Erik Brejls hjemmeside

StartHobro Byfoged
Skifter
1684-1825

    [1684-1691]    [1691-1759]    [1799-1825]    [1781-1789]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedHobro Byfoged
Skiftedokumenter
1684-1867
B 48-102

Skifter der ikke findes i skifteprotokollen.

1 Thor Christensen, ugift i Hobro. 21.10.1684.
A:
1) mor Maren Joensdatter, enke efter afdødes far Christen Thorsen, [formentlig rådmand i Hobro]. LV: Jens Jørgensen i Viborg
2) bror Joen Christensen i Øls
3) søster Maren Christensdatter, enke efter [Niels Sørensen Guldager], præst i Øls, [Hørby og Døstrup]. LV: Niels Mikkelsen i Ørsted
4) Karen Christensdatter i Nibe, enke efter Peder Pedersen i Ålborg. LV: Niels Nielsen, fuldmægtig hos Mogens Rosenkrans.
Afdøde døde 18.9.1684.

2 Anders Joensen i Hobro. 10.6.1696.
E: Maren Mortensdatter. LV: Anders Olufsen, forpagter på Pandum [i Vokslev sogn]. B:
1) Anne Johanne Andersdatter 14
2) Maren Andersdatter 12
3) Joen Andersen 9
4) Claus Christian Andersen 9
5) Nikolaj Andersen 7
6) Cathrine Andersdatter 5
7) Anne Johanne Andersdatter 1.
FM:
1 Christen Jensen i Vivebro
2 Laurids Knudsen i Hobro.
Arv i boet til Christen Joensens hustrus søstersønner
1 Niels Pedersen, født i Tofte
2 Peder Pedersen, født i Tofte
efter forældre, skifte 22.5.1688.

3) Peder Ditlevsen, hattemager i Hobro. 23.6.1696.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen Abild.
Første ægteskab med Else Mortensdatter, skifte 1.2.1694 lbnr.7. B:
1) Ditlev Pedersen 11
2) Christen Pedersen 5.
FM:
1 morbror Laurids Mortensen
2 morbror Hans Mortensen
3 svoger Jens Christensen, smed i Hobro.
Desuden nævnes afdødes bror Berent Ditlevsen.


Hobro Byfoged
Skifteprotokol
1691-1759
B 48-81

4 Søren Jensen Gandrup (Gamdrup) i Hobro. 27.2.1691, fol.2.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Niels Nielsen i Hobro. A:
1) Jacob Jensen
og søskende, hvoraf kun nævnes
2) Kirsten Gandrup.

5 Morten Nielsen, rådmand i Hobro. 16.4.1691, fol.4B.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Niels Mortensen, forpagter på Nørlund
2) Birgitte Mortensdatter
3) Maren Mortensdatter g.m. Anders Joensen, forpagter på Randrup.

6 Maren Andersdatter i Hobro. 30.3.1693, fol.6B.
E: Jens Nielsen Trap. B:
1) Søren Jensen 18
2) Peder Jensen 17
3) Anders Jensen 15.

7) [Else Mortensdatter] i Hobro. 1.2.1694, fol.14.
E: Peder Ditlevsen, [hattemager]. B:
1) Ditlev Pedersen 9
2) Christen Pedersen 3
3) Birgitte Pedersdatter 19 uger.

8 Margrethe Sørensdatter i Hobro. 21.6.1694, fol.15B.
E: Ib Mortensen Hark.
Testamente.
Afkald 16.7.1694 fra morbror Mathias Hansen i Randers og medarvinger. Underskrevet af
1 Mads Hansen Værum
2 Jacob Hansen g.m. Dorthe
3 Hans Jespersen i Randers, der er svoger til Mathias Hansen
4 Jens Nielsen i Randers, der er enkemandens svoger.

9 Kirsten Frandsdatter i Hobro. 7.1.1695, fol.19.
Enke efter Søren Jensen Gandrup, [skifte 27.2.1691 lbnr.4]. A:
1) bror [Bertel Frandsen, præst i Gimming og Lem, skifte Støvring herred 17.10.1692 lbnr.6]. 3B:
a [Anne Bertelsdatter] g.m. Jacob Jensen [Hobro], successor i Gimming og Lem
b datter g.m. Anders Jacobsen Messelhorn
c [Mette Bertelsdatter], død. E: Niels Jacobsen, [snedker i Gimming]. Børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes som arving:
2) Mette Ottesdatter forlovet med Anders Jørgensen i Hobro.

10 Karen Hansdatter i Hobro. 10.9.1695, fol.21B.
E: Niels Knudsen. B:
1) Knud Nielsen 20.
Arv i boet efter:
1) enkemandens mor Maren Lauridsdatter, skifte 19.10.1653
2) enkemandens søster Anne Knudsdatter i Hobro
3) enkemandens søster Ellen Knudsdatter. 2B:
a Knud Christensen
b Anne Kirstine Christensdatter.
Desuden nævnes enkemandens bror Laurids Knudsen, købmand i Hobro.

11 Oluf Nielsen, bødker i Hobro. 17.9.1695, fol.25.
E: Maren Sørensdatter [Vestrup]. B:
1) Ingeborg Olufsdatter 14 uger.

12 Bertel Johansen, sadelmager i Hobro. 30.4.1696, fol.25B.
E: Maren Sørensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Johan Bertelsen
2) Peder Bertelsen
3) Christoffer Bertelsen
4) Henrik Bertelsen.

13 Maren Jensdatter i Hobro. 14.3.1698, fol.26.
E: Rasmus Andersen, handskemager. B:
1) Maren Rasmusdatter.

14 Maren Sørensdatter Vestrup i Hobro. 27.10.1699, fol.26B.
Enke efter [Oluf Nielsen, bødker, skifte 17.9.1695 lbnr.11. B:
1) Ingeborg Olufsdatter 5.
FM:
1 morbror Laurids Sørensen Vestrup
2 fasters mand Milter Jacobsen.

15 Ib Mortensen Hark i Hobro. 30.8.1700, fol.28B.
Enkemand efter [Margrethe Sørensdatter, skifte 21.6.1694 lbnr.8].
Arvinger angives ikke.

16 Laurids Knudsen, købmand i Hobro. 3.2.1698, fol.30B.
E: Maren Nielsdatter Abildgaard. B:
1) Knud Lauridsen 10
2) Nikolaj Christian Lauridsen 6
3) Johanne Marie Lauridsdatter 4.
FM: morbror Niels Nielsen Abildgaard.
Arv i boet efter Laurids Nielsen i Røkkendal [i Valsgård sogn] til B:
1) Søren Lauridsen i Hjerritsdal [i Valsgård sogn]
2) Maren Lauridsdatter i Valsgård
3) Anne Lauridsdatter
4) datter g.m. Jens Svenningsen i Tylstrup
5) store Karen Lauridsdatter i Farstrup
6) lille Karen Lauridsdatter i Farstrup.

17 Maren Nielsdatter Abildgaard i Hobro. 27.7.1700, fol.36.
E: Morten Adamsen. B:
4) Laurids Mortensen 3
5) Inger Marie Mortensdatter 2
6) Adam Mortensen, nyfødt, der døde.
FM: morbror Niels Nielsen Abildgaard i Hobro.
Første ægteskab med [Laurids Knudsen, skifte 3.2.1698 lbnr.16]. B:
1) Knud Lauridsen 13
2) Nikolaj Christian Lauridsen 9
3) Johanne Marie Lauridsdatter 7.
FM:
1 Jens Nielsen Trap i Hobro
2 Christen Jensen Aalborg i Hobro
3 Søren Jensen Trap i Hobro.

18 Mette Sofie Calow i Hobro. 3.2.1701, fol.45.
E: Mathias Pedersen Hamborg. B:
1) Karen Mathiasdatter 2.
I boet et kontrafej af [afdødes far] borgmester [i Ålborg Daniel Pedersen] Calow, [død på Kragelund 1.11.1686 og tredje] hustru, [som er afdødes mor Karen Hansdatter Drostrup, død 20.11.1697].

19 Else Hansdatter i Hobro. 24.2.1703, fol.50.
Enke efter Hans Christoffer [Johansen] Sartorius, organist [i Ebeltoft, skifte Ebeltoft 1.8.1696 lbnr.27]. B:
1) Johannes Hansen Sartorius, [degn i Jetsmark]
2) Hans Frederik Hansen Sartorius, [degn i Astrup, Rostrup og Store Arden]
3) Christian Gotfred Hansen Sartorius, [byskriver i Hobro]
4) Anne Hansdatter g.m. Sivert Sivertsen.

20 Christen Jensen Aalborg i Hobro. 5.3.1703, fol.50B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Abildgaard.
Af første ægteskab B:
1) Ellen Christensdatter 25, i København
2) Niels Christensen 19, vanfør.
FM: Jens Nielsen Trap.
Desuden nævnes enkens søster Maren Nielsdatter, enke efter Laurids Knudsen, [skifte 3.2.1698 lbnr.16].

21 Christian Otto Andersen i Hobro. 26.6.1703, fol.52.
E: Maren Bjørnsdatter. B:
1) en søn 22, i udlandet
2) Anders Christiansen 20.

22 Mads Andersen, sadelmager i Hobro. 5.2.1704, fol.52B.
E: Anne Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

23 Else Mikkelsdatter i Hobro. 22.4.1704, fol.54.
E: Anders Lauridsen. B:
1) Laurids Andersen
2) Thøger Andersen
3) Mikkel Andersen
4) Oluf Andersen
5) Frands Andersen
6) Maren Andersdatter
7) Anne Andersdatter
8) Mette Andersdatter.

24 Maren Sørensdatter i Hobro. 19.12.1704, fol.58B.
E: Iver Christensen. B:
1) Birgitte Iversdatter 21
2) Christen Iversen 19
3) Peder Iversen 9.
FM:
1 Jens Nielsen Trap
2 Søren Jensen Trap,
begge beslægtet på mors side.

25 Morten Hansen, sadelmager i Hobro. 12.10.1706, fol.60.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Frederik Olufsen til Trinderup [i Hvornum sogn]. B:
5) Casper Mortensen
6) Birgitte Mortensdatter
7) Maren Mortensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Hans Mortensen
2) Laurids Mortensen
3) Johanne Mortensdatter g.m. Jens Henriksen, smed
4) Else Mortensdatter, [skifte 1.2.1694 lbnr.7], var g.m. Peder Ditlevsen, [skifte 23.6.1696 lbnr.3]. Børn, hvis navne ikke angives.

26 Jens Nielsen Trap, købmand i Hobro. 20.12.1706, fol.66B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Abildgaard i Hobro. B:
1) Søren Jensen Trap
2) Anders Jensen Trap.

27 Maren Bjørnsdatter (Berntsdatter) Vejland i Hobro. 8.3.1709, fol.83.
Enke efter [Christian Otto Andersen, skifte 26.6.1703 lbnr.21]. A:
1) bror Lorents Bjørnsen (Berntsen) i Lübeck
Desuden nævnes afdødes stedsøn Anders Christian Ottesen.
Forseglet 27.2.1709.

28 Niels Nielsen Abildgaard, købmand i Hobro. 19.7.1709, fol.86B.
E: Mette Johansdatter Skipper. LV: bror Jesper Johansen Skipper, student. B:
1) Johanne Marie Nielsdatter Abildgaard 7
2) Niels Nielsen Abildgaard 5
3) Johan Nielsen Abildgaard 4.
FM: farbror Peder Nielsen Abildgaard i Tostrup Hovgård i Øls sogn i Hindsted herred.
Første ægteskab med Maren Christensdatter.
Testamente konfirmeret 21.3.1693.

29 Anne Hansdatter Sartorius i Hobro. 29.7.1710, fol.102B.
E: Sivert Sivertsen. B:
1) Bente Sivertsdatter 10.
FM:
1 morbror Hans Hansen Sartorius, degn i Åstrup og Rostrup
2 morbror Christian Gotfred Sartorius, byskriver i Hobro.
Afdøde døde 22.6.1710.

30 Christen Poulsen i Hobro. 23.12.1710, fol.103B.
Enkemand. B:
1) Terkild Christensen
2) datter g.m. Søren Jensen Trap i Hobro.

31 Søren Jensen Hobro i Hobro. 9.12.1710, fol.104.
E: Ellen Nielsdatter Abildgaard. LV: bror Peder Nielsen Abildgaard i Tostrup Hovgård i Øls sogn.
Arvinger kendes ikke.
Arv efter enkens søster Maren Nielsdatter Abildgaard, [skifte 27.7.1700 lbnr.17] og mand Laurids Knudsen, [skifte 3.2.1698 lbnr.16] til deres barn B:
1) Johanne Marie Lauridsdatter 18.
Afdøde, der tjente i kongens orlogsflåde, døde 26.9.1711.

32 Erik Davidsen, skrædder i Hobro. 2.8.1713, fol.108.
E: Karen Nielsdatter. A:
1) bror Jacob Davidsen.

33 Anders Jensen i Hobro. 2.8.1713, fol.108B.
E: Else Olufsdatter. LV: Søren Christensen, møller i Blåkilde Mølle. B:
1) Karen Andersdatter 5.
FM: farbror Niels Jensen i Vive.

34 Niels Rasmussen, nådler i Hobro. 14.1.1715, fol.10B.
E: Kirsten Eskildsdatter.
Arvinger kendes ikke.

35 Mads Nielsen, skomager i Hobro. 18.9.1715, fol.112.
E: Anne Jensdatter. LV: Didrik Adamsen Distelberg i Hobro. B:
1) Niels Madsen 23.

36 Anne Thøgersdatter i Hobro. 18.8.1716, fol.113.
E: Niels Mikkelsen, skrædder. B:
1) Thøger Nielsen 30, skrædder
2) Erik Nielsen 27, student
3) Anne Cathrine Nielsdatter 25
4) Anne Nielsdatter 24
5) Inger Nielsdatter 20.

37 Sivert Sivertsen i Hobro. 30.11.1716, fol.114.
E: Anne Marie Johansdatter Skipper. LV: bror Jesper Johansen Skipper. B:
1) Anne Johanne Sivertsdatter 4
2) Anders Sivertsen 2
3) Maren Sivertsdatter, født 14.10.1716.
FM: Jens Christensen Vivebro i Hobro.
Afdøde døde 6.10.1716.

38 Johanne Christensdatter i Hobro. 2.11.1716, fol.116B.
E: Laurids Mortensen.
En del af afdødes arvinger angives A:
1) Jens Andersen, snedker i Skelund
2) og dennes bror i Kurland
3) Anders Christensen i Als på egen og søskendes vegne, hvoraf en bror er i Norge
4) søskendebarn Anders Lauridsen i Hobro
5) Johanne Christensdatter g.m. Niels Andersen, smed i Hobro
6) Christen Hansen i Sønder Onsild
7) Ludvig Hansen i Sønder Onsild
8) Niels Hansen i Lystrup ved Århus
9) Christen Hansen i Lystrup, de sidste 4 er søskende.

39 Niels Mikkelsen, skrædder i Hobro. 31.1.1718, fol.120B.
Enkemand efter [Anne Thøgersdatter, skifte 18.8.1716 lbnr.36]. B:
1) Thøger Nielsen 30
2) Erik Nielsen 28, student i København
3) Anne Cathrine Nielsdatter 27
4) Anne Nielsdatter 26
5) Inger Nielsdatter 20, i København.
Afdøde døde 31.12.1717.

40 Christen Thomsen, feldbereder i Hobro, der døde 14.3.1718, fol.123.
E: Mette Madsdatter. LV: Niels Nielsen Kirketerp. A:
1) søster Maren Thomasdatter g.m. Christen Nielsen, bødker i Ålborg
2) bror Christen Thomsen Bering i Nakskov, død uden børn
3) søster i København, død uden børn.
Afdøde døde 14.3.1718.

41 Søren Christensen, møller i Blåkilde mølle. 19.9.1718, fol.126.
E: Else Sørensdatter. LV: Niels Nielsen Kirketerp, købmand i Hobro. B:
1) Christen Sørensen 23
2) Maren Sørensen 21
3) Anne Sørensdatter 15
4) Else Sørensdatter 9.
FM: Jens Nielsen Hostrup i Hobro.
Forsegling 22.8.1718.

42 Kirsten Nielsdatter, ugift sypige i Hobro. 8.5.1719, fol.128B.
A:
1) bror, død. 2B:
a Niels Villumsen i Rostrup stampemølle i Hindsted herred
b Anne Cathrine Villumsdatter i Rostrup stampemølle.

43 Anders Lauridsen i Hobro. 17.2.1719, fol.130.
Enkemand. Af arvinger angives kun B:
1) Laurids Andersen.

44 Christen Sørensen Espersen i Hobro. 1.9.1719, fol.130B.
E: Else Sørensdatter. B:
1) Mette Marie Christensdatter 29
2) Søren Christensen 27
3) Anne Christensdatter 26
4) Niels Christensen 25.
FM:
1 Didrik Adamsen Distelberg
2 Niels Mouridsen, skomager i Hobro.
Forsegling 19.7.1719.

45 Mathias Pedersen Hamborg i Hobro. 26.11.1720, fol.146B.
E: Mette Lauridsdatter [Skorup]. LV: [svigersøn] Abraham [Martin Lauridsen] Hvid, præst i Næsborg, Salling og Oudrup. A:
1) bror Thomas Pedersen Hamborg, død. 1B:
a Karen Thomasdatter g.m. Niels Pedersen i Tostrup Hovgård
2) bror Niels Pedersen Hamborg i Bramslev, død. 4B:
a Esther Nielsdatter g.m. Anders Pedersen Skipper i Hobro
b Hans Nielsen Hamborg 27
c Ellen Nielsdatter 25
d Mette Sofie Nielsdatter 21.
FM: morbror Niels Nielsen Kirketerp, købmand i Hobro.
Testamente af 26.8.1713.
Afdødes første ægteskab med Mette Sofie Calow, [skifte 3.2.1701 lbnr.18].
Enkens første ægteskab med Laurids Christensen Skipper, byfoged i Hobro, [skifte Hald amt 10.1.1700 lbnr.7].

46 Jens Christensen, hattemager i Hobro. 17.6.1721, fol.151B.
E: Anne Christensdatter. LV: Didrik Adamsen Distelberg. A:
1) søster Margrethe Christensdatter g.m. Jens Mathiassen, hattemager i Hobro.
Forsegling 19.5.1721.

47 Else Andersdatter Tostrup i Hobro. 8.8.1721, fol.154B.
E: Jørgen Henriksen, skrædder. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 6
2) Karen Jørgensdatter 5.

48 Christian Gotfred [Hansen] Sartorius, byskriver i Hobro. 16.2.1722, fol.156.
E: Birgitte Cathrine Thøgersdatter Kaae. LV: Didrik Adamsen Distelberg. B:
1) Sofie Christiansdatter Sartorius 18.
FM: farbror Hans [Frederik Hansen] Sartorius, degn i Astrup, [Rostrup og Store Arden].

49 Jens Pedersen, rytter i Hobro. 4.4.1719, fol.158.
E: Sofie Hansdatter. B:
1) Birgitte Jensdatter 3.
Efter at enken havde gjort barsel, angav hun at var fallit.

50 Karen Nielsdatter Døstrup i Hobro. 15.5.1723, fol.159.
Enke. B:
1) datter g.m. Niels Kirketerp.
Afdøde døde 16.4.1723.

51 Kirsten Sørensdatter i Hobro. 2.8.1723, fol.159B.
E: Erik Jørgensen. B:
To vanføre drenge, hvis navne ikke angives.

52 Christen Clemensen i Hobro. 2.8.1723, fol.160.
E: Ellen Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

53 Peder Andersen i Hobro. 25.8.1723, fol.160.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Jensen Trap. B:
1) Laurids Pedersen Skaarup 36
2) Anders Pedersen Skipper 31 i Hobro
3) Laurids Pedersen Skipper 23
4) Birgitte Marie Pedersdatter, gift i Hobro
5) Margrethe Pedersdatter 26
6) Anne Cathrine Pedersdatter 14.

54 Registrering af gård og gods i Hobro. 22.6.1723, fol.164.
Registrering af gård og gods i Hobro der tilhører [Sofie Dorthe Møinichen] i Viborg, enke efter Niels Arctander, [skifte Viborg 11.6.1723 lbnr.409].

55 Laurids Mortensen, sadelmager i Hobro. 27.5.1723, fol.164B.
E: Anne Marie Johansdatter Skipper. LV: Jesper Johansen. A:
1) bror Hans Mortensen, sadelmager
2) søster Johanne Mortensdatter g.m. Jens Henriksen
3) søster, død. 1B:
a Christen Pedersen i Hørby sogn i Hindsted herred
4) halvbror Casper Mortensen 35
5) halvsøster Birgitte Mortensdatter 33 g.m. Peder Andersen, smed
6) halvsøster Maren Mortensdatter 31.
Enkens første ægteskab med Sivert Sivertsen, [skifte 30.11.1716 lbnr.37]. Arv til B:
1) Anne Johanne Sivertsdatter
2) Anders Sivertsen, død, efter hvem der er arv
3) Maren Sivertsdatter.

56 Søren Sørensen i Hobro. 2.3.1724, fol.167B.
E: Mette Christensdatter. LV: Laurids Vivebro. A:
1) bror Jens Sørensen i Tobberup, død. 1B:
a Karen Jensdatter g.m. Børre Sørensen i Karlby i Glenstrup sogn
2) bror Rasmus Sørensen i Karlby.

57 Ellen Andersdatter i Hobro. 30.9.1724, fol.168B.
Enke efter Christen Clemensen, [skifte 2.8.1723 lbnr.52]. A:
1) søster Dorthe Andersdatter g.m. Niels Christensen.

58 Dorthe i Hobro. 4.12.1724, fol.169.
Enke efter Lottrup. B:
1) Ellen Jensdatter Lottrup.
FM: Hans Nielsen Hostrup.

59 Anne Nielsdatter i Hobro. 2.1.1726, fol.169B.
E: Christen Christensen. A:
1) søster Lene Nielsdatter i Redsø i Valsgård sogn
2) søster Maren Nielsdatter i Døstrup
3) søster Karen Nielsdatter i Hedegård i Ove sogn.
Forsegling 3.12.1725.

60 Niels Hansen Møller, tømrer i Hobro. 12.3.1726, fol.170.
E: Karen Nielsdatter Torup. LV: Peder Iversen i Hobro.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Inger Nielsdatter
2 enkens morbror Jørgen Jensen [Gleerup] til Sebberkloster [i Sebber sogn].
Afdøde døde 9.2.1726.

61 Christen Poulsen, murer i Hobro. 5.5.1727, fol.172B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Laurids Knudsen. B:
1) Johanne Kirstine Christensdatter 15
2) Søren Christensen 9.
FM: farbror Jens Poulsen i Hobro.

62 Søren Jørgensen, ugift krambodkarl i Hobro. 23.7.1727, fol.
Arvinger kendes ikke.
Forsegling 23.6.1727.

63 Karen Sørensdatter i Hobro. 5.4.1728, fol.174.
E: Anders Christensen Ledertouger. B:
1) Matte Christensdatter, enke efter Bartholomæus Nielsen, pottemager. LV: Laurids Skaarup.

64 Christen Christensen, slagter og hustru Margrethe Eriksdatter i Hobro. 18.11.1728, fol.175B.
B:
1) Erik Christensen, købmand i Odense
2) Peder Christensen, slagter
3) Maren Christensdatter.
Afdøde mand døde 28.7.1728.
Afdøde kone døde 22.9.1728.

65 Dorthe Andersdatter i Hobro. 10.12.1728, fol.177.
E: Niels Christensen, skomager. A:
1) bror, død. 2B:
a Else Pedersdatter i Mariager
b Karen Pedersdatter g.m. Jeppe Christensen i Helberskov i Als sogn.

66 Ellen Nielsdatter [Abildgaard] i Hobro. 7.7.1729, fol.178B.
[Enke efter Søren Jensen Hobro, skifte 9.12.1710 lbnr.31]
[Første ægteskab med Christen Jensen Aalborg, skifte 5.3.1703 lbnr.20]. A:
1) bror Niels Nielsen Abildgaard, [skifte 19.7.1709 lbnr.28]. 3B:
a Johanne Marie Nielsdatter Abildgaard g.m. Jens Helt
b Niels Nielsen Abildgaard
c Johan Nielsen Abildgaard
2) bror [Peder Nielsen Abildgaard i Tostrup Hovgård i Øls sogn i Hindsted herred], død. 1B:
a Niels Pedersen Abildgaard i Tostrup Hovgård
3) søster g.m. Søren Jensen Trap i Hobro
4) søster [Maren Nielsdatter Abildgaard, skifte 27.7.1700 lbnr.17]. Første ægteskab med [Laurids Knudsen, skifte 3.2.1698 lbnr.16]. 3B:
a Knud Lauridsen i København
b Nikolaj Christian Lauridsen i Tostrup
c [Johanne Marie Lauridsdatter] g.m. Jørgen Henriksen Bolt.
[Maren Nielsdatter Abildgaards andet ægteskab med Morten Adamsen]. 2B:
d Laurids Mortensen, rytter
e Inger Marie Mortensdatter g.m. Niels Kaasgaard, der tjener på Vimmeltoft på Sjælland

67 Bente Elisabeth Hvid i Hobro. 22.12.1728, fol.183.
E: Jesper Johansen, byskriver. B:
1) Cathrine Margrethe Skipper 8
2) Bente Marie Skipper 7.
FM: morbror Abraham [Martin Lauridsen] Hvid, præst i Næsborg, Salling og Oudrup ved svoger Laurids Hostrup.
Afdøde døde 19.11.1728.

68 Lindbech Nielsen i Hobro. 23.8.1729, fol.185B.
E: Mette Christensdatter. LV: Jørgen Sørensen, feldbereder i Hobro. A:
1) Jens Mikkelsen, handskemager i Hobro.
Afdøde døde 25.7.1729.

69 Hans Mortensen, ugift sadelmager i Hobro. 6.12.1729, fol.186.
A:
0) far Morten Hansen, sadelmager i Hobro, skifte 12.10.1706 lbnr.25. B:
1) søster Johanne Mortensdatter g.m. Jens Henriksen, smed
2) søster [Else Mortensdatter, skifte 1.2.1694 lbnr.7, var g.m. Peder Ditlevsen, [skifte 23.6.1696 lbnr.3]. af børn angives B:
a Christen Pedersen, smed
Fars andet ægteskab med Birgitte Andersdatter. B:
3) halvbror Casper Mortensen
4) halvsøster Birgitte Mortensdatter g.m. Peder Andersen, smed
5) halvsøster Maren Mortensdatter.

70 Maren Andersdatter, ugift i Hobro. 8.12.1729, fol.187B.
A:
1) mor Maren Mortensdatter, enke efter Anders Joensen, [skifte 10.6.1696 lbnr.2]. LV: Morten Kirketerp
2) bror Claus Christian Andersen
3) søster Cathrine Andersdatter g.m. Hans Madsen Winther
4) Anne Johanne Andersdatter i København.

71 Sofie Hansdatter i Hobro. 27.1.1730, fol.188.
Enke efter Jens Pedersen, rytter, [skifte 4.4.1719 lbnr.49].
1) Dorthe Jensdatter.

72 Hans Nielsen Hostrup, vejer og måler i Hobro. 28.3.1730, fol.189.
E: Karen Hansdatter. LV: far Hans Mikkelsen på Rebsbæk, toldkontrollør i Hadsund. B:
1) Niels Hansen 7
2) Hans Hansen 3
3) Anne Cathrine Hansdatter.
FM:
1 Laurids Hostrup, købmand i Hobro
2 Jens Nielsen Hostrup.
Afdøde døde 7.2.1730.

73 Birgitte Andersdatter i Hobro. 13.4.1730, fol.191B.
Enke efter Morten Hansen, sadelmager, skifte 12.10.1706 lbnr.25]. B:
1) Casper Mortensen
2) Birgitte Mortensdatter g.m. Peder Andersen Schmidt
3) Maren Mortensdatter.

74 Jens Kirketerp og hustru Birgitte Iversdatter i Hobro. 2.6.1730, fol.192B.
B:
1) Niels Kirketerp 20
2) Iver Kirketerp 16
3) Jens Kirketerp 13
4) Christen Kirketerp 10
5) Maren Kirketerp 7.
FM:
1 Morten Kirketerp
2 morbror Peder Iversen.
Afdøde mand døde 29.5.1730.
Registrering efter afdøde kone 3.4.1730.

75 Jesper Johansen Skipper, byskriver i Hobro. 11.6.1731, fol.200B.
E: Ida Christine Tvede. LV: Jens Andersen i Rørbæk.
Første ægteskab med [Bente Elisabeth Hvid], skifte 22.12.1728 lbnr.67. B:
1) Cathrine Margrethe Skipper 11
2) Bente Marie Skipper 10.
FM:
1 morbror Abraham [Martin Lauridsen] Hvid, præst i Næsborg, Salling og Oudrup
2 Jens Vivebro.
Desuden nævnes
1 enkens svoger Jens Pederstrup.
2 Laurids Svendsen Hvids enke i Ålborg.

76 Birgitte Mortensdatter i Hobro. 27.7.1731, fol.203B.
Enke efter Niels Kirketerp. B:
1) Morten Kirketerp
2) Niels Mortensen Kirketerp i Randers ved søn Knud Nielsen Kirketerp i Hobro
3) Niels Kirketerp den yngre i Langelund i Norge
4) Anders Kirketerp
5) Karen Kirketerp
6) Hans Kirketerp.

77 Anne Jensdatter i Hobro. 18.1.1732, fol.204B.
E: Jens Pedersen Friisdal. B:
1) Peder Jensen 11
2) Else Marie Jensdatter 6.
FM: farbror Christen Pedersen Friisdal i Hobro.

78 Kirsten Lauridsdatter i Hobro. 23.1.1732, fol.205.
E: Christoffer Nielsen. B:
1) Niels Christoffersen 7
2) Maren Christoffersdatter 3.

79 Birgitte Cathrine Thøgersdatter [Kaae] i Hobro. 4.2.1732, fol.206.
Enke efter [Christian Gotfred Hansen Sartorius, byskriver, skifte 16.2.1722 lbnr.48]. B:
1) Sofie [Christiansdatter] Sartorius.
FM: Jens Nielsen Hostrup.

80 Rasmus Andersen i Hobro. 20.2.1732, fol.206.
E: Anne Thomasdatter. B:
1) Karen Rasmusdatter g.m. Jørgen Sørensen på stedet
2) Maren Rasmusdatter.

81 Esther Nielsdatter i Hobro. 9.4.1732, fol.206B.
E: Anders Pedersen Skipper. B:
1) Mette Christine Andersdatter 11
2) Peder Andersen 8
3) Anne Cathrine Andersdatter 4
4) Niels Andersen 5 uger
5) Mathias Andersen 5 uger.
FM: morbror Niels [Nielsen] Hamborg.

82 Kirsten Hansdatter i Hobro. 21.12.1731, fol.207.
Enke efter [Nikolaj de] Broberg, [licentiat i Århus, skifte Århus 1.9.1674 lbnr.48].
Af arvinger angives A:
1) Karen Nielsdatter Drostrup. LV: Peder Saaby, rektor i Århus Domskole
2) Hans Christian Ejlers i Århus
3) brorsøn Peder Elkær i Århus.

83 Karen Ellesdatter [dvs. Ejlersdatter Silman] i Hobro. 27.1.1733, fol.210B.
E: Jochum [Andersen] Herbst, [farver]. B:
1) Ejler Jochumsen 27, på Fyn
2) Frederik Jochumsen 20, uvist hvor
3) Jochum Jochumsen 15
4) Silke Jochumsdatter 11.
Desuden nævnes:
1 Peder Jessen, farver i Skive g.m. en datter af enkemandens første ægteskab.
2 Peder Jessens svoger Andreas Herbst.
(Se skifte efter afdødes far Ejler Silman, farver i Horsens, skifte Horsens 22.2.1686 lbnr.18).

84 Niels Christensen, skomager i Hobro. 6.3.1733, fol.211.
Arvinger kendes ikke.

85 Maren Christensdatter i Hobro. 19.10.1732, fol.211B.
E: Søren Jensen Trap. B:
1) Peder Sørensen Trap
2) Ellen Sørensdatter Trap.
FM: Laurids Skipper i Hobro.
Arv i boet efter Karen Jensdatter, der g.m. enkemandens bror Anders [Jensen] Trap til B:
1) Maren Andersdatter den ældre ved Niels Kolding, præst i Års og Havbro
2) Maren Andersdatter den yngre g.m. Henrik Jensen i København.

86 Else Sørensdatter i Hobro. 26.6.1733, fol.213.
Enke efter Christen Sørensen Espersen, [skifte 1.9.1719 lbnr.44]. B:
1) Søren Christensen
2) Anne Christensdatter g.m. Peder Iversen.

87 Johanne Mortensdatter, der døde 27.2.1733, fol.213.
E: Jens Henriksen, smed. A:
1) søster, død. E: Henrik Christensen, smed. 1B:
a Christen Henriksen, smed i Stouby sogn.
2) halvbror Carsten Mortensen i Hobro
3) halvsøster Birgitte Mortensdatter g.m. Peder Andersen, smed i Hobro
4) halvsøster Maren Mortensdatter i Hobro.

88 Thomas Olufsen, skipper i Hobro. 29.5.1733, fol.215B.
E: Else Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

89 Niels Jensen i Hobro. 12.4.1734, fol.216.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Christen Nielsen 40, i Bondrup
2) Birgitte Nielsdatter 36
3) Hans Nielsen i Hobro
4) Karen Nielsdatter 26.

90 Sofie Jensdatter i Hobro. 19.4.1734, fol.216.
Af børn angives B:
1) Jens Mikkelsen
2) Else Mikkelsdatter.

91 Niels Andersen, smed i Hobro. 24.9.1734, fol.216.
E: Johanne Christensdatter. A:
1) Frands Andersen i Lem
2) Jens Andersen i Hegedal
3) Iver Andersen i Toft
4) Peder Andersen, smed i Hobro
5) Anne Andersdatter g.m. Christen Jensen i Kirketerp
6) Maren Andersdatter, død. E: Anders Christensen i Tobberup. 3B:
a Christen Andersen
b Anders Andersen
c Ellen Andersdatter
7) Bodil Andersdatter, død. E: Niels Knudsen i Hjerritsdal. 3B:
a Knud Nielsen
b Ellen Nielsdatter
c Maren Nielsdatter.

92 Mette Christensdatter i Hobro. 25.10.1734, fol.217B.
E: Christoffer Rasmussen. A:
1) halvsøster, død. 2B:
a Karen Olufsdatter i Glenstrup
b Kirsten Olufsdatter i Nørre Onsild.

93 Laurids Ulstrup i Hobro. 28.3.1735, fol.219.
A:
1) søster, død. 1B:
a Ingeborg Olufsdatter g.m. Jens Madsen, møller i Gjervaddal? mølle.

94 Søren Pedersen Guldager i Hobro, der døde 1.3.1735, fol.219B.
E: Kirsten Frederiksdatter. LV: Mikkel Karmark. B:
1) Peder Sørensen Guldager 19, i udlandet
2) Kirsten Sørensdatter 14
3) Frederik Christian Sørensen Guldager 13
4) Mette Sørensdatter 11
5) Niels Sørensen Guldager 8
6) Karen Sørensdatter 7
7) Oluf Sørensen Guldager 3.
FM:
1 Laurids Pedersen i Hobro
2 Laurids Pedersen Guldager
3 morbror Søren Frederiksen Wichard, præst i Durup.

95 Johanne Christensdatter i Hobro. 27.1.1736, fol.222B.
Enke efter Niels Andersen, smed, [skifte 24.9.1734 lbnr.91]. A:
1) halvbror Eskild Lauridsen [i Als], død. 4B:
a Laurids Eskildsen Alsbach, guldsmed i Viborg
b Anders Eskildsen i Als
c Peder Eskildsen i Nibe
d Jens Eskildsen i Als
2) halvbror Anders Lauridsen, død, var g.m. [Else Mikkelsdatter, skifte 22.4.1704 lbnr.23]. 7B:
a Laurids Andersen i Hobro
b Thøger Andersen
c Mikkel Andersen
d Oluf Andersen
e Frands Andersen
f Maren Andersdatter
g Mette Andersdatter g.m. en brændevinsmand i København.

96 Søren Jensen Trap i Hobro, der døde 10.9.1737, fol.223B.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, skifte 19.10.1732 lbnr.85]. B:
1) Peder Sørensen Trap
2) Ellen Sørensdatter Trap.
FM: Peder Iversen.

97 Christen Christensen i Hobro, der døde 14.3.1738, fol.225.
Arvinger angives ikke.

98 Anne Jensdatter, ugift tjenesteprige i Hobro, der døde 23.8.1738, fol.225B.
A:
1) søster Kirsten Jensdatter.
Desuden nævnes afdødes moster Madam Elkær.

99 Oluf Hermansen Nysted, klokker i Hobro, der døde 27.1.1740, fol.226B.
E: Bodil Nielsdatter. B:
1) Niels Olufsen 13.
Af første ægteskab B:
1) Herman Olufsen Nysted. Ved afkald for arv efter mor 23.2.1722 er han stud. theol.
FM: Peder Jensen Vintmølle til Skovsgård [i Skjellerup sogn].

100 Karen Nielsdatter Haugaard. 22.2.1740, fol.227B.
E: Peder Danielsen.
Arvinger kendes ikke.

101 Ludvig Pedersen Guldager, ugift i Hobro, der døde 3.12.1739, fol.228B.
A:
1) bror Søren Pedersen Guldager, [skifte 1.3.1735 lbnr.94]. 7B:
a Peder Sørensen Guldager
b Helvig Kirsten Sørensdatter
c Frederik Christian Sørensen Guldager
d Mette Sørensdatter
e Niels Sørensen Guldager
f Karen Sørensdatter
g Oluf Sørensen Guldager
2) bror Niels Pedersen Guldager, død. 1B:
a Niels Nielsen Guldager
3) søster Sofie Pedersdatter, død. 4B:
a Peder Christensen, skrædder i Viborg
b Anne Christensdatter
c Else Christensdatter
d Helvig Christensdatter
4) søster Birgitte Pedersdatter, død. 4B:
a Anne Marie Nielsdatter g.m. Thomas Jensen i Tostrup
b Poul Nielsen i København
c Peder Nielsen i Gedsted
d Niels Nielsen i Gedsted
5) bror Laurids Pedersen, død. 3B:
a Ludvig Lauridsen
b Birgitte Lauridsdatter
c Anne Lauridsdatter.

102 Cornelius Lorents Møller, skipper i Hobro, der døde 16.3.1741.
Arvinger angives ikke.

103 Anne i Hobro, der døde 18.1.1741, fol.231.
Enke efter Peder Elkær, regimentskvartermester og byfoged i Hobro. A:
1) søster Magdalene Didriksdatter, død. 4B:
a Poul Hammersmidt, konstabel i Fredericia
b Ursula Cathrine Hammersmidt i Slesvig.
Magdalene Didriksdatters første ægteskab med Jens Jensen. B:
c Kirsten Jensdatter i Flensborg
d Karen Jensdatter i Flensborg, født i Starup 1709
2) søster, død. 1B:
a Maren Christensdatter Langkær ved halvbror Christen Christensen Langkær i Vejle.
(Se anmodning om udbetaling af arv til Karen Jensdatter g.m. Johan Henrik Rindoff, musketer i Fredericia i Private personarkiver i Landsarkiver for Nørrejylland Pr 1838 Johan Henrik Rindorff).

104 Johanne Frederikke Badenhaupt i Hobro, der døde 30.9.1741, fol.237.
E: Frederik Gerhardt Voss, postmester, samt by- og herredsskriver.
Første ægteskab med [Jacob Lauridsen Hjort, præst i Dalum og Sanderum, død 20.6.1711]. B:
1) Jacob Hjort i Bogense
2) Christoffer Didrik Hjort, skibspræst på Trankebar.
[Andet ægteskab med Jens Rasmussen, tolder i Grenå, død 1725].
Desuden nævnes Jacob Hjorts halvsøster Armgard Sofie Hjort.

105 Maren Pedersdatter i Hobro. 4.2.1744, fol.240B.
E: Simon Christensen, skomager. B:
1) Christine Marie Simonsdatter.
Afdøde døde 3.1.1744.

106 Karen Mortensdatter i Hobro. 12.2.1743, fol.240B.
E: Mads Lauridsen. B:
1) Anne Madsdatter 16 uger.

107 Else Sørensdatter i Blåkilde mølle, der døde 31.1.1746, fol.242B.
Enke efter Søren Christensen, møller, skifte 19.9.1718 lbnr.41. B:
E: Else Sørensdatter. LV: Niels Nielsen Kirketerp, købmand i Hobro. B:
1) Christen Sørensen, møller
2) Maren Sørensdatter, enke efter Peder Trap
3) Anne Sørensdatter 41, i København
4) Else Sørensdatter 34, i København.

108 Eskild Jensen, ugift avlskarl i Hobro. 1.7.1746, fol.243B.
A:
1) bror Jørgen Jensen
2) bror Jens Jensen
3) søster Anne Jensdatter 35.

109 Anne Cathrine Christensdatter i Hobro, der døde 19.8.1746, fol.244.
E: Christen Jensen, feldbereder. B:
1) Johanne Sofie Christensdatter 5
2) Christian Christensen 3.

110 Anne Lauridsdatter i Hobro. 30.1.1747, fol.246, 269.
Enke efter Didrik Adamsen Distelberg. B:
1) Laurids Distelberg, der døde 10.5.1752, skifte samme dag fol.269
2) Sidsel Cathrine Distelberg 34
3) Mette Marie Distelberg 32, på Brahesborg på Fyn
4) Andreas Distelberg, kapellan i Arendal i Norge, [født Hobro 30.12.1720]
5) Margrethe Distelberg 26.
FM:
1 morbror Laurids Skipper
2 morbror Laurids Skaarup, [hvoraf mindst én kan være halvbror]
Desuden nævnes afdødes mands bror Abraham Distelberg.
Afdøde døde 29.1.1747.
Litteratur: Nogle Christianssandske præsteautobiografier. 3: Hr. Andreas Distelberg i: Personalhistorisk Tidsskrift 1883 side 276-279.

111 Maren Thomasdatter i Hobro. der døde 3.6.1747, fol.249B.
E: Laurids Simonsen. B:
1) Simon Lauridsen 14
2) Maren Lauridsdatter 13
3) Ingeborg Lauridsdatter 10
4) Dorthe Lauridsdatter 8
5) Maren, nyfødt.

112 Niels Rasmussen Løvskal i Hobro. 8.7.1747, fol.250B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Pedersen, der ægter enken. B:
1) Anne Nielsdatter 14
2) Rasmus Nielsen 12
3) Christen Nielsen 10
4) Anne Marie Nielsdatter 5.

113 Peder Andersen, smed i Hobro. 26.4.1748, fol.2351B.
E: Birgitte Mortensdatter. B:
1) Ellen Pedersdatter.

114 Jørgen Jensen i Hobro. 12.5.1747, fol.252.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 16
2) Christen Jørgensen 13
3) Sofie Jørgensdatter 9
4) Jens Jørgensen 4.

115 Karen Lauridsdatter i Hobro, der døde 9.5.1746, fol.252B.
Enke efter [Christen Poulsen, murer, skifte 5.5.1727 lbnr.61]. B:
1) Johanne Kirstine Christensdatter 35
2) Søren Christensen 28.

116 Lisbeth Andersdatter i Hobro. 15.1.1748, fol.253B.
E: Markus Jørgensen, sadelmager. A:
1) [søster] Anne Andersdatter g.m. Søren Sadelmager i Randers
2) [søster] Maren Andersdatter, [skifte Randers 13.4.1730 lbnr.454]. E: Mathias [Jørgensen] Sandgaard (Sanger) i Randers. 2B:
a Jørgen Mathiassen i Købehavn
b Mette Mathiasdatter i København.

117 Maren Andersdatter i Hobro. 9.9.1749, fol.254B.
E: Peder Danielsen. A:
1) bror Christen Andersen, rytter
2) bror Christen Andersen
3) bror Jens Andersen i København
4) søster, død. Børn hos Peder Schaltz i Viborg
5) en søster i København.

118 Jens [Nielsen] Hostrup i Hobro, der døde 12.3.1745, fol.255.
E: Sidsel Sofie Rosenqvist. A:
1) bror Christen [Nielsen] Hostrup, byfoged i Hobro, død. 3B:
a Laurids Christensen Hostrup, byfoged i Ringkøbing
b Niels Christensen Hostrup, købmand i Mariager
c [Sidsel Cathrine Christensdatter Hostrup] g.m. Jens Andersen [Brasch] til Kjellerup
2) bror Hans [Nielsen] Hostrup, død. 3B:
a Niels Hansen Hostrup 21, stud. theol. i Nibe
b Hans Hansen Hostrup 19, bødkersvend i København
c Anne Cathrine Hansdatter Hostrup 16
3) bror Claus Nielsen Hostrup, død. 3B:
a Niels Clausen Hostrup i Mariager
b Anne Clausdatter g.m. Christen Juul i Håstrup
c Maren Clausdatter, død. 1B:
1 Christen skolemester i Hårby
4) søster Karen Nielsdatter Hostrup, død, var g.m. Anders Carlsen i Store Arden. Uvist om børn
5) søster Birgitte Nielsdatter Hostrup, død, var g.m. Søren Mikkelsen i Søndergaard. 3B:
a Niels Sørensen i Søndergård
b Mikkel Sørensen i Hobro
c Agathe Sørensdatter g.m. Simon Christensen, skomager i Hobro.

119 Opbudsbo i Hobro. 13.3.1750, fol.262.
Registrering af fallitbo hos Iver Nikolaj Kop i Hobro.

120 Christen Pedersen Friisdal i Hobro. 20.2.1751, fol.270.
E: Anne Mikkelsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Christensdatter 10
2) Mikkel Christensen 6
3) Peder Christensen 3.

121 Niels Thorsen, vejer og måler i Hobro. 19.2.1751, fol.270B.
A:
1) bror, død. 2B:
a Thor Hansen
b Maren Hansdatter.

122 Laurids Pedersen Skipper i Hobro. 27.1.1751, fol.272B.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Anders Lauridsen 18
2) Peder Lauridsen 13
3) Marie Anne Lauridsdatter 12
4) Laurids Lauridsen 9.

123 Maren Andersdatter Wie i Hobro, der døde 11.12.1751, fol.274B.
A:
1) bror Christen Andersen Wie i Hegedal, død. 6B:
a Anders Christensen i Hegedal
b Bodil Christensdatter g.m. Jens Olufsen i Tobberup
c Maren Christensdatter g.m. Jens Mortensen i Frisdal
d Maren Christensdatter 27
e Morten Christensen 20
f Anders Christensen 11
2) søster Maren Andersdatter, død, var g.m. Anders Olufsen. 1B:
a Oluf Andersen
3) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Morten Villadsen i Ove. 1B:
a Anders Mortensen i Borup mølle
4) bror Christen Andersen 28 i Grynnerup
5) bror Christen Andersen Wie i Hobro
6) bror Jens Andersen Wie i Viborg
7) søster Bodil Andersdatter, [skifte 21.11.1747 lbnr.124]. E: Casper Mortensen i Hobro. 3B:
a Birgitte Caspersdatter 17
b Morten Caspersen 16
c Maren Caspersdatter 14
8) søster Inger Andersdatter i København. Uvist om død og uvist om børn.

124 Bodil Andersdatter i Hobro. 21.11.1747, fol.276.
E: Casper Mortensen. B:
1) Birgitte Caspersdatter 17
2) Morten Caspersen 15
3) Maren Caspersdatter 9.

125 Christen [Andersen] Wie i Hobro. 28.10.1753, fol.276.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Anders Christensen 12.

126 Anders Pedersen Skipper i Hobro. 27.9.1752, fol.276B.
E: Margrethe Marie Wedege. LV: bror Peder Herman Wedege. B:
4) Peder Andersen Skipper 19.
Første ægteskab med Esther Nielsdatter, [skifte 9.4.1732 lbnr.81]. B:
1) Mette Kirstine Andersdatter Skipper
2) Peder Andersen Skipper 25
3) Anne Cathrine Andersdatter Skipper 19.

127 Anne Jensdatter, ugift tjenesteprige i Hobro. 10.9.1754, fol.278.
A:
1) mor Mette Gudesdatter i Auning g.m. Jens Mikkelsen i Auning
2) søster Marie Jensdatter g.m. Jens Nedergaard i Nørager på Løvenholm gods
3) søster Margrethe Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Fjellerup på Østergård gods
4) bror Niels Jørgen Jensen i Auning på Scheels gods
5) søster Kirsten Jensdatter på Torstrup gods
6) søster Maren Jensdatter på Scheels gods
7) søster Bodil Jensdatter i Auning
8) halvsøster Inger Jensdatter i Auning
9) halvsøster Sidsel Jensdatter
10) halvbror Jens Jensen.

128 Frederik Jensen Qvist i Hobro, der døde 8.12.1753, fol.278B.
A:
1) far Jens Qvist.

129 Hagen Wahlberg, der døde i Hobro 9.9.1755, fol.279.
Afdøde far feldberedersvend fra Ängelholm i Skåne.
Arvinger kendes ikke.

130 Anne Olufsdatter, tjenestekvinde i Hobro, der døde 14.11.1755, fol.279.
Enke. B:
1) en datter i Fristrup, hvis navne ikke angives, 4 år gammel.

131 Jens Rasmussen, hattemager i Hobro. 21.1.1752, fol.279B.
E: Birgitte Andersdatter, der også døde. B:
1) Rasmus Jensen
2) Anders Jensen
3) Søren Jensen
4) Anne Jensdatter g.m. Mads Jørgensen.

132 Ellen Pedersdatter i Hobro. 28.1.1751, fol.280.
E: Jens Lauridsen, smed. B:
1) Peder Jensen 17.

133 Anne Andersdatter i Hobro. 24.1.1756, fol.280B.
E: Niels Nielsen Hamborg. B:
1) Niels Nielsen 12
2) Esther Nielsdatter 10
3) Johanne Nielsdatter 6
4) Peder Nielsen 2.
FM: farbror Hans Hamborg.
Afdøde døde 25.12.1755.

134 Karen Andersdatter i Hobro. 21.10.1756, fol.281.
E: Anders Tønnesen. A:
1) bror Niels Andersen i Handest
2) bror Baltser Andersen i Snæbum
3) halvsøster Gertrud Nielsdatter, død. 1B:
a Elisabeth, død. 1B:
1 en søn i Ålborg, hvis navn ikke angives
4) halvsøster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Jens Svenningsen i Brøndum dal. 3B:
a Christen Jensen, skrædder i Handest
b Kirsten Jensdatter g.m. Poul Nielsen i Brøndum dal, begge døde. 4B:
1 Jens Poulsen 20
2 Mogens Poulsen 10
3 Anders Poulsen 8
4 Anne Poulsdatter 7
c Niels Jensen i Hornum, død. 1B:
1 Anne Nielsdatter i Gjørup i Ulbjerg sogn
5) halvsøster Gissel Nielsdatter g.m. Christen Mell i Astrup, begge døde. 2B:
a Bodil Christensdatter i Ålborg, død uden børn
b Elisabeth Christensdatter, død. 1B:
1 Rasmus Nielsen 17.

135 Andreas Jacobsen Ørum, toldforpagter i Hobro, der døde 18.3.1758, fol.282B.
A:
1) far Jacob Christensen, degn i Ørum, [Nørre] Borris og Gammelstrup
2) bror Jens Ørum i Hejlskov, degn [i Ørslevkloster].

136 Anne Dorthe Laastrup i Hobro. 16.8.1754, fol.283B.
E: Christoffer Nielsen. A:
1) søster Kirsten Laastrup i Borup mølle i Låstrup sogn
2) søster Dorthe Kirstine Laastrup på Fyn hos Mons. Riis
3) søster Øllegaard Laastrup, død. 1B:
a Maren Lauridsdatter g.m. Laurids Nikolajsen i Hald Tostrup
4) søster Ellen Laastrup, død. 3B:
a Dorthe Christensdatter i Hobro
b Jens Christensen
c Vigant Christensen i Hobro.

137 Jens Lauridsen, smed i Hobro, der døde 14.7.1752, fol.284.
E: Ellen Pedersdatter. B:
1) Peder Jensen 1¾, hos sin bedstemor Birgitte Mortensdatter.
FM: født værge Casper Mortensen.

138 Peder Jensen, et barn i Hobro. 8.3. 1759, fol.288.
A:
0) forældre Jens Lauridsen, smed, [skifte 14.7.1752 lbnr.137] og mor, der også er død
1) mormor Birgitte Mortensdatter i Hobro, enke efter [Peder Andersen, smed i Hobro, skifte 26.4.1748 lbnr.113]. LV: Laurids Skipper
2) farmor Bodil Pedersdatter, enke efter Laurids Schiøtt i Svinninge ved Holbæk på Sjælland
3) farbror Peder Lauridsen.Hobro Byfoged
Skifteprotokol
1799-1825
B 48-82

Heraf uddrag 1799-1814.

139 Maren Knudsdatter Karmark i Hobro, fortsat 12.8.1799, fol.1, 19B.
Enke efter Thor Hansen, købmand og værtshusmand.
Hans A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Peder Jensen i Lille Skovsgård i Valsgård sogn
2) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Anders Jensen i Hegedal. 2B:
a Niels Andersen i Hegedal
b Anne Andersdatter g.m. Enevold Andersen i Skovbo i Valsgård sogn
3) halvsøster Lene Hansdatter g.m. Niels Vistisen, smed i Skårup i Ravnkilde sogn, begge døde. 2B:
a Maren Nielsdatter, enke efter Anders Nielsen i Skårup
b Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Hansen i Lille Binderup sogn.
Hendes A:
1) bror Knud Karmark, købmand i Hobro, død. 6B:
a Knud Karmark, købmand i Ålborg
b Hans Karmark, købmandskarl i Ålborg
c Jacob Karmark i København
d Thomas Karmark i Ålborg
e Anne Karmark i Hobro
f Anne Marie Karmark på Krastrup
2) halvsøster Inger Christensdatter, enke efter David Graa, købmand i Ålborg
3) halvsøster Johanne Christensdatter g.m. Bent Kaas på Valsgård.

140 Anne Marie Christensdatter, ugift indsidder i Hobro, fortsat 28.8.1799, fol.1B:
A:
1) bror Jens Christensen Møller i Låstrup
2) bror Christen Christensen i Brøndbjerg
3) bror Niels Christensen ved Vive
4) søster Mette Christensdatter g.m. Oluf Nielsen Kimer, skomager i København
5) søster Kirsten Christensdatter, død. E: Christen Møller i Røjdrup i Stenild sogn. 3B:
a Niels Christensen
b Christen Christensen
c Kirsten Christensdatter.

141 Munksgaard i Hobro, fortsat 2.9.1799, fol.2, 4.
Enke efter [Hans Ernst] Samuel, kobbersmed. B:
1) Mette [Hansdatter] Samuel, enke efter [Jacob] Mikkelsen i København
2 Eva Marie [Hansdatter Samuel] g.m. Niels Christoffersen, drejer i Hobro.

142 Niels Christensen Møller, skomager i Hobro. 18.9.1799, fol.2B, 5, 6B, 8, 25B, 26.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Taarup. B:
1) Thomas Christian Nielsen 9
2) Gertrud Elisabeth Nielsdatter 7
3) Mette Marie Nielsdatter 4
4) Niels Nielsen 1½.
FM: Poul Jørgensen, toldbetjent.

143 Niels Hjersing, toldbetjent i Hobro, fortsat 30.9.1799, fol.3.
E: Anne Madsdatter. B:
1) Peder Hjersing i København
2) Dines Hjersing i Randers
3) Jens Hjersing i Hededals mølle
4) Anne Cathrine Hjersing.

144 Anders Haslund i Hobro. 30.9.1799, fol.4B, 9B.
E: Ellen Bolt. A:
1) Anne Kirstine Andersdatter 7
2) Hedvig Andersdatter 6
3) Johanne Marie Andersdatter 4
4) Andreas Andersdatter 3 mdr.
FM:
1 Niels Haslund
2 Peder Due, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 20.9.1799.
Samfrændeskifte 13.12.1799.

145 Inger Marie Velling i Hobro, fortsat 23.10.1799, fol.5B, 11B, 15B.
Enke efter Peder [Mortensen] Kirketerp, [død Hobro 24.7.1798].
Hans A:
0) forældre Morten [Nielsen] Kirketerp, købmand i Hobro, [død 6.8.1765 og Anne Marie Wedege, død 1753. (Hendes første ægteskab med Ditlev Bering, død 26.5.1732)]
1) bror Ditlev [Mortensen] Kirketerp [til Kærgård , skifte Riberhus 12.6.1792 lbnr.1512], g.m. [afdødes mor Anne Rasmusdatter Broch, død Randers 7.2.1781]. 4B:
a Christen Kirketerp, amtsforvalter. E: Caroline Brøgger i Kalundborg. 1B:
1 Anne Marie Kirketerp, død, hvis mor arver hende
b Anne Marie Kirketerp, død, var g.m. [Johan Casper] Raupach, regimentskvartermester i København. 5B:
1 Niels Lorents Raupach i Randers
2 Anne Cathrine Raupach
3 Agnethe Raupach
4 Cathrine Raupach
5 Anne Amalie Raupach
c Anne Margrethe Kirketerp
d Mette Elisabeth Kirketerp.
Ditlev Kirketerps andet ægteskab med [Cathrine Hedvig] Hee, nu i Århus, B:
e Anne Caroline Kirketerp, hos sin mor i Århus
f Georgine Martinette Kirketerp, hos sin mor i Århus
2) bror Johannes Kirketerp, købmand i Hobro
3) søster Birgitte Kirketerp, var g.m. [Conrad] Sparre, toldforvalter i Hobro, nu i Stubbekøbing.
Første ægteskab med [Søren Pedersen Langballe, købmand i Hobro, død 1774]. 5B:
a Morten Langballe, student i København
b Peder Langballe, uvist hvor
c Andreas Langballe, cand. jur. i Århus
d Anne Marie Langballe g.m. Henrik Gislum i København
e Maren Margrethe Langballe i Ålborg
4) søster Mette Cathrine [Mortensdatter] Kirketerp, [død Estvad 4.5.1771], var g.m. [Otto Marsvin] Laurberg, forvalter på Estvadgård, der ægter hendes søster (5). 1B:
a Agnethe [Cathrine] Laurberg g.m. Martin Augustinus, koffardikaptajn i Randers
5) søster Mette Elisabeth Kirketerp g.m. [Otto Marsvin] Laurberg, forvalter på Estvadgård, [død Estvad 19.10.1794]. 2B:
a Anne Margrethe Laurberg g.m. Jacob Lytke, skipper
b Anne Margrethe Laurberg i Randers
6) søster Else Kirstine Kirketerp g.m. Rasmus Rasmussen Sommerfeldt i Ålborg
7) søster Marianne Kirketerp g.m. [Mourids] Bering, apoteker i Århus
8) søster Anne Kirstine [Mortensdatter] Kirketerp, [skifte Musse herred 10.8.1788 lbnr.232]. E: Jørgen [Pedersen] Stauning, præst i Stege på Møn. 7B:
a Peder Stauning i København, født Århus 24.7.1769
b Christiane Johanne Stauning, født Århus 4.5.1775
c Dorthe Cathrine Stauning, født Århus 10.5.1776
d Nikoline Stauning, født Vålse på Falster 23.5.1779
e Anne Elisabeth Stauning, født Maribo 22.9.1781
f Juliane Frederikke Stauning, født Maribo 22.9.1783
g Jacobine Frederikke Antoinette Stauning, født Maribo 27.7.1786.
Hendes A:
0) forældre [Christen Madsen Velling i Randers, begravet 8.6.1757 og Anne Rasmusdatter Broch, der blev gift anden gang med Ditlev Mortensen Kirketerp, hendes mands bror og arving (1)]
1) bror Rasmus Velling, købmand i Randers
2) søster Marie Kirstine Velling, død, var g.m. Jacob Hasselbalch, tolder i Randers. 2B:
a en søn, død på rejse til Trondhjem
b Ditlev Christian Hasselbalch, over 25, skibsfører på Ostindien
3) halvbror Christen Kirketerp, amtsforvalter. E: Caroline Brøgger i Kalundborg. 1B:
1 en datter, død, hvis mor arver hende
4) halvsøster Anne Marie Kirketerp g.m. Raupach, regimentskvartermester i København, begge døde. 5B:
a Niels Lorents Raupach i Randers
b Anne Cathrine Raupach
c Agnethe Raupach
d Cathrine Raupach
e halvsøster Anne Amalie Raupach
5) halvsøster Anne Margrethe Kirketerp i Hobro
6) halvsøster Mette Elisabeth Kirketerp g.m. Jacob Svindt i Lemvig.

146 Anne Dorthe i Hobro. 20.11.1799, fol.7B, 9, 10, 14, 36B.
Enke efter Jeppe Lassen. B:
1) Marie Christiane Lassen 44.
Arv efter afdødes mands bror brygger i København.

147 Mikkel Suhr, skrædder i Hobro. 4.12.1799, fol.8, 9, 10, 26B.
Enkemand. B:
1) Inger Mikkelsdatter g.m. Jens Byrgesen, bødker i Randers
2) Cathrine Mikkelsdatter g.m. Niels Peder Bergen, garver i Århus
3) Anne Mikkelsdatter 40 i Randers.
FM: Christen Solbjerg, rebslager i Hobro.

148 Jens Thomsen, daglejer i Hobro. 5.5.1800, fol.10B, 15B, 19, 27.
E: Bodil Olufsdatter, nu i Hvorslev i Houlbjerg herred. B:
1) Kirstine Marie Jensdatter 21.

149 Anders Roum, skomager i Hobro. 8.11.1800, fol.22.
E: Rebekka Jensdatter. LV: Sørensen, købmand i Hobro.
Første ægteskab med [Kirstine Marie Simonsdatter Røgel]. B:
1) Simon Andersen Roum, skomager i København
2) Hans Andersen Roum, skomagersvend i Tyskland
3) Maren Andersdatter Roum, enke efter Simon Nissen i København
4) Agathe Roum, hos sin stedmor
5) Christian Andersen, sejlmagersvend, død.
Arv efter børnenes morfar Simon [Christensen] Røgel, skomager i Hobro.

150 Morten Jensen Hassing, toldbetjent i Hobro. 15.11.1800, fol.23B, 25, 27B, 28B.
E: Anne Christensdatter. LV: Sørensen, købmand i Hobro. B:
1) Jens Mortensen 14
2) Peder Mortensen 12
3) Karen Mortensdatter 8.
FM: Peder Winther, sadelmager i Hobro.

151 Jens Pedersen Testrup, handskemager i Hobro. 21.12.1800, fol.26, 28, 29B, 33, 34.
Enkemand. A.
1) søster Eva Pedersdatter, enke efter [Peder Poulsen], degn i Vester Tostrup, [begravet Tostrup 21.7.1797]
2) søster Birthe Pedersdatter i København, død
3) søster Dorthe Pedersdatter i København, død.
Desuden nævnes afdødes stedsøns enke Kirsten Carlsdatter, der passede huset.

152 Svend Olufsen, feldbereder i Hobro. 4.3.1801, fol.29.
E: Anne Margrethe.
Bevilling til uskiftet bo af 3.3.1801.
Det angives at der er myndige sønner.
Afdøde døde 3.2.1801.

153 Søren Sørensen Lund, drejer i Hobro. 27.5.1801, fol.30B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jørgen Fillerup. B:
1) Karen Sørensdatter 11
2) Inger Marie Sørensdatter 10
3) Severine Sørensdatter 9
4) Maren Sørensdatter 7
5) Anne Sørensdatter 6
6) Johanne Sørensdatter 4
7) Søren Sørensen 6 mdr.
FM: farfar Søren Lund i Hobro.

154 Christian Hasselbalch Pedersen i Blåkilde mølle. 9.9.1801, fol.33B, 35, 37B, 44B, 48.
E: Karen Marie Hee. LV: Mathias Vinkel i Blåkilde mølle. A:
1) mor Anne Elisabeth Hasselbalch, enke efter Christian Pedersen, kontrollør
2) søster Dorthe Birgitte Pedersen g.m. Poul Ingvardsen, præst i Rellingen i grevskabet Pinneberg i Holsten.
Desuden nævnes afdødes morbror Jacob Christensen Hasselbalch, præst i Nørbæk, [Sønderbæk og Læsten].

155 Maren Kjeldsdatter i Hobro. 30.10.1802, fol.41, 43B.
E: Jacob Christensen Torup. B:
1) Christen Jacobsen 8.
FM: farbror Christen Christensen i Torup.

156 Maren Lauridsdatter Overgaard i Hobro. 30.10.1802, fol.41B, 44, 46B.
E: Johan Hertzhoff, sadelmager. A:
1) Simon Lauridsen, død. 3B:
a Maren Simonsdatter, død. 1B:
1 Kirsten Frederiksdatter Ringsted i Hobro
b Mette Marie Simonsdatter g.m. en præst på Grønland
c Karen Simonsdatter i Hobro
2) søster Maren Lauridsdatter g.m. Olbrandt Pedersen Hass, daglejer, på stedet
3) søster Ingeborg Lauridsdatter, enke i Hobro
4) søster Dorthe Lauridsdatter , død. 1B:
a Rasmus Poulsen, i feldberederlære i Randers
5) halvsøster Anne Lauridsdatter, død. 2B:
a Laurids Pedersen Ove, feldberedersvend i Hobro
b Mette Pedersdatter Ove i Randers.

157 Jacob Nielsen Schiellerup, værtshusmand i Hobro, der døde 6.4.1803, fol.47B.
E: Maren Marie Rasmusdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 25.7.1783.

158 Marianne Bigum i Hobro, der døde 2.5.1803, fol.48.
E: Rasmus Holm.
Bevilling til uskiftet bo af 21.2.1803.

159 Anne Christensdatter i Hobro. 11.7.1803, fol.52.
E: Niels Henriksen, smed. A:
1) bror Hans Christensen i Store Arden, død. 3B:
a Christen Hansen i Svejstrup i Råsted sogn
b Anders Hansen 17
c Maren Hansdatter 11.

160 Niels Lauridsen Bigum, købmand i Hobro, der døde 25.7.1803, fol.53.
E: Birgitte Christensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 6.2.1756.

161 Ellen Cathrine Margrethe Heegaard i Hobro, der døde 10.11.1803, fol.53B, 73B.
E: Søren Højbjerg, købmand. B:
1) Niels Heegaard 1¼.
FM: Erik Kehlet, som mors nærmeste frænde.
Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1803.
Samfrændeskifte 25.3.1805.

162 Daniel Michaelsen Storm, vægter i Hobro. 25.2.1804, fol.54.
E: Hedvig Agnethe Marsvin. LV: Peder Knapmager. B:
1) Mikkel Danielsen i Tønder
2) Johannes Danielsen i Randers
3) Jochum Danielsen i Randers
4) Christian Danielsen 18.

163 Jørgen Palm, hattemager i Hobro. 3.4.1804, fol.54B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Faldborg, rebslager. A:
1) bror Hans Palm i Ålborg
2) søster Mette Marie Palm i København, død. Børn, hvis navne ikke kendes.

164 Peder Jensen, ugift smed i Hobro. 19.5.1804, fol.55.
A:
1) mor Birthe Caspersdatter i Hobro
2) bror Villum Jensen
3) bror Casper Jensen
4) søster Birthe Jensdatter.

165 Anne Jensdatter i Hobro. 14.6.1804, fol.55B.
Enke efter Søren Jensen, hattemager. B:
1) Anne Sørensdatter.
FM: født værge Christen Frisdal i Hobro.

166 Karen Jensdatter i Hobro. 31.7.1804, fol.56B, 59, 61, 62B, 63B, 68B.
Enke efter Peder Ove, feldbereder. A:
1) søskendebarn Niels Christensen i Store Arden, der blev kaldt Niels Mogensen, død. 2B:
a Jens Nielsen 35, i København
b Anne Nielsdatter g.m. Peder Christensen i Store Arden
2) søskendebarn Maren Christensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen, ladefoged på Langbakhus, [formentlig i Saltum sogn]. 5B:
a Niels Jensen i Fræer skovhuse
b Christen Jensen 36, i Siem
c Mette Jensdatter g.m. Christen Poulsen, smed i Siem
d Maren Jensdatter, død uden børn, var g.m. Mads Ladefoged på Langbakhus
e Inger Jensdatter i Iverslyst ved Thisted.
Afdøde var født i Torup på Lindenborg gods.

167 Søren Sørensen Lund i Hobro. 15.8.1804, fol.57, 58B, 60B, 62.
Enkemand. B:
1) Christen Sørensen, skomager i København
2) Søren Sørensen Lund i Hobro, [skifte 27.5.1801 lbnr.153]. 7B:
a Karen Sørensdatter
b Inger Marie Sørensdatter
c Severine Sørensdatter
d Maren Sørensdatter
e Anne Sørensdatter
f Johanne Sørensdatter
g Søren Sørensen.
3) Maren Sørensdatter g.m. Hans Palm, hattemager.

168 Maren Nielsdatter, ugift tjenestepige i Hobro. 1.9.1804, fol.59, 59B, 61, 67.
A:
1) mor Anne Nielsdatter i Tollestrup
2) søster Kirsten Nielsdatter i Simested.
FM: morbror Jens Nielsen i Torup.

169 Birthe Caspersdatter i Hobro. 1.12.1804, fol.61B, 63B.
Enke efter Jens Villumsen, smed. B:
1) Villum Jensen
2) Casper Jensen
3) Birthe Marie Jensdatter
4) Bodil Jensdatter g.m. Laurids Ostenfeld i Hørning.

170 Birgitte Christensdatter i Hobro. 4.2.1805, fol.65B, 68, 70, 75, 94, 100B, 120.
Enke efter Niels [Lauridsen] Bigum, skifte 25.7.1803, lbnr.160. B:
1) Laurids Nielsen Bigum, købmand i Randers
2) Helene Nielsdatter g.m. Johannes Kirketerp, købmand i Hobro
3) Marianne Nielsdatter, død, var g.m. Rasmus Holm, købmand i Hobro. 4B:
a Christen Rasmussen Holm 14
b Birgitte Rasmusdatter Holm 13
c Saxo Madsen Holm 7
d Niels Bigum Holm 6.
Bevilling til uskiftet bo af 6.2.1756.
Afdøde døde 6.1.1805.

171 Albert Glerup, postmester i Hobro. 23.7.1805, fol.75B, 84, 86B, 124B, 127B.
E: Maren Hoppe. LV: A. Brendstrup, købmand i Hobro. B:
1) Else Cathrine Glerup.

172 Mads Nielsen Borbjerg (Boberg), kobbersmedesvend i Hobro. 16.11.1805, fol.83B, 85B, 87B.
A:
0) forældre [Niels Madsen Borbjerg, døbt Skive 16.8.1737, død før 1787 og Anne Margrethe Pedersdatter, født ca. 1732 i Skive]
1) søster Magdalene Borbjerg g.m. Hans [Christiansen] Højer i Årup, præst i Torslev og Øster Svenstrup
2) søster Margrethe Elisabeth Boberg 29 i Årup præstegård.
[Afdøde farfar var Mads Poulsen Borbjerg, skifte Skive 14.8.1751 lbnr.7].
Litteratur: Slægtebog over Familien Borberg ved Laurits Ploug Borberg. Skive 1944. Heri side 148: Personer ... uden tilknytning til den i nærværende skrift omhandlende slægt af dette navn.

173 Jacob Christensen Poder, daglejer i Hobro, der døde 6.12.1805, fol.85.
E: Birgitte Madsdatter.
Testamente af 22.4.1805.

174 Johanne Nielsdatter Fers i Hobro. 29.11.1805, fol.88B.
Enke efter Poul Pedersen Møller, fra Skovsgård i Dronningborg amt.
Testamente af 30.12.1790. A:
1) Søren Sørensen, købmand i Hobro og hustru Johanne Marie Wassard
2) Just Michael Wassard, præst i Øls, [Hørby og Døstrup]
3) Anne Dorthe Wassard, enke efter Henrik Christoffer Busch, kapellan i Stubbekøbing på Falster
samt en del velgørere og tjenestefolk.

175 Anne Dorthe Junghans i Hobro. 13.9.1806, fol.91, 92, 94NB, 95B, 104B, 124, 125B.
Enke efter Johannes Peder Green, skrædder.
Arvinger kendes ikke.
Afkald fra afdødes mands bror Jacob Green, skræddersvend.
Afdødes mands far var Green, birkedommer i Vordingborg.

176 Marianne [Nielsdatter] Bigum i Hobro. 30.6.1806, fol.91B, 94.
E: Rasmus Holm, købmand. B:
1) Christen Holm 15
2) Birgitte Holm 13
3) Saxe Madsen Holm 9
4) Niels Holm 7.
FM: morbror Laurids Nielsen Bigum i Randers.

177 Niels Poulsen Faarup, toldbetjent i Hobro. 1.12.1806, fol.95, 97.
Karen Pedersdatter. LV: Poul Jørgensen Fillerup i Hobro. B:
1) Thomas Nielsen 26
2) Mette Marie Nielsdatter 21
3) Poul Nielsen 18
4) Peder Nielsen 16, i smedelære
5) Anne Johanne Nielsdatter 13
6) Niels Nielsen 10.

178 Markus Riis, maler i Hobro. 13.12.1806, fol.98B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Christian Boe, købmand i Hobro. B:
1) Christoffer Markussen 22
2) Anders Markussen 15.

179 Rasmus Holm, købmand i Hobro, der døde 5.1.1807, fol.102B, 105B, 119, 139, 144B, 151, 166B, 170, 178, 204B.
E: Dorthe Marie Søndergaard. LV;: Søren Sørensen, købmand i Hobro.
Første ægteskab med [Marianne Nielsdatter Bigum], 30.6.1806 lbnr.176. B:
1) Christen Holm i Ålborg, død. Født værge : bogbinder Jacob Erling i Viborg
2) Birgitte Holm
3) Saxo Madsen Holm
4) Niels Bigum Holm.
FM: svoger Johannes Kirketerp, købmand i Hobro.

180 Morten Broberg, skrædder i Hobro. 9.3.1807, fol.116.
E: Anne Birthe. B:
1) Christian Mortensen 39, i København
2) Niels Frederik Mortensen 23, i København
3) Dorthe Mortensdatter g.m. Rasmus Schiellerup, forpagter på Eskær i Vendsyssel
4) Anne Marie Mortensdatter g.m. [Christian] Bloch, degn i Hobro
5) Anne Marie Mortensdatter 25, i Als præstegård.

181 Opbudsbo i Randers25.3.1807, fol.117B, 210.
Registrering af fallitbo for Laurids Bigum i Randers for det gods der står hos købmand Bigum i Hobro.

182 Anders Buhmann [Buemann], ugift guldsmed i Hobro, der døde 25.3.1807, fol.118.
Testamente af 19.9.1799.
Af familie nævnes som A:
1) bror Hans Frederik Buhmann i Ribe.

183 Christoffer Christoffersen, hårskærer og værtshusmand i Hobro, der døde 17.5.1807, fol.144.
E: Anne Kirstine Andersdatter.
Testamente af 23.6.1807.

184 Magdalene Lemberg i Hobro. 31.10.1807, fol.149B, 152.
E: Niels Johansen, feldbereder. B:
1) Nikolaj Nielsen 15
2) Maren Nielsdatter 13.

185 Niels Henriksen Smed, daglejer i Hobro. 27.1.1808, fol.154, 156.
E: Mette Nielsdatter. A:
1) bror Laurids Henriksen ved Holmen i København
2) bror Christen Henriksen, død. 5B:
a Jens Christensen, snedker i Randers
b Søren Christensen, snedkersvend i Randers
c Henrik Christensen 20
d Mette Marie Christensdatter
e Maren Christensdatter.

186 Laurids Christian Sælesen, smedesvend i Hobro. 23.2.1808, fol.155, 155B.
A:
1) bror Sæl Sørensen i Nibe.

187 Anne Marie Lauridsdatter Schmidt i Hobro. 26.2.1808, fol.155, 155B, 169.
E: Laurids Kejser, kobbersmed. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter Kejser 9.
FM: morfar Laurids Jensen Schmidt ved Mariager.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1808.
Samfrændeskifte 27.7.1808.

188 Niels Christoffersen, drejer i Hobro. 4.4.1808, fol.156B, 168, 187B, 192B, 196.
E: Eva Marie [Hansdatter] Samuelsdatter. LV: Søren Sørensen, købmand i Hobro. B:
4) Anne Nielsdatter 16.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Marie Nielsdatter, lidt over 50, enke efter Peder Lind
2) Jørgen Nielsen omtrent 50, snedker i Ølst
3) Christoffer Nielsen 47, står til søs og formenes i engelsk fangenskab.

189 Peder Nielsen Tuebom i Hobro, der døde 28.9.1808, fol.176B.
E: Birthe Christensdatter.
Testamente af 15.7.1799.

190 Cathrine Marie Hamborg, ugift i Hobro. 22.3.1809, fol.177B.
Testamente af 17.6.1806.
A:
1) søster Kirstine Marie Hamborg i Hobro, enke efter Zimmermann og hendes 2B:
a Johannes Zimmermann
b Hans Christian Zimmermann.

191 Christen Jensen Skedshale, daglejer i Hobro. 19.6.1809, fol.184B, 190, 231B.
E: Anne [Mortensdatter]. A:
1) bror, død. 3B:
a Karen Eriksdatter g.m. Peder Nielsen i Onsild
b Maren Eriksdatter i Ålborg
c Kirsten Eriksdatter i Skedshale [i Simested sogn].

192 Maren Marie Rasmusdatter i Hobro, der døde 30.9.1809, fol.191.
Enke efter Jacob Nielsen Schiellerup, [skifte 6.4.1803 lbnr.157]. B:
1) Laurids Jacobsen Schiellerup, fuldmægtig hos by- og herredsfogeden i Hobro
2) Rasmus Jacobsen Schiellerup, der bliver kaldt Rasmus Jacobsen Schmidt, sekundløjtnant i København.

193 Christian Skov, købmand og kaptajn i Hobro, der døde 1809. fol.191B.
E: Margrethe Christensdatter Urth.
Bevilling til uskiftet bo af 6.9.1809.

194 Jens Qvistgaard, kammerråd i Hobro, der døde 24.8.1809, fol.192.
E: M. K. Qvistgaard. B:
1) [Johanne Marie Qvistgaard] g.m. Balthazar Jelstrup til Hvanstrup [i Farsø sogn].

195 Peder Jensen Foldberg i Hobro, der døde 1809, fol.192, 218B, 222B, 231B.
E: Maren Christensdatter, der ægter Peder Rasmussen, gift 10.8.1810. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 16
2) Severine Pedersdatter 9.
FM: Christen Foldberg, rebslager i Hobro.
Bevilling til uskiftet bo af 4.11.1809.

196 Christen Nielsen Møller i Hobro. 11.12.1809, fol.195, 197B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Christen Christensen Møller, snedker i Hobro
2) Niels Christensen Møller, snedker i Hobro
3) Ellen Dorthe Møller g.m. Andreas Bagger, toldbetjent
4) Johanne Møller g.m. Jens Forsmann, hårskærer i Randers
5) Karen Møller 35.

197 Johan Martin Brøchner, kirurg i Hobro, der døde 29.3.1810, fol.197B, 214B, 217.
E: Frederikke Kirstine [Neander]. LV: Rose, apoteker. B:
5) Johan [Martin] Michael Brøchner 20 i København, men til søs i engelsk tjeneste.
Første ægteskab med [Regine Justsdatter]. B:
1) Anne Sofie Brøchner g.m. [Christen] Krog, skoleholder i Nørre Alslev på Falster
2) Johanne Brøchner g.m. [Lorents] Astrup, landinspektør i Hjerting [i Guldager sogn]
3) Kirstine Marie Brøchner i København, enke efter Jacobsen, styrmand
4) Johanne Marie Brøchner g.m. Rasmus Fisker, skrædder i Hobro.

198 Testamente i Hobro. 1809, fol.216.
Testamente af 29.9.1806 for Christen Jensen Kejser og hustru Anne Mortensdatter. A:
1) Dorthe Pedersdatter, deres beslægtede, der ægter Jørgen Pedersen Bigum.

199 Dødsanmeldelse i Hobro. 3.7.1810, fol.217, 218B, 236B.
Søren Hansen, feldberedersvend døde 3.7.1810 i Hobro. Hans enke lever i Nibe.

200 Anne Margrethe Larsen i Hobro, der døde 25.9.1810, fol.221B, 223B, 238.
Enke efter Jens Westh, byskriver i Hobro.
Afdøde, der var født i København af købmand Larsen, havde hverken søskende eller børn. Derfor arver afdødes steddatter A:
1) Vilhelmine Beathe Westh g.m. Samuel Lindrup, guldsmed i Hobro.

201 Wigel Holm,. købmand i Hobro, der døde 1811, fol.234.
E: Juliane.
Bevilling til uskiftet bo af 28.2.1811.

202 Karen Christensdatter i Hobro, der døde 21.3.1811, fol.234B.
E: Andreas Thedin, feldbereder.
Bevilling til uskiftet bo af 25.4.1794.

203 Melchior Henrik Bæk i Hobro, der døde 15.3.1811, fol.235, 244.
E: Karen Christensdatter Møller.
Testamente af 10.3.1811.

204 Karen Madsdatter i Hobro, der døde 1811, fol.236.
E: Peder Christensen.
Bevilling til uskiftet bo af 2.5.1811.

205 Johanne Elisabeth Brechwold i Hobro, der døde sidst i maj 1811, fol.237B.
Testamente af 16.5.1811. A:
1) søster [Anne Dorthe Brechwold, skifte Onsild herred gejstlig 26.4.1806 lbnr.105], var g.m. Hans Christian Varberg, præst i Hobro og Skellerup, hvis børn indsættes som arvinger.

206 Peder Pedersen, knapmager i Hobro, der døde 2.7.1811, fol.239B.
E: Gertrud Christensdatter Roum.
Testamente af 13.4.1811.

207 Christen Jensen Frisdal i Hobro, der døde 13.7.1811, fol.240B, 241B, 244B, 246, 247.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Mikkelsen, købmand. B:
1) Jens Christensen Frisdal 40.

208 Sidsel Jensdatter i Hobro, der døde 12.8.1811, fol.241, 246B.
Enke. B:
1) Bodil Hansdatter g.m. Jens Mortensen i Sjørring i Lindum sogn
2) Maren Hansdatter g.m. Jernberg i Fredericia
3) Karen Hansdatter gift i dansk Holsten
4) Birthe Cathrine Hansdatter g.m. Jens Peder Pedersen, murer i Hobro.

209 Else Cathrine Glerup i Hobro. 16.8.1811, fol.243, 245.
E: Clemen Fisker , bager. B:
1) Albert Nielsen Fisker 2.
FM: farbror Rasmus Fisker, skrædder.

210 Karen Jacobsdatter i Hobro. 12.10.1811, fol.244B, 247.
Enke. B:
1) Jacob Andersen 58, i Lindum
2) Christen Andersen 56, i Lindum
3) Anders Andersen i Lindum, død. 2B:
a Peder Andersen
b Elsebeth Andersdatter
4) Maren Andersdatter, død. 2B;:
a Søren 18, bagerdreng i Randers
b Jacob 16 i Sønder Onsild
5) Anne Kirstine Andersdatter g.m. Niels Christensen Møller, snedker på stedet.

211 Hans Buddesen i Hobro. 23.12.1811, fol.247B.
E: Inger Svenningsdatter, der døde 14.3.1812. B:
1) Svenning Hansen 26
2) Karen Hansdatter i Ølst præstegård.

212 Jens Henriksen Fiih´, skomager i Hobro, der døde 15.7.1812, fol.252.
E: Inger Jensdatter.
Testamente af 4.5.1802.

213 Birgitte Johansdatter i Hobro. 29.8.1812, fol.253, 268, 275B.
E: Poul Jørgensen.
Første ægteskab med Søren Wulf. B:
1) Rasmus Sørensen Wulf, brændevinsbrænder i København
2) Thomas Sørensen Wulf, skipper i Randers.

214 Kirstine Marie [Hamborg] i Hobro, der døde i februar 1812, fol.254B.
Enke efter Zimmermann. B:
1) Johannes Zimmermann
2) Hans Christian Zimmermann.

215 Eva Marie [Hansdatter Samuelsen] i Hobro. 13.11.1812, fol.255, 257.
Enke efter Niels Christoffersen, [skifte 4.4.1808 lbnr.188]. B:
1) Anne Nielsdatter i Hobro.
FM: født værge Jørgen Nielsen, snedker.

216 Thomas Pedersen Hald, sadelmager i Hobro. 13.12.1812, fol.255.
A:
1) bror Mogens Pedersen på Lerbæk mark ved Vejle.
Afdøde døde på sit arbejde på Villestrup [i Astrup sogn].

217 Peder Bentsen Winther, sadelmager i Hobro, der døde 18.6.1813, fol.258.
E: Cecilie Cathrine Torup. LV: Mathias Torup i Hobro. B:
6) Ellen Cathrine Winther 13
7) Jacob Winther 12
8) Søren Winther 10
9) Christiane Winther 6
10) Mathias Winther 5.
Af første ægteskab B:
1) Peder Winther 34, på Dronninglund gods i Vendsyssel
2) Bent Winther 25, bager i Sundby
3) Anne Marie Winther i Randers
4) Christiane Winther i Randers
5) Elisabeth Winther i Randers.

218 Anne Marie [Hansdatter] Aarø i Hobro, der døde 4.8.1813, fol.267, 272, 278.
Enke efter [Knud Knudsen Karmark]. 6B:
1) Knud Karmark, købmand i Ålborg
2) Hans Karmark, købmand i Ålborg
3) Jacob Karmark, toldbetjent i Middelfart
4) Thomas Karmark, købmand i Ålborg
5) Anne Karmark g.m. [Christian] Heibroch, købmand i Hobro
6) Anne Marie Karmark g.m. [Frederik Østrup] Langhoff, skovrider på Grenå-kanten.
(Sml. lbnr.139).

219 Jens Jensen Albæk, skolelærer i Hobro. der døde 1813, fol.273.
E: Else Mortensdatter.
Testamente af 3.7.1813.

220 Juliane i Hobro, der døde 5.10.1813, fol.274, 286B.
Enke efter Wigel Holm, [skifte 1811 lbnr.201]. B:
2) Ulrik Adolf Holm 24, i Ålborg
3) Jens Holm 19, i Ålborg
4) Ingeborg Holm i Ålborg
5) Petrea Hermine på stedet.
Første ægteskab med
3) Anne Elisabeth Wedege g.m. Christoffer Berg til Ballegård [i Falslev sogn].

221 Rasmus Jensen, 80 år gammel i Hobro, der døde 11.1.1814, fol.278.
A:
1) søster Rebekka Jensdatter, enke efter [Anders] Roum, [skifte 8.11.1800 lbnr.149].

222 Søren Sørensen, købmand i Hobro, der døde 1814, fol.281, 293.
E: Johanne Marie Wassard.
Testamente af 6.2.1783.

223 Lene Bigum i Hobro, der døde 1814, fol.281B.
E: Johannes Kirketerp, købmand.
Testamente, underskrevet Mariager 16.11.1782.

224 Mads Nielsen, tjenestekarl i Hobro. 21.5.1814, fol.282B, 285B.
E: Dorthe Villadsdatter. LV: bror Jacob Villadsen i Hostrup Huse. B:
1) Anne Marie Madsdatter 10
2) Thomas Madsen 7
3) Petrea Madsdatter 4.
FM: Peder Rasmussen i Hobro.

225 Niels Hansen, tjenestekarl i Hobro. 8.6.1814, fol.283B, 286.
E: Anne Christensdatter i Finderup i Døstrup sogn. B:
1) Laurids Nielsen 27, i Glenstrup
2) Peder Nielsen 26, i Stistrup mølle i Fovlum sogn.

226 Johannes Zimmermann, bogbinder i Hobro, der døde 27.4.1814, fol.284.
A:
0) forældre [Zimmermann og Kirstine Marie Hamborg, skifte 1812 lbnr.214]
1) bror Hans Christian Zimmermann, købmand i Hobro.

227 Erika Christiane Schiøtz i Hobro. 10.6.1814, fol.284B, 286B.
Testamente af 5.7.1810. A:
1) søster Juliane [Schiøtz, skifte 5.10.1813 lbnr.220], var g.m. Wigel Holm, [skifte 1811 lbnr.201]. 4B:
b Ulrik Adolf Holm i Ålborg
c Jens Holm i Ålborg
d Ingeborg Holm i Ålborg
e Petrea Holm.
FM: Niels Wigelsen, købmand i Ålborg.
Julie [Schiøtz] første ægteskab med [Peder Herman] Wedege, vejermester i Hobro. 1B:
a Anne Elisabeth Wedege g.m. Christoffer Berg til Ballegård [i Falslev sogn].

228 Jens Mikkelsen, købmand i Hobro, der døde juni 1814, fol.286B, 324.
E: Inger.
Ansøgning om bevilling til uskiftet bo.

229 Anne Kirstine Andersdatter i Hobro.7.8.1814, fol.293.
E: Niels Christensen Møller.
Ansøgning om bevilling til uskiftet bo.

230 Jens Henningsen Fich i Hobro. 12.8.1814, fol.293B.
E: Inger Pedersdatter.
Testamente af 4.5.1802.

231 Opbudsbo i Hobro. 21.12.1814, fol.293B.
Registrering af fallitbo hos Peder Grøn, købmand i Hobro.Hobro Byfoged
Uafhentede skiftedokumenter
1781-1789
B 48-87

12 sammenhæftede konceptskifter med bilag.

232 Johan Peder Woydemann, byfoged i Hobro, der døde 13.7.1781, fol.1.
E: [Elisabeth Andersdatter Glerup]. LV: postmester [Albert] Glerup. B:
1) Andreas Glerup Woydemann 8.
FM: født værge Jens Peder Woydemann i Nykøbing Mors.

233 Elisabeth Cathrine Aagaard i Hobro, der døde 2.11.1786, fol.199.
Enke efter Mathias Wassard [til Holmgård i Skals sogn, død 12.3.1774, skifte Hald amt 12.3.1774 lbnr.92]. B:
1) Johanne Marie Wassard g.m. Christian Gjørup i Viborg
2) Hans Mathiassen Wassard i København
3) Oluf Aagaard Wassard i København
4) Just Mathiassen Wassard
5) Anne Dorthe Wassard.
FM: Søren Sørensen, købmand i Hobro g.m. [Johanne Marie Wassard, datter af Christen Hansen Wassard i Hobro], som beslægtet.

234 Johanne Cathrine i Hobro. 24.3.1787, fol.215.
E: Christen Frisdal. B:
1) Jens Christensen 17, i Ålborg.

235 Kirsten Jensdatter i Hobro. 10.4.1787, fol.225.
Enke efter Jørgen Mathiassen, buntmager i Ålborg. A:
1) søster Birthe Jensdatter, enke efter Christen Nielsen, feldbereder i Hobro
2) søster Johanne Jensdatter g.m. Peder Gade i Rolf sogn (det må være Rold eller Rolsø sogn], begge døde. 2B:
a Niels Pedersen
b Morten Pedersen
3) søster Sofie Jensdatter, død, var g.m. Christen Eskildsen?. 2B: 2 sønner hos bedstefaderen Eskild Hansen i Rolf sogn.

236 Christiane Bødker i Hobro. 8.5.1787, fol.229.
Enke efter Bent Winther, sadelmager. B:
1) Peder Winther, sadelmager
2) Jens Winther
3) Sofie Dorthe Winther, død. 1B:
a Bent Winther.

237 Peder Ovesen, feldbereder i Hobro, der døde 30.10.1787, fol.233.
E: Karen Jensdatter. LV: Mandrup Due.
Af første ægteskab B:
1) Mette Pedersdatter 13
2) Laurids Simocer? Pedersen 12.
FM: Johan Hertz, sadelmager.

238 Christen Christensen Urth, 5 år gammel i Hobro. 8.12.1787, fol.293.
A:
1) mor Johanne Marie Nielsdatter g.m. Peder Lind, købmand i Hobro
2) bror Niels Christian Urth
3) søster Margrethe Christensdatter Urth.
FM: morfar Niels Christoffersen, drejer i Hobro.
Afdødes far var Christen Urth, købmand i Hobro, skifte 18.8.1784.

239 Kirsten Karmark, vanvittig i Hobro. 24.12.1787, fol.297.
A:
1) søster Karen Marie Karmark, skifte 20.5.1785, var g.m. afdøde Jens Nielsen.
Følgende meldte sig som søskendebørn, men kan ikke anses for arvinger, da afdøde ikke var datter af Mikkel Karmark. A:
1) Thomas Karmark
2) Mette Marie Karmark g.m. Jens Bang.

240 Søren Rasmussen Wulff i Hobro. 17.7.1789, fol.327.
E: Birgitte Johansdatter. LV: Søren Sørensen. B:
1) Rasmus Sørensen Wulff i København
2) Thomas Sørensen Wulff.
FM: morbror Iver Johansen, brændevinsmand i Randers.
Afdøde døde 8.2.1788.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1770.
Samfrændeskifte17.7.1789.

241 Johanne Pedersdatter i Hobro. 6.3.1789, fol.333.
E: Jørgen Fich, skoflikker i Hobro. A:
1) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Hegedal
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Niels Germandsen i Pindbæk, begge døde. 3B:
a Maren Nielsdatter 18
b Peder Nielsen 17
c Kirsten Nielsdatter 13.
FM: Morten Broberg, skrædder i Hobro.
Afdøde døde 19.2.1789.

242 Kirsten Jacobsdatter i Hobro. 30.3.1789, fol.345.
Enke efter Jens Reimer. B:
1) Karen Marie Jensdatter 28, i København
2) Anne Elisabeth Jensdatter 27
3) Regine Jensdatter, i København
4) Egert Jensen Langemark 24, indkaldt matros
5) Marie Kirstine Jensen Langemark 22
6) Jacob Jensen Langemark 11.
FM: Laurids Bolt i Hobro.
Afdøde døde 29.3.1789.

243 Mette Christensdatter i Hobro. 12.5.1789, fol.359.
Enke. B:
1) Jacob Nielsen 37
2) Anne Marie Nielsdatter g.m. Anders Christian Møller i Skjellerup
3) Else Marie Nielsdatter 40
4) Christen Nielsen, død. Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 3.5.1789.

244 Poul Holst, skoflikker i Hobro. 13.5.1789, fol.363.
Arvinger angives ikke.

SLUT