Erik Brejls hjemmeside

Start

Holbæk amt gejstlige skifteuddrag

[Ars herred]    [Løve herred]    [Merløse herred herred]    [Ods herred]    [Samsø herred]    [Skippinge herred]    [Tuse herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Ars herred
Gejstlig skifteprotokol
1804-1806 og 1806-1807

1 Johan Samuel Wolgand, præst i Rørby, der døde 11.1.1804, fol.1, næste protokol side 3.
E: Mette Sofie Hansen. LV: [Didrik Iversen] Schaltz, prokurator i Kalundborg. B:
1) Charlotte Elisabeth Sofie Wolgand 9
2) Marie Louise Cathrine Wolgand 7
3) Hedvig Sofie Adelgunde Wolgand 5
4) Henriette Cathrine Wolgand 3
5) Julie Caroline Wolgand 2.
FM: farfar Johan Samuel Wolgand på stedet.

2 Anne Elisabeth Rauberg i Rørby. 17.1.1807, side 25.
Enke efter Enevold Peder [Nielsen] Holst, præst i Rørby, [begravet 25.6.1761]. A:
0) forældre [Peder Rauberg, forpagter på Vallø, senere herredsfoged i Ars og Skippinge herreder, skifte Kalundborg 14.4.1767 lbnr.794 og Valborg Cathrine Christensdatter Schiønning, datter af Christen Mourids Schiønning, præst i Herrested, skifte Vindinge herred gejstlig 14.1.1712 lbnr.27]
1) søster Valborg Cathrine Rauberg, død, var g.m. Krog, visiterer i København. 3B:
a Amalie Magdalene Krog
b Petronelle Cathrine Krog
c Jacobine Cathrine Krog g.m. Hans Paludan, stempelpapirskommissær i København.
Fars andet ægteskab med [Erika Marie Henriksdatter Lyth, død Kalundborg februar 1776]. B:
2) halvbror Henrik Claus Rauberg, [degn i Finderup, død januar 1807, var g.m. Albertine Henriette Oldenborg, skifte Løve herred gejstlig 15.7.1793 lbnr.114]. 7B:
a Gerhard Oldenborg Rauberg i København
b Christine Henriette Rauberg g.m. Lahd, garver i København
c Rasmus Salten Rauberg i København
d Niels Peder Rauberg, farer til søs
e Erika Marie Rauberg i Kiel
f Albertine Marie i Kiel
g Peder Carl Rauberg, i lære i København
3) halvsøster Frederikke Rauberg i Vartov i København
4) halvsøster Christiane Rauberg, død, var g.m. [Rasmus] Grønberg, herredsfoged i Kelleklinte [i Ubby sogn, der blev g.m. hustruens søster Elisabeth Kirstine Rauberg]. 7B:
a Rasmus Grønberg, skoleholder i Biersted
b Christian Grønberg, købmand i Kalundborg
c Hans Grønberg på Lerchenborg [i Årby sogn]
d Frands Jochum Grønberg i Tjørnelunde
e Rikke Marie Grønberg g.m. Henneberg, herredsfoged på Hallenslevgård
f Ellen Kirstine Grønberg g.m. Bomann, købmand i Kalundborg
g Anne Margrethe Grønberg i Biersted skole
5) halvsøster Elisabeth Kirstine Rauberg, enke efter [Rasmus] Grønberg, herredsfoged i Kelleklinte.
Afdøde, [der blev døbt Værslev 27.11.1732], døde 16.1.1807.

SLUT
Løve herred.
Gejstlig skifteprotokol
1736-1808

[1736-1801]    [1801-1808]   


Løve herred.
Gejstlig skifteprotokol
1736-1801

1 Anne Kirstine Bartscher i Gierslev degnebolig, der døde 16.12.1736, fol.1.
Enke efter Peder Mouridsen, præst i Gierslev, [død 17.10.1719]. B:
1) Mourids Lundager, degn i Gierslev
2) Anne Pedersdatter Lundager g.m. Rasmus Næraa, der døde, [skifte 30.3.1737 lbnr.3]
3) Poul Lundager, skoleholder i Løve
4) Eskild Lundager
5) Didrik Lundager i Slagelse
6) Kirsten Lundager, død, var g.m. Hans Skov, byskriver i Vordingborg. 2B:
a Peder Skov 6
b Erik Skov 5
7) Margrethe Sofie Lundager
8) Christian Lundager, død, [Begravet Holbæk 6.5.1729], efter hvem der er arv.
Arv i boet efter afdødes bror Johan Bartscher, efter hvem, hun er eneste arving.

2 Oluf Sunds, degn i Ørslev og Solbjerg, der døde 26.12.1737, fol.9B, 39B, 61.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Jens Andersen i Ørslev. B:
1) Kisten Olufsdatter Sunds 19. Ved afkald 26.11.1738 er hun g.m. Søren Jørgensen i Reerslev sogn
2) Steffen Olufsen Sunds 17. Ved afkald 29.3.1740 er han rytter
3) Peder Olufsen Sunds 14. Ved afkald 15.6.1742 er han rytter
4) Karen Olufsdatter Sunds 5, der døde i en gård i Sønderød i Reerslev sogn. Ved afkald 23.12.1741 bor hendes stedfar i Slagelse.
FM:
1 morbror Jens Pedersen i Kerteminde
2 enkens svoger Niels Bertelsen på Christianshavn
3 Mourids Lundager, degn i Gierslev.

3 Rasmus Frandsen Næraa, præst i Gierslev. 30.3.1737, fol.14, 30, 38B.
E: Anne Pedersdatter Lundager. LV: Jonas [Mortensen] Møller, præst i Sæby og Hallenslev. B:
1) Frands Næraa 16
2) Ingeborg Dorthe Næraa 12
3) Anne Marie Næraa 9.
FM: morbror Mourids Lundager, degn i Gierslev.
Arv efter:
1 enkens mor Anne Kirstine Bartscher, [skifte 16.12.1736 lbnr.1]
22 enkens bror Christen Lundager, begravet i Holbæk 6.5.1729.

4 Dines Olufsen, skoleholder i Stillinge, der døde 10.11.1739, fol.22, 28B, 47B.
E: Karen Lauridsdatter LV: Anders Nyborg, degn i Stillinge. B:
1) Birthe Sofie Dinesdatter 24
2) Sidsel Dinesdatter 21
3) Marie Dinesdatter 18
3) Christian Dinesen 16
4) Daniel Dinesen 15
5) Laurids Dinesen 12.
FM: Søren Rasmussen.

5 Rebekka [Mouridsdatter] Schnabel i Ruds Vedby. 4.1.1740, fol.24B, 44B.
E: Mikkel [Jacobsen] Drejer, degn i Ruds Vedby. B:
1) udøbt barn, der døde 6 timer før sin mor.
A:
1) bror Mourids Schnabel i Korsør
2) bror Peder Schnabel, snedker i Korsør
3) bror Poul Schnabel, student
4) bror Henrik Schnabel, snedkersvend i København
5) bror Bernt Schnabel i udlandet
6) bror Cort Schnabel i udlandet.
Arv efter afdødes far [Jacob Rasmussen Drejer] i Kalundborg, [skifte Kalundborg 4.10.1736] til:
1 enkemandens bror Hans Drejer, degn i Finderup [og Høng]
2 enkemandens bror Jens Jacobsen Drejer.

6 Christian Carl Terkildsen, præst i Gørlev og Bakkendrup, der døde 15.4.1740, fol.38, 76, 262B, 275.
E: Marie [Frederiksdatter] Holmsted. LV: Lyder Schjelderup, overkøbmand i Det kongelige oktrojerede danske asiatiske Kompagnis kinesiske handel, der ægter enken. B:
1) Martha Marie Terkildsen 7. Ved afkald 21.12.1760 er hun g.m. J. Jørgensen, krigsråd i København.
FM:
1 farfar Justitsråd Terkildsen
2 fasters mand Thomas Ziemer, rådmand
3 morbror Peder [Frederiksen] Holmsted, præst i Gørlev og Bakkendrup, nu i Holtug og Magleby.
Enken boede hos sin søster og dennes mand Frands Fæddersen i København.
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1740.
Samfrændeskifte 25.2.1744

7 Øllegaard Jensdatter, [der døde 29.10.1729], skifte 16.1.1731, fol.39, 62, 77B.
Enke efter Daniel [Bartholomæussen] Jensen [Byberg], præst i Kirke Stilling, død 28.3.1727, skifte sluttet 13.6.1729. Af børn nævnes B:
1) Else Vilhelmine Byberg. Ved afkald 7.6.1742 er hun g.m. Hans Dinesen i Slagelse
2) Bartholomæus Byberg, successor i Kirke Stillinge
3) Mette Byberg, i 1742 enke efter Mourids Hutfeldt, ritmester
4) Jens Danielsen Byberg, uvist hvor,
hvis arv indestår hos Christian Meyer, præst i Ørslev og Solbjerg, der betaler rente fra 11.6.1739, mens Niels Hansen Heining, præst i Ruds Vedby, betaler renter fra 11.6.1729 til 11.6.1739, efter forlig af 9.11.1739.

8 Elsebeth Iversdatter Høfding i Ørslev degnebolig. 6.2.1741, fol.40.
Enke efter Hildebrandt Bisgaard, degn i Snesere, 29.5.1737. B:
1) Hektor Gotfred Bisgaard, tøjmester i Glückstadt.
Afdøde døde 3.2.1741.

9 Fortegnelse over børnepenge i Løve herred. 20.1.1739, fol.48.
Da Niels Hansen Heining præst i Ruds Vedby og provst i Løve herred nu bliver præst i Fårevejle og Dragsholm, overdrages en opgørelse over børnepenge i Løve herred til den næste provst Christian Christoffer [Frandsen] Reenberg, præst i Finderup.
I. Mandkøn.
1) Albert Christoffer 34, søn af salig Hr. Degn i Sæby. FM: salig Erik [Nielsen] Krag, [præst] i Ørslev
2) Alexander Jørgensen, halvbror til salig Jens [Hansen Hundorph], degn i Gørlev
3) Anders Mogensen 46, søn af Mogens Andersen, degn i Reerslev. FM: Hans Pedersen Sølling, degn i Reerslev, senere i Tølløse
4) Christen Clemensen. FM: Christen [Jensen] Blichfeldt, [præst] i Ringsted
5) Clemen Schade 55, søn af Christen [Hansen] Schade, præst i Sæby [og Hallenslev]. FM: Peder Schade, magister i Roskilde
6) Didrik Lundager 35, søn af salig Peder Mouridsen i Gierslev. FM: Niels Møller i Bakkendrup
7) Erik Lynov 61, søn af Erik [Nielsen] Lynov, præst i Ørslev [og Solbjerg]. FM: Villads Olufsen, præst i Greve
8) Frederik Christian Plum 28, søn af Anne Margrethe, enke efter Knud [Hansen] Plum, præst i Reerslev. FM: bror Hans Knudsen Plum
9) Frederik Jørgen 38, søn af Jacob Sølling, degn i Ørslev. FM: Erik [Nielsen] Krag, præst i Ørslev
10) Gabriel Sandro 64, søn af Christen Sandro, præst i Hallenslev
11) Hans Jacobsen, søn af en datter af Anne [Nielsdatter], salig Jens Todbjerg, præst i Sæby. FM: Peder Mogensen, forvalter på Gundsø
12) Hans Lauridsen, søn af Hr. Anders Madsen, enken bor i Helsinge
13) Hans Schade 54, søn af Christen Schade, præst i Sæby. FM: Peder Schade, magister i Roskilde
14) Henrik Jensen og Holger Jensen, sønner af Jens Holgersen, substitut i Sæby. Deres mødrene arv betroet deres stedmor Maren
15) Jacob Jensen 58 og Johannes Jensen 60, sønner af gamle Jens [Lauridsen], degn i Ørslev. FM: Kjeld [Lauridsen], degn i Finderup
16) Jacob Poulsen Schandorph 29, søn af Poul Schandorph, degn i Gørlev. FM: Claus Terkildsen i København
17) Jens Jensens fædrene arv og Jørgen Jensen mødrene arv, sønner af Jens Holgersen, substitut i Sæby, betroet deres mor Maren
18) Jochum Lorents Sandro 62, søn af salig Christen Sandro, præst i Sæby
19) Johannes Treslow, søn af en datter af Barbara [Christensdatter], enke efter Mathias Bjørnsen Drachardt, præst i Sæby
20) Kjeld Beyerholm og Peder Skov, halvbrødre af salig Anne Kjeldsdatter. FM: Hans Kjeldsen, præst i Roskilde
21) Kjeld Sørensen, sønnesøn af Anne, enke efter Jens Todbjerg og Laurids Gevninge i Fyn på sin hustrus vegne, en sønnedatter af samme. FM: Peder Mogensen på Gundetved [i Buerup sogn]
22) Laurids Jensen, søn af Jens Holgersen, substitut i Sæby, hans mødrene arv betroet hans stedmor Maren
23) Laurids Pedersen i Todderup, en søstersøn af Hans Madsen, degn i Helsinge. FM: Anders Madsen, præst i Helsinge
24) Mads Rasmussens mødrene arv. FM: Peder [Jacobsen] Holm, præst i Ruds Vedby, men flyttet til [Gedsted og Fjelsø] i Jylland
25) Niels Olufsen 64 og Poul Olufsen 66, sønner af salig Oluf [Poulsen], degn i Gierslev. FM: Christen Olufsen i Gierslev
26) Ove Lynov 52, søn af Erik [Nielsen] Lynov, præst i Ørslev [og Solbjerg]. FM: Villads Olufsen, præst i Greve
27) Peder Gerhardt 24, søn af Poul Schandorph, degn i Gørlev, der har arv efter far, bror og mor. FM: Henrik Møller, præst i Bakkendrup
28) Peder Lauridsen, søn af Laurids [Hansen Montoppidan], degn i Havrebjerg
29) Poul Jensen 43, søn af Jens [Lauridsen], degn i Ørslev. FM: Kjeld [Lauridsen], degn i Finderup
30) Rasmus Jørgensen 47, søn af Jørgen Hammer, præst i Ruds Vedby, arv efter far, farmor på Fyn og mor. FM: Peder [Jacobsen] Holm, præst i Ruds Vedby, flyttet til [Gedsted og Fjelsø] i Jylland 1732
31) Laurids Krag. FM: [Andreas] Fogh til Kragerupgård [i Ørslev sogn]
32) Lukas Mathias Drachardt. FM: farbror Rasmus Drachardt, [degn i Haslev og Bråby]
33) Niels Møller, søn af Johan Møller, degn i Gørlev, hans mødrene arv. (Se lbnr.17).
II. Kvindekøn
1) Anne Cathrine Holm og Ingeborg Marie Holm, arv efter mor Anne Frandsdatter [Hallenberg]. FM: far Peder [Jacobsen] Holm, præst [i Ruds Vedby], flyttet til [Gedsted og Fjelsø] i Jylland 1732
2) Anne Cathrine, datter af enken efter Hr. Anders Madsen [Sengeløse], degn i Helsinge, arven betroet moderen
3) Anne Kirstine 46, Sidsel 54, Marie 47, døtre af Jens [Lauridsen], degn i Ørslev. FM: Kjeld [Lauridsen], degn i Finderup
4) Anne Lisbeth 55, Dorthe Marie 52, døtre af Salomon [Erhardt], præst i Bakkendrup. FM: Mads Rasmussen i Korsør
5) Anne Pedersdatter børn og søster, børnebørn af Hans Madsen, degn i Helsinge. FM: Hr. Anders Madsen, degn i Helsinge
6) Anne Skov, halvsøster af Anne Kjeldsdatter. FM: Hans Kjeldsen, præst i Roskilde
7) Anneke Kirstine, datter af Gregers Paaske, præst i Finderup. FM: Jens Vinding i Jylland
8) Anneke Sandro 54, Margrethe Lisbeth 57 og Sofie 60, døtre af Christen Sandro, præst Hallenslev
9) Abelone, datter af Peder Varde, degn i Gierslev. FM: stedfar Jacob Poulsen, smed
10) Barbara Margrethe Treslev, arv efter mormor Barbara [Christensdatter], enke efter Mathias [Bjørnsen] Drachardt, præst i Sæby. FM: Mathias [Mathiassen] Bjørnsen Drachardt, præst i Sæby
11) Dorthe 63, Kirsten 59, Maren 70, Sidsel 73, døtre af Oluf [Poulsen], degn i Gierslev. FM: bror Christen Olufsen i Gierslev
12) Dorthe Pedersdatter 51, datter af Peder Varde, degn i Gierslev. FM: Niels Mathiassen, degn i Gierslev, men flyttet til Grevinge i Ods herred
13) Ingeborg Hansdatters børn i Køge, var g.m. Jesper Knudsen. Hun var halvsøster til Jens Hansen, degn i Gørlev
14) Johanne Cathrine Møller, datter af Niels [Mikkelsen] Møller i [Gørlev og] Bakkendrup. FM: Frederik [Mouridsen] Kønig, præst i [Kirke] Helsinge
15) Johanne Hansdatter. FM: Søren Jørgensen i Hesselbjerg [i Reerslev sogn]
16) Karen Jacobsdatter, datterdatter af Anne [Nielsdatter], enke efter Jens [Pedersen] Todbjerg, præst i Sæby [og Hallenslev]. FM: Peder Mogensen på Gundetved
17) Kirsten Lynov 55 år. FM: Niels [Hansen] Grundtvig, præst i Svallerup
18) Margrethe Benedikte, datter af Jens Christensen, degn i Ruds Vedby. FM: Christen Bagge, degn i Reerslev
19) Margrethe Sofie 30, datter af Peder Mouridsen, præst i Gierslev. FM: Rasmus Næraa, præst i Gierslev
20) Maren Jacobsdatter, datter af Sidsel [Christensdatter], enke efter Peder Bollesen, præst [i Havrebjerg og Gudum]. FM: Bartholomæus [Danielsen] Bybjerg, præst i [Kirke] Stillinge
21) Maren Pedersdatter, arv efter farbror Hans Madsen, degn i Helsinge. FM: Anders Madsen [Sengeløse], successor i Helsinge
22) Marie Kjeldsdatter, arv efter Bodil [Thomasdatter], var g.m. Gregers [Jensen Paaske], præst i Finderup. FM: Lukas [Hansen] Paludan, successor i Finderup
23) Mette Clemensdatter, arv efter Christen [Hansen] Schade, præst i Sæby [og Hallenslev]. FM: Jesper Hutfeld, landkommissær ved Christen [Henriksen] Blichfeldt, præst [i Køge og Ølsemagle]
24) Regine Lauridsdatter, arv efter far og mor. FM: Daniel [Bartholomæussen Jensen Bybjerg], præst i [Kirke] Stillinge
25) Sidsel Margrethe Jørgensdatter og Susanne Abigael Jørgensdatter, døtre af Jørgen [Rasmussen] Hammer, præst i Ruds Vedby. FM: Peder [Clausen] Nelde, præst i [Øde] Førslev [og Sneslev]
26) Susanne Lisbeth g.m. Linster, kornet i Mecklenburg, arv efter mor Anne Margrethe [Cortsdatter Plum], enke efter Knud Hansen, præst i Reerslev
27) Abelone Lynov, arv efter mor. FM: Frederik [Mouridsen] Kønig, præst i [Kirke] Helsinge. (Se lbnr.16)
28) Anne Cathrine Møller, arv efter far og mor. FM: Frederik [Mouridsen] Kønig, præst i [Kirke] Helsinge
29) Kirsten Lundager, arv efter far. FM: Jochum Gynther, præst i Havrebjerg [og Gudum]
30) Else Vilhelmine Bybjerg, arv efter far og mor. FM: Bartholomæus [Danielsen] Bybjerg, præst i [Kirke] Stillinge
31) Dorthe Cathrine Schandorph, arv efter far og bror. FM: Johan [Michael] Møller, degn i Gørlev
32) Anne Sofie Schandorph, arv efter far og bror. FM: Jacob Vinding, degn i Reerslev
III. Ikke navngivne arvinger
33) Agnethe [Hansdatter Knoph], var g.m. Frederik [Mouridsen] Kønig, præst i [Kirke Helsinge], hendes arvinger
34) Lukas [Hansen] Paludan, præst i Finderup, hans arvinger
35) et unavngivet barn af Jesper [Jensen] Due, præst i Gørlev.

10 Hans Riis, skoleholder i Hallenslev. 26.5.1742, fol.59.
E: Johanne Cathrine Plum. LV: Peder Andersen, forvalter på Vesterbygård. B:
1) Knud Hansen Riis 19, tjener ved kronprinsens hof
2) Anne Margrethe Hansdatter Riis 17
3) Claus Peder Hansen Riis 14
4) Inger Marie Hansdatter Riis 11
5) Cort Hansen Riis 6.

11 Peder Ernstsen Preen, degn i Sæby og Hallenslev. 26.2.1743, fol.63B, 68, 73.
E: Dorthe Andreasdatter Skytte. LV: Mads Jensen i Sæby. B:
1) Anne Margrethe Preen g.m. Johan David Sørensen Bruun i Bechs Kro
2) Anders Preen 30, i liberiet på Gundetved
3) Anne Preen g.m. Jacob Vinding, degn i Reerslev
4) Sara Preen, der ægter Michael Vastrup, successor i Sæby og Hallenslev.

12 Dorthe Magdalene Lind i Tjørnelunde i Finderup sogn. 18.3.1743, fol.66.
E: Rasmus Sellebjerg, skoleholder i Tjørnelunde. B:
1) Anne Barbara Rasmusdatter 1½.

13 Poul Jacobsen Schandorff, degn i Gørlev og Bakkendrup, der døde 9.3.1719, fol.67B, 96B.
E: [Elsebeth Sørensdatter].
Afkald fra B:
1) Anne Sofie Schandorff. Ved afkald 13.2.1743 g.m. Søren Jacobsen Schmidt på Holmen i København
2) Dorthe Cathrine Schandorph. Ved afkald 21.6.1748 g.m. Georg Frederik Herman, ved grenaderkorpset i København
2) Søren Schandorff, skifte sluttet 22.5.1720, efter hvem der er arv.

14 Nikolaj Hofmester, skoleholder i Hallenslev, der døde 25.5.1743, fol.72, 76.
E: Pernille Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

15 [Søren Sørensen Grenov], degn i Finderup og Høng, [der døde 1731], fol.75B, 191B, 263.
E: [Mette Cathrine Reenberg], der ægter successor Hans Drejer. B:
1) Gertrud Christine Grenov. Ved afkald 8.12.1754 er hun g.m. Thomas Peder Zinck på Seigneur Dannebergs fabrik i Frederiksberg by
2) Dorthe Marie Grenov.
FM:
1 morbror Christian Christoffer Reenberg, præst i Finderup
2 morbror Claus Reenberg, præst i Stigs Bjergby i Tuse herred.
Hans Drejer overtager formynderskabet 11.6.1743.

16 Regnskab over børnepenge. 26.7.1743, fol.75B, 77B, 79B, 88, 103, 107, 112.
Abelone Eriksdatter Lynov i Svallerup har arv efter sin mor [Susanne Eriksdatter], der var g.m. hendes far Erik [Nielsen] Lynov, præst i Ørslev og Solbjerg, [død 26.7.1704] ifølge skifte 15.9.1697 fol.151 i den gamle [ikke bevarede] skifteprotokol for Løve herred.
FM: mors [sted]far Villads Olufsen, præst i Greve [og Kildebrønde, død 1712]. derefter Frederik [Mouridsen] Kønig, præst i Kirke Helsinge og senest Christian Meyer, præst i Ørslev og Solbjerg, g.m. Frederik Mouridsen Kønigs enke [Barbara Cathrine Eriksdatter Krag].

17 Afkald i Gørlev. 3.9.1743, fol.77B.
Afkald 3.9.1743 fra Niels Møller
for arv efter mor Mette Marie Lange, [død 15.11.1729]
til far Johan [Michael] Møller, degn i Gørlev og Bakkendrup.

18 Sigvard Sejer, skoleholder i Næsby ved Stranden i Kirke Stillinge sogn, der døde 12.2.1747, fol.78B, 80, 265B.
E: Johanne Erhardt. LV: Anders Nyborg, degn i Stillinge. B:
1) Erhardt Sigvardsen Sejer, skibstømrer på Christianshavn
2) Johan Frederik Sigvardsen Sejer 26, i drejerlære i København. I 1757 er han tømrer ved Holmen i København
3) Anne Cathrine Sigvardsdatter Sejer 21, der døde i København 4.9.1757.

19 Anne Kirstine i Havrebjerg, der døde 11.4.1747, fol.80B, 93B.
Enke efter Samuel Pohl. B:
2) Armgot Sofie Pohl, død. E: Hans Lauridsen Møller i Havrebjerg. 1B:
a Samuel Hansen Møller 21, i Slagelse latinskole
3) Dorthe Kirstine Pohl, død uden børn
4) Christian Gotfred Pohl, død i sin ungdom i Pommern.
Formentlig af første ægteskab B:
1) Jochum Günther, præst i Havrebjerg og Gudum.

20 Sofie Christine Heining i Reerslev, der døde 23.6.1747, fol.82,223B, 293.
E: Mathias Herman [Christensen] Læsø, præst i Reerslev. B:
1) Christen Læsø 13
2) Else Christine Læsø 12
3) Bodil Marie Læsø 11
4) Niels Læsø 7
5) Herman Læsø 6
6) Else Sofie Læsø 5
7) Frederikke Læsø 3.

21 Elisabeth Margrethe Andersdatter Skytte i Kirke Stillinge, der døde 18.2.1748, fol.88B, 100B.
E: Bartholomæus Danielsen Byberg, præst i Kirke Stillinge. B:
2) Daniel Byberg 16
3) Hans Byberg 15
4) Anders Byberg 14
5) Erik Byberg 11.
Første ægteskab med Hans [Rasmussen] Snabel, præst i Vemmelev og Hemmeshøj, [skifte Slagelse herred gejstlig 4.10.1731 lbnr.73]. B:
1) Ursula Hansdatter Snabel g.m. David Spierling, regimentfeltskær i grenaderkorpset.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1748.

22 Ejler Jacob Læsø, degn i Reerslev, der døde 21.3.1748, fol.89B, 94, 97B.
E: Christine Lauridsdatter Terling. LV: Peder Lauridsen Møller. A:
0) forældre [Christen Pedersen Læsø, byskriver i Skælskør og Ellen Madsdatter Høfding]
1) bror Mathias Herman Læsø, præst i Reerslev
2) bror Peder Læsø, degn i Skørpinge og Fårdrup
3) søster [Else Margrethe Læsø], død [1739] uden børn. E: Johan [Jørgensen] Rask, skoleholder i Hyllested, [senere præst i Store og Lille Fuglede].
4) halvsøster Ingeborg Margrethe Læsø, død. 2B:
a Pernille Hansdatter g.m. Schwartz, skrædder i Næstved
b Karen Hansdatter g.m. en klokker i Uggeløse
5) halvsøster Bodil Læsø, død. 3B:
a Christen Mikkelsen, soldat i Kvislemark
b Jens Mikkelsen, murer i Skælskør
c Herman Mikkelsen, smedesvend i København.

23 Lene Mogensdatter Ruttenskjold i Kirke Helsinge, der døde 20.5.1748, fol.91, 95B, 97, 223B, 269.
E: Johan Lund, degn i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg. B:
1) Karen Lund 16
2) Christian Lund 12
3) Magnus Lund 10.

24 Frederik Christian Flor, skoleholder i Solbjerg, der døde 10.3.1749, fol.99B, 103B, 109.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: bror Peder Knudsen i Høng [i Finderup sogn].
Arvinger angives ikke.
Desuden angives enkens bror Hans Knudsen.

25 Anne Sofie Sejer i Kirke Stillinge. 29.8.1749, fol.105, 114B, 118.
Enke efter Christian Hesselbjerg, degn i Kirke Stillinge. A:
1) bror Sigvard Sejer, skoleholder i Næsby, [skifte 12.2.1747 lbnr.18]. E: Johanne [Erhardt]. 3B:
a Erhardt Sigvardsen Sejer, skibstømrer på Christianshavn
b Johan Frederik Sigvardsen Sejer, i drejerlære i København
c Anne Cathrine Sigvardsdatter Sejer.

26 Jens Akselsen Muus, skoleholder i Vinde Helsinge i Kirke Helsinge sogn, der døde 15.3.1750, fol.107, 117, 119, 123B.
E: Bodil Christoffersdatter. LV: Niels Jørgensen Kaas i Vinde Helsinge. A:
1) mor Johanne Hansdatter i Duebrødre Hospital i Roskilde.

27 Søren Rasmussen Røer, degn i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg, der døde 5.4.1751, fol.121, 124, 126, 263, 328, 444B.
Enkemand efter []. B:
1) Jørgen Sørensen Røer, død. E: Bodil Marie Nold i Ringsted. 6B:
a Karen Sofie Røer 19. Ved afkald 28.9.1765 er hun død, efter hvem der er arv
b Anne Cathrine Røer 17
c Christian Røer 13, i Roskilde skole. Ved afkald 11.10.1763 er han skoleholder i Dåstrup
d Helene Røer 8. Ved afkald 28.9.1765 er hun død, efter hvem der er arv
e Søren Røer 6
f Poul Røer 4.

28 Maren Olufsdatter i Hallenslev. 9.8.1751, fol.123B.
E: Claus Ditlev Buemann, skoleholder i Hallenslev. B:
1) Anne Elisabeth Clausdatter 8
2) Anne Margrethe Clausdatter 6.

29 Konstantin Viol, skoleholder i Skellebjerg, der døde 27.3.1752, fol.130B, 151.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født på Bornholm.

30 Mourids Pedersen Lundager, degn i Gierslev, der døde 20.4.1752, fol.131B, 136B, 154B, 190B.
E: Magdalene [Nielsdatter] Møller. LV: Hans Drejer, degn i Finderup. A:
0) forældre Peder Mouridsen, præst i Gierslev, [død 17.10.1719 og Anne Kirstine Bartscher, skifte 16.12.1736 lbnr.1]
1) Anne Pedersdatter Lundager i Gierslev g.m. successor Rasmus [Frandsen] Næraa, [skifte 30.3.1737 lbnr.3]
2) Poul Lundager, skoleholder i Løve
3) Eskild Lundager i Nakskov
4) Didrik Lundager, købmand i Slagelse
5) Kirsten Lundager, død, var g.m. Hans Skov, byskriver i Vordingborg. 2B:
a Peder Skov, dragon i Sønderborg
b Erik Skov, hos farveren i Næstved
6) Margrethe Sofie Lundager g.m. Oluf Møller, kvartermester hos garden til hest.
[Enkens far var Niels Mikkelsen Møller, præst i Gørlev og Bakkendrup, død 14.3.1725].

31 Jens Christian [Christensen] Irgens, 33 år gammel student og informator på Kragerupgård, der døde 31.5.1752, fol.136B, 137B, 140B, 169B, 172, 180.
A:
0) far Christen Rasmussen Irgens, præst i Askim i Akershus stift i Norge]
1) bror Christian Frederik [Christensen] Irgens, præst i Greve og Kildebrønde
2) bror Sigvard Friis Irgens, præst i Ringebu i Gudbrandsdalen i Akershus stift i Norge
3) søster Engelke Magdalene Irgens g.m. Knud Schiart i Holmstrand, kaptajn i 4. Søndenfjeldske dragonregiment i Norge.

32 Elfan Knudsen, skoleholder i Buerup i Sæby sogn, der døde 18.10.1752, fol.140, 142, 147.
E: Else Knudsdatter. LV: Jens Madsen i Buerup.
Arvinger kendes ikke.
Afdødes forældre var Knud og Maren Jensdatter i Landsgrav ved Slagelse.

33 Michael Vastrup, degn i Sæby og Hallenslev. 19.1.1753, fol.142B, 150, 152, 161B, 179B.
E: Sara Pedersdatter [Preen]. LV: Johan Nikolaj Schavenius. A:
1) bror Oluf Vastrup, bagersvend i København
2) søster Birthe Vastrup g.m. Oluf Gregersen, rodhugger ved Holmen i København
3) bror Clemen Vastrup, rodhugger ved Holmen
4) bror Christian Vastrup, bager i København
5) bror Hans Vastrup, snedkersvend i København
6) halvbror Mikkel Vastrup i Kalundborg, død. 5B:
a Birthe Mikkelsdatter g.m. Frands Sørensen i Kalundborg
b Kirsten Mikkelsdatter 17
c Peder Mikkelsen 12
d Anne Margrethe Mikkelsdatter 6
e Birgitte Mikkelsdatter 4
7) halvsøster Margrethe Vastrup, død, var g.m. Mads Lerager i Svallerup. 1B:
a Peder Lerager 19, i København
8) halvsøster Ingeborg Vastrup, enke efter Christen Vejle i Kalundborg.
Desuden nævnes enkens søsters mand Johan David Bruun i Slagelse.
Afdøde døde 18.1.1753.

34 Hans Drejer, degn i Finderup, der døde 18.6.1753, fol.152B, 160, 170, 180, 191, 266, 292.
E: Mette Cathrine Reenberg. LV: bror Christian Christoffer Reenberg, præst i Finderup. A:
1) mor Maren Hansdatter i Helliggejst eller Vartov Hospital i København
2) bror Jens Jacobsen Drejer, drejer i Kalundborg
3) bror Niels Jacobsen Drejer, tømrer i Kalundborg
4) bror Mikkel Jacobsen, skoleholder i Holløse i Skelby sogn i Tybjerg herred. Ved afkald 7.11.1754 i Gunderslevholm er han død og arven tilfalder enken og børnene
5) søster Maren Jacobsdatter, gift i København
6) søster Gertrud Jacobsdatter, gift i København. Ved afkald 5.10.1762 er hun enke efter Kretschmer i København
7) søster Lisbeth Jacobsdatter, gift i København.
Enkens første ægteskab med formanden [Søren Sørensen Grenov, skifte 1731 lbnr.15]. Arv til B:
1) Gertrud Christine Grenov
2) Dorthe Marie Grenov.
Desuden nævnes Peder Reenberg Lidø, skoleholder i Tjørnelunde.

35 Christian Wichmann, skoleholder i Skellebjerg. 26.3.1754, fol.178, 191B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: svoger Hans Olufsen i Tjørnelunde i Finderup sogn. B:
1) Hans Nikolaj Wichmann 22, tjener hos kirkeskriver Nissen i Tjørnelunde
2) Esther Marie Wichmann 14
3) Knud Wichmann 10.
Ingen børn af afdødes første ægteskab.
Afdøde døde 13.2.1754.

36 Cecilie Susanne Henriksdatter Walther i Ørslev, der døde 26.2.1755, fol.189, 192, 202B.
E: Poul Christoffer Bagger, degn i Ørslev og Solbjerg. B:
1) Elsebeth Poulsdatter 17
2) Johan Christoffer Poulsen 14.

37 Bartholomæus Danielsen Bybjerg, præst i Kirke Stillinge, der døde 13.7.1755, fol.194, 207B, 255B.
Enkemand efter Elisabeth Margrethe [Andersdatter] Skytte, skifte 18.2.1748 lbnr.21. B:
1) Daniel Bybjerg 23, student
2) Hans Bybjerg. Ved afkald 6.10.1756 er han student
3) Anders Bybjerg. Ved afkald 30.4.1756 er han feltskærsvend
4) Christen Bybjerg, under 18 år. Ved afkald 6.10.1756 er han i lære som regimentfeltskær i København.
FM:
1 Andreas Møller, rådmand
2 B. H. Mantix, birkedommer
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Else Vilhelmine Bybjerg g.m. Hans Dinesen, birkedommer i Antvorskov rytterdistrikt
2 afdødes søster Ellen Cathrine Bybjerg.

38 Niels [Jensen] Møller, præst i Gierslev, der døde 4.5.1755, fol.194, 209, 224, 257, 275.
E: Johanne Elisabeth Vinge. LV: Jens Bremer til Løvegård [i Gierslev sogn]. B:
1) Johan Møller, døbt 15.1.1741.
FM:
1 fars halvbror Christian Møller, murer i København.
2 Andreas Benjamin Poulsen, successor i Gierslev.

39 Kirsten Olufsdatter i Tjørnelunde, der døde 13.11.1755, fol.223.
Enke efter Christian Wikmann, skoleholder i Tjørnelunde. B:
1) Hans Nikolaj Wikmann 24
2) Esther Marie Wikmann 17
3) Knud Wikmann 13.
FM: mosters mand Hans Olufsen i Tjørnelunde.

40 Anne Nielsdatter i Skellebjerg. 2.5.1757, fol.257.
E: Frederik Joensen, skoleholder i Skellebjerg. B:
1) Karen Frederiksdatter 12
2) Kirsten Frederiksdatter 8
3) Maren Frederiksdatter 6
4) Christian Frederiksen 3.
FM: morfar Niels Villadsen.

41 Johan Michael Møller, degn i Gørlev og Bakkendrup, der døde 6.6.1757, fol.258, 263, 267, 320B, 520B.
E: Eleonora Christine Gultzau. LV: Niels Bjørn Tødslev, præst i Gørlev og Bakkendrup. B:
2) Sofie Magdalene Møller g.m. Laurids Lauridsen, smed i Rye [i Gørlev sogn]
3) Frederik Christian Møller 18
4) Henrikke Christine Møller 16. Ved afkald 26.10.1777 er hun g.m. Oluf Eriksen, matros i København.
FM:
1 morfar Casper Gultzau, organist i Kalundborg
2 Gregor Vallekilde, organist i Korsør
3) Johan Theobald Hadler, degn i Gørlev og Bakkendrup.
Første ægteskab med [Mette Marie Lange, død 15.11.1729]. B:
1) Niels Møller, hos musikanten i Viborg.
(Sml. lbnr.17).

42 Christian Christoffer [Frandsen] Reenberg, præst i Finderup. 14.4.1758, fol.261B.
E: Kirsten [Jacobsdatter Lerche]. LV: Mathias Herman [Christensen] Læsø, præst i Reerslev og Ruds Vedby. B:
1) Immanuel Reenberg 24.

43 Christen Høst, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg, der døde 21.2.1758, fol.266B, 269.
E: Karen [Krag Frederiksdatter] Holmsted. B:
1) [Martha Christensdatter Høst] g.m. successor Christoffer [Watkinson Samuelsen] Bergen.
Bevilling til uskiftet bo af 7.4.1758.

44 Embedsoverdragelse i Gierslev. 11.6.1759, fol.267B.
Andreas Benjamin Poulsen, præst i Gierslev, der er udnævnt til præst i Gentofte overdrager embedet til successor [Niels Christoffersen] Wahl.

45 Mette Knudsdatter i Sæby, der døde 1.9.1759, fol.268, 270B.
Enke. B:
1) Anne Marie Ejlby 37, i København
2) Marie Ejlby 32, i København
3) Niels Ejlby, degn i Sæby og Hallenslev
4) Hans Ejlby på Sønderskov [i Folding sogn] i Jylland.

46 Svend Stage, skoleholder på Reersø, der døde 23.10.1759, fol.269, 271.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Christoffer Bergen, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg. B:
1) Ingeborg Svendsdatter g.m. Anders Lauridsen, smed i Kirke Helsinge
2) søn, død. 2B:
a Dorthe Lauridsdatter 10
b Jens Lauridsen 7.

47 Erik Due, skoleholder i Vinde Helsinge, der døde 27.2.1760, fol.272.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Christoffer Bergen, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg. B:
1) Peder Eriksen 6
2) Hans Eriksen 5.
FM: Johan Lund, degn i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg.

48 Peder Jørgensen Ronander, skoleholder i Solbjerg, der døde 8.4.1760, fol.273B.
Enken skal opholde sig på Fyn, uvist hvor, og uvist om i live.
Arvinger angives ikke.

49 Martha [Christensdatter] Høst i Kirke Helsinge, der døde 17.1.1761, fol.275, 282.
E: Christoffer Watkinson [Samuelsen] Bergen, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg. B:
1) Valdemar Bergen 5½
2 Christine Bergen 2.
FM:
1 Joachim Barner [Paaske] til Bøstrup [i Drøsselbjerg sogn], generalauditør
2 Johan [Jørgensen] Rasch, præst i Store og Lille Fuglede
3 morbror Christen Høst, [degn i Ubby i Ars herred].
Desuden nævnes afdødes mor [Karen Krag Frederiksdatter Holmsted] i Kalundborg, enke efter afdødes far [Christen Høst, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg, skifte 21.2.1758 lbnr.43].
Bevilling til uskiftet bo af 6.2.1761.
Samfrændeskifte 19,11,1761.

50 Mette Cathrine [Reenberg] i Høng. 18.6.1761, fol.275B, 279.
Enke efter [Hans] Drejer, degn i Finderup og Høng, [skifte 18.6.1753 lbnr.34].
Første ægteskab med formanden Søren Sørensen Grenov, [skifte 1731 lbnr.15]. B:
1) Gertrud Christine Grenov, død, var g.m. Thomas Peder Zinck i Frederiksberg. 2B: en søn og en datter, der døde sammen med moderen, alle tre begravet Frederiksberg 27.4.1759
2) Dorthe Marie Grenov (Grenaa).
FM: Jacob Vinsløv, degn i Finderup.

51 Johan Lund, degn i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg, der døde 14.6.1761, fol.276B, 280B, 283, 286.
E: Anne Cathrine. LV: Christoffer Bergen, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg. B:
4) Frands Lund 10
5) Johanne Lund 8.
FM: Johan Theobald Hadler, degn i Gørslev og Bakkendrup.
Første ægteskab med [Lene Mogensdatter Ruttenskjold, skifte 20.5.1748 lbnr.23]. B:
1) Karen Lund 29
2) Christian Lund 25
3) Magnus Lund 23.

52 Elisabeth Margrethe [Lauridsdatter] Fogh i Ørslev, der døde 31.1.1762, fol.283B, 288B, 293, 444.
Enke efter Erik [Nielsen] Krag, præst i Ørslev og Solbjerg, [død 2.8.1731 eller 22.8.1731]. B:
1) Barbara Cathrine Krag g.m. Christian Meyer, successor i Ørslev og Solbjerg
2) Laurids Krag, [præst i Volstrup og Hørby, død 5.10.1758]. 2B:
a Vita Elisabeth Krag 9
b Anne Erika Krag 4.
FM:
1 morbror Nikolaj [Nielsen] Langballe, præst i Ovsted og Tåning
2 født værge [afdødes halvbror Andreas Lauridsen] Fogh til Kragerupgård [i Ørslev sogn] ved søn Poul Fogh
3 Christian Gotlieb [Nikolajsen] Brorson, præst i Finderup.
Desuden nævnes Anne Søe Lugge, enke efter afdødes [halv]bror [Hans Lauridsen] Fogh, viceborgmester i København.
Afdødes forældre var [Laurids Nielsen Fogh, brygger og rådmand i København, begravet København Helliggejst 5.12.1735 og Karen Jensdatter].
(Se skifte efter afdødes halvsøster Cathrine Lauridsdatter Fogh i Københavns originale skiftebreve 4.12.1755 lbnr.713).
Litteratur: Tilføjelser og rettelser vedrørende slægterne Romer, Lerche og Fogh i: Personalhistorisk Tidsskrift 1907 side 290-292. Heri side 291.

53 Barbara Cathrine Krag i Ørslev, der døde 31.7.1763, fol.293B, 298B, 443B.
E: Christian Meyer, præst i Ørslev og Solbjerg. B:
1) Christian Meyer 26
2) Erik Meyer 23, i den kongelige livgarde til hest
3) Elisabeth Marseille Meyer g.m. Hans Vinsløv, skoleholder i Solbjerg
4) Johanne Meyer 25.

54 Cathrine Rosendal i Kirke Helsinge. 30.4.1764, fol.300.
E: Laurids Albertin [Hansen] Allerup, degn i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg. B:
1) Florentine Margrethe Allerup 12
2) Johanne Christiane Allerup 6
3) Frederik Albertin Allerup 6 mdr.
FM: Hans Staal.

55 Cecilie Dorthe Johansdatter Widrich i Ørslev, der døde 29.7.1764, fol.301, 314B, 319.
E: Poul Christoffersen Bagger, degn i Ørslev og Solbjerg. B:
1) Anne Elisabeth Bagger 7
2 Susanne Marie Bagger 3.

56 Mathias Herman [Christensen] Læsø, præst i Reerslev og Ruds Vedby. 18.10.1764, fol.303, 317, 317B, 326B, 333B, 337.
E: Margrethe Kirstine Grønbjerg. LV: Hans Vejgaard i Løjesmølle. B:
1) Sofie Christine Læsø 15
2) Edel Dorthe Læsø 14.
FM: født værge Abraham Grønbjerg
Første ægteskab med Sofie Christine [Nielsdatter] Heining, [skifte 23.6.1747 lbnr.20]. B:
1) Christen Læsø, død uden børn
2) Else Christine Læsø, død uden børn
3) Bodil Marie Læsø 28, kammerjomfru hos prinsesse Charlotte Amalie
4) Niels Læsø 24
5) Herman Læsø 23, i København
6) Else Sofie Læsø 22
7) Frederikke Læsø 20.
FM:
1 morfar Niels [Hansen] Heining, præst i Fårevejle og Dragsholm
2 morbror Niels Foss ]Nielsen] Heining, præst i Gladsakse og Herlev
2 morbror Nikolaj Georg Heining, købmand i København
3 mosters mand Bune, jagt- og sessionsskriver i Frederiksborg.

57 Frederik Bormet, skoleholder i Næsby. 23.2.1765, fol.320, 321, 386.
E: Kirsten Thomasdatter Møller.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.2.1765.

58 Bertel Svane, skoleholder i Kirke Stillinge. 26.3.1765, fol.321B, 325B, 329, 565.
E: Else Marie Christoffersdatter Breum, der flytter til Bildsø. LV: Christoffer Madsen, degn i Hejninge. B:
1) Maren Bertelsdatter Svane 1 år 3 mdr. Ved afkald 8.3.1785 er hun g.m. Johan Frederik Bonnier i Slagelse.
FM: mors svoger Hans Wulff, kandestøber i Slagelse.

59 Ellen Marie Sørensdatter i Drøsselbjerg. 18.6.1765, fol.323, 332.
E: Laurids Pedersen, skoleholder i Drøsselbjerg. B:
3) Bodil Kirstine Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Søren Nielsen Hein, kobbersmedesvend
2) Hans Nielsen Hein, kobbersmedesvend.
Afdøde døde 11.6.1765.

60 Jens Christian Trane, skoleholder i Rye. 10.8.1765, fol.324B, 326, 332B, 384.
E: Cathrine Marie Lund. LV: far Niels Lund, maler i Slagelse. A:
0) forældre Thøger [Andersen] Trane, [maler] i Viborg, [skifte Viborg 26.11.1748 lbnr.810 og Maren Pedersdatter Holmsgaard].
Mors første ægteskab med [Jens Pedersen Dalsgaard, skrædder i Viborg, skifte Viborg 16.6.1710 lbnr.198]. B:
1) halvsøster [Maren Jensdatter]
2) halvsøster [Anne Jensdatter].
Afdøde døde 6.8.1765.

61 Niels Ejlby, degn i Sæby og Hallenslev. 12.3.1766, fol.334B, 411B, 520.
E: Arengard Ulrikke Borgen. B:
1) Christiane Sofie Borgen 23
2) Claus Borgen 22, feltskærsvend i København
3) Henrik Borgen 16
4) Flemming Ulrik Borgen 15. Ved afkald 24.8.1772 er han på Koldinghus amtskontor.
FM: farbror [dvs. mosters mand] Hans [Rasmussen] Skovsbo, præst i Gauerslund g.m. [Ida Sofie Clausdatter Borgen].
[Enken var datter af Claus Pedersen Borgen, præst i Dalum og Sanderum, skifte Odense herred gejstlig 11.7.1750 lbnr.78]

62 Christian Meyer, præst i Ørslev og Solbjerg. 12.6.1766, fol.366, 388, 403B, 408B, 446.
Enkemand efter [Barbara Cathrine Krag, skifte 31.7.1763 lbnr.53]. B:
1) Christian Meyer 29
2) Erik Meyer, i den kongelige livgarde til hest
3) Elisabeth Marseille Meyer g.m. Hans Vinsløv, skoleholder i Næsby
4) Johanne Meyer.
FM: Immanuel Gerhard With, præst i Sønderup og Nordrup.
Afdøde døde 14.5.1766.

63 Peder von Essen, skoleholder i Solbjerg. 6.2.1767, fol.387.
E: Birthe Hesselbjerg. B:
1) Karen Essen 17
2) Nikolaj Essen 10.

64 Christoffer Watkinson [Samuelsen] Bergen, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg. 27.4.1767, fol.390, 407B, 409, 415, 424, 427B, 432, 55B, 607. 619.
E: Helene Lind. LV: far [Poul] Lind, forvalter på Brorup [i Slagelse Sankt Mikkels landsogn]. B:
2) Martha Bergen 4
3) Poul Bergen 3
4) Samuel Bergen 1½. Ved afkald 22.6.1792 bor han i Slagelse
5) Marie Margrethe Bergen 4 uger. Ved afkald Sorø 26.3.1792 er hun gift med Bech, søn af G. Bech
Første ægteskab med [Martha Christensdatter Høst, skifte 17.1.1761 lbnr.49]. B:
1 Christine Bergen 2.
FM: født værge Frederik Holmsted Høst, apoteker i Århus.
Arv i boet efter Børge Sletting til B:
1 Oluf Sletting
2 Anne Kirstine Sletting
FM: Lerager, borgmester i Kalundborg.
Christine Bergen har arv efter sin mormor [Karen Krag Frederiksdatter Holmsted] i Kalundborg [begravet Kalundborg 27.8.1763], enke efter Christen Høst, formand i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg.

65 Kirstine Sofie Schmidt i Havrebjerg. 11.1.1768, fol.417B, 426, 430, 445.
E: Jochum Gynther, præst i Havrebjerg og Gudum. A:
0) forældre [Jacob Sørensen Schmidt, renteskriver, skifte Holbæk 17.2.1710 lbnr.248 og Sofie Amalie]
1) søster Margrethe Schmidt, enke efter [Jens Pedersen] Hvid, præst [i Gimlinge, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 9.2.1760 lbnr.32] ved søn [Jacob Jensen] Hvid, præst [i Kvislemark og Fyrendal]. LV: Knud [Eberhard Vistisen] Hvas, præst i [Skørpinge og Fårdrup]
2) søster [Anne Sybille Schmidt], død [i Budolfi Kloster i Sankt Pederstræde i København, skifte København originale skiftebreve 24.11.1761 lbnr.1259]. Gift første gang [Holbæk 17.9.1709 med Peder Hansen Bjørn]. 1B:
a Cathrine Bjørn, enke efter Johan Lauridsen [Viby] ved søn:
1 Peder Johansen Viby, soldat i Slagelse.
[Anne Sybille Schmidts gift anden gang [Holbæk 21.7.1716 med Claus Frederiksen] Plum. 2B:
b Claus Plum, præst i Korsør og Tårnborg
c Frederik Plum, fuldmægtig i Rentekammeret i København i det vestindiske distrikts toldkontor.
Mors første ægteskab med [Anders Bruun].
3) halvsøster [Karen Andersdatter Bruun, død 1748, var g.m. Michael Franck, præst i Kirke Såby og Kisserup, død 6.5.1752]. 3B:
a Jørgen Franck
b [Søren Mikkelsen Franck, præst i Roskilde Domkirke, begravet 29.10.1760]. 1B:
1 Michael Franck, personlig kapellan i Høve og Flakkebjerg
c Marie Margrethe Franck.
Afdøde døde 10.1.1768.

66 Hans Vinsløv, skoleholder i Næsby, der døde 10.7.1769, fol.442B, 452B.
E: Elisabeth Marseille Meyer. B:
1) Mette Kirstine Vinsløv 12
2) Christiane Frederikke Vinsløv 10
3) Claus Jacob Vinsløv 2.

67 Anne Elisabeth Lund i Hallenslev, der døde 1769, fol.444B.
E: Christen Sivertsen Følsch, skoleholder i Hallenslev. Afkald fra B:
1) Anne Christensdatter g.m. Jens Andersen, skibstømrer på Christianshavn
2) Sivert Andersen i Hallenslev
3) Peder Andersen i Hallenslev.

68 Niels [Christoffersen] Wahl, præst i Gierslev, der døde 11.4.1773, fol.455B, 479B.
E: Anne Cathrine Vigen. LV: C. D. Nissen i Tjørnelunde [i Finderup sogn]. B:
1) Claus Vigen Wahl 20
2) Christoffer Wahl 9.
FM: født værge Poul Christoffer Wahl, karetmager i København.

69 Jochum Gynther, præst i Havrebjerg og Gudum. 29.6.1770, fol.459.
Enkemand efter [Kirstine Sofie Schmidt, skifte 11.1.1768 lbnr.65].
Testamente af 12.5.1770. A:
1) jomfru Anne Margrethe Bang.
FM: Gregers Zimmer [Henriksen] Røeder, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg.

70 [Severin] Christensen, præst i Reerslev og Ruds Vedby, der døde 8.5.1771, fol.465.
E: [Frederikke Akselsdatter Lund]. LV: bror Frederik [Akselsen] Lund, præst i Ørslev og Solbjerg. B:
1) Christian Severin Christensen 14
2) Seneca Mathias Christensen 7.
FM: farbror Frederik [Hugo] Christensen, præst i Landet, [Aagerup] og Ryde på Lolland.

71 Frands Casper Just, skoleholder i Solbjerg. 30.5.1771, fol.475.
E: Kirsten Andreasdatter. LV: Andreas Hansen i Svallerup. B;
1) Tønnes Frandsen 3
2) Dorthe Cathrine Frandsdatter 1 år 3 mdr.
FM: Poul Christoffersen Bagger, degn i Ørslev og Solbjerg.

72 Cathrine Sofie Wulff, ugift i Vinde Helsinge. 16.7.1770, fol.476.
A:
0) far [Hans Ejlersen Wulff, præst i Skelby og Gedesby på Falster, død 11.5.1745]
1) bror Anders Wulff, købmand i Nykøbing Falster, død for 3 år siden. 5B:
a en søn, student
b en søn, smed
c en søn tømrersvend
d en datter
e en datter
2) bror Ejler Wulff, skoleholder i Stavreby [i Skelby sogn] på Falster, død. 2B:
a en søn, der endnu går i skole
b en søn, der endnu går i skole
3) bror Peder [Rudolf] Wulff, købmand i Rødby på Lolland, [skifte Rødby 11.10.1748 lbnr.207]. Børn, men uvist hvor mange
4) halvsøster Johanne Sofie Wulff, død, var g.m. Bertelsen, forpagter på Gammelgård [i Ryde sogn] på Lolland. 2B:
a en søn, student
b en søn, skriverkarl
5) halvsøster Anne Dorthe Wulff, [død marts 1760], var g.m. [Andreas Sparre Joachimsen] Delgast, præst i Citadellet i København. Ingen børn
6) halvbror Hans Vilhelm Wulff, skoleholder i Vinde Helsinge
7) halvbror Christen Wulff, student i Mås i Norge.

73 Bodil Christoffersdatter i Kirke Helsinge. 27.2.1773, fol.478B.
E: Jens Pedersen Muus, skoleholder.
Første ægteskab med Oluf Pedersen i Smedstrup, 1B:
1) en søn, der døde for 7 år siden.
A:
1) bror Rasmus Christensen, [dvs. Christoffersen] på Reersø [i Kirke Helsinge sogn]
2) søster Inger Christoffersdatter g.m. Enevold Pedersen på Reersø
3) søster Ellen Christoffersdatter g.m. "Mons Hansen" på Reersø
4) søster Dorthe Christoffersdatter g.m. Peder Krog
5) bror, død. 1B:
a Peder Jensen på Reersø
6) søster Karen Christoffersdatter, død, var g.m. Peder Haandfast. 5B:
a Jacob Pedersen i Rye
b Hans Pedersen i Gørlev
c Peder Pedersen, rømt
d Anne Pedersdatter g.m. Anders Jensen i Dalby
e Cathrine Pedersdatter g.m. Mads Andersen, skrædderi Gørlev
7) søster Maren Christoffersdatter, død. 1B:
a [Dorthe Marie Pedersdatter] g.m. Jørgen Jacobsen i Gørlev.

74 Christen Sivertsen Fønscher, skoleholder i Hallenslev. 14.5.1773, fol.481, 520.
E: Kirstine Margrethe [Rosing]. LV: Ambrosius Henriksen Schrøder, [successor, der ægter enken].
Af første ægteskab B:
1) Søren Christensen i Hallenslev
2) Peder Christensen
3) Sivert Christensen
4) en datter g.m. Jens, tømrer på Christianshavn
5) en datter g.m. en skomager i Jylland.

75 Peder Hansen Trane, degn i Sæby. 7.3.1774, fol.482, 488.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Mikkelsen, forvalter på Sæbygård. B:
5) Christiane Margrethe Pedersdatter 9.
FM: [Hans Vilhelm] Wulff, successor.
Af første ægteskab B:
1) Karen Kirstine Pedersdatter 20, i København
2) Laurids Laurberg Pedersen 18, murersvend i København
3) Hans Pedersen 15, silkevæversvend i København
4) Anne Pedersdatter 12.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Vilhelm Frederik Breholm, spækhøker i København.

76 Marie Elisabeth [Benjaminsdatter] Aagaard i Høng. 17.10.1774, fol.485B, 494.
E: Jacob [Clausen] Vinsløv, degn i Høng. B:
1) Claus Benjamin Vinsløv 21
2) Jacobine Marie Vinsløv 13
3) Jacob Vinsløv 6.
FM:
1 [farbror Laurids Clausen] Vinsløv, præst i Niløse
2 [morbror Jens Benjaminsen] Aagaard, degn i Niløse.

77 Johan Theobald Hadler, degn i Gørlev og Bakkendrup, der døde 6.2.1775, fol.486, 488B.
E: Kirstine Marie [Rosendal]. LV: A. Bergen, forvalter på Ågård. B:
1) Vilhelm Conrad Hadler 17
2) Theodor Frederik Hadler 14
3) Charlotte Amalie Hadler 8.
FM: født værge Søren Møller i Undløse mølle.

78 Frederik Joensen, skoleholder i Skellebjerg. 20.5.1776, fol.490B, 520B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Eriksen i Karsholte [i Tersløse sogn].
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 2.5.1757 lbnr.40]. B:
1) Karen Frederiksdatter. Ved afkald 8.11.1777 er hun g.m. Christian Christoffersen i Ruds Vedby
2) Kirsten Frederiksdatter. Ved afkald 22.11.1777 er hun g.m. Hans Jensen i Kirke Helsinge
3) Maren Frederiksdatter g.m. Jens Mogensen, landsoldat i Tersløse.
FM: Laurids Nielsen i Skellebjerg.
Afdøde døde 18.5.1776.

79 Dorthe Marie Winther i Kirke Stillinge. 13.8.1777, fol.491B, 497.
Enke efter Andreas Nyborg, degn i Kirke Stillinge, [død 27.2.1775].
Testamente af 24.8.1750.
Hans A:
1) brorsøn Johan Christian Nyborg.
Hendes A:
1) søskendebarns søn Herman Hermansen.

80 Thomas Helverskov, skoleholder i Kragerup. 16.12.1777, fol.494.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Christen Meyer, skoleholder i Solbjerg. B:
1) Rasmus Thomsen, smed i Brændstrup
2) Theodor Thomsen, smed på Holmen
3) Jacob Thomsen, smed i Hollænderbyen på Amager
4) Isak Thomsen
5) Marie Cathrine Thomasdatter g.m. Anders Olufsen, kongens matros
6) Maren Thomasdatter g.m. Jochum, kongens matros
7) Cathrine Marie Thomasdatter g.m. Tønnes Mogensen i Kragerup.

81 Margrethe Madsdatter i Sæby, der døde 1.3.1780, fol.499.
E: [Hans Wilhelm] Wulff, degn i Sæby. B:
1) Maren Wulff 13
2) Cathrine Elisabeth Wulff 11
3) Mathias Ejler Wulff 4.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Wulff, skibspræst på kinaskibet Prins Frederik
2 afdødes bror Hans Madsen, skipper i Korsør.

82 Christian Meyer, skoleholder og hustru Karen Hansdatter i Solbjerg. 25.7.1780, fol.502B, 652, 654.
B:
1) Christiane Sofie Meyer 6. Ved afkald 2.12.1798 er hun g.m. Hans Jacob Hansen i Bråby
2) Hans Christian Meyer 3.
FM: morbror Hans Jacob Hansen i Sorø Bråby.

83 Bodil Rasmusdatter i Næsby ved stranden i Kirke Stillinge sogn. 5.9.1780, fol.508B.
E: C. J. Spjellerup, skoleholder i Næsby. B:
1) Christoffer Spjellerup 10
2) Rasmus Spjellerup 7
3) Oluf Spjellerup 5
4) Frederik Spjellerup 4
5) Anne Sofie Spjellerup 1½
6) Bodil Spjellerup 3 dage.
FM: H. Ancher i Årslev.

84 Ulrik Frederik [Eriksen] Torm, præst i Kirke Stillinge. 9.10.1781, fol.511B, 568, 572B, 645, 658B.
E: [Cathrine Marie Pedersdatter Paludan]. LV: bror [Hans Jacob Pedersen] Paludan, præst i Kalundborg. Af børn angives B:
1) Peder Paludan Torm
2) U. F. Torm. Afkald 9.1.1786, hvor han er blevet 18 år.
3) Immanuel Torm, døbt Kirke Stillinge 30.6.1762. Afkald København 20.12.1785. Ved afkald fra hans to søstre 9.11.1797 er han landinspektør i Nykøbing Mors
4) Anne Torm
5) Christiane Sofie Torm. Ved afkald 18.12.1799 er hun g.m. Niels Pedersen i Vedby Sønder.
Afdøde døde 8.10.1781.
(Sml. lbnr.133).

85 Marie [Ambrosiusdatter] Nyborg i Kirke Stillinge. 17.11.1780, fol.512B.
Enke efter [Benjamin Lauridsen] Aagaard, degn [i Stenmagle og Stenlille, død 4.5.1763]. B:
1) Jens Aagaard, degn i Kirke Stillinge
2) Kirstine Marie Aagaard g.m. [Gregers] Lund i Fladstrand, bogholder i Skagen toldkontor
3) Marie Elisabeth Nyborg, [begravet 2.12.1772], var g.m. [Jacob Clausen] Vinsløv, degn i Høng. 3B:
a Claus Benjamin Vinsløv 26, hørkræmmersvend i København
b Jacobine Vinsløv 18
c Jacob Vinsløv 12
4) Louise Aagaard, død uden børn, [skifte Nykøbing Sjælland 26.1.1775 lbnr.163], var g.m. Jørgen Nielsen, musikant [i Nykøbing Sjælland].

86 Ellen Cathrine Byberg i Kirke Stillinge. 26.1.1781, fol.513B.
Enke efter [Mathias Mathiassen] Drachardt, præst i Sæby og Hallenslev, [død januar 1736]. A:
1) bror Bartholomæus [Danielsen] Byberg, præst i Kirke Stillinge, [skifte 13.7.1755 lbnr.37]. 4B:
a Daniel Byberg, præst [i Kegnæs] på Als
b Hans Byberg, forpagter på Falkensten [i Gerlev sogn]
c Anders Byberg, underofficer
d Christen Byberg, løjtnant
2) søster Ingeborg [Kirstine] Byberg, [død Slagelse 14.7.1734], var g.m. [Rasmus] Wohnsen, borgmester [i Slagelse, skifte Slagelse 30.12.1760 lbnr.619]. 2B:
a Sofie Øllegaard Wohnsen g.m. [Andreas] Møller, [rådmand i Slagelse]
b Kirsten Wohnsen g.m. [Bertel Hansen] Mantix, [byfoged i Nykøbing Sjælland]
3) søster Mette Byberg, død, var g.m. [Mourids] Hutfeldt, ritmester. 2B:
a Kirsten g.m. Minke?
b Juliane g.m. Geertz
4) søster Else Vilhelmine Byberg, død, var g.m. [Hans] Dinesen, birkedommer [i Antvorskov rytterdistrikt]. 1B:
a Øllegaard g.m. Rørby.
Afdødes mands første ægteskab med Ingeborg Poulsdatter Lund, begravet 21.11.1724]. Arv til B:
1) Henrik Stub Drachardt, cand. jur.

87 Simon Rye (Ryge), skoleholder i Kirke Stillinge. 7.4.1781, fol.516B, 620.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: P. P. Torm.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Didriksdatter Fæster i Nordrup Sønder, skifte Slagelse herred gejstlig 18.2.1750 lbnr.110]. 1B:
1) Didrik Rye, død. 3B:
a Christen Didriksen Rye
b Niels Didriksen Rye
c Anne Cathrine Didriksdatter.
Brev om arvingerne fra Fogh på Liselund med attest fra [Cort] Wassmer, præst [i Sorterup og Ottestrup].

88 Laurids Pedersen, skoleholder i Drøsselbjerg. 17.8.1781, fol.519.
E: Mette Marie Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen Kølholt, skoleholder. B:
1) Ellen Marie Lauridsdatter 13
2) Anne Marie Lauridsdatter 12
3) Peder Lauridsen 9
4) Dorthe Kirstine Lauridsdatter 7
5) Hans Lauridsen 2.
FM: Jacob Vinsløv, degn i Høng.

89 Abigael Sofie Skytte i Kirke Stillinge. 22.9.1783, fol.521, 644B, 651B.
E: Jens Aagaard, degn i Kirke Stillinge. B:
1) Jens Aagaard 7
2) Jacob Aagaard 5.
FM:
1 morbror Christen Skytte, kordegn i Korsør
2 fars svoger Jacob Vinsløv, degn i Finderup.
Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1780.
Samfrændeskifte 22.9.1783.

90 Just Nielsen, skoleholder i Løve. 22.10.1783, fol.524.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Laurids Svendsen i Kuldby.
Testamente af 24.12. 1778.
Afdøde var født i Bislev sogn på Lundbæk gods.

91 Frands Jørgen Halling, skoleholder i Rye i Gørlev sogn, der døde 4.7.1782, fol.525B.
A:
1) bror Laurids Jørgensen, købmand i Århus
2) bror Terkild Jørgensen
3) halvbror Johannes
4) halvsøster Christiane Sofie gift i København.

92 Sofie Magdalene Kruse i Sæby. 17.3.1783, fol.528, 546B, 552B, 564.
E: Jonas Martin Møller, præst i Sæby og Hallenslev. B:
1) Sofie Magdalene Møller g.m. Henning Hvid, købmand i Ringsted
2) Birgitte Møller g.m. Peder Aarup, købmand i Ringsted
3) Margrethe Vilhelmine Møller g.m. Henrik de Hemmer, præst i Tirstrup og Fuglslev
4) Arnoldine Møller, [skifte Gjerlev herred gejstlig 19.8.1782 lbnr.14], var g.m. [Johannes Pedersen] Schmidt, præst [i Gjerlev og Enslev]. 1B:
a Sofie Magdalene Schmidt
5) Henrik Jacob Møller, vintappersvend i Amsterdam
6) Valentin Møller 26, student i Rørvig.
Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1752.
[Afdøde døde 18.10.1775].

93 Hans Vilhelm Wulff, degn i Sæby. 29.8.1783, fol.537, 543, 549.
E: Elisabeth Sofie Nissen. LV: Bang, forvalter på Sæbygård.
Første ægteskab med [Margrethe Madsdatter, skifte 1.3.1780 lbnr.81]. B:
1) [Maren Wulff] 16
2) Cathrine Elisabeth Wulff 14
3) Mathias Wulff 7.
FM: fars halvbror Christen Wulff, præst på Bogø.
Afdøde døde 28.8.1783.

94 Mathias Lave Schmidt, skoleholder i Løve. 18.1.1783, fol.540, 565, 568, 605B.
A:
1) bror Hans Schmidt, degn i Magleby på Møn
2) bror Lave Schmidt, degn i Udby i Ars herred på grevinde Lerches gods ved Kalundborg, død. 2B.
a Søren Lavesen Schmidt, købmands dreng i Norge. Ved afkald København 28.11.1790 underskriver han sig Søren Joensen Schmidt
b Anne Margrethe Lavesdatter Schmidt g.m. Peder Christensen i Svallerup. Ved afkald i Bakkendrup 27.6.1785 er hun g.m. Cort Ibsen
3) søster, død. 1B:
a Dorthe Kirstine Flindt g.m. Peder Harbo i København.
Afdøde døde 17.1.1783.

95 Kirstine Margrethe Rosing i Hallenslev. 6.4.1784, fol.542B, 548B.
E: Ambrosius Henriksen Schrøder, skoleholder i Hallenslev.
[Første ægteskab med formanden Christen Sivertsen Fønscher, skifte 14.5.1773 lbnr.74].
Før dette ægteskab B:
1) Margrethe Kirstine Danner 18, hos sin slægt i Saventin i Mecklenburg.

96 Adam Christoffer Ryberg, degn i Gørlev. 3.3.1785, fol.562, 569, 592B, 651B, 662.
E: Frederikke Beathe Nielsdatter. LV: [Jacob] Vinsløv i Høng, degn i Finderup. B:
1) Cecilie Kirstine Ryberg 15. Ved afkald 11.7,1789 er hun g.m. Niels Olufsen i Bjerre
2) Anne Margrethe Ryberg 11½. Ved afkald 14.6.1800 er hun g.m. Niels Christian Friis i Peder Hvidtfeldts Stræde 140 i København
3) Nikolaj Ryberg 5.
Afdødes slægt, der bor i Jylland, kendes ikke.
Afdøde døde 1.2.1785.

97 Oluf Lundholm, birkeskriver og skoleholder i Skellebjerg. 10.3.1785, fol.567.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.3.1785.

98 Anne Marie Frederiksdatter Hagensted i Vinde Helsinge. 9.6.1786, fol.573B.
E: Mathias [Hansen] Roslev, skoleholder i Vinde Helsinge. B:
1) Hans Mathiassen Roslev 32
2) Maren Mathiasdatter g.m. Rasmus Hansen, skipper i Vordingborg.

99 Bevilling at indkalde alle, der har arvemidler i Løve herreds provsti. 1.4.1785, fol.574B.
Kongelig bevilling for Lorents [Vilhelmsen] Hammond, præst i Gørlev og Bakkendrup og provst i Løve herred, i aviserne at indkalde alle, der har arv stående i Løve herred provsti.

100 Christian Gotlieb [Nikolajsen] Brorson, præst i Finderup, der døde 18.11.1788, fol.575B.
E: Elisabeth Sofie Nissen.
Bevilling til uskiftet bo af 24.2.1786 for hende og deres datter.

101 Rasmus [Nielsen] Stenhus, degn i Ruds Vedby, [der døde 25.12.1786], fol.576.
E: Agnethe Nielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 21.10.1771.

102 Margrethe [Mikkelsdatter] i Kirke Stillinge. 1.5.1787, fol.580B, 584B, 585B.
Enke efter [Simon] Rye, skoleholder i Kirke Stillinge, [skifte 7.4.1781 lbnr.87]. A:
1) søster, død. 1B:
a Jørgen Hieronymussen, skræddersvend i København.
Afdøde døde 28.4.1787.

103 Jacob [Albert Christiansen] Ørsted, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg, [der døde 16.8.1787], fol.582B.
E: Esther Marie [Thygesen].
Bevilling til uskiftet bo af 28.9.1787.

104 Poul Christoffersen Bagger, degn i Ørslev og Solbjerg. 7.12.1787, fol.579, 586, 606.
E: Mette Lisbeth Kræfting. LV: [Joachim Frederik Ferdinandsen] Phister, præst i Gierslev. B:
5) Poul Christoffer Bagger 22, snedkersvend
6) Herman Bagger 21, i snedkerlære i Slagelse
7) Christian Bagger 14
8) Christoffer Bagger 12.
Første ægteskab med [Cecilie Susanne Henriksdatter Walther, 26.2.1755]. B:
1) Christoffer Bagger, død ugift
2) Elisabeth Bagger, død, var g.m. Christian Gram i København. 1B:
a en datter
Andet ægteskab med Dorthe Cecilie Johansdatter Vidrich, [død 29.7.1764]. B:
3) Anne Elisabeth Bagger g.m. Vilhelm Frederiksen, væver i Ebberup i Bromme sogn
4) Susanne Marie Bagger 27. Ved afkald 9.1.1792 er hun g.m. Daniel Frederiksen, thehandler i København.
Afdøde døde 5.12.1787.

105 Jonas Martin Møller, præst i Sæby og Hallenslev, der døde 9.4.1788, fol.582, 590B, 593,609B, 619, 644, 652, næste protokol fol.14B.
Enkemand efter [Sofie Magdalene Kruse, skifte 17.3.1783 lbnr.92]. B:
1) [Sofie Margrethe Møller] g.m. Henning Hvid, købmand i Ringsted
2) Birgitte Møller, død, var g.m. Peder Aarup, købmand i Ringsted, ved afkald fra søn 11.9.1798 er han prokurator i Holbæk. 6B:
a Jens Jonas Aarup 17
b Henrik Vilhelm Aarup 16
c Arnold Marin Aarup 12
d Niels Christian Aarup 11
e Valentin Aarup 8
f Maximilian Filip Aarup 6
3) Margrethe Vilhelmine Møller g.m. Henrik de Hemmer, præst i Tirstrup og Fuglslev
4) Arnoldine Møller, [skifte Gjerlev herred gejstlig 19.8.1782 lbnr.14], var g.m. [Johannes Pedersen] Schmidt, præst [i Gjerlev og Enslev]. 1B:
a Sofie Magdalene Schmidt 11
5) Henrik Jacob Møller, vintappersvend i Amsterdam
6) Valentin Møller 26, student i Rørvig.

106 Peder Christian Rennemann, ugift skoleholder i Solbjerg, der døde 8.12.1788. fol.588B, 593.
A:
0) forældre Thomas Christian Rennemann, kammerråd [og amtsforvalter] og [Mette Christine Flint, skifte Nakskov 6.7.1787 lbnr.2610]
1) søster Esther Margrethe Rennemann, enke efter Jacob Madsen, by- og rådstueskriver i Nakskov
2) søster Marianne Rennemann g.m. Peder Kaasbøl, rektor i Nakskov.

107 Frederik Akselsen Lund, præst i Ørslev og Solbjerg, [der døde 25.1.1789], fol.590.
E: Karen [Jørgensdatter] Dedekam.
Bevilling til uskiftet bo af 27.2.1789.

108 Jacob [Clausen] Vinsløv i Høng, degn i Finderup. 19.11.1789, fol.594B, 612, 633B.
E: Øllegaard [Heerfordt].
Første ægteskab med Marie Elisabeth Aagaard, [begravet 2.12.1772]. B:
1) Claus Benjamin Vinsløv, hørkræmmer i København
2) Jacobine Vinsløv 26
3) Jacob Vinsløv 22. Ved afkald 18.4.1796 er han isenkræmmer i København
Afdøde døde 18.11.1789.

109 Hans [Nielsen] Wegner, degn i Gierslev. 13.8.1790, fol.596.
E: [Karen Kirstine Stolt]. LV: Peder Christensen i Gierslev. B:
1) Nikolaj Haahr Wegner 30
2) Anne Christine Wegner 29
3) Marie Jacobine Wegner 27.
Afdøde døde 31.7.1790.

110 Christian Rasmussen Mann, skoleholder i Tjørnelunde. 24.3.1791, fol.598, 606.
E: Johanne Rask. LV: Borgen , kommunitetsforvalter i Tjørnelunde. A:
1) bror Johan Rasmussen, smed i Ågerup ved Roskilde
2) bror Søren Rasmussen, død. 2B:
a Johanne Sørensdatter 32 g.m. en smed i Kundby
b Mads Sørensen 30, i Holbæk
3) en søster gift i Holland, død. Uvist om børn.

111 Eiol Johnsonius Moh, degn i Sæby og Hallenslev. 11.7.1791, fol.600, 616.
E: Maren Vinge. LV: [Augustinus] Alsing, degn i Gierslev.
Arvinger angives ikke.

112 Anders Møller, degn i Reerslev. 5.11.1792, fol.607B.
E: Birthe Sofie [Vallund]. LV: Jørgen Nielsen Krag Møller i Reerslev. B:
1) Thomas Møller 36, i København
2) Rasmus Møller 33, i Åstedbro ved Horsens
3) Abraham Møller 31, i København
4) Isak Møller 30, i Reerslev
5) Jacob Møller 29, i Horsens.
Afdøde døde 16.9.1792.

113 Cathrine Elisabeth Krentel i Kirke Stillinge, [begravet 2.4.1793], fol.609, næste protokol fol.26B.
E: Jens Aagaard, degn i Kirke Stillinge. B:
1) Marie Elisabeth Aagaard gift Frederiksborg 8.12.1804 med Niels Kjær de Hemmer i Fredericia
2) Louise Aagaard.
Bevilling til uskiftet bo af 12.4.1793.
Skifte 14.7.1806.

114 Albertine Henriette Oldenborg i Finderup. 15.7.1793, fol.610, 612.
E: Henrik Claus [Pedersen] Rauberg, degn i Finderup. B:
1) Gerhard Oldenborg Rauberg 18
2) Christine Henriette Rauberg 16
3) Rasmus Salten Rauberg 15
4) Niels Peder Rauberg 14
5) Erika Marie Rauberg 10
6) Albertine Marie 7
7) Peder Carl Rauberg 1¼.
Afdøde døde 13.7.1793.

115 Anne Elisabeth Lidø i Drøsselbjerg. 22.6.1793, fol.610B, 614, 619.
E: [Peder] Kølholt, skoleholder i Drøsselbjerg. A:
1) søster Anne Margrethe Lidø i København
2) søster Sofie Hedvig Lidø, død. Første ægteskab med Peder Jørgensen i Kelleklinte [i Ubby sogn i Ars herred]. B:
a Christoffer Pedersen 40 i Kelleklinte
b Karen Pedersdatter g.m. Niels Bortvig (Borthig) i Ubby.
Sofie Hedvig Lidøs andet ægteskab med Rasmus Sørensen i Kelleklinte. 1B:
c Søren Rasmussen 28 i Kelleklinte
3) søster Sara Marie Lidø, død, var g.m. Anders Andersen Øberg i Svebølle. 2B:
a Jacob Øberg, smed i Kalundborg
b Mette Cathrine Øberg, død. var g.m. Jens Clemensen i Viskinge. 1B:
1 Anders Jensen 7.

116 Peder Kølholt, skoleholder i Drøsselbjerg, der døde 15.1.1795, fol.620, 627B.
Enkemand efter [Anne Elisabeth Lidø, skifte 22.6.1793 lbnr.115]. A:
0) mor Else Lauridsdatter
1) morbror Villads Lauridsen, død. 3B:
a Peder Villadsen i Butterup
b Laurids Villadsen, død. 6B:
a Peder Lauridsen
b Maren Lauridsdatter g.m. Peder Jørgensen i Ganløse
c Sidsel Lauridsdatter
d Mette Lauridsdatter
e Margrethe Lauridsdatter
f Kirsten Lauridsdatter
c Karen Villadsdatter g.m. Peder Lauridsen, hjulmand i Holbæk
2) moster Kirsten Lauridsdatter g.m. Hans Jensen i Gundsømagle
3) moster Anne Lauridsdatter, død, var g.m. en fisker i Holbæk. 3B:
a Christen Lauridsen, tømrer i Holbæk
b Dorthe Lauridsdatter i Holbæk
c Marie Lauridsdatter g.m. Jørgen Adolf, skrædderi Holbæk.
Afdøde var slegfredbarn, født i Damsmølle,
hvorfor følgende ikke arver:
1) halvsøster i Damsmølle
2) halvbror Peder Kølholt, gartner på Åstrup.
Afdøde døbt i Mørke 3.5.1733 som slegfredbarn af Else Lauridsdatter med udlagt barnefader Jens Nielsen, slagtersvend i København.

117 Vilhelm Bergen, skoleholder i Rye [i Gørlev sogn]. 14.9.1795, fol.625B.
E: Sofie Gandrup. LV: [successor Peder Hansen] Ringsted i Rye. A:
0) mor Else Lauridsdatter
1) bror A[lbert] Bergen, prokurator i Slagelse
2) søster Margrethe Bergen g.m. C[hristian] Falkenberg, skoleholder i Bjerge [i Svallerup sogn
3) søster Mette Sofie Bergen, død, var g.m. Grønbæk. 5B:
a Sofie Grønbæk g.m. Niels Rosted
b Charlotte Grønbæk g.m. [Johan Henrik Ditlev] Klokker, trompeter i Slagelse
c Mikkel Herman Grønbæk, kammertjener på Vognserup [i Kundby sogn]
d Karen Grønbæk 20
e Peder Christian Grønbæk 17.
Afdøde døde 13.9.1795.

118 Johanne Rask i Tjørnelunde. 25.4.1796, fol.635B, 637B.
Enke efter Christian Rasmussen Mann, skoleholder i Tjørnelunde, skifte 24.3.1791 lbnr.110]. A:
1) søster, død. 1B:
a datter g.m. Myrder, snedker i Slagelse.

119 Dorthe Lorentsen i Kirke Stillinge, [begravet 3.6.1796], fol.636B.
E: Hans [Hansen] Lange, præst i Kirke Stillinge.
Bevilling til uskiftet bo af 10.6.1796.

120 Jørgen Oluf Erslev, student i Kirke Stillinge præstegård. 8.8.1796, fol.637.
Hans Lange, præst i Kirke Stillinge har været som en far for afdøde, der døde 6.8.1796.

121 Peder Rosted, skoleholder i Tjørnelunde. 2.2.1797, fol.638B.
E: Anne Margrethe Sadolin. LV: P. Klejn, forvalter i Tjørnelunde. B:
1) Oluf Peder Sadolin Rosted 7.
FM: farbror [Enevold] Rosted, løjtnant i Randers.
[Afdødes far var Peder Pedersen Rosted, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, skifte Morsø Nørre herred gejstlig. 22.4.1776 lbnr.35].
Afdøde døde 1.2.1797.

122 Joachim [Frederik Ferdinandsen] Phister, præst i Gierslev, [der døde 4.5.1797], fol.639B.
E: Elisabeth Kirstine Undal.
Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1796.

123 Mathias Grønvold, skoleholder i Kirke Stillinge. 19.5.1797, fol.640, 641B, 647B.
E: Martha Jacobsdatter. A:
1) søstersøn Hans Georg Faith i Slagelse, død. Hans enke.
Desuden nævnes enkens barn af hendes første ægteskab B:
1) Mette Cathrine Jørgensdatter 20.

124 Laurids Albertin Allerup, degn i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg, der døde 19.5.1797, fol.640B, 642B, næste protokol fol.10B.
E: Karen Møller. B:
1) Florentine Margrethe Allerup g.m. Reenberg, skoleholder i Bjergby ved Slagelse. Ved afkald 31.12.1801 er hun enke
2) Frederik Albertin Allerup i Reerslev, (ved afkald 31.12.1801)
3) B. S. Pagh, afkald
4) L. L. Allerup, død hans enke, afkald
5) Johan Gotlieb Allerup, afkald
6) datter g.m. Johan Thomas Prom i København, afkald

125 Mathias Hansen Roslev, skoleholder i Vinde Helsinge, der døde 2.3.1798, fol.647, 650B.
E: Karen Christensdatter. LV: Oluf Nielsen i Vinde Helsinge. B:
3) Hans Roslev 14
4) Anne Marie Roslev 10
5) Christen Roslev 7.
Første ægteskab med Anne Marie [Frederiksdatter Hagensted, skifte 9.6.1786 lbnr.98]. B:
1) Hans Mathiassen Roslev, død. 1B:
a Hans Hansen Roslev 15
2) Maren Mathiasdatter Roslev g.m. Rasmus Hansen, færgekarl i Vordingborg.

126 Anne Christine Wegner i Gierslev. 14.5.1798, fol.649, 663B, næste protokol fol.10.
E: [Augustinus] Alsing, degn i Gierslev. B:
1) Hans Peder Alsing 7
2) Birgitte Magdalene Alsing 6
3) Anne Charlotte Alsing 3
4) Joachim Frederik Alsing 1.
FM: morbror [Nikolaj Haahr] Wegner, smed i Slagelse.
Afdøde døde 13.4.1798.

127 Johan Hjort, skoleholder i Ry. 25.8.1798, fol.650.
Enkemand. B:
1) Frederikke Hjort g.m. Ringsted, successor
2) Søren Hjort 50
3) Jens Hjort, langt over 25
4) Anne Marie Hjort gift i København.
Afdøde døde 24.8.1798.

128 Jørgen Lassen, student i Kirke Helsinge præstegård, der døde 14.1.1799, fol.653, 660B.
A:
1) mor Marie Elisabeth Pedersdatter i Fjelstrup ved Haderslev.
LV: Ulrik Selmer Saksild, seminarist i Fjelstrup.

129 Marie Pedersen i Kirke Stillinge, der døde 14.5.1799, fol.654B, næste protokol fol.33.
E: Hans [Hansen] Lange, præst i Kirke Stillinge.
Testamente af 10.5.1797. A:
Hans første ægteskab med [Dorthe Lorentsen, skifte 3.6.1796 lbnr.119]. Hans 4 børn af dette ægteskab bliver enearvinger. Heraf B:
1) Urban Bruun Aaskov Lange. Afkald 25.1.1808, da han nu er fyldt 18 år.
Desuden nævnes afdødes bror Søren Martin Braadt i Korsør.

130 Rasmus Svendsen, skoleholder u Kragerup i Ørslev sogn. 15.5.1799, fol.655B, 658B.
E: Johanne Marie [Conradsdatter]. LV: [Jens] Thomsen, degn i Ørslev og Solbjerg. B:
1) Conrad Rasmussen 18.
FM: født værge Niels Svendsen, væver i Ruds Vedby.
Afdøde døde 16.4.1799.

131 Agnethe Nielsdatter i Buerup [i Sæby sogn]. 9.7.1799, fol.657, 659B, 664.
Enke efter Rasmus [Nielsen] Stenhus, degn i Ruds Vedby, [skifte 25.12.1786 lbnr.101].
Testamente af 29.10.1771. A:
1) brordatter [Maren Nielsdatter] g.m. Johan Madsen, skomager i Ruds Vedby.
Afdøde døde 8.7.1799.

132 Oluf Aagaard [Jacobsen] Arff, præst i Finderup, [begravet 28.11.1800], fol.662B.
E: Cecilie Marie Fogh.
Testamente af 22.9.1784.


Løve herred.
Gejstlig skifteprotokol
1801-1808

133 Cathrine Marie [Pedersdatter] Paludan i Havrebjerg. 21.7.1801, fol.2, 8B, 12, 14, 14B.
Enke efter Ulrik Frederik [Eriksen] Torm, præst i Kirke Stillinge, [skifte 9.10.1781 lbnr.84]. B:
1) Erik Torm, landinspektør i Tikøb
2) Peder Paludan Torm, hof- og stadsprokurator i København
3) Immanuel Torm, landinspektør i Nykøbing Mors
4) Ulrik Frederik Torm, underofficer i det norske livregiment
5) Frederikke Sofie Torm i Holbæk g.m. [Oluf Pedersen] Unger, præst [i Christiansborg på Guineakysten]
6) Anne Torm i Slagelse Hospital
7) Christiane Sofie Torm, enke efter Niels [Pedersen i Vedby Sønder]
8) Margrethe Kirstine Torm, død, var g.m. [Andreas] Haahr, landinspektør i Århus, [skifte Århus 9.8.1797 lbnr.2956]. 6B:
a Henrik [Hans Nikolaj] Haahr, kapellan i Grenå
b Niels Haahr, præst i Ring og Føvling
c Ulrik Frederik Haahr, sekundløjtnant
d Christiane Marie Haahr 27, i Ring præstegård
e Cathrine Marie Haahr 25, i Vorning præstegård
f Johanne Vilhelmine Haahr 18, i Hvirring præstegård.
Afdøde døde 18.7.1801.

134 Kirsten Pedersdatter i Skellebjerg. 10.2.1802, fol.4, 7B, 13.
E: Poul Andersen, kirkesanger og skolelærer i Skellebjerg. B:
1) Peder Christian Poulsen, snedker i Gørlev
2) Judith Louise Poulsdatter g.m. Peder Jensen i Gørlev
3) Laurids Poulsen, over 25
4) Juliane Poulsdatter 23.
Afdøde døde 12.1.1802.

135 Tolle Salomonsen Svelle, degn i Havrebjerg. 27.2.1802, fol.5B, 16B.
E: Else Christence [Lauridsdatter] Fischer. LV: Jens Hansen. B:
1) Jens Paludan Svelle 24
2) Marie Eleonora Svelle 19
3) Carsten Svelle 18.
FM: Claus Plambæk.
Afdøde døde 24.2.1802.

136 Barbara Kirstine Holm i Ørslev, der døde 27.3.1804, fol.19B.
E: Thomsen, degn i Ørslev og Solbjerg. A:
1) far Rasmus Holm, degn i Ørsted på Fyn, enkemand efter afdødes mor [Anne Cathrine Rasmusdatter, skifte Båg herred 6.5.1788 lbnr.100].

137 Maren Kirstine Højstrup i Kirke Helsinge, der døde 19.3.1805, fol.20.
E: Fryd, kirkesanger i Kirke Helsinge. B:
1) Hans Dieter Fryd.

138 Cecilie Marie Fogh i Tjørnelunde. 11.8.1805, fol.20, 28.
Enke efter Oluf Aagaard [Jacobsen] Arff, præst i Finderup, [skifte 28.11.1800 lbnr.132].
Testamente af 22.9.1784.
Hendes første ægteskab med [Nikolaj Christian Dahl, købmand i Helsingør]. 1B:
1) Andreas Dahl, kopist i Hof- og Stadsretten i København, hans 3B:
a Nikolaj Clemen Fogh Dal, 14 år den 16.3.1806
b Vilhelm Buchwart Dahl, 12 år den 16.1.1806
c Christine Marie Dahl, 11 år den 18.5.1806.
FM: [Christian] Klingberg, højesteretsadvokat i København.
Afdøde døde 10.8.1805.

139 Erik Christian Johansen, degn i Reerslev. 3.12.1805, fol.22B, 24, 31.
E: Ellen Christine Johanne Krag. LV: Jens Nielsen, drejer. B:
1) Johan Frederik Conrad Vilhelm Arensberg 1.
FM: født værge Jørgen Krag, sognefoged i Reerslev.
Afdøde døde 29.11.1805.

140 Ambrosius Schrøder, skoleholder i Hallenslev. 18.12.1805, fol.23B, 26.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Jensen i Hallenslev. B:
1) Henrik Christian Schrøder 20
2) Johannes Ludvig Schrøder 14
3) Anders Schrøder 11.
FM: Henrik Lindorff, skolelærer i Hallenslev.
Afdøde døde 19.11.1805.

141 Birgitte Magdalene [Christensdatter] Halbo i Kirke Helsinge, [begravet 20.9.1806], fol.32B.
E: Alexander [Eskildsen] Holm, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 2.10.1806.

142 Skrivelse fra Danske Kancelli af 30.5.1807, fol.33B.
I følge skrivelse fra Danske Kancelli af 30.5.1807 skal alle skifter efter gejstlige nu forrettes af den civile skiftejurisdiktion.

143 Lorents Hammond, præst i Gørlev og Bakkendrup, der døde 6.4.1808, fol.34.
E: Kirstine Vium.
Bevilling til uskiftet bo af 5.12.1788.

SLUT


Ods herred.
Gejstlig skifteprotokol
1733-1807

[1733-1767]    [1768-1807]   


Ods herred.
Gejstlig skifteprotokol
1733-1767

Nykøbing Sjælland noteres overalt som Nykøbing.

1 Johan Hansen Mørch, rektor i Nykøbing latinskole og hustru Marie Læsø. 22.5.1733, side 1, 41, 43, 90, 231, 338, 341.
Værgemål for B:
1) Johanne Marie Mørch. Ved afkald 15.6.1748 er hun g.m. Knud Riis i København
2) Niels Anton Mørch.
FM:
1 Hans Birch, købmand i Nykøbing
2 Tønnes Roskilde, købmand i Nykøbing.
Arv efter afdøde kones bror Jens Nielsen Læsø, der døde i København.

2 Anders Grønbjerg, præst i Odden. 26.7.1734, side 3, 220, 337.
E: Kirstine Sofie [Christoffersdatter] Wegner. LV: successor Henning [Knudsen] Trochmann, der ægter enken. B:
1) Ellen Marie Andersdatter Grønbjerg. Ved afkald 30.6.1746 er hun g.m. Jørgen Sørensen Møller, knapmager i Helsingør
2) Johanne Kirstine Andersdatter Grønbjerg.
FM: morbror Niels Haahr Wegner, rektor i Nykøbing.
Arv i boet til Niels Bruun efter far Hans [Madsen] Bruun, præst i Nykøbing og Rørvig, [død 1721].

3 Afkald i Ringsted og Skamstrup. 2.3.1735, side 42.
Afkald fra Else Pedersdatter Motzfeldt g.m. Jens Andersen, feldbereder i Ringsted
for arv efter forældre [Peder Johansen Motzfeldt, præst i Asnæs, død 5.12.1728 og Thale Pedersdatter Gyrstinge, død på Fyn 27.7.1730] til:
1 morbror Filip Adam Gyrstinge, præst i Lave Becks Førslev i Øster Flakkebjerg herred. Afkald for den halve arv Ringsted 2.3.1735
2 morbror Christian Glob Gyrstinge, degn i Skamstrup og Frydendal. Afkald for den halve arv Skamstrup 5.4.1736.
Desuden nævnes Jens Andersens svoger Søren Sørensen, kollega og klokker i Ringsted.

4 Hans Barach Schanke, præst i Fårevejle og Dragsholm. 12.6.1737, side 46, 230, 528, næste protokol fol.97B.
E: Dorthe [Jacobsdatter] Dahl. LV: Svend Skive, præst i Vig og Asmindrup. B:
1) Anne Johanne Schanke 16. Ved afkald 30.3.1778 bor hun i Roskilde Jomfrukloster
2) Marie Amalie Schanke 15, der døde 21.7.1750 i Vig præstegård
3) Frederikke Dorthe Schanke 13
4) Mette Elisabeth Schanke 10
5) Jacob Christian Schanke 8
6) Susanne Schanke 5
7) Oluf Barchmann Schanke 3, der døde i januar 1739.
FM: [morbror] Christen [Jacobsen] Dahl, præst i Asnæs.

5 Mads Olufsen [Vig] degn i Vig og Asmindrup, skifte sluttet 12.2.1726, side 89.
E: [Sofie Henriksdatter Benzon] nu g.m. successor Steen [Jensen] Konum. Afkald Ulkerup [i Egebjerg sogn] 19.7.1730 fra A:
1) bror Niels Olufsen, død. Arven deles mellem hans A:
2 [søster?], død. E: Hans Olufsen. 4B:
a Kirsten Hansdatter g.m. Saxe Nielsen i Vig
b Oluf Hansen
c Jens Hansen, der døde
d Niels Hansen.

6 Sebastian Ehrenreich Haberland, ugift student i Vig præstegård. 10.3.1739, side 92, 305.
A:
0) forældre Ferdinand Albert Haberland og Ellen Sørensdatter i Ringsted, begge døde
1) søster Anne Dorthe Haberland, død. E: Hans Mikkelsen Thim i Næstved vejrmølle. B:
a Michael Ferdinand Thim, student, døbt Ringsted 22.6.1717
b Hans Hansen Thim, døbt Ringsted 18.7.1718
c Dorthe Cathrine Thim, døbt Ringsted 29.12.1719
d Anne Elisabeth Thim, døbt Ringsted 7.4.1724
e Mette Marie Thim, døbt Ringsted 7.2.1726,
alle født i Have mølle i Ringsted landsogn.
Afdøde døde 9.3.1739.

7 Hans [Madsen] Bruun, præst i Nykøbing, skifte 11.8.1722, side 164, 241, 312, 395.
Værgemål for B:
1) Cecilie Kirstine Bruun. Afkald 17.10.1744.
FM: født værge [morbror] Terkild Terkildsen, justitsråd i København
2) Anne Dorthe Bruun. Ved afkald 20.10.1751 er hun g.m. Knud Riis
3) Niels Hansen Bruun, afkald 21.12.1740.
FM: Peder [Olufsen] Lundt, præst i Grevinge, der døde 1738. E: Anne Kirstine [Mailand]. Ny værge bliver successor Valentin [Arnoldsen] Kruse.

8 Villads Farum skoleholder i Overby i Odden sogn. 13.7.1739, side 166, 532, 554, 764.
E: Sidse Sofie. LV: Villum Mariager, degn i Odden. B:
1) Sidse Farum 17. Ved afkald 11.12.1758 er hun g.m. Otto Lidø i København
2) Christian Villads Farum 6. Ved afkald 11.12.1758 er han vanvittig nyder almisse af Silkehuset i København
FM: successor Christoffer Hansen.
Afdøde døde 11.7.1739.

9 Niels Maltesen, degn i Grevinge. 21.7.1739, side 180, 533, 560, 568, 952.
E: Else Johansdatter. LV: Niels Bang, forvalter. B
1) Anne Margrethe Nielsdatter 19
2) Karen Nielsdatter 16. Ved afkalds fuldmagt til mor 19.3.1756 er hun g.m. Ryssel i Norge
3) Maren Nielsdatter 14. Ved afkaldsfuldmagt til mor 19.3.1756 er hun g.m. [Morten] Frederiksen, herredsfoged [i Hornum] i Jylland
4) Johanne Nielsdatter 11
5) Johan Malte Nielsen 9
6) Jacob Nielsen 6.
FM:
1 Peder Bodemann, degn i Fårevejle
2 Jens Bidorph, degn i Asnæs.
Afdøde døde 22.6.1739.

10 Provsteret i Odden. 4.12.1739, side 213, 221.
Villum [Christian] Mariager, degn i Odden, anklages for uforsømmelighed i embede og levned.

11 Sander Henriksen Isevig, degn i Rørvig, skiftet sluttet 18.2.1726, side 230.
E: Alhed [Florentine Sachmann]. LV: successor Anders Skov, [der ægter enken], død [1.7.1739). B:
1) Antonius Sandersen Isevig
2) Jens Sandersen Isevig.

12 Morten Henriksen Duus, skoleholder i Vig. 9.1.1741, side 232, 342, 535, 555, 713.
E: Maren Hansdatter. LV: Ved afkald 14.4.1757 er hun g.m. Rasmus Jensen Beder. B:
1) Cathrine Marie Duus 5½. Ved afkald 14.4.1757 er hun død efter hvem, der er arv
2) Poul Duus 2½. Afkald 14.4.1757
3) Martine Henrikke Duus 6 mdr. Ved afkald 14.4.1757 er hun død efter hvem, der er arv
FM: Morten Norge, skoleholder i Eskilstrup.
Afdøde døde 2.1.1741.

13 Villum Mariager i Overby, degn i Odden. 5.4.1741, side 243, 262, 533, 554.
E: Martha Pedersdatter. LV: Mikkel Lauridsen, sognefoged i Odden. B:
1) Anne Marie Mariager 6
2) Christen Worm Mariager 3.
FM: Christoffer Hansen, degn i Odden.

14 Laurids Hansen Vallerød, degn i Rørvig. 7.1.1741, side 244, 313, 536.
A:
0) forældre Hans Pedersen i Nørre Vallenderød på Tølløsegård gods og Anne Nielsdatter, begge døde. B:
1) bror Peder Hansen i Tjørnede på Tølløsegård gods
2) søster Anne Hansdatter i København, der døde.
Fars andet ægteskab med Birthe Lauridsdatter, død. B:
3) halvsøster Mette Hansdatter, der tjener i Tjørnede, der døde, begravet 15.6.1743.

15 Kirstine Sofie [Christoffersdatter] Wegner i Odden. 7.10.1743, side 269, 392.
E: Henning [Knudsen] Trochmann, præst i Odden. B:
3) Peder Knud Trochmann 8
4) Anne Helene Trochmann 6.
Første ægteskab med formanden [Anders] Grønbjerg, [skifte 26.7.1737 lbnr.2]. B:
1) Ellen Marie Grønbjerg 22
2) Johanne Kirstine Grønbjerg 19. Ved afkald 12.6.1749 er hun g.m. Oluf [Bolle] Rose, kapellan i Nykøbing.
FM: morbror Niels Haahr Wegner, kapellan i Næstved, Sankt Peder.

16 Mogens Pedersen, klokker i Nykøbing. 1.2.1746, side 314, 537, 899.
E: Birthe Marie Gundersdatter. LV: Jørgen Rasmussen Juel. B:
1) Dorthe Margrethe Mogensdatter 24
2) Gunder Mogensen 22
3) Marie Mogensdatter 16
4) Hans Mogensen 14
5) Ingeborg Mogensdatter 12.
FM: Bertel Rosendal, kordegn , skoleholder og klokker i Nykøbing.

17 Peder Olufsen Lundt, præst i Grevinge, [begravet 23.12.1738], side 321.
E: Anne Christine Mailand.
Testamente af 17.10.1732.

18 Jens [Johansen] Dorschæus i Egeborg, [død september 1736], side 324.
E: Riborg [Brostrupsdatter] Albertin.
Testamente af 13.7.1730.

19 Testamente i Egebjerg. 2.1.1741, side 327.
Testamente af 2.1.1741 for Sofie [Andersdatter] Kongel g.m. Jens [Holgersen] Arctander, præst i Egebjerg.
Hans første ægteskab med [Hermanna Cathrine Thomasdatter Rosing, død 19.12.1733]. B:
1) Johan Vilhelm Arctander
2) Margrethe Marie Arctander.

20 Cecilie Kirstine Hansdatter Bruun på Jægerspris. 11.4.1740, side 330.
E: Hans Vilhelm Eller, forvalter på Jægerspris. B:
1) Hans Bruun Eller.
Afdøde har arv efter far [Hans Madsen Bruun, præst i Nykøbing, skifte 11.8.1722 lbnr.7] og hendes værge var hendes morbror Terkild Terkildsen, inspektør på Jægerspris, der døde. Hans svigersøn rådmand [Thomas Zimmer indestår for arven. (Uddrag af Jægerspris skifteprotokol).

21 Hans [Nielsen] Nygaard, præst i Højby, [der døde 10.2.1748], side 339, 378.
E: Marie [Rasmusdatter] Arendrup.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1748.
Overdragelse af dokumenter og protokoller til den nye provst.

22 Anne Margrethe Hofmann i Nykøbing. 9.9.1748, side 342, 386.
E: Jacob [Johansen] Hyphof, præst i Nykøbing og Rørvig. B:
1) Eva Margrethe Hyphof g.m. Peder [Olufsen] Ørum, degn i Rørvig
2) Jacob Zacharias Hyphof, præst i Skjold i Bjerre herred
3) Ludvig Lorents Hyphof 26, fuldmægtig i Skien i Norge
4) Abraham Hyphof 24, guldsmedesvend i København
5) Anne Sofie Hyphof 19. Ved afkald 1.5.1749 er hun g.m. Johannes [Thomsen] Torup, [personlig] kapellan i Nykøbing og Rørvig.

23 Provsteret i Nykøbing. 1.10.1748, side 357.
Klage over Bertel Rosendal, kordegn, klokker og skoleholder i Nykøbing.

24 Christen Hansen Riber, degn i Højby. 8.1.1749, side 361, 391, 538, 694, 775.
E: Karen Arnoldsdatter Hofgaard. LV: Steen Konum, degn i Vig og Asmindrup. B:
1) Valborg Riber 23. Ved afkald 30.6.1757 er hun g.m. Johan Conrad Daler i København
2) Anne Bruun Riber 14. Ved afkald Præstø 2.11.1752 er hun g.m. Erik [Nielsen] Colstrup, præst i Præstø
3) Hans Riber 10.
FM:
1 født værge Arent Bechmann, præst i Præstø g.m. [Anne Sofie Riber]
2 født værge Christen [Jacobsen] Dahl, præst i Asnæs.
Afdøde døde 15.12.1748.

25 Elisabeth Tønnesdatter Læsø i Nakke [i Rørvig sogn]. 20.5.1749, side 378, 396, 541, 903.
E: Søren [Johansen] Hyphof, skoleholder i Nakke. B:
1) Johan Tønnes Hyphof 8.
Arv efter enkemandens søster Cathrine Margrethe [Johansdatter] Hyphof i [Balling præstegård] i Jylland, der døde for 2 år siden.
[Se skifte efter enkemandens far Johan Melchior Johansen Hyphoff, præst i Balling og Volling, skifte Rødding herred gejstlig 10.7.1736 lbnr.67].

26 Afkald i Yderby i Odden sogn. 29.9.1748, side 393.
Afkald fra Niels Lauridsen på kongens gods i Yderby
for arv til hans brors børn
til Henning [Knudsen] Trochmann, præst i Odden, der har haft arven på rentepenge.

27 Ellen Hansdatter i Fårevejle. 12.3.1750, side 393, 398.
E: Peder Bodemann, degn i Fårevejle.
Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1750.

28 [Margrethe Sofie Svane] i Asnæs, side 398.
E: Christen [Jacobsen] Dahl, præst i Asnæs.
Bevilling til uskiftet bo af 20.10.1751.

29 Ingeborg [Frandsdatter] Pekel (Pechel, Peckel) i Grevinge, der døde 7.6.1752, side 399, 541, 545, 832, 948.
E: Valentin [Arnoldsen] Kruse, præst i Grevinge. B:
1) Arnold Kruse 10
2) Eva Marie Kruse 8.
FM:
1 farfar Arnold [Henriksen] Kruse, præst i Hagested og Gislinge
2 [morbror] Oluf Borch [Frandsen] Pekel, apoteker i Kongsberg
3 Jacob Christian Baden i Holbæk
4 farbror Jacob Kruse
5 farbror Claus Henrik Kruse.
Bevilling til uskiftet bo af 30.6.1752.
Samfrændeskifte 21.6.1753.
Litteratur: Helsingørs embeds- og bestillingsmænd af V. Hostrup Schultz. 1904. Heri side 202: Frantz Peckel, apoteker.

30 Svend [Caspersen] Skive, præst i Vig og Asmindrup, der døde [1.11.1752], side 399, 457, 461, 543, 547, 553.
E: Else [Jacobsdatter] Dahl.
Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1752.
Arv i boet efter skifte af 4.6.1741 efter Hans Madsen i Asmindrup anneksgård til B:
1) Karen Hansdatter
2) Sidsel Hansdatter
3) Anne Christence Hansdatter. Ved afkald 15.11.1746 er hun g.m. g.m. Jens Andersen
4) Maren Hansdatter
5) Johanne Hansdatter.
FM: stedfar nuværende anneksbonde Mads Saxesen.

31 Kirsten [Mortensdatter] Morville i Nykøbing. 28.11.1752, side 400, 484.
E: Jacob [Johansen] Hyphof, præst i Nykøbing og Rørvig. B:
3) Anne Margrethe Hyphof 1½.
Første ægteskab med [Mogens Brask, præst i Horsens Hospital og Torsted, skifte Nim herred gejstlig 4.3.1748 lbnr.8]. 2B:
1) Else Brask 21
2) Anne Dorthe Brask 14.
FM: mors morbror Jesper [Jacobsen] Norup, præst i Horsens.
Afdøde døde 12.10.1752.

32 Dorthe [Jacobsdatter] Dahl i Fårevejle. 13.7.1753, side 447, 512, 528, 772, 823, 1019.
Enke efter Hans Barach Schanke, præst i Fårevejle og Dragsholm, [skifte 12.6.1737 lbnr.4]. B:
1) Anne Johanne Schanke 28, på Egeskov
2) Marie Amalie Schanke, død
3) Frederikke Dorthe Schanke 26, i London. Ved afkald 17.6.1761 er hun lem i Vartov Hospital i København
4) Jacob Christian Schanke 25
5) Mette Elisabeth Schanke 23. Ved afkald 16.6.1759 er hun lem i Helsingør Hospital
6) Susanne Schanke 19. Ved afkald 16.6.1759 er hun lem i Helsingør Hospital.
FM:
1 morbror Christen [Jacobsen] Dahl, præst i Asnæs.
2 morbror Hans Jørgen Dahl, regimentsskriver ved Københavns Rytterdistrikt.
Hans Barach Schankes forældre var [Barach Sethsen Bogart, kontrafejer i Trondhjem, død 1692, skifte 1698 og Johanne Hansdatter Lind, skifte 1715. Mors andet ægteskab med Poul Melhorn, kontrafejer]. Af børn nævnes Anne Poulsdatter Melhorn efter hvem børnene har arv efter testamente for Andreas Christian Foss, kobberslager i Trondhjem.
Afdøde døde 14.6.1753.

33 Herman Johansen i Ulkerup, skoleholder for strøgodset i Vig og Højby sogne. 24.9.1753, side 458, 519.
E: Mette Eriksdatter. A:
1) søster Martha Marie Johansdatter g.m. Jens Ibsen husmand i Højby
2) bror Hans Johansen, skoleholder i Fårevejle, død. 2B:
a Maren Hansdatter 14
b Johan Hansen 5½.

34 Testamente i Odden. 22.11.1752, side 481, 1003.
Testamente af 22.11.1752 for Karen Jordhøj g.m. Henning Knudsen Trochmann, præst i Odden.
Hans første ægteskab med [Kirstine Sofie Christoffersdatter Wegner i Odden, skifte 7.10.1743 lbnr.15]. B:
1) Anne Helene Trochmann. Ved afkald 14.1.1758 er hun g.m. Hans Thoneby, præst i Nykøbing og Rørvig. Ved testamentets fornyelse 11.9.1764 er Anne Helene Trochmann død og hendes forældreløse søn bliver eneste A:
a Hans Hansen Thoneby. (Sml. lbnr.55, 69).

35 Morten Norge (Norgen), skoleholder i Eskilstrup i Vig sogn. 24.9.1754, side 519, 549, 553, 988, 993.
E: Christiane Lange. Ved afkald fra sønnen 6.2.1766 er hun g.m. Laurids Jespersen. B:
1) Anne Dorthe Mortensdatter 13. Ved afkald 10.12.1764 er hun g.m. Christoffer Gotschalk, bager i Nykøbing
2) Laurids Christian Norge 8.
FM: [Hans Jørgen Christiansen] Garde, præst i Vig og Asmindrup.
Afdøde døde 26.8.1754.

36 Rasmus Malling, skoleholder i Vig. 16.6.1752, side 547.
Tilsagn af 16.6.1752 om afkald på stemplet papir fra B:
1) Niels Malling
2) Mette Rasmusdatter g.m. Hans Blichfeldt, murer i Holbæk.

37 Christen [Nielsen] Skræm i Fårevejle, der døde 1754, side 555.
E: Kirstine Marie Bodemann.
Testamente af 14.4.1754.
Afkald fra A:
0) forældre [Niels Christensen Skræm, præst i Reerslev og Vindinge, skifte Tune herred 15.7.1717 lbnr.26 og Karen Pedersdatter]
1) søster [Mette Nielsdatter Skræm g.m. Christen Pedersen Schmidt, personlig kapellan i Reerslev og Vindinge, skifte Tune herred gejstlig 20.5.1717 lbnr.25]. 2B:
a Bodil Sofie Christensdatter Schmidt. Afkald Gimlinge 16.11.1754
b Niels Christensen Schmidt. Afkald København 8.11.1754
2) søster [Marie Nielsdatter Skræm, død, var g.m. Henrik Jørgensen von Achen, guldsmed i Roskilde]. 1B:
a Jørgen Nikolaj Achen. Afkald Skælskør 16.11.1754
3) bror Niels Nielsen Skræm. Afkald Veddinge 28.12.1754
4) bror [Jørgen Nielsen Skræm], død. 1B:
a Karen Jørgensdatter. Afkald Veddinge 28.12.1754.

38 Mette Elisabeth Jacobsdatter i Vig. 19.11.1755, side 560.
E: Søren Markussen Skaarup, skoleholder i Vig. A:
1) mor Maren [Jensdatter], enke efter Jacob Pedersen
2) bror Jens Jacobsen 22
3) søster Cathrine Jacobsdatter 18
4) bror Steen Jacobsen 15
5) bror Peder Jacobsen 12.
FM: morbror Steen [Jensen] Konum, degn i Vig.
Afdøde døde 13.11.1755.

39 Hans [Christensen] Kobberø, degn i Egebjerg. 9.6.1756, side 569, 590, 1018.
E: Esther Vistisdatter [Mikkelsen]. LV: Steen Konum, degn i Vig og Asmindrup. B:
1) Visti Hansen Egebjerg, præst i Lysabild på Als
2) Morten Hansen, sognefoged i Højby
3) Christian Hansen, død. 8B:
a Peder Christiansen i Gelstrup
b Sivert Christiansen i Egebjerg
c Inger Christiansdatter g.m. Peder Reenberg Lidø, successor i Egebjerg
e Maren Christiansdatter g.m. Laurids Johansen i Hylkerup
f Anne Christiansdatter g.m. Niels Jensen i Gelstrup
g Laurids Christiansen 24
h Bodil Christiansdatter 18. Ved afkald 23.10.1765 er hun g.m. Søren Sørensen
i Hans Christiansen 15.
Afdøde døde 6.5.1756.

39A Cathrine Sofie Henriksdatter Benzon i Vig, der døde 10.5.1756, side 577, 988.
E: Steen Jensen Konum, degn i Vig og Asmindrup.
Testamente af 28.3.1741. A:
1) søster, død. 1B:
a Cathrine Sofie Henriksdatter Simonsen. Ved afkald 10.11.1764 er hun g.m. Carl Frederik Førster, premierløjtnant i Højby.

40 Margrethe With i Nakke. 15.7.1756, side 579, 613.
E: Søren Hyphof, skoleholder i Nakke.
A:
1) mor Lucie Marie, enke efter With
2) bror Casper With, gartner i Helsingør
3) bror Lorents Alsted With, ridefoged på Knabstrup og Hørby
Enkemandens første ægteskab med [Elisabeth Tønnesdatter Læsø, skifte 20.5.1749 lbnr.25]. Arv til B:
1) Johan Tønnes Hyphof.
Forsegling 14.6.1756.

41 Jacob [Johansen] Hyphof, præst i Nykøbing og Rørvig. 31.8.1756, side 585, 728.
E: Johanne Marie Romer. LV: R. P. Langsted, byskriver i Nykøbing.
Første ægteskab med Anne Margrethe Hofmann, skifte 9.9.1748 lbnr.22]. B:
1) Eva Margrethe Hyphof g.m. Peder [Olufsen] Ørum, degn i Rørvig
2) Jacob Zacharias Hyphof, præst i Skjold i Bjerre herred
3) Ludvig Lorents Hyphof, tolder i Skien i Norge
4) Abraham Hyphof, guldsmed i Skien i Norge, nu guldsmed i Rudkøbing på Langeland
5) Anne Sofie Hyphof g.m. [Johannes Thomsen] Torup, præst i Tørring i Jylland.
Andet ægteskab med Kirsten Mortensdatter Morville, skifte 28.11.1752 lbnr.31]. B:
6) Anne Margrethe Hyphof 6.
FM: Andreas Hjort, kordegn i Nykøbing.
Afdøde døde 2.8.1756.

42 Sofie Christensdatter Nørgaard i Asnæs. 23.9.1756, side 594, 620, 645, 666, 673,700, 722, 737, 741, 759, næste protokol fol.12.
E: Jens Olufsen Bidorff, degn i Asnæs, der døde 27.10.1756.
Hans A:
1) bror Christen Olufs Bidorff på Vandkunsten i København, forrider hos fyrstinden af Øst-Frisland
2) bror Mads Olufsen Bidorff, grovsmed på Hellestrupgård ved Tølløse, død. Uvist om børn
3) søster Margrethe Olufsdatter Bidorff, lem i Slagelse Hospital
4) halvsøster Anne Olufsdatter g.m. Søren Nielsen, musketer på Frederiksberg
5) halvbror Oluf Olufsen 11, på stedet.
Hendes A:
Første ægteskab med [Oluf Møller]. B:
1) Jochum Christian Olufsen Møller i den ny mølle lige over for Rosenborg slot i København
2) Hans Olufsen Møller i Gothers mølle i København
3 Torben Olufsen Møller i Asnæs.
Arv efter afdødes bror Niels Christensen i Gummerød [i Lidemark sogn], skovfoged på Lellinge gods under Vallø stift.

43 Esther Vistisdatter i Højby. 18.2.1757, side 633, 668, 947, 1018, 1019.
Enke efter [Hans Christensen Kobberø], degn i Egebjerg, skifte 9.6.1756 lbnr.39]. B:
1) Visti Hansen Egebjerg, præst i Lysabild på Als
2) Morten Hansen, sognefoged i Højby
3) Christian Hansen, død. 8B:
a Peder Christiansen i Gelstrup
b Sivert Christiansen i Egebjerg
c Inger Christiansdatter g.m. Peder Reenberg Lidø, successor i Egebjerg
e Maren Christiansdatter g.m. Laurids Johansen i Hylkerup
f Anne Christiansdatter g.m. Niels Jensen i Gelstrup
g Laurids Christiansen 24
h Bodil Christiansdatter 24. Ved afkald 23.10.1765 er hun g.m. Søren Sørensen i Veddinge
i Hans Christiansen 16.
Afdøde døde 18.1.1757.

44 Lyder Højer, degn i Grevinge. 21.2.1757, side 636, 682, 740, 771, 1003.
E: Sofie Amalie [Jacobsdatter] Godske. LV: N. C. Bang, kammerråd. B:
1) Else Cathrine Højer 21
2) Georg Severin Højer 17, discipel i Københavns skole, der døde 31.10.1758 på Sankt Thomas i Vestindien, skifte 11.7.1759 side 771
3) Jacob Højer 13, der døde 18.1.1758
4) Christian Højer 11.
FM: Peder Justesen, degn i Højby.
Afdøde døde 21.1.1757.

45 Søren Iversen Høberg, skoleholder i Herrestrup [i Grevinge sogn]. 31.3.1757, side 661, 694.
E: Karen Christiansdatter. LV: Bang, kammerråd i Egebjerg. A:
1) bror i Norge
2) bror i Jylland
3) søster i København.
Tilsyns FM: afdødes morbror Høberg, rådmand i Kalundborg.

46 Maren Bertelsdatter i Højby. 19.8.1757, side 698, 716, 726, 903.
E: Hans Hofmester, skoleholder i Højby. B:
1) Markus Hansen 32, matros i kongens tjeneste
2) Anne Cathrine Hansdatter 30
3) Christence Hansdatter 28. Ved afkald 18.8.1762 er hun g.m. Søren Baarsen, skoleholder i Højby
4) Hedvig Sofie Hansdatter 26, g.m. Peder Sørensen, sognefoged i Højby
5) Nikolaj Hansen 23, i skrædderlære i Højby.
Afdøde døde 21.7.1757.

47 Kirsten Lauridsdatter i Asmindrup. 12.9.1757, side 710, 721.
E: Jørgen Andersen, skoleholder i Asmindrup. A:
1) far Laurids Jørgensen i Hønsinge [i Vig sogn].
Afdøde døde 11.8.1757.

48 Martha [Pedersdatter] i Nykøbing. 8.9.1757, side 714, 754, 760, 858.
Enke efter Villum Mariager, degn i Odden, [skifte 5.4.1741 lbnr.13]. B:
1) Anne Marie Villumsdatter Mariager, i København. Ved afkald 7.12.1761 er hun g.m. Oluf Olufsen Busch, brændevinsbrænder på Christianshavn.
2) Christen Worm Mariager 20, i skomagerlære i Kalundborg.
Ved afkald 7.12.1761 kaldes afdødes mand Vilhelm Worm Mariager.

49 Peder Christian Hellevad (Heldvad), student i Nykøbing. 10.8.1758, side 757.
A:
1) mor Anne Sofie [Jensdatter] Marstrand, enke efter afdødes far Simon [Pedersen] Hellevad, præst i Seden og kapellan i Åsum, [skifte Åsum herred gejstlig 4.5.1757 lbnr.36]
2) bror Jens Marstrand Hellevad, sergent
3) søster Anne Cathrine Hellevad g.m. [Johan Henrik] Müllertz, kornet i Nykøbing Sjælland, begge døde, skifte Nykøbing Sjælland 21.6.1758 lbnr.134. Deres børn
4) Charlotte Sofie Hellevad g.m. Peder Hansen Munch, vagtmester i Odense
5) Marie Adelheit Hellevad.
Afdøde døde 7.8.1758.

50 Hans Christian Heining, adjungeret præst i Fårevejle og Dragsholm. Samfrændeskifte 19.6.1761, side 760, 879.
E: Elisabeth Margrethe [Hansdatter Berg]. LV: Palæmon Hjort, successor som kapellan i Fårevejle. B:
1) Christiane Louise Heining, der blev 4 år 21.3.1761
2) Barbara Sofie Heining, der blev 3 år 26.3.1761.
FM:
1 farfar Niels [Hansen] Heining, præst i Fårevejle og Dragsholm
2 farfars svoger Johan Ludvig Schwermann i Korsør
3 fars svoger Mathias Herman Christensen Læsø, præst i Reerslev.
Bevilling til uskiftet bo af 15.9.1758.

51 Margrethe Dorthe Zwerg i Eskilstrup i Vig sogn. 3.7.1759, side 769, 773.
E: Christian Voigt. skoleholder i Eskilstrup. B:
1) Helene Louise Christiansdatter 3.
Afdøde døde 1.6.1759.

52 Anne Helene Trochmann i Nykøbing. 27.6.1759, side 772, 787.
E: Hans Thoneby, præst i Nykøbing og Rørvig. B:
1) Hans Hansen Thoneby 3½.
FM: morfar Henning [Knudsen] Trochmann, præst i Odden.
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1759.
Samfrændeskifte 27.10.1760.

53 Legat til Egebjerg kirke. 26.2.1760, side 776.
Fundats af 26.2.1760 for legat til Egebjerg kirke, herunder vedligeholdelse af et gravsted på Egebjerg kirkegård for Jens Arctander, præst i Egebjerg og hans familie.

54 Johan Henrik Royen, skoleholder i Sonnerup i Højby sogn. 20.10.1760, side 779.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Oluf Olufsen i Sonnerup. B:
1) Anne Margrethe Royen g.m. Peder Olufsen, smed i Sonnerup
2) Anne Marie Royen forlovet med successor Christen Lund
3) Hans Royen 25, i København.

55 Hans Thoneby, præst i Nykøbing og Rørvig. 20.4.1761, side 788, 823, 832, 858, 881, 903, 953 1009.
E: Vibeke Margrethe Bang. LV: Christen Nikolaj Lind.
Første ægteskab med [Anne Helene Trochmann, skifte 27.6.1759 lbnr.52]. B:
1) Hans Hansen Thoneby 5.
FM: morfar Henning [Knudsen] Trochmann, præst i Odden.
Desuden nævnes:
1 afdødes svoger Rasmus Knap i Ørsnæs ved Tønsberg i Norge
2 Rasmus Knaps afdøde svigerfar Hans Segeberg og dennes 2B:
a Christoffer Segeberg
b Gerhard Segeberg i København.
Afdøde døde 19.3.1761.

56 Sara Sofie Pedersdatter Rosing i Odden, [begravet 25.8.1761], side 832.
E: Christian Voigt, degn i Odden. Afkald fra A:
1) far Peder Rosing i Hjembæk.

57 Maren Nielsdatter i Veddinge i Fårevejle sogn. 25.11.1763, side 835, 887, 899, 989.
E: Niels Skræm, skoleholder i Veddinge. A:
1) bror, død. 4B:
a Mikkel Poulsen i Bjergesø i Vallekilde sogn
b Anne Poulsdatter. Ved afkald 14.12.1764 er hun g.m. Niels Hansen, smed i Veddinge
c Peder Poulsen 23
d Lisbeth Poulsdatter g.m. Christian Olufsen, handskemager i Vindekilde i Vallekilde sogn.
Afdøde døde 23.10.1763.

58 Jens [Holgersen] Arctander, præst i Egebjerg. 7.12.1763, side 839, 895, 922, 946.
E: Sofie [Andersdatter] Kongel. LV: kammerråd Hansen på Annebjerg. A:
1) bror Niels Arctander, løjtnant. død. Enken er nu g.m. Jørgen Nakskov, prokurator, boende i Hole præstegård i Akershus stift hos præsten Mathias Hagerup. 1B:
a Holger Christian Arctander, født august 1736, fuldmægtig i Christiania i Norge
2) søster Sara Arctander g.m. Ulrik Frederik Mollerup, kaptajn på gården Rønnestrand i Gravens præstegæld i Hardanger fogderi i Bergen stift i Norge, der lever. Når hun dør, arver hendes B:
a Johan Nikolaj Mollerup, løjtnant i Kongshavn 1 mil fra Bergen
b Holger Jonas Mollerup. sergent i Rønnestrand
c Helvig Bugge Mollerup g.m. Arneberg, major på gården Lille Kongsvig i Sundhors len fogderi i Bergen stift
d Frederik Christian Mollerup, fændrik
e Regine Marie Mollerup, uvist hvor, men hun var hos sin farbror generalmajor Mollerup, der nu er død
f Sofie Brockenhuus Mollerup g.m. Poul Holm på Bratholmen 1 mil fra Bergen
g Riborg Margrethe Mollerup på Rønnestrand
h Hans Ernst Mollerup, sergent
i Frands Henrik Mollerup, sergent
j Georgia Kirstine Mollerup på Rønnestrand
3) søster Edel Arctander g.m. Laurids Hagendal, by- og rådstueskriver i Frederikshald, begge døde. 2B:
a Regine Marie Hagendal, her på stedet
b Helene Ulrikke Hagendal i Frederikshald.
Afdøde døde 6.11.1761.

59 Niels [Nielsen] Skræm, skoleholder i Veddinge. 6.12.1762, side 911, 937, 947.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter, skifte 25.11.1763 lbnr.57]. A:
0) forældre [Niels Christensen Skræm, præst i Reerslev og Vindinge, skifte Tune herred 15.7.1717 lbnr.26 og Karen Pedersdatter]
1) søster [Marie Nielsdatter Skræm, skifte Roskilde 13.6.1740 lbnr.147, var g.m. Henrik Jørgensen von Achen, guldsmed i Roskilde, skifte Roskilde 18.9.1751 lbnr.281]. 1B:
a Jørgen Nikolaj Achen, præst i Gimlinge i Vester Flakkebjerg herred
2) søster [Mette Nielsdatter Skræm, død, var g.m. Christen Pedersen Schmidt, personlig kapellan i Reerslev og Vindinge, skifte Tune herred gejstlig 20.5.1717 lbnr.25]. 2B:
a Bodil Sofie Christensdatter Schmidt g.m. Knud [Eberhard Vistisen] Hvas, kapellan i Skørpinge og Fårdrup
b Niels Christensen Schmidt i Korsør
3) bror [Jørgen Nielsen Skræm], død. 1B:
a Karen Jørgensdatter. FM: morbror [Christen Jacobsen] Dahl i Asnæs. Arv til hendes slegfredsøn B:
1 Johannes Jørgensen 26, bødkersvend.

60 Karen Joensdatter Gad i Odden. 9.5.1763, side 941, 949.
E: Jens Christian Fischer, degn i Odden. B:
1) Joen Gad Fischer 12 uger.

61 Peder Bodemann, degn i Fårevejle og Dragsholm. 15.11.1764, side 986, 1024, 1047, næste protokol fol.128, 153.
Enkemand efter [Ellen Hansdatter, skifte 12.3.1750 lbnr.27]. B:
1) Anne Margrethe Bodemann, død. E: Oluf Henningsen, forpagter på Birkholm. 1B:
a Henning Olufsen 6
2) Marie Bodemann, der døde. Skifte på Egholm gods sluttet 17.12.1766
3) Sofie Bodemann g.m. Hans Jørgen Winther, skytte på Rygård
4) Kirstine Marie Bodemann, enke efter Anders Hansen Rugaard i Frederikssund
5) Frederikke Bodemann g.m. Niels Juul, successor i Fårevejle og Dragsholm
6) Christiane Bodemann. Ved afkald 16.12.1787 er hun g.m. Peder Jensen Juul i Bjergsted i Skippinge herred.
FM: Palæmon Hjort i Vindekilde.
Afdøde døde 17.10.1764.

62 Kirsten Lauridsdatter i ?, død ?, side 988.
Enke efter Mogens Jensen. Afkald Kalundborg 4.5.1764 fra B:
1) datter g.m. Herkules Skov, skoleholder i Eskilstrup
2) datter, død. E: Andreas Pedersen. 1B:
a Ingeborg Kirstine Andreasdatter
3) Laurids Mogensen i Kalundborg
4) Jens Mogensen i Akselholm
5) Hans Mogensen i Holmstrup.

63 Christen [Jacobsen] Dahl (Dale), præst i Asnæs. 27.3.1765, side 993, 1023.
Enkemand efter [Margrethe Sofie Svane, skifte lbnr.28]. B:
1) Christen Dahl
2) Andreas Dahl
3) Vibeke Alhed Dahl
4) Anne Margrethe Dahl.
FM: Dahl, forvalter.
Afdøde døde 4.3.1765.

64 Johan Henrik [Hansen] Skov, præst i Højby, [der døde marts 1765], side 1002, 1024.
E: Cathrine Regelsen.
Bevilling til uskiftet bo af 6.4.1765.

65 Margrethe Elisabeth Hansdatter Berg i Fårevejle. 30.7.1765, side 1004, 1016, næste protokol fol.192B.
E: Palæmon Hjort, kapellan og succederende præst i Fårevejle og Dragsholm. B:
3) Hans Christian Hjort.
Første ægteskab med Hans Christian Heining, adjungeret præst i Fårevejle og Dragsholm, [skifte lbnr.50]. B:
1) Christiane Louise Heining
2) Barbara Sofie Heining.
FM:
1 farfar Niels [Hansen] Heining i Fårevejle, provst i Ods herred
2 farfars svoger Johan Ludvig Schwermann i Korsør.
Afdøde døde 30.6.1765.

66 Peder Jespersen Hersleb, præst i Nykøbing og Rørvig, [der døde 19.11.1765], side 1018.
E: Else Margrethe [Burenæa Hansdatter] Frich.
Bevilling til uskiftet bo af 6.12.1765.

67 Provsteret i Grevinge.17.2.1766, side 1019.
Strid om arv efter hustruen til Andreas Kjeldskov, snedker i København, der opholdt sig i Grevinge degnebolig i oktober 1761. Af børn angives B:
1) datter g.m. Tobias Didriksen, guldsmed i Frederiksberggade i København
2) datter g.m. Hans, bager i St. Petri stræde i København
3) Jacob Kjeldskov, student i København.

68 Johanne Kirstine Grønbjerg i Herrestrup. 30.6.1766, side 1025.
E: Oluf Bollesen Rose, skoleholder i Herrestrup. B:
1) Henning Rose 13
2) Helene Sofie Rose 10
3) Karen Rose 5.

69 Henning [Knudsen] Trochmann, præst i Odden. 20.10.1766, side 1028, 1044, 1047, 1049, næste protokol fol.1, 44, 81B.
E: Karen [Jordhøj]. LV: Bertel Hansen Mandix, byfoged i Nykøbing.
Første ægteskab med [Kirstine Sofie Christoffersdatter Wegner i Odden, skifte 7.10.1743 lbnr.15]. B:
1) [Anne Helene Trochmann, skifte 27.6.1759 lbnr.52, g.m. Hans Thoneby, præst i Nykøbing og Rørvig, skifte 20.4.1761 lbnr.55]. 1B:
a Hans Hansen Thoneby 10.
FM: Jørgen Borch, præst i Nykøbing og Rørvig.
Afdøde døde 20.9.1766.

70 Niels [Hansen] Heining, præst i Fårevejle og Dragsholm. 26.11.1766, side 1035, 1046, 1057.
Enkemand efter Bodil Margrethe [Nielsdatter] Foss, [begravet 4.7.1763]. B:
1) Niels Foss Heining, præst i Gladsakse og Herlev
2) Hans Christian Heining, personlig kapellan og succederende præst i Fårevejle og Dragsholm, [skifte 19.6.1761 lbnr.50]. 2B:
a Christiane Louise Heining 10 år (den 25.11.1767)
b Barbara Sofie Heining 9 år (den 25.11.1767)
3) Nikolaj Georg Heining, klædekræmmer i København
4) Sofie Kirstine Heining, skifte Løve herred gejstlig 23.6.1747 lbnr.20. var g.m. [Mathias Herman Christensen] Læsø, præst i Reerslev og Ruds Vedby, [skifte Løve herred gejstlig 18.10.1764 lbnr.56]. 5B:
a Bodil Marie Læsø
b Niels Læsø, hørkræmmersvend i København
c Herman Læsø, hørkræmmersvend i København
d Else Sofie Læsø
e Frederikke Læsø
5) Esther Heining.
FM: Otto Grundtvig, præst i Vallekilde og Hørve.
Afdøde døde 28.10.1766.

71 Dorthe Beathe Fogh, ugift i Odden præstegård. 17.2.1767, side 1044, 1048, 1082.
A:
1) bror Anders Fogh, hos apoteker Linde i Holbæk
2) bror Laurids Fogh
3) bror Børre Fogh i København
4) søster Cathrine Marie Fogh i København.
FM: Jens Christian Fischer, degn i Odden.

72 Peder Olufsen Ørum, degn i Rørvig, [der døde 2.7.1767], side 1048.
E: Eva Margrethe [Jacobsdatter] Hyphof.
Bevilling til uskiftet bo af 17.7.1767.Ods herred.
Gejstlig skifteprotokol
1768-1807

73 Maren Nielsdatter i Højby, [begravet 24.3.1768], fol.11B.
E: Peder Justesen, degn i Højby.
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1768.

74 Overdragelse af præstegården i Asmindrup. 9.7.1769, fol.12.
Jørgen Andreas [Nielsen] Bang, kapellan i Vig og Asmindrup, nu kaldet til præst i Store og Lille Fuglede, overdrager anneksgården i Asmindrup til successor Peder Svane [Nielsen] Bang.

75 Provsteret i Odden. 13.6.1770, fol.12.
Adler til Dragsholm ved forpagter Blinkenberg anklager Rasmus Gotschalk, skoleholder i Odden, for at have slået en dreng, først på Dragsholm mark og siden på Dragsholm.

76 Birthe Christine Borre i Asnæs. 11.3.1771, fol.17B, 33B, 143.
E: Jørgen [Sørensen] Lund, degn i Asnæs. B:
1) Christian Vilhelm Lund 9½.
Desuden nævnes afdødes søster Lucie Joensen.
Afdøde døde 9.2.1771.

77 Herkules [Lauridsen] Skov, degn i Rørvig. [der døde 3.2.1771], fol.19, 35.
E: Anne Kirstine [Mogensdatter].
Testamente af 10.1.1771.

78 Provsteret i Højby. 7.5.1771, fol.19B, 35B, 38.
Beboere i Asmindrup anklager Peder Svane Bang, kapellan i Vig og Asmindrup for misligholdelse af sit embede.

79 Kirsten Vilhelmsdatter i Stenstrup. 21.5.1771, fol.36.
E: Gregers Ambech, skoleholder i Stenstrup. B:
1) Maren Ambech 18
2) Niels Ambech 16
3) Hans Ambech 13
4) Karen Ambech 11
5) Vilhelm Ambech 5
6) Peder Svane Ambech 2½.
Afdøde døde 21.4.1771.

80 Søren Hyphof, skoleholder i Nakke. 10.2.1772, fol.40B, 44B, 45B, 123.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Villumsen i Nakke. B:
1) Johan Tønnes Hyphof i Berlin. Arven deponeret i den gejstlige enkekasse 11.12.1780.

81 Steen Jensen Konum, degn i Vig og Asmindrup. 1.10.1773, fol.45, 46.
E: Marie Christoffersdatter Suchow. LV: Laurids Lauridsen i Nykøbing.
Testamente af 28.6.1758.
[Første ægteskab med Cathrine Sofie Henriksdatter Benzon, skifte 10.5.1756 lbnr.39A].

82 Søren Markussen Skaarup, skoleholder i Vig. 13.12.1773, fol.46B.
E: Elisabeth Marie Christensdatter. LV: F. Zahrtmann i Skaverup [i Asmindrup sogn]. B:
1) Peder Vilhelm Sørensen 14
2) Mette Elisabeth Sørensdatter 11
3) Markus Christian Sørensen 5.
FM: Michael Schmidt Hansen, degn i Vig og Asmindrup.
Afdøde døde 10.12.1773.

83 Valentin [Arnoldsen] Kruse, præst i Grevinge. 16.6.1774, fol.48B, 66, 79, 81.
E: Karen Sofie [Nielsdatter] Bang. LV: Jacob Hansen, forvalter på Egebjerggård. B:
3) Niels Christian Bang Kruse 18, i Roskilde latinskole
4) Ulrikke Cathrine Kruse 17
5) Christian Lodberg Friis Kruse 15
6) Cathrine Marie Kruse 11
7) Birgitte Borch Kruse 8.
FM:
1 farbror Jacob Kruse
2 farbror Claus Henrik Kruse
3 fasters mand Hans Ulrik Sølling
4 fasters mand Jonas [Mortensen] Møller, præst i Sæby og Hallenslev
5 fasters mand Niels Christian Birch i Nykøbing
6 født værge Jacob Bang, amtsforvalter på Ledreborg
7 født værge Oluf Lundt Bang, kammeradvokat i København.
Første ægteskab med [Ingeborg Frandsdatter Pekel], skifte 7.6.1752 lbnr.29. B:
1) Arnold Kruse 31, i Guinea
2) Eva Marie Kruse g.m. Jens Ache, tolder i Rørvig.
Afdøde døde på Ledreborg 14.6.1774.

84 Overdragelse af præstegården i Asmindrup. 18.11.1774, fol.64B.
Peder Svane [Nielsen] Bang, kapellan i Vig og Asmindrup, nu kaldt til præst i Hitteren i Trondhjem stift i Norge, overdrager anneksgården i Asmindrup til successor Frederik Carl [Pedersen] Monrad.

85 Oluf Andreas Bang, skoleholder i Eskilstrup. 25.4.1776, fol.76, 79.
E: Lucie Magdalene Petræus. LV: Kammerråd Hansen på Egebjerggård.
Arvinger angives ikke.

86 Anne Rasmusdatter i Nakke. 6.12.1776, fol.80.
Enke efter Søren Hyphof, skoleholder i Nakke, [skifte 10.2.1772 lbnr.80]. A:
1) søster, død. B:
a Jens Jensen i Nakke
b Jørgen Jensen i Rørvig
c Birthe Jensdatter
2) søster, død. 1B:
a Bodil Olufsdatter g.m. Jens Nielsen i Nyrup
3) søster, død. 1B:
a Bodil Andersdatter
4) søster, død. B:
a Bodil Jensdatter
b Karen Jensdatter g.m. Niels Lauridsen i Nakke
c Margrethe Jensdatter
d Mads Jensen 21.
Afdøde døde 7.11.1776,.

87 Valborg [Jensdatter] Grejs i Højby, [begravet 30.4.1776], fol.81.
E: Laurids [Lauridsen] Stub, præst i Højby.
Første ægteskab med [Frederik Lohmann]. Afkald 1.5.1776 fra B:
1) Frederik Lohmann i København
2) Karen Lohmann g.m. Johannes Borchsenius til Ødemark [i Bromme sogn]
3) Hanne Lohmann g.m. Christen Lindam, forpagter på Ringsted Kloster.

88 Birgitte Jacobsdatter Borch i Nykøbing, der døde 27.2.1777, fol.82, 87B, 89. 96B, 98, 123, 153B.
Enke efter Arnold [Henriksen] Kruse, præst [i Hagested og Gislinge, skifte Tuse herred gejstlig 4.7.1754 lbnr.32]. B:
1) Valentin Kruse, præst i Grevinge, [skifte 16.6.1774 lbnr.83]. Første ægteskab med [Ingeborg Frandsdatter Pekel, skifte 7.6.1752 lbnr.29]. 2B:
a Eva Marie Kruse g.m. Jens Ache, tolder i Rørvig.
Valentin Kruses andet ægteskab med [Karen Sofie Nielsdatter] Bang]. 5B:
b Niels Christian Bang Kruse 21
c Ulrikke Cathrine Kruse
d Christian Lodberg Friis Kruse 18
e Cathrine Marie Kruse
f Birgitte Borch Kruse
2) Claus Henrik Kruse, vinhandler i København, død. 1B:
a Arnold Henrik Kruse
3) Sofie Magdalene Kruse, [skifte Løve herred gejstlig 17.3.1783 lbnr.92], var g.m. Jonas [Martin] Møller, præst i Sæby og Hallenslev. 6B:
a Sofie Margrethe Møller g.m. Henning Hvid, købmand i Ringsted
b Birgitte Møller g.m. Peder Aarup, forvalter på Knabstrup
c Margrethe Vilhelmine Møller. Ved afkald 4.6.1784 er hun g.m. Henrik de Hemmer, præst i Tirstrup og Fuglslev [i Djurs Sønder herred]
d Arnoldine Møller
e Jacob Henrik Møller omkring 30, i Holland. Arven deponeret i den gejstlige enkekasse 11.12.1780
f Valentin Møller 21, student
4) Margrethe Kruse g.m. Niels Christian Birch, brandinspektør i Nykøbing
5) Rakel Vilhelmine Kruse g.m. Niels Munch, bogholder i Den kongelige Brandforsikring i København.
Litteratur: Claus Mortensen Borch af Holger Hertzum-Larsen. 2001. Heri side 81-95: Birgitte Jacobsdatter Borch og hendes børn.

89 Laurids [Lauridsen] Stub, præst i Højby, der døde 7.4.1777, fol.84B, 88B, 96B, 98.
Enkemand efter Valborg Jensdatter Grejs, skifte 30.4.1776 lbnr.87].
[Af første ægteskab?] B:
1) Otto Frederik Stub, løjtnant i Søetaten.

90 Niels Juul, degn i Fårevejle og Dragsholm. 18.3.1779, fol.98, 100.
E: Frederikke Bodemann. LV: Hjort, præst i Fårevejle og Dragsholm. B:
1) Vibeke Johanne Juul.
Bevilling til uskiftet bo af 11.6.1779.
Afdøde døde 6.3.1779.

91 Overdragelse af præstegården i Asmindrup. 2.6.1779, fol.64B.
Frederik Carl [Pedersen] Monrad, kapellan i Vig og Asmindrup, nu kaldet til præst i Bregninge og Søby på Ærø, overdrager anneksgården i Asmindrup til successor Hans [Pedersen] Bech.

92 Peder Justesen, degn i Højby. 11.10.1779, fol.100B, 143B.
Enkemand efter Maren Nielsdatter, [skifte 24.3.1768 lbnr.73]. B:
1) Anne Augusta Justesen g.m. F. Zahrtmann til Skaverupgård [i Asmindrup sogn]
2) Esther Justesen 27
3) Dorthe Justesen 25.
FM: Trojel på Egebjerg.
Afdøde døde 8.10.1779.

93 Cathrine Regelsen i Nykøbing. 26.6.1780, fol.119B.
Enke efter Johan Henrik [Hansen] Skov, præst i Højby, [skifte 1765 lbnr.64]. B:
1) M[athias] A[lbert] Skov, økonom på Vajsenhuset i København
2) Vendel Cathrine Skov g.m. [Carl] Christensen, [fourage]forvalter i Nykøbing
3) Else Dorthe Skov i Frederiks Hospital i København, enke efter [Arp] Lytken [Kopp, kapellan i Højby]
4) Dorthe Margrethe Skov.
Afdøde døde i København 21.6.1780 på besøg hos sin søn.

94 Testamente i Nykøbing. 17.10.1780, fol.122.
Testamente af 1.7.1774 for Sofie [Andersdatter] Kongel i Nykøbing, enke efter Jens [Holgersen] Arctander, præst i Egebjerg, skifte 7.12.1763 lbnr.58]. A:
1) søsterdatter Anne Cathrine Grundtvig, enke efter Lindberg og hendes 2 børn
2) søsterdatter Margrethe [Jensdatter] Weis g.m. [Jørgen Paulin] Bagger, degn i Slagslunde
3) søster Anne Kongel, enke efter Langsted, byskriver i Nykøbing.

95 Inger Christiansdatter i Egebjerg, [der døde 13.2.1781], fol.123.
E: Peder Reenberg Lidø, degn i Egebjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 23.3.1781.

96 Bente Marie Jørgensdatter i Nykøbing. 10.4.1781, fol.124.
E: Jens Christian Fischer, kordegn i Nykøbing. B:
1) Kirsten Jensdatter 12
2) Karen Jensdatter 9
3) Jens Jørgen Jensen 4 uger, der døde 18.8.1781.
Enkemandens første ægteskab med Karen Joensdatter Gad, [skifte 9.5.1763 lbnr.60]. Afkald fra B:
1) Joen Gad Fischer, født 10.2.1763.
Afdøde døde 7.4.1781.

97 Cornelius Valentin Roed, degn i Grevinge og hustru Anne Christence Christensdatter. 5.10.1780, fol.128.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster, død. 2B:
a [Anne Margrethe] g.m. Peder Christian Høgh, degn i Jystrup og Valsølille
b Anne Kirstine g.m. Niels Lauridsen, betjent i Nykøbing
2) søster Karen Christensdatter, død. 3B:
a Rasmus Christensen i Roskilde
b datter g.m. Andreas Nikolajsen i Grønhave i Nykøbing
c Christence Christensdatter g.m. Hans Nielsen, lods i Rørvig.
De to afdøde ægtefolk døde begge 4.10.1780, hun få timer efter sin mand.

98 Gregers Ambech, skoleholder i Nakke. 21.12.1782, fol.144B, 153B, 176, 444B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Laurids Nielsen i Nakke.
Første ægteskab med [Kirsten Vilhelmsdatter, skifte 21.5.1771 lbnr.79]. B:
1) Maren Ambech 29
2) Niels Ambech 27
3) Hans Ambech 25
4) Karen Ambech 23
5) Vilhelm Ambech 16. Ved afkald 14.6.1784 er han læredreng hos C. Niemann i Slagelse
6) Peder Svane Ambech 13.
Afdøde døde 20.12.1782.

99 Vibeke Petrea Friboe i Vig, [der døde 10.10.1783], fol.148.
E: Hans Jørgen Christiansen] Garde, præst i Vig og Asmindrup.
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1774.

100 Testamente i Nykøbing. 25.5.1776, fol.148B.
Testamente af 25.5.1776 for Johanne Marie Romer, enke efter [Jacob Johansen] Hyphof, præst i Nykøbing og Rørvig, [skifte 31.8.1756 lbnr.41]. LV: Carl Christian Christensen. A:
1) steddatter Anne Margrethe Hyphof.

101 Taksation af præstegården i Odden sogn. 1.4.1784, fol.149.
Thomas Martinus Braëm Galskyt, præst i Odden lader præstegården syne efter formanden Christoffer Nyholm, nu præst [i Munke Bjergby og Bromme].

102 Laurids Jacob Møller, skoleholder i Stenstrup. 14.4.1783, fol.150.
E: Karen [Mortensdatter]. LV: Schiøtt i Klintreværk? A:
1) bror, matros i København
2) søster i København.
Afdøde, der var født i København,. døde 12.4.1783.

103 Anders Kruse, degn i Grevinge, der døde 19.9.1784, fol.153B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Mikkel Ritz i Grevinge. B:
1) Cathrine Kruse g.m. Jens Basse
2) Jacob Kruse 13
3) Peder Kruse 7.

104 Margrethe Elisabeth Bording i Slagelse Hospital. 23.12.1784, fol.161B.
E: Christian Voigt, degn i Odden. B:
1) Sara Cathrine Voigt 22
2) Christiane Petrea Voigt 20
3) Else Margrethe Voigt 17
4) Peder Christian Voigt 12.
FM: Rasmus Gotschalk, skoleholder i Overby.

105 Hans Georg [Hansen] Keutel, præst i Vemmelev og Hemmeshøj. 6.5.1785, fol.165.
E: Anne Marie Bechmann. LV: Hans [Pedersen] Bech, kapellan i Vig og Asmindrup. B:
1) Johan Herman Dominicus Keutel 12.
FM: fasters mand Herkules Weyer, apoteker i Køge.
Desuden nævnes enkens mor [Maren Hansdatter Haagen], enke efter enkens far [Herman Dominicus Didriksen] Bechmann, [præst i Boeslunde], skifte Slagelse herred gejstlig 6.2.1775 lbnr.154.
Afdøde døde i København [20.10.1773].
Bevilling til uskiftet bo af 11.12.1773.
Samfrændeskifte i Egebjerg præstegård 6.5.1785.

106 Overdragelse af præstegården i Asmindrup. 28.6.1785, fol.166.
Hans Bech, kapellan i Vig og Asmindrup, nu kaldt til præst i Havrebjerg og Gudum, overdrager anneksgården i Asmindrup til successor [Christian Nikolaj Dahl].

107 Peder Nikolaj Teilmann, student på Skaverupgård. 1.5.1784, fol.167.
Testamente af 6.10.1783. A:
1) bror Frederik Teilmann i Nykøbing
2) søster Maren Teilmann g.m. Nikolaj Henrik Pflueg, kaptajn i Det norske Livregiment og bor Ryhaven 11 i København og deres 2B:
a Anne Elisabeth Pflueg
b Charlotte Dorthe Pflueg.
Afdøde døde 30.4.1784.

108 Dorthe Reenberg Lidø i Nykøbing. 21.3.1786, fol.173.
E: Jens Christian Fischer. kordegn i Nykøbing. A:
1) far Peder Reenberg Lidø, degn i Egebjerg.
Afdøde døde 17.3.1786.

109 Jørgen Andreassen, skoleholder i Asmindrup. 4.1.1786, fol.173B.
E: Karen Johansdatter Rose. LV: Niels Andersen, snedker i Brændt [i Asmindrup sogn]. B:
1) Frederik Jørgensen 24, snedkersvend i København
2) Anne Dorthe Jørgensdatter 23, i København.
Afdøde døde 2.1.1786.
Førsteægteskab med [Kirsten Lauridsdatter, skifte 12.9.1757 lbnr.47]. Ingen børn.

110 Laurids Mogensen Møller, skoleholder i Vig. 29.1.1787, fol.176B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: [Michael Schmidt] Hansen, degn i Vig. B:
1) Frederikke Lauridsdatter 32
2) Anne Lauridsdatter 18
3) Anders Lauridsen 15.
FM: Michael Ritz.

111 [Mette Christine Hammer] i Højby, [der døde 25.4.1787], fol.180B.
E: Christian [Andreassen] Coldevin, præst i Højby.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1787.

112 Karen Lauridsdatter Jordhøj i Nykøbing, der døde 12.12.1787, fol.181, 193B, 199B, 249, 424, 444B.
Enke efter Henning [Knudsen] Trochmann, præst i Odden, [skifte 20.10.1766 lbnr.69]. A:
0) forældre Laurids Pedersen Jordhøj, præst i Ude Sundby, [begravet 24.3.1710 gift ca.1695 med Birgitte Cathrine Gudmandsdatter Brochmann, død efter 1752]. B:
1) søster Anne Kirstine Lauridsdatter Jordhøj, døbt Ude Sundby 29.10.1696, begravet Slangerup 4.5.1773, gift [Hillerød 16.101719] med Joen [Nielsen] Gad, byfoged i Slangerup. 4B:
a Laurids Joensen Gad, døbt Slangerup 9.12.1727, kromand i Stenløse, [gift 1748 med Anna, enke efter Casper Andreassen Langebech, kromand]. 1B:
1 Anne Kirstine Gad, døbt Slangerup 6.4.1753, gift Slangerup 25.10.1776 med Filip Poulsen, skomager i Slangerup. 3B:
x Laurids Filipsen, døbt Slangerup 23.11.1777
y Poul Filipsen, døbt Slangerup 3.12.1779
z Hans Filipsen, døbt Slangerup 23.2.1783
[Laurids Joensen Gads andet ægteskab med Margrethe Ejlersdatter]. 2B:
2 Joen Lauridsen Gad, døbt Stenløse 2.2.1755, holder vinkælder i København
3 Sidsel Lauridsdatter Gad, døbt Stenløse 1757, gift Stenløse 14.9.1787 Peder Hansen, underfoged i Stenløse
b Maren Joensdatter Gad, død 27.10.1755, var g.m. Jørgen Bjørn i Slangerup. 3B:
1 Niels Bjørn, døbt Slangerup 4.7.1749, i Slangerup
2 Karen Bjørn, døbt Slangerup 14.7.1753 g.m. Oluf Nielsen i Tranderup [i Boeslunde sogn] på Borreby gods i Korsør amt
3 Joen Bjørn, døbt Slangerup 10.10.1755, i København
c Karen Gad, død. E: Jens Christian Fischer, kordegn i Nykøbing. 1B:
1 Joen Gad Fischer 25
d [Anne Kirstine Gad, død 27.1.1748. gift 2.7.1742 med Niels Kindstrup Bang, degn i Slangerup, død 1755]
2) søster Mette Lauridsdatter Jordhøj, døbt Ude Sundby 27.6.1698, død [Hillerød 1770]
3) bror Christian Lauridsen Jordhøj, døbt Ude Sundby 18.6.1700, død [1731]
4) Karen Lauridsdatter Jordhøj, døbt Ude Sundby 15.5.1702, som er afdøde
5) bror Peder Lauridsen Jordhøj, døbt Ude Sundby 5.5.1704, død
6) bror Peder [Lauridsen] Jordhøj, døbt Ude Sundby 22.5.1705, præst i Bamble præstegæld i Bratsberg amt i Akershus stift i Norge g.m. Hedvig Alstrup, begge døde. 3B:
a Peder Alstrup Jordhøj, døbt Bamble 16.2.1741, nu præst i Lesja i Gudbrandsdalen
b Niels Gris Jordhøj, proprietær i Norge
c Laurids Jordhøj, kaldet og ordineret 1769 som personlig kapellan i Flesberg, men blev kort tid derefter berøvet fornuftens brug, og blev 30.3.1771 indlemmet i Oslo Hospital i Norge
7) søster Magdalene Lauridsdatter Jordhøj, døbt Ude Sundby 29.8.1706, gift Frederiksborg slotskirke 9.5.1731 med Jørgen Pedersen Rønge. 1B:
a Birgitte Anne Cathrine Rønge, døbt Frederiksborg slotskirke 13.6.1732, død, var gift Frederiksborg Slotskirke 8.11.1758 med Johan Henrik Holm, garver i Frederiksborg. 5B:
1 Henrik Johansen Holm, født 29.10.1760
2 Ellen Magdalene Marie Johansdatter Holm, født 2.7.1762
3 Jørgen Johansen Holm, født 21.9.1763
4 Laurids Christian Johansen Holm, født 2.8.1765
5 Christian Trochmann Johansen Holm, født 17.2.1772
8) søster Elisabeth Lauridsdatter Jordhøj, døbt Ude Sundby 22.7.1708, død
9) søster Laurette Lauridsdatter Jordhøj, døbt Ude Sundby 27.5.1710, død.
Mors andet ægteskab med Amdi [Rasmussen] Trampe i Frederikssund, [død 1754]. B:
10) halvsøster Laurette Martine Trampe, død [1766], var g.m. [Poul Carlsen] Egebjerg, præst i Brønshøj og Rødovre. Ingen børn
11) halvsøster Bodil Trampe, døbt Frederikssund 12.5.1719, g.m. [Otto Jacob] Hagemann, kirurg i København.

113 Johanne Jensdatter Lahne i Odby, [begravet 13.1.1788], fol.187B, 194.
E: Rasmus Mathiassen Gotschalk, skoleholder i Odby, der ægter Anne Cathrine Nielsdatter Nimb, der er beslægtet i 2. og 3. led. efter bevilling af 25.4.1788.
Testamente af 7.6.1781.
Afkald fra A:
1) brorsøn Peder Andersen Lahne i København. Afkald 14.5.1788
2) brorsøn Melchior Andersen Lahne, Afkald København 14.5.1788.

114 Kirstine Marie Esbensdatter Møller i Egebjerg. 13.2.1788, fol.188B, 193.
E: Reimer Henrik Sinding, skoleholder i Egebjerg. B:
1) Anne Sofie Sinding 18
2) Mette Sinding 16½
3) Jens Sinding 14
4) Andreas Johan Sinding 12
5) Andrea Susanne Sinding
6) Louise Sinding 9
7) Charlotte Dorthe Sinding 6½
8) Frands Regeberg Sinding (dvs. Frands Reenberg Sinding) 4.
FM: Zahrtmann i Skaverup.

115 Beathe Marie Lindborg i Rørvig, der døde 5.9.1788, fol.195.
E: Christian Ørbæk, degn i Rørvig. Børn, hvis navne ikke angives
FM: [Lorents Antonsen] Bertelsen, præst i Nykøbing og Rørvig.
Desuden nævnes afdødes mor [Anne Cathrine Isaksdatter Grundtvig], enke efter Lindberg, på stedet.

116 Jørgen Pedersen, skoleholder i Bråde i Egebjerg sogn, der døde 16.10.1789, fol.243.
E: Kirsten Hansdatter. LV: successor Breum, der ægter enken. B:
1) Christian Pedersen 3, der døde.
FM: fasters mand Peder Sivertsen i Hølkerup [i Egebjerg sogn].

117 Peder [Nielsen] Bang, præst i Vig og Asmindrup, der døde 18.5.1792, fol.255, 330, 338, 373B.
E: Ida Johanne Rogert. LV: Trojel, inspektør og forvalter på Annebjerg. B:
1) Ulrikke Eleonora Bang 17
2) Cecilie Margrethe Bang 16
3) Poul Christian Bang 12.
FM:
1 farbror Johan Otto Bang, sekretær
2 farbror Thomas Bang.
Desuden nævnes
1 afdødes bror Ludvig Bang, doktor og professor i København
2 afdødes stedfar Jacob Hansen, kammerråd og forvalter på Egebjerggård.

118 Christian [Andreassen] Coldevin, præst i Højby, der døde 16.3.1793, fol.304B, 333B, 391B, 410B, 412.
Enkemand efter Mette Christine Hammer, [skifte 25.4.1787 lbnr.111]. B:
1) Johan Andreas Coldevin, stud. jur.
2) Christian Coldevin, kaptajn
3) Tabitha Coldevin g.m. Mørch, kapellan i Ullensaker og Hovind i Akershus stift i Norge
4) Elisabeth Coldevin, død. E: Johan Christoffer Hammer, kontrollør i Helsingør. Ingen børn
5) Christiane Coldevin.

119 Karen Mortensdatter i Højby. 19.7.1793, fol.333, 371B.
Enke efter Laurids Jacob Møller, skoleholder i Stenstrup, skifte 14.4.1783 lbnr.102. A:
1) bror Mads Mortensen, død. 1B:
a en søn, formentlig død
2) bror Peder Mortensen i Dragør, død. 1B:
a en søn, formentlig død
3) søster Bodil Mortensdatter g.m. Ernst Skrædder i Asmindrup.

120 Just Jensen, skoleholder i Nakke. 22.5.1794, fol.409B, 412.
E: Anne Villadsdatter. LV: far Villads Hansen i Nakke. B:
1) Karen Justsdatter 9
2) Lucie Justsdatter 7
3) Jens Justesen11 uger.
FM: farbror Peder Jensen i Nakke.

121 Søren Baarsen (Boesen), degn i Fårevejle. 9.12.1797, fol.414B.
E: [Christence Hofmester]. LV: Hjort. B:
1) Jacobine Ulrikke Sørensdatter 26
2) Bolette Petrea Sørensdatter 24.
FM: svoger Jens Lauridsen i Højby.
Afdøde døde 8.12.1797.

122 Kirsten Pedersdatter i Herrestrup, der døde 25.5.1797, fol.422.
E: Erik Jensen, skoleholder i Herrestrup.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Mortensdatter g.m. Niels Nielsen i Atterup Grevinge sogn.

123 Sara Blekingberg, ugift i Vig. 1796, fol.423B.
Afkald fra A:
1) bror Blekingberg, cand. jur.

124 Dorthe Cathrine Boyesen i Ordrup i Fårevejle sogn. 18.9.1797, fol.425.
E: Poul Hjardemaal, skoleholder i Ordrup.
A:
1) søster g.m. Saaby, tallotterikollektør i København
2) søster g.m. Krog, toldbetjent i Stege på Møn.
Afdøde døde 17.9.1797.

125 Erik Jensen, skoleholder i Herrestrup, der døde 21.10.1798, fol.429, 438.
E: Karen. LV: far Jens Nielsen i Sneglerup [i Grevinge sogn]. B:
1) Anne Kirstine Eriksdatter 2 år den 9.9.1799
2) Erik Jensen 19 uger den 9.9.1799.
FM: fars halvbror Laurids Jensen i Unnerud i Egebjerg sogn.

126 Christian Voigt, degn i Odden. 20.12.1798, fol.431, 432, 441, 444.
E: Charlotte Sofie Fischer. LV: Rasmus Gotschalk, skoleholder i Odden. B:
6) Anne Marie Voigt.
FM: Peder Rasmussen i Overby.
Første ægteskab med [Margrethe Dorthe Zwerg, skifte 3.7.1759 lbnr.51]. B:
1) Helene Louise Voigt.
[Andet ægteskab med Sara Sofie Pedersdatter Rosing, skifte 25.8.1761 lbnr.56. Ingen børn].
Tredje ægteskab med [Margrethe Elisabeth Bording, skifte 23.12.1784 lbnr.104].
2) Sara Cathrine Voigt gift i København
3) Christiane Petrea Voigt
4) Else Margrethe Voigt gift i København
5) Peder Christian Voigt 25.
Afdøde døde 16.12.1798.

127 Anders Kjær, skoleholder i Eskilstrup. 29.12.1798, fol.431B, 433, 437.
E: Karen Skov. LV: Herman Tønnesen, sognefoged i Vig. B:
1) Maren Kjær 14.
FM: Nikolaj Skov i Nykøbing.
Afdøde døde 27.12.1798.

128 Louise Pram i Ordrup i Fårevejle sogn, der døde 15.3.1799, fol.434B, 440.
E: Poul Hjardemaal, skoleholder i Ordrup. B:
1) Frederik Christian Poulsen 6 mdr.
FM: L[orents] Sørensen, skoleholder i Veddinge.

129 Henrikke Cathrine Hieronymusdatter i Højby. 20.6.1799, fol.436, 443.
E: Hans Hulbæk, degn i Højby. B:
1) Pouline Margrethe Hulbæk 3.
Afdøde døde 13.6.1799.

130 Kirsten Nelling i Højby. 1802, fol.444B.
E: Oluf Bolle Rose, pensioneret degn i Højby.
Første ægteskab med [Hans Henrik With, bager på Christianshavn]. B:
1) Andreas With. Afkald 3.8.1802.

131 Michael Schmidt Hansen, degn [i Vig og Asmindrup, der døde 30.4.1803], fol.445.
E: Johanne Gonsager Rogert.
Testamente af 8.5.1786.

132 Jens Breum, kirkesanger og skolelærer i Bråde i Egebjerg sogn. 11.6.1804, fol.445,451.
E: Kirsten Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Martin Vilhelm Breum 20
2) Johanne Margrethe Breum 17.
FM: Peder Sivertsen i Bråde.
Afdøde døde 10.6.1804.

133 Hans Hulbæk, degn i Højby, der døde 9.8.1805, fol.448B, 453B.
E: [Anne Kirstine Kjær]. LV: N. K. Skov, købmand i Nykøbing.
Første ægteskab med [Henrikke Cathrine Hieronymusdatter, skifte 20.6.1799 lbnr.129]. B:
1) Pouline Margrethe Hulbæk 9.
FM: A. C. Lund, skolelærer i Sonnerup.

134 Jens Christian Fischer, degn og skolelærer i Nykøbing. 22.5.1807, fol.451B.
E: Ellen [Jensdatter].
[Første ægteskab med Karen Joensdatter Gad, død 9.4.1763]. 1B:
1) Joen Gad Fischer 44, uvist hvor.
[Andet ægteskab med Birthe Marie Jørgensdatter, død 7.4.1781]. 2B:
2) Kirsten Fischer g.m. Peder Bentsen
3) Karen Fischer 36.
[Tredje ægteskab med Dorthe Reenberg Lidø, skifte 21.3.1786 lbnr.108].

135 Bevilling til uskiftet bo i Vig. 1806, fol.455B.
Bevilling til uskiftet bo af 27.5.1796 for
Hans [Pedersen] Bech, præst i Vig og Asmindrup og hustru Josine Marie Dorthe Krag.
Set og godkendt 8.7.1801 af:
1) Peder Theodor Bech
2) Rasmus Krag Bech
3) Adam Christian Bech.
Set og anerkendt 11.7.1806 af:
4) Hans Christian Jensen
5) Trine Bech.

SLUT
Merløse herred.

1753-1808

[Skiftebrev]    [Formynderprotokol]   


Merløse provsti
Skiftebrev 1807

1 Christian Severin Broch, degn i Niløse. 11.3.1807.
Enkemand efter [Maren Bertelsdatter Bering, død ca.1805. B:
1) Jens Christian Broch 50, marskandiser i København
2) Bertel Broch 34, bud ved Det kongelige Tallotteris hovedkontor i København
3) Christian Broch 28, guldsmedesvend i København
4) Anne Marie Broch, død. E: Adolf Møller, parykmager i København. 1B:
a Christian Møller 8
5) Marie Broch g.m. Andreas With, bogbinder i Sorø
6) Else Margrethe Broch g.m. Jørgen Jacobsen, ledvogter i Bakkehuset i Bromme sogn.Merløse herred provsti
Formynderprotokol med arveafkald og bevillinger til uskiftet bo
1753-1808
med afskrift fra 1737

Uddragene er opstillet efter arvelader, hvor det er muligt, selv om der ikke forefindes et skifte eller uddrag heraf.
Hvis alle arveberettigede børn er nævnt som arvinger, angives de "B:"
Hvis børnene kun kendes fra afkald, kan jeg ikke vide om alle er angivet, hvorfor de angives: "Afkald fra B:"
Tilsvarende angives arvinger, der ikke er børn, som "A:" og "Afkald fra A:"


2 Jens [Christensen] Skytte, præst i Tersløse og Skellebjerg, der døde [30.7.1752], fol.2.
E: Anne Margrethe Thode.
Bevilling til uskiftet bo af 16.3.1753.
[Første ægteskab med Abigael Lauridsdatter Tersling].

3 Bevilling egen værge at være. 2.10.1739, fol.2B.
Bevilling at være egen værge for Maren Broch i Holbæk
under kurator Jacob Heerfordt, præst i Boeslunde.

4 Bevilling egen værge at være. 15.8.1753, fol.2B.
Bevilling at være egen værge for Sofie Margrethe Heerfordt i Boeslunde
under kurator farbror Jørgen Heerfordt, købmand i Holbæk.

Ekstrakt af skifteprotokollen i provst [Andreas Nielsen] Bredenberg, præst i Holbæk og Merløses embedsperiode. lbnr.5-30.

5 Niels [Sørensen] Lunge, præst i [Sønder] Asmindrup og Grandløse, skifte sluttet 30.7.1738, fol.3, 18.
Enke eller enke efter [Kirsten Mouridsdatter Mandix]. B:
1) Dorthe Margrethe Lunge.
FM: Peder [Børgesen] Bring, successor i Asmindrup og Grandløse.
Datteren Dorthe Margrethe Lunge havde arv efter Michael Arrebo, degn i Asmindrup og Grandløses hustru.
Afdødes hustrus første ægteskab med [formanden Peder Nielsen Trochiscus, død 1718]. B:
1) Margrethe Sofie Trochiscus g.m. Niels Sørensen Bech, skrædder i København. Afkald Holbæk 19.12.1747.

6 Abigael Lauridsdatter Tersling i Tersløse. dato mangler, fol.3.
E: Jens [Christensen] Skytte, præst i Tersløse og Skellebjerg. Af børn angives B:
1) Sofie Jensdatter.
Skifteprotokollen fol.577.

7 Henrik [Hansen] Olivarius, præst i Butterup og Tuse. 20.1.1739, fol.3, 52B.
E: Else Jørgensdatter Bech. LV: successor Elias [Jensen] Rasch, der ægter enken. B:
1) Anne Margrethe Olivarius. Ved afkald Sorø 26.11.1768 er hun enke efter Kuntz
2) Niels Olivarius. Afkald Butterup 11.4.1751
3) Jørgen Olivarius. Ved afkald 4.12.1768 er han præst i Asnæs
4) Hans Jacob Olivarius. Afkald København 20.7.1766
5) Henrik Olivarius. Afkald Kalundborg 10.1.1769.
FM: morbror Jens [Jørgensen] Bech, præst i Hjembæk og Svinninge.
Bevilling til uskiftet bo af 20.12.1737.
Samfrændeskifte 20.1.1739.
Skifteprotokollen fol.579.

8 Johannes [Christiansen] Heerfordt, præst i Holbæk og Merløse, der døde [2.2.1738], fol.3B.
E: Sofie Margrethe [Hellegaard].
Bevilling til uskiftet bo af [dato mangler].
Skifteprotokollen fol.580.

9 Laurids Lind, rektor i Holbæk latinskole. Skifte sluttet juni 1739, fol.3B.
Boet fallit.
Skifteprotokollen fol.585.

10 Edel Helene Johansdatter Møller i Holbæk, [død marts 1742], skifte sluttet 25.6.1743, fol.3B, 6, 7B, 8, 16B, 21, 32B, 35, 38B.
Enke efter Thyge Jensen Lange, præst i Soderup og Eskilstrup, [død 16.11.1739.
Testamente konfirmeret 27.6.1738.
Hans A:
1) bror Lorents Egert Jensen, barber i Solrød, død. 3B:
a Charlotte Amalie Lorentsdatter
b Vibeke Benedikte Lorentsdatter
c Petronelle Øgaard
2) bror Niels Jensen i Øgaard. 3B:
a Søren [Nielsen] Viborg, vicepræst i Radsted på Lolland. Afkald 30.6.1743
b Cathrine Nielsdatter i Hørve mølle, død. 2B:
1 Peder Lauridsen 7½. Ved afkald fra bror 20.7.1758, er han død
2 Niels Øgaard Lauridsen 4½. Afkald Asmindrup 20.7.1758
c Jesper Nielsen Øgaard, degn i Hårlev og Himlingøje, der døde januar 1742, [skifte Bjeverskov herred gejstlig 6.12.1742 lbnr.71]
3) bror Peder Jensen på Søgård
4) bror Lorents Jensen i Gershøj. Afkald 10.6.1744
5) søster Johanne Marie Jensdatter g.m. Søren May, skoleholder i Bromme. Afkald 8.6.1744
Hendes A:
1) søster Kirsten Sofie Møller g.m. Søren Jensen Reinert, sergent i søetaten. Afkald Holbæk 25.6.1743
2) søster Mette Sofie Møller, død, var g.m. kaptajn Henrik Ramshart. 3B:
a Mathias Henriksen Ramshart. Afkald Århus 19.6.1754
b Mette Johanne Ramshart 18. Ved afkald København 15.12.1756 er hun g.m. Oluf Mikkelsen, ankersmedesvend
c Petrine Cornelia Ramshart 16. Ved afkald 11.12.1759 er hun g.m. Peder Sørensen i Svallerup
3) søster Anne Helene Møller, død. 4B:
a Niels Frederik Holm 23, hos en skrædder i København. Afkald 11.12.1747
b Christen Holm 22
c Johan Pedersen Holm 21, nu købmand i Nykøbing Sjælland. Afkald 11.12.1747.
d søster Helle Christiane Holm g.m. Henrik Verner Diepenbroch i Holbæk. Afkald 11.6.1744
(Alder angivet i 1742).

11 Bevilling egen være at være. 18.9.1739, fol.3B:
Bevilling at være egen værge for Jacobæa Frederikke Franck i Alsted
under kurator, enten:
1 Rasmus Lund, kaptajn eller
2 [morbror] Peder [Severin Jacobsen] Lund, præst i Sønder Jernløse og Søstrup.
Hendes afkald af 11.6.1740 for arv efter:
1 mor [Maren Jacobsdatter Lund, død 21.1.1717, var g.m. hendes far Johan Sørensen Franck, død 8.4.1739]
2 morfar [Jacob Rasmussen Lund, præst i Sønder Jernløse og Søstrup, død 14.3.1733].
Skifteprotokollen fol.587.

12 [Laurids Jacobsen Tersling, præst i Tersløse og Skellebjerg, der døde marts 1718], fol.3B:
E: Karen [Rasmusdatter]. Afkald fra B:
1) Jacobæa Margrethe Lauridsdatter Tersling g.m. Jens Andersen, forvalter på Tersløsegård. Afkald 13.10.1719. Afkaldet er også for arv efter mor [Lisbeth].
Skifteprotokollen fol.587.

13 Afkald i København 28.6.1740, fol.3B, 4.
Afkald København 28.6.1740 fra
1) Laurids Vinterberg
2) Anders Vinterberg
3) Mette Marie Rudolfsdatter Vinterberg
for arv efter mor [Margrethe Christensdatter, død 1.5.1725. Var g.m. far Rudolf Andersen Vinterberg, degn i Butterup og Tuse].
Skifteprotokollen fol.587, 588.

14 Afkald flere steder. 1740, fol.3B.
Afkald fra:
1) Lene Madsdatter Arrebo g.m. Jens Christensen. Afkald København 3.5.1740
2) Ellen Madsdatter Arrebo. Afkald Asmindrup 28.6.1740
3) Karen Madsdatter Arrebo g.m. Holger Mikkelsen. Afkald Vinstrup 4.7.1740
4) [Michael)] Arrebo. Afkald Asmindrup 5.7.1740
for arv efter far [Mads Arrebo i Asmindrup].
Skifteprotokollen fol.588.

15 Jacob Rosenkilde, organist i Holbæk. Skifte sluttet uden dato, fol.4.
Boet fallit.
Skifteprotokollen 594 - 595.

16 Maren Pedersdatter Fich i Sønder Jernløse. Skifte sluttet 17.7.1741, fol.4.
Enke efter Jacob Rasmussen Lund, præst i Sønder Jernløse og Søstrup, [død 14.3.1733]. B:
1) kaptajn Lund
2) Peder [Severin Jacobsen] Lund, successor
3) Jacobæa Frederikke Lund g.m. Franch.
Skifteprotokollen fol.597.

17 Villads Schmidt, student i Holbæk. Skifte sluttet 15.9.1741, fol.4, 11.
A:
1) mor Bodil Knudsdatter
2) bror Knud Sørensen
3) bror Niels Sørensen
4) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Rasmus Pedersen
5) halvbror Jens Christiansen. Afkald København 7.2.1749.
FM: Rasmus Jensen, klejnsmed i Holbæk.
Skifteprotokollen fol.601.

18 Anne Schacksdatter i ? Skifte sluttet 8.9.1741, fol.4B.
Enke efter Mathias Mantzen, degn [i Tårnborg, død 18.3.1736].
[Første ægteskab med Hans Jacobsen, degn i Tårnborg, skifte Slagelse herred gejstlig 31.3.1704 lbnr.32].
[Andet ægteskab med successor Gunde Mogensen Beneflorus, skifte Slagelse herred gejstlig 11.7.1714 lbnr.46].
Boet fallit.
Skifteprotokollen fol.605.

19 Oluf Jørgensen Bagge, præst i Undløse og Søndersted. Skifte sluttet 1.6.1723, fol.4B, 5B.
Afkald også efter børnenes mor og afdødes anden hustru Birgitte Elisabeth Sofie Nielsdatter Aggerup.
Af børn angives B:
1) Sofie Amalie Bagge. Afkald København 16.12.1725
FM: Frederik Bagge.
2) Margrethe Olufsdatter Bagge g.m. Johan Krap, possementmager i København. Afkald 6.2.1743.
3) Jacob Kappel Bagge.
Margrethe Elisabeth Bagge har arv efter Peder Kappel, præst i Tølløse og Ågerup, skifte 3.8.1728.

20 [Mathias Nielsen Winther, degn i Niløse, død i februar 1717], fol.4B.
E: [Anne Cathrine Bjørn].
[Første ægteskab med Elisabeth Frandsdatter, død januar 1685]. Afkald fra B:
1) Bjørn Winther. Afkald Giesegård 8.1.1740
2) Christian Winther, Afkald Niløse 15.6.1733.

21 Jacob [Hansen] Wulf, præst i [Store] Tåstrup og Ugerløse, [der døde 21.11.1710], fol.6B.
Var g.m. [Johanne Marie Brinch]. Af børn angives B:
1) Hans Wulf, fuldmægtig i Rentekammeret i København
2) Maren Jacobsdatter Wulf i København. Afkald 1.6.1744.
Maren Jacobsdatter Wulf har også arv efter sin farfar Hans [Jacobsen] Wulf, præst i Frederikshald i Norge, [død 1717].
Litteratur: Lidt om familien Pryds i Norge i: Personalhistorisk Tidsskrift 1886 side 70-79. Heri noten side 72.

22 Anders Rasmussen, skoleholder i Søndersted. 1744, fol.9, 17B.
A:
1) bror Niels Rasmussen, bælgetræder ved København Helliggejst kirke. Afkald 11.10.1744
2) bror Hans Rasmussen i København
3) søster, død. 1B:
a Cornelius Knudsen.

23 Peder Hansen Møldorf, skoleholder i Tersløse. Skifte sluttet 1.8.1747, fol.9B, 12B, 17B, 22, 42B.
B:
1) Hans Pedersen Møldorf i København. Afkald 1.8.1747
2) Mathias Pedersen Møldorf i København. Afkald 3.8.1747
3) Hans Pedersen Møldorf
4) Jens Pedersen Møldorf 22, i Kolding. Afkald 27.8.1747
5) Anne Marie Pedersdatter Møldorf. Ved afkald 11.6.1764 er hun g.m. Christen Ibsen i København.

24 Maren i Niløse, der døde for nogle år siden, fol.11.
Enke efter Hans Albertsen Meyer, præst i Niløse, [død 1707].
Arv til hans bror, der ikke har meldt sig
1) Jacob Meyer, uvist hvor
overgår nu til kongens kasse 26.3.1748.

25 Dorthe Margrethe Fricius (Friccius) i Nørre Jernløse og Kvanløse, [død 14.9.1749], fol.12B, 20B, 30, 43.
Enke efter Abraham Martin Rydiger, præst i Nørre Jernløse og Kvanløse, [død 25.6.1743]. Afkald fra B:
1) Carl Frederik Rydiger. Afkald Tåstrup præstegård 25.6.1754
2) Abraham Mathias Rydiger. Afkald Tåstrup præstegård 23.9.1755
3) Augusta Vilhelmine Rydiger g.m. Johan Ernst Grünmüller. Afkald Heiligenwalde 26.7.1762
4) Anne Elisabeth Rydiger. Ved afkald 6.8.1764 er hun g.m. Jens [Jesse Clemensen] Jessen, præst i Hjardemål.
Første ægteskab med Schreiber. Afkald fra B:
1) Maren Margrethe Schreiber g.m. E. D. Hensinger i København, Afkald 7.4.1749.

26 Hustru i Undløse. 1750, fol.12B.
Enke efter Jørgen [Hansen] Rask, degn i Undløse, [død 24.3.1731]. Afkald fra B:
1) Marianne Rask g.m. Johannes Anton Rose i Holbæk. Afkald 1.4.1750.

27 Rudolf Andersen Vinterberg, tidligere degn i Butterup og Tuse, der døde i Holbæk 24.12.1750, fol.13, 18, 19.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, begravet 21.5.1749].
Første ægteskab med [Margrethe Christensdatter, begravet 1.5.1725]. Afkald Christiania 6.3.1751 fra B:
1) Laurids Vinterberg
2) Anders Vinterberg
3) [Mette Marie Vinterberg] g.m. R. J. Grenander, regimentfeltskær.
Af Maren Christensdatters første ægteskab B:
1) Peder Nielsen i København, død. Enken modtog arven
2) Jens Nielsen, død. Stedfaderen modtog arv til børnene
3) Sidsel Nielsdatter g.m. Søren Madsen i Grandløse.

28 Agnethe Margrethe [Justsdatter] Stemann, [død i Skælskør 26.4.1742], fol.14.
Enke efter [Henrik Lauridsen] Hirnklov, præst i Magleby [i Vester Flakkebjerg herred, [død 1723].
Afkald fra dattersøn Henrik Stemann. Afkald Ørslev 14.6.1752.

29 Sofie Margrethe Hellegaard i Holbæk. Skifte 2.5.1753, fol.14, 18.
Enke efter Johannes [Christiansen] Heerfordt, præst i Holbæk og Merløse, [død 2.2.1738].
Desuden nævnes afdødes sønnedatter Sofie Margrethe Heerfordt.
Arvingerne forlanger intet skifte.

30 Kirsten Pedersdatter i Holbæk, der døde 4.6.1753, fol.14B.
Enke efter Christen Bjørnsen, degn i Sønderup og Nordrup, [skifte Slagelse herred gejstlig 3.11.1731 lbnr.74]. A:
1) søster [Mette Pedersdatter, død, var g.m. Oluf Christensen i Holbæk, skifte Holbæk 23.6.1723 lbnr.339]. 3B:
a [Ellen Olufsdatter i Holbæk, skifte Holbæk 9.7.1751 lbnr.518]. E: Hans Nikolaj Herslev. 1B:
1 Nikolaj Hansen Herslev.
Ellen Olufsdatters første ægteskab med Mikkel Reinholt Minut, skifte Holbæk 20.12.1741 lbnr.453]. 1B:
1 Oluf Minut i København. Afkald 16.11.1753
b Christen Olufsen Ørum i København. Afkald 16.11.1753
c Peder Olufsen Ørum, degn i Rørvig. Afkald 2.1.1754.

Her følger ekstrakt af nogle skifter i Bredenbergs bo, der ikke var indført i skifteprotokollen. (lbnr.31 - 39 ).

31 Christoffer Ernst Hartmann, student, uden sted og dato, fol.16.
Intet at arve. De nærværende arvinger var mor og søster, uden angivelse af navne.

32 Holger Pedersen Schmidt, degn i Nørre Jernløse og Kvanløse, [der døde 16.12.1741], fol.16, 17B.
E: [Marie Cathrine], der døde. 3B: 3 sønner af hvilke den ældste er B:
2) Peder Holgersen Schmidt.
Første ægteskab med [Mette Skræm]. B:
1) Sofie Charlotte Holgersdatter.

33 Johan Henrik [Jacobsen] Weber, præst i Soderup og Eskilstrup, [der døde 9.8.1748], fol.18, 20.
E: Christiane Charlotte [Jensdatter] Aagaard. LV: successor Peder [Hansen] Wøldike, der ægter enken. 2B:
1) [Jens Jacob Weber]
2) [Christiane Weber].
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter [Holm]. A:
1) søster Bodil Rasmusdatter g.m. Villum Hartvig i Allinge på Bornholm
2) søster Maren Rasmusdatter
3) bror på Møn, død, efter hvem der er arv.

34 Michael Madsen Arrebo, degn i Asmindrup og Grandløse, [der døde 1748], fol.18.
Enke, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.

35 Jens [Torbensen] Lidø, præst i Undløse og Søndersted, [der døde 12.11.1747], fol.18.
E: [Anne Sofie Eriksen]
Arvinger angives ikke.

36 Jacob Vinding, degn i Tersløse og Skellebjerg, [begravet 20.9.1749], fol.18B.
E: [Anne Preen].
Arvinger angives ikke.

37 Christiane Charlotte [Jensdatter] Aagaard i Soderup, [begravet 20.8.1750], fol.18B, 37, 45B, 47B.
E: Peder Hansen Wøldike, præst i Soderup og Eskilstrup. B:
Første ægteskab med formanden [Johan Henrik Jacobsen Weber, skifte 9.8.1748 lbnr.33]. B:
1) Jens Jacob Weber. Afkald Soderup 12.12.1767
2) Christiane Weber. Afkald Bjørnemose 31.7.1766
FM:
1 født værge Jens Jensen Aagaard, præst i Såby og Kisserup
2 født værge Peder Aagaard, justitsråd samt sekretær og forvalter i Danske Kancelli.
Den 12.10.1759 har børnene arv efter:
1 faster Cathrine Jansen i Haderslev
2 faster Anne Margrethe i Haderslev, enke efter Gregorius.

38 Peder [Severin Jacobsen] Lund, præst i Sønder Jernløse og Søstrup. Skifte sluttet 9.8.1752, fol.19, 21B.
E: [Dorthe Marie Henriksdatter Hirnklov].
Af første ægteskab B:
1) Jacob Johan Lund. Afkald Holbæk 24.7.1754.
Afdøde døde 1.7.1751.

39 Else Lauridsdatter i Lunderød i Tølløse sogn. Skifte sluttet 28.3.1754, fol.19.
E: Mourids Mandix, skoleholder i Lunderød. A:
1) bror Jørgen Lauridsen
2) søster Anne Lisbeth Lauridsdatter g.m. Søren Nielsen i Marup [i Tølløse sogn].
Afdøde døde 13.1.1754.

40 Mathias Boltrup (Bolterup), klokker i Holbæk. Skifte sluttet 13.11.1754, fol.22B, 25, 62B.
E: [Margrethe Cathrine Pedersdatter]. Afkald fra B:
1) Anne Dorthe Boltrup g.m. Laurids Sørensen, degn i Asmindrup og Grandløse. Afkald Asmindrup 10.12.1754
2) Maren Boltrup. Afkald Holbæk 11.12.1754. Hendes arv er ved hendes død overført til Københavns amtstue 6.12.1784.
Afdøde døde 1751.

41 Christian Andersen, skoleholder i Tersløse. Skifte sluttet 5.6.1754, fol.23.
Enkens navn angives ikke.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.12.1753.

42 Dorthe Asmusdatter Schrøder i Soderup. Skifte sluttet 8.2.1754, fol.23, 25, 42B.
E: Jacob Tjørnelund, degn i Soderup og Eskilstrup, der døde, skifte sluttet 17.2.1755. B:
1) Gregers Tjørnelund på Søgård
2) Asmus Christian Tjørnelund
3) Marie Kirstine Tjørnelund g.m. Jens [Madsen] Brinch, degn i Bringstrup og Sigersted
4) Maren Tjørnelund g.m. Niels [Hansen] Bruun, præst i Jystrup og Valsølille
5) Nille Sofie Tjørnelund
6) Vibeke Tjørnelund. Ved afkald 17.2.1755 er hun g.m. Carl Henrik Valbum.
Afdøde døde i december 1750.

43 Knud Ibsen Barfoed, degn i Undløse og Søndersted. Skifte sluttet 5.2.1754, fol.23B.
E: [Margrethe Elisabeth Junge].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i juli 1746.

44 Sidsel Nielsdatter Solrød i Holbæk. Skifte sluttet 13.11.1754, fol.24.
Enke efter Johan [Christian Levinsen] Ruhe, [kapellan i Holbæk, død 19.11.1725]. Af børn angives B:
1) Gert [Levin] Ruhe, kordegn i Holbæk
2) Ellen Kirstine Ruhe.
[Første ægteskab med formanden Peder Rasmussen Aferrin, død 1709].
Afdøde døde i maj 1750.

45 Rasmus Munch Hofmann, kapellan i Undløse og Søndersted. Skifte sluttet 13.11.1754, fol.24B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i april 1748.

46 Maren Christensdatter Bagger i Holbæk, Skifte sluttet 27.5.1755, fol.27B, 50.
Enke efter Niels [Bastiansen] Banner, præst i Soderup og Eskilstrup, [død 14.5.1727]. Testamente. Afkald fra A:
Hans A:
0) forældre [Bastian Pedersen Kalundborg, præst i Ølstykke, skifte 16.7.1694 lbnr.11 og Trone Nielsdatter Banner]
1) Nikolaus Banner Mathiassen, kancelliråd, assessor i Hofretten og stadsbygmester i København. Afkald København 10.6.1755
2) Mette Mathiassen, enke efter Ulrik Kaas, admiral og stiftbefalingsmand. Afkald København 9.6.1755
3) søskendebarn Anne g.m. Johannes Cornelius Krieger. Afkald København 5.6.1755
4) Johanne Banner, nu i Bergen, enke efter Jochum Bolt. Afkald fra fuldmægtig i København 23.6.1755
5) Madam Bøhm. Arven, der endnu ikke var afhentet, overgik til den gejstlige præsteenkekasse i Sjællands stift 19.6.1770
6) Madam Reus. Arven, der endnu ikke var afhentet, overgik til den gejstlige præsteenkekasse i Sjællands stift 19.6.1770
Hendes A:
0) forældre [Christen Olsen Bagger, præst i Fakse, død 26.2.1710 og Anne Christine Meyer, død 15.11.1720]
1) søster Elisabeth Marie [Christensdatter] Bagger, [død 1712], var g.m. Holger Nielsen Olivarius, præst i Ørslev og Bjerre, [skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 15.3.1753 lbnr.5]. 2B:
a Niels Holgersen Olivarius, præst i Åstrup og Starup i Jylland. Afkald Åstrup 8.8.1755
b Elisabeth Marie Olivarius g.m Jens [Nielsen] Munch, præst i Hårslev og Ting Jellinge.

47 [Nikolaj Johansen Haberdorph, præst i Tåstrup og Ugerløse, der døde 11.5.1735], fol.31, 35B.
Enkemand efter [Marie Charlotte Meyer, død 7.1.1729]. Afkald fra B:
1) Dorthe Sofie Haberdorph. Afkald Ringsted Kloster 14.8.1758 til Melchior Skive, eneste bror til afdødes formynder, nu afdøde Johannes Skive, præst i Tåstrup og Ugerløse, [begravet Tåstrup 22.1.1756] for arv efter far og mor og efter nu afdøde faster [dvs. fars halvsøster Ingeborg Regine Haberdorph, skifte København Amt 4.2.1755 lbnr.111, enke efter Gottlob Christian, slotsforvalter på Jægersborg].

48 Christian Conrad Lytken, der døde i Holbæk. Skifte sluttet 29.7.1755, fol.32, 39B, 46B.
A:
0) forældre Hans Frederik Danielsen Lytken, forvalter på Skjoldenæsholm, [død 26.7.1792 g.m. Anne Kirstine Frigast], nu g.m. Hans Peder Pedersen Lund, slotspræst i Skanderborg og præst i Skanderup og Stillinge
1) bror Frederik Ludvig Lytken. Afkald Holbæk 23.4.1750
2) bror Ferdinand Anton Lytken
3) bror Ulrik Carl Lytken. Afkald Skanderborg 18.6.1767
4) søster Christiane Magdalene Lytken. Afkald Holbæk 13.7.1767
5) søster Ulrikke Joachimine Lytken. Afkald Holbæk 13.7.1767
6) [søster Eva Marie Lytken hos sin stedfar].

49 Svend Andersen Skovgaard i Holbæk Slot Ladegård. 1757, fol.33.
Enkemand efter [Maren Jespersdatter, begravet Ørsted 4.4.1753]. B:
1) Claus Skovgaard, præst i Husby og Sønder Nissum. Afkald 29.4.1757
2) datter g.m. Andkær, forpagter af Holbæk Slot Ladegård. Afkald 6.9.1757.
Afdøde havde afstået degnekaldet [i Ørsted og Dåstrup i Ramsø herred i juni 1755].

50 Rasmus Ottesen Bay, degn i Niløse, [der døde 8.12.1756], fol.33B.
E: Birthe M. Hetting. LV: Frederik Hetting, forvalter på Antvorskov Kloster. B:
1) Søren Bay. Afkald Antvorskov Kloster 8.1.1757.

51 Karen Jensdatter, der døde i Søndersted Skolehus 1754, fol.34B.
Afkald fra B:
1) Jens Nielsen. Afkald Undløse 6.7.1757
2) Bernt Nielsen. Afkald Undløse 4.7.1757
3) Salomon Nielsen. Afkald Undløse 18.7.1757.

52 Karen Hansdatter Sølling i Tølløse, der døde [9.3.1758], fol.35.
E: Cornelius Ørsted, degn i Tølløse og Ågerup. Afkald fra B:
1) Søren Ørsted. Afkald Egholm 13.6.1758.

53 Laurids Sørensen, degn i Asmindrup og Grandløse, [der døde 21.4.1757], fol.36B, 39, 50B.
Enkemand efter [Anne Dorthe Bollerup, død 12.3.1756]. Afkald fra B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter. Afkald Asmindrup 12.12.1770
2) Søren Lauridsen. Ved afkald 26.9.1769 er han snedkersvend i Holbæk
3) Mathias Lauridsen. Ved afkald 23.10.1771 er han i bødkerlære i København
4) Niels Lauridsen. Ved afkald 19.6.1773 er han snedkersvend i Holbæk.

54 Martinus Junge, degn i Soderup og Eskilstrup, [der døde 29.7.1758], fol.37, 38.
E: [Marie]. Afkald fra B:
1) Else Junge i København. Afkald København 9.12.1757
2) Karen Junge i København. Afkald Soderup 9.12.1759.
FM: David Davidsen i København.

55 Marie Christiansdatter Heerfordt i Tølløse præstegård, skifte sluttet 28.6.1762, fol.39B.
Enke efter [Peder Hansen] Kappel, præst i Tølløse og Ågerup, [død 20.6.1727].
Første ægteskab med [Peder Jacobsen, præst i Borre på Møn, skifte Mønbo herred gejstlig 10.1.1707 lbnr.21]. B:
1) Cecilie Christence Baden g.m. Laurids Jacobsen Kappel, successor i Tølløse og Ågerup. Afkald Tølløse 28.1.1762
2) [Jacob Christian Baden], død. Afkald fra B:
a Christian Christoffer Baden. Afkald Tølløse præstegård 28.1.1762
b Peder Baden. Afkald København 15.3.1762
c Cecilie Baden. Ved afkald 16.10.1765 er hun g.m. Claus Sevel Plum
d Gunild Baden. Ved afkald 25.2.1770 er hun g.m. T. Staal, skoleholder i Ugerløse
e Marie Baden. Afkald København 13.6.1770
f Vilhelmine Conradine Baden. Ved afkald 14.3.1776 er hun g.m. Mathias Giessing, forvalter på Skjoldenæsholm.

56 Andreas [Andersen] Romsgaard, degn i Tersløse og Skellebjerg, der døde 16.1.1760], fol.40B.
E: [Maren Sørensdatter Bering]. Afkald fra B:
1) Anne Marie Romsgaard g.m. Christoffer Pedersen Bistrup, successor. Afkald 8.1.1761
2) Else Romsgaard. Afkald 30.7.1762.

57 Dorthe Antoniusdatter Rodichen i Tølløse. 1762, fol.40B.
Afkald fra B:
1). E. K. Klog.
Tilsynsværge Cornelius Ørsted, degn i Tølløse og Ågerup.

58 Maren Jacobsdatter Tjørnelund, der døde i Tåstrup, fol.41, 48.
E: Niels Hansen Bruun, præst i Tåstrup og Ugerløse.
Testamente af 25.5.1762.
Foruden deres arvinger tilgodeses A:
1) hans mor Anne [Nielsdatter Sønderlev], enke efter [Hans Madsen] Bruun, præst [i Nykøbing og Rørvig]
2) hendes søsterdatter Dorthe Kirstine Brinch, der er opdraget hos afdøde. Afkald København 18.9.1767.

59 Hans Thomsen, skoleholder i Kvanløse og hustru, fol.42.
Afkald fra B:
1) Hans Hansen. Afkald København 6.3.1764.

60 Poul Vitther, der døde i Holbæk, fol.43.
Afkald fra A:
1) bror Johannes Vitther. Afkald Asmindrup 10.10.1764
2) bror Hans Peder Vitther. Afkald Asmindrup 11.10.1764
3) søster Mette Cathrine Vitther g.m. Johan Adam Hegner. Afkald København 10.10.1764
4) søster Johanne Lucie Vitther g.m. Laurids Frederik Møller. Afkald København 10.10.1764
5) Marie Elisabeth Vitther. Afkald Roskilde 10.10.1764.

61 Laurids Kappel, præst i Tølløse, der døde [12.11.1764], fol.44, 55B, 57B, 58B.
Var g.m. [Cecilie Christence Baden].
Afkald fra B:
1) Peder Kappel i Frederikssund. Afkald 20.1.1766.
2) [Maren Kappel], død, var g.m. [Hans Rasmussen Lange]. Afkald fra B:
a Rasmus Lange, prokurator i Københavns Hof- og Stadsret. Afkald 11.6.1778
b Salome Cecilie Lange g.m. Mogens Nielsen, farver i Roskilde. Afkald København 15.6.1779
c Marie Margrethe Lange g.m. Lauge Severin Fanø, toldforvalter i Frederikssund
d Laurids Lange. Ved afkald Roskilde 17.4.171 er han elev i Roskilde latinskole.

62 Holger Christensen, degn i Tåstrup og Ugerløse, der døde 24.1.1765, fol.44B, 45B, 46B.
Enkemand efter Anne Kirstine Christoffersdatter, [begravet 16.4.1764]. B:
1) Christen Danholm. Afkald Ugerløse 7.4.1766
2) Christoffer Danholm. Afkald Bergen 1.7.1766
3) Johannes Danholm. Afkald Ugerløse 7.4.1766
4) Marie Kirstine Danholm g.m. Peder Wøldike, præst i Soderup og Eskilstrup. Afkald Soderup 7.4.1766
5) Mathias Danholm, snedker i Augsburg. Afkald Augsburg 4.2.1767
6) Ferdinand Anton Danholm. Afkald Ugerløse 7.4.1766.
Litteratur: De ældste led af slægten Danholm af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1973 side 131-146.

63 Anne Margrethe Thode i Tersløse, der døde 20.4.1765, fol.45, 46, 53B.
Enke efter Jens [Christensen] Skytte, præst i Tersløse og Skellebjerg, [skifte 30.7.1752 lbnr.2]. Afkald fra B:
1) Laurids Skytte. Afkald København 14.6.1766
2) Christen Skytte, hører i Nikolaj Kirke skole i København. Afkald København 14.6.1766
3) Hieronymus Mathias Skytte, fændrik i Bergen. Afkald København 14.6.1766
4) J. A. Skytte. Afkald København 5.11.1766
5) Ulrikke Augusta Skytte g.m. Johan Ernst Suhr, postmester i Ribe og Varde. Afkald Ribe 2.7.1774
6) Abigael Sofie Skytte g.m. Jens Aagaard, degn i Stillinge i Løve herred. Afkald 9.11.1775.

64 Louise Margrethe Schwanenflügel i Nørre Jernløse, [begravet 2.8.1768], fol.48B.
E: Claus [Pedersen] Busch, præst i Nørre Jernsløse og Kvanløse.
Bevilling til uskiftet bo af 12.8.1768 for ham og hans umyndige datter.

65 Dorthe Marie [Henriksdatter] Hirnklov i Sønder Jernløse præstegård, der døde [10.9.1766], fol.49.
Enke efter Peder [Severin Jacobsen] Lund, [præst i Sønder Jernløse og Søstrup, skifte 9.8.1752 lbnr.38]. Afkald fra A:
1) søster, død. 1B:
a H. Stemann i Traventhal, kammerråd og amtsforvalter. Afkald 4.1.1770.
Afdøde døde i Sønder Jernløse præstegård hos Christen [Andersen] Lund.

66 Johan Adolf [Hansen] Nimb, præst i Nørre Jernløse og Kvanløse, [der døde 8.8.1766], fol.50B, 55B.
Enkemand efter Olave Anne Cathrine Sletting, [død 24.4.1763].
Afkald fra B:
1) Byrgine Nimb g.m. Frands Stæhr. Afkald Asmindrup 11.7.1770
2) Anne Cathrine Nimb g.m. J. Brandrup. Afkald København 30.1.1779.

67 Herman Andersen Schmidt, skoleholder i Ordrup, fol.51B.
Var g.m. Sofie Amalie Valentinsen Gram. Afkald fra B:
1) Valentin Hermansen Schmidt, født i Kirke Borup, nu på Høgholm i Kalø amt. Afkald 7.6.1773
2) Charlotte Hermansdatter Schmidt. Afkald Ringsted 13.4.1773.
FM: V. Drachardt.

68 [Cathrine Kirstine Andersdatter Kølmer, der døde 16.1.1769], fol.52.
E: Laurids [Hansen] Nyland (Nylandt), præst [i Tersløse og Skellebjerg], nu præst i Bregninge og Søby på Ærø. B:
1) Flemmine Cathrine Nyland. Arven overflyttes til Ærø provsti 26.4.1774.

69 Elias [Jensen] Rasch, præst i Butterup og Tuse, [begravet 8.9.1774], fol.53.
E: Elisabeth [dvs. Else Jørgensdatter] Bech.
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1774 for hende og deres umyndige datter.

70 Anne Schwarzkopf i Sønder Jernløse, der døde [17.9.1755], fol.54, 58.
E: Christen [Andersen] Lund, præst i Sønder Jernløse og Søstrup, [der døde 30.5.1774]. Afkald fra B:
1) Andreas Lund. Afkald Nykøbing 6.3.1776
2) Maren Lund, der døde. Afkald fra provsten i Merløse herred til Københavns Hof- og Stadsret 6.2.1781.

71 Knud [Pedersen] Lund, degn i Hagested og Gislinge, der døde [26.12.1757], fol.54B.
E: [Thomine Kirstine Thoring]. Afkald fra B:
1) Johanne [Ivarica Stefania] Knudsdatter Lund. Ved afkald 3.6.1777 er hun g.m. Andreas [Hansen] Krogstrup, degn i Horslunde og Nordlunde på Lolland.

72 Marie Birgitte Rahr i Holbæk, der døde 23.3.1777, fol.54B.
E: Casper Engel Hejlskov, klokker i Holbæk.
Afkald fra barn af første ægteskab B:
1) Oluf Kappel. Afkald København 3.7.1777.
Desuden underskriver Andreas Rahr.

73 Gavebrev i Tølløse. 3.1.1779, fol.55, 58B.
Kvittering fra Jens Jessen Stenersen, 18 år gammel, søn af [Peder Christoffer Svendsen] Stenersen, præst i Tølløse og Ågerup, der døde [17.4.1776] for et gavebrev af 27.1.1764 fra [Laurids] Pop, degn i Udby, der døde [13.8.1780].
Afkald Roskilde 11.6.1781.

74 Gert Levin Ruhe, [ugift] kordegn i Holbæk, skifte sluttet 22.9.1778, fol.55B, 56.
Afkald fra A:
0) forældre Johan Christian [Levinsen] Ruhe, kapellan i Holbæk, død 19.11.1725 og Sidsel Nielsdatter Solrød, skifte 13.11.1754 lbnr.44]
1) bror Niels Ruhe, død. B:
a Johan Christian Ruhe. Afkald Store Grandløse 19.5.1779
b Johanne Ruhe. Afkald København 22.7.1779
c Petrine Marie Ruhe, der tjener i København. Afkald København 17.7.1777
d Anne Kirstine Ruhe g.m. Simon Birch. Afkald Nykøbing 1.9.1779
e Rebekka Ruhe. Afkald Helsingør 8.9.1779
f Anne Marie Ruhe. Afkald Vallø 5.10.1779
g Sidsel Christine Ruhe. Afkald Holbæk 4.10.1779
h Margrethe Sofie Ruhe. Afkald Vallø, dato mangler 1779
2) søster Ellen Kirstine Ruhe, lem i Slagelse Hospital. Afkald 19.7.1780
3) halvsøster [Maren Aferrin] g.m. Laurids Hochland, [degn i Sværdborg]. Afkald Svendborg 1.6.1779.
Litteratur: Aferrin af Wilhelm Marstrand i: Personalhistorisk Tidsskrift 1905 side 257-258.

75 Anders Hermansen, der døde 24.8.1780 i Holbæk, fol.57B.
A:
1) mor Marie Sandø g.m. afdødes stedfar Augustinus [Augustinussen] Flor, kapellan i Holbæk.
Mors første ægteskab med far [Hans Hermansen i Holbæk]. B:
2) søster Sørine Hermansen g.m. P. Ryberg, toldkontrollør i Holbæk
3) bror Hans Hermansen, elev i Nykøbing Falster latinskole
4) bror Jørgen Hermansen, købmandskarl i Kalundborg
Fars første ægteskab med [Bodil Nielsdatter, skifte Holbæk 8.1.1740]. B:
5) halvsøster Cathrine Hansdatter, død. 1B:
a Anne Cathrine Nyborg i København.
6) halvbror Herman Hansen, købmand i Holbæk
7) halvbror Niels Hansen, købmandskarl i Holbæk
Fars andet ægteskab med [Karen Jensdatter Kjær, skifte Holbæk 18.2.1746]. B:
8) halvsøster Bodil Hansdatter g.m. Anders Sandø, købmand i Holbæk 18.2.1746
9) halvbror Jens Kjær, købmand i Kalundborg.

76 Martin [Mathiassen] Thy, præst [i Undløse og Søndersted, der døde [8.9.1781], fol.59B.
E: Agnethe Cathrine [Nikolajsdatter Brorson]. Godkendelse af uskiftet bo fra B:
1) M[athias] Thy, [kapellan i Sæby og Hallenslev]
2) J. S. Thy
2) [Anne Barbara Charlotte Thy] g.m. Gregorius Klauman.

77 Anne Marie [Thomasdatter Flensborg, begravet Tølløse 1.2.1782, fol.59B.
Enke efter [Poul Jensen] Thoring, præst [i Brahetrolleborg og Krarup, skifte Sallinge herred på Fyn 23.3.1748 lbnr.98]. B:
1) Jens [Poulsen] Thoring, præst i Vejerslev og Blistrup på Mors
2) Thomine Kirstine [Poulsdatter] Thoring g.m. Christen Holm, degn i Tølløse
3) Thomas Christian [Poulsen] Thoring, præst i Horslunde og Nordlunde på Lolland, Afkald 22.1.1782

78 Else Dorthe Barfoed, [dvs. Edel Dorthe Barfoed] i Holbæk, [der døde 20.6.1783], fol.60.
E: Peder [Troelsen] Schmidt, kapellan i Holbæk.
Bevilling at sidde i uskiftet bo af 5.6.1750.

79 Niels Hansen Bruun, præst i Tåstrup og Ugerløse, [der døde 8.2.1783], fol.61.
E: Anne Hansdatter Wøldike.
Testamente af 8.2.1780.

80 Vibeke Benedikte Lorentsdatter Øgaard i Asmindrup, [begravet 18.3.1784], fol.61B.
E: Peder Børgesen Bring, præst i Asmindrup og Grandløse.
Testamente af 19.10.1753.

81 Christoffer [Pedersen] Bistrup, degn i Tersløse og Skellebjerg, [der døde 4.12.1782], fol.62.
E: Anne Marie Romsgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 31.1.1783.

82 Resignation i Tersløse, uden dato, fol.62B, 65B.
Resignation (afkald) for Peder [Børgesen] Bring, præst i Asmindrup og Grandløse indført i justitsprotokollen fol.71.
[Enkemand efter Vibeke Benedikte Lorentsdatter Øgaard, skifte 18.3.1784 lbnr.80. Testamente af 19.10.1753].
Afkald fra hendes A:
1) søster Petronelle [Lorentsdatter] Øgaard, enke efter [Mathias Hansen] Tostrup, præst Svenstrup på Alks, [død 7.7.1784]. Afkald 30.9.1790.
2) søster Charlotte Amalie Øgaard, død, efter hvem der er arv.
Desuden nævnes Petronelle [Lorentsdatter] Øgaards datter Antoinette Tostrup g.m. [Olav Jacobides] Hulegaard, præst i Egebjerg.

83 Jacob Christian Tvede, uden sted og dato, fol.63.
E: Helene Marie Schmidt i Kerteminde. LV: Holger Olivarius, kapellan i Kerteminde.
Afkald fra enken til provsten i Merløse herred.

84 Anne Marie [Hansdatter] Hvas i Tåstrup, begravet 9.12.1785, fol.63B.
E: Peder [Andreassen] Teilmann, præst i Tåstrup og Ugerløse.
Bevilling til uskiftet bo af 30.12.1785.

85 [Lucretia Bjørnsdatter Drachardt] i Tersløse, død [18.1.1786], fol.64.
E: Johannes [Jørgensen] Plenge, præst i Tersløse og Skellebjerg.
Bevilling at være egen værge for B:
1) Cathrine Margrethe Plenge.

86 Carl [Jensen] Kraft, ugift præst i Asmindrup og Grandløse, der døde 1.4.1786, fol.64.
Afkald fra A:
0) forældre [Jens Kraft, professor i Sorø og Bolette Cathrine Evertsen]
1) søster [Unse Marie Kraft] g.m. [Johan Ludvig Christian Børgesen] Pontoppidan, professor i Ålborg og præst i Ålborg Budolfi. Afkald 10.4.1786
2) søster [Dorthe Frederikke Kraft] g.m. [Niels Sommerfeldt] Bøgh i Korsør, amtsforvalter [i Antvorskov og Korsør amter]. Afkald 12.4.1786
3) søster Bolette Cathrine Kraft g.m. Gyldendal i København. Afkald 2.4.1786
4) søster Severine Dorthe Kraft til Gyldenholm [i Kirkerup sogn], enke efter [Anders] Dinesen. Afkald 12.4.1786
5) søster Frederikke Kraft, der har holdt hus for sin afdøde bror.

87 [Karen Hagen] i Holbæk, der døde [12.7.1786], fol.65.
E: Peder Parelius, klokker i Holbæk.
Bevilling til uskiftet bo af 18.8.1786.

88 Dorthe Cathrine Toftegaard i Undløse, [begravet 2.8.1786], fol.66.
E: Thomas [Mandix] Stub, degn i Undløse og Søndersted.
Bevillig til uskiftet bo af 25.8.1786.

89 Thomine Kirstine Thoring i Tølløse, [begravet 2.9.1791], fol.66.
E: Christen Frederiksen Holm, degn i Tølløse, der døde [20.3.1793]. Afkald fra B:
1) Frederik Christian Holm
2) Poul Thoring Holm
3) Hans Didrik Holm
4) Anne Marie Elisabeth Holm
5) Anne Joachimine Holm
6) Ingeborg Holm g.m. Andreas Krogstrup, degn i Horslunde og Nordlunde på Lolland.
Ansøgning om bevilling til uskiftet bo af 23.11.1792.
Skifte efter begge ægtefolk sluttet 16.12.1794.

90 Anne Hansdatter i Merløse, uden dato, fol.66B.
E: [Niels Pedersen] Helmerskov, degn i Merløse.
Afkald fra barn af første ægteskab B:
1) [Nikolaj] Vognsen. Afkald Holbæk 6.1.1793.

91 Afkald i Kalundborg, 9.12.1793, fol.67B.
Afkald 9.12.1793 fra Anne Kirstine Sletting, egen værge i Kalundborg, for arv stående i Merløse herreds provsti, ved kurator proprietær Vinderslev.

92 Afkald i København, 11.12.1793, fol.68.
Afkald af 11.12.1793 fra Sejer Christian Sommer i København for arv stående i Merløse herreds provsti, ved kurator Jens Skov.

93 [Laurids Clausen Vindslev], præst i Niløse, skifte sluttet 5.3.1795, fol.68.
Afkald fra A:
1) [bror] Jacob Vindslev, degn i Finderup og Høng i Løve herred, [død 18.11.1789], hans bo
2) [bror, død. B:]
a Claus Jacob Vindslev i Fredericia. Afkald Ry mølle [i Voldbjerg herred] 19.5.1795.
Arven udbetalt til Peder Hansen Vellerup g.m. Claus Jacob Vindslevs søster [Mette Kirstine Vindslev].

94 Eva Margrethe [Jacobsdatter] Hyphof i Holbæk, skifte sluttet 1.10.1783, fol.68B.
Enke efter [Peder Olufsen] Ørum, degn i Rørvig, [skifte Ods herred gejstlig 2.7.1767 lbnr.72]. Afkald fra B:
1) Mette Margrethe Ørum i Holbæk. Afkald 16.6.1796.
FM: bror Jacob Ørum i Holbæk.

95 Jens Reinhard Schreiber, kordegn i Holbæk, [der døde 6.5.1799], fol.69B.
E: Elisabeth Marie [Nielsdatter] Færs.
Bevilling til uskiftet bo af 4.6.1799.

96 Hjortebjerg, skoleholder i Kvanløse. 23.4.1804, fol.70.
A:
1) far Rasmus Hjortebjerg, degn i Mesinge på Fyn.

97 Maren Knudsdatter i Sønder Jernløse. 3.7.1804, fol.70, 77B.
Enke efter Jacob [Nikolajsen] Vognsen, degn i Sønder Jernløse og Søstrup, [død 4.11.1791]. B:
1) Jens Vognsen, død. E: Charlotte Sofie i Neder Dråby. 3B:
a Christian Vognsen
b Sofie Vognsen
c Sidse Marie Vognsen
FM: morfar Oluf Rasmussen i Neder Dråby. Afkald 30.9.1805
2) Nikolaj Vognsen i Holbæk. Afkald 30.9.1805
3) Peder Vognsen i Holbæk, døbt Sønder Jernløse 13.10.1771. Afkald 21.9.1807
4) Anne Marie Vognsen, enke efter Peder Anton Frederik Sundt, degn i Frydendal og Skamstrup. Afkald Førslevgård 20.7.1805
5) Karen Vognsen, enke efter Lau. LV: Nikolaj Vognsen. Afkald København 6.1.1807
6) Marianne Vognsen. LV: Nikolaj Vognsen. Afkald Holbæk 5.10.1805
7) Anne Vognsen g.m. Peder [Caspersen] Svendsen, præst i Fjelsted og Harndrup på Fyn. Afkald 1.9.1809.
(Se skifte efter enkemandens far Nikolaj Jacobsen, vognmand i Roskilde, skifte Roskilde 30.12.1763 lbnr.474).

98 Anne Benedikte i Holbæk. 25.10.1805, fol.71B.
Enke efter Bering.
Af børn angives B:
1) Rasmus Bering.

99 Vibeke [Clausdatter] Buch i Holbæk. 25.12.1804, fol.71B.
Enke efter [Jacob Jacobsen] Bagger, præst [i Kundby, skifte Tuse herred gejstlig 11.5.1789 lbnr.6]. B:
1) Albert Frederik Bagger, birkedommer i Holsteinsborg grevskab
2) Jacob Bagger, præst i Krummerup og Fuglebjerg
3) Peder Christian [Schiøtz] Bagger, distriktskirurg
4) Jens Otto Bagger, forpagter, død. Enken underskriver sig S. M.
5) Egert Christian Bagger, distriktskirurg i Lemvig
6) Cathrine Hedvig Bagger, enke efter [Søren] Vorsø, apoteker i Holbæk
7) Karen Bagger, enke efter [Joachim Christian Jensen] Møller, præst [i Karrebæk, død 17.6.1789]
8) Vibeke Sofie Bagger.
Afkald fra samtlige i Holbæk 1806.

100 Peder Parelius, klokker i Holbæk. 27.5.1805, fol.73.
E: Sofie Christiane Stenløse. LV: Henrik Krusbjerg. Afkald 3.1.1807.
Første ægteskab med Karen Hagen, [skifte 12.7.1786 lbnr.87]. B:
1) Hans Ludvig Skellerup Parelius, født 19.12.1783, fuldmægtig på Holbæk amtstue. Kurator Peder Parelius. Afkald 30.6.1807
2) Birgitte Elisabeth Parelius g.m. Hulbæk i Snoldelev. Afkald 15.12.1808.

101 Bernt Hagerup, skolelærer i Holbæk. 5.3.1807.
Intet ar arve for enken og barnet.

102 Christian Severin [Jensen] Broch, degn i Niløse. 11.3.1807. fol.74B, 77B.
Enkemand efter [Maren Bertelsdatter Bering, død ca.1805]. B:
1) Jens Christian Broch. Afkald Tersløse 16.6.1808
2) Bertel Broch. Afkald Tersløse 16.6.1808
3) Christian Broch. Afkald Tersløse 16.6.1808
4) [Anne Marie Broch], død. E: Adolf Møller, parykmager i København. 1B:
a Christian Møller. Afkald København 11.12.1808
5) Marie Broch g.m. Andreas With, [bogbinder i Sorø]. Afkald Tersløse 16.6.1808
6) Else Margrethe Broch g.m. Jørgen Jacobsen, [ledvogter i Bakkehuset i Bromme sogn]. Afkald Tersløse 16.6.1808
Skiftebrev: se lbnr.1.

103 A. M. Kjærulf. 1808, fol.76.
Testamente. A:
1) J[ohan] C[hristian] Altewelt, stud. theol. i København.
Kurator Deichmann. Afkald København 11.12.1808.
[Afdødes forældre var Johan Altewelt, præst i Nørre Jernløse og Kvanløse. død 17.1.1800 og dennes anden hustru Maren Graversdatter Kjærulf].

104 Tarald Ross [Olufsen] Højer, præst i Tved i Sunds herred på Fyn, [10.2.1795], fol.76B.
E: [Abigael Ungermann].
Første ægteskab med Ingeborg Elisabeth [Danielsdatter] Plum, [død 4.4.1793.]. Afkald fra B:
1) Maren Elisabeth Højer. Afkald Adelersborg 26.11.1808.

105 Anne Agnethe [Danielsdatter] Plum. 2.1.1808, fol.76B.
E: Troels [Pedersen] Schmidt, præst i Holbæk og Merløse. B:
1) en søn, der er i embede
2) [Daniel Peder Schmidt]
3) Helene Elisabeth Schmidt g.m. [Peder] Christian Prytz, premierløjtnant. Afkald Holbæk 29.6.1808
4) Karen Kirstine Schmidt, død. 1B:
a Anne Agnethe Prytz. Afkald Holbæk 29.6.1808
5) Anne Dorthe Schmidt
6) Ingeborg Schmidt
7) Mille Johanne Schmidt
8) Frederikke Schmidt.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1805.
Samfrændeskifte 2.1.1808.

106 Karen Sofie Stub i Undløse. Samfrændeskifte 10.5.1796, uden side.
E: Clemen Michael Lassen, degn i Undløse. Afkald fra B:
1) Thomas Mandix Lassen, født 10.8.1791. Afkald 1808.

SLUT


Skippinge herred.
Gejstlig skifteprotokol 1772-1808
og gejstligt skiftebrev 1771

[1772-1808]    [Skiftebrev 1771]   


Skippinge herred.
Gejstlig skifteprotokol
1772-1808

1 Maren Isaksdatter Strømbech, der døde ugift i Vallekilde degnebolig 18.1.1774, side 5.
Testamente af 4.8.1759.
A:
1) søster [Anne Isaksdatter, begravet Kregme 6.3.1743, var g.m. Jørgen Hansen Grundtvig, præst i Kregme og Vinderød, død 1712]. 2B:
a Otto [Jørgensen] Grundtvig præst på Sejerø
b Kirsten Grundtvig, enke efter Daniel Knoph i Helsingør.
Begyndelsen af skiftet mangler.

2 Otto [Jørgensen] Grundtvig, præst i Vallekilde og Hørve, [der døde 29.10.1772], side 14.
E: Anne Margrethe Jensen.
Første ægteskab med [Marie Elisabeth Lauenstein]. B:
1) Jørgen Grundtvig, præst i Ledøje og Smørum
2) Johan Grundtvig, præst på Odden
3) Christian Grundtvig, degn i Vallekilde
4) Jacob Bjørn Grundtvig i København, tidligere toldfuldmægtig på Lolland
5) Niels Grundtvig, købmand, formentlig død i Sankt Petersborg i Rusland
6) Enok Grundtvig, cand. theol. på Elers kollegium i København
7) Thone Birgitte Grundtvig g.m. Hans Peder Hald, birkedommer i Lille Næstved
8) Ninne Kirstine Grundtvig i København
9) Anne Cathrine Grundtvig g.m. [Hans Christian Danielsen] From, kapellan i Viborg, der døde 25.2.1773, hun er nu enke i København
10) Christiane Grundtvig g.m. Lorents Siersted, købmand i Holbæk
11) Frederikke Severine Grundtvig g.m. [Nikolaj Edinger] Balle, professor og slotspræst i København.
Arv efter afdødes første hustrus søster Anne Ingeborg Lauenstein, enke efter Søren Jacobsen, præst i Kirke Hvalsø, [død 12.6.1744] til hendes søsterdatters datter Anne Ingeborg Hald, datter af [Thone Birgitte Grundtvig] og Hans Peder Hald.

3 Søren [Rasmussen] Nejgaard, præst i Vallekilde og Hørve, der døde 2.5.1773, side 135.
A:
0) forældre [Rasmus Sørensen i Salten og Johanne Marie Sørensdatter]
1) søster Anne Rasmusdatter g.m. Søren Nielsen i Salten
2) søster Lisbeth Rasmusdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 8.9.1762 lbnr.2760]. E: Niels Lauridsen i Gandrup. 2B:
a Rasmus Nielsen 15
b Laurids Nielsen 13.
Begyndelsen af skiftet findes i den forrige protokol, [der ikke er bevaret].

4 Søren Schiellerup, skoleholder i Eskebjerg. 26.3.1776, side 205.
E: Anne Sørensdatter. LV: LV: Hans Jørgensen i Eskebjerg. B:
1) David Schiellerup, møllersvend i en mølle nær ved København
2) Johanne Schiellerup g.m. en spækhøker i København
3) Barbara Schiellerup, død. Et barn, uvist hvor.

5 Herkules Skov, degn i Rørvig. 10.4.1776, side 215.
E: Anne Kirstine. LV: Christian Lind, skovfoged i Holmstrup. A:
1) bror Niels Lauridsen Birk, snedker på Sjællands Odde
2) søster Maren Lauridsdatter, enke efter en mand på Holmen
3) søster g.m. Oluf Nielsen Ronnert, matros, boende i Salviegade i Nyborder i København
4) halvsøster Lisbeth Hansdatter g.m. Christian Jensen, pottemagersvend i Holbæk.
Testamente af 10.1.1771.

6 Bodil Dinesdatter på Sejerø. 3.2.1778, side 226.
Enke efter [Augustinus Hytter], degn på Sejerø, [død 9.3.1775]. A:
1) bror Jens Dinesen, død. 1B:
a Karen Jensdatter, enke
2) søster Anne Dinesdatter, død. 3B:
a Anders Mogensen
b Lucie Mogensdatter g.m. Peder Sørensen
c Anne Mogensdatter g.m. Rasmus Hansen
3) søster Dorthe Dinesdatter
4) halvbror Anders Dinesen
5) halvbror Søren Dinesen
6) halvbror Peder Dinesen
7) halvbror Steffen Dinesen
8) halvbror Mikkel Dinesen, død. 2B:
a datter g.m. Peder Sørensen
b datter g.m. Mikkel Nielsen.

7 Bodil Rasmusdatter i Svebølle i Avnsø sogn. 5.8.1778, side 236.
E: Johan Peder Voldby, skoleholder i Svebølle. A:
1) bror Jørgen Rasmussen i Kærby, død. 3B:
a Karen Jørgensdatter 24
b Anne Jørgensdatter 22
c Jens Jørgensen 19
2) halvsøster Karen Rasmusdatter g.m. Anders Olufsen i Melby.
Afdøde døde 3.8.1778.

8 Kirstine [Marie] Hjort i Bregninge. 17.5.1779, side 244, 321.
Enke efter Johannes [Pedersen] Monrad, præst i Tømmerup, [død 24.3.1772]. B:
1) Johanne Dorthe Johansdatter Monrad
2) Gundel Johansdatter Monrad g.m. Hans Pedersen Thees, købmand i Skælskør
3) Beathe Augusta Johansdatter Monrad. Ved afkald 31.7.1782 g.m. Peder Høst, købmand i Skælskør.
FM: født værge [Peder Efraim Pedersen] Monrad, præst i Århus Domkirke.

9 Mathias Henriksen Fugl, degn i Føllenslev og Særslev. 31.3.1773, side 257.
Enkemand efter [Birgitte Aarby, begravet 6.9.1757].
Testamente af 7.9.1767, hvor afdøde var 84 år gammel. A:
1) bror Christian Henriksen Fugl, død uden børn
2) bror Peder Henriksen Fugl, død. Var i 2 ægteskaber og har efterladt børn, men uvist hvor. Da de ikke meldte sig inden 7 år, så arver i stedet A:
[Birgitte Aarbys første ægteskab med formanden Peder Zimmermann, død 24.3.1740]. B:
1) datter g.m. Jens Mikkelsen, murer i Særslev, hvis børn arver:
a Peder Zimmermann
b Mathias Zimmermann
c Michael Zimmermann
d Christian Zimmermann
e Else Zimmermann
f Kirsten Zimmermann
g Anne Margrethe Zimmermann
2) Otto [Jørgensen] Grundtvig, præst i Vallekilde og Hørve, [skifte 29.10.1772 lbnr.2] hans ugifte døtre, hvoraf der er en:
a Ninne Kirstine Thaisen
3) afdødes vanføre ugifte datter, der ved arvens fordeling 5.4.1780 var død for 2 år siden.

10 Afkald i Vester Kippinge på Falster 13.10.1779, side 372.
Afkald 13.10.1779 fra Anne Benedikte Lyche g.m. Niels Mogensen Lund, [skoleholder] i Vester Kippinge for arv efter far Hans Lyche, [personlig kapellan i Værslev og Jorløse], død 19.9.1759, skifte slut 21.4.1760.

11 Frederik Jacobsen Møller, skoleholder i Jorløse. 24.5.1780, side 273.
E: Mette Pedersdatter Serup. B:
1) Anne Dorthe Frederiksdatter Møller, døbt København Trinitatis 30.10.1738 med navnet Anne Sofie g.m. Mathias eller Markus Terkildsen Bay, skomager i København
2) Jacob Frederiksen Møller, døbt København Trinitatis 16.9.1742, skrædder i København
3) Niels Frederiksen Møller, døbt København Trinitatis 18.2.1751, skytte på Nordfelt på Møn
4) Jens Frederiksen Møller, døbt København Trinitatis 20.7.1753, skrædder i København.
Afdøde der var skrædder af profession, døde 24.4.1780.

12 Marianne Pedersdatter i Svebølle. 14.7.1781, side 287.
E: Johan Peder Voldby, skoleholder i Svebølle. A:
1) far, skoleholder i Østjylland og hustru, begge døde
2) bror
3) bror, smed
4) søster.
Afdøde døde 13.7.1781.

13 Inger Malene Carlsdatter Hald i Værslev. 18.12.1781, side 294.
E: Jens Clausen, degn i Værslev og Jorløse. A:
1) søskendebarn g.m. Kronland, borgerkaptajn i København, begge døde, deres børn.
Afdøde, der var født i Karlskov i Jerndrup sogn i Skåne, døde 13.2.1781.

14 Frederikke [Pedersdatter] Bodemann i Særslev. 22.11.1781, side 309.
Enke efter Niels [Lauridsen] Juul, degn i Fårevejle, [død 6.3.1779]. B:
1) Vibeke Johanne Juul 17.
FM: Jens Tommerup.

15 Daniel [Nikolajsen] Riemann, præst i Værslev og Jorløse, der døde 17.4.1781, side 321.
E: Marie Bornich [Hansdatter]. LV: [Johan] Rørby, præst i Ubby. A:
0) forældre [Nikolaj Henrik Riemann, murer i Skive, skifte Skive 5.10.1759, lbnr.39 og hans første ægteskab med Anne Elsebeth Winther, begravet Skive 28.12.1747]
1) bror Christian [dvs. Christoffer Nikolajsen] Riemann, fuldmægtig i Kammerkontoret i København
2) bror Gert [Nikolaj Henriksen] Riemann i København.

16 Jørgen Kesselhahn, degn i Viskinge, der døde 20.9.1781, side 406.
E: Mette [Lisbeth Sørensdatter]. LV: Oluf Møller i Grydemølle.
Børn, hvis navne ikke angives.

17 Predbjørn Vandal, degn i Bregninge og Bjergby. 1.2.1782, side 432.
E: Maren [Hansdatter] Tornmark. LV: Bredal, forpagter på Dønnerup [i Holmstrup sogn]. A:
1) bror [Hans Vandal], død. 1B:
a [Marie Kirstine Hansdatter Vandal i Magleby, skifte Mønbo herred gejstlig 14.3.1775]. E: Gerhard [Jacobsen] Achton, præst i Magleby. Hendes børn, hvis navne ikke angives.
Afdødes første ægteskab med [Gertrud Cathrine Hagerup, begravet v3.11.1762]. Hendes første ægteskab med Alandt. Arv til barn B:
1) Andreas Alandt, stykjunker og toldforvalter i Marstal på Ærø, hvis enke Mette er søster til [Preben Andersen] Schiøtt, øverste kapellan i København Frue.
Afdøde, [der var søn af Hans Prebensen Vandal, præst i Gauerslund], døde 30.1.1782.

18 Maren Ibsen i Føllenslev. 4.3.1784, side 454.
E: Jens Tommerup, degn i Føllenslev og Særslev. B:
1) Helm Gothard Tommerup 13
2) Peder Tommerup 12.
FM: [Mikkel] Rasmussen, forpagter på Egemarke [i Føllenslev sogn].
Afdøde døde 9.2.1784.

19 Else Margrethe Monrad i Bregninge, der døde 1.4.1784, side 462.
Enke efter [Christian Andreassen] Koch, degn [i Viskinge og Avnsø, død 30.12.1756]. A:
0) forældre [Peder Manasse Johansen Monrad, præst i Tømmerup, død 24.2.1741 og Gundel Pedersdatter Børkop, død 1720]
1) bror Johannes [Pedersen] Monrad, [broderens successor i Tømmerup, død 24.3.1772, var g.m. Kirstine Marie Hjort, skifte 17.5.1779 lbnr.8]. 3B:
a Johanne Dorthe Johansdatter Monrad
b Gundel Johansdatter Monrad g.m. [Hans Pedersen] Thees, købmand i Skælskør
c Beathe Augusta Johansdatter Monrad g.m. [Peder] Høst, købmand i Skælskør
2) bror Frederik [Pedersen] Monrad, [fars successor i Tømmerup, død 13.10.1757]. 5B:
a Manasse Monrad, krigsråd på Krummerupgård
b Johan Anton Monrad, præst på Refsnæs
c Cathrine Marie Monrad g.m. [Lauge Baggesen] Roed, kapellan i Skælskør
d Gundel Monrad g.m. [Hans] Amundin, præst i Svallerup
e Cathrine Hedvig Monrad
3) bror Peder Efraim [Pedersen] Monrad, præst i Århus Domkirke
4) søster Eleonora [Marie Pedersdatter] Monrad, [begravet Nykøbing Falster 10.2.1767]. Første ægteskab med [Johannes] Reimer, degn i Tømmerup, [død 8.7.1741]. 1B:
a Gundel Reimer g.m. Sølvig, sukkerhussvend i København.
Eleonora [Pedersdatter] Monrads andet ægteskab med [Christen Christensen] Werlin, klokker i Nysted, [begravet 31.3.1756]. 3B:
b Manasse Werlin, købmandskarl i Jylland
c Margrethe Werlin g.m. Bredal, tobaksfabrikant i København
d Johanne Sofie Werlin i Bregninge præstegård på Ærø.

20 Inger Sofie Grimeton i Vallekilde. 4.4.1785, side 476.
E: Jørgen Berger Klemp, degn i Vallekilde og Hørve. B:
1) Hans Jørgen Klemp 12.
Afdøde døde 6.3.1785.

21 Peder Jensen Schmidt, præst på Sejerø. 26.4.1784, side 483.
Enkemand efter Anne Gertrud Wind, død 30.11.1783. B:
1) Marie Cathrine Schmidt 14
2) Anne Charlotte Schmidt 12
3) Rasmus Schmidt 8.
FM:
1 morfar [Rasmus Nielsen] Wind på stedet, [entlediget] præst [fra Skovlænge og Gurreby på Lolland]
2 farbror Edvard [Tilemann Jensen] Schmidt, præst i Vetterslev og Høm.
Afdøde døde 5.1.1784.

22 Anne Dorthe Margrethe [Gothardsdatter] Fursmann i Vallekilde. 13.10.1786, side 549.
E: Jens [Andreassen] Bech, præst i Vallekilde og Hørve. B:
1) Andreas Frederik Bech 12
2) Nikoline Charlotte Bech 11
3) Gothard Christian Bech 9
4) Diderikke Louise Bech 8
5) Falck Fursmann Bech 7
6) Dorthe Susanne Bech 6
7) Conrad Vilhelm Bech 4
8) Anne Christiane Bech 3
9) Peder Horrebow Bech 9 mdr.
FM:
1 farbror Mathias Bech i København
2 mors morbror Peder [Pedersen] Horrebow, professor i København
3 Møller, ejer af Bromølle [i Holmstrup sogn] i Odsherred g.m. mors søskendebarn.
Afdøde døde 12.1.1786.

23 Lykke Sofie Sinding i Hørve. 9.5.1788, side 558.
E: Oluf Lund, skoleholder i Hørve.
Afkald i København 1.8.1789 fra B:
1) datter g.m. Peder Mikkelsen
2) datter g.m. Peder Høvring.

24 Jørgen Christian [Gregersen] Vejle, præst i Føllenslev og Særslev. 5.5.1790, side 559, 596.
E: Andrea Christiane [Frederiksdatter] Qvist. LV: [Christian Bülow] Nissen, præst i Hjembæk. B:
1) Susanne Eleonora Vejle g.m. [Niels] Hansen, prokurator i Holbæk
2) Mette Cathrine Vejle
3) Anne Dorthe Vejle g.m. Oluf [Andersen] Zimmer, postmester i Roskilde
4) Gregoria Frederikke Vejle 22, der ægter Johan [Thomsen] Kattrup, præst i Udby [i Tuse herred].
FM: født værge Heering, toldforvalter i Roskilde.
Afdøde døde 23.4.1790.

25 Severin Vincent Starup, skoleholder i Svebølle. 3.12.1791, side 592, 636.
E: Christiane Frederikke Vindslev. LV: stedfar Johan Peder Voldby, degn i Viskinge. B:
1) Abraham Herman Starup 6
2) Frederik Christian Starup 4
3) Laurids Vindslev Starup 2.
FM: farbror Anton Ulrik Starup stolemager i Jyderup.
Enken havde arv efter Laurids [Clausen] Vindslev, præst i Niløse.
Afdøde døde 29.11.1791.

26 Elisabeth Marsille Meyer i Viskinge. 15.2.16797, side 641.
E: Johan Peder Voldby, degn i Viskinge og Avnsø.
Af første ægteskab B:
1) Christiane Frederikke Vindslev, enke efter Severin Vincent Starup, skoleholder i Svebølle, [skifte 3.12.1791 lbnr.25]
2) Mette Kirstine Vindslev g.m. Peder Hansen Vellerup i Rye mølle
3) Claus Jacob Vindslev, brændevinsbrænder i Fredericia.
Afdøde døde 13.2.1797.

27 Rasmus Bremer, skoleholder i Særslev. 24.10.1797, side 646, 664.
E: Anne Jensdatter, der døde 8.4.1801. LV: Jens Tommerup, degn i Føllenslev og Særslev. B:
1) Frederikke Sofie Bremer 27, der ægter successor Andreas Klim
2) Rise Sofie Bremer 23
3) Kirsten Bremer 20½
4) Birthe Kirstine Bremer 17.
FM: Peder Zimmermann i Særslev ved far Jens Mikkelsen.

28 Hans Christian Bruun, skoleholder i Holmstrup. 4.7.1799, side 653.
E: Karen Hansdatter. LV: successor [Espen Sørensen] Hjerrild. A:
1) bror Johan Bruun, sadelmager i Verup [i Niløse sogn]
2) søster Cathrine Bruun g.m. Christian Rasmussen Mørch, skoflikker i Rosenborggade 230 i København
3) søster Vibeke Sofie Bruun, død. var g.m. Bent Nielsen, smed på Frydendal. 3B:
a Johannes Bentsen i København
b Karen Kirstine Bentsdatter g.m. [Søren] Friis, toldbetjent i Holbæk
c Birthe Sofie Bentsdatter, uvist hvor
4) halvsøster Dorthe Bruun i København
5) halvsøster Kirsten Bruun i Holbæk.
Afdøde døde 1.7.1799.

29 Oluf Lund, skoleholder i Hørve. 13.6.1800, side 659.
E: Ingeborg Børgesen. LV: Christen Nielsen i Hørve. B:
1) Lykke Sofie Olufsdatter 10
2) Peder Christian Olufsen 4
3) Ellen Cathrine Olufsdatter 1¾.
FM: Søren Pedersen i Hørve.
Afdøde døde 12.6.1800.

30 Opbudsbo i Værslev. 7.10.1801, side 668, 684.
Registrering af fallitbo hos Hans Egede Saaby, præst i Værslev og Jorløse.

31 Daniel August Heer, ugift skoleholder i Svebølle, der døde 26.1.1804, side 680, 684.
Arvinger kendes ikke.

32 Jens Tommerup, degn i Føllenslev og Særslev. 19.10.1804, side 686.
E: [Abelone Filipsdatter]. LV: Andreas Klim, [skoleholder] i Særslev. B:
3) Cathrine Marie Tommerup 19
4) Maren Tommerup 18, g.m. Søren Jensen på Sejerø
5) Bodil Tommerup 13.
[Første ægteskab med Maren Ibsen, skifte 4.3.1784 lbnr.18]. B:
1) Helm Gothard Tommerup, sekretær i Danske Kancelli
2) Peder Tommerup, præst på Drejø.
Afdøde døde 17.10.1804.

33 Charlotte Frederikke Grundtvig i Viskinge. 27.7.1805, side 696.
Enke efter Hans Pedersen Lange, præst i Tersløse, [død januar 1806]. B:
1) Peder Lange, købmand i Nakskov.
Afdøde døde 28.6.1805.

34 Jens [Andreassen] Bech, præst i Vallekilde og Hørve. 20.10.1806, side 706.
E: Frederikke Vestengaard. LV: bror Otto Vestengaard, præst i Kundby. B:
10) Anne Dorthe Margrethe Bech 18, på stedet
11) Jens Bech 15, i apotekerlære i Skien i Norge
12) Birthe Sofie Bech 13.
FM: morbror Mathias Bech, stolemager.
Første ægteskab med Anne Dorthe Margrethe [Gothardsdatter] Fursmann, skifte13.10.1786 lbnr.22. B:
1) Andreas Frederik Bech, præst i Alsted og Bjergby i Ålborg stift
2) Nikoline Charlotte Bech 31, i København
3) Gothard Christian Bech 29, student, på stedet
4) Diderikke Louise Bech g.m. Laurids Schiøtt, urtekræmmer i København
5) Falck Fursmann Bech 27, kirkesanger og skolelærer i Hørve
6) Dorthe Susanne Bech 25, i Kundby præstegård
7) Conrad Vilhelm Bech 23, urtekræmmersvend i København
8) Anne Christiane Bech 22, der ægter [Halvor] Bjarnesen, skolelærer i Frederiksværn i Norge
9) Peder Horrebow Bech 21, kirkesanger og skolelærer i Høm.
Afdøde døde 16.10.1806 i København.


Skippinge herred.
Gejstligt skiftebrev
1771

35 Anne Henriksdatter Møller i Viskinge præstegård. 15.4.1771.
Enke efter Bendix Saxo, præst i Viskinge og Avnsø, død 13.11.1770.
Hans A:
0) forældre [Niels Christensen, degn i Ørting og Falling, begravet Ørting 25.4.1742 og Maren Justsdatter]
1) bror Niels Saxo i Vesterbygård, overinspektør på Lerchenborg [i Årby sogn].
Hendes A:
1) søster Cathrine Henriksdatter Møller g.m. Joachim Billing, feldbereder i København
2) søster Charlotte Amalie Henriksdatter Møller g.m. Frederik Vilhelm Aarslev, possementmager i København
3) bror, død. 1B:
a Henrikke Severine Møller. FM: Grandjean, by- og herredsskriver i Holbæk.

SLUT

Tuse herred.
Gejstlig skifteprotokol
1735-1808

[1735-1792]    [1789-1808]   


Tuse herred.
Gejstlig skifteprotokol
1735-1792

1 Anne Christoffersdatter i Skamstrup. 3.10.1735, side 1, 31, 50.
E: Christian Glob [Gyrstinge], degn i Skamstrup og Frydendal. A:
1) bror Rasmus Christoffersen i Rye
2) søster Birgitte Christoffersdatter g.m. Gotfred, urtegårdsmand på Gundetved [i Buerup sogn]
3) søster Anne Cathrine Christoffersdatter g.m. Jacob Olufsen, skomager i Ullerup
4) søster Anne Kirstine Christoffersdatter g.m. Holger [Christensen] Danholm, degn i [Store] Tåstrup [og Ugerløse]
5) søster Johanne Christoffersdatter, død, var g.m. Isak, murer, 4B;
a Anne Isaksdatter
b Margrethe Isaksdatter
c Rebekka Isaksdatter
d Sara Isaksdatter
6) bror Hans Christoffersen, død. 4B:
a Malte Hansen
b Juliane Hansdatter
c en søn
d en søn.

2 Gertrud Marie Juliane Schultz i Hjembæk. 10.10.1735, side 10, 38.
E: Jens [Jørgensen] Bech, præst i Hjembæk og Svinninge. A:
1) mor Agnethe Fuglede, enke efter [Ludvig Filip] Huusfeldt, [død 22.3.1730]. LV: bror Peder [Hansen] Fuglede, præst i Værslev [og Jordløse].
Mors første ægteskab med [Philip Christian Schultz, oberstløjtnant, gift Kalundborg 9.2.1711]. B:
2) bror Jacob Schultz.
FM: morbror Niels Fuglede, kancelliråd.
Af fars første ægteskab B:
3) halvbror Hans Schultz.

3 Eskild Lauridsen, degn i Hørby. 26.10.1735, side 32, 38, 52, 183, 233.
E: Mette Hansdatter. LV: successor Rasmus Franch, der ægter enken. B:
1) Mette Eskildsdatter Feldingbjerg 13, der døde. Afkald fra moderen 27.4.1746.
Enkemanden havde uden enkens viden oprettet kontrakt med Søren Bølle, om at efterfølge ham i degnekaldet og ægte datteren, der nu kun er 13 år gammel, men Søren Bølle fragår kontrakten, som enken var imod.

4 Damiane Christine [Damiansdatter] Stendorf i Skamstrup. 7.11.1735, side 34.
E: Nikolaj [Steffensen] von Essen, præst i Skamstrup og Frydendal. A:
1) søster Abelone Marie [Damianusdatter
] Stendorf, enke efter Anders Pedersen Hald, præst [i Kirke Hvalsø og Særløse, [død 4.1.1725]
2) søster Dorthe Magdalene Stendorf i Roskilde, enke efter magister Hans [Nikolaussen] Lundt, præst [i Ågerup og Kirkerup, skifte Sømme herred gejstlig 6.4.1731 lbnr.54]
3) søster Bodil Stendorf, død, var g.m. Christen Knudsen i Roskilde, ridefoged på København Universitet. Hendes børn, hvis navn ikke angives.

5 Svend Friskov, degn i [Stigs] Bjergby. 23.2.1736, side 54.
E: Karen [Pedersdatter]. LV: Holger Pedersen i Jorløse. B:
1) Peder Friskov
2) J. S. Friskov
3) Inger Friskov
4) Sofie Friskov
5) Christiane Friskov
6) Anne Christine Friskov
7) en datter.

6 [Johan Højer, præst i Hjembæk og Svinninge, død august 1729] og hustru [Cathrine Elisabeth von Møhlen, død 4.7.1732], side 55, 86, 243, 254.
Afkald fra B:
1) Johannes Højer. Afkald Roskilde 12.12.1736
2) Jacob Højer. Afkald København 20.6.1737
3) Mille Cathrine Højer. Ved afkald i Bredstedt 24.3.1746 er hun g.m. Lorents Jacob Clausen
4) Engelke Højer. Ved afkald 13.9.1747 er hun g.m. Hans Henrik Jessen i Bredstedt.

7 Hans Thomsen Lyngby, præst i Hørby. 17.10.1736, side 58, 128, 132, 136, 184, 241.
Enke efter Abelone Gødesdatter, [død 5.4.1729]. B:
3) Birthe Hansdatter Lyngby 12. Ved afkald 14.12.1744 er hun g.m. Jacob Jesse Jacobsen Dahl, forvalter på Egholm og Rygård
4) Elisabeth Marie Hansdatter Lyngby 9. Ved afkald 15.2.1747 oplyses, at hun blev gift september 1746 med Engelbrecht Jensen, ridefoged på Hørbygård.
FM:
1 morbror Peder Gødesen, præst i Skibby
2 mosters mand Ove Christensen i Holbæk.
Første ægteskab med Elisabeth Marie Lauridsdatter Tersling, [død 11.11.1721], skifte 19.4.1723. B:
1) Susanne Christine Hansdatter Lyngby 26,forlovet med successor Laurids [Gotfred Gregersen] Vejle
2) Thomas Hansen Lyngby 25, student.
FM: Claus Plum, forpagter på Hørbygård.
Desuden nævnes Bertel Mathias [Hansen] Lime, præst i Rønnebæk [og Olstrup] g.m. sidste hustrus ældste søster [Mette Christine Gødesdatter].

8 Niels Pedersen Sinding, præst i Kundby og hustru Sofie Jørgensdatter, skifte slut 11.11.1733, side 85, 91.
Afkald fra B:
1) Jens Nielsen Sinding, degn i Kundby. Afkald 11.6.1733
2) Anne Nielsdatter Sinding g.m. Laurids Bjørn i Mørkegård. Afkald 24.4.1737.
[Afdøde mand døde 10.9.1728].

9 Anne i Hjembæk, der døde 1.8.1730, side 87.
Enke efter Erik Christoffersen, præst på Sejerø, [død 2.9.1704]. Afkald fra A:
1) Michael With i Rudkøbing
2) Hans With i Kalundborg
3) Dines With
4) Ditlev With
5) en datter With, død. 1B:
a Sara Cathrine Jørgensdatter g.m. Bendix Nielsen i Rudkøbing
Afkald i Rudkøbing 14.12 og i Kalundborg 23.12.1734
og fra
6) søstersøn M. Ramshart i Bragernes. Afkald 5.5.1738
og fra
7) brorsøn Joachim Pedersen Kappe, knapmager i København;
denne brorsøn har også gavebrev fra Ejler [Christensen] Kullerup, præst [i Rønninge og Rolsted] på Fyn, [skifte Åsum herred gejstlig 23.8.1748 lbnr.26

10 Frederik Poulsen Duus, degn i [Stigs] Bjergby. 20.4.1740, side 92.
E: [Frederikke Sofie Boesdatter]. LV: Christen Hjort i Frydendal. B:
1) Maren Duus.
FM: morfar Bo Jensen, møller i Stridsmølle [i Buerup sogn].
Arv i boet til Karen [Pedersdatter], enke efter formanden Svend Friskov, [skifte 23.2.1736 lbnr.5] og dennes datter Inger.

11 Afståelse af degneembede i Jyderup. 30.9.1741, side 100.
Holger Jensen Ferslev, 73 år gammel degn i Jyderup, afstår sit embede til Christian Schrøder Fabricius mod årlig pension efter kontrakt af 20.9.1739.

12 Just [Sidenborg Bertramsen] From, præst i Jyderup og Holmstrup. 13.11.1741, side 103, 129, 133, 136, 174.
E: Magdalene [Poulsdatter Dønnich]. LV: Christen Hjort i Frydendal. B;
1) Nikolaj From, gift i Danzig
2) Anne From g.m. Hans Pedersen Storm, præst i Sønderup og Nordrupvester
3) Inger Malene From g.m. [Simon Simonsen] Vesseltoft, præst i Svallerup.
Enkens første ægteskab med formanden Peder Torup, død 24.6.1705. Arv til B:
4) Cathrine Elisabeth From.

13 Maren Rasmusdatter [Heller] i Kundby. 4.3.1743, side 168, 179, 230, 243, 254, 321, 322, 443, 826.
Enke efter Frederik Carl Kokansky, degn i Kyndby. B:
2) Simon Kokansky, på apoteket i Kalundborg
3) Didrik Kokansky 31, på St. Thomas, der døde 30.4.1743
4) Stine Kokansky 27, på Frederiksberg
5) Mette Margrethe Kokansky 25, på Vognserup. Gift 30.4.1756 med Niels Lauridsen Friis i København, hvis bror er Søren Friis i Holbæk,
6) Erik Christian Kokansky 18, i kobbersmedelære i København
7) Anne Benedikte Kokansky 17.
FM:
1 Erhardt Christoffer Benzon, præst i Kundby
2 Junge, degn i Stigs Bjergby.
Første ægteskab med formanden [Didrik] Wichmann, [begravet 15.4.713]. B:
1) Hans Wichmann, i Moss i Norge.
Afdøde døde 31.1.1743.

14 Nikolaj [Steffensen] von Essen, præst i Skamstrup og Frydendal. 22.2.1745, side 186, 225, 389.
Enkemand efter [Damiane Christine Damiansdatter Stendorf, skifte 7.11.1735 lbnr.4.].
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter Schade, død 20.8.1726]. B:
1) Maren von Essen 32, gift 11.7.1745 med Johannes Højer, præst i Rye i Jylland
2) Karen von Essen g.m. [Claus] Barfoed [Hansen Bolting], kaptajn [i Holbæk]
3) Peder von Essen 28
4) Elisabeth Anne Marie von Essen 19.
FM: Hans Rasmussen, rådmand i Roskilde.
Afdøde døde 23.1.1745.

15 Afkald i Jyderup 11.6.1745, side 225.
Afkald af 11.6.1745 fra Anne Sofie Bruun for testamentarisk gave fra Laurids [Justesen] Bech, præst i Stigs Bjergby. FM: Lyder von Møller.

16 Holger [Jensen] Ferslev, degn i Jyderup. 9.11.1745, side 227, 233.
E: Anne Hahn. LV: Engelbrecht Jensen på Hørbygård. B:
1) [Mette Holgersdatter Ferslev] g.m. Jens [Nielsen] Sinding, degn i Kundby.
Afdøde døde 10.10.1745.

17 Abel Cathrine Plesner i Jyderup. 18.2.1747, side 242.
E: Christian Schrøder Fabricius, degn i Jyderup og Holmstrup. B:
1) Jørgen Christian Fabricius 6
2) Else Cathrine Fabricius 5
3) Christen Drachardt Fabricius 4
4) Otto Jacob Fabricius 3.
FM: morbror David Plesner, præst i Jyderup og Holmstrup.
Ved afkald fra børnene 18.1.1768 har de også arv efter deres moster Benedikte Dorthe Plesner, [skifte Næstved 1.2.1760 lbnr.903].
Afdøde døde 17.2.1747.

18 Margrethe Jørgensdatter i Hagested. 6.5.1749, side 255, 259, 266.
E: Rasmus Nielsen Søgaard, degn i Hagested og Gislinge. B:
8) Else Cathrine Rasmusdatter 11.
Første ægteskab med formanden Mathias Sørensen Bolt, skifte sluttet 27.9.1735. B:
1) Henrik Mathiassen Bolt 30, underofficer
2) Jørgen Mathiassen Bolt 29, snedkersvend i Holbæk
3) Hans August Mathiassen Bolt 26, ridefoged hos sin morbror Jonas Jørgensen til Svanholm [i Krogstrup sogn]
4) Anne Cathrine Mathiasdatter Bolt 24, enke efter [Niels Jensen] Montan, degn i Haslev, død 18.3.1744], nu forlovet med Peder Lauridsen Stads i Gislinge
5) David Severin Mathiassen Bolt 20, på Vemmetofte
6) Susanne Henriette Mathiasdatter Bolt 19, på Svanholm
7) Peder Mathiassen Bolt 18, hos forvalter Ulsted på Gjorslev [i Holtug sogn].
Afdøde døde 5.5.1749.

19 Anne Marie Hornemann i Udby, der døde 13.5.1749, side 258, 262.
Enke efter [Jens Pedersen] Jessen, præst i Udby, død 11.4.1749]. B:
1) Elsebeth Jessen g.m. Mads Henriksen, købmand i Holbæk
2) Anne Jessen 20, der ægter successor Peder Christoffer [Svendsen] Stenersen.
FM: farbror [fars halvbror?] Christian Reenberg i København.

20 Anne Sofie Lauridsdatter Stads i Gislinge. 14.1.1750, side 268.
E: Peder Andersen Godske, skoleholder i Gislinge. B:
1) Marie Cathrine Pedersdatter 13
2) Cathrine Margrethe Pedersdatter 10.
FM: mosters mand Jørgen Hvalsø i Gislinge.
Afdøde døde 21.12.1749.

21 Magdalene Poulsdatter Dønnich i Skamstrup Kirkeby. 20.4.1750, side 275, 289, 438.
Enke efter Just [Sidenborg Bertramsen] From, præst i Jyderup og Holmstrup, [skifte 13.11.1741 lbnr.12]. B:
2) Nikolaj From, gift i Danzig
3) Anne From g.m. Hans Pedersen Storm, præst i Sønderup og Nordrupvester
4) Inger Malene From g.m. Simon [Simonsen] Vesseltoft, præst i Svallerup.
5) Cathrine Elisabeth From. Ved afkald 2.2.1755 er hun g.m. Mads Lerager, prokurator ved alle over- og underretter på Sjælland og forvalter på Lerchenborg og Kalundborg ladegård.
Første ægteskab med formanden Peder Torup, [død 24.6.1705]. B:
1) en søn i England, død uden børn.
Afdøde, der også kaldes Malene Wroe [efter sin stedfar Nikolaj Olufsen Vroue (Wroe), rådmand i København, skifte 5.11.1726], døde 15.4.1750.

22 Mette Hansdatter i Hørby, der døde 20.4.1750, side 280, 284.
E: Rasmus Franch, degn i Hørby. A:
1) bror Thomas Hansen, skoleholder i Majbølle på Lolland
2) søster Inger Hansdatter i et hus kaldet Fuglesang på von Lehns gods, enke efter Simon Sivertsen
3) søster Marie Hansdatter, enke efter Knud Hansen Møller i Kisserup i Udby sogn
4) bror Isak Hansen, død. 1B:
a Hans Isaksen Wolff i Holbæk
5) søster Mette Dorthe Hansdatter, død. E: Jens Olufsen i Schacks kro i Sæby. 2B:
a Hans Nielsen i Sønderød i Reerslev sogn
b Anne Cathrine Nielsdatter.
[Første ægteskab med formanden Eskild Lauridsen, skifte 26.10.1735 lbnr.3].

23 Cathrine Hedvig von Aspern i Skamstrup, begravet 16.12.1749, side 282, 811.
E: Jacob [Jacobsen] Bagger, præst i Skamstrup og Frydendal. Ved afkald fra søn 28.12.1778 er han præst i Kundby og g.m. Viveke [Clausdatter] Buch. B:
1) Hans Vilhelm Bagger 4. Ved afkald 28.12.1778 er han kapellan i Emmerlev på Schackenborg grevskab.
Bevilling til uskiftet bo af 9.1.1750.
Ved afkald fra søn 28.12.1778 nævnes:
1 enkemandens svoger B. Hagen, apoteker i Holbæk
2 enkemandens bror Albert Frederik Bagger, prokurator i Slagelse.

24 Cathrine Birgitte Vissing, ugift i Jyderup præstegård. 14.1.1751, side 302, 320.
A:
1) mor Birgitte Møller g.m. David [Hansen] Plesner, præst i Jyderup og Holmstrup.
Mors første ægteskab med afdødes far Lorents Vissing, præst i Værslev og Jorløse, skifte Skippinge herred gejstlig, sluttet 7.6.1730. B:
2) søster Anne Sofie Vissing, [død 4.3.1739], var g.m. Christoffer [Hansen] Heerfordt, præst i Høje Tåstrup. 1B:
a Anne Sofie Heerfordt
3) Antoinette Petronelle Vissing g.m. Carl Ferdinand Treu, præst i Tanum i grevskabet Larviken i Norge
4) søster Elisabeth Vissing
5) søster Petrea Vissing
6) søster Anne Elisabeth Vissing g.m. Frederik [Hugo] Christensen, præst i Landet, Ågeby og Ryde på Lolland
FM: fars halvbror Hans Vissing til Odden [i Mygdal sogn] ved Ålborg.
Afdøde havde gave fra sin faster Birgitte Cathrine Vissing, enke efter schoutbynacht Thomsen, hvis datter Sofie Magdalene Thomsen er g.m. løjtnant von Østen.

25 Ib Ring, ugift skoleholder hos [Christian] Teilmann til Bjergbygård [i Stigs Bjergby sogn], der døde 4.3.1751, side 305, 318, 438.
A:
1) bror Hieronymus Ring, sekretær i København
2) bror Peder Ring, bagersvend hos kongen
3) bror Bertel Ring, snedkersvend 19, hos morbror Lorents Tega i Roskilde
4) søster Petronelle Kirstine Ring g.m. Christian Schiønning i Frederikssund
5) søster Mette Marie Ring, død, var g.m. [Johan Adolf de] Clerque [til Bjergbygård]. 1B:
a Adolf Clerque 12
6) søster Magdalene Ring
7) søster Maren Ring
8) søster Karen Ring g.m. Gert Bendixen, underskriver på Tøjhuset i København
9) søster Marie Christence Ring.

26 Sidsel Nielsdatter Højer, der døde 8.5.1751, side 309.
E: Christian Schrøder Fabricius, degn i Jyderup og Holmstrup. A:
1) bror Andreas Nielsen Højer på geværfarikken eller hammermøllen på Kronborg.

27 Laurids Helsinge Terkildsen, ugift skoleholder på Torbenfeld [i Frydendal sogn]. 2.6.1751, side 314, 324, 332.
Forlovet med Anne Cathrine Mathiasdatter Bolt. LV: Niels Schmidt. A:
0) forældre Terkild Hansen, degn i Hagested og Gislinge, [begravet Gislinge 4.11.1718] og Gundel Knudsdatter Helsinge.
Fars første ægteskab med [Ingeborg Thomasdatter Lyngby, begravet 17.7.1711]. B:
1) halvbror Thomas Terkildsen
2) halvbror Hans Terkildsen, kapellan i Slagelse Mikkel
3) halvsøster Mette Terkildsdatter ved Nyborg på Fyn
4) halvsøster Karen Terkildsdatter
5) halvsøster Anne Cathrine Terkildsdatter.
Mors andet ægteskab med Laurids Pedersen Wittenkamp, pottemager i Holbæk. B:
6) halvsøster Birthe Margrethe Lauridsdatter g.m. en skrædder i Randers.

28 Afkald i København 8.1.1749, side 321.
Afkald fra Elisabeth Marie Friis i København for arv efter fra [Peder Arildsen eller Arvidsen Friis, præst i Skamstrup og Frydendal, død 2.4.1711]. Desuden nævnes:
1 hendes halvbror Johan Frederik Friis, etatsråd
2 hendes halvbror Johannes Hornemann Friis.

29 Jens [Nielsen] Sinding, degn i Kundby, [der døde 26.5.1752], side 323, 348, 350, 388.
E: Mette [Holgersdatter Ferslev].
Bevilling til uskiftet bo af 11.6.1752.

30 Anne From i Skamstrup. 21.8.1752, side 329, 334, 348, 358, 504, 504.
Enke efter Hans [Pedersen] Storm, præst i Sønderup og Nordrup, [skifte Slagelse herred 28.10.1743 lbnr.93]. B:
1) Just Storm 14. Ved afkald 4.8.1759 er han student i København
FM: farbror Ancher Storm, toldskriver i København.
Desuden nævnes:
1 enkens [halv]søster [Cathrine Elisabeth From]
2 enkens søster
3) enkens søster [Inger Malene From] g.m. [Simon Simonsen] Vesseltoft, præst i Svallerup.
Afdøde døde 19.8.1752.

31 Peder Andersen Godsk, skoleholder i Gislinge. 16.10.1752, side 337, 352, 439.
E: Anne Christensdatter. LV: Sachmann, skoleholder i Svinninge.
Første ægteskab med Anne Sofie Lauridsdatter Stads, [skifte 14.1.1750 lbnr.20]. B:
1) Marie Cathrine Pedersdatter 15
2) Cathrine Margrethe Pedersdatter 13. Ved afkald 25.6.1764oplyses at hun blev gift i København Holmen 4.5.1764 med Niels Jensen, matros
FM: morbror [dvs. mosters mand] Jørgen Hvalsø i Gislinge.

32 Arnold Henriksen Kruse, præst i Hagested og Gislinge. 4.7.1754, side 360.
E: Birgitte Jacobsdatter Burchard.
Bevilling til uskiftet bo af 26.6.1731.
Afdøde døde 28.10.1753.

33 Elisabeth Sofie Skov, ugift i Frydendal skole. 30.4.1754, side 364.
A:
Testamente af 22.2.1754.
1) søster Edel Louise Skov, død. 2B:
a Carl Walbom, skoleholder i Frydendal
b Erik Walbom 26, uvist hvor
2) søster Sofie Skov, død. Hun efterlader en del børn, som ikke vides, hvor er.
Afdøde havde arv efter sine forældre, stående hos sin formynder [Frands Mathiassen] Testrup til Øllingsøgård [i Græshave sogn] på Lolland.
Desuden nævnes et skiftebrev, [sandsynligvis efter en af forældrene], sluttet 8.6.1725 med påskrift af løjtnant [Niels] Vinds enke [Christiane Ulrikke] von Lützow, dateret Øllingsø 28.1.1735.

34 Maren [Ulriksdatter] Helt i Tuse, der døde 3.12.1754, side 371, 390.
Enke efter Christian Berg, præst i Torslunde [og Ishøj, skifte Smørum herred gejstlig 12.1.1729 lbnr.40]. B:
1) Andreas Ulrik Berg, skoleholder i Kundby
2) søn, der døde for 3 år siden uden børn
3) Dorthe Marie Berg, [København Hofret. Skiftebreve i ordinære boer 8.4.1754 lbnr.57], var g.m. [Cort] Lemvig, kaptajn. 3B:
a Christian Lemvig, skriverkarl i København
b Poul Lemvig, kadet i søetaten
c Marie Lemvig g.m. [Andreas] Ramløse, der tjener ved toldboden.

35 Rasmus [Nielsen] Søgaard, degn i Hagested og Gislinge. 7.1.1755, side 374, 391, 397, 409, 702, 770, 776.
E: Sofie Hjort. LV: Laurids Pop, degn i Udby. B:
2) Margrethe Birgitte Rasmusdatter 4. Ved afkald 15.12.1774 er hun g.m. Jørgen Knag i Holbæk.
Første ægteskab med [Margrethe Jørgensdatter, skifte 6.5.1749 lbnr.18]. B:
1) Else Cathrine Rasmusdatter 17. Ved afkald 17.7.1775 er hun g.m. Jens [Pedersen] Reingaard, præst i Sønder Jernløse og Søstrup.
FM: [morbror] Jonas Jørgensen til Svanholm.
Else Cathrine Rasmusdatter har arv efter [halv]bror Hans [August Mathiassen] Bolt.

36 Anne Christensdatter i Kundby. 28.4.1755, side 392, 520, 722.
Enke efter Peder Andersen Godsk, skoleholder i Gislinge, [skifte 16.10.1752 lbnr.31].
Første ægteskab med Frederik C[mangler]. B:
2) Johan Henrik Frederiksen Leje 11.
FM: farbror Andreas Leje, kromand i Favrbo Kro [i Særslev sogn].
Uden ægteskab B:
1) Maren Frederiksdatter. Ved afkald 8.12.1760 er hun g.m. Jochum Pedersen, skomager i Holbæk.
Desuden nævnes afdødes søster g.m. Casper Bilenberg, tømrer i Kundby.
Ved tillysning 9.7.1755 og ved afkald 26.11.1766 kaldes afdøde, Maren salig Peder Andersen.
(Store dele mangler af siderne 392 og 393).

37 Rasmus Franch, degn i Hørby, [der døde 26.5.1755], side 399, 412, 415, 440, 455.
E: Adelgunde Poulsdatter. LV: Hjort, birkedommer på Torbenfeld. A:
1) mor Kirsten Sørensdatter, enke efter Henrik Rasmussen i Århus
2) bror Hans Jacob Henriksen Franch i Århus
3) bror Poul Henriksen, snedker [i Ustrup, skifte Boller og Møgelkær 8.5.1751 lbnr.218]. 2B:
a Henrik Poulsen
b Kirsten Poulsdatter, hos sin mor på Boller gods i Jylland
4) søster Sofie Henriksdatter g.m. Andreas [Thomsen] Todbjerg i Århus.
Desuden nævnes enkens bror Kaj Poulsen.
[Første ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 20.4.1750 lbnr.22].
(Begyndelsen af skiftet mangler, idet siderne 399-404 er rykket ud af skifteprotokollen).

38 Christen Langemach i Jyderup præstegård, der døde 26.8.1757, side 436, 444.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var kaldet som præst i Munke Bjergby og Bromme i Alsted herred, havde opholdt sig nogle uger i Jyderup præstegård.
Skiftet skal forrettes i Alsted herreds provsti.

39 Ingeborg Margrethe Zimmermann i Hørby, der døde 23.4.1758, side 445, 454, 457.
E: Peder Schade Korlp, degn i Hørby. A:
1) bror Morten Zimmermann i Christiania i Norge
2) søster Else Marie Zimmermann, hos stedfar Mathias Fugl, degn i Føllenslev
3) søster Mette Lisbeth Zimmermann g.m. Jens Mikkelsen, murer i Særslev.

40 Knud [Pedersen] Lund, degn i Hagested. 19.1.1758, side 454, 704.
E: Thomine Kirstine Thoring, der ægter successor Christen Holm, der kaldes til Tølløse og Ågerup 1770. Af børn angives B:
1) Johanne Ivanike Lund.
Bevilling til uskiftet bo af 13.1.1758.

41 Charlotte Amalie [Echardsdatter] Benzon i Hagested, der døde 1758, side 455.
E: Iver Iversen Brinch, præst i Hagested og Gislinge.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1758.

42 Peder Schade Korlp, degn i Hørby, der døde 15.9.1758, side 460, 486, 515, 721, 775.
Enkemand efter Ingeborg Margrethe Zimmermann, [skifte 23.4.1758 lbnr.39]. A:
0) far Korlp, borgmester i Roskilde, død. 4B:
1) bror Hans Korlp, død. 1B:
a Hans Korlp 4, i Føllenslev degnebolig. Ved afkald 7.4.1775 bor han i Moe i Hardanger i Norge
2) halvsøster Sofie Hansdatter Korlp, død, var g.m. Lorents Lorentsen i Roskilde. 2B:
a Jacob Arff i Roskilde
b Peder Arff, rektor i Viborg
3) halvsøster Anne Cathrine Korlp, død, var g.m. Joachim Ditlevsen i Flensborg. 2B:
a Peder Ditlevsen, købmand i Flensborg
b Hans Jacob Ditlevsen, død. 1B:
1 Jochum Ditlevsen 18.

43 Jacob Maar, student og hofmester på Hagestedgård, der døde 4.11.1758, side 477.
A:
1) bror Peder [Jacobsen] Maar, præst i Fensmark og Rislev
2) bror Jørgen Maar, købmand i Frederiksborg
3) bror Hans Maar i Slangerup
4) søster Helvig Marie Maar på Frederiksborg ladegård, enke efter Sandberg
5) søster Charlotte Maar 15.

44 Susanne Christiane [Hansdatter] Lyngby, [der døde 1758], side 483.
E: Laurids Gotfred [Gregersen] Vejle, præst i Hørby.
Testamente af 25.8.1758.

45 Claus Frandsen Reenberg, præst i Stigs Bjergby og Mørkøv, [begravet 20.11.1758], side 485, 513.
E: Dorthe Jensdatter [Sinding].
Af børn angives B:
1) Frands Clausen Reenberg.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1758.

46 Christian Glob Gyrstinge, degn i Skamstrup, der døde 4.6.1759, side 489, 505, 718.
E: Sofie Christiane Strange. LV: Jacob Bagger i Skamstrup. A:
0) forældre [Peder Hansen Lollik, præst i Gyrstinge og Flinterup, død 4.4.1710 og Else Globsdatter, død 1709]
1) bror Hans Gyrstinge, postmester og rådstueskriver i Randers, død. 2B:
a Peder Bernt Gyrstinge, hollandsk herberger i Helsingør
b Else Gyrstinge g.m. løjtnant Meitzner i København
2) bror Vilhelm Gothardt Gyrstinge, degn i Vejlø og Vester Egesborg, [skifte Hammer herred gejstlig 3.2.1754 lbnr.11]. 4B:
a Knud Jørgen Gyrstinge, skoleholder i Neder Vindinge i Kastrup sogn ved Vordingborg
b Anne Sofie Gyrstinge g.m. Peder Pedersen, post i Vordingborg
c Charlotte Gyrstinge
d Else Gyrstinge i Køng
3) bror Jacob Henrik Gyrstinge, kantor i Fredensborg slot
4) søster Elisabeth Gyrstinge, død, var g.m. Christian Wiinholt, brygger i København. 7B:
a Claus Wiinholt, præst i Horslunde på Lolland
b Peder Wiinholt, præst [i Oure og Vejstrup] på Fyn
c Else Wiinholt, vaskepige hos enkefyrstinden på Øst-Frisland
d Anne Magdalene Wiinholt g.m. Hornemann, matrielskriver på Frederiksborg
e Karen Wiinholt g.m. Jørgen Klink, færgemand ved Vordingborg
f Kirsten Wiinholt
g Anne Wiinholt g.m. Gram i Horslunde sogn på Lolland.
5) søster Thale [Pedersdatter] Gyrstinge g.m. Peder Motzfeldt, præst i Asnæs. 1B:
a Else Pedersdatter g.m. Jens Andersen, feldbereder i Ringsted
6) søster Maren Gyrstinge, død, var g.m. Henrik Jensen i Allerslev. 4B:
a Jens Henriksen, vantmagersvend på børnehus-fabrikken
b Christen Henriksen, kræmmer i Skælskør
c Kirsten Henriksdatter g.m. Christen Lauridsen, værtshusholder i Borgergade i København
d Else Henriksdatter i Karlebo degnebolig. Ved afkald 4.5.1761 er hun g.m. Peder Mikkelsen, værtshusholder og spækhøker på Christianshavn.
[Første ægteskab med Anne Christoffersdatter, skifte 3.10.1735 lbnr.1].

47 Johanne Madsdatter Knie i Hørby. 2.6.1763, side 521.
E: Anders [Christian] Kjeldorph, degn i Hørby. B:
1) Mads Kjeldorph 4.
FM: født værge Jens Madsen Knie, kaptajn i Holbæk.
Arv i boet til enkemandens søn af første ægteskab B:
1) Christian Bircherod
efter bevis af 5.12.1759 for arv efter samfrændeskifte efter mor afholdt af etatsråd Schrødersee og landsdommer von Bergen.
Desuden nævnes [afdødes bror] Søren Knie, guldsmed i Kalundborg.
Afdøde døde 24.4.1762.

48 Gertrud Hansdatter i Torslunde. 19.3.1764, side 530.
E: Thøger Pedersen skoleholder i Torslunde. B:
1) Peder Thøgersen på Fyn på Glorup gods
2) Hans Thøgersen, smedesvend i København
3) Karen Thøgersdatter g.m. Niels Jensen, avlsmand i Holbæk
4) Anne Marie Thøgersdatter g.m. Johan Frederik Bøhme, kommandersergent på Citadellet Frederikshavn [i København]
5) Mette Thøgersdatter 34.
Afdøde døde 19.12.1763.

49 Øllegaard Magdalene Schritzmeier i Stigs Bjergby. 12.4.1765, side 533, 552, 559, 564, 574, 716, 724.
E: Niels Grønbjerg, degn i Stigs Bjergby og Mørkøv. A:
0) forældre Knud Leonhardt Schritzmeier, præst i Errindlev og Olstrup på Lolland, død 1726 og Sidsel Cathrine Jacobsdatter Prip, død 1717. B:
1) søster Margrethe Schritzmeier, døbt Sakskøbing 27.9.1701, enke efter Peder Jensen i Errindlev på Lolland
2) søster Øllegaard Magdalene Schritzmeier, døbt Errindlev 1705, som er afdøde
3) søster Anne Elisabeth Schritzmeier, døbt Errindlev 7.11.1707 g.m. Gosmann, birkeskriver og prokurator i Maribo.
Fars andet ægteskab med Anne Birgitte [Gregersdatter] Zimmer, datter af [Gregers Hansen] Zimmer, præst i Nykøbing Falster. B:
4) halvsøster Marie Schritzmeier, døbt Errindlev 3.7.1721,[skifte Skanderborg Rytterdistrikt 22.5.1756 lbnr.2483], var g.m. Niels Damsgaard i Ringkloster i Hylke sogn. 4B:
a Morten Damsgaard 20
b Gregers Damsgaard 15
c Anne Birgitte Damsgaard 12
d Thomasia Damsgaard 11
5) halvsøster Anne Cathrine Schritzmeier, døbt Errindlev 1.10.1722, i København
6) halvsøster Karen Schritzmeier, døbt Errindlev 28.12.1723, der døde 15.5.1765. E: [Claus Christiansen] Wiinholt, præst i Horslunde på Lolland.
7) halvsøster Ida Sofie Schritzmeier, døbt Errindlev 1725, [i Adslev, skifte Skanderborg og Åkær amter 31.10.1764 lbnr.126, enke efter Thomas Kisby, skifte Skanderborg og Åkær amter 15.4.1755 lbnr.83].
Anne Birgitte [Gregersdatter] Zimmers andet ægteskab med successor Mogens [Nielsen] Gram, gift 25.2.1727. 1B:
8) halvbror Niels Gram, døbt 7.12.1727, nu i Arninge på Lolland.

50 Hans Frederik Sachmann Bruun, skoleholder i Svinninge. 29.11.1765, side 551, 553, 560, 570, 575, 711.
E: Else Cathrine. LV: Hans Vilhelm Elevsen, værtshusmand i Svinninge kro. A:
1) bror Nikolaj Christian Bruun, organist i Odense Frue
2) søster Frederikke Eleonora Bruun, død, var g.m. Saban von der Heide, skrædder. 2B:
a Jens von der Heide
b Jørgen Ludvig von der Heide
3) søster Mette Sofie Bruun g.m. Niels Hansen Winther, skomager i Korsør
4) søster Elisabeth Cathrine Bruun, død, var g.m. Hemming Christoffer Lund, brændevinsbrænder på Kongens Bredgade i København. 1B:
a Thomas Hemmingsen 3, der døde
5) søster Johanne Christiane Bruun g.m. [Joachim Christian] Kryger, kammertjener i København
6) halvbror Thomas Martin Bruun, skoleholder på Tåsinge, nu i Odense på Fyn
7) halvsøster Georgiane Margrethe Bruun, hos sin stedmor i Odense.
Afdøde 28.11.1765.

51 Thøger Pedersen, skoleholder i Torslunde. 7.9.1767, side 580, 717.
Enkemand efter [Gertrud Hansdatter, skifte 19.3.1764 lbnr.48]. B:
1) Peder Thøgersen, værtshusholder i Svinninge på Fyn
2) Hans Thøgersen, smedesvend i København
3) Karen Thøgersdatter g.m. Niels Jensen Kolding i Holbæk
4) Anne Marie Thøgersdatter g.m.[Johan Frederik] Bøhme, underofficer i Vejle
5) Mette Thøgersdatter på stedet.
Afdøde døde 9.8.1767.

52 Birgitte Møller i Jyderup, der døde 9.8.1768, side 586, 645, 659.
E: David [Hansen] Plesner, præst i Jyderup og Holmstrup.
Første ægteskab med [Lorents Vissing, præst i Værslev og Jorløse, skifte Skippinge herred gejstlig, sluttet 7.6.1730]. B:
1) [Anne Sofie Vissing, død 4.3.1739], var g.m. Christoffer [Hansen] Heerfordt, præst i Høje Tåstrup. 1B:
a Anne Sofie Heerfordt g.m. Andreas Giøe, præst i Høje Tåstrup
2) Elisabeth Vissing g.m. Gregers Heerfordt, præst i Sengeløse.
3) Antoinette Pernille Vissing g.m. Carl Ferdinand Treu, præst i Frederiksværn i grevskabet Larviken i Norge
4) Anne Elisabeth Vissing g.m Frederik [Hugo] Christensen, præst i Landet, Ågerup og Ryde på Lolland
5) Petronelle Vissing, på stedet

53 Hanne Gødesdatter i Mørkøv, der døde 8.1.1769, side 601, 636, 704.
Enke efter Erik [Jørgensen] Sletting, præst i Ferslev og Vellerup, [skifte Horns herred gejstlig 1.12.1762 lbnr.27].
Testamente af 21.7.1752.
Hans A:
0) far [Jørgen Sørensen Skov, byfoged i Sorø og Helene Christoffersdatter]
1) bror Otto Skov, kapellan i Stokkemarke på Lolland
2) bror Søren Skov, kontrollør, måler og vejer i Holbæk, død. 3B:
a Jørgen Sørensen Skov, løjtnant i Glückstadt
b Christian Sørensen Skov, sekretær i Danske Kancelli
c Johannes Sørensen Skov, stud. theol.
3) søster Kirsten Skov g.m. Johan Lorents Linde, apoteker i Holbæk.
Hendes A:
0) forældre [Gøde Hansen, købmand og overformynder i Ribe, død 18.6.1701 og Karen Jensdatter, død 22.5.1697]. B:
1) søster Mette Kirstine Gødesdatter, [død Sværdborg 28.8.1757, enke efter Bertel Mathias Hansen Lime, præst i Ferslev og Vellerup, død 2.5.1740]. Første ægteskab med [formanden Gert Christensen Krag, død ca. 1721]. 2B:
a Birgitte Charlotte Gertsdatter Krag, [død 1752, var g.m. H. Hansen regimentskvartermester]. 5B:
1 Dine Cathrine Hansen g.m. Tønnesen, regimentskvartermester på Herlufsholm
2 Hanne Hansen 28
3 Mette Kirstine Hansen 27
4 Hylleborg Hansen g.m. Peder [Hansen] Fædder, kapellan i Ringsted
5 Christine Hansen 21
b Mette Gertsdatter Krag g.m. Christian Peder [Danielsen] Runge, præst i Udby [og Ørslev] ved Vordingborg
2) bror Peder Gødesen, præst i Skibby, [død 22.5.1751]. 1B:
a Gøde Pedersen Gødesen, kromand i Skibby
3) søster [Dorthe Gødesdatter], død, var g.m. [Søren Nielsen] Lund, byskriver i Ribe, [død Ribe domsogn 29.5.1734]. 1B:
a Palle [Sørensen] Lund, student
4) søster [Abelone Gødesdatter, begravet Hørby 5.4.1729], var g.m. Hans [Thomsen] Lyngby, præst i Hørby, [død .26.9.1736] 2B:
a Birgitte Hansdatter Lyngby g.m. Jacob Dahl
b Elisabeth Marie Hansdatter Lyngby g.m. Johan Frederik Lottrup i Frederiksborg, birkedommer i Kronborg amts rytterdistrikt
5) søster Ingeborg Gødesdatter, død, sidst g.m. Ove Christensen i Holbæk. Af første ægteskab 1B:
a Mette Kirstine Kjær g.m. Røtger Svings, ritmester i kavalleriet.
Litteratur: Små meddelelser: Efterlysning efter arvinger efter Hanne Gødesdatter i Mørkøv i Københavnske Tidender 9.6.1769 i: Personalhistorisk tidsskrift 1938 side 252-253.

54 Anne Margrethe [Kirstine] Grønbjerg i Jyderup. 19.4.1769, side 621, 661, 703.
Enke efter Mathias Herman [Christensen] Læsø, præst i Reerslev og Vedby, [skifte Løve herred gejstlig 18.10.1764 lbnr.56]. B:
1) Sofie Christine Læsø 20
2) Edel Dorthe Læsø 19.
FM: morbror Abraham Grønbjerg på Aggersvold, nu forpagter på Davrup [i Skippinge sogn].
Desuden nævnes:
1 afdødes mor [Edel Dorthe Tersling], enke efter [Christen Christensen] Schiønning, [præst i Munke Bjergby og Bromme, død 18.6.1740]. [Første ægteskab med afdødes far formanden i Munke Bjergby Laurids Nielsen Grønbjerg, død 1.9.1728]
2 afdødes søster [Marie Elisabeth Lauridsdatter Grønbjerg], enke efter [Josef Lauridsen] Aagaard, præst i Stenmagle og Stenlille, død januar 1741].
Afdøde døde 18.4.1769.

55 Birgitte Sofie Kinch i Hjembæk. 2.8.1769, side 651.
E: Jens Jørgensen Bech, præst i Hjembæk og Svinninge.
Testamente af 18.12.1742.

56 Knud Krofas, degn i Kundby. 21.3.1770, side 665, 686.
E: Luise Kaas. LV: Christen Olufsen, i Kundby på Kommunitetetes gods.
Arvinger angives ikke.

57 Marie Margrethe Carlslund i Hjembæk. 28.5.1770, side 676, 691.
E: Konstantin Laurentius, degn i Hjembæk og Svinninge. B:
1) Thomas Christian Laurentius, skoleholder i Bjergsted, død. 1B:
a Mette Marie Thomasdatter 9, hos sin, der er enke i København
2) Henrik Severin Laurentius 31, der er døv, på stedet
3) Anne Dorthe Laurentius g.m. Anders Sørensen Mølbach, prokurator i Kristiansand i Norge
4) Marie Sofie Laurentius 22.
Afdøde døde 28.4.1770.

58 Egert Christoffer [Nielsen] Benzon, præst i Kundby, der døde 19.1.1771, side 696.
E: Maren Vognsdatter Hvas.
Testamente af 28.7.1767.

59 Afkald i København. 14.1.1760, side 723.
Afkald fra Hempel, inspektør i De fattiges Konventhus og Abel Cathrine Hospital i København, for arv tilhørende Marie Kokansky, almisselem i De fattiges Konventhus.

60 Jacob Christian Schanke, skoleholder i Svinninge. 8.2.1773, side 726, 749, 770, 771, 775, 826.
E: Else Cathrine Riber, der døde 23.10.1773.
Testamente af 25.2.1768.
Hans A:
1) søster Mette Elisabeth Schanke, ugift lem i Helsingør Hospital
2) søster Susanne Schanke, ugift lem i Helsingør Hospital
3) søster Anne Johanne Schanke, ugift i Roskilde
4) søster Frederikke Schanke, ugift lem i Vartov Hospital i København.
Hendes A:
1) søster Margrethe Elisabeth Riber g.m. Sprechler, værtshusmand på Store Fortunen på Vesterbro i København
2) bror Hans Riber g.m. Sofie Amalie
3) søster, død. var g.m. Johan Frederik Sachmann, birkeskriver i Løvenholm birk. 3B:
a Evert Sachmann, nu slagter i Havelse mølle
b Niels Sachmann
c Dorthe Margrethe Riber Sachmann g.m. Jørgen Didrik Vett, grosserer i København.

61 Anders [Christian] Kjeldorph, degn i Hørby. 4.3.1773, side 727, 741, 746, 780, 819.
E: Karen Bøgvad. LV: Laurids Pop, degn i Udby.
Af første ægteskab B:
1) Christian Bircherod Kjeldorph 24.
Andet ægteskab med [Johanne Madsdatter Knie, skifte 2.6.1763 lbnr.47]. B:
2) Mads Kjeldorph 13.
FM: morbror Søren Knie, guldsmed i Kalundborg.
Afdøde døde 3.3.1773.
(Se skifte efter afdødes søster Anne Lisbeth Christensdatter i Bogense. 6.6.1767 lbnr.306 og efter afdødes far Christen Jespersen. skifte Bogense 16.10.1747 lbnr.229).

62 Henrik Liebeskind, skoleholder på Torbenfeld. 14.4.1773, side 739.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 15.3.1773.

63 Jens [Jørgensen] Bech, præst i Hjembæk og Svinninge, [der døde 15.6.1774], side 766, 774, 776.
E: Petrea Vissing. LV: L. Switzer.
Testamente af 28.10.1773. Afkald fra eneste A:
1) søster Else [Jørgensdatter Bech], enke efter [Elias Jensen] Rasch, præst i [Butterup og Tuse, begravet 8.9.1774] . LV: svigersøn Peder Brandt, præst [i Stigs Bjergby og Mørkøv].
[Første ægteskab med Gertrud Marie Juliane Schultz, skifte 10.10.1735 lbnr.2].
[Andet ægteskab med Birgitte Sofie Kinch, skifte 2.8.1769 lbnr.55].

64 Overførsel af arv til Tuse herred provsti. 27.3.1775, side 773, 818, 865, 899.
Arv [efter Christen Pedersen Ostenfeld, præst i Spjellerup og Smerup, død 23.11.1761 og hustru Lucie Anne Sofie Sørensdatter Jonassen, der døde i Roskilde, skifte Sømme herred gejstlig 13.2.1769 lbnr.97] til B:
1) Ellen Marie Ostenfeld
2) Margrethe Ostenfeld
overføres til [Iver Iversen] Brink, præst i Kundby g.m. disse børns søster Maren Ostenfeld.

65 Anne Andersdatter Thiel i Ydby, [begravet 3.5.1775], side 773.
E: Laurids Pop, degn i Udby.
Testamente af 8.11.1769.

66 Clemen Fogh, skoleholder i Svinninge. 3.6.1776, side 777, 781.
E: [Navn angives ikke]. LV: [Christian Bülow] Nissen, præst i Hjembæk. A:
1) far Jørgen [Clemensen] Fogh i Bækbølling, præst [i Føvling og Holsted], enke efter afdødes mor [Maren Hansdatter Bachmann], der døde for 3 års tid siden, [begravet 9.4.1771].

67 Anne Dorthe [Gregersdatter] Vejle i Mørkøv. 13.3.1777, side 783.
Enke efter [Frederik Hansen] Spleth, præst i Strøby og Varpelev, [skifte Stevns herred gejstlig 23.2.1775 lbnr.101]. B:
1) Gregers Spleth, skoleholder i Frøslev
2) Christian Spleth, på Erikstrup på Stevns
3) Hans Nikolaj Spleth, skoleholder i Vesterborg på Lolland
4) August Vincent Spleth, på Rønnebæksholm
5) Eleonora Birgitte Spleth.
FM: [morbror] Laurids Gotfred [Gregersen] Vejle, præst i Hørby.
Afdøde døde 11.2.1777.

68 David [Hansen] Plesner, præst i Jyderup og Holmstrup, der døde 20.8.1778, side 792, 875.
Enkemand efter [Birgitte Møller, skifte 9.8.1768 lbnr.52]. A:
0) forældre [Hans Filip Plesner, præst i Skellerup og Ellinge, død 14.3.1716 og Else Mathiasdatter Reutze, død 7.5.1751]
1) bror Mathæus [Hansen] Plesner, præst i Ørsted og Stenalt Kapel i Jylland
2) bror Henning Christoffer [Hansen] Plesner, præst i Søllested og Vedtofte på Fyn, [død 15.4.1763]. 1B:
a Hans Filip Henningsen Plesner, successor
3) bror Johan Filip [Hansen] Plesner, præst [i Elmelunde] på Møn, død. 1B:
a Mette Hilaria Cathrine Plesner g.m. Jens Bech, kapellan i Fredericia [Trinitatis]
4) søster Helvig Kirstine [Hansdatter] Plesner, [begravet Rønnebæk 29.12.1763], var g.m. Jørgen Christian [Ovesen] Guldberg, præst i Karrebæksminde, [død 1734]. 2B:
a Marie Elisabeth Guldberg g.m. Søren Jensen, skoleholder i Tørring [i Vrads herred] i Jylland
b Else Guldberg g.m. Johan Hansen, møller i Grejs mølle i Jylland
5) søster Abel Cathrine [Hansdatter] Plesner, [skifte 18.2.1747 lbnr.17], var g.m. Christian Schrøder Fabricius, degn i Jyderup og Holmstrup. 2B:
a Else Cathrine Fabricius i Ebeltoft
b Christen Drachardt Fabricius, skrædder i Kalundborg
6) søster Christiane Frederikke Plesner i Jyderup præstegård, enke efter Henrik Gøtsche, forvalter på Saltø [i Karrebæk sogn].
Afdødes hustrus første ægteskab med [Lorents Vissing, præst i Værslev og Jorløse, skifte Skippinge herred gejstlig, sluttet 7.6.1730]. Arv til B:
1) Petrea Vissing g.m. [Christian Bülow] Nissen, præst i Hjembæk og Svinninge.

69 Bodil Lauridsdatter på Torbenfeld i Frydendal sogn, der døde 1.6.1778, side 807.
Enke efter Christian Wohnsen, degn i Høve og Flakkebjerg, [skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 5.6.1754 lbnr.6]. B:
1) Markus Wohnsen, underofficer
2) Marie Malene Wohnsen gift i Holsten
3) Otto Wohnsen, birkedommer på Torbenfeld
4) Mette Kirstine Cecilie Wohnsen på stedet.

70 Iver [Iversen] Brinch, præst i Kundby, [der døde 9.2.1779], side 810.
E: Maren [Christiansdatter] Ostenfeld.
Bevilling til uskiftet bo af 26.2.1779.

71 Gunder Seifert, skoleholder i Svinninge. 5.4.1780, side 820.
E: Marie Cathrine Kehlet. LV: [Michael] Klingenberg, degn i Hørby. A:
1) far Leonard Seifert, ved Hirschholm.
Afdøde døde 7.2.1780.

72 Peder [Mikkelsen] Brandt, præst i Stigs Bjergby og Mørkøv, [begravet 7.6.1780], side 820.
E: Christine [Eliasdatter] Rasch.
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1780.

73 Laurids Pop,. degn i Udby, [der døde 13.1780], side 825.
E: Birgitte Marie From.
Bevilling til uskiftet bo af 12.8.1780.

74 Jacob Lauridsen Fabricius, degn i Skamstrup og Frydendal. 24.9.1781, side 827.
E: [Navn mangler]. LV: [Søren Johan] Heiberg, præst i Skamstrup og Frydendal. B:
2) Holger Fabricius 24, malersvend, på Kinarejse
3) Iver Fabricius 22, klejnsmedesvend i Holbæk
4) Christine Frederikke Fabricius 16. Ved afkald 8.12.1791 er hun gift med Jens Pedersen i Grevinge og kaldes Christiane Fabricius.
FM: Zeuthen, degn i Hørby.
Af første ægteskab B:
1) Christian Fabricius, snedker i Andkær i Gauerslund sogn i Koldinghus amt.
Afdøde døde 24.8.1781.

75 Laurids Gotfred [Gregersen] Vejle, præst i Hørby, [der døde 1782], side 835, 842.
E: Antoinette Augusta Holm.
Testamente af 16.8.1775.
Hans A:
1) søster [Anne Dorthe Gregersdatter Vejle, skifte 13.3.1777 lbnr.67] g.m. Frederik [Hansen] Spleth, [præst i Strøby og Varpelev, [skifte Stevns herred gejstlig 23.2.1775 lbnr.101] deres børn.

76 Christian Schrøder Fabricius, degn i Jyderup og Holmstrup, der døde 4.7.1782, side 836, 843, 864, 896, 898
E: Frederikke Davidsdatter [Falkenberg]. LV: Jens Olufsen. B:
3) Karen Fabricius, død, var g.m. Mathias Geisler, kromand i Bromølle kro [i Holmstrup sogn]. 4B:
a Petronelle Geisler 8
b Anne Marie Geisler 6
c Casper Geisler 4
d Christian Schrøder Geisler 3
4) Susanne Fabricius g.m. Engelbrecht Svadal, skovfoged i Holmstrup
5) Johan Lorents Fabricius 24
6) David Fabricius 15, i smedelære i Nykøbing Sjælland
7) Birgitte Møller Fabricius 12. Ved afkald 13.10.1789 er hun g.m. Niels Halkjær i Holmstrup.
Første ægteskab med [Abel Cathrine Plesner, skifte 18.2.1747 lbnr.17]. B:
1) Else Cathrine Fabricius i Ebeltoft
2) Christen Drachardt Fabricius, skrædder i Kalundborg.
[Andet ægteskab med Sidsel Nielsdatter Højer, skifte 8.5.1751 lbnr.26].

77 Frederik Klingenberg, student i Hørby. 12.2.1785, side 853, 864, 881, 898.
A:
1) bror Michael Klingenberg, degn i Hørby
2) bror Hans Nielsen Rosenlund Klingenberg, smakkefører i Århus, død. E: Maren Poulsdatter. 2B:
a Niels Hansen Rosenlund 15
b Hansine Frederikke Hansdatter Rosenlund 1, der døde 27.5.1786
3) søster Anne Rosenlund g.m. Børge Bruun, tømrer i Roskilde
4) søster Maren Rosenlund, død, var g.m. Poul Heidam, fourer i kongens regiment. 1B:
a Poul Heidam 8
5) halvbror Johan Nielsen Rosenlund i Roskilde
6) halvsøster Tabitha Kirstine Rosenlund g.m. Bützow, skoleholder i Reerslev ved Roskilde.
Afdøde døde 11.2.1785.

78 Carl Frederik Walbom [Waldbaum], degn i Kundby. 3.8.1785, side 860.
E: Vibeke Tjørnelund. LV: Bagger, præst i Kundby. B:
1) Jacob Walbom, skoleholder i Torslunde
2) Edel Dorthe Walbom 24, i København
3) Charlotte Amalie Walbom 23
4) Elisabeth Sofie Walbom 19, i København
5) Steffen Vilhelm Walbom 14, bødkerdreng i København.

79 Frederik Samuelsen Stenløse, præst i Udby, [begravet 17.12.1786], side 865.
E: Ottilie Marie Hulegaard. A:
1) søsterdatter Cathrine Sofie Hansen, der er opdraget hos dem.

80 Ellen Marie Ostenfeld i Kundby. 22.2.1787, side 866.
Testamente af 18.5.1781.
Afkald 12.12.1786 fra halvbror [Peder Christian] Ostenfeld i Lille Heddinge
(Sml. lbnr.64).

81 [Else Jørgensdatter Bech] i Skamstrup. 3.11.1785, side 866, 897.
Enke efter Elias [Jensen] Rasch, præst i Butterup og Tuse, [begravet 8.9.1774]. B:
6) Christine Eliasdatter Rasch, enke efter Peder [Mikkelsen] Brandt, præst i Stigs Bjergby og Mørkøv, [skifte 7.6.1780 lbnr.72]
7) Marie Eliasdatter Rasch 44.
Første ægteskab med formand Jacob [Pedersen] Hass, [begravet 16.4. 1726]. Ingen børn.
Andet ægteskab med første mands successor Henrik [Hansen] Olivarius, [begravet 11.12.1737]. B:
1) Hans Jacob Henriksen Olivarius, urtekræmmer i København
2) Jørgen Henriksen Olivarius, præst i Asnæs
3) Holger Henriksen Olivarius, købmand i Kalundborg
4) Niels Henriksen Olivarius, styrmand i Frederikshald i Norge, død. 1B:
a Henrik Olivarius, der døde
5) Anne Margrethe Henriksdatter Olivarius, død, var g.m. Schrøder, traktør på Sorø Akademi. 1B:
a Adam Didrik Schrøder 14. Ved afkald 19.7.1790 er han på Saltø mølle.
Afdøde døde 1.11.1785.

82 Andreas Ulrik Berg, skoleholder i Tuse. 31.10.1786, side 873.
E: Johanne Rasmusdatter. B:
1) Christian Berg 28, uvist hvor
2) Rasmus Berg.

83 Andreas Bilberg, skoleholder i Bakkerup [i Mørkøv sogn]. 19.3.1787, side 875.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: far Rasmus Hansen i Norup. B:
1) Antoinette Augusta Bilberg 10.
FM: Søren Steensen, skovfoged på Knabstrup [i Sønder Jernløse].

84 Maren Hansen i Tuse, der døde 21.8.1788, side 878.
E: Jonas Staal, skoleholder i Tuse. A:
1) halvsøster Ellen Poulsen g.m. Steensen, skovrider i Østrup
2) halvsøster Anne Margrethe Poulsen g.m. Hellesen, skipper i København
3) halvsøster Marie Poulsen i København.

85 Laurids Jensen Bremer, degn i Jyderup, der døde 26.7.1788, side 882.
E: Kirstine Elisabeth Martin. LV: Mikkel Cort Hansen i Jyderup. side 882. B:
2) Anne Charlotte Bremer 8.
FM: farbror Rasmus Bremer, skoleholder i Særslev.
Af første ægteskab B:
1) Frederikke Birgitte Sofie Bremer 10.
Enkens første ægteskab med [Nikolaj] Fogt, gartner [på Førslevgård]. Arv til B:
1) Christian Frederik Fogt.
FM: overformynderen på Førslevgård.


Tuse herred.
Gejstlig skifteprotokol
1789-1808

86 Jacob [Jacobsen] Bagger, præst i Kundby. 11.5.1789, side 3, 45, 71, 80, 105.
E: Vibeke [Clausdatter] Buch. B:
2) Albert Frederik Bagger, birkedommer i Holsteinsborg birk
3) Jacob Bagger, præst i Krummerup og Fuglebjerg
4) Peder Christian Schiøtz Bagger 26, apotekersvend i Holbæk apotek
5) Jens Otto Bagger 24, farer på Kina
6) Egert Christian Bagger 22, student på Akademiet i København
7) Cathrine Hedvig Bagger g.m. [Søren] Vorsø, apoteker i Holbæk
8) Karen Bagger g.m. [Joachim Christian Jensen] Møller, præst i Karrebæk, der døde, [skifte Øster Flakkebjerg gejstlig 27.1.1789 lbnr.163]
9) Vibeke Sofie Bagger.
Første ægteskab med [Cathrine Hedvig von Aspern, skifte 16.12.1749 lbnr.23]. B:
1) Hans Vilhelm Bagger, kapellan i Emmerlev på Schackenborg grevskab.

87 Niels Rasmussen, præst i Stigs Bjergby og Mørkøv, der døde 14.6.1790, side 38, 58.
E: Birgitte Kirstine Selchau. B:
1) Egert Rasmussen 7
2) Cathrine Marie Rasmussen 6
3) Andreas Rasmussen 5
4) Peder Rasmussen 3
5) Jens Oluf Rasmussen 2
6) Niels Rasmussen 1
7) Jens Christian Rasmussen, der døde 19.3.1791.
FM: Christian Andreas Selchau til Gundetved [i Buerup sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 30.7.1790.
Samfrændeskifte 13.9.1791.

88 Mathias Ostenfeld, degn i Udby. 14.4.1791, side 47, 65.
E: Birgitte Marie From. LV: [Jacob Christian] Gandrup, degn i Butterup. B:
1) Elsine Gotshine Laurine Ostenfeld 10
2) Nikolaj Christian Konstantin Ostenfeld 6.
FM: Michael Klingenberg, degn i Hørby.

89 Anton Frederik Sunds, skoleholder i Frydendal, der døde 1792, side 75.
E: Anne Marie Wohnsen.
Bevilling til uskiftet bo af 22.7.1792.

90 Edel Birgitte [Sørensdatter] Heiberg i Kundby. 29.3.1792, side 76.
E: Otto Vestengaard, præst i Kundby. B:
1) Jens Vestengaard 2½
2) Johannes Severin Vestengaard 3 mdr.
FM:
1 farfar [Jens Eriksen] Vestengaard, præst i Sværdborg
2 [morfar] Søren Johan Heiberg, præst i Fakse.
Afdøde døde 5.2.1792.
Bevilling til uskiftet bo af 10.2.1792.
Samfrændeskifte 29.3.1792.

91 Konstantin Laurentius, degn i Hjembæk og Svinninge, der døde 21.10.1793, side 84, 94, 99.
E: Sara Schiøtz. LV: [Jørgen Berger] Klemp, degn i Vallekilde. B:
1) Thomas Laurentius, død. 1B:
a Mette Marie Laurentius 30, i København
2) Herman Laurentius i Hjembæk
3) Anne Dorthe Laurentius, død, var g.m. Mølbach, prokurator i Kristiansand i Norge. 2B:
a Anne Marie Frederikke Mølbach
b Elisabeth Mølbach
4) Marie Sofie Laurentius g.m. Hans Andreas Wildsø, på rejse til Ostindien.

92 Sofie Amalie [Mathæusdatter] Plesner, der døde 7.11.1793, side 93, 102.
E: Hans Filip Gøtsche, præst i Jyderup og Holmstrup. B:
1) Mathæus Gøtsche 15¾
2) David Plesner Gøtsche 14¾
3) Christian Carl Gøtsche 14
4) Henriette Christine Gøtsche 13
5) Henrik Frederik Gøtsche 12
6) Poul Christian Gøtsche 10
7) Hans Filip Gøtsche 9
8) Birgitte Kirstine Gøtsche 8
9) Henning Christoffer Gøtsche 7.
FM:
1 [farbror Christen] Gøtsche, præst i Ørsted i Jylland
2 morbror [Hans Filip] Plesner, præst i Fruering og Vitved.
Bevilling til uskiftet bo af 13.12.1793.

93 Gundil Mulvig i Gislinge. 22.4.1794, side 96.
E: Henrik Andreas Wien, skoleholder i Gislinge. B:
1) Johanne Vilhelmine Henriksdatter 10
2) Jørgen Frederik Henriksen 6.

94 Oluf Foss [Jensen] Zeuthen, degn i Stigs Bjergby og Mørkøv. 4.3.1796, side 106, 128.
E: Christiane Cathrine Boyesen. B:
2) Andreas Ludorf Zeuthen 14
3) Peder Laurentius Zeuthen 12
4) Dorthe Kirstine Zeuthen 9
5) Frederikke Christiane Zeuthen 4 uger.
Første ægteskab med [Dorthe Birgitte Bødstrup, begravet 25.4.1781]. B:
1) Jens Rasmus Zeuthen, præst på Mandø.
Afdøde døde 3.3.1796.

95 Vibeke Tjørnelund i Torslunde skole. 2.5.1796, side 116, 132.
Enke efter Carl Frederik Walbom, degn i Kundby, [skifte 3.8.1785 lbnr.78]. B:
1) Jacob Walbom, skoleholder i Torslunde
2) Edel Dorthe Walbom g.m. Søren Poulsen i København
3) Charlotte Amalie Walbom g.m. Christian Clausen, snedker i Kundby
4) Elisabeth Sofie Walbom, hos in moster jomfru [Sofie] Tjørnelund i Århus
5) Steffen Vilhelm Walbom, bødker.

96 Elisabeth Vissing i Hjembæk præstegård. 23.8.1796, side 118, 135,142.
Enke efter [Gregers Hansen] Heerfordt, præst i Sengeløse, [død 28.9.1784. A:
0) forældre [Lorents Vissing, præst i Værslev og Jorløse, skifte Skippinge herred gejstlig, sluttet 7.6.1730 og Birgitte Møller]
1) søster Antoinette Petronelle Vissing, død, var g.m. Carl Ferdinand [Carlsen] Treu, garnisonspræst i Frederiksværn værft og præst i Brunlaugnæs, død [3.6.1765]. 5B:
a Ferdinand Ulrik Frederik Treu, præst i Hodde og Tistrup
b Carl Sigismund Treu, toldbetjent i Mandal, død denne sommer. E: Martha Margrethe. 5B:
1 Antoinette Cathrine Marie Treu 15½
2 Lorents Ferdinand Treu 12
3 Immanuel Benjamin Treu 10
4 Niels Skytte Treu 8
5 Georg Frederik Adeler Treu 6
c Peder Bentsen Treu, skoleholder i Sandsværd ved Kongsberg
d Sofie Elisabeth Treu i Herre ved Porsgrunn, enke efter Johan Henrik Resch, forrige garnisonspræst i Frederiksværn værft
e Birgitte Petrea Treu g.m. Christoffer von Zimmer i Drammen, løjtnant og mønsterskriver i Bragernes distrikt
2) søster Anne Sofie Vissing, [død 4.3.1739], var g.m. Christoffer [Hansen] Heerfordt, præst i Høje Tåstrup. 1B:
a Anne Sofie Heerfordt i Roskilde, enke efter [Andreas Markussen] Giøe, præst i Høje Tåstrup, [død 1784]
3) søster Petrea Vissing g.m. [Christian Bülow] Nissen, præst i Hjembæk.

97 Erik Jørgensen, skoleholder i Bakkendrup. 22.5.1792, side 139, 145.
E: Birgitte Cathrine Liljesdatter. LV: [Jacob] Hetting, forvalter på Knabstrup. B:
1) Anne Cathrine Eriksdatter 27, i København
2) Christian Frederik Eriksen, på stedet
3) Herman Henrik Eriksen 22, på Knabstrup
4) Ekse Kirstine Eriksdatter 18.

98 Henrik Sejer Sommer, degn i Udby. 7.2.1798, side 147.
E: Cathrine Margrethe Grandjean. LV: Grandjean, forvalter på Frydendal. B:
2) Christiane Sommer, på Hjortespring
3) Anne Margrethe Sommer 22
4) Christian Henrik Sommer 19, på Frydendal
5) Margrethe Elisabeth Sommer 12.
FM: morbror Frederik Grandjean, fuldmægtig på Rentekammeret.
Første ægteskab med [Margrethe Elisabeth Altewelt, begravet 25.10.1771]. B:
1) Sejer Sommer 27, udrejst fra London, uvist hvorhen.

99 Ida Lucie Jøhrs i Kundby. 7.1.1803, side164.
E: Peder Christian Hjort, degn i Kundby. B:
1) Johan Christian Hjort 26
2) Otto Hjort 21
3) Cathrine Sofie Hjort 15
4) Frederik Albert Nikolaj Hjort 13
5) Johanne Birgitte Hjort 10.

100 Frederikke [Davidsdatter Falkenberg] i Holmstrup. 11.3.1803, side 168.
Enke efter [Christian Schrøder] Fabricius, degn i Jyderup og Holmstrup, [skifte 4.7.1782 lbnr.76]. B:
1) Karen Fabricius, død, var g.m. [Mathias] Geisler, kromand i Bromølle kro [i Holmstrup sogn]. 4B:
a Petronelle Christiane Geisler g.m. Hans Filip Gøtsche, præst i Jyderup
b Anne Marie Geisler g.m. Jens Lauridsen i, smed i Birk i Holmstrup sogn
c Casper Geisler 25, i Bromølle Kro
d Christian Schrøder Geisler 23, der faldt i slaget på København Red 2.4.1801
2) Susanne Fabricius g.m. Engelbrecht Svadal i København
3) Johan Lorents Fabricius, bud ved en enkekasse i København
4) David Fabricius, smed i København
5) Birgitte Møller Fabricius, død, var g.m. Niels Halkjær, smed i Løjtved. 2B:
a Christian Schrøder Halkjær 12
b Karen Halkjær 8.

101 Anne Marie Sofie Bech i Stigs Bjergby. 9.3.1804, side 173.
E: Jochum Zarth Adolf, degn i Stigs Bjergby og Mørkøv. B:
1) Christen Adolf 23, købmandskarl i Holbæk
2) Oluf Bach Adolf 23, i Holbæk
3) Mette Laurentse Adolf g.m. Grundtvig, farver i København
4) Christence Johanne Adolf g.m. Lassen, degn i Undløse
5) Anne Marie Adolf g.m. Jacob Ulrik Hansen Grundtvig, præst på Kysten Guinea, begge døde. 1B:
a Cathrine Marie Grundtvig 5, på stedet.
FM: farfar Johan [Ottesen] Grundtvig, præst i Udby [og Ørslev i Bårse herred].

102 Bodil Hermansen i Hørby, [der døde 20.9.1804], side 184.
E: Bertel [Jørgensen] Holm, præst i Hørby.
Testamente 4.9.1784,. konfirmeret 29.10.1803.
Underskrevet af
1 [hans bror] Erik [Jørgensen] Holm i Holbæk
2 [hendes halvbror] Herman Hansen i Holbæk.

103 Rektorinde Rhud i Jyderup. der døde november 1804, side 185.
Enke efter [Otto] Rhud, rektor [i Slagelse]. B:
1) Johan Hugo Rhud, degn i Jyderup
2) Gertrud Kirstine Rhud i København.

104 Cathrine Margrethe Grandjean på Torbenfeld, der døde 19.2.1806, side 186, 206214.
Enke efter [Henrik Sejer] Sommer, degn i Udby, [skifte 7.2.1798 lbnr.98]. B:
1) Christiane Sommer g.m. Nielsen, forvalter på Ringsted Kloster
2) Anne Margrethe Sommer g.m. Erik Lytzhøft, skolelærer i Søndersted
3 Christian Henrik Sommer, i Viborg, død under skiftet efter sin farmor
4) Margrethe Elisabeth Sommer, tjener på Lille Mørkegård.
Desuden nævnes Erik Lytzhøfts bror Lytzhøft, sagfører og løjtnant i Holbæk.
Arv efter afdødes mands mor Jytte Cathrine [Barthling, skifte Viborg stiftamt 3.9.1799 lbnr.734], enke efter [Sejr Christensen Sommer, forpagter på Tolstrup Nørgård i Næsborg sogn, død 9.1.1749, skifte Ålborghus amt no.163].

105 Erika Kirstine Faber i Bjergby præstegård. 3.3.18106, side 192.
E: [Christian Frederik] Jacobsen, præst i Stigs Bjergby og Mørkøv. B:
1) Johanne Marie Jacobsen 13½
2) Johannes Jacobsen 8
3) Aksel Jacob Jacobsen 6
4) Børge Esajas Bernholt Jacobsen 4.
FM:
1 født værge [Hans Michael] Faber, købmand i Slagelse
2 Hansen i Frydendal mølle.

106 Margrethe Marie [Jensdatter] Aalborg i gården Lisehøj i Skamstrup sogn, der døde 12.3.1806, side 199, 204.
Enke efter Johannes [Eriksen] Siverud, præst i Gentofte og Kongens Lyngby, død 21.1.1783. B:
1) Johanne Marie Siverud, døbt Gentofte 14.12.1772, g.m. Frederik Christian Wellejus, arvefæster af gården Lisehøj
2) Erik Nikolaj Siverud, der døde under skiftet efter sin far, Sokkelund herred, sluttet 28.9.1786
3) søn, død uden børn.

107 Rasmus Bendixen, skolelærer i Holmstrup. 28.3.1806, side 200, 210, 212.
A:
1) Peder Bendixen i Torrild i Jylland på egne og søskendes vegne.
Afdøde døde 25.3.1806 under et besøg hos Trustrup, kirkesanger og skolelærer i Havrebjerg.

108 Johan Hugo Ruud, degn i Jyderup og Holmstrup, der døde 10.4.1806, side 206.
E: Dorthe Barbara Dauw. A:
1) søster Gertrud Christine Ruud i København.

SLUT