i Torrild, [skifte B 5 C-212 Skanderborg-Åkær amter, 10.5.1707 lbnr.7]. 2B:
a Mette Jensdatter g.m. Knud Mikkelsen i Mårslet
b Lene Jensdatter 34 hos stedfar Søren Nielsen i Torrild
2) søster Anne Mikkelsdatter, død. 2B:
a Mette Rasmusdatter g.m. Peder Andersen i Ørskov
b Maren Rasmusdatter g.m. Peder Nielsen i Enner
3) søster Karen Mikkelsdatter g.m. Jens Paaske i Gangsted
4) søster Birthe Mikkelsdatter g.m. Søren Sørensen i Tvingstrup.
Tilsyns FM: Anders Jensen, tømrer.

974 Kirsten Pedersdatter i Horsens. 5.12.1743, fol.580B.
E: Jan Rolfsen. A: bror Jens Pedersen i Haldrup, bror Niels Pedersen i Stensballe, halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Stensballe, alle på Stensballegård gods.

975 Markus Christiansen Bager i Horsens. 7.12.1743, fol.582.
E: Johanne Johansdatter Richter. LV: Mikkel Mikkelsen i Horsens. B: Søren 8, Christian 7, Johan 6. FM: farbror Mathias Christiansen Bager i København, Andreas Zimmermann, bogbinder i Horsens.

976 Anne Andersdatter Winther, [enke efter Jens Hansen Fly, skifte 6.2.1720 lbnr.463] og søster Vibeke Andersdatter Winther, ugift i Horsens. 11.12.1743, fol.587.
A: bror Thomas Winther, løjtnant, søster Elisabeth Andersdatter i Holbæk. FM: Jens Nielsen, klejnsmed i Horsens.

977 Karen Jensdatter i Horsens. 21.12.1743, fol.590. (Originalskifte).
Enke efter Niels Hattemager. B: Niels 30, skriverkarl i København, Johanne 28, Jørgen 27 i Norge, Peder 26 i København. FM: Andreas Flensborg i Horsens.

978 Inger Jensdatter i Horsens. 21.12.1743, fol.593.
E: Frederik Jacob, skrædder, der er rømt. Arvinger angives ikke.

979 Anne Nielsdatter i Horsens. 9.1.1744, fol.595.
E: Mikkel Pedersen, hyrde. B: Peder, smed på Sjælland, Niels 22, Mette 16, Marie 14. Enkemandens første ægteskab med Mette Sørensdatter. Dengang boede han i Underup. Ingen arv til børnene på grund af gæld.

1743 blev indleveret 3 genparter af skiftekommissionsakter (lbnr.980-981-982).

980 Peder Thomsen Bering. 16.1.1743, fol.596.
B: Bodil Pedersdatter, Ingeborg Bering, Marie Kirstine Bering. I følge testamente af 18.4.1732 for Thomas Bering tilsikres ophold hos afdøde for dennes farbror Hans Bering, kammerherre i Agri.
(Skiftet ses Havreballegård og Stjernholm amter 21.12.1739 lbnr.179).

981 Hans Jochumsen Rodenborg, borgmester i Horsens. 27.4.1743, fol.600B.
E: Birgitte Lauridsdatter Riber. LV: Hans Christian Møller, borgmester sst. B: Laurids Riber Rodenborg 23, Jochum Rodenborg 22, Claus Rodenborg 20, Niels Rodenborg 14, Anne Rodenborg. FM: Thomas Madsen, Søren Høstmark. Bevilling til uskiftet bo 4.8.1741. Jordebog over afdødes gods.

982 Karen Thomasdatter i Horsens. 26.8.1743, fol.617.
E: Jens Sørensen Monbjerg. B: Thomas 22, Søren 12. Samfrænder på fars og mors side: Søren Sørensen Monbjerg i Horsens, Knud Sørensen Monbjerg sst, Nikolaj Kolding sst.

983 Laurids Ruth, tømrer i Horsens. 7.2.1744, fol.620B.
E: Lene Madsdatter. LV: Søren Madsen i Horsens. Afdøde er født i Sverige 10 mil på den anden side Stockholm, og har været i landet i 31 år. Arvinger kendes ikke.

984 Eskild Jensen Møllmann i Horsens. 10.2.1744, fol.622.
E: Karen Christensdatter Skaarup. LV: Christen Mikkelsen. B: Jens 29, Christen 19, Sidsel Cathrine 26 i Flensborg, Anne g.m. Henrik Pedersen, skrædder i Horsens.

985 Anne Marie Nielsdatter i Horsens. 4.2.1744, fol.625.
Forlovet med Rasmus Mikkelsen. A: moster Maren Jensdatter i Ørskov, død. 2B: Kirsten Jensdatter 50 i Horsens, Maren Jensdatter, enke efter Hans Nielsen i Kattrup. LV: Jens Pedersen, drejer i Horsens.

986 Simon Braad den ældre, hospitalsforstander i Horsens. 26.2.1744, fol.626.
[Enkemand efter Sidsel Sørensdatter, skifte 12.1.1720 lbnr.462]. B:
1) Simon Braad, hospitalsforstander i Horsens
2) Anne Marie Braad, [skifte 29.5.1720 lbnr.474], var g.m. Hein Justesen. 1B:
a Sidsel Heinsdatter. FM: Peder Hansen Mule i Horsens, farbror Hans Justesen, amtsforvalter i Skanderborg
3) Karen Simonsdatter Braad g.m. løjtnant von Fedin i Borås i Sverige.

987 Peder Jacobsen Alstrup og hustru Mette Christoffersdatter i Horsens. 3.3.1744, fol.633B.
B: Christoffer 7, Jacob 3. FM: Jens Didriksen, skomager i Horsens, Niels Kolderup sst, farbror Laurids Jacobsen Alstrup i Vegen Mølle [i Nørre Felding sogn].
Hendes første ægteskab med Peder Andreasen Been. B: Peternelle 12.
[Afdøde var født i Holstebro].

988 Peder Fensten, købmand i Horsens. 4.3.1744, fol.638.
E: Clara Eleonora [Lauridsdatter] Harlev. LV: Niels Jensen Møller i Horsens. B: Laurids Pedersen Harlev 6 mdr. FM: farfar Peder Pedersen i Søby i Hads herred, [Gosmer og Gylling sogne], mosters mand Laurids [Bertelsen] Bay, præst i Højbjerg og Elsborg sogne, Oluf Pedersen Bager. Arv efter enkens bror Christian Ludvig Harlev i Ålborg, skifte 15.8.1743.

989 Anne Elisabeth Nielsdatter Gylling i Horsens. 18.3.1744, fol.646B.
Enke efter Søren Nielsen Taftenberg. B: Niels 13, der døde, Niels 10, Mathias 9, Karen 6. FM: farbror Jørgen Nielsen Holm på Samsø, Peder Jørgensen Stauning i Horsens, mors morbror Niels Sørensen Maltesen, mors svoger Peder Høgh, mors svoger Niels Lauridsen Nyland i Horsens, mors søstersøn Niels Gylling Stauning. (Sml. lbnr.972).

990 Anders Jensen Storgaard, karl i Horsens. 6.5.1744, fol.656.
Afdøde var født i Sverige i Venger sogn i gården Storgård 1½ mil fra købstaden Borås og har været 31 år i landet. A: en søster i Storgård.

991 Kalle Nielsen, karl i Horsens. 22.5.1744, fol.658B.
A: søskende Henrik Nielsen, feldbereder i Horsens, Hans Nielsen, feldbereder sst, Eskild Nielsen i Bredvad Mølle, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 21.12.1740 lbnr.1881], var g.m. Kirsten Andersdatter Langballe. 1B: Mette Cathrine 4. FM: morfar Anders Langballe i Tønning, Peder Christensen Trane i Horsens.

992 Kirsten Nielsdatter i Horsens. 10.6.1744, fol.661B.
Enke efter Otte Rasmussen, [skifte 19.2.1743 lbnr.935]. B: Niels 6, Rasmus 3, Anne 2. FM: farbror Folmer Rasmussen i Nebel, morbror Søren Nielsen i Stensballe, fasters mand Jørgen Rasmussen i Horsens.

993 Jens Olufsen Riis, skomager i Horsens. 17.6.1744, fol.665.
Enkemand efter [Anne Jensdatter, skifte 29.1.1743 lbnr.926]. B: Anne Cathrine 17, Oluf 15. FM: morbrødre Offer Jensen, Christen Sporemager.

994 Maren Joensdatter i Horsens. 24.8.1744, fol.673.
[Enke efter Peder Lauridsen, sømand]. B: Laurids, Joen. FM: Niels Pedersen Maler. (Sml. lbnr.226).

995 Oluf Mortensen, skipper i Horsens. 16.9.1744, fol.674B.
[Enkemand efter Maren Sørensdatter Monbjerg, skifte 20.5.1740 lbnr.875]. B: Mette Cathrine 22, der ægter Rasmus Jensen Hjarnø, skipper. FM: Jens Sørensen Monbjerg.

996 Cathrine Gabrielsdatter i Horsens. 16.9.1744, fol.678B.
E: Anders Christensen Søndergaard. Første ægteskab med Bent Knudsen, [skifte 7.6.1728 lbnr.638]. B: Gabriel 19, Dorthe 19, Knud 17. FM: Mikkel Mikkelsen, købmand i Horsens.

997 Niels Sørensen Maltesen i Horsens. 28.10.1744, fol.688B.
E: Sofie Dorthe Jacobsdatter Kruse, der vil indgå i nyt ægteskab med Lorents Hansen Lorck. Derfor arver afdødes arvinger iflg. testamente af 15.1.1741.
Hans A:
1) Anne Nielsdatter Gylling, død, var g.m. Peder Jørgensen Stauning. 1B:
a Niels Gylling Stauning
2) Anne Elisabeth Nielsdatter Gylling, [skifte 18.3.1744 lbnr.989], var g.m. Søren Nielsen Taftenberg. 3B:
a Niels Sørensen Taftenberg
b Mathias Sørensen Taftenberg
c Karen Sørensdatter Taftenberg
3) Karen Nielsdatter Gylling, død, var g.m. Niels Andersen Møller. 4B:
a Karen Elene Nielsdatter Møller
b Anne Nielsdatter Møller
c Niels Gylling Møller
d Ellen Cathrine Nielsdatter Møller
4) Ellen Nielsdatter Gylling, enke efter Peder Nielsen Høgh
5) Birthe Nielsdatter Gylling g.m. Niels Lauridsen Nyland i Horsens
6) Christian Nikolaj Pontoppidan, studiosus. FM: Peder Henneberg, tolder
7) Karen Mathiasdatter Pontoppidan g.m. Jørgen [Jensen] Hee, præst i Allerup og Davinde.

998 Anne Dorthe Nielsdatter i Horsens. 11.6.1743, fol.692.
E: Christen Mikkelsen. B: Anne 1.

999 Kirsten Andersdatter, tjenestepige i Horsens. 24.12.1744, fol.695.
A: søskende Dorthe Andersdatter, Karen Andersdatter, Kirsten Andersdatter, Maren Andersdatter, alle af Vrønding.

1000 Maren Jørgensdatter i Horsens. 22.3.1745, fol.696.
E: Daniel Been. B: Mogens 6, Jørgen 3. FM: Knud Lauridsen, skrædder.

1001 Jens Eskildsen, sømand i Horsens. 6.3.1745, fol.697B.
E: Anne Marie Schurmann. A: mor Karen Christensdatter, enke efter Eskild [Jensen] Møllmann, [skifte 10.2.1744 lbnr.984].

1002 Bodil Marie Eskildsdatter, ugift i Horsens. 17.6.1745, fol.698.
A: bror Jørgen Eskildsen Aldum 20, i guldsmedelære i Randers. FM: Jens Hansen Hellebo, købmand i Horsens. Arv efter mor [Karen Mogensdatter Løwenhertz], skifte 25.9.1731 lbnr.699, efter far [Eskild Jørgensen Aldum], skifte 24.10.1734 lbnr.762, efter morfar [Mogens Løwenhertz], skifte 8.5.1734 lbnr.754, efter mormor [Dorthe Andersdatter Brasen], skifte 8.11.1738 lbnr.853.

1003 Søren Lauridsen i Horsens. 9.6.1745, fol.700B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Thomas Madsen. B: Søren 10, Anne Cathrine 8, Laurids 5, Niels 2. FM: Frands Sørensen, skrædder.

1004 Thomas Mavors (Mavor), byfoged i Horsens. 2.6.1745, fol.703.
E: Helene Johanne Henriksdatter Henckel. LV: Jens Pedersen. B:
1) Thomasia Thomasdatter Mavors 15
2) Johan Corfitz Thomsen Mavors 13
3) Rudolf Mavors 8
4) Christian Ludvig Thomsen Mavors 5
5) Abigael Thomasdatter Mavors 3.
FM: Niels Jensen Møller i Horsens.
Afdøde var byfoged i Horsens, herredsfoged i Voer-Nim herred, land- og stifts fiskal i Århus Stift.

1005 Mette Jørgensdatter i Horsens. 9.6.1745, fol.710B.
Rasmus Rasmussen, den ældre. B: Rasmus, Jørgen 17, Karen 21, Anne Marie 18.

1006 Anne Hansdatter i Horsens. 9.6.1745, fol.713.
[Enke efter Laurids Sørensen Bjørn, skrædder, skifte 6.5.1734 lbnr.753]. B: Anne Cathrine Lauridsdatter, [skifte 3.7.1743 lbnr.961], var g.m. Christen Villumsen, [skifte 12.6.1741 lbnr.894]. 4B: Villum, Laurids, Anne Marie, Hans. FM: Knud Brandt, guldsmed, Claus Sadelmager, Johan Dancher, kobbersmed, Engel Lauridsdatter g.m. David Bro, guldsmed.

1007 Marie Lisbeth Hermans i Horsens. 17.6.1745, fol.714B.
E: Claus Herman, hattemager. A: søster Margrethe Hansdatter, var g.m. Thomas Hansen i Jaruplund i Holsten, søster Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Angel. FM: Frands Sørensen, skrædder.

1008 Jørgen Knudsen Nebel i Horsens. 24.7.1745, fol.715B.
E: Genned Sørensdatter. LV: Jens Sørensen Monbjerg. B: Knud 10, Søren 9, Rasmus 5, Jens 4. FM: Jens Hansen Hellebo, købmand i Horsens.

1009 Birgitte Nielsdatter i Horsens. 19.8.1745, fol.720.
E: [navn mangler], snedkersvend i København. A: bror Christian [Nissen] Schandorff, præst i Ring og Føvling. Afdøde kom fra København til Horsens for 5 uger siden.

1010 Hans Knudsen Leegaard i Horsens. 1.8.1745, fol.721.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Erik Jensen Addit. Første ægteskab med Marie Hansdatter, [skifte 15.2.1738 lbnr.840]. B: Else g.m. Jens Didriksen, skomager i Horsens.

1011 Testamente i Horsens af 29.12.1730, fol.722.
Testamente for Henrik Lichtenberg, købmand i Horsens. Af arvinger nævnes:
1) søstersøn Gert Hansen Lichtenberg, kommerceråd i Horsens, søn af Hans Christensen, (se lbnr.129)
2) søsterdatter Abel Kirstine g.m. Jochum Hansen Lorentsen i Flensborg
3) brorsøn Gert Gertsen Lichtenberg i Flensborg

1012 Søren Jensen Dahl, kobbersmedesvend i Horsens. 29.6.1745, fol.729, 766.
A: søskende Peder Jensen Dahl, Niels Jensen Dahl, Else Marie Jensdatter 21 i København.

1013 Else Bendixdatter Sperling i Horsens. 23.2.1746, fol.730.
Enke efter Knud Pedersen Schmidt, [skifte 26.1.1735 lbnr.766]. B: Peder Knudsen, død. 1B: Knud i Fredericia, Margrethe Knudsdatter, død, var g.m. Jørgen Groth. 4B: Jørgen på Bjerregård, Knud, købmand i Horsens, Christian 21 i København, Frederik 19 i København, Cathrine Knudsdatter Schmidt, [skifte 14.11.1742 lbnr.925], var g.m. [Godske] Vilhelm Bentsen, [skifte 24.5.1735 lbnr.786]. 2B: Lorents, Margrethe, Anne Knudsdatter, enke efter Thomas [Nielsen] Thenoer, [skifte 3.4.1731 lbnr.694], Rebekka Knudsdatter Schmidt g.m. Røtger Dich, købmand i Horsens.

1014 Karen Nielsdatter Gylling i Horsens. 20.12.1745, fol.734B.
Enke efter Niels Andersen Møller. B: Karen Elene 19, Anne 16, Niels Gylling 13, Elle Cathrine 11. FM: Jochum Rodenborg, vinhandler i Horsens, Niels Nyland, købmand g.m. moster Birthe Nielsdatter Gylling, Lorents Lorck sst, Oluf Pedersen Bager sst, fars morbror Jens Pedersen, købmand sst. (Sml. lbnr.972).

1015 Niels Brøchner Nygaard, farversvend i Horsens. 6.6.1746, fol.761.
A: søskende Christian Andersen Nygaard, vinhandler i Viborg, Richard Nygaard 19 i København. FM: farbror Poul Nygaard i København, Mathias Busch i Horsens. Arv efter madam Brøchner [Anne Christiansdatter] i Skanderborg, [skifte Skanderborg 12.9.1745 lbnr.43].

1016 Maren Mortensdatter i Horsens. 13.4.1746, fol.767.
E: Rasmus Lech. B: Mette Marie 6 mdr. FM: Søren Pedersen, tømrer.

1017 Hans Pedersen Fisker i Horsens. 11.3.1746, fol.767B.
E: Maren Jensdatter Dahl. LV: Peder Madsen. A: bror Morten Pedersen Fisker på Samsø, søster [Lene Pedersdatter, skifte 23.7.1728 lbnr.639], var g.m. August Lyder i Horsens. 1B: Mette Kirstine 18. FM: Henrik Falk. [Afdødes første ægteskab med Karen Olufsdatter, skifte 2.12.1733 lbnr.740, sml. lbnr.553]. (Enken kaldes også Karen Jensdatter Dahl).

1018 Niels Andreasen Flensborg, vejer og måler i Horsens. 11.5.1746, fol.771B.
E: Kirsten Herlufsdatter. B: Andreas i Horsens, Anne Cathrine g.m. Knud Brandt, guldsmed sst, Marie Kirstine 21, Anne Dorthe 19, Dorthe Marie 16, Herluf 13, Bodil 6.

1019 Christen Pedersen, pottemager i Horsens. 27.4.1746, fol.774B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Hansen Kjeldsted, Hans Sørensen, købmand i Horsens, bror Jens Staalesen i Bråskov. A: bror Anders Pedersen, pottemager i Tovstrup i Dallerup sogn, søster Bodil Pedersdatter, død, var g.m. Søren Lauridsen i Tovstrup. 2B: Inger 17, Anne 14. FM: Jens Jensen, feldbereder i Horsens.

1020 Peder Munch, klokmester i Horsens. 4.6.1746, fol.778.
E: Cathrine Christensdatter. LV: søn Andreas Pedersen Zacho. Første ægteskab med Karen Munch. B: Christen Pedersen Munch, død. 1B: Anne Cathrine 18, Margrethe Pedersdatter Munch, død. 2B: Anne Bertelsdatter 17, Peder Bertelsen 11. FM: Peder Poulsen, kandestøber. (Sml. lbnr.902).

1021 Mette Pedersdatter i Horsens. 21.11.1746, fol.779B.
Enke efter Niels Murermester. B: Karen Pedersdatter, enke efter Laurids Jørgensen, (sml. lbnr.837), Mette Pedersdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Davding. 1B: Peder 17. FM: Mikkel Mikkelsen, købmand i Horsens.

1022 Søren Rasmussen Hellebo, skomager i Horsens. 28.11.1746, fol.782B.
E: Kirsten Eskildsdatter. LV: forstander Braad i Horsens, Jens Sørensen Monbjerg. Første ægteskab med Genned Jensdatter, [skifte 17.3.1713 lbnr.325]. B: Genned, enke efter Jørgen Knudsen, [skifte 24.7.1745 lbnr.1008], nu g.m. Jacob Jensen Juul i Horsens.

1023 Niels Jensen Molbo i Horsens. 18.1.1747, fol.789.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Peder Andersen, skomager sst. A: mor Anne Lauridsdatter i Vrold, søskende Anders Jensen sst, Laurids Jensen i Tebstrup, Margrethe Jensdatter i Forlev, Johanne Jensdatter g.m. Jacob Mortensen i Vrold. FM: Jørgen Loss.

1024 Oluf Jørgensen Blantz i Horsens. 12.4.1747, fol.794B.
[Enkemand efter Anne Cathrine Blymester, skifte 27.6.1729 lbnr.664]. B: Jørgen Olufsen Blantz, Jørgen Blymester Olufsen, Claus Riber Olufsen 28 i Viborg. FM: Mads Jensen i Horsens.

1025 Anne Hansdatter i Horsens. 22.4.1747, fol.797.
E: Gustav Jæger. A: morbror Frands Lauridsen i Horsens, død. 3B: Jens Frandsen, død uden børn, Laurids Frandsen, [skifte 5.6.1723 lbnr.535]. 2B: Anne g.m. Thomas Slagter sst, Maren gift i København, Søren Frandsen, [skifte 9.5.1731 lbnr.695]. 1B: Johanne g.m. Jørgen Hansen Fynbo i Horsens.

1026 Maren Jørgensdatter i Horsens. 10.5.1747, fol.801B.
E: Niels Rasmussen Degn. A:
1) bror Rasmus Jørgensen i Ørum, [skifte Låge gods 2.5.1737 lbnr.420]. 1B:
a Johanne Rasmusdatter. FM: Niels Pedersen Maler i Horsens
2) søstersøn Jørgen Knudsen i Årup
3) søsterdatter, Anne Knudsdatter, død. 2B:
a Knud Christensen i Eriknauer
b Anne Christensdatter i Eriknauer. FM: Sivert Simonsen sst.
4) brordatter Karen Nielsdatter g.m. Erik Steffensen i Uldum.

1027 Cathrine Ebbesdatter Munch i Horsens. 16.6.1747, fol.805B.
E: Christian Staal, skoleholder. B: Frederik 7. FM: Søren Olufsen, skrædder i Horsens.


Horsens byfoged
Skifteuddrag
1747-1765
B 66 - 258


1028 Christen Kruse, skipper i Horsens. 25.1.1747, fol.1.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Brædstrup. B: Anders 1. FM: Laurids Offersen, skipper sst.

1029 Niels Hansen Krabbe, murermester i Horsens. 24.4.1747, fol.3.
E: Karen Pedersdatter Gammelholt. LV: Mathias Busch. B: Maren 15, Hans 11. FM: farbror Christian Krabbe sst.

1030 Birthe Kirstine Marie Albertsdatter i Horsens. 26.5.1747, fol.7.
E: Peder Poulsen Brandt, kandestøber i Horsens. B: Albert 12, Mette Marie 7, Maren 4. FM: morbror Jens Albertsen, sadelmager sst. (Maren 4 kaldes også Marie 4).

1031 Mikkel Jensen, skibsbygger i Horsens. 30.6.1747, fol.10B.
E: Bodil Jacobsdatter. B: Barbara 29, Jacob 28, Jørgen 26. FM: Jørgen Mortensen.

1032 Anne Pedersdatter i Horsens. 17.8.1747, fol.11B.
E: Jacob Pedersen Lillerup. A:
1) søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Eskild Madsen i Ørridslev. 5B: Kirsten 35, Peder 28, Anne 24, Mads 21, Maren 15
2) halvbror Jens Pedersen Kjær, herredsskriver i Flakkebjerg på Sjælland
3) halvbror Peder Pedersen Kjær i Enner på Urup gods
4) halvsøster Kirsten Pedersdatter, [skifte 13.1.1730 lbnr.675], var g.m. Frands Sørensen, skrædder i Horsens. 2B: Kirsten, Abelone.

1033 Thomas Hansen Lorck, købmand i Horsens. 4.2.1747, fol.14.
[Enkemand efter Bodil Rasmusdatter, skifte 10.8.1742 lbnr.920]. B: Cathrine, Gedske, Hans Henrik, Rasmus, Lorents. FM: farbror Lorents Hansen Lorck i Horsens, Jens Hansen Pertou sst, Oluf Pedersen Bager sst.

1034 Maren Hansdatter i Horsens. 13.12.1747, fol.36.
Enke efter Claus Thomsen, [skifte 30.7.1715 lbnr.362]. A: søskende Mette Hansdatter, enke efter Jes Fæstersen i Århus, Elisabeth Hansdatter, enke efter Oluf [Jensen] Pind, præst i Sahl [og Gullev], Lene Hansdatter, enke efter Anders Sørensen, forpagter på Sjælland, Anders Hansen [Harding], præst i [Sjørring og Torsted], halvsøster Mette Marie Hansdatter, enke efter Mads [Andersen] Værn, præst i Laurbjerg [og Lerbjerg], nu i Århus. Tilsynsværge Hans Nimand, degn i Tyrsted og Uth. Desuden nævnes afdødes stedsøn Jørgen Clausen, farver i Kalundborg.

1035 Henrik Rohde i Horsens. 12.1.1748, fol.41.
E: Anne Kirsten Hansdatter. LV: Hans Hansen Kjeldsted. B: Henrik 26, Frederik 20, Anne Cathrine g.m. Peder Markussen, skomager, Regine 16. FM: Jørgen Jensen, feldbereder.

1036 Karen Pedersdatter i Horsens. 23.1.1748, fol.44.
E: Anders Vægter. B: Kirsten g.m. Anders Smed, rytter i Præstø på Sjælland, Karen i Trondhjem, Anne 24 i København, Inger 20, Anders 8. FM: Søren Grøn.

1037 Ingeborg Andersdatter i Horsens. 29.1.1747, fol.44B.
E: Jonas Andersen. A: søskende Morten Andersen på Kyø gods ved Ålborg, Peder Andersen, Mette Andersdatter, enke. FM: Jens Fogh, feldbereder.

1038 Rasmus Rasmussen, den ældre i Horsens. [dato mangler].1747, fol.45.
Af arvinger nævnes kun sønnen Rasmus Rasmussen den yngre.

1039 Bodil Sørensdatter i Horsens. 10.4.1748, fol.45.
Enke efter Mikkel Gylling, skifte 31.1.1743 lbnr.927. B: Anne Bodil Lene 20, der ægter Søren Nielsen Hjarnø, skipper, Niels 17, der døde, Karen 14, Jens 8. FM: Peder Jacobsen, handskemager i Horsens.

1040 Knud Pedersen Hjort i Horsens. 6.4.1748, fol.48B, 64.
E: Martha Lauridsdatter. LV: Erik Jensen Addit, handskemager, Anders Brædstrup, skipper i Horsens. B: Lene 13, Laurids 12, Peder 9, Maren 6, Niels 1 md, der døde, skifte 3.8.1748. FM: farbror Mikkel Pedersen Hjort i Torrild, Anders Sadelmager i Horsens. Første ægteskab med Lene Knudsdatter Ølsted, skifte 8.7.1733 lbnr.732. B: Bodil Marie 16. Lene Knudsdatter Ølsteds første ægteskab med Niels Hofgaard, skifte 30.4.1729 lbnr.658. B: Steffen. Afdøde ejede en gård i Torrild kaldet Hjortgården.

1041 Johan Markstiller, musikantsvend i Horsens. 9.7.1748, fol.59.
E: Marie Hedvig Markstiller, der bor i Sønderborg. B: Johan 9. FM: fars stedfar Melchior Scheffer i Horsens, Christian Krabbe.

1042 Mikkel Nielsen Sandmand i Horsens. 13.1.1748, fol.61.
[Enke efter Kirsten Christensdatter, skifte 23.3.1743 lbnr.940]. B: Christen i Holland, Maren g.m. Gert Eriksen Torp, Kirsten, Anne, Karen. FM: Søren Sørensen Monbjerg i Horsens.

1043 Bodil Christensdatter i Horsens. 22.7.1748, fol.62B.
E: Jens Thorsen, skrædder. B: Johanne 6 mdr. FM: Thor Murermester i Horsens.

1044 Thomas Thomsen Løwenhertz, barn i Horsens. 27.7.1748, fol.64B.
A: mor Maren Jensdatter, [enke efter Thomas Løwenhertz, skifte 11.8.1732 lbnr.717]. LV: Mads Jensen, konsumptionsbogholder i Horsens, søskende Dorthe Cathrine Løwenhertz, Cathrine Marie Løwenhertz, Karen Thomasdatter Løwenhertz, Bodil Thomasdatter Løwenhertz. FM: morfar Jens Pedersen.

1045 Johan Andreas Wenniche, ugift kobbersmed i Horsens. 27.8.1748, fol.65.
A: mor Margrethe Johansdatter Richter, enke efter Andreas Wenniche, guldsmed i Horsens, [skifte 13.5.1728 lbnr.634], søskende Lisbeth Wenniche 28 i København, Anne Bodil Lene Wenniche 26. FM: Erik Jensen Addit, handskemager i Horsens.

1046 Maren Jensdatter Svejstrup i Horsens. 27.7.1748, fol.68B.
E: Søren Sørensen Monbjerg, hattemager. A:
1) faster Maren Christensdatter, enke efter Johan i Svejstrup
2) søskendebarn Christen Svejstrup i Århus
3) søskendebarn, en bror til nr.2
4) søskendebarn Maren Nielsdatter i Ålborg
5) næstsøskendebarn Maren Degns
6) søskendebarn Inger Svejstrup, [skifte 2.4.1729 lbnr.654], var g.m. Niels Joensen
FM: Oluf Bech, skrædder i Horsens, Christian Staal i Horsens.

1047 Johanne Jensdatter Skovgaard i Horsens. 8.3.1749, fol.75B.
E: Peder Pedersen, barber. B: Anne Cathrine 2. FM: Niels Nielsen, billedhugger i Horsens.

1048 Malene Thorsdatter i Horsens. 26.2.1748, fol.77B.
E: Jørgen Jørgensen, skrædder. A: søster Else Thorsdatter, død, var g.m. [Claus Jensen Fisker i Horsens, skifte 7.1.1730 lbnr.673]. 3B: Mette Clausdatter, død, var g.m. Peder Poulsen, kandestøber sst. 2B: Poul 20, Else 18, Jens Clausen i Fugholm, Christen Clausen.

1049 Frands Thomsen, hyrde i Horsens. 22.2.1748, fol.78.
E: Anne Mikkelsdatter. B: Sidsel Marie 7. Første ægteskab med [Sidsel Sørensdatter, skifte 1.2.1740 lbnr.869]. B: Søren Frandsen i Kolt sogn og by, Maren Frandsdatter, [skifte 16.7.1739 lbnr.858], var g.m. Anders Mikkelsen i Horsens, 1B: Frands 12.

1050 Vagtmester Bess i Horsens. 5.8.1748, fol.79B.
E: Mette Frandsdatter. LV: Oluf Hansen, kobbersmed sst. A: søster Barbara Frandsdatter i Århus, søster Øllegaard Frandsdatter i Lund. FM: Jacob Handskemager i Horsens.

1051 Magdalene Rasmusdatter i Horsens. 6.3.1749, fol.81.
E: Oluf Pedersen Bager. B: Poul 12, Rasmus 8, Anne Cathrine 5, Gert 2.

1052 Sebastian Frederik Degn, stadskirurg i Horsens. 14.3.1749, fol.85.
E: Maren Christensdatter Svejstrup. LV: søn Christian Staal, skoleholder i Horsens. A: søster Margrethe g.m. Rasmus Olufsen, snedker i Fredericia ved Andreas Zimmermann, bogbinder i Horsens. [Enkens første ægteskab med Iver Poulsen, skifte 5.6.1733 lbnr.730]. Arv til børnebørn: Elisabeth Christiansdatter Skov, Maren Christiansdatter Skov. (Sml. lbnr.624).

1053 Gustav Jæger, skipper i Horsens. 20.1.1749, fol.91.
A: søskende Søren Jæger i København, Maren Jæger på Fanø i Bergen stift i Norge.

1054 Anders Jensen, tømrer i Horsens. 22.2.1749, fol.99.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Jens Pedersen. B: Anne Cathrine 11. FM: Jørgen Vilhelm Snedker.

1055 Niels Sørensen Lisbjerg i Horsens. 29.7.1749, fol.100, 141.
E: Birthe Jepsdatter. A: søskende Karen Sørensdatter g.m. en musikant i Kalundborg, Margrethe Sørensdatter gift sst.

1056 Jens Fogh i Horsens. 10.7.1749, fol.101.
E: Anne Jensdatter. LV: Gert Eriksen Torp. Første ægteskab med Christence Madsdatter, [skifte 10.1.1729 lbnr.648]. B: Anders, bødker i Amsterdam, Karen g.m. Niels Madsen Winther, bødker i København, Kirsten 28. FM: Jacob Steen i Horsens, Jens Andersen.

1057 Hans Holgersen Meyer, urmager i Horsens. 15.11.1749, fol.102.
E: Susanne Clausdatter. LV: Hans Peder Jansen, parykmager i Horsens. B: Claus 17, Verner 14, Maren 9. FM: Søren Pedersen Grøn, snedker i Horsens.

1058 Jørgen Loss i Horsens. 15.11.1749, fol.104B.
E: Margrethe Christiansdatter Wegner. B: Peder, død på hjemrejse fra Ostindien, Cathrine Margrethe g.m. Jacob Ustrup i Horsens, Birgitte Christine g.m. Laurids Winsløw på Brorupgård på Sjælland hos baron Holberg, Marie 28, Maren 26, Mette Cathrine 24, Bodil 21. Af første ægteskab B: Karen g.m. Gutholm i Hønefos i Norge, Elsebeth g.m. Erik Addit, handskemager i Horsens.

1059 Jørgen Skrædder i Horsens. 7.4.1748, fol.107.
Mulige arvinger i Middelfart.

1060 Anne Pedersdatter i Horsens. 10.1.1750, fol.108B.
E: Christen Knudsen, pottemager. B: Johanne Marie 20, Knud 18, Jørgen 11. FM: Henrik Nielsen i Horsens. Slegfredsøn: Peder Lauridsen 25.

1061 Johan Peder Spænger, skrædder i Horsens. 6.6.1750, fol.111B.
E: Sara Thorsdatter. LV: Andreas Zimmermann. A: søskende Johan Jochum, købmand i Flensborg, Johan Samuel, skomager i Glückstadt, Johan Frits, konstabel i artilleriet i Glückstadt. FM: Eskild Noer, Frands Sørensen.

1062 Sidsel Sørensdatter i Horsens. 11.5.1750, fol.114B.
E: Anders Christensen Sommer. B: Cathrine 5, Knud 2. FM: Rasmus Olufsen Hjarnø i Horsens. Enkemandens første ægteskab med [Cathrine Gabrielsdatter], skifte 16.9.1744 lbnr.996. [Hendes første ægteskab med Bent Knudsen, skifte 7.6.1728 lbnr.638]. B: Gabriel, Knud.

1063 Anne Ovesdatter i Horsens. 30.12.1749, fol.121B.
E: Mikkel Kjeldsen, handskemager. A: bror Niels Ovesen i Ustrup, død. 2B: Mads sst, Karen 25, bror Elias Ovesen i Tyrsted, død. 5B: Christen 25, Anne g.m. Rasmus Terkildsen i Tyrsted, Maren g.m. Jørgen Andersen sst, Karen 28, Kirsten g.m. Søren Sørensen, handskemager i Horsens.

1064 Jens Sørensen Blegmand, matros i Horsens. 30.12.1749, fol.124.
E: Karen Christensdatter. B: Anne Kirstine 4. FM: Claus Herman, Anders Brædstrup. Afdøde, der døde på hjemrejse fra Flensborg, er begravet på Rinkenæs kirkegård.

1065 Niels Nebel i Horsens. 13.1.1750, fol.125B.
E: Mette Thomasdatter. A: søskende Jens Jensen Nebel 22, Bodil Jensdatter g.m. Mikkel Sams i Nebel, Mette Jensdatter, Eskild Jensen, som de ikke har hørt fra i 6 år.

1066 Ejler Silman i Horsens. 7.4.1750, fol.126B.
E: Anne Elisabeth Garther. B:
1) Anne Cathrine Silman 32
2) Jørgen Silman 28, student
3) Laurids Silman Pontoppidan 27, student.
FM: Peder Rasmussen Maler.

1067 Jens Jensen, feldbereder i Horsens. 4.7.1750, fol.127B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Frederik Eberhertz. B: Bodil 13, Karen 11, Anne Marie 7. FM: farbrødre Mads Jensen, feldbereder i Horsens, Hans Jensen, bager sst.

1068 Rasmus Jensen Hjarnø, skipper i Horsens. 15.7.1750, fol.132B.
E: 132B.
E: Mette Cathrine Olufsdatter. LV: Knud Sørensen Monbjerg. B: Oluf 2, Jens 6 mdr. FM: Jens Sørensen Monbjerg.

1069 Laurids Madsen, avlsmand i Horsens. 26.9.1750, fol.136B.
E: Anne Frandsdatter. LV: Jens Sørensen Monbjerg i Horsens. B: Mads 20, Karen g.m. Mads Jensen, feldbereder sst, Birgitte g.m. Christen Andersen, feldbereder sst, Maren 22. FM: farbror Hans Madsen i Uldum på Rask gods.

1070 Abelone Andersdatter i Horsens. 13.8.1750, fol.142.
E: Jens Albertsen, sadelmager. B: Mette Marie 15, Albert 12. FM: morbror Claus Andersen, sadelmager sst.

1071 Jørgen Arentsen [Slache], snedker i Horsens. 16.11.1750, fol.145B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Pedersen Grøn. A: brorbørn i København og på Bornholm ved Jørgen Vilhelm Isensee. [Første ægteskab med Maren Mortensdatter, skifte 21.10.1733 lbnr.738].

1072 Jacob Jacobsen, hattemager i Horsens. 13.1.1751, fol.150.
Enkemand efter Anne Nielsdatter, skifte 20.10.1728 lbnr.644. B: Bodil 32, Hans, hattemagersvend, der døde, skifte 13.1.1751 fol.155, Cathrine Marie 22 i København. FM: Peder Rasmussen Maler i Horsens. Første ægteskab med Bodil Hansdatter, [skifte 31.3.1710 lbnr.275]. B: Laurids, hattemager i Horsens.

1073 Jørgen Pedersen Høgh, bedemand i Horsens. 17.2.1751, fol.158.
E: Helene Dorthe Guldberg. B: Ove Guldberg Høgh 18 i Gylling, Niels Høgh 15 sst, Hans Jørgen Christian Høgh 11, Helvig Jørgensdatter Høgh 9. FM: morbror Dines [Ovesen] Guldberg, præst i Gylling. Arv efter enkens far Ove [Hansen] Guldberg, præst i [Hvirring, Hornborg og Tamdrup], skifte 5.6.1735. Desuden nævnes enkens 2 svogre Hans Bische i Karrebæk på Sjælland og Anders [Jensen] Krag, præst i Lundum og [Hansted].

1074 Maren Nielsdatter i Horsens. 17.12.1749, fol.163B.
Enke efter vagtmester Hahne. B: Carl Adrian Hahne, trompeter i Fredericia.

1075 Birgitte Nielsdatter Gylling i Horsens. 17.3.1751, fol.166.
E: Niels Lauridsen Nyland. B: Christian 8, Karen Cathrine 7. FM: farbror Hans Nyland. Afdøde boede hos søsterdatter Ellen Gylling, enke efter Peder Høgh.

1076 Else Christensdatter i Horsens. 22.3.1751, fol.169.
E: Christen Elkær, knapmager. A: en søster og måske flere arvinger. Afdøde døde i Nibe 15.3.1751.

1077 Maren Mortensdatter i Horsens. 22.6.1751, fol.171.
E: Mikkel Lauridsen, snedker. B: Stine 11, Anne Cathrine 9, Mette Marie 6, Laurids 2. FM: mosters søn Mads Markussen, skomager i Horsens.

1078 Søren Sørensen [Monbjerg], hattemager i Horsens.,14.7.1751, fol.175.
E: Christence Sørensdatter. LV: Christian Hennel, sadelmager i Horsens. B: Søren 1, Thomas, nyfødt, der døde. FM: farbror Jens Sørensen Monbjerg i Horsens. Første ægteskab med Maren Jensdatter Svejstrup, skifte 27.7.1748 lbnr.1046.

1079 Anne Johansdatter Lindberg i Horsens. 30.4.1750, fol.179.
E: Oluf Hansen, kobbersmed. B: Marie 9, Johanne 8. FM: mormors bror Christen Rasmussen i Odder. Desuden nævnes afdødes mor Anne Nielsdatter, enke efter Johan Lindberg. LV: Hans Nyland, købmand i Horsens.

1080 Anne Susanne Neckel i Horsens. 26.11.1751, fol.182B.
E: Olof Pedersen Bech, skrædder. B: Mourids Svejstrup 12, Peder 10, Hans Bech 7, Ingeborg 6, Marie Cathrine 3, Abelone 9 mdr. FM: Christian Hennel i Horsens.

1081 Anne Jensdatter i Horsens. 2.12.1751, fol.185B.
E: Anders Christensen. B: Christen 14, Jens 4. FM: mosters mand Gotfred Mathiasen i Horsens.

Henrik Pedersen, skrædder i Horsens. 11.1.1752, se lbnr.1342.

1082 Niels Mikkelsen, avlsmand i Horsens. 26.2.1752, fol.188.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Claus Andersen, sadelmager. B: Maren 12, Mikkel 8. FM: farbror Anders Mikkelsen i Hornborg, farbror Morten Mikkelsen sst, Henrik Frederiksen Falk i Horsens.

1083 Jørgen Olufsen Blantz i Horsens. 26.1.1752, fol.194B.
E: Karen Jensdatter. LV: Brixen Møller i Horsens. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 19
2) Karen Jørgensdatter 16
3) Susanne Marie Jørgensdatter 13
4) Jens Jørgensen 11.
FM:
1 farbror Jørgen Blymester i Horsens
2 morbror Jørgen Jensen i Horsens
3 Jens Nielsen Hellebo i Horsens.
Arv efter enkens far Jens Pedersen, skifte 9.12.1751, og efter enkens halvbror Peder Jensen, skifte 16.6.1751.

1084 Anker Jacobsen, købmand, der lever i Horsens. 10.1.1752, fol.202.
Registrering af fallitbo.

1085 Anne Cathrine Lauridsdatter i Horsens. 26.4.1751, fol.237.
E: Hans Nielsen Griis, skomager. B: Niels 23, Laurids 17, Mette Sybille 17, Simon 13, Maren 11, Anne 7, Helvig Sofie 4, Anneke 15 uger. FM: Anders Christensen Sommer i Horsens.

1086 Christen Mikkelsen, avlsmand i Horsens. 28.3.1752, fol.241.
E: Dorthe Bentsdatter. LV: stedfar Anders Christensen Sommer i Horsens. B: Anne 9. FM: Jacob Ustrup i Horsens, Hans Kjeldsted i Horsens. Desuden nævnes afdødes bror Anders Mikkelsen, enkens bror Knud Bentsen.

1087 Henrik Gertsen, bødker i Horsens. 21.1.1752, fol.255.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Kjeldsted. B: Peder 16, Johannes 13, Gert 9. FM: Jacob Ravnholt.

1088 Søren Pedersen, grovsmed i Horsens. 6.7.1752, fol.256.
E: Karen Samuelsdatter. LV: David Andersen Bro i Horsens. B: Niels 15, Johanne 8. FM: Christen Jensen Møllmann i Horsens, Simon Nielsen, parykmager sst.

1089 Torsten Hansen Graa i Horsens. 24.7.1752, fol.257B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Frands Sørensen, skrædder i Horsens. B: Maren. FM: Frands Jensen, drejer, Jens Pedersen, drejer.

1090 Anders Madsen, bødker i Horsens. 16.8.1752, fol.259B.
E: Sidsel Marie Pedersdatter. LV: Hans Kjeldsted i Horsens. B: Anne Marie 28, Margrethe 24. FM: Morten Jensen sst.

1091 Erik Steffensen Hofgaard i Horsens. 22.6.1752, fol.261.
E: Anne Andersdatter Brædstrup. LV: Christian Collin, forvalter i Horsens. B: Anders 27, Jesper 21, Karen g.m. Niels [Mikkelsen] Frimodt, præst i Horsens.

Jordebog over gods, enken beholder:

SILKEBORG AMT
Vrads herred
Vrads sogn
Store Bredlund
Anders Christensen og Anders Christensen 5100

Ejstrup sogn
Sønder Gludsted
Laurids Jensen og Søren Jensen Brejl 5710

BØVLING AMT
Ginding herred
Bording sogn
Rønkilde
Peder Christensen og Niels Jensen Thybo 4000

Sigten
Peder Christensen og Laurids Jensen 4500

LUNDENÆS AMT
Hammerum herred
Ikast sogn
Store Isen
Peder Christensen 2400

Jordegods som tildeles børnene:

STJERNHOLM AMT
Bjerre herred
Nebsager sogn
Hornsyld
Simon Rasmussen 11.211

Hornum sogn og by
Peder Sørensen 4031

Rårup sogn
Skævlund
Rasmus Jensen 2712

1092 Mikkel Lauridsen, snedker i Horsens. 16.8.1752, fol.267.
E: Maren Jespersdatter. LV: Jens Monbjerg i Horsens. B: Maren, nyfødt. Første ægteskab med [Maren Mortensdatter, skifte 22.6.1751 lbnr.1077]. B: Stine 11, Anne Cathrine 9, Mette Marie 6, Laurids 2. FM: Mads Markussen i Horsens, farbror Laurids Lauridsen i Hesselballe.

1093 Testamente i Horsens. 1.9.1747, fol.272, 344. (Originalskifte).
Testamente og tillægstestamente af 12.2.1754 for Jochum Rodenborg de Lichtenhjelm, kancelliråd og hustru Adolfine Sofie Møller.
Hans A:
1) bror Hans [Jochumsen] Rodenborg, [skifte 27.4.1743 lbnr.981]. B:
a Anne Rodenborg
b Laurids Rodenborg
c Jochum Rodenborg
d Claus Rodenborg
e Niels Rodenborg
Hendes A:
1) mor Aurelia [Jeremiasdatter Anchersen] i Horsens, enke efter forvalter [på Boller] Peder Møller
2) bror Ulrik Christian Møller, rådmand, by- og rådstueskriver i Århus
3) bror Jeremias [Pedersen] Møller, præst i Karlby og Voldby, der lever. 4B:
a Adolfine Sofie Møller
b Mette Marie Møller
c Peder Møller
d Aurelia Møller
4) bror Peder [Pedersen] Møller, præst i Skjold, død. 1B:
a Peder Møller
5) bror Frederik Adam Møller, hofskriver
Desuden nævnes
6) søskendebarn Lucie Jensdatter Møller
7) søskendebarns barn Hans Toxværd
8) søskendebarns barn Erik Jochum Toxværd.

1094 Anne Nielsdatter Bank i Horsens. 20.10.1752, fol.281.
E: Christen Jensen, hattemager. B: Kirsten Christensdatter Torp 25. FM: Claus Andersen, sadelmageri Horsens.

1095 Rasmus Christensen, værtshusmand i Horsens. 2.10.1752, fol.285B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Andreas Flensborg i Horsens. A: bror Peder Christensen i Skovshoved ved Hals, søster Karen Christensdatter g.m. Niels Jensen i Hals, søster Margrethe Christensdatter g.m. Joen Halvorsen, skibstømrer i København, halvsøster Johanne Jensdatter g.m. Poul Thomsen Koch i Hals.

1096 Anne Margrethe Jørgensdatter i Horsens. 20.12.1752, fol.286B.
E: Jørgen Jensen, feldbereder. B:
1) Karen Jørgensdatter18
2) Elsebeth Jørgensdatter 13.
FM: Claus Andersen, sadelmager i Horsens.
Arv efter Thomas Løwenhertz, [skifte 27.7.1748 lbnr.1044] til 2B:
1) Dorthe Cathrine Løwenhertz
2) Bodil Løwenhertz,
krævet af børnenes mor Maren Jensdatter.

1097 Hans Henrik Lorck i Horsens. 22.1.1753, fol.292.
A: søskende Rasmus Thomsen Lorck, Lorents Thomsen Lorck, Cathrine Thomasdatter Lorck, Gedske Thomasdatter Lorck g.m. Jens Saxe. FM: Jens Hansen Pertou, Lorents Hansen Lorck, alle i Horsens. Afdøde, der døde i Bergen 1750, var søn af Thomas [Hansen] Lorck, [skifte 4.2.1747 lbnr.1033].

1098 Peder Mortensen i Horsens. 7.2.1753, fol.293B.
E: Inger Nielsdatter. LV: Jens Christensen Overby i Horsens. B: Karen 12, Lisbeth 11, Morten 9, Inger Marie 6. FM: Steffen Henriksen sst, fødte værger: Morten Pedersen i Nimdrup, Peder Mortensen sst.

1099 Jørgen Blymester i Horsens. 30.1.1753, fol.297B.
A: bror Jørgen Olufsen Blantz, [skifte 26.1.1752 lbnr.1083], var g.m. Karen Jensdatter. LV: Brixen Møller i Horsens. 4B: Anne Cathrine, Karen, Susanne Marie, Jens. FM: morbror Jørgen Jensen, feldbereder sst.

1100 Testamente i Horsens. 11.5.1753, fol.301.
Testamente for Søren Knudsen, skrædder og nu afdøde hustru Anne Hansdatter.

1101 Claus Jespersen, avlsmand i Horsens. 11.7.1753, fol.301B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Morsin i Horsens. B: Claudiane, nyfødt. Arvingerne blev først angivet at være: mor Mette Clausdatter, enke i Uge, søskende Christen Jespersen, Søren Jespersen, Niels Jespersen 18, Kirsten Jespersdatter g.m. Visti Vistisen i Sillesdal, Maren Jespersdatter g.m. Søren Vistisen i Gye.

1102 Johan Kindt, skræddersvend i Horsens. 21.3.1753, fol.305B.
Arvinger angives ikke. Afdøde var født i Nykøbing i Sverige.

1103 Søren Pedersen Borre, skipper i Horsens. 25.7.1753, fol.306.
E: Anne Pedersdatter. LV: Andreas Zimmermann. B: Anne 19, Johanne 17, Else 12, Maren 7, Peder 5. FM: Frands Sørensen, skrædder.

1104 Jens Albertsen, sadelmager i Horsens. 24.8.1753, fol.308.
E: Marie Cathrine Hennel. LV: far Christian Hennel, sadelmager i Horsens. B: Anne Abelone 1. FM: Claus Andersen, sadelmager sst. Første ægteskab med Abelone Andersdatter, [skifte 13.8.1750 lbnr.1070]. B: Mette Marie 17, Albert 15.

1105 Otte Hansen i Horsens. 27.8.1753, fol.312B.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Morten Jensen. B: Sara Cathrine 13, Anne Sofie 8, Dorthe Johanne 6, Lene Cathrine 6 mdr. FM: morbror Erik Pedersen i Kørup, Niels Pedersen, karetmager i Horsens.

1106 Niels Rasmussen i Horsens. 24.9.1753, fol.316.
E: Margrethe Juulsdatter. LV: Jens Andersen sst. A: mor Dorthe Andersdatter g.m. Peder Simonsen i Åstrup, søskende Anders Rasmussen i Vestbirk, Jens Rasmussen 25, drejersvend i Norge, Peder Rasmussen i Nørre Aldum, Albert Rasmussen 23 i Ørslev, Jacob Rasmussen 20 i Vestbirk, Rasmus Rasmussen 16, Kirsten Rasmusdatter 10, halvsøster Anne Rasmusdatter 37 i Åstrup. FM: Søren Stenstrup.

1107 Maren Simonsdatter i Horsens.9.10.1753, fol.319.
E: Jochum Mikkelsen, rebslager. B: Simon 12, Mikkel 11, Jørgen 8. FM: Hans Gjesing sst.

1108 Karen Pedersdatter i Horsens. 3.11.1753, fol.322.
E: Rasmus Jensen, væver. A: morbror Claus Degn i Uth, død. 4B: Jørgen 20, Gertrud g.m. Hans Niemann, degn i Uth, Anne Cathrine i København, Birgitte sst, moster i Boring på Rask gods, død. B: Peder Ravn sst. med flere børn.

1109 Christen Knudsen, pottemager i Horsens. 11.1.1754, fol.325.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Niels Mortensen. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 10.1.1750 lbnr.1060. B: Johanne Marie 26, Knud 24, Jørgen 16. FM: Henrik Nielsen, feldbereder sst.

1110 Iver Jensen, toldbetjent i Horsens. 22.1.1754, fol.330.
A: søskende Hans Jensen 26, hattemagersvend, Laurids Jensen 24, skræddersvend, Jens Jensen 18 i Bredvad Mølle. FM: Oluf Hansen, kobbersmed.

1111 Mette Sørensdatter Brædstrup i Horsens. 22.1.1754, fol.332.
Enke efter Knud Iversen, der boede i Åle. B: Søren, skrædder i Horsens, Maren g.m. Niels Andersen i Skanderborg, Johanne Marie 26.

1112 Maren [formentlig fejl, skal være Anne] Pedersdatter i Horsens. 25.1.1754, fol.334.
Enke efter Jørgen Arentsen [Slache, skifte 16.11.1750 lbnr.1071], billedhugger. A:
1) søster Johanne Pedersdatter g.m. Jens Jacobsen i Hårup
2) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Gregers Nielsen i Hårup. 3B: Peder i Hårup, Kirsten 21, Karen 19
3) søster Inger Pedersdatter, [skifte 13.2.1743 lbnr.933], var g.m. Jens Olufsen. 1B: Peder, studiosus i København. FM: Peder Muhle i Horsens.

1113 Hans Nielsen, feldbereder i Horsens. 6.2.1754, fol.338B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Jensen. A: bror Henrik Nielsen, feldbereder i Horsens, bror Eskild Nielsen, møller i Bredvad Mølle, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 21.12.1740 lbnr.1881]. 1B: Mette Cathrine 13 i Tønning. FM: Christen Andersen, feldbereder i Horsens. Enkens første ægteskab med [Peder Lauridsen], skifte 22.9.1939 lbnr.861. B: Karen.

1114 Johan Henrik Friehling i Horsens. 2.5.1754, fol.348.
E: Anne Margrethe Hoved. LV: morbror Erik Hoved i Skanderborg, Jens Bering, Andreas Zimmermann. B: Ove, Anne 14.

1115 Iver Knudsen, skrædder i Horsens. 29.3.1754, fol.351.
B: Knud sst, Peder 17, Hans 12, Maren 22. FM: farbror Søren Knudsen, skrædder sst.

1116 Jørgen [Thomsen] Kolding, sømand i Horsens. 28.11.1753, fol.351B.
E: Mette Frandsdatter. LV: Jens Knudsen. B: Thomas 7, Bodil 1. FM: Andreas Zimmermann.

1117 Margrethe Henriksdatter i Horsens. 1.5.1754, fol.351B.
E: Hans Henrik Lam. B: Henrik 20, Christian 14. FM: Christian Krabbe.

1118 Mikkel Mikkelsen, købmand i Horsens. 6.5.1754, fol.352.
E: Mette Eriksdatter Bang. LV: Hans Nyland i Horsens. Første ægteskab med [Barbara Jensdatter], skifte 11.9.1737 lbnr.835. B: Jens 26, Anne Marie 21, Mikkel 16. Arv i boet til Kjeld Andersen, (se lbnr.829).

1119 Gertrud Pedersdatter [Nittrup] i Horsens. 16.5.1754, fol.361.
E: Søren Rasmussen Fisker, dansk skoleholder. Første ægteskab med Andreas Jensen Dalhof i Asferg, skifte 15.7.1744. B: Jens i København. FM: Jørgen Bager i Horsens.

1120 Bodil Sørensdatter Hjerrild i Horsens. 29.5.1754, fol.361B.
E: Rasmus Toxen, købmand. B: Ellen Marie 5, Anne Elisabeth 2. FM: Brixen Møller.

1121 Genned Sørensdatter Hellebo i Horsens. 31.3.1754, fol.363B.
E: Jacob Nielsen Juul, feldbereder. B: Genned Marie 1. FM: Jens Hansen Hellebo, Peder Andersen. Første ægteskab med Jørgen Knudsen, skifte 24.7.1745 lbnr.1008. B: Knud 19, i guldsmedelære i Århus, Søren 17, Rasmus 14, Jens 11. Desuden nævnes enkemandens bror Mads Nielsen Juul.

1122 Niels Pedersen, maler i Horsens. 10.7.1754, fol.366.
E: Anne Knudsdatter. LV: Peder Rasmussen. B: Peder 14, Birthe Cathrine 9, Terkild [fejl for Torben] 6, Elisabeth Kirstine 4, [Niels, døbt 29.11.1754]. FM: mosters mand Morten Frederiksen Degn.

1123 Mads Sørensen Krag, tømrer i Horsens. 4.5.1754, fol.368.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Kjeldsted. A:
1) søster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Mikkel Pedersen i Ravnholt. 4B:
a Ingeborg Mikkelsdatter g.m. Niels Rasmussen i Ravnholt
b Maren Mikkelsdatter g.m. Oluf Møller i Bjerresmølle
c Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Jensen i Åstrup
d Karen Mikkelsdatter g.m. Terkild Lauridsen i Åstrup
2) bror Knud Sørensen i Åstrup, død. 2B:
a Karen Knudsdatter g.m. Jens Ikær i Ikærgård
b Maren Knudsdatter g.m. Søren Hansen i Nøttrup
3) bror Hans Sørensen i Rårup, død. 9B:
a Just Hansen, tjener i Rårup
b Søren Hansen, tjener i Skjold
c Mikkel Hansen 19, skræddersvend i Horsens
d Christoffer Hansen 15
e Karen Hansdatter
f Maren Hansdatter
g Karen Hansdatter
h Anne Hansdatter
i Kirsten Hansdatter
4) bror Ebbe Sørensen i Flensborg, uvist om i live
5) bror Laurids Sørensen på Samsø, død. 2B: 2 sønner
6) søster Karen Sørensdatter, død, var g.m. Jørgen Pedersen i Glattrup. 1B:
a Karen Jørgensdatter g.m. Christen Sørensen i Skovlund.

1124 Jørgen Olufsen i Horsens. 2.8.1754, fol.370B.
Enkemand efter Lene Knudsdatter, der boede i Vejle. A:
1) bror Mads Olufsen i Vejle, død. 1B:
a Karen Madsdatter gift på Fyn
2) bror Gert Olufsen i Vejle, død. 2B:
a Trine Gertsdatter gift i Vejle
b Maren Gertsdatter i Vejle, død. Børn, hvis navne ikke angives
3) bror Jacob Olufsen i Danzig, Uvist om børn
4) søster Kirsten Olufsdatter i Vejle, død. 1B:
a Inger Louise
5) søster Anne Olufsdatter, død, var g.m. Peder Ebbesen i Vejle. 1B:
a Oluf Pedersen Bager i Horsens, hvor afdøde døde.
Tilsynsformynder: Jonas Dalhof i Horsens.

1125 Mette Hansdatter i Horsens. 14.8.1754, fol.372.
E: Steffen Henriksen. Første ægteskab med Poul Sørensen, bogholder i Horsens. 1B: Søren Poulsen, uvist hvor. Derfor er A: Hans Jørgensen i Dagnæs, Søren Jørgensen sst, Birgitte Jørgensdatter i Tyrsted. FM: Anders Poulsen Rye i Horsens. Desuden nævnes enkemandens søster Bodil Henriksdatter, død, var g.m. Christen Sørensen i Rådved. Der nævners 2 B: Johanne Christensdatter g.m. Niels Hansen i Rådved, Mette Christensdatter.

1126 Anne Marie Falentin i Horsens. 2.9.1754, fol.375.
E: Jens Pedersen, skoflikker. B: Johanne 1 md. FM: Jacob Nielsen Juul, feldbereder i Horsens.

1127 Jacob Christensen, avlskarl i Horsens. 10.9.1754, fol.375B.
A:
1) søster Margrethe Christensdatter, der døde i Torup i Hedensted sogn, var g.m. Jacob Pedersen Svensk, der tjener i Gammelby. 3B: Kirsten 22, Peder 16, Christen 12. FM: Jens Pedersen Drejer i Horsens
2) halvbror Søren Iversen, smed i Stouby, der døde i Vejle. 1B: Karen.

1128 Anne Nielsdatter, ugift i Horsens. 12.9.1754, fol.377B.
A:
1) bror Rasmus Nielsen i Lund i Tamdrup sogn, død. 5B:
a Hans Rasmussen 30 i Åstrup
b Anne Rasmusdatter 28 i Holsten
c Kirsten Rasmusdatter 24 i Holsten
d Ingeborg Rasmusdatter
e Anne Marie Rasmusdatter
2) søster Karen Nielsdatter g.m. Morten Jensen i Grumstrup.
FM: Mads Madsen, handskemager i Horsens

1129 Anne Elisabeth Alexandersdatter i Horsens. 18.9.1754, fol.378B.
E: Melchior Scheffer (Schæffer). Første ægteskab med Casper Marksteller. B: Johan Marksteller, død. 1B: Johan Henrik 13 hos mor i Sønderborg, Alexander Marksteller, nagelsmed i København, Anne Cathrine Caspersdatter g.m. Peder Jørgensen Saaby i Horsens. FM: Jørgen Jensen, feldbereder.

1130 Otte Christian Hennel, sadelmager i Horsens. 18.9.1754, fol.381.
E: Henriette Osner. LV: Steffen Henriksen. Første ægteskab med [Anne Gregersdatter], skifte 30.1.1743 lbnr.929. B: Marie Cathrine , enke efter Jens Albertsen, sadelmager, [skifte 24.8.1753 lbnr.1104], Karen Elisabeth 23, Poul Christian 22. FM: Jens Mathiasen Zetner, sadelmager i Horsens. Arv efter børnenes morbror Gregers Gregersen, [skifte 20.3.1743 lbnr.937].

1131 John Sørensen Rørby i Horsens. 30.9.1754, fol.384B.
E: Ellen Jensdatter Svejstrup. LV: Christian Staal, skoleholder i Horsens. B: Søren 20, Dulsabella 18, der ægter Christian Nørsing i København, Anne 12, Peder 10, Anne 5. FM: Oluf Pedersen Bech, skrædder i Horsens. Arv efter børnenes faster Dulsabella Scharfe i Sarum i England til hendes 4 B: Dulsabella Johnsdatter, Birgitte Johnsdatter, Anne Johnsdatter, Peder Johnsen, Søren Johnsen samt gave til datteren i boet Dulsabella Johnsdatter.

1132 Jan Rolfsen i Horsens. 3.11.1751, fol.386B.
E: Birthe Christoffersdatter. LV: Søren Lauridsen. A: bror John Olufsen i Valtand i Kongsnes sogn 4 mil fra Kristiansand i Norge.

1133 Thor Nielsen Ask, murermester i Horsens. 2.11.1754, fol.388B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Henrik Frederiksen Falk. B: Peder 13, Søren 8. FM: morbror Peder Rasmussen Maler. Første ægteskab med Johanne Nielsdatter [Bang, skifte 13.1.1731 lbnr.691]. B: Sara g.m. Ebbe Sørensen, skrædder i Horsens, Sofie g.m. Niels Madsen Klokker i Skanderborg, Niels, murermester, Jens. Arv til enkens brordatter Dulsabella Johnsdatter efter dennes faster Dulsabella Scharfe i Sarum i England.

1134 Johan Cremon, regimentfeltskær i Horsens. 21.3.1755, fol.392B.
A: bror Jochum Cremon, død. 4B:
1) Anne Marie Cremon g.m. Andreas Peder Floberg, mønsterskriver i Skånske Regiment
2) Jacob Cremon, løjtnant, død, var g.m. Stine Marie Cremon. 3B:
a Joachim Cremon, korporal i Skånske Regiment
b Marie Sofie Cremon
c Anne Susanne Cremon
3) Søster Cremon
4) Christoffer Cremon, kronens lensmand, død. Enken er nu g.m. Jørgen Ekander, forpagter i Selleberg. 5B:
a Johan Cremon
b Stine Cremon g.m. Jens Hult, høker i Hälsingborg
c Cathrine Cremon forlovet med Christian Wetterström, tilsynsmand
d Elisabeth Cremon
e Christiana Cremon

1135 Inger Olufsdatter i Horsens. 10.4.1755, fol.395B.
E: Nikolaj Nielsen Kolding, snedker. B: Karen g.m. Poul Hass, degn i Haverslev, Kirstine 24, Ellen Cathrine 21 i Flensborg, Niels 19, Elisabeth Kirstine 19, Johanne Sofie 18, Oluf 13. FM: Jens Skov i Horsens.

1136 Laurids Hansen, fisker i Horsens. 2.5.1755, fol.399.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Offersen i Horsens. B: en datter 18, Søren 15, Hans 12, Jochum 4. FM: Frands Sørensen Skadeland.

1137 Mads Pedersen, kalkslager i Horsens. 21.5.1755, fol.400B.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Frands Sørensen, skrædder. B: Johanne 19, Anne 11, Anne Elisabeth 3.

1138 Blanksenius (Blantzius), guldsmedesvend i Horsens. 18.6.1755, fol.401.
A: bror Peder Blanksenius i Adelgade i København.

1139 Peder Svane, farversvend i Horsens. 18.6.1755, fol.401B.
A: arvinger i Vejle, hvis navne ikke angives.

1140 Christen Hansen Post i Horsens. 25.6.1755, fol.402.
E: Ingeborg Gregersdatter. LV: Niels Thorsen. B: Hans 26, Gertrud Cathrine 24, Frands 22, Gregers 19. FM: Jens Andersen i Horsens.

1141 Jens Pedersen Bering i Horsens. 11.7.1752, fol.402B.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Jacob Christensen. B: Morten 27, tobaksspindersvend i Horsens, Jørgen 22, feldberedersvend, Christen 20, Jens 17, Anne 12. FM: Jacob Nielsen Juul, feldbereder.

1142 Jacob Sørensen Steen, skoflikker i Horsens. 4.7.1755, fol.403.
E: Ellen Jensdatter. LV: Laurids Jacobsen, hattemager i Horsens. A: søskende Christian Sørensen Due i Monbjerg, Laurids Sørensen Steen i Hansted, Gertrud Sørensdatter g.m. Jens Rasmussen Taaning i Monbjerg, Maren Sørensdatter g.m. Niels Rasmussen Hald i Tåning. FM: Knud Lauridsen Vissing.

1143 Christen Jensen i Horsens. 30.7.1755, fol.406B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: søn Søren Pedersen i Klakring. A: bror Morten Jensen i Kørup, død. 6B: 5 sønner og 1 datter. FM: Jacob Juul i Horsens.

1144 Jacob Mikkelsen, skibsbygger i Horsens. 6.8.1755, fol.407B.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: bror Peder Lauridsen. A: bror Jørgen Mikkelsen, skoleholder i Rårup. FM: Søren Skaaning, Peder Pedersen, handskemager.

1145 Anne Jensdatter i Horsens. 5.8.1755, fol.408B.
E: Niels Nielsen, smed. A:
1) bror Mikkel Gylling, [skifte 31.1.1743 lbnr.927]. 3B:
a Bodil Lene g.m. Søren Hjarnø, skipper i Horsens
b Karen g.m. Søren Pedersen Homan, handskemager i Horsens
c Jens 16
2) søster Karen, død, var g.m. Thomas Loft i Onsbjerg på Samsø
3) søster Ingeborg Jensdatter g.m. Mads Nielsen på Hjarnø
4) halvbror Jens Jensen på Endelave
5) halvbror Niels Jensen, skipper på Endelave
6) halvbror Knud Jensen, avlskarl hos præsten på Endelave
7) halvsøster Maren Jensdatter, død, var g.m. Niels Bentsen på Endelave. 1B:
a Peder Nielsen på Endelave
8) halvsøster Anne Kirstine Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen på Endelave
9) halvbror Søren Jensen på Endelave
10) halvsøster Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Oluf Nielsen på Endelave. 4B:
a Niels Olufsen
b Jens Olufsen
c Karen Olufsdatter
d Johanne Olufsdatter.

1146 Maren Lauridsdatter Hatting i Horsens. 13.8.1755, fol.413.
E: Anders Andersen, skoflikker. B: Laurids 3. FM: Steffen Henriksen i Horsens, farbror Jens Andersen sst.

1147 Casper Henrik Helmuth, lakaj og hustru Ellen Cathrine Demuth i Horsens. 18.8.1755, fol.414.
B: Adolf Henrik Helmuth 19, Gottlieb Møller 16, Cathrine Marie 12, Rasmus Henrik 5, Johan Casper 14 uger. FM: Niels Mattrup. Arv efter afdødes far Johan Casper Helmuth i Sondershausen i Thüringen. Skifte efter skrivelse 25.11.1751 fra afdødes stedmor Marie Helmatrik sst.

1148 Anne Thomasdatter i Horsens. 20.8.1755, fol.416B.
E: Christen Jensen, sporemager. Arvinger kendes ikke.

1149 Sofie Christence Billeskov i Horsens. 20.8.1755, fol.419B.
E: Peder Nyland, farver. B: Inger Marie 13, Laurids 11, Karen Johanne 9. FM: Jens Skov g.m. søskendebarn til afdøde H. Skov. Afdødes moster [Hylleborg Andreasdatter Raarup] g.m. [Jesper Jacobsen] Norup, præst i Horsens.

1150 Adam Bent Geelhuus, væver i Horsens. 29.8.1755, fol.422.
E: Mette Sørensdatter. LV: Christen Andersen sst, Peder Rasmussen sst. Afdøde var født i Stift Paderborn i Tyskland og kom til Danmark for 28 år siden. Arvinger kendes ikke.

1151 Svend Johan Høyer, amtskirurg i Horsens. 2.9.1755, fol.425.
E: Clara Margrethe Borchorst (Borchart). LV: Jens Bering, Andreas Zimmermann. A: søskende Jacob Høyer, rektor i Bergen, Johan [Hansen] Høyer, præst i Rye, Engel Høyer g.m. prokurator Jessen i Bredsted i Holsten, Mille Høyer, død, var g.m. landsskriver Clausen i Bredsted. 2B: Charlotte Amalie, Johan Nikolaj. FM: Jørgen Bagge, guldsmed. Desuden nævnes Hans Høyer, krigskommissær i København.

1152 Johanne Marie Andersdatter i Horsens. [dato mangler].9.1755, fol.429.
E: Mikkel Kjeldsen, handskemager. A: bror Peder Andersen, skomager i Horsens.

1153 Ellen Marie Jensdatter i Horsens. 24.9.1755, fol.432.
E: Simon Peder Bech, kobbersmed. A: søskende Ejler Jensen, Adser Jensen, Karen Jensdatter g.m. Brixen Møller i Horsens, halvsøskende Christen Jensen Horsenius i København, Jørgen Jensen, feldbereder i Horsens, Karen Jensdatter, enke efter Jørgen Olufsen Blantz, [skifte 26.1.1752 lbnr.1083], Maren Jensdatter, enke efter Thomas Løwenhertz, guldsmed, [skifte 11.8.1732 lbnr.717]. 4B: Dorthe g.m. en garversvend i Altona, Karen g.m. Peder Zacho, snedker i Horsens, Cathrine Marie, Bodil.

1154 Christen Calmer, prokurator i Horsens. 27.9.1755, fol.439B.
[Enkemand efter Dorthe Jacobsdatter, skifte 21.11.1722 lbnr.517]. B: Mette, Gedske g.m. Jacob Bytz, købmand i København, Karen i København, Dorthe. FM: Peder Andersen.

1155 Aurelia [Jeremiasdatter] Anchersen i Horsens. 30.9.1755, fol.444.
Enke efter Peder Møller, forvalter på Boller. B: Ulrik Christian Møller, borgmester, by- og rådstueskriver i Århus, Jeremias [Pedersen] Møller, præst i Karlby og Voldby, af hans børn nævnes 1B: Aurelia, Frederik Adam Møller, hofskriver, Peder [Pedersen] Møller, præst i Skjold, død. 1B: Peder Møller 9. FM: Kancelliråd de Lichtenhjelm.

1156 Martha Hansdatter Farre i Horsens. 29.10.1755, fol.460B.
A: mor Anne Margrethe Hillemann g.m. Henrik von der Huude, parykmager, søskende Anne Hansdatter 24 i København, Karen Hansdatter 20, Jens Hansen Farre 15 i København, Johanne Hansdatter 12. FM: Jens Mathiasen Zetner, sadelmager i Horsens. Arv efter afdødes far Hans Jensen Farre, parykmager sst, skifte 28.9.1743 lbnr.969.

1157 Johan Nielsen Yding, betjent i Horsens. 26.11.1755, fol.461.
A: far Niels Rasmussen i Yding, søskende Maren Nielsdatter, Jens Nielsen i Yding.

1158 Sidsel Heinsdatter Hilchen i Horsens. 12.12.1755, fol.463B.
E: Thomas Steffensen, [vejer og måler]. B: Bodil 6, Steffen 5, Hein 4, Hans 3.

1159 Øllegaard Pedersdatter i Horsens. 20.12.1755, fol.468.
E: Knud Iversen, bødker. B: Peder 3, Maren 6 mdr. FM: morfar Peder Mikkelsen i Hansted, fars farbror Søren Knudsen, skrædder i Horsens.

1160 Simon Braad, hospitalsforstander i Horsens. 24.12.1755, fol.469B.
Enkemand efter Anne Hurtigkarl, skifte 24.7.1749 lbnr.1161. B: Rasmus 25, studiosus i København, Simon 20 i Kolding, Niels Hurtigkarl 19 i Horsens Latinskole, Sidsel Dorthe 15, Dorthe 11. FM: morbror Niels Hurtigkarl, præst i Grønbæk og Svostrup, Thomas Steffensen, vejer og måler i Horsens.

1161 Anne Hurtigkarl i Horsens. 24.7.1749, fol.479.
E: Simon Braad, hospitalsforstander. B: Rasmus 26, Simon 18, Niels Hurtigkarl 17, Sidsel Dorthe 14, Dorthe 10. FM: Andreas Flensborg i Horsens. Arv efter enkemandens far Simon Braad den ældre, skifte 26.2.1744 lbnr.986 til enkemandens søsterdatter Sidsel Heinsdatter g.m. Thomas Steffensen, vejer og måler ved dennes bror Jacob Steffensen.

1162 Jens Hansen Hellebo, købmand i Horsens. 4.3.1756, fol.496B.
E: Anne Jørgensdatter Aldum. LV: Jens Skov. A: faster Maren Rasmusdatter Hellebo, farbror Søren Rasmussen Hellebo, [skifte 28.11.1746 lbnr.1022]. 1B: Genned Sørensdatter, første ægteskab med Jørgen Knudsen, feldbereder, [skifte 24.7.1745 lbnr.1008]. 4B: Knud 21, Søren 19, Rasmus 17, Jens 15. FM: stedfar Jacob Nielsen Juul i Horsens.

1163 Peder Kjærsgaard i Horsens. 22.5.1756, fol.498B.
A: far Niels Pedersen Orten i Varde, der døde, stedmor Maren Gødesdatter sst, 65 år i 1753, hvor der blev oprettet testamente.

1164 Sidsel Andersdatter Brædstrup i Horsens. 16.7.1756, fol.505.
E: Peder Stauning. B: Anders, Peder 23, studiosus, Anne g.m. Peder [Jensen] Borgen, præst i Møborg [og Nees], Sara g.m. Johan [Jørgensen] Ehlert, præst i Lomborg [og Rom], Else 20, Maren 14.

1165 Nikolaj Nielsen Kolding, snedker i Horsens. 25.8.1756, fol.513B.
[Enkemand efter Inger Olufsdatter, skifte 10.4.1755 lbnr.1135]. B: Karen g.m. Poul Henriksen Hass, degn i Hundslund, [fejl for Haverslev i Hjørring amt], Kirstine 24, Ellen [Cathrine] i Flensborg, Niels 21, Elisabeth Kirstine 21, Johanne Sofie 18, Oluf 15. FM: Jens Thorsen, skrædder.

1166 Niels Nielsen, billedhugger i Horsens. 27.8.1756, fol.518B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Lorents Lauridsen, bror Knud Rasmussen Overgaard i Sønder Vissing, bror Otte Rasmussen sst. B: Mette 11, Niels 8, Jens 6, Laurids 5, Anne 10 uger. FM: Morten Jensen, kræmmer i Horsens.

1167 Niels Jørgensen, skomager og hustru Karen Mikkelsdatter i Horsens. 1.9.1756, fol.524.
B: Anne Cathrine 8, Anne Marie hos faster i Rye. FM: farbror Henrik Jørgensen, skomager i Horsens.

1168 Johan Henrik Schubart, skræddersvend i Horsens. 15.9.1756, fol.528B.
A: søster gift med en smed i Stubbekøbing, søster gift med en hattemager sst.

1169 Cathrine Marie Thomasdatter Løwenhertz, ugift i Horsens. 17.9.1756, fol.530B.
A: søskende Dorthe Cathrine Thomasdatter Løwenhertz g.m. Mikkel Thorius, garversvend i Altona, Karen Thomasdatter Løwenhertz g.m. Peder Zacho, snedker i Horsens, Bodil Thomasdatter Løwenhertz. FM: Brixen Møller i Horsens, Jørgen Jensen, feldbereder sst.

1170 Johanne Marie Kjeldsdatter, ugift amme i Horsens. 18.9.1756, fol.532B.
Uden for ægteskab B: søn på Det kongelige Opfostringshus i København.

1171 Else Margrethe Christiansdatter Guldberg i Horsens. 12.11.1756, fol.534B.
E: Hans Jensen, bager. B: Christian 14, Cathrine 10. FM: Laurids Jacobsen, hattemager, frænde på mors side. Desuden nævnes afdødes mor Marie Hansdatter, enke efter Christian Hansen Guldberg, [skifte 7.5.1725 lbnr.572] og afdødes moster Cathrine Hansdatter.

1172 Mads Jensen, feldbereder i Horsens. 27.11.1756, fol.539.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Knud Monbjerg. B: Anne Cathrine 12, Karen 8, Maren 5. FM: farbror Hans Jensen Bager, Jens Pedersen Drejer, frænde på fars side.

1173 Søren Rasmussen Skaaning, skipper i Horsens. 12.12.1756, fol.542.
E: Mette Marie Nielsdatter. LV: Christoffer Jensen Schmidt. B: Marie 15, Rasmus 14, Bodil 8, Niels 7, Anne 3. FM: Mikkel Jensen Tunø i Horsens.

1174 Anne Lene Wenniche i Horsens. 12.1.1757, fol.545.
E: Jørgen Bager, guldsmed. B: Anne 6, Anders Peder 4, Christiane Margrethe 2. FM: Peder Høgh, guldsmed.

1175 Anne Sørensdatter, ugift i Horsens. 26.5.1757, fol.547B.
A: halvbrødre Oluf Sørensen i Bjerager, Jens Sørensen i Ørting. Afdøde døde i Kerteminde.

1176 Voldborg Nielsdatter i Horsens. 30.5.1757, fol.550B.
E: Peder Christensen, handskemager. Testamente af 3.6.1757.

1177 Hans Peder [Jansen], parykmager i Horsens. 22.7.1757, fol.551B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Claus Andersen, sadelmager sst. B: Mikkel 15, Maren 13, Rasmus 10, Anne Margrethe 8. FM: mosters mand Søren Pedersen Grøn, snedker sst.

1178 Ingeborg Mortensdatter, tjenestepige i Horsens. 4.7.1757, fol.554B.
A: søskende Anders Mortensen i Nøttrup, Oluf Mortensen 24, rytter i Randers.

1179 Karen Mortensdatter i Horsens. 21.9.1757, fol.555B.
E: Christen Jensen, pottemager. B: Anne Marie 18, Jens 15, Kirsten 13, Karen 11, Morten 10, Christen 6, Maren 4. FM: Peder Christensen, handskemager i Horsens.

1180 Niels Nielsen Mørk, skomager i Horsens. 24.4.1756, fol.557B.
Enkemand efter Anne Pedersdatter, der døde for 13 år siden.
Hans A:
1) bror Christen Nielsen i Rye
2) bror Rasmus Nielsen Forlev, skomager i Horsens
3) søster Karen Nielsdatter g.m. Jørgen Christensen i Rye, begge døde. 4B:
a Niels Jørgensen, skomager i Horsens, [skifte 1.9.1756 lbnr.1167]. 2B: Anne Cathrine 8, Anne Marie 2
b Hans Jørgensen i Rye
c Henrik Jørgensen, skomager i Horsens
d Kirsten Jørgensdatter g.m. Poul Evertsen i Rye.
Hendes A:
1) bror Hans Pedersen i Tørring på Stovgård gods, død. 3B:
a Søren Hansen i Urskov på Stovgård gods, død. 4B: Jens i Tørring, Maren g.m. Mads Madsen i Urskov, Anne Cathrine i Horsens, Johanne i Urskov
b Anne Elisabeth Hansdatter, enke i Horsens
c Else Hansdatter g.m. Johan Ernst i Egholm på Stovgård gods
2) bror Henrik Peder i Ildved på Stovgård gods, død. 3B:
a Jens Henriksen i Ildved, død. 1B: Jens
b Lisbeth Henriksdatter, enke efter Jens Skrædder i Ildved, nu g.m. Anders i Vindelev
c Karen Henriksdatter i Ildved
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Jens Lauridsen i Ildved, begge døde. 4B:
a Henrik Jensen i Uldum, død. 4B: Niels 14, Jens 10, Anne, Maren
b Laurids Jensen i Ildved, død. 1B: Jens 18
c Maren Jensdatter g.m. Rasmus Forlev, skomager i Horsens
d Maren Jensdatter g.m. Albert [Clausen] Schefmann, glarmester i Horsens

1181 Peder Lauridsen, snedker i Horsens. 26.10.1757, fol.566B.
E: Karen Pedersdatter Houmann. LV: far Peder Jacobsen. B: Laurids 18, Oluf 16, Peder Jacob 12, Poul 8. FM: morbror Peder Pedersen Houmann.

1182 Morten Frederiksen, drejer i Horsens. 9.1.1758, fol.569B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Jens Mathiasen Zetner. B: Niels Christian 14, Søren 12, Anders 10. FM: Rasmus Christensen Kongslev i Horsens. Første ægteskab med Mette Nielsdatter, [formentlig fejl for Mette Rasmusdatter] [skifte 20.2.1742 lbnr.908]. B: Margrethe 22, Niels 20, Barbara 18.

1183 Karen Lauridsdatter i Horsens. 27.1.1758, fol.571.
A: bror Jens Lauridsen i Egebjerg på Madam Foghs gods.

1184 Margrethe Andersdatter i Horsens. 4.3.1758, fol.572.
E: Jens Poulsen, kornmåler. A:
1) bror Laurids Andersen i Torsted
2) søster Karen Andersdatter g.m. Søren Andersen i Torsted
3) søster Mette Andersdatter, enke
4) bror Christen Andersen i Torsted, død. 4B:
a Iver Christensen 26 i Spettrup
b Anders Christensen 25 hos stedfar Morten Hansen i Torsted
c Jørgen Christensen 23
d Søren Christensen 18
5) bror Thomas Andersen i Spettrup, død. 1B:
a Karen Thomasdatter 16
6) Maren Andersdatter i Torsted g.m. Jens Eriksen, begge døde. 5B:
a Anders Jensen 31 i Torsted
b Karen Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Torsted
c Mette Jensdatter g.m. Johan Mathiassen, underofficer i København
d Maren Jensdatter g.m. Peder Jensen i Eriknauer
e Anne Jensdatter
7) halvbror Oluf Andersen i Sønder Aldum, død. 6B:
a Jørgen Olufsen i Sønder Aldum
b Laurids Olufsen i Ølsted
c Søren Olufsen 25
d Anders Olufsen 23
e Jens Olufsen 16
f Karen Olufsdatter i Thy.
Tilsynsformynder: Peder Thygesen i Horsens.

1185 Søren Jensen Krag i Horsens. 15.3.1758, fol.574.
E: Marie Hansdatter. B: Jens 23, Anne. FM: Søren Jessen Torp i Horsens, Erik Jensen Addit.

1186 Herman Christensen Grøn, væver og hustru Margrethe Sørensdatter i Horsens. 15.3.1758, fol.577.
Hans A:
1) søster Elisabeth Christensdatter, død, var g.m. Herman Jochumsen i Lundum. 3B:
a Jochum Hermansen i Holstebro
b Dorthe Jochumsdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 18.10.1757 lbnr.2596], var g.m. Christen Rasmussen, skrædder i Ustrup i Hylke sogn. 1B: Dorthe 6 mdr.
c Sofie Hermansdatter 25. FM: Oluf Rasmussen, skomager i Horsens
Hendes A:
1) bror Christen Sørensen i Viborg, død. 1B:
a Søren Christensen i Viborg, død. 4B: Lisbeth 26, Christen 22 på rejse til Ostindien, Markus 15, Niels 13. FM: Jens Pedersen, skrædder i Horsens.

1187 Erik Jensen Addit, handskemager i Horsens. 15.3.1758, fol.581.
E: Elisabeth Jørgensdatter. LV: Jacob Ustrup. A: søster Karen Jensdatter, var gift i Hjortsvang, begge døde. 1B: Karen i Horsens, halvsøster Maren Christensdatter g.m. Hans Poulsen i Åle, begge døde. 1B: Maren, enke i Horsens. Tilsyns formynder: Rasmus Hjarnø.

1188 Birgitte Hansdatter, 24 år og ugift i Horsens. 15.3.1758, fol.585.
A: søskende Anders Hansen i Skjold, Anne Hansdatter 27.

1189 Anne Nielsdatter Elkær i Horsens. 22.3.1758, fol.586.
E: Morten Jensen Kræmmer. A:
1) bror Simon Nielsen Elkær, parykmager i Horsens, død, var g.m. Maren Nielsdatter. 7B:
a Niels Simonsen Elkær, degn i Lerup og Tranum i Ålborg Stift
b Anton Simonsen Elkær, parykmagersvend i Randers
c Andreas Simonsen Elkær i Horsens
d Niels Christian Simonsen Elkær 20
e Marie Simonsdatter Elkær g.m. Søren Reinholt, skrædder i Randers
f Abelone Simonsdatter Elkær g.m. Henrik Nikolaj Deichmann, sadelmager i Randers
g Birgitte Simonsdatter Elkær 13
2) bror Christen Nielsen Elkær, knapmager i Horsens
3) bror Jens Nielsen Elkær, parykmager i Randers
4) søster Anne Kirstine Nielsdatter Elkær 50 i Norge, som de ikke har hørt fra i 26 år.

1190 Christian Iversen Staal, dansk skoleholder i Horsens. 15.4.1758, fol.592B.
E: Kirstine Margrethe Møller. LV: Hans Sørensen, købmand i Horsens. B: Cathrine Marie 10, Mette Elisabeth 6, Hans Frederik 4, Maren 2. FM: Oluf Pedersen Bech, skrædder i Horsens. [Første ægteskab med Cathrine Ebertsdatter Munch i Horsens, skifte 16.6.1747 lbnr.1027].

1191 Jørgen Jensen, feldbereder i Horsens. 26.4.1758, fol.594B.
E: Anne Pedersdatter Houmann. LV: bror Peder Houmann. 1B:
3) [Anne Margrethe Jørgensdatter, begravet Horsens 28.2.1756].
Andet ægteskab med Anne Margrethe Jørgensdatter, skifte 20.12.1752 lbnr.1096. B:
1) Karen Jørgensdatter 20 i København, der døde
2) Elisabeth 17.
FM:
1 farbror Ejler Jensen
2 farbror Adser Jensen
3 Brixen Møller.
[Første ægteskab med Maren Madsdatter, skifte 6.11.1728 lbnr.645. Hendes første ægteskab med] Niels Jacobsen, [skifte 31.5.1723 lbnr.534]. Arv til B:
1) Kirsten Nielsdatter, der også har arv efter sin søster Karen Nielsdatter, [skifte 3.9.1737 lbnr.832].

1192 Hans Jensen, bager i Horsens. 26.4.1758, fol.599B.
[Enkemand efter Else Margrethe Christiansdatter Guldberg i Horsens. 12.11.1756 lbnr.1171]. B: Christian 14, Cathrine 10. FM: på fars side: Jens Pedersen Due, drejer i Horsens, på mors side: Laurids Jacobsen, hattemager sst.

1193 Christen Lind, skrædder i Horsens. 26.4.1758, fol.606B.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Jacob Steffensen sst. B: Gert 8, Jacob 6, Bodil Stefani 3, Hans 6 uger. FM: morfar Jacob Rasmussen, handskemager i Horsens.

1194 Peder Hansen Muhle, købmand i Horsens. 29.4.1758, fol.610B.
B: Anne Marie 25, Johanne 24. FM: Søren Vilstrup i Klaks Mølle.

1195 Dorthe Hansdatter i Horsens. 29.4.1758, fol.658.
E: Christen Andersen Post. B: Hans 11, Mette Marie 9, Anders 8, Hans Christian 4, Peder 6 uger. FM: morbror Jørgen Hansen i Horsens.

1196 August Lyder i Horsens. 17.5.1758, fol.660.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Knudsen, skrædder. B: Mikkel på Holmen i København, Lene 26. FM: Hans Henrik Lam. Første ægteskab med [Lene Pedersdatter, skifte 23.7.1728 lbnr.639]. B: Mette Kirstine g.m. Bertel Mathiasen i Horsens.

1197 Maren Jensdatter i Horsens. 19.5.1758, fol.661.
E: Gotfred Mathiasen Schrøder. B: Jens 14. FM: Anders Christensen sst, Søren Pedersen Bro i Horsens.

1198 Hans Folsach, krigs- og landkommissær i Århus og Ribe Stifter og amtsforvalter i Dronningborg og Silkeborg Amter. 3.7.1758, fol.661B.
Forsegling. På enkens og arvingernes vegne underskriver Christian Michael Folsach, krigskommissær. Afdøde døde i Horsens, men boede ellers på Gjessinggård ved Randers.

1199 Maren Andersdatter i Horsens. 16.8.1758, fol.662.
Enke efter Philihark sprogmester. B: Jens 19, i sadelmagerlære i Århus, Ingeborg 16. FM: Peder Andersen, skomager.

1200 Mette Christensdatter i Horsens. 16.8.1758, fol.663B.
E: Hans Jansen, der rejste for 2 år siden. A: søskende Christen Christensen i Hatting, Maren Christensdatter 38. F: Hans Griis, Rasmus Sørensen, avlsmand.

1201 Maren Nielsdatter i Horsens. 16.8.1758, fol.664.
Enke efter Niels Jensen Hellebo, [skifte 18.6.1727 lbnr.618]. B: Anne g.m. Thomas Nielsen i København, Jens, bager i Horsens, Maren g.m. Hans Nielsen, konstabel i København, Johanne g.m. Peder Møller, skomager i Horsens. FM: Jens Pedersen, skrædder.

1202 Kirsten Sørensdatter i Horsens. 13.9.1758, fol.665B.
E: Jens Bendixen, skipper. B: Søren 17, Niels 14. FM: Peder Kjær i Horsens.

1203 Kirsten Sørensdatter i Horsens. 23.9.1758, fol.668B.
E: Rasmus Thomsen, bådsmand. B: Anne Margrethe 1. FM: Frands Sørensen, skrædder, født værge Peder Houmann.

1204 Karen Nielsdatter Halkjær, ugift i Horsens. 6.7.1758, fol.669B.
A: mor Karen Knudsdatter g.m. Hirtznach, degn i Gjesing og Nørager, søster Anne Marie Halkjær g.m. Ove Eriksen Møller på Ryumgård, halvsøskende Bodil Hirtznach, Nille Hirtznach, Christiane Hirtznach. FM: Morten Henningsen, købmand i Horsens.

1205 Poul Pedersen, 21 år gammel i Horsens. 4.10.1758, fol.671B.
A: far Peder Pedersen Noerskov i Smidstrup. FM: Peder Christensen, handskemager i Horsens.

1206 Søren Rasmussen Hønborg, prammand i Horsens. 26.9.1758, fol.672.
E: Maren Sørensdatter. LV: Johan Jensen Mand. A: mor Maren Sørensdatter, enke efter Rasmus Bentsen, søskende Bent Rasmussen på Alrø, Kirsten Rasmusdatter i Horsens. FM: Hans Henrik Garmer.

1207 Valdemar Prehn i Horsens. 23.10.1758, fol.673.
E: Anne Jensdatter. LV: Georg Frederik Eberhertz. Af første ægteskab B: Jochum Nikolaj Valdemar Prehn, birkeskriver ved Vordingborg Rytterdistrikt, boende i Allerslev, Anne Hedvig 40 i Nyborg, Marie Elisabeth g.m. Hans Nohr, degn i Udby og Ørridslev i Vordingborg Amt. FM: Christoffer Hybschmann.

1208 Anne Marie Christensdatter, 18 år gammel i Horsens. 27.11.1758, fol.675B.
A: søster Karen Marie Christensdatter 10. FM: morbror Jens Christensen i Horsens, Rasmus Christensen Kongslev i Horsens. Arv efter forældre i Rind sogn, skifte Lundenæs Stamhus 18.7.1756.

1209 Bent Tryglev, feldberedersvend i Horsens. 29.11.1758, fol.677.
Arvinger kendes ikke. Afdøde var født i Sverige i Vodettel. (?).

1210 Karen Lauridsdatter i Horsens. 3.1.1759, fol.677B.
E: Laurids Nielsen, feldbereder. Første ægteskab med Mads Jensen, feldbereder, skifte 27.11.1756 lbnr.1172. B: Anne Cathrine 14, Karen 11, Maren 7. FM: morbror Mads Lauridsen i Horsens, mosters mand Søren Knudsen, skrædder sst, fars søskendebarn Jens Pedersen Due, drejer sst, Jens Madsen, feldbereder sst, Claus Jørgensen From sst.

1211 Hans Dyrlev i Horsens. 23.1.1759, fol.684.
E: Anne Benjaminsdatter. LV: Laurids Offersen. A: bror Niels Dyrlev, rytter ved Livkompagniet. FM: Johan Ording Bagger.

1212 Eskild Noer i Horsens. 27.1.1759, fol.685.
E: Mette Eriksdatter. LV: Andreas Zimmermann. B: Anne Elisabeth 25, Erik 23 i Frederiksstad i Norge, Marie Kirstine 15, Nille Marie 13, Rasmus 12, Christiane Dorthe 8. FM: Jørgen Kørup.

1213 Jens Ibsen, prammand i Horsens. 21.2.1759, fol.686.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Jens Bendixen, skipper. B: Karen 20, Sidsel 14, Elisabeth 10, Mette 7, Jens 15 uger. FM: Oluf Rasmussen, skomager.

1214 Anders Jensen i Horsens. 23.2.1759, fol.687.
A:
1) bror Jens Jensen, feldbereder i Horsens, [skifte 4.7.1750 lbnr.1067]. 3B: Bodil 18, Karen 16, Anne Marie 13
2) bror Mads Jensen, feldbereder i Horsens, [skifte 27.11.1756 lbnr.1172]. 3B: Anne Cathrine 14, Karen 10, Maren 6
3) bror Hans Jensen, bager i Horsens, [skifte 26.4.1758 lbnr.1192]. 2B: Christian 14, Cathrine 11.
FM: født værge Jens Pedersen Due, drejer i Horsens, Mads Lauridsen sst, Søren Knudsen, skrædder sst.

1215 Karen Jensdatter, 86 år gammel i Horsens. 20.3.1759, fol.687B.
Enke efter Jochum Cortsen i Givskov (?). Første ægteskab med Christen Nielsen i Søhale i Nørre Snede sogn. B: Jens, her i huset, Claus 49, ladefoged på Harridslevgård på Fyn, Christen i Herslev ved Vejle, Maren g.m. Christen Jensen i Studsgård i Snejbjerg sogn, begge døde. 1B: Karen Marie 12, nu her i huset. FM: Jacob Nielsen Juul.

1216 Simon Helgesen og hustru Maren Adsersdatter i Horsens. 25.4.1759, fol.688B.
A: Horsens Fattigvæsen.

1217 Peder Rasmussen, maler i Horsens. 25.4.1759, fol.690B.
E: Birgitte Andersdatter. B: Maren g.m. Niels Nielsen, stolemager, Karen 20, Dorthe 16, Abelone 11. FM: Simon Peder Bech, kobbersmed.

1218 Peder Markussen, skomager i Horsens. 4.5.1759, fol.694B.
E: Anne Cathrine Henriksdatter. LV: bror Henrik Henriksen Rohde. B: Markus 21, skomagersvend i København, Hans 18, Anne Cathrine 17, Henrik 10. FM: farbror Mads Markussen, skomager i Horsens.

1219 Karen Sørensdatter i Horsens. 22.6.1759, fol.696.
E: Henrik Jørgensen, skomager. B: Mette Cathrine 4, Anne 2. FM: Rasmus Forlev, skomager i Horsens.

1220 Johan Rudolf Hansen, væver i Horsens. 26.6.1759, fol.698.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Nielsen, smed. B: Ida 12, Marie 10, Birgitte Marie 8. FM: Peder Thygesen sst. Afdøde havde dræbt sin egen datter Sille Kirstine.

1221 Mette Cathrine Clemensdatter i Horsens. 1.9.1759, fol.699B.
E: Christen Hansen, bødker. A: mor Maren Christensdatter, enke efter Clemen [Clemensen], pottemager, [skifte 29.5.1736 lbnr.804], nu i Vejle, bror Christen Clemensen, pottemager i Vejle, søster Karen Clemensdatter 22. FM: Søren Rasmussen Dahl, feldbereder i Horsens.

1222 Jens Pedersen, skrædder i Horsens. 12.9.1759, fol.700B.
E: Anne Elisabeth Sørensdatter Bech. LV: Niels Brandt, farver i Horsens. B: Søren 20 uger. FM: Peder Møinichen, parykmager i Horsens.

1223 Christen Jensen, sporemager i Horsens. 26.9.1759, fol.702B.
E: Sidsel Madsdatter. LV: Peder Houmann. A: søskende Offer Jensen, Lene Jensdatter, enke efter Rasmus Rasmussen. LV: datters mand Christen Kruse i Horsens, Anne Jensdatter, [skifte 29.1.1743 lbnr.926], var g.m. Jens Olufsen, skomager sst, [skifte 17.6.1744 lbnr.993]. 1B: Anne Cathrine g.m. Anders Brædstrup, skipper.

1224 Maren Svends Althalt i Horsens. 29.10.1759, fol.706B.
E: Gotfred Schmidt, apoteker. B: Jacob 14, Christian Ahrnt 12, Henrik 5, Kirstine Marie 3. Desuden nævnes enkemandens mor Anne Margrethe Helms, enke efter Jacob Schmidt, apoteker og enkemandens søster Anne Cathrine Schmidt.

1225 Sidsel Jensdatter, 33 år gammel tjenestepige i Horsens. 28.11.1759, fol.709B.
A: mor Lisbeth Henriksdatter, enke efter Jens Lauridsen, [skrædder i Ildved], nu g.m. Anders Sjælland i Vindelev, søskende Laurids Jensen i Ildved, Anne Jensdatter g.m. Bertel Jørgensen, murermester i Horsens, Karen Jensdatter i København. FM: Christen Christensen Kruse, murermester i Horsens. (Sml. lbnr.1080).

1226 Karen Madsdatter i Horsens. 16.2.1760, fol.711.
A: søskende Anne Cathrine Madsdatter 16, Maren Madsdatter 10. FM: stedfar Laurids Nielsen, morbror Mads Lauridsen, mosters mand Søren Knudsen, skrædder, Claus From, feldbereder, fætter Jens Pedersen Due, drejer. Arv efter afdødes far Mads Jensen, feldbereder, skifte 27.11.1756 lbnr.1172 og efter mor Karen Lauridsdatter, skifte 3.1.1759 lbnr.1210.

1227 Karen Jensdatter i Horsens. 14.3.1760, fol.712B.
E: Søren Sørensen Fischer. A: søster Karen Jensdatter i Lund, død. 4B: Hans Mortensen i Enner, Jens Mortensen 30, Anders Mortensen, enkemand i Lund, Karen Mortensdatter, enke sst, halvbror Jens Dahl i Lund, halvbror Laurids Machensen i Enner.

1228 Jørgen Rasmussen, avlsmand i Horsens. 15.3.1760, fol.715.
E: Maren Jensdatter. LV: Claus Andersen, sadelmager. B: Laurids 9. FM: farbror Rasmus Rasmussen, avlsmand sst.

1229 Anne Cathrine Andersdatter i Horsens. 15.3.1760, fol.716B.
Enke efter Niels Hansen. B: Anders, rytter ved regiment-kavalleriet på Sjælland, Margrethe g.m. Peder Døsting, grenader i København, Maren g.m. Laurids Lauridsen i Horsens. FM: Rasmus Jacobsen Hegelund, skipper.

1230 Abelone Jensdatter i Horsens. 22.3.1760, fol.fol.717.
E: Henrik Henriksen Rohde, slagter. B: Barbara Kirstine 4 uger. FM: Peder Nikolajsen, skomager.

1231 Oluf Nielsen, bysvend i Horsens. 9.4.1760, fol.718.
E: Karen Jensdatter. LV: Jacob Christensen. B: Marie Cathrine 15. FM: Jens Andersen i Horsens. Første ægteskab med Anne Marie Nielsdatter. B: Agnethe gift i København, Martha Margrethe 24 sst.

1232 Anton Austen, der døde i Horsens. 11.4.1760, fol.719.
A: far Christian Austen i Kaltenborn i Bøhmen, svogre Hans Christoffer Vater i Bøhmen, Johan David Giaheide sst. Afdøde var katolik fra Bøhmen.

1233 Mads Jacobsen, styrmand i Horsens. 23.4.1760, fol.719B.
E: Mette Cathrine Olufsdatter. LV: Søren Jensen Monbjerg. B: Rasmus Jacob 6. FM: Knud Sørensen Monbjerg. Desuden nævnes afdødes bror Frands Oest i Amsterdam i Holland.

1234 Ellen Christensdatter Ring i Horsens. 10.4.1760, fol.721.
E: Hans Hansen Kjeldsted den ældre. B: Hans i Fredericia.

1235 Henrik Nielsen, feldbereder i Horsens. 30.4.1760, fol.722.
[Enkemand efter Maren Jacobsdatter, skifte 2.8.1743 lbnr.965]. B: Niels, feldberedersvend i Horsens, Jacob 23, i skomagerlære sst, Mette 22, Christian 20, i feldberederlære sst, Sidsel 19, Eskild 16, i feldberederlære sst, Ellen 15. FM: morbror [navn mangler] i Klakring, frænde Jørgen Jensen, feldbereder i Horsens.

1236 Maren Sørensdatter i Horsens. 3.5.1760, fol.725B.
Enke efter Jacob Bentsen, skoleholder på landet, der er død for lange siden. Arvinger kendes ikke.

1237 Karen Jensdatter i Horsens. 5.7.1760, fol.726.
E: Brixen Olufsen Møller. B: Jens Brixen Møller 14, Oluf Brixen Møller 12, Elsebeth Brixdatter Møller 10, Peder Brixen Møller 9. FM: morbror Adser Jensen i Horsens.

1238 Johan Christian Fischer, 66 år gammel ugift musikantsvend i Horsens. 22.1.1760, fol.728.
Afdøde var født i Saxen. Arvinger kendes ikke.

1239 Maren Andersdatter i Horsens. 19.11.1760, fol.728B.
Enke efter Hans Nielsen. B: Anders Jensen i Korsør, der døde for kort tid siden, Niels Hansen i Horsens, [var g.m. Anne Cathrine Andersdatter, skifte 15.3.1760 lbnr.1229]. 3B: Anders i kongens tjeneste i Holsten, Margrethe g.m. [Peder Døsting] i København, Maren g.m. Laurids Lauridsen i Horsens, Villads Hansen på Holmen i København, Jacob Hansen i Horsens, Gertrud Hansdatter g.m. Claus Sadelmager, Marie Hansdatter gift i København. Afdøde kom fra Davding i Brædstrup [dvs. Grædstrup] sogn, men har boet 20 år i Horsens.

1240 Peder Pedersen, aftakket korporal i Horsens. 20.12.1760, fol.729.
E: Elisabeth Magdalene Pedersdatter. LV: Peder Høgh. B: Johannes 17. FM: Hans Henrik Gosmer, snedker i Horsens.

1241 Jørgen Knudsen, feldbereder i Horsens. 9.3.1761, fol.730.
E: Karen Andersdatter. LV: Knud Vissing i Horsens. B: Anders, hattemager i Århus ved Mads Lauridsen i Horsens.

1242 August Borchhausen i Horsens. 15.4.1761, fol.730B.
Afdøde der var født i Osnabrück i Preussen, var gartner på Oxholm.

1243 Anders Poulsen Rye, feldbereder i Horsens. 20.5.1761, fol.732.
E: Maren Jensdatter. LV: Steffen Henriksen. B: Jens, feldberedersvend, Poul, studiosus, Laurids 16, Anne Marie 20, Margrethe 18. [Første ægteskab med] Maren Mortensdatter, skifte 13.12.1729 lbnr.672. (Ingen børn nævnes).

1244 Peder Jørgensen Stauning i Horsens. 29.7.1761, fol.734B.
[Enkemand efter Sidsel Andersdatter Brædstrup, skifte 16.7.1756 lbnr.1164]. B: Anders i Horsens, Peder 29 i København, Anne g.m. Peder [Jensen] Borgen, præst i Møborg [og Nees], Sara [Kirstine] g.m. Johan [Jørgensen] Ehlert, præst i Lomborg og Rom, Else 26 i København, Maren. [Første ægteskab med Anne Nielsdatter Gylling, skifte 1.5.1719 lbnr.444]. B: Niels Gylling Stauning 42.

1245 Johanne Jensdatter i Horsens. 29.7.1761, fol.736.
Enke efter Albert Sørensen, skrædder. B: Søren 18. FM: morbror Mikkel Jensen, drejer.

1246 Jens Rundberg, 80 år gammel i Horsens. 9.9.1761, fol.737B.
Afdøde døde på sørejsen fra København og havde pas af 20.7.1704 fra Stockholm.

1247 Ebbe Jensen, vægter i Horsens. 9.9.1761, fol.738.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Hans Nielsen Griis, Andreas Zimmermann. B: Jens 12, Hans Christian 6. FM: Søren Hansen Reinholt.

1248 Anne Andersdatter i Horsens. 9.9.1761, fol.739.
A: slegfredsøn Anders Jensen 2. FM: morbror Christen Andersen 30, der tjener i Serridslev. Desuden nævnes afdødes søstre Karen Andersdatter, Maren Andersdatter.

1249 Elsebeth Kirstine Nikolajsdatter 26 år gammel i Horsens. 9.9.1761, fol.739B.
A: søskende Karen Nikolajsdatter g.m. Poul Henriksen Hass, degn i Haverslev [og Bejstrup i Hjørring Amt], Kirsten Nikolajsdatter 30, Ellen Nikolajsdatter 28 i Flensborg, Anne Sofie Nikolajsdatter 27 i København, Niels Nikolajsen 26, snedkersvend i Ålborg, Oluf Nikolajsen 17, i skrædderlære i Horsens. FM: Søren Grøn.

1250 Anne Jensdatter i Horsens. 10.9.1761, fol.740.
Enke. B: Rasmus Christiansen i Odder, Christen Christiansen sst, Margrethe Christiansdatter g.m. Laurids Mathiasen i Horsens, Kirsten Mathiasdatter. FM: Rasmus Sørensen i Horsens.

1251 Karen Jensdatter, 70 år gammel og ugift i Horsens. 10.9.1761, fol.740B.
Afdøde var født i Hjortsvang. Arvinger kendes ikke.

1252 Cathrine Nielsdatter i Horsens. 10.9.1761, fol.741.
Enke efter Jacob Bendrejer. B: Niels 20, Sille 17, Hans 15.

1253 Jørgen Henrik Schiøtz, der døde i Horsens. 10.9.1761, fol.741B.
E: Anne Schiøtz i Haderslev. Af 8 børn nævnes Mathias Schiøtz 25, snedkersvend i Horsens. Afdøde var tysk skoleholder i Haderslev. Skiftet henvises til rette jurisdiktion.

1254 Christoffer Vater, 34 år gammel og ugift i Horsens. 10.9.1761, fol.742.
A: far Christoffer Vater, søskende Daniel Vater, Hans Christoffer Vater. Afdøde var født i Neede Krebbes i Bøhmen.

1255 Maren Lauridsdatter i Horsens. 6.1.1760, fol.742B.
E: Christen Christensen Sundby, der tidligere var købmand i København. B: Christen Christensen Friis 32, forvalter på Kongsdal Herregård på Sjælland, Anne Dorthe Sundby g.m. Jeppe Lauridsen. FM: Henrik Falck, Rasmus Kongslev, snedker.

1256 Kirsten [Mikkelsdatter] i Horsens. 10.9.1761, fol.743.
Enke efter Andreas Solbjerg. B: Jens, rytter i Holsten, Mikkel, rytter. FM: Hans Griis, skomager i Horsens.

1257 Jens Olufsen, kalkslager i Horsens. 10.9.1761, fol.743.
E: Mette Jensdatter. Første ægteskab med Karen Mikkelsdatter, [skifte 27.1.1738 lbnr.839]. B: Karen g.m. Jens Nielsen Møller, tømrer i Horsens, Kirsten 25.

1258 Knud Lauridsen Vissing, skrædder i Horsens. 10.9.1761, fol.743B.
E: Maren Jensdatter. B: Rejer 16, Laurids 13, Jens 10. FM: Johan Møinichen i Horsens.

1259 Anne Sørensdatter Stauning, ugift i Horsens. 30.10.1761, fol.744.
A: bror Knud Sørensen Lang hos Peder [Jensen] Borgen, præst i Møborg [og Nees]. Afdøde var søskendebarn til Jens Jørgen Lindvig i Horsens.

1260 Elisabeth Christensdatter i Horsens. 30.12.1761, fol.745B.
E: Rasmus Christensen Kongslev, snedker. Første ægteskab med Jens Jensen Brixen, skifte 15.12.1742 lbnr.923. B: Ellen Kirstine 24, Jens Frederik 22, snedkersvend i Haderslev, Dorthe 19. FM: Jacob Ustrup i Horsens.

1261 Jacob Jensen Lech i Horsens. 12.2.1762, fol.748B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Søren Pedersen Stenstrup i Horsens. A: søskende Maren Jensdatter, enke efter Knud Vissing i Horsens, [skifte 10.9.1761 lbnr.1258], Anne Jensdatter g.m. Anders Glarmester i Blirup i Vær sogn, Ingeborg Jensdatter, død, var g.m. Claus Heller, aftakket rytter i Horsens. 4B: Jens 17, Cathrine Marie 11, Inger 8, Marie 6, halvsøster [Maren Jensdatter], død, var g.m. Christen Møller i Rand i Barrit sogn. 4B: (Navne angives ikke). (Sml. lbnr.1457).

1262 Anne Andersdatter i Horsens. 15.2.1762, fol.750. (Originalskifte).
E: Jens Hellebo, bager. B: Voldborg 17, Sofie 13, Mette 7. FM: fasters mand Peder Møller, skomager i Horsens.

1263 Christen Jensen, pottemager i Horsens. 12.5.1762, fol.752.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Jørgensen sst. Første ægteskab med Karen Mortensdatter, [skifte 21.9.1757 lbnr.1179]. B: Anne Marie 21, Jens 20, Kirsten 18, Karen 17, Morten [mangler], Christen 8, Maren 6. FM: farbrødre Laurids Jensen, pottemager sst, Anders Jensen, pottemager sst.

1264 Hans Nielsen Griis, skomager i Horsens. 9.10.1761, fol.754.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Knudsen sst. Første ægteskab med Anne Cathrine Lauridsdatter, [skifte 26.4.1751 lbnr.1085]. B: Laurids, Simon 24, skomagersvend i Horsens, Mette Sybille, Maren.

1265 Maren Jensdatter Riis i Horsens. 16.6.1762, fol.755B.
Enke efter Peder [Pedersen Vrold], skrædder, [skifte 8.8.1729 lbnr.666]. B: Abraham Pedersen Schandorff, parykmager i København, Jens Pedersen, [skifte 12.9.1759 lbnr.1222]. 1B: Peder 3. FM: Peder Møinichen, parykmager i Horsens.

1266 Anne Hansdatter i Horsens. 30.6.1762, fol.756B.
E: Peder Nikolajsen, skomager. B: Johanne 23, Hans 19, i skomagerlære. FM: Søren Iversen Horsted, parykmager i Horsens.

1267 Jens Mikkelsen Lund i Horsens. 21.7.1762, fol.757B.
E: Bodil Steffensdatter. LV: Georg Frederik Ebbesen. B: Gert 15. FM: morbror Thomas Steffensen.

1268 Hans Jørgensen Naamann i Horsens. 21.7.1762, fol.759.
E: Else Nielsdatter. Afdøde var født i Hessen. Arvinger angives ikke.

1269 Clara Madsdatter i Horsens. 22.9.1762, fol.759B.
Enke efter Jeppe Jensen, skipper. B: Jens Jepsen Østergaard, studiosus i Sneptrup Præstegård, Kirsten Jepsdatter 22.

1270 Anne Marie Hatting i Horsens. 20.10.1762, fol.761B.
Enke efter Jens [Sørensen] Skjold, [skifte 23.9.1743 lbnr.968]. A:
1) bror Henrik [Jørgensen] Hatting, præst i [Karise og Alslev] på Sjælland, død. 3B:
a Hans Hatting, præst i Hatting
b Jørgen Hatting, præst i Bergen
c Ellen Cathrine Hatting g.m. [Hans] Nyland, rådmand i Horsens
2) søster Anne Jørgensdatter Hatting, [Ulfborg herred gejstlig skifte oktober 1739 lbnr.69] g.m. Anders [Madsen] Staby, præst i Staby, [Ulfborg herred gejstlig skifte oktober 1687 lbnr.4]. 3B:
a Mads Andersen Staby, død. 2B: Anne i Maglehus [dvs. Makholmhus] i Resen sogn, Ellen Marie, rejst til København for 25 år siden
b Ellen Cathrine Andersdatter Staby g.m. Mikkel Winther i Hatting, begge døde. 3B: Inger Marie g.m. Laurids Jacobsen, hattemager i Horsens, Anne g.m. en skomager i København, Else Sofie g.m. Laurids Bonnesen, skrædder i Horsens
c Inger Marie Andersdatter Staby g.m. [Mathias Christensen Bording], degn i Ulfborg, begge døde. 1B: Ingeborg Dorthe Bording, gift i Norge
3) søster Sara [Kirstine] Jørgensdatter Hatting, død, var g.m. Anders [Sørensen] Brædstrup i Horsens, [skifte 4.5.1716 lbnr.379]. 1B:
a Anne Andersdatter Brædstrup, død, var g.m. Erik [Steffensen] Hofgaard i Horsens, [skifte 22.6.1752 lbnr.1091]. 3B: Anders, Jesper, Karen g.m. [Niels Mikkelsen] Frimodt, præst i Horsens
4) søster Inger Marie Jørgensdatter Hatting g.m. Peder [Hansen] Billeskov, præst i Engum, begge døde. 2B:
a Jørgen Pedersen Billeskov
b Sofie [Christence] Billeskov, [skifte 20.8.1755 lbnr.1149], var g.m. Peder Nyland, farver i Horsens.2B: Inger Marie, Laurids.

1271 Helene [Johanne Henriksdatter Henckel] i Horsens. 20.10.1762, fol.765B.
Enke efter Thomas Mavors, byfoged i Horsens, [skifte 2.6.1745 lbnr.1004]. B:
1) Thomasia Mavors
2) Johan Corfitz Mavors, silkevæversvend i København
3) Rudolf Mavors, apotekersvend i Randers
4) Christian Ludvig Mavors 18.
FM: Hans Henrik Gamer.

1272 Ingeborg Hansdatter Riber i Horsens. 11.12.1762, fol.766B.
Afdødes mor var Johanne Christensdatter i Horsens, [skifte 19.3.1717 lbnr.390].
Afdødes [sted]far var Rasmus Vejle, købmand i Horsens, [skifte 9.11.1719 lbnr.460].
A:
1) morbror Hans Christensen Halvorsen, skipper i Ålborg, død. 3B:
A) Børge Hansen Halvorsen, skipper i Ålborg, død, var g.m. Karen Knudsdatter. 3B:
a Hans Børgesen Falk, degn i Strøby og Varpelev på Sjælland
b Anne Børgesdatter g.m. Peder Christensen Hurtigkarl, sandleverandør til Slottet i København
c Inger Marie Børgesdatter 30 i Ålborg
B) Immanuel Hansen Halvorsen, bødker i Horsens, død, var g.m. Anne Mogensdatter i Ålborg. 6B:
a Morten Immanuelsen 27, skomagersvend i Kongens Lyngby
b Hans Immanuelsen 22, i skomagerlære i Ålborg
c Mogens Immanuelsen 17, i skomagerlære i København
d Anne Cathrine Immanuelsdatter g.m. Hans Iversen, grenader i København
e Karen Immanuelsdatter i København
f Anne Dorthe Immanuelsdatter 16 i Ålborg
C) Dorthe Hansdatter Halvorsen g.m. Lave Nielsen, skibsmand, begge døde uden livsarvinger
2) moster Mette Christensdatter g.m. Jens Krag, købmand i Horsens, begge døde. 3B:
A) Søren Jensen Krag, købmand i Horsens, [skifte 15.3.1758 lbnr.1185]. 2B:
a Jens Sørensen Krag 28, skoleholder i Stilling under Skanderborg Rytterdistrikt
b Anne Sørensdatter
B) Anne Cathrine Jensdatter Krag, [skifte 30.1.1743 lbnr.928], var g.m. Hans Gjesing, købmand i Horsens. 1B:
a Anne Mette Hansdatter Gjesing i Horsens
C) Mette Jensdatter Krag, [skifte 12.2.1743 lbnr.930], var g.m. Anker Jacobsen i Horsens.

1273 Jørgen Jacobsen Helms, skræddersvend i Horsens. 14.1.1763, fol.770.
A: søskende Peder Jacobsen Helms i Kolding, død. 2B: Anne, Karen, Anne Cathrine Jacobsdatter Helms 32, Mette Jacobsdatter Helms 30, Anne Marie Jacobsdatter Helms 27 i Amsterdam. FM: Jens Mathiasen Zetner.

1274 Marie Dorthe Ehlers i Horsens. 17.1.1763, fol.771.
E: Hans Christian Bosach, rebslager. B: Johanne Marie 7, Ditlev Christian 5, Anne Elisabeth 2, Ellen Sofie 6 mdr.

1275 Hans Gjesing i Horsens. 19.1.1763, fol.771B.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: stedfar Jørgen Simonsen i Kørup. B: Anne Cathrine 17, Rasmus Jørgen 15, Andreas 8. FM: Christoffer Hybschmann, Frederik Eberhertz, Niels Brandt, farver. Første ægteskab med [Anne Cathrine Jensdatter Krag, skifte 30.1.1743 lbnr.928]. B: Anne Mette 27.

1276 Søren Rasmussen Klejs, feldbereder i Horsens. 29.1.1763, fol.774.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Anders Brædstrup. B: Sara 10 uger. FM: morfar Christen Poulsen i Ravnholt i Bording sogn. Afdødes far var Rasmus Sørensen Klejs, [skifte 26.2.1735 lbnr.768], var g.m. afdødes mor [Anne] Marie [Pedersdatter] Dahl, enke efter Rasmus [Andersen] Skaarup, [skifte 4.6.1742 lbnr.915].

1277 Anne Margrethe Hansdatter i Horsens. 7.2.1763, fol.775.
E: Johan Mathiassen Reimer, væver. B: Hans Jacob 40 uger. FM: Johan Michael Hentze.

1278 Niels Rodenborg, købmand i Horsens. 2.3.1763, fol.775B.
Enkemand efter [Maren Pedersdatter Wern]. B:
B: Hans Peder. FM: farbror Jochum Rodenborg i Horsens.

1279 Rasmus Olufsen Hjarnø i Horsens. 21.3.1763, fol.778.
E: Martha Lauridsdatter. LV: Niels Brandt, farver. B: Ingeborg 12, Anne Cathrine 9. FM: Simon Hjarnø. Første ægteskab med Knud Pedersen Hjort, [skifte 6.4.1748 lbnr.1040]. B: Laurids i Ålborg, Peder sst, 2 døtre, hvis navne ikke angives. Samfrænder: Knud Brandt, Brixen Møller, Søren Hjarnø, Jens Hofgaard.

1280 Simon Griis, ugift skomagersvend i Horsens. 6.5.1763, fol.778B.
A: søskende Laurids Griis, Sybille Griis 24, Maren Griis 20. FM: Jørgen Rasmussen i Horsens.

1281 Christen Lauridsen, 54 år gammel tjenestekarl i Horsens. 21.6.1762, fol.779B.
A: søskende Eskild Lauridsen i Store Bredlund, Peder Lauridsen i Vrads, Laurids Lauridsen i Roskilde. Afdøde var født i Them.

1282 Niels Olufsen Dragø, maler i Horsens. 31.8.1763, fol.779B.
E: Kirsten Marie Jensdatter Aagaard. LV: Peder Jørgensen Saaby. B: Oluf Christian 1. FM: Christian Krabbe i Horsens.

1283 Peder Frederiksen Møller, skrædder i Horsens. 17.9.1763, fol.781B.
E: Else Rasmusdatter. LV: Peder Christensen, feldbereder. B: Marie Kirstine 16, Hans Christian 8, Frederik 4. FM på fars side: Ebbe Sørensen Hammer, skrædder.

1284 Peder Jørgensen Høgh, guldsmed i Horsens. 13.9.1763, fol.783.
E: Ellen Marie Rejersdatter. LV: Søren Hansen. A:
1) Ove Guldberg, professor ved Sorø Akademi
2) Niels Høgh, personlig kapellan ved Solum Præstegæld ved Skien i Norge
3) Hans Jørgen Christian Høgh, studiosus hos Groth Borrelund, birkedommer på Frijsenborg
4) Helvig Høgh, ugift i Bygholm Mølle
FM: Anders Hofgaard.

1285 Oluf Hansen, kobbersmed i Horsens. 31.10.1763, fol.785.
E: Bodil Marie Hjort. LV: Jesper Hofgaard, Niels Brandt. B: Knud 7, Martha 4, Anne Lene 3, Bodil Stefania 4 uger. FM: Hans Jensen Horndrup. Første ægteskab med Anne Johansdatter Lindberg, skifte 30.4.1750 lbnr.1079. B: Anne Marie g.m. Jørgen Andreasen Lindberg, kobbersmed i Horsens, Johanne 20. Desuden nævnes første hustrus mor Anne Nielsdatter, enke efter Johan Lindberg, kobbersmed. LV: Hans Nyland.

1286 Anne Kirstine Høpsch i Horsens. 10.6.1764, fol.793.
B: Johan Vilhelm i Horsens.

1287 Lorents Lauridsen Kjeldstrøm i Horsens. 8.11.1763, fol.793B.
E: Maren Nikolajsdatter. LV: Søren Stenstrup. B: Margrethe 22, Maren 16. FM: Johan Møinichen, parykmager.

1288 Peder Mikkelsen i Horsens. 4.11.1763, fol.794.
A: søskende Jørgen Mikkelsen i England, Hans Mikkelsen i København, Rasmus Mikkelsen i Ringkøbing, Jens Mikkelsen, tømrer i Horsens, Maren Mikkelsdatter, enke efter Anders Cortsen sst, Ingeborg Mikkelsdatter g.m. Søren Stenstrup i Breth, Christen Mikkelsen i Horsens, død. 1B: Anne 20. FM: Søren Pedersen Braa i Horsens.

1289 Hans Nielsen, 23 år gammel og ugift, der døde i Horsens. 12.11.1763, fol.794B.
A: mor Kirsten Nielsdatter på Endelave, en bror og 2 søstre sst. Afdøde var matros fra Endelave.

1290 Gedske Terkildsdatter i Horsens. 14.11.1763, fol.794B.
E: Peder Andersen, skomager. B: Anders 18, skomagerdreng, Maren 16. Første ægteskab med Jens Rasmussen Bank, [skifte 17.5.1741 lbnr.892]. B: Anne 30, Terkild, skomager i Horsens, Mikkel, skomagersvend, Maren 24.

1291 Johannes Weibel i Horsens. 26.11.1763, fol.795B.
E: Mette Cathrine Thisdatter. B: Cathrine 26, Nikolaj 25, Johan 20, Martin 6, Eva Marie 4, Christiane 2.

1292 Niels Salomonsen i Horsens. 26.11.1763, fol.796.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Andersen. B: Rasmus, Kirsten 30. Afdøde døde på Serridslevgård, hvor der blev foretaget registrering 22.11.1762 lbnr.880. G 356-3, fol.85.

1293 Jacob Nielsen Juul, feldbereder i Horsens. 11.1.1764, fol.797.
E: Ida Kirstine Christoffersdatter Holst. LV: Henrik Frederiksen Falk, købmand i Horsens. B: Niels Christoffer 15, Marie Cathrine 14. FM: farbror Mads Nielsen Juul, feldberedersvend i huset. Første ægteskab med Genned Sørensdatter Hellebo, [skifte 31.3.1754 lbnr.1121]. Hendes første ægteskab med Jørgen Knudsen, [skifte 24.7.1745 lbnr.1008]. B: Knud Jørgensen Nebel, guldsmedesvend i København, Søren Jørgensen Nebel, kobbersmedesvend i Horsens, Rasmus Jørgensen Nebel 23, Jens Jørgensen 21, feldberederdreng i huset. Desuden nævnes jomfru Kirstine Nielsdatter Juul.

1294 Kirsten Andersdatter i Horsens. 11.1.1764, fol.800.
E: Niels Sørensen, tømrer. A: bror Rasmus Andersen på Endelave.

1295 Karen Pedersdatter i Horsens. 11.1.1764, fol.802.
Enke efter David Høne. B: Peder, tambur under Prinsen af Sønderborg i Det Sjællandske Regiment, Anne g.m. Frands Loss. FM: Knud Christensen, væver i Horsens.

1296 Maren Sørensdatter i Horsens. 14.1.1764, fol.802B.
A: bror Peder Sørensen i Sebberup i Løsning sogn, søster Birthe Sørensdatter g.m. Søren Jensen i Løsning, søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Andreas Hansen i Stubberup i Løsning sogn. 5B: Thomas, skrædder i København, Peder, skrædder i Korning, Hans 21, skræddersvend i Korning, Maren g.m. Mourids Hermansen i Sebberup, Lene i København. FM: Søren Jensen Torp i Horsens.

1297 Karen Hansdatter Lynge i Horsens. 10.2.1764, fol.804.
E: Søren Jessen Torp, bager. B: Jes 20, Gedske 16, Anne Marie 14, Kirsten 12. FM: Georg Christian Frederik Eberhertz i Horsens.

1298 Claus Pedersen, vagtmester i Horsens. 13.2.1764, fol.808.
E: Margrethe Eleonora. LV: Peder Pedersen Houmann. B: Johan 16, Ida Kirstine Eleonora 11. FM: morbror Hans Henrik Garmer i Horsens.

1299 Henrik Henriksen Rohde, slagter i Horsens. 27.2.1764, fol.809.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Søren Knudsen, skrædder. B: Henrik 2. FM: Peder Nielsen, murermester.

1300 Henrik Frederiksen Falk, købmand i Horsens. 11.2.1764, fol.810.
E: Maren Jensdatter Halling. LV: Jacob Ustrup, Brixen Møller. A: søster Elsebeth Falk g.m. Christian Ludvig Bloch, præst i Fruering [og Vitved]. Ifølge testamente af 29.1.1764 arv til enkens søstersøn Mikkel Andersen i Haderslev og til hendes søsterdatter Mette Cathrine Ovesdatter.

1301 Rasmus Christensen Kongslev, snedker i Horsens. 5.5.1764, fol.811B.
E: Marie Dorthe Markusdatter. LV: Niels Brandt. A: far Christen Christensen, hjulmand i Kongerslev på Refsnæs gods ved Ålborg. [Første ægteskab med Elisabeth Christensdatter, skifte 30.12.1761 lbnr.1260. Hendes første ægteskab med] Jens Jensen Brixen, [skifte 15.12.1742 lbnr.923]. 3B: Ellen Kirstine, Jens Frederik, Dorthe.

1302 Johanne Nielsdatter i Horsens. 5.5.1764, fol.815.
E: Peder Møller, skomager. B: Knud Brandt 10, Elisabeth Kirstine 5, Niels Andreas 4, Christian 1.

1303 Bodil Steffensdatter i Horsens. 5.5.1764, fol.816B.
Enke efter Jens [Mikkelsen] Lund, [skifte 21.7.1762 lbnr.1267]. B: Gert 18, i guldsmedelære i Holstebro. FM: morbror Thomas Steffensen, vejer og måler i Horsens.

1304 Johan Jørgen Dynewaldt, bøssemager i Horsens. 5.5.1764, fol.818.
E: Marie Nielsdatter. LV: Andreas Jacobsen Ørby i Horsens. B: Anne Rosine 8, Anne Marie 6, Christiane 3. FM: Jens Mathiasen Zetner.

1305 Peder Clausen, prammand i Horsens. 22.5.1764, fol.819B.
E: Bodil Andersdatter. B: Claus, smededreng, Anne Kirstine 12, Helene 8. FM: Peder Pedersen Houmann.

1306 Mikkel Jensen Tunø, købmand i Horsens. 23.5.1764, fol.819B.
E: Anne Marie Boye. LV: Jens Christensen Overby. B: Anne Marie 10, Christiane 7. FM: morfar Henrik Boye, skipper i Horsens.

1307 Abelone Nielsdatter i Horsens. 16.5.1764 lbnr.822B.
E: Oluf Lukassen. A: søskende Rasmus Nielsen i Vrigsted på Barritskov gods, Maren Nielsdatter, halvsøskende Jens Nielsen i Vrigsted på Skerrildgård gods, Peder Nielsen, Karen Nielsdatter 28, Kirsten Nielsdatter 26 i Askebjerg på Tirsbæk gods, Marie Nielsdatter 17 i Barrit. FM: Jørgen Rasmussen i Horsens.

1308 Anne Marie Jensdatter i Horsens. 16.6.1764, fol.824.
E: Rasmus Sørensen, avlsmand. B: Jens 22, Søren 16, Mikkel 14, Niels 11, Anne 10, Johannes 7, Anne Cathrine 6, Christian 4, Hans Jørgen 2. FM: Jens Knudsen sst.

1309 Poul Christian Hennel, sadelmager i Horsens. 30.6.1764, fol.825.
E: Gertrud Henriksdatter Boye. LV: Claus Andersen, sadelmager sst. B: Otte Christian 6, Henrik Boye 5, Jens 2. FM: morfar Henrik Boye, skipper i Horsens. Arv til Karen Elisabeth Ottesdatter Hennel efter far Otte Christian Hennel, sadelmager, skifte 18.9.1754 lbnr.1130, efter mor Anne Gregersdatter, skifte 30.1.1749 lbnr.929 og efter morbror Gregers Gregersen, skipper i Mariager, skifte i Horsens 20.3.1743 lbnr.937.

1310 Else Cathrine Møller i Horsens. 4.7.1764, fol.828. (Originalskifte).
E: Niels Rask, byfoged. B: Magdalene 15.

1311 Jørgen Markhoff, tobaksplantør i Horsens. 1.8.1764, fol.834.
E: Alhed Christoffersdatter. LV: Jens Thorsen. B: Elsebeth Barbara. FM: Jens Billedhugger.

1312 Laurids Torup, skrædder i Horsens. 4.8.1764, fol.834B.
E: Christine Christensdatter. LV: Peder Kandestøber. B: Christen, skrædder i Horsens, Hans, snedker i Vejle, Mathias, skrædder i København, Cathrine Elisabeth på Engelsholm.

1314 Laurids Sørensen, skrædder i Horsens. 8.8.1764, fol.835.
Enkemand efter Mette Pedersdatter.
Hans A:
1) mor Kirsten Pedersdatter i Brædstrup, død
2) moster Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. Peder Pedersen, drejer i Åstrup. 1B:
a Peder Pedersen, drejer i Føvling
2) moster Mette Pedersdatter, død, var g.m. Anders [Christensen] Hedegaard i Ejstrup sogn. 3B:
a Christen Andersen i Uve i Koldinghus Amt
b Christen Andersen i Enkelund
c Erik Andersen i Hedegård i Ejstrup sogn
3) moster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Søren Pedersen i Brædstrup.3B:
a Erik Sørensen i Ulstrup i Skanderborg Amt, død. 3B: Birthe 16, Else 15, Thomas 12. FM: morbror Jens Thomsen i Vissing
b Sidsel Sørensdatter, enke efter Jens Lauridsen i Brædstrup
c Mette Sørensdatter, enke efter Laurids Hansen i Kærbølling
Hendes A:
1) far Peder Lauridsen i [Ring, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 23.2.1715 lbnr.910]
2) farbror Anders Lauridsen i Ring, død. 5B:
a Laurids Andersen i Brædstrup
b Christen Andersen i Brædstrup
c Søren Andersen i Ring
d Gertrud Andersdatter g.m. Peder Andersen i Ring
e Mette Andersdatter g.m. Christen Albertsen i Ring
3) faster Mette Lauridsdatter, død. 1B:
a Laurids Christensen, død. 2B: Christen, musikantsvend i Randers, Mette i Horsens.

1315 Karen Nielsdatter i Horsens. 22.8.1764, fol.837.
E: Anders Nielsen. B: Mette 18. Første ægteskab med Mads Jensen, [skifte 17.5.1743 lbnr.955]. B: Maren g.m. Jens Poulsen København i Horsens, Else Marie.

1316 Jens Bendixen, skipper i Horsens. 12.9.1764, fol.837B.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Steffen Henriksen sst. B: Silke Cathrine 5, Søren 2, nyfødt datter. FM: Peder Houmann sst. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, [skifte 13.9.1758 lbnr.1202]. B: Søren 22, i snedkerlære i Horsens, Niels 20, i skomagerlære sst.

1317 Vulf Christian Delgast, urmager i Horsens. 19.9.1764, fol.842.
A: søskende Andreas Sparre Delgast, præst [ved Citadellet Frederikshavn i København], Frederik Delgast, studiosus i Odense, Mette Elisabeth Delgast g.m. [Nikolaj Engelhardt] Nannestad, præst og professor i Odense. Afdødes forældre var Hans Jochum Delgast, urmager i Kolding og hustru Cathrine Christensdatter Teilmann. Forældrene blev viet i Fredericia Tysk Menighed, hvor de boede til 1740, hvorefter de flyttede til Kolding.

1318 Eleonora Marie Ohnsorg i Horsens. 28.9.1764, fol.847. (Originalskifte).
E: Jens Bendixen Heide, handelsforvalter i Finmarken. B: Elisabeth Dorthe g.m. Terkild Nygaard i Christiania, Dorthe Sofie g.m. Christen Eliassen i Skjold, Henriette Frederikke g.m. Frands Nielsen i Horsens, Birgitte Helene Kirstine 20.

1319 Gotfred Mathiasen Schrøder, pottemager i Horsens. 1.10.1764, fol.848.
E: Anne Kirstine [Bentsdatter] Harding. LV: Anders Brædstrup. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 19.5.1758 lbnr.1197]. B: Jens Mathias 22. FM: søskendebarn Christen Andersen, skomager i Horsens.

1320 Jacob Bartholomæussen i Horsens. 2.11.1764, fol.851B.
E: Maren Sørensdatter Meyer. LV: Knud Grøn. B: Dorthe 20, Birgitte Kirstine 12. FM: Steffen Henriksen.

1321 Jens Andersen Rye, ugift feldberedersvend i Horsens. 5.11.1764, fol.852.
A: mor Maren Jensdatter, enke efter Anders Rye, feldbereder sst, [skifte 20.5.1761 lbnr.1243], søskende Poul Andersen 30, studiosus, Anne Marie Andersdatter 24, Anne Margrethe Andersdatter 22, Laurids Andersen 20, feldbereder.

1322 Bodil Pedersdatter Saxe i Horsens. 12.12.1764, fol.852.
Enke efter Hans Christian Møller, borgmester. B: Peder Christian 23, studiosus, Anne Kirstine 15. FM: mors halvbror Jens Skov i Horsens.
(Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 2010 side 43-73: Kirstin Nørgaard-Pedersen: En Saxeslægt i Danmark og Norge).

1323 Maren Sørensdatter Staal i Horsens. 19.12.1764, fol.866B.
E: Hans Hansen Kjeldsted. A: søskende Jens Sørensen Staal i Bråskov, Anne Cathrine Sørensdatter Staal i Huset, halvsøster Maren Jensdatter Ørum g.m. Søren Sørensen i Brå. FM: Anders Jensen, pottemager i Horsens.

1324 Jacob Steffensen, købmand i Horsens. 19.12.1764, fol.871.
E: Anne Nielsdatter Møller. LV: Søren Monbjerg. B: Niels 7, Steffen 6, Karen 5. FM: farbror Thomas Steffensen.

1325 Lene Jensdatter i Horsens. 6.2.1765, fol.872.
E: Clemen Knudsen, gørtler. A: mor Anne Jensdatter, søskende Henrik Jensen Lindeballe, papirmagersvend på Engelsholm Papirfabrik, Hans Jensen Lindeballe, skovfoged på Engelsholm, Cathrine [dvs. Karen] Jensdatter g.m. Knud Christensen Grøn, væver i Horsens, Karen [dvs. Cathrine] Jensdatter g.m. Andreas Zacho i Horsens, Anne Jensdatter i Horsens.

1326 Johanne Sørensdatter i Horsens. 13.3.1765, fol.873B.
E: Peder Thygesen, skoflikker. Slegfredsøn: Søren Andersen 20. FM: Hans Nysted.

1327 Gedske Rasmusdatter i Horsens. 18.3.1765, fol.874B.
Enke efter Jens Hansen Pertou, bager. B: Hans, studiosus i Ølgod Præstegård, Hans Henrik 25, bagersvend, Søren 23, i latinskolens mesterlektie, Gert 21, i latinskolens mesterlektie, Cathrine 28. FM: Jens Saxe.

1328 Anne Jensdatter i Horsens. 22.4.1765, fol.879B.
E: Laurids Markussen, skomager. B: Jens 26, skomagersvend, Sidsel Marie. FM: farbror Mads Markussen, skomager. Uden for ægteskab B: Johan Frederik Schrøder, dragon.

1329 Kirsten Christoffersdatter Pax i Horsens. 1.5.1765, fol.880.
E: Hans Lind. [Første ægteskab med Thomas Jensen Kolding, skifte 27.6.1736 lbnr.808]. B: Jens Thomsen Kolding, smed på Sjælland. 6B: (Navne angives ikke), Jørgen Thomsen Kolding i Horsens, [skifte 28.11.1753 lbnr.1116]. B: Thomas på Holmen i København. FM: Anders Andersen i Horsens.

1330 Dorthe Frederiksdatter Krabbe i Horsens. 4.6.1765, fol.881.
E: Eskild Andersen. B: Johanne Kirstine 19, Anders 14. FM: Christen Madsen Lind i Horsens. Første ægteskab med Johan Frederiksen. B: Bodil Marie g.m. Mathias Knudsen i Horsens, Anne Cathrine g.m. Kjeld Andersen Lind, teglbrænder på Møltrup i Timring sogn ved Holstebro, Kirsten.

1331 Margrethe Olufsdatter i Horsens. 6.6.1765, fol.883.
E: Christen Sørensen. B: Søren i Vinten, Oluf, dragon, Anders, murersvend i København, Mogens 22, skomagersvend i Odense.

1332 Nikolaj Frederik Pedersen Husum, skomagersvend i Horsens. 25.6.1765, fol.884.
Arvinger angives ikke.

1333 Søren Pedersen Stenstrup, tømrersvend i Horsens. 3.7.1765, fol.884.
E: Mette Kirstine Pedersdatter. LV: Søren Pedersen Ejstrup. A: næstsøskendebarn Jens, tjener i Hornslet ved Rosenholm. FM: Jens Pedersen Due.

1334 Johanne Marie Charlotte von Phister i Horsens. 18.6.1765, fol.885B.
E: Brandt, søløjtnant. A: far Jørgen Frederik von Phister, major i København.

1335 Johan Gottlieb Bøgh, gørtler i Horsens. 17.7.1765, fol.886.
E: Helvig Elisabeth Bøgh. LV: Brixen Møller i Horsens. A: halvsøster på mors side Cathrine Hansdatter Jæger i København. FM: Rasmus Bryde.

1336 Anders Mikkelsen Hyrde i Horsens. 17.7.1765, fol.888.
E: Anne Lene Pedersdatter. LV: Thue Bertelsen, snedker i Horsens. B: Mikkel 19. FM: Jens Mikkelsen sst. Første ægteskab med [Maren Frandsdatter, skifte 16.7.1739 lbnr.858]. B: Frands 24, stykkusk.

1337 Knud Jørgensen Nebel, guldsmedesvend i Horsens. 17.7.1765, fol.890B.
A: søskende Søren Jørgensen Nebel, kobbersmedesvend i Horsens, Rasmus Jørgensen Nebel, sadelmagersvend i Århus, Jens Jørgensen Nebel 24, feldberedersvend i Horsens. Afdøde boede hos stedmor, enke efter Jacob Juul. (Se lbnr.1293).

1338 Christen Christensen Stubberup, murermester i Horsens. 20.7.1765, fol.891B.
E: Karen Andersdatter. LV: Jens Mikkelsen, tømrer i Horsens. B: Christen 14, Anne Lene 12, Rasmus 10, Hans Peder 8, Jens Christoffer 5. FM: Henrik Jørgensen Møller, maler i Horsens.

1339 Niels Joensen Rørby, skipper i Horsens. 1.8.1765, fol.894.
E: Barbara [Christiansdatter] Spend. LV: Knud Brandt. B: Jørgen Hatting Rørby 23, studiosus i København, Inger Rørby g.m. Ludvig Frederik David, Kirstine. FM: Oluf Bech i Horsens. Første ægteskab med Inger Svejstrup. B: Jørgen Rørby, præst i Værslev og Jordløse på Sjælland, Anne Cathrine Rørby, gift i Ålborg.

1340 Casper Bormann, konstitueret vicebyfoged og auktionskasserer i Horsens. 16.9.1765, fol.895B.
A:
1) bror Frederik Bormann i Klakring på Palsgård gods, død. 4B:
a Hans Henrik Frederiksen Bormann
b Søren Frederiksen Bormann
c Jens Frederiksen Bormann
d Oluf Frederiksen Bormann
2) søster Helene Elisabeth Hansdatter Bormann g.m. Anders Jepsen, nu i Varde Hospital
3) søster Drude Hansdatter Bormann, død, [var g.m. Peder Jacobsen Koch, degn i Sønder Broby på Fyn]. 4B:
a Jacob Pedersen, skoleholder i Ølsted i Sønder Broby på Fyn
b Anne Margrethe Pedersdatter
c Dorthe Kirstine, død, var g.m. Ernst Hvid, skoleholder i Ellested på Fyn
d Elisabeth, død, var g.m. Frederik Braue, skoleholder i Herrested i Vinding herred på Fyn.
Arv efter Hans Pedersen i Hadrup på Rathlousdal gods, skifte 9.3.1743 til 3B: Rasmus, Peder, Maren.
Afdødes jordegods:
Hundslund sogn
Hadrup
1 Anders Andersen 3032 og skov 0002
1 Jacob Sørensen 3032 og skov 0002
2 Erik Jacobsen 2110 og skov 0002
3 Jens Hansen 2621 og skov 0002
4 Niels Rasmussen 4410 og skov 0011
5 Jacob Sørensen 4612 og skov 0011
6 Søren Hansen 2632
Ialt 23 td 3 skp 1 fjk og skov 0111

Tendrup
Hans Eriksen og Christen Andersen 9700 og skov 0002

1341 Anne Cathrine Olufsdatter Dahl i Horsens. 15.11.1765, fol.913.
A: søskende Karen Olufsdatter Dahl g.m. Hans Husendal, degn i Assens og Klakring, Bodil Olufsdatter Dahl, der har tjent på Fyn, men nu ikke vides hvor er. FM: Hans Sørensen Trustrup i Horsens. Arv efter far Oluf Pedersen Dahl, skipper sst, skifte 26.3.1734 lbnr.750.

1342 Henrik Pedersen, skrædder i Horsens. 11.1.1752, fol.913.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Frands Sørensen, skrædder sst. B: Sidsel 9, Eskild 5, Karen 6 mdr. FM: Frederik Nikolaj Christensen, skrædder sst. (Det anføres, at skiftet var forglemt at indføre).

1343 Anne Cathrine Jensdatter i Horsens. 25.11.1765, fol.914.
E: Peder Pedersen Houmann. B: Jens 15, Peder 13, Niels 10, Kirsten 4, Johanne Marie 2. FM: Johan Nielsen Hjarnø, skipper i Horsens.

1344 Jens Poulsen, kornmåler i Horsens. 9.12.1765, fol.917.
E: Karen Jensdatter Lykke. LV: Hans Mikkelsen, bødker. B: Anne Margrethe 7, Jens 2. FM: bedstefar Jens Nielsen Lykke.

1345 Anne Rasmusdatter i Horsens. 18.12.1765, fol.918.
Enke efter Niels Salomonsen, [skifte 26.11.1763 lbnr.1292]. B: Rasmus, snedkersvend, der rejste til Holsten for 16 år siden, Kirsten. FM: Andreas Hahne, snedker, Anders Pilborg.

1346 Søren Lauridsen, tømrer og hustru Anne Mikkelsdatter i Horsens. 21.12.1765, fol.919.
B: Niels 20, Laurids 16, Sidsel Marie 12. FM: Johan Møinichen, parykmager i Horsens.


Horsens byfoged
Skifteuddrag
1766-1780
B 66 - 259


1347 Anne Jensdatter Bank i Horsens. 8.1.1766, fol.1.
E: Anders Sørensen Pilborg. A: søskende Terkild Jensen, skomager, Mikkel Jensen, skomagersvend, Maren Jensdatter, halvsøskende Anders Pedersen 17, skomagersvend, Maren Pedersdatter hos far Peder Andersen, skomager i Horsens. FM: Andreas Andersen Hahne sst.

1348 Marie Kirstine Jensdatter i Horsens. 31.1.1766, fol.2.
E: Hans Christian Schrøder, knapmager. B: Margrethe 13, Jens 12, Anne Kirstine 9, Dorthe Elisabeth 8, Carsten 5, Anne Cathrine 2. FM: farbror Frederik Schrøder, knapmager sst.

1349 Abelone Jørgensdatter i Horsens. 26.3.1766, fol.3.
E: Rasmus Rasmussen, avlsmand. B: Mette Cathrine 20, Johanne 18. FM: Hans Jørgensen, avlsmand sst.

1350 Maren Jensdatter i Horsens. 26.3.1766, fol.4B.
E: Søren Pilborg. B: Anders, skoflikker i Horsens, Maren i Vartov Hospital, Anne, enke efter Boye Mathiasen, murermester i Horsens.

1351 Johan Christoffer Balch, fabrikant i Horsens. 21.4.1766, fol.5B.
Registrering af fallitbo hos Johan Christoffer Balch, der anlagde Den Uldne Fabrik i Horsens. Desuden nævnes hans bror Elias Ludvig Balch.

1352 Laurids Olufsen Hodnebo, matros i Horsens. 22.4.1766, fol.18.
A: mor Ingeborg , enke efter Oluf Andersen Hodnebo, søskende Christen Olufsen Ørn, Oluf Olufsen Sandelav, søster g.m. Oluf Falache Moland, søster g.m. Knud Lauridsen Lindved, alle i Øster Risør i Norge.

1353 Inger Eriksdatter i Horsens. 23.4.1766, fol.19.
E: Christen Andersen, murermester. A: søster Maren Eriksdatter, død. B: Peder Hansen i Flemming i Hornborg sogn. FM: Johan Jensen, skipper i Horsens.

1354 Kirsten Andersdatter i Horsens. 16.5.1766, fol.20.
E: Christian Sørensen, murermester. B: Bodil Marie hos moster i København. FM: Johannes Nielsen i Horsens.

1355 Christen Jespersen Hutfeld, ugift i Horsens. 18.6.1766, fol.20B.
A: mor [Gertrud Johanne Jørgensdatter Bagger] i Århus, enke efter Jesper [Christensen] Hutfeld, præst i [Todbjerg], bror Jørgen Jespersen Hutfeld på Nørre Stenderupgård ved Kolding. FM: Simon Peder Bech i Horsens. Arv efter afdødes bedstemor i Århus, der var g.m. [Christen Jespersen] Hutfeld, præst i Tved.

1356 Karen Mortensdatter i Horsens. 21.6.1766, fol.25.
E: Jens Jensen, tømrer. B: Maren 8. FM: Jens Mikkelsen, tømrer sst.

1357 Abelone Randlev i Horsens. 26.6.1766, fol.26.
Enke efter Peder Gustav Restorff, [skifte 27.3.1743 lbnr.942]. B: Rasmus Restorff, forvalter på gehejmeråd Rabens gods på Lolland, Johan Restorff 51, billedhuggersvend i København, Karen Restorff 50, Ingeborg Cathrine g.m. Hans [Nielsen] Friis, præst i Kettinge på Lolland, Johanne Cathrine Restorff 46. FM: Mathias Busk i Horsens.

1358 Mikkel Ibsen, matros i Horsens. 6.7.1766, fol.27.
E: Else [navn mangler]. LV: Poul Iversen på Endelave. (Kun registrering).

1359 Rasmus Pedersen Virring, matros i Horsens. 24.7.1766, fol.27.
E: Bodil Marie Rasmusdatter. LV: Claus Jensen, skipper. A: søskende Jens Rasmussen Virring, skomager i Christiania i Norge, Søren Pedersen Virring, skomager i Viby ved Århus. FM: Søren Olufsen i Horsens.

1360 Bertel Jørgensen, murermester i Horsens. 28.7.1766, fol.27B.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Pedersen Braa, murermester. B: Jørgen 15, Niels Mørk 14, Johanne 10. FM: Peder Pedersen Houmann i Horsens.

1361 Inger Jensdatter i Horsens. 29.7.1766, fol.29.
B: Else Pedersdatter Vissing i København. FM: Peder Pedersen Houmann.

1362 Margrethe Lauridsdatter Billeskov i Horsens. 20.8.1766, fol.30.
E: Jens Jensen Skov, bedemand. A:
1) bror [Hans Lauridsen] Billeskov, borgmester i Viborg, død. Måske børn
2) søster Karen [Lauridsdatter] Billeskov g.m. Jens [Laurids Nielsen] Ussing, præst i Grejs [og Sindbjerg]
3) søster Mette Billeskov g.m. [Rasmus Rasmussen] Flensborg, præst i Vroue [og Resen]
4) søster Anne Billeskov i Vroue præstegård
5) halvbror Jens [Jørgensen] Stauning, bedemand i København, død. 2B:
a Mads Kølholt Stauning, højesteretsprokurator
b [Else Margrethe Stauning] g.m. [Niels Bjørn Tødslev], præst [i Slagelse] på Sjælland
6) halvbror Peder [Jørgensen] Stauning, købmand i Horsens, [skifte 29.7.1761 lbnr.1244]. 7B:
a Niels Gylling Stauning i Rusland
b Anders Stauning, købmand i Horsens
c Peder Stauning, studiosus i København
d Anne Stauning g.m. Peder [Jensen] Bording, præst i
Møborg [og Nees]
e Sara [Kirstine] Stauning g.m. Mads [Markussen] Alsing, præst i Lomborg [og Rom]
f Else Stauning i Horsens
g Maren Stauning i Horsens
7) halvbror Niels Stauning, købmand i Århus
8) halvbror Otte Stauning, degn i Løsning
9) halvsøster Maren [Jørgensdatter] Stauning, enke efter [Bertel Dons], degn i Hvejsel
10) halvsøster, [Anne Jørgensdatter Stauning] død, var g.m. [Peder Christensen] Vormstrup, [købmand] i Viborg. 1B:
a Frederik Vormstrup, købmand i Ålborg
Desuden nævnes enkemandens søstersøn Peder Christian Møller i Fårup.

1363 Laurids Jacobsen, hattemager i Horsens. 22.8.1766, fol.34.
E: Inger Mikkelsdatter Winther. LV: Brixen Møller. B: Bodil Marie 25, Søren Brædstrup 22, studiosus i Nørup præstegård, Jacob [19], hattemagersvend i Horsens, Ellen Cathrine 16, Mikkel 12, Mette Christence 6. FM: Laurids Nielsen, feldbereder i Horsens.

1364 Eskild Andersen Krabbe i Horsens. 30.8.1766, fol.38.
[Enkemand efter Dorthe Frederiksdatter Krabbe, skifte 4.6.1765 lbnr.1330]. B: Anne Kirstine i København, Anders 17. FM: Peder Pedersen Houmann.

1365 Maren Jensdatter i Horsens. 4.10.1766, fol.39.
E: Jens Eriksen, murersvend. A: far Jens Hansen i Ølsted ved Frands Loss i Horsens.

1366 Frederik Henrik Jacobsen, bagersvend i Horsens. 15.10.1766, fol.40.
A: 3 søstre i Slesvig ved pårørende Peder Lammen i Flensborg. Afdøde var født i Slesvig.

1367 Cathrine Wichmann i Horsens. 23.10.1766, fol.42.
Enke efter Simon Peder Hylle, major. B: Lauge Hondorf Hylle, major i Håby ved Frederikshald, Carl Christian Hylle, løjtnant i Rendsborg, Peder Hylle, student i København. FM: Søren Olufsen i Horsens.

1368 Vilhelm Linneman, afskediget korporal i Horsens. 23.10.1766, fol.46B.
Arvinger angives ikke.

1369 Niels Rømer i Horsens. 23.10.1766, fol.47B.
E: Anne Sofie Jørgensdatter Møller. LV: Jens Pedersen Due. B: Andreas Christian 12, Georgine Kirstine 7. FM: Niels Thorsen.

1370 Mette Sørensdatter Møller i Horsens. 15.12.1766, fol.49.
B: Søren Jensen Møller i Hesselballe, Mette Lene Jensdatter Møller 31, tjener på Bjerregård, Anne Margrethe Jensdatter Møller 21 i Horsens. FM: Peder Thygesen sst.

1371 Mette Sørensdatter i Horsens. 17.12.1766, fol.51.
Enke efter Adam Geelhuus, væver, [skifte 29.8.1755 lbnr.1150]. A:
1) bror Anders Sørensen Møllmann, død. 1B:
a Karen Andersdatter g.m. Jens Lukassen, avlsmand i Horsens
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Niels Sams i Føvling, begge døde. 2B: 1 søn og en datter
3) søster Anne Sørensdatter, død. 4B: 2 sønner og 2 døtre, alle i Føvling
4) søster Birgitte Sørensdatter i Føvling, død. 3B:
a Karen Hansdatter, død, var g.m. Elias Mark, sadelmager i Snede. 1B: 1 datter
b Anne Hansdatter 43 her i huset
c Mette Hansdatter g.m. Peder Staaholm i Føvling.

1372 Peder Jørgensen Saaby i Horsens. 20.1.1767, fol.54.
E: Cathrine Marksteller. LV: Rasmus Tuxen. B: Anne Elisabeth g.m. Peder Winther i Horsens, Marie 11, Hans Jørgen 9.

1373 Niels Ovesen, vægter i Horsens. 21.1.1767, fol.55.
E: Anne Abrahamsdatter. LV: Ebbe Kammer. B: Anne Kirstine 22, Anne 20, Marie 18, dreng 16, Kirstine 10, Abraham 8, Rasmus 4. FM: Peder Houmann.

1374 Johan Henrik Carstens, trompeter i Horsens. 21.1.1767, fol.56.
E: Anne Elisabeth Møller. LV: Thomas Eriksen Bang. B: Johan Møller Carstens, musikantsvend i Horsens.

1375 Niels Tistrup i Horsens. 13.3.1767, fol.56B.
E: Agnethe Cathrine Tistrup, nu i Holstebro. LV: Erik Kynde. A: far Hans Nielsen i Gødsvang i Tistrup sogn på Nørholm gods. Afdøde døde på sørejse fra København, og er begravet i Rørvig ved Nykøbing Sjælland.

1376 Jens Bircherod Duche i Horsens. 29.5.1767, fol.58.
E: Martha Nissen. LV: Niels [Mikkelsen] Frimodt, præst i Horsens. B: Niels Bircherod Duche, kontrollør, Johanne Marie Duche på Engelsholm, Kirstine Dorthe Duche på Handbjerg Hovgård, Jens Bircherod Duche i Trondhjem, Frederik Vilhelm Duche på Ålborg Apotek, Frederikke Louise Duche i huset, Kirstine Marie Duche i huset. Enkens første ægteskab med en skolemester i Hjørring. 1B: Kirstine Dorthe.

1377 Søren Pedersen Ejstrup, murermester i Horsens. 3.6.1767, fol.60B.
E: Sara Sørensdatter. LV: Anders Brædstrup, skipper i Horsens. Ingen børn. Arvinger kendes ikke.

1378 Else Elisabeth Battrup i Horsens. 7.2.1767, fol.63B.
Enke efter Poul Lynge, musikant på Samsø. Første ægteskab med Niels Nielsen Kjær, postbetjent. B: Christian Nielsen Kjær på de lange rejser, Niels Nielsen Kjær, afskediget korporal i Horsens, Anne Sofie Nielsdatter Kjær g.m. Arent Preutz i København.

1379 Niels Pedersen Løgstør, karetmager og hustru Johanne Nielsdatter i Horsens. 12.6.1767, fol.64.
B: Maren 24, Niels 18. FM: Oluf Lukassen i Horsens.

1380 Johanne Enevoldsdatter, ugift i Horsens. 20.6.1767, fol.66.
A: bror Niels Enevoldsen i Ravnholt, død. 2B: Enevold 27 sst, Hans 24, søster Karen Enevoldsdatter g.m. Anders Winther i Horsens, søster Karen Enevoldsdatter g.m. Niels Jensen i Klakring.

1381 Jens Andersen, skoflikker i Horsens. 23.6.1767, fol.67B.
E: Kirsten Iversdatter. LV: Christen Jacobsen, knapmager sst. A: søskende Peder Andersen, soldat i Holsten, som de ikke har hørt fra i 24 år, Anders Andersen, skoflikker i Horsens, Anne Marie Andersdatter g.m. Rasmus Pedersen Stockdorff, maler i Horsens.

1382 Jørgen Eliassen, skipper i gården Sejvig i Nøtterø sogn i Norge, der døde i Horsens. 8.8.1767, fol.69.
E: Martha Andersdatter. Af arvinger nævnes: bror Jacob Eliassen, der også druknede på Horsens red. (Kun registrering).

1383 Hans Hansen Kjeldsted i Horsens. 25.8.1767, fol.70B.
[Enkemand efter Ellen Christensdatter Ring, skifte 10.4.1760 lbnr.1234]. B: Hans, der er undveget fra slaveriet i Fredericia og nu ikke vides hvor er. (Sml. lbnr.1569).

1384 Jens Sørensen Skriver i Horsens. 26.8.1767, fol.72.
E: Anne Dorthe Norup. LV: Simon Hjarnø i Horsens. B: Søren 11. FM: farbror Erik Skriver, skipper i Horsens. Desuden nævnes enkens far Ananias Norup, vejer og måler i Kerteminde.

1385 Johanne Helvig [navn mangler] i Horsens. 26.8.1767, fol.76B.
Enke efter Korporal Brun. B: Olivia Brun 45, Leonora Dorthe Brun g.m. Hans Brandt, murermester i Hjortsvang, Marianne Brun, tåbelig, i Horsens.

1386 Mette Gustavsdatter i Horsens. 26.8.1767, fol.77.
E: Jens Knudsen, der rejste, og ikke vides hvor er. B: Anne 17, Mathias 15, Marie Kirstine 10, Mette Marie 8, Sara 5, Lene 2. FM: Thomas Eriksen Bang i Horsens.

1387 Anne Cathrine Henriksdatter Rohde i Horsens. 26.8.1767, fol.80.
Enke efter Peder Markussen, skomager, [skifte 4.5.1759 lbnr.1218]. B: Markus 31, skomagersvend på Sjælland, Hans 27 på Hjarnø, Anne Kirstine, Henrik 19. FM: farbror Mads Markussen, skomager i Horsens.

1388 Jens Hansen Farre, der døde marts 1761 i Horsens. 31.8.1767, fol.80B.
A:
1) mor Anne Margrethe [Hillemann] g.m. Henrik von Huude, parykmager, nu i Bergen
2) søster Anne Hansdatter Farre g.m. Johan Christian Burchart, parykmager i København
3) søster Karen Hansdatter Farre g.m. Peder Jensen Brun, skrædder i Det forgyldte Lam i Vognmagergade i København
4) søster Hanne Hansdatter Farre i København
Arv efter afdødes far Hans Jensen Farre, skifte 28.9.1743 lbnr.969 og efter afdødes søster Martha Hansdatter Farre, skifte 29.10.1755 lbnr.1156.

1389 Anne Cathrine Hansdatter Tykær i Horsens. 14.9.1767, fol.81B.
Enke efter Steffen Jørgensen Zetner, sadelmager [i Vejle]. B: Marie Sofie g.m. Frands Schmidt, der farer på de lange rejse fra Amsterdam, Cathrine Marie 21. FM: Lorents Lorck. Afdøde boede hos bror Anders Tykær, købmand i Horsens.

1390 Simon Jensen Lind, brøndsætter i Horsens. 20.10.1767, fol.82B.
E: Anne Margrethe Andersdatter Hahne. LV: bror Andreas Andersen Hahne, snedker i Horsens. A:
Halvsøskende på far Jens Simonsen Linds side:
1) Abraham Jensen Lind, tobaksspinder i Vognmagergade i København
2) Laurids Jensen Lind i Horsens
3) Oluf Jensen Lind, matros i Horsens, død. 1B:
a Sidsel Olufsdatter Lind 4
Halvsøskende på mor Kirsten Hansdatters side:
4) Jørgen Hansen 26, parykmagersvend i København
5) Sidsel Cathrine Hansdatter i København, enke efter Johan Christian Cubane, kinafarer

1391 Niels Nielsen, betjent i Horsens. 10.2.1768, fol.85.
E: Edel Steffensdatter. LV: Christen Madsen Lind, gørtler i Horsens. B: Søren 11, Steffen 4. FM: fars stedfar Mads Rasmussen i Nebel, Hans Nysted, guldsmed i Horsens.

1392 Frands Kandelsdorff, priviligeret trykker i Horsens. 14.12.1765, fol.87B.
E: Dorthe Sofie [navn mangler]. LV: Jens Mathiasen Zetner, sadelmager i Horsens. B: Marie Louise g.m. Mathias Toldorph, hører i Horsens Latinskole, Anne Else, Charlotte Sofie forlovet med Hans Jørgen Clausen, trykkersvend. FM: Thomas Brædstrup, bager.

1393 Søren Albertsen, væversvend i Horsens. 4.7.1768, fol.89.
A: morbror Mikkel Jensen, drejer i Horsens, faster Ingeborg Sørensdatter g.m. Niels Ravn Hagendal i Trondhjem. Arv efter mor Johanne Jensdatter, skifte 29.7.1761 lbnr.1245, enke efter Albert Sørensen. Afdøde, der var sejlmagersvend på Sejldugsfabrikken i København, blev indlagt 20.9.1766 på Kongeligt Frederiks Hospital under nr.950 og døde 1.10.1766.

1394 Elisabeth [Christiansdatter] Leegaard i Horsens. 6.7.1768, fol.89B.
Enke efter Jens Olufsen skomager, [skifte 24.5.1719 lbnr.446]. A:
1) søster Sofie [Christiansdatter] Leegaard, enke efter Frederik Schuster i Horsens, [skifte 7.6.1729 lbnr.662]
2) søster Cathrine [Christiansdatter] Leegaard, død, var g.m. Hans Hørning i Fredericia. 1B:
a [Birthe Hansdatter] g.m. Johan Henrik Kuffer, tambur i København
3) søster Kirsten [Christiansdatter] Leegaard g.m. Jens Rasmussen Bach i København
4) halvsøster Else [Hansdatter] Leegaard, død, var g.m. Jens Didriksen i Horsens. 1B:
a Didrik Jensen i Tørring ved Stovgård
5) halvbror Carsten [Christiansen] Clodtz i soldatertjeneste i Hannover, død.
(Sml. lbnr.840).

1395 Anne Davidsdatter i Horsens. 28.7.1768, fol.92.
E: Frands Loss, væver. B: Oluf Christian 5, David 3. FM: Niels Nielsen, grovsmed i Horsens.

1396 Johanne Iversdatter i Horsens. 6.9.1768, fol.93B.
E: Zacharias Elias Daniel Rasmussen, skomager. B: Anne Kirstine 4, Rasmus 9 mdr. FM: farbror Oluf Rasmussen Molbo, skomager i Horsens.

1397 Niels Rask, byfoged i Horsens. 6.9.1768, fol.96.
[Enkemand efter Else Cathrine Møller], skifte 4.7.1764 lbnr.1310. B: Magdalene i København. FM: Andreas Andersen Hahne i Horsens.

1398 Søren Pedersen Houmann, handskemager i Horsens. 7.9.1768, fol.100B.
E: Karen Mikkelsdatter Gylling. LV: Søren Nielsen Hjarnø. B: Mikkel 16, Bodil 12, Jørgen 9, Kirsten 7, Anne 2. FM: farbror Peder Pedersen Houmann, handskemager i Horsens.

1399 Sara Thorsdatter i Horsens. 19.10.1768, fol.101B.
E: Ebbe Hammer, skrædder. A: søskende Niels Thorsen, murermester i Skanderborg, Jens Thorsen, skrædder i Horsens, Sofie Thorsdatter, enke efter Niels Klokker i Skanderborg, halvsøskende Peder Thorsen, skrædder på Molde i Norge, Søren Thorsen [Rørby], skoleholder i Søvind.

1400 Hans Christoffer Bechmann, afskediget vagtmester i Horsens. 12.11.1768, fol.102B.
E: Anne Wendels, separeret for mange år siden, uvist hvor. B: Didrik Gotfred i Horsens, Anne Elisabeth g.m. Johan Herrig, musketer i Dronningens Livregiment i Mariager, der bor i Asferg ved Randers. FM: Søren Rasmussen Fischer, skoleholder i Horsens.

1401 Anne Nielsdatter, ugift i Horsens. 24.11.1768, fol.106B.
A: morbror, (navn angives ikke), degn i Gosmer og nogle næstsøskendebørn, hvis navne ikke kendes.

1402 Kirsten Lauridsdatter, ugift i Horsens. 24.11.1768, fol.108B.
A: søskende Svend Lauridsen i Ørskov, Anne Lauridsdatter g.m. Christian Ejstrup i Stenderup Skovhus, Maren Lauridsdatter i Vedslet, Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Morten Tambur i Brørup. FM: Christen Jacobsen i Horsens.

1403 Jens Frederiksen, maler i Horsens. 24.11.1768, fol.109B.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Jens Pedersen Due. B: Peder 28 i Nim, Karen 25, Jacob 20, Jens 16, Ulrik 8. FM: Jacob Ustrup i Horsens.

1404 Agathe Elisabeth Møller i Horsens. 8.6.1769, fol.111.
E: Knud Groth, købmand i Horsens. B:
1) Margrethe Knudsdatter 25
2) Anne Cathrine Knudsdatter 20
3) Simon Knudsen 19, studiosus theologiæ
4) Magnus Knudsen 18, svagelig.
FM:
1 farbror Jørgen Groth, birkedommer på Borresø
2 morbror Peder Møller, købmand i København
3 morbror Simon Bischoff Møller i Næstved.
Det angives at Margrethe er opkaldt efter sin farmor.

1405 Claus Vilhelm Basse, skrædder i Horsens. 26.6.1769, fol.114.
E: Else Rasmusdatter. LV: Jens Christensen Overby. B: Niels Peder 4, Karen 2. FM: Peder Christensen, feldbereder.

1406 Niels Pedersen, knapmager i Horsens. 24.7.1769, fol.116B.
E: Maren Christensdatter. LV: Thomas Brædstrup. B: Christiane 15, Frederik Henrik 12, Niels Christian 9. FM: Søren Olufsen, skrædder i Horsens.

1407 Søren Jensen Høstmark, viceborgmester i Horsens. 27.7.1769, fol.117B.
E: Bodil Marie Jørgensdatter Davidsen, nu forlovet med Knud Groth, købmand i Horsens. A:
1) bror Niels [Jensen] Høstmark, præst i Pjedsted og Gårslev
2) bror Mads Høstmark, død. 3B:
a Peder Høstmark
b Jens Høstmark
c Birgitte Høstmark
3) søster Maren Høstmark, død.
Første ægteskab med [Henrik] Muhle, kancelliassessor på Serridslevgård. 1B:
a Maren Muhle g.m. [Hans Nikolaj] Hoff, ritmester til Silkeborg, der bor i Århus
Andet ægteskab med [Frederik] Lautrup, kancelliråd til Estrup og Skjoldborghus. 2B:
b Henrik Lautrup
c Magdalene Lautrup
4) søster Kirstine Høstmark i Pjedsted, enke efter Ulrik [Pedersen] Toxværd, præst i Rårup
5) søster Elisabeth Høstmark g.m. [Laurids] Bolvig, assessor til Nebbegård [i Gårslev sogn]
6) halvbror Anders [Thonbo Jensen] Høstmark, præst i Ølsted. 2B:
a Anne Høstmark g.m. Laurids Gregersen, præst i Todbjerg og Mejlby
b Maren Høstmark g.m. Markus Claudi på Nygård [i Øster Starup sogn] ved Kolding.

1408 Birthe Enevoldsdatter i Horsens. 31.7.1769, fol.119B.
E: Adser Jensen. A: mor g.m. Niels Hansen i Lundgård i Rårup sogn, bror Jens Enevoldsen, halvsøskende Hans Nielsen i Lundgård, Enevold Nielsen, Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Nebsager, Maren Nielsdatter gift i Rårup, Kirsten Nielsdatter. FM: Niels Rasmussen i Horsens.

1409 Sofie Amalie Andersdatter, ugift i Horsens. 31.7.1769, fol.121B.
Arvinger angives ikke.

1410 Mette Sørensdatter i Horsens. 4.8.1769, fol.122.
Enke efter Søren Hornborg. A: søster, død. 4B: Søren Pedersen Hjarnø, skipper, Maren Pedersdatter g.m. Jens Hansen på Hjarnø, Kirsten Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen [fejl for Rasmus Sørensen] i Aggestrup, Karen Pedersdatter g.m. Jens Madsen på Hjarnø. Afdøde døde i Stensballe.

1411 Anne Mikkelsdatter Gydes i Horsens. 4.8.1769, fol.123B.
Enke efter Hans Smed. B: Mikkel Hansen Schmidt 42, Jørgen Hansen Schmidt, degn i Vetterslev på Sjælland, Maren Hansdatter g.m. Aksel Sørensen Smed, nu i Torsted. FM: Jørgen Davidsen Blom, drejer i Horsens.

1412 Peder Møinichen, parykmager i Horsens. 30.8.1769, fol.124B.
E: Anne Jensdatter Grumstrup. LV: Brixen Møller. B: Jens Christian 35, parykmagersvend i Horsens, Anne Margrethe 28, Elisabeth 25, Claus 31, studiosus, i huset, Peder 25, parykmagersvend. Første ægteskab med Elisabeth Johansdatter, [skifte 14.11.1732 lbnr.725]. B: Johan, parykmager i Horsens, Sidsel i København, enke efter Paludan.

1413 Henrik Christensen, kalkslager i Horsens. 18.9.1769, fol.126B.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Peder Houmann. B: Inger. FM: Christian Poulsen.

1414 Henrik Mortensen, skomager i Horsens. 9.10.1769, fol.127.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Christoffer Fromberg, skomager. B: Morten 9. FM: Søren Iversen Horsted, parykmager.

1415 Jonas Dalhof, dansk skoleholder og hustru Anne Birgitte Holst i Horsens. 4.11.1769, fol.128.
B: Karen, Nille. FM: Jens Saxe, købmand i Horsens.

1416 Christen Rasmussen, væver i Horsens. 14.11.1769, fol.132B.
E: Anne Christensdatter. LV: Knud Christensen, væver. B: Rasmus 14, Bodil 6. FM: Rasmus Jensen Hornsyld.

1417 Jens Jensen, billedhugger i Horsens. 11.11.1769, fol.133B.
E: Mette Cathrine Olufsdatter. LV: Søren Jensen, hattemager. B: Mads 9, Jens 6. FM: Søren Monbjerg.

1418 Maren Jørgensdatter i Horsens. 8.2.1770, fol.135B.
E: Jens Bering, skoflikker. A: mor Karen Jensdatter i Ravnholt, søskende Jens Jørgensen i Ditmarsken, Jens Jørgensen i Angeln, Thomas Jørgensen, uvist hvor, søster g.m. Jørgen Mogensen i Sønderby i Bjerre Herred, Karen Jørgensdatter g.m. Claus Heller i Horsens, bror i Nebel sogn.

1419 Frands Sørensen, skrædder og hustru Karen Nielsdatter i Horsens. 24.2.1770, fol.137.
B: Niels, skræddersvend i Horsens, Søren, skrædder sst, Kirsten 42, Abelone g.m. Oluf Hansen Samsing i Pillemark på Samsø. FM: morbror Peder Pedersen Kjær den ældre i Horsens.

1420 Sofie Linde i Horsens. 24.2.1770, fol.141B.
Afdøde døde 13.1.1767 efter at have boet i Horsens i 2 år. Afdøde havde skudsmål fra Ystad i Skåne 8.12.1761, påtegnet 1762 og 1763 i Den Herre Zebaots Kirke (Garnisons Kirke) i København, i Onsbjerg på Samsø 9.5.1765, hvor hun blev forlovet med en student. De blev gift i København, hvor afdøde fødte et barn der staks døde, hvorefter manden rejste til Ost- eller Vestindien.

1421 Mette Kirstine Hansdatter i Horsens. 26.2.1770, fol.144.
E: Niels Nielsen Kjær. B: Anne 5. FM: Jørgen Rasmussen, grovbrødsbager i Horsens. Arv efter afdødes far Hans Poulsen, [skifte 21.7.1741 lbnr.897] og efter afdødes bedstemor Mette Jordemor g.m. Poul Ammitzbøll, skifte 18.6.1742 lbnr.918.

1422 Maren Jensdatter i Horsens. 12.3.1770, fol.147.
E: Christen Jacobsen, knapmager. B: Else 8. FM: Terkild Jensen Bank, skomager. Første ægteskab med Jørgen Rasmussen, avlsmand, skifte 15.3.1760 lbnr.1228. B: Laurids 20 i Lerdrup på Åkær gods.

1423 Karen Jensdatter Lykke i Horsens. 17.5.1770, fol.149.
E: Johan Christoffer Meyer, skoflikker. Første ægteskab med Jens Poulsen, [skifte 9.12.1765 lbnr.1344]. B: Anne Margrethe 12. FM: Oluf Rasmussen Molbo, skomager i Horsens.

1424 Søren Rasmussen Fischer, dansk skoleholder i Horsens. 21.6.1770, fol.153.
E: Dorthe Andersdatter Nettrup. LV: Peder Nyland, Niels Lund. B: Jørgen (Georg) Sørensen Brun Fischer, skriverkarl på St. Croix, Rasmus Sørensen Fischer i Porsgrunn i Norge, Jens Nikolaj Sørensen Fischer sst, Kirstine Cathrine Sørensdatter Fischer sst, Jacob Fredberg Fischer, degn i Guinea, død.

1425 Christine Andersdatter i Horsens. 9.7.1770, fol.160B.
E: Jonas Hansen, skipper. B: Sidsel Cathrine 8, Hans 4. FM: Laurids Offersen, skipper i Horsens.

1426 Frederik Carl Harbo, postrevisor i Horsens. 3.11.1770, fol.163.
E: Christiane Magdalene Jacobi. LV: morbror Henrik Scheffer, doktor. B:
1) Frederik Ludvig Carl Harbo 10
2) Julius Christian Harbo 9
3) Marie Elisabeth Harbo 7
4) Christiane Elisabeth Harbo 6
5) Cathrine Margrethe Harbo 5
6) Louise Harbo 4
7) Johan Peder Henrik Harbo 1.
FM: morbror Johan Vilhelm Jacobi, regimentskvartermester.
[Enken var datter af Peder Jacobi, præst i Asminderød, Grønholt og Fredensborg Kapel].

1427 Hejle Lauridsen i Horsens. 5.11.1770, fol.182B.
E: Kirsten Simonsdatter. LV: Christen Christoffersen. B: Laurids i Horsens ved Mogens Christensen.

1428 Peder Sørensen Kjær i Horsens. 5.11.1770, fol.183B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Iversen, kornmåler. B: Søren 29, Niels 25, Mikkel 23, Jens 11.

1429 Jens Hellebo, bager i Horsens. 6.11.1770, fol.184B.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Jens Mikkelsen, tømrer i Horsens. Første ægteskab med Anne Andersdatter Melhof, [skifte 15.2.1762 lbnr.1262]. B: Voldborg 25 i København, Sofie 19, Mette 13. FM: Brixen Møller i Horsens.

1430 Didrik Hansen Bechmann i Horsens. 6.11.1770, fol.193B.
A: søster Elisabeth Hansdatter Bechmann g.m. Johan Herrig, soldat i Dronningens Livregiment, der for tiden opholder sig i Asferg ved Randers ved Laurids Markussen i Horsens.

1431 Søren Sørensen Brædstrup, handskemagersvend i Horsens. 6.11.1770, fol.194.
Afdøde er kommet tilrejsende. Arvinger angives ikke.

1432 Niels Sørensen, tømrersvend i Horsens. 6.11.1770, fol.194B.
A: søskende Søren Sørensen i Tved sogn på Mols, Niels Sørensen sst, Rasmus Sørensen sst, en søster i Fladstrup.

1433 Margrethe Bentsen i Horsens. 17.11.1770, fol.195.
E: Peder Nyland. B: Cathrine Sofie 11, Karen Johanne 10, Agathe Elisabeth 8, Hans Peder 3. FM: farbror Nyland, rådmand i Horsens, mors søskendebarn Casper Henrik Dich, købmand i Horsens.

1434 Kirsten Herlufsdatter i Horsens. 6.12.1770, fol.199B. (Originalskifte).
Enke efter Niels Andreasen, måler og vejer, [skifte 11.5.1746 lbnr.1018]. B: Andreas, borgmester og byfoged i Horsens, Anne Cathrine g.m. Knud Brandt, guldsmed sst, Marie Kirstine g.m. Brixen Møller i Horsens, Anne Dorthe på Stensballegård, Dorthe Marie på Åkær, Herluf, studiosus på Ehlers Kollegium i København.

1435 Else Johansdatter i Horsens. 6.12.1770, fol.202B.
Enke efter Jacob Christensen, skoflikker. B: Christen, knapmager sst.

1436 Christian Christiansen, skomagersvend i Horsens. 13.12.1770, fol.205.
A:
1) morbror Anders Jensen Jyde, skomager i Nysted på Lolland
2) morbror Christen Jensen, pottemager i København
3) morbror Laurids Jensen, død. 4B:
a Jens Lauridsen i Løvet
b Søren Lauridsen i Føvling, nu i Brestenbro
c Karen Lauridsdatter i Kæmpesmølle
d Kirsten Lauridsdatter g.m. Peder Jensen i Lund.

1437 Anne Margrethe Adolfsdatter, ugift i Horsens. 14.12.1770, fol.207B.
A: søskende Isak Adolfsen 24, rebslagersvend i Hillerød på Sjælland, Maren Adolfsdatter g.m. Jens Boes, rebslager i Horsens, Kirsten Adolfsdatter i huset, halvbror Adolf Pedersen 12, rebslagerdreng i huset. FM: Rasmus Skaarup, feldbereder i Horsens. Arv til afdøde efter far og mor i Århus Magistrat ved Jens Kjellerup i Århus.

1438 Mads Mundrup, murermester i Horsens. 14.12.1770, fol.209.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Andreas Kraul, skomager , Christian Hansen Kraul. B: Anne Mette 4. FM: Frederik Schiøde, knapmager i Horsens.

1439 Marie Kirstine [Andersdatter] i Horsens. 27.12.1770, fol.211.
Enke efter Hans Friis Lytken, organist sst, [skifte 1.8.1727 lbnr.620]. A:
1) bror Niels Sommer, kommerceråd til Bodum Bisgård og Todbøl i Thy
2) bror Jens [Andersen] Juul, degn i Funder og Kragelund, død. 6B:
a Christen Jensen Juul, degn i Grønbæk og Svostrup i Viborg Stift
b Anders Juul, snedker i Øster Snede
c Dorthe Jensdatter Juul, død, var g.m. Søren Ravning. Første ægteskab med Thøger Nissen, tingskriver i Holsten. Børn af første ægteskab
d Johanne Jensdatter Juul, enke efter Søren [Andersen] Enslev, degn i Grønbæk
e Kirsten Jensdatter Juul, der tjener i Skive
f Sidsel Jensdatter Juul i Holland, formentlig død
3) søster Hylleborg [Andersdatter], enke efter [Jesper Jacobsen] Norup, præst i Horsens
4) søster [Maren Andersdatter], enke efter Jens [Foss Olufsen] Zeuthen i Elbæk Præstegård, præst i [Gangsted og Søvind], der skal være død hos datter [Elisabeth Jensdatter Zeuthen] g.m. [Ditlev Johansen] Mehl, præst i As [og Klakring]
5) halvbror Frands [Andersen] Raarup, [præst] i Stadil, død. 3B:
a Anders Raarup, præst i Ølsted
b Anne Raarup g.m. Oluf Mørk i Bryrup Mølle kaldet Krudtmølle
c Elisabeth Kirstine Raarup, død, var g.m. [Johan Henrik Mathiasen] Selmer, præst i Øster Snede. 6B: Nille Marie 26 g.m. købmand Sonne i Århus, Sofie Hedvig 24, Cecilie Marie 23 i Vejle, Margrethe Kirstine 18, Helene Johanne 16, Mathias 15 i Horsens Latinskole.

1440 Mette Jensdatter i Horsens. 27.12.1770, fol.213B.
E: Jens Madsen, feldbereder. A: søskende Anne Jensdatter i Halling i Hads herred, enke efter Bertel Knudsen, Johanne Jensdatter g.m. Frands Pedersen i Fillerup, Maren Jensdatter, enke efter Henrik Falk i Horsens, [skifte 11.2.1764 lbnr.1300], Margrethe Jensdatter g.m. Ove Jørgensen i Odder, Karen Jensdatter, enke efter Anders Mikkelsen i Blirup, halvbror Henrik Rasmussen i Halling.

1441 Sidsel Eriksdatter i Horsens. 27.12.1770, fol.216.
E: Josef Christensen, handskemager. B: Anne Marie 20, Bodil 18, Christiane 10. FM: Søren Mundbjerg i Horsens.

1442 Birthe Madsdatter i Horsens. 18.4.1771, fol.217.
E: Johan Sørensen. Uden for ægteskab B: Anne Christoffersdatter 10. FM: Hans Horndrup, hattemager i Horsens.

1443 Bodil Marie Hjort i Horsens. 13.3.1771, fol.218B.
E: Hans Hein, kobbersmed. B: Ellen Kirstine 5, Oluf 3. FM: Jesper Hofgaard, købmand i Horsens. Første ægteskab med Oluf Hansen, kobbersmed i Horsens, [skifte 31.10.1763 lbnr.1285]. B: Knud Hjort 15, Martha 11, Anne Lene 10, Bodil Stefania 8. FM: Hans Horndrup, hattemager i Horsens, Jørgen Lindbjerg, kobbersmed sst.

1444 Søren Randers, handskemager i Odense på Fyn. 28.1.1771, fol.225B.
Enkemand. En ugift datter holdt hus for afdøde. Til stede Peder Randers, handskemager i Odense.

1445 Lorents Thomsen Lorck i Horsens. 8.4.1771, fol.226B.
A: søskende Rasmus Thomsen Lorck, skoleholder i Hylke, Gedske Thomasdatter Lorck g.m. Jens Saxe, købmand i Horsens, Cathrine Thomasdatter Lorck. FM: Rasmus Olufsen Bech, farbror Lorents Hansen Lorck i Horsens.

1446 Martin Frands Venten, afgået karakteriseret ritmester i Horsens. 10.5.1771, fol.227.
A: halvsøskende Hans Richardsen Glostrup, købmand i Kalundborg, Cathrine Ansø i Kalundborg, Elisabeth, enke efter Peder Kjærulf i Hjørring ved søn Richard Kjærulf.

1447 Johan Clausen, blikkenslager i Horsens. 12.6.1771, fol.228B.
E: Schultze Pedersdatter. LV: Oluf Rasmussen Molbo, skomager i Horsens. A: halvbrorsøn i København. FM: Jørgen Rasmussen i Horsens.

1448 Oluf Pedersen Bech, bager i Horsens. 8.7.1771, fol.232.
E: Lene Margrethe Buch. LV: Janus Frydensberg, Niels Brandt. B: Niels Christian Olufsen Bech 20. Af første ægteskab B: Peder Olufsen Bech, præst på Tunø, Rasmus Olufsen Bech, bagersvend, Anne Cathrine Olufsdatter Bech 25. FM: Jens Saxe i Horsens.

1449 Jens Sørensen Tved, afskediget vagtmester i Horsens. 24.8.1771, fol.244.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Horndrup. B: Nikolaj Jensen Tved, postmester i Horsens, [skifte 2.9.1771 lbnr.1450]. 2B: Jens 6, Maren 4. FM: Anders Tykær, Maren Jensdatter Tved, enke efter Anders Nikolaj Bach i København.

1450 Nikolaj Jensen Tved, postmester i Horsens. 2.9.1771, fol.244B.
E: Kirsten Houmann. LV: Jens Christian Fussing, købmand i Horsens. B: Jens 5, Maren 2. FM: farfar Jens Tved i Horsens.

1451 Cornelius Frederik Møller, postmester i Horsens. 7.9.1771, fol.247.
E: Sofie Amalie Hartvig. LV: Thomas Steffensen i Horsens. B: Marie Magdalene 3, Sofie Charlotte 2. FM: Knud Groth. Børnenes alder angives ved registreringen 10.11.1762.

1452 Rasmus Nielsen, matros i Horsens. 20.9.1771, fol.251.
A: stedfar Mikkel Jacobsen i Hylken i Hads herred, søster Ingeborg Nielsdatter.

1453 Amalie Elisabeth Kyhn i Horsens. 1.10.1771, fol.251B.
E: Johan Michael Hentze, murermester. B: Johan Filip 21, Jochum Adolf 19, Peder 18, Frederik 14, Johan Adam 12. FM: Johan Adam Hentze, murermester i Horsens.

1454 Christian Frederik Hektor, urmager i Horsens. 4.10.1771, fol.254.
E: Anne Kirstine [navn mangler]. LV: Oluf Pedersen Bech. B: Johan Albert 18, Marie Kirstine 13, Johan Frederik Brink 12, Frederikke Cathrine 10, Charlotte 8, Anne Louise 6. FM: Henrik Jørgensen Møller, maler i Horsens.

1455 Karen Pedersdatter Houmann i Horsens. 7.10.1771, fol.256B.
Enke efter Peder Lauridsen, snedker, skifte 26.10.1757 lbnr.1181. B: Laurids Skovby, skrædder i Horsens, Oluf Skovby i Onsbjerg på Samsø, Peder Jacob i København, Poul 19, i hattemagerlære i Horsens. FM: morbror Peder Pedersen Houmann sst.

1456 Morten Henningsen, købmand i Horsens. 9.10.1771, fol.259.
Registrering af opbudsbo 16.6.1769.

1457 Ellen Marie Rejersdatter i Horsens. 12.10.1771, fol.268.
E: Christian Nysted, guldsmed. A: søskendebørn Maren Jensdatter, enke efter Knud Vissing, skrædder i Horsens, [skifte 10.9.1761 lbnr.1258]. LV: Hans Norman i Horsens, Anne Jensdatter Bech, enke efter Anders Andersen i Tvingstrup. LV: Steffen Henriksen, Ingeborg Jensdatter, død, var g.m. Claus Heller i Horsens. 4B: Jens 26 i Det Holstenske Dragonregiment, Cathrine Marie 21, Inger 17, Anne Marie, halvsøskendebarn Maren Jensdatter g.m. Christen Olufsen, skovfoged i Rand Skovhus ved Gammelby. 3B: Oluf 18, Jens 16, Peder 14. (Sml. lbnr.874, 1261).

1458 Laurids Nielsen, feldbereder i Horsens. 15.10.1771, fol.272.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Steffen Henriksen sst. B: Karen 10, Silke Cathrine 8, Mette Kirstine 7, Sara Kirstine 5 uger. FM: Erik Sørensen Skriver, skipper i Horsens.

1459 Jens Hesselberg i Horsens. 29.10.1771, fol.276.
E: Kirstine Cathrine Jørgensdatter. LV: Niels Lund i Horsens. B: Jochum 4. FM: Hans Pind.

1460 Jacob Hentze, grovsmed i Horsens. 14.11.1771, fol.277B, 283.
E: Sidsel Marie Frandsdatter. LV: Poul Vrang. B: Filip 6, Anne Margrethe 4, Anne Marie 2. FM: Mads Lauridsen i Horsens.

1461 Karen Pedersdatter i Horsens. 2.11.1771, fol.278B.
E: Jørgen Jensen Bering. B: Marie Kirstine 12, Jens 5, Karen Marie 11 uger. FM: Christen Svejstrup, skomager i Horsens.

1462 Søren Pedersen Merring, avlskarl Horsens. 4.11.1771, fol.280B.
A: søskende Christen Pedersen Merring i Tørring, Jens Pedersen Merring, der tjener i Egholm Mølle, Laurids Pedersen Merring, kusk på Stovgård. FM: Steffen Henriksen i Horsens.

1463 Jørgen Jensen, der tjente i Horsens. 9.11.1771, fol.280B.
E: Dorthe Clemensdatter i Nebel i Rårup sogn. B: Frederik.

1464 Jochum Mikkelsen, rebslager i Horsens. 10.11.1771, fol.281B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Thomas Brædstrup, bager. B: Jens 15, Niels 12. Første ægteskab med Maren Simonsdatter, [skifte 9.10.1753 lbnr.1107]. B: Jørgen 25. FM: Niels Nielsen, knapmager.

1465 Margrethe Hansdatter i Horsens. 11.11.1771, fol.283B.
E: Oluf Stenselsen. A: mor Maren Sørensdatter i Klakring.

1466 Jens Bendixen Heide i Horsens. 13.11.1771, fol.284.
[Enkemand efter Eleonora Marie Ohnsorg, skifte 28.9.1764 lbnr.1318].
B:
1) Elisabeth Dorthe Jensdatter på stedet, enke efter Terkild Nygaard
2) Birgitte Kirstine g.m. Henrik Hager, sergent i Århus
3) Dorthe Sofie, [skifte Horsens Hospital 25.4.1768 lbnr.577]. [Første ægteskab med Peder Rasmussen Nørskov i Skjold, skifte Horsens Hospital 16.1.1762 lbnr.477]. 2B:
a Inger Marie
b Helene
Andet ægteskab med Christen Eliassen i Skjold. 1B:
c Christian Ditlev
4) Henriette Frederikke, død, var g.m. Frands Ravnholt i Horsens. 4B:
a Louise Sofie
b Eleonora Marie
c Abild Marie
d Martha.
FM: Anders Pilborg i Horsens.

1467 Anne Lene Pedersdatter i Horsens. 14.11.1771, fol.286B.
Enke efter Anders Mikkelsen, hyrde, [skifte 17.7.1765 lbnr.1336]. B: Mikkel.

1468 Henrik Henriksen i Horsens. 14.11.1771, fol.287B.
A: søskende Steffen Henriksen i Horsens, Laurids Henriksen sst, Søren Henriksen i Vrønding, Niels Henriksen, uvist hvor, Anders Henriksen i Åbenrå, Silke Henriksdatter g.m. Søren Vaabensholm i Horsens.

1469 Laurids Henriksen, ugift i Horsens. 14.11.1771, fol.288.
A: søskende Steffen Henriksen i Horsens, Søren Henriksen i Vrønding, Niels Henriksen, uvist hvor, Anders Henriksen i Åbenrå, Silke Henriksdatter g.m. Søren Vaabensholm i Horsens.

1470 Frands Andersen, stykkusk i Horsens. 15.11.1771, fol.289.
A: halvbror Mikkel Andersen. Arv efter mormor [Sidsel Sørensdatter], skifte 1.2.1740 lbnr.869, efter mor [Maren Frandsdatter], skifte 16.7.1739 lbnr.858. Afdødes far var Anders Mikkelsen, hyrde, [skifte 17.7.1765 lbnr.1336] g.m. Anne Lene Pedersdatter, [skifte 14.11.1771 lbnr.1467]. Afdøde kom ikke hjem efter en rejse som stykkusk 1762.

1471 Anders Andersen, skoflikker i Horsens. 19.11.1771, fol.289.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Jørgen Bering, feldbereder. Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, [skifte 13.8.1755 lbnr.1146]. B: Laurids 25, uvist hvor. FM: Rasmus Stokdorf i Horsens.

1472 Søren Hansen. købmand i Horsens. 11.12.1771, fol.290B.
Registrering af opbudsbo.

1473 Henrik Jørgensen i Horsens. 14.12.1771, fol.296.
A: søskende Dorthe Jørgensdatter, Bodil Jørgensdatter, Elisabeth Jørgensdatter g.m. Anders Sørensen, smed i Kærbølling i Bredsten sogn. FM: Claus Vrang i Horsens.

1474 Christoffer Christensen, skoflikker i Horsens. 14.12.1771, fol.297.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Christensen Torp. B: Peder i Horsens, Christen sst.

1475 Bodil Jensdatter i Horsens. 16.12.1771, fol.298B.
E: Peder Andersen Høgh, skoflikker. Af første ægteskab B: Anne Jensdatter 20. FM: Thue Bertelsen, snedker i Horsens.

1476 Anne Elisabeth [Johansdatter Møller] i Horsens. 16.12.1771, fol.299.
E: [Johan Henrik] Carstens, trompeter. B: Johan Møller Carstens 24, Marie F Dorthe Carstens g.m. Niels Jensen i Kattrup. FM: mosters mand Rasmus Bryde, skoleholder i Horsens.

1477 Lene Marie Sørensdatter i Horsens. 8.1.1772, fol.300B.
E: Rasmus Yding, skrædder. B: Laurids 26, Thøger 25, Ellen Marie 20. FM: Anders Brædstrup.

1478 Henning Sørensen i Horsens. 25.3.1772, fol.301.
A: mor Marie Margrethe Andersdatter, enke efter Søren Sørensen i Tinnet i [Øster] Nykirke sogn. søskende Søren Sørensen i Haustrup på Stovgård gods, Frederik Sørensen i Tinnet, Anders Sørensen, uvist hvor, Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Knudsen i Tinnet, Anne Sørensdatter g.m. Anders Jacobsen i Damsgård i Tinnet, Karen Sørensdatter, rejste for 19 år siden til Mols.

1479 Ellen Lauridsdatter i Horsens. 9.4.1772, fol.303.
E: Ulrik Liebel, afskediget korporal. B: Hans Jørgen i København, Christian, skomagersvend i Kolding, Jacob Henrik, smed i Hornborg, Elsebeth i København.

1480 Christen Andersen Post i Horsens. 28.9.1772. fol.303B.
E: Maren Jespersdatter. LV: Steffen Henriksen sst. Første ægteskab med Dorthe Hansdatter, [skifte 29.4.1758 lbnr.1195]. B: Hans 26, Anders 24, Mette Marie 20, Hans Christian 16. FM: morbror Jørgen Hansen, avlsmand i Horsens.

1481 Hans Christian Schrøder, knapmager i Horsens. 30.9.1772, fol.305B.
E: Elsebeth Kirstine Andersdatter Melhoff. LV: Oluf Bech. Første ægteskab med [Marie Kirstine Jensdatter, skifte 31.1.1766 lbnr.1348]. B: Margrethe 18, Jens 17, Anne Kirstine 13, Dorthe Elisabeth 9, Carsten 8, Anne Cathrine 6. FM: farbror Frederik Schrøder, knapmager sst.

1482 Niels Lauridsen Koch i Horsens. 30.9.1772, fol.308B.
Enkemand efter Anne Marie Jensdatter Møller. Hans arvinger kendes ikke. Hendes A: søster Kirsten Jensdatter Møller g.m. Claus Hattemager, der bor på Randerskanten.

1483 Johanne Rebekka Schultz i Horsens. 2.10.1772, fol.309B.
Arvinger kendes ikke.

1484 Karen Pedersdatter i Horsens. 2.10.1772, fol.310B.
E: Bjørn Nielsen. B: Maren g.m. Anders Pedersen, skibstømrer i Flensborg, Karen g.m. Andreas Jespersen sst, Peder, snedker i Horsens, Johanne Marie g.m. Jens Boegsen i København.

1485 Jens Lukassen, avlsmand i Horsens. 7.10.1772, fol.311B.
E: Karen Andersdatter. LV: Søren Haahr, købmand sst. B: Anders 21, Søren 16, Lukas 13, Christen 9, Knud 6, Anne Dorthe 4. FM: farbror Oluf Lukassen, avlsmand i Horsens.

1486 Johan Vilhelm Jacobi, regimentskvartermester i Horsens. 19.10.1772, fol.315.
A: søskende Jacob Henrik Harbo, strøminspektør i Fredericia, Christian Frederik Jacobi, lektor hos kongen, Christiane Magdalene Jacobi, enke efter postrevisor [Frederik Carl] Harbo i Horsens, [skifte 3.11.1770 lbnr.1426]. FM: Henrik Scheffer, doktor i Horsens.

1487 Kirsten Hansdatter Bro, ugift i Horsens. 4.11.1772, fol.318.
A: mor Anne Nielsdatter, enke efter Hans Nielsen, tobaksspinder, [skifte 13.10.1738 lbnr.850], søskende Margrethe Hansdatter Bro, enke efter Knud Bruun i København, Niels Hansen Bro i København. FM: Johan Ording.

1488 Kirsten Jørgensdatter, ugift, der døde i Horsens. 4.11.1772, fol.318B.
A: mor Karen Jensdatter, enke efter Jørgen Nielsen i Hosby på Palsgård gods, søskende Maren Jørgensdatter g.m. Oluf Hansen i Horsens, Johanne Jørgensdatter g.m. Gregers Nielsen i Hosby. FM: Niels Abildkvist i Horsens. Afdøde var fra Ask sogn på Palsgård gods.

1489 Anne Lene Olufsdatter i Horsens. 11.11.1772, fol.319.
A: søskende Knud Hjort Olufsen 17, Martha Olufsdatter 13, Bodil Stefania Olufsdatter 10, halvsøskende Johanne Lindberg Olufsdatter g.m. Rasmus Bang, kobbersmed i Århus, Ellen Kirstine Hansdatter Hejn 7, Oluf Hansen Hejn 5. FM: stedfar Hans Hejn, kobbersmed i Horsens, Jesper Hofgaard sst, Hans Horndrup sst, Jørgen Lindberg, kobbersmed sst. Arv efter afdødes far [Oluf Hansen], skifte 31.10.1763 lbnr.1285 og efter afdødes mor Bodil Marie Hjort, skifte 13.3.1771 lbnr.1443.

1490 Mogens Jensen, handskemager i Horsens. 18.12.1772, fol.320.
E: Anne Jensdatter. LV: Josef Christensen, handskemager sst. B: Jens Johan 8, Anne 4, søn 9 mdr. FM: Johan Hansen, skipper i Horsens.

1491 Sara Mitzlaff, ugift i Horsens. 11.12.1772, fol.321B.
A: søskende Hans Bent von Mitzlaff, der for 10 år siden var løjtnant i preusisk tjeneste, søster, der for 30 år siden er rejst til Mecklenborg, halvsøster Helvig Sofie Febring g.m. Jacob Buchhoff, guldsmed i Århus. FM: Søren Grøn, snedker i Horsens.

1492 Niels Nielsen Broch, stolemager i Horsens. 19.12.1772, fol.324.
E: Maren Pedersdatter. LV: Henrik Møller. B: Anne 11, Peder 11, Mads 7, Hans Nikolaj 3. FM: Frederik Schrøder, knapmager. Desuden nævnes afdødes farbror Hans Lauridsen i Nørre Tulstrup i Lee sogn på Himmestrup gods.

1493 Mette Cathrine Olufsdatter i Horsens. 7.4.1773, fol.325B.
Enke efter Jens Jensen, billedhugger, [skifte 11.11.1769 lbnr.1417]. B: Jens 9. FM: Søren Jensen Monbjerg, købmand i Horsens. Første ægteskab med Rasmus [Jensen] Hjarnø, [skifte 15.7.1750 lbnr.1068]. B: Oluf 26, Jens 25. Andet ægteskab med Mads [Jacobsen], styrmand, [skifte 23.4.1760 lbnr.1233]. B: Rasmus Jacob 21.

1494 Mads Jensen i Horsens. 10.4.1773, fol.327B.
A: bror Jens Jensen 10, halvsøskende Oluf Rasmussen Hjarnø, Jens Rasmussen Hjarnø, Rasmus Jacob Madsen 24. FM: Søren Jensen Monbjerg i Horsens. Arv efter afdødes far Jens Jensen, billedhugger, skifte 11.11.1769 lbnr.1417.

1495 Johanne Hansdatter Lynge i Horsens. 2.7.1773, fol.327B.
E: Thomas Høgh, købmand. A: søskende Ingeborg Hansdatter Lynge i Horsens, Voldborg Hansdatter Lynge g.m. Otte Snedker i Sønder Vissing, Karen Hansdatter, død, var g.m. Søren Jessen Torp, bager i Horsens. 4B: Jens 26, Gedske Johanne 22, Anne Marie, Kirsten. Afdøde angives 14.6.1769 som enke efter Georg Christian Frederik Eberhertz, privilegeret limsyder i Horsens. (Sml. lbnr.930, 932).

1496 Birgitte Christoffersdatter i Horsens. 14.6.1773, fol.344B.
E: Rasmus Poulsen. B: Janne Kirstine 17, Poul Christian 15. FM: Jens Iversen, kornmåler i Horsens.

1497 Jens Nielsen Bro i Horsens. 17.6.1773, fol.345B.
A: søskende Niels Nielsen Bro, snedkersvend i København, Mette Nielsdatter Bro g.m. Niels Hansen, konstabel i København. Afdødes far var Niels Bro i Kvislemark-Fyrendal pastorat. Desuden nævnes afdødes morbror Jens Rasmussen på Sjælland. Afdøde døde 26.9.1769 som kokkedreng i Suriname i Vestindien.

1498 Anne Marie Henriksdatter Boye i Horsens. 22.6.1773, fol.346.
Enke efter Christen Thomsen. Første ægteskab med Mikkel Jensen Tunø, skifte 23.5.1764 lbnr.1306. B: Anne Marie 18, Christiane 15. FM: mosters mand Hans Pind, købmand i Horsens. Arv efter afdødes morfar Henrik Boye. Arv til Christen Thomsens mor Anne Andersdatter Mellerup, enke efter Thomas Christensen, skrædder i Randers og til Christen Thomsens søster, død, var g.m. Andreas Ejstrup, og til Christen Thomsens bror Anders Thomsen.

1499 Anne Knudsdatter i Horsens. 26.6.1773, fol.353.
Enke efter Thomas Thenoer, skrædder, skifte 3.4.1731 lbnr.694. B: Anne Thenoer, død, var g.m. Endert Sivertsen i Vejle. 2B: Sivert, Anne Lise, Niels Thenoer i Horsens, Knud Thenoer i Jelling, død. 1B: Anne Rebekka, Thomas Thenoer i Lemvig.

1500 Karen Jensdatter i Horsens. 16.7.1773, fol.353B.
E: Mogens Christensen. A: morbror Benjamin Hansen i Horsens, død. 2B: Hans, degn i Skjold, Else g.m. Hans Christian Kolt på Christianshavn. FM: Jørgen Hansen, avlsmand i Horsens.

1501 Kirsten Sørensdatter Bech, tjenestepige i Horsens. 2.8.1773, fol.355.
A: mor Anne Jensdatter i Tyrsting på Mattrup gods, søskende Anne Elisabeth Sørensdatter g.m. Søren Frandsen, Knud Sørensen Bech, udrejst til Tyskland, Helle Sørensdatter, for 2 år siden rejst til Lübeck, Jens Sørensen Bech, for 14 år siden rejst til Tyskland, Else Sørensdatter Bech g.m. Anders Abrahamsen Bruun, grovsmed i København. FM: Peder Houmann i Horsens.

1502 Jens Christensen Slot, avlsmand i Horsens. 16.10.1773, fol.355B.
E: Mette Cathrine Rasmusdatter. LV: Jens Christian Fussing, købmand i Horsens. B: Rasmus 3, Anne 1. FM: farfar Christen Maltesen på Stjernholm Slotsplads i Horsens.

1503 Christen Adsersen, snedker i Horsens. 27.10.1773, fol.358.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jesper Hofgaard i Horsens. A: bror Peder Adsersen, brændevinsbrænder i København, død. 2B: Adser, farer på Kina, Maren g.m. Christen Andersen Poder. På arvingernes vegne Adser Jensen i Horsens.

1504 Birthe Cathrine Carlsdatter i Horsens. 3.11.1773, fol.361.
E: Hans Jensen, matros. B: Jens Carl [2]. FM: Rasmus Thomsen i Horsens.

1505 Karen Jensdatter i Horsens. 3.11.1773, fol.361B.
Enke efter Jens Olufsen Blantz. B: Anne Cathrine g.m. Simon Bech, kobbersmed i Horsens, Karen i København, Susanne Marie i huset. FM: Niels Brandt, Brixen Møller. Datteren Susanne Marie har testamentarisk arv efter Jens Jørgen Lindvig.

1506 Christen Jensen Jyde, pottemagersvend i Farum. 6.11.1773, fol.364.
A: bror Anders Jensen Jyde i Nysted på Lolland, bror Laurids Jensen, død. 4B: Jens i Løvet, Søren, tjener i Nimdrup, Karen tjener på Brolund, Kirsten g.m. Peder Jensen i Lund. Arv efter søstersøn Christian Christiansen, skomagersvend i Horsens, skifte 13.12.1770 lbnr.1436. Afdøde, der døde i Stavnsholt i Farum sogn i Københavns Amt, er begravet på Farum kirkegård Trinitatis søndag 1759.

1507 Cathrine Pedersdatter i Horsens. 6.11.1773, fol.364B.
Enke efter Christoffer Wertsom, [plantør]. Af første ægteskab B: Maren Hansdatter g.m. Simon Simonsen, matros i Åbenrå, Mette Hansdatter, død, var g.m. Andreas Christiansen, sejlmager i Åbenrå. 2B: 2 sønner, Anne Cathrine Hansdatter g.m. Christian Ottesen i Middelfart, Anne Marie Hansdatter, enke efter Simon Rasmussen Bang i Viborg, nu her i huset, Hans Hansen i København. FM: Anders Pilborg.

1508 Kjeld Jensen, daglejer i Horsens. 6.11.1773, fol.366.
A: søster Bodil Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Glud.

1509 Niels Abildkvist i Horsens. 16.11.1773, fol.366B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mathias Johansen. Arvinger kendes ikke.

1510 Mette Kirstine Hansdatter i Horsens. 22.11.1773, fol.368B.
E: Hans Duppel, slagter. B: Jens 20.

1511 Carl August, skoflikker i Horsens. 24.11.1773, fol.370B.
E: Mette Cathrine Jørgensdatter. LV: Søren Frandsen. B: Anne Kirstine g.m. Hans Jensen, korporal, nu toldbetjent i Fredericia, Birthe Cathrine, [skifte 3.11.1773 lbnr.1504], var g.m. Hans Jensen, matros i Horsens. 1B: Jens 2.

1512 Lorents Hansen Bejer i Horsens. 26.11.1773, fol.371.
A: søster Anne Cathrine g.m. Jens Dingholst, skibstømrer i Flensborg.

1513 Peder Lauridsen i Horsens. 26.11.1773, fol.371B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Johan Jensen. A: søster Else Lauridsdatter, død, var g.m. Ludvig Knudsen, skomager i Kolding. 3B: 2 sønner og 1 datter. FM: Eggert Stoifer.

1514 Inger Marie Winther i Horsens. 1.12.1773, fol.372B.
Enke efter Laurids Jacobsen, hattemager, [skifte 22.8.1766 lbnr.1363]. B: Bodil Marie 31 i Kerteminde, Søren Brædstrup 29, student på Rammegård ved Holstebro, Jacob 26, Ellen Cathrine 24, Mikkel 20, Mette Christence 11.

1515 Hans Henrik Lam, klejnsmed i Horsens. 1.12.1773, fol.373.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Johan Jensen. B: Magnus. Første ægteskab med Margrethe Henriksdatter, [skifte 1.5.1754 lbnr.1117]. B: Henrik Lam, klejnsmed i Horsens, Christian Lam sst.

1516 Niels Andersen Skaarup i Horsens. 8.12.1773, fol.373B.
E: Anne Andersdatter. LV: Jacob Ustrup. B: Maren g.m. Niels Jensen, skrædder i Tyrsted, Rasmus 25, sadelmagersvend i Horsens, Gertrud 18. FM: Claus Andersen, sadelmager.

1517 Maren Christensdatter i Horsens. 8.12.1773, fol.374.
E: Christen Jensen Lisbjerg. A: søskende Kirsten Christensdatter g.m. Rasmus Skrædder i Breth på Skerrildgård gods, Kirsten Christensdatter g.m. Jens Offersen, skipper i Horsens, Jørgen Christensen i Breth, død. 3B: Christian sst, Anne Marie i Holland, Anne Kirstine i Breth.

1518 Anne Cathrine Andersdatter i Horsens. 11.12.1773, fol.375.
E: Bertel Jensen Mørk, dragon i Fredericia. B: Marie Cathrine 21. Første ægteskab med Andreas Andersen Hahne. B: Anne Margrethe g.m. Oluf Andersen, podemand i Horsens, Andreas Hahne sst.

1519 Rasmus Rasmussen Bryde, dansk skoleholder i Horsens. 11.12.1773, fol.376.
E: Kirstine Margrethe Møller. LV: Peder Houmann. B: Christian Staal 12, Johanne Møller 8. FM: Jørgen Hansen, skipper.

1520 Christen Henriksen, feldberedersvend i Horsens. 22.12.1773, fol.377B.
A: søskende Niels Henriksen, feldberedersvend sst, Jacob Henriksen, skomagersvend sst, Mette Henriksdatter g.m. Peder Pedersen, ladefoged i Klakring, Ellen Henriksdatter 30.

1521 Anne Marie Lauridsdatter i Horsens. 27.12.1773, fol.378B.
E: Christian Mortensen. B: Salome 23, Marianne 17.

1522 Frands [Christensen] Vildsted i Horsens. 28.12.1773, fol.379.
E: Anne Marie Frederiksdatter. LV: Hans Henrik Garmer, snedker i Horsens. A: søskende Thyge Vilsted på Hirtsholmene, Maren Christensdatter Vilsted g.m. Henrik Knudsen i Stidsmølle, Morten Christensen Vilsted i Leret i Nørre Snede sogn, Anne Christensdatter i Kæmpesmølle ved svigersøn Erik Møller. FM: Ebbe Hammer, skrædder. Afdøde var hajduk, [lakaj] hos Dronning Sofie Magdalene.

1523 Anne Eskildsdatter i Horsens. 29.12.1773, fol.380.
E: Hans Lind. Første ægteskab med Henrik Pedersen, skrædder, [skifte 11.1.1752 lbnr.1342]. B: Sidsel 30 i København, Eskild, skomagersvend i Horsens.

1524 Christen Andersen, murermester og hustru Johanne Andersdatter i Horsens. 29.12.1773, fol.380B.
Hans A: brorsøn Anders Jensen i Brørup
Hendes A: søstersøn i Brædstrup, død. 1B: en datter. FM: Peder Houmann i Horsens.

1525 Thomas Brædstrup, bager i Horsens. 21.3.1774, fol.382.
E: Helene Lauridsdatter Lendenberg. LV: Hans Krag, sadelmager i Horsens. B: Peder 11, Karen 8, Christian Ludvig Bloch Brædstrup 5. FM: Søren Monbjerg i Horsens.

1526 Laurids [Knudsen] Hjort, købmand i Horsens. 18.5.1774, fol.384B.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: bror Anders Rasmussen i Horsens. A:
1) mor Martha Lauridsdatter, enke efter Rasmus Hjarnø, [skifte 21.3.1763 lbnr.1279]. LV: Niels Brandt
2) bror Peder Hjort, købmand i Haderslev
3) søster Lene Knudsdatter g.m. Jesper Hofgaard, købmand i Horsens
4) søster Maren Knudsdatter g.m. Oluf Broberg, købmand i Århus
5) halvsøster Bodil Marie Hjort, [skifte 13.3.1771 lbnr.1443].
Første ægteskab med Oluf Hansen, kobbersmed i Horsens, [skifte 31.10.1763 lbnr.1285]. 3B:
a Knud Hjort Olufsen 17
b Martha Olufsdatter 15
c Bodil Stefania Olufsdatter 10
Andet ægteskab med Hans Hejn, kobbersmed. 2B:
d Ellen Kirstine Hansdatter Hejn 8
e Oluf Hansen Hejn 6
6) halvsøster Ingeborg Rasmusdatter Hjarnø 22
7) halvsøster Anne Cathrine Rasmusdatter Hjarnø 19.
FM: farbror Søren Nielsen Hjarnø, skipper i Horsens.
Enkens første ægteskab med Hans Gjesing, [skifte 19.1.1763 lbnr.1275]. Af børn nævnes: Rasmus Jørgen Gjesing, kapellan i Skive, Andreas Gjesing i huset. Desuden nævnes enkens første mands bror Laurids Andersen.
(Sml. lbnr.1040, 1489).

1527 Anne Jensdatter i Horsens. 29.6.1774, fol.388.
E: Jens Gotfredsen. B: Jens 6, Maren 2. FM: Rasmus Poulsen i Horsens.

1528 Conrad Pedersen Warming i Horsens. 29.6.1774, fol.389.
A:
1) bror Christian Pedersen Warming, postmester i Haderslev
2) bror Ulrik Adolf Warming, død. 2B:
a Cathrine Charlotte 9
b Anne Sofie 4
hos mor nu g.m. Christian Frederik Jensen, jæger på Fyrendal på Sjælland
3) bror Kaj Borchart Warming, død. 1B:
a Peder 9
hos mor i Fæsted i [Sønder] Hygum sogn i Haderslevhus Amt. FM: Claus From,. feldbereder i Horsens
Arv efter afdøde Jeppe Warming, forpagter på Eskær i Vendsyssel, [skifte Ålborghus amt 28.12.1773 lbnr.462].

1529 Christen Sørensen, pensionist i Horsens. 19.7.1774, fol.390B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Thygesen. Første ægteskab med Margrethe Olufsdatter, [skifte 6.6.1765 lbnr.1331]. B: Søren 51 i huset, tåbelig, Oluf 48, dragon, uvist hvor, Anders 40, musketer i København, Mogens 31 i Horsens.

1530 Anne Elisabeth Christoffersdatter i Horsens. 19.7.1774, fol.391B.
E: Mogens Christensen, skoflikker. A: mor Kirsten Lauridsdatter i Hornstrup på Grundet gods, enke efter Christoffer Jochumsen, søskende Jochum 30 i Hornstrup på Grundet gods, Karen Christoffersdatter i Horsens, Laurids Christoffersen i Grejs, Peder Christoffersen i Hornstrup, Christen Christoffersen på Pedersholm, Maren Christoffersdatter i Horsens, Agnethe Christoffersdatter sst. FM: Niels Johansen, skipper i Horsens.

1531 Jens Jensen Bering i Horsens. 8.7.1774, fol.392B.
A:
1) bror Henrik Bering på Barritskov, død. 4B:
a Søren Bering 32, forpagter på Drenderup
b Jens Bering 12
c Ellen Marie Bering
d Mette Bering, de 3 yngste hos mor på Barritskov
2) søster Anne Marie Bering g.m. Niels Randulf With, præst i Tårnby på Amager
3) søster Johanne Bering, enke efter Jesper Friis i Lyngby
4) søster Mette Bering g.m. Anders Listo, forpagter på Himmestrup
5) halvbror Christen Bering i Linå, død. 1B:
a en datter
6) halvbror Jens Bering, rådmand i Horsens
7) halvbror Anders Bering på Vemmetofte Kloster, død. 4B:
a Elisabeth Christine Bering 14
b Birgitte Sofie Bering 12
c Juliane Agathe Bering 9
d Christian Ludvig Bering 8
8) halvbror Jens Bering, præst i Skjern i Lundenæs Amt
9) halvsøster Elisabeth Bering g.m. From, stiftsskriver på Vallø kloster.
Afdøde havde været farver i Ebeltoft.

1532 Christian Hansen Guldberg, bager i Horsens. 9.7.1774, fol.394.
E: Maren Jensdatter. LV: Mathias Taftenberg, købmand i Horsens. B: Hans Christian 19 uger. FM: født værge Jens Pedersen Due, drejer i Horsens.

1533 Andreas Spangenberg, sadelmager i Horsens. 26.9.1774, fol.396.
E: Marie Cathrine Hennel. LV: Claus Andersen, sadelmager i Horsens. B: Hans [11], Andreas 5, Christian 3. FM: Oluf Pedersen Bech, skrædder sst.

1534 Margrethe Kirstine Aagaard i Horsens. 31.10.1774, fol.397B.
E: Christian Frederik Nysted, guldsmed. B: Ellen Cathrine Nysted 2, Peder Aagaard Nysted 9 mdr.

1535 Anne Margrethe Hansdatter i Horsens. 11.11.1774, fol.398B.
E: Ebbe Sørensen Hammer, skrædder. B: Sara. FM: Jens Tordsen Bech i Horsens.

1536 Lorents Vilhelm Bentsen, købmand i Horsens. 31.5.1761, fol.399B.
E: Kirsten Nielsdatter Møller. LV: Daniel Grundahl. B: Niels Vilhelm Lorentsen Bentsen 3. Samfrænder: Niels Jensen Møller, købmand i Horsens, Knud Groth, købmand sst, Peder Nyland sst.

1537 Bodil Jensdatter i Horsens. 11.11.1774, fol.401.
E: Mathias Mathiasen Preutz. B: Anne Cathrine 16 på Samsø, Jens 12, Mette Marie 10, Mathias 7. FM: Rasmus Poulsen.

1538 Jacob Skovby, tjener i Horsens. 11.11.1774, fol.401B.
A: søskende Laurids Skovby i Horsens, Oluf Pedersen Skovby på Samsø, Poul Pedersen Skovby i København, død. FM: Niels Bach, grovsmed i Horsens.

1539 Søren Olufsen, skrædder i Horsens. 18.11.1774, fol.402.
E: Anne Malene Christensdatter. LV: Andreas Zacho. B: Jochum Adolf 23, Birthe Kirstine 21, Christiane 19, Oluf 17, Christen 15, Henrik Frederik 13.

1540 Johanne Mikkelsdatter i Horsens. 24.11.1774, fol.403.
Enke efter Anders [Jensen], tømrer, [skifte 22.2.1749 lbnr.1054]. B: Anne Cathrine, i huset. FM: Anders Brædstrup.

1541 Johanne Jensdatter [Bredal] i Horsens. 31.1.1775, fol.403B.
E: Christen Jacobsen, knapmager. B: Maren, [nyfødt]. FM: Niels Nielsen, pottemager i Horsens.

1542 Birgitte [Lauridsdatter] Riber i Horsens. 15.3.1775, fol.404B.
E: Jean de Trappaud, oberstløjtnant. [Første ægteskab med Hans Jochumsen Rodenborg, skifte 27.4.1743 lbnr.981]. B: Jochum Rodenborg, Claus Rodenborg, kaptajn i Hvejsel, Niels Rodenborg, købmand i Horsens, død. 1B: Hans Peder 18. FM: de Lichtenhjelm, kancelliråd i Horsens, Anne Rodenborg g.m. Ambrosius Charisius, løjtnant på Refsnæs.

1543 Lucie Marie Andersdatter Hass i Horsens. 18.4.1775, fol.412.
E: Jens Nielsen Hornbæk. B: Niels 12, Anne Marie 9, Anneke Christine 3, Andreas 2, Christian 3 mdr. FM: morbror Jens Severin Hass, købmand i Horsens.

1544 Karen Jensdatter i Horsens. 13.5.1775, fol.414.
E: Niels Nielsen, pottemager. A: søskende Enevold Jensen i Bredal, Hans Jensen Bredal, forvalter på Glorup på Fyn, Niels Jensen, ladefoged på Vesterbygård, Anne Jensdatter g.m. Rasmus Stenkær i Grejs, Birgitte Jensdatter g.m. Hans Nielsen i Lund i Rårup sogn, Maren Jensdatter i Haderslev, Johanne Jensdatter, [skifte 31.1.1775 lbnr.1541], var g.m. Christen Jacobsen, knapmager i Horsens. 1B: Maren 6 mdr.

1545 Christine Sofie Kruse i Horsens. 17.5.1775, fol.417.
E: [Juul Peder] Langeland, kaptajn. B: Peder Christoffer Langeland 34, Sofie, der ægter Christoffer Vinding på Nygård. FM: morbror Ulrik Adolf Kruse, forpagter på Møgelkær, Lorents Lorck i Horsens g.m. [afdødes søster Sofie Dorthe Kruse], Anders Tykær, købmand sst.

1546 Anne Nielsdatter i Horsens. 31.5.1775, fol.422.
E: Oluf Madsen Møller, hattemager. A: søskende Jens Nielsen i Hillerød i Nebsager sogn, Jørgen Nielsen sst, Inger Nielsdatter, død, var g.m. Laurids Andersen i Hatting, 4B: Niels i Hatting, Dorthe g.m. Christen Olufsen, slagter i Horsens, Else på Hansted Hospital, Johanne på Horsens Hospital, Maren Nielsdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Hostrup på Ørumgård gods. 2B: Jens sst, Niels sst, halvsøster Karen Sørensdatter g.m. Søren Stærk i Breth.

1547 Peder Christian Henneberg, tolder i Horsens. 31.7.1775, fol.426.
B: Frederik, tobaksoplagskommissionær i Ålborg, Peder Christian i huset, Birthe i huset, Anne Cathrine g.m. Johan Vilhelm Rathie, groshandler i København, Anne Bolette Elise g.m. Christian Albert Fabritius, generalkasserer ved Det kongelige Tallotteri i København. FM: Niels Brandt, farver i Horsens.

1548 Johanne Nielsdatter Møller i Horsens. 20.9.1775, fol.436.
E: Thomas Høgh. B: Johanne 1 md. FM: morbror Jens Nielsen Møller, købmand i Horsens.

1549 Jes Sørensen Torp, ugift i Horsens. 21.10.1775, fol.441.
A: far Søren Jessen Torp, bager i Horsens. Afdøde havde arv efter moster Johanne Hansdatter Lynge, [skifte 2.7.1773 lbnr.1495], første ægteskab med Georg Christian Frederik Eberhertz, andet ægteskab med Thomas Høgh, der blev g.m. Johanne Nielsdatter Møller, skifte 20.9.1775 lbnr.1548. Desuden nævnes afdødes søster Gedske Johanne Torp, der var indsat i Horsens arrest. FM: Jens Christian Fussing i Horsens, Niels Bircherod Duche, kontrollør sst. Afdøde døde i Kvong Præstegård.

1550 Søren Udsen Haahr, købmand i Horsens. 28.10.1775, fol.444B.
E: Mette Møller. LV: Casper Dich i Horsens. B: Ude 5, Anne 4, Kirsten 2, Niels 9 mdr. FM: Jens Møller i Horsens.

1551 Rasmus Hansen, skomager i Horsens. 9.11.1775, fol.450.
E: Maren Knudsdatter. LV: Søren Monbjerg i Horsens. A: bror Mads Hansen i Tovstrup i Dallerup sogn på Skanderborg Rytterdistrikt, nu på Boller gods, død. 4B: Anne 22, Kirsten 19, Else 15, en datter der er begravet på Veng kirkegård. FM: mors søskendebørns mænd Frederik Jahn, trykker i Århus, Peder Røgen sst, bror Erik Hansen, der er rømt for over 40 år siden. Afdøde var født i Alling sogn.

1552 Albert Jensen, sadelmager i Horsens. 5.12.1775, fol.453.
E: Gertrud Henriksdatter Boye. LV: Claus Andersen, sadelmager sst. B: Abelone 10, Anne 9, Gertrud 8. FM: Hans Pind, købmand i Horsens. Enkens første ægteskab med Poul Christian Hennel, sadelmager, skifte 30.6.1764 lbnr.1309. B: Otte Christian, Henrik, der døde i april 1765, [skifte 5.12.1775 lbnr.1553], Jens.

1553 Henrik Boye Poulsen Hennel i Horsens. 5.12.1775, fol.455B.
A: mor Gertrud Henriksdatter Boye, enke efter Albert Jensen, sadelmager i Horsens, [skifte 5.12.1775 lbnr.1552]. LV: Hans Pind, bror Otte Christian Poulsen Hennel 17, Jens Poulsen Hennel 13. FM: Claus Andersen, sadelmager sst. Afdøde havde arv efter far [Poul Christian Hennel, sadelmager], skifte 30.6.1764 lbnr.1309 og efter morfar Henrik Boye. Afdøde døde i sin morbror Henrik Boyes hus i Horsens i april 1765.

1554 Jørgen Iversen Hejer, væversvend i Horsens. 9.12.1775, fol.456.
Afdøde var født i Haderslev. Arvinger kendes ikke.

1555 Kirsten Lauridsdatter i Horsens. 9.12.1775, fol.456B.
E: Anders Sandmand. B: Ingeborg, gift i København, Dorthe Kirstine sst. FM: Peder Messermacher i Horsens.

1556 Mette Eriksdatter i Horsens. 13.12.1775, fol.457.
Enke efter Eskild Noer, [skifte 27.1.1759 lbnr.1212]. B: Anne Elisabeth 44, Erik 42 i Stoholm, Anne Marie40 i huset, Anne Marie i Horsens, Rasmus 29, Christiane g.m. Jacob Sørensen Fløjstrup. FM: Rasmus Thomsen, snedker i Horsens..

1557 Jens Olufsen, byens tjener i Horsens. 13.12.1775, fol.458.
E: Maren Hansdatter. A: bror Anders Olufsen Møller i Nakskov ved Johan Jacob Hansen i Horsens.

1558 Gertrud Skifter i Horsens. 13.12.1775, fol.458.
E: Christian Knudsen. B: Kirsten 18. FM: Anders Pilborg i Horsens.

1559 Ebbe Sørensen Hammer, skrædder i Horsens. 20.12.1775, fol.458B.
Forlovet med Kirsten Nielsdatter. LV: Oluf Pedersen Bech, skrædder i Horsens. Første ægteskab med Margrethe Hansdatter, [skifte 11.11.1774 lbnr.1535]. B: Sara 4. FM: Jens Tordsen Bech, skrædder i Horsens.

1560 Jens Nielsen, daglejer i Horsens. 28.12.1775, fol.460.
E: Anne Cathrine Frederiksdatter. LV: Hans Hein, kobbersmed i Horsens, Augustinus Eriksen. A: bror Niels Nielsen i Korning, halvsøster Ingeborg Nielsdatter i Tolstrup Mølle, halvsøster sst. FM: Knud Bødker.

1561 Peder Pedersen Kjær i Horsens. 30.12.1775, fol.461.
Enkemand efter Anne Cathrine Balle. Arvinger iflg. testamente 12.7.1762 i Travendal:
Hans A:
1) bror Jens Kjær i Flakkebjerg på Sjælland, herredsskriver i Antvorskov Amt. Hans ældste søn:
a Peder Jensen Kjær, købmand i Horsens
Hendes A:
1) søstersøn Johan Christian Knudsen Hauballe i Vinten, født i København, nu skoleholder i Tamdrup sogn, død. 2B:
a Knud Christian Johansen Hauballe
b Hans Peder Johansen Hauballe i Vinten
FM: Claus From, bedstefar Skive i Vinten, degn i Tamdrup sogn

1562 Ellen Marie Madsdatter i Horsens. 8.1.1776, fol.462B.
E: Thomas Pedersen, handskemager. B: Peder 30 dage. FM: Mads Madsen, handskemager sst.

1563 Hans Johansen Schultz, købmand og hustru Mette Jensdatter Høstmark i Horsens. 26.4.1776, fol.464.
Hendes første ægteskab med Christian [Jørgen Hansen] Skov, billedhugger i Horsens, skifte 13.10.1735 lbnr.789.
Testamente af 22.9.1747.
Hans A:
1) bror Peder Johansen Schultz, degn og klokker i Vang sogn i Hedemarken i Norge. 8B:
a Johannes Pedersen Schultz, klokker i Gaudal i Gudbrandsdalen
b Peder Christian Pedersen Schultz i Amsterdam
c Iver Pedersen Schultz i Christiania
d Birthe Magdalene Schultz g.m. Jens Schultz i Christiania
e Cecilie Pedersdatter Schultz g.m. Amund Andersen i Frederikshald
f Jacobæa Pedersdatter Schultz, enke efter Mogens Vinge i Vang sogn på Hedemarken
g Anne Margrethe Schultz i Vang sogn
h Antoinette Pedersdatter Schultz i Vang sogn
2) bror Mads Johansen Schultz, død. 5B:
a Jens Madsen Schultz, købmand i Christiania
b Frands Madsen Schultz i Christiania
c Magdalene Madsdatter Schultz i Christiania
d Mette Madsdatter Schultz, enke efter Frederik Nerfort i Christiania
e Margrethe Madsdatter Schultz g.m. Casper Elias Ratke, købmand i Christiania
3) søster Ellen Johansdatter Schultz, enke efter Peder Trane, der bor hos sin svigersøn Christen Svejstrup, skomager i Horsens, [skifte 4.5.1776 lbnr.1564]
Hendes A:
1) bror Anders Høstmark, præst i Ølsted i Stjernholm Amt, død. 2B:
a Anne Høstmark g.m. Laurids Gregersen, præst i Todbjerg og Mejlby i Kalø Amt
b Maren Høstmark, død, var g.m. Markus Claudi i Nygård [i Øster Starup sogn] i Koldinghus Amt. 2B: Else, Mette
2) halvbror Niels Høstmark, præst i Pjedsted og Gårslev i Koldinghus Amt, død. 3B:
a Jens Høstmark i Gamsted præstegård, præst i Anst og Gesten
b Marie Kirstine Høstmark, død [Højrup sogn 18.6.1771], var g.m. [Otto Carstensen] Hagen, skovrider i Linnet Skov, [dvs. Rangstrup og Hviding herreder, Haderslevhus amt]. 1B: Cathrine Dorthe
c Birgitte Høstmark g.m. Udsen, regimentskvartermester i Århus
3) halvbror Søren Jensen Høstmark, borgmester i Horsens, [skifte 27.7.1769 lbnr.1407], var g.m. Bodil Marie Jørgensdatter Davidsdatter, der nu er g.m. Knud Groth, købmand i Horsens
4) halvbror Mads Høstmark, købmand i Århus. 3B:
a Peder Panch Høstmark i Horsens. Bevilling til at være myndig 18.4.1781, B66-260, fol.136B.
b Jens Høstmark på Nebbegård [i Gårslev sogn] i Koldinghus Amt
c Birgitte Høstmark g.m. Risom, rådmand i Århus
5) halvsøster Maren Høstmark, død.
Første ægteskab med [Henrik] Muhle, kancelliassessor til Serridslevgård. 1B:
a Maren Muhle g.m. [Hans Nikolaj] Hoff, ritmester til Silkeborg
Andet ægteskab med [Frederik] Lautrup, kancelliråd til Estrup og Skjoldborghus. 2B:
b Henrik Lautrup til Estrup, boende sst.
c Magdalene Lautrup på Estrup
6) halvsøster Kirstine Høstmark i Pjedsted i Koldinghus Amt, enke efter Ulrik [Pedersen] Toxværd, præst i Rårup
7) halvsøster Elisabeth Høstmark g.m. [Laurids] Bolvig, assessor til Nebbegård [i Gårslev sogn]

1564 Ellen Johansdatter Schultz i Horsens. 4.5.1776, fol.474.
Enke efter Peder Trane. B: Mette 52 g.m. Christen Svejstrup, skomager i Horsens, Johan, handskemager sst, Christen, der for 30 år siden er rejst til Vestindien.

1565 Anne Rasmusdatter i Horsens. 27.12.1775, fol.474B.
Enke efter Jens Rytter. B: Kirsten, Christian, Anne Marie, Andreas, alle i Holland. FM: Johan Jacob Hansen i Horsens.

1566 Albert Pedersen, kandestøbersvend i Horsens. 27.12.1775, fol.475B.
A: far Peder Kandestøber, søskende Mette Pedersdatter, der tjener på Stougård, Marie Pedersdatter, uvist hvor. FM: Jochum Nøhr, karetmager i Horsens.

1567 Henrik Jensen Kuhlmann, bager i Horsens. 11.10.1776, fol.476.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Jacob Ustrup, købmand i Horsens. A: mor Anne Margrethe g.m. Søren Lihme, bager i Århus, bror Jeppe Jensen Kuhlmann, bagersvend i København, Marianne Jensdatter Kuhlmann, halvsøster Sidsel Sørensdatter Lihme hos sin far i Århus. FM: Hans Nielsen Grejs, bager i Horsens.

1568 Marie Kirstine Thomasdatter Hylle i Horsens. 12.11.1776, fol.479.
E: Thomas Thenoer, skrædder. B: Thomas 6, Knud 3. FM: Andreas Kraul, skomager i Horsens. Første ægteskab med Peder Jensen Moesgaard. B: Cathrine Marie 22.

1569 Hans Hansen Kjeldsted i Horsens. 11.12.1776, fol.479B.
Enke efter Maren [Sørensdatter] Staal, skifte 19.12.1764 lbnr.1323. A:
1) Christen Nielsen, bødker i Nøttrup på Palsgård gods i Stjernholm Amt, hvis far Niels Hansen i Troelstrup i Tønning sogn var bror til afdødes far og hvis mor Mette Christensdatter var søster til afdødes mor
2) Christen Lauridsen Birk, musikantsvend i Randers
3) Birthe Lauridsdatter Birk g.m. Anders Jacobsen Ørby, grovsmed i Horsens
Far til 2) og 3) Laurids Birks søster [Ellen Christensdatter Ring] var g.m. afdødes far Hans [Hansen] Kjeldsted den ældre i Horsens, [skifte 25.8.1767 lbnr.1383].
Afdøde, der havde været bødker i Horsens, var undveget fra Slaveriet i Fredericia, men fanget og indsat i Slaveriet i København, hvor han døde 19.7.1773 i Stokhuset sst.

1570 Maren Nielsdatter Hildebrandt i Horsens. 16.12.1776, fol.480B.
E: Rasmus Østergaard, skipper. B: Niels 23. FM: Jens Kornmaaler i Horsens.

1571 Jens Andersen, murermester i Horsens. 18.12.1776, fol.482B.
E: Anne Sofie Nielsdatter. LV: Mikkel Nielsen Møller. B: Anders 26 i Ålborg, Lens 21 sst, en søn 16 i Hylke. FM: Jens Simonsen Kruse, murermester i Horsens.

1572 Johan Pedersen Møinichen, parykmager i Horsens. 19.12.1776, fol.483B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Monbjerg. B: Anne Elisabeth 19, Mette Cathrine 16, Anne Sofie 14. FM: farbror Jens Christian Møinichen, parykmager i Horsens.

1573 Karen Andersdatter i Horsens. 20.12.1776, fol.484.
E: Anton Schiøn. Hendes B: Mette Hansdatter g.m. Christen Lisbjerg i Horsens.

1574 Anne Jensdatter Bering i Horsens. 20.12.1776, fol.484B.
E: Niels Rohde, glarmester. B: Anne Kirstine 6, Else Cathrine 2, Karen 18 uger. FM: Niels Bering i Horsens, morbror Jørgen Jensen Bering, feldbereder sst.

1575 Else Sofie [Mikkelsdatter] i Horsens. 20.12.1776, fol.485.
Enke efter Laurids Bonnesen, skrædder. B: Anne Marie g.m. Mikkel Gydesen i Horsens, Søren 27, Ellen Cathrine gift i Sønderborg, Sara Kirstine 20.

1576 Schultze Pedersdatter i Horsens. 23.12.1776, fol.485B.
Enke efter Johan Clausen, blikkenslager, [skifte 12.6.1771 lbnr.1447]. A: søskende Rasmus Pedersen, Mikkel Pedersen, Morten Pedersen, Jørgen Pedersen, alle på Samsø.

1577 Søren Monbjerg, købmand i Horsens. 8.3.1777, fol.486.
E: Karen Taftenberg. LV: Mathias Taftenberg, købmand i Horsens. B: Karen 16, Søren 11. FM: født værge Mourids Monbjerg. Arv i boet efter Knud Monbjerg til hans A: Mourids Monbjerg, Jens Monbjerg, Mette Monbjerg.

1578 Birthe Lauridsdatter i Horsens. 21.3.1777, fol.487.
E: Claus From. B: Anne Marie 18, Christen 17, Jørgen 11, Laurids 8. FM: Søren Knudsen, skrædder i Horsens, Hans Lauridsen, skipper sst.

1579 Mette Sørensdatter i Horsens. 5.7.1777, fol.488.
E: Oluf Sørensen Ring. B: Søren 4, Niels 2. FM: mostres mænd Erik Sørensen Skriver, skipper i Horsens, Jørgen Christensen Yding, feldbereder i Horsens.

1580 Søren Pedersen Grøn, snedker i Horsens. 19.9.1777, fol.491.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Thomsen, snedker sst. B: Rasmus Sørensen Grøn, snedker i Horsens, Jens Sørensen Grøn, snedkersvend sst, Marie Sørensdatter Grøn, død, var g.m. Bertel Baumann, gartner på Grundet. 3B: Søren 16, Lucie Kirstine 13, Henrik 8. FM: mosters mand Søren Iversen Horsted, parykmager i Horsens, Maren Sørensdatter Grøn g.m. Laurids Mikkelsen, snedker sst.

1581 Maren Jensdatter i Horsens. 7.10.1777, fol.492B.
E: Anders Jensen, pottemager. B: Anne Marie 16, Laurids 14, Jens Christian 6, Maren 5. FM: Knud Christensen, pottemager.

1582 Hans Christensen Torp, avlsmand i Horsens. 8.10.1777, fol.494.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Peder Jørgensen, avlsmand sst. B: Anne. FM: Hans Christensen, avlsmand sst.

1583 Søren Sørensen, møllersvend i Horsens. 15.11.1777, fol.497.
E: Anne Corneliusdatter. LV: Niels Lund. B: Søren 10, Jørgen [Christian] 5. FM: Oluf Rasmussen Molbo, skomager i Horsens. Afdøde tjente som møllersvend i Bygholm Mølle, [skifte Bygholm gods 5.10.1777 lbnr.126].

1584 Peder [Nielsen] Gylling, købmand i Horsens. 8.2.1777, fol.498.
E: Mette Cathrine Ovesdatter. LV: Hans Hein, kobbersmed i Horsens. B: Niels Pedersen Gylling 7, Henrik Pedersen Falk Gylling 5. FM: Andreas Hansen Kraul, skomager i Horsens.

1585 Christoffer Hübschmann, farver i Horsens. 19.10.1773, fol.500B.
Vurdering af fallitbo.

1586 Abelone Jørgensdatter i Horsens. 8.7.1777, fol.506B.
E: Markus Bendixen, avlsmand. A:
1) søster, død. 1B:
a Oluf Mathiasen, drejer i Ølsted
2) søster Anne Margrethe [Jørgensdatter], [skifte 20.12.1752 lbnr.1096], var g.m. Jørgen Jensen i Horsens. 1B:
a Elisabeth Jørgensdatter i Horsens Hospital. FM: Jens Christian Møinichen.

1587 Hans Christian Holm, snedkersvend i Horsens. 20.5.1777, fol.507B.
A: mor i Ålborg.

1588 Arent Jeroer, kedelførersvend i Horsens. 22.9.1777, fol.508.
A: en afdød søster, hvis arvinger ikke kendes. Afdøde var født i Lekkerland i de spanske Nederlande.

1589 Anne Pedersdatter i Horsens. 18.11.1777, fol.508.
E: Andreas Hass, købmand. B: Jens Severin Hass, købmand i Horsens, Lucie Marie Hass, [skifte 18.4.1775 lbnr.1543], var g.m. Jens Hornbæk i Horsens, Anneke Christine Hass g.m. Niels Nielsen Juul, købmand i Haderslev.

1590 Jens Mathiasen Stensballe, avlsmand i Horsens. 19.11.1777, fol.510. (Originalskifte).
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Hein, kobbersmed i Horsens. B: Jens 30, Kirsten 26, Søren 19, Elisabeth 11. Første ægteskab med Anne Christensdatter, [skifte 1.9.1735 lbnr.788]. B: Mathias på Bragernes i Norge, feldbereder, Christen, rejst til Holland for 20 år siden. Andet ægteskab med Anne Marie Andersdatter, [skifte 13.7.1743 lbnr.963]. B: Anne 33 i Helsingør, Mette Cathrine g.m. Niels Nielsen, knapmager i Horsens, Anders 32 i huset.

1591 Andreas Pedersen Zacho, klejnsmed og klokmester i Horsens. 21.11.1777, fol.511B. (Originalskifte).
E: Cathrine Marie Jensdatter. LV: Claus Vrang. B: Gert 20, Jens Peder 17, der døde. FM: farbror Peder Zacho, snedker i Horsens.

1592 Mogens Pedersen, matros i Horsens. 2.12.1777, fol.512B.
E: [navn angives ikke], der bor i København. Arvinger angives ikke.

1593 Ellen Jensdatter i Horsens. 8.12.1777, fol.513. (Originalskifte).
Enke efter Jacob [Sørensen] Steen, [skoflikker, skifte 4.7.1755 lbnr.1142]. A:
1) halvbror Jens Thomsen i Lundum, [skifte Urup gods 28.5.1777 lbnr.2170]. 5B: Maren, Birthe, Peder, Jens, Thomas, alle hos mor Anne Jensdatter, enke i Lundum
2) brorsøn Jens Sørensen i Lundumskov.

1594 Andreas Christensen i Horsens. 13.12.1777, fol.513B. (Originalskifte).
A:
1) søster [Levine Christensdatter, skifte Boller gods 7.7.1763 lbnr.397]. 2B:
a Hans Christian Frank, gartner på Boller
b [Christiane] Sofie Hansdatter [Frank], død, var g.m. [Peder Lauridsen] Holst, præst i Hvirring [og Hornborg]. 5B: Laurids i København, Hans Jacob i Holland, Ulrik i København, Frederik i Norge, Øllegaard g.m. Hans Pedersen Møller i Boller Nedermølle
2) søster [Cathrine Christensdatter], død. 2B:
a Peder Zacho, snedker i Horsens
b Andreas Zacho, klokmester i Horsens, [skifte 21.11.1777 lbnr.1591]. 2B: Gert 20, Jens Peder 17.

1595 Søren Jessen Torp, bager i Horsens. 29.12.1777, fol.514B. (Originalskifte).
[Enkemand efter Karen Hansdatter]. B: Gedske g.m. Johan Ditlev, buntmager i Flensborg, Anne Marie g.m. Mads [Jørgensen] Møballe, degn i [Hornslet], Kirsten 23 i København. FM: Søren Iversen, parykmager i Horsens.

1596 Karen Jensdatter i Horsens. 28.1.1778, fol.515B.
E: Eskild Henriksen, skoflikker. A: mor Mette Rasmusdatter i Horsens Hospital, bror Thomas Jensen Skov ved kaptajn Bøghs Kompagni, søster Mette Jensdatter, død, var gift i det Kielske. Hendes arvinger kendes ikke.

1597 Kirsten Nielsdatter i Horsens. 21.2.1778, fol.516.
E: Gudmand Berggren, garver. B: Henrik 14, Niels Peder 10, Søren 7. FM: Rasmus Jacobsen Hegelund, skipper i Horsens.

1598 Jacob Sørensen i Horsens. 25.2.1778, fol.518.
E: Anne Pedersdatter i København. B: Søren, smed i Nim, Iver Christian i Kalhave, Jens Peder i København.

1599 Anne Marie Pilborg i Horsens. 16.3.1778, fol.518.
E: Claus Vrang. B: Abel Marie 6, Maren 5, Gert 5, Frederik Nikolaj 4. FM: mors stedfar Anders Pilborg i Horsens, farbror Jens Vrang, skoleholder sst.

1600 Anne Andersdatter Montrup i Horsens. 8.4.1778, fol.519B.
E: Frederik Schrøder, knapmager. B: Andreas 21, Anne Margrethe 20, Carsten 13, Jens 9, Frederik 7. FM: Terkild Jensen Bank, skomager i Horsens.

1601 Maren Nielsdatter i Horsens. 8.4.1778, fol.520.
E: Augustinus Eriksen Hem, skomager. B: Niels 13, FM: morbror Mikkel Nielsen, avlsmand i Horsens.

1602 Maren Olufsdatter Mandix. i Horsens. 21.2.1778, fol.521B.
Enke efter Hans Andersen Tykær, købmand, [skifte 18.1.1729 lbnr.657]. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter Tykær, [skifte 14.9.1767 lbnr.1389], enke efter Steffen Zetner [ i Vejle]. 2B:
a Marie Sofie Steffensdatter Zetner i Horsens, enke efter Frands Schmidt. LV: Peder Nikolaj Velejus
b Cathrine Marie Steffensdatter Zetner g.m. Laurids Henriksen Møller i Stidsmølle.
2) Anders Hansen Tykær, købmand i Horsens
3) Jørgen Hansen Tykær, birkedommer i Skjern Birketing og skriver i Middelsom herred, død. 4B:
a Sofie Marie Jørgensdatter Tykær 24
b Marie Kirstine Jørgensdatter Tykær 19
c Christen Andreas Jørgensen Tykær 17
d Jens Jørgen Jørgensen Tykær 15.

1603 Mads Lauridsen, avlsmand i Horsens. 21.9.1778, fol.523.
E: Birthe Marie Frederiksdatter. LV: Hans Krag, sadelmager i Horsens. B: Anne Sofie 9, Laurids 6. FM: fødte værger Claus From, feldbereder sst, Søren Knudsen, skrædder sst.

1604 Hans Sørensen Trustrup, købmand i Horsens. 21.12.1774, fol.524.
E: Bodil Mouridsdatter. LV: Niels Brandt, farver i Horsens. B: Claus, Bodil g.m. Didrik Cortsen sst, Karen g.m. Daniel Møller sst, Marie Cathrine, Dorthe.

1605 Oluf Brixen Møller, dansk skoleholder i Horsens. 22.5.1778, fol.524B. (Originalskifte).
A: far Brixen Møller.

1606 Anne Jensdatter i Horsens. 12.6.1778, fol.527.
Enke efter Bertel Jørgensen, murermester, [skifte 28.7.1766 lbnr.1360]. B: Niels, skomagersvend i Horsens, Johanne sst. FM: Oluf Rasmussen Molbo, skomager i Horsens.

1607 Anne Margrethe Andersdatter i Horsens. 15.7.1778, fol.527B.
E: Oluf Andersen, podemester. B: Christine 7. FM: Jørgen Christensen sst.

1608 Hans Pedersen, skomager i Horsens. 25.9.1778, fol.528B.
E: Maren Jensdatter. LV: Mathias Taftenberg, købmand sst. B: Peder 10, Jens 9, Hans 7, Laurids 4, Anne Cathrine 1. FM: Christen Andersen, skomager sst.

1609 Cecilie Marie Krog i Horsens. 24.10.1778, fol.530.
E: Gottlieb Korn. B: Eva Cathrine 23, Elisabeth 22, Hans Jørgen 20. FM: Rasmus Sørensen, avlsmand i Horsens.

1610 Peder Hartvig i Horsens. 24.10.1778, fol.530B.
E: Karen Marie Christensdatter. LV: Hans Kruse, murermester. B: Frederik Ludvig Christian Pedersen Hartvig 4. FM: Jens Iversen, kornmåler i Horsens.

1611 Peder Christensen, handskemager i Horsens. 6.11.1778, fol.531B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jørgen Christensen. A: søskendebarn [fornavn mangler] Juul i Grædstrup sogn på Mattrup gods.

1612 Karen Nielsdatter Hjarnø i Horsens. 23.12.1778, fol.532B. (Originalskifte).
A: søskende Mads Nielsen Hjarnø på Hjarnø, Søren Nielsen Hjarnø, købmand i Horsens, Maren Nielsdatter Hjarnø i København, Kirsten Nielsdatter Hjarnø i Horsens, Anne Kirstine Nielsdatter i Udby Præstegård på Sjælland.

1613 Laurids Bang, tømrer i Horsens. 28.12.1778, fol.533.
E: Maren Knudsdatter. LV: Mourids Monbjerg, købmand i Horsens. B: Birthe Marie 12, Simon 8. FM: Nikolaj Frydensberg, prokurator i Horsens.

1614 Anders Pedersen Stauning, købmand i Horsens. 29.12.1778, fol.534.
Enkemand efter Mette Eriksdatter Bay.
Hans A:
1) bror Peder Stauning, pedel ved Kommunitetet i København
2) søster Anne Stauning, enke efter Peder [Jensen] Borgen, præst i Møborg og Nees
3) søster Anne [fejl, skal være Sara Kirstine] Stauning
Første ægteskab med [Johan Jørgensen] Ehlert, præst i Lomborg og Rom. 3B:
a Peder Ehlert 22
b Magnus Ehlert 20
c Cecilie Ehlert 15
Andet ægteskab med Mads [Markussen] Alsing, præst i Lomborg og Rom. 3B:
a Søren Markus Alsing, (kaldes også Johan Markus Alsing)
b Jens Jørgen Alsing
c Christian Alsing.
4) søster Else Stauning g.m. Jens [Holgersen] Assenius, præst på Endelave
5) søster Maren Stauning g.m. Peder Nikolaj Wellejus, købmand i Horsens.
Hendes A:
1) bror Jens Bay i Rohden, død. 2B:
a Claus Bay i Hornumkær
b datter g.m. Christian Kjær i Rohden
2) søster Charlotte Amalie Bay, død, var g.m. Peder Brahe, forvalter på Barritskov. 3B:
a Erik Brahe, forpagter af Starup præstegård ved Vejle
b Lucie g.m. [Jens Nielsen] Gade, degn i Barrit
c Anne Margrethe Brahe, død, var g.m. Christian Bjørn Lund, præst i Højrup og kapellan i Store Heddinge. 3B: 3 sønner
3) søster Anne Marie [Eriksdatter] Bay g.m. Holger [Jensen] Assenius, præst på Endelave

1615 Christen Nielsen, avlskarl i Horsens. 30.12.1778, fol.537.
A: bror Hans Nielsen i Grindsted.

1616 Christine Margrethe Engvari i Horsens. 19.3.1779, fol.537B.
E: Alexander Henrik Floch, kirurg. B: Samuel Frederik 19. FM: Knud Groth, købmand i Horsens.

1617 Anne Jensdatter i Horsens. 10.6.1779, fol.538.
E: Rasmus Dahl, feldbereder. B: Jens 11. FM: Frands Christensen, handskemager i Horsens.

1618 Mikkel Pedersen Frydendal, gartner i Horsens. 24.4.1779, fol.539B.
E: Helene Rasmusdatter Stokdorf. LV: far Rasmus Stokdorf, Nikolaj Frydensberg, prokurator. A: far Peder Pedersen, bror Anders Pedersen.

1619 Peder Lauridsen, vægter i Horsens. 7.5.1779, fol.540B.
E: Anne Marie Andreasdatter. LV: Jens Solbjerg. B: Didrik 14. FM: Mads Hjulmand.

1620 Claus Andersen, sadelmager og hustru Gertrud Hansdatter Grøn i Horsens. 21.6.1779, fol.541.
Hans A:
1) søster Abelone Andersdatter, [skifte 13.8.1750 lbnr.1070], var g.m. Jens Albertsen, sadelmager, [skifte 24.8.1753 lbnr.1104]. 1B:
a Albert Jensen, sadelmager, [skifte 5.12.1775 lbnr.1552]. 3B: Abelone 11, Anne, Gertrud
2) søster Anne Andersdatter, enke efter Niels Skaarup, feldbereder, [skifte 8.12.1773 lbnr.1516] ved søn Rasmus Skaarup, sadelmagersvend
3) søster Anne Marie Andersdatter, død, var g.m. Niels Nissen korporal. 1B:
a Anders Nielsen Nissen, grovsmed i Egebjerg.
Hendes A:
1) bror Andreas Hansen i Korsør, død. Uvist om børn
2) bror Jacob Hansen i huset
3) bror Niels Hansen, prammand i Horsens. død. 3B:
a Anders Nielsen, handskemager i Roskilde
b Margrethe Nielsdatter i Pistolstræde 283 i København
c Maren Nielsdatter, enke efter Laurids Lauridsen, prammand i Horsens
4) bror Villads Hansen, tømrer på Holmen i København
5) søster Anne Marie Hansdatter Grøn g.m. Hans Christensen i København ved Peder Nikolaj Welejus.

1621 Kirsten Sørensdatter i Horsens. 8.9.1779, fol.557B.
E: Jørgen Christensen Yding. B: Maren 5, Else Marie 4, Magdalene 2, Anne Sofie 9 mdr. FM: Oluf Sørensen Ring i Horsens. Første ægteskab med Laurids Nielsen, feldbereder, [skifte 15.10.1771 lbnr.1458]. B: Karen 17, Silke Cathrine 15, Mette Kirstine 13, Sara Kirstine 7.

1622 Ulrik Sørensen Jordal, sadelmagersvend i Horsens. 25.10.1779, fol.560. (Originalskifte).
A: søskende Johanne Sørensdatter g.m. Vilhelm Olufsen Foss, sejlmager i Arendal i Norge, Ragnhild Marie Sørensdatter Jordal g.m. Bent Olufsen, skibstømrer i Kristiansand, Ulrikke Sørensdatter i Arendal, Anne Sørensdatter i Kristiansand, Henriette Sørensdatter i Arendal. FM: Peder Jørgensen i Horsens. Afdødes forældes var Søren Jordal, degn i Holst præstegæld i Nedernæs len i Norge og Anne Marie.

1623 Christiane Sofie Magdalene Krag i Horsens. 11.11.1779, fol.562.
E: Laurids Fogh. B: Regitze Sofie Fogh 17, Niels Severin Fogh 7. FM: morbror Knud Christian Krag i Horsens. Desuden nævnes enkemandens mor Regitze Sofie Leth, enke efter Laurids Fogh, magister i Horsens.

1624 Maren Adolfsdatter i Horsens. 6.12.1779, fol.573.
E: Jens Boes, rebslager. B: Peder 17, Mette Margrethe 7. FM: Christen Pedersen, handskemager i Horsens.

1625 Maren Jensdatter i Horsens. 8.12.1779, fol.574.
E: Poul Jacobsen Kolding, skomager. B: Johanne Cathrine 8 dage. FM: Christen Andersen, skomager sst. Første ægteskab med Hans Pedersen, skomager, [skifte 25.9.1778 lbnr.1608]. B: Peder 10, Jens 8, Hans 7, Anne Cathrine 2.

1626 Kirsten Hansdatter, tjenestepige i Horsens. 18.5.1780, fol.575B. (Originalskifte).
A:
00) farfar Oluf Jensen Saksild, degn i Saksild og Nølev.
Farfars første ægteskab med Kirsten Hansdatter. 2B:
0) far Hans Olufsen i Århus g.m. mor Anne Jensdatter, [skifte Århus 2.3.1750 lbnr.1462]. 2B:
a Kirsten Hansdatter, som er afdøde
b Anne Hansdatter, død uden børn
1) farbror Jens Olufsen Saksild, degn i Fruering og Vitved, død. 6B:
a Peder Jensen Saksild, toldkontrollør i Skanderborg
b Hans Jensen Saksild, forvalter ved et jernværk kaldet Gråden i Skien i Norge
c Oluf Saksild, degn i Bæk ved Haderslev
d Rasmus Saksild i Nibe, nu inspektør ved Skagen fyr
e Jacob Saksild, fuldmægtig i Skien i Norge
f Kirsten Saksild g.m. Peder Lauridsen i Skanderborg
Farfars andet ægteskab med Anne Jørgensdatter. 1B:
2) fars halvbror Jørgen Olufsen, degn i Saksild
3) morbror Søren Jensen Loft i Vitved, død. 3B:
a Søren Sørensen Loft i Fruering Præstegård
b Johanne Sørensdatter Loft g.m. Christen Christoffersen i Vitved
c Martha Sørensdatter Loft g.m. Jens Lauridsen i Blegind
4) morbror Peder Jensen Loft i Stilling, død. 2B:
a Jens Pedersen Loft, soldat i Skanderborg
b Maren Pedersdatter i Adslev præstegård
5) morbror Niels Jensen Loft i Fruering
6 moster Elisabeth Jensdatter g.m. Søren Rasmussen i Høver [i Storring sogn] ved søn Rasmus Sørensen.

1627 Anne Sofie [Feilche] i Horsens. 10.4.1780, fol.577B.
Enke efter Andreas Lytken, organist, [begravet 11.4.1769]. Arvinger kendes ikke.

1628 Martha Nielsdatter i Horsens. 3.5.1780, fol.578B. (Originalskifte).
Enke efter Jens Bircherod Duche, kontrollør, [skifte 29.5.1767 lbnr.1376]. B: Niels Bircherod Duche, kontrollør i Horsens, Johanne Marie Duche i Thisted, Kirstine Dorthe Duche g.m. [Niels] Munch i Pindsmølle, Frederikke Louise Duche i Slesvig eller Holsten, Cathrine Marie i Århus, Jens Bircherod Duche i Trondhjem i Norge, Frederik Vilhelm Duche, apoteker i Thisted.

1629 Niels Nielsen Smed i Horsens. 31.5.1780, 580B.
E: Marie Pedersdatter. LV: Rasmus Jacobsen Hegelund. B: Anne 21. FM: Rasmus Thomsen.

1630 Brixen Olufsen Møller i Horsens. 17.3.1780, fol.581. (Originalskifte).
E: Marie Kirstine Flensborg. LV: Nikolaj Brandt. Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 5.7.1760 lbnr.1237]. B: Elisabeth Brixensdatter 24, tjener på Møgelkær, Peder Brixen 23 i Bergen i Norge. FM: morbror Adser Jensen i Horsens.

1631 Karen Rasmusdatter Ravn i Horsens. 24.6.1780, fol.583.
A: far Rasmus Nielsen Ravn i Vrønding.

1632 Anne Sørensdatter Riis i Horsens. 15.7.1780, fol.583B. (Originalskifte).
Enke efter Johan Henrik Møinichen, parykmager, [skifte 19.12.1776 lbnr.1572]. B: Anne Elisabeth 23, Mette Cathrine 21, Anne Sofie 18. FM: farbror Christian Møinichen, parykmager i Horsens.

1633 Thomas Steffensen, overvejermester og hustru Anne Marie Jacobsdatter Rind i Horsens. 31.7.1779, fol.584B.
B: Sidsel Cathrine 17, Johanne Marie 14. FM: Claus Hansen i Horsens. Første ægteskab med Sidsel Heinsdatter, skifte 12.12.1755 lbnr.1158. B: Bodil 26, der ægter Søren Henrik Brædstrup, Steffen 25, vejermester, Hans 23, skriverkarl på Boller.
Arv i boet efter afdødes bror Urban Steffensen, hospitalsforstander, skifte sluttet 13.6.1774 til dennes ældste søn Steffen Jacob Steffensen, der også har arv efter mor ved samfrændeskifte 27.8.1765, og efter bror Andreas Lohmejer Steffensen, skifte 21.9.1774. Desuden nævnes afdødes bror Jacob Steffensen, [skifte19.12.1764 lbnr.1324] og dennes enke [Anne Nielsdatter] Møller.
Arv i boet til de 2 yngste børn efter deres mors farbror Mikkel Rind på Skovdallund [i Jelling sogn], skifte Koldinghus amt 12.5.1770.

1634 Anne Cathrine Gjesing i Horsens. 21.8.1780, fol.595B.
E: Niels Bircherod Duche, kontrollør. B: Martha Cathrine 12, Hans 11, Bodil 10, Jens 9, Johanne Marie 5. FM: Niels [Mikkelsen] Frimodt, præst i Horsens.

1635 Maren Jacobsdatter i Horsens. 17.4.1780, fol.597B.
E: Rasmus Rasmussen. B: Lene Marie 2. FM: Peder Wellejus. Enkemanden flytter til København og datteren til Samsinggården i Klakring.

1636 Maren Clausdatter i Horsens. 8.5.1779, fol.598B.
E: Erik Bendixen, prammand. A: søskendebarn Laurids Markussen, skomager i Horsens.

1637 Gotfred Schmidt, apoteker i Horsens. 13.5.1773, fol.599.
E: Anne Marie Schønau. LV: bror Nikolaj Schønau på Koldinghus. B: Ulrik Christian 12, Johan Frederik 11. FM: Henrik Helms, købmand i Horsens. Første ægteskab med Maren Svends Althalt, [skifte 29.10.1759 lbnr.1224]. B: Jacob på Sankt Thomas i Vestindien, Henrik 18 i København, Kirstine Marie 16.
(Skiftet fortsættes i næste skifteprotokol fol.1B).


Horsens byfoged
Skifteuddrag
1780-1791
B 66 - 260


1638 Karen Enevoldsdatter i Horsens. 8.12.1780, fol.5.
E: Christen Jacobsen, knapmager. B: Enevold 2. FM: Hans Iversen.

1639 Else Pedersdatter i Horsens. 9.12.1780, fol.7.
E: Rasmus Lech, gørtler. B: Cathrine Marie 13, Kirstine Marie 11, Bodil 9, Peder 6, Marie Cathrine 6, Karen 3. FM: Hans Iversen, væver i Horsens.

1640 Peder Olufsen, tjenestekarl i Horsens. 11.2.1781, fol.8.
Arvinger kendes ikke.

1641 Christine Christensdatter i Horsens. 31.3.1781, fol.8B.
Enke efter Laurids Torup, [skifte 4.8.1764 lbnr.1312]. B: Christen, skrædder i Horsens, Hans, snedker i Vejle, Cathrine Elisabeth, enke efter Andreas Reif, sadelmager i Horsens. FM: Henrik Jørgensen Maler sst.

1642 Anders Nielsen, blegemand i Horsens. 11.4.1781, fol.9.
E: Else Pedersdatter. LV: Hans Jensen. B: Rasmus 10. FM: Søren Bornemann.

1643 Dorthe Sofie [navn mangler] i Horsens. 11.5.1781, fol.9B.
Enke efter Frands Kandelsdorff, skifte 14.12.1765 lbnr.1392. B: Marie Louise g.m. Mathias Toldorph, hører i Horsens Latinskole, Anne Else i Holstebro, Charlotte Sofie g.m. Søren Bang i Holstebro.

1644 Jacob Schmidt, ugift i Vestindien. 5.6.1781, fol.10B.
A: mor Anne Marie Schønau, enke efter Gotfred Schmidt, apoteker i Horsens, skifte 13.5.1773 lbnr.1637, søskende Henrik Schmidt 26 i Dons, Kirstine Marie 24 der ægter Etatsråd Hagerup i København, halvsøskende Ulrik Christian Schmidt 20, Johan Frederik Schmidt 19. FM: morbror Nikolaj Schønau i Horsens, Henrik Helms.

1645 Anne Elisabeth Toxen i Horsens. 6.6.1781, fol.12.
E: Jacob Helms, apoteker. B: Magdalene 8 mdr. FM: morfar Rasmus Toxen, mosters mand Henrik Helms.

1646 Anne Marie Schønau i Horsens. 26.6.1781, fol.14B.
Enke efter Gotfred Schmidt, apoteker, [skifte 13.5.1773 lbnr.1637]. B: Ulrik Christian 18, Johan Frederik 16. FM: morbror Nikolaj Schønau, Jacob Helms.

1647 Oluf Lukassen, avlsmand i Horsens. 6.7.1781, fol.31.
E: Abelone Jensdatter. LV: Anders Eskildsen i Horsens, der ægter enken. A:
1) bror Jens Lukassen i Horsens, skifte 7.10.1772 lbnr.1485. 6B:
a Anders Jensen 28
b Søren Jensen 25
c Lukas Jensen 23
d Christian Jensen 20
e Knud Jensen 16
f Anne Dorthe Jensdatter 12
2) søster Karen Lukasdatter, [skifte Rathlousdal gods 15.11.1779 lbnr.476]
Første ægteskab med Søren Nielsen i Oldrup. 3B:
a Johanne Sørensdatter i Horsens
b Anne Sørensdatter i Sødrup
c Karen Sørensdatter i Horsens
Andet ægteskab med Rasmus Pedersen i Oldrup. 1B:
a Søren Rasmussen 16
FM: Hans Jørgensen i Torrild, Søren Hansen i Sødrup.

1648 Else Rasmusdatter i Horsens. 7.7.1781, fol.32B.
Enke efter Claus Basse, [skifte 26.6.1769 lbnr.1405]. B: Niels Peder 13, Karen 11. FM: mosters mand Peder Rye, feldbereder i Horsens. [Første ægteskab med Peder Frederiksen Møller, skifte 17.9.1763 lbnr.1283]. B: Hans Christian Møller 23 i København, Marie Kirstine 21.

1649 Kirsten Lauridsdatter i Horsens. 18.7.1781, fol.33B. (Originalskifte).
Enke efter Jens Mikkelsen, tømrer.
Hans A:
1) bror Rasmus Mikkelsen, sadelmager i Ringkøbing
2) bror Christen Mikkelsen, død. 1B:
a Anne Christensdatter g.m. Erik Pedersen i Kørup
3) søster Ingeborg Mikkelsdatter, død, [var g.m. Søren Stenstrup i Breth]. 2B:
a Christiane Sørensdatter g.m. Hans Jensen, tømrer i Horsens
b Jørgen Sørensen, der tjener i Vesterby på Barritskov gods
4) søster Maren Mikkelsdatter, død, [var g.m. Anders Cortsen i Horsens]. 3B:
a Cort Andersen, sadelmager i Skive
b Peder Andersen Cortsen i Horsens
c Søren Madsen i Lund
5) søster Kirsten Mikkelsdatter, [skifte 10.9.1761 lbnr.1256, var g.m. Andreas Solbjerg]. 2B:
a Jens Solbjerg i Horsens
b Mikkel Solbjerg i Hytten [formentlig i Tyskland]
Hendes A:
1) bror [Anders Lauridsen i Eriknauer]. 2B:
a Laurids Andersen i Eriknauer
b Søren Andersen [i Eriknauer], død. 3B: Anne, Anders, Maren
2) søster Abelone Lauridsdatter, død, [var g.m. Christen Madsen i Eriknauer]. 2B:
a Mads Christensen [i Eriknauer, skifte Havreballegård og Stjernholm Amter 7.2.1778 lbnr.61]. 4B: Søren 18, Abelone 16, Anne Kirstine 13, Maren 12
b Anne Christensdatter, død. 3B: Christen Pedersen, Rasmus Pedersen, Abelone Pedersdatter
3) søster Anne Lauridsdatter, død. 2B:
a Maren Terkildsdatter, der døde
b Anne Marie Terkildsdatter g.m. Laurids Andersen i Eriknauer.

1650 Thomas Lindberg, glarmester og hustru Kirsten Jørgensdatter Tombøl i Horsens. 5.8.1781, fol.36B.
Han var født i Sverige og arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster Helene Jørgensdatter, død, var g.m. Jørgen Danielsen i Flensborg. 2B:
a Kirsten Jørgensdatter g.m. Rachien i Flensborg
b Anne Jørgensdatter, enke efter Thomas Kolding i Flensborg
2) søster Anne Jørgensdatter, var g.m. Hans Jacobsen Remmer i Flensborg, begge døde. 1B:
a Anne Marie Jørgensdatter Remmer g.m. Christian Schmidt, glarmester i Horsens.

1651 Anne Andersdatter i Horsens. 7.8.1781, fol.38B.
Enke efter Niels Skaarup, [skifte 8.12.1773 lbnr.1516]. B: Maren g.m. Niels [Jensen] Skrædder i Tyrsted, Rasmus, Gertrud 24. Arv efter afdødes bror Claus Andersen, sadelmager, skifte 21.6.1779 lbnr.1620.

1652 Ove [Andersen] Krag, toldkontrollør i Horsens. 27.8.1781, fol.39B.
E: Mette Jensdatter. LV: Anders Kruse. B: Anders 12, Margrethe 9, Maren 8, Niels 4. FM: Hans Henrik Garmer, snedker.

1653 Karen Steffensdatter i Horsens. 31.8.1781, fol.40B.
E: Oluf Madsen Møller, hattemager. B: Mette Cathrine 3. FM: morfar Steffen Henriksen i Horsens.

1654 Maren [Sørensdatter] Meyer i Horsens. 5.9.1781, fol.42B.
Enke efter Christen Sørensen, [skifte 19.7.1774 lbnr.1529]. [Første ægteskab med Jacob Bartholomæussen, skifte 2.11.1764 lbnr.1320]. B: Dorthe Jacobsdatter Meyer g.m. Peder Christoffersen, væver i Horsens, Kirstine Meyer. FM: Christen Jacobsen, knapmager sst.

1655 Mikkel Sørensen Kattrup og hustru Maren Pedersdatter i Horsens. 21.9.1781, fol.43B.
Hans A:
1) søster Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Bjerre i Ustrup
2) søster g.m. en skrædder i Nim
Hendes A:
Første ægteskab med Jens Jensen, feldbereder, [skifte 4.7.1750 lbnr.1067]. 3B:
1) Bodil Jensdatter 32
2) Karen Jensdatter g.m. Søren Lauridsen, pottemager i Horsens
3) Anne Marie Jensdatter i København.
Desuden nævnes afdødes søster g.m. Frederik Sørensen i Vesterby i Klakring sogn.

1656 Ingeborg Andersdatter i Horsens. 6.10.1781, fol.46B.
Arvinger angives ikke.

1657 Laurids Andersen Gjesing i Horsens. 30.10.1781, fol.47B.
A:
1) bror Rasmus Andersen i Gjesing, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 19.2.1742 lbnr.1911]. 2B:
a Andreas Rasmussen
b Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Jepsen i Gjesing
2) søster Maren Andersdatter, død, var g.m. Laurids [Mikkelsen] i Grumstrup. B: (navne angives ikke)
3) søster Anne Cathrine [Andersdatter], død, var g.m. Buemann, skovrider i Rold. 3B:
a Andreas Buemann, guldsmed i Hobro
b Hans Frederik Buemann, købmand i Ribe
c en datter
4) bror Hans Gjesing i Horsens, [skifte 19.1.1763 lbnr.1275]. 4B:
a Anne Cathrine Hansdatter Gjesing, [skifte 21.8.1780 lbnr.1634] var g.m. [Niels Bircherod] Duche, kontrollør i Horsens
b Rasmus Jørgen Gjesing, præst i Skive
c Andreas Gjesing i huset
d Anne Mette Hansdatter g.m. Hybschmann, farver i Horsens.

1658 Them Christian Buemann i Horsens. 7.11.1781, fol.48B.
E: Maren Christensdatter. LV: Laurids Jensen Vendelbo. B: Hans Christian 32 i Fredericia, Margrethe g.m. Claus Blom, Anne Sofie 26, Christen 25, Lorents 20. FM: Terkild Jørgensen.

1659 Anne Cathrine Olufsdatter Bech i Horsens. 9.11.1781, fol.50.
E: Claus Hansen, købmand. B: Helene 5.

1660 Anne Rasmusdatter i Horsens. 19.11.1781, fol.51.
E: Søren Rasmussen. A: far Rasmus Pedersen, smed i Grædstrup.

1661 Sofie Kruse i Horsens. 1.12.1781, fol.52B. (Originalskifte).
Enke efter Peder Mandix. B: Sofie g.m. Frands Zester, købmand i Horsens, Jacob i Holland, Elisabeth Cathrine 30, Eleonora Kirstine 29 g.m. Johan Voetmann i Klostermølle, Oluf 28, snedker i Vejle, Inger Kirstine 3.

1662 Abel Helms i Horsens. 5.12.1781, fol.55, 176B.
E: Jens Møller, købmand. B: Magdalene 16, Jens Severin 13, Niels 12, Adam 8. FM: morbrødre Henrik Helms, købmand sst, Jacob Helms, apoteker sst.

1663 Jørgen Lindberg, kobbersmed i Horsens. 27.12.1781, fol.56.
E: Marie Olufsdatter. LV: Mathias Vilhelm, snedker i Horsens. B: Oluf 18, Andreas 14, Anne Dorthe 5. FM: Rasmus Nielsen, pottemager sst.

1664 Johan Nikolaj Horneman, urmager i Horsens. 28.12.1781, fol.58.
E: Gertrud Rebekka Højer. LV: Jens Pedersen. B:
1) Eva Cathrine Marie Johansdatter 11
2) Mourids Henrik Johansen 10
3) Christence Johansdatter 9
4 Offer Johansen 8
5) Henrik Johansen 7
6) Anne Johanne Johansdatter 3.
FM: Terkild Jørgensen.

1665 Kirsten Christensdatter i Horsens. 10.9.1781, fol.59B.
E: Jens Rasmussen. B: Anne Cathrine 3. FM: morbror Rasmus Dahl i Horsens, der underskriver sig Rasmus Skaarup.

1666 Anne Christensdatter i Horsens. 27.2.1782, fol.61.
E: Niels Christensen Ballesig. B: Jochum 5.

1667 Sara Jensdatter, tjenestepige i Horsens. 23.3.1782, fol.61B.
A: søskende Anne Jensdatter 29 i Horsens, Mathias Jensen 28 i København, Marie Kirstine 24 sst, Mette Marie 22 sst, Helene 16. FM: Claus Hansen, købmand i Horsens.

1668 Christen Sørensen i Horsens. 11.4.1782, fol.62.
E: navn angives ikke og opholdssted kendes ikke. Arvinger kendes ikke. Afdøde var tidligere forpagter af Ringive Præstegård.

1669 Anne Margrethe Rasmusdatter i Horsens. 12.4.1782, fol.62B.
E: Mikkel Jacobsen Stilling, bager. A: mor Anne Sørensdatter i Hylke, søskende Mikkel Rasmussen sst, Anders Rasmussen, toldbetjent på Bygholm Mølle.

1670 Hans Koch, matros, der døde i Horsens. 1.5.1782, fol.65.
E: [navn angives ikke ] i Åbenrå.

1671 Christen Lisbjerg i Horsens. 4.5.1782, fol.65B.
E: Mette Christensdatter. LV: Hans Lauridsen i Horsens, Gudmand Berggren sst. B: Birthe Marie 6. FM: Søren Lauridsen sst, Laurids Yding i Horsens.

1672 Mette Pedersdatter, tjenestepige i Horsens. 7.5.1782, fol.66B.
A: søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Smed i Tvingstrup.

1673 Sofie Amalie Marioth i Horsens. 31.5.1782, fol.67.
Arvinger kendes ikke. Testamente af 10.9.1768 over hvad hun har skænket til adskillige.

1674 Anne Cathrine Sørensdatter i Horsens. 5.6.1782, fol.67B. (Originalskifte).
E: Erik Sørensen Skriver, skipper. B: Jens 12, Knud 10, Niels 8, Søren 6, Mikkel 9 mdr. FM: fasters mand Niels Thomsen, skipper i Horsens, mostres mænd Jørgen Yding, feldbereder i Horsens, Oluf Ring i Horsens. Første ægteskab med Jens Bendixen, skifte 12.9.1764 lbnr.1316. B: Silke Kirstine 19, der ægter Christian Simonsen i København, Søren 15.

1675 Niels Nielsen, pottemager og hustru Bodil Mortensdatter i Horsens. 26.6.1782, fol.74B.
B: Niels 4, Karen Elisabeth 2. FM: farbror Rasmus Nielsen, pottemager sst.

1676 Hans Frederik Højer, købmand i Horsens. 3.7.1782, fol.77B.
A:
0) forældre [Offe Mouridsen Højer, præst i Uldum og Langskov, skifte Nørvang herred gejstlig 27.6.1729 lbnr.9 og Anne Ottesdatter]. B:
1) bror Ditlev Højer i Horsens
2) bror Otte [Offesen] Højer, præst i Hee, død. 8B:
a Jens Højer, præst i Reerslev [og Vindinge] på Sjælland
b Johan Højer, islandsk købmand på Island
c Bertel Højer, farversvend i København
d Christian Højer, degn i Brande
e Anne Marie Højer i Borris sogn ved Ringkøbing
f Anne Højer g.m. Rasmus Thomsen i Hjoptarp i Borris sogn ved Ringkøbing
g Maren Højer i København
h Marie Vibeke Højer, død, var g.m. [Laurids Lauridsen] Thura, præst i Jelstrup og Lyngby i Vendsyssel. 2B: Anne, Christence
3) bror Mourids [Offesen] Højer, præst i Uldum, død. 4B:
a Claus Højer, student i København
b Judith Højer i Horsens
c Gertrud Rebekka Højer, enke efter [Johan Nikolaj] Hornemann, urmager i Horsens, [skifte 28.12.1781 lbnr.1664]
d Anne Sofie Højer i København hos datter g.m. konferensråd Fædder
4) bror Offer Højer i Hernhut
5) bror Jacob Højer, byfoged i Løgstør, død. 1B:
a Gregor Højer, degn i Dragstrup og Skallerup på Mors
6) bror Jørgen Offesen Højer i Kalhave, [skifte Rask gods 26.3.1776 lbnr.704]. 3B:
a Terkild Jørgensen Højer i Kalhave
b Cathrine Jørgensdatter g.m. Niels Andersen i Kalhave
c Anne Kirstine Jørgensdatter, død, var g.m. Jens Eriksen i Enner. 1B: Erik 9. Første ægteskab med Hans Mortensen, [skifte Agersbøl gods 12.8.1767 lbnr.27]. 4B: Jørgen 26, Kirsten 20, Anders 18, Morten 15
7) bror Fædder Højer i Uldum, død. 3B:
a Offer Henrik Højer, toldforvalter i Stege på Møn
b Anne Højer, gift i Norge
c Birgitte Højer, gift i Norge
8) søster Sofie Dorthe Højer g.m. Markus Wolder, prokurator i Uldum, begge døde. 4B:
a Hans Wolder i Rudkøbing på Langeland
b Offer Wolder i Kalundborg
c Elisabeth Wolder g.m Jens Velling i Kolding
d Anne Wolder g.m. Visbech, degn og klokker i Kolding
Mors første ægteskab med [Jørgen]. B:
9) halvsøster Anne Mette [Jørgensdatter], død. [Første ægteskab med Otto Ernst Jensen Dons, død før 1719]. 1B:
a Drude Malene [Ottesdatter Dons], død, var g.m. [Hans Christensen Bager] i Vejle, død. 1B:
1 Anne Sofie Hansdatter i Århus
[Anne Mette Jørgensdatter andet ægteskab med Jens Pedersen Saxe, der døde før vielsen, begravet Vejle 9/5 1718.] 1B:
b Jens Saxe, købmand i Horsens
Anne Mette [Jørgensdatter tredje] ægteskab med Carl Wendel, [trompeter i Skanderborg, død 7.4.1729]. 2B:
c Elisabeth Wendel, død, var g.m. Peder Albertsen i Merring. 1B: Anne Marie i Ølsted på Ussing gods.
d Charlotte Wendel i Kalhave, enke efter [Jørgen Terkildsen, død 2.6.1773].
Afdøde var født i Uldum Præstegård.

1677 Laurids Markussen, skomager i Horsens. 19.7.1782, fol.81.
[Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 22.4.1765 lbnr.1328]. B: Sidsel Marie 46, Jens 44, begge i huset.

1678 Anders Hofgaard, købmand i Horsens. 7.8.1782, fol.82.
E: Johanne Pedersdatter Muhle. LV: Rasmus Vilstrup i Klaks Mølle. A: bror Jesper Hofgaard, død. 2B: Erik 22, Anne Cathrine 14. FM: Jørgen Yding, købmand i Horsens, søster Karen Hofgaard g.m. Niels [Mikkelsen] Frimodt, præst i Horsens.

1679 Aksel Rask, ugift i Horsens. 15.8.1782, fol.86.
Arvinger kendes ikke.

1680 Søren Sørensen Davidsen Fisker i Horsens. 12.9.1782, fol.87.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Carstensen, tømrer sst. B: Jens 17. FM: Niels Thomsen, skipper sst, Hans Bertelsen.

1681 Søren Andersen Brædstrup, skipper i Horsens. 4.9.1782, fol.87B.
Registrering af opbudsbo.

1682 Niels Ulrik Frich, tjenestekarl i Horsens. 28.10.1782, fol.90.
A: mor [Marie Elisabeth Johansdatter Koch] i Borris sogn. LV: Søren Brædstrup, købmand i Horsens, søskende Johan Christoffer Frich i Rækkergård i [Hanning sogn] i Bølling herred, Joachim Frich, ridefoged på Mattrup, Karen [Johansdatter] Frich, enke efter [Niels] Fischer i Horne sogn ved Varde, [skifte Lundenæs amt 13.10.1781 lbnr.770]. [Afdødes far var Johan Nielsen Frich, forpagter på Lundenæs].

1683 Anne Marie Hansdatter i Horsens. 6.11.1782, fol.91.
E: Augustinus Eriksen Hem, skomager. B: Maren. FM: morfar Hans Christian Bosach, rebslager i Horsens. Enkemandens første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 8.4.1778 lbnr.1601. B: Niels.

1684 Rasmus Jensen, handskemagersvend i Horsens. 3.12.1782, fol.93.
Arvinger kendes ikke.

1685 Abelone Christensdatter i Horsens. 8.12.1782, fol.93.
E: Niels Kylling, skomager. A: mor Karen Jacobsdatter g.m. Laurids Jensen Svejstrup i Kattrup ved hendes mands bror Christen Svejstrup, skomager i Horsens.

1686 Laurids Mikkelsen, snedker i Horsens. 28.12.1782, fol.94.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Grøn, snedker sst. B: Maren 6, Anne Cathrine 5, Kirsten 3, Mikkel 2. FM: Jens Grøn, snedker sst.

1687 Christen Christoffersen i Horsens. 30.12.1782, fol.95.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Andersen, skomager sst. B: Dorthe, Christoffer 9, Søren 3 mdr. FM: farbror Peder Christoffersen, væver i Horsens.

1688 Samuel Bluhmer i Horsens. 11.1.1782, [dvs. 1783], fol.96.
E: Rosine Sweifel i Nitfuhren i kanton Glaris i Schweiz. B: Barbara, Samuel i Nitfuhren, Jacob 16, Samuel 14, Margrethe, Elisabeth. FM: Frederik Sophy fra Schweiz, der nu er i Horsens.

1689 Niels Vandrup, gartner i Horsens. 11.3.1783, fol.97.
B: Anne Marie 26, Gertrud 24, Gert 19, Nikolaj 16, Jacobine 14. FM: Laurids Mikkelsen, snedker sst, Claus Hansen.

1690 Niels Kollerup, klejnsmed i Horsens. 24.3.1783, fol.98B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Jensen Bech. B: Christen, Margrethe.

1691 Anders Brædstrup, skipper i Horsens. 9.4.1783, fol.100.
B: Anne Marie 35 g.m. Bent Bentsen, skoleholder i Horsens, Søren 32, Jens 29, Niels 27, Carsten 24. Desuden nævnes afdødes bror Carsten Sørensen Brædstrup.

1692 Peder Nyland, havnefoged i Horsens. 24.4.1783, fol.102B. (Originalskifte).
[Enkemand efter Margrethe Bentsen, skifte 17.11.1770 lbnr.1433]. B: Cathrine [Sofie] i Sæby, Karen Johanne i Ansager Præstegård, Agathe [Elisabeth] i Hostrup Præstegård, Hans Peder i Ribe. [Første ægteskab med Sofie Christence Billeskov, skifte 20.8.1755 lbnr.1149]. B: Laurids i Ribe.

1693 Morten Hansen i Horsens. 2.5.1783, fol.103B.
E: Johanne Kirstine Mathiasdatter. LV: Hans P. Sørensen, snedker i Horsens. B: Bodil Marie 19. FM: Jens Hermansen, murermester sst.

1694 Sidsel Albertsdatter i Horsens. 7.5.1783, fol.104.
E: Ulrik Liebel. B: Ulrik Christian 6. FM: Christen Jacobsen, knapmager sst.

1695 Maren Nielsdatter i Horsens. 22.5.1783, fol.104B.
Enke efter Jochum [Mikkelsen], rebslager, [skifte 10.11.1771 lbnr.1464]. B: Jens 28 i Emmerlev ved Tønder, Niels 25, soldat ved Jyske Infanteri Regiment i Århus. FM: Jeppe Jensen Kuhlmann, bager i Horsens.

1696 Hans Nielsen Grejs, bager og hustru Helene Lauridsdatter Lendenberg i Horsens. B: Birthe Marie 7. FM: Hans Peder Snedker i Horsens, farbror Jacob Nielsen i Grejs. Hendes første ægteskab med Thomas Brædstrup, bager, [skifte 21.3.1774 lbnr.1525]. B: Karen 16, der ægter Jeppe Jensen Kuhlmann, bager i Horsens, Christian Ludvig Bloch 12. FM: Søren Henrik Brædstrup, købmand sst. Desuden nævnes afdødes bror Markus Nielsen i Hvejsel.

1697 Johan Jacob Hansen, skoflikker i Horsens. 27.5.1783, fol.113.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Frands Mogensen i Stensballe, Rasmus Lech. A: søskende Peder Hansen i Vejle, Christen Hansen sst, Jørgen Hansen i Åbenrå, død. Uvist om børn.

1698 Jacobine Sparre Galskyt i Horsens. 6.6.1783, fol.114.
E: Hans Bentsen, hospitalsforstander. B: Inger Margrethe 9 mdr. FM: født værge Martin Braem Galskyt, residerende kapellan i Skien i Norge, Jacob Hansen, residerende kapellan i Horsens.

1699 Jens Lauridsen i Horsens. 30.6.1783, fol.115.
E: Margrethe Hansdatter i Kølbygård Skovhus. B: navne kendes ikke.

1700 Kirsten Christensdatter i Horsens. 23.7.1783, fol.115.
E: Jens Offersen, skipper. B: Søren 40 i Horsens, Cathrine Marie g.m. Jens Peder Danneberg, skipper sst.

1701 Nikolaj Schønau, der døde i København. 30.7.1783, fol.117.
Registrering af hans ejendele i Horsens på begæring af A: postmester Schønau i Hobro, Ulrik Christian Schmidt, Johan Frederik Schmidt.

1702 Louise Claudi, ugift i Horsens. 18.9.1783, fol.119B.
Arvinger angives ikke. På arvingernes vegne Peder Thygesen sst.
Afdøde var datter af [Hans Christoffer Claudi, oberstløjtnant].

1703 Rasmus Mortensen, tømrer i Horsens. 27.4.1783, fol.120.
E: Dorthe Johanne Rasmusdatter. LV: Christian Nysted, guldsmed i Horsens. A: søsterdatter Anne, der tjener på Rask. FM: Hans Jensen, tømrer i Horsens, Frederik Krondahl, skolemester sst.

1704 Anne Jensdatter i Horsens. 23.9.1783, fol.121.
E: Christen Pedersen Dam, handskemager. B: Clara Marie 6. Første ægteskab med Mogens Jensen, [skifte 18.12.1772 lbnr.1490]. B: Jens Johan 16, Anne Margrethe 11. FM: Hans Christian Bosach i Horsens.

1705 Kirsten Jensdatter i Horsens. 24.9.1783, fol.122.
Enke efter Claus Hattemager. Arvinger kendes ikke.

1706 Rasmus Stokdorf i Horsens. 2.10.1783, fol.122B.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Johan Pedersen Maler i Horsens, Niels Frederiksen. B: Peder, eskadron-feltskær ved Kronprinsens Regiment, Frederik Pauli i Tønder, Magdalene Cathrine g.m. Oluf Holm i Horsens.

1707 Laurids Griis, skoflikker i Horsens. 4.10.1783, fol.123B.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Augustinus Eriksen Hem, skomager i Horsens. B: Anne Margrethe. FM: Mikkel Bank, skomager.

1708 Christen Hansen i Horsens. 5.10.1783, fol.124.
A: søskende Karen Hansdatter g.m. Simon Pedersen i Flensborg, Knud Hansen 64 i Horsens, Bodil Hansdatter g.m. en "Møllmand" i Flensborg, Kirsten Hansdatter g.m. Christen Olufsen i Hansted, Rasmus Hansen 36 i Rinkenæs ved Flensborg. Gave til afdødes brordatter Marie Cathrine Knudsdatter i Horsens og til afdødes stedsøns børn: Anne Christensdatter i Glud, Christen Christensen i Bisholt.

1709 Bertel Bertelsen Holm i Horsens. 6.10.1783, fol.125.
E: Ingeborg Svendsdatter. LV: Gudmand Berggren. Arvinger kendes ikke.

1710 Maren Lauridsdatter i Horsens. 7.10.1783, fol.125B.
E: Mads Jensen, afskediget rytter. B: Maren, i huset, Jens 30 i Århus, Laurids 26, korporal ved rytteriet i Randers, Anne Lisbeth g.m. Mathias Sivert i Horsens, Christian 22 sst.

1711 Johanne Nielsdatter i Horsens. 14.10.1783, fol.126.
A: søskendebørn Markus Jensen, drejer i Århus, Niels Sørensen Ibsgaard, skomager i Århus, Johanne Pedersdatter, enke efter Oluf Samsø, skomager i Horsens. LV: Jens Rasmussen sst.

1712 Sidsel Nielsdatter i Horsens. 22.10.1783, fol.126B.
E: Christen Jørgensen, drejer. Første ægteskab med Morten Frederiksen, drejer, [skifte 9.1.1758 lbnr.1182]. B: Niels Christian 36, Søren, Birthe. FM: Niels Jensen Kylling i Horsens.

1713 Thomas Arentsen, skomager i Horsens. 14.11.1783, fol.127B.
Enke efter Margrethe Rasmusdatter. Arvinger kendes ikke.

1714 Christen Jørgensen Møllmann i Horsens. 19.11.1783, fol.128.
B: Thomas 32, der tjener i Holstebro, Jørgen 23 i Horsens.

1715 Anne Cathrine Frydensberg i Horsens. 24.11.1783, fol.128B.
E: Mourids Monbjerg, købmand i Horsens. B: Karen 10, Christian 8, Søren 7, Bodil Margrethe 3, Anne Cathrine 2, Mette 14 uger. FM: morbrødre Mourids Frydensberg, Jens Frydensberg, Niels Frydensberg.

1716 Jørgen Davidsen Blom, drejer i Horsens. 10.12.1783, fol.129B.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Henrik Garmer, snedker i Horsens. B: Claus Jørgen 35, Helene g.m. Jens Johansen Bjødstrup, bødker i Århus.

1717 Kirsten Houmann i Horsens. 12.12.1783, fol.131.
Enke efter Nikolaj Tved, postmester, [skifte 2.9.1771 lbnr.1450]. B: Jens 16, Marie 14. FM: morbror Søren Houmann i Roskilde, Jens Christian Fussing, købmand i Horsens, Hans Thorsen, skrædder sst.

1718 Karen Busenidatter i Horsens. 28.12.1783, fol.132B.
E: Anton Christian Schlichting. B: Anne Margrethe 8. FM: Hans Jørgen Kraul, skomager i Horsens.

1719 Andreas Reif, sadelmager i Horsens. 5.7.1782, fol.133B.
E: Cathrine Elisabeth Torup. B: Gert 5, Lorentse 3. FM: Nikolaj Stockholm i Horsens, Peder Lauridsen, bager sst.

1720 Herman Abrahamsen i Horsens. 1.11.1784, fol.134.
A:
1) bror Christen Abrahamsen 52 i Gammelstrup i Tønning sogn
2) søster Else Abrahamsdatter, enke efter Jens Nielsen i Rishede i Klovborg sogn
3) bror Søren Abrahamsen i Tønning, død. 3B:
a Anne Sørensdatter g.m. Anders Mortensen i Løvet i Grædstrup sogn
b Cathrine Sørensdatter g.m. Jeppe Nielsen i Tyrsting
c Karen Sørensdatter i København
4) søster Maren Abrahamsdatter g.m. Jens Pedersen i Vissingkloster, begge døde. 2B:
a Søren Jensen 22
b Maren Jensdatter.
5) søster Anne Abrahamsdatter g.m. Peder Jensen i Store Heddinge på Sjælland.

1721 Terkild Jørgensen Borup, købmand og hustru Mette Anne Cathrine Ovesdatter i Horsens. 19.7.1784, fol.138B. (Originalskifte).
B: Jørgen 4, Gertrud 2. FM: farbrødre Mads Jørgensen i Borup, Erik Jørgensen i Hoved, Thomas Jørgensen i Vrold, morbror Mikkel Ovesen i Grumstrup. Hendes første ægteskab med Peder Nielsen Gylling, [skifte 8.2.1777 lbnr.1584]. B: Niels 12, Henrik Falk 11. FM: Søren Jensen i Gangsted.

1722 Maren Vintmølle, ugift i Horsens. 25.5.1784, fol.149.
Iflg. testamente af 12.6.1782 er A:
1) søstersøn Peder Christian Henneberg
2) søsterdatter Birthe Henneberg
3) søsterdatter Anne Cathrine Henneberg g.m. Johan Vilhelm Rathie, købmand i København og deres søn Henrik Christian Rathie
4) søsterdatter Anne Bolette Elise [Henneberg], død, var g.m. Christian Albert Frabritius, kancelliråd. B: Anne Marie Elisabeth
5) søstersøn Frederik Henneberg, herredsskriver.
Afdøde var datter af Peder Jensen Vintmølle til Skovsgård og Maren Gertsdatter Bredkær. (Sml. lbnr.1547).

1723 Peder Sørensen Knop, købmand i Horsens. 16.7.1784, fol.154.
E: Maren Jensdatter. LV: Jeppe Kuhlmann, bager i Horsens, Daniel Grundaks, rådstueskriver sst, Claus Vrang, købmand sst, [Rasmus] Onsbjerg, vagtmester sst, der ægter, enken, men døde. A:
1) mor Anne Kirstine, enke efter Søren Knop i Horsens. LV: Nikolaj Frydensberg, prokurator i Horsens
2) søster Kirstine Sørensdatter Knop g.m. Jens Schrøder, knapmager i Horsens
3) søster Kirsten Sørensdatter Knop g.m. Terkild Nielsen Kjær i København
4) søster Anne Sørensdatter Knop. FM: Peder Houmann
5) bror Peder Jacob Sørensen Knop 23 i København
6) halvbror Niels Buch, grovsmed i Horsens.

1724 Hans Jensen Bech, skrædder i Horsens. 27.7.1784, fol.160.
E: Elisabeth Kirstine Lundberg. LV: Henrik Møller, maler i Horsens. B: Niels Peder 8, Mette Margrethe 7, Anne 3. FM: Jens Thorsen i Horsens.

1725 Anne Jensdatter i Horsens. 4.9.1784, fol.161.
E: Niels Lund, skrædder.
Første ægteskab med [Palle Pedersen, skifte 29.4.1740 lbnr.873]. B:
1) Peder Pallesen [Wulf] i Middelfart, [skifte Middelfart 15.9.1772 lbnr.819]. 3B:
a Marie Tobine Pallesen g.m. [Jochum Frederik Melchior] Ramus, præst i Brøns ved Ribe
b Eggert [Christoffer] Pallesen [Wulf] i Middelfart
c Palle Valdemar Wulff i Middelfart.
FM: [Maximilian Vilhelm] Hansen, toldforvalter i Middelfart.

1726 Oluf [Pedersen] Bech, skrædder og hustru Benedikte Lund i Horsens. 7.7.1784, fol.166.
Hans første ægteskab med [Anne Susanne Neckel, skifte 26.11.1751 lbnr.1080]. B: Peder Bech i København, Ingeborg Bech g.m. Johan Georg Gottlieb Moll i Haderslev, Marie Cathrine Bech 34, der ægter Oluf Gylling i Horsens.
Hendes arvinger kendes ikke.

1727 Edel Steffensdatter i Horsens. 28.6.1784, fol.170.
E: Laurids Fynbo. B: Søren 19, Johanne 17, Steffen 12.

1728 Ditlev Højer i Horsens. 28.10.1784, fol.170B.
B: Anne Kirstine 36, tjener på Jensgård. FM: Andreas Kraul skomager i Horsens, [Hans Frederik Mathæussen] Plesner, præst i Rårup.

1729 Mikkel Pedersen Kjær, tjenestekarl i Horsens. 2.10.1784, fol.171B, ny protokol fol.315B.
A: søskende Søren Pedersen Ladefoged i Torsted, Niels Pedersen Kjær i København, halvbror Jens Pedersen Kjær, der døde i Algier.

1730 Knud Jensen, 17 år gammel i Horsens. 15.8.1785, fol.173B.
A: søskende Anders Jensen 36, Søren Jensen 32, Lukas Jensen 26, gårdskarl i København, Christian Jensen, malersvend i Horsens, Anne Dorthe Jensdatter i Sønderborg. Afdøde havde ophold hos stedfar Niels Frederiksen. Arv efter afdødes far [Jens Lukassen, skifte 7.10.1772 lbnr.1485] og efter farbror [Oluf Lukassen, skifte 6.7.1781 lbnr.1647].

1731 Oluf Andersen, gartner i Horsens. 30.10.1784, fol.174B.
E: Anne Nielsdatter. LV: svoger Niels Mortensen i Flemming. Første ægteskab med Anne Margrethe Andersdatter, [skifte 15.7.1778 lbnr.1607]. B: Christine 11. FM: morbror Andreas Hahne, snedker i Horsens.

1732 Mikkel Falk, der tjener i Horsens. 3.2.1784, fol.177.
Arvinger kendes ikke. Forældre og søskende er døde for længe siden.

1733 Niels Jensen Smed, skipper i Horsens. 12.10.1784, fol.177B.
E: Lene Augustdatter. LV: Rasmus Smed. B: Maren 20, Johanne Marie 18, August 15. FM: Hans Jensen Smed.

1734 Didrik Pedersen Cortsen i Horsens. 10.2.1784, fol.178B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Anders Kruse i Horsens. B: Claus 15. FM: morbror Claus Hansen sst, farbror Markus Cortsen i Fastrup i Adelby sogn ved Flensborg.

1735 Elisabeth Sofie Klingenberg, ugift i Horsens. 27.2.1784, fol.179B.
A: søster Hendrine Charlotte Klingenberg, enke efter Andreas Tordsen, skovfoged på Sandbjerg ved Flensborg under grevskabet Reventlow. FM: Claus Vrang, købmand i Horsens.

1736 Maren Pedersdatter, der døde i Horsens. 2.11.1784, fol.182B.
E: Hans Jensen i Lund. Af første ægteskab B: Rasmus Christiansen 40 i Enner, Jens Christiansen 18, Inger Marie Christiansdatter.

1737 Marie Cathrine Hennel i Horsens. 27.1.1785, fol.183.
E: Jørgen Smidstrup, sadelmager. Første ægteskab med [Jens Albertsen, skifte 24.8.1753 lbnr.1104]. B: Anne Abelone 33. Andet ægteskab med [Andreas Spangenberg, skifte 26.9.1774 lbnr.1533]. B: Hans 23, Andreas Peder 17. FM: Jens Severin Hass, købmand i Horsens, Rasmus Skaarup, sadelmager. Desuden nævnes enkemandens bror Søren Smidstrup ved Livgarden i København.

1738 Karen Elisabeth Nielsdatter, 6 år gammel i Horsens. 15.8.1785, fol.184B.
A: bror Niels Nielsen 8. Arv efter forældre [Niels Nielsen og Bodil Mortensdatter], skifte 26.6.1782 lbnr.1675. FM: farbror Rasmus Nielsen, pottemager i Horsens.

1739 Kirsten Jespersdatter i Horsens. 27.5.1785, fol.185.
A: søster Maren Jespersdatter, enke efter Christen [Andersen] Post i Horsens, [skifte 28.9.1772 lbnr.1480], bror Mourids Jespersen i Overby, død. 2B: Rasmus i Overby, Søren, tjener i Ringstholm, søster Mette Jespersdatter, død. 2B: Maren Hansdatter g.m. Niels Iversen i Åstrup, Kirsten Hansdatter gift i Østrup i Glud sogn.

1740 Maren Christiansdatter Krabbe i Horsens. 14.5.1785, fol.185B.
E: Frederik Christian Winther, købmand. B: Christiane 8, Laurids 5, Anne Mette 3. FM: Anders Eskildsen i Horsens. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Winther, købmand sst.

1741 Hans Mikkelsen i Horsens. 20.5.1785, fol.186B.
E: Anne Ibsdatter. B: Mikkel 28, Anne Marie 26, Karen Johanne 25 g.m. Søren Rasmussen sst.

1742 Anne Marie Mossin i Horsens. 18.2.1785, fol.188.
E: Christian Frederik Nysted, købmand og guldsmed. B: Jens 10, Margrethe Kirstine 6, Helene Frederikke 5, Marie Cathrine 2. FM: Oluf Kraft, rektor i Horsens.

1743 Søren Bent Thomsen i Horsens. 13.8.1785, fol.188B.
E: Mette Cathrine Terkildsdatter Holm. LV: Andreas Tolstrup, birkedommer i Horsens. B: Laurids Ammitsbøl i Horsens, Anne Margrethe g.m. Hans Krag i Odder Kro. Separationskontrakt, Voer-Nim herred 28.11.1766 fol.40.

1744 Lorents Hansen Lorck i Horsens. 17.8.1785, fol.201.
Enkemand efter Sofie Dorthe Kruse. B: Niels Lorck. Arv til afdødes brordatter Cathrine Thomasdatter Lorck, der har forestået husholdningen.

1745 Niels Lorck i Horsens. 13.4.1782, fol.210.
Enkemand efter Cathrine Jensdatter Bering, (registrering 18.10.1779). B: Søren 7, Jens 5, Sofie Dorthe 3. FM: morfar Jens Bering, rådmand i Horsens. Afdøde havde fælles bo med sin far Lorents Hansen Lorck, skifte 17.8.1785 lbnr.1744, som dette skifte er en del af.

1746 Jens Saxe, købmand og hustru Gedske Thomasdatter Lorck i Horsens. 25.8.1785, fol.218B.
B: Jens Offer 20, Mourids 18, Gert 14, Bodil 11. FM: Niels Lorck, Claus Hansen, købmand i Horsens.
Arv i boet til [afdødes søsterdatter] Anne Sofie Hansdatter, født i Vejle g.m. Gert Lund, guldsmed i Ringkøbing, efter hendes far Hans Christensen Bager og mor Drude Malene Dons, skifte 22.3.1742. FM: farbror Knud Christensen, snedker g.m. Margrethe Jensdatter Lottrup, skifte 2.8.1753, og herefter afdøde Jens Saxe. (Sml. lbnr.1676).

1747 Hans Ussing, tjenestekarl i Horsens. 31.8.1785, fol.223B.
A: Laurids Ussing, degn i Stubberup, Niels Ussing i København.

1748 Mogens Christensen i Horsens. 5.9.1785, fol.224.
E: Anne Elisabeth Henningsdatter. LV: Claus Vrang. B: Anne Cathrine 7, Anne Margrethe 5, Christen 3. FM: Søren Christensen Torp.

1749 Casper Dich, købmand i Horsens. 19.9.1785, fol.225.
E: Margrethe Cathrine Møller. LV: Jens Møller, købmand sst. B: Anne Rebekka 12, Niels Rotkier 11, Bodil Marie 10, Johanne Margrethe 9, Knud Melchior 8, Kirsten 6, Peder [4]. FM: morbror Daniel Møller, bager i Horsens. Desuden nævnes Anne, enke efter Niels Møller.

1750 Niels Bloch i Horsens. 24.9.1785, fol.226B.
E: Ingeborg Ejlersdatter. LV: Frands Loss, væver. A: søskende Peder Nielsen Bloch på Endelave, Sidsel Nielsdatter Bloch g.m. Jørgen Rasmussen, skrædder sst. FM: Johan Jensen i Horsens.

1751 Kirstine Marie Møller i Horsens. 3.10.1785, fol.226B.
Enke efter Rasmus Bryde. B: Hans Frederik Staal i Horsens, Christian Bryde sst, Cathrine Marie Staal, gift i Åbenrå, Maren Staal, gift i København.

1752 Jochum Pedersen Roer, karetmager i Horsens. 15.10.1785, fol.227B.
E: Maren Nielsdatter Løgstør. LV: Jørgen Smidstrup. B: Niels 14, Johanne Marie 10, Meinert Roer 6, Jochum 4. FM: Nikolaj Stockholm.

1753 Jens [Jensen] Bering, skoflikker i Horsens. 24.10.1785, fol.228..
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Jacobsen. B: Maren 12, Jens 11. FM: Rasmus Lech.

1754 Mathias Jespersen Sivert, skoflikker i Horsens. 10.6.1785, fol.229.
E: Anne Lisbeth Madsdatter. B: Mathias 7. FM: Jens Christian Møinichen.

1755 Louise Reedtz i Horsens. 21.11.1785, fol.229.
Enke efter van der Recke, krigskommissær og kaptajn. B: Didrik Adolf Recke 27, ingeniørløjtnant i Røde Kro på Amager ved København, Christine Dorthe Recke 26 g.m. fuldmægtig Fine på Frederiksberg, Christine Louise Recke 25 i huset, Charlotte Amalie 22 i København, Anne Cornelia 20, Christiane Beate 16. FM: Hans Krag, sadelmager i Horsens. Arv efter Andrea Dorthe Quil, datter af postmester Quil i Helsingør.

1756 Elisabeth Engel i Horsens. 3.12.1785, fol.230B.
Enke efter løjtnant Engel. Arvinger angives ikke.

1757 Nikolaj Frydensberg, rådmand i Horsens. 16.11.1785, fol.232B.
E: Barbara Rasmusdatter. LV: Anders Kruse. B: Rasmus, Anne Cathrine, Anne Kirstine. FM: Jens Frydensberg.

1758 Anders Tykær i Horsens. 5.3.1785, fol.233.
Arvinger i følge testamente af 4.4.1783:
1) søster Anne Cathrine Hansdatter Tykær, [skifte 14.9.1767 lbnr.1389], enke efter Steffen Jørgensen Zetner [i Vejle]. 2B:
a Marie Sofie Zetner g.m. Hans Holm, livkusk på Palæet i Horsens
b Cathrine Marie Zetner g.m. Laurids Møller i Stidsmølle og deres søn Andreas Tykær
2) bror Jørgen Hansen Tykær, herredsskriver [i Middelsom herred] og birkedommer [i Skjern birketing], skifte 25.7.1768. 4B:
a Sofie Marie Tykær der ægter Frederik Winther
b Marie Kirstine Tykær g.m. Jørgen Yding, købmand i Horsens og deres søn Anders Tykær
c Christen Andreas Tykær
d Jens Jørgen Tykær.

1759 Karen Zuschlag i Horsens. 9.1.1786, fol.240B.
E: Nikolaj von Essen Barfoed. B: Edel Gottlieb 4, Johan Nikolaj 2. FM: mosters mand Johannes Christoffer Mørk, præst i Gjesing [og Nørager].

1760 Jens Severin Hass i Horsens. 12.1.1786, fol.241.
Registrering af opbudsbo.

1761 Anne Marie Borgertz, ugift i Horsens. 15.4.1786, fol.246.
A: søskende Agnethe Badstuber g.m. Iver Thomsen i Flensborg, Anne Margrethe Badstuber, enke efter kontrollør Villing i København. LV: Læsø sst. Afdødes far døde da hun var 9 mdr gammel, og da hendes mor ægtede Lorents Badstuber blev hun herefter kaldt Anne Marie Badstuber.

1762 Jørgen Jensen Bering og hustru Anne Marie Frederiksdatter i Horsens. 11.3.1786, fol.247.
B: Maren 9, Frederikke Louise 7, Mette Cathrine 5. FM: farbror Jens Bering i Horsens. Hans første ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 2.11.1771 lbnr.1461]. B: Marie Kirstine 24, Jens 18. Karen Marie 13.

1763 Niels Sørensen Hjarnø og hustru Karen Henriksdatter i Horsens. 13.4.1786, fol.248.
B: Anne Marie 18, Henrik 13, Dorthe 10, Anne Kirstine 8. FM: Henrik Lam, klejnsmed i Horsens.

1764 Kirsten Madsdatter i Horsens. 19.4.1786, fol.249.
A: bror Søren Madsen i Hatting, død. 4B: Mads 22, Hans 19, Bodil 15, Mette Marie 13. FM: Johan Sørensen i Horsens.

1765 Jørgen Peder Terkildsen Borup i Horsens. 15.7.1786, fol.250, 251B.
A: søster Gertrud Terkildsdatter Borup. FM: farbror Mads Jørgensen i Borup, Erik Jørgensen i Hoved, halvsøskende Niels Pedersen Gylling, Henrik Pedersen Gylling. FM: fasters mand Søren Jensen i Gangsted. Afdøde var søn af Terkild Jørgensen, [skifte 19.7.1784 lbnr.1721].

1766 Anne Christensdatter i Horsens. 17.7.1786, fol.250B.
Uden for ægteskab B: Johanne Hansdatter Lunge 5. FM: morbror Søren Christensen.

1767 Margrethe Meden, der døde ugift i Vejle. 21.7.1786, fol.251, 251B.
A: bror birkedommer [Johan] Meden i Vejle, søster [Mette Marie Meden] g.m. [Mathias] Bang, organist i Vejle.

1768 Christen Andersen, skomager og hustru Johanne Marie Pedersdatter i Horsens. 21.7.1786, fol.252.
B: Anders Malte 21, Anne Kirstine 18, Anne 11, Maren 9, Gedske 5. FM: Christen Svejstrup i Horsens.

1769 Abelone Frandsdatter i Horsens. 22.7.1786, fol.253.
Enke efter Søren Madsen Fischer. B: Mads, kongelig foged på Orke og Guldal ved Trondhjem i Norge, død. Muligvis børn, Johanne gift i København, Anne Marie i Lillemølle, Frands i Lillemølle, Anders i huset.

1770 Anne Nielsdatter i Horsens. 25.7.1786, fol.254B.
A: søskende Niels Nielsen, bødker i Tåning, Kirsten Nielsdatter, enke efter Oluf Lind i Horsens.

1771 Testamente i Horsens. 13.5.1786, fol.255B.
Testamente af 31.12.1779 for Anders Sørensen Pilborg og hustru Maren Jensdatter. Hans A: søsterdatter Cathrine Marie [Bojesdatter] g.m. Jørgen Maltesen i Bjerre og deres børn, søsterdatter Johanne [Bojesdatter] g.m. Rasmus Skaaning i Horsens. Hendes arvinger angives ikke.

1772 Anne Margrethe Jørgensdatter i Horsens. 17.8.1786, fol.256.
A: søskende Rasmus Jørgensen i Oens, Jens Jørgensen sst, Karen Jørgensdatter g.m. Søren Bornemann i Horsens, halvsøskende Cathrine Jørgensdatter i Oens, Gye Jørgensdatter, der døde, Jørgen Jørgensen hos far Jørgen Olufsen i Oens, Inger Jørgensdatter g.m. Søren Rasmussen sst, Kirsten Jørgensdatter g.m. en bødker i Flensborg, Hans Jørgensen, kræmmer i Haderslev.

1773 Bodil Stefani Olufsdatter i Horsens. 16.10.1786, fol.257B.
E: Oluf Sørensen Ring. B: Søren 2. FM: mors stedfar Hans Hein, kobbersmed i Horsens, morbror Knud Hjort, kobbersmed sst.

1774 Laurids Fogh i Horsens. 11.1.1787, fol.258B.
[Enkemand efter Christiane Sofie Magdalene Krag, skifte 11.11.1779 lbnr.1623]. B: Regitze Sofie Fogh g.m. [Henrik Frederiksen] Wilrich, præst i Højslev, Niels Severin Fogh 16 hos morbror kontrollør Krag i Århus. FM: Laurids Bentsen.

1775 Jørgen Korup, stadsmusikant og hustru Anne Margrethe Hoved i Horsens. 16.7.1787, fol.262B.
Hans A:
1) halvbror Peder i Trøstrup Korup på Fyn
2) halvsøster Maren i Trøstrup Korup på Fyn
Hendes første ægteskab med Johan Henrik Friehling i Horsens, [skifte 2.5.1754 lbnr.1114]. B:
1) Ove Christoffer Friehling i Sandefjord i Norge
2) Anne Friehling der ægter Oluf Esch.
Desuden nævnes afdøde [Erik] Hoved, amtsforvalter i [Skanderborg-Åkær amter].

1776 Henrik Helms, købmand i Horsens. 20.8.1787, fol.266B.
E: Ellen Marie Toxen. LV: far Rasmus Toxen i Nim, Jørgen Yding, købmand i Horsens. B: Adam 11, der døde, Rasmus Toxen 10, Rudolf 9, Bodil Marie 7, Poul 3, Anne Elisabeth 2. FM: farbror Jacob Helms, apoteker i Horsens, Jens Møller. Arv efter Søren Møller og hustru Sofie Christine Møller Helms, skifte Viborg 9.9.1783. Arv efter Magdalene Sass, enke efter Adam Helms. Desuden nævnes afdødes bror Poul Helms i Kristrup.

1777 Jochum Hansen Rodenborg i Horsens. 16.5.1786, fol.273.
B: [H. J.] Rodenborg, major til Vorgård ved Peder Houmann.

1778 Morten Nysted, guldsmed i Horsens. 15.1.1787, fol.274.
A: søskende Christian Frederik Nysted, Hans Nysted, Jens Nysted, Helene Frederikke Nysted g.m. Frederik Schrøder i Horsens.

1779 Kirstine Margrethe Frederiksdatter i Horsens. 7.2.1787, fol.275.
A:
1) morbror Peder Sørensen i Lundum, død. 5B:
a Søren Pedersen i Nim
b Anders Pedersen i Nim
c Anders Pedersen i Lundum
d Christen Pedersen i Lundum
e Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Søren Hansen i Lundum
2) morbror Anders Sørensen i Lundum, død. 2B:
a Karen Andersdatter, enke efter Jens Brun i Enner
b Anne Andersdatter, enke efter Christen Madsen i Eldrup
3) moster Mette Sørensdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Lundum. 3B:
a Søren Pedersen, død. 2B: Peder i Lundum, Kirsten sst.
b Karen Pedersdatter g.m. Peder Mikkelsen i Lund
c Maren Pedersdatter, død, var g.m. Niels Jørgensen i Hansted. 6B: Jørgen, Søren, Peder, Anders, Maren, Mette. FM: Peder Maler.

1780 Sidsel Christensdatter i Horsens. 14.3.1787, fol.276B.
E: Hans Christensen Post. B: Dorthe 5. FM: Samuel Nikolajsen, rebslager i Horsens.

1781 Thomas Thomsen Thenoer, skrædder i Horsens. 10.4.1787, fol.278B.
E: Kirsten LeMeyer. LV: Oluf Ring i Horsens. B: Nikolaj 9, Anne Marie 4, Andreas 2. FM: Hans Peder Sørensen, snedker sst. Første ægteskab med Marie Kirstine Thomasdatter Hylle. B: Thomas 16, Knud 13.

1782 Margrethe Eriksdatter i Horsens. 16.4.1787, fol.279B.
E: Johan Trane. B: Erik 25, Ellen 24. FM: Christen Svejstrup, skomager i Horsens.

1783 Cathrine Hansdatter i Horsens. 16.4.1787, fol.280.
E: Niels Brædstrup, drejer. B: Hans Christian 10. FM: Johan Jensen Torup.

1784 Peder Jørgensen, avlsmand i Horsens. 16.4.1787, fol.281.
E: Anne Jensdatter. LV: Frederik Sonnenborg, sadelmager i Horsens. A: søskende Claus Jørgensen i Nebel, Johanne Jørgensdatter g.m. Mads Nielsen i Egebjerg, Sidsel Jørgensdatter, [skifte Hansted Hospital 15.11.1779 lbnr.246], var g.m. Christen Pedersen i Hansted. B: (navne angives ikke). FM: Anders Pedersen, karetmager i Horsens.

1785 Maren Iversdatter i Horsens. 24.4.1787, fol.282B.
E: Jens Jørgensen, feldberedersvend. B: Iver 19, Jørgen 9. FM: Hans Iversen, væver i Horsens.

1786 Maren [Jensdatter] Winther i Horsens. 16.7.1787, fol.283B.
[Enke efter Niels Bentsen, fuldmægtig i Rentekammeret]. B: Bent Nikolaj Bentsen, skoleholder i Horsens, Jens Winther Bentsen, [øverste kapellan] i Vor Frue sogn i København, Ingvart Bentsen, degn i [Tyrsted og] Uth, Johanne Marie Bentsen 30.

1787 Steffen Henriksen i Horsens. 18.7.1787, fol.284B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Peder Lind, gørtler. B: Niels 36, snedkersvend i Flensborg, Poul 30, sømand, Henrik 28 i København, Mette 22.

1788 Maren Nikolajsdatter i Horsens. 23.7.1787, fol.285B.
Enke efter Lorents Svensk. Arvinger kendes ikke. (Sml. lbnr.1287).

1789 Maren Hansdatter i Horsens. 25.7.1787, fol.287B.
Enke efter Johan Rudolf [Hansen, skifte 26.6.1759 lbnr.1220]. B: Maren g.m. Søren Andersen i Tirsbæk Skovhus, Birgitte Marie i Horsens. FM: Mads Gørtler sst.

1790 Hans Jensen Kiel i Horsens. 26.7.1787, fol.288B.
E: Anne Marie Johansdatter. LV: Jacob Skandrup, Hans Jensen Tistrup. B: Kirsten 17, Karen 15. FM: Anders Eskildsen.

1791 Else Pedersdatter i Horsens. 6.8.1787, fol.290.
Enke efter Israel Murermester. Arvinger angives ikke.

1792 Maren Jensdatter i Horsens. 6.8.1787, fol.292.
Enke efter Knud [Lauridsen Vissing], skrædder, [skifte 10.9.1761 lbnr.1258]. B: Rejer, skibsbygger i Flensborg, Laurids i Horsens, Jens sst.

1793 Jens Alrø, skipper i Horsens. 17.8.1787, fol.293B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Houmann. B: Jørgen 26, Sidsel Marie.

1794 Jens Jensen, tømrer i Horsens. 17.8.1787, fol.295.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Christen Jacobsen. Første ægteskab med Karen Mortensdatter, [skifte 21.6.1766 lbnr.1356]. B: Margrethe [fejl for Maren], tjener i Åbenrå. FM: Rasmus Lech, gørtler i Horsens.

1795 Zacharias Rasmussen Molbo, skomager i Horsens. 22.8.1787, fol.296.
E: Mette Kirstine Eriksdatter. LV: Peder Rye, feldbereder. Første ægteskab med Johanne Marie Iversdatter, skifte 6.9.1768 lbnr.1396. B: Anne Kirstine 22, Rasmus 20. FM: Jens Rasmussen, skomager.

1796 Rasmus Nielsen Skaarup, sadelmager i Horsens. 20.8.1787, fol.297B.
E: Mette Marie Brandt. LV: Rasmus Dahl, feldbereder sst. A: søskende Maren Nielsdatter g.m. Niels Jensen, skrædder i Tyrsted, Gertrud Nielsdatter Skaarup 22.

1797 Johanne Margrethe [Pedersdatter] i Horsens. 27.8.1787, fol.299.
Enke efter byfoged Grundahl. B:
1) Daniel Grundahl, by- og rådstueskriver og rådmand i Horsens
2) Christian Grundahl i Norge
3) Schack Grundahl, korporal i 2. eskadron i det Slesvigske Regiment i Horsens
4) Agathe Grundahl i Horsens
5) Marie Cathrine Grundahl i Horsens
6) Anne Cathrine Grundahl g.m. Gert Zacho, degn i Hatting
7) Magdalene Grundahl g.m. [Christian] Oldenborg, parykmager i Rudkøbing.

1798 Jørgen Hansen, avlsmand i Horsens. 20.8.1787, fol.300.
E: Karen Sørensdatter. LV: Mikkel Nielsen Slot. B: Dorthe Marie 24, Hans 19. FM: Hans Munch.

1799 Marie Andersdatter i Horsens. 10.9.1787, fol.302.
E: Jens Gotfredsen. B: Gotfred 11, Niels 9, Anne Kirstine 7, Johanne Kirstine 5, Thomas 4, Peder 2. FM: Herluf Møller.

1800 Margrethe Cathrine Møller i Horsens. 22.10.1787, fol.303.
Enke efter Casper Dich, [skifte 19.9.1785 lbnr.1749]. B: Anne Rebekka 15, Niels 14, Bodil Marie 13, Johanne Margrethe 11, Knud Melchior 9, Kirsten 8, Peder 6. FM: morbror Jens Møller, købmand i Horsens.

1801 Kirsten Pedersdatter i Horsens. 22.10.1787, fol.306.
E: Christian Fischer, bendrejer. B: Jens Peder 11. FM: Oluf Gylling.

1802 Peder Kjær, købmand i Horsens. 31.10.1787, fol.308.
Registrering af opbudsbo.

1803 Else Hansdatter i Horsens. 2.11.1787, fol.310B.
E: Christen Andersen, murersvend. B: Hans 7, søn 3. FM: Magnus Lam.

1804 Jens Jørgensen, feldbereder i Horsens. 14.9.1787, fol.311B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Johan Jensen Torup. A: bror Rasmus Jørgensen, sadelmager i Viborg, halvbror Niels Juul, hører i Horsens Latinskole.

1805 Mathias Taftenberg og hustru [Bodil Sørensdatter Hjarnø] i Horsens. 10.[måned mgl].1787, fol.312B.
B: Anne Elisabeth 11. FM: morbror Niels Hjarnø. købmand i Horsens.

1806 Henrik Jørgensen, skomager og hustru Eva Kirstine Nielsdatter i Horsens. 8.1.1788, fol.321B.
B: Mette Kirstine. FM: Rasmus Dahl, feldbereder i Horsens.

1807 Mikkel Jensen Møller og hustru Maren Sørensdatter i Horsens. 12.1.1788, fol.322B.
Hans A:
Hans far: Jens Hansen i Glibing Mølle i Hundslund sogn, død.
1) søster Kirsten Jensdatter i Amstrup, død. 1B:
a Anders Villumsen i Halkær i Falling sogn
2) søster Sidsel Jensdatter, død.
Første ægteskab med [Mikkel Jensen i Gangsted, skifte Urup gods 16.7.1763 lbnr.2127]. 4B.
a Jørgen Mikkelsen i Gangsted
b Mikkel Mikkelsen i Kongens Lyngby på Sjælland
c Hans Mikkelsen i Vedslet
d Johanne Mikkelsdatter g.m. Anders Hansen i Gjesing i Fruering sogn
Andet ægteskab med Oluf. 1B:
e Anne Olufsdatter, enke efter Peder Lauridsen i Grumstrup i Vedslet sogn.
Hendes A:
Hendes bror [Knud Sørensen], død. 4B:
1) Søren Knudsen på Langeland
2) Peder Knudsen i huset Loddenberg i Snøde sogn på Langeland på Stensgård gods
3) Karen Knudsdatter g.m. Oluf Rasmussen i Stoense på Langeland på Stensgård gods
4) Else Margrethe Knudsdatter, der tjener i Rudkøbing

Desuden nævnes hendes arvinger, der ikke arver:
Hendes mor Karen Knudsdatter i Øster Snede, død.
Hendes morbror Jens Knudsen i Øster Snede sogn, død. 3B:
1) Jens Jensen i Krollerup, død. (Sml. Agersbøl gods lbnr.23). 6B:
a Jens Jensen i Øster Snede
b Peder Jensen i Ørnstrup ved Horsens
c Inger Jensdatter g.m. Terkild Sørensen i Vindelev
d Birthe Jensdatter g.m. Knud Olufsen i Kragelund
e Else Jensdatter
f Anne Jensdatter
2) Maren Jensdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Øster Snede. 3B:
a Søren Jensen i Eriknauer
b Jens Jensen i Øster Snede
c Maren Jensdatter, død, var g.m. Hans Pedersen i Kragelund. 2B: Johanne g.m. Mikkel Hansen, bødker i Horsens, Maren g.m. Niels Madsen i Holtum
3) Elisabeth Jensdatter
Første ægteskab med Jens Sørensen [Krog] i Krollerup, død. 1B:
a Søren Jensen i Krollerup, død. 6B: Jens, Ingvar, Maren, Mette Marie, Anne Elisabeth, Israel.
Andet ægteskab med Israel Jørgensen i Krollerup, [skifte Agersbøl gods 20.8.1770 lbnr.31]. 6B:
b Jens Israelsen i Krollerup
c Jørgen Israelsen i Kragelund
d Hartvig Israelsen i Kragelund
e Niels Israelsen i Krollerup
f Anne Israelsdatter g.m. Hans Møller i Krollerup
g Else Israelsdatter g.m. Christen Christensen i Krollerup.

1808 Karen Thomasdatter Brædstrup i Horsens. 5.4.1788, fol.329.
E: Jeppe Kuhlmann, bager. B: Helene. FM: Søren Brædstrup.

1809 Jørgen Christensen Møller, kusk i Horsens. 12.4.1788, fol.331B.
A: bror Thomas Christensen, kobbersmedesvend i Holstebro.

1810 Anne Marie Jacobsdatter i Horsens. 9.6.1788, fol.332B.
E: Christian Schmidt, glarmester. B: Anne Jacobine 12, Marie Louise 5. FM: Terkild Bank, skomager.

1811 Laurids Severin Yding, skrædder i Horsens. 10.6.1788, fol.334.
E: Anne Lene Kruse. LV: Andreas Kruse, bygmester. B: Lene Marie 6, Karen Marie 3, Andreas 1½, Laugette, nyfødt, Anne Kirstine nyfødt. FM: farbror Thyge Rasmussen.

1812 Christen Jensen Lund, skomagersvend i Horsens. 15.6.1788, fol.336B.
A: 3 brødre i Ålborg og 1 søster i København.

1813 Anne [Pedersdatter] i Horsens. 5.7.1788, fol.337.
Enke efter [Niels] Møller. B:
1) Peder Møller, fuldmægtig på toldkammeret i Fredericia
2) Jens Møller, købmand i Fredericia
3) Daniel Møller, bager i Horsens
4) Hans Peder Møller, købmand i Horsens
5) Kirsten Møller g.m. Daniel Grundahl, rådmand samt by- og rådstueskriver i Horsens
6) Mette Møller, enke efter Hans Nysted, guldsmed i Horsens, [skifte 29.5.1789 lbnr.1829]
7) Laugette Marie Møller
8) Johanne Møller, [skifte 20.9.1775 lbnr.1548], var g.m. Thomas Høgh. 1B:
a Johanne Høgh 14
9) Margrethe Cathrine Møller, [skifte 22.10.1787 lbnr.1800], var g.m. Casper Dich, købmand. 6B:
a Anne Rebekka Dich 17
b Niels Dich 14
c Knud Dich 11
d Johanne Margrethe Dich 10
e Kirsten Dich 9
f Peder Dich 8
FM: Jens Hjarnø, købmand.

1814 Karen Hansdatter i Horsens. 31.7.1788, fol.341.
E: Daniel Møller. B: Hans, Niels, Claus, Rasmine Helene, Anne, Bodil. FM: Claus Hansen.

1815 Christen Sørensen Gylling, skrædder i Horsens. 16.8.1788, fol.344B.
E: Mette Kirstine Winther. LV: Frederik Winther, Jesper Hutfeld, købmand, der ægter enken. A: søskende Oluf Sørensen Gylling, skrædder i Horsens, Henrik Sørensen Gylling sst, Birthe Kirstine Sørensdatter Gylling g.m. Jørgen Smidstrup, sadelmager sst, Christiane Dorthe Sørensdatter Gylling, der ægter Søren Frandsen, skrædder sst. (Oluf Sørensen Gylling kaldes også Oluf Ring).

1816 Kirstine Marie Aagaard i Horsens. 20.8.1788, fol.352.
Enke efter Thomas Bang, maler. B: Niels Christian 16, Jens 12. FM: Frederik Winther, købmand.

1817 Knud Christensen, væver i Horsens. 10.9.1788, fol.359.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Vissing, gørtler. B: Anne 27, Christen 25, Anne Helene 24, Jens 22.

1818 Herman Jochumsen i Horsens. 6.10.1788, fol.360B.
[Enkemand efter Elisabeth Christensdatter i Lundum]. B: Jochum Weller, guldsmed i Holstebro, Sofie Hermansdatter i København. FM: Nikolaj Brandt, guldsmed i Horsens. (Sml. lbnr.1186).

1819 Karen Marie Christensdatter i Horsens. 14.6.1788, fol.361.
E: Anders Pedersen, karetmager. B: Jens Peder 7. Første ægteskab med Peder Hartvig, [skifte 24.10.1778 lbnr.1610]. B: Frederik Ludvig Christian 15. FM: Jens Iversen, kornmåler.

1820 Claus From, købmand og feldbereder i Horsens. 26.11.1788, fol.363B.
E: Karen Taftenberg. LV: Inspektør Frydensberg. Første ægteskab med Birthe Lauridsdatter, skifte 21.3.1777 lbnr.1578. B: Anne Marie g.m. Herluf Møller, købmand i Horsens, Christen 27, Jørgen 23, Laurids 19. Enkens første ægteskab med Søren Monbjerg, skifte 8.3.1777 lbnr.1577. B: Karen g.m. Christen From, Søren.

1821 Anne Jensdatter i Horsens. 12.12.1788, fol.378.
E: Poul Møller, garver. B: Anne Cathrine 20, Jens Frederik 18, Maren 13, Else 11. FM: Peder Rye, feldbereder.

1822 Anne Elisabeth Eskildsdatter Noer i Horsens. 24.4.1788, fol.380B.
A: søskende Erik Noer 50, købmand i Stockholm i Sverige, Rasmus Noer 43, snedker på Serridslev Mark, Christiane Noer g.m. Jacob Flovtrup i København, Anne Marie Kirstine Noer.

1823 Anne Bodil Lene [Mikkelsdatter] i Horsens. 27.12.1788, fol.382B.
Enke efter Søren Hjarnø. B: Niels, købmand i Horsens, Eva Marie g.m. Jens Houmann, købmand, Anne, Bodil g.m. Mathias Taftenberg, skifte [10.?.1787 lbnr.1805]. B: Anne Elisabeth 14. FM: Jens Gylling, købmand. (Sml. lbnr.1039).

1824 Andreas Pedersen Brandt, pottemager i Horsens. 12.1.1789, fol.392B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Rasmus Dahl. B: Peder Christian 20, i guldsmedelære i Horsens. FM: Johannes Keifler.

1825 Marie Lisbeth Hansdatter i Horsens. 13.1.1789, fol.393.
E: Peder Thygesen. B: Johanne Marie 23, Sidsel Marie 11. FM: Thomas Kjær.

1826 Søren Rasmussen i Horsens. 14.4.1789, fol.394B.
Afdøde var hospitalslem i Århus Hospital og plejede at opholde sig i Lund, men døde i Horsens. Arvinger angives ikke.

1827 Mathias Broch i Horsens. 20.2.1789, fol.395.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Adam Hentzel. B: Rasmus 30 i Haderslev, Knud 27, Anne Marie 22, Anders Christian 19. FM: Hans Peder Sørensen.

1828 Mette Calmer, ugift i Horsens. 9.5.1789, fol.396.
A: søster Dorthe Calmer, tåbelig. FM: Peder Møinichen, parykmager.

1829 Hans Nysted, guldsmed i Horsens. 29.5.1789, fol.398B.
E: Mette Møller. A: søskende Christian Nysted, guldsmed, Jens Nysted, Helene Nysted g.m. Frederik Schrøder, knapmager i Horsens.

1830 Maren Nielsdatter i Horsens. 5.6.1789, fol.400.
Enke efter Jochum Roer, karetmager, [skifte 15.10.1785 lbnr.1752]. B: Niels 17, Johanne Marie 14, Meinert 10, Jochum 6. FM: Johan Christoffer Brøchner.

1831 Anne Dorthe Jensdatter, der døde i Sønderborg. 30.6.1789, fol.401B.
A: mor Karen Andersdatter g.m. Niels Frederiksen, søskende Anders Jensen i Horsens, Søren Jensen sst, Lukas Jensen i København, Anders Jensen i Horsens. Arv efter afdødes far Jens Lukassen, [skifte 7.10.1772 lbnr.1485], efter afdødes farbror [Oluf Lukassen, skifte 6.7.1781 lbnr.1647] og efter afdødes bror Knud Jensen, [skifte 15.8.1785 lbnr.1730].

1832 Frederik Zopfy. købmand i Horsens. 15.7.1789, fol.403.
A: bror Henrik Zopfy i Schweiz, bror Helliranus Zopfy i hollandsk krigstjeneste.

1833 Jens Skov i Horsens. 16.7.1788, fol.409.
A: halvsøster [Bodil Pedersdatter Saxe, skifte 12.12.1764 lbnr.802, var g.m. Hans Christian Møller, borgmester i Horsens]. 1B: A[nne] K[irstine Møller], enke efter [Anker Knudsen] Storm, præst i Egtved [og Ødsted]. FM: Andersen fra Nyborg Barak i Koldinghus amt.

1834 Cathrine Margrethe Jørgensdatter Loss i Horsens. 19.8.1789, fol.411.
Enke efter Jacob Ustrup, købmand. B: Jørgen i Ålborg, Marie Margrethe g.m. Rasmus Henningsen, farver i Horsens, Maren, enke efter Jens Fevejle i Vejle, Helene i huset.

1835 Bastian Molbo i Horsens. 21.2.1789, fol.421B.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Jens Grøn. B: Anne Johanne 12, Karen 11, Jørgen Henrik 7. FM: Henrik Møller, maler.

1836 Johanne Boyesdatter i Horsens. 22.7.1789, fol.423.
E: Rasmus Skaaning. B: Karen 8, Anne 5. FM: Niels Skaaning.

1837 Kirsten Rasmusdatter i Horsens. 22.12.1789, fol.425.
Enke efter Christoffer Fromberg. B: Marie Elisabeth 34, Rasmus 33, Johan 31, Niels 25, Christian 17.

1838 Mette Marie Mathiasdatter i Horsens. 2.2.1790, fol.429.
E: Knud Hjort, kobbersmed. B: Oluf Hans Hjort. FM: morfar Mathias Vilhelm.

1839 Mogens Sørensen i Horsens. 10.4.1790, fol.431.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Jens Rasmussen, skomager. B: Søren 5, [Anne] 6 mdr. FM: Anders Vissing.

1840 Else Rasmusdatter i Horsens. 21.4.1790, fol.431B.
E: Gabriel Kipping. B: Andreas, skrædder i København, Anne Sofie g.m. Niels Mørk, skoflikker i Horsens. FM: Jens Rasmussen, skomager sst.

1841 Niels Nielsen, grovsmed i Horsens. 26.5.1783, fol.433, ny protokol fol.13.
E: Birthe Andersdatter. LV: Augustinus Eriksen, skomager sst. B: Niels 25, Maren 20.

1842 Anne Marie Christensdatter i Horsens. 3.2.1789, fol.434, ny protokol fol.11, 13.
Enke efter Andreas Christian Carl, skipper. A:
1) bror Laurids Overgaard i Østbirk, død. 1B:
a Morten Lauridsen, død. 1B: Andreas 18 i Birknæs
2) bror Niels Overgaard i Underup, død. 3B:
a Laurids Nielsen i Underup
b Inger Kirstine g.m. Peder Simonsen i Vorbjerg
c Christence, død. 3B: Cathrine Marie Mortensdatter g.m. Frederik Gerlak i Amsterdam, Anne Margrethe Mortensdatter sst, Anne Marie Mortensdatter g.m. Henrik Maler i Underup.

1843 Anne Sørensdatter Knop i Horsens. 10.2.1789, fol.438, ny protokol fol.9B, 13.
E: Jacob Bransen. A: Anne Kirstine, enke efter Knop. LV: Peder Houmann.

1844 Inger Nielsdatter i Horsens. 30.5.1789, fol.438B, 494B.
Enke efter Peder Mortensen, [skifte 7.2.1753 lbnr.1098]. B: Lisbeth g.m. Kjærulf, daglejer i København, Morten Pedersen Kæmpe 44, rømt, Inger Marie g.m. Jens Rasmussen i Horsens. FM: Jens Overby på Borupgård.

1845 Maren Olufsdatter i Horsens. 16.6.1789, fol.439B, 515.
Enke efter Jørgen Lindberg, [skifte 27.12.1781 lbnr.1663]. B: Oluf i København, Andreas i Haderslev, Anne Dorthe, i huset. FM: Knud Hjort, kobbersmed i Horsens.

1846 Niels Henriksen i Horsens. 3.9.1789, fol.442, 493B.
A: søskende Jacob Henriksen i Horsens, Mette Henriksdatter g.m. Peder Jørgensen Møller i Klakring, Ellen Henriksdatter i Horsens.

1847 Gertrud Rebekka Højer i Horsens. 20.9.1789, fol.443, 513B.
Enke efter [Johan Nikolaj] Horneman, [skifte 28.12.1781 lbnr.1664]. B: Eva Cathrine Marie 21, Mourids Henrik 19 i kobbersmedelære, Christence 18, Offer 17 i hattemagerlære, Henrik 16 i lære hos guldsmed Gert Lund i Ringkøbing, Anne Johanne 12. FM: Jens Pedersen, stolemager i Horsens, Mourids Monbjerg.

1848 Rasmus Enevoldsen, sandgraver og hustru Anne Sørensdatter i Horsens. 2.11.1789, fol.444, 511.
Hans A:
Første ægteskab med Kirsten Christensdatter i Barrithule, skifte Barritskov gods 14.11.1781. 1B: Maren 16 i Kattrup. FM: farbror Anders Enevoldsen i Seest ved Kolding, morbror Hans Christensen i Ørslev.
Hendes A:
mor Kirsten Christensdatter, enke efter Søren Christensen i Fogstrup i Them sogn, søskende Jens Sørensen, Else Cathrine Sørensdatter g.m. Jens Sørensen i Hjortsballe, Karen Sørensdatter g.m. Jens Eriksen sst, Thomas Sørensen 30 i Them.

1849 Peder Thygesen i Horsens. 5.1.1790, fol.453, 539.
Enkemand efter [Marie Lisbeth Hansdatter, skifte 13.1.1789 lbnr.1825]. B: Johanne Marie 24, Sidsel 11. FM: Peder Christiansen.

1850 Johannes Yven i Horsens. 7.1.1790, fol.453B, 490B.
E: Anne Marie. LV: Henrik Møller. B: Marie 44, Anne 30 g.m. Hans Kappelgaard, skipper i Horsens, Anne Kirstine 42 g.m. Christen Henriksen, tobaksspinder i København, Martha, enke efter Stener Stenersen, skipper i Frederikshald, Anne Cathrine g.m. Niels Arentsen, spækmester ved hvalfiskeriet i København. FM: Michael Dentler.

1851 Jacob Frederik von Kohl, major i Horsens. 16.3.1790, fol.454, 493, ny protokol fol.17, 17B, 239, 242B.
A:
Forældre Frederik Kohl, vagtmester ved garden til hest og hustru Anne Christine Christensdatter Ulfborg. 5B:
1) afdødes bror Jacob Frederik Kohl, døbt København Vor Frelser 15.1.1735, død.
2) afdødes søster Sofie Helene Kohl, døbt København Helligånd 8.3.1738, enke efter Christian Prytz, supercargo. 2B:
a Carl Prytz, regimentskvartermester
b Christian Prytz, kontorist
3) afdødes søster Marie Elisabeth Kohl i København, døbt København Trinitatis 25.7.1744, enke efter major Ingvarsen
4) afdødes søster Anne Christine Kohl, døbt København Trinitatis 27.12.1748, g.m. Tønne Bloch, biskop over Fyns Stift, første ægteskab med [Bendix Vilhelm] Hensler, generaladjudant.
5) afdødes bror Carl Adolf Kohl, kaptajn, døbt København Trinitatis 26.6.1754.
Første ægteskab med Anne Sofie Pelt. 1B:
a Carl Frederik Christian Kohl 10.
FM: morbror Abraham Frands Nikolaj Pelt, boghandler.
Hendes andet ægteskab med kammerjunker Lilienskjold i Vestindien.

1852 Kirsten Jørgensdatter i Horsens. 17.4.1790, fol.465, 491.
E: Rasmus Pedersen. A: søster Maren Jørgensdatter i Horsens, halvsøskende Anne Marie i Vejle, Birgitte i Bjerre på Boller gods, Hans Jørgensen i Skjold, Anne Jørgensdatter g.m. en tambur ved det Jyske Infanteriregiment.

1853 Martha Lauridsdatter i Horsens. 24.4.1790, fol.466B, 560B, 563.
Enke efter Rasmus Hjarnø, [skifte 21.3.1763 lbnr.1279]. B: Ingeborg Hjarnø g.m. Mourids Monbjerg i Horsens, Anne Cathrine Hjarnø g.m. Niels Gylling, købmand sst. Første ægteskab med Knud Hjort, [skifte 6.4.1748 lbnr.1040]. B: Lene Hjort, enke efter Jesper Hofgaard i Horsens. LV: Niels Hjarnø, Peder Hjort, rådmand i Haderslev, Maren Hjort, død, var g.m. Oluf Broberg i Århus. 4B: Sidsel 26, der døde, [skifte 23.7.1790 lbnr.1859], Martha 22, der ægter Niels Oluf Gylling i Horsens, Maren 21, der ægter Jens Jørgen Tykær i Horsens. FM: Oluf Esch i Horsens.

1854 Droit Perinet, [fransk] sprogmester i Horsens. 29.5.1790, fol.488, 492.
E: Cerine Pedersdatter. LV: Christian Linneman. Arvinger angives ikke. (Afdøde angives om True Perine).

1855 Jens Thomsen Bang i Horsens. 29.5.1790, fol.489, 518B.
A: bror Niels Thomsen Bang. FM: Frederik Winther. Arv efter mor, [Kirstine Marie Aagaard, skifte 20.8.1788 lbnr.1816].

1856 Knud Horsens, prammand i Horsens. 29.5.1790, fol.489B, 532.
E: Anne Nielsdatter Rye. LV: Hans Almgren. B: Niels, overinspektør og forvalter på Gavnø på Sjælland, Marie Kirstine på stedet, Ulborg g.m. klædekræmmer Baumgarten i København. FM: Thomas Thomsen Morvil.

1857 Oluf Jørgen Fløj, studiosus i Horsens. 19.7.1790, fol.495B.
A: søster A. M. Fløj. FM: fætter Tolder Holberg. Afdøde døde i Kalundborg.

1858 Knud Hjort, kobbersmed i Horsens. 23.7.1790, fol.502B, 506, 539B, ny protokol fol.7B, 12B.
Enkemand efter [Mette Marie Mathiasdatter, skifte 2.2.1790 lbnr.1838]. B: Oluf Hans Hjort. FM: morfar Mathias Vilhelm, mors stedfar Hans Hein.

1859 Sidsel Broberg, ugift i Horsens. 23.7.1790, fol.504, 562.
A: søskende Jens Broberg, Martha Broberg, der ægter Niels Oluf Gylling, Maren Broberg, der ægter Jens Jørgen Tykær. FM: Mourids Monbjerg.

1860 Bodil Mouridsdatter i Horsens. 9.8.1790, fol.512B.
Enke efter Hans Sørensen Trustrup, [skifte 21.12.1774 lbnr.1604]. B: Claus Hansen, Bodil Hansdatter g.m. Jens Hjarnø, Marie Cathrine Hansdatter g.m. Hans Peder Møller, Dorthe Hansdatter, Karen Hansdatter, [skifte 31.7.1788 lbnr.1814], var g.m. Daniel Møller. 6B: Rasmine, Anne, Bodil, Hans, Niels, Claus.

1861 Christian Lam, klejnsmed i Horsens. 23.9.1790, fol.516.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Kollerup. B: Hans Henrik 21, Margrethe 19. FM: morbror Søren Lauridsen.

1862 Birthe Kirstine [Sørensdatter] Gylling i Horsens. 12.11.1790, fol.519, 526B.
E: Jørgen Smidstrup, sadelmager. B: Magdalene 5, Niels 2, Adolfine 6 mdr, der døde. FM: morbror Oluf Gylling, [mosters mand] Søren Frandsen, skrædder.

1863 Hans Thomsen i Horsens. 15.11.1790, fol.523, 527B.
E: Anne Nielsdatter. LV: E. A. Kjær, Niels Jensen. B: Anne Cathrine Hansdatter Møller. FM: Jens Gotfredsen, farbror Jens Thomsen i Nim.

1864 Claus Jørgen Jørgensen Blom, drejer i Horsens. 27.12.1790, fol.524B, ny protokol fol.13B, 15.
E: Anne Margrethe Bueman. LV: Niels Brædstrup. A: mor Maren Jensdatter, enke efter Jørgen Blom, [skifte 10.12.1783 lbnr.1716]. LV: Niels Brædstrup, søster Lene Jørgensdatter Blom g.m. Jens Johansen Bjødstrup, bødker i Århus. FM: Christian Bueman.

1865 Søren Pedersen Hjarnø i Horsens. 8.2.1791, fol.525B, 531B, 534, 538B, 564B.
A: søskende Karen Pedersdatter g.m. Jens Madsen på Hjarnø, Maren Pedersdatter g.m. Jens Hansen sst ved søn Peder Jensen sst, Kirsten Pedersdatter, [skifte Tyrrestrup gods 11.11.1789 lbnr.2030], var g.m. Rasmus Sørensen i Aggestrup. 4B: Anne Kirstine g.m. Jens Christensen i Aggestrup, Laurids 20, Anne 19, Karen 15.
[Kirsten Pedersdatter første ægteskab med Laurids Jensen, skifte Tyrrestrup gods 6.7.1759 lbnr.1933]. 1B: Anne Margrethe g.m. Anders Jensen i Toftum.

1866 Anne Elsebeth Bosach i Horsens. 10.2.1791, fol.529, 532B.
E: Ludvig Henning Bille, handskemager. B: Hans Henrik 5, Inger Marie 2. FM: bedstefar Hans Christian Bosach.

1867 Mette Christensdatter, ugift i Horsens. 18.2.1791, fol.530B, ny protokol fol.10.
Uden for ægteskab B: Maren Jacobsdatter hos sin far Jacob Antoni i Breth. FM: morbror Eskild Christensen, ladefoged på Møgelkær.

1868 Peder Olufsen Bering i Horsens. 26.2.1791, fol.533.
E: Marie Bering. LV: Eskild Kjær, købmand i Horsens. B: Holger 20, Gedske g.m. Moss, trompeter i Det slesvigske Rytteriregiment, Helene g.m. Niels Fromberg, skoflikker i Horsens. Af første ægteskab B: Peder 40.

1869 Gudmand Berggren, garver i Horsens. 4.5.1791, fol.536B, ny protokol fol.14B, 15.
E: Sofie Henriksdatter. LV: Jens Hjarnø. Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 21.2.1778 lbnr.1597]. B: Henrik 28, garversvend, Niels Peder 24, garversvend i Kolding, Søren 21, garversvend i Sverige. FM: Jens Houmann i Horsens.

1870 Laurids Vendelbo, farver og trykker i Horsens. 12.5.1791, fol.540B, 545B, 568, ny protokol fol.61B, 63.
E: Karen Thomasdatter. B: Jens 24, Thomas 15, Niels Høst 6.

1871 Dorthe Hansdatter i Horsens. 30.5.1791, fol.541B.
A: søskende Claus Hansen, Bodil Hansdatter g.m. Jens Hjarnø, Marie Cathrine Hansdatter g.m. Hans Peder Møller, Karen Hansdatter, [skifte 31.7.1788 lbnr.1814], var g.m. Daniel Møller. 6B: [Rasmine, Anne, Bodil, Hans, Niels, Claus].

1872 Jens Christoffer Kruse, købmand i Horsens. 6.6.1791, fol.542, 549, ny protokol fol.95B.
Enkemand efter Ellen Marie Rasmusdatter Yding.
Hans A:
1) bror Rasmus Kruse, murermester
2) bror Hans Peder Kruse, drejer
3) søster Anne Lene Kruse g.m. Just RosenMeyer, skipper
4) halvbror Anders Kruse, bygmester
Hendes A:
1) bror Thyge Rasmussen Yding, skipper
2) bror Laurids Yding, [skifte 10.6.1788 lbnr.1811]. 4B:
a Lene Marie 10
b Karen Marie 8
c Laugette 5
d Anne Kirstine 5.

1873 Johanne Marie Hansdatter, tjenestepige i Horsens. 28.7.1791, fol.566B, 568B.
A: søskende Birthe Hansdatter g.m. Laurids Jensen, Karen Hansdatter, halvbror Hans Jensen.

1874 Jacob Kastrup, toldkontrollør i Horsens. 30.7.1791, fol.566B, ny protokol fol.61.
E: Anne Elisabeth Aagaard. LV: musikant Esch. B: Jacob 5, Peder 3, Just Michael 9 mdr. FM: Hasselbalch.


Horsens byfoged
Skifteuddrag
1791-1813
B 66 - 261


1875 Mette [Jensdatter] Møller i Horsens. 10.8.1791, fol.1, 13B.
Enke efter Ove [Andersen] Krag, kontrollør, [skifte 27.8.1781 lbnr.1652]. B: Anders 23, studiosus, Margrethe 21 i Nibe, Maren 20 i Kolby på Samsø.

1876 Poul Rasmussen, skipper i Horsens. 13.8.1791, fol.2.
E: Maren Justsdatter. LV: far Just Rasmussen i Justenborg. B: Just 3. FM: farfar Rasmus Poulsen, degn i Ris? [ Ovsted - Tåning sogn?].

1877 Birthe Sørensdatter i Horsens. 24.8.1791, fol.4, 12.
E: Jens Rasmussen, avlsmand. A: mor [Anne Steffensdatter], enke efter Søren Jensen i Toftum, søskende Steffen Sørensen sst, Jens Sørensen i Ås, Niels Sørensen sst, Rasmus Sørensen 33 i Toftum, Johanne Sørensdatter g.m. Rasmus Hansen i Ås, Else 30 i Toftum. FM: Mads Fyner i Horsens.

1878 Martha Olufsdatter i Horsens. 21.9.1791, fol.5.
E: Niels Frie. B: [Bodil] Marie 7.

1879 Niels Lund, skrædder i Horsens. 22.9.1791, fol.8B.
E: Kirsten Jørgensdatter. B: Christen 3. FM: Jens Lauridsen, bødker i Horsens.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 4.9.1784 lbnr.1725]

1880 Conrad Ditlev Lautrup, skomager i Horsens. 25.11.1791, fol.10B, 15B, 17B.
E: Anne Kirstine Malte. A: søskende Hans Lautrup i Haderslev, Frands Lautrup sst, halvbror Jens Filipsen. Desuden nævnes afdødes bror Jens Henrik.

1881 Testamente i Horsens. 12.12.1791, fol.12B.
Testamente for Anders Vissing, gørtler og hustru.

1882 Disposition i Horsens. 6.2.1792, fol.15B.
Hans Jacob Luchtsinger og bror Melchior Luchtsinger har oprettet en disposition af 11.6.1789, hvorefter længstlevende skal udbetale 2000 rd til først afdødes arvinger.

1883 Jens Boes, rebslager i Horsens. 7.2.1792, fol.15B, 28.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Grøn i Horsens, Hans Staal sst. B: Niels 11, Oluf 2½. Første ægteskab med Maren Adolfsdatter, [skifte 6.12.1779 lbnr.1624]. B: Peder 29, Mette Margrethe 14.

1884 Hans Christensen Post i Horsens. 10.2.1792, fol.16B, 26B.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Søren Pedersen. B: Christen 4, Sidsel 1. FM: farbror Christen Christensen Post. Første ægteskab med Sidsel Christensdatter, [skifte 14.3.1787 lbnr.1780]. B: Dorthe 12.

1885 Sivert Gertz i Wien. 12.3.1792, fol.19.
A: bror Ignatius Gertz i Flensborg, hvis hustru Bodil Marie Ris er i Horsens med 2B: Poul Gertz 23 ved Det kongelige Kapel i København, Johanne Cathrine Gertz 15.

1886 Daniel Grundahl, rådmand samt by- og rådstueskriver i Horsens. 19.3.1792, fol.20B, 48B.
E: Kirstine [Møller]. LV: Daniel Møller. B: Lorents 28, student i København, Christian 26, student, Laurids 23, Anne Margrethe med LV: Nikolaj Brandt.

1887 Testamente i Horsens. 23.4.1792, fol.21B.
Forevist testamente for Christen Andreas Tykær og hustru Christiane Kruse af 20.11.1789.

1888 Kirsten Christoffersdatter i Horsens. 10.5.1792, fol.21B.
E: Niels Rasmussen, tømmerkarl. B: Lene Cathrine 12, Christoffer 10, Hans 5, Rasmus 2. FM: fasters mand Søren Henriksen.

1889 Jens Gotfredsen i Horsens. 14.5.1792, fol.22, 108.
[Enkemand efter Marie Andersdatter, skifte 10.9.1787 lbnr.1799]. B: Jens 26, skomagersvend i Skanderborg, Gotfred 15, i Horsens Latinskole, Niels 14, Anne Kirstine 12, Johanne 10, Thomas 9, Peder 6. FM: Jørgen Yding.

1890 Anne Marie Mortensdatter i Horsens. 15.5.1792, fol.24, 28B.
E: Jens Nielsen, tømrer. B: Anne g.m. Hans Delf i Sønderborg.

1891 Jørgen Kofoed, tolder i Horsens. 23.5.1792, fol.24B, 26, 57B. (Originalskifte).
Testamente af 5.5.1792. Arv tiA:
1) Frederik Christian Güntelberg
2) Nikolaj Bramdt, guldsmed
3) min tjebestepige Anne Christensdatter
4) [Christian] Brøndsted, præst i Horsens.

1892 Mette Jacobsdatter Hjelm i Horsens. 11.6.1792, fol.25, 48B.
E: Hans [Christensen] Krag, sadelmager. B: Jacob 22 på apoteket i Randers. FM: Jeppe Kuhlmann, bager i Horsens.

1893 Hans Jensen i Horsens. 20.6.1792, fol.27.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Hans Jensen, tømrer. B: Jens 11, Sidsel 4. FM: Claus Hansen i Horsens.

1894 Georg Strange Wisløf, auditør ved Det slesvigske Regimets Rytteri. 3.7.1792, fol.28B, 37, 50B, 51, 58, 63B, 64B, 67B, 74, 86, 111B, 202, 208B.
Registrering af opbudsbo.

1895 [Karen Andersdatter] i Horsens. 20.7.1792, fol.36, 48.
E: Niels Frederiksen. Første ægteskab med [Jens Lukassen, skifte 7.10.1772 lbnr.1485]. B: Anders 40 i Horsens, Søren 39 sst, Lukas 38. Christen 30, malersvend sst.

1896 Jens Bertelsen, værtshusholder i Horsens. 17.8.1792, fol.46B.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Winther. B: Bertel 7. FM: Christian Richter, købmand i Horsens.

1897 Johanne Marie Thomasdatter Steffensen i Horsens. 4.3.1791, fol.49.
E: Niels Sørensen Skaaning. B: Thomas 5, Anne Marie 4, Anne Cathrine 3. Samfrænder: afdødes svogre Steffen Steffensen, vejer og måler, Søren Henrik Brædstrup.

1898 Carsten Sørensen Brædstrup, afskediget vagtmester i 1. Fynske Regiments Kyrasserer i Horsens. 9.9.1792, fol.50B, 82, 128, 135.
Arvinger efter testamente af 6.5.1783:
1) søster Cecilie Marie Sørensdatter, enke efter Henrik Hansen i København, død uden livsarvinger
2) brordatter Ellen Mikkelsdatter Lindskov, enke efter Søren Knudsen, skipper i København
3) søsterdatter Else Christence g.m. Tolle Salomon Svella, degn i Tersløse på Sjælland
4) søstersøn Laurids Rasmussen Yding i Horsens, [skifte 10.6.1788 lbnr.1811], var g.m. [Anne Lene Kruse], nu g.m. Just RosenMeyer, skipper i Horsens. 4B: Lene Marie 11, Karen Marie 10, Laugette 6, Kirstine 6
5) søstersøn Thyge Rasmussen, skipper i Horsens
6) søsterdatter Ellen Marie Rasmusdatter i Horsens, død uden livsarvinger, (se lbnr.1872)
Eksekutorer Claus Vrang i Vingsted Mølle, Jens Vrang i Horsens.

1899 Jens Jørgen Tykær i Horsens. 15.10.1792, fol.63.
E: Maren Broberg. Testamente af 5.1.1791.

1900 [Jens Christian] Fussing, rådmand og postmester i Horsens. 24.10.1792, fol.64.
E: [Elisabeth Margrethe Splid]. B: Laurids Christian 26, student, Elisabeth Cathrine 21.

1901 Karen Amme i Horsens. 27.11.1792, fol.67, 84B.
Enke efter Iver Christiansen. B: Karen 24, Peder 16, Inger 14. FM: mosters mand Anders Mathiasen i Horsens.

1902 Søren Lauridsen, pottemager i Horsens. 8.12.1792, fol.79.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Skaaning, købmand i Horsens. B: Inger Marie 28, Laurids 26, Jens 24. Arv til enkens eneste søster Anne Marie Jensdatter 50 år gammel.

1903 Karen Jensdatter i Horsens. 15.12.1792, fol.80B.
Enke efter Knud Christensen, [skifte 10.9.1788 lbnr.1817]. B: Anne 31, Christen 28, Anne Helene 29, Jens 26.

1904 Kirsten Rasmusdatter i Horsens. 7.1.1793, fol.85, 94B.
Enke efter Jacob Hansen, [skifte 27.5.1783 lbnr.1697]. A:
1) søster Johanne Rasmusdatter g.m. Jørgen Jensen i Stensballe
2) søster Kirsten Rasmusdatter, [skifte Stensballegård gods 19.8.1781 lbnr.1343], var g.m. Christen Rasmussen i Stensballe.
Første ægteskab med Jørgen Mathiasen, [skifte Stensballegård gods ca.1767 lbnr.1279]. 4B:
a Maren Jørgensdatter g.m. Søren Gertsen i Haldrup
b Mette [Jørgensdatter] g.m. Rasmus Væver i Stensballe
c Karen [Jørgensdatter] g.m. Frands Pedersen i Stensballe
d Kirsten [Jørgensdatter] 24 i Vær Præstegård.
3) søster Maren Rasmusdatter g.m. Frands Jørgensen i Toftum.

1905 Anne Knudsdatter i Horsens. 21.1.1793, fol.88.
E: Henrik Møller, maler. Første ægteskab med [Niels Pedersen, skifte 10.7.1754 lbnr.1122]. B: Birgitte Cathrine g.m. Mikkel Stilling, bager, Torben Lundberg, død. 1B: Anne 17, Elsebeth Kirstine g.m. Christoffer Møller, skrædder, Niels Lundberg 38 i huset.

1906 Johanne Sørensdatter i Horsens. 25.2.1793, fol.90B, 98.
Enke efter Peder Ebbesen. B: Ingeborg Marie Ebbesen g.m. Hans Jacob Hemmet i Møllegården i Brøndbyøster i Københavns amt, Johanne Ebbesen 16. FM: mosters mand Niels Frie, kobbersmed i Horsens.

1907 Else Kirstine Madsdatter i Horsens. 5.3.1793, fol.91B, 113B, 115.
Enke efter Rasmus Thomsen, snedker. Testamente af 23.9.1768.
Hans A:
1) bror Jørgen Thomsen Stomann, sadelmager i Amsterdam
2) søster Maren Thomasdatter g.m. Rasmus Olufsen, brændevinsbrænder i København.
Hendes A:
1) søster Margrethe Madsdatter, død, var g.m. Peder Hansen Høj. 4B:
a Christian Høj, snedker i Åstedbro i Randers amt
b Hans Høj, hattemager i Horsens
c Lene Høj i Vilstrup Præstegård
d Kirstine Høj, død, var g.m. Peder Raaballe. 1B: Susanne g.m. Carl Frederik i Tørring Skovhus i Randers amt.
FM: Rasmus Grøn i Horsens, Jens Grøn sst.

1908 Lukas Jensen i Horsens. 17.6.1793, fol.95.
A: søskende Anders Jensen 42, Søren Jensen 34, Christian Jensen 29. Arv efter afdødes mor [Karen Andersdatter, skifte 20.7.1792 lbnr.1895 hos afdødes stedfar] Niels Frederiksen.

1909 Erik Skriver i Horsens. 12.8.1793, fol.99, 126.
[Enkemand efter Anne Cathrine Sørensdatter, skifte 5.6.1782 lbnr.1674]. B: Jens i København, døbt 20.12.1765, Knud, student på Falster, døbt 14.2.1768, Niels 23, kobbersmed i Århus, døbt 11.5.1770, Søren 21, døbt 24.9.1773, Mikkel 15, døbt 18.7.1777. FM: fasters mand Niels Thomsen, skipper.

1910 Erik [Jensen] Norman i Horsens. 12.8.1793, fol.99B.
E: Ellen Trane. LV: Niels Vilhelm Bentsen. B: Jens 5, Anne Margrethe 3. FM: morfar Johan Trane.

1911 Anne Frandsdatter i Horsens. 2.9.1793, fol.100B.
E: Jens Grøn, snedker. Testamente af 17.8.1789.

1912 Christian Linneman, skrædder i Horsens. 12.9.1793, fol.100B, 108.
E: Ingeborg Pedersdatter Toft. LV: Johan Keifler. B: Peder Nikolaj 12, Mette Marie 11, Peder Alex 8. FM: Bager Stilling. Skifte efter første hustru 11.8.1780. B: Hedvig 16.

1913 Hans Christoffersen Pind, købmand og hustru Anne Kirstine Henriksdatter Boye i Horsens. 21.10.1793, fol.101B, 109, 167B, 178, 181B, 183B.
Hans far Christoffer Olufsen Pind, degn i Vorning sogn. Børn af første hustru:
1) afdødes søster Elisabeth Cathrine Pind, død, var g.m. Frands Møller i Tindbæk i Skjern sogn [i Middelsom herred]. 4B:
a Mette Helene Møller, født 24.7.1755, g.m. Christen Rahbek i Rabæk Mølle
b Jørgen Møller, født 1.1.1761, guldsmed i Viborg
c Eleonora Møller, født 1.6.1767, g.m. Jens Bagge i Rønge
d Cathrine Frandsdatter Møller, født 5.5.1759, død, var g.m. Christen Sørensen, smed i Hvidding. 1B: Steffen Christensen, døbt Vorning sogn 28.6.1782. Første ægteskab med Steffen Nielsen i Tindbæk. 3B: Frands Steffensen i Tindbæk, døbt Skjern sogn 5.s. e. påske 1779, Niels Steffensen i Hvidding, døbt 11.2.1781 i Vorning sogn.
Fars andet ægteskab med Karen Pedersdatter Hasselager. 1B:
2) afdødes halvsøster Mette Helene Pind, begravet København Holmen 6.11.1781, var viet København Nikolaj sogn 14.8.1769 til Andreas Bjerregaard, kok i København. 4B:
a Søren Bjerregaard, døbt København Holmen 20.3.1771
b Frederik Christian Bjerregaard, døbt København Holmen 9.5.1774
c Oluf Magnus Bjerregaard, døbt København Holmen 15.1.1779
d Poul Markus Anton Bjerregaard, døbt København Holmen 1.11.1781
FM: prokurator Bagger i Horsens
3) afdødes søskendebarn Severin Pind, postmester i Laurvig.
Afdøde mand var døbt i Vorning 25.7.1731.

Hendes A:
1) søster Gertrud Boye, enke efter Albert Jensen, sadelmager, [skifte 5.12.1775 lbnr.1552]. LV: Offer Lauridsen i Horsens
2) søster Anne Marie [Boye], [skifte 22.6.1773 lbnr.1498], var g.m. afdøde Christen Thomsen. [Første ægteskab med Mikkel Jensen Tunø, skifte 23.5.1764 lbnr.1306]. 2B:
a Anne Marie, enke efter Søren Brædstrup. LV: Jens Houmann i Horsens
b Christiane g.m. Laurids Sørensen, skipper i Horsens ved fader Søren Lauridsen sst.

1914 Niels Frie, kobbersmed i Horsens. 21.10.1793, fol.105, 114B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Jens Hjarnø. Første ægteskab med Martha Olufsen, [skifte 21.9.1791 lbnr.1878]. B: Bodil Marie 9. FM: mors [sted]far Hans Hein, fars søskendebarn Anders Nielsen.

1915 Johanne Lauridsdatter i Horsens. 29.10.1793, fol.106B.
E: Søren Nielsen. B: Hans Gustav 2. FM: mors morbror Søren Christensen sst.

1916 Johanne Rasmusdatter i Horsens. 4.11.1793, fol.107.
E: Morten Hansen. A: søskende Anders Rasmussen i Lund, Oluf Rasmussen i Uldum.

1917 Søren Bentsen, matros i Horsens. 4.11.1793, fol.107B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. B: Karen 17, Kirsten 15. FM: Søren Møller, slagter.

1918 Mette Hansdatter i Horsens. 18.11.1793, fol.111B.
E: Christian Jensen Lukassen. Testamente af 17.6.1793.

1919 Karen Jensdatter i Horsens. 21.12.1793, fol.116, 125B.
Enke efter Peder Kjær, [skifte 5.11.1770 lbnr.1428]. B: Jens, uvist hvor.

1920 Nikolaj von Essen Barfoed, købmand i Horsens. 21.2.1794, fol.116B, 126B, 129B, 171.
E: Cathrine Dorthe Fabritius. LV: Jens Hjarnø. B: Carl Vilhelm 6, Christian 4, Adrian Reiner 3. FM: Jacob Hegelund, Nikolaj Stockholm. Af første ægteskab B: Karen 27 i Skanderborg. Andet ægteskab med [Karen Zuschlag], skifte 9.1.1786 lbnr.1759. B: Edel Gottlieb 11, Johan Nikolaj 10.

1921 Mikkel Hansen, bødker i Horsens. 29.4.1794, fol.122.
E: Johanne Hansdatter. LV: Jens Hjarnø. B: Mikkeline 4 mdr. FM: fasters mand Søren Rasmussen i Horsens.

1922 Maren Jensdatter i Horsens. 1.5.1794, fol.123, 140.
E: Anders Pilborg. B: en datter, død, var g.m. Claus Vrang i Vingsted Mølle. 4B: Anne Marie 21, der ægter Christian Daniel Leth i Gammelby, Abel Marie 20, Gert 19, Frederik Christian 18. FM: Jens Vrang i Vingsted Mølle, Anders Mathiasen i Horsens.

1923 Hans Christian Krag, sadelmager i Horsens. 3.5.1794, fol.123B, 139.
Enke efter Mette Hjelm, [skifte 11.6.1792 lbnr.1892]. B: Jacob Christian Krag 21, på apoteket i Randers. FM: Frederik Sonnenborg, sadelmager i Horsens.

1924 Anne Elisabeth Saaby i Horsens. 21.7.1794, fol.125.
E: Andreas Møller. Testamente af 25.11.1793. Afdødes første ægteskab med Peder Winther, købmand i Horsens.

1925 Peder Lauridsen, bager i Horsens. 28.7.1794, fol.125B.
E: Maren Jensdatter Møller. Testamente af 2.5.1794. (Se lbnr.1928).

1926 Anne Kirstine Yding i Horsens, født i september 1786. 16.8.1794, fol.129.
A: mor Anne Lene [Kruse] g.m. Just RosenMeyer i Horsens, søskende Lene Marie Yding, døbt 2.2.1781, Karen Marie Yding, døbt 29.6.1783, Laugette Yding, døbt 30.9.1786. FM: farbror Thyge Rasmussen Yding. Arv efter Jens Christoffer Kruse, skifte 6.6.1791 lbnr.1872, og efter Carsten Sørensen, skifte 9.9.1792 lbnr.1898. [Afdødes far var Laurids Severin Yding, skifte 10.6.1788 lbnr.1811].

1927 Bodil Jørgensdatter i Horsens. 30.10.1794, fol.136B, 177.
Enke efter Bastian Molbo, [skifte 21.2.1789 lbnr.1835]. B: Anne Johanne 19, Karen 17, Jørgen Henrik 13. FM: Jens Grøn, snedker.

1928 Maren Jensdatter Møller i Horsens. 20.11.1794, fol.137, 159B.
Enke efter Peder Lauridsen, bager, [skifte 28.7.1794 lbnr.1925]. B: Laurids 20, Christiane Elisabeth Margrethe Guldberg 19 g.m. Christian Frederik Hofman, farver i Fredericia, Anne Margrethe 15. FM: farbror Vilhelm Lauridsen i Fredericia, Christian Richter i Horsens.

1929 Christian Fischer, bendrejer i Horsens. 1.1.1795, fol.140, 141, 158B.
E: Birthe Jensdatter. LV: Johan Jensen, klokmester, inspektør Frydensberg. Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 22.10.1787 lbnr.1801]. B: Jens Peder 21. FM: Jens Hjarnø.

1930 [Bodil Steffensdatter Hofgaard] i Horsens. 11.1.1795, fol.140B, 151.
Enke efter [Gert Hansen] Lichtenberg. B:
1) Bodil Lichtenberg g.m. kammerherre Gersdorff i Horsens
2) Abel Marie Lichtenberg g.m. [Lars] de Thygeson til Bygholm
3) Elisabeth Cathrine Lichtenberg g.m. [Frederik Ludvig Christian] Beenfeldt til Serridslevgård
4) Gert de Lichtenberg 21, på Bidstrup.

1931 Jeppe Kuhlmann, bager i Horsens. 26.1.1795, fol.145, 150, 164B.
E: Karen Hjelm. LV: Jens Hjarnø. Første ægteskab med [Karen Thomasdatter Brædstrup, skifte 5.4.1788 lbnr.1808]. B: Helene 12. FM: Niels Gylling, købmand i Horsens.

1932 Oluf Ring, købmand i Horsens. 27.1.1795, fol.146B, 191B.
E: Silke Cathrine [Lauridsdatter]. LV: Jens Hjarnø. B: Laurids 8. FM: Jens Yding, købmand i Horsens. Første ægteskab med [Mette Sørensdatter, skifte 5.7.1777 lbnr.1579]. B: Niels 18 i Christiania. Andet ægteskab med [Bodil Stefani Olufsdatter, skifte 16.10.1786 lbnr.1773]. B: Søren 11.

1933 Hans Jørgen Kraul, bødker i Horsens. 6.3.1795, fol.151.
E: Inger Jensdatter. LV: [Christian] Brøndsted, præst i Horsens. B: Christian Johannes 1. FM: født værge Hans Jørgen Kraul, skomager i Horsens.

1934 Rasmus Jensen Dørup, købmand i Horsens. 23.3.1795, fol.152, 175B, 202B.
Registrering af opbudsbo.

1935 Karen Johanne Hansdatter i Horsens. 20.4.1795, fol.157B.
E: Søren Rasmussen. Testamente af 4.2.1795.

1936 Karen Jacobsdatter i Horsens. 21.4.1795, fol.157B.
Enke efter Christen Madsen. B: Peder Lind, gørtler i Horsens, Else Marie g.m. Jens Fugl, gørtler sst, Dorthe Cathrine 44, Inger 37.

1937 Poul Jacobsen Kolding, skomager i Horsens. 29.4.1795, fol.160, 192B, 194.
E: Anne Margrethe Johansdatter. LV: Terkild Bank. B: Hans Peder 12, Jacob 10, Mikkel 8, Christian 7, Else Cathrine 4, Laurids 2. FM: Frederik Sonnenborg. Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 8.12.1779 lbnr.1625]. B: Johanne Cathrine 16.

1938 Rasmus Pedersen i Horsens. 6.5.1795, fol.161B.
E: Henriette Møller. LV: Christian Richter. B: Christoffer Frederik 3, Rasmine Andrea 6 mdr. FM: fasters mand Niels Raaballe i Horsens.

1939 Jens Rasmussen, skomager i Horsens. 13.5.1795, fol.163.
E: Christine Torup. LV: Gabriel Kipping. B: Oluf 7, Anne Kirstine 5, Cathrine Elisabeth 3. FM: beslægtet Frederik Sonnenborg.

1940 Augustinus Eriksen, skomager i Horsens. 18.5.1795, fol.163B.
E: Birthe Andersdatter. LV: Johan Hafner. B: Erik 8. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 8.4.1778 lbnr.1601]. B: Niels 30. Andet ægteskab med [Anne Marie Hansdatter, skifte 6.11.1782 lbnr.1683]. B: Maren 16.

1941 Peder Panch Høstmark i Horsens. 21.6.1795, fol.165, 310, 312.
Arv til Horsens Fattigkasse ifølge testamente af marts 1794. Desuden nævnes Jens Høstmark.

1942 Anne Kirstine Pedersdatter i Horsens. 1.7.1795, fol.165B.
E: Niels Raaballe. B: Peder 7, Anne Marie 4. FM: Anders Christian Andersen i Horsens.

1943 Anne Mikkelsdatter i Horsens. 6.7.1795, fol.166.
E: Niels Nielsen Norman. B: Anne Helvig 7, Marie Elisabeth 3, Kirstine Cathrine 1. FM: Nikolaj Svendsen i Horsens.

1944 Peder Pedersen, rebslager i Horsens. 6.7.1795, fol.166B, 175, 193.
Registrering af opbudsbo.

1945 Karen Christoffersdatter i Horsens. 13.7.1795, fol.167.
E: Jochum Hentzel. Testamente af 9.6.1788.

1946 Mette Marie Christensdatter i Horsens. 13.10.1795, fol.176B, 183.
A: bror Hans Christensen, [skifte 10.2.1792 lbnr.1884]. 3B: Dorthe 17, Christen 8, Sidsel 5, bror Andreas Christensen i København, bror Christian Christensen i Horsens.

1947 Johanne Rasmusdatter i Horsens. 19.10.1795, fol.177.
E: Terkild Jensen Bank. Bevilling til uskiftet bo af 2.10.1795.

1948 Else Simonsdatter i Horsens. 24.10.1795, fol.177B, 182B.
Enke efter Jens Kusk. A:
1) søster Anne Simonsdatter, død. 3B:
a Else [Andersdatter], enke efter Morten Christensen i Horsens
b Rasmus Andersen i Stubberup
c Niels [Andersen], død. 1B: Kirsten g.m. Søren Winther i Stenderup
2) søster Abel Simonsdatter, død. 1B:
a Marie g.m. Jens Pedersen, matros i Horsens.

1949 Charlotte Amalie Warming i Horsens. 16.11.1795, fol.179B.
E: Mourids Angel. Bevilling til uskiftet bo af 22.12.1780.

1950 Anne Sofie Thomasdatter i Horsens. 16.11.1795, fol.179B.
E: Niels Jacobsen, slagter. B: Thomas 4, Jacob Henrik 2.

1951 Herluf Møller, købmand i Horsens. 21.10.1795, fol.180B.
E: Anne Marie From. LV: Jens Monbjerg. B: Jørgen 19, døbt 9.8.1777. Samfrænder: afdødes bror Peder Møller, enkens bror Christen From.

1952 Rasmus Henningsen i Horsens. 7.12.1795, fol.181B.
E: (Marie Margrethe Ustrup) i Århus. B: Anne Cathrine g.m. Peder Maas i Århus.

1953 Martha Marie Frandsdatter i Horsens. 14.3.1796, fol.187B.
E: Laurids Christensen, slagter. B: Margrethe Kirstine 3. FM: farfar Christen Olufsen, slagter i Horsens.

1954 Rasmus Lauridsen, snedker i Horsens. 14.3.1796, fol.188.
E: Maren Grøn. LV: Jens Grøn. B: Laurids 11. FM: morbror Rasmus Grøn, snedker.

1955 Christen Kollerup og hustru Ulrikke Fransiska Hansdatter i Horsens. 24.4.1796, fol.189, 235B.
B: Marie Kirstine 23, Niels 22, Maren 20, Hans 18. FM: Hans Henrik Lam. klejnsmed i Horsens.

1956 Amalie Tugenreich Barner i Horsens. 13.5.1796, fol.189B.
E: Markus Gjøe Rosenkrantz til Lerbæk. B: Karen 4. Samfrænder: enkemandens svoger Nikolaj von Deichmann i Horsens, major i Det slesvigske Regiments Rytteri, præsident Rosenkrantz i Christiania, enkemandens bror Thomas Rosenkrantz til Kristinedal.

1957 Inger Dahl i Horsens. 6.7.1796, fol.191, 198B, 199, 236B, 238.
E: Andreas Zacho, snedker. B: Christen Christoffer 2, Peder Bech nogle uger gammel. FM: morbror Niels Alstrup, snedker i Horsens.

1958 Anne Lauridsdatter i Horsens. 19.8.1796, fol.194.
E: Niels Johansen, skipper. B: Johan 21, Laurids 19, Offer 11. FM: Offer Lauridsen i Horsens, Peder Christian Kratsius sst.

1959 Frands Nielsen Lund i Horsens. 22.8.1796, fol.195, 221, 233.
A: søskende Charlotte Amalie g.m. Andreas Hjort i Flensborg, Juliane Marie g.m. Nikolaj Grøn i Petersborg, Andreas Frandsen Lund i København. Afdøde var fra Vinten i Tamdrup sogn, og havde nylig købt en gård i Horsens.

1960 Christen Christensen Sandegaard, købmand i Herning. 12.9.1796, fol.196, 198B, 199B, 241, 251B.
Registrering af opbudsbo.

1961 Simon Christensen, tjenestekarl i Horsens. 29.9.1796, fol.198, 233, 235.
Afdødes forældre Christen Poulsen og første hustru Else Simonsdatter i Torpet i Saltum sogn på Vestrupgård gods. 2B:
1) afdødes søster Anne Christensdatter døbt Saltum 6.8.1730 g.m. Clemen Dahl i Nørre Saltum på Vestrupgård gods
2) afdødes bror Poul Christensen i Vester Torup i Han herred, døbt Saltum 4.5.1732
Afdødes fars andet ægteskab med Anne Nielsdatter. 3B:
3) afdødes halvbror Jens Christensen i Heden i Sandby sogn, døbt Saltum 28.7.1754
4) afdødes halvbror Laurids Christensen i Stepping ved Christiansfeld, døbt Saltum 17.7.1757
5) afdødes halvsøster Anne Christensdatter i Torup i Vendsyssel på Vestrupgård gods. døbt Saltum 24.8.1760.

1962 Elsebeth Frandsdatter i Horsens. 17.11.1796, fol.200B.
E: Andreas Kruse, handskemager. B: Cathrine Margrethe 6, Jacob Peder 4, Johanne 3, Elisabeth 3 mdr. FM: Peder Mortensen Trane, feldbereder.

1963 Johanne Marie Nielsdatter i Horsens. 26.7.1796, fol.201.
E: Niels Bircherod Duche. B: Anne Cathrine 15, Louise 11, Mathias 3. Samfrænde på mors side Jens Nellemann til Lerbæk.

1964 Hans Jensen Horndrup, hattemager i Horsens. 12.12.1796, fol.201B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Jens Hjarnø. A: bror Jens Jensen i Tapdrup. Testamente af 30.5.1782.

1965 Kirsten Ebertsdatter i Horsens. 3.1.1797, fol.204B, 222, 237.
A:
1) bror Mikkel Ebertsen i Tolstrup
2) søster Sidsel Ebertsdatter, død, var g.m. Thomas Christensen i Tykær. 4B:
a Ebbe Thomsen i Sønderborg
b Christen Thomsen i Sønderborg
c Maren Thomasdatter i Sønderborg
d Sidsel Thomasdatter i Sønderborg
3) søster Maren Ebertsdatter, død, var g.m. Jens Vinding i Ris. 3B:
a Christen Jensen Vinding i Jægerkorpset i Helsingør
b Peder Jensen Vinding, snedkersvend i Helsingør
c Anne g.m. Frands Jensen, degn i Lovns sogn
4) søster Cathrine Ebertsdatter i Tebstrup, enke efter Oluf Eskildsen
5) søster Karen Ebertsdatter i Tebstrup.

1966 Bodil Sørensdatter [Skaaning] i Horsens. 10.1.1797, fol.204B.
E: Christian Rostock, skipper. B: Søren 20, Marie 9. FM: Niels Skaaning, købmand i Horsens.

1967 Jens Nielsen Møller, købmand i Horsens. 31.1.1797, fol.215B, 229B.
E: Sidsel [Floriansdatter] Mehl. FM: Jens Monbjerg. B: Abel Margrethe 11, Florian Ditlev 7. FM: farbror Hans Peder Møller i Horsens. Første ægteskab med [Abel Helms, skifte 5.12.1781 lbnr.1662]. B: Jens Severin Møller, student i København, Niels Møller, student sst, Adam Møller 24, snedkersvend i Horsens, Magdalene, enke efter forvalter Buchhalf på Korsøgård. LV: Jacob Helms, apoteker.

1968 Niels Frandsen, skrædder i Horsens. 3.2.1797, fol.219.
A: bror Søren Frandsen, søstersøn Oluf Hansen Sams ved Hans Olufsen Sams, søster Anne Kirstine Frandsdatter 71.

1969 Anders Pedersen, skomager i Horsens. 21.2.1797, fol.219B.
E: Bodil Houmann. LV: Jørgen Houmann. B: Gedske 7, Karen 2. FM: farbror Terkild Jensen Bank, skomager i Horsens.

1970 Søren Rasmussen i Horsens. 6.2.1797, fol.220B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Hjarnø. B: Rasmus 6 mdr. FM: farbror Jens Rasmussen i Horsens.

1971 Anne Cathrine Jensdatter i Horsens. 28.2.1797, fol.221B.
E: Søren Lukassen. B: Jens 15, Christen 1½. FM: farbror Anders Lukassen i Horsens.

1972 Hans Duche, købmand i Horsens. 17.3.1797, fol.223, 227.
Registrering af opbudsbo.

1973 Hans Pedersen, tjenestekarl i Horsens. 11.4.1797, fol.225, 234.
A:
1) bror Henrik Pedersen i Horsens
2) bror Markus Pedersen i Vinding, [skifte Skanderborg og Åkær amter 10.10.1792 lbnr.930]. 4B:
a Peder Markussen 21 i Horsens
b Anne Cathrine Markusdatter 17
c Kirsten Markusdatter 15
d Hans Markussen 6. FM: Jens Lauridsen i Horsens
3) søster Anne Kirstine Pedersdatter, død, var g.m. Oluf Jonasen i Vilstrup ved Haderslev. 2B:
a Jonas Olufsen 25 i Horsens
b Anne Kirstine Olufsdatter 18 i Haderslev.

1974 Niels Pedersen Raaballe i Horsens. 2.5.1797, fol.226B, 237B.
E: Anne Johanne Jensdatter. LV: Anders Christian Andersen. B: Jens 1. Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, [1.7.1795 lbnr.1942]. B: Peder 9, Anne Marie 7. FM: beslægtet Erik Pedersen i Båstrup, Jens Grøn, snedker i Horsens.

1975 Mette Marie Lystager i Horsens. 2.7.1797, fol.228.
A: [Peder] Lystager, apoteker i Århus, død uden livsarvinger, var g.m. Margrethe Kirstine Selmer, Niels Lystager, købmand i Nakskov på Lolland.

1976 Hans Thuesen, snedker i Horsens. 26.7.1797, fol.229.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Hjarnø. B: Laurids 2. FM: fasters mand Knud Kortz, pottemager i Horsens.

1977 Rasmus Rasmussen, bager i Horsens. 16.8.1797, fol.230B, 232B.
A: søster på Jensgård gods, død. 2B: Isak Hansen, datter g.m. Niels Nielsen i Glud.

1978 Bodil Hansdatter i Horsens. 30.9.1797, fol.231, 283B.
Enke efter Thyge Rasmussen Yding, skipper, der blev meldt savnet oktober 1795. B: Hans Christian 16, Rasmus 15, Lene Marie 12, Johanne Marie 8, Laugette 6, Anne Cathrine 2. FM: Jørgen Houmann, købmand.

1979 Johanne Sørensdatter i Horsens. 27.10.1797, fol.232B.
E: Rasmus Nielsen, tårnvægter. B: Niels 13, Anne Lene 10, Jochum 8, Mette Cathrine 4, Hans Severin 1. FM: født værge Hans Jensen i Kragelund i Øster Snede sogn.

1980 Anne Corneliusdatter i Horsens. 25.11.1797, fol.238, 253.
E: Johan Jacob Kyhn, slagter. Første ægteskab med Søren Sørensen Møller, [skifte 15.11.1777 lbnr.1583]. B: Søren 30 i Slagelse.

1981 Elsebeth Pedersdatter i Horsens. 3.1.1798, fol.242.
E: Peder Steen. B: Jens Peder 20, Clemen 11. FM: Søren Christensen i Horsens.

1982 Bertel Lauridsen, børstenbinder i Horsens. 3.1.1798, fol.242B, 264B.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Hjarnø. Afdøde var født i Ålborg, hvor hans mor og søskende skal være døde.

1983 Ellen Margrethe Lauridsdatter i Horsens. 17.1.1798, fol.252, 273, 274.
Arvinger kendes ikke. Afdødes far var skrædder i København.

1984 Ida von Rosenkrantz, ugift, der døde på Søbysøgård i Odense amt. 19.1.1798, fol.252B.
Registrering af ejendele i Horsens.

1985 Andreas Christian Andersen i Horsens. 12.2.1798, fol.253.
E: Anne Sofie Henriksdatter. Testamente af 25.2.1797.

1986 Henrik Vølcher, ugift skræddersvend i Horsens. 13.2.1798, fol.253.
Afdøde, der havde arbejdet i Holsten, var født i Oberland i Zerbst.

1987 Oluf Gylling, skrædder i Horsens. 18.2.1798, fol.253B, 272.
E: Marie Cathrine Bech. LV: Jens Hjarnø. B: Magdalene 13, Susanne 11, Benedikte Susanne 8. FM: født værge Søren Frandsen, skrædder.

1988 Anne Margrethe [Pedersdatter Nørlem] i Horsens. 20.2.1798, fol.254B, 256, 256B, 265.
Enke efter [Hans] Schiernbech, [forpagter på Merringgård]. B:
1) Christine Schiernbech, begravet København Nikolaj 2.3.1780 30 år gammel, var g.m. Jacob Bilsted, grosserer på Gammelstrand i København. 5B:
a Marie Cathrine Bilsted, døbt København Nikolaj 11.11.1773, gift Gentofte 6.12.1797 med Frederik Høgh Guldberg
b Hans Bilsted, døbt København Nikolaj 14.12.1774
c Oluf Severin Bilsted, døbt København Nikolaj 11.7.1777
d Ove Guldberg Bilsted, døbt København Nikolaj 2.12.1778
e Frederik Bilsted, døbt København Nikolaj 6.3.1780
2) Marianne Schiernbech g.m. [Peder Vandel] Friborg, præst i Vorde, [Fiskbæk og Romlund]
3) Margrethe Øllegaard Schiernbech g.m. oberst von Lilienskjold, hofchef i Horsens.

1989 Anne Hjarnø, ugift i Horsens. 21.2.1798, fol.255, 276.
A: søskende Niels Hjarnø, købmand i Horsens, Eva Hjarnø g.m. Jens Houmann, Bodil Hjarnø, [skifte 1787 lbnr.1805, var g.m. Mathias] Taftenberg. 1B: Anne Elisabeth.

1990 Jens Peder Danberg, skipper i Horsens. 12.3.1798, fol.256.
E: Cathrine Marie Offersen. Bevilling til uskiftet bo af 5.2.1796.

1991 Rasmus Dørup og hustru i Horsens. 19.3.1798, fol.256.
B: Marie Kirstine 8, Jens 4. Registrering af opbudsbo 23.3.1795 lbnr.1934.

1992 Knud Nielsen, feldbereder i Horsens. 19.3.1798, fol.256B.
E: Karen Gertsdatter. Arvinger angives ikke.

1993 [Navn angives ikke] i Horsens. 4.4.1798, fol.258, 277B, 280.
Enke efter Peder Møller, skovrider på Boller. Testamente af 22.2.1777.
Hans forældre Rasmus Møller i Vadsted, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 3.10.1749 lbnr.2059 og afdøde hustru Karen Thomasdatter. 4B:
1) afdødes bror Rasmus Rasmussen, daglejer i Randers
2) afdødes bror Anders Rasmussen, der tjener på Vestervig Kloster
3) afdødes bror Thomas Rasmussen, spækhøker i København, død. 2B: 2 døtre
4) afdødes søster Maren Rasmusdatter på Elsborggård ved Palstrup.
Karen Thomasdatters anden mand Søren Nielsen i Vadsted, død. 2B:
5) afdødes halvbror Niels Sørensen i Tinning på Frijsenborg gods
6) afdødes halvsøster Karen Sørensdatter g.m. David Theger, murermester i København.
Hendes A:
1) bror Christian Skov, gartner på Vilhelmsborg.

1994 Karen Mortensdatter i Horsens. 23.4.1798, fol.258, 278, 280.
A: søskende Jørgen Mortensen Bur i Overby på Palsgård gods, Mads Mortensen Bur i Kirkholm på Palsgård gods.

1995 Peder Møller, skomager i Horsens. 29.5.1798, fol.259, 266B, 302B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Oluf Gylling. [Første ægteskab med Johanne Nielsdatter, skifte 5.5.1764 lbnr.1302]. B: Knud Møller, guldsmed i Horsens, Elisabeth Møller, enke i Kiel.

1996 Niels Hansen, snedkersvend i Horsens. 29.5.1798, fol.259B, 273B.
Arvinger kendes ikke. Afdøde har lært snedkerfaget i Viborg.

1997 Christian Rostock, skipper i Horsens. 12.6.1798, fol.259B, 272, 273, 276B, 278.
Enkemand efter Bodil Sørensdatter Skaaning, [skifte 10.1.1797 lbnr.1966]. [B: Søren 20, Marie 9. FM: Niels Skaaning, købmand i Horsens].
Afdødes søster g.m. Mads C. Hertzberg, skipper i Fladstrand, har arv efter hans halvbror Hans Nikolaj Lauridsen, guldsmedesvend i København. Mads Hertzbergs datter Maren har boet i afdødes hus og gået i skole i 7 år.

1998 Mette Andersdatter i Horsens. 16.6.1798, fol.265, 274.
A: søskende Christen Andersen i Bjerlev, Peder Andersen i Horsens, Maren Andersdatter, enke efter Bertel Lauridsen, [skifte 3.1.1798 lbnr.1982].

1999 Hans Peder Sørensen, snedker og hustru Anne Cathrine Knudsdatter i Horsens. 18.6.1798, fol.265, 268B, 316.
B: Knud 28, Bodil 25, der ægter Torsten Nielsen, skipper, Anne Sofie 15, Lars Jordhøj 10, Cecilie 8. FM: Johan Høfner i Horsens.

2000 Christian Richter, købmand i Horsens. 2.7.1798, fol.266B, 268, 274B, 283, 285B, 293B, 296B, 340, 341.
Registrering af opbudsbo.

2001 Hans Andersen Holm i Horsens. 2.7.1798, fol.267B.
E: Marie Sofie Zetner. Testamente af 22.2.1788.

2002 Niels Sørensen Nebel i Horsens. 17.7.1798, fol.270, 277.
Enke efter Mette Jacobsdatter.
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A: søskende Jens Jacobsen, smed i Hosten(?) på Sjælland, Christen Jacobsen i Stenderup, Peder Jacobsen i Nebsager, Søren Jacobsen i Snapsund ved Bygholm, Anne Jacobsdatter g.m. Jens Sørensen i Burgårde på Mattrup gods.

2003 Johannes Sørensen, brændevinsbrænder i Horsens. 11.8.1798, fol.270B, 332, 333.
A:
1) bror Anders Sørensen på Endelave, der døde, ved søn Søren Skov, skipper i Horsens. Skiftet pågår under Louisenlund
2) bror Rasmus Sørensen, død. 4B:
a Søren Rasmussen i Stensballe, der døde. Efterlader enke [Anne Pedersdatter]. LV: Jørgen Rasmussen i Stensballe og 2 sønner, [Rasmus 11, Peder 2], skifte Stensballegård [24.5.1799 lbnr.1445]
b Mette Rasmusdatter 30, der ægter Jørgen Holst, gørtler i Horsens
c Kirsten Rasmusdatter 23, der døde
d Jørgen Rasmussen 20 i Stensballe
3) søster Johanne, død, var g.m. Rasmus Rasmussen, skrædder i Ås. 1B:
a Søren Rasmussen, skræddersvend i Berlin
4) halvbror Søren Hansen, der tjener i Vær Præstegård
5) halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Søren Knudsen i Stensballe.

2004 Laurids Pedersen, bager i Horsens. 26.10.1798, fol.280B.
E: Marianne Rasmusdatter. LV: Jens Hjarnø. B: Peder 2½. FM: morfar Rasmus Andersen i Kørup.

2005 Ellen Johansdatter Trane i Horsens. 27.10.1798, fol.281B.
E: Mathias Olufsen, skomager. B: Ellen Johanne 3. Første ægteskab med Erik Jensen [Norman], [skifte 12.8.1793 lbnr.1910]. B: Jens 10, Margrethe 9. FM: født værge Erik Johansen Trane.

2006 Anders Jørgensen Hauge i Horsens. 29.10.1798, fol.282.
E: Anne Pedersdatter. LV: Oluf Juul. B: Jørgen 13, Peder 11, Anne Bolette 5. FM: Søren Pedersen Taaning.

2007 Mathias Vilhelm Isensee i Horsens. 5.11.1798, fol.282B.
B: Jørgen Vilhelm Isensee, 2 døtre, hvis navne ikke nævnes.

2008 Anne Mikkelsdatter i Horsens. 6.11.1798, fol.282B, 309B, 312.
E: Nikolaj Weibel. B: Johannes 32, student i København, Anne Cathrine 29, Andreas 26, grovsmed i Horsens, Hans Christian 21, Frederik 18.

2009 Cathrine Lorck, ugift i Horsens. 1.1.1799, fol.284, 330.
A: søster [Gedske Thomasdatter Lorck, skifte 25.8.1785 lbnr.1746, var g.m. Jens Saxe, købmand i Horsens]. 2B:Jens Offer Saxe, postskriver i København, Bodil Saxe i Ringkøbing. FM: Jørgen Houmann i Horsens.

2010 Peder Christiansen Kalsbøl og hustru Dorthe Marie Jørgensdatter i Horsens. 15.1.1799, fol.285, 286, 294, 322, 333B, 334.
Hans A:
1) bror Hans Kalsbøl i Hedehusene ved København ved Knud Plesner, degn i Rårup
2) søster Maren Christiansdatter, enke efter Jørgen Jacobsen i Nøttrup. LV: Frederik Pedersen i Gram. Gavebrev til B: Lene Jørgensdatter
3) søster [Anne Cathrine Christiansdatter] g.m. Peder Jensen i Skævlund.
Hendes A:
1) bror Hans Jørgensen i Horsens.

2011 Sidsel Nielsdatter i Horsens. 23.1.1799, fol.285B, 302B.
Enke efter Steffen Henriksen, [skifte 18.7.1787 lbnr.1787]. B: Niels, snedker i Sønderborg, Poul, skipper i Horsens, Henrik i København. Desuden arv til en datter [Karen Steffensdatter, skifte 31.8.1781 lbnr.1653]. 1B: Mette Cathrine 22. FM: far Oluf Madsen hattemager i Horsens.

2012 Peder Madsen Hedensted i Horsens. 3.2.1799, fol.286, 294B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Jørgen Rasmussen. A:
1) bror Hans Madsen, toldbetjent i Horsens
2) søster Gyde Madsdatter, død, var g.m. Knud Rasmussen i Ølsted. 2B: Rasmus 12½, Maren 12½
3) søster Maren Madsdatter
4) søster Anne Marie Madsdatter 25 i Sønderby i Bjerre herred
5) bror Christian Madsen i Tørring Kro
Enkens første ægteskab med [Søren Rasmussen, skifte 6.2.1797 lbnr.1970]. B: Rasmus 2.

2013 Mette Marie Thuesdatter i Horsens. 19.3.1799, fol.294.
E: Jens Olufsen. Testamente af 14.12.1798.

2014 Mette Cathrine [Terkildsdatter] i Horsens. 5.4.1799, fol.294, 294B.
Enke efter Søren Bentsen, [skifte 13.8.1785 lbnr.1743]. B: Laurids, bedemand i Horsens, Anne Margrethe g.m. Hans Krag i Odder.

2015 Knud Iversen, bødker i Horsens. 4.5.1799, fol.295, 302B, 317.
B: Maren g.m. Jens Lam, Øllegaard, død, var g.m. Mads Knakker. 2B: Christiane 6, Ellen Kirstine 6. (Sml. lbnr.1159).

2016 Jørgen Smidstrup, sadelmager i Horsens. 20.5.1799, fol.295B, 307B.
E: Kirsten Houmann. LV: Jørgen Houmann. B: Søren 6, Birgitte Marie 4. FM: født værge Søren Smidstrup, sadelmager i Vejle ved dennes svoger Jørgen Raarup, bager i Horsens. Første ægteskab med Birthe Sørensdatter [Gylling], [skifte 12.11.1790 lbnr.1862]. B: Marie Magdalene 13, Niels 10.

2017 Maren Jensdatter i Horsens. 5.6.1799, fol.301B, 310B.
E: Anders Møballe. A: bror Rasmus Jensen, gartner på Sjælland.

2018 Maren Selmer i Horsens. 16.6.1799, fol.302, 309, 311.
E: Gerhard. A: søskendebarn Johanne Margrethe Olufsdatter i København, enke efter Jens Nikolaj Lund, slotsforvalter på Koldinghus Slot, der døde for 4 år siden.

2019 Kirsten Rasmusdatter i Horsens. 10.8.1799, fol.303B, 317B.
A: søskende Jørgen Rasmussen i Stensballe, Mette Rasmusdatter g.m. Jørgen Holst, gørtler i Horsens, halvbror Søren Rasmussen, død. 2B: Rasmus 11, Peder 2, begge i Stensballe. FM: Søren Skov.

2020 Anders Thomsen Møballe, tømrer i Horsens. 304, 305B, 311, 313, 331.
[Enkemand efter Maren Jensdatter, skifte 5.6.1799 lbnr.2017], forlovet med Karen Jensdatter, enke efter Rasmus Jensen i Møballe. A:
1) bror Jens Thomsen i Møballe i Kattrup sogn, død. 2B: Jens 14, Johanne 6
2) bror Jacob Møballe, skoleholder i Buddinge Skole på Sjælland.

2021 Maren Jensdatter Wulff i Horsens. 18.9.1799, fol.304B.
E: Jacob Pedersen, murermester. B: Jens Peder 4 mdr. FM: morfar Jens Hansen Wulff, hattemager i Horsens.

2022 Jens Knudsen, ugift i Horsens. 18.9.1799, fol.305.
A: søskende Christian Knudsen, Anne g.m. Christen Albertsen, Anne Helene 35.

2023 Christian Knudsen, væver i Horsens. 20.9.1799, fol.305.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jørgen Yding. A: søskende Anne g.m. Christen Albertsen, Anne Helene 35. FM: Thyge Christian Væver.

2024 Søren Pedersen i Horsens. 30.9.1799, fol.306B.
E: Maren Lauridsdatter. Testamente af 19.7.1796.

2025 Dorthe Marie Flensborg, ugift i Horsens. 1.10.1799, fol.306B, 308, 329B.
A.:
1) bror [Andreas Flensborg, borgmester i Horsens], død, var g.m. Anne Cathrine Steffensdatter]. 5B:
a Steffen Flensborg, præst i Årby [i Holbæk amt]
b Thomas Flensborg i [Nørre] Stenderup, præst i [Eltang og Vilstrup]
c Oluf Flensborg, præst i Harlev [og Framlev]
d Kirstine Flensborg g.m. [Niels] Friborg, præst i Nørre Snede
e Sidsel Flensborg, enke efter toldforvalter [Hans Christian] Barfoed i Horsens.
2) søster [Anne Cathrine Nielsdatter, død, var g.m. Knud Brandt, guldsmed i Horsens]. 3B:
a Nikolaj Brandt, guldsmed i Horsens
b Andreas Brandt i Horsens
c Peder Brandt i Horsens.
(Sml. lbnr.1434).

2026 Anne Jensdatter i Horsens. 2.10.1799, fol.307, 307B.
E: Thyge Christian Væver. B: Mette Marie 21, Jens Christian 20, Søren 17, der fylder 18 år den 6.6.1801. FM: morbror Laurids Jensen Nymann, murermester i Horsens.

2027 [Navn angives ikke] i Horsens. 3.10.1799, fol.307B.
Enke efter Peder Nielsen Bager. Arvinger angives ikke og forventer ingen arv.

2028 Sofie Amalie Bisgaard i Horsens. 7.10.1799, fol.307B.
Ifølge testamente af 7.10.1799 arver afdødes søster [Christiane Bisgaard] g.m. Gorm Rasmussen i Horsens.

2029 Christiane Sofie Ditzel i Horsens. 11.11.1799, fol.308B, 318.
Enke efter stabskirurg [Lorents] Andersen i Kolding. B: Lorents, regimentsfeltskær ved Kongens Regiment i København, Mathias, degn på Sjælland., Frederik, vagtmester i Itzeho, Dorthe Frederikke g.m. Jørgen Meyer Brandt i Horsens, Hanne Christiane g.m. Søren Pedersen i Vejrmøllen i Horsens.

2030 Karen Sørensdatter i Horsens. 11.11.1799, fol.309, 311.
E: Johan Adam Damon. Testamente af 8.11.1799.

2031 Sidsel Rasmusdatter i Horsens. 22.11.1799, fol.309, 318B.
Enke efter Christian Johansen. Ifølge testamente af 12.3.1799 arv til Oluf Andersen Thone, snedker i Horsens og dennes datter Anne Elisabeth.

2032 Johan Mathias Reimer, væver i Horsens. 25.11.1799, fol.309, 318.
E: Kirsten From. LV: Peder Nielsen. B: Anne Lene 29, Anne Amalie 24 g.m. Anders Fyner, Elisabeth 18.

2033 Niels Thomsen og hustru Kirsten Sørensdatter i Horsens. 6.1.1800, fol.318B.
Testamente af 18.9.1795 forevist af Mikkel Foged, skipper i Horsens g.m. Sofie Magdalene Winther.

2034 Henrik Berggren, garver i Horsens. 17.1.1800, fol.318B.
E: Anne Albertsdatter. LV: Jacob Hegelund. B: Anne Kirstine 5, Gertrud Sofie 3, Karen 1. FM: farbror Niels Peder Berggren i Århus.

2035 Maren Sørensdatter Langballe i Horsens. 22.1.1800, fol.319B, 334.
E: Hans Jørgensen. Testamente af 29.12.1795.

2036 Mette Kirstine [Eriksdatter] Bang i Horsens. 17.2.1800, fol.319B, 332, 333.
Enke efter Zacharias [Rasmussen] Molbo, [skifte 22.8.1787 lbnr.1795]. A:
1) bror Laurids Bang, klokker på Bragernes
2) brorsøn Niels Bang, købmand i Horsens
3) søstersøn David Ferslev i København
4) søsterdatter Engel Birgitte Ferslev i København.
Afdøde boede i Rasmus Molbos hus.

2037 Charlotte Amalie Winther i Skanderborg, der døde i Horsens. 18.2.1800, fol.320, 335B.
A: mor [Anne Cathrine Refsing] g.m. Frederik Sand i Langemark på Samsø, søskende Frederik Andreas Winther i Horsens, Thyge Winther i København, Mette Winther på Sophiendal, Edel Kirstine Winther på Vennebo.

2038 Gertrud Meyer i Horsens. 11.3.1800, fol.320.
Enke efter Niels Brandt, farver. B: Hans Peder Brandt, Christian Brandt, Jørgen Meyer Brandt, Andreas Brandt, Nille Marie Brandt. FM: Mourids Monbjerg.

2039 Marie Cathrine Hansdatter i Horsens. 24.3.1800, fol.323.
E: Hans Peder Møller. B: Niels 22, Anne 20, Hans 16, Kirsten 14, Didrik Cortsen 9. FM: morbror Claus Hansen i Horsens.

2040 Mikkel [Jacobsen] Stilling, [bager] i Horsens. 25.3.1800, fol.324B.
E: Birgitte Cathrine Lundberg. LV: Niels Oluf Gylling. B: Birgitte Marie [fejl for Henrikke] 17. FM: morbror Niels Lundberg, maler i Horsens. [Første ægteskab med Anne Margrethe Rasmusdatter i Horsens. 12.4.1782 lbnr.1669].

2041 Laurids Andersen og hustru Anne Jensdatter i Horsens. 1.4.1800, fol.325, 339.
B: Maren 9. FM: bedstefar Anders Jensen, pottemager.

2042 Marie Anne Moreau, ugift i Horsens. 2.4.1800, fol.325B, 329.
Arv ifølge testamente af 24.3.1790 til fru kammerherreinde Lillienskjolds 2 yngste døtre: Sofie Charlotte Lillienskjold, Juliane Marie Lillienskjold. FM: farbror oberst von Lillienskjold.

2043 Bodil Marie Ris i Horsens. 6.5.1800, fol.328B, 377, 378.
Enke efter Ignatius Gertz, jandestøber. B: Poul, i det Det kongelige Kapel, nu musikant hos Prins Emil, Cathrine 20. FM: Oluf Esch, stadsmusikant i Horsens. (Sml. lbnr.1885].

2044 Simon Henrik Frimodt i Horsens. 2.6.1800, fol.328B, 339.
A: far Henrik Frimodt i amt Oevinghausen i Westfalen.

2045 Ludvig Christian Brun i Horsens. 16.6.1800, fol.330.
E: Anne Jørgensdatter Møballe. Testamente af 6.9.1777.

2046 Anne Markusdatter i Horsens. 23.6.1800, fol.330.
E: Svend Gudmund Pedersen, murermester. Hendes datter: Maren 15. FM: Peder Steen.

2047 Marie Weidemann i Horsens. 15.7.1800, fol.332B, 334B.
E: Mads Bønnelykke, tobaksfabrikant. Arvinger angives ikke.

2048 Anton Reinhard Reuter, gartner i Horsens. 12.8.1800, fol.334B, 336, 339B, 340B.
Testamente af 29.7.1799. A: søsterdatters søn Anton Reinhard KalMeyer i Fischbech i amtet Schaumburg i Neder Hessen.
Familieforholdene (alle sst.) angives således:
Afdødes forældre Hans Heinrich Reuter gift 26.10.1713 med Marie Elisabeth Lampen. 2B: Cathrine Lucie Reuter, døbt 24.3.1715, Anton Reinhard Reuter, døbt 9.2.1727.
Afdødes søster Cathrine Lucie Reuter gift 30.4.1739 med Hans Jørgen Reiniche. 1B: Dorthe Elisabeth Reiniche, døbt 14.11.1741. Hun g.m. Vilhelm KalMeyer. 1B: Anton Reinhard, døbt 25.11.1764.

2049 Birthe Hansdatter i Horsens. 29.8.1800, fol.335.
E: Laurids Jensen Nymann. B: Daniel 18, Jens 15, Birgitte 8. FM: farbror Jens Nymann i Klakring.

2050 Anders Jensen, pottemager i Horsens. 17.11.1800, fol.337B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Niels Skaaning. Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 7.10.1777 lbnr.1581]. B: Anne Marie Andersdatter 40 i Hornum, Laurids Andersen, [skifte 1.4.1800 lbnr.2041]. 1B: Maren 10.

2051 Laurids [Andersen] Rye, feldbereder i Horsens. 24.11.1800, fol.338.
E: Bodil Johanne Pedersdatter. LV: forstander Bentsen. B: Maren 12, Anne 10, Margrethe 8, Anne Kirstine 6, Sara Cathrine 4, Andreas Peder 1. FM: Christen Rye, feldbereder.

2052 Margrethe Mortensdatter i Horsens. 17.1.1801, fol.341, 378, 378B.
E: Christen Jørgensen, drejer. Af første ægteskab B: Morten Rasmussen, der tjener i Eriknauer, Karen g.m. Georg Feth, væver i Flensborg, Anne Cathrine, der ægter Søren Olufsen Askov i Horsens.

2053 Søren Jensen, hattemager i Horsens. 27.1.1801, fol.341B, 376B.
B: Johanne 32 i Horsens, Maren 28 på Barritskov, Anne Kirstine 27 i Randers, Christence 24 på Barritskov. FM: Mourids Monbjerg i Horsens.

2054 Testamente i Horsens. 23.1.1801, fol.342.
Testamente af 7.12.1783 for Hans Bentsen, hospitalsforstander og hustru Anne Kirstine Drejer. Hans første ægteskab med [Jacobine Sparre Galskyt, skifte 6.6.1783 lbnr.1698]. B: Inger Margrethe.

2055 Jens Gylling, forhandler af stemplet papir i Horsens. 4.1.1801, fol.342B.
E: Mette Monbjerg. LV: bror Mourids Monbjerg. B: Knud Gylling 27.

2056 Niels Christian Bang, købmand i Horsens. 12.2.1801, fol.343, 346, 354, 360, 411, 413.
B: Maren 7, Kirstine Marie 5, Jens 3. FM: Mourids Monbjerg i Horsens, Jørgen Yding i Horsens. Desuden nævnes afdødes svoger Jens Broberg i Gamtofte på Fyn.

2057 Mette Kirstine Lauridsdatter i Horsens. 13.3.1801, fol.345.
E: Hans Jørgen Rasmussen Bro. B: Rasmus 8. FM: farbror Jens Rasmussen i Horsens.

2058 Anne Simonsdatter i Horsens. 24.3.1801, fol.353B.
E: Jeppe Christensen. Testamente af 30.1.1799

2059 Anne Andersdatter i Horsens. 2.4.1801, fol.358B, 377B.
Enke efter Jens Jensen Bering, skoflikker, [skifte 24.10.1785 lbnr.1753]. B: Jens, snedkersvend i København, Maren g.m. Christen Nielsen, spækhøker sst. FM: søskendebarn Jens Jørgensen Bering i Horsens.

2060 Janus Frydensberg, toldkasserer og rådmand i Horsens. 27.4.1801, fol.359.
E: [Bodil Cathrine Zimmermann]. LV: svoger Jens Monbjerg, købmand. B: Christian, Mourids, Anne Margrethe, Anne Cathrine. Bevilling til uskiftet bo af 13.1.1801.

2061 Anne Poulsdatter Begtrup i Horsens. 2.5.1801, fol.360B, 400.
E: Jacob Skandrup. A: bror Mikkel Begtrup, skoleholder i Boeslunde, død. B: (Navne angives ikke).

2062 Margrethe Bro i Horsens. 11.5.1801, fol.360B, 377B, 378.
Enke efter Knud Brun i København. B: Antoinette Charlotte Brun g.m. [Jes] Asmussen, præst i Rinkenæs sogn, Anne Kirstine 37. FM: Oluf Lindberg, kobbersmed i Horsens, beslægtet.

2063 Kirsten Andersdatter i Horsens. 26.5.1801, fol.361.
E: Mads Fyn. B: Peder 38, Anders 27, Christian 25.

2064 Jesper Hutfeld, købmand i Horsens. 29.5.1801, fol.361, 392B.
E: Mette Kirstine Winther. Testamente af 30.7.1792.

2065 Niels Høgh i Horsens. 8.6.1801, fol.361B, 382, 400.
A:
Farfar Niels Høgh, død. 1B:
Barbara Høgh g.m. Mikkel Thonbo, købmand i Horsens, død. 2B:
1) Jens Thonbo, forvalter på Bremersvold i Errindlev sogn på Lolland, død. 3B:
a Oluf Thonbo i København
b Peder Thonbo, født Errindlev 28.7.1769, nu residerende kapellan i Nyborg
c Anne Kirstine Thonbo, død, var g.m. Helm Gothard Jensen, forpagter på Frederiksdal på Lolland. 3B: Jens Thonbo, Carsten Thonbo, Erika Thonbo, Elisa Thonbo
2) datter, død, var g.m. Handrup. Ingen børn.
Moster født Gylling.

2066 E[lisabeth] M[argrethe Splid] i Horsens. 21.6.1801, fol.362, 366, 373, 391, 411B.
Enke efter [Jens Christian] Fussing, rådmand [og postmester, skifte 24.10.1792 lbnr.1900]. B: Laurids [Christian], student i København, [Elisabeth Cathrine], død, var g.m. Hans Bentsen, ritmester i Nakskov. 1B: Else Margrethe [3]. Arv efter afdødes halvsøster Johanne Charlotte Kjærulf i Ålborg

2067 Niels Bircherod Duche, der lever i Horsens. 22.6.1801, fol.363, 368, 373B, 382B, 402, 405, 406, 423B, 431.
Registrering af opbudsbo.
Arv efter afdødes hustru Johanne Marie Nielsen, [skifte 26.7.1796 lbnr.1963]. 3B: Mathias, Anne Cathrine, der døde 11.9.1798, Louise.

2068 Rasmus Bolt i Horsens. 29.7.1801, fol.374B, 379, 395B, 411, 413, 415.
E: Sidsel [Floriansdatter] Mehl. LV: Hans Peder Møller. A: søskende Filip Bolt, købmand i Horsens, Aksenia g.m. Rasmus Jessen i Ærøskøbing, Kirsten gift i Flensborg.

2069 Johan Poul Poulsen Møller, garver i Horsens. 11.8.1801, fol.376, 379B, 398.
E: Maren Møller. LV: Jens Monbjerg. B: Anne 10, Poul 8, Morten 5, Maren 3. FM: Rasmus Molbo. Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 12.12.1788 lbnr.1821]. B: Anne Cathrine, enke efter Johan Rosendal i Horsens, [skifte 29.4.1803 lbnr.2095], Jens Frederik, garver i Vejle, Maren g.m. Christoffer Holzmann i Granslev, Else.

2070 Hans Christoffer Richter, ugift i Horsens. 20.8.1801, fol.379, 382B.
Testamente af 20.11.1800. A: søskende Christian Richter, Marie Magdalene, ugift i Bøhmen, søster [Marie Elisabeth Richter] g.m. Josef Richter i Hamborg.

2071 Johan Henrik Richter, apotekersvend i Horsens. 23.8.1801, fol.379, 380B, 399.
A: far og øvrige arvinger er bosat i Lybeck.

2072 Laurids Sørensen i Horsens. 8.9.1801, fol.379B.
E: Christiane Mikkelsdatter Thonbo. Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1800.

2073 Else Simonsdatter Løgstør i Sæby. 1.4.9.1801, fol.380, 380B.
E: Hans Mondrup. Fordeling af en del af arven ifølge testamente af 5.5.1787 efter afdøde, der døde i 1785.
Hendes A:
Af første ægteskab B: Maren Severine Møller g.m. Jørgen Aabet.
Hans A:
1) søster Maren Mondrup g.m. Claus Jensen i Horsens
2) søster Mette Mondrup, enke efter Andreas Koch i København
3) søster Anne Mondrup, død. 4B:
a Andreas Schrøder i Horsens
b Carsten Schrøder i København
c Jens Schrøder i Haderslev
d Frederik Schrøder i København
4) søster Anne Margrethe Schrøder g.m. Christian Vonnoin i København

2074 Jens Hjarnø, billedhugger i Horsens. 13.11.1801, fol.392B, 404, 405B.
Enkemand efter [Bodil Hansdatter]. Testamente af 1.5.1799. Hendes første ægteskab med [Didrik Pedersen Cortsen, skifte 10.2.1784 lbnr.1734]. B: Claus, skipper i Horsens. Desuden nævnes afdødes bror Oluf Hjarnø, købmand i Horsens. (Sml. lbnr.1493).

2075 Jacob Skandrup i Horsens. 8.1.1802, fol.401B, 408B.
Enkemand efter [Anne Poulsdatter Begtrup, skifte 2.5.1801 lbnr.2061]. A:
1) bror, død. Børn, hvis navne ikke angives
2) søster Anne Marie Mortensdatter, enke i Hundslund ved svigersøn Søren Mikkelsen i Kattrup
3) halvbror Morten Mortensen i Hundslund.

2076 [Navn mangler] i Horsens. 1.2.1802, fol.402B.
Enke efter Peder Bjørnsen Lind. B: Niels Peder Bjørn, smed i Horsens, Iver Rudolf Lind 20, gørtlerdreng i Haderslev, Peder Bjørn 16, smededreng i Horsens, Diderikke Cathrine Bjørn 24 sst.

2077 Kirsten Danberg i Horsens. 8.2.1802, fol.403.
E: Christian Bache, skipper. Testamente af 23.12.1800.

2078 Dorthe Sørensdatter i Horsens. 15.3.1802, fol.403, 405B.
E: Laurids Christensen, tømrerkarl. B: Jens 8, Anders 6, Søren 5, Bodil 1. FM: mors slægt Anders Eskildsen i Horsens.

2079 Eleonora Frandsdatter i Horsens. 19.3.1802, fol.403B.
E: Schmidt, afskediget underofficer i København. Til stede var afdødes far Frands Ravnholt i Horsens.

2080 Hans Carlsen i Horsens. 12.4.1802, fol.407B, 418.
B: Karen 30, Anne 30, Peder 24 i Ebeltoft, Bodil 18. FM: Hans Jørgen Bro i Horsens.

2081 Birthe Sørensdatter i Horsens. 30.4.1802, fol.408, 442, 444.
Enke efter Simon Olufsen Hjarnø. Testamente af 19.6.1764.
Hans A:
1) bror Laurids Olufsen på Hjarnø
2) bror Jens Olufsen på Hjarnø
3) bror Jørgen Olufsen på Hjarnø, død. 1B:
a Ingeborg Jørgensdatter g.m. Niels Jensen på Hjarnø
4) bror Rasmus Hjarnø, [skifte 21.3.1763 lbnr.1279]. 2B:
a [Ingeborg Hjarnø] g.m. Mourids Monbjerg i Horsens
b [Anne Cathrine Hjarnø] g.m. Niels Gylling i Horsens
5) søster Sofie Olufsdatter g.m. Niels Sørensen på Endelave
6) søster Anne Olufsdatter, [skifte Endelave 25.2.1784 lbnr.14]
[Første ægteskab med Jens Thomsen]. 5B:
a Oluf Jensen på Endelave
b Anne Margrethe [Jensdatter], enke efter Buemann i Horsens
c Ingeborg [Jensdatter], død, var g.m. Knud Kaj. 2B: Jacob 6, Poul 4
d Bodil Jensdatter på Hjarnø
e Marie Cathrine
Andet ægteskab med Peder Olufsen. 2B:
a Margrethe Marie g.m. Niels Smed på Endelave
b Anne Sofie i Horsens
7) søster Inger Olufsdatter, død. var g.m. Bertel [Andersen på Alrø, [skifte Skanderborg og Åkær Amter 5.3.1759 lbnr.100]. 7B:
a Kirsten Bertelsdatter, [skifte Skanderborg og Åkær Amter 5.2.1795 lbnr.1019, var g.m. Mikkel Christensen på Alrø]. 6B: Anne g.m. Jens Jepsen på Alrø, Inger g.m. Jens Pedersen sst, Christiane g.m. Søren Gødesen sst, Kirsten, Maren, Karen
b Ingeborg Bertelsdatter, enke efter Søren Møller i Bjerre Mølle i Bjerre herred
c Anne Bertelsdatter g.m. Hans Kusk i Åstrup i Rårup sogn
d Anne Kirstine Bertelsdatter, enke efter Gøde Christian Sørensen på Alrø, [skifte Skanderborg og Åkær Amter 13.12.1797 lbnr.1110]
e Karen Bertelsdatter g.m. Jesper Jensen på Alrø
f Sofie Bertelsdatter, [skifte Skanderborg og Åkær Amter 14.7.1795 lbnr.1047]
Første ægteskab med [Jens Bentsen, skifte 18.11.1781].1B: Bertel. Andet ægteskab med [Niels Andersen]. 3B: Inger, Anders, døbt 5.3.1790, Jørgen, døbt 9.11.1791, alle på Alrø
g Else Marie Bertelsdatter, [skifte Skanderborg og Åkær Amter 21.3.1796 lbnr.1080]. Første ægteskab med [Laurids Jørgensen Vestergaard]. 3B: Peder, Bertel, Jens. Andet ægteskab med [Søren Jensen]. 1B: Else, alle på Alrø
Hendes A:
1) søster Maren Knudsdatter, enke efter Hans Post i Horsens. LV: Niels Peder Bjørn sst.

2082 Peder Christensen Roed i Horsens. 3.5.1802, fol.409.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Jensen Post. B: Marie Elisabeth 5, Marie Kirstine 3, Jens 1. FM: Niels Jensen Møller.

2083 Laurids Thomsen, tjenestekarl i Horsens. 7.5.1802, fol.409B, 418.
A: en halvbror i Vendsyssel, hvis navn ikke angives. Afdøde var født i Thy.

2084 Maren Frederiksdatter i Horsens. 24.5.1802, fol.410, 435B.
E: Christen Jacobsen, knapmager. B: Jacob 16, Karen 14. FM: halvbror Enevold Christensen, skomagersvend i Horsens.

2085 Karen Iversdatter i Horsens. 25.6.1802, fol.410, 436.
E: Søren Christensen, tømrerkarl. A: bror Erik Iversen i Hørup i Vejle amt, søster [Kirsten Iversdatter] g.m. Jacob Pedersen på Daugård Mark.

2086 Frederik Christian Winther, købmand og hustru Anne Margrethe Aarslev i Horsens. 19.8.1802, fol.418B, 436B, 474, 475.
B: Jørgen Tykær 11, Maren Sofie 10, Anne Cathrine 9, Peder 7. FM: født værge Otte Winther, gartner på Stensballegård. Første ægteskab med [Maren Christiansdatter Krabbe, skifte 14.5.1785 lbnr.1740]. B: Christiane g.m. Mads Guldager i Bjerresmølle [i Åle sogn], Laurids 22, Anne Mette. FM: Jørgen Yding i Horsens.

2087 Anne Nielsdatter i Horsens. 18.10.1802, fol.423.
E: Niels Rasmussen Skytte. B: Niels 9, Marie Kirstine 2½. FM: mosters mand Terkild Møller.

2088 William Steensen i Horsens. 20.11.1802, fol.431, 443.
A: halvsøster Anne Kirstine Lauridsdatter 16. FM: stedfar Jørgen Nielsen, skovrider i Høgdal på Williamsborg gods.

2089 Just Justesen RosenMeyer i Horsens. 26.11.1802, fol.434B.
E: Anne Lene Christensdatter. B: Justine 7. FM: født værge Rasmus Kruse, murermester.

2090 Maren Rasmusdatter i Horsens. 30.11.1802, fol.435B.
Enke efter Jens Dørup. B: Rasmus Dørup, [skifte 19.3.1798 lbnr.1991]. 2B: Marie Kirstine 12, Jens 9. FM: født værge Johan Frederik Jensen, væver.

2091 Mette Marie Jensdatter i Horsens. 17.12.1802, fol.436.
Enke efter Onsbjerg, vagtmester, skifte i den militære skifteret sluttet 12.4.1798. B: Jens, løjtnant, Carl Herman 24, korporal, Karen 18, Kirstine Elisabeth 34 på Klintholm på Lolland, Caroline Marie g.m. Schioffel, underofficer i 1. Jyske Regiment i Århus, Ottione g.m. Hartmann, kompagni kirurg i Fredericia.

2092 Birthe Pedersdatter, ugift i Horsens. 3.3.1803, fol.437, 443B.
A:
1) mor Karen Andersdatter i Lundum. LV: Peder Sørensen sst.
2) søster Kirsten [Pedersdatter] g.m. Jørgen Hansen i Enner
3) søster Maren [Pedersdatter], død, var g.m. afdøde Jens Jochumsen i Lundum. 4B: Peder 17, Karen 14, Hans 9, Anders 6
4) bror Mikkel Pedersen, landsoldat, der er rømt for mange år siden.

2093 Bodil Cathrine [Zimmermann] i Horsens. 3.3.1803, fol.437B.
Enke efter [Janus] Frydensberg, [skifte 27.4.1801 lbnr.2060]. B: Christian, Mourids, Anne Margrethe, Anne Cathrine.

2094 Frederik Sonnenborg, sadelmager og hustru Cathrine Elisabeth Torup i Horsens. 26.4.1803, fol.437B, 441, 444B, 480, 482.
Hans A:
1) bror Carl Frederik Sonnenborg, kongelig udrider i Prentzlau i Brandenburg, født 28.11.1751, død 3.6.1797, var g.m. Marie Charlotte Lenze. 2B:
a Marie Charlotte Vilhelmine, født 9.1.1783
b Johanne Charlotte Henriette, født 4.11.1786. FM: kontrollør Schwartz i Prentslau
2) bror Frederik Vilhelm Sonnenborg i Prentzlau, født 23.4.1756
3) søster Charlotte Christiane, født 6.10.1758, enke efter skomager Reiniche i Prentzlau
4) søster Marie Cathrine Henriette, født 6.10.1758, død, var g.m. Christoffer Frederik Hanemann. 3B:
a Carl Frederik Gottlieb Hanemann, født 21.12.1785
b Frederik Gottlieb August Hanemann, født 11.5.1792
c Henrik Frederik Vilhelm Hanemann, født 26.2.1794
5) søster Anne Dorthe Cathrine Marie, født 18.8.1760, død 29.11.1802, var g.m. Johan Gottlieb Lehmann. 3B:
a Carl Gottlieb Lehmann, født 29.3.1791
b Juliane Charlotte Dorthe, født 20.12.1794
c Vilhelmine Charlotte Gottlieba, født 19.7.1798
6) bror Christoffer Frederik Gottlieb Sonnenborg, født 29.1.1764, sadelmager i Horsens.
Afdødes forældre var Christian Frederik Sonnenborg, amtsskriver i Ubersmark og hustru Anne Sofie Schützer.
Hendes A:
Første ægteskab med [Andreas Reif, skifte 5.7.1782 lbnr.1719]. B:
1) Gerhard Reif i København
2) Lorentse Reif g.m. Gottlieb Sonnenborg, sadelmager i Horsens.

2095 Johan Rosendal i Horsens. 29.4.1803, fol.440.
E: Anne Cathrine [Møller]. LV: Christen Norman. B: Peder 12, Poul 10, Anne Margrethe 7, Kirsten 4. FM: født værge [Hans] Rosendal, præst i Hatting [og Torsted].

2096 Knud Nikolaj Jensen i Horsens. 7.6.1803, fol.441B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Jensen Møller. A: søster, død, var g.m. en snedker i Bergen.

2097 Niels Nielsen Zefting, grovsmed i Horsens. 8.8.1803, fol.450B, 451B, 452, 453, 473.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Lam, smed. B: Birthe Marie 12, Gertrud Marie 11. FM: Johan Jensen, væver.

2098 Else Marie Mathiasdatter i Horsens. 11.8.1803, fol.451.
E: Johannes Johansen Keufler, stolemager. Testamente af 16.11.1791.

2099 Bertel Schumann, gartner i Horsens. 11.8.1803, fol.451.
E: Elisabeth Christine Bredal. LV: forstander Bentsen. Ingen børn. Arvinger angives ikke. Afdøde var født i Tyskland.

2100 Søren Mortensen, 18 år gammel i Horsens. 25.8.1803, fol.451B.
A: bror, gårdmand i Give.

2101 Anne Kirstine Sørensdatter i Horsens. 29.8.1803, fol.452.
E: Niels Jensen, skipper. B: Søren, Anne Kirstine, tvillinger på 1 år og 10 mdr. FM: mosters mand Niels Knudsen Gylling.

2102 Anne Cathrine Schwartz i Horsens. 14.9.1803, fol.453B, 455.
E: Frederik Ertner, urmager. A: far Gerhard Schwartz, klædefabrikant i Fredericia.

2103 Jens Søballe i Horsens. 22.9.1803, fol.454.
E: Martha Sofie Ploug. LV: Niels Møller. B: Johannes 4, Mette Marie 1½. FM: Johan Valentin Fledelius.

2104 Christian Frederik Pedersen, eskadron-feltskær og hustru Anne Cathrine Schmidt i Horsens. 14.11.1803, fol.454B.
B: Marie Sofie 10. FM: Henrik Møller i Horsens. Afdøde boede hos afdøde kones mor, enke efter Hans Holm. (Sml. lbnr.2001).

2105 Andreas Kraul i Horsens. 14.11.1803, fol.454B.
E: Anne Margrethe Hansdatter. B: Hans Jørgen, Martha Marie g.m. Nikolaj Pedersen, Kirsten Kraul 34.

2106 Maren Jensdatter i Horsens. 15.11.1803, fol.455.
Enke efter Peder Møller, [skifte 29.5.1798 lbnr.1995]. Afkald i Enner og Grumstrup den 15.11.1803 fra
1) Peder Rasmussen på sin hustru og hendes 2 børns vegne som brødrebørn af afdøde
2) Peder Christensen på sin hustru [Sidsel Jensdatter]s vegne som søster til afdøde
3) Christen Madsen.

2107 Hannibal Schaldemose, postmester i Horsens. 14.1.1804, fol.455.
E: Johanne Sofie Mathei. LV: Mourids Monbjerg. B: Frederikke Dorthe Marie 23, Anne Birgitte 19, Hannibal Bendix 17, Frederik Abraham 15, Carl Henrik 14. FM: Jørgen Houmann.

2108 Christian Richter, købmand i Horsens. 12.3.1804, fol.455B, 458, 488B, 493B, 499B, 519, 520B.
B:
1) Johan Christoffer Richter, doctor juris i Aschoffenburg
2) Christian Richter i Horsens
3) Frederik Richter i Horsens
4) [Anne] Marie [Elisabeth] Richter, [skifte Fredericia 21.2.1804 lbnr.1587]. E:Johan Georg Alt i Fredericia. 2B:
a [Christian Georg Alt 6]
b [Marie Elisabeth Alt 5]
5) Louise Richter g.m. Anton Beutelich i Randers
6) Christiane Frederikke Richter g.m. Josef Enders i Kløsterlig i Bøhmen.
FM:
1 Frands Richter, købmand i Horsens
2 Frederik Ertner i Horsens, begge beslægtede.
Arv efter afdødes bror Hans Christoffer Richter, [skifte 20.8.1801 lbnr.2070] efter testamente af 20.11.1800 til afdøde og til:
1 afdødes søster Marie Magdalene Richter, ugift i Bøhmen
2 afdødes søster Marie Elisabeth Richter g.m. Josef Richter i Hamborg.

2109 Christen Jensen Svejstrup og hustru Mette Pedersdatter Trane i Horsens. 26.3.1804, fol.456, 481.
Hans A: nogle søster- og broderbørn, heraf:
1) Jens Hansen, skomager i København
2) Niels Hansen, der tjener i Svejstrup
3) Juliane Hansdatter g.m. en husmand i Svejstrup
4) Niels Smed i Gedved
5) Anne gift i Overby Skov.
Hendes A:
1) bror Johan Trane, død, [var g.m. Margrethe Eriksdatter, skifte 16.4.1787 lbnr.1782]. 2B:
a Erik Johansen Trane 45
b Ellen [Johansdatter Trane, skifte 27.10.1798 lbnr.2005]. Første ægteskab med [Erik Jensen Norman, skifte 12.8.1793 lbnr.1910]. 2B: Jens 16, Anne Margrethe 13. FM: stedfar Mathias Olufsen.

2110 Niels Pedersen Hedegaard i Horsens. 29.3.1804, fol.457, 461B.
E: Bodil Frandsdatter. Testamente af 12.2.1804.

2111 Mette Pedersdatter i Horsens. 9.4.1804, fol.457.
E: Claus Fischer. B: Christen Maltesen 9, Kirsten 6, Mette Marie 4. FM: Rasmus Pedersen i Horsens.

2112 Jens Christensen i Horsens. 16.4.1804, fol.461B, 479.
E: Anne Terkildsdatter. LV: Jens Monbjerg. B: Christen 14, Karen 13. FM: bedstefar Terkild Frederiksen, Terkild Møller.

2113 Karen Kraft i Horsens. 19.4.1804, fol.461B, 486B, 487B.
Enke efter Jens Morsin. B:
1) Anne Marie Morsin, [skifte 18.2.1785 lbnr.1742], var g.m. Christian Nysted i Horsens. 4B:
a Jens Morsin Nysted, styrmand på rejse til Ostindien
b Margrethe Kirstine Nysted 24
c Helene Frederikke Nysted 23
d Marie Kirstine Nysted 20.

2114 Jens Rasmussen, skræddersvend i Horsens. 20.4.1804, fol.462.
A: far Jacob Rasmussen i Hoptrup ved Haderslev ved søn Niels Jacobsen.

2115 Christiane Magdalene Jacobi i Horsens. 12.6.1804, fol.471B, 482B, 483B.
Enke efter [Frederik Carl] Harbo, kancelliråd og postdirektør, [skifte 3.11.1770 lbnr.1426]. B:
1) Frederik Harbo, søkaptajn
2) Julius Harbo, major ved Det Holstenske Rytterregiment
3) Henrik Harbo, kaptajn i Infanteriet
4) Elisabeth Harbo g.m. Ulrik Christian von Schmidten til Williamsborg
5) Marie Harbo, død, var g.m. Dichmann, auditør i København. 2B:
a Andreas Dichmann, født 23.3.1799
b Christian Frederik Jacobi Dichmann, født 23.12.1801
6) Cathrine Harbo g.m. Munch, kaptajn og landinspektør
7) Louise Harbo g.m. Jens Hornsyld, kapellan i Randers.

2116 Jens Pedersen, stolemager i Horsens. 14.6.1804, fol.473, 478.
E: Birgitte Marie Frederiksdatter Glasou. Testamente af 9.6.1804. [Hendes første ægteskab med Mads Lauridsen, skifte 21.9.1778 lbnr.1603]. 2B: Laurids, [Anne Sofie] g.m. Oluf Wolder [i Horsens].

2117 Niels Frederiksen i Horsens. 15.6.1804, fol.475.
E: Margrethe Jensdatter. Testamente af 21.8.1795.

2118 Jørgen Paaske i Horsens. 16.6.1804, fol.477B, 487B.
E: Cathrine Justsdatter RosenMeyer. LV: Jørgen Houmann, Niels Hjarnø. B: Rasmus 46, "boende på Cap" ved Just Rasmussen, smed.

2119 Nikolaj Weibel i Horsens. 23.7.1804, fol.478, 483, 484.
Enkemand efter [Anne Mikkelsdatter], skifte 6.11.1798 lbnr.2008. B: Johannes, student i København, Anne Cathrine 35, Andreas, smedemester i Horsens, Hans Christian, rytter i Horsens, Frederik 24. FM: Christen Taaning i Horsens.

2120 Peder Pedersen i Horsens. 28.8.1804, fol.478B.
E: Anne Margrethe Elisabeth. LV: Peder Fyner, skomager. B: Johanne Margrethe18, Vilhelmine 14, Hans Peder 12, Andreas 7. FM: søskendebarn Andreas Christian Andersen, rebslager.

2121 Søren Mortensen i Horsens. 28.8.1804, fol.479.
A: en bror, (navn angives ikke).

2122 Rasmus Østergaard i Horsens. 2.10.1804, fol.479B.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Knud Groth. B: Marie. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter Hildebrandt, skifte 16.12.1776 lbnr.1570]. B: Niels Østergaard.

2123 Hans Lauridsen i Horsens. 17.12.1804, fol.484.
E: Anne Cathrine Madsdatter. Bevilling til uskiftet bo af 16.11.1798.

2124 Anne Poulsdatter i Horsens. 12.2.1805, fol.484.
E: Mathias Heidel. Testamente af 11.2.1805.

2125 Niels Pedersen Gylling, købmandskarl i Horsens. 24.3.1805, fol.484, 484B, 510B, 511B, 514.
A: bror Henrik Pedersen Gylling i Møballe, halvsøster g.m. Peder Rasmussen på Overby Mark. Desuden nævnes afdødes morbror Jørgen Ovesen, feldbereder i Brøndsted og Rasmus Ovesen i Snærild.

2126 Dorthe Cathrine Lind i Horsens. 8.4.1805, fol.484B.
Testamente af 17.12.1804 for afdøde og søster Inger Lind. Efter deres død arver Peder Linds 2 sønner og Laurids Fugls 2 børn.

2127 Maren Jørgensdatter i Horsens. 17.4.1805, fol.484B.
E: Nikolaj Svendsen. Testamente af 11.4.1805.

2128 Kirstine Marie Bang, 9 år gammel i Horsens. 22.4.1805, fol.485.
A: far [Niels Christian Bang, skifte 12.2.1801 lbnr.2056], søskende Maren Bang 11, Jens Bang 7. Afdødes bedstefar Thomas Bang havde arv efter sin bror Laurids Bang, klokker på Bragernes, skifte 18.12.1804. (Sml. lbnr.2036).

2129 Andreas Christian Andersen, rebslager i Horsens. 29.4.1805, fol.486.
E: Margrethe Hedvig Selmer. Testamente af 27.7.1801.

2130 Sofie Charlotte von Brian i Horsens. 7.5.1805, fol.486, 487B.
Enke efter major von Bibow. B: Vilhelm von Bibow, major i Odense, Carl von Bibow, ritmester i Horsens, Marie Cathrine von Bibow, død, var g.m. Georg Ernst von Rylling, appellationsråd i Zelle. 1B: Herman August Ernst von Rylling.

2131 Jens Pedersen, rytter i Horsens. 24.6.1805, fol.487B, 488.
A: far Peder Jensen i Nygård i Madum sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt, bror Christen Pedersen. Afdøde var rytter i Det Slesvigske Rytterregiments 1. eskadron.

2132 Jens Olufsen, tømrer i Horsens. 27.9.1805, fol.492.
E: Anne Kirstine Olufsdatter. B: Niels 4, Oluf 3. FM: farbror Henrik Hjarnø.

2133 Johan Josef Jacks, rejsende skærsliber, der døde i Horsens. 8.10.1805, fol.493, 508, 520, 522.
E: Marie Therese Beutlich i Johnsbach i Bøhmen. LV: Anton Beutlich. købmand i Randers. A: Johan Georg Richter, daglejer i Johnsbach, hvis mor Anne Dorthe Vaterin g.m. Georg Richter er søster til afdødes mor Anne Rosalie Vaterin.

2134 Rasmus Grøn, snedker i Horsens. 18.11.1805, fol.494.
E: Bodil Hjort. LV: Rasmus Kruse. B: Søren Grøn, snedkermester i Horsens, Kirsten g.m. David Belofsky sst, Anne Marie. FM: farbror Jens Grøn, snedkermester sst.

2135 Edel Kirstine Bornemann, der døde i Horsens. 23.11.1805, fol.494B.
Enke efter brandinspektør Krøyer. Testamente af 2.1.1795 for afdøde af Dons Mølle i Koldinghus amt. Arv til:
1) Rebekka Grønlund, datter af [Peder Møller] Grønlund, præst i Kollerup [og Vindelev]
2) Nikoline Villadsen g.m. Laurids Vinding, købmand i Horsens
3) Birgitte Cathrine Kjeldsen g.m. Morten Kirkegaard, købmand i Horsens
4) Ingeborg Marie Vodskov i Horsens
5) Vibeke Antoinette g.m. Anders Jepsen Knorborg, smed i Dons
6) Maren g.m. Thor Andreasen i Almind
7) Almind sogns fattige.
Desuden nævnes Vilhelm Adolf Bredal Drejer, ejer af Dons Mølle.

2136 Thomas Olufsen i Horsens. 2.1.1806, fol.500, 513B.
A:
1) bror Christen Olufsen i Horsens
2) søster Bodil Olufsdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Skørring i Sjelle sogn på Frijsenborg gods. 1B:
a Margrethe Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Låsby.

2137 Hans Henrik Pertou i Horsens. 9.1.1806, fol.500.
Testamente af 7.2.1805. A: Oluf Wolder og hustru Anne Sofie Madsdatter.

2138 Henrik Hjarnø. købmand i Horsens. 13.1.1806, fol.500, 511B.
Registrering af opbudsbo.

2139 Christen Nielsen, sadelmager ved Slesvigske Rytterregiments 1. eskadron i Horsens. 27.1.1806, fol.504B, 524.
E: Anne Margrethe. LV: Oluf Gylling. B: Inger Marie 17, Christoffer 16, Sofie Magdalene 12, Niels 10, Immanuel 7. FM: Peder Fischer, snedker i Horsens. Første ægteskab med Marie Elisabeth. B: Christian 32, uvist hvor, Agnethe 36 i Horsens, Anne Kirstine g.m. Christen Nielsen i Alnor ved Egersund i Holsten. Desuden nævnes enkens bror Anders Dresler i Skanderborg.

2140 Jens Severin Hass i Horsens. 4.2.1806, fol.505, 524, 524B.
E: Cecilie Cathrine. LV: Johan Høfner. B: Andreas 15. FM: morbror Gregers Krog i Skive, Torsten Nielsen.

2141 Marie Margrethe Kraul i Horsens. 18.3.1806, fol.509B.
E: Niels Christian Lauridsen, skræddermester. B: Helene Kirstine 24, Marie Margrethe 22. FM: Peder Kraul i Løjt ved Åbenrå.

2142 Mette Cathrine Brønne i Horsens. 29.3.1806, fol.510.
E: Laurids Jensen. Testamente af 25.9.1804.

2143 Maren Christensdatter, ugift i Horsens. 4.4.1806, fol.510B.
A: søster Karen Christensdatter g.m. Rasmus Dahl, feldberedermester, søsterdatter Anne Cathrine Jensdatter g.m. Peder Nielsen, bødker.

2144 Frederikke Louise Kolby, ugift i Horsens. 8.4.1806, fol.511, 515.
A:
1) mor Johanne Cathrine, enke efter Kolby i Norup på Fyn
2) bror Christian Kolby, toldbetjent i København
3) bror Carl Frederik Kolby, sandflugtskommissær i Hjørring
4) bror Jens Kolby, student hos Hr. Raben på Lolland
5) bror Niels Kolby, skriverkarl på Assens amtstue
6) søster Anne Marie Kolby på Brahesborg på Fyn
7) søster Christiane Kolby g.m. forpagter Ravn på Brahesborg på Fyn
8) søster Sofie Magdalene Kolby på Brahesborg på Fyn
9) søster Eleonora Hedvig Kolby, død, var g.m. Christian Bang på Minedal på Fyn. 10B. Carl Adolf, Jens Peder, Frederik Sigfred, Jørgen, Hans Nikolaj, Christian, Sofie Magdalene, Christiane Frederikke Ernestine, Anne Johanne, Anne Marie. FM: Iver Lang i Horsens.

2145 Jørgen Simonsen Vejle i Horsens. 28.4.1806, fol.511B.
E: Margrethe Thomasdatter. Testamente af 27.1.1804.

2146 Sofie Charlotte Augusta de Lillienskjold i Horsens. 8.5.1806, fol.511B.
E: Johan Peder von Vildemark. Testamente af 23.10.1805.

2147 Christian Frederik Nysted i Horsens. 9.6.1806, fol.513.
E: Anne Norup. Testamente af 14.7.1785.

2148 Jens Rasmussen Vestergaard i Horsens. 17.6.1806, fol.513B
E: Maren Pedersdatter. Testamente af 6.10.1804.

2149 Christen Andersen Post i Horsens. 27.6.1806, fol.513B.
E: Maren Jensdatter. Testamente af 30.3.1804.

2150 Kursmeden i Horsens. 7.7.1806, fol.514B.
Enke og børn, men på grund af armod holdes intet skifte.

2151 Else Brask, ugift i Horsens. 7.7.1806, fol.514B.
A:
1) søster Anne Dorthe Brask, enke efter vagtmester Wohlert i Horsens
2) halvsøster Anne Margrethe Hyphoff, død. Uvist om børn.
[Afdødes far: Mogens Brask, præst i Horsens Hospital og Torsted] og mor: Kirstine [Mortensdatter] Morville, der var gift anden gang med [Jacob Johansen] Hyphoff, præst i Nykøbing [og Rørvig].

2152 Jens Helberg, omrejsende visekræmmer, der døde i Horsens. 17.8.1806, fol.516, 518B, 536.
Afdøde var hjemmehørende i Haderslev, hvortil skiftet henvises.

2153 Karen Kruse i Horsens. 18.8.1806, fol.516.
E: Hans Jørgen Hansen, købmand. B: Jørgen 5, Anne Marie Dorthe 4, Anne Kirstine 2. FM: morfar Anders Kruse, rådmand i Horsens.

2154 Peder Kryger, slagter i Horsens. 25.8.1806, fol.517, 527, 527B.
Arvinger angives ikke.

2155 Jens Lauridsen, skomager i Horsens. 28.8.1806, fol.517B, 522.
Testamente af 1.2.1806. A:
1) søskendebarn Henrik [Pedersen] Møllmann i Horsens
2) søskendebarn Markus [Pedersen] Møllmann [i Vinding], [skifte Skanderborg og Åkær amter 10.10.1792 lbnr.930]. 4B:
[ a Peder Markussen]
[ b Anne Cathrine Markusdatter]
[ c Kirsten Markusdatter]
[ d Hans Markussen]
3) søskendebarn Anne Kirstine [Pedersdatter], død, var g.m. Oluf Jonasen [i Vilstrup] ved Haderslev. 2B:
[ a Jonas Olufsen]
[ b Anne Kirstine Olufsdatter]
4) brorsøn Jacob Schrøder i Horsens
(Sml. lbnr.1973).

2156 Anne Kirstine Eriksdatter Daugaard i Horsens. 28.8.1806, fol.518.
E: Peder Thomsen Havrum. A: søskende Jens Eriksen i Daugård, Søren Eriksen i Assendrup, [Anne Eriksdatter] g.m. Jens Thomsen i Daugård, søster g.m. Jens Pedersen sst. Testamente af 12.8.1801.

2157 Christian Frydensberg, bogbinder i Horsens. 16.9.1806, fol.522B.
E: Margrethe Kaalund. LV: Andreas Hauch, kammerjunker og hofintendant. B: Christiane Barbara 8, Bodil Cathrine 7. FM: farbror Mourids Frydensberg, købmand. Enken har siddet i uskiftet bo efter bevilling af 27.12.1803.

2158 Christen Nielsen Agerbæk, værtshusholder i Horsens. 22.10.1806, fol.523, 524B.
E: Sidsel Olufsdatter. Testamente af 21.1.1802.

2159 Caroline Frederikke Sell, ugift i Horsens. 23.10.1806, fol.523.
Testamente af 19.9.1806. A: søster Augusta Sell g.m. Hans Busch i Horsens.

2160 Jens Nielsen Hygum i Horsens. 31.10.1806, fol.524B, 526.
E: Elisabeth Jensdatter Stensballe. Testamente af 1.12.1798.

2161 Knud Storm Friis, regimentskvartermester og auditør i Horsens. 4.11.1806, fol.524B, 526.
E: Beathe Vilhelmine Mule i Eckernførde. B: Frederik Christian 19 i Horsens latinskole, Johanne Vilhelmine i Eckernførde.

2162 Martha Marie Kraul i Horsens. 4.11.1806, fol.526.
E: Nikolaj Pedersen, skomager. B: Nikolaj 22, skomagersvend i København, Andreas 20, Hans Christian 12, Johan Christian Frederik 8. FM: morbror Hans Jørgen Kraul.

2163 Anne Sofie Hansdatter i Horsens. 15.12.1806, fol.526B.
E: Erik Lyckdorf. A: søskende Knud Hansen, snedkermester i Horsens, Laurids Jordhøj Hansen 18 sst, Bodil Hansdatter g.m. Torsten Nielsen sst, Cecilie Cathrine Hansdatter 16.

2164 Oluf Madsen Møller i Horsens. 22.12.1806, fol.527B.
E: Karen Jørgensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1805.

2165 Christian Dencher Smidstrup, sadelmager i Horsens. 3.2.1807, fol.527B.
E: Kirsten Houmann. LV: Mourids Frydensberg. B: Karen 3. FM: morbror Jørgen Houmann.

2166 Oluf Esch, musikant i Horsens. 30.3.1807, fol.528B, 534.
E: Anne Friehling. Testamente af 5.2.1787. Desuden nævnes enkens brorsøn Erik Ove Friehling.

2167 Offer Hornemann, hattemager i Horsens. 2.4.1807, fol.528B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Niels Knudsen Gylling. B: Gertrud Rebekka 2. FM: fasters mand Peder Rasmussen i Bjerre.

2168 Elisabeth Cathrine Lichtenberg i Horsens. 4.4.1807, fol.529, 535B.
Enke efter Frederik Ludvig Christian Beenfeldt, kammerherre. A:
1) søster [Bodil Lichtenberg], enke efter kammerherre Gersdorff i Horsens
2) søster [Abel Marie Lichtenberg g.m. Lars] de Thygeson til Bygholm
3) brorsøn [Gert de] Lichtenberg, kaptajn, til Bidstrup.

2169 Johan Mensal Mentlein, toldbetjent i Horsens. 10.4.1807, fol.534B, 539, 540.
E: Anne Cathrine. LV: Hans Peder Meintz. B: Johan Jacob 27 i København, Frederikke Elisabeth 25 sst, Lorents Christian 23 i Ålborg, Vilhelmine 16 i København.

2170 Jeppe Tysk, kobbersmed i Horsens. 29.4.1807, fol.535, 542.
E: Margrethe Dorthe. LV: Anton Severin Bering. B: Anne Charlotte 14, Hans Jørgen 11, Lorents 6. FM: Peder Jørgensen. Første ægteskab med Charlotte Palmer. B: Niels Tysk 29, kobbersmed, Laurids Palmer Tysk, gift i Odense.

2171 Prinsesse Cathrine af Braunschweig på det højfyrstelige Palæ i Horsens. 4.5.1807, fol.535B, 537.
Forsegling.

2172 Christen Munch og hustru Anne Marie Bank i Horsens. 19.5.1807, fol.536.
B: Anne Cathrine 20, Hans 17, Niels Christian 11. FM: fasters mand Christen Taaning. Afdøde boede i et hus der tilhører Hans Munchs enke, hvori også bor enkens mor Johan Banks enke.

2173 Daniel Schumann, billedhugger i Horsens. 25.5.1807, fol.536B.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Johan Høfner. B: Adolf Henrik Daniel 1. FM: Iver Nielsen i Kørup, der er beslægtet.

2174 Dorthe Frederikke Andersdatter i Horsens. 8.6.1807, fol.537B, 540.
E: Jørgen Meyer Brandt. Testamente af 8.2.1793. A: søster Nille Marie Brandt. FM: Mourids Monbjerg, købmand. Desuden nævnes afdødes bror Christian Brandt.

2175 Gertrud Boye i Horsens. 13.6.1807, fol.539B, 551B.
Enke efter Albert Jensen, [skifte 5.12.1775 lbnr.1552]. B: Abelone 41 på Gravensten, Anne g.m. Mathias Olufsen, skomager, Gertrud 39. FM: Offer Lauridsen. Første ægteskab med [Poul Christian Hennel, skifte 30.6.1764 lbnr.1309]. B: Jens [ca.] 40, rebslagersvend i Horsens.

2176 Sara Sørensdatter i Horsens. 13.6.1807, fol.539B.
E: Hans Hein, kobbersmed. Testamente af 9.4.1783.

2177 Karen Rasmusdatter i Horsens. 10.8.1807, fol.540.
E: Hans Pedersen. B: Niels 14, Lise 12, Anne Cathrine 10, Margrethe 8, Johanne 4. FM: mosters mand Jørgen Nielsen i Klakring i Vejle amt. Afdøde døde i Brandlund i Brande sogn i 1805 uden skifte, men nu er manden flyttet til Horsens.

2178 Jens Jensen Claudi i Horsens. 14.8.1807, fol.540B.
E: Maren Christensdatter. LV: Johan Brun, bødker. B: Christen 30, skomagersvend i København, Jens 24 , skomagersvend sst, Anne Marie g.m. Johan Mikkelsen, bødker i Horsens.

2179 Hans Christian Busch i Horsens. 21.9.1807, fol.540B.
E: Christine Augusta Sell. Testamente af 2.10.1804.

2180 Birgitte Marie Bang i Horsens. 19.10.1807, fol.540B.
E: Niels Peder Bjørn, smedemester. B: Marie Sofie 7, Laurids Peder 4, Peder Bjørn 1. FM: Johan Høfner, bygmester.

2181 Christen Jacobsen, knapmager i Horsens. 9.11.1807, fol.541B.
[Enkemand efter Maren Frederiksdatter, skifte 24.5.1802 lbnr.2084]. B: Jacob 23, Karen. FM: Rasmus Kruse. [Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 12.3.1770 lbnr.1422]. B: Else g.m. Christen Normann, skomager. [Andet ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 31.1.1775 lbnr.1541]. B: Maren g.m. Frands Lenthaus. [Tredje ægteskab med Karen Enevoldsdatter, skifte 8.12.1780 lbnr.1638]. B: Enevold, skomager.

2182 Anne Norup i Horsens. 20.11.1807, fol.541B, 554.
Enke efter Christian Frederik Nysted, [skifte 9.6.1806 lbnr.2147]. Efter testamente af 14.7.1785 arver hans børn.
[Første ægteskab med Margrethe Kirstine Aagaard i Horsens, skifte 31.10.1774 lbnr.1534] B:
1) Peder Aagaard Nysted , kobbersmed i København
[Andet ægteskab med Anne Marie Mossin i Horsens, skifte 18.2.1785 lbnr.1742]. B:
2) Jens Mossin Nysted, styrmand på rejse til Ostindien
3) Margrethe Kirstine Nysted 30 på Kærbygård på Fyn
4) Helene Frederikke Nysted 28 i København
5) Marie Cathrine Nysted 25 i Horsens. FM: Jens Monbjerg.

2183 Søren Bornemann i Horsens. 30.11.1807, fol.542B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Kratzius. B: Frederik Bornemann 20, Niels Skaaning Bornemann 12. FM: Niels Skaaning.

2184 Christian Johan Pedersen, schweitzer ved højfyrstelige hof i Horsens. 18.12.1807, fol.543, 549B, 550.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Grøn. Første ægteskab med Mette Jensdatter. B: Jens Peder 26 i Norge. FM: Niels Vilhelm Bentsen i Horsens.

2185 Niels Lundberg i Horsens. 23.1.1808, fol.543, 570B.
A:
1) bror Torben Lundberg, død. 1B:
a Anne Lundberg g.m. Jørgen Gregersen i Skærbæk ved Fredericia
2) søster Elisabeth Kirstine Lundberg g.m. Christoffer Møller, skræddermester ved søn Niels Peder Bech i Randers
3) søster Birgitte Cathrine Lundberg, død, [var g.m. Mikkel Jacobsen Stilling, skifte 25.3.1800 lbnr.2040]. 1B:
a Henrikke Stilling g.m. Hans Reinholt, bager i Horsens.
Afdøde havde ophold hos sin stedfar Henrik Møller, maler.

2186 Christine Cecilie Holte, ugift i Horsens. 15.2.1808, fol.543B, 546B, 549.
Arvinger kendes ikke. Afdødes tidligere FM: Vinding i Næstved.

2187 Anne Juulsdatter i Horsens. 15.2.1808, fol.543B.
E: Knud Christensen Kortz. Testamente af 31.1.1808.

2188 Christen Mortensen Kærgaard, ugift tjenestekarl i Horsens. 21.1.1808, fol.543B, 638B, 640B.
Testamente af 28.3.1809. A: halvbrorsøn Christen Mortensen Gassum i Østrup i Albæk sogn, Dronningborg Birk, farbrorsøn Jens Krag i Støvring.

2189 Ellen Kirstine Hein i Horsens. 26.2.1808, fol.544.
E: Niels Oluf Gylling. B: Martha 16, Niels 15, Hans Hein 13, Sara 12, Johanne Kirstine 8, Knud Hjort 5, Rasmus Hjarnø 4. FM: farbror Niels Gylling, købmand i Horsens, morfar Hans Hein, kobbersmed sst.

2190 Peder Lauridsen og hustru Johanne Sørensdatter i Horsens. 10.3.1808, fol.545, 553B.
B: Sidsel Marie, død, var g.m. Rasmus Ørn i Sorring i Dallerup sogn. 5B: Peder 16, Anders 14, Jacob 9, Anne Birgitte 7, Dorthe 2½. FM: Christen From i Horsens.

2191 Anne Johanne Jensdatter i Horsens. 22.3.1808, fol.545B.
E: Laurids Jensen Nymann, murermester. B: Niels 4. FM: morbror Søren Jensen i Tørring ved svoger Christen Andersen Urskov i Urskov i Tørring sogn.

2192 Søren Aalstrup i Horsens. 24.3.1808, fol.546, 549B, 599.
A:
1) søster Mette Sørensdatter, død, var g.m. Steffen Rasmussen på Grumstrup Mark. 3B: Karen 25, Søren 22, Rasmus 16
2) halvbror Peder Sørensen i Ålstrup
3) halvsøster Margrethe Sørensdatter, [skifte Åkær gods 17.2.1780 lbnr.442], var g.m. Peder Jespersen i Ålstrup, [skifte Åkær gods 9.1.1792 lbnr.532]. 2B:
a Mette g.m. Rasmus Thomsen i Fensten
b Anne, død, var g.m. Morten Rasmussen i Ålstrup. 2B: Jeppe Jepsen 9, Rasmus Mortensen 7. FM: Peder Kratzius i Horsens.

2193 Jørgen Troelsen, bager i Horsens. 20.4.1808, fol.548B, 550, 575B, 576, 606.
E: Margrethe Saaby. LV: Jens Grøn, snedker. B: Andreas 27, snedker i København, FM: Niels Møller, skrædder, Jens Yding, købmand.

2194 Jens Claudi i Horsens. 2.5.1808, fol.550.
E: Maren Ovesen. LV: Johan Brun. A: Johannes Mikkelsen Neumann og hans 2 svogre Christen Claudi, Jens Claudi.

2195 Anne Eriksdatter i Horsens. 22.5.1808, fol.550B, 561.
E: Jørgen Pedersen, garver. A: søskende Jens Eriksen i Gammelstrup på Mattrup gods, Mikkel Eriksen i Holbæk på Sjælland, Anne Cathrine 33 i Horsens, halvsøskende Christen Eriksen 24 i Torp, Jens Eriksen 19 sst. FM: Peder Pedersen, klejnsmed i Horsens.

2196 Søster Anne Kirkhof i Horsens. 30.5.1808, fol.551, 580B.
E: Oluf Hjarnø. B: Mette Cathrine 18, Rasmus Jacob 15. FM: Jens Monbjerg i Horsens, Jacob Blumer sst.

2197 Niels Mathiasen i Horsens. 11.6.1808, fol.551B, 551B.
E: Gertrud Marie Birk. Testamente af 7.6.1808.

2198 Jens Aksel, snedkersvend, der døde i Horsens. 13.6.1808, fol.551B, 559, 586B, 587B.
A: mor, 70 år gammel, enke efter Aksel Christensen, kurvemager i Odense. Afdøde var født på Fyn og arbejdede i Skanderborg, men døde på sygehuset i Horsens.

2199 Gotfred Adolf Magnus Hiller, major, der døde i Horsens. 21.6.1808, fol.552, 574B.
E: Elisabeth Margrethe Hoff. LV: oberst Bechmann. Testamente af 11.8.1786, hvor afdøde var premierløjtnant i Slesvigske Rytterregiment i Vejle.

2200 Bodil Steffensdatter i Horsens. 11.7.1808, fol.554B.
E: Søren Henrik Brædstrup. Testamente af 26.11.1783.

2201 Jens Pedersen Steen i Horsens. 12.7.1808, fol.554B.
E: Marie Sørensdatter. LV: Oluf Thone. B: Else Marie 2. FM: farfar Peder Jensen Steen.

2202 Inger Christensdatter i Horsens. 22.7.1808, fol.554B.
E: Jacob Jensen. Testamente af 22.2.1798.

2203 Mourids Angel, guldsmed i Horsens. 22.7.1808, fol.554B, 607B.
Enke efter Charlotte Amalie Warming, [skifte 16.11.1795 lbnr.1949]. A:
søskendebørn:
1) Anne Cathrine Frydensberg, [skifte 24.11.1783 lbnr.1715], var g.m. Mourids Monbjerg. 5B:
a Karen Monbjerg g.m. Oluf Lund i København
b Christian Monbjerg
c Søren Monbjerg, død. 1B: Anne Cathrine 3
d Bodil Margrethe Monbjerg g.m. Knud Gylling i Horsens
2) Mette Frydensberg g.m. Jens Monbjerg
3) Claus Hansen
4) Janus Frydensberg, rådmand, [skifte 27.4.1801 lbnr.2060]. 4B:
a Mourids Frydensberg
b Anne Margrethe Frydensberg g.m. Heiberg, sekretær i Horsens
c Anne Cathrine Frydensberg g.m. Niels Gylling i Vejle
d Christian Frydensberg, [skifte 16.9.1806 lbnr.3057]. 2B: Christiane Barbara 9, Bodil Cathrine 8
5) Bodil Hansdatter, død, var g.m. Jens Hjarnø, [skifte 13.11.1801 lbnr.2074]. [Første ægteskab med Didrik Pedersen Cortsen, skifte 10.2.1784 lbnr.1734]. 1B:
a Claus Cortsen
6) Karen Hansdatter, [skifte 31.7.1788 lbnr.1814], var g.m. Daniel Møller. 5B:
a Erasmine Møller 30
b Niels Møller 27
c Bodil Møller, enke efter Søren Monbjerg
d Anne Møller 24
e Claus Møller 22
7) Marie Cathrine [Hansdatter, skifte 24.3.1800 lbnr.2039], var g.m. Hans Peder Møller. 3B:
a Anne Møller 26 på Fyn
b Kirsten Møller g.m. [Laurids Jensen] Lillelund, skolelærer i Nørre Staby
c Didrik Møller 17
8) Nikolaj Frydensberg, [skifte 16.11.1785 lbnr.1757]. 2B:
a Rasmus Frydensberg, byfoged på Island
b Anne Cathrine Frydensberg g.m. Filip Bolte
9) Mette Monbjerg, død, var g.m. Jens Gylling, [skifte 4.1.1801 lbnr.2055]. 1B:
a Knud Gylling
(Sml. lbnr.1604).

2204 Jacob Henriksen, skoflikker i Horsens. 25.7.1808, fol.557B, 665.
E: Mette Christensdatter. LV: Peder Krejbjerg, skomagermester. A: søster Ellen Henriksdatter 69 i Horsens, søster Mette Henriksdatter, død, var g.m. Peder Møller i Klakring. 5B: Henrik 34 i Bjerre herred, Christen 32 i Barrit, Peder 25, Maren 28, Kirsten i Horsens. FM: Mathias Steffensen.

2205 Christen Olufsen i Horsens. 11.8.1808, fol.558, 586, 587B.
Enkemand. B: Laurids, slagter i Horsens, Oluf 34, slagtersvend sst, Inger Marie 36. FM: Hans Jørgen Bro.

2206 Karen Jørgensdatter i Horsens. 7.8.1808, fol.559B, 586B, 587, 589B, 591B, 592.
E: Peder Christian Koch, skoflikker. Første ægteskab med Søren Bornemann, [skifte 30.11.1807 lbnr.3083]. B: Frederik 21, Niels 13.

2207 Dorthe Frederikke Andersdatter i Horsens. 8.8.1808, fol.559B.
E: Jørgen Meyer Brandt. Tilstedeværende A: Nille Marie Brandt, Mathias Andersen Ditzel i Roneklint, regimentskvartermester Andersen i Helsingør, Frederik Andersen i Lyngby, Johanne Christiane Pedersen i Uggerslev. Afkald fra alle søskende.

2208 Johan Jacob Kihm, slagter i Horsens. 8.8.1808, fol.560.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Rasmus Molbo i Horsens. B: Jacob 9, Hans Henrik 2. FM: Eskild Kjær.

2209 Thyge Christian Pedersen, væver i Horsens. 12.8.1808, fol.560B, 665.
E: Anne Helene Knudsdatter. LV: Rasmus Terkildsen, skomagermester. B: Andreas 8. Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 2.10.1799 lbnr.2026]. B: Mette Marie g.m. Jacob Pedersen i Uldum, Jens Christian 28, Søren Bagger Saaby 25. FM: Christian Nørring, bendrejer.

2210 Jørgen Lauridsen, der tjener i Horsens. 21.8.1808, fol.561, 561.
Testamente af 15.8.1808. A: mor Cathrine Pedersdatter, bror Peder.

2211 Mourids Monbjerg, købmand i Horsens. 27.8.1808, fol.561, 562B, 576, 577.
E: Ingeborg Hjarnø. LV: Niels Gylling. Første ægteskab med [Anne Cathrine Frydensberg, skifte 24.11.1783 lbnr.1715]. B: Karen Monbjerg g.m. Oluf Lund, klædekræmmer i København, Christian Monbjerg, Søren Monbjerg, købmand, død. 1B: Anne Cathrine 3. FM: farfars bror Jens Monbjerg i Horsens, Bodil Margrethe Monbjerg g.m. Knud Gylling, købmand i Horsens.

2212 Johanne Marie Jensdatter, tjenestepige i Horsens. 28.8.1808, fol.562, 634.
Afdødes moster Johanne Marie Knudsdatter, enke efter Anders Christensen i Sejet ved LV: Knud Kajsen i Jensgård Skovhus i Bjerre herred, anmeldte at afdøde var født uden for ægteskab af mor Anne Margrethe Knudsdatter, nu i Åbenrå, der desuden havde endnu 3 børn uden for ægteskab: Rasmus Christensen, Peder over 24 i engelsk krigsfangenskab, Anne Sofie. FM: Niels Bille i Horsens.

2213 Hans Bentsen, hospitalsforstander i Horsens. 10.9.1808, fol.570, 572.
E: Benedikte Antoinette Hedvig Margrethe Brøchner. Testamente af 30.12.1801, hvorefter afdødes 2 søsterbørn: Hans Bentsen, Johanne Kjeldsen, skal opdrages som egne børn.

2214 Sofie Dorthe Lorck i Horsens. 13.9.1808, fol.570B, 665B.
A: søskende Lorents Lorck 32 i København, Jens Lorck 31 i Rådved. FM: Hans Jørgen Bro i Horsens.

2215 [Casper von] Schiøler, oberst, der døde i Horsens. 1.10.1808, fol.570B.
Afdødes svoger Juul til Borupgård fremviste boet. Skifte foretages i Kolding.

2216 Knud Møller, guldsmedesvend i Horsens. 4.11.1808, fol.572, 664.
A: søster Elisabeth Christine Møller, enke i Kiel ved guldsmed Brandt i Horsens.

2217 Søren Mouridsen Monbjerg i Horsens. 7.11.1808, fol.572, 579B, 581B, 582B.
E: Bodil Møller. LV: Offer Lauridsen. Bevilling til uskiftet bo af 4.9.1807 for hende og hendes datter Anne Cathrine Monbjerg 3. FM: farbror Christian Monbjerg i Horsens.

2218 Testamente i Horsens af 19.2.1799. 18.11.1808, fol.574.
Testamente af 19.2.1799 for Oluf Lindberg, kobbersmed og hustru Anne Marie Sørensdatter.

2219 Carl Frederik Læderer, justitsråd i Horsens. 25.11.1808, fol.574B.
E: Erika Hedvig Charlotte Neander. Bevilling til uskiftet bo af 25.11.1808.

2220 Anne Sofie Pedersdatter i Horsens. 10.12.1808, fol.574B.
E: Peder Christoffersen, skomager. A: halvbror Oluf Sørensen, snedker i Brundby på Samsø.

2221 Birthe Kirstine Lauridsdatter i Horsens. 11.12.1808, fol.575, 666.
E: Jørgen Christian Olufsen. B: Søren 20. FM: Bertel Gødesen, skipper.

2222 Carl Julius Tang, feldbereder i Horsens. 23.12.1808, fol.577B, 591, 592.
E: Bodil Johanne Pedersdatter. LV: Christen Taaning, købmand. A: far Søren Tang, [degn i Terslev på Sjælland], søskende Johannes Martin Tang, snedkermester i København, Thomas Peder Tang, uvist hvor, Anne Dorthe Tang i København, Frederikke Tang g.m. en bonde på Koldingegnen, Christine Magdalene Tang g.m. en skoleholder på Sjælland. FM: Eskild Kjær, købmand i Horsens.

2223 Karen Christensdatter i Horsens. 31.12.1808, fol.578.
E: Rasmus Dahl, feldbereder. Testamente af 12.9.1808.

2224 Margrethe Kirstine Dresler i Horsens. 2.1.1809, fol.578, 639.
Enke efter Christen Nielsen, regimentssadelmager. B: Inger Margrethe 19, i Flensborg, Christoffer 18, i sadelmagerlære, Sofie Magdalene 16, Niels 15, Immanuel 12. FM: Jens Hansen. Desuden angives at afdøde havde en steddatter.

2225 Anne Marie Andersdatter, ugift i Horsens. 28.1.1809, fol.578B.
A: bror Laurids Andersen Rye [skifte 24.11.1800 lbnr.2051], var g.m. Bodil Johanne [Pedersdatter]. B: Maren, Anne Margrethe, Anne Kirstine, Sara Cathrine, Anne, Andreas Peder. FM: morbror Christen Rye.

2226 Niels Rasmussen Østergaard, styrmand i Horsens. 30.1.1809, fol.579, 600, 618.
A: stedmor Maren [Christoffersdatter], [enke efter Rasmus Østergaard, skifte 2.10.1804 lbnr.3022], halvsøster Marianne Østergaard g.m. Andreas Pedersen, skibstømrer på Turø ved Svendborg.

2227 Hans Christian Christensen i Horsens. 19.2.1809, fol.582B, 593.
E: Mette Jørgensdatter. Testamente af 11.4.1802.

2228 Birthe Marie Jørgensdatter Zefting, ugift i Horsens. 22.2.1809, fol.585B, 589B.
A: mor Kirsten Pedersdatter g.m. Jørgen Jørgensen, slagter, søster Gertrud Marie Zefting, der tjener i Middelfart. FM: Johan Frederik Jensen, væver i Horsens.

2229 Niels Eriksen, tjenestekarl i Horsens. 20.3.1809, fol.590, 616, 635, 654.
A: søster Karen Eriksdatter g.m. Rasmus Pedersen i Balle, søster Anne Eriksdatter g.m. Laurids Jensen i Onsbjerg på Samsø ved søn Søren Lauridsen, halvsøskende Erik Mogensen i Svorbæk, Anders Mogensen på Glumsø Præstegårds Mark ved Næstved på Sjælland, Jens Mogensen i Randlev, der døde.

2230 Anne Marie Mathiasdatter i Horsens. 22.3.1809, fol.591B, 639B.
E: Søren Sørensen. B: Anne 8, Sofie 4. Uden for ægteskab B: Inger Marie 18. FM: Niels Christian Lauridsen, skræddermester.

2231 Jacob Jørgensen, rytter i Nøttrup, der døde i Horsens. 8.4.1809, fol.592B, 664B.
A: søskende Hans Jørgensen 16 i Klejs, Lucie Jørgensdatter 12. FM: Hans Jørgen Hansen i Horsens.

2232 Christian Horn i Horsens. 1.5.1809, fol.593, 640, 641B.
E: Ingeborg Pedersdatter Toft. LV: Niels Møller, skræddermester i Horsens. A: Lene Christensdatter i Ørum [i Sindbjerg sogn], enke efter Johan Carlsen.

2233 Andreas Andersen i Horsens. 2.5.1809, fol.593B.
E: Helene Seidtz. LV: Peder Kratzius. B: Anne 5. FM: [Johan] Høfner, bygmester.

2234 Anne Friehling i Horsens. 9.5.1809, fol.594B.
Enke efter Oluf Esch, stadsmusikant,, [skifte 30.3.1807 lbnr.2166]. Testamente af 5.2.1787. A: brorsøn Erik Ove Friehling.

2235 Bodil [Sørensdatter] Houmann i Horsens. 13.5.1809, fol.595.
E: Rasmus Terkildsen. B: Anders 12. FM: født værge Jørgen Houmann, købmand i Horsens. Første ægteskab med [Anders Pedersen, skifte 21.2.1797 lbnr.1969]. B: Gedske Aagaard 19, Karen Aagaard 14.

2236 Carsten Nielsen, skipper i Strandgade 38 i København. 30.5.1809, fol.597B.
Afdøde er sandsynligvis ombragt. Desuden nævnes afdødes svigerfar Niels Tausen.

2237 Trine Hansdatter i Horsens. 10.6.1809, fol.598, 607.
E: Peder Terkildsen, skomagermester. A: mor Karen Eskildsdatter, enke efter Hans Hansen i Barrithule, søskende Hans Hansen 32, snedkermester i Vejle, Eskild Hansen 26 i krigstjeneste på Sjælland, Anne Margrethe Hansdatter, død, var g.m. Jens Ebbesen i Barrit. 2B: Hans 7, Trine 6, Margrethe Hansdatter g.m. Bønnelykke i Horsens.

2238 Jens Overby Ingerslev, gæstgiver i Horsens. 3.7.1809, fol.600B, 603B, 618, 630, 649B, 660B, 667B, 672, 684, 706.
Registrering af opbudsbo. Desuden nævnes hans far Jens Jørgen Ingerslev i Eldrup.

2239 Jens Johan Gylling, købmand i Horsens. 10.7.1809, fol.603B.
[E: Sara Lauridsdatter]. Testamente af 25.6.1799.

2240 Registrering hos tyverisigtede i Horsens. 19.7.1809, fol.604B.
1) Maren Iversdatter
2) Thomas Frederiksen ved mor Madam Frederiksen
3) Johan Magnussen, smededreng.

2241 Bernhardine Pedersdatter i Horsens. 21.7.1809, fol.605B, 607B.
E: Hans Jensen Post. B: Jens 7, Karen 5, Hans Bertel 2½. FM: Johan Rix.

2242 Niels Knudsen Gylling i Horsens. 9.8.1809, fol.609, 632.
E: Sidsel Marie Sørensdatter. LV: Jens Monbjerg. B: Søren 15, Karen 13. FM: farbror Jens Knudsen Gylling.

2243 Peder Christoffersen Melby, skomager i Horsens. 16.8.1809, fol.610B, 612B, 632B, 705B.
Enkemand efter Anne Sofie [Pedersdatter, skifte 10.12.1808 lbnr.2220]. A: søster g.m. en gartner i Christiania, halvbror sst. Desuden nævnes afdødes hustrus halvbror: [Oluf Sørensen], snedker og møllebygger i Brundby på Samsø.

2244 Hedvig Nielsdatter i Horsens. 29.8.1809, fol.611B, 663.
Enke efter Niels Norman. B: Hans Nielsen, snedkermester i Horsens, Hans Peder Nielsen snedkermester sst, Niels Nielsen, død, var g.m. Karen. 5B: Hedvig, Inger Marie, Marie Kirstine, Anne, Bodil, Anne Marie Nielsdatter g.m. Mads Lauridsen i Ølsted.

2245 Kirsten Olufsdatter i Horsens. 29.8.1809, fol.612B, 615.
E: Oluf Christian Olufsen. Testamente af 1.6.1807.

2246 Cathrine Agnethe Liebe i Horsens. 12.9.1809, fol.613.
E: Isak Ludvig Sandberg, toldbetjent. Testamente af 8.7.1808.

2247 Anne Cathrine Justsdatter i Horsens. 3.10.1809, fol.614, 615.
Enke efter Rasmus Smed, skipper. B: Just Rasmussen, skipper i Horsens, Jens Smed skipper sst, Kirsten Rasmusdatter, Karen Rasmusdatter. FM: Enevold Skov, skomagermester, Niels Skaaning, købmand.

2248 Samuel Nikolajsen, rebslager i Horsens. 4.10.1809, fol.615.
Enken fremviste bevilling til uskiftet bo.

2249 Maren Nielsdatter i Horsens. 26.10.1809, fol.615B.
E: Anders Johansen, tjenestekarl. B: Niels 2. FM: Kancelliråd Kruse.

2250 Søren Lauridsen i Horsens. 15.11.1809, fol.617, 629B, 635B, 693B.
E: Eva Madsen. LV: Jens Houmann i Horsens. B: Laurids Sørensen, død. 1B: Søren 17, Mads Lauridsen i Horsens, Anne Margrethe g.m. Jens Overby Ingerslev i Horsens, Maren g.m. Henrik Hjarnø i Horsens. FM: Peder Thomas Kratzius i Horsens. Afdøde kaldes Søren Laue.

2251 Else Hjort, ugift i Horsens. 12.12.1809, fol.632.
Efter Testamente af 5.7.1800 er A: Anton Bering i Horsens.

2252 Anne Marie Muhle i Horsens. 31.12.1809, fol.640, 642, 694B.
A:
Moster Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Søren Vilstrup i Klaks Mølle. 2B:
1) Johanne Kirstine Vilstrup g.m. Laurids Ammitzbøll i Klaks Mølle
2) [Rasmus] Vilstrup i Høver [i Storring sogn], død. 3B: Maren 21 på Boller, Søren 13, Rasmus 12. FM: degnen Hornbæk i Vinten, [Hans] Rosendal, præst i Hatting.

2253 Registrering hos tyveriarrestant Johanne Marie Ottesdatter i Horsens. 20.1.1810, fol.642B.
Undersøgelse om noget kunne registreres hos den arresteredes moder [Anne Jensdatter], enke efter Otte Jørgensen.

2254 Andreas Jensen i Horsens. 8.2.1810, fol.642B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Jensen Gammelstrup. B: Jens 13. FM: Andreas Weibel, smedemester i Horsens. Den fødte værge er en gammel tjenestekarl.

2255 [Jacob Nikolaj] Schwartz, distriktskirurg i Horsens. 24.2.1810, fol.643.
E: Cathrine Elisabeth Stockholm. Bevilling til uskiftet bo af 23.2.1810.

2256 Jens Pedersen Asferg i Horsens. 25.2.1810, fol.643B.
E: Johanne Margrethe Jensdatter. LV: [Steen] Hasselbalch til Tamdrup Bisgård. B: Johanne Marie 9. FM: farbror Christen Asferg i Horsens.

2257 Søren Jensen Elling, avlsbruger i Horsens. 10.4.1810, fol.644, 654B, 662.
E: Anne Marie Thomasdatter. LV: Jens Monbjerg, købmand. B: Thomas 20, Anne Cathrine 16, Helene Christine 14, Jens 13, Søren 6, Oluf Christian 6 mdr. FM: Peder Hampen i Horsens, da farbroderen bor uden for jurisdiktionen.

2258 Christian Pedersen i Horsens. 14.4.1810, fol.645, 645B.
B: Helene g.m. Frederik Thomsen, kursmed i Horsens, Anders 43, uvist hvor.

2259 Peder Christian Kratzius, skipper i Horsens. 15.4.1810, fol.645, 646.
E: Christiane Lauridsdatter Brunsvig. Testamente af 30.3.1792.

2260 [Peder] Kaadekilde, toldbetjent i Horsens. 26.4.1810, fol.645, 647B.
A: bror Rasmus Hansen Kaadekilde, skibstømrer i Landemærket 145 i København, bror på Fyn, søster på Fyn.

2261 Gorm Rasmussen, instrumentmager i Horsens. 5.5.1810, fol.645B, 648B.
E: Christiane Sofie Bisgaard. B: Jens, Jochum, Karen g.m. Jacob Blumer, købmand i Horsens.

2262 Henrik Jørgensen Møller, maler i Horsens. 17.5.1810, fol.646B, 649, 651.
[Enke efter Anne Knudsdatter], skifte 21.1.1793 lbnr.1905.
Testamente af 12.2.1796. A:
1) søsterdatter Anne Barbara Justsdatter g.m. Hans Christian Hentzel, snedkermester
2) søster Johanne Jørgensdatter, enke efter Just Jacobsen i Horsens
3) steddatters søn Niels Peder Bech, maler i Randers
4) steddatters datter Henrikke Marie Stilling
5) stedsøns datter Anne Lundberg g.m. Jørgen Gregersen i Skærbæk.

2263 Johan Echsted, hofkirurg og kammertjener ved Det Braunschweig-Lüneburgske fyrstelige hof i Horsens. 10.6.1810, fol.649.
E: Anne Cathrine Friberg. Testamente af 6.1.1789.

2264 Vilhelm Henriksen, møllerkarl i Horsens. 28.7.1810, fol.652B, 655.
A: søskende Henrik Henriksen i Gramtange i Barrit sogn på Barritskov gods, Jørgen Henriksen i Barritskov, Christian Henriksen i Stouby, Else Marie Henriksdatter g.m. Hans Nielsen Ryberg i Faneborg?.

2265 Karen Christoffersdatter i Horsens. 2.8.1810, fol.653, 662B.
E: Gregers Severinsen, pottemager. B: Hans Christian 3. FM: Niels Skaaning, købmand.

2266 Mette Cathrine Pedersdatter i Horsens. 9.8.1810, fol.656.
Enke efter Anders Mathiasen. B: Jens, skomagermester i Skanderborg, Didrik på stedet, Niels, skomagersvend i Horsens, Inger Marie, enke efter Johan Adam Damon. LV: Jens Andersen, avlsbruger i Horsens, Anne Kirstine 20. FM: Gotfred Nietzsche, farver i Horsens.

2267 Regine Vilhelmine Baggesen i Horsens. 18.8.1810, fol.657B.
E: Johan Gotfred Nietzsche, farver, der har siddet i uskiftet bo siden hendes død i januar 1806. B: Johan Samuel 15, Karen Marie 12½, Anne Cathrine 11, Charlotte Sofie 8, Michael Gotfred 6½. FM: morbror Frederik [Bo] Baggesen, præst i Oure og Vejstrup på Fyn, Jørgen Raarup, bager i Horsens.

2268 Peder Rasmussen i Horsens. 5.9.1810, fol.660, 662B.
E: Bodil Christensdatter. LV: Jens Houmann, købmand, Mikkel Iversen, der ægter enken. B: Johanne 5. FM: Søren Skov, købmand i Horsens.

2269 Anmeldelse i Horsens. 21.11.1810, fol.660B.
Det blev anmeldt at Johan Andersen, prammand på Fugholm har nydt understøttelse af kommissionen.

2270 Niels Mørk, skoflikker i Horsens. 26.11.1810, fol.660B.
E: Sofie [Gabrielsdatter] Kipping. Testamente af 26.11.1799.

2271 Henrik Møller, købmand i Horsens. 29.11.1810, fol.660B.
E: Johanne Marie Stockholm. Bevilling til uskiftet bo af 20.11.1810.

2272 Peder Knudsen Rugballe, ugift i Horsens. 2.1.1811, fol.666B.
Testamente af 26.2.1810. A:
1) brordatter Ragnhild Sørine Nielsdatter Rugballe g.m. Joen Pedersen Meisner i Gammelgrenen i Kongsberg
2) Anne Pedersdatter g.m. Hans Hansen, snedkermester i Vejle
3) Peder Nielsen
4) Søren Nielsens søn Peder
5) Aslak Telefsen, skomagersvend i Horsens.

2273 Peder Knudsen, prammand i Horsens. 29.1.1811, fol.669.
E: Maren Bertelsdatter, der har siddet i uskiftet bo siden 1809. LV: Peder Hjarnø. B: Anne Kirstine 14, Sidsel 12, Henrikke Marie 6. FM: Peder Justesen, skomagermester.

2274 Sidsel Andersdatter i Horsens. 31.1.1811, fol.670, 703B.
E: Johan Keifler, stolemager, der har siddet i uskiftet bo siden hendes død 30.5.1808. B: Anne Magdalene, der døde. FM: Søren Grøn, snedkermester i Horsens.

2275 Mette Kirstine Christensdatter i Horsens. 4.2.1811, fol.670B, 671684B, 692B.
Enke efter Christen Andersen Østergaard.
A:
1) bror Laurids Christensen i Vinding på Mattrup gods
2) bror Rasmus Christensen i Hatting
3) bror Peder Christensen, død. 6B:
a Christen Pedersen i Slagballe
b Jens Pedersen
c Christen Pedersen i kongens tjeneste
d Laurids Pedersen 20
e Anne Pedersdatter g.m. Niels Madsen i Rådved
f Mette Pedersdatter g.m. Hans Henrik Adamsen på Overby Mark i Kattrup sogn
4) søster Sidsel Christensdatter, død. 1B:
a Dorthe Hansdatter i København g.m. styrmand Peder Kjærulf i engelsk fangenskab siden 1807.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Andreas Christensen Østergaard, gørtlermester.

2276 Oluf Hans Hjort, snedkermester i Horsens. 9.2.1811, fol.671, 671B, 679.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Niels Oluf Gylling, købmand, Jens Mogensen, der ægter enken. B: Mette Marie. FM: Jørgen Vilhelm, snedkermester i Horsens.

2277 Helene Christensdatter i Horsens. 24.3.1811, fol.672, 673B, 697.
E: Frederik Thomsen, kursmed. B: Thomas 21, Johanne Marie 19 Christian 15, Cecilie 14, Frederik 12. FM: Jørgen Houmann, købmand.

2278 Helene Kuhlmann i Horsens. 2.4.1811, fol.672B, 674B, 686B.
E: Mourids Frydensberg, købmand. B: Bodil Cathrine 6, Karen 5, Janus 4, Helene 6 mdr, der døde. (Børnenes alder er ved samfrændeskifte den 9.7.1811).

2279 Anne Christensdatter i Horsens. 6.4.1811, fol.672B.
E: Jens Vissing, rokkedrejer. (Anm).

2280 Anne Marie Andersdatter, ugift i Horsens. 16.4.1811, fol.672B, 675, 685B, 695B.
Uden for ægteskab B: Anders Simonsen 20 i Bisholt. FM: Søren Mikkelsen, pottemager i Horsens.

2281 Karen Jensdatter i Horsens. 16.4.1811, fol.673.
E: Erik Pedersen Taaning. Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1802.

2282 Jørgen Jørgensen Nim, slagter i Horsens. 18.4.1811, fol.673.
(Anm).

2283 Anne Pedersdatter i Horsens. 18.4.1811, fol.673, 675B, 709.
Enke efter Anders Jørgensen Hauge, [skifte 29.10.1798 lbnr.2006]. B: Jørgen 25, Peder 23, Anne Bolette 18. FM: Laurids Bentsen, Andreas Olufsen.

2284 Nikolaj Christian Nygaard, kollektør ved Det kongelige danske Lotto. 22.4.1811, fol.673, 678, 696.
A: søster i København, bror, betjent i Kolding, død.

2285 Maren Jensdatter Skorup i Horsens. 14.5.1811, fol.674B, 680B.
E: Christen Andersen, snedker. Testamente af 1.5.1810.

2286 Birgitte Marie [Frederiksdatter] Glasou i Horsens. 16.5.1811, fol.675B.
Enke efter Jens [Pedersen], stolemager, [skifte 14.6.1804 lbnr.2116]. Første ægteskab med [Mads Lauridsen, skifte 21.9.1778 lbnr.1603]. 2B: Laurids, [Anne Sofie] g.m. Oluf Wolder, bager.

2287 Rasmus Terkildsen, skomagermester i Horsens. 20.5.1811, fol.676B, 679B, 686.
E: Marie Magdalene Smidstrup. LV: Hans Rasmussen, sadelmagermester i Horsens. B: Jørgen 1. FM: Rasmus Molbo, købmand. Første ægteskab med Bodil Houmann, [skifte 13.5.1809 lbnr.2235]. B: Andreas Peder 13. FM: Jørgen Houmann, købmand sst, farbror Jørgen Terkildsen. Desuden nævnes afdødes to steddøtre: Gedske og Karen.

2288 Christen Andersen Vinding, ugift i Horsens. 22.5.1811, fol.678B, 680B, 686, næste protokol side 101.
A: bror Laurids Vinding, søster Johanne Andersdatter Vinding 48 g.m. Rasmus Slot, søster Anne, enke efter Anders Frandsen i Addit i Vissing sogn. Testamente af 20.9.1811.

2289 Josef Ritmøller i Horsens. 4.6.1811, fol.679B.
Testamente af 28.1.1804.

2290 Oluf Thone, snedkermester i Horsens. 7.6.1811, fol.680B, 682B.
Enken fremlagde ansøgning om bevilling til uskiftet bo ved sin svoger [Søren Pedersen] Bagge, præst i Ovsted og Tåning.

2291 Anne Kraul i Horsens. 15.6.1811, fol.680B, 683, 711B.
E: H[ans] Ch[ristian] Frydendal, skomagermester. B: Else Marie 9, Knud Christian 5, Hans Peder 4 uger. FM: født værge Hans Jørgen Kraul, skomagermester.

2292 Anne Sofie Madsdatter i Horsens. 22.6.1811, fol.681B.
E: Oluf Wolder, bager. B: Cathrine Prehm 13, Poul Prehm 10, Hans Henrik Pertou 8, Birgitte 8, Sofie Magdalene 6, Jensine 2½. FM: født værge Laurids Madsen, købmand.

2293 Christian Flemberg, snedker i Horsens. 2.7.1811, fol.682B.
E: [Navn nævnes ikke]. (Anm.)

2294 [Marie Cathrine Steensen] i Horsens. 15.7.1811, fol.682B, 691, 692B, 694B, 705.
Enke efter Jens Olufsen. B: Peder Alex 25, borger i København. FM: Jørgen Houmann, købmand. Afdøde var pensioneret af det russiske hof.

2295 Jens Overby Ingerslev i Horsens. 17.7.1811, fol.683B, 688, 706.
Registrering af opbudsbo.

2296 Johan Ferdinand Friberg, glarmester i Horsens. 19.7.1811, fol.684B, 692B.
E: Karen Christensdatter Holst. Testamente af 1.6.1811.

2297 Jens Peder Storm, skipper i Horsens. 20.7.1811, fol.684B, 702.
E: Marianne Rasmusdatter Lykke. LV: Poul Steffensen, havnefoged i Horsens. B: Anne Marie 11, Cecilie Laugine 9, Rasmine 6, Rasmus Lykke Storm 4. FM: farbror Søren Pedersen Degn, gårdmand på Alrø. Desuden nævnes enkens far Rasmus Andersen Lykke i Kørup.

2298 Niels Nielsen, pottemager i Horsens. 21.8.1811, fol.692B.
Testamente af 27.12.1807, hvorefter Knud Christensen Kortz er enearving.

2299 Jørgen Basse Krag i Horsens. 26.9.1811, fol.697, 698B, næste protokol side 86.
A:
1) mor Thomasine Lund, enke efter [Andreas Johan] Krag, præst i Besser [og Onsbjerg] på Samsø
2) søster Anne Margrethe 30 hos forvalter Schmidt på Lolland
3) søster Andrea Georgine 27, skilt fra sin mand i Torup på Samsø
4) søster Frederikke Hedvig 23 på Samsø
5) søster Elisabeth Dorthe i Helsinge Præstegårds enkeboliger i Kronborg amt.
FM: [Hans] Hammer, præst i [Besser og Onsbjerg] på Samsø.

2300 Vinding, kok i Horsens. 27.8.1811, fol.698, 700B, 703.
A: en søn. (Navn angives ikke).

2301 Maren Isaksdatter i Horsens. 8.11.1811, fol.701B, 704.
E: Hans Pedersen. A: søster Anne Kirstine Isaksdatter, enke efter Hans Nielsen. LV: Peder Schmidt, skomagermester.

2302 Christen Andersen, snedkermester i Horsens. 13.12.1811, fol.708B, 713.
Enke efter Maren Jensdatter, [skifte 14.5.1811 lbnr.2285]. Testamente af 1.5.1810.
Hans A: Ingen
Hendes A:
1) halvsøster Karen Jensdatter g.m. Jørgen Eskildsen i Hansted
2) halvbror Jørgen Jensen Dam i Lundum, der tjener hos Kruse på Stenkær.

2303 Thomas Jacobsen, skibstømrer i Horsens. 27.12.1811, fol.708b.
E: Martha Nielsdatter. LV: Mikkel Foged. B: Anne Cathrine 13, Niels 11, Mette Marie 8, Jacobine 4½. FM: Jens Knudsen Gylling.

2304 Anne Terkildsdatter i Horsens. 30.12.1811, fol.711.
E: Rasmus Slot, avlsbruger. Første ægteskab med Jens Christensen, skifte 16.4.1804 lbnr.2112. B: Christen 22, Karen 20. FM: Søren Nielsen Hornborg, købmand i Horsens, Terkild Møller, købmand sst.

2305 Filip Dam, veje-vagtmester i Horsens. 6.1.1812, fol.712, 718B.
B: Andreas Dam, Filip Dam, død. 3B: Frands 11, Jochum 8, Morten 6. FM: Frederik Preuthin, købmand.

2306 Mette Marie Sørensdatter i Horsens. 7.3.1812, fol.715, 716B, næste protokol side 95.
E: Bertel Terkildsen, klejnsmed. B: Anne Sofie 4, Gertrud Kirstine 2¼, Dorthe 12 uger. FM: mors søskendebarn Johannes Nymann, bødkermester.

2307 Henrik Pedersen i Horsens. 9.3.1812, fol.715, 719.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Høst. A:
1) [bror Markus Pedersen i Vinding, skifte Skanderborg og Åkær amter 10.10.1792 lbnr.930]. 4B:
a Peder Markussen 33, skomagersvend i Horsens
b Anne Cathrine Markusdatter 30 i Horsens
c Kirsten Markusdatter 27, uvist hvor
d Hans Markussen 25 i Horsens
2) [søster Anne Kirstine Pedersdatter, død, var g.m. Oluf Jonasen i Vilstrup ved Haderslev]. 2B:
a Jonas Olufsen 30 i Vastrup ved Haderslev
b Anne Cathrine Olufsdatter 27 i Haderslev.

2308 Søren Yding i Horsens. 16.3.1812, fol.715B, 716.
E: Martha Christensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 20.3.1812.

2309 Peder Hannerup, træskomand i Horsens. 20.3.1812, fol.715B, 719B.
E: Anne Margrethe Mogensdatter. LV: Henrik Dahl. B: Mads 2½, Petrine 6 uger. FM: født værge Rasmus Kruse i Horsens.

2310 Christen Lind, gørtler i Horsens. 3.4.1812, fol.716B, 718.
E: Anne Cathrine Eriksdatter. LV: Andreas Weibel i Horsens. B: Erik 25 uger. FM: Erik Løchsdorff.

2311 Anne Jørgensdatter i Horsens. 5.4.1812, fol.716B.
E: Jens Vissing, rokkedrejer. Testamente af 17.2.1812. (Sml. lbnr.2279).

2312 Maren Lauridsdatter, ugift i Horsens. 1.5.1812, fol.717, 719B, 720.
Uden for ægteskab B: Karen 8. Fader er Christen Steffensen, avlskarl i Horsens. FM: Christian Nørring.

2313 Christiane Sofie Bisgaard i Horsens. 24.5.1812, fol.720, næste protokol side 5
Enke efter Gorm Rasmussen, instrumentmager, skifte 5.5.1810 lbnr.2261. B: Jens, Jochum, Karen g.m. Jacob Blumer, købmand i Horsens.

2314 Rasmus Dahl i Horsens. 29.5.1812, fol.720.
[Enkemand efter Karen Christensdatter, skifte 31.12.1808 lbnr.2223]. B: Jens.

2315 Anne Marie [Mikkelsdatter Tunø] i Horsens. 23.8.1812, fol.720B, næste protokol side 6, 22.
[Enke efter Søren Brædstrup]. B: Anne Marie Sørensdatter Brædstrup g.m. Niels Jensen Smed, skipper i Horsens, Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Oluf Holm, skipper sst. [Afdøde kaldes ved skiftet 31.5.1812 side 22 for Anne Marie Brædstrup].

2316 Anne Cathrine Gylling i Horsens. 26.6.1813, fol.720B, næste protokol side 22, 25.
E: Laurids Winther, købmand. B: Frederik Christian 8, Niels Gylling 7, Maren Krabbe 5, Anne Cathrine Gylling 1½. FM: født værge Niels Gylling, købmand i Horsens.

2317 Jacob Nikolaj Schwartz, (fejlagtigt indført som Frederik Schwartz), distriktskirurg i Horsens. 12.4.1813, fol.721B.
E: Cathrine Elisabeth Stockholm. LV: forvalter Christensen på Boller. Bevilling til uskiftet bo af 23.2.1810 lbnr.2255. B: Frederikke 5½. FM: herredsfoged Carøe. Desuden nævnes enkens far Nikolaj Stockholm i Horsens og enkens bror Jochum Stockholm, organist sst.

2318 Oluf Hjarnø i Horsens. 28.12.1813, fol.722B, næste protokol side 42, 46.
[Enkemand efter Anne Kirkhof, skifte 30.5.1808 lbnr.2196]. B: Mette Cathrine 23, Rasmus Jacob 20. FM: Christian M. Monbjerg, Claus Cortsen, skipper.

Fol.723B er indført 21 dødsanmeldelser fra 8.12.1817 til 14.5.1819.

SLUT