Erik Brejls hjemmeside

Start

Holbæk Byfoged
Skifteprotokol
1641-1814

[1641-1651]    [1651-1657]    [1687-1703]    [1703-1710]    [1710-1719]   

[1718-1735]    [1737-1768]    [1785-1796]    [1796-1814]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Holbæk Byfoged
Skifteprotokol
1641-1651


1    Anne Madsdatter i Holbæk. 10.2.1641, fol.1.
E: Jesper Jensen. B:
1) Karen Jespersdatter.

2    Mette Hansdatter i Holbæk. 24.2.1641, fol.3B.
E: Jacob Pedersen, smed. A:
1) bror på Svanholm gods, død. 3B:
a Hans Andersen
b Anne Andersdatter
c Birgitte Andersdatter.
FM: Laurids Pedersen, foged på Svanholm gods.

3    Christen Jensen i Holbæk. 8.6.1641, fol.5.
A:
1) [bror], død. 3B:
a Anne Terkildsdatter g.m. Erik Knudsen i Slagelse
b Søren Terkildsen
c Christen Terkildsen
2) [søster] Anne Jensdatter g.m. Laurids Vicentsen i Mørkøv.

4    Peder Jensen Malmø, skomager i Holbæk. 9.6.1641, fol.8B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Maren Pedersdatter
2) Christen Pedersen.

5    Peder von Sølversted, badskær i Holbæk. 14.7.1641, fol.10.
E: Dorthe. LV: Jens Lauridsen, skrædder. B:
1) Geronymus Pedersen
2) Margrethe Pedersdatter
3) Agnethe Pedersdatter.

6    Maren Nielsdatter i Holbæk. 12.9.1641, fol.12.
E: Jacob Lauridsen, brygger. A:
1) Kirsten Andersdatter i Kyndby ved søn Oluf Hansen, rytter i Ordrup [i Krogstrup sogn] i Horns herred.
Arv ui boet til Peder Sandvads 2 børn.

7    Barbara Christensdatter i Holbæk. 24.11.1641, fol.13B.
E: Johan Hermansen, væver. B:
1) Johanne Johansdatter
2) Anne Johansdatter.

8    Jacob Jørgensen i Holbæk. 24.11.1641, fol.14B.
E: Kirsten Iversdatter. B:
1) Inger Jacobsdatter.
Afdøde blev slået ihjel af Niels Skrædder i Grandløse i Merløse herred.

9    Anne Olufsdatter i Holbæk. 20.12.1641, fol.15B.
Enke efter Jens Kræmmer.
Arvinger angives ikke.

10    Bodil Jensdatter i Holbæk. 24.11.1641, fol.16.
E: Anders Olufsen, skrædder. B:
1) Jens Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Karen Andersdatter
4) Alhed Andersdatter.

11    Anne Lauridsdatter i Holbæk. 30.3.1642, fol.16B.
E: Rasmus Hansen, rådmand. B:
1) Christen Rasmussen
2) Inger Rasmusdatter, død. E: Jens Pedersen. 1B:
a Peder Jensen.

12    Anders Christensen i Kolding. 14.2.1642, fol.19B.
A:
1) bror Peder Christensen.
Afdøde døde 11.2.1642.

13    Maren Bertelsdatter i Holbæk. 3.5.1642, fol.20.
E: Søren [Nielsen] May, præst i Holbæk og Merløse. B:
1) Kirsten Sørensdatter.
FM: morfar Bertel Hansen, forstander i Duebrødre Kloster i Roskilde.

14    Inger Christensdatter i Holbæk. 1.12.1642, fol.20B.
E: Poul Jensen. B:
1) Anne Poulsdatter
2) Else Poulsdatter.
Mødrene arv i boet til Karen Poulsdatter.

15    Søren Andersen Bonde, der boede og døde i Marstrand i Norge. 11.12.1642, fol.22.
E: Anne Jensdatter i Holbæk. LV: svoger Jens Pedersen. A:
1) bror Jens Andersen i Edslev i Jylland
2) bror Peder Andersen Bonde i Holbæk
3) søster Kirsten Andersdatter g.m. Søren Nielsen i Enslev.
Arv i boet til:
1 afdødes stedbørn
2 Aage Pedersen.

16    Hans Olufsen, løbekræmmer, der døde i Holbæk. 18.1.1643, fol.22B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde havde sit tilholdssted hos Hans Møller i Uggeløse.

17    Rasmus Jespersen, smed i Holbæk. 16.2.1643, fol.24.
E: Kirsten Nielsdatter.
Enken var frugtsommelig.
FM for det eventuelle barn: Jens Poulsen.

18    Niels Pedersen, skrædder i Holbæk. 23.3.1643, fol.25B.
E: Else Hansdatter. LV: Hans Pedersen, byskriver. A:
1) bror Søren Pedersen, skrædder i Århus
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Poul Mikkelsen i København.

19    Ellen Olufsdatter i Holbæk. 20.4.1643, fol.26B.
E: Niels Pedersen, bysvend.
Arvinger angives ikke.
Registrering 27.3.1643.

20    Søren Sørensen, urtegårdsmand i Holbæk. 25.9.1643, fol.26B.
E: Mette Madsdatter. A:
1) halvsøster Anne Nielsdatter i Vivild. LV: Rasmus Pedersen i Århus.
Registrering 31.8.1643.

21    Søren Knudsen, tjenestekarl i Holbæk. 29.8.1643, fol.28B.
Arvinger angives ikke.

22    Hans Redelberger, feldbereder i Holbæk. 18.1.1644, fol.29.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Borchorst. B:
1) Hans Hansen
2) Mathias Hansen
3) Margrethe Hansdatter
4) et forventet barn, da enken er frugtsommelig.
FM: Søren Stidsen.

23    Jeppe Madsen i Holbæk. 11.9.1644, fol.32.
E: Sidsel Jensdatter. B:
1) Mads Jepsen.

24    Mette Hansdatter i Holbæk. 11.9.1644, fol.33.
E: Henrik Carstensen. B:
1) Jørgen Henriksen
2) Verner Henriksen
3) Carsten Henriksen.
Arv i boet efter enkemandens første hustru til B:
1) en datter g.m. Peder Lauridsen i Merløse, nu i Sonnerup
2) en datter g.m. Jens Pedersen i København.

25    Christen Pedersen i Holbæk. 10.11.1644, fol.34B.
E: Mette Christensdatter. LV: Laurids Olufsen.
Arvinger kendes ikke.

26    Anders Thomsen i Holbæk. 4.12.1644, fol.36B.
E: Birgitte Ottesdatter. LV: Peder Rasmussen, kedelfører. B:
1) Agge Andersen
2) Maren Andersdatter.
FM: farfar Thomas Pedersen, remmesnider.
(Enken kaldes også Birgitte Aggesdatter).

27    Jens Christensen, skomager i Holbæk. 4.12.1644, fol.38B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Ibsen, overformynder. B:
1) Anne Jensdatter.
FM: farbror Poul Christensen, skomager.

28    Jens Pedersen Yde (Jyde) i Holbæk. 17.12.1644, fol.40.
E: Inger Aggesdatter. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Poul Skrædder
2) Anne Jensdatter g.m. Jørgen Olufsen, skomager
3) Karen Jensdatter g.m. Hans Mathiassen, smed i Mørkøv
4) Jacob Jensen Yde, uvist om død. 2B:
a Peder Jacobsen
b Margrethe Jacobsdatter.
Arv i boet til Peder Smeds datter.

29    Jacob Pedersen, smed i Holbæk. 20.12.1644, fol.42.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Villads Lauridsen. B:
1) Peder Jacobsen
2) Mette Jacobsdatter.
FM: Anders Johansen, smed.
(Sml. lbnr.2).

30    Søren Jensen, skomager i Holbæk. 21.12.1644, fol.43.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Peder Sørensen.
Arv i boet til Peder Møllers datter Karen Pedersdatter.

31    Mette Vævers i Holbæk. 14.1.1645, fol.44.
Arvinger angives ikke.

32    Jens Poulsen, snedker i Holbæk. 3.3.1645, fol.45.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet til Rasmus Smeds barn Jens Rasmussen.

33    Karen Pedersdatter i Holbæk. 14.3.1645, fol.46B.
E: Peder Jensen, hjulmand.
Arvinger kendes ikke.

34    Mathias Carstensen, skrædder i Holbæk. 14.3.1645, fol.47B.
E: Ingeborg Jensdatter. B:
1) Jens Mathiassen.

35    Herman Ditmer, skomager og hustru Birthe Jensdatter i Holbæk. 26.3.1645, fol.48B.
B:
1) Gjerret Hermansen
2) Lisbeth Hermansdatter
3) Anne Hermansdatter
4) Helle Hermansdatter.
Arv i boet til:
1) Else Christensdatter
2) Karen Christensdatter.

36    Hans Olufsen i Holbæk. 24.4.1645, fol.59B.
E: Karen Erlandsdatter. B:
1) Morten Hansen
2) Mette Hansdatter.

37    Rasmus Andersen, skrædder i Holbæk. 16.6.1645, fol.64.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Anders Rasmussen i Jyderup
2) Christen Rasmussen.
FM: Jacob Hansen.
Arv i boet til:
1 Søren Mogensen
2 Peder Skindersen.

38    Laurids Olufsen, tjenestekarl i Holbæk. 15.7.1645, fol.66.-
A:
1) bror Albert Olufsen
2) Else Olufsdatter
3) Voldborg Olufsdatter
4) Anne Olufsdatter
5) Margrethe Olufsdatter
6) Oluf Olufsen, i Norge.
FM:
1 Jens Hansen i Bonderup i Ude Sundby sogn
2 Jørgen Due i Karlslunde.

39    Maren Christensdatter i Holbæk. 6.8.1645, fol.68.
E: Eskild Nielsen. B:
1) Mette Eskildsdatter.
Arv i boet til Hans Olufsens børn.

40    Dorthe Gregersdatter i Holbæk. 7.8.1645, fol.71.
E: Morten Jensen.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 27.5.1745.

41    Rasmus Christensen i Holbæk. 8.10.1645, fol.73.
E: Maren Lauridsdatter. B
1) Niels Rasmussen
2) Christen Rasmussen.
FM: Mikkel Pedersen.

42    Kirsten Jensdatter i Holbæk. 8.10.1645, fol.75.
E: Søren Olufsen. A:
1) søster Anne Jensdatter i København.

43    Registrering i Holbæk. 6.12.1645
Registrering af boet hos Poul Christensen, skomager i Holbæk, der ved en ulykke skød en mand ihjel i Eskilstrup i Munke Bjergby, og hustru Else Hansdatter.
Arv i boet efter Poul Christensens bror Jens Christensen til dennes barn.

44    Hans Pedersen, byskriver i Holbæk. 4.12.1645, fol.80B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Peder Hansen
2) Christen Hansen
3) Lukas Hansen
4) Mogens Hansen
5) Claus Hansen
6) Lisbeth Hansdatter
7) Johanne Hansdatter.
Arv i Boet efter Anne Koch, [enke efter Knud Koch], til B:
1) Niels Knudsen
2) Mette Knudsdatter
3) Maren Knudsdatter
4) Anne Knudsdatter.

45    Laurids Mortensen Løgstok i Holbæk. 3.3.1646, fol.84.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
3) Helene Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Inger Lauridsdatter
2) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Peder Boyesen, væver.

46    Birthe Lauridsdatter i Holbæk. 4.3.1646, fol.85.
E: Oluf Jensen, badskær.
Hendes B:
1) Rasmus Pedersen, skomager.

47    Oluf Jensen, badskær i Holbæk. 30.6.1646, fol.87B.
Enkemand efter [Birthe Lauridsdatter, skifte 4.3.1646 lbnr.46].
Arvinger kendes ikke.
Dødsfaldet meddelt af afdødes svoger Hans Hansen, lædertover i Køge.

48    Karen Pedersdatter i Holbæk. 3.9.1645, fol.90B.
E: Morten Hansen, bager. B:
1) Maren Mortensdatter
2) Bente Mortensdatter
3) Signe Mortensdatter
4) Sidsel Mortensdatter.
FM: Eskild Nielsen.
Arv i boet til Henning Sørensen efter dennes far og mor.

49    Claus Hansen Riber i Holbæk. 5.2.1646, fol.93.
E: Sofie Pedersdatter. LV: Peder Christensen. B:
1) Hans Clausen
2) Bertel Clausen
3) Gabriel Clausen.

50    Peder Ibsen, skrædder i Holbæk. 24.2.1647, fol.99.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Lauridsen, skrædder. A:
1) søster Margrethe Ibsdatter g.m. Hans Olufsen i Rye.
Arv i boet til Knud Steffensen efter dennes far.

51    Morten Lauridsen Møller i Holbæk. 7.4.1647, fol.102.
E: Bodil Jensdatter. B:
1) Laurids Mortensen
2) Borre Mortensdatter
3) Margrethe Mortensdatter.
FM: Peder Lauridsen Møller.
Arv i boet til Johan Vævers børn.

52    Svend Nielsen i Holbæk. 9.4.1647, fol.106.
E: Margrethe.
Arvinger kendes ikke.
Arv i boet til Anders Madsen.

53    Lisbeth Christensdatter i Holbæk. 8.4.1647, fol.108.
E: Jens Olufsen, skolemester i Holbæk Latinskole. B:
4) Jens Jensen
5) Magdalene Jensdatter.
Første ægteskab med Jens Hvid Hovsmith i Kvanløse. B:
1) Karen Jensdatter
2) Johanne Jensdatter
3) Anne Jensdatter.
FM: Hans Carlsen.

54    Mogens Christensen, borgmester i Holbæk. 23.3.1647, fol.114.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Laurids Pedersen. B:
1) Christen Mogensen, der døde
2) Mette Mogensdatter g.m. Hans Sørensen i København
3) Magdalene Mogensdatter.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Christensdatter.
[Første ægteskab med Mette Lydersdatter, død 31.3.1624].

55    Rasmus Hansen. rådmand i Holbæk. 18.5.1647, fol.127.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter, skifte 30.3.1642 lbnr.11]. B:
1) Christen Rasmussen
2) Inger Rasmusdatter, død. 1B:
a Peder Jensen.
FM: Christen Nielsen.
Arv i boet efter Henrik Jensen i Mårsø [i Hagested sogn] til B:
1) Kirsten Henriksdatter.

56    Rasmus Jensen i Holbæk. 3.8.16478, fol.132B.
E: Mette Jensdatter. B:
1) Anne Rasmusdatter.
FM: halvbror Mikkel Pedersen.
Arv i boet til Sidsel Pedersdatter efter dennes far.

57    Jens Pedersen i Holbæk. 24.9.1647, fol.135.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Thomas Christensen. B:
2) Søren Jensen
3) Hans Jensen
4) Inger Jensdatter.
Første ægteskab med [Inger Rasmusdatter]. B:
1) Peder Jensen.

58    Anne Hansdatter i Holbæk. 19.10.1647, fol.142B.
E: Peder Nielsen, skomager. B:
1) Hans Pedersen
2) Niels Pedersen.
Arv i boet til Herman Ditmer, skomager [skifte 26.3.1645 lbnr.35] til dennes børn.

59    Lisbeth Andersdatter i Holbæk. 28.1.1648, fol.47.
E: Laurids Rasmussen. B:
2) Rasmus Lauridsen.
Hendes B:
1) Christen Christensen.

60    Helle Thomasdatter i Holbæk. 18.6.1648, fol.148B.
E: Peder Jensen, den yngre, rådmand. B:
1) Thomas Pedersen
2) Gert Pedersen
3) Karen Pedersdatter
4) Lene Pedersdatter.
Arv i boet til:
1 Hans Orgelbyggers børn
2 Magdalene Henriksdatter.

61    Magdalene Hansdatter i Holbæk. 7.12.1646, fol.159.
E: Laurids Christensen, borgmester. B:
1) Mette Lauridsdatter g.m. Laurids Pedersen
2) Hans Lauridsen
3) Christen Lauridsen
4) Anders Lauridsen
5) Mogens Lauridsen
6) Anne Lauridsdatter
7) Bodil Lauridsdatter.
Arv efter afdødes datter Margrethe Lauridsdatter.

62    Anne Nielsdatter i Holbæk. 2.4.1644, fol.173B.
Enke efter Knud Koch.
Afdøde efterlader 4 børn.
FM: Hans Pedersen, byskriver, [skifte 4.12.1645 lbnr.44], nu Niels Christensen, hjulmand.

63    Jens Poulsen og hustru Kirsten Hansdatter i Holbæk. 6.4.1647, fol.175.
B:
1) Kirsten Jensdatter
2) Birgitte Jensdatter
3) Maren Jensdatter.
FM:
1 morbror Laurids Hansen i Svinninge
2 farbror Niels Poulsen.
Registrering 1.4.1647.

64    Ellen Lauridsdatter i Holbæk. 8.4.1648, fol.178.
E: Søren Jacobsen, skrædder. B:
1) Kirsten Sørensdatter.

65    Maren Jørgensdatter i Holbæk. 8.4.1648, fol.179B.
Johan Hermansen. B:
1) Karen Johansdatter.

66    Karen Andersdatter i Holbæk. 8.4.1648, fol.181.
E: Jens Mortensen. B:
1) Morten Jensen
2) Karen Jensdatter.

67    Mette Jensdatter i Holbæk. 25.4.1638, fol.183.
E: Peder Mikkelsen, skrædder. B:
1) Mikkel Pedersen.
FM:
1 Jacob Hansen
2 Jens Poulsen
3 Søren Eriksen.

68    Emerentze Madsdatter i Holbæk. 23.6.1648, fol.183B.
E: Christoffer Pedersen. B:
1) Jacob Christoffersen.
FM: Mikkel Jensen.
Arv i boet til enkemandens 3 børn af første ægteskab i Kvanløse.

69    Christen Pedersen i Holbæk. 24.7.1648, fol.189B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Gertrud Christensdatter g.m. Troels Olufsen i Søstrup [i Merløse sogn].

70    Karen Jensdatter i Holbæk. 18.11.1648, fol.190B.
E: Niels Justesen. B:
1) Just Nielsen.
FM: Carolius Skipper.

71    Peder Friis i Holbæk. 24.11.1648, fol.192.
E: Margrethe Jacobsdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Johan Pedersen.
FM: Peder Rasmussen, kedelfører.

72    Maren Rasmusdatter i Holbæk. 4.1.1649, fol.194.
E: Niels Pedersen.
Arvinger kendes ikke.

73    Cathrine i Holbæk. 8.3.1649, fol.197.
Enke efter [Thomas] Foch. B:
1) [Helle Thomasdatter, skifte 18.6.1648 lbnr.60], død. E: Peder Jensen den yngre, rådmand. 4B:
a Thomas Pedersen
b Gert Pedersen
c Karen Pedersdatter
d Lene Pedersdatter
2) Gert Foch i Kalundborg
3) [Henrik Foch], død. 1B:
a Thomas Henriksen.
Registrering 4.3.1649.

74    Registrering i Holbæk. 29.5.1649, fol.201B.
Registrering i boet hos Jens Villadsen, bødker, der dræbte Jens Albertsen, skomagersvend.

75    Peder Jensen den ældre, rådmand i Holbæk. 19.7.1649, fol.205.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Christoffer Pedersen. A:
1) bror Hans Jensen i Sømark i Jylland
2) bror Rasmus Jensen, død. 1B:
a Christen Rasmussen [Mule] i Attrup [i Hammer sogn] i Vendsyssel
3) bror Henrik Jensen, død. 2B:
a Oluf Henriksen i Mårsø
b Kirsten Henriksdatter i Tølløse
4) søster, død. 2B:
a Anne Jacobsdatter g.m. Poul Johansen i Tølløse
b Anne Christensdatter g.m. Knud Eriksen [Pontoppidan], præst i Halsted og Avnede på Lolland.
I boet er afsat penge til et epitafium.
(Det er muligt at der i stedet for søsteren ane 4 skal være to halvsøstre der hver har et barn, da arven fordeles på 3 broderlodder og en søsterlod).
Litteratur: Ejendomsforholdene i Kær Herred af Kr.Værnfelt i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1969 side 94-150. Heri side 128: Christen Rasmussen Muhle, forpagter af Attrup.

76    Anne Hansdatter i Holbæk. 27.9.1649, fol.213B.
E: Villum Albertsen, skomager. A:
1) søster Helle Hansdatter g.m. Knud Pedersen, skomager i Holbæk
2) [søster], død, var g.m. Anders Hansen i Bromme i Halland. 1B:
a Bent Andersen
3) søster Inger Hansdatter i Bromme
4) halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Oluf Lauridsen i Allindelille [i Haraldsted sogn].
(Anders Hansen i Bromme kaldes her for bror, men i lbnr.99 arver Bent Andersen efter sin mors søster Anne Hansdatter).

77    Henrik Hansen i Holbæk. 14.9.1649, fol.217.
E: Karen Mathiasdatter. A:
1) søster Else Hansdatter g.m. Niels Pedersen, møller i Heslemølle [i Soderup sogn]
2) søster Anne Hansdatter g.m. Rasmus Boyesen i Nyhus i Holsten
3) søster Ellen Hansdatter.
FM: Jørgen Henriksen i Holbæk.
Registrering 30.5.1749.

78    Maren Rasmusdatter i Holbæk. 3.1.1650, fol.228.
B:
1) Rasmus Christensen.
FM: Niels Jørgensen.

79    Søren Mogensen i Holbæk. 21.1.1650, fol.229.
B:
1) Hans Mogensen.
FM: Jens Pedersen.

80    Albert Torstensen i Holbæk. 15.6.1650, fol.229B.
Arvinger angives ikke.

81    Morten Hansen i Holbæk. 6.2.1650, fol.229B.
E: Kirsten Henriksdatter.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 3.9.1645 lbnr.48]. B:
1) Maren Mortensdatter
2) Bente Mortensdatter
3) Signe Mortensdatter
4) Sidsel Mortensdatter.

82    Mads Pedersen, vognmand i Holbæk. 15.3.1650, fol.230.
E: Karen Iversdatter. B:
1) Peder Madsen
2) Maren Madsdatter
3) Dorthe Madsdatter.

83    Enevold Andersen, hattemager i Holbæk. 20.4.1650, fol.230
E: Mette Madsdatter. B:
3) Morten Enevoldsen
4) Anne Enevoldsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anders Enevoldsen
2) Jacob Enevoldsen.

84    Bertel Mortensen i Holbæk. 27.3.1650, fol.230B.
E: Anne Pedersdatter. B:
4) Karen Bertelsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Niels Bertelsen
2) Sidsel Bertelsdatter
3) Dorthe Bertelsdatter.

85    Jens Jørgensen, hører i Holbæk latinskole. 22.4.1650, fol.230B.
Arvinger angives ikke.

86    Peder Jensen, hjulmand i Holbæk. 13.3.1650, fol.231.
E: Lucie Pedersdatter.
Arvinger angivers ikke.

87    Morten Andersen Koch, tjener på Holbæk Slot. 1.6.1650, fol.231.
Boet overdrages til ridefogeden på Holbæk Slot, der forretter skiftet.

88    Poul Jensen i Holbæk. 6.11.1650, fol.231B.
E: Maren Sørensdatter. B:
4) Jens Poulsen
5) Søren Poulsen.
Af første ægteskab B:
1) Karen Poulsdatter.
Andet ægteskab med [Inger Christensdatter, skifte 1.12.1642 lbnr.14]. B:
2) Anne Poulsdatter
3) Else Poulsdatter.

89    Anders Hollandsfarer i Holbæk. 27.3.1650, fol.231B.
E: Anne Christensdatter.
Afdøde efterlader et barn.

90    Peder Andersen, slagter i Holbæk. 1.3.1650, fol.232.
E: Kirsten Knudsdatter. B:
1) Knud Pedersen
2) Anders Pedersen
3) Rasmus Pedersen
4) Bodil Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter.

91    Jørgen Pedersen skrædder i Holbæk. 30.11.1650, fol.232.
E: Karen Christensdatter.
Arvinger angives ikke.

92    Erik Hansen, tjenestekarl i Holbæk. 19.1.1650, fol.232B.
Arvinger angives ikke.

93    Erik Esajassen, organist i Holbæk. 8.3.1651, fol.237.
E: Karen Mortensdatter. LV: Søren Stidsen. B:
1) Esajas Eriksen
2) Gyde Eriksdatter.
FM: Villum Christoffersen.

94    Jørgen Olufsen, skomager i Holbæk. 8.11.1650, fol.241.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Niels Jørgensen
2) Evert Jørgensen
3) Oluf Jørgensen.
FM: Poul Lippe, skrædder.
Arv i boet til:
1 Jacob Ydes børn
2 Inger Pedersdatter, efter dennes far.
Desuden nævnes enkens mor Inger [Aagesdatter], enke efter [Jens Pedersen] Yde, [skifte 17.12.1644 lbnr.28].Holbæk Byfoged
Skifteprotokol
1651-165795    Else Enevoldsdatter [Brochmand] i Holbæk. 23.8.1651, fol.1.
E: Peder Jensen, rådmand. B:
1) Enevold Pedersen
2) Helle Pedersdatter.
FM: morfar Enevold Rasmussen [Brochmand], borgmester i Køge.

96    Sidsel Hansdatter i Holbæk. 6.3.1652, fol.2.
E: Christen Johansen, smed.
Af første ægteskab B:
1) Bertel Pedersen.
Barnet har arv efter far og farbror.
Registrering 28.11.1651.

97    Karen Lauridsdatter i Holbæk. 14.3.1652, fol.8.
B:
1) Anne Johansdatter.

98    Peder Borchorst, rådmand i Holbæk. 18.3.1652, fol.9.
E: Sara van Kleven. LV: Niels Nielsen. B:
1) Johan Pedersen, myndig
2) Jochum Pedersen
3) Marie Pedersdatter
4) Sara Pedersdatter.
FM: Peder Rasmussen, kedelfører.

99    Villum Albertsen, skomager i Holbæk. 30.3.1652, fol.16B.
E: Anne Jensdatter.
Første ægteskab med Anne Hansdatter, [skifte 27.9.1649 lbnr.76]. A:
1) Hans Jensen Møller
2) Bodil Lauridsdatter, datter af afdøde Laurids Skomager-FM: Hans Lauridsen.
Arv i boet efter første hustrus søster, der var g.m. Anders Hansen i Bromme i Halland til B:
a Bent Andersen.

100    Inger Aagesdatter i Holbæk. 11.5.1652, fol.20.
Enke efter [Jens Pedersen Yde, skifte 17.12.1644 lbnr.28]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Poul Lippe, skrædder
2) Karen Jensdatter g.m. Hans Mathiassen, smed i Mørkøv
3) Anne Jensdatter, enke efter Jørgen Olufsen, [skifte 8.11.1650 lbnr.94]
4) Jacob Jensen Yde, død. 1B:
a Margrethe Jacobsdatter.

101    Peder Nielsen i Holbæk. 12.11.1652, fol.22.
E: Anne Kjeldsdatter i Nykøbing Sjælland. B:
1) Hans Pedersen
2)Niels Pedersen.
Registrering 28.3.1652.

102    Henrik Sandersen, rådmand i Holbæk. 20.10.1652, fol.25.
Enkemand efter [Elisabeth Hansdatter]. B:
1) Anne Henriksdatter g.m. Erik Mogensen [Grave], præst i Hornslet
2) Mette Henriksdatter g.m. Bastian Kønigken, tolder i Ribe
3) Elisabeth Henriksdatter. FM: Thomas Christensen i Holbæk.
Anne Henriksdatters første ægteskab med [Christian Melchiorsen Borchgrevinck], formand i Hornslet. Arv til børn.

103    Morten Madsen væver og hustru Pernille Rasmusdatter i Holbæk. 8.11.1652, fol.25B.
Hans A:
Af første ægteskab B:
1) Anne Mortensdatter g.m. Morten Hansen.
Hendes A:
1) søster, død. B:
a Rasmus Knudsen i Kastrup
b Ellen Pedersdatter
c Peder Pedersen i Hørby præstegård
d Maren Pedersdatter g.m. Niels Knudsen i Løserup [i Udby sogn].
Registrering 29.10.1652.

104    Maren Christensdatter i Holbæk. 23.11.1652, fol.29B.
Enke efter Hans Pedersen, byskriver, [skifte 4.12.1645 lbnr.44]. B:
1) Peder Hansen
2) Christen Hansen, død, efter hvem, der er arv
3) Lukas Hansen
4) Mogens Hansen
5) Claus Hansen
6) Lisbeth Hansdatter
7) Johanne Hansdatter.
FM: Søren Stidsen.

105    Anne Christensdatter i Holbæk. 25.11.1652, fol.38B.
E: Mester Morten Gregersen, badskær. B:
1) Christian Mortensen
2) Gregers Mortensen
3) Anne Mortensdatter.

106    Jens Mortensen i Holbæk. 9.12.1652, fol.41B.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
3) Else Jensdatter.
Første ægteskab med Karen Andersdatter, [skifte 8.4.1648 lbnr.66]. B:
1) Morten Jensen
2) Karen Jensdatter.
FM: Jens Bertelsen.

107    Aarsele Pedersdatter i Holbæk. 3.1.1653, fol.43.
Arvinger angives ikke.

108    Peder Bergfelt i Holbæk.26.1.1653, fol.43B.
E: Kirsten Christensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 7.1.1653.

109    Alhed Rasmusdatter i Holbæk. 6.2.1653, fol.46.
E: Henrik Henningsen, pottemager.
Hendes B:
1) Jacob Jacobsen.

110    Anne Nielsdatter i Holbæk. 10.2.1653, fol.48.
E: Christen Mortensen. B:
1) Morten Christensen
2) Anders Christensen
3) Anne Christensdatter
4) Kirsten Christensdatter.
FM: fars halvbror Thomas Christensen.

111    Hans Hansen, væver i Holbæk. 24.2.1653, fol.54.
E: Ingeborg Ejlersdatter. LV: Visti Jensen. B:
1) Ejler Hansen
2) Margrethe Hansdatter
3) Maren Hansdatter
4) Cathrine Hansdatter.
FM: Niels Pedersen, skrædder.

112    Henning Pedersen, skomager i Holbæk. 6.9.1653, fol.62.
E: Anne Tullesdatter. LV: Mads Pedersen Viborg. B:
1) Peder Henningsen.
FM: Anders Johansen, smed.

113    Marie Pedersdatter i Holbæk. 17.9.1653, fol.65.
E: Christen Thomsen, [gift Holbæk 9.4.1654 med Sofie Albertsdatter Altewelt fra Ringsted]. B:
1) Thomas Christensen
2) Margrethe Christensdatter
3) Anne Christensdatter.
FM:
1 morfar Peder Christensen i Valsølille
2 farfar Thomas Christensen i Holbæk.

114    Maren Lauridsdatter i Holbæk. 23.9.1653, fol.72.
Peder Rasmussen, klokker. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Anne Pedersdatter.

115    Laurids Christensen, borgmester i Holbæk. 1.10.1653, fol.74.
E: Drude Hansdatter. LV: Niels Nielsen, rådmand, [gift Køge Nikolaj 13.12.1657 med Casper Hermansen Eggers, borgmester i Køge]. B:
8) Magdalene Lauridsdatter
9) Cathrine Lauridsdatter
10) Margrethe Lauridsdatter.
Første ægteskab med Magdalene Hansdatter, [skifte 7.12.1646 lbnr.61]. B:
1) Mette Lauridsdatter g.m. Laurids Pedersen, rådmand
2) Hans Lauridsen
3) Christen Lauridsen
4) Anders Lauridsen
5) Mogens Lauridsen
6) Anne Lauridsdatter
7) Bodil Lauridsdatter.
FM:
1 Hans Pedersen
2 Claus Hansen
3 Thomas Christensen
4 Christoffer Pedersen Bager.
5 Christen Hansen, kræmmer.

116    Mads Lauridsen, vognmand i Holbæk. 24.10.1653, fol.114.
E:Maren Nielsdatter. LV: Niels Børresen, kornmåler. B:
1) Maren Madsdatter.

117    Saxe Thuesen i Holbæk. 10.1.1654, fol.115B.
E: Karen Olufsdatter.
Arvinger angives ikke.

118    Maren Jørgensdatter i Holbæk. 17.1.1654, fol.116B.
E: Rasmus Jensen, bøssemager. B:
1) Jørgen Rasmussen.

119    Laurids Pedersen Svensk i Holbæk. 28.1.1654, fol.119.
E: Margrethe Nielsdatter.
Afdøde efterlader arvinger i Sverige.

120    Cathrine Poulsdatter i Holbæk. 4.2.1654, fol.122.
E: Jochum Møller, tømrer. B:
1) Hans Jochumsen
2) Henrik Jochumsen
3) Marie Jochumsdatter.
FM: Jens Nielsen.

121    Karen Olufsdatter i Holbæk, der døde 18.2.1654, fol.124.
Arvinger angives ikke.

122    Ellen Davidsdatter i Holbæk. 8.4.1654, fol.125B.
Arvinger kendes ikke.

123    Anne Jensdatter i Holbæk. 22.3.1654, fol.127.
Enke efter [Søren Andersen Bonde, skifte11.12.1642 lbnr.15].
Børn og børnebørn:
1) Birgitte Sørensdatter g.m. Mikkel Jensen
2) Maren Jensdatter g.m. Jens Sørensen
3) Kirsten Nielsdatter i Malmø
4) Maren Sørensdatter, enke efter Poul Jensen, [skifte 6.11.1650 lbnr.88].
Registrering 22.8.1653].

124    Iver Gregersen i Holbæk. 17.6.1654, fol.136.
E:Maren Nielsdatter. LV: Thoms Christensen. A:
1) bror, død. 1B:
a Jens Iversen, bager i Århus.
Afdøde døde 5.3.1654.

125    Ellen Rasmusdatter i Holbæk. 23.6.1654, fol.139B.
A:
1) bror Jacob Rasmussen, præst i Øster Lyngby i Norra Åsbo herred i Skåne
2) søster Karen Rasmusdatter, enke efter Hans Tagesen, præst i Melby, [død 1648]
3) søster, død. 2B:
a Christian Simonsen ved Sundby færge i Frederikssund
b Margrethe Simonsdatter g.m. Claus Lauridsen i København.

126    Kirsten Jensdatter i Holbæk. 18.9.1654, fol.153.
E:Laurids Olufsen, kræmmer. B:
1) en datter, død. E: Christen Jacobsen i København. 2B:
a Mette Christensdatter’
b Kirsten Christensdatter.

127    Mikkel Pedersen i Holbæk. 3.10.1654, fol.158.
E: Ellen Christensdatter. LV: Mads Jensen, skrædder. B:
1) Peder Mikkelsen
2) Anne Mikkelsdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Peder Christensen
2 afdødes søster Sidsel Pedersdatter
3 afdødes halvsøster Anne Rasmusdatter
4 enkens bror Peder Christensen i Over Hornbæk i Jylland.

128    Lene Carstensdatter i Holbæk.2.11.1654, fol.161B.
E: Frederik Saltfeit, bager. A:
1) bror Jacob Styrmand, bager i Vordingborg
2) søster Kirsten Carstensdatter i Flensborg.

129    Kirsten Nielsdatter i Holbæk. 14.12.1654, fol.165B.
E: Rasmus Sørensen, skrædder. A:
1) morbrors datter Anne Ibsdatter g.m. Knud Nielsen Bonde i Gurede [i Hagested sogn] på Tuse næs
2) næstsøskendebarn Sidsel Pedersdatter g.m. Laurids Ibsen i Hørby
3) næstsøskendebarn Anne Pedersdatter i Kisserup [i Udby sogn].
Registrering 6.12.1116154.

130    Niels Sørensen i Holbæk. 28.12.1654, fol.170.
E: Anne Olufsdatter. LV: Hans Carlsen. B:
1) Baltser Nielsen
2) Oluf Nielsen
3) Karen Nielsdatter.
FM: farbror Christen Sørensen, præst i Farum.
Arv i boet til Kirsten Nielsdatter.
Afdøde døde 6.11.1654.

131    Peder Eskildsen, byfoged i Holbæk. 4.1.1655, fol.191B.
E: Inger Jensdatter. LV: Niels Pedersen. B:
1) Jens Pedersen
2) Anne Pedersdatter.
FM: Lorents Billedhugger.

132    Gertrud Christensdatter i Holbæk. 31.1.1655, fol.199.
E: Poul Nielsen, skinder. B:
1) Christen Poulsen
2) Birgitte Poulsdatter.

133    Anne Knudsdatter i Holbæk. 26.3.1655, fol.201B.
Arvinger angives ikke.

134    Anne Jensdatter i Holbæk. 28.4.1655, fol.202B.
E: Anders Knudsen. B:
1) Jens Andersen.

135    Jens Hemmingsen i Holbæk. 7.5.1655, fol.203B.
E: Anne Ibsdatter. B:
1) Laurids Jensen.
FM: Mads Jensen, skrædder.

136    Oluf Frandsen, hakkelseskærer i Holbæk. 7.5.1655, fol.205.
E: Sidsel Andersdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 16.1.1655.

137    Anders Madsen Odsing i Holbæk. 10.7.1655, fol.207.
E: Kirsten Olufsdatter. A:
1) bror Henrik Madsen, degn i Stenmagle
2) søster Gertrud Madsdatter, død. 2B:
a Jens Henriksen
b Hans Andersen
3) søster Maren Madsdatter, død. 1B:
a Mads Nielsen
4) søster Kirsten Madsdatter, død. Efterlader 2 sønner.
Registrering 23.6.1655.

138    Johan Hermansen, væver i Holbæk. 13.7.1655, fol.209B.
E: Dorthe Pedersdatter. B:
3) Herman Johansen.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Johansdatter g.m. Hans Stang, væver i København
2) Anne Johansdatter. FM: Jens Bertelsen.

139    Maren Sørensdatter i Holbæk. 24.7.1655, fol.213B.
E: Mads Svendsen. B:
1) Søren Madsen.
Enkemandens første ægteskab med Anne Madsdatter. Arv til B:
1) Oluf Madsen
2) Mads Madsen.

140    Hans Gregersen i Holbæk. 24.11.1655, fol.215.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Hansen, kræmmer. B:
1) Karen Hansdatter, der ægter Hans Mouridsen.

141    Anne Sørensdatter i Holbæk. 30.11.1655, fol.223B.
E: Frands Tønnesen, rebslager. B:
1) Tønne Frandsen.

142    Peder Lauridsen Møller i Holbæk. 7.12.1655, fol.224B.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) Birgitte Pedersdatter
2) Johanne Pedersdatter
3) Karen Pedersdatter.
FM: Visti Jensen.

143    Anne Henriksdatter i Holbæk. 21.11.1655, fol.229.
E: Niels Pedersen. B:
4) Daniel Nielsen
5) Peder Nielsen.
Første ægteskab med Daniel Frich. B:
1) Daniel Danielsen
2) Herman Danielsen
3) Anne Danielsdatter.
FM: farbror Jørgen Jensen i Roskilde.
Arv i boet til enkemandens 2 børn af første ægteskab.
Arv i boet til mester Christian Clemensen i Næstved.

144    Kirsten Nielsdatter i Holbæk. 25.8.1655, fol.235B.
Enke efter [Poul Sørensen Sort, præst i Rye og Sonnerup, død ca. 1650].
1) Sofie Poulsdatter Sort g.m. Poul Clemensen Bruun, præst i Horsens
2) Aksel Poulsen Sort.
Afdøde havde pension hos Anders Nielsen [Hasle], præst i Rye og Sonnerup.

145    Hans Lauridsen, der druknede i Holbæk. 15.4.1656, fol.255B.
Afdøde var født i Nordby på Samsø.
Arvinger angives ikke.

146    Folmer Mogensen og hustru Helvig Lauridsdatter i Holbæk. 3.4.1655, fol.257.
B:
1) Laurids Folmersen.
FM: Jacob Knudsen.

147    Sara van Kleven i Holbæk. 9.4.1655, fol.164.
Enke efter Peder Borchorst, [skifte 18.3.1652 lbnr.98]. B:
1) Johan Pedersen, myndig
2) Jochum Pedersen
3) Marie Pedersdatter, død, efter hvem, der er arv
4) Sara Pedersdatter.

148    Christen Johansen, smed i Holbæk. 29.6.1655, fol.281.
E: Sidsel Sørensdatter. A:
1) far Johan Christensen i Assens på Fyn.
Arv i boet til afdødes stedsøn Bertel Pedersen.
FM: Jens Johansen, feldbereder.
Desuden nævnes enkens bror Knud Sørensen i Helsingør.

149    Laurids Jensen i Holbæk. 23.6.1656, fol.294B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Søren Stidsen. B:
1) Magdalene Lauridsdatter.
FM: Villum Jensen.
Arv i boet efter Poul Jensen, [skifte 6.11.1650 lbnr.88] til B:
1) Karen Poulsdatter.
2) Anne Poulsdatter
3) Else Poulsdatter.

150    Maren Christensdatter i Holbæk. 27.6.1656, fol.299B.
E: Claus Jørgensen, klejnsmed. B:
1) Christen Clausen
2) Jørgen Clausen
3) Anne Clausdatter
4) Karen Clausdatter.

151    Anne Bodilsdatter i Holbæk. 20.10.1656, fol.302.
E: Christoffer Pedersen, rådmand. B:
1) Else Christoffersdatter
2) Birgitte Christoffersdatter.
FM: farbror Niels Pedersen.

152    Simon Hansen Skotte i Holbæk. 20.10.1656, fol.308.
E: Bodil Ottesdatter. B:
1) Otto Simonsen, myndig
2) Kirsten Simonsdatter g.m. Jochum Bergmann
3) Karen Simonsdatter.
FM: Jørgen Henriksen, skomager.

153    Jens Rasmussen Verner i Holbæk. 3.11.1656, fol.314B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Visti Jensen. B:
1) Rasmus Jensen
2) Søren Jensen.
FM: Børge Nielsen, bager.

154    Cornelius Christoffersen i Holbæk. 4.11.1656, fol.318.
E: Maren Terkildsdatter.
Hans børn, [formentlig af første ægteskab] B:
1) Søren Corneliussen
2) Barbara Corneliusdatter.
FM: Evert Hansen.

155    Kirsten Rasmusdatter i Holbæk. 20.11.1656, fol.322.
E: Jacob Hansen. B:
1) Anne Jacobsdatter g.m. Niels Justesen
2) Rasmus Jacobsen
3) Jacob Jacobsen
4) Peder Jacobsen
5) Ellen Jacobsdatter
6) Else Jacobsdatter.
FM: Johan Bager.

156    Niels Pedersen, skrædder i Holbæk. 3.12.1656, fol.327B.
E: Karen Christensdatter. A:
1) mor Kirsten Eriksdatter i Vesterbæk i Jylland
2) søster Inger Pedersdatter g.m. Thomas Poulsen i Sig i Torstrup sogn
3) Jacob Pedersen i Næstved g.m. Margrethe Mortensdatter
4) halvbror Niels Knudsen, skrædder i København
5) halvbror Mads Knudsen i Næstved
6) halvsøster Karen Knudsdatter g.m. Mads Jepsen i Vesterbæk.

157    Thomas (Tømb) Pedersen, remmesnider i Holbæk. 6.12.1656, fol.337.
Inger Nielsdatter.
Hans B:
1) Peder Thomsen, myndig.

158    Maren i Holbæk. 24.1.1657.
Enke efter Christen Thuresen.
Arvinger angives ikke.

159    Karen Nielsdatter i Holbæk. 28.1.1657, 340.
E: Jens Olufsen, pottemager.
Arvinger angives ikke.

160    Mads Pedersen Viborg, skomager i Holbæk. 29.1.1657, fol.342.
E: Anne Christensdatter. LV: Morten Rasmussen, skomager. B:
1) Johanne Madsdatter.
FM: Hans Pedersen, skomager.
Arv i boet til Anne Jensdatter efter dennes far. Desuden nævnes barnets moster Karen Lauridsdatter.

161    Margrethe Lauridsdatter i Holbæk. 26.2.1657, fol.345.
E: Jens Christensen Sahl.
Arvinger angives ikke.

162    Iver Mortensen i Holbæk. 18.3.1657, fol.347B.
E: Mette Sørensdatter. B:
1) Morten Iversen
2) Anne Iversdatter
3) Inger Iversdatter.Holbæk Byfoged
Skifteprotokol
1687-1703
163    Gert Eggers, ugift i Holbæk. 6.6.1687, fol.2.
Afkald for arv og gæld fra:
1) Rasmus Schøller, landsdommer
2) Poul Eggers, hofjunker
3) Anders Schultz, borgmester på sine stedbørn:
a Herman Eggers
b Else Marie Eggers
4) Niels Trane i Køge på sin hustru
og hendes bror:
5) Laurids Eggers vegne.


Her præsenteret med formodede familierelationer:

163A    Gert Hermansen Eggers, ugift i Holbæk. 6.6.1687, fol.2.
0) forældre Herman Eggers og Else Jørgensdatter Altewelt
1) søster Else Hermansdatter Eggers g.m. Rasmus Schøller, landsdommer
2) bror Henrik Hermansen Eggers g.m. Elisabeth Klingenberg. Hendes første ægteskab med Herman Iserberg. Af hendes andet ægteskab 1B:
a Poul Henriksen Eggers, hofjunker
3) bror Didrik Hermansen Eggers, borgmester i Holbæk, død var g.m. Else Hansdatter Tarf. Hendes andet ægteskab med Anders Schultz, borgmester. Af hendes første ægteskab 2B:
a Herman Eggers
b Else Marie Eggers, (måske fejl for Else Kirstine Eggers, sml. lbnr.314)
4) bror Casper Hermansen Eggers, borgmester i Køge, død, var g.m. Drude Hansdatter. Hendes første ægteskab med Laurids Christensen, borgmester i Holbæk. Af hendes andet ægteskab 2B:
a Lisbeth Caspersdatter Eggers g.m. Niels Poulsen Trane i Køge
b Laurids Caspersen Eggers.


164    Johanne Hermansdatter i Holbæk. 12.7.1687, fol.25.
E: Oluf Kruse, feldbereder. B:
1) Dorthe Olufsdatter
2) Karen Olufsdatter
3) Herman Olufsen
4) Alex Olufsen
5) Jens Olufsen
6) Hans Olufsen.

165    Margrethe i Holbæk. 18.7.1688, fol. 29.
E: Hans Hansen. B:
1) Hans Hansen, myndig
2) Johanne Hansdatter
3) Karen Hansdatter
4) Maren Hansdatter.
FM.
1 Anders Børgesen, skomager
2 Jørgen Odder af Tåstrup.
Registrering 30.5.1688.

166    Jens Pedersen, væver i Holbæk. 24.7.1688, fol.39B.
E: Sidsel Terkildsdatter. LV: Søren Villadsen, klejnsmed. A:
1) Tønne Pedersen i Nyby [i Tølløse sogn]
2) Laurids Hemmingsen i Igelsø [i Kvanløse sogn].
Registrering 29.6.1688.

167    Hans Bertelsen [Bjørn], [overformynder] i Holbæk. 24.4.1689, fol.46.
E: Cathrine Herlufsdatter. [Muligvis fejl for Cathrine Henriksdatter]. LV: Christen Christensen. B:
4) Peder Hansen
5) Henrik Hansen
6) Mette Hansdatter.
FM: Niels Christensen.
Første ægteskab med Mette Christensdatter. B:
1) Herman Hansen, myndig
2) Maren Hansdatter
3) Lisbeth Hansdatter.
Enkens første ægteskab med [Peder Jørgensen Bjørn]. Arv til B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter, [døbt Holbæk 6.1.1675], der har også har arv efter farfar og farmor i København.

168    Anne Jensdatter i Holbæk. 13.12.1688, fol.58B.
E: Jacob Pedersen. B:
1) Peder Jacobsen
2) Jens Jacobsen
3) Mette Jacobsdatter
4) Kirsten Jacobsdatter.

169    Jacob Pedersen, fattigforstander i Holbæk. 3.6.1689, fol.68.
E: Maren Mortensdatter. LV: Oluf Rasmussen, pottemager. B:
1) Peder Jacobsen
2) Mette Kirstine Jacobsdatter.

170    Johan Meyer, bager i Holbæk. 15.2.1689, fol.97B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Niels Christensen. B:
6) Bernt Johansen
7) Kirsten Johansdatter.
Første ægteskab med Kirsten Henriksdatter. B:
1) Frederik Johansen, i udlandet
2) Johan Johansen, i udlandet
3) Isak Johansen
4) Rebekka Johansdatter
5) Karen Johansdatter.
Registrering 4.1.1689.

171    Rasmus Jensen i Holbæk. 22.2.1689, fol.109.
E: Ingeborg Vistisdatter. B:
1) Visti Rasmussen
2) Søren Rasmussen
3) Jacob Rasmussen
4) Bodil Rasmusdatter
5) Maren Rasmusdatter.

172    Kirsten Jensdatter i Holbæk. 11.6.1689, fol.111.
E: Christoffer Hansen. B:
1) Karen Christoffersdatter.

173    Villum Jensen Hvidhoved, prokurator i Holbæk. 13.9.1689, fol.116.
A:
1) bror Peder Hvidhoved.

174    Meiner Sværdfeger, ugift tjenestekarl i Holbæk. 26.8.1690, fol.122.
A:
1) bror Johan Sværdfeger, rådmand i Holbæk.

175    Jørgen Jensen i Holbæk. 22.9.1691, fol.124.
E: Birgitte Børgesdatter. LV: Anders Børgesen, slagter. B:
1) Ingeborg Jørgensdatter
2) Jens Jørgensen
3) Gertrud Jørgensdatter
4) Jørgen Jørgensen.

176    Oluf Madsen i Holbæk. 22.3.1692, fol.127.
E: Maren Andersdatter. B:
1) en søn
2) en datter.
(Skiftet er næsten ulæseligt).

177    Jens Christensen, rådmand i Holbæk. 7.6.1692, fol.132B.
E: Anne Schult. LV: far Anders Schult, borgmester. B:
1) Elisabeth Jensdatter
2) Anne Jensdatter.
Arv i boet efter Mogens Lauridsen til B:
1) Poul Mogensen
2) Mogens Christian Mogensen.


179    Anne Rasmusdatter i Holbæk. 16.8.1692, fol.160.
E: Anders Pedersen, handskemager. A:
1) søster. død. 1B:
a Mette Clausdatter g.m. Hans Pedersen, skomager
2) søster, død. 2B:
a Anne Jørgensdatter, enke efter Peder Børgesen
b Peder Jørgensen i Værløse mølle?
3) [halv]bror Peder Mikkelsen, død. 2B:
a Jørgen Pedersen
b Anne Pedersdatter.

180    Jacob Vrede, ugift købmand i Holbæk. 13.2.1693, fol.166.
Forlovet med Else Lachmann. LV: Claus Lachmann.
Testamente af 30.3.1691.
Arvinger kendes ikke.
Skiftet blev forrettet hos Else Lachmanns mor Helle [Pedersdatter], enke efter Lyder Lachmann.

181    Hans Pedersen, skomager i Holbæk. 20.9.1693, fol.172.
E: Mette Clausdatter. LV: Jens Mikkelsen. B:
1) Peder Hansen.
FM: Anders [Pedersen], handskemager.

182    Karen Pedersdatter i Holbæk. 30.1.1694, fol.175B.
E: Steffen Andersen, smed. B:
1) Anders Steffensen
2) Barbara Cathrine Steffensdatter.

183    Claus Lachmann i Holbæk, herredsfoged i Tuse herred. 12.2.1694, fol.179.
E: Gedske Gert. LV: Christoffer Hansen. B:
1) Frederik Lachmann.
FM: Niels Christensen Faber.

184    Jørgen Lauridsen Møller i Holbæk. 20.6.1694, fol.195.
E: Lisbeth Andersdatter. A:
1) bror [Mads Lauridsen], død. 1B:
a Karen Madsdatter i København
2) søster Anne Lauridsdatter
3) søster, død. 5B:
a Anders Lauridsen i Skibby
b Lisbeth Lauridsdatter g.m. Laurids Jensen i Horstved
c Bent Terkildsen i Skibby
d Anders Terkildsen i Skibby
e Hedvig Terkildsdatter i Ferslev.

185    Anders Børgesen, slagter i Holbæk. 24.9.1699, fol.200B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Peder Nielsen, der ægter enken.
Af første ægteskab B:
1) Børge Andersen
2) Niels Andersen.
FM: farbror Mogens Børgesen i København ved søn Børge Mogensen i Holbæk.

186    Johanne Mogensdatter i Holbæk. 24.9.1694, fol.208B.
E: Jens Mikkelsen, skomager. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 7
2) Iver Jensen 5.

187    Christen Terkildsen, farver i Holbæk. 16.1.1695, fol.216.
E: Lisbeth Christensdatter. B:
1) Steffen Christensen
2) Anne Kirstine Christensdatter.
Registrering 20.12.1693.

188    Gert Pedersen, byfoged i Holbæk. 20.3.1695, fol.223.
E: Maren.
Arvinger angives ikke.

189    Annette Poulsdatter i Holbæk. 2.8.1694, fol.229.
E: Anders Christensen Hjort. B:
1) Maren Andersdatter
2) Inger Andersdatter
3) Peder Andersen
4) Poul Andersen.

190    Otto Pedersen, ladefoged i Holbæk. 26.9.1694, fol.232B.
E: Inger Christensdatter. LV: Oluf Rasmussen. A:
1) søster Bodil Pedersdatter, død. 3B:
a Morten Christensen
b Hans Christensen
c Otto Christensen
2) søster Maren Pedersdatter, død. 1B:
a en datter, død. 2B:
1 Niels Pedersen
2 Mette Pedersdatter.

191    Maren Sørensdatter i Holbæk. 22.5.1695, fol.240B.
E: Oluf Kruse, feldbereder.
Arvinger angives ikke.

192    Birgitte Andersdatter i Holbæk. 1.7.1695, fol.245.
E: Peder Andersen, hattemager. A:
1) bror Jens Andersen, uvist hvor
2) bror Søren Andersen, uvist hvor
3) søster Anne Andersdatter på Gunderslevholm.

193    Inger Rasmusdatter i Holbæk. 28.1.1696, fol.247.
E: Thomas Nielsen, klejnsmed. B:
1) Niels Thomsen
2) Marie Thomasdatter.

194    Oluf Jensen Kruse, feldbereder i Holbæk. 12.2.1696, fol.249B.
Enkemand efter [Maren Sørensdatter, skifte 22.5.1695 lbnr.191].
Første ægteskab med [Johanne Hermansdatter, skifte 12.7.1687 lbnr.164]. B:
1) Dorthe Olufsdatter g.m. Anders Pedersen, handskemager
2) Karen Olufsdatter g.m. Peder Andersen, hattemager
3) Herman Olufsen, drejer, myndig
4) Alex Olufsen
5) Jens Olufsen
6) Hans Olufsen.
Arv i boet til Anne Pedersdatter.

195    Niels Nielsen, købmand i Holbæk. 16.4.1696, fol.260.
A:
0) forældre [Niels Nielsen, rådmand og Lisbeth Hermansdatter Eggers, begge døde]
1) [søster] Else Nielsdatter g.m. Jens Rasmussen [Vivild], rådmand
2) [søster] Dorthe Nielsdatter g.m. Johan Hachsen, regimentsskriver
3) [bror] Jørgen Nielsen myndig
4) [søster] Lisbeth Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen, sergent
5) [søster] Malene Nielsdatter
6) [søster] Kirsten Nielsdatter, [skifte 26.7.1692 lbnr.178]. E: Jacob Poulsen, badskær. 3B:
a Elisabeth Jacobsdatter
b Abelone Sofie Jacobsdatter
c Niels Jacobsen.

196    Jørgen Rasmussen Odder, byfoged i Holbæk. 3.6.1696, fol.278.
E: Anne Margrethe Andersdatter. B:
1) Niels Jørgensen
2) Anne Jørgensdatter.

197    Mogens Mogensen, skomager i Holbæk. 3.11.1696, fol.286.
E: Mette Clausdatter. LV: Jens Mikkelsen, skomager. B:
1) Johanne Mogensdatter 1½.
FM: Anders Pedersen, handskemager.
Arv i boet til Peder Hansen efter dennes far.
Enkens første ægteskab med [Hans Pedersen, skifte 20.9.1693 lbnr.181]. Arv til B:
1) Peder Hansen.

198    Maren Madsdatter i Holbæk. 12.6.1697, fol.289B.
Enke efter Hans Poulsen.
Af første ægteskab B:
1) Karen Pedersdatter, [skifte 30.1.1694 lbnr.182], var g.m. Steffen Andersen, grovsmed. 1B:
a Barbara Cathrine Steffensdatter 8.
FM: Christoffer Skomager.

199    Anders Jensen, skrædder i Holbæk.11.10.1697, fol.291B.
E: Susanne Rasmusdatter. A:
1) bror [Peder Jensen], død. 2B:
a Jens Pedersen i Mårup
b Laurids Pedersen i Mårup
2) bror [Ib Jensen], død. 1B:
a Birgitte Ibsdatter i Tuse.

200    Ellen Lauridsdatter i Holbæk. 18.11.1697, fol.295.
E: Johan Sværdfeger, rådmand. A:
0) forældre [Laurids Jespersen Raklev, kapellan i Holbæk, død 1662 og Anne Laugesdatter, død]
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Niels [Lauridsen] Solrød, kapellan i Holbæk.
Registrering 23.8.1697.

201    Anton Ulrik Sachmann, organist i Holbæk. 8.6.1698, fol.301.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Niels Christensen Faber. B:
1) Margrethe Cathrine Sachmann 9
2) Alhed Florentine Sachmann 6
3) Johan Frederik Sachmann 14 uger.
FM: Børge Mogensen.

202    Yde Hansen (Ytte Hansen), væver i Holbæk. 25.5.1698, fol.305B.
E: Anneke Jensdatter. LV: Claus Smed. A:
1) bror Laurids Hansen i Vindinge.

203    Poul Olufsen, grovsmed i Holbæk. 25.5.1698, fol.308.
E: Birgitte Esbensdatter. B:
1) Dorthe Poulsdatter 3½.
FM: farfar Oluf Poulsen.

204    Anders Børgesen i Holbæk. 30.11.1698, fol.312.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Laurids Ibsen. A:
1) søster Bente Børgesdatter g.m. Rasmus Lauridsen, rytter.

205    Maren i Holbæk. 19.4.1699, fol.317B.
Enke efter Johannes Feiga [de Jonge], [forhenværende dansk konsul i Holland].
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Pedersen [Vivild] 22
2) Anne Pedersdatter g.m. Christoffer Clausen, præst i Bregninge og Bjergsted.
3) en datter, død. E: [Andreas Henriksen Lyre i København]. 1B:
a Johan Henrik Lyre.

206    Niels Christensen, kræmmer i Holbæk. 30.4.1699, fol.327.
E: Karen Pedersdatter. LV: Just Murer. B:
1) Peder Nielsen
2) Christen Nielsen
3) Kirsten Nielsdatter
4) Johanne Nielsdatter.
FM: Oluf Christensen.

207    Jacob Poulsen Vilslev (Wittleben), kirurg i Holbæk. 2.6.1699, fol.330.
E: Ellen Jensdatter. LV: Hans Borchwart. B:
3) Kirsten Jacobsdatter
4) Cathrine Jacobsdatter
5) Gert Jacobsdatter
6) Johan Jacobsen.
FM: Peder Nielsen, slagter.
Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 26.7.1692 lbnr.178]. B:
1) Elisabeth Jacobsdatter
2) Niels Jacobsen
3) Abelone Sofie Jacobsdatter.
Børnene af første ægteskab har arv efter morbror Niels Nielsen, [skifte 16.4.1696 lbnr.195].

208    Peder Nielsen Svane, købmand i Holbæk. 31.7.1699, fol.343B.
E: Lisbeth Frandsdatter. LV: Hans Borchwart. A:
1) bror Laurids Nielsen, død. 2B:
a Niels Lauridsen
b Claus Lauridsen.
FM: Jens Jensen
2) halvbror Niels Christensen i Kirke Værløse.

209    Thet Lauridsen, farver i Holbæk. 19.9.1699, fol.348B.
E: Anne Cathrine Eggers. LV: Christoffer Hansen. B:
1) Anne Margrethe Thetsdatter
2) Anneke Thetsdatter.

210    Anne Margrethe Andersdatter. 28.9.1699, fol.355.
E: Søren Christensen. B:
4) Sidsel Sørensdatter.
Første ægteskab med Niels Christensen. B:
1) Lisbeth Nielsdatter.
Andet ægteskab med Jørgen Rasmussen Odder, byfoged, [skifte 3.6.1696 lbnr.196]. B:
2) Niels Jørgensen
3) Anne Jørgensdatter.
FM:
1 Peder Nielsen, borgmester i Kerteminde g.m. afdødes mor Anne Pedersdatter [Norup]
2 afdøde svoger Herman Nielsen Broch, købmand i Kerteminde
3 Laurids Christensen, borgmester i Holbæk
4 Niels Krag i Holbæk.

211    Kirsten Nielsdatter i Holbæk. 21.11.1699, fol.367.
E: Oluf Christensen. A:
1) bror Peder Nielsen
2) Christen Nielsen.

212    Karen [Pedersdatter] i Holbæk. 24.11.1699, fol.
368B.
Enke efter Niels Christensen, kræmmer, [skifte 30.4.1699 lbnr.206]. B:
1) Peder Nielsen
2) Christen Nielsen.
FM: svoger Oluf Christensen.

213    Oluf Rasmussen, pottemager i Holbæk. 29.11.1699, fol.370B.
E: Abelone Christensdatter. A:
1) far Rasmus Olufsen, pottemager i Køge.
Enkens første ægteskab med Frederik Madsen, pottemagers. Arv til B:
1) Frederik Frederiksen
2) Niels Frederiksen.
Registrering 10.9.1699.

214    Peder Pedersen, bager og overformynder i Holbæk. 6.12.1700, fol.378B.
E: Bente Mortensdatter. LV: Hans Bager, rektor i Slangerup. B:
1) Abraham Pedersen
2) Cathrine Pedersdatter g.m. Christian [Koch i København]
3) Edel Pedersdatter g.m. Alex Olufsen
4) Malene Pedersdatter g.m. Visti Rasmussen.
Arv i boet til Anne Pedersdatter.
Enken og sønnen Abraham Pedersen får Hømsmølle ved Ringsted i fæste af frue Frederikke Adeler, enke efter [Bolle] Luxdorph til Sørup [i Vetterslev sogn].

215    Karen Nielsdatter i Holbæk. 16.3.1701, fol.391B.
E: Jens Birch. B:
1) Margrethe Jensdatter
2) Maren Jensdatter
3) Anne Kirstine Jensdatter
4) Anne Cathrine Jensdatter.

216    Karen Christensdatter i Holbæk. 22.3.1701, fol.394B.
E: Niels Christensen Faber. B:
1) Christen Nielsen Faber 16.
[Afdøde var datter af Christen Thomsen i Holbæk, gift Holbæk 9.4.1654 med afdødes mor Sophie Albertsdatter Altewelt, død 1667, datter af Albert Jørgensen Altewelt, præst i Ringsted, begravet Ringsted 3.8.1657].
[Se skifte efter afdødes søster Dorthe Christensdatter i Køge i Køge skifteprotokol 1711-1721 fol.75].

217    Gedske Hylshorst i Holbæk. 22.3.1701, fol.399B.
E: Alexander Berg, rådmand. B:
1) Karen Berg 7½
2) Søren Berg 6
3) Verner Berg 3
4) Didrik Berg 3
5) Helvig Henrikke Berg 1½.

218    Else Mortensdatter i Holbæk. 7.4.1701, fol.406.
Arvinger kendes ikke.

219    Kirsten Poulsdatter i Holbæk. 2.5.1701, fol.408.
E: Claus Nielsen, smed. B:
1) Karen Clausdatter.

220    Mette Sørensdatter i Holbæk. 24.4.1702, fol.410B.
E: Peder Nielsen, slagter.
Arvinger angives ikke.

221    Jens Rasmussen [Vivild], rådmand i Holbæk. 5.1.1703, fol.413.
E: Else Nielsdatter. B:
1) Frochen Cathrine Jensdatter
2) Anne Jensdatter
3) Bodil Jensdatter
4) Kirsten Jensdatter.
[Første ægteskab med Frochen Sørensdatter, gift Holbæk 16.7.1671].

222    Hans Borchwart, ugift købmand i Holbæk. 24.1.1703, fol.428B.
A:
1) bror Peder Borchwart, købmand i Stockholm
2) bror Henrik Borchwart, købmand i Stockholm
3) søster g.m. Nikolaj i Lübeck.Holbæk Byfoged
Skifteprotokol
1703-1710223    Hans Hansen i Holbæk. 30.1.1703, fol.441.
E: Anne Cathrine Johansdatter. LV: Anders Snedker. B:
1) Margrethe Cathrine Hansdatter 12
2) Johan Hansen 8
3) Anders Johansen 1½.
Arv i boet efter [afdødes mor Margrethe, skifte 18.7.1688 lbnr.165] til:
1) afdødes søster Karen Hansdatter
2) afdødes søster Maren Hansdatter.

224    Jens Birch i Holbæk. 8.2.1703, fol.443.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Erik Pedersen.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 16.3.1701 lbnr.215]. B:
1) Margrethe Jensdatter
2) Maren Jensdatter
3) Anne Kirstine Jensdatter
4) Anne Cathrine Jensdatter.

225    Bertel Poulsen i Holbæk. 3.3.1703, fol.445B.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Laurids Ibsen, skrædder. A:
1) bror Peder Poulsen
2) søster Margrethe Poulsdatter i Frølund, død. E: Mads Jørgensen. Hendes børn
3) halvsøster Kirsten Poulsdatter i København.

226    Elisabeth Frandsdatter i Holbæk. 29.3.1703, fol.448B.
E: Johan Altewelt. A:
1) bror Christoffer Frandsen, gartnersvend i udlandet
2) søster Margrethe Frandsdatter g.m. Peder Lukassen Friis i Svendborg
3) søster Maren Frandsdatter, død, var g.m. Herman Jensen i Herrestrup. 4B:
a Maren Hermansdatter
b Frands Hermansen
c Jochum Hermansen
d Cathrine Hermansdatter.
Arv i boet efter:
1 Anton [Ulrik Sachmann], organist, [skifte 8.6.1698 lbnr.201] til dennes børn
2 Peder Nielsen Svane, [skifte 31.7.1699 lbnr.208] til dennes broderbørn.

227    Dorthe Johansdatter Flech i Holbæk. 5.6.1703, fol.454B.
E: Hans Funch. kobbersmed. B:
1) Cathrine Dorthe Hansdatter 19
2) Johan Kloch Hansen 11
3) Sidsel Margrethe Hansdatter 5.
Desuden nævnes afdødes mor Karen i København, enke efter Johan Flech.

228    Helle [Pedersdatter] i Holbæk. 30.1.1704, fol.457.
Enke efter Lyder Lachmann. B:
1) Hans Didrik Lachmann, student
2) Cathrine Lachmann g.m. Terkild Baden, rektor i Holbæk Skole
3) Else Lachmann, død, [skifte Kalundborg 3.4.1700], var g.m. Christoffer Mogensen, rådmand i Kalundborg. 1B:
a Mogens Christoffersen.

229    Albert Christian Schrøder, købmand i Holbæk. 14.2.1704, fol.482.
E: Anne Vincentsdatter. LV: Niels Krag. B:
1) Birgitte Margrethe Albertsdatter 5
2) Anne Albertsdatter 4.
FM: Herman Hansen.

230    Bodil Jensdatter i Holbæk. 4.6.1705, fol.499B.
E: Claus Nielsen, smed. A:
1) mor Kirsten Pedersdatter
2) søster Anneke Jensdatter.

231    Karen i Holbæk. 20.10.1705, fol.502B.
Enke efter Evert Hansen. B:
1) Hans Evertsen, der også døde og som havde fælles bo med sin mor
2) Jesper Evertsen i Ejby
3) Jens Evertsen i Holbæk
4) Anne Marie Evertsdatter g.m. Jens Hansen.

232    Alexander [Sørensen] Berg, rådmand i Holbæk. 30.7.1705, fol.517.
E: Elisabeth Stampe. LV: Anders Lauridsen Bech i København. B:
6) Henrik Stampe Berg 4
7) Alexander Berg 12 uger.
Første ægteskab med [Gedske Hylshorst, skifte 22.3.1701 lbnr.217]. B:
1) Karen Berg
2) Søren Berg
3) Verner Berg 6
4) Didrik Berg 6
5) Helvig Henrikke Berg 4.
FM:
1 Anders Grubbe, rådmand
2 Hans Bertelsen Tandrup
3 Jacob Jensen
4 Lorents Lorentsen
5 Christen Christensen den ældre
6 Christen Christensen den yngre.

233    Anders Andersen Boltrup, amtsskriver i Holbæk amt og hustru Anne Andersdatter Dolmer i Holbæk. 18.11.1705, fol.570B.
Testamente af 6.8.1705.
Hans A:
0) forældre Anders Andersen Boltrup (Bollerup) i Ringkøbing og Ellen Bertelsdatter.
Hans barn uden ægteskab B:
1) Niels Andersen Boltrup til Østergård [i Lyne sogn], der som slegfredsøn ikke arver efter sin far.
Fars første ægteskab med Anne Jensdatter, gift for 50 år siden. Ingen børn
Mors første ægteskab med Bertel Ibsen, der døde i den skånske krig for 26 år siden. B:
2) halvbror Claus Ibsen Bang, borgmester i Ringkøbing1
3) halvsøster Anne Ibsdatter g.m. Eskild Hansen, anneksbonde i Nørre Bork sogn.
Hendes A:
1) søster, død. 1B:
a Karen Christensdatter g.m. Knud Nielsen i Vitsøgård?

234    Else Nielsdatter i Holbæk. 22.1.1706, fol.632B.
Enke efter Jens Rasmussen [Vivild], [rådmand, skifte 5.1.1703 lbnr.221]. B:
1) Frochen Cathrine Jensdatter g.m. Mads Nielsen Lind, amtsskriver
2) Anne Jensdatter
3) Bodil Jensdatter
4) Kirsten Jensdatter.

235    Peder Pedersen Taastrup i Holbæk. 22.12.1706, fol.635.
E: Ingeborg Vistisdatter. A:
1) bror Jens Pedersen Taastrup.

236    Johan Sværdfeger, rådmand i Holbæk. 9.2.1707, fol.637B.
Enkemand efter [Ellen Lauridsdatter, skifte 18.11.1697 lbnr.200].
Første ægteskab med [Dorthe Thomasdatter, gift Holbæk 15.12.1667]. B:
1) Dorthe Johansdatter
2) Kirsten Johansdatter
3) Anne Johansdatter.

237    Henrik Stampe, et barn i Holbæk. 12.3.1707, fol.646B.
A:
1) mor Elisabeth Stampe g.m. Christen Christensen, rådmand
2) bror Alexander Berg.
Arv efter afdødes far Alexander Berg, rådmand, [skifte 30.7.1705 lbnr.232].
Fars første ægteskab med [Gedske Hylshorst, skifte 22.3.1701 lbnr.217]. B:
3) halvsøster Karen Berg
4) halvbror Søren Berg
5) halvbror Verner Berg
6) halvbror Didrik Berg
7) halvsøster Helvig Henrikke Berg
8) halvsøster Anne Christensdatter.
FM:
1 Anders Grubbe, rådmand
2 Hans Bertelsen Tandrup, farver
3 Jacob Jensen
4 Lorents Lorentsen
5 Christen Christensen den ældre.
Afdøde havde gave fra [morfar] magister Henrik Stampe, [præst i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup].

238    Anne Jensdatter i Holbæk. 9.9.1707, fol.648.
E: Mogens Lauridsen, urtegårdsmand. B:
2) Laurids Mogensen
3) Karen Mogensdatter.
FM: Christoffer Hansen.
Hendes B:
1) Rasmus Rasmussen.

239    Bente Mortensdatter Bager i Holbæk. 24.1.1708, fol.650.
E: Søren Knudsen, bager.
Første ægteskab med Peder Pedersen, bager og overformynder, [skifte 6.12.1700 lbnr.214]. B:
1) Hans Bager, rektor i Slangerup
2) Abraham Pedersen i Ringsted
3) Cathrine Pedersdatter g.m. Christian Koch i København
4) Edel Pedersdatter g.m. Alex Olufsen
5) Malene Pedersdatter g.m. Visti Rasmussen.

240    Hans Jansen Teist, kirurg i Holbæk. 25.5.1707, fol.662.
E: Ellen Jensdatter. LV: Børge Mogensen Bring. A:
1) bror Peder Teist i Krogen i Inder sogn i Bergen stift i Norge
2) bror Søren [Teist] i København
3) søster Kirsten Teist
4) søster Margrethe Teist
5) en søster, gift i København.
6) søster Øllegaard Teist.
Desuden nævnes:
1 enkens tre børn af første ægteskab [formentlig med Jacob Poulsen Vilslev, kirurg, skifte 2.6.1699 lbnr.207]
2 enkens bror Henrik Jensen
3 Peder Teists svoger Søren Jensen i København.
Afdøde døde 9.3.1707.
(Usikkert om flere arvinger).

241    Anders Schult (Schultz), borgmester i Holbæk. 8.5.1708, fol.691.
E: Else Hansdatter Tarf. LV: Herman Didrik Eggers.
Første ægteskab med [Elsebeth Drejer]. B:
1) Anne Andersdatter, enke efter Jens Christensen, rådmand. [skifte 7.6.1692 lbnr.177]. Arv til 2B:
a Elisabeth Jensdatter
b Anne Jensdatter
2) [Else] Andersdatter, død. E: Knud Bertelsen, rådmand i Køge. 2B:
a Didrik Knudsen Bruun i Køge
b Bertel Knudsen Bruun i Køge.
Gavebrev på morgengave fra afdøde til enken af 19.4.1686, da hun var enke efter Didrik Eggers, borgmester i Holbæk.
Gave til afdødes slægtning Cathrine Hansdatter, enke efter Jens Blach.
(Sml. lbnr.163).

242    Ejler Hansen i Holbæk. 30.6.1708, fol.757B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Børge Mogensen Bring. B:
1) Niels Ejlersen 31, i Ostindien
2) Kirsten Ejlersdatter 29, g.m. Morten Nielsen
3) Ingeborg Ejlersdatter 27.
FM: Knud Møller.

243    Niels Christensen Faber, købmand i Holbæk. 20.12.1708, fol.771.
E: Esther Brinch. LV: Niels Pedersen Brinch, amtsskriver. B:
2) Niels Nielsen Faber.
FM: Niels Krag.
Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 22.3.1701 lbnr.216]. B:
1) Christen Nielsen Faber.
FM: Børge Mogensen Bring.

244    Anne Nielsdatter Frosch i Holbæk. 12.2.1709, fol.817B.
E: Mathias Bielefeldt, snedker.
Arvinger kendes ikke.
[Muligvis kaldes afdøde for Anne Bruus og var i første ægteskab med Peder Pedersen].

245    Karen Jensdatter i Holbæk. 22.8.1709, fol.824.
E: Anders Madsen Brabrand.
Hendes B:
1) Johanne Andersdatter g.m. Nikolaj Ziire, sadelmager i Nykøbing Sjælland, der har forladt hende.

246    Lisbeth Sofie Andersdatter i Holbæk. 4.7.1710, fol.833.
E: Anders Hjort. A:
1) bror Jens Andersen, hugger i Sønderby [i Selsø sogn] i Horns herred
2) bror Laurids Andersen i Skenkelsø [i Jørlunde sogn].

247    Jens Evertsen i Holbæk. 31.1.1710, fol.834B.
E: Helvig Eleonora. LV: Iver Hansen, snedker. B:
1) Evert Hans Jensen 5
2) Johan Christian Jensen 3.
FM:
1 farbror Jesper Evertsen i Ejby Kro på Køge proprietærgods
2 Jens Hansen i Holbæk g.m. faster [Anne Marie Evertsdatter].

248    Jacob Sørensen Schmidt, renteskriver, i Holbæk. 17.2.1710, fol.842.
E: Sofie Amalie Bruun. [Første ægteslkab med Anders Nielsen, guldsmed i København]. LV: Børge Mogensen Bring. B:
1) Andreas Schmidt, student, der døde
2) Malene Margrethe Schmidt g.m. Johan Gotlieb Bøttcher, doktor
3) Anne Sybille Schmidt g.m. Peder Hansen Bjørn, købmand
4) Kirstine Sofie Schmidt
5) Margrethe Schmidt.
FM: Michael Franch, præst i Søby og Kisserup g.m. halvsøster [Karen Andersdatter Bruun].
Desuden nævnes:
1 afdødes svoger Jens Bruun [i Vedbynørre] der fik lån til køb af Vollerupgård og gods [i Gimlinge sogn] ved Jochum [Jensen] Bruun, præst i Sæby og Gershøj
2 afdødes svoger Jacob Hoppe på Christianshavn.
Afdøde døde i august 1708.

249    Laurids Ibsen, skrædder i Holbæk. 29.1.1710, fol.878B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Christensen, den ældre. A:
1) halvsøster g.m. Jens Mikkelsen i Holbæk
2) halvsøster Anne Ibsdatter g.m. Laurids Christensen Riber i Slagelse.

250    Anne Hansdatter i Holbæk. 4.7.1710, fol.891B.
E: Oluf Christensen, kræmmer. B:
1) Christen Olufsen 9
2) Hans Olufsen 5.

251    Otto Rasmussen, skrædder i Holbæk. 12.6.1709, fol.896B.
E: Eva Thomasdatter. B:
1) Thomas Ottesen
2) Rasmus Ottesen
3) Anne Lisbeth Ottesdatter.

252    Bjørn Nielsen, hattemager i Holbæk. 13.6.1709, fol.902B.
E: Gertrud Mortensdatter. LV: Johan Altewelt. B:
1) Niels Bjørnsen 4
2) Karen Bjørnsdatter 1 år og 3 mdr.
FM: Frederik Skomager.

253    Jens Viborg, skomager i Holbæk. 3.3.1706, fol.906B.
E: Mette Clausdatter.
Arvinger angives ikke.

254    Rasmus Pedersen, snedker i Holbæk. 13.6.1709, fol.907.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Birch. B:
1) Else Rasmusdatter 14
2) Cathrine Rasmusdatter 7
3) Rasmus Rasmussen, nyfødt.
FM: farbror Laurids Pedersen, pottemager.

255    Johan Johansen Altewelt (Aldewelt), købmand i Holbæk. 27.8.1710, fol.910.
E: Margrethe Heerfordt. LV: Niels Krag. B:
1) Johan Christian Altewelt 7
2) Elisabeth Altewelt 5.
FM: farbror Jørgen Altewelt i Roskilde.
Første ægteskab med Elisabeth Frandsdatter, [skifte 29.3.1703 lbnr.226].
Arv i boet efter:
1 Anton [Ulrik] Sachmann, organist, [skifte 8.6.1698 lbnr.201] til dennes børn
2 Peder Nielsen Svane, [skifte 31.7.1699 lbnr.208] til dennes brodersøn Niels Lauridsen.
Desuden nævnes enkens bror Johannes [Christiansen] Heerfordt, præst i Holbæk og Merløse.

256    Christen Jensen, avlsmand i Holbæk. 24.9.1710, fol.941B.
E: Anne Cathrin Johansdatter. LV: Mikkel Pedersen. B:
1) Anne Christensdatter 5
2) Karen Christensdatter 2½.
FM: Christen Christensen den ældre.

257    Laurids Pedersen Mose i Holbæk. 17.9.1709, fol.945.
E: Gundil Pedersdatter. LV: Mikkel Pedersen.
Arvinger angives ikke.
Registrering 15.7.1709.Holbæk Byfoged
Skifteprotokol
1710-1719258    Jørgen Sørensen Birch, by- og rådstueskriver og prokurator i Holbæk. 28.1.1710, fol.5.
E: Margrethe Pedersdatter. B:
1) Peder Jørgensen Birch
2) Else Marie Birch g.m. Rasmus Pedersen Vivild, organist
3) Else Margrethe Birch g.m. Peder Pedersen
4) Leonora Marie Birch.
FM: Christian Crone.
Arv i boet efter Anne Pedersdatter, skifte Skippinge herred gejstlig side 157, der var g.m. Christoffer Clausen, præst i Bregninge og Bjergsted til hendes søstersøn Johan Henrik Feiga.
Arv i boet efter [Maren, skifte 19.4.1699 lbnr.205]. Enke efter Johannes Feiga [de Jonge], [forhenværende dansk konsul i Holland] til dattersøn Johan Henrik Feiga (Fega) ved far Andreas Lyre i København

259    Johan Jacobsen Borch, ugift købmand i Holbæk. 26.8.1710, fol.78.
Af arvinger angives A:
0) forældre [Jacob Borchardsen, præst i Alsted og Fjenneslev, død juni 1695 og Birgitte Bertelsdatter]
1) bror Niels Borch, rektor i Slagelse.
[Mors første ægteskab med formanden Niels Hieronymussen Knoph, død 11.11.1663]
2) [halv]søster Elisabeth [Nielsdatter Knoph], enke efter Bertel [Clausen Pavels], præst i Bringstrup og Sigersted, [død 14.11.1709].

260    Henrik Melchiorsen, bødker i Holbæk.10.2.1711, fol.171B.
E: Karen Christensdatter. LV: Ib Christensen Riber, skomager. B:
1) Karen Henriksdatter 22
2) Abelone Henriksdatter 16½.
FM:
1 Rasmus Jensen, rokkedrejer
2 Just Frandsen, murer.
Desuden nævnes afdødes søster Alhed Melchiorsdatter.

261    Maren Jacobsdatter i Holbæk. 8.4.1712, fol.173B.
E: Jørgen Jensen, handskemager. A:
1) far Jacob Simonsen, handskemager.

262    Maren Jensdatter i Holbæk. 24.5.1712, fol.174.
E: Ib Christensen Riber, skomager. B:
1) Margrethe Ibsdatter 29, g.m. Jørgen Jensen, handskemager
2) Birthe Ibsdatter 25
3) Jochum Ibsen 21.

263    Lorents Lorentsen, købmand i Holbæk. 19.5.1712, fol.177, 280.
E: Anne Kirstine Ursin. LV: Niels Pedersen, købmand, der ægter enken. B:
1) Aksel Lorentsen 7¼
2) Jens Lorentsen 4
3) Johanne Malene Lorentsdatter 1, der døde 12.1.1714, skifte 5.12.1715.
FM:
1 Anders Madsen Brabrand
2 Mikkel Pedersen
3 Rasmus Jensen, rokkedrejer.
Arv i boet efter Alexander Berg, rådmand, [skifte 30.7.1705 lbnr.232] til datteren Karen Berg, der også har arv efter sin halvbror Henrik [Stampe] Berg.

264    Just Frandsen, murer og hustru Bodil Simonsdatter i Holbæk. 18.2.1712, fol.182.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) forældre Simon Rasmussen, avlsmand i Holbæk og Karen Lauridsdatter, begge døde
1) bror Rasmus Simonsen, smed i Kirke Såby på Trudsholm gods
2) bror Peder Simonsen i København, død uden børn
3) søster Maren Simonsdatter i København.

265    Anne Pedersdatter i Holbæk. 7.12.1712, fol.205.
E: Bent Joensen, skrædder. B:
1) Peder Bentsen 6.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Jens Pedersen [Horsens], præst i Marvede og Hyllinge
2 afdødes bror Mogens Pedersen.
(Se skifte efter afdødes forældre Peder Mogensen og Inger Jensdatter i Horsens, skifte Horsens 16.5.1705 lbnr.204).

266    Anne Jensdatter i Holbæk. 15.11.1712, fol.208.
E: Herman Olufsen Kruse, feldbereder. B:
1) Maren Hermansdatter 12
2) Oluf Hermansen 10
3) Jens Hermansen 5.

267    Anders Jacobsen, skrædder i Holbæk. 2.5.1713, fol.212.
E: [Navn angives ikke]. LV: Herman Olufsen.
Arvinger angives ikke.

268    Peder Pedersen, avlsmand og hustru Kirsten Olufsdatter i Holbæk. 13.7.1712, fol.214.
B:
1) Peder Pedersen 25
2) Thomas Pedersen 15.

269    Claus Nielsen, smed i Holbæk. 14.2.1713, fol.219.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Anders Madsen Brabrand. B:
2) Christen Clausen 6
3) Kirsten Clausdatter 4.
Første ægteskab med [Kirsten Poulsdatter, skifte 2.5.1701 lbnr.219]. B:
1) Karen Clausdatter g.m. Peder Christensen.

270    Knud Nielsen i Holbæk. 25.10.1713, fol.226B.
E: Margrethe Lydersdatter. LV: Rasmus Jensen, rokkedrejer. B:
1) Niels Knudsen 13
2) Peder Knudsen 9.
FM:
1 Anders Madsen Brabrand
2 Jørgen Jensen, handskemager.
Desuden nævnes afdødes bror Clemen Nielsen.
Afdøde døde 12.8.1713.

271    Birgitte Jensdatter i Holbæk. 14.3.1713, fol.233B, 251B.
Enke efter Ejler Hansen, [skifte 30.6.1708 lbnr.242]. B:
1) Niels Ejlersen, der døde på Trankebar i Ostindien 2.1.1710
2) Kirsten Ejlersdatter g.m. Morten Nielsen
3) Ingeborg Ejlersdatter g.m. Anders Svensen, skipper.
Registrering 5.1.1713.

272    Karen [Bertelsdatter] i Holbæk. 15.11.1712, fol.238B.
Enke efter Thorbjørn [Andersen, forlovet Holbæk 6.12.1674]. B:
1) Bertel Thorbjørnsen, død, var g.m. Lene Nielsdatter. 1B:
a Bertel Bertelsen 9 mdr, i København
2) Anders Thorbjørnsen, i udlandet.

273    Maren Pedersdatter i Holbæk. 21.5.1713, fol.241.
Enke efter Laurids Mogensen, urtegårdsmand. B:
1) Peder Lauridsen 7.
FM: Anders Hjort.

274    Laurids Nielsen, visiterer i Holbæk. 25.10.1713, fol.243.
E: Sofie Andersdatter. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 31, g.m. Frands Figant, stenhugger
2) Peder Lauridsen Randulf 26
3) Frands Lauridsen Randulf 24
4) Christian Lauridsen 19.
Afdøde døde 20.5.1713.

275    Maren Olufsdatter i Holbæk. 2.5.1713, fol.248.
Arvinger angives ikke.
Registrering 4.2.1713.

276    Morten Fix, der døde på Bremerholm. 14.2.1714, fol.250.
E: Marie Hansdatter Staal i Holbæk. B:
1) Kirsten Mortensdatter
2) Cathrine Mortensdatter
3) Hans Mortensen 20.
FM:
1 Jens Pedersen Taastrup
2 Samuel Neander, skrædder.

277    Gundil Olufsdatter i Holbæk. 14.8.1714, fol.253.
E: Jørgen Mortensen Post. B:
1) Dorthe Jørgensdatter 9
2) Jacob Jørgensen 5
3) Morten Jørgensen 1½.
Afdøde døde 24.12.1713.

278    Erik Pedersen i Holbæk. 21.8.1714, fol.256B.
E: Ellen Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Eriksen 16.
FM: Christen Nielsen, smed.
Registrering 5.6.1714.

279    Herman Olufsen [Kruse], feldbereder i Holbæk. 24.7.1714, fol.259.
E: Anne Knudsdatter. LV: Anders Madsen Brabrand.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 15.11.1712 lbnr.266]. B:
1) Maren Hermansdatter 14
2) Oluf Hermansen 12
3) Jens Hermansen 7.
FM:
1 farbror Alex Olufsen Kruse, feldbereder
2 Hans Jørgensen Kolding.

280    Frochen Cathrine Jensdatter Vivild i Holbæk. 4.2.1715, fol.263B.
E: Mads Nielsen Lind, amtsskriver. B:
1) Birgitte Charlotte Madsdatter Lind 7.
FM: mors fætter Rasmus Pedersen Vivild, organist i Holbæk.
Registrering 24.7.1711.

281    Kirsten Johansdatter i Holbæk. 30.10.1714, fol.267.
E: Mikkel Reinholt Minut, parykmager. B:
1) Anne Rosine Mikkelsdatter 6
2) Cecilie Dorthe Mikkelsdatter 4.
Afdøde døde 27.7.1714.

282    Laurids Rasmussen, klejnsmed i Holbæk. 30.10.1714, fol.270.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Jens Enevoldsen, grovsmed. B:
1) Cathrine Lauridsdatter 15
2) Rasmus Lauridsen 12.
FM:
1 Christen Nielsen, grovsmed
2 Thomas Nielsen, klejnsmed.
Registrering 29.11.1714.

283    Karen Lauridsdatter. blegekone i Holbæk. 14.8.1714, fol.272B.
Enke efter Anders Thomsen.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes steddatter Bodil Andersdatter.

284    Peder Hansen Bjørn, købmand i Holbæk. 8.5.1714, fol.274.
E: Anne Sybille Jacobsdatter Schmidt. LV: Michael Franch, præst i Kirke Såby og Kisserup. B:
1) Cathrine Pedersdatter Bjørn 4
2) Jacob Pedersen Bjørn 28 uger.
FM:
1 Børge Mogensen Bring
2 Herman Hansen.
Arv i boet efter enkens far Jacob Sørensen Schmidt, renteskriver, [skifte 17.2.1710 lbnr.248] g.m. Sofie Amalie Bruun, [enke efter Anders Nielsen, guldsmed i København] til enkens [halv]søster Kirstine Sofie Jacobsdatter Schmidt.

285    Anne Margrethe Johansdatter i Holbæk. 21.8.1714, fol.277B.
E: Anders Poulsen, snedker. B:
1) Poul Andersen.

286    Maren Nielsdatter i Holbæk. 22.11.1715, fol.281, 354.
E: Hans Filipsen. B:
1) Filip Hansen.

287    Edvard Feldman, ugift apoteker i Holbæk. 10.10.1714, fol.281B.
A:
1) søster Anne [Samuelsdatter] Feldman i København, enke efter Thomas Nissen, [farver, begravet København Petri 3.10.1711, konceptskifte København 14.9.1712 lbnr.919]. LV: Christian Fibiger
2) søster Rebekka [Samuelsdatter] Feldman, død. 2B:
a Johan Samuel
b Rebekka Walthers
3) bror i Riga, død for 20 år siden uden børn.

288    Laurids Christensen, borgmester i Holbæk. 28.9.1708, fol.292B.
E: Inger Margrethe Vejerslev. LV: morbror Lorents von Meulengracht. [Enken gift Holbæk 15.7.1713 med Henrik Himmerig Grotum, borgmester i Ålborg]. B:
1) Harbo Meulengracht Lauridsen 3.
FM: farbror Christen Christensen den ældre.
Desuden nævnes enkens moster Anne Meulengracht, enke efter Niels Benzon til Åstrup, [i Kirke Såby sogn, død 1708].

289    Edel Pedersdatter i Holbæk. 20.10.1716, fol.345.
E: Alex Olufsen [Kruse], feldbereder. B:
1) Johanne Alexdatter 16
2) Peder Alexsen 9.
Arv i boet til:
1) enkemandens brorsøn Oluf Hermansen efter mor [Anne Jensdatter, skifte 15.11.1712 lbnr.266]
2) Elisabeth Jacobsdatter g.m. Joachim Windrich i København og søster Abelone Sofie Jacobsdatter for arv efter Jacob [Poulsen Vilslev], kirurg, [skifte 2.6.1699 lbnr.207] ved deres stedmor Ellen Jensdatter.
Afdøde døde 27.5.1716.

290    Jens Pedersen Taastrup i Holbæk. 3.3.1716, fol.347B.
Enkemand. B:
1) Peder Jensen Taastrup 41
2) Hans Jensen Taastrup 39
3) Bodil Jensdatter 26
4) Inger Jensdatter 24
5) Kirsten Jensdatter 19.
Afdøde døde 3.6.1715.

291    Peder Andersen, hattemager i Holbæk. 20.10.1716, fol.351B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Morten Nielsen. B:
1) Oluf Pedersen 18
2) Birgitte Pedersdatter 16
3) Anders Pedersen 6.
FM: morbror Alex Olufsen Kruse.

292    Karen Christensdatter i Holbæk. 4.2.1716, fol.354B.
Enke efter [Henrik Melchiorsen], skifte 10.2.1711 lbnr.260. B:
1) Karen Henriksdatter. FM: Rasmus Jensen, rokkedrejer
2) Abelone Henriksdatter g.m. Jens Steffensen, bødker.

293    Anders Pedersen, handskemager i Holbæk. 1.10.1715, fol.357B.
E: Dorthe Olufsdatter. LV: Alex Olufsen Kruse. A:
1) bror Søren Pedersen i Rold i Jylland
2) søster Bodil Pedersdatter i Rold
3) søster Maren Pedersdatter i Rold
4) søster Gertrud Pedersdatter i Rold
5) søster g.m. Jens Bødker i Rold.
Afdøde døde 6.7.1715.

294    Anne Haagensdatter i Holbæk. 2.3.1716, fol.361.
E: Peder Iversen Post, avlsmand. A:
1) halvbror Morten Nielsen i Bennebo [i Skamstrup sogn] på Frydendal gods.
Afdøde døde 8.1.1716.

295    Morten Andersen Kusk i Holbæk. 15.3.1716, fol.363.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Henrik Madsen. B:
1) Maren Mortensdatter 3.
FM: Christoffer Hansen.

296    Karen Knudsdatter i Holbæk. 8.1.1717, fol.364B.
E: Niels Nielsen, vægter. A:
1) Laurids Jensen.

297    Anne Kirstine Akselsdatter [Ursin] i Holbæk. 1.6.1717, fol.365.
E: Niels Pedersen Doons. B:
3) Peder Nielsen.
Første ægteskab med [Lorents Lorentsen, skifte 19.5.1712 lbnr.263]. B:
1) Aksel Lorentsen
2) Jens Lorentsen
3) Johanne Malene Lorentsdatter, [skifte 5.12.1715], efter hvem, der er arv.
FM: Hans Nikolaj Stampe, som beslægtet.
Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Pedersen Doons, der tjener på Kongens Bryghus i København.
Afdøde døde 13.3.1717.
(Se skifte efter afdødes far Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum, Furreby og Vejby, skifte Ålborg bisp 31.8.1691. Nr.14 lbnr.93).

298    Anne Schult i Holbæk. 19.5.1716, fol.373B.
Enke efter Jens Christensen, rådmand, [skifte 7.6.1692 lbnr.177]. B:
1) Elisabeth Jensdatter
2) Anne Jensdatter.
FM: Herman Eggers.
Arv i boet efter afdødes far Anders Schult, borgmester, skifte 8.5.1708 lbnr.241.
E: Else [Hansdatter Tarf].

299    Anders Svendsen, skipper i Holbæk. 27.8.1717, fol.385B.
E: Ingeborg Ejlersdatter. LV: Anders Bruun, prokurator.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på sin hjemrejse fra Ålborg i 1712.

300    Gertrud Mortensdatter i Holbæk. 8.2.1718, fol.391.
E: Peder Mogensen, hattemager. B:
3) Kirsten Pedersdatter 3
4) Inger Marie Pedersdatter 6 mdr.
Første ægteskab med [Bjørn Nielsen, skifte 13.6.1709 lbnr.252]. B:
1) Niels Bjørnsen 13
2) Karen Bjørnsdatter 10.
FM: Jens Steffensen Møller.

301    Birgitte Børgesdatter i Holbæk. 21.4.1718, fol.393B.
E: Laurids Pedersen Wittenkamp, pottemager.
Første ægteskab med [Jørgen Jensen, skifte 22.9.1691 lbnr.175]. B:
1) Ingeborg Jørgensdatter g.m. Peder Nielsen, slagter
2) Gertrud Jørgensdatter g.m. Knud Bertelsen, skomager i København
3) Jørgen Jørgensen, pottemager.
Af andet ægteskab B:
4) Børge Lauridsen, uvist hvor.

302    Thora Pedersdatter i Holbæk. 20.9.1717, fol.399.
E: Frederik Lydersen. B:
1) Birgitte Frederiksdatter 16
2) Lyder Frederiksen 14
3) Maren Frederiksdatter 8
4) Kirsten Frederiksdatter 8.
Afdøde døde 8.2.1717.

303    Mathias Knudsen, skomager i Holbæk. 22.10.1717, fol.401.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Morten Nielsen. A:
1) bror Peder Knudsen i København
2) søster Anne Cathrine Knudsdatter.

304    Hans Lauridsen Pind i Holbæk. 19.7.1718, fol.403.
E: Anne Joensdatter. LV: Jens Enevoldsen, grovsmed. B:
1) Lucie Hansdatter.
FM: Christen Lauridsen, rokkedrejer.

305    Sofie Andersdatter i Holbæk. 14.9.1717, fol.405.
Enke efter Laurids Nielsen, visiterer, [skifte 25.10.1713 lbnr.274]. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 31, g.m. Frands Figant, murer ved Vallø
2) Frands Lauridsen [Randulf], handskemager
3) Christian Lauridsen, i udlandet.

306    Laurids Andersen, grovsmed i Holbæk. 20.4.1718, fol.408.
E: Anne Margrete Grove. LV: Jens Enevoldsen. A:
1) far Anders Lauridsen Koch i Skovgård i Egholm birk.
Desuden nævnes afdødes bror Christen Andersen i Langetved.
Afdøde døde 4.2.1718.

307    Christen Nielsen, grovsmed i Holbæk. 24.5.1718, fol.411B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Jens Enevoldsen. B:
1) Hylleborg Christensdatter g.m. Bent Joensen, skrædder.
Registrering 5.5.1718.

308    Jørgen Jensen, handskemager i Holbæk. 24.5.1718, fol.415.
E: Margrethe Ibsdatter. B:
1) Jens Jørgensen 5
2) Ib Jørgensen 4
3) Maren Jørgensdatter 3 uger.
FM: morfar Ib Christensen Riber.

309    Margrethe Jensdatter i Holbæk. 25.5.1718, fol.418B.
E: Mikkel Christensen, skrædder. B:
1) Maren Mikkelsdatter g.m. Otto Johan Nielsen, kyrasser.
Registrering 6.5.1718.

310    Dorthe Christensdatter i Holbæk. 7.2.1719, fol.420.
E: Anders Andersen. A:
1) mor Inger Mathiasdatter
2) bror Niels Christensen
3) søster Johanne Marie Christensdatter g.m. Søren Christoffersen i Hjembæk.Holbæk Byfoged
Skifteprotokol
1718-1735311    Opbudsbo i Holbæk. 7.4.1718, fol.423.
Registrering af fallitbo hos Christen Nielsen Faber, købmand i Holbæk.

312    Karen Pedersdatter i Holbæk. 28.3.1719, fol.470.
E: Niels Jensen. B:
1) Geske Valgerd Nielsdatter 9
2) Bodil Nielsdatter 4
3) Niels Nielsen 2½
4) Jens Nielsen 1½
5) Inger Marie Nielsdatter 10 uger.

313    Christian Crone, overformynder i Holbæk. 5.4.1719, fol.472B.
E: Anne Vincentsdatter. LV: Niels Krag.
Testamente af 31.3.1719.
[Enkens første ægteskab med Albert Christian Schrøder, skifte 14.2.1704 lbnr.229].

314    Herman Eggers, rådmand i Holbæk. 26.7.1719, fol.476B.
E: Esther Brinch. A:
1) mor Else Tarf g.m. Andreas Bech, rådmand i København
2) søster Else Kirstine Eggers g.m. Johan Ludvig Hagedorn, hertug af Strelitz.
Afdøde døde 21.4.1719.
(Sml. lbnr.241).

315    Ludvig Poulsen Windsleben, ugift i Holbæk. 10.10.1719, fol.489.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.7.1719.

316    Maren Joensdatter i Holbæk. 10.10.1719, fol.490.
Enke efter Laurids Bentsen. A:
1) bror Erik Joensen i Rendsborg
2) søster Anne Joensdatter, enke efter Hans Lauridsen Pind, [skifte 19.7.1718 lbnr.304].

317    Niels Pedersen, væver i Holbæk. 10.10.1719, fol.492B.
E: Birgitte Bentsdatter. LV: Mikkel Christensen, skrædder.
Arvinger angives ikke.

318    Dorthe Olufsdatter i Holbæk. 13.10.1719, fol.494.
E: Laurids Pedersen Wittenkamp, pottemager. A:
0) forældre [Oluf Jensen Kruse, skifte 12.2.1696 lbnr.194 og første hustru Johanne Hermansdatter, skifte 12.7.1687 lbnr.164]
1) søster Karen Olufsdatter g.m. Jens Mortensen, hattemager
2) bror Herman Olufsen, [skifte 24.7.1714 lbnr.279]. 3B:
a Maren Hermansdatter
b Oluf Hermansen
c Jens Hermansen
3) bror Alex Olufsen, feldbereder
4) bror Jens Olufsen, handskemager i Køge
5) bror Hans Olufsen, uvist hvor.
[Afdødes første ægteskab med Anders Pedersen, skifte 1.10.1715 lbnr.293].

319    Abelone Henriksdatter i Holbæk. 12.3.1720, fol.498B.
E: Jens Steffensen, bødker. B:
1) Henrik Jensen 4
2) Karen Jensdatter 2.

320    Lorents Lauffer, musikant og instrumentalist, eller musicus instrumentalis, i Holbæk. 28.11.1719, fol.502.
E: Elisabeth Wulf (Wolf). LV: Morten Rasmussen Lund.
Arvinger angives ikke.

321    Dorthe Rasmusdatter i Holbæk. 25.9.1720, fol.508B.
E: Jens Svendsen. A:
1) søster g.m. Peder Mikkelsen i Algestrup i [Sønder] Asmindrup sogn.

322    Jacob Hansen i Holbæk. 20.7.1720, fol.509.
E: Helvig Leonora Raders. LV: Morten Rasmussen Lund. A:
1) mor Bodil Andersdatter
2) bror Isak Hansen, snedker
3) bror Thomas Hansen
4) søster Sidsel Hansdatter, i Hamborg
5) søster Mette Dorthe Hansdatter, enke efter Niels Hansen, der ægter Jens Olufsen
6) søster Inger Hansdatter på Falster
7) søster Mette Hansdatter g.m. Eskild Lauridsen, degn i Hørby
8) søster Marie Hansdatter g.m. Knud Hansen, møller i Kisserup mølle.
Enkens første ægteskab med Jens Edvardsen. Arv til B:
1) Edvard Hans Jensen
2) Johan Christoffer Jensen.

323    Niels Pedersen Doons, købmand i Holbæk. 3.9.1720, fol.524B.
E: Cathrine Dorthe von Werden. LV: Jens Andersen Kjær.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Akselsdatter Ursin], skifte 1.6.1717 lbnr.297. B:
1) Peder Nielsen 4.
Første ægteskab med [Lorents Lorentsen, skifte 19.5.1712 lbnr.263]. B:
1) Aksel Lorentsen
2) Jens Lorentsen
3) [Johanne Malene Lorentsdatter, skifte 5.12.1715], efter hvem, der er arv.
FM: Hans Nikolaj Stampe, som mødrene frænde.
Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Pedersen Doons, der tjener på Kongens Bryghus i København.
Desuden nævnes enkens mor Karen Borch.

324    Jørgen von Ham, toldkontrollør i Holbæk. 28.1.1721, fol.535.
E: Anne Marie Hansdatter Krag. LV: Jens Andersen Kjær. A:
1) søster Maren von Ham g.m. Laurids [Justesen] Bech, præst i Stigs Bjergby og Mørke
2) Margrethe von Ham, død. 2B:
a Else Johansdatter [Sorg] g.m. Niels Mathiassen, [fejl fort Niels Malthesen], degn i Grevinge
b Elisabeth Johansdatter Sorg.

325    Niels Mortensen, tømrer i Holbæk. 2.5.1721, fol.542.
E: Maren Andersdatter. LV: søn Hans Olofsen, tømrer. A:
1) Ingeborg Thorbjørnsdatter i København
2) Ingeborg Mortensdatter i København.

326    Birgitte Johansdatter Thomsen i Holbæk. 25.11.1721, fol.545.
Enken efter Christian [Jacobsen] Ørn, rektor i Sorø, [begravet Sorø 12.6.1702]. A:
1) bror, død. 2B:
a Johan Christian Thomsen på stedet
b Anne Christiansdatter Thomsen.
Testamente underskrevet Sorø 2.1.1691.
Litteratur: Oversigt over forstandere og lærere ved den kgl. skole i Sorø 1586-1737 af H. G. Olrik. Sorø 1930. Heri side 59: Christian Jacobsen Ørn.

327    Jørgen Jørgensen von Fellen, pottemager i Holbæk. 10.2.1722, fol.548.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Laurids Pedersen Wittenkamp. B:
1) Birgitte Marie Jørgensdatter 18 dage.
FM: Peder Nielsen, slagter.
Afdøde skal have en søn med enken før ægteskabet: Jørgen Jørgensen, født i Jylland.

328    Jens Mikkelsen, skomager i Holbæk. 27.1.1722, fol.550B.
E: Karen Ibsdatter. LV: Mikkel Pedersen. B:
1) Ib Jensen, myndig
2) Johanne Jensdatter 21
3) Kirsten Jensdatter 19
4) Claus Jensen 13.
FM: Christoffer Jørgensen, skomager.

329    Inger Nielsdatter i Holbæk. 17.3.1722, fol.553.
E: Jacob Rasmussen, handskemager. B:
1) Hans Jacobsen 6
2) Niels Jacobsen 3.

330    Cathrine Olufsdatter i Holbæk. 31.3.1722, fol.555B.
E: Peder Josefsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.2.1722.

331    Rasmus Pedersen Vivild, organist i Holbæk. 25.9.1720, fol.557.
E: Else Marie Jørgensdatter Birch, der døde 30.10.1720. B:
1) Marie Margrethe Rasmusdatter Vivild 15
2) Anne Rasmusdatter Vivild 12.
FM: Frands Lauridsen, handskemager.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Margrethe Pedersdatter, enke efter afdødes far Jørgen [Sørensen] Birch, [skifte 28.1.1710 lbnr.258]
2 enkens bror Peder Jørgensen Birch, postmester i Holbæk.

332    Alexander Berg i Holbæk. 22.5.1723, fol.560.
A:
1) mor Elisabeth Stampe, enke efter Christen Christensen, rådmand
Mors første ægteskab med afdødes far Alexander Berg, rådmand, skifte 30.7.1705 lbnr.232.
Fars første ægteskab med [Gedske Hylshorst, skifte 22.3.1701 lbnr.217]
2) halvsøster Karen Berg, [skifte 6.9.1722 lbnr.334], var g.m. Jens Andersen Kjær. Hendes børn
3) halvbror Søren Berg
4) halvbror Didrik Berg
5) halvsøster Helvig Henrikke Berg.
6) halvbror Henrik Christensen
7) halvbror Christen Christensen
8) halvsøster Elisabeth Christensdatter
FM: morbror Hans Nikolaj Stampe.
Arv i boet efter afdødes bror Henrik Stampe Berg, [skifte 12.3.1707 lbnr.237].

333    Jens Enevoldsen, grovsmed i Holbæk. 3.2.1723, fol.561.
E: Malene Sørensdatter. B:
1) Enevold Jensen, myndig
2) Svend Jensen, myndig
3) Maren Jensdatter.
Arv i boet efter Claus Nielsen, smed, [skifte 14.2.1713 lbnr.269] til B:
1) Karen Clausdatter
2) Christen Clausen
3) Kirsten Clausdatter.
FM: stedfar Laurids Jensen.

334    Karen Alexandersdatter Berg i Holbæk. 6.9.1722, fol.566.
E: Jens Andersen Kjær. B:
1) Gedske Jensdatter 9
2) Karen Jensdatter 8
3) Anders Jensen 5
4) Anne Marie Jensdatter 4
5) Anne Elisabeth Jensdatter 3
6) Karen Berg Jensdatter 1.
Bevilling til uskiftet bo af 21.8.1722.
Arv i boet til afdødes søster Helvig Henrikke Berg.
Afdøde døde 4.8.1722.

335    Bodil Pedersdatter i Holbæk. 20.4.1723, fol.570.
E: Kjeld Jensen. B:
1) Peder Kjeldsen 12
2) Mette Kjeldsdatter 10.
Registrering 9.3.1723.

336    Christoffer Jørgensen, skomager i Holbæk. 19.4.1723, fol.573.
E: Bodil Frederiksdatter. LV: Morten Rasmussen Lund, sadelmager. B:
1) Frederik Christoffersen, skomager i Roskilde
2) Jørgen Christoffersen, skomager i Holbæk
3) Karen Christoffersdatter, der ægter Hans Christiansen.
Arv i boet efter:
1 Jens Mikkelsen, skomager, [skifte 27.1.1722 lbnr.328] til dennes børn
2 [Karen Pedersdatter, skifte 30.1.1694 lbnr.182] til B: Barbara Cathrine Steffensdatter.

337    Melchior Baltser Dublin, musikant i Holbæk. 4.6.1723, fol.577.
E: Edel Cathrine Nielsdatter Spend.
Afdøde efterlader arvinger i udlandet.

338    Karen Ibsdatter i Holbæk. 23.11.1723, fol.579.
Enke efter Jens Mikkelsen, [skifte 27.1.1722 lbnr.328]. B:
1) Ib Jensen, myndig
2) Johanne Jensdatter
3) Kirsten Jensdatter
4) Claus Jensen.
FM: Morten Nielsen.

339    Oluf Christensen, avlsmand i Holbæk. 23.6.1723, fol.582B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mathias Christensen, herredsfoged. B:
1) Ellen Olufsdatter 17
2) Christen Olufsen 14
3) Peder Olufsen 11.
FM: Christoffer Hansen.

340    Maren Christoffersdatter i Holbæk. 25.1.1724, fol.589B.
E: Nikolaj Jansen, pottemager. B:
2) Christoffer Nikolajsen 5 uger, der døde 19.12.1723.
Første ægteskab med Jørgen Jørgensen, pottemager, skifte 10.2.1722 lbnr.327. B:
1) Jørgen Jørgensen 11.
Afdøde døde 13.12.1723.

341    Esben Pedersen, bødker i Holbæk. 9.11.1723, fol.593.
E: Bodil Pedersdatter. B:
1) Peder Esbensen 12
Marie Cathrine Esbensdatter 9
3) Jens Esbensen 7
4) Niels Esbensen 5
5) Anders Esbensen 2.
FM: Peder Mogensen, hattemager.

342    Kirsten Nielsdatter i Holbæk. 28.3.1722, fol.595.
E: Niels Andersen.
Af første ægteskab B:
1) Anders Jensen Perdix, skoleholder i Kirke Hvalsø.

343    Rasmus Lund, ugift skoleholder i Holbæk. 23.5.1724, fol.596.
Arvinger angives ikke.

344    Anne Hansdatter i Holbæk. 24.5.1724, fol.598.
Enke efter Jørgen Grol. A:
1) søster, død. 1B:
a Anne Vincentsdatter, enke efter Christian Crone, [skifte 5.4.1719 lbnr.313].

345    Niels Lauridsen, rodhugger på Holmen i København. 27.9.1724, fol.601B.
E: Anne Joensdatter i Holbæk. LV: Johan Daniel Fischer, aftakket soldat, der ægter enken. B:
a Cecilie Nielsdatter.
Afdøde blev begravet 13.9.1722 på skibskirkegården fra Holmens kirke i København.

346    Børge Andersen i Holbæk. 3.11.1724, fol.601B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 21.9.1724.

347    Ib Jensen, skomager i Holbæk. 5.9.1724, fol.603.
E: Maren Hermansdatter.LV: farbror Alex Olufsen Kruse. B:
1) Jens Ibsen, 22 uger, der døde.
FM: Jørgen Christoffersen.
Arv i boet efter [afdødes mor Karen Ibsdatter], skifte 23.11.1723 lbnr.338 til afdødes bror Claus Jensen.

348    Frederik Frederiksen, skomager i Holbæk. 29.11.1724, fol.606B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Madsen Brabrand. B:
1) Peder Frederiksen 15.
FM: farbror Niels Frederiksen, handskemager.

349    Peder Andersen Malling, skomager. 27.6.1724, fol.607B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Morten Rasmussen Lund. B:
1) Rasmus Pedersen 9
2) Anne Pedersdatter 6
3) Anders Pedersen 3½
4) Niels Pedersen 1.
FM: Holger Bollesen.

350    Eva Thomasdatter i Holbæk. 8.5.1725, fol.610B.
Enke efter Otto Rasmussen, skrædder, [skifte 12.6.1709 lbnr.251]. B:
1) Rasmus Ottesen Bay, degn i Niløse
2) Anne Lisbeth Ottesdatter Bay.

351    Rasmus Jensen, rokkedrejer i Holbæk. 31.1.1725, fol.612B.
E: Ingeborg Lydersdatter. LV: Mikkel Pedersdatter. B:
1) Jens Rasmussen 20
2) Birgitte Rasmusdatter 18
3) Magdalene Rasmusdatter 16.
FM: farbror Niels Jensen.

352    Morten Rasmussen Lund, sadelmager i Holbæk. 12.9.1725, fol.615B.
E: Anne Kirstine Mikkelsdatter. LV: Peder Poulsen. B:
1) Ingeborg Margrethe Mortensdatter Lund 24
2) Anne Marie Mortensdatter Lund 22
3) Rasmus Mortensen Lund 21
4) Birgitte Marie Mortensdatter Lund 17
5) Anne Kirstine Mortensdatter Lund 13.
FM: Anders Lauridsen, klejnsmed.

353    Thomas Mikkelsen Galskyt, by- og rådstueskriver i Holbæk. 10.10.1725, fol.620.
E: Johanne Hansdatter Lund. LV: Mads Nielsen Lind, amtsskriver. B:
1) Ottilie Birgitte Galskyt 14
2) Jacob Spore Galskyt 12.
FM: Poul Bondesen.

354    Peder Christensen i Holbæk. 21.3.1726, fol.623.
E: Anne Pedersdatter. LV: Oluf Christensen, avlsmand. B:
1) Ingeborg Pedersdatter 6
2) Karen Pedersdatter 4, der døde
3) Anne Cathrine Pedersdatter 3, der døde.
FM: Christen Lauridsen, rokkedrejer.

355    Søren Villadsen, klejnsmed i Holbæk. 1.4.1726, fol.623B.
E: Bodil Knudsdatter. LV: Christian Jensen, der ægter enken. B:
1) Villads Sørensen 15
2) Knud Sørensen 13
3) Kirsten Sørensdatter 9
4) Niels Sørensen 7.
FM: Niels Nielsen, snedker.

356    Anne Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Holbæk. 17.9.1726, fol.624B.
A:
1) søster Barbara Lauridsdatter i Holbæk
2) halvsøster Maren Lauridsdatter, enke efter Peder Nielsen Samsing, skipper i Århus.
Arv i boet efter afdødes far Laurids [Eriksen] rebslager i Kalundborg, [skifte Kalundborg 6.7.1700].
Afdøde døde 7.7.1726.

357    Anders Lauridsen Grubbe, borgmester i Holbæk, [begravet Holbæk 19.10.1725], fol.626.
E: Sidsel Hansdatter Pop.
Testamente af 27.1.1714.

358    Børge Mogensen Bring, rådmand og prokurator i Holbæk. 29.7.1726, fol.626B.
E: Anne Cathrine [Hansdatter] Bjørn.
Bevilling til uskiftet bo af 19.1.1714.

359    Thomas Nielsen, klejnsmed i Holbæk. 11.4.1726, fol.626B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Bent Joensen.
Første ægteskab med [Inger Rasmusdatter, skifte 28.1.1696 lbnr.193]. B:
1) Niels Thomsen, klejnsmed i Vordingborg
2) Marie Thomasdatter g.m. Simon Ditlevsen, snedkersvend i København.

360    Karen Jacobsdatter i Holbæk. 18.11.1726, fol.627B.
E: Hans [Bertelsen] Tamdrup (Tanderup), farver. B:
1) Gedske Kirstine Tamdrup 22
2) Bertel Tamdrup 19
3) Kirsten Tamdrup 17
4) Lisbeth Birgitte Tamdrup 14
5) Alexander Tamdrup 12
6) Christen Jacob Tamdrup 10
FM: Jens Andersen Kjær, som beslægtet.
Afdøde døde 21.8.1726.

361    Ib Christensen Riber, skomager i Holbæk. 16.4.1727, fol.630.
E: Anne Amdisdatter. LV: Hans Tamdrup, farver.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 24.5.1712 lbnr.262]. B:
1) Margrethe Ibsdatter g.m. Oluf Olufsen Ravn, handskemager
2) Birthe Ibsdatter g.m. Johan Wolfgang Møller, vantmager i Guldhuset i København
3) Jochum Ibsen Riber i Mariager.
Desuden nævnes Christen Lauridsen Riber som beslægtet.

362    Sidsel Dorthe Luxdorph i Holbæk, [begravet 11.10.1727], fol.634B.
E: Christian Hellegaard, kommerceråd.
Testamente af 10.9.1726.

363    Peder Jensen, vagtmester i Holbæk. 8.10.1726, fol.635B.
E: Ida Juliane Steffens. B:
1) Jens Pedersen 16
2) Ido Pedersen 15
3) Johan Frederik Pedersen 13
4) Anne Christine Pedersdatter 10
5) Anne Sofie Pedersdatter 3.

364    Hans Nikolaj Stampe, kirkeværge og købmand i Holbæk. 9.9.1726, fol.636B.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Krag, junior, der ægter enken. B:
1) Anne Elsebeth Hansdatter Stampe 10.
FM: farbror Ejler Henriksen Stampe, præst i Torslev og Lendum.
Desuden nævnes:
1 enkens afdøde far Christen Christensen den ældre
2 afdødes søster Elisabeth Stampe, enke efter Christen Christensen, rådmand.
Arv i boet efter Lorents Lorentsen, skifte 19.5.1712 lbnr.263 til børn af første ægteskab med Anne Kirstine Ursin, B:
1) Aksel Lorentsen
2) Jens Lorentsen.

365    Kirsten Jensdatter i Holbæk. 17.4.1727, fol.650.
E: Rasmus Pedersen, skomager. B:
4) Mette Rasmusdatter 1.
FM: Hans Christensen, skomager.
Første ægteskab med Peder Andersen Malling, skifte 27.6.1724 lbnr.349. B:
1) Rasmus Pedersen 12
2) Anne Pedersdatter 9
3) Niels Pedersen 4.
FM: Holger Bollesen.
Registrering 26.2.1727.

366    Kirstine Marie Pedersdatter i Holbæk. 9.9.1727, fol.654B.
E: Mikkel Reinholt Minut, parykmager. B:
1) Reinholt Mikkel Minut 8
2) Kirsten Minut 4.
FM: morfar Peder Jørgensen, byfoged i Holbæk.

367    Anders Lauridsen, klejnsmed i Holbæk. 2.8.1727, fol.660B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jørgen Christoffersen, skomager. B:
1) Anne Margrethe Andersdatter 20.
FM: Hans Jensen Taastrup.
Registrering 3.7.1727.

368    Mads Frederiksen i Holbæk. 15.4.1727, fol.664.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Søren Sørensen Fus. B:
1) Hans Madsen i København
2) Karen Madsdatter g.m. Esben Danielsen i Roskilde
3) Anne Marie Madsdatter i København
4) Marie Madsdatter 25.
FM: Christen Lauridsen.

369    Margrethe Nielsdatter i Holbæk. 25.2.1728, fol.665B.
E: Henrik Madsen. B:
1) Mads Henriksen 22.

370    Cathrine [Henriksdatter] i Holbæk. 3.2.1728, fol.666B.
Enke efter Hans Bertelsen Bjørn, [skifte 24.4.1689 lbnr.167]. B:
1) Peder Hansen Bjørn, [skifte 8.5.1714 lbnr.284]. 2B:
a Cathrine Pedersdatter Bjørn
b Jacob Pedersen Bjørn
2) Anne Cathrine Hansdatter Bjørn, enke efter Børge Mogensen Bring, [skifte 29.7.1726 lbnr.358] ved svigersøn Thomas Lahn, toldkontrollør i Holbæk
3) Henrik Hansen Bjørn, barbersvend, formentlig død i krigen.

371    Susanne Marie Augustinusdatter i Holbæk. 25.6.1727, fol.673.
E: Esben Hansen, tømrer, der rejste fra byen med deres to umyndige sønner.

372    Ingeborg Vistisdatter i Holbæk. 3.1.1728, fol.673.
Enke efter [Rasmus Jensen, skifte 22.2.1689 lbnr.171].
Af børn angives B:
1) Visti Rasmussen
2) Jacob Rasmussen.

373    Anne Nielsdatter i Holbæk. 15.4.1728, fol.673.
E: Niels Frederiksen, handskemager. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jacob Vilhelmsen i København.

374    Dorthe Hansdatter i Holbæk. 1728, fol.673.
E: Peer Nielsen, kornmåler. A:
1) bror Christen Hansen i Markeslev [i Hørby sogn].

375    Niels Krag Junior, købmand i Holbæk, [begravet 15.4.1728], fol.673, 740.
E: Karen Christensdatter. LV: Hans Jessen Fæster, der ægter enken. B:
1) Niels Nielsen.
FM: farfar Niels [Nielsen] Krag, købmand.

376    Markus Terkildsen, grovsmed i Holbæk. 30.61728, fol.673B.
E: Anne Margrethe Grobb. LV: Hans Ditzel. A:
1) bror Frederik Terkildsen i Stourup [i Skjold sogn] ved Horsens, nu i Hedensted
2) søster Anne Terkildsdatter g.m. Hans Pedersen, arbejdsmand på sandprammen i København
3) søster Margrethe Cathrine Terkildsdatter g.m. Laurids Gudmandsen, skræddersvend i København
4) søster Marie Terkildsdatter g.m. Gunder Jensen i Svinninge i Ods herred.
Afdøde døde 10.4.1728.

377    Helvig Hansdatter i Holbæk. 23.6.1728, fol.681.
E: Oluf Pedersen, hattemager.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Andersen, skrædder, uvist hvor
2) Anne Andersdatter i Sorø
3) Signe Andersdatter i Sorø.
Andet ægteskab med Mikkel Guldborg, degn i Pedersborg ved Sorø, skifte sluttet 30.4.1725.

378    Anne Pedersdatter i Holbæk. 10.9.1728, fol.686.
E: Peder Jacobsen, væver. A:
1) søster Sidsel Pedersdatter, enke efter Mads Gudmandsen i Ullerup
2) halvbror Jens Pedersen, uvist hvor.
Desuden nævnes enkemandens bror Morten Jacobsen, rytter.

379    Mette Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Holbæk. 23.6.1728, fol.687B.
A:
0) forældre Laurids Nielsen Winther og Anne Christensdatter i Kragelund i Jylland.
Mors andet ægteskab med Niels Madsen. B:
1) halvsøster Maren Nielsdatter, enke efter Laurids Thybo i Kragelund. LV: Carl [Henningsen] Ermandinger, præst i Kragelund og Funder.

380    Jens Pedersen, hjulmand i Holbæk. 10.9.1728, fol.692.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Jacob Rasmussen, handskemager. A:
1) far Peder Bentsen, hjulmand.

381    Margrethe Pedersdatter i Holbæk. 1.9.1728, fol.696.
Enke efter Jørgen [Sørensen] Birch, [skifte 28.1.1710 lbnr.258]. B:
1) Peder Jørgensen Birch, postmester i Holbæk
2) Else Marie Birch, [død 30.10.1720] g.m. Rasmus Pedersen Vivild, organist, [skifte 25.9.1720 lbnr.331]. 1B:
a Marie Margrethe Rasmusdatter Vivild
3) Else Margrethe Birch g.m. Aksel Hansen Steenberg, dansk skoleholder i Holbæk
4) Leonora Marie Birch g.m. Niels Nielsen Havrebjerg, købmand

382    Cort Cortsen Møller i Holbæk. 10.3.1728, fol.702B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Jens Pedersen, hjulmand. B:
1) Jens Cortsen, myndig
2) Maren Cortsdatter 10.
FM: Henrik Madsen.

383    Nikolaj Jansen, pottemager i Holbæk. 21.1.1729, fol.706.
E: Johanne Jensdatter. LV: Christen Lauridsen Riber, skomager. B:
1) Maren Nikolajsdatter 3
2) Christian Nikolajsen 9 mdr.
FM: Jochum Henriksen, skomager.
Første ægteskab med [Maren Christoffersdatter, skifte 25.1.1724 lbnr.340.]
[Maren Christoffersdatters første ægteskab med Jørgen Jørgensen, pottemager, skifte 10.2.1722 lbnr.327]. Arv til B:
1) Jørgen Jørgensen 11.
Registrering 13.11.1728.

384    Mogens Lauridsen Fisker, urtegårdsmand i Holbæk. 11.4.1729, fol.710.
E: Sidsel Madsdatter. LV: Peder Bentsen, hjulmand.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 9.9.1707 lbnr.238]. B:
1) [Laurids Mogensen, urtegårdsmand, død, var g.m. Maren Pedersdatter, skifte 21.5.1713 lbnr.273]. B:
1) Peder Lauridsen 23.

385    Peder Pedersen, vægter i Holbæk. 11.4.1729, fol.711.
E: Margrethe Nielsdatter. B:
2) Peder Pedersen, landsoldat i Hagested
3) Anne Pedersdatter 20
4) Johanne Pedersdatter 15.
FM: Niels Rasmussen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Peder Christensen.

386    Maren Olufsdatter i Holbæk. 25.5.1729, fol.712B.
Hendes B:
1) Bodil Olufsdatter 26, i Tuse
2) Inger Jensdatter 24.
FM: Peder Jensen Heilskov.
Afdøde døde 18.3.1729.

387    Christoffer Hansen og hustru Sidsel Jensdatter i Holbæk. 23.6.1729, fol.714.
Arvinger angives ikke dog nævnes A:
1) hans søster Kirsten [Hansdatter] g.m. Anders
2) hendes datter, død. E: Jacob Mortensen Møller i Helsingør, der har efterladt en datter.

388    Jørgen Christensen, ugift rådstuetjener i Holbæk. 17.8.1729, fol.715.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 9.12.1728.

389    Niels Jensen i Holbæk. 24.8.1729, fol.717.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter, skifte 28.3.1719 lbnr.312]. B:
1) Gedske Valgertrud Nielsdatter 21, forlovet med Anders Hermansen
2) Bodil Nielsdatter 15
3) Niels Nielsen 14
4) Jens Nielsen 13
5) Inger Marie Nielsdatter 12.
FM:
1 Hans Jensen Taastrup
2 Isak Hansen, snedker
3 Holger Bollesen.
Desuden nævnes Ingeborg [Lydersdatter], enke efter afdødes bror Rasmus Jensen, rokkedrejer, [skifte 31.1.1725 lbnr.351].

390    Christian Hellegaard, kommerceråd i Holbæk, [begravet 1.9.1729], fol.731B.
Enkemand efter Sidsel Dorthe Luxdorph, [skifte 11.10.1727 lbnr.362].
Testamente af 10.9.1726.
Hans A:
1) frue assessor Hellegaard, en broderlod
2) provsten Heerfordt, en søsterlod
3) Henrik Ryberg, en halv søsterlod
4) kaptajn Barfoeds frue på sin søn, halvdelen af en halv søsterlod
5) jomfru Øllegaard Aarby, halvdelen af en halv søsterlod.
Før hans arvelod fordeles gives forlods til:
1) kaptajn Barfoeds søn Christian Hellegaard (600 rdl)
2) Peder Sørensens datter Sidsel Dorthe Luxdorph (400 rdl)
3) pigebarnet Cathrine Johansdatter (300 rdl)
4) Jacob Christian Sager (200 rdl)
5) Anne Cathrine Sager (100 rdl)
6) Hans Lachmann (200 rdl)
7) skifteforvalteren (600 rdl).
Hendes A:
1) frue Else Marie Luxdorph, enke efter oberstløjtnant Fuchs (den ene halvdel)
2) frøken Margrethe Luxdorph (den anden halvdel).
Ekstrakt af skifteforretning efter salig kommerceråd Christian Hellegaard, sluttet 17.5.1730.


Her forsøgt sat ind i familiemæssig sammenhæng

Hans A:
0) forældre Jens Christensen Hellegaard til Vognserup i Kundby sogn, bisat Kundby 9.9.1718, begravet København Holmen 30.9.1718 og første hustru Øllegaard Jensdatter, begravet København Holmen 7.3.1684. Fars andet ægteskab med Marie Poulsdatter, død før 1698. Fars tredje ægteskab med Cathrine Jacobsdatter Overberg, født 1645 i Køge, bevilling Sjællandske registre 7.2.1688 til ægteskab på Krenkerup i Radsted sogn, død Vognserup 15.11.1718, begravet Køge Nikolaj 26.11.1718. Ingen børn i 2. og 3. ægteskab
1) bror Adam Levin Hellegaard, assessor til Vognserup gift 8.6.1720 i etatsråd Helts hus på Gråbrødretorv i København med Charlotte West (en broderlod)
2) søster Sofie Margrethe Hellegaard g.m. Johan Christiansen Heerfordt, præst i Holbæk, (en søsterlod)
3) søster Else Margrethe Hellegaard, begravet Vallekilde 31.10.1720. Første ægteskab med Henrik Jespersen Aarby, præst i Terslev og Ørslev, død 16.11.1708. 2B:
a Cathrine Aarby g.m. Claus Barfoed, kaptajn. 1B:
1 Christian Hellegaard Barfoed, (halvdelen af en halv søsterlod)
b Øllegaard Aarby (halvdelen af en halv søsterlod).
Else Margrethe Hellegaards andet ægteskab med Svend Nielsen Ryberg, præst i Vallekilde og Hørve, begravet Vallekilde 19.2.1722. 1B:
a Henrik Ryberg (en halv søsterlod)
Hendes A:
0) forældre Peder Luxdorph til Fjællebro i Herringe sogn på Fyn, død 5.1.1702 og Anne Margrethe Henriksdatter Helverskov, død Svendborg 1713
1) søster Else Marie Luxdorph, født 20.8.1683, enke efter oberstløjtnant Ludvig Nikolaj Fuchs til Fjællebro, død 1714 (den ene halvdel af hendes arvelod)
2) søster Margrethe Luxdorph (den anden halvdel af hendes arvelod).391    Margrethe Cathrine Isaksdatter i Holbæk. 28.9.1729, fol.736.
E: Niels Nielsen, snedker. B:
1) Anne Nielsdatter 22
2) Inger Margrethe Nielsdatter 13
3) Marie Nielsdatter 5
4) Hans Nikolaj Nielsen 3.
FM: Anders Andersen, feldbereder.

392    Karen Jensdatter i Holbæk. 5.12.1729, fol.737B.
E: Morten Andersen, visiterer eller toldbetjent. B:
1) Jens Mortensen 5
2) Sara Cathrine Mortensdatter 2.

393    Mikkel Christensen, skrædder i Holbæk. 14.2.1730, fol.739.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Lauridsen, rokkedrejer. B:
2) Margrethe Mikkelsdatter 9
3) Peder Mikkelsen 1 år 3 mdr.
FM: Johan Didrik Fisker, murer.
Første ægteskab med [Margrethe Jensdatter, skifte 25.5.1718 lbnr.309]. B:
1) Maren Mikkelsdatter g.m. Otto [Johan Nielsen], fodgarder.

394    Jens Andersen Kjær i Holbæk. 3.2.1730, fol.741, 790B.
E: Ingeborg Gødesdatter. LV: Jørgen Mønster, der ægter enken. B:
7) Gøde Jensen Kjær 4, der døde, skifte 21.3.1731
8) Mette Kirstine Jensdatter Kjær 2½.
FM: Hans Tamdrup, farver.
Første ægteskab med [Karen Alexandersdatter Berg], skifte 6.9.1722 lbnr.334. B:
1) Gedske Elisabeth Jensdatter Kjær 15
2) Karen Jensdatter Kjær 13
3) Anders Jensen Kjær 11
4) Anne Marie Jensdatter Kjær 9
5) Anne Elisabeth Jensdatter Kjær 8
6) Karen Berg Jensdatter Kjær 7.
FM:
1 Børge Nikolaj Ostersen
2 Mikkel Pedersen Bayer
3 Peder Sørensen
4 Laurids Pedersen, pottemager
5 Jørgen Christoffersen, skomager
6 Hans Ditzel, købmand.
Registrering 11.1.1729.

395    Poul Nielsen, tømrer i Holbæk. 6.11.1730, fol.769B.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Jensen Taastrup. B:
1) Anne Poulsdatter 12.
FM: Hans Jensen, avlsmand.
Afdøde døde 22.7.1730.

396    Else Olufsdatter i Holbæk. 4.12.1730, fol.771.
E: Peder Bentsen, hjulmand. B:
1) Hans Pedersen 35, i Jylland
2) Niels Pedersen 34, handskemager
3) Karen Pedersdatter 33
4) Bent Pedersen 30, hjulmand i udlandet
5) Ellen Pedersdatter 28, i København
6) Peder Pedersen 28, musketer.

397    Niels Nielsen Faber, ugift i Holbæk. 17.4.1731, fol.773B.
A:
1) mor Esther Brinch, enke efter Herman Eggers, rådmand, [skifte 26.7.1719 lbnr.314]
2) halvbror Christen Nielsen Faber, uvist hvor.
Arv i boet efter afdødes far Niels Christensen Faber], skifte 20.12.1708 lbnr.243.

398    Anne Lauridsdatter i Holbæk. 2.5.1731, fol.775.
E: Alex Olufsen Kruse, feldbereder. B:
1) Maren Alexdatter 3
2) Laurids Alexandersen 4 uger den 8.2.1731, der døde.

399    Jens Foss, generalkommissariatsskriver i Holbæk. 7.11.1730, fol.776B.
E: Karen Høj. LV: Jørgen [Christensen] Mørch, kapellan i Holbæk. B:
1) Anne Marie Foss 16
2) Christen Foss 14
3) Karen Kollund Foss 9.
FM: Niels Krag.
Arv i boet til Jørgen Pedersen Bjørn, nu fuldmægtig i Christiania, for arv efter:
1 far Peder [Jacobsen] Bjørn, [vintapper i København, søn af Jacob Pedersen Bjørn, rådmand og tolder i Varde], gift [København Holmen 19.6.1690] med
2 mor Christine Bertelsdatter Friede, skifte 19.8.1712
3 mormor Anne [Pedersdatter] enke efter Bertel Christensen Friede, mønsterskriver på Bremerholm.
Desuden nævnes afdødes bror David Jensen Foss, forpagter på Ørritslevgård [i Otterup sogn]

400    Mads [Nielsen] Lind, borgmester og amtsskriver i Holbæk. [begravet 22.8.1730], fol.791.
E: Margrethe Cathrine Christensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1730.
[Afdøde blev døbt Karise 20.5.1673 og var søn af Niels Madsen Lind og Sidsel Olufsdatter i Store Lindet i Karise sogn].
[Første ægteskab med Frochen Cathrine Jensdatter Vivild, skifte 4.2.1715 lbnr.280].

401    Niels Nielsen Krag, 3 år gammel i Holbæk. 21.3.1731, fol.791B.
A:
1) mor Karen Christensdatter g.m. Hans Jessen Fæster
Mors første ægteskab med [Hans Nikolaj Stampe, skifte 9.9.1726 lbnr.364]
2) halvsøster Anne Elsebeth Stampe.
FM: farbror Ejler Henriksen Stampe, præst i Torslev og Lendum.
Arv efter afdødes far Niels Krag Junior, [skifte 15.4.1728 lbnr.375].

402    Dankvart Hansen og hustru Cathrine Hieronymusdatter (Geronymusdatter) i Holbæk. 3.8.1731, fol.792.
B:
1) Hans Christian Dankvartsen 16, i Skanderborg
2) Hans Adolf Dankvartsen 11
3) Hieronymus Dankvartsen 10
4) Margrethe Dankvartsdatter 9
5) Lisbeth Sofie Dankvartsdatter 6.
FM: Hans Jensen, avlsmand.

403    Lisbeth Hansdatter i Holbæk. 11.8.1731, fol.794B.
E: Hans Jørgensen Kolding, skomager. A:
1) halvsøster Karen Hansdatter g.m. Christian, garver i København
2) halvsøster Maren Hansdatter, død. Efterlader en datter i København
3) halvbror Hans Hansen, død. 2B:
a Johan Hansen, skomager i Århus
b Margrethe Hansdatter i Kagstrup mølle [i Karlstrup sogn], død. Efterlader 2 børn.
Registrering 4.4.1731.

404    Mikkel Pedersen, bager i Holbæk. 11.8.1731, fol.797.
E: Kirsten [Lauridsdatter]. LV: Niels Krag. B:
1) Marie Mikkelsdatter 14
2) Laurids Mikkelsen 12
3) Jørgen Mikkelsen 5
4) Peder Mikkelsen 2.
FM: Kjeld Jensen.
Afdøde døde 26.6.1731.

405    Anders Christensen Hjort i Holbæk. 22.3.1730, fol.800B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Samuel Jacobsen. B:
4) Christen Andersen 16
5) Anders Andersen 15
6) Anneke Andersdatter 12
7) Maren Andersdatter 6.
FM: Jacob Rasmussen, handskemager.
Første ægteskab med [Annette Poulsdatter, skifte 2.8.1694 lbnr.189]. B:
1) Inger Andersdatter g.m. Thomas Hansen, underofficer ved Næstved
2) Peder Andersen, ved artilleriet
3) Poul Andersen, skræddersvend i Flensborg.
[Andet ægteskab med Lisbeth Sofie Andersdatter, skifte 4.7.1710 lbnr.246].
Afdøde døde 30.1.1730.

406    Isak Hansen, snedker i Holbæk. 5.9.1731, fol.804.
E: Marie Mathiasdatter. LV: Peder Birch. B:
1) Hans Isaksen 21.
FM: Abraham Isaksen, kobbersmed.
Afdøde døde 15.6.1731.

407    Jacob Jensen, rådmand i Holbæk, [begravet 24.3.1732], fol.807.
Forlovet med Øllegaard Heerfordt.
Testamente af 25.6.1731.
Testamente af 16.6.1709 for afdøde og første hustru Maren Borchardt med arv til første hustrus slægtning Margrethe Rasmusdatter, der havde været husholder hos afdøde.

408    Malene Sørensdatter i Holbæk. 8.4.1732, fol.808.
Enke efter Jens Enevoldsen, grovsmed, skifte 3.2.1723 lbnr.333. B:
1) Enevold Jensen
2) Svend Jensen, grovsmed
3) Maren Jensdatter 28.
Registrering 16.1.1732.

409    Alex Olufsen Kruse, feldbereder i Holbæk. 9.4.1732, fol.811.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter], skifte 2.5.1731 lbnr.398. B:
3) Maren Alexdatter 4.
Første ægteskab med [Edel Pedersdatter, skifte 20.10.1716 lbnr.289]. B:
1) Johanne Alexdatter g.m. Frederik Andersen i Billerup mølle
2) Peder Alexsen Kruse 25.
Afdøde døde 24.2.1732.

410    Thomas Lahn, toldkontrollør samt måler og vejer i Holbæk. 15.9.1732, fol.815.
E: Anne Bring. LV: Hans Ditzel. B:
1) Anders Thomsen 6
2) Børge Thomsen 3
3) Thoma Cathrine Tomasdatter, født efter fars død.
FM: Hans Hermansen.

411    Maren Borchardt i Holbæk. 25.6.1732, fol.817B.
Enke efter Jacob Jensen, rådmand, skifte 24.3.1732 lbnr.407.
Testamente af 25.6.1731 og Testamente af 16.6.1709. A:
0) mor Voldborg Rasmusdatter, død, enke efter Frich
01) moster Margrethe Rasmusdatter g.m. Jens [Jensen] Mariager, [kapellan i Store Heddinge]. 2B:
1) Jens Jensen Mariager, præst i Magleby og Holtug på Stevns
2) Rasmus Jensen Mariager, præst [i Asker] i Norge, død. 4B:
a Jens Rasmussen Mariager i Køge
b Mathias Rasmussen i Norge
c Anne Rasmusdatter
d Margrethe Rasmusdatter på stedet
02) moster Susanne Rasmusdatter, død, var g.m. Heilskov. 1B:
3) Jens Hansen Heilskov i Ringsted
03) faster, død. 1B:
4) Sara Jacobsdatter, død, var g.m. Jens Jensen, kræmmer. 3B:
a Jacob Jensen, soldat i København
b Anne Jensdatter g.m. Christen Lauridsen Riber, skomager i Holbæk
c Margrethe Jensdatter på Svenstrupgård.

412    Maren Jensdatter i Holbæk. 7.10.1732, fol.819.
E: Niels Olufsen. B:
1) Oluf Nielsen 20
2) Ellen Nielsdatter 19
3) Inger Margrethe Nielsdatter 16
4) Jens Nielsen 13
5) Karen Nielsdatter 9
6) Laurids Nielsen 8.

413    Hans Christensen Kjellerup, ugift i Holbæk. 17.1.1733, fol.821.
A:
1) bror Christen Christensen, den yngre, rådmand, død, [var g.m. Elisabeth Henriksdatter Stampe]. 3B:
a Elisabeth Marie Christensdatter 21
b Henrik Stampe Christensen 18
c Christen Christensen 16
2) søster Karen Christensdatter g.m. Hans Fæster, rådmand.
Afdøde døde 9.6.1732.

414    Marie Nielsdatter i Holbæk. 27.3.1733, fol.822B.
E: Niels Henriksen, hestemøller. B:
1) Henrik Nielsen 3
2) Bertel Nielsen 1
3) Niels Nielsen 6 uger.
FM:
1 Jochum Henriksen
2 Bonde Henriksen
3 Niels Pedersen, handskemager.

415    Karen Christensdatter i Holbæk. 27.4.1733, fol.823B.
E: Hans Fæster, rådmand.
Første ægteskab med Hans Nikolaj Stampe, skifte 9.9.1726 lbnr.364. B:
1) Anne Elsebeth Hansdatter Stampe.
FM: farbror Ejler Henriksen Stampe, præst i Torslev og Lendum ved bror Frederik Stampe.
Andet ægteskab med Niels Krag Junior, skifte 15.4.1728 lbnr.375.
Desuden nævnes:
1 afdødes første mands søster Elisabeth Stampe, enke efter Christen Christensen, rådmand.
2 afdødes beslægtede Harbo Meulengracht Lauridsen

416    Peder Hansen Rahr i Holbæk. 9.2.1731, fol.830.
E: Ingeborg Ejlersdatter. LV: Peder Sørensen. B:
1) Hans Pedersen Rahr 11
2) Birthe Marie Pedersdatter Rahr 9
3) Anders Pedersen Rahr 7.
FM:
1 Hans Ditzel
2 Jens Møller
3 Mikkel Minut.
Bevilling til uskiftet bo af 10.2.1731.

417    Ingeborg Ejlersdatter i Holbæk. 15.1.1734, fol.832.
E: Mads Henriksen.
Første ægteskab med [Peder Hansen Rahr, skifte 9.2.1731 lbnr.416]. B:
1) Hans Pedersen Rahr 13
2) Birthe Marie Pedersdatter Rahr 11
3) Anders Pedersen Rahr 9.
FM:
1 Hans Ditzel
2 Jens Møller
3 mosters mand Morten Nielsen Serup.
Afdøde døde 2011.1733.

418    Christine Pedersdatter i Holbæk. 24.12.1732, fol.840.
E: Jacob Hansen, tambur. B:
1) Peder Jacobsen 16
2) Hans Jacobsen 12
3) Abraham Jacobsen 11.

419    Margrethe Ibsdatter i Holbæk. 13.11.1733, fol.841.
E: Oluf Olufsen Ravn. B:
3) Johanne Kirstine Olufsdatter 12.
Første ægteskab med [Jørgen Jensen, skifte 24.5.1718 lbnr.308]. B:
1) Jens Jørgensen 19
2) Maren Jørgensdatter 15.

420    Peder Lauridsen Fisker i Holbæk. 29.5.1734, fol.842.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Peder Jacobsen, væver. B:
1) Laurids Pedersen 21 uger.
FM: Anders Nielsen, tømrer.

421    Kirsten Pedersdatter i Holbæk. 3.7.1734, fol.843.
E: Hans Isaksen, snedker. B:
1) Sofie Amalie, nyfødt.
Afdøde døde 19.2.1734.

422    Marie Hansdatter Staal i Holbæk. 11.8.1734, fol.845.
Enke efter Morten Fix, [skifte 14.2.1714 lbnr.276]. B:
1) Kirsten Mortensdatter g.m. Rolf Prins.
2) Hans Mortensen.
Afdøde døde 17.2.1734.

423    Laurids Pedersen Wittenkamp, pottemager i Holbæk. 25.9.1734, fol.846B.
E: Gundil Knudsdatter. LV: Laurids Sørensen Holm. B:
1) Birthe Margrethe Lauridsdatter 12
2) Knud Lauridsen 9.
FM: Hans Christian, skomager.
Registrering 24.4.1734.

424    Peder Jørgensen, byfoged i Holbæk. 13.12.1734, fol.848.
E: Helvig Marie. LV: Thomas Lahn, toldkontrollør. B:
1) Jørgen Pedersen.
2) Kirstine Marie Pedersdatter, [skifte 9.9.1727, lbnr.366]. E: Mikkel Reinholt Minut, bager. B:
1) Reinholt Mikkel Minut 11
2) Kirsten Minut 6.
Registrering 13.3.1730.

425    Karen Pedersdatter i Holbæk. 12.2.1735, fol.850.
E: Poul Jensen Bildt. B:
1)Jens Poulsen 4 uger.
FM: morbror Niels Pedersen, handskemager.
Registrering 31.1.1735.

426    Svend Pedersen Hald, møller i Holbæk. 30.3.1735, fol.851.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Hans Ditzel. A:
1) mor Ellen Pedersdatter
2) bror Joen Pedersen, død. 1B:
a Anne Pernille Joensdatter i Holmestad i Sverige
3) bror Peder Pedersen i Holbæk
4) søster Svendborg Pedersdatter g.m. Jens Sørensen i Skrea sogn ved Falkenberg i Sverige
5) halvsøster Ellen Lauridsdatter i Falkenberg i Halland i Sverige.
Holbæk Byfoged
Skifteprotokol
1737-1768427    Fordeling af arv i Holbæk. 1.7.1737, fol.1.
Ifølge testamente af 4.6.1723 for Peder Pedersen, købmand i Holbæk, arver børn og stedbørn af Daniel Kellinghuusen til Tiselholt på Fyn, men først når Peder Pedersens søster Kirstine Eleonora Pedersdatter g.m. Søren Cortsen i Svendborg begge er døde, idet de nyder renten af kapitalen deres levetid. Deres søn Peder Sørensen arver ikke på grund af sin opsætsighed og sine hårde ord.
Kapitalen forvaltes af Kirstine Eleonoras søstersøn Børge Nikolaj Ostersen i Holbæk, der nu meddeler at Kirstine Eleonora Pedersdatter i Svendborg er død 8.1.1737, enke efter Søren Cortsen, begravet Svendborg Nikolaj 31.5.1726, og arven fordeles til børn og stedbørn af Daniel Kellinghuusen til Tiselholt.

Daniel Kellinghuusen til Tiselholt g.m. Anne Kirstine Trochmann. B:
10) Anne Cathrine Danielsdatter, døbt Vejstrup 21.7.1723
11) Henninga Andrea Danielsdatter, døbt Vejstrup 27.7.1725.
Anne Kirstine Trochmanns første ægteskab med Henning [Hansen] Scheel. B:
1) Hans Henrik Scheel, døbt Vejrup 8.3.1703, forpagter på Brahetrolleborg
2) Knud Sigvard Scheel, døbt Vejrup 30.4.1704, overkonduktør ved Det holstenske Fortifikationsetat
3) Elsebeth Dorte Scheel, døbt Vejrup 27.4.1707, g.m. Christoffer [Jacobsen] Notlev, forrige borgmester i Svendborg, nu [købmand] på Christianshavn
4) Erik Scheel, døbt Vejrup 17.4.1711
5) Elene Marie Scheel, døbt Vejrup 18.5.1712, på Brahetrolleborg
6) Jørgen Scheel, døbt Vejrup 17.12.1713
7) Bente Dorthe Scheel, døbt Vejrup 14.7.1717, på Brahetrolleborg
8) Anne Beathe Scheel, dåb ikke indført i Vejrup kirkebog, g.m. Hans [Sørensen] Lemming, kapellan i Nyborg, [første ægteskab med Jacob Dinesen Guldberg, amts- og proviantforvalter i Nyborg, skifte Nyborg 16.11.1728 lbnr.593]
9) Cathrine Malene Scheel, dåb ikke indført i Vejrup kirkebog, på Brahetrolleborg.
Desuden nævnes:
1 Knud [Hansen] Trochmann, præst i Skårup og Tved
2 Børge Nikolaj Ostersens bror på Rosenholm i Jylland
3) Børge Nikolaj Ostersens halvbror Niels Fogh.

Her forsøgt sat ind i familiemæssig sammenhæng:
0) Peder Jensen Skaaning, præst i Skårup og Tved, død 16.7.1680 g.m. Maren Jensdatter. B:
1) Ellen Pedersdatter, død 23.10.1731, gift 26.9.1681 med successor i Skårup og Tved Knud Hansen Trochmann, død 27.1.1732. 5B:
a Anne Kirstine Knudsdatter Trochmann g.m. Daniel Kellinghuusen til Tiselholt i Vejstrup sogn
b Elisabeth Sofie Knudsdatter Trochmann g.m. Hans Kellinghuusen til Vejstrupgård i Vejstrup sogn
c Peder Trochmann successor i Skårup og Tved, død uden børn
d Henning Knudsen Trochmann, præst i Odden
e Nikolaj Knudsen Trochmann, rådmand i Slesvig
f Christian Knudsen Trochmann i Svendborg
2) Kirstine Eleonora Pedersdatter g.m. Søren Bertelsen Cortsen i Svendborg
3) Inger Emerentze Pedersdatter, døbt 27.11.1670
4) Maren Pedersdatter, døbt 16.2.1673
5) Peder Pedersen, døbt 12.3.1676, købmand i Holbæk
6) Anne Beathe Pedersdatter.


428    Henrik Johansen, købmand i Holbæk. Samfrændeskifte 14.7.1738, fol.17B.
E: Gedske Christine Tamdrup. LV: Adolf Jacobsen Adolf. B:
1) Johan Henriksen 9.
FM: fars [halv]bror Jens Andersen, feldbereder.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1736.

429    Mette Clausdatter i Holbæk. 18.8.1738, fol.19.
E: Niels Bentsen, pottemager.
Første ægteskab med [Hans Pedersen, skifte 20.9.1693 lbnr.181]. B:
1) Peder Hansen Rahr, [skifte 9.2.1731 lbnr.416. 3B:
a Hans Pedersen Rahr
b Birthe Marie Pedersdatter Rahr
c Anders Pedersen Rahr.
FM:
1 Mads Henriksen
2 Aksel Stensbjerg.

430    Jens Svensen, blegemand i Holbæk. 17.4.1739, fol.21B.
E: Inger Thøgersdatter. LV: Mourids Jørgensen, hjulmand.
Arvinger kendes ikke.

431    Jacob Jacobsen, murer i Holbæk. Samfrændeskifte 23.1.1741, fol.23, 98B.
E: Susanne. LV: Laurids Sørensen, pottemager. B:
1) Jacob Jacobsen Schiøtz, myndig
2) Henrik Jacobsen Schiøtz, myndig
3) Otto Jacobsen Schiøtz, myndig
4) Karen Jacobsdatter.
FM: Jens Cortsen, snedker.
Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1739.

432    Maren Jensdatter i Holbæk. 22.10.1738, fol.23B.
E: Peder Jensen Heilskov.
Arvinger kendes ikke.

433    Niels Bentsen, pottemager i Holbæk. 16.7.1739, fol.29.
E: Malene Marie Rasmusdatter. LV: Hans Hermansen.
Arvinger angives ikke.

434    Ellen Jørgensdatter i Holbæk. 28.8.1739, fol.30B.
E: Peder Poulsen. B:
2) Else Kirstine Pedersdatter.
Første ægteskab med [Erik Pedersen, skifte 21.8.1714 lbnr.278]. B:
1) Jørgen Eriksen Holm.

435    Bodil Villumsdatter i Holbæk. 11.9.1730, fol.33B.
E: Rasmus Sørensen, snedker. B:
1) Anne Marie Rasmusdatter.

436    Gertrud i Holbæk. 28.11.1739, fol.35.
Enke efter Henrik. B:
1) Søren Henriksen i Hamborg
2) Peder Henriksen i København
3) en datter g.m. Christen Jensen i Udby.

437    Jochum Henriksen, skomager i Holbæk. 3.12.1739, fol.36.
E: Maren Hermansdatter. LV: Hans Christiansen, skomager. B:
1) Mette Jochumsdatter 13
2) Ib Jochumsen 8
3) Henrik Jochumsen 5
4) Anne Jochumsdatter 3.
FM: farbror Niels Henriksen.

438    Cathrine Aarby i Holbæk. Samfrændeskifte 5.2.1739, fol.38B.
E: Claus Barfoed, kaptajn, forlovet med Karen von Essen. B:
1) Georg Vilhelm Barfoed 11
2) Christian Hellegaard Barfoed 10
3) Else Margrethe Barfoed 8
4) Jens Hellegaard Barfoed 7.
FM:
1 mors søskendebarn Mads [Mortensen] Aarby, degn i Hvalsø og Særløse
2 [Peder Troelsen] Schmidt, kapellan i Holbæk og Merløse
3 Andreas [Nielsen] Bredendal, præst i Holbæk og Merløse.
Barnet Christian Hellegaard Barfoed har testamentarisk arv efter kommerceråd Christian Hellegaard, [skifte 1.9.1729 lbnr.390].
Bevilling til uskiftet bo af 15.1.1734.

439    Elisabeth Altewelt i Holbæk. Samfrændeskifte 2.5.1741, fol.40B, 102.
E: Hans Fæster, rådmand samt by- og rådstueskriver. B:
1) Mette Margrethe Hansdatter 5½
2) Jes Hansen 4½
3) Johan Hansen 3
4) Sofie Margrethe Hansdatter 1½.
FM:
1 morbror bror Johan Christian Altewelt
2 Jacob Christian Baden.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1740.
[Afdøde blev født 8.11.1705 og var datter af Johan Johansen Altewelt, skifte 27.8.1710 lbnr.255].

440    Bodil Nielsdatter i Holbæk. 15.2.1740, fol.41B.
E: Hans Hermansen. B:
1) Cathrine Hansdatter 5
2) Herman Hansen 3
3) Niels Hansen 9 uger.
FM: farbror Anders Hermansen.

441    Margrethe Hedvig Schrøder i Holbæk. Samfrændeskifte 11.11.1739, fol.43.
E: Jochum Schougaard, borgmester og amtsforvalter. B:
1) Peder Schougaard 7
2) Charlotte Louise Schougaard 6
3) Jacob Schougaard 5
4) Else Margrethe Schougaard 4
5) Gregers Theodosius Schougaard 2.
FM: mosters mand Jacob Leverentz i København.
Bevilling til uskiftet bo af 24.10.1739.

442    Niels Henriksen, møller i Holbæk. 20.7.1740, fol.45.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Peder Jensen Heilskov.
Første ægteskab med [Marie Nielsdatter, skifte 27.3.1733 lbnr.414]. B:
1) Henrik Nielsen 10
2) Bertel Nielsen 9
3) Niels Nielsen 8.
FM: farbror Bonde Henriksen.

443    Peder Jacobsen, væver i Holbæk. 17.4.1739, fol.48B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Mourids Jørgensen, hjulmand. B:
1) Abelone Pedersdatter 10
2) Jacob Pedersen 7.

444    Kirsten Rasmusdatter i Holbæk. 26.4.1736, fol.50.
Enke efter Svend Pedersen Hald, møller, [skifte 30.3.1735 lbnr.426]. A:
1) søsterdatter g.m. Laurids Thomsen i Sandby i Tybjerg herred
2) søsterdatter g.m. Steffen Sørensen i Himlingøje i Tryggevælde amt
3) søsterdatter g.m. Søren Christensen i Holbæk.
På arvingernes vegne mødte Hans Siersted, forvalter på Sørup gods.

445    Anne Margrethe Grobb i Holbæk. 19.10.1736, fol.56B.
Enke efter Markus [Terkildsen], smed, [skifte 30.61728 lbnr.376].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.4.1736.

446    Immanuel Frederik. maler i Holbæk. 4.11.1740, fol.60.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 4.8.1740.

447    Opbudsbo i Holbæk. 24.4.1738, fol.62.
Registrering af fallitbo hos Elisabeth Jørgensdatter, da hendes mand Jacob Olufsen, tobaksspinder, er bortrejst for 3 år siden, uvist hvorhen.

448    Opbudsbo i Holbæk. 19.5.1728, fol.72, 184.
Registrering af fallitbo hos Johanne Gurine Lund, der er rejst til København 15.2.1728, enke efter Thomas Mikkelsen, Galskyt, byskriver, [skifte 10.10.1725 lbnr.353].
Boet blev fremvist af datteren Ottilie Birgitte Galskyt.

449    Else Madsdatter i Holbæk. 12.8.1733, fol.96.
Enke efter Hans Filipsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.12.1732.

450    Anne Nielsdatter i Holbæk. 3.9.1740, fol.99B.
E: Christoffer Frederik Gasmann, kirurg. B:
1) Christian Andreas Christoffersen 21
2) Heinike Elisabeth Christoffersdatter 20
3) Niels Antonius Christoffersen
4) Christoffer Conrad Christoffersen.
FM: Repinius, musikant.
Registrering 14.5.1740.

451    Malene Henriksdatter i Holbæk. 26.6.1741, fol.103B, 115.
E: Rasmus Pedersen, skomager.
Arvinger kendes ikke.
Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 17.4.1727 lbnr.365]. Arv til børn ved FM: Holger Bollesen.

452    Anders Hermansen, købmand i Holbæk. 21.7.1740, fol.105B.
Enkemand. B:
1) Karen Andersdatter 5
2) Herman Andersen 3.
FM: farbror Hans Hermansen.

453    Mikkel Reinholt Minut, bager i Holbæk. 20.12.1741, fol.117.
E: Ellen Olufsdatter. LV: Ove Christensen. B:
5) Oluf Minut 11.
FM: Hans Vilhelm Hagen, bager.
Første ægteskab med
Første ægteskab med [Kirsten Johansdatter, skifte 30.10.1714 lbnr.281]. B:
1) Anne Rosine Mikkelsdatter
2) Cecilie Dorthe Mikkelsdatter, i København.
Andet ægteskab med [Kirstine Marie Pedersdatter, skifte 9.9.1727 lbnr.366]. B:
3) Reinholt Mikkel Minut 24
4) Kirsten Minut 18.

454    Peder Kajsen [Schougaard], kommerceråd i Holbæk. 27.5.1740, fol.121B.
Enkemand efter [Else Jochumsdatter Bøchmand]. B:
1) Gert Schougaard, i København
2) Henrik Schougaard, islandsk købmand i København
3) Jochum Schougaard, borgmester og amtsforvalter i Holbæk
4) Kaj Schougaard, islandsk købmand i København, død. 1B:
a Marie Schougaard
5) Anne Dorthe Schougaard, [døbt København Vor Frue 13.10.1690].
FM:
1 Ove Christensen, købmand
2 Peder Sørensen.
[Afdøde var søn af Kaj Pedersen Schougaard, islandsk købmand i København og Anne Gertsdatter Meyer]. Registrering 4.11.1739.

455    Hans Christiansen, skomager i Holbæk. 21.12.1741, fol.124.
E: Karen Christoffersdatter. LV: Jørgen Christoffersen. B:
1) Birthe Hansdatter 16
2) Abelone Hansdatter 15
3) Bodil Hansdatter 14
4) Karen Hansdatter 10
5) Ellen Hansdatter 7
6) Christian Hansen 6
7) Christoffer Hansen
8) Rasmus Hansen.
FM: Nikolaj Koch, skomager.

456    Karen Pedersdatter i Holbæk. 16.2.1742, fol.126B.
E: Hans Vilhelm Hagen (Haagen), bager. B:
1) Cathrine Margrethe Hansdatter 11
2) Peder Hansen 6
3) Bodil Kirstine Hansdatter 5.
Afdøde døde 15.11.1741.

457    Kirsten Lauridsdatter i Holbæk. 4.8.1742, fol.129.
Enke efter Mikkel Pedersen, bager, [skifte 11.8.1731 lbnr.404]. B:
1) Marie Mikkelsdatter 24, forlovet med Andreas Andersen
2) Laurids Mikkelsen 23, der døde.
Registrering 9.3.1742.

458    Edel Cathrine [Nielsdatter] Spend i Holbæk. 19.9.1742, fol.131.
E: Bartholomæus Repinius, musikant.
Første ægteskab med [Anton Ulrik Sachmann, organist, skifte 8.6.1698 lbnr.201]. B:
1) Margrethe Cathrine Sachmann g.m. Hovaldt Sørensen i København
2) Alhed Florentine Sachmann i Rørvig, enke efter [andet ægteskab med Anders Schou], degn i Rørvig, [død 1.7.1739]. [Første ægteskab med formanden Sander Henriksen Isevig, skifte Odsherred herred gejstlig 18.2.1726 lbnr.11]
3) Johan Frederik Sachmann, birkeskriver i Birkholm birk på Sjælland.
Andet ægteskab med [Melchior Baltser Dublin, musikant, skifte 4.6.1723 lbnr.337].
Af dette eller af et tredje ægteskab B:
4) Inger Margrethe Hind g.m. Christian Vilhelm, oboist i København.

459    Johan Kruse, klejnsmed i Holbæk. 9.10.1742, fol.137.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen, rokkedrejer. A:_
1) bror Casper Johansen Kruse, på stedet
2) bror Hans Johansen Kruse i København
3) søster Inger Johansdatter Kruse g.m. Hans Frederik Lenz i København
4) søster Gertrud Johansdatter Kruse g.m. Jochum Henriksen, brændevinsmand i København
5) søster Anne Margrethe Johansdatter Kruse i København.

460    Anne Kirstine Nielsdatter i Holbæk. 22.12.1742, fol.141.
E: Mourids Jørgensen, hjulmand.
A:
0) forældre Niels Pedersen og Else Nielsdatter i Tuse, begge døde
1) søster Bodil Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Sandby i Kundby sogn på Vognserup gods
2) søster Birgitte Nielsdatter, død for 3 år siden. E: Christen Nielsen, kældermand i København. 1B:
a Anne Kirstine Christensdatter.
Første ægteskab med Jens Pedersen, hjulmand, [skifte 10.9.1728 lbnr.380]. Ingen børn.

461    Jens Cortsen, snedker i Holbæk. 31.12.1742, fol.145B.
E: Cathrine Thorsdatter. LV: Hans Isaksen, snedker. A:
1) mor Anne Marie Jensdatter, enke efter Cort Cortsen Møller, [skifte 10.3.1728 lbnr.382]. LV: Abraham Isaksen, kobbersmed
2) Maren Cortsdatter 25.
Afdøde døde 31.10.1742.

462    Kaj Lorents Mørch, ugift prokurator i Holbæk. 22.6.1740, fol.149.
A:
0) forældre [Christen Mørch, prokurator og skipperlaugsskriver i København, død 21.8.1704 og første hustru Trine Pedersdatter]
1) bror Jørgen [Christensen] Mørch, kapellan i Holbæk, [død 22.3.1734], var g.m. [Mette Christine] Pedersdatter Reenberg, [begravet 8.3.1733]. 4B:
a Anne Dorthe Jørgensdatter
b Peder Jørgensen
c Christen Jørgensen
d Dorthe Marie Jørgensdatter.
FM:
1 morfar Peder [Hegelund Clausen] Reenberg, borgmester [i Ålborg]
2 morbror [Christian Pedersen] Reenberg, øverste kapellan i København Nikolaj.
Afdøde døde 15.3.1740.

463    Elisabeth Svendsdatter i Holbæk. 12.2.1743, fol.151B.
E: Christen Jørgensen, skomager. B:
1) Maren Christensdatter 10.
Registrering 10.9.1742.

464    Hans Jacobsen Lange, skipper i Holbæk. 17.9.1742, fol.154.
E: Else Kirstine. LV: Rasmus Jensen, klejnsmed. B:
1) Susanne Hansdatter 9
2) Mathias Hansen 5
3) Anne Hansdatter 3.
FM: Mourids Jørgensen, hjulmand.
Arv i boet efter Johanne [Bredal], skifte Korsør 17.9.1735, enke efter [Bjørn Ravn, vejer og måler i Korsør, skifte Korsør 10.3.1707 lbnr.136] til B:
1) Vilhelm Ravn, død. Enken lever på Møn, deres 2B:
a Johanne Vilhelmsdatter
b Albert Vilhelmsen.
Afdøde opsagde sit borgerskab i Korsør 18.12.1741 og flyttede til Holbæk.

465    Inger Pedersdatter i Holbæk. 29.3.1743, fol.162B.
E: Jochum Frederik, urtegårdsmand. B:
1) Johan Christoffer Jochumsen 12
2) Cathrine Marie Jochumsdatter 6
3) Hans Jochumsen 3.
FM: Jørgen Mortensen.

466    Mette Judith [Svendsdatter] i Holbæk. 29.3.1743, fol.163,167B.
E: Laurids Andersen, skoflikker og daglejer. B:
1) Andreas Lauridsen, skomagersvend i Ringsted
2) Birthe Lauridsdatter 11.
FM: morbror (dvs. mosters mand) Christen Jørgensen, skomager.

467    Frederik Lydersen i Holbæk. 30.3.1743, fol.164.
Enkemand efter [Thora Pedersdatter, skifte 20.9.1717 lbnr.302]. B:
1) Birgitte Frederiksdatter
2) Lyder Frederiksen
3) Marie Frederiksdatter g.m. Niels Jensen, rytter
4) Kirsten Frederiksdatter g.m. Nikolaj Jensen i Tuse.

468    Ellen Rasmusdatter i Holbæk. 29.4.1743, fol.165.
E: Jørgen Christoffersen, skomager. B:
1) Christoffer Jørgensen 19, skomagersvend i Flensborg.
FM: Niels Pedersen Vinge.

469    Karen Jensdatter i Holbæk. 24.5.1743, fol.168.
E: Laurids Iversen, daglejer. A:
1) far Jens Haagensen i Ulvig [i Undløse sogn] på Frydendal gods.

470    Dorthe Nielsdatter i Holbæk. 27.6.1743, fol.169B.
E: Hans Olufsen Morsø, avlsmand.
Arvinger kendes ikke.

471    Maren Rasmusdatter i Holbæk. 8.5.1743, fol.172B.
Enke efter Mathias [Knudsen], skomager, [skifte 22.10.1717 lbnr.303].
Af første ægteskab B:
1) Børge Svendsen ved Jægersborg
2) Inger Marie Svendsdatter, enke i København
3) Antoinette Svendsen g.m. en grenader i København
4) [Elisabeth Svendsdatter, skifte 12.2.1743 lbnr.463], var g.m. Christen Jørgensen, skomager. 1B:
a Maren Christensdatter 11
5) [Mette Judith Svendsdatter, skifte 29.3.1743 lbnr.466]. E: Laurids Andersen, daglejer. 2B:
a Andreas Lauridsen, skomagersvend
b Birthe Lauridsdatter 12.

472    Rasmus Pedersen, skomager i Holbæk. 29.6.1743, fol.174B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Rasmus Fynbo. B:
1) Johanne Ramusdatter 2.
FM: født værge Laurids Pedersen, skomager.
Desuden nævnes enkens moder, dog uden angivelse af navn.
Registrering 4.8.1742.

473    Peder Alexsen, feldbereder i Holbæk. 21.8.1743, fol.176.
E: Karen Christensdatter. LV: Hans Isaksen. B:
1) Edel Pedersdatter 10
2) Karen Pedersdatter 7.
FM: Laurids Sørensen, pottemager.
Arv i boet efter afdødes far [Alex Olufsen Kruse, skifte 9.4.1732 lbnr.409] til afdødes [halv]søster Maren Alexdatter.

474    Christen Olufsen, tømrer i Holbæk. 26.9.1743, fol.178.
E: Bodil Hansdatter. LV: Peder Jensen Heilskov. B:
1) Anne Christensdatter 5¾.
FM: Thomas Pedersen, skomager.

475    Birgitte Pedersdatter i Holbæk. 3.7.1743, fol.180B.
Enke efter Busch, kaptajn. Skiftekommission 1011.1741. B:
1) en datter, død. E: Iver Lauridsen Hvid. 1B:
a Charlotte Hvid.

476    Ingeborg Jørgensdatter i Holbæk. 15.8.1743, fol.185.
E: Peder Nielsen, slagter, der døde, skifte 19.7.1744 fol.189. B:
1) Niels Pedersen i København
2) Anders Pedersen, bager i Helsingør
3) Karen Pedersdatter 37
4) Margrethe Pedersdatter 30.
FM: Hans Olufsen.

477    Jens Andersen, feldbereder i Holbæk. 27.6.1744, fol.190B.
E: Lisbeth Johansdatter. LV: Christen Hansen Funch, der ægter enken. B:
1) Sidsel Cathrine Jensdatter g.m. Mourids Jørgensen, hjulmand
2) Andreas Jensen 14.
Registrering 25.4.1744.

478    Mette Hansdatter i Holbæk. 5.9.1744, fol.193B.
E: Jens Frølund, skrædder. B:
1) Jens Jensen 6
2) Anne Marie Jensdatter 4.

479    Peder Sørensen, fisker i Holbæk. 13.4.1745, fol.195B.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Mads Andersen. B:
1) Søren Pedersen 5.
FM: Laurids Christensen.

480    Niels Clausen Knag i Langebæk mølle [i Kalvehave sogn] i Vordingborg amt. Samfrændeskifte 6.11745, fol.197.
E: Kirsten Jørgensdatter Schou i Holbæk. LV: Johan Lorents Linde, apoteker i Holbæk, der ægter enken. B:
1) Jørgen Nielsen Knag 13.
FM:
1 morbror Otto [Jørgensen] Schou, kapellan i Stokkemarke
2 morbror Søren [Jørgensen] Schou, toldkontrollør i Holbæk
3 morbror Erik [Jørgensen] Sletting, præst i Ferslev og Vellerup.
Bevilling til uskiftet bo af 10.8.1736.

481    Else Christensdatter i Holbæk, [begravet 21.1745], fol.198B.
E: Mads Henriksen.
Testamente af 27.6.1740.

482    Christian Christensen, kommerceråd, prokurator i Holbæk, [begravet 22.4.1745], fol.199B.
E: Inger Dorthe [Jensdatter] Schiellerup.
Testamente af 2.6.1743.
Hans første ægteskab med [Johanne Marie Gravenhorst, begravet Holbæk 19.1.1735]. 6B:
heraf:
1) Anne Elisabeth Christiansdatter g.m. Anders Werlin, præst i Vorbasse og Grene
2) Cort Christiansen 30.
Hendes første ægteskab med [Christen Rømer Aagaard, præst i Bringstrup og Sigersted, død 14.10.1736]. Ingen børn.

483    Anne Marie Jensdatter i Holbæk. 9.6.1745, fol.201.
Enke efter Cort Cortsen Møller, [skifte 10.3.1728 lbnr.382]. B:
1) Maren Cortsdatter.
FM: Niels Christensen Lund.

484    Anneke Jensdatter i Holbæk. 10.10.1742, fol.202B.
E: Holger Bollesen.
Arvinger kendes ikke.
Enkemanden flytter hen til sin datter [Maren Bollesdatter] g.m. Mathias Bang, møller i Dronningmølle [i Esbønderup sogn].
[Afdøde var søn af Bolle Pedersen Luxdorph, præst i Nørre Jernløse].

485    Peder [Jørgensen] Birch, postmester i Holbæk. 8.4.1739, fol.205.
E: Margrethe Loumann. LV: Aksel Hansen Steenberg. B:
1) Jørgen Pedersen
2) Margrethe Lisbeth Pedersdatter.
FM: Holger Bollesen.
Afdøde døde 13.1.1739.

486    Mads Jensen, avlsmand i Holbæk. 3.11.1739, fol.208B.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Jørgen Mortensen. B:
1) Morten Madsen 4
2) Jens Madsen 1½.
FM: Johan Meyer.
Registrering 21.8.1739.

487    Christian Gotfred Hylser, bager i Holbæk. 23.10.1745, fol.210B.
E: Anne Cathrine. LV: Reinholt Minut, der ægter enken. B:
1) Marie Elisabeth Christiansdatter 11
2) Anders Christoffer Christiansen 6.
FM: Niels Christensen Lund, snedker.
Registrering 23.3.1743.

488    Anne Margrethe Evertsdatter i Holbæk. 31.7.1745, fol.214.
E: Jens Hansen. B:
1) Peder Jensen Heilskov, møller
2) Anders Jensen, uvist hvor
3) Hans Jensen i København, død. 2B:
a Casper Engel Hansen, discipel i Københavns skole
b Zacharias Hansen.

489    Karen Jensdatter Kjær i Holbæk. Samfrændeskifte 28.9.1746, fol.218, 228.
E: Hans Hermansen. B:
1) Bodil Hansdatter 6
2) Jens Kjær Hansen 4
3) Karen Berg Hansdatter 1.
FM: morbror Nikolaj Kjær, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 18.2.1746.

490    Peder Kappel Bagge i Holbæk. Samfrændeskifte 27.5.1753, fol.218B, 361B.
E: Birthe Marie Pedersdatter Rahr. LV: Ove Christensen. B:
1) Oluf Pedersen 10.
FM: morbror Anders Pedersen Rahr.

491    Anne Amdisdatter i Holbæk. 29.4.1746, fol.219B.
E: Peder Hansen Mønbo, skomager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.12.1745.

492    Birthe Nielsdatter i Holbæk. 13.5.1746, fol.222.
E: Jørgen Mortensen, avlsmand. A:
1) halvsøster Anne Lauridsdatter 60, i Hagested.

493    Birthe Rasmusdatter i Holbæk. 6.6.1746, fol.224B.
Enke efter Frands Leventsen i Skovby mølle. B:
1) Margrethe Andersdatter g.m. Hans Jensen i Fjenneslev mølle
2) Else Andersdatter, død. E: Christian Lauridsen, møller i Den store mølle i Holbæk. 4B:
a Anne Christiansdatter 15
b Dorthe Christiansdatter 14
c Anders Christiansen 9
d Maren Christiansdatter 5
3) Cathrine Nielsdatter 21.

494    Mads Olufsen, toldbetjent i Holbæk. 26.8.1746, fol.226.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: far Peder Lauridsen i Algestrup. A:
1) mor Kirsten Madsdatter, enke efter Oluf Christensen. LV: Jørgen Mortensen
2) søster Kirsten Olufsdatter g.m. Johan Falter, rytter
3) søster Margrethe Olufsdatter.
Registrering 23.3.1746.

495    Sofie Elisabeth Gørtz i Holbæk, [begravet 6.2.1743], fol.227B.
E: Laurids Stampe, byfoged og postmester samt herredsfoged i Merløse og Tuse herreder.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1743 for ham og deres umyndige barn.

496    Karen Clausdatter i Holbæk. 19.4.1747, fol.230.
E: Jens Iversen. B:
1) Claus Jensdatter.

497    Maren Jørgensdatter i Holbæk. 19.4.1747, fol.231B.
E: Lyder Frederiksen, handskemager. B:
1) Malene Lydersdatter 13
2) Rasmus Lydersen 9.
FM: Jens Rasmussen, rokkedrejer.
Registrering 16.3.1747.

498    Birgitte Cathrine Gundelach i Holbæk. 31.12.1742, fol.233.
E: Hans Fæster, by- og rådstueskriver. B:
1) Lisbeth Frederikke Hansdatter 9 mdr.
Registrering 1.5.1742.

499    Oluf Jørgensen i Holbæk. 25.8.1747, fol.235.
E: Maren Iversdatter. LV: Rasmus Salomonsen, tømrer. B:
1) Cathrine Olufsdatter 4
2) Elisabeth Marie Olufsdatter 2½.
FM: David Graa, kandestøber.

500    Kirsten Madsdatter, jordemoder i Holbæk. 25.8.1747, fol.237.
E: Tilemann Tippel, soldat på Citadellet Frederikshavn [i København]. B:
1) Bente Christensdatter g.m. Mikkel Madsen, skovfoged på Kongsdal [i Undløse sogn].
Registrering 4.5.1747.

501    Peder Knudsen, skomager i Holbæk. 25.8.1747, fol.239.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Niels Lund, snedker. B:
1) Knud Pedersen 16
2) Anders Pedersen 13
3) Jørgen Pedersen 7.
FM: Jørgen Jørgensen, pottemager.
Registrering 18.3.1747.

502    Frands Jensen Ruth i Holbæk. 30.10.1748, fol.241B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Iver Lauridsen Hvid. B:
1) Anne Kirstine Frandsdatter 27
2) Maren Frandsdatter 26
3) Jens Frandsen 24
4) Anne Sofie Frandsdatter 15
5) Anders Frandsen 12.
FM: Reinholt Minut, bager.
Registrering 12.7.1748.

503    Ellen Jørgensdatter i Holbæk. 26.10.1748, fol.244B.
E: Anders Eriksen, møller.
Af første ægteskab B:
1) Else Marie g.m. Oluf Lorentsen, møllersvend
2) Ingefred 22.
Afdøde døde 24.9.1748.

504    Søren Schou, toldkontrollør samt måler og vejer i Holbæk, [begravet 31.1.1749], fol.250, 472.
E: Elisabeth Marie Christensdatter Stampe. B:
1) Christen Schou
2) Johannes Schou.
FM: morbror Henrik Stampe Christensen, kancellist i Danske Kancelli i København.
[Afdøde var søn af Jørgen Sørensen, byfoged i Sorø og Helene Christoffersdatter].
[Enken var datter af Christen Christensen, den yngre, rådmand, og Elisabeth Henriksdatter Stampe, se lbnr.413].

505    Peder Sørensen, købmand i Holbæk. Samfrændeskifte 22.1.1750, fol.250B, 267B.
E: Anne Jensdatter Schultz. LV: Hans Ditzel, rådmand. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 22, der ægter Mathias Ditzel, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 20.9.1737.

506    Karen Mikkelsdatter i Holbæk. 19.5.1749, fol.251.
E: Peder Nielsen, daglejer. B:
1) Niels Pedersen 24, i København
2) Mikkel Pedersen 22, på Orø
3) Johanne Pedersdatter i Horns herred
4) Karen Pedersdatter 20, i København
5) Anne Dorthe Pedersdatter 16, på Orø.
FM: Jens Simonsen, handskemager.

507    Iver Jensen Lund, daglejer i Holbæk. 24.5.1749, fol.252.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Oluf Iversen, skomager. B:
1) Jens Iversen 24, skomagersvend i Jylland.

508    Anne Joensdatter i Holbæk. 14.6.1749, fol.253.
E: Johan Daniel Fischer, murer. B:
2) Hans Andreas Johansen, 25, smedesvend i København.
Første ægteskab med [Niels Lauridsen, skifte 27.9.1724 lbnr.345]. B:
1) Cecilie Nielsdatter g.m. Jørgen Jensen, matros.

509    Susanne Cathrine Rohde, ugift i Holbæk. 22.8.1748, fol.254.
0) forældre Nikolaj Lorentsen og Judith Dorthe Rohde i Holbæk, død for 73 år siden
1) bror, død 9 år gammel
2) søster Marie Lorentsen Rohde i Vartov i København, enke efter Cramer.
Afdøde døde 20.10.1747.

510    Elsebeth [Johansdatter] Møllych (Mønnich) i Holbæk. 2.8.1748, fol.259.
Enke efter Mathias Christensen, herredsfoged i Merløse, og Tuse herreder. B:
1) Christen Mathiassen i Holbæk
2) Johan Mathiassen [Hulbech], toldkontrollør i Horsens, [begravet Horsens Vor Frelser 3.12.1745]. 3B:
a Gertrud Johansen Hulbech 22
b Elisabeth Johansen Hulbech 20
c Barbara Johansen Hulbech 18.
Afdøde døde 8.2.1748.

511    Dorthe Jørgensdatter i Holbæk. 25.4.1750, fol.268B.
E: Hans Lauridsen, avlsmand. B:
3) Mads Hansen 8
4) Birthe Hansdatter 3.
Første ægteskab med [Mads Jensen, skifte 3.11.1739 lbnr.486]. B:
1) Morten Madsen 15
2) Jens Madsen 12.
FM: Laurids Nielsen.
Afdøde døde 18.2.1750.

512    Maren Nielsdatter i Holbæk. 30.9.1750, fol.271B.
E: Enevold Jensen, grovsmed. B:
1) Malene Enevoldsdatter 13
2) Niels Enevoldsen 12
3) Hans Enevoldsen 9
4) Jens Enevoldsen 5.
Registrering 25.91750.

513    Christen Lauridsen, avlsmand i Holbæk. 3.10.1750, fol.273B.
E: Kirsten Clausdatter. LV: Enevold Jensen. B:
1) Karen Christensdatter.
FM: Anders Frandsen.
Registrering 7.7.1750.

514    Anders Jensen Kjær, købmand i Holbæk. 21.2.1748, fol.276.
E: Bodil Christoffersdatter Skallerup. LV: Nikolaj Kjær. B:
1) Karen Berg Kjær 6 mdr den 4.8.1746 ved registreringen.
FM: født værge Hans Vilhelm Haagen.
Desuden nævnes afdødes svoger Peder Christensen Langeland i Korsør.
Afdøde døde 4.8.1746.

515    Daniel Nikolaj Jørgensen, ugift krambodsvend i Holbæk. 3.6.1750, fol.287B.
A:
1) mor Dorthe Pedersen u Lübeck, enke efter afdødes far Christian Jørgensen
2) søster Anne Marie Jørgensen g.m. Jørgen Henrik Rineklip i Lübeck
3) bror Peder Gerhard Jørgensen, skrive- og regnemester i Mitau
4) bror Johan Jochum Jørgensen i Lübeck.
Afdøde døde 30.11.1749.

516    Peder Jensen Heilskov i Holbæk, [begravet 18.5.1751], fol.292B.
E: Margrethe Rasmusdatter Mariager.
Testamente af 10.4.1751.

517    Anne Cathrine i Holbæk. 21.5.1751, fol.293B, 295.
E: Reinholt Minut, bager.
Første ægteskab med Christian Gotfred Hylser, bager skifte 23.10.1745 lbnr.487. B:
1) Marie Elisabeth Christiansdatter 18, der ægter Frederik Glückstadt, parykmager
2) Anders Christoffer Christiansen, skifte 19.4.1751 fol.293B.
FM: Niels Christensen Lund, snedker.
Desuden nævnes enkemandens søster Kirsten Minut.
Afdøde døde 26.4.1751.

518    Ellen Olufsdatter i Holbæk. Samfrændeskifte 9.7.1751, fol.302, 310.
E: Hans Nikolajsen Herslev, bager. B:
1) Nikolaj Hansen Herslev 5½.
FM:
1 morbror Christen Olufsen, bager i København
2 morbror Peder Olufsen Ørum, degn i Rørvig.
[Første ægteskab med Mikkel Reinholt Minut, skifte 20.12.1741 lbnr.453]. B:
1) [Oluf Minut 21].
Bevilling til uskiftet bo af 23.7.1751.

519    Christen Thomsen Høgh, ugift i Holbæk. 28.7.1751, fol.302B.
A:
1) søster Karen Thomasdatter Høgh, enke efter Niels Pedersen, handskemager, nu g.m. Jens Thomsen, handskemager
2) søster Birthe Thomasdatter Høgh, enke efter Jochum Clemensen
3) søster Ida Dorthe Thomasdatter Høgh.
Registrering 1.3.1751.

520    Christen Jensen, daglejer i Holbæk. 4.8.1751, fol.305.
E: Karen Nielsdatter. LV: [Jens Hansen, skoflikker], der ægter enken. B:
1) [Niels] Christensen 16.
FM: Rasmus Pedersen Fynbo.

521    Jørgen Jørgensen, pottemager i Holbæk. 18.8.1751, fol.307.
E: Magdalene Marie Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen, rokkedrejer. B:
1) Jørgen Jørgensen 9
2) Niels Jørgensen 6
3) Ingeborg Marie Jørgensdatter 2½.
FM: Laurids Sørensen, pottemager.
Desuden nævnes enkens første mand Niels Bentsen, pottemager, [skifte 16.7.1739 lbnr.433].
Registrering 17.2.1751.

522    Jacob Schiøtz, guldsmed i Holbæk. 21.8.1751, fol.311.
E: Anne Kirstine. LV: Hans Nikolaj Herslev, bager, der ægter enken. B:
1) Jacob Jacobsen 6
2) Mathias Jacobsen 5.
FM: Niels Andersen, feldbereder.
Registrering 12.7.1751.

523    Christoffer Klejnsmed og hustru Ellen Jørgensdatter i Holbæk. 25.8.1747, fol.314.
B:
1) Rasmus Lauridsen, smed i Arendal i Norge
2) Cathrine Lauridsdatter g.m. Henrik Rasmussen, smed i Ågerup
3) Anne Marie Christoffersdatter 25, i Nykøbing Sjælland
4) Kirsten 24, i København.
FM: Poul Bondesen.

524    Oluf Ravn, handskemager og rådstuetjener i Holbæk. 28.6.1743, fol.316.
E: Maren Andersdatter. LV: Zacharias Samuelsen.
Afdøde efterlader en datter af førsteægteskab.
FM: Laurids Madsen.
Registrering af 18.6.1742.

525    Peder Jacobsen, tobaksplantør og hustru Maren Pedersdatter i Holbæk. 28.7.1751, fol.317B.
B:
1) Anne Pedersdatter 22
2) Marie Pedersdatter 18
3) Jacob Pedersen 16
4) Peder Pedersen 12
5) Cathrine Pedersdatter 11
6) Lisbeth Pedersdatter 7
7) Daniel Pedersen 3.
FM: Andreas Sørensen.
Registrering 11.8.1750.

526    Karen Rasmusdatter, ugift tjenestepige i Holbæk. 1.9.1751, fol.319B.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 19.2.1751.

527    [Johan] Daniel Fischer, murer og hustru Voldborg Mikkelsdatter i Holbæk. 1.9.1751, fol.321.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Anne Joensdatter, skifte 14.6.1749 lbnr.508]. B:
1) Hans Andreas Johansen, 25, klejnsmedesvend i København.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Registrering 3.12.1750.

528    Morten Jørgensen, vangevogter i Holbæk. 4.9.1751, fol.324B.
E: Anne Marie Johansdatter. LV: Jens Boye. B:
1) Johan Jørgen Mortensen
2) Carl Mortensen i København, død. 1B:
a Morten Carlsen 3
3) Kirsten Mortensdatter g.m. Albert Jensen, toldbetjent i Roskilde.
Registrering 12.6.1751.

529    Marie Schurtz i Holbæk. 30.7.1751, fol.327.
E: Andreas Hylling, toldforpagter. B:
1) Anne Birgitte Andreasdatter 18
2) Andreas Andreassen 15
3) Lorents Peder Andreassen 12
4) Inger Marie Andreasdatter 12
5) Laurids Andreassen 7.
[Afdøde blev døbt Køge 7.3.1709, og var datter af Lorents Schurtz, farver i Køge og Inger Baltsersdatter Beyer]. Registrering 10.1.1748.

530    Mads Henriksen, købmand i Holbæk, [begravet 28.9.1751], fol.330.
E: Elisabeth Jessen.
Testamente af 11.10.1749.

531    Elisabeth Marie Harding i Holbæk. Samfrændeskifte 30.7.1753, fol.331, 364B.
E: Jørgen Heerfordt, købmand. B:
1) Dorthe Kirstine Jørgensdatter 16
2) Anders Jørgensen 12½
3) Jacob Jørgensen 11
4) Johannes Jørgensen 10
5) Øllegaard Jørgensdatter 6.
FM: født værge på mors side Laurids Stampe, postmester samt by-. og herredsfoged.
Registrering 30.7.1753.

532    Jochum Clemensen, købmand i Holbæk. 25.5.1751, fol.332.
E: Birthe Thomasdatter Høgh. LV: Jørgen Eriksen Holm. B:
1) Clemen Jochumsen 8
2) Henrik Jochumsen 5
3) Laurids Jochumsen 3
4) Thomas Jochumsen 22 uger.
Alder angivet ved registreringen 9.11.1749 samme dag som afdøde døde.
FM: Bartholomæus Repinius.
Arv i boet efter enkens far Thomas Høgh i Tuse til:
1) enkens søster Karen Thomasdatter g.m. Jens Thomsen, handskemager
2) enkens søster Ida Dorthe Thomasdatter.

533    Birgitte Bentsdatter i Holbæk. 15.5.1752, fol.343B.
E: Jørgen Knudsen, daglejer.
[Første ægteskab med Niels Pedersen, skifte 10.10.1719 lbnr.317].
Arvinger angives ikke.

534    Elias Sandberg, skrædder i Holbæk. 8.7.1752, fol.344B.
E: Anne Margrethe. LV: Christoffer Jørgensen, skomager. B:
1) Ove Schiermer 4.
FM: Niels Christensen Lund, snedker.
Registrering 25.4.1752.

535    Hans Christoffersen, ugift natmand i Holbæk. 22.7.1752, fol.346B.
A:
1) bror Jørgen Christoffersen, natmand i Køge
2) søster Kirsten Christoffersdatter g.m. Ulrik Christian Jacobsen i Køge
3) bror Jacob Christoffersen i København
4) bror Bolvig Christoffersen i Roskilde
5) bror Frederik Christoffersen i Vemmetofte, død. 1B:
a Christoffer Frederiksen 3.
Registrering 26.11.1751.

536    Jens Andersen, avlsmand i Holbæk. 6.10.1752, fol.348.
E: Bodil Jensdatter. LV: Hans Lauridsen, avlsmand. A:
0) forældre Anders Olufsen i Vig i Ods herred, død 18.12.1729 og Maren Andersdatter, død. Fars andet ægteskab med Cecilie Jensdatter, nu almisselem i Vig
1) bror Oluf Andersen, begravet Vig 25.7.1717, 9 år gammel
2) søster Kirsten Andersdatter, begravet Vig 29.2.1728, 16 år gammel
3) halvsøster Maren Andersdatter, døbt 2.12.1725, i Vig præstegård.
FM: Jen Boye, hestemøller i Holbæk.

537    Christoffer Hansen Møller, skomager i Holbæk. 7.10.1752, fol.352.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Isaksen Wulf. A:
1) bror Peder Hansen Møller, rytter i Jylland ved Abraham Isaksen i Holbæk.
Afdøde døde 25.3.1752.

538    Oluf Christensen Cramer, avlsmand i Holbæk. 25.8.1747, fol.356.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Jensen. B:
2) Mads Olufsen 35
3) Anne Kirstine Olufsdatter 25
4) Margrethe Olufsdatter 16.
Alder angivet ved registreringen 2.1.1745.
FM: Jens Simonsen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Olufsen i Vedbysønder ved Slagelse.

539    Margrethe Lydersdatter i Holbæk. 26.7.1752, fol.357.
E: Hans Jensen, avlsmand.
Første ægteskab med [Knud Nielsen, skifte 25.10.1713 lbnr.270]. B:
1) Niels Knudsen, drejer i Christiania i Norge
2) Peder Knudsen, skomager, [skifte 25.8.1747 lbnr.501]. 3B:
a Knud Pedersen
b Anders Pedersen
c Jørgen Pedersen.
Registrering 19.3.1749.

540    Karen Christensdatter i Holbæk. 28.2.1753, fol.359.
E: Peder Christensen. B:
3) Anne Kirstine Pedersdatter 8
4) Mette Pedersdatter 6
5) Christian Pedersen 3.
Første ægteskab [Peder Alexsen, skifte 21.8.1743 lbnr.473]. B:
1) Edel Pedersdatter 19
2) Karen Pedersdatter 16.
FM: morbror Hans Isaksen Wulf.
Afdøde døde 17.1.1753.

541    Kirsten Nielsdatter i Holbæk. 22.6.1753, fol.362B.
E: Henrik Lorentsen, kornmåler. B:
1) Mette Henriksdatter 4 uger.
FM: Poul Bondesen.

542    Anne Margrethe Christensdatter i Holbæk. 30.6.1753, fol.363.
E: Jens Simonsen, handskemager. B:
1) Christine Jensdatter 26
2) Cecilie Jesdatter 18.
Registrering 30.4.11753.

543    Jens Hansen, skoflikker i Holbæk. 1.9.1753, fol.365B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Lauridsen, avlsmand. B:
1) Christen Jensen 1½.
FM: Cort Henriksen.
Registrering 20.8.1753.

544    Jens Boye, møller i Holbæk. Samfrændeskifte 28.10.1750, fol.367, 372B.
E: Margrethe Elisabeth. LV: Hans Isaksen Wulf. B:
1) Johanne Margrethe Jensdatter Boye 1¾
2) Jens Pedersen Boye ¾.
FM:
1 Christoffer Jørgensen, skomager
2 Jens Christensen.
Bevilling til uskiftet bo af 3.8.1753.

545    Anne Margrethe i Holbæk. 29.10.1753, fol.367B.
E: Bernt Alm, tømrer. B:
1) Anne Kirstine Bentsdatter 6
2) Christiane Bentsdatter 2.

346    Simon Nielsen [Bert] i Holbæk. 1.9.1751, fol.369.
E: Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.10.1750.

547    Anne Andersdatter i Holbæk. 28.11.1753, fol.370B.
E: Johan Meyer. A:
1) søster Sara Andersdatter g.m. Rasmus Sørensen, snedker
2) søster Mette Andersdatter g.m. Jens Pedersen, rokkedrejer i Kalundborg.

548    Maren Hansdatter i Holbæk. 5.1.1754, fol.372.
E: Mikkel Clemensen, skoflikker. B:
1) Margrethe Mikkelsdatter 26
2) Cathrine Mikkelsdatter 25.
FM: Jens Olufsen, avlsmand.

549    Bevilling at være egen værge i Holbæk. 24.5.1754, fol.373B.
Bevilling af 24.5.1754 at være egen værge for Maren Hansdatter Ditzel med bror Mathias Ditzel som kurator.

550    Marie Helene i Holbæk. 28.8.1754, fol.374.
Enke efter Schau, løjtnant. B:
1) Johan Bernt Schau i Åbenrå
2) Thomas Christian Schau, musikantsvend i Holbæk
3) Engel Johanne Schau g.m. Jacob Henriksen, skrædder i Kalundborg.
Afdøde døde 18.4.1754.

551    Inger Christensdatter i Holbæk. 3.8.1754, fol.377B.
E: Hans Isaksen Wulf. B:
1) Marie Kirstine Hansdatter 16
2) Anne Elisabeth Hansdatter 12
3) Christian Hansen 9
4) Isak Hansen 8
5) Mette Fallenberg Hansdatter 7.
Afdøde døde 25.2.1754.

552    Margrethe Sørensdatter i Holbæk. 31.10.1754, fol.380B.
E: Mads Andersen, avlsmand. B:
1) Anders Madsen 10
2) Johannes Madsen 9
3)Dorthe Ingeborg Madsdatter 3.
Registrering 11.5.1754.

553    Karen Jensdatter i Holbæk. 1755, fol.382.
E: Hans Olufsen Sandø.
Bevilling til uskiftet bo af 17.11755.

554    Niels Hansen, snedker i Holbæk. 6.8.1755, fol.383.
Enke efter Anne Jensdatter. B:
1) Elisabeth Augusta Nielsdatter g.m. Johan Didrik, overarkelimester i København.
Afdøde døde 30.11755.

555    Mette Nielsdatter i Holbæk. 13.8.1755, fol.384B.
E: Jens Thy, bager. A:
1) søster, død. 3B:
a Sidsel Pedersdatter g.m. Jens Olufsen i Gislinge
b Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Pedersen i Tuse
c Maren Pedersdatter i Tuse
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Anders Nielsen i Jonstrup i Ugerløse sogn
3) bror Christen Nielsen i Ubberup i Tåstrup sogn [formentlig fejl for Tømmerup sogn], død. 5B:
a Peder Christensen
b Knud Christensen
c Hans Christensen
d Mette Christensdatter
e Lisbeth Christensdatter.
Registrering 4.5.1755.

556    Iver Lauridsen Hvid, toldforpagter i Holbæk. 8.7.1750, fol.387.
Enkemand efter [Birgitte Cathrine Johansdatter Schmidt, gift Holbæk oktober 1634]. B:
1) Charlotte Iversdatter Hvid.
FM:
1 fars søskendebarn Iver [Olufsen] Boeslund, præst i Lundforlund og Gerlev
2 mors søskendebarn Abraham Brasch, birkedommer i Gammel Køgegård birk og forvalter på Gammel Køgegård.
3 Jens [Andersen] Møller i Holbæk.
Desuden nævnes afdødes søster jomfru Else Lauridsdatter Hvid på stedet.
Afdøde døde 17.4.1749.

557    Johan Thorn Rose, skrædder i Holbæk. 6.12.1755, fol.445B.
E: Dorthe Salme, nu i København. LV: Jesper Friis, skrædder. B:
1) Johan Andreas Johansen 8
2) Sofie Amalie Johansdatter 3.
FM: Jonas Samuelsen, pottemager.

558    Henrik Madsen, avlsmand i Holbæk. 4.9.1752, fol.446B.
Enkemand efter [Margrethe Nielsdatter, skifte 25.2.1728 lbnr.369]. B:
1) Mads Henriksen, død 22.9.1751, skifte 28.9.1751 lbnr.530. E: Elisabeth Jessen, nu gift [9.6.1752 med Gustav] Ortved.
Testamente af 11.10.1749.
[Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter, skifte 25.2.1728 lbnr.359].
A:
1) bror Peder Madsen i Tåstrup ved Merløse, død. 3B:
a Kirsten Pedersdatter, enke efter Oluf Christensen, avlsmand i Holbæk, [skifte 25.8.1747 lbnr.538]
b Anne Pedersdatter i Holbæk, enke efter Anders Henriksen i Tåstrup
c Karen Pedersdatter, død for 20 år siden, var g.m. Jens Pedersen i Allerup. 1B:
1 Birthe Marie Jensdatter, der ægter Niels Andersen i Tuse
2) bror Hans Madsen i Allerup, død. 3B:
a Mads Hansen i Svinninge
b Birthe Hansdatter, enke i Stigs Bjergby
c Karen Hansdatter i Hellemale, der døde. 1B:
1 Signe Rasmusdatter g.m. Henrik Polmann Harbo, degn i Herlufmagle ved Ringsted.
Tingsvidne af Frydendal birketing.
Afdøde døde 8.3.1752.

559    Hans Lauridsen, avlsmand i Holbæk. 12.1.1756, fol.453.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: Hans Christensen, der ægter enken. B:
3) Rasmus Hansen 4½
4) Jørgen Hansen 1.
Første ægteskab med [Dorthe Jørgensdatter], skifte 25.4.1750 lbnr.511. B:
1) Mads Hansen14
2) Birthe Hansdatter 9.
FM: født værge Hans Isaksen Wulf.
Afdøde døde 11.12.1755.

560    Jørgen Jørgensen, et barn i Holbæk. 3.3.1756, fol.456.A:
1) mor Magdalene Marie Rasmusdatter g.m. Gotfred Jacob Kols, bager
2) bror Niels Jørgensen 11
3) søster Ingeborg Marie Jørgensdatter 7.
FM: Laurids Sørensen, pottemager.
Arv efter afdødes far Jørgen Jørgensen, pottemager, skifte 18.8.1751 lbnr.521.

561    Niels Pedersen, handskemager i Holbæk. 5.8.1750, fol.457.
E: Karen Thomasdatter Høgh. LV: Jens Thomsen, handskemager, der ægter enken. B:
2) Elisabeth Nielsdatter 11.
FM: morbror Christian Thomsen Høgh.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Nielsdatter i København.
FM: Poul Jensen Bildt.
Arv i boet efter enkens far Thomas Høgh i Tuse, skifte sluttet 5.10.1752.

562    Peder Hansen Mønbo, skomager i Holbæk. 3.3.1756, fol.465B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Ove Christensen. A:
1) bror Thomas Hansen, skoflikker i København.
Afdøde døde 8.12.1755.

563    Jens Steffensen, bødker i Holbæk. 21.8.1756, fol.472B.
E: Lucie Hansdatter. LV: Jørgen Heerfordt. B:
3) Hans Jensen, bødker i Kalundborg
4) Steffen Jensen, bager i Kalundborg.
Første ægteskab med [Abelone Henriksdatter, skifte 12.3.1720 lbnr.319]. B:
1) Henrik Jensen, bødker i Holbæk
2) Karen Jensdatter 35, i København.
Registrering 16.1.1755.

564    Laurids Sørensen Holm, pottemager i Holbæk. 27.10.1756, fol.474.
E: Johanne Jensdatter. LV: Hans Isaksen Wulf. B:
1) Cathrine Lauridsdatter 16
2) Jens Lauridsen 14.
FM: Hans Mikkel Krebs.
Enkens første ægteskab med [Nikolaj Jansen, skifte 21.1.1729 lbnr.383]. Arv til B:
1) Maren Nikolajsdatter.
Arv i boet efter enkens mor [Karen Ibsdatter, skifte 23.11.1723 lbnr.338. Enke efter enkens far Jens Mikkelsen, skifte 27.1.1722 lbnr.328] til:
1 enkens bror Claus Jensen
2 enkens søster Kirsten Jensdatter.
Afdøde døde 14.6.1756.

565    Rasmus Pedersen i Holbæk. 1.9.1753, fol.478B.
E: Else Christoffersdatter. LV: Nikolaj Koch, skomager. B:
1) Mette Rasmusdatter g.m. Hans Blichfeldt, murer.
Fædrene arv i boet til:
1) Niels Pedersen, skomagersvend
2) og hans afdøde søster Anne Pedersdatter.

566    Henriette de Span, ugift i Holbæk. 5.9.1747, fol.480B.
A:
1) moster, død. 1B:
a en søn, død. 2B:
1 Giese, oberstløjtnant i København
2 en datter
3 en datter,
ved oberstløjtnant Rohweder i Slagelse.
Afdøde, der tidligere havde opholdt sig på Hørbygård, døde 16.2.1747.

567    Volrath Henrik von Koss, afskediget løjtnant i Holbæk. 31.12.1756, fol.495.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 8.11.1754.

568    Johan Christian Albini, barbersvend i Holbæk. 11.9.1756, fol.496.
Arvinger angives ikke.
Registrering 24,4,1755.

569    Johannes Christensen, prokurator i Holbæk. 5.11.1755, fol.498.
A:
0) forældre [Christen Christensen, prokurator, skifte 22.4.1745 lbnr.482 og første hustru Johanne Marie Gravenhorst, begravet Holbæk 19.1.1735]
1) bror Cort Christensen, på Falster
2) bror Frederik [Hugo] Christensen, præst i Landet på Lolland
3) bror Severin Christensen, kapellan i Slagelse [Sant Peder og Slagelse Hospital]
4) bror Jens Christensen, uvist hvor
5) søster Anne Elisabeth Christensdatter, [begravet Øster Egesborg 23.5.1755]. E: Anders Werlin, præst i Øster Egesborg. Hendes børn
Afdøde døde 15.6.1755 i Øster Egesborg præstegård.

570    Elsebeth Marie Linde i Holbæk. Samfrændeskifte 3.7.1757, fol.503B.
E: Jørgen Heerfordt, købmand. B:
1) Lorents Jørgensen Heerfordt 6 mdr.
FM: morbror Johan Lorents Linde, apoteker i Holbæk.
Enkemandens første ægteskab med [Elisabeth Marie Harding], skifte 30.7.1753 lbnr.531. Arv til hans børn af dette ægteskab.
Bevilling til uskiftet bo af 30.7.1756.

571    Oluf Mikkelsen, tømrer i Holbæk. 22.5.1756, fol.504B.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Sørensen, smed. B:
1) Anne Marie Olufsdatter.
FM: Rasmus Salomonsen, tømrer.
Registrering 24.2.1756.

572    Christoffer Jørgensen, skomager i Holbæk. 8.7.1757, fol.507.
E: Anne Kirstine [Steffensdatter]. LV: Jørgen Lauridsen, skomager. B:
1) Jørgen Christoffersen 3½.
FM: Oluf Andersen, skomager.
Registrering 18.4.1757.

573    Gabriel Hansen, ugift kusk i Holbæk. 25.3.1758, fol.510B.
A:
1) mor Karen Lauridsdatter g.m. Bertel Lauridsen i Jonstrup i Ugerløse sogn på Bonderupgård gods.
Mors første ægteskab med afdødes far Hans Pedersen i Ugerløse, død 6.5.1732
2) bror Peder Hansen, begravet Ugerløse 15.1.1713
3) bror Peder Hansen, døbt Ugerløse 22.5.1714, hjulmand i Jonstrup, på Bonderupgård gods
4) bror Laurids Hansen, døbt Ugerløse 28.2.1717, i Tjørnede [i Tølløse sogn] på Tølløsegård gods
6) bror Christen Hansen, døbt Ugerløse 26.11.1719, begravet Ugerløse 22.9.1726
5) bror Villads Hansen, døbt Ugerløse 18.1.1722, i Kyringe i Store Tåstrup sogn på Bonderupgård gods
7) bror Gabriel Hansen, døbt Ugerløse 30.4.1724
8) to søstre dødfødt 1731.
Mors andet ægteskab med Peder Hansen i Jonstrup, begravet Ugerløse 10.4.1737
9) halvbror Hans Pedersen, døbt Ugerløse 3.7.1735, begravet 17.2.1737.
FM: Niels Sørensen, smed i Holbæk.

574    Else Olufsdatter i Holbæk. 22.6.1758, fol.512B.
E: Johan Frederik Rasch, væver. B:
1) Peder Christian Johansen 3.

575    Marie Clausdatter i Holbæk. Samfrændeskifte 1.9.1758, fol.513B.
E: Jens Christensen Lund, værtshusmand. B:
1) Christen Jensen Lund 5¾.
FM:
1 fars svoger Niels Christoffersen i Ugerløse Kro
2 Søren Lauridsen Friis, hestemøller i Holbæk.
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1758.

576    Maren Frederiksdatter i Holbæk. 23.12.1758, fol.525.
E: Anders Eriksen, møller. B:
1) Henrik Andersen 8½.
FM: morbror Lyder Frederiksen, handskemager.
Registrering 16.12.1758.

577    Christoffer [Frederik] Gasmann, kirurg i Holbæk. 23.7.1757, fol.527B.
E: Charlotte, der er rejst fra ham. LV: Jens Thomsen. B:
3) Louise Christoffersdatter Gasmann.
FM: Nikolaj Koch i Holbæk.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 3.9.1740 lbnr.450]. B:
1) Christian Andreas Christoffersen i Sorø
2) Heinike Elisabeth Christoffersdatter.
Registrering 27.10.1755.

578    Bente Cathrine Jensdatter Lund i Kongens Mølle [i Avnsø sogn] i Kalundborg amt. Samfrændeskifte 8.1.1759, fol.529B.
E: Ulrik Friis i Holbæk. B:
1) Johanne Margrethe Ulriksdatter Friis 10.
FM:
1 [Laurids Thomsen] Hulegaard, prokurator i Roskilde
2 Ove Christensen i Holbæk.
Bevilling til uskiftet bo af 15.9.1749.

579    Laurids Pedersen, daglejer og blegemand i Holbæk. 17.2.1759, fol.530B.
E: Anne Frandsdatter. LV: Søren Lauridsen Friis. B:
1) Maren Lauridsdatter 15
2) Peder Lauridsen 12
3) Birthe Lauridsdatter 7
4) Dorthe Lauridsdatter 4.
FM: Mourids Jørgensen.
Registrering 7.2.1759.

580    Hans Olufsen Morsø, avlsmand i Holbæk. 31.3.1759, fol.531B.
E: Abelone Hansdatter. LV: Lyder Frederiksen. B:
1) Oluf Hansen 11.
FM: farbror Jens Olufsen Morsø.
Registrering 19.2.1759.

581    Anne Christensdatter i Holbæk. 7.4.1759, fol.534.
E: Laurids Nikolajsen, toldbetjent. B:
2) Johanne Margrethe Lauridsdatter 11 uger.
Hendes B:
1) Else 5.
FM: Jens Christensen Worm, handskemager.

582    Anne Marie [Johansdatter] i Holbæk.24.4.1759, fol.534B.
Enke efter Morten Jørgensen, vangevogter, [skifte 4.9.1751 lbnr.528]. B:
1) Johan Jørgen Mortensen
2) Carl Mortensen i København, død. 1B:
a Morten Carlsen 3
3) Kirsten Mortensdatter, [skifte Roskilde 9.5.1753 lbnr.300]. E: Albert Jensen, toldbetjent i Roskilde. 3B:
a [Maren Albertsdatter]
b [Anne Marie Albertsdatter]
c [Kirsten Albertsdatter].
FM: Jesper Friis, skrædder.

583    Karen Hansdatter i Holbæk. 3.6.1759, fol.535B.
Enke. A:
1) søskendebarn, død. 1B:
a Edel Pedersdatter [dvs. Edel Bertelsdatter] g.m. Poul Nummesen i Slagelse.
2) søskendebarn, død. 2B:
a Inger Christiansdatter, [skifte 3.8.1754 lbnr.551]. E: Hans Isaksen Wulf. Hendes børn
b Karen Christiansdatter, [skifte 28.2.1753 lbnr.540]. E: Peder Christensen på stedet. Hendes børn.

584    Else Lauridsdatter i Holbæk. 11.8.1759, fol.536B.
B:
1) Peder Rasmussen Kølholt, rytter i Holsten.
FM: Laurids Christensen, fisker.
Afdøde boede hos sin svoger Jens Mikkelsen, fisker.
Registrering 4.4.1759.

585    Richlev Gramberg, kirurg i Holbæk, [begravet 20.6.1759], fol.538.
E: Anne Sofie.
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1759.

586    Karen Nielsdatter i Holbæk, der døde 10.9.1759, fol.538B.
Enke efter afdøde mand i Gislinge.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Jylland.

587    Søren Berg, ugift i Holbæk. 8.12.1759, fol.539.
A:
1) søster [Karen Alexandersdatter Berg, skifte 6.9.1722 lbnr.334, var g.m. Jens Andersen Kjær]. B:
a Gedske Jensdatter g.m. Hans Vilhelm Haagen, bager
b [Karen Jensdatter Kjær, skifte 28.9.1746 lbnr.489]. E: Hans Hermansen. 3B:
1 Bodil Hansdatter
2 Jens Kjær Hansen
3 Karen Berg Hansdatter
c [Anne Marie Jensdatter] g.m. Peder Langeland i Korsør
d [Anne Elisabeth Jensdatter i Blakke mølle [i Krogstrup sogn] i Horns herred på Sjælland, død. Hendes børn
e Karen Berg Jensdatter g.m. Niels Bildt i Korsør
Registrering 23.1.1758.

588    Jens Frølund, skrædder i Holbæk. 8.12.1759, fol.540B.
Enken er rejst fra ham for 14 år siden.
Første ægteskab med Mette Hansdatter, [skifte 5.9.1744 lbnr.478]. B:
1) Jens Jensen 21
2) Anne Marie Jensdatter 19.
FM: Niels Jacobsen Møller.

589    Anne Christensdatter i Holbæk. 8.12.1759, fol.541B.
E: David Davidsen Graa, kandestøber. B:
1) Mette Marie Davidsdatter 25
2) Abigael Davidsdatter 20
3) Margrethe Davidsdatter 18
4) David Davidsen 14.
FM: Peder Esbensen, bødker.
Registrering 24.8.1759.

590    Karen Pedersdatter i Holbæk. 26.1.1760, fol.543.
E: Lyder Frederiksen, handskemager. A:
1) bror Niels Pedersen, skoleholder i København, boende i gaden Åbenrå
2) bror Anders Pedersen i Helsingør
3) søster Margrethe Pedersdatter i Helsingør Hospital.
Registrering 21.5.1760.

591    Jacob Rasmussen, handskemager i Holbæk. 9.2.1760, fol.545.
E: Anne Jensdatter. LV: Lyder Frederiksen, der ægter enken. B:
2) Niels Jacobsen
3) Peder Jacobsen 25, på de lange rejser
4) Vesti Jacobsen 20, i feldberederlære
5) Inger Jacobsdatter g.m. Jens Jørgen i København
6) Lene Jacobsdatter 32, i København
7) Johanne Jacobsdatter 22, i Gevninge
8) Christiane Jacobsdatter 16.
Første ægteskab med [Inger Nielsdatter, skifte 17.3.1722 lbnr.329]. B:
1) Hans Jacobsen, handskemager i Slesvig.
Afdøde døde 3.10.1758.

592    Laurids Pedersen, skomager i Holbæk. 16.6.1759, fol.547.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Niels Christensen, snedker. A:
0) forældre Peder Jensen Tømmerby og Johanne Lauridsdatter i Ry, begge døde
1) bror Rasmus Pedersen, skomager i Holbæk, [skifte 29.6.1743 lbnr.472]. E: Kirsten Sørensdatter, nu g.m. Jacob Nielsen i Langetved. 1B:
a Johanne Ramusdatter 18
2) bror Niels Pedersen i Ry
3) bror Anders Pedersen i Ør Klostermølle
4) bror Jacob Pedersen i Emborgkloster, død. 5B:
a Peder Jensen, soldat i Holsten
b Else Jensdatter g.m. Morten Mortensen, væver i Rye
c Kirsten Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Dørup i Voer herred
d Anne Jensdatter i Dørup
e Johanne Jensdatter i Horsens.
Afdøde var født 1705 i Rye og havde lært skomagerhåndværk i Horsens, død 29.3.1759.

593    Anders Pedersen Schou i Holbæk. 21.6.1759, fol.551B.
Afdøde efterlader enke og en bror, der er ladefoged på Ledreborg.

594    Christen Nielsen Knejsted, tobaksspindersvend i Holbæk. 9.11.1759, fol.552.
Arvinger angives ikke.

595    Morten Thomsen, toldbetjent i Holbæk. 31.5.1760, fol.552B.
A:
1) bror Christen Thomsen, ridefoged på Ussinggård ved Horsens
2) bror Jeppe Thomsen
3) søster Kirsten Thomasdatter g.m. Jens Baggesgaard
4) søster Malene Thomasdatter g.m. Niels Bertelsen.

596    Jens Andersen Møller, købmand i Holbæk. 20.10.1760, fol.554B.
Enke efter Barbara Krag Jacobsdatter. B:
1) Jacob Jensen Møller i Riga
2) Dorthe Jensdatter Møller g.m. Ulrik Friis i Ringsted
3) Drude Jensdatter Møller i Ringsted.
Arv i boet til [Charlotte Lauridsdatter Hvid] efter hendes far Iver Lauridsen Hvid, [skifte 8.7.1750 lbnr.556].

597    Johan Christoffer Holp, garver i Holsted. 14.6.1760, fol.568B.
E: Anne Gotfredsdatter. LV: David Graa, kandestøber, der ægter enken.
Arvinger angives ikke.
Registrering 30.10.1759.

598    Niels Lauridsen Fogh, købmand i Holbæk. 24.7.1758, fol.571.
E: Else [Andersdatter] Kjær. LV: Ove Christensen. B:
1) Laurids Fogh 18
2) Anders Fogh 16
3) Dorthe Beathe Fogh 15
4) Børge Nikolaj Fogh 13
5) Cathrine Marie Fogh 11.
FM: Ch. Lind.

599    Claus Barfoed, kaptajn i Holbæk. 18.10.1759, fol.573, 584.
E: Karen von Essen. LV: Ove Christensen. B:
7) Nikolaj von Essen Barfoed 18.
Første ægteskab med [Christine Cirsovius, begravet København Garnison 3.9.1726]. B:
1) Hans Christoffer Barfoed 27, løjtnant i Trankebar
2) Edel Dorthe Barfoed g.m. Peder [Troelsen] Schmidt, præst i Holbæk og Merløse
3) Marie Kirstine Barfoed g.m. Arnold Christian [Ejlersen] Dyssel, præst i Hygum [i Haderslev amt].
Andet ægteskab med Cathrine Aarby, skifte 5.2.1739 lbnr.438. B:
4) Else Margrethe Barfoed 29 år den 18.11.1760
5) Georg Vilhelm Barfoed 26, student i Hamborg
6) Jens Hellegaard Barfoed 23, i Lübeck.
FM:
1 Jørgen Heerfordt i Holbæk
2 [Christian] Grandjean, herredsskriver.

600    Birgitte Thomasdatter i Holbæk. 22.4.1761, fol.582B. Enke efter Mads Skovfoged.
Afdøde efterlader en søn, uvist hvor.

601    Christen Sørensen Steenberg, avlsmand i Holbæk. 17.12.1760, fol.591.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Søren Lauridsen Friis. B:
1) Søren Christensen 24
2) Anne Cathrine Christensdatter 19
3) Niels Christensen 11½.
FM: Hans Christensen.
Registrering 3.7.1760.

602    Ellen Christensdatter i Holbæk. 4.4.1761, fol.594B.
E: Henrik Jensen, bødker. A:
1) bror Rasmus Christensen i Hellestrup ved Randers, død. Efterlader en søn
2) søster Kirsten Christensdatter
3) søster Anne Christensdatter
4) søster Else Christensdatter.
Registrering 27.11.1760.

603    Jacob Christian Baden, kirkeværge i Holbæk. 28.5.1760, fol.597.
E: Charlotte Helene Agerup. LV: Hans Siersted. B:
1) en datter 26
2) Christian Baden 24, studiosus philosophiæ
3) Gundel Baden 21
4) Vilhelmine Conradine Baden 20
5) Peder Baden 17
6) Cecilie Baden 15.
FM: Jacob Jørgensen Baden.
Registrering 28.10.1759.

604    Jesper Friis, skrædder i Holbæk. 1.10.1761, fol.611.
E: Birgitte Kirstine Sørensdatter. LV: Herman Adolf Neuhaus, skrædder. A:
1) bror Anders Didriksen Friis ved Odense
2) søster, død. 1B:
Kirsten Jørgensdatter.
FM: Johan Meyer.
Registrering 28.11.1759.

605    Niels Andersen Grønbæk, feldbereder i Holbæk. 1.10.1761, fol.613B.
E: Maren [Hermansdatter]. LV: Ove Christensen. A:
1) bror Mads Andersen i Rørvig på Dragsholm gods
2) bror Oluf Andersen i Overby i Odden sogn
3) bror Laurids Andersen i Uglerup i Kronborg amt ved søn Christen Lauridsen
4) søster Anne Andersdatter, enke i Rørvig
5) søster Karen Andersdatter i Lindholm i Uggeløse sogn.
Afdøde døde 26.6.1761.

606    Eva Marie Lytken, ugift i Holbæk. 16.1.1762, fol.616B.
A:
0) forældre [Hans Frederik Danielsen Lytken, forvalter på Skjoldenæsholm, død 26.7.1792 g.m. Anne Kirstine Frigast], nu g.m. Hans Peder Pedersen Lund, kapellan i Holbæk.
Arv efter afdødes bror Christian Conrad Lytken, [skifte Merløse herred gejstlig 29.7.1755 lbnr.48].
Skiftet overføres til Merløse herred gejstlige skiftejurisdiktion.
Afdøde døde 1.10.1761.

607    Cathrine Thorsdatter i Holbæk. 6.7.1762, fol.620.
E: Niels Christensen Lund, snedker. B:
1) Jens Cort Nielsen 17
2) Anne Johanne Nielsdatter 15.
FM: Jens Jensen, skomager.
Registrering 21.-2.1762.

608    Anders Eriksen, møller i Lille Mølle i Holbæk. 8.10.1762, fol.623B.
E: Anne [Mette] Joensdatter. LV: Søren Lauridsen, strandmøller. B:
2) Maren Andersdatter ¾.
Første ægteskab med [Maren Frederiksdatter, skifte 23.12.1758 lbnr.576]. B:
1) Henrik Andersen 12.
FM: morbror Lyder Frederiksen, handskemager.
Afdøde døde 4.7.1762.

609    Anne Jensdatter i Holbæk. 8.10.1762, fol.627.
Enke efter Nikolaj Koch. B:
5) Else Cathrine Nikolajsdatter 23.
Første ægteskab med [Christen River, skomager, begravet 20.9.1734]. B:
1) Anne [Christensdatter] g.m. Knud Tollesen, urmager i Holbæk
2) Sara [Christensdatter] g.m. Jonas, snedker i København
3) Sidsel [Christensdatter] g.m. Bertel Vilhelm
4) Gertrud [Christensdatter] 28.

610    Hans Henrik, smedesvend i Holbæk. 1.3.1763, fol.631B.
B:
1) Anne Marie Hansdatter 6
2) Henrik Hansen 4.
FM: Laurids Jensen, snedker.
Registrering 7.9.1763.

611    Christian Jacobsen Tamdrup, farver i Holbæk. 26.10.1762, fol.633.
E: Maren Kirstine [Michaelsdatter]. LV: Hans Isaksen Wulf. B:
1) Hans Christiansen Tamdrup 19
2) Christian Christiansen Tamdrup 14
3) Karen Christiansdatter Tamdrup 10.
FM: Niels Jacobsen Møller.
Registrering 7.7.1762.

612    Johan Meyer i Holbæk. [begravet 3.8.1763], fol.640B.
E:Anne Henningsdatter.
Testamente af 26.5.1763.

613    Knud Hansen, glarmester i Holbæk. 30.5.1765, fol.641B.
E: Sidsel Marie Johansdatter [With]. LV: Hans Isaksen Wulf. B:
1) Dorthe [Kirstine] Knudsdatter 25
2) Margrethe [Kirstine] Knudsdatter 23
3) Cathrine [Kirstine] Knudsdatter 19
4) Hans Knudsen 16
5) [Johan] Filip Knudsen 13
6) Anne [Kirstine] Knudsdatter 10.
FM: Hans Lauridsen, pottemager.
Registrering 3.2.1763.

614    Hans Hermansen i Holbæk. 29.6.1763, fol.644B.
E: Marie [Hansdatter] Sandø. LV: Ove Christensen. B:
7) Zarina Hansdatter 12
8) Anders Hansen 8
9) Hans Hansen 6
10) Jørgen Hansen 5.
FM: [Elias Jensen] Rasch, præst i Butterup og Tuse.
Første ægteskab med [Bodil Nielsdatter, skifte 15.2.1740 lbnr.440]. B:
1) Cathrine Hansdatter, død. E: Mathias Ryberg i København. 1B:
a Anne Cathrine Mathiasdatter
2) Herman Hansen
3) Niels Hansen 23.
Andet ægteskab med [Karen Jensdatter Kjær, skifte 28.9.1746 lbnr.489]. B:
4) Bodil Hansdatter22
5) Jens Kjær Hansen 21
6) Karen Berg Hansdatter 17.
FM: Hans Vilhelm Haagen, bager.
Arv i boet efter afdødes bror Anders Hermansen, [skifte 21.7.1740 lbnr.452] til B:
1) Karen Andersdatter g.m. Jacob Holst i Holmestrand
2) Herman Andersen.
Registrering 14.6.1763.

615    Anne Jensdatter Noer i Holbæk. 7.11.1763, fol.660.
E: Søren Jensen Haarmark. A:
0) forældre Jens Sørensen og Mette Sørensdatter i Brundby [i Tranebjerg sogn] på Samsø. begge døde
1) bror Oluf Jensen Noer i Ørby [i Tranebjerg sogn]
2) bror Jens Jensen i Langemark [i Besser sogn]
3) halvbror Christen Jensen i Brundby, død. 4B:
a Jens Christensen
b Morten Christensen
c Søren Christensen
d Abelone Christensdatter
4) halvsøster Mette Jensdatter g.m. Jens Jørgensen i Brundby, begge døde. 1B:
a Jens Jensen, sømand i København
5) halvsøster Maren Jensdatter g.m. Villum Villumsen i Pillemark [i Tranebjerg sogn]
6) halvsøster Abelone Jensdatter g.m. Rasmus Knudsen i Brundby.

616    Maren Pedersdatter i Holbæk. 14.12.1763, fol.667B.
E: Abraham Isaksen, kobbersmed. B:
1) Isak Abrahamsen 30, kobbersmedesvend i udlandet
2) Maren Abrahamsdatter g.m. Rasmus Pedersen, brændevinsmand i København.
Registrering 26.2.1763.

617    Kirsten Nielsdatter i Holbæk. 12.5.1764, fol.670.
E: Niels Pedersen Ravn, feldbereder. B:
1) Voldborg Nielsdatter 18
2) Maren Nielsdatter 15
3) Peder Nielsen 13
4) Hans Nielsen 10
5) Karen Nielsdatter 6
6) Anders Nielsen 3.
FM: Christen Vismand, skrædder.
Registrering 27.5.1763.

618    Thomas Pedersen, skomager i Holbæk. 27.5.1763, fol.672B.
B:
1) Anne Kirstine Thomasdatter g.m. en silkevæver i Ålborg
2) Anne Thomasdatter 29
3) Johan Thomsen 26.

619    Anne Margrethe i Holbæk. 19.6.1764, fol.678.
E: Laurids Esbensen, toldbetjent. B:
1) Esben Lauridsen 6.
FM: Oluf Andersen, skomager.
Afdøde døde 12.3.1764.

620    Jens Christensen Lund, værtshusmand i Holbæk. 19.5.1764, fol.679.
E: Marie Kirstine Hansdatter. LV: far Hans Isaksen Wulf. B:
2) Hans Jensen 4½.
Første ægteskab med [Marie Clausdatter, skifte 1.9.1758 lbnr.575]. B:
1) Christen Jensen Lund 11.
FM: [fars svoger] Niels Christoffersen Dyrelund i Ugerløse Kro
Afdøde døde 3.2.1764.

621    Karen Thomasdatter i Holbæk. 16.8.1764, fol.685.
E: Peder Henriksen, skomager. B:
2) Jochum Pedersen, skomager
3) Christian Pedersen, skomager i Såby
4) Ellen Cathrine Pedersdatter g.m. en skomager i Soderup
5) Anne Dorthe Pedersdatter 19.
Uden ægteskab B:
1) Thomas Thomsen 27.
Afdøde døde 24.6.1764.

622    Peder Christensen, feldbereder i Holbæk. 8.9.1764, fol.687.
E: Cathrine Margrethe Hansdatter. LV: far Hans Vilhelm Haagen. B:
4) Karen Pedersdatter 9.
Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 28.2.1753 lbnr.540]. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 20
2) Mette Pedersdatter 17
3) Christian Pedersen 14.
FM: morbror Hans Isaksen Wulf.
Afdøde døde 5.3.1764.

623    Maren Olufsdatter i Holbæk. 3.10.1764, fol.689.
E: Henrik Andersen, kornmåler. B:
1) Anne Cathrine Henriksdatter 9.
FM: Laurids Nielsen.

624    Else Andersdatter [Kjær] i Holbæk. 25.8.1764, fol.689B.
Enke efter Niels Lauridsen Fogh, [skifte 24.7.1758 lbnr.598]. B:
1) Laurids Fogh 24
2) Anders Fogh 21
3) Dorthe Beathe Fogh 20
4) Børge Nikolaj Fogh 19
5) Cathrine Marie Fogh 17.
FM: Peder Lauridsen Schou, købmand.
Afdøde døde 12.11.1763.

625    Margrethe Cathrine [Børgesdatter] Bring i Holbæk. 25.8.1764, fol.696.
Enke efter Leonard Nielsen Birch i Kalundborg, [skifte Kalundborg 16.7.1734].
Af første ægteskab med [Oluf Eriksen Sletting i Kalundborg, skifte Kalundborg 21.4.1727] B:
1) Børge Sletting [i Kalundborg, skifte Kalundborg 24.9.1756, var g.m. Cecilie Bergen]. 2B:
a Oluf Sletting 15
b Anne Kirstine Sletting 13.
FM: Christoffer [Watkinson Samuelsen] Bergen, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg
2) [Olave Anne Margrethe Sletting, død 24.4.1763]. E: [Johan Adolf Hansen] Nim, præst i Nørre Jernløse og Kvanløse. 3B:
a Anne Cathrine Nim 15
b Else Leonora Nim 14
c Johanne Børgine Nim 13.
FM: morbror [Peder Børgesen] Bring, præst i Asmindrup og Grandløse.
Afdøde døde 18.2.1764.

626    Anne Pedersdatter i Holbæk. 8.10.1764, fol.706B.
E: Laurids Madsen, rokkedrejer. B:
1) Jens Lauridsen, avlsmand
2) Jacob Lauridsen 24
3) Dorthe Margrethe Lauridsdatter 19.

627    Kirsten Jensdatter i Holbæk. 15.12.1764, fol.708B.
A:
0) forældre [Jens Mikkelsen, skifte 27.1.1722 lbnr.328 og Karen Ibsdatter, skifte 23.11.1723 lbnr.338]
1) bror Claus Jensen Klambech i Århus
2) søster Johanne Jensdatter, enke efter Laurids Sørensen Holm, pottemager, [skifte 27.10.1756 lbnr.564].
Registrering 1.9.1763].

628    Cort Henriksen, væver i Holbæk. 17.12.1764, fol.712.
E: Ellen Hansdatter. LV: Hans Isaksen Wulf. B:
1) Hans Henrik Cortsen 27
2) Margrethe Cortsdatter 23
3) Bastian Cortsen 15
4) Christian Cortsen 13
5) Frederik Cortsen 11.
FM: Hans Mikkel Krebs.
Afdøde døde 1.2.1764.

629    Laurids Jensen, snedker i Holbæk. 11.1.1765, fol.714.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Christensen Lund, snedker. B:
1) Bodil Lauridsdatter 19.
FM: Søren Lauridsen Friis.
Afdøde døde 16.6.1764.

630    Niels Lind, feldbereder i Holbæk. 19.2.1765¨, fol.716B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Hans Isaksen Wulf. B:
1) Abelone Nielsdatter 6
2) Inger Margrethe Nielsdatter 2.
FM: Mads Vognsen, skomager.
Afdøde døde 15.4.1764.

631    Niels Sørensen Lydum, grovsmed i Holbæk. 22.3.1765, fol.718B.
E: Anne Rasmusdatter. LV Ove Christensen. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 28
2) Hans Nielsen 25
3) Maren Nielsdatter 17.
FM: født værge Peder Sørensen, bager.

632    Rasmus Staarup i Holbæk. 22.3.1765, fol.721B.
E: Mette Margrethe. LV: Carl Reemand. B:
1) en søn 9
2) en datter 3½.
FM: Niels Brichmann.
Afdøde døde 10.5.1764.

633    Henrik Hjembæk, trompeter, der døde 30.9.1764 i Århus. 18.5.1765, fol.723.
E: Anne Pedersdatter i Holbæk. LV: Hans Hansen Wulf, slagter.
Arvinger angives ikke.

634    Karen Jensdatter i Holbæk. 20.8.1765, fol.723B.
E: Christen Vitussen, skomager. B:
1) Vitus Christian Vitussen 26
2) Margrethe Lisbeth Christensdatter 20, g.m. Peder Henriksen
3) Birthe Marie Christensdatter 18
4) Mette Kirstine Christensdatter 15
5) Poul Christensen 11.
Registrering 20.6.1764.

635    Jørgen Lange, toldkontrollør i Holbæk. 10.5.763, fol.726B.
E: Cathrine Marie Jansen. LV: Ove Christensen. B:
1) Vibeke Cathrine Jørgensdatter, født 4.9.1741
2) Nikolaj Jørgensen, født 9.11.1741
3) Anne Marie Jørgensdatter, født 23.9.1743.
Registrering 28.7.1762.

636    Mourids Jørgensen, hjulmand i Holbæk. 1.2.1766, fol.733.
E: Sidse Kirstine Jensdatter. LV: Søren Lauridsen Friis. B:
1) Jørgen Mouridsen 22
2) Lisbeth Kirstine Mouridsdatter 19
3) Jens Mouridsen 15
4) Anne Kirstine Mouridsdatter 10.
FM: morbror Andreas Funch, feldbereder.
Afdøde døde 9.9.1765.

637    Mette Jensdatter i Holbæk. 5.2.1766, fol.735.
E: Peder Olufsen, drejer. B:
1) en søn 10
2) en datter 5
3) en datter 3.
FM: Søren Christensen.
Registrering 8.9.1765.

638    Margrethe Rasmusdatter Mariager i Holbæk. 16.5.1766, fol.736.
Enke efter Peder Jensen Heilskov, [skifte 18.5.1751 lbnr.516].
Testamente af 10.4.1751.
Hans A:
1) bror [Hans Jensen i København], død. 1B:
a Casper Engel Hansen, klokker i Holbæk.
Hendes A:
0) forældre Rasmus [Jensen] Mariager, kapellan i Asker i Akershus stift, død 7.11.1716 og Anne Christensdatter Lund, død 10.5.1709
1) bror Mathias Abel Mariager, byfoged i Kristiansand i Norge, død, gift 1731 med Anne. 3B:
a Torborg Helene Abel Mariager 23 år gammel i 1756, opkaldt efter sin mormor
b Anne Cathrine Abel Mariager, død, gift 26.11.1754 med Lorents Juul, sømand i Kristiansand. 4B:
1 Mathias Abel Juul
2 Abel Cathrine Juul
3 Ida Kirstine Juul
4 Anne Juul
c Jens Mariager i Køge, død uden børn
2) søster Anne Rasmusdatter Mariager i Spjellerup i Fakse herred, enke efter Johan Christian Find, degn [i Lyderslev og Frøslev, skifte Stevns herred gejstlig 2.12.1761 lbnr.89].
Desuden nævnes afdødes farbror Jens [Jensen] Mariager, præst i Magleby og Holtug, [begravet Holtug marts 1743].
Afdøde, der blev født 9.3.1701 og døbt Asker 19.3.1701, døde 8.1.1765.
(Sml. lbnr.411).

639    Anne Cathrine Pedersdatter i Holbæk. 26.7.1766, fol.746.
E: Jens Sørensen, rokkedrejer. B:
1) Peder Søren Jensen 10-
FM: Mads Vognsen, skomager.
Afdøde døde 20.5.1766.

640    Gedske Kirstine Tamdrup i Holbæk. 13.7.1765, fol.748B.
E: Adolf Jacobsen Adolf, skoleholder i Osted ved Ledreborg [i Allerslev sogn]. B:
2) Jacob Adolfsen 21
3) Karen Adolfsdatter 16.
FM: morbror Christian Jacob Tamdrup.
Første ægteskab med [Henrik Johansen, skifte 14.7.1738 lbnr.428]. B:
1) Johan Henriksen i Køge.
Desuden nævners afdødes bror Christian Jacobsen Tamdrup, farver, [skifte 26.10.1762 lbnr.611. E: Maren Kirstine], nu g.m. Michael Hansen, farver.

641    Jørgen Christoffersen, 13 år gammel i Holbæk. 30.8.1766, fol.754B.
0) forældre Christoffer Jørgensen, skomager, skifte 8.7.1757 lbnr.572 og Anne Kirstine Steffensdatter, død
00) farfar Jørgen Christoffersen, skomager i Holbæk
01) fars farbror Frederik Christoffersen, skomager i Roskilde, [skifte Roskilde 3.2.1751 lbnr.265]. 2B:
1) Jørgen Frederiksen, skomager i Roskilde
2) Bodil Frederiksdatter, død, var g.m. [Mathias Hjort, skomager i København]. 4B:
a Andreas Hjort
b Frederikke Hjort
c Juliane Hjort
d Agnete Hjort
02) fars faster Karen Christoffersdatter g.m. [Hans Christiansen] i Holbæk
03) moster [Mette Marie Steffensdatter] g.m. Oluf Andersen, skomager i Holbæk.
Afdøde døde 25.3.1766.

642    Maren Lynge i Holbæk. 4.10.1766, fol.757B.
Enke efter Johan Linde, apoteker. B:
1) Johan Lorents Linde, apoteker
2) Nikolaj Linde, juvelerer i København
3) Gotfred Linde i København
4) Christoffer Linde, juvelerer i Bergen i Norge, død. 6B:
a Jørgen Linde 12
b Lorents Linde 10
c Nikolaj Linde 8
d Maren Malene Linde 5
e Birthe Malene Linde 2½
f Johan Gotfred Linde 1½
5) Elsebeth Marie Linde, [skifte 3.7.1757 lbnr.570], var g.m. Jørgen Heerfordt, købmand. 1B:
1) Lorents Jørgensen Heerfordt 9.
Afdøde døde 4.9.1766.

643    Rasmus Hansen, snedker i Holbæk, der døde 7.9.1766, fol.758.
E: Edel Frederiksdatter. LV: Jørgen Lauridsen. A:
1) mor i Krøjerup
2) bror Frederik Hansen, møller i Kundby
3) bror Laurids Hansen, møller i Frydendal mølle
4) bror Christen Hansen i Krøjerup
5) bror Niel Hansen i Krøjerup.

644    Hans Olufsen, skomager i Holbæk. 20.11.1765, fol.758.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Rasmus Klochmann, skomager. A:
1) far Oluf Davidsen i Eidet i Indre sogn fogderi i nordre Bergenhus amt.
Afdøde efterlader desuden 2 brødre 1 søster.
Afdøde døde 20.11.1765.

645    Hans Jørgen Møller, toldkontrollør i Holbæk. 22.2.1766, fol.764.
E: Kirsten. LV: Ove Christensen. B:
1) Ellen Hansdatter 20
2) Sara Hansdatter 16
3) Anne Marie Hansdatter 11.
FM: Jørgen Heerfordt.
Afdøde døde 12.8.1765.

646    Peder Sørensen, bager i Holbæk. 14.2.1767, fol.770.
E: Anne Jensdatter. LV: Mads Vognsen, skomager. B:
1) Maren Pedersdatter 34, i København
2) Jochum Pedersen 32, i København
3) Jens Pedersen 28, soldat i København
4) Søren Pedersen 19.
FM: Hans Jensen, skomager.
Desuden nævnes enkens søsterdatter Anne Marie Mortensdatter.

647    Christian Mathiassen, toldbetjent i Holbæk. 14.2.1767, fol.772.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev dødfunden på øen Mors 10.6.1766.

648    Bodil [Tagesdatter Bjørnsen] i Holbæk. 13.2.1762, fol.774.
Enke efter Hans Mullich, isenkræmmer i København. B:
1) Conrad Anton Hansen Mullich, død i København.
A:
1) søster Gertrud Kirstine Tagesdatter Bjørnsen i København, død, var g.m. [Poul] Boldich, transportforvalter ved Årøsund. 6B:
a Frederik Boldich, forvalter på Christiansæde på Lolland, nu birkedommer på Brahetrolleborg
b Barbara Sofie Boldich, enke efter Hans Stribolt, [degn i Høve og Flakkebjerg, skifte Vester Flakkebjerg gejstlig 11.3.1755 lbnr.13], tidligere købmand i Assens på Fyn
c Bodil Kirstine Boldich g.m. Christian Prætorius, præst i Hammelev i Gram herred
d Anne Elisabeth Boldich i Hammelev
e Johannes Boldich i Hammelev
f Tage Boldich på de lange rejser.
Afdøde døde 20.10.1761.

649    Opbudsbo i Holbæk. 25.2.1767, fol.786.
Registrering af fallitbo hos Søren Howalt, feldbereder i Holbæk, der er bortrejst, uvist hvorhen, hos hans hustru Mette Jochumsdatter med LV: Jørgen Lauridsen og hustruens mor Maren [Hermansdatter], enke efter Niels Andersen Grønbæk, [skifte 1.10.1761 lbnr.605].

650    Poul Lemming i Holbæk. 27.9.1766, fol.790.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Ortved. B:
1) Henrik Poulsen Lemming, rytter
2) Cecilie Poulsdatter Lemming.
FM: Christian Vismand, skrædder.
Registrering 17.6.1766.

651    Jens Rasmussen Rønne, skipper i Holbæk. 22.8.1767, fol.800.
E: Cathrine Klein. LV: Rasmus Salomonsen, tømrer. B:
1) Margrethe Eleonora Jensdatter 27.
FM: Jens Thomsen, handskemager.
Afdøde døde 28.1.1767.

652    Oluf Andersen, skomager i Holbæk. 30.5.1767, fol.802B.
E: Mette Marie Steffensdatter. LV: Jens Lauridsen, skomager. B:
1) Steffen Olufsen 12
2) Anne Kirstine Olufsdatter 5½.
FM: Andreas Jensen Funch, feldbereder.
Afdøde døde 29.9.1766.

653    Knud Tollesen, urmager i Holbæk. 30.5.1767, fol.804B.
E: Anne Christensdatter. LV: Nikolaj Koch. B:
1) Thomas Knudsen 10
2) Christiane Knudsdatter 8
3) Johan Peder Knudsen 6.
FM: Peder Christensen, skomager.
Afdøde døde 21.10.1766.

654    Maren Andersdatter i Holbæk. 31.12.1767, fol.806.
A:
1) mor [Anne] Mette Joensdatter g.m. Hans Henrik Mathiassen, møller
Mors første ægteskab med afdødes far Anders Eriksen, [skifte 8.10.1762 lbnr.608].
Fars første ægteskab med [Maren Frederiksdatter, skifte 23.12.1758 lbnr.576]. B:
1) Henrik Andersen.
FM: morbror Lyder Frederiksen, handskemager.
Afdøde døde 16.5.1767.

655    Anne Frandsdatter i Holbæk. 31.12.1767, fol.807.
E: Jeppe Christiansen, hjulmand. B:
1) Maren Lauridsdatter g.m. Jens Lauridsen, graver
2) Peder Lauridsen 22
3) Birthe Marie Lauridsdatter 17
4) Dorthe Lauridsdatter 11.
Registrering 4.11.1767.

656    Johan Jørgen, tømrer i Holbæk. 31.12.1767, fol.808.
E: [Navn angives ikke]. LV: Søren Friis. B:
1) Anne Johansdatter 20
2) Margrethe Johansdatter 18
3) Dorthe Marie Johansdatter 15.
FM: Hans Hansen Wulf, slagter.
Registrering 1.9.1767.

657    Hans Lauridsen, tømrer i Holbæk. 31.12.1767, fol.809.
E: [Navn angives ikke]. LV: Andreas Pedersen. B:
1) Anne Hansdatter 13
2) Niels Hansen 8
3) Johannes Hansen 5.
FM: Hans Jensen, skomager.
Registrering 24.10.1766.

658    Peder Lauridsen i Holbæk. 12.1.1768, fol.809B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Lauridsen Friis. A:
1) søster, død. 1B:
a Anne gift i Ods herred.
FM: Jacob Jensen, smed.
Afdøde døde 19.1.1767.

659    Christen Jacobsen, skibskarl i Holbæk. 12.1.1768, fol.811.
E: Anne Cathrine. LV: Jørgen Andersen, glarmester. B:
1) Peder Christensen 15
2) Else Christensdatter 10
3) Anne Marie Christensdatter 7
4) Helvig Christensdatter 6½.
FM: Søren Worm, hattemager.

660    Mathias Felumb, skrædder i Holbæk. 12.1.1768, fol.812B.
B:
1) Niels Christian Felumb 26, skrædder
2) Morten Grif Felumb 23
3) Christian Mølmark Felumb 16.
Registrering 27.11.1767.

661    Birthe Hansdatter i Holbæk. 18.4.1768, fol.815B.
E: Peder Gotfredsen. B:
1) Gotfred Pedersen 24
2) Maren Pedersdatter 22.
FM: Hans Lauridsen Lund, hattemager.
Registrering 19.10.1767.

662    Elisabeth Olufsdatter i Strandmøllen i Holbæk. Samfrændeskifte 20.6.1768, fol.818.
E: Søren Lauridsen, møller. B:
1) Mogens Sørensen 10½
2) Mette Sørensdatter 8
3) Gertrud Sørensen 6½
4) Karen Sørensdatter 2½.
FM: født værge Hans Nikolaj Herlev.

663    Margrethe Øhlenschlæger i Holbæk. 18.4.1768, fol.819B.
E: Johan Christian Rathmann, kobbersmed. B:
1) Hans Christian Johansen 11
2) Carl Frederik Johansen 8.
FM: Rasmus Klochmann, skomager.
Afdøde døde 14.12.1767.

664    Christen Andersen, avlsmand i Holbæk. 19.9.768, fol.824B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Søren Lauridsen Friis. B:
1) Anne Christensdatter 15.
FM: farbror Knud Andersen i Kirke Eskilstrup.
Afdøde døde 4.6.1768.

665    Peder Poulsen i Holbæk. 19.9.1768, fol.826.
E: Margrethe Marie Wilmann. FM: Hans Siersted.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 10.5.1768.

666    Birthe Rasmusdatter i Holbæk. 19.9.1768, fol.827B.
E: Peder Jensen, rokkedrejer. B:
1) Ingeborg Pedersdatter 27
2) Frederik Pedersen 20.
FM: Gotfred Kols, bager.
Afdøde døde i februar 1768.

667    Charlotte Amalie Ladorph i Holbæk. 6.6.1768, fol.829B.
E: Jacob Schougaard, amtsforvalter. A:
1) far [Andreas] Ladorph til Mørkegård [i Mørkøv sogn].
Holbæk Byfoged
Skifteprotokol
1785-1796668    Enke i Holbæk. Slutning af skiftet 31.10,1785, fol.1B:
Enke efter Anders Pedersen, avlsmand.
Afdøde efterlader umyndige børn, hvis navne ikke angives.
FM: Anders Lauridsen Kjær.
Afdøde blev døde 6.2.1785.
(Begyndelsen af skiftet i forrige protokol, der ikke er bevaret).

669    Laurids Nielsen Ove, rådstuetjener i Holbæk. 17.5.1785, fol.2.
E: Birthe Hansdatter. LV: Laurids A. Rejstrup.
Af første ægteskab B:
1) Niels Lauridsen Ove i Wandsbek.

670    Christian Ottesen, pottemager i Holbæk. 17.6.1784, fol.4.
E: Bodil Kirstine Pedersdatter. LV: Christian Zachariassen, skrædder. B:
1) Jonas Jørgen Ottesen 22, i pottemagerlære i Køge
2) Christian Frederik Ottesen 12.
FM: Christian Bech, skrædder.
Afdøde døde 16.6.1784.

671    Dorthe Pedersdatter i Holbæk, der døde 1.7.1785, fol.12.
E: Hartvig Steffensen, der døde 20.7.1785. B:
1) Jochum Ditlev Steffensen 39, i Warszawa i Polen
2) Johan Henrik Steffensen 33, bødker i Holbæk.

672    Peder Emmertsen Høgh i Holbæk. 22.7.1785, fol.15B.
E: Gundil Marie [Andreasdatter]. LV: Carl Christian Reinelt, tømrer. B:
1) Emmert Pedersen Høgh 25, styrmand på Kysten Guinea
2) Birthe Agnethe Pedersdatter Høgh g.m. Peder Østergaard, brændevinsmand i København
3) Anders Pedersen Høgh 13
4) Martha Pedersdatter Høgh 11
5) Margrethe Elisabeth Pedersdatter Høgh 10.

673    Jørgen Poulsen, vangevogter i Holbæk. 22.9.1785, fol.17.
E: Ellen Hansdatter. LV: Søren Friis. B:
3) Birthe Jørgensdatter 21, i København
4) Kirsten Jørgensdatter 19, i København
5) Hans Christian Jørgensen 15.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jørgensen Lund 30, spækhøker i København
2) Gertrud Jørgensdatter 30, i København.

674    Bodil Lauridsdatter i Holbæk. 28.11.1785, fol.20.
E: Søren Nielsen, daglejer, der døde 30.11.1785.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
Tre søskende: Hans, Peder og Kirsten, der tjener hos købmand Ling i Holbæk.
Afdøde døde 27.11.1785.

675    Opbudsbo i Holbæk. 22.4.1784, fol.24.
Registrering af fallitbo hos Jens Ortved, købmand i Holbæk.

676    Bevilling til uskiftet bo i Holbæk. 1785, fol.178B.
Bevilling til uskiftet bo af 29.10.1783 for Mads Jensen, skomager og hustru Anne Hansdatter med aftale med deres svigersønner.

677    Bevilling at være egen værge i Holbæk. 23.12.1785, fol.179.
Bevilling af 23.12.1785 for jomfru Sofie Christiane Stenløse at være egen værge.

678    Bendix Lassen Bille, kontreadmiral, begravet København Frederiks Hospital 5.10.1784, fol.179.
E: Dorthe Margrethe Dithmarn.
Hendes testamente af 27.2.1786. A:
0) hans forældre [Mikkel Steensen Bille, admiral, død 2.5.1756 og Karen Lassen, død 5.4.1779]
1) hans søster Mette Bille, enke efter [August Frederik] Mensing, ritmester, [død 17.4.1776]
2) hans bror Mathias Bille, søkaptajn, [død Irland 17.3.1782]. 2B:
a Karen Marie Mathiasdatter Bille
b Adolfine Mathiasdatter Bille.
Litteratur: Stiftsrelationer. Sjællands stift, fortsat, i Personalhistorisk Tidsskrift 1883 side 156-175. Heri side 168: Admiral Michel Bille.

679    Peder Hansen, ugift tømmersvend fra København, der døde 17.11.1785 i Holbæk, fol.180.
A:
1) bror Niels Hansen, smed i Veddinge, død. Enken nu g.m. Christen Lauridsen, smed sst. 1B:
a Maren Nielsdatter 19.
FM: Anders Pedersen.
Afdøde var konfirmeret i Fårevejle 1759, havde fripas fra Dragsholm gods af 9.12.1767 og sidste skudsmål i København 9.12.1778.

680    Niels Christian Nissen, toldbetjent i Holbæk. 8.9.1785, fol.186B.
E: Engel Hansdatter. LV: Søren Friis.
Afdøde efterlader 2 søsterbørn i egnen ved Sønderborg.

681    Elisabeth Sørensdatter i Holbæk. 19.2.1786, fol.194.
Enke efter Jørgen Andersen, glarmester. B:
1) Ingeborg Jørgensdatter 29, i København
2) Anne Cathrine Jørgensdatter 20.
FM: mors halvbror Søren Olufsen, skoflikker.

682    Kirsten Henriksdatter i Holbæk. 16.4.1786, fol.196.
Enke efter Jørgen Knudsen, væver. B:
1) Knud Jørgensen, arbejdskarl i København.
FM: Peder Nielsen, stolemager.

683    Jochum Soderup i Holbæk. 17.5.1786, fol.198.
E: Maren Frederiksdatter. LV: Anders Frandsen Ruth, skomager. B:
1) Peder Jochumsen 24, soldat i København
2) Anne Dorthe Jochumsdatter g.m. Tobias, arbejdsmand i København
3) Karen Jochumsdatter 20, i København
4) Else Jochumsdatter 18, i København
5) Mette Jochumsdatter 16, i København
6) Casper Jochumsen 13
7) Hans Jochumsen 11
8) Christen Jochumsen 5.
FM: Anders Haagensen, glarmester.

684    Christian Zachariassen, skrædder i Holbæk. 17.12.1785, fol.200.
E: Karen Hansdatter. LV: Rasmus Klochmann, skomager. B:
1) Anne Marie Christiansdatter 24, i København
2) Ellen Christiansdatter 23, i København
3) Mette Kirstine Christiansdatter 19, i København
4) Karen Christiansdatter 11
5) Hans Christiansen 9.
FM: Hans Bechmann, væver.

685    Edel Frederiksdatter i Holbæk, der døde 14.8.1786, fol.201B.
E: Poul Jensen, snedker. A:
1) bror Anders Frederiksen 60, i Kastrup [i Hørby sogn]
2) bror Oluf Frederiksen 58, i Ølsemagle ved Køge
3) bror Alex Frederiksen 56, i Kastrup
4) søster Anne Frederiksdatter, enke efter Poul Andersen, skytte i Jydernes huse
5) søster Laurentse Frederiksdatter, enke efter Morten Nielsen i Præstø
6) søster Maren Frederiksdatter g.m. Conrad Meyer, skovfoged i Tersløse
7) halvbror Jacob Frederiksen 47, i Gurede [i Hagested sogn]
8) halvbror Anders Frederiksen 38, i Hørby.

686    Nikolaj Koch, skomager i Holbæk. 29.11.1786, fol.203.
E: Karen Carlsdatter. LV: Rasmus Klochmann, skomager. B:
2) Nikolaj Koch 22, skomagersvend i Århus
3) Anne Kirstine Koch 20
4) Carl Henrik Koch 18.
Af første ægteskab B:
1) Else Cathrine Koch g.m. Villads Kolding, skriver på et kontor i København.

687    Søren Christoffersen, gårddreng i Holbæk. 5.11.1786, fol.204B.
A:
1) mor Karen Nielsdatter, enke efter afdødes far Christoffer Bech i Tølløse
2) søster Mette Charlotte Christoffersdatter 15.
FM: mosters mand Peder Jørgensen.

688    Mathias Ditzel, købmand i Holbæk, der døde 1.12.1783, fol.206B.
E: Anne Kirstine [Pedersdatter]. LV: Søren Friis. B:
1) Hans Peder Ditzel 28
2) Jens Ditzel 25.
Amtsforvalteren meddeler, at Bonderup gods skattekorn ligger på afdødes lofter.

689    Anne Lucie Christensdatter i Holbæk. 16.12.1786, fol.415.
E: Niels Sørensen, snedker, der døde 11.1.1787. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 21
2) Søren Nielsen 18, klejnsmededreng
3) Johannes Nielsen 16, i skomagerlære
4) Cathrine Nielsdatter 14.
FM: Peder Andersen Ringsted, skomager.
Afdøde døde 8.12.1786.

690    August Gynther Hoenika (Henneke), pensioneret hofviolon i Holbæk, der døde 10.1.1787, fol.419.
A:
0) far August Hoenika i Sachsen, død sidst gift med Christine Margrethe, død 11.10.1783, efter hvem der er arv
1) halvbror Johan Jeremias Hoenika, borgmester og postmester i Sonderhausen.

691    Peder Mortensen Holm, matros fra København, der døde i Holbæk. 21.4.1787, fol.430.
Arvinger angives ikke.

692    Hans Ibsen, skrædder i Holbæk. 23.2.1787, fol430B.
E: Marie Lauridsdatter. A:
1) mor Bodil, enke efter Jeppe Jensen, hjulmand
2) bror Christoffer Ibsen, murer
3) bror Jacob Ibsen, murer
4) bror Søren Ibsen, murer
5) bror Jens Ibsen skibstømrer på Holmen i København, død. Efterladen enke og 3-4 børn.

693    Christen Rasmussen Villerup, tømrer i Holbæk. 17.4.1787, fol.435B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Johan Caspersen, smed. B:
1) Rasmus Christensen 7
2) Christiane Caroline Christensdatter 3.
FM: Peder Nielsen Ravn, feldbereder.

694    Svend Sandberg. garversvend i Holbæk. 20.12.1786, fol.439B.
A:
1) mor Dorthe Pedersdatter, enke efter Jens Mathiassen i Sandager ved Ängelholm i Skåne
2) bror Mathias Jensen 38, i Sandager
3) bror Oluf Jensen 36, i Benarp
4) bror Peder Jensen 34, i Seeleberg
5) søster Aida Jensdatter 30, g.m. Thor Grønvald, feldbereder i Ängelholm
6) bror Johannes Sandberg 25, feldberedersvend i Ängelholm
7) søster Hanne Jensdatter 23, g.m. Johannes Nymann Berg, gartner på Ängelholm.

695    Niels Gedbjerg i Holbæk. 3.10.11786, fol.444B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde været køkkenskriver hos enkedronning Sofie Amalie.

696    Jens Jensen, skomager i Holbæk. 21.8.1785, fol.454.
A:
0) forældre Jens Jensen og Maren Jensdatter i Jydernes huse i Holbæk, begge døde
1) morbror Peder Jensen, død. 2B:
a Laurids Pedersen, uvist hvor
b Karen Pedersdatter, gift i København
2) morbror Hans Jensen, død uden børn
3) morbror Anders Jensen, død. 1B:
a Jens Andersen i Skalstrup i Roskilde Frue sogn på København Magistrat gods
4) moster Kirsten Jensdatter i Allerup, død. 2B:
a Hans Justesen i Dragerup [i Grandløse sogn] på Eriksholm gods, død. 1B:
1 Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus Hansen i Merløse på Eriksholm gods
b Karen Justsdatter g.m. Peder Brix, skomager på Kanonværket
5) moster Anne Jesdatter, død, var g.m. Jeppe Nielsen i Kvanløse på Åstrup gods. 5B:
a Niels Ibsen 71, i Algestrup
b Christen Ibsen 66, i Bukkerup [i Soderup sogn] på Åstrup gods
c Jens Ibsen, død. 4B:
1 Christen Jensen 50, i Tingerup [i Soderup sogn] på Åstrup
2 Kirsten Jensdatter g.m. Jens Israelsen i Tjørnede [i Tølløse sogn] på Tølløsegård gods
3 Karen Jensdatter g.m. Hans Lauridsen i Sømølle [i Soderup sogn] på Åstrup gods
4 Anne Jensdatter g.m. Jørgen Jensen i Tjørnede på Tølløsegård gods
d Anne Ibsdatter g.m. Christen Jensen, smed i Sømølle ved en datter i Vinhuset på Frydendal gods
e Karen Ibsdatter, død, var g.m. Niels Andersen Lindberg, skomager i Roskilde. 5B:
1 Johannes Nielsen 40 i Roskilde
2 Anders Nielsen Lindberg 36, skomager i Roskilde
3 Christian Nielsen 32, Præstø
4 Kirsten Nielsdatter 30, gift i Præstø
5 Anne Bendit Nielsdatter i København, enke en sukkersvend i Roskilde.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Knud Pedersen i Ringsted.
Arvinger på afdødes fars side kendes ikke.

697    Peder Herman Hane, afskediget rytter i Holbæk. 12.11.1787, fol.481.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mads Olufsen.
Arvinger angives ikke.

698    Henrik Borup, sadelmager i Holbæk. 25.6.1787, fol.481.
E: Anne Marie Soelberg. LV: Henrik Radenich. B:
1) Niels Christian Henriksen 28
2) Else Beathe Henriksdatter 19.

699    Maren Hansdatter i Holbæk. 12.7.1787, fol.483B.
Enke efter Johan Voigt, væver.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Nielsen 35, kornmåler.
2) Sofie Nielsdatter, enke efter Oluf Lauridsen, rytter.
Afdøde døde 9.7.1787.

700    Dorthe Lauridsdatter i Holbæk. 18.8.1787, fol.484B.
E: Oluf Nielsen, kornmåler. B:
1) Hans Olufsen 10
2) Niels Olufsen 5
3) Peder Olufsen 1.
FM: Henrik Andersen, kornmåler.

701    Karen Hansdatter i Holbæk. 5.10.1787, fol.486.
E: Jens Jensen, bukseskrædder. A:
1) bror Anders Hansen 63, i Søstrup
2) bror Mads Hansen 44, i Hellestrup
3) søster Maren Hansdatter, [skifte 12.7.1787 lbnr.699], var g.m. Johan Voigt, væver. Af første ægteskab 2B:
a Oluf Nielsen 35, kornmåler.
b Sofie Nielsdatter, enke efter Oluf Lauridsen, rytter
4) søster Anne Kirstine Hansdatter g.m. en kinafarer i København.

702    Maren Nielsdatter i Holbæk. 18.1.1787, fol.488B.
Arvinger angives ikke.

703    Hans Jensen, skomager i Holbæk. 2.2.1787, fol.490B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Klochmann. B:
1) Jens Hansen 5.
FM: Hans Bertelsen, værtshusmand.
Afdøde døde 3.1.1787.

704    Niels Jacobsen, afskediget rytter i Holbæk, der døde 23.4.1787, fol.492B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Skåne.

705    Kirsten Iversdatter i Holbæk. 5.5.1787, fol.493.
Enke efter Hans Wulf. B:
3) Anne Marie [Hansdatter], enke efter Hans Holgersen, rytter.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Marie Kyhlersdatter g.m. Jens Geronymus Nyberg, tømrersvend i København
2) Birthe Kirstine Kyhlersdatter g.m. Niels Christian Reichenbach, sadelmager i Holbæk.

706    Kirsten Mathiasdatter i Holbæk. 30.5.1787, fol.494B.
E: Jørgen Lauridsen, rebslager. B:
1) Johanne Jørgensdatter g.m. Samuel Zachariassen, skrædder
2) Hans Jørgensen 37, rebslager i Holbæk
3) Thomas Jørgensen 36, kældermand i København
4) Christoffer Jørgensen 32, rebslager i Nykøbing Sjælland
5) Marianne Jørgensdatter g.m. Laurids Pedersen, toldbetjent
6) Mathias Jørgensen 27, rebslager i Køge
7) Christen Jørgensen 25, i Holbæk
8) Birthe Kirstine Jørgensdatter 23.

707    Anne Jespersdatter i Holbæk. 8.2.1787, fol.497B.
Enke efter Peder Nielsen, handskemager i Næstved, [skifte Næstved 11.2.1769 lbnr.1026].
Første ægteskab med Hans Svendsen, værtshusmand i Næstved, [skifte Næstved 8.10.1744 lbnr.752]. B:
1) Svend Hansen, møller i Bechs mølle på Gisselfeld Kloster gods, død. 1B:
a Anne Margrethe Svendsdatter 24, i København
2) Michael Hansen 54, farver i Holbæk
3) Maren Hansdatter i Næstved, skifte Næstved 27.3.1773 lbnr.1062. var g.m. Steffen Jørgensen Bang, handskemager. 1B:
1) Hans Peder Steffensen Bang 16.

708    Christiane Olufsdatter i Holbæk. 11.5.1787, fol.504.
E: Jens Cort Lund, snedker. B:
1) Karen Cathrine Jensdatter 7
2) Niels Jensen 4
3) Oluf Jørgen Jensen ¾.
FM: Johan Caspersen, smed.
Afdøde døde 1.3.1787.

709    Johan Struch, gørtler. Samfrændeskifte 28.2.1788, fol.507B.
E: Birthe Jensdatter. LV: Søren Friis. B:
1) Vilhelm Herman Struch 5
2) Regine Kirstine Struch 4.
FM:
1 farbror Henning Struch, tobaksspinder i Roskilde
2 Anders Borch, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 16.6.1786.

710    Opbudsbo i Holbæk. 3.8.1786, fol.508B.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Knagh, købmand samt by- og rådstueskriver i Holbæk, der har 8 børn af 2 ægteskaber.

711    Hans Høst, slagter i Holbæk. 5.10.1787, fol.583B.
E: Gundil Margrethe Nielsdatter. LV: Peder Nielsen, Ravn, feldbereder. B:
1) [Anne Marie Høst].
FM: Laurids Pedersen, feldbereder.

712    Peder Christensen, ugift tjenestekarl i Holbæk. 14.11.1787.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.11.1787.

713    Laurids Søberg, barber i Holbæk. 16.4.1788, fol.588B.
Enkemand. B:
1) Jacobine Lauridsdatter 20
2) Karen Lauridsdatter 15
3) Anne Lucie Lauridsdatter 14.
FM: Peder Nielsen Ravn, feldbereder.

714    Laurids Knudsen, smedesvend i Holbæk. 28.7.1788, fol.592.
Enkemand.
Afdøde efterlader sin søsters børn, uvist hvor.

715    Anne i Holbæk. 14.10.1788, fol.593B.
Enke efter Radenich. B:
1) Henrik Radenich
2) Anne Christine Radenich 53, i Vallø Kloster
3) Henriette Margrethe Radenich 50, i Vallø Kloster.
Afdøde døde 11.10.1788.

716    Anne Jensdatter i Holbæk. 30.6.1788, fol.594.
Enke efter Peder Sørensen, bager, [skifte 14.2.1767 lbnr.646]. B:
1) Maren Pedersdatter i København
2) Jens Pedersen 51, uvist hvor
3) Søren Pedersen 42, uvist hvor.

717    Hans Johansen Giersting, feldbereder i Holbæk, der døde 27.8.1788, fol.597B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Peder Justesen. A:
1) far Johan Henrik Giersting i Kalundborg.
Desuden nævnes afdødes bror Johan Lorents Giersting, feldberedersvend i Holbæk.

718    Niels Andreasen, værtshusmand i Holbæk. 1.9.1788, fol.601B.
E: Anne Johansdatter. LV: Søren Lauridsen Friis. B:
2) Christen Nielsen 12
3) Mette Sofie Nielsdatter 10.
Af første ægteskab B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 18.
FM: Henrik Radenich.

719    Gunild Clausdatter i Holbæk.1.10.1788, fol.605B.
E: Steffen Olufsen, skomager. B:
1) Kirsten Steffensdatter 2
2) Oluf Steffensen 3 uger, der døde.
FM: Jens Cort Lund, snedker.
Desuden nævnes Christian Clausen i Store Grandløse på Universitetets gods.

720    Niels Pedersen Ravn, feldbereder i Holbæk. 19.10.1788, fol.608.
E: Karen Hansdatter. LV: Andreas Jensen, feldbereder. B:
7) Christoffer Nielsen Ravn 21.
Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 12.5.1764 lbnr.617]. B:
1) Voldborg Nielsdatter Ravn g.m. Thomas Grønnegaard, postbud i København
2) Maren Nielsdatter 42, i København
3) Peder Nielsen Ravn
4) Hans Nielsen Ravn, købmand i Vordingborg
5) Karen Nielsdatter 32, i København
6) Anders Nielsen Ravn 29.

721    Karen Pedersdatter i Holbæk. 24.9.1788, fol.611B.
A:
0) mor Anne Sørensdatter, død, var sidst gift med Hans Perdix
1) moster Bodil Sørensdatter, død. 4B:
a Søren Offersen i Eskebjerg [i Bregninge sogn]
b Jørgen Offersen 53, i Ubberup [i Ugerløse sogn] ved Kalundborg
c Peder Offersen 47 i Årby ved Kalundborg
d Kirsten Offersdatter, død, var g.m. Peder Johansen i Eskebjerg. 2B:
1 Anne Pedersdatter 23, i Bregninge præstegård
2 Hans Pedersen 20
2) moster Karen Sørensdatter, død. 1B:
a Birthe Pedersdatter g.m. Hans Knudsen i Skellebjerg.

722    Magdalene Marie Rasmusdatter i Holbæk. 15.6.1788, fol.614.
E: Gotfred Kols, bager.
Første ægteskab med [Jørgen Jørgensen, skifte 18.8.1751 lbnr.521]. B:
1) Niels [Bent] Jørgensen
2) Ingeborg [Marie] Jørgensdatter g.m. Bendix Svendsen i København.

723    Margrethe Christensdatter i Holbæk. 26.11.1788, fol.626.
Enke efter Henrik Hansen, møllersvend. B:
1) Abelone Helene Henriksdatter 36.
FM: Niels Poulsen, værtshusmand.

724    Peder Jensen Jyde, skomager i Holbæk. 14.5.1788, fol.628.
E: Mette Marie Steffensdatter. LV: Søren Lauridsen Friis.
Afdøde efterlader arvinger i Jylland.
Enkens første ægteskab med [Oluf Andersen, skifte 30.5.1767 lbnr.652]. Af hendes børn nævnes B:
1) Steffen Olufsen.

725    Jørgen Eriksen Holm, købmand i Holbæk. 18.5.1789, fol.635B.
Enkemand efter [Anne Margrethe Bertelsdatter Rosengaard, begravet Holbæk 6.12.1779]. B:
1) Erik Jørgensen Holm 54, købmandssvend, på stedet
2) Ellen Cathrine Jørgensdatter Holm g.m. Herman Hansen, købmand
3) Bertel Jørgensen Holm, præst i Hørby
4) Kirstine Marie Jørgensdatter Holm, [skifte Slangerup 18.1.1773 lbnr.231]. E: Hans Rasmussen Lange, farver i Frederikssund. 4B:
a Maren Lange 25
b Jørgen Lange 24, farversvend
c Anne Margrethe Lange 22
d Torkild Lange 19, farer på Kina.

726    Anne Cathrine Pedersdatter i Holbæk. 13.1.1789, fol.636B.
E: Jens Henriksen, bødker. B:
1) Peder Jensen 8.
FM: Erik Mathiassen Aarø.

727    Charlotte Johansdatter i Holbæk. 14.5.1789, fol.639.
E: Johan Henrik Bechmann, væver. A:
1) søster Karen Johansdatter, enke efter Johan Pedersen
2) halvbror Casper Mikkelsen, smed i Frederikshald fæstning i Norge
3) halvbror Johan Mikkelsen i Kirke Såby
4) halvsøster Maren Mikkelsdatter, enke efter Jørgen Andersen i Kirke Såby
5) halvsøster g.m. Jens Christensen, smed i Nyby [i Tølløse sogn].

728    Hans Christensen, 66 år gammel avlsmand i Holbæk, der døde 28.3.1789, fol.641B.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: Søren Lauridsen Friis. B:
1) Hans Hansen 30, i København
2) Rasmus Hansen 26, i København.

729    Poul Christensen, vægter i Holbæk. 8.4.1789, fol.642.
E: Anne Jensdatter. LV: Otto Lund, gørtler. B:
1) Karen Poulsdatter 9
2) Christen Poulsen 7
3) Svend Poulsen 4.
FM: Jacob Ibsen, murer.
Afdøde døde 4.4.1789.

730    Birthe [Koch] i Holbæk, der døde 1.5.1789, fol.643.
Enke efter Christen Pedersen. A:
1) halvbror Svend Svendsen, rytter, død. 1B:
a Peder Svendsen 42 i Gislinge på Vognserup gods.
FM: Hans Enevoldsen, som beslægtet.

731    [Maren Pedersdatter] i Holbæk. 8.4.1789, fol.647.
Enke efter Poul Lemming, [skifte 27.9.1766 lbnr.650]. B:
1) Henrik Poulsen Lemming 46
2) Cecilie Poulsdatter Lemming 43.
FM: Otto Lund, gørtler.

732    Birthe Cathrine Madsdatter i Holbæk. 20.8.1789, fol.649B.
E: Hans Markussen, skomager. B:
1) Jens Vogn Hansen 14
2) Johan Hansen 6
3) Peder Hansen 4
4) Maren Kirstine Hansdatter 4.
FM: Peder Johansen Richter.
Afdøde døde 21.7.1789.

733    Maren Kirstine i Holbæk. 7.10.1789, fol.650B.
E: Michael Hansen, farver. B:
3) Anne Kirstine Michaelsdatter 25.
Første ægteskab med Christian Jacobsen Tamdrup, farver, [skifte 26.10.1762 lbnr.611]. B:
1) Hans Christiansen Tamdrup 45
2) Christian Christiansen Tamdrup 42.

734    Anne Baltsers, ugift i Holbæk. 12.4.1788, fol.651B.
A:
1) søstersøn Jens Pedersen i Ordrup i Fårevejle sogn i Ods herred på Adelersborg gods.

735    Jens Ortved, købmand i Holbæk. 17.5.1789, fol.659B, 700, 704, 706, 708B, 712, 714.
E: Ingeborg Christine Høberg. LV: Henrik Radenich. B:
1) Hans Ditzel Ortved 23, fuldmægtig på Benzonslund [i Holmstrup sogn]
2) Johan Adolf Ortved 21, i Herlufsholm latinskole
3) Anne Kirstine Ortved 18, kammerjomfru på Arnakkegård [i Bregninge sogn]
4) Elisabeth Ortved 15
5) Lucie Ortved 14
6) Sofie Elisabeth Ortved 13.
FM: Andreas Funch.
Desuden nævnes afdødes bror Villum Ortved, birkeskriver i Kraghave [i Tingsted sogn] på Falster.

736    Sidsel Marie [Johansdatter] With i Holbæk. 30.1.1789, fol.692B.
Enke efter Knud Hansen, glarmester, [skifte 30.5.1765 lbnr.613]. B:
1) Dorthe Kirstine Knudsdatter, død, var g.m. Johan Wagner i Kassel i Hessel. Hen efterlader 3 sønner
2) Margrethe Kirstine Knudsdatter i Vartov, enke efter [Christian Peder] Lytzen (Litzen), glarmester i Holbæk
3) Cathrine Kirstine Knudsdatter 40, på Gottorp slot
4) Hans Knudsen 38, feldberedersvend i København
5) Johan Filip Knudsen 36, skovfoged på Gunderslevholm
6) Anne Kirstine Knudsdatter g.m. Johan Christian Weis, købmand i Holbæk.
Afdøde boede hos sin søster [Margrethe Kirstine With], enke efter Hans Isaksen Wulf.

737    [Karen Lassen, død 5.4.1779], slutningen af skifte 19.1.1787, fol.693.
Enke efter [Mikkel Steensen] Bille, admiral, [død 2.5.1756]. B:
1) Mette Bille, enke efter [August Frederik] Mensing, ritmester, [død 17.4.1776]
2) Mathias Bille, søkaptajn, [død Irland 17.3.1782]. E: Anne Rebekka. 2B:
a Karen Marie Mathiasdatter Bille
b Adolfine Mathiasdatter Bille.

738    Niels Christensen i Holbæk, der døde 7.9.1789, fol.695, 699.
A:
1) far Christen Jensen på Korreborg [i Mammen sogn] i Jylland.
Afdøde boede hos sin farbror Christen Jensen Bech i Holbæk.

739    Ellen Margrethe Jørgensdatter, ugift i Holbæk, der døde 3.1.1790, fol.696.
A:
1) bror Gert Didrik Jørgensen, bogholder i Den almindelige enkekasse i København
2) søster Marie Christiane Jørgensdatter i Gødvad præstegård i Jylland.

740    Anne Cathrine Christensdatter i Holbæk, der døde 5.2.1790, fol.696B, 705, 706, 707B.
E: Carl Christian Reinelt, tømrer. B:
7) Anne Elisabeth Carlsdatter 3
8) Johan Christian Carlsen 2 dage, der døde.
Første ægteskab med Peder Lauridsen, tømrer. B:
1) Laurids Pedersen 16
2) Maren Pedersdatter 15
3) Andreas Pedersen 15
4) Karen Pedersdatter 10
5) Thomas Pedersen 7
6) Petroline Pedersdatter 6.
FM:
1 morfar Christen Adriansen Schønnemann, tømrer
2 Christian Carl Christensen, møller i Strandmøllen.

741    Mads Andersen, værtshusmand i Holbæk, der døde 12.3.1790, fol.698, 705B, 706B, 710, 710B, 716, 720B.
E: Johanne Marie Gudmandsdatter, der døde 16.6.1790.
Hans A:
1) søskendebarn Laurids Ritz i Odsherred
2 søskendebarn Mikkel Ritz i Odsherred.
Hendes A:
1) mor Anne Cathrine Jørgensdatter
2) bror Knud Gudmandsen, værtshusmand i Holbæk.
3) søster Maren Gudmandsdatter 27, i København.

742    Vibeke Sofie [Arentsdatter] i Holbæk, der døde 9.5.1790, fol.700, 720.
Enke efter Albert Frederik Wulf. B:
1) Peder Wulf 50, i Århus
2) Birthe Cathrine Wulf 48, enke efter Søren Mose, skomager i København
3) Karen Wulf i Korsør, død. 1B:
a Jochum Holm 24
4) Beathe Sofie Wulf 34, g.m. Laurids Olufsen, bødker i Vindekilde
5) Mette Amalie Wulf g.m. Laurids Bjerring i Holbæk.

743    Bastian Stilhof, murer i Holbæk. 15.5.1790, fol.700, 711, 712, 716, 716B.
E: Helene Rasmusdatter. LV: Rasmus Clausen, murer. B:
1) Esther Bastiansdatter 18
2) Johan Iver Bastiansen 15
3) Johanne Marie Bastiansdatter 13
4) Rasmus Salomon Bastiansen 3.
FM: Rasmus Bjerring, snedker.
Afdøde døde 15.4.1790.

744    Jonas Christiansen, pottemager i Holbæk. 15.5.1790, fol.702.
E: Anne Elisabeth. B:
1) Bodil Kirstine Jonasdatter 2.
FM: fars stedfar Villum Jensen, pottemager, på stedet.
Afdøde døde 16.4.1790.

745    Margrethe Olufsdatter, ugift i Holbæk, der døde 6.6.1790, fol.702, 704, 724.
A:
1) bror, død. 3B:
a Oluf Pedersen, kornmåler
b Jacob Pedersen, skomagersvend i Århus
c Anne Cathrine Pedersdatter 18
2) bror, død. 2B:
a Oluf Nielsen, kornmåler
b Sofie Nielsdatter 38.

746    Anders Haagensen, glarmester i Holbæk. 10.8.1790, fol.708, 724B, 727B, 728B.
E: Anne Christensdatter. LV: Anders Frandsen Ruth.
Arvinger kendes ikke.

747    Christian Ulrik von der Osten, generalmajor i Holbæk. 24.8.1790, fol.708B, 718B, 721B.
E: Sofie. W. de Thomsen. LV: Hansen, prokurator. B:
1) Margrethe Birgitte von der Osten 32, i Vemmetofte adelige Frøkenkloster
2) Charlotte Amalie von der Osten g.m. von der Oldeland, kaptajn i København
3) Susanne Sofie Vincentine von der Osten 28 i Roskilde adelige Frøkenkloster
4) Johan Vibe von der Osten 25, kaptajn i russisk tjeneste.

748    Karen Olufsdatter i Holbæk, der døde 14.1.1791, fol.719B, 737.
E: Anders Ibsen, daglejer. B:
1) Else Andersdatter 23
2) Oluf Andersen 22, skomagersvend
3) Ib Andersen 18, hattemagerdreng
4) Jens Andersen 15, skomagerdreng.
FM: Peder Lauridsen, hjulmand.

749    Peder Bøchelmann, glarmestersvend i Holbæk. 25.2.1791, fol.723, 737B.
Afdøde var født i Tyskland.
Arvinger kendes ikke.

750    Søren Jensen, staldkarl i Holbæk. 12.3.1791, fol.723B, 738.
Afdøde var født på Vosnæsgård gods i Jylland og efterlader formentlig arvinger der.
(Vosnæsgård ligger i Skødstrup sogn i Randers amt).

751    Laurids Pedersen, feldbereder i Holbæk. 16.4.1791, fol.725.
E: Marianne Jørgensdatter. LV: Hans Jørgensen, rebslager.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter, separeret fra Pedersen, feltskær i Kalundborg efter bevilling af 25.1.1791.

752    Niels Lauridsen i Holbæk. 14.6.1791, fol,728, 739.
A:
1) bror Oluf Lauridsen i Moseby på Tuse næs
2) bror Christen Lauridsen i Hørby, død. Hans børn
3) søster g.m. Nielsen i Nørup.
Afdøde havde tidligere boet i Uglerup på Tuse næs.

753    Karen Hansdatter i Holbæk. 20.6.1791, fol.729B.
Enke efter Niels Pedersen Ravn, feldbereder, [skifte 19.10.1788 lbnr.720]. B:
1) Christoffer Nielsen Ravn.
Afdøde døde 21.5.1791.

754    Maren Knudsdatter i Holbæk, der døde 17.7.1791, fol.730, 731.
E: Laurids Nielsen, værtshusmand. A:
1) søster Anne Knudsdatter g.m. Jens Christensen i Hjembæk.

755    Rasmus Rasmussen Schmidt, farversvend i Holbæk, der døde 7.8.1791, fol.730B, 731B, 739B, 745, 747.
A:
1) mor [Mette Caspersdatter Prehn] i Maribo, enke efter Rasmus Schmidt, degn i Everdrup
2) bror Hans Rasmussen Schmidt 44, urmager i Maribo
3) bror Casper Rasmussen Schmidt 40, murersvend i København.

756    Hans Jørgen Wisbom, skomager i Holbæk. 27.9.1791, fol.732B, 744, 745, 748.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: LV: Johan Frederik Schiønning, bogbinder. B:
1) Rasmus Klochmann Hansen 2½.
FM: Peder Tollesen, skomager.
Desuden nævnes ankens afdøde far Rasmus Klochmann, skomager i Holbæk.

757    Ingeborg Christine [Høberg] i Holbæk. 7.10.1791, fol.733B, 741, 745B, 748B, 752B, 753B, 754, 755B.
Enke efter Jens Ortved, købmand, [skifte 17.5.1789 lbnr.735]. B:
1) Hans Ditzel Ortved 25, i Roskilde
2) Johan Adolf Ortved 23, informator i Undløse præstegård
3) Anne Kirstine Ortved 20
4) Elisabeth Ortved 18
5) Lucie Ortved 17
6) Sofie Elisabeth Ortved 16.
FM: Henrik Radenich, værtshusmand.

758    Maren Nielsdatter Ravn, ugift tjenestepige i Holbæk. 19.11.1791, fol.740, 746.
A:
0) forældre Niels Pedersen Ravn, feldbereder, [skifte 19.10.1788 lbnr.720 og Kirsten Nielsdatter, skifte 12.5.1764 lbnr.617]
1) Voldborg Nielsdatter Ravn 49, g.m. Thomas Grønnegaard, fyrbøder på rådstuen i København
2) Peder Nielsen Ravn 42, feldbereder
3) Hans Nielsen Ravn 39, købmand i Vordingborg
4) Karen Nielsdatter 34, i København
5) Anders Nielsen Ravn 32, feldbereder.
Fars andet ægteskab med [Karen Hansdatter].
6) halvbror Christoffer Nielsen Ravn 24, feldberedersvend.

759    Erik Aarø, havnefoged i Holbæk, der døde 1.12.1791, fol.742, 749B, 754B, 755, 757, 758.
E: Charlotte Hvid. LV: Erik Johansen. B:
1) Mathias Eriksen Aarø 21, i København.

760    Inger Jensdatter, ugift tjenestepige i Holbæk, der døde 14.3.1792, fol.750, 756B, 758, 759, 762B, 763, 765B, 767B, 770.
A:
0) far Jens Jørgensen Lund, afskediget rytter i Slagelse, død
1) bror Isak Jensen Lund, skomager i Nykøbing Falster
2) bror Jacob Jensen Lund, skoflikker i Drøsselbjerg, død. 1B:
a Margrethe Jacobsdatter 2
3) halvsøster Anne Elisabeth 24
4) halvsøster Karen 20.

761    Mette Bille i Holbæk, der døde 2.4.1792, fol.751, 754, 754B.
Enke efter [August Frederik] Mensing, ritmester, [død 17.4.1776]. B:
1) Michael Rudolf Bille Mensing 24
2) Petronelle Christine Mensing 22.
FM: N. Hansen. prokurator.

762    David Jørgensen, slagter i Holbæk, der døde 16.4.1792, fol.752B, 754.
E: Sidsel Lauridsdatter. A:
1) mor Anne Marie Rasmusdatter, enke efter Jørgen Sørensen, kornmåler i Holbæk
2) bror Søren Jørgensen, skoflikker
3) bror Christen Jørgensen 35, skomagersvend
4) søster Bodil Jørgensdatter g.m. Peder Nielsen Ravn, feldbereder.
Desuden nævnes afdødes steddatter Cathrine.

763    Isak Wulf i Holbæk, der døde 26.6.1792, fol.755, 762, 763B.
E: Birgitte. LV: Anders Pedersen, skomager. B:
1) Cathrine Wulf 14.
FM: morfar Peder Reenberg [Lidø], degn i Egebjerg i Ods herred, [enkemand efter Inger Christiansdatter Kobberø, død 13.2.1781].

764    Anne Cathrine Clausdatter i Holbæk. 14.8.1792, fol.757, 761B, 763, 764, 767B, 770B, 771B, 773, 777, 778B, 784, 785B.
E: Christen Jensen Worm, hattemager. B:
1) Anne Sofie Christensdatter 10
2) Kirstine Elisabeth Christensdatter 7
3) Ellen Christensdatter 5.
FM: Claus Mortensen, snedker i Nykøbing Sjælland.

765    Opbudsbo i Holbæk. 1.10.1792, fol.759, 771B, 774B, 777B, 779, 782B.
Registrering af fallitbo hos Christoffer Ibsen, murer i Holbæk.

766    Rasmus Christoffersen, smedesvend i Holbæk. 20.10.1792, fol.762B, 765B, 767.
E: Dorthe Christiansdatter. LV: Jacob Nielsen, hattemager. B:
1) Christoffer Rasmussen 13
2) Birthe Sofie Rasmusdatter 12.
FM: Hans Markussen, skomager.

767    Birthe Busch i Holbæk. 16.11.1792, fol.764, 766.
E: Jens Pedersen Vollum.
Første ægteskab med Thomas Dahl. B:
1) Christian Thomsen Dahl, værtshusmand i Køge.

768    Bodil Kirstine [Pedersdatter] i Holbæk. 7.12.1792, fol.766B, 775B.
E: Villum Jensen, pottemagersvend i Roskilde.
Første ægteskab med [Christian Ottesen, skifte 17.6.1784 lbnr.670]. B:
1) Jonas Christiansen, pottemager, [skifte 15.5.1790 lbnr.744]. 1B:
a Bodil Kirstine Jonasdatter 5
2) Christian Frederik Ottesen 20, i København.

769    Anne i Holbæk. 23.12.1792, fol.767B, 772B.
Enke efter Peder Olufsen. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter, død, var g.m. Pihl i Næstved. 1B:
a Hans Peder Lauridsen 13, i pottemagerlære.
FM: Christen Hansen, pottemager.

770    Opbudsbo i Holbæk. 24.12.1792, fol.768, 773B, 777B, 781B, 784B, 787B, 789, 789B, 791B, 792, 792B.
Registrering af fallitbo hos Peder Jacobsen Frisch, fabrikant i Holbæk.

771    Peder Jørgensen, skibskarl i Holbæk. 12.2.1793, fol.771, 776B.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Laurids Bjerring, købmand. B:
1) Mette Kirstine Pedersdatter 29.
FM: Otto Lund, gørtler.

772    Anne Marie Christoffersdatter Bjerring i Holbæk. 11.3.1793, fol.773B, 786B.
E: Oluf Jensen Nyhus, købmand. B:
1) Margrethe Cathrine Olufsdatter 4
2) Else Margrethe Olufsdatter 6 mdr.
FM: morbror Rasmus Christoffersen Bjerring, snedker.
Afdøde døde 9.2.1793.

773    Ellen Hansdatter Friis i Holbæk. 20.4.1793, fol.777.
E: Niels Christian Felumb, skrædder. B:
1) Mathias Felumb 23, skræddersvend.

774    Opbudsbo i Holbæk. 14.6.1793, fol.779, 788, 789, 792, 794, 796, 797, 798B, 799, 800B.
Registrering af fallitbo hos Carl Christian Reinelt, tømrer i Holbæk.

775    Abelone Hansdatter Friis i Holbæk. 17.6.1793, fol.781B.
E: Andreas Funch, feldbereder. B:
1) Hans Christian Andreassen Funch 26
2) Birthe Andreasdatter Funch g.m. Gunder Fischer, klejnsmed.

776    Clemen Nielsen, daglejer i Holbæk, der døde 16.9.1793, fol.787.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Bertelsen. B:
1) Niels Clemensen 33, hyrekusk i København
2) Anders Clemensen 30, spækhøker i København
3) Anne Clemensdatter g.m. Rasmus Michaelsen, smed i Ellinge Lyng [i Højby sogn] i Ods herred
4) Sidsel Clemensdatter g.m. Anders Follet i Asmindrup.

777    Maren Eriksdatter i Holbæk, der døde 29.11.1793, fol.790, 794.
Enke efter Jacob Olufsen, sognefoged. B:
1) Frederik Conrad Jacobsen 30, i København
2) Sidsel Jacobsdatter g.m. Niels, bådsmand i København
3) Maren Jacobsdatter 24, på Ledreborg.
FM: E. N. Schandorph, maler.

778    Fordeling af indbo i Holbæk. 6.12.1793, fol.790.
Fordeling af indbo hos
Henning Hvid, der flytter til sønnen Hvid i Holbæk
og hustruen, der flytter til svigersønnen Christen Nielsen i Holbæk.
da begge er syge og sengeliggende.

779    Poul Lorentsen, en norsk rytter, der døde 9.12.1793 i Holbæk, fol.791, 794.
Afdøde efterlader arvinger i Norge.

780    Anne Madsdatter i Holbæk, der døde 16.12.1793, fol.791B, 799B, 804B.
E: Peder Tjørne, skomager. B:
1) Karen Margrethe Pedersdatter 10.
FM: Anders Andersen værtshusmand.
Enkemanden underskriver sig som Peder Johansen Richter

781    Søren Christensen, drager i Holbæk. 23.1.1794, fol.793B.
Enkemand. B:
1) Christen Sørensen 27.
Afdøde døde 25.12.1793.

782    Anne Margrethe Christensdatter i Holbæk, der døde 24.1.794B, 799B, 803B.
E: Laurids Simonsen, skoflikker. B:
1) Peder Lauridsen 19
2) Ejler Lauridsen 18
3) Jens Jacob Lauridsen 14.
FM: Søren Steenberg.

783    Elia Margrethe Schiøtz i Holbæk, der døde 20.2.1794, fol.794B, 795B, 800, 802B.
E: Laurids Jensen Kjær, murer. B:
1) Anne Magdalene Lauridsdatter 3.
FM: Jacob Lauridsen Kjær.

784    Bodil Lauridsdatter i Holbæk, der døde 25.2.1794, fol.795, 796.
E: Niels Rasmussen, daglejer. B:
1) Anne Bolette Nielsdatter 14 dage. der døde.

785    Ellen Christensdatter i Holbæk. 22.3.1794, fol.796, 796B.
Enke efter Enevold Jensen. B:
1) Maren Enevoldsdatter g.m. Johan Lorents Giersting, feldbereder.

786    Peder Nielsen i Pølsekrogen i Holbæk. 6.5.1794, fol.797, 799.
E: Karen Jensdatter.LV: Søren Lauridsen Friis. B:
1) Hans Pedersen i Bredetved [i Ågerup sogn]
2) Rasmus Pedersen Taastrup 30, snedkersvend
3) Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen, smed i Vented [i Mørkøv sogn].

787    Anders Christensen, daglejer i Holbæk, der døde 14.5.1794, fol.797, 798B.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen i Tåstrup. A:
1) mor Margrethe i Vinstrup, enke efter Christen Christensen, smed. LV: Anders Pedersen, daglejer
samt afdødes arvinger i København, der har givet afkald.

788    Else Marie Pedersdatter i Holbæk. 15.5.1794, fol.797B, 800, 804.
E: Jens Henriksen, bødker. A:
1) søster Anne Cathrine Pedersdatter, [skifte 13.1.1789 lbnr.726], var g.m. enkemanden. 1B:
1) Peder Jensen 14.
FM: Jacob Thorsen.

789    Karen Thomasdatter Høgh i Holbæk. 2.8.1794, fol.805.
E: Jens Thomsen, handskemager. B:
1) Thomas Jensen Høgh 38.
Afdøde døde for 4 år siden.

790    Opbudsbo i Holbæk. 9.10.1794, fol.807B, 812, 831B, 842B, 843, 843B, 844B, 856, 858, 861, 863B, 866B, 867B.
Registrering af fallitbo hos Laurids Jørgensen Langhoff.
Desuden nævnes hans hustrus far Laurids Madsen Holm.

791    Jens Mikkelsen, fisker i Holbæk, der døde 4.2.1795, fol.811B, 845B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Peder Hansen, hjulmand. B:
1) Mette Cathrine Jensdatter 16.
FM: Jens Jensen Møller.

792    Oluf Thorsen, toldbetjent i Holbæk. 15.2.1795, fol.813, 846B.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Søren Friis. B:
1) Elisabeth Cathrine Olufsdatter 28
2) Thor Olufsen 26, toldbetjent
3) Anne Margrethe Olufsdatter 21, i København
4) Ingeborg Olufsdatter 18, i København
5) Karen Olufsdatter 11.
FM: Gotfred Pedersen, avlsmand.

793    Anne Marie Solberg i Holbæk, der døde 28.3.1795, fol.813B, 824B.
Enke efter Henrik Borup, sadelmager, [skifte 25.6.1787 lbnr.698]. B:
1) Niels Christian Henriksen Borup 35, sadelmagersvend
2) Else Beathe Henriksdatter g.m. Oluf Dyrlund i Tuse Lundgård.

794    Karen Nielsdatter i Holbæk. 29.3.1795, fol.813B, 828.
Enke efter Clemen Nielsen, daglejer, [skifte16.9.1793 lbnr.776]. B:
1) Niels Clemensen 34, hyrekusk i København
2) Anders Clemensen 31, spækhøker i København
3) Anne Clemensdatter 44, g.m. Rasmus Michaelsen, smed i Hønsinge [i Vig sogn] i Ods herred.

795    Christian Henrik Hvid i Holbæk. 31.3.1795, fol.814, 819, 826, 838, 845, 855, 857, 859, 861, 864, 865, 869, 874, 875, 877, næste protokol fol.2B, 5, 10B, 13B, 16B, 20B, 21B, 22, 27B, 28B, 29B, 31, 31B, 39, 40, 43, 46.
E: Ø. P. LV: [Søren Laurids] Vorsø, apoteker. B:
1) [søster] g.m. Knud Thorsen i Slagelse
2) [søster Christiane Hvid] g.m. [Peder] Bredal forpagter på Hellestrup.
Testamentarisk gave til plejebarnet Christiane, der bliver 16 år den 11.12.1806.
Desuden nævnes afdødes farbror Henning Hvid.

796    Inger Sørensdatter i Holbæk. 2.4.1795, fol.818.
Enke efter Peder Johansen i Gyrstinge.
B:
1) Peder Hansen, hjulmand.

797    Peder Rasmussen Bruun, afskediget rytter i Holbæk, der døde 7.4.1795, fol.818, 847.
E: Johanne Marie Hansdatter. LV: Christen Mortensen, tømrer. A:
1) søster Sidsel Rasmusdatter, enke efter Niels Nielsen i Brorfelde
2) søster Bodil Rasmusdatter, død. 1B:
a Rasmus Christensen i Fruerskov.

798    Jens Mogensen, soldat i Holbæk, der døde 20.4.1795, fol.818, 847B.
A:
1) en bror i Kimmerslev ved Svenstrup
samt 2 andre brødre.

799    Birgitte Simonsdatter i Holbæk. 5.5.1795, fol.825.
Enke efter Hans Christensen. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Christian Bech, skrædder
samt øvrige arvinger.

800    Anne Joensdatter i Holbæk, der døde 7.5.1795, fol.825B, 845B.
E: Hans Henrik Mathiassen. B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. Steffen Olufsen, skomager
2) Mathias Hansen 21, møllersvend i Store Merløse mølle.

801    Augustinus Grandjean, fuldmægtig på Holbæk Amtstue, der døde 1.6.1795, fol.828, 831B, 835B, 851B, 857, 858B, 862, 865, 866B, 873B, 874B, 875B, 877, 881, 883, næste protokol fol.3, 4B, 9 12, 14B, 19, 20B, 21, 22, 27B, 28, 29B, 32B, 34B.
A:
0) forældre Christian Grandjean, herredsskriver, begravet Holbæk 18.7.1772 og Anne Halling, død 1776]
1) søster Anne Dorthe Grandjean i København
2) søster Cathrine Margrethe Grandjean g.m. Henrik Sommer, degn i Udby
3) søster Kirstine Marie Grandjean i Store Sandvig ved Bergen i Norge
4) bror Frederik Grandjean, 31m kopist ved Rentekammeret i København
5) bror Johan Vilhelm Grandjean
6) Gothard Christian Grandjean i København, død, efter hvem, der er arv.

802    Anne Sofie Ruth i Holbæk. 30.6.1795, fol.834B.
Testamente af 1.8.1783.

803    Mette Hansdatter i Holbæk, der døde 3.7.1795, fol.834B, 837B.
E: Niels Gabrielsen, værtshusmand. A:
1) halvbror Claus Hansen 23
2) halvbror Jørgen Hansen 20
3) halvsøster Else Hansdatter 17
4) Johanne Hansdatter 15
5) halvsøster Karen Hansdatter 12
6) halvsøster Anne Hansdatter 10
7) halvbror Niels Hansen 8.
FM: afdødes stedfar Hans Jørgensen i Ågerup.
Testamente af 4.6.1795.

804    Hans Peder Justesen, feldbereder i Holbæk. 16.7.1795, fol.836B, 841B, 843, 848B, 856, 858B, 861, 863B, 871, 875, 881, næste protokol fol.4, 12, 14, 18.
E: Elisabeth Mouridsdatter. LV: Hans Christian Funch, feldbereder. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 11
2) Christiane Hansdatter 6.
FM: Jens Cort Lund, snedker.

805    Niels [Lauridsen] Friis i Holbæk, der døde 18.9.1795, fol.842B, 844.
E: [Marie Kirstine Hansdatter Wulf]. A:
1) bror Søren Friis
2) bror Friis, død. 1B:
a Laurids Friis, myndig.

806    Anne Hansdatter i Holbæk, der døde 28.10.1795, fol.849, 853B, 856B.
E: Hans Jørgensen, rebslager. B:
1) Isak Hansen 17
2) Inger Kirstine Hansdatter 15
3) Karen Louise Hansdatter 13
4) Margrethe Elisabeth Hansdatter 10
5) Kirsten Hansdatter 4.
FM: Erik Herlev, bager.

807    Henrik Pedersen Bidstrup i Holbæk, der døde 18.11.1795, fol.851B.
Testamente af 11.11.1794 for afdøde og hustru.

808    Oluf [Jensen] Nyhus i Holbæk, der døde 3.2.1796, fol.858B, 860, 868B.
E: Johanne Marie Johansdatter. LV: far Johan Caspersen, smed. B:
3) Anne Marie Olufsdatter 3 mdr.
Første ægteskab med [Anne Marie Christoffersdatter Bjerring, lbnr. 11.3.1793 lbnr.772]. B:
1) Marie Cathrine Olufsdatter 7
2) Else Margrethe Olufsdatter 4.
Født værge Rasmus Bjerring, snedker.

809    Maren Pedersdatter, ugift tjenestepige i Holbæk. 12.3.1796, fol.861B, 863.
A:
1) far Peder Pedersen i Bechhuset ved Skjoldenæsholm.

810    Anne Henningsdatter i Holbæk, der døde 24.3.1796, fol.862, 876B.
Enke efter Johan Meyer, [skifte 3.8.1763 lbnr.612].
Arvinger kendes ikke.

811    Lisbeth Lauridsdatter Kolding i Holbæk. 30.3.1796, fol.863B.
Enke efter Christian Hansen Lund, pottemagersvend. B:
1) Hans Christiansen 30, portner i København
2) Jens Christiansen, på Sukkerhuset på Christianshavn.

812    Hans Hansen Lund, pottemager i Holbæk. 16.4.1796, fol.864.
E: Dorthe Marie Jørgensdatter.
Testamente af 19.6.1795.

813    Fædder Pedersen, toldbetjent i Holbæk. 10.5.1796, fol.866, 866B, 871B.
E: Else Sørensdatter. LV: Niels Christian Felumb, toldbetjent. B:
1) Johan Peder Fæddersen 22, på Christianshavn.

814    Niels Gabrielsen i Holbæk.11.6.1796, fol.867, 870B, 871B, 877B, 880B.
A:
1) bror Anders Gabrielsen 66, i Kvanløse
2) bror Jens Gabrielsen 58, i Marup
3) Laurids Gabrielsen 50, i Nyrup
4) Peder Gabrielsen 42, i Nørre Vallingerød
5) Hans Gabrielsen 40, i Vanløse
6) Gabriel Gabrielsen 37, i Have Borup
7) bror Christen Gabrielsen i Nørre Eskilstrup, død. 8B:
a Gabriel Christensen 33, i Have Borup
b Morten Christensen 22, i Have Borup
c Rasmus Christensen 16, i Nørre Eskilstrup
d Kirsten Christensdatter g.m. Simon Jensen i Soderup
e Bodil Christensdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Igelsø
f Maren Christensdatter g.m. Frederik Nielsen i Igelsø
g Dorthe Christensdatter g.m. Didrik Hansen i Nyrup
h Anne Cathrine Christensdatter i Nørre Eskilstrup
8) søster Anne Gabrielsdatter g.m. Jens Andersen i Ugerløse.

815    Johan Frederik Ditlev, væver i Holbæk, der døde 1.8.1796, fol.874, næste protokol fol.1B.
Arvinger kendes ikke.

816    Laurids Jensen Bjerring, markedshandler i Holbæk, der døde 12.9.1796, fol.875, 879, næste protokol fol.9B.
E: Mette Amalie. LV: Hansen, birkedommer. B:
1) Marianne Bjerring 18
2) Jørgen Bjerring 16, kramboddreng i Roskilde
3) Jacob Bjerring 12
4) Johanne Bjerring 10
5) Karen Bjerring 8
6) Sofie Bjerring 3.
FM: J. Bosted, guldsmed.

817    Anne Rasmusdatter i Holbæk, der døde 26.9.1796, fol.876, næste protokol fol.2.
E: Christen Nielsen, vægter. A:
1) bror Peder Rasmussen i Køge på Gammel Køgegård gods
2) søster Barbara Rasmusdatter i Roskilde
3) bror Jens Rasmussen i Roskilde
4) bror Niels Rasmussen i Roskilde.

818    Dorthe Jensdatter i Holbæk, der døde 26.10.1796, fol.879, 879B.
E: Christen Jørgensen, vægter. B:
1) Jørgen Christensen.

819    Anne Cathrine [Jørgensdatter] i Holbæk. 31.10.1796, 879B, næste protokol fol.8B.
Enke efter Gudmand. B:
1) Knud Gudmandsen
2) Maren Gudmandsdatter g.m. Christen Nielsen, spækhøker i København.

820    Nille Marie Florentsdatter i Holbæk, der døde 1.11.1796, fol.879B, 880, næste protokol fol.8.
E: Christen Clausen, glarmester. B:
1) Claus Peder Christensen 8.
FM: Oluf Andersen, skomager.

821    Niels Henriksen, vognmand i Holbæk. 5.11.1796, fol.879B.
E: Margrethe Jensdatter.
Testamente af 10.8.1787.

822    Karen Pedersdatter i Holbæk, der døde 16.11.1796, fol.881, næste protokol fol.7B.
Enke efter Teisner, gartner. B:
1) Samuel Peder Teisner 50, gartner på Frederiksborg
2) Vilhelm Teisner i Kongsberg i Norge, død. Af første ægteskab 1B:
a Christian Frederik Teisner 16.
Af Vilhelm Teisners andet ægteskab 3B:
b Christoffer Ludvig Teisner 12
c Mathias Teisner 11
d Hedvig Cathrine Teisner 4
3) Anne Margrethe Teisner g.m. Henrik Andersen i Holbæk Lille Mølle
4) Iver Teisner 44, gæstgiver i Christiania i Norge
5) Frederik Christian Teisner 42, gartner på Lerchenborg
6) Johan Christoffer Teisner 36, høker i Christiania
7) Birthe Juliane Teisner g.m. Morten Lauridsen, værtshusmand i Frederiksborg
8) Carl Emil Teisner 30, gartner i Christiania.

823    Christen Nielsen, værtshusmand i Holbæk. 21.11.1796, fol.881B, næste protokol fol.4, 12B.
E: Louise. LV: Bang, købmand. B:
1) Johanne Kirstine Christensdatter g.m. Hugheim, murer i Frederiksborg
2) Anne Sediche Christensdatter g.m. Thor Thorsen, toldbetjent
3) Johan Georg Christensen 22, student i Norge
4) Niels Jonas Christensen 18
5) Nikoline Petrea Christensdatter 15.
Holbæk Byfoged
Skifteprotokol
1796-1828
her: 1796-1814

824    Johan Bosted, guldsmed i Holbæk, der døde 13.3.1797, fol.11, 29.
E: Cathrine Bodil May. LV: Hans Christian Rathmann.
Testamente af 14.2.1797.

825    Dorthe Kirstine Heerfordt, ugift i Holbæk. 10.4.1797, fol.13B, 19B.
A:
0) forældre [Jørgen Heerfordt, skifte 24.12.1751 og Elisabeth Marie Harding, skifte 30.7.1753 lbnr.531]
1) bror Jacob Heerfordt, købmand i Slagelse
2) bror Johannes Heerfordt 54, krambodsvend
3) søster Øllegaard Heerfordt 50, enke efter [Jacob Clausen] Vinsløv, degn i Høng.
Fars andet ægteskab med [Elsebeth Marie Linde, skifte 3.7.1757 lbnr.570]
4) halvbror Lorents Heerfordt 44, uvist hvor
Fars sidste ægteskab med [Marie Magdalene Lind], der lever. B:
5) halvsøster Sofie Margrethe Heerfordt 38, i København.

826    Laurids Pedersen Kofoed, ritmester i Holbæk. 23.4.1797, fol.14.
Testamente af 31.3.1797.

827    Peder Knudsen Andersen, værtshusmand i Holbæk. 31.8.1797, fol.23B, 26B, 41, 42B, 43B.
E: Anne Johansdatter. LV: Johan Christian Weiss. A:
1) far Anders Pedersen, skomager.
Desuden nævnes enkens datter Mette Sofie.

828    Vilhelm Klotz, hattemager i Holbæk, der døde 2.9.1797, fol.26.
E: Helvig Olufsdatter. LV: Andreas Wismann.
Testamente af 11.8.1797.

829    Karen Pedersdatter i Holbæk, der døde 5.9.1797, fol.26B, 30.
Enke efter Niels Jørgensen. B:
1) Jørgen Nielsen 24, i tømrerlære i Store Merløse.
FM: Christen Møller, snedker.

830    Anne Margrethe Hansdatter i Holbæk, der døde 13.10.1797, fol.27B, 29B.
E: Peder Lauridsen Døve, daglejer. B:
1) Lisbeth Cathrine Pedersdatter 60, uvist hvor
2) Anne Kirstine Pedersdatter 49m uvist hvor.

831    Jens Ditzel. krambodsvend i Holbæk. 26.10.1797, fol.28, 28B.
A:
1) bror Hans Peder Ditzel, købmand.

832    Niels Henriksen, vognmand i Holbæk. 18.12.1797, fol.31B.
E: Margrethe Jensdatter. B:
1) Bodil Nielsdatter g.m. Jens Nielsen på Sejerø
2) en datter, død. E: Jens Olufsen i Sonnerup. Hendes børn.

833    Margrethe Kirstine With i Holbæk. 11.1.1798, fol.33.
Enke efter Hans Isaksen Wulf.
Afdøde havde fledføringskontrakt af 8.9.1787 med Anne Kirstine Knudsdatter g.m. Johan Christian Weis, købmand, datter af afdødes søster [Sidsel Marie Johansdatter With, skifte 30.1.1789 lbnr.736].

834    Jørgen Lauridsen, rebslager i Holbæk. 17.1.1798, fol.33, 40, 43B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Søren Friis.
Første ægteskab med Kirsten Mathiasdatter, skifte 30.5.1787 lbnr.706. B:
1) Johanne Jørgensdatter g.m. Samuel Zachariassen, skrædder
2) Hans Jørgensen 48, rebslager i Holbæk
3) Thomas Jørgensen 46, rebslager i Slagelse
4) Christoffer Jørgensen 44, værtshusmand
5) Marianne Jørgensdatter 42, g.m. Laurids Pedersen, feldbereder
6) Mathias Jørgensen 40, rebslager i Slagelse
7) Christen Jørgensen 38, rebslager i Nykøbing Sjælland
8) Birthe Kirstine Jørgensdatter g.m. Mathias, klejnsmed.

835    Cathrine Poulsdatter Bildt i Holbæk. Samfrændeskifte 10.12.1798, fol.39, 40B, 63.
E: Christian Markussen, bødker. B:
1) Karen Christiansdatter g.m. Ernst Wismann, skrædder
2) Ingeborg Christiansdatter g.m. Laurids Mortensen, vognmandskarl i København
3) Johanne Christiansdatter g.m. Anders Sørensen, bødker i Vented
4) Markus Christiansen 22, bødkersvend
5) Marie Lisabeth Christiansdatter 21.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1798.
Afdøde døde 20.1.1798.

836    Ulrik Jørgensen, ugift i Holbæk, der døde 1.2.1798, fol.39B, 57.
A:
1) søster Bodil Jørgensdatter g.m. Christen Mortensen, tømrer
2) søster Anne Johanne Jørgensdatter g.m. Høfding, soldat i København.

837    Mette Pedersdatter i Holbæk, der døde 12.2.1798, fol.39B, 59B.
E: Herman, rytter. A:
1) søster Marie Pedersdatter, død, var g.m. Søren Christensen, drager. 1B:
a Christen Sørensen 32, drager
samt flere søskende på Tusenæs, hvis navne ikke kendes.

838    Peder Krebs, klejnsmed i Holbæk. 25.2.1798, fol.42, 57B.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Søren Steenberg. B:
3) Hans Michael Pedersen 9.
Enkens første ægteskab med [Christen Rasmussen Villerup, skifte 17.4.1787 lbnr.693]. Arv til B:
1) Rasmus Christensen 16, i klejnsmedelære
2) Christiane Christensdatter 13.
FM: afdødes bror Mathias Krebs, klejnsmed.

839    Christen Adriansen [Schønnemann], tømrer i Holbæk, der døde 8.8.1798, fol.53, 55B.
E: Gertrud Thomasdatter. LV: Christoffer Jørgensen, rebslager. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter, død, var g.m. Carl Christian Reinelt, tømrer
2) Johanne Marie Christensdatter g.m. Christoffer Jørgensen, rebslager
3) Christian Carl Christensen, skipper
4) Rasmus Christensen
5) Anne Christensdatter g.m. Søren Pedersen Fugl, spækhøker i København
6) Jacoba Christensdatter g.m. Niels Schønberg ved tømmerkroen i København
7) Marie Christensdatter, enke efter Jørgen Pedersen Sandfeld, spækhøker i København
8) Peder Christensen 32, møllersvend i Ry mølle i Horns? herred.

840    Jens Busch, møllersvend i Holbæk, der døde 11.8.1798, fol.53B, 60B.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Hans Bertelsen. B:
1) Christiane Sofie Jensdatter 7
2) Kirstine Birgitte Jensdatter 3.
FM: Peder Rasmussen, vognmand.

841    Anders Andersen, værtshusmand i Holbæk. 28.8.1798, fol.54, 58B.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Friis. B:
1) Søren Andersen 8
2) Johanne Andersdatter 3
3) Jens Andersen 1.
FM: Johan Caspersen, smed.

842    Oluf Borch Lund Møller i Holbæk, der døde 9.9.1798, fol.55, 60.
E: Edel Frederikke Vilhelmine [Sørensdatter] Lydum. LV: Jacob Lauridsen, hattemager. B:
1) Søren Møller 19, i hattemagerlære
2) Anne Sofie Møller.
FM: Jens Jensen Møller.
Afdøde havde været degn på Orø.

843    Bodil Lauridsdatter i Holbæk, der døde 9.10.1798, fol.56, 61.
E: Christen Møller, snedker. A:
1) søskendebarn Anders Madsen Brabrand, daglejer
2) søskendebarn Inger Dorthe Madsdatter g.m. Eskild Christoffersen i Dragerup [i Grandløse sogn]
3) søskendebarn Maren Madsdatter g.m. Jens Ebbesen i Store Tåstrup, nu i København.

844    Jens Thomsen, handskemager i Holbæk, der døde 30.10.1798, fol.58B.
Dødsanmeldelse.

845    Peder Nielsen, skomagersvend i Holbæk. 8.12.1798, fol.62, 81B.
A:
1) bror Laurids Nielsen i Gørløse i Frederiksborg amt
2) søster Mette Nielsdatter gift i Ferslev i Frederiksborg amt
3) søster Anne Nielsdatter gift i Gørløse.

846    Søren Ibsen i Holbæk, der døde 13.12.1798, fol.62B, 65, 71B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Henrik Mathiassen. B:
1) Marie Kirstine Sørensdatter 17
2) Ingeborg Sørensdatter 14
3) Bent Sørensen 9
4) Jens Sørensen 6.
FM: Ernst Wismann, skrædder.

847    Anders Madsen Brabrand, daglejer i Holbæk. 18.12.1798, fol.62, 71.
E: Kirsten Johansdatter. LV: Peder Hansen, tømrer. A:
1) søster Dorthe Madsdatter g.m. Eskild Christoffersen i Bredetved
2) halvsøster Maren Madsdatter g.m. Johan Ebbesen, bødker i København.

848    Anne Marie Christiansdatter i Holbæk, der døde 22.3.1799, fol.65, 65B.
E: Jacob Lauridsen, rokkedrejer. B:
1) Anne Jacobsdatter g.m. Christian Fraas, sadelmager.

849    Peder Holm, pensioneret rytter i Holbæk, der døde 14.4.1799, fol.65, 72B.
E: Anne Elisabeth Christoffersdatter. LV: Jens Jensen Møller.
Af første ægteskab B:
1) Johan Henrik Pedersen 19, i skomagerlære.
FM: Anders Schmidt, skomager.

850    Rasmus Christensen i Holbæk. 25.5.1799, fol.66, 72B.
E: Vibeke Johanne Juul. LV: Jacob Franch, daglejer. B:
1) Anne Cathrine Rasmusdatter 15
2) Frederikke Rasmusdatter 9
3) Thomas Rasmussen 8
4)Hans Christian Rasmussen 7.
FM: Otto Andreas Fritzner, skoflikker.

851    Conrad Rothenborg, parykmager i Holbæk, der døde 26.5.1799, fol.66B, 67, 75.
E: Maren Frederiksdatter. LV: Hans Christian Rathmann, kobbersmed. B:
1) Carsten Rothenborg 28, hårskærer i København
2) Henrik Rothenborg 25, parykmagersvend i København
3) Anne Rothenborg 22, på Christianshavn.
FM: Jens Jensen, skomager.

852    Oluf Nielsen, hugger i Holbæk. 10.6.1799, fol.66B, 74.
Enkemand. B:
1) Mette Olufsdatter g.m. Christen Nielsen, daglejer
2) Anne Olufsdatter, død, var g.m. Jacob Henriksen, smed. 4B:
a Henrik Jacobsen, smed i Krøjerup
b Birthe Jacobsdatter g.m. Oluf Jørgensen i Tagenshuset i Sipperup
c Anne Margrethe Jacobsdatter g.m. Jens Madsen i Østrup
d Anne Dorthe Jacobsdatter i Igelsø.

853    Oluf Bentsen, smed i Holbæk, der døde 11.6.1799, fol.67, 68, 76.
E: Anne Marie Nielsdatter Lydum. LV: Hans Christian Rathmann, kobbersmed. B:
1) Anne Olufsdatter 24.
FM: Mathias Krebs, klejnsmed.

854    Adolf Sørensen, gartner i Holbæk, der døde 9.7.1799, fol.67B, 78.
E: Dorthe Marie Andersdatter. LV: Ernst Wismann, skrædder. A:
1) bror Mathias Sørensen, kusk i København
samt arvinger på Fyn.

855    Henning Hvid i Holbæk. 19.7.1799, fol.69, 81,85, 86B.
E: Mette Sofie [Geist]. LV: Rasmus Aarup, prokurator.
Af første ægteskab B:
1) Sofie Henningsdatter g.m. en skytte i Vemmetofte
2) Christiane Henningsdatter g.m. Christen Lauridsen i Viby [i Syv sogn] på Vibygård gods i Roskilde amt
3) Christian Henningsen i udlandet
4) Jonas Henningsen i udlandet
5) Kirsten Henningsdatter g.m. en snedkersvend
6) Frederik Henningsen 24, på Christianshavn
7) Margrethe Henningsdatter 18, i Krummerup
8) Johanne Arnoldine Henningsdatter 17, i København
9) Peder Henningsen 15
10) Carl Henningsen 14.
FM: Johan Schiønning, bogbinder.

856    Steffen Olufsen, skomager i Holbæk. 1.8.1799, 69B, 77.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Anders Schmidt, skomager. B:
2) Gunild Cathrine Steffensdatter 3.
Første ægteskab med [Gunild Clausdatter, skifte1.10.1788 lbnr.719]. B:
1) Kirsten Steffensdatter 13.
FM: Jens Jensen Møller.

857    Karen Lauridsdatter i Holbæk. 2.9.1799, fol.70.
E: Christen Christensen, toldbetjent. B:
1) Elisabeth Christensdatter g.m. Jens Andersen Bay, tømrer på skibsfart til Ostindien.
Afdøde døde 21.8.1799.

858    Marie Nielsdatter i Holbæk. 13.9.1799, fol.70B, 73B.
E: Søren Lauridsen, daglejer. B:
1) Karen Sørensdatter 12
2) Anne Sørensdatter 5.
FM: Christen Terkildsen i [Store] Tåstrup.
Afdøde døde 14.8.1799.

859    Margrethe Hedvig, ugift i Holbæk, der døde 6.10.1799, fol.73B.
Dødsanmeldelse.

860    Peder Lauridsen i Jydehusene i Holbæk. 7.10.1799, fol.74.
Arvinger angives ikke.

861    Opbudsbo i Holbæk. 12.10.1799, fol.77B, 87, 90B, 93B, 95.
Registrering af fallitbo hos Frederik Kjær, glarmester i Holbæk.
Desuden nævnes hans mor, enke efter Oluf Kjær, glarmester i København.

862    Birthe Pedersdatter i Holbæk. 1.11.1799, fol.78, 83.
E: Oluf Nielsen, kornmåler. A:
1) søster Bodil Pedersdatter, enke på Christianshavn
2) søster, død. 2B:
a Ludvig Sørensen i Merløse kro
b Sidsel Sørensdatter i Merløse kro
samt flere søsterbørn, uvist hvor.

863    Margrethe Olufsdatter, ugift tjenestepige i Holbæk. 3.12.1799, fol.79B, 103, 105.
Afdøde, der var født i Sverige efterlader et søskendebarn, der er tømrer på Holmen i København.

864    Johanne Damkjær i Holbæk. 9.12.1799, fol.80, 91.
Enke efter Niels Jacobsen Møller. A:
1) bror. død. 1B:
a Jacob Damkjær, lottoadvokat i København.
Testamente af 2.71779.

865    Kirsten Johansdatter i Holbæk, der døde 16.12.1799, fol.82, 102B, 104B.
Enke efter Anders Madsen Brabrand, daglejer.
Arvinger angives ikke.

866    Niels Frølund, en fremmed rejsende, der døde i Holbæk. 21.12.1799, fol.84, 102B, 104.
Arvinger angives ikke.

867    Laurids Simonsen, skoflikker i Holbæk, der døde 31.12.1799, fol.84, 98B.
E: Anne Elisabeth Olufsdatter. LV: Søren Friis, toldbetjent. B:
1) Peder Lauridsen 25, skoflikker i Slagelse
2) Ejler Lauridsen 23, skomagersvend i Køge
3) Jens Jacob Lauridsen 18, i skomagerlære.
FM: Søren Steenberg.

868    Anders Pedersen, værtshusmand i Holbæk, der døde 20.1.1800, fol.85, 96, 97.
E: Dorthe Kirstine Pedersdatter. LV: Hans Christian Rathmann, kobbersmed. B:
1) Jens Peder Andersen 3.
FM: Søren Friis.

869    Maren Nilausdatter i Holbæk, der døde 14.3.1800, fol.88B, 97B.
Enke efter Oluf Andersen. B:
1) Anders Olufsen, død. 1B:
a Oluf Andersen 14, i skrædderlære i Køge
b Anne Cathrine Andersdatter 12
c Laurids Nilaus Andersen 9.
FM: Søren Friis.

870    Maren Ruth, ugift i Holbæk, der døde 17.3.1800, fol.90.
A:
1) Andreas Wismann, købmand.
Testamente af 16.7.1795.

871    Niels Andersen, husar i Holbæk, der døde 7.4.1800, fol.90B, 99B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Christen Clausen, glarmester. B:
1) Kirsten Nielsdatter 16.
FM: Anders Møller i Holbæk Store Mølle.

872    Anders Jørgensen, skipper i Århus, der døde i Holbæk 28.4.1800, fol.91B.
Afdøde efterlader enke og børn i Århus.
[Skifte Århus 10.5.1800 lbnr.3226].

873    Laurids Nielsen, værtshusmand i Holbæk. Samfrændeskifte 3.10.1800, fol.92, 94, 100B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Søren L. Friis. B:
1) Knud Arild Lauridsen 8
2) Søren Lauridsen 6.
FM: farbror Jens Mandix Lauridsen i Løvenborg mølle.
Bevilling til uskiftet bo af 3.6.1800.
Dødsanmeldelse 28.4.1800.

874    Maren Christensdatter i Holbæk. 7.5.1800, fol.92, 93.
E: Jens Jensen, værtshusmand. B:
1) Niels Jensen 23.
FM: Hans Christian Rathmann, kobbersmed.

875    Mette Sofie Geist i Holbæk, der døde 12.5.1800, fol.92B, 94.
Enke efter Henning Hvid, [skifte 19.7.1799 lbnr.855]. A:
1) søster Louise Geist g.m. Christen Nielsen ved søn Niels Jonas Nielsen, fuldmægtig på Holbæk Amtstue.

876    Anne Cathrine Christiansdatter i Holbæk, der døde 20.6.1800, fol.93B.
E: Thomas Hansen, toldbetjent. B:
1) David Thomsen på Agersvold
2) en datter g.m. Hansen i Hillerød.

877    Christoffer Jørgensen, værtshusmand i Holbæk. 13.7.1800, fol.95B, 96.
E: Johanne Marie.
Bevilling til uskiftet bo af 29.7.1800.

878    Anders Pedersen, skomager i Holbæk. 29.7.1800, fol.96, 96B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: J. C. Weiss. B:
1) Anne Andersdatter g.m. Johan Frederik Rasch, skomager.

879    Cathrine Holm i Holbæk, der døde 23.11.1800, fol.102, 103B.
E: Herman Hansen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1781.

880    Mette Marie [Nielsdatter Bondesen] i Holbæk. 29.11.1800, fol.102, 118.
Enke efter Hans Michael Krebs. B:
1) Niels Hansen Krebs, toldbetjent i Slagelse
2) Mathias Dalstrøm Hansen Krebs, klejnsmed
3) Johan Peder Hansen Krebs, klejnsmed ved søn Hans Michael Krebs
4) Cecilie Hansdatter Krebs g.m. Peder Salmon, prokurator i Langelodsgården Snoldelev sogn
5) [Birgitte Margrethe Hansdatter Krebs, skifte Slagelse 27.11.1789 lbnr.777]. E: Mathias Jørgensen, rebslager i Slagelse. Hendes børn
6) [Anne Marie Hansdatter Krebs, skifte Slagelse 20.7.1796 lbnr.839]. E: Johan Christian Nagel i Slagelse. Hendes børn.

881    Søren Christiansen, handskemager i Holbæk, der døde 24.12.1800, fol.105B, 112B.
A:
1) søster Anne Marie Christiansdatter, [skifte 22.3.1799 lbnr.848]. E: Jacob Lauridsen, rokkedrejer. 1B:
a Anne Jacobsdatter g.m. Christian Fraas, sadelmager
2) søster Bodil Christiansdatter, nu i Kalundborg g.m. Christoffer Ibsen, murer i Holbæk
samt nogle søsterbørn.

882    Daniel Thygesen i Holbæk, der døde 6.1.1801, fol.106, 118.
E: Anne Andersdatter Lund.
Afdøde efterlader en steddatter Ellen, der er gift i København.

883    Maren Jacobsdatter i Holbæk. 14.2.1801, fol.106B, 117.
E: Anders Frandsen Ruth, skomager.
Arvinger angives ikke.

884    Christian Danielsen i Holbæk. 15.3.1801, fol.106B.
Dødsanmeldelse.

885    Christoffer Ibsen, murer i Holbæk. 24.4.1801, fol.106B, 119.
E: Bodil Christiansdatter, nu i Kalundborg. B:
1) Christian Christoffersen 26, tømrersvend i København
2) Johanne Christoffersdatter 22
3) Maren Christoffersdatter 18
4) Helene Christoffersdatter 15
5) Bodil Marie Christoffersdatter 3.
Afdøde døde 2.4.1801 i Slager på Reden i København.

886    Christen Sørensen, drager i Holbæk. 24.4.1801, fol.107, 120.
E: Dorthe Cathrine Schultz. LV: Claus Pedersen, bødker. B:
1) Søren Christensen 6
2) Christian Christensen 4
3) Else Eleonora Christensdatter 3
4) Anne Cathrine Christensdatter 7 uger.
FM: Søren Nielsen Friis, toldbetjent.
Afdøde døde 2.4.1801 i Slager på Reden i København.

887    Hans Lauridsen, skræddersvend i Holbæk. 24.4.1801, fol.107B, 120B.
E: Anne Jensdatter, der døde hos sine forældre i Ods herred. B:
1) et barn, født efter fars død.
FM: Niels Christiansen, kornmåler.

888    Registrering i Holbæk. 2.5.1801, fol.107B, 122B.
Registrering af bo tilhørende Jørgen Adolf, skrædder i Holbæk, der er bortrejst, uvist hvorhen.

889    Morten Sørensen i Holbæk, der døde 20.5.1801, fol.108B, 112.
E: Johanne Jensdatter. LV: Peder Lauridsen, hjulmand. B:
1) Anne Cathrine Mortensdatter 21
2) Jens Mortensen 12.
FM: Laurids Pedersen, hjulmand.

890    Marianne Bruun i Holbæk. 24.7.1801, fol.109.
E: [Andreas] Errebo, etatsråd, [pensioneret konsul i Algier].
Testamente.

891    Edel Frederikke Vilhelmine Sørensdatter [Lydum] i Holbæk, der døde 6.8.1801, fol.109, 111, 116.
E: Lorents Voldborg, snedker.
Første ægteskab med [[Oluf Borch Lund] Møller, [skifte 9.9.1798 lbnr.842]. B:
1) Søren Møller 21, hattemagersvend
2) Anne Sofie Møller.
FM: Christian Fraas.

892    Charlotte [Hvid] i Holbæk. 12.9.1801, fol.110, 117B.
Enke efter [Erik Aarø, skifte 1.12.1791 lbnr.759]. B:
1) Mathias Aarø 32 i København.

893    Anne Kirstine Efraimsdatter i Holbæk. Samfrændeskifte 17.11.1801, fol.111, 115B, 120.
E: Laurids Jensen, købmand. B:
1) Peder Christian Lauridsen 15
2) Frederik Vilhelm Lauridsen 11
3) Villads Andreas Lauridsen 5.
FM: Søren Friis.
Bevilling til uskiftet bo af 26.9.1801.
Registrering 14.9.1801.

894    Nikolaj Pedersen, broadministrator i Holbæk, der døde 25.9.1801, fol.113B, 115B.
E: Mechtilde Kirstine Boserup. LV: Søren Friis.
Testamente af 16.9.1801.

895    Anne Kirstine Michaelsdatter i Holbæk. 7.10.1801, fol.113B, 115, 116B.
E: Carl Nehammer, farversvend. B:
3) Maren Kirstine 2½.
FM: morfar Michael Hansen, farver.
Første ægteskab med [Christian Jacobsen Tamdrup, skifte 26.10.1762 lbnr.611]. B:
1) Hans Christiansen Tamdrup
2) Christian Christiansen Tamdrup.
Afdøde døde 23.6.1801.

896    Else Christensdatter i Holbæk, der døde 22.11.1801, fol.117B, 127.
E: Jens Jensen Møller, værtshusmand.
Testamente af 8.4.1797.

897    Kirsten Andersdatter i Holbæk. 17.12.1801, fol.122, 126.
E: Anders Mortensen, daglejer.
Arvinger kendes ikke.

898    hustru i Holbæk, der døde 15.1.1802, fol.122B.
E: Lund, kammerråd.
Dødsanmeldelse.

899    Opbudsbo i Holbæk. 18.1.1802, fol.123B.
Registrering af boet hos Johannes Wetterberg, guldsmed i Holbæk, der er bortrejst, uvist hvorhen.

900    Separationsskifte i Holbæk. 16.3.1802, fol.122B.
Skifte efter separationsbevilling af 9.3.1802 for Anders Lauridsen, vægter og hustru Maren Jørgensdatter mellem dem og deres B:
1) Inger Andersdatter 8.

901    Helvig Olufsdatter i Holbæk. 18.5.1802, fol.123B.
Enke efter Vilhelm Klotz, [skifte2.9.1797 lbnr.828]. A:
1) bror Hans Olufsen, død. 1B:
a Anne Marie Hansdatter g.m. Mourids Nielsen, hattemager.
Testamente af 11.8.1797.

902    Sirine Hansdatter Hermansen i Holbæk, der døde 12.6.1802, fol.124, 125.
E: [Peder] Riiberg, toldkontrollør.
Testamente af 28.5.1802.

903    Gundil Marie Andreasdatter i Holbæk. 29.6.1802, fol.124, 125B.
Enke efter Peder Emmertsen Høgh, [skifte 22.7.1785 lbnr.672]. B:
1) Emmert Pedersen Høgh 31, uvist hvor
2) Birthe Agnethe Pedersdatter Høgh g.m. Peder Østergaard, skipper i Ebeltoft
3) Anders Pedersen Høgh 30, snedkersvend i København
4) Martha Pedersdatter Høgh g.m. Frederik Bentsen, matros på Holmen i København
5) Margrethe Elisabeth Pedersdatter Høgh 27.

904    Claus Frederiksen, pensionist i Holbæk, der døde 30.7.1802, fol.125.
Enke. B:
1) en datter g.m. Niels Rasmussen, daglejer.

905    Niels Christian Reichenbach, sadelmager i Holbæk, der døde 28.10.1802, fol.125.
E: Birthe Kirstine Johansdatter [Kyhler]. LV: Schandorph, maler. B:
1) Christoffer Reichenbach.
FM: Hans Bertelsen.

906    Jens Cort Lund, snedker og kæmner i Holbæk. 23.1.1803, fol.127, 128, 130B.
Enkemand efter [Christiane Olufsdatter, skifte 11.5.1787 lbnr.708]. B:
1) Karen Cathrine Jensdatter Lund
2) Niels Jensen Lund 19, skriverdreng
3) Oluf Jørgen Jensen Lund17, kramboddreng.
FM: Laurids Friis, købmand.

907    Niels Jensen, ugift tjenestekarl i Holbæk. 23.1.1803, fol.127, 137.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født o Øster Velling i Jylland.

908    Anne Christensdatter i Holbæk, der døde 29.3.1803, fol.129B, 133.
E: Søren Sørensen, daglejer. B:
1) Christen Sørensen 34, i Snevre [i Sønder Jernløse sogn]
2) Mikkel Sørensen 30 i Store Grandløse
3) Oluf Sørensen 25, i Snevre
4) Maren Sørensdatter 24 g.m. Peder Magnus Mathiassen i Holbæk.

909    Poul Henriksen, afskediget rytter i Holbæk, der døde 6.7.1803, fol.129B, 133B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Tollesen, skomager. B:
1) Anne Kirstine Poulsdatter 22, i København.
FM: Christen Hansen Lund, pottemager.

910    Hans Frederiksen, slagter i Holbæk, der døde 7.7.1803, fol.129B, 130, 139.
E: Eleonora Højer. LV: Hans Christian Rathmann, kobbersmed. B:
1) Frederik Christian Hansen 4½.
FM: Frederik Gustav, bager.

911    Else Kirstine Lind, ugift og 80 år gammel i Holbæk. 20.8.1803, fol.131.
A:
0) forældre [Mads Nielsen Lind, borgmester og amtsskriver, skifte 22.8.1730 lbnr.400 og Margrethe Cathrine Christensdatter, død]
1) bror Christen Nikolaj Lind, købmand i Holbæk, død, var g.m. [Dorthe Mariche Bang]. 2B:
a Margrethe Cathrine Christensdatter Lind, enke efter Børge Fogh, kræmmer i København
b Cathrine Marie Christensdatter Lind g.m. [Hans] Ostenfeld, præst i Undløse
2) søster Cecilie Kirstine Lind, død, var g.m. [Christian Ditlev] Nissen, kancelliråd. 4B:
a Hans Nikolaj Nissen, professor og landsdommer i Sorø
b Mads Lind Nissen, købmand i Norge
c Helene Nissen i Norge
d Gregoria Nissen i København
3) søster Marie Magdalene Lind, enke efter [Jørgen] Heerfordt, [skifte 24.12.1751]
4) søster Frochen Cathrine Lind, død, var g.m. Kjær, købmand i Holbæk. 1B:
a Dorthe Kjær, død, var g.m. Schou, købmand i Nykøbing Sjælland. 6B:
1 Nikolaj Schou, købmand i Nykøbing
2 Laurids Schou, krambodsvend i Nykøbing
3 Marie Cathrine Schou i Nykøbing
4 Anne Kirstine Schou g.m. en degn ved Roskilde
5 Marie Cathrine Schou g.m. en skoleholder på Odden i Ods herred
6 Ulrikke Schou g.m. [Christian] Lyders, herredsfoged.

912    Anders Hansen, tømrer i Holbæk. 20.8.1803, fol.131B.
E: Marie Elisabeth Nikolajsdatter Falkenberg. LV: Christen Jørgensen, skomager. B:
1) Nikolaj Andersen 25, bødkersvend på Grønland
2) Hans Andersen Falkenberg 22
3) Frederikke Georgine Andersdatter g.m. Dines Lund, snedkersvend i Kroen Slukefter ved Køge.

913    Laurids Jørgensen, vejpikør i Holbæk. 21.8.1803, fol.132, 135.
E: Birgitte. LV: Christen Lauridsen, tømrer. B:
1) Anne Dorthe Lauridsdatter 12
2) Else Marie Lauridsdatter 10
3) Rasmus Johannes Lauridsen 2.
FM: morfar Laurids Madsen Holm.

914    Jens Olufsen, ugift tjenestekarl i Holbæk. 24.9.1803, fol.133.
A:
1) far Oluf Thomsen i Nørre Jernløse.

915    Martha Ravn i Holbæk. 10.12.1803, fol.135.
Enke.
Dødsanmeldelse.

916    Christen Antonsen Søften, møller i Holbæk Strandmølle. 13.2.1804, fol.138, 162.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Lauridsen Friis. B:
1) Else Marie Christensdatter 9
2) Marianne Christensdatter 6
3) Frederik Christensen 3½
4) Sidsel Marie Christensdatter 1½.
FM: Hans Bertelsen.

917    Gotfred Pedersen, værtshusmand i Holbæk. 23.2.1804, fol.138.
Afdøde efterlader 2 myndige sønner.

918    Anne Margrethe Hansdatter i Holbæk. 31.3.1804, fol.140.
E: Niels Jacobsen. B:
2) Jacob Nielsen i Ods herred, død. 1B:
a Jacob Jacobsen 5, hos sin mor
3) Jørgen Nielsen 25.
Af første ægteskab B:
1) Marie Sørensdatter g.m. Peder Tjørne, skomager.

919    Herman Hansen, købmand i Holbæk, der døde 6.4.1804, fol.141, 147.
Enkemand efter [Cathrine Holm, skifte 23.11.1800 lbnr.879]. B:
1) Hans Hermansen 34
2) Jørgen Hermansen 28
3) Charlotte Hermansdatter 23
4) Bodil Marie Hermansdatter, død, var g.m. [Andreas] Borgen, forpagter på Nørager. 8B:
a Anne Cathrine Borgen 12
b David Borgen 10
c Hermandine Kirstine Borgen 10.
d Bonaparte Borgen 8
e Herman Borgen 5
f Vilhelm August Borgen 3
g Carl Andreas Borgen 1½
h Bertel Holm Borgen 3 mdr
[Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1781].

920    [Søren Laurids] Vorsø, apoteker i Holbæk, der døde 28.4.1804, fol.147.
E: Charlotte Hedvig [Jacobsdatter Bagger].
Bevilling til uskiftet bo af 20.4.18704.

921    Peder Riiberg, afskediget toldkontrollør i Holbæk, der døde 19.6.1804, fol.148, 154, 164B, 168, 169B, 174.
Enkemand efter Sirine Hansdatter Hermansen, [skifte 12.6.1802 lbnr.902].
Arvinger kendes ikke.
Arv efter afdødes hustrus mor Madam Floor til afdødes enke og dennes bror nu afdøde bror Hans Hermansen, købmand, [skifte 6.4.1804 lbnr.919]
Testamente 20.4.1804 for afdøde og svoger Hans Hermansen, hvis arvinger er A:
1) Hans Hermansen, student
2) Andreas Borgen, [enkemand efter Bodil Marie Hermansdatter]
3) Thomas Agerup g.m. [Charlotte Hermansdatter].

922    Anne Marie Isaksdatter i Holbæk, der døde 16.7.1804, fol.153B, 163B.
E: Simon Peder Hover, drejer. B:
1) Isak Peder Simonsen 8
2) Karen Sofie Simonsdatter 4½.

923    Jens, tjenestekarl i Holbæk, der døde 14.9.1804, fol.154.
Enkemand efter hustru, dengang i Jersie.
Arvinger angives ikke.

924    Jørgen Honum, toldkasserer i Holbæk. 17.10.1804, fol.154B, 170.178, 181B, 188B, 196B, 199, 200, 208B, 213B.
E: K. E.  LV: Laurids Friis. B:
1) Holger Nikolaj Honum 24, på rejse til Ostindien
2) Helene Honum 20 g.m. Sørensen, forvalter på gården Frederikshøj ved Kongsdal [i Undløse sogn]
3) Birgitte Honum 18
4) Vilhelm Honum 12
5) Johan Christian Honum 8.
FM: Andreas Kolding, kaptajn.

925    Christian Rose, ugift skomagersvend i Holbæk. 20.12.1804, fol.167B,
Afdøde efterlader en bror, der er musketer i København.
Afdøde havde lært skomagerhåndværk i Køge.

926    August Samuelsen, skoflikker i Holbæk. 8.2.1805, fol.169, 183.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Lorents Giersting, feldbereder. B:
1) Johan Christoffer Augustsen 26, feldberedersvend
2) Inger Marie Augustsdatter 19
3) Christian Frederik Augustsen 16, i skrædderlære.
FM: Jacob Kruse, skomager.

927    Margrethe Gade i Holbæk. 28.2.1805, fol.173, 184.
Enke. B:
1) Rasmus Pihl 38
2) Anne Marie Pihl 24, på gården Høsterkøb ved Kongens Lyngby.

928    Søren Flinterup, der døde 25.5.1805 i Holbæk, fol.177B.
Afdøde tjente i Tuse kro.
Arvinger angives ikke.

929    Anne Dorthe Woppenschnur i Holbæk, der døde 16.6.1805, fol.177B, 185.
E: Niels Henriksen Borup, vejpikør. B:
1) Anne Marie Borup 3.
FM: Niels Christian Felumb, skrædder.

930    Christian Andersen, skomager i Holbæk. 6.10.1805, fol.179B, 187, 196B, 197B.
E: Anne Marie Jensdatter, der er separeret fra sin mand. LV: far Jens Jensen, skomager. B:
1) Carl Christiansen 8.
FM: mors fasters mand Hans Christian Rathmann, kobbersmed.

931    Christen Bech, daglejer i Holbæk. 7.10.1805, fol.181, 186.
E: Johanne Marie Pedersdatter. LV: Johan Caspersen. B:
1) Jens Christensen 16
2) Niels Christensen 12
3) Anne Christensdatter 12
4) Christen Christensen 11
5) Peder Christensen 9
6) [Karen] Christensdatter 6
7) Frederik Christensen 3
8) Søren Christensen 1½.
FM: morbror Anders Møller.

932    Jacob Ibsen, murer i Holbæk. 1.11.1805, fol.182B, 195B.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Søren Friis. B:
1) Karen Jacobsdatter 25
2) Hans Jacobsen 23½.
FM: Hans Bertelsen.

933    Niels Hansen, prokurator og birkedommer i Holbæk, der døde 29.11.1805, fol.188B, 189B, 193B, 201B, 207B, 209, 227, 237, 239, 241, 252B, 256B, 258B.
E: Susanne Eleonora [Vejle]. LV: [Peder Christian] Bagger, distriktskirurg. B:
1) Georgine Christiane Nielsdatter g.m. [Gerhardt Christian] Berg, fiskehandler i København
2) Jacob Nielsen 20
3) Johannes Christian Nielsen 13.
FM: Peder Ravn, feldbereder.
(Se skifte efter enkens far Jørgen Christian Gregersen Vejle, præst i Føllenslev og Særslev, skifte Skippinge herred gejstlig 5.5.1790 lbnr.24).

934    Jens Benjaminsen, daglejer i Holbæk. der døde 1.12.1805, fol.189, 211.
E: Birthe Madsdatter. LV: Michael Albertsen, murer. B:
1) Karen Jensdatter 20
2) Benjamin Jensen 17
3) Mads Jensen 15
4) Hans Jensen 13
5) Niels Jensen 8
6) Anne Marie Jensdatter 5
7) Johanne Kirstine Jensdatter 18 uger.
FM: Ernst Wismann, skrædder4.

935    Johan Heerfordt, købmand i Holbæk, der døde 5.12.1805, fol.193B.
Dødsanmeldelse.

936    Bent Nielsen, daglejer, fattiglem i Holbæk, der døde 18.12.1805, fol.197.
Dødsanmeldelse.

937    Hans Pedersen, daglejer og pensioneret rytter i Holbæk. der døde 12.1.1806, fol.197, 210.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Henrik Andersen, møller i Holbæk Lillemølle.
Arvinger kendes ikke.

938    Peder Christensen, skomager i Holbæk. 20.2.1806, fol.200.
E: Mette Sørensdatter.
Alle arvinger er myndige.

939    Birthe Kirstine [Johansdatter] Kyhler i Holbæk. 2.3.1806, fol.200.
Enke efter [Niels Christian Reichenbach, skifte 28.10.1802 lbnr.905]. B:
1) Christoffer Reichenbach, myndig.

940    Hans Simonsen, murer i Holbæk, der døde for egen hånd 16.3.1806, fol.200B, 206, 212.
E: Christence Pedersdatter, der døde 1.6.1810. B:
1) Peder Christian Hansen 33, murer i Søndersted.

941    Søren Svendsen Sandmann, rytter i Holbæk, der døde 1.4.1806, fol.206B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Skåne.

942    Steffen Hansen, klejnsmed i Holbæk. 1.4.1806, fol.200B, 226.
E: Margrethe Birgitte Rathmann. LV: far Hans Christian Rathmann. kobbersmed. B:
1) Johanne Margrethe, 6 uger den 21.5.1806.
FM: Oluf Jensen, værtshusmand.

943    Opbudsbo i Holbæk. 14.5.1806, fol.216, 224, 229, 235, 238B, 240, 244B, 245B, 253, 253B, 272B, 305, 308B, 309, 311, 313B, 314B, 315, 322B, 325B 331.
Registrering af fallitbo hos Johan Frederik Anton, ugift købmand i Holbæk.

944    Peder Falster, inspektør i Frederiksværk, der døde i Holbæk 16.5.1806, fol.224, 227.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Peder Ravn, feldbereder. B:
1) Johan Frederik Falch 38, landvæsenskaptajn i Holsten
2) Peder Falch 36, magasinforvalter i Frederiksværk
3) Vilhelm Falch 27, kontorist på Anneberggård ved Nykøbing Sjælland
4) Georg Falch 26, vejopsigtsfører i Holbæk.

945    Jørgen Knagh, byskriver i Holbæk. 5.7.1806, fol.230B, 252, 253, 255B, 257B, 264, 269B.
Enkemand. B:
1) Nikolaj Jørgensen Knagh 32, på Fyn
2) Anne Kirstine Jørgensdatter Knagh 31, g.m. Fischer, kaptajn i Sundby ved Frederikssund
3) Christen Jørgensen Knagh 30, i København
4) Mourids Jørgensen Knagh 30, i Holsten
5) Sofie Jørgensdatter Knagh 29 g.m. Holmsted, feltskær i København
6) Rasmus Jørgensen Knagh 28, i København
7) Johanne Elisabeth Knagh 27, g.m. Niels P. Falch, guldsmed i Holbæk
8) Frederikke Jørgensdatter Knagh 26, i København.

946    Laurids Christensen, ugift i Holbæk. 6.9.1806, fol.241.
A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Hans Enevoldsen, brændevinsbrænder
2) søster Karen Christensdatter, enke efter Thomas Sørensen i Store Grandløse
3) halvbror Jens Christensen, feldbereder.

947    Kirsten Christensdatter i Holbæk. 18.9.1806, fol.245, 254B.
E: Christen Clausen, glarmester. B:
1) Michael Boye Christensen 12
2) Johan Vilhelm Christensen 7
3) Birthe Marie Christensdatter 5
4) Carl Ferdinand 18 dage.
FM: Anders Pedersen, smed.

948    Johannes Conrad Klein i Holbæk, der døde 8.11.1806, fol 250B.
E: Karen Lucie.
Bevilling til uskiftet bo af 6.4.1802.

949    Sixtus Aspach Langgaard, ugift toldkasserer ii Holbæk, der døde 17.11.1806, fol.251, 254B, 290.
Testamente af 8.11.1806. A:
1) søskendebarn Anne Cathrine, død, var g.m. Niels Schiersing i København. 2B:
a Kirstine Marie Schiersing i København
b Charlotte Amalie Schiersing i København.

950    Peder Pedersen, daglejer i Holbæk. 30.12.1806, fol.254, 265B.
E: Kirsten Enevoldsdatter. LV: Michael Albertsen, murer. B:
1) Maren Kirstine Pedersdatter 2
2) Laurids Simonsen Pedersen 7 uger.
FM: Peder Iversen, værtshusmand.
Afdøde døde 29.12.1806.

951    Dorthe Sofie Samuelsdatter i Holbæk, der døde 9.1.1807, fol.255B.
E: Laurids Hansen Lund, pottemager. B:
1) Hans Lauridsen Lund 27
2) Birgitte Lauridsdatter Lund 24, g.m. Laurids Jensen, købmand.

952    Birgitte Lund i Holbæk. Samfrændeskifte 13.9.1810, fol.256, 364.
E: Laurids Jensen, nu forpagter af Holbæk Ladegård. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter, født 23.3.1806
2) Jens Lauridsen, født 6.12.1804.
FM: morfar Laurids Hansen Lund, pottemager.
Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1807.

953    Anne Pedersdatter i Holbæk. 14.2.1807, fol.257B, 266.
E: Christen Sørensen Rasch.
Første ægteskab med Oluf Christensen Ravn, hattemager. B:
1) Christen Olufsen Ravn 54, kornmåler
2) Maren Olufsdatter g.m. Søren Hansen, der farer til døs fra København
3) Karen Olufsdatter g.m. Jacob Nielsen, hattemager
4) Jens Olufsen, død uden børn.

954    Ernst Wismann, skrædderi Holbæk. 7.3.1807, fol.263, 267, 276B.
E: Karen Christiansdatter. LV: Michael Albertsen. B:
1) Grete Ernstsdatter 12
2) Christen Ernstsen 11
3) Trine Ernstsdatter 9½
4) Laurids Ernstsen 7½
5) Vilhelm Ernstsen 4½
6) Peder Ernstsen 2.
FM: Andreas Wismann, værtshusholder.

955    Christen Sørensen Rasch, hattemager i Holbæk, der døde 10.5.1807, fol.267B, 275.
A:
1) steddatter Karen [Olufsdatter] g.m. Jacob Nielsen Rasch, hattemager
2) steddatter Ingeborg [Sørensdatter] g.m. Christen Olufsen Ravn, kornmåler
3) steddatter Maren, g.m. Søren Hansen i København.

956    Michael Hansen, farver i Holbæk. 15.6.1807, fol.268, 269.
Enkemand efter [Maren Kirstine, skifte 7.10.1789 lbnr.733]. B:
1) Anne Kirstine Michaelsdatter, [skifte 7.10.1801 lbnr.895]. E: Carl Nehammer, farver. 1B:
3) Maren Kirstine Nehammer 8.

957    Karen Jørgensdatter, ugift i Holbæk. 20.7.1807, fol.268B, 276.
A:
1) bror Jørgen Jørgensen
2) halvbror Jørgen Hjortholm.

958    Hans Peder Ditzel, købmand i Holbæk. 20.7.1807, fol.269, 274B.
E: Anne Henriette Østerild. LV: Laurids Clausen. B:
1) Mathias Ditzel 22, fuldmægtig i København
2) Anne Kirstine Ditzel 19
3) Niels Østerild Ditzel 18, i Roskilde
4) Peder Michael Ditzel 15, i Frederikssund.
FM: Rasmus Bjerring, snedker.
bevilling til uskiftet bo af 1.8.1807.

959    Andreas Bang, vejbetjent i Holbæk. 7.9.1807, fol.273, 302B.
E: Kirsten Rasmusdatter, i Vejle. B:
1) Rasmus Andreassen Bang 18 i Jylland
2) Grethe Andrasdatter Bang 14, i Jylland.

960    Karen Sørensdatter, ugift i Holbæk. 28.12.1807, fol.274, 288.
Afdøde efter lader en datter, der er gift i København.

961    Jens Mogensen, daglejer i Holbæk. 20.1.1808, fol.278, 301.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Peder Tollesen, skomager. B:
1) Maren Kirstine Jensdatter 8.
FM: morbror Jens Pedersen, daglejer.

962    Hedvig Kirstine Solberg i Holbæk. 20.2.1808, fol.278B, 287.
Enke efter Hans Clausen. B:
1) Poul Hansen 40
2) Andreas Hansen 29, hattemager
3) Peder Hansen, død. 1B:
a Stine Pedersdatter, på Eriksholm.

963    Jens Jensen Møller i Holbæk. 9.3.1808, fol.279, 285.
E: Andrea Sofie. LV: P. Aarup, prokurator. B:
2) Else Christine Jensdatter 3.
Uden ægteskab B:
1) Johanne Jensdatter g.m. Christian Carl Christensen.
Bevilling til uskiftet bo af 12.3.1808.

964    Jørgen Christensen, kandestøber i Holbæk, der døde 24.3.1808, fol.281, 289.
A:
1) halvsøster Maren Christensdatter.
FM: Villads Bitsch, smed.

965    Nikolaj Koch, skoflikker i Holbæk. 2.4.1808, fol.281B, 286B.
E: Anne Cathrine Jacobsdatter. LV: Michael Albertsen, murer. B:
1) Johan Peder Nikolajsen Koch 5.
FM: morfar Jacob Tørchen.
Afdøde døde 1.4.1808.

966    Anne Sandø i Holbæk. 6.4.1808, fol.282.
Enke efter Etienne Walleau, købmand.
Testamente af 16.2.1776. A:
Hans A:
1) søster [Marie Magdalene Walleau, død, var g.m. Hans Caspersen Kruse i København. 1B:
b Pouline Kruse
2) bror, død. Hans børn.
Hendes A:
0) forældre [Hans Olufsen Sandø, købmand og Karen Jensdatter, skifte 1775, lbnr.553]
1) bror Jens Sandø, præst i [Toreby] på Lolland
2) søster [Marie Sandø], død. [Første ægteskab med Hans Hermansen i Holbæk, skifte 29.6.1763 lbnr.614. Andet ægteskab med Augustinus Floor, kapellan i Holbæk]. 1B:
a Hans Hermansen
Afdøde døde 4.3.1808.
(Se skifte efter afdøde mands søster Judith Walleau i Skælskør, skifte Skælskør 24.1.1795 lbnr.370).

967    Erik Johansen, organist og musikant i Holbæk. 17.4.1808, fol.283B.
E: Anne Marie [Smeltz].
Bevillig til uskiftet bo af 16.4.1808.
Afdøde døde 13.2.1808.

968    Peder Hagen, bager i Holbæk. 12.5.1808, fol.284.
E: Christiane. LV: Markus Christiansen, bødker. B:
1) Hans Vilhelm Hagen 25
2) Poul Hagen 24, i København
3) Rasmus Hagen 20, i København.
Afdøde døde 21.4.1808.

969    Opbudsbo i Holbæk. 13.5.1808, fol.284, 298B, 300B, 305, 307, 308B, 312.
Registrering af fallitbo hos Peder Anton Muntherloh, bager i Holbæk.

970    Hans Thomsen Sabro, krambodkarl i Holbæk. 4.7.1808, fol.286.
A:
1) morbror Agerup, købmand.

971    Jacob Tridentano, kandestøber i Holbæk. 11.7.1808, fol.286, 301.
E: Birthe Louise Walleau LV: Christian Bech, skrædder. B:
1) Johan Anton Jacobsen 6½.
FM: Hans Lund, pottemager.
Afdøde døde 9.7.1808.
Afdøde døde 9.7.1808.

972    Jens Jensen, skomager i Holbæk. 19.7.1808, fol.286B.
Alle arvinger er myndige.

973    Laurids Clausen, værtshusmand i Holbæk. 9.8.1808, fol.290, 299.
E: Birthe Marie Rasmusdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 30.4.1808.

974    Johan Peder Feddersen i Holbæk, der døde 22.81808, fol.300.
E: Inger Dorthe Nielsdatter.
Testamente af 20.8.1808.

975    Frederik Wenniche, værtshusmand i Holbæk, der døde 16.9.1808, fol.300B, 303B, 316B.
E: Christine Marie Lange. LV: Hans Lyngby, kapellan i Holbæk. B:
1) Hans Christian Frederiksen 9
2) Frederikke Christine Frederiksdatter 6.
FM: farbror Christian Wenniche, brygger i Hillerød.
Bevillig til uskiftet bo af 2.7.1808.

976    Mette Kirstine Johansdatter i Holbæk, der døde 11.10.1808, fol.303, 307.
E: Peder Latz, parykmager. B:
1) Magdalene Pedersdatter g.m. Laurids Hansen Dam i København
2) Marie Kirstine Pedersdatter 16.
FM: Christen Olufsen Dahl.

977    Hans Christian Lund, postmester i Holbæk, der døde 16.10.1808, fol.304.
Alle arvinger er myndige.

978    Registrering i Holbæk. 13.12.1808, fol.304, 313B, 318B.
Registrering hos den afsindige Søren Jørgensen og hustru Dorthe Marie Jørgensdatter. LV: Peder Ravn. B:
1) Marie Sørensdatter.
FM: Anders Møller.

979    Søren Friis i Holbæk. 26.12.1808, fol.305B.
Alle arvinger er myndige.
Afdøde døde 24.12.1808.

980    Separationsskifte i Holbæk. 4.1.1809, fol.305B.
Skifte efter separationsbevilling fra Københavns Rådstue for Thomas Jensen Høgh og hustru.

981    Johan Lorents Giersting i Holbæk, der døde 13.1.1809, fol.306.
E: Maren Enevoldsdatter.
Testamente af 4.1.1806.

982    [Anne Joensdatter] i Holbæk, der døde 19.2.1809, fol.308B.
E: Søren Steenberg.
Alle arvinger er myndige.

983    Peder Aarup, prokurator i Holbæk, der døde 3.4.1809, fol.310B, 311, 320, 322B, 327, 328B, 330B, 333, 334B.
Enke efter [Birgitte Møller, begravet Ringsted 25.5.1787]. B:
1) Jens Jonas Aarup, forvalter på Ryegård
2) Henrik Vilhelm Aarup, på Roskilde amtstue
3) Niels Christian Aarup, forvalter på Nyråd, der døde sidste år, efter hvem, der er arv.
4) Valentin Aarup
5) Maximilian Filip Aarup
(Se skifte efter enkens far Jonas Martin Møller, præst i Sæby og Hallenslev, skifte Løve herred gejstlig 9.4.1788 lbnr.105).

984    Anne Cathrine Frederiksdatter i Holbæk. 4.4.1809, fol.310B.
Enke efter Jens Jensen, skomager, [skifte 19.7.1808 lbnr.972]. B:
1) Anne Marie Jensdatter g.m. Hans Skomager
2) Kirsten Jensdatter g.m. Carl Rotzau.

985    Oluf Nielsen Post, daglejer i Holbæk. 18.4.1809, fol.314, 321.
E: Johanne Christiansdatter. LV: Anders Pedersen, smed.
Første ægteskab med [Dorthe Lauridsdatter, skifte 18.8.1787 lbnr.700]. B:
1) Hans Olufsen 33, rebslagersvend i København
2) Niels Olufsen 30, kusk på Eriksholm
3) Peder Olufsen 23.
FM: Christian Hansen, pottemager.

986    Bodil Marie Nielsdatter, ugift tjenestepige i Holbæk. 6.5.1809, fol.314, 338.
A:
1) bror Anders Nielsen, uvist hvor
2) søster Anne Nielsdatter i Soderup.
Afdøde var født i Soderup.

987    Johan Bernt, feldberedersvend i Holbæk. 31.5.1809, fol.314B, 324B.
A:
1) søster g.m. Hans Eriksen, daglejer i Holbæk
2) bror David Bernt i Esby?

988    Andreas Rasmussen skrædderdreng i Holbæk. 26.6.1809, fol.315, 424, 425B.
0) Rasmus Smed og Stine Bentsen i Nyråd [i Vordingborg landsogn], begge døde
1) bror Peder Rasmussen i Nyråd
2) bror Frederik Rasmussen i Nyråd
3) bror Christen Rasmussen i Nyråd
4) bror Bent Rasmussen i Nyråd
5) bror Jørgen Rasmussen i Nyråd
6) bror Morten Rasmussen i Nyråd
7) søster Marie Rasmusdatter.

989    Sidse Marie Hansdatter i Holbæk. 23.7.1809, fol.315B, 320B, 325, 329, 333, 335B.
Enke efter Niels Hansen, møller i Tåstrup mølle.
Testamente af 2.9.1788.
Hans A:
0) forældre [Rasmus Hansen, skifte 7.9.1766 lbnr.643 og Edel Frederiksdatter]
1) bror Laurids Hansen i Frydendal mølle [i Skamstrup sogn], død. 6B:
a Hans Lauridsen i Tølløse
b Rasmus Lauridsen i Frydendal
c Anne Cathrine Lauridsdatter g.m. Grandjean, forpagter på Søbygård
d Ellen Kirstine Lauridsdatter g.m. Thomsen, møller i Tersløse
e Sofie Amalie Lauridsdatter g.m. Hans Birkedal i Jyderup
f Sidse Marie Lauridsdatter. død, var g.m. Jens Lauridsen, møller i Rangle mølle [i Holmstrup sogn]. 4B:
1 Anders Hellesteen Lauridsen på Blågårds Seminarium
2 Jens Lauridsen i Jylland
3 Abelone Lauridsen i Frydendal mølle
4 Mette Cathrine Lauridsdatter i Visbygård
2) bror Christen Hansen i Krøjerup, død. 2B:
a Hans Christensen i København
b Else Kirstine Christensdatter, gift i Krøjerup
3) bror Frederik Hansen, møller i Krummerup, død. 4B:
a Frederikke Sofie Frederiksdatter g.m. Rosing, kirkesanger i Bjerre skole
b Ellen Kirstine Frederiksdatter g.m. Hektor, murer i Store Haldagermagle [i Krummerup sogn]
c Else Marie Frederiksdatter i Slagelse
d Rasmus Frederiksen, soldat i Holsten.
Hendes A:
1) bror Andreas Hansen i Tuse, død. 1B:
a Niels Andreassen i Trønninge [i Kundby sogn]
2) bror Andreas Hansen, arbejdsmand i København
3) søster Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Henrik Hansen i Englerup [i Sonnerup sogn]. 4B:
a Peder Henriksen i Langtved i Rye sogn, død, var g.m. Sidse Jonasdatter. 6B:
1 Jonas Pedersen 26, matros i Holsten
2 Hans Pedersen 24, matros på Prøvestenens batteri
3 Niels Pedersen 20, matros i Jylland
4 Andreas Pedersen 18, matros på Sværdfisken i København
5 Jens Pedersen 12, i Rye præstegård
6 Peder Pedersen 6
b Anne Henriksdatter g.m. Christen Eriksen i Borrebæk huse i Mørkøv sogn
c Hans Henriksen i Hannerup [i Nørre Jernløse sogn], død. 2B:
1 Jørgen Hansen i Allerup [i Tuse sogn]
2 en søn, hvis navn ikke kendes
d Christen Henriksen i Englerup på Ryegård gods
4) søster Bodil Hansdatter g.m. Niels Olufsen, skovfoged i Fledskov, [i Ugerløse sogn] begge døde. 5B:
a Oluf Nielsen på Borup mark
b Anne Kirstine Nielsdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Østrup [i Undløse sogn]. 7B:
1 Jens Jensen i Østrup
2 Niels Jensen i Østrup
3 Birthe Jensdatter i København
4 Margrethe Jensdatter g.m. Peder Lauridsen i Ugerløse
5 Kirsten Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Østrup
6 Anne Marie Jensdatter
7 Bodil Jensdatter
c Charlotte Hedvig Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Holbæk
d Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Christian Lauridsen i Nyrup
e Karen Kirstine Nielsdatter, husholderske på Vognserup, enke efter Jens Nielsen
f Birthe Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Nyrup
g Susanne Nielsdatter g.m. Niels Madsen i Fledskov
5) søster Karen Hansdatter g.m. Peder Andreassen Rohde i Butterup, begge døde. 3B:
a Hans Pedersen, sognefoged i Butterup
b Peder Pedersen i Butterup
c Anne Pedersdatter g.m. Christian Mørch, møller i Holbæk Strandmølle
6) søster Elisabeth Hansdatter, død, var g.m. Jens Lind i Algestrup. 4B:
a Niels Jensen Lind i Nyby
b Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen, i Vinstrup [i Sønder Asmindrup sogn]
c Margrethe Jensdatter g.m. Adam Olufsen, skomager i Tåstrup
d Laurids Jensen Lind i Algestrup, død. 1B:
1 Peder Lauridsen, soldat i Helsingør.

990    Gertrud Thomasdatter i Holbæk. 18.9.1809, 321B, 359B.
Enke efter Christen Adriansen [Schønnemann], tømrer, [skifte 8.8.1798 lbnr.839]. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter, [skifte 5.2.1790 lbnr.740], var g.m. Carl Christian Reinelt, tømrer. 6B:
f Anne Elisabeth Carlsdatter Reinelt i København.
Første ægteskab med Peder Lauridsen, tømrer. B:
a Laurids Reinelt, rebslager i Roskilde, død. Efterlader et barn, hvis navn ikke kendes
b Maren Pedersdatter Reinelt g.m. Andreas Frisch, arrestforvarer
c Andreas Reinelt
d Thomas Reinelt, pottemager i Roskilde
e Petroline Pedersdatter i København
2) Johanne Marie Christensdatter 58, enke efter Christoffer Jørgensen, rebslager
3) Christian Carl Adriansen 56, tømrer
4) Rasmus Christensen Møller i Billerup mølle, død. 3B:
a Trine Rasmusdatter i København
b Frederikke Rasmusdatter i København
c Thomas Rasmussen i Holbæk, i rebslagerlære
5) Jacoba Christensdatter g.m. Niels Schønberg i København
6) Marie Christensdatter, enke efter Jørgen Ussing, spækhøker i København
7) Peder Christensen Schønnemann, brændevinsbrænder i Holbæk.

991    Jens Jensen Mandix, mølleforpagter i Holbæk. 7.11.1809, fol.327B, 342.
E: Birthe Lauridsdatter. LV: Anders Møller, brændevinsmand. B:
1) Mette Marie Jensdatter 10
2) Laurids Jensen 8.
FM: Hans Hansen, brændevinsmand.

992    Anne Marie Abrahamsdatter i Holbæk. 6.1.1810, fol.fol.333B, 348.
E: Rasmus Pihl, kornmåler. B:
1) Abraham Rasmussen 19, døv og stum
2) Stine Rasmusdatter 16
3) Karen Rasmusdatter 13
4) Peder Rasmussen 12
5) Hans Christian Rasmussen 5.
FM: Gotlieb Luchman, væver.

993    Søren Pedersen Hestbæk, musketer i Holbæk. 19.1.1810, fol.334, 350, 355, 356B, 357B.
Arvinger angivers ikke.

994    Niels Sørensen, daglejer i Holbæk. 26.1.1810, fol.335B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Peder Fugl, tømrer. B:
1) Søren Nielsen 34, i Tibberup
2) Bodil Nielsdatter g.m. Jens Jacob Weidemann, skomager i Holbæk
3) Kirsten Nielsdatter 24, i Sasserup.

995    Oluf Pedersen, daglejer i Holbæk. 5.2.1810, fol.338, 369B.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Peder Lauridsen, hjulmand. B:
1) Mette Cathrine Olufsdatter g.m. Niels Lauridsen, hyrekusk i København
2) Maren Olufsdatter 21.
FM: Rasmus Rasmussen, brændevinsbrænder.

996    Claus Henrik Røhr, dragon i Holbæk, der døde 8.2.1810, fol.338B, 340, 351B.
Arvinger angivers ikke.

997    Søren Christensen Pederstrup, musketer i Holbæk. 8.2.1810, fol.339, 353.
Arvinger angivers ikke.

998    Anne Cornelia i Holbæk, der døde 24.2.1810, fol.339B, 340.
Enke efter van Hoff (van den Hoven). B:
1) Christiane Fransiska van Hof g.m. Bonaventura Ross, møbelhandler i København
2) Gabriela Cathrine van Hoff g.m. Simon Bugge, landfysikus i Holbæk.

999    Laurids Jacobsen Trøjborg, musketer i Holbæk, der døde 15.3.1810, fol.340B, 352.
Afdøde kom fra Bøvling sogn i Ringkøbing amt.
Arvinger angivers ikke.

1000    Johanne i Holbæk, der døde 18.3.1810, fol.341B.
E: Jochum Rasmussen, skorstensfejer. B:
1) Søren Jochumsen 10½
2) Anne Kirstine Jochumsdatter 8½.
FM: Henrik Andersen, møller i Holbæk Lille Mølle.

1001    Thomas Pedersen Jelstrup, musketer i Holbæk 31.3.1810, fol.341B, 352B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Jelstrup i Hjørring amt.

1002    Rasmus Jacobsen Trebjerg, musketer i Holbæk. 11.4.1810, fol.343, 352B.
Arvinger angivers ikke.

1003    Thomas Pedersen Dengsø, musketer i Holbæk, der døde 6.11.1808, fol.343B.
Arvinger angivers ikke.

1004    Peder Pedersen Feldingbjerg, musketer i Holbæk, der døde 19.6.1809, fol.344.
Arvinger angivers ikke.

1005    Jacob Frederik Hertz, musketer i Holbæk, der døde 30.6.1809, fol.344.
Arvinger angivers ikke.

1006    Peder Hansen Serridslev, musketer i Holbæk, der døde 1.6.1809, fol.344B.
Arvinger angivers ikke.

1007    Niels Thomsen Øster Vandet, musketer i Holbæk, der døde 11.5.1809, fol.345.
Arvinger angivers ikke.

1008    Christen Nielsen Sønder Hals, musketer i Holbæk, der døde 16.5.1809, fol.345.
Arvinger angivers ikke.

1009    Niels Pedersen Hem, musketer i Holbæk, der døde 20.11.1809, fol.345.
Arvinger angivers ikke.

1010    Mikkel Christensen Hauge, musketer i Holbæk, der døde 20.11.1809, fol.345.
Arvinger angivers ikke.

1011    Niels Christensen Ibstedt, musketer i Holbæk, der døde 5.4.1808, fol.346.
Arvinger angivers ikke.

1012    Poul Pedersen Tilst, musketer i Holbæk, der døde 5.5.1808, fol.346.
Arvinger angivers ikke.

1013    Mikkel Sørensen Løvskal, musketer i Holbæk, der døde 3.10.1808, fol.346B.
Arvinger angivers ikke.

1014    Søren Nielsen Gammelby, musketer i Holbæk, der døde 25.12.1808, fol.347.
Arvinger angivers ikke.

1015    Anders Christensen Hem, musketer i Holbæk, der døde 12.5.1809, fol.347B.
Arvinger angivers ikke.

1016    Jens Simonsen, Løvskal, musketer i Holbæk, der døde 10.5.1809, fol.347B.
Arvinger angivers ikke.

1017    Niels Nielsen Pederstrup, rekrut i Holbæk. 8.5.1810, fol.348, 353.
Arvinger angives ikke.

1018    Jens Gertsen Sønder Tåstrup, musketer i Holbæk. 16.5.1810, fol.349, 354.
Arvinger angives ikke.

1019    Carl Henrik Schmidt, musketer i Holbæk, 22.5.1810, fol.349, 354, 355.
Arvinger angives ikke.

1020    Eskild Niels Lakkenberg, musketer i Holbæk. 7.6.1810, fol.349B, 356.
Arvinger angives ikke.

1021    Jens Rasmussen Hvidbjerghede, musketer i Holbæk. 9.6.1810, fol.350, 356B.
A:
1) bror Anders Rasmussen Hvidbjerg, musketer.
Desuden nævnes afdødes stedfar Hans Mortensen i Resen i Viborg amt.

1022    Niels Jespersen Fjerritslev, musketer i Holbæk. 18.6.1810, fol.350B, 357.
Afdøde var født i Fjerritslev i Kollerup sogn.
Arvinger angives ikke.

1023    Mads Mikkelsen Baastrup, musketer i Holbæk. 15.6.1810, fol.351, 358.
Arvinger angives ikke.

1024    Jens Andersen, musketer i Holbæk. 22.6.1810, fol.354B, 360B.
Afdøde var født i Tåstrup i Feldballe sogn.
Arvinger angives ikke.

1025    Christen Tanderup i Holbæk. 25.6.1810, fol.355, 368B.
E: Mette Kirstine. LV: Peder Nielsen, stolemager. B:
1) Christian Jacob Christensen 12.
FM: Rasmus Rasmussen, brændevinsbrænder.

1026    Niels Poulsen Øster Assels, musketer i Holbæk. 9.7.1810, fol.358B, 360B.
Arvinger angives ikke.

1027    Bertel Rasmussen, musketer i Holbæk. 22.7.1810, fol.359, 361B.
Afdøde kom fra Bødskov i Them sogn.
Arvinger angives ikke.

1028    Christen Husted, musketer i Holbæk. 25.7.1810, fol.359, 362B.
Arvinger angives ikke.

1029    Niels Andersen Underup, musketer i Holbæk. 1.8.1810, fol.360, 363.
Arvinger angives ikke.

1030    Christen Pedersen Aakær, musketer i Holbæk. 11.8.1810, fol.361, 366B.
Afdøde kom fra Åkær i Fly sogn.
Arvinger angives ikke.

1031    Jens Andersen Roum, musketer i Holbæk. 19.8.1810, fol.362, 362B, 367.
Afdøde kom fra Roum sogn.
Arvinger angives ikke.

1032    Jens Pedersen Svinsager, musketer i Holbæk. 19.8.1810, fol.362, 367B.
Afdøde kom fra Svinsager i Fruering sogn.
Arvinger angives ikke.

1033    Peder Christensen Rye, musketer i Holbæk. 28.8.1810, fol.363B, 366.
Afdøde kom fra Rye sogn i Århus amt.
Arvinger angives ikke.

1034    Jens Pedersen Bjertrup, korporal i Holbæk. 4.9.1810, fol.363B, 368.
Arvinger angives ikke.

1035    Registrering i Holbæk. 26.9.1810, fol.365B, 368B, 372, 374, 375B, 377, 378B, 380, 380B, 383.
Registrering af bohave, der tilhører Marie Christine Schmidt, der ulovligt ha forladt sin tjeneste.

1036    Niels Sørensen, daglejer i Holbæk. 7.11.1810, fol.369.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Rasmus Rasmussen, brændevinsbrænder. B:
1) Søren Nielsen 34, i Tibberup
2) Bodil Nielsdatter g.m. Jens Jacob Weidemann, skomager
3) Kirsten Nielsdatter 24.

1037    Jørgen Nielsen, daglejer i Holbæk. 12.11.1810, fol.370B, 372, 374B.
A:
1) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Gabriel Jørgensen i Ågerup. 6B:
a Jørgen Peder Gabrielsen 18
b Hans Gabrielsen 16
c Christian Gabrielsen 13
d Niels Gabrielsen 11
e Peder Gabrielsen 7
f Maren Gabrielsdatter 5.

1038    Jens Jensen Højbjerg, musketer i Holbæk. 27.11.1810, fol.371, 372.
Arvinger angives ikke.

1039    Inger Nielsdatter i Holbæk. 1.12.1810, fol.371B, 375.
E: Niels Jacobsen, daglejer, skifte efter bevilling 20.6.1809. A:
1) bror Niels Nielsen i Tranebjerghuset mellem Arnakke og Bredved på Eriksholm gods
2) bror Jens Nielsen på Arnakke mark
3) søster Sofie Nielsdatter i Kalundborg.

1040    [Henning Christoffer] von Holstein, oberst i Holbæk, der døde 6.1.1811, fol.372B.
E: [Anne Mette] von Fersen. B:
2) Charlotte Adolfine von Holstein 37
3) Christiane von Holstein 15
4) Louise von Holstein 15.
Første ægteskab [Christiane Frederikke Elisabeth Arenfeldt, død 3.3.1789]. B:
1) [Maximilian Christoffer Frederik] von Holstein, løjtnant.

1041    Peder Tollesen skomager i Holbæk. 8.1.1811, fol.376B, 386.
E: Karen Christensdatter. LV: Anders Møller, brændevinsbrænder og vognmester. B:
1) Knud Pedersen 18
2) Anne Christine Pedersdatter 15
3) Søren Pedersen 11
4) Christen Pedersen 8.
FM: Frederik Mortensen, skoflikker.

1042    Jacob Nielsen, musketer i Holbæk. 1.2.1811, fol.376, 378.
Afdøde var født i Toftlund i Ikast sogn.
Arvinger angives ikke.

1043    Marie Margrethe Lund i Holbæk. 6.2.1811, fol.376, 379.
Enke efter [Jørgen] Schmidt, [begravet Frederikssund 26.3.1804]. B:
1) Christine Marie Schmidt, enke efter Aarestrup, hørkræmmer i København
2) Karen Schmidt, enke efter [Jens] Boye, toldinspektør i Svendborg
3) Jochum Frederik Schmidt, købmand i Frederikssund
4) Christiane Frederikke Schmidt, enke efter [Peder Mathiassen] Schmidt, præst i Kregme og Vinderød
5) Anne Cathrine Schmidt g.m. [Simon Gotfred] Loumann, fuldmægtig i København
6) Hedvig Marie Schmidt g.m. [Søren] Pedersen i Holbæk.

1044    Peder Simonsen Døes, musketer i Holbæk, der døde 19.2.1811, fol.377, 380.
Afdøde kom fra Frederiks sogn.
Arvinger angives ikke.

1045    [Hans Gregorius] Lassen, toldbetjent i Holbæk. 6.3.1811, fol.379, 396.
E: Marie Pedersen Bunk. LV: Latz, parykmager. B:
1) Inger Margrethe Lassen 23
2) Jens Frederik Lassen 21
3) Rudolf Blichfeldt Lassen 17
4) Charlotte Amalie Lassen 16.
FM: Christen Hansen, væver.

1046    Jens Christensen, daglejer i Holbæk. 13.3.1811, fol.379B, 388.
Enkemand. B:
1) Sidse Jensdatter 44, g.m. Rasmus Rasmussen, brændevinsbrænder
2) Christen Jensen 30
3) Niels Jensen 28
4) Jens Jensen 24.

1047    Peder Hansen, daglejer i Holbæk. 31.3.1811, fol.380, 388.
E:Margrethe Christensdatter. LV: Peder Schiønnemann, brændevinsbrænder. B:
3) Johanne Marie Pedersdatter 9.
Af første ægteskab B:
1) Christiane Pedersdatter 22
2) Hans Pedersen 18.
FM: Søren Friis, skoflikker.

1048    Christian Adriansen i Holbæk. 7.4.1811, fol.381, 387.
E: Johanne Jensdatter. LV: Georg Kesselhahn, mølleforpagter. B:
1) Else Regine Christiansdatter 24, i København
2) Laurids Christensen 20, i København
3) Hans Christiansen 19
4) Thomas Christiansen 17
5) Jens Christiansen 16, i feldberederlære
6) Christen Christiansen 10
7) Anne Christiansdatter 6.
FM: Peder Schiønnemann, brændevinsbrænder.

1049    Rasmus Nielsen Ordrup, dragon i Holbæk, der døde 18.4.1811, fol.381, 382B.
Arvinger angives.

1050    Grethe Rasmusdatter i Holbæk. 20.4.1811, fol.381, 396.
Afdøde efterlader sin mor i Kalundborg.

1051    Dorthe Christine Pedersdatter i Holbæk. 24.4.1811, fol.382, 385B.
E: Laurids Pedersen, hjulmand. B:
2) Maren Christiane Lauridsdatter 9
3) Anders Lauridsen 5.
FM: farbror Søren Pedersen, hjulmand.
Af første ægteskab B:
1) Jens Peder 15.

1052    Jacob Christensen Højer, musketer i Holbæk. 26.5.1811, fol.383B.
Arvinger angives ikke.

1053    Christen Christensen Hellegaard, musketer i Holbæk. 11.6.1811, fol.384B, 387B.
Afdøde kom fra Hellegård i Sæby sogn i Salling.

1054    Johanne Jensdatter, ugift i Holbæk. 1.7.1811, fol.384B, 397.
A:
1) bror Rasmus Jensen i Vindinge
2) søster Birthe Jensdatter g.m. Otto Lund, gørtler i Holbæk
3) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Hans Nielsen i Dragerup. 2B:
a Peder Hansen, matros
b Johanne Hansdatter g.m. Peder Lauridsen i Dragerup.

1055    Hans Lauridsen, skomagersvend i Holbæk. 7.101811, fol.389, 410.
Afdøde efterlader enke og en datter der er gift i Ballerup.

1056    Johan Gottlieb Hofmann, tømrer i Holbæk, der døde 13.10.1811, fol.389B, 396B.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Søren Friis, skoflikker. B:
1) Maren Magdalene 23.
FM: Rasmus Rasmussen, brændevinsbrænder.

1057    Laurids Friis, købmand Holbæk. 16.10.1811, fol.389B.
Testamente af 23.4.1811. A:
1) faster i Holbæk, enke efter Niels Friis
2) Jochum Schmidt, købmand i Frederikssund
3) Jacob Kruse, skomager i Holbæk
samt en del personer, der ikke er beslægtede.

1058    Maren Olufsdatter i Holbæk, der døde 22.10.1811, fol.392, 394.
E: Jens Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) Niels Jensen 3
2) Andreas Christian Jensen 1½.
FM: Andreas Wismann.

1059    Karen Pedersdatter i Holbæk. 12.11.1811, fol.393, 398, 405B.
Enke efter Hans Jensen, [skifte 2.2.1787 lbnr.703].
Testamente af 19.8.1811. A:
1) [Frederik Christian] Pedersen, feltskær, død. 2B:
a Lorents Pedersen
b Dorthe Pedersen
2) Margrethe, død, var g.m. Anders August Møller i Kalundborg. 2B:
a Frederik August
b Anne Kirstine August.

1060    Birthe Jensdatter i Holbæk, der døde 28.11.1811, fol.393B, 404B.
E: Otto Lund, gørtler. B:
3) Johan Christoffer Lund 20.
Første ægteskab med [Johan Struch, skifte 28.2.1788 lbnr.709]. B:
1) Vilhelm Herman [Struch] 35, møllersvend ved Roskilde
2) Regine Kirstine [Struch] g.m. Niels Andersen Ringsted, skomager i Holbæk.

1061    Anders Ravn, feldbereder i Holbæk.4.1.1812, fol.395, 400.
E: Anne Dorthe Asbæk. LV: Hans Christian Funch, feldbereder. B:
1) Niels Ravn 19
2) Morten Ravn 16
3) Anne Christine Ravn 13.
FM: farbror Peder Ravn, feldbereder.
Bevilling til uskiftet bo af 18.2.1812.

1062    Anne Cathrine i Holbæk. 14.1.1812, fol.398B, 409B.
E: [Lorents] Carlstrøm, pensionist.
Afdøde efterlader arvinger i Viborg.

1063    Inger Christensdatter, ugift tjenestepige i Holbæk. 7.2.1812, fol.398B, 403B.
A:
1) bror Laurids Christensen 34, skrædder i Høed i Jyderup sogn
2) søster Gundil Christensdatter g.m. Hans Hansen i Sønder Jernløse.

1064    Anne Sofie Jacobsdatter i Holbæk. 16.2.1812, fol.399, 405.
E: Christen Hansen, væver. B:
1) Anne Marie Christensdatter 12.
FM: Niels Andersen, skomager.

1065    Kirsten Hansdatter i Holbæk, [død 10.2.1812], fol.399B.
E: Christen Hansen Lund, pottemager.
Testamente af 10.2.1797.

1066    Michael Lange, bager i Holbæk. 10.3.1812, fol.400B.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1812.

1067    [Else Johanne Ringsted] i Holbæk. 10.3.1812, fol.400B.
E: Michael Lange, bager.
Bevilling til uskiftet af 10.3.1812.

1068    Karen Kirstine Bergen i Holbæk. 25.3.1812, fol.401.
E: Søren Friis, skoflikker. B:
1) Niels Sørensen Friis 30, skomager i København
2) Christian Vilhelm Sørensen Friis 27, skomagersvend i Kalundborg
3) Jens Sørensen Friis2, skomagersvend i København.

1068    Israel Joel, købmand i Frederikssund. 1.4.1812, fol.401, 401B.
B:
1) Joel Israel.
FM: Israel Levin.
Testamente af 4.2.1812.
(Skiftet er også indført i Slangerup skifteprotokol 14.4.1812 lbnr.353).

1069    Erik [Endersen] Herlev, bager i Holbæk, [der døde 18.3.1812], fol.401B.
E: Marie Cathrine Bistrup.
Testamente af 30.6.1807.

1070    Laurids Andersen, vognmand i Holbæk. 30.4.1812, fol.402, 404.
E: Anne Elisabeth Pedersdatter. LV: Christen Hansen Lund. B:
1) Inger Christine Lauridsdatter 6
2) Andreas Lauridsen 5
3) Anne Marie Lauridsdatter 3.
FM: farbror Rasmus Andersen i Ejby.
Desuden nævnes enkens stedfar Christen Jensen, marskandiser i København.

1071    Ellen Ebbesen i Holbæk. 28.8.1812, fol.406, 407, 407B.
E: Peder Schiønnemann, brændevinsbrænder. B:
1) Sofie Pedersdatter Schiønnemann 6½
2) Christen Pedersen Schiønnemann 4½
3) Thomas Bindesbøl Pedersen Schiønnemann 2½
4) Else Kirstine Pedersdatter Schiønnemann 5 mdr.
FM: morbror Winther i Freerslev.
Bevilling til uskiftet bo af 29.8.1812.

1072    Peder Latz, bedemand og parykmager i Holbæk, der døde 12.9.1812, fol.406B, 408B.
Enkemand efter [Mette Kirstine Johansdatter, skifte11.10.1808 lbnr.976]. B:
1) Juliane Magdalene Pedersdatter Latz g.m. Laurids Hansen Dam, udrider i Vognserup
2) Marie Kirstine Pedersdatter Latz.
FM: Johan Noemann, skomager.

1073    Niels Christian Felumb, skrædder i Holbæk. 15.11.1812, fol.407, 411.
E: Helene Rasmusdatter. LV: Iver Stilhof, skomager.
Første ægteskab med [Ellen Hansdatter Friis, skifte 20.4.1793 lbnr.773]. B:
1) Mathias Felumb 40, spækhøker i København.

1074    Villads Hansen Birch, grovsmed i Holbæk. Samfrændeskifte 14.4.1813, fol.411B.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Hans Christian Funch, feldbereder. B:
1) Anne Kirstine Villadsdatter Birch 14.
FM: født værge Christian Jensen, snedker.

1075    Mathias Hansen, pensionist i Holbæk, der døde 26.4.1813, fol.413, 421B.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Anne Marie Dorthe Mathiasdatter 13.
FM: Christoffer Reichenbach, sadelmager.

1076    Niels Lauridsen Vester Hæsinge, musketer i Holbæk. 10.5.1813, fol.413, 420B.
Arvinger angives ikke.

1077    Anne Marie Smeltz, i Holbæk. 15.5.1813, fol.414, 434.
Enke efter Erik Johansen, organist, [skifte 17.4.1808 lbnr.967]. B:
1) Hans Lorents Johansen 42, organist i Den runde Kirke i København
2) Ingeborg Johansen 40, g.m. Grønbjerg, skolelærer i Bjergsted ved Kalundborg
3) Anne Cathrine Johansen 30.
FM: Nehammer, farver.

1078    Jørgen Millinge, korporal i Holbæk. 1.7.1813, fol.415, 420.
A: far Peder Due i Millinge i Svanninge sogn på Brahesminde gods.

1079    Helle Hjerresen, dragon i Holbæk. 1.7.1813, fol.415, 421B.
Arvinger angives ikke.

1080    Vibeke Sofie Bagger, ugift i Holbæk. 24.7.1813, fol.415B, 418, 419, 419B, 421B, 422B.
A:
0) forældre [Jacob Jacobsen Bagger, præst i Kundby, begravet Kundby 18.5.1789. Første ægteskab med Cathrine Hedvig von Aspen, død 10.12.1749, uden børn. Andet ægteskab med Vibeke Clausdatter Buch, død Holbæk 25.12.1804]
1) bror Albert Frederik Bagger i Rude [i Holsteinsborg sogn], birkedommer [i Holsteinsborg birk]
2) søster Cathrine Hedvig Bagger, enke efter [Søren Laurids] Vorsø, apoteker i Holbæk, [skifte 28.4.1804 lbnr.920] ved søn Hagen Vorsø, apoteker
3) bror Jacob Bagger, præst i Krummerup, [skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 29.12.1806 lbnr.208]. Første ægteskab med [Johanne Nikoline Iversdatter Frydendal, skifte 10.5.1796 lbnr.178]. 2B:
a Vibeke Marie Bagger 25
b Iver Malte Frydendal Bagger 23.
[Jacob Baggers andet ægteskab med Else Møller]. 4B:
c) Johanne Nikoline Bagger 20
d Cathrine Bagger 16
e Jacob Anders Bagger 13
f Charlotte Dorthe Marie Bagger
4) bror Peder Christian Bagger, distriktskirurg i Viborg
5) bror Jens Otto Bagger, forpagter på Krabbesholm [i Gershøj sogn], død [2.5.1805]. 7B:
a Pouline Bagger 17
b Jacob Peder Bagger 16
c Marie Bagger 15
d Johanne Nikoline Bagger 12
e Jens Otto Bagger 12
f Dorthe Marie Bagger 10
g Sofie Amalie Bagger 9
6) søster Karen Bagger, død [Slagelse Mikkel 26.4.1807], var g.m. [Joachim Christian Jensen] Møller, præst i Karrebæk, [skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 27.6.1789 lbnr.163]. 1B:
a Christiane Birgitte Møller 26
7) bror Eggert Christian Bagger, kirurg i Lemvig, død [14.1.1812], var g.m. Claudiane Margrethe Borgen, søster til [Andreas] Borgen, forpagter på Egemarke [i Føllenslev sogn]. 6B:
a Christian Frederik Bagger 14
b Herman Bagger 13
c Vibeke Sofie Bagger 10
d Jacob Daniel Bagger 9
e Christian Erhardt Bagger 6
f Eggerta Hansigne Bagger 3.

1081    Christiane Caroline Wiombonde (Wiimh) i Holbæk, der døde 2.8.1813, fol.416.
Enke efter With, kammerråd i København. B:
1) Frederikke With g.m. Bagge, urtekræmmer i København
2) Elise With g.m. Jantzen, gæstgiver
3) Ditlovia With g.m. Christen Jantzen, løjtnant i København.

1082    Carl Strøm, møllersvend i Holbæk. 27.8.1813, fol.417, 418, 438B.
A:
1) bror Strøm i København.
Uden ægteskab B:
1) Carl Vilhelm Strøm 3.
Plejefar Thyge Hansen.
(Uægte børn arver ikke efter deres far. Se Danske Lov 5 II 70 spalte 711).

1083    Margrethe Frederikke Gram i Holbæk. 29.10.1813, fol.419, 423B.
B:
1) Ferdinand, hos enken efter afdødes bror Gram, hårskærer i København.

1084    Marie Kirstine Wulf i Holbæk. 30.12.1813, fol.419B, 434B.
Enke efter Niels [Lauridsen] Friis, skifte 18.9.1795 lbnr.805.
Testamente af 4.11.1806.
Hendes A:
Hendes B:
1) en søn, død. 3B:
a Jens Christian Ebbesen Lund 19½
b Jørgen Henrik Lund 17
c Niels Andreas Lund 15
Hans A:
1) bror Søren Friis
2) bror Friis, død. 1B:
a Laurids Friis, købmand.

1085    Gertrud Christensdatter i Holbæk. 16.3.1814, fol.426.
E: Henrik Hach Rolf, toldbetjent.
Testamente af 3.4.1812.

1086    Niels Lauridsen, røgter i Holbæk. 13.4.1814, fol.426, 438.
Enkemand. B:
1) Julius Nielsen 20
2) Karen Nielsdatter 18
3) Marie Nielsdatter 15.
FM: Hans Frich, skomager.

1087    Anders Wilkens, skrædder i Holbæk. 30.4.1814, fol.426B, 439.
E: Trine Nielsdatter. LV: Adlerberg, rebslager.
Afdøde efterlader 2 søstre og en bror i Landsbech i Preussen.

1088    Johan Caspersen, værtshusmand i Holbæk. 10.5.1814, fol.426B.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Casper Johansen, spækhøker.
Testamente af 26.9.1809.

1089    Jens Nielsen i Holbæk. 11.5.1814, fol.427, 429.
Enkemand. B:
1) Sidse Jensdatter 28
2 Jens Jensen 26, værtshusmand

1090    Erik Prehn, købmand i Holbæk. 10.6.1814, fol.427B, 431B, 432B.
A:
1) søster Christine Sofie Prehn 24.
FM: Bang, kaptajn i Holbæk Slotsmølle.

1091    Hans Peder Bang, farversvend i Holbæk, der døde 16.6.1814, fol.429B, 440.
A:
1) søster, død. 1B:
a Anne Margrethe Hansen, på Møn
2) søster, død, var g.m. Nehammer. 1B:
a Kirsten Nehammer.
(Sml. lbnr.956).

1092    Peder Hansen Møller, bagersvend i Holbæk. 17.6.1814, fol.430, 439B.
Arvinger angives ikke.

1093    Mette Kirstine i Holbæk. 22.6.1814, fol.430, 440B, 452B.
Enke efter [Christen] Tanderup, farver, [skifte 25.6.1810 lbnr.1025]. B.
1) Christian Jacob Tandrup 17, i farverlære.
FM: Nehammer, farver.
Afdøde var idømt arbejde på Forbedringshuset, hvor hun døde.

1094    [Johan Frederik] von Køppen, oberstløjtnant i Holbæk, der døde 28.9.1814, fol.432, 434, 438, 441.
E:Margrethe Elisabeth Bernth, [datter af Johan Ludvig Bernth, professor i København]. LV: [Oluf] Hougaard, amtsforvalter i Holbæk amt. B:
6) Frederik Ludvig von Køppen, premierløjtnant på Sjælland.
Første ægteskab med [Marianne Engelbrecht Pedersen, datter af Oluf Engelbrecht Pedersen]. B:
1) Carl Frederik Engelbrecht von Køppen, [født 23.7.1774], kaptajn i Norge, [død Kvelstad, Nord-Trøndelag, Norge 18.2.1814]. Efterlader 4 børn
2) Joachim Henrik von Køppen, kaptajn på Sjælland
3) Johanne Frederikke von Køppen g.m. Kopp, mægler i København
4) Marie Louise Birgitte von Køppen g.m. Toft, kasserer i Ribe
5) Joachimine Ludovica Margrethe von Køppen g.m. Prus, gårdmand.

1095    Anne Charlotte Hermansen, der døde 5.10.1814, fol.432B, 434B, 442B.
E: Thomas Agerup, købmand. B:
1) Jens Herman Thomsen 4
2) Anne Charlotte Thomasdatter 6 mdr.
Bevilling til uskiftet bo af 6.10.1814.

1096    Christen Saldrup i Holbæk, der døde 19.10.1814, fol.432B, 433B, 447B.
E: Sidse Marie Schou. LV: H. Jacobsen. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 18
2) Cathrine Marie Christensdatter 12.
FM: Hans Lund, pottemager.

1097    Birthe Kirstine Jørgensdatter i Holbæk, der døde 20.10.1814, fol.432B.
E: Mathias Krebs, klejnsmed.
Bevilling til uskiftet bo af 29.11.1814.

1098    Karen Jensdatter i Holbæk, der døde 11.12.1814, fol.437, 441.
E: Johannes Erfurt, slagter. B:
2) Poul Johansen Erfurt 21
3) Frederik Gottlieb Johansen Erfurt 14.
Første ægteskab med Johannes Jensen, hjulmand. B:
1) Marie Elisabeth Johansdatter g.m. [Johan Peder] Lindqvist i Græsted sogn.

1099    Maren Hansdatter, fattiglem i Holbæk. 13.12.1814, fol.437B.
E: Christian Bech, skrædder.
Arvinger angives ikke.

SLUT