Erik Brejls hjemmeside

StartHobro Byfoged
Skifter
1684-1825

    [1684-1691]    [1691-1759]    [1799-1825]    [1781-1789]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Hobro Byfoged
Skiftedokumenter
1684-1867
B 48-102

Skifter der ikke findes i skifteprotokollen.

1 Thor Christensen, ugift i Hobro. 21.10.1684.
A:
1) mor Maren Joensdatter, enke efter afdødes far Christen Thorsen, [formentlig rådmand i Hobro]. LV: Jens Jørgensen i Viborg
2) bror Joen Christensen i Øls
3) søster Maren Christensdatter, enke efter [Niels Sørensen Guldager], præst i Øls, [Hørby og Døstrup]. LV: Niels Mikkelsen i Ørsted
4) Karen Christensdatter i Nibe, enke efter Peder Pedersen i Ålborg. LV: Niels Nielsen, fuldmægtig hos Mogens Rosenkrans.
Afdøde døde 18.9.1684.

2 Anders Joensen i Hobro. 10.6.1696.
E: Maren Mortensdatter. LV: Anders Olufsen, forpagter på Pandum [i Vokslev sogn]. B:
1) Anne Johanne Andersdatter 14
2) Maren Andersdatter 12
3) Joen Andersen 9
4) Claus Christian Andersen 9
5) Nikolaj Andersen 7
6) Cathrine Andersdatter 5
7) Anne Johanne Andersdatter 1.
FM:
1 Christen Jensen i Vivebro
2 Laurids Knudsen i Hobro.
Arv i boet til Christen Joensens hustrus søstersønner
1 Niels Pedersen, født i Tofte
2 Peder Pedersen, født i Tofte
efter forældre, skifte 22.5.1688.

3) Peder Ditlevsen, hattemager i Hobro. 23.6.1696.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen Abild.
Første ægteskab med Else Mortensdatter, skifte 1.2.1694 lbnr.7. B:
1) Ditlev Pedersen 11
2) Christen Pedersen 5.
FM:
1 morbror Laurids Mortensen
2 morbror Hans Mortensen
3 svoger Jens Christensen, smed i Hobro.
Desuden nævnes afdødes bror Berent Ditlevsen.


Hobro Byfoged
Skifteprotokol
1691-1759
B 48-81

4 Søren Jensen Gandrup (Gamdrup) i Hobro. 27.2.1691, fol.2.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Niels Nielsen i Hobro. A:
1) Jacob Jensen
og søskende, hvoraf kun nævnes
2) Kirsten Gandrup.

5 Morten Nielsen, rådmand i Hobro. 16.4.1691, fol.4B.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Niels Mortensen, forpagter på Nørlund
2) Birgitte Mortensdatter
3) Maren Mortensdatter g.m. Anders Joensen, forpagter på Randrup.

6 Maren Andersdatter i Hobro. 30.3.1693, fol.6B.
E: Jens Nielsen Trap. B:
1) Søren Jensen 18
2) Peder Jensen 17
3) Anders Jensen 15.

7) [Else Mortensdatter] i Hobro. 1.2.1694, fol.14.
E: Peder Ditlevsen, [hattemager]. B:
1) Ditlev Pedersen 9
2) Christen Pedersen 3
3) Birgitte Pedersdatter 19 uger.

8 Margrethe Sørensdatter i Hobro. 21.6.1694, fol.15B.
E: Ib Mortensen Hark.
Testamente.
Afkald 16.7.1694 fra morbror Mathias Hansen i Randers og medarvinger. Underskrevet af
1 Mads Hansen Værum
2 Jacob Hansen g.m. Dorthe
3 Hans Jespersen i Randers, der er svoger til Mathias Hansen
4 Jens Nielsen i Randers, der er enkemandens svoger.

9 Kirsten Frandsdatter i Hobro. 7.1.1695, fol.19.
Enke efter Søren Jensen Gandrup, [skifte 27.2.1691 lbnr.4]. A:
1) bror [Bertel Frandsen, præst i Gimming og Lem, skifte Støvring herred 17.10.1692 lbnr.6]. 3B:
a [Anne Bertelsdatter] g.m. Jacob Jensen [Hobro], successor i Gimming og Lem
b datter g.m. Anders Jacobsen Messelhorn
c [Mette Bertelsdatter], død. E: Niels Jacobsen, [snedker i Gimming]. Børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes som arving:
2) Mette Ottesdatter forlovet med Anders Jørgensen i Hobro.

10 Karen Hansdatter i Hobro. 10.9.1695, fol.21B.
E: Niels Knudsen. B:
1) Knud Nielsen 20.
Arv i boet efter:
1) enkemandens mor Maren Lauridsdatter, skifte 19.10.1653
2) enkemandens søster Anne Knudsdatter i Hobro
3) enkemandens søster Ellen Knudsdatter. 2B:
a Knud Christensen
b Anne Kirstine Christensdatter.
Desuden nævnes enkemandens bror Laurids Knudsen, købmand i Hobro.

11 Oluf Nielsen, bødker i Hobro. 17.9.1695, fol.25.
E: Maren Sørensdatter [Vestrup]. B:
1) Ingeborg Olufsdatter 14 uger.

12 Bertel Johansen, sadelmager i Hobro. 30.4.1696, fol.25B.
E: Maren Sørensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Johan Bertelsen
2) Peder Bertelsen
3) Christoffer Bertelsen
4) Henrik Bertelsen.

13 Maren Jensdatter i Hobro. 14.3.1698, fol.26.
E: Rasmus Andersen, handskemager. B:
1) Maren Rasmusdatter.

14 Maren Sørensdatter Vestrup i Hobro. 27.10.1699, fol.26B.
Enke efter [Oluf Nielsen, bødker, skifte 17.9.1695 lbnr.11. B:
1) Ingeborg Olufsdatter 5.
FM:
1 morbror Laurids Sørensen Vestrup
2 fasters mand Milter Jacobsen.

15 Ib Mortensen Hark i Hobro. 30.8.1700, fol.28B.
Enkemand efter [Margrethe Sørensdatter, skifte 21.6.1694 lbnr.8].
Arvinger angives ikke.

16 Laurids Knudsen, købmand i Hobro. 3.2.1698, fol.30B.
E: Maren Nielsdatter Abildgaard. B:
1) Knud Lauridsen 10
2) Nikolaj Christian Lauridsen 6
3) Johanne Marie Lauridsdatter 4.
FM: morbror Niels Nielsen Abildgaard.
Arv i boet efter Laurids Nielsen i Røkkendal [i Valsgård sogn] til B:
1) Søren Lauridsen i Hjerritsdal [i Valsgård sogn]
2) Maren Lauridsdatter i Valsgård
3) Anne Lauridsdatter
4) datter g.m. Jens Svenningsen i Tylstrup
5) store Karen Lauridsdatter i Farstrup
6) lille Karen Lauridsdatter i Farstrup.

17 Maren Nielsdatter Abildgaard i Hobro. 27.7.1700, fol.36.
E: Morten Adamsen. B:
4) Laurids Mortensen 3
5) Inger Marie Mortensdatter 2
6) Adam Mortensen, nyfødt, der døde.
FM: morbror Niels Nielsen Abildgaard i Hobro.
Første ægteskab med [Laurids Knudsen, skifte 3.2.1698 lbnr.16]. B:
1) Knud Lauridsen 13
2) Nikolaj Christian Lauridsen 9
3) Johanne Marie Lauridsdatter 7.
FM:
1 Jens Nielsen Trap i Hobro
2 Christen Jensen Aalborg i Hobro
3 Søren Jensen Trap i Hobro.

18 Mette Sofie Calow i Hobro. 3.2.1701, fol.45.
E: Mathias Pedersen Hamborg. B:
1) Karen Mathiasdatter 2.
I boet et kontrafej af [afdødes far] borgmester [i Ålborg Daniel Pedersen] Calow, [død på Kragelund 1.11.1686 og tredje] hustru, [som er afdødes mor Karen Hansdatter Drostrup, død 20.11.1697].

19 Else Hansdatter i Hobro. 24.2.1703, fol.50.
Enke efter Hans Christoffer [Johansen] Sartorius, organist [i Ebeltoft, skifte Ebeltoft 1.8.1696 lbnr.27]. B:
1) Johannes Hansen Sartorius, [degn i Jetsmark]
2) Hans Frederik Hansen Sartorius, [degn i Astrup, Rostrup og Store Arden]
3) Christian Gotfred Hansen Sartorius, [byskriver i Hobro]
4) Anne Hansdatter g.m. Sivert Sivertsen.

20 Christen Jensen Aalborg i Hobro. 5.3.1703, fol.50B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Abildgaard.
Af første ægteskab B:
1) Ellen Christensdatter 25, i København
2) Niels Christensen 19, vanfør.
FM: Jens Nielsen Trap.
Desuden nævnes enkens søster Maren Nielsdatter, enke efter Laurids Knudsen, [skifte 3.2.1698 lbnr.16].

21 Christian Otto Andersen i Hobro. 26.6.1703, fol.52.
E: Maren Bjørnsdatter. B:
1) en søn 22, i udlandet
2) Anders Christiansen 20.

22 Mads Andersen, sadelmager i Hobro. 5.2.1704, fol.52B.
E: Anne Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

23 Else Mikkelsdatter i Hobro. 22.4.1704, fol.54.
E: Anders Lauridsen. B:
1) Laurids Andersen
2) Thøger Andersen
3) Mikkel Andersen
4) Oluf Andersen
5) Frands Andersen
6) Maren Andersdatter
7) Anne Andersdatter
8) Mette Andersdatter.

24 Maren Sørensdatter i Hobro. 19.12.1704, fol.58B.
E: Iver Christensen. B:
1) Birgitte Iversdatter 21
2) Christen Iversen 19
3) Peder Iversen 9.
FM:
1 Jens Nielsen Trap
2 Søren Jensen Trap,
begge beslægtet på mors side.

25 Morten Hansen, sadelmager i Hobro. 12.10.1706, fol.60.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Frederik Olufsen til Trinderup [i Hvornum sogn]. B:
5) Casper Mortensen
6) Birgitte Mortensdatter
7) Maren Mortensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Hans Mortensen
2) Laurids Mortensen
3) Johanne Mortensdatter g.m. Jens Henriksen, smed
4) Else Mortensdatter, [skifte 1.2.1694 lbnr.7], var g.m. Peder Ditlevsen, [skifte 23.6.1696 lbnr.3]. Børn, hvis navne ikke angives.

26 Jens Nielsen Trap, købmand i Hobro. 20.12.1706, fol.66B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Abildgaard i Hobro. B:
1) Søren Jensen Trap
2) Anders Jensen Trap.

27 Maren Bjørnsdatter (Berntsdatter) Vejland i Hobro. 8.3.1709, fol.83.
Enke efter [Christian Otto Andersen, skifte 26.6.1703 lbnr.21]. A:
1) bror Lorents Bjørnsen (Berntsen) i Lübeck
Desuden nævnes afdødes stedsøn Anders Christian Ottesen.
Forseglet 27.2.1709.

28 Niels Nielsen Abildgaard, købmand i Hobro. 19.7.1709, fol.86B.
E: Mette Johansdatter Skipper. LV: bror Jesper Johansen Skipper, student. B:
1) Johanne Marie Nielsdatter Abildgaard 7
2) Niels Nielsen Abildgaard 5
3) Johan Nielsen Abildgaard 4.
FM: farbror Peder Nielsen Abildgaard i Tostrup Hovgård i Øls sogn i Hindsted herred.
Første ægteskab med Maren Christensdatter.
Testamente konfirmeret 21.3.1693.

29 Anne Hansdatter Sartorius i Hobro. 29.7.1710, fol.102B.
E: Sivert Sivertsen. B:
1) Bente Sivertsdatter 10.
FM:
1 morbror Hans Hansen Sartorius, degn i Åstrup og Rostrup
2 morbror Christian Gotfred Sartorius, byskriver i Hobro.
Afdøde døde 22.6.1710.

30 Christen Poulsen i Hobro. 23.12.1710, fol.103B.
Enkemand. B:
1) Terkild Christensen
2) datter g.m. Søren Jensen Trap i Hobro.

31 Søren Jensen Hobro i Hobro. 9.12.1710, fol.104.
E: Ellen Nielsdatter Abildgaard. LV: bror Peder Nielsen Abildgaard i Tostrup Hovgård i Øls sogn.
Arvinger kendes ikke.
Arv efter enkens søster Maren Nielsdatter Abildgaard, [skifte 27.7.1700 lbnr.17] og mand Laurids Knudsen, [skifte 3.2.1698 lbnr.16] til deres barn B:
1) Johanne Marie Lauridsdatter 18.
Afdøde, der tjente i kongens orlogsflåde, døde 26.9.1711.

32 Erik Davidsen, skrædder i Hobro. 2.8.1713, fol.108.
E: Karen Nielsdatter. A:
1) bror Jacob Davidsen.

33 Anders Jensen i Hobro. 2.8.1713, fol.108B.
E: Else Olufsdatter. LV: Søren Christensen, møller i Blåkilde Mølle. B:
1) Karen Andersdatter 5.
FM: farbror Niels Jensen i Vive.

34 Niels Rasmussen, nådler i Hobro. 14.1.1715, fol.10B.
E: Kirsten Eskildsdatter.
Arvinger kendes ikke.

35 Mads Nielsen, skomager i Hobro. 18.9.1715, fol.112.
E: Anne Jensdatter. LV: Didrik Adamsen Distelberg i Hobro. B:
1) Niels Madsen 23.

36 Anne Thøgersdatter i Hobro. 18.8.1716, fol.113.
E: Niels Mikkelsen, skrædder. B:
1) Thøger Nielsen 30, skrædder
2) Erik Nielsen 27, student
3) Anne Cathrine Nielsdatter 25
4) Anne Nielsdatter 24
5) Inger Nielsdatter 20.

37 Sivert Sivertsen i Hobro. 30.11.1716, fol.114.
E: Anne Marie Johansdatter Skipper. LV: bror Jesper Johansen Skipper. B:
1) Anne Johanne Sivertsdatter 4
2) Anders Sivertsen 2
3) Maren Sivertsdatter, født 14.10.1716.
FM: Jens Christensen Vivebro i Hobro.
Afdøde døde 6.10.1716.

38 Johanne Christensdatter i Hobro. 2.11.1716, fol.116B.
E: Laurids Mortensen.
En del af afdødes arvinger angives A:
1) Jens Andersen, snedker i Skelund
2) og dennes bror i Kurland
3) Anders Christensen i Als på egen og søskendes vegne, hvoraf en bror er i Norge
4) søskendebarn Anders Lauridsen i Hobro
5) Johanne Christensdatter g.m. Niels Andersen, smed i Hobro
6) Christen Hansen i Sønder Onsild
7) Ludvig Hansen i Sønder Onsild
8) Niels Hansen i Lystrup ved Århus
9) Christen Hansen i Lystrup, de sidste 4 er søskende.

39 Niels Mikkelsen, skrædder i Hobro. 31.1.1718, fol.120B.
Enkemand efter [Anne Thøgersdatter, skifte 18.8.1716 lbnr.36]. B:
1) Thøger Nielsen 30
2) Erik Nielsen 28, student i København
3) Anne Cathrine Nielsdatter 27
4) Anne Nielsdatter 26
5) Inger Nielsdatter 20, i København.
Afdøde døde 31.12.1717.

40 Christen Thomsen, feldbereder i Hobro, der døde 14.3.1718, fol.123.
E: Mette Madsdatter. LV: Niels Nielsen Kirketerp. A:
1) søster Maren Thomasdatter g.m. Christen Nielsen, bødker i Ålborg
2) bror Christen Thomsen Bering i Nakskov, død uden børn
3) søster i København, død uden børn.
Afdøde døde 14.3.1718.

41 Søren Christensen, møller i Blåkilde mølle. 19.9.1718, fol.126.
E: Else Sørensdatter. LV: Niels Nielsen Kirketerp, købmand i Hobro. B:
1) Christen Sørensen 23
2) Maren Sørensen 21
3) Anne Sørensdatter 15
4) Else Sørensdatter 9.
FM: Jens Nielsen Hostrup i Hobro.
Forsegling 22.8.1718.

42 Kirsten Nielsdatter, ugift sypige i Hobro. 8.5.1719, fol.128B.
A:
1) bror, død. 2B:
a Niels Villumsen i Rostrup stampemølle i Hindsted herred
b Anne Cathrine Villumsdatter i Rostrup stampemølle.

43 Anders Lauridsen i Hobro. 17.2.1719, fol.130.
Enkemand. Af arvinger angives kun B:
1) Laurids Andersen.

44 Christen Sørensen Espersen i Hobro. 1.9.1719, fol.130B.
E: Else Sørensdatter. B:
1) Mette Marie Christensdatter 29
2) Søren Christensen 27
3) Anne Christensdatter 26
4) Niels Christensen 25.
FM:
1 Didrik Adamsen Distelberg
2 Niels Mouridsen, skomager i Hobro.
Forsegling 19.7.1719.

45 Mathias Pedersen Hamborg i Hobro. 26.11.1720, fol.146B.
E: Mette Lauridsdatter [Skorup]. LV: [svigersøn] Abraham [Martin Lauridsen] Hvid, præst i Næsborg, Salling og Oudrup. A:
1) bror Thomas Pedersen Hamborg, død. 1B:
a Karen Thomasdatter g.m. Niels Pedersen i Tostrup Hovgård
2) bror Niels Pedersen Hamborg i Bramslev, død. 4B:
a Esther Nielsdatter g.m. Anders Pedersen Skipper i Hobro
b Hans Nielsen Hamborg 27
c Ellen Nielsdatter 25
d Mette Sofie Nielsdatter 21.
FM: morbror Niels Nielsen Kirketerp, købmand i Hobro.
Testamente af 26.8.1713.
Afdødes første ægteskab med Mette Sofie Calow, [skifte 3.2.1701 lbnr.18].
Enkens første ægteskab med Laurids Christensen Skipper, byfoged i Hobro, [skifte Hald amt 10.1.1700 lbnr.7].

46 Jens Christensen, hattemager i Hobro. 17.6.1721, fol.151B.
E: Anne Christensdatter. LV: Didrik Adamsen Distelberg. A:
1) søster Margrethe Christensdatter g.m. Jens Mathiassen, hattemager i Hobro.
Forsegling 19.5.1721.

47 Else Andersdatter Tostrup i Hobro. 8.8.1721, fol.154B.
E: Jørgen Henriksen [Bolt], skrædder. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 6
2) Karen Jørgensdatter 5.

48 Christian Gotfred [Hansen] Sartorius, byskriver i Hobro. 16.2.1722, fol.156.
E: Birgitte Cathrine Thøgersdatter Kaae. LV: Didrik Adamsen Distelberg. B:
1) Sofie Christiansdatter Sartorius 18.
FM: farbror Hans [Frederik Hansen] Sartorius, degn i Astrup, [Rostrup og Store Arden].

49 Jens Pedersen, rytter i Hobro. 4.4.1719, fol.158.
E: Sofie Hansdatter. B:
1) Birgitte Jensdatter 3.
Efter at enken havde gjort barsel, angav hun at var fallit.

50 Karen Nielsdatter Døstrup i Hobro. 15.5.1723, fol.159.
Enke. B:
1) datter g.m. Niels Kirketerp.
Afdøde døde 16.4.1723.

51 Kirsten Sørensdatter i Hobro. 2.8.1723, fol.159B.
E: Erik Jørgensen. B:
To vanføre drenge, hvis navne ikke angives.

52 Christen Clemensen i Hobro. 2.8.1723, fol.160.
E: Ellen Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

53 Peder Andersen i Hobro. 25.8.1723, fol.160.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Jensen Trap. B:
1) Laurids Pedersen Skaarup 36
2) Anders Pedersen Skipper 31 i Hobro
3) Laurids Pedersen Skipper 23
4) Birgitte Marie Pedersdatter, gift i Hobro
5) Margrethe Pedersdatter 26
6) Anne Cathrine Pedersdatter 14.

54 Registrering af gård og gods i Hobro. 22.6.1723, fol.164.
Registrering af gård og gods i Hobro der tilhører [Sofie Dorthe Møinichen] i Viborg, enke efter Niels Arctander, [skifte Viborg 11.6.1723 lbnr.409].

55 Laurids Mortensen, sadelmager i Hobro. 27.5.1723, fol.164B.
E: Anne Marie Johansdatter Skipper. LV: Jesper Johansen. A:
1) bror Hans Mortensen, sadelmager
2) søster Johanne Mortensdatter g.m. Jens Henriksen
3) søster, død. 1B:
a Christen Pedersen i Hørby sogn i Hindsted herred
4) halvbror Casper Mortensen 35
5) halvsøster Birgitte Mortensdatter 33 g.m. Peder Andersen, smed
6) halvsøster Maren Mortensdatter 31.
Enkens første ægteskab med Sivert Sivertsen, [skifte 30.11.1716 lbnr.37]. Arv til B:
1) Anne Johanne Sivertsdatter
2) Anders Sivertsen, død, efter hvem der er arv
3) Maren Sivertsdatter.

56 Søren Sørensen i Hobro. 2.3.1724, fol.167B.
E: Mette Christensdatter. LV: Laurids Vivebro. A:
1) bror Jens Sørensen i Tobberup, død. 1B:
a Karen Jensdatter g.m. Børre Sørensen i Karlby i Glenstrup sogn
2) bror Rasmus Sørensen i Karlby.

57 Ellen Andersdatter i Hobro. 30.9.1724, fol.168B.
Enke efter Christen Clemensen, [skifte 2.8.1723 lbnr.52]. A:
1) søster Dorthe Andersdatter g.m. Niels Christensen.

58 Dorthe i Hobro. 4.12.1724, fol.169.
Enke efter Lottrup. B:
1) Ellen Jensdatter Lottrup.
FM: Hans Nielsen Hostrup.

59 Anne Nielsdatter i Hobro. 2.1.1726, fol.169B.
E: Christen Christensen. A:
1) søster Lene Nielsdatter i Redsø i Valsgård sogn
2) søster Maren Nielsdatter i Døstrup
3) søster Karen Nielsdatter i Hedegård i Ove sogn.
Forsegling 3.12.1725.

60 Niels Hansen Møller, tømrer i Hobro. 12.3.1726, fol.170.
E: Karen Nielsdatter Torup. LV: Peder Iversen i Hobro.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Inger Nielsdatter
2 enkens morbror Jørgen Jensen [Gleerup] til Sebberkloster [i Sebber sogn].
Afdøde døde 9.2.1726.

61 Christen Poulsen, murer i Hobro. 5.5.1727, fol.172B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Laurids Knudsen. B:
1) Johanne Kirstine Christensdatter 15
2) Søren Christensen 9.
FM: farbror Jens Poulsen i Hobro.

62 Søren Jørgensen, ugift krambodkarl i Hobro. 23.7.1727, fol.
Arvinger kendes ikke.
Forsegling 23.6.1727.

63 Karen Sørensdatter i Hobro. 5.4.1728, fol.174.
E: Anders Christensen Ledertouger. B:
1) Mette Christensdatter, enke efter Bartholomæus Nielsen, pottemager. LV: Laurids Skaarup.

64 Christen Christensen, slagter og hustru Margrethe Eriksdatter i Hobro. 18.11.1728, fol.175B.
B:
1) Erik Christensen, købmand i Odense
2) Peder Christensen, slagter
3) Maren Christensdatter.
Afdøde mand døde 28.7.1728.
Afdøde kone døde 22.9.1728.

65 Dorthe Andersdatter i Hobro. 10.12.1728, fol.177.
E: Niels Christensen, skomager. A:
1) bror, død. 2B:
a Else Pedersdatter i Mariager
b Karen Pedersdatter g.m. Jeppe Christensen i Helberskov i Als sogn.

66 Ellen Nielsdatter [Abildgaard] i Hobro. 7.7.1729, fol.178B.
[Enke efter Søren Jensen Hobro, skifte 9.12.1710 lbnr.31]
[Første ægteskab med Christen Jensen Aalborg, skifte 5.3.1703 lbnr.20]. A:
1) bror Niels Nielsen Abildgaard, [skifte 19.7.1709 lbnr.28]. 3B:
a Johanne Marie Nielsdatter Abildgaard g.m. Jens Helt
b Niels Nielsen Abildgaard
c Johan Nielsen Abildgaard
2) bror [Peder Nielsen Abildgaard i Tostrup Hovgård i Øls sogn i Hindsted herred], død. 1B:
a Niels Pedersen Abildgaard i Tostrup Hovgård
3) søster g.m. Søren Jensen Trap i Hobro
4) søster [Maren Nielsdatter Abildgaard, skifte 27.7.1700 lbnr.17]. Første ægteskab med [Laurids Knudsen, skifte 3.2.1698 lbnr.16]. 3B:
a Knud Lauridsen i København
b Nikolaj Christian Lauridsen i Tostrup
c [Johanne Marie Lauridsdatter] g.m. Jørgen Henriksen Bolt.
[Maren Nielsdatter Abildgaards andet ægteskab med Morten Adamsen]. 2B:
d Laurids Mortensen, rytter
e Inger Marie Mortensdatter g.m. Niels Kaasgaard, der tjener på Vemmetofte på Sjælland

67 Bente Elisabeth Hvid i Hobro. 22.12.1728, fol.183.
E: Jesper Johansen, byskriver. B:
1) Cathrine Margrethe Skipper 8
2) Bente Marie Skipper 7.
FM: morbror Abraham [Martin Lauridsen] Hvid, præst i Næsborg, Salling og Oudrup ved svoger Laurids Hostrup.
Afdøde døde 19.11.1728.

68 Lindbech Nielsen i Hobro. 23.8.1729, fol.185B.
E: Mette Christensdatter. LV: Jørgen Sørensen, feldbereder i Hobro. A:
1) Jens Mikkelsen, handskemager i Hobro.
Afdøde døde 25.7.1729.

69 Hans Mortensen, ugift sadelmager i Hobro. 6.12.1729, fol.186.
A:
0) far Morten Hansen, sadelmager i Hobro, skifte 12.10.1706 lbnr.25. B:
1) søster Johanne Mortensdatter g.m. Jens Henriksen, smed
2) søster [Else Mortensdatter, skifte 1.2.1694 lbnr.7, var g.m. Peder Ditlevsen, [skifte 23.6.1696 lbnr.3]. af børn angives B:
a Christen Pedersen, smed
Fars andet ægteskab med Birgitte Andersdatter. B:
3) halvbror Casper Mortensen
4) halvsøster Birgitte Mortensdatter g.m. Peder Andersen, smed
5) halvsøster Maren Mortensdatter.

70 Maren Andersdatter, ugift i Hobro. 8.12.1729, fol.187B.
A:
1) mor Maren Mortensdatter, enke efter Anders Joensen, [skifte 10.6.1696 lbnr.2]. LV: Morten Kirketerp
2) bror Claus Christian Andersen
3) søster Cathrine Andersdatter g.m. Hans Madsen Winther
4) Anne Johanne Andersdatter i København.

71 Sofie Hansdatter i Hobro. 27.1.1730, fol.188.
Enke efter Jens Pedersen, rytter, [skifte 4.4.1719 lbnr.49].
1) Dorthe Jensdatter.

72 Hans Nielsen Hostrup, vejer og måler i Hobro. 28.3.1730, fol.189.
E: Karen Hansdatter. LV: far Hans Mikkelsen på Rebsbæk, toldkontrollør i Hadsund. B:
1) Niels Hansen 7
2) Hans Hansen 3
3) Anne Cathrine Hansdatter.
FM:
1 Laurids Hostrup, købmand i Hobro
2 Jens Nielsen Hostrup.
Afdøde døde 7.2.1730.

73 Birgitte Andersdatter i Hobro. 13.4.1730, fol.191B.
Enke efter Morten Hansen, sadelmager, skifte 12.10.1706 lbnr.25]. B:
1) Casper Mortensen
2) Birgitte Mortensdatter g.m. Peder Andersen Schmidt
3) Maren Mortensdatter.

74 Jens Kirketerp og hustru Birgitte Iversdatter i Hobro. 2.6.1730, fol.192B.
B:
1) Niels Kirketerp 20
2) Iver Kirketerp 16
3) Jens Kirketerp 13
4) Christen Kirketerp 10
5) Maren Kirketerp 7.
FM:
1 Morten Kirketerp
2 morbror Peder Iversen.
Afdøde mand døde 29.5.1730.
Registrering efter afdøde kone 3.4.1730.

75 Jesper Johansen Skipper, byskriver i Hobro. 11.6.1731, fol.200B.
E: Ida Christine Tvede. LV: Jens Andersen i Rørbæk.
Første ægteskab med [Bente Elisabeth Hvid], skifte 22.12.1728 lbnr.67. B:
1) Cathrine Margrethe Skipper 11
2) Bente Marie Skipper 10.
FM:
1 morbror Abraham [Martin Lauridsen] Hvid, præst i Næsborg, Salling og Oudrup
2 Jens Vivebro.
Desuden nævnes
1 enkens svoger Jens Pederstrup.
2 Laurids Svendsen Hvids enke i Ålborg.

76 Birgitte Mortensdatter i Hobro. 27.7.1731, fol.203B.
Enke efter Niels Kirketerp. B:
1) Morten Kirketerp
2) Niels Mortensen Kirketerp i Randers ved søn Knud Nielsen Kirketerp i Hobro
3) Niels Kirketerp den yngre i Langelund i Norge
4) Anders Kirketerp
5) Karen Kirketerp
6) Hans Kirketerp.

77 Anne Jensdatter i Hobro. 18.1.1732, fol.204B.
E: Jens Pedersen Friisdal. B:
1) Peder Jensen 11
2) Else Marie Jensdatter 6.
FM: farbror Christen Pedersen Friisdal i Hobro.

78 Kirsten Lauridsdatter i Hobro. 23.1.1732, fol.205.
E: Christoffer Nielsen. B:
1) Niels Christoffersen 7
2) Maren Christoffersdatter 3.

79 Birgitte Cathrine Thøgersdatter [Kaae] i Hobro. 4.2.1732, fol.206.
Enke efter [Christian Gotfred Hansen Sartorius, byskriver, skifte 16.2.1722 lbnr.48]. B:
1) Sofie [Christiansdatter] Sartorius.
FM: Jens Nielsen Hostrup.

80 Rasmus Andersen i Hobro. 20.2.1732, fol.206.
E: Anne Thomasdatter. B:
1) Karen Rasmusdatter g.m. Jørgen Sørensen på stedet
2) Maren Rasmusdatter.

81 Esther Nielsdatter i Hobro. 9.4.1732, fol.206B.
E: Anders Pedersen Skipper. B:
1) Mette Christine Andersdatter 11
2) Peder Andersen 8
3) Anne Cathrine Andersdatter 4
4) Niels Andersen 5 uger
5) Mathias Andersen 5 uger.
FM: morbror Niels [Nielsen] Hamborg.

82 Kirsten Hansdatter i Hobro. 21.12.1731, fol.207.
Enke efter [Nikolaj de] Broberg, [licentiat i Århus, skifte Århus 1.9.1674 lbnr.48].
Af arvinger angives A:
1) Karen Nielsdatter Drostrup. LV: Peder Saaby, rektor i Århus Domskole
2) Hans Christian Ejlers i Århus
3) brorsøn Peder Elkær i Århus.

83 Karen Ellesdatter [dvs. Ejlersdatter Silman] i Hobro. 27.1.1733, fol.210B.
E: Jochum [Andersen] Herbst, [farver]. B:
1) Ejler Jochumsen 27, på Fyn
2) Frederik Jochumsen 20, uvist hvor
3) Jochum Jochumsen 15
4) Silke Jochumsdatter 11.
Desuden nævnes:
1 Peder Jessen, farver i Skive g.m. en datter af enkemandens første ægteskab.
2 Peder Jessens svoger Andreas Herbst.
(Se skifte efter afdødes far Ejler Silman, farver i Horsens, skifte Horsens 22.2.1686 lbnr.18).

84 Niels Christensen, skomager i Hobro. 6.3.1733, fol.211.
Arvinger kendes ikke.

85 Maren Christensdatter i Hobro. 19.10.1732, fol.211B.
E: Søren Jensen Trap. B:
1) Peder Sørensen Trap
2) Ellen Sørensdatter Trap.
FM: Laurids Skipper i Hobro.
Arv i boet efter Karen Jensdatter, der g.m. enkemandens bror Anders [Jensen] Trap til B:
1) Maren Andersdatter den ældre ved Niels Kolding, præst i Års og Havbro
2) Maren Andersdatter den yngre g.m. Henrik Jensen i København.

86 Else Sørensdatter i Hobro. 26.6.1733, fol.213.
Enke efter Christen Sørensen Espersen, [skifte 1.9.1719 lbnr.44]. B:
1) Søren Christensen
2) Anne Christensdatter g.m. Peder Iversen.

87 Johanne Mortensdatter, der døde 27.2.1733, fol.213.
E: Jens Henriksen, smed. A:
1) søster, død. E: Henrik Christensen, smed. 1B:
a Christen Henriksen, smed i Stouby sogn.
2) halvbror Carsten Mortensen i Hobro
3) halvsøster Birgitte Mortensdatter g.m. Peder Andersen, smed i Hobro
4) halvsøster Maren Mortensdatter i Hobro.

88 Thomas Olufsen, skipper i Hobro. 29.5.1733, fol.215B.
E: Else Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

89 Niels Jensen i Hobro. 12.4.1734, fol.216.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Christen Nielsen 40, i Bondrup
2) Birgitte Nielsdatter 36
3) Hans Nielsen i Hobro
4) Karen Nielsdatter 26.

90 Sofie Jensdatter i Hobro. 19.4.1734, fol.216.
Af børn angives B:
1) Jens Mikkelsen
2) Else Mikkelsdatter.

91 Niels Andersen, smed i Hobro. 24.9.1734, fol.216.
E: Johanne Christensdatter. A:
1) Frands Andersen i Lem
2) Jens Andersen i Hegedal
3) Iver Andersen i Toft
4) Peder Andersen, smed i Hobro
5) Anne Andersdatter g.m. Christen Jensen i Kirketerp
6) Maren Andersdatter, død. E: Anders Christensen i Tobberup. 3B:
a Christen Andersen
b Anders Andersen
c Ellen Andersdatter
7) Bodil Andersdatter, død. E: Niels Knudsen i Hjerritsdal. 3B:
a Knud Nielsen
b Ellen Nielsdatter
c Maren Nielsdatter.

92 Mette Christensdatter i Hobro. 25.10.1734, fol.217B.
E: Christoffer Rasmussen. A:
1) halvsøster, død. 2B:
a Karen Olufsdatter i Glenstrup
b Kirsten Olufsdatter i Nørre Onsild.

93 Laurids Ulstrup i Hobro. 28.3.1735, fol.219.
A:
1) søster, død. 1B:
a Ingeborg Olufsdatter g.m. Jens Madsen, møller i Gjervaddal? mølle.

94 Søren Pedersen Guldager i Hobro, der døde 1.3.1735, fol.219B.
E: Kirsten Frederiksdatter. LV: Mikkel Karmark. B:
1) Peder Sørensen Guldager 19, i udlandet
2) Kirsten Sørensdatter 14
3) Frederik Christian Sørensen Guldager 13
4) Mette Sørensdatter 11
5) Niels Sørensen Guldager 8
6) Karen Sørensdatter 7
7) Oluf Sørensen Guldager 3.
FM:
1 Laurids Pedersen i Hobro
2 Laurids Pedersen Guldager
3 morbror Søren Frederiksen Wichard, præst i Durup.

95 Johanne Christensdatter i Hobro. 27.1.1736, fol.222B.
Enke efter Niels Andersen, smed, [skifte 24.9.1734 lbnr.91]. A:
1) halvbror Eskild Lauridsen [i Als], død. 4B:
a Laurids Eskildsen Alsbach, guldsmed i Viborg
b Anders Eskildsen i Als
c Peder Eskildsen i Nibe
d Jens Eskildsen i Als
2) halvbror Anders Lauridsen, død, var g.m. [Else Mikkelsdatter, skifte 22.4.1704 lbnr.23]. 7B:
a Laurids Andersen i Hobro
b Thøger Andersen
c Mikkel Andersen
d Oluf Andersen
e Frands Andersen
f Maren Andersdatter
g Mette Andersdatter g.m. en brændevinsmand i København.

96 Søren Jensen Trap i Hobro, der døde 10.9.1737, fol.223B.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, skifte 19.10.1732 lbnr.85]. B:
1) Peder Sørensen Trap
2) Ellen Sørensdatter Trap.
FM: Peder Iversen.

97 Christen Christensen i Hobro, der døde 14.3.1738, fol.225.
Arvinger angives ikke.

98 Anne Jensdatter, ugift tjenesteprige i Hobro, der døde 23.8.1738, fol.225B.
A:
1) søster Kirsten Jensdatter.
Desuden nævnes afdødes moster Madam Elkær.

99 Oluf Hermansen Nysted, klokker i Hobro, der døde 27.1.1740, fol.226B.
E: Bodil Nielsdatter. B:
1) Niels Olufsen 13.
Af første ægteskab B:
1) Herman Olufsen Nysted. Ved afkald for arv efter mor 23.2.1722 er han stud. theol.
FM: Peder Jensen Vintmølle til Skovsgård [i Skjellerup sogn].

100 Karen Nielsdatter Haugaard. 22.2.1740, fol.227B.
E: Peder Danielsen.
Arvinger kendes ikke.

101 Ludvig Pedersen Guldager, ugift i Hobro, der døde 3.12.1739, fol.228B.
A:
1) bror Søren Pedersen Guldager, [skifte 1.3.1735 lbnr.94]. 7B:
a Peder Sørensen Guldager
b Helvig Kirsten Sørensdatter
c Frederik Christian Sørensen Guldager
d Mette Sørensdatter
e Niels Sørensen Guldager
f Karen Sørensdatter
g Oluf Sørensen Guldager
2) bror Niels Pedersen Guldager, død. 1B:
a Niels Nielsen Guldager
3) søster Sofie Pedersdatter, død. 4B:
a Peder Christensen, skrædder i Viborg
b Anne Christensdatter
c Else Christensdatter
d Helvig Christensdatter
4) søster Birgitte Pedersdatter, død. 4B:
a Anne Marie Nielsdatter g.m. Thomas Jensen i Tostrup
b Poul Nielsen i København
c Peder Nielsen i Gedsted
d Niels Nielsen i Gedsted
5) bror Laurids Pedersen, død. 3B:
a Ludvig Lauridsen
b Birgitte Lauridsdatter
c Anne Lauridsdatter.

102 Cornelius Lorents Møller, skipper i Hobro, der døde 16.3.1741.
Arvinger angives ikke.

103 Anne i Hobro, der døde 18.1.1741, fol.231.
Enke efter Peder Elkær, regimentskvartermester og byfoged i Hobro. A:
1) søster Magdalene Didriksdatter, død. 4B:
a Poul Hammersmidt, konstabel i Fredericia
b Ursula Cathrine Hammersmidt i Slesvig.
Magdalene Didriksdatters første ægteskab med Jens Jensen. B:
c Kirsten Jensdatter i Flensborg
d Karen Jensdatter i Flensborg, født i Starup 1709
2) søster, død. 1B:
a Maren Christensdatter Langkær ved halvbror Christen Christensen Langkær i Vejle.
(Se anmodning om udbetaling af arv til Karen Jensdatter g.m. Johan Henrik Rindoff, musketer i Fredericia i Private personarkiver i Landsarkiver for Nørrejylland Pr 1838 Johan Henrik Rindorff).

104 Johanne Frederikke Badenhaupt i Hobro, der døde 30.9.1741, fol.237.
E: Frederik Gerhardt Voss, postmester, samt by- og herredsskriver.
Første ægteskab med [Jacob Lauridsen Hjort, præst i Dalum og Sanderum, død 20.6.1711]. B:
1) Jacob Hjort i Bogense
2) Christoffer Didrik Hjort, skibspræst på Trankebar.
[Andet ægteskab med Jens Rasmussen, tolder i Grenå, død 1725].
Desuden nævnes Jacob Hjorts halvsøster Armgard Sofie Hjort.

105 Maren Pedersdatter i Hobro. 4.2.1744, fol.240B.
E: Simon Christensen, skomager. B:
1) Christine Marie Simonsdatter.
Afdøde døde 3.1.1744.

106 Karen Mortensdatter i Hobro. 12.2.1743, fol.240B.
E: Mads Lauridsen. B:
1) Anne Madsdatter 16 uger.

107 Else Sørensdatter i Blåkilde mølle, der døde 31.1.1746, fol.242B.
Enke efter Søren Christensen, møller, skifte 19.9.1718 lbnr.41. B:
E: Else Sørensdatter. LV: Niels Nielsen Kirketerp, købmand i Hobro. B:
1) Christen Sørensen, møller
2) Maren Sørensdatter, enke efter Peder Trap
3) Anne Sørensdatter 41, i København
4) Else Sørensdatter 34, i København.

108 Eskild Jensen, ugift avlskarl i Hobro. 1.7.1746, fol.243B.
A:
1) bror Jørgen Jensen
2) bror Jens Jensen
3) søster Anne Jensdatter 35.

109 Anne Cathrine Christensdatter i Hobro, der døde 19.8.1746, fol.244.
E: Christen Jensen, feldbereder. B:
1) Johanne Sofie Christensdatter 5
2) Christian Christensen 3.

110 Anne Lauridsdatter i Hobro. 30.1.1747, fol.246, 269.
Enke efter Didrik Adamsen Distelberg. B:
1) Laurids Distelberg, der døde 10.5.1752, skifte samme dag fol.269
2) Sidsel Cathrine Distelberg 34
3) Mette Marie Distelberg 32, på Brahesborg på Fyn
4) Andreas Distelberg, kapellan i Arendal i Norge, [født Hobro 30.12.1720]
5) Margrethe Distelberg 26.
FM:
1 morbror Laurids Skipper
2 morbror Laurids Skaarup, [hvoraf mindst én kan være halvbror]
Desuden nævnes afdødes mands bror Abraham Distelberg.
Afdøde døde 29.1.1747.
Litteratur: Nogle Christianssandske præsteautobiografier. 3: Hr. Andreas Distelberg i: Personalhistorisk Tidsskrift 1883 side 276-279.

111 Maren Thomasdatter i Hobro. der døde 3.6.1747, fol.249B.
E: Laurids Simonsen. B:
1) Simon Lauridsen 14
2) Maren Lauridsdatter 13
3) Ingeborg Lauridsdatter 10
4) Dorthe Lauridsdatter 8
5) Maren, nyfødt.

112 Niels Rasmussen Løvskal i Hobro. 8.7.1747, fol.250B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Pedersen, der ægter enken. B:
1) Anne Nielsdatter 14
2) Rasmus Nielsen 12
3) Christen Nielsen 10
4) Anne Marie Nielsdatter 5.

113 Peder Andersen, smed i Hobro. 26.4.1748, fol.2351B.
E: Birgitte Mortensdatter. B:
1) Ellen Pedersdatter.

114 Jørgen Jensen i Hobro. 12.5.1747, fol.252.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 16
2) Christen Jørgensen 13
3) Sofie Jørgensdatter 9
4) Jens Jørgensen 4.

115 Karen Lauridsdatter i Hobro, der døde 9.5.1746, fol.252B.
Enke efter [Christen Poulsen, murer, skifte 5.5.1727 lbnr.61]. B:
1) Johanne Kirstine Christensdatter 35
2) Søren Christensen 28.

116 Lisbeth Andersdatter i Hobro. 15.1.1748, fol.253B.
E: Markus Jørgensen, sadelmager. A:
1) [søster] Anne Andersdatter g.m. Søren Sadelmager i Randers
2) [søster] Maren Andersdatter, [skifte Randers 13.4.1730 lbnr.454]. E: Mathias [Jørgensen] Sandgaard (Sanger) i Randers. 2B:
a Jørgen Mathiassen i Købehavn
b Mette Mathiasdatter i København.

117 Maren Andersdatter i Hobro. 9.9.1749, fol.254B.
E: Peder Danielsen. A:
1) bror Christen Andersen, rytter
2) bror Christen Andersen
3) bror Jens Andersen i København
4) søster, død. Børn hos Peder Schaltz i Viborg
5) en søster i København.

118 Jens [Nielsen] Hostrup i Hobro, der døde 12.3.1745, fol.255.
E: Sidsel Sofie Rosenqvist. A:
1) bror Christen [Nielsen] Hostrup, byfoged i Hobro, død. 3B:
a Laurids Christensen Hostrup, byfoged i Ringkøbing
b Niels Christensen Hostrup, købmand i Mariager
c [Sidsel Cathrine Christensdatter Hostrup] g.m. Jens Andersen [Brasch] til Kjellerup
2) bror Hans [Nielsen] Hostrup, død. 3B:
a Niels Hansen Hostrup 21, stud. theol. i Nibe
b Hans Hansen Hostrup 19, bødkersvend i København
c Anne Cathrine Hansdatter Hostrup 16
3) bror Claus Nielsen Hostrup, død. 3B:
a Niels Clausen Hostrup i Mariager
b Anne Clausdatter g.m. Christen Juul i Håstrup
c Maren Clausdatter, død. 1B:
1 Christen skolemester i Hårby
4) søster Karen Nielsdatter Hostrup, død, var g.m. Anders Carlsen i Store Arden. Uvist om børn
5) søster Birgitte Nielsdatter Hostrup, død, var g.m. Søren Mikkelsen i Søndergaard. 3B:
a Niels Sørensen i Søndergård
b Mikkel Sørensen i Hobro
c Agathe Sørensdatter g.m. Simon Christensen, skomager i Hobro.

119 Opbudsbo i Hobro. 13.3.1750, fol.262.
Registrering af fallitbo hos Iver Nikolaj Kop i Hobro.

120 Christen Pedersen Friisdal i Hobro. 20.2.1751, fol.270.
E: Anne Mikkelsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Christensdatter 10
2) Mikkel Christensen 6
3) Peder Christensen 3.

121 Niels Thorsen, vejer og måler i Hobro. 19.2.1751, fol.270B.
A:
1) bror, død. 2B:
a Thor Hansen
b Maren Hansdatter.

122 Laurids Pedersen Skipper i Hobro. 27.1.1751, fol.272B.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Anders Lauridsen 18
2) Peder Lauridsen 13
3) Marie Anne Lauridsdatter 12
4) Laurids Lauridsen 9.

123 Maren Andersdatter Wie i Hobro, der døde 11.12.1751, fol.274B.
A:
1) bror Christen Andersen Wie i Hegedal, død. 6B:
a Anders Christensen i Hegedal
b Bodil Christensdatter g.m. Jens Olufsen i Tobberup
c Maren Christensdatter g.m. Jens Mortensen i Frisdal
d Maren Christensdatter 27
e Morten Christensen 20
f Anders Christensen 11
2) søster Maren Andersdatter, død, var g.m. Anders Olufsen. 1B:
a Oluf Andersen
3) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Morten Villadsen i Ove. 1B:
a Anders Mortensen i Borup mølle
4) bror Christen Andersen 28 i Grynnerup
5) bror Christen Andersen Wie i Hobro
6) bror Jens Andersen Wie i Viborg
7) søster Bodil Andersdatter, [skifte 21.11.1747 lbnr.124]. E: Casper Mortensen i Hobro. 3B:
a Birgitte Caspersdatter 17
b Morten Caspersen 16
c Maren Caspersdatter 14
8) søster Inger Andersdatter i København. Uvist om død og uvist om børn.

124 Bodil Andersdatter i Hobro. 21.11.1747, fol.276.
E: Casper Mortensen. B:
1) Birgitte Caspersdatter 17
2) Morten Caspersen 15
3) Maren Caspersdatter 9.

125 Christen [Andersen] Wie i Hobro. 28.10.1753, fol.276.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Anders Christensen 12.

126 Anders Pedersen Skipper i Hobro. 27.9.1752, fol.276B.
E: Margrethe Marie Wedege. LV: bror Peder Herman Wedege. B:
4) Peder Andersen Skipper 19.
Første ægteskab med Esther Nielsdatter, [skifte 9.4.1732 lbnr.81]. B:
1) Mette Kirstine Andersdatter Skipper
2) Peder Andersen Skipper 25
3) Anne Cathrine Andersdatter Skipper 19.

127 Anne Jensdatter, ugift tjenesteprige i Hobro. 10.9.1754, fol.278.
A:
1) mor Mette Gudesdatter i Auning g.m. Jens Mikkelsen i Auning
2) søster Marie Jensdatter g.m. Jens Nedergaard i Nørager på Løvenholm gods
3) søster Margrethe Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Fjellerup på Østergård gods
4) bror Niels Jørgen Jensen i Auning på Scheels gods
5) søster Kirsten Jensdatter på Torstrup gods
6) søster Maren Jensdatter på Scheels gods
7) søster Bodil Jensdatter i Auning
8) halvsøster Inger Jensdatter i Auning
9) halvsøster Sidsel Jensdatter
10) halvbror Jens Jensen.

128 Frederik Jensen Qvist i Hobro, der døde 8.12.1753, fol.278B.
A:
1) far Jens Qvist.

129 Hagen Wahlberg, der døde i Hobro 9.9.1755, fol.279.
Afdøde far feldberedersvend fra Ängelholm i Skåne.
Arvinger kendes ikke.

130 Anne Olufsdatter, tjenestekvinde i Hobro, der døde 14.11.1755, fol.279.
Enke. B:
1) en datter i Fristrup, hvis navne ikke angives, 4 år gammel.

131 Jens Rasmussen, hattemager i Hobro. 21.1.1752, fol.279B.
E: Birgitte Andersdatter, der også døde. B:
1) Rasmus Jensen
2) Anders Jensen
3) Søren Jensen
4) Anne Jensdatter g.m. Mads Jørgensen.

132 Ellen Pedersdatter i Hobro. 28.1.1751, fol.280.
E: Jens Lauridsen, smed. B:
1) Peder Jensen 17.

133 Anne Andersdatter i Hobro. 24.1.1756, fol.280B.
E: Niels Nielsen Hamborg. B:
1) Niels Nielsen 12
2) Esther Nielsdatter 10
3) Johanne Nielsdatter 6
4) Peder Nielsen 2.
FM: farbror Hans Hamborg.
Afdøde døde 25.12.1755.

134 Karen Andersdatter i Hobro. 21.10.1756, fol.281.
E: Anders Tønnesen. A:
1) bror Niels Andersen i Handest
2) bror Baltser Andersen i Snæbum
3) halvsøster Gertrud Nielsdatter, død. 1B:
a Elisabeth, død. 1B:
1 en søn i Ålborg, hvis navn ikke angives
4) halvsøster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Jens Svenningsen i Brøndum dal. 3B:
a Christen Jensen, skrædder i Handest
b Kirsten Jensdatter g.m. Poul Nielsen i Brøndum dal, begge døde. 4B:
1 Jens Poulsen 20
2 Mogens Poulsen 10
3 Anders Poulsen 8
4 Anne Poulsdatter 7
c Niels Jensen i Hornum, død. 1B:
1 Anne Nielsdatter i Gjørup i Ulbjerg sogn
5) halvsøster Gissel Nielsdatter g.m. Christen Mell i Astrup, begge døde. 2B:
a Bodil Christensdatter i Ålborg, død uden børn
b Elisabeth Christensdatter, død. 1B:
1 Rasmus Nielsen 17.

135 Andreas Jacobsen Ørum, toldforpagter i Hobro, der døde 18.3.1758, fol.282B.
A:
1) far Jacob Christensen, degn i Ørum, [Nørre] Borris og Gammelstrup
2) bror Jens Ørum i Hejlskov, degn [i Ørslevkloster].

136 Anne Dorthe Laastrup i Hobro. 16.8.1754, fol.283B.
E: Christoffer Nielsen. A:
1) søster Kirsten Laastrup i Borup mølle i Låstrup sogn
2) søster Dorthe Kirstine Laastrup på Fyn hos Mons. Riis
3) søster Øllegaard Laastrup, død. 1B:
a Maren Lauridsdatter g.m. Laurids Nikolajsen i Hald Tostrup
4) søster Ellen Laastrup, død. 3B:
a Dorthe Christensdatter i Hobro
b Jens Christensen
c Vigant Christensen i Hobro.

137 Jens Lauridsen, smed i Hobro, der døde 14.7.1752, fol.284.
E: Ellen Pedersdatter. B:
1) Peder Jensen 1¾, hos sin bedstemor Birgitte Mortensdatter.
FM: født værge Casper Mortensen.

138 Peder Jensen, et barn i Hobro. 8.3. 1759, fol.288.
A:
0) forældre Jens Lauridsen, smed, [skifte 14.7.1752 lbnr.137] og mor, der også er død
1) mormor Birgitte Mortensdatter i Hobro, enke efter [Peder Andersen, smed i Hobro, skifte 26.4.1748 lbnr.113]. LV: Laurids Skipper
2) farmor Bodil Pedersdatter, enke efter Laurids Schiøtt i Svinninge ved Holbæk på Sjælland
3) farbror Peder Lauridsen.Hobro Byfoged
Skifteprotokol
1799-1825
B 48-82

Heraf uddrag 1799-1814.

139 Maren Knudsdatter Karmark i Hobro, fortsat 12.8.1799, fol.1, 19B.
Enke efter Thor Hansen, købmand og værtshusmand.
Hans A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Peder Jensen i Lille Skovsgård i Valsgård sogn
2) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Anders Jensen i Hegedal. 2B:
a Niels Andersen i Hegedal
b Anne Andersdatter g.m. Enevold Andersen i Skovbo i Valsgård sogn
3) halvsøster Lene Hansdatter g.m. Niels Vistisen, smed i Skårup i Ravnkilde sogn, begge døde. 2B:
a Maren Nielsdatter, enke efter Anders Nielsen i Skårup
b Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Hansen i Lille Binderup sogn.
Hendes A:
1) bror Knud Karmark, købmand i Hobro, død. 6B:
a Knud Karmark, købmand i Ålborg
b Hans Karmark, købmandskarl i Ålborg
c Jacob Karmark i København
d Thomas Karmark i Ålborg
e Anne Karmark i Hobro
f Anne Marie Karmark på Krastrup
2) halvsøster Inger Christensdatter, enke efter David Graa, købmand i Ålborg
3) halvsøster Johanne Christensdatter g.m. Bent Kaas på Valsgård.

140 Anne Marie Christensdatter, ugift indsidder i Hobro, fortsat 28.8.1799, fol.1B:
A:
1) bror Jens Christensen Møller i Låstrup
2) bror Christen Christensen i Brøndbjerg
3) bror Niels Christensen ved Vive
4) søster Mette Christensdatter g.m. Oluf Nielsen Kimer, skomager i København
5) søster Kirsten Christensdatter, død. E: Christen Møller i Røjdrup i Stenild sogn. 3B:
a Niels Christensen
b Christen Christensen
c Kirsten Christensdatter.

141 Munksgaard i Hobro, fortsat 2.9.1799, fol.2, 4.
Enke efter [Hans Ernst] Samuel, kobbersmed. B:
1) Mette [Hansdatter] Samuel, enke efter [Jacob] Mikkelsen i København
2 Eva Marie [Hansdatter Samuel] g.m. Niels Christoffersen, drejer i Hobro.

142 Niels Christensen Møller, skomager i Hobro. 18.9.1799, fol.2B, 5, 6B, 8, 25B, 26.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Taarup. B:
1) Thomas Christian Nielsen 9
2) Gertrud Elisabeth Nielsdatter 7
3) Mette Marie Nielsdatter 4
4) Niels Nielsen 1½.
FM: Poul Jørgensen, toldbetjent.

143 Niels Hjersing, toldbetjent i Hobro, fortsat 30.9.1799, fol.3.
E: Anne Madsdatter. B:
1) Peder Hjersing i København
2) Dines Hjersing i Randers
3) Jens Hjersing i Hededals mølle
4) Anne Cathrine Hjersing.

144 Anders Haslund i Hobro. 30.9.1799, fol.4B, 9B.
E: Ellen Bolt. A:
1) Anne Kirstine Andersdatter 7
2) Hedvig Andersdatter 6
3) Johanne Marie Andersdatter 4
4) Andreas Andersdatter 3 mdr.
FM:
1 Niels Haslund
2 Peder Due, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 20.9.1799.
Samfrændeskifte 13.12.1799.

145 Inger Marie Velling i Hobro, fortsat 23.10.1799, fol.5B, 11B, 15B.
Enke efter Peder [Mortensen] Kirketerp, [død Hobro 24.7.1798].
Hans A:
0) forældre Morten [Nielsen] Kirketerp, købmand i Hobro, [død 6.8.1765 og Anne Marie Wedege, død 1753. (Hendes første ægteskab med Ditlev Bering, død 26.5.1732)]
1) bror Ditlev [Mortensen] Kirketerp [til Kærgård , skifte Riberhus 12.6.1792 lbnr.1512], g.m. [afdødes mor Anne Rasmusdatter Broch, død Randers 7.2.1781]. 4B:
a Christen Kirketerp, amtsforvalter. E: Caroline Brøgger i Kalundborg. 1B:
1 Anne Marie Kirketerp, død, hvis mor arver hende
b Anne Marie Kirketerp, død, var g.m. [Johan Casper] Raupach, regimentskvartermester i København. 5B:
1 Niels Lorents Raupach i Randers
2 Anne Cathrine Raupach
3 Agnethe Raupach
4 Cathrine Raupach
5 Anne Amalie Raupach
c Anne Margrethe Kirketerp
d Mette Elisabeth Kirketerp.
Ditlev Kirketerps andet ægteskab med [Cathrine Hedvig] Hee, nu i Århus, B:
e Anne Caroline Kirketerp, hos sin mor i Århus
f Georgine Martinette Kirketerp, hos sin mor i Århus
2) bror Johannes Kirketerp, købmand i Hobro
3) søster Birgitte Kirketerp, var g.m. [Conrad] Sparre, toldforvalter i Hobro, nu i Stubbekøbing.
Første ægteskab med [Søren Pedersen Langballe, købmand i Hobro, død 1774]. 5B:
a Morten Langballe, student i København
b Peder Langballe, uvist hvor
c Andreas Langballe, cand. jur. i Århus
d Anne Marie Langballe g.m. Henrik Gislum i København
e Maren Margrethe Langballe i Ålborg
4) søster Mette Cathrine [Mortensdatter] Kirketerp, [død Estvad 4.5.1771], var g.m. [Otto Marsvin] Laurberg, forvalter på Estvadgård, der ægter hendes søster (5). 1B:
a Agnethe [Cathrine] Laurberg g.m. Martin Augustinus, koffardikaptajn i Randers
5) søster Mette Elisabeth Kirketerp g.m. [Otto Marsvin] Laurberg, forvalter på Estvadgård, [død Estvad 19.10.1794]. 2B:
a Anne Margrethe Laurberg g.m. Jacob Lytke, skipper
b Anne Margrethe Laurberg i Randers
6) søster Else Kirstine Kirketerp g.m. Rasmus Rasmussen Sommerfeldt i Ålborg
7) søster Marianne Kirketerp g.m. [Mourids] Bering, apoteker i Århus
8) søster Anne Kirstine [Mortensdatter] Kirketerp, [skifte Musse herred 10.8.1788 lbnr.232]. E: Jørgen [Pedersen] Stauning, præst i Stege på Møn. 7B:
a Peder Stauning i København, født Århus 24.7.1769
b Christiane Johanne Stauning, født Århus 4.5.1775
c Dorthe Cathrine Stauning, født Århus 10.5.1776
d Nikoline Stauning, født Vålse på Falster 23.5.1779
e Anne Elisabeth Stauning, født Maribo 22.9.1781
f Juliane Frederikke Stauning, født Maribo 22.9.1783
g Jacobine Frederikke Antoinette Stauning, født Maribo 27.7.1786.
Hendes A:
0) forældre [Christen Madsen Velling i Randers, begravet 8.6.1757 og Anne Rasmusdatter Broch, der blev gift anden gang med Ditlev Mortensen Kirketerp, hendes mands bror og arving (1)]
1) bror Rasmus Velling, købmand i Randers
2) søster Marie Kirstine Velling, død, var g.m. Jacob Hasselbalch, tolder i Randers. 2B:
a en søn, død på rejse til Trondhjem
b Ditlev Christian Hasselbalch, over 25, skibsfører på Ostindien
3) halvbror Christen Kirketerp, amtsforvalter. E: Caroline Brøgger i Kalundborg. 1B:
1 en datter, død, hvis mor arver hende
4) halvsøster Anne Marie Kirketerp g.m. Raupach, regimentskvartermester i København, begge døde. 5B:
a Niels Lorents Raupach i Randers
b Anne Cathrine Raupach
c Agnethe Raupach
d Cathrine Raupach
e halvsøster Anne Amalie Raupach
5) halvsøster Anne Margrethe Kirketerp i Hobro
6) halvsøster Mette Elisabeth Kirketerp g.m. Jacob Svindt i Lemvig.

146 Anne Dorthe i Hobro. 20.11.1799, fol.7B, 9, 10, 14, 36B.
Enke efter Jeppe Lassen. B:
1) Marie Christiane Lassen 44.
Arv efter afdødes mands bror brygger i København.

147 Mikkel Suhr, skrædder i Hobro. 4.12.1799, fol.8, 9, 10, 26B.
Enkemand. B:
1) Inger Mikkelsdatter g.m. Jens Byrgesen, bødker i Randers
2) Cathrine Mikkelsdatter g.m. Niels Peder Bergen, garver i Århus
3) Anne Mikkelsdatter 40 i Randers.
FM: Christen Solbjerg, rebslager i Hobro.

148 Jens Thomsen, daglejer i Hobro. 5.5.1800, fol.10B, 15B, 19, 27.
E: Bodil Olufsdatter, nu i Hvorslev i Houlbjerg herred. B:
1) Kirstine Marie Jensdatter 21.

149 Anders Roum, skomager i Hobro. 8.11.1800, fol.22.
E: Rebekka Jensdatter. LV: Sørensen, købmand i Hobro.
Første ægteskab med [Kirstine Marie Simonsdatter Røgel]. B:
1) Simon Andersen Roum, skomager i København
2) Hans Andersen Roum, skomagersvend i Tyskland
3) Maren Andersdatter Roum, enke efter Simon Nissen i København
4) Agathe Roum, hos sin stedmor
5) Christian Andersen, sejlmagersvend, død.
Arv efter børnenes morfar Simon [Christensen] Røgel, skomager i Hobro.

150 Morten Jensen Hassing, toldbetjent i Hobro. 15.11.1800, fol.23B, 25, 27B, 28B.
E: Anne Christensdatter. LV: Sørensen, købmand i Hobro. B:
1) Jens Mortensen 14
2) Peder Mortensen 12
3) Karen Mortensdatter 8.
FM: Peder Winther, sadelmager i Hobro.

151 Jens Pedersen Testrup, handskemager i Hobro. 21.12.1800, fol.26, 28, 29B, 33, 34.
Enkemand. A.
1) søster Eva Pedersdatter, enke efter [Peder Poulsen], degn i Vester Tostrup, [begravet Tostrup 21.7.1797]
2) søster Birthe Pedersdatter i København, død
3) søster Dorthe Pedersdatter i København, død.
Desuden nævnes afdødes stedsøns enke Kirsten Carlsdatter, der passede huset.

152 Svend Olufsen, feldbereder i Hobro. 4.3.1801, fol.29.
E: Anne Margrethe.
Bevilling til uskiftet bo af 3.3.1801.
Det angives at der er myndige sønner.
Afdøde døde 3.2.1801.

153 Søren Sørensen Lund, drejer i Hobro. 27.5.1801, fol.30B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jørgen Fillerup. B:
1) Karen Sørensdatter 11
2) Inger Marie Sørensdatter 10
3) Severine Sørensdatter 9
4) Maren Sørensdatter 7
5) Anne Sørensdatter 6
6) Johanne Sørensdatter 4
7) Søren Sørensen 6 mdr.
FM: farfar Søren Lund i Hobro.

154 Christian Hasselbalch Pedersen i Blåkilde mølle. 9.9.1801, fol.33B, 35, 37B, 44B, 48.
E: Karen Marie Hee. LV: Mathias Vinkel i Blåkilde mølle. A:
1) mor Anne Elisabeth Hasselbalch, enke efter Christian Pedersen, kontrollør
2) søster Dorthe Birgitte Pedersen g.m. Poul Ingvardsen, præst i Rellingen i grevskabet Pinneberg i Holsten.
Desuden nævnes afdødes morbror Jacob Christensen Hasselbalch, præst i Nørbæk, [Sønderbæk og Læsten].

155 Maren Kjeldsdatter i Hobro. 30.10.1802, fol.41, 43B.
E: Jacob Christensen Torup. B:
1) Christen Jacobsen 8.
FM: farbror Christen Christensen i Torup.

156 Maren Lauridsdatter Overgaard i Hobro. 30.10.1802, fol.41B, 44, 46B.
E: Johan Hertzhoff, sadelmager. A:
1) Simon Lauridsen, død. 3B:
a Maren Simonsdatter, død. 1B:
1 Kirsten Frederiksdatter Ringsted i Hobro
b Mette Marie Simonsdatter g.m. en præst på Grønland
c Karen Simonsdatter i Hobro
2) søster Maren Lauridsdatter g.m. Olbrandt Pedersen Hass, daglejer, på stedet
3) søster Ingeborg Lauridsdatter, enke i Hobro
4) søster Dorthe Lauridsdatter , død. 1B:
a Rasmus Poulsen, i feldberederlære i Randers
5) halvsøster Anne Lauridsdatter, død. 2B:
a Laurids Pedersen Ove, feldberedersvend i Hobro
b Mette Pedersdatter Ove i Randers.

157 Jacob Nielsen Schiellerup, værtshusmand i Hobro, der døde 6.4.1803, fol.47B.
E: Maren Marie Rasmusdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 25.7.1783.

158 Marianne Bigum i Hobro, der døde 2.5.1803, fol.48.
E: Rasmus Holm.
Bevilling til uskiftet bo af 21.2.1803.

159 Anne Christensdatter i Hobro. 11.7.1803, fol.52.
E: Niels Henriksen, smed. A:
1) bror Hans Christensen i Store Arden, død. 3B:
a Christen Hansen i Svejstrup i Råsted sogn
b Anders Hansen 17
c Maren Hansdatter 11.

160 Niels Lauridsen Bigum, købmand i Hobro, der døde 25.7.1803, fol.53.
E: Birgitte Christensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 6.2.1756.

161 Ellen Cathrine Margrethe Heegaard i Hobro, der døde 10.11.1803, fol.53B, 73B.
E: Søren Højbjerg, købmand. B:
1) Niels Heegaard 1¼.
FM: Erik Kehlet, som mors nærmeste frænde.
Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1803.
Samfrændeskifte 25.3.1805.

162 Daniel Michaelsen Storm, vægter i Hobro. 25.2.1804, fol.54.
E: Hedvig Agnethe Marsvin. LV: Peder Knapmager. B:
1) Mikkel Danielsen i Tønder
2) Johannes Danielsen i Randers
3) Jochum Danielsen i Randers
4) Christian Danielsen 18.

163 Jørgen Palm, hattemager i Hobro. 3.4.1804, fol.54B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Faldborg, rebslager. A:
1) bror Hans Palm i Ålborg
2) søster Mette Marie Palm i København, død. Børn, hvis navne ikke kendes.

164 Peder Jensen, ugift smed i Hobro. 19.5.1804, fol.55.
A:
1) mor Birthe Caspersdatter i Hobro
2) bror Villum Jensen
3) bror Casper Jensen
4) søster Birthe Jensdatter.

165 Anne Jensdatter i Hobro. 14.6.1804, fol.55B.
Enke efter Søren Jensen, hattemager. B:
1) Anne Sørensdatter.
FM: født værge Christen Frisdal i Hobro.

166 Karen Jensdatter i Hobro. 31.7.1804, fol.56B, 59, 61, 62B, 63B, 68B.
Enke efter Peder Ove, feldbereder. A:
1) søskendebarn Niels Christensen i Store Arden, der blev kaldt Niels Mogensen, død. 2B:
a Jens Nielsen 35, i København
b Anne Nielsdatter g.m. Peder Christensen i Store Arden
2) søskendebarn Maren Christensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen, ladefoged på Langbakhus, [formentlig i Saltum sogn]. 5B:
a Niels Jensen i Fræer skovhuse
b Christen Jensen 36, i Siem
c Mette Jensdatter g.m. Christen Poulsen, smed i Siem
d Maren Jensdatter, død uden børn, var g.m. Mads Ladefoged på Langbakhus
e Inger Jensdatter i Iverslyst ved Thisted.
Afdøde var født i Torup på Lindenborg gods.

167 Søren Sørensen Lund i Hobro. 15.8.1804, fol.57, 58B, 60B, 62.
Enkemand. B:
1) Christen Sørensen, skomager i København
2) Søren Sørensen Lund i Hobro, [skifte 27.5.1801 lbnr.153]. 7B:
a Karen Sørensdatter
b Inger Marie Sørensdatter
c Severine Sørensdatter
d Maren Sørensdatter
e Anne Sørensdatter
f Johanne Sørensdatter
g Søren Sørensen.
3) Maren Sørensdatter g.m. Hans Palm, hattemager.

168 Maren Nielsdatter, ugift tjenestepige i Hobro. 1.9.1804, fol.59, 59B, 61, 67.
A:
1) mor Anne Nielsdatter i Tollestrup
2) søster Kirsten Nielsdatter i Simested.
FM: morbror Jens Nielsen i Torup.

169 Birthe Caspersdatter i Hobro. 1.12.1804, fol.61B, 63B.
Enke efter Jens Villumsen, smed. B:
1) Villum Jensen
2) Casper Jensen
3) Birthe Marie Jensdatter
4) Bodil Jensdatter g.m. Laurids Ostenfeld i Hørning.

170 Birgitte Christensdatter i Hobro. 4.2.1805, fol.65B, 68, 70, 75, 94, 100B, 120.
Enke efter Niels [Lauridsen] Bigum, skifte 25.7.1803, lbnr.160. B:
1) Laurids Nielsen Bigum, købmand i Randers
2) Helene Nielsdatter g.m. Johannes Kirketerp, købmand i Hobro
3) Marianne Nielsdatter, død, var g.m. Rasmus Holm, købmand i Hobro. 4B:
a Christen Rasmussen Holm 14
b Birgitte Rasmusdatter Holm 13
c Saxo Madsen Holm 7
d Niels Bigum Holm 6.
Bevilling til uskiftet bo af 6.2.1756.
Afdøde døde 6.1.1805.

171 Albert Glerup, postmester i Hobro. 23.7.1805, fol.75B, 84, 86B, 124B, 127B.
E: Maren Hoppe. LV: A. Brendstrup, købmand i Hobro. B:
1) Else Cathrine Glerup.

172 Mads Nielsen Borbjerg (Boberg), kobbersmedesvend i Hobro. 16.11.1805, fol.83B, 85B, 87B.
A:
0) forældre [Niels Madsen Borbjerg, døbt Skive 16.8.1737, død før 1787 og Anne Margrethe Pedersdatter, født ca. 1732 i Skive]
1) søster Magdalene Borbjerg g.m. Hans [Christiansen] Højer i Årup, præst i Torslev og Øster Svenstrup
2) søster Margrethe Elisabeth Boberg 29 i Årup præstegård.
[Afdøde farfar var Mads Poulsen Borbjerg, skifte Skive 14.8.1751 lbnr.7].
Litteratur: Slægtebog over Familien Borberg ved Laurits Ploug Borberg. Skive 1944. Heri side 148: Personer ... uden tilknytning til den i nærværende skrift omhandlende slægt af dette navn.

173 Jacob Christensen Poder, daglejer i Hobro, der døde 6.12.1805, fol.85.
E: Birgitte Madsdatter.
Testamente af 22.4.1805.

174 Johanne Nielsdatter Fers i Hobro. 29.11.1805, fol.88B.
Enke efter Poul Pedersen Møller, fra Skovsgård i Dronningborg amt.
Testamente af 30.12.1790. A:
1) Søren Sørensen, købmand i Hobro og hustru Johanne Marie Wassard
2) Just Michael Wassard, præst i Øls, [Hørby og Døstrup]
3) Anne Dorthe Wassard, enke efter Henrik Christoffer Busch, kapellan i Stubbekøbing på Falster
samt en del velgørere og tjenestefolk.

175 Anne Dorthe Junghans i Hobro. 13.9.1806, fol.91, 92, 94NB, 95B, 104B, 124, 125B.
Enke efter Johannes Peder Green, skrædder.
Arvinger kendes ikke.
Afkald fra afdødes mands bror Jacob Green, skræddersvend.
Afdødes mands far var Green, birkedommer i Vordingborg.

176 Marianne [Nielsdatter] Bigum i Hobro. 30.6.1806, fol.91B, 94.
E: Rasmus Holm, købmand. B:
1) Christen Holm 15
2) Birgitte Holm 13
3) Saxe Madsen Holm 9
4) Niels Holm 7.
FM: morbror Laurids Nielsen Bigum i Randers.

177 Niels Poulsen Faarup, toldbetjent i Hobro. 1.12.1806, fol.95, 97.
Karen Pedersdatter. LV: Poul Jørgensen Fillerup i Hobro. B:
1) Thomas Nielsen 26
2) Mette Marie Nielsdatter 21
3) Poul Nielsen 18
4) Peder Nielsen 16, i smedelære
5) Anne Johanne Nielsdatter 13
6) Niels Nielsen 10.

178 Markus Riis, maler i Hobro. 13.12.1806, fol.98B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Christian Boe, købmand i Hobro. B:
1) Christoffer Markussen 22
2) Anders Markussen 15.

179 Rasmus Holm, købmand i Hobro, der døde 5.1.1807, fol.102B, 105B, 119, 139, 144B, 151, 166B, 170, 178, 204B.
E: Dorthe Marie Søndergaard. LV: Søren Sørensen, købmand i Hobro.
Første ægteskab med [Marianne Nielsdatter Bigum], 30.6.1806 lbnr.176. B:
1) Christen Holm i Ålborg, død. Født værge : bogbinder Jacob Erling i Viborg
2) Birgitte Holm
3) Saxo Madsen Holm
4) Niels Bigum Holm.
FM: svoger Johannes Kirketerp, købmand i Hobro.

180 Morten Broberg, skrædder i Hobro. 9.3.1807, fol.116.
E: Anne Birthe. B:
1) Christian Mortensen 39, i København
2) Niels Frederik Mortensen 23, i København
3) Dorthe Mortensdatter g.m. Rasmus Schiellerup, forpagter på Eskær i Vendsyssel
4) Anne Marie Mortensdatter g.m. [Christian] Bloch, degn i Hobro
5) Anne Marie Mortensdatter 25, i Als præstegård.

181 Opbudsbo i Randers25.3.1807, fol.117B, 210.
Registrering af fallitbo for Laurids Bigum i Randers for det gods der står hos købmand Bigum i Hobro.

182 Anders Buhmann [Buemann], ugift guldsmed i Hobro, der døde 25.3.1807, fol.118.
Testamente af 19.9.1799.
Af familie nævnes som A:
1) bror Hans Frederik Buhmann i Ribe.

183 Christoffer Christoffersen, hårskærer og værtshusmand i Hobro, der døde 17.5.1807, fol.144.
E: Anne Kirstine Andersdatter.
Testamente af 23.6.1807.

184 Magdalene Lemberg i Hobro. 31.10.1807, fol.149B, 152.
E: Niels Johansen, feldbereder. B:
1) Nikolaj Nielsen 15
2) Maren Nielsdatter 13.

185 Niels Henriksen Smed, daglejer i Hobro. 27.1.1808, fol.154, 156.
E: Mette Nielsdatter. A:
1) bror Laurids Henriksen ved Holmen i København
2) bror Christen Henriksen, død. 5B:
a Jens Christensen, snedker i Randers
b Søren Christensen, snedkersvend i Randers
c Henrik Christensen 20
d Mette Marie Christensdatter
e Maren Christensdatter.

186 Laurids Christian Sælesen, smedesvend i Hobro. 23.2.1808, fol.155, 155B.
A:
1) bror Sæl Sørensen i Nibe.

187 Anne Marie Lauridsdatter Schmidt i Hobro. 26.2.1808, fol.155, 155B, 169.
E: Laurids Kejser, kobbersmed. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter Kejser 9.
FM: morfar Laurids Jensen Schmidt ved Mariager.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1808.
Samfrændeskifte 27.7.1808.

188 Niels Christoffersen, drejer i Hobro. 4.4.1808, fol.156B, 168, 187B, 192B, 196.
E: Eva Marie [Hansdatter] Samuelsdatter. LV: Søren Sørensen, købmand i Hobro. B:
4) Anne Nielsdatter 16.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Marie Nielsdatter, lidt over 50, enke efter Peder Lind
2) Jørgen Nielsen omtrent 50, snedker i Ølst
3) Christoffer Nielsen 47, står til søs og formenes i engelsk fangenskab.

189 Peder Nielsen Tuebom i Hobro, der døde 28.9.1808, fol.176B.
E: Birthe Christensdatter.
Testamente af 15.7.1799.

190 Cathrine Marie Hamborg, ugift i Hobro. 22.3.1809, fol.177B.
Testamente af 17.6.1806.
A:
1) søster Kirstine Marie Hamborg i Hobro, enke efter Zimmermann og hendes 2B:
a Johannes Zimmermann
b Hans Christian Zimmermann.

191 Christen Jensen Skedshale, daglejer i Hobro. 19.6.1809, fol.184B, 190, 231B.
E: Anne [Mortensdatter]. A:
1) bror, død. 3B:
a Karen Eriksdatter g.m. Peder Nielsen i Onsild
b Maren Eriksdatter i Ålborg
c Kirsten Eriksdatter i Skedshale [i Simested sogn].

192 Maren Marie Rasmusdatter i Hobro, der døde 30.9.1809, fol.191.
Enke efter Jacob Nielsen Schiellerup, [skifte 6.4.1803 lbnr.157]. B:
1) Laurids Jacobsen Schiellerup, fuldmægtig hos by- og herredsfogeden i Hobro
2) Rasmus Jacobsen Schiellerup, der bliver kaldt Rasmus Jacobsen Schmidt, sekundløjtnant i København.

193 Christian Skov, købmand og kaptajn i Hobro, der døde 1809. fol.191B.
E: Margrethe Christensdatter Urth.
Bevilling til uskiftet bo af 6.9.1809.

194 Jens Qvistgaard, kammerråd i Hobro, der døde 24.8.1809, fol.192.
E: M. K. Qvistgaard. B:
1) [Johanne Marie Qvistgaard] g.m. Balthazar Jelstrup til Hvanstrup [i Farsø sogn].

195 Peder Jensen Foldberg i Hobro, der døde 1809, fol.192, 218B, 222B, 231B.
E: Maren Christensdatter, der ægter Peder Rasmussen, gift 10.8.1810. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 16
2) Severine Pedersdatter 9.
FM: Christen Foldberg, rebslager i Hobro.
Bevilling til uskiftet bo af 4.11.1809.

196 Christen Nielsen Møller i Hobro. 11.12.1809, fol.195, 197B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Christen Christensen Møller, snedker i Hobro
2) Niels Christensen Møller, snedker i Hobro
3) Ellen Dorthe Møller g.m. Andreas Bagger, toldbetjent
4) Johanne Møller g.m. Jens Forsmann, hårskærer i Randers
5) Karen Møller 35.

197 Johan Martin Brøchner, kirurg i Hobro, der døde 29.3.1810, fol.197B, 214B, 217.
E: Frederikke Kirstine [Neander]. LV: Rose, apoteker. B:
5) Johan [Martin] Michael Brøchner 20 i København, men til søs i engelsk tjeneste.
Første ægteskab med [Regine Justsdatter]. B:
1) Anne Sofie Brøchner g.m. [Christen] Krog, skoleholder i Nørre Alslev på Falster
2) Johanne Brøchner g.m. [Lorents] Astrup, landinspektør i Hjerting [i Guldager sogn]
3) Kirstine Marie Brøchner i København, enke efter Jacobsen, styrmand
4) Johanne Marie Brøchner g.m. Rasmus Fisker, skrædder i Hobro.

198 Testamente i Hobro. 1809, fol.216.
Testamente af 29.9.1806 for Christen Jensen Kejser og hustru Anne Mortensdatter. A:
1) Dorthe Pedersdatter, deres beslægtede, der ægter Jørgen Pedersen Bigum.

199 Dødsanmeldelse i Hobro. 3.7.1810, fol.217, 218B, 236B.
Søren Hansen, feldberedersvend døde 3.7.1810 i Hobro. Hans enke lever i Nibe.

200 Anne Margrethe Larsen i Hobro, der døde 25.9.1810, fol.221B, 223B, 238.
Enke efter Jens Westh, byskriver i Hobro.
Afdøde, der var født i København af købmand Larsen, havde hverken søskende eller børn. Derfor arver afdødes steddatter A:
1) Vilhelmine Beathe Westh g.m. Samuel Lindrup, guldsmed i Hobro.

201 Wigel Holm,. købmand i Hobro, der døde 1811, fol.234.
E: Juliane.
Bevilling til uskiftet bo af 28.2.1811.

202 Karen Christensdatter i Hobro, der døde 21.3.1811, fol.234B.
E: Andreas Thedin, feldbereder.
Bevilling til uskiftet bo af 25.4.1794.

203 Melchior Henrik Bæk i Hobro, der døde 15.3.1811, fol.235, 244.
E: Karen Christensdatter Møller.
Testamente af 10.3.1811.

204 Karen Madsdatter i Hobro, der døde 1811, fol.236.
E: Peder Christensen.
Bevilling til uskiftet bo af 2.5.1811.

205 Johanne Elisabeth Brechwold i Hobro, der døde sidst i maj 1811, fol.237B.
Testamente af 16.5.1811. A:
1) søster [Anne Dorthe Brechwold, skifte Onsild herred gejstlig 26.4.1806 lbnr.105], var g.m. Hans Christian Varberg, præst i Hobro og Skellerup, hvis børn indsættes som arvinger.

206 Peder Pedersen, knapmager i Hobro, der døde 2.7.1811, fol.239B.
E: Gertrud Christensdatter Roum.
Testamente af 13.4.1811.

207 Christen Jensen Frisdal i Hobro, der døde 13.7.1811, fol.240B, 241B, 244B, 246, 247.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Mikkelsen, købmand. B:
1) Jens Christensen Frisdal 40.

208 Sidsel Jensdatter i Hobro, der døde 12.8.1811, fol.241, 246B.
Enke. B:
1) Bodil Hansdatter g.m. Jens Mortensen i Sjørring i Lindum sogn
2) Maren Hansdatter g.m. Jernberg i Fredericia
3) Karen Hansdatter gift i dansk Holsten
4) Birthe Cathrine Hansdatter g.m. Jens Peder Pedersen, murer i Hobro.

209 Else Cathrine Glerup i Hobro. 16.8.1811, fol.243, 245.
E: Clemen Fisker , bager. B:
1) Albert Nielsen Fisker 2.
FM: farbror Rasmus Fisker, skrædder.

210 Karen Jacobsdatter i Hobro. 12.10.1811, fol.244B, 247.
Enke. B:
1) Jacob Andersen 58, i Lindum
2) Christen Andersen 56, i Lindum
3) Anders Andersen i Lindum, død. 2B:
a Peder Andersen
b Elsebeth Andersdatter
4) Maren Andersdatter, død. 2B:
a Søren 18, bagerdreng i Randers
b Jacob 16 i Sønder Onsild
5) Anne Kirstine Andersdatter g.m. Niels Christensen Møller, snedker på stedet.

211 Hans Buddesen i Hobro. 23.12.1811, fol.247B.
E: Inger Svenningsdatter, der døde 14.3.1812. B:
1) Svenning Hansen 26
2) Karen Hansdatter i Ølst præstegård.

212 Jens Henriksen Fiih´, skomager i Hobro, der døde 15.7.1812, fol.252.
E: Inger Jensdatter.
Testamente af 4.5.1802.

213 Birgitte Johansdatter i Hobro. 29.8.1812, fol.253, 268, 275B.
E: Poul Jørgensen.
Første ægteskab med Søren Wulf. B:
1) Rasmus Sørensen Wulf, brændevinsbrænder i København
2) Thomas Sørensen Wulf, skipper i Randers.

214 Kirstine Marie [Hamborg] i Hobro, der døde i februar 1812, fol.254B.
Enke efter Zimmermann. B:
1) Johannes Zimmermann
2) Hans Christian Zimmermann.

215 Eva Marie [Hansdatter Samuelsen] i Hobro. 13.11.1812, fol.255, 257.
Enke efter Niels Christoffersen, [skifte 4.4.1808 lbnr.188]. B:
1) Anne Nielsdatter i Hobro.
FM: født værge Jørgen Nielsen, snedker.

216 Thomas Pedersen Hald, sadelmager i Hobro. 13.12.1812, fol.255.
A:
1) bror Mogens Pedersen på Lerbæk mark ved Vejle.
Afdøde døde på sit arbejde på Villestrup [i Astrup sogn].

217 Peder Bentsen Winther, sadelmager i Hobro, der døde 18.6.1813, fol.258.
E: Cecilie Cathrine Torup. LV: Mathias Torup i Hobro. B:
6) Ellen Cathrine Winther 13
7) Jacob Winther 12
8) Søren Winther 10
9) Christiane Winther 6
10) Mathias Winther 5.
Af første ægteskab B:
1) Peder Winther 34, på Dronninglund gods i Vendsyssel
2) Bent Winther 25, bager i Sundby
3) Anne Marie Winther i Randers
4) Christiane Winther i Randers
5) Elisabeth Winther i Randers.

218 Anne Marie [Hansdatter] Aarø i Hobro, der døde 4.8.1813, fol.267, 272, 278.
Enke efter [Knud Knudsen Karmark]. 6B:
1) Knud Karmark, købmand i Ålborg
2) Hans Karmark, købmand i Ålborg
3) Jacob Karmark, toldbetjent i Middelfart
4) Thomas Karmark, købmand i Ålborg
5) Anne Karmark g.m. [Christian] Heibroch, købmand i Hobro
6) Anne Marie Karmark g.m. [Frederik Østrup] Langhoff, skovrider på Grenå-kanten.
(Sml. lbnr.139).

219 Jens Jensen Albæk, skolelærer i Hobro. der døde 1813, fol.273.
E: Else Mortensdatter.
Testamente af 3.7.1813.

220 Juliane i Hobro, der døde 5.10.1813, fol.274, 286B.
Enke efter Wigel Holm, [skifte 1811 lbnr.201]. B:
2) Ulrik Adolf Holm 24, i Ålborg
3) Jens Holm 19, i Ålborg
4) Ingeborg Holm i Ålborg
5) Petrea Hermine på stedet.
Første ægteskab med
3) Anne Elisabeth Wedege g.m. Christoffer Berg til Ballegård [i Falslev sogn].

221 Rasmus Jensen, 80 år gammel i Hobro, der døde 11.1.1814, fol.278.
A:
1) søster Rebekka Jensdatter, enke efter [Anders] Roum, [skifte 8.11.1800 lbnr.149].

222 Søren Sørensen, købmand i Hobro, der døde 1814, fol.281, 293.
E: Johanne Marie Wassard.
Testamente af 6.2.1783.

223 Lene Bigum i Hobro, der døde 1814, fol.281B.
E: Johannes Kirketerp, købmand.
Testamente, underskrevet Mariager 16.11.1782.

224 Mads Nielsen, tjenestekarl i Hobro. 21.5.1814, fol.282B, 285B.
E: Dorthe Villadsdatter. LV: bror Jacob Villadsen i Hostrup Huse. B:
1) Anne Marie Madsdatter 10
2) Thomas Madsen 7
3) Petrea Madsdatter 4.
FM: Peder Rasmussen i Hobro.

225 Niels Hansen, tjenestekarl i Hobro. 8.6.1814, fol.283B, 286.
E: Anne Christensdatter i Finderup i Døstrup sogn. B:
1) Laurids Nielsen 27, i Glenstrup
2) Peder Nielsen 26, i Stistrup mølle i Fovlum sogn.

226 Johannes Zimmermann, bogbinder i Hobro, der døde 27.4.1814, fol.284.
A:
0) forældre [Zimmermann og Kirstine Marie Hamborg, skifte 1812 lbnr.214]
1) bror Hans Christian Zimmermann, købmand i Hobro.

227 Erika Christiane Schiøtz i Hobro. 10.6.1814, fol.284B, 286B.
Testamente af 5.7.1810. A:
1) søster Juliane [Schiøtz, skifte 5.10.1813 lbnr.220], var g.m. Wigel Holm, [skifte 1811 lbnr.201]. 4B:
b Ulrik Adolf Holm i Ålborg
c Jens Holm i Ålborg
d Ingeborg Holm i Ålborg
e Petrea Holm.
FM: Niels Wigelsen, købmand i Ålborg.
Julie [Schiøtz] første ægteskab med [Peder Herman] Wedege, vejermester i Hobro. 1B:
a Anne Elisabeth Wedege g.m. Christoffer Berg til Ballegård [i Falslev sogn].

228 Jens Mikkelsen, købmand i Hobro, der døde juni 1814, fol.286B, 324.
E: Inger.
Ansøgning om bevilling til uskiftet bo.

229 Anne Kirstine Andersdatter i Hobro.7.8.1814, fol.293.
E: Niels Christensen Møller.
Ansøgning om bevilling til uskiftet bo.

230 Jens Henningsen Fich i Hobro. 12.8.1814, fol.293B.
E: Inger Pedersdatter.
Testamente af 4.5.1802.

231 Opbudsbo i Hobro. 21.12.1814, fol.293B.
Registrering af fallitbo hos Peder Grøn, købmand i Hobro.Hobro Byfoged
Uafhentede skiftedokumenter
1781-1789
B 48-87

12 sammenhæftede konceptskifter med bilag.

232 Johan Peder Woydemann, byfoged i Hobro, der døde 13.7.1781, fol.1.
E: [Elisabeth Andersdatter Glerup]. LV: postmester [Albert] Glerup. B:
1) Andreas Glerup Woydemann 8.
FM: født værge Jens Peder Woydemann i Nykøbing Mors.

233 Elisabeth Cathrine Aagaard i Hobro, der døde 2.11.1786, fol.199.
Enke efter Mathias Wassard [til Holmgård i Skals sogn, død 12.3.1774, skifte Hald amt 12.3.1774 lbnr.92]. B:
1) Johanne Marie Wassard g.m. Christian Gjørup i Viborg
2) Hans Mathiassen Wassard i København
3) Oluf Aagaard Wassard i København
4) Just Mathiassen Wassard
5) Anne Dorthe Wassard.
FM: Søren Sørensen, købmand i Hobro g.m. [Johanne Marie Wassard, datter af Christen Hansen Wassard i Hobro], som beslægtet.

234 Johanne Cathrine i Hobro. 24.3.1787, fol.215.
E: Christen Frisdal. B:
1) Jens Christensen 17, i Ålborg.

235 Kirsten Jensdatter i Hobro. 10.4.1787, fol.225.
Enke efter Jørgen Mathiassen, buntmager i Ålborg. A:
1) søster Birthe Jensdatter, enke efter Christen Nielsen, feldbereder i Hobro
2) søster Johanne Jensdatter g.m. Peder Gade i Rolf sogn (det må være Rold eller Rolsø sogn], begge døde. 2B:
a Niels Pedersen
b Morten Pedersen
3) søster Sofie Jensdatter, død, var g.m. Christen Eskildsen?. 2B: 2 sønner hos bedstefaderen Eskild Hansen i Rolf sogn.

236 Christiane Bødker i Hobro. 8.5.1787, fol.229.
Enke efter Bent Winther, sadelmager. B:
1) Peder Winther, sadelmager
2) Jens Winther
3) Sofie Dorthe Winther, død. 1B:
a Bent Winther.

237 Peder Ovesen, feldbereder i Hobro, der døde 30.10.1787, fol.233.
E: Karen Jensdatter. LV: Mandrup Due.
Af første ægteskab B:
1) Mette Pedersdatter 13
2) Laurids Simocer? Pedersen 12.
FM: Johan Hertz, sadelmager.

238 Christen Christensen Urth, 5 år gammel i Hobro. 8.12.1787, fol.293.
A:
1) mor Johanne Marie Nielsdatter g.m. Peder Lind, købmand i Hobro
2) bror Niels Christian Urth
3) søster Margrethe Christensdatter Urth.
FM: morfar Niels Christoffersen, drejer i Hobro.
Afdødes far var Christen Urth, købmand i Hobro, skifte 18.8.1784.

239 Kirsten Karmark, vanvittig i Hobro. 24.12.1787, fol.297.
A:
1) søster Karen Marie Karmark, skifte 20.5.1785, var g.m. afdøde Jens Nielsen.
Følgende meldte sig som søskendebørn, men kan ikke anses for arvinger, da afdøde ikke var datter af Mikkel Karmark. A:
1) Thomas Karmark
2) Mette Marie Karmark g.m. Jens Bang.

240 Søren Rasmussen Wulff i Hobro. 17.7.1789, fol.327.
E: Birgitte Johansdatter. LV: Søren Sørensen. B:
1) Rasmus Sørensen Wulff i København
2) Thomas Sørensen Wulff.
FM: morbror Iver Johansen, brændevinsmand i Randers.
Afdøde døde 8.2.1788.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1770.
Samfrændeskifte17.7.1789.

241 Johanne Pedersdatter i Hobro. 6.3.1789, fol.333.
E: Jørgen Fich, skoflikker i Hobro. A:
1) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Hegedal
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Niels Germandsen i Pindbæk, begge døde. 3B:
a Maren Nielsdatter 18
b Peder Nielsen 17
c Kirsten Nielsdatter 13.
FM: Morten Broberg, skrædder i Hobro.
Afdøde døde 19.2.1789.

242 Kirsten Jacobsdatter i Hobro. 30.3.1789, fol.345.
Enke efter Jens Reimer. B:
1) Karen Marie Jensdatter 28, i København
2) Anne Elisabeth Jensdatter 27
3) Regine Jensdatter, i København
4) Egert Jensen Langemark 24, indkaldt matros
5) Marie Kirstine Jensen Langemark 22
6) Jacob Jensen Langemark 11.
FM: Laurids Bolt i Hobro.
Afdøde døde 29.3.1789.

243 Mette Christensdatter i Hobro. 12.5.1789, fol.359.
Enke. B:
1) Jacob Nielsen 37
2) Anne Marie Nielsdatter g.m. Anders Christian Møller i Skjellerup
3) Else Marie Nielsdatter 40
4) Christen Nielsen, død. Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 3.5.1789.

244 Poul Holst, skoflikker i Hobro. 13.5.1789, fol.363.
Arvinger angives ikke.

SLUT