Erik Brejls hjemmeside

Start

Holstebro byfoged
Skifteuddrag
1735-1819

[1735-1745]  [1744-1756]  [1756-1775]  [1769-1785]  [1781-1801]  [1801-1819] 

[Register 1694-1719]  [Register 1719-1741]Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.

 


Holstebro byfoged
Skifteprotokol
1735-1745
B 78 - 161


1 Maren Christensdatter i Holstebro. 3.6.1735, fol.1B.
E: Jens Andersen, handskemager. B: Mette.

2 Mette Christensdatter i Holstebro. 1.4.1738, fol.2.
E: Frands Andreasen, hattemager. B: Thomas 27, Rasmus 25 på rejse fra Holland til Ostindien, Andreas 17.

3 Maren Madsdatter i Holstebro. 22.8.1738, fol.4.
Enke efter Poul Hollænder. A:
1) bror [Christen Madsen], død. 2B:
a Jens Christensen Hvidbjerg i Holstebro
b Maren Hvidbjerg g.m. Andreas Bygum.

4 Anne Jensdatter Jegen i Holstebro. 24.10.1738, fol.5B.
A:
1) søster Kirsten Jensdatter g.m. Niels Poulsen i Frausing
2) bror Jens Jensen i Husum, som de ikke hørt fra i 30 år.

5 Opbudsbo i Holstebro. 4.3.1739, fol.8.
Vurdering af fallitbo hos Mikkel Ørberg, tinstøber i Holstebro.

6 Dorthe Nørager i Holstebro. 5.1.1739, fol.22B.
E: Melchior Christoffersen. B:
1) Christen Melchiorsen Nørager 21
2) Christoffer Melchiorsen 18
3) Christian Melchiorsen 16.

7 Andreas Bygum i Holstebro. 1.7.1739, fol.30.
E: Maren Christensdatter Hvidbjerg. LV: Hans Hartvig Lund. B: Birgitte Christine 8, Anne Christence 2. FM: Jens Lauridsen Hvidbjerg i Kvistrup Mølle [i Gimsing sogn].

8 Jens Christensen Vang, købmand i Holstebro. 8.7.1738, fol.35.
E: Birgitte Jacobsdatter. LV: Hans Nielsen, skoleholder. B: Oluf 11.

9 Margrethe Jacobsdatter Høst i Holstebro. 9.7.1740, fol.67.
E: Rasmus Nielsen, snedker. B:
4) Jens Rasmussen Solgaard, kapellan i Maribo og Hillested på Lolland.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Jensdatter g.m. Jesper Knudsen i Holstebro
2) Maren Jensdatter g.m. Søren Jensen i Dover i Ydby i Thy
3) Dorthe Jensdatter g.m. Christen Lassen Aakær i Holstebro.

10 Maren Christensdatter i Holstebro. 4.3.1740, fol.71.
E: Christen Mikkelsen Møjkær. A:
1) bror Niels Christensen i Holstebro
2) bror Bertel Christensen i Ulfborg, død. 2B: Christen 26, Margrethe 20.

11 Anders Christensen Nybo i Holstebro. 14.9.1740, fol.74B.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Balthazar de Borthle. A:
1) bror Morten Christensen Nybo, død. 4B:
a Alexander Mortensen Nybo i Holstebro
b Niels Mortensen Nybo i Særkær
c Margrethe Mortensdatter, [skifte 11.11.1723]. E: Laurids [Sørensen] Haslund (Horslund). 2B:
1 Søren Lauridsen Haslund
2 Morten Lauridsen Haslund
d Anne Mortensdatter g.m. Christian Bastrup i Holstebro
2) bror Villum Christensen Nybo [i Krogsdal i Nørre Felding sogn], død, [var g.m. Anne Høst, skifte Lundenæs og Bøvling amter 7.1.1729 lbnr.89]. B:
a Jacob Villumsen
b Margrethe Villumsdatter g.m. Poul [Hamborg], skomager [i Holstebro]
c Maren Villumsdatter g.m. Niels Mortensen Særkær. 4B:
1 Morten Nielsen
2 Villum Nielsen
3 Christen Nielsen
4 Emerentse Nielsdatter
d Kirsten Villumsdatter, død, var g.m. Alexander Madsen i Hodsager Kirkegaard. 2B:
1 Villum Alexandersen
2 Mads Alexandersen
e Karen Villumsdatter, død, var g.m. Peder [Pedersen] Rindum i Rindum. 1B:
1 Anne Marie Pedersdatter
3) søster Anne Christensdatter Nybo, død. 2B:
a Kirsten Jensdatter g.m. Hans Kjær i Holstebro
b Maren Jensdatter i Amsterdam, død. 1B:
1 Jens Villumsen
4) halvbror [Niels Christensen Nybo i Holstebro, død, var g.m. Cathrine Nielsdatter Hindsholm]. 2B:
a [Niels Nielsen Nybo, død. E: Ingeborg Lauridsdatter Horslund i Holstebro]. 3B:
1 Niels Nielsen Nybo, i Tovstrup i Snejbjerg sogn
2 Laurids [Nielsen] Nybo i Holstebro
3 Cathrine Nybo g.m. Hans Hartvig Lund [i Holstebro]
b Poul [Nielsen] Friis, præst i Rubjerg [og Mårup] i Vendsyssel
5) halvsøster, død. 1B.
a barn. død. 4B:
1 Mads Hammer, skomager i Nibe
2 Oluf Hammer i Nibe
3 Jens Hammer i handskemagerlære i Viborg
4 Karen Hammer i Holland.

12 Anne Bertelsdatter i Holstebro. 17.11.1740, fol.85.
E: Jens Poulsen Brøgger.
Af første ægteskab B: Jens Christian Pedersen.

13 Rasmus Nielsen, snedker i Holstebro. 17.3.1741, fol.91.
[Enkemand efter Margrethe Jacobsdatter Høst, skifte 9.7.1740 lbnr.9]. B: Jens Rasmussen Solgaard, kapellan i Maribo og Hillested på Lolland. Desuden nævnes arvingens svoger Christen Lauridsen.

14 Maren Andersdatter i Holstebro. 2.5.1740, fol.91B.
E: Laurids Jørgensen.
Af første ægteskab B: Dorthe Jensdatter 25, Johanne Jensdatter 20 i Navr, Laurids Jensen 18, Anders Jensen 10.

15 Else Bothilde Hansdatter Wolff i Holstebro. 8.6.1740, fol.92.
E: C. S. Muus, løjtnant.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Cathrine Andersdatter Rind 45
2) Peder Andersen Rind 43 på Ostindiensfart fra Holland
3) Anne Andersdatter Rind g.m. Nikolaj Andersen, farver i Varde
4) Hans Andersen Wolff Rind 36 i Amsterdam i Holland.

16 Anne Munch i Holstebro. 7.1.1741, fol.98B.
Enke efter Christen Nybo, skifte 30.9.1735.
På arvingernes vegne: Andreas Opitz til Lergrav. Af arvinger nævnes A:
1) drengen Christen Villumsen Nybo, søn af Niels Mortensen Nybo
2) Andreas Hansen, farver i Holstebro.
Desuden angives afdødes søsterdatters mand Jens Solgaard, kapellan i Maribo og Hillested.

17 Hildebrandt Jensen Bech, feldbereder i Holstebro. 16.9.1741, fol.105B.
E: Maren Jensdatter Fiskbæk. LV: Jens Christensen Hegelund. B: Sidsel Marie 9. FM: født værge Jens Hildebrandtsen i Holstebro.

18 Melchior Christoffersen i Holstebro. 3.11.1740, fol.118.
[Enkemand efter Dorthe Nørager, skifte 5.1.1739 lbnr.6]. B:
3) Christen Melchiorsen Nørager 23½, student
4) Christoffer Melchiorsen Morsing 20, student
5) Christian Melchiorsen Solgaard 18.
FM: Rasmus Hansen Nørager.
Af første ægteskab B:
1) Jens Melchiorsen
2) datter, død, var g.m. T. C. Møller, løjtnant i Nørre Vissing. 2B: Anne Cathrine 18, Christian August 16.

19 Hans Jacobsen, sadelmager i Holstebro. 22.9.1741, fol.129.
E: Christence Christensdatter Thielemann. LV: Andreas Frederik Opitz til Lergrav. A: brorsøn Jacob Christensen Holst i Hjerm præstegård. FM: Jesper Knudsen.

20 Gertrud Christensdatter i Holstebro. 6.12.1741, fol.146B.
E: Jens Poulsen Brøgger. B: Poul 5 uger.

21 Peder Jensen Hvorslev i Holstebro. 23.1.1742, fol.148B.
E: Else Sørensdatter. B:
1) Anne Marie Pedersdatter g.m. Mads Lauridsen, skrædder i Holstebro
2) Jens Pedersen i Kongsberg i Norge
3) Kirsten Pedersdatter g.m. Johannes Hyphoff.

22 Johanne From i Holstebro. 20.3.1742, fol.149.
E: Christen Thomsen Bastrup. B: Claus From 3.

23 Christen Pedersen Busch, købmand i Holstebro. 6.8.1742, fol.151B.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Andreas Hansen, farver i Holstebro. B:
2) Peder Christensen Busch i Holstebro
3) Margrethe Christensdatter g.m. Jens Peder Jensen i Holstebro
4) Jens Hvas Busch 20
5) Hans Christensen Busch 16
6) Inger Cathrine Christensdatter Busch 12.
FM: Jeppe Bredvig.
Af første ægteskab B:
1) Susanne Christensdatter g.m. Laurids Nielsen Nybo i Holstebro.

24 Mogens Pedersen Klim, byskriver i Holstebro. 13.8.1742, fol.156B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Andreas Hansen, farver i Holstebro. A:
1) bror Niels Pedersen Klim i Ålborg, død uden livsarvinger
2) søster Maren Pedersdatter Klim i Pjedsted præstegård ved Vejle, død uden livsarvinger.

25 Peder Andersen Rind i Holstebro. 4.2.1743, fol.158.
E: Maren Pedersdatter Bech. LV: Laurids Jensen Nybo i Holstebro. B: Andrine Pedersdatter 16, Anders Pedersen 14, Ove Peder Pedersen 7. FM: Ove Jensen, skomager i Holstebro.
Afdøde døde på rejse til Ostindien.

26 Kirsten Jensdatter Nybo i Holstebro. 22.3.1743, fol.158B.
E: Hans Lauridsen Kjær. B: Laurids38, Christen 33, Anne Cathrine 30 i Amsterdam i Holland, Jens 28.

27 Jeppe Olufsen i Holstebro. 17.4.1743, fol.159.
E: Inger Olufsdatter. LV: Oluf Stensgaard. A:
1) søster Ingeborg Olufsdatter 56 i Mejrup
2) halvsøster Johanne Jepsdatter g.m. Jens Christensen i Hindkær i Borbjerg sogn
3) halvbror [Niels Jepsen], død. 4B:
a Maren Nielsdatter 56 i Skave i Borbjerg sogn
b Anne Nielsdatter 30 i Borbjerg præstegård
c Jeppe Nielsen 22 i Borbjerg.
FM: Peder Christensen i Hindkær i Borbjerg sogn

28 Niels Knudsen, ugift feldberedersvend i Holstebro. 7.6.1743, fol.159B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Store Dalby ved Horsens.

29 Elisabeth Cathrine Andersdatter Rind i Holstebro. 7.3.1743, fol.160B.
E: Jens Nielsen Hestbjerg, smed. A:
1) bror Hans [Andersen] Wolff [Rind] i Amsterdam i Holland
2) bror Peder Andersen Rind, [skifte 4.2.1743 lbnr.25]. B: [Andrine Pedersdatter 16, Anders Pedersen 14, Ove Peder Pedersen 7]. FM: Ove Jensen.
3) søster [Anne Andersdatter Rind] g.m. Nikolaj Andersen Højbjerg, farver i Varde.

30 Else Lauridsdatter i Holstebro. 13.12.1743, fol.165B.
E: Jacob Pedersen Alstrup. B:
1) Laurids Jacobsen i Vegen Mølle [i Nørre Felding sogn]
2) Peder Alstrup i Horsens, [skifte Horsens 3.3.1744 lbnr.987]. 2B: Christoffer 9, Jacob 4.

31 Kirsten Jensdatter i Holstebro. 4.3.1744, fol.166B.
E: Jens Bertelsen. B: Jens 33, Inger, gift i Holland, Karen 29 i Holland, Christen 23 i Ålborg.

32 Niels Thøgersen Hvas i Holstebro. 15.8.1743, fol.167.
A:
1) bror Peder Thøgersen Hvas i Sorø
2) søster Karen Thøgersdatter Hvas i Vordingborg, død, [var g.m. Jørgen Didriksen, by- og birkefoged i Vordingborg]. 3B:
a Herman [Jørgensen] Fuglsang, præst i Holeby [og Bursø] på Lolland
b Didrik Fuglsang i Vordingborg
c Andreas Fuglsang, proviantforvalter på fæstningen Christiansø ved Bornholm
3) bror Jens Thøgersen Hvas, byfoged [i Holstebro], død. 4B.
a Anne Jensdatter Hvas i Randers, enke efter Kruse
b Birgitte Jensdatter Hvas g.m. Them Reiner, møller i Elias vejrmølle ved Randers
c Anders Jensen Hvas, død
d Thøger Jensen Hvas, rejst til udlandet for en del år siden.

33 Marie Tønnesdatter i Holstebro. 12.12.1743, fol.174B.
E: Christen Christensen, hattemager. B: Tønne 14, Milter 12.

34 Anne Gertrud Hansdatter i Holstebro. 30.6.1744, fol.178.
E: Christian Frank, toldbetjent. B: Anne 34 i Holland, Christian 32, rejst til Ostindien for 7 år siden, Mette 30 i Amsterdam, Hans 24, skoleholder i Holstebro, Niels 18, i rebslagerlære i Ålborg.
Afdøde forlod militæret for 14 år siden og har været toldbetjent i Ringkøbing og i Holstebro.

35 Villads Nielsen Bovtrup, ugift i Holstebro. 8.9.1744, fol.178.
A:
1) mor Sidsel Nielsdatter. LV: Hans Hartvig Lund
2) søster Anne Marie Nielsdatter Bovtrup
3) søster Edel Nielsdatter Bovtrup
3) bror Niels Christian Bovtrup, der døde, [skifte 30.9.1744 lbnr.36].

36 Niels Christian Bovtrup, ugift i Holstebro. 30.9.1744, fol.178B.
A:
1) mor Sidsel Nielsdatter. LV: Hans Hartvig Lund
2) søster Anne Marie Nielsdatter Bovtrup 32
3) søster Edel Nielsdatter Bovtrup 30.
FM: Christen Nielsen Møller, Hans Niels Bernsdorff.

37 Jens Hildebrandtsen, feldbereder i Holstebro. 16.5.1744, fol.182.
E: Else Cathrine Øland. LV: Svend Jensen Damgaard. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Søren Davidsen Holst, degn i Idum
2) Hildebrandt Jensen Holst 23, i købmandslære i Kongsberg i Norge. FM: Andreas Moss, købmand i Kongsberg.
Desuden nævnes Søren Sørensen Øland som medunderskriver på obligation 1734.

38 Niels Mortensen, feldbereder i Horsens. 4.12.1744, fol.187B.
E: Anne Jensdatter. LV: Oluf Stengaard. B: Maren 3. FM: Peder Rasmussen, guldsmed i Holstebro.

39 Kirsten Andersdatter i Holstebro. 10.11.1744, fol.189.
E: Mikkel Madsen, skrædder. B:
1) Else Mikkelsdatter 33 i Holland
2) Ellen Mikkelsdatter 31 i Åbenrå
3) Margrethe Mikkelsdatter 28
4) Anne Johanne Mikkelsdatter 27 på Åbjerg
5) Maren Mikkelsdatter 24 i Vedersø præstegård
6) Elisabeth Mikkelsdatter 16
7) Anne Mikkelsdatter 13.

40 Laurids Sørensen Haslund (Horslund) i Holstebro. 7.1.1745, fol.190B.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Christen [Jensen] Bech, præst i Ferring. B:
3) Laurids Lauridsen 17
4) Sidsel Lauridsdatter 8
5) Niels Lauridsen 7
6) Dorthe Marie Lauridsdatter 5
7) Peder Lauridsen 4
8) Maren Lauridsdatter 2
9) Abelone Lauridsdatter 2 mdr.
Første hustru [Margrethe Mortensdatter], skifte 11.11.1723. B:
1) Søren Lauridsen 23 i købmandslære i Viborg
2) Morten Lauridsen 21.

41 Susanne Christensdatter Busch i Holstebro. 12.1.1745, fol.196B.
E: Laurids Nielsen Nybo. B:
1) Niels Lassen Nybo 11
2) Christen Lassen Nybo 9
3) Margrethe Lasdatter Nybo 6
4) Laurids Lauridsen Haslund 3
5) Ingeborg Lasdatter Nybo2.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Nybo og enkemandens svoger Hans Hartvig Lund, der begge har arv efter Poul [Nielsen] Friis, [præst i Rubjerg og Mårup] i Vendsyssel. (Sml. lbnr.11).

42 Maren Andersdatter i Holstebro. 22.1.1745, fol.200B.
E: Niels Christensen Høfd. B: Maren 18, Anders Christian 9.

43 Anne Jensdatter i Holstebro. 5.2.1745, fol.201.
E: Simon Olufsen Jonstrup, skomager. B: Anne Elisabeth 15, Johanne Kirstine 13.

44 Maren Jensdatter, trykkerpige i Holstebro. 8.12.1744, fol.202.
A:
1) mor Anne Mortensdatter i Jebjerg i Salling
2) søster Anne Jensdatter g.m. Jacob Lauridsen i Breum i Grinderslevkloster sogn
3) søster Kirsten Jensdatter g.m. Mourids Jepsen i Jebjerg.

45 Bodil Jespersdatter i Holstebro. 6.3.1745, fol.206B.
E: Morten Jensen Munksgaard.
Afdøde var slegfredbarn og ikke lyst i kuld og køn. A:
1) mor Sofie Madsdatter 87
2) mors søn Mikkel Andersen ved Mejrup kirke
3) mors datter g.m. Anders Hessel i Mejrup sogn
4) mors datter g.m. Jørgen Mikkelsen, smed
5) mors søn, død. 4B:
a Jesper Knudsen i Holstebro
b Mikkel Knudsen i Abildholt i Borbjerg sogn
c Christen Knudsen i Hvam i Borbjerg sogn
d Bodil Knudsdatter.
(Sml. lbnr.285).

46 Jacob Jensen, skrædder i Holstebro. 16.3.1745, fol.208B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Særkær. B: Niels 14, Rasmus 12, Cathrine 11, Kirsten 10, Christian Juul 6.

47 Christen Nielsen Kærgaard i Holstebro. 19.3.1745, fol.210.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Møller. A: far Niels Christensen i Overgård i Hvidbjerg sogn i Thy.

48 Rasmus Sperling, parykmager i Holstebro. 23.3.1745, fol.211.
E: Anne Elisabeth Pedersdatter. LV: Hans Nielsen Bernsdorff. B: Margrethe Dorthe 7, Jacob 4, Johanne 1½. FM: Svend Damgaard i Holstebro, Mathias Brunov.

49 Peder Jensen Villerslev i Holstebro. 22.1.1745, fol.214.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Jens Olufsen Hjerm. B: Jens 16, Thomas 14, Marie Cathrine 12, Maren 7, Anders 1.

50 Else Christensdatter Grønning i Holstebro. 11.3.1745, fol.215B.
A: bror Peder Christensen Grønning i Svenstrup Hovgård i Sahl sogn.

51 Johannes Lindskov, guldsmed i Holstebro. 16.2.1745, fol.221B.
E: Elisabeth [Lauridsdatter] Tørch. LV: Samuel Skytte. B: Isak 12, Christen Winther 10, Hans, "ganske liden".

52 Peder Christensen i Holstebro. 13.5.1745, fol.226.
Afdødes hustru døde for nylig. Arvinger angives ikke.

53 Mikkel Boesen i Holstebro. 13.5.1745, fol.226.Arvinger angives ikke.

54 Gamle Karen N:, der døde på Sønderland. 13.5.1745, fol.226.
Arvinger angives ikke.
Lbnr. 52, 53 og 54 er ført sammen og solgt på samme auktion.Holstebro byfoged
Skifteprotokol
1744-1756
B 78 - 162


55 Anne Bertelsdatter Falsig i Holstebro. 30.10.1744, fol.1B.
E: Ib Jensen. A:
1) søster Maren Bertelsdatter 42
2) søster Birgitte Bertelsdatter. g.m. Niels Christensen i Falsig i Navr sogn.
Desuden nævnes enkemandens afdøde bror Jens Peder Jensen.

56 Niels Jensen Nissum, snedker i Holstebro. 24.3.1745, fol.8B.
E: Anne Thorsdatter. LV: Peder Davidsen i Holstebro. A:
1) Knud Fram i Sønder Nissum
2) Niels Christensen Storgaard.

57 Anne Thomasdatter Reisig i Holstebro. 3.3.1745, fol.12B.
E: Peder Jørgensen Schmidt. B: Anne Marie 16, Jørgen 14 i Jebjerg præstegård i Salling.

58 Else Cathrine Øland i Holstebro. 18.5.1745, fol.16.
Enke efter Jens Hildebrandt, [skifte 16.5.1744 lbnr.37]. B:
1) Hildebrandt Jensen Holst i Holland ved Søren Sørensen Øland i Holstebro.
2) Maren Jensdatter g.m. Søren Davidsen Holst i Idum.

59 Christen Lauridsen, vinforlader [dvs. vintapper] i Holstebro. 28.5.1745, fol.21B.
E: Kirsten Pedersdatter Rømer. LV: Svend Jensen Damgaard. B: Bertel 15. FM: mosters mand Morten Lorentsen, handskemager i Holstebro, farbror Hans Lauridsen i Randers.

60 Niels Davidsen i Holstebro. 12.2.1745, fol.25.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Møller i Holstebro. A:
1) bror Søren Davidsen, degn i Idum
2) bror Peder Davidsen, skomager i Holstebro
3) søster Johanne Davidsdatter gift i Stabelholm i Holsten.
Enkens første ægteskab med Christen Nielsen Faarbæk, skifte sluttet 4.11.1728. B:
1) Gertrud Christensdatter g.m. Claus Bent i Alkmaar i Holland
2) Christian Christensen, død.

61 Anne Andersdatter Løvlund i Holstebro. 26.3.1745, fol.28B.
E: Peder Olufsen Hjerm. B: Oluf.

62 Niels Madsen i Holstebro. 1.6.1745, fol.33.
Arvinger kendes ikke.

63 Rasmus Henrik Overgaard, toldforpagter i Holstebro. 8.1.1738, fol.35.
E: Margrethe Voigt. LV: Balthazar de Borthle. A:
0) far Niels [Rasmussen] Overgård til Kvistrup [i Gimsing sogn] i Salling, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 11.12.1722 lbnr.66] g.m. Margrethe Cathrine Bugge, nu g.m. Jens Voigt, amtsforvalter [i Dronningborg, Silkeborg og Mariager Kloster amter]
1) bror Jens Jørgen Overgaard i Kirkegård i Nørlem sogn
2) bror Hans Peder Overgaard, student i København. FM: Andreas Frederik Opitz til Lergrav
3) søster Margrethe Sofie Overgaard
4) søster Anne Hald Overgaard
5) halvbror Niels Voigt 16
6) halvsøster Louise Voigt 12
7) halvsøster Gundel Cathrine Voigt 11
8) halvsøster Claudiane Voigt 9.
Desuden nævnes enkens halvbror Herluf Stjernholm til Kjeldgård [i Selde sogn] i Salling.

64 Anne Malene Jensdatter Bastrup i Holstebro. 2.4.1744, fol.99B.
E: Alexander Mortensen Nybo. B: Morten 23, Jens 21. FM: farbror Christen Mortensen Nybo, fars farbror Anders Christensen Nybo.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Mortensen Nybo i Særkær i Måbjerg sogn.

65 Inger Lauridsdatter i Holstebro. 13.2.1745, fol.115.
Enke efter Laurids [Sørensen] Horslund, skifte 7.1.1745 lbnr.40. B:
1) Laurids Lauridsen 17
2) Sidsel Lauridsdatter 8
3) Niels Lautridsen 7
4) Dorthe Marie Lauridsdatter 5
5) Peder Lauridsen 4
6) Maren Lauridsdatter 2
7) Abelone Lauridsdatter 3 mdr.
FM:
1 [Christen Jensen] Bech, præst i Ferring
2 Peder Madsen Elbæk, den yngre
3 Niels Nielsen Nybo som beslægtet
4 Claus Pedersen Skive
5 Hans Hartvig Lund
6 Hans Nielsen Bernsdorff
7 Peder Christensen Busch
8 Peder Nielsen Schandorff.
Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Mortensdatter], skifte 11.11.1723. Arv til B:
1) Søren Lauridsen Horslund i Viborg
2) Morten Lauridsen Horslund.

66 Laurids Jørgensen, vægter i Holstebro. 31.3.1746, fol.143.
E: Maren Christensdatter. LV: Frands Andreasen, hattemager. B: Christen 4, Sidsel Marie 6 mdr.
Af første ægteskab B: Jørgen 23, uvist hvor, Hans Jørgen 16.

67 Abigael Nielsdatter i Holstebro. 13.4.1746, fol.144.
B:
1) Marie Christensdatter g.m. Valentin Schertzer i Harlem i Holland
2) Birgitte Cathrine Christensdatter over 30 i Amsterdam.

68 Karen Sørensdatter i Holstebro. 26.4.1746, fol.146B.
B:
1) Søren Jensen Rømer i København, formentlig død
2) Peder Jensen Rømer 40, ridefoged på Lynderup i Himmersyssel.
Arvingerne blev angivet af Kirsten Rømer, enke efter Christen Lauridsen, (se lbnr.59).

69 Jens Peder Jensen i Holstebro. 10.5.1745, fol.148B.
E: Margrethe Christensdatter Busch. LV: Mathias Brunov. B: Jens 4, Christen 2.
Desuden nævnes enkens mor Maren Bertelsdatter, enke efter Christen Pedersen Busch, [skifte 6.8.1742 lbnr.23] og afdødes svoger Laurids Nielsen Nybo i Holstebro.

70 Martha Cathrine Krabidel i Holstebro. 17.6.1746, fol.167.
E: Morten Taulov, løjtnant. B: Jens 4, Johan Henrik 6 mdr. FM: Andreas Hansen, farver.
Desuden nævnes afdødes afdøde far [Johan Henrik] Krabidel, apoteker [i Holstebro, der var g.m. Kunigunde Samuelsdatter Hofmann] og afdødes mormor Eufrosyne [Gotfredsdatter] Callene samt enkemandens bror Søren Taulov i Varde og søsterdatter Ellen Marie Jørgensdatter Bjørn i Varde.
Forventning om arv efter enkemandens mor i Varde.

71 Christen Pedersen, skrædder i Holstebro.13.12.1746, fol.171.
E: Anne Danielsdatter. LV: Niels Jørgensen, smed. B:
1) Peder Christensen i Hjerting
2) Birgitte Christensdatter g.m. Laurids Grøn i Holstebro
3) Mette Christensdatter gift i Amsterdam
4) Cathrine Christensdatter 41 i Amsterdam
5) Daniel Christensen 29 i Århus.

72 Peder Olufsen Hjerm, feldbereder i Holstebro. 14.10.1746, fol.172.
Enke efter Anne Andersdatter Løvlund, [skifte 26.3.1745 lbnr.61]. B: Oluf Pedersen Hjerm.

73 Christen Christensen Bjerregaard i Holstebro. 20.12.1746, fol.175B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Svend Damgaard. B: Karen, Johanne, begge gift i Amsterdam.

74 Kirsten Jensdatter i Holstebro. 17.6.1747, fol.177B.
A:
1) søster Abel Jensdatter i Gjellerup i Hammerum herred, død. 3B: 2 sønner i København og 1 søn i Hammerum herred
2) halvsøster Maren g.m. Mikkel Henriksen, hattemager i Nykøbing Mors.

75 Jens Markussen Listo i Holstebro. 13.10.1747, fol.179.
E: Margrethe Carstensdatter i Amsterdam. LV: svoger Peder Rasmussen, guldsmed i Holstebro. B:
1) Elisabeth Kirstine Jensdatter Listo 28 i Amsterdam
2) Maren Jensdatter Listo 22 i Amsterdam
3) Markus Jensen Listo 19. FM: Hans Brun, degn i Borris og Faster g.m. faster Lene Marie Markusdatter.

76 Christen Lassen Aakær i Holstebro. 20.12.1747, fol.181.
E: Dorthe Jensdatter Høgh. LV: afdødes søstersøn Laurids Jacobsen Alstrup, møller i Vegen Mølle [i Nørre Felding sogn]. B: Karen 20, Margrethe 15.

77 Frands Andreasen, hattemager i Holstebro. 1.12.1747, fol.183.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Søren Øland i Holstebro.
Første ægteskab med [Mette Christensdatter, skifte 1.4.1738 lbnr.2]. B: Thomas 36 i Holland, Rasmus 34 sst, Andreas 28 gift ved Tønder.

78 Ingeborg Jacobsdatter Sperling i Holstebro. 12.1.1748, fol.185B.
A:
1) Rasmus Sperling, parykmager, [skifte 23.3.1745 lbnr.48], var g.m. Anne Elisabeth [Pedersdatter ]. B: [Navne angives ikke]
2) [Christine Jacobsdatter], død, var g.m. Jens Christian [Pedersen], degn i Mejrup. B: [Anne Cathrine Magdalene].

79 Laurids Hansen Kjær i Holstebro. 29.12.1747, fol.187B.
E: Anne Marie Nielsdatter Bautrup. LV: Hans Nielsen Bernsdorff. B: Niels 1¾, Hans 9 mdr, Laurids 4 uger den 17.5.1748. FM: mosters mand Peder Elbæk den yngre, farbrødre Christen Hansen Kjær, Jens Hansen Kjær. Desuden nævnes afdødes søster Anne Cathrine Kjær.

80 Ove Jensen, skomager i Holstebro. 19.12.1747, fol.191.
E: Maren Nielsdatter. LV: Laurids Jensen Nybo. A:
1) Ditlev Friis, død. 1B:
a Anne Johanne 1 år i København hos sin mor
2) Margrethe Andersdatter Friis gift i Holland.

81 Anne Pedersdatter Rømer i Holstebro. 5.7.1748, fol.194B.
E: Morten Lorentsen, handskemager. B:
1) Peder Mortensen Rømer i Holstebro
2) Kirsten Mortensdatter g.m. Laurids Thomsen Møller, feldbereder.
Børnepenge i boet efter:
1) Anders Kræmmer, skifte 23.1.1723. B:
a Peder Andersen, der døde kort tid efter Københavns brand
b Ditlev Andersen
c Mette Andersdatter, der døde ugift
d Margrethe Andersdatter g.m. Claus Broch i Amsterdam i Holland.
2) Albert Lauridsen Günther , kobbersmedesvend i Amsterdam. Enken lod afholde skifte i Holstebro. B:
a Jacob Albertsen Günther. FM: morbror Jens Vang, der døde 1740.

82 Else Poulsdatter i Holstebro. 30.4.1748, fol.198B.
E: Laurids Nielsen Heegaard, skomager. B: Poul 25 i Moss i Norge, Else 23, Anne Marie 18.

83 Peder Christensen Busch i Holstebro. 22.6.1747, fol.201.
E: Anne Kirstine Schiønning. LV: Mads Staby til Gudumkloster. B: Johanne Marie 6 mdr.

84 Mette Pedersdatter Helles i Holstebro. 4.4.1748, fol.219.
E: Rasmus Hansen Nørager. B: Hans 9, Mette Margrethe 7, Peder Helles 5, Poul Severin 2. FM: enkemandens svoger Jens Jensen Rohde i Ebeltoft.
Bevilling til uskiftet bo af 3.6.1746.

85 Bertel Nielsen Løg i Holstebro. 28.12.1748, fol.222B.
E: Mette Christensdatter. LV: Mathias Brun. B: Maren [fejl for Karen] 27. FM: Jens Rasmussen.

86 Andreas Olufsen, skomager i Holstebro. 26.3.1749, fol.223B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Hans Nielsen Bernsdorff. B: Gertrud 13, Maren 5, Jørgen 3.

87 Anne Thomasdatter i Holstebro. 23.4.1749, fol.224.
Enke efter Jens Risum. B:
1) Niels Jensen Risum omkring 50 i København
2) Mogens Jensen Risum i Vejle, død. 4B:
a Thomas Jensen Risum, for over 20 siden rejst fra Holland til Ostindien
b Maren Jensdatter Risum g.m. Johan Frederik Picheur i Holland
c Jens Mogensen Risum 20
d Jonas Mogensen Risum 17.

88 Peder [Pedersen] Grøn, postmester i Holstebro. 2.6.1749, fol.224B.
E: Hedvig [Nielsdatter] Leegaard. LV: svoger Andreas Hansen, farver. B:
1) Peder Pedersen Grøn 23, postmester i Holstebro
2) Niels Pedersen Grøn 21 i Ribe latinskole.
FM: Henrik Mühlmann i Holstebro, Jacob Sonius, byskriver sst.

89 Jens Rasmussen Stadil i Holstebro. 5.5.1749, fol.225.
E: Christine Pedersdatter Blom. LV: mosters mand Mathias Brunov i Holstebro. A:
1) søster Anne Rasmusdatter Stadil g.m. Didrik Ernst i Amsterdam
2) søster Karen Rasmusdatter Stadil i Amsterdam
3) halvbror Christen Rasmussen Stadil i Stadil
4) halvbror Hans Rasmussen Stadil i Stadil
5) halvsøster Anne Rasmusdatter Stadil g.m. Poul Bagger i Ringkøbing.

90 Maren Knudsdatter i Holstebro. 17.6.1749, fol.227.
E: Simon Olufsen Jonstrup. B: Oluf 4.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 5.2.1745 lbnr.43. 2B: [Anne Elisabeth, Johanne Kirstine].

91 Henrik Mühlmann, apoteker i Holstebro. 29.7.1749, fol.228.
E: Kunigunde Hofmann. LV: Andreas Hansen. B: Margrethe Utilie 22 i Bodum præstegård i Thy.
[Første ægteskab med Margrethe Ottilie Beitzen, skifte Viborg 5.7.1724 lbnr.411].

92 Maren Brejnholt i Holstebro. 23.9.1749, fol.228B.
A: en kvinde i Tvis sogn.

93 Maren Nielsdatter i Holstebro. 3.10.1749, fol.228B.
E: Peder Feld. B: Poul 13, Niels 10, Peder 6.

94 Kirsten Olufsdatter Maverspach i Holstebro. 24.10.1749, fol.229.
A:
1) søskendebarn Christen Jensen Vanting
2) søskendebarn Jacob Jensen Mosegaard, død. 1B: Sidsel
3) søskendebarn g.m. Niels Christensen, smed
4) søskendebarn g.m. Niels Andersen Ravnsbjerg
5) søskendebarn Maren Hansdatter(?), enke i Vildbjerg.
Afdøde var født i Brejning sogn og arvingerne blev angivet af præsten i Brejning.

95 Anne Jensdatter i Holstebro. 3.2.1750, fol.230.
Enke. B:
1) Christen Thomsen Bastrup i Holstebro
2) Mette Thomasdatter g.m. Christen Christensen Møller i Øster Bur
3) Else Thomasdatter i Holland.

96 Laurids Lauridsen Haslund. 16.3.1750, fol.230B.
A:
1) søster Sidsel Lauridsdatter Haslund 13
2) bror Niels Lauridsen Haslund 12
3) søster Dorthe Marie Lauridsdatter 10
4) bror Peder Lauridsen Haslund 9
5) søster Maren Lauridsdatter Haslund 7
6) søster Abelone Lauridsdatter 5.
FM: Niels Nielsen Nybo, Claus Skive, Hans Hartvig Lund, Hans Nielsen Bernsdorff, Christen Nielsen Møller, Peder Sørensen Schandorff.
7) halvbror Søren Lauridsen Haslund 28, købmandskarl i Viborg
8) halvbror Morten Lauridsen Haslund 27 i Holstebro.
Desuden nævnes Morten Haslunds svigermor Kirsten Thomasdatter, enke efter Jeppe Bredvig.

97 Margrethe Pedersdatter vægters i Holstebro. 18.8.1750, fol.234.
Arvinger angives ikke.

98 Niels Jørgensen, smed i Holstebro. 24.8.1750, fol.234.
E: Karen Nielsdatter. LV: Andreas Hansen. B: Niels 20, i købmandslære i Thisted. FM: Christen Thomsen.

99 Anne Jensdatter Ramsing i Holstebro. 28.8.1750, fol.235.
E: Jacob Johansen, feldbereder.
Første ægteskab med [Niels Mortensen, skifte 4.12.1744 lbnr.38]. B: Maren 8. FM: Peder Rasmussen, guldsmed i Holstebro.

100 Alexander Mortensen Nybo i Holstebro. 17.6.1749, fol.236.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Hegelund i Holstebro.
Første ægteskab med [Anne Malene Jensdatter Bastrup, skifte 2.4.1744 lbnr.64]. B:
1) Morten Alexandersen Nybo, præst i [Kollerup og Skræm] g.m. [Mette] Iversdatter Kvistgaard
2) Jens Alexandersen Nybo i Norge, men nu på udenlandsrejse.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Mortensen Nybo i Særkær [i Måbjerg sogn].

101 Thøger Sørensen i Holstebro. 21.9.1750, fol.241B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Madsen Elbæk den yngre. B: Johanne g.m. Niels Jensen Særkær i Holstebro, Anne i Amsterdam.

102 Opbudsbo i Holstebro. 13.5.1749, fol.242.
Vurdering af fallitbo hos Hildebrandt Jensen Holst. Desuden nævnes hans hustru Anne Sofie Schultz, hendes bror Peder Eriksen Schultz i Holstebro, Oluf Christian Holst i Ålborg.

103 Maren Christensdatter Viim i Holstebro. 25.5.1749, fol.249.
A:
1) bror Christen Christensen Viim i Amsterdam
2) bror Gregers Christensen Viim i København, rejst fra kone og et barn i Holstebro for 7 år siden.

104 Gedske Tønnesdatter i Holstebro. 16.11.1750, fol.251.
E: Volkert Meinertz. A:
1) søster Birgitte Tønnesdatter, enke efter Knud Nielsen Munch. LV: Hans Hartvig Lund
2) søster Marie Tønnesdatter, [skifte 12.12.1743 lbnr.33], var g.m. Christen Christensen, hattemager. 2B:
a Tønne Christian Christensen 19, i feldberederlære i Århus
b Milter Christensen 17, i handskemagerlære i Holstebro.
Desuden nævnes enkemandens mor Marie Menchen.

105 Christen Jensen Salling i Holstebro. 21.2.1751, fol.252B.
E: Margrethe Kirstine Jensdatter. LV: Svend Jensen Damgaard. B: Anne Barbara 17, Jens Johan Christian 10, Birgitte 6. FM: Thomas Engsnap i Holstebro.

106 Christen Smal i Holstebro. 2.3.1751, fol.253.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Lassen Nybo. Arvinger kendes ikke.

107 Margrethe Solgaard i Holstebro. 9.3.1751, fol.253.
E: Poul Josefsen Haborg. B: Gurine Falkenberg 26, Martha Marie 17.

108 Anders Lauridsen Grøn i Holstebro. 27.4.1751, fol.254.
E: Anne Cathrine Jensdatter Hurtigkarl. LV: Christen Hansen Kjær. B: Laurids 13, Engel Gøstrup 5.
Af første ægteskab B: Anne Cathrine 30 i København.

109 Christen Johan Nejling i Holstebro. 18.6.1751, fol.254.
E: Anne Marie Pedersdatter Holst. B: Villads i Viborg. FM: farbror Peder Pedersen Nejling.

110 Jens Pedersen Steen i Holstebro. 23.6.1751, fol.256B.
A: far Peder Steen, skoleholder på Lindholm i Sundby.

111 Juliane Svendsdatter Schmidt i Holstebro. 17.8.1751, fol.258B.
E: Jens Johansen, murer. Arvinger findes ikke.

112 Niels Pedersen Estvad i Holstebro. 15.12.1751, fol.259B.
E: Anne Clausdatter. LV: Anker Jacobsen i Holstebro, Hans Hartvig Lund. A:
1) bror Peder Pedersen i Kisum i Estvad sogn
2) søster Dorthe Pedersdatter, enke i Kisum
3) søster Johanne Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Kisum
4) søster Bente Pedersdatter g.m. Jens Holgersen i Rettrup i Brøndum sogn i Salling på Kærgårdsholm gods.

113 Mette Nielsdatter Gade i Holstebro. 14.9.1751, fol.261.
Arvinger angives ikke.

114 Laurids Nielsen [Heegaard], skomager i Holstebro. 5.11.1751, fol.262.
Enkemand efter [Else Poulsdatter], skifte 30.4.1748 lbnr.82. B:
1) Poul Lauridsen Heegaard 28 i Koldstad ved Frederikshald i Norge
2) Else Lauridsdatter 26
3) Anne Marie Lauridsdatter 21.

115 Jens Nielsen Krog i Holstebro. 17.7.1751, fol.266.
E: Margrethe Christensdatter Busch. LV: Johannes Paludan, Mads Staby. B: Mikkel Krog 2½, Niels Krog 4 mdr. FM: farfar Niels Krog. Desuden nævnes enkens mor Maren Bertelsdatter Busch.
Afdøde døde på rejse til Ålborg i Ravnholt [formentlig i Sevel sogn] og blev begravet der.

116 Mette Cecilie Andersdatter Kirkeby i Holstebro. 28.12.1752, fol.270B.
E: Christen Lauridsen Døes. B: Else Marie i Amsterdam, Laurids 14.

117 Thomas Knudsen Abildgaard, købmand i Holstebro. 9.12.1750, fol.272.
A: søster Anne Knudsdatter Abildgaard, enke i Skive, nu i Stolpe i Bagpommern. LV: Claus Pedersen Skive. 1B: Christen Christensen Eskov 11 i Bork præstegård.

118 Maren Christensdatter Øe (Øje) i Holstebro. 20.7.1753, fol.340.
A:
1) mor Karen Pedersdatter i Husby sogn. LV: Mikkel Madsen, skrædder i Holstebro
2) bror Christen Christensen 30 i Tim sogn
3) halvbror Iver Christensen 50 i Tim sogn
4) halvsøster Else Christensdatter g.m. Niels Christensen i Silkeborghus i Idum sogn
5) halvsøster Anne Christensdatter i Holstebro.

119 Cort Jacobsen [Fasterling], byfoged i Holstebro. 2.6.1753, fol.341B.
E: Anne Dorthe Gamalielsdatter Schmidt. LV: Jesper Knudsen. B:
1) Oluf Jacob Fasterling 29, købmand i Ålborg
2) Gamaliel Nikolaj Fasterling 28 i Århus
3) Marie Elisabeth Fasterling g.m. Jens Reenberg Curtz, byfoged i Holstebro
4) Marie Sofie Fasterling
5) Ingeborg Helene Fasterling.
[Afdødes forældre var Jørgen Zachariassen i Svendborg, skifte Svendborg 17.4.1738 lbnr.267 og Maren Pedersdatter, skifte Svendborg 21.2.1728 lbnr.175].
[Enkens forældre var Gamaliel Nielsen, præst i Svendborg Nikolaj, skifte Sunds herred gejstlig 15.2.1719 lbnr.26 og Maren Johansdatter Struch, begravet Holstebro 29.6.1733].

120 Else Rasmusdatter Fastrup i Holstebro. 4.3.1754, fol.348B.
E: Svend Jensen Damgaard. B: Rasmus Nikolaj 22 i købmandslære i Ålborg, Dorthe Cathrine 16, Øllegaard Cathrine 10.

121 Karen Christensdatter Faarbæk i Holstebro. 31.8.1753, fol.350B.
Enke efter Niels Davidsen, [skifte 12.2.1745 lbnr.60].
Første ægteskab med Christen Nielsen Faarbæk, [skifte sluttet 4.11.1728]. B: Gertrud Christensdatter gift i Alkmaar i Holland. FM: Christen Nielsen Møller i Holstebro.

122 Anne Kirstine Simonsdatter i Holstebro. 19.4.1754, fol.353B.
E: Jacob Pedersen, skomager. B: Maren 19 i København, Simon 17, Gertrud 14, Svend 11, Jens 8, Peder 6, Jens 3.

123 Jacob Johansen, feldbereder i Holstebro. 9.5.1754, fol.354B.
E: Magdalene Christensdatter. B: Johannes 3, Christen 4 uger. FM: Hans Christensen Busch.

124 Anne Lauridsdatter i Holstebro. 22.1.1754, fol.356.
Arvinger angives ikke.

125 Anne Jensdatter i Holstebro. 30.1.1754, fol.356B.
Enke efter Christen Madsen. B:
1) Maren Christensdatter Hvidbjerg g.m. Jens Hegelund i Holstebro
2) Jens Hvidbjerg, død. 1B:
a Bodil Kirstine i Bølling herred.

126 Jørgen Mathiasen i Holstebro. 28.5.1754, fol.357B.
E: Maren Nielsdatter. LV: søstersøn Jens Lassen Nybo i Holstebro. B:
1) Else Jørgensdatter 40 gift i Kronstad i Rusland
2) Peder Jørgensen 31 i Holstebro.

127 Didrik Sørensen i Holstebro. 5.6.1754, fol.358.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Jens Jensen i Lægård i Måbjerg sogn.
Arvinger angives ikke.

128 Morten Lauridsen Haslund og hustru Inger Lauridsdatter i Holstebro. 2.4.1752, fol.358B.
Hans A:
1) bror Søren Lauridsen Haslund i Viborg
2) halvsøster Sidsel Lauridsdatter Haslund 16
3) halvbror Niels Lauridsen Haslund 13
4) halvsøster Dorthe Marie Lauridsdatter Haslund 12
5) halvbror Peder Lauridsen Haslund 10
6) halvsøster Maren Lauridsdatter Haslund 9
7) halvsøster Abelone Lauridsdatter Haslund 8
FM: Hartvig Lund i Holstebro, Peder Sørensen Schandorff.
Hendes A:
1) mor Kirsten Thomasdatter Lund.
Mors første ægteskab med [Laurids Bertelsen i Holstebro, begravet 27.11.1728]
2) søster Ellen Lauridsdatter 27.
Mors andet ægteskab med Jeppe Jepsen Bredvig i Holstebro, [død 2.5.1744]
3) halvsøster Lassine Marie Jepsdatter Bredvig 19
4) halvbror Thomas Christian Jepsen Bredvig 18 i skole i en præstegård ved Ålborg. Født værge mors søstersøn Mads Pedersen Lillelund til Sindinggård.
Gavebrev 1735 til afdøde kone fra [morbror] Thomas Thomsen Lund på Rybjerg. (Sml. Lundenæs og Bøvling amter skifte efter Ellen Christensdatter 21.2.1752 lbnr.221).

129 Anne Lasdatter Nybo i Holstebro. 30.8.1754, fol.385.
E: Niels Bertelsen Nørgaard. B: Bertel 1½, Laurids 6 uger. FM: morbror Niels Lassen Nybo. Desuden nævnes afdødes brødre Christen Lassen Nybo i Holstebro, Jens Lassen Nybo sst.

130 Henrik Warelmann i Holland. 19.3.1755, fol.386.
E: Anne Jørgensdatter i Holstebro. LV: Peder Thomsen Friis i Holstebro, Thomas Bastrup Lund, der ægter enken. B: Anne 5½, Arent Peder 3, Henrik 1½. FM: morbrødre Mads Jørgensen i Særkær i Måbjerg sogn, Jens Jørgensen i Gårdhøje i Måbjerg sogn.

131 Kirsten Mortensdatter i Holstebro. 2.4.1755, fol.387B.
E: Carl Caspersen Brandt. B: Peder 7 uger.

132 Anne Clausdatter i Holstebro. 12.2.1755, fol.388B.
A: søster Dorthe Clausdatter g.m. Hans Rytzen, skoleholder i Solderup [i Hostrup sogn] ved Tønder.

133 Niels Knudsen, toldbetjent i Holstebro. 16.7.1755, fol.390.
E: Magdalene Pedersdatter. LV: Svend Damgaard. B: Marie Anne. FM: Ulrik Helt.

134 Johan Michael Heidelmann i Holstebro. 14.8.1755, fol.391.
E: Birgitte Jacobsdatter. LV: Hans Nielsen Bernsdorff. Ingen arvinger. Til stede afdødes stedsøn Oluf Vang.

135 Jens Voldsted, tjenestekarl i Holstebro. 7.5.1754, fol.391B.
E: Kirsten Aasted. B: søn 1½.

136 Anne Nielsdatter Rind i Holstebro. 30.1.1756, fol.393.
E: Morten Christensen Ekebom. A: søster Marie Jacobe Nielsdatter Rind, enke i Nykøbing hospital.

137 Enevold Brejnholt, købmand i Holstebro. 16.12.1754, fol.399.
Enkemand efter Elisabeth Christensdatter Hee. Testamente konfirmeret 21.8.1742.
Hans A:
1) bror Anders Jensen Trabjerg i Gudum sogn
2) bror Peder Brejnholt i Humlum sogn
3) bror Lyder Jensen i Gimsing ved Struer
4) bror Jacob Jensen Brejnholt i Tangsgård i Gudum sogn, død. 6B: Jens 26, Mikkel 25, Peder 13, Laurids 9, Bodil Cathrine, Mette Marie. FM: Jørgen Billeskov i Vejbjerggård.
Hendes A:
1) mor Karen Knudsdatter Skytte, enke efter Christen [Thomsen] Hee, præst [i Søndbjerg og Odby]
2) bror Thomas Christensen Hee, præst i Borup og Hald
3) bror Knud Christensen Hee i Østergård i Serup på Thyholm
4) bror Jørgen Christensen Hee, degn i Randers Hospital
5) bror Matheseos Christensen Hee, professor i København
6) søster Anne Marike Hee g.m. Vilhelm [Vilhelmsen] Schmidt, præst i Snedsted i Thy
7) søster Agnethe Hee i København, enke efter Jørgen Jacobsen.

138 Anne Jensdatter i Holstebro. 11.6.1754, fol.428B.
Enke efter Peder Jepsen. A:
1) bror Jørgen Jensen i Gårdhøje i Måbjerg sogn ved Jens Jørgensen
2) søster Maren Jensdatter, død. 1B:
a Anne Sørensdatter, enke i Amsterdam.

139 Peder Pedersen Handbjerg i Holstebro. 18.6.1756, fol.430B.
E: Johanne Christensdatter Møller. LV: Svend Damgaard. A: far Peder Handbjerg, feldbereder i Holstebro.
(Se skifte efter enken i Viborg 27.7.1757 lbnr.963).

140 Mads Jensen, smed i Holstebro. 24.9.1754, fol.432.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Nielsen Bernsdorff, købmand. B:
1) Niels Madsen, smed i Skive
2) Christen Madsen, smed i Holstebro
3) Jens Madsen på Kvistrup
4) Maren Madsdatter.

141 Jens Christensen, skomager i Holstebro. 14.8.1755, fol.434B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Peder Rasmussen, guldsmed. A: søster Bodil Christensdatter i Ramme sogn.

142 Rasmus Hansen Nørager, måler og vejer i Holstebro. 6.10.1755, fol.436B, næste protokol fol 1B.
Enkemand efter [Mette Pedersdatter Helles], skifte 4.4.1748 lbnr.84. B: Hans 17, Mette Margrethe, Peder Helles 12, Poul Severin 9. FM: fars svoger Oluf Peder Kabbel i Lemvig, fars svoger Jens Rohde til Søholt [i Fuglslev sogn], Christian Melchiorsen Solgaard i Holstebro, Jens Voigt sst, alle af slægt.
Desuden nævnes afdødes afdøde forældre Hans Rasmussen g.m. Anne Nørager.

 


Holstebro byfoged
Skifteprotokol
1756-1775
B 78 - 163


143 Anne Danielsdatter i Holstebro. 2.4.1748, fol.10.
Enke efter Christen Pedersen, skrædder, [skifte 13.12.1746 lbnr.71].
B: Birgitte g.m. Laurids Grøn, der angives som " eneste her stedet værende arving".

144 Peder Jepsen i Holstebro. 21.6.1748, fol.10B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Rasmussen, guldsmed i Holstebro. A:
1) søstersøn Peder Christensen 30 i Dusdeje i Resen sogn
2) Peder Christensens søsterdatter Margrethe Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen i Humlum
3) [Navn mangler] i Gudum, enke efter Niels Pedersen Fiskbæk.
(Der må mangle en linje i skiftet, men der er 3 arvinger).

145 Niels Johansen, murer i Holstebro. 23.12.1748, fol.11B.
E: Johanne Nielsdatter Duusgaard. LV: Svend Damgaard i Holstebro. B: Sara, gift i Holland, Niels Peder 31 i Lemvig, Rebekka i Holland.

146 Christen Jensen, tømrer i Holstebro. 15.3.1757, fol.12B.
E: Mette Frandsdatter. LV: Christen Lassen Nybo i Holstebro. B: Karen i Mejrup, Maren, Niels 23, Else 14.

147 Christian Samuel Picheur i Holstebro. 4.5.1757, fol.13.
E: Anne Kirstine Olufsdatter Hjerm. LV: Niels Jensen Særkær i Holstebro. B:
1) Johan Frederik Picheur, feldbereder i Holstebro
2) Henrik Christian Picheur, feldbereder i Holstebro
Af første ægteskab B:
4) en datter, uvist hvor.

148 Jacob Jensen Flynder i Holstebro. 30.8.1757, fol.13.
B: Anne Cathrine, en søn i Rendsborg. FM: Simon Olufsen Jonstrup.

149 Maren Mathiasdatter i Holstebro. 1.2.1757, fol.13B.
Enke efter Colding. Arvinger kendes ikke.

150 Dorthe Bertelsdatter i Holstebro. 1.12.1758, fol.14B.
B:
1) Poul Rasmussen
2) Bertel Rasmussen
3) datter, død. 1B:
a Engel Marie Sitkam
4) [Else Rasmusdatter Fastrup, skifte 4.3.1754 lbnr.120], var g.m. Svend Damgaard. 3B:
a Rasmus Damgaard
b Dorthe Cathrine Damgaard
c Øllegaard Cathrine Damgaard.

151 Karen Nielsdatter i Holstebro. 14.12.1758, fol.15B.
Enke efter Niels Jørgensen, smed, [skifte 24.8.1750 lbnr.98]. B: Niels i Frederikshald i Norge.

152 Mette Christensdatter i Holstebro. 3.2.1759, fol.17B.
Enke efter Bertel Løg, [skifte 28.12.1748 lbnr.85]. B: Karen g.m. Niels Lassen Nybo, købmand i Holstebro.

153 Anne Marie Jochumsdatter Hinch i Holstebro. 15.6.1759, fol.18.
Enke efter Frederik August Jessen. B:
1) Johan Frederik Jessen
2) Peder Andreas Jessen
3) datter, død efter moderen. 1B:
a Alexander, rytter.

154 Christen Mikkelsen Møjkær i Holstebro. 19.2.1760, fol.18B.
E: Cathrine Mathiasdatter Becher. LV: Christen Hansen Kjær. B: Larsine Kirstine.
[Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 4.3.1740 lbnr.10].

155 Hans Christensen Bønning (Bønnich) i Holstebro. 25.4.1760, fol.19.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Poulsen Feld. B: Christian Peder 11. FM: farbror Balthazar Bønning.

156 Anne Elisabeth Christensdatter i Holstebro. 29.4.1760, fol.20.
E: Niels Lauridsen Møjkær, skomager. B: Jens 7.

157 Mads Pedersen Hillersø, købmand i Holstebro. 31.7.1759, fol.21.
E: Karen Jensdatter Kettrup. LV: Peder Sommer, byskriver i Skive. A: far Peder Madsen Hillersø, skomager i Holstebro.
Enkens første ægteskab med Christen Nielsen Møller. Testamente.
Desuden nævnes afdødes svoger Peder Poulsen Feld.

158 Simeone Simonsdatter Hinch i Holstebro. 18.7.1760, fol.54.
E: Jens Christensen Hvas Busch, købmand. B: Susanne, Christen 10, Marie Anne, Hans Hartvig. FM: Hans Christensen Busch.

159 Karen Mogensdatter Tim i Holstebro. 12.12.1761, fol.56B.
E: Jens Ebbesen Holst, købmand og kæmner i 1760. B: Johanne Cathrine 3, Anne 4 uger. FM: farbror Christen Ebbesen i Holstebro.

160 Cathrine Jensdatter Bastrup i Holstebro. 26.4.1760, fol.65B.
E: Peder Thomsen Reisig, købmand.
Første ægteskab med Jacob Tollund, skifte slut 4.7.1727. B:
1) Peder Thomsen Tollund, død i Ladegården i København. 1B:
a Cathrine Pedersdatter. FM: Thomas Lund i Holstebro
2) Else Marie Tollund g.m. Thomas Holst i Thisted ved Jens Hvass til Tviskloster.
Desuden nævnes afdødes bror Christian Bastrup.
Vegen mølle sælges på auktion til Søren Thygesen til Lervadskær i Snejbjerg sogn.

161 Jens Pedersen Vejlgaard i Holstebro. 21.8.1759, fol.77.
E: Dorthe Malene Lylow. LV: Christen Hansen Kjær. B:
1) Peder Jensen 21
2) Johannes Jensen 13
3) Dorthe Marie Jensdatter
4) Bodil Kirstine Jensddatter.

162 Marie Cathrine Pedersdatter i Holstebro. 14.9.1759, fol.78.
E: Johan Althøver, parykmager. B: Jens 2½, Peder 5 uger. FM: mors svoger Jacob Albertsen, skomager i Holstebro. Desuden nævnes enkemandens svoger Thomas Pedersen Villerslev.

163 Birgitte Pedersdatter i Holstebro. 17.9.1762, fol.79B.
E: Hans Gregersen. B: Sidsel, Anne, Gregers 37.

164 Oluf Kjeldsen i Holstebro. 24.9.1762, fol.80B.
E: Anne Cathrine Jacobsdatter. LV: Balthazar Bønning i Holstebro. B: Kjeld 2.

165 Cathrine Nielsdatter Nybo i Holstebro. 8.8.1760, fol.81B.
Enke efter Hans Hartvig Lund. Bevilling til uskiftet bo af 13.8.1751. B:
1) Niels Hansen Lund 24
2) Thomas Hansen Lund 18, der overtager kongelig bevilling til korn- og bropenge af Storebro i Holstebro
3) Elisabeth Kirstine Hansdatter Lund, der ægter Lukas Kloch
4) Ingeborg Hansdatter Lund.
FM: morbror Niels Nybo ved Jens Hvass til Tviskloster.
Første ægteskab med Simon Hinch. B:
5) Simeone Simonsdatter Hinch, [skifte 18.7.1760 lbnr.158], var g.m. Jens Christensen Hvas Busch. 4B: Susanne 12, Christen 10, Marianne 8, Hans Hartvig 14 uger.

166 Jens Christensen Hvas Busch, købmand i Holstebro. 7.4.1761, fol.88B.
Enkemand efter Simeone Simonsdatter Hinch, skifte 18.7.1760 lbnr.158. B: Susanne 12, Christen 10, Marianne 9, Hans Hartvig 1. FM: farbror Hans Christensen Busch i Holstebro, mors [halv]bror Niels Hansen Lund.

167 Laurids Jacobsen Alstrup i Holstebro. 11.5.1762, fol.99.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Peder Grøn, postmester i Holstebro. B:
1) Else Lauridsdatter g.m. Jørgen Christensen Tyregaard i Tulstrup i Ikast sogn (Sml. skifte Lundenæs amt 19.8.1763 lbnr.342).
2) Else Margrethe Lauridsdatter g.m. Melchior Nielsen Schmidt i Gammelmølle i Råsted sogn
3) Jacob Lauridsen 22 i København
4) Peder Lauridsen 17
5) Jens Lauridsen 14, der døde
6) Marie Cathrine Lauridsdatter 11.

168 Svend Jensen Damgaard i Holstebro. 28.7.1763, fol.102B.
E: Else Margrethe Brøllund. LV: Hans Nielsen Bernsdorff. B: Jens Christian 9. FM: Jørgen Sørensen, byfoged i Lemvig.
Første ægteskab med [Else Rasmusdatter Fastrup], skifte 4.3.1754 lbnr.120. B: Rasmus Nikolaj 31, Dorthe Cathrine, Øllegaard Cathrine.

169 Laurids Thomsen, feldbereder i Holstebro. 25.10.1763, fol.112.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Hans Busch. B: Thomas 29, Inger.

170 Anne Andersdatter i Holstebro. 8.11.1763, fol.114.
Enke efter Niels Christensen, skomager. B:
1) Ingeborg Marie Nielsdatter g.m. Peder Skive, skomager
2) Christen Nielsen, død. 2B: Niels 11, Jens 8. FM: født værge Thomas Villerslev, Christian Pedersen, degn i Mejrup, som beslægtet.

171 Søren Sørensen Øland i Holstebro. 4.5.1764, fol.114B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Jensen Særkær. B: Dorthe Sofie 1. FM: Peder Andreas Jessen.

172 Kunigunde Johanne Hofmann i Holstebro. 19.5.1762, fol.116B.
Enke efter Henrik Mühlmann, apoteker i Holstebro, [skifte 29.7.1749 lbnr.91]. B:
5) Margrethe Utilie Mühlmann g.m. Peder Hald, degn i Ræer i Thy.
Første ægteskab med Johan Henrik Krabidel, apoteker i Holstebro, skifte 3.4.1724. B:
1) Hans Christian Krabidel
2) Martha Cathrine Krabidel, [skifte 17.6.1746 lbnr.70], var g.m. Morten Taulov, løjtnant. 2B: Jens, Johan Henrik
3) Johanne Kirstine Krabidel i Ålborg, født 1723
4) Eufrosyne Callene Krabidel i Ålborg, født 1718.
Desuden nævnes afdødes mor Eufrosyne Callene, der ved sin død efterlod afdøde som eneste arving og afdødes stedfar Peder Mathias von Ahlen.

173 Anne Marie Nielsdatter i Holstebro. 18.3.1763, fol.125.
Enke efter Laurids Jacobsen Alstrup, [skifte 11.5.1762 lbnr.167]. B:
1) Else Margrethe Lauridsdatter g.m. Melchior Nielsen Schmidt i Råsted Mølle eller Gammelmølle i Råsted
2) Jacob Lauridsen 23, i en vejrmølle ved København
3) Peder Lauridsen 18, i gørtlerlære i Holstebro
4) Jens Lauridsen 14, der døde
5) Marie Cathrine Lauridsdatter 12.
FM: Damianus [Christensen] Knudsen, præst i Nørre Felding [og Tvis], Christen [Jensen] Hjerm, degn i Hjerm og Gimsing, Jacob Christensen Holst, degn i Navr.

174 Anne Elisabeth [Pedersdatter] i Holstebro. 20.1.1764, fol.129B.
Enke efter Rasmus Sperling, parykmager, [skifte 23.3.1745 lbnr.48]. B: Margrethe Dorthe, Jacob 22, Johanne.

175 Niels Bertelsen Nørgaard i Holstebro. 21.2.1764, fol.132.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Jensen Særkær. B: Anne 2, Nikolette Marie, nyfødt. FM: farbror Knud Bertelsen Nørgaard i Idum.
Første ægteskab med Anne Lasdatter Nybo, skifte 30.8.1754 lbnr.129. B: Bertel 11, Laurids 9. FM: morbrødre Niels Lassen Nybo, Christen Lassen Nybo, Jens Lassen Nybo.

176 Peder Madsen Elbæk senior i Holstebro. 2.3.1764, fol.137.
E: Margrethe Thomasdatter Reisig. LV: Hans Christensen Busch i Holstebro. B:
3) Thomas Pedersen Elbæk i Holstebro
4) Mads Pedersen Elbæk 27, ridefoged på Sønderskov.
Af første ægteskab B:
1) Marie Kirstine Elbæk g.m. Jens Rasmussen i Nølev i Hads herred
2) Anne Cathrine Elbæk i Holland.
Arv efter enkens bror Peder Thomsen Reisig, [skifte 13.8.1762 lbnr.183].

177 Laurids Pedersen, kræmmer i Holstebro. 25.7.1760, fol.139.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Balthazar Bønning. B: Mette, Ingeborg, Caritas, Christiane.

178 Maren Bertelsdatter i Holstebro. 3.9.1762, fol.141.
Enke efter Christen Busch, [skifte 6.8.1742 lbnr.23]. B:
1) Peder Christensen Busch, [skifte 22.6.1747 lbnr.83]. 1B: Johanne Marie. FM: stedfar Christen Lassen Nybo
2) Margrethe Christensdatter Busch, enke efter [Jens Nielsen Krog, skifte 17.7.1751 lbnr.115]. LV: Hans Nielsen Bernsdorff i Holstebro
3) Jens Hvas Busch, [skifte 7.4.1761 lbnr.166]. 4B: Susanne, Christen 11, Marianne, Hans 2
4) Hans Christensen Busch i Holstebro
5) Inger Cathrine Busch g.m. Johannes Paludan i Stavshede

179 Abelone Nielsdatter Juul i Holstebro. 11.11.1757, fol.144.
Enke efter Jens Damgaard, tømrer på Volstrup gods.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Helsingør.
Afdødes stedbørn A:
1) Svend Jensen Damgaard i Holstebro
2) Christen Damgaard i Gimsing
3) Kirsten Damgaard i Søndermølle i Sevel sogn.

180 Morten Christensen Eskebom i Holstebro. 9.3.1758, fol.151.
B: Christian, uvist hvor.

181 Søren Jensen i Holstebro. 4.8.1761, fol.153B.
E: Maren Christensdatter i Salling. B: Anne.

182 Karen Olufsdatter Thor i Holstebro. 11.12.1764, fol.155.
E: Samuel Christensen Pral. B: Christen 8 uger.

183 Peder Thomsen Reisig i Holstebro. 13.8.1762, fol.156.
Enke efter Cathrine Jensdatter Bastrup, [skifte 26.4.1760 lbnr.160]. A:
1) søster Margrethe Thomasdatter Reisig g.m. Peder Madsen Elbæk i Holstebro
2) søster Kirsten Thomasdatter Reisig g.m. Didrik Brandt, snedker i København
3) bror Christen Thomsen Reisig i København
4) søster Christine Thomasdatter Reisig i København
5) søster Anne Thomasdatter Reisig, [skifte 3.3.1745 lbnr.57], var g.m. Peder Schmidt. 2B:
a Jørgen Pedersen Schmidt i København
b Anne Marie Pedersdatter Schmidt gift i Amsterdam
6) halvbror Balthazar de Borthle, død. 1B:
a Maren de Borthle.

184 Dorthe Malene Lylow i Holstebro. 25.5.1764, fol.169B.
Enke efter Jens [Pedersen] Vejlgaard, [skifte 21.8.1759 lbnr.161]. B:
1) Peder Jensen 27
2) Johannes Jensen 18
3) Dorthe Marie Jensdatter
4) Bodil Kirstine Jensddatter.

185 Dorthe Jensdatter Høgh i Holstebro. 11.9.1764, fol.172.
Enke efter Christen Lassen Aakær, [skifte 20.12.1747 lbnr.76]. A:
1) søster [Margrethe Jensdatter Høst], død, [var g.m. Christen Jacobsen, sadelmager]. 1B:
a Jacob Christensen Holst, degn i Navr og Sir
2) søster Maren Jensdatter, død i Ydby, var g.m. [Søren Jensen] i Dover i Ydby sogn i Thy. 2B:
a Gertrud Cathrine Sørensdatter g.m. Christen Stensgaard i Gettrup sogn
b Margrethe Sørensdatter g.m. Peder Mortensen i Hurup sogn
3) halvbror Jens Rasmussen Solgaard, kapellan i Maribo [og Hillested], [død 29.1.1743 som præst i Ønslev og Eskildstrup]. 3B:
a Karen Jensdatter Solgaard 28 i København
b Margrethe Jensdatter Solgaard 27 i København
c Jens Jensen Solgaard 22, soldat i Husum.

186 Mette Marie Madsdatter Nautrup i Holstebro. 10.5.1765, fol.179.
E: Christen Lauridsen, skomager.
Af første ægteskab B: Mads Pedersen Toft 12.

187 Peder Jensen Skræddergaard i Holstebro. 13.4.1763, fol.180.
A:
1) søster, død. 1B:
a Peder Christensen 8 i Møborg sogn
2) søster, død. 1B:
a Karen Christensdatter i Gudum sogn
3) halvbror Niels Jensen i Skræddergård i Møborg sogn
4) halvbror Søren Jensen i Skræddergård i Møborg sogn
5) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Peder Simonsen på Vadet i Møborg sogn.

188 Mette Tusgaard i Holstebro. 14.12.1762, fol.199.
A: søster Maren Tusgaard g.m. Peder Nørgaard i Holstebro.

189 Maren Jensdatter Birk i Holstebro. 7.6.1767, fol.200.
A:
1) mor Anne Poulsdatter i Mejrup sogn
2) bror Jens Jensen i Birk i Nejrup sogn
3) søster Karen Jensdatter g.m. Jens Andersen i Tinggård i Sevel sogn
4) søster Else Jensdatter, død, var g.m. Oluf Sørensen i Lavstrup Lønborg sogn. 4B: Jens 22, Anne g.m. Niels Hansen i Lønborg sogn, Karen, Anne Marie.

190 Johan Frands Hächel, glas- og galanterikræmmer i Holstebro. 10.6.1763, fol.204.
A:
1) mor Anne Marie Basselin i Klein Bücken i Böhmen
2) bror Johan Lorents Hächel i Holstebro
3) bror Tobias Hächel i Klein Bücken i Böhmen.

191 Maren Knudsdatter i Holstebro. Juli 1765, fol.211.
Arvinger angives ikke.

192 Niels Christensen Ravn i Holstebro. 28.2.1766, fol.213B.
Enkemand. B:
1) Anders Nielsen Høved
2) Maren Nielsdatter.

193 Ingeborg Olufsdatter i Holstebro. 2.11.1764, fol.214.
E: Christen Madsen, grovsmed. A: søster- og broderbørn i Thy og nogle i Ølby sogn, hvis navne ikke angives.

194 Just Jensen, handskemager i Holstebro. 25.10.1765, fol.217B.
Enkemand. B:
1) [Else Justsdatter] g.m. Anders Arentsen, hattemager
2) Mette Justsdatter
3) Johanne Justsdatter.

195 Frederik Bygum i Holstebro. 20.9.1765, fol.218B.
A:
1) bror Andreas Bygum, [skifte 1.7.1739 lbnr.7]. 2B:
a Birgitte Kirstine Bygum. FM: stedfar Jens Hegelund i Holstebro
b Anne Christence Bygum, der ægter Peder Poulsen Feld.

196 Niels Christian Trane i Holstebro. 17.3.1767, fol.220B.
E: Anne Elisabeth Simonsdatter Jonstrup. LV: Niels Thomsen Skree. B: Anders 7, Niels 7 uger, Marie Anne, Caroline Christiane Vilhelmine, Karen. FM: morfar Simon Olufsen Jonstrup.

197 Mette Cathrine Jensdatter i Holstebro. 15.9.1767, fol.222.
E: Jeppe Christensen. B: Jens 12, Christen 8, Anne Marie 5 uger.

198 Gotfred Andersen Grøn i Holstebro. 11.9.1767, fol.222B.
E: Anne Jørgensdatter Lang. LV: Hans Nielsen Bernsdorff. B:
1) Andreas Hansen Grøn 11
2) Jørgen Grøn 10
3) Niels Lang Grøn 8
4) Sofie Dorthe Grøn 7
5) Gertrud Kirstine Grøn 5.
FM: farbror Laurids Andersen Grøn, fars halvbror Niels Ibsen Grøn, Peder Grøn, postmester som beslægtet.
Børn havde modtaget gave fra Jens Jørgen Lindvig i Horsens.
Bevilling til uskiftet bo af 6.6.1766.

199 Maren Nielsdatter Ballum i Holstebro. 2.10.1767, fol.226.
E: Henrik Buch. B: Anne Marie 5, Aksel 3.

200 Niels Hansen Lund i Holstebro. 23.2.1765, fol.227.
E: Sofie Marie Christensdatter. LV: Thomas Bastrup Lund. A:
1) bror Thomas Hansen Lund i Holstebro
2) søster Elisabeth Kirstine Lund g.m. Lukas Kloch, inspektør på Alheden
3) søster Ingeborg Lund g.m. Simon Schiønning i Nørre Snede Kro
4) halvsøster Simeone Hinch, [skifte 18.7.1760 lbnr.158], var g.m. Jens Busch. 4B: Susanne, Christen, Marie Anne, Hans Hartvig.

201 Kirsten Frandsdatter Bodum i Holstebro. 1.9.1767, fol.233B.
E: Villads Hansen Lund. Arvinger kendes ikke.

202 Maren Knudsdatter i Holstebro. 15.12.1767, fol.235.
E: Anders Mortensen, vindmøller. A:
1) bror Peder Knudsen i Nøvling præstegård
2) søsterdatter Anne Marie Olufsdatter g.m. Josef Jensen Haborg.

203 Johanne Iversdatter i Holstebro. 5.8.1768, fol.236.
E: Jacob Jensen, sadelmager. B: Jens, Anne.

204 Cathrine Nielsdatter i Holstebro. 5.12.1768, fol.237.
E: Anders Nielsen Viby, hattemager. B: Marie Cathrine.

205 Jochum Mertens, humlefører i Holstebro. 18.8.1767, fol.238.
A:
1) far Hans Mertens, humlefører og avlsmand i Peitz i Brandenburg
2) bror Andreas Mertens, kroholder og avlsmand i Peitz, død. 2B:
a Christoffer Mertens, kroholder og avlsmand i Peitz
b Anne Margrethe Mertens g.m. Joachim Christoffer Kauchen, avlsmand i Immenkath i Brandenburg.

206 Maren Christensdatter Hvidbjerg i Holstebro. 24.11.1767, fol.243B.
E: Jens Christensen Hegelund, købmand.
Første ægteskab med [Andreas Bygum], skifte 1.7.1739 lbnr.7. B: Birgitte Kirstine, Anne Christence g.m. Peder Poulsen Feld.

207 Frands Rantzau til Kanne i Hvilsted sogn, der døde i Holstebro. 18.10.1768, fol.251.
Testamente af 10.12.1762. A:
1) Thøger [Jacobsen] Møller, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted i Ning herred, død. [Første] ægteskab med Øllegaard Sofie Jelling, død. 6B:
a Peder Thøgersen Møller 13
b Frands Thøgersen Møller 12
c Jacob Thøgersen Møller 6
d Øllegaard Møller
e Mette Marie Møller
f Cathrine Møller.
FM: farbror Arent Møller, guldsmed i Århus.
Kanne overdrages til [afdødes søsterdatter] Øllegaard Christence Rodsteen Sehested, der ægter Ditlev Pentz.
Afdøde begraves i Holstebro, men liget overføres til Hvilsted kirkegård.
(Se testamente af 8.8.1749 i Skanderborg og Åkær amter lbnr.113).

208 Bodil Lauridsdatter i Holstebro. 27.10.1769, fol.267.
E: Anders Jensen Hovkarl. A:
1) bror Jens Lauridsen i Tastum i Kobberup sogn i Fjends herred
2) bror Peder Lauridsen i Højslev i Fjends herred
3) søster Else Lauridsdatter i Tastum, død. 2B: Simon 12, Laurids 10.

209 Else Margrethe Brøllund i Holstebro. 18.4.1769, fol.268.
Enke efter Svend Jensen Bachmann Damgaard, [skifte 28.7.1763 lbnr.168]. B: Jens Christian 15 i Ribe latinskole. FM: født værge Niels Thomsen Skree, købmand i Holstebro.

210 Marianne Frederikke Buch i Holstebro. 30.5.1770, fol.280.
E: Jacob Elias Hofmann, apoteker i Ringkøbing og Holstebro. B: Christian Sigfred 11. Bevilling til uskiftet bo af 29.2.1760.

211 Elisabeth Pedersdatter Vinbjerg i Holstebro. 31.7.1770, fol.280B.
E: Jens Ebbesen Holst, skoleholder. B: Karen 11, Ebbe Peder 1½.

212 Dorthe [Linde] Lauridsdatter Grøn i Holstebro. 17.3.1764, fol.282.
Enke efter Andreas Hansen, farver. B:
1) Laurids Grøn, student
2) Hans Grøn, student
3) Gotfred Grøn i Holstebro, [skifte 11.9.1767 lbnr.198]. E: Anne Lang, der ægter Søren Møller, farver i Holstebro
4) Rudolf Henrik Grøn, underfoged ved Københavns [Hof- og stadsret]
5) Niels Ibsen Grøn
6) Anne Margrethe Grøn, enke efter Jens Henrik Brasch til Lindtorp [i Asp sogn]
7) Gertrud Kirstine Grøn, død, var g.m. Mads Opitius til Vennergård [i Velling sogn]. 1B: Andreas Frederik.
(Se skifte efter afdødes mor Anne Ibsdatter i Nørre Felding i Ulfborg gejstlige skifteprotokol september 1714 lbnr.32).

213 Karen Pedersdatter, amme i Holstebro. 27.11.1770, fol.291B.
Uden ægteskab B: Peder [Knudsen]. FM: morbror Mads Klavstrup i Gørding.

214 Kirsten Thomasdatter Lund i Holstebro. 3.2.1772, fol.293B.
E: Jeppe Bredvig, [død 2.5.1744]. B:
2) Lassine Marie Jepsdatter Bredvig
3) Thomas Christian Jepsen Bredvig, student i Lemvig.
Første ægteskab med [Laurids Bertelsen, begravet 27.11.1728]. B:
1) Ellen Lauridsdatter Smedegaard g.m. Mads Andersen Borch.
[2 Inger Lauridsdatter, skifte 2.4.1752 lbnr.128].

215 Jens Christensen Hegelund i Holstebro. 29.10.1768, fol.296.
Enke efter Maren Hvidbjerg, skifte 24.11.1767 lbnr.206.
Arvinger kendes ikke.
Til stede var Maren Hvidbjergs svigersøn Peder Poulsen Feld.

216 Kirsten Andersdatter i Holstebro. 28.4.1772, fol.298.
E: Jens Mikkelsen Krag.
Arvinger kendes ikke.
Enkemandens søn kræver arv efter mor Elisabeth Jepsdatter Haborg, skifte 7.5.1735.

217 Jacob Jensen, sadelmager i Holstebro. 27.6.1772, fol.299B.
[Enkemand efter Johanne Iversdatter, skifte 5.8.1768 lbnr.203]. B: Jens, Anne. FM: Niels Særkær.

218 Margrethe Elisabeth [Christoffersdatter] Rørich i Holstebro. 30.6.1772, fol.300.
E: Samuel Christensen Pral. B: Karen Thor 4. FM: Henrik Picheur.

219 Simon Olufsen Jonstrup i Holstebro. 21.5.1771, fol.301.
E: Mette Andersdatter Fusager. LV: Niels Særkær. B:
3) Oluf Jonstrup.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 5.2.1745 lbnr.43]. B:
1) Anne Elisabeth Jonstrup g.m. Anders Jepsen, skomager i Holstebro
2) Johanne Kirstine Jonstrup g.m. Jonas Risum, skrædder i Holstebro.

220 Marie Cathrine Bugge i Holstebro. 25.2.1772, fol.313.
Enke efter [Jens] Voigt, [amtsforvalter i Dronningborg, Silkeborg og Mariager Kloster amter]. B:
5) Louise Voigt
6) Gundel Cathrine Voigt
7) Claudiane Voigt.
FM: Peder Grøn, postmester.
Første ægteskab med [Niels Rasmussen Overgård til Kvistrup i Gimsing sogn i Salling, skifte Lundenæs og Bøvling amter 11.12.1722 lbnr.66]. B:
1) Jens Jørgen Overgaard [i Kirkegård i Nørlem sogn], død, uvist om børn
2) Hans Peder Overgaard på Sjælland
3) Margrethe Sofie Overgaard
4) Anne Hald Overgaard, enke ved Sallingsund.
FM: Clemen Knudsen Nørgaard.

221 Niels Lang Grøn i Holstebro. 26.8.1772, fol.317.
A:
1) mor Anne Jørgensdatter Lang g.m. Søren Møller
2) bror Andreas Hansen Grøn
3) bror Jørgen Hansen Grøn
4) søster Sofie Dorthe Grøn
5) søster Gertrud Kirstine Grøn.
Afdødes far var Gotfred Grøn, skifte 11.9.1767 lbnr.198.

222 Maren Madsdatter i Holstebro. 9.8.1771, fol.317B.
E: Johan Georg Singstock, bager. B:
1) Elisabeth Anne Cathrine
2) Johanne Ernesine.
Desuden nævnes enkemandens farbror Singstock i Hamborg.

223 Lorents Hächel, galanterikræmmer i Holstebro. 19.2.1771, fol.327.
Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr. 190).

224 Dorthe Sofie Bertelsdatter i Holstebro. 14.7.1772, fol.334B.
E: Christen Vang. A:
1) bror Peder Bertelsen i Klavstrup i Gørding sogn, død. B:
a Bertel Pedersen i Nees
b Mads Pedersen i Klavstrup i Gørding sogn
c Karen Pedersdatter, [skifte 27.11.1770 lbnr.213]. 1B: Peder Knudsen 5
d Anne Cathrine Pedersdatter i Måbjerg
e Kirsten Pedersdatter i Navr præstegård
2) søster Ellen Bertelsdatter, død. B:
a Maren Knudsdatter g.m. Mourids Lauridsen i Gørding ved søn Laurids Mouridsen
b Inger Knudsdatter, enke efter Gregers Lauridsen i Slyk ved søn Peder Gregersen sst.
Desuden nævnes enkemandens brorsøn Oluf Vang i Ringkøbing og dennes søn Christen Vang.

225 Anne Marie Bovtrup i Holstebro. 4.2.1773, fol.340.
E: Hans Busch, købmand. B:
4) Maren Hansdatter Busch.
Første ægteskab med Laurids Kjær. 3B:
1 Niels Lauridsen Kjær
2) Hans Lauridsen Kjær
3) Laurids Lauridsen Kjær.
FM: Christen Lassen Nybo, Christen Kjær, købmand i Holstebro.
Bevilling til uskiftet bo af 1.5.1772.

226 Karen Mortensdatter i Holstebro. 12.8.1773, fol.341B.
E: Niels Lauridsen Møjkær. B: 5 børn, hvis navne ikke angives.
Af første ægteskab B: Jens 20.
(Se lbnr.317).

227 Anne Jensdatter i Holstebro. 10.5.1773, fol.342B.
E: Jens Poulsen Brøgger. B:
1) Anne Elisabeth Brøgger 30 i Amsterdam
2) Gertrud Brøgger 28 i Store Hebo [i Janderup sogn] ved Varde
3) Ingeborg Jensdatter 19.

228 Jeppe Sørensen Birkild, ugift i Holstebro. 5.8.1772, fol.345B.
A:
1) halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Christen Christensen i Vognstrup i Navr sogn
2) halvsøster Karen Sørensdatter i Klogborg i Sir sogn
3) halvsøster, død. 1B:
a Peder Pedersen.
Arvingerne gav fuldmagt til Frands Andersen på Avsumgård.

229 Peder Andreas Jessen, købmand i Holstebro. 1.7.1771, fol.349B.
A:
1) bror Johan Frederik Jessen, uvist hvor
2) søster, død. 1B:
a Alexander, i snedkerlære i Holstebro, men bortrejst, uvist hvor.

230 Jørgen Pedersen Schmidt, købmand i Holstebro. 7.2.1774, fol.375.
E: Kirsten Elbæk. LV: Hans Busch i Holstebro. B: Anne Margrethe. FM: Thomas Elbæk i Holstebro.
Til stede var enkens mor Edel, enke efter Peder Elbæk i Holstebro. LV: Niels Kjær i Holstebro.

231 Isak Lindskov, guldsmed i København, der døde i Holstebro. 24.6.1774, fol.377B.
E: Gertrud Magdalene Hindsel. B: Elisabeth.
Afdøde døde hos sin stedfar Joachim Weller, guldsmed i Holstebro.

232 Amor Jensen i Holstebro. 29.11.1774, fol.379B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Poulsen Feld. B: Jochum 16, Laurids 13, Johanne 10, Marie Cathrine 8. FM: Ove Lauridsen.

233 Anne Sofie Schultz i Holstebro. 27.11.1773, fol.380.
E: Hildebrandt Jensen, bortrejst for over 20 år siden. A:
1) bror Claus Eriksen Schultz, bortrejst for over 20 år siden
2) bror Peder Schultz i Holstebro
3) bror Christian Schultz i Lille Ryde Mølle eller Hvolsbæk Mølle [i Ryde sogn].

234 Jens Poulsen, murer i Holstebro. 6.5.1775, fol.391.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Balthazar Bønning. B: Maren i Holland, Poul Martin 17, Anne 14. FM: Josef Jensen Hagborg. Desuden nævnes afdødes bror Christen Poulsen i Broksgård.

235 Kirsten Jensdatter i Holstebro. 1.9.1775, fol.392.
E: Anders Nybo, skomager. B: Anne Marie 9, Marie Cathrine 6. FM: Joachim Weller, guldsmed i Holstebro.
Første ægteskab med Søren Øland, skifte 4.5.1764 lbnr.171. B: Dorthe Sofie 12.

236 Christen Ebbesen i Holstebro. 5.9.1775, fol.394.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Balthazar Bønning. B: Ebbe 18, Else Cathrine 16, Karen 11, Jørgen 9, Maren 7, Jens 5. FM: Jens Poulsen Feld.

237 Søren Jensen Paasgaard, købmand i Holstebro. 6.1.1774, fol.394B.
E: [Sofie Cecilie Iversdatter Brogaard]. LV: Niels Særkær i Holstebro. B: Kirstine Margrethe 9 mdr. FM: Balthazar Bønning.

238 Jens Ebbesen Holst, skoleholder i Holstebro. 8.8.1775, fol.422.
E: Anne Margrete Pedersdatter. LV: Balthazar Bønning. B: Peder. FM: Niels Særkær.
Af første ægteskab B: Johanne Marie 20.
Andet ægteskab med [Elisabeth Pedersdatter Tim, skifte 31.7.1770 lbnr.211. B: Ebbe Peder 7.

239 Maren Christensdatter, ugift tjenestepige i Holstebro. 11.5.1774, fol.426B.
A:
0) forældre [Christen Pedersen Fladhede i Lomborg, skifte Rammegård og Udstrup gods 10.4.1766 fol 12B og Maren Pedersdatter, død 1749]
1) bror Peder Christensen i Holsten
2) bror Poul Christensen i Tørring, død for 2 år siden. 3B:
a Peder Poulsen
b Christen Poulsen
c Marie Poulsdatter
3) bror Jens Christensen Døj i Lomborg sogn
4) bror Christen Christensen, uvist hvor
5) søster Karen Christensdatter.
Fars andet ægteskab med [Kirsten Madsdatter]
6) halvbror Mads Christensen i Ramme sogn.

240 Lene Nikolajsdatter Stoffer Orlov i Holstebro. 23.5.1775, fol.430.
Enke efter Carl Caspersen Brandt, [død 13.8.1774]. B:
1) Anne Kirstine Caspersdatter hos Mohr Damgaard i Borbjerg sogn
2) Malene Caspersdatter
3) Anne Elisabeth Caspersdatter hos Anders Kabbel i Navr.
FM: Didrik Kloch.

241 Jørgen Clausen Harder, [kattun]trykker i Holstebro. 21.5.1775, fol.430B.
E: Charlotte Sofie [Kandelsdorf]. LV: Johan Georg Singstock. B: Dorthe Marie 9, Claus Kandelsdorf 6, Johan Ludvig 4, Jens Christian 1. FM: Jens Holst, Jens Poulsen Feld.

242 Jeppe Peder [Olufsen] Kabbel, guldsmed i Holstebro. 5.5.1775, fol.444.
E: Susanne Jensdatter Busch. LV: Peder Poulsen Feld. B: Ingeborg Marie 3, Oluf Peder 1. FM: morbror Christen Busch.
Arv efter afdødes søster Jytte Marie Kabbel i Lemvig.

243 Thomas Bastrup Lund, købmand i Holstebro. 24.7.1769, fol.458, næste protokol fol.1B, 183.
E: Anne Jørgensdatter. LV: [Thomas] Montagne, rådmand og byfoged i Ringkøbing.
Fallitbo 27.1.1768, næste protokol fol.183-240.
Enkens første ægteskab med Henrik Warelmann, [skifte 19.3.1755 lbnr.130]. Arv til B: Anne.
Desuden nævnes enkens mor Anne Madsdatter og brødre Mads Jørgensen i Særkær i Måbjerg sogn, Jens Jørgensen i Gårdhøje i Måbjerg sogn.Holstebro byfoged
Skifteprotokol
1769-1785
B 78 - 164


244 Niels Nielsen Herup, ugift i Holstebro. 28.1.1775, fol.9.
A:
1) farbror Christen Nielsen i Sejbjerg i Tørring sogn, død. 5B:
a Niels Christensen i Dusgård i Tørring sogn
b Niels Christensen i Katkær i Vandborg sogn
c Søren Christensen Sand i Vandborg sogn
d Oluf Christensen i Nørkær i Tørring sogn
e Kirsten Christensdatter i Smedsgård i Hygum sogn
2) farbror Jens Nielsen i Nørre Kokholm i Tørring sogn, død. 3B:
a Niels Jensen i Munksgård i Vandborg sogn
b Mette Jensdatter g.m. Christen Skytte i Ellemarkhus i Hygum sogn
c Sidsel Jensdatter gift sønden Ribe
3) faster Kirsten Nielsdatter i Agerskov i Hygum sogn, død. 1B:
a Mette Olufsdatter g.m. Mads Tommerup i Engbjerg sogn
4) faster Maren Nielsdatter g.m. Christen Lauridsen i Nørre Kokholm i Tørring sogn, begge døde. 1B:
a Anne Christensdatter, død, var g.m. Søren Nielsen i Kokholm. 1B:
a Maren Sørensdatter i Holstebro.

245 Jørgen Grøn i Holstebro. 23.1.1776, fol.16B.
A:
1) mor Anne Jørgensdatter Lang g.m. [Søren] Møller
2) bror Andreas Hansen Grøn
3) søster Sofie Dorthe Grøn
4) søster Gertrud Kirstine Grøn.
FM: [Peder] Grøn, postmester.
Arv efter afdødes far Gotfred Grøn, skifte 11.9.1767 lbnr.198.
Arv efter afdødes bror Niels Lang Grøn, skifte 26.8.1772 lbnr.221.

246 Johan Joachim Buchholtz, kirurg i Holstebro. 21.9.1775, fol.17.
E: Anne Marie Breier. LV: Niels Særkær.
Af første ægteskab B: Johan David 12, Augusta Dorthe 5. FM: Balthazar Bønning.
Desuden nævnes bror Frederik Johansen Breier, [formentlig enens bror].

247 Kirsten Nielsdatter Ørbæk i Holstebro. 19.7.1776, fol.23B.
E: Herman Leonhardt, skomager. A:
1) [halv]bror Jens Johansen
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen i Lundbæk Mølle
3) [halv]søster Mette Jensdatter, enke i Næsbjerg.

248 Petronelle Schiønning i Holstebro. 2.2.1776, fol.24.
Enke efter Anker Jacobsen. B: Johanne Mette, skrøbelig og tåbelig, Anne Cathrine. FM: Christen Lassen Nybo.

249 Christian Jensen Bastrup i Holstebro. 12.12.1775, fol.27B.
Enkemand. B:
1) Emerentse Cathrine Bastrup i Ålborg, enke efter Loulund
2) Else Bastrup på stedet. FM: Christen Thomsen Bastrup, som beslægtet
3) Johanne Bastrup i Ålborg g.m. Peder Haslund, farver.
Desuden nævnes afdødes svigerfar Hans Nielsen Bernsdorff.

250 Peder Langvad i Holstebro. 23.2.1776, fol.48B.
E: Dorthe Hesselbjerg. LV: Christen Madsen, smed. B:
1) Peder Schallerup
2) Bertel Mathias 23
3) Maren Hesselbjerg
4) Dorthe Kirstine 16
5) Anne Hesselbjerg 12.
FM: Thomas Elbæk.

251 Maren Jensdatter, ugift tjenestepige i Holstebro. 21.5.1776, fol.50.
A:
1) bror Rasmus Jensen 26
2) bror Laurids Jensen 23
3) bror Jens Jensen 21
4) bror Christen Jensen 14
5) søster Barbara Jensdatter
6) søster Anne Jensdatter.
FM: Thomas Elbæk.

252 Hans Gregersen Haasum i Holstebro. 4.1.1777, fol.51B.
E: Maren Nielsdatter Høwitz. LV: bror Anders Høwitz.
Første ægteskab med [Birgitte Pedersdatter, skifte 17.9.1762 lbnr.163]. B: Gregers 21 i Hem sogn i Salling, Sidsel i Holstebro, Anne i Vinding sogn. FM: fars halvbror Svenning Christensen i Brøndumbæk i Hem sogn.

253 Sidsel Lauridsdatter Haslund i Holstebro. 2.7.1777, fol.55.
E: Peder Schultz. A:
1) søster Maren Lauridsdatter Haslund g.m. [Jens Hørning], degn i Sønder sogn i Viborg
2) søster Dorthe Lauridsdatter Haslund g.m. Hans Kjær, købmand i Holstebro
3) søster Abelone Lauridsdatter Haslund
4) halvbror Søren Lauridsen Haslund, købmand i Viborg, død. 5B:
a Maren Arktander Sørensdatter Haslund
b Mette Haslund
c Nille Marie Haslund
d Johannes Sørensen Haslund
e en datter.
Desuden nævnes afdødes far Laurids Hansen Haslund og enkemandens bror Christian Schultz i Lille Rydemølle ved Rydhave i Ryde sogn.

254 Kirsten Mortensdatter i Holstebro. 26.4.1777, fol.57.
Enke efter Jens Poulsen, [skifte 6.5.1775 lbnr.234]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Milchert Christiansen i Amsterdam
2) Poul Martin Jensen 19 på Rydhave
3) Anne Jensdatter i Holstebro.
FM: Peder Jensen Vejlgaard i Holstebro.

255 Anders Arentsen, hattemager og hustru Else Justsdatter i Holstebro. 20.6.1777, fol.59.
B: Just 12. FM: Anders Olufsen Nybo.

256 Laurids Hvid, kommerceråd i Holstebro Bisgård. 7.2.1778, fol.61, 251.
Enke efter Hedvig Poulsdatter Bagger. Bevilling til uskiftet bo af 23.9.1773. B:
1) Juliane Margrethe Hvid, enke efter Mathias Brøndum i Århus [Mølle, skifte Havreballegård og Stjernholm amter 22.5.1775 lbnr.49]
2) Pouline Hvid i Århus, enke efter [Niels Christoffersen] Bøgh, præst [i Allerup og Davinde på Fyn]. LV: Andreas Geding, skovfoged i Århus
3) Isabella Christiane Hvid i Vejle, enke efter Laurids [Pedersen] Winther, præst [i Kerte på Fyn]. LV: Andreas Bremer, byfoged i Lemvig.

257 Opbudsbo i Holstebro. 26.3.1777, fol.64.
Vurdering af fallitbo hos Christen Vejrum i Holstebro.

258 Laurids Pedersen Grøn i Holstebro. 13.3.1778, fol.75B.
Arvinger angives ikke.

259 Kirsten Sørensdatter i Holstebro. 14.8.1778, fol.76B.
Enke efter Storgaard. B:
1) Christen Storgaard i Ålborg
2) datter g.m. Laurids Pedersen.

260 Mette Lauridsdatter Nebsbjerg, ugift i Holstebro. 6.6.1778, fol.77B.
A: Søren Poder i Holstebro, hvis kone var "noget beslægtet".

261 Anne Nielsdatter i Holstebro. 28.5.1778, fol.78B.
E: Clemen Jensen Agger. B: Maren 13, Knud 10, Lene 8, Christiane 4.

262 [Christen de Linde] Leth, byfoged, justitsråd og landsdommer i Holstebro. 1.9.1778.
E: [Mette Marie Borreby]. B: [Henrik Johan, Gertrud Marie, Pouline].

263 Marie Cathrine Lauridsdatter Alstrup i Holstebro. 20.5.1779, fol.80B.
E: Anders Olufsen Nybo, skomager. B: Kirsten 2. FM: morbror Peder Møller, gørtler i Holstebro.

264 Maren Mikkelsdatter Falsø, ugift i Holstebro. 14.1.1779, fol.81.
A:
1) søster Helene Mikkelsdatter Falsø g.m. Henrik Hohlwein, bogtrykker i Slesvig
2) søster Elisabeth Mikkelsdatter Falsø g.m. Christen Falkenskjold i Viborg
3) søster Anne Johanne Mikkelsdatter Falsø på Nørre Vosborg
4) søster Anne Mikkelsdatter Falsø på stedet.

265 Johanne Margrethe Jensdatter Colding i Holstebro. 28.8.1779, fol.82B.
Arvinger angives ikke.

266 Martha Jensdatter i Holstebro. 3.11.1779, fol.83B.
E: Ove Lauridsen, snedker. B: Anne Cathrine på Handbjerg Hovgård.

267 Maren Juul i Holstebro. 15.5.1779, fol.83B.
Enke efter Niels Nybo. B:
1) Simon Nybo
2) Kirsten Nybo g.m. [Johan Vilhelm Nielsen] Kanneworf, præst i Idum
3) Niels Christian [Nielsen] Nybo, præst i Vridsted [og Fly] i Fjends herred
4) Poul Fris Nybo, præst i Durup og Stenild i Himmerland
5) Søren Nybo, købmand i Viborg
6) Johannes Nybo, ejer af Dalagergård i Borris sogn
7) Ingeborg Marie Nybo, død. 1B:
a Nille Marie Haslund i Vridsted
8) [Anne] Margrethe Nybo g.m. [Christen Borch Clausen] Skovgaard, præst i Husby [og Sønder Nissum]. 1B: der døde.

268 Jens Christian Nybo, kræmmer i Holstebro. 22.9.1779, fol.93, 280B.
A:
1) moster g.m. Poul Nebsbjerg i Holstebro
2) morbror Peder Christensen i Fladmose i Idum sogn
3) morbror Christen Christensen på Himmelmark ved Eckernførde, født i Idum sogn, der for over 20 år siden var rømt som reservesoldat fra Stenumgård gods
4) mors halvsøster Mette Christensdatter, enke i Handbjerg sogn
5) mors halvsøster Maren Christensdatter i Vinding sogn
6) mors halvbror Niels Christensen, død. 1B: Anne Marie i Ormstrup i Råsted sogn.
Afdøde, der også kaldes Jens Christian Fladmose, var født uden for ægteskab, var til opdragelse hos Jens Lassen Nybo.

269 Peder Schultz i Holstebro. 26.5.1782, fol.95.
Enkemand efter Sidsel Haslund, skifte 2.7.1777 lbnr.253. A:
1) bror Christian Schultz i Lille Ryde Mølle i Ryde sogn
2) bror Claus Eriksen Schultz, rejst fra Danmark for 28 år siden.
FM: Thomas Christian Bredvig i Holstebro.
Arv efter afdødes søster Anne Sofie Schultz, skifte 27.11.1773 lbnr.233.
Arv efter afdødes mor Mette Damgaard, skifte sluttet 16.4.1766.

270 Christence Been i Holstebro. 25.3.1785, fol.111B.
Arvinger findes ikke.

271 Opbudsbo i Holstebro. 18.3.1780, fol.113.
Vurdering af fallitbo hos Søren Bang, farver og trykker og hustru Charlotte Sofie Kandelsdorf i Holstebro, der begge er undveget.
Desuden nævnes mandens svoger Mathias Toldorph, hører ved latinskolen i Horsens og konens første mand Jørgen Clausen Harder, [skifte 21.5.1775 lbnr.241].

272 Opbudsbo i Holstebro. 24.4.1782, fol.123.
Vurdering af fallitbo hos Christian Holt, glarmester i Holstebro.

273 Anne Jørgensdatter Lang i Holstebro. 23.10.1779, fol.133.
E: Søren Møller, farver i Lemvig og Holstebro.
Første ægteskab med Gotfred Andreas Grøn, skifte 11.9.1767 lbnr.198. B:
1) Andreas Hansen Grøn, student i København
2) Jørgen Grøn, skifte 23.1.1776 lbnr.245
3) Niels Lang Grøn, skifte 26.8.1772 lbnr.221
4) Sofie Dorthe Grøn
5) Gertrud Kirstine Grøn.
FM: Peder Grøn, postmester i Holstebro.
Arv efter børnenes farbror Hans Grøn, skifte 4.6.1771. (Se lbnr.212).

274 Christen Madsen Schmidt i Holstebro. 27.10.1779, fol.143.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Fælde. A:
1) bror Jens Madsen Schmidt i Kvistrup Mølle
2) halvbror Niels Madsen i Mejrup.

275 Christen Vejrum i Holstebro. 7.5.1782, fol.145.
B: Peder, kramboddreng i Varde. FM: fars svoger Søren Pedersen, feldbereder i Holstebro.

276 Maren de Borthle i Holstebro. 19.9.1781, fol.148, næste protokol fol.13.
A:
1) fars halvbror Peder Thomsen Reisig i Holstebro, skifte 13.8.1762 lbnr.183
2) fars halvsøster Margrethe Thomasdatter Reisig, enke efter Peder Madsen Elbæk i Holstebro, [skifte 2.3.1764 lbnr.176] ved søn Thomas Elbæk, kobbersmed
3) fars halvsøster Kirsten Thomasdatter Reisig, død, [var g.m. Didrik Brandt, snedker i København]. 1B:
a datter, død. 1B: Anne Elisabeth Sørensdatter, der døde
4) fars halvbror Christen Thomsen Reisig i København
5) fars halvsøster Christine Thomasdatter Reisig i København
6) fars halvsøster Anne Thomasdatter Reisig, [skifte 3.3.1745 lbnr.57], var g.m. Peder Schmidt. 2B:
a Jørgen Pedersen Schmidt, [skifte 7.2.1774 lbnr.230]. 1B: Anne Margrethe hos mor Madam Busch i Holstebro
b Anne Marie Pedersdatter Schmidt, enke efter Rolofsen i Amsterdam
Afdøde var datter af afdøde Balthazar de Borthle.

277 Christen Busch, købmand i Holstebro. 28.2.1781, fol.150.
E: Kirsten Elbæk. LV: Thomas Elbæk, kobbersmed. B: Simeone. FM: Niels Kjær i Holstebro.
Enkens første ægteskab med [Jørgen Pedersen Schmidt, skifte 7.2.1774 lbnr.230]. B: [Anne Margrethe]. Kautionist for hendes arv var enkens mor Edel, enke efter Peder Elbæk.
Peder Grøn, postmester i Holstebro, blev FM for afdødes søskende Hans, Marianne, (se lbnr.166).

278 Opbudsbo i Holstebro. 13.10.1780, fol.151.
Vurdering af fallitbo hos Josef Kyndel, galanterikræmmer i Holstebro.

279 Charlotte Amalie Bech, ugift i Holstebro. 31.10.1783, fol.155B.
Testamente konfirmeret 27.12.1783. A: bror T[homas] R[udolf] Bech, toldforvalter i Holstebro.

280 Niels Hansen Lund, bogbinder i Holstebro. 10.11.1780, fol.156B.
A: bror Mogens Hansen i Holstebro.

281 Jens Eskildsen Kokholm i Holstebro.17.10.1781, fol.157B.
A:
1) mor Johanne Margrethe Hansdatter
2) halvbror Eskild Lauridsen Kokholm
3) halvbror Niels Christian Kokholm
4) halvsøster Bodil Marie Lauridsdatter,
alle i Resen sogn på Avsumgård gods.
FM: morbror Jens Hansen i Pilgård i Resen sogn.

282 Balthazar Christensen Bønning, gørtler og købmand i Holstebro. 16.4.1781, fol.162.
E: Anne Marie Pedersdatter Hillersø. B: Kirsten, Cathrine. FM: Peder Feld.

283 Jens Kirkegaard, købmand i Holstebro. 28.3.1781, fol.182B.
E: Anne Margrethe Munch. LV: Niels Særkær.
A:
1) bror Niels Lauridsen Kirkegaard i Lensbjerg i Fovsing sogn
2) søster Anne Lauridsdatter g.m. Jens Tusgaard i Sønder Hjerm
3) søster Dorthe Lauridsdatter i Hjerm
4) søster Maren Lauridsdatter, død. 1B:
a Birthe Olufsdatter g.m. Peder Jensen Kolby i Stadil sogn.

284 Else Bastrup i Holstebro. 30.7.1768, fol.240.
Arvinger angives ikke.

285 Jesper Knudsen i Holstebro. 24.10.1768, fol.241B.
Enkemand efter Gundil Hansdatter. Testamente af 18.3.1747.
Hans A:
1) bror Mikkel Knudsen i Abildholt i Borbjerg sogn, død. 4B:
a Knud Mikkelsen i Abildholt i Borbjerg sogn
b Christen Mikkelsen 21
c Maren Mikkelsdatter g.m. Niels Vestergaard i Hogager i Borbjerg sogn
d Kirsten Mikkelsdatter g.m. Peder Nørgaard i Bjert i Sahl sogn
2) bror Christen Knudsen, død. 2B:
a Knud Christensen i Borbjerg sogn
b Jens Christensen i Borbjerg sogn
3) søster Maren Knudsdatter, enke i Skjettrup i Hjerm sogn
4) søster Bodil Knudsdatter, svagsindet i Hogager
5) søster Johanne Knudsdatter, død. 4B:
a Maren Jensdatter i Holstebro
b Kirsten Jensdatter i Holstebro
c Johanne Jensdatter i Hjerm sogn
d Karen Jensdatter i Hjerm sogn
6) søster Kirsten Knudsdatter, død. 3B:
a Knud i Estrup i Idum sogn
b søn, død. 1B: Anders i Kibæk i Tvis sogn
c Maren Andersdatter i Amsterdam.
Hendes arvinger kendes ikke.
(Sml. lbnr.45).

286 Maren Lauridsdatter Kølle i Holstebro. 16.5.1770, fol.249.
A:
1) søster Anne Lauridsdatter i Salling
2) bror Søren Lauridsen i Salling¨
3) bror Jens Lauridsen i Salling
4) søster Johanne Lauridsdatter, uvist hvor.

287 Kirsten Normann i Holstebro. 16.11.1779, fol.293.
Enke efter Achterkirken.
Første ægteskab med Johan Kop, skifte 1.7.1760. B:
1) Peder Andreas Kop i Wilster
2) Karen Elisabeth Kop g.m. Ulrik Christian Friis, købmand i Ringkøbing
3) Anne Margrethe Kop.

288 Peder Madsen Oksgaard, købmand i Holstebro. 13.4.1780, fol.313, 317B, 335.
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter i Vejrum sogn på Kvistrup gods, enke efter Oksgaard. LV: Jens Fausing i Struer
2) bror Christen Madsen Oksgaard i Struerdal i Gimsing sogn på Kvistrup gods
3) søster Mette Madsdatter g.m. Christen Lauridsen i Torngård i Gimsing sogn på Kvistrup gods
4) bror Niels Madsen Oksgaard på Kvistrup
5) søster Johanne Madsdatter i Gudum sogn
6) søster Maren Madsdatter g.m. Christen Madsen i Østerhøj i Ramme sogn på Rysensten gods
7) bror Jens Madsen Oksgaard, rømt fra Kvistrup.
Afdøde døde i Ålborg.

289 Frands Resler, galanterihandler i Holstebro. 24.8.1784, fol.314B.
A:
1) søster Anne Resler i Tyskland
2) søster Cathrine Resler i Tyskland.

290 Opbudsbo i Holstebro. 1.11.1784, fol.334, 375B, 383, 387, 388, 389, 390, 393, 394.
Vurdering af fallitbo hos Peder Brederup, kromand i Holstebro.
Til stede var hans hustru Kirsten Bierby, hans far Lauge Brederup, og hans bror Christen Brederup.

291 Niels Thomsen Skree, købmand i Holstebro, der lever. 18.1.1781, fol.342B.
Enkemand efter [Elisabeth Pedersdatter]. B:
1) Bodil Kirstine Skree 14.
FM: morbror Niels [Pedersen] Sehested, præst i Janderup og Billum.
Ophold til afdødes mor Bodil Nielsdatter [Kærsgaard, enke efter Thomas Nielsen Skree, død for 31 år siden]. LV: Søren Lund på Lindbjerg i Ølgod sogn. Hun døde 5.2.1781.
Niels Thomsen Skree døde på Lindbjerg 12.10.1781.

292 Gurine Poulsdatter Falkenberg i Holstebro. 26.12.1784, fol.376.
E: Henrik Picheur, feldbereder. B:
1) Christian Picheur 30, feldberedersvend i Holstebro
2) Villum Picheur 26 i Kristiansand i Norge
3) Poul Picheur 24
4) Margrethe Picheur g.m. Christen Grøntoft, købmand i Holstebro.

293 Mads Opitius i Holstebro. 26.5.1784, fol.377B, 392B, 393B.
E: Anne Kirstine Seidelin. LV: Mathias Christensen, kapellan i Holstebro. B: Gertrud Kirstine 18, Magdalene Christiane 16, Marie Margrethe 15, Anne Margrethe 9 [fejl for Dorthe 14], Charlotte Louise 13, Søren Sebastian 12, Henrik Monrad 10, Anne Margrethe 9, Susanne Cathrine 8, Andriette Frederikke 6, Christiane 4. FM: morfar [Søren Hansen] Seidelin, justitsråd i Kolding, Jørgen Tranberg i Holstebro.
[Første ægteskab med Gertrud Kirstine Grøn].

294 Johanne Lauridsdatter i Holstebro. 11.4.1784, fol.384.
E: Jens Sørensen, handskemager.
Ingen børn af sidste ægteskab.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Christensen Kærgaard i København
2) Laurids Christensen i Ribe
3) Christen Jensen, matros ved Holmens faste stok i København
4) Abelone Jensdatter g.m. Mathias Hansen, smed i Holstebro.
- men afkald 10.10.1776 fra Niels Jensen Damgaard.

295 Inger Høst i Holstebro. 8.3.1785, fol.387B, næste protokol fol.65.
E: Peder Vejlgaard. B: Dorthe Malene 16, Anne Judith 15, Jens Christian 12.

296 Maren Landting i Holstebro. 31.3.1785, fol.388B.
E: Mikkel Nørby, skrædder.
Arvinger findes ikke.

297 Anne Marie Leth i Holstebro. 8.6.1785, fol.389B.
Enke efter Jens Pedersen, hattemager. B: Else Margrethe. FM: Knud Brøns i Holstebro.

298 Thomas Hansen Lund, bromand i Holstebro. 12.7.1785, fol.390B.
E: Anne Jensdatter Yde. LV: Overgaard, prokurator.
Testamente.
Arvinger angives ikke.

299 Andreas Skytte, ugift prokurator i Holstebro. 19.7.1779, fol.394B, næste protokol fol.1B.
A:
1) bror Christian Skytte, degn i Høje Kongsted i Faxe herred på Sjælland
2) bror Laurids Skytte, birkedommer, død. 1B:
a Laurids Skytte på Fanø
3) søster Susanne Skytte, død, var g.m. Lambert [Mathiasen] Borch, præst i Ho og Oksby. 4B:
a Mathias Christian Borch, døbt Ho 1.3.1758
b Susanne Borch, døbt Ho 20.7.1760, g.m. Søren Ølgaard i Varde
c Jens Tarp Borch, døbt Ho 2.8.1761
d Herman Treschow Borch, døbt Ho 24.10.1762.
Holstebro byfoged
Skifteprotokol
1781-1801
B 78 - 165


300 Niels Christensen Staby i Holstebro. 18.4.1784, fol.14B.
E: Maren Christensdatter. LV: Andreas Christensen Høved. A: halvsøster født af afdødes mor uden ægteskab med Jacob Brogaard i Brogård i Tim sogn.

301 Kirsten Thomasdatter, ugift i Holstebro. 29.5.1784, fol.18B.
Arvinger kendes ikke.

302 Anne Marie Svendsdatter i Holstebro. 12.12.1785, fol.21, 65B.
Enke efter Niels Sivegaard. B:
4) Peder Nielsen Størk
5) Niels Henrik [Nielsen i Ovtrup] på Mors
6) Henrik Christian [Nielsen] i Lemvig.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie på Nørre Vinkel
2) Anne Henriksdatter, gift i Amsterdam
3) Kirstine Marie i Holsten.

303 Morten Jensen Skodborg, vægter i Holstebro. 5.3.1786, fol.21B, 66.
Arvinger angives ikke.

304 Anne Nielsdatter i Holstebro. 2.1.1785, fol.22.
Arvinger angives ikke.

305 Maren Andersdatter Rundal i Holstebro. 29.3.1786, fol.22B.
E: Søren Pedersen Kragelund, smed. A:
1) mor Mette Jensdatter Rundal. LV: Peder Frøjk
2) bror Niels Andersen Rundal 28 i Vejrum sogn
3) bror Janus Andersen Rundal i Holstebro, (kaldes også Jonas Rundal)
4) søster Kirsten Andersdatter Rundal i København
5) søster Mette Kirstine Andersdatter i Holstebro
6) søster Esther Andersdatter i Holstebro.

306 Oluf Christensen Thor, toldbetjent i Holstebro. 1.8.1786, fol.28.
B:
1) Karen Olufsdatter Thor, [skifte 11.12.1764 lbnr.182], var g.m. Samuel Pral, skrædder i Holstebro. 1B: Christen 22
2) Anne Kirstine Olufsdatter Thor g.m. Christen Olufsen, smed i Hillersø i Thy
3) Anne Marie Olufsdatter Thor, enke efter Christen Rækby, gørtler i Lemvig.

307 Jacob Sørensen, arbejdsmand i Holstebro. 8.11.1786, fol.32, 66.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Niels Mejlsø. B: Anne Cathrine 8, Søren 6. FM: Mads Staby.

308 Peder Svendsen, feldbereder i Holstebro. 4.12.1786, fol.33B.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Thomas Elbæk, kobbersmed. B: Anne Marie 17. FM: morbror Thomas Lauridsen Møller, Lorents Pedersen Rømer.
Afdøde havde arv efter moster Anne Pedersdatter i Harlem i Holland.

309 Dorthe Pedersdatter i Holstebro. 5.12.1786, fol.37, 67B.
E: Poul Størk, sadelmager. Arvinger angives ikke.
Afdøde kaldes også Maren Pedersdatter.
[Holstebro kirkebog angiver: 5. december døde Poul Nielsen Sadelmagers hustru Dorthe Olufsdatter Lendum, 36 år].

310 Christen Pedersen, tjenestekarl i Holstebro. 25.12.1786, fol.37, 68.
A:
1) bror, død. 4B:
a Christen Lauridsen Borre i Idum sogn
b Peder Lauridsen Borre i Idum sogn
c Jens Lauridsen Borre i Idum sogn
d Laurids Lauridsen Borre i Idum sogn
2) søster, død. 1B:
a Christen Pedersen i Kærbyhus i Idum sogn
3) bror, død. 1B:
a Christen Lauridsen Særkær i Altfornær.

311 Ingeborg [Nielsdatter] Beyer i Holstebro. 11.2.1787, fol.38.
E: Simon Nybo, købmand.
Første ægteskab med Søren [Jensen] Scavenius, præst i Fjaltring og Trans, samfrændeskifte 23.2.1785. B:
1) Jacobine Nikolette Scavenius, død
2) Elisabeth Scavenius 16
3) Vilhelmine Marie Scavenius 11.
FM: morbror Valentin Beyer, måler og vejer i Ringkøbing, [Claus Vilhelm] Claudi, præst i Fjaltring og Trans.
Søren Jensen Scavenius første ægteskab med [Elisabeth Jørgensdatter Tidemand]. B:
1) Jens Christian Scavenius i København
2) Bendix Scavenius i København.

312 Laurids Pedersen i Holstebro. 14.3.1787, fol.43.
E: Anne Johanne Nielsdatter. LV: Anders Jepsen Trane. B: Johanne 22. FM: [Johan Henrik Ludvig] Drebing, kirurg.

313 Esther Andersdatter Rundal, ugift tjenestepige i Holstebro. 28.3.1787, fol.44B.
A:
1) mor Mette Jensdatter, enke efter Anders Rundal. LV: Niels Særkær
2) bror Niels Andersen Rundal i Salling
3) bror Jonas Andersen Rundal i Nørre Vonsild sogn
4) søster Kirsten Andersdatter Rundal gift med en smed i København
5) søster Mette Kirstine Rundal 28 på Lergrav.

314 Morten Lind, skrædder i Holstebro. 4.4.1787, fol.46.
Enkemand. B:
1) søn i Lørup i Vejrum sogn
2) søn i Lørup
3) søn i Lemvig
4) datter på Lemvig-kanten.
Afdøde havde en steddatter Lisbeth i Holstebro.
(Sml. lbnr.343).

315 Christen Grøntoft i Holstebro. 11.4.1787, fol.47.
E: Margrethe Picheur. LV: far Henrik Picheur. B: Gurine Falkenberg 2.

316 Anders Rasmussen Kallesø i Holstebro. 14.4.1787, fol.47B.
A: halvbror Christen Mikkelsen, murer i Lemvig ved søn Jens Christensen.

317 Niels Lauridsen Møjkær, skomager i Holstebro. 29.5.1787, fol.48B, 72.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Overgaard, prokurator.
Første ægteskab med Karen Mortensdatter, [skifte 12.8.1773 lbnr.226]. B:
1) Laurids Nielsen 26, gørtler i Holstebro
2) Morten Nielsen 23, i Holstebro
3) Anne Elisabeth Nielsdatter 20, i Dellerup i Måbjerg sogn
4) Anne Kirstine Nielsdatter 18, i Alstrup i Navr sogn
5) Christen Nielsen 16.
FM: Peder Skive, skomager i Holstebro.

318 Anne Madsdatter Østergaard i Holstebro. 20.6.1787, fol.49, 71B.
E: Hans Jensen, feldbereder. B: Else Kirstine 8½, Mette Kirstine 3.

319 Else Marie Døes i Holstebro. 16.3.1786, fol.50B.
E: Lauge Brederup. B: Peder i Holstebro, Christen 22 i København, Conrad 21 i København, Mette Cathrine 20, Else Cathrine 18.

320 Karen Kvist i Holstebro. 31.8.1787, fol.79.
E: Mads Staby, skrædder. B: Christine 15, Nikolette 10, Ottine 3.

321 Christine Pedersdatter i Holstebro. 15.9.1787, fol.80.
Enke efter Niels Lassen Nybo, købmand. B:
1) Jens Nielsen Nybo, købmand i Holstebro
2) Peder Nielsen Nybo 30
3) Laurids Nielsen Nybo, præst i Navr og Sir, samfrændeskifte 16.7.1784, var g.m. Karen Bentzon. 1B: Christine 1½. FM: fars farbror Christen Lassen Nybo.

322 Peder Jensen Vejlgaard, tømrer i Holstebro. 12.9.1787, fol.92.
E: Maren Lauridsdatter Singstock. LV: Johan Georg Singstock, bager i Holstebro.
Første ægteskab med [Inger Høst, skifte 8.3.1785 lbnr.295]. B:
1) Dorthe Malene 19, i Nørre Omme præstegård
2) Anne Judith 17, i Sevel præstegård
3) Jens Christian 13.
FM: farbror Johannes Vejlgaard, gørtler i Holstebro.

323 David Christensen, tjenestekarl i Holstebro. 17.11.1787, fol.99.
E: Else Jensdatter. LV: [Christian] Faber. B: Christiane. FM: Hans Jensen, feldbereder.

324 Niels Sørensen Mattrup i Holstebro. 9.7.1787, fol.100.
E: Anne Cathrine Christensdatter i Holsten. Arvinger angives ikke.

325 Troels Andreas Windfeld i Holstebro. 25.12.1787, fol.101, 139B.
A:
1) mor, enke efter Windfeld, købmand i Varde
2) bror Niels Windfeld, stud. theol.
3) søster, død, var g.m. løjtnant Torbøl. 1B: en datter.

326 Judith Christoffersdatter i Holstebro. 20.2.1787, fol.105B.
E: Christen Kvist, skrædder. B: Johanne 14, Christine 11, Christoffer 4.

327 Lauge Brederup i Holstebro. 25.2.1788, fol.106.
[Enkemand efter Else Marie Døes, skifte 16.3.1786 lbnr.319]. B: Peder i Ulborg? Kro ved Ålborg, Christen 24, rytter, Conrad 23, Mette Cathrine 21, Else Cathrine 19.

328 Ingeborg Graversdatter i Holstebro. 8.4.1788, fol.111.
E: Jens Jepsen, der er arresteret. A:
1) søster Sofie Graversdatter g.m. Josef Markmand, degn på Bornholm.

329 Maren Christensdatter i Holstebro. 17.1.1788, fol.113B.
E: Anders Nielsen, hattemager. A:
1) bror Jeppe Christensen i Lem Sig ? i [Nørre] Omme sogn.

330 Margrethe Madsdatter i Holstebro. 26.4.1788, fol.114B.
Enke efter Niels Svensk, skomager. Afdødes stedbørn B:
1) Laurids Nielsen 27
2) Morten Nielsen 24
3) Anne Elisabeth Nielsdatter 23 i Møborg sogn
4) Anne Kirstine Nielsdatter 18 i Navr sogn
5) Christen Nielsen 17 i København.

331 Hans Lauridsen Kjær, købmand i Holstebro. 24.3.1788, fol.117,138B, 141, 147B, 149.
E: Dorthe Marie Haslund. LV: Overgaard, prokurator. B: Anne Marie 11, Laurids 9. FM: farbror Niels Kjær, købmand i Holstebro.

332 Jens Bundgaard, tjenestekarl i Holstebro. 2.6.1788, fol.127.
E: Sidsel Clemensdatter. B: Clemen 17, Laurids 16, Jens 14, Anne 11.

333 Christiane Jensdatter i Holstebro. 16.10.1788, fol.127B.
E: Anders Pedersen Villerslev. B: Jens Christian 8, Peder 6, Johan 4, Hans 1.

334 Anne Pors i Holstebro. 27.6.1789, fol.128B, 139B, 143, 147B, 153.
Enke efter Christen Holmark. B:
2) Peder Holmark i Lemvig
3) Jens Holmark, krigsråd og regimentskvartermester i København
4) Søren Holmark i Ålborg
5) Anne Holmark i Holstebro
6) Elisabeth Holmark, enke efter Jeppe Grøntoft, købmand i Lemvig
7) Else Marie Holmark, død.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christensen, uvist hvor, men menes død.

335 Poul Madsen Maade, ugift tjenestekarl i Holstebro. 6.3.1790, fol.137.
Arvinger kendes ikke.
[Afdøde kaldes i kirkebogen Poul Madsen Maae].

336 Jens Christian Scavenius, urtekræmmersvend i Holstebro. 13.7.1790, fol.146, 148, 163B, 188B, 193B, 197B, 213, 223, 225, 227B, 236B, 242, 247B, 251B, 252, 254, 256B, 260.
A:
1) bror Bendix Scavenius 25, i Holstebro
2) søster Magdalene Scavenius g.m. Hans Peder Højland i Gråbæk i Hygum sogn
3) halvsøster Elisabeth Scavenius 20 g.m. Niels Andersen Baes, hattemager i Skanderborg
4) halvsøster Vilhelmine Scavenius 14, hos [Lorents Nikolaj] Mancin, kapellan i Horsens.
Arv efter afdødes far Søren Scavenius, præst i Fjaltring og Trans, skifte 23.2.1785.
Arv efter afdødes mor Elisabeth Tidemand.
Arv efter afdødes stedmor Ingeborg Beyer, [skifte 11.2.1787 lbnr.311].
Arv efter afdødes søster Jacobine Nikolette Scavenius, der døde i Fjaltring præstegård.

337 Frands Bauteller, ugift galanterihandler i Holstebro. 25.3.1789, fol.155B, 164B, 188B, 201B, 202B.
A: far Johan Christian Pauler i Bøhmen ved Christian Richter, købmand i Horsens.
Afdøde var født i Bøhmen i Tyskland.
Afdøde blev også kaldt Frands Bauler, Frands Pauler, Frands Bandler, Frands Pandler.

338 Henrik Kloch, organist i Holstebro. 15.9.1789, fol.185B, 202, 207, 213B, 220, 227.
E: Anne Marianne Jensdatter [Colding]. LV: [Gravers Christian] Holst, degn i Holstebro. B:
1) Anne Marie Kloch 30 , ved Lemvig
2) Didrik Peder Kloch 22, hos [Johan] Heidelmann Kloch i Knudstrup Kro [i Nørre Knudstrup i Torning sogn]
3) Johanne Cathrine Kloch 18, i Knudstrup Kro
4) Christen Juul Kloch 16.
FM: farbror Mathias Kloch i Holstebro.

339 Mads Nielsen Staby, skrædder i Holstebro. 20.9.1790, fol.186B.
E: Johanne Marie Holst. LV: bror Peder Jacobsen i Holstebro. B: Karen Marie 1½, Jacob 10 uger. FM: morfar Jacob Albertsen, skomager i Holstebro.
Første ægteskab med Karen Kvist, [skifte 31.8.1787 lbnr.320]. B: Christiane 18, Nikolette 15, Ottine [8]. FM: Andreas Fürst.

340 Maren Cortsdatter Krogsdal i Holstebro. 23.5.1789, fol.196, 199B, 200B.
E: Jens Christian Nielsen Flynder, gørtler i Holstebro. B: Niels Mathias 24.

341 Anne Cathrine Sørensdatter Bang, ugift i Holstebro. 2.12.1790, fol.199B, 201, 207B, 213B, 217B, 222, 223B, 226.
Testamente. Universalarving A:
1) mors søskendebarn Mathias Aarestrup i Alling Mølle i Svostrup sogn på Allinggård gods g.m. Christiane Elisabeth Schmidt.
Afdøde havde arv efter søster Karen Sørensdatter Bang, skifte Lundenæs 8.11.1775 lbnr.567, var g.m. Thomas Graa Wolder i Resen, skifte Lundenæs 26.3.1789 lbnr.1237.
Afdøde døde i Alling Mølle, [begravet Svostrup 6.12.1790].
[Foreløbigt skifte Allinggård 29.11.1790 lbnr.318].

342 Gertrud Marie Lund i Holstebro. 7.6.1789, fol.214B.
Enke efter Olufsen, kådner [bolsmand]. B:
1) Martin Olufsen
2) Kirstine Magdalene Olufsen.
FM: J[ohan] H[enrik] L[udvig] Drebing, kirurg i Holstebro.

343 Anne Cathrine Becher i Holstebro. 29.4.1791, fol.217, 251.
Enke efter Christen Møjkær, [skifte 19.2.1760 lbnr.154]. B: Larsine 40 g.m. en møller på Sjælland, men uvist hvor.
Desuden angives afdødes søsters 2B: Kirsten Mortensdatter Lind, Mathias Lind. (Sml. lbnr.314).

344 Else Svendsdatter i Holstebro. 23.7.1791, fol.220B.
[Enke efter Peder Davidsen].
[Af første ægteskab] B:
1) Mette Marie Christensdatter 60
2) Abelone Christensdatter g.m. Knud Brøns.

345 Maren Christensdatter i Holstebro. 24.9.1791, fol.225B, 230, 237B.
E: Clemen Knudsen Nørgaard, gørtler. B: Niels 25, der døde, Lene 23.
Første ægteskab med [Niels Bertelsen Nørgaard, skifte 21.2.1764 lbnr.175]. B: Anne Nielsdatter Nørgaard 30. FM: Peder Feld i Holstebro.

346 Peder Nielsen Kjær, værtshusmand i Holstebro. 1.11.1791, fol.227B, 233, 236B, 241B, 242.
E: Inger Christensdatter. LV: Thomas Elbæk, kobbersmed. A: far Niels Jensen i Svenstrup i Sahl sogn.

347 Villads Jensen Thy i Holstebro. 3.11.1791, fol.229.
E: Maren Poulsdatter. LV: Niels Hansen, skomager. B: Mogens 30.

348 Anne Margrethe Jørgensdatter Schmidt i Holstebro. 14.11.1791, fol.229B, 239, 256B.
A:
1) mor Kirsten Elbæk, enke efter Christen Busch, skifte 28.2.1781 lbnr.277. LV: Søren Pedersen, feldbereder i Holstebro
2) halvsøster Simeone Marie Christensdatter Busch. FM: Niels Kjær, købmand i Holstebro, Thomas Elbæk, kobbersmed sst.
Arv efter afdødes far Jørgen Pedersen Schmidt, skifte 7.2.1774 lbnr.230
Arv efter afdødes fars moster Maren Christensdatter Reisig i Kalundborg, skifte slut 10.6.1781
Arv efter Kirsten Reisig, tjenestepige i København, skifte 27.10.1788
Arv efter fars søskendebarn Maren Deborthle i Holstebro, skifte 19.9.1781 lbnr.276
Arv efter Christen Busch's far Jens Christensen Busch, skifte 7.4.1761 lbnr.166.

349 Anne Margrethe Pedersdatter Nejling i Holstebro. 23.2.1792, fol.244B, 252.
E: Laurids Volf, grovsmed. A:
1) bror Peder Nejling
2) bror Niels Nejling.

350 Anne Marie Olufsdatter i Holstebro. 1.3.1792, fol.245.
E: Josef Jensen Haburg. B:
1) Elisabeth Kirstine Josefsdatter g.m. Peder Pedersen Møller
2) Juliane Marie Josefsdatter g.m. Jens Henriksen Bøstrup i Viborg
3) Marianne Josefsdatter 19.
Desuden nævnes enkemandens far Jens Mikkelsen Krag.

351 Jørgen Jensen, ugift tjenestekarl i Holstebro. 28.4.1792, fol.252B, 254B, 259B, 262, 278, 278B.
A:
1) mor Inger Thomasdatter i Navr. LV: Christen Christensen i Vognstrup i Navr sogn
2) halvsøster Kirsten Nielsdatter, som moderen har avlet i enkestand uden ægteskab, gift syd for Tønder.

352 Joachim Weller, guldsmed i Holstebro. 10.5.1792, fol.253, 255B, 258B, 261.
E: Elisabeth Tørch. LV: Drebing, kirurg i Holstebro. A: søster Sofie Weller i København. FM: Herman Krag, parykmager sst.

353 Sidsel Fischer i Holstebro. 10.7.1792, fol.259, 261B.
Arvinger kendes ikke. Afdøde ankom for 46 år siden fra Salling.

354 Opbudsbo i Holstebro. 10.10.1792, fol.262B, 281, 286, 291B, 293, 294B, 317, 325B, 352B, 363B.
Vurdering af fallitbo hos Søren Mortensen Grønbæk, købmand i Holstebro.
Desuden nævnes hans svigermor Anne Marie, enke efter Schiønning.

355 Maren Kaas i Holstebro. 16.10.1792, fol.274, 294.
E: J[ohan] H[enrik] L[udvig] Drebing, kirurg. B: Henrik Christian 16, Engel Elisabeth 14, Nikolette Marie 12, Henriette Louise 11.

356 Milter Christensen, handskemager i Holstebro. 24.10.1792, fol.277B, 280.
E: Karen Madsdatter. LV: Knud Brøns. B: Dorthe Marie 34, Mads 25, Anne Cathrine 22.

357 Niels Hansen Berg, parykmager i Holstebro. 31.10.1792, fol.278, 284B.
E: Ellen Elisabeth Jensdatter Skarby. LV: Jens Kærby.
Afdøde var født i Norge. Arvinger kendes ikke.

358 Anne Nielsdatter Ravnholt i Holstebro. 26.11.1792, fol.281B.
E: Anders Howitz. B: Maren 23 på Sindinggård. FM: morbror Peder Nielsen Ravnholt i Råst i Ejsing sogn.

359 Anne Jensdatter Strandbygaard i Holstebro. 1.5.1792, fol.289.
E: Jens Nielsen Nybo, købmand. B: Christine 4. FM: morfar Jens Nielsen Strandbygaard i Tranmose i Velling sogn, morbror Christen Strandbygaard, købmand i Ringkøbing. Bevilling til uskiftet bo af 29.7.1788.
Arv til enkemandens bror Peder Nielsen Nybo.
Arv til enkemandens brordatter Christine Nybo.
Vurderingsmand Niels Strandbygaard til Skindbjerg i Dejbjerg sogn.

360 [Anne] Marianne Jensdatter Colding i Holstebro. 16.2.1793, fol.292, 294.
Enke efter Henrik Kloch, organist, [skifte 15.9.1789 lbnr.338]. Af børn nævnes B: Christen 21.

361 Thomas Rudolf Bech, toldforvalter i Holstebro. 28.4.1793, fol.296B, 312, 330B, 347B, 348B, 353, 387.
A:
1) bror Theodor Bech, forvalter på Knepholm, nu Tryggelevgård i Tryggelev sogn på Langeland
2) søster Margrethe Bech, død. 4B:
a Anne Sofie Pihl 22 på Søbo [i Egense sogn] på Fyn
b Rudolf Frederik Pihl 21på Scheelenborg [i Stubberup sogn] på Fyn
c Henriette Margrethe Pihl 19
d Mette Pihl 17.

362 Elisabeth Kirstine Sonius, ugift i Holstebro. 25.5.1793, fol.309, 317B, 327, 331B, 346B, 349B, 353, 355, 365, 393, 403, 406, 411, 413B.
På fars side A:
0) farfar Sonius, død. 3B:
1) farbror Palle Sonius, skifte Fredericia 7.3.1760 lbnr.878
2) far Jacob Sonius, byskriver i Holstebro g.m. Maren Lange, begge døde. 1B:
a Elisabeth Kirstine Sonius, (afdøde)
3) farbror Niels Peder Sonius, fyrværker i København, døde 1756 i Vestindien.
På mors side A:
0) morfar Rasmus Mortensen Lange, [nederste] kapellan i Randers [St. Morten], død Randers 8.3.1716, [g.m. Cathrine Marie Mossin]. 5B:
1) moster Mette Cathrine Lange, døbt Randers 25.10.1701, g.m. Carsten Simonsen i Frederikssund. 4B:
a Rasmus Simonsen Schiøtt, døbt Slangerup 1.4.1729, bødker i Helsingør.
Første ægteskab med Christence Lauridsdatter. 1B:
1 Jens Peder Schiøtt, døbt Helsingør Olai 7.2.1772, nu i København.
Andet ægteskab med Mette Sofie Nielsdatter. 1B:
2 Niels Christian Schiøtt, døbt København Vor Frelser 2.5.1779, nu i København
b Simon Schiøtt, døbt Slangerup 28.7.1730, måler og vejer i Helsingør
c Bertel Schiøtt, døbt Slangerup 20.1.1732, død, var g.m. Anne Kro på Sjælland 4B:
1 Carsten Ludvig Schiøtt, døbt Kregme 8.9.1769
2 Anders Schiøtt, døbt Slangerup 19.4.1771
3 Mette Cathrine Schiøtt, døbt Ude Sundby 12.11.1764
4 Johanne Marie Schiøtt, døbt Ude Sundby 31.3.1766, gift Kregme 29.6.1792 med Laurids Krag Todbjerg, forvalter i Frederiksværk
d Karen Schiøtt, døbt Frederikssund 15.1.1741, enke efter Elkær, klokker i Porsgrunn i Norge
2) mor Maren Lange, døbt Randers 25.3.1703, g.m. Jacob Sonius, byskriver i Holstebro. 1B:
a Elisabeth Kirstine Sonius, (afdøde)
3) moster Johanne Lange, døbt Randers 2.9.1705, døde ugift i Frederikssund
4) moster Anne Margrethe Lange, døbt Randers 20.2.1711, g.m. Johan Christiansen Zimmermann, præst i Bjerring og Mammen, begge døde. 3B
a Rasmus Christian Zimmermann, præst [i Byrum] på Læsø
b Marianne Zimmermann g.m. [Terkild Kleve] Munch, præst i Bjerring og Mammen
c Gundil Cathrine Zimmermann i Bjerring præstegård.
5) morbror Hans Mossin Lange, døbt Randers 26.2.1712, (opdraget hos morbror Hans Hansen Mossin, præst [i Køge] på Sjælland), præst i Tjæreby og Alsønderup. 3B:
a Hans Lange, præst i Kirke Stillinge på Sjælland
b Hans Mossin Lange byfoged i Vejle, herredsfoged i Nørvang og Tørrild herreder
c Anne Leth Lange g.m. [Hans Juul] Jordhøj, præst i Ringkøbing

363 [Ellen] Elisabeth Jensdatter Skarby i Holstebro. 2.7.1793, fol.325B, 327, 346.
Enke efter [Niels Hansen] Berg, parykmager, [skifte 31.10.1792 lbnr.357]. A:
1) [halv]bror Christen Skarby 36
2) [halv]bror Jens Pedersen Skarby 26 ved Tønder
3) [halv]søster Christiane Pedersdatter gift i Tønder
4) [halv]søster Bodil Pedersdatter
5) [halv]søster Christence Pedersdatter 21 i Kjeldal i Idum sogn.
FM: Jens Kærby, købmand.

364 Jens Jacobsen, sadelmager i Holstebro. 9.7.1793, fol.326, 329B.
E: Anne Lauridsdatter. B: Johanne Marie 22 i Lemvig, Larsine 22.

365 Sofie Magdalene Krøll i Holstebro. 2.8.1793, fol.328B.
E: Ejler Abel, by- og herredsskriver. B: Lorents Frederik 7, Birgitte Margrethe 6, Joachime Edvardine.
Arv efter enkemandens mor Birgitte Kirstine Redder g.m. Eversen, toldprokurør, lavtingsskriver og kontrabogholder ved Røros kobberværk i Trondhjem i Norge.
Begyndelsen af skiftet findes i Hjerm-Ginding auktionsprotokol 1779-1811, fol.162-165. B78A-379.

366 Niels Nielsen Makholm, murer i Holstebro. 13.12.1793, fol.348, 350B.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Anders Howitz. B: Frands 17, Anne Johanne 16, Birgitte Kirstine 13, Else Johanne 11, Anne Marie 9, Maren 8. FM: morbror Christen Poulsen i Store Støvl [i Sir sogn].

367 Anne Marie Christensdatter i Holstebro. 27.2.1794, fol.351.
E: Gregers Jensen Rattrup, gørtler. B: Jens 25, Sidsel 20.

368 Johanne Thøgersdatter i Holstebro. 16.8.1794, fol.353B, 355B.
E: Johan Georg Singstock, bager. B: Johan Ernst 19, Johan Gotfred 17, Jørgen Clausen 14, Johan Georg 11, Thøger 9, Daniel 8. Uden ægteskab B: Karen Pedersdatter 28. FM: mors fasters mand Søren Lauridsen i Skårup i Vestervig sogn i Thy.

369 Charlotte Frederikke Ehlert i Holstebro. 19.9.1794, fol.356, 358B.
E: Thomas Karmark, kobbersmed. Arvinger kendes ikke.

370 Christine [Thomasdatter] Elbæk i Holstebro. 13.12.1794, fol.359B.
E: Søren Pedersen [Kragelund, smed]. B: Maren Margrethe 5½, Thomas 4, Karen 2, Peder 6 mdr. FM: morfar Thomas Elbæk.

371 Peder Lauridsen Alstrup, gørtler i Holstebro. 29.12.1794, fol.361B.
E: Marie Cathrine Andersdatter. LV: [Christian] Faber, apoteker. B: Andreas 17, Anders 16. FM: Peder Jacobsen, skomager.

372 Else Kirkegaard, almisselem i Holstebro. 21.11.1795, fol.386B, 387, 400.
Arvinger angives ikke.

373 Peder Andreas Jensen i Holstebro. 23.12.1795, fol.387B.
Afdøde var søn af Jens Joensen.
Arvinger angives ikke.

374 Else Jørgensdatter i Holstebro. 25.1.1796, fol.387B.
Enke efter Brink. A:
1) Simon Nybo, købmand i Holstebro på sin hustrus vegne
2) Thomas Torp, kobbersmed i Holstebro på sin hustrus vegne
3) Clemen Nørgaard, gørtler i Holstebro på sin hustrus vegne.
Afdøde havde tidligere været gift i København.

375 Gregers Jensen Rattrup, gørtler i Holstebro. 1.4.1796, fol.388, 395, 397, 398.
[Enkemand efter Anne Marie Christensdatter, skifte 27.2.1794 lbnr.367]. B:
1) Jens Rattrup 29 på Hirsholm
2) Sidsel Rattrup 25, forlovet med Jacob Pedersen, toldbetjent.
FM: farbror Zacharias Rattrup i Ølby.

376 Maren Smed, almisselem i Holstebro. 13.6.1796, fol.392, 400.
Arvinger angives ikke.

377 Christen Andersen i Holstebro. 14.6.1796, fol.392B, 401.
E: Anne Andersdatter. LV: Andreas Fürst. B: Anne Marie 30 i Resen, Peder 27 sst, Andreas 24, Else Cathrine 20, Hans Christian 17, Jens 13, Karen Marie 9. FM: Niels Hansen, skomager i Holstebro

378 Jomfru Harch, hospitalslem i Holstebro. 31.7.1796, fol.394, 395B, 397B, 410.
A:
1) søster Agnethe Tistrup på Alheden
2) søster Else Harch i Randers.

379 Rosine Sørensdatter i Holstebro. 19.11.1796, fol.398, 404B.
E: Christian Holt, glarmester. B:
1) søn i København, død. 1B:
a Christian 3. FM: Niels Kjær, købmand i Holstebro.

380 Anne Mikkelsdatter, almisselem i Holstebro. 25.11.1796, fol.399, 411B.
Arvinger angives ikke.

381 Gottlieb Hartmann, en rejsende fra Pinneberg, der døde i Holstebro. 26.11.1796, fol.400B.
Arvinger kendes ikke.

382 Karen Jensdatter i Holstebro. 28.11.1796, fol.401B, 411.
E: Rasmus Wolrat.
Arvinger angives ikke.

383 Christen Buch i Holstebro. 24.1.1797, fol.401B.
E: Anne Frandsdatter. LV: Niels Kjær, købmand i Holstebro. B: Anne Cathrine 20, Anne Cecilie 18. FM: Peder Schmidt, købmand i Holstebro.

384 Else Kirstine Lauridsdatter i Holstebro. 31.1.1797, fol.402, 403B, 412B.
E: Herman Skomager. A:
1) bror Peder Lauridsen i Skjerk i Avlum sogn
2) bror Jens Lauridsen i Handbjerg
3) søster Karen Lauridsdatter gift i Skjerk, begge døde.

385 Maren Nederlund, almisselem i Holstebro. 7.3.1797, fol.405B, 416.
Arvinger angives ikke.

386 Stine Asdatter i Holstebro. 15.4.1797, fol.407B, 419B.
E: Jochum Amorsen. B: Karen 7, Joen 6. FM: fasters mand Christen Dump i Ikast sogn, farbror Laurids Amorsen.

387 Dorthe Elbæk, ugift i Holstebro. 25.4.1797, fol.409B.
A:
1) søster Kirsten Elbæk, enke efter [Christen] Busk, [skifte 28.2.1781 lbnr.277] ved svigersøn Nikolaj Overby
2) søster Sidsel Elbæk.

388 Herman [Gerhard Leonhardt], skomager, almisselem i Holstebro. 15.5.1797, fol.412, 417.
Enkemand efter [Else Kirstine Lauridsdatter, skifte 31.1.1797 lbnr.384].
[Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter Ørbæk, skifte 19.7.1776 lbnr.247].
Arvinger angives ikke.

389 Karen Amor, almisselem i Holstebro. 10.9.1797, fol.417B, 421.
Arvinger angives ikke.

390 Niels Agerlund i Holstebro. 30.10.1797, fol.417B.
E: Anne Dorthe Agerlund. LV: Grøn, postmester. B: Severine Marie Christine 10, Karen Marie 7. FM: [Søren] Lund i Lundgård i Vandborg sogn, [birkedommer].

391 Peder Lauridsen, almisselem i Holstebro. 17.11.1797, fol.419, 421.
Arvinger angives ikke.

392 Johanne Marie Poulsdatter i Holstebro. 17.2.1798, fol.422, 427B, 438B.
E: Knud Skadhede. A:
1) bror Rasmus Poulsen i Hinge sogn. død. Uvist om børn
2) bror Søren Poulsen i Kjellerup i Hørup sogn, død. Uvist om børn
3) søster g.m. Anders Sørensen i Levring sogn.

393 Anne Jensdatter i Holstebro. 13.4.1798, fol.425, 438.
E: Lorents Lauridsen Schultz. B:
1) Laurids Lorentsen, 39, uvist hvor
2) Jens Christian Lorentsen i Enderupskov [i Gram sogn] i Holsten, død. 1B: Anne 4
3) Losine Marie Lorentsdatter g.m. Christen Jacobsen Hals, værtshusmand i Ålborg
4) Anders Lorentsen 18
5) Oluf Christian Lorentsen 13.
FM: morbror Christen Jensen i Østerby i Asp sogn.
Afdøde kaldes også Lorents Post.

394 [Anne Kirstine Seidelin] i Holstebro. 28.4.1798, fol.427B, 430, 437B, 446B, 452, 454B.
Enke efter [Mads] Opitius, [skifte 26.5.1784 lbnr.293]. B:
1) Gertrud Kirstine Opitius g.m. [Peder] Nissen, hører og klokker i Ribe
2) Magdalene Christiane Opitius g.m. [Christoffer Bentsen] Mulvad, præst i [Ejsing] og Handbjerg
3) Marie Margrethe Opitius g.m. løjtnant Nissen i Rendsborg
4) Dorthe Opitius på Vinderslevgård
5) Charlotte Louise Opitius g.m. [Michael], forpagter på [Nørre] Holmgård [i Møborg sogn], nu på Tangsgård
6) Søren Sebastian Opitius, fændrik i København
7) Henrik Monrad Opitius, fuldmægtig i Odense
8) Susanne Cathrine Opitius i Ribe
9) Andriette Frederikke Opitius i Kolding
10) Christiane Opitius i Holstebro.
Arv efter afdødes far [Søren Hansen] Seidelin i Kolding.

395 Johanne Hoved i Holstebro. [4.6].1798, fol.429B, 473B.
Enke. B: 1 søn og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

396 Justitsrådinde Leth i Holstebro. 6.7.1798, fol.431, 433, næste protokol fol.45B, 49B.
Til stede:
1) Gertrud Marie de Leth
2) Pauline de Leth
3) Henrik Johan de Leth, landsdommer til Eskær [i Grinderslev sogn]

397 Ludvig Krum i Holstebro. 5.9.1798, fol.436B, 472.
E: Cathrine Lindenhand. LV: Henrik Peder Buch i Holstebro. B: Ludvig.

398 Karen Bertelsdatter Løg i Holstebro. 17.12.1798, fol.439, 467B.
A:
Afdøde er søskendebarn til [Christine Pedersdatter, skifte 15.9.1787 lbnr.321, var g.m. Niels Lassen Nybo]. B:
1) Jens Nielsen Nybo, købmand i Holstebro
2) Peder Nielsen Nybo
3) Laurids Nielsen Nybo, præst i Navr [og Sir, skifte 16.7.1784, var g.m. Karen Bentzon]. 1B: Christine.

399 Conrad HofMeyer, parykmager i Holstebro. 4.2.1799, fol.448, 454B, 501B.
E: Sofie Johanne. LV: Jens Tolstrup. B: Christiane Johanne g.m. Jens Hansen Post, vognmand i Vejle.

400 Mathias Hansen, smed, almisselem i Holstebro. 6.2.1799, fol.449, 471B.
E: Abelone Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

401 Anders Olufsen Nybo, skomager i Holstebro. 4.4.1799, fol.449B, 452B, 459B.
E: Birthe Christensdatter. LV: Niels Vang, købmand i Holstebro.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Anne Marie Andersdatter Nybo g.m. Niels Hansen Løgager i Gjesing sogn (?)
2) Marie Cathrine Andersdatter Nybo 26 på Langergård (?) i Salling.
Andet ægteskab med Marie Cathrine Lauridsdatter Alstrup, skifte 20.5.1779 lbnr.263. B:
3) Kirsten Andersdatter Nybo 22. FM: Peder Madsen Møller i Lægård Mølle.

402 Christian Holt, almisselem i Holstebro. 20.4.1799, fol.450B, 473.
Arvinger angives ikke.

403 Birthe Mortensdatter i Holstebro. 23.6.1799, fol.455B, 463, 500.
A: bror Peder Mortensen, død. Børn, hvis navne ikke kendes.

404 Villads Hansen Lund i Holstebro. 29.6.1799, fol.455B, 461, 465, 470, 483B, 487B, 493B, 498, 500B, 503, 507B, 508B, 509B, næste protokol fol.1, 2, 3B.
Enkemand efter Kirsten Frandsdatter Bodum, [skifte 1.9.1767 lbnr.201]. A:
1) bror Mogens Hansen Lund
2) bror Laurids Hansen Lund, død. B:
a Hans Christian Lauridsen Lund i Hjerting i Guldager sogn
b Frands Lauridsen Lund i Guldager
c Maren Lauridsdatter Lund gift i Ballum sogn i Holsten
d Gertrud Lauridsdatter Lund gift i Rendsborg
e Abelone Lauridsdatter Lund gift ved Flensborg, som er halvsøster til sine søskende
3) bror Laurids Lund
4) bror Christen Nørager Lund i Knækkeborg i Lysgård sogn
5) bror Hans Christen Lund i Hjørring, død. Børn, hvis navne ikke kendes
6) bror Hans Rasmussen Lund, død. 1B:
a Maren Hansdatter Lund i Særkær i Måbjerg sogn
7) bror Johannes Lund
8) bror, død. 1B:
a Christiane Lund g.m. Mikkel Madsen i Søndbjerg sogn
9) søster Anne Cecilie Lund g.m. John Wenis, træhandler på Bragernes i Norge
10) søster Sidsel Marie Lund i Norge, død. Uvist om børn.

405 Anne Kjeldsdatter, almisselem i Holstebro. 27.6.1799, fol.460B.
Arvinger angives ikke.

406 Henrik Christensen Picheur, [feldbereder] i Holstebro. 4.9.1799, fol.464.
Enkemand efter [Gurine Poulsdatter Falkenberg, skifte 26.12.1784 lbnr.292]. B:
1) Christian Picheur i Holstebro
2) Poul Picheur, gørtler i Viborg
3) Margrethe Henriksdatter g.m. Laurids Troelsen ved regimentet i Randers.

407 Anders Christensen Rejkær, tjenestekarl i Holstebro. 9.10.1799, fol.466, 501, næste protokol fol.6B.
A:
1) bror Jens Christensen i Tusholt i Vinding sogn
2) bror Peder Christensen 30 i Holsten
3) bror Jacob Christensen i Tim sogn, død, var g.m. Else Margrethe. 2B: Anne 14, Christen 8. FM: stedfar Christen Mouridsen i Hede i Hover sogn
4) søster Maren Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Skerpendal i Tvis sogn
5) søster Karen Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Hestbjerg i Idum sogn
6) halvbror Jens Christensen 25 i Idum sogn.

408 Jens Mulvad i Holstebro. 13.12.1799, fol.468B, 474B, 481, 483; 487, 494B, 508, 509, 510, næste protokol fol.46.
Testamente. A:
1) bror Christoffer [Bentsen] Mulvad, præst i Ejsing [og Handbjerg]
2) bror Niels [Bentsen] Mulvad, præst i Håsum [og Ramsing], død. 2B:
a Else Deichmann Mulvad 19, der ægter Hans Rasmussen Højer i Frørup
b Clara Cathrine Mulvad 13 i Ejsing præstegård. FM: Peder Lauridsen Mulvad, præst på Mandø.

409 Cathrine Knudsdatter Munch, ugift i Holstebro. 19.12.1799, fol.470B, 479B, 484B, 491.
A:
1) søster Margrethe, enke efter Kirkegaard. LV: Christen Øland i Holstebro, Knud Pedersen Hornshøj
2) søster Magdalene Munch 72. FM: Overgaard, prokurator i Holstebro.

410 Anne Lauridsdatter, almisselem i Holstebro. 20.12.1799, fol.472.
Arvinger angives ikke.

411 Oluf Fasterling i Holstebro. 20.12.1799, fol.473B.
Begravelsen besørges af en søster Jomfru Fasterling.

412 Bertel Soldat, almisselem i Holstebro. 20.12.1799, fol.474.
Begravelsen besørges af afdødes datters mand Jens Aalborg.

413 Agnethe Jacobsdatter, almisselem i Holstebro. 14.1.1800, fol.479, 499.
Arvinger angives ikke.

414 Mette Villumsdatter i Holstebro. 10.2.1800, fol.481B, 484, 499B.
Arvinger kendes ikke.

415 Maren Christensdatter i Holstebro. 18.2.1800, fol.482.
E: Augustinus Jensen. B: Christen 30, Jens 28.

416 Ellen Marie Tørch i Holstebro. 11.3.1800, fol.483, 485, 492B.
Enke. B: Mette Marie Bentsdatter på Handbjerg.

417 Ingeborg Christensdatter i Holstebro. 15.4.1800, fol.485B.
A:
1) bror Niels Christensen i Tvislund i Tvis sogn
2) bror Laurids Christensen på Tvis Mark
3) bror Poul Christensen i Tvis
4) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Mads Pedersen Sørvad i Vinding. 4B:
a Maren Madsdatter g.m. Hans Christian i Hjortsballe i Timring sogn
b Christen Madsen 22
c Kirsten Madsdatter 19
d Mette Cathrine Madsdatter 17.

418 Maren Jacobsdatter, almisselem i Holstebro. 14.5.1800, fol.486B, 499.
E: Peder Baadsgaard.
Arvinger angives ikke.

419 Maren Olufsdatter i Holstebro. 11.8.1800, fol.492, 493, næste protokol fol.1B.
A:
1) bror Svend Olufsen, smed i Øster Ølby
2) bror Peder Olufsen, smed i Råst i Ejsing sogn
3) søster Sidsel Marie Olufsdatter g.m. Mads Jensen i Sahl
4) søster Else olufsdatter i Ravholt
5) søster Anne Margrethe Olufsdatter, død. 3B:
a Oluf Christensen på Kås
b Kirsten Christensdatter på Munksgård i Borbjerg sogn
c Oluf Christensen.

420 [Elias] Jacobi i Holstebro. 30.10.1800, fol.495, 496, 502, 505, næste protokol fol.14B.
E: [Marie Helene Sofie Hielmcrone]. LV: [Simon] Groth, præst i Holstebro. B: [Anne] Elisabeth 12. FM: farbror [Christian] Jacobi, løjtnant i Holstebro.

421 Sidsel Clemensdatter i Holstebro. 17.11.1800, fol.496.
Enke efter [Jens Bundgaard, skifte 2.6.1788 lbnr.332]. B:
1) Clemen Jensen i Madum
2) Laurids Jensen i Tvislund
3) Jens Jensen i København
4) søster Anne Jensdatter 25.
FM: Niels Olufsen i Blæsbjerg i Råsted sogn.

422 Anders Hattemager, almisselem i Holstebro. 8.12.1800, fol.499B.
Arvinger angives ikke.

423 Christen Christensen, der døde på Holstebro Sygehus. 19.1.1801, fol.505.
Arvinger kendes ikke.

424 Christen Pedersen og hustru Kirsten Jensdatter i Holstebro. 17.2.1801, fol.505B, næste protokol fol.5
Arvinger kendes ikke.

425 Gertrud Marie Christensdatter [Langergaard] i Holstebro. 2.2.1801, fol.506.
E: Andreas Fürst. B:
1) Gissel Elisabeth Fürst g.m. Erik Nielsen, spisevært i København
2) Anne Cecilie Kirstine Fürst g.m. [Christian Christoffer] Kaas, organist i Holstebro
3) Peder Fürst i Holstebro.

426 Henrik Akselsen Buch, skrædder i Holstebro. 8.3.1801, fol.506B, 511B.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter Ballum, skifte 2.10.1767 lbnr.199]. B: Anne Marie 36. FM: Erhardt Hjort i Holstebro.

427 Dorthe Wagaard, ugift i Holstebro. 12.3.1801, fol.507, næste protokol fol.4.
Arvinger angives ikke.Holstebro byfoged
Skifteprotokol
1801-1819
B 78 - 166


428 Caritas Lauridsdatter i Holstebro. 11.7.1801, fol.3, 4B, 45.
A:
1) søster Mette Kirstine Lauridsdatter g.m. Mikkel Lauridsen i Tange i Korning sogn ved Horsens
2) søster Christiane Lauridsdatter 36
3) søster Ingeborg Lauridsdatter g.m. Jochum Schmidt i Holstebro.

429 Christine Marie Sørensdatter Holstebro. 15.11.1801, fol.6, 7B, 38B, 45B, 49B.
E: Christen Tysk, toldbetjent. A:
1) søster, død. 2B:
a Anne Kirstine Schmidt g.m. Oluf Knudsen, pottehandler i Vingårdsstræde 57 i København
b Else Marie Schmidt g.m. Saxe, snedker i Baggesensgade 143 i København.

430 Peder [Pedersen] Grøn, postmester i Holstebro. 18.12.1801, fol.9, 15B, 39, 47B, 53.
Enkemand efter Maren Hansdatter Busch. Testamente af 22.11.1801, hvorefter alene arv til hendes A:
1) halvbror Niels Lauridsen Kjær, købmand
2) halvbror Hans Lauridsen Kjær, [skifte 24.3.1788 lbnr.331]. 2B:
a Anne Marie Hansdatter Kjær
b Laurids Hansen Kjær
3) halvbror Laurids Lauridsen Kjær, død. Enkens LV: Thomas Elbæk, brandinspektør.
Desuden nævnes hans A:
1) [bror] Niels [Pedersen] Grøn, [præst i Ramme], død, var g.m. Anne Berg i Stokbro i Dybe sogn. 1B:
2) Peder Nielsen Grøn, nu i Tørring
3) [Susanne] Kabbel, husholder hos afdøde. LV: Overgaard, prokurator i Holstebro
4) Ingeborg Kappel, datter af 3).
[Vurdering af gården Krogsdal i Nørre Felding sogn, se Lundenæs og Bøvling amter 16.1.1802 lbnr.2034].

431 Sølle Kirsten, almisselem i Holstebro. 20.2.1802, fol.46B.
Arvinger angives ikke

432 Peder Baadsgaard, almisselem i Holstebro. 30.4.1802, fol.46B.
[Enkemand efter Maren Jacobsdatter, skifte 14.5.1800 lbnr.418].
Arvinger angives ikke.

433 Margrethe Ebbesdatter, almisselem i Holstebro. 11.5.1802, fol.47.
Arvinger angives ikke.

434 Niels Kragelund, handskemager i Holstebro. 7.1.1803, fol.50.
E: Mette Marie Krog. LV: Skjern, forvalter. B: Marie Elisabeth 7, Andriette Marie 5, Andreas Severin 6 mdr. FM: Christen Kloch, snedker.

435 Johanne Olufsdatter i Holstebro. 10.1.1803, fol.51B.
E: Lorents Pedersen Rømer, murer. B: Peder 20. Uden ægteskab B: Oluf 30, uvist hvor.

436 Anders Majgaard, købmand i Holstebro. 28.10.1803, fol.56B, 84B, 85, 88B, 91, 126.
E: Elisabeth [Schmidt]. LV: Peder Schmidt, købmand. B: Anne Gundil [8], Laurids Christian [7]. FM: farbrødre Laurids (Laust) Majgaard i Mejrup, Laurids (Lars) Majgaard i Mejrup. Desuden nævnes afdødes bror Jens Majgaard i Mejrup.

437 Jens Vormstrup i Holstebro. 21.11.1803, fol.82B.
Boet blev overdraget sønnen Niels Vormstrup.

438 Anne Handskemagers i Holstebro. 21.11.1803, fol.82B.
Arvinger angives ikke.

439 Else Vægters, almisselem i Holstebro. 21.11.1803, fol.83.
Boet blev overdraget afdødes datters mand Laurids Lund.

440 Elisabeth [Lauridsdatter] Tørch i Holstebro. 25.1.1804, fol.83B, 125B, 156B.
Enke efter [Joachim] Weller, [skifte 10.5.1792 lbnr.352].
Hendes første ægteskab med [Johannes] Lindskov, [guldsmed i Holstebro, skifte 16.2.1745 lbnr.51]. A:
1) sønnedatter Elisabeth Lindskov, enke efter Velling i København.
Hans A:
1) søster Sofie Weller, enke efter Krag ved søn [Herman] Krag, [parykmager i København].

441 Christen Kvist, almisselem i Holstebro. 31.1.1804, fol.85, 158B.
Arvinger angives ikke.

442 Malene Ramsing i Holstebro. 3.3.1804, fol.86, 110.
B:
1) Christen Jacobsen i Holstebro
2) Kirstine Marie Tønnesdatter i Søndbjerg præstegård på Thyholm.

443 Vilhelmine Christiane Mathiasdatter Bering i Holstebro. 31.3.1804, fol.90, 113B.
E: Christoffer Nielsen Møller. uvist hvor.
Af første ægteskab B:
1) Marie Hansdatter 10 i Holstebro
2) Christiane 9 i Kofodhuset i Idum sogn hos Peder Jensen.

444 Niels Jensen Vandborg, tjenestekarl i Holstebro. 6.4.1804, fol.91B, 132, 135, 179B.
E: Elisabeth Lauridsdatter i ...dal Idum sogn.A:
1) bror Jens Jensen Vandborg i København
2) bror Svenning Jensen i Ålborg, død. 1B: Anne Cathrine 18.

445 Kirsten Christensdatter i Holstebro. 11.4.1804, fol.92B, 93, 93B, 105B, 117.
E: Niels Graakær, der også døde. B:
1) Jacob Nielsen Graakær i Brandsbjerg i Råsted sogn
2) Anne Nielsdatter g.m. Niels Vormstrup. tømrersvend i Holstebro
3) Mette Nielsdatter g.m. Christian Pallesen i Holstebro
4) Anne Marie Nielsdatter 25 i Holstebro
5) Dorthe Nielsdatter 23.

446 Jens Lauridsen Aalborg, almisselem i Holstebro. 6.5.1804, fol.93, 159.
E: Sidsel. LV: Peder Jacobsen.
Arvinger angives ikke, dog nævnes enkens bror Christen Bertelsen.

447 Georgine Nikoline Mørch i Holstebro. 1.6.1804, fol.94B, 100B, 107, 111B, 115B, 165B.
E: Niels La Cour, kaptajn og postmester. B: Peder 13, Otte August 9, Niels 6, Susanne Margrethe 5, Birgitte Sofie Elisabeth 3, Christine Dorthe 9 mdr. FM: Overgaard, prokurator.

448 Jacob Vilhelm Hartung, toldbetjent i Holstebro. 5.5.1804, fol.96, 104B, 114.
E: Kirsten Christensdatter Venø. LV: [Christen] Tysk, toldbetjent.
Afdøde var født i Sachsen i Tyskland.
Arvinger kendes ikke.

449 [Birgitte Elisabeth] Sehested i Holstebro. 28.6.1804, fol.96.
Enke efter [Frederik] Numsen, generalløjtnant [til Rydhave, død 1802].
[Første ægteskab med Jens Sehested til Rydhave, skifte Lundenæs 13.10.1775 lbnr.563. 1B: Birgitte Sofie Sehested g.m. Niels] Sehested, [stiftsamtmand].

450 Niels Nielsen Velling i Holstebro. 10.7.1804, fol.104B, 114B.
Enkemand. B: Niels Mathias 13 i Dyrmose i Nørre Felding sogn. FM: Severin Tusgaard, snedker.

451 Anne Barbara Sahl, ugift i Holstebro. 4.10.1804, fol.108B, 157B.
A: søskendebarn Henrikke Cathrine [Sahl], enke efter [Christian Benedikt] Vester, [degn] i Ovtrup ved Varde.

452 Christian Abel, guldsmedesvend i Holstebro. 29.12.1804, fol.112B.
Arvinger angives ikke.

453 Else Bastrup i Holstebro. 29.12.1804, fol.112B.
A: en søster, uvist hvor.

454 Rasmus Nylov, feldbereder i Holstebro. 5.3.1805, fol.116.
E: Maren Jensdatter. LV: Christian Vestergaard, købmand. B: Marie Kirstine 15, Jens 12. FM: morbror Morten Jensen i Viborg.

455 Ingeborg Helene Fasterling, ugift i Holstebro. 21.6.1805, fol.118, 181.
Arvinger kendes ikke.

456 Christen Jensen Ruby i Holstebro. 28.7.1805, fol.120B, 124B, 179B.
A:
1) mor Karen Madsdatter, enke efter Jens Lauridsen i Ruby i Fjaltring sogn
2) bror Mads Jensen i Ruby
3) søster Karen Jensdatter g.m. Mads Olufsen i Ottedal i Fjaltring
4) søster Johanne Jensdatter g.m. [Thomas] Karmark, kobbersmed i Holstebro.

457 Josef Jensen Haborg, murer i Holstebro. 1.8.1805, fol.120B.
E: Karen Christensdatter. LV: Overgaard, prokurator.
Første ægteskab med [Anne Marie Olufsdatter i Holstebro, skifte 1.3.1792 lbnr.350]. B:
1) Elisabeth [Kirstine] Josefsdatter g.m. Peder [Pedersen] Møller, bødker i Timring
2) Juliane Marie Josefsdatter g.m. Jens Henriksen [Bøstrup] i Viborg
3) Marianne Josefsdatter g.m. Laurids Pedersen i Ove præstegård.

458 Peder Christian von Bay, oberstløjtnant i Holstebro. 14.11.1805, fol.128B.
Enke efter C. S. Wesenberg. LV: [Niels] la Cour, kaptajn. B: Jens Christoffer 21, Caroline Dorthe 18, Helene Hedvig 17, Sofie Kirstine 16, Johanne Frederikke Henriette 11, Louise Sostrate Albertine 9. FM: morbror Carl Wesenberg, landinspektør i Holstebro.

459 Opbudsbo i Holstebro. 7.12.1805, fol.132B, 135B, 159, 163, 164B, 207, 209.
Vurdering af fallitbo for Peder Thuesen Lund, købmand i Holstebro.
Desuden nævnes Christen Thuesen i Hajslund [i Borbjerg sogn].

460 Anne Cathrine Jacobsdatter i Holstebro. 1.2.1806, fol.161B, 211, 214B.
E: Jacob Jørgensen, rebslager. B: Jacob 14 dage.

461 Anders Jepsen Trane i Holstebro. 12.6.1806, fol.164B.
E: Anne Elisabeth Jonstrup. FM: Lund, forvalter. B: Søren Nikolaj Overby i Holstebro.

462 Anders [Pedersen] Villerslev, skomager i Holstebro. 12.9.1806, fol.167B, 181B, 188B.
[Enkemand efter Christiane Jensdatter, skifte 16.10.1788 lbnr.333]. B: Jens 25, Peder 23, Johan 20, Hans 18. FM: fasters mand Jacob Albertsen i Holstebro.
Arv i boet til Marie Sofie Thomasdatter Villerslev g.m. Niels Jensen Bystrup i Viborg.

463 Maren Lauridsdatter i Holstebro. 19.9.1806, fol.168B, 171, 173B, 194.
Enke efter Peder Vejlgaard, [skifte 12.9.1787 lbnr.322]. A:
1) bror Knud Lauridsen i Hvoldal i Råsted sogn, der døde. 3B:
a Niels Knudsen i Hvoldal
b Jeppe Knudsen i Vindby
c Laurids Knudsen i Knudsig
2) bror Niels Lauridsen Højhus i Staby, død. 5B:
a Niels Nielsen Højhus i Staby
b Laurids Nielsen Brink i Staby
c Christen Nielsen i Staby
d Peder Nielsen i Ringkøbing
e Anne Nielsdatter, død. Uden ægteskab 1B: Marianne 19 i Varde
3) søster Anne Marie Lauridsdatter, enke efter Christen Jensen i Hvolby i Råsted sogn. FM: [Eskild] Skjern, forvalter på Avsumgård.

464 Christian Pallesen i Holstebro. 16.10.1806, fol.169, 211, 215.
E: Mette Nielsdatter. LV: Vilhelm Køhler. B: Knud 7, Niels 6, Peder 4, Jørgen 2. FM: morbror Jacob Nielsen Graakær i Brandsbjerg i Råsted sogn, farbrødre Christen Pallesen i Hygum [i Vester Nebel sogn] ved Ribe, Jesper Pallesen i Lægård.
Desuden nævnes afdødes søskende Marianne Pallesdatter, Sidsel Pallesdatter og enkens søskende Anne Marie Nielsdatter, Dorthe Nielsdatter.

465 Hans Grønvold Helt i Holstebro. 21.10.1806, fol.173, 177, 211B, 220B, 231, 232.
E: Ellen Birgitte Schmidt. LV. Overgaard, prokurator. B: Anne Johanne 18 i Vejrum præstegård. FM: Christen Fleng, skomager.
Arv efter afdødes bror [Esajas] Helt, herredsskriver [i Astrup i Velling sogn. Testamente af 7.9.1796 Lundenæs og Bøvling lbnr.1506].

466 Vurdering af bo i Holstebro. 12.11.1806, fol.174, 175B, 205B.
Vurdering af bo hos arrestanten Jens Thy, postrytter og hustru Dorthe Makholm.

467 Jens Jensen Vandborg, tjenestekarl i Holstebro. 26.11.1806, fol.175, 176, 195, 206B.
A: brordatter Anne Cathrine Svenningsdatter. FM: Gudiksen, købmand i Holstebro.
Arvingen har arv efter farbror Niels Jensen Vandborg, [skifte 6.4.1804 lbnr.444].

468 Niels Mejlsø i Holstebro. 16.1.1807, fol.177B.
E: Anne Christensdatter. B: Ingeborg 27, Christen 25, Niels 18.

469 Thomas Elbæk, brandinspektør og kobbersmed i Holstebro. 26.3.1807, fol.183, 184, 210B, 211B, 214B.
B: Christine Elbæk i Holstebro, [skifte 13.12.1794 lbnr.370], var g.m. Søren [Pedersen Kragelund], smed. B: Maren Margrethe 18, Thomas 17, Karen 14.

470 [Johan Andreas] Findersen, garver i Holstebro. 8.4.1807, fol.183B, 186B, 204B.
E: Marianne Bertelsdatter Girling. LV: [Christian Christoffer] Kaas, organist. B: Magdalene Elisabeth 5, Bertel Gottlieb 4, Johannes 2. FM: morfar Bertel Lauridsen, tinstøber.

471 Christen Tusgaard i Holstebro. 1.6.1807, fol.188, 209B, 213B.
E: Maren Hansdatter. LV: [Jens Frederik] Brøndum, købmand. B: Johanne Kirstine 30, Peder 25 i København, Mette Lene 18. FM: Morten Møjkær, skomager.

472 Christoffer Kvist, skrædder i Holstebro. 27.7.1807, fol.189B, 200B.
E: Caroline Adolfine Hjort. LV: Mogens Stilling, bager. B: Anne Nikolette 1, Jens Christoffer, 6 mdr. den 10.4.1808. FM: Niels Vang, købmand.

473 Søren Pedersen [Kragelund], smed i Holstebro. 19.9.1807, fol.190, 211, 212.
E: Anne Pedersdatter Bukbjerg. LV: Niels Redsø.
Første ægteskab med [Christine Thomasdatter Elbæk, skifte 13.12.1794 lbnr.370]. B: Maren Margrethe 18, Thomas 17, Karen 16. FM: [Knud Peder] Lind, præst i Navr [og Sir].

474 Niels Egen, sadelmager i Holstebro. 22.12.1807, fol.193B, 197.
E: Sidsel Rasmusdatter. B: Anne Marie 23. FM: Jens Jensen Majgaard i Hvam Gårde.

475 Didrik Andreas Colding, kammerråd i Holstebro. 2.2.1808, fol.196, 199B, 202B, 205B, 208B, 214, 215B, 234, 235B, 252, 254, 256, 269, 273, 274.
[Enkemand efter Elisabeth Cathrine Glud]. B:
2) Ove [Christian] Colding forpagter af Tårupgård [i Tårup sogn i Viborg amt].
[Første ægteskab med Mette Pouline Olufsdatter Winther].
1) [Marianne] Colding g.m. Mathias Hviid til Ågård i [Vester] Han herred.
Desuden nævnes:
1) afdødes fætter Anders Thuesen Hegelund, hvis enke Anne Lauridsdatter Holm opholder sig på Tårupgård og har været plejemor for Ove Colding, der er universalarving i hendes testamente, der gengives. Hendes A:
a søster Anne Cathrine Holm i Ålborg
b Eufrosyne Sauerbier, datter af Jacob Sauerbier, tysk skolemester i Ålborg
c Hans Andreas Sauerbier, købmand i Ålborg's 3 børn
d Thomas Behr, inspektør på Rysensten's 2 yngste tvillinger Annette og Sofie
e Anne Cathrine Uttermøhlen
2) Brun, etatsråd, skifte sluttet 23.2.1790. 1B:
a Christine Dorthe Colding.
Første ægteskab med [Ove Henrik] Juul til Rystensten. 2B:
1 Christian Juul 10
2 Adam Juul 9.
Andet ægteskab med [Frederik baron] Adeler til Adelersborg. 1B:
3 Lente Adeler 4 (en søn)
3) afdødes svigerinde i Nibe, enke efter [Anders] Egeberg til Halkær.
Afdøde har ejet Halkær i Ejdrup sogn i Ålborg amt og senere været forpagter af Tårupgård.
[Afdødes far var Niels Jepsen Colding, præst i Års og Havbro].

476 Sidsel Gregersdatter Rattrup i Holstebro. 23.3.1808, fol.198.
E: [Jacob] Pedersen, toldskriver. B: Marie Elisabeth 10, Erup [Jacobsen] 9, Sara 7, Rebekka 6.

477 Kirsten Engelbrechtsdatter Riber i Holstebro. 24.3.1808, fol.199, 199B, 200.
Enke efter Herman Jensen.
B:
1) [Elisabeth Hermansdatter] g.m. [Erik Nielsen] Houmann i Åmølle [i Gudum sogn]
2) [Anne Elisabeth Hermansdatter] g.m. [Erik Zacharias] Gudiksen, købmand i Holstebro
3) Engelbrecht Gelstrup i Nibe.

478 Jens Sørensen Skram, politibetjent i Holstebro. 31.3.1808, fol.200, 201, 217B, 218B.
Testamente af 26.3.1808. Familiemæssige arvinger angives ikke. A: byens fattige.

479 Gotfred Mirtel, slagter i Holstebro. 7.6.1808, fol.204, 208, 209, 286.
E: Johanne Dorthe Cecilie. LV: Niels Vang, købmand. B: Marie Dorthe 8, Johan Christian 2½. FM: Søren Carstensen, købmand.

480 Anne Lauridsdatter Farre i Holstebro. 30.8.1808, fol.209B, 303.
[Enke efter Jens Jacobsen, sadelmager, skifte 9.7.1793 lbnr.364]. B:
1) Johanne Marie Farre. FM: [Christian] Faber, apoteker i Holstebro
2) Larsine Farre g.m. [Christian] Sahl, guldsmed.

481 Jeppe Høgh, der døde på Holstebro sygehus. 12.9.1808, fol.214B.
Arvinger angives ikke. Til stede var afdødes søster.

482 Anders Sivertsen Fleng i Holstebro. 16.11.1808, fol.215B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Anders Damgaard, [Christian Christoffer] Kaas, organist. B: Jens 21 i Horsens. FM: morbror Christen Fleng, skomager i Holstebro.
Afdøde tjente på en gård i "Lildhorn" i Holsten.

483 Madam Jørgensen i Holstebro. 13.1.1809, fol.218B, 219B.
Enke efter Jørgensen. B:
1) datter g.m. Bent Mulvad, købmand i Holstebro
2) datter g.m. Christian Kolby, toldbetjent i København.

484 Clemen Agger, almisselem i Holstebro. 13.2.1809, fol.219, 253.
E: Margrethe Nielsdatter. B: Andreas.

485 Mads Miltersen, skrædder i Holstebro. 24.2.1809, fol.220, 253B.
E: Marianne Pedersdatter. LV: Christen Tysk, toldbetjent, Jens Klogborg. B: Milter 9 mdr. FM: [Holger] Vium i Tovstruplund.

486 Rasmus Wolrat, almisselem i Holstebro. 21.3.1809, fol.220B, 253B.
[Enkemand efter Karen Jensdatter, skifte 28.11.1796 lbnr.382]. Arvinger angives ikke.

487 Christian Kold, skomager og almisselem i Holstebro. 27.3.1809, fol.221, 253B.
E: Abelone Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

488 Opbudsbo i Holstebro. 16.6.1809, fol.221B, 233B, 252, 269, 288B, 296B, 300B, 301B.
Vurdering af fallitbo hos Christen Hilligsø, købmand i Holstebro, tidligere Ålborg, hvor Niels Hilligsø nævnes.

489 Gregers Rømer, murer i Holstebro. 10.11.1809, fol.234B, 295B, 296.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hovmark, købmand. B: Morten 26, Niels 17, Peder Christian 14, Thomas 7, Else Cathrine g.m. Carl Frederik Dragheim, stadsbarber i Viborg, Karen 19.

490 Jacob Albertsen, skomager i Holstebro. 19.1.1810, fol.254.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Møller. B: Johanne Marie g.m. Thomas Christensen i Mosegård i Timring sogn, tjener på Møltrup, Peder i Holstebro.

491 Kirsten Pedersdatter i Holstebro. 23.1.1810, fol.255B, 315.
E: Jens Tolstrup, snedker. B: Frederik 15, Marie 10. FM: morbror Christian Rømer i Holstebro.

492 Jens Tusgaard, værtshusmand i Holstebro. 7.2.1810, fol.262, 334B, 335B.
Enkemand. B:
1) Andreas Severin Jensen
2) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Christen Skjoldborg i Thy.

493 Christen Steffensen Vestergaard i Holstebro. 5.4.1810, fol.269.
E: Inger Marie [Kabbel]. LV: Overgaard i Holstebro. B: Steffen Peder 5, Peder Grøn 4. FM: farbror Jens Steffensen Vestergaard i Sevel sogn.

494 Anne Jensdatter Vang, tjenestepige i Holstebro. 9.4.1810, fol.270B, 274, 276, 276B, 281, 285, 298.
A:
1) mor Kirsten Adsersdatter g.m. Anders Christensen i Vang i Sønder Nissum sogn
2) bror Bertel Jensen Vang, tømrer på Holmen i København
3) bror Adser Jensen i Torup i Sønder Nissum
4) bror Jens Jensen 30 i Nørhede i Vemb sogn
5) søster Margrethe Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Susgård i Gørding sogn
6) søster Maren Jensdatter g.m. Knud Christensen Grøn i Sønder Nissum sogn
7) halvbror Jens Christian Andersen 21 i Brandborg i Sønder Nissum sogn
8) halvsøster Anne Andersdatter g.m. Christen Christensen Kurup i Vang i Sønder Nissum sogn.

495 Peder Feld, gørtler i Holstebro. 9.5.1810, fol.273.
Dødsanmeldelse

496 Christen Jensen Øland, politibetjent i Holstebro. 10.5.1810, fol.273, 281, 284, 285B, 297B.
E: Johanne Clemensdatter. LV: Jens Lauridsen i Holstebro. B: Mette Marie 31, Marianne 26. FM: Anders Møller, gørtler i Holstebro.

497 Anne Marie Jensdatter i Holstebro. 17.5.1810, fol.273.
E: N. P. Torning, snedker. B: Frederikke 6, Just Christian 4, Anne Margrethe 9 uger. FM: morfar Jens Nissen i Rested på Mors, farbror Just Torning i Borbjerg mølle.

498 Maren Poulsdatter Ramberg, almisselem i Holstebro. 28.6.1810, fol.276B, 287, 288B, 288B.
Arvinger angives ikke.

499 Niels Skive, skomager i Holstebro. 7.8.1810, 276B, 280, 286B, 288.
E: Johanne Mortensdatter. LV: Niels Trane. B: Poul Martin 5. FM: farbror Laurids Skive.

500 Thomas Møller, toldbetjent i Holstebro. 12.8.1810, fol.277, 279.
E: Else Jensdatter. LV: [Peder] Schmidt, købmand. B: Laurids, Jens 24, Kirsten 31.

501 Anne Haderup, almisselem i Holstebro. 22.8.1810, fol.277, 287B.
Arvinger angives ikke.

502 Maren Pedersdatter i Holstebro. 26.8.1810, fol.277.
E: Jacob Albertsen. B: Peder, skomager i Holstebro, Johanne Marie g.m. Thomas Christensen, skoleholder i Timring.

503 Christian Guldsmeds kone. 9.9.1810, fol.279.
Dødsanmeldelse.

504 Kirsten Lund i Holstebro. 19.10.1810, fol.283, 284, 315B.
Enke efter Laurids Kjær. B: Anne Marie Lauridsdatter Kjær. FM: Laurids Hansen Kjær, købmand i Holstebro.
Afdødes bror er død i Horsens.

505 Jens Pedersen Klogborg i Holstebro.23.10.1810, fol.283B, 284, 285B, 305B.
A:
1) mor Kirsten Jensdatter g.m. Peder Klogborg i Jegbjerg i Hjerm sogn
2) bror Bertel Klogborg
3) bror Niels Klogborg 30, til søs
4) Jacob Klogborg 23, soldat på Sjælland
5) søster Anne Cathrine Klogborg 22 på Ustrup.

506 Clemen Nørgaard, gørtler i Holstebro. 24.10.1810, fol.285.
[E: Sara Nielsdatter].
Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.603).

507 Peder Valsgaard, feldbereder i Holstebro. 20.1.1811, fol.285B.
E: Anne Marie. B: Frederikke Juliane g.m. [Mads] Højland, købmand.

508 Margrethe Sørensdatter i Holstebro. 22.1.1811, fol.287B, 288B.
E: Christian Picheur. Arvinger angives ikke.

509 Anne Skak, almisselem i Holstebro. 22.1.1811, fol.288, 288B.
Enke efter Niels Snedker.
Arvinger angives ikke.

510 Mette Cathrine Bredstrup, ugift tjenestepige i Holstebro. 19.2.1811, fol.295, 333, 334B.
A:
1) bror Peder Bredstrup, uvist hvor
2) bror Christen Bredstrup, uvist hvor
3) bror Conrad, foged i Norge, men uvist hvor
4) søster Else Cathrine Bredstrup, enke efter Oluf Fink i Ringkøbing.

511 Anne Sofie Skak, almisselem i Holstebro. 5.3.1811, fol.300.
Enke efter Markus Skak. Arvinger angives ikke.

512 Poul Feld, almisselem i Holstebro. 5.3.1811, fol.300B.
Arvinger angives ikke.

513 Søren Jensen, daglejer i Holstebro. 24.3.1811, fol.300B, 301, 315.
A:
1) bror Jens Jensen
2) brordatter Marianne Nielsdatter g.m. Iver Trane, kobbersmed.

514 Anne Elsebeth Lang i Holstebro. 23.5.1811, fol.303, 315.
Testamentarisk A: Drebing.

515 Mette Joensdatter Holst i Holstebro. 8.6.1811, fol.303B, 305B.
E: Thøger i Vinding. B:
1) Jens Christian Holst, snedker i København
2) Oluf Thøgersen Holst, marskandiser i København.

516 Anders Vandborg, almisselem i Holstebro. 17.6.1811, fol.304.
Arvinger angives ikke.

517 Christen Tysk, toldbetjent i Holstebro. 18.6.1811, fol.304B, 308B, 311, 369B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Bagger Stilling i Holstebro. A: søster g.m. Bent Nielsen Ahrberg, hvis søster Maren Nielsdatter også nævnes. Desuden formentlig 2 brødre, hvis navne ikke kendes.
[Første ægteskab med Christine Marie Sørensdatter Holstebro. 15.11.1801 lbnr.429].

518 Kirsten Jensdatter i Holstebro. 20.6.1811, fol.305, 308, 335B.
E: Peder Jensen Klogborg, nu i Jegbjerg i Hjerm sogn. B:
1) Bertel Pedersen Klogborg i Holstebro
2) Niels Pedersen Klogborg, uvist hvor
3) Jacob Pedersen Klogborg, soldat på Sjælland
4) Anne Cathrine Pedersdatter i Holsten.

519 Inger Lauridsdatter i Holstebro. 16.7.1811, fol.307B, 309.
E: Henrik Størk, feldbereder.
[Første ægteskab med Peder Svendsen, feldbereder i Holstebro, skifte 4.12.1786 lbnr.308]. B: Anne Marie g.m. Jens Gedsted, skomager, (kaldes også Jens Kold).
(Opholdskontrakt 1809 for Henrik Christian Nielsen Holst g.m. Inger Lauridsdatter hos Henrik Jørgen Holm g.m. Henrikke Lauridsdatter).

520 Peder Blæsbjerg, daglejer i Holstebro. 4.9.1811, fol.311, 365.
Enkemand. B: Pernille g.m. Jens Rækby, gørtler i Ringkøbing.

521 Maren Vægters, almisselem i Holstebro. 5.9.1811, fol.311B.
Arvinger angives ikke.

522 Maren Møller, almisselem i Holstebro. 23.9.1811, fol.312.
Arvinger angives ikke.

523 Anne Poulsdatter, almisselem i Holstebro. 30.5.1811, fol.312.
Enke efter Poul Feld, [skifte 5.3.1811 lbnr.512].
Arvinger angives ikke.

524 Anne Kirstine Pedersdatter i Holstebro. 17.10.1811, fol.312B, 364B.
Enke efter [Henrik] Høgh, musketer.
Rejsepas 1775 fra Stubbergård gods.
A: Steffen Pedersen.

525 Christen Christensen Navr, daglejer i Holstebro. 29.11.1811, fol.313B, 314B, 318B.
E: Maren Nielsdatter. LV: [Johan Frands] Frølich, slagter. B: Bodil Marie. FM: Iver Christensen på Lægård Mark.

526 Maren Knudsdatter i Holstebro. 21.12.1811, fol.313B, 316.
E: Mogens Villadsen Thy. A:
1) halvbror Mads Poulsen i Varhede i Avlum sogn
2) halvbror Christen Mouridsen i Neb i Avlum sogn, død for 12 år siden.

527 Marie Cathrine Jensdatter i Holstebro. 9.2.1812, fol.319, 364B.
E: Søren Henriksen, vægter. B:
1) Jens Peder Sørensen
2) Anne Margrethe Sørensdatter g.m. Christen Kloch, snedker
3) Else Margrethe Sørensdatter, død, var g.m. Peder Smed i Sunds. 2B: Anne 18, Søren 10
4) Anne Marie Sørensdatter g.m. Peder Fürst, skrædder
5) Karen Sørensdatter g.m. Andreas Agger, toldbetjent.

528 Mette Helene Christensdatter i Holstebro. 25.2.1812, fol.319B, 321B.
E: Johan Daniel Tesch, guldsmed. A:
1) mor Maren Hansdatter i Holstebro, enke efter Christen Tusgaard, [skifte 1.6.1807 lbnr.471]. LV: Jens Brøndum
2) søster Johanne Kirstine Christensdatter Tusgaard g.m. Jens Christensen i Struer
3) bror Peder Christensen Tusgaard 30 i København.

529 Simon Nybo i Holstebro. 5.3.1812, fol.320B.
Dødsanmeldelse. (Sml. lbnr.603).

530 Peder Skive, skomager i Holstebro. 22.3.1812, fol.320B, 322B, 363B.
E: Ingeborg Marie [Nielsdatter], der også døde. B:
1) Laurids Pedersen Skive
2) Niels Pedersen, [skifte 7.8.1810 lbnr.499]. 1B: Poul Martin 7
3) Anne Kirstine Pedersdatter 46
4) Christiane Pedersdatter, død, var g.m. [Christen Christensen] Tranekær, skoleholder i Hjerm. 5B: Niels 13, Gertrud 12, Peder 8, Marie Kirstine 5, Christen 3
5) Anne Marie Pedersdatter g.m. Mikkel Henriksen i Savstrup mølle [i Borbjerg sogn].

531 Thøger Skørring, gartner i Holstebro. 8.5.1812, fol.323, 324, 330B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: [Jørgen] Tranberg, byfoged i Holstebro. B:
1) Thøger Skørring, skytte på Lønborggård
2) Christen Skørring, skytte på Handbjerg
3) Christian Carl Skørring, snedker i Ringkøbing.

532 Birthe Øland i Holstebro. 9.5.1812, fol.323, 364.
Efter kontakt A: Niels Vang, købmand.

533 Morten Møjkær, skomager i Holstebro. 9.5.1812, fol.323, 324B, 326, 368B.
E: Maren Christensdatter. LV: Brøndum, købmand, Anders Møller, gørtler. B: Niels 16, Christian 14, Anne 10, Jens 6, Anne 2. FM: Laurids Skive, skomager.

534 Lorents Post, almisselem i Holstebro. 15.5.1812, fol.325.
Arvinger angives ikke.

535 Anne Solgaard, almisselem i Holstebro. 24.5.1812, fol.325, 325B.
Arvinger angives ikke.

536 Neuchs, løjtnant på rejse fra Skive, der døde i Holstebro. 25.5.1812, fol.325.
Arvinger angives ikke.

537 Anne Pedersdatter, almisselem i Holstebro. 5.6.1812, fol.325.
E: Christian Frank.
Arvinger angives ikke.

538 Magdalene Prætorius Foss i Holstebro. 5.6.1812, fol.327B, 333B.
E: Magnus Budde, skrædder. B: Frands Daniel 16. FM: Tranberg, justitsråd i Holstebro.

539 Jens Tolstrup, snedker i Holstebro. 14.7.1812, fol.328, 369.
Enkemand efter [Kirsten Pedersdatter, skifte 23.1.1810 lbnr.491]. B: Frederik 18, Anne Marie 15. FM: morbror Christian Rømer, murer i Holstebro.

540 Jens Andreas Grøn, kaptajn i Holstebro. 22.7.1812, fol.329B.
E: Else Marie i København, der døde 28.6.1812. B: 3 umyndige børn i København.

541 Frederikke Juliane Valsgaard i Holstebro. 6.10.1812, fol.331B.
E: [Mads] Højland, købmand. Bevilling til uskiftet bo.

542 Hans Gødesen, bødker i Holstebro. 20.10.1812, fol.331B, 367B.
E: Margrethe Jensdatter. LV: [Christian] Faber, apoteker. B: Jens 25, Inger Kirstine 24, Anne Margrethe 11. FM: Peder Bislev, gørtler.

543 Anne Johansdatter Kærby i Holstebro. 11.11.1812, fol.332, 366B.
A:
1) søster Anne Johanne Johansdatter g.m. Jens Nygaard, gørtler
2) søster Else Marie Johansdatter.

544 Ida Marie [Irmfeldt] i Holstebro. 10.12.1812, fol.332B, 343.
E: M[ogens] Stilling, bager. B: Henrik 14, Marie 14, Georgine 10. FM: Niels Severin Munch

545 Ingeborg Holm, almisselem i Holstebro. 10.12.1812, fol.332B.
Arvinger angives ikke.

546 Peder Sønderbæk, værtshusmand i Holstebro. 21.12.1812, fol.335B.
E: [Inger Christensdatter]. Testamente.

547 [Jens Frederiksen] Brøndum, købmand i Holstebro. 23.12.1812, fol.335B.
E: [Kirstine Cathrine Rubæk]. Testamente.

548 Registrering i Holstebro. 26.2.1813, fol.336B.
Registrering af den ejendom i Holstebro, som Marie Kirstine [Singstok] bebor efter forening af 28.4.1810 med Anders [Christensen] Speitzer i Pugdal i Vildbjerg sogn.
[Separation 2.9.1791].
[Anders Speitzer døde 9.1.1813, skifte Hammerum herred].

549 Else Margrethe Jensdatter i Holstebro. 25.3.1813, fol.341, 366.
E: Laurids Svensk eller Laurids Møjkær, gørtler. B: Anne Cathrine 25 i Krogsgård i Gudum sogn, Jens 23 i Lægård, Niels 18, Anne Elisabeth 15.

550 Johanne Nielsdatter Makholm i Holstebro. 7.6.1813, fol.341B, 367.
E: Niels Christian Skarby. B: Niels 9. FM: Jacob Poulsen.

551 Christen Skjoldborg, værtshusmand i Holstebro. 21.6.1813, fol.342, 344.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Mads Højland, købmand. B: Christen 13, Maren 12, Jens 9, Marie 7, Niels 4. Jeppe 3. FM: født værge Jeppe Vilsbøl i Vester Vandet i Thy.
Bevilling til uskiftet bo af 5.7.1813. Samfrændeskifte 23.9.1815.

552 Johanne Jensdatter, ugift tjenestepige i Holstebro. 16.9.1813, fol.344B, 346.
A:
1) halvsøster Karen Olufsdatter 44
2) halvsøster Mette Olufsdatter g.m. Peder Jensen i Kofelthus i Idum sogn
3) bror Oluf Jensen 42
4) bror Christen Jensen
5) søster Anne Jensdatter 35 g.m. Jens Villerslev, skomager i Holstebro
6) halvsøster Karen Jensdatter 20
7) halvbror Anders Jensen 23.

553 [Christiane Hansdatter Junghans] i Holstebro. 18.9.1813, fol.345.
Enke efter [Ove Andersen] Torning, præst i Sevel. A:
1) Søren Carstensen
2) Johannes Hall
3) Cort Lauridsen (?).

554 Otte Madsen, gørtler i Holstebro. 9.11.1813, fol.345, 365B.
E: [Mette Christensdatter]. LV: Anders Møller, gørtler. A: enken efter Mathias Smed. LV: Peder Bislev, gørtler.

555 Anne Elisabeth Hermansdatter i Holstebro. 17.3.1814, fol.345B, 348B.
E: Erik Zacharias Gudiksen, købmand. B: Kirsten 17, Charlotte Kirstine 12, Anne Cathrine 9, Herman 7. FM: Hovmark, købmand i Holstebro som mødrene frænde.
Bevilling til uskiftet bo af 23.3.1799.

556 Anne Andersdatter Viborg i Holstebro. 5.7.1814, fol.347, 347B, 366.
A: bror Niels Andersen i Thise sogn i Salling.

557 Simon Johan Georg Singstock, bager og almisselem i Holstebro.
Arvinger angives ikke.

558 Margrethe Kejlgaard, almisselem i Holstebro.
Af arvinger nævnes A: afdødes svigersøn Christen Tovborg.

559 Simon [Knudsen] Groth, præst i Holstebro. 5.10.1814, fol.348B, 350B, 380B, 382, 386.
E: Sofie Dorthe Møller [Grøn]. LV: [Laurids] Grøn, landvæsenskommissær og by- og herredsskriver. B:
1) Agathe Anne Elisabeth Groth 30 g.m. Holger Vium i Holstebro
2) Knud Gotfred Groth 29
3) Anne Margrethe Groth 26, død, var g.m. Christen Lundsgaard til Nygård. 3B: Anne Margrethe 5, Anne Elisabeth 4, Sofie Dorthe 1
4) Severin Groth 22
5) Anne Cathrine Groth 20 g.m. Jacobsen til Lund.

560 Frands Lauridsen, guldsmed i Holstebro. 28.11.1814, fol.357B.
E: Marie Cathrine Vang. LV: [Christian] Sahl, guldsmed. B: Cathrine Cecilie 8, Ulrikke Larsine 6, Erik Jørgen Poul 4, Anne Margrethe 2. FM: farbror Christen Lauridsen i Uglkær i Ulfborg [dvs. Tvis] sogn.

561 Mette Christensdatter, almisselem i Holstebro. 2.1.1815, fol.357B.
Dødsanmeldelse.

562 [Inger] Lehmeyer, ugift i Holstebro. 13.1.1815, fol.358B.
Boet overdrages [Johanne Lehmeyer], enke efter [Bertel Sørensen] Kjærulf, præst [i Mejrup, efter aftale med afdødes bror [Morten] Lehmeyer [i Randers].

563 Anne Pedersdatter Smed i Holstebro. 13.1.1815, fol.358B, 442B.
[Enke efter Søren Pedersen, smed, skifte 19.9.1807 lbnr.473]. A:
1) bror Niels Pedersen i Kirkeby i Idum sogn ved søn Peder Nielsen Kirkeby i Idum
2) bror Peder Bukbjerg i Ulfborg
3) bror Christen Pedersen Mølbak i Gørding sogn
4) bror Søren Pedersen Søe i Staby.

564 Joen Skrædder, almisselem i Holstebro. 13.2.1815, fol.359B, 360.
Arvinger angives ikke.

565 [Henrik] Hornemann, guldsmed i Holstebro. 14.2.1815, fol.359B.
Dødsanmeldelse.

566 Thomas Torp, kobbersmed i Holstebro. 13.5.1815, fol.360.
E: [Marie Birgitte Nielsdatter]. Bevilling til uskiftet bo efter testamente.

567 Mette Marie Lauridsdatter i Holstebro. 19.5.1815, fol.360, 360B.
E: Erik Vendelbo, skomager. B: Laurids 10 uger. FM: morfar Laurids Olufsen i Skovhuset i Sevel sogn, Niels Trane, skomager.

568 Benedikte Øllegaard Grabow, ugift i Holstebro. 20.6.1815, fol.360, 361B, 500B.
Arvinger angives ikke.

569 Kirsten Nielsdatter, ugift tjenestepige i Holstebro. 10.7.1815, fol.360, 362B.
A:
1) mor Anne Pedersdatter, enke efter Niels Jensen i Hogager. LV: Mads Pedersen Nebsbjerg
2) søster Sofie Nielsdatter g.m. Mads Christensen Grøn i Tusholt
3) søster Else Nielsdatter 26 i Hallundbæk
4) søster Karen Nielsdatter 23 i Avlum. FM: Jens Grønkær.

570 Skilsmisse i Holstebro. 27.2.1816, fol.370B.
Vurdering i forbindelse med skilsmisse for Christen Sørensen Trug og Margrethe Jensdatter. LV: hendes nærmeste frænde Bertel Pedersen Klogborg.

571 Skilsmisse i Holstebro. 5.4.1816, fol.372.
Vurdering i forbindelse med skilsmisse for Peder Fürst, skrædder og Anne Marie Sørensdatter.

572 Maren Nielsdatter Schultz i Holstebro. 20.4.1816, fol.372.
E: [Johan Frands] Frølich, slagter. Fremvist bevilling til uskiftet bo.

573 Anne Cathrine Christensdatter, ugift tjenestepige i Holstebro. 11.5.1816, fol.372.
Boet udleveret til afdødes far Christen Risum.

574 Poul Nielsen Rytter, murer i Holstebro. 4.6.1816, fol.372.
Arvinger angives ikke.

575 Marie Børgesdatter, ugift tjenestepige i Holstebro. 8.7.1816, fol.372.
Boet udleveret til afdødes mor Bodil Christiane Stendorf.

576 Opbudsbo i Holstebro. 20.9.1816, fol.372B, 378B.
Vurdering af fallitbo hos Moses Samson, købmand i Holstebro.

577 Opbudsbo i Holstebro. 23.9.1816, fol.375B.
Vurdering af fallitbo hos Johan Casper Meyer, købmand og murer i Holstebro.

578 Skilsmisse i Holstebro. 4.9.1816, fol.376B.
Vurdering i forbindelse med skilsmisse for Hvid, ex. juris. og Mette Elisabeth Højland. Hendes LV: Mads Højland, købmand i Holstebro.

579 Anne Marie Sørensdatter i Holstebro. 10.12.1816, fol.380.
E: Peder Fürst, skrædder.
Arvinger angives ikke.

580 Ebbe Holst, gørtlersvend i Holstebro. 11.2.1816, fol.382.
Arvinger angives ikke.

581 [Villads] Mehl, postmester i Holstebro. 25.2.1817, fol.382.
Dødsanmeldelse.

582 Ellen Birgitte [Schmidt] i Holstebro. 26.3.1817, fol.382.
Enke efter Hans [Grønvold] Helt, [skifte 21.10.1806 lbnr.465].
A: Jens Rasmussen Nylov.
(Afdøde kaldes også Edel Birgitte Helt).

583 Frederikke Sofie Valsgaard i Holstebro. 11.2.1815, fol.383B.
E: Mads Højland, købmand. B: Karen Marie 13, Anne Severine 12, Petrine Marie 2. FM: Christian Sahl, guldsmed i Holstebro.
[Bevilling til uskiftet bo af 6.10.1812 lbnr.541, hvor afdøde kaldes Frederikke Juliane Valsgaard].

584 Marie Anne Bernsdorff i Holstebro. 19.10.1817, fol.387B, 394B, 396, 428B, 435, 458B, 462, 478B, 483.
Enke efter Peder Hansen til Landting [i Ejsing sogn, bevilling til uskiftet bo af 2.4.1781, Lundenæs og Bøvling amter 1797 lbnr.1447].
B:
1) Niels Tideman Hansen i Viborg [til Landting]
2) Peder Lillelund Hansen, student
3) Hans Bernsdorff Lillelund, præst i Brøndum og Hvidbjerg, død. 5B:
a Anders Nikolaj Lillelund 23
b Petrine Lillelund 22
c Kirstine Marie Lillelund 20
d Nikoline Henriette Lillelund 19
e Hansine Elise Lillelund 18. FM: [morbror Poul] Tøfting til Tandrup [i Bedsted sogn i Thy]
4) Nikolette [Kirstine] Hansen, død, var g.m [Gotfred Schmidt] Schiønau, præst i Øster Snede. 5B:
a Louise Amalie Schiønau 14
b Betty Zimelia Schiønau 14
c Sofie Therese Schiønau 13
d Petrine Frederikke Schiønau 12
e Laura Eulalia Schiønau 10
5) Johanne Cathrine Hansen, enke efter Tetens.
[Afdøde var datter af Hans Nielsen Bernsdorff, dansk skoleholder i Holstebro og Kirsten Madsdatter].

585 Anne Cathrine [Pedersdatter] i Holstebro. 3.11.1817, fol.394, 396.
Enke efter Thøger Skørring, gartner, [skifte 8.5.1812 lbnr.531]. B: Thøger, Christen, Christian.

586 Anne Christensdatter i Holstebro. 7.11.1817, fol.395B, 425, 426.
Enke efter Niels Nielsen Mejlsø, avlsbruger, [skifte 16.1.1807 lbnr.468]. B: Ingeborg, Christen, Niels.

587 Anne Cathrine Jørgensdatter i Holstebro. 31.12.1817, fol.425.
Arvinger angives ikke.

588 Laurids Grøn, landvæsenskommissær og by- og herredsskriver i Holstebro. 9.1.1818, fol.425.
Testamente af 6.11.1808. A: M[arie Helene Sofie] Jacobi. FM: [Jørgen] Tranberg.

589 Karen Skive i Holstebro. 30.1.1818, fol.426B.
E: Christian Faber, apoteker. B:
1) Peder Faber
2) Henning Andreas Faber
3) Gotfred Faber
4) Christine Solgaard Faber
5) Marie Birgitte Faber.

590 Opbudsbo i Holstebro. 18.5.1818, fol.431B, 439, 449, 455, 460B, 467, 469, 471B, 480B, 481B, 497B, 499.
Vurdering af fallitbo hos Jacob Peder Hygum, købmand og rebslager i Holstebro.

591 Andreas Feld, købmand i Holstebro. 4.6.1818, fol.433B.
E: [Charlotte Augusta Brockdorff]. B: [Henriette Christence] g.m. Peder Eindhoven, kobberhandler i Holstebro.
Bevilling til uskiftet bo.

592 Opbudsbo i Holstebro. 2.7.1818, fol.434, 438B, 497, 497B, 499.
Vurdering af fallitbo for Niels Christensen Bentsen, hattemager i Holstebro.

593 Thomas Karmark, kobbersmed i Holstebro. 21.10.1818, fol.440B, 441.
E: Johanne. LV: Niels Trane. B: Conrad Ehlert, næsten myndig, i feldberederlære i Holstebro. FM: Jens Nylov.
[Første ægteskab med Charlotte Frederikke Ehlert, skifte 19.9.1794 lbnr.369].

594 Christian Jacobi, løjtnant i Holstebro. 19.11.1818, fol.441.
Boet overleveres fru justitsrådinde Jacobi.

595 Margrethe Mikkelsdatter i Holstebro. 24.11.1818, fol.441B.
Afdøde var datter af Mikkel Krog.
Arvinger angives ikke.

596 Anne Nielsdatter [Graakær] i Holstebro. 27.11.1818, fol.441B, 443B, 500.
E: Niels [Christian Jensen] Vormstrup. B:
2) Mette Christine Nielsdatter g.m. Christen Ultang i Ejsing præstegård
3) Marianne Nielsdatter 27. FM: Niels Smed på Lægård Mark
4) Jens Nielsen 24. FM: morbror Jacob Nielsen Graakær i Resen sogn.
5) stedsøn, [formentlig mandens stedsøn], Niels 40 (den 31.12.1819),
[det kunne væres afdødes søn uden ægteskab Niels Christian, døbt 3.1.1783 med udlagt far Christian Johansen].

597 Karen Christensdatter, tjenestepige fra Ølby sogn. 4.12.1818, fol.441B.
Arvinger angives ikke.

598 Opbudsbo i Holstebro. 23.12.1818, fol.442.
Vurdering af fallitbo hos [Johan Frederik Vilhelm] Jessen, by- og herredsfoged i Holstebro.

599 Anne Sofie Poulsdatter [Svarre] i Holstebro. 23.12.1818, fol.43.
E: Peder Jacobsen Holst.
Testamente af 4.12.1793.

600 Opbudsbo i Holstebro. 3.4.1819, fol.444B, 452B, 455, 458B, 459B.
Vurdering af fallitbo hos Israel Berent, købmand i Holstebro.

601 Søren Møller, farver i Holstebro. 13.4.1819, fol.452B, 453B, 458.
E: Sidsel Borgen. B:
1) Hans Peder Møller, købmand i Holstebro
2) Anne Cecilie Møller g.m. Lauridsen, prokurator
3) Severine Møller g.m. [Jeppe Graversen] Alrum, købmand i Holstebro.
Bevilling til uskiftet bo af 22.8.1788.

602 Anne Jepsdatter, tjenestepige i Holstebro. 13.4.1819, fol.453B.
Dødsanmeldelse.

603 Marie Birgitte [Nielsdatter] i Holstebro. 14.5.1819, fol.455B, 460B, 468B, 471, 474B.
Enke efter Thomas Torp, kobbersmed, [bevilling til uskiftet bo af 13.5.1815 lbnr.566].
Testamente.
Hans A:
1) søster Birgitte Torp og B:
a Ingeborg Poulsdatter med 1B: Magnus
b Jacob Poulsen. 1B: Thomas Torp
2) søster Maren Torp, enke efter Fugl i Århus
4) Hagemann, løjtnant i Horsens.
Hendes A:
1) søster Sara [Nielsdatter], enke efter [Clemen] Nørgaard, [skifte 24.10.1810 lbnr.506]
2) søster Else Cathrine [Nielsdatter], enke efter [Simon] Nybo, [dødsanmeldelse 5.3.1812 lbnr.529] og 3B:
a Niels Jørgen Nybo
b Anne Marie Nybo
c Anne Kirstine Nybo
3) søster [Marianne Nielsdatter, død], var g.m. Iver Trane. 1B:
Marie Iversdatter.

604 Mads Pedersen, arbejdsmand i Holstebro. 11.6.1819, fol.460B.
Dødsanmeldelse.

605 Maren Andersdatter Hedegaard i Holstebro. 20.6.1819, fol.462.
Enke efter Mogens Hansen Lund. Dødsanmeldelse anmeldt af søn Hans Lund, smed.

606 Opbudsbo i Holstebro. 7.7.1819, fol.464, 470, 473, 478, 481, 483.
Vurdering af fallitbo hos B[ent] Mulvad i Holstebro.

607 Opbudsbo i Holstebro. 16.7.1819, fol.467B.
Vurdering af fallitbo hos Niels Thielemann Hansen, landvæsenskommissær.

608 Frederik Christensen, hattemagersvend i Holstebro. 7.8.1819, fol.469.
Afdøde var født i Skive.
Arvinger angives ikke.

609 Else Christensdatter Aae i Holstebro. 14.8.1819, fol.469.
E: Christen Jensen Søgaard, separeret. B: Jens.

610 Søren Holmark, ugift købmand i Holstebro. 19.8.1819, fol.469B, 471B, 476B, 481B, 497B.
Testamente af 30.11.1795. A: bror Peder Holmark, købmand og forstander i Holstebro.

611 Hanne Holst i Holstebro. 27.8.1819, fol.471.
Boet udleveres til B: Elisabeth Holst.

612 Christiane Knudsdatter, ugift i Holstebro. 7.9.1819, fol.471B.
A: mor Hedvig Christensdatter g.m. Peder Ebbesen.

613 Peder Kirkemann, amtstuefuldmægtig, død i Varde. 24.12.1819, fol.498B.
Dødsanmeldelse.
(Se dødsanmeldelse i Varde 29.12.1819 lbnr.496).

614 Peder Jacobsen Holst, skomager i Holstebro. 25.12.1819, fol.498B, næste protokol fol.12B, 21, 61, 86B, 88B, 90, 93, 144B, 281.
Enkemand efter Anne Sofie Poulsdatter Svarre, [bevilling til uskiftet bo 23.12.1818 lbnr.599].
Testamente af 4.12.1793.
Hans A:
1) søster Johanne Marie Jacobsdatter, enke efter Thomas Christensen Aagaard i Timring. LV: Bertel Skov, sognefoged i Timring, Thomas Yde i Holstebro.
Hendes A:
1) bror Peder Poulsen, død. 5B:
a Laurids Svarre, daglejer
b Søren Pedersen Svarre, smed
c Jens Pedersen Svarre, avlsbruger
d Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Carl Behr, skomager
e Anneke Pedersdatter g.m. Dines Colinchsen, alle i Korsør
2) bror Thomas Poulsen, smed i Højelse, død. B: (Navne kendes ikke)
3) bror Marie Cathrine Poulsen, død. 2B:
a Poul Jensen, skomager i Skælskør
b Jens Birk i Skælskør
4) bror Jens Poulsen, skomager, død.

SLUT.


Holstebro byfoged
Skifteprotokol
1694-1719
Register
B 78 - 171

615 Laurids Christensen Kjær. 1696, fol.1.

616 Niels Knudsen. 1694, fol.6.

617 Jens Pedersen Vind. 1694, fol.8.

618 Albert Wacherhagen. 1694, fol.9.

619 Poul Simonsen. 1694, fol.11.

620 Jesper Nielsen. 1695, fol.12.

621 Niels Christensen. 1695, fol.13.

622 Jens Pedersen. 1695, fol.15.

623 Bertel Pedersen. 1696, fol.17.

624 Anders Simonsen. 1696, fol.20.

625 Christen Kyndesen. 1696, fol.21.

626 Jens Poulsen Hørslev. 1696, fol.25.

627 Anne Nielsdatter. 1696, fol.27.

628 Karen Eriksdatter. 1694, fol.28.

629 Christen Thuesen Bro. 1697, fol.30.

630 Niels Nielsen Møller. 1697, fol.32.

631 Thomas og Niels Knudsen Hestberg. 1697, fol.32.

632 Mourids kone Kirsten Christensdatter. 1697, fol.34.

633 Else Jensdatter. 1697, fol.34.

634 Sidsel Olufsdatter. 1698, fol.37.

635 Morten Nielsen Dellerups. 1691, fol.38.

636 Christen Kyndesens enke. 1697, fol.41.

637 Anne Nielsdatter Bastrup. 1698, fol.42.

638 Jens Villadsen og hans hustru Margrethe Eriksdatter. 1698, fol.43.

639 Frue Christensen Bouling. 1698, fol.44.

640 Oluf Knudsen. 1698, fol.45.

641 Bertel Pedersen, bødker. 1698, fol.47.

642 Jens Pedersen Rømers hustru Gundil Madsdatter. 1699, fol.48.

643 Peder Pedersen, skomager. 1699, fol.49.

644 Maren Pedersdatter Alstrup. 1699, fol.52.

645 Anne Mikkelsdatter. 1698, fol.54.

646 Borg Christen Nielsen. 1698, fol.54.

647 Karen Pedersdatter. 1699, fol.55.

648 Sidsel Olufsdatter. 1700, fol.58.

649 Ib Sørensen. 1699, fol.60.

650 Oluf Steffensen. 1700, fol.61.

651 Rasmus Christensen Ladefoged. 1699.

652 Peder Rømer. 1700, fol.64.

653 Christen Madsen. 1700, fol.65.

654 Mogens Villadsen. 1700, fol.67.

655 Laurids Christensen Kjær den yngre. 1700, fol.72.

656 Laurids Feldbereder. 1701, fol.75.

657 Søren Lauridsen Mojkjær. 1701, fol.76.

658 Oluf Nielsen Leegaard. 1701, fol.77.

659 Abigael Bjørns. 1701, fol.82.

660 Simon Simonsen. 1702, fol.86.

661 Anne Jacobsdatter Winter. 1702, fol.96.

662 Christen Batum. 1703, fol.112.

663 Susanne Steensdatter. År mangler, fol.114.

664 Mikkel Find og Johanne Winthers testamente. 1703, fol.119.

665 Christen Andersen Friis. 1704, fol.120.

666 Jørgen Sørensen, murer. 1703, fol.122.

667 Mette Pedersdatter Ladefoged. 1701.

668 Anne Christensdatter. 1704, fol.127.

669 Kirsten From. 1704, fol.131.

670 Jens Lauridsen, glarmester. 1704, fol.132.

671 Niels Lauridsen Horslund. 1705, fol.133.

672 Anne Christensdatter Timling. 1705, fol.138.

673 Niels Lauridsen Horslund. 1705, fol.139.

674 Niels Lauridsen Riber. 1705, fol.143.

675 Jens Nielsen Kousted. 1705, fol.148.

676 Eskild Olufsens hustru Johanne Terkildsdatter. 1706, fol.157.

677 Jens Krag. 1705, fol.160.

678 Anders Bertelsen. 1706, fol.164.

679 Peder Jensen Colding. 1706, fol.164.

680 Christen Skree. 1707, fol.168.

681 Oluf Joensen, feldbereder. 1707, fol.168.

682 Christen Styggesen. 1708, fol.170.

683 Niels Pedersen Rind. 1708, fol.171.

684 Anders Bertelsen Meyer. 1707, fol.171.

685 Poul Jensen, bryggers hustru. 1708, fol.174.

686 Maren Albertsdatter. 1708, fol.176.

687 Melchior Christoffersen. 1708, fol.177.

688 Anders Pedersen Rind. 1705, fol.178.

689 Eskild Olufsen Leegaard. 1710, fol.180.

690 Ernst Feldbereder. 1710, fol.182.

691 Niels Pedersen Rind. 1710, fol.183.

692 Else Christensdatter. 1710, fol.184.

693 Henrik Thomsen Nybo. 1710, fol.185.

694 Maren Olufsdatter Horslund. 1707, fol.186.

695 Anne Eriksdatter. 1711, fol.186.

696 Oluf Steffensen. 1708, fol.187.

697 Niels Christensen Winther. 1711, fol.190.

698 Peder Møller. 1711, fol.197.

699 Jacob Jensen, handskemagers hustru. 1708, fol.198.

700 Rasmus Christensen Koch. 1712, fol.201.

701 Niels Christensen Møller. 1712, fol.204.

702 Christen Jensen Nøragers hustru. 1713, fol.204

703 Ib Schmidts hustru Maren Ibsdatter. 1713, fol.205.

704 Kaptajn Gustav Blome. 1713, fol.206.

705 Poul Lauridsen, skomager. 1713, fol.209.

706 Niels Sørensen Skive. 1713, fol.212.

707 Jens Lauridsen. 1714, fol.212.

708 Bertel Lauridsen Smedegaard. 1713, fol.213.

709 Anders Andersen Høfve. 1714, fol.215.

710 Maren Jensdatter. 1714, fol.217.

711 Niels Andersen, skomager. 1715, fol.218.

712 Thue Andersen Høfve. 1715, fol.220.

713 Niels Thomsens bevilling. 1715, fol.226.

714 Jens Thøgersen Hvas, bevilling. 1715, fol.226.

715 Matrone Cathrine Møller. 1715, fol.226.

716 Christen Pedersen Busk. 1715, fol.227.

717 Kirsten Graversdatter. 1716, fol.227.

718 Morten Christensen Nybo. 1716, fol.228.

719 Jens Christensen. 1716, fol.230.

720 Oluf Pedersen Hjerms kontrakt. 1717, fol.231.

721 Oluf Iversen, skomager. 1717, fol.231.

722 Christen Pedersen Rømer. 1717, fol.235.

723 Jørgen Nielsen, smed. 1717, fol.236.

724 Christen Styggesen, feldbereder. 1717, fol.236.

725 Christen Pedersen Rømer. 1717, fol.243.

726 Christen Christensen, skrivers testamente. 1719, fol.243.

727 Jørgen. 1719, fol.244.

728 Anders Pallesen. 1718, fol.247.

729 Ditto. 1720, fol.249.

730 Karen Nielsdatter 1717, fol.253.

731 Peder København. 1718, fol.262.

732 Peder Jensen Pan. 1718, fol.268.

733 Peder Larosch hustru. 1719, fol.269.

734 Maren Nielsdatter. 1719, fol.272.


Holstebro byfoged
Skifteprotokol
1719-1741
Register
B 78 - 171

735 Christen Maler. 1719, fol.1.

736 Thomas Thomsen Lund. 1720, fol.2.

737 Poul Simonsens enke. 1721, fol.2.

738 Niels Olufsen Steensgaard. 1721, fol.3.

739 Niels Nielsen Nybo. 1721, fol.4.

740 Jacob Jensen. 1721, fol.8.

741 Christen Jacobsen Guldager. 1721, fol.9.

742 Jens Nielsen Gørding. 1717, fol.14.

743 Morten Christensen Nybo. 1720, fol.112.

744 Simon Andersen. 1720, fol.119.

745 Milter Olufsen Leegaard. 1721, fol.121.

746 Christen Jensen Nørager. 1720, fol.123.

747 Milter Olufsen Leegaard. 1721, fol.136.

748 Peder Haae. 1722, fol.138.

749 Kirsten Poulsdatter. 1722, fol.142.

750 Jens Nielsen Risom. 1722, fol.144.

751 Erik Christian From. 1722, fol.146.

752 Juliane Sofie Bugge. 1722, fol.150.

753 Kirsten Simonsdatter. 1722, fol.151.

754 Anders Pedersen, kræmmer. 1723, fol.154.

755 Anders Lauridsen Grøn. 1723, fol.158.

756 Mogens Pedersen Klim. 1723, fol.161.

757 Søren Pedersen, skomager. 1723, fol.165.

758 Christian Jensen Elsborg. 1723, fol.166.

759 Niels Christensen Bollum. 1723, fol.167.

760 Laurids Horslunds hustru. 1723, fol.169.

761 Peder Henriksen. 1723, fol.169.

762 Anders Nielsen Møller. 1723, fol.171.

763 Peder Pedersen Haue. 1724, fol.172.

764 Jens Christian, hattemager. 1723, fol.176.

765 Morten Baltsersen Knabe. 1724, fol.177.

766 Laurids Pedersens hustru Dorthe Pedersdatter. 1724, fol.183.

767 Apoteker Johan Henrik Krabidel. 1724, fol.187.

768 Jens Christensen Boutrup. 1724, fol.190.

769 Just Hamborg. 1724, fol.196.

770 Erik Christensen Nørager. 1724, fol.197.

771 Oluf Pedersen Hjerm. 1726, fol.208.

772 Jacob Jensen. 1726, fol.209.

773 Jens Thøgersen Hvas. 1724, fol.218.

774 Ahasverus Magnus. 1727, fol.226.

775 Johan Andreassen, kedelfører. 1725, fol.233.

776 Thomas Nielsen Suhrs hustru Karen Jensdatter. 1727, fol.237.

777 Christen Jacobsen, sadelmager. 1727, fol.238.

778 Mikkel Jensen Find. 1725, fol.243.

779 Mikkel Boesens hustru Karen Christensdatter. 1725, fol.243.

780 Jens Pedersen Rømer. 1725, fol.243.

781 Laurids Andersen Dobler. 1726, fol.251.

782 Poul Jensen, brygger. 1726, fol.252.

783 Laurids Pedersen, skomager. 1726, fol.252.

784 Jacob Pedersen Tollund. 1727, fol.255.

785 Mette Pedersdatter Byskov. 1728, fol.260.

786 Jacob Olufsen, glarmester. 1728, fol.265.

787 Christen Oggesens hustru Kirsten Pedersdatter Mørch. 1728, fol.269.

788 Jens Vind, den yngre. 1728, fol.272.

789 Mads Christensen Flynder. 1729, fol.274.

790 Niels Christensen Bollum. 1729, fol.274.

791 Anders Christensen Nybos hustru Abelone Sørensdatter. 1729, fol.284.

792 Dorthe Marie Mortensdatter Skalstrup, Mikkel Finds. 1729, fol.295.

793 Bertel Pedersen Rømer. 1729, fol.325.

794 Anders Sørensen Dobler. 1729, fol.344.

795 Maren Adsersdatter. 1730, fol.368.

796 Mads Christensen Hvidberg. 1729, fol.375.

797 Niels Jensen, feldbereder. 1730, fol.385.

798 Thøger Pedersen skomagers hustru Sidsel Nielsdatter. 1730, fol.386.

799 Claus Pedersen Skives hustru Karen Nielsdatter. 1730, fol.387.

800 Kirsten Hartvigsdatter salig Milter Hansen. 1729, fol.389.

801 Laurids Bertelsen. 1731, fol.409.

802 Jacob Christensen, klejnsmed. 1730, fol.410.

803 Christen Olufsen Leegaard. 1731, fol.426.

804 Jens Pedersen Vind. 1731, fol.434.

805 Christen Madsen Flynder. 1731, fol.437.

806 Peder Lauridsen Fadberg. 1731, fol.438.

807 Christen Nielsen Faarbæk. 1728, fol.451.

808 Peder Madsen Elbæks hustru Johanne Nielsdatter Holm. 1731, fol.453.

809 Simon Jochumsen Hinch. 1732, fol.454.

810 Peder Andreas Been. 1731, fol.459.

811 Christen Nielsen Nørager. 1732, fol.462.

812 Mourids Andersen Graa. 1731, fol.464.

813 Maren Albertsdatter Reiniche. 1731, fol.465.

814 Niels Jacobsen glarmesters hustru Kirsten Thomasdatter. 1732, fol.484.

815 Thomas Jensen Bech. 1732, fol.484.

816 Anne Pedersdatter. 1733, fol.487.

817 Christen Bønnichs hustru Karen Baltsersdatter. 1733, fol.488.

818 Thomas Thomsen Lund. 1732, fol.488.

819 Peder Jensens hustru Sidsel Nielsdatter. 1733, fol.499.

820 Kirsten Pedersdatter Hafn. 1733, fol.501.

821 Maren Andersdatter Holst, salig Hvas. 1732, fol.507.

822 Laurids Lauridsen Kjærs hustru Else Jensdatter Døes. 1733, fol.513.

823 Peder Larosch hustru Maren Jacobsdatter. 1734, fol.515.

824 Jens Mikkelsen Krags hustru Elisabeth Josefsdatter Hoborg. 1735, fol.517.

825 Elsebeth Dorthe Lange. 1735, fol.518.

826 Albert Lauridsen Gynther. 1735, fol.526.

827 Niels Jacobsen, glarmester. 1735, fol.525.

828 Christen Nikolajsen Smals hustru Johanne Andersdatter. 1735, fol.526.

829 Christen Mortensen Nybo. 1735, fol.528.

830 Peder Andersen Berg. 1737, fol.532.

831 Hans Christian Lunds hustru Kirsten Nielsdatter Leegaard. 1737, fol.533.

832 Gertrud Bertelsdatter. 1737, fol.534.

833 Niels Nielsen Sivegaard. 1739, fol.535.

834 Jens Jepsen. 1739, fol.536.

835 Mikkel Heidemanns hustru Sofie Didriksdatter. 1740, fol.537.

836 Christen Pedersen Bramming. 1740, fol.538.

837 Claus Skives tjenestekarl Christen Christensen. 1740, fol.539.

838 Baltser Debortlers hustru Maren Steensgaard. 1741, fol.540.

839 Niels Christensen Boutrup. 1741, fol.542.

840 Knud Jensen Egebjerg (Jegeberg). 1741, fol.542.

841 Christen Kaas hustru Birgitte Christensdatter. 1741, fol.543.

842 Johan Rasmussen skomagers hustru Ellen Olufsdatter. 1741, fol.543.

SLUT