Erik Brejls hjemmeside

Start

Hjørring amt gejstlige skifteuddrag

[Børglum herred]    [Horns herred]    [Hvetbo herred]    [Vennebjerg herred]    [Øster Han herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.

Der er ikke bevaret gejstlige skifteprotokoller fra Børglum og Dronninglund (Jerslev) herreder.


Børglum herred
Gejstligt skifte

Privatarkiver
Skifte efter Gundel Heug, død november 1752.
1752
Pr 771

1 Gundel [Andersdatter] Heug i Vrå. 18.12.1752.
Enke efter Jørgen [Jensen] Berg, præst i Vrå, Em og Serridslev, [død 1737]. B:
1) Ida Marie Jørgensdatter Berg, død. E: successor Henrik [Henriksen] Stampe. 5B:
a Marie Stampe 13
b Jørgen Stampe 10
c Gundel Marie Stampe 7
d Henrik Stampe 4
e Jens Stampe 2.
2) Maren Jørgensdatter Budtz Berg g.m. Jens Lassen Jessen, præst i Tolstrup og Stenum
3) Anders Jørgensen Berg 24, student.
Arv i boet efter enkemandens far [Jens Hansen Berg til Boller i Tårs sogn], skifte 31.3.1718 til B:
1) Jørgen Bang, som er afdødes afdøde mand
2) Jacob Berg
3) Christian van Ginchel de Berg.
Skifte afholdt på rette 30'te dag.

SLUT


Horns herred
Gejstlig skifteprotokol

[1716-1773]    [1763-1813]    [1812-1813]   


Horns herred
Gejstlig skifteprotokol
1716-1773
C 5A-2

1 Jørgen Poulsen Kyng, præst i Horne og Asdal. 6.7.1716, fol.2.
E: Kirsten [Hansdatter] Schwartzkopf. LV: Visti Jensen, byskriver i Hjørring og herredsskriver i Horns og Vennebjerg herreder. A:
1) far Poul Henningsen Kyng, præst i Skagen.

2 Margrethe Lauridsdatter i Tværsted præstegård. 11.5.1719, fol.8B.
Enke efter Jens [Sørensen] Gjesing, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev, [7.8.1713]. B:
1) Søren Gjesing, student i Norge
2) Maren Gjesing g.m. Johan Fredbo i Helsingør
3) Anne Marie Gjesing, enke efter Hans [Hansen] Rostrup, præst i Aggersborg, [skifte Øster Han herred gejstlig 5.6.1719 lbnr.4]
4) Anne Gjesing g.m. Peder [Hansen] Mossin, fars successor
5) Anne Margrethe Gjesing.

3 Poul Henningsen Kyng, præst i Skagen. 16.6.1721, fol.10B.
E: Sofie Nielsdatter Birk. LV: Christoffer Ferslev, tolder i Skagen. B:
2) Henning Poulsen Kyng 23
3) Kirstine Vibeke Poulsdatter Kyng 14.
FM:
1) Herman Mercher, borgmester i Skagen
2) Jørgen [Nielsen] Birk, [forpagter] på Knudseje [i Skæve sogn].
Første ægteskab med Sara Jørgensdatter [Hald, skifte Ålborg bisp 1.5.1697 lbnr.149]. B:
1) Margrethe Poulsdatter Kyng, enke efter Rasmus Christensen Holst i Ålborg. LV: Kjeld Christian Mule i Ålborg.

4 Magdalene Nielsdatter Bugge i Skagen. 29.8.1724, fol.16B.
E: Mathias [Foss Christoffersen] de Hemmer, præst i Skagen. B:
1) Søster Mathiasdatter 6 uger.

5 Peder [Hansen] Mossin, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev. 8.12.1723, fol.18.
E: Anne Jensdatter Gjesing. LV: [Christen Madsen] Gassum, præst i Bjergby og Mygdal. B:
1) Hans Mossin 8
2) Mette Margrethe Mossin 7
3) Christian Ludvig Mossin 4
4) Jens Mossin 3
5) Birthe Kirstine Mossin 2
6) Peder, født efter faderens død.
FM: farbror Christian Mossin, student.

6) Christian Bølling, ugift i Horne præstegård. 16.12.1727, fol.27.
A:
1) søster Maren [Hansdatter] Bølling g.m. Rasmus [Jacobsen] Basballe, præst i Horne og Asdal
2) søster Margrethe Bølling på Havnø [i Visborg sogn].

7 Dorthe Jacobsdatter Tangen i Skagen. 27.6.1728, fol.31B.
E: Johannes [Baltsersen] Mahler, kapellan i Skagen. B:
3) Marie Elisabeth Johansdatter 12.
Første ægteskab med [formand Ernst Ernstsen Ramel, død 7.11.1712]. B:
1) Christiane Margrethe Ramel 26
2) Jacob Ernst Ramel 20.
FM: [Christian] Klejn, forpagter på Stenshede [i Volstrup sogn].

8 Anne Lauridsdatter Bagge i Horne. 19.12.1729, fol.35.
Enke efter Knud [Christensen] Skytte, præst i Horne og Asdal, [død 1.2.1713].
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes en brordatter Johanne Jensdatter.

9 Iver Nielsen Iversen [Aarø], præst i Tornby og Vidstrup og hustru Maren Sørensdatter Højbjerg. 9.1.1730, fol.37.
B:
1) Anne Brøndlund Iversdatter 15
2) Søren Iversen 13
3) Margrethe Iversdatter 12
4) Niels Iversen 10
5) Karen Iversdatter 9
6) Mads Iversen 7
7) Christen Iversen 6
8) Maren Iversdatter 3.
FM:
1) farbror Jens Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs
2) Jørgen Horne, degn i Jetsmark
3) Rasmus [Jacobsen] Basballe, præst i Horne og Asdal
4) Anders [Jensen] Brøndlund, præst i Tornby og Vidstrup
5) Peder [Jensen] Brøndlund, præst i Ulsted
6) Thomas [Jensen] Skytte, præst i Tolstrup og Stenum
7) Bertel [Frandsen] Bruun, præst i Sindal og Astrup.
Arv i boet til:
1) afdøde mands [halv]søster Ida Marie Nielsdatter Iversen
2) Karen Andersdatter, som afdødes kones pårørende.

10 Anne Jensdatter Gjesing i Tværsted præstegård. 17.7.1730, fol.65.
E: Peder [Sørensen] Bering, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev.
Første ægteskab med formanden Peder [Hansen] Mossin, skifte 8.12.1723 lbnr.5]. B:
1) Hans Mossin 15
2) Mette Margrethe Mossin 14
3) Christian Ludvig Mossin 11
4) Birthe Kirstine Mossin 9
5) Peder Mossin 7.
FM: farbror Hans [Hansen] Mossin, præst i Skuldelev og Selsø på Sjælland ved svoger Jens Mortensen, forpagter på Fussingø.
Afdøde døde 18.6.1730.

11 Johannes [Baltsersen] Mahler, kapellan i Skagen. 6.3.1731, fol.77B.
Enkemand efter Dorthe Jacobsdatter Tangen, skifte 27.6.1728 lbnr.7]. B:
1) Marie Elisabeth Johansdatter 15.
FM: farbror Henrik Holst i København.
Hendes første ægteskab med [formand Ernst Ernstsen Ramel, død 7.11.1712]. B:
1) Christiane Margrethe Ramel 29
2) Jacob Ernst Ramel 23.

12 Regitze Dorthe [Jensdatter] Stenfeldt på Hirsholmene. 20.8.1731, fol.88B.
E: Niels [Mikkelsen] Holst, præst på Hirsholmene. B:
1) Mikkel Nielsen Holst 14.

13 Margrethe Nielsdatter Gram i Bjergby præstegård. 4.6.1731, fol.94B.
E: Christen [Madsen] Gassum, præst i Bjergby og Mygdal. B:
1) Gertrud Gassum 12
2) Cathrine Sofie Gassum 11
3) Anne Gassum 7.
Arv efter afdødes far [formand Niels Hansen Gram] til søster Anne Gram.

14 Anne Christensdatter Mule i Bjergby præstegård. 30.10.1731, fol.98.
Enke efter Niels [Hansen] Gram, præst i Bjergby og Mygdal, [død 18.2.1712]. B:
1) Hans Gram, arkivar ved Universitetet i København
2) Mogens Gram, præst i Errindlev og Olstrup på Lolland
3) Laurids Gram, subrektor i Ribe latinskole
4) Karen Gram g.m. Kjeld Christian Mule i Ålborg
5) Johanne Gram g.m. Søren Fausing
6) Margrethe Gram, [skifte 4.6.1731 lbnr.13], var g.m. fars successor Christen Madsen Gassum]. 3B:
a Gertrud Gassum 12
b Cathrine Sofie Gassum 11
c Anne Gassum 7
7) Anne Gram
8) Kirsten Gram.

15 Christen Jensen Fix, præst på Hirsholmene. 22.8.1731, fol.100B.
E: Birgitte Christensdatter. B:
1) Jens Fix
2) Kirsten Christensdatter.
FM: farbror Peder Jensen Fix, degn i Elling.

16 Marie Christensdatter Friis i Sindal degnebolig. 19.12.1732, fol.103B.
E: Johan Hansen Mumme, degn i Sindal. A:
1) søster Helvig Christensdatter Friis i København, men efter branden uvist hvor.

17 Christen Madsen Gassum, præst i Bjergby og Mygdal. 10.2.1735, fol.108.
E: Gye Kjeldsdatter Mule. LV: bror Henrik Kjeldsen.
Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter Gram, skifte 4.6.1731 lbnr.13]. B:
1) Gertrud Gassum 16
2) Cathrine Sofie Gassum 115
3) Anne Gassum 11.
FM:
1) morbror Hans Gram, justitsråd [i København]
2) morbror Mogens Gram, præst [i Errindlev og Olstrup]
3) morbror Laurids Gram, præst [i Hornslet].
Afdøde døde 7.2.1735.

18 Maren Brandt Thøgersdatter i Tværsted præstegård, [begravet 27.2.1737], fol.118B.
E: Peder [Sørensen] Bering, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev.
Afkald 14.3.1737 fra A:
1) far Thøger Henriksen, købmand i Ålborg.

19 Jørgen Muus, degn i Tornby og Vidstrup. 2.11.1734, fol.119.
E: Ida Jensdatter Husbond.
Første ægteskab med Gertrud Sørensdatter, skifte 30.12.1728. B:
1) Jesper Jørgensen Muus
2) Jørgen Jørgensen Muus i Hjørring
3) Christian Jørgensen Muus i Tornby
4) Lauge Jørgensen Muus i Nørre Tornby
5) Mads Jørgensen Muus i Nørre Tornby
6) Mette Jørgensdatter Muus g.m. Niels Nielsen i Nørre Tornby
7) Tove Jørgensdatter Muus på Sjælland, uvist om død
8) Anne Marie Jørgensdatter Muus g.m. Søren Nielsen i Sønder Tornby
9) Inger Kirstine Jørgensdatter Muus i Hjørring.

20 Margrethe Hedvig Jensdatter Hagedorn i Sindal præstegård. 13.11.1732, fol.120B.
E: Bertel [Frandsen] Bruun, præst i Sindal og Astrup. B:
1) Sofie Cathrine Bruun 27
2) Birthe Bruun 25
3) Anne Marie Bruun 23.

21 Jacob Faber, degn i Bjergby og Mygdal, der døde 7.6.1735, fol.125.
E: Pernille Vandborg. LV: Jes Almstrup. B:
1) Peder Faber 15
2) Jens Faber 14
3) Hans Faber
4) Cathrine Marie Faber 4.
FM:
1) Anchersen, konrektor
2) Laurids Vandborg.

22 Anne Pedersdatter Marup i Elling degnebolig. 6.7.1736, fol.127B.
E: Peder Jensen [Fix], degn i Elling. B:
1) Peder Pedersen 4
2) Iver Lassen 26 uger.

23 Peder [Jensen] Frugaard, præst i Elling og Tolne. 5.10.1736, fol.129B.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Lorents [Gerhard Christoffersen] Mumme, præst [i Åsted og Skærum. B:
1) Hans Frugaard 20
2) Ida Dorthe Frugaard 18
3) Elise Kirstine Frugaard 17
4) Georgia Ida Frugaard 15
5) Frederikke Kirstine Frugaard 13.
FM:
1) Mathias [Mathiasen] Holm, præst [i Jelstrup og Lyngby]
2) Erik [Andersen] Møller, successor
3) Laurids [Jensen] Vadum, præst [i Tørring og Heldum]
4) Peder Bloch
5) Bertel [Frandsen] Bruun, præst [i Sindal og Astrup].
Arv i boet efter formand Hans Christensen Elling, [død juni 1714] til B:
1) Inger Hansdatter Elling
2) Aksel Hansen Elling.
FM: Christen Jensen Elling, præst i Skallerup og Vennebjerg.

24 Mette Sørensdatter Worm i Elling degnebolig. 19.1.1739, fol.137.
E: Peder Jensen, degn i Elling og Tolne. A:
1) søster Anne Marie Worm g.m. Otto Akselsen Klim, degn i Mosbjerg og Hørmested ved søn Severin Klim
2) bror Jens Worm, forvalter på Selsø [i Selsø sogn på Sjælland].
3) søster Johanne Sørensdatter Worm i Ålborg.

25 Anne Christensdatter i Mosbjerg præstegård. 28.11.1735, fol.139B.
E: Laurids Andersen [Nim], præst i Mosbjerg og Hørmested. B:
2) Christen Lauridsen, cand. theol.
3) Cathrine Lauridsdatter.
Første ægteskab med [forgænger Otto Rasmussen Vilsbæk, død 1689]. B:
1) Otto Vilsbæk, præst i Bregninge og Bjergsted på Sjælland.
Desuden nævnes enkemandens brordatter Mette Kirstine.

26 Margrethe Iversdatter, ugift i Tolstrup præstegård. 22.6.1740, fol.148B.
A:
0) forældre [Iver Nielsen Iversen Aarø, præst i Tornby og Vidstrup og Maren Sørensdatter Højbjerg, skifte 9.1.1730 lbnr.9]
1) Anne [Brøndlund] Iversdatter
2) Søren Iversen
3) Niels Iversen
4) Karen Iversdatter
5) Mads Iversen
6) Christen Iversen
7) Maren Iversdatter.

27 Christine [Andersdatter] Paulin i Mosbjerg præstegård, der døde 18.1.1739, fol.149B.
E: Thomas [Thomsen] Kærsgaard, præst i Mosbjerg og Hørmested.
Første ægteskab med [Rasmus Juul, byfoged i Hjørring]. B:
1) Abigael Juul 16
2) Ejler Holm Juul 10
3) Rasmus Juul 1.
FM:
1) Peder Brøndorph til Eskær
2) Peder Bering, præst [i Tværsted, Uggerby og Bindslev].

28 Laurids Andersen [Nim], præst i Mosbjerg og Hørmested, der døde 5.2.1740, fol.155.
Enkemand efter [Anne Christensdatter, skifte 28.11.1735 lbnr.25].
1) Christen Lauridsen
2) Cathrine Lauridsdatter.
FM: [halvbror] Otto Vilsbæk, præst [i Bregninge og Bjergsted på Sjælland]

29 Bertel Frandsen Bruun, præst i Sindal og Astrup. 3.7.1742, fol.169B.
E: Enkemand efter Margrethe Hedvig Jensdatter Hagedorn, [skifte 13.11.1732 lbnr.20]. B:
1) Sofie Cathrine Bruun, der ægter Christen Bjerregaard, [degn i Harridslev, Sejlstrup og Rakkeby]
2) Birthe Bruun
3) Anne Marie Bruun.
Afdøde døde 2.6.1742.

30 Peder Jensen Fix, degn i Elling og Tolne. 30.8.1743, fol.196.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Andreas Berg, fuldmægtig på Lerbæk [i Elling sogn]. B:
7) Palle Pedersen 3.
Første ægteskab med Anne Cathrine Hjort. B:
1) Sofie Pedersdatter 24
2) Johanne Cathrine Pedersdatter 20
3) Jens Mathias Pedersen 18
4) Claus Pedersen 17.
Andet ægteskab med Anne Pedersdatter Marup, [skifte 6.7.1736 lbnr.22]. B:
5) Peder Pedersen 4
6) Iver Lassen, død.
FM:
1) Morten Fladstrand i Skagen
2) Severin Klim
3) Peder Trane, degn i Sindal
4) Zacharias Hansen, degn i Elling
5) Joachim Frølich, degn i Bindslev.

31 Oluf Akselsen Klim, degn i Mosbjerg og Hørmested. 7.6.1748, fol.203B.
E: Anne Marie Sørensdatter Worm. B:
1) Marie Olufsdatter Klim 46 g.m. Mads Sørensen i Majlund i Hørmested sogn
2) Kirsten Olufsdatter Klim 44 g.m. Jens Næsgaard i Havrekrogen [i Vester Hassing sogn]
3) Aksel Olufsen Klim 41 i København
4) Severin Olufsen Klim 38. successor
5) Urban Olufsen Klim 25, sergent
6) Petra Kirstine Olufsdatter Klim 31.

32 Christine Bendixdatter Plesner i Bindslev degnebolig. 10.7.1748, fol.210.
E: Joachim Frølich, degn. B:
2) Poul Frølich 6.
Af første ægteskab B:
1) Johan Herman Boysen 17.
FM: Severin Klim.

33 Anne Cathrine [Lauridsdatter] Ursin (Bjørn) i Tornby præstegård. 28.12.1750, fol.218.
Enke efter Christen [Pedersen] Splid, præst i Vrejlev og Hæstrup, [død 20.12.1732]. B:
1) Peder Splid, præst i Durup og Tøndering i Salling, død [1.7.1739]. 4B: 2 sønner og 2 døtre
2) Laurids Bjørn Splid, præst i Albæk og Voer
3) Jens Splid, præst i Brovst og Øster Svenstrup, [skifte Øster Han herred gejstlig 30.4.1742 lbnr.22]. B:
a Christen Splid
4) Niels Splid, fuldmægtig på Randers amtstue
5) Hedvig Splid g.m. Anders [Jensen] Brøndlund, præst i Tornby og Vidstrup
6) Sidsel Splid, enke efter Henrik Licht
7) Anne Cathrine Splid, enke efter [Niels Hansen] Ville, [præst i Tødsø og Erslev på Mors, skifte Morsø Nørre herred gejstlig 30.9.1748 lbnr.16]
8) Anne Splid g.m. Oluf Vang på Færøerne
9) Elisabeth Splid
10) Christiane Cathrine Marie Splid.
Afdøde døde 24.11.1750.

34 Michael [Frederiksen] von Haven, præst i Horne og Asdal. 20.4.1751, fol.221.
E: Maren Bang [Johansdatter] Post. LV: Peder [Sørensen] Bering, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev. B:
1) Bertel Hauch von Haven 17
2) Frederik Christian von Haven 16
3) Johannes von Haven 13
4) Mette Pouline von Haven 12
5) Christian von Haven 10
6) Abigael Luja von Haven 8
7) Birgitte Cathrine von Haven 7
8) Eleonora Hedvig von Haven 6
9) Samuel Peder von Haven 4.
FM:
1) farbror Jens [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Velling og Skjern
2) farbror Niels von Haven, professor
3) farbror Salomon [Frederiksen] von Haven, præst i Odense Frue
4) farbror Peder [Frederiksen] von Haven, præst i Sorø.
[Første ægteskab med Christiane Sofie Ananiasdatter Leermann (Lehrmann)].
Afdøde døde 4.3.1751.

35 Joachim Frølich, degn i Bindslev og Uggerby. 24.5.1751, fol.233B.
E: Johanne Rasmusdatter Holst. LV: Jens Hansen Dahl i Hjørring.
Første ægteskab med Christine Bendixdatter Plesner, skifte 10.7.1748 lbnr.32. B:
1) Poul Frølich.
Af hendes første ægteskab B:
1) Johan Herman Boysen.
Afdøde døde 24.4.1751.

36 Anne Brøndlund Iversdatter efter 15 år i udlandet. 27.4.1751, fol.246B.
A:
0) forældre Iver Nielsen Iversen Aarø, præst i Tornby og Vidstrup og [Maren Sørensdatter Højbjerg, skifte 9.1.1730 lbnr.9]
1) bror Søren Iversen Høbjerg, skoleholder i Soderup ved Holbæk på Sjælland
2) Niels Iversen, degn i Hellevad, Ørum og Hellum
3) Karen Iversdatter g.m. Mikkel Mathias Schrøder, kommandersergent i Kristiansand i Norge
4) Mads Iversen, tjener baron Holch, stiftsbefalingsmand over Ålborg stift
5) Christen Iversen, klokker i Egersund i Norge
6) Maren Iversdatter i København.

37 Mathias [Foss Christoffersen] de Hemmer, præst i Skagen, der døde 17.6.1753, fol.249.
E: Anne Marie Sørensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 28.6.1736.
Underskrevet af svoger Hans Vissing i Ålborg.
[Første ægteskab med Magdalene Nielsdatter Bugge, skifte 29.8.1724 lbnr.4].

38 Sofie Nielsdatter Birk i Skagen. 20.8.1753, fol.250.
Enke efter [Poul Henningsen] Kyng, præst i Skagen, [skifte 16.6.1721 lbnr.3]. B:
1) Henning Poulsen Kyng, skoleholder i Vester Åby ved Fåborg på Fyn
2) Kirstine Vibeke Poulsdatter Kyng, der ægter Poul Pedersen Landt.
Afdøde døde 19.7.1753.

39 Peder Christensen, forpagter af Rønnovsholm [i Vrejlev sogn], der havde ophold i Sindal præstegård. 2.11.1753, fol.253B.
E: Maren Jacobsdatter.
Testamente af 15.8.1753. A:
1) brordatter [Kirstine Marie Rasmusdatter] g.m. Christian Henrik [Nielsen] Kjærulf, præst i Sindal og Astrup, som enken er moster til.

40 Johan Madsen Dal, degn i Tværsted. 29.1.1754, fol.254B.
E: Kirsten Frandsdatter. A:
1) mor Maren Christensdatter, 90 år gammel i Mygdal, enke efter Mads Jansen
2) bror Christen Madsen, skomager i Christiania i Norge
3) bror Niels Madsen i udlandet, som de ikke har hørt fra i 24 år
4) bror Frands Madsen, tingmand i Mygdal
5) søster Anne Madsdatter, enke efter Jens Steffensen i Mygdal
6) søster Karen Madsdatter g.m. Christen Andersen Worm i Stabæk i Uggerby sogn
7) søster Maren Madsdatter.

41 Elisabeth Kirstine Kjeldsdatter Bruun i Tornby degnebolig. 13.12.1756, fol.260.
E: Christian Ludvig Bønsdorff, degn i Tornby og Vejstrup. B:
1) Claus Christian Bønsdorff 26
2) Mette Elisabeth Bønsdorff 20
3) Kjeld Bønsdorff 16.
FM: Jørgen Frandsen i Nejstgård i Tornby sogn.

42 Anne Lucie Behr i Elling præstegård. 11.9.1758, fol.266.
E: Erik [Andersen] Møller, præst i Elling og Tolne.
Første ægteskab med [Thomas Todbjerg, præst i Hjortshøj, Elev og Egå, død 1736]. B:
1) Thomas [Behr] Todbjerg, kapellan i Elling og Tolne
2) Andreas Todbjerg i Århus
3) Frederik Todbjerg i Norge
4) Marianne Todbjerg g.m. Christian Ostenfeldt [i Sæby]
5) Nille Marie Todbjerg g.m. Ude Udsen, []forvalter] på Overgård [i Udbyneder sogn]
6) Anne Svends Todbjerg g.m. Frands [Testrup Michael Nielsen] Mygind, præst i Råbjerg
7) Mette Todbjerg g.m. Jacob Wirenfeldt [på Skårupgård i Tolne sogn].

43 Ingeborg Cathrine Vogelius, ugift i Bjergby præstegård. 7.8.1758, fol.280.
A:
1) bror Jes Almstrup [Madsen] Vogelius, præst i Bjergby og Mygdal
2) søster Anne Vogelius.
Desuden underskriver Thomas Kærsgaard som arving.

44 Peder [Sørensen] Bering, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev. 8.12.1761, fol.281.
E: Christiane Cathrine [Mathiasdatter] Holm. B:
1) Søren Bering 14
2) Mathias Bering 13
3) Christence Bering 11
4) Peder Bering 10
5) Cathrine Marie Bering 8
6) Anne Bering 6.
FM:
1) farbror Johannes [Sørensen] Bering, præst i Romdrup [og Klarup]
2) morbror Ejler [Mathiasen] Holm, præst i Tystrup og Haldagerlille på Sjælland
3) morbror Jens Holm, uvist hvor.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter Gjesing, skifte 17.7.1730 lbnr.10]
[Andet ægteskab med Maren Brandt Thøgersdatter, begravet 27.2.1737 lbnr.18].
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1761.

45 Anne Margrethe Hjort i Tåderup præstegård [i Tingsted sogn på Falster]. 10.11.1759, fol.283.
E: Jørgen Henning [Johansen] Styrup, præst i Tingsted [fra 3.4.1761 præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev]. B:
1) Johan Ernst Styrup 11
2) Georg Christoffer Styrup 6
3) Christiane Styrup 4
4) Cathrine Sofie Styrup 2.
FM: morbror Andreas Julius Hjort, skoleholder i Øverup [i Tingsted sogn].
(Kopi af skifte afholdt af provsten i Falster Nørre herred).

46 Sara Boyesdatter i Skagen. 6.5.1761, fol.284B.
E: Morten [Olufsen] Fladstrand, kordegn og klokker i Skagen. B:
1) Ingeborg Cathrine Mortensdatter 36 i København, enke efter Johan Frederik Veh, der ægter hustømrer Johan Reismann i København
2) Margrethe Højer Mortensdatter g.m. Oluf Hansen, ladefoged på Bangsbo [i Flade sogn]
3) Dorthe Mortensdatter i København
4) Johanne Mortensdatter i København.
FM: [Hans] Ferslev, byfoged i Skagen.

47 Anders [Jensen] Brøndlund, præst i Tornby og Vidstrup. 29.10.1760, fol.287B.
E: Helvig [Christensdatter] Splid. LV: Jørgen Pallesen Kjærulf til Stensbæk [i Bindslev sogn. B:
1) Jens Brøndlund 30, student.
Desuden nævnes afdødes svoger Niels Splid, fuldmægtig på Randers amtstue.
Afdøde døde 29.9.1760.

48 Erik [Andersen] Møller, præst i Elling og Tolne. 12.3.1760, fol.298B.
Enkemand efter [Anne Lucie Behr, skifte 11.9.1758 lbnr.42]. A:
0) forældre Anders Jespersen Borum gift Århus Frue 10.10.1702 med Dorthe Eriksdatter [Møller]. B:
1) søster Helle Marie Andersdatter, døbt Århus Frue 2.7.1703, død 22.4.1704
2) bror Erik Andersen, døbt Århus Frue 9.4.1705, død 8.7.1705
3) bror Jesper Andersen, døbt Århus Frue 25.4.1706, død 12.2.1723
4) bror Erik Andersen Møller, døbt Århus Frue 27.1.1709, som er afdøde
5) søster Helle Marie Andersdatter, døbt Århus Frue 7.2.1710, død 28.11.1711
6) søster Maren Andersdatter Møller, døbt Århus Frue 10.7.1712, død, var g.m. Rasmus Faber, birkeskriver på Ravnkilde på Fyn. 2B:
a Christiane Charlotte Rasmusdatter Faber 8
b Ove Otto Rasmussen Faber 6.
FM: Mads Hansen, herredsfoged på Sæbygård i Vendsyssel
7) bror Laurids Andersen, døbt Århus Frue 9.8.1715. 1738 rejst fra Holland til Ostindien, formentlig død
Mors andet ægteskab med Dines Svane, gift Århus Frue 13.2.1720. B:
8) halvbror Anders Dinesen, døbt Århus Frue 17.1.1721, død 4.3.1738
9) halvsøster Anne Dinesdatter, døbt Århus Frue 6.11.1722, død 3.3.1724.
Afdøde døde 11.3.1760.

49 Anne Dorthe Mejling i Bjergby degnebolig. 12.12.1763, fol.308B.
E: Anders Faber, degn i Bjergby og Mygdal. B:
1) Christine Andersdatter 1¾
2) Hans Andersen 1 md.
FM: [fasters mand] Christian [Christensen] Højmark, præst i Harridslev, Sejlstrup og Rakkeby.

50 Jes Almstrup [Madsen] Vogelius, præst i Bjergby og Mygdal. 20.1.1763, fol.310.
Enke efter Gye Kjeldsdatter Mule.
Testamente af 13.1.1761.
Hans A:
1) bror Mogens [Madsen] Vogelius, degn i Hunstrup og Østerild, [skifte Hillerslev herred gejstlig 3.8.1750 lbnr.6]. 3B:
a Hans Mumme Vogelius, der døde på hjemrejse fra Kina, [skifte København originale skiftebreve 18.10.1763 lbnr.1484]
b Mads Vogelius, købmandskarl i Arendal i Norge
c Niels Christian Vogelius, købmandskarl i Arendal i Norge
2) bror Mads Vogelius, degn i Karby, Hvidbjerg og Rested, [skifte Morsø søndre herred gejstlig lbnr.24]. B:
a Use Marie Madsdatter i Bjergby præstegård
b Anne Lassen Madsdatter i Ålborg
3) søster Anne Vogelius i Ålborg.
Hendes A:
0) far [Kjeld Nielsen Mule, præst i Nørre Sundby og Hvorup, død 15.9.1723]
1) bror Henrik Kjeldsen til Ormholt [i Torslev sogn], død. 4B:
a Kjeld Henriksen Bornemann på Ormholt
b Anne Sofie Henriksdatter g.m. Jacob [Pedersen] Deichmann, præst i Lerup og Tranum
c Ellen Margrethe Henriksdatter g.m. [Niels Bentsen] Jespersen til Høgholt [i Hørmested sogn]
d Kirstine Birgitte Henriksdatter på Ormholt
2) søster Anne Margrethe Kjeldsdatter g.m. Jacob From i Ålborg, begge døde. 1B:
a Maren Margrethe From, død.
Første ægteskab med Henrik [Andersen] Himmerig. 2B:
1 Andreas Himmerig i København
2 Karen Himmerig i København.
Af andet ægteskab 1B:
3 Henrik Barbe på Læsø
3) søster Margrethe Kjeldsdatter, død.
Første ægteskab med Thomas Andersen. 3B:
a Anne Marie Thomasdatter g.m. Søren Christensen i Ålborg, begge døde, 2B:
1 Thomas Sørensen, uvist hvor
2 Anne Christence Sørensdatter hos farbror Peder Christensen, guldsmed i København
b Sidsel Marie Thomasdatter i København
c Marie Elisabeth Thomasdatter, gift i København.
Andet ægteskab med Peder Nielsen. 3B:
d Thomas Pedersen Vestrup, guldsmed i København
e Maren Pedersdatter i København, død. Uvist om børn
f Jacobæa Kjærulf Pedersdatter [Vestrup] g.m. Arve [Svendsen] Orre, præst i Sulsted og Ajstrup
4) søster Talke Kjeldsdatter Mule g.m. Knud [Christensen] Schott, kapellan i [Nørre] Sundby [og Hvorup].
Afdøde døde 22.12.1762.

51 Kirstine Vibeke Poulsdatter Kyng i Skagen. 7.5.1764, fol.322B.
E: Poul [Pedersen] Landt. A:
0) far [Poul Henningsen Kyng, præst i Skagen, skifte Ålborg bisp 16.6.1721 lbnr.301]
1) halvsøster Margrethe Poulsdatter Kyng i Ålborg, død.
2) søskendebørn (ikke angivet af hvem):
a Frederik, skoleholder i Jerslev sogn
b Ida Sofie Hierman?
c Gertrud Margrethe
3) Børn af Jens Christensen i Skjallet?:
a Christen Jensen 35
b Barbara Jensdatter 30
c Marie Jensdatter 26
d Margrethe Jensdatter 26
e Niels Jensen 23
f Anne Kirstine Jensdatter 11
g Ida Jensdatter 10.
Afdøde døde 7.5.1764.

52 Hans Christian [Mortensen] Mølmark, præst i Horne og Asdal. 3.3.1764, fol.323B.
E: Maren Pedersdatter Klint. LV: Andreas Follerup, forpagter på Asdal.
Arvinger på fars side, A:
0) farfar Christian [Ibsen] Mølmark, rådmand i Fåborg g.m. Else Martine [Henriksdatter] Griff, begge døde. B:
1) faster Mette Christiansdatter Mølmark g.m. Jacob Lauridsen Kullerup, præst i Fåborg og Diernæs, begge døde. 5B:
a Sara Kullerup, død, [var g.m. Johan Hansen Nagel i Ærøskøbing]. B: 3 sønner og 2 døtre
b Armgard Sofie Kullerup, død, var g.m. [Johan Frederik Pedersen Ziegler von] Oldeland til et gods i Skåne. Uvist om børn
c Else Marie Kullerup, enke efter Peder Clausen, købmand i Ærøskøbing
d Morten Kullerup, kapellan Ærøskøbing, død 1747. 2B:
1 Jacob Kullerup, student på Akademiet i København
2 Mette Marie Kullerup g.m. organisten i Bregninge på Ærø
e Christiane Kullerup i Stege, enke efter Johan [Filip Hansen] Plesner, præst [i Elmelunde] på Møn
2) farbror Henrik Christiansen Mølmark, overstyrmand til orlogs, død ugift
3) faster Anne Christiansdatter Mølmark, død, var g.m. [Niels Mathiasen Felumb]. 1B:
a Mathias Felumb i København, nu uvist hvor
4) farbror Peder Christiansen Mølmark, død 1704, ugift
5) farbror Børge Christiansen Mølmark, købmand i Fåborg, død 1713. 1B:
a Christian Børgesen Mølmark, præst i Søllinge og Hellerup på Fyn, død 1739 uden børn
6) far Morten Christiansen Mølmark, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev på Fyn g.m. Maren [Hansdatter] Bang. 2B:
a Anne Beate Mølmark, død 1736, ugift
b Hans Christian Mølmark, som er afdøde
7) faster Petronelle Christiansdatter Mølmark, død, var g.m. Laurids Nielsen Bendz på Årslevgård [i Årslev sogn]. 2B:
a Morten Bendz, byfoged i Kerteminde og birkedommer på Scheelenborg [i Stubberup sogn] på Fyn
b Niels Christian Bendz, præst i Rønninge og Rolsted på Fyn
8) faster Anne Sofie Christiansdatter Mølmark. En del B:
a Christian Mølmark, borgmester i Fåborg
b Peder Mølmark, død 1750
c samt en del børn i København.
Arvinger på mors side, A:
0) morfar Hans Christensen Bang, præst i Barløse og Anne Jørgensdatter. B:
1) mor Maren Hansdatter Bang, se: Arvinger på fars side: 6)
2) moster Anne Sofie Hansdatter Bang g.m. Christian Christoffersen Hansen, forvalter på Brahesborg [i Gamtofte sogn] på Fyn. B:
a Anne Medea Christiansdatter g.m. Niels Hjersing Sparre, præst i Ring og Føvling
3) moster g.m. Busch, herredsfoged på Biskops? på Fyn
4) moster g.m. Bjørn, byskriver i Assens.
Afdøde døde 1.3.1764.

53 Aksel Ottesen Klim, student i Mosbjerg. 14.3.1764, fol.328B.
A:
1) mor Anne Marie Sørensdatter Worm, enke efter Oluf Akselsen Klim, degn i Mosbjerg og Hørmested, [skifte 7.6.1748 lbnr.31]
2) Marie Olufsdatter Klim g.m. Mads Sørensen i Majlund i Hørmested sogn
3) Kirsten Olufsdatter Klim, død for 3 år siden.
Første ægteskab med Jacob Stub, [byskriver i Tisted]. B:
a Birgitte Jacobsdatter Stub hos mors søskendebarn Vildskyt i Hedehusene på Sjælland.
Andet ægteskab med [Jens Næsgaard i Havrekrogen i Vester Hassing sogn]. B:
b Jacob Næsgaard 25, hos en vintapper på Nørregade i København
c Oluf Næsgaard, rejst for 2 år siden, uvist hvor
4) Severin Olufsen Klim, fars successor
5) Urban Olufsen Klim, sergent ved Fladstrand fortifikation
6) Petra Kirstine Olufsdatter Klim g.m. Hans Galskyt, degn i Åsted og Skærum.
Afdøde døde 14.3.1764.

54 Anne Marie Sørensdatter i Skagen. 13.4.1766, fol.331B.
Enke efter Mathias [Foss Christoffersen] de Hemmer, [skifte 17.6.1753 lbnr.37].
Hans A:
0) forældre [Christoffer de Hemmer, rådmand i Ålborg, død 11.1.1703, og Søster Mathiasdatter Foss, begravet 24.8.1729]
1) bror Henrik de Hemmer, grosserer i København
2) bror Hans [Christoffersen] de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge
3) søster Karen de Hemmer, enke efter Niels Kjær i Hjørring
4) bror Christoffer Hemmer, [klokker] i Ribe, død 9.5.1762, ugift.
Hendes A:
1) søstersøn Søren Abildgaard, tegnemester ved Geheimearkivet g.m. Anne Margrethe [Bastholm] og 2 døtre:
a Anne Margrethe Abildgaard
b Anne Abildgaard
2) søstersøn Andreas Pedersen Abildgaard
3) søstersøn Peder Pedersen
4) søskendebarn Søren von Hatten, forvalter i Nakskov
5) søskendebarn Jens von Hatten, rådmand i Randers
6) søskendebarn Birgitte Elisabeth von Hatten.
Ved hendes fundats 24.7.1754 om gave til Skagen kirke nævnes af hendes familie:
1) søster Anne Sørensdatter, gammel og affældig hos min slægtning Anders Skovs enke Mette Pedersdatter i Ålborg
2) min salig mands familie: [Peder Henriksen Godske], præst i Vestervig og Agger. B:
a Ingeborg Godske
b Karen Godske
3) fætter Hans Vissing på Odden.
Afdøde døde 13.4.1766.

55 Morten Fladstrand, klokker og kordegn i Skagen. 1.11.1767, fol.355.
E: Anne Christensdatter Apholm. LV: [Hans] Ferslev, byfoged i Skagen.
Første ægteskab med [Sara Boyesdatter, skifte 6.5.1761 lbnr.46]. B:
1) Ingeborg Cathrine Mortensdatter g.m. Johan Gottlob Reismann, tømrer på Christianshavn i København
2) Margrethe Højer Mortensdatter g.m. Oluf Hansen, ladefoged på Bangsbo [i Flade sogn]
3) Dorthe Mortensdatter g.m. Søren Jensen Kallebo i København
4) Johanne Mortensdatter i København.

56 Johan Herman Bøjesen i Nørre Tværsted. 8.1.1768, fol.361.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Sørensen i Tværsted. A:
1) halvbror Poul Frølund hos kobbersmed Kjærulf i Ålborg.
Afdøde døde 6.1.1768.

57 Maren Lauridsdatter Thura i Sindal degnebolig. 22.11.1768, fol.363.
E: Peder Trane, degn i Sindal og Astrup. B:
1) Kirstine Cathrine Trane 24
2) Jens Trane 18.
FM: Christen Frøstrup, degn i Ugilt og Tårs.
Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1768.
Samfrændeskifte 22.11.1768.

58 Søren Kajholm, degn på Hirsholmene. 9.1.1770, fol.364.
E: Cathrine Ottesdatter. B:
1) Otte Sørensen40, sejlmager i London i England
2) Dorthe Sørensdatter 31 på Vrå i Vendsyssel
3) Christen Sørensen 29, hattemagersvend i Norge.
FM: Oluf Steffensen.

59 Mette Nielsdatter i Tornby degnebolig. 26.3.1770, fol.364B.
E: Christen Ludvig Bønsdorff, degn i Tornby og Vidstrup. A:
1) bror Thøger Nielsen i Knudstrup?
2) søster Maren Nielsdatter, død. 5B:
a Niels Jensen, landsoldat i Lønstrup
b Søren Jensen i Gårestrup i Sankt Olai sogn
c Rasmus Jensen i Vidstrup
d Anne Jensdatter g.m. Laurids Christensen i Vidstrup
e Johanne Jensdatter i Hjørring.
Af enkemandens første ægteskab B:
1) Kjeld Christian Bønsdorff i Ålborg. Afkald af 21.7.1757.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten [Nielsdatter], enke efter Poul Dahl i Vidstrup.

60 Hypolette [Christiansdatter Kjærulf] i Elling. 3.4.1771, fol.366.
E: Poul Nielsen Fogh, kapellan i Elling og Tolne. B:
1) Christian Henrik Fogh 8
2) Kirstine Marie Fogh 6
3) Niels Poulsen Fogh 4
4) Frederikke Fogh 1.

61 Karen Marie Holm i Elling præstegård. 25.7.1771, fol.366B.
E: Jens [Mathiasen] Bircherod, præst i Elling og Tolne. B:
1) Birgitte Marie Bircherod 4
2) Charlotte Sofie Bircherod 2.

62 Thomas Behr [Thomsen] Todbjerg, præst i Elling og Tolne. 22.11.1770, fol.367B.
E: Kirstine Marie Rasmusdatter. LV: Peder Todbjerg på Bannerslund [i Elling sogn]. B:
1) Kirstine Louise Todbjerg 10
2) Rasmus Todbjerg 7
3) Peder Todbjerg 4
4) Margrethe Todbjerg 3.
FM: Christian Henrik [Nielsen] Kjærulf, [præst i Sindal og Astrup] ved søn Niels Kjærulf.
Afdøde døde 22.11.1770.

63 Rasmus Andersen Schmidt, skoleholder i Mygdal. 30.6.1772, fol.370B.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Jeppe Jensen i Mygdal, møller i Odden mølle. B:
1) Anne Christine Rasmusdatter 13
2) Anders Rasmussen 11
3) Johanne Rasmusdatter 9
4) Poul Rasmussen 7
5) Marie Rasmusdatter
6) Anne Rasmusdatter.
FM: Christen Nielsen.

64 Johannes Martin Vinding, klokker og kordegn i Skagen. 4.2.1772, fol.371B.
E: Ingeborg Marie Højer. LV: [Hans] Ferslev, byfoged i Skagen. B:
1) Dorthe Margrethe 4.
Afdøde døde 6.1.1772.

65 Christian Henrik [Nielsen] Kjærulf, præst i Sindal og Astrup. 12.11.1771, fol.373.
E: Kirstine Marie Rasmusdatter [Schiøtt]. B:
1) Niels Kjærulf, kapellan pro persona i Sindal og Astrup
2) Hypolette Kjærulf, [skifte 3.4.1771 lbnr.60, var g.m. Poul Nielsen Fogh]. 4B:
a Christian Henrik Fogh 7
b Kirstine Marie Fogh 5
c Niels Poulsen Fogh 3
d Frederikke Wirenfeldt Fogh 2
3) Margrethe Dorthe Kjærulf 26
4) Peder Kjærulf 25
5) Rasmus Kjærulf 23, fuldmægtig på Urup [i Østbirk sogn]
6) Christian August Kjærulf 22, i Norge
7) Christian Henrik Kjærulf 18 hos forvalter Hammer på Støvring Kloster
8) Johanne Marie Kjærulf 17
9) Abelone Marie Kjærulf 15
10) Maren Graves Kjærulf 12.

66 Peder [Pedersen] Stenum, præst på Hirsholmene. 7.5.1771, fol.379.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.4.1771.

67 Zacharias Brandt, degn i Elling og Tolne. 14.4.1773, fol.382.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) Ellen Zachariasdatter Brandt
2) Hans Zachariasen Brandt
3) Laurids Zachariasen Brandt
4) Broder Brodersen Christian Zachariasen Brandt
5) Birgitte Zachariasdatter Brandt
6) Anne Marie Zachariasdatter Brandt.Horns herred
Gejstlig skifteprotokol
1763-1813
C 5A-3

68 Christian [Nielsen] Rømer, præst i Horne og Asdal. 12.7.1773, side 2.
E: Rebekka (Beche) Christiane [Christensdatter] Speitzer. LV: Andreas Follerup, forpagter på Asdal. B:
1) [Anne] Margrethe Rømer 2
2) [Abelone] Rømer 1.
FM: Andreas Speitzer.
Afdøde døde 11.7.1773.

69 Karen Pedersdatter i Højrup i Horne sogn. 5.9.1775, side 26.
E: Christen Lendum, degn i Horne.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Nielsdatter 16.

70 Anne Jensdatter i Tværsted. 7.11.1775, side 30.
E: Michael Terp, degn i Tværsted. B:
1) Peder Christian Terp
2) Anne Terp.

71 Jens Mathiasen Bircherod, præst i Elling og Tolne. 12.12.1774, side 33.
E: Anne Willer. LV: Christen Borup, fuldmægtig på Lerbæk [i Elling sogn].
Første ægteskab med [Karen Marie Holm, skifte 25.7.1770 lbnr.61]. B:
1) Birgitte Marie Bircherod 8
2) Charlotte Sofie Bircherod 6.

72 Christian Ludvig Bønsdorff, degn i Tornby og Vidstrup. 14.1.1778, side 78.
E: Inger Olufsdatter. LV: Peder Olufsen i Horne sogn.
Første ægteskab med [Elisabeth Kirstine Kjeldsdatter Bruun, skifte 13.12.1756 lbnr.41]. B:
1) Kjeld Christian Bønsdorff , tømrer i Ålborg
2) Mette Elisabeth Bønsdorff g.m. Peder Christensen Nørgaard i Horne vejrmølle.
[Andet ægteskab med Mette Nielsdatter i Tornby degnebolig. 26.3.1770 lbnr.59].

73 Mads Weinkop, skoleholder i Horne. 21.10.1778, side 89.
E: Anne Hansdatter Winther. LV: Mikkel Olufsen Schmidt i Horne. B:
1) Christoffer Weinkop 11
2) Hans Weinkop 10.
FM: Hans Weinkop i Højrup.

74 Thomas [Thomsen] Kærsgaard, præst i Mosbjerg og Hørmested, [der døde 23.4.1773], side 90.
E: Cathrine Jacobsdatter Deichmann.
Testamente af 15.3.1773.

75 Frands Testrup [Michael Nielsen] Mygind, præst i Råbjerg, [der døde 9.12.1776], side 91.
E: Anne Svendsdatter Todbjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 10.1.1777.

76 Søren [Jensen] Lodbjerg, præst i Skagen, [der døde 6.7.1777], side 91.
E: Christiane Cathrine [Mathiasdatter] Holm.
Bevilling til uskiftet bo af 15.8.1777.
[Første ægteskab med Marie Lorentsdatter Wivet, begravet 19.3.1753].

77 Frederik Leopold [Vilhelm] Haussen, degn i Bjergby og Mygdal. 4.3.1778, side 92.
E: Cathrine Margrethe Pantzenhagen. LV: Pors Munch. A:
1) søster Magdalene Concordia Haussen, der døde i Bjergby degnebolig 26.3.1778.
Afdøde havde arv efter mor Else Akselsdatter Bjørn, der døde 19.2.1741 i Skinderup, skifte Dueholm m. fl. amter 20.4.1741, enke efter løjtnant von Haussen.

78 Samuel Mathias Møller, degn i Tornby og Vidstrup. 27.11.1778, side 105.
Enkemand efter Karen Andersdatter, der døde 24.2.1774.
Af hendes første ægteskab B:
1) Thomas Madsen.
Afdøde var født i Lübeck.

79 Knud Olufsen Ramme, degn i Bindslev og Uggerby. 2.11.1778, side 109.
E: Mette Marie Andersdatter Kolding. LV: Severin Klim, degn i Mosbjerg og Hørmested. B:
1) Oluf Jansen Knudsen Ramme 26 i Sindal sogn på Baggesvogn gods
2) Anne Kirstine Ramme.
FM: Fædder Jacobsen Holst, forpagter i Bindslev præstegård.
Afdøde døde 3.10.1778.

80 Johanne Poulsdatter i Råbjerg degnebolig. 4.1.1779, side 116.
Enke efter Johan Casper Knabe, skytte på Ellinggård. B:
5) Anne Magdalene Johansdatter g.m. Johan Nielsen, stolemager i Sverige.
Første ægteskab med Jørgen Andreas Alexander Frørup, skytte på Ellinggård. B:
1) Anne Margrethe Jørgensdatter i Lendum sogn
2) Stine Marie Jørgensdatter, død, var g.m. Jochum Pedersen i Lendum sogn. 4 børn, hvis navne ikke angives
3) Johanne Sofie Jørgensdatter, død, var g.m. Peder Svendsen i Frederikshald i Norge. Uvist om børn
4) Marie Jørgensdatter g.m. Baltser [Antoniussen] Sneebang, degn i Råbjerg.
Afdøde døde 23.11.1778.

81 Anders Faber, degn i Bjergby og Mygdal. 12.1.1780, side 117.
Enkemand efter [Anne Dorthe Mejling, skifte 12.12.1763 lbnr.49]. B:
1) Hans Andersen Faber 16.
FM:
1) morbror Thomas Mejling på Viborgkanten
2) morbror Niels Mejling på Viborgkanten
3) Christian Højmark, præst i Harridslev g.m. faster [Birgitte Hansdatter Faber].
Desuden nævnes afdødes mor Helvig Dorthe [Andersdatter] Nygaard, enke efter Hans [Sørensen] Faber, præst i Harridslev, Sejlstrup og Rakkeby, [død 5.7.1752].

82 Johannes Hansen Bech, degn i Horne og Asdal14.4.1781, side 140.
Enkemand. B:
1) Ida Johansdatter Bech 27 på Hjedsbækgård [i Suldrup sogn] syd for Ålborg
2) Hans Johansen Bech 25.
FM: Mikkel Olufsen Schmidt i Horne.
Afdøde døde 11.4.1781.

83 Anne Christensdatter Apholm i Skagen. 21.11.1781, side 151.
Enke efter Morten Fladstrand, klokker og kordegn i Skagen, [skifte 1.11.1767 lbnr.55]. A:
1) bror Christen Christensen Apholm i Rævdal i Gerum sogn
2) bror Peder Christensen Apholm i Apholm i Flade sogn
3) søster Maren Christensdatter Apholm g.m. Mads Pedersen Fischer i Skagen.

84 Niels Torup, skoleholder i Skagen. 15.1.1782, side 152.
Arvinger angives ikke.

85 Anne Marie Bruun, ugift i Grimmeshave i Astrup sogn. 15.6.1782, side 153.
A:
1) far [Bertel Frandsen] Bruun, præst i Sindal og Astrup, [skifte 3.7.1742 lbnr.29]
2) søster Sofie Cathrine Bruun, død, var g.m. Christen Bjerregaard, degn i Harridslev, Sejlstrup og Rakkeby]. Første ægteskab med Jens Winther, degn i Bindslev. 1B:
a Jens Jensen Winther på Sejlstrup gods.
Afdøde døde 13.6.1782.

86 Christen [Andreasen] Tødslev, præst i Sindal og Astrup. 13.8.1783, side 160.
E: Cathrine Marie Sommer. LV: svoger [Mourids] Gleerup til Baggesvogn. A:
1) bror Christen Tødslev, prokurator i Christiania i Norge ved fætter Thomas Tødslev.

87 Malene Pedersdatter Vibe i Mosbjerg degnebolig, begravet 24.8.1783, side 169.
E: Severin Olufsen Klim, degn i Mosbjerg og Hørmested.
Testamente af 21.4.1763.
[Første ægteskab med Rasmus Jensen Galskyt, degn i Åsted og Skærum, begravet 29.4.1740].

88 Thomas Thomsen Hop, ugift i Tornby præstegård. 29.4.1785, side 170.
A:
0) far [Thomas Knudsen] Hopp, rektor i Ålborg latinskole
1) bror Andreas Munchart [Thomsen] Hopp, præst i Tornby og Vidstrup
2) bror Knud Hopp, degn i Søndbjerg og Odby på Thyholm
3) bror Jens Jacob Hopp, degn i Flade, Fladstrand og Gerum
4) bror Frands Mathias Testrup Hopp, præst i Ræer, Hansted og Vigsø
5) bror Johan Høyer Delmann [Thomsen] Hopp, præst i Tise i Salling
6) søster Gertrud Hedvig Hopp, [begravet 4.2.1785], var g.m. Anders [Eriksen] Hvas, præst i Nors og Tved. 5B:
a Erik Hvas
b Thomas Hvas
c Bent Hvas
d Mette Cathrine Hvas
e Anne Marie Hvas.
Afdøde døde 18.3.1785.

89 Rebekka Ruth i Skagen, der døde i Elling degnebolig. 9.5.1785, side 178.
Enke efter Christian [Jensen] Elling, præst i Skallerup og Vennebjerg, [23.3.1766]. B:
1) Egidius Elling, degn i Elling og Tolne
2) Jens Elling i Arendal i Norge
3) Johannes Elling.
Afdøde døde 8.4.1785.

90 Janus [Friedenreich Sørensen] Bisted, præst i Råbjerg21.8.1786, side 205.
E: Anne Elisabeth [Raage]. LV: Laurids Bartholin Schmidt, forvalter på Nørre Elkær [i Tværsted sogn]. B:
1) Johannes Bisted.
FM: født værge Niels Cortsen Bisted, præst i Grejs og Sindbjerg.
Afdøde døde 18.8.1786.

91 Søren Juul [Pedersen] Cortsen, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev. 3.7.1787, fol.290.
Enkemand efter [Anne Brodersdatter Brorson, død 6.2.1787]. B:
1) Peder Cortsen 24
2) Antoinette Margrethe Cortsen 20
3) Sofie Charlotte Cortsen 19
4) Broder Brorson Cortsen 18
5) Anne Juul Cortsen 13, der døde i Ålborg, skifte 13.3.1788, der blev overført til dette skifte
6) Broder Sixtus Cortsen 11
7) Oluf Christian Cortsen 8.
FM:
1) farbror Christian Møinichen Cortsen på Viffertsholm
2) farbror Cortsen, kancelliråd i København.
Desuden nævnes Peder Højer Cortsen, søn af [afdødes bror Sixtus Nikolaj Cortsen og Anne Hedvig Højer] nu g.m. Oluf Jørgen Billeskov til Linderumgård [i Ugilt sogn].
Afdøde død 2.6.1787.

92 Karen Lauridsdatter i Elling degnebolig. 15.2.1788, side 435.
Enke efter Zacharias Brandt, degn i Elling og Tolne, [skifte 14.4.1773 lbnr.67]. B:
2) Ellen Zachariasdatter Brandt på Kærsgård
3) Hans Zachariasen Brandt i Lille Klarup i Tårs sogn
4) Laurids Zachariasen Brandt i Tårs sogn
5) [Broder Brodersen] Christian Zachariasen Brandt, degn på Hirsholmene
6) Birgitte Zachariasdatter Brandt i København
7) Anne Marie Zachariasdatter Brandt i København.
Første ægteskab med [Peder Jensen Fix, degn i Elling og Tolne, skifte 30.8.1743 lbnr.30]. B:
1) Palle (Palæmon) Fix i Tolstrup.

93 Severin Olufsen Klim, degn i Mosbjerg og Hørmested. 2.12.1788, side 451.
Enkemand efter Malene Pedersdatter Vibe, [skifte 24.8.1783 lbnr.87].
Hans A:
1) søster Marie Olufsdatter Klim på stedet
2) søster Kirsten Olufsdatter Klim, død.
Første ægteskab med Jacob Stub, byskriver i Tisted. B:
a Birgitte Jacobsdatter Stub g.m. Anders Nielsen, vognmand i Roskilde
3) søster [Petra Kirstine Olufsdatter Klim g.m. Hans Galskyt, degn i Åsted og Skærum]. Af børn angives B:
a Rasmus Hansen Galskyt.
Hendes A:
0) forældre Peder Thomsen Vibe til Momtoft i Sennels sogn i Thy og Hedvig Christensdatter Hjardemaal. B:
1) Malene Pedersdatter Vibe, døbt 1.7.1696, som er afdøde kone
2) søster Hedvig Pedersdatter Vibe, døbt 27.3.1698, [skifte Thisted 16.5.1781 lbnr.457.
Første ægteskab med Christen Sørensen Bay, [skifte Thisted 12.9.1726 lbnr.42]. 3B:
a Peder Christensen, [rådmand] i Kristiansand i Norge, [død 1776]. 4B:
1 [Dorthe Pedersdatter] g.m. Peder Mørk i Kristiansand
2 [Christiane Hedvig Pedersdatter] g.m. Daniel Isaksen i Kristiansand
3 [Anne Cathrine Pedersdatter] g.m. løjtnant Hagerup i Kristiansand
4 [Cathrine Pedersdatter] g.m. Niels Randulf i Kristiansand
b Hedvig Vibe Christensdatter, død, var g.m. Jens Haslund, [købmand] i Mariager. 3B:
1 Niels Haslund, [skipper] i Hobro
2 [Christen Haslund] i Randers
3 [Anders Haslund]
c Karen Vibe Christensdatter g.m. Jens Rasmussen i Thisted, [skifte 21.8.1773 lbnr.384]. 3B:
1 Anne Kirstine Rasmussen, enke efter [Nikolaj Christian] Raae, degn i Sjørring, [skifte Hundborg herred gejstlig 31.12.1786 lbnr.66]
2 Hedvig Rasmussen g.m. [Christian Lassen] Hübertz, rådmand i Ålborg
3 Christian Nikolaj Rasmussen i Nors præstegård
Andet ægteskab med Niels Pedersen Skaarup, [skifte Thisted 27.10.1759 lbnr.292]. 2B:
d [Peder Skaarup], død. 1B:
1 [Hedvig Pedersdatter] g.m. Frederik Mørch i Kristiansand
e Christen Skaarup, købmand i Thisted
3) Thomas Pedersen Vibe på Moss i Norge, uvist om død.
Desuden fremføres krav om arv på forkert grundlag fra
[Vilhelm] Hegelund, degn i Hedensted og Dalby.
Hans forældre var Hans Frederik [Pedersen] Hegelund, præst i Norge og sidst [i Tjæreby] i Vester Flakkebjerg herred, [skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 19.4.1765 lbnr.50] og Anne Lafrentz.
Hans mors far var borgmester [Vilhelm Henriksen] Lafrentz i Næstved, [død 1729] og efter dennes død ægtede hans kone, (degnes mormor), ritmester [Jens] Vibe i Næstved.
Afdøde døde 2.12.1788.

94 Thomas Andrup, degn i Mosbjerg og Hørmested. 19.4.1790, side 489.
E: Else Margrethe Jensdatter. , der døde 5.5.1790. B:
1) Cathrine Elisabeth Thomasdatter 15
2) Brodera Cathrine Thomasdatter 12
3) Jens Christian Thomsen 7
4) Christiane Marie Thomasdatter 5
5) Christen Andrup 2.
FM: født værge Melchior Andrup i Fladstrand.
Afdøde døde 19.4.1790.

95 Maren Andersdatter i Sindal degnebolig.25.5.1790, side 506.
E: Peder Trane, degn i Sindal og Astrup, der døde 5.6.1790.
Hans første ægteskab med [Maren Lauridsdatter Thura, skifte 22.11.1768 lbnr.57]. B:
1) Kirstine Cathrine Pedersdatter
2) Jens Trane.
Hendes A:
1) bror Christen Andersen i Norge, død. 2 børn: en søn og en datter
2) bror Frands Andersen i København, død uden børn
3) bror Jens Andersen i Tværsted på Nørre Elkær gods, død 7B:
a Christen Jensen på Bratskov
b Anders Jensen i Tværsted
c Jens Jensen i Stabæk i Uggerby sogn
d Niels Jensen i Østenkær i Tværsted sogn
e Maren Jensdatter på Bratskov
f Cathrine Jensdatter på Bratskov
g Karen Jensdatter
4) Margrethe Andersdatter, død. 1B:
a Anders Jensen i Vester Tværsted
5) Cathrine Andersdatter.
Afdøde døde 26.4.1790.

96 Thomas [Pedersen] Tødslev, præst i Mosbjerg og Hørmested. 21.9.1790, side 517, 639, 652, 658.
E: Birthe Cathrine [Thomasdatter] Andrup i Sæby, fraskilt.
[Første ægteskab med Regitze Dorthe Pedersdatter Stenfeldt, begravet Vester Hassing 30.4.1764]. B:
1) Peder Tødslev i Norge
2) Dorthe Tødslev g.m. [Jesper Skovbo, præst i Dybe] i Ribe stift.
Afdøde døde 20.9.1790.

97 Andreas Munchart [Thomsen] Hopp, præst i Tornby og Vidstrup. 25.8.1789, side 567.
E: Anne Elisabeth [Eriksdatter] Hvas. LV: Brygmann, byfoged i Hjørring. B:
1) Thomas Christian Hopp 27
2) Mette Marie Hopp 24
3) Erik Christian Hopp 20.
FM: farbror Frands [Mathias] Testrup Hopp, præst i Ræer, Hansted og Vigsø i Thy.
Desuden nævnes:
1) enkens bror Frands Hvas, forvalter på Krastrup [i Farstrup sogn]
2) enkens bror Thomas Hvas, præst i Vilsted og Vindblæs.
Afdøde døde 26.7.1789.

98 Søren Christian [Johansen] Luffe, præst i Horne og Asdal. 11.6.1792, side 620, 645, 652.
E: Johanne Vilhelmine [Lüders]. LV: Niels Riis i Hjørring. B:
1) Anne Dorthe Sørensdatter 11
2) Frederikke Louise Sørensdatter 9
3) Caroline Adolfine Sørensdatter 5.
FM: Christen Lendum, degn i Horne og Asdal.
Afdøde døde 9.6.1792.

99 Christen Lendum, degn i Horne og Asdal. 29.10.1794, side 658.
E: Maren Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.10.1794.

100 Clara Vilhelmine Graner i Tværsted. 5.6.1795, side 663.
E: Egerik Nikolaj Issem, kapellan i Tværsted, Uggerby og Bindslev. A:
1) mor Dorthe Paaske i Pedersborg præstegård ved Sorø, enke efter [Jørgen Ernst] Graner, overjæger
2) søster Christiane Graner 38 i Pedersborg præstegård
3) søster Margrethe Kirstine Graner 37, i København
4) søster Joachimine Agnethe Graner 36.
Af fars første ægteskab B:
5) halvbror Frederik Graner i København
6) halvsøster, enke efter Læsberg, underjæger
7) halvbror, skovrider, død. 2B:
8) halvsøster, død, var g.m. Stenbach, kongelig jagtbetjent.
Af fars andet ægteskab B:
9) halvbror Steffen Graner, parforcejæger
10) halvsøster, død, var g.m. organist i Slangerup. B: 6 børn
11) halvsøster, død, var g.m. Lange, artilleri-underofficer og skomager. B: 4 børn.
Afdøde døde 30.5.1795.

101 Mikkel Terp, degn i Tværsted, Uggerby og Bindslev. 7.11.1795, side 676, 717.
E: Johanne Marie. LV: Laurids Bartholin Schmidt til Nørre Elkær.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 7.11.1775 lbnr.70]. B:
1) Peder Christian Terp, skoleholder i Grårup? [Mosbjerg sogn]
2) Anne Terp g.m. Hans Søby i Sæby.
Enken har arv efter mor Margrethe [Hansdatter] Kærgaard i Vennebjerg, skifte slut 27.9.1796, enke efter [Jens Lauridsen, degn i Skallerup og Vennebjerg, begravet 29.7.1772] til enken og hendes bror Hans Kærgaard, degn i [Skallerup og] Vennebjerg.

102 Egidius Elling, degn i Elling og Tolne. 23.3.1797, side 707. 740, 758.
E: Cathrine Marie Schiøtt. B:
1) Rebekka Cathrine Elling 16
2) Christen Elling, skomagerdreng i Ålborg
3) Laurids Elling, hattemagerdreng i Ålborg, tvilling til 2)
4) Peder Stjerne Elling 6.

103 Johanne Kirstine Mathiasen i Bjergby præstegård. 4.8.1797, side 729.
E: Søren [Jensen] Balling, præst i Bjergby og Mygdal. A:
0) forældre [Johan Frederik Mathiasen til Kettrup i Ingstrup sogn og til Bjørnkær i Biersted sogn, død 1791 og Ingeborg Christensdatter Lund]. 2B:
1) søster Sofie Cathrine Mathiasen, død, var g.m. Mathias [Wagaard] Yde til Kettrup. 1B:
a Johan Frederik Mathiasen Yde 5.
FM: farfar Mads Yde i Blokhus
2) søster Anne Dorthe Mathiasen g.m. Henrik Winde til Burholt [i Øster Brønderslev] ved stedfar Pors [Bastholm] Munch til Odden [i Mygdal sogn].
[Mors første ægteskab med Erik Pedersen Schmidt]. 1B:
3) halvsøster Dorthe Marie [Eriksdatter] Schmidt i Bjergby præstegård, enke efter Anders Grønbæk, kontrollør [i Sæby].

104 Birgitte Charlotte [Madsdatter] Saksild, [der døde 18.3.1798], side 742.
E: Hans [Jensen] Tønning, kapellan i Skagen.
Testamente af 13.3.1798.

105 Bertel Christian Grejbjerg, kordegn i Skagen. 13.4.1798, side 743.
E: Johanne Saxtorph. LV: Rasmus Saksild, inspektør. B:
1) Niels Christian Bertelsen 9
2) Johanne Marie Bertelsdatter 8.
FM: [Hans] Tønning, kapellan i Skagen.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Cathrine i Ålborg.

106 Christian Højer, degn i Bindslev og Uggerby. 1.12.1798, side 760.
E: Charlotte Amalie Mundt. LV: Jens Trane, degn i Sindal og Astrup. B:
1) Nikolaj Frederik Højer 35, organist i Nykøbing Mors
2) Margrethe Caroline Højer g.m. [Mathias] Lyne, præst i Malt og Folding
3) Marie Cathrine Højer 25
4) Christiane Frederikke Højer 22
5) Bertel Højer 17, i guldsmedelære i Fladstrand.
FM: Christen Melsen.

107 Ida Marie Lodbjerg, ugift i Skagen. 5.9.1796, side 771.
A:
1) mor [Christiane Cathrine Mathiasdatter Holm], enke efter Søren Jensen Lodbjerg, præst i Skagen, der døde 6.7.1777 lbnr.76].
Mors første ægteskab med [Peder Sørensen Bering, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev, skifte 8.12.1761 lbnr.44]. B:
2) halvbror Søren Bering til Hørbylund [i Hørby sogn]
3) halvbror Mathias Bering til Eget [i Skærum sogn]
4) halvsøster Christence Bering, enke efter Oluf [Hansen] Ravn, præst i Tolstrup og Stenum, [død 12.5.1789]
5) halvsøster Cathrine Marie Bering, død [30.9.1795], var g.m. [Jacob Jacobsen] Holm, præst [i Jerslev og Vester Brønderslev]. 9B:
a Peder Jacobsen døbt 4.7.1781
b Christiane Cathrine Jacobsdatter, døbt 14.5.1782
c Mette Jacobsdatter, døbt 2.6.1783
d Anne Marie Jacobsdatter, døbt 15.6.1784
e Søren Lodbjerg Jacobsen, døbt 17.10.1786
f Peder Bering, døbt 24.9.1788
g Anne Marie Jacobsdatter, døbt 24.9.1788
h Cathrine Marie Jacobsdatter, døbt 1.10.1789
i Jacob Bering, døbt 21.6.1792
6) halvsøster Anne [Marie] Bering, [skifte Skagen 30.7.1785 lbnr.212], var g.m. Jacob [Pedersen] Holst, købmand i Skagen. 1B:
a Inger Margrethe Holst.

108 Bente Sofie Amalie Munchart i Bjergby. 14.9.1802, side 777, 801, 818, 822.
Enke efter Jacob Arent Nielsen Winther.
Testamente af 22.3.1786.
Hans A:
1) søster Mette Kirstine Winther i Barbo ved Arendal i Norge, død.
Første ægteskab med Aslak Nielsen, skipper. B:
a Niels Aslaksen Winther i Styrsvig
b Niels Aslaksen Winther i Kristiansand, død. 1B:
1 Gertrud Marie Nielsdatter Barbo, død, var g.m. Anders Nielsen Kikstad i Kristiansand. 4B:
i Birthe Cathrine Andersdatter, døbt 27.6.1786 g.m. Thomas Thomsen i Kristiansand
ii Nille Kirstine Andersdatter, født 11.12.1789
iii Niels Andreas Andersen Kikstad, født 9.9.1792
iv Andreas Christian Andersen Kikstad, født 14.3.1795
c Birthe Cathrine Aslaksdatter g.m. Villum Thorsen i Barbo. begge døde. 1B: en søn, der også er død
Andet ægteskab med Johannes Zachariasen, skipper i Barbo. 1B:
a Aslak Johansen Brammelen gift Øster Risør 4.8.1772 med Birthe Andersdatter, datter af Aslaksen, begge døde. B:
1 Mette Kirstine Aslaksdatter, født 26.1.1774, hos morbror Halvor Andersen i Øster Risør
2 Anders Aslaksen, født 21.2.1778, farer til søs.
Hendes A:
1) bror, klokker i Norge.
Fledføringskontrakt med Gregers Riber, degn i Bjergby og Mygdal.

109 Christen Lønsmann, degn i Tornby og Vidstrup. 10.12.1803, side 784, 812, 817.
E: Else Cathrine Christiansdatter. B:
1) Anne Christensdatter, døbt 27.4.1760
2) Lisbeth Kirstine Christensdatter, døbt 12.8.1766 g.m. Peder Andersen Bruun i Skagen præstegård
3) Niels Christian Christensen, døbt 30.10.1774, successor
4) Christiane Christensdatter, døbt 10.12.1780.

110 Opbudsbo i Bindslev kapellanbolig. 1.3.1804, side 786, 820.
Registrering af fallitbo hos Henrik Bruun, kapellan i Tværsted, Uggerby og Bindslev, der rejste for et halvt år siden.

111 Anne Hegelund Iversen i Sindal præstegård, [der døde 29.10.1804], side 812.
E: Laurids Holm, præst i Sindal og Astrup. B:
1) Peder Iversen Holm.
FM: morbror Peder Iversen i Hjørring.
Bevilling til, uskiftet bo af 2.11.1804.
Samfrændeskifte 12.4.1805.

112 Sara Cathrine Bagge, der døde i København. 23.4.1806, side 825.
E: Hans Adolf Wind, præst i Råbjerg.
Afkald 23.4.1806 fra A:
1) bror Christian Bagge, superkargo
2) søster Eva Cornelia Bagge.
[Skifte København 3. klasse 31.3.1806 lbnr.715].

113 Christen Fabricius, præst i Skagen. 4.1.1809, side 827.
E: Maren [Mortensdatter] Bechmann.
Bevilling til uskiftet bo af 28.6.1799.
[Afdøde døde 29.7.1807].

114 Testamente i Bjergby. 20.9.1803, side 828.
Testamente af 20.9.1803 for Gregers Riber, degn i Bjergby og Mygdal og hustru Anne Kirstine Aslaksen.

115 Maren Jacobsdatter i Strandby i Elling sogn. 27.6.1809, side 831.
E: Jeppe Christensen, skoleholder i Strandby. B:
1) Laurids Christian 4.
FM: morfar Jacob Olufsen i Strandby.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1799.

116 Hans Justinus Deichmann, ugift præst i Tornby og Vidstrup. 6.11.1809, side 834, 868, 914.
A:
0) forældre [Jacob Pedersen Deichmann, præst i Lerup og Tranum, skifte Øster Han herred gejstlig 19.6.1771 lbnr.39 og Anne Sofie Henriksdatter Kjeldsen]
1) søster Cathrine Deichmann. [Første ægteskab med Thomas Thomsen Kærsgaard, præst i Mosbjerg og Hørmested, skifte 23.4.1773 lbnr.74. Ingen børn]. Andet ægteskab med [Bertel] Spreckelsen, sukkerbager i Ålborg, begge døde. 2B:
a Marie Elisabeth Spreckelsen g.m. [Hans Severin] Abel, købmand i Sæby
b Bartholine Spreckelsen g.m. Jens Berlin Malling, købmand i Ålborg
2) bror Henrik Deichmann, købmand i Ålborg, død. 5B:
a Johannes Deichmann i Ålborg
b Anne Kirstine Deichmann g.m. Frederik Simoni, købmand
c Nikolette Deichmann g.m. Søren Vinkel, købmand i Ålborg
d Petrine Christiane Deichmann g.m. Kjeldberg, vinhandler i Ålborg
e Lotte Deichmann i Ålborg, døbt 26.1.1789
3) søster Karen Deichmann g.m. Poul Søltoft, farver i Hjørring
4) søster Dorthe Margrethe Deichmann, enke efter [Bertel] Spreckelsen, enkemand efter søsteren Cathrine
5) bror Laurids Bartholomæus Deichmann, præst i Bodum og Ydby på Thyholm
6) søster Anne Jacobine Deichmann, enke efter Mathias Schiønnemann, vinhandler i Ålborg
7) bror Knud Schiøtt Deichmann.

117 Kirsten Poulsdatter i Mygdal skolehus. 17.9.1810, side 865, 912.
E: Peder Lauridsen, kirkesanger og skoleholder i Mygdal.
Første ægteskab med [Rasmus Andersen Schmidt, forgænger, skifte 30.6.1772 lbnr.63]. B:
1) Anne Christine Rasmusdatter g.m. Christen Jensen i Sønder Bindslev
2) Anders Rasmussen, murer i Bangsbo Strand
3) Johanne Rasmusdatter g.m. Niels Nielsen i Jennet i Råbjerg sogn
4) Poul Rasmussen, forvalter på Sæbygård
5) Marie Rasmusdatter g.m. Christen Jørgensen Kiel, skoleholder på Læsø
6) Anne Rasmusdatter g.m. Niels Christensen i Uggerby.Horns herred
Gejstlig skifteprotokol
1812-1813
C 5A-4

Protokollen er brugt for Horns herred skifteret 1817-1825 fol.15-188.

118 Broder Christian Brandt, degn i Tværsted, Uggerby og Bindslev. 13.1.1812, fol.2, 10B.
E: Maren Frandsdatter. LV: Jens Lauridsen Blaa. B:
1) Thomas Brandt 30 i Øster Risør i Norge
2) Peder Ankel Brandt 28, substitut for afdøde
3) Zacharias Brandt 27 i Øster Risør
4) Karen Brandt 24 i Ålborg
5) Antoinette Brodera Brandt 21 på Stensbæk.

119 Jens Trane, degn i Sindal og Astrup. 20.4.1812, fol.6, 12.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Peder Lassen Trane , degn i Bjergby
2) Christian Trane, gæstgiver i Fladstrand
3) Christen Trane, landsoldat
4) Jacob Trane 23
5) Niels Lassen Trane 17, i snedkerlære i Skibby
6) Maren Trane g.m. [Niels] Antoni på Lindet [i Åsted sogn]
7) Christiane Trane g.m. [Jens Pedersen] Højrup, degn i Sankt Olai sogn
8) Anne Cathrine Trane, skilt fra Laurids Pedersen i Bastholm mølle [i Vrejlev sogn].

SLUT


Hvetbo herred
Gejstlig skifteprotokol

[1713-1785]    [1786-1806]   


Hvetbo herred
Gejstlig skifteprotokol
1713-1785
C 7B-1

1 Jens Lauridsen Hygum, degn i Ingstrup, [Vester] Hjermeslev og Alstrup. 27.5.1713, fol.1B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: morbror Jacob [Lauridsen] Holm, præst i Saltum og Hune. B:
1) Jordan Jensen
2) Kirstine Cathrine Jensdatter
3) Kirsten Jensdatter.
FM:
1) Niels [Pedersen] Bie, præst i Hygum i Hardsyssel
2) Mogens Lauridsen på Kammersgård i Hygum sogn
3) Boye Nielsen i Thisted.

2 Maren Sørensdatter i Jetsmark præstegård. 13.2.1725, fol.3B.
E: Svend [Lauridsen] Lemvig, præst i Jetsmark, der døde [31.1.1727], skifte 24.2.1727, fol.31B. B:
1) Laurids Svendsen, student, i udlandet
2) Søren Svendsen, købmand i Arendal i Norge
3) Maren Svendsdatter g.m. Henrik [Jensen] Kampmann, præst i Kongerslev og Komdrup
4) Mette Svendsdatter g.m. Bertram Vinde, rektor i Skive
5) Lisbeth Svendsdatter 30.
FM: Niels Corneliussen, præst i Hvidbjerg og Lyngs g.m. moster Hylleborg Sørensdatter.

3 Johannes [Hansen] Sartorius, degn i Jetsmark. 8.1.1728, fol.91.
E: Mette Pedersdatter. LV: Herman Torning. B:
1) Otto Johansen i Bundgård i Jetsmark sogn
2) Hans Johansen Sartorius, degn i Aggersborg
3) Abraham Johansen, skytte på Skovgård
4) Peder Johansen på Refs
5) Ida Sofie Johansdatter g.m. Frands Arnold Rasmussen Snæring.

4 Peder Raft, degn i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup. 20.1.1728, fol.92.
E: Dorthe Nielsdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Jacob Pedersen.
Enkens første ægteskab med Jens Lauridsen Hygum, [skifte 27.5.1713 lbnr.1]. B:
1) Jordan Jensen
2) Kirstine Cathrine Jensdatter
3) Kirsten Jensdatter.

5 Herman [Pedersen] Torning, præst i Jetsmark. 8.6.1729, fol.98B.
E: Elisabeth Sabine Berner. A:
1) bror Anders [Pedersen] Torning, præst i Gjøl
2) bror Hans Torning, latinskolelærer i Fredericia
3) søster Margrethe Torning g.m. Christen Poulsen Ferslev, skovrider i Ejer [i Ovsted sogn] ved Horsens.

6 Afkald i Jerslev præstegård. 2.9.1737, fol.119.
Afkald for arv efter
Jacob Holm, præst i Saltum og Hune, [død 1717], og hustru Anne Marie Christensdatter, [begravet Saltum 20.4.1718]
fra B:
1) Jacob Holm, præst i Jerslev og Vester Brønderslev
2) Mette Holm g.m. Rasmus Jørgensen, byfoged i Hjørring.

7 Niels Broch, præst i Jetsmark. 13.6.1738, fol.119.
E: Hedvig Lunøe (Lunov)). LV: Niels [Rasmussen] Lassen, præst i Vadum. B:
1) Hans Broch 7
2) Peder Broch 4
3) Sofie Hedvig Broch 3.
FM: Jens [Andersen] Lassen i Kirketerp, præst [i Veggerby og Bislev] i Viborg stift g.m. moster [Dorthe Nielsdatter Lunøe (Lundø)].

8 Hans [Nielsen] Vinde, præst i Saltum og Hune. 30.9.1741, fol.142.
E: Birthe Christensdatter Wibroe (Vivebro). B:
1) Mette Hansdatter Vinde 23
2) Johanne Hansdatter Vinde 22
3) Karen Hansdatter Vinde 21
4) Bodil Marie Hansdatter Vinde 19
5) Niels Hansen Vinde 18
6) Elisabeth Hansdatter Vinde 16
7) Johanne Marie Hansdatter Vinde 15
8) Christen Hansen Vinde 14
9) Margrethe Hansdatter Vinde 12
10) Peder Hansen Vinde 11
11) Helle Hansdatter Vinde 10
12) Laurids Hansen Vinde 8
13) Jens Hansen Vinde 7.
FM på fars side:
1) Christen de Humble
2) Oluf Vejrum, købmand i Lemvig
Formyndere på mors side:
3) Frederik Snell, præst i Serup og Lemming
4) Claus Wibroe i Randers
5) Jens Wibroe i Øls
6) morbror Jonas Andreas Christensen Wibroe på Vivebro
7) Christen Stougaard, forpagter på Skovsgård
8) Christen Peder Wibroe, farver i Ålborg
9) Hans Carøe, købmand i Randers
10) Niels Sommer, købmand i Tilsted.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1741.
Afdøde døde 11.4.1741.

9 Jens Pedersen Hortulan, degn i Saltum og Hune. 5.8.1746, fol.166B, 274.
E: Kirstine Marie Pedersdatter. LV: Henrik Kopp, præst i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup. B:
1) Johanne Marie Jensdatter Hortulan 4. Ved afkald 13.4.1767 g.m. Christen Jørgensen Skræm på Kragerø i Norge.
FM: født værge Laurids Hortulan, degn i Vester og Øster Hassing.
Afdøde døde 6.7.1746.

10 Henrik [Hansen] Kopp [Kuur], præst i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup. 23.1.1748, fol.173B.
A:
1) mor Anne Magdalene [Nielsdatter] Knabe, enke efter Johan [Henriksen] Kuur, præst [i Als i Hindsted herred]
2) bror Niels [Hansen] Kuur, præst i Kollerup og Skræm
3) bror Frederik Kuur
4) søster Antoinette Kuur g.m. Thomas Thomsen, forpagter på Hjermeslevgård
5) bror Nikolaj Kuur, student på Sorø Akademi
6) søster Johanne Malene Kuur i Kollerup
7) bror Johan Frederik Kuur 19.
FM: Rasmus [Henriksen] Kopp, præst i Torslev [i Øster Han herred g.m. moster Elisabeth Nielsdatter Knabe].
Afdøde døde 25.12.1747.

11 Søren Simonsen, skoleholder i Ghermeslev og hustru Anne Christensdatter. 4.4.1753, fol.210B.
Hans A:
1) bror Morten Simonsen, død. 2B:
a Simon Mortensen, skoleholder i Gøttrup
b Jørgen Mortensen, skoleholder i Tranum
2) søster Margrethe Simonsdatter, død. 2B:
a Christen Thomsen i Kirkegård
b Søren Christensen, skrædder i Arendal
3) søster Johanne Simonsdatter, død. 4B:
a Laurids Lauridsen i Kirkegård i Hjermeslev
b Anders Brødslev i Arendal
c Simon Brødslev i Ålborg
d Anne Lauridsdatter i Ørhusgård ved Skien i Norge, enke efter Bertel Kjærulf.
Hendes A:
1) bror Morten Christensen i Ålborg
2) halvsøster, død. 1B:
a Morten Jensen i Torpet
3) halvbror Svend Mortensen, [købmand i Ålborg], død. 4B:
a Jacobe Svendsdatter
b Anne Margrethe Svendsdatter
c Marie Svendsdatter
d [Johanne Svendsdatter] g.m. [Jacob] Filstrup, tidligere postmester i Ålborg, nu i Viborg

12 Birgitte Nielsdatter Iversen i Jetsmark degnebolig. 3.9.1753, fol.216.
A:
0) far Niels Iversen [Christensen Aarø], præst i Tolstrup og Stenum, [skifte Ålborg bisp 2.9.1726 lbnr.329
[Fars første ægteskab med mor Anne Pedersdatter Brøndlund, skifte Ålborg bisp 8.6.1696 lbnr.141]. B:
1) bror Jens Nielsen Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs, [skifte Slet herred gejstlig 29.11.1742 lbnr.40]. Hans børn
2) bror Iver Nielsen Iversen, præst i Tornby og Vidstrup, [skifte Horns herred gejstlig 9.1.1730 lbnr.9]. Hans børn
3) bror Peder Nielsen Iversen, forpagter på Hammelmose [i Tise sogn], død. 2 sønner
4) søster Sofie Nielsdatter Iversen, enke efter Markus Christian Zeuthen, degn i Jerslev og Vester Brønderslev.
[Fars andet ægteskab med Anne Frandsdatter Hjort, skifte Ålborg bisp 28.1.1710 lbnr.214. B:
5) halvbror [Johan Frands Nielsen Hjort, ridefoged på Birkelse]
6) halvsøster Anne Nielsdatter, enke efter Nikolaj [Christiansen] Botzen, præst i Tolstrup og Stenum
Fars tredje ægteskab med Cathrine Jensdatter. B:
7) [halvbror Niels Nielsen Iversen]
8) halvsøster Ida Marie Nielsdatter Iversen hos mor i Ålborg.
Halvsøskende 5 og 7 angives som "samt en eller flere halvsøskende".

13 Thomas Arentsen Printzler (Prentzler), degn på Gjøl. 21.5.1754, fol.223B.
E: Christence Sørensdatter. LV: Corfitz Hansen. A:
1) søster Gedske Cathrine Arentsdatter Printzler, enke efter [Anders Pedersen] Torning, præst i Gjøl, død 1748.

14 Anne Augusta [Didriksdatter] i Jetsmark præstegård. 5.10.1755, fol.228.
E: Vilhelm Frederik [Eriksen] Bondorff, præst i Jetsmark. B:
1) Holger Anders Bondorff 15
2) Erik Bondorff 14
3) Didrik Bondorff 13
4) Oluf Schmidt Bondorff 8
5) Regitze Sofie Amalie Bondorff 7
6) Marianne Bondorff 5.
Bevilling til uskiftet bo af 3.1.1755.
Samfrændeskifte 5.10.1755.
[Afdødes forældre var Didrik Johansen, kongelig postholder i Sønderborg og Anne Sofie Niemann].

15 [Martha Pedersdatter] i Ingstrup degnebolig. 1.3.1759, fol.236B.
E: Christen Juul, degn i Ingstrup. B:
1) Jens Peder Juul.
Til sted var afdødes mor Dorthe Bast, [enke efter Peder Clemensen].
Afdøde døde 27.8.1758.
Bevilling til uskiftet bo af 15.9.1758.

16 Niels Carstensen Godske, degn i Saltum og Hune.1.6.1759, fol.243.
E: Gertrud Nielsdatter Bastholm. LV: Laurids Fugl, præst i Saltum og Hune. B:
1) Johanne Birgitte Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter.
FM: født værge Christen Bastholm i Løkken.
Afdøde døde 3.5.1759.

17 Niels Lauridsen, skoleholder i Gjøl. 24.5.1762, fol.251.
E: Anne Marie Nielsdatter Bay. LV: Niels Jensen Møller. A:
1) bror Jens Lauridsen i Østergård i Vester Bønderslev sogn, død. 8B:
a Christen Jensen Brøndlund, forpagter på Linderumgård
b Laurids Jensen på Nørre Elkær
c Niels Jensen, sejlingskarl i Løkken
d Maren Jensdatter g.m. Peder Christensen i Blokhus
e Johanne Jensdatter g.m. Søren Borre i Løkken
f Maren Jensdatter g.m. Jørgen Horne, degn i Jetsmark
g Anne Jensdatter g.m. Jens Vinde, degn i Saltum og Hune
h Elisabeth Jensdatter i Blokhus
2) søster Kirsten Lauridsdatter, død, var g.m. Hans Jensen i Sulsted. 3B:
a Jens Hansen
b Maren Hansdatter g.m. Søren Jensen i Grindsted [i Vester Brønderslev sogn]
c Johanne Hansdatter.

18 Anne Jensdatter Brøndlund i Saltum degnebolig. 8.2.1765, fol.256B.
E: Jens Vinde, degn i Saltum og Hune.
Afkald fra A:

1) bror Christen Jensen Brøndlund, [forpagter på Linderumgård]
2) bror Laurids Jensen [på Nørre Elkær]
3) søster [Maren Jensdatter] g.m. Peder Christensen [i Blokhus]
4) søster Johanne Jensdatter, enke efter Søren Borre [i Løkken]
5) søster [Maren Jensdatter] g.m. Jørgen Horne, [degn i Jetsmark]
6) søster Elisabeth Jensdatter [i Blokhus].

19 Jørgen Christensen Horne, degn i Jetsmark. 23.2.1766, fol.257.
E: Maren Jensdatter Brøndlund.
Testamente af 20.4.1762.
Afdøde døde 23.2.1766.

20 Christen Juul, degn i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup. 26.11.1767, fol.258.
E: Johanne Clausdatter [Paulin]. LV: Jens Christensen, skoleholder i Ingstrup. B:
2) Oluf Juul 5.
FM: Jacob Clausen Paulin, kapellan i Fåborg på Fyn.
Første ægteskab med Martha Pedersdatter Bast, [skifte 1.3.1759 lbnr.15]. B:
1) Jens Peder Juul.
FM: mosters mand Peder Iversen, ejer af Burholt.

21 [Karen Simonsdatter] i Hjermeslev. 25.8.1768, fol.271B.
E: Jens Olufsen, skolemester i Hjermeslev. B:
1) Anne Marie Jensdatter 10
2) Johanne Jensdatter 5
3) Karen Jensdatter 2.

22 Inger Nielsdatter i Ingstrup skolehus. 12.7.1769, fol.274B.
E: Anders Nielsen, fraskilt i 16 år.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christensen, skoleholder i Ingstrup
2) Christen Christensen
3) datter, død, var g.m. Peder Pedersen i Tise. 1B:
a Johanne Pedersdatter.
Afdøde døde 11.7.1769.

23 Jytte Sofie Pedersdatter Skytte i Ingstrup degnebolig. 25.9.1769, fol.277.
E: Mathias Testrup, degn i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup. B:
1) Peder Skytte 6
2) Johan Rudolf Skytte 3
3) Barbara Cecilie Skytte 9 uger.

24 Enevold Pedersen, skoleholder i Gjøl Østre Skole. 26.7.1770, fol.283.
A:
1) bror Jens Pedersen i Kvorup i Jetsmark sogn
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Clemensen i Jetsmark sogn
3) søster Sofie Pedersdatter g.m. Niels Bedsted i Gøttrup i Vester Han herred
4) søster Johanne Pedersdatter g.m. Salve Jacobsen Lent, klokker i Mandal i Norge
5) søster Anne Sofie Pedersdatter i Jetsmark.
Afdøde døde 26.7.1770.

25 Niels Christensen, skoleholder i Gjøl vestre skole. 11.6.1771, fol.287B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jesper Jespersen i Kalsensgård i Jetsmark sogn, Jens Bentsen i Åby sogn, der ægter enken. B:
1) Anne 20 uger.
FM: farfar Christen Christensen i Nørre Halne i Biersted sogn.

26 Christen Christensen Møller, skoleholder i Hune sogn. 3.7.1771, fol.291B.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Kjær i Lundergård [i Jetsmark sogn]. B:
1) Anne Christensdatter 13
2) Christen Christensen 11
3) Else Christensdatter 9
4) Maren Christensdatter 7.
FM: morbror Niels Andersen i Vedsted.
Desuden nævnes enkens søster Anne.
Afdøde døde 3.6.1771.

27 Vilhelm Frederik [Eriksen] Bondorff, præst i Jetsmark. 20.6.1774, fol.297.
E: Mette Pop Brøndlund. LV: Jesper Østergaard i Tulstrup.
Første ægteskab med Anne Augusta [Didriksdatter, skifte 5.10.1755 lbnr.14]. B:
1) Holger Andreas Bondorff, successor
2) Erik Bondorff, student, hos farbror Peder [Eriksen] Bondorff, præst i Åby og Biersted
3) Didrik Bondorff, toldskriver i Christiania i Norge
4) Oluf Schmidt Bondorff på St. Thomas i Vestindien
5) [Regitze] Sofie Amalie Bondorff
6) Marianne Bondorff.
Desuden nævnes enkens far Steffen Lauridsen Brøndlund, [begravet Ålborg Budolfi 8.4.1769].

28 Kirsten Thomasdatter i Ingstrup degnebolig. 13.3.1778, fol.334B.
E: Mathias Testrup, degn i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup. B:
1) Jytte Sofie (Ytte Sofie) Mathiasdatter
2) Maren Mathiasdatter
3) Barbara Kirstine Mathiasdatter.

29 Anne Kirstine [Henriksen] Jespersen i Saltum præstegård. 29.7.1779, fol.336B.
E: Laurids [Lauridsen] Fugl, præst i Saltum og Hune, der døde 10.3.1783. B:
1) Henriette Jespare Fugl 31, i Nichy i kurfyrstendømmet Sachsen
2) Anne Marie Fugl 30
3) Laurids Henrik Fugl 29, student
4) Karen Fogh Fugl 27, i Christiansfeld.
FM: farbror, skipper i Fåborg, (hvis navn ikke angives).
Afdøde døde 29.7.1779.

30 Christen Vistisen Wernsdorph, degn i Saltum og Hune. 8.11.1785, fol.354, næste protokol fol.1.
A:
0) mor g.m. Jens Østergaard ved [Jesper Christian] Østergaard til Lundergård [i Jetsmark sogn]. 3B:
1) halvbror Christen Østergaard
2) halvbror Jens Østergaard
3) halvbror Christen Østergaard
4) halvsøster på fars side i Vorning i Dronningborg amt
5) halvsøster på fars side i Vorning
6) halvsøster, død. 5B: 2 sønner og 1 datter.Hvetbo herred
Gejstlig skifteprotokol
1786-1806
C 7B-2

31 Hans Rosenkilde, degn i Saltum og Hune. 28.4.1789, fol.17, 32B, 41.
Enke efter Mette Kirstine Svankær, der døde i Store Brøndum præstegård 23.4.1789.
B:
1) Elisabeth Dorthe Rosenkilde 3
2) Niels Jacob Rosenkilde 2.
FM:
1) farbror Bolle Rosenkilde, præst i Ellidshøj og Svenstrup
2) farbror Henrik Carl Rosenkilde.
Afdøde døde i Store Brøndum præstegård 26.4.1789.

32 Sofie Cathrine [Jacobsdatter] Juul i Ingstrup præstegård. 8.11.1790, fol.31, 35, 52, 54B, 56B, 59, 61.
Enke efter Peder Poulsen, præst i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup, [død 31.12.1780]. B:
1) Maren Poulsen g.m. Jens Kold, købmand i København
2) Poul Poulsen 40, degn i Åsted og Skærum
3) Birgitte Kirstine Poulsen g.m. Peder Spentrup, skrædder i Sæby
4) Juliane Antoinette Poulsen g.m. [Peder Hostrup] Worm, præst i Ingstrup
5) Anne Cathrine Poulsen 33
6) Jacob [Nikolaj] Poulsen, bager i Nibe
7) Benedikte Poulsen 29
8) Christiane Poulsen 24.
Afdøde døde 8.11.1790.

33 Peder [Christensen] Krog, skoleholder i Hune. 15.2.1791, fol.53B, 55, 58.
A:
0) far Christen Pedersen i Nørholm.
Fars andet ægteskab med mor Cathrine Thomasdatter, begge døde. B:
2) bror Thomas Christensen i Nørholm på Restrup gods, døbt Nørholm 14.11.1734
3) Peder Christensen Krog, døbt Nørholm 29.9.1736, som er afdøde.
Fars første ægteskab med Hedvig Jensdatter. B:
1) halvbror Jens Christensen, død 1769, var g.m. Anne Lauridsdatter. 6B:
a Christen Jensen i Nørholm på Restrup gods
b Poul Jensen i Nørholm på Restrup gods
c Mikkel Jensen i Nørholm på Restrup gods
d Laurids Jensen i Nørholm på Restrup gods
e Anders Jensen i Sophiendal [i Hasseris sogn]
f Hedvig Jensdatter g.m. Anders Christensen i Hasseris på Restrup gods.

34 Anne Marie Nielsdatter Bay i Gjøl østre skole. 17.8.1792, fol.63B.
Enke efter Niels Lauridsen Brøndlund, skoleholder i Gjøl, [skifte 24.5.1762 lbnr.17]. A:
1) bror Christian Bay i København, død uden børn
2) Søren Bay, klejnsmed i København, men kom for 15 år siden til Kolding som karetmager. 1B:
a Christen Sørensen Bay, født i Kolding, nu i Ødis Bramdrup [i Ødis sogn].

35 Jens Olufsen, skoleholder i Hjermeslev og Alstrup. 8.2.1794, fol.68B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Anders Andersen i Hjermeslev.
Første ægteskab med Karen Simonsdatter, [skifte 25.8.1768 lbnr.21]. B:
1) Anne Marie Jensdatter g.m. Bolle Simonsen i Hune
2) Johanne Jensdatter g.m. Søren Christensen i Alstrup
3) Karen Jensdatter g.m. Christen Sørensen i Hjermeslev.
Afdøde døde 8.2.1794.

36 Else Nielsdatter i Sønder Saltum. 22.3.1797, fol.74.
E: Christen Bejlegaard, skoleholder i Sønder Saltum. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 36
2) Helene Christensdatter g.m. Rasmus Christensen, drejlsvæver i Nørre Sundby
3) Peder Christensen 32
4) Niels Christensen 29.
Afdøde døde 20.3.1797.

37 Kirsten Berlin i Jetsmark præstegård. 6.4.1797, fol.75B.
E: Christian Frederik Fibiger, præst i Jetsmark. B:
1) Talke Margrethe Fibiger 6 uger.
FM: [morfar] Jens Berlin, købmand i Ålborg.
Afdøde døde 5.3.1797.

38 Mathias Testrup, degn i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup. 29.10.1797, fol.77.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Ulrik Helmich. B:
5) Anne Kirstine Mathiasdatter 18
6) Frederik Mathiasen 12
7) Oluf Mathiasen 11.
Første ægteskab med [Jytte Sofie Pedersdatter Skytte, skifte 25.9.1769 lbnr.23]. B:
1) Peder Skytte Testrup, over 30, skomager i Horsens
2) Johan Rudolf Skytte 28, på Vestrup i Salling, der døde.
Andet ægteskab med [Kirsten Thomasdatter, skifte 13.3.1778 lbnr.28]. B:
3) Jytte Sofie (Ytte Sofie) Mathiasdatter g.m. Jamin Kenf, murer i København
4) Maren Mathiasdatter 25, i Løkken.
Afdøde døde 28.10.1797.

39 Christen Bejlegaard , skoleholder i Sønder Saltum. 14.3.1800, fol.86.
Enkemand efter [Else Nielsdatter, skifte 22.3.1797 lbnr.36]. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter
2) Helene Christensdatter g.m. Rasmus Christensen, væver i Nørre Sundby
3) Peder Christensen, købmand på Bragernes i Drammen i Norge
4) Niels Christensen, skipper i Kragerø i Norge.
Afdøde døde 12.3.1800.

40 Jacob Nikolaj Poulsen, skoleholder i Ingstrup. 24.12.1804, fol.93.
E: Ingeborg Nielsdatter Find. LV: Just Clemensen. B:
1) Peder Nikolaj Jacobsen 8
2) Jens Christian Jacobsen 4.
FM: Laurids Lauridsen.

41 Anne Kirstine Pedersdatter i Sønder Saltum skolehus. 3.8.1805, fol.94B.
E: Melchior Lund, skoleholder i Sønder Saltum. B:
1) Peder Christian Lund 4
2) Jens Jesse Jessen Lund 1
3) Inger Marie Lund 14 dage.
FM: farbror Laurids Mikkelsen, smed i Lundhus ved Bjørnsholm.
Afdøde døde 28.7.1805.

42 Inger Marie Andersdatter Gjørup i Jetsmark skolehus. 6.5.1806, fol.95.
E: Anders Andersen, skoleholder i Jetsmark. B:
1) Anders Christian Andersen 29, på Læsø
2) Anne Kirstine Andersdatter 24.
Afdøde døde 25.12.1805.

43 Oluf Lind, degn i Jetsmark. 29.5.1806, fol.96B.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Laurids Pedersen, gårdfæster i Kås i Jetsmark sogn. A:
1) søster Anne Cecilie Bentsen, Dronningensgade 236 i København
2) søster. (Navn angives ikke)
3) bror. (Navn angives ikke)
4) søster i København. (Navn angives ikke). Børn. Heraf B:
a Peder Andreas Vinberg 21.
Afdøde døde 29.5.1806.

SLUT


Vennebjerg herred.
Gejstlig skifteprotokol

[1716-1778]    [1777-1802]    [1803-1813]   


Vennebjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1716-1778
C 5B-2

1 Auktion i Jelstrup præstegård. 25.9.1720, fol.1.
Auktion for Laurids Sørensen Laurbjerg, præst i Jelstrup og Lyngby, da han forflyttes til Sønderholm og Frejlev.

2 Jørgen [Jørgensen] Finkenhoff, præst i Hjørring, der døde 1721, fol.2.
E: Abelone [Christensdatter Farum].
Bevilling til uskiftet bo af 7.7.1721.

3 Kirsten Ludvigsdatter i Jelstrup præstegård. 23.7.1716, fol.2B.
Enke efter Reimer Madsen, præst i Tornby og Vidstrup, [skifte 6.11.1711 lbnr.222].
Arvingerne fragår arv og gæld A:
1) [halv]søster Sidsel [Jacobsdatter], enke efter Anders Lauridsen, [forpagter på Børglumkloster. LV: Frederik Kjær
2) [halv]søster Ingeborg Jacobsdatter g.m. Didrik Beinburg [i Ålborg].
Afdøde døde 24.6.1716.

4 Albert Andersen [Sæby], degn i Skallerup og Vennebjerg. 15.7.1722, fol.5.
E: Karen Olufsdatter Brasen. LV: Johan Frederiksen Wiltmann i Hjørring. B:
1) Anders Albertsen 25, tjener på Sjælland
2) Laurids Albertsen 14.
FM: Hans [Sørensen] Faber, præst i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby.

5 Christiane Christiansdatter [Varberg] i Hjørring. 12.3.1725, fol.10B.
E: Christian [Nielsen] Aal, kapellan og rektor i Hjørring. B:
1) Gertrud Margrethe Aal.

6 Steen [Sørensen] Røg, kapellan og rektor i Hjørring. 6.6.1726, fol.13.
E: Lisbeth [Jørgensdatter] Finkenhoff. LV: Rasmus Christensen i Hjørring. B:
1) Anne Steensdatter 3
2) Didrik Steensen 6 mdr.
FM: morbror Henrik Finkenhoff.
Enkens første ægteskab med formanden Didrik Madsen [Buch, skifte Ålborg bisp 11.5.1716 lbnr.267]. 4 børn, hvis navne ikke angives. FM: farbror Jochum Buch, klokker i Ålborg Budolfi.

7 Anne Christensdatter i Jelstrup degnebolig. 15.10.1725, fol.21B.
Enke efter Niels Lauridsen, degn i Jelstrup og Lyngby, der døde en måneds tid før sin kone. Skifte efter ham behandles først 20.9.1757 lbnr.42]. B:
1) Kirsten Nielsdatter, [skifte 13.10.1725 lbnr.24], var g.m. Jens Christensen, degn i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby . 4B:
a Christen Jensen 7
b Niels Jensen 4
c Ingeborg Jensdatter 3
d Gert Jensen 26 uger
2) Christen Nielsen i Hjørring, død. 2B:
a Helle Christensdatter 11
b Niels Christensen 7
3) Maren Nielsdatter g.m. Oluf Thomsen i Gunderup.

8 Rasmus [Jensen] Bruun, degn i Vennebjerg. 12.6.1730, fol.32B, 38B, 59.
E: Anne Cathrine [Arensdatter] Friis. LV: Mathias [Mathiasen] Holm, præst i Jelstrup og Lyngby. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Søren Hansen i Møjen i Vennebjerg by
2) søster Johanne Jensdatter g.m. Jens Knudsen i Gårestrup i Skt. Olai sogn
3) søster Kirsten Jensdatter g.m. Søren Hansen i Tømmerby i Tolstrup sogn.
Afdøde døde 11.5.1730.

9 Jacob [Poulsen] Kjærulf, præst i Skallerup og Vennebjerg. 16.5.1730, fol.34
E: Gyde Kjeldsdatter Mule.
Testamente af 12.1.1724.

10 Kirsten Nielsdatter [Børglum] i Hjørring. 15.6.1730, fol.35.
E: Søren Madsen Nykøbing, [degn i Hjørring].
Dom af Hjørring byting af 19.6.1725 angående husleje.
[Afdøde døde 1728].

11 Ingeborg Knudsdatter Dahl i Åsted skolehus. 3.11.1727, fol.37.
Enke. B:
1) Niels Dahlin, købmand i Christiania
2) Hans Dahlin
3) Knud Dahlin i København
4) Peder Dahlin
5) Anne Marie Dahlin [i Åsted skole]
5) Anne Nielsdatter Dahlin g.m. Tobias Boysen i Vidstrup anneksgård
6) Johanne Dahlin g.m. Svend Tømrer på Holmen i København
7) Dorthe Marie Dahlin g.m. Rasmus Simonsen Høgh, fyrværker i København

12 Søren Madsen Nykøbing, degn i Hjørring18.5.1733, fol.39B.
Enkemand efter Kirsten Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.
(Sml. lbnr.10).

13 Margrethe Hansdatter Norman i Åsted degnebolig. 10.9.1733, fol.40.
E: Rasmus Jensen Galskyt, degn i Åsted og Skærum. B:
1) Hans Rasmussen Galskyt 21 uger ved skiftet afholdt 18.6.1716.
Arv efter afdødes far Hans Petersen Nordmand til Gerumgård [i Gerum sogn, skifte sluttet 15.4.1715.
[Afdøde begravet 18.1.1716].

14 Jan Frankland, degn i Skallerup og Vennebjerg. 7.6.1737, fol.40B.
E: Magdalene Emmichsdatter. B:
1) Bendix Jansen Frankland 5.
FM:
1 søskendebarn Hans Bertelsen i Ålborg
2 søskendebarns mand Enok [Lauridsen] Dahlin, præst i Storvorde og Sejlflod
3 Jens Nielsen i Nibe.

15 Anne Cathrine [Rasmusdatter] Staal i Rubjerg præstegård. 30.9.1735, fol.46.
E: Poul [Nielsen] Friis, præst i Rubjerg og Mårup. B:
1) Rebekka Poulsdatter Friis 33.
Afdøde døde 4.6.1735.

16 Mathias Holm, præst i Jelstrup og Lyngby. 29.4.1739, fol.49, 59, 63B, 72, 93B.
E: Cathrine Marie Jensdatter Elling. B:
1) Christiane Cathrine Holm 15
2) Karen Holm 13
3) Ejler holm 12
4) Cathrine Holm 6
5) Jens holm.
FM: morbror Christen [Jensen] Elling, præst i Skallerup og Vennebjerg.

17 Christian Ziegler, løjtnant i Åsted degnebolig. 12.8.1739, fol.58B, 63B.
Enkemand. B:
1) Margrethe Dorthe Ziegler g.m. Otto Jensen, forpagter på Lengsholm [i Lendum sogn], senere i Åsted og nu i Kiel.
Afdøde døde 13.7.1739.

18 Nikolaj Esbach, præst i Flade, Gerum og Fladstrand. 11.4.1740, fol.1740, fol.65B, 79B, 88, 92B, 102b, 106.
E: Else Pedersdatter [Kjærulf]. LV: Erik [Andersen] Møller, præst i Elling og Tolne. B:
1) Margrethe Nikolajsdatter Esbach 9.
FM: farbror Peder [Jensen] Esbach, præst i Ulsted.
Afdøde døde 11.3.1740.

19 Rasmus Jensen Galskyt, degn i Åsted og Skærum. 23.5.1740, fol.73, 80B, 91B.
E: Malene Pedersdatter Vibe. LV: [Frands] Christoffer [Madsen] Vogelius, præst i Understed og Karup. B:
2) Jens Rasmussen 17.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter Norman, [skifte indført 10.9.1733 lbnr.13]. B:
1) Hans Rasmussen Galskyt 25, successor.

20 Karen Lauridsdatter i Hjørring. 22.10.1740, fol.81, 88B, 90B, 98, 105.
Enke efter Christen Nielsen Bollesen (Boll), klokker i Hjørring, [død 1729]. A:
1) farbror Bjørn Christensen, død. 2B:
a Anders Bjørnsen, vægter i Ålborg
b Anne Cathrine Bjørnsdatter i København
2) farbror Mogens Christensen i Svenstrup, død. 5B:
a Christen Mogensen i Åbenrå
b Mads Mogensen Lyngborg, soldat i København
c Mette Mogensdatter g.m. Jens Jensen, smed i Svenstrup på Madam Juul i Ålborg's gods
d Johanne Mogensdatter hos sin mor i Svenstrup på Ålborg Hospital gods
e Anne Mogensdatter hos sin mor i Svenstrup
3) farbror Søren Christensen i Svenstrup, død. 3B:
a Christen Sørensen, soldat i København
b Margrethe Sørensdatter g.m. Jens Jensen Bondrup i Svenstrup på Madam Juuls gods
4) morbror, død. 1B:
a Maren Jørgensdatter g.m. Hans Blichfeldt i Svenstrup
5) moster, død. 3B:
a Just Mortensen i Suldrup på general Levetzaus gods (Store Restrup)
b Maren Mortensdatter, enke i Suldrup
c Mette Mortensdatter i Suldrup.
Afdøde døde 22.9.1740.

21 Jens Hansen Kærgaard, 22 årig student i Skallerup præstegård. 7.11.1742, fol.112.
A:
0) far [Hans Jørgensen Kærgaard, præst i Haverslev og Bejstrup, skifte Øster Han herred gejstlig 9.1.1738. E: Ida Andersdatter Toustrup]. B:
4) bror Anders Hansen Kærgaard 25 på Nibstrup i Vester Brønderslev sogn. FM: Peder Jørgensen, forpagter på Nibstrup
5) søster Margrethe Hansdatter Kærgaard 23 i Hjørring. FM: Knud [Andersen] Toustrup, præst i Årslev og Tilst
[Fars første ægteskab med Margrethe Lydersdatter Lassen, skifte Øster Han herred gejstlig 22.5.1719 lbnr.14]. B:
1) halvbror Lyder Hansen Kærgaard, degn i Karby på Mors
2) halvsøster Anne Lucie Hansdatter Kærgaard g.m. Mathias [Christian] Jessen, præst i Viby og Tiset
3) halvbror Jørgen Hansen Kærgaard, rådmand, byfoged og kontrollør i Kalundborg.
Afdøde døde i København.

22 Christian Frederik [Christiansen] Lund, præst i Flade, Gerum og Fladstrand. 29.4.1743, fol.122B.
Afdøde var forlovet med Anne Aaby, næstældste datter af Thomas Aaby, professor i Odense, men ægteskabet var blevet forhindret af hendes far. A:
0) forældre [Christian Frederik Lund, kaptajn og Margrethe Foss]
1) faster Vibeke Lund i Odense, enke efter [Christian] Muus, biskop [i Odense stift, død 1717]
2) moster [Christiane Marie] Foss g.m. [Carsten] Worm, præsident i Ribe
3) moster [Søster Frederikke] Foss i Ribe
4) moster Cathrine Marie Foss, død, var g.m. [Johan] Garmann (5). 1B:
a Marianne Garmann på Strømsø i Norge
5) fars halvbror [Johan] Garmann, kancelliråd g.m. Cathrine Marie Foss (4)
6) fars halvbror [Johan Henrik] Garmann, oberst i gården Hovind i Christiania
7) fars halvbror [Peder] Garmann, major, død. 1B:
a [Margrethe Pedersdatter Garmann], død, var g.m. Rasmus [Frederiksen] Lucoppidan [fejl for Palludan], præst [i Stege] på Møn, nu i Christiania i Norge. Børn, hvis navne ikke angives
8) fars halvsøster [Margrethe Marie Garmann, død 8.1.1690], var g.m. [Johan] Vibe, generalløjtnant og vicestatholder, [død Christiania 20.2.1710]. 2B:
a Margrethe Vibe, enke efter [Otto Frederik] von Osten, oberst, [kommandant i Trondhjem, død 17.2.1728], nu priorinde på geheimerådinde Harboes Fruekloster i København
b Margrethe Marie Vibe i Harboes Fruekloster i København, enke efter [Iver] von Ahnen, stiftamtmand [i Trondhjem, død 4.12.1722].
Afdøde døde 30.3.1743.
(Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift 3-III-1894, side 145-162: Nogle oplysninger om de ældste slægtled af familien Garmann i Norge af E. A. Thomle).

23 Poul Nielsen Friis, præst i Rubjerg og Mårup. 7.1.1744, fol.154.
E: Johanne Christensdatter Bruun. LV: Christen [Jensen] Elling, præst i Skallerup og Vennebjerg. A:
0) forældre Niels Christensen Nybo og Cathrine Nielsdatter Hindsholm i Holstebro
1) bror Niels Nielsen Nybo hos brorsøn Niels Nielsen Nybo, præstegårdsforpagter i Avlum
2) bror Niels Nielsen Nybo, død E: Ingeborg Lauridsdatter i Holstebro. 3B:
a Niels Nielsen Nybo i Avlum præstegård
b Laurids Nielsen Nybo i Holstebro
c Cathrine Nielsdatter g.m. Hans Hartvig Lund i Holstebro.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Rasmusdatter Staal, skifte 30.9.1735 lbnr.15].
Afdøde døde 6.1.1744.

24 Kirsten Nielsdatter i Harreslev degnebolig. 13.10.1725, fol.165.
E: Jens Christensen, degn i Harreslev. B:
1) Christen Jensen 7
2) Niels Jensen 5
3) Ingeborg Jensdatter 3
4) Gert Jensen 5 mdr.

25 Jens Christensen, degn i Harreslev. 15.3.1747, fol.166.
E: Kirsten Villadsdatter. LV: Laurids Thorsen til Hæstrupgård [i Hæstrup sogn]. B:
3) Villads Jensen 13, vanfør
4) Else Marie Jensdatter 8, vanfør.
Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 13.10.1725 lbnr.24]. B:
1) Niels Jensen Skammel i Ålborg
2) Ingeborg Jensdatter g.m. Christen Christensen i Sønder Harreslev.

26 Jens [Christensen] Højmark, degn i Flade, Gerum og Fladstrand. 17.4.1748. fol.168B.
E: Maren Nielsdatter Graa. LV: Hans [Rasmussen] Galskyt, degn i Åsted og Skærum. B:
1) Niels Christian Højmark 19, i Frederikshald i Norge
2) Jens Vang Højmark 16
3) Christen Højmark 13
4) Anne Højmark 10
5) Cathrine Marie Højmark 9.
FM: farbror Christian Højmark, cand. theol. i Rubjerg præstegård.
Afdøde døde 13.3.1748.

27 Niels Sørensen Løgstør, degn i Rubjerg og Mårup. 16.3.1747, fol.178.
E: Frederikke Cathrine Frederiksdatter Høgh. LV: Christen [Christensen] Schmidt, præst i Rubjerg og Mårup. B:
1) Søren Nielsen Hjørring, snedker i Løgstør
2) Frederik Nielsen Hjørring i Løgstør
3) Peder Ejler Nielsen over 26, successor
4) Karen Nielsdatter
5) Dorthe Cathrine Nielsdatter Løgstør g.m. Peder Villumsen, handskemager i Ålborg.

28 Kirsten Villadsdatter i Harreslev degnebolig. 21.4.1749, fol.179.
Enke efter Jens Christensen, degn i Harreslev, [skifte 15.3.1747 lbnr.25]. B:
1) Villads Jensen 11
2) Else Marie Jensdatter 8.
FM:
1 morbror Laurids Villadsen i Vester Vidstrup i Mårup sogn
2 mosters mand Christen Pedersen i Stagsted i Sejlstrup sogn.

29 Anne Marie Adamsdatter Galwitz i Hjørring. 6.3.1749, fol.181B.
E: Johan Rommedal, klokker i Hjørring. A:
1) bror Adam Casper Galwitz, smed i Hjørring, død. E: Mette Nielsdatter. 3B:
a Jan Adamsen Galwitz 22, på Bøgsted [i Astrup sogn]
b Cathrine Adamsdatter 19
c Maren Adamsdatter 16
2) halvbror Nikolaj Esbach, præst i Flade, Gerum og Fladstrand, [skifte 11.4.1740 lbnr.18]. 1B:
a Margrethe Nikolajsdatter Esbach 19, tjener på Bragernes i Norge
3) halvbror Peder Esbach, præst i Ulsted, [skifte Kær herred 21.6.1745 lbnr.21]. 2B:
1) Schack Kirstine Pedersdatter Esbach 10, hos Hans Eifler, forpagter på Odden
2) Peder Johan Pedersen Esbach [7], i Ulsted præstegård
4) halvbror Henrik Esbach, død uden børn
5) halvbror Albert Esbach, død ugift.
Afdøde døde 15.2.1749.

30 Johanne Akselsdatter [Klim] i Hjørring. 28.2.1750, fol.186.
Enke efter Laurids Christensen Gram, skoleholder i Hjørring, [død 11.4.1734]. A:
1) bror [Oluf Akselsen Klim, degn i Mosbjerg og Hørmested, skifte Horne herred gejstlig 7.6.1748 lbnr.31]. 6B:
a Marie Olufsdatter Klim g.m. Mads Sørensen, skrædder i Majlund i Hørmested sogn
b Kirsten Olufsdatter Klim g.m. Jens Næsgaard i Vester Hassing sogn
c Aksel Olufsen Klim i København
d Severin Olufsen Klim, successor
e Urban Olufsen Klim, sergent i Haverslev
f Petra (Peiter) Kirstine Olufsdatter Klim på Sundgårdsholm
2) søster Anne Akselsdatter g.m. Eskild Poulsen, [bedemand] i Hjørring
3) søster Maren Akselsdatter, død. 1B:
a Aksel Halvorsen.
Afdøde døde 30.1.1750.

31 Karen Lauridsdatter i Åsted degnebolig. 5.5.1750, fol.187.
E: Hans [Rasmussen] Galskyt, degn i Åsted. B:
1) Margrethe Hansdatter Galskyt 6.
Afdøde døde 6.4.1750.

32 Christen Jensen, skoleholder i Øster Skærum [i Skærum sogn]. 18.11.1750, fol.188B.
E: Maren Christensdatter. LV: Palle Christensen i Skavtved i Åsted sogn. B:
2) Mette Christensdatter bliver 3 år 1.5.1751.
FM: farfar Jens Lauridsen på Bakken i Vester Skærum.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christensen 10.
Afdøde døde 15.10.1750.

33 Karen Thøgersdatter Rosenberg i Tværsted præstegård. 1.4.1750, fol.190.
Enke efter Jens [Christensen] Elling, præst i Skallerup og Vennebjerg, [død 1716]. B:
1) Christen Jensen Elling, præst i Skallerup og Vennebjerg
2) Thøger Jensen Elling 50, i Viborg
3) Georg Christoffer Jensen Elling, købmand i Viborg
4) Ove Jensen Elling, kammertjener for kammerherre Plessen i København
5) Cathrine Marie Elling, [død maj 1734] g.m. Mathias [Mathiasen] Holm, præst i Jelstrup og Lyngby, [skifte 29.4.1739 lbnr.16]. 5B:
a Christiane Cathrine Holm g.m. Peder [Sørensen] Bering, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev
b Karen Holm 24 i Viborg
c Ejler holm 23, student i Norge
d Cathrine Holm 17 i Tværsted
e Jens Holm i Viborg.
Afdøde, der havde været i Skallerup præstegård de sidste 20 år, var kommet til Tværsted 29.10.1749 og døde 1.3.1750.

34 Anne Jensdatter Bondrup i Jelstrup præstegård. 26.4.1751, fol.193.
E: Laurids [Lauridsen] Thura, præst i Jelstrup og Lyngby. B:
1) Ingeborg Marie Lauridsdatter 7
2) Mette Kirstine Lauridsdatter 6
3) Jens Lauridsen 5
4) Anne Cathrine Lauridsdatter 3
5) Laurids Lauridsen 1
6) Marianne Lauridsdatter 6 uger.

35 Johan Rommedal, klokker i Hjørring. 7.11.1750, fol.195B.
E: Else Cathrine Jørgensdatter Lund. LV: Christoffer Thomsen, murer i Hjørring. B:
1) Jørgen Peder Rommedal 6 uger.
FM: fars næstsøskendebarn Jens Dahl.
Desuden nævnes fars fasters søn Andreas Olufsen, der er umyndig og ikke kan være formynder.
[Første ægteskab med Anne Marie Adamsdatter Galwitz, skifte 6.3.1749 lbnr.29].
Afdøde døde 9.10.1750.

36 Anne Sofie Jørgensdatter i Hjørring. 24.3.1752, fol.201.
Enke efter Niels Pedersen Winther, degn i Vrensted og Tise, [begravet 1.6.1737]. B:
1) Frands Winther, sergent ved Holmen, død. 1B:
a Sofie Frandsdatter 8
2) Jacob Arent Winther, kapellan i Hjørring
3) Arnold Winther, købmand i Arendal i Norge
4) Mette Kirstine Winther g.m. Johannes BraMeyer, skipper i Arendal i Norge
5) Dorthe Margrethe Winther g.m. Hans Bache, garver i Arendal.
Afdøde døde 23.2.1752.

37 Laurids Jensen Thura, købmand i Hjørring. 21.7.1753, fol.202.
E: Ingeborg Lauridsdatter. LV: Hans Lauridsen Grøntved, degn i Jelstrup og Lyngby. B:
1) Søren Thura, købmand i Hjørring, død. 1B:
a Mikkel Thura 7
2) Laurids Thura, præst i Jelstrup og Lyngby
3) Jens Thura, cand. theol. i Skallerup præstegård
4) Kirsten Thura g.m. Niels Nielsen Dahl, købmand i Hjørring
5) Maren Thura g.m. Peder Jensen Trane, degn i Sindal og Astrup.
Afdøde døde i Jelstrup præstegård 21.6.1753.

38 Jens Thura, cand. theol. i Jelstrup præstegård. 28.5.1754, fol.202B.
A:
1) Søren Thura, købmand i Hjørring, død. 1B:
a Mikkel Thura 7
2) Laurids Thura, præst i Jelstrup og Lyngby
3) Kirsten Thura g.m. Niels Nielsen Dahl, købmand i Hjørring
4) Maren Thura g.m. Peder Jensen Trane, degn i Sindal og Astrup.

39 Lorents [Gerhard Christoffersen] Mumme, præst i Åsted og Skærum, der døde 1754, fol.203B.
E: Adelus Marie Nakskov.
Bevilling til uskiftet bo af 29.11.1754.

40 Jørgen Hansen Bagger, præst i Flade, Gerum og Fladstrand, der døde 1755, fol.204.
E: Anne Marie [Christiansdatter] Kølichen.
Bevilling til uskiftet bo af 14.2.1755.

41 Frederikke Cathrine Frederiksdatter Høgh i Rubjerg degnebolig. 6.7.1756, fol.204.
Enke efter [Niels Sørensen Løgstør, degn i Rubjerg og Mårup, skifte 16.3.1747 lbnr.27].
Afkald 6.7.1756 fra svigersøn Peder Villumsen, handskemager i Ålborg.
Afdøde døde 8.6.1756 hos sin søn Peder Ejler Nielsen, degn i Rubjerg og Mårup.

42 Niels Lauridsen Tækker, degn i Jelstrup og Lyngby, [død 1725]. 20.9.1757, fol.204.
E: Anne Christensdatter, der døde en måneds tid efter ham, skifte 15.10.1725 lbnr.7. B:
1) Kirsten Nielsdatter, [skifte 13.10.1725 lbnr.24], var g.m. Jens Christensen, degn i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby [skifte 15.3.1747 lbnr.25]. 2B:
a Niels Jensen, snedker i Udbyneder
b Ingeborg Jensdatter g.m. Christen Tulle i Vennebjerg
2) Christen Nielsen i Hjørring, død. 2B:
a Helle Christensdatter g.m. Christen Svendsen i Hjørring
b Niels Christensen
3) Maren Nielsdatter g.m. Oluf Thomsen i Gunderup, begge døde 5B:
a Thomas Olufsen i Gunderup
b Laurids Olufsen i Gunderup
c Karen Olufsdatter, tjener i Hjørring
d Maren Olufsdatter g.m. Jens Christensen
e Anne Olufsdatter i Gjøl degnebolig.
Selv om afdøde døde 1725 udsendes først proklama i 1757, hvor endeligt skifte foretages.

43 Niels Skafte, orlogsskibspræst i Hjørring. 1758, fol.209B.
E: Mette Slange [Julby].
Bevilling til uskiftet bo af 12.11.1758.

44 Anne Jensdatter i Harreslev præstegård. 14.8.1758, fol.209B.
Enke efter Christen Bertelsen i Hjørring. B:
1) Jens Christensen [Højmark], degn i Flade, Gerum og Fladstrand, [skifte 17.4.1748 lbnr.26]. 2B:
a Christen Jensen Højmark 22
b Cathrine Marie Jensdatter Højmark 19
2) Christen Christensen Højmark, præst i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby
3) Maren Christensdatter Højmark g.m. Christen Hansen Blichfeldt i Store Binderup.
Afdøde døde 16.7.1758.

45 Anne Samuelsdatter i Hjørring. 26.9.1758, fol.210B, 238B.
Enke efter Niels [Jensen] Julby, præst i Hjørring. B:
1) Mette Slange [Julby], enke efter Niels Skafte, [skifte 1758 lbnr.43].
2) Birgitte Cathrine Julby
3) Maren Julby
4) Helene Margrethe Julby g.m. Jens [Andersen] Sand til Fuglsig [i Skt. Olai sogn].
Afdøde døde 25.9.1758.

46 Else Marie Jensdatter i Harreslev degnebolig. 16.6.1760, fol.220.
Afkald fra A:
0) far [Jens Christensen, degn i Harreslev, skifte 15.3.1747 lbnr.25]
1) bror Villads Jensen Randrup
2) halvsøster Ingeborg Jensdatter g.m. Christen Christensen i Vennebjerg.
Afdøde døde 30.3.1760.

47 Mogens [Nielsen] Toftum, præst i Flade, Gerum og Fladstrand. 3.7.1760, fol.220B.
E: Anne Marie Lange. LV: Morten Lund, forvalter i Fladstrand. B:
3) Erik Christian Toftum
4) Mette Riis Toftum
Første ægteskab med Mette Hansdatter Bang, død 26.12.1739, skifte i Ålborg, sluttet 27.1.1747, [da afdøde var personlig kapellan i Ålborg Budolfi]. B:
1) Hans Bang Toftum 23
2) Ellen Mogensdatter Toftum 21.
FM:
1 Jes Almstrup [Madsen Vogelius], præst i Bjergby og Mygdal, frænde på fars side
2 morbror [Rasmus Hansen] Bang, kapellan i Vrå
3 morbror Hans [Hansen] Bang, degn i Vrå, Em og Serridslev.
Arv efter børnenes morfar Hans Bang, præst i Vang og Torup, skifte Hundborg herred gejstlig 14.3.1754 lbnr.34.
Afdøde døde 3.7.1760.

48 Mads Nielsen Toftum i Flade præstegård. 21.1.1761, fol.236B.
A:
1) bror Mogens [Nielsen] Toftum, præst i Flade, Gerum og Fladstrand, [skifte 3.7.1760 lbnr.47]. 4B:
a Hans Toftum, student
b Ellen Mogensdatter Toftum
c søn
d datter
2) søster Dorthe Nielsdatter i Ingstrup, enke efter Peder Raft, degn i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup, [skifte Hvetbo herred gejstlig 20.1.1728 lbnr.4]
3) søster, død. 1B:
a Dorthe Henriksdatter i Thisted.

49 Jens Schmidt, student i Kronholm. 29.6.1762, fol.237B.
A:
1) mor Cathrine Marie [Nielsdatter] Mygind, enke efter Christen Christensen Schmidt, præst i Rubjerg og Mårup, skifte 19.6.1761. LV: Søren Bloch, student
2) søster Karen Schmidt 19
3) bror Johannes Schmidt 17
4) bror Laurids Schmidt 15
5) søster 12
6) søster 7.
FM: født værge Frands [Thestrup Michael Nielsen] Mygind, præst i Råbjerg.

50 Christen [Christensen] Schmidt, præst i Rubjerg og Mårup, der døde 1761, fol.238.
E: Cathrine Marie [Nielsdatter] Mygind.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1761.

51 Ingeborg Lauridsdatter i Jelstrup præstegård. 31.1.1763, fol.238B.
Enke efter Laurids Jensen Thura, købmand i Hjørring, [skifte 21.6.1753 lbnr.37].
Afkald fra B:
1) [Søren Thura, købmand i Hjørring], død. 1B:
a Mikkel Thura
2) Laurids Thura, præst i Jelstrup og Lyngby
3) Jens Thura, cand. theol. i Skallerup præstegård
4) Kirsten Thura, enke efter Niels Nielsen Dahl, købmand i Hjørring
5) Maren Thura g.m. Peder Jensen Trane, degn i Sindal og Astrup.
Afdøde døde 21.1.1763.

52 Dorthe Pedersdatter Toftegaard i Flade degnebolig. 2.8.1762, fol.238B.
E: Christian Mørch, degn i Flade. B:
1) Mette Christiansdatter 17
2) Peder Ulrik Christiansen 12.
Afdøde døde 26.7.1762.

53 Elisabeth Magdalene [Lauridsdatter] Ursin (Bjørn) i Åsted. 12.4.1763, fol.240.
Enke efter [Christoffer Gertsen] Mumme, [præst i Åsted og Skærum], biskop i Ålborg, [død 1737]. B:
1) Christoffer Mumme, præst i Åsted og Skærum
2) Anne Cathrine Mumme, enke efter Frederik [Henrik] Stampe [til Gerumgård i Gerum sogn].
Afdøde døde 10.4.1763.

54 Andreas Krag, skoleholder i Fladstrand. 14.4.1763, fol.244.
E: Anne Ibsdatter. LV: Morten Lund, adjungeret proviantforvalter i Fladstrand. B:
1) Maren Andreasdatter 18
2) Henrik Vrede Andreasen 13.
Afdøde døde 2.4.1763.

55 Erik Friis, degn i Skallerup og Vennebjerg. 1.3.1763, fol.245.
E: Dorthe Kirstine Ducke. LV: [Christen Pedersen] Bjerregaard, degn i Harreslev, Rakkeby, og Sejlstrup. A:
1) halvsøster Mette i Holland.
Afdøde døde 30.1.1763.

56 Niels [Mikkelsen] Stenstrup i Højene, degn i Skt. Hans og Skt. Olai sogne. 14.2.1764, fol.246.
E: Cathrine Marie Torp. LV: Peder Christensen i Nørgård i Skt. Olai sogn. B:
1) Mikkel Nielsen Stenstrup, skoleholder i Rønnebjerg i Vrejlev sogn
2) Magdalene Stenstrup 14
3) Jens Torp Stenstrup 10
4) Johan Reinert Stenstrup 7.
FM: Niels Iversen i Skisby i Skt. Olai sogn, som beslægtet.
Afdøde døde 17.1.1764.

57 Johanne Pallesdatter i Kærsgård mølle Vidstrup sogn. 11.10.1762, fol.247B.
Enke efter Peder [Jensen] Esbach, præst i Ulsted, [skifte Kær herred gejstlig 21.6.1745 lbnr.21]. B:
1) Schack Kirstine Pedersdatter Esbach.
FM: født værge [Jørgen] Pallesen [Kjærulf] til Stensbæk [i Bindslev sogn].
[Første ægteskab med formanden Peder Jensen Brøndlund, skifte Kær herred gejstlig 1.12.1732 lbnr.11].
Afdøde døde 8.10.1762.

58 Marie [Cathrine] Falk i Hjørring. 19.1.1765, fol.249B.
E: Frands [Mathias Testrup] Hopp, kapellan i Hjørring. B:
1) angives som "hans moderløse barn".

59 Maren Andersdatter i Lønstrup skolehus. 26.3.1765, fol.251.
E: Claus Christian Bønsdorff, skoleholder i Lønstrup. A:
1) bror Johan Andersen i København
2) søster Anne Andersdatter i København.
Afdøde døde 23.3.1765.

60 Jens Christensen Skjoldborg, skoleholder i Flade. 6.3.1765, fol.251B.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Nielsen, tømrer i Vester Flade. B:
1) Christen Jensen 3.
FM: Christen Mørch, degn i Flade, Gerum og Fladstrand.
Afdøde døde 5.2.1765.

61 Mette Slange [Julby] på Fuglsig [i Skt. Olai sogn]. 23.7.1765, fol.252.
Enke efter Niels Skafte, skibspræst i Hjørring, der døde i Marseille i Frankrig, [skifte 1758 lbnr.43]. B:
1) Hans Skafte 15
2) Niels Skafte 14.
FM: Jens [Andersen] Sand til Fuglsig g.m. moster [Helene Margrethe Julby].
Afdøde døde 22.7.1765.

62 Christen [Jensen] Elling, præst i Skallerup og Vennebjerg, der døde 23.3.1766], fol.263B, 264.
E: Rebekka Ruth.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1758.

63 Anders Nors, degn i Ugilt og Tårs, [begravet 26.8.1766], fol.263B.
E: Else Margrethe Jacobsdatter.
Testamente af 7.9.1765.

64 Tove Marie Jensdatter i Vidstrup skolehus. 18.5.1767, fol.268.
E: Niels Thomsen, skoleholder i Vidstrup. B:
2) Maren Margrethe Nielsdatter g.m. Frederik Carl Prevot, gartner på Knabstrup [i Sønder Jernløse] på Sjælland
3) Anne Nielsdatter g.m. Jens Christensen Hjørring i Hjørring.
Af første ægteskab B:
1) Jens Clausen i Sønder Harreslev.
Afdøde døde 18.5.1767.

65 Dorthe Marie Rose [Pedersdatter] Cortsen i Rubjerg præstegård. 22.10.1767, fol.268B.
E: Hans Jørgen [Mortensen] Kofoed, præst i Rubjerg og Mårup. A:
0) forældre [Peder Nielsen Cortsen, præst i Thisted og Tilsted, skifte Hundborg herred gejstlig 17.2.1761 lbnr.38 og Sofie Charlotte Sixtusdatter Aspach, død 17.6.1754].
1) bror Sixtus Nikolaj Cortsen til Linderumgård [i Ugilt sogn]
2) bror Søren Juul [Pedersen] Cortsen, præst i Vester og Øster Hassing
3) søster Helene Marie Cortsen g.m. Laurids Vinde, købmand i Ålborg
4) bror Christian Møinichen Cortsen, købmand i København
5) bror Jens Severin Cortsen, student i København
6) søster Anne Møinichen Cortsen g.m. Aksel Møller, købmand i Ålborg
7) søster Marie Dorthe Cortsen i Ålborg.
Afdøde døde 14.10.1767.

66 Peder Jensen Bach, skoleholder i Reberholt i Åsted sogn. 17.11.1767, fol.269B.
E: Maren Steffensdatter. LV: Jørgen Markvardsen i Mejling i Åsted sogn. B:
1) Jens Christian Pedersen 7
2) Steffen Pedersen 5
3) Mette Marie Pedersdatter 3.
FM: farbror Laurids Jensen i Bakken i Vester Skærum.
Afdøde døde 16.11.1767.

67 Birgitte [Hansdatter] Faber i Harreslev præstegård. 21.6.1768, fol.272B.
E: Christian [Christensen] Højmark, præst i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby. A:
1) mor Helvig Dorthe [Andersdatter Nygaard], enke efter formanden Hans [Sørensen] Faber, [død 5.7.1752]
2) bror Anders [Hansen] Faber, successor som degn i Bjergby og Mygdal.
Afdøde døde 13.6.1768.

68 Marie Vibeke Højer i Jelstrup præstegård. 11.8.1768, fol.272B.
E: Laurids [Lauridsen] Thura, præst i Jelstrup og Lyngby. B:
1) Anne Lauridsdatter 10
2) Christence Lauridsdatter 7
3) Maren Lauridsdatter 4
4) Christiane Cathrine Lauridsdatter 30 dage.
Afdøde døde 13.7.1768.

69 Johanne Hansdatter Mejling i Flade degnebolig. 17.5.1769, fol.275.
E: Christian Mørch, degn i Flade, Gerum og Fladstrand. B:
1) Dorthe Marie Christiansdatter 1½.
Afdøde døde 16.5.1769.

70 Christoffer Christoffersen Mumme, præst i Åsted og Skærum. 16.6.1770, fol.276B.
E: Elisabeth Cathrine [Hansdatter Mumme]. LV: Jens Haarup på Lindet [i Åsted sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1764.
Afdøde døde 16.6.1770.

71 Niels Thomsen, skoleholder i Øster Vidstrup [i Vidstrup sogn]. 25.3.1771, fol.277.
Enkemand efter Tove Marie Jensdatter, [skifte 18.5.1767 lbnr.64]. B:
1) Maren Margrethe Nielsdatter g.m. Frederik Carl Prevot, gartner på Jørgenslund på Knabstrup [i Sønder Jernløse] på Sjælland
2) Anne Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Hjørring.
Afdøde døde 8.3.1771.

72 Peder Ejler Nielsen, degn i Rubjerg og Mårup. 12.6.1771, fol.280B.
A:
1) bror Søren Nielsen i Løgstør ved søn Niels Sørensen, skomager i Nibe
2) bror Frederik Nielsen i Løgstør
3) Karen Nielsdatter i Ålborg
4) søster Dorthe Cathrine Nielsdatter g.m. Peder Villumsen, handskemager i Ålborg, begge døde. 2B:
a Niels Pedersen Dam, handskemager i Ålborg
b Mette Cathrine Pedersdatter Dam 24, i Jarlsberg i Norge.
Afdøde døde 30.5.1771.

73 Jens Lauridsen Kærgaard, degn i Skallerup og Vennebjerg. 17.8.1772, fol.295B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Christen [Pedersen] Bjerregaard, degn i Harreslev, Rakkeby og Sejlstrup. B:
1) Hans Jensen Kærgaard, successor
2) Jens Jensen 12
3) Ida Johanne Jensdatter
4) Edel Kirstine Jensdatter
5) Johanne Marie Jensdatter
6) Anne Lucie Jensdatter.
Afdøde døde 23.7.1772.

74 Hans Lauridsen Grantved, degn i Jelstrup og Lyngby. 1.6.1776, fol.303B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Niels Christensen i Jelstrup. B:
1) Ejler Hansen i Hjermeslev anneksgård
2) Laurids Hansen 22
3) Anne Hansdatter 25
4) Maren Hansdatter g.m. Søren Andersen i Jelstrup på Sejlstrup gods
5) Cathrine Hansdatter g.m. Laurids Bruun, degn i Skive
6) Elisabeth Hansdatter, død. E: Steffen Christensen, møller i Åstrup mølle. 1B:
b Maren Steffensdatter 6.
Elisabeth Hansdatter første ægteskab med Christen Madsen, fæstemøller. 1B:
a Kirsten Christensdatter 16.
Afdøde døde 2.5.1776.

75 Poul Nielsen Hald, skoleholder i Bagterp [i Skt. Hans sogn]. 17.11.1776, fol.308.
E: Johanne Christensdatter. A:
1) bror Niels Nielsen i Rakkeby på Åstrup gods
2) bror Laurids Nielsen i Ingstrup på Åstrup gods
3) søster Karen Nielsdatter, enke efter Peder Smed i Sønder Harreslev på Åstrup gods
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Oluf Sørensen på Stadegård i Serreslev sogn på Hastrup gods.

76 Claus Bønsdorff, degn i Jelstrup. 6.5.1777, fol.312.
E: Dorthe Kirstine Ducke. LV: Christen [Pedersen] Bjerregaard, degn i Harreslev, Rakkeby og Sejlstrup. A:
1) far Christian Ludvig Bønsdorff, degn i Tornby og Vidstrup.

77 Auktion i Hjørring 5.6.1777, fol.313B.
Auktion for Frands [Mathias] Testrup Hopp, kapellan i Hjørring, nu præst i Råbjerg.

78 Magdalene Høpfner i Flade præstegård. 3.3.1776, fol.313B.
Enke efter Jens [Pedersen] Gram, præst i Flade, Gerum og Fladstrand, [der døde 11.12.1775].
Hans A:
1) Helvig Knudsdatter Voldsted, enke efter Jacob [Lorents Jacobsen] Gamst, kapellan [og degn] i Store og Lille Fuglede i Kalundborg amt på Sjælland ved søn Christian Jacobsen Gamst, kapellan i Hyllested på Sjælland
2) Kirsten Knudsdatter Voldsted g.m. Niels Pedersen Voldby i København, begge døde. 2B:
a Rasmus Nielsen Voldby
b Anne Marie Nielsdatter Voldby g.m. Ehlers, politikontrollør i København
3) Helvig Marie Volsted g.m. Niels Sinnesen, brygger i København, begge døde. 3B:
a Magdalene Sinnesen
b Frederikke Sinnesen
c Elisabeth Sinnesen.
Afdøde døde 2.2.1776
Hendes A:
1) bror Mathias Wederkinch til Kyø [i Store Ajstrup sogn]

79 Laurids Lauridsen Thura, præst i Jelstrup og Lyngby. 31.1.1777, fol.341B.
Enkemand efter Else Margrethe Jacobsdatter, der døde få dage før sin mand.
Testamente af 14.2.1776.
Hans første ægteskab med [Anne Jensdatter Bondrup, skifte 26.4.1751 lbnr.34]. B:
1) Ingeborg Marie Lauridsdatter 32, hos morbror Svend [Jensen] Bondrup i Blokhus [i Hune sogn]
2) Mette Kirstine Lauridsdatter, enke efter Terkild Sundby i Kristiansand i Norge
3) Jens Lauridsen 31, i Kristiansand
4) Anne Cathrine Lauridsdatter 28, på stedet
5) Laurids Lauridsen 27, i Kristiansand
6) Marianne Lauridsdatter 26, i Kristiansand
Andet ægteskab med [Marie Vibeke Højer, skifte 13.7.1768 lbnr.68]. B:
7) Anne Lauridsdatter 19
8) Christence Lauridsdatter 15.
Hendes A:
0) forældre [Jacob Pedersen Møller, skrædder i Sæby og Johanne Nielsdatter]
1) bror Otto Severin Jacobsen, degn på Læsø
2) søster Abelone Jacobsdatter, død, var g.m. Antonius Jensen Sneebang, degn i Albæk og Voer, begravet 14.12.1762]. 2B:
a Jacob Peder Antoniussen i Understed sogn
b Baltser Antoniussen Sneebang, degn i Råbjerg
3) søster Ellen Jacobsdatter g.m. Mikkel [Nielsen] Holst, degn i Volstrup og Hørby.
Afdøde døde 31.1.1777.

80 Kirstine Marie [Rasmusdatter Schiøtt] på Eget i Skærum sogn. 21.7.1777, fol.364B.
Enke efter Christian [Henrik Nielsen] Kjærulf, præst i Sindal og Astrup, [død 14.10.1771]. B:
1) Niels Kjærulf, kapellan i Kongens Lyngby på Sjælland
2) Rasmus Kjærulf, forpagter på Ussinggård [i Korning sogn] ved Horsens
3) Christian August Kjærulf på Ussinggård
4) Christian Henrik Kjærulf, assistent i det Kongelige Grønlandske Handelskompagni i København
5) Margrethe Dorthe Kjærulf g.m. Jens Kjærulf Sand, forpagter på Egebjerg [i Ugilt sogn]
6) Johanne Marie Kjærulf g.m. Anders Sand, købmand i Hjørring
7) Abelone Marie Kjærulf på Ussinggård
8) Maren Gravers Kjærulf på Egebjerg
9) Hippolyt Kjærulf, død. E: Poul Nielsen Fogh, præst i Frøslev og Mollerup på Mors. 4B:
a Christian Henrik Fogh
b Niels Paulin Fogh
c Kirstine Marie Fogh
d Frederikke Wirenfeldt Fogh.

81 Christian Mørch, degn i Flade, Gerum og Fladstrand. 11.5.1777, fol.377.
E: Johanne Jensdatter. LV: bror Ulrik Helmich, bogbinder i Hjørring. B:
3) Jens Peder Christiansen 7
4) Johanne Cathrine Christiansdatter 6
5) Marie Christiansdatter 4
6) Karen Christiansdatter 2
7) Christian Christiansen Mørch, født efter fars død.
FM: Steen [Pedersen] Dyrskyt, [klokker, kordegn og dansk skolemester] i Hjørring g.m. [moster Marianne Jensdatter Helmich].
Første ægteskab med [Dorthe Pedersdatter Toftegaard, skifte 2.8.1762 lbnr.52]. B:
1) Mette Christiansdatter g.m. Simon Pedersen Holm i Fladstrand.
Andet ægteskab med [Johanne Hansdatter Mejling, skifte 17.5.1769 lbnr.69]. B:
2) Dorthe Marie Christiansdatter 10.
Afdøde døde 11.5.1777.


Vennebjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1777-1802
C 5B-3

82 Johan Frederik [Hansen] Kuur, præst i Skallerup og Vennebjerg. 22.4.1777, fol.1B.
E: Cathrine Marie [Christiansdatter] Elling. B:
1) Johan Johansen Kuur 17, i Danzig
2) Christen Elling Johansen Kuur 8
3) Florentine Johansdatter Kuur 4
4) Anne Magdalene Johansdatter Kuur 3.
FM: morbror Egidius Elling, degn i Elling og Tolne.

83 Kirsten Lauridsdatter Thura i Harridslev præstegård. 15.10.1778, fol.28B.
Enke efter Niels Dahl, købmand i Hjørring. B:
1) Niels Nielsen Dahl 50
2) Rasmus Nielsen Dahl, i Porsgrunn i Norge
3) Laurids Nielsen Dahl
4) Maren Nielsdatter Dahl i Helsingør.
Afdøde døde 15.10.1778.

84 Hans Galskyt, degn i Åsted og Skærum. 13.6.1781, fol.36B.
E: Petra Kirstine Klim. LV: Severin Klim, degn i Mosbjerg og Hørmested. B:
2) Rasmus Hansen Galskyt i Skærum anneksdegnebolig
3) Oluf Severin Hansen Galskyt, officer i Ålborg.
Første ægteskab med [Karen Lauridsdatter, skifte 5.5.1750 lbnr.31]. B:
1) Margrethe Hansdatter Galskyt, tjener på Christiansborg slot i København.

85 Laurentia Gerharda Mumme i Åsted. 25.5.1782, fol.40B.
A:
1) mor [Elisabeth Cathrine Hansdatter Mumme, enke efter Christoffer Christoffersen Mumme, præst i Åsted og Skærum, skifte 16.6.1770 lbnr.70]. LV: Jens Haarup i Lindet
2) søster Elisabeth Charlotte Mumme 27¾
3) søster Charlotte Augusta Mumme 19½, i København.
FM: Peder Borup i Skjortholt [i Åsted sogn], hvis hustru er beslægtet.
Afdøde døde 26.4.1782.

86 Hans [Hansen] Boye, præst i Ugilt og Tårs. 17.7.1782, fol.42.
E: Helene Charlotte [Justsdatter] Schandorff. LV: Jens Haarup i Lindet. B:
1) Charlotte Marie Boye 20
2) Maren Frausing Boye 19.
FM:
1 morbror Thomas Hansen, købmand i Randers
2 farbror Niels Boye i København.
Bevilling til uskiftet bo af 10.2.1769.
Afdøde døde 4.6.1780.

87 Marianne [Johansdatter] Bering på Høgholt [i Hørmested sogn]. 28.1.1782, fol.43, 124.
Enke efter Iver Iversen Wagaard, præst i Romdrup og Klarup, [skifte Fleskum herred gejstlig 24.10.1771 lbnr.61].
Testamente af 16.12.1766.
Hans A:
0) forældre [Iver Enevoldsen Wagaard, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle, skifte Gislum herred gejstlig 20.2.1739 lbnr.27 og Ida Kirstine Jespersdatter Rønbjerg, skifte Gislum herred gejstlig 8.12.1747 lbnr.36]. B:
1) bror Jesper [Rønbjerg] Iversen Wagaard, død. 1B:
a Ida Margrethe Wagaard g.m. [Andreas] Skov, købmand uden for Østerport i København
2) søster Birthe Kirstine Iversdatter Wagaard g.m. Rasmus [Rasmussen] Nislev i Bording mølle
3) søster Dorthe Resen Iversdatter Wagaard i Bording mølle.
[Fars første ægteskab med Inger Marie Mathiasdatter Villumsen, skifte Gislum herred gejstlig 13.8.1708 lbnr.2]. B:
4) halvbror Niels Iversen Arrø (Aarø), præst på Fur, [skifte Harre herred gejstlig 3.2.1768 lbnr.19. Første ægteskab med Magdalene Cathrine Jochumsdatter Højer, skifte Harre herred gejstlig 20.2.1741 lbnr.17]. 5B:
a Iver Arrø, successor på Fur
b Jochum Jørgen Arrø i Fur præstegård
c Laurids Arrø, præst i Hjerk og Harre
d Hans Christian Arrø, urtekræmmer i Studiestræde i København
e Inger Marie Arrø, død, var g.m. Jørgen Seidelin Møller, præst i Adslev og Mesing, [død 10.3.1779]. 3B:
1 Anne Magdalene Møller 14
2 Cathrine Luxdorff Møller 12
3 Niels Arrø Møller 10.
[Niels Iversen Arrøs andet ægteskab med Abelone Bjerregaard]. 1B:
f Magdalene Cathrine Højer Arrø, død efter dette skiftes begyndelse, var g.m. Christian Bruun, pibemager i Sønder Tranders. 6B: (navne angives ikke)
5) halvbror Mathias Iversen Wagaard, præst i Vive, [Ove og Valsgård, død 15.3.1747]. 8B:
a Peder Wagaard, præst i Vandborg og Ferring
b Iver Wagaard, degn i Skødstrup, død. 3B:
1 Anders Wagaard 16, i guldsmedelære i Randers
2 Niels Wagaard 11
3 Margrethe Wagaard 10
c Ida Christine Wagaard g.m. Mads Yde, [færgemand og kromand i Lødderup sogn] ved Sallingsund på Mors
d Malene Cathrine Wagaard g.m. Jens Aasen, skomager i Nykøbing Mors
e Dorthe Wagaard, i Haderslev
f Helle Helene Wagaard g.m. [Svend] Vendelin i Ålborg, begge døde. 2B:
1 Morten Vendelin, i hattemagerlære i Ålborg
2 Mette Marie Vendelin i Ålborg
g Inger Marie Iversdatter Wagaard, [skifte Nørlyng herred gejstlig 24.9.1779 lbnr.200], var g.m. Ove [Paulin] Helbæk, præst i Vammen, Bigum og Lindum, [skifte Nørlyng herred gejstlig 2.5.1771 lbnr.173]. 5B:
1 Malene Cathrine Helbæk på Holmgård ved Viborg
2 Anne Margrethe Helbæk på Tjele
3 Dorthe Hedvig Helbæk i Låstrup præstegård
4 Maren Bering Helbæk i Viborg
5 Mathias Wagaard Helbæk
6) halvbror Enevold Iversen Wagaard, præst i Skelund og Visborg, [begravet 18.10.1773. Første ægteskab med Dorthe Helene Pedersdatter Deichmann, død 6.2.1746]. 3B:
a Peder Wagaard, successor
b Inger Marie Wagaard i Ålborg, enke efter [Peder Pedersen] Rosted, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, [skifte Morsø Nørre herred gejstlig 22.4.1776 lbnr.35]
c Cathrine Wagaard i Ålborg, enke efter [Henrik] Skov, forvalter på Trudsholm [i Kastbjerg sogn]
7) halvsøster [Johanne Cathrine Iversdatter Wagaard g.m. Jens Ovesen Blicher, præst i Låstrup og Skals], begge døde. 1B:
a Inger Marie Jensdatter Blicher i Ålborg, enke efter [Christian Frederik Nielsen] Ursin, præst i Nørholm, [død 18.11.1781]
Hendes A:
0) forældre [Johan Sørensen Bering, præst i Romdrup, Klarup og Store Vorde, død 4.9.1764 og Anne Kirstine Brorson]. B:
1) søster Johanne Magdalene Bering g.m. [Henrik] Henriksen til Høgholt
2) søster Severine [Amalie] Bering g.m. Peder [Struve] Alsing, præst i Lomborg og Rom
3) søster Christence Bering g.m. Markus Alsing, købmand i Nibe.
Afdøde døde 28.12.1781.

88 Marie Budtz [Jørgensdatter] Berg i Tolstrup præstegård. 7.4.1784, fol.58B, 159B.
Enke efter Jens Lassen Jessen, præst i Tolstrup og Stenum, [død 15.10.1771].
Testamente af 18.11.1757.
Hans A:
1) bror Mathias [Christian] Jessen, præst i Viby og Tiset, [skifte Ning herred gejstlig 19.11.1748 lbnr.61]. 1B:
a Anne Lucie Jessen, [samfrændeskifte Ålborghus med flere amter 20.6.1780], var g.m. Hans [Jensen] Bolund til Haverholm [i Vrejlev sogn]. 2B:
1 Jens Mathias Bolund 10
2 Peder Nikolaj Bolund 8
2) søster Amalie Margrethe Jessen, enke efter Clausen, overkrigskommissær i Viborg. Første ægteskab med [Mads Haugaard, forpagter på Birkelse i Åby sogn i Kær herred]. 1B:
a [Elisabeth Hornemann Haugaard, begravet Viborg Gråbrødre 10.12.1778]. E: [Søren Frederik] Gjerulf, landsdommer i Viborg. 1B:
1 Mads Haugaard Gjerulf i København
3) bror Peder Jessen, rektor i Viborg, [død 22.3.1780]. E: Dorthe Cathrine Vibeke Ostenfeld. Afdøde havde arv efter testamente af 28.6.1752.
Hendes A:
1) bror Anders [Jørgensen] Berg, præst i Vrå, Emb og Serridslev
2) søster Ida Marie [Jørgensdatter] Berg, død, var g.m. Henrik [Jensen] Stampe, formand i Vrå, [død 8.8.1765]. 4B:
a Jørgen [Berg] Stampe, præst i Hunstrup og Østerild
b Henrik Stampe, forvalter på Skørringegård [i Falkerslev sogn] på Falster
c Jens Stampe i København
d Gunhild Marie Stampe i Hunstrup.

89 Mikkel Thura, degn i Jelstrup og Lyngby. 29.12.1781, fol.89B.
E: Maren Hansdatter. LV: Christen [Pedersen] Bjerregaard, [degn] i Harreslev. B:
1) Johanne Cathrine Mikkelsdatter 10
2) Anne Marie Mikkelsdatter 6
3) Søren Mikkelsen 5
4) Ingeborg Mikkelsdatter 1.
FM: Søren Andersen i Jelstrup.
Desuden nævnes enkens mor Anne Mikkelsdatter, enke efter Hans Jensen.
Afdøde døde 30.11.1781.

90 Christen [Nielsen] Frøstrup, degn i Ugilt og Tårs. 27.12.1784, fol.96B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Jens Trane, præst i Sindal og Astrup. B:
1) Anne Christensdatter 15 på Hvilshøjgård i Øster Brønderslev sogn
2) Niels Christian Christensen, i guldsmedelære i Ålborg
3) Broder Brorson Frøstrup.
FM: farbror Frøstrup i Thy.
Afdøde døde 26.11.1784.

91 Christen Pedersen Bjerregaard, degn i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby, der døde 1784, fol.123B.
Afkald 16.6.1784 fra
1) søster Else Pedersdatter, enke efter Anders Olufsen i Jelstrup. LV: Søren Andersen i Jelstrup
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Anders Thomsen i Nørre Bindslev.

92 Magdalene Elisabeth Queccius i Hjørring. 23.1.1787, fol.125.
Enke efter Johan [Henrik Pedersen] Huusman præst i Vrejlev og Hæstrup, [død 8.6.1774]. B:
1) Charlotte Abigael Huusman 26.
FM: Thomas Helmich, kordegn i Hjørring.
Afdøde døde 22.12.1786.

93 Ingeborg Cathrine Wilsbech i Harreslev degnebolig. 6.10.1790, fol.134.
E: Gutzon [Nielsen] Børglum, degn i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby. B:
1) Kirsten Børglum 4¾
2) Anne Børglum 2½.
FM: [Erik Hansen] Wilsbech på Sejlstrup.
Arv efter afdøde bror Otto Wilsbech.
Desuden nævnes afdødes mor Anne [Nielsdatter] Friis i Vester Vidstrup i Mårup sogn, enke efter [Otto Hansen Wilsbech], degn i Vrejlev.

94 Jacob Andersen Sørup, skoleholder i Linderum i Ugilt sogn. 8.4.1786, fol.138.
E: Inger Dorthe From. LV: [Ole Jørgen] Billeschou til Linderumgård. B:
1) Dorthe Jacobsdatter 19
2) Andreas Jacobsen 16
3) Otto Frederik Christian Jacobsen 13
4) Else Marie Jacobsdatter 10.
FM: Anders Jørgensen i Linderum mølle.
Afdøde døde 9.3.1786.

95 Cathrine Marie Jensdatter Højmark i Vennebjerg degnebolig. 21.2.1787, fol.142.
E: Hans Jensen Kærgaard, degn i Skallerup og Vennebjerg. A:
1) Christen Højmark i Flade sogn.
Arv efter enkemandens far Jens Lauridsen Kærgaard, formand, skifte 17.8.1772 lbnr.73. Enken Margrethe Hansdatter lever.
Afkald af 23.12.1776 fra enkemandens søster Johanne Marie Jensdatter Kærgaard g.m. Michael Pedersen Terp.
Afkald 12.3.1787 fra enkemandens bror Jens Jensen Kærgaard i Vennebjerg på Villerup gods.
Afdøde døde 20.2.1787.

96 Cathrine Marie [Nielsdatter] Mygind i Kronholm i Rubjerg sogn. 5.5.1789, fol.146B.
Enke efter Christen [Christensen] Schmidt, præst i Rubjerg og Mårup, [skifte1761 lbnr.50]. B:
1) Johannes Schmidt, stud. theol, i Sønder Broby præstegård på Fyn
2) Laurids Bartholin Schmidt på Nørre Elkær
3) Karen [Christine] Schmidt, [skifte Kær herred gejstlig 6.12.1777 lbnr.58], var g.m. Hans Jørgen [Mortensen] Kofoed, præst i Vester og Øster Hassing. 5B:
a Morten Poulsen Kofoed 20, på Ellinggård
b Peder Cortsen Kofoed 17, student i Åsted præstegård
c Dorthe Marie Rose Kofoed 16, i Åsted præstegård
d Cathrine Susanne Marie Kofoed 15, på Skårupgård
e Hans Anker Kofoed 13, hos kapellanen i Skagen
4) Inger Kirstine Schmidt g.m. Søren Bloch, præst i Åsted og Skærum
5) Birgitte Cathrine Schmidt g.m. Søren Brogaard, forpagter på Skårupgård.
Afdøde døde 4.5.1789.

97 Marie Antoinette Henriksdatter på Bistrup. 30.11.1792, fol.163, 281B.
Enke efter Mads Holbæk, skoleholder i Rønnebjerg i Vrejlev sogn. B:
1) Sidsel Madsdatter 30 g.m. Jens Christensen i Ålborg
2) Anne Margrethe Madsdatter 27, på Sukkerhuset i Ålborg
3) Niels Madsen Hesberg 26, på Lilholt i Mygdal sogn
4) Jørgen Henrik Madsen 24, skræddersvend i København
5) Anne Sofie Madsdatter 20
6) Louise Madsdatter 17.

98 Maren Markusdatter Zeuthen i Jelstrup degnebolig. 27.4.1793, fol.165, 182, 229.
E: Laurids [Lauridsen] Lund, degn i Jelstrup.
Første ægteskab med Mathias Hejnsvig, degn i Jerslev og Vester Brønderslev, død 1765. B:
1) Frands Hejnsvig 43, i Skien i Norge
2) Mette Marie Hejnsvig g.m. Søren Pedersen i Nibe
3) Nikolaj Hejnsvig 38, i Overklit mølle på Vennebjerg gods
4) Sofie Hejnsvig 36, på stedet
5) Arent Hejnsvig 33, på [jernværket] Egeland ved Arendal i Norge
6) Niels Arendal 30, i Kina, der meldes død.
Afdøde døde 25.4.1793.

99 Poul Poulsen, degn i Alsted og Skærum. 10.4.1794, fol.174, 183, 211B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels [Christensen] Find, skoleholder i Serreslev ved søn Jens Find i Serreslev. B:
1) Nikoline Marie Poulsdatter 7
2) Elisabeth Marie Poulsdatter 2½
3) Petrine Pouline Poulsdatter 5 mdr.
FM: farbror Jacob Poulsen, bager i Nibe.

100 Maren Jacobsdatter Picher i Flade degnebolig. 2.11.1789, fol.190.
E: Jens Jacob Hopp, degn i Flade, Gerum og Fladstrand. B:
1) Thomas Hopp, successor
2) Jacob Hopp på grevskabet Jarlsberg i Norge.

101 Søren Jensen, 79 år gammel degn i Rubjerg og Mårup. 17.2.1795, fol.213B, 217, 228.
Karen Hansdatter. LV: Laurids Lund, degn i Jelstrup. B:
3) Ingeborg Sørensdatter 38
4) Bodil Marie Sørensdatter 35
5) Hans Sørensen 33, successor
6) Cathrine Sørensdatter 30, på Nørre Elkær
7) Else Sørensdatter 27, i Jelstrup præstegård.
Første ægteskab med Bodil Mikkelsdatter, [begravet 20.2.1756]. B:
1) Jens Sørensen i Byrum på Læsø
2) Bodil Kirstine Sørensdatter g.m. Niels Olufsen på Kæret ved Løkkens mølle i Vrensted sogn.
Afdøde døde 17.2.1795.

102 Margrethe Hansdatter Kærgaard i Vennebjerg degnebolig. 22.4.1795, fol.216, 250B, 282B.
Enke efter Jens Lauridsen, degn i Skallerup og Vennebjerg, [skifte 17.8.1772 lbnr.73]. B:
1) Hans Jensen Kærgaard, successor
2) Ida Johanne Jensdatter Kærgaard g.m. Jens Eriksen Ejersted i Hjørring
3) Edel Kirstine Jensdatter Kærgaard, død. E: Thomas Pedersen, skoleholder i Rakkeby. 2B:
a Jens Thomsen
b Peder Thomsen
4) Johanne Marie Jensdatter Kærgaard g.m. Mikkel [Pedersen] Terp, degn i Tværsted
5) Jens Jensen Kærgaard i Vennebjerg på Villerup gods
6) Anne Lucie Jensdatter Kærgaard.

103 Sofie Amalie Wivet i Hjørring. 14.4.1795, fol.217B, 233B, 243B, 245, 279B, 307, 344B.
Enke efter Jens [Jensen] Lodberg, præst i Skagen.
Testamente af 12.6.1782.
Hans A:
0) forældre Jens Christensen Lodberg, praktiserende læge i Ålborg, død 9.4.1741 og Ida Sørensdatter]
1) bror Søren [Jensen] Lodberg, formand, [skifte Horns herred gejstlig 6.7.1777 lbnr.76. E: Christiane Cathrine Mathiasdatter Holm i Skagen]. B:
a Ida Lodberg i Skagen, der døde.
2) søster [Anne Margrethe Lodberg, død 1748 g.m. Oluf Christian Hovedstrup, præst i Ålborg Frue, død 1758]. 1B:
a Oluf Christian Hovedstrup til Kongensgård i Nørre Nissum sogn, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 16.8.1775 lbnr.559] g.m. Christiane Marie Overgaard. 2B:
1 Anne Cathrine Hovedstrup, døbt Nørre Nissum 7.7.1771, g.m. Barthold Rips, købmand i Thisted
2 Anne Margrethe Hovedstrup, døbt Nørre Nissum 25.10.1772, g.m. Isak Pretzmann til Vejlegård [i Vestervig sogn] i Thisted amt.
Hendes A:
0) forældre [Lorents Wivet, tolder i Ålborg og Anneke Marie Trane]
1) bror Nikolaj Wivet i Norge, død i Hjørring 7.2.1793 uden børn
2) bror Frederik Vilhelm Wivet, højesteretsadvokat i Kristen Bernikows stræde i København, død g.m. Margrethe Jacobe Boll. 2B:
a Lorents Wivet, døbt København Holmen 13.8.1756, doktor og landfysikus i Maribo
b Peder Boll Wivet, døbt København Nikolaj 7.1.1761, højesteretsadvokat i København
3) bror Niels Barfoed Wivet, vinhandler ved toldboden i København, senere kontrollør i Rødby g.m. Ellen Vilstrup, begge døde. 2B:
a Ulrikke Antonie Wivet, døbt København Nikolaj 6.8.1761
b Adam Frederik Wivet, døbt København Nikolaj 15.12.1769, bogholder i Nyborg på Fyn.
Afdøde døde 14.4.1795.

104 Clemen Abraham Jessen. præst i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby. 15.2.1796, fol.235, 244, 249B, 251, 265, 272, 291B, 304, 310.
E: Helvig Olufsdatter Wilsbech.
Af arvinger angives A:
1) far Jens Jesse Jessen, præst i Kettrup og Gøttrup
2) søster g.m. Anders Hammer på grevskabet Lerchenborg.
Afdøde døde 9.2.1796.

105 Maren Pedersdatter Klint i Hjørring. 24.10.1796, fol.254B, 264, 298, 299B, 338, 374.
Enke efter Hans Christian [Mortensen] Mølmark, præst i Horne og Asdal, skifte Horns herred gejstlig 3.3.1764 lbnnr.52. A:
0) forældre Peder [Jensen] Klint, købmand i Grenå, død, og Anne Voldborg Nielsdatter, begravet Stouby 26.7.1751].
Mors første ægteskab med [Søren Lauridsen Rømer, præst i Vitten, Haldum og Hadsten, død 1709]. 2B:
1) halvbror Laurids [Sørensen] Rømer, inspektør på Rysensten, død. 6B:
a Ove Henrik Rømer, præst i Veggerby ved Nibe, [skifte Hornum herred gejstlig 25.5.1761 lbnr.50]. 1B:
1 [Conrad Rømer], død ugift
b Hans Rømer, præst i Hygum, [skifte Vandfuld herred gejstlig 29.4.1792 lbnr.58]. 6B:
1 Laurids Rømer, [skifte Vandfuld herred gejstlig 25.4.1796 lbnr.64], uden børn
2 Karen Friis Rømer, [enke efter Christian Bastian Wegner Christiansen Leth, præst på Jegindø]
3 Elisabeth Marie Rømer 28 på Knudseje [i Skæve sogn] i Vendsyssel
4 Laurids Vadum Rømer [25 på Overgård i Udbyneder sogn]
5 Karen Overvad Rømer [22]
6 Niels Vadum Rømer [21 på Knudseje]
c Søren Rømer, degn i Nørre Nissum, død ugift, [begravet Lemvig 16.2.1775]
d Sofie Rømer g.m. Hans Gertsen, købmand i Ribe
e Cathrine [Margrethe] Rømer g.m. [Morten] Gram, birkeskriver i Rysensten birk. 2B:
1 Jacob Gram
2 Laurids Gram
f Mette [Christiane] Rømer, død uden børn. Første ægteskab med Peder Dinesen til Holmgård i Møborg sogn, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 4.2.1762 lbnr.456]. Andet ægteskab med Jacob Johan Colding til Holmgård, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 29.1.1774 lbnr.556]
2) halvbror Niels [Sørensen] Rømer, præst i Stouby og Hornum, [skifte Bjerre herred gejstlig 27.6.1752 lbnr.58]. Første ægteskab med [Johanne Jørgensdatter Beesk, skifte Bjerre herred gejstlig 5.12.1735 lbnr.43]. 1B:
a Anne Marie Rømer i Guldager præstegård, enke efter Jørgen [Nielsen] Torup, degn i Hatting.
Niels Sørensen Rømers andet ægteskab [med Abelone Krøyer]. 8B:
b Eleonora Hedvig Rømer, første ægteskab med en herredsfoged, andet ægteskab med Bagger på Fyn, begge døde. 4B:
1 Frederik
2 Eleonora
3 Caroline
4 Charlotte
c Christian Rømer, præst i Horne og Asdal, [skifte Horne herred gejstlig 12.7.1773 lbnr.68]. 2B:
1 Anne Margrethe Rømer i Gøttrup
2 Abelone Rømer i Thisted
d Johanne Beesk Rømer, død, var g.m. [Claus Pedersen] Busch, præst i Stouby og Hornum, [skifte Bjerre herred gejstlig 28.12.1789 lbnr.114]. 5B:
1 Christian Busch
2 Eleonora Hedvig Busch g.m. Bull
3 Niels Peder Busch
4 Abelone Krøyer Busch
5 Karen Actonie Busch
e Johan Frederik Rømer, forpagter
f Anne Elisabeth Rømer g.m. [Didrik Severin] Kræfting, kapellan i Vestervig og Agger
g Severine Voldborg Rømer
h Karen Friis Rømer i Vejle, enke efter Ottesen
i Søren Rømer, præst i Fjaltring og Trans.

106 Mads Lauridsen, skoleholder i Gerum og hustru Kirsten Jensdatter. 13.10.1796, fol.259B, 270B.
B:
1) Jens Madsen 17
2) Laurids Madsen 15
3) Oluf Madsen 8.
FM: morbror Thomas Jensen, tjener i Hjørring præstegård.

107 Jens Ajstrup, skoleholder i Fladstrand. 2.5.1795, fol.261.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Peder Todbjerg. B:
1) Bagge Jørgen Jensen
2) Asseline Jensdatter.
FM: Mads Bang, købmand i Fladstrand.
Afdøde døde 21.4.1795.

108 Steen Pedersen Dyrskyt, kordegn i Hjørring, [der døde 4.10.1784], fol.263.
E: Marianne Jensdatter Helmich. LV: bror Frederik Kjær Helmich, landfoged på Læsø.
Testamente af 19.6.1790.

109 Elisabeth Magdalene [Lorentsdatter Mumme, der døde 20.8.1787], fol.263B.
E: Hans Christoffer [Johansen] Lessow, præst i Hjørring.
Bevilling til uskiftet bo af 28.9.1787.

110 Birgitte Nielsdatter i Fladstrand. 18.9.1797, fol.285.
Enke efter Jens Ajstrup, skoleholder i Fladstrand, [skifte 2.5.1795 lbnr.107]. B:
1) Bagge Jørgen Jensen
2) Asseline Jensdatter.

111 Jens Nielsen Dam, skoleholder i Flade og søster Birgitte Nielsdatter Dam. 15.12.1797, fol.286, 296B, 302, 314B, 318, 321.
A:
1) bror Mikkel Nielsen i Lyngså i Albæk sogn, død. 3B:
a Niels Mikkelsen i Lyngså på Voergård gods
b Laurids Mikkelsen i Neder Holbæk på Voergård gods
c Peder Mikkelsen i Bunkerne i Voer sogn på Dybvad gods
2) bror Niels Nielsen i Dammen i Albæk sogn , død. 3B:
a Niels Nielsen i Lyngså i Albæk sogn på Voergård gods
b Maren Nielsdatter i Flade
c Gertrud Nielsdatter g.m. Frederik Bruun i Skindergade 25 i København
3) søster Karen Nielsdatter g.m. Christen Pedersen i Gunggård i Understed sogn på Bangsbo gods, begge døde. 4B:
a Niels Christensen i Gunggård
b Gertrud Christensdatter i Fladstrand, enke efter Scheffer, soldat
c Maren Christensdatter g.m. Jens Nielsen i Skibtved i Understed sogn på Bangsbo gods
d Peder Christensen i Bakken i Flade sogn på Bangsbo gods.
Begge de afdøde blev dræbt 11.12.1797.

112 Erhard Christoffer Wulff, student i Hjørring. 21.5.1798, fol.296B, 299.
A:
1) bror Palle Valdemar Wulff.
Afdøde døde 21.5.1798.

113 Nille Marie [Hansdatter] Gram i Hjørring. 12.7.1799, fol.317B, 319, 338, 349, 363B, 365B, 371B.
Enke efter Johan Christian Pantlitz, præst i Hjørring, [død 5.6.1780].
Testamente af 3.10.1776. A:
1) Tevis Wilde, borgmester i Helsingør, [død 14.9.1800] g.m. afdødes søster [Anne Sofie Pantlitz, skifte 10.15.1770. Derefter g.m. Christiane Petronelle Harbo]. Af sidste ægteskab 4B:
1) Marie Margrethe Wilde, døbt Helsingør Olai 4.3.1772, g.m. Christian Rudolf Lønborg, købmand i Hjørring
2) Tevis Wilde, døbt Helsingør Olai 19.8.1773, løjtnant i Søetaten
3) Christian Holger Wilde, døbt Helsingør Olai 18.8.1775, student
4) Johan Christian Pantlitz Wilde, døbt Helsingør Olai 4.7.1786.
Afdøde døde 12.7.1799.

114 Hans Christoffer [Johansen] Lessow, præst i Hjørring. 23.8.1799, fol.324, 339B, 361B, 366B, 376, 381.
Enkemand efter [Elisabeth Magdalene Lorentsdatter Mumme, skifte 20.8.1787 lbnr.109]. B:
1) Johan Gerhard Lessow 14, i Skive degnebolig.
Afdøde døde 23.8.1799.

115 Frederik Weise, cand. theol. og forpagter af Ugilt præstegård, der døde på Hvidstedgård [i Tårs sogn]. 3.5.1800, fol.348B, 352, 366, 369.
A:
0) forældre [Laurids Frederik Weise, maler i Ålborg, skifte Ålborg 7.11.1775 lbnr.3156 og Lisbeth Jensdatter Brøndlund]
1) bror Jens [Brøndlund] Weise 30, i Jetsmark
2) søster Sofie Elisabeth Weise
3) søster Anne Margrethe Weise g.m. [Christen] Hansen [Flødnæs], skipper i Løkken [i Furreby sogn].
Afdøde havde arv efter Holger Andreas [Vilhelmsen] Bondorff, [præst i Jetsmark, død 23.4.1795], der var g.m. moster Maren Brøndlund.
Afdøde døde 3.5.1800.

116 Regitse Sofie Amalie Bondorff i Harreslev præstegård. 24.9.1800, fol.358B, 375, 376B, 380, næste protokol fol.2.
Ene efter Søren [Hansen] Aalum, præst i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby, [død 5.4.1793].
Testamente af 17.8.1791.
Hans A:
1) enke efter Hausig
2) jomfru Ravnstrup
Hendes A:
1) Marianne Bondorff.
Afdøde døde 24.9.1800.

117 Karen Hansdatter i Rubjerg degnebolig. 24.4.1801, fol.364, 367.
E: Søren Jensen, degn i Rubjerg og Mårup. B:
2) Hans Sørensen, successor
3) Ingeborg Sørensdatter g.m. Christen Hjørring i Sæby
4) Cathrine Sørensdatter g.m. [Gregers] Winther, landmåler i Flamsted [i Gunderup sogn]
5) Bodil Marie Sørensdatter 40, på stedet
6) Else Sørensdatter 36, i Jelstrup præstegård.
Uden ægteskab B:
1) Laurids Jepsen i København.
Afdøde døde 23.4.1801.

118 Albertine Abel i Harreslev præstegård. 12.10.1802, fol.377B, næste protokol fol.1.
E: Otto Ravn, præst i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby. B:
1) Albert Conrad Ravn
2) Helene Eleonora Ravn.
FM: morbror [Gyntelberg] Abel, præst i Understed og Karup.
Afdøde døde 13.9.1802.Vennebjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1803-1813
C 5B-4

Gejstlig skifteprotokol fol.1-33B
Skifteprotokol for Vennebjerg herred 1813-1827 fol.33B-372
Dødsanmeldelser for Vennebjerg herred 1813-1827 fol.372-

119 Frederikke Elisabeth Winther i Hjørring. 29.6.1804, fol.10B.
Enke efter [Søren Jensen] Larberg (Laurbjerg), præst [i Horne og Asdal, død 7.2.1786].
Testamente af 6.6.1793. A:
1) [hendes søster Henriette Charlotte Amalie Winther]
2) [hans søstersøn Vilhelm Hansen Topsøe].

120 Gutzon Nielsen Børglum, degn i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby. 28.7.1808, fol.11, 28.
E: Maren Jensdatter. LV: Enevold Vraa i Sejlstrup mølle. B:
2) Søren Nikolaj Børglum 15
3) Ingeborg Cathrine Børglum 12
4) Jens Møller Børglum 7
5) Christian Børglum 6
6) Augustinus Børglum 3.
FM: morbror Anders Jensen i Skibsted.
Første ægteskab med Ingeborg Cathrine Wilsbech, [skifte 6.10.1790 lbnr.93]. B:
1) Kirsten Børglum 22.
FM: [Laurids Mathiasen] Rimmen i Guldager, degn [i Vrejlev].

121 Marianne [Jensdatter] Helmich i Hjørring. 3.2.1810, fol.15B, 24B, 28, 29B.
Enke efter [Steen Pedersen] Dyrskyt, degn og klokker i Hjørring, [skifte 4.10.1784 lbnr.108].
Testamente af 19.6.1790.
Hans A:
1) bror Jørgen Lauridsen i Vester Mellerup i Jerslev sogn, død. Hans børn, (hvis navne ikke angives)
2) bror Christen Lauridsen i Storgård i Kvissel i Åsted sogn, død. Hans børn, (hvis navne ikke angives)
3) søster Maren Lauridsdatter, død. B:
a Thøger Pallesen, død. 1B: Christoffer
4) Anne Kirstine Mogensdatter i Vestergård i Åsted sogn, enke [efter Mads Jacobsen], der døde under skiftet. Hendes børn, (hvis navne ikke angives).
Hendes A:
0) far Jens Thomsen Helmich, degn i Vrensted og Tise, begravet 10.10.1757 og Karen Sørensdatter Kjær, død 17.4.1748]. B:
1) bror Frederik Kjær Helmich, [begravet Skive 7.10.1774]. 1B:
a [Jens Mathias Helmich]
2) bror Ulrik Helmich i Ingstrup, [død 1807]. 1B:
a Jens Olufsen
3) bror Anders Kjær Helmich i Ålborg, [død 1805]. Hans børn, (hvis navne ikke angives)
4) søster Dorthe Margrethe Helmich g.m. Jens [Christensen] Lund i Hjørring, begge døde. Deres børn, (hvis navne ikke angives)
5) søster Johanne Helmich i Hjørring, [skifte 4.7.1808 lbnr.123] g.m. Christian [Pedersen] Mørch, degn i Flade, [død 11.5.1777]. B:
a [Karen Mørch]
b [Jens Peder Mørch]
6) søster Kirsten Helmich g.m. Christensen i Vordingborg, begge døde, uden børn.
Fars andet ægteskab [med Margrethe Nikolajsdatter Holst, begravet Vrensted 14.10.1768]. B:
7) halvbror Nikolaj Helmich, død uden børn.
Afdøde døde 3.2.1810.

122 Christen Pedersen Horne, skoleholder i Linderum i Ugilt sogn. 11.9.1811, fol.18B, 31B, 35.
A:
1) farbror Mikkel Nielsen, død. 5B:
a datter, død. 1B:
1 Mikkel Nielsen
b Jørgen Mikkelsen, død. 3B:
1 Anders Jørgensen i Horne
2 Christen Jørgensen Kratsig i Asdal sogn
3 Birgitte Jørgensdatter g.m. Otto Pedersen, husmand og slagter i Horne
c Christen Mikkelsen, død. 2B:
1 Niels Christensen, død. 2B: Peder 10, Christen 5
2 Mikkel Christensen
d Søren Mikkelsen
e Maren Mikkelsdatter, død. 1B:
1 Birgitte Nielsdatter g.m. Peder Christensen Gravholt [i Asdal sogn]
2) farbror Frederik Nielsen, død. 4B:
a Karen Frederiksdatter g.m. Christen Lauridsen i Horne Terp i Horne sogn
b Peder Frederiksen i Horne
c Mads Frederiksen i Klitgård i Skallerup sogn
d Niels Frederiksen, død. 1B:
1 Maren Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Ejstrup i Tornby sogn
3) faster Maren Nielsdatter, død. 1B:
a Niels Andersen i Hammersholt i Bjergby sogn
4) faster Else Nielsdatter, død. 1B:
a Anne Jensdatter, død. 8B:
1 Christen Nielsen i Træholt i Mygdal sogn
2 Hans Nielsen i Ørnbøl i Bjergby sogn
3 Jens Nielsen i Ørnbøl
4 Margrethe Nielsdatter, enke efter Hans Jensen i Menholt i Sindal sogn
5 Anne Nielsdatter g.m. Jens Thomsen i Tornby
6 Karen Nielsdatter g.m. Christen Nielsen i Grimmeshave i Astrup sogn
7 Maren Nielsdatter g.m. Jens Christian Nielsen i Nørskov i Astrup sogn
8 Maren Nielsdatter i Ørnbøl
5) faster Karen Nielsdatter, død. 4B:
a Niels Pedersen, død. 2B:
1 Peder Nielsen i Rynken i Asdal sogn
2 Karen Nielsdatter i Horne, enke efter Laurids i Sønder Harreslev
b Jens Pedersen, død. 4B:
1 Christen Jensen i Rams i Bjergby sogn
2 Anne Jensdatter g.m. Anders Lauridsen i Heden i Asdal sogn
3 Maren Jensdatter g.m. Laurids Pedersen i Horne sogn
4 Anne Jensdatter i Snævre i Bjergby sogn, død. 3B:
x Anders Christensen i Dal i Bjergby sogn
y Peder Christensen Varbrogård i Bjergby sogn
z Maren Christensdatter g.m. Christen Madsen i Snævre
c Birgitte Pedersdatter g.m. Mads Pedersen i Snævre
d Karen Pedersdatter, død. 1B:
1 Peder Steffensen i Tornby
6) moster Bodil Christensdatter , død. 2B:
a Jesper Jensen i Sakstrup i Bjergby sogn
b Anne Sofie Jensdatter g.m. Laurids Mikkelsen i Snævre
7) morbror Laurids Christensen, død. Enken lever i Diget i Uggerby sogn. 4B:
a Jens Lauridsen, død. 7B:
1 Niels Jensen, i kongens tjeneste til søs
2 Christen Jensen, i kongens tjeneste til søs
3 Laurids Jensen
4 Else Jensdatter
5 Maren Jensdatter g.m. Hans Christensen i Vidstrup
6 Anne Marie Jensdatter g.m. Baltser Lauridsen
7 Mette Jensdatter i Nørre Kjul i Asdal sogn
b Laurids Lauridsen i Diget i Uggerby sogn
c Christen Lauridsen i Horne Terp, død. 5B:
1 Frederik Christensen
2 Laurids Christensen
3 Else Christensdatter g.m. Oluf Mikkelsen
4 Anne Christensdatter g.m. Peder Mikkelsen
5 Birgitte Christensdatter g.m. Niels Eriksen
d Maren Lauridsdatter, enke i Horne Terp.

123 Johanne [Jensdatter Helmich] i Hjørring. 4.7.1808, fol.22, 26B.
Enke efter [Christian Pedersen] Mørch, degn i Flade, [død 11.5.1777]. B:
1) Jens Peder Mørch, uvist hvor
2) Christian Mørch i Lauridsgård? på Fyn
3) Johanne Cathrine Mørch, død. E: Morten Madsen til Asdal [i Asdal sogn]. 1B:
a Anne Johanne Mortensdatter
4) Marie Mørch g.m. Baare, købmand i Hjørring; begge døde uden børn
5) Karen Mørch på Fyn.
(Sml. lbnr.121).

SLUT


Øster Han herred.
Gejstlig skifteprotokol

[1713-1781]    [1782-1815]   


Øster Han herred
Gejstlig skifteprotokol
1713-1781
C 7C-1

1 Fragment af skifte efter ukendt, fol.3.

2 Christen Svendsen, præst i Torslev. 16.11.1713, fol.4B, 111.
E: Kirsten Jensdatter Jyngling (Jøngling). LV: successor Anker Jensen, der ægter enken. B:
1) Anne Christensdatter 4
2) Didrik Christian Christensen 3
3) Elsebeth Christensdatter 2.
FM: Christen Hansen, skipper i Ålborg.
Afdøde døde 1.6.1713.

3 Kirsten Jensdatter Jyngling i Årup Præstegård. 23.1.1715, fol.26.
E: Anker Jensen, præst i Torslev.
Første ægteskab med Christen Svendsen, præst sst, [skifte 16.11.1713 lbnr.2]. B:
1) Anne Christensdatter 6
2) Didrik Christian Christensen 4
3) Elsebeth Christensdatter 3.
FM:
1) Christen Hansen, skipper i Ålborg.
2) Johan Jensen Koch i Ålborg.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Jensdatter Jyngling på stedet.
Desuden nævnes afdødes faster Dorthe Joachimsdatter.
Afdøde døde 24.12.1714.

4 Hans [Hansen] Rostrup, præst i Aggersborg. 5.6.1719, fol.34B, 61B.
E: Anne Marie [Jensdatter] Gjesing. LV: Christen Vittrup, præst i Klim, Vester Torup og Vust.
Første ægteskab med Engel Tollesdatter, [død 12.12.1714]. B:
1) Anne Hansdatter Rostrup 16. Ved afkald 24.9.1721 g.m. Jesper Hansen, købmand i Nakskov.
FM: Hans Poulsen Rogert i Nakskov.
Desuden nævnes første hustrus mor Anneche Joachimsdatter, enke efter Tolle Guttormsen, købmand og skipper i Nakskov. LV: Christoffer Wulff.

5 Anne Jacobsdatter Borchorst, ugift i Øster Tørslev præstegård. 30.4.1721, fol.61.
Afkald fra Niels [Nielsen] Knabe, præst i Gerlev [og Enslev].
Afdøde havde arv efter far [Jacob Mouridsen Borchorst, præst i Brovst [og Øster Svenstrup, skifte Ålborg bisp 19.9.1689 lbnr.74].
Afdøde boede [hos sin bror Anders Jacobsen Borchorst], præst i Øster Tørslev og Dalbyover.

6 Obligation i Hobro. 2.4.1721, fol.62B.
Obligation fra Mette Lauridsdatter Skaarup i Hobro enke efter Mathias [Pedersen] Hamborg, skifte Hobro 26.11.1720 lbnr.45 til Hans Lessow, præst i Lerup og Tranum. LV: svigersøn [af første ægteskab] Abraham [Martin Lauridsen] Hvid, præst i Næsborg, Skarp Salling og Oudrup.

7 Jens Nielsen, degn i Brovst og Øster Svenstrup. 19.8.1723, fol.67.
E: Anne Jensdatter. LV: Jacob Bloch i Kollerup. B:
1) Maren Jensdatter 18
2) Inger Jensdatter 14
3) Karen Jensdatter 12, der døde 4 dage efter faderen
4) Jens Jensen 6, der døde 2 dage efter faderen.
FM: Anders [Pedersen] Torning, præst i Gjøl.

8 Anker Jensen Anchersen, præst i Torslev. 3.2.1727, fol.72, 248, 254B, 263B, 270B.
E: Mette Pedersdatter Spentrup. LV: svoger Dines [Ovesen] Guldberg, præst i Gylling. B:
1) Inger Kirstine Ankersdatter, [døbt 19.6.1718]
2) Jens Anchersen, [døbt 20.7.1720]
3) Anne Ankersdatter, [døbt 22.3.1722]
4) Peder Anchersen, [døbt 14.11.1723]
5) Didrik Christian Anchersen, [døbt 19.6.1725].
FM:
1) farbror Anders Anchersen i Randers
2) farbror Peder Anchersen i Norge.
Afkald 1743 for arv efter afdødes søstre:
1) Else Jensdatter
2) Anne Jensdatter.
Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter Jyngling], skifte 23.1.1715 lbnr.3.
Afkald fra B:
1) Didrik Christian Christensen Jyngling.
Bevilling til uskiftet bo af 31.1.1727.
Afdøde døde 3.1.1727.

9 Karen Jensdatter Holmbo (Høllen) i Telling degnebolig. 14.5.1727, fol.78.
E: Frands Christensen Bruun, degn i Lerup og Tranum. B:
1) Margrethe Kirstine Bruun 15
2) Marie Bruun 12
3) Hans Bruun 10
4) Jens Christian Bruun 8
5) Jacob Bruun 6.
Afdøde døde 1.2.1727.

10 Kirsten Sørensdatter Torp i Brovst. 13.2.1727, fol.79B.
E: Thøger Brøndorph, degn i Brovst og Øster Svenstrup. B:
1) Anders Thøgersen Brøndorph 11
2) Margrethe Elisabeth Thøgersdatter Brøndorph 7.
FM: morbror Rasmus [Sørensen] Torp, kapellan i Åby og Bjergsted, nu kongens skibspræst.
Afdøde døde 14.1.1727.

11 Niels Madsen Rostock, degn på Øland. 1.8.1729, fol.82.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Mads Nielsen Rostock 10
2) Anne Margrethe Nielsdatter 4.
FM: fasters mand Hans [Nielsen] Bang, præst i Vang og Torup.

12 Poul Jacobsen Basballe, præst i Aggersborg. 22.2.1731, fol.83B.
E: Sidsel Christiansdatter Lassen. LV: Jens [Jensen] Bloch, præst i Kollerup og Skræm. A:
1) bror Alexander [Jacobsen] Basballe, præst i Nautrup, Søby og Vile
2) bror Rasmus [Jacobsen] Basballe, præst i Horne og Asdal
3) søster Margrethe Basballe, enke efter Hans Andersen Munch i København
4) søster Karen Kirstine Basballe g.m. Alexander Andersen Møller, garver i København.
Afdøde døde 23.1.1731.

13 Hans [Antoniussen ] Lessow, præst i Lerup og Tranum. 9.11.1733, fol.101, 110B, 111B, 165B, 254.
E: Cathrine Hansdatter Riis. B:
1) Johan Lessow, præst i Skæve
2) Sofie Amalie Lessow g.m. Laurids Laurberg, præst i Sønderholm og Frejlev
3) Marie Lessow g.m. Jacob [Lauridsen] Hasse, præst i Skive og Resen
4) Kirsten Lessow 33
5) Christence Lessow g.m. Peder Jensen Nørlem, forvalter på Bygholm [i Hatting sogn]
6) Christiane Lessow g.m. Niels Jensen, forpagter på Knudseje [i Skæve sogn].

14 Margrethe Lydersdatter Lassen i Haverslev præstegård. 22.5.1719, fol.103B.
E: Hans Jørgensen Kærgaard, præst i Haverslev og Bejstrup. B:
1) Lyder Hansen Lassen 10
2) Anne Lucie Hansdatter 7
3) Jørgen Hansen 5.
FM: morfar Lyder [Jensen] Lassen, præst i Randers.

15 Christian Henrik [Mortensen] Mygind, præst i Brovst og Øster Svenstrup. 29.1.1734, fol.130, 292, 292B.
E: Margrethe Marie Kirstine Daniton (Donathon). LV: Jens Brøndlund, forvalter [på Oksholm i Øland sogn]. B:
1) Frands Mygind.

16 Mathias Hansen Vibe, degn i Torslev. 21.3.1735, fol.165B.
E: Kirsten Pedersdatter. A:
1) bror Jens Hansen Vibe i Lybeck
2) bror Peder Hansen Vibe på Møn
3) søster Sidsel Hansdatter g.m Peder Mogensen i Hals skovhus
4) søster Anne Hansdatter i Hals
5) søster Ellen Hansdatter g.m. Søren Winther i Stege på Møn.
Enkens første ægteskab med [Christen Lauridsen Morsing, degn på Øland, begravet 31.7.1716]. B:
1) Hans Frederik Morsing
2) Anne Sofie.

17 Anne Cathrine Sørensdatter Bering i Brovst degnebolig. 10.3.1735, fol.168.
E: Thøger Brøndorph, degn i Brovst og Øster Svenstrup. A:
1) halvsøster, død. 3B:
a Ingeborg Hansdatter g.m. Markus Roslev, sergent i Holsten
2) Maren Hansdatter g.m. Lukas Mortensen i Try i Tømmerby sogn
3) Voldborg Hansdatter g.m. Christen Olufsen Holst i Try.
Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter Torp], skifte 13.2.1727 lbnr.10. B:
1) Anders Thøgersen Brøndorph
2) Margrethe Elisabeth Thøgersdatter Brøndorph.
FM: morbror Rasmus [Sørensen] Torp, præst på Jegindø.
I boet en sølvske med navn Jens Sørensen Torp.
Afdøde døde 9.2.1735.

18 Thøger Brøndorph, degn i Brovst og Øster Svenstrup. 11.5.1735, fol.172.
Enkemand efter [Anne Cathrine Sørensdatter Bering, skifte 10.3.1735 lbnr.17].
Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter Torp, skifte 13.2.1727 lbnr.10]. B:
1) Margrethe Elisabeth Thøgersdatter Brøndorph 11.
2) Anders Thøgersen Brøndorph 10
FM: morbror Rasmus [Sørensen] Torp, præst på Jegindø.

19 Anders Jacobsen Skov, præst i Torslev. 29.7.1735, fol.181B, 253, 263, 276, 292, 294.
E: Mette Pedersdatter Spentrup. LV: Dines [Ovesen] Guldberg, præst i Gylling. B:
1) Kirstine Margrethe Andersdatter 6
2) Karen Andersdatter 4
3) Hedvig Cathrine Andersdatter 2.
FM: Didrik Christian Braës til Kokkedal.

20 Hans Christian [Thomsen] Bloch, præst i Aggersborg. 23.5.1736, fol.193B.
E: Johanne Marie [Nielsdatter] Abildgaard. LV: [Mads Gregersen] Speitzer til Aggersborggård. A:
1) bror Bertel (Bartholus) Bloch, degn i Nørre og Sønder Tranders.

21 Hans [Jørgensen] Kærgaard, præst i Haverslev og Bejstrup. 9.1.1738, fol.194, 275B.
E: Ida Andersdatter Toustrup. LV: svoger Peder Jørgensen, forpagter på Nibstrup [i Vester Brønderslev sogn]. B:
4) Anders Hansen Kærgaard 18
5) Margrethe Hansdatter Kærgaard 17
6) Jens Hansen Kærgaard 15.
FM:
1) farbror Oluf Jørgensen Kærgaard i Horsens
2) morbror Knud [Andersen] Toustrup, præst i Årslev og Tilst.
Første ægteskab med Margrethe Lydersdatter Lassen, [skifte 22.5.1719 lbnr.14]. B:
1) Lyder Hansen Kærgaard, købmand i Horsens
2) Anne Lucie Hansdatter Kærgaard, der ægter Mathias [Christian] Jessen, præst i Viby og Tiset
3) Jørgen Hansen Kærgaard, byfoged i Kalundborg.
FM: morbror Konstantin [Lydersen] Lassen, præst i Snoldelev og Tune.
Arv efter morfar Lyder [Jensen] Lassen, præst i Randers.

22 Jens Christensen Splid, præst i Brovst og Øster Svenstrup. 30.4.1742, fol.233B, 270B.
E: Sidsel Christiansdatter Lassen. LV: Poul Møller, forvalter på Bratskov [i Brovst sogn]. B:
1) Christen Jensen Splid 10.
FM: farbror Laurids Bjørn Splid, præst i Albæk og Voer.
Afkald 11.4.1758 fra Christen Jensen Splid for arv efter far og efter farmor Anne Cathrine [Lauridsdatter] Ursin, død 1750, [skifte Horns herred gejstlig 28.12.1750 lbnr.33], var g.m. Christen [Pedersen] Splid, præst i Vrejlev og Hæstrup.

23 Anders Christensen Horne, degn i Torslev. 23.12.1745, fol.249B.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Gertsen i Torslev. B:
1) Christen Andersen 14
2) Anne Marie Andersdatter 11
3) Anders Andersen 8.
FM: farbror Jørgen Horne, degn i Jetsmark i Vendsyssel.
Afdøde døde 22.12.1745.

24 Hans Sartorius, degn i Aggersborg. 22.7.1748, fol.251, 275B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen i Aggersborg. B:
1) Kirsten Hansdatter 17. Ved afkald 20.3.1750 g.m. Lorents Hansen Meyer i Ørebro i Gøttrup sogn.
FM: fasters mand Frands Snæring i Tømmerby i Tolstrup sogn.
Afdøde døde 20.6.1748.

25 Laurids Andersen Skovgaard, degn i Haverslev og Bejstrup. 18.10.1752, fol.254B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Oluf Christensen i Bonderup [i Haverslev sogn].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde der var født i København, døde 17.9.1752.

26 Søren Christensen Borregaard, avlskarl i Brovst præstegård. 30.6.1752, fol.260B.
A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Christen Christensen Korreborg i Ørum i Sønderlyng herred på Tjele gods
2) søster Dorthe Christensdatter g.m. Anders Podemester i Fjerritslev [i Kollerup sogn] på Ågård gods
3) søster Maren Christensdatter g.m. Laurids Lauridsen i Bonderup [i Haverslev sogn] på Ågård gods
4) halvbror Søren Christensen i Attrup [i Torslev sogn] på Kokkedal gods.
Afdødes slegfredsøn B:
1) Christen Sørensen.

27 Jens Jensen Bloch, præst i Haverslev og Bejstrup. 27.9.1751, fol.262B, 273B.
E: Martha Jacobsdatter Aagaard.
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1742.

28 Frands Christensen Bruun, degn i Lerup og Tranum. 7.8.1754, fol.263B, 275B.
E: Bodil Pedersdatter Raft. LV: Christen Brixen.
Første ægteskab med Karen Jensdatter Høllen, [skifte 14.5.1727 lbnr.9]. B:
1) Marie Bruun 38 i Øland præstegård
2) Hans Bruun 36, præst i Ulsted
3) Jens Christian Bruun 34 i Saugene ved Christiania i Norge
4) Jacob Bruun 32 i Ostindien.
Afdøde døde 9.7.1754.

29 Maren Lauridsdatter i Aggersborg. 18.4.1759, fol.270B.
E: Søren Jochumsen, degn i Aggersborg. B:
1) Else Sørensdatter 11
2) Antoinette Margrethe Sørensdatter 10
3) Laurids Sørensen 7
4) Jochum Sørensen 5.
FM: Gunnar Pedersen i Aggersborg.
Afdøde døde 19.3.1759.

30 Rasmus Kop, præst i Torslev. 20.7.1761, fol.272B.
E: Marie Anne Blicher. LV: Niels Kop.
Bevilling til uskiftet bo af 26.6.1761.

31 Anne Sørensdatter i Aggersborg. 15.7.1762, fol.272B.
E: Søren Jochumsen, degn i Aggersborg. B:
1) Søren
2) [Marianne] 6 mdr.

32 Christen Winther, bedemand i Ålborg. 16.4.1762, fol.275.
[Enkemand efter Elisabeth Marie Jensdatter Husbond].
Afkald fra B:
1) Jens Winther, præst i Haverslev og Bejstrup
2) Sofie Cathrine Winther, død, var g.m. Andreas Svejstrup, forpagter på Pandum [i Vokslev sogn]. Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 15.4.1761.

33 Jens Mathias [Christensen] Winther, præst i Haverslev og Bejstrup. 13.4.1765, fol.276B, 282B.
E: Else Cathrine [Jensdatter] Bloch.
Bevilling til uskiftet bo af 30.7.1762.
Afdøde døde 13.4.1765.

34 Johanne Sofie Christensdatter Mossin, ugift i Aggersborg præstegård. 21.12.1764, fol.276B, 292.
A:
0) mor Maren Christensdatter Durup, død.
Mors første ægteskab med Johan [Christensen] Skipper, kapellan i Mariager, [død 1691]. B:
1) halvbror Jesper Johansen Skipper, byskriver i Hobro og herredsskriver i Onsild herred, død. 1B:
a Cathrine Margrethe Jespersdatter Skipper g.m. Rasmus Greve, tolder i Hadsund
2) halvsøster Mette Johansdatter Skipper, død.
Første ægteskab med Niels Nielsen Abildgaard, [købmand] i Hobro. 2B:
a Johannes Abildgaard, død. 2B:
1 Ingeborg Johansdatter Abildgaard g.m. Henrik Galt Abel, byfoged i Mariager og herredsfoged i Gerlev herred
2 Dorthe Johansdatter Abildgaard
b Johanne Marie Abildgaard g.m. Henrik Jespersen Bloch, præst i Aggersborg.
Andet ægteskab med Jens [Christensen] Wibroe (Vifbro), [død Øls 21.10.1741]. 3B:
c Niels Jensen Wibroe i Hvam kro, død. 4B:
1 Jens Christian Nielsen Wibroe, [klejnsmed i Viborg]
2 Gert Nielsen Wibroe, [kromand i Løvel bro]
3 Bolette Martine Nielsdatter Wibroe
4 Mette Kirstine Nielsdatter Wibroe
d Christen Jensen Wibroe i Støvring mølle, [begravet Buderup 8.7.1753], var g.m. Anne Sørensdatter [Møller], [gift Ålborg Budolfi 5.4.1754] med Johan Henrik Wibroe, farver i Ålborg, med hvem hun havde mange børn. 2B:
1 Jens Christensen Wibroe
2 Mette Johanne Christensdatter Wibroe
e Johanne Marie Jensdatter Wibroe, der døde, var g.m. Niels Ulstrup i Hobro. 2B:
a [Jens Nielsen]
b [Mette Nielsdatter]
3) halvsøster Anne Marie Johansdatter Skipper, død.
Af 2 ægteskaber B:
a Johanne Sofie Jensdatter g.m. Henrik Fich, skomager i Hobro, der døde, nu g.m. Laurids Jensen, smed i Hobro
b Maren Sivertsdatter, enke efter Claus Koch
Mors andet ægteskab med Christen Dinesen Mossin, forvalter på Mariager kloster. B:
4) søster Christiane Marie Christensdatter Mossin, død i Valsgård sogn. B: (Navne kendes ikke)
5) Johanne Sofie Christensdatter Mossin, som er afdøde.

35 [Karen Nikolajsdatter Kolding] i Haverslev degnebolig. 11.6.1766, fol.290.
E: Poul Hass, degn i Haverslev og Bejstrup. B:
1) [Jacob Hass, født 21.9.1755]
2) Nikolaj Hass, født 18.3.1758]
3) [Karen Hass, født 23.12.1759]
4) [Knud Hass, født 31.11.1761]
5) [Jens Mathias Hass, født 5.9.1763]
6) [Christen Winther Hass, født 27.1.1765]
FM: Peder Christensen Aamand.
Afdøde døde 11.5.1766.

36 Afkald i Gudum præstegård. 27.9.1769, fol.292B.
Afkald fra Hans Jørgen Obel, præst i Gudum og Lillevorde som skifteforvalter for arv efter Inger Kirstine Anchersen, ugift i Storevorde præstegård, [skifte Fleskum herred gejstlig 11.11.1768 lbnr.58].
(Sml. lbnr.8).

37 Henrik Jespersen Bloch, præst i Aggersborg. 26.4.1771, fol.293, 295.
E: Johanne Marie Abildgaard.
Testamente af 12.2.1740.
Hendes første ægteskab med [Hans Christian Thomsen Bloch, præst i Aggersborg, skifte 23.5.1736 lbnr.20]
Afdøde døde 26.4.1771.

38 Christiane Marie Mossin. 30.7.1770, fol.293B.
Afkald fra
1) søster, død. 3B:
a Karen Nielsdatter g.m. Jacob Christensen i Herup ved Hobro
b Karen Villumsdatter i Sønder Onsild
c Johanne Sofie Villumsdatter.
Skifte efter afdøde 9.7.1765.

39 Jacob [Pedersen] Deichmann, præst i Lerup og Tranum. 19.6.1771, fol.304, 322, 372B, 374B.
E: Anne Sofie [Henriksdatter] Kjeldsen. LV: Jacob Bloch, kapellan i Aggersborg. B:
1) Cathrine Deichmann g.m. Thomas [Thomsen] Kjærsgaard, præst i Mosbjerg og Hørmested
2) Peder Deichmann 25
3) Henrik Deichmann 23
4) Hans Justinus Deichmann 22, stud. theol.
5) Hans Rudolf Deichmann 21, stud. theol.
6) Karen Deichmann 20
7) Christian Deichmann 18
8) Dorthe Margrethe Deichmann 17
9) Laurids Bartholomæus Deichmann 13
10) Anne Jacobi Deichmann 10
11) Knud Schiøtt Deichmann 7.
FM:
1) farbror Bartholomæus Deichmann, forpagter på Urup ved Horsens
2) farbror Frederik Deichmann, præst i Engum.
Desuden nævnes
1) afdødes afdøde bror Albert Deichmann, købmand i Ålborg
2) Scott Deichmann på Ormholt [i Torslev sogn] i Vendsyssel
3) Niels [Bentsen] Jespersen til Høgholt [i Hørmested], Bøgsted [i Astrup sogn] og Haven [i Hørby sogn] g.m. enkens søster.

40 Margrethe Rubæk i Brovst degnebolig. 16.7.1772, fol.315.
E: Jes Arnkiel, degn i Brovst og Øster Svenstrup. B:
1) Hans Arnkiel 35, soldat i Rendsborg
2) Marie Arnkiel g.m. Terkild Hansen Bagger i Ålborg
3) Christiane Sofie Arnkiel g.m. Peder Olufsen, kongelig staldkarl i København
4) Anne Dorthe Arnkiel 31
5) Anne Cathrine Arnkiel 27
6) Helvig Sofie Arnkiel 21.

41 Søren Jochumsen, degn i Aggersborg. 23.3.1772, fol.318B.
E: Maren Christensdatter. LV: Sandberg i Aggersborg. B:
7) Cathrine Sørensdatter 8
8) Oluf Nikolaj Sørensen 6
9) Anne Marie Sørensdatter 4.
FM: Jens Mikkelsen, forpagter i Aggersborg præstegård.
Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter, skifte 18.4.1759 lbnr.29]. B:
1) Else Sørensdatter 24
2) Antoinette Margrethe Sørensdatter
3) Laurids Sørensen 20
4) Jochum Sørensen 18, i Arendal.
FM: Gunde Pedersen i Aggersborg.
Andet ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 15.7.1762 lbnr.31]. B:
5) Søren Sørensen 12
6) Marianne Sørensdatter.
FM: Ingemann Svendsen.

42 (Navn angives ikke) i Bejstrup. 24.3.1773, fol.323.
E: Laurids Jensen Norge, skoleholder i Bejstrup. B:
1) Maren Lauridsdatter 34
2) Margrethe Lauridsdatter 30
3) Anders Lauridsen 27.
FM:
1) Christen Pedersen i Bejstrup
2) Laurids Nielsen i Bejstrup.

43 Vilhelm [Vilhelmsen] Riis, præst i Brovst og Øster Svenstrup og hustru Anne [Pedersdatter] Brøchner. 14.5.1773, fol.324B, 344B, 382B, næste protokol fol.19B, 54.
B:
1) Anne Kirstine Riis 16½. Ved afkald 4.6.1790 g.m. Oluf Nielsen, [købmand] i Nykøbing
2) Margrethe Øllegaard Riis 15. Ved afkald 16.6.1797 g.m. Børge Nielsen Krog, [købmand] i Nykøbing
3) Peder Brøchner Riis 11
4) Frederik Riis [10], der døde efter sin mor
5) Anne Lassen Riis 7. Ved afkald 25.6.1800 i Ålborg g.m. Jens Pedersen Winther [i Mellemmølle i Voldum sogn].
FM:
1) morbror Niels Mathias Brøchner
2) morbror Laurids [Lassen Pedersen] Brøchner, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested
3) morbror Hans [Pedersen] Brøchner, præst i Spentrup og Gassum
4) [Oluf Hansen] Sadolin, præst i Rold og Vebbestrup g.m. moster [Mette Elisabeth Pedersdatter Brøchner]
5) Mathias [Pedersen] Mohr, præst i Voldum og Rud g.m. moster [Magdalene Margrethe Brøchner]
Hendes første ægteskab med Jacob [Ernst] Rammel, forpagter på Strandet [i Ørum sogn i Fjends herred]. B:
1) Jacob Rammel i Krogen i Albæk sogn i Vendsyssel.
I huset var et forældreløst barn Anne Billeskov fra Viborg.

44 Christen [Hansen] Sinding, præst i Brovst og Øster Svenstrup. 26.5.1773, fol.340B.
A:
1) mor Marie Sofie [Poulsdatter] Stauning, enke efter [Hans Christensen] Sinding, præst i Rødding og Krejbjerg i Salling
2) søster Else Marie Sinding hos [Jørgen Fogh Pedersen] Clementin i Gøttrup præstegård
3) bror Poul Sinding, kateket i København Nikolaj
[Mors første ægteskab med Mogens Vendelbo Brask, præst i Lime i Rødding herred, død 7.10.1743].
4) halvsøster Elisabeth [Kirstine] Brask g.m. Henrik [Johansen] Mehl, præst i Rødding og Krejbjerg
5) halvbror Christen [Vendelbo] Brask, præst i Lerup og Tranum
6) halvbror Mads Brask på Årupgård [i Tamdrup sogn] ved Horsens.

45 Laurids Jensen Norge, skoleholder i Bejstrup. 30.12.1774, fol.345B.
Enkemand, [skifte efter hustru 24.3.1773 lbnr.42]. B:
1) Maren Lauridsdatter
2) Margrethe Lauridsdatter
3) Anders Lauridsen, over 25.

46 Poul Hass, degn i Haverslev og Bejstrup. 2.1.1775, fol.347, 374.
E: Karen Hansdatter. LV: Jens Sand i Haverslev. B:
6) Karen Poulsdatter 7
7) Hans Frederik Poulsen 1¼.
FM: mors farbror Theodosius Vidsted, birkedommer på Øland.
Første ægteskab med [Karen Nikolajsdatter Kolding, skifte 11.6.1766 lbnr.35]. B:
1) Jacob Hass 18
2) Nikolaj Hass 16, i farverlære i Ålborg
3) Karen Hass 15
4) Knud Hass 13
5) Jens Mathias Hass 11.
FM: Peder Christensen Aamand i Haverslev.

47 Johanne Marie Abildgaard i Krøldrup i Aggersborg sogn. 7.4.1777, fol.354, 371, 374.
Enke efter Henrik Casper Jespersen Bloch, præst i Aggersborg.
Testamente af 12.2.1740.
Hans A:
1) søster Johanne Jespersdatter Herskind, død 1737, [skifte Århus 21.11.1738 lbnr.37, var g.m. Niels Jensen Hasle, islandsk købmand i Århus. 2B:
a Jesper Hasle, købmand i Århus 48
b Søren Hasle, forvalter på Rysensten 40
2) bror Søren Jespersen Herskind, gift første gang i Århus og anden gang i Norge, død uden børn.
Hendes A:
1) bror Johannes Abildgaard, død. 2B:
a Inger Johansdatter g.m. Oluf Justesen Rosenbom i København
b Dorthe Johansdatter g.m. en underofficer, katolik, formentlig i Tyskland
2) halvbror Niels Jensen [Wibroe] i Hvam kro, død. 2B:
a Gert Nielsen Wibroe i Løvel bro ved Viborg
b Jens Christian Nielsen Wibroe, klejnsmed i Viborg
3) halvbror Christen Jensen Wibroe i Støvring mølle, begravet [Buderup 8.7].1753. 2B:
a Jens Christian Wibroe, guldsmedesvend i København, født august 1752
b Mette Johanne Wibroe i København, født 1751
4) halvsøster Johanne Marie Wibroe, død, var g.m. Niels Ulstrup i Hobro. 2B:
a Jens Nielsen Ulstrup, uvist hvor
b Mette Nielsdatter Ulstrup i Krøldrup.
Afdøde døde 6.3.1777.
(Sml. lbnr.34).

48 Mette Christiane Hertzberg i Brovst degnebolig. 29.6.1778, fol.368B.
Enke efter Poul Christian Cormontan, klokker i Bergen i Norge. B:
1) Hans Nikolaj Cormontan 25 på sejldugsfabrikken uden for København
2) Niels Cormontan, discipel i Ålborg latinskole.
FM:
1) Jes Arnkiel, degn i Brovst og Øster Svenstrup g.m. moster [Maren Sofie Hertzberg]
2) mosters mand Jacob Bregendal, forpagter på Oksholm [i Øland sogn].
[Afdødes forældre var Niels Hertzberg, først præst i Viborg Gråbrødre, senere præst i Finnås i Bergen stift i Norge og Dorthe Cathrine Pedersdatter Harbo].

49 Anne Margrethe Malte, der døde [11.2.1780], fol.373.
E: Laurids [Nielsen] Helverskov, præst i Haverslev og Bejstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 20.9.1776.

50 Kirsten Poulsdatter i Aggersborg degnebolig. 18.7.1781, fol.374B.
E: Bendix Hammer, degn i Aggersborg. B:
1) Poul Hammer 21
2) Niels Hammer 18, født 29.5.1762.
FM: farbror Mads Nielsen Hammer, sprøjtemester i Ålborg.

51 Cathrine Margrethe Eberhardt i Haverslev præstegård. 16.8.1780, fol.376B, 382B.
Enke efter Christian Torup, præst i Kornum og Løgsted, [død 21.1.1762].
Testamente af 8.1.1760.
Hans A:
1) bror Johannes Thomsen Torup, præst i Tørring og Heldum, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 28.12.1761 lbnr.47].
E: Anne Sofie [Jacobsdatter Hyphoff i Lemvig. B:
a Anne Margrethe Thorup 30
b Thomas Thorup 22
c Frederikke Christiane Thorup 21.
FM: Johan Jørgen Lund, vinhandler i København
2) bror Niels Torup, tolder på Læsø, død.
E: Anne Margrethe i Ålborg. B:
a Thomas Torup, lærer i filosofi ved Søkadetakademiet i København
b Conrad Torup
3) søster Karen Torup g.m. Anders Hvid, præst i Kværs i hertugdømmet Slesvig
4) søster Helene Christine Torup, enke efter Johan Peder Sibbern i hertugdømmet Slesvig
5) søster Marie Thomasdatter Torup, enke i Løgstør.
Hendes A:
1) bror Frederik Eberhardt, isenkræmmer i København
2) bror Carl Ditlev Eberhardt, mønster og ekvipage-skriver i Frederiksværn i Norge
3) en bror i Amerika.Øster Han herred
Gejstlig skifteprotokol
1782-1815
C 7C-2

52 Jes Arnkiel, degn i Brovst og Øster Svenstrup. 29.7.1782, fol.2.
E: Maren Sofie Hertzberg. LV: Ove Møller, forvalter på Bratskov [i Brovst sogn].
Første ægteskab med [Margrethe Rubæk, skifte 16.7.1772 lbnr.40]. B:
1) Hans Arnkiel, uvist hvor
2) Christiane Sofie Arnkiel, enke efter Peder Olufsen, kongelig staldkarl i København
3) Anne Dorthe Arnkiel på stedet
4) Anne Cathrine Arnkiel, død, var g.m. Terkild Bagger, toldbetjent i Ålborg. 2B:
a Cathrine Margrethe Terkildsdatter 14
b Anne Marie Terkildsdatter 12
5) Helvig Sofie Arnkiel g.m. Carl August von Bremer, sergent.

53 Martha Jacobsdatter Aagaard i Haverslev præstegård. 12.9.1785, fol.12B.
Enke efter Jens Jensen Bloch, præst i Haverslev og Bejstrup, [skifte 27.9.1751 lbnr.27]. B:
1) Hans Frederik Bloch, præst i Sebber og Lundby
2) Jens Jacob Bloch, degn [i Førslev og Sneslev] på Sjælland, død, var g.m. Maren [Pedersdatter] Bering. 2B:
a Christen Ludvig Jensen Bloch
b Christiane Ulrikke Jensdatter Bloch
3) Jacob Bloch på stedet
4) Marie Bloch, død, var g.m. Frederik [Pedersen] Deichmann, præst i Engum, [skifte Hatting herred gejstlig 28.12.1783 lbnr.47]. B:
a Peder Deichmann i København
b Jens Deichmann
c Cathrine Deichmann [g.m. Jacob Hansen Hasselbalch, præst i Knebel og Rolsø på Mols]
d Martha Deichmann [g.m. Jens Østengaard, præst i Lihme i Salling]
e Maren Bloch Deichmann [g.m Rasmus Kjærulf, forvalter på Østedgård i Østbirk sogn]
5) Else Cathrine Bloch i Klim, enke efter [Jens Mathias Christensen] Winther, præst [i Haverslev og Bejstrup, skifte 13.4.1765 lbnr.33] ved søn Rudolf Abraham Winther, kapellan i Næsborg, [Salling og Oudrup]
6) Karen Bloch, død, var g.m. Peder Møller, maler. 4B:
a Niels Pedersen
b Jens Pedersen
c Anne Pedersdatter
d Martha Pedersdatter
7) Engel Sofie Bloch g.m. [Anders] Wibroe, farver i Ålborg.

54 Cathrine Malene Svendsen i Øland præstegård. 13.3.1789, fol.16, 54B, 61, 64B, 66.
E: Jens Christian Kaalund, præst på Øland. B:
1) Hans Frederik Kaalund 34, degn i Husby og Sønder Nissum
2) Theodosius Kaalund 32, student i København, nu degn i Uvelse på Sjælland
3) Frederikke Louise Kaalund 28
4) Christine Sofie Kaalund 24 g.m. Nikolaj Winther til Ålegård [i Skræm sogn]
5) Albert Filip Kaalund 20, skriverkarl på Trudsholm [i Kastbjerg sogn] ved Mariager
6) Christian Kaalund 18.
FM: Johan Christian Kehlet , forligelseskommissær i Sæby.
Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1789.
Skifte 9.7.1801.

55 Oluf Torp, degn i Torslev. 26.1.1789, fol.16B.
E: Benedikte Norge. LV: Jens Koldborg, forpagter på Nørre Skovsgård [i Øster Svenstrup sogn]. B:
1) Dorthe Nansen Torp 38
2) Anne Marie Olufsdatter Torp 35
3) Hypolette Olufsdatter Torp 34
4) Hans Olufsen Torp 33, guldsmedesvend i København
5) Barbara Olufsdatter Torp 33.
FM: Anders Kjær, degn i Brovst og Øster Svenstrup.

56 Thøger [Andersen] Torning, præst i Torslev. 7.5.1792, fol.20.
Enkemand efter Birgitte Kirstine [Pedersdatter] Højer, [død 30.6.1791]. B:
1) Anne Torning 29
2) Peder Enevold Torning 26, i Strømsø i Norge
3) Andreas Peder Torning 22 i Kongsberg i Norge
4) Gedske Marie Torning 17
5) Niels Lassen Torning 10½, i mesterlektien i Ålborg latinskole.
FM:
1) født værge Peder Torning, degn i Åby og Biersted
2) Bertel Møller, forvalter på Kokkedal [i Torslev sogn]
3) Jens Koldborg, forpagter på Nørre Skovsgård [i Øster Svenstrup sogn]
4) Nørring, forpagter på Sønder Skovsgård [i Øster Svenstrup sogn].

57 Niels Lauridsen Rostock, degn på Øland. 7.3.1797, fol.49B.
E: Anne [Bertelsdatter]. LV: Andreas Olufsen, skovfoged i Skovhuset. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 13
2) Christen Nielsen 5
3) Albert Nielsen 2.
FM: fars søskendebarn Christen Jensen i Østerby.

58 Anne Margrethe [Riis] i Haverslev degnebolig. 19.3.1798, fol.52B.
E: Simon Ottesen, degn i Haverslev og Bejstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1798.
Afdøde døde 13.3.1798.

59 Christen Bech degn i Lerup og Tranum, der døde 31.10.1801 og hustru Dorthe Christine Møller, der døde 10.11.1801 i Telling degnebolig. 10.12.1801, fol.55B, 60B, 68.
Hans A:
1) søster Anne Mikkelsdatter, enke efter Peder Sørensen i Underlien i Lerup sogn
2) bror Niels Bech, degn på Øland
3) søster Maren Mikkelsdatter i Ålborg, enke efter Anders Edvardsen
4) søster Margrethe Mikkelsdatter i Ålborg, enke efter Grønne, skibstømrer
5) søster Karen Mikkelsdatter i Ålborg, enke efter Søren Mørch
6) bror Henrik Bech, podemester i Ålborg.
Hendes A:
1) bror Johannes Vandal Møller, skoleholder i Odense
2) søster Christiane Margrethe Møller g.m. Peder Jørgensen i Bevtoft
3) søster Anne Sofie Møller g.m. Christen Hallund Bech på Sindinggård.

60 Anne [Bertelsdatter] i Øland degnebolig. 11.1.1802, fol.59B, 65B.
Enke efter Niels Lauridsen Rostock, degn på Øland, [skifte 7.3.1797 lbnr.57. B:
1) Anne Kirstine Rostock 17
2) Christen Rostock 9
3) Albert Rostock 7.
FM: født værge Anders Christensen i Radek? ved Østerby.
Afdøde døde 12.12.1801.

61 Niels Johansen Harmens, degn i Lerup og Tranum. 29.4.1802, fol.62B, 71, 78.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Pannerup i Øster Svenstrup. B:
1) Niels Nielsen 5
2) Christiane Nielsdatter 3
3) Niels Nielsen, født efter faderens død, men døde 23 uger gammel.
FM: født værge Johan Christian Harmens, degn i Næsborg, Skarp Salling og Oudrup.

62 Marie Stensgaard i Klithuse [i Tranum sogn]. 22.6.1803, fol.72B, 76B.
Enke efter Vedsted, degn. B:
1) Regitze [Sofie Amalie Margrethe] Vedsted
2) Holger Vedsted, død. 5B:
a Edel Marie Vedsted, født 2.6.1780
b Christiane Cathrine Vedsted, født 4.6.1791
c Louise Helene Vedsted, født 10.10.1792
d Jens Michael Vedsted, født 20.9.1794
e Jacobine Hedvig Vedsted, født 3.4.1797.
FM: Bertel Møller til Tranum Strandgård.
Afdøde døde 24.5.1803.

63 Simon Ottesen, degn i Haverslev og Bejstrup. 8.9.1803, fol.75, 79B, 81B, 83B.
Enke efter Anne Margrethe [Riis, skifte 19.3.1798 lbnr.58]. B:
1) Johanne Marie Ottesen 41
2) Hans Ottesen 38
3) Ingeborg Cathrine Ottesen i Ålborg, enke efter Niels Møller, underofficer.
FM: Jacob Kalstrup.
Afdøde døde 10.8.1803.

64 Hans Peder Drejer, præst på Øland. 11.7.1804, fol.79B.
E: Maren Albertsen.
Testamente af 1.3.1796.
Afdøde døde 10.7.1804.

65 Clemen Funk Marcher i Lunde i Lerup sogn. 11.5.1808, fol.84B, 89, 92.
E: Mette Johanne [Mackeprang]. LV: Christoffer Pedersen i Gøttrup. B:
1) Elisabeth Birgitte Clemensdatter 22 på Liselund på Møn
2) Ejler Holch Clemensen 21, student i København
3) Markus Mackeprang Clemensen 20
4) Hedvig Margrethe Clemensdatter 19
5) Dorthe Sofie Clemensdatter 18.
Afdøde, der døde 12.4.1808, var afskediget præst fra Kettrup og Gøttrup.

66 Hans Bang, præst i Brovst og Øster Svenstrup. 24.5.1809, fol.88B.
E: M[argrethe] C[athrine Hygum]. LV: Jacob Kalstrup i Kollerup.
Testamente af 3.12.1794.
Afdøde døde 23.5.1809.

67 Josias Kornbæk Raae, degn i Aggersborg. 8.11.1810, fol.90B.
E: Ingeborg Pedersdatter. A:
1) søster Inger Raae 40, i København
2) søster Nikolaje Josiasdatter Raae, død. B:
a en datter, der har været gift
3) søster Anne Raae g.m. Møller, løjtnant i Hjerk i Salling
4) søster Kirstine Marie Raae g.m. [Christian] Neergaard, nu i Viborg.
5) søster Maren Raae i Viborg.

68 Andreas Holm, degn i Haverslev og Bejstrup. 22.7.1812, fol.94B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Jensen i Bejstrup, der ægter enken. B:
5) Kirsten Andreasdatter, født 20.7.1812.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter]. B:
1) Andreas Christian Holm
2) Johanne Marie Holm
3) Johannes Holm
4) Mette Cathrine Holm.
FM: Anders Christensen Vestergaard i Haverslev.

69 Christen Nielsen i et hus ved anneksgården i Svenstrup. 15.10.1796, fol.279.
Enkemand efter [Alhed Lauridsdatter]. B:
1) Laurids Christensen i Svenstrup
2) Anne Christensdatter 40 g.m. Jens Vognsen
3) Johanne Christensdatter 35 i Svenstrup
4) Cathrine Christensdatter 33.
FM: Jens Koldborg, forpagter på Nørre Skovsgård.

SLUT